Archív

2012. június

Továbbra is sikeres városunk ifjú géniusza

 

               
                                                                  

 


Lipécz Ádám

      

Lipécz Ádám, aki 2011-ben megkapta a Sárospatak Ifjú Géniusza címet és jelenleg a Budapesti Műszaki Egyetem Mechatronikai Karán tanul, ismét kiemelkedő teljesítményével hívta fel magára a figyelmet…

A 21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató verseny eredményhirdetését idén június 11-én, a Csodák Palotájában rendezték, ahol Ádám három éves munkásságának eredményeként különdíjban részesült.
A díjat Hoffman Rózsa, oktatásért felelős államtitkártól és Pakucs Jánostól, a Magyar Innovációs Szövetség elnökétől vehette át.
Szívből gratulálunk elismeréséhez!

További részletek az alábbi honlapon találhatók:
http://www.edupress.hu/hirek/index.php?pid=egycikk&HirID=27195

 


 


 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2012.06.30./

 

Diplomaosztó a sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskolán

 

               
                                                                  

Nem csak tanítók, de óvodapedagógusok, csecsemőgondozók és web-programozók is voltak azok között, akik 2012. június 23-án a diplomájukat a Miskolci Egyetem Sárospataki Comenius Főiskolai Karán átvették. Diplomája átvétele után még kétszer ment ki az elnökség elé Kovács Klaudia, a Hallgatói Önkormányzat elnökhelyettese, ugyanis ő búcsúzott a fiatalabb hallhatóktól, majd pedig kiemelkedő közösségi munkájáért egy oklevelet is átvehetett…
 

 


 Kovács Klaudia

      

A diplomák átadása egy ünnepélyes kari tanácsülés keretében zajlott, melyen a lengyel, ukrán, kárpátaljai és felvidéki iskolák testvérintézmények is képviseltették magukat. Közülük a krakkói egyetem rektora díszoklevelet is átvehetett.
Szintén okleveleket vehettek át az iskolai falai között évtizedekkel ezelőtt végzett, már nyugdíjas korú, egykori hallgatók is, akik a diploma szerzésének évétől függően, arany, ezüst ill. bronz okleveleket kaptak. Egy élet munkájának elismerését szolgáló oklevelek átadásában, tisztelete jeléül Aros János, Sárospatak város polgármestere is rész vett.

A diplomákat Dr. Prof. Patkó Gyula az egyetem rektora és Dr.Hegedüs László PhD, a Kar dékánja adták át. Az ünnepélyes kari tanácsülést megtisztelte jelenlétével Dr.Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő is.
 

 


 


 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2012.06.30./

 

Tanévzáró a Református Teológiai Akadémián

 

               
                                                                  

Tanévzáró-diplomaosztót tartott a Sárospataki Református Teológiai Akadémia június 23-án, szombaton. A sárospataki református templomban rendezett ünnepségen összesen 65-en, a teológia szak lelkészi szakirányán, katekéta és lelkipásztori munkatárs szakon, illetve a Presbiteri Népfőiskolán végzettek vehették át oklevelüket.
 

 


Csomós József


Dr. Dienes Dénes

 

      

Őrizni, óvni és védeni kell, hogy mit beszél a száj, mit lát a szem és merre tart a lábunk – figyelmeztetett a napi ószövetségi igeszakasz alapján a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke Csomós József azt mondta, mivel a szívünkben dől el, hogyan cselekszünk, ezért tartsuk magunktól távol a csalárdságot és a hamisságot. „Miért van az, hogy a múltból elő tudjuk hozni a követendő példákat, a jelenben viszont mindig a gonoszságon kesergünk?” – tette fel a kérdést a református egyházi vezető, aki hangsúlyozta: lássuk meg azokat, akik az Isten szerinti cél felé igaz módon mennek. Csomós József arra emlékeztette a végzett hallgatókat, hogy a szolgálatban valamennyien együtt vannak, és felelősségük felhívni a figyelmet arra, hogy nincs más út és igazság, egyedül az Istené. A püspök Pál apostol szavaival zárta igehirdetését: „Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.”

Az ünnepi prédikációt Beidek Adrienn vezényletével a kórus szolgálata követte, majd az akadémiai közgyűlést Dr. Dienes Dénes rektor-helyettes a Sárospataki Református Kollégium egyik vezérigéjével nyitott meg: Hozd vissza, Uram, a mi foglyainkat, mint patakokat a déli földön! (126. zsoltár 4. verse)

Isten gyermekei számára nincs lehetetlen, mert mindennél nagyobb erő áll az oldalukon – emelte ki évzáró beszédében Enghy Sándor. Mint elmondta, a Sárospataki Teológián az igaz egyház ismertetőjegyei között az evangélium tiszta hirdetését tartják számon. „Minden tudománynak csak annyi értelme van, amennyiben ezt a célt szolgálja, és tisztában is láttatja ezt. Az egyház közöttünk is történés, melyben úton vagyunk a győzelem felé. Eredményeinket áldásként vesszük és tudjuk, hogy azok többre vezérelnek. Tudunk az akadályokról, de arról is, aki garantálja azok legyőzését, és mi Őt hangsúlyozzuk.” A rektor tájékoztatott: az intézmény újraindulásának 20. évfordulója alkalmából jubileumi iskolai évet zártak, melyhez a szeptemberi tanévnyitón programok is kapcsolódnak majd.

A diplomaosztón összesen 65-en, a teológia szak lelkészi szakirányán, katekéta és lelkipásztori munkatárs szakon, illetve a Presbiteri Népfőiskolán sikeres záróvizsgát tett hallgatók vehették át oklevelüket az intézmény vezetőitől, tanáraitól, és a meghívott egyházi elöljáróktól. A katekéta-lelkipásztori munkatárs szakos hallgatók fogadalomtétellel kötelezték el magukat a szolgálatuk iránt. Ezt követte a hallgatói jutalmak és díjak átadása, majd emléklapot nyújtottak át a leköszönő diákvezetőnek is.

A zárszóban Dr. Molnár Pál főjegyző arra kérte a hallgatókat, hogy „ne rejtsék véka alá a világosságot”, hanem jelenjenek meg a társadalomban, vegyenek részt az emberek nevelésében, és Magyarország megerősödésében. „Mert jó tanulságot adok néktek; az én tudományomat el ne hagyjátok.” (Pl 4, 2.)

 


 


 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Tirek.hu
/2012.06.30./

 

Múzeumok Éjszakája a sárospataki Rákóczi várban

 

               
                                                                  

Tárogató szóra nyíltak meg a Sárospataki Rákóczi vár kapui a Múzeumok Éjszakáján. Idén kétszer annyi volt az érdeklődő, mint tavaly. Dr.Tamás Edit, a MNM Rákóczi Múzeuma igazgatónője elmondta, hogy nagyon sok új arc van, nagyon sok család volt kíváncsi az idei látnivalókra…
 

 


Dr.Tamás Edit

      

Jöttek is gyerekekkel, eszerint olvasták a városban elhelyezett plakátjainkat. Tudták, hogy gyermekprogramjaink vannak, valószínűleg ezért mozdultak ki családostól.
Úgy állítottuk össze a rendezvényeket, hogy azok vonzóak, érdekesek legyenek a fiatalabbak számára is, ezért a koraesti órákban bábjátékkal vártuk őket.

Amíg a kicsik a bábjátékokat nézték, vagy kézműves mesterségek sajátíthatták el, addig a felnőtteket a múzeum sütőházában, a kemencés túrós batyu készítésébe avattál be. Az állandó kiállítások között nagyon népszerű volt a Teleki kiállítás. A gyerekek rendre rácsodálkoztak a nagyobbnál nagyobb vadállatokra.

A múzeumok éjszakája mára igazi közösségi rendezvénnyé vált. A tárlatok mellett ma már az interaktív programok, a kulturális műsorok és a gasztronómia mellet a zene is állandó része a program-kavalkádnak. Késő estig a Zsindely Zenekar húzta a talpalávalót.

 


 


 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2012.06.30./

 

XXI. Flórián Kispályás Labdarúgó Torna

 

               
                                                                  

 


 

      


2012. június 14-én került megrendezésre Encsen a XXI. Flórián Kispályás Labdarúgó Torna, melyen a Sátoraljaújhelyi Tűzoltó-parancsnokság csapata a hagyományokhoz híven idén is részt vett. Ebben az évben tűzoltóink két csapattal képviselték a tűzoltóságunkat, és az ötödik, illetve hatodik helyen végeztek.

A csapat tagjai: Barna Norbert tűzoltó százados (városi tűzoltóparancsnok), Bodnár Attila tűzoltó főhadnagy, Braun Zsolt tűzoltó főtörzsőrmester, Csabai Tamás tűzoltó törzsőrmester, Fedor László tűzoltó törzsőrmester, Jurkó Tamás tűzoltó főtörzsőrmester, Ocsenás József tűzoltó hadnagy, Orosz István törzsőrmester, Orosz Péter törzsőrmester, Ragyák Miklós tűzoltó zászlós, Regős László tűzoltó zászlós, Sütő Péter tűzoltó törzsőrmester, Timkó Ádám tűzoltó törzsőrmester.
 

 


 


 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Sátoraljaújhelyi Tűzoltó-parancsnokság
/2012.06.29./

 

A Humán Bizottság üléséről

 

               
                                                                  

A legkiemelkedőbb napirendi pontot a zárt ülésen tárgyaltuk, amely az augusztus 20-án átadandó díjakról szólt. Elismerjük a különböző vállalkozások tevékenységét, valamint a Sárospatak Ifjú Géniusza díjat ismét odaítéljük. Idén is átadjuk a Közszolgálati Díjat, valamint a Pécsvárady Botond Díjat is – nyilatkozta Szvitankó Tamás, a Humán Bizottság elnöke…
 

 


Szvitankó Tamás

      

Hosszas beszélgetés és vita alapján eldőltek azok a személyek és cégek nevei, akik augusztus 20-án megkapják az említett elismeréseket. Hál’ Istennek nagyon sok jóból kellett választanunk. Sárospatakon vannak jól prosperáló cégek és olyan emberek is, akik a közért tesznek.

Két igazgatói pályázatról is kellett tárgyalnunk, mivel a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatói pályázata lejárt. Ezt meghirdettük, majd az egyetlen egy pályázat bíráltuk el és a pályázót javasoljuk a továbbiakban is az igazgatói szék betöltésére. Ugyanúgy meg volt hirdetve a Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói pályázata, amire hasonlóan egy pályázat érkezett, a jelenlegi igazgatóé. Szintén javasolja bizottságunk a testület felé a pályázat elfogadását.

Mivel a Vay Miklós Szakképző Iskola református kezelésbe kerül, okirat módosításra van szükség, a bizottság napirendjén ez is szerepelt.

Még talán kiemelném a Carolina Óvoda és Bölcsőde beszámolóját. Egy nagyon látványos és jó beszámolót hallgattunk meg. Most is pályáznak, reméljük meg is nyerik, tehát meg vagyunk elégedve az óvoda munkájával.

 


 


 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2012.06.29./

 

 Évzáró a Vay Miklós Szakképző Iskolában

 

               
                                                                  

 


Dr. Téglás Zsolt

      

A Vay Miklós Szakképző Iskola 2012. június 25-én, délelőtt tartotta tanévzáró ünnepélyét. A korábbi évek hagyományait folytatva az ünnepi műsor után, Dr. Téglás Zsolt igazgató úr ismertette a diákok 2011/2012. évben elért eredményeit, majd könyvjutalmakat adott át…

Büszkeséggel töltött el minket, hogy egy országos versenyen iskolánk az első helyet szerezte meg, Timku Tamás 13.T osztályos tanulónk egyéni 3. és Halász András 13.T osztályos tanulónk pedig egyéni 4. helyezést ért el. Iskolánk kitűnő tanulói: Timári Tamás 11.C hegesztő és Fenyvesi Patrik 11.C gépi forgácsoló tanulók – mondta az iskola igazgatója.

Dr. Téglás Zsolt igazgató a tanévzárón bejelentette, hogy szeptembertől egyházi fenntartás alatt működik tovább az intézmény, különösebb változások nélkül. Új fenntartója a Tiszáninneni Református Egyházkerület lesz.

 


 


 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2012.06.29./

 

Tanévzáró értekezlet a Rákócziban

 

               
                                                                  

Rudabányácskán, a Smaragdvölgy Pihenőparkban tartotta tanévzáró értekezletét a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola nevelőtestülete. Ebben a hűsítő, szép környezetben is a munkáé volt a főszerep, hiszen ismét olyan évet kellett elemezni, értékelni, amelyik tele volt kihívásokkal, feladatokkal, sikerekkel és gondokkal - küldte a tudósítást Sóstói Andrásné...
 

 


Sóstói Andrásné

      

Alkalmazotti körünk csoportmunkában dolgozta fel a legfontosabb témákat, együtt gondolkodva, együtt keresve a még hatékonyabb megoldásokat az oktatás és nevelés folyamatában. Ebben az évben referenciaintézményi szerepre készülünk egy nyertes pályázat segítségével (eszközbeszerzések, pedagógus továbbképzések, szakmai műhelymunkák), ami komoly kihívás számunkra.
De büszkék lehetünk erre a tanévre is. Tanítványaink kimagasló eredményeket értek el a helyi, kistérségi, megyei és országos megmérettetések során egyaránt. Sok-sok újszerű, tartalmas és színes program gazdagította gyerekeink életét ebben az évben is, amelyekről folyamatosan beszámoltunk iskolánk és a város honlapján.
Pedagógusaink közül sokan nyáron is továbbképzéseken vesznek majd részt, fejlesztve tudásukat, megismerve új módszereket, pedagógiai eljárásokat.

Jó pihenést, szép nyarat kívánok minden gyereknek, kollégának és szülőnek!
 

 


 


 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2012.06.29./

 

Megnyertük az ÖNHIKI-t

 

               
                                                                  

Mint az elmúlt években mindig, most is éltünk azzal a lehetőséggel, hogy az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben került önkormányzatok részére adható támogatásokra a pályázatot beadjuk. Nagyon vártuk, hogy mi lesz az eredménye ennek a pályázatnak, ugyanis Sárospatak Város Önkormányzata a 2012-es évet egy jelentős működési forráshiánnyal kezdte – sajtótájékoztató keretén belül számolt be Aros János polgármester egy sikeres pályázatról…
 

 


Aros János

      

Örömmel értesültünk az elmúlt hétvégén arról, hogy pályázatunkat pozitívan bírálták el és 75.219.000 Ft támogatásban részesült Sárospatak város. Ez egy jelentős összeg, de lesz mire fordítanunk. Tudni kell, hogy csak a kötelező feladatot ellátó intézmények költségvetéséhez - az óvodához és az általános iskolához - az önkormányzatnak 250.000.000 Ft önrész hozzá kell tennie. Ehhez képest ez az összeg még kevés, így élni fogunk a második forduló adta lehetőségekkel.
Egyébként örülünk neki, van hova tenni a pénzt, a kifizetetlen számláink rendezésére fogjuk fordítani. A kistérségben lévő települések is benyújtották ezt a pályázatot, ők is részesültek ebben a lehetőségben, nekik talán még nagyobb szükségük van erre a támogatásra, hiszen kisebb költségvetéssel gazdálkodnak, és ott minden fillérnek helye van.
Nekünk is sokat segített, hiszen a kötelező feladatainkat sem tudunk finanszírozni, márpedig az adókat nem lehet emelni, mivel a vállalkozások nagyon nehéz helyzetben vannak - hasonlóan a lakossághoz - nem lehet tovább sújtani őket.

A januári változásokról nem sok mindent tudunk még, de bizakodunk, hogy ha kötelező feladatot rendelnek el az önkormányzatnak, akkor annak a finanszírozásáról is gondoskodni fog az állam.
A legnagyobb tételt ezekben, amiket most ki fogunk tudni fizetni, a távhőtartózás, illetve a folyó projekteknek az önrésze jelentik. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola második üteméhez, illetve a betegellátó központ beruházáshoz kell az önrészt kifizetni az önkormányzatnak. Ebből a 75 millióból nem tudunk minden tartozásunkat rendezni, ezért is lesz szükség a második fordulóra, ahová a pályázatunkat már készítjük.

 


 


 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2012.06.28./

 

Festik az óvodánk kerítését

 

               
                                                                  

Az elmúlt napokban nagyon megváltozott, és egyben megszépült az óvodánk környezete is. Mostanra állt be a füvesítés, a fák, a bokrok és a virágok szemgyönyörködtetően veszik körbe az óvoda különlegesen szép épületét. Így együtt nagyon kellemes összhatást nyújtanak. Mindezek érdekében komoly munkálatokat végeztünk az elmúlt hetekben – nyilatkozta Lendvainé Szendrei Ágnes, a Carolina Óvoda és Bölcsőde vezetője...
 

 


 Lendvainé Szendrei Ágnes

      

A szerszámoskamránk régi hullámpala oldalát lambériával beburkoltuk. Ezt, – az épület színeivel harmonizáló – fenyő színű lazúr festékkel lefestettük. A kiszáradt meggyfánk ágait úgy fűrészeltük le, hogy virágtartó céljára megmaradjon. Szintén virágtartónak használjuk azt a régi „ökrös szekeret”, amely játszótéri elemként már nem biztonságos. A szülőktől kértünk, és kaptunk is lábasokat, fazekakat, kosarakat, szakajtókat, és azokba is virágokat ültettünk. Az épület és a kerítés közé sziklakertet építettünk, amelyet gyönyörű egynyári és évelő virágokkal ültettünk be. Lefestettük a kerítésünket, amely az óvoda építése (az 1970-es évek vége) óta még nem lett átfestve. Meg kell jegyeznem, hogy már nagyon ráfért.

A Szent Erzsébet úti épületünk és az ottani intézményünk bezárását követően megszűnt az óvoda mellett - és annak támogatására - működő „Sárospatakért Baráti Kör Alapítvány Carolina Tagozata„ nevű alapítvány. Az elszámolás után fennmaradó 200.000 Ft összeget az alapítvány kuratóriumától megkaptuk, azzal a céllal, hogy hasznos és maradandó dologra költsük el. Úgy gondolom, hogy a fentiektől hasznosabban nem is lehetett volna, hiszen ilyen szerény anyagi források közepette örülhetünk, hogy az alapfeladat ellátását tudja maradéktalanul finanszírozni a fenntartó. Kerítésfestésre, állagmegőrzésre, kertépítésre, szépítgetésre kevesebb jut.

Köszönjük, hogy ezzel a támogatással megvalósíthattuk, hogy az épülethez most már teljesen méltó lett a környezete is, és így együtt rendkívül esztétikus az intézmény együttes megjelenése. Egyben köszönjük a Kommunális Szervezet, a Közfoglalkoztatott Csoport, valamint a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. vezetőinek és dolgozóinak a munkákban való közreműködést!

 


 


 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2012.06.28./

 

Vadászat repülő korongokra

 

               
                                                                  

Az V. Sárospataki Vándorkupa lövészversenyt tartották meg vasárnap – 2012. június 24-én - délelőtt a Hercegkúti Koronglőtéren, amikor a kellemes nyári délelőtt, a legszebb színeiben pompázó, szép zempléni táj várta az ország különböző pontjairól és a Felvidékről érkező sportolókat. Olasz László, a verseny szervezője elmondta, hogy minden versenyző 100 repülő korongra lőtt, s ennek alapján hirdettek eredmény egyéniben és csapatban is…
 

 


Olasz László


Sikora Attila

      

A koronglövészetről tudni kell, hogy a kerámiakorongokat gép röpíti levegőbe a lövésre kész versenyző előtt, akinek azokat a levegőben, véletlenszerű pályán repülve kell eltalálni. Örömmel mondhatjuk el, hogy a gépeink nemzetközi viszonylatban is megállják a helyüket, ugyanis Gergő fiam vezető bíró volt a közelmúltban egy Európa bajokságon Tallinban, és azt tapasztalta, hogy az ott használt dobógépek sem különbek a mieinknél, pedig ezek hazai gyártmányúak. A pályánk pedig kifejezetten tágasabb, hiszen ott sűrűbben volta egymás mellett a versenypályák, így gyakrabban előfordult, hogy a átlőttek egymás területére.

A lövészetet nagymértékben befolyásolhatja az időjárás, napsütés a meleg időben jobb lőni, mint esőben és szélben, a szél különösen megtréfálhatja a versenyzőket, amelyben a korong különös piruetteket végez a levegőben, ami nagyon zavaró a sportlövő számára.
Szerencsére a mai versenyt semmi sem zavarta meg. Az a társaság, amelynek tagjai, a korábbi versenyek kapcsán már jól ismerik egymást, ma is jól érezték magukat együtt, a nap során volt idejük megbeszélni tapasztalataikat, összehasonlítani fegyvereiket és elmesélni a más versenyeken szerzett élményeiket.
A kellemesen töltött naphoz igyekeztünk hozzájárulni egy bográcsos ebéddel is, amit a fák árnyékában megterített asztalok árnyékában fogyasztottak el, szintén kellemes hangulatban.

A Sárospataki Vándorkupa fő támogatója Sárospatak város Önkormányzata, így nem volt meglepő, hogy ott találtuk Sikora Attila alpolgármester is…

Öröm látni, hogy Sárospatak sportélete milyen sokszínű és milyen nívós versenyeket hoznak létre pataki szervezők. Ez a verseny is egy különlegességnek számít, nagyon látványos és
láthatóan komoly műszaki hátteret igényel. Gyönyörű a táj, már csak ezért is érdemes ide kijönni. Reméljük a távolról érkezettek elviszik a hírét, hogy milyen szép vidékei vannak Zemplénnek. Ők ezt már bizonyára észrevették, s azért térnek vissza évről-évre ismét.
Sokszor mondják, hogy a vadászat Zemplén egyik értéke, de emellé felzárkózott a sportlövészet is.

A szerkesztőség részéről szívesen adunk hírt erről a sportról, hiszen jó lehetőség azok számára, akik vadászszenvedélyt éreznek magukban, de
nem akarják élő állatok életét kioltani. A repülő, vagy földön pattogó korongok eltalálása hasonló sikerélmény lehet, mint egy madár, nyúl, vagy őz eltalálása, de a korongot nem várják otthon az ivadékaik, azok nem éreznek fájdalmat, és nem kell őket a vérükben fetrengve haldoklás közben látni.
Így minden lelkiismeret furdalás nélkül élvezhetik az élő természet és a jó baráti társaság adta örömöket.

 


 


 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2012.06.28./

 

TFA verseny 2012.

 

               
                                                                   

2012. június 1.-én került megrendezésre Budapesten a Művészetek Palotája nagy parkolójának szabad területén a VIII. TFA Hungary tűzoltó erőpróba verseny. A megmérettetés célja: a speciális tűzoltói beavatkozások során fellépő fizikai igénybevétel versenyszerű keretek közötti felmérése és annak bemutatása a civil társadalom számára. A verseny során a tűzoltóknak több összetett feladattal kellett megküzdeniük. 4-4 db „B” tömlő kihúzása 80 méterre, majd 2 tömlő feltekerése és egy dobozba helyezése - nyilatkozta Barna Norbert tűzoltó parancsnok...
 

 


Barna Norbert

      

Egy 6 kg-os kalapáccsal egy erre kialakított dobozban 50-50 ütést mérni, egy 15 kg-os kannát átvinni egy alagúton, majd egy 80 kg-os homokkal töltött bábut 100 méteren keresztül vinni és egy 2,5 méteres palánk átugrása. A harmadik részben a rajttól 10 m futás után, 2 db kéttagú dugólétrát kell egy állványzat emeletéhez beállítani. Ezt követően 2 db15 kg. súlyú műanyag kannával kell a torony emeletére felmenni. Ezután 2 db „B” tömlőt kötél segítségével felhúzni az emeletre és a 15 kg súlyú kannákat levinni a földszintre. 10 m futás után egy sugárcsőre kell rácsavarni a lövőkét. Végül 10 m futás a célig. A végső megmérettetés pedig 12 emeletre való felfutás.

A versenyzőknek további nehezítésként egy acélpalackkal felszerelt légzőkészüléket kellet viselniük az első, harmadik és negyedik pályán. A versenyen összesen 26 csapatban 143 versenyző mérettetett meg. Sátoraljaújhely Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságát 5 fő képviselte:
Braun Zsolt főtörzsőrmester, Csabai Tamás törzsőrmester, Holozsai Ferenc törzsőrmester, Dakos Tamás törzsőrmester, Tarr Attila törzsőrmester.  

Eredmények:

 

Abszolult kategória

Korcsoportos kategória

Braun Zsolt ftőrm.

26. hely:  6’24”8-s idővel

TFA 30 –   9

Csabai Tamás tőrm.

30. hely : 6’33”87

TFA – 14

Holozsai Ferenc tőrm-

36. hely : 6’47”76

TFA – 16

Dakos Tamás tőrm.

89. hely : 8’41”47

TFA – 39

Tarr Attila tőrm.

95. hely : 9’02”97

TFA – 44

A csapatok közti küzdelemben az egyéniek 3 legjobb ideje számított, melyben a sátoraljaújhelyiek az előkelő 6. helyen végeztek 19’45”71 –es összetett eredménnyel. 

 


 


 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Sátoraljaújhely Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
/2012.06.27./

 

A Zene Ünnepe

 

               
                                                                  

A Zene Ünnepét először tavaly rendezte meg A Művelődés Háza és Könyvtára. A nemzetközi ünnepnap minden év június 21-én a zene fontosságára, kapcsolatépítő szerepére és nélkülözhetetlenségére hívja fel a figyelmet. Ezt Sárospatakon az utcai örömzenélésnek teret és alkalmat teremtve ünnepeltük - küldte a tudósítást Sajószegi Gábor szervező.
 

 Sajószegi Gábor

      

A város zenét szerető és művelő polgárát, fiatalokat és idősebbeket, zenekarokat és szólistákat, profikat és amatőröket, kórusokat arra kértünk, hogy különböző – a városunk kínálta – szokatlan helyszíneken zenéljenek, énekeljenek akár együtt, improvizatív módon is. Nagy örömünkre a tavalyi rendezvényhez képest bővült a zenei paletta, mert dudazene, táncházi muzsika, kórusének is megszólalt szabadtéren Sárospatakon.

A muzsikát most nem színpadi körülmények között, hanem utcai környezetben szólaltatták meg a zenészek akik nagy lelkesedéssel álltak az ötlethez. Így élővé vált a rendezvény mottója: „Tér a zenének, zene a térnek”. A legjellemzőbb helyszínek, ahol zenét hallgathattak a járókelők: Mátyás udvar (a Rendőrség bal oldalán), Erdélyi udvar (Levi Fotó), Heitzmann Cukrászda, Hild Tér, Rákóczi Vár, Kávéház Terasz. A rendezvényt a Soproni támogatta.

Köszönjük a résztvevőknek és a segítőknek a lelkes részvételt! A Farkas Ferenc Művészeti Iskola növendékei és tanárai, Demkó-Hörcsik- Pécsváradi Trió, Czabányi Attila, Red Hot Chili Moments, Gombos Levente, Mark Unger, Rokonok Zenekar, Karambol Zenekar, Sárospatak Dixieland Band, A Művelődés Háza Kamarakórusa, Gaudium Musici Kórus
Heitzmann Cukrászda, MNM Rákóczi Múzeuma, Mátyás György és Mátyásné Füzi Csilla, Retro 2000 Kft.

 


 


 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2012.06.27./

 

Közös vízi rendészeti ellenőrzés a tájvédelmi területen

 

               
                                                                

Az elmúlt pénteken tájvédelmi területen tevékenykedő orvhorgászokat vettek szabálysértési őrizetbe a Sárospataki Rendőrkapitányság munkatársai. Az elkövetők ügye még aznap rendeződött a Sátoraljaújhelyi Városi Bíróságon - nyilatkozta Bacsó Tibor sajtóreferens...
 

 


Bacsó Tibor

      

Június 22-én Olaszliszka térségébe közös vizi rendészeti ellenőrzést szervezett a Sátoraljaújhelyi-, valamint a Sárospataki Rendőrkapitányság, továbbá a B-A-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Szolgálata. A jelzett napon korareggel az akcióval együttműködő Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre tett bejelentést, miszerint az Olaszliszka község határában lévő, tájvédelmi területen található Fekete tónál három személyt ért tetten horgászat közben. A személyeknél a természetvédelmi őr nagyobb mennyiségű halat is talált.

A járőrök hamar a természetvédelmi őr által megnevezett rév-kikötőhöz mentek, és az orvhorgászokat intézkedés alá vonták. Az igazoltatott három főből kettő elismerte, hogy a náluk lévő halat ők fogták, míg harmadik társuk pusztán horgászati szándékáról számolt be a rendőröknek.
Az elszámoltatás során kiderült: egy óra lefogása alatt több mint 23 kilogramm csukát sikerült az elkövetőknek villantóval „kivarázsolni” a tóból.

A Sárospataki Rendőrkapitányság mindhárom személyt szabálysértési őrizetbe vette, és még aznap délben gyorsított eljárás keretében bíróság elé állította őket. Az eljáró bíró személyenként 30-40 ezer forint közötti pénzbírsággal sújtotta a zavarosban halászó orvhorgászokat.

 


 


 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2012.06.27./

 

„Muzsikáló terek, zenélő utcakövek”

 

               
                                                                

Idén már negyedik alkalommal rendezi meg A Művelődés Háza és Könyvtára ezt a kellemes nyár esti kikapcsolódást biztosító sorozatát, ami több éves kísérletezés után úgy tűnik, állandó helyszínre talált a Hild téri platán alatt. Ez a sorozat a szombat estékre igyekszik laza, de tartalmas kikapcsolódási lehetőséget biztosítani a látogatók számára - hívja fel az érdeklődők figyelmét Stumpf Gábor szervező...
 

 


Stumpf Gábor

      

A Hild téri nagy platán és környéke, valamint a tér látványos építészeti kialakítása nyújtotta környezet ideális helyszínt biztosít ezeknek a promenád-szerű szabadtéri programoknak. Természetesen a programsorozat összeállításánál messzemenően figyelembe vesszük a szabadtér nyújtotta lehetőségeket annak előnyeivel és hátrányaival együtt.

Az elmúlt évek során a bányász fúvószenekaroktól a tangó harmonikán át a pánsípig, vagy éppen a Los Andinos együttesig minden szerepelt a programban, amit igyekszünk a lehetőségekhez képest minél változatosabbá tenni. Idén a helyi Farkas Ferenc Művészeti Iskola diákjai és tanárai nyitják a sort június 30-án, de július 14-én a szomszéd vár előadói – Jászter Bea és Novák Zoltán -, majd pedig július 28-án Béke Csaba énekmondó-lant művész és dudás zárja a sort. A korábbi évek rendezvényei iránti érdeklődés, valamint az előadások utáni visszajelzések egyaránt azt bizonyítják, hogy hagyományteremtő kezdeményezésünk találkozott a lakosság és a városunkba érkező turisták bizonyos rétegének elképzeléseivel.

 


 


 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2012.06.27./

 

Tanévzáró az ÁVG-ben

 

               
                                                                

Bár az iskola falain belül még a napokban is folynak az érettségi vizsgák, az alsóbb évfolyamosok számára 2012. június 22-én délután már elkezdődött a vakáció. A tanévet bezáró, a diákok által nagyon várt varázslatos mondat elhangzása előtt Tóth Tamás igazgató úr értékelte az évet, kiemelve a legemlítésre méltóbb történéseket, jutalmazva a legsikeresebb versenyzőket...
 

 


Tóth Tamás

      

A huszonkilenc kitűnő, a hatvankilenc jeles tanuló törekvéseit, a kimagasló közép illetve emelt szinten érettségizők eredményeit mintául állította diákjai elé. Cél, hogy a következő időszakokban is megőrizze a gimnázium azt a nívót, amivel a zempléni térség kiemelkedő iskolája lett. Büszke az intézmény - többek között - a kompetenciamérésben elért eredményére, vagy arra az első helyre, amit a diákolimpián ért el a régióban.

Megőrzendő jelenség a sokszínű versenypaletta, s remélt az idei évhez hasonló sok szép eredmény is, mint a közoktatás legrangosabb gimnáziumi versenyén, az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen szereplő döntős földrajzos, informatikus diákoké.
Az iskola nyelvoktatásban, informatikaoktatásban betöltött szerepét bizonyítja az a 225 közép- és felsőfokú nyelvvizsga, amelyet szereztek az ÁVG-vel jogviszonyban álló diákok, s beszédes a több mint 700 sikeres ECDL-vizsga is.
Az iskolaélet sokszínűségét, a sajátos ÁVG-s hangulatot értékelve kívánt diákjainak igazgató úr kellemes nyarat, feltöltődést hozó pihenést.

 


 


 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2012.06.26./

 

Regionális ulti elődöntő a Somossy Koccintóban

 

               
                                                                

2012. június 23-án, szombaton került megrendezésre Sárospatakon a Nemzeti Ulti Csapatbajnokság regionális elődöntője. A Magyar Ultiszövetség az idén először bonyolítja le csapatbajnokságát és a Sárospataki Ulti Egyesület azonnal jelezte a Szövetség felé, hogy megrendezné a regionális elődöntőt, aminek jogát sikerült is elnyerni – küldte tudósítását Somossy László szervező…
 

 


Somossy László

 


Gyöngyösi Géza

      

Így a - már szokásosnak nevezhető helyen - a Somossy Koccintóban gyűltek össze a csapatok, hogy eldöntsék egymás között, mely csapatok kerülnek be a Nemzeti Csapatbajnokság döntőjébe, amely Budapesten kerül megrendezésre október 13-án.

Sajnos néhány lemondás miatt csak 9 csapat nevezett a versenyre, de a 27 fős névsort végigolvasva elmondhatjuk, hogy az ország legjobb ultisai jelentek meg. Érkeztek csapatok - illetve versenyzők - Kisvárdáról, Nyíregyházáról, Tiszabercelről és Debrecenből is. Sárospatakot a Várszegi Szilárd, Kovács Csaba és Gyöngyösi Géza alkotta csapat képviselte, és a csapat már a verseny kezdetén jelezte, házigazdaként még inkább szeretné megnyerni a versenyt.
A versenyt annak technikai főszervezője, Gyöngyösi Géza, illetve a Sárospataki Ulti Egyesület alapító tagja, Gulybán László szavai nyitották meg, majd egy kis eligazítás után kezdődött meg a harc a pontokért illetve segédforintokért.

A sárospataki trió, 40-100 Betli fantázianévvel már az első forduló után az élre állt, majd előnyét folyamatosan növelte a 10 fordulós verseny 8. fordulójáig. A verseny végén azonban Fortuna kissé megtréfálta a sárospatakiakat, így az utolsó, 10. fordulónak már holtversenyben vághattak neki a Debreceni Hajduk csapatával. Az utolsó lépés a debrecenieknek jött ki jobban, így ők nyerték meg a versenyt. A sárospataki csapat végzett a 2. helyen, míg a képzeletbeli dobogó 3. fokára is debreceniek állhattak fel, „Dugók” nevű csapatukkal.

A verseny színvonaláról mindent elmondó tényező, hogy a nyertes, illetve az ötödik helyezett csapatok között mindösszesen 8 pont volt a különbség, ami figyelemreméltó, tekintve, hogy egy csapat egyetlen fordulóban maximálisan 12 pontot szerezhetett.

A végeredmény:
1. Debreceni Hajduk /Kovács Sándor, Kiss Károly, Tarsoly Zoltán dr./ 74 pont
2. 40-100 Betli /Várszegi Szilárd, Kovács Csaba, Gyöngyösi Géza/ 70 pont
3. Debreceni Dugók /Nagy István, Török Imre, Keksz Kálmán/ 67 pont

A sárospataki versenyzők következő komoly megmérettetésére szeptember 15-16.-án Nyíregyházán kerül majd sor, ekkor kerül ugyanis lebonyolításra a Nemzeti Társasági Ulti Bajnokság elődöntője. A Sárospataki Ulti Egyesületet 5 versenyző képviseli majd.
A korábbi országos bajnok Várszegi Szilárd, korábbi döntős Ivaskó István, az évek óta rendkívül kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtó Thury Gábor, az idei év első versenyét Kisvárdán megnyerő Gyöngyösi Géza, valamint a bajnokság utolsó selejtező fordulóját Sárospatakon megnyerő Kovács Csaba. A tét nem kisebb, mint a 60 fős elődöntőből a 21 fős döntőbe kerülés.

 


 


 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2012.06.26./

 

Évzáró a Rákócziban

 

               
                                                                

Itt a szünidő! Ez a hír mindig megörvendeztet minden iskolást, mióta világ a világ! Bizony el lehet fáradni a tanév végére. A jó eredményhez, a jó bizonyítvány megszerzéséhez kitartó, szorgalmas tanulással, munkával járó út vezet. Reméljük, hogy ebben az évben is sok gyerek ment haza jókedvűen és megelégedetten évzárónkról, melyet az 1.a osztály és az énekkar kedves, vidám műsora nyitott meg, majd Szegedi Istvánné a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatónője értékelte a tanévet...
 

 


Szegedi Istvánné

      

Legeredményesebb tanulóink okleveleket, jutalomkönyveket, díjakat vehettek át munkájuk elismeréseként. Iskolánk legrangosabb elismerése a Rákóczi-emlékérem, amit 8. évfolyamos diákok kaphatnak meg, akik a 8 év tanulmányi, közösségi munkájukkal, versenyeken elért eredményeikkel bizonyították, hogy erre érdemesek.
Az éven 6 diák kapta meg a Rákóczi-emlékérmet, ők a következők:
Aros Márk 8.a, Boós Gabriella 8.d, Leitner Csaba 8.d, Matisz Patrik 8.d, Pásztor Tamás 8.d, Schmiedt Balázs András 8.a.

Ha a sportban és a tanulásban is kimagasló eredményeket ér el valaki, méltán pályázhat a „Jó tanuló, jó sportoló” díjra. Az idén lány kategóriában Fodor Zsófia 6.a osztályos és Pásztor Tamás 8.d osztályos tanuló érdemelte ki.

Alsó tagozaton az évfolyam legjobbjainak díjazását minden évben nagy várakozás előzi meg. Az idén a következő eredmények születtek:
Írás: Mitró Szabolcs Dániel 1.a
Olvasás: Hauser Réka 1.b, Kocsik Dóra 2.b, Pallagi Máté Bence 3.b, Hauser Petra 4.a,
Helyesírás: Gergácz Éva Emese 2.c, Ruszkai Zsanett 3.a, Lesovics Lívia 4.b
Fogalmazás: Szabó Gréta 4.b
Matematika: Perényi Anna 2.b, Pallagi Máté Bence 3.b, Koncz Valentin 4.a

Versenyeken legeredményesebben teljesítő tanulóink:
Koncz Flórián 7.b, Hanuder Nikolett 7.a, Fodor Zsófia 6.a, Donkó Janka 7.a, Géczi Zsombor 7.a

Sportteljesítményük alapján az alábbi tanulóinkat díjaztuk:
Mezővári Kinga 8.d, Szabó András 8.b, Bódi Zsanett 5.a, Szabó Eszter 5.a, Vachter Fanni 4.a, Hauser Petra 4.a, Tóth Luca Virág 5.c, Hajdu Petra 5.a, Dandás Tamás 7.a, Gulyás Csaba Dániel 8.c, Gulyás Márkó 7.b, Horváth István 5.b, Horváth Máté 6.c, Kajati József Gergely 6.a, Mertán Gergő 8.c, Pápa Gergő 7.c, Pásztor Tamás 8.d, Tóth Máté 7.a.
Gratulálunk mindannyiuknak!

Szeptemberben újra nyit iskolánk kapuja, mi pedig szeretettel várjuk majd diákjainkat!

 


 


 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2012.06.26./

 

Tanévzáró ünnepség a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában

 

               
                                                                

Év végi közös hálaadásra gyűltek össze az intézmény tanulói és dolgozói 2012. június. 15-én a sárospataki Bazilikában. Az igeliturgián jelen voltak a Főtisztelendő atyák, a Szent Erzsébet nővérek, református lelkészek, hitoktatók. Kecskés Attila főesperes-plébános atya beszédében visszatekintett az elmúlt tanév eseményeire, feladataira. Kiemelte a katolikus tájékoztatók, a családórák jelentőségét, a lelki napokat, közös imádságokat...
 

 


Kecskés Attila

      

Az igeliturgiát követően Kissné Murányi Andrea igazgatónő mondott ünnepi beszédet, amelyben méltatta az elmúlt tanév eredményeit, sikereit. „A mögöttünk álló tanévre visszagondolva először a hálaadás szava kell, hogy elhangozzék.
Köszönjük Istennek a napi feladataink elvégzéséhez kapott erőt, kitartást, a nehézségekben is megtapasztalt támogatást és bátorítást.
Köszönöm munkatársaimnak azt, hogy kitartóan, türelemmel, odaadással végezték munkájukat.
Köszönöm, hogy diákjaink tekintélyes része becsületes munkával, szép tanulmányi és verseny eredményekkel örvendeztette meg tanárait, szüleit. Köszönöm a szülőknek, hogy ránk bízták gyermekeiket és támogattak bennünket nevelési, oktatási céljaink megvalósításában. ”

Köszönetet mondott a fenntartónak, az egri Főegyházmegyének, az atyáknak, nővéreknek, hitoktatóknak és mindazoknak, akik szellemiségükkel, példájukkal segítették ezt a tanévet.
Itt került sor az első vándordíjak átadásra, amelyet a legjobb magatartás, szorgalom és tanulmányi átlag eredményéért egy alsó és egy felső tagozatos osztály érdemelt ki. Az alsó tagozatosok közül a 3.a osztály kapta a Szent Margit díjat, a felső tagozatosok közül a 6.a osztály részesült a Szent Imre díjban.
Ezt követően plébános atya megáldotta a 8. évfolyam tarisznyáit, majd a záró áldással útjukra bocsátotta a végzős diákokat, útravalóul Szent Erzsébet példájával: „Tegyétek boldoggá az embereket.”

 


Kissné Murányi Andrea


 


 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

   További fotók>>>    

Cziczer Katalin
/2012.06.26./

 

Figyeljünk a gyerekekre a nyári szünidő alatt is!

 

               
                                                                

Az iskolákban megszólalt az utolsó csengő, elkezdődött a diákok által annyira várt vakáció. A hosszú hónapok óta tartó bezártság után * letudva az év végi vizsgák feszültségeit * gyermekek, fiatalok sokasága élvezi a szabadságot. Az érzés mindannyiunk számára ismerős, hiszen valamikor mi is átéltük ugyanezt. Ugyanakkor az is köztudott, hogy a felhőtlen játék, kikapcsolódás közepette a gyerekek sokszor még a legalapvetőbb közlekedési szabályokat sem tartják be, melynek következtében balesetek okozóivá, részeseivé, vagy áldozatává válnak...
 

 


 

      

A helyes közlekedésre nevelés fontossága kiemelt feladat egy társadalom életében. De vajon mi magunk is megteszünk-e mindent a gyermekek biztonsága érdekében, hiszen ők a legvédtelenebbek. A Rendőrség ezúton is felhívja a figyelmet azokra a veszélyekre, amelyek a szünidő alatt leselkednek gyermekeinkre.

Sok éves tapasztalat mutatja, hogy a vakáció alatt megnő a közúti balesetet szenvedők száma, és az évszak sajátosságaiból adódóan sajnos a vízi tragédiáké is. Szeretnénk, ha azok, akik most elhagyták az iskolapadokat ősszel ugyanoda visszaülhetnének. Ahhoz, hogy ez így is legyen a Rendőrség is igyekszik segítséget nyújtani.

Mindenek előtt fontos, hogy a szülők szakítsanak időt gyermekeikre, és mondják el, miként kell közlekedni. A leggyakoribb tragédiaokozó a rohanás, a körültekintés nélküli úttestre lépés, a tömegközlekedési eszközök megállóiban álló jármű takarásából való kilépés, és a kerékpározással összefüggő szabályszegő magatartás. Önmagában azonban az a körülmény, hogy egy gyermek meggondolatlan, szabályszegő, még nem szükségszerűen eredményezi sérülését, vagy legrosszabb esetben tragédiáját. Közös felelősségünk gondoskodni azok védelméről, akik ma még nem képesek úgy cselekedni, ahogyan azt elvárjuk, vagy szeretnénk.
Beszéljük meg a gyerekkel a gyalogos közlekedés alapszabályait! Pl. hol van elsőbbsége a gyalogosnak az úttesten való átkeléskor, mit kell tenni, mielőtt lelépünk az úttestre. A szabályos kerékpározás elsajátításához az alapokat gyakran át kell ismételni. Ha már tudja a gyerek, hogy hol szabad kerékpározni, melyek a kötelező biztonsági felszerelések, illetve be is tudja tartani ezeket a szabályokat, még mindig nem biztos, hogy célszerű elengedni egyedül.

A felnőtt gépjárművezetőket pedig arra kérjük, figyeljenek a gyalogos és kerékpározó *csemetékre*!

Tudjuk, és látjuk, hogy egyre több a nyakában kulccsal *lődörgő* gyermek, aki * az említett veszélyeken túl * könnyen válhat különböző bűncselekmények áldozatává. Célszerű tehát elmondani: tartózkodjanak az idegen felnőttek társaságától, ne kössenek ismeretségeket akkor sem, ha még oly színes programot is ajánlanak nekik.

A gyerekek elhelyezésére a legbiztosabb, legkedvezőbb megoldás a táborozás. Ilyenkor gyakran a megszokottól eltérő tevékenységekkel is
találkozhatnak. Utazás előtt mindenképpen figyelmeztessük őket a fürdőzés veszélyeire, a hegyi utakon való közlekedés eltérő sajátosságaira.
Fontos, hogy fürdőzéskor, vízi biciklizéskor, csónakázáskor tartsák be a szabályokat. Akik nem tudnak úszni, feltétlenül vegyék fel a
mentőmellényt. Kerüljék a bányatavakat, csak a kijelölt helyeken fürödjenek. Felhevült testtel soha ne ugorjanak be a vízbe, hiszen a
tragédiák nagy része az ilyenkor fellépő izomgörcs illetve szívelégtelenség miatt következik be.

Bűnmegelőzési tanácsok iskolai szünidőre:
A fiatalok körében történő kábítószer-fogyasztás megelőzése egész éves odafigyelést igényel. Azonban a nyári szezonban, amikor a gyermekek hosszabb ideig vannak felügyelet nélkül, a baráti társaság lendülete esetleg hamarabb vezeti el őket a drogok kipróbáláshoz. A csellengő fiatalok hamarabb nyúlnak önpusztító szerekhez is, korábban kezdenek el dohányozni, italozni, és napjaink veszélye, a kábítószer is hamarabb érheti el őket! Az alkohol, dohányzás, kábítószer nagy kihívást és súlyos veszélyforrást jelent gyermekek számára. A fiatalok az első kortyot, első cigarettát, kábítószeres tablettát az esetek döntő többségében nem idegen személytől, hanem valamilyen bulin
barátaiktól, közvetlen ismerőseiktől kapják.

A magányos, csavargó gyermekek, fiatal bűnöző csoportok áldozataivá is válhatnak, akiket meglopnak, kirabolnak. A fiatalok sok esetben követnek el rongálást, garázdaságot és más bűncselekményeket.

Egy másik problémakör az eltűnés, illetőleg a csavargás. Ilyenkor a gyermekek nagyobb százalékban hagyják el rövidebb-hosszabb időre
otthonukat, hogy kalandot keresve felfedezzék a világot. Ezen esetekben - amikor teljesen magukra maradnak * nagyobb arányban ki vannak téve bűncselekmény elkövetésének, azonban a sértetti pozíció mellett - miután a zsebpénz már elfogyott - akár elkövetővé is válhatnak. Hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy az utcán ne vegyék elő mobiltelefonjukat, útközben ne kezdeményezzenek, illetve ne fogadjanak hívásokat, ne játsszanak a készülékkel, ne használjanak drága médialejátszó eszközöket, hiszen könnyedén felhívhatják magukra a figyelmet.
Amennyiben ismeretlen, gyanús személy különféle ürügyekkel (pl.: a pontos idő megtudakolása) a mobiltelefonja átadását próbálja elérni,
javasoljuk, hogy forduljanak egy felnőtthöz, ne vegyék elő saját telefonjukat, illetve azt ne adják át semmilyen kérésre (zenehallgatás,
zeneszerkesztés, játék, telefonálás). Ha értékeiket erőszakkal próbálják meg elvenni tőlük, úgy minél hangosabban hívják fel magukra a figyelmet, ne szégyenlősködjenek, próbáljanak meg higgadtak maradni. Ha az utcán idegen szólítja meg őket, sem útbaigazítás, sem pedig más indok alapján ne tartsanak velük, illetve ne fogadjanak el semmit. Legalább ilyen fontos tudniuk, hogy ilyen esetekről mindig érdemes beszámolni a szüleiknek. Gondoskodjanak arról, hogy a gyerekeknél mindig ott legyen a szülő elérhetősége, illetve ők is tudják azt, hogy kihez
fordulhatnak segítségért. Bátran szólítsák meg az egyenruhás rendőrt, kérjenek tőle segítséget.

 


 


 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Balasetmegelőzési Bizottság és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály tájékoztatása alapján
B-A-Z. MRFK Kommunikációs Iroda
/2012.06.25./

 

Marosvásárhelyiek Sárospatakon

 

               
                                                                 

Az év elején a marosvásárhelyi Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület és A Művelődés Háza és Könyvtára összefogásával elindított „Ki tud többet …”? című vetélkedő eredményeként június 14-17-ig városunkban tartózkodott a vásárhelyi vetélkedő első hat helyezett csapata - küldte a tudósítást Stumpf Gábor népművelő...
 

 


Stumpf Gábor

      

A Sárospatakból odahaza a megküldött szakirodalomból, az internetről és minden lehetséges forrásból felkészült csapattagok most rövid pataki tartózkodásuk alatt testközelből ismerhették meg a várost, annak történelmi és művelődéstörténeti hagyományait, emlékeit, valamint épített örökségünk 20. századi remekeit. Anasztázia, Szent Erzsébet, Lorántffy Zsuzsanna, Balassi, Dobók és a Rákócziak mellett megismerkedhettek a Református Kollégium híres diákjaival, de meglátogatták Veres Sándorné népi iparművész mézeskalácsost is. A fogadó intézmény a program összeállításakor arra is tekintettel volt, hogy Patak „kincsei” mellett a közvetlen környék se maradjon ki, így került a programba Széphalom, a Megyer-hegyi Tengerszem, vagy éppen a hercegkúti Gombos-hegyi Pincesor, illetve a Kálvária.
A helyi családoknál lakó 25 vendég kivétel nélkül nagy hálával köszönte meg a fogadók szeretetét csakúgy, mint a gazdag szellemi táplálékot. Hazaérve, s otthon megtartva értékelő összejövetelüket, már most elkezdték tervezni a patakiak szeptemberi visszaútjának programját, Nem lesz nehéz dolguk, hisz Marosvásárhely igen csak bővelkedik az elmúlt évszázadok kulturális értékeiben, de arról majd később.
 

 


 


 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2012.06.25./

 

Ballagás a Rákócziban

 

               
                                                                

 


Szegedi Istvánné

      

Elbúcsúztak iskolájuktól, tanáraiktól, a technikai dolgozóktól és diáktársaiktól a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola nyolcadikos tanulói is. Fontos és megható eseménye ez életüknek, hiszen az aprócska, írni-olvasni nem tudó gyerekekből komoly, továbbtanulásra kész fiatalokká váltak az itt töltött évek során, amelyek sok-sok élményt, örömet, izgalmat, sikert és néha kudarcot is adtak számukra - számolt be Szegedi Istvánné igazgató...

Kedves elballagott diákjaink!
Örülünk, hogy részesei voltatok iskolánk életének. Köszönjük munkátokat, szorgalmatokat, kedveteket, eredményeiteket!
További tartalmas, szép éveket, jó tanulást és sok sikert kívánok nektek iskolánk dolgozói és diákjai nevében is. Ne felejtsétek, mi mindig visszavárunk Titeket!

 


 


 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2012.06.25./

 

Ballagási ünnepség a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában

 

               
                                                                


 

 


Kissné Murányi Andrea

      

A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola aulájában került sor a 8. évfolyam ballagási ünnepségére. A 7. évfolyam tanulói színvonalas műsorral köszöntek el a végzős társaiktól. Kissné Murányi Andrea igazgatónő Petőfi Sándor gondolatira épülő beszédével búcsúztatta a ballagókat. Beszédében hangsúlyozta, hogy bízzanak magukban, hiszen minden embernek dolga van ezen a világon...

„Aki másokat nem szeretett azt mások sem szerethetik, legföljebb bámulhatják. A szeretet örök, a bámulat mulandó, mint a világ.” „Vezéreljen benneteket is a szeretet, vigyétek magatokkal, hogy mindig általa lássatok.”
Bíztatta őket, hogy ne feledkezzenek meg régi iskolájukról, a múlt szépségeiről, de „tiétek lesz a végtelen jövő”. Isten veletek! Viszontlátásra!

 


 


 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>             További fotók>>>

Törő Gábor
/2012.06.24./

 

 Kövy Sándor-díjat kapott Tímáriné Király Sarolta

 

               
                                                                

Kövy Sándor-díjjal jutalmazták Tímáriné Király Saroltát, a Sárospataki Református Kollégium Általános Iskolájának vezetőjét. A díjat a Tiszáninneni Református Egyházkerület elnöksége olyan pedagógusok elismerésére alapította, akik kiemelkednek a kerületben folyó református oktatás fejlesztésében. Tímáriné Király Sarolta a Bodrog-parti kisrefi 2004-es beindításáért, szakmai fejlesztéséért, valamint az iskolával kapcsolatos teendők lelkiismeretes, példaértékű elvégzéséért vehette át a díjat. A pedagógust elsőként szakmai múltjáról kérdeztük...
 

 


Tímáriné Király Sarolta

      

Gyerekkoromban kezdődött a pedagógia iránti érdeklődésem. Édesanyám, sőt nagypapám is pedagógusok voltak, és már kisiskolás koromban eldöntöttem, hogy szeretném az ő példájukat követni. Ez tovább érlelődött bennem a gimnáziumban, ezért is választottam érettségi után a Comenius Tanítóképző Főiskolán a tanító szakot. Az államvizsgát követően Vissen kezdtem tanítani, majd négy év után az Árvai Gyakorló Iskolában dolgoztam. Itt nemcsak gyermekekkel, hanem hallgatókkal is foglalkoztam. Nyolc évvel ezelőtt kaptam felkérést a Sárospataki Református Általános Iskola vezetésére, azóta ezt a munkát végzem lelkesen.

Miért döntött úgy 2004-ben, hogy elvállalja a református intézmény vezetését?
Megtiszteltetésnek és elismerésnek éreztem a felkérést az addigi munkámért. Ráadásul úgy gondoltam, és gondolom ma is, hogy a tanítói munka mellett a lelki és vallási nevelés rendkívül fontos. Ebben az iskolában ezt megvalósíthattam. Én is így nőttem fel, hiszen kiskoromtól kezdve vallásos nevelésben részesültem, családunkban sok református lelkész van. Egész életemben azt tapasztaltam, hogy a hit és keresztyén értékrend megtartó erő.

Milyen kihívások elé állította a református oktatás?
Kihívás az volt bőven, hiszen első éven a Kollégium „egytantermes” iskolájában tanítottunk. Nem volt előttünk példa, hiszen a legközelebbi református általános iskola Miskolcon volt, oda nem utazhattunk el, sem napi, sem heti szinten, hogy megnézzük, hogyan folyik az oktatás-nevelés. Sárospatakon két kolléganőmmel együtt alakítottuk ki az iskolának az arculatát és profilját. Utána megépült az új általános iskola, és jöttek a gazdaságos és célravezető berendezéssel kapcsolatos teendők. Tulajdonképpen a most ballagott nyolcadik osztállyal minden éven a pedagógiai programnak új részét alakítottuk ki, így formálódtak ők is, mi is, és az iskola is.

A városban milyen megítélése van az intézménynek?
Nagy hangsúlyt fektetünk a lelki nevelésre, hiszen ez az, amiben eltérünk a többi általános iskolától. Ugyanakkor törekszünk arra, hogy kiváló szakmai munkát végezzünk és így bocsássuk útra a tanulókat. Azt mondják Sárospatakon, hogy nehéz iskola a miénk. Van olyan szülő, aki azért nem is próbálkozik beiratni a gyerekét, mert azt gondolja nem elég a képessége hozzá. Mi ezt nem valljuk, hiszen a tehetséggondozás mellett felzárkóztatást is tartunk, tehát differenciált foglalkozásokkal őket is eljuttatjuk arra a szintre, hogy később megállják helyüket az életben.

Hivatásként vagy elhívásként tekint a munkájára?
Tulajdonképpen mindkettő. Ez a hivatásom, amit nagyon szeretek, és úgy érzem nem is tudnék mást csinálni, hiszen egész életemben célirányosan erre a pályára készültem, Ugyanakkor elhívást is érzek azért, mert a református oktatás és nevelés nagyon közel álla a szívemhez, és nagyon fontosnak tartom. Szívem-lelkem benne van ebben a munkában, és azt gondolom, hogy egy jól sikerült pedagógiai programmal, tantervvel és házirenddel valósítottuk meg az oktatást.

Ad-e erőt a folytatáshoz egy harminc éves szakmai múlttal rendelkező pedagógusnak egy ilyen díj?
Abban még jobban megerősített, hogy ezzel a közösséggel és tanítói gárdával kell, hogy folytassuk a nyolc évvel ezelőtt elkezdett utat. Mindig új innovációs teendők jönnek, mindig meg kell újulnunk. Egy lökést adott nekem és a kollégáimnak abban, hogy ezt megtegyük. Hozzáteszem, nagyon meglepődtem, amikor a tanévzáró ünnepségen, június 17-én a templomban kiszólítottak az Úr asztalához. Még egyszer hangsúlyozom, nagy megtiszteltetésnek, és elismerésnek veszem az egyházkerület részéről.

A kistérség református oktatásának soron következő állomása a sátoraljaújhelyi Petőfi Sándor Református Általános Iskola szeptemberi indulása. Milyen együttműködésre számít a két intézmény között?
Bízom benne, hogy jó kapcsolatot fogunk ápolni, hiszen már többször felkeresett az intézmény megbízott igazgatója, illetve a lelkész, aki koordinálja az új iskolát. A tanítókat még nem ismerjük, hiszen eddig nem találkoztunk velük, Természetesen, amiben tudunk, segítünk nekik, és talán arra is nagyon jó példa lesz, hogy a mi diákjaink és az ottani diákok – mivel egy a cél – a nevelésben és az oktatásban együtt tudjunk majd dolgozni.

 


 

 


 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


tirek.hu
/2012.06.24./

 

Rendőrségi Országos Duatlon Bajnokság

 

               
                                                                                  

Először mérethették meg magukat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság sportolói a duatlon sportágban és máris rangos viadalon, az országos bajnokságon vehettek részt. Veresegyházán, a Magyar Triatlon Szövetség által szervezett versenyen álltak rajthoz a közel 70 fős mezőnyben a megyénket képviselő egy női és hat férfi sportoló. A színvonalas szervezés és az érdekes pályák igen hangulatossá tették a rendezvényt...
 

 


Solymosi Antal

      

A versenyzők izgalommal vegyes várakozással tekintettek a feladatok elé és folyamatosan kémlelték az eget is. Szerencsére kegyesek voltak hozzánk az égiek és az eső csak a viadal végén eredt el, de akkor már senki nem bánta.
Az igazsághoz tartozik, hogy a borsodi indulók közül egyedül Ali Dóra rendelkezett hasonló (triatlonos) versenyzői múlttal, a férfi kategória tagjai pedig életük első duatlon megmérettetésén vettek részt.

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei sportolók bemutatkozása remekül sikerült, ugyanis bajnoki címekkel tértek haza. Ali Dóra kiegyensúlyozott, okos versenyzéssel megnyerte a női kategóriát, az egyéni versenyben, Téti Gábor minimális különbséggel * mindössze három másodperccel * szorult le a dobogóról, de negyedik helyezése így is szép eredmény.
A csapatversenyt a négy legjobb versenyző időeredményének összesítése alapján értékelték, ahol az Ali Dóra, Téti Gábor, Solymosi Antal és Koczka Tamás összeállítású borsodi csapat az országos bajnoki címet is megszerezte.

Foto: Állnak (balról): Nagy János (Miskolc), Köteles László (Tiszaújváros), Ali Dóra (Tiszaújváros), Téti Gábor (MRFK), Koczka Tamás (Tiszaújváros),
Guggolnak (balról): Szabó Béla (Sárospatak), Solymosi Antal (Sárospatak).

 


 


 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Egyedné Novodonszki Éva főtanácsos B-A-Z. MRFK Kommunikációs Iroda sajtóreferens
/2012.06.24./

 

Közeleg az aratás ideje

 

               
                                                                

Az eddig zöld kalászos táblák már erősen sárgulnak, de ha a naptárat nézzük, a jövő héten már Péter-Pál napja lesz, ami az aratás kezdetének leggyakoribb dátuma. Hogyan néz az aratás elé Bodnár Pál, a Geo-Milk Kft ügyvezetője? – ezzel a kérdéssel fordultunk hozzá…
 

 


Bodnár Pál

      

1040 hektár őszi kalászosunk van, ami betakarításra vár, ebből 980 hektár őszi búza, 60 hektár pedig őszi árpa. Közepesre tudnám értékelni idén a kalászosok állományát, s ennek megfelelő a várható hozam is, ugyanis nagyon csapadékszegény időszak van mögöttünk. Megvan a böjtje a 2010-es év extra csapadékos időszakának, hiszen ha a búza tenyészidejét nézzük, tavaly októbertől napjainkig a csapadékmennyiség alig haladja meg a 230 mm-t, és ebből 100 mm az elmúlt októberétől évvégéig, 130 mm pedig januártól esett napjainkig - ez időarányosan nagyon kevés. Van egy 150 mm csapadék hiány, ami nagyon rányomta a bélyegét az idei termésre, hiszen nagyon száraz ősszel vetettünk el, nem keltek ki a búzák. Decemberben hullott a legtöbb csapadék, ami hozzásegítette, hogy elkezdjen csírázni, de akkor már a hidegebb és az enyhébb idők váltakoztak, és olyankor már nem kezd kellőképpen fejlődni a búza. Igazából januárban látszott, hogy lesz belőle valami, akkor kezdett el zöldülni a határ.
Mivel nagyon gyengén ment a télbe, nem bokrosodott, nagyon ritka a növényállomány, így nem nagyon várunk magasabb hozamot, mint 3 és fél tonnát hektáronként.

A betakarításra rendesen felkészültünk, bár tisztítási, raktározási és betakarítási kapacitásunk szerényen van. A legnagyobb területű betakarítandó növény nálunk az őszi búza, az összes többi kultúrára - napraforgó, a kukorica - bőven elegendő a betakarítási kapacitásunk, így csak erre az egy növényre luxus lenne nagy értékű gépeket megvásárolni, amelyek az év nagy részében kihasználatlanul állnának. Ezért a környékbeli, hasonló betakarító kapacitással rendelkező gazdálkodókkal egymást kisegítve szoktuk a kalászos betakarítást megoldani - így lesz ez 2012-ben is.
Nem örülünk ezeknek a nagyon nagy hőségű napoknak, amelyek pont a legrosszabbkor érik a kalászosokat - az egyéb más csapások után. Jobb lenne, ha legalább 7 fokkal alacsonyabb lenne a hőmérséklet, ami reméljük még mérséklődik.

Egyébként az országosan elvetett, több mint 1 millió hektár búza hozama bőven fedezi majd a hazai szükségletet, hiszen őrlésre alig kell több, mint 1,4-1,5 millió tonna és azért országosan 4-7 millió tonna gabonának össze kell jönnie, így az országban bőségesen lesz őrlésre, takarmánynak és lesz exportálásra is.

 


 


 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2012.06.23./

 

Tanévzáró Farkas Ferenc Művészeti Iskolában

 

               
                                                                

Eddigi legeredményesebb tanévét zárta a Farkas Ferenc Művészeti Iskola – hangzott el az intézmény évzáró ünnepségen. Bálint Béla igazgató rövid évértékelő beszédében köszönte meg a tanárok és a növendékek egész éven végzett munkáját és kiemelkedő teljesítményét. A növendékek helyi és országos képzőművészeti-, zenei és táncművészeti versenyről számos díjat, oklevelet és elismerést hoztak el az elmúlt tanév során…
 

 


Bálint Béla

      

Az idei évhez hasonló még nem volt, minden eddiginél több díjat nyertek a növendékek, akik minden művészeti ágban, országos versenyeken elért, jó eredményekkel helyezésekkel büszkélkedhetnek, a zenei, a képzőművészeti és a néptánc versenyeken egytől egyig szépen teljesítettek, ezért az évzárón mindannyian tárgyjutalomban is részesülhettek.

Ruszkay Ákos pedig jövő szeptembertől az ország egyik legjobbnak számító, budapesti Szent István Zeneművészeti Szakközépiskolában folytatja majd tanulmányait. Ákos gitáron játszik, most az évzárón is színpadra lépett.

A sok szép eredményt beárnyékolta, hogy a tanévzárás egyben búcsú is. Az iskola több, igen tehetséges növendékét is elbúcsúztatta az ünnepségen.

 


 


 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2012.06.23./

 

 Tűzoltógyakorlat a sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnáziumban

 

               
                                                                

 


Barna Norbert

      

Kigyulladt a kémia szertár a sátoraljaújhelyi gimnáziumban. Három fiatalt mentettek ki az égő épületből – ez volt annak a gyakorlatnak az alapszituációja, amelyet a tűzoltóság rendezett a sátoraljaújhelyi Kossuth Gimnáziumban. Az akció sorén azt próbálták ki, milyen gyorsan tudják kivezényelni a tanulókat tűz esetén, a tűzoltók pedig a mentés és a tűzoltás egy speciális esetét gyakorolták. A gyakorlatról Barna Norbert százados, tűzoltó parancsnok számolt be…

A megrendezett próba szerint kigyulladt a kémi terem a sátoraljaújhelyi gimnáziumban. Szinte valamennyi tanuló épségben kimenekült az épületből, de három fiatalt a tűzoltók mentetek ki. Az oktatási intézményekben évente kötelező a tűzriadó tervet gyakoroltatni. Erre azért van szükség, hogy megmérjék, hogy bennlévők mennyi idő alatt tudják elhagyni az épületet, tűz esetén. A gimnáziumban ez a normaidő hat perc. Ennyi ideje van a pedagógusoknak, hogy a diákokat kivezényeljék az épületből. A mai három és fél perc alatt sikerült.
Ilyenkor nézzük szakmai szempontból, hogy megfelelnek-e a szerelések, a parancsok, amit a tűzoltás vezető ad, megfelelő-e a rádióforgalmazás, a kiérkezés, a kiürítés, a felderítés, a beavatkozás, az életmentés, tehát ez nekik egy vizsgafeladat. Az alapján fogjuk majd meghatározni a gyakorlat után, hogy mit kell még javítani, mire kell figyelni, és mik azok az intézkedések, amiket nekünk még végre kell hajtani egy sikeresebb mentés érdekében.

A tűzoltó gyakorlatra azért van szükség, hogy a tűzoltók egy-egy ilyen éles helyzetben gyorsabban és összehangoltabban tudják végezni a munkájukat, még akkor is, ha minden tűzeset más, és mindenre nem is tudnak felkészülni.

 

 


 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2012.06.23./

 

 Csengőbúcsú

 

               
                                                                

A Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona életében első alkalommal került sor a nyolcadik osztályosok csengőbúcsújára. Nagy izgalommal készültünk erre az alkalomra. Reggel az alsóbb éves tanulók és szüleik virágokat hoztak az iskola díszítéséhez. A délelőtt folyamán a pedagógusok vezetésével a felső tagozatosok serényen dolgoztak az iskola szebbé tételén - számolt be Timáriné Király Sarolta tagintézmény-vezető...
 

 


Timáriné Király Sarolta

      

Egy órakor a hetedikesek kedves szavak kíséretében átadták a tarisznyát és virágot. Az iskola vezetése hagyományteremtő céllal egy agyag csengőt adott át minden végzős diáknak. Az iskola ajtaján kilépve minden búcsúzó diák megkondította az 1904-ben készült harangot. Ezt követően búcsút vettek a tantermektől és az iskolától, majd az Iskolakerten keresztül a templomba vonultak a felsőbb évesek sorfala között. Délután két órakor megkezdődött az ünnepi istentisztelet, melyen nagytiszteletű Csomós József püspök úr hirdetett igét. Ezt követően egyházkerületünk főgondnoka Ábrám Tibor, Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó igazgató asszony köszöntötte a ballagókat.

Timáriné Király Sarolta tagintézmény-vezető szívhez szóló szavakkal köszönt el a diákjaitól. Az itt maradó diákok nevében Kállai Noémi és Jaskó Eszter hetedik osztályos tanulók búcsúztak a nyolcadikosoktól. Mózes Árpád Benedek pedig a végzős diákok nevében köszönt el Református Kollégium minden tanárától és diákjától. Az iskola zászlaját ballagók átadták az itt maradó diákság számára megőrzésre. Az ünnepség keretében az iskola vezetése Alma Máter Díjat adományozott Mózes Árpád Benedek ballagó diáknak.

Kiváló tanulmányi és versenyeredményéért könyvjutalmat kapott Györki Dóra, Frikker Gabriella, Hutka Bianka és Csatlós Kornél, közösségi munkáért Lastóczki Lili. A Diáksport Egyesülettől Koleszár Ákos és Juhász Ádám kapott jutalmat. Az ünnepség végén a templomkertben adták át a hozzátartozók az ajándékaikat, majd közös fotózásra került sor. Ezt követően az iskola minden tanulója és tanára az Iskolakerten keresztül átvonult a Kisrefi udvarára, ahol minden végzős diák egy jókívánsággal megtöltött lufit engedett a levegőbe.

Minden ballagó diák számra Isten áldását és sok sikert kívánunk további életükre!

 


 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További LEVI -fotók >>>                           További fotók>>>


Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona
/2012.06.22./

 

 Évadot zárt a Nyugdíja Klub

 

               
                                                                

A Művelődés Háza és Könyvtára nyugdíjas klubja megtartotta évadzáró rendezvényét a Kispataki Alkotóháznál, ami egy szalonnasütéssel egybekötött szabadtéri program volt. A rendezvény elején a klubtagok Dávid Sándorral áttekintették az elmúlt félév eseményeit, a nagyon sokszínű programokat, üzemlátogatásokat, filmvetítéseket és könyvbemutatókat, amelyek mellett még sok egyéb szórakoztató rendezvényt tudhatnak maguk mögött - számolt be Csatlósné Komáromi Katalin igazgatónő...
 

 


Csatlósné Komáromi Katalin

      

A klub tevékenysége nyáron is folytatódik, terveznek fürdőlátogatást, egy bodrogközi kirándulást, kerti partyt, ősszel pedig a hagyományokhoz híven visszatérnek A Művelődés Háza falai közé és a most kihirdetett programmal folytatják a nyugdíjas klub eseményeit.

Az intézmény részéről nagyon örülök, hogy ezt a közösséget sikerül így összetartani és ilyen aktivitással vesznek részt a különböző eseményeken. Új tagjaink is lettek az elmúlt félévben, és abban bízunk, hogy ez a korosztály, aki jól ismeri Sárospatak értékeit és hagyományait hozzájárul a város életéhez. A kis köszöntő végén pedig egy gratuláció is elhangzott a Szabó Károly kitüntetéshez, amelyet a Pedagógus Napon adtak át Dávid Sándor tanár úrnak.

A szombati Családi Napon magyar nóta és operett bemutatóval indulnak azok a műsorszámok, amelyek elsősorban az ő korosztályuknak szólnak. A különböző nyári rendezvényekre és a Családi Napra, Muzsikáló Terek programjainkra, a szabadtéri nyári filmvetítésekre is örömmel készülődnek a klub tagjai.

Nagy öröm számunkra, hogy ez a társaság így összetart és remélem a következő időszak is sikeresen és mindenki számára érdekesen fog telni.

 


Dávid Sándor

 


 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2012.06.22./

 

 Kerékpáros baleset

 

               
                                                                

 


Bacsó Tibor

      

2012. június 20-án 18 óra 5 perckor könnyű sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt Sárospatakon, a Határ és a Kazinczy utcák kereszteződésében – nyilatkozta Bacsó Tibor rendőr őrnagy a Sárospataki Rendőrkapitányság sajtóreferense…

Egy személygépkocsi közlekedett a Határ úton a Kazinczy út irányába. A Határ úton, a Kazinczy és a Herceg utcák kereszteződésében neki egy Állj! Elsőbbségadás kötelező - STOP tábla - van kihelyezve. A gépjárművezető a Határ útról úgy kanyarodott balra és haladt ki a Kazinczy útra, hogy a STOP táblát figyelmen kívül hagyta, így a belváros irányából érkező, a Kazinczy útról a Herceg utcába szabályosan bekanyarodó kerékpárossal összeütközött. A kerékpáros a baleset következtében 8 napon belül gyógyuló, könnyű sérülést szenvedett.
A rendőrség a balesetet szabálysértési eljárás keretén belül vizsgálja.

 


 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2012.06.22./

 

 „TÜZES HÍREK”

 

               
                                                                

Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területén a 2012. május 20. és 2012. június 20. közötti időszakban 9 tűzeset, 9 műszaki mentés történt, valamint 4 esetben téves, és 1 esetben szándékosan megtévesztő jelzéshez vonultak egységeink - nyilatkozta Dakos Zoltán tűzoltó törzsőrmester...
 

 


Dakos Zoltán

      

A műszaki mentések során, 3 esetben közúti balesethez, 4 esetben balesetveszélyesen megdőlt fa eltávolításához, 1 esetben gázszivárgáshoz, 1 esetben állatmentéshez riasztották egységeinket.

- 2012. június 1-én déli órákban, Sárospatak közelében a 37-es számú főúton, egy Toyota és egy Renault típusú személygépkocsi ütközött. Kiérkező egységek elvégezték az áramtalanítást, valamint 1 fő sérültet a mentősökkel közösen kiemeltek a gépjárműből. Ezután az úttest takarítását, valamint a forgalmi rend helyreállítását végezték el.

- 2012. június 2-án dél órákban, Sárospatak közelében a 37-es számú főúton, egy Seat Toledó és egy Suzuki Vitara tipusú személygépkocsi ütközött. Mindkét autóban 2-2 személy tartózkodott. A kiérkező egységek 2 fő könnyű sérültet átadtak a mentőknek, valamint elvégezték az áramtalanítást a gépjárműveken. A rendőrségi helyszíni szemle után az utat megtisztították.

A tűzesetek során 1 esetben lakóházban, 2 esetben melléképületben keletkezett tűz, illetve 6 alkalommal szárazfűtűzhöz vonultak tűzoltóink.

- 2012. június 14-én Sárospatak belterületén éjféli órákban égett egy körülbelül 240 négyzetméter alapterületű melléképület tetőszerkezete teljes terjedelmében, valamint az épületszerkezet 40%-a, és a benne tárolt széna, szalma, tűzifa. A kiérkező egységek légzőkészülék használata mellett 2 darab „D” és 1 darab „C” sugár segítségével oltották el a tüzet. A kárérték jelentős, de szerencsére személyi sérülés nem történt.

 


 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
/2012.06.21./

 

 Országos angol eredmények a Play and Win! nyelvi levelezőversenyen

 

               
                                                                

 


Nagyné Deák Ilona

      

A 2011/2012-es tanév második félévében megrendezett versenyre 1700 diák nevezett szerte az országból. A versenyzők 3 fordulóban mérhették össze tudásukat. Bizonyos feladatokhoz használniuk kellett az internetet, valamint a sikeres munkához a pár- és csoportmunka szabályait is el kellett sajátítaniuk. A Szent Erzsébet Általános Iskola diákjai életkoruknak megfelelően junior kategóriában versenyeztek, a felkészítő tanáruk Nagyné Deák Ilona...

Csapatban: Illés Erika, Hegedűs Zita, Braun Renáta (8.b) I. helyezés
Egyéniben: Csehi Kincső (7.a) IV. helyezés
Fedor Zsófia (7.a) IV. helyezés
Rózsahegyi Luca (7.a) II. helyezés

A diákok sikerében nagy szerepet játszott felkészítő tanáruk, Nagyné Deák Ilona. Gratulálunk!

 


 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Szent Erzsébet Általános Iskola
/2012.06.21./

 

 Hálaadó műsor a Kisrefiben

 

               
                                                                

 


Timáriné Király Sarolta

      


Minden tanév utolsó hetében a Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona hálát ad az eltelt évért. Erre az alkalomra az osztályok műsorral készülnek. Az áhítat után énekkarunk zsoltárénekléssel, a hatodik osztály bibliai történet megelevenítésével nyitotta meg az estét - küldte a tudósítást Timáriné Király Sarolta tagintézmény-vezető...

Ezután a nyárra készülve vidám, táncos és zenés jelenetekkel szórakoztatták az osztályok szüleiket és a vendégeket. Minden műsorszám nagy tetszést aratott. Az este zárásaként a kisrefi közössége, tanárok és diákok együtt, egy áldás éneklésével búcsúztatták el a nyolcadik osztályosokat.


 

 


 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További LEVI-fotók >>>

Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona
/2012.06.21./

 

Sárospatak az Engesztelő Zarándoklat budapesti eseményein is részt vett

 

               
                                                                

Az Engesztelő Zarándoklat egy országos megmozdulás, melynek keleti ága 2012. június 6-án Pálházáról indult. A zarándoklat első napjának végállomása Sárospatak volt, s a város határáig eléjük mentünk és az őket megillető tisztelet megadásával A Művelődés Háza előtt fogadtuk őket. Másnap reggel velük együtt indultunk tovább a főváros felé, Tokaj-Hegyalja legszebb részein velük együtt haladva egészen Bodrogkeresztúrig. Szerettük volna, hogy városunk a Budapestre való megérkezéskor is képviselve legyen, ezért június 15-én a fővárosba utazott egy kisebb csapat, ahol a Sárospatak tábla alatt vonulva tanúi lehettünk a kereszt egyesítésének – számolt be dr. Szabó Rita alpolgármester a Zarándoklat budapesti eseményeiről
 

 


dr. Szabó Rita

      

A június 15-ei és 16-ai záró napokon is részt vett Sárospatak, amikor 15-én a Szent István téren, a Bazilika előtt állítottuk össze a nemzet keresztjét, amelynek a négy ágát az ország négy égtája felől érkezett zarándokok hozták magukkal. Így állt össze az a kereszt, amelynek közepére Magyarország címere került felhelyezésre. Ezt követően szentmisére került sor a Bazilikában.

Június 16-án – egyházi ünnepnapként: Szűz Mária Szeplőtelen Szívének emléknapján - a Bazilikától a Lánc-hídon keresztül indult tovább a zarándoklat, érintve a Mátyás-templomot, a városmajori Jézus Szíve templomot, majd a Kútvölgyi Kápolnát. Innen érkeztünk meg a Normafa melletti Szent Anna-rétre, ahol egy engesztelő kápolnát kívánnak felépíteni.
A kápolna alapkövének letétele 1944. december 8-án megtörtént, de az építkezést a világháborús események miatt megkezdeni már nem lehetett. Mindszenty József hercegprímás 1946-ban jóváhagyta a kápolna tervét: „Óhajom, hogy a magyar engesztelésnek szentély épüljön… A Világ Királynője nagy engesztelő mozgalomra főpásztori áldásomat adom.”

A második évezred első évtizedét megélve, azt láthatjuk, hogy nemzetünk és az egész nyugati kultúrkör sok szempontból belső válságot él át. Sokakban eluralkodik az elkeseredés, a kilátástalanság és a reménytelenség. Sok embernek nincsenek eszményei, amelyekért őszintén lelkesedni tudna. Sok embert kísért a belső üresség érzése.
2012. januárban megalakult a Világ Királynője Mozgalomért Alapítvány, melynek célja, hogy a Szent István király által felajánlott Kárpát-medencében elterjedjen az engesztelő lelkület. Alapvető szemléletük, hogy mindenki magán kezdje a változást, és ezt adja tovább. A kápolnának először a lelkekben kell felépülnie.

A nemes kezdeményezést és a nagy tettet, amit az engesztelő zarándoklat keleti ágának teljesítése jelentett, beárnyékolta egy meglehetősen szomorú esemény: a zarándoklat egyik főszervezője, Lesovics Miklós Pálháza város polgármestere június 15-én a Bazilika előtt rosszul lett és súlyos, életveszélyes állapotba került. A legfrissebb (június 20-i) hírek szerint túl van az életveszélyen, állapota javul. Családja háláját fejezi ki a feléjük áradó együttérzésért, aggódásért és imáért.
Június 21-én 16.30-tól a kispataki görög katolikus kápolnában mondunk Lesovics Miklós polgármester úr gyógyulásáért közös imádságot, ahová mindenkit szeretettel várunk.

 


 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók 1. >>>                                             További fotók 2. >>>    
További fotók 3. >>>

Cziczer Katalin
/2012.06.21./

 

Munkába állt a Kommunális Szervezet új vezetője

 

               
                                                                

Béli Zoltán vagyok, akit a képviselő testület a legutóbbi ülésén a Kommunális Szervezet igazgatói feladatával bízott meg, ami nem kis kihívást jelent számomra. Eddig a versenyszférában dolgoztam, 27 év vezetői tapasztalat áll mögöttem, ebből 21 évet magasabb vezetői poszton töltöttem be – kezdte bemutatkozását a Kommunális Szervezet új vezetője.
 

 


Béli Zoltán

 

 

 

 


Aros János

      

1961. december 24-én születtem bodrogkeresztúri lakosként. A szerencsi Bocskai Gimnáziumban érettségiztem matematika szakon, majd jelentkeztem a budapesti Pénzügyi és Számviteli Főiskolára, ahol a mai elnevezésnek megfelelően közgazdász végzettséget szereztem. A diploma megvédése után azonnal elhelyezkedtem. Ekkor már nős voltam, első házasságomból 2 gyermek született. Már az első munkaviszonyomban vezetői posztba kerültem. 1984. júniusában a Tokaj és Vidéke Áfész-nél számviteli osztályvezető voltam, 1986-ban lettem az ÁFÉSZ főkönyvelője, majd 1990-ben a szövetkezet elnöke. Szakmai tevékenységem a válsághelyzet kezelésével kezdődött, majd miután az ÁFÉSZ gazdálkodási helyzete stabilizálódott, 1999 tavaszán részvénytársaságot alapítottunk. Ugyanebben az évben alapítottunk egy könyvelési szolgáltató Kft-t is, ezzel külső bevételeket generálva.
A magánéletemre visszatérve: az első házasságom válással végződött, majd a második házasságból megszületett a harmadik kisfiam, aki jelenleg egyetemi tanulmányait folytatja. Feleségem maga is regisztrált mérlegképes könyvelő, ezért talán nem meglepő, hogy gyermekünk is ezen a vonalon tanul a Corvinus egyetemen.

A 2000-es évek felé közeledve úgy éreztem, hogy az új kihívásokhoz az új tudás megszerzése nélkülözhetetlen. Számítástechnikai vonalon indultam el a képzéssel, előbb OKJ-s középfokú szoftverüzemeltetői képesítést szereztem,majd az ECDL vizsgát tettem le, s rövid átfedéssel az okleveles könyvvizsgálói tanfolyamot is megkezdtem, 40 évesen ültem be ismét az iskolapadba. 2004-ben tettem le az utolsó vizsgáimat, ezzel okleveles könyvvizsgálói képesítést szereztem. Múlt év decemberében lettem 50 éves, de nem érzem, hogy bármely új tudás elsajátítására ne lennék képes, s ha a helyzet úgy kívánja, ez nem jelentene problémát.

Korábbi munkahelyemen, ahol a kereskedelem volt a főtevékenység, a multinacionális cégek intenzív terjeszkedése érzékenyen érintett bennünket, komoly veszteség érte a részvénytársaságot. A veszteséget mérsékelni tudtuk, de megakadályozni nem, így 2010. tavaszán olyan testületi döntés született, hogy kiadjuk az összes üzletet egy cégnek azzal a feltétellel, hogy minden dolgozót átvesz - így minden dolgozó állása, családjaik megélhetése megmaradt, míg a részvényeseknek sem kellett a veszteség miatti esetleges leértékelődéstől tartaniuk. Gyakorlatilag én maradtam egyedül, akinek az új rendszerben nem maradt helye, azonban a megmaradó tevékenység mellett számomra a vezetői poszt szakmailag nem jelentett kihívást, valami értékteremtő munka volt a célom, ezért tudatosan vállaltam, hogy 50 évesen kilépek a munkaerőpiacra.
A válság nem igazán kedvezett az elhelyezkedésnek. Az interneten találkoztam Sárospatak Város álláspályázat hirdetésével, amit átolvasva úgy éreztem, hogy ezt a feladatot sikeresen el tudnám látni. A Sárospatak Honlapot tanulmányozva - ami áttekintést adott Sárospatak helyzetéről - igyekeztem minden létező információt megszerezni és összeállítottam egy tőlem telhető tartalmas vezetői programot, ami alapvetően a költséghatékonyságra épül. Ez azt jelenti, hogy ugyanazt a feladatot változatlan szinten, de kisebb költséggel hogyan lehet elvégezni, vagy pedig ugyanezzel a költséggel elvégezni, de magasabb színvonalon, valami plusz szolgáltatást hozzátéve. A saját bevételi forrás is nagyon fontos szempont a hatékony működés szempontjából.
A jegyzőkönyvekből láttam, hogy a Kommunális Szervezet a korábbi időszakban 40 millió forintos önkormányzati támogatás megtakarítást ért el, ami a főösszeghez viszonyítottan arányában elég nagynak mondható, s nyilván a szervezet munkatársainak többsége sokat tett azért, hogy ez realizálódhasson.
Úgy gondolom, hogy most túl nagy léptékű átalakításokat nem célszerű megtenni, meg kell várni, hogy az új önkormányzati szabályozás milyen feladatokat vesz el, s milyen feladatokat hagy meg az önkormányzatoknál. Ekkor kell jól megfontoltan, az egész várost érintően a kialakítandó szervezetnek az átalakításáról, az új struktúra kialakításáról dönteni, amiben reményeim szerint a Kommunális Szervezet markáns részt fog kapni és továbbra is a város lakosságának a megelégedésére fog tevékenykedni.

Mint mindenki előtt ismeretes, a legutóbbi rendkívüli képviselő testületi ülésen négy hozzánk beérkezett pályázatból választottuk ki azt a pályázót, akiről a képviselő testület egyhangúlag - egy tartózkodással - adta a megbízást Béli úrnak. A mai nap állt munkába, amikor meglátogattam őt, s határozottságot kértem tőle – fejtette ki álláspontját Aros János polgármester…

A Kommunális Szervezet a város kirakata, a Kommunális Szervezet munkatársainak köszönhetjük a Virágos Város mozgalomban elért kitűnő helyezéseket. Nekik köszönhetjük azokat a látványos dolgokat, amelyeket a városban tapasztalhattunk mi, és az ide látogató turisták. Éppen ezért a pataki lakosok fokozott figyelemmel kísérik a Kommunális Szervezet tevékenységét. Néhányan sajnos, eddig is voltak és jelenleg is vannak, akik nem a városhoz, nem a szervezethez méltóan viselkednek, vagy éppen a köztulajdon fogalmát nem úgy értékelik, ahogy ez elvárható lenne. Bízom benne, hogy igazgató úr átfogja látni a feladatot és mindent megtesz majd annak az érdekében, hogy a Kommunális Szervezet ismét a régi fényében tündököljön.
Emellett természetesen el kell mondanom, hogy a testületi döntés alapján a testületi vizsgálatot tovább folytatjuk. A Pénzügyi Bizottsággal 10 évre visszamenőleg vizsgáljuk azokat a folyamatokat, amelyekkel kapcsolatban információk érkeztek hozzám. Ahogy én korábban is vállaltam, most is el tudom mondani: rendet és fegyelmet szeretnék valamennyi önkormányzati intézményben és valamennyi önkormányzati cégben, és ezt következetesen be fogjuk tartani. Igazgató úrnak ehhez - a képviselő testület nevében is - minden támogatásomat felajánlottam.

 


 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2012.06.20./

 

Indul a nyár a fürdőben

 

               
                                                                

A vakáció beköszöntével menetrendszerű pontossággal megérkezett a standidő is. Ezt igazolja a Végardó Fürdő vezetője Benkő Zoltánné is, aki 4600 fürdővendégről számolt be, ennyien váltottak jegyet a három nap alatt a fürdő pénztárainál. Különösen a vasárnapi vendégszámmal voltak megelégedve a fürdő dolgozói…
 

 


Benkő Zoltánné

 


Aros János

      

Ránk fért ez a hétvége, hiszen a június első fele siralmas volt a fürdő forgalmát illetően – bár tudom, hogy a sok eső viszont a mezőgazdasággal foglalkozóknak és a kiskert tulajdonosoknak aranyat ért - kezdte beszámolóját a fürdő megbízott igazgatója.
A vendégösszetétel a megszokott volt, a strand és a kemping területén alig lehetett magyar szót hallani, a parkolókat zömében szlovák és lengyel rendszámú autók töltötték meg.

Vendégeink a termálmedence közelében lévő épület tetején még építkezés jeleit láthatták, ugyanis egy szintráépítés történt, ahol 120 öltőző szekrény és 8 átöltöző kabin kerül kialakításra. Ezeket az elkövetkező hétvégén már használhatják a fürdőzők.
Az újdonságok közé tartozik még két bérelhető lakókocsi, amit viszont a fürdő területén lévő kemping vendégei használhatnak majd, remélhetően szintén a hétvégére.

A dolgozói létszámot illetően, sikerült megfelelő számú személyzettel feltölteni a fürdőt, így a vendégek kiszolgálása zökkenőmentes volt. Bátran nézünk a nyár elébe, mivel a Meló Diák közvetítő céggel állunk kapcsolatban, akiktől mindig az adott napnak megfelelő létszámot kérjük. A parkolókban pl. most 2-2 fő dolgozott, de a főszezon idején ez akár 4-4 is lehet.

Hétfőn bejárásra érkeztek hozzánk a tulajdonos önkormányzat képviselői Aros János polgármester vezetésével, akiknek a felkészülést illetően mindent megmutattunk. Örömükre szolgált, hogy komolyabb hiányosságokat nem tártak fel.

Hétfőn a fürdőben végeztünk egy bejárást, hiszen kezdődik a nyári szezon, ami reményeink szerint hasonlóan jól fog alakulni, vagy talán még jobban, mint az előző szezon volt – számolt be a fürdőben szerzett tapasztalatairól Aros János polgármester…

Megnyugvással töltött el az amit láttam, rendet és tisztaságot. Kisebb fejlesztések még folyamatban vannak, de látható, hogy igazgatóasszony és munkatársai felkészültek a szezonra. Mindössze apróbb javítanivalókra hívtam még fel a figyelmet. Ezek nem nagy dolgok, de olyanok, amelyek az idelátogató vendégeknek - akár patakiaknak akár más városból, vagy országból idelátogatóknak - a komfortérzetét növelhetik.

Úgy ítélem meg, hogy a felkészülés rendben megtörtént, a többi pedig az időjárás függvénye. Nagyon bízom abban, hogy jó idő lesz, és a fürdő az üzleti tervében vállalt feladatait végre tudja hajtani.

 


 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2012.06.20./

 

 Elektromos kerékpár ütközött segéd motorkerékpárral

 

               
                                                                

2012. június 18-án délelőtt 9 óra 30 perc körül súlyos személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt Sárospatakon, az Arany János és a Vak Bottyán utcák kereszteződésében – nyilatkozta Bacsó Tibor a Sárospataki Rendőrkapitányság sajtóreferense…
 

 


Bacsó Tibor

      

Egy elektromos kerékpárral közlekedő személy haladt az Arany János úton, Bodroghalász irányába. A Vak Bottyán utca kereszteződéséhez érve balra szándékozott bekanyarodni, de kanyarodása során az általa vezetett kerékpárral nem biztosított továbbhaladási elsőbbséget a vele szemben, szabályosan közlekedő, egyenesen tovább haladni szándékozó segéd motorkerékpárosnak.
A baleset következtében mind a két jármű vezetője 8 napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket szenvedett, akiket a mentők a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórházba szállítottak.

A baleset bekövetkezésének körülményeit a Sárospataki Rendőrkapitányság bűntető eljárás keretén belül vizsgálja. Egyik gépjárművezetőnél sem merült fel szeszesital fogyasztás.

 


 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2012.06.20./

 

OTP - MOL Bozsik programban a IV. korcsoportos fiúk aranyérmesek

 

               
                                                                

Egy hosszú folyamat végére értünk 2012. június 8-án. Sok-sok megvívott harc után elérkeztünk az országos döntőhöz, amit Telkiben a Globall Football Parkban rendeztek meg, nem igazolt játékosok részére, teret nyitva azoknak a tehetségeknek, akik nem tudnak vagy nincs lehetőségük különböző egyesületekben focizni - számolt be Vachter Tamás edző...
 

 


Vachter Tamás

      

A sikerrel vett körzeti, majd megyei döntők után következett az országos döntő. 4 csoportban 5-5 csapat versenyzett a továbbjutásért. Onnan egyenes kieséses rendszerben folytatódott a játék. A csoportmérkőzéseinket mind megnyertük, így I. helyen jutottunk tovább. Az egyenes kieséses rendszerben mindig csak a következő cél teljesítése volt fontos számunkra, vagyis a győzelem. És ott találtuk magunkat a döntőben (nem érdemtelenül), ahol nagy csatában 3:1-re diadalmaskodtunk, ezzel hírnevet szerezve egyesületünknek, iskolánknak és Sárospataknak. A kupákat és az első helyért járó érmet Hajnal Tamás (magyar válogatott) adta át. A játékosok kaptak mezt, újságokat, ásványvizet.

Büszke vagyok a játékosokra, akik bebizonyították, hogy lehet rájuk számítani és a győzelemért képesek mindent megtenni. Köszönettel tartozunk a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola - Szegedi Istvánné igazgatónőnek, Sontra László SRDSE elnöknek és a technikai vezetőnknek, Tuss Péternek, akik sokat segítettek a csapat sikerhez jutásában.

A csapat tagjai:
Kajati József Gergely, Mertán Gergő, Pásztor Tamás, Kis Ákos, Gulyás Márk, Gulyás Csaba, Dandás Tamás, Horváth Máté, Tóth Máté, Pápa Gergő, Horváth István.

GRATULÁLUNK!

 


 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2012.06.20./

 

 Szép játék pataki gól nélkül az évad utolsó mérkőzésén

 

               
                                                                

Tiszakanyár tizenegyét fogadtuk a 2011-12-es szezon utolsó bajnoki mérkőzésén. A gyönyörű napsütéses hétvége csak kevés szurkolót tudott kicsalogatni a nézőtérre. A helyezés szempontjából már nem volt tétje az összecsapásnak, de a kilátogatók elvárják a játékosoktól, hogy minden tőlük telhetőt megtegyenek. Ez így is történt - küldte a tudósítást Koscsó István az STC baráti Kör elnöke...
 

 


Koscsó István

 


Zsófi József

      

Az első perctől kezdve jó színvonalú játéknak lehettünk a tanúi, ami ki is tartott a végéig. Az elején egymást kóstolgatták a csapatok. Az első igazán gólveszélyes helyzetet mi alakítottuk ki a 17. percben. A kiugratott Vécsi Gábor már csak a kapussal állt szemben, de mellé lőtt.
Két perccel később újra nekünk volt lehetőségünk a vezetés megszerzésére: jobb oldalon Gönczi Zoltán futott fel, beadását Vécsi Gábor tolta meg a kapus mellett, de sajnos a kapu mellett is.
A 23. percben a baloldalon vezettünk fel egy támadást Terjék Zoltán révén, de beadását Kovács Szabolcs nem tudta a kapuson túl juttatni.
Az ellentámadásból viszont a vendégek a mi kapunk előterében okoztak meleg helyzetet.
A 29. percben megszerezték a vezetést. Egy gyors támadással végig mentek rajtunk, a végén a kapusunk már tehetetlen volt. 0:1
A 37. percben Lukács István szögletrúgásból,(!) majdnem kiegyenlített egy ritkán látható bravúrral, de a felső kapufáról kifelé pattant a játékszer.
Az első 45 percről elmondható, hogy igaz nekünk volt több lehetőségünk a gólszerzésre, de az ellenfél azt a keveset jobban kihasználta.
A második felvonásban tovább folytattuk lelkes játékunkat. Ez a másik oldalt is meglepte, hiszen edzőjük sokszor méltatlankodott, vagy a bírókkal nem volt megelégedve, vagy a játékosaival.
A 73. percben kapusunk feje felett emelte át a csatáruk a labdát, de túl jól sikerült, mert a kapu felett is átszállt.
A 77. percben a második félidő nagy mezőnyjátékát a csereként beállt Pothurszky Roland bemutatott cselsorozata és lövése tette szebbé.
A 82. percben Vécsi Gábor távoli lövése nem sokkal ment fölé.
A 85. percben a nagy akarással játszó Nagy Gábor célzott nem sokkal a kapu fölé.
Nagy iramú támadássorozatunknak meg volt az a veszélye, hogy jobban fellazulunk és kontratámadásból még egy gólt kapunk. Sajnos ez beigazolódott, hiszen a 87. percben az ellenfél másodszor is bevette a pataki kaput.
Becsületből támadtunk tovább. Pothurszky Roland a 89. percben már csak a kapussal állt szemben, aki lábbal védte ki lövését.
A 90. percben Vécsi Gábor kapussal való találkozása után aggódtunk egy pillanatig, de hála Istennek nem történt nagyobb baj.
Így a végeredmény 2:0 a vendégek javára.

Zsófi József edző véleménye a látottakról: Az utolsó mérkőzésünkre Tiszakanyár ellen úgy készültünk, hogy egy kicsit megpróbáljuk feledtetni az elmúlt idők kudarcait. A mérkőzés elején óriási helyzeteket dolgoztunk ki az ellenfél kapuja előtt. Könnyen a védelem mögé tudtunk kerülni, elsősorban a jobb oldalon Gönczy Zoltán gyorsaságának és ügyességének köszönhetően. A középpályát is többnyire mi uraltuk Nagy Gábor vezérletével könnyen az ellenfél kapujához kerültünk, de a mai nap szinte semmi nem sikerült. Ahogy ilyenkor lenni szokott óriási fölényünk ellenére lehetetlen helyzetből gólt kapunk. Ez egy kicsit visszavetette a csapatomat, s a szünetig nem is változott az eredmény. A második félidőben kényszerű cserékhez kellett folyamodnom. Ennek ellenére stabilan álltuk egy-két próbálkozását az ellenfélnek. Sőt próbáltunk gólt is szerezni. Az utolsó 25 percben többcsatáros játékra álltuk át. Ekkor jól ki is domborodott mezőnyfölényünk. A kapu előterében nagyon nagy helyzeteket dolgoztunk ki Vécsi Gábor, Pothurszky Roland és Kecskés Tamás révén, de sajnos eredménytelenül. Kitámadásaink eredményeképpen egy kontratámadásból viszont gólt kaptunk. Az egész mérkőzés tükörképe volt a bajnokságnak.
Jók: Nagy Gábor, Gönczy Zoltán, Szabó Sándor és Tóth Ádám. A legjobbnak járó pezsgőt Nagy Gábor kapta. Gratulálunk!

A szurkolók nevében ezúton is köszönjük az önzetlen felajánlásokat, különösképpen az Önkormányzat támogatását. Biztosította kiadásaink fedezését, ami által lehetővé vált, hogy pályánkon magas színvonalú játékot láthattunk, és játékosaink azzal büszkélkedhetnek, hogy a Nemzeti Bajnokságban szerepelhettek. Nagy öröm ez akkor is, ha sokszor a pataki győzelmeket csak a mutatott szép játékkal tudtuk pótolni. Köszönet jár a szakvezetőknek és játékosoknak egyaránt. Különösképp azoknak a fiataloknak, akik más városokból, falvakból bejárva szereztek kellemes és izgalmas perceket pataki szurkolóknak.
Hajrá Patak!

 


 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

az STC Baráti Kör
/2012.06.19./

 

 Siker a Korunk folyóirat műveltségi versenyén

 

               
                                                                

Az Erdélyben megjelenő Korunk című folyóirat munkatársai már ötödik éve szervezik azt a műveltségi versenyt, amellyel a tudományos igénnyel megfogalmazott, ismeretterjesztő jellegű szövegek olvasásában szerezhetnek jártasságot a vállalkozó, érdeklődő tanulók. Ebben a tanévben hét Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma diákjai versenyzett, közülük Baji Marietta és Kozma Éva I., Begánovics Fadila III. helyezést ért el. Az ő beszámolójuk szól a részletekről...
 

 


 

      

Októberben kezdtük el osztálytársaimmal a Korunk című folyóirattal kapcsolatos versenyt. Minden hónapban megkaptuk a lapszámot és a hozzá tartozó kérdéseket 3 választási lehetőséggel. De miről is szólt ez a verseny? Igazán nehéz lenne megmondani, hogy milyen területen szereztük ezeket a szép eredményeket, hiszen a legkülönbözőbb témák sorozatát dolgozták fel a lapszámok. Nekem pontosan ez tetszett a legjobban. Voltak igazán érdekes és elég furcsa témák is a lovaktól kezdve a szagtérképeken át a világvégéig. Ebből adódóan voltak olyanok, melyek jobban lekötöttek, és voltak, amelyek kevésbé.

Olvasás közben részletes leírást kaptunk az adott témakörről, de mégsem úgy, mint egy tankönyvben, hanem mint például egy ismeretterjesztő filmben, amit azért néz az ember, mert érdekli a téma, és nem azért, mert tanulni szeretne belőle. Nem véletlen, hogy ez az erdélyi folyóirat 1926 óta megjelenik, ma is olvassák és szeretik. Hiszen az újságokban is a legkedveltebb rovatok egyike a „Tudtad, hogy…?”- nos, a Korunk pontosan ilyen, a címből kiindulva mindent megtudunk és legközelebb majd büszkén kijelenthetjük, hogy: Igen, tudtam. Az okleveleinken ez áll: általános műveltségi verseny. Igen, ezt a megnevezést helyénvalónak találom, mert a folyóirat köteteinek olvasása által nem tanul, hanem művelődik, tájékozódik az ember, ami a mai fiatalságra -valljuk meg - igencsak ráfér. (Baji Marietta)

Szeretném megköszönni a Korunk Alapítványnak, hogy részt vehettem a versenyen, és hogy fontosnak tartják, hogy eljussanak hozzám a Korunk számai. Nagyon nagy figyelemmel olvasom a szövegeket, és próbálok tanulni belőlük. Nagyon tetszett, hogy minden hónapban más-más érdekes témával foglalkoznak. Értékelem, hogy ilyen részletességgel, szaktudással számolnak be a tudnivalókról. Nekem, mint látássérült olvasónak különösen nagy élmény volt ezeket a lapokat olvasni, hiszen az interneten nehéz az ilyen színvonalas írásokra rábukkanni. Nem lehetetlen, de sok kutakodást igényel. Sok új ismerethez, érdekes információhoz juthattam hozzá.
 

 


 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

 a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma
/2012.06.19./

 

 „Vissza a szülőföldre, Zemplénbe”

 

               
                                                                

A Zemplén Régióért Egyesület „Vissza a szülőföldre, Zemplénbe” kétéves kistérségi TÁMOP programja zárásaként június 15.-én sajtótájékoztatót és projektzáró rendezvényt tartott Sárospatakon. Dr. Dankó László projektmenedzser a kétéves projekt indítékait, eredményeit a következőkben foglalta össze...
 

 


Dr. Dankó László

      

A periférikus térségekből felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalok - kellő számban - sem a gyakorlati helyek, sem a tanulmányaik utáni pályakezdéshez nem találnak a képzettségüknek, elképzeléseiknek megfelelő fogadó helyet, s ezért más régiókban, a fővárosban, vagy külföldön keresnek és találnak munkát.

Tapasztalataink szerint a zempléni kistérségeket is az egyidejűleg jelenlévő munkahely- és kvalifikált szakember hiány jellemzi, aminek egyik feltárt oka, hogy a egyetemre, főiskolára járó hallgatók nem ismerik a kistérségi intézményeket, cégeket, lehetőségeket, ezért végzés után meg sem próbálnak visszatérni szülőföldjükre, hanem másutt keresik boldogulásukat.

Ennek következtében a régió humán erőforrás potenciálja észrevehetően meggyengült, kevés a fejlesztésekhez, vállalkozáshoz kezdeni és érteni tudó fiatal, s romlanak a demográfiai viszonyok, a szülők öregségükre magukra maradnak.

Járulékos következmény, hogy a szülők megtakarításaikkal diplomás gyermekeik távoli letelepedését támogatják, miközben az idegen nyelveket beszélő, korszerű ismeretekkel felvértezett szakemberek hiánya miatt a kistérségben a különféle forrásszerzési pályázatokhoz, üzleti- lehetőségek kiaknázásához jellemzően távoli tanácsadókat, szakértőket alkalmaznak. A külső forrásbevonás szintje alacsony, a fejlettebb térségekhez viszonyított fejlettségi különbség nő, a térségre az elvándorlás, elöregedés válik jellemzővé.

Egyesületünk 2008 őszén projektjavaslatot fogalmazott meg a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás felé „Vissza a szülőföldre, Zemplénbe” címmel, ennek alapján a projektet beemelték a kistérség fejlesztési tervébe, s az NFÜ által 2009 júliusában meghirdetett TÁMOP pályázaton eredményesen szerepelve 2010. májusában a támogatási szerződést is megkötöttük a lebonyolító ESZA Nonprofit Kft-vel.

A megvalósított projekt általános eredményeként értékelhető, hogy a kistérségben kismértékben csökkent a helyi kötődésű és keresett felsőfokú végzettségűekre vonatkozó munkaerőhiány, s ha nem is számottevően, de javult a kistérség szellemi potenciálja.

Munkánkat 2010-ben a vállalati és intézményi felsőfokú humánerőforrás igények feltérképezésével, a hallgatói gyakorlati-gyakornoki fogadókészség fejlesztésével indítottuk: 78 foglalkoztatóval együttműködve (40 vállalkozás, 24 intézmény, 9 civil szervezet és 5 önkormányzat) sikerült egy, a szakképesítési igényekre vonatkozó adatbázist kialakítani, mely alapján képet alkothattunk a felsőfokú végzettségűekre vonatkozó potenciális és konkrét kistérségi munkaerő-piaci igényekről. Ezen ismereteinket a felvételi jelentkezéseket megelőző középiskolai pályaválasztási tanácsadások és a hallgatói mentorálások során hasznosítottuk. Kistérségünkből 11 településen találtunk együttműködőkre, s mindössze 3 megkeresett vállalkozás zárkózott el a fiatalok gyakorlatra fogadásának felajánlásától. A foglalkoztatók megkeresésével – az igények feltérképezésén túl - éppen az volt a célunk, hogy a hallgatók számára felmutassuk a kistérségi lehetőségeket, s versenysemleges, átlátható formában segítsük a gyakorlati-gyakornoki helykeresésüket.
A programhoz csatlakozott foglalkoztatók közül a kétéves projektidőszak alatt 43 a gyakorlatra fogadásra vállalkozott, 25 esetben a közcélú foglalkoztatás lehetőségét is felajánlották és 10 esetben konkrét állásajánlatokig is eljutottak. Főként műszaki és gazdasági szakterületen tanuló, vagy pályakezdő fiatalok fogadására lett volna igény, sajnos azonban a hallgatók tanulmányi területei és a kereslet a sárospataki kistérségben is ritkán találkozott.

A projekt kezdetétől folyamatosan végeztük a felsőoktatásban tanuló, vagy már pályakezdő kistérségi fiatalok adatbázisának kiépítését. A két év során 101 fő kistérségi FSZ, BSc-BA, MSc-MA, PhD hallgatóval, illetve álláskereső pályakezdővel sikerült együttműködést kialakítanunk.
A hallgatói, pályakezdő célcsoport kialakításával lehetővé vált a folyamatos kapcsolattartás, eseményekre, képzésekre és konzultációkra való meghívásuk. Ugyanis a projekt céljai között – a foglalkoztatói fogadókészség fejlesztésével párhuzamosan – az is szerepelt, hogy a fiatalok számára mentorprogramot alakítsunk ki, s hétvégi konzultációk, távoktatás formájában segítsük a munkahelyi belépésre való egyéni felkészülésüket. Ezen programelem keretében részükre tananyagot biztosítottunk, általános és kistérség specifikus pályaválasztási tanácsadást és mentorálást valósítottunk meg az interneten keresztül és hétvégi személyes konzultációk keretében.

A munkaerő-piaci felkészítés, mentorálás mellett személyes kistérségi elhelyezkedési tanácsadást és katalizálást is végeztünk. A projekt ideje alatt a résztvevő 101 fő felsőfokú tanulmányait folytató, vagy már befejezett fiatal közül 46 esetben sikerült kézzelfogható eredményt elérni: 18 fő gyakorlati helyhez, 18 fő támogatott közcélú foglalkoztatási lehetőséghez jutott és 10 fő – elsősorban a gyakorlati teljesítménye alapján - állásajánlatot is kapott.

A program keretében 2010 és 2011 november-december hónapjaiban Sárospatak három középiskolájában pályaválasztási tájékoztatókat osztottunk ki és konzultációkat is szerveztünk az érdeklődő végzős tanulóknak annak szándékával, hogy azoknak, akik tanulmányaik befejezését követően itthon szeretnének letelepedni javaslatokat tehessünk a választandó képzési irányokat illetően. A gyakorlati helykeresési lehetőségek és tapasztalatok megosztására a Miskolci Egyetemen tanuló kistérségi fiatalok körében prezentációkat tartottunk, hogy felhívjuk a figyelmet a kialakult jó gyakorlatokra, a szülőföldre való visszatérés lehetőségeire.

A projekt továbbélésének támogatására a szülőföldön maradást ösztönző kistérségi marketing stratégia tervezet kimunkálására is sort kerítettünk, melyet a kistérségi társulás munkaszervezete számára adtunk át, de emellett széles körben publikáltuk tapasztalatainkat, társadalmi marketing módszerünket is.

Bízunk benne, hogy kétéves projektünk révén az ország vidéki térségeit egyaránt sújtó közös gond kezelésében sikerült egy olyan szakmai támogató mentori és társadalmi marketing módszertani csomagot kimunkálni és kommunikálni, amelynek átvétele és alkalmazása lassíthatja ezt a vidéki Magyarország szempontjából rendkívül káros folyamatot.

Ezen túl pedig alkalmazása itt, a sárospataki kistérségben hozzájárult, másutt pedig hozzájárulhat a fiatalok szülőföldön való egzisztencia teremtéshez kötődő tudati változásának elindításához, kedvező irányú formálásához.
A projekt keretében kimunkált hálózatépítési, mentorálási és társadalmi marketing eszközök és tapasztalatok további hasznosítását, disszeminációját a stratégiai tervezetben foglaltak kistérségi/járási alkalmazása és önkéntes munkánk további pályázati támogatásai biztosíthatják – fejezte be tájékoztatóját a projekt menedzsere.

 


 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2012.06.19./

 

 Zánkán nyaralnak a cserkészek

 

               
                                                                

 


Újlaki Csaba

      

Mint minden előző évben, az idén is kitört a várva várt nyári vakáció. A sárospataki 763. sz. Sztárai Mihály cserkészcsapat tizenkét cserkésze a híres Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrumba készül egyhetes kedvezményes táborozásra, az Erzsébet program keretében. A nagy eseményre 2012. július 30. és augusztus 4. között kerül sor, reményeink szerint - küldte a tudósítást Újlaki Csaba csapatparancsnok...

Első lépésként 2012. június 16-án délelőtt felelevenítettük sátorverési, tűzgyújtási és ételkészítési ismereteinket és néhány alaki gyakorlatot is végeztünk a Lorántffy utcai Cserkészotthonunk udvarán. A második lépés pedig egy helyi, egyéjszakás próbatábor lesz.

Tekintsük meg a készülődés néhány pillanatát, amelyről Kövér Zoltán rajvezető, a csapat fotósa készített néhány felvételt.

 


 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2012.06.19./

 

  Az útfelújítások folytatódnak

 

               
                                                                

Régi - és egyébként jogos - kérése az itteni lakosoknak, hogy a Várkert utcát tegye rendbe az Önkormányzat, hiszen az 1980-as évek utáni gázberuházás óta itt meglehetősen rossz állapotok uralkodnak. Látható, hogy a nyomvonal meg van süllyedve, és a felső bitumen réteg teljesen elkopott – nyilatkozta Aros János polgármester…
 

 


Aros János

      

Az önkormányzatnak erre anyagi lehetősége nagyon kevés volt, mivel hogy a tavalyi kátyúzásra is összesen 6 millió forintot tudtuk elkölteni. Idén megteremtettük a feltételeket, egy jelentős összefogással, mégpedig úgy, hogy a Kommunális Szervezet dolgozói saját maguk ássák ki a nyomvonalat, a Zemplén Vízmű Kft. szakemberei pedig ez után kicserélik az út alatti vezetékeket, majd a Kommunális Szervezet visszatömöríti a földet és ez után jön az aszfaltréteg, amire önerőből teremtettük elő a forrást.
Ez a beruházás több mint 10-12 millió forintba kerül, de azt hiszem, hogy meg kellett csinálni, hiszen ez az út már teljesen méltatlan volt Sárospatakhoz. Nagyon sok rossz állapotú utunk van, de bízom benne, hogy legalább a legrosszabb állapotban lévő utakat rendbe tudjuk tenni.

A Vis Major pályázatból is elindultak az útfelújítások. Ennek a pályázatnak a keretén belül lesz lehetőségünk azokat a felújításokat elvégezni, amelyek utak két évvel ezelőtt, a Radvány-patak áradása közben mentek tönkre.
Ezeket az utakat már többször felsoroltam, illetve terveink és reményeink szerint, még olyan rossz állapotú utak javítását is el tudjuk végezni, mint a sportpálya mögött lévő Katona József utcának az első szakasza - parkoló kialakításával – valamint a Szalontai utcának az a 100-150 méteres szakasza, ami szintén nagyon rossz állapotban van, továbbá a kis benzinkúttal szemben, a Zrínyi utca első szakasza, ami szintén balesetveszélyes állapotban van.

 


 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2012.06.18./

 

Szép eredmények atlétikában

 

               
                                                              

Eredményes tanévet zártak atlétika sportágban a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulói. Több megyei jó helyezés mellett az országos döntőbe 3 tanuló képviselte Borsod-Abaúj-Zemplén megyét, városunkat és iskolánkat - számoltak be Tuss Péter és Sontra László felkészítő tanárok...
 

 


Sontra László

Tuss Péter

      

Köszönetet mondunk Sárospatak Város Önkormányzatnak az utazás biztosításához, Az Oktatás Korszerűsítésért Alapítványnak a gyermekek étkeztetésének költségeinek hozzájáruláshoz valamint iskolánk igazgatójának, Szegedi Istvánnénak.

Eredmények:
Megyei: 1. helyezett Szabó András kislabdahajítás
1. helyezett Mezővári Kinga ötpróba
1. helyezett Horváth István súlylökés
2. helyezett II. korcsoport leány csapata – ötpróba
(Hauser Petra, Vachter Fanni, Szabó Eszter, Bódi Zsanett, Tóth
Luca Virág, Hajdú Petra)

3. helyezett Vachter Fanni ötpróba
3. helyezett IV. korcsoport fiú csapata – súlylökés
(Horváth István, Szabó András, Pásztor Tamás, Dandás Tamás,
Leitner Csaba)

4. helyezett Földes Lili magasugrás
6. helyezett Leitner Csaba magasugrás

Országos: 8. helyezett Szabó András kislabdahajítás (73 m)
10. helyezett Mezővári Kinga ötpróba ( 845 pont)
14. helyezett Horváth István súlylökés (13,06 m)

 


 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók - Szabó András >>>

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2012.06.18./

 

  Egyre sikeresebbek a bolhapiacok

 

               
                                                                

 


Arosné Czakó Rita

      

Jól választották meg a bolhapiacok időpontját, hiszen szombaton délelőtt rekordforgalom van a városban. A helyi, bevásárlásra indulók mellett a vidékiekkel is számolni lehet, ráadásul a Hild tér közelében vannak a buszmegállók, ami újabb bodrogközi érdeklődőket eredményez. Ezen szerencsés körülményeknek is köszönhető, hogy, sokan megállnak a pavilonok előtt, és egyre többen vannak, akiknek megteszik valami…  A képen Arosné Czakó Rita.

Így volt ez június 9-én is, amikor ott jártunkkor, a fotózás néhány perce alatt minden pavilonnak vásárlója, vagy legalább érdeklődője. Átlagosan 10 asztalra van igény, az árusok között fiatalok is vannak, akik önállóan szervezik meg régi játékaik, könyveik, kinőtt ruhadarabjaik eladását. Sokan fejezik ki örömüket, hogy olyan könyvet találtak, amihez szép emlék fűzi őket, de a boltokban már nem lehet kapni. Hasonlóan szívesen veszik meg azt a játékot gyermeküknek, ami az ő kedvenc játékuk volt.

 


 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2012.06.18./

 

  RÁKÓCZI GÁLA 2012.

 

               
                                                              

Mindig nagy izgalommal és örömmel várjuk a Rákóczi-hét záró rendezvényét, a Gálát, amelynek műsorát a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola páros évfolyamának osztályai adják. A gyerekek ezen a rendezvényen a közös felkészülés örömével mutathatják meg egymásnak, tanáraiknak és családjuknak tehetségüket és alkotó kedvüket - nyilatkozta Szegedi Istvánné igazgató...
 

 


Szegedi Istvánné

      

Az idei Gálán is tartalmas, színes, ötletes előadásokban gyönyörködhettünk. A közönség nagy tapssal jutalmazta az éneklő, zenélő, táncoló -és a jeleneteket, szerkesztett játékokat előadó gyerekeket. A műsort hagyományainknak megfelelően a DÖK szervezte (Kiss Gabriella, Ivánné Rácz Judit) és bonyolította le, lelkes felkészítő tanáraink segítségével.

Külön köszönjük a Farkas Ferenc Művészeti Iskola tanárainak, Varjas Csabánénak, Kovács Borbálának és Sebe Balázsnak, valamint a Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola tanárainak, Stofanné Barna Boglárkának és Stofan Ferencnek, hogy szakértelmükkel és munkájukkal segítették tanítványaink felkészülését.

Köszönjük A Művelődés Háza dolgozóinak munkáját és segítségét. Jövőre újra találkozunk, akkor majd a most nézőként résztvevő évfolyamok műsorában gyönyörködhetünk!
 

 


 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2012.06.18./

 

   Olvass velünk a Hild téren is!

 

               
                                                                                  

Rendhagyó eseménnyel készültünk a 83. Ünnepi Könyvhét záró rendezvényére. Könyvtárunk kiköltözött a Hild térre! A szép időben kinn a szabadban is be lehetett iratkozni a könyvtárba, és kölcsönözni is lehetett. Olvasóink meglepődtek, és többen is éltek a lehetőséggel: bevásárlás közben, napozással egybekötve vették igénybe szolgáltatásainkat, közben kötetlen beszélgetések formájában elmondták véleményüket a könyvekről, könyvtárról, az irodalom, és a kultúra helyzetéről - küldte a tudósítást Kövér Sándorné a könyvtár vezetője...
 

 


Kövér Sándorné

      

A könyvheti sátrakba a könyvhétre beszerzett, legfrissebb könyveket vittük ki. Mind a gyerekek, és szüleik, mind a felnőtt érdeklődők örömmel lapoztak bele a szebbnél szebb kiadványokba. Az olvasáshoz további ajánlatokat a könyvheti újságból kaphattak, amit az érdeklődőknek ajándékba adtunk.

A könyvsátorban 150 forintos egységáron vásárolni is lehetett azokból a kötetekből, amelyeket olvasóink további hasznosításra a könyvtárnak felajánlottak. A befolyt összegből további beszerzéseket tudunk majd megvalósítani.
Míg a felnőttek nézelődtek, az apróságok a kreatív sátorban készíthettek könyvjelzőket, alkalomhoz illő üdvözlőlapokat.
Sárospatak az idén először felkerült a 83. Ünnepi Könyvhét hivatalos vidéki helyszínei közzé, így programjaink a www.unnepikonyvhet.hu honlapon is olvashatóvá váltak.
 

 


 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2012.06.17./

 

   Az iskolarendőrök után most a szülőkön a sor

 

               
                                                                                  

A gyermekek a közúti közlekedés legvédtelenebb részvevői, különösen a nyári vakációban, amikor a felhőtlen játék és kikapcsolódás közepette sokszor még a legalapvetőbb közlekedési szabályokat sem tartják be. Ennek következtében a közlekedési balesetek résztvevőjévé, okozójává, vagy áldozatává válhatnak. Ezért a tűztük ki a nyári vakáció közeledtével az iskolarendőrök feladatául, hogy hívják fel a tanulók figyelmét az őket fenyegető veszélyekre – nyilatkozta dr.Téglás István rendőr alezredes, a Sárospataki Rendőrkapitányság vezetője… ( a fotók illusztrációk)
 

 


dr.Téglás István

      

A tanév végéhez közlődően a gyerekek tájékoztatása kiemelt feladatát képezi az iskolarendőr programnak, illetve a rendőrségnek. Az iskolarendőrök feladataként ezért azt határoztuk meg, hogy a tanév utolsó heteiben, keressék meg azokat az iskolákat, ahol ők iskolarendőrként teljesítenek szolgálatot, és adjanak tájékoztatást és információt a tanulóknak a közlekedés veszélyeiről és a helyes közlekedési magatartásról.
Ebben a tájékoztatásban térjenek ki a nyári szünet veszélyeire, de ne csak a közlekedést érintsék, ugyanis a nyár egyik legkedveltebb szabadidős tevékenységének a fürdőzésnek, valamint a vízi sportoknak is számtalan veszélye van, ezért erre is fel kell hívni a gyermekek figyelmét.
Tudjuk és látjuk, hogy egyre több a céltalanul lődörgő gyermek, aki az említett veszélyeken túl könnyen válhat különböző bűncselekmények áldozatává, így indokolt, hogy az iskolarendőrök erre is kitérjenek az iskolákban történt látogatásuk során.

A továbbiakban - a nyári hónapok során - az iskoláskorú gyerekekkel mi már csak az utcán találkozunk - nagyon reméljük, hogy nem közlekedési baleset helyszínelése során. Ennek érdekében mi – a pedagógusokkal összhangban - igyekeztünk mindent megtenni, most a szülőkön a sor. Kérjük, győződjenek meg róla Önök is, hogy gyermekük rendelkezik-e a legfontosabb közlekedésbiztonsági ismeretekkel, amikor az utcára kilép. Ellenőrizzék kerékpárjaikat és hívják fel a figyelmüket a nyár egyéb veszélyeire is.

A túl nagy szabadság is bajt hozhat! Mindig tudjanak róla, hogy gyermekük milyen társaságban, hol van, és mit csinál! Az iskolaidőben tiltott mobiltelefon a nyári szünetben nagyon hasznos lehet.

 


 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2012.06.17./

 

   Kodály Zoltánra emlékeztek

 

               
                                                                                  

A Sárospataki Irodalmi Olvasókör júniusi összejövetelén a 130 éve született Kodály Zoltánra emlékeztünk. Dombóvári János,a kiváló, népszerű sátoraljaújhelyi zenetanár: Kodály Zoltán,a polihisztor, c. zenével illusztrált, színvonalas előadását hallgathattuk meg - számolt be Halász Magdolna az olvasókör elnöke...
 

 


Halász Magdolna

 


Dombóvári János

 

 

      

Kodály Zoltán 1882.december 16-án született Kecskeméten. Már gyermekkorában megszerette a zenét, hiszen a családi körben az édesanyja: Jalovetczky Paulina gyakran énekelt, zongorázott, Kodály Frigyes, a vasúti alkalmazottként dolgozó édesapa kiválóan hegedült. Az elemi iskolai tanulmányait Galántán, majd a nagyszombati egyházi főgimnáziumban folytatta, az iskolai énekkarban énekelt, a kamarazenélést is kedvelte. A sikeres érettségi után a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem magyar-német szakára nyert felvételt. Gombocz Zoltán, a híres nyelvtudós professzor tanítványaként jeleskedett.
Az egyetemi tanulmányokkal párhuzamosan az Országos Magyar Királyi Zeneakadémia hallgatójaként zeneszerzést is tanult. Néhány évvel a zenei diploma megszerzése után sikeresen megvédte a doktori disszertációját, a magyar népdal strófaszerkezetét vizsgálta és mutatta be. Kodály ezután félévig Berlinben és Párizsban tartózkodott, ahol gyarapíthatta tudását, megismerhette Debussy zenéjét is. Aztán a huszonöt éves Kodály a budapesti Zeneakadémia professzoraként zeneelméletet majd zeneszerzést tanított.
Fontos feladatának tartotta a magyar népdalok gyűjtését, közkinccsé tételét, véleménye szerint „ a népdal a magyar nép székelykapuja. ” A többéves gyűjtőmunkában kiváló partnere volt Bartók Béla zenetudós, az együttmunkálkodás során örök barátságot kötöttek.
A sokoldalú művész termékeny zeneszerző volt. Különféle hangszerre (cselló, hegedű, zongora) írt művei mellett a magyar dalkultúra megteremtésén fáradozott. Számos gyermek-férfi-, női- és vegyes karra írt nagyhatású műveket. Megkésett melódiák címmel a magyar klasszikus és a kortárs irodalom: Balassi Bálint, Berzsenyi Dániel, Csokonai, Arany János, Ady Endre, Balázs Béla műveit zenésítette meg. 1923-ban a Pest-Buda-Óbuda újraegyesítése ötvenedik évfordulójára néhány hónap alatt komponálta meg a Psalmus Hungaricus oratóriumát, amely művész számára országosan nagy sikert és elismerést jelentett. Híres munkái: a Marosszéki táncok, a Galántai táncok, a Fölszállott a páva. Színpadra írt művei: Háry János, a Székelyfonó és a Czinka Panna. A zenekarra, orgonára és kórusra komponált Missa Brevis, zenei mestermunka.
Kodály Zoltán kiváló zenepedagógusként fontosnak tartotta az oktatási intézményekben egy olyan komplex nevelési módszer bevezetését, melynek középpontjában a zene áll. Véleménye szerint „már az óvodás korban el kell kezdeni a gyermekek zenei nevelését, a zenei kézség megőrzése, továbbfejlesztése a cél, melynek egyik formája a közös éneklés”. Tervei megvalósításához zenei folyóiratot alapított, gyermekeknek szóló zenét komponált. Napjainkban is nagy sikerrel alkalmazzák a hazai és a külföldi országok intézményeiben az un. Kodály-módszert.
Megtudhattuk, hogy a híres zenetudós a magyar nyelv művelését is fontosnak tartotta. Kodály Zoltán indította el 1952-ben az Édes anyanyelvünk c. nyelvészeti műsort.
A közéleti tevékenysége is példaértékű.1919-ben a Zeneművészeti Főiskola aligazgatójaként tevékenykedett.. 1943-ban az MTA levelező-, l945-ben rendes tagjaként választották meg.1946-1949 között az MTA elnöke. 1956-ban az MTA tiszteletbeli elnöke és a Magyar Értelmiség Forradalmi Tanács elnöke.
Munkáját 1930-ban Corvin-koszorúval ismerték el. 1942-ben nyugdíjba vonulásakor a Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetést, 1947-ben,1952-ben és 1957-ben a Kossuth-díjat kapta meg.. A 1940-es évek végén számos európai országba, Amerikába utazott, konferenciákon vett részt és magas kitüntetésekben részesült.
Első felesége, Sándor Emma halála után feleségül vette a 19 éves Péczely Saroltát. Felbecsülhetetlen érték: Bartók Béla és Kodály Zoltán: a Magyar népzene c tíz kötetes munka. A zenetudós emlékiratait Visszatekintés címmel I-III. kötetben adták ki.
Kodály Zoltán , a polihisztor 85 évesen távozott az élők sorából. Budapesten van a sírhelye.
„.… mert véghezvitted, amibe fogtál,
s úgy mentél el, hogy megállapodtál
a múlhatatlan fényű csillagoknál.”
( Csorba Győző: Kodály )
Az előadás illusztrálásaként hallgathattuk meg Kodály-zeneművéből néhány részletet, amelyet Dombóvári János brácsán játszott el. Nagy sikere volt a „Serkenj fel kegyes nép”, és a Háry János daljáték szvitjéből a „Tiszán innen, Dunán túl” népdal közös éneklésének is.
Hálásan köszönjük Dombóvári János művésztanár úr lebilincselő, értékes és színvonalas előadását. A 60 születésnapján nagy tisztelettel köszöntjük, jó egészséget, sokszínű munkájához további sikert, elismerést kívánunk.

 


 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2012.06.17./

 

   Az Amerika Nap

 

               
                                                                                  

A „Felhívás magyarországi középiskolai intézmények részére Amerika-nap megrendezésére” című pályázati felhívás eredménye kihirdetésre került. Az Amerika Nap révén a diákok és a pedagógusok megismerik a budapesti Amerikai Nagykövetség munkáját, tájékoztatást kapnak az amerikai továbbtanulási lehetőségekről, bővíthetik az Amerikai Egyesült Államokkal kapcsolatos ismereteiket, valamint megismerkedhetnek az ’Amerikai álom’ tartalmával és mai jelentésével - küldte a tudósítást Csikó Szilvia,a Sárospataki Református Kollégium tanárnője...
 

 


 

      

A 2012. május 15-ei határidőre benyújtott programtervek igen magas színvonala miatt az amerikai-magyar bírálóbizottság úgy döntött, hogy a felhívásban szereplő háromfős keret helyett négy intézmény számára biztosítja az Amerika Nap megrendezésének jogát.
Nyertes intézmények:
- Fekete István-Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola, Ajka
- Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium, Budapest
- Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona, Sárospatak
- Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium Szent Gellért Diákotthon, Makó
A 2012-ben közzétett felhívás alapján három időszakban kerül sor a rendezvény megtartására: 2012. ősz, 2013. év eleje, 2013. tavasz.
 

 


 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma
/2012.06.17./

 

   Június 23-án lesz a Családi Nap

 

               
                                                                                  

A Művelődés Háza és Könyvtára egyik legnagyobb nyári rendezvénye a szünidő elején szervezett Családi Nap, amely most már évek óta Vizikapu Szabadtéri Színpadnál kerül megrendezésre. Az idei programot 2012. június 23-án tervezzük megrendezni. Az egész napos rendezvénysorozatnak most is a szórakoztatás a fő célja, és olyan kikapcsolódási lehetőség biztosítása, amely a családban mindegyik korosztályát megszólítja – hívja fel a figyelmünket Csatlósné Komáromi Katalin igazgatónő a közelgő Családi Napra…
 

 


Csatlósné Komáromi Katalin

      

Az idei pályázatoknak és egyéb támogatói hozzáállásnak köszönhetően a rendezvénysorozat teljesen ingyenes, tehát reggel 10 órától várjuk az érdeklődőket és este 9-10 óráig várható, hogy a színpadon a programok váltják egymást.
A rendezvénysorozathoz szintén a boros témához kötődően, a világörökségi évforduló kapcsán sikerült pályázati támogatást szerezni, több kísérő programban is visszaköszön a Tokaj-hegyaljai mottó. Ennek alapján lesznek borkóstoló pavilonok és olyan játékok, amelyekkel különböző világörökségi helyszíneket lehet jobban megismerni.

Ebben több sárospataki civil szervezet és egyesület közreműködik, így többek közt a Művelődés Háza kézműves körei, a Darts Egyesület, és a gyerekek szórakoztatásához hozzájárul még a Zempléni Lovas Egyesület is.
A színpadon pedig a zenéé a fő szerep. Fellép a Sárospataki Dixieland Band, a Miskolci Nemzeti Színház három színművésze pedig a magyar monda világát próbálja idevarázsolni. Délelőtt gyerekműsor lesz, majd több korosztályt megérintve slágerturmix, délután pedig jönnek a sztárvendégek. Gallusz Niki az egyik személy, aki a „Csináljuk a fesztivált” egyik nyertese volt, illetve a Polyák Lilla - Homonnai Zsolt ismert előadóművész házaspár, akik pedig a musical és egyéb zenés műfaj világába kalauzolják el a vendégeket.

Reméljük, hogy a rendezvény köré szervezett kirakodó vásár és az egyéb szórakozatható elemek, ugráló vár, mászóka körhinta mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy a család kisebb és nagyobb tagjai is jól érezzék magukat, s a szünidő elején olyan napot töltsenek együtt, amely erősíti a városhoz, a térséghez való kötödést, ugyanakkor a kikapcsolódásról is gondoskodik.

 


 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2012.06.16./

 

   Sírrongálás – szemtanúkat keres a rendőrség

 

               
                                                                                  

Sajnos egy értelmetlen rongálásról kell most beszámolnom, ami a Sárospataki Református Temetőben történt. Péntek reggel a temetőgondnok észlelte, hogy a temetőben hét síremléknek az álló részét ismeretlen személyek ledöntötték – kezdte beszámolóját Bacsó Tibor rendőr őrnagy, a Sárospataki Rendőrkapitányság sajtóreferense…
 

 


Bacsó Tibor

      

A helyszíni szemlét a kollégáim elvégezték, a tanúkutatás pedig folyamatban van. A sértetteket a rendőrségen kívül a Református Egyházközség is értesíteni fogja a történtekről.

El kell mondanom, hogy ez az értelmetlen bűncselekménytípus az illetékességi területünkön egyáltalán nem jellemző. Mindent meg fogunk tenni, hogy az elkövetőket elfogjuk, és bíróság elé állítsuk. Egyébként ez a bűncselekmény a rongálás egyik minősített esete, amit a törvény 3 évig terjedő szabadságvesztéssel rendel büntetni.

Hogy az elkövetők minél hamarabb megkapják megérdemelt büntetésüket, ezért kérjük azoknak a jelentkezését, akik ezzel kapcsolatban valamilyen információval rendelkeznek és kérünk mindenkit, hogy tartsák tiszteletben a temetőket és hagyják békében nyugodni a halottakat.
 

 


 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2012.06.16./

 

   Június 21. a Zene Ünnepe

 

               
                                                                                  

A Zene Ünnepét először tavaly rendezte meg A Művelődés Háza és Könyvtára. A nemzetközi ünnepnap minden év június 21-én a zene fontosságára, kapcsolatépítő szerepére és nélkülözhetetlenségére hívja fel a figyelmet. Ezt Sárospatakon az utcai örömzenélésnek teret és alkalmat teremtve ünnepeljük...
 

 


Sajószegi Gábor

      

A város zenét szerető és művelő polgárát, fiatalokat és idősebbeket, zenekarokat és szólistákat, profikat és amatőröket, kórusokat arra kértünk, hogy különböző – a városunk kínálta – szokatlan helyszíneken zenéljenek, énekeljenek akár együtt, improvizatív módon is. Nagy örömünkre a tavalyi rendezvényhez képest bővült a zenei paletta, mert dudazene, táncházi muzsika, kórusének is megszólal majd szabadtéren Sárospatakon.

A muzsikát most nem színpadi körülmények között, hanem utcai környezetben szólaltatják meg a zenészek akik nagy lelkesedéssel álltak az ötlethez. Így élővé válik a rendezvény mottója: „Tér a zenének, zene a térnek”. A legjellemzőbb helyszínek, ahol zenét hallgathatnak a járókelők: Mátyás udvar (a Rendőrség bal oldalán), Erdélyi udvar (Levi Fotó), Heitzmann Cukrászda, Hild Tér, Rákóczi Vár, Kávéház Terasz. A részleteket keresse amuvelodeshaza.hu oldalon, vagy a Művelődés Háza és Könyvtára facebook oldalán. A rendezvényt a Soproni támogatja.
 

 


 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2012.06.16./

 

  Vártúrák Csorba Csabával – könyvbemutató a könyvtárban

 

               
                                                              

Június 7-én Dr. Csorba Csaba Felvidéki várak históriája című kötetével ismerkedhetett meg a közönség. Bár a kötet 2006-ban jelent meg először, a könyvbemutató aktualitását az adja, hogy bekerült a 2011-es Márai programba, így könyvtárunk is ingyenesen beszerezhette e sokak által keresett művet - számolt be Kövér Sándorné a könyvtár vezetője...
 

 


Dr. Csorba Csaba

      

„A Kárpát-medence legszebb hegyi várai a Felvidéken emelkednek. Középkori történetüket mégsem írta meg eddig magyar nyelven senki…”-olvashatjuk a könyv hátsó borítóján. A könyv alcíme: A honfoglalástól a mohácsi vészig, ennek megfelelően időrendbe sorolva olvashatunk a 150 felvidéki vár történetéről. A leírásokat térképek, metszetek teszik szemléletessé.

Nagy élmény volt a történész és régész szakember szemszögéből megismerkedni az általunk is látogatott várak és kastélyok históriájával (pl. Kézsmárk, Szepes, Lubló, Krasznahorka, Borsi). Az előadás nyomán kirajzolódott a korabeli lakók élete, az akkori építészeti technikából származó előnyök, és hátrányok,. szinte mi is beköltözhettünk pár percre.

A Felvidék rendkívül gazdag e történelmi jelentőségű építményekben. A légi felvételekből jól látszik, hogyan veszi vissza a természet a tőle elhódított területet, miközben ezek az építészeti csodák egyre romlanak. Sajnos a felújításra nincs anyagi fedezet, így a várak sorsa komoly aggodalomra ad okot.
Az érdeklődők maguk is megismerhetik ezeket a történeteket, ha ellátogatnak könyvtárunkba, és kikölcsönzik a kötetet!
A rendezvényt a Márai program keretében a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.
 

 


 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2012.06.16./

 

 Tűz a Gárdonyi úton

 

               
                                                                                  

 


Barna Norbert

      


A Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságra 2012. június 13-án este 22 óra 27 perckor jelzés érkezett , miszerint Sárospatak, Gárdonyi Géza út 79. szám alatt tűz keletkezett. A helyszínre vonult 2 db gépjárműfecskendő és 1 db vízszállító gépjármű, valamint a társszervek a Rendőrség és a Mentők is – nyilatkozta Barna Norbert tűzoltóparancsnok…

A jelzett helyen a Gárdonyi Géza út 79. szám és 81. szám alatt égett egy kb. 8mx30m-es melléképület tetőszerkezete teljes terjedelemben, valamint a melléképület kb. 40%-a. Az ott tárolt széna, szalma, tűzifa, lószerszámok. A tűzoltók megmentettek 300 db tojós tyúkot. A tűz átterjedt a szomszédos udvaron Gárdonyi Géza út 77. szám alatt található kutyaólra is.
A tűz eloltása utáni utómunkálatok hajnali 2 óráig tartottak.
 

 


 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2012.06.16./

 

   A lokálpatrióták mindig ott vannak

 

               
                                                                      

 


Saláta László

      

A Sárospataki Lokálpatrióták Egyesületének tagjai mindig ott vannak, ha a város szépítéséről van szó, így a TeSzedd mozgalomba is gondolkodás nélkül bekapcsolódtak. Saláta László elmondta, hogy ők önállóan is szerveznek szemétszedési akciókat, s valóban, fotóztuk már őket ehhez hasonló tevékenység közben a kivezető utak mentén, a Bodrog-parton és a temetőkben is…

Ez alkalommal a Bodrog-part legfrekventáltabb részét, a Vízi kapu környékét vállalták fel, ahol 9 órakor gyülekeztek. Saláta László egyesületi elnök elmondta, hogy azért tartják ezt a területet fontosnak, mert a városba érkező turisták a városnak ezt a részét látogatják a legnagyobb számban.
Lementek egészen a vízpartig, így a felületes szemlélőnek fel sem tűnő hulladékokat is megtalálták, amiket zsákokba gyűjtöttek, majd ezeket is a Kommunális Szervezet teherautója szállította a gyűjtő helyre, a polgárőr iroda udvarára.

Az egyesület városért végzett munkáinak jellegzetessége még, hogy ezt mindig közös étkezéssel zárják, többnyire bográcsban készült ételt fogyasztanak, ami ez alkalommal halászlé volt. Így a munka fárasztó óráit egy kellemes együttléttel vezetik le.

 


 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2012.06.15./

 

   Megrongálták a rovásos helységnévtáblákat

 

               
                                                                                  

 


Révész G. Kornél

      

Feltehetőleg 2011. június 11-ére virradóan, ismeretlen gazemberek, meggyaláztak a Sárospatak határában felállított rovásos helységnévtáblák közül hármat. A Sátoraljaújhely, Kenézlő, illetve Bodrogolaszi irányából kihelyezett táblákat festékszóró spray-vel csúfították el, elfedve a rajtuk olvasható írásjeleket – küldte tudósítását Révész G. Kornél, a Magyarok Szövetsége Sárospataki Tizede tagja…

Az „akció” szervezettségéhez nem fér kétség, hiszen a mellékelt képek tanulsága szerint, egy előre kifundált terv szerint takarták el a betűket, a cselekedet üzenete azonban meglehetősen ködös. A tettesek kiléte, motivációja nem ismert…
A táblákat állító Magyarok Szövetségének tagjai, még aznap visszaállították az eredeti állapotokat.

Szerk:
A rovásírást a magyarok egésze használta, s írásként a székelyek őrizték meg. A feliratokat leggyakrabban különböző anyagokba, például fába és kőbe karcolva lehet megtalálni… (wikipédia)
Rovásírásunk egyik legbecsesebb szakrális hagyatékunk, az egyik legféltettebb kulturális örökségünk, melynek jelentősége a Szent Korona és a Szent Korona-tan fontosságával mérhető. A rovásírás legnagyobb jelentősége, hogy időben és térben összefogja a Kárpát- medence magyarságát. (internet).

 


 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2012.06.15./

 

  Matematikatörténet és matematikaoktatás

 

               
                                                                                  

A Comenius Főiskolai Kar adott otthont az immár 6. alkalommal megrendezett „Matematikatörténet és matematikaoktatás” című konferenciának. A konferencia elnöke Edmund ROBERTSON professzor volt, aki John O’CONNORral együtt létrehozott egy világhírű matematikatörténeti adatbázist, amely európai uniós díjat is nyert. A rendezvényen 10 országból közel 60 fő vett részt - nyilatkozta Remiczkiné Toma Kornélia főiskolai docens...
 

 


Remiczkiné Toma Kornélia

      

Csütörtöktől szombatig előadások hangzottak el angol nyelven, 2 órás blokkokban naponta 4-szer. Csütörtökön este a Vár Vendéglő Panzió fogadta ünnepi vacsorával a vendégeket, pénteken este pedig a Vörös-torony Reneszánsz Étterem. A konferencia szombaton 13.00 órakor zárult, majd a vendégek délután Tokajba kirándultak. A szakmai tanácskozással párhuzamosan zajlott a CEEPUS-hálózat koordinátorainak találkozója a hálózat fennállásának 10. évfordulója alkalmából.

A munkaértekezlet témája: „Aktív módszerek a matematika oktatásában” volt. A CEEPUS-hálózat a közép-európai felsőoktatási intézmények között létrejött együttműködéseken alapul, az a szervezeti keret, amelyben az oktatók és a hallgatók mobilitása megvalósul. A hálózat kiépítése 2001-2002-ben kezdődött 5 ország és 7 egyetem együttműködésével. Mára 12 ország és 35 egyetem tagja a szervezetnek.

 


 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2012.06.15./

 

   Egyesületi szervezésben tisztult Bodroghalász

 

               
                                                                                  

 


Tóth Árpád

      

A Te-Szedd akcióval összefüggésben felsorolt számos intézmény és szervezet nevei között szerepelt a Bodroghalászért Egyesület is, akiknek a szemétszedés napján végzett munkájáról Tóth Árpád, az egyesület alapítója küldött tudósítást…

2012. június 2-án a Bodroghalászért Egyesület első ízben csatlakozott a Te-Szedd Országos akcióhoz, 12 fővel. Célul tűztük ki a Bodrog folyó bal partjának megtisztítását a bodroghalászi részen.
Az akcióban résztvevőkkel 75 zsák szemetet sikerült összeszednünk. Az akció végén Zérczi László képviselő úr és családja vendégelte meg a résztvevőket egy ebéd erejéig.
Jövőre is szeretnénk csatlakozni ehhez az összefogáshoz, és még az éven is szeretnénk egy újabb bodrog-parti szemétgyűjtést szervezni.

 


 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2012.06.15./

 

  Vissza a mezőgazdasági termeléshez és a vidéki élethez

 

               
                                               

Megtervezni sem lehetett volna jobban, hogy hogyan lehet tönkretenni a magyar mezőgazdaságot: kuláküldözés, téeszesítés, urbanizáció, privatizáció, a tejcsarnokok bezárása, stb. Az évszázadokon át, családon belül tovább adott tapasztalatok láncolata megszakadt. Ma már újra kell tanulni a mezőgazdaságot, ha nem akarjuk, hogy ki legyünk szolgáltatva az áruházláncok akárhonnan hozott termékeinek. Szerencsére vannak ilyen kezdeményezések is, ezek sárospataki helyzetéről számol be dr. Szabó Rita alpolgármester…
 

 


dr. Szabó Rita

      

A start munkaprogramon belüli zöldségtermesztés teljes egészében önkormányzati tulajdonú földterületeken indult el. A másik program, amihez Sárospatak szintén kapcsolódott, a Zempléni Mintaprogram. Ehhez további földterületek bevonása vált szükségessé. A Csepel-tó környékén azokat a magántulajdonban lévő, műveletlen területeket vontuk be, ahol már a tulajdonosok nem tudnak megbirkózni a műveléssel, így azokat szívesen az önkormányzat rendelkezésére bocsátották.

Ennek a másik programnak azért lett a neve „mintaprogram”, mert néhány zempléni polgármester fontosnak érezte, hogy mi találjuk ki, mi mondjuk meg - a vidékfejlesztési szaktárca felé is -, hogy mi hogyan képzeljük el a megélhetés javítását lakóhelyünkön, az ország egyik leghátrányosabb helyzetű kistérségében, Zemplénben. Ez az alulról jövő kezdeményezés a minisztériumban kapta a Zempléni Mintaprogram nevet, mint az első olyan vidéki összefogás, amely arról szól, hogy „a vidék élni akar!” Nem kellett semmi újat feltalálni, csak ahhoz kellet visszanyúlni, hogyan éltek elődeink.
Így indult el az, hogy zöldségeket fogunk termeszteni, melyeket elsősorban a közétkeztetésbe kívánunk felhasználni, másrészt szükség lenne egy Magyar Piacszövetkezet által felügyelt kisbolt hálózatra és piacra, ahol a megtermelt árut közvetlenül mi tudjuk értékesíteni, garantált árakon, hogy ne legyen a például 20 forintért felvásárolt áruból 100 Ft-os zöldség. A megtermelt áru feldolgozása lenne egy következő lépcsőfok, amit tervezünk; ehhez viszont tőke szükséges, pályázati forrás, hiszen az önkormányzatoknak, és Sárospatak Város Önkormányzatának sincs megfelelő szabad forrása. Ez esetben lehetne egy kis méretű savanyítót, konzerváló egységet kialakítani.

Az önkormányzatnak jelenleg nem feladata, hogy foglalkozzon a mezőgazdasággal. Az önkormányzati feladatok sorában, a még hatályos önkormányzati törvény szerint az szerepel, hogy a települési önkormányzat közreműködik a foglalkoztatás megoldásában. A tavaly decemberben elfogadott új önkormányzati törvény már nevesítve szerepelteti az önkormányzati feladatok sorában a helyi közfoglalkoztatást. A mezőgazdasági termelés vidékünkre jellemzően elsősorban szőlő-, gyümölcs- és zöldségtermesztést, valamint állattartást jelent, így Sárospatak földrajzi adottságaihoz igazodva, az önkormányzat lehetőségeihez mérten szeretnénk javítani a településen élő lakosság elhelyezkedési, megélhetési nehézségein.

Közvetett szándékunk pedig az, hogy ráirányítsuk a figyelmet a helyben maradásra, a mezőgazdaságból való megélhetési formák megtalálására. Ez nem jelenti azt, hogy a nyelveket tanult diplomásoknak csak növénytermesztésből és állattartásból kellene megélniük, de az már igaz, hogy nem csak a manapság divatos szakmák felé lehet orientálódni. A bolti árakat ismerve, komoly anyagi terhektől szabadulhat meg egy család (még a fizetésből élők is, nemhogy a fizetéssel csak részben vagy egyáltalán nem rendelkezők), ha az étkezésükhöz szükséges, minél több terméket maguknak termelik meg és állítják elő – zöldség, gyümölcs, befőttek, lekvárok, szörpök, tej, tejtermékek, tojás, szalonna, sonka, kolbász, stb… -, és nem a boltokban vásárolnak kétes eredetű, vegyszerezett és tartósítószerekkel dúsított áruféleségeket. Túl azon, hogy egészségesebben étkezhetnek, a közös munkában örömüket is megtalálhatják a családok, hiszen a saját kezűleg megtermelt alapanyagokból elkészített étel sokkal finomabb, mint a műanyag zacskóból elővett és olajsütőben, mikróban szuper gyorsan kisütött műváltozat.

   


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2012.06.14./

 

   Dobogós helyezésünk van a helyszínelő versenyen

 

               
                                                                                

 


Kocsis Péter

      

A rendőrségi baleseti helyszínelők megyei versenye második alkalommal került megrendezésre. A megmérettetésnek a Miskolci KRESZ-park, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Kiképzőbázisa adott helyet. A versenyen Kocsis Péter rendőr törzszászlós és Szabó Roland rendőr zászlós, a Sárospataki Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának helyszínelői csapatversenyben III. helyezést értek el

A rendőrök szakmai elméleti tudásukról és gyakorlati felkészültségükről adtak számot. A verseny célja az volt, hogy a baleseti helyszínelők szakmai tudásukat elmélyítsék, pontosítsák, bemutassák fontosságát.

Az országos döntő 2012. szeptember 11-13. között, Szolnokon kerül megrendezésre, amelyen a megyei verseny egyéni első két helyezettje vesz részt.
EREDMÉNYEK:

 


Szabó Roland

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Egyedné Novodonszki Éva főtanácsos B-A-Z. MRFK Kommunikációs Iroda sajtóreferens
/2012.06.14./

 

   A borkirálynő boraival zárult a sikeres sorozat

 

               
                                                                                  

A „Kalandozások a Tokaj-hegyaljai borvidéken” rendezvénysorozat a nyári szünet előtti utolsó állomásához érkezett, amelyen a Sárospataki Evinor Pincészet mutatta be birtokát és borait, talán még a megszokottnál is nagyobb érdeklődés mellett. Az alkalom különlegeségét az adta, hogy a borokat Magyarország Közönségdíjas Borkirálynője, Simkó Kitti kínálta, tekintve, hogy az ő családi vállalkozásuk mutatkozott be. A Művelődés Háza sikeres sorozatáról Csatlósné Komáromi Katalin igazgatónő számolt be…
 

 


Csatlósné Komáromi Katalin

      

A januárban elindult program elsőként a legnagyobb állami tulajdonú céget, a Tolcsvai központú Tokaji Kereskedőházat látta vendégül, ezt követően Mádra, Erdőbényére és a Sárospataki Kistérség két jelentős Tokaj hegyaljai településére, Tolcsvára és Hercegkútra látogattunk, majd pedig egy sárospataki pincészettel, az Evinorral fejezzük be a programot.

A világörökségi évforduló 10. évében szervezett esemény nagyon jól összehozta a borászokat, valamint azokat a patakiakat, és a kistérségbe látogatókat, akik egyre több fantáziát látnak a Tokaj hegyaljai borra épülő turizmusba, vendéglátásba. Egy asztalhoz ültette le őket, a kulturált borfogyasztókkal, akik becsülik és tisztelik ezt a hungarikumot.

Reméljük, hogy az őszi folytatásban hasonló látogatói létszámot vonhatunk majd be, amikor a kalandozás kiterjed majd Tokaj-hegyalja távolabb eső településeire is.
Nagy megerősítést adott a szervezésben az a visszajelzés, hogy hasonló típusú rendezvény a környéken nem nagyon van, inkább egy-egy napon nagy fesztiválprogramot szerveznek a Tokaji bor köré, de ilyen leülős, beszélgetős, szakmai tapasztalatokat is megvitató alkalom kevés helyen kínálkozik.
Igazolja ezt az is, hogy egészen Tályától Sátoraljaújhelyig, Tokaj-hegyalja szinte minden településéről látogattak hozzánk kisebb és nagyobb borászatok tulajdonosai, vezetői és borászati szakemberek erre a sorozatra.
A nyári szünetben minden termelőnek és borásznak jó munkát, az őszre pedig eredményes, jó szüretet kívánunk. A sorozatunkat 2012. novemberében folytatjuk.

 


Simkó Kitti

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2012.06.14./

 

   Rendkívüli ülésen választották ki a kivitelezőt

 

               
                                                                                

Hosszú évtizedeken át működött eredményesen általános iskola a városközpontban, az egykori Járásbíróság épületében. A másik iskola bővítése során tavaly szeptembertől az épület üresen áll, további sorsa bizonytalanná vált. A közigazgatás átszervezése hozta, hogy rövidesen ismét a járást szolgálhatja, de nem bíróság, hanem kormányhivatal fog benne működni. Ehhez még egy gyors felújításra van szükség, de szerencsére az is megoldódik. Minderről Aros János polgármestertől kaptunk tájékoztatást, miután a 2012. június 12-én megtartott rendkívüli képviselő testületi ülésen már a kivitelezőt is kiválasztották…
 

 


Aros János

      

Több mint két évvel ezelőtt adtuk be azt a pályázatot, amelyből akkori reményeink szerint kistérségi ellátó központot akartuk kialakítani az Esze Tamás Általános Iskola felújításával, átalakításával. Többször is volt ez a téma a testület előtt, hiszen 100%-os támogatást nyertük el, közel 200 millió forint értékben. Ennek ellenére felmerült az a kérdés, hogy meg kell-e valósítani ezt a beruházást, hiszen a fenntartási költségei egy ilyen intézménynek a várost terhelnék.

Időközben az az információ jutott el hozzánk, hogy a kormányhivatal, ill. a járási hivatal ebben az épületben kerülne kialakítására. Ezt hosszas egyeztetés követte, majd a képviselő-testület - ennek az információnak a birtokában - elhatározta, hogy megvalósítja ezt a pályázatot. Ekkor írtuk ki a közbeszerzési eljárást, ami kétfordulós volt. Az első fordulóban négy pályázatot tartottuk alkalmasnak és érvényesnek, a hozzánk beérkezett hat pályázatból. A második fordulóban hárman maradtak talpon, egy pályázatot érvénytelennek minősített a képviselő-testület.
A három talpon maradt pályázatból a bíráló bizottság javaslata, valamint a közbeszerzési eljárást lebonyolító cég javaslata alapján egy sárospataki vállalkozót, az ÉPSZER Zrt-t bízta meg a képviselő-testület, ennek a munkálatnak a megkezdésével és elvégzésével. Ha minden simán megy, akkor július első napijaiban át tudjuk adni a munkaterületet. A projekt időtartama elég szűkös, hogy befejezésre kerüljön, reményeink szerint azért sikerül megvalósítani, hiszen a 100%-os támogatás garanciát ad arra, hogy simán és zökkenőmentesen mehessenek a munkálatok.
Ha ez megvalósul, akkor ezzel egy újabb tervünket sikerül megvalósítani abból az elképzelésünkből, hogy a belvárosban található épületek homlokzatát megújítsuk, felújítsuk.
Tudjuk azt is, hogy rövidesen indulhat a belváros-rehabilitációs pályázat, amelyben A Művelődés Háza előtti térburkolat cseréjére kerülhet sor, valamint ott egy agora létesítésére, hiszen a tanítóképző kerítésnek elbontásával egy új terület nyílhat meg a pataki lakosok számára. Továbbá, ebben a pályázatban található a jelenlegi piacnak a megújítása is.

Több mint félmilliárd forint a három pályázat összesen, s ebből egyedül a belváros pályázata az, ami önrészt igényel, ehhez 43 millió forint önrészt kell majd előteremteni az önkormányzatnak.

   


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2012.06.14./

 

  Sakkszimultán Polgár Judittal

 

               
                                                                                

 


Polgár Judit

      

Kisvárdán június 9-én szombaton, a Családi hétvége egyik különleges eseménye volt a „25-25 táblás sakkszimultán Polgár Judittal és Almási Zoltánnal” elnevezésű rendezvény. Iskolánk két tanulója, Balogh Lilla Ágnes (4.b) és Gönczy Márk Milán (5.a) is ott ült azon szerencsés 25 sakkozó között akik elmondhatják magukról, hogy kezet foghattak sakkpartijuk előtt és után a sakktörténet legjobb női sakkozójával - számolt be Maczkó Attila a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola pedagógusa...

Életük meghatározó sakkélménye valószínűleg ösztönzést ad a játékban való még nagyobb elmélyülésben, további sikerek elérésére sarkallja őket.(Lilla a korábbi bajnok idén egyéniben 2. helyezett lett a megyei sakk diákolimpián, csapatban pedig bronzérmet szerzett Bálló Kingával (3.a) és Kardosi Karinával (5.a) a leány I-II .korcsoportban. Márkó 2012-ben a 10. helyen végzett egyéniben a III. kcs-os fiúk között.)

   


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola
/2012.06.14./

 

   Szalagkorlátnak ütközött

 

               
                                                                                  

 


Bacsó Tibor

      

2012. június 8-án 14 óra körül anyagi kárral járó közúti közlekedési baleset történt a 37-es számú főút sárazsadányi és tolcsvai leágazás közötti szakaszán – nyilatkozta Bacsó Tibor rendőr őrnagy, a Sárospataki Rendőrkapitányság sajtóreferense…

Egy Suzuki személygépkocsi közlekedett Miskolc irányából Sárospatak felé, amikor áttért az úttest bal oldalára, majd ott az úttestről is lehaladt, s a szalagkorlátnak ütközött.

A baleset során szerencsére más gépjárművel ütközés nem történt, és ittasság nem merült fel. A baleset körülményeit szabálysértési eljárás keretében vizsgálja a Sárospataki Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya.

   


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2012.06.13./

 

   Húsz komposztálót sorsoltak ki a Sárospatak Újság olvasói között

 

               
                                                                                      

Sárospatak Város Önkormányzata volt az, aki kezdeményezte, hogy rendelkezik 20 darab komposztálóval, s felajánlanak a lakosság részére. Meghirdettünk egy nyereményjátékot a lakosság körében, a Sárospatak Újságban, Sárospatak önkormányzati lapjában, amire szép számmal érkezett megfejtés - több, mint 50. Most ezeket sorsoltuk ki – számolt be Prokop Viktor, az újság főszerkesztője a 2012. június elején megtartott sorsolásról…
 

 


Prokop Viktor

      

Húszan kapnak a majd komposztálót, a helyes megfejtést beküldők közül, akik június végén vehetik majd át a Kommunális Szervezettől. Ha megnézzük, hogy egy 5.000 példányszámú, ingyenes lapról van szó, amiből 50-en küldenek be megfejtést, egy kis városban azt gondolom, ez nem rossz arány.
Ez számunkra azt jelenti, hogy olvassák a lapot és valóban végig is olvassák, hiszen szinte el volt dugva ez a hirdetés az egyik belső oldalra, mégis sokan megtalálták. Azt gondolom, később is lesz, hogy meghirdetünk játékokat.

A sorshúzás a sajtó képviselői előtt történt, így ők tettek fel kérdéseket a komposztálással kapcsolatban. Ezek egyike volt:
- Mennyi időtartam alatt lehet a komposztálást véghezvinni?
Félév és az egyéves időtartam is jó válasz – válaszolt Ágoston András főkertész. Félév azért jó, mert ha a gondos tulajdonos a komposztot két, háromhetente átforgatja, akkor féléven belül kész a komposzt anyag, amennyiben nem forgatja, úgy egy év alatt érik komposzttá a szerves anyag.
Megtudtuk még, hogy a konyhai és kerti – nyesedék, nyírott fű - , szerves hulladékok mellett még a diófalevél is komposztálható, de csak kisebb arányban és felaprítva. Nem komposztálható viszont az az ételmaradék, ami csontos, vagy húst tartalmaz és azt is, hogy ha száraz, locsolni kell.

 


Ágoston András

   


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2012.06.13./

 

   Rákóczi Napok

 

               
                                                                                  

 


Kiss Gabriella

      

Ebben az évben is megrendeztük a - már hagyományosnak számító - diáknapokat a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában. A játékos, színes programokban 3 napon keresztül vehettek rész a gyerekek. Hétfő délután volt kisállat szépségverseny, aszfaltrajzverseny, ugróiskola, horgászat, valamint játékos vetélkedő Újlaki Csaba bácsi irányításában - számolt be Kiss Gabriella pedagógus...

Kedden, bár az időjárás kissé zord volt, a sportversenyek kerültek megrendezésre. Foci, kosárlabda és ping-pong versenyben mérték össze tehetségüket. A ’vízágyu’ és az ügyességi feladatok is nagy sikert arattak.

A Rákóczi Napokat szerdán délután a Rákóczi Gálával zártuk, melyre a páros évfolyamok tanulói lelkesen készültek és így egy színes, változatos műsort tudtunk összeállítani. Köszönjük mindenki segítségét.

   


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2012.06.13./

 

   Hegyalja népe szeretettel fogadta az Engesztelő Zarándoklatot

 

               
                                                                 

Tokaj-Hegyalja minden érintett települése megmozdult az idei, Engesztelő Zarándoklat érkezésekor. Fogadás harangszóval, szívélyes köszöntő beszédek, gyermekek műsorai és magyaros vendéglátás jellemezték a kétnapos utat. Mivel 3 évvel ezelőtt volt már hasonló, mindenütt tudták, érezték, hogy ez egy nagyon magasztos célért van, az egész nemzetért, így értük is. A köszöntő beszédekre a szervező polgármesterek, Köteles László és Lesovics Miklós válaszoltak. Az alábbi mondatok Bodrogkeresztúrban hangzottak el, ahol Kovács János főjegyző is üdvözölte a zarándoklatot…
 

 


Dr.Kovács János


Lesovics Miklós


Köteles László


Dr.Orosz Atanáz

      

"Az emberek meg vannak lepődve, nemigen szokták meg a zarándoklatokat. Kereszttel az élen, a településnevüket felvállalva mennek az emberek Budapest felé. Pontosan ez a lényeg, ugyanis volt 1946-ban egy engesztelő zarándoklatra való felhívás, az akkori püspökkari körlevélben foglaltakat valóra kell váltani, eleget kell tenni annak az engesztelő zarándoklat felhívásnak, mivel a körlevél tartalma ma is aktualitással bír. Rendezni kell az embernek az Istenhez való viszonyát, és ha ez rendezett, akkor rendezve lesz a másik emberhez való viszonya is. Isten tiszteletében és a másik ember tiszteletében éljük az életünket!
Aki a zarándoklaton részt vesz, bizonyára érezni fogja mind fizikailag, mind lelkileg ennek az állításnak az igazságát. Az lesz az egyik nagy produktuma ennek a zarándoklatnak, hogy ha csak néhány tízezer ember is találkozik vele személyesen vagy a médián keresztül, azok mindegyikének nyomot fog hagyni a lelkében.
Magánszemélyként és mint a Megyei Önkormányzat főjegyzője, figyelemmel kísérem a zarándoklat eseményeit. Bízom a zarándoklat sikerében, erőt és egészséget kívánok a zarándoklat résztvevőinek, s az Engesztelő Zarándoklatra Isten áldását kérem" - mondta Dr. Kovács János főjegyző.

Amit Köteles László barátommal elkezdtük 2009-ben - az a Nemzeti Zarándoklat néven lett ismert - akkor is úgy éreztük, hogy el kell indulnia Magyarországnak egy szebb jövő felé. Arról készült egy film is, amit úgy éltünk meg - három év elteltével mondom - hogy ritka volt az a nap vagy hét, hogy ne kapjunk valamilyen jelzést annak irányában, hogy nagyon-nagyon szép volt és jó ötletnek tartják amit akkor elkezdtünk – számolt be Lesovics Miklós, Pálháza polgármestere az Engesztelő Zarándoklat második napján arról, hogy miért is indultak el másodszor is…

Második napja tart a zarándoklat de a tapasztalatom az, hogy miután 2009-ben elkezdtük, most már sokkal jobban megértik az emberek, hogy mit is szeretnénk. Ez azért tudom elmondani pár kilométer után, mert mikor szerveztük a zarándoklatot és végigjártuk a polgármestereket, akkor mindenki tudta, hogy valójában mit is kell tennie ahhoz, hogy itt legyünk ma este, és egyetértettek az elképzeléseinkkel.

Amikor elhaladunk az utak mellett, látjuk azt a rengeteg embert, akik ha nem is csatlakoznak hozzánk – talán mert van egy bizonyos félelem bennük - de amikor rájuk köszönünk, akkor visszaköszönnek, kedvesek és mosolyognak.
Ez a szimpátia, ami sugárzik irányunkba, erőt ad nekünk a következő kilométerekhez és erőt ad a következő napokhoz. Ez nem egy vezényszóra megalkotott engesztelő zarándoklat, hanem egy igazi “alulról jövő kezdeményezés”, senki nem mondta meg, hogy ezt így kell csinálni, mi a saját magunk esze után próbáljuk ezeket kitalálni és megvalósítani.

Nagyon jól esik, hogy minden egyházi vezető - mondhatom azt, hogy a legmagasabb szintig - mellénk állt és egyet ért velünk. Az ő szavuk, és az ő tekintélyt parancsoló tekintetük – Atanáz püspök úr Komlóskától Olaszliszkáig jött velünk - segíti az elképzeléseinket. Ugyanezt tapasztaljuk a lakosság részéről és az önkormányzatok részéről is.
Megalkottunk valamit, nálunk van a keresztnek az egyik - a keleti - ága, holnap indul a déli ág Röszkéről, Szeged felől, és indul nyugatról Sopronból a másik, 13-án pedig a keresztnek az északi része. Ezekből 15-én a teljes keresztet összerakjuk Budapesten a Bazilika előtt - az Ország Keresztjét - és bevisszük a Bazilikába egy szép misére.
Én gondolom, hogy akkor, ott nagyon sok boldog és örömteli arcot fogunk látni. Ezt a keresztet én nagyon szeretném bevinni és átadni egy közjogi méltóságnak. Ha az új Alkotmányunkban a kereszténység ott van, akkor azt kérjük majd a köztársasági elnök úrtól és a Magyar Parlamenttől, hogy legyen az ország házában is egy kereszt, amelyet oly sokan megfogtak Magyarországon és ez a kereszt legyen a Nemzet Keresztje.
Szeretnénk ezen kívül egy olyan engesztelő kápolnát felépíteni, fent a Normafánál, amely kápolnának a falában 3500 településnek a kifaragott köve benne lenne. Úgy gondolom, hogy ekkor lesz majd teljes amit megálmodtunk 2009-ben, hogy a szeretet erejével, az összefogás erejével mire vagyunk képesek.

Amikor 15-én megérkezünk Budapestre és együtt leszünk, ezt követően egy engesztelő estét szeretnénk megszervezni az országban. Minden magyarországi templomban egy pár percet imádkoznának majd az emberek. Azt szeretnénk, hogy legalább egymillió ember imádkozna Magyarországon – és jó lenne, ha ez minden évben megismétlődne.


Ez a két nap, amikor eljöttünk Pálházáról Sárospatakig, Sárospatakról pedig ide Bodrogkeresztúrig, ez a két nap fog nekünk erőt adni ahhoz, hogy végig tudjuk menni a fél országon – tette hozzá Köteles László, Komlóska polgármestere…

Elmondhatom, hogy ma egy napig a földi paradicsomban voltam. Olyan fogadtatásunk volt a településeken, amelyekről nem is álmodtunk. Több helyen nagyon sokat időztünk, a vendéglátás nagyon szívélyes volt. Ez a szeretet amit kaptunk Önöktől, a településeken lévő polgároktól, egyházi vezetőktől és világi vezetőktől, ez fog minket éltetni abban, hogy amikor olyan településekre megyünk, ahol nem fogadnak minket ilyen nagy szeretettel, akkor se adjuk fel. Minél nagyobb településre érkezünk, annál nagyobb a közöny és az elkeseredettség, ott nem figyelnek egymásra az emberek.

2009-ben mi utat törtünk a közönybe, 2012-ben pedig reményt viszünk a reménytelenségbe. Előttünk megy a kereszt, rajta Jézus - ez az, ami reményt adhat. Köszönetet kell mondanom mindenkinek aki itt van, aki fogadott bennünket, polgármestereknek, alpolgármestereknek, képviselőknek, állampolgároknak, egyházaink vezetőinek és – nem utolsó sorban - Atanáz atyának, aki személyesen tisztelte meg jelenlétével a zarándoklatot. Voltak, akiknek nehezebb volt teljesítni a távot egészségügyi állapotuk miatt, ennek ellenére sikerült végigjárniuk utat. Ők is bebizonyították, hogy az akarat mennyire fontos. Hittel és szeretettel, kitartással sokan velünk voltak.
Így fog felépülni az országunk és így fog felépülni az engesztelő kápolna. Azok a kövek, amiket szeretetből faragtak, azokból olyan gyönyörű kápolna épül majd, amilyet a világon még nem láttak.
 

   


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2012.06.12./

 

   Úrnapi mise és körmenet a Bazilikában

 

               
                                                                 

 


Kecskés Attila

      

Folytatva az előző év rendjét, hétköznap este tartotta meg a Sárospataki Római Katolikus Egyházközség a legméltóságosabb Oltáriszentség ünnepét, avagy ahogyan többen ismerik: Úrnapját - számolt be Koleszár Krisztián - hitoktató... a fotón Kecskés Attila plébános...

Az esti szentmisét követően ünnepi körmenetre került sor az Oltáriszentséggel. A bazilika környezetében négy helyen készítettek oltárt a hívek, ahol egy-egy evangéliumi rész hangzott el, majd szentségi áldást kaptak a körmenet résztvevői.

Az első oltár a Szent Erzsébet Ház bejárata előtt volt, a második a plébánia udvarát, a harmadik a Szent Erzsébet Nővérek rendházának udvarán, az utolsó negyedik pedig a bazilika főbejárata előtt. A szertartás végén a TE Deum-ot énekeltük el, megköszönve az Oltáriszentség kegyelmi ajándékait.

   


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2012.06.12./

 

  A Farkas Ferenc Művészeti Iskola évzáró táncgálája

 

               
                                                                 

Június 4-én tartotta évzáró táncgáláját a Farkas Ferenc Művészeti iskola tánctagozata. A minden évben nagy érdeklődés kísérte eseményen adnak számot a tanulók mindarról, amit a tanév folyamán megtanultak - számolt be Darmos István...
 

 


Darmos István

      

Az iskola valamennyi csoportja részt vett a gálán az óvodásoktól a legnagyobbakig. Színes, változatos műsort sikerült összeállítani, amelyben helyet kaptak a dunántúli eszközös táncok, mezőföldi, szilágysági, gagybátori, hajdúsági, baranyai páros táncok, és a moldvai körtáncok, lánctáncok egyaránt. Azok a gyermekek is színpadra léptek, akik szólista versenyeken nagyon szép eredménnyel szerepeltek.

Azt gondolom, minden anyagi nehézségek ellenére tánctagozatunk rendkívül eredményes évet zárt, hiszen regionális fesztiválról két csoportunkat országos fesztiválra, egy csoportunkat az ifjúsági antológia műsorába javasolta a zsűri, e mellett szólista gyermekeink is első második helyezéseket értek el és vándordíjakat is nyertek a Garaboncás Szólótánc Fesztiválon, és legutóbb iskolánk 12 tanulója jutott az Országos Tanulmányi Verseny döntőjébe Szekszárda, ahonnan egy különdíjjal és két fődíjjal térhettünk haza. Azt gondolom ezek az eredmények is mutatják, hogy évek óta magas szakmai színvonalon működik tánctagozatunk, s hogy a megye egyik kiemelkedő néptánc-műhelye működik iskolánkban.

   


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók1>>>                                     További fotók2>>>


Cziczer Katalin
/2012.06.12./

 

   Református fenntartású lesz a Vay Miklós Szakképző Iskola

 

               
                                                                 

Mint már írtunk róla, februárban Sárospatak Önkormányzatát megkereste a Tiszáninneni Református Egyházkerület vezetése, hogy szívesen átvenné a Vay Miklós Szakképző Iskola fenntartói jogát. Azóta folytak a tárgyalások egyeztetések, amelyek eredményeképpen már minden akadály elhárult az elől, hogy szeptemberben egyházi fenntartásban induljon az iskola. A részletekről Szvitankó Tamástól, a Humán Bizottság elnökétől kaptunk tájékoztatást…
 

 


Szvitankó Tamás

 

 


Csomós József

      

Önkormányzatunknak semmilyen szándéka nem volt, intézményt leadni, ez egy szükségszerű dolog, tulajdonképpen a Magyar Kormány által hozott döntés, hogy a középfokú intézményeket és az általános iskolákat le kell adni. Ebbe a kategóriába sorolható a Vay Miklós Szakképző Iskola és az Árpád Vezér Gimnázium is. Azonban, amíg az Árpád Vezér Gimnázium visszaigényelhető, addig a Vay Miklós Szakképző iskola nem. Tehát döntenünk kellett, hogy vagy állami fenntartása kerül, vagy ennek az igénynek megfelelően átadjuk a Református Egyháznak.
A testület, valamint a bizottságom véleménye is az volt, hogy számunkra a református egyház lenne kedvezőbb, hiszen több száz éve jelen van Sárospatakon az oktatásban a református egyház. Ezelőtt nyolc évvel ők építettek egy új általános iskolát, amely ez évben bocsátja ki az első nyolcadikosokat, ha úgy tetszik, nagyobb bizalom volt a Református Egyház iránt, mint az állami kézbe adáshoz.
Másik szempont, ami Református Egyház mellett szólt, hogy az Egyházkerület vezetése minden olyan kritériumot, pontot elfogadott az önkormányzatunktól, hogy az iskola jellege ne változzon, tehát továbbra is azok a szakok legyenek, amik most futnak, és tartsa meg a középiskolai jellegét.

A második tárgyalás alkalmával, amikor itt voltak az egyházkerület vezetői, akkor tekintették meg tulajdonképpen azt a vagyont, amit ők kezelni fognak - jelzem, nem átadjuk a vagyont, hanem használatra, kezelésre, arra a célra, hogy az iskola, továbbra is iskolaként működjön, arra a célra kapják meg. Itt még voltak olyan kérdések, amelyeket tisztáznunk kellet, ugyanis több olyan önkormányzati intézményt vettünk be az iskola alapító okiratába, amelyet nem szándékozunk átadni, ilyen a Sportpálya, és ilyen a Hetes Étterem mellett lévő épület is, ezeket kivettük az alapító okiratból, úgyhogy tisztán csak a Vay Miklós Szakképző Iskola épülete és tanműhelye kerül átadásra.

Egy pontot nehezen tudtunk tisztázni, s ezért a Humán Bizottság ülésén meg is akadt a tárgyalás, ugyanis a Vay Miklós Szakképző Iskola ki van jelölve, egy úgynevezett kötelező felvételi körzetet kell ellátni. Ez azt jelenti, hogy ha a Református Egyház ezt a kötelezettséget nem vállalja fel, ha valaki ilyen típusú intézménybe akar jelentkezni, ezt az egyház nem fogadja, akkor a városnak kötelesessége lenne, hogy ennek a tanulónak biztosítsa ezt a tanulási lehetőséget. Mivel Sárospatakon nincs más ilyen jellegű intézmény, ez azzal a kötelezettséggel járna nekünk, hogy aki jelentkezik, annak a Tokajba, vagy Szerencsre járását biztosítania kell az önkormányzatnak. Ez nem volt benne a megállapodásban és ezért a testületi ülésen le is vettük ezt a napirendről, s rendkívüli testületi ülés keretében került ez megtárgyalásra. Ott jelen volt Csomós József püspök úr is, aki ígéretet tett arra, hogy ezt is belevesszük a megállapodásba. Így minden akadály elhárult az elől, hogy ezt az intézményt átmenetileg átadhassuk. Minden szakértői vélemény megérkezett, s mindent rendben találtak az átadással kapcsolatban. Itt még el kell mondani és hangsúlyozni, hogy az iskola pedagógus közössége, valamint a diáktanács és a szülők nagy része is támogatja ezt az átadást.

Püspök úr elmondta, hogy ne azt képzeljük el, hogy szeptember elsejétől mindenkinek hitoktatás lesz, hanem csak kifutó rendszerrel, tehát aki még állami iskolába jelentkezett úgy is fogja a tanulmányait befejezni. Természetesen szeptember egytől az iskolába jelentkezett gyerekeknek a vallás már kötelező lesz, hisz ők már maguk döntöttek úgy, hogy ilyen jellegű iskolába fog járni.
Még annyit érdemes kiemelni, hogy a testületi ülésen ki lett jelölve egy vagyonfelmérő leltárbizottság, ami mindent pontosan számba vesz, s ennek értéket ad. Ennek azért van jelentősége, mert a fenntartói jogot 6+6 évre adjuk át meg. Ez azt jelenti, hogy ha bármelyik fél szerződést szeg, ez a szerződés felbontható. A vagyonfelmérésnek itt jön a jogossága és igénye, hogy bármelyik fél szerződésbontása esetén ugyanolyan technikai feltételekkel kell, hogy visszaadja az egyház az iskolát, mint ahogy átvette - ezek a leltározások folynak most.

   


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2012.06.11./

 

   Formáló nap a fogyatékkal élőkért

 

               
                                                               

Június 7-én harmadik alkalommal került megrendezésre városunkban az Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium szervezésében a „Fogadj el!”-nap. Célja, akárcsak az elmúlt években a fogyatékkal élő emberek szélesebb körű társadalmi elfogadása, elfogadtatása. Ennek érdekében az iskola dolgozói A Művelődés Háza és Könyvtára melletti parkot hangulatos kis poronddá változtatták, ahol a meghívott vendégek és természetesen minden arra sétáló érdeklődő betekinthetett a fogyatékkal élő gyerekek és felnőttek életébe, beszélgetést folytattak mindennapjaik nehézségeiről és örömeiről. A változatos programokat felvonultató napot Kis Márta, az Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium intézményvezetője nyitotta meg...
 

 


Kis Márta

      

A délelőtt folyamán a város szinte valamennyi közoktatási intézményének gyermekei rövid műsorral szórakoztatták a közönséget, így a Carolina és az Örömhírvétel Óvoda apróságai, a Szent Erzsébet Általános Iskola, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, a Sárospataki Református Kollégium Általános Iskolájának, a házigazda Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium tanulói mind-mind bájos, kedves, a kultúra különböző műfajait megszólaltató programmal mutatkoztak be. A Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolát Bálint Béla igazgató úr képviselte. A kulturális részt egyközös táncház zárta, Kovács Bori néptánc oktató vezetésével. Az esemény előkészítése során a szervezők több segítő kézre és szívre találtak. Az iskola valamennyi dolgozója és tanulója nevében köszönet jár Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő Úrnak, A Művelődés Háza és Könyvtárának, Sárospatak Város Önkormányzatának, a Fogyatékos Gyermekeinkért Alapítványnak, a Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zempléni Térségi Egyesületnek, a BEST 100 Sárospatak, a GOODS MARKET Sárospatak vezetőinek, a Búzavirág Alapítványnak, akik jóvoltából a gyermekek kézműveskedhettek.

A nap védnöke Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő úr volt. Köszöntő levelének felolvasása után kezdetét vette a műsor.
A nap folyamán egy Szirom-szüret nevű játékon vehettek részt az arra vállalkozó gyerekek, melynek 5 állomásán különböző képességeket igénybe vevő feladatot kellett megoldani, a játék egy, a fogyatékosságról szóló totó kitöltésével zárult. Cél, hogy a résztvevők fogyatékossággal kapcsolatos ismeretei bővüljenek.

A gyerekek olyan kézműves foglalkozáson, is részt vehettek, amelyet sérült emberek tartottak számukra. A Búzavirág Alapítvány tagjai tanítottak kosárfonást, tányérfestést és textilfonást. Valamint integrált játékos sportvetélkedőt tartott a gyerekek számára Újlaki Csaba bácsi cserkészparancsnok.
Ezen kívül aszfaltrajz-verseny, arcfestés várta a kicsinyeket, s mint minden alkalommal most is elkészült egy hatalmas kép, melyet ezen az éven a Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zempléni Térségi Egyesület tagjainak közreműködésével készítettek lelkes gyerekek. A hagyományhoz híven, a tavalyi „Fogadj el!”-napon szintén közös munkával készült, kavicsokkal kirakott, gyönyörű fát ábrázoló, óriási alkotás mostantól Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának falát díszíti, melyet Donkó József kabinet irodavezető úr és Víghné Vighné Fehérvári Zsuzsanna, ifjúsági és sportügyintéző vett át Kis Márta intézményvezető asszonytól.

Mi, Erdélyisek úgy érezzük, ennek a napnak van létjogosultsága, s minden erőnkkel azon leszünk, hogy jövőre is alkalmat kerítsünk fogyatékkal élő, értékes gyermekeink, embertársaink munkáinak bemutatására, jogaik ismertetésére, életükbe való betekintésre, elfogadtatásukra.
„Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben. Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger.” Teréz anya

   


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók- Erdélyi Iskola >>>                                         További fotók>>>


Cziczer Katalin
/2012.06.11./

 

  Pedagógus nap

 

               
                                                               

2012. június 7-én 17 órai kezdettel tartották Sárospatakon a Pedagógus Napi ünnepséget A Művelődés Háza színháztermében, amit a folyosón kis vendéglátás követett. A város pedagógusait Aros János köszöntötte, aki - mivel pedagógusból lett polgármester - nagyon közvetlen és szívélyes hangon beszélt kollégáihoz, emlékezve volt tanáraira is, akikre most is hálával emlékszik vissza...
 

 


Aros János

      

Több volt mint konferálás, amivel Donkó József szakreferens, kabinetiroda vezető járult hozzá a meghitt ünnepség értékéhez, amit Czabányi Attila szavalatával, a Farkas Ferenc Művészeti Iskola tanárai és diákjai pedig kis műsorukkal gazdagítottak.
Mindenki izgatottan várta, hogy az Önkormányzat idén kiket talált méltónak a Comenius Emlékéremre és a Szabó Károly díjra, majd nagy tapssal jelezték a jelen lévő pedagógusok, hogy a választott személyek szerintük is méltóak ezekre a kitüntetésekre.

Comenius Emlékéremet kaptak
Halász László - Református Kollégium Gimnáziuma
Kállai Ferencné - Carolina Óvoda
Sóstói András - Erdélyi János Általános Iskola (régi nevén)

Szabó Károly díjat kapott:
Dávid Sándor

Gratulálunk a díjazottaknak!
 

Halász László

Kállai Ferencné

Sóstói András

Dávid Sándor

   


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2012.06.11./

 

  Képes gyermekjogok – projekt az ÁVG-ben

 

               
                                                                 

A Kanadai Nagykövetség, az Oktatási Jogok Biztosának Hivatala és a Vizuális Világ Alapítvány közös szervezésében zajlott az a projekt, melynek - eddigi tevékenysége alapján - meghívásos résztvevője lehetett az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium. A program célja az volt, hogy a diákok mélyítsék a gyermekjogokról való tudásukat, s felhívják annak fontosságára a társadalom figyelmét is – nyilatkozta Tóth Tamás igazgató...
 

 


Tóth Tamás

      

Konkrét feladatukat érdekes módon tudták meg a projektben résztvevő iskolák: az 1989-től életben lévő gyermekjogi egyezmény pontjait kisorsolták közöttük. Tamara Guttmann, Kanada magyarországi nagykövetének videoüzenetéből értesültek az ÁVG-sek is arról, hogy az ENSZ által elfogadott dokumentum 6-os pontját kell képi formában, szabadon választott technikával megjeleníteniük. Így a gazdasági és szexuális kizsákmányolással, illegális örökbefogadással és gyermekkereskedelemmel szembeni védelemre irányult az alkotási folyamat.

A projekt résztvevőinek kiválasztásakor nem a rajzos adottságok megléte volt a szempont, hanem a diákok eddigi ÁVS-s jelenléte, nyitottságuk az inspiráló feladatra (a hat-, öt évfolyamos és AJTP-s képzési típusokból). A 15 fős csoport - némi ráhangoló tevékenység után - önállóan alkotott, majd alkotásaik bemutatása, befogadása következett egy tréningen. A klasszikus rajzverseny és a reflexiós foglalkozások ötvözetévé vált így a projekt.
A két hónapos munka során nyomon követhették egymás tevékenységét a résztvevő iskolák, hisz a facebook-on zárt kommunikációra volt lehetőségük.

Már szakértő zsűri is értékelte az alkotásokat: Cakó Ferenc grafikus, animációsfilm-rendező; Horváth Bálint, Kalocsa ifjúsági polgármestere; Izsák Rita, az ENSZ Kisebbségi Ügyekért Felelős Független Szakértője, a budapesti Tom Lantos Intézet igazgatója; Peter Flegel, a kanadai Michaëlle Jean Foundation kommunikációs és programszervezési tanácsadója, civil jogi aktivista és zenész. Kíváncsian várjuk, döntésük alapján, mely képekből készül papíralapú képeslap.
A feladatmegoldás, a közösségi oldalon való együttműködés oly eredményes volt, hogy extra programelemként egy június végi találkozó is szerveződik, így a személyes kapcsolatteremtés is lehetőséggé lesz az eltérő szociális és kulturális hátterű iskolákat képviselők között.

A projektben résztevő ÁVG-sek (képeik az iskola aulájában láthatók): Ambrus Alexandra, Becse Ábris, Csipkés Csaba, Dékány Lea, Farkas Balázs, Kovács Balázs, Kovács Kende, Körmendi Eszter, Mizsák Anita, Molnár Anna, Molnár Klaudia, Nagy Márton, Pusztai Enikő, Tábori Regina, Tóth Zsófia.
A projektben résztvevő iskolák: ÁMK Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Mezőcsát, Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium, Sárospatak, Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája, Bicske, Gyengénlátók Általános Iskolája, EGyMI és Diákotthona, Budapest, Handler Nándor Szakképző Iskola, Sopron, Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Budapest, Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Budapest, Művészeti Szakközépiskola, Szombathely, Prizma Általános Iskola és Óvoda, EGyMi, Budapest, Somogy Megyei Önkormányzat Duráczky József Óvodája, Általános Iskolája, EgyMI, Nevelési Tanácsadója, Diák- és Gyermekotthona, Kaposvár.

Aáry-Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosa a következőkkel köszönte meg az együttműködést, az ösztönző, kreatív munkát: …Fontosnak tartom, hogy már a kezdetektől részt vettek velünk e rendhagyó kísérletben, amely a program tapasztalatait hallva és az elkészült alkotások mély gondolatiságát látva érzésem szerint elérte célját. Bízom abban, hogy a program által elindított párbeszéd és a közös munka során szerzett tapasztalataik meghatározóvá válnak, és biztos „kezdő lépésként” szolgálnak a demokrácia és az emberi jogok elveit tiszteletben tartó aktív állampolgárságra neveléshez…

   


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók

Cziczer Katalin
/2012.06.11./

 

  Tanévzáró kosárlabda

 

               
                                                               

Barátságos tornákkal zárta a tanévet az ÁVG kosárlabda szakosztálya. Május 31-én a már hagyományos körzeti Árpád-Kupa Középiskolás Kosárlabda Tornát rendezték meg, amelyen az ÁVG mellett a sátorljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és az V. István Katolikus Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola fiú és leány csapatai vettek részt – küldte tudósítását Géczi Tamás, a csapatok edzője...
 

 


Géczi Tamás

      

Végeredmény:
Fiúk: 1. V. István Katolikus Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola
2. ÁVG „A”
3.ÁVG „B”
4. Kossuth L. Gimn.

Lányok: 1. ÁVG
2. Kossuth Lajos Gimnázium
3. V. István Katolikus Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

Június 1-én nemzetközi barátságos mérkőzést játszott az ÁVG leány csapata az UNION Kosice junior együttese ellen. A szlovákiai nemzeti bajnokság másodosztályában edződött kassaiak az első negyedben állva hagyták a kissé megilletődötten kezdő pataki lányokat (0 – 12), a harmadik játékrészre azonban fokozatosan felvették a ritmust a hazaiak ( 37 – 37 ). A győzelmet végül a több tartalékot mozgósítani tudó vendégcsapat könyvelhette el (47 – 52).
A rendezvények sorát június 6-án az általános iskolás fiúk számára szervezett kosárlabda torna zárta, amely 3 csapat részvételével zajlott le.

Végeredmény:
1. II.Rákóczi Ferenc Ált. Isk. Sárospatak
2. Kazinczy Ferenc Ált. Isk. Sátoraljaújhely
3. ÁVG Sárospatak

   


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók

Törő Gábor
/2012.06.10./

 

   A Bodrogon is Te Szedd!

 

               
                                                               

Látványnak is szépek voltak a Bodrogon úszó kajakok a ragyogó napfényben 2012. június 2-án, a szemétszedés napján, amikor nem csak a parton szedték a szemetet, de voltak, akik a vízen úszó palackokra és a csak vízről megközelíthető, fennakad tárgyakra is gondoltak. Ők az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai voltak, Rózsa Sándor osztályvezető úrral, akivel a Lábasháznál sikerült beszélnünk…
 

 


Rózsa Sándor

      

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságával egyrészt az országos akció intézményszintű szervezésében is részt vettünk - főként Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében - de emellett saját helyszínt is szerveztünk, ide a Bodrog folyóra, valamint Szögliget és a Rakacai tó környékén veszünk még részt az akcióban, összesen 116 fővel, amely létszámban néhány külsős is van, akik csatlakoztak hozzánk.
Tavaly is a Bodrogon voltunk és láttuk, hogy van feladat. Így idén is ide jöttünk – egyébként is ez az ország legszebb része, s a legszebb vize.

A Bodrog folyó tisztítása most 22 kenuval történik. A folyót szakaszokra osztottuk és az egyes szedési szakaszokon – meghatározott folyamkilométereken belül – kell egy-egy hajónak szedni, így ezt a teljes 37 km-es folyórészt le tudtuk fedni. Az összeszedett szemetet zsákokba tesszük és adott helyeken kirakjuk a partra, ahonnan az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság motorcsónakjai szedik össze és viszik a gyűjtőpontokra, ahonnan pedig a hulladékgazdálkodó cég fogja tovább szállítani.

   


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók - Nemzeti Park munkatársai >>>

Cziczer Katalin
/2012.06.10./

 

 Az előtte haladó járműbe rohant

 

               
                                                                

 


Ladics Tamás

      

2012. június elsején 13 órakor a 37-es számú főúton történt egy súlyos sérüléssel járó közlekedési baleset. Egy személygépkocsi haladt Miskolc felől Sátoraljaújhely irányába a Gombos-hegyi csárda közelében. Előtte, vele azonos irányba közlekedett egy másik gépkocsi, ami forgalmi ok – útjavítás - miatt lassított, megállt, majd a megállást követően újra elindult, Sátoraljaújhely irányába – kezdte egy baleset ismertetését Ladics Tamás rendőr hadnagy, a Sárospataki Rendőrkapitányság sajtóreferense…

A mögötte haladó gépkocsi vezetője későn észlelte az előtte lassabban haladó gépkocsit, s mivel nem tartott mögötte megfelelő követési távolságot, ezért a fékezése ellenére a gépkocsi elejével beleütközött az előtte szabályosan haladó gépkocsi hátuljába.
A baleset során az okozó gépjárművezető, illetve utasa mindketten megsérültek, a gépjármű vezetője könnyebben, utasa pedig súlyosan. Őt a Sátoraljaújhelyi Erzsébet  Kórházba, majd Miskolci Megyei Kórházba szállították gyógyellátás céljából. A baleset körülményeit büntetőeljárás keretén belül vizsgálja a rendőrség.

   


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2012.06.10./

 

   Átadták a Polgármesterek Borát a Tokaji Borfesztiválon

 

               
                                                               

Több mint tíz éves hagyománynak tettek eleget a Tokaji Borfesztiválon, amikor a rendezvény pénteki nyitónapján adták át Polgármesterek Borát a város főterén. A ceremónia a vidék összefogását jelképezi, ezen az alkalmon Tokaj-Hegyalja 27 településének vezetője, vagy képviselője veszi át azt a bort, amit az általuk tavaly ősszel összeadott szőlőből és aszúszemekből készítettek. A Sárospataknak járó bort Sikora Attila alpolgármester vette át…
 

 


Sikora Attila

      


Legtöbbször ezt adjuk ajándékba, amikor pl. amikor a távoli testvérvárosainkból érkeznek hozzánk delegációk, és ennek az egyik célja éppen ez, hogy jó hírét vigye nem csak Sárospataknak, hanem egész Hegyaljának is a Tokaji bornak. Hasonlóképpen szívesen ajándékozzuk, ha az ország más vidékeiről, vagy a fővárosból érkeznek hozzánk kedves vendégek.

Idén is az állami tulajdonú társaság, a Tokaj Kereskedőház Zrt kezelte a Polgármesterek Borát a legnagyobb gondossággal. Dr. Kiss István vezérigazgató elmondta, hogy az idén 2011-es Furmintot kaptak a polgármesterek, ami az évjáratból való alapbor, valamint a 2008-as évjáratú ötputtonyos aszú került most a csomagba. A vezérigazgató úgy gondolja, hogy a minőségükkel a borok az idén is méltóak arra, hogy jó hírünket vigyék a nagyvilágba.

 

   


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2012.06.10./

 

   Rendíthetetlenül halad az Engesztelő Zarándoklat

 

               
                                                               

A 2009-ben megszervezett Nemzeti Zarándoklathoz hasonlóan sikeres és attól hangulatában sem marad el az idei Engesztelő Zarándoklat. A Pálházáról induló Zarándoklatot első nap este Sárospatak város bejáratánál fogadták, A Művelődés Háza előtt ünnepélyes keretek között köszöntötték, és látták vendégül. Mosolygó Tamás parókus imával köszöntötte a vendégeket, a város szimbólumait dr. Szabó Rita alpolgármester adta át a zarándoklat vezetőinek…
 

 


dr. Szabó Rita

 


Aros János

      

Nagy-nagy megtiszteltetés számunkra, hogy részesei lehettünk az országos szervezésű Engesztelő Zarándoklatnak és nagy örömünkre szolgál, hogy az első nap végállomása Sárospatak. Nem volt könnyű összegyűjteni a településre legjellemzőbb tárgyakat, de végül sikerült, a választás 3 könyvre esett és egy ránk jellemző tárgyat is átadtunk.

Az első könyv a Sárospatakon született Árpád-házi Szent Erzsébet emlékét öregbíti, a 2007-ben megtartott 800 éves évfordulóra készült kiadvány került átadásra.
A második könyv a Rákócziak dicső koráról szól, a harmadik pedig egy olyan különlegesség, amely Rákócziak bibliáit mutatja be és dolgozza fel, Bibliás Rákócziak címmel. Gyönyörű képek, illusztrációk láthatók a 16.-17. századi eredeti bibliákról.
Ezen túlmenően még egy tárgy került a kincses ládába, a pataki kerámiának egy neves darabja - a pataki kerámia nem maradhat ki a kincses tárból.

A szervezők részéről Köteles László Komlóska, és Lesovics Miklós Pálháza polgármestere mondták el a zarándoklatot fogadó patakiaknak, hogy milyen gondolatok vezérelték őket…

Nemzetünknek olyan problémákkal kell megküzdenie, amelyeket társadalmi összefogás és az egymásra utaltság felismerése nélkül nem tudunk megvalósítani, ezek csak egymás segítségével és támogatásával oldhatóak meg.
Gazdasági, erkölcsi és egyéb problémákkal szembesültünk most az elmúlt időszakokban, és ezért is indult újra a zarándoklat, mert a problémák nem oldódnak meg. Nem elég várni országunk vezetőitől vagy éppen egy település vezetőjétől, hogy ő oldja meg problémát, ezt önmagunkon kell kezdeni, és nekünk kell elindítani.

Nem kívántunk mást csak azt, hogy elinduljunk az összefogás útján és ha az indulás megtörténik akkor előbb utóbb egyre többen fognak csatlakozni. Hagyományteremtő szándékkal indultunk e zarándoklatunkat, aminek az a lényege, hogy minden évben felmegyünk Budapestre és megtartjuk a rendezvényeket az ország minden részéből összegyűltekkel. Azokkal az emberekkel, akik úgy gondolják, hogy országunk sorsát egy kis imádsággal és egy kis engeszteléssel lehet jobbítani.

Június 7-én reggel a SÁROSPATAK tábla alatt vonulva csatlakoztuk hozzájuk a sárospatakiak, akiket Aros János polgármester jókívánságokkal, Kecskés Attila plébános pedig imával bocsátott az útra...

Talán csak a szomszéd településig való kísérést várták volna el tőlünk, de olyan hangulata volt ennek nemzeti érzelmű, de ugyanakkor békességet és szeretetet sugárzó menetnek, hogy Sárospatak képviselői egészen Bodrogkeresztúrig gyalogoltak és énekelték együtt a Boldogasszony Anyánk régi nemzeti Himnuszunkat, a Mária segíts vallásos éneket és még számos szép dallamot.

A hosszú út egyhangúságát az útba eső települések vendégfogadásai tették emlékezetessé, akik a legkedvesebb vendégeknek kijáró szeretettel, mint a legközelebbi rokonaikat fogadták az érkezőket a legjobb ételeikkel és italaikkal kínálva és e legszebb műsoraikkal szórakoztatva őket.

A menet június 15-én, a zarándoklat 11. napján érkezik Budapestre, ahol 12 órától a Mátyás templomban Szentmisén vesznek részt - Sárospatak Budapesten is képviselteti majd magát.
Sárospatak város méltó részvételéért köszönet illeti dr.Szabó Rita alpolgármester asszonyt, aki nem csak megszervezte városunk részvételét, fogadta a vendégeket, de maga is végig gyalogolta a 38 km-es távot Sárospataktól Bodrogkeresztúrig.

   


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

  További fotók- érkezés>>>                        További fotók- indulás>>>

Cziczer Katalin
/2012.06.10./

 

   Az óvodások is a szemetet szedték

 

               
                                                               

Bár az előzetesen beküldött űrlap kitöltésekor csak 300 főt mert beírni, a szemétgyűjtés napján megnyugodva állapította meg, hogy a 400 főnél is többen, egész pontosan 443 fő - öt intézmény és kilenc civilszervezet - kapcsolódott be a „Te Szedd!”, országos szervezésű szemétgyűjtési akcióba Sárospatakon – mondta el Klima János polgárőr parancsnok, aki az akciót koordinálta…
 

 


Klima János


Aros János

      

A város másodszor vett részt az országos szemétszedési akcióban, amihez idén iskolák – még óvodák is - civil szervezetek és önkéntesek is csatlakoztak. Az Országos Polgárőr Szövetség védnökséget vállalt a mozgalom felett, így került rá sor, hogy a szervezést Sárospatakon is a polgárőrség végezte.

Bár a szervezés nem az önkormányzat feladata volt, 2012. május 2-án 8 órakor Aros János polgármester is köszöntötte a Lábasháznál a szemétszedésre megjelenteket, dr.Szabó Rita alpolgármester pedig már az előzetes megbeszélésen is megjelent, ahol a Sárospatak és Környéke Turizmusáért egyesületet is képviselte, az akció napján pedig kesztyűt húzva, végig kivette a részét a munkából. Az eligazítás után a csoportok elindultak a Pécsi Sándor utca, Bodroghalász és a Horgászfalu irányába, ahonnan a Kommunális Szervezet gépkocsija hordta az összegyűjtött szemetet a gyűjtő helyre, a polgárőr iroda udvarára.

Nem volt olyan szemetes a város, mint ahogy azt sejtettük, de így is volt mit összeszedni – összegezte a nap közben tapasztaltakat Aros János polgármester…
Az emberek leleményesek és úgy el tudják dugdosni a szemetet, hogy bizony szükség volt erre az akcióra. Köszönetemet szeretném mindenkinek kifejezni, aki részt vett benne, a magánszemélyeken kívül az alábbi intézményeknek és civilszervezeteknek:

Intézmények: Árpád Vezér Gimnázium, Carolina Óvoda és Bölcsőde, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Református Kollégium Gimnáziuma, Vay Miklós Szakképző Iskola.

Civil szervezetek: Bodroghalászért Egyesület, Függetlenek Sárospatakért Egyesület, Református Egyházközösség, Sárospataki Horgász Egyesület, Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete, Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület, Sárospataki Polgárőr Egyesület, Zempléni Gombász Egyesület.

Örömmel láttuk, hogy a rajtunk kívül az Aggteleki Nemzeti Park kollektívája is részt vett az akcióban, akik vízi flottájukkal a Bodrog tisztaságáért dolgoztak.

   


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók- óvodások>>>                         További fotók - megnyitó >>>                   További fotók - lokálpatrióták >>>

További fotók - horgászfalu >>>                                                 További fotók - Bodroghalász >>>

Törő Gábor
/2012.06.10./

 

   Kezdődnek a kerékpáros balesetek!

 

               
                                                               

Eljött a nyár, az igazi kerékpáros szezon. A kerékpározás egészséges és nem kerül pénzbe, így teljesen érthető, hogy sok kerékpárost látunk az utakon. Ehhez jön még a kezdődő vakáció, amikor a gyerekek is kitódulnak az utakra kerékpárjaikkal. Ez mindaddig rendben van, amíg mindenki betartja a közlekedés szabályait. Ha nem, akkor jön a baj. Egy ilyen esetről számol Bacsó Tibor rendőr őrnagy, a Sárospataki Rendőrkapitányság sajtóreferense…
 

 


Bacsó Tibor

      

2012. június 4-én 11 óra 35 perckorkor történt egy személyi sérüléssel járó közlekedési baleset Sárospatakon, a Benczúr utca és Vak Bottyán utca kereszteződésében. Egy kerékpáros közlekedett a Vak Bottyánon úton a Benczur út irányába, ahol egy elsőbbség adás kötelező tábla volt kihelyezve számára. A kerékpáros ezt figyelmen kívül hagyva ráhajtott a táblával védett útra, amin egy személygépkocsi szabályosan közlekedett, a belváros felé haladva.
Ezen szabálytalanság miatt kerékpárjával a gépkocsi bal elejének ütközött, majd felborult. A kerékpáros a baleset során megsérült, sérülései szerencsére nyolc napon belül gyógyulóak. A rendőrség szabálysértési eljárás keretében vizsgálja az ügyet.

A Sárospataki Rendőrkaptányság kérése a Szülőkhöz:
Bár az iskolák a rendőrséggel együttműködésben minden tőlük telhetőt megtettek azért, hogy a gyerekek rendelkezzenek a biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedéshez szükséges ismeretekkel, annak érdekében, hogy a gyerekek balasetmentesen töltsék el a nyári vakációt, a szülőknek is feladatuk van.

Kérjük a szülőket, mielőtt a gyermeküket kerékpárral az utcára engedik, győződjenek meg egyrészt a kerékpár alkalmasságáról – elsősorban a fékek állapotáról - , másrészt pedig a gyermekük tudásáról, hogy ismerik-e – elsősorban az elsőbbségadásra vonatkozó – közlekedési táblák jelentését és tisztában vannak-e a közutakon rájuk leselkedő veszélyekről.
Különösen veszélyes, amikor a gyerekek csapatban kerékpároznak. Gyakori hiba, hogy első talán körül néz, de az utána következők - sokszor lemaradva – lassítás és körülnézés nélkül suhannak át a kereszteződésen, ahol elsőbbséget kellett volna adniuk.
Kérjük, működjenek velünk együtt annak érdekében, hogy szeptemberben minden gyermek ott legyen az évnyitón!

   


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2012.06.09./

 

Újra GÓL FOCI-, sport- és élménytábor

               
                                                                


Gönczy Zoltán

      

Foci füvön és műfüvön, tenisz, asztalitenisz, íjászat, darts, lovaglás, fürdés minden nap, sakk, tollaslabda, kirándulás a tengerszemhez, versenyek, vetélkedők.
A tavalyi sikeres tábor után idén is kulturált körülményekkel, minőségi étkezéssel várja a sportolni, mozogni szerető gyerekeket a Tengerszem kempingben Gönczy Zoltán, Vachter Tamás és Punyi Gyula edzők és segítőik.

A tábor időpontja : 2012. július 2-6. (5 nap)
Részletek és jelentkezési lapok hamarosan letölthetők a www.sarospatak.hu weboldalról.
Jelentkezési határidő : 2012. június 11.


Törő Gábor
/2012.06.09./

 

   A humor az irodalomban

 

               
                                                               

A Művelődés Háza és Könyvtára június 5-én a 83. Ünnepi Könyvhét alkalmából Nógrádi Gábort (író, költő, forgatókönyvíró) és fiát Nógrádi Gergelyt (író) fogadta író-olvasó találkozóra. A találkozó témája: A humor az irodalomban volt...
 

 


Nógrádi Gábor

      

Nógrádi Gábor könyveit régóta forgathatják a gyerekek, hiszen 1973 óta ír, első gyermekregénye ’A gyermekrablás a Palánk utcában’ volt. 2000-ben Ibby-díjat kapott a PetePite című alkotásáért. A találkozón ’A segítség ember!’ és a Hogyan neveljünk? című könyvéből hallottunk részleteket, amely az Ő előadásában igencsak felkeltette a gyereket érdeklődését. A résztvevő közönség a humorral fűszerezett írásain nagyokat nevetett és közben megismerkedett könyveivel.

A találkozó további részében Nógrádi Gergely mutatkozott be, aki más jellegű könyveket ír. Az Agenor című könyvét mutatta be, amely izgalmas kalandregény, meleg szívvel ajánlotta a tizenéves korosztály olvasó kedvű gyermekeinek. Emellett a Vau! és Nyau című könyvét mutatta még be.
A találkozó végén dedikálásra és könyvvásárlásra volt lehetőség, ahol a gyerekek még közelebb kerülhettek az írókhoz. Reméljük ezen élmények fellendítik a gyerekek olvasási kedvét és bátrabban veszik le a könyvtár könyvespolcairól ezen könyveket.

   


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2012.06.09./

 

   Új vezetője van a Kommunális Szervezetnek

 

               
                                                               

Rendkívüli testületi ülés keretén belül értékeltük a Kommunális Szervezet vezető álláshelyére beérkezett pályázatokat. Négy pályázat érkezett be határidőre, mind a négyet érvényesnek találta az előkészítő Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a Képviselő-testület is. Tájékoztatja a lakosságot egyik fontos intézményünk vezető választásáról Aros János polgármester…
 

 


Béli Zoltán

      

A testületi ülésen felmerült egy korábbi elképzelés, melynek megfelelően a Kommunális Szervezetet a Közszolgáltatási Kft-vel vonnánk össze. Jelen volt a könyvvizsgáló is, aki viszont arra intett bennünket, hogy most, amikor még pontosan nem ismerjük a 2013. január elsejétől bekövetkező változásokat, nem lenne szabad ezt az összevonást meglépni. Ezt elfogadtuk, tudomásul vettük, így tehát a négy beérkező pályázó közül választottuk ki azt, aki szakmailag leginkább megfelel. Őt úgy hívják, hogy Béli Zoltán.

Amit tudni kell róla: több, mint egy évtizeden keresztül vezette a Tokaj és Vidéke ÁFÉSZ-t majd a Tokaj COOP Zrt. igazgatója volt. A vezetői pályázattal kapcsolatban ismertette, hogy milyen elképzelései vannak a Kommunális Szervezettel kapcsolatban. Ezek lényege a költségtakarékosság, illetve bevétel növelése volt. Összességben jó felkészültségről tett tanúbizonyságot.

A Képviselő-testület ennek alapján úgy döntött, hogy három éves, határozott idejű vezetői megbízást ad Béli Zoltán úrnak, négy hónap próbaidővel. Béli úr 2012. június 18-án fog munkába állni.

 


Aros János

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók a Gazdasági Bizottság üléséről>>>


Törő Gábor
/2012.06.09./

 

   Íjász Régiós verseny

 

               
                                                               

 


Zsóka Kitti

      

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola íjászai 2012. június 2-án Miskolcon diákolimpiai régiós versenyen vettek részt irányzék nélküli reflex kategóriában, ahol a következő eredmények születtek - számolt be Juhász Zoltán edző...

Eredmények:
I. hely Zsóka Kitti 7.c
II. hely Herman Dániel 7.a             
II. hely Korda Péter
III. hely Csecskedi Bence
III. hely Fedor Levente 7.a

Gratulálunk a szép eredményhez! Köszönet Sárospatak Város Önkormányzatnak és a Sárospataki Elektromos Sportegyesületnek, akik segítették a felkészülést és az utazást.

   


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2012.06.08./

 

Bajnokavatás a futballpályán!

 

               
                                                               

Kisvárda együttesét fogadtuk a hétvégén. Ünnepelni érkeztek hozzánk, hiszen olyan pontkülönbséggel vezetik a bajnokságot, hogy győzelmük estén nem csak a három pontot szerzik meg, hanem a bajnoki aranyat is. Szépszámú szurkolósereg kísérte el kedvenceiket a nagy napra. Régi kedves és megható emlékeket juttatott eszünkbe, ahogy kezdés előtt sorban álltak jegyváltásra várva a bejáratnál az emberek - küldte a tudósítást Koscsó István az STC Baráti Kör elnöke...

 

 


Koscsó István

 


Zsófi József

      

Ősszel náluk nagy harcot vívtunk egymással, jó esélyünk volt a pontszerzésre, de egy öngóllal alulmaradtunk. Ez most is így történt. Az elejétől jó színvonalú élvezetes játékot láthattak a nézők, s ez végig így maradt. Tapasztalhattuk, hogy jól képzett játékosokból áll a másik csapat és nagyon kiéheztek az ünneplésre, de a győzni akarásban mi sem maradtunk alul. A 29. percben a vendégek megszerezték az álltaluk nagyon áhított vezetést egy jobb oldali támadásból. Sajnos hasonlóan az ottani mérkőzéshez most is egy öngóllal. 0:1
Ezzel az egygólos hátránnyal mentek a játékosok a jól megérdemelt félidei pihenőjükre.
A második felvonásban sem esett a játék színvonala. A 69. percben a vendégek bebiztosították győzelmüket. Egy oldalról történt bedobást fejjel csúsztattak a kapunk bal sarkába. 0:2
A bekapott második gól ellenére sem adtuk fel a harcot, igyekeztünk a nézőinket továbbra is szép játékkal kiszolgálni. A vége felé még volt egy nagy helyzetünk, amivel szépíthettünk volna, de úgy gondolom a bajnokcsapat ellen ez is nagyon szép eredmény.
Szurkolótáboruk az egész mérkőzésen jó hangulatot keltett a pálya szélén. A győzelmet kitörő örömmel fogadta, de meglepetésünkre nem sokkal később minket dicsértek: „sportszerűek vagytok (taps), sportszerűek vagytok (taps)…”
A bíró hármas sípszava után durrantak a pezsgők, s kezdődött az ünneplés a pályán.
Gratulálunk Kisvárda csapatának a bajnokság megnyeréséhez, és sok sikert kívánunk az NB-II-ben!
Szurkolótáboruk példamutatóan kultúrált viselkedésével méltán vívta ki a hazai nézők szimpátiáját is.

Zsófi József edzőnk véleménye a látottakról: A célunk az volt, hogy megnehezítsük a Kisvárda dolgát. Tudtuk, hogy jó játékos állománnyal rendelkeznek. Mondhatom most már, hogy a csoport legjobb tizenegye. Úgy érkeztek ide hozzánk, ha győznek, bajnoki címet ünnepelhetnek. Egyetlen célunk volt, hogy nagyon zártan védekezzünk, és így ne kerüljenek a védelmünk mögé a csatáraik. Ezt nagyon sokáig sikerült is megoldani. Az első félidőben egy kivételtől eltekintve mindig. Ezt a zárt védekezést mi törtük fel magunknak az öngóllal. A Várdának igazán nagy helyzetei nem voltak, inkább mezőnyben bizonyultak jobbnak. Építgették a támadásokat, de a végén mindig elszúrták. Mi is el-eljutottunk a kapujukig, de ezek a támadások nem igazán jelentettek nagy veszélyt. A másik félidőben sokkal bátrabban játszottunk, lehetőségeink is voltak. Egy kis szerencsével gólt, illetve gólokat is szerezhettünk volna. Gratulálunk a bajnoki címükhöz.
Jók: Szabó Sándor, Kerékgyártó Csaba, Nagy Gábor és Gönczi Zoltán.

A legjobbnak járó pezsgőt a vereség ellenére az egész csapat kapta a mutatott szép játékáért!

Június10-én Ibrányba látogatunk, majd a bajnokság utolsó mérkőzését itthon játsszuk Tiszakanyár együttesével június 16-án szombaton 17 órai kezdettel.
Szeretettel várjuk kedves szurkolóinkat! Hajrá Patak!

   


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

az STC Baráti Köre
/2012.06.08./

 

   Programsorozat a Nemzeti Összetartozás jegyében a Refiben

 

               
                                                               

2010. május 31-én a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította az országgyűlés a trianoni békeszerződés aláírásának napját, vagyis június 4-ét.A Sárospataki Református Kollégiumban 2006 óta emlékezünk meg Trianonról. A Nemzeti Összetartozás Napján a gimnázium közössége most is igyekezett méltóképpen felidézni a történelmi eseményt - küldte a tudósítást Csikó Szilvia, a Sárospataki Református Kollégium tanárnője...
 

 


 

      

„Jó emlékezni arra, amin keresztülmentünk. Az ilyen emlékezésben erő van mindig, és bizonyságtevés csüggedések ellen. S van benne bölcs tudása annak, ami emberi megpróbáltatások fölött magasan lebeg, és méltóságos tisztán. Isteni igazságnak. Mely abban áll, hogy élünk. Mégis élünk. És süt reánk a nap. ”Wass Albert.

Ebben a tanévben Lipiczki Imre tanár úr már 12.alkalommal szervezte meg a Trianon Emléktúrát, melynek során a gimnázium tanulói és tanárai együtt indultak el a Sátoraljaújhely fölé magasodó Magyar Kálváriára.
Az intézmény diákjai 2012.június 1-én rádiós emlékműsort készítettek ,így idézték fel a trianoni békediktátum máig is érezhető következményeit.
2012.június 3-án a Sárospataki Református Kollégium képviselői is részt vettek a városi megemlékezésen ,ahol elhelyeztették a megemlékezés virágait az iskolakerti Trianon Emlékoszlopnál.
2012.június 4-én Gál László révkomáromi lelkipásztor szolgált a hétkezdő áhítatunkon, délután pedig személyes élményekkel átszőtt előadását hallgathatták meg az érdeklődők a Református Kollégium Imatermében.
Az elmúlt évhez hasonlóan iskolánk egy csoportja a Rákóczi Szövetségtől elnyert pályázat keretében most is ellátogatott Kárpátaljára , egészen a Vereckei hágóig.

   


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Sárospataki Református Kollégium
/2012.06.08./

 

  Elsőáldozás a sárospataki Bazilikában

 

               
                                                               

 


Koleszár Krisztián

      

Június 3-án, a 9 órai ünnepi szentmise keretében egy híján harminc gyermek részesült első szentáldozásában. A plébániai felkészítő kurzus végén, közös szentgyónás előzte meg a vasárnapi ünnepet. Az Eucharisztia, más néven az Oltáriszentség, a katolikus egyházban a keresztséget követően a második un. beavató szentség - számolt be Koleszár Krisztián - hitoktató...

A most elsőáldozáshoz járult gyermekek immár teljes tagjai a liturgiáknak. Ők, akik eddig csak "kis keresztet" kaphattak homlokukra áldozás helyett, mostantól minden szentmisében - megfelelő kegyelmi állapotban - magukhoz vehetik Jézus Krisztus testét és vérét.

Imádkozzunk a gyermekekért, hogy a szentáldozás nyújtotta kegyelmi ajándék minél tovább éljen bennük és továbbra is vegyenek részt az egyházközség közös imádságain. A gyermekek és a szülők nevében köszönjük Ft. Szabó Attila káplán atya lelkiismeretes felkészítését, valamint Janicsné Stumpf Tímea és Dávid Benedekné hitoktatók munkáját!

   


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2012.06.08./

 

   Fődíjat nyert táncosok országos szólótánc versenyen

 

               
                                                               

A Farkas Ferenc Művészeti Iskola 12 növendéke vett részt az Oktatási Hivatal által szervezett minisztériumi néptánc tanulmányi versenyen. A 2012-ben szóló kategóriában kiírt néptáncos versenyre az ország kevés iskolájából jutott be ilyen nagy számú táncos gyermek...
 

 


Ambrus Borbála és Darmos Ábel

      

A Szekszárdon megrendezett versenyen nagyon szépen szerepeltek tanítványaink. Közülük Ambrus Borbála és Darmos Ábel - felkészítőjük Darmos Éva és Darmos István - fődíjat nyertek, azaz korosztályukban országos harmadik helyezést értek el, valamint Szécsi Tamara – felkészítője Kovács Borbála és Sajószegi Gábor - különdíjban részesült.

Iskolánk többi táncosa is – Napravszki Roland aki Tamarával táncolt, valamint Gócs Annabella, Rák Máté, Dékány Lea, Csoma Zoltán, Jaskó Eszter, Tóth Péter, Kotán Fanni, Gál András – remekül szerepelt, sajnos a rendkívül színvonalas mezőnyben itt az országos döntőn már nem tudtak helyezést elérni. Rendkívül büszkék vagyunk az eredményekre, s azt gondoljuk, ismét bizonyították tanítványaink, hogy iskolánk a megye kiemelkedő néptáncos műhelye. Annak is rendkívül örülünk, hogy a tavaly előtti csoportos tanulmányi versenyen Pacurka által elért országos első és a Sisere csoport harmadik, valamint a tavalyi kamara tanulmányi versenyen a Pacurka első helyezése után a szólótáncos tanulmányi versenyen is kiváló eredményeket sikerült elérnünk - számolt be Darmos Istvá.

   


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2012.06.07./

 

    ÁVG-sek Révkomáromban

 

               
                                                               

2012. június 4-én az Árpád Vezér Gimnázium amatőr csoportja Révkomáromba indult, hogy a nemzeti összetartozásnak eleven bizonyítékát adja. Az alkalom krónikása Elek József, a révkomáromi Selye János Gimnázium tanára, írását ezúton közöljük...

 

 


Elek József
 

      

A nemzeti összetartozás napja a Selye János Gimnáziumban

2010-ben az országgyűlés június 4-ét a nemzeti összetartozás napjának nyilvánította, és a törvény elfogadásával kinyilvánította: „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.
Az időpont kiválasztása nem véletlen: 1920. június 4-én íratták alá a magyar küldöttséggel a trianoni békediktátumot, amelynek következtében a történelmi Magyarországot szétszakították, s magyarok milliói kerültek kisebbségbe.

Hagyományosan június 4-én az iskola falai között is megemlékezést tartunk, idén Bödők Gergely és a sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium tanulói voltak vendégeink. Bödők Gergely, iskolánk hajdani tanulója, jelenleg az ELTE doktorandusza Trianon előzményeiről tartott előadást. Diákjaink képet kaptak az Osztrák-Magyar Monarchia bonyolult nemzetiségi és vallási viszonyairól, majd kitért a béketárgyalások menetére, a nagyhatalmak és a születő kis államok terveire Magyarországgal kapcsolatban. A máig érzékeny témának számító Trianonról egy józan, objektív előadást hallhattak a jelenlévők, egyúttal Bödők Gergely a kérdésekre válaszolva kitért a Trianonnal kapcsolatos „legendákra” is, amelyek mai napig befolyásolják a közgondolkodást.

Ünnepségünk másik felét a sárospataki gimnázium diákjainak színvonalas műsora töltötte ki. A Rákóczi Szövetség által irányított diákutaztatási program keretén belül jutottak el hozzánk, s örvendeztettek meg bennünket kultúrműsorukkal. Remeczki Imre tanár úr vezetésével, mentorukkal érkeztek hozzánk az „Őrizd a lángot!” című pódiumműsorukkal. „Talán így tudjuk a legszebben kifejezni a program értékteremtő és –közvetítő szerepét, illetve azt, hogy mennyire fontos napjainkban a szolidaritás, a nemzeti közösségvállalás.” – írja tájékoztatójukban Kavecsánszki Ádám, a társulat frontembere. Az előadás szereplői középiskolás diákok és tanárok, akik őszintén vallják a fenti gondolatokat. Műsorukban a magyar történelem fordulópontjaival kapcsolatos jelenetek, dalok kaptak helyet, többek között Demjén Ferenc és Varga Miklós szerzeményei is – kitűnő adaptációban. Nem csoda, hogy a közönség hamar ráhangolódott az előadásra.

Sárospataki vendégeinket később a Rákóczi Szövetség iskolai alapszervezetének elnöke, Sólymos Karin kalauzolta Komáromban, aki megmutatta városunk nevezetességeit. Köszönettel tartozunk Remeczki Imre tanár úrnak, Kavecsánszki Ádámnak és lelkes diáktársainak a nagyon szép, megható műsorért, és természetesen a Rákóczi Szövetségnek is, amely nélkül ez a kapcsolat nem jött volna létre! Kívánjuk, hogy az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium csapata tervei megvalósuljanak, s felhívom a határon túli magyar iskolák figyelmét az „Őrizd a lángot!” pódiumműsorra!

   


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2012.06.07./

 

   Követési távolság!

 

               
                                                               

 


Bacsó Tibor

      

2012. június 2-án 11 órakor történt egy személyi sérüléssel járó közlekedési baleset, a 37-es számú főúton a Hercegkúti leágazás közelében, amiről Bacsó Tibor rendőr őrnagy, a Sárospataki Rendőrkapitányság sajtóreferense számolt be…

Két személygépkocsi közlekedett Sárospatak felől Szerencs irányába, amikor az első gépkocsi lassított, mivel be akart kanyarodni jobbra, a szőlőterületekre. A mögötte lévő személygépkocsi vezetője nem tartotta a követési távolságot, az előtte közlekedő, majd jobbra kanyarodni kívánó gépkocsi mögött. E miatt gépkocsijával nekiütközött az előtte lassító Suzuki hátsó részének. A Suzuki gépkocsi ettől az oldalán egyszer átfordult és a tetejére fordulva állt meg. A felborult gépkocsiban ülő személy 8 napon belüli, könnyű sérüléseket szenvedett. Ittasság az egyik gépjárművezetőnél sem merült fel. A baleset vizsgálatát szabálysértési eljárás keretében folytatjuk.
 

   


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2012.06.07./

 

    A Nemzeti Összetartozás Napja

 

               
                                                                 

A Nemzeti Összetartozás Napja az 1920-as trianoni békediktátum aláírásának évfordulójára emlékező, június 4-ére eső nemzeti emléknap Magyarországon, melyet 2010. május 31-én 302 igen, 55 nem és 12 tartózkodó szavazat mellett iktatott törvénybe az Országgyűlés - nyilatkozta Donkó József, a Kabinet Iroda vezetője...
 

 


Donkó József

      

A legtöbb magyar ember lelkében ott él a nemzethez tartozás érzése. Ezen a napon pedig hangot is adunk ennek, mi magyarok. A Kárpát-medencében megszólaló harangok zúgása, a számtalan megemlékezésen elhangzó versek, mondatok, a sóhajként szálló fohászok el kell, hogy jussanak azoknak a füleibe, akik még nem látják és hallják, hogy egy megcsonkítottnak is joga van a teljes élethez.

Akkor, amikor Európa szerte kötelező előírás a középületek akadálymentesítése, amikor elvárt az integráció, akkor miért kell akadályba ütköznie a nemzeti nyelv hivatalos használatának, a nemzethez tartozás érzését erősítő állampolgárság felvételének? Emlékeznünk kell összetartozásunkra, mert kötelességünk, nem csak a múltunk és őseink, de a jövőnk és utódaink miatt is.

Városunk június 3-án, a Bálint István által készített iskolakerti Trianon emlékoszlopnál emlékezett a gyászos napra. Beszédet Tóth Tamás, az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium igazgatója mondott, közreműködött a 8kor Színház és Czabányi Attila. A megemlékezés koszorúzással és a Szózat hangjaival zárult, amelyet ma is mindenhol így kezdenek, ahol magyar él: „Hazádnak rendületlenül…”

 


Tóth Tamás

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2012.06.06./

 

    Ünnepélyes esküt tettek a polgári védelem tagjai

 

               
                                                               

Civilek és különböző önkéntes rendvédelmi szervek tagjai tettek polgárvédelmi esküt a hétvégén országszerte, a nagyobb településeken. A Polgárőr Egyesület állománya a polgári védelem más tagjaival együtt ünnepélyes keretek közt fogadta meg, hogy szükség esetén a lakosság rendelkezésre áll. Az esküt tevőket dr. Demény Ádám tűzoltó ezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság igazgatója is köszöntötte…
 

 


Dr. Demény Ádám

Aros János

      

Dr. Demény Ádám ezredes elmondta, hogy a hivatásos katasztrófavédelmi szervek munkatársainak száma, 11 – 12 ezer fő, viszont a polgári védelembe beosztott 100-120 ezer fő is nagyon fontos. Ezt a jelentős létszámot kell kiképezni, felkészíteni, hogy hatékonyan bevethetőek legyenek katasztrófahelyzetben.

Az országos katasztrófavédelmi szervezet idén átalakult így a polgári védelem is átszerveződött. Ezzel a jogszabályban előírt esküvel fogadták meg Sárospatakon több, mint 100-an, hogy bármely katasztrófahelyzetben a lakosság segítségére sietnek. Az újjászervezett hivatásos katasztrófavédelmi szervezet alapfeladata a lakosság élet és vagyonbiztonságának védelme, melyhez a hivatásos szervezeten túl, nagyszámban van szükség önkéntesekre, illetve a kötelezettség alapján szolgálatot teljesítőkre is.

A sárospataki polgári védelem az elmúlt években többször is bizonyította, hogy lehet rá számítani. Hó helyzetben és árvízhelyzetben is mentettek két évvel ezelőtt, amikor a teljes Bodroghalászi városrészt elöntötte a Radvány patak.

Erre is utalt Aros János, Sárospatak város polgármestere, amikor az esküt tevőket köszöntötte: „Nagy megnyugvást jelent számomra, hogy látom ezt a 100 főt, és tudom, hogy legalább kétszer annyian vannak, akiket lehet mozgósítani, és most már nemcsak a saját jó szándékukra és a segíteni akarásukra számíthatunk, hanem egy nagyon komoly szakmai felkészítse után, egy teljesen felkészült, komplett, minden szakmai tudással rendelkező több mint 100 fős társaságra. Ez nagyon nagy megnyugvás nekem és nagy megnyugvás sárospataki lakosoknak is.”

Jó tudni, hogy a polgári védelmi kötelezettség a törvényben meghatározott mentességektől eltekintve Magyarországon minden olyan 18. életévet betöltött személyt érint, aki még nem érte el az öregségi nyugdíjkorhatárt.

   


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2012.06.06./

 

    Író-olvasó találkozó a Carolina Óvodában és a Pódiumteremben

 

               
                                                               

A Művelődés Háza Könyvtára gyereknapi meglepetést szervezett az óvodásoknak. Nyulász Pétert vittük ki az oviba, ahol a nagy létszámú közönségnek bemutatta verseit, mondókás és kitalálós könyveit (A baba bab, Miazami, Miazmég, Zsubatta). Együtt játszott a gyerekekkel, és megfilmesített verseiből is bemutatott néhányat. Egy óra úgy elröppent, hogy még az ebédről is elfeledkezett a jókedvű közönség - számolt be Kövér Sándorné a könyvtár vezetője...
 

 


Nyulász Péter

      

Délután A Művelődés Háza és Könyvtára pódiumtermében a 3. osztályosok ismerkedhettek meg Nyulász Péter: Helka – A Burok-völgy árnyai című meseregényével. Különös események zavarják meg a Balaton északi partjának nyugodt mindennapjait. A tihanyi Soktornyú Kastély népe ünnepre készül: Helka hercegkisasszony hamarosan hivatalosan is trónörökössé válik. Ám hősünk unja a felhajtást, elszökik inkább a tiltott rengetegbe szamócázni. Mindeközben a közeli Burok-völgyben sötét lelkű teremtmények gyülekeznek, hogy a kegyetlen Bora vezetésével feldúlják a Balaton békéjét, és bosszút álljanak a hercegi páron.

Helka legendája a Balaton elfeledett mítoszai közé tartozik. A fantasy határát súroló, kacagtatóan humoros kalandregényében a tények keverednek a képzelet világával. Nyulász Péter vetített képes előadásából megismerhettük azokat a tényeket, amelyek még ma is őrzik a Balaton környékén játszódó történet valóságalapját. (Helka és Kelén vtiéz nevét viselő hajók, földrajzi helyek, romok, stb.) A könyvet elolvasva, késztetést érezhetsz Te is, hogy felfedezd a legendás helyszíneket, és ismerősként köszöntsd a Balaton tündérét, vagy a Bakony varázslóját, ha szembejön veled…
Aki megszerette a történetet, különleges formában is megtekintheti, hiszen egyedülállóan látványos vízi bábszínházi produkcióra készül a Kabóca Bábszínház társulata.
2011-ben az IBBY Év Gyermekkönyve Díjat elnyerte a Helka, a Burok-völgy árnyai című regény, jó szórakozást ígér kicsiknek és nagyoknak is!

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2012.06.06./

 

    XI. Ashihara Open Nemzetközi Karate Verseny

 

               
                                                        

 


Juszku Viktor

      

2012. május 26-án Dunaharasztiban a Sátoraljaújhelyi Kyokushin Karate Sportegyesület 5 versenyzőt indított a rangos versenyen, akik kimagasló eredményeket értek el több szerb, román, dán és magyar versenyzőt legyőzve... a fotón Juszku Viktor.

A karatékák, többsége sárospataki lakos vagy Sárospatakon végzi tanulmányait.
Eredmények:
Fábrik István I. hely
Juszku Viktor II. hely
Hegedűs Richárd II. hely
Sajnár Gyopárka III. hely
Trikó Norbert III. hely

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2012.06.06./

 

    Egyre népszerűbb a Szent Erzsébet Zarándokút

 

               
                                                               

Idén 2. alkalommal szervezett utat a Szent Erzsébet Zarándokút Alapítvány a Sárospatakot Kassával összekötő 120 km-es zarándokúton. A második út is szerencsésnek mondható, hiszen sem baleset, sem betegség nem árnyékolta be azt az öt napot, amely alatt Zemplén legszebb tájain át együtt, gyalogosan áthaladtak…
 

 


Dr.Szabó Irén

      

Égi áldást kétszer is kaptak – az indulás és az érkezés napján – de az sem vette el a jókedvüket. Az út nagy részét szép időben gyalogolták végig, gyönyörködve a nyár eleji, viruló természetben, a napsütötte, lankás hegyoldalakban, nem beszélve a zempléni várakról, Regécről és Füzérről, aminek emléke mindenkiben örökre megmarad, hasonlóan az erdei tisztásokon történt, vagy az éjszakába nyúló beszélgetések emlékéhez.
A résztvevők mind ezek mellett kiemelték az érintett falvak lakosságának szeretetét, ahogy fogadták a településükön áthaladó, vagy ott megszálló zarándokokat. Sok helyen kínálták őket étellel, itallal, máshol pedig kórus énekelt a tiszteletükre.

A zarándokok köszönetüket fejezik Gábor atyának, aki nagyon felkészülten és elhivatottan vezette a zarándoklatot, és az út végén örömmel ismerkedtek meg a fiatal József atyával, akit két éve a sárospataki görög katolikus templomban szenteltek pappá.

A résztvevők ez úton is köszönetet mondanak a számukra nagyon sokat adó zarándoklatért a Szent Erzsébet Zarándokút Alapítvány munkatársainak és személy szerint Dr.Szabó Irénnek, aki nagyon sokat tesz azért, hogy a sárospataki Szent Erzsébet kultusz méltó legyen Sárospatak szülöttéhez, akit az egész világon ismernek, aki annyi embernek adott példát rövid, de tartalmas életével.

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók - indulás >>>               További fotók - Komlóskáig>>>                      További fotók - Regécig>>>               További fotók - Telkibányáig>>>

További fotók - Füzérig>>>                        További fotók - Kassáig>>>                  További fotók - Kassai Dóm>>>


Cziczer Katalin - Törő Gábor
/2012.06.05./

 

    Pünkösd napját ünnepeltük

 

               
                                                               

A Carolina Óvoda és Bölcsődében – ahol nagy gondot fordítunk a magyar néphagyomány ápolására – ragyogó napsütéses napon tartottuk meg e szép tavaszi ünnepet – nyilatkozta Kovács Lászlóné, a Néphagyományőrző Munkaközösség vezetője...
 

 


Kovács Lászlóné

      


Az óvoda zsibongóját feldíszítettük a Pünkösd jelképeivel (pünkösdi rózsa, fehér galamb, zöldágkapu). A kislányokkal ezen a napon körbetáncoltuk a pünkösdi kis királykisasszonykát, a pünkösdi fát, amit színes szalagokkal ékesítettünk. Virágokkal díszített zöldágkapunk alatt bújtak, daloltak, és vonultak a lányok. Énekszótól zengett az óvoda udvarának egy része. A másik udvarrészen a fiúk versenyeztek a „pünkösdi király” címért.

Az iskolába készülő fiúk közül, aki a leggyorsabban „lovagolt”, célba dobott, egyensúlyozott a mocsárléptetővel és a zsákbaugrásban is jeleskedett, ő lett a pünkösdi király, kinek „uralma” egy évig tart. A kisebb fiúk buzdításaikkal, szurkolásukkal serkentették a nagyokat. A táncházban – Darmos Éva irányításával – jókedvvel, vidáman roptuk a táncot, zártuk e szép napot.
Jövőre újra szeretnénk feleleveníteni ezt a néphagyományt is, hiszen óriási sikere volt óvodásaink körében.

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2012.06.05./

 

    Egyenes úton ment le az úttestről

 

               
                                                              

 


Bacsó Tibor

      


2012. május 27-én 9 óra 43 perckor személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt Sárospatak, Rákóczi úton - nyilatkozta Bacsó Tibor rendőr őrnagy, a Sárospataki Rendőrkapitányság sajtóreferense..

Egy Honda típusú segéd motorkerékpár közlekedett a Rákóczi úton a belváros felől Bodroghalász irányába. A Rákóczi út 84. szám előtt az egyenes útszakaszon figyelmetlensége miatt a menetiránya szerinti jobb oldalon lehaladt az útról és egy fának ütközött. Az ütközés következtében 8 napon belül gyógyuló könnyű sérülést szenvedett, akit a mentők a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórházba szállítottak ellátás céljából. A közlekedési balesetet a rendőrség szabálysértési eljárás keretén belül vizsgálja.
 

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2012.06.05./

 

    Éves közgyűlést tartott a Sárospataki Hegyközség

 

               
                                                                

A törvény által előírt éves közgyűlése volt májusban a Sárospataki Hegyközségnek, amelyen 11napirendi pontot tárgyalt. A legfontosabbak ezek közül a 2011. évi mérlegbeszámoló és a 2012. évi terv elfogadása volt. Sor került még ezen kívül az ügyviteli rendnek, a hegyközségi törvénynek és az alapszabálynak a módosítása. Erre mindössze azért volt szükség, mert megváltoztak bizonyos hivatali szervezeteknek a nevei, amikhez tartozunk – kezdte beszámolóját hegyközségi ülésről Butella László hegyközségi elnök…
 

 


Butella László

      

Az alapszabályban pl. még az MGM volt felettes szervünk, most pedig a Kormányhivatalhoz tartozunk - ezeknek a módosításáról volt szó. Az elnökségben ott is ült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal hegyközségek ellenőrzését végző vezetője, Barcsák Attila. Ő volt itt Kormányhivataltól, mint felettes szervünktől.

Egy nagyon lényeges pontja még volt a változtatásoknak, hogy eddig a közgyűléseken a választásoknál gyakorlatilag bárki idegen jöhetett és szavazhatott. Ez évtől kezdve ez módosult és csak törvényes tulajdonos, illetve hegyközségi tag szavazhat, valamint a cégeknél szavazhat az, akit a cég meghatalmazott, és most már nem lehet átadni a szavazás jogát.
Most egyébként nem volt választás, legközelebb 2015-ben lesz, mert a tisztségviselőket ötévente választják meg.
A levezető elnök dr. Vágner Béla volt, illetve a Hegybíró, Laczkó Sándor aki az éves beszámolóját tartotta.
Jómagam kettős minőségben voltam ott, mint a Sárospataki Hegyközség elnöke, és mint Tokaj-hegyaljai Hegyközségi tanács elnöke, mert mindig meg kell hívni a hegyközségi tanácsból is valakit, de akit meghívtak a Tokaj-hegyaljai Tanácsából fenn volt a bizottsági ülésen Budapesten, ő azért nem tudott eljönni.

Az aktuális kérdések között szó esett az idei szőlő, ill. bortermelési kilátásokról is. Már
benne vagyunk az évben, és elmondhatjuk, hogy az a jóslatunk, hogy Hegyalján nem lesz jelentős fagy, beigazolódott. Nagyon szépek a szőlőültetvények, nagyon szépen indul az év. Csak egyes zugos helyeken van fagykár, de ez Hegyalja összes területéhez képest csak pár százalék, összességében azt mondható, hogy Hegyalja nagyon szépen indult, nagyon bíztatóan, de minden az időjárástól függ, még minden lehet…

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2012.06.05./

 

    Május 31-én volt a Dohányzás elleni világnap

 

               
                                                              

Egy világháború pusztításához hasonlítható a füstölgő rudacska áldozatainak száma, hiszen szinte minden családban van egy-két szeretett személy, akitől a meggondolatlanul felvett szokása miatt kellett idejekorán búcsút venni. Az állam sokak szerint jól jár, hiszen miután egész életükben pluszadót fizetnek a cigaretta rendszeres vásárlásával, a nyugdíjukat sem kell már kipostázni. Más számítások szerint a dohányzásból adódó betegségek gyógyítása ennél többe kerül. Bárhogy is van, a nagyszülők nélkül felnövő unokákat ez már nem vigasztalja… (a fotók illusztrációk)
 

 


 

      

Bár ilyen statisztikák nem készültek, Sárospatakon sem lehet jobb a helyzet az országos átlagnál. A felnőtt lakosságnak az a rétege tartja leginkább kötelezőnek a füstölést, amelynek erre a pénzre a legnagyobb szüksége lenne. Ha azt a napi 5-600 Ft-ot, a családjukra költenék, talán nem kellene éhesen menniük a gyerekeknek iskolába. Minden logikának ellent mond, hogy ezt látva a felnövő gyerekeknek első dolguk, hogy rászokjanak a dohányzásra…

Ha mint iskolavárost tekintjük Sárospatakot, a dohányzás vonatkozásában a kép vegyes. Sok tanár végez évtizedeken át sziszifuszi munkát a dohányzás ellen, ugyanakkor mások maguk is dohányoznak.
A dohányzás elleni harcról beszélve Sárospatakon megkerülhetetlen Szajkó József tanár úr neve, aki évről-évre dohányzásmentes kampányokat indít, dohányzásmentes csoportjai vannak, melynek létszámát évről évre bővíti. Ez esetben nagyon hasznos az a hírverés, ami mindezt kíséri, hiszen az ő személyes, tudatosan vállat példaadása és a bekapcsolódott tanulók példaadása, esküje, talán másokat is elgondolkodtat.

Mivel lehetne megelőzni a későbbi tragédiákat, eredményesebbé tenni a dohányzás elleni harcot? Talán sok dohányzás elleni csoportot kellene indítani – akár minden osztályban. Talán több elrettentő képet kellene kifüggeszteni az osztálytermekben, folyosókon, dohányzóhelyeken. Talán rendeletekkel kellene akadályozni – nehezíteni - hogy diákok az utcán - és az autóbusz parkolóban - dohányozhassanak...
Valamit tennünk kell, mert ahol a családban valakit idő előtt el kell temetni, ott sovány vigasz, hogy az állam ezzel jól járt.

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2012.06.04./

 

    Szólótáncos sikerek a Farkas Ferenc Művészeti Iskolában

 

               
                                                              

Az eltelt egy hónap alatt két szólótánc versenyen is kiválóan szerepeltek a Farkas Ferenc Művészeti Iskola néptáncosai. A Garaboncás Művészeti Alapítvány térségi szólótánc versenyén, a Magyar Nyelv Múzeumában két korosztályban versenyeztek a gyermekek, s a következő eredményeket érték el - számolt be Darmos István...
 

 


Darmos István

      

Első korosztály:
1. helyezést és vándordíjat nyert: Szécsi Tamara és Napravszki Roland

Második korosztály:
1. helyezést nyert: Ambrus Borbála és Darmos Ábel,
2. helyezést ért el: Kotán Fanni és Gál András
Vándordíjat, és a páros lány tagja különdíjat nyert: Dékány Lea és Csoma Zoltán

Két héttel később ugyanezen a helyszínen rendezték meg a minisztériumi kiírású Országos Tanulmányi Versenyt szóló néptánc kategóriában. E megmérettetésnek a tétje az volt, ki juthat az országos döntőbe, Szekszárdra. Az induló gyermekek közül az alábbiak kiváló teljesítményt nyújtva képviselhetik városunkat a június elején megrendezésre kerülő országos döntőben:

Ambrus Borbála és Darmos Ábel
Szécsi Tamara és Napravszki Roland
Dékány Lea és Csoma Zoltán
Gócs Annabella Rák Máté
Jaskó Eszter Tóth Péter
Kotán Fanni és Gál András

A Szécsi Tamara , Napravszki Roland, és a Dékány Lea, Csoma Zoltán párost Kovács Borbála és Sajószegi Gábor, míg a többi párost Darmos Éva és Darmos István készítette fel.

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2012.06.04./

 

    Lefestették a Hild téri játszótér fa játékait

 

               
                                                              

A Sárospataki Kiwanis Női Klub miután 2002-ben létrehozta, nem hagyta sorsára a Hild téri játszóteret, hanem évente felújítja, a fa játékokat újra festi. Erre szükség is van, mert a kihasználtsága - nagy örömükre - igen jelentős. Az idei festésre május végén került sor, amiről Szajkóné Király Erzsébet soros elnöktől a következőket tudtuk meg…
 

 


Szajkóné Király Erzsébet

      

10 éve hoztuk létre ezt a játszóteret, pályázati és saját pénzből és azóta is feladatunknak tekintjük, hogy évente karban tartsuk. A város nehéz anyagi helyzetét figyelembe véve ezzel is próbálunk segíteni, hogy ez ne terhelje a város költségvetését.

Így a Kommunális Szervezet dolgozói, csak munkájukkal segítettek a felület festésre való előkészítésében, a festést teljes egészében a Kiwanis klubtagok végezték, valamint felhívásukra jelentkezve egy szülő is részt vett a festési munkálatokban, akinek 3 gyermekével jár ide játszani.

A Kiwanis elnök ezúton is köszönetet mond a klub nevében a Bana Tűzépnek, a Weinberg93’ Kft-nek, valamint Simai Tamásnak, akik nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a gyerekek az idei nyár kezdetén is egy felújított játszóteret vehessenek birtokukba.

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2012.06.04./

 

    Fórumot tartottak Végardón a pálinkafőzésről

 

               
                                                              

2010 őszétől, a jövedéki törvény módosítása óta lazább lett a pálinkafőzés szabályozása. Ez viszont nem jelenti azt, hogy bármennyi pálinkát lehet otthon főzni és papírok nélkül szállítani. Az egyszerű emberek nehezen találják meg az erre vonatkozó paragrafusokat és nem is igazán érthető számukra, ezért szervezett Egyed Attila önkormányzati képviselő az általa képviselt Végardó városrészen, a Faluházban egy fórumot, ahová Vígh István hadnagyot, a NAV illetékesét hívták meg…
 

 


Egyed Attila

      

Egyed Attila nagyon hasznosnak tartotta a fórumot, ami sok bizonytalanságot oszlatott el. Néhány szabályt emlékezetből ki fel is idézett, amivel talán az olvasóknak is segíthet, akik nem lehettek ott:
- 2012-től csak saját gyümölcsből lehet cefrét készíteni, illetve pálinkát főzni, vagy főzetni, de abból is „csak” 86 liter 50%-os főzött pálinka adómentes háztartásonként.
- E fölött is főzhető, egészen évente 2 hl 96%-os szeszig, de az után már adót kell fizetni, 2 liter 50 fokos pálinkának az adója 2899 forint.
- Lepárló készüléket bárki birtokolhat 100 l-es üstig, de ha újonnan készíti valaki, azt be kell jelenteni, a vázlatos rajzát pedig le kell adni.
- Lepárló készülék kölcsön és bérbe nem adható.
- A készített párlatot mindenki a saját portáján fogyaszthatja, és autójában szállíthatja is, de csak 10 literes mennyiségig szállítható, az is csak saját fogyasztásra.

Magyarországon 1,5-2 millió liter kereskedelmi céllal előállított pálinka készül, ez kevesebb, mint a bérfőzés keretében előállított évi 5 millió liter pálinka. A korább adatok szerint a kereskedelmi főzésű pálinka fogyasztása évente 10%-al nő, ezzel a párhuzamosan a bérfőzésekben előállított mennyiség évente 10%-al csökken.


Vígh István


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2012.06.03./

 

    A főiskolán meghirdetett rajzverseny eredményhirdetése

 

               
                                                              

A Comenius Főiskolai Kar Magyar Nyelv és Irodalmi Intézeti Tanszéke idén februárban rajzversenyt hirdetett „A magyar nyelv szépsége a szépirodalomban” címmel. A versenyre 82 gyermek nevezett be óvodás, általános iskolás és középiskolás korcsoportban. Volt olyan versenyző, aki 3 alkotását is beküldte a főiskolára - számolt be Remeczkiné Toma Kornélia főiskolai docens… ( a fotók illusztrációk)
 

 


Remeczkiné Toma Kornélia

      

A verseny eredményhirdetése 2012. május 16-án volt a főiskola dísztermében, ahol sok óvodás és iskolás gyermek gyűlt össze felkészítő pedagógusaik kíséretében. A helyezést elnyerő óvodások és iskolások névsora:

Óvodások- Carolina Óvoda és Bölcsőde (összesen 19 nevező)
1. helyezettek: Váradi Máté (A kiskakas gyémánt félkrajcárja); Szemkó Réka (A három kívánság)
2. helyezett: Zajácz Egon (A kiskakas gyémánt félkrajcárja)
3. helyezett: Várhomoki Róbert (Szélike királykisasszony)

Általános iskolások (összesen 53 nevező 5 intézményből)
1. helyezettek: Oláh Gergő/ Erdélyi János Általános Iskola (János vitéz a huszárok között); Sztrik Gábor Alex/ II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (Pilinszky János: Őszi cirkusz); Mitró Szabolcs Dániel/ II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (A galamb)
2. helyezettek: Sasi Hanna/ II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (A csodás természet); Dékány Csanád/ II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (Fábián Imre: Kukucskáék); Tóth Anett/ Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma Általános Iskolája és Diákotthona (Az irigy testvér)
3. helyezettek: Horváth Ferenc/ Erdélyi János Általános Iskola (János vitéz megmenekülése); Baksa Lóránt/ Farkas Ferenc Művészeti Iskola (Petőfi Sándor: A Tisza); Kazai Szabolcs/ II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (Horgas Béla: Madaras néni meséje); Pothurszky Virág/ II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (Petőfi Sándor: János vitéz)

Középiskolások (2 iskolából összesen 10 nevező)
1. helyezettek: Csomor Annamária/ Farkas Ferenc Művészeti Iskola (Ady Endre: Áldásadás a vonaton); Pál Dóra/ Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma (József Attila: Mama)
2. helyezett: Tóth Rebeka/ Farkas Ferenc Művészeti Iskola (Kölcsey Ferenc: Huszt)
3. helyezett: Erdődi Eszter/ Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma (Petőfi Sándor: Szeptember végén)

Minden versenyre benevező gyermek és fiatal emléklapot vagy oklevelet kapott, a helyezettek pedig könyveket, könyvutalványokat is. A díjakat a főiskolai kar Hallgatói Önkormányzata ajánlotta fel, amelyért az intézeti tanszék köszönetét fejezi ki. Az alkotásokból nyíló kiállítás várhatóan 2012 őszén válik láthatóvá a közönség számára.

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2012.06.03./

 

    2012. évi ifjúsági katasztrófavédelmi verseny országos döntő

 

               
                                                              

Ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét május 18-án Győrújbaráton a 2012. évi ifjúsági katasztrófavédelmi verseny országos döntője. A BM OKF, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség és a Magyar Tűzoltószövetség közös szervezésében zajló megmérettetésen a legjobb megyei általános és középiskolás csapatok versengtek az elsőségért – nyilatkozta Barna Norbert tűzoltóparancsnok...
 

 


Barna Norbert

      

A polgári védelmi ismereteket évek óta szakköri kereteken belül oktatjuk az érdeklődő tanulóknak. Ez a tevékenység alapos elméleti ismereteket, kreativitást, ügyességet, fizikai állóképességet követel meg diákjainktól, ugyanakkor igazi közösséggé, csapattá kovácsolja a gyerekeket. Iskolánk csapatai évek óta szép eredményt érnek el városi, megyei és nemzetközi versenyeken. A befektetett munka ismételten meghozta gyümölcsét, hiszen a tiszaújvárosi megyei fordulót megnyerve az idén az Esze Tamás Tagintézmény csapata képviselte Sátoraljaújhelyt, és Borsod-Abaúj- Zemplén megyét az országos döntőben.
Az országos döntőre az eddiginél még nagyobb lelkesedéssel, szorgalommal készültünk, hiszen már nemcsak iskolánkat, hanem városunkat, és megyénket is képviselni kellett az országos megmérettetésen.
A verseny egy festőien szép környezetben került megrendezésre, a győrújbaráti Gyermektáborban. Az országból 22 általános, és 22 középiskolás csapat mérte össze tudását. A versenypálya 4 fő állomásból, és minden állomás 3 szakaszból épült fel. Csapatunk az Iparbiztonsági ismeretek állomáson kezdett. Az első feladat 4 iparbiztonsággal kapcsolatos fogalom kitalálása, és értelmezése volt az Activity játék szabályai szerint. Ezen a helyszínen egy veszélyes árut szállító gépjármű közúti baleseténél szükséges műszaki, mentési, és az ilyenkor szükséges helyes magatartásformákat kellett bemutatni. Fel kellett ismerni a járművön elhelyezett veszélyt jelző táblákat, azonosítani kellett a veszélyes anyagot.
A második állomásunk a Biztonságos szabadidő helyszíne volt, ahol a versenyzők mindegyike ausztrálmászásban átkelve egy kötélpályán egy erdőben történő szabályos tűzgyújtást mutatott be a rendelkezésükre álló eszközökből. A feladatot tereptannal kapcsolatos tesztsor zárta.
Ezen a kárhelyen kellett bemutatnunk az elsősegély-nyújtási ismereteinket. Egy baleseti szituációba került embereknek kellett elsősegélyt nyújtanunk, különböző sérüléseket szakszerűen ellátva.

A Polgári védelmi ismeretek állomáson egy településen keresztülhaladó folyó hidrometeorológiai előrejelzése és domborzati térképe alapján kellett ábrázolni a település környékén kialakítandó védvonalakat. A versenyzők egy buzgár elleni védmű építését, és megadott tárgyakból veszélyhelyzeti csomag összeállítását is bemutattak. A feladatok elvégzése annyira jól sikerült, hogy különdíjat is kaptunk érte.
Az utolsó és egyben a legjobban sikerült feladatainkat a Tűzvédelmi és tűzoltási ismeretek állomáson oldottuk meg. Az első feladat tűzoltó szakfelszerelések felismerése és csoportosítása volt rendeltetésük szerint. A 2. szakaszon egy faházban füst keletkezett, ahol a további tűzveszélyt kellett megszüntetni, segélyhívást bemutatni. A feladat végén egy 5 elemből álló akadálypályát kellett teljesíteni, amely gátugrásból, kúszófolyosóból, pallón történő vízhordásból, puttonyfecskendővel való célba lövésből, és létrafal megmászásából állt. A második különdíjat az ezen az állomáson elért kimagasló eredményért kaptuk.
Az országos versenyre mind elméletben, mind gyakorlatban nagyon sokat készültek a gyerekek. Az eredmény magáért beszél: a Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny országos döntőjében az előkelő második helyen végzett az Esze Tamás Tagintézmény csapata, megszerezve két különdíjat, amelyet a Magyar Tűzoltó Szövetség és a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság ajánlott fel.
A csapat tagjai: Berei Martin 7. osztályos, Bodnár Gábor, Csoma Árpád, Juhász Gergő 6. osztályos tanulók. Felkészítő tanár: Mészáros Csaba
Külön szeretném megköszönni a segítséget a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetségnek és a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság valamennyi dolgozójának.

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Dakos Zoltán a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
/2012.06.03./

 

    Fergeteges Gyermeknapot tartottunk

 

               
                                                               

 


Ujvári János Gáborné

      

A Carolina Óvoda és Bölcsődében május 25-én, pénteken színes gyermeknapi programokkal vártuk az óvodásokat. A rendezvény a Tulipánná változott királyfi című mesejátékkal kezdődött, melyet ajándékként az óvodapedagógusok előadásában nézhettek meg a kicsik. – nyilatkozta Ujvári János Gáborné intézményvezető-helyettes...

Gyermeknapi kavalkádunk az óvoda udvarán folytatódott, ahol különféle kézműves tevékenységeket próbálhattak ki az érdeklődő gyerekek. Lehetett similabdát készíteni, kukacot hajtogatni, szappanbuborékot fújni, fejdíszt ragasztani, aszfaltrajzolni. Sokan választották a homokvárépítést és az ügyességi játékokat is. Nagyon vidáman telt a délelőttünk, melynek megkoronázásaként jókedvűen, felszabadultan roptuk a táncot ebédig. Hazainduláskor, minden gyermek az ajándékba kapott pillangót reptetve, örömmel mesélte élményeit szüleinek.

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2012.06.02./

 

    Kelj fel és járj! – Engesztelő Zarándoklat halad át Sárospatakon

 

               
                                                              

2012. június 6-án békés zarándoklat indul minden égtáj felől Budapestre, ahol június 15-én találkoznak. A keleti ág a három évvel ezelőtti zarándoklathoz hasonlóan Pálházáról indul és Sárospatakon is áthalad - ezúttal Engesztelő Zarándoklat néven - nemzetünk lelki megújulásáért. A szervezők levélben keresték meg önkormányzatunkat, hogy Sárospatak ezúttal is vegyen részt ebben a nemzeti megmozdulásban – tájékoztatja a lakosságot dr. Szabó Rita alpolgármester… ( a fotók illusztrációk)
 

 


dr. Szabó Rita

      

A 2009-es köszöntés és műsor, amivel A Művelődés Háza előtt vártuk a zarándoklat résztvevőit, bizonyára számukra is emlékezetes maradt és arra is számítanak, hogy - mint ahogy a felhívásukban is szerepel - legalább városhatártól városhatárig lesznek csatlakozók is, de természetesen hosszabb távú csatlakozókat is szívesen fogadnak.

A zarándoklat honlapján – www.engesztelozarandoklat.hu - részletesen olvashatunk róla, hogy számítanak egy szalagra, amit a zarándoklat zászlójára kötünk, egy tárgyra a „kincses ládába”, ami városunkat szimbolizálja, a kereszt négy ágáról, ami Budapesten áll össze az ország keresztjévé és kerül rá a nemzeti címerünk.
Az idei zarándoklatnak van egy új eleme, célja is a Világ Királynője Engesztelő Kápolna felépítése, melyhez szeretnének minden településről egy építőkövet, téglát vinni, mellyel jelképezhetnénk nemzetünk egységét.

A június 6-án induló Zarándoklat Mindszenty József bíboros születésének 120. évfordulójához kötődik, a szervezők szeretnék folytatni a koncepciós pereket elszenvedett bíboros által is támogatott Nagy Magyar Engesztelő Mozgalmat. Ennek most legfőbb idejét látják, hiszen mint írják:
”Nemzetünk és világunk mély morális és gazdasági válságban van. A hitetlenség, a szegénység, a kilátástalanság és a tehetetlenség egyre nagyobb elkeseredést okoz…”

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2012.06.02./

 

   Néptánc a képzőművészetben

 

               
                              

A Pünkösdi Gyermektánc Találkozót idén egy témához illő kiállítás megnyitása előzte meg A Művelődés Háza emeletén, ami egy néptánctáborban készült festményeket mutatott be. A képeket végig nézve valóban, néptánci ihletésű képeket láttunk, egy témáról szólva, de mégis másképp, attól függően, hogy melyik művészt éppen mi ragadta meg, és persze azt mindenki a saját stílusában ábrázolta. Volt egy óriáskép is, amit többen festettek. Hogy ez a két művészeti ág hogyan is találkozott, azt Kupec Mihálytól, a felvidéki Szepsiben lévő Bódvavölgyi és Érchegységi Kulturális Központ - www.kcubar.sk - igazgatójától tudtuk meg…
 

 


Kupec Mihály

      

A kiállítás anyaga a Ilosvai Gyermek Néptánctábor keretében jött létre, amit a Bódvavölgyi és Érchegységi Kulturális Központ szervezett. A táborba 12 festőművészt hívtak meg, akik egymás után két évben is eljöttek a táborba, a második alkalommal Illés Zoltánnal kibővülve, aki most ide Sárospatakra is eljött. A kiállítás egyik érdekessége egy nagyméretű alkotás, ami akciófestészet keretében készült Szabó Ottó és Tóth József művészek keze nyomán. Mérete miatt csak több részre ’darabolva’ tudták szállítani és kiállítani. 2.5-3 óra alatt készítette a két művész, miközben mellettük egy táncház működött, zenei és képi benyomásokkal látva el őket. Ennek hatására készült a kép, amiben valóban fellelhető a színes kavalkád hangulata.

Ezt az akciófestészetet az idei táborukban is szeretnék megismételni. A táborban – amit egyébként Krasznahorka vára alatt szerveztek – nem csak a táncoló gyerekek voltak hatással a művészekre, hanem fordítva is. A művészek tettek is azért, hogy felkeltsék a gyerekek érdeklődését, hiszen még gyors portrékat is készítettek róluk. Egyébként előttük dolgozva, a gyerekek saját szemükkel láthatták, hogy hogyan készül el egy alkotás. Ezekből a tábor végén egy kiállítást is rögtönöztek.

És hogyan került mindez Sárospatakra? A válasz erre a kérdésre is megkaptuk: „ Egy pályázatírás kapcsán voltunk itt Sárospatakon, amikor a kávéházban beszélgetve Darmos Pistivel ötlöttük ki, hogy el lehetne hozni a gyermektánc találkozóra a Kelepelők nevű néptánc csoportunkkal együtt a kiállítást is. Bízom benne, hogy ebből hagyomány lesz, és ezzel fogunk tudni inspirálni festőket és táborszervezőket, hogy ötvözzék a két műfajt” – mondta Kupec Mihály. A kiállítás június 17-ig tekinthető meg.

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2012.06.02./

 

  Évadzáró összejövetel a Baba-Mama Klubban

 

               
                                                             

 


Krenyítzkiné Sárosi Krisztina

      

A Baba-Mama Klub május 31-én tartotta az évad utolsó összejövetelét. A találkozó a kispataki Alkotóház udvarán volt megtartva. A kismamák nagyon örültek ennek a rendkívüli lehetőségnek, mert végre a szabadban találkozhatott a kis közösség - küldte a tudósítást Krenyítzkiné Sárosi Krisztina gyermekkönyvtáros...


Mindenki hozott egy kis elemózsiát, mi könyvtárosok pedig virsli-sütéssel kedveskedtünk a kisbabáknak. Egy hangulatos délelőtt telt el a kismamák és babák körében. Szeptemberben újra szeretettel várjuk a kismamákat és babáikat! Addig is jó pihenést és élményekben gazdag nyarat kívánunk!

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2012.06.01./

 

   "ÁVG-örökranglista"

 

               
                                                             

 


Korda Zoltánné

      

A tavalyi tanévtől van az Árpád Vezér Gimnáziumnak örökranglistája. A kimagasló atlétikaeredményt elérők rangsora ez, amelyre való felkerülésért minden év májusában küzdenek az önként jelentkező diákok - számolt be Korda Zoltánné testnevelő...

Így volt ez idén is: a városi sportpályán rendezett versenyen 100-200 m-es síkfutás, kislabda-hajítás, súlylökés, távolugrás sportágakban kellett jól teljesíteni, a sportcsarnok a magasugrás versenynek volt a helyszíne.

A kiemelkedő atléták mindaddig a rangsorban maradnak, míg valaki meg nem dönti eredményüket. Így a következő tanév májusáig biztosan ez a ranglista él: Ranglista

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2012.06.01./

 

    Nyári kert kialakítása a főiskola területén

 

               
                                                                

A Comenius Főiskolai Kar területén, a Trembeczki-ház mögötti földterületen nyári kertet alakítottak ki a főiskolás diákok. Munkájukat a főiskolán dolgozó kertészek segítették. A kert kialakításának tervét Marcziné Fazekas Erzsébet főiskolai docens készítette el. A tanárnő egyúttal kidolgozta egy szabadon választható stúdium tananyagát vegyes kultúrás kertészkedés címmel - küldte a tudósítást Remeczkiné Toma Kornélia...
 

 


Remeczkiné Toma Kornélia

      

"A vegyes kultúrás kertészkedés lényege, hogy a termesztett növénnyel olyan jószomszédi viszonyban lévő növényeket, fűszernövényeket vagy virágokat ültetnek az ágyás szélére vagy a sorokban egymás mellé, amelyek segítik egymás fejlődését, illetve kölcsönösen megvédik egymást a körokozóktól.”

Ilyen növények lehetnek a következők: petrezselyem, pasztinák, sárgarépa, hagyma, fokhagyma, metélőhagyma, fejes saláta, spenót, zöldhüvelyű zöldbab, borsó, mángold, cukkini, uborka, sütőtök, patisszon, burgonya, torma, borsikafű, citromfű, kapor, borsmenta, rozmaring, zsálya, levendula, bazsalikom, kömény, koriander, büdöske, körömvirág, sarkantyúka. A vetőmagokat az oktatókés a hallgatók önerőből biztosították. A nyári kert kialakítása és gondozása folyamatos, és remélhetőleg meghozza a várva várt termést is, amelyet egy-egy kari rendezvény során fel lehet majd használni. A kertészkedésbe bekapcsolódó diákok olyan tudásra, tapasztalatra tehetnek szert, amely képessé teszi őket az alapvető kertészeti ismeretek tanítására, a környezettudatos magatartásra.

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2012.06.01./

 

    Sárospatakra látogatott az iráni nagykövet

 

               
                                                             

Dr. Saeed Seyed Agha Banihashemi, Irán magyarországi nagykövete látogatott 2012. május 25-én Sárospatakra, aki az Önkormányzat képviselő-testületi ülésén is tiszteletét tette. Elmondta, hogy azért látogatja végig Magyarország városait, hogy működő üzleti és tudományos kapcsolatok létrejöttét segítse hazája és magyar vállalkozások között. E célból a déli órákban helyi üzletemberekkel is találkozott az Újbástyában…
 

 


Dr. Saeed Seyed Agha Banihashemi

      

Az országban több befektetői csoport is képviselteti már magát Iránból, most Sárospatakkal vették fel a kapcsolatot a jövőbeni együttműködés jegyében. A matematikaprofesszor nagykövet a városban a Comenius Főiskolai Kar nemzetközi matematikatörténeti konferenciáján is részt vett, majd az intézmény vezetőjével, és a város vezetésével is egyeztetett a jövőbeni együttműködési lehetőségekről.

Magyarországon már két településen is képviseltetik magukat az iráni befektetők. Nagykövet úr többször is említette példaként a Tiszavasváriban már működő kapcsolatokat.

Nagyon örülök, hogy nagykövet urat vendégül láthattuk a mai Képviselő-testületi ülésen, amit egy délutáni beszélgetés követett. Nem titkolt szándékunk, hogy gazdasági kapcsolatokat építsünk ki az Iráni Iszlám Köztársasággal, amelyben vállalkozói vagy állami formában vennének részt – mondta Aros János polgármester.

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2012.05.31./

 

    Pünkösdi körmenet a Szent Erzsébet ereklyével

 

               
                                                             

Zsúfolásig megtelt a Sárospataki Bazilika a helyi és környékbeli hívekkel, valamint az ide érkező zarándokokkal Pünkösdhétfőn, amikor Árpád-házi Szent Erzsébet szentté avatásának 777. évfordulója tiszteletére celebrált ünnepi szentmisét Dr. Ternyák Csaba egri érsek a Sárospataki Bazilikában. Apácák, papok és zarándokok százai érkeznek ezen a napon, hogy részt vegyenek az ünnepi Szentmisén és az azt követő körmeneten...
 

 


Dr. Ternyák Csaba

      

A Szent Erzsébet szülőhelyétől mindössze néhány méterre álló templom zsúfolásig megtelt a helyi és környékbeli hívekkel és messzi földről jött zarándokokkal.

A szent áldozást követően négy fiatal vette vállára a Bazilikában őrzött, díszes keretbe foglalt Szent Erzsébet ereklyét és elindult az ünnepi körmenet a Várkert felé. Elöl a papság, az apácák, utána az ereklye, amit érsek úr követett, majd pedig a városvezetés és a hívek serege vonult, akik létszáma az ezret közelítette.

Énekük bezengte a várost, csodálatot váltva ki mindenkiből, aki hallotta. A legszebb talán az volt, amikor a templomhoz visszaérve felhangzott a régi magyar Himnusz, melynek refrénjét elérzékenyülve énekeltük: „…Magyarországról, édes Hazánkról, ne feledkezzél el szegény magyarokról…”
A körmenet végén gyalogos zarándoklat indult a Szent Erzsébet Úton Kassára.

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>                                      További fotók>>>

Törő Gábor
/2012.05.31./