Archív
 
2012. november

A tornacsarnokért báloztak a református gimnáziumban

 

  
              
                                                                                           

Jó szándékkal gyűltek össze az elmúlt hétvégi bálozók a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumáért Alapítvány rendezvényére. A hagyományos estén Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó, a gimnázium igazgatója az elmúlt évi, több mint 300 ezer Ft-os báli bevétel sorsáról is számot adott…
 

 


Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó

      

Az alapítvány az elmúlt esztendőben mintegy 340 ezer Ft értékben járult hozzá a tanulók tanévvégi jutalmazásához. A könyvjutalmakon túl a végzős diákjaink közül 3-an részesültek Alma Mater Díjban, 2 gimnazista és egy általános iskolai tanuló. Ezen kívül a Kisrefiben új kültéri bútorokat is vásároltunk.
Az idei bálozók a 135 éves tornacsarnok felújításához járulhattak hozzá. Különlegességként régi felvételeket mutattak, amelyeken a város nagy sportolói és sikeres tornászai szerepeltek még fiatalon.
A tornacsarnok felújításához a bál fővédnöke - Simicskó István sportért felelős államtitkár - sok erőt kívánt a résztvevőknek küldött levelében. Dr. Hörcsik Richárd, Zemplén országgyűlési képviselője pedig a pataki sportélet országos sikereire hívta fel a figyelmet:
„Itt van az ország első fedett tornacsarnoka, nem az egyik, hanem az egyetlen első, olyan fedett tornacsarnok, ami mintát adott nemcsak a szomszéd városoknak, hanem Magyarországnak is. Olyan kiválóságokat nevelt, akik valamilyen érmet szereztek különböző sportágakban.”

Az alapítványi bálon az is elhangzott, hogy a 2013-as évben pályázati támogatást is szeretnének megszerezni a tornacsarnok felújításához.


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2012.11.30./

 

Vigyázzunk a gyalogosokra!

 

  
              
                                                                                            

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya az év hátralévő időszakára a téli időjárási viszonyokra és a korai sötétedésre tekintettel elrendelte a gyalogosokat érintő ellenőrzések végrehajtását megyénkben. A több éves elemzések alapján kimutatható, hogy ebben az időszakban (főleg decemberben) megnövekszik a gyalogosokat érintő közlekedési balesetek száma - nyilatkozta Ladics Tamás rendőr főhadnagy, a Sárospataki Rendőrkapitányság sajtóreferense...
 

 


Ladics Tamás

      

Ezekben a balesetekben baleseti okként az elsőbbségi szabályok figyelmen kívül hagyása, valamint a figyelmetlen, gondatlan vezetés került megállapításra. A gyalogosok fokozottabb védelmének érdekében, a gyalogos balesetek megelőzése és a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek biztonságosabbá tételének céljából a forgalmasabb útszakaszainkon az év hátralévő időszakában ellenőrzéseket fogunk végrehajtani. Ellenőrzéseink során nem csak a szabálytalankodó gépjárművezetőkkel szemben fogunk intézkedni, hanem azokkal a gyalogosokkal szemben is, akik szabálytalanul és felelőtlenül közlekednek útjainkon. Ahhoz, hogy ne váljunk áldozattá közlekedésünk során, érdemes megismerni vagy feleleveníteni a KRESZ ide vonatkozó rendelkezéseit:

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól

III. rész - A gyalogosokra és a járművek utasaira vonatkozó szabályok - Gyalogosok közlekedése
21. § (1) A gyalogosnak a járdán, ahol pedig járda nincs, a leállósávon, az útpadkán vagy a kerékpárúton kell közlekednie.
(2) Ha az úton sem járda, sem leállósáv, sem útpadka, sem kerékpárút nincs - vagy az a gyalogosközlekedésre, illetőleg a kerekes székkel való közlekedésre alkalmatlan -, a gyalogosok az úttesten közlekedhetnek.
(3) Ha a gyalogosok az úttesten közlekednek, az úttest szélén, egysorban
a) lakott területen lehetőleg a menetirány szerint a bal oldalon, lakott területen kívül mindig a bal oldalon, a járműforgalommal szemben,
b) a segédmotoros kerékpárt vagy kerékpárt toló, továbbá a kerekes székkel közlekedő mozgáskorlátozott gyalogosok mindig a menetirány szerint a jobb oldalon haladhatnak.
(4) A gyalogosnak az úton olyan tárgyat, illetőleg anyagot, amely sérülést, rongálást vagy szennyezést okozhat, csak megfelelően becsomagolva szabad vinnie. Olyan tárggyal, amely méretei miatt a gyalogosforgalmat zavarná, az úttesten - a menetirány szerinti jobb oldalon, az úttest szélén - kell közlekedni; éjszaka és korlátozott látási viszonyok között az ilyen tárggyal közlekedő gyalogosnak a járművek vezetői által elölről és hátulról kellő távolságból észlelhető lámpát kell vinnie.
(5) A gyalogos az úttesten a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, ha pedig a közelben kijelölt gyalogos-átkelőhely nincs,
a) lakott területen levő főútvonalon az útkereszteződésnél (a járda meghosszabbított vonalában), valamint a menetrend szerint közlekedő jármű megállóhelyén levő járdasziget és az ahhoz közelebb eső járda között (a járdasziget teljes hosszában),
b) egyéb helyen bárhol, a legrövidebb áthaladást biztosító irányban mehet át.
(6) A gyalogos az úttestre akkor léphet, ha meggyőződött annak veszélytelenségéről. Az úttestre váratlanul nem léphet, köteles az úttesten késedelem nélkül átmenni és tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a járművek vezetőit megzavarhatja vagy megtévesztheti.
(7) A kijelölt gyalogos-átkelőhelyen áthaladó gyalogosnak a járművekkel szemben elsőbbsége van. Ugyancsak elsőbbsége van - kijelölt gyalogos-átkelőhely hiányában is - az útkereszteződésnél áthaladó gyalogosnak azokkal a járművekkel szemben, amelyek arra az útra kanyarodnak be, amelyen a gyalogos áthalad. A megkülönböztető jelzéseket használó gépjárművekkel szemben azonban a gyalogosnak elsőbbsége ezeken a helyeken sincs.
(8) A gyalogos olyan helyen, ahol a járművekkel szemben elsőbbsége nincs, mielőtt az úttestre lép, köteles meggyőződni arról, hogy áthaladásával a járműforgalmat nem zavarja. Nem léphet az úttestre, ha a jármű olyan közel van, hogy annak zavarása nélkül az úttesten átmenni nem tud.
(9) A gyalogosnak tilos
a) híd, alagút, aluljáró, felüljáró úttestjén áthaladni;
b) olyan helyen, ahol a járművekkel szemben elsőbbsége nincs, a szabad kilátást gátló akadály (nagyobb álló jármű stb.) közelében az úttestre lépni;
c) lánc-, illetőleg csőkorlátot, sorompót kinyitni, azon átmászni, alatta átbújni, illetőleg azt megkerülve elzárt területre (úttest, útszakasz, vasúti pálya stb.) lépni;
d) villamospályán közlekedni, vasúti vagy zárt villamospályán - a kiépített átkelőhelyen kívül - áthaladni;
e) autópályán (a leállósávon is) közlekedni, valamint áthaladni;
f) autóúton (a leállósávon és az útpadkán is) közlekedni, valamint útkereszteződésen kívül áthaladni;
g) az úttesten áthaladni, ha a közelben gyalogos alul- vagy felüljáró van.
(10) Vasúti pályán (vasúti átjárón vagy más kiépített átkelőhelyen) a gyalogos csak akkor haladhat át, ha meggyőződött arról, hogy vasúti jármű nem közeledik. Nem haladhat át a gyalogos, ha a jelzőberendezés a továbbhaladás tilalmát jelzi.
(11) Főútvonalon 6 éven aluli gyermeket felügyelet nélkül hagyni tilos.
(12) A lakott területen kívüli út úttestjén, leállósávján, útpadkáján tartózkodó gyalogosnak/személynek - ide nem értve a gyalogosok zárt csoportban történő közlekedését - éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén fényvisszaverő mellényt (ruházatot) kell viselnie.
(13) A gyalog- és kerékpárúton a gyalogos a kerékpáros forgalmat nem akadályozhatja és nem veszélyeztetheti.

Gyalogosok zárt csoportjának a közlekedése
22. § (1) Gyalogosok zárt csoportja az úttesten - annak menetirány szerinti jobb szélén - közlekedhet. Hídon a csoport ütemes lépésben nem haladhat.
(2) Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a csoport bal oldalán, elöl előre fehér vagy sárga fényt, hátul pedig hátra piros vagy sárga fényt adó, a járművek vezetői által kellő távolságból észlelhető lámpát kell vinni. Ha a csoport kellően világított lakott területen közlekedik, vagy közvetlenül a csoport előtt és mögött a csoporthoz tartozó, szabályszerűen kivilágított jármű halad, a lámpák használata nem kötelező.
(3) A csoport közlekedésére vonatkozó szabályok megtartásáról a csoport vezetője köteles gondoskodni.
(4) Gyermekek zárt csoportja a járdán, a leállósávon, az útpadkán, illetőleg a kerékpárúton, ha pedig ez nincs (vagy nem járható) - az (1)-(3) bekezdésben foglalt rendelkezések megtartásával - az úttesten közlekedhet.

IV. rész - A járműközlekedésre vonatkozó szabályok - Magatartás a gyalogosokkal szemben
43. § (1) Kijelölt gyalogos-átkelőhelyen a járművel a gyalogosnak elsőbbséget kell adni. Útkereszteződésnél a bekanyarodó járművel - kijelölt gyalogos-átkelőhely hiányában is - elsőbbséget kell adni a gyalogosnak, ha azon az úttesten halad át, amelyre a jármű bekanyarodik.
(2) Azt a helyet, ahol az (1) bekezdés értelmében a gyalogosnak elsőbbsége van, a jármű vezetőjének csak olyan sebességgel szabad megközelítenie, hogy a jármű vezetője az elsőbbségadási kötelezettségének eleget tudjon tenni. A jármű vezetőjének a kijelölt gyalogos-átkelőhelyet csak fokozott óvatossággal és olyan sebességgel szabad megközelítenie, hogy a járművel, amennyiben szükséges, a gyalogos átkelőhely előtt meg is tudjon állni.
(3) A kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt megálló vagy forgalmi okból álló jármű mellett meg kell állni és továbbhaladni akkor szabad, ha a vezető meggyőződött arról, hogy azt a gyalogosok elsőbbségének a megsértése nélkül megteheti.
(4) A vezetőnek fokozottan ügyelnie kell az úttesten
a) villamos megállóhelynél levő járdasziget és az ahhoz közelebb eső járda között áthaladó gyalogosok, a menetrend szerint közlekedő járművek megállóhelyéről az úttestre lelépő gyalogosok, az autóbuszra felszálló és arról leszálló gyermekek, továbbá
b) egyedül vagy csoportosan haladó (áthaladó) gyermekek, a koruk, testi fogyatékosságuk vagy más ok miatt saját biztonságukra ügyelni felismerhetően nem képes személyek biztonságának a megóvására.


 


 

Cziczer Katalin
/2012.11.30./

 

Fogadóórát tartott az Egyenlő Bánásmód Hatóság munkatársa

 

  
              
                                                                                            

2009. szeptember 1-jétől működik az Egyenlő Bánásmód Hatóság referensi hálózata és ezen időszakon belül - mivel 15 kistérség tartozik a megyéhez - harmadszor vagyunk itt Sárospatakon. Itt is kezdtem, ez volt szinte az első 2009. novemberében, azóta voltam még egyszer és most jöttem harmadik alkalommal – kezdte beszámolóját a sárospataki fogadóórájáról Dr. Hronszky Regina egyenlő bánásmód referens…
 

 


Dr. Hronszky Regina

      

Az általános tapasztalatom az, hogy itt mindig van érdeklődés. Folyamatosan jönnek, nem mindig ide tartozó problémával, de mindenképpen folyamatosan kitöltik az ügyfélfogadási időmet az ügyfelek. Sárospatak lakosságának a jó aktivitása annak is köszönhető, hogy a honlapon is mindig időben kint van, s a kistérségi vezetők is tesznek érte, hogy eljusson az információ a többi településre is.

A téma változó. A mai nap főként a társadalombiztosításé volt. Ilyen jogsérelmekkel, ill. társasházban elszenvedett jogsérelmekkel kapcsolatos ügyintézés volt a mai téma, aminek az a konklúziója, hogy alapvetően nem amiatt jönnek mindig az ügyfélfogadásra, mert valamilyen védett tulajdonsággal rendelkeznek, hanem bárki, aki valamilyen jogsérelmet, hátrányos megkülönböztetést, hátrányt érzékel, azonosítja az egyenlő bánásmód hatóságot ennek a hátránynak a kezelésével. Hogy ezekből a megbeszélésekből panaszt tudjunk csinálni, annak van egy olyan feltétele, hogy egyrészt rendelkezzen valamilyen védett tulajdonsággal a 20 közül, ami végeredményben a törvény által védett - ez az egyenlő bánásmódról szóló, esélyegyenlőségről szóló törvényben van. Ez a 2003. évi 125. törvény 8-as paragrafusának a felsorolása, az elszenvedett hátránynak ezekkel a védett tulajdonságokkal ok-okozati összefüggésben kell lennie.
Tehát, ha én egy hivatallal nem találom a hangot, de azért nem találom, mert valamilyen jogszabályi egyeztetési problémák vannak és nincs ok-okozati összefüggésben azzal, hogy milyen nemű, korú vagyok, vagy milyen nemzetiségből származom, milyen állampolgársággal rendelkezem, milyen betegségem, fogyatékosságom, vagy milyen politikai, véleményem, szakszervezeti tisztségem van, akkor panaszt tenni nem tudunk.

Tehát ezeket kell nekem lebontani, és az ügyfélnek érthetően megfogalmazva eldönteni közösen, hogy ez az ügy, amivel ő jön hozzám ez eljárás megindítására alkalmas vagy sem. Tehát ez az én dolgom, hogy a szűrő szerepét betöltsem az ügyfelek és az Egyenlő Bánásmód Hatóság között, mert a projektnek a célja, hogy a társadalmi szemléletformálás mellett a hatósági munkát segítsük. Tehát az Egyenlő Bánásmód Hatóságban dolgozó kollegáinknak olyan ügyeket adjunk lehetőség szerint, amivel tudnak mit kezdeni, ami tényleg diszkrimináció, tényleg megvalósult, amiben valószínűsíteni tudom, hogy az ok-okozati összefüggés is megvan, a védett tulajdonság is megvan, de még össze is tudom gyűjteni az ügyféllel azokat a bizonyítékokat, amik arra valószínűsítik az ügyet, hogy ezt meg is lehet nyerni, tehát valamilyen elégtételt tud venni.

A legelső panasz egy mozgáskorlátozott asszonynak a parkolásával kapcsolatos ügy volt, ahol a mozgáskorlátozott parkolási igazolványának a számát nem akarták jól látni, tehát kétséges volt a dolog. Fotókkal tudta bizonyítani, hogy igenis, jó látható helyre kihelyezte, ennek ellenére jól megbüntették. Természetesen tanácsoltam, hogy ne fizesse be a büntetést és az eljárás eredménye egy egyesség lett, bocsánatot kértek tőle és természetesen eltekintettek az ügy további lefolytatásától.

Sárospatakról fogyatékkal élők, a mozgáskorlátozottak szervezetétől jött több ügyfél. Esetükben is, ha tudtam segíteni, akkor ügy lett belőle, akkor nem, akkor jogi tanácsadással segítettem, hogy hova lehet máshova fordulni.
Sárospatakon volt még egy mozgáskorlátozott hölgynek az ügye, amikor a hatósággal szemben kellett eljárnia. Ott az volt a probléma, hogy nála nem vették figyelembe egy helyszíni eljárás során, hogy ő kerekes székes és nem tud csak úgy odaközlekedni – vele ennek a megoldására törekedtünk.
Voltak még kisebbséghez tartozó bejelentők, bejelentések is a múltkori meghallhatás során, és ahol valószínűsíthető volt, hogy megvalósult a diszkrimináció.


 


 

Cziczer Katalin
/2012.11.30./

 

Rendhagyó természetvédelmi óra a nyolcadikosoknak

  
               
                                                                                            


Ficsor Attila

      

November 21-én a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola nyolcadikosainak osztályfőnöki órája a Sárospataki Kistérség természeti értékeiről szólt. A Zöld Kör egyik munkatársa.

Ficsor Attila
vetítéssel egybekötött, gitárral kísért énekléssel is színesített foglalkozása sok-sok új és felidézett ismeretet nyújtott a gyerekeknek...


 


 

További fotók >>>

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2012.11.30./

 

Hogyan szűnik meg a Kistérségi Társulás Munkaszervezete?

 

  
              
                                                                                            

A Sárospataki Kistérségi Társulás tanácsa döntött abban, hogy a munkaszervezetet, mely az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendelete alapján 2012. január 1-jétől elkülönített nyilvántartás alapján önállóan működött és gazdálkodott, 2012. december 31-ével jogutódlással megszünteti. Ez azt jelenti, hogy a munkaszervezeti feladatokat január 1-jétől Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala látja el – nyilatkozta Nádasi Bálint a munkaszervezet irodavezetője…
 

 


Nádasi Bálint

      

Magyarország önkormányzatairól szóló 2012. január 1-től hatályos törvény, 2013. január 1. napján hatályba lépő rendelkezései alapján, hatályon kívül helyezte a többcélú kistérségi társulásokról szóló és az intézményi fenntartó társulásokról szóló törvényeket, ami azt jelenti, hogy 2013. január 1-jétől 6 hónapot adott a jogalkotó arra, hogy a meglévő társulások jelenlegi társulási megállapodásaikat felülvizsgálják, azt az új törvénynek megfelelően módosítsák, és eldöntsék, hogy akarnak-e tovább működni, vagy megszüntetik önmagukat. Az intézményfenntartó társulások esetében pedig jogi személyiségűvé kell átalakulniuk, mivel ők 2012. év végéig jogi személyiség nélkül működtek.

A Sárospataki Többcélú Társulás tanácsa úgy döntött, hogy a meglévő társulás feladatait úgymond lecsupaszítja, tehát kikerülnek azok a feladatok, amelyekre a jövőt illetően nem történik feladatellátás, melyre már támogatás nem igényelhető. A megismert központi költségvetési törvénytervezet a társulások működésére a jövőt illetően külön támogatást már nem biztosít, viszont az önkormányzatoknak adja meg a lehetőséget, hogy kötelező feladataira támogatást igényeljenek, amit, ha társulásban kívánnak ellátni akkor azt biztosítsák a társulási feladat ellátás forrásait, vagyis adja át a társulásnak a feladatellátáshoz szükséges támogatást. Ennek ismeretében a Tanács két olyan feladatot vállalt be, amit eddig is végzett a Társulás, igaz, hogy 2012-ben állami támogatás segítségével. 2013-ban viszont a már említett központi költségvetési törvénytervezet külön nem nevesít a társulások részére támogatást – kivéve egyes feladatok tekintetében az átmeneti időszak alatt – ezért a társulások további működését az adott települések önkormányzatainak kell biztosítani. Ez a két vállalható feladat a belső ellenőrzés és a központi orvosi ügyelet.

Azért döntött a tanács ennek a két feladatnak a további folytatásában, mert ezeket önállóan az adott települések nem tudják ellátni és biztosítani, mivel sem erőforrásuk, sem anyagi forrásuk nincs erre; sem belső ellenőrre, sem a település orvosi ügyeletének önállóan történő ellátása nem megoldható. A belső ellenőrzés feladatellátását ezért változatlan összetétellel kívánja megoldani, de mivel a munkaszervezet feladata átkerül a polgármesteri hivatalhoz, ezért a belső ellenőrök a polgármesteri hivatal állományába kerülnek, és az ő általuk végezett szolgáltatást veszi igénybe a társulás, és ők végzik majd az önkormányzatok és költségvetési szerveik ellenőrzését.

A központi orvosi ügyelet változatlan formában Sárospatak Város Rendelőintézetén keresztül bonyolódna. 2013. január 1-jétől az ügyelet terén a szakhatóság minimum követelményt állított fel, vagyis a kistérség jelenlegi lakosságszámát figyelembe véve – ami közel 26 ezer fős lakosságszámot jelent – egy orvossal és két fő asszisztenssel történne az ellátás. Ez a jelenleg ismert jogszabályok alapján egy olyan minimum követelmény, amit teljesíteni kell. Sárospatak Város Rendelőintézete a feladatot a továbbiakban is tudja biztosítani, melyet számítások elvégzése előzött meg. A tanács az előterjesztést megtárgyalta és úgy gondolta, hogy a számítás alapján a hozzájárulást, ami a központi ügyelet kiadási működtetéséhez szükséges, biztosítani tudják tagdíj-hozzájárulás megfizetése címén.
Az átszervezés kapcsán a lényeges változás az, hogy a munkaszervezet december 31-én megszűnik, és ahogy említettem már, az önkormányzatokról szóló törvény értelmében január 1-jétől a munkaszervezeti feladatokat eltérő megállapodás hiányában a székhely település polgármesteri hivatala látja el.

Kiegészítésképpen szeretném még elmondani, hogy erre vonatkozóan a társulási megállapodás tervezetét, amit a társulás tanácsa elé terjesztettünk, a tanács elfogadta - természetesen azokkal a kiegészítésekkel, amik a tanácsülésen elhangzottak. Az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást továbbítottuk a képviselő-testületek felé és kértük, hogy legkésőbb december 10-ig rendkívüli képviselő-testületi ülésen tárgyalják meg és fogadják el, hiszen ennek elfogadásához a testületek minősített többségű döntése szükséges. A munkaszervezet megszüntetése, társulási tanács hatáskörébe tartozik, mivel a társulás munkaszervezete a társulási tanács által létrehozott és irányított költségvetési szerv volt.
Elkészítettük a megszüntető okiratot, melyet a tanács elfogadott, az átadáshoz szükséges leltározással kapcsolatos feladatokat elkezdjük. Ennek végrehajtásához a Polgármesteri Hivatal közreműködését kérjük, mivel az átadás részükre fog megtörténni.


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2012.11.29./

 

Népdaléneklési verseny a könyvtárban

 

  
              
                                                                                            

2008-tól rendhagyó módon minden ősszel megrendezi A Művelődés Háza és Könyvtára Zenei-részlege a Regionális Népdaléneklési Versenyt. A rendezvény évről-évre egyre sikeresebb, amit a jelentkezők számának folyamatos növekedése is mutat. Az idén november 22-én rendeztük meg a versenyt. Nagy örömünkre 51 gyermek jelentkezett a felhívásra a kistérség és a helyi iskolák alsó tagozatos diákjai közül - számolt be a versenyről Noszályné Bodnár Ágnes zenei könyvtáros…
 

 


Noszályné Bodnár Ágnes

      

Egy előre megadott kötelező és egy szabadon választott magyar népdalt adtak elő a gyerekek. A versenyzők izgultak, ennek ellenére nagyon színvonalas produkciókat hallhattunk, számolt be a versenyről Noszályné Bodnár Ágnes zenei könyvtáros, a verseny szervezője…
Az értékelést szakértő zsűri végezte, melynek tagjai Varjas Csabáné zenetanárnő és Darmos Éva táncpedagógus a Farkas Ferenc Művészeti Iskola tanárai voltak. Az értékelés során Gabika nénitől hasznos tanácsokat kaptak a gyerekek a népdaléneklési technikákról, amelyeket majd hasznosíthatnak a további felkészülésük során.

Az eredményhirdetés során a helyezettek oklevelet és ajándékkönyveket, kerámiát kaptak. Akik nem értek el helyezést, azok a gyermekek emléklapot és csokoládét kaptak. Köszönjük a pedagógusok, a szülők és segítők felkészítő munkáját, amellyel elősegítették a gyermekek eredményes szereplését!

Helyezettek: 1 - 2 osztály
I. díj: Beidek Borka Gyöngyszem Ált. Iskola, Hercegkút
II. díj: Hünlich Hédi Gyöngyszem Ált. Iskola, Hercegkút
II. díj: Kónya Levente Református Általános Iskola
III. díj: Vígh Melinda Református Általános Iskola
Különdíj: Jaskó Emőke Gyöngyszem Ált. Iskola, Hercegkút

3-4. osztály:
I. díj: Bana László Református Koll. Ált. Iskolája
I. díj:  Madák Patrik Református Általános Iskola
II. díj:  Rák Eszter Gyöngyszem Ált. Iskola, Hercegkút
III. díj: Ruszó Olivér Ált. Iskola Kenézlő
Különdíj: Molnár Dorina II. Rákóczi F. Ált. Iskola


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2012.11.29./

 

A Hild téren lesz az adventi koszorú

 

  
              
                                                                                            

2012. november 28-án ülésezett a Humán Bizottság, amikor a hó végi képviselő-testületi ülés bizottságukat érintő napirendi pontjait tárgyalták meg. Szvitankó Tamást, a bizottság elnökét arra kértük, hogy számoljon be néhány témáról, amelyek olvasóinkat fokozottabban érdekelhetik…
 

 


Szvitankó Tamás

      

Már az augusztusi testületi ülésen napirendre tűzte a testület a közművelődési rendeletünk frissítését, amelyben vannak olyan pontok amelyek elavultak, olyan elnevezések, amelyek megváltozta. Pl. A Művelődés Háza neve azóta már A Művelődésháza és Könyvtára lett. Ez a rendelet 1999-ben született, ezért valóban tartalmaznak olyan pontokat, amelyek már aktuálisak 2012-ben. A vita arról folyt, hogy alkossunk-e új rendeletet, vagy csak az elavult pontokat írjuk át, javítsuk ki? Végül is arra a megállapításra jutottunk, hogy le kellene venni most ezt a napirendről, hiszen a 2013-as intézményi rendszer annyira meg fog változni a városban, hogy lehet, hogy értelmetlen most egy új közművelődési rendeletet alkotni erre az egy hónapra. 2013. első félévi ütemtervébe fölvesszük ezt a napirendet újra, ahol lehet, hogy új koncepciót alkotunk, és ehhez alkotjuk majd meg a rendeletet. Ezt fogja javasolni a bizottság a képviselőtestületnek elfogadásra.

A másik fajsúlyos napirend volt, az intézményeink költségvetésének időarányos ellenőrzése. Bizonyára emlékeznek a kedves olvasók, hogy voltak olyan intézményeink, akik már az éves költségvetésük 75%-án túl voltak augusztusban. Nos, akkor ez aggasztónak tűnt, hiszen azt hittük, hogy ez a költségvetés nem lesz elég nekik, ezért a testület belső vizsgálatot rendelt el. Ezek a belső vizsgálatok az intézményeknél megtörténtek, és örömmel tájékoztatom a lakosságot, hogy ezek az aggodalmaink fölöslegesek voltak, mert az intézmények most novemberre hozták azokat a számokat, amik számunkra megnyugtatóak, mert azt mutatják, hogy be tudják fejezni az évet a megadott költségvetéssel. Egy intézménynél, az Árpád Vezér Gimnáziumánál jelentkezik egy olyan összeg, ami nem az intézmény rossz gazdálkodása és odafigyelése miatt keletkezett, hanem az étkeztetési térítési díjak közötti résből adódik, ez egy 11 millió Ft-os plusz igény. Ezt a jelentést mi elfogadtuk, a többi intézményt azért nem említem, mert mindenki annyit költött, amennyit a ľ évnek megfelelően lehetett.

A bizottság előtt volt a Sárospataki Torna Club kézilabda szakosztályának a kérelme. Ez arról szólt, hogy a Sárospataki Torna Club kézilabda szakosztálya ügyesen pályázott és 14 millió 300 ezer Ft-ot nyert arra, hogy az Árpád Vezér Gimnázium 20 éves sportpadlóját ki tudják cserélni, hiszen nekik az életük ott zajlik, ott vannak a meccseik, az edzéseik és ez a padló már nagyon elhasználódott. Ennek a cseréjét ebből a TAO-s pénzből meg tudják oldani, a kérésük annyi, hogy a 3,3 millió Ft-os önerőt az önkormányzat biztosítsa. Ezt mi biztosítani tudjuk, tehát ez egy nyugvópontra kerül, hogy ez a pénz akkor egy jó célra fogjuk fordítani.

Zárt ülésben tárgyaltuk - mint minden évben - az Arany János Tehetséggondozó Programba való felvételt, amit most egy sárospataki diák kér. Elviekben támogatjuk, hogy a programban részt vegyen, de sajnos ehhez pénzt, a mostani gazdasági helyzetünkben nem tudunk rendelni. Tehát elvileg támogatjuk, hogy az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vegyen.

Jönnek az adventi ünnepek és ezeket szeretnénk most is megrendezni, de mint a kedves lakosok látják, hála Istennek elkezdődött a Főtér építése, így az adventi koszorú nem A Művelődés Háza előtt lesz, hanem a Hild-téren. Egy városi rendezvényt tervezünk az utolsó gyertyagyújtásra, de minden szervezet és iskola előtt áll a kapu, hogy az azt megelőző gyertyagyújtások valamelyikét megszervezzék.

Tehát idén nem úgy lesz mint tavaly, hogy mint a négy gyújtásra az önkormányzat szervezésében került sor. Most mi egyet szervezünk, de nyitva áll mind a civilszervezeteknek, iskoláknak, hogy ők egy-egy alkalommal ott megemlékezést szervezzenek. Ezt Vighné Fehérvári Zsuzsa fogja össze, az ilyen irányú igényekkel ide kell bejelenteni és azokat a minimális szükséges eszközöket biztosítjuk, ami felmerül.


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2012.11.29./

 

Gerinctorna más szemmel

 

  
              
                                                                                            

Sikerrel debütált Sárospatakon a térségünkben újdonságnak számító fitnesz-irányzat, a TESTEGYENSÚLY-PREVENTÍV GERINCTRÉNING. Ha a gerinctorna szót halljuk, a gyógytornászok által irányított, rehabilitációban alkalmazott, a már meglévő panaszok enyhítésére szolgáló tornára gondolunk leginkább. Probléma azonban, hogy egy-egy ilyen mozgásterápia után kevés lehetősége van az érintetteknek arra, hogy irányított foglalkozások során folytassák ezt a programot, mely által valóban hathatós eredményt lehet elérni testünk és nem utolsósorban lelkünk egészségének megőrzése terén - hívja fel az érdeklődők figyelmét Kordáné Györki Erika...
 

 


Kordáné Györki Erika

      

„Az izületek számára az élet a mozgás!”-tartja a bölcs mondás, mely arra világít rá, hogy az izületeink számára valóban nélkülözhetetlen a rendszeres testmozgás. Fontos megemlíteni azonban, hogy a sport nemcsak az izületeket és az izmokat, hanem a keringési-, és légzőrendszert, illetve az idegrendszert is kiválóan karban tartja. Persze fontos szempont, hogy mindenki, korra és nemre, illetve egészségi állapotra való tekintettel megtalálja a hozzá illő mozgásformát, melyet szívesen űz, és felfrissül végzése során.

A preventív gerinctréning nemcsak prevenciós, hanem rehabilitációs szempontból is alkalmazható speciális mozgásprogram, melynek célja a gerinc tökéletes átmozgatása, a gerinc működését befolyásoló izmok erősítése, nyújtása. Mindez élvezetes, a különleges zenéknek és gyakorlatsoroknak köszönhetően mentálisan is kikapcsoló fitnesz tréning formájában.

Szeretettel várunk mindenkit, aki szeretné megőrizni egészségét, aki szeretné csökkenteni az ülő életmódból fakadó gerincpanaszait, illetve csatlakozhat hozzánk komolyabb probléma esetén az orvos és gyógytornász által befejezett rehabilitáció után is!

Időpont: szombat 16-17 óra - Árpád Vezér Gimnázium, tornacsarnok
Kordáné Györki Erika 70/ 771-51-67, kgyerika@gmail.com


 


 

Cziczer Katalin
/2012.11.29./

 

A Szociális Bizottság üléséről

 

  
              
                                                                                            

2012. november 27-én tartotta soron következő ülését bizottságunk, az Egészségügyi és Szociális Bizottság, amin 14 napirendi pontot tárgyaltunk – kezdte beszámolóját Egyed Attila, a bizottság tagja, aki ezekből néhány fontosabb témát kiragadva számolt be az ülésről…
 

 


Egyed Attila

      

Előterjesztést hallgattunk meg a 2012-es évi költségvetés ľ éves beszámolójáról, amely alapján megállapíthattuk, hogy bizottságunk részarányosan használta fel a rábízott keretet, majd megvitattuk a 2013-as év költségvetési koncepcióját.

Fontosnak tartom azt a napirendi pontot is, amelyben egy előterjesztést tanulmányoztunk a gyermekétkeztetés térítési díjának emeléséről. Itt azt szeretném kiemelni, hogy minimálisan, mindössze az infláció mértékével emeltük. Tudjuk, hogy a nyersanyagárak nem 5%-kal emelkednek, de nem lehet tovább terhelni a szülőket ezekkel a költségekkel. Így önkormányzatunkra nagyobb teher jut, de próbáljuk ezzel is segíteni a sárospataki családokat.

A 2013. évi startmunka pályázatokról volt szó, majd a Gondozási Központ fogyatékosok nappali intézményének házirendjét tekintettük át, ill. változásokat fogadtuk el benne, valamint az Egészségház SZMSZ-ét tárgyaltuk. Ezt bizottságunk első olvasatnak tekintette, és további átdolgozásokra visszaküldte az Egészségház szakembereinek.

Lakás pályázatot írtunk ki, egy szociális bérlakásra a Lavotta út 59. 3. emelet 2. ajtót. Felhívnám a lakásra vágyók figyelmét, hogy figyeljék a hirdetéseket és lehet lakásokra pályázni. Szinte minden hónapban meghirdet önkormányzatunk egy-két lakást szociális vagy pénzügyi alapon, tehát lehet Sárospatakon jönni, letelepedni, várjuk a fiatal családokat, vagy akár az idősebbeket is.

Nagyon fontos napirendi pont volt a Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat kérelme a kistérségi oktatási iroda helyisége iránt, egy projektjük beindításához. Nos ez a 2HOME ház – a második otthon nevű pályázatuk - arról szólna, hogy déli 12-től 19 óráig a gyerekeknek különböző foglalkozásokat tartanának ebben az épületben. Helyileg ez a Makkhetes Étterem mellett lévő helyiség, ahol az általános iskolásoktól kezdve a szakképző iskolába járó diákokig várnának tanulókat különböző foglalkozásokra. Itt a filmnézéstől kezdve a kreatív foglalkozásokon át, a pedagógiai szakszolgálat szakemberei segítségét is kérhetik a gyerekek, és ez térítési díj mentes. Egyébként ez nagyon szerteágazó program, melyben a nyári játszóházakon keresztül egészen a körzet, ill. a jelenlegi kistérség településein is tartanak különböző foglalkozásokat, beleértve a felnőttképzést is.

Zárt ülésen az átmeneti segélyek elbírálás kívül több szociális bérlakásban lakóknak a szerződés meghosszabbítását tárgyaltuk.


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2012.11.27./

 

Ülésezett a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

  
              
                                                                                            

2012. november 26-án ülésezett a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, amely ülésen összesen 34 napirendi pontot tárgyaltak. Hajdu Imre bizottsági elnök ezek közül azokat emelte ki, amelyek a lakosság nagyobb érdeklődésére tarthatnak számot…
 

 


Hajdu Imre

      

Az egyik legfontosabb a jövő évi startmunka pályázat beadása, amit a Kommunális Szervezettel közösen fogunk benyújtani összesen közel 200 millió Ft értékben. Tudjuk, hogy a startmunka a korábbi közcélú foglalkozatást váltotta ki, és Sárospatakon nagy sikernek könyvelhetjük el, hogy nagyon sokan ebből jutnak megélhetéshez, ugyanakkor a város útjai, terei is megszépülhetnek általa. Gondolok itt a betonelem gyártó gép munkába állítására, ami igazából a jövő évben fog látványos eredményeket elérni, amikor pl. az Újtelep összes nyíltszíni vízelvezető árkát ezzel fogjuk rehabilitálni, ugyanis már több ezer db ilyen betonelem, mederelem is legyártásra került már az idén. Tehát nagy örömmel és várakozással nézünk a jövő évi START munka pályázatok elé.

Több intézményünk is költségvetési előirányzat módosítási kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, pl. az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium, valamint a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, de ezeket a pótköltségvetésre vonatkozó kérelmeket a bizottság egyelőre nem nagyon tudja támogatni, hiszen nincs forrása még abban az esetben sem, hogyha a belső ellenőr vizsgálata alapján vagy jelentése alapján ezek indokoltnak tűnnek, különösen az Árpád Vezér Gimnázium esetében 11 millió Ft. Azért nem tudjuk támogatni egyelőre, mert nem látjuk az önkormányzatnál, hogy milyen forrásból lehetne ezt finanszírozni. Persze az intézménynek könnyebb, mert azt mondja, hogy nincs pénze, adjon az önkormányzat, de ha az önkormányzat nem tud adni, akkor kihez forduljon tovább? Senkihez. Ezért azt kértük, hogy intézkedési tervet dolgozzon ki mind az Árpád Vezér Gimnázium, mind pedig a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola egy tervet arra, hogy belső megtakarításokból és átcsoportosításokból lehet-e ezeket a pénzeket megpróbálni előteremteni.
Az étkezési normákkal kapcsolatosan kevesebb bevétel van pl. az Árpád Vezér Gimnáziumnál, mert kevesebb a gyerek és ugyanakkor ki kell fizetni ezeket a dolgokat.

Régi vágya válik valóra Sárospataknak, ill. az önkormányzatnak akkor, amikor végre a képtár épületét és intézményét január 1.-jétől újra hasznosíthatjuk, ill. mi leszünk a fenntartója. Ezzel kapcsolatban számos kérdés merült fel természetesen, de nyertes pályázatunk kapcsán, ami 20 millió Ft múzeumi pedagógia foglalkozásokat tudunk indítani a jövőben a képtárban és reméljük, hogy élővé válik a sárospatakiak számára. Ezzel kapcsolatban pedig egy újabb ingatlan lehet a miénk, a Domján Ház, aminek szintén képzőművészeti, ill. közművelődési funkciót szán majd az önkormányzat, de hát ezt meg kell kapnunk ezt az ingatlant, erről hoztunk határozatot most.


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2012.11.28./

 

Sárospataki karatézó sikere

 

  
              
                                                                                            

 


Juszku Viktor

      


Juszku Viktor a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola 5.b osztályának tanulója, egy személyben képviselte a Sátoraljaújhelyi Kyokushin Karate Sportegyesületet a hétvégén megrendezett HONKYOKUSHIN-Kispest Kupa Karate Magyar Bajnokságon, amelyen II. helyezést ért el.


 


 Cziczer Katalin
/2012.11.27./

 

Hallásvizsgálat az óvodában

 

  
              
                                                                                            

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Audiológiai Osztályával együttműködve hallásvizsgálatot szerveztünk intézményünkben. A hallásvizsgálat a nagycsoportos gyermekek körében kötelező. Ezen tény, valamint a szülők segítése érdekében - hogy ne kelljen Miskolcra utazniuk - szívesen fogadtuk a kórház megkeresését, és szerveztük meg a szűrést – nyilatkozta Lendvainé Szendrei Ágnes, a Carolina Óvoda és Bölcsőde vezetője...
 

 


Lendvainé Szendrei Ágnes

      

A szülői nyilatkozatok alapján közel 300 óvodás és bölcsődés gyermek hallásvizsgálatát segítettük elő a két nap alatt. A szűrést szakorvos és asszisztens végezte. Az eredmények megnyugtatóak. A megvizsgált nagy létszámból „csak” néhány megfázásos fülgyulladást diagnosztizáltak, mely probléma a háziorvos által kezelésre szorul.

Megnyugtató, hogy nincs halláskárosodott kisgyermek a létszámunkban. Az esetleges halláskárosodások korai kiszűrése nagyon fontos és szükséges, hisz tudjuk, hogy a későn felismert vagy nem megfelelően kezelt halláskárosodás súlyos következményekkel járhat. Az a gyermek, aki képtelen megfelelően kommunikálni és megérteni környezetét, magába zárkózhat, frusztrált lehet, sőt személyiségzavar is kialakulhat nála.

Nem kellett Miskolcra utazniuk azoknak a csecsemőknek sem, akiknek előjegyzett hallásvizsgálatuk volt, mert intézményünkben a szakemberek az ő szűrésüket is elvégezték. Szívből örülünk, hogy segíthettünk!


 


 Cziczer Katalin
/2012.11.27./

 

Kiosztották az Andrássy-Kurta pályázat díjait

 

               
                                                                                            

Andrássy Kurta János Emlékév van Sárospatakon. A város így emlékszik a művészre, aki 1976-ban életműve nagy részét - 130 szobrot és több mint 140 grafikát és festményt – hagyta a városra. A nyáron megnyitott kiállítást egy pályázat kiírása követte, amire jelentkezve a fiatalok több műfajban is feldolgozhatták a szobrász életét és munkásságát. Az eredményhirdetésre 2012. október 23-án az Újbástya Rendezvénycentrumban került sor. A pályázatot Bordás István képtárvezető eredményesnek értékelte…
 

 


Bordás István


Andrássy Bálint


Becse Ábris

      

Sok szép munkát láttunk, a fiatalok első sorban a képi oldalát fogták meg a dolognak, hiszen a beérkezett pályaművek nagy része prezentáció és fotósorozat volt. Volt, aki vidáman, fiatalosan ragadta meg a témát, s volt aki konzervatívabban, de azt hiszem ebben az volt a lényeg, hogy a fiatal korosztály foglalkozott Andrássy Kurta Jánossal és megismerte életművét, munkásságát, a szobrait – ezt a célt mindenképpen teljesítette a pályázat.
Volt néhány munka, amelyben kimondottan magas színvonalon oldották meg ezt a feladatot, hogy bemutassák a fiatalok nyelvén Andrássy Kurta János művészetét.

A város lakói számára a művésznek elsősorban a köztéri szobrai ismertek, hiszen több szobra is díszíti Sárospatakot, a Képtár előtt lévő lovas szobor, a Móricz Zsigmond Kollégium előtt a névadó szobra, az oktatási központ mellett az olvasó nő szobra – ezeket a munkákat minden nap láthatják az emberek. Műveinek egy válogatásából nyílt kiállítás ezen a nyáron, ami az életműve előtt való tisztelgés, s reméljük, hogy a felújítás után újra tudjuk rendezni a Képtárban is az életmű kiállítást, amelyben megpróbáljuk egy új szemléletben bemutatni ezt a kiváló művészt.

A díjátadáson megjelent és a díjak átadásban is részt vett Andrássy Bálint, a művész fia, aki az Andrássy Kurta János Művészeti Alapítvány kuratóriumi elnöke. Ő is elégedetten beszélt a fiatalok munkáiról…

Nagyon örülök, hogy ennyi fiatal foglalkozott édesapám életével és munkásságával. Apám egyébként mindig is szerette a fiatalokat, több tanítványa is volt.
Művészi hagyatékát rendezni nem könnyű feladat, hiszen édesapám művész volt és nem könyvelő, így nem nagyon lehet tudni, hogy hány műve van, hol vannak ezek, és mi mikor készült - viszont ezt helyre kell tenni. Mind máig kerülnek elő olyan művei, amikről nem tudtunk, sem én, sem az öcsém, néha még ma is érnek minket meglepetések.
Hogy mit örököltünk Tőle? A munkához való hozzáállást, hogy az ember végezze örömmel és odaadással a munkáját és nem feltétlenül mindig az elvárásokat kell figyelembe venni. Sok mindent kaptunk Tőle, keménységet és szeretetet is.

Becse Ábris munkája nagyon profi munka, szépen összerakta a filmet, jó zenét választott hozzá és hozzátartozik az is, hogy jól választotta ki a segítőjét. Borsi Antal szobrászművész nagyon jó dolgokat mondott, egy ilyen segítőt megtalálni, az is egy teljesítmény. Pándy-Szekeres Áron munkája nagyon fiatalos, így kell csinálni, hogy saját képünkre alakítani a témát. Alapos munkát végzett, jól körülnézett, néhány olyan dolgot is láttam, ami szinte számomra is újdonság volt, pedig azt hittem, jól ismerem az alkotásokat.
Bordás István elmondta, hogy legalább 30 fiatal érdeklődött nála és tanulmányozta a kérdést. Ez egy nagyon szép szám, és hogy ebből 10-en el is tudták készíteni, az is nagyon dicséretes, hiszen tudjuk, hogy nem csak ez az egy dolguk volt a gyerekeknek, ez egy komoly tevékenység.
Az első 5 díjazott:

Becse Ábris (I. díj)
Pándy-Szekeres Áron (II. díj)
Horváth Virág (III. díj)
Bogáthy Csenge (a város díja)
Veres Emese Frida (dicséret)k.


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2012.11.27./

 

Minden jó, ha a vége jó!

 

               
                                                                                             

Győzelemmel zárta az őszi szezont futballcsapatunk! A tabellán előttünk álló Nyékládháza 11-e volt az ellenfél, akik nem csak a mérkőzés előtt fogadtak szívélyesen, de a lefújás után is kedvesen elbeszélgettek velünk, míg a játékosok a győzelem mámorában elfogyasztottak egy üdítő italt a pálya mellett lévő italmérőben. Dicséretet érdemel az időjárás is, hiszen mint az elmúlt hetekben most is kegyes volt hozzánk - küldte a tudósítást Koscsó István az STC Baráti Kör elnöke...
 

 


Koscsó István

      

A mérkőzés úgy indult, ahogy mi pataki szurkolók vártuk. Nem ijedtek meg a fiúk a náluk korosabb, tapasztaltabb játékosoktól. Mindjárt az elején egy „fél gólt” szereztünk azzal, hogy mi rúgtuk az első szögletet.

Aztán ahogy lenni szokott, mi támadtunk, az ellenfél pedig gólt rúgott. Az 5. percben jött a figyelmeztetés, mert egy jobb oldali beadásból csak a hazai csatáron múlott a vezetés megszerzése.
A 7.percben, egy fölösleges cselben elvesztett labdát, a támadások során fellazult középpályánkon és védelmünkön keresztül a kapuig jutathattak. A baloldalon felfutott szélső beadásából ketten is eldönthették, ki rúgja be a kapusunk lába mellett a hálóba a labdát. 1:0
Bevallom ez egy kicsit zokon esett. „Visszább is vettünk”-, ahogy a pataki fociért sokat tett, most nyugdíjas éveit élvező Kiss András sporttársunk szájából sokszor halhattunk. A támadás mellett a védekezésre is odafigyeltünk.
Nagy örömünkre szolgált, - a fiúknak a második 45 percre plusz erőt adott az-, hogy a félidő lefújása előtt öt perccel, egy jobb oldali támadásból ki tudtunk egyenlíteni. Tóth Dávid nagyszerű rugótechnikáját dicséri, ahogyan a kapus mellett betalált a hosszúsarokba! 1:1

A szünetben Vachter Tamás elhitette a fiúkkal, hogy van keresnivalójuk. Ez a játékon is meglátszott, hiszen egy magabiztosabb csapat lépett a pályára. A rutinosabb hazaiakat képzettebb, ügyesebb játékkal múltuk felül, aminek meg is lett az eredménye.
A 64.percben Kovács Szabolcs előre ívelt labdáját a hazaiak kapusa próbálta megfogni, de a labda ügyesen kibújt a keze közül és csatárunkhoz, Tóth Dávidhoz szegődött, aki a kapu előteréből az általunk szívesen látott helyre, vagyis az ellenfél hálójába irányította. 1:2

A vezetés birtokában sem álltuk be sündisznó módjára a kapu előtt védekezni, inkább biztonsági játékra törekedtünk, aminek három bajnoki pont lett a jutalma. Erről és az elmúlt szezon értékeléséről a Sárospatak újságban olvashatjuk Vacher Tamás edző szavait.

Gratulálunk! Hajrá Patak!


 


 

További fotók >>>

az STC Baráti Köre
/2012.11.26./

 

„Az a hely a tiéd, hova lámpást küldött az ég…”

 

               
                                                                                           

 


 

      

Szent Erzsébet áldozatos életével kapcsolatos konferenciát szervezett a kolozsvári Szent Kamill Szeretetotthon. A konferencia egyik meghívott vendége volt a 8KOR Színház, amely két előadással is megörvendeztette a kolozsváriakat...

Az együttes számára rendkívül felemelő érzés volt a Kiáltó szó című egy órás szerkesztett műsor bemutatása, a Kolozsvár főterén álló Szent Mihály templomban. Ez volt az a hely és helyzet, ahol nem csak a nézők, de az előadók is egész életre szóló élménnyel gazdagodtak.


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2012.11.26./

 

Kirándulás Felvidéken

 

               
                                                                                           

 


Stumpf Gábor
 

      

A Köztünk élő világjárók sorozat november 22-én megtartott rendezvényén nem távoli, egzotikus tájakkal ismerkedhettek az érdeklődők, hanem olyanokkal, amelyek nem csak földrajzilag vannak közelebb, de a szívünkhöz is közelebb állnak, hiszen a magyar történelem részei. Stumpf Gábor egy Felvidéken megtett négynapos útról számolt vetített képes előadás formájában…

A zólyomi vár megtekintésével indult a Világjárók klubjának 2012. évi útja. Itt született 1554-ben Balassi Bálint, aki 1584 Karácsonyán a pataki Vártemplomban kötött házasságot Dobó Krisztinával. Zólyom után a bányavidék, Beszterce-, Körmöc- és Selmecbánya következtek, melyek egykor az ország gazdagságát fémjelezték. A gazdag első napi programot hasonló szép három nap követte, melynek látnivalói között szerepelt többek közt Garamszentbenedek, Nyitra, Nyitradarázs, Nagyszombat, Trencsény, Bajmóc csakúgy, mint a döbbenetes történelmi eseménynek emléket állító emlékmű Nagyvezekénynél.

Négynapos utunkat sok-sok látnivaló végén Rév-Komáromban zártuk. Ezzel az úttal ismerkedhet meg minden érdeklődő, aki eljött A Művelődés Háza és Könyvtára november 22-én tartott összejövetelére.


 


 


Cziczer Katalin
/2012.11.26./

 

Újabb lengyel várossal léptünk kapcsolatba

 

               
                                                                                           

November közepén tettünk látogatást Szvitankó Tamással, a Humán Bizottság elnökével a lengyelországi Krynica nevű településen. Régóta keresik velünk a kapcsolatot és mi most tettünk eleget polgármester úr kérésének. Nagyon meg voltunk elégedve azzal, amit ott láttunk – számolt be a lengyelországi látogatásról Aros János polgármester…
 

 


Aros János
 

      

A két település mindössze 170 km-re van egymástól, s mégis, nagyon keveset tudtunk egymásról. Indulás előtt tájékozódva világossá számunkra, hogy egy üdülő településről van szó, ahol a régió legnagyobb sí-központja található a legmodernebb pályákkal, a legmodernebb kabinokkal, s ezen kívül még kitűnő ásványvizei vannak ennek a településnek.

Ők a történelmi múltunkat, a vendégszeretetünket emlegették és a termálvizet, hiszen a környékről is nagyon sokan járnak Sárospatakra, bár vannak, akik tovább mennek Hajdúszoboszló irányába. Ezen szeretnénk változtatni, ezzel kapcsolatban kezdtük meg az egyeztetéseket polgármester úrral, és alá is írtunk egy szándéknyilatkozatot, amely arról szól, hogy keressük azokat a pontokat, az idegenforgalom, az oktatás, a kultúra, a sport területén és persze gazdasági területen is, ahol a két település konkrét megállapodásokat tudna kötni.

A beszélgetések során egyértelműnek látszott, hogy innen a környékünkről, főleg a pihenni, a gyógyulni vágyók és főleg a sí sporttal foglalkozók lesznek azok, akik megtalálják a számításukat Krynicán, mi pedig sok szeretettel várjuk Krynicából a fürdőzni vagy borkultúrát megismerni vágyó kedves lengyel testvéreinket.


 


 


Törő Gábor
/2012.11.25./

 

Egészségnap a Kisrefiben

 

               
                                                                                           

A Sárospataki Református Kollégium Általános Iskolájában 2012. november 23-án egészségnapot tartottunk. Programjainkat a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt (MIVK) munkájának szellemiségében szerveztük így diákjaink betekintést nyerhettek az egészségnevelés, elsősegélynyújtás, csecsemőgondozás tevékenységeibe. A délelőtti órákon ismereteket szereztek az egészséges táplálkozásról, a káros szenvedélyek (dohányzás, alkohol, drog) ártalmairól - számolt be Mózesné Nagy Mária tanító-szervező...
 

 


 

      

Az érdekes és tanulságos előadásokat köszönjük Maszkályné Bocsi Dóra egészségnevelőnek Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv). Az előadások szünetében kinn a szabadban zenés gimnasztikával frissítettük fel magunkat testnevelő tanáraink vezetésével. A tízórait egy-egy mandarin elfogyasztásával tettük táplálóbbá.
A finom ebédhez ízletes zöldségsalátát készítettek a 5. osztályosok Szajkó Józsefné tanárnő vezetésével. Eközben több helyszínen zajlottak az események.

13 órára megérkeztek a mentősök a napjainkban forgalomban lévő legmodernebb mentőautóval, melyet már izgatottan és nagy érdeklődéssel vártak a gyerekeink. A Magyar Vöröskereszt Sátoraljaújhely Kistérségi Szervezetének titkára, Kajuha Jánosné a korábban megszerzett ismeretekhez kapcsolódó TOTO-val tette színesebbé délutánunkat.

Mózes Zsófia MIVK önkéntese az újraélesztés rejtelmeibe vezette be diákjainkat. Sütő Ágnes védőnő a kisbaba várásáról, a magzat fejlődéséről és a megszületett csecsemő gondozásáról tartott elméleti és gyakorlati bemutatót, melyben segítői voltak a múlt tanév csecsemőgondozási országos versenyének döntőjébe is bejutó tanulóink Szabó Diána Elizabet (6.o) és Füsti-Molnár Emma (6.o). Napunkat eredményhirdetéssel és értékeléssel zártuk.
Megköszönjük valamennyi támogató és segítő önkéntes munkáját. Bízunk benne, hogy gyerekeink a továbbiakban eredményesen alkalmazhatják megszerzett ismereteiket az egészséges életmód jegyében.


 


 

További fotók >>>

Sárospataki Református Kollégium Általános Iskolája
/2012.11.25./

 

Bodrogkeresztúr borászatai mutatkoztak be Sárospatakon

 

               
                                                                                           

Újraindult a korábban is nagysikerrel zajló Kalandozások a Tokaj-hegyaljai borvidéken című ismeretterjesztő sorozat A Művelődés Házában. Ahogy legutóbb, úgy a mostani szezonban is 6 település és az ott működő borászatok mutatkoznak be. Elsőként Bodrogkeresztúrral ismerkedhetett meg a közönség. Én azt gondolom, hogy Bodrogkeresztúr, olyan értékes, mint a másik 26 Tokaj-hegyaljai város vagy falu. Nem több, nem kevesebb. Jól kell gazdálkodni a saját értékeinkkel – mondta Májer József, Bodrogkeresztúr polgármestere…
 

 


Májer József

Csatlósné Komáromi Katalin

      

Tokaj-hegyalja értékeit még a helyiek sem ismerik igazán, mondta Bárdos Sarolta, az év borásza – volt pataki diák - ezért is fontos A Művelődés Háza ismeretterjesztő sorozata…

Nagyon szomorú azt látni, hogyha eljön valaki akár Magyarországról, akár külföldről és próbál egy átlagemberrel beszélgetni a borászatról, a borvidékről, s nem tudnak az emberek hozzászólni. Egy kívülállónak ez egy nagyon furcsa tapasztalat, hogy itt él valaki a borvidéken és nem ismeri. Nagyon fontos, hogy azt a borvidéket, ahol élünk és azt gondoljuk, hogy világhírű, vagy szeretnénk világhírűvé tenni, ezt mindannyiunknak ismerni kell.

Aros János polgármester nem csak kellemes esti programokat lát ebben a sorozatban, hanem annál többet, szerinte kihatással lesz a szőlészet és borászat fejlődésére is…

Több mint 130-an vettek ma is részt ezen a rendezvényen, azt mutatja, hogy van igény erre a borbemutatóra, van igény a színvonalas rendezvényekre és az embereket tényleg érdekli, hogy milyen borászatok vannak Sárospatak környékén. Én azt hiszem, hogy mindenképpen a fejlődését fogja szolgálni a borászatoknak, ill. szőlészeteknek itt a környéken.

Csatlósné Komáromi Katalin, A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatónője örömmel nyugtázta, hogy az idei évad ugyanolyan népszerűséggel indul, mint ahogy az előző tavasszal befejeződött…

A tavalyi, de a korábbi években megvalósított országos kitekintésű rendezvénysorozat is mutatta, hogy az ilyen típusú ismeretterjesztő eseményre van igény a városban, és nagyon sokan szívesen váltanak jegyet a közel másfél-két órás rendezvényre.
A kalandozás decemberben Tarcal és borászatainak a bemutatkozásával folytatódik majd A Művelődés Házában.


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2012.11.25./

 

Kiwanis közgyűlés és bál volt Sárospatakon

 

               
                                                                                           

A KIWANIS egy világméretű, jótékonysági szervezet, ami a gyermekek segítése céljából jött létre. Csoportjai Zemplénben, s azon belül Sárospatakon is működnek. Nagy elismerést jelentett a sárospataki klubok munkáját illetően, hogy az innen választották a Magyarországi Kiwanis Klubok elnökét, Hörcsik Erika személyében. Két éves mandátuma most járt le, de az országos elnök továbbra is zempléni lesz, mivel a posztot Asztalos Zoltán, sátoraljaújhelyi Kiwanis aktivista veszi át…
 

 


Hörcsik Erika


 Szajkó Józsefné

      

Hörcsik Erika munkájáról már korábban is beszámoltunk, hogy milyen nemzetközi konferenciákon képviselte Magyarországot és mely országok Kiwanis klubjaival épített kapcsolatokat. A közelmúltban, Sárospatakon megtartott Kiwanis jótékonysági bál és konferencia alkalmával fontos feladatáról, a növekedésről beszélt, amit sikerült megvalósítania. Bábáskodott többek között egy junior klub létrejötténél is, amit a budapesti Szent István Gimnáziumban hoztak létre.

A helyébe lépő Asztalos Zoltán örömmel üdvözölte hogy fiatalok is csatlakoztak a Kiwanis klubok áldásos tevékenységéhez, egyébként pedig a növekedést Ő is fontos feladatának tartja: „A klub tevékenységének a súlya úgy fog növekedni, ha több új klub alakul és a klubok létszáma is növekszik, így lehet nagyobb súlya az országban a KIWANIS névnek. Ezért nagyon fontos az, hogy nagyobb gondot fordítsunk - úgy mint az előző időszakban - a növekedésre.” – mondta az új elnök.

A sárospataki klubok munkájáról a Női Klub soros elnöke, Szajkó Józsefné számolt be. Tőle tudtuk meg, hogy a városban működő szervezet idén 58 hátrányos helyzetű diáknak tudta kifizetni a nyelvvizsga díját, ez a siker pedig arra sarkalja a szövetséget, hogy újra indítsa a pályázatot. A KIWANIS szervezetének azonban nemcsak a hátrányos helyzetű gyermekek segítése a célja, hanem a tehetséges fiatalok támogatása is. A hátrányos helyzetű és szegény sorban lévő gyerekeket is támogatjuk, ugyanakkor teret adunk olyan támogatási lehetőségnek is, hogy fiatal tehetségeket támogassunk. A most fellépő gyerekek ilyen fiatal tehetségek voltak – mondta Szajkó Józsefné.

A KIWANIS ausztriai körzetével nagyon szoros a magyar klubok kapcsolata, hiszen a hazai szövetség nem elég nagy ahhoz, hogy teljesen önállóan működjön. A gála és a közgyűlés idejére vendégül látták az osztrák körzet kormányzóját Gerhard Gschwentner urat is, aki örömmel tapasztalja világszerte az emberek segítő szándékát...
Nagyon jó a megítélése a karitatív szervezeteknek és a politika is támogatja ezeket, mert ők is tudják, hogy mindazok a tevékenységek és célok, amiket a KIWANIS maga elé kitűz világszerte olyanok, amik feltétlenül támogatásra méltóak.
A Magyarországi KIWANIS Klubok Szövetsége már más országokba is eljutott már. A közelmúltban két olasz testvérklubbal alakított ki szoros kapcsolatot. Az együttműködés lehetőséget ad arra, hogy a klubok együtt pályázzanak, és nagyobb eséllyel nyerjenek el támogatást kitűzött céljainak megvalósításához.


Asztalos Zoltán


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2012.11.24./

 

Országos tanulmányi verseny Tiszakécskén

 

               
                                                                                           

Rendszeresen és nagy örömmel vesznek részt a Református Kollégium Gimnázium Általános Iskolája ezen a Találkozón, ahol több kategóriában adhatnak számot tudásukról a gyerekek. Az ország számos református iskolájából érkeznek a tanulók, évről-évre. Idén 29 iskola több, mint 200 diákja vállalta a megmérettetést. A szervezők jóvoltából Csukás István meséinek világában kalandozva készültek a meseírók, mesemondók, szépírók és kézművesek...
 

 


 

      

Utóbbi kategóriában először képviselték tanulóink az iskolát. Az ismeretlentől való félelemmel, izgalommal vállaltuk a felkészülést, de megérte! Főként a szépírásban jeleskedtünk, de a többi kategória képviselői is elégedettek lehetnek teljesítményükkel.

Lássuk a legkiemelkedőbb eredményeket!

Szépírás: Regős Fruzsina 3. o Felkészítő: Siskáné Bréda Szilvia - Bronz fokozat (III. hely)
Vaskó Csenge 4. o Felkészítő: Gálné Kaczvinszki Johanna - Arany fokozat ( I. hely)
Matisz Blanka 5. o Felkészítő: Tamásné Soltész Magdolna - Arany fokozat (I. hely)
Pásztor Anna 6. o Felkészítő: Tamásné Soltész Magdolna - Ezüst fokozat (II. hely)
Utóbbi két tanuló az 5-6. osztályos összevont korcsoportban versenyzett.

Meseírás: Pándy- Szekeres Rachel Julianna 7.o Felkészítő: Tamásné Soltész Magdolna - Ezüst fokozat ( II. hely)
Sipos Szilárd Zsolt 6. o Felkészítő: Tamásné Soltész Magdolna - Ezüst fokozat ( II. hely)

Mesemondás: Szabó Diána Elizabet 6. o Felkészítő: Tamásné Soltész Magdolna - Ezüst fokozat ( II. hely)

Kézművesség: Horgonyi Jázmin 3. o - Tóth Fruzsina 3. o - Vajóczki Hanna Róza 4. o. Felkészítő: Siskáné Bréda Szilvia
Arany fokozat (I. hely) - Ők hárman alkottak egy csapatot a 3-4. osztályos korcsoportban.

A következő tanulók minősítést nem kaptak, de élményekkel, tapasztalatokkal mindenképpen gazdagodtak:
Gál Tünde Virág, Horváth Kiara, Horváth Anett, Toniati Luca (fiú), Bodnár Anna, Vinkler Viktória, Tóth Fruzsia, Körmöndi Fruzsina, Lukács Nóra, Vajda Péter, Matisz Ádám, Zombori Gréta, Siska Zsombor Bendegúz.
Köszönetet mondunk a Szülőknek és a felkészítő pedagógusoknak: Mózesné Nagy Mária, Tanásziné Kántor Erzsébet, Siskáné Bréda Szilvia, Gálné Kaczvinszki Johanna és Tamásné Soltész Magdolna.

A versenyzőknek és a Szervezőknek gratulálunk, további munkájukra Isten áldását kérjük.


 


 

További fotók >>>

Református Kollégium Gimnázium Általános Iskolája
/2012.11.24./

 

Tánc, tánc, tánc

 

               
                                                                                           

 


 

      

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 7. osztályos tanulóinak ebben az évben is alkalmuk nyílik, hogy 15 táncot (keringő, polka, bugi-vugi, csa-csa-csa, rumba…) tanuljanak meg az iskola által szervezett tánciskolában. A táncokat Stofán Ferenc tánctanár oktatatta...

A tánciskola áprilisig tart, és Az első bállal fejeződik be. Minden óra érdekes és egyben élvezetes, a záró buli pedig fantasztikus. – Referencia a nyolcadikosoktól.
( a fotók illusztrációk)


 


 

További fotók >>>

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2012.11.24./

 

Már az egész pataki energiaszolgáltatás a város kezében van

 

               
                                                                                           

Rendkívüli testületi ülésen döntöttek a sárospataki képviselők a Patakhő Energiaszolgáltató Kft. átszervezéséről. A város az idén kivásárolta a kisebbségi tulajdonú távhőszolgáltatást eddig végző céget, így Sárospatakon ismét 100%-ban önkormányzati tulajdonba került a táv-hő. A városvezetés a rendkívüli testületi ülésen döntött az energiaszolgáltató kft ügyvezetőjének személyéről és arról, hogy hitel segítségével visszavásárolják a szolgáltatáshoz szükséges kazánokat, berendezéseket – nyilatkozta Gulybán László a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft vezetője…
 

 


Gulybán László

      

Sárospatak Város Önkormányzata névértéken, tehát 250 ezer Ft értékben kivásárolta az E-Star 49%-os tulajdonrészét, így már 100%-os önkormányzati tulajdonú Kft-vel tudtunk hőt és táv- hőt szolgáltatni, a következő döntés pedig az volt, hogy azok az eszközök, amelyeket még bérlünk az ESTAR-tól – az 5 évvel ezelőtti beruházás során megvásárolt eszközökről van szó - ezek az eszközök önkormányzati tulajdonba kerülhessenek. Ehhez megkaptuk a banktól a hitelfolyósítására a szándéknyilatkozatot. Éppen ezért kellett meghozniuk most a következő döntést az ügyvezetésre vonatkozóan.

A testületi ülésen elhangzott: Sárospatakon az országban 3. legolcsóbb táv-hő díjak vannak. Ennek ellenére a korábbi szolgáltató által felhalmozott 30 milliós kintlévőséget is kezelni kell. Az új ügyvezetőnek az is feladata lesz, hogy megvizsgálja, ennek a kintlévőségnek az összetételét, mennyi ebből a néhány hónapos késedelmes fizetés és kik azok a magánszemélyek, intézmények, akik hosszú ideje nem fizetnek.

A számlák kifizetésének kényszere a mi esetünkben - és sok esetben - nem a nem fizetők ellen van, hanem a fizetők mellett - és ez a legfontosabb. Az előző években a táv-hő szolgáltatás, a hőszolgáltatás, a közvilágítás és a közétkeztetés egy kft-n belül működött, ahol egy nagyon sikeres és eredményes kintlévőség kezelést és kintlévőség követési rendszert alkalmaztunk, állítottunk be. Ezt tovább fogjuk csiszolni és fejleszteni addig, ameddig el nem érjük a célunkat.


 


 


Törő Gábor
/2012.11.23./

 

Nyílt nap volt az ÁVG-ben

 

               
                                                                                           

Általános iskolások és szüleik látogattak el az Árpád Vezér Gimnáziumba, ahol minden évben nyílt napokat szerveznek a továbbtanulásra készülőknek. Ilyenkor jönnek olyanok, akik már tudják, hogy ezt az iskolát választják majd, csak jobban szét szeretnének nézni, de sokan vannak azok is, akik a nyílt nap tapasztalatai alapján döntenek majd. A nyílt napok céljait Tóth Tamás igazgató úr fogalmazta meg…
 

 


Tóth Tamás

      

Két fontos célja van, hogy évről évre megszervezzük. Az egyik az, hogy el tudjuk mondani a tovább tanulni szándékozó diákoknak és szüleiknek, hogy a következő tanévben milyen képzési típusokat, milyen képzési formákat kívánunk indítani. A másik fontos eleme pedig, hogy be tudjuk mutatni az iskolában folyó oktató-nevelő munkát, hogy bepillanthassanak azokba az órákra, a melyek majd, ha felvételt nyernek nálunk, akkor rájuk várnak a következő években. Nemcsak a majdani elsősöknek, hanem szüleiknek is lehetősége van az órákra, beülni a tanárokkal ismerkedni, a kollégiumot és az iskolát körbejárni.

Jövő szeptemberben 4-5 és 6 évfolyamos osztályok is indulnak az ÁVG-ben. Az egyes képzéseken kiemelten foglalkoznak majd idegen nyelvekkel, informatikával, jövőre pedig már a matematikával és a fizikával is. Ha pedig valaki idő közben meggondolná magát, annak is van lehetősége az utolsó 2 évben emelt óraszámban választani 2 tárgyat függetlenül attól, hogy melyik osztályba jár.

A diákok változó számban érkeznek ilyenkor. A kitöltött kérdőívek azt bizonyítják, hogy tavalyhoz képest most nőtt a számuk


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2012.11.23./

 

Erőteljesen nyit a külvilág felé a sárospataki református gyűjtemény

 

               
                                                                                           

A Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteménye eddig sem volt elzárva a külvilágtól, hiszen folyamatosan fogadtak csoportokat úgy a Nagykönyvtárban, mint az Iskolamúzeumban és kutatni is lehetett, de ami most történik, az korszakalkotó a legendásan gazdag anyag hozzáférhetőségét illetően. Szakkörök keretében diákok kutathatnak majd a régi levéltári anyagokban és a múzeum tárgyai között, múzeumi napok, foglakozás-sorozatok keretében pedig az érdeklődők legkülönbözőbb csoportjai ismerkedhetnek a Gyűjteménnyel. Végh Balázs közigazgató egy sajtótájékoztató keretében emellett beszámolt a mai kor adta lehetőségekről is, amellyel rövidesen bárki saját otthonából, interneten iratkozhat be a könyvtárba és kedvére böngészhet...
 

 


Végh Balázs

Pocsainé Eperjesi Eszter

Tanászi Árpád

      

Négy pályázatot adtunk be, egy könyvtárfejlesztési pályázatot, egy múzeumpedagógiai pályázatot és két pályázatot a tanórán kívüli programok szervezése érdekében, amelyek nagyon hasonlítanak egymáshoz. Ezek a diákok tanórán kívüli programjára fókuszálnak, szakkörök, tematikus táborok és versenyek megszervezésére adnak lehetőséget, illetve ezeket finanszírozzák. A különbség közöttük az, hogy az egyik a Levéltárhoz kötődik - Hagyományaink és dokumentumaink - ahol rendkívül gazdag anyag áll rendelkezésre a programokhoz, a másiknál pedig - Hagyományaink és emlékeink - a múzeum anyagához kötődő tematikákra kell gondolni.

Mindkét esetben partneriskolákat szervezünk be, a kollégium gimnáziuma és általános iskolája került bevonásra, ezen kívül miskolci Lévay József Gimnázium, illetve annak a diákotthona, valamit a túrkevei Kaszab István Általános Iskola és Óvoda.

Célunk az, hogy a múzeumpedagógiai fejlesztések által erősítsük és megújítsuk a köznevelést és a közoktatást, ami színesen, gazdag programanyaggal valósul meg – vázolta a Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek című projekt lehetőségeit Pocsainé Eperjesi Eszter múzeumigazgató-etnográfus...
A képesség és kompetenciafejlesztést múzeumi napokkal, tematikus foglalkozás sorozatokkal, szabadegyetemekkel és családi napokkal érjük el. Van családi napunk, amit az egészség jegyében, az Ép testben ép lélek kiállításunkra támaszkodva rendezünk, de ugyanígy, mind a 8 családi napunk, múzeumi napunk különféle gazdag programokkal várja majd a családokat.

A számítógéppark megújítását, az elektronikus hozzáférést és általában a technikai fejlesztéseket “A tudás Patakja” című pályázat tartalmazza, amelyről a sajtótájékoztatón Tanászi Árpád a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteménye Nagykönyvtárának a közirattárosa számolt be...

Ez egy komplex pályázat, ami részben kisebb léptékű fejlesztésekről szól, másrészt pedig - ami 80 %-a a pályázatnak - programok, harmadsorban pedig kiadványok megjelentetése. A fejlesztéseket illetően új portál jön létre, új információbázissal, több nyelven.

A számítógépparkunk is megújul, új kutatószobát is beállítanak, s ami nagyon fontos számunkra, a számítógépes katalógusunk, mintegy 100 ezer rekorddal bővül. Sikerült egy un. HunTéka modellt is beszereznünk, ami egy modern, EU kompatibilis modul, ami a távoli hozzáférést, a katalógusokban való távolból történő keresést teszi lehetővé.

A programjaink túlnyomó részt irodalmi programok, de vannak olyanok is, amelyekben a könyvtárat és a könyvtárhasználatot fogjuk megismertetni a fiatalokkal. Három elég nagy programunk arról szól, hogy hogyan lehet roma fiatalokat bevonni a könyvtár használatába, s megszerettetni velük az olvasást.
A portál az, ami valójában látványosan nyit a külvilág felé a megújult tartalmával, ami az on-line beiratkozástól kezdve a megújult digitalizált anyag hozzáférését is biztosítja.


 


 


Törő Gábor
/2012.11.23./

 

Rendhagyó reformáció a Vayban

 

               
                                                                                           

Újszerű módját választotta a Vay Miklós Református Szakképző Iskola a reformációs megemlékezésnek: ünneplés helyett inkább reformátori gondolatokkal barátkoztak. A nemrégiben reformátussá lett az iskola diákjainak az eddigi októberi ünnepekhez társult még egy: a reformáció ünnepe. Fejtörést okozott, hogyan tehetnénk élménnyé számukra a reformációra való emlékezést, hogy ne csak kényszerből éljenek túl egy újabb ünnepséget - számolt be Dr. Enghy Sándorné intézményi lelkész...
 

 


Dr. Enghy Sándorné

      

Március 15. például egyszerűbb feladat ilyen szempontból, vagy a karácsony és húsvét, hiszen mindenki ismeri az alap gondolatokat, mindenki számára hordoznak valamilyen tartalmakat. A reformáció értéke ilyen szempontból csupán egy szűkebb réteg számára világos, azoknak, akik gyülekezetekbe járnak, Bibliát olvasnak, akiknek gondolatában jelen van a keresztyén világlátás, annak is sajátos, protestáns módja. Kérdés volt tehát, hogyan lehet ünneppé tenni valamit, aminek tartalma, mondanivalója távol áll az ünneplőktől.

Ünneplés helyett éppen ezért a bibliai, reformátori gondolatokkal való ismerkedést, barátkozást tűztük ki célul, eszközül pedig a filmvetítést választottuk. A diákok egy része a tornateremben a Luther Márton életéről szóló filmet nézte meg, míg a többiek három tanteremben három rövidfilmre figyelhettek. Ezek a filmek mindennapi eseményeken keresztül mutatnak be bibliai alapigazságokat a mosoly hatásáról, a nehézségekről és döntésekről, valamint az előítéletekről. Mindez persze kevés lett volna önmagában, ezért egyszerű vetélkedőt is összeállítottunk, hogy ébren tartsuk a figyelmet, és motiválttá tegyük a diákokat a befogadásra. A film megfelelő eszköznek bizonyult: az a nyelv ez, amelyet ért ez a generáció, amely képes gondolatokat ébreszteni, bevonni, megérinteni, kérdések elé állítani. Ez is egy sajátos – formai reformáció.


 


 


Tirek.hu
/2012.11.22./

 

Rendőrségi felhívás - szemtanúkat keresnek!

 

               
                                                                                         

 


Bacsó Tibor

      

2012. november 20-án 12 óra 20 perckor ismeretlen személy az általa vezetett ismeretlen forgalmi rendszámú, fekete, vagy sötét kék színű Szuzuki Swift Sedan típusú személygépkocsival közlekedett Sárospatak Rákóczi úton Bodrogolaszi irányába - nyilatkozta Bacsó Tibor rendőr őrnagy, a Sárospataki Rendőrkapitányság sajtóreferense...

A
várkert kerítése előtti kijelölt-gyalogos átkelőhelyet úgy közelítette meg, hogy a gyalogos átkelőhelyen neki jobbról balra áthaladó gyalogos 15 éves gyalogos lány részére az elsőbbséget nem adta meg, aminek következtében a gépkocsija jobb elejével a gyalogos bal lábának érintőlegesen nekiütközött.

Az ütközéstől a gyalogos az egyensúlyát elveszítve az úttest aszfaltjára esett. A baleset bekövetkezése után az ismeretlen elkövető megállás nélkül elhajtott és a tőle elvárható segítséget egyáltalán nem adta meg a gyalogos részére.

A sérült személyen egy arra közlekedő szintén ismeretlen gyalogos női személy segített. A gyalogos ezután sérülésre nem panaszkodott, és lakására távozott. Lakásán rosszul, ezért őt onnan mentőautóval a Sátoraljaújhely Kórházba szállították. A balesetet ekkor utólagosan a mentő diszpécsere jelentette. A baleset következtében a gyalogos 8 napon belül gyógyuló könnyű sérülést szenvedett.

Az okozó gépkocsin valószínűleg sérülés nem keletkezett.

A
Rendőrség kéri mindazon személyek jelentkezését, akik valamilyen információval rendelkeznek a baleset bekövetkezésének körülményeiről, látták a balesetet, információt tudnak az okozó Suzuki gépkocsiról, valamit keressük azt a nőt aki segített felállni a sérült gyalogosnak.

A Sárospataki Rendőrkapitányság elérhetősége:
Sárospatak Rákóczi út 33/a Tel: 06/47-513-030, vagy 107-es számon Bacsó Tibor r. őrnagy, vagy Ladics Tamás r. fhdgy. 


 


Cziczer Katalin
/2012.11.22./

 

Szalagavató az ÁVG-ben

 

               
                                                                                          

 


Tóth Tamás
 

      

2012. november 16-án került megrendezésre az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium szalagavató ünnepsége, melyen 113 végzős tanuló ruhájára tűzték fel az érettségi vizsga közeledtét szimbolizáló zöld szalagot. A méltóságteljes ünnepi pillanatokat az osztályfőnökök köszöntő szavai vezették be, utalva a középiskolás évek egész életre szóló élményeire - nyilatkozta Tóth Tamás igazgató...

Az osztályok műsora zenével, tánccal, vidám jelenetekkel idézte fel a közösen eltöltött 5-6 év pillanatait, betekintést engedélyezve ezzel mindennapjaikba a jelenlévő vendégek számára is. A közös dalok és produkciók különböző érzéseket: vidámságot, szomorúságot, meghatottságot váltott ki, és olykor-olykor könnyeket csalt a nézők szemébe, bizonyítva ezzel azt, hogy a középiskolás évek, az ÁVG-ben megéltek valóban közösséggé kovácsolták az egykor véletlenül egymás mellé kerülő diákok csoportjait. Az a felelősséggel teli törekvés, amellyel a diákok a bemutatkozó műsoraikra készültek, reménnyel tölti el szüleiket, tanáraikat, hogy hasonló odaadással, elhatározással fognak törekedni az érettségi vizsgákon történő minél eredményesebb helytállásra.

Az ünnepélyes pillanatokat az intézmény aulájában eltöltött közös vacsora vidám percei követték, ahol már - az előadás izgalmaitól mentesen - felszabadultan köszönthették egymást diákok és tanárok.


 


 

További fotók >>>                               Amatőr videók a Youtube Sárospatak oldalon >>> 

Törő Gábor
/2012.11.22./

 

Rendkívüli ülést tartott a Képviselő Testület

 

               
                                                                                          

2012. november 16-ára rendkívüli testületi ülést hívott össze Aros János polgármester. Erre – mint elmondta - olyan folyamatban lévő ügyek miatt volt szükség, amelyekkel nem várhatták meg a hó végi rendes testületi ülést. Ezek között szerepel az E-Star energiaszolgáltatóval való szakítás ügye, a régi Egészségház felújítása és az állam által nyújtott adósságkezelési segítség értelmezése is…
 

 


Aros János


Gulybán László
 

      

Ahogy valószínűleg mindenki értesült róla Sárospatak Város Önkormányzatának komoly problémái adódtak azzal az E-Starral, ami a hő és táv-hő szolgáltatást ellátó kft-t 49%-os arányban birtokolta. Ennek az évnek az elején a képviselő-testület úgy döntött, hogy ezeket a szerződéseket megtámadjuk a bíróságon, hiszen nem láttuk teljesülni azokat a korábbi - 5 évvel ezelőtti - ígéreteket, amelyek akkor nagyon jól hangoztak és jelentős megtakarítást remélt tőlük az önkormányzat. A bírósági tárgyalás előtt még utolsó egyeztetésen adtunk esélyt a kisebbségi tulajdonosnak, hogy rendezzük ügyeinket. Ez sikerült is, ami azt jelenti, hogy a Sárospatak Város Önkormányzata névértéken, tehát 250 ezer Ft-os egységáron kivásárolta az E-Star 49%-os tulajdonrészét. Így már 100%-os önkormányzati tulajdonú kft-vel tudunk hőt és táv-hőt szolgáltatni.

Ennek a döntésnek egy következő lépése volt, hogy azok az eszközök, amelyeket jelenleg mi még bérlünk - a korábbi, 5 évvel ezelőtti beruházás során megvásárolt eszközökről van szó - önkormányzati tulajdonba kerülhessenek. A hitel folyósítására a szándéknyilatkozatot a banktól megkaptuk, ezzel összefüggésben kellett meghoznunk a következő döntést az ügyvezetésre vonatkozóan. Ennek a kft-nek a korábbi társasági szerződés alapján kettős ügyvezetése volt, az egyik ügyvezetőnek megköszöntük a munkáját - ő az E-Star egyik tulajdonosa volt - a másik ügyvezetőnk pedig a felmondását jelentette be, december 8. határidővel. Neki is megköszönjük mindazt a segítséget, amit ebben a nehéz időszakban biztosított az önkormányzat számára.

Most a leggazdaságosabb és a legkézenfekvőbb megoldást terjesztettem a képviselőtestület elé. Mivel a két kft-nk egy vezetés alá került - nevezetesen a közszolgáltatási kft, valamint a Patakhő Kft - a közszolgáltatási kft jelenlegi ügyvezetője - Gulybán László lesz mind a két kft vezetéséért felelős.
Mindezek után tehát a következő lépés az lesz, hogy megkötjük a bankkal a szerződést és így már a 100%-os tulajdonba került kft-nk a saját tulajdonú eszközeinkkel nyújthatja a hő és táv hő szolgáltatást a sárospatakiaknak. A Patakhő Kft felügyelő bizottságát is ki kellett egészítenünk, hiszen a felügyelő bizottság két tagja is járási biztosi feladatokat kapott, az ő helyükre delegáltunk 2 személyt.

A továbbiakban az Egészségház átalakítására vonatkozó egyszerűsített tervezői szerződésről döntöttünk. Mint korábban már tájékoztattam alakosságot, egy újabb 130 millió Ft-os pályázatot nyújt be Sárospatak Város Önkormányzata a régi Egészségház felújítására. Ehhez kötöttük most meg a tervezői szerződést, aminek a keretét a következő évi költségvetésünkben biztosítjuk. Ha ez a pályázatunk nyer, akkor a régi épület is megújult, méltó állapotban fogadhatja majd a sárospataki és a környéken lakó betegeket. Ez esetben a többi, egészségügyi feladatellátó épületünket is fel tudjuk szabadítani, mint pl. a régi szülőotthont.

Zárt ülésen a Hipo Bankkal előkészített szerződésünkkel kapcsolatban hoztuk döntést, amely arról szól, hogy korábban kezdeményeztük a kötvényünk refinanszírozását, melyben újabb 2 évvel szerettük volna eltolni a tőketörlesztésnek a futamidejét. Azonban a miniszterelnök úrnak az a bejelentése, hogy átvállalják az önkormányzatok adósságának az 50-60%-át, arra a reményre jogosít fel bennünket, hogy erre az intézkedésre nem lesz szükség. Tehát, ha ez a bejelentés ez életbe lép, akkor a tőkét is el tudjuk kezdeni törleszteni.


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2012.11.21./

 

Rájárt a rúd a kismotoron közlekedőkre

 

               
                                                                                            

2012. október18-án 17 óra 45 perc körül egy sárazsadányi lakos, az általa vezetett Simson típusú segédmotor-kerékpárral a település főútján haladt a vasúti híd felől a Dózsa György utca irányába. A Fő utca 2 és 4 szám közötti útszakaszon motorkerékpárjával nem az út- és látási viszonyoknak megfelelően közlekedett – kezdte két segédmotor kerékpáros sérülésével járó baleset ismertetését Bacsó Tibor rendőr őrnagy, a Sárospataki Rendőrkapitányság sajtóreferense…
 

 


Bacsó Tibor

      

E miatt a korábbi útfelújítás miatt táblával jelölt és szalaggal körülhatárolt, úttesten lévő földtöltésre ráhajtott, majd ezt követően a motorkerékpárral felborult. A közlekedés során a járművezető bukósisakot nem viselt, a baleset következtében megsérült, akit a helyszínről a sátoraljaújhelyi kórházba szállították. Elsődleges orvosi vélemény alapján 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. A baleset körülményeit a Sárospataki Rendőrkapitányság szabálysértési eljárás keretében vizsgálja.

2012. november 24-én 8 óra 10 perc körül Renault típusú személygépkocsijával közlekedett Sárospatak, Borsi úton a belváros felől a Széchenyi út irányába egy sárospataki lakos. Közlekedése során a menetirány szerinti baloldalon egy kapubejáróra kívánt kanyarodni, azonban kanyarodás megkezdése előtt nem győződött meg arról, hogy ezt zavartalanul megteheti-e, így nem vette észre, hogy a mögötte, vele azonos irányába haladó segédmotor-kerékpáros az általa vezetett gépkocsi előzését már megkezdte.

Ezen szabálytalanság miatt a menetirányuk szerinti baloldali forgalmi sávban a gépkocsi elejével a segédmotoros-kerékpár elejének érintőlegesen nekiütközött. Az ütközést követően a segédmotoros-kerékpár felborult és az aszfalton tovább csúszott, míg a vezetője a vízelvezető árokba zuhant.
A baleset során a segédmotoros-kerékpár vezetője megsérült, őt a helyszínről mentő gépkocsival a sátoraljaújhelyi kórházba szállították. Az elsődleges megítélés szerint 8 napon belül gyógyuló könnyű sérüléssel. A baleset vizsgálatát szabálysértési eljárás keretében a Sárospataki Rendőrkapitányság vizsgálja.


 


 

Törő Gábor
/2012.11.21./

 

A Magyar Nyelv Napja Sárospatakon

 

               
                                                                                          

A Művelődés Háza és Könyvtára idén november 13-án már második alkalommal rendezett a Magyar Nyelv Napjának szentelt szórakoztató, egyben ismeretterjesztő előadást. Az Újbástya Rendezvénycentrum előadóterme zsúfolásig megtelt az érdeklődő pedagógusokkal, diákokkal, nyugdíjasokkal. Az előadást úgy igyekeztünk felépíteni, hogy a magyar nyelv több színe a palettára kerüljön, s a humor is megjelenjen az estén – mondta Csatlósné Komáromi Katalin igazgatónő…
 

 


Csatlósné Komáromi Katalin

      

Az előző év tapasztalatára alapozva nem egyszerűen befogadó szerepet szántunk a közönségnek, hanem egy-egy kérdéskörben aktív közreműködőként is számítottunk rájuk. Dr. Komáromi Éva a közigazgatási hivatalos nyelvezetről, annak fejlődéséről tartott előadást, s felhívta a figyelmet arra, hogy ha sokszor idegenkedik is az ember az ott használt kifejezésektől, ez egy logikusan és következetesen felépített nyelvezet, amellyel minden ember találkozik időnként. Ebből következik, hogy az új kifejezések, a leggyakrabban használt szófordulatok jelentésével érdemes tisztában lenni.

Krenyitzkyné Sárosi Krisztina a mesék nyelvezetét a népmesék és szerzett mesék sajátosságainak kiemelésével, a mesekutatás történeti áttekintésével, valamint a meseszámok, kezdő -és záróformulák ismertetésével mutatta be. A közönség aktivitására a "mesés apróhirdetések" megfejtésénél számított.

Őt Sajószegi Gábor követte, aki a digitális világ nyelvezetéről igyekezett átfogó képet adni. Ebben - látványos prezentációval szemléltetve - kiemelte az informatika rohamos fejlődésének, és a fiatalok informatikai érdeklődésének nyelvi hatásait, de felhívta a figyelmet a rövidítések és egyes - a nyelvünkbe máshonnan beszivárgó - kifejezések köznapi használatának veszélyeire is. Előadónk az egyik közösségi oldalról kölcsönvett szövegek megfejtését várta a közönségtől, amely az idősebb korosztálynak talán kissé nehezebben, a fiataloknak könnyen ment.

A negyedik előadó - Darmos István - két nyelvi zseni, Rejtő Jenő és Romhányi József humoráról, munkásságáról igyekezett ízelítőt adni, prózai és verses részletekkel, videó bejátszásokkal. Piszkos Fred a kapitány, Vaszilics, vagy Pittman többeknek ismerős szereplő volt, de sok diák számára újdonságot jelentett az e szövegekbe, vagy Romhányi verseibe szőtt humor. Török Szultán levelének megfejtése szintén a közönség feladata volt, s a közülük önként jelentkezők pazarul oldották meg a Romhányi által zseniálisan megírt Frédi és Béni történetekből kiemelt párbeszédek előadását is. A rendezvény sikerét az is mutatja, hogy intézményünk vezetőjének többen jelezték a következő évi rendezvényen szívesen közreműködnének egy-egy érdekes nyelvi téma kibontásában.


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2012.11.21./

 

Hulladékgyűjtéssel a környezettudatosságért

 

               
                                                                                           

 


Fedor Mátyás

      

2012. november 16-án a Vay Miklós Református Szakképző Iskola diákjai nagyszabású hulladékgyűjtő akciót végeztek Sárospatak több területén. A reggel baleset- és munkavédelmi oktatással kezdődött, kiosztottuk a védőkesztyűket, munkaeszközöket, majd ismertettük az egyes osztályok pontos feladatát – tudtuk meg Fedor Mátyás, műszaki igazgatóhelyettestől...

Ezen a napon a várkerttől az iskolakerten át a Bodrog-part mentén és a Berekben is találkozhattak a patakiak a Vay-s diákokkal. A programnak a hulladékgyűjtésen túl több nemes célja is volt, mint például a munkára nevelés és a környezettudatos életszemlélet kiépítése, melynek legfőbb üzenete, hogy óvjuk a természetet, becsüljük meg környezetünket és tartsuk tisztán a helyet, ahol élünk.


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2012.11.20./

 

Kinevezték a tankerületek vezetőit

 

               
                                                                                         

A közigazgatás átszervezésével egyidejűleg az oktatás irányítása is átszervezésre kerül. Az járások állami fenntartás alá került iskolái egy-egy tankerületet képeznek majd. 2012. november 15-én sajtótájékoztató keretében mutatta be az új intézményrendszert Miskolcon Társy József, a B.-A.-Z Megyei Kormányhivatal kabinetfőnöke. Megyénkben a 16 járásnak megfelelően 16 tankerület lesz, melyek vezetőit is bemutatták a sajtótájékoztatón. A sárospataki tankerület igazgatói teendőinek ellátásával december 1-től Donkó Józsefet bízták meg, aki az elmúlt évek alatt oktatási referensként nagy tapasztalatra tett szert ezen a téren…
 

 


Donkó József

      

A mai napon itt Miskolcon, a területileg illetékes kormányhivatalba hívta össze a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elnök asszonya ezt a sajtótájékoztatót, amelyen sor került Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi járási tankerületén lévő igazgató bemutatására. Mint Sárospatak leendő járási tankerületi igazgatója jelentem meg itt és mutatkoztam be. Igyekeztem magamról, illetve eddigi munkámról elmondani azokat a dolgokat, amelyek az elmúlt húszegynéhány évet jellemezték az életemben, hiszen részben tanítottam, 1985-től 1996-ig, részben pedig – immár több mint tizennégy éve 14 éve - fenntartói oldalon tanügy-igazgatási , feladatokat láttam el, és fenntartói döntések előkészítésében vettem részt.

1998-tól a Sárospataki Közoktatási Ellátási Körzetben dolgoztam oktatási referensként, ennek munkáját irányítottam kollégám nyugdíjba vonulásától. 2004-ben új feladat volt a többcélú kistérségi társulás létrehozása, amelynek egyik alapeleme szintén a közoktatási feladatellátás szervezése volt. A város önkormányzati oktatási intézményeinek fenntartói irányítása is hozzám tartozott, és gyakorlatilag ezt a munkát végzem jelen pillanatban is, hiszen a hivatalos kinevezésem dátuma 2012. december 1.

A járási tankerület területe megegyezik a járás területével. Sárospatakkal együtt 16 település tartozik ide. Azok az intézmények tartoznak majd a tankerülethez, amelyek jelen pillanatban önkormányzati fenntartásban működnek. Ezek alól a jogszabály alapján nyilván kivétel az óvoda, hiszen az általános iskola, az alapfokú művészetoktatási intézmény, és a gimnázium az, amely ebbe a feladatkörbe illeszkedik.Társy József


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2012.11.20./

 

Sárospatak is részesül az önkormányzatoknak nyújtott segítségből

 

               
                                                                                         

Nagy örömmel és megkönnyebbüléssel fogadtam miniszterelnök úrnak azt a bejelentését, hogy az önkormányzatok adósságának egy részét átvállalja az állam. Itt több lehetőségről van szó, hiszen az 5000 fő alatti településeknek valamennyi adósságát átvállalja, az e fölötti önkormányzatoknak pedig attól függően, hogy milyen adóbevételeik vannak – számol be Aros János polgármester arról, hogy az önkormányzatok számára nyújtott könnyítés hogyan érinti Sárospatakot…
 

 


Aros János

      

40-50-55-60-70 % is lehet ez az átvállalás, amiből számításaink szerint Sárospatak a 60%-os kategóriába fog esni. Városunkban 2007-ben döntött úgy a képviselőtestület, hogy kötvényt bocsátunk ki, hiszen előttünk voltak azok az uniós pályázati lehetőségek, amelyekhez az önrészt csak új bevételből, jelen esetben kötvényből tudtuk előteremteni és finanszírozni. Ennek a kötvénynek a törlesztő részleteit rendszeresen fizettük, 5 éven keresztül a kamatokat, és 2013-tól kellene a tőkét is törleszteni. Időközben elkezdtük annak az előkészítését a kötvényt kibocsátó Hipo Bankkal hogy újabb két év haladékot kapjunk a tőketörlesztésre vonatkozóan, de a bejelentés miatt ezt a korábbi elképzelésünket felül kell vizsgálnunk. Kértük a Bankot, hogy a tárgyalásokat szüneteltessük, hiszen ha igaz, hogy Sárospatak esetében 60%-ot átvállal az állam, akkor azt jelenti, hogy a jelenlegi 3,3–3,5 milliárdos hitelállományunkból - ami nemcsak a kötvényből, hanem más jellegű hitelekből is tevődik össze - kb. 2 milliárd Ft az az összeg, amit meg tudunk takarítani és marad mintegy 1,5 milliárd Ft. Ez esetben úgy gondolom, hogy a kötvényünk tőke részét is el tudjuk kezdeni törleszteni már a jövő évben.

Jogos lehet bárkinek a kérdése, hogy miből adódik egy-egy önkormányzatnál ekkora hitelállomány. Nos, a mögöttünk lévő két szocialista kormányzati ciklusban sorozatosan kaptuk a kötelező feladatokat és ehhez a normatívát nemhogy emelték volna, hanem csökkentették. Nálunk csak az általános iskola és az óvoda esetében minden évben 250 millió Ft-ot kellett hozzá tenni az állami támogatáshoz, hogy az egyébként nagyon takarékosan működő intézményeinknek a költségvetését ki tudjuk egészíteni és működni tudjanak: ki tudjuk fizetni a pedagógusok bérét és a működési költségeket. Itt jegyzem meg, hogy ez is jelentős segítség lesz az önkormányzatoknak, hogy a pedagógus bérek teljes mértékét, ill. a működési költségek egy részét is át fogja 2013. január 1-től vállalni az állam. Tehát nem tehettünk mást, minthogy az előttünk lévő uniós fejlesztésekhez az önrészt kötvénykibocsátással biztosítsuk.

Senki ne gondoljon arra, hogy itt most 2 milliárd Ft-ot fog kapni Sárospatak Város Önkormányzata. Itt minden egyes önkormányzattal külön megállapodást köt a minisztérium, átvállalja az adósságokat és az átvállalt adósságokat egyben kezelve fog megállapodni a bankokkal. Nagy valószínűség szerint ez azért szerencsés, mert ebből együtt - mivel ez már egy jóval nagyobb összeg - fog még tudni alkudni a bankkal. Az önkormányzat pedig a ráeső 40%-ot már könnyebben fogja tudni fizetni.


 


 


Törő Gábor
/2012.11.20./

 

Szent Erzsébet ereklye Kispatakon

 

               
                                                                                          

Viterboban a Szt. Ferenc Bazilikában őrzik Szt. Erzsébet koponya-ereklyéjét. (Ugyanitt van IV. Kelemen és V. Adrián pápa sírja is.) A történelem viharaiban többször megsérült ereklyét a bazilikát ért 1944. évi bombázások miatt új ereklyetartóba kellett helyezni. A legújabb kori kutatások hitelesnek minősítették a csontmaradványokat – küldte beszámolóját az Őszi Szent Erzsébet Napok eseményéről Telenkó Miklós atya
 

 


 

      

„A kutatásban résztvettek: magyar részről - Hankó Ildikó és Kiszely István antropológusok, olasz részről - Odoardo Linoli anatómia professzor (Arezzo) és Luigi Capasso az olasz Kultúrális Örökség Minisztériumának kutatója.

2002. november 17-én Lorenzo Chiarinelli viterboi és dr. Pápai Lajos győri megyéspüspök urak kézjegyükkel látták el a koponya maradványok hitelességet igazoló dokumentumot (Püspök úr hazavitt belőle egy példányt) és lepecsételték a zárt ereklyetartót. Az eseményről a nagy ünnep alkalmából a bazilika egyik oldalkápolnájának falán lévő márványtábla tanúskodik, melyet a két püspök leplezett le.” (Kálmán Imre – Róma 2002. Fotó: Linczenbold Levente)

Tíz évvel később a Kispataki kápolnában helyeztek el ebből az ereklyéből egy darabot. November 16-án este a görög katolikus templomban tíz pap részvételével áldották meg Makláry Zsolt Szent Erzsébet ikonját, melynek ötvös munkáját Révész László készítette. Páll Miklós karitasz igazgató vezetésével vette kezdetét a szertartás. P. Köbli Tamás OP rendházfőnök ( Debrecen ) mondott homiliát. „Haza jöttem, pedig még soha nem jártam itt. Otthon vagyok ahol szerzetes elődeim és Szent Erzsébet éltek.” A királylány nyolcszáz évvel ezelőtt nemcsak hallotta az evangéliumot, hanem tettekre is váltotta. Legyen Ő számunkra minta a Hit évében.


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2012.11.19./

 

Nyílt Nap A Refiben

 

               
                                                                                         

Választani minden esetben nehéz, különösen, ha az ember az élete további éveire nézve kell határozatot hozzon. 2012. november 15-én a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma várta azon diákokat, akik az általános iskola elvégzése után keresik, keresték helyüket egy olyan Gimnáziumban, ahol a következő 4 vagy 5 évüket kell eltölteniük. Az alkalmat a Gimnázium igazgatónője Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó nyitotta meg...
 

 


Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó

      

Örömmel írhatjuk, hogy a 300 férőhelyes Kollégium Imaterme teljesen megtelt fiatallal és a velük érkező szülő, illetve tanáraikkal. Az alkalmat a Gimnázium igazgatónője Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó nyitotta meg, aki nemcsak iskolánkat mutatta be, hanem szívhez szólóan próbálta felvillantani a hallgatóság előtt, miért is jó dolog refis diáknak lenni. Ez után Fejér Zoltán igazgatóhelyettes mutatott rá arra, hogy minden ember élete Istentől van, és céllal jöttünk e világra. Éppen ezért Iskolánk nevelési célja is az, hogy diákjainkat e cél megtalálásában segítsük.
Diákoknak a diák tud a leghitelesebben beszámolni, ezért két végzős diákunk Mező Gábor és Kozma Éva is bizonyságot tett arról, milyen jó, hogy annak idején ők is ezt a Gimnáziumot választották.

A beszámolók után, Tamás István igazgatóhelyettes eligazításával, diákjaink kit-kit elkísértek a Kollégiumokba, ahol próbálták bemutatni és elmondani nekik, miért is nagyszerű kolis diáknak lenni. Az érdeklődőket tanáraink, bemutatva egy-egy órában azt a minőségi oktatást, amivel felkészülhetnek majd az álmuk Egyetemeire.
Összegezve elmondhatjuk, látva az érdeklődők létszámát, valamint nyitottságát nemcsak 482 éve volt, hanem további, legalább még ennyi év vár Gimnáziumunkra, hisszük ugyanazzal a lelkülettel, amit Kollégiumunk jelszava hirdet: "Féljétek az Istent, és neki adjatok dicsőséget!"


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2012.11.19./

 

V. alkalommal Őszi Szent Erzsébet Napok Sárospatakon

 

               
                                                                                         

November 14-én megkezdődött az V. Őszi Szent Erzsébet Napok programsorozat Sárospatakon. Kezdetén - immáron híven a hagyományokhoz - szentmise volt a Bazilikában. Az emlékmise idén Boldog Mária Merkert, a Szent Erzsébet Nővérek Kongregációjának társalapítója és első rendfőnöke tiszteletére volt...
 

 


Kuklay Antal

      

A liturgiát a helyi plébános Kecsés Attila atya celebrálta. Beszédében megemlékezett a rendalapítóról, és a hallgatóság elé állította példaképként. Mária Merkert szívében égett az Isten utáni vágy, s a felebaráti szeretet. A 19. század elején az iparosod Szilézia Nysa városkájában is szembetűnővé vált a nyomorgó munkások, bányászok nincstelensége, kiszolgáltatottsága. A szegények lázadása Európa szerte forradalmak kirobbanásához vezet. Az európai történelemben ez a népek tavasza. Mária Merkert és nővére valamint két másik fiatal nysai nő a lélek forradalmát élték szelíden és máig ható eredményességgel. 1842 szeptember 27-én megalapítják a Szent Ezsébet Nővérek kongregációját A szegények gondozását vállalták élethivatásként. Ezt hatalmas odaadással tették úgy, ahogyan azt tette Árpád-házi Szent Erzsébet is.

Korábban, 2008-ban a városba látogató nővérek hozták azt a Mária Merkert ereklyét mellyel a szentmise végén a plébános áldást osztott a jelenlévőknek. Szavaiban megemlítette, hogy ez volt a kezdet, s "ennek" az ereklyének a nyomában Sárospatakon 2011 májusában letelepedtek Szent Erzsébet nővérei.

Az első nap záró programjaként Kuklay Antal nyugalmazott kanonok atya Szent Erzsébet hite címmel tartott előadást az egybegyűlteknek a Szent Erzsébet Házban. Tóni atyától megszokottan egy precízen átgondolt, felépített gondolatmenetbe kapcsolódhatott be a közönség. Árpád-házi Szent Erzsébet életszakaszain, tettein keresztül vezetett végig, s tárta fel a misztikus személy sajátosságait, akinek a jelenlétében az egyén maga is képes a szentté válásra.


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2012.11.19./

 

Üzemlátogatások

 

               
                                                                                         

 


 

      

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 8. osztályos tanulói a Munkaügyi Központ szervezésében üzemlátogatásokon vettek részt a Geo-Milk Kft. szarvasmarhatelepén, a Pataki Kerámia Kft.-nél és a Norpan Sütőipari Kft.-nél. A tanulók az üzemlátogatások alkalmával megismerkedhettek az adott cégek munkakörülményeivel és a munkafolyamatokkal...

Ezek a látogatások segítik a fiatalokat a pályaválasztásban. Diákjaink érdeklődve fordultak kérdéseikkel a vállalatok képviselőihez, majd élményekkel gazdagodva, mosollyal az arcukon tértek vissza iskolánkba.


 


 

További fotók >>>

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2012.11.19./

 

Ülésezett a Magyar Comenius Társaság

 

               
                                                                                         

A Miskolci Egyetem Comeinus Tanítóképző Főiskolai Karán tartott felolvasó ülést a Magyar Comenius Társaság, amelyen a Társaság tagjain kívül Comenius kutatók és a legendás pedagógus tisztelői, köztük sok tanítóképzős hallgató vett részt. Dr. Földy Ferenc, a Társaság elnöke elmondta, hogy Comenius azért érdekes még ma is, mert emberként és tudósként is sokrétű volt, így munkássága is szerteágazó…
 

 


 Dr. Földy Ferenc

      

Ő nemcsak pedagógus, hanem teológus és filozófus, tehát egy polihisztorként működő világhíresség volt akinek a gondolatai olyan széleskörűek - mint ahogy itt hallottuk - hogy mindig van meríteni valónk a comeniusi gondolatokból.

Comenius az 1600-as évek második felében a Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszony által biztosított anyagi feltételekkel, és kutatói szabadsággal lefektette a mai pedagógia alapjait. Ennek az örökségnek és eszmének az ápolásával, kutatásával foglalkozik a Magyar Comenius Társaság, amely megalakulása óta már a 26. tudományos felolvasó ülését tartotta.

Comenius munkássága és kutatásai folyamatosan témát adnak a mai oktatáspolitikában is. Éppen ezért is fontos, hogy bővüljön és fiatalodjon a Comenius Társaság, hogy legyen aki gondozza Comenius örökségét, hangzott el a tudományos ülésen.

Sárospataki vonatkozások továbbá (szerk.):
”Lorántffy Zsuzsanna és fia, Rákóczi Zsigmond meghívására 1650-ben Magyarországra érkezett. Comenius a sárospataki református kollégiumban is tanított. A város máig őrzi emlékét, a tanítóképző főiskola ma az ő nevét viseli (Comenius Tanítóképző Főiskola, 2000-től Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar). Itt írta meg két igen fontos művét, a „Schola Ludus” (Az iskola mint játékszín) és az „Orbis sensualium Pictus” (A látható világ képekben) című műveket. Ez utóbbi több nyelven számtalan kiadást ért meg, még 1842-ben is kiadták, hogy a kisdiákok abból szerezzenek átfogó, életközeli ismereteket a világról.” (Wikipédia)

Tanítása színhelyén, a Sárospataki Református Kollégium falán emléktábla található, amelyen Comenius neve eredeti, születéskori formájában SZEGES JÁNOS-ként van feliratozva. Comenius szüleinek magyar származását -egyéb források mellett - egy művéhez írott saját kezű dedikációra alapozzák:
”A család eredeti nevét egy kézzel írt dedikáció tervezetben fedezték fel az 1960-as években, amikor Comenius "Clamores Eliae" munkája a 2. világháború viszontagságai után újra előkerült. A dedikáció szövege: "Kedves szülőhazámnak, Morvaországnak, hűséges fiai egyike: Jan Amos Szeges Nivnicky, apja neve után Komensky". A "Clamores Eliae" Milada Blekastad német nyelvű disszertációja révén lett ismert.” (Wikipédia)


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2012.11.18./

 

„Magyar szív” címmel készül film a lengyel menekültek fogadásáról

 

               
                                                                                         

Mint ahogy mi soha nem feledjük, hogy a lengyelek menedéket adtak Rákóczinak, Ők ugyan úgy nem engedik feledésbe merülni, hogy a II. Világháború idején menedéket adtunk a menekültjeiknek. Még mindig gyűjtik a dokumentumokat és találnak is újabbakat. A tavaly bemutatott könyv után már újabb telt meg fotókkal és visszaemlékezésekkel, amit szintén bemutatott Sárospatakon szerzője Grzegorz Lubczyk, volt lengyel nagykövet, aki ezúttal is lelkesen beszélt a legendás lengyel-magyar barátságról…
 

 


Grzegorz Lubczyk


Zbigniew Ungeheuer


Sikora Attila

      

Nincs olyan magyar város, ahol ne lenne fontos, hogy mi történt a II. Világháborúban a lengyel menekültekkel Magyarországon, mert a magyar-lengyel 1000 éves kapcsolatokban az az időszak olyan különös és olyan tiszteletre méltó, hogy erről mindig, mindenhol beszélni kell.
Ez a 2. kötet magyarországi bemutatója, Sárváron, Nagykanizsán, Zalaegerszegen és természetesen Budapesten is volt már. A második kötet kicsit más, mint az első volt. Az első elsősorban történeti áttekintése volt annak a korszaknak, amikor 1939-ben Magyarországra érkezett egy 120 ezer fős lengyel menekültáradat, és tart egészen addig, amíg 1944-45-ben hazatértek.
A második kötetben az elsőhöz hasonlóan több mint 600 eredeti és soha nem közölt fotó van. Emellett ennek a könyvnek, az az érdekessége, hogy elsősorban az egyéni sorsok, az egyes embereknek a sorsán keresztül mutatjuk be a lengyel menekültek magyarországi sorsát.

Szerencsére nagyon sok anyagot sikerült összegyűjtenünk és így született meg a második kötet. Legnagyobb anyaga, az úgynevezett sárvári kincs, amit mi így neveztünk el, mivel a sárvári Nádasdy múzeum pincéjében fedeztük fel.
Amíg az első kötet fotóanyagának a gerince az idősebb Antall József hagyatékából származik, addig a második kötetnek a gerincét az ominózus sárvári kincs adja.
Ez nem csak a sárvári táborról szól, hanem a szomszédos zalai táborokról is, hiszen itt volt a gyülekező helye azoknak a katonáknak, akik aztán elhagyták az országot és csatlakoztak a lengyel hadsereghez.
A második kötetben külön fejezetet szenteltünk Balogh Zoltán ezredesnek, akiről már van szó az első kötetben is, de úgy éreztük, hogy nem kellőképpen emeltük ki az ő szerepét, az ő személyét. Ő volt ugyanis a lengyel menekült katonáknak a magyarországi „védőszentje”.

A második kötetben örömünkre Sárospatak is újra szerepel, s ez önmagában is okot ad arra, hogy Sárospatakra is elhoztuk a második könyvet. Olvasható benne Benke Károlyné – Ilonka néni - családjáról, valamint szerepel benne a Dávid Sándor családjától kapott anyag, a karácsonyfadísz - amit lengyel katonák készítettek, s amit Dávid úr az első könyvbemutatóra hozott magával – néhány értékes fotó és még egy festmény is, amit hálából hagytak itt a lengyelek.

A két album alapján készítettünk egy filmet is, aminek a címe „Magyar szív”. Ennek még csak a lengyel változata van kész és most, a magyar nemzeti ünnepen október 23-án volt a bemutatója. Ezen részt vettek többen azok közül is, akik a filmben szerepelnek, ők élő tanúi ezeknek az eseményeknek. Az ő elérzékenyülésükből is lehetett látni, hogy mennyire fontos ez az emlék. Ez a barátság nemcsak a két nép történetében, hanem személyek életében is különleges.
Engedjék meg, hogy kihasználjam ezt az alkalmat, és felhívással forduljak Sárospatak és környéke lakóihoz, hogyha bármit találnak otthon a fiókok alján ebből az időszakból, juttassák el hozzánk, mert készül az Emlékezés 3. kötete…

A könyvbemutatón részt vett Zbigniew Ungeheuer, a krosnói Portius Társaság elnöke is, akinek nagy érdemei vannak, a testvérvárosi kapcsolatok ápolásában. Hozzászólásában megerősítette a két nép évezredes barátságát, s emlékeztettet arra, hogy a borkereskedelem is egy sikeres együttműködése volt a két nép, s azon belül Krosno és Sárospatak között.

Erre is reagált köszöntőjében Sikora Attila alpolgármester, aki elmondta, hogy a két nép évezredes kapcsolatában voltak jó és kevésbé jó dolgok, de a borkereskedelem egyértelműen a kellemes emlékeket erősítette. Foglalkoznunk kell viszont a szomorúbb dolgokkal is, hiszen azok is részei közös történelmünknek.
Az alpolgármester megköszönte Zbigniew úrnak amit a városaink barátságáért tesz, ami már messze túl mutat a bor kereskedelmén, sokkal inkább a kulturális kapcsolatok felé nőtte ki magát, Grzegorz Lubczyk nagykövet úrnak pedig a 2. könyvet, amiben a két nép kölcsönös, egymás segítésének egy szép példáját dolgozta fel.


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2012.11.18./

 

Megtagadva

 

               
                                                                                         

A Sárospataki Irodalmi Olvasókör novemberi összejövetelén Kováts Judit: Megtagadva c. legújabb kötetét ismerhették meg a jelenlévők. A program nyitányaként a könyv témájához szorosan kapcsolódó vágatlan,kevésbé ismert filmkockák a II. világháború borzalmas eseményeit idézték. Ezután nagy érdeklődés kísérte a rendkívül szimpatikus írónő bemutatkozását, a dialógust a nálunk is nagy tiszteletnek, népszerűségnek örvendő Dr.Kováts Dániel, a sárospataki Tanítóképző Főiskola ny. tanára, kiváló irodalomtörténész vezette - számolt be Halász Magdolna...
 

 


Kováts Judit

      

Megtudhattuk,hogy a tudományos fokozattal és történész-levéltáros diplomával rendelkező Kováts Judit, a sátoraljaújhelyi Levéltár munkatársa is volt, aztán Nyíregyházára került. A kedves családjával jelenleg is ott él és alkot, a Feliciter Kiadó vezetője. A kutatási területe, a 19.század - és a reformkor történelme, a hadtörténet és a katonai térképészet. Számos szakkönyv, tanulmány, folyóiratcikk ennek bizonyítéka. Irodalmi folyóiratokban elbeszélései,novellái, tárcái is fellelhetők, a különféle portálokon is jelennek meg munkái.

A regénye megírását többéves kutatómunka előzte meg. Felkereste a környezetében még élő, a II. világháború borzalmait átélő személyeket, interjút készített velük a frontról, a megszállásról, a harcokról, a bujkálásokról, a menekülésekről, és sokan vallottak az évtizedeken keresztül magukban hordozott, elhallgatott titkokról,sebekről is. A Megtagadva c. könyv valóságos események,tények ismeretében mutatja be egy nyíregyházi érettségiző diáklány, Somlyói Anna szép reményekkel,igaz szerelemmel induló életét ,felhőtlen boldogságát, mindezt a II. világháború kegyetlen eseményei teljesen megváltoztatták, darabokra törték,és egy nála húsz évvel idősebb férfival,szerelem nélkül élte le az életét. „ Az író csak láttatja az eseményeket,mintegy elénk tárja a valóságot,de a tanulságot nekünk kell levonni.”
A formai megjelenítésében, tartalmában is különleges,olvasmányos kötet„ a múlttal való szigorú szembenézésre sarkall,… „. és minden nemzedéknek ajánlható. Az összejövetel a kötet dedikálásával zárult.

Szívből gratulálunk Kováts Judit írónőnek, és hálásan köszönjük Dr Kováts Dániel tanár úr szíves közreműködését. A sokszínű tevékenységükhöz jó egészséget, további elismerést,sikert kívánunk.


Halász Magdolna


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2012.11.18./

 

Magyar Nyelv Napja

 

               
                                                                                         

Az Országgyűlés 2011-ben egyhangú döntéssel a magyar nyelv hivatalossá tételének napját, november 13-át a Magyar Nyelv Napjává nyilvánította. A Református Kollégium Gimnáziumában sokszínű volt ez a nap, sportos szóhasználattal élve tömegsport és élsport, csapatjáték és egyéni szám egyaránt helyet kapott. A reggeli áhítaton Szabó Árpád vallástanár szolgált - számolt be Sinkóné Tóth Zsuzsanna...
 

 


 

      

A napi ige, a Zákeus története különleges hangsúlyt kapott azzal, hogy a szó és tett összefüggéseiről hallottunk. Délelőtt a nyelvművelő kampány befejezéseként nyelvvédő kommandósok járták a folyosókat, a kérdéseikre kapott helyes válaszokat jutalmazták, így lehetett édes a nyelve konkrétan is a nyelvhasználatra ügyelőknek. A nagyszünetben a 12. A sok vidám nyelveléssel szórakoztatták az iskola közösségét. Azt is szemléltették, hogy a metakommunikáció mennyire fontos az üzenet átadásában. A program közös memoritertanulással zárult.

Délután a Szép magyar beszéd verseny iskolai fordulójára került sor. A felolvasandó kötelező szöveg azt is figyelmünkbe ajánlotta, hogy az anyanyelvvel való foglalatoskodás éltető erő, igazolásul azt is megtudtuk, hogy jelentős számban vannak idős, 90 év körüli nyelvészek. Este – elfogadva A Művelődés Háza és Könyvtára meghívását – bekapcsolódtunk az Újbástya Rendezvénycentrumban zajló Beszéljünk magyarul! című ismeretterjesztő-szórakoztató programba. Megtapasztaltuk egész nap, hogy a nyelv birtoklását közösségben kell megélni.


 


 

További fotók >>>

Református Kollégium Gimnáziuma
/2012.11.17./

 

Énekverseny katolikus iskolában

 

               
                                                                                         

2012. november 14-én 14 órától a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában házi énekversenyen 29 tanuló vett részt. Nagyon sok szép produkciót hallhattunk a gyerekektől...
 

 


 

      

A zsűri döntése alapján a következő eredmények születtek:
I. korcsoport (1-2. osztály)
I. helyezett: Fekete Gyöngy
II. helyezett: Czibik Abigél
III. helyezett: Petró József Adrián
Külön díj: Vinnai Panna

II. korcsoport (3-4. osztály)
I. helyezett: Budai Dzsenifer Karolina
II. helyezett: Budai Tünde
III. helyezett: Gulyás Amanda
III. helyezett: Vismeg Zsombor Vajk
Külön díj: Czető Mónika, Kántor Kincső, Soltész Tamás

III. korcsoport (5-6. osztály)
Németh Darinka Barbara
Somosi Boglárka

Felkésztő pedagógusok: Kecskeméthy Károlyné, Kissné Murányi Andrea, Szabó Andrásné, Fekete Csaba. A zsűri elnöke: Kasza László volt.


 


 

További fotók >>>

Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola
/2012.11.17./

 

Szentnegyedben lesz a város karácsonyfája

 

               
                                                                                         

A havi rendszerességgel megtartott intézményvezetői értekezletre került most sor itt a Polgármesteri Hivatal dísztermében. A legfontosabb témánk a 2013. január 1-jétől életbe lépő változás volt, ezzel kapcsolatban tájékoztattuk az intézmények vezetőit, hiszen mint tudjuk, hogy az oktatási intézményeket - az óvodák kivételével - január 1-jétől az állam fogja átvállalni, és fenntartani – kezdte beszámolóját az intézményvezetői értekezletről Aros János polgármester…
 

 


Aros János

      

Sárospatak Város Önkormányzata már bejelentette, hogy a működtetést nem kívánja abban a formában - évi 136 millió Ft-ért - üzemeltetni és működtetni. Tehát erről, amit tudunk, kabinetiroda-vezető úr segítségével - hiszen ő kapja meg tankerület vezetői kinevezést december 1-jével - tájékoztattuk az intézmények vezetőjét.
Azt már látjuk, hogy 17 intézmény fog tartoznia tankerülethez, azok az intézmények, amelyek jelenleg a kistérségi településeken - jövőre ugye már járási településeken - találhatóak. Ezek koordinálásáért, működésükért lesz felelős a tankerület vezetője, ők a sárospataki tankerületbe fognak tarozni és Donkó József lesz a vezetője.

Kissé szokatlan módon meghívást kapott erre az intézményvezetői értekezletre most a Református Kollégium Gimnáziumának az igazgatónője is, akit nagy szeretettel láttunk. Ő olyan fontos teendőre hívta fel a figyelmet és kaptunk meghívást általa, amely nemcsak az ő részvételüket igényli, hanem valamennyi sárospataki lakosnak a gondosságát is. Ez pedig a jövőre 135. évét ünneplő iskolakerti tornacsarnok felújítására szervezett programsorozat előkészítése.

Ezen kívül az előttünk lévő néhány hét programjairól folytattunk eszmecserét és beszéltük meg elsősorban a karácsony körüli teendőinket valamennyi intézményünkben. Szó volt az Adventről, a város karácsonyfáját most a Szentnegyedben szeretnénk felállatni.


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2012.11.17./

 

Tájékoztatás az irodavezetői értekezleten elhangzottakról

 

               
                                                                                         

Megtartottuk a havonta szokásos irodavezetői értekezletet, melynek fő napirendje most is a hó végi képviselő-testületi ülés előkészítése volt. Először a munkatervben szereplő napirendi pontok előkészítéséről tárgyaltunk, amelyekhez az időközben jelentkező aktuális kérdések jöttek még hozzá – kezdte beszámolóját az irodavezetői értekezletről a jegyzői feladatokat ellátó Dankóné Gál Terézia, a jegyzői iroda vezetője…
 

 


Dankóné Gál Terézia

      

A munkaterv szerinti napirendi pontok közül kiemelném, a Sárospatak Város Önkormányzatnak 2013. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést. Ugyancsak pénzügyi témájú napirendi pont lesz a testületi ülésen egy tájékoztató az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének ľ-ed éves végrehajtásáról.

A továbbiakban szerepel a Zemplén Vízmű Kft 2012. évi tevékenységéről szóló előterjesztés, a hitelfelvétellel kapcsolatos előterjesztés, 2013. évi mederhasználati díj megállapításáról szóló előterjesztés, valamint egy tájékoztatót hallhatunk még a szilárd kommunális hulladékgyűjtését végző közszolgáltató szervezet közbeszerzési eljárás keretében történő kiválasztási eljárásáról.
Az egyéb aktuális kérdések között mostanában havonta visszatérően szó esik a járási hivatal, a tankerületek megalapításával kapcsolatos aktuális feladatokról.

Továbbá, polgármester úr tájékoztatást adott a többcélú kistérségi társulásnál történő változásokról, elsősorban arról, hogy 2012. december 31-én megszűnik a munkaszervezet. Ezzel kapcsolatosan a társulás vagyonának átvételével kapcsolatos feladatok ellátásáról, ill. illetve arról tájékoztatott, hogy a társulás egyes feladatai, így a belső ellenőrzés és a központi ügyelet továbbra is működne, ill. megmaradna.
Ezen túl beszéltünk még aktuális feladatokról, így decemberben, az ünnepek körüli munkarendről is, amit a honlapon már közzé tettünk.


 


 

További fotók>>> 

Törő Gábor
/2012.11.16./

 

Lengyel,Magyar,két jó barát…

 

               
                                                                                         

2012. november 11-én a lengyel és a magyar nép közösen megemlékezett Budapesten és Varsóban, a nagyvárosokban és vidéken az 1918-ban kikiáltott lengyel függetlenségről. Ennek során Sárospatakon, a Református Kollégiumban is szemtanúi voltunk különböző ezzel kapcsolatos eseményeknek. Már hétfőn (november 12.) 10 órakor a krosnoi Portius Borlovag Társaság ünnepélyesen bemutatott és átadott egy értékes portrét, amely Jegorov kapitányt ábrázolja, aki a kollégiumi könyvtár megőrzéséről gondoskodott 1945-ben - számolt be Vozdvizsenszkij Vagyim A SRG lengyel kulturális koordinátora és a Portus Társaság tagja...  a fotón Zbigniew Ungeheuer, a krosnoi Portus Társaság elnöke
 

 


Zbigniew Ungeheuer

      

Az ajándék egyben egy szimbolikus üzenet lenne azzal kapcsolatban, hogy a Sárospataki Kódex, azaz a 1455. évi Lengyel Biblia visszakerüljön a könyvespolcra a két nép fiatal keresztény kutatói számára. A délutáni rendezvény Tamás Janka 12. E osztályos tanuló film interjújával kezdődött és ahogyan a lengyel tiszteletbeli nagykövet Grzegorz Lubczyk mondta, igen is lélekindító volt azok számára, akik összegyűltek, hogy a Pamiec II., magyarul Emlékezés II. fotóalbumot első kézből megtekintsék. A diákunk egy ismeretlen lengyel család befogadásáról készített riportot a most már 96 éves Ilonka nénivel, Dr. Benke Károly diaetológus, volt pataki diák édesanyjával. A film készítése óta a film bejárta a világhálót, illetve két barát országot is, amelyekről azt a közmondást gyakran hallhatjuk Sárospatakon és Krosnóban egyaránt, a Sárospataki Református Gimnáziumban és a Rymanowi Oktatási Központban idősek és fiatalok között:

"Polak, Węgier, dwa bratanki, I do szabli, i do szklanki. Lengyel, Magyar, két jó barát, Együtt harcol s issza borát."

Azóta egy lengyel néző, Stanislaw Materniak, egy nagy dél-lengyelországi építő cég vezetője és a Portius Társaság tagja, a következőt írja emailjében: "…Gratuluję filmu, który oglądnęliśmy wczoraj, był dla mnie bardzo wzruszający…" (Gratulálok a filmhez, amit tegnap megnéztünk, nagyon megható volt számomra). Janka tele van új tervekkel és egy újabb filmet szeretne készíteni a közeljövőben, amely szintén egy szomszédságunkban történt magyar-lengyel sorsdöntő eseményről fog szólni, azzal a címmel, hogy Karácsonyi üdvözlet Magyarországról. Az emberfeletti segítség, amit a magyar nép nyújtott a lengyel népnek 1939 és 1946 között – ami csak egy csepp a nagy történelmi tengerben, az idejét tekintve -, a mai napig érezhető az élet különböző szintjein.


Vozdvizsenszkij Vagyim


 

További fotók >>>

Református Kollégium Gimnáziuma
/2012.11.16./

 

A szeretet szentje

 

               
                                                                                         

 


Eiben Györgyné

      

A Szent Erzsébet Katolikus Iskola névadójának és védőszentjének emlékére november 14-én elkezdődtek a Szent Erzsébet Napok. A világ szentjei között a legnagyobb tiszteletnek örvendő példakép Szent Erzsébet, akiről XVI. Benedek pápa így írt: „Az egyház igazi szolgáló leánya volt, konkrét tanúságtételével Krisztus szeretetét tette láthatóvá az emberek között.”

A november 14-i A szeretet szentje című kiállítás megnyitóján Eiben Györgyné Marika néni képeit tekinthettük meg. Érdekes előadásban osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel, hogy mit jelent számára Szent Erzsébet élete és példája.

Az ünnepségen elhangzott Szent Erzsébet Himnuszt Pásztor Tamás 4.b osztályos tanuló tolmácsolta. Az iskola kórusának énekéhez bekapcsolódtak az iskola tanulói, pedagógusai is. Az Árpád-házi Szent Erzsébet életéről szóló éneket Kasza László tanár úr zongorán kísérte.


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2012.11.16./

 

Hargitai Zoltán Emléknap volt Sárospatakon

 

               
                                                                                         

1937-et írtak, mikor új tanár érkezett a sárospataki Tanítóképzőbe. Fiatalember volt, évei száma még a 30-at sem érte el. Külseje ápolt volt, de az öltönye kicsit viseltes, amin látszott, hogy nem a legdrágább úri szabó készítette. Mikor az egyik osztályba először lépett be, és megállt a katedránál, a hallgatók felálltak, de egy fiú ülve maradt…
 

 


Hargitai Zoltán


Dr.Surányi Dezső


Becse Tamás


Halász László

      

A tanár nem tette ezt szóvá, bemutatkozott és a legnagyobb nyugalommal kezdte el a tanítást. Mint ahogy az első órán lenni szokott, a tanítandó tantárgyat - esetében a természetrajzot - mutatta be. Magával ragadóan beszélt a természet csodálatos szépségéről, különösen szépen a növényekről, a virágokról, amelyek ezerféleségével áldott meg bennünket a Teremtő – de ha ismerjük őket, egy szép rendszer képe áll össze bennünk. És innentől kezdve már más szemmel nézzük a természetet, már nem csak a színekben gyönyörködünk, de a felfedezés örömét is átéljük, ha ráismerünk, hogy a látott kis virág mely más növényekkel áll rokonságban…

A tantárgy bemutatása hamarosan beszélgetéssé alakult át, amikor arról kezdte faggatni az osztályt, hogy milyen ismeretekkel rendelkeznek a természetet illetően, szoktak-e kirándulni, és gyűjtöttek-e már növényeket? Mindenkit érdeklődve végighallgatott, a diákok az érezték, hogy egyenrangú felnőttként tekint rájuk. Egészen más volt, mint az öreg professzorok, akik eddig tanították őket. Egy idő után a hangulat olyan oldottá vált, hogy már kérdezni is mertek. Legnagyobb csodálkozásukra minden kérdésre tudott válaszolni, ráadásul úgy, hogy mindenki megértette. Az óra végére mindenki úgy érezte, hogy a természettudománnyal fog foglalkozni, mert annál érdekesebb nincs…
A következő órára már érdeklődéssel várták tanár urat, bizonyára megint érdekes dolgokat fog mesélni. Mikor üdvözlésül felálltak, akkor vették észre, hogy egy tanuló hiányzik, aki az imént még köztük volt. Éppen az, aki az első órán nem állt fel. Valaki kiszakadt, hogy megkeresse, hamarosan meg is találta: a wc-ben elbújva sírt, annyira bántotta az előző órai viselkedése...

A tanár Hargitai Zoltán volt, aki a történetet elmesélte, a most 94 éves Dr.Zétényi Elek, aki ebbe az osztályba járt, tehát a híres botanikus tanár tanítványa volt. A Hargitai Zoltán Emléknapra Ő nem tudott eljönni, csak a riportfilmet vetítette le Becse Tamás, aki felkutatta és a visszaemlékezését videóra vette.

Az 2012. november 15-én, Sárospatakon megtartott Hargitai Zoltán Emléknapon több dologra magyarázatot kaptunk Dr.Surányi Dezső Hargitai-kutatótól, a Magyar Tudományos Akadémia doktorától. Az öltöny azért nem volt új, mert a fizetéséből támogatnia kellett otthon maradt 3 testvérét, akiket az édesanyja egyedül nevelt - de Ő egyébként is tudta, hogy az ember értékét nem az öltönye értéke határozza meg. Különben sem lett volna ideje vasalgatni a kitérdelt nadrágot, az Ő ideje drágább volt annál. Mikor a hallgatók reggel felkeltek, Hargitai tanár úr már visszafelé jött valamelyik hegyről, ahol éppen a kutatását végezte. Egyébként is a vasalódeszka – és a szobájában minden – tele volt pakolva szárított növényekkel…

S hogy miért tudott minden kérdésre válaszolni? Mert zseni volt! Ezt a falu papja még kisdiák korában megállapította és javasolta apjának Vinter György csendőr altisztnek és anyjának Sós Máriának, hogy taníttassák. (Nevét később, egyetemista korában magyarosította Hargitaira.) Így kerül a nagykőrösi gimnáziumba, majd a debreceni egyetemre, ahonnan Sárospatakra vezetett az útja. Itt 7 pályázó közül választotta ki a Tiszánineni Református Egyházkerület Sárospataki Tanítóképzőjének igazgató tanácsa, hiszen ekkor már kutatási eredményei is voltak, az egyetemről vissza járt Nagykőrösre, folytatni a Kőrös növényvilágának tanulmányozását, amit már középiskolás korában elkezdett.

A sárospataki Hargitai Emléknapnak maradandó emléke is maradt: egy kő a kutató nevével, a rajongásig szertett Mandulás-hegyen, ami növényvilágának feltárása első pataki munkája volt -  ezt a Long-erdő és a Sátor-hegy flórájának feldolgozása követte.
Az impozáns kő az előhegy csúcsa közelében, onnan néhány lépésnyire Patak felé található, ahonnan a botanikus a növény-együttes vizsgálatából felegyenesedve annyiszor tekinthetett le a városra, vagy pihentette meg szemét a Bodrogköz síkságán, Tokaj-hegyalja szőlőhegyein, vagy az onnan északra lévő Sátor-hegyen, ahová mikroszkópjával gyakran el is látogatott.

A pataki Hargitai tisztelők örömmel látták Surányi professzor arcán az elégedettséget, hogy a fiatalon elhunyt botanikusnak ilyen méltó emlékhelyet találtak, ami állítani sem kellett, hiszen a Hargitai által annyira szeretett Természet állította. Az őszi napfény beragyogta Mandulás-hegyet, de a tudat, hogy ennek a rendkívüli szorgalmú és tehetségű fiatalembernek értelmetlenül kellett meghalnia, mégis árnyékot vetett a kellemesen eltöltött órákra.

Hargitai életből részleteket professzor úr előadásán hallhattuk, amire a Református Gimnáziumban megrendezett kiállítás megtekintése után, a Tanítóképző Főiskolai Kar épületében került sor, ahol annak idején dolgozott. Sárospatakról 1941-ben Kolozsvárra ment, ott kapta meg a behívót 1944-ben. A visszavonulás során csapata amerikai fogságba esett, ahol hastífuszban halt meg 33 éves korában. Surányi Dezső korábban segédkezett a német katonák Magyarországon eltemetett földi maradványainak felkutatásában, amiért cserébe azt kérte a németektől, hogy keressék meg Hargita Zoltánt. Rövidesen meg is kapta a választ: Passauban, a hadifogoly temetőben nyugszik egy társával közös sírban.

Köszönet Hargitai tanár úr sárospataki tisztelőinek - köztük Halász László gimnáziumi tanárnak -, hogy születésének 100. évfordulója alkalmából emlékeztek rá. Mindenki addig él, amíg emlékeznek rá, tartja a mondás. Ha ilyen fiatalon, értelmetlenül kellett meghalnia, éljen sokáig az emlékezetben!

Köszönet Dr. Surányi Dezső professzor úrnak, aki Nagykőrösről utazott ide, hogy együtt emlékezhessünk, és nem utolsó sorban Becse Tamás operatőrnek, aki természetfilmjei készítése közben „megtalálta” Hargitait és emléke ápolását a kezébe vette.


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2012.11.15./

 

Folytatódik a főutcán a homlokzat felújítás

 

               
                                                                                         

Egy önkormányzati tulajdonú épület mellett egy ÁFÉSZ épületnek is megújult a homlokzata a főutcán egy pályázati projekt nyomán. Ez azt jelenti, hogy mindkét konstrukció működőképes, jöhetnek a következő épületek. Egyed Attila, a munka vezetője elmondta, hogy újabb három épület már ki van szemelve, de azok felújítására már csak tavasszal fog sor kerülni…
 

 


Egyed Attila


Aros János


Erdős Tamás

      

Homlokzat-felújítási programunkat a TÁMOP 2011. Szociális foglalkoztatási projekt a kistérségben című pályázatra alapoztuk, mivel ezzel nyertük a munkabérre pénzt, ezek a kollégák végzik a felújításokat. Ez egy kétéves projekt, melynek az első felében az oktatást tartottunk, a második felében pedig már a tényleges munka folyik és ezek az emberek - a karbantartó brigád - mindannyian OKJ-s vizsgát tettek, miután elvégezték ezt a tanfolyamot, így azt mondhatjuk, hogy szakemberek végzik ezeket a munkálatokat az én irányításommal.

Egyébként összesen 4 brigádból áll a csapat, a karbantartók, az apríték kezelők, a kert- és szőlőművelők, valamint a takarítóbrigád. A felújításokat augusztusban kezdtük el, és szeptember elejére elkészült a Rákóczi u. 17. számú ház homlokzata. Nagy odafigyeléssel végeztük a munkát, teljes vakolatleszedéssel, és nyílászáró festéssel folytak a munkálatok.

Azóta elkészült a mellette lévő 15. számú épület homlokzata is. Megállapodtunk a tulajdonos ÁFÉSZ-szel, hogy az anyagot állják, mi pedig megcsináljuk ennek az ingatlannak a homlokzatát is, ezzel is szebbé téve Sárospatak belvárosát.
Jövőre a START munkaprogramon keresztül próbálunk pályázni és reméljük, hogy pozitív elbírálása lesz, ugyanis lehet látni, hogy ezeknek az embereknek igenis jó munkájuk van, és odafigyeléssel tudnak hasznos munkát végezni a városnak és az országnak.

Két évvel ezelőtt több sárospataki lakos is kérte, hogy valamit kezdjünk a főutcán lévő homlokzatokkal, hiszen ezeknek az állapota nem méltó Sárospatakhoz. Örömmel jelenthetjük, hogy elkészültek a főutca első homlokzatai. A szándék már korábban is megvolt, de most egy projekt lehetőséget is adott hozzá – tette hozzá Aros János polgármester…

Ennek a projektnek a keretén belül munkabérre pályáztunk, és az így alkalmazott dolgozók adták a munkaerőt. Az anyagköltséget pedig annak arányában számítottuk ki, hogy éppen ebben a Rákóczi 17. alatt található ingatlanban hány önkormányzati, és hány magántulajdonú lakás volt. Ezt úgynevezett mintaként szerettük volna bemutatni a pataki lakosoknak, hogy ebben a konstrukcióban lett lehetőség felújítani a homlokzatokat. Ez sok mindenkinek megtetszett, és látható, hogy folytatódik a projektünk, hiszen a mellettünk lévő ÁFÉSZ épület tulajdonosai is fogadó készek voltak erre.
Ez a projekt csak januárig tart, de beadtuk startmunka program keretén belül újabb 20 főnek az alkalmazására a pályázatunkat, a kérelmüket. Nagyon bízunk benne, hogy mivel látszik, hogy igény van rá és látszik, hogy milyen szép munkát végeztek az alkalmazottak, hogy jövőre tudjuk majd folytatni a projektet.

Erdős Tamás a projekt vezetője szintén elégedett a látott eredménnyel:
Azt hiszem, hogy minden dicséretet megérdemel a csapat, különösképpen az épület-karbantartókról beszélek, hiszen a felújított épület olyan esztétikai élményt nyújt, ami azt is jelentheti mindenki számára, hogy képzésen elsajátított ismeretek eredményesek, láthatóan képesek elvégezni a munkájukat. Tegyünk említést a többi munkacsoportról is, hiszen az apríték kezelők munkájának az eredményét a Kommunális Szervezet udvarán lehet látni, hiszen több éves fűtőanyag apríték lett már legyártva a munkatársaink által.
A kertész és szőlőművelők jelenleg is munkatapasztalat szerzést végeznek, akik a környező szőlőterületeken, ill. parkok építésével, kertek gazdálkodásával foglalkoznak.
A takarítóbrigád a közszférában a közintézmények keretei között végzi a hónapok óta a tevékenységét. A projekt január 31-én zárul


 


 

Cziczer Katalin
/2012.11.15./

 

Meseautó című zenés vígjáték a színházban

 

               
                                                                                         

A Művelődés Háza és Könyvtára megkezdte a jegyárusítást a november 27-én 19 órakor kezdődő Dr. Vitéz Miklós-Vadnai László: MESEAUTÓ című zenés vígjátékra, mely a budapesti Körúti Színház előadásában kerül bemutatásra...
 

 


 

      

A darabban az üzleti életben sikeres, de magánéletében boldogtalan bankvezér beleszeret az egyik alkalmazottjába. Titokban egy autót ajándékoz neki, és még sofőrnek is elszegődik mellé, csak, hogy kiderítse, a lány önmagáért szereti-e. Természetesen jelen van a főnökébe szerelmes titkárnő és a mindent megbonyolító Halmos úr, akitől a film legismertebb mondatait hallhatjuk: „Belenyomja a párnába, nem kefélni; egy a párna, egy a részvény, egy lehelet, egy a részvény”, vagy: „Ez nem a mi Szűcsünk, ez egészen más Szűcs. Mit sütsz, kis szűcs, sós húst sütsz, kis szűcs?”

A jelenetekben filmbélinél sokkal komolyabb szerepet kap Vera barátnője, Sárika, és Szűcs barátja, Péterffy is. Hogy a darab pergőbb és izgalmasabb legyen, feltűnik néhány új szereplő is: a vezérigazgatót ideiglenesen helyettesítő Pista sofőr, két „zseniális” magándetektív és két „szenzációs recepciós”. Ők gondoskodnak arról, hogy aztán Lillafüreden a fináléban minden a helyére kerüljön.

A Meseautó minden idők egyik legsikeresebb magyar filmje, mely egy új filmtörténeti korszakot nyitott meg 1934-es bemutatásakor. Az előadást tizenhat eredeti hangulatú, de a darabhoz komponált slágerrel tették teljessé, így egy hamisítatlan, békebeli zenés vígjátékot láthatnak a kedves nézők.

Szereplők:
Szűcs János, vezérigazgató: Fila Balázs
Halmos Aladár, irattárvezető: Tahi-Tóth László
Kerekes Anna, Szűcs titkárnője: Vándor Éva
Kovács Vera, banki alkalmazott: Kovalik Ági
Márkus Sára, banki alkalmazott: Gyebnár Csekka
Péterffy Balázs, autószalon-tulajdonos: Pecsenyiczki Balázs
Pista, sofőr: Király Adrián
Dr. Sas, magándetektív: Lipták Péter
Dr. Vas, magándetektív: Oroszi Tamás
Pincér: Angyal Anita
Recepciós: Blasovszky Ákos
Dr. Vitéz Miklós és Vadnai László forgatókönyvéből írta: Galambos Zoltán
Dramaturg, dalszöveg: Selmeczi Tibor, Csík Csaba
Koreográfus: L. Nyurga Ferenc
Díszlet: Ábrahám Péter
Jelmez: PLATHÓ
Zene: Turcsán András
Rendezőasszisztens: Kántás Éva
Rendező: Galambos Zoltán

Belépődíj: elővételben 2200 Ft az előadás napján 2500 Ft


 


 

Törő Gábor
/2012.11.15./

 

Újra Szent Erzsébet Kupa

 

               
                                                                                         

 


Gönczy Zoltán

      

Idén november 24-25-én tizenkettedik alkalommal kerül megrendezésre a Szent Erzsébet Kupa Nemzetközi Teremlabdarúgó Torna (korábban Árvay-Kupa). Két nap alatt, két helyszínen, öt korcsoportban összesen 25 csapat méri össze felkészültségét. A résztvevő csapatok 8 különböző településről jönnek, két csapat Lengyelországból érkezik.

Az I., II. III. és IV. korcsoportos fiú csapatokon kívül természetesen a lány torna is szerepel a programban – hívja fel az érdeklődők figyelmét Gönczy Zoltán szervező...

Támogatók: Bodrog Welness Szállodaés Tengerszem Kemping, Ajtai és Társa Kft., Ristorante Collegno Pizzéria, Leporello 2005. Kft.


 


 


Cziczer Katalin
/2012.11.12./

 

A kilencvenéves Schweitzer Józsefet köszöntötték Sárospatakon

 

               
                                                                                         

A Szentírás arra tanít bennünket, hogy hálával áldozzunk Istennek – emlékeztetett igehirdetésében Dr. Schweitzer József nyugalmazott országos főrabbi, akit 90. születésnapja alkalmából köszöntöttek a Sárospataki Református Teológiai Akadémián. Az intézmény tiszteletbeli tanára kiemelte: az egyházak és a magyar nemzet jövője azon múlik, hogy az ifjúság milyen lélekkel fordul Istenhez...
 

 


Schweitzer József

      

Ne legyetek olyanok, mint a szolgák, akik a bér reményében cselekszenek, hanem cselekedjetek az Isten dicsőségére, és felebarátaitok javára! – hangsúlyozta a Széchenyi-díjas tudós csütörtökön Sárospatakon. – Abban a megtiszteltetésben van részem, hogy az ősi és világhírű teológia ifjúságához, tanítványaihoz szólhatok. Azt mondhatom, hogy az intézmény szent hagyományai szerint gondoljatok arra, hogy a felebaráti szeretet minden emberre vonatkozó! – fogalmazott.

Mint Schweitzer József az Európa Rádiónak elmondta, nagyon fontos, hogy úgy képezzék a leendő teológusokat, hogy azok minden emberben az Isten arcának hordozóját lássák, és hasznukra legyenek a társadalomnak. „A Bodrog-parti teológia meghatározó szerepet tölt be a lelkészek képzésében, mert minden emberre kiterjedő demokratikus gondolkodását egybeköti a saját rendíthetetlen vallomásával” – emelte ki a nyugalmazott főrabbi.

Az, hogy most itt vagyunk annak a kapcsolatnak a következménye, melyről az egész Szentírás beszél – mondta köszöntőjében Enghy Sándor. Az Akadémia rektora köszönetét és háláját fejezte ki a főrabbinak azért, hogy partner volt abban, hogy az áldások kézzel foghatóvá váljanak az intézményben.

Schweitzer József 90. születésnapja alkalmából az Akadémia tanulmánykötetet jelentetett meg. „Ez a füzet azt az egészséges tanítást hirdeti, melyre szeretnénk a teológus ifjúságot nevelni; amely arról az Istenről szól, aki áldásra teremtette a világot.” A több mint százoldalas kiadvány főként ószövetségi tanulmányokat tartalmaz, melyben az intézmény oktatói - Börzsönyi József, Enghy Sándor, Fodor Ferenc, Fodorné Nagy Sarolta, Szathmáry Béla, Schweitzer Gábor, és Frank Sawyer - saját kutatásaikat adják közre.


 


 

További fotók >>>

tirek.hu
/2012.11.14./

 

Csapatépítő tréningen vettek részt a Rákóczi Iskola dolgozói

 

               
                                                                                         

Mi, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola pedagógusai nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek hétköznapjait különleges, a mindennapoktól eltérő tevékenységek, a személyiséget és a közösségi összetartozást építő élmények egészítsék ki. De ugyanilyen fontos ez a felnőtteknek is. Iskolánk Közalkalmazotti Tanácsa évek óta színes, változatos programok szervezésével biztosítja iskolánk dolgozóinak a kikapcsolódást és a feltöltődést. Gyalogtúrák, kerékpártúrák, buszos kirándulások, szalonnasütések, tartalmas és jókedvű beszélgetések.... sok-sok élményt és örömet adó program - számolt be Szegedi Istvánné igazgatónő...
 

 


Szegedi Istvánné

      

Szeptember közepén sokan vettünk részt a kétnapos kishutai és telkibányai kiránduláson, ahol gyalog jártuk be a gyönyörű környéket. Itt Sontra László kollégánk volt a házigazdánk.

November 10-én tantestületi kiránduláson voltunk Bodrogkeresztúrban és Tokajban. Szerencsések vagyunk, hogy olyan helyen élünk, ahol ennyi szépséget és érdekességet láthatunk. Bodrogkeresztúrt – szeretett szülőfalujaként jól ismerve – iskolánk igazgatója, Szegedi Istvánné, Katika mutatta be. Megnéztük Klapka György emlékművét, a különleges történetű református templomot, a római katolikus templomot, a Faluházat, a Motormúzeumot, és felsétáltunk a bodrogkeresztúri kilátóra. Nagyon szép település.

Tokaj nevezetességei közül először a Paulay Ede Színházat említem, amelyet majdnem szó szerint a pincétől a padlásig járhattunk be. A hegyaljai szőlő- és bor néprajzi kiállítást a Tokaji Múzeumban láttuk, majd megnéztük a város főterén álló Szent István király szobrát is. Lehetőség volt benézni a város központjában tartott Tokaji Libapartyra is.

A finom ebédet, a Toldi Fogadóban borkóstolóval kapcsoltuk össze. Kedves "borkalauzunknak", Bráda Istvánnak, a Tokaji Wine Trust borászának is nagyon örültünk, hiszen a régi eszés kollégáknak egykori tanítványa volt. Ő tartotta a borkóstolót, majd mutatta be a Tokaj határában lévő szőlőfeldolgozót és borászati épületet. Sokan rácsodálkoztunk az új, korszerű technikára itt is!

Sok ismerettel és élménnyel gyarapodtunk ezeken a napokon is. Köszönjük iskolánk vezetésének, a közalkalmazotti tanács tagjainak a szervezést, és köszönjük a támogatást a sárospataki Polgármesteri Hivatalnak, a Tokaji Wine Trust borászának, Bráda Istvánnak.


 


 

További fotók >>>

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2012.11.14./

 

Idén is díjat nyert a virágos Sárospatak

 

               
                                                                                         

Az idén 19. alkalommal került sor a Virágos Magyarországért verseny a meghirdetésére, s az elmúlt héten a díjkiosztására. Sárospatak városa a kezdetektől részt vesz ebben a mozgalomban és évről évre igen szép eredményeket ért el. Büszkén mondhatjuk, hogy nem volt még olyan esztendő a 19 év alatt, amikor valamilyen díjat ne kaptunk volna, s így volt ez az idén is – számolt be az idei eredményről Sikora Attila alpolgármester…
 

 


Sikora Attila

      

Most pénteken került sor a díjátadásra Hévíz városában, ők kapták a fődíjat a város kategóriában, Csopak pedig község kategóriában, Sárospatakot az egyik legelőkelőbb díjjal, a Belügyminisztérium Fődíjával jutalmazták. Nagyon megtisztelő ez számunkra és örömmel tölt el, ami nemcsak az Önkormányzat által fenntartott Kommunális Szervezetet dicséri, hanem a város minden lakója büszke lehet rá, hiszen az egész várost nézték, nemcsak a szervezet által gondozott zöldterületeket.

A zsűri augusztus elején volt itt, melynek tagjai nagy megelégedéssel nézték végig a város köztereit és utcáit, betekintve a kiskertekbe és udvarokra is. Tehát mindenki, aki csak egy tő virágot, vagy egy fát ültetett, büszke lehet rá, és magának érezheti ezt a sikert.
Köszönjük szépen mindenkinek ezt a munkát, amit azért tett, hogy szebb és virágosabb legyen városunk, legyen az akár magánszemély, cégben dolgozó, vagy vállalkozó, hiszen ők is komoly gondot fordítanak a telephelyük-üzletük tisztántartására.
Reméljük, hogy a jövőben is így fog ez folytatódni, köszönjük szépen mindenkinek, aki segített, különösen természetesen a Kommunális Szervezetnek, hiszen ők hivatalból végzik a város szépítését.

Jövőre a jubileumi 20. év következik. Az előttünk álló hosszú tél folyamán kérjük, mindenki tervezze meg a 2013-as esztendő virágosítását saját udvarán, kertjében, erkélyén, hogy még büszkébben mutathassuk városunkat az augusztusban ismét megjelenő zsűrinek.


 


 

További (Tatárka Kata)-fotók >>>

Cziczer Katalin
/2012.11.13./

 

Lakossági fórum volt Bodroghalászban

 

               
                                                                                         

Harmadik alkalommal szervezett Bodroghalász városrészen lakossági fórumot Zérczi László, a 6-os számú választókörzet képviselője. A korábbi fórumokhoz hasonlóan, most is nagy volt az érdeklődés, hiszen majdnem kicsinek bizonyult a református egyházközség imaterme. A helyi lakosokat érdekli Sárospatak és lakókörzetük helyzete, az ottani történések, az előttünk álló feladatok és a felmerülő problémák megoldása – mondta a képviselő…
 

 


Zérczi László


Aros János

      

A fórumon jelen volt Aros János polgármester és Géczi Ágnes, valamint Géczi Ferenc a Zempléni Vízművek képviselőjeként. A jelenlévők elismerték és megköszönték az értük tett intézkedéseket, a körzetben végbement fejlesztéseket, köztük a csapadékelvezetéssel kapcsolatos árkok tisztítását, amely magában foglalta négy utca felújítását, aszfaltozását is. Régi vágya volt ez az ott lakó családoknak.

Mindez, egyben további feladatokat is jelent, amelyekre a jövőben igyekszünk megoldást találni. Megköszönték a lakosok nyugalmát megzavaró, oda költözött család esetében tett intézkedéseket, de őszinte, nyugodt hangnemben kritikáikat is megfogalmazták. A drágának ítélt busz jegyeket (250 Ft egy menetjegy), a magas szemétszállítási díjakat, az egyes helyeken meglévő és zavaró bűzt és többek között a zöldhulladékkal kapcsolatos észrevételeiket. Valamennyi felvetésre megpróbáltunk válaszolni, illetve egy ütemterv alapján vissza fogunk térni a jelenlévők kérdéseire, felvetéseire, szükség esetén tovább fogjuk gondolni azokat.

A lakossági fórumra Aros János polgármester is meghívták, akik dicséretesnek találta a fórumon részvevő lakosok aktivitását…

Ha jól emlékszem, ebben a ciklusban már harmadik lakógyűlés volt, tehát látható, hogy mennyire aktívak az itt lakók. Aktivitásukat többször tapasztaltam már, hiszen ebben a városrészben nagyon figyelnek egymásra az emberek. Tapasztalhattuk ezt két évvel ezelőtt is, amikor a Radvány-patak áradásakor szinte mindenki jött és segített.

Egy rövid, általános városhelyzetet értékelő bevezetővel kezdtem. Értékeltem a város jelenlegi helyzetét, ill. adtam információkat a 2013. január 1-jétől életbe lépő változásokkal kapcsolatban is. Az elhangzott kérdésekre igyekeztünk választ adni képviselő úrral, főleg az útfelújításokkal és a vízelvezetéssel kapcsolatban - ami örök téma – továbbá a szemétdíj mértékének a megállapításával kapcsolatosan voltak kérdések. A kérdések nagy részére válaszolni tudtunk, ill. az ott elhangzott kérésekre vonatkozólag pedig megteszünk mindent annak érdekében, hogy ezek teljesítésre kerüljenek.


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2012.11.13./

 

Gólyabál volt a Comenius Tanítóképző Főiskolai Karon

 

               
                                                                                         

Nyugodtan mondhatom, hogy a mi kari Gólyabálunk egy rendhagyó rendezvény. Az elmúlt két év során sem nem olyanok voltak, mint egy „átlag” gólyabál csak fellépőkkel, műsorokkal, hanem mindegyiknek más-más egyedi témája, hangulata volt. Tavaly például a „Vámpírok bálja”, mely vérfagyasztó érzést teremtett, tavalyelőtt pedig ’80-as évek Amerikája, maffiás, keresztapás stílusban zajlott – kezdte beszámolóját az idei gólyabálról Molnár Gergely, a Diákönkormányzat elnöke…
 

 


Molnár Gergely

      

Idén az országban egyedülállóan a mi karunkon kétnapos ezen rangos esemény. Sajnos az anyagi lehetőségeink nem tette lehetővé, hogy ismét a Highlanderbe rendezzük meg, így 2012. november 8-án Sárospatakon, a karunk gólyabáli hagyományainak megőrzése, továbbadása volt a cél, ahol az elsősök megmutatták mit is tudnak, illetve letették a kari gólyaesküt.

Mint minden évben, idén is átadtuk a Magistra Optima díjat, melyet Stókáné Palkó Mária kapott a több évtizedes kiemelkedő oktatói tevékenységéért, valamint a hallgatókkal ápolt jó kapcsolatáért.

A műsort az Alapfokú Művészeti Iskola gyermek tánccsoportja adta, ami már a nyitótánc során rendkívüli hangulatot varázsolt az egész terembe, majd különféle latin-amerikai táncokban mutatták meg a kicsik tehetségüket. Másnap pedig a Miskolci Egyetemen, a többi hallgatótársunkkal együtt közösen ünnepelhettünk és ismerkedhettünk.


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2012.11.12./

 

Könyvcsomag érkezett a Márai program keretében a könyvtárba

 

               
                                                                                        

Az idén második alkalommal hirdette meg a Nemzeti Kulturális Alap a Márai programot, melynek keretében könyvtárak pályázhattak dokumentum-beszerzésre. 2012-ben A Művelődés Háza és Könyvtára 650.000 Ft értékben nyújtott be pályázatot. Október végén meg is érkezett egy 590.000 Ft értékű szállítmány, és reméljük, hogy a hiányzó dokumentumokat is rövidesen megkapjuk- nyilatkozta Kövér Sándorné...
 

 


Kövér Sándorné

      

Az új könyvek feldolgozását azonnal meg is kezdtük. Az egyeztetés és a beleltározás után elkészítjük a bibliográfiai leírásokat, sokszorosítjuk a cédulákat, majd a műveket rögzítjük a könyvtári adatbázisban, és csak ezután vehetik kézbe őket az olvasóink.
A konkrét köteteket egy 1.000 tételes címlistából lehetett kiválogatni. A válogatásnál ügyeltünk arra, hogy minden olvasócsoportnak szerezzünk be valami ínyencséget.

A gyerekeknek meséskönyveket, ismeretszerző műveket rendeltünk. Nagyon örültünk az új illemtankönyveknek, amelybe például az sms-használat szabályai is bekerültek.
Az ajánlott, és a kötelező irodalom új köteteivel kiválthatjuk a régi, elrongyolódott könyvek egy részét. A néprajzi, pszichológiai, irodalomtörténeti műveket rendszeresen keresik olvasóink, ezekből is több új könyvet szereztünk be. Egy-, és kétnyelvű szótárak beszerzésével elsősorban a diákok munkáját segítjük.

A helyismereti állományt Kazinczy Ferenc, és Makovecz Imre műveivel bővítettük. Az elmúlt évhez hasonlóan, idén is külön kiállítás keretében hívjuk fel látogatóink figyelmét ezekre az értékes művekre. Kézbe vehetik, belelapozhatnak, és a kölcsönözhető könyveket azonnal ki is vehetik.
Kellemes, és hasznos búvárkodást kívánunk!


 


 


Törő Gábor
/2012.11.12./

 

Kossuth Lajos pályaképe

 

               
                                                                                        

A Sárospataki Irodalmi Olvasókör októberi összejövetelén a 210 éve született Kossuth Lajos emlékét idéztük. A program nyitányaként Czabányi Attila főiskolai hallgató kitűnő tolmácsolásában Szeredás László: Kossuth c. költeményét hallgattuk meg. Ezután Oláh Tamás, a sátoraljaújhelyi Magyar Nemzeti Levéltár, BAZ Megyei Levéltár fiatal és kiváló főlevéltárosa, osztályvezetője, Kossuth Lajos pályaképét elemezte 1840-ig - számolt be Halász Magdolna olvasóköri elnök ...
 

 


Oláh Tamás

 

 


Halász Magdolna

      

Megtudhattuk, hogy Kossuth apai és anyai ágon is felvidéki evangélikus, nemesi család sarja. A család címerében szerepel egy bak, amely a Kossuth név jelentését szimbolizálja. Az édesapja: Udvardi és Kossuthfalvi Kossuth László Túróc vármegyében született, a megyénél lajstromozó munkakörben dolgozott, később Zemplénbe költözött és Monokon az Andrássy- család uradalmi ügyészének nevezték ki. Az édesanyja: Patai Wéber Karolina, az egyik leggazdagabb, eperjesi nemesi család gyermeke. Az anyai nagyapa főbíró volt, majd a családjával zempléni Liszkára költöztek, ahol a postamesteri teendőket látta el.
A harminchét éves Kossuth László ügyész, Liszkán találkozott Karolinával,majd feleségül vette és Monokon telepedtek le. Itt született az első gyermekük: Lajos, 1802.szeptember 19-én, a közhit szerint (Olasz)Liszkán. A csecsemőt a források szerint a tállyai evangélikus templomban, a legenda szerint Monokon keresztelték meg. A tudományos kutatók sokat vitatkoztak Kossuth születése pontos időpontjával kapcsolatban. A feltételezések szerint 1802. tavaszán vagy ősszel, szeptember 16-a és 19-e közötti napon jött a világra. Az elfogadható bizonyítékot nem találták meg, mert 1810-ben a tállyai evangélikus lelkészlak egy tűzvész során leégett és anyakönyvek is megsemmisültek. Elveszett a Kossuth- család gyönyörű Bibliája is, amelyben az ősi szokásoknak megfelelően a születési adatokat is bejegyezték. A híres famíliában később négy lánygyermek (Karolina, Emília, Zsuzsanna,Lujza) is született.

1803-ban a szülők Olaszliszkára, majd Sátoraljaújhelybe költöztek, ahol a piarista kollégiumhoz közeli Barátszeren telepedtek le. A gyermek Kossuth a hatosztályos piarista iskola grammatikai osztályába nyert felvételt, kiváló eredménnyel fejezte be a tanulmányait, és a híres eperjesi Kollégiumban bölcsészeti és teológiai szakán tanult tovább, politikusnak készült. Itt sajátította el a német és a francia nyelvet. 1819-től egy évig a Sárospataki Református Kollégiumban „non togatus” diákként, a híres Kövy professzor tanítványaként a jogi ismereteit gazdagította. A joggyakorlatát az édesapja mellett, majd Eperjesen és Pesten folytatta, megtanulta az angol nyelvet is. Az ügyvédi diploma megszerzése után visszatért szülőföldjére. Sátoraljaújhelyben először az evangélikus egyház ügyvédjeként, majd megyei táblabíróként és később ügyészként tevékenykedett. Édesapja több nemesi család ügyvédje volt, a fiatal jogász is besegített az ügyeik intézésében, amely sokat segített a kapcsolatai alakulásában, a közkedveltsége növekedésében. 1828-ban Kossuth részt vett az adózók országos összeírásában is A reformellenzék képviselőjeként igen aktívan kapcsolódott be a megyei közéletbe is. 1831-es kolerajárvány idején kolera biztosként hatékonyan intézkedett a környéken. 1831-től Zempléni Casinó jegyzője.

A sokoldalúan képzett, sikeres fiatal Kossuth Lajos felfelé ívelő karrierjét egy sikkasztás, un. árva-pénzügy árnyékolta be. A források szerint később ugyan rendezte a tartozásait, de az állásából felmentették. Kossuth un. befeketítése nem volt sikeres, mert a befolyásos barátai segítségére siettek. A bodrogszerdahelyi báró Vécsey Pál munkát biztosított számára, majd a javaslatára a zempléni távollévő főrendek képviseletében részt vehetett az 1832-es pozsonyi reformországgyűlésen. Itt négy évig a liberális reformellenzék képviseletében szerkesztette az Országgyűlési Tudósítások-at. Az országgyűlés berekesztése után a megyegyűlés eseményeiről Törvényhatósági Tudósítások c. lapban tájékoztatta az érdeklődőket. A szigorú nádori tiltásokat nem vette komolyan,ezért 1837-ben letartóztatták, hűtlenségi pert indítottak ellene, előbb háromévi, később négyévi börtönbüntetésre ítélték. Budán raboskodott. Kiszabadulása után a Pesti Hírlap szerkesztőjeként tevékenykedett, megnősült, a politikai karrierje egyre magasabbra ívelt, és a reformkor egyik jelentős személyisége lett.

Nagy tisztelettel és hálásan köszönjük Oláh Tamás, főlevéltáros előadását,amely tudományos igényességgel, levéltári alapossággal mutatta be a forrásokban különféle módon értékelt fiatal Kossuth Lajos különleges személyiségét, közéleti tevékenységét. Munkájához további sok sikert és elismerést kívánunk.  Az összejövetelünk a Kossuth-nóta közös éneklésével zárult.

„ Ragyogjatok,ti drága iskolánk egén örökké
fénylő csillagok,tanár és tanítvány
Kövy és Kossuth! S népünk szent álmain
virrasszatok!”
(A sárospataki Református Kollégium bejáratánál lévő emléktábla felirata)


 


 


Cziczer Katalin
/2012.11.11./

 

Rekordot döntött a bolhapiac

 

               
                                                                                        

 


Arosné Czakó Rita

      

60-an igényeltek asztalt, a helyszínen mégis 70-en fizették be az 500 Ft-tos helypénzt szombaton a Hild téren, hogy árulhassák portékáikat. Arosné Czakó Rita szervező elégedettem nézett végig a pavilonokon és elárulta, hogy az elején maga sem számított arra, hogy ötletének ilyen sikere lesz…

Az emberek óvatosak, az elején sokan csak kijöttek, nézelődtek, hogy mások miket hoznak ki, és hogy kik árulnak. Mikor látták, hogy bármit ki lehet hozni, és hogy „mindenki” kiáll árusítani, akkor ők is felbátorodtak. Biztosan anyagilag is megéri mivel sokan vannak visszatérő árusok – ha nem jönne be a számítsuk, nem jönnének újra és újra.


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2012.11.11./

 

Megnyílt a Prepart ’12 kiállítás

 

               
                                                                                        

Nagy érdeklődés mellett – sok alkotóval és még több érdeklődővel – nyitották meg Sárospatakon, 2012. november 10-én 11 órakor a Tanítóképző volt rajz szakos hallgatóinak kiállítását. A skála minden tekintetben széles volt, hiszen az alkotások a legkülönbözőbb stílusban és technikákkal készültek, az alkotók életkora pedig a pár éve végzettektől a nyugdíjas korúakig terjedt. Fazekas Balogh István megnyitójában a PREPART név eredetét is megmagyarázta: régebben „prepásoknak” nevezték Patakon a képzősöket a prepare (előkészítés, képzés) szóból adódóan, amihez csak az art (művészet) szót kellett hozzátenni…
 

 


Fazekas Balogh István

      

Elmondta, hogy 2007-ben volt először Prepart kiállítás, a sárospataki tanítóképzés 150. évfordulójának ünneplésével összefüggésben. Az volt a célja, hogy akik rajz szakosak voltak a főiskolán, ők is találkozzanak egymással és őrizzék meg alkotó kedvüket. Akkor ebből egy hagyományt akartak teremteni, ami úgy látszik összejön, mert ez már a második alkalom, amire 22 alkotó több mint 70 műve érkezett be, tehát megvan a megfelelő érdeklődés és aktivitás ahhoz, hogy 5 évente megismételjék. A kiállítók között van kassáról érkezett alkotó is, egyébként pedig a legkülönbözőbb pályákat futották be az egykori prepások, többen közülük iparművészeti, vagy képzőművészeti egyetemet végeztek, de van aki egy kis faluban tanít és ott készült alkotásait hozta el.
Úgy gondolom, ez a pataki szellemiséget is erősíti, amibe az is beletartozik, hogy dolgozni az újért akkor is, ha ez áldozatokkal jár – mondta a kiállítás szervezője.

Az alkotók közül Kormos Éva köszönte meg a szervezőknek ezt a lehetőséget, amelyen bemutathatják munkáikat, amellett találkozhatnak egymással és az iskolához való kötődésüket, az összetartozásukat is erősíthetik. Visszaemlékezett kedves tanáraikra, s arra az addig soha nem tapasztalt légkörre, ami az óráikat jellemezte.

A volt tanárok közül Dr. Dobrik István köszöntötte a megjelenteket, s a régi idők felidézése után még most is tanított: egy olyan régi bölcseletet olvasott fel, amit megfogadni ma is érdemes annak, aki nem akar elveszni az információáradatban és meg akarja őrizni egyéniségét és önértékelését.

A kiállítás A Művelődés Háza galériájában, 2012. november 30-ig tekinthető meg.


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2012.11.11./

 

Dömötör-estek csoportjainkban

 

               
                                                                                        

Óvodásainknak az őszi időszakban sok-sok élményben, munkálkodásban volt részük: diót verhettek, almát, szőlőt szüretelhettek, zöldséget áshattak, tököt takaríthattak be. Kosárkáikba gesztenyét, makkot, színes leveleket, stb. gyűjthettek – nyilatkozta Kovács Lászlóné, a Carolina Óvoda és Bölcsőde Néphagyományőrző Munkaközösségének vezetője...
 

 


Kovács Lászlóné

      

A szülők, nagyszülők segítségével - akik a helyszínt biztosították számunkra az őszi munkálatokhoz -, igyekeztünk kivenni részünket a betakarításból. Az évszak lezárásaként - őszi termésekből - a néphagyományőrző csoportjaink (Bodza, Cica, Nyuszi) gyermekeivel és óvónőivel kiállítást rendeztünk az óvodánk aulájában. Ezen keresztül valamennyi látogató megcsodálhatta, hogy a természetben fellelhető „kincsekből”, az összegyűjtött termésekből, zöldségekből – ötletesség és kreativitás által - milyen „csodák, alkotások” készülhetnek.

Ezen nap alkalmából meghívtuk a szülőket a Dömötör-estekre, ahol a gyermekek az őszi évszakhoz kötődő versekből, dalokból színes összeállítást adtak elő a szülők és érdeklődők számára. Ezt követően a vendégek segítségével szebbnél-szebb töklámpásokat készítettünk (melyeket haza is vihettek), és közben kóstolgattuk a frissen készült, még forró sütőtököt, sültalmát.

A Dömötör-nap a régi hiedelmek és szokások szerint egy örömünnep volt, amikor is az őszi betakarítások végén az emberek örömüket fejezték ki a jó termés és annak sikeres begyűjtése, valamint az állatok – főleg a juhok – szaporulata miatt. Az elszámolás, a számadás napja volt ez.
Ezekről a hagyományokról szívesen hallgatnak történéseket a gyerekek, az óvónénik pedig örömmel mesélik azokat. Ezzel is gazdagítjuk óvodásaink ismereteit a régi időkről, és próbáljuk átültetni azokat a gyermekeken és szüleiken keresztül mindennapjainkba.


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2012.11.10./

 

Elkezdődtek az MLSZ körzeti tornák

 

               
                                                                                        

 


Gönczy Zoltán

      

Néhány hete újra elindultak a Magyar Labdarúgó Szövetség Iskolai Programjának őszi körzeti tornái. Sárospatak térségéből 9 intézmény 35 sportcsoporttal vesz részt a versenyrendszerben. A szövetség anyagi, tárgyi és szakmai segítségének is köszönhetően országosan 166 körzetben 1628 intézmény csatlakozott a programhoz - küldte a tudósítást Gönczy Zoltán körzeti szervező...

Örömteli, hogy egyre több lány korcsoportban, egyre több csapat választja a labdarúgást. Körzetünkben négy korosztályban 11 lánycsapat futballozik rendszeresen.

November 6-án a III. korcsoportos lányok mérkőztek, első lett a Rákóczi DSE csapata, őket követték az Árvay DSE, Bodroghalom és a Karcsa DSE csapatai. A következő hetekben a II. korcsoportos lányok, fiúk és a IV. korcsoportos lányok tornái kerülnek megrendezésre.


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2012.11.10./

 

Manitu, a nagy szellem a Rákócziban

 

               
                                                                                        

 


 

      

Ismét eljött az ősz és vele együtt a már hagyományos őszi projektnap is. Az idén az indiánok világában kalauzoltuk el a gyerekeket, aktív közreműködésükkel a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában. Megismerkedhettek az északi indiánok történetével, földrajzi elhelyezkedésükkel. Részt vehettek bölényvadászaton, de a fő táplálékul szolgáló kukorica morzsolása és őrlése is feladat volt...

Sokan készítettek álomfogót rossz álmok ellen és persze totemoszlop sem maradhatott el. A nap végére szebbnél-szebb ékszerek kerültek fel a gyerekek kezére. És persze a játék! Megtanulhatták azt is, hogy milyen játékokkal és hogyan játszottak – és még ma is játszanak – az indián gyerekek.
A törzsek közös munkája egy nagy tipi és totemoszlopok, melyekben gyönyörködhetnek a gyerekek és a szülők egyaránt. (Az aulában került bemutatásra.)

A napot az udvaron ORIAH bátor, de békés indián zárta, ahol a tűz körül a 24 törzsfőnökkel közösen elszívták a békepipát. Kicsit fáradtan, de sok-sok élménnyel zártuk a napot, s izgatottan várjuk a tavaszi projektnapot.


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2012.11.09./

 

Vetélkedő az Állatok Világnapján az Erdélyiben

 

               
                                                                                          

Az Állatok Világnapját 1931-ben Olaszországban hívták életre, s 1991 óta ünnepeljük hazánkban is. A rendalapító Assisi Szent Ferenc a legenda szerint nemcsak értette az állatok nyelvét, hanem beszélgetett is velük, s már a 13. század elején azt hirdette, hogy mindent szeretnünk kell, ami körülvesz minket, legyen az élő vagy élettelen - számolt be Kis Márta tagintézmény-vezető...
 

 


Kis Márta

      


Az Erdélyi János Általános Iskolában is megemlékeztünk e jeles napról, hiszen ÖKO iskola vagyunk, így kiemelt szerepet kap a környezeti nevelés, a környezetvédelem. Ezen a héten a gyerekek elsősorban állatokról szóló könyveket lapozgattak, olvasgattak, állatokról készítettek szebbnél-szebb rajzokat, meséltek állatokkal kapcsolatos élményeikről, és nem utolsó sorban megismerkedtek a 2012-es év madarával, hüllőjével, rovarával és halával. Vetélkedőt szerveztünk, ahol a gyerekek tesztet töltöttek ki , és ezen keresztül adhattak számot megszerzett ismereteikről. Szólásokat, közmondásokat kellett kiegészíteniük állatok neveivel, majd ismeretterjesztő filmet néztünk a Világ Legveszedelmesebb Állatairól.

Nagyon jó hangulatban telt a délutáni program, melynek célja az volt, hogy felhívjuk a figyelmet a környezetünkben élő haszon- és vadállatokra, a gondoskodásra, az állatszeretetre, a környezetvédelemre.


 


 

További fotók >>>

Erdélyi János Általános Iskola
/2012.11.09./

 

V. Őszi Szent Erzsébet Napok: 2012. november 14-19.

 

               
                                                                                        

Az idei évben is megrendezésre kerül Sárospatakon az Őszi Szent Erzsébet Napok programsorozat. Az V. alkalmat még ünnepélyesebbé teszi, hogy a Sárospataki Bazilika öt éve kapott bazilika minor rangot. Az alábbiakban a részletes programot olvashatják…
 

 


 

      

November 14. szerda: Boldog Mária Merkert liturgikus emléknapja
8.00 Ünnepi szentmise a Szent Erzsébet Nővérek Kongregációja társalapítója és első rendfőnöke tiszteletére a Bazilikában.
18.00 Kuklay Antal: Szent Erzsébet hite c. előadása.
Az Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság ünnepi gyűlése a Szent Erzsébet Házban.

November 16. péntek
17.30 Görögkatolikus Szent Liturgia a Szent Péter és Szent Pál Görögkatolikus Templomban, az egykori Árpád-házi Szent Erzsébet domonkos templom helyén. Szentbeszédet mond: P. Köbli Tamás OP, Debrecen.

November 17. szombat Szent Erzsébet halálának emléknapja a világegyházban
10.00 – 16.00 Karitász lelkinap a Bazilikában
11.00 Szentmise a Bazilikában. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Karitász csoportjainak zarándokmiséje. A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond: Cserháti Ferenc, a nyugati szórvány magyarság püspöke.

November 18. vasárnap A bazilika cím kihirdetésének évfordulója
11.30 A vajdácskai Szent Erzsébet templom búcsúünnepe.
10.30 Hálaadó szentmise a Bazilikában a bazilika cím kihirdetésének V. évfordulója alkalmából.

November 19. hétfő Szent Erzsébet ünnepe a magyar egyházban
8.00-16.00 A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola ünnepi programja az iskolában.
8.00 – 10.45 Főegyházmegyei szentségimádás a Bazilikában
11.00 Ünnepi szentmise a Bazilikában a Szent Erzsébet ereklye Sárospatakra hozatalának 25. évfordulója alkalmából. A szentmisét bemutatja és homíliát tart Katona István püspök úr.
A Minorita Rend Szent Erzsébetről elnevezett Magyarországi Provinciájának zarándoklata
16.40 Gyertyás processzió a Bazilikától a Rákóczi Vár Szent Erzsébet kápolnájához
17.00 Szentmise a Várkápolnában. Homíliát mond: Varga András olaszliszkai plébános
18.15 Fogadás Sárospatak város képviselőtestülete és a meghívott vendégek részére a plébánián

Helyszínek:
Sárospataki Bazilika (3950 Sárospatak, Szent Erzsébet u. 11.)
Szent Erzsébet Ház (3950 Sárospatak, Szent Erzsébet u. 13.)
Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola (3950 Sárospatak, Bartók Béla u. 2.)
Szent Péter és Szent Pál Görögkatolikus Templom (3950 Sárospatak, Szent József u. 8.)

További információkat kérhetnek a Szent Erzsébet Ház dolgozóitól a: 47/314 107-es telefonszámon, vagy a spatak2007@spatak2007.t-online .hu címen
Rendezvényünkre mindenkit szeretettel várunk!


 


 

Cziczer Katalin
/2012.11.09./

 

Vagyonvédelmi cég őrzi az erdőt

 

               
                                                                                        

 


Sándor Zsolt

      

Ahogy megyünk bele a fűtési szezonba, úgy szaporodnak a falopások. Idén az erdészet vagyonvédő céget szerződtetett, hogy erdőit megóvja a fatolvajoktól. A karcsai térségben leginkább tényleg csak saját célra, tüzelőnek gyűjtik a fát, viszont Makkoshotykán az a probléma, hogy ott néhány család üzletszerűen kereskedik a lopott fával – tudtuk meg Sándor Zsolttól, az Északerdő Zrt Sárospataki Igazgatóságának vezetőjétől…

Ez ellen idén komoly lépéseket tettünk, szeptember elejétől saját alkalmazottunk volt, akinek feladata az erdő őrzése volt - a kerületvezető erdészen túl - október hónaptól pedig egy vagyonvédelmi kft-vel is szerződést kötöttünk, akik folyamatosan őrzik a Makkoshotyka térségi erdőket, ezzel próbáljuk elejét venni a falopásnak.

Az utóbbi évekhez képest az új intézkedéseknek köszönhetően várhatóan csökkennek majd a károk, ehhez azonban azt is fontos tudni, hogy mit kell tennie annak, aki úgy véli, hogy falopás szemtanúja. Az erdőőr is a kerületvezető erdészt, az erdészet valamelyik dolgozóját, ill. a rendőrséget értesíti, s ugyanezt várjuk el attól is, aki túrázik, járja a területet és azt észleli, hogy valami illegális dolog történik. Akkor nyugodtan hívhatja a helyi rendőrséget (513-030), vagy ha tudja az elérhetőségét (511-287), akkor az erdészetet. Ha véletlenül mégis legális munka folyik, akkor arról mi tudunk, ha pedig nem, akkor jól jön minden segítség.
A környék fenyői már túl nagyok ahhoz, hogy karácsonyfának eladhatóak legyenek, így az erdészet ezzel a problémával nem küzd.


 


 

Cziczer Katalin
/2012.11.08./

 

A Magyar Nyelv Napja

 

               
                                                                                          

 


Csatlósné Komáromi Katalin

      

1844 november 13-án fogadták el azt a törvényt, amely a magyart hivatalos nyelvvé tette hazánkban. A törvény elfogadásának napját az Országgyűlés 2011-ben a Magyar Nyelv Napjává nyilvánította. Városunkban az elmúlt évben színes - többek között a diáknyelvet, a börtönszlenget, a néprajzi tudományos nyelvezetet, és a rendőrség hivatalos nyelvezetét bemutató - szórakoztató estet szervezett A Művelődés Háza és Könyvtára. Idén nyelvünk más színeivel találkozhatnak az érdeklődők, az emléknapon - hívja fel az érdeklődők figyelmét Csatlósné Komáromi Katalin igazgatónő...

November 13-án 18.00-kor az Újbástya Rendezvénycentrumba várunk minden érdeklődőt - nyelvészt, tanárt, diákot, gyermeket, felnőttet, nyugdíjast - a Magyar Nyelv Napjához kapcsolódó estünkre. Azt gondolom, hálás ez a téma, hiszen nyelvünk sokszínűségének bemutatása egyrészt érdekes, másrészt szórakoztató is tud lenni, s ez az, ami minden magyar számára érthető. E programban Dr. Komáromi Éva a közigazgatás nyelvezetéről, Krenyitzkiné Sárosi Krisztina a mesék világáról tart előadást. Sajószegi Gábor az internetes kommunikáció világába, Darmos István a nyelvi humor nagyjainak - Rejtőnek és Romhányinak - szellemi örökségébe vezeti be a hallgatóságot. Gondolkodtató, és szórakoztató estet tervezünk, amelyben Önökkel együtt szeretnénk felfedezni ékes, édes anyanyelvünk értékeit.


 


 

Cziczer Katalin
/2012.11.08./

 

Rendbe hozták a Szalontai utcát Végardón

 

               
                                                                                        

Miután annyiszor fotóztuk eső után a „tavat” a Szalontai utca közepén és tettünk fel róla beküldött képeket is, számunkra is öröm volt látni a felvonuló hatalmas munkagépeket, amik az aszfaltozáshoz érkeztek. Látható elégedettséggel szemlélte őket Egyed Attila, Végardó városrész önkormányzati képviselője és Aros János polgármester is, akitől megtudtuk, hogy miből történik az aszfaltozás….
 

 


Aros János

      

Saját erőből kerül sor ennek az útnak felújítására, de kénytelenek voltunk előteremteni, mert most már valóban méltatlan körülmények voltak itt, főleg egy-egy kiadós eső után, amikor bokáig, sőt majdnem térdig jártak az emberek a vízben. Éppen ezért döntöttünk úgy a lakók többszöri megkeresésére és képviselő úr többszöri javaslatára, hogy előteremtjük az ehhez szükséges összeget. Sajnos nem tudjuk a teljes utat felújítani, pedig nagy szükség lenne rá, mint ahogy Sárospatak szinte minden útjának és járdájának. Most ennyire telik, az út legrosszabb szakaszát tudjuk rendbe hozni, de remélhetőleg jövőre folytatni tudjuk majd.

Idén már több mint 100 millió Ft-ot tudtunk Sárospatak útjainak a felújítására fordítani. Ennek az összegnek a többszörösét is el tudnánk költeni, hiszen a sárospataki utaknak több mint 95%-a méltatlan a Virágos Város címhez, több szinte használhatatlan és erősen felújításra szorulna. Az elhangzott összeg nagy részét pályázatból tudtuk megvalósítani, hiszen azokat az utakat, amelyeket 2 évvel ezelőtt az árvíz és a belvíz tett tönkre, egy úgynevezett vis major pályázatból tudtuk felújítani.

Ezeknek az utaknak a javítását, aszfaltozását pedig saját erőből voltunk kénytelenek vállalni, mert régi, több 10-15-20 esetleg 40 éves lemaradását pótolja ezzel az önkormányzat. Most ennyire volt lehetőségünk. Jövőre is meg fogunk tenni mindent annak érdekében, hogy ezek az útfelújítások tovább folytatódhassanak, mert a patakiaknak szükségük van rá.


 


 

Törő Gábor
/2012.11.08./

 

Sportnap volt a Rákócziban

 

               
                                                                                          

 


Szegedi Istvánné

      

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában a sportnap 5 különböző helyszínen zajlott az iskola udvaron, városi sportpályán, Várkertben, Vizikapunál, újtelepi játszótéren. Az egyes helyszíneken több állomás volt, melyekre osztályfőnökük segítségével, menetlevél alapján jutottak el az osztályok. Az állomásokon érdekes feladatok várták a gyerekeket - számolt be Szegedi Istvánné igazgatónő...

Volt zsákban futás, gólyalábon és gömbön járás, kötélhúzás, akadályverseny, mocsárjárás, célbadobás, labdaterelgetés, hernyójárás, lajhármászás, kenguruverseny, rókavadászat, horgászat és fogócska. Az elsősök 11, a nyolcadikosok 16 állomáson ügyeskedhettek. A célunk az volt, hogy a gyerekek sokat mozogjanak és jól érezzék magukat. Az időjárás kedvezően alakult, kellemes, napsütéses idő volt aznap. Reggel az osztályok jókedvűen indultak útnak és délben még vidámabban érkeztek vissza az iskolába, ahol egy-egy Túró Rudi volt a jutalma minden gyereknek.


 


 

További fotók >>>

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2012.11.07./

 

II. JÁNOS PÁL – A FEHÉR RUHÁS VÁNDOR

 

               
                                                                                        

November 12-14 között este 18 órától a Mozi II. JÁNOS PÁL – A FEHÉR RUHÁS VÁNDOR című dokumentumfilmet tűzi műsorára. A produkció a lengyel dokumentumfilm-gyártás legjelentősebb alkotása, mely a huszadik század egyik legfontosabb személyiségének életútját mutatja be...
 

 


 

      

A 2005 tavaszán elhunyt, majd hat évvel később boldoggá avatott II. János Pál azon köztiszteletnek örvendő történelmi személyiségek sorába tartozott, akik egész életüket mások megsegítésének szentelték. Az alkotók a teljességre törekedve járták végig a legfontosabb állomásokat: kezdve a korai lengyel évektől, amikor Karol Wojtyla bíborosként egyre szélesebb körben vált ismertté, egészen halála percéig.

A Michal Lorenc lenyűgöző zenéjével aláfestett képsorok jóvoltából számos helyszínt bejárva ismerhetjük meg a pápai látogatások mindmáig tartó hatását, de szemtanúi lehetünk az ellene elkövetett merényletkísérletnek is. Fontos egyházi és közéleti személyiségek, filmesek, újságírók és sokan mások nyilatkoznak II. János Pálról, köztük a Dalai Láma, Tibet lelki vezetője, Lech Walesa, a Lengyel Köztársaság volt elnöke és Plácido Domingo énekes. Segítségükkel közel kerülhetünk egy olyan nagyszerű egyéniséghez, aki üzenetével milliók életét változtatta meg, szavaival reményt adva még a legelkeseredettebbeknek is.

Szereplők: Színes, feliratos lengyel dokumentumfilm, 76 perc. Rendező: Jaroslaw Szmidt
Előzetes: http://amuvelodeshaza.hu/mozi/filmek/ii-janos-pal-a-feher-ruhas-vandor/


 


 


Cziczer Katalin
/2012.11.07./

 

Rendben és balesetmentesen telt el a hosszú hétvége

 

               
                                                                                        

A Sárospataki Rendőrkapitányság közlekedési, közrendvédelmi és bűnügyi állománya is maximálisan felkészült a Mindenszentek hosszú hétvégéjére. Feladatként volt meghatározva, hogy a temetők és környezetük biztonságát garantálnia kell a rendőrségnek. Ehhez nagyon jó partnerre találtunk a polgárőrségben, akiknek ugyanígy meg volt határozva feladatként a temetők ellenőrzése – számolt be Bacsó Tibor rendőr őrnagy a hosszú hétvégéről…
 

 


Bacsó Tibor
 

      

A közterületi állomány is megjelent a temetőkben és környezetükben, így a polgárőrökkel együtt biztosítottuk a forgalmi rendet. Szerencsére olyan esemény nem történt, ami rendőri beavatkozást igényelt volna, így esemény nélkül telt el a Mindenszentek ünnepe.

Szerencsére olyan rendkívüli esemény nem történt az illetékességi területünkön sem, ami a köznyugalmat erősen megzavarta volna. Néhány fiatal érezte erősnek magát az egyik este, ott történt rendőri intézkedés. Néhány apróbb bejelentésre reagálva voltak rendőreink intézkedni, valamint történt egy érdekes rendőri intézkedés is, amely ha nem történik meg, akár komoly tragédia is bekövetkezhetett volna.

Egy külföldi állampolgár kamionnal közlekedett a 37-es számú főúton, erősen ittas állapotban. Szerencsére ezt járőreink észlelték, így a fehérorosz kamion vezetőjével szemben alkoholszondás ellenőrzést tartottak, amely komoly ittasságot jelzett. A kamionsofőrt előállították a Sárospataki Rendőrkapitányságra, itt is megszondáztattuk és mivel megvalósult az ittas közúti járművezetés bűncselekménye, így őrizetbe vettük.
Gyorsított eljárásban zártuk le ezt az ügyet, ami azt jelenti, hogy már tárgyalás is volt a sátoraljaújhelyi Városi Bíróságon, ahol az ittas vezetőt a Magyarország közútjain való közlekedéstől 2 év és 6 hónapra eltiltották, valamint 300 ezer Ft pénzbüntetést kapott.


 


 

Cziczer Katalin
/2012.11.07./

 

A közvilágítási hibabejelntés:06 40 / 42 43 44

 

               
                                                                                        

 


Cziráki Zsolt

      

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Sárospatak közigazgatási területén működő közvilágítási hálózat üzemeltetésére, karbantartására kiírt közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult, melynek következtében 2012. november 1-től új szolgáltató végzi a közvilágítási hálózat üzemeltetését, illetve karbantartását – tájékoztatja a lakosságot Cziráki Zsolt Városüzemeltetés és Vagyongazdálkodási csoportvezető…

Ennek következtében megváltozik a közvilágítási hibabejelentéseket fogadó ügyfélszolgálati telefonszám, ahol - a korábbiaktól eltérően – a nap 24 órájában, a hét minden napján lesz lehetőség a közvilágítási hálózatot érintő hibák lakosság általi bejelentésére.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy amennyiben közvilágítási hibát észlelnek, azt a 06-40-42-43-44-es (ÉMÁSZ Nyrt.) telefonszámon szíveskedjenek bejelenteni, de természetesen hivatali munkaidőben a Műszaki és Kommunális Iroda munkatársai is készséggel állnak a lakosság rendelkezésére.


 


 


Törő Gábor
/2012.11.06./

 

Dr. Komáromi Évát járási biztossá nevezték ki

 

               
                                                                                        

2012. november 1-jével dr.Komáromi Évát, Sárospatak város jegyzőjét a Sárospataki Járási Hivatal biztosának nevezték ki, aki január 1-től az újonnan kialakított járás vezetői tisztségét fogja betölteni. Jegyzőasszony az október 26-án megtartott rendkívüli testületi ülésen búcsúzott el a Képviselő-testülettől és minden munkatársától, akiket rögtön biztosított arról, hogy új munkakörében is kapcsolatban marad velük, s számít a további jó együttműködésre…
 

 


dr. Komáromi Éva

      

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

Egy bő évtized során ellátott jegyzői tevékenység lezárásaként kérem a Képviselő-testület hozzájárulását áthelyezésemhez kormánytisztviselői jogviszonyba.

Nehéz kérdés, hogy egy évtized hosszú vagy rövid időtartam, de az én életemben mindenképpen meghatározó időszak volt.
2001 januárjában az akkori Képviselő-testület egyhangú szavazással választott meg a város jegyzőjének. Friss jogi szakvizsgával a zsebemben óriási szakmai kihívásnak és egy nagy lehetőségnek éreztem a megyei közigazgatási szerveknél szerzett gyakorlat után a helyi önkormányzás működésének megismerését.
A Képviselő-testület és a Polgármesteri Hivatal dolgozói sok türelemmel és még több segítséggel voltak irántam. Kezdettől fogva sok jó szót és szeretetet kaptam a város lakóitól is, akár a hivatalos fogadóórákon, akár a nem hivatalos beszélgetések során.
Az elmúlt 10 évben szerzett munka- és élettapasztalat után szakmai pályafutásom újabb fontos állomása a jelenlegi időszak. A helyi önkormányzatok feladat és hatásköre és az államigazgatás teljes átszervezés alatt áll. Új ügyintézési szint jelenik meg a járások 2013. január 1-jével történő felállításával. A korábban túlnyomórészt helyben intézett államigazgatási feladatok jelentős része járási szinten kerül ellátásra. A teljesség igénye nélkül okmányiroda, gyámhivatal, jegyzői gyámügyek, egyes igazgatási és szociális feladatok, szabálysértési ügyek. Ügyfeleink számára a változás nem kell és nem szabad, hogy túlságosan érezhető legyen. A 2013. január 2-án a Sárospataki Járási Hivatal változatlan helyszínen, azaz jelenlegi épületünkben és nagyjából ugyanazzal az ügyintézői körrel kezdi meg munkáját, akik jelenleg is ezen feladatokban tevékenykednek.

Kormánymegbízott Úr megtisztelő felkérése alapján lehetőséget kapok arra, hogy 2012. november 1-jétől járási biztosként, majd január 1-jétől a Járási Hivatal vezetőjeként folytassam munkámat.
A sárospataki és a jelenlegi kistérségünkhöz, megszervezendő járásunkhoz tartozó polgárok és önkormányzatok érdekében kívánom megszervezni a járási hivatal munkáját, tevékenységét. Ehhez kérem valamennyiőjük támogató segítségét.

A jogviszonyváltást követően is szoros együttműködést tervezek a városvezetéssel. A leendő utódomnak a tapasztalatok átadását szeretném felajánlani, valamint a még le nem zárt ügyeimben a további hónapokban is rendelkezésre állok.

Szeretném megköszönni a jelenlegi Képviselő-testület valamennyi tagjának és az ülésünkön jelen nem lévő külsős bizottsági tagoknak és az intézményvezető kollégáknak az együttműködést, a konstruktív vitákat, az előremutató közös munkát.
Szeretném megköszönni a Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozójának a munkáját, szakmai elhivatottságát, és lojalitását.
És végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni Polgármester Úrnak – aki az általam hivatkozott 2001-es Képviselő-testületnek is tagja volt – hogy mindvégig elismerte az Önkormányzat érdekében végzett munkámat, ebben az évben pedig Dr. Hörcsik Richárd képviselő úrral egyeztetve személyemre vonatkozóan tett javaslatot a Sárospataki Járási Hivatal vezetőjére.

Mint régi patakiak, szinte az első perctől ismerjük Jegyzőasszony munkáját. Sok-sok ügyben kértünk Tőle riportot, és lehettünk tanúi a különböző bizottsági, jegyzői kollégiumi, kistérségi tanácsi és képviselő-testületi üléseken előterjesztéseinek és hozzászólásainak, amelyek mindegyikében nagy szakmai tudásról tett tanúbizonyságot. Nem elégedett meg viszont a javaslatok, döntések jogszerűségével, megfigyelhettük, hogy ezek mögött nem csak a jogász van ott, de ott van az EMBER is, aki mindig arra törekszik, hogy a jog adta lehetőségek között az eredmény a lehető legjobb legyen az érintettek számára.
Ezek után csak örülni tudunk annak, hogy nem ment messzire, józan, jóindulatú és méltányos döntései továbbra is kihatással lesznek Sárospatak lakosságának életére.
További munkájához sok sikert és jó egészséget kívánunk! 
  


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin - Törő Gábor
/2012.11.06./

 

Új sátor van az uszoda fölött

 

               
                                                                                      

Az úszómedence fölé emelkedő régi sátor az idők során elhasználódott, így újra cserélték. November 5-én az uszoda már a téli szezonban megszokott módon tudta fogadni az úszás kedvelőit és azokat is akiket nem kedvtelésből, hanem a kötelező, tanórai úszásoktatás keretében visznek ki a fürdőbe. Máskor a sátor már korábban fel szokott kerülni, de mint Aros János polgármestertől megtudtuk, most érdemes volt várnunk pár hetet…
 

 


Aros János

      

Valóban, néhány hét csúszással tudtuk kezdeni a téli szezont, elsősorban az úszásoktatás miatt látták az intézmények kárát ennek. Egyébként hála Istennek nagyon jó idő volt, így a szabadtéri medencék használata sokáig folyamatos volt, amikor nem is hiányzott a sátor.
A sátorfelhúzás csúszásának az oka nagyon egyszerű, a korábbi sátor elérte azt a kort, hogy ki kellett cserélnünk. Talán még az idén kibírta volna, de szerencsére volt egy olyan pályázati lehetőség, amelynek a kihasználásával most lehetőségünk nyílt egy új sátor beszerzésére, ez pedig a kiemelt sportágakat támogató TAO-s pályázati lehetőség volt.
Sárospatakon 3 sportágban tudtunk ezzel a lehetőséggel élni, a kézilabdában, a labdarúgásban és a vízilabdában. Mivel a végardói termálfürdőnek egyébként is szerződéses kapcsolata van a vízilabda szakosztállyal, ezért a szakosztály a vezetői ötletének nagyon örültünk. Ugyanis ők ebben a pályázati lehetőségben pályázták meg egy új sátornak a beszerzését. Korábban kaptunk arról tájékoztatást, hogy a Vízilabda szakosztály pályázatát pozitívan bírálták el, és mintegy 21 millió Ft értékben lehetőségük lesz egy sátor beszerzésére.

Szeptember elején már tudtuk, hogy elnyertük a pályázatot, ekkor döntöttünk úgy ügyvezető igazgatóasszony javaslatára, hogy ezt a szezont toljuk ki egy kicsit, és az új sátor beszerzése után kerüljön csak föl a már megszokott módon a medencére a sátor. A szerződéseket megkötöttük, a sátor legyártása elkezdődött, s most – ezen a hosszú hétvégén - került sor arra, hogy a fürdő munkatársai fölhúzták a sátrat.

Szeretném megköszönni a vízilabda szakosztály vezetőinek, Hegyi Tibor úrnak és Erdélyi János úrnak, hogy ezt a lehetőséget biztosították a számunkra, mert egyébként az önkormányzatnak, ill. az önkormányzati Kft-nek kellett volna ezt a több, mint 25 millió Ft-ot kigazdálkodnia és erre nem biztos, hogy lett volna keret. Így viszont 21 millió Ft bruttó összegbe került maga a sátorfedés. Még egy másfél millió Ft plusz ÁFA volt az előkészítés költsége, hiszen új, modern lefogató rendszert kellett kiépíteni, amelynek következtében jelentős hő-megtakarítást fogunk tudni elérni ezzel az új sátorral. 1 millió Ft volt az, amelyre időközben drágult a sátor - ezt is a Kft vállalta - és 6 millió Ft bruttó volt az az összeg, amit önrészként Sárospatak város önkormányzata engedélyezett a Pataqua Kft-nek, hogy hozzátegye. Nekünk mintegy 9 millió Ft-ba került az egyébként 25 millió Ft-os sátor.

Természetesen egy szerződésben rögzítettük ezt, hiszen a pályázat értelmében a sátornak a tulajdonosa jelenleg még a vízilabda szakosztály, s egy külön szerződésben rögzítjük, hogy milyen feltételekkel használhatja a medencét, a nagyközönség, a sárospatakiak és a patakra látogató, télen is úszni szerető közönség.

Jogos viszont a kérdés, hogy mi lesz a régi sátorral, hiszen nem szeretnénk, ha ugyanarra a sorsra jutna, mint a 15 évvel ezelőtt lebontott sátor, amelyet fölszabdaltak és szétosztottak. Nos ez a sátor úgy tűnik, hogy javítható, ezért meg fogjuk találni a lehetőségét, hogy legalább egy kézilabdapályát lefedjünk vele, vagy egy fedett helyet hozzunk létre a felhasználásával, hiszen a mindennapos testnevelés bevezetésével valamennyi Sárospatakon lévő oktatási intézménynek kevés a sportpálya és a tornaterem, tehát megtaláljuk azt a lehetőséget, hogy minimális befektetéssel hasznosítani tudjuk még ezt a sátort.


 


 


Törő Gábor
/2012.11.06./

 

Felvételi tájékoztató a 2013. évben induló rendőri szakképzésről

 
A Rendőrség rendészeti szakközépiskolai érettségire épülő, nappali tagozatos szakképzést indít az országos képzési jegyzékben szereplő rendőr szakképesítés megszerzésére. Az iskolai végzettség a rendőrségnél tiszthelyettesi, zászlósi beosztás betöltésére jogosít...
 

 


 

      

Jelentkezni a következő szakközépiskolákba lehet:
Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola
Körmendi Rendészeti Szakközépiskola
Miskolci Rendészeti Szakközépiskola
Szegedi Rendészeti Szakközépiskola

A 2013. szeptember 1-jén induló képzés jelentkezési határideje: 2013. február 15.

A jelentkezés feltételei között szerepel többek között a 18-35 éves életkor, a magyar állampolgárság, az állandó belföldi lakóhely, a büntetlen előélet és a hivatásos szolgálat vállalása. A felvételi döntésre az iskolai szakmai műveltségi teszt és a pályaalkalmassági vizsgálatok eredménye alapján kerül sor.
A részletes felvételi tájékoztatót és a jelentkezési lapot (jelentkezési egységcsomagot) az Országos Rendőr- főkapitányság, a rendészeti szakközépiskolák, valamint a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok honlapjáról lehet letölteni. A felvételi eljárásról és a követelményekről a rendészeti szakközépiskolák tanulmányi osztályai adnak felvilágosítást.

A rendőri hivatást választó érdeklődők jelentkezését várják a rendészeti szakközépiskolák!


 


 


B-A-Z. MRFK Kommunikációs Iroda
/2012.11.05./

 

Testegyensúly - preventív gerinctorna nyílt órák minden korosztálynak

 

               
                                                                                     

A civilizációs fejlődés következtében felgyorsult kényelmes, mozgásszegény életvitelünk, az ülő életmódból adódó túlsúly, a túlzott fizikai és pszichés megterhelés, az ennek következtében felvett rossz testtartás, s a helytelen mozgástechnikák eredményeként a gerincbántalmak mára népbetegséggé váltak. Egyre több ember (sajnos kortól függetlenül) küzd gerincpanasszal, krónikus hát- és derékfájással, melyek maradandóvá válásával további mozgásszervi, és vegetatív elváltozások léphetnek fel - hívja fel az érdeklődők figyelmét Kordáné Györki Erika...
 

 


Kordáné Györki Erika

      

A helytelen testtartás, az izomgyengeség, a komoly reumatológiai betegségek, a túlzott fizikai terhelés, a különböző balesetek utáni fiziológiai (élettani) eltérések, a túlhajszolt életmód okozta pszichés megterhelés, mind-mind a gerincoszlop statikájának, és az azt körülvevő izomzat egyensúlyának megbomlásához vezet, melyek helytelen működésük következtében a csigolyák közti porckorongok és a csontokat átfogó ízületek funkcionális (ízületi mozgékonyság) eltéréseit eredményezik.

Ez megelőzhető, illetve ha már kialakult, akkor korrigálható az ún. PREVENTÍV GERINCTRÉNING segítségével. A gerinctorna segíti a gerinc épségének fenntartását, tehát nem csak gerincbántalmak kezelésének, hanem azok megelőzésének is fontos eszköze.

A tréning hatásai:
- helyes testtartásra nevelés, mely segítséget nyújt a mindennapokban
- speciális technikákkal erősítjük az elgyengült izmokat
- az izmok optimális erejének elérésével segítjük a megbomlott izomegyensúly helyreállítását, így nő a gerinc teherviselése
- nyújtjuk a megrövidült izmainkat, ezáltal növeljük mozgáspályájukat
- a mindennapi mozgás könnyebb, fájdalom mentesebb lesz
- fokozzuk a csontok és a porcok tápanyagellátását
- a relaxálás és a streching segítségével levezethetjük a mindennapi stresszt, feszültséget

A PREVENTÍV GERINCTRÉNING erőt, egyensúlyt és harmóniát ad minden egyes alkalommal. Biztonságos és hatékony edzés, segít megelőzni a gerincbántalmak kialakulását, és enyhíti a már meglévő gerincpanaszokat.
Kiknek ajánlom ezt az órát?
- azoknak, akik tudatosan szeretnék megőrizni gerincük egészségét
- azoknak, akik szeretnék csökkenteni meglévő gerincpanaszaikat
- azoknak, akik szeretnek kellemes zenére, szép mozdulatokkal edzeni
- azoknak, akik a hatékony izomedzés mellett szeretik a lelki feltöltődést is
- az 50, 60 év feletti, senior korosztály számára kiemelkedően fontos a gerinc, illetve a törzsizomzat karbantartása. Életkori sajátosságaikat figyelembe véve számukra is érdekes, élvezetes gerinctréninget lehet tartani, sőt mivel ezen az órán alapvetően mellőzzük az intenzívebb, szökdelős gyakorlatokat, kifejezetten ajánlom e korosztály számára is!

Szeretettel várunk mindenkit, aki egészséges, vagy csak az ülő életmódból fakadó enyhe fájdalmai vannak, illetve csatlakozhat hozzánk komolyabb probléma esetén az orvos és gyógytornász által befejezett rehabilitáció után.
Fontos! A preventív gerinctréning nem helyettesíti az orvos által előírt gyógytornát!

Az órán nem használunk eszközt, csak saját testtel dolgozunk. Speciális gerincgimnasztikai technikákat, erősítő, nyújtó és lazító gyakorlatokat, egyszerű, jól követhető mozgássort fogunk végezni.
A gerinctréning jótékony hatása már az első óra után érezhető, heti minimum egy tornával pedig búcsút inthet a hátfájásnak! Tegyen Ön is, tegyél Te is gerinced egészségéért!

Ingyenes, nyílt órák: 2012. november 10-én, november 17-én 16-17 órakor az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban
Info: Kordáné Györki Erika 70/ 771-51-67


 


 


Cziczer Katalin
/2012.11.05./

 

A Refi kezdte a szalagavatók sorát

 

               
                                                                                      

Talán felkészülés közben tehernek érzik a végzős középiskolások a szalagavató műsort, és ha bele gondolunk, nem lehet könnyű kitalálni, begyakorolni, nem beszélve az előadás izgalmairól. Pedig kár izgulniuk, hiszen akik a nézőtéren vannak, mind szeretettel nézik őket, mint drága gyermekeiket, unokáikat, kedves barátjukat, tanítványukat – nem pedig mint a tehetségkutató műsorok előadóit a kőszívű kritikusok - számolt be Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó igazgatónő…
 

 


Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó

      

Azért sem kellene izgulniuk, mert az osztályok műsorai rendre jól sikerülnek, s a közönség valóban értékeli a poénokat, élvezettel nézi a táncokat és hallgatja a szép dalokat. Így volt ez a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának szalagavatóján is, amit 2012. október 27-én A Művelődés Háza Színháztermében tartottak.
Az osztályok műsorainak végén, a közös dal eléneklésekor már látszik az arcokon, hogy megérte. Megérte gyakorolni, megérte izgulni. Ez sugárzik a ragyogó szemükből, ahogy egymásra néznek és a közönség felé, ahonnan a szüleik nevetnek feléjük.

Miután az utolsó osztály műsora utáni taps is elcsendesült, Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó igazgatónő látta el diákjait jó tanácsokkal a tanév befejezését követő évekre vonatkozóan, óvva őket attól, hogy engedjenek a gonosz csábításának. Szép gesztus volt, amikor a diákok virággal köszönték meg tanáraiknak az értük tett fáradozást.

Ez után következett a szalagok feltűzése, ami ettől a naptól a külvilág számára is jelzi, hogy ők már érettségire készülő „maturandusok”.
Idén 91 végzős diáknak tűzte fel osztályfőnöke a szalagot, az iskola fennállásának 482. évében


 


 

További LEVI - fotók>>>          További fotók 1. >>>          További fotók 2. >>>               További fotók 3. >>>         További fotók 4. >>>                               

További fotók - a szalagok feltűzése>>>   (már a videója is megtekinthető)         További videók a YouTube SÁROSPATAK oldalon>>>

Törő Gábor
/2012.11.05./

 

Józanító ítélet Sárospatakon

 

               
                                                                                      


 

 


Bacsó Tibor

      

Egy ittas fehér-orosz állampolgárságú sofőrrel szemben intézkedtek a Sárospataki Rendőrkapitányság járőrei még 2012. november 3-án. A férfi két nap leforgása után a bíróság előtt felelt tettéért- nyilatkozta Bacsó Tibor rendőr őrnagy...

Közúti ellenőrzés során derült ki, hogy a pótkocsis tehergépkocsival közlekedő fehér-orosz járművezető útja megkezdése előtt szeszes italt fogyasztott. Az értékek alapján közepes alkoholos befolyásoltság alatt álló férfit a rendőrség szabálysértési őrizetbe vette és gyorsított eljárás keretében állította bíróság elé. A taláros testület 300 000 forint pénzbüntetéssel sújtotta, valamint két és fél évre eltiltotta a járművezetéstől.

 


 


 


A Sárospataki Rendőrkapitányság tájékoztatása alapján: B-A-Z. MRFK Kommunikációs Iroda
/2012.11.04./

 

Téli közlekedés

 

               
                                                                                        

A téli közúti közlekedés jellemző veszélyei a csúszós, jeges utak, a változó időjárási körülmények, a hótorlaszok, elzárt útvonalak, a csökkent látótávolság, valamint a kényszermegállások - nyilatkozta Dakos Zoltán tűzoltó törzsőrmester..
 

 


Dakos Zoltán

      

A veszélyes helyzetek elkerülése és a bekövetkezett események kezelése érdekében a következőket javasoljuk:
- időjárási körülményeknek megfelelően megválasztott vezetési stílus és sebesség
- téli gumik használata, hólánc, fagyálló folyadék
- víz, takarók hosszú útra
- feltöltött telefon, térkép (és/vagy GPS), elemlámpa
- működőképes fényszórók (ködlámpa)
- kényszermegállásnál gondoskodás a megfelelő láthatóságról (láthatósági mellény, fényvisszaverő csík)

Tájékozódjon az útviszonyokról /rádió, televízió, internet és közútkezelő ügyeletek/
- Csak a téli közlekedésre felkészített, jó műszaki állapotú járművel induljon el, különös tekintettel a gumik állapotára.
- Havas időszakban a gépkocsiban legyen hólapát, vonókötél, alkalmanként kismennyiségű érdesítő anyag.
- Óvatosan válassza meg a sebességet, ügyeljen arra, hogy a gépkocsiból nem mindig észlelhetők a lokálisan lefagyott területek.
- Tartson biztonságos követési távolságot, vegye figyelembe a megnövekedett fékutat.


 


 

- Ne kockáztasson az előzésnél.
- A munkagépek mögött síkos az útszakasz, mert a só olvasztó hatása nem azonnali, az ekék után pedig vékonyan tömör hó maradhat. Ezért a sárga villogóval felszerelt gépek megpillantásakor már fokozatosan vegye vissza a sebességet, nehogy rácsússzon a munkagépre és gyakori féklámpa villantásokkal figyelmeztesse arra az Önt követő járművet is.
- Lemaradva kövesse a munkagépet és ne próbálkozzon az előzéssel, nem tudja milyen az út állapota a munkagép előtt.
- Ha szembe találkozik munkagéppel csökkentett sebességgel haladjon el mellette, így elkerülheti, hogy szórás esetén a nagyobb sószemek kárt okozzanak gépkocsijában és biztonsággal el tudja kerülni az ekéző jármű méretén túlnyúló ekeszárnnyal való találkozást.
- Ha elakadás- veszélyes helyhez közelít, ne próbáljon meg azon áthaladni /esetleg fokozott sebességgel/, mert a balesetveszély lényegesen megnő. Itt a fő szabály az, hogy a hóeltakarítást ne akadályozza a gépkocsi.
- Kerülje az elakadást. Kezdődő hófúvás, intenzív havazás esetén a legközelebbi lakott hely elérésekor helyezze biztonságba gépkocsiját, úgy várja be, míg az út ismét járható. Az elakadt járművek akadályozzák a hó eltakarítását és a legnagyobb gondosság esetén is kárt okozhatnak benne a munkagépek vagy a ráekézett hó.
- Az elakadt gépkocsi lehetőleg ne hagyja egyedül az úton, vagy ha ott marad, akkor értesítési helyet és módot jelöljön meg feltűnően látható helyen.
- Hosszabb utazásnál nem árt, ha takarót, tartalék ruhát és ennivalót is becsomagol.
- Útközben időben gondoskodjon üzemanyagról.

Mikor NE induljunk el az autóval ?

- Téli időszakban közlekedve fokozottan kövessük nyomon a közlekedési viszonyokról, valamint a várható időjárásról szóló híradásokat.
- Az időjárási viszonyokra nem bírunk befolyással, azok hirtelen és jelentős mértékben megváltozhatnak, esetenként rendkívüli időjárási körülmények alakulhatnak ki. Ismerjük meg közvetlen környezetünk, illetve a tervezett útvonalunk viszonyait, készüljünk fel arra, hogy szükség esetén módosítanunk kell útvonalunkat, és nézzük meg azt is, hol van lehetőség hosszabb idejű, de biztonságos várakozásra (pl. benzinkút, pihenőhely, bevásárlóközpont).
- Nehéz téli időjárási viszonyok között mindig gondoljuk át: feltétlenül szükséges-e az utazásunk, vagy az későbbi időpontra ütemezhető.
- Ha a közlekedési hatóság vagy a katasztrófavédelem egyes útszakaszokra, vagy országos jelleggel riasztást ad ki, arra kérve a közlekedésben résztvevőket, hogy csak a legszükségesebb esetben induljanak el, vegyék komolyan ezt a felhívást és halasszák el utazásukat.

Teendők kényszermegállás esetén
- Mindig legyünk tisztában pontos helyzetünkkel, az utazás során kövessük nyomon, mely településeken haladtunk át, milyen irányban, navigációs készüléken figyeljük meg, hol állunk.
- Elakadás esetén ne hagyjuk el a gépjárművet, mert sokkal nagyobb eséllyel találnak meg minket a járműben, és így védettebbek is vagyunk az időjárási viszonyoktól.
- Értesítsük a hatóságokat, amennyiben saját erőből nem tudjuk a gépkocsinkat a hó fogságából kiszabadítani. Fontos számukra helyzetünket pontosan megadni.
- Ha gépjárművünk üzemképtelenné válik, ne próbáljuk rendkívüli időjárási körülmények között megjavítani, időben forduljunk a katasztrófavédelem szakembereihez a mielőbbi segítségnyújtás érdekében.
- A járművünk helyzetét jelezzük vagy elakadásjelző fények működtetésével vagy elakadásjelző háromszöggel, kiemelt figyelemmel a veszélyes útszakaszokon.
- Ha a hatóság szakemberei leállítják az útszakaszon a forgalmat, fogadjuk meg utasításaikat. A járművel próbáljunk úgy parkolni, hogy az úttisztító gépek elférjenek mellettünk.
- A járművet ne járassuk folyamatosan, hogy az üzemanyagunk el ne fogyjon. Ha egy helyben állva fűtés céljából járatjuk a gépkocsi motorját, rendszeresen – 15 percenként – szellőztessük az utasteret.

Téli veszélyek - Épített környezetben
Havas időben az ereszcsatornákról az összefagyott hó és jég a járókelőkre eshet, a járdák és egyéb közlekedők síkossá válhatnak. A hó betakarhatja a járdaszegélyt és egyéb tereptárgyakat (gödrök, buckák), ez további veszélyforrást jelent (elbotlás, elesés, stb.). A közlekedés során különös tekintettel kell lenniük mind a gépjárművezetőknek, mind a gyalogosan közlekedőknek a havas, jeges, csúszós útviszonyokra.

A lefagyott tárgyak nehezebben, vagy egyáltalán nem mozdíthatóak (anyagmozgatás, terhek emelése esetén), amelyhez csúszásveszély is társul.
A vizes kézzel megfogott fémfelületek hozzáfagyhatnak a bőrünkhöz, azok égéshez hasonló sérüléseket okozhatnak.

Az ingatlanok, üzletek, vendéglátó-ipari egységek, elárusítóhelyek és társasházak előtt lévő járdaszakaszok (az ingatlan és az úttest közötti valamennyi járdaszakasz) folyamatos tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, a síkos járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv) hintéséről, sózásáról a tulajdonos/használó köteles gondoskodni.

Az ingatlan tulajdonosa/használója köteles gondoskodni a járdaszakasz melletti átereszeknek, árkoknak, csatornanyílásoknak a hótól, jégtől és más lefolyást gátló egyéb anyagtól való megtisztításáról, valamint a lelógó jégcsapokra (táblával, felirattal) hívja fel a járókelők figyelmét, hívjon segítséget a jégcsapok biztonságos eltávolításához.

Téli veszélyek - Szabadban tartózkodás során
Ajánlott az időjárásnak megfelelően megválasztott, lehetőleg réteges öltözék viselése. Tartózkodjon az alkohol fogyasztásától, lehetőleg meleg italok fogyasztása javasolt.
A huzamosabb időn keresztül a szabadban tartózkodás esetén fontos mozgatni a végtagokat, ujjakat, ez élénkíti a vérkeringést, emeli a test hőmérsékletét.

Havas időben az összefagyott hó és jég a tetőkről-csatornákról a járókelőkre eshetnek, a járdák és egyéb közlekedők síkossá válhatnak, A síkosság mellett a hó betakarhatja a járdaszegélyt és egyéb tereptárgyakat (gödrök, buckák), ami további veszélyforrásokat jelenthetnek (elbotlás, elesés, stb.). A közlekedés során különös tekintettel legyenek a mind a gépjárművezetők, mind a gyalogosan közlekedők a havas jeges csúszós útviszonyokra.

A lefagyott tárgyak nehezebben, vagy egyáltalán nem mozdíthatóak (anyagmozgatás, terhek emelése esetén), amihez társul a csúszásveszély. A vizes kézzel megfogott fémfelületek hozzáfagyhatnak a bőrünkhöz, azok égéshez hasonló sérüléseket okozhatnak. A téli sportoknál különös figyelemmel kell lenni arra, hogy csak a kijelölt helyen szánkózzunk, korcsolyázzunk, síeljünk, valamint mindig javasolt a védőfelszerelések (elsősorban fejvédő sisak) használata.

Rendkívüli téli időjárás, erős havazás
Erős téli lehűlés, intenzív havazás idejében jelezhető, ezért megfelelő előrelátással fel lehet rá készülni.
Várható következmények:

- Hófúvások, hótorlaszok, sínek felfagyása, jégréteg kialakulása miatt fennakadások lehetnek a (közúti, vasúti, légi) közlekedésben.
- A közlekedés nehézségei miatt akadozhat az alapvető élelmiszerellátás, az egészségügyi ellátás, a betegszállítás, gyógyszerek beszerzése.
- A hófúvások településeket zárhatnak el a külvilágtól, járművek akadhatnak el az utakon.
- Az elakadt járművekben az utasok testhőmérséklete erősen lehűl, fagyási sérüléseket szenvedhetnek.
- A gázvezetékek befagyása miatt a vezetékes gázellátás ideiglenesen leállhat.
- Az elektromos áram felhasználásának növekedése, esetleg ráfagyott jégréteg miatt átmeneti zavarok keletkezhetnek az áramszolgáltatásban.
- A hó súlyától az épületek tetőszerkezete károsodhat.
- A téli időszakban, amikor enyhébb léghullámok érkeznek fölénk, gyakran előfordul, hogy először csak a légkör fölső rétegei melegszenek fel, míg a talaj és a talaj-közeli levegő hőmérséklete még fagypont alatt marad. Ez a helyzet ónos eső kialakulásához vezethet, ami a síkosság legalattomosabb fajtáját okozza. Elég egy kevés eső és néhány perc alatt tükörsima jégpáncél vonja be a felszínt.
- Ha azt észleljük, hogy a hőmérséklet fagypont alatti és az eső esik, akkor számíthatunk jégréteg kialakulására, emiatt körültekintően és fokozott óvatossággal közlekedjünk, mind gyalogosan, mind gépjárművel! Tartós és intenzív ónos eső idején villanyvezetékek szakadhatnak le, és faágak is letörhetnek a rájuk rakódó jég súlya alatt.
Magatartási szabályok:
- Folyamatosan figyelje a híradásokat.
- Készítsen elő hólapátot, sót, homokot, elemes rádiót és zseblámpát, tartalék elemeket.
- A mobiltelefonját töltse fel, szerezzen be tartalék akkumulátort.
- Halmozzon fel tartalékokat vízből, nem romlandó élelmiszerekből, gyógyszerekből.
- Szerezzen be hordozható alternatív fűtőtestet és tűzhelyet.
- Halmozzon fel tartalékokat tüzelőanyagból.
- Készítsen elő meleg ruhákat.
- Maradjon a lakásában, húzza le a redőnyöket, csukja be a spalettákat.
- Fogyasszon magas energiatartalmú ételeket és meleg italokat.
- Ne végezzen megerőltető fizikai és kockázatos tevékenységet, hiszen egy esetleges baleset esetén a hóesés intenzitásától függően lehet, hogy a mentők sem tudják megközelíteni a házat.
- Ne mozduljon ki, hacsak nem muszáj.
- Semmiképp se tegyen meg gyalog hosszabb távokat, főleg egyedül.
- Ha ki kell mennie az épületből, mindenképp öltözzön fel vastagon és rétegesen, ne hagyja semelyik testrészét fedetlenül, mert a hideg és az erős szél együtt hamar fagyási sérüléseket okozhat. Viseljen sapkát (a legtöbb testhőmérséklet a fedetlen fejen át távozik).
- Ha lakását a lehullott hó elzárta a külvilágtól, értesítse a hatóságokat, akik a segítségére sietnek majd, és készüljön fel az esetleges hosszabb benntartózkodásra.

Otthonunkban: Átmeneti áram- ill. energia kimaradás esetére:
- Hagyományos tüzelőberendezés (pl. kandalló) használata esetén különös figyelemmel kell lenni a tűzmegelőzésre, füstelvezetésre.
- Azokat a PB gázzal üzemelő fűtőkészülékeket, amelyek nincsenek a kéménybe kötve, vagy az égéstermékek szabadba történő kivezetése más módon nem megoldott, soha ne üzemeltesse folyamatosan zárt térben. A helyiség nagyságától és a fűtési fokozattól függően legalább egy-másfélóránként szellőztetni kell a helyiséget, ellenkező esetben a felgyülemlő égéstermékek mérgezést okozhatnak.
- A gázszolgáltatás ideiglenes kimaradása esetén ne hagyja nyitva a fűtőkészülék elzárócsapját!Tartson üzemképes állapotban egy elemről működtethető rádiót, és biztosítson hozzá tartalék elemeket.
- Tároljon otthonában egy hétre elegendő élelmiszert az egész család számára.
- Legyenek otthon alapvető gyógyszerek, kötszerek, ha csecsemő van a családban, számára tápszerek.
- Csak a legszükségesebb telefonhívásokat bonyolítsa le, mert a hálózatra a mentésben résztvevőknek van szüksége.

Utazáshoz:
- Szélsőséges időjárási viszonyok között nem biztonságos az utazás, különösen, ha nagyobb távolságra kell eljutni!
- Ha feltétlenül szükséges útnak indulni, mindig kísérő társsal tegye, és csak abban az esetben, ha meggyőződött róla, hogy úti célját biztonsággal eléri, és a visszautazás feltételei is biztosítottak.
- Ha nagyobb távolságot kell gyalogosan megtennie, öltözzön rétegesen, felsőruházata lehetőleg legyen vízhatlan, vigyen magával meleg kávét vagy teát.
- Gépkocsival csak akkor induljon el, ha feltétlenül szükséges, ha gépjárműve megfelelő műszaki állapotban van, és rendelkezik a biztonságos téli üzemeléshez szükséges felszereléssel (téli gumiabroncsok, hólánc, tartalék üzemanyag, elakadás esetére lapát vagy ásó, homok, stb.). Ebben az esetben sem tanácsos egyedül elindulni.
- Indulás előtt a gépkocsijában helyezzen el meleg takarót, elektromos kézilámpát, meleg italt, legalább egy napi étkezésre elegendő élelmiszert.
- Legyen felkészülve, hogy gépkocsija bármikor elakadhat és esetleg csak napok múlva fogják kiszabadítani. Öltözetét úgy állítsa össze, hogy szükség esetén gyalog is képes legyen folytatni útját.
- Amennyiben hosszabb időt (néhány órát) kénytelen álló gépjárművében tartózkodni, a motor járatásával fűtheti az utasteret, de ne felejtsen el legalább tíz-tizenöt percenként szellőztetni. Az álló jármű utasterébe ugyanis kipufogó gázok szivároghatnak, amelyek súlyos rosszullétet, esetleg halálos balesetet okozhatnak.
- Alkoholt soha ne fogyasszon a hideg elleni védekezés céljából! Kezdeti élénkítő hatása után csökkenti a fizikai teljesítőképességet, fáradságot, bágyadtságot okoz, illetve csökkenti a helyzetfelismerő- és ítélőképességet, amely ilyen helyzetben életveszélyes lehet.
A vizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha a jég kellő szilárdságú, nem olvadt, nem mozog.


Egyéb jótanácsok - Befagyott állóvíz esetén
- A part közelében a jég rendszerint vékonyabb, néha üreges, ezért könnyebben törik.
- Beszűküléseknél áramlatok gyöngíthetik a jeget, (ugyanez vonatkozik állóvizeknél a mellékfolyók torkolatára is).
- Meleg források különösen veszélyesek, mert nem mindig hoznak létre jégmentes helyeket, hanem elvékonyítják a jeget, ami nem látható.
- Sűrű hótakaró alatt a jég vékonyabb min hómentes helyeken.

Befagyott folyóvizek esetén
- Különösen vékony jég és jéggel nem fedett részek a "sodorvonal"-ban találhatóak,
- Folyókanyarok külső oldalán is vékony jégréteggel kell számolni,
- Sebes folyású, vagy kőtömbökkel telített szakaszon a jég szintén lényegesen vékonyabb.

Mindkét esetben fontos tanács:
- Olvadáskor a jégtakaró teherbíró képessége akkor is erősen csökken, ha vastagsága változatlanul fennáll.
- Jégen történő haladáskor nyugodtan és egyenletesen lépkedjünk, ha elesünk, az fokozza a jég beszakadásának veszélyét.
- Több személy esetén pihenéskor is tartsuk be a szükséges távolságot.
- Jégen történő haladáskor síbottal, vagy bottal állandóan ellenőrizzük az előttünk levő jég vastagságát és szilárdságát.

A jég beszakadása esetén követendő magatartás
A jég beszakadását rendszerint már előre jelzi a ropogás és a recsegés, és a jég felületének süllyedése. Ekkor a beszakadás esetleg még elkerülhető.
Teendők:
- Azonnal feküdjünk laposan a jégre (nagy fekvési felület), lehetőleg arccal a part felé.
Lassú, nyugodt mozdulatokkal (mindig a lehető legnagyobb felfekvési felületen) kússzunk a part felé.
- Ha a jég a fenti előjelek nélkül beszakad, vagy túlságosan későn reagálunk és beszakadt alattunk, a teendők a következők:
- Azonnal tárjuk szét karjainkat, és ejtsük magunkat előre.
- Minden eszközzel gátoljuk meg, hogy a jégfelület alá csússzunk vagy lemerüljünk a vízbe.
Ha mégis a jégfelület alá kerülünk:
- tartsuk nyitva szemünket, és nézzünk felfelé, ha a jég hóval fedett, a közelben levő jégtörés helyét a beeső fénysugár alapján még fel lehet ismerni, és el lehet érni,
- ha a jeget nem fedi hó, a víz és a jég egyforma fénytörése miatt a jég beszakadásának helye csak igen nehezen ismerhető fel, folyóvíz esetén az áramlás miatt e helyet akkor sem lehet már elérni, ha tudjuk, hol van, a túlélés esélye ilyenkor igen csekély.
- Próbáljuk meg a felsőtestünkkel újból a jégfelület fölé jutni (lehetőleg arccal a part felé). Végezzünk lábainkkal lökésszerű úszó mozdulatokat, a karjainkkal és súlyáthelyezéssel segítsük a lábmunkát.
- Amennyiben így nem sikerül a jég fölé jutni, próbáljunk meg a jég beszakadásának helyével szembeni oldalon egyik lábunkkal a jég felületére jutni és azután a kezünkre és lábunkra támaszkodva testünket oldalt a jégfelületre tolni. A jég beszakadásának formájától és nagyságától függően e módszer hanyatt fekve is alkalmazható.
- Ha a jég újból és újból beszakad, vágjunk magunknak utat a part felé, addig, míg ki nem jutunk a partra, vagy teherbíró jégfelülethez nem érünk.
- A víz hőmérséklete a jégfelület alatt 0-4 C, vagyis már 20-30 másodperc után hidegsokk következhet be (vérkeringési zavarok, sőt a szívműködés leállása).

Mások bajba kerülése esetén a következő módon nyújthatunk segítséget:
- Ne egyenes tartásban, hanem hason csúszva közelítsük meg a jég közé került személyt (ellenkező esetben mi is veszélybe kerülhetünk, mert beszakadhat alattunk a jég).
- Ne közelítsük meg egészen a jég beszakadásának helyét (a jég törékeny).
- Az utolsó szakaszt hidaljuk át segédeszközökkel (hosszú ággal, bottal, kötéllel, nadrágszíjjal-esetleg többet összekötve, vagy ruhadarabokkal). Vigyázat: ne húzzuk ki a szerencsétlenül jártat a ruhája ujjánál fogva, mert a varrásoknál könnyen elszakadhat.
- Ha több segítőtárs van a helyszínen: alkossunk láncot úgy, hogy mindenki hason fekve az előtte levő lábát fogja. Ezáltal az elöl levő személyt mentőakciója során a többiek hatékonyan támogatják.
- Az odanyújtott segédeszközökkel húzzuk ki a szerencsétlenül jártat a jégre, majd a beszakadás helyétől a partra.
- Ha a szerencsétlenül járt már a jég alá került, a mentési kísérletet már csak felkészült szakemberek tudják végrehajtani, így szükséges a tűzoltóság 105-ös segélyhívó számon történő mielőbbi értesítése.
   


Sátoraljaújhelyi Tűzoltó-parancsnokság
/2012.11.04./

 

Zempléni természetfotókat mutattak be A Moziban

 

               
                                                                                       

A Moziban általában filmeket vetítenek. A sárospatakiban az utóbbi időkben előadásokat is tartanak, főleg ismeretterjesztő, helyi emberek által készített természetfotókból álló vetített képes bemutatókat, melyek Zemplén természeti értékeit mutatják be. A sorozatban helyben élő, de nagy tapasztalattal rendelkező amatőr fotósok mutatják be az évek alatt készített fényképeiket, amely Zemplén egy-egy érdekességét tárják az érdeklődők elé. A legutóbbi természetszerető fotós Soltész Róbert volt…
 

 


Soltész Róbert

      

Soltész Róbert már több mint 20 éve járja az erdőket-hegyeket és készít felvételeket az útjába eső élőlényekről, természeti képződményekről. Varázslatos Zemplén címmel 50 percben beszélt arról, hogy neki miért fontos a természet szeretete és elmondta azt is, hogy reméli, felkelti azokban az emberekben is az érdeklődését a helyi értékek iránt, akik eddig kevésbé kirándultak térségünkben.

Saját szemszögemből igyekeztem bemutatni a Zemplént, indultunk a téli kirándulásoktól a tavaszi hóvirágfakadáson keresztül a Tengerszem télen-nyáron-tavasszal szép világáig. Állatok, madarak, virágok, gombák, amiket én érdekesnek találtam, tehát teljesen szubjektíven mutattam be Zemplén szépségeit – mondta soltész Róbert.

A sárospataki moziban ezúttal kézzelfogható is volt Zemplén értéke, ugyanis Róbert gombákat is hozott magával, olyan fajokat, amelyek főként Zemplénre jellemzőek.


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2012.11.04./

 

Tanévindító fociünnep Telkiben szép eredményekkel

               
                                                                                       

A Szent Erzsébet Katolikus Iskola diáksport egyesületének csapatai rangos eseményen vehettek részt október 7-én Telkiben. A fesztivál megnyitóját megtisztelte jelenlétével Nyilasi Tibor sportigazgató, valamint Buzánszky Jenő és Várhidi Pál, az Aranycsapat tagjai, Gelei József és Palotai Károly olimpiai bajnokok, illetve Göröcs János, olimpiai bronzérmes labdarúgó...
 


Nyilasi Tibor

      


A megnyitó keretében az OTP-MOL Bozsik-program Intézményi Programjának előző szezonjában kiemelkedő munkát végző csoportvezetők, körzeti szervezők vettek át elismerést Nyilasi Tibortól.

Csapataink a fantasztikus élményeken túl nagyon eredményesen szerepeltek:
II. korcsoportos lányok 1. hely
II. korcsoportos fiúk 2. hely
IV. korcsoportos lányok 3. hely

Az eredményhirdetésen a fiatalok Buzánszky Jenőtől, valamint a magyar válogatott kapusától, Bogdán Ádámtól és Puskás Petitől vehették át a díjakat.


 


 

További fotók >>>

Szent Erzsébet Katolikus Iskola
/2012.11.03./

 

Táncházzal őrzi a hagyományokat a Zsindely

 

               
                                                                                     

A Zsindely Népi Együttes 6. alkalommal rendezett táncházat a Vay Miklós Református Szakképző Iskola tornatermében. Dr. Téglás Zsolt, az együttes vezetője elmondta, hogy ezek az alkalmak nem csak azt a célt szolgálják, hogy jól érezzék magukat ők és a táncosok, hanem hogy ne merüljenek feledésbe a magyar kultúra meghatározó elemei, a népzene és a néptánc…

 

 


Dr. Téglás Zsolt

      


Közösségépítés, hagyományápolás és nevelés ez mind a célok között szerepelnek. Itt népdalokat tanul az ifjúság és találkozhat a népi kultúra hagyományos elemeivel, amire úgy gondolom, hogy napjainkban óriási szükség van, amikor az internet és a média világa elcsábítja a fiatalokat, az ő kapcsolatrendszerükből, pedig nagyon fontos, hogy összejöjjenek a baráti társaságok és kéz-kézen fogva táncoljanak egymással. Nagy öröm látni, hogy ma, a közösségi oldalak korszakában meglepően sok fiatal vett részt a táncház által kínált programon, a barátok ugyanis itt élő közegben oszthatják meg élményeiket.

A magyar népdal és a néptánc a magyarság szerves része, a magyarság építő eleme. Azt gondolom, hogy másrészt pedig egy nagy összetartó erő. Ennek ellenére egy ideje kezdett eltűnni, de napjainkban egyre inkább az látszik, hogy újra éled, többek között éppen a táncházakban - és igazi magyarság az, ami egy táncházban zajlik.


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2012.11.03./

 

300 fős csapat készül a katasztrófahelyzetre

 

               
                                                                                     

A katasztrófavédelmi törvény változásával kapcsolatban kérte Aros János polgármester azoknak az intézményeknek és cégeknek a vezetőit, illetve képviselőit egy megbeszélésre, akik egyébként is részt szoktak venni a védekezésben. A megbeszélésen jelen volt és a konzultációba bekapcsolódott Barna Norbert tűzoltóparancsnok is, a Sátoraljaújhelyi Tűzoltóságtól, aki a változások lényegét az alábbiak szerint ismertette…
 

 


Barna Norbert

 


Aros János

      

Tudni kell, hogy a katasztrófavédelmi önkormányzati igazgatóságok 2012. január 1-jétől beintegrálódtak egy egységes katasztrófavédelmi szervezetbe, egy sokkal átláthatóbb, egységes szervezetbe, ami nálunk az Encsi Katasztrófavédelmi Szervezet. Ebben a sátoraljaújhelyi hivatásos tűzoltó parancsnokság helyi szervként működik tovább, mint eddig, ellátva a lakosság védelmét és mindenféle tekintetű dologban az állampolgárok épségét, ill. az anyagi javakat.
Ezen az ülésen inkább egy előzetes megbeszélés folyt. A katasztrófavédelmi jogszabályok változása miatt, a települések védelmi készségét átvizsgálva fontosnak tartottuk - illetve ezt jogszabály is előírja - hogy az adott települések besorolástól függő létszámban állítsanak ki egy úgynevezett polgárvédelmi szervezetet a lakosság létszámától függően. Sárospatak tekintetében ez 300 fő.
Ezzel a kéréssel kerestük meg polgármester urat, s arról tárgyaltunk, hogy hogyan tudjuk ezt a 300 főt jól működtetni majd egy adott szituációban, veszélyhelyzetben, illetve mindenféle katasztrófahelyzetben, hogy ha kialakul egy ilyen helyzet, azonnal be tudjunk avatkozni.

Nagyon fontos elmondani, hogy a polgári védelmi szervezetbe beosztott embereken kívül nyilván az önkéntes erőkre is szükség van. Az első és legfontosabb, hogy azonnal tudjunk cselekedni, és ezért tartottuk fontosnak, hogy itt Sárospatak térségben ezt a 300 főt felkészítsük.
Tudni kell, hogy ez a 300 fő, majd akiket kiállít a sárospataki helyi bizottság, tehát akik a polgárvédelmi szervezetbe kerülnek, ők beosztó határozatot kapnak - ezt a polgármester úr állítja ki - amiben benne lesz, hogy ezeknél a veszélyhelyzeteknél ők azonnali elrendelésre kerülhetnek, tehát segíteniük kell egy adott veszélyhelyzetnél. Ők főleg a logisztikai, árvízvédelmi kiszolgáló-befogadó intézményekbe való befogadást végzik, ugyanis ha egy veszélyhelyzet, vagy káreset kialakul, akkor nagyon rövid idő áll rendelkezésre, hogy felmérjük a helyzetet, és ha akkor kezdenénk ezzel foglalkozni, akkor valószínűleg az időveszteség nagyobb károkat okozna, akár személyi akár anyagi javakban.
Viszont most már ezt a 300 főt, ha ki fogjuk tudni állítani Sárospatak környékén, ők, mivel azonnal berendelhetők, mindenki azonnal fogja tudni a feladatát - nyilván ezt a felkészítések folyamán még fogjuk tudatosítani, be fogjuk gyakoroltatni velük - akkor azonnal el tudjuk kezdeni a védekezést még a valódi veszély kialakulása előtt.

Úgy gondolom, hogy minden magyar állampolgárnak tudatosan készülni kell a veszélyre, ugyanis benne is van a nevében, hogy katasztrófavédelem, ami egy nemzeti ügy, tehát mindenkinek kötelessége ebben részt venni, mindenkinek kötelessége az adott anyagi javaknak, vagy akár a testi épségnek a védelme.
A tapasztalatom azt mutatja, hogy azért a lakosság kellő megfontoltsággal és kellő odafigyeléssel segít önkéntesen. Én azt gondolom, hogy ezzel nem volt gond ebben a térségben, sem Sárospatak, sem Sátoraljaújhely térségében, tehát a megfelelő lakosságszám mindig rendelkezésre állt. Felmérték a veszélyhelyzetet, s nyilván tudatában voltak, hogy ezzel saját vagyonukat, saját értékeiket védik.

A két évvel ezelőtti árvíz és nagy csapadékvíz idején tanultunk az akkori helyzetből, ezért minden téren szeretnénk olyan felkészültséggel rendelkezni, hogy ha bármikor hasonló helyzet előfordulna, akár az időjárás, akár más miatt, akkor teljes mértékű, 100%-os felkészültséggel tudjuk tenni ellene – tette hozzá Aros János polgármester, aki a két évvel ezelőtti védekezést vezette…

Most tehát a cégeknek és intézményeknek a vezetőit kértem, hogy Sárospataknak 300 főt kell kiállítani, akik készenlétbe tudnak állni, akik tudják, hogy mi lesz a feladatuk egy esetleges katasztrófa miatti rendkívüli állapot elrendelésénél. Nagy örömmel tapasztaltam, hogy a sárospataki cégek és intézményvezetők is partnerek ebben, tehát itt a rövid megbeszélés alatt föl tudtuk azt mérni, hogy kik és hány fővel, és milyen területen tudnak majd rendelkezésre állni.


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2012.11.03./

 

Nagyon hangulatos főtere lesz Sárospataknak

 

               
                                                                                     

Rendkívüli ülésen foglalkozott a képviselő testület az új főtér kialakításával. A koncepciót és a megoldásokat Rudolf Mihály, Hadas Építész Kft vezetője ismertette, aki a sárospataki Kovács Ágnes építész-tervezővel jelent meg a testület előtt. A testület elégedett volt a látottakkal és hallottakkal, de aki elolvassa a Rudolf Mihály elképzelését, maga is meggyőződhet róla, hogy egy igazi sárospataki, új városközpont van kialakulóban…
 

 


Rudolf Mihály

 

 


Kovács Ágnes

      

Elsősorban tervekről adtam tájékoztatást a testületnek, ha lényegileg össze kellene foglalnom, akkor azt mondanám, hogy sárospatakias legyen ez a terület, ez a tér, ez a leburkolt terület. Ne olyan legyen, mint Debrecenben, Kecskeméten, Vácott vagy Pécsett, hanem sárospataki legyen. Nagyon-nagyon szép ez a terület, mint ahogy az egész város gyönyörű. Két U-alakú ház összetekint egymásra, az egyik 100 évvel idősebb, ami a Lechner Jenő és Varga László által, neo-reneszánsz stílusban megépített tanítóképző gyönyörű épülete, a másik pedig egy kulturális, előudvaros épület, amit Makovecz Imre tervezett. Ez is U alakú - ölelő kezei vannak ennek a háznak - és ez a két udvar összekarol. Szeretnénk, hogy a középső rész - ami tulajdonképpen az Eötvös utca - csak célforgalommal legyen ellátva, tehát inkább mi sétálhassunk, beszélgethessünk, egy városi élet legyen ezen a területen, de ne robogjanak ott autók. Most már úgyis meg van az a másik elkerülő út. Ha lehet, a patakiak fogadják ezt el tőlünk - és nyilván a döntéshozóktól is - hogy ezt már ne használják gépjármű forgalomra. Célforgalomra igen is használjuk, mert be kell menni a mentőautónak, a tűzoltóautónak, néha költözködik valaki, vagy hoznak egy rendezvényre egy stábbal valamiféle felszerelést, hangtechnikát, vagy bármit, és akkor egy nagy teherautóval is be kell tudni jönni, tehát legyen az útburkolat teherbíró.
Viszont legyen egy nagyobb színpad A Művelődés Háza előtt - azt napos udvarnak nevezem - ami talán sok-sok rendezvényt tud majd beölelni, és van az árnyas udvar, ahol talán csendesebben, Comenius szobra mutatja nekünk, hogy a tudományok felé érkeztünk.

A két területet most szétválasztja egyrészt a forgalom, másrészt a meglévő kerítés. Ha azt a kerítést lebontjuk és áthelyezzük a tanítóképző főiskola keleti oldalára, akkor szerintem jót teszünk, mert egyrészt egy szép kerítést adunk a keleti oldalra, másrészt lebontjuk azt az elválasztó vonalat, ami a tereket is elválasztja. Nagyon szép gondolat összenyitni valamit. Ez olyan, mint egy párbeszéd, ami sokkal szebb, mint egy monológ - ha össze tudjuk a kettőt nyitni, ugyan csendes is lesz ez a tér, de akkor egyben lehet nagy rendezvények tere is. Mi nem azt szeretnénk, hogy nagy katonai alakuló tér legyen itt, 6000 ember ide lejöjjön és egyszerre tapsoljon, hanem mi azt szeretnénk, hogy nagyon diszkrét, finom legyen, tehát zöld területeket tettünk bele, sőt a meglévő értékes fákat mind meghagytuk, csak egy-egy újabb fát vágtunk ki, ami amúgy is erre vagy megérett, vagy pedig tájidegen.
A Péterffy László szobrászművész által készített nagy obeliszk - csodaszarvasa és angyal – aminek megtükröztök a lehetőségét, két új szobor kerülhet oda. A parkot, ahol Samu Géza szobra van felnemesítettük és azt az organikus parkot szép, organikus vonalvezetésű utakkal, vagy ösvényekkel láttuk el. A Művelődés Háza szélére zöld területet javasoltunk. Tudjuk, ha nyáron ott vagyunk, akkor ott hőség van, ezért két oldalt a lépcsők helyett, a lépcsőket korlátozva, a lépcsők helyére zöld területet rajzoltunk.

Nagyon szép dolog volt, amikor kolléganőm Kovács Ágnes építész 2 évvel ezelőtt – amikor még Makovecz Imre élt és fogadta őt - a terveket bemutatta neki. Imre bácsi örült a terveknek és nem korlátozta, azt mondta, hogy az első terveiben neki is a zöld felület volt ott. A másik oldalon - az egy csendesebb, nemesebb, árnyas udvar - ott pedig egy alacsony labirintust, képzeltünk el, de ott senki nem vész el a labirintusban, az egy alacsony, térd magasságú labirintus. Igazából csak egy rajzolat, ami lehetőséget ad arra, hogy egy üde színfolt legyen, és ott, oldalt vannak burkoló területek. A Comenius szobrot mi kihoztuk ebbe a labirintusba egy szebb helyre. Egyetlen egy magas zöld felület van, a szobornak a háttere, hogy a szobor szépen szemlélhető legyen.

Mi nagyon örvendünk, hogy adhatunk gondolatokat és rajzokat ehhez a felvetéshez, hogy Sárospatak megtalálhat egy új városi teret, ami nem Sárospatak ősi belvárosában van, hanem az ősi belvároshoz képest már egy külső, egy nyugati területen, mégis most már úgy belaktuk, szinte a főtérnek nevezhető lesz majd ez két épület közti teresedés.

Rudolf Mihály szólt még egy szökőkút ötletéről, amit a magas működési költsége miatt végül is elvetettek, viszont a tér azt később, bármikor képes lesz befogadni, ha kedvezőbb lesz a gazdasági helyzet. Hasonló okok miatt mondtak le a közművezeték cseréjéről, aminek az önrésze sokkal magasabb lett volna, mint a felszíni munkálatoké. Terveztek inkább egy zenepavilont, s egy harangjátékot, ami kétszintes magas, mint egy szószék és ez a harangjáték a hangjával, a rózsakert pedig illatával adják meg azt, amit „elvesztettünk”, a csobogó víz látványával.

Viszont a térnek a burkolata az csak sárospataki lesz – folytatta Rudolf Mihály - ilyet Európában nem nagyon ismerek. Dél-Amerikában ismerek egy gazdagabb várost, ahol is a gyönyörű barokk épületeknek a homlokzatai, mint leforgatott árnyak, a burkolatokon intarziásan megjelennek. Mi ezt szeretnénk sárospatakiasítani. Egy nemzetközi tervpályázatban ilyet már Krakkó főterére ajánlottunk, ott nem voltunk eredményesek, viszont ez a gondolat bennünk maradt, hogy ott is a krakkói főtér posztóházának a káprázatos reneszánsz gyönyörűsége jelent volna meg a burkolaton.
Itt is ez ugorhatott be kolléganőmnek, hogy egyszer ezen már gondolkodtunk elég sokat, és ha nem is nyertünk a pályázaton, de nagyon-nagyon sok építészeti dicséretet kaptunk ezért. Itt A Művelődés Házának a burkolati sémája egy magyar bajusz organikus forma, a Tanítóképzőnek pedig a levetített reneszánsz homlokzati struktúrája, amelyek a felületen szinte gravírozva, vagy intarziás módon lennének megjelenítve.


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2012.11.02./

 

Sikeres volt a 9. Zempléni Vadászlovaglás

 

               
                                                                                     

A sárospataki kuriózumok sorába valószínűleg már most besorolják a Zempléni Vadászlovaglást is, mint őszi látványosságot. Hogy a híre messzire elterjedt, azt bizonyítják a más megyékből – köztük Budapestről – érkezett lovasok is. Az első Vadászlovaglást 9 évvel ezelőtt a Zempléni Lovas Egyesületen belül a sárospataki Betyár Lovas Tanya csapata szervezte Lívják Emília vezetésével, s így történik ez azóta is minden évben…
 

 


Lívják Emília

      

A „menetrend” olyan jól bevált, hogy az egymást követő évek során alig változtatnak rajta: 9 órakor indulnak a lovas tanyáról a zempléni hegyek irányába, egy-egy szép helyen ugratásokkal fűszerezett pihenőt tartanak, ebédidőre pedig valami különlegesen szép helyen táboroznak le. Ebéd után hazafelé veszik az irányt, de még nem a lovas tanyára, hanem a közeli végardói ártérre mennek, ahol egy „vágtával” teszi fel a koronát a szép napra. Ez valójában egy verseny, ahol egyszerre indul minden lovas, hogy az adott távolságot minél rövidebb idő alatt megtegye.
Az eredményhirdetéssel a nap eseményei véget is érnek - legalább is a lovak részére. A lovasoknak még hátra van az esti bál, ami miatt nem csak lovagló, de báli ruhát is kellett hogy hozzanak magukkal a részvevők.

Miért is nevezik ezt vadászlovaglásnak? Mert az egykori valódi rókavadászat mintájára szervezték meg .- azzal a nem kis különbséggel, hogy a „róka” itt nem egy szerencsétlen kis állat, amit lovasok kutyákkal üldöznek, amíg meg nem ölik, hanem egy élen haladó ügyes lovas, akinek a kabátján egy rókafarok emlékeztet régi idők rókavadászataira.

És hol marad a közönség? Valóban lemarad olykor, máskor pedig rövidebb utat választva hamarabb ér a pihenő helyre, ugyanis a nézőközönség egy traktor pótkocsijának platóján utazik – kivéve akik a kényelmet előtérbe helyezve saját autóikon próbálják követni a lovasokat.
Az esemény rangját jelzi, hogy minden évben maga a polgármester indítja útjára köszöntésével a csapatot, aminek útjára lelkész adja áldását. Lelki útravalóval idén egy református és egy görög katolikus lelkész is ellátta az indulókat, Virágh Sándor, illetve Mosolygó Tamás személyében. Az idei éven – amikor október 20-ra esett ez a jeles nap – az ebédet a Gombos-hegyi Pincesor alatt költötték el. A vágta győzteseként pedig idén Horváth Csaba, miskolci lovas nevét kell, hogy feljegyezzék a történetírók.

Mivel az érdeklődés évről-évre egyre nagyobb, ezúton is kérjük a szervezőket, hogy a meghívón a pihenők helyét és időpontját is tüntessék fel – hasonlóan a vágtáét is – hogy az érdeklődők (és az egyre érdeklődőbb média képviselői) bármelyik ponton bekapcsolódhassanak.

Jövőre jubilál a Vadászlovaglás! Nem hisszük, hogy valamivel ki lehetne rukkolni erre az alkalomra, hiszen eddig is „csúcson volt járatva” vadászlovaglás, az eddigieknél jobb időt, szebb tájakat, csinosabb nőket és elegánsabb férfiakat aligha lehet produkálni. Azt kívánjuk tehát a jubileumi 10. alkalomra, hogy ugyan olyan jól sikerüljön, mint az eddigiek!


 


 

További fotók - napközben >>>                    További fotók - indulás >>>                               További fotók - napközben 2. >>>                További fotók - délután >>>


Törő Gábor
/2012.11.02./

 

,,Borsod-Abaúj-Zemplén megye Magyarország zászlóshajója''

 

               
                                                                                    

Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter dr. Mengyi Rolandot, a Fidesz országgyűlési képviselőjét, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnökét 2012. október 15-ei hatállyal Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdasági fejlesztését koordináló miniszteri biztossá nevezte ki...
 

 


dr. Mengyi Roland

      

„Hajlamos vagyok gyakran hangsúlyozni, hogy megyénken Magyarország gazdasági dinamikája, az ország gazdaságának jövője múlik. Sok múlik azon, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében sikerül e véghezvinni az elképzeléseinket. A versenytársaink Európában vannak. Ezek épp úgy lehetnek a közvetlen szomszédjaink - Szlovákia, Románia -, mint a jelenleg súlyos válsággal küzdő mediterrán államok. De azt nem szabad elfelejteni, hogy Európa gazdasági motorja a következő ötven évben a Kelet- Közép Európa lesz ezen belül pedig nekünk, Magyaroknak kell vezetnünk, Magyarországon pedig Borsod-Abaúj-Zemplén megye hordozza azt a fejlődési potenciált, amely komoly növekedést eredményez. Borsod-Abaúj-Zemplén megye az ország zászlóshajója. Ez azt jelenti, hogy ha jó irányba halad, akkor egy olyan fejlődési potenciál van ebben a megyében, hogy az egész ország gazdaságát tudja húzni maga után. Ha viszont elsüllyed, akkor az magával rántja az egész flottát.

Egy miniszteri biztosi pozíció segíthet az egyes gazdasági partnerekben megyénk, mint fejlesztési és befektetési terület iránt, nagyobb bizalmat építeni. A végrehajtás,a koordináció hatékonysága lényegesen nagyobb, a külgazdasági kapcsolatok építése lényegesen hatékonyabb lehet, mert a kormányzati és a gazdaságfejlesztésben, a külgazdaságban érdekelt - vagy hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szereplők koordinálásáról is szól ez a megbízatás.

A gazdasági világválság kitörésének körülményei bebizonyították, hogy az a gazdaságszervezés, az a pénzügyi szervezés, amely eddig folyt a világban – ami Magyarországra is kihatott – nagyon törékeny. Ugyanilyen rendszerben és elvek mentén hazánk gazdaságát talpra állni, méghozzá hatékonyan és gyorsan, nem biztos, hogy lehet. Ezért teljesen új, a piaci kihívásokra gyorsan reagáló modelleket, fejlesztési struktúrákat kell építeni. A regionalizmus valódi hatékonyságát becsatornázni képes területi gazdasági koordináció az, amiben hiszünk. Mindent meg kell tennünk, hogy megyénkben hogy ezen elmélet alapján is kiváló rendszert építsünk. Magyarország társadalmi és gazdasági problémáinak az egyik legnagyobb kihívása Borsod-Abaúj-Zemplén megye. Erre kell keresnünk egy olyan megoldást, amelyben minden megyében élő megtalálja a jövőjét.

Az elmúlt időszak is arról szólt, hogy megpróbáltuk a lehető legjobb fejlesztési irányokat meghatározni. De, amiben hiszek az- az, hogy a kormányzati segítség lényegesen meg fogja gyorsítani a megcélzott eredményeknek, céloknak az elérését, a koordináció hatékonyságát.

Amikor komoly befektetővel tárgyalunk többnyire az három dolgot kérdez meg. Az egyik az adó környezet. Jelenleg Európában a magyarországi vállalatokra, munkavállalókra vonatkozó adókörnyezet versenyképes, az egyik legjobb, de ha hozzá tudjuk tenni például egy megyei-területi alapon szervezett kiemelt vállalkozói övezet által biztosítható adókörnyezetet, akkor nem csak versenyképes, de a versenyben győztes is.

A másik kérdés a szakképzett munkaerő. Ha egy kis, közepes vagy nagyvállalat szemszögéből nézzük ez egy nagyon fontos kérdés. Borsod-Abaúj-Zemplén megye a munkaerő tekintetében óriási versenyelőnnyel rendelkezik, hiszen jelentősek a nehézipari hagyományai még munkaképesek azok az emberek, akik korábban ipari szakmájuk mesterei voltak, dolgoznak-dolgoztak a szakmájukban. Erre a tudásra számítani lehet és számítunk is rá. Megyénkben 70 ezer olyan ember él, akit azonnal munkába lehet állítani. Ezek az emberek úgy kell tekintenünk, mint egy brutális erőforrás a megye gazdaságának fellendítése érdekében. A megye szakképzését át kell alakítanunk, egy olyan piacképes rendszerre, amely azonnal kielégíti a befektetői igényeket. Ma erre megvannak már a lehetőségeink.. Ha a vállalatok pontosan definiálják, hogy mire, kikre van szükségük, nekünk azonnal biztosítani kell tudnunk a jól képzett munkaerőt. Előnyt abból is igyekszünk kovácsolni, hogy a területi alapon szervezett rendszer kialakítását nem a vállalat forrásából kell megfinanszírozni.

Harmadik kérdés az  energiaköltség. Ez az a pont, amelyben nagyot tudunk lépni, mert ma már léteznek azok a technológiák, rendelkezésünkre áll az- az ásványi vagyon, amelyből energiát tudunk nyerni, amivel akár meg tudjuk felezni egy vállalat energiaköltségét. Ez nem keveset tesz hozzá a cég eredményeihez…..

Olyan fejlesztéseket szeretnénk véghezvinni, hogy egyetlen fiatalnak se kelljen elmennie sem a megyéből sem az országból. Amikor egy nagyszülőnek nem kell 300 km-t utaznia, hogy lássa az unokáját az egy társadalmi, lélektani minőségváltás: a családok nem szakadhatnak szét, gyerekek nem gyökerek nélkül nőnek fel. Ha a családok, mint a társadalom alapvető építőkövei egészek, akkor meglesz a lelkület, és a hit, amely az építkezéshez, a fejlesztéshez kell.

Én azt várom ettől a kinevezéstől, hogy olyan emberekkel fogok tudni együtt dolgozni, akik ugyanabban érdekeltek, amiben mi, ami nem más, mint az ország és a megye azonnali fejlődése. Hiszem, hogy minden megyénkben élő ember ebben érdekelt, számítok mindannyiuk támogatására és segítségére."


 


 


F. Bacsó Bea - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat - sajtóreferens
/2012.11.01./

 

Tokajban lesz járási biztos dr.Szabó Rita alpolgármester

 

               
                                                                                    

A járási rendszer visszaállítása alaposan megbolygatja az eddig működő közigazgatási felépítményt, hiszen az újonnan kialakító járási hivatalok szakembereket szippantanak el a városi, vagy éppen kistérségi hivatalokból. Ez a sárospataki önkormányzatot is érzékenyen érinti, hiszen a jegyzőt és az egyik alpolgármestert találták alkalmasnak arra, hogy egy-egy újonnan létrejövő járást irányítsanak. Ezúttal dr. Szabó Rita alpolgármester asszonyt kérdeztük meg arról, hogy milyen érzésekkel távozik Sárospatakról…
 

 


dr. Szabó Rita

      

2012. november 1-jétől a Tokaji Járásban, mint járási biztos fogok dolgozni. Ez a két hónap azt a célt szolgálja, hogy a járási hivatal felállításáról gondoskodjon a járási biztos, majd 2013. január 1-jétől, az előzetes információk alapján, járási hivatalvezetői megbízást fogok kapni. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kormányhivatal vezetője, Demeter Ervin kormánymegbízott úr a tokaji járási megállapodás aláírásakor, a települések vezetői előtt jelentette be erre irányuló szándékát.

Lehet, hogy váratlan a hír a sárospatakiaknak, de számomra ez egy megtisztelő szakmai kihívás. Több, mint 10 éve dolgozom a közigazgatásban, és miután végleg feladtam a szünetelő ügyvédi kamarai tagságom, azt lehet mondani, hogy elkötelezett tisztviselője lettem a közszolgálatnak. Az alpolgármesteri kinevezésemet követően többen megkérdezték, hogy politikai pályára térek-e ezután? Akkor is ezt mondtam és mondom most is: nem áll szándékomban politikai vizekre evezni, sokkal inkább maradok a jogi szakmánál, a közigazgatásnál.

Hogy milyen volt az itt eltöltött 3 és fél év? Azt mondhatom, hogy nagyon tartalmas volt mind szakmailag, mind pedig eseményekben. Abban az időben, amikor idekerültem a városba, 2009. március közepén, aljegyzőként egy olyan feladat várt rám, amely szintén egy komoly kihívás volt. Sárospatak város jegyzőjét is helyettesítettem, és ez a többletfeladat egészen 2010. december 31-ig tartott. Ekkor kaptam a felkérést, hogy nem képviselő alpolgármesterként lássam el feladataimat 2011. január 1-jétől.

Nem könnyű időszak volt ez, hiszen 2009-ben is terítéken voltak a hő-ellátással, távhőszolgáltatással, közvilágítással kapcsolatos feladatok, és 2010-ben a közétkeztetési beruházás kivásárlása által a feladatok teljes átszervezésére került sor. 2009-ben indult továbbá a Pataqua Kft, a Végardó Fürdő fejlesztését követőn, és más városi fejlesztések is abban az időben indultak. Tehát volt sok olyan többletfeladat, amely túlmutat az általános jegyzői feladatokon és mindamellett 2010-ben országgyűlési és helyi képviselői választásokra is sor került. A magam részéről azt mondhatom, hogy az itt töltött évek annyira eseménydúsak voltak, hogy szinte észrevétlenül repültek el…

Nagyon szép emlékeim maradnak a városról. Örülök, hogy megismerhettem azt a gazdag történelmi múltat és pezsgő kulturális életet, amely messze földön híressé teszi Sárospatakot. Mindazok a múltban gyökerező hagyományok, amelyek áthatják a város közművelődését, oktatási, kulturális és zenei életét, különösen fontos értékei Sárospataknak. Csakúgy, mint a „genius loci”, a hely szelleme, mely évszázadok óta érezteti hatását, s olyan jeles személyekhez köthető, mint a Rákócziak, Szent Erzsébet, Comenius és a Sárospataki Református Kollégium nagyjai.
A munkám kapcsán részese lehettem különleges alkalmaknak, nemcsak a városi ünnepségek, rendezvények során, hanem országhatáron kívül is: Eisenachban, Uhersky Brodban, Prágában és Krosnoban. Köszönettel tartozom az önkormányzatnak, hogy részt vehettem ezeken az eseményeken és képviselhettem Sárospatak városát.

Úgy érzem, hogy az itt töltött idő alatt egy picit sárospatakivá váltam, és ezáltal mindig vissza fog húzni a szívem Sárospatakra. Szeretném, ha nem kellene teljesen elszakadnom a várostól és továbbra is érezhetném az itt élő, működő közösségekben rejlő erőt, szellemiséget. Ezt látom a jelenkori városi élet legnagyobb vonzerejének; túl azon, hogy mind a természeti értékek, mind pedig az épített örökség különlegessé, országosan ismertté teszi Sárospatakot.

Kívánom a városvezetésnek, hogy ezeket az értékeket minél eredményesebben, sikeresebben tudják kidomborítani, megmutatni, minél gazdagabbá tudják tenni az életet az itt élők, és természetesen a városba érkező turisták számára. Azt gondolom, hogy kitartó és folyamatos munkával szép eredményeket érhet el a város.

A turistákat említve, szeretnék még kitérni arra, hogy alpolgármesteri tisztségem révén bekapcsolódhattam még a Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület munkájába 2011-ben elnökségi tagként, alelnökként, majd ez év február végétől, mint az egyesület elnöke foglalkoztam a város turisztikai feladataival. Annak ellenére, hogy Sárospatak turisztikai potenciálja elég erősnek mondható környékbeli viszonylatban, a minőségi turizmus irányába történő elmozdulás terén viszont sok tennivaló akad. Ehhez persze anyagi vállalásokra, megfelelő szakemberekből álló csapatmunkára lenne szükség. Talán az új turizmus törvény jelenthet majd megoldást a források felosztását tekintve, hiszen az egyesület működési területén sem az önkormányzatok, sem a turisztikai vállalkozások nincsenek abban a szerencsés helyzetben, hogy maguk tudják finanszírozni a szükséges fejlesztéseket.

Még egyszer köszönöm a bizalmat és az együttműködést a Képviselő-testületnek, köszönöm a közös munkát Polgármester Úrnak, a Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozójának és az önkormányzati intézmények, cégek vezetőinek, dolgozóinak, akikkel a munkám során együtt dolgozhattam.


 


 


Cziczer Katalin
/2012.11.01./

 

A megye alkotói díjával jutalmazták a 8kor Színház tagjait

 

               
                                                                                     

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 56. évfordulója alkalmából, 2012. október 23-án Borsod-Abaúj Zemplén Megye vezetése, kihelyezett ünnepi közgyűlést tartott Cigándon. Ebből az alkalomból, a közgyűlés díjrendelete alapján kiemelkedő kulturális tevékenységéért, a megye magas szintű képviseletéért, Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Alkotói Díjával tüntette ki a sárospataki 8kor Színház tagjait. Az elismerést dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke, Riz Gábor a közgyűlés alelnöke és dr. Kovács János főjegyző adták át...
 

 


      

Azon kívül, hogy a 8kor Színház a nagyvilágba viszi el Sárospatak jó hírét, természetesen saját városában is nagy népszerűségnek örvend. Szerepléseiket a város lakói mindig nagy tapssal jutalmazzák, külföldi turnéik során pedig szerető izgalommal várják a róluk szóló híreket. A kitüntetés átvétele után Aros János polgármester az elsők között gratulált a csapatnak, aki nyilatkozatában nem titkolta, hogy mennyire büszke rájuk…

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat minden évben kiadja az Alkotói Díjat. Így volt ez most is, amikor nagy örömünkre Cigándon, a kihelyezett ünnepi közgyűlésen a Sárospataki 8-kor Színház kapta ezt a megyei kitüntetést. Annak a sok éves munkának az eredményeként kapták ezt meg, amelyet végeznek, hiszen amikor megalakultak - a kezdetektől - már a hazafiasság, a hazaszeretetre való nevelés volt az ő eszményük, az ő küldetésük. Előbb csak szűk körben, itt Sárospatakon készítettek kisebb műsorokat, majd nagy produkciókat, biztos sokan emlékeznek pl. A költő visszatér, vagy az István a király című előadásaikra.
Nagyon rövid időn belül ezt az eszményt nem csak a megye határain belül, de még az országhatáron kívül, első sorban magyar lakta településeken is terjesztették - mint egy missziós munkát végezve - néhány év elteltével pedig a tengerentúlon is be tudták mutatni műsoraikat Kanadában és az USA-ban, ahol a kit élő magyarság nagy szeretettel fogadta őket.

Nagyon büszke vagyok arra, hogy Sárospatakon ilyen kollégák vannak, akik nem egy állandó tevékenységként végzik ezt a szolgálatot, hanem mindenkinek megvan a hétköznapban a saját munkája és emellett szabadidejükben végzik ezt a missziós tevékenységet. Úgy gondolom, hogy nagyon sok 8-kor Színházra lenne szükség Magyarországnak.
További sikereket kívánok Nekik, még nagyon sokáig erősítsék a szétszóródott magyarságban a nemzeti összetartozás érzését!


A 8kor Színházról:

A 8kor Színház nevű amatőr művészeti csoport egy hosszú folyamat eredményeként jött létre. Bár hivatalos alapítási dátuma nincs, mégis az 1988. év tavaszát tekinthetjük annak. Földházi István - A Művelődés Háza akkori igazgatóhelyettese - egy merész hangvételű, az akkor megszokottaktól eltérő stílusú műsort álmodott a 48-as forradalom és szabadságharc városi ünnepségére. A műsor hatalmas közönségsikert hozott, 1989. tavaszán közkívánatra újra előadásra került, majd a következő két év márciusi ünnepein a zenekar tagjai - ezúttal élő koncert jelleggel, a műsort további dalokkal kiegészítve - ismét közreműködtek. 1992. nyarán részt vettek a fehéregyházi Petőfi-emlékünnepségen, s ez a fellépés életre szóló hivatássá változtatta az addigi műkedvelő zenélést. Ekkor határozták el egy állandó együttes megalakítását, ez időre tehető a névadás, s immár, mint A Művelődés Háza művészeti csoportja, 8kor Együttes néven folytatták tevékenységüket. Az első fehéregyházai fellépés nyomán hamar híre ment – főként a határokon túli magyar közösségek körében -, hogy van egy sárospataki csapat, akik jó szóért, szerény vendéglátásért, és nem utolsó sorban életre szóló barátságokért bárhova elutaznak, s hirdetik az egyetemes magyarság igéjét. Így ismétlődik azóta is szinte minden évben a meghívás Erdély különböző városaiba, a Felvidékre, Délvidékre vagy Kárpátaljára. Természetesen az országhatárokon belül is számtalan rendezvényen vettek részt, eldugott kis falvaktól egészen a Parlament kupolacsarnokáig.

1996-ban létrejött az együttes első egész estés nagyszínházi produkciója, az "Itt élned, halnod kell" című történelmi tabló, mely a csodaszarvas-regétől kezdve a köztársaság kikiáltásáig kísérte végig a magyarság történelmét. Az előadás közel 120 szereplője a zenekar tagjaiból, barátaikból, a város tánc- és más művészeti csoportjaiból verbuválódott. A produkció számos előadást ért meg Sárospatakon és más településeken is, s a város közönsége az "Év eseménye" díjjal jutalmazta.

A munka folytatódott, de a szerkezet átalakult, s ettől az előadástól kezdve már 8kor Színház lett az addigi 8kor Együttesből. A távoli szereplések már nem kulturális rock-koncert, hanem színházi pódiumműsor jelleget öltöttek, és egyre sokasodtak. Itthon pedig folyamatosan készítették elő az újabb és újabb nagyszínházi produkciókat. Így adták elő 1998-ban a „Költő visszatér” c. rock-operát, 2000-ben a „Valahol Európában” c. musicalt, 2002-ben a „Légy jó mindhalálig” című zenés darabot, majd 2003-ban az „István, a király” című rock-operát. Ez az előadás mindmáig egyedülálló, mivel annak zenéje nem felvételről szólt, hanem a színpadon játszották, „élő” rock- és szimfonikus zenekar, valamint kórus és táncosok közreműködésével, mintegy kétszáz szereplőt felvonultatva, több mint ötezer fős közönség előtt.
A nagyszínházi produkciók mellett folytatódtak a magyarság-missziós pódiumműsorok is, így jutottak el többek között 2001-ben Washingtonba, és a floridai Sarasota városába, az előbbibe az akkori magyar nagykövetség, utóbbiba az ottani magyar közösség meghívására.
2004-ben Angyal maradj a Hargitán, 2006-ban Építsd fel újra, 2009-ben Kiáltó szó című műsoraikkal örvendeztették meg a magyar közösségeket.
2010. és 2011. június 4-én Versailles-ben a Valahol aláírtak valamit című műsorukkal fejezték ki nemzeti összetartozásunkat a Nagy Trianon kastély előtt.

A háromfős színpadi létszám – mely olykor-olykor kiegészül - évek óta állandó, csakúgy, mint az a szellemiség, elkötelezettség, ami elválaszthatatlanul összenőtt a 8kor Színház társulatával. Immár többszáz alkalommal, a történelmi Magyarország teljes területét bejárva adtak műsort Fehéregyházától Szatmárnémetiig, Beregszásztól Munkácsig, Királyhelmectől Jászóig, vagy éppen a Délvidék egyik központjában Zentán.
2009-ben Kanadában szerepelhettek a Torontói Magyar Napok megnyitó ünnepségén, 2010-ben az USA keleti, 2012-ben az USA nyugati partvidékén is hirdethették: "nincs határon túli, meg anyaországi magyar, csak magyar van!". Tevékenységük meghatározó alapeszméjeként vallják:
"magyarnak lenni hivatásunk"! 2010-ben Petőfi Sándor nászának színhelyén Koltón, a település díszpolgáraivá avatták őket.

A 8kor Színház elkötelezett tagjai: Sipos István az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium rendszergazdája, Karacs Mónika a Farkas Ferenc Művészeti Iskola igazgató-helyettese, Donkó József a Polgármesteri Hivatal irodavezetője, Nagy Zsolt a volt Erdélyi János Általános Iskola gyógypedagógiai asszisztense, Bálint Béla a Farkas Ferenc Művészeti Iskola igazgatója és Karacs Martina a Kőbányai Zenei Stúdió tanulója.


 


 


Cziczer Katalin
/2012.11.01./

 

Egyszerre előztek

 

               
                                                                                     


 

 


Bacsó Tibor

      

2012.október 27-én 12 óra 5 perckor a 37-es számú főút 63 km 950 m-es szelvényében – ez a körforgótól, a Gombos-hegy irányában 500 m-re van - anyagi káros közlekedési baleset történt. Két személyautó érkezett Miskolc felől, amelyek közlekedésük során utolértek egy előttük haladó lassabban közlekedő járművet – kezdte egy baleset ismertetését Bacsó Tibor rendőr őrnagy, a Sárospataki Rendőrkapitányság sajtóreferense…

A 3. személygépkocsi vezetője az előtte haladó 2 jármű előzésébe kezdett, de ezzel egyidejűleg – figyelmetlensége miatt - a középen haladó jármű is elkezdte az előttük lassabban haladó jármű előzését, miatt nem észlelte, hogy az általa vezetett gépkocsi előzését már megkezdték, és az előtte lassan haladó gépkocsi előzésébe ő is belekezdett.

Ezen figyelmetlenség miatt a 3. jármű jobb elejének a szintén előzni kívánó jármű a bal hátuljával nekiütközött, majd ezt követően az esőtől nedves-vizes aszfalton mind a két jármű megcsúszott, és az ütközést követően tovább sodródtak.
Az egyik jármű a jobboldali vízelvezető árokba, míg a másik jármű a menetirány szerinti jobb oldalon az úttesten keresztbe fordulva ált meg. A baleset vizsgálatát szabálysértési eljárás keretében folytatja a Sárospataki Rendőrkapitányság.


 


 


Törő Gábor
/2012.11.01./

 

Mindenszentek ünnepére készülve

 

               
                                                                                    

Október 31-én, szerdán a reformáció ünnepe lesz, csütörtökön – elsején – pedig hagyományosan, Mindenszentek alkalmából látogatnak ki a sárospatakiak és az innen elszármazottak a temetőkbe, hogy leróják kegyeletüket elhunyt szeretteik felé – hívja fel Olvasóink figyelmét Aros János polgármester a közelgő ünnepre, s kíván mindenkinek kegyeletben teljes emlékezést… ( a fotók illusztrációk)
 

 


Aros János

      

Erre az alkalomra készülve már két héttel ezelőtt elkezdtük a Kommunális Szervezettel rendbe tenni, méltóvá tenni a temetőinket az ünnepre. Ez megtörtént, a temetők szépen rendbe hozva, megtisztítva várják az oda látogatókat.

Tisztelettel szeretnék mindenkit megkérni, hogy az ilyenkor szokásos nagy forgalomra való tekintettel mindenki figyeljen fokozottan az autójára. Ne hagyják nyitva a járműveket, és ne hagyjanak benne látható módon semmit, ami vonzaná a tolvajokat.

Mi megerősített szolgálattal fogunk a polgárőrséggel és a rendőrséggel is rendelkezésre állni ezekben a napokban, ezen a hosszú hétvégén. Emellett azért szükség lesz rá, hogy mindannyian figyeljünk egymásra, és vigyázzunk értékeinkre.

Méltóságteljes megemlékezést és ünnepet kívánok mindenkinek!


 


 


Cziczer Katalin
/2012.10.31./

 

Búcsú Tóth Józseftől

 

               
                                                                                    

Fekete zászló leng a Városháza épületén, ami a városvezetés tiszteletét fejezi a 2012. október 27-én elhunyt Tóth József iránt, aki a várossá válás időszakában, jó másfél évtizeden át volt Sárospatak első számú vezetője. Aros János polgármester és a Képviselő Testület őszinte részvétét fejezi ki a köztiszteletben álló személy családjának…
 

 


Tóth József

 

      

Négy másik mellé egy újabb gyászjelentés került a héten a katolikus temető bejáratánál lévő táblára: Tóth József 83. - eseményekben gazdag év után - elhunyt. Bár a név gyakori, mégis, a tábla előtt megállók mindegyike tudja, hogy kiről van szó. Arról a Tóth Józsefről - a „tanácselnökről”, akinek közel 16 éves vezetése alatt a poros községből ismét város lett.
,
Tóth József 1929. október 2-án született Sárospatakon. Itt járt elemi és polgári iskolába, majd tanítóképzőbe is, a magyar-történelem szakos tanári diplomáját pedig Egerben szerezte meg.
Kezdetben Györgytarlón, majd Tiszakarádon tanított, ahol rövid időn belül Pócsi István igazgató – a híres rózsanemesítő – helyettese lett, 27 éves korában pedig igazgató.
Innen került 1967. januártól, 37 évesen Sárospatakra a Községi Tanács élére. Ebben az időben Sárospatakon a csorda reggel a Berek felé menet és este visszafelé végigment a városon, a kockaköves Rákóczi úton volt a település egyetlen kútfővel működő benzinkútja és a Hild tér helyén még földszintes házak húzódtak.

Eltelt 16 év és ez idő alatt a poros községből igazi – nem csak cím szerinti - város lett. A városi rangot Sárospatak 1968. augusztus 20-án – több mint száz év szünet után - nyerte vissza. Nagy számban valósultak meg különböző fejlesztések. A köves, vagy földutakból az évek során aszfalt utak lettek, kiépült a vízvezeték és a szennyvíz hálózat. Új épületek új utcák (a Comenius, Bartók Béla) sora, sőt új városrész is épült, hiszen a város ebben az időben indult meg déli irányba terjeszkedni. A néhai trinitárius kolostor épületéből Borostyán szálló lett, majd - jóval később – felépült a Bodrog Hotel. A végardói termálfürdő úszó- és gyermekmedencével, új kabinsorokkal gyarapodott.
Mi kellett ehhez? Akkoriban a városi címmel több feladat, de magasabb normatív támogatás, fejlesztési lehetőség járt. Sok munkával, a támogatások hatékony felhasználásával és a városban működő cégek, valamint a lakosság megnyerésével, bevonásával lehetett ennyi mindent megvalósítani. A fejlesztési tervek jóváhagyásában és megvalósításában sokat segítettek Sárospataknak a város régi és új barátai, köztük az innen elszármazottak és a pataki öregdiákok is. Tóth József – és az akkori, szakemberekkel kibővült városvezetés - ezzel a lehetőséggel jól sáfárkodott, megkereste és megnyerte őket az egyes fejlesztési elképzelések megvalósításához. A pataki öregdiákok – közülük kiemelném a sárospataki galériát adományával gazdagító Béres Ferencet – mellett olyan művészeket, Domján Józsefet és Andrássy Kurta Jánost is megnyert Sárospataknak, akiknek előtte semmi kötődése nem volt a városhoz - nem itt születtek, nem itt jártak iskolába -, mégis életművüket hagyták ránk:.
Megnyerte továbbá a Tüdőgondozó főorvosának Lázi doktor urat, aki hívására Hódmezővásárhelyről költözött Sárospatakra - Lázi doktor úrhoz évtizedeken keresztül minden bajunkkal mehettünk.

Mint iskolaváros is, megőrizte pozícióját ez időszakban Sárospatak. A Tanítóképző Főiskola, a Zeneiskola és a Rákóczi Gimnázium is jó színvonalon dolgozott, ami mellett országos hírünket erősítették a Sárospataki Diáknapok, a nyári fafaragó táborok, a nagyvilágban pedig a Nyári Kollégium, amelyre távolra szakadt magyarok gyermekei érkeztek, főként Észak-Amerikából.
Ekkor alakultak ki az első testvérvárosi kapcsolatok, a „vasfüggönyön” kívüli városokkal, Collegnoval és Rodostóval, valamint Neu-Brandenburggal.
Az egykori Gépállomásból kialakult a Csepeli Kerékpár és Varrógépgyár, ami fénykorában több mint 800 főt foglalkoztatott és új lendületet kapott az egykori cserépkályhagyár is.

Ebben az időszakban nőtt ki a földből a Tompa utcai tüdőgondozó, a Rendelőintézet, az ÉMÁSZ épülete, a kor jellemzőjeként a Pártház, a Móricz Kollégium, a Petőfi Iskola, majd a Gyakorló Általános Iskola új épülete is. Természetesen kockaházak, lapos tetővel, mivel akkor ilyeneket lehetett építeni és egy egész lakótelep - de nem a történelmi városrészben - mint oly sok helyen, hanem -, a település egy beépítetlen részén, a volt nagyvásártelepen.
Ekkortól tette le Sárospatakon a kézjegyét Makovecz Imre, akinek alkotásai új arculatot adtak Sárospataknak. A Művelődés Háza építése is Tóth József idejében kezdődött el, amit azóta is büszkén mutatunk meg a városba érkezőknek.
A Művelődés Háza átadásakor, 1983-ban már nem volt tanácselnök. 1989-ben bekövetkezett nyugdíjazásáig a Gyakorló Iskola igazgatójaként dolgozott tovább.

Most azt mondanánk, hogy egy menedzser típusú polgármester volt, aki mindig pedánsan járt, emellett megnyerő és egyszerű volt. Sokat tett Sárospatakért és ezt nem felejti el Neki a város. 3 gyermeke, 7 unokája - és egy egész város gyászolja.
Nyugodjon békében!


 


 


Törő Gábor
/2012.10.31./