Archív
2013. március

Krisztussal a Golgotára

 

               
                                                                                  

 


 

      

Már hagyománynak lehet tekinteni Sárospatakon a Városi Keresztutat, amely a Sárospataki Bazilikából indul évről-évre a Mandulás-hegyre. Március 23-án délután 1 órakor indult a menet a nagyböjti közös imádság elvégzésére. A 14 stációból álló keresztúton a jelenlévő hívek felváltva vitték a keresztet, a fiatalok pedig felolvasták az egy-egy stációhoz tartozó elmélkedési pontokat. A stációk között közös imádságok, népénekek és ifjúsági énekek hangzottak el.

Ez a fajta ájtatosság egyben egy hitvallása is a katolikus keresztény embereknek, miszerint a templomból kijőve a világban, a város lakossága előtt tanúságot teszünk hitünkről, emlékezve Jézus szenvedésére és megváltó halálára.

Reméljük, mindenki lelki javára vált, vagy válik egy a közös, pár óra imádság, és lelkileg megújulva tudja megélni húsvét szent ünnepét.


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2013.03.31./

 

Alternatív egészségcentrum nyílt Sárospatakon

 

               
                                                                                 

 


Derczó Renáta


Aros János

      

Szemléletváltás is elősegítheti azt, hogy egyének és a családok is egészségesen éljenek, lehetőleg minél kevesebbet járjanak orvoshoz, majd patikába, mondta Derczó Renáta az új, prevenciós célokat szolgáló Erdélyi utcai üzlet nyitásakor

A nemzetközi tendenciákra és személyes tapasztalatokra építve döntött úgy a tulajdonos, hogy kiterjeszti, s mindenki számára elérhetővé teszi az Alternatív Egészségcentrumban a már többszörösen bizonyított Kovács Magyar András által kifejlesztett egészségmegőrző praktikákat.

Minden betegség lelki problémákkal kezdődik és arra szeretném felhívni az emberek figyelmét, hogy addig kellene tennünk magunkért, ill. az egészségük megőrzéséért, amíg nem következik be a betegség – hangzott el az üzlet tulajdonosától, aki a falon lévő diplomák és oklevelek tanúsága szerint az üzlet nyitása előtt alaposan felkészült erre a tevékenységre.

Sárospatakon az elmúlt években komoly egészségügyi beruházások valósultak meg. Átadták a kistérségi járó beteg szakellátó központot, ahol új szakrendeléseket indítottak el. Pályázatot nyújtott be a város a régi rendelőintézet felújításra is, hogy javítson a térség egészségügyi helyzetén. Ezek a fejlesztések és az alternatív gyógymódok jól kiegészítik egymást, mondta Aros János Sárospatak város polgármestere, aki a szalag átvágásában is részt vett…

A kettőnek egymásra kell épülnie, a megelőzésnek és a tényleges gyógyításnak. Ezt pontosan látom, mint testnevelő tanár, hiszen nekünk is az az elsődleges szempontunk, hogy olyan egészséges fiatalokat neveljünk, akik közül nagyon kevesen jutnak majd el az orvosi rendelőbe és veszik igénybe a gyógyszertárak szolgáltatását.

Az egészségcentrum egyik különlegessége a mindenki számára hozzáférhető kristálygyógyászaton alapuló cseppek, valamint az alternatív gyógymód egyik alapját adó talp és nyirokmasszázsok.


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2013.03.31./

 

„TÜZES HÍREK”

 

               
                                                                                 

Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területén a 2013. február 29. és 2013. március 28. közötti időszakban 15 tűzeset, 65 műszaki mentés történt, 5 esetben pedig téves jelzéshez vonultak tűzoltóink - nyilatkozta Dakos Zoltán tűzoltó zászlós...
 

 


Dakos Zoltán

      

A műszaki mentések során, 18 esetben árokba csúszott, hóban elakadt gépjármű kivontatásához, 5 esetben vízeltávolításhoz, 1 esetben omlásveszélyhez, 1 esetben közúti balesethez, 4 esetben viharos szél által megrongált, balesetveszélyes épületszerkezethez, 36 esetben úttestre, villanyvezetékre, épület tetőszerkezetre, valamint veszélyesen megdőlt fa eltávolításához riasztották egységeinket.

- 2013. március 14. – 2013. március 17. között bekövetkezett rendkívüli időjárás következtében 41 káresemény bejelentés történt. 1 esetben tűzesethez, 19 esetben fakidőléshez, 5 esetben elemi csapás, viharkárhoz, 1 esetben közúti balesethez, 15 esetben egyéb (hófúvás miatt árokba csúszott gépjárműmentés) káresethez vonultak tűzoltóink. 1 esetben kaptunk téves jelzést. A beavatkozó egységek az útra dőlt, illetve a lakosság testi épségét veszélyeztető fákat eltávolították, az úttesten elakadt, keresztbe fordult, gépjárműveket kivontatták, a forgalmi akadályokat megszüntették. 1 esetben egy 32 autóból álló kocsisort sikerült kiszabadítani. A káreseményeknél közreműködő társszervek: ÉMÁSZ, Magyar Közút Zrt., MÁV, Rendőrség, Hollóháza ÖTE.

A tűzesetek során 3 esetben lakóházban, 1 esetben kéményben, 1 esetben gépjárműben, 9 esetben szárazfűben, nádasban keletkezett tűz, illetve 1 alkalommal transzformátortűzhöz vonultak tűzoltóink.

- 2013. feburár 28-én éjféli órákban Kenézlőröl érkezett a jelzés, miszerint tűz keletkezett egy családi ház tetőterében. A kiérkező egységek azt tapasztalták, hogy a lakóház szinte teljes tetőszerkezete ég. A tüzet légzőkészülék, 2 darab „D” sugár, valamint kéziszerszámok segítségével eloltották. Személyi sérülés nem történt, de az anyagi kár jelentős. A kárhelyszínen a rendőrség 2 fővel, a mentők 3 fővel, a gázszolgáltató pedig 1 fővel működött közre.

Tűz esetén hívják a 105-ös segélykérő számunkat, és ne feledjék „MAGYARORSZÁG SZOLGÁLATÁBAN A BIZTONSÁGÉRT!” Tájékoztatjuk Önöket, hogy a telefonkészülékről indított 105-ös segélykérő hívás Miskolcra, a miskolci Műveletirányítási központ ügyeletére fut be. A Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság mobil telefonkészülékről a 06-47-523-140 számon közvetlenül elérhető.


 


 


Törő Gábor
/2013.03.31./

 

Figara házassága avagy egy őrült nap története

 

               
                                                                                 

30 éves évfordulóját ünnepelte a Makovecz Imre tervei alapján épült, 1983-ban birtokba vett A Művelődés Háza. Az ünnepi programok sorát március 23-án este 19 órakor a Figara házassága avagy egy őrült nap története című színházi előadással zárul - számolt be Csatlósné Komáromi Katalin igazgatónő...
 

 


Csatlósné Komáromi Katalin

      

Történik Aguas-Frescas kastélyában, három mérföldnyire Sevillától
A francia forradalom egyik irodalmi "előszeleként" is felfogható műben Figaro és Suzanne - inas és komorna - esküvőjükre készülődnek. Almaviva gróf, a gazdájuk azonban - szemet vetvén Suzannera - újból érvényesíteni akarja az időközben megszüntetett feudális kiváltságot: az első éjszaka jogát. Ugyanakkor féltékeny Cherubinra, a mindenkinek udvarló kis apródra. A grófné - férje állandó gyanúsítgatására - a jegyespárral szövetkezik. Miután kiderült, hogy Marcellina - akihez egy régi adóslevél alapján hozzá akarják kényszeríteni - Figaro tulajdon édesanyja, nem lehet tovább halogatni az esküvőt. Közben a grófné és Suzanne ruhát cserél és Suzanne találkára hívja a grófot....

A Figaro házassága - a neves programajánló portál megfogalmazása szerint - "remek kor- és jellemrajz, de bravúros cselvígjáték is. Kiáltvány a francia forradalom előtt, miközben a szerelem forradalmát hirdeti. A szerelemét, ami boldogítóbb, mint a politikai jelszavak, de néha kíméletlenebb, mint a guillotine", lássuk akár "egy tinédzser epekedő szerelmét az úrnője iránt, a megunt úrnő szerelmét a férje iránt, a férj vágyakozását minden fellebbenő szoknya után." Míg Figaro a darab végén egy igazi, örökérvényű igazsággal "köszön el tőlünk" és mutatja be érzékletesen az emberi természet egyik alapvető vonását:

"Szegény voltam: megvetettek. Látták, hogy eszem is van: meggyűlöltek. Most, hogy szép feleségem és csinos vagyonom lett...
"Bizonyos értelemben ez az előadás - amellett, hogy helyzetkomikumokban bővelkedik és vígjátéki elemek sokaságát hordozza - rólunk is szól, hogy miként tudjuk érvényre jutattni becsületesen, leleményesen a bennünk rejlő értékeket és tehetséget, anélkül, hogy vétenénk a legfőbb isteni, emberi és közösségi törvények ellen. Fontos feladatunk, hogy mindezekre rávilágítsunk, miközben az emberi jellemvonások groteszk és mulatságos pillanatait is be kell mutatnunk. A fentiek miatt tartom eszményi, de ugyanakkor nagyon nehéz feladatnak a Figaro házassága színrevitelét.


 


 


Cziczer Katalin
/2013.03.31./

 

"Így volt, hogy volt"

 

               
                                                                                  

 


Szvitankó Tamás
 

      

30 éves A Művelődés Háza és Könyvtára ünnepi rendezvénysorozatában március 23-án 15 órától a pódiumteremben "Így volt, hogy volt" címmel A Művelődés Háza építéséről és a kezdeti folyamatokról beszélgettek mindazok, akik részesei voltak ezen időszaknak. A beszélgetést Szvitankó Tamás a Humán Bizottság elnöke vezette...

Az ünneplés persze nem telelhetett el visszaemlékezések nélkül. A Művelődés Háza alapítói és az elmúlt 30 évben itt dolgozók idézték fel a múlt érdekes vagy vidám epizódjait.
Hihetetlenül bonyolult élet volt, szerencsém volt, hogy olyan társakkal voltunk körülvéve, olyan munkatársaink voltak, akikre lehet támaszkodni tudtam, és sikerült valamit úgy elérnünk, ahogy szerettük volna - mondta Novákovics István.

Meghitt humoros anekdoták és egy Makovecz Imrét megszólaltató filmvetítését követő könnyed hangulatú nosztalgikus beszélgetés zárta az ünneplést.


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2013.03.30./

 

Ünnepi játszóház a Rokonok zenekarral

 

               
                                                                     

 


 

      

30 éves A Művelődés Háza és Könyvtára ünnepi rendezvénysorozatában március 23-án délután 14 órától nagy sikerű játszóházat szerveztek a Rokonok zenekar közreműködésével....

A délután családi programokkal folytatódott a moziban, gyerekek szülők és nagyszülők közösen készíthettek különböző kézműves termékeket a könnyed hangulatú játszóházak alkalmával.


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2013.03.30./

 

Építészeti szimpóziumon emlékezek Makovecz Imrére

 

               
                                                                                 

A Művelődés Háza avatásának 30 éves évfordulóját gazdag programsorozattal ünnepelte a város. Ennek egyik gyöngyszeme volt az építészeti szimpózium, amit Turi Attila építész nyitott meg, s amin elsősorban a szakma emlékezett Makovecz Imrére. Kakasdi, kolozsvári, makói, egri és sárospataki Makovecz épületek munkatársai és építészek cserélték ki tapasztalataikat ezen a programon. A tanácskozáson arról is szó esett, hogy milyen közösségszervező ereje van a Makovecz épületeknek…
 

 


Turi Attila

      

Nehéz róla beszélni, én elfogultság nélkül nem is tudok, mert a valamikori tanáromról van szó. Ő egy karizmatikus, nagyformátumú ember volt. Az ő épületei mellett, aki építészeti kultúrával foglalkozik, nem tud elmenni szó nélkül – ebben biztos vagyok – fejezte ki elismerését és tiszteletét tanítványa, Turi Attila.

A több órán át tartó program nagyon gyorsan eltelt, olyan érdekesek voltak az előadások. A jelenlévők érdeklődéssel nézték végig a különböző városokat díszítő Makovecz épületek vetített képeit, s élvezettel hallgatták az ott dolgozók előadásait arról, hogy hogyan épült fel az épület, s hogyan vonzotta mágnesként a közösségeket. Több helyen „visszaköszönt” a sárospataki történet, szinte mindenütt vitát váltott ki a szokványostól eltérő épület terve, volt ahol egy hajszálon múlott, hogy egyáltalán megépülhetett, de abban is megegyeztek a történetek, hogy miután felépült, mindenütt büszkék rá, mindenütt megtelt élettel és mindenütt boldogan használják.
A pataki résztvevők különösen érdeklődve – és kissé irigykedve - nézték a makói és egri fürdők fotóit, ahol a víz fölé is épület került, nem csak két bejárati épületet kaptak, mint a pataki (végardói) fürdő.

Annál büszkébbek voltunk az utolsó előadás közben, amikor Tóth Tamás igazgató úr mutatta be az Árpád Vezér Gimnáziumot. Nem titkolt csodálattal és gyönyörű fotókkal mutatta be az épületet és nagyon jól sikerült tolmácsolnia az ott tanuló gyerekek érzéseit is. Elmondásukból és írásaikból kiderült, boldogok és büszkék, hogy ilyen épületben tanulhatnak, és amire nem is gondoltunk, hogy az épület már a puszta megjelenésével is nevel, többek közt igényességre: ott nem firkálják a gyerekek a falat és senkinek eszébe sem jutna egy hirdetményt felrajzszögezni a falra.

Makovecz nem ismert lehetetlent és humorral is meg volt áldva – az előadásokból erre is fény derült. Kolozsváron például úgy kezdték el a templom építését, hogy nem volt meg a rá való pénz. Végül különböző adományokból csak felépült a gyönyörű templom. Mikor valaki megkérdezte tőle, hogy végül is hogyan készült ez az a szép templom – a semmiből? – Imre bácsi ezt válaszolta: „Az a semmi a Jóisten lelógó lába volt, és mi belekapaszkodtunk…”


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2013.03.30./

 

30 éves A Művelődés Háza és Könyvtára - Gála

 

               
                                                                                 

 


Aros János

      


2013. március 22-én 18 órától az ünnepi program gálaműsorral folytatódott. A vendégeket Csatlósné Komáromi Katalin igazgatónő és Aros János polgármester köszöntötte...

Felléptek: Szikes Zenekar, Marczi Mariann, 8KOR Színház,Vitányi Mária, Zsindely Zenekar, A Művelődés Háza Kamarakórusa, Földházi István, Bodrog Néptáncegyüttes. Az előadók közül Marczi Mariann és Vitányi Mária Sárospatakon kezdte pályafutását.Csatlósné Komáromi Katalin


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2013.03.30./

 

Makovecz Imre Életmű kiállítás

 

               
                                                                                 

 


Pozsgay Imre

      


30 éves A Művelődés Háza és Könyvtára, amely alkalomból 2013. március 22-én 17 órától Makovecz Imre Életmű kiállítás nyílt az ünnepi rendezvénysorozaton belül, A Művelődés Háza és Könyvtára emeleti galériájában...

A rendezvénysorozatot Pozsgay Imre nyitotta meg, aki 30 évvel ezelőtt az új intézmény avatását is végezte. Szeretettel emlékezett a hát tervezőjére, Makovecz Imrére, akivel életében nagyon jó kapcsolat ápolt. Köszöntötte az intézmény születésnapjára egybegyűlteket Doncsev András parlamenti államtitkár is, aki az Emberi Erőforrások Minisztériumát képviselte a rendezvényen.
 Doncsev András


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2013.03.30./

 

„Józan Húsvét” kampány az utakon

 

               
                                                                                 

A húsvéti ünnepek ideje alatt Borsod-Abaúj-Zemplén megye útjain is fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a közlekedők. A korábbi évek tapasztalatai alapján a húsvéti ünnepek ideje alatt közútjainkon a forgalom megnövekszik. Erre az időszakra az is jellemző, hogy az átlagosnál többen hagyják figyelmen kívül az alkoholfogyasztás melletti járművezetés veszélyeit.
 

 


 

      

A rendőrség kiemelten kezeli az ittas állapotban közlekedők, az agresszív, szabályszegő gépjárművezetők ellenőrzését, kivonását a közlekedésből. A fokozott rendőri jelenléttel a hatóság a közlekedési balesetek megelőzésére, a közlekedők biztonságérzetének növelésére és a zavartalan közlekedés biztosítására törekszik.

A balesetmentes húsvéti ünnepek érdekében a rendőrség kihelyezett sajtótájékoztatót tartott 2013. március 29-én, Miskolc Szentpéteri kapuban, a 26-os számú főút kivezető szakaszánál. A sajtónyilvános ellenőrzés alkalmával, azon megállított autósok, járművezetők esetében, akiknél a hatóság mindent rendben talált, a rendőrök egy doboz „Borsodi friss” alkoholmentes sört adtak ajándékba. A kampány támogatója: a Borsodi Sörgyár Zrt.

A sajtótájékoztató során a média képviselőinek nyilatkozott dr. Andrik Szilárd r. alezredes (B-A-Z. MRFK Közlekedésrendészeti Osztályvezető-helyettes) és dr. Lovassyné Németh Mária r. alezredes (B-A-Z. MRFK Közlekedésrendészeti Osztály balesetmegelőzési főelőadója, a B-A-Z. Megyei Balesetmegelőzési Bizottság titkára)

Információs háttér:
A Húsvét a családi összejövetelek és a vendéglátások időszaka. Ezekben a napokban valósággal útra kel az ország, s néhány napra a közúti forgalom megszokott sűrűsége hirtelen a többszörösére nő.

A húsvéti közlekedés az átlagosnál jóval nagyobb veszélyt jelent a közlekedőkre nézve. A közúti forgalom jelentős megnövekedése már alapvetően fokozott odafigyelést igényel, melyhez hozzájárul a húsvéti ünnepek sajnálatos velejárója, az ittas járművezetések magas száma.

A tradicionális locsolkodás mellett a rokoni és baráti találkozók is gyakran együtt járnak a szeszesital-fogyasztással. Ennek hatása a közúti közlekedésre is kiterjed, ugyanis ilyenkor az átlagosnál is több azoknak a gépjárművezetőknek a száma, akik felelőtlenségből, vagy tévhitből italozást követően ülnek a kormány mögé.

Az ittas vezetés napjaink egyik legnagyobb közlekedésbiztonsági problémája, melyet az uniós terminológia úgy említ, mint "a közutak második legfőbb gyilkosa". Az ittas járművezetők kiszűrése Magyarországon is prioritást élvez a közlekedésbiztonsági intézkedések sorában.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a Rendőrség az idén is fokozottan ellenőriz az utakon, 2013. március 25. és április 1. között.

Kérjük a Gépjárművezetőket, hogy a húsvéti ünnepek során még inkább tanúsítsanak önmérsékletet, és alkohol fogyasztását követően ne vegyenek részt a közúti forgalomban!

Egy józan gondolattal sok kellemetlen pillanattól és jelentős kiadástól kímélheti meg magát az, aki úgy dönt, hogy betartja a szabályokat, vezetés előtt és közben nem fogyaszt alkoholt. Az is jó megoldás, ha azok, akik csoportosan járnak locsolkodni, kijelölnek maguk közül egy olyan járművezetőt, aki nem fogyaszt alkoholt.

A vendéglátás során a gyermekeket, az autóval, valamint kerékpárral érkezőket ne kínálják alkohollal!

A nagyobb forgalomból adódó esetleges forgalomlassulások, torlódások esetén kérjük, legyenek türelmesek, s már előre számítsanak hosszabb utazási időre! A gépjárműforgalom mellett nagyobb számban és csoportosan közlekednek ilyenkor a közutakon kerékpárosok és gyalogosok is. Kiemelt figyelemmel és kellő oldaltávolságot tartva - ha szükséges - a sebességet csökkentve kerüljék ki a közutakon közlekedő gyalogosokat, egy nyomon haladó járműveket (mind nappal, mind az esti szürkületben, illetve az éjszakai órákban)!

Kellemes és józan Húsvéti Ünnepeket, balesetmentes közlekedést kívánunk!


 


 


Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
/2013.03.29./

 

Árvíz idején folyamatos a kapcsolat a szlovákokkal

 

               
                                                                                 

A szlovák és a magyar katasztrófavédelmi főigazgató, Lenka Hmirova és Dr. Bakondi György tűzoltó altábornagy március 18-án az árvízzel kapcsolatos teendőkről Sárospatakon folytatott megbeszélést, valamint tájékoztatást adtak a jelenlegi helyzetről és az együttműködés tartalmi elemeiről. Egy héttel korábban találkozott Budapesten a szlovák és a magyar belügyminiszter és számos területen megállapodtak az együttműködés fejlesztésén – kezdte nyilatkozatát Dr.Bakondi György altábornagy…
 

 


Dr.Bakondi György

      

Nagyon jelentős lépésnek tartom, aminek megvannak a maga területei, köztük nyilván a bűnüldözés, a közlekedés-rendészet, a vízügy és katasztrófavédelem kérdése is. Mivel minden magyar állampolgár tudja, hogy a vízgyűjtőkön jelentős hó mennyiség van, ezért rendkívül fontos, hogy gyors információcsere, összehangolt cselekvés történjen a szomszédos országokkal.
Valamennyi szomszédos országgal tárgyaltak a kollégáim, minden megyei igazgató a vele szemben lévő partnerrel. Szlovákiában a megyei tárgyalások is megtörténtek és most úgy gondoltuk, fontos, hogy országos szinten is rátekintsünk a továbblépésre és a most következő esetleges árvízi időszakban való együttműködésre.
A mi feladatunk alapvetően a magyar szakaszok védelme, 10 milliárdot költöttünk 2010-óta éppen Borsod megye árvízi védelmének a fejlesztésére, 7 új árvízi gyorstározónk van, ami eddig nem volt. Végrehajtottuk a mederkotrást minden jelentős folyamon, tisztításra kerültek az árterületek és nem utolsó sorban, több térségben sikerült földgátat építeni, vagy a meglévő gátat megerősíteni.
Az árvíz elleni védekezés alapvetően egy műszaki kérdés és egy hosszú távú feladat, amiben az együttműködésnek nagy jelentősége van: mikor a legnagyobb árvízi csúcs van, a víztározók együttes hatásával, a szlovákokkal szoros információcserével és vízkormányzással, együttműködéssel egy gyorsabb, sikeresebb védekezésre kerülhet sor.

A szlovák és magyar megyék közötti ezért napi kapcsolat van, az ügyeleti szolgálataink egészen konkrét információkat cserélnek egymással a víztározók állapotáról, a hóolvadásról, a vízkészletek alakulásáról, s az ottani hőmérsékleti ingadozásokról, csapadéktevékenységről. Nekünk az a célunk, hogy 24-72 órás előnyre tegyünk szert, tehát ne csak azt vegyük észre, hogy árvíz van, hanem hogy tudjuk, hogyan fog jönni az árvíz, mert ott ez, vagy az történt, megnyitják a gátat, vagy megnyitják a víztározót, vagy a hóolvadás üteme miatt nem tudnak további vizet a tározókba engedni. Ez a lényege a mai találkozónak.

Altábornagy úr visszatekintett a március közepén lezajlott rendkívüli időjárás okozta problémák megoldására is:

9 megyében volt Magyarországon rendkívüli állapot, amikor vörös riasztást adott ki a meteorológia. 270 ezer embert érintett ez, elzárt települések, veszteglő autók, leszakadt vezeték miatt ácsorgó vonatok, Borsod, Szabolcs, Hajdú megyékben pedig jelentős áramkimaradások, melyek rögtön hozták magukkal a fűtéskimaradás és az ivóvízellátás zavarait is. Az áramszolgáltatás visszaállítására haladéktalan és erőteljes intézkedéseket kellett tennünk, ami először Borsod- és Hajdú megyékben, pár nappal később Szabolcs megyében is sikerült, nagy erőfeszítések árán.

Aki látott képeket erről láthatta, hogy nagyfeszültségű vezetékek rongálódtak meg, volt, ahol a tartóoszlopok egyszerűen kettétörtek, feküdtek a földön. A talaj rendkívül nedves volt, rámenni csak lánctalpasokkal lehetett, óriási mennyiségű anyagot, eszközt, darut, speciális eszközöket vittünk a helyszínre, országos irányító koordinálta a helyreállítási munkákat. A Magyar Honvédség is részt vett a munkálatokban 10 páncélosával. 5000 emberre főzött a magyar honvédség melegételt, mindenhová aggregátort adtunk ki, hogy az ivóvíz ellátás és a szennyvízelvezetés biztosított legyen. Minden településen, ahol nem volt áram, melegedő helyiségeket tartottunk fenn, amiket több 100-an vettek igénybe.

Ennek is vannak természetesen tanulságai, pl. hogy milyen állapotúak lehetnek ezek az áramszolgáltató eszközök, hogy ketté tudnak törni egy 100 km/h-s viharban. Hogy a vezetékre az eső ráfagy és ezért leszakad, az még érthető, de hatalmas talány, hogy az oszlopok hogyan törtek ketté - talán vezeték szakadása rántotta el. A közműtérképet, s a beavatkozásra képes javítóerőket, nyilván át fogjuk tekinteni, de most a veszélyhelyzet a felszámolására összpontosítottunk.


 


 


Cziczer Katalin
/2013.03.29./

 

Szlovák katasztrófavédelmi vezető egyeztetett Sárospatakon

 

               
                                                                                 

Nagyon jó, hogy ezen a napon tudtunk találkozni, hiszen úgy Magyarországon, mint Szlovákiában reformok zajlanak, és mindig nagyon fontos megismerni a szomszédos országok partnerszervezetét, annak vezetőit, legyen az akár helyi, regionális vagy országos – mondta Lenka Hmirova, a szlovák katasztrófavédelem igazgatónője 2013. március 18-án, amikor magyar katasztrófavédelem vezetőjével, Dr. Bakondi György altábornaggyal Sárospatakon találkozott…
 

 


Lenka Hmirova

      

Ez ma megtörtént és megállapodtunk egy következő újabb találkozóban, ahol majd részletesebben fogjuk tárgyalni a két országban végbemenő katasztrófavédelmi szempontból fontos reformokat.
Szlovákiában a 2010-es árvíz során rengeteg pénzt áldoztunk az árvízkárok felszámolására, mivel gátszakadások is történtek. 6-7 héten keresztül voltak elárasztott területek Szlovákiában, amire korábban nem volt példa. Ez az árvíz nem regionális jellegű volt, hanem kiterjedtebb, nagyobb területeket érintő, ezért több fronton kellett helytállnunk.

Ami az új beruházásokat illeti, nem épültek új tározók, erre nem volt szükség. Főképpen a gátak rekonstrukciójára összpontosítottuk eszközeinket. Ezek a projektek előkészületek alatt állnak és reméljük, hogy belátható idő alatt sor kerül a megvalósításukra.
Jelenleg nem várjuk azt, hogy jelentős vízszintemelkedés következne a Bodrogon, inkább a Hernád-folyón tartunk nagyobb veszélytől, főleg a Ruzsin víztározó feletti területeket érintően, hiszen ott még a víztározók felett mintegy 130 millió köbméter hóban tárolt vízkészlet található, amitől hóolvadáskor a Hernád-folyó vízszintje nagymértékben megemelkedhet.

Minden a várható időjárás függvénye lesz, hogy mennyi csapadék fog hullani a továbbiakban. A többi szlovákiai folyó vízgyűjtőterületén már nincs jelentős mennyiségű hóban tárolt vízkészlet.


 


 


Cziczer Katalin
/2013.03.29./

 

Autisták sikeres szereplése Egerben

 

               
                                                                                 

Regionális Ki mit tud?-ot rendezett Egerben, a Játékkal a Tudásért Alapítvány, az Integrált Közoktatási Intézmény és az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények Országos Egyesülete, március 1-én. Az eseményen Észak- Magyarország három megyéjéből (Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád) mintegy száznegyven, tanulásban vagy értelmileg akadályozott, illetve autista gyermek lépett fel. Az elődöntőket az ország hat gyógypedagógiai intézménye rendezte...
 

 


 

      

Vers- és mesemondás, tánc, színdarab és bábelőadás, valamint zene és ének kategóriában. A versenyre hat korcsoportban 67 produkcióval érkeztek az intézmények. A házigazda a Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény volt.

A B-A-Z Megyei Speciális Közoktatási Intézmény Sárospataki Tagintézmény autista tanulói tánc kategóriában II. helyezést értek el. Gratulálunk a csoport tagjainak (Balogh Aladár, Balogh Milán, Balogh Norbert, Juhász Dávid, Ligler László, Tarr Evelin).
Horváth Barbara és Szuhai Csaba 3. osztályos tanulók, vers- és mesemondó kategóriában léptek fel, ami során gyönyörű szavalatukkal a közönség elismerését is kivívták.

Köszönet illeti támogatóinkat, akik segítségével eljuthattunk a rendezvényre:
Sátoraljaújhely Rotary Club, A Fogyatékos Gyermekeinkért Alapítvány, Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola (akik a fellépő ruháinkat biztosították)


 


 


B-A-Z Megyei Speciális Közoktatási Intézmény Sárospataki Tagintézmény
/2013.03.29./

 

Családi ház melléképülete égett Sárospatakon

 

               
                                                                                 

 


 

      

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság főügyeletére március 28-án, délután érkezett a bejelentés, hogy Sárospatak belterületén egy családi ház kigyulladt.

A helyszínre a sátoraljaújhelyi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a felderítés során megállapították, hogy egy családi ház tizenöt négyzetméteres melléképülete teljes terjedelmében ég, valamint a tűz a lakóépület tetőszerkezetére is átterjedt húsz négyzetméteren...

Az oltás során egy propán-bután palack felrobbant. A beavatkozó tűzoltói egység a tüzet kiérkezését követően rövid időn belül eloltotta, viszont az utómunkálatok több órát vettek igénybe. A tűzeset során személyi sérülés nem történt.


 


 

További fotók >>>

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
/2013.03.28./

 

Miről tárgyalt a Testület?

 

               
                                                                                 

A megszokottól eltérően most nem pénteken, hanem szerdán tartottuk rendes képviselő-testületi ülésünket. A legutóbbi így is elég régen volt, hiszen a költségvetés tárgyalása miatt korábban, február 15-én tartottuk az utolsót. Így gyakorlatilag most másfél hónap eseményei kerültek a testület elé – kezdte a beszámolóját Sikora Attila alpolgármester…
 

 


Sikora Attila

      

A legfontosabb napirendi témákból néhányat. Az első napirendben meghallgattuk dr. Téglás István kapitány úr beszámolóját Sárospatak város közbiztonsági helyzetéről. Ez tulajdonképpen a szokásos évi beszámoló volt, ahol megtisztelt minket jelenlétével Ruszkai József ezredes úr is, aki a megyei főkapitány helyettese, ill. Bodnár Zsolt hadnagy úr, aki a Rendészeti Osztály vezetője Sárospatakon. A beszámolókat meghallgattuk és komolyan kielemeztük, elég sok hozzászólás is érkezett. Összességében elmondható - és ezt a megyei főkapitány helyettes úr is elmondta - hogy Sárospatak még mindig minden probléma és gond eset ellenére irigylésre méltó, nyugodt csendes kis város, ahol hála Istennek a bűncselekmények száma viszonylag kicsi - bár tudom, hogy akiket érint, azoknak kellemetlen, de összességében és a megye többi településéhez képest egy igen jó vélemény alakult ki az önkormányzat oldaláról és a kapitányság munkájáról is. Reméljük, hogy ez a tendencia továbbra is folytatódik.

Ezután meghallgattunk egy rendeletmódosításról szóló előterjesztést, amely a közterület használata vonatkozott, egy új szabályozás és ennek volt néhány módosító része. Ezután a Zemplén TV üzleti tervének elfogadására került sor, ez is a hagyományos, minden év elején beterjeszti a TV. Mint tudjuk, Sárospatak és Sátoraljaújhely azonos összeggel támogatja ennek a televíziónak a működését. Most meghallgattuk az éves tervüket, az üzleti beszámolójukat és ezt el is fogadta a testület.

Ezután két napirend is következett, amely a Pataqua Kft-vel foglalkozott, az egyik az éves beszámoló, ami a fürdő működést illeti, és amelyről örömmel elmondhatjuk, hogy a 2012-es év beszámolója is eredményes működést mutat. Elmondható ugyan, hogy egy picivel csökkent a látogatottság, de a bevétel mégsem – ez a megemelkedett áraknak köszönhető. Összességében elmondható, hogy idén is több mint 220 ezer ember fordult meg a fürdőnkben. Remélhetőleg ez ebben az évben is ilyen, vagy még magasabb lesz ez a szám, ami természetesen az időjárás függvénye.
A második, ami a Pataqua Kft-hez kapcsolódik, hogy elfogadtuk a társaság SZMSZ-ét, amit most megalkottak.

Ezután került sor a Közszolgáltatási Kft napirendjére. Mint tudjuk, január elsejétől hozzánk kerül az Erdélyi János Általános Iskola, s emiatt kénytelenek voltunk bevezetni olyan szolgáltatást, amely eddig nem szerepelt a Makkhetes Étterem szolgáltatásai között. Erre azért volt szükség, mert most már vannak kollégistáink is, akiknek reggelit és vacsorát is kell adni. Ez eddig az iskolákban nem volt, csak ebéd, 10 órai és uzsonna, így ennek az első normájáról kellett döntenünk egy egyszerű határozattal.
.
Ezután 2 napirendi pontban a Sidinfo Kft-ről döntöttünk, amely ügyvezetői állásával megbíztuk az eddigi ügyvezetőt, mert lejárt most az 1 éves megbízása és a folytatásban is Sajószegi Gáborra bíztuk ezt a tevékenységet. A következő napirendi pontban ennek a Kft-nek egy már benyújtott pályázatát hagyta jóvá az önkormányzatunk.

Néhány módosításra került sor az önkormányzat SZMSZ-ében, ugyanis januárban igen komolyan átalakultunk, a járás és az önkormányzat külön vált, a feladatok pedig megosztásra kerültek. Ez az SZMSZ-ban is igen komoly változtatásokat igényelt volna, így aztán úgy döntött a hivatalunk, hogy nem toldozgatjuk-foltozgatjuk, hanem egy teljesen új, egységes szerkezetű SZMSZ-t hagytunk jóvá ebben a napirendben.

Döntés született a 2013. évi sporttámogatások felosztásáról. 16 kérelem érkezett be hozzánk ebben az évben is, ami elég soknak mondható. Összességében a kérelmek összege 16 millió Ft-ot meghaladó volt. Sajnos ezt nem tudjuk teljesíteni, hiszen rendelkezésünkre álló keret mindössze 8 millió Ft volt, amit elfogadtunk a költségvetésünkben. Ennek az elosztásáról döntött a Humán Bizottság és az ő javaslata alapján elfogadta a Testület.
Szeretném megköszönni minden sportot művelő, szervező és abban résztvevő embernek a tavalyi évre is a sikeres működést. Örülünk annak, hogy ilyen sokan dolgoznak mindenféle sportágban és valóban, szinte nincs hétvége Sárospatakon, hogy valamilyen sportrendezvény ne lenne. A mi kereteink ennyit engednek meg, amiről tudjuk, hogy nem túl sok.

Az önkormányzat tavaly ősztől visszakapta a sportpályakezelést, hiszen a református egyház megkapta a Vay iskolát, onnan átkerült újra hozzánk, tehát erre is költenünk kell, ez is a város fenntartásához tartozik, így összesen kb. 15 millió Ft-ot fordít Sárospatak városa a sportra. Azt hiszem, hogy a város nagyságához képest ez nem rossz összeg, mindamellett persze mindenkinek lehetne még több, el tudná költeni, de ennyire engedi a költségvetési keret.


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2013.03.28./

 

A Humán Bizottság üléséről

 

               
                                                                                 

A Humán Bizottság ülésén két fajsúlyos napirendet tárgyaltunk, melyek közül az egyik, a Zemplén TV üzleti terve, amit a társaságnak minden évben le kell tennie. Az idei terv sarokszámai alapján bizottságunk azt a gazdálkodást, amit a Zemplén TV folytat, megfelelőnek és takarékosnak ítélte meg – kezdte beszámolóját bizottságának március 26-án tartott üléséről Szvitankó Tamás, bizottsági elnök…
 

 


Szvitankó Tamás

      

Felmerült viszont egy kérdés, ugyanis a kisvárdai tulajdonú rész még mindig nem rendezett – és ez már több mint 6 éves dilemma. Tehát Kisvárda, mint tulajdonos azt a fenntartási költséget – 15 millió Ft-ot - nem teszi be a Zemplén TV büdzséjébe, amit Sárospatak és Sátoraljaújhely is bele tesz, s ez nagyon-nagyon nagy terhet ró a társaságra.
Hiába nem készít a Zemplén TV műsort Kisvárdán, de a műsorsugárzás idejét ki kell tölteni, s ezeket a ki nem használt időket ugyanennek a csapatnak kevesebb pénzért kell legyártania, ami nagy leterheltséget és feszültséget okoz mind a tulajdonosok, mind a munkatársak között.
Egyéni javaslatomra azt fogadta el a bizottság és javasolja a testület felé, hogy vizsgálják meg ezt a tulajdonosi szerződést, és amennyiben Kisvárda nem teljesíti a feladatát, esetlegesen kenyértörésre kerüljön sor.
Ugyanitt említettem meg, hogy ebben a mai szegény helyzetben a Zemplén TV felügyelő bizottságának - ami 4 fő - közel 1 millió Ft tiszteletdíjat osztunk ki évente, és bizony én ezt nem tartom helyesek, hiszen ilyen pénzszűkében, amikor több képviselőtársammal különböző felügyelő bizottságban is ingyen dolgozunk, akkor a nehéz helyzetben lévő TV-től se vigyenek el pénzt. Egy millió Ft, az gyakorlatilag majdnem egy kezdő munkatársunk egész évi bére.

A másik fajsúlyos napirendi pont arról szólt, hogy az Önkormányzat a városban működő sportegyesületeknek támogatást nyújt – erre ebben az évben is 8 millió Ft áll rendelkezésre. 16 pályázat érkezett be, ezeket megnéztük és a pályázatokban igényelt összeg a duplája volt a 8 millió Ft-nak. Ezt mérlegelve, eredmények, létszám és különböző paraméterek alapján olyan pontrendszert állítottunk fel, hogy ennek a 8 millió Ft-nak az elosztása a lehető legtisztességesebb legyen. Ezeket az összegeket megállapítottuk, termesztésen ezt még a képviselőtársaknak el kell fogadniuk a holnapi testületi ülésen.

Szeretném kiemelni, hogy azok a törekvések, amiket kértünk az elmúlt évben a sportegyesületektől, azok megvalósultak, tehát nem ölbe tett kézzel várják a pénz-segítséget. Többen pályáztak a TAO pályázatokra, amire a látványsportok pályázhatnak, ide Sárospatakon a vízilabda, a kézilabda és a foci tartozik. Mindhárom egyesület nagyon szép pénzeket nyert pályázatok útján, továbbá komoly tagdíjakat szednek be, és nagyon komolyan mennek a szponzorok után, tehát mi azt tapasztaljuk a bizottság részéről, hogy nem csak várják a segítséget, hanem mennek is a pénz megszerzése után.

Ezt a 8 millió Ft-ot sosem osztjuk ki teljes egészében, hanem tartalékolunk, mégpedig 300 ezer Ft-ot, hogy ha évközben olyan versenyeredményt ér el valamelyik egyesület, amit díjazni kell, vagy kiutazásra kerül sor, akkor legyen miből adni. Az eddig kiosztott összegek után még van 520 ezer Ft tartalékunk, tehát most közel 1 milliós tartalékpénzzel indul neki az önkormányzat ennek az évnek a sporttámogatások tekintetében.


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2013.03.27./

 

Ülésezett a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

               
                                                                                 

Március 25-én tartotta e havi ülését a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, amelynek napirendi pontjai közül Hajdu Imre bizottsági elnök kettőt emelt ki, az egyik a sportegyesületek támogatásáról, a másik pedig az Önkormányzat tulajdonában lévő Sidinfo Kft működéséről szólt…
 

 


Hajdu Imre

      

7 millió 700 ezer Ft-ot költünk el közvetlen módon a sárospataki sportegyesületek javára és 300 ezer Ft-ot nemzetközi versenyekre tett el a képviselő-testület. Tudni kell, hogy két bizottság, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a Humán Bizottság részéről egyhangú javaslat született a sporttámogatás idei felosztásával kapcsolatban. Általában egyébként elmondható, hogy egyhangúlag szavazzák meg, mind a bizottságok, mind a képviselőtestület ezeket az összegeket.

Ugyanakkor látni kell, hogy 2010-óta a kormány jelentős anyagi erőket mozgósít közpénzből az úgynevezett látványsportágak támogatására – ami nálunk a labdarúgást, a kézilabdát, és a vízilabdát jelenti. Ebből adódik, hogy pl. a Zempléni Vízilabda Klubnak az idén 60 millió forint az éves költségvetése. Ez azért érdekes és finoman fogalmazva is aránytalan, mert ennyi pénzből országos bajnokságban az összes lehetséges korcsoportban szoktak indulni egyesületek és nem a vidékbajnokság alsóházában két korosztályban.

Én a szívem szerint önkormányzati forrásból azokat az egyesületeket és sportágakat támogatnám, ahol az előbb említett társasági adókedvezményeket nem tudják igénybe venni, tehát pl. a bokszolókat és karatésokat, akik válogatott sportolóikkal dicsőséget hoznak Sárospataknak.
Szeretnénk a birkózást újraindítani Sárospatakon, aminek az induláshoz alapinfrastruktúrára van szükség - pl. szőnyege sincs a birkózóknak.
Azoknak a diáksport egyesületeknek, amelyek a sárospataki közép és általános iskolákban működnek, egységes elvek alapján 200-300 ezer Ft-okat javasolt a bizottság.

A Képtárat működtető Sidinfo Kft ügyvezetője, Sajószegi Gábor egy beadott pályázat utólagos jóváhagyását kérte a Pénzügyi Bizottságtól, illetve a képviselő-testülettől is. Nem szeretjük egyébként, amikor utólagosan kérik akár a bizottság, akár a képviselő-testület jóváhagyását, de itt olyan helyzet alakult ki, hogy 2 napig volt érvényes a kiírás, a pályázatot be kellett adni és most utólagosan hagytuk jóvá a pályázat beadását. A pályázat címe: Foglalkoztatási Program a Kultúra Támogatására, amit a Sárospataki Képtár humánerőforrás gazdálkodása, illetve eszközbeszerzés támogatására nyújtott be a Sidinfo Kft.


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2013.03.27./

 

Megállás nélkül fejlődik a Fraisa

 

               
                                                                                 

A fejlődés mintaképe lehet a svájci tulajdonú Fraisa Hungária Kft sárospataki üzeme, ami néhány évenként komoly fejlesztést jelent be és ezzel párhuzamosan egyre több munkaerőt foglalkoztat. Már most több mint száz főnek adnak munkát – ennyi családnak megélhetést – de már ki van tűzve célul a 133-as létszám is – tudtuk meg Josef Maushart úrtól, a Fraisa cégcsoport izgatótanácsa elnökétől a március közepén megtartott csarnokavató ünnepségen…
 

 


Josef Maushart

 


Varknal György

 

      

A svájci tulajdonos elmondta, hogy a sikernek több összetevője van, a jól képzett helyi munkaerő, az egyedülállóan modern megmunkáló gépek, de a Magyar Államnak és az Európai Uniónak is sokat köszönhetnek a pályázati lehetőségekért, amikből a fejlesztéseket végre tudják hajtani. Egyébként keményfém és gyorsacél alapanyagból gyártott, hengeres szárú forgácsoló szerszámok előállításával és újra élezésével foglalkoznak, valamint gyorsacél alaptestek gyártásával. Ezeket 30 országba exportálják.

A nagy számban megjelent vendégeket Varknal György ügyvezető köszöntötte, aki ismertette a megnyitó programját. A gyár megismerése üzemlátogatással kezdődött, több csoportot képezve indultak el a vendégek, hogy a fiatal mérnökök vezetésével az impozáns gépsoroktól kezdve az emeleten található szociális helyiségekig körbejárják a hatalmas üzemet.

Ez után következtek az üdvözlő beszédek magyar és német nyelven, amiket szinkrontolmács fordított – dr. Téglás Zsolt személyében.

Itt kapott szót Aros János polgármester, aki a Sárospatakra érkezett vendégek köszöntése után örömét fejezte ki, hogy az üzem egyre jelentősebb tényező a város gazdasági életben, és hogy a folyamatos fejlesztések mindig az alkalmazotti kör bővülésével járnak. A polgármester köszönetét fejezte ki azért is, hogy a cég más területen is egyre inkább bekapcsolódik a város vérkeringésébe, sport és kulturális rendezvények támogatásával.

Dr.Hörcsik Richárd Zemplén országgyűlési Képviselője a most zárt és most aktuálisan induló pályázati projektekkel kapcsolatban a következőket mondta. ”Az Uniónak és nekünk is az a célunk, hogy a vállalatokat, a magyar vállalkozók ezreit foglalkoztató társaságokat és fejlesztéseiket - amelyek révén a térségben maradnak – támogassuk. A Fraisa cégcsoport jelenléte is azt bizonyítja, hogy térségünk – bár nehézségekkel küzd – minden feltételét megteremti annak, hogy a legmagasabb elvárásokkal rendelkező vállalat is megtelepedhessen.”

Ehhez kapcsolódott felszólalásban Csepreghy Nándor, fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár: „Nem elég, ha hazánk egyre több uniós támogatást kap fejlesztésekre, szükségünk van az Önökhöz hasonló kezdeményező vállalkozókra, akik mernek nagyot álmodni és képesek azért dolgozni, hogy ezek az álmok meg is valósuljanak.”

Varknal György cégvezető elmondta, hogy újabb nyertes pályázatuk van, amelynek keretében másfél milliárd forintos támogatással a legmodernebb megmunkáló gépeket szerzik be, s ezzel kapcsolatos az a létszámbővítés, melynek során már több mint 130 embernek tudnak munkát adni.

Az felszólalások során többször is elhangzott a Hans Küter és Katalin Küter neve - akik egyébként a vendégek soraiban ültek. Sem a városvezetés, sem a cég jelenlegi vezetői nem mulasztották el elismerésüket és köszönetüket kifejezni Hans Küternek, aki valamikor egy német cég vezetőjeként érkezett Patakra, majd feleségével megtelepedett Sárospatakon és önálló céget hozott létre Szerszám Köszörű Centrum néven. Ők indították el a térségben a szerszámélezést, ami tevékenységbővülés és tulajdonosváltás után, azóta sem áll meg a fejlődésben.


 


 


További fotók>>>

Törő Gábor
/2013.03.27./

 

Újra éneklő osztályok versenye az ÁVG-ben

       
     


 

      

Egy évekkel ezelőtt elindított ötletet megkedvelve, újra vidám versengésre hívta az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium diákönkormányzata az iskola osztályait: éneklésben mérték össze erejüket. Népdalt és műdalt énekelve mutatták meg a diákok hangjukat, dalszeretetüket...

Szakértő zsűri, Karacs Mónika, Sebe Balázs a Farkas Ferenc Művészeti Iskola tanárai és feLugossy László zenész, képzőművész minősítette a produkciókat. A jó hangulatú délutánon két korcsoportban versenyezve az éneklés színvonalát, az egységes hangzást, az előadás módját és a humort is értékelték. A verseny nagydíjasa a 12. D osztály lett.
 


 


 


Cziczer Katalin
/2013.03.26./

 

A magyar-lengyel barátság napjára emlékezetek a pataki Refisek

 

               
                                                                                 

Pár nappal ez előtt, kicsiny országunk, Magyarország, Lengyelországgal karöltve ünnepelt. A tv-ből, a rádióból szüntelenül visszhangzottak a lengyel-magyar barátságot éltető szavak. Büszkén jelentem ki, hogy mi itt, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában nem a médián keresztül, a képernyőre tekintve, s a híreket hallgatva emlékeztünk meg. Gimnáziumunk épülete helyet adott Lukasz Grudysz lengyel fotóművész kiállításának...
 

 


 

      

Ennek megnyitójára gyűltünk össze, fogadva a Krosnoból érkezett öttagú delegációt, köztük Zygmund Rys, művelődési osztályvezetőt, aki maga is köszöntötte a diákokat és háláját fejezte ki a magyar-lengyel nép barátságért. A műsor részeként Tamás Janka 12/E a fotókhoz illő francia dallal örvendeztetett meg minket, Baji Marietta pedig beszédében foglalta össze e kapcsolat jelentőségét.

A gimnázium ünnepsége után vendégeink ellátogattak az általános iskolába is. A Refi kisebb tagjai a lengyel mesékről és közmondásokról készítettek rajzokat Tamásné Soltész Magdolna tanárnő segítségével, melyeket nagy örömmel fogadtak barátaink. Ezek csak az első lépések a két nép kapcsolatának ápolásában, de hiszen mi is lehet jobb út, mint a művészet, mely áthidal nyelveket és távolságokat…

Krosno, Sárospatak – két jó barát… (Elhangzott a református gimnázium fotókiállítás megnyitóján)

Március 23. Legtöbbünknek talán nem mond sokat ez a dátum, ám ha rázendítek az ismerős sorokra: „Lengyel, magyar két jó barát együtt harcol, s issza borát…” sejthetjük, hogy ez az évszázadokon átívelő példázatos kapcsolat végre megkapta méltó helyét naptárunkban. Pontosan 2007-ben nyilvánította a magyar parlament és a Szejm március 23-át a magyar-lengyel barátság napjává.

Honnan is ered-e kötelék? A történelem során oly sok dinasztikus kapcsolat kötetett e két nemzet között, ezáltal nem adhatunk helyet ámulatnak e mái kitartó szoros kapcsolat és kölcsönös szolidaritás láttán. Említhetem az Árpád-kort, Anjou kort, nemzetünk büszkén emlegetett 1848-as szabadságharcát, amely során a mindenki számára ismerős „Bem apó” állt az erdélyi csapatok élére. Magyar szabadságharcban alakult Lengyel légió, magyar szabadságharcban születtek lengyel mártírok. Kell-e ennél több bizonyíték arra, hogy e két nemzet mindig is egy szívvel élt. Ha a miérteket keressük, legtöbbünknek talán a II. világháború idején tanúsított magatartás jut eszünkbe, amely során a kormány - a maga szerény és korlátozott eszközeivel - megpróbálta a német-lengyel ellentéteket elsimítani, illetve határozottan kiállt amellett, hogy nem akar egy lengyelellenes háborúba keveredni: „Magyarország részéről nemzeti becsület kérdése az, hogy ne vegyen részt semmiféle agresszióban Lengyelország ellen…” - jelentette ki Teleki annak ellenére, hogy erőteljes német nyomás nehezedett a magyar kormányra. Valamint amikor Lengyelországot lerohanták a hitleri Németország és a sztálini Szovjetunió csapatai több mint 100 ezer menekült - lengyel katona és civil személy - talált menedéket. A magyar kormány megnyitotta a határt a lengyel menekültek előtt. Megígérték, hogy senkit nem adnak ki a németeknek és a menekülteknek megfelelő életkörülményeket biztosítanak.

Ez mind csak egy kiragadott mozzanat a két nemzet közös múltjából. E nemes nap előtt állva illő szót emelni a gyökerekről, de szívesebben említem napjainkat, mely során már nem a hányattatások tartják fenn e barátságot. A közös sors hagyományőrző egyesületek, kulturális és tudományos szervezetek tucatjait hívta életre a két országban pl: Lengyel-magyar baráti társaság, Magyar Lengyel Pilsudski Történelmi Társaság, Krakkói magyar kulturális intézet, Lengyelországi magyar egyesület és nem utolsó sorban a Portius társaság, amelynek tagjai között több sárospataki polgárt is találunk.

Ma mégis a művészettel karöltve ünnepelünk. Nem újdonság számunkra, hogy csodás fotók kerülnek iskolánk sok mindent átélt falaira. Büszkén jelentem ezt ki, s külön öröm, hogy lengyel barátunk Lukasz Grudysz az, aki elkészítette a képeket és ezáltal a Refibe varázsolta Párizs utcáit. Fotóművészként ismerjük, de emellett filmkészítéssel is foglalkozik, legfőképpen mint nagy utazót tarthatjuk számon. Viszont nem ő az első lengyel művész, aki kiállít a lépcsőház galériájában. Waclaw Turek is már több kiállításával is megörvendeztetett minket.

Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy Sárospatak testvérvárosa Krosno e barátság nevében megoszt velünk minden nemes értéket mely fellelhető ott. Kívánom, hogy úgy lépkedjetek a megszokott lépcsőfokokon, hogy mikor tekintetetek a kifüggesztett képekre téved, jusson eszetekbe, hogy kiváltságosak vagytok. Kiváltságosak, mert magyarok lévén részesei vagytok ennek ez egyedülálló köteléknek, s Refisek ként részesei lehettek és reményeim szerint még részesei is lesztek sok hasonló eseménynek. Had’ zárjam beszédem egy nagyszerű gondolattal Stanisław Worcell-től:

„Magyarország és Lengyelország két öröklétű tölgy, melyek Külön törzset növesztettek, de gyökereik a föld alatt messze Futnak, összekapcsolódnak és láthatatlanul egybefonódnak. Ezért egyiknek léte és erőteljessége a másik életének, és Egészségének feltétele.”


 


 


Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma
/2013.03.26./

 

Sárospatak végre megnyugodhat

 

               
                                                                                 

 


Aros János

      

A jobbik éppen aktuális megyei alelnökei belátva, hogy információhiányuk miatt tévesen fenyegették heteken át a sárospataki lakosokat a " cigány központ "városunkba telepítésével, visszavonulót fújtak és eleget téve felszólításomnak, végre más színteret keresnek csökkenő népszerűségű pártjuk reklámozásához - nyilatkozta Aros János polgármester...

A pataki lakosok nevében ezt megköszönöm, és továbbra is felajánlom, hogy „A kultúra magyar városával” kapcsolatos történelmi és közigazgatási hiányosságaik kiküszöbölése érdekében fogadom őket Sárospatakon, ahol eddig sem az árvíz sem a hóvihar alkalmával nem találkozhattunk segítő szándékukkal, sőt a II. Rákóczi Ferenc nagyságos fejedelem születésnapja tiszteletére rendezett országos ünnepségünkön is hiába vártuk őket. Remélem tanultak az esetből és máskor rémhírkeltés helyett végre a segítségükkel is találkozhatunk.


 


 


Törő Gábor
/2013.03.26./

 

Ismét támad a tél

 

               
                                                                                 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyes területein március 25-én estétől havazás volt a jellemző. A téliesre fordult időjárás nem növelte meg a megye tűzoltóinak a beavatkozási esetszámát. Rendkívüli beavatkozásra sem került sor megyénkben. Nyugodt éjszakát és délelőttöt tudhatunk magunk mögött. Hajnalban három kamion akadt el a havas, jeges utakon. A riasztott tűzoltók mindegyik esetben rövid időn belül megszüntették a keletkezett forgalmi akadályt - nyilatkozta dr. Komáromi Éva a Sárospataki Járási Hivatal vezetője...
 

 


dr. Komáromi Éva

      

Az időjárás miatt a Szlovéniába tartó 7,5 tonnát meghaladó tehergépjárműveket Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében az M30-as autópálya Miskolc-Északi felhajtójánál a rendőrök a forgalomból kiszűrik és az Auchan áruháznál kialakított várakozó helyre irányítják.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóságának tájékoztatása alapján, minden gépükkel folyamatosan a havas, lefagyott utak tisztításán dolgoznak.

A Megyei Védelmi Bizottság Operatív Törzse megyei, valamint a Helyi Védelmi Bizottság Operatív Törzse helyi szinten koordinálja a beavatkozásokat.

A megyében jelenleg járható útviszonyok ellenére, - az országos helyzetre és a havazásra tekintettel - a katasztrófavédelem, valamint a rendőrség kéri, hogy a kialakult útviszonyoknak mindenben megfelelő gépjárművel induljanak csak útnak.
Amennyiben útra kelnek, úgy vigyenek magukkal takarót, feltöltött mobiltelefont, forró italt és élelmiszert. A mobiltelefonjaikat töltsék fel, hiszen ha szükség van, akkor azon tudnak leggyorsabban segítséget hívni.

A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság kéri, hogy fokozottan kövessék nyomon a közlekedési viszonyokról, valamint a várható időjárásról szóló híradásokat!
Az aktuális meteorológiai riasztásokról, valamint a figyelmeztetésekről a www.met.hu/idojaras/veszelyjelzes és a www.katasztrofavedelem.hu oldalakon, illetve a forgalomkorlátozásokról és útlezárásokról a www.police.hu és a www.kozut.hu oldalakon tájékozódhatnak.

A készenléti szolgálatok által üzemeltetett segélyhívó számok a nap 24 órájában rendelkezésre állnak. Amennyiben bajba kerülnek, vagy tudomásuk van arról, hogy valakinek segítségre van szüksége, hívják az ismert 112-es (általános segélyhívó), illetve 105 –ös (katasztrófavédelem) vagy 107-es (rendőrség) segélyhívó számokat.


 


 


Cziczer Katalin
/2013.03.26./

 

A logopédia világnapja

 

               
                                                                                 

 


Egyed Tiborné

      

Lehet, hogy még nem túl sokan tudják, de március 6. – a Logopédia Világnapja. Ebből az alkalomból egy kedves meghívásnak tettem eleget a Carolina Óvoda és Bölcsőde Mackó csoportjában – nyilatkozta Egyed Tiborné logopédus...

Szívesen és nagy örömmel készültem erre a délelőttre. Egy rendhagyó logopédiai foglalkozás keretében a gyerekekkel mondókáztunk, meséltünk és vidám, tréfás formában átéltük együtt a hanggyűjtő játékok örömét és élményét. Így emlékeztünk meg mi – a gyermekek és én – a logopédia világnapjáról.


 


 


Cziczer Katalin
/2013.03.25./

 

Pataki refisek az Egyesült Királyságban

 

               
                                                                                 

A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának angol anyanyelvű lektora, Aiysha Jebali angliai, skóciai tanulmányutat szervezett az iskolában működő PR csoport, azaz a Refi Revolution Team tagjainak...
 

 


 

      

A Refi Revolution Public Relations csapata az iskola arca és hangja szeretne lenni. Tudjuk, hogy Krisztus az életünknek és Egyházunknak a feje, vezére, s mi azt szeretnénk, ha az iskolánk feje is lenne egyben. Bármit, amit tennénk, azt csakis az ő vezetésével tehetjük.

A csapatunkat alkotó tanároknak és diákoknak – úgy, mint az iskola közösségének: tanároknak, diákoknak, munkatársaknak és szülőknek - a célja az iskolánk felemelése, jobbá formálása. Igyekszünk megismertetni a Refit nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is, határon innen és túl.

A csoport a megfelelő PR munka hosszú távú sikereire orientálódik, így például a Refi számára bevételi forrásokat keresünk. Ebben a gazdasági helyzetben ugyanis minden támogatásra nagyon nagy szüksége van az iskolának.

A PR csapat októberi működése óta mind a diákság, mind a tanári kar pozitív változásokat tapasztalt az iskolában. A tanulók sikeres előadást tartottak tanáraiknak az eddigi munkájukról, majd decemberben több programot is szerveztek (pl.: Refi’s Got Talent/Tehetségek a Refiben). Az iskolai blogunknak (http://therefi.blogspot.hu) pedig több száz látogatója van havonta.

Az angliai, skóciai kirándulásunk a külső kapcsolatépítés fontos állomása volt. Londonban és Aberdeenben különböző gyülekezeteket látogattunk meg azzal a céllal, hogy megismerjék gimnáziumunkat, imádkozzanak értünk és támogassanak minket lehetőségeik szerint, akár anyagilag is. Előadást tartottunk az iskoláról: bemutattuk történetét, jelenlegi helyzetét és elmondtuk azt is, hogyan tudnak nekünk segíteni. Nagyon sok emberrel ismerkedtünk meg, az első perctől kezdve barátként tekintettek ránk a gyülekezeti tagok. Természetesen arra is volt lehetőségünk, hogy Aberdeen csodálatos helyeit, épületeit megtekintsük.

A csapat tagjai nagyon szép élményekkel, tapasztalatokkal érkeztek haza. A munka folytatódik: a kapcsolatokat továbbra is ápolni kell, a megszerzett ismereteket pedig kamatoztatni. Csodálatos volt megérezni azt, hogy bárhová megyünk, keresztényeket, Istent félő embereket mindig találunk. Reméljük, hogy utunkat jövőre is megszervezhetjük Isten segítségével iskolánk javára.


 


 


Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma
/2013.03.25./

 

A koszorúzás nem maradt el

 

               
                                                                                 

Mint minden évben, idén is méltó módon készültünk március 15-ére. Tamás Janka – akit legtöbben a Szent Erzsébet ünnepekről ismernek – szép ünnepi beszéddel készült, más gimnazisták pedig ünnepi műsorral. Az időjárás közbeszólt, éjjel hóvihar volt, és a nemzeti ünnepünkre járhatatlanokká váltak az utak. Az ünnepséget szervező Önkormányzat is a rendkívüli helyzettel volt elfoglalva, így az ünnepséget jobbnak látták lefújni.
 

 


 

      

A kezdés időpontjába ellátogattunk A Művelődés Házába, ahová a rossz időre való tekintettel áthelyezték a programot. Csatlósné Komáromi Katalint munkatársaival a helyén találtuk, aki fogadta azt a néhány embert, akiket nem értek el sem az SMS-ek, sem az internetes hirdetmény. Éppen akkor ért oda városi szemléje során polgárőr ruhában Aros János polgármester, akin láthatták, hogy csakugyan „helyzet” van, mindannyian megértéssel fogadták az ünnepség elmaradásának hírét. Azért vetettek egy pillantás a szépen feldíszített színpadra, mielőtt haza indultak volna…

Az ünnepséget koszorúzás követte volna az iskolakerti Kossuth szobornál, de március 15-én ez is elmaradt. Az ünnepség nem, de a koszorúzás pótlásra került, 2013. március 19-én 14 órától.

Elsőként az Önkormányzat koszorúját helyezte el Sikora Attila alpolgármester és dr.Vitányi Eszter jegyző, majd a különböző intézmények és civil szervezetek képviselői következtek.
Nem tudjuk milyen meglepetéseket tartogat még számunkra ez az év, de hogy ilyen március 15-re senki sem emlékszik, az biztos!


 


 

További fotók>>>


Törő Gábor
/2013.03.25./

 

Pszichológusok segítik a munkájukat

 

               
                                                                                 

 


Somogyi Erika

      

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában rendszeresen érkeznek munkánkat segítő pszichológusok. Előadásaikon, tréningjeiken, szakmai beszélgetéseiken közösen keresünk választ a nevelés-oktatás során felmerült számtalan kérdésre - számolt be Szegedi Istvánné igazgató...

2013. március 13-án és 14-én Somogyi Erika a székesfehérvári Didaktikai Műhely munkatársa volt a vendégünk. Személyében tantestületünk ismét egy kiváló szakembert, izgalmas előadót és egy nagyszerű embert ismerhetett meg.

Fontos kérdésekben kaptunk tőle megerősítést, útmutatót, tanácsokat és ami talán a legfontosabb, további sok-sok kérdést munkánkra, a gyerekekre és magunkra vonatkozóan.
Köszönjük a meghívást iskolánk vezetésének és Somogyi Erikának a tartalmas délutánt.


 


 


II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2013.03.25./

 

"Részese vagyok a demokráciának" - közösségépítés szakemberek támogatásával

 

               
                                                                                

Az élethosszig tartó tanulás lehetőségei mindenkinek az iskolában és az iskolán túl” komplex kompetencia fejlesztő képzések és foglalkozások Sárospatakon és térségében című TÁMOP 5.1.1-11/1/B-2012-0045 számú pályázat keretében a főpályázó Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat mellett a konzorciumi partnert a Művelődés Háza és Könyvtára is megkezdte programjait - nyilatkozta Csatlósné Komáromi Katalin igazgatónő...
 

 


Csatlósné Komáromi Katalin

      

Egyik fontos eleme az Európai Uniós programnak, hogy a projekt kapcsán helyi közösségépítő tevékenységcsoport alakul ki. Ennek keretében A Művelődés Háza és Könyvtára demokrácia- állampolgári kompetenciák fejlesztését valósítja meg a sárospataki járás három településén, Bodrogolasziban, Kenézlőn, és Olaszliszkán. A 120 órás program keretében a résztvevő 15-15 fő kezdetben elméleti órák keretében ismeri meg a mai jogrendet, az állam, és a hivatalok működését, különös hangsúllyal azon intézményekre, amelyekkel az embereknek akár napi vagy heti szinten is szükséges kapcsolatot tartaniuk; vagy eseményszerűen ügyeiket kell intézniük.

Az elméleti képzés mellett azonban nagy hangsúlyt kap a gyakorlati ismeret, tapasztalat megszerzése is - mondta Csatlósné Komáromi Katalin. A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatója kiemelte, hogy a projekt ezen programjában résztvevők látogatást tesznek majd a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Sárospataki Járási Hivatalánál, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Sárospataki Kirendeltségénél, a Sátoraljaújhelyi Járási Földhivatalnál, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kormányhivatal Sátoraljaújhelyi Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságánál, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve ügyfélszolgálatánál, Sátoraljaújhelyen, valamint Miskolcon a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróságnál, továbbá Budapesten a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál és a Parlamentben is betekintést nyerhetnek majd a hazai demokrácia működésébe.

Ezek a gyakorlati szemléltetést és tapasztalatot nyújtó helyek rendre az emberek mindennapi életében is előfordulnak. Éppen ezért fontos, hogy a lakosok tudják, milyen ügyüket, kérdésüket, melyik hivatalos szervhez tehetik fel és hogyan járhatnak el önállóan a saját érdekük képviseletében. Természetesen tudásukkal családjukat, barátaikat, ismerőseiket is segíthetik majd a későbbiekben, így a projekt által elért emberek száma jelentősen sokszorozódhat majd.
A demokrácia program másik várt hozadéka, hogy a helyiekből igazi közösséget kovácsolás, és közös tenni akarásra serkenti majd őket, amellyel saját környezetüket, településüket tehetik majd élhetőbbé, egységesebbé - tette hozzá Csatlósné Komáromi Katalin. A projekt honlapja: kompetenciaert.hu


 


 


Törő Gábor
/2013.03.24./

 

Gyalogolj a vízért! – Felhívás túra szervezésére a Víz Világnapja alkalmából

 

               
                                                                                

Az Erdélyi János Általános Iskola felső tagozatos tanulókkal felkerekedtünk a, hogy meglátogassunk három forrást, és mindegyikből vizet vételezve eltöltsünk egy kellemes tavasz eleji délutánt a Megyer és a Király-hegy által szegélyezett területen.

 

 


 

      

Mindezt tettük azért, mert szeretünk túrázni, barangolni a csodálatos zempléni tájon ,de most ennek a kirándulásnak egy másik célja is volt.: A Duna Múzeum felhívásának tettünk eleget, amelyet a Víz Világnapja alkalmából írtak ki.

Szervezünk egy 6 km-es gyalogtúrát (körutat, de akár lehet oda-vissza ennyi) egy környékbeli forráshoz, kúthoz, (esetleg vízműhöz, ha előzőleg megbeszéltétek velük), vagy bármilyen vízvételi helyhez, akár a településetek túlsó végén lévő kerti csap is lehet! A hátizsákunkban tegyünk 6 liternyi víznek elegendő palackot, és indulás! A visszaúton természetesen vinnünk kell hazáig a teli palackokat!

Sok gyermek és felnőtt a világban hosszú utat tesz meg nap mint nap, hogy tiszta ivóvízhez jusson. Egy nemzetközi szervezet évek óta meghirdeti a „Gyalogolj a vízért!” („Walking for Water”) akciót, most mi is erre szeretnénk titeket buzdítani. Együtt érezni másokkal és gondolni azokra, akiknek nehezebb sors jutott, úgy lehet, ha mi is átérezzük legalább egy kis időre, amit ők.

Mi teljesítettük ezt a feladatot. A Riskó, vagy más néven Benkő-forrás után a Forró-kutat látogattuk meg, végül a Királyhegy oldalában a Pásztor forrás volt amelyet felkerestünk. Remek hangulatban és kellemes időben telt túra.. Hiányzott már egy kis szabad, friss, Zempléni levegő mindannyiunknak.


 


 

További fotók >>>

 Erdélyi János Általános Iskola
/2013.03.24./

 

„20 ÓRÁS” SPORTRENDEZVÉNY az ÁVG-ben

 

               
                                                                                

 


Kordáné Györki Erika

      

Az Árpád Vezér Gimnázium diákjai között már évek óta az a rendezvény vezeti a népszerűségi listát, mely „1100 perc”, „15 órás”, „Sokórás sport”, most pedig „20 órás sport” változatokban délutántól másnap reggelig tartó versengést, játékok, mozgások sorát foglalja magába. E mostani, 2013. március 26-án megrendezésre kerülő program jubileumi is egyben, hiszen iskolánk fennállásának 20 éves évfordulójának rendezvénysorozatába szervesen illeszkedik - számolt be Kordáné Györki Erika testnevelő, ÁVG DSE elnöke...

A bajnokságok mellett a játék öröméért, lazításként végzett tevékenységek a sportágak széles körében mozgatják meg a fiatalokat: szokás szerint lesz kézi-, kosár- és röplabda, foci és floorball, asztalitenisz és tollas, darts, fekvenyomás, tanár-diák meccsek, s kimaradhatatlanul a sakk.

A sportprogram figyelemfelkeltő indítása Dr. Hegedűs Csaba Olimpiai bajnok birkózó, edző, sportvezető előadása és élménybeszámolója lesz, mely által szeretnénk bepillantani az élsportolók életébe, mindennapjaiba., felhívva a figyelmet arra, hogy a sport nem csak az egészségmegőrzést , hanem a „nagybetűs” életbe való beilleszkedést is elősegíti!


 


 


Cziczer Katalin
/2013.03.24./

 

Jókai Anna egy jelenség!

 

               
                                                                                

Jókai Anna egy jelenség! Ezt bebizonyította március 12-én, mikor előadást tartott a sárospataki Bazilikában a Szent Erzsébet Ház által szervezett Miért hiszek? előadássorozat meghívottjaként. A sorozat második előadója volt Ő, és a nagy érdeklődésre való tekintettel ismét a Bazilika adott otthont az összejövetelnek...
 

 


Jókai Anna

      

Megtelt a templom, ami közel 300 érdeklődőt jelent. Megtelt azokkal, akiknek egy részét lehet, hogy csak az ismert ember utáni kíváncsiság hozott, de azok is jelen voltak, akik egy közismert, hívő ember hitvallását akarták hallani, hiszen a mai kaotikus világunkban a vallásos, hívő embereknek is szükségük van megerősítésre. Az írónő hitvallása nem változott a különböző politikai rendszerek forgatagában. Véleménye szerint a Kádárista-érában nagyobb hatása volt annak, ha valaki a hitről, Istenről tett tanúságot, mint a mai szabadelvű, globális világban, amely nem a hatalom eszközeivel némítja el a értékeket, hanem azzal, hogy relativizálja azt, kimosolyogtatja esetleg lesajnálja azok képviselőit.

Jókai Anna megvallotta hitét. Nem volt könnyű élete, mégis ember maradt. A 80 évesen is mindig derűs mosoly, a megszenvedett hétköznapok gyümölcse. Ebben van a nagyszerűsége, ezért lett ő jelenség. A maga egyszerűségében, allűrök nélkül tud szólni minden generációhoz. Az életének fontosabb csomópontjaira emlékezve bizonyította: „Hiszek, mert megtapasztaltam!” kijelentését, melyet előadásának címeként választott.
Az előadásának befejeztével a Szent Erzsébet Ház megtelt a dedikációra várókkal, és egy pohár meleg tea kíséretében lehetőség volt a személyes beszélgetésre.


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2013.03.23./

 

Öregdiák bál egy diák szemével

 

               
                                                                                

Február 23-án került megrendezésre Budapesten –immáron másodszor a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány támogatásával az Öregdiák Bál. Az est alkalmából volt és jelenlegi Refisek lepték el a Benczúr Hotel dísztermét. A bál a nagy találkozások, közös nosztalgiázás színtere lett és azt hiszem, mindenki szép emlékekkel gyarapodott - küldte a tudósítást Farkas Lilla (2013/E)...
 

 


 

      

A bál fővédnöke Vályi-Nagy Vilmos öregdiák (1990/C), a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infokommunikációért felelős államtitkára volt. Az ünnepélyes megnyitó során Újszászy Kálmán (1958/D) köszöntötte a résztvevőket. Utána a közönséget mostani Refis diákok szórakoztatták. Énekelni hallhattuk Enghy Sáront (13/E), Tamás Jankát (12/E), valamint Szabó Csengét (10/H) is, akit Nagy Ádám (12/H) kísért gitáron. Lénárt Tamás (2009/C) kollégiumi anekdotáival nevettette meg a társaságot.

Az este „sztárvendégeiként” a Non Stop nevű csapatot hallhattuk, amelynek egyik tagja szintén öregdiák, Enghy Ábel (2006/E). A fellépés során nem csak daloltak nekünk, de meg is táncoltatták a közönséget. Vacsora után a tánctér pillanatok alatt megtelt. A hangulatot emelte az igényes zene és a jó társaság. A tombolasorsolásra rengeteg felajánlás érkezett, a résztvevők pataki borkülönlegességeket és ajándéktárgyakat nyerhettek.

Abban mindenki egyetértett, hogy az est csúcspontját a Bodrog partján van egy város… című örökzöld dal jelentette. Összekapaszkodva, elérzékenyülve énekelt idősebb és fiatalabb generáció együtt, hiszen a pataki szellem, a Refi mindenkiben közös és megkerülhetetlen élmény.
A mulatozás jócskán hajnalig eltartott, és úgy gondolom, egyaránt nagyszerű élmény volt az öregdiákoknak is és nekünk is, akik még mindig az iskolánk padjait koptatjuk.

Az összes bálozó nevében külön köszönetet szeretnénk mondani a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány koordinátor csapatának, Kovács Leának, Szebényi Andreának, Csomós Zsófiának, Vojnár Zsófinak, Brezóczki Barbarának és Bogdán Dánielnek. Köszönjük, hogy fáradságot nem kímélve megszerveztétek ezt az alkalmat.


 


 


Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma
/2013.03.23./

 

Szőlőtermelő képzés a Művelődés Háza és Könyvtára irányításával

 

               
                                                                                   

"Az élethosszig tartó tanulás lehetőségei mindenkinek az iskolában és az iskolán túl” komplex kompetencia fejlesztő képzések és foglalkozások Sárospatakon és térségében című TÁMOP 5.1.1-11/1/B-2012-0045 számú pályázat keretében a főpályázó Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat mellett a konzorciumi partnert a Művelődés Háza és Könyvtára is megkezdte programjait - nyilatkozta Csatlósné Komáromi Katalin A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatója...
 

 


Csatlósné Komáromi Katalin

      

A pályázati program keretében harmadik tevékenységcsoport a hátrányos helyzetűek képzésének, foglalkoztatásának támogatásához kapcsolódik. Ennek keretében állami képesítést nyújtó OKJ-s kertész-képzést valósítanak meg szőlőtermelő szakiránnyal. Csatlósné Komáromi Katalin a Művelődés Háza és Könyvtára igazgatója elmondta, hogy a képzés központja Tolcsva község.

A híres borvidéki településen 15 fő részvétel zajlik az egy éves időtartamú képzési program, amely elősegíti majd a munkaerő-piaci potenciál erősítését. Az összesen 1600 óra időtartam képzésben 960 óra elmélet és 460 óra gyakorlat párosul. A szőlészeti gyakorlati képzést Tolcsva község határaiban található szőlő táblákban végzik majd a szigorú feltételek után beiskolázott résztvevők. A képzés teljes egyéves időtartamára képzési támogatásban részesülnek a pályázati programba bevont lakosok. A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatója hozzátette még, hogy intézményük korábbi években megszerzett felnőttképzési akkreditációja során szerzett tapasztalatok nagyban segítik a munkájukat. A projekt honlapja: kompetenciaert.hu


 


 


Törő Gábor
/2013.03.23./

 

Aláírásgyűjtés a rezsicsökkentés támogatására

 

               
                                                                                

A következő napokban az ország minden pontján megjelennek a kormánypárt aktivistái, és kizárólag törvényes eszközökkel megkezdik az aláírások gyűjtését – közölte szerdán Rogán Antal,a Fidesz frakcióvezetője. Az akciót "Magyarország nem hagyja magát" címmel indította a Fidesz. Dr. Mengyi Roland, országgyűlési képviselő ugyancsak azt kéri az emberektől, álljanak ki a rezsicsökkentés mellett... (a fotók illusztrációk)
 

 


Dr. Mengyi Roland

      

Nem az első támadás érte a rezsicsökkentést az elmúlt hetekben, amikor a szolgáltatók bírósági keresetekkel próbálták megakadályozni a közüzemi díjak mérséklésének megvalósítását, ezért is szükséges, hogy az emberek határozott véleményt nyilvánítsanak az ügyben – indokolta az akciót Rogán Antal. Kiemelte: folyamatos belföldi és nemzetközi nyomás tapasztalható a rezsicsökkentéssel kapcsolatban. „Ezért fontosnak tartjuk, hogy mindenki számára világossá váljon, a rezsicsökkentés nem a Fidesz vagy a kormány ügye, hanem a magyar családok ügye” – fogalmazott.

Rogán Antal emlékeztetett arra is, hogy 2002 és 2010 között a gáz ára a háromszorosára nőtt, az áram ára pedig megduplázódott. Hozzátette: az energetikai cégek éveken át tízmilliárdokat kerestek a magyar embereken. Körülbelül ezermilliárd forint haszonra tettek szert privatizálásuk óta – jegyezte meg. A kormány ennek az időszaknak vetett véget azzal, hogy csökkentette a családok rezsijét – mutatott rá a frakcióvezető. Az aláírásgyűjtés kapcsán Rogán Antal elmondta, hogy minden magánakciótól a leghatározottabban elhatárolódnak.
Kérdésre reagálva elmondta, hogy az energetikai cégek nyilvánvalóan támadják a rezsicsökkentést, és mindent megtesznek azért, hogy ne érvényesüljön. Ennek kapcsán úgy vélekedett: a kormányzó pártoknak az a feladata, hogy ne engedjék bármilyen költség érvényesítését, ami eddig nem volt. A külföldi nyomás szintén folyamatos – húzta alá, hozzáfűzve: az érintett cégek Brüsszeltől Rómáig mindenhol lobbiznak a rezsicsökkentés megakadályozása érdekében.

„Ennek a nyomásnak csak akkor lehet ellenállni, ha a magyar parlamentben minden képviselő számára nyilvánvalóvá válik, hogy a magyar családok akarják a rezsicsökkentést” – fogalmazott. Az MSZP kezdeményezésével kapcsolatban Rogán Antal kijelentette: a baloldal nyolc évig volt kormányon, lett volna módjuk és lehetőségük arra, hogy megtegyék azt, amit „ma követelnek”, de nem tették, „szavaik és tetteik között fordított különbség van”.

„Az akcióval teljes mértékben egyet értek és támogatom. Ennek megfelelően kérem megyénk lakosait, hogy aláírásaikkal támogassák a kezdeményezést. Mutassuk meg, hogy a rezsicsökkentés nem a kormánypárt, hanem a magyar családok ügye” – jelentette ki dr. Mengyi Roland.


 


 


Csontos László Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat sajtóreferens
/2013.03.22./

 

Erima gyermek kézilabda bajnokságának régió döntője az ÁVG-ben

 

               
                                                                                

 


Papp József

      

Szombaton a Sárospataki Torna Club Kézilabda Szakosztályának U12 korosztályú kézilabda csapata a Magyar Kézilabda Szövetség Erima gyermek kézilabda bajnokságának régió döntőjén vesz részt 2013. március 23-án az ÁVG sportcsarnokában. A csapat a B-A-Z megyei bajnokság 2. helyezettjeként szerezte meg a jogot a további küzdelmekre - Papp József, edző...

Innen az országos elődöntőbe lehet kerülni amely már igen nagy siker lenne, bár a mezőny nagyon erősnek tűnik. Gyöngyösi KK A és B csapata, A Nyírsuli A és B csapata és az Ózdi KC csapatai fognak egymással megmérkőzni a továbbjutást nyújtó első két helyért.

Nagyszerű felkészülésen vagyunk túl, ugyanis az I. Kulcsár Anita emléktornát veretlenül nyerték meg a "kisfiúk".


 


 


Törő Gábor
/2013.03.22./

 

Tavaszi játszóház

 

               
                                                                                

 


Lendvainé Szendrei Ágnes

      

Örömünkre szolgál, hogy nagy volt az érdeklődés a 2013. március 9-én, szombaton megtartott játszóházunkon. Már évek óta hagyomány intézményünkben, hogy március hónapban „kitárjuk óvodánk kapuját" – mesélte Lendvainé Szendrei Ágnes, a Carolina Óvoda és Bölcsőde vezetője...

Ilyenkor várjuk rendezvényeinkre azokat a gyermekeket és szüleiket, akik már hozzánk járnak, és hívogatjuk mindazokat, akik a jövőben óvodások, ill. bölcsődések szeretnének lenni. Így kívánjuk megkönnyíteni számukra a beiratkozás előtti óvodaválasztást. Kolléganőimmel büszkén mutattuk be a gyönyörű, szép, új óvodánkat, a korszerű, ugyanakkor esztétikusan berendezett csoportszobáinkat, a hatalmas tornatermünket és rendezvénytermünket, valamint a készülő SÓSZOBÁNKAT!

Az „óvoda-mustra” után a gyermekek elmélyülten foglalatoskodtak a különböző kézműves tevékenységekben. Mindannyian tele kézzel indultak haza, hisz oly sok mindent „alkottak”. Visszajelzésük szerint örömmel jönnek hozzánk március 23-án, szombat délután is, amikor már a HÚSVÉT-ra készülődünk, és húsvéti díszeket varázsolunk. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2013.03.22./

 

A nagy közös játék

 

               
                                                                                

A gyermekkornak két tündérvilága van: cselekvés síkján a játék, és szellemi síkon a mese. /Kádár Annamária/
Ezeket a gondolatokat szem előtt tartva egy nagy közös játékra hívták a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola leendő elsős tanítói az óvodásokat. Mese keretébe foglalva 7 próbát kellett teljesíteni a közel 40 óvodásnak...

 

 


 

      

Szélike királykisasszonyt elrabolta a sárkány és minden bátor óvodás a megmentésére indult. Átbujt az aranykapun, sziklát görgettek, üveghegyet másztak, szoborrá változtak, aranyhalat fogtak, óriást etettek, mocsáron jártak, majd alagúton átbújva odaértek a várhoz. Elbontották a várat és kitartásukért a sárkány elengedte a királylányt. Jutalmul virágokkal ajándékozta meg megmentőiket. A délután végén dugó nyomdával elkészültek a történet képei is.

Az óvodások elfáradva, de vidáman búcsúztak az iskolától és a tanító néniktől. Sikerült olyan programokat megszerveznünk, amellyel közelebb kerültek az óvodások és szüleik az iskolánkhoz, a tanító nénik a gyerekekhez.
Köszönjük a nagyszámú érdeklődést!


 


 

További fotók >>>

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2013.03.22./

 

Figyelemfelhívás

 

               
                                                                                

Az Országos Meteorológiai Szolgálat ma éjfélig szóló előrejelzése alapján Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén a legerősebb széllökések több helyen is meghaladhatják a 70 km/h-t. Az esti, késő esti óráktól az eső havas esőbe, néhol havazásba vált át, de ezt követően rövidesen megszűnik a csapadék, összességében helyenként két centiméter hó hullhat. A viharos, 60-75 km/h erősségű szél azonban ezt a kevés havat is hordhatja, a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet, amire elsősorban megyénk területén lehet számítani. (a fotók illusztrációk)
 

 

      

A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság 24 órás készenléti ügyeleti szolgálatot működtet, a szolgálatot ellátó egységei pedig 200 fővel látnak el tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet. A segítségre szorulók a katasztrófavédelemtől a 112-es segélyhívó számon kérhetnek segítséget. Szükség szerint azonnal aktivizáljuk a helyi és a területi szintű védelmi igazgatást a lakosság védelme érdekében.

A közüzemi szolgáltatások (elektromos áram, ivóvíz, szennyvíz, gáz, távhő) a szélsőséges időjárási viszonyok okozta esetlegesen bekövetkező károk miatt időlegesen szünetelhetnek. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy készüljenek fel a szolgáltatások kimaradására.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kéri a lakosságot, hogy
ne induljanak útnak, fokozottan kövessék nyomon a közlekedési viszonyokról, valamint a várható időjárásról szóló híradásokat! A krónikus betegek, várandósok szükség esetén azonnal kérjenek segítséget mobil telefon igénybevételével a mentőszolgálattól.

Amennyiben nem halasztható el az utazás, indulás előtt tájékozódjanak az útviszonyokról és csak a rendkívüli időjárási viszonyoknak megfelelően felkészített, jó műszaki állapotú járművel induljanak útnak, teli üzemanyagtankkal, meleg ruhaneműt, feltöltött mobil telefont, mobiltelefon töltőt, ételt és italt, valamint gyógyszert vigyenek magukkal. Kényszermegállás esetén figyeljenek a biztonságra, az autó helyzetét jelezzék elakadásjelző fények működtetésével vagy elakadásjelző háromszöggel. Készüljenek fel tartósabb várakozásra, türelemmel várják a mentésükre érkezőket. Ne próbáljanak kerülő utakon egyénileg eljutni úticéljukhoz, kövessék a hatóságok utasításait.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a legkorszerűbb eszközök és módszerek, szakmai ismeretek alkalmazása ellenére sem lehetséges minden esetben megfelelő időelőnnyel, a megfelelő szintű veszélyjelzés kiadása!

Egy térségre kiadott figyelmeztető előrejelzés, riasztás azt jelenti, hogy az időjárási feltételek kedvezőek az adott veszélyes időjárási esemény kialakulásához a figyelmeztetett, riasztott és az ahhoz közel eső területeken. A figyelmeztető előrejelzés és riasztás így nem jelent garanciát az adott veszélyes időjárási esemény bekövetkezésére az érintett terület egy adott pontján!

Az időben érkező segítség biztosítására a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, az önkéntes tűzoltó egyesületek és a védelmi igazgatás felkészültek, de a sikeres beavatkozáshoz elengedhetetlen a lakosság együttműködése!


 


 


Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

/2013.03.21./

 

Ünnepi hétvégére készül A Művelődés Háza

 

               
                                                                                

30 éves évfordulóját ünnepli hétvégén a Makovecz Imre tervei alapján épült, 1983-ban birtokba vett A Művelődés Háza. A kerek évfordulóra több programmal készül az intézmény. Pénteken délután Makovecz Imre munkáiból nyílik kiállítás. Az emeleti társalgóban Makovecz Imre templomai, a kiállító teremben pedig a mester sárospataki munkáinak válogatása kerül bemutatásra- hívja fel az érdeklődők figyelmét Csatlósné Komáromi Katalin igazgatónő...
 

 


Csatlósné Komáromi Katalin

      

A kiállítást pénteken délután 17 órakor Balog Zoltán emberi erőforrás miniszter jelenlétében Pozsgay Imre egyetemi tanár nyitja meg. A kiállítás anyagát a Makovecz Imre Alapítvány biztosítja. Az ünnepi program 18 órakor Aros János polgármester úr és Balogh Zoltán miniszter úr köszöntőjével kezdődik, majd gálaműsorral folytatódik. Fellépnek: Szikes Zenekar, Marczi Mariann, 8KOR Színház,Vitányi Mária, Zsindely Zenekar, A Művelődés Háza Kamarakórusa, Földházi István, Bodrog Néptáncegyüttes. Az előadók közül Marczi Mariann és Vitányi Mária Sárospatakon kezdte pályafutását.

Szombaton délelőtt 10 órakor szakmai fórummal folytatódik a rendezvények sora. Több városból és intézményből fogadunk előadókat, akik szintén mindennapi munkájuk során „Makovecz-házakban” dolgoznak.
Vendégeink lesznek: Turi Attila építész, Barabásné Fábián Elvira művelődésszervező a Kakasdi Faluházból, Müller Csaba építész Kolozsvárról, Horváth Bernadett műszaki irodavezető Makóról, Lugosi Dénes ügyvezető igazgató és Lőrincz József főmérnök az egri Termál Kft-től, Tóth Tamás igazgató, Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium, Kovács Ágnes építész és Rudolf Mihály Ybl-díjas építész a Hadas Építész Kft. munkatársai.

A délután folyamán, két helyszínen zajlanak az események. A Moziban, a gyermekek számára játszóházat szervezünk, majd pedig a Rokonok Zenekar gyermekműsorát hallgathatják meg az érdeklődők. A pódiumteremben A Művelődés Háza építéséről és a kezdeti folyamatokról beszélgetnek mindazok, akik részesei voltak ezen időszaknak. A beszélgetést Szvitankó Tamás a Humán Bizottság elnöke vezeti.
Az ünnepi programok sora este 19 órakor színházi előadással zárul. Jegyek az intézmény jegypénztárában válthatók az előadás kezdetéig.

A Művelődés Háza előadó-művészeti csoportjai a színpadon mutatkoznak be, tárgyalkotó közösségei kiállítással reprezentálják munkájukat. Így a földszinti vitrinekben a Lorántffy Zsuzsanna Hímző Műhely, a Pataki Csipke Klub és a Foltos Pille Kör munkái láthatók, a kis galériában a Rajztanárok Zempléni Alkotó Köre képei.

Az ünnepi hétvégén közel 30 fő erdélyi vendége is lesz a háznak. Ők egy szakmai továbbképzés részeként látogatnak városunkba Dáné Tibor Kálmán Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület elnöke és Dr. Juhász Erika tanszékvezető főiskolai docens vezetésével.
Rendezvényeinkre minden sárospatakit sok szeretettel várunk.


 


 


Törő Gábor
/2013.03.21./

 

Fa dőlt egy gépkocsira

 

               
                                                                                

 


Bacsó Tibor

      

Mikor vihar van, gyakran előfordul, hogy fák dőlnek, vagy faágak hullnak az úttestre. Szerencsére ez nem akkor szokott bekövetkezni, amikor éppen ott járunk. A március 15. előestéjén érkező vihar idején nem volt mindenkinek ilyen szerencséje – tudtuk meg Bacsó Tibor rendőr őrnagy beszámolójából…

A 37-es számú főúton történt egy érdekes közlekedési baleset 2013.március 14-én 15:30-kor. Egy Fiat tehergépkocsi közlekedett Sárospatak irányából Miskolc irányába a 37-es számú főútvonalon a Bodrogolaszi bekötő út közelében, amikor egy úttest jobb oldalán lévő fa rádőlt a gépkocsira.
Csak a szerencsének köszönhető, hogy a baleset következtében személyi sérülés nem történt, viszont a gépkocsiban nagy anyagi kár keletkezett.
 


 


 


Cziczer Katalin
/2013.03.21./

 

A Zempléni Vízmű nem kezdeményez szennyvízcsatorna tisztítást!

 

               
                                                                                

 


dr.Vitányi Eszter

      

A Sárospataki Polgármesteri Hivatal számára rendelkezésre álló információk szerint 2013. március 19-én 2 bejelentés érkezett a Zemplén Vízmű Kft. felé Sárospatakról, arra vonatkozóan, hogy ismeretlen személyek a Zempléni Vízmű Kft. nevében - állításuk szerint a cég megbízásából -, csatornatisztítási szolgáltatást kezdeményeznek, elsősorban közületeknél, mely szolgáltatás elvégzésért 2.500 Ft/fm ár megfizetését kérik - nyilatkozta dr.Vitányi Eszter jegyző...

Tájékoztatom a lakosságot, hogy az ingatlanon belüli csatornahálózat tisztítása nem kötelezően igénybeveendő szolgáltatás, hanem a szennyvízrendszert használó saját maga dönt arról, hogy az említett hálózati szakaszt mely időpontban, mely szolgáltatóval kívánja tisztíttatni. Előzetes megrendelés nélkül a Zemplén Vízmű Kft. nem jelentkezik a fogyasztási helyen szolgáltatás elvégzése céljából.


 


 


Törő Gábor
/2013.03.21./

 

Országos első helyezett lett a Vay csapata

 

               
                                                                                

Sokféle versenyen vettek már részt sárospataki diákok, de rézpiaci versenyen talán most először. Márpedig a réz épületgépészeti csőanyag, amivel a Vay Miklós Szakképző Iskola bizonyos szakmákat tanuló osztályai találkoznak, dolgoznak vele, tanulnak róla, így számukra természetes, hogy ebből készüljenek fel egy versenyre. Molnár Péter műszaki tanártól megtudtuk, a tanulóik országos viszonylatban is sokat tudnak a rézről…
 

 


Molnár Péter

      

A Magyar Rézpiaci Központ országos versenyén vettek részt a tanulók, immár 10. alkalommal rendezték meg ezt a versenyt. A tavalyi sikeres szereplés után az éven is sikerült az első helyet megszerezni az iskolák közötti versenyen. Külön díjazták a tanulók és az iskolák közötti versenyt. A tanulói helyezéseket tekintve a 2. és a 3. helyet sikerült megszerezni. Az iskolák közötti versenyben minden iskola legjobb 5 tanulójának az eredményét vették figyelembe.

Tekintettel arra, hogy két tanulónk volt az első 5-ben, így sikerült az 1. helyet megszereznünk. A verseny díjazásáról még annyit, hogy a második helyezett tanuló 20 ezer Ft-os Media Markos utalványt nyert, a 3. helyezett pedig 15 ezer Ft-os utalványt. Az iskolák közötti versenyben pedig szakképzési hozzájárulást sikerült nyerni, 80 ezer Ft értékben.

A Magyar Rézpiaci Központ a réz, mint épületgépészeti csőanyag népszerűsítését is kitűzte célul maga elé. Ennek fényében a réz felhasználásáról, ill. az épületgépészetben használt csövek technológiájával kapcsolatban kellett kérdésekre válaszolni, Interneten keresztül lebonyolított versenyről volt szó.

Általában a feladatok úgy voltak kitalálva, hogy 3 alternatíva közül kellett a helyes választ megtalálni, vagy kiválasztani, ill. számításos feladatok voltak még, tehát kimondottan szereléstechnológiával kapcsolatos számításos feladatokat kellett még megoldani a tanulóknak. A 13. és 14. évfolyam tanulói vettek részt a versenyen, akik műszaki tanára Molnár Péter volt.


 


 


Cziczer Katalin
/2013.03.20./

 

Jól vizsgázott az új katasztrófavédelmi rendszer

 

               
                                                                                

Sárospatakon járt Lipták Attila tűzoltó ezredes, Borsod-Abaúj Zemplén megyei katasztrófavédelmi igazgató, aki 2013. március 18-án a Bodrog Hotelban katasztrófavédelmi találkozón vett részt. Bár a téma az árvízi felkészülés volt, ezredes urat mégis az elmúlt hétvégéről kérdeztük, ami nagy próbatételt jelentett a katasztrófavédelem számára…
 

 


Lipták Attila

      

Azt gondolom, hogy egyfajta aggodalom mindenképpen előfordulhat egy új rendszerelem vizsgája során, hiszen a járási rendszer, a védelmi igazgatás új elemként még nem került kipróbálásra. El kell, hogy mondjam, minden aggodalmunk szertefoszlott már rögtön a beavatkozás elejétől, hiszen azt láttam, hogy azok a járási hivatalvezetők, akik a helyi védelmi bizottságoknál elnökölnek, valamint azok a hivatalvezető helyettesek, akik a helyi védelmi bizottságoknál a titkári feladatokat látják el, nagyon kiválóan együtt tudtak működni a katasztrófavédelmi szakemberekkel és az önkormányzatokkal.

Egyébként érthető, hogy egy tartósabb áramkiesés idején, vagy akkor, ha nem tudnak az úti céljukhoz eljutni, az állampolgárok tűréshatára jelentősen lecsökken. Ingerültek és feszültek ilyenkor, de én azt gondolom, hogy ezt is jól tudtuk kezelni itt a megyében, hiszen az információt igyekeztünk eljuttatni minden egyes állampolgárhoz. Adtunk nekik olyan magatartási szabályokra vonatkozó tanácsokat is, amelyekkel elviselhetőbbé tehető ezt a szituációt és megpróbáltunk minden lehetőséget megtalálni, hogy az emberekhez időben eljussunk. Én azt gondolom, hogy ez maximálisan jól sikerült, az összkép pozitív, tehát nagyon jól vizsgázott az új védelmi igazgatási rendszer.

A kommunikáció lehetőségének fenntartására nagy gondot fordítottunk, még a melegedőhelyeken is biztosítottunk lehetőséget a mobil telefonok, ill. a mobil kommunikációs eszközök töltésére, áramforrások igénybevételével, hiszen ha az emberek nem tudnak egymással kapcsolatot tartatni és hírekhez jutni az elektromos eszközökön keresztül, az egy nagyon komoly probléma.

Természetesen lehet olyan súlyos helyzet is, hogy még ez sem megoldás, amikor a szokott módon nem lehet a tájékoztatást végrehajtani, szintén áramhiány miatt. Ilyenkor az következik, hogy mobilcsapatok alkalmazásával, hangos bemondókkal felszerelt gépkocsik igénybevételével – ilyen a rendőrségnél és a tűzoltóságoknál is van - tudjuk a lakosságot tájékoztatni.


 


 


Cziczer Katalin
/2013.03.20./

 

Áprily Lajosra emlékeztek

 

               
                                                                                

Ember voltam, remegő, daloló- címmel irodalmi teadélutánra hívtam az érdeklődőket március 13-án, 15 órai kezdettel A Művelődés Háza és Könyvtárába. Áprily Lajos életéből kiragadott képekkel próbáltam ízelítőt adni egy küzdelmekkel és emberi helytállással megélt sorsról - küldte a tudósítást Stumpfné Gyöngyösi Etelka...
 

 


Stumpfné Gyöngyösi Etelka

      

Témája sokszor a föloldhatatlan magány, a kegyetlen világtól való iszony, a riadt befelé fordulás, az elmúlás közelsége, de sorait rendre átszövi a természet szépsége és a kultúra megtartó erejébe vetett hit.
Élete, költészete példát mutat emberségből, szeretetből, a természet iránti állhatatosságból. Tisztaság a lélekben, tisztaság a mondatokban, verssorokban, ritmusban, rímekben és életigényekben jellemzi.

1928-ban erdélyi irodalmi estet rendeznek Sárospatakon. Már ekkor gondolt arra, hogy patakra jönne tanítani. Mátyás Ernő,- akivel diáktársak voltak, 1925-től Sárospatakon volt tanár,- segítségét kérte. A Nagykönyvtárban fellelhető dokumentumokból kiderül, hogy huszonnégy órát késett a levél feladásával, így az állást betöltötték. Sárospatakra többször ellátogatott, Mátyás Ernő halála után Újszászy Kálmánt látogatta meg többször. Legutolsó pataki útja halála előtt 2 évvel volt. Ezeket a látogatásokat versbe is foglalta pl. Pataki bor, Vonaton, Zempléni táj.

A költő 1967. augusztus 6-án fejezte be földi pályáját. Igazi költőnek Dantét, Adyt, Petőfit hitte, önmagáról szerényen így vallott : Ember voltam, remegő, daloló. Verseiket, melyeket neves előadóművészek ( pl. Latinovits Zoltán, Illyés Kinga, a költő maga...stb.) tolmácsoltak, zenével, képpel tettem színesebbé.

Köszönöm kedves vendégeimnek, hogy ismét megtiszteltek jelenlétükkel és elolvasták, elszavalták hozott kedves verseiket.


 


 


Törő Gábor
/2013.03.20./

 

A polgárőrök is helytálltak

 

               
                                                                                

Sokak számára emlékezetes lesz az idei március 15, de ezúttal nem a minden évben szokásos ünnepségről, hanem a rendkívüli időjárásról. Klima János polgárőr parancsnok is keveset aludt a kritikus 3 nap alatt, hiszen munkahelyén, a Kommunális Szervezetnél is komoly feladat hárult rá, nem beszélve önként vállalt feladatáról, amire így emlékszik vissza…
 

 


Klima János

      

Már csütörtök este megkaptuk az utasítást a katasztrófavédelemtől, hogy a rendőrséggel együttműködve a közrend fenntartása céljából fokozott ellenőrzésnek kell alávetnünk az áramszünet alatt lévő településeket, településrészeket. Így, éppen hogy befejeztem a meghosszabbított műszakot a Kommunális Szervezetnél, már indultunk is két társammal Halászhomokra. Akkor még azt hittük, hogy pár óra alatt elhárítják a hibát és vége lesz a rendkívüli helyzetnek. Akkor még senki sem gondolta, hogy tucatszám fekteti le a szél a villanyoszlopokat, és háromnapi csak kemény munkával tudják visszaállítani az áramszolgáltatást.

Mikor Halászhomokról visszajöttünk, már mehettünk is az állomásra, ahol mi is ott voltunk a vonattal érkezők fogadásánál. A bodrogköziek nem örültek, mikor megtudták, hogy a hófúvások miatt nem járnak a buszok, és nem jutnak ma haza. Az viszont jól esett nekik, hogy a katasztrófavédelem gondoskodott az ellátásukról és hogy nem az állomáson kellett éjszakázniuk. A vonatok 60-80 perces késéssel érkeztek be, de mindegyiket megvártuk és a rendőr járőrökkel együtt működve a Móricz Kollégiumba kísértük azokat, akik az egyre magasodó hófúvások miatt nem tudtak tovább menni.

Másnap reggel - és még néhány napig - a hófúvások okoztak gondot, így körbe jártuk a tanyavilágot, hogy elsősorban az időseket ellenőrizzük, nem kerültek-e a hó fogságába. Az most – az áramszünettel együtt – még veszélyesebb lett volna, hiszen sok helyen az áramszünet miatt a fűtés is leállt. Mindenfelé ledőlt villanyoszlopokat, de az új oszlopokon dolgozó villanyszerelőket láttunk, így bátran bíztattuk az időseket, már nemsokára lesz áram. Végül – 3 nap elteltével – ez mindenütt bekövetkezett.

Hogy a „rendkívüli állapot” alatt nagyobb baj nem történt, nem a mi érdemünk, de azért jó érzés volt, hogy egy kis fogaskerék lehettünk a katasztrófavédelem gépezetében, hogy együtt dolgozhattunk a fegyelmezett rendfenntartó kollégákkal, és meg tudtunk felelni mindazok elvárásainak, akik számítottak ránk, a feletteseinknek éppen úgy, mint a katasztrófahelyzet által sújtott lakosságnak.


 


 Cziczer Katalin
/2013.03.20./

 

Befejezte munkáját a Helyi Védelmi Bizottság

 

               
                                                                                

Március 14-én, csütörtökön este 6:45-kor kaptam a riasztást a Megyei Védelmi Bizottság titkárától, hogy azonnal össze kell hívni a Helyi Védelmi Bizottságot a Sárospataki Járásban. Néhány telefont követően a védelmi bizottság tagjai mindannyian megjelentünk a Járási Hivatalban, sőt Aros János polgármester úr is részt vett a bizottság ülésén. A bizottság megkezdte tevékenységét és már kaptunk is a Megyei Védelmi Bizottságtól két intézkedést, amelyekre azonnal reagálnunk kellett – idézte fel az emlékezetes három nap eseményeit dr.Komáromi Éva, a Helyi Védelmi Bizottság elnöke…
 

 


dr. Komáromi Éva

      

Egyrészt fel kellett mérni az utakon rekedt autók, gépjárművek és az egyéb tömegközlekedési járművek számát, állapotát és a bennük tartózkodó utasok számát, ill. azonnali hatállyal jelentést kellett adnunk arról, hogy milyen a települések helyzete a járás illetékességi területén, s a rendkívüli időjárási körülmények milyen intézkedéseket tesznek szükségessé. Szükséges-e betegek szállítása, forgalomkorlátozás elrendelése, s a gépjárműveknél rendelkezésre áll-e megfelelő mennyiségű tartalék üzemanyag.

Azonnal elkezdtük fölmérni a feltett kérdésekre adandó válaszokat, ill. felvettük a kapcsolatot a MÁV-val, a Volánnal, a Közútkezelővel és az ÉMÁSZ hálózati szolgáltatóval. A Vasútállomáson még aznap este 5 szerelvény beérkezése volt várható, ezért fokozottan járőröztek a rendőrök és a polgárőrség tagjai az állomás területén és minden Sárospatakra érkező, Bodrogközbe igyekvő utast igyekeztünk megnyugtatni és tájékoztatni arról, hogy buszok már nem indulnak a rendkívüli időjárási körülmények miatt a Bodrogközbe, és egyéb más irányba se Sárospatakról, de Sárospatakon tölthetik az éjszakát, ahol részükre szállást, és étkezést biztosítunk. Az ideérkező utasok végül mintegy 20-an voltak, akik az éjszakai elhelyezést igénybe vették. Mindenki higgadtan tudomásul vette az eseményeket, akiket busszal szállítottuk a Móricz Kollégiumba.

Az éjszaka nyugodtan telt, újabb személyekről nem érkezett bejelentés, akik akár a városban, akár közúton rekedtek volna. A kialakult helyzetről az éjszaka folyamatosan, elektronikus üzenetekben és telefon útján tájékoztattuk a járás illetékességi területéhez tartozó polgármestereket. Az elektromos áramellátás már akkor – csütörtök este - csaknem minden településen akadozott, de ahová lehetett, oda még telefonon igyekeztünk eljuttatni az üzenetet. A pénteki nap során valamennyi településnek tájékoztatást adtunk, hogy javasoljuk a március 15-ei megemlékezések elhalasztását, tekintettel az időjárási körülményekre és folyamatosan kértük a tájékoztatást arról, hogy az áramszolgáltatással kapcsolatban milyen helyzet van a településeken. Közvetlenül az ÉMÁSZ hálózati szolgáltatóval is tartottuk a kapcsolatot, akiktől arról tájékozódtunk, hogy a hibaelhárítást milyen ütemezés szerint próbálják elvégezni.

A Sárospataki Járás illetékességi területén Györgytarló volt az áramkimaradás tekintetében leginkább érintett település, de hosszabb ideig nem volt áram Kenézlőn, Zalkodon és Viss településeken sem. Az utóbbiakon szombaton napközben helyreállt az áramszolgáltatás, míg Györgytarlón csak vasárnap délután sikerült, addig ott aggregátorról biztosították az elektromos áramellátást. Györgytarló településen hétfőre tanítási szünet elrendelésére került sor.

A Helyi Védelmi Bizottság mindez idő alatt folyamatosan ülésezett a járási hivatal székhelyén. Három fő folyamatos készenlétet tartott, egy fő a járási hivatal dolgozói közül, egy a katasztrófavédelem hivatásos állományának tagja, egy fő pedig a Rendőrkapitányság vezető munkatársai közül. A Zemplén TV-n és a Sárospatak Honlapon igyekeztünk folyamatosan tájékoztatni a lakosságot.

A sárospataki HVB-n kívül az épületünkben működött a cigándi székhelyű HVB is, tekintettel arra, hogy Cigándra az összehívás pillanatában nem is tudtak kijutni a helyi védelmi bizottság tagjai, ill. mivel nem volt elektromos áram vételezési lehetőségük, így nem tudták volna a feladatukat sem ellátni.

Az Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség folyamatosan képviseltette magát hétvégén a településünkön, ők így mindkét helyi védelmi bizottság munkáját felügyelték és segítették. Talán ez volt a legoptimálisabb megoldás, hogy Sárospatakon működött a cigándi és a sárospataki helyi védelmi bizottság is.

Vasárnap már folyamatosan normalizálódott a helyzet, egyre több településről kaptam visszajelzést az ÉMÁSZ szakembereitől, hogy visszaállították az elektromos szolgáltatást. Vasárnap este, 20 órakor kaptuk azt az intézkedést a Megyei Védelmi Bizottságtól, hogy mivel a járás illetékességi területén a helyzet olyan mértékben normalizálódott, hogy az már nem igényli a Helyi Védelmi Bizottság működését, vissza lehet állítani az eredeti állapotot.

A folyamatos elérhetőség biztosítása továbbra is szükséges, de nem kell, hogy a készenléti ügyeletet továbbra is fenntartsuk. A településekkel folyamatos kapcsolatban vagyunk, hiszen továbbra is kértük, hogy az áramszolgáltatás esetleges akadozását jelezzék számunkra, ha meghibásodás lépne fel, ill. közvetlenül a sátoraljaújhelyi hivatásos tűzoltó parancsnokságra tehetnek bejelentéseket áram, illetve feszültségingadozás esetén.

Mivel a járásunk területén valamennyi út járható és gyakorlatilag az áramszolgáltatás is helyreállt, a Helyi Védelmi Bizottság március 17-én 21 órakor megszűntette tevékenységét.

Mindenképpen szeretném megköszönni a hétvégi munkában való részvételét valamennyi résztvevőnek, különös tekintettel az Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség hivatásos állományú tagjainak, akik nagy erőkkel voltak jelen Sárospatakon. A helyi rendőrkapitányság valamennyi közreműködőjének, a Polgárőr Egyesületnek, Sárospatak város polgármesterének, Aros János úrnak, aki korábban, mint helyi védelmi bizottsági elnök gyakorlati tapasztalataival és személyes kapcsolataival nagyban segítette a jelenlegi helyi védelmi bizottság munkáját.

Szeretném megköszönni az ÉMÁSZ hálózati szolgáltatónak, hogy alvállalkozók bevonásával és gyakorlatilag az egész ország területéről ide összpontosított erőkkel, munkatársakkal segítettek abban, hogy mind a sárospataki, mind a cigándi járásban a hibaelhárítás mihamarabb megtörténjen, és az igazán embertelen körülmények között is, kitartóan végezték a munkájukat. Valamint, szeretném megköszönni a Zemplén Tv és a Sárospatak Honlap munkatársainak, hogy folyamatosan rendelkezésre álltak és közléseinket a lakosság felé eljuttatták.


 


 


Törő Gábor
/2013.03.19./

 

III. BODKÖ – RETRO KUPA Öregfiúk Labdarúgó Torna

 

               
                                                                                

Amikor a szervezők elkezdték összeállítani az öregfiúk torna programját, akkor még nem gondoltak arra, hogy az időjárási viszonyok nehézséget jelenthetnek március közepén. Ám úgy döntöttek, hogy mégis megtartják a teremlabdarúgó tornát. Öt csapat, szép gólok, izgalmas mérkőzések jellemezték a III. BODKÖ – RETRO ÖREGFIÚK TORNÁT, melyet 2013. március 15-én rendeztek meg Sárospatakon, a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola tornacsarnokában, ahol a régi szép emlékek sok emberben törtek elő, a helyszín láttán...
 

 


Kerülő Gyula


Belicza János

      

Az eseményen – az idén is – a főtámogató a BODKÖ Kft. volt, így külön köszönet jár Kerülő Gyula igazgató úrnak. A kupa színvonalát emelte, hogy – a zord időjárás ellenére – Budapestről (Mates – Dabas) is érkezett csapat.
A szervező bizottság idén is egynaposra tervezte a tornát, ahol 10 mérkőzést láthattak a kilátogató nézők. A sorsolást követően, a csapatok körmérkőzései után, eldőltek a helyezések is.

Az ünnepélyes eredményhirdetésre a vacsora előtt került sor, ahol a díjakat Kerülő Gyula úr a Bodkö Kft. igazgatója adta át. A mérkőzéseken Tuss István és Somossy László sporttársak működtek közre. A nap folyamán nagy munkát végeztek a versenybizottság tagjai: Preszoly András, Vachter Tamás, Tóth István és Belicza János.
A szervezők különdíjakról is gondoskodtak, így a szakmai zsűri a „szokásos” díjakon túl, jutalmazta minden csapat legjobb játékosát is.

Hivatalos végeredmény:
1. MATES – DABAS
2. BODKÖ KFT.
3. SÁROSPATAKI TC
4. 30 ÉVE JÓK VOLTUNK
5. PATYA TEAM

30 ÉVE JÓK VOLTUNK LEGJOBBJA: SZAVA SÁNDOR
BODKÖ Kft. LEGJOBBJA: PANKOVICS IMRE
MATES – DABAS LEGJOBBJA: MARTON TAMÁS
SÁROSPATAKI TC LEGJOBBJA: RÁK ZSOLT
PATYA TEAM LEGJOBBJA: SPINDA ISTVÁN
A TORNA GÓLKIRÁLYA: HORNYÁK ZSOLT (MATES - DABAS)
A TORNA LEGJOBB JÁTÉKOSA: DÓKUS SZILÁRD (BODKÖ KFT.)
A TORNA LEGJOBB KAPUSA: FRIKKER ISTVÁN (STC)
A TORNA LEGIDŐSEBB JÁTÉKOSA: ZŰCS MIHÁLY (STC)

III. BODKÖ – RETRO ÖREGFIÚK TORNA FŐTÁMOGATÓJA: BODKÖ Kft.
Támogatói: Don Patya Pizzéria – Szerencs, Ristorante Collegno, Sárospatak Város Önkormányzata, Evinor Bt – SIMKÓ SÁNDOR, Sárospatak Újság, www.sarospatak.hu, Zemplén TV, Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola, STC BARÁTI KÖR, Sárospataki Kerámia, Sárospataki Polgárőr Egyesület.


 


 Cziczer Katalin
/2013.03.19./

 

Ismét napirenden a talajterhelési díj

 

               
                                                                                

Tájékoztatom, hogy Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 15-ei ülésén 6/2013. (II.15.) önkormányzati rendeletével díjmentességeket és díjkedvezményeket állapított meg a talajterhelési díj vonatkozásában.

A mentességeket és kedvezményeket először a 2012. évi bevallások adatai alapján, a 2012. február 01-től hatályos egységdíjjal számítandó díjösszegekre lehet érvényesíteni, csak magánszemélyeknek és kizárólag személyenként egy ingatlan után.  A díjkedvezményeket a talajterhelési díj alapból lehet érvényesíteni – nyilatkozta dr. Vitányi Eszter  jegyző...
 

 


dr. Vitányi Eszter

      

Teljes díjmentességben részesül az a lakossági kibocsátó:
1.)  akinek ingatlana csak kerti csappal rendelkezik vagy
2.)  akinek az ingatlanán a méréssel igazolt éves vízfogyasztása nem haladja meg a 20 m3-t. 

A mentességeket a bevallás benyújtásával lehet érvényesíteni. A bevallást személyesen kell eljuttatni Adóhatóságunkhoz (Polgármesteri Hivatal Adócsoport fsz. 12-es számú iroda), ugyanis a mentesség érvényesítése nyilatkozat kitöltése mellett ellenőrzésre kerül.  

Díjkedvezmények:

1.) 90 %-os díjkedvezményben részesül az a kibocsátó, aki 2012. december 31. napjáig a műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna-hálózatra rákötött. A rácsatlakozást a Zempléni Vízmű Kft-vel megkötött közüzemi szolgáltatási szerződéssel, a rákötést igazoló számlával és a kitöltött bevallással kell igazolni. A bevallást személyesen kell eljuttatni Adóhatóságunkhoz  (Polgármesteri Hivatal Adócsoport fsz. 12-es számú iroda), ugyanis a mentesség érvényesítése nyilatkozat kitöltése mellett ellenőrzésre kerül.  

2.) 70 %-os díjkedvezményben részesül az a kibocsátó:
            a) aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára csak más tulajdonában álló ingatlanon keresztül tud rákötni (szolgalmi joggal) vagy

b) akinél a szennyvízcsatorna-hálózatra történő rácsatlakozás műszakilag megvalósítható, de a beruházás az ingatlan és a gerincvezeték szintkülönbsége következtében átemelő szivattyú beépítését igényli és a rákötési kérelem benyújtásáig nem került kiépítésre házi bekötőcsonk.  

            A kedvezmények  érvényesítését a  Zempléni Vízmű Kft által kiadott igazolással és a
            bevallás  személyes benyújtásával
 lehet  érvényesíteni. A mentesség érvényesítése nyilatkozat kitöltése mellett ellenőrzésre kerül.  

3.) 60 %-os díjkedvezményben részesül az a kibocsátó, akinek az éves vízfogyasztása nem haladja meg a 80 m3 vízmennyiséget és

a) családban élők esetében a háztartás egy főre jutó nettó átlagos havi jövedelme a tárgyévet követő év első két hónapjában (2013. január, február) nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban nyugdíjminimum) 150 %-át,

b) egyedülálló esetében az egy főre jutó nettó átlagos havi jövedelem a tárgyévet követő év első két hónapjában (2013. január, február) nem haladja meg a nyugdíjminimum 200 %-át. 

2013-ban az öregségi nyugdíj legkisebb összege 28.500 Ft. Ez alapján a családban élők esetében 42.750 Ft, egyedülálló esetében 57.000 Ft a jövedelemhatár. A jövedelemigazolásoknak 2013. január-február hónap átlagjövedelmét kell tartalmaznia. A kedvezmény érvényesítéséhez a bevallás személyes benyújtása mellett csatolni kell minden olyan igazolást, amely a család havi bevételét képezi: bérjövedelem, vállalkozási tevékenységből származó jövedelem, nyugdíjszerű ellátás, aktív korúak ellátása, rendszeres pénzellátás, családi pótlék, stb…. 

Felhívom figyelmét, amennyiben valamely mentességet vagy kedvezményt igénybe tudja venni, a kért igazolások csatolásával, a benyújtási határidő pontos betartásával a kitöltött bevallást személyesen nyújtsa be Adóhatóságunkhoz!

 Amennyiben a Képviselő-testület által megállapított díjmentesség vagy kedvezmény egyikét sem tudja érvényesíteni, 2012. január hónapra 180 Ft/m3, 2012 február hónaptól pedig 1.800 Ft/m3 talajterhelési díjat kell fizetnie minden elhasznált vízköbméter után.

Kérem, hogy ennek figyelembevételével tegyen eleget bevallási és befizetési kötelezettségének.  

A 2012. évre vonatkozó talajterhelési díj bevallási nyomtatvány(oka)t  kitöltve, aláírva 2013. március 29. napjáig a Polgármesteri Hivatal Adócsoport fsz. 12-es számú irodájába eljuttatni szíveskedjen 

Felhívom a figyelmét azon sárospataki lakosoknak, akik a vezetékes ivóvíz szolgáltatást igénybe veszik, azonban lakókörnyezetükben (utcában) nincs kiépítve a közcsatorna-hálózat, hogy a Zemplén Vízmű Kft által kiállított igazolás Adóhatóságunkon történő benyújtásával igazolják, hogy nincs talajterhelési díj fizetési kötelezettségük.

 Felhívom figyelmét továbbá, hogy amennyiben nem tesz eleget bevallási kötelezettségének, Adóhatóságunk élni fog bírságolási lehetőségével.                                                                                


Törő Gábor
/2013.03.19./
 

Minden nap van kátyús baleset

               
                                                                                


Bacsó Tibor

      

2013. március 13-án 12:30-kor egy anyagi kárral járó közlekedési baleset történt a 37-es számú főúton, Bodrogolaszi közelében. Egy személygépkocsi egy kátyún és egy kiálló aszfaltdarabon haladt át, aminek következtében az általa vezetett jármű jobb hátsó kerékgumija megsérült.

Ezt követően a gépkocsival megcsúszott és a menetirány szerinti bal oldalon lévő, mély árokba sodródott, ahol a jármű a tetején átfordulva egy szántóföldön, a kerekén állt meg. A baleset következtében személyi sérülés nem történt – számolt be Bacsó Tibor rendőr őrnagy egy mostanában tipikusnak mondható balesetről…

Az elmúlt időszakban szinte minden nap kellett egy-két esetben kátyús balesetnél intézkedni, ezért kérnénk minden gépjárművezetőt, hogy vegye figyelembe a közúti jelzőtáblák figyelmeztetéseit, illetve az útviszonyokat. Óvatosan közlekedjenek és vigyázzanak, hogy ne legyenek kátyús baleset áldozatai, sérültjei.


 


 


Cziczer Katalin
/2013.03.19./

 

Az 1848-49-es eseményekre emlékeztek az ÁVG-ben

 

               
                                                                                

 

      Március 14-én délelőtt 10 órakor az aulában gyülekeztek Árpád Vezér Gimnázium diákjai, hogy részt vegyenek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepségen. A tanulók egy félórás szerkesztett műsort adtak elő.

Szólóban és kórusban is énekeltek, szavalatokat adtak elő. A műsor összeállítása során arra is törekedtek, hogy korhű információkat szőjenek az előadásba, így több újságcikket is bemutattak, a korai Esti Hírlap cikkei közül.

 


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2013.03.18./

 

Kuckókirály című mesével emlékeztek a Rákócziban

 

               
                                                                                

 

      

2013. március 14-én délelőtt tartotta iskolai ünnepségét a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola már hagyományosan az aulában, az 1848-as forradalom 1849-es szabadságharc emlékének tisztelegve. „A 164 éve zajlott eseményekben történelmünk egyik legfelemelőbb pillanatait, óráit, napjait élte át a pesti ifjúság, amely győzedelmeskedett a mindig lehúzó kishitűséggel szemben” – mondta el Szegedi Istvánné igazgatónő megnyitó beszédében.

Az iskolai műsorukkal most nem csak a legnagyobbaknak – Kossuth Lajosnak, Széchenyi Istvánnak – akartak emléket állítani, hanem Móra Ferenc Kuckókirály feldolgozásában a hétköznapi hősökre is emlékeztek. Ilyen hétköznapi hős volt a sárospataki Illés Bálint, aki 10 évesen részt vett a toborzáson, majd a forradalom bukása után tisztázatlan körülmények között meghalt. Neki és a többi névtelen hősnek állított méltó emléket az ünnepi műsor.


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2013.03.18./

 

Megemlékezés 1848. március 15-ről

 

               
                                                                                

 

      

Március 15-én az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulójáról a Szent Erzsébet Katolikus Iskolában is megemlékeztek, melyre színes műsorral készültek a 4.b osztályos tanulók Berencsy Istvánné felkészítésével...

Az forradalomnak ki kellett harcolnia a nemzeti függetlenséget az osztrák császártól, meg kellett teremtenie az alkotmányt, mely tartalmazza a polgárok jogait és kötelességeit, fel kellett szabadítania a jobbágyokat és el kellett törölnie a nemesi előjogokat. Ennyi és ilyen nehéz feladatot csak évtizedes reformokkal, a rendszer lassú, fokozatos javításával lehet teljesíteni, vagy pedig hirtelen, egyszerre… forradalommal. A párizsi és a bécsi forradalom megadta a magyar forradalmi ifjaknak is a lendületet és a bátorságot arra, hogy forradalommal rendezzék a magyarság ügyét.


 


 

További fotók >>>

Szent Erzsébet Katolikus Iskola
/2013.03.18./

 

Az Erdélyiben így emlékeztünk 1848 tavaszára

 

               
                                                                                

Március 15-én ünnepi díszbe öltözünk, kokárdát tűzünk mellkasunkra, s ugyancsak „ünneplőbe” öltöztetjük középületeinket is: nemzetiszínű zászlók lobognak az intézmények homlokzatán. A falakon belül pedig színvonalas műsorok hangzanak el, melyekkel egytől-egyig az 1848-ban történt sorsfordító változásokra emlékezünk. Mi is így tettük ezt évről évre az Erdélyi János Általános Iskolában...
 

 

      

Ebben a tanévben azonban az eddig megszokottól eltérően, rendhagyó történelem óra keretén belül emlékeztünk meg az 1848 tavaszán történt eseményekre, valamint azokra a történelmi személyiségeinkre, akik hősies, önfeláldozó módon alakították nemzetünk sorsát.

A külön alsó és felső tagozatnak szánt tanórán a tanulók interaktív táblánk segítségével gondosan összeválogatott képsorok vetítésével nyerhettek bepillantást a reformkori életbe, közelebb hoztuk számukra a kor társadalmi, politikai problémáit, majd a forradalmat kiváltó okokról, valamint a márciusi és a tavaszi eseményekről láthattak a tanulók összefoglaló, rendszerező képeket. Mindezt Fehér József tanár úr magyarázó előadása kísérte, mely érthető, a gyermekek számára is könnyen értelmezhető stílusban hangzott el.

Az „ünnepség” a zord, téli időjárásban tavaszi ráhangolódással kezdődött, ebben segítségünkre volt a gyönyörű fotók mellett Nagy Zsolt kollégánk szavalata is. Diákjaink is aktív részesei lehettek a megemlékezésnek, hiszen az óra második felében a témával kapcsolatos játékos feladatokat oldottak meg (a színezéstől a gondolkodtató totóig változatos formában).

A gyerekek legnagyobb örömére a diasort színesítette az általuk rajzolt (előzetes feladatként elkészített) sok-sok kép, melyek mind a tavasszal, március 15-vel, a forradalommal voltak kapcsolatosak. Mi így ünnepeltünk és tisztelegtünk hazánk nagyjainak emléke előtt.


 


 

További fotók >>>

Erdélyi János Általános Iskola
/2013.03.18./

 

Kreatív Varázssziget

 

               
                                                                                

A Művelődés Háza és Könyvtárában március 6-án tavaszi lakásdíszeket készítettek a Kreatív Varázsszigeten résztvevő anyukák, nagymamák és gyermekek. Lakásunkban akkor érezzük jól magunkat, ha személyes tárgyak vesznek körbe minket, melyek meghitté, hangulatossá, kényelmessé varázsolják az életteret a kellemes szabadidő eltöltéséhez. Ahogy otthonunk berendezése is életszakaszonként igényli a változtatást, a megújulást úgy annak díszítése sem lehet állandó - számolt be Krenyítzkiné Sárosi Krisztina...
 

 

      

Nem attól lesz egy lakás otthonos, ha a bútorzatot időről időre lecseréljük, hanem attól, amit magunkból adunk hozzá. A különböző évszakokban használt lakásdíszek, ünnepekre készített dekorációk, abroszok egy időre megváltoztatják a megszokott környezetet. Ilyenkor tavasszal éledezik a természet, megjelennek a kora tavaszi növények, melyekkel igazán üdévé, illatossá varázsolhatjuk a lakásunkat. Saját készítésű díszekkel, és sok-sok színes illatos virággal vidám tavaszi hangulatot varázsolhatunk otthonunkba. A foglalkozáson otthonunk díszítésére készítettünk ablakdíszeket és gyermekszobába való dekorációt. A kézműves délután családias hangulatban zajlott.

Könyvajánló:
Koers, Marget : Tavaszváró kreatív ötlettár
Blücher, Laura: Húsvéti díszek és ajándékok
Walz,Inge: Szélharangok
Gall, Christine: Tarkabarka húsvéti díszek
Michalski, Frauke: Húsvéti figurák, díszek
Taubner, Armin: Játssz a széllel!


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2013.03.18./

 

Sok ember munkájára szükség volt

 

               
                                                                                

Március közepére nem a várva várt tavasz érkezett meg, hanem visszatért a tél, mégpedig olyan keményen, amire még az igazi tél idején sem volt példa. Az orkán erejű szél nem csak az utakat hordta be hóval, de villanyoszlopokat döntött ki, így nem csak a közlekedés bénult meg, de települések is szép számmal maradtak áram nélkül. Két teljes napra és sok ember megfeszített munkájára volt szükség ahhoz, hogy a rend vissza álljon. A kemény küzdelemben résztvevők munkáját Aros János polgármester köszöni meg…
 

 


Aros János

      

Bár a készültség még tart, úgy tűnik, hogy a nehezén már túl vagyunk, ezért szeretnék köszönetet mindenkinek, aki részese volt ennek a munkának, és segítségünkre volt abban, hogy nagyobb katasztrófa ne alakuljon ki.

Elsősorban a Helyi Védelmi Bizottságnak - aminek 2012. január 1-től a vezetője a Sárospataki Járás vezetője - dr.Komáromi Évának és munkatársainak, valamint a katasztrófavédelem részéről Barna Norbertnek és Somogyi Tamásnak. Köszönet Kovács Sándor alezredes úrnak, az Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség igazgatójának, hogy a munkát személyes közreműködésével segítette.

Köszönet a rendőrségnek és a polgárőrségnek, hogy a közvilágítás nélkül maradt településeken meg tudták őrizni a közrendet. A Kommunális Szervezetnek, ami 50 munkással egy nap alatt járhatóvá tette a sárospataki utakat, az Árpád Vezér Gimnázium Móricz Zsigmond Kollégiumának, Bóló Csaba igazgatóhelyettes úrnak, akinek a vezetésével segítségünkre voltak a húsz itt rekedt ember elszállásolásában. Gulybán Lászlónak, a Közszolgáltatási Kft igazgatójának és munkatársainak, akik a meleg italt és az élelmet számukra biztosították.

A helyi média munkatársainak, akik aktuális információkkal látták el a lakosságot. Valamennyi Sárospataki lakosnak, akik egyrészt nagy türelemmel viselték ezt a helyzetet, másrészt pedig nagyon sokan ajánlották fel, hogy segítenek.

Utoljára - de nem utolsó sorban – az ÉMÁSZ vezetésének és dolgozóinak mondok köszönetet, akik emberfeletti munkájának köszönhető, hogy az áramszünet nem tart még most is, hogy szombat estére mindenütt visszaállt az áramszolgáltatás.

Előreláthatóan még keddig marad együtt a Helyi Védelmi Bizottság, de látva az időjárás alakulását és a Bodrog magas vízszintjét, komolyan tartok attól, hogy a jövő hétvégén az árvíz és a belvíz miatt kell a bizottságot ismét összehívni.

Már hétfőn megkérem a Kommunális Szervezet vezetőjét, hogy a homokzsákokat készítsék elő, s az ügyeletet szervezzék meg, hogy felkészülten várjuk a víz esetleges támadását…


 


 


Cziczer Katalin
/2013.03.17./

 

Az utóbbi napok hősei a villanyszerelők

 

               
                                                                                

 

      

Az első vezetékszakadástól kezdve az ÉMÁSZ munkatársai egymást váltva, éjjel és nappal, megfeszített munkát végeznek. Pótolják a kidőlt oszlopokat, a magasban szerelik a vezetékeket, éjszaka, mínusz 10 fokban, orkánerejű szélben - el lehet mondani, hogy életveszélyben.

A mai nap talán már véget ér ez a megpróbáltatás, az időjárás végre kedvez a helyreállításnak, és óriási segítséget kaptak más régiókból is - a Bodrogközben járva szinte csak ÉMÁSZ-os autókkal találkoztunk.

Mindenki bízik benne, hogy két teljes nap után, ma estére már mindenütt visszaáll az áramszolgáltatás!


 


 Cziczer Katalin
/2013.03.17./

 

Keleten a helyzet változatlan

 

               
                                                                                 

 


Kovács Sándor

      

Az árammal továbbra is gond van, de nagyon sokan dolgoznak rajta. Kovács Sándor tűzoltó alezredes, az Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője is a tértséget járja. Elmondta, hogy utakkal már nincs gond – már ami a havat illeti –, de az árammal annál inkább:

A Cigándi Járáshoz tartozó 15 településen továbbra sincs áram, hasonlóképpen a Sátoraljaúhelyi Helyi Védelmi Bizottsághoz tartozó Alsó- és Felsőberecki településeken, valamint a Sárospataki HVB-hez tartozó Györgytarlón sincs vezetékes áramszolgáltatás.

Az ÉMÁSZ dolgozik rajta, optimális esetben most, vasárnap estére helyreállhat az áramszolgáltatás, ha semmi rendkívüli esemény nem történik. Annál is inkább bízunk ebben, mert Miskolcról, Egerből, de még Budapest környékéről is érkezett segítéség az ÉMÁSZ helyi szakemberei mellé.
 


 


 Cziczer Katalin
/2013.03.17./

 

Ők takarították Sárospatak útjait

 

               
                                                                                  

 


 

      

AMárcius 15-én, pénteken, hajnal 4-től este 6-ig a Kommunális Szervezet 55 dolgozója 8 gép munkavégzésével tette járhatóvá Sárospatak útjait - kaptuk a tájékoztatást és a fotókat Ágoston András főkertésztől...


 


 

További fotók>>>


Törő Gábor
/2013.03.17./

 

A Sárospataki Helyi Védelmi Bizottság felhívása

 

               
                                                                                   

 dr. Komáromi Éva

      

A Az ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató arra kéri Györgytarló, Kenézlő, Viss, Zalkod és Vajdácska települések lakosságát, hogy az elektromos hálózat teljes helyreállításáig a háztartások elektromos energia felhasználását lehetőség szerint korlátozzák.

Kérjük, csak a
legszükségesebb fogyasztási helyeket használják az elektromos hálózati rendszer túlterhelésének elkerülése érdekében.

dr. Komáromi Éva, a Helyi Védelmi Bizottság Elnöke


 


 


Törő Gábor
/2013.03.16./

 

Az utak járhatóak

 

               
                                                                               

Személyautóval a 37-es, és a bodrogközi utak is járhatóak - kaptuk ma- március 15-én reggel a tájékoztatást a katasztrófavédelem részéről Barna Norberttől, aki hozzátette: azért akinek nem fontos, inkább ne induljon el...
 

 


Barna Norbert

      

A VOLÁN tájékoztatása szerint az autóbusz közlekedés teljesen helyreállt, most már a Karcsa, illeteve Ricse környéki településekre is indul busz Sárospatakról.

Már csak Györgytarlón és a Sárospatakhoz tartozó Bálványos- és Dorkó tanyán nincs áram. Györgytarlón aggregátorokat helyeztek üzembe, mert ott a vízellátást is veszélyeztette a hosszú áramszünet.
Rosszabb a helyzet a Cigándi Járás térségében, ahol legalább 15 településen nincs áram, köztük Cigándon sem. A Sátoraljaújhelyi Járásban csak Alsó- és Felsőbereckiben szünetel az áramszolgáltatás.

Lehet hogy rövidesen a vízhelyzetről fogunk tájékoztatni, mert a Bodrog vízszintje jelentősen megemelkedett - pedig még nem is olvad. Az 1. fokú készültséget már elrendelték...


 


 

További információk >>>                              További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2013.03.16./

 

Elmaradt a megemlékezés

 

               
                                                                                

Volt amikor eső szemerkélt, vagy hűvös szél fújt, néhány éve az óvodások hófúvások maradványaiba szúrták a kis, nemzeti színű zászlóikat, de ilyen esetre senki sem emlékszik, hogy hóakadályok miatt ne lehessen eljutni a március 15-ei megemlékezés színhelyére...
 

 


 

      

A szervezők először azt hitték, elegendő lesz, ha az Iskolakertből átteszik az ünnepség helyét A Művelődés Házába, de ma reggel azzal a helyzettel szembesültek, hogy Tamás Janka, aki az ünnepi beszédet mondta volna, nem tud bejutni Kenézlőről Sárospatakra, nem beszélve az ünnepi műsor többi szereplőjéről...
A közlekedés itt, Sárospatakon sem volt kockázatmentes, hiszen ha valakinek le kell húzódni autójával a letakarított sávból a 20 cm-es hóba, nem biztos, hogy ki tud onnan kecmeregni.

Az ünnepség elmaradásáról szóló hír, telefonhívások, SMS-ek és a Sárospatak Honlap segítségével majdnem mindenkihez eljutott, mindössze 8-10 ember érkezett - mit sem sejtve - 11 órára A Művelődés Házába, akivel igazgatónő, vagy az éppen akkor odaérkező polgármester közölte, hogy az ünnepség ezúttal elmarad. Így, a szépen feldíszített színpad nézőtere üres maradt...


 


 


Törő Gábor
/2013.03.16./

 

Tisztelt lakosság!

               
                                                                 


dr. Komáromi Éva

      

Az áramellátás hiánya miatt nem működő gázüzemű fűtőkészülékek kapcsán nem zárható ki, hogy a fűtési igényt - a gáztűzhely működtetésével kísérlik meg kielégíteni. Figyelmeztetjük Önöket, hogy a gáztűzhelyek fűtésre való használata életveszélyt, halált okozhat! A gáztűzhely az égéshez szükséges levegőt a helyiségből fogyasztja el és égéstermékét is a helyiségbe bocsájtja ki.

Működő gáztűzhely mellett tartózkodni és aludni közvetlen életveszélyt jelent! Ezért kérjük, fűtésre ne használják! Rossz közérzet, fejfájás vagy súlyosabb rosszulléti jelek észlelése esetén azonnal szüntessék meg a készülék működtetését, szellőztessenek és hagyják el a helyiséget, valamint forduljanak orvoshoz! dr. Komáromi Éva -HVB elnök


 


 


Törő Gábor
/2013.03.15./

 

Katasztrófavédelmi vezető érkezett Sárospatakra

 

               
                                                                                

 


Kovács Sándor

      

A helyzet komolyságát mutatja, a Sárospatakra érkezett az Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, Kovács Sándor tűzoltó alezredes, hogy a helyszínen tájékozódjon a katasztrófahelyzet alakulásáról. Tőle tudtuk meg, hogy a Bodrogköz a legkritikusabb része ennek a térségnek…

”Az Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség területén a legnagyobb probléma itt a Bodrogközben van, ahol 5 településen még mindig nincs áram, ugyanis 20 kV-os vezetékek sérültek. Az áramszolgáltató munkatársai folyamatosan dolgoznak a hibák elhárításán. Abaújban és itt Zemplénben járhatatlan útszakaszok is vannak, itt Makkoshotyka, valamint Hejce és Fony községek megközelíthetetlenek pillanatnyilag” – mondta a katasztrófavédelmi parancsnok március 15-én délelőtt.


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2013.03.15./

 

Haza mehettek az itt rekedtek

 

               
                                                                               

Miután tegnap este a hóhelyzet miatt már nem indultak el az autóbuszok a Bodrogközbe, a Katasztrófavédelem Sárospatakon, a Móricz Zsigmond Kollégiumban biztosított szállást és ellátást azok számára, akik a 60, 80 percet késő, esti vonatokkal érkeztek.
 

 


Jenei János

      

A helyzet reggelre csak romlott, így a haza felé tartóknak még majdnem délig kellett a kollégiumban várniuk, hogy egy autóbusz eljöjjön értük. Az is csak úgy mert elindulni, hogy előtte egy hókotró autó tisztította az utat - a menet végén pedig a Sárospataki Rendőrkapitányság rendőrautója haladt.

Melegedőben lettek elszállásolva Sárospatakon (B-A-Z. MRFK)

A Bodrogköz járási székhelyén olyan 17 fő felnőtt és egy gyermek elszállásolását oldotta meg a rendőrökből, polgárőrökből és az önkormányzat tisztségviselőiből álló helyi védelmi bizottság, akik vasúton érkeztek a városba, de nem tudtak otthonukba eljutni.
A csütörtökön szélsőségesen téliesre fordult időjárási viszonyok miatt Sárospataknál a vonatok három órás késésekkel közlekedtek.

A bekövetkezett krízishelyzet megoldásában a védelmi bizottság tagjaként a rendőrség részéről a Sárospataki Rendőrkapitányság vezetője irányította a védekezési munkálatokat.

A védelmi bizottság összesen 18 fő ellátását és elszállásolásáról gondoskodott, akiket a helyi Árpádvezér Gimnázium Kollégiumában helyeztek biztonságba.


Árokból kimentett autó, veszteglésből kiszabadított kamion

A Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság munkatársainak jelzése alapján mentettek ki 2013. március 14-én éjfél előtt egy Cigándtól közelében árokban kikötött személyautót.
Szintén a rendőri és a katasztrófavédelmi szervek összehangolt munkájának köszönhetően sikerült a hó fogságából kiszabadítani egy lengyel honosságú kamiont, amely csütörtök este fordult keresztbe a Bodrogolaszi és Sárospatak közötti útszakaszon.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság


 


 


Cziczer Katalin
/2013.03.15./

 

Hóhelyzet

 

               
                                                                               

37-es út személyautókkal – kellő óvatosság mellett – járható, a Bodrogközben viszont folyamatosan újra képződnek a hóátfúvások, így meg kell fontolni az elindulást. Ezeket az információkat Barna Norbert tűzoltó parancsnoktól, a Sárospataki Járás Védelmi Bizottságának elnökhelyettesétől kaptuk 15-én 9 órakor, a Bizottság „főhadiszállásán” a sárospataki Polgármesteri Hivatal épületében, ahol ők éjszaka is ügyeletet tartottak...
 

 


Barna Norbert

      

A Volán buszok még nem járnak, a tegnap este vonattal érkezők sem tudtak haza jutni - 18 fő. A Helyi Védelmi Bizottság a Móricz Kollégiumban helyezte el őket és kaptak ellátást is. Még mindig ott vannak, várják, hogy elinduljon az autóbusz közlekedés.

Az áramellátás még nem mindenütt állt helyre a Bodrogközben. Jelenleg sincs áram Vajdácskán, Kenézlőn, Zalkodon, Vissen, Györgytarlón és Sárazsadányban.
Ezeken a településeken a polgármesterek felhívták a lakosság figyelmét a takarékos vízhasználatra, mert a szivattyúk árammal működnek.

Most éppen aggregátorok beállításáról telefonál a parancsnok, ugyanis az áramszünet pl. a Geo-Milk szarvasmarha telepének ellátásában is gondot okoz.

9.38: Makkoshotyka el van zárva a külvilágtól.

Aros János, Sárospatak város polgármestere elmondta, hogy a Kommunális Szervezet gépei hajnal óta dolgoznak, így a város főbb útjai járhatóak. Kéri a lakosságot a járdák takarítására.


 


 

További információk >>>

Cziczer Katalin
/2013.03.15./

 

Lezárták a 37-es főutat

 

               
                                                                                 

2013. március 14-én (ma) este 19 órától a rendkívüli időjárás miatt lezárták a 37-es számú főutat Miskolctól a Sátoraljaújhelyi határátkelőig. Csak a legszükségesebb esetben induljanak útnak az erős szél és a csúszós, jeges, havas utak miatt!
 

 


 

      

Borsod-Abaúj-Zemplén – Az Országos Meteorológiai Szolgálat március 14-én, csütörtökre másodfokú, narancssárga riasztást adott ki Borsod-Abaúj-Zemplén megye területére. Tájékoztatásuk alapján a mai napon az északi, északkeleti szelet viharos lökések kísérik.

A rendkívüli, erős szél hatására fák dőltek az úttestre. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatásos tűzoltó egységei folyamatosan dolgoznak a fával elzárt útszakaszok felszabadításán. Ez idáig 19 esetben vonultak a szélvihar miatt a megye különböző pontjaira.

Jegesedés és baleset miatt teljes útzár van érvényben a műszaki mentés idejére a 37-es számú főút Gesztely és Taktaharkány közötti útszakaszán, valamint a 3-as számú főút Ináncsi szakaszán.

Az áramellátás a szélsőséges időjárási viszonyok okozta károk miatt az alábbi településeken jelenleg szünetel: Bodroghalom, Tiszakarád, Tiszacsermely, Cigánd, Pácin, Karcsa, Karos, Alsóberecki, Felsőberecki, Györgytarló, Kenézlő, Viss, Zalkod, Vajdácska. Az ÉMÁSZ szakemberei a hibaelhárítást megkezdték.

Felhívják a veszélyes áruszállító cégek figyelmét, hogy a rendkívüli időjárási viszonyok miatt folyamatban lévő műszaki mentések idejére a veszélyes anyagok továbbítása során válasszanak alternatív útvonalakat a 37-es és a 3-as számú főutak elkerülése érdekében, valamint fokozottabb figyelmet fordítsanak a járműtechnika átvizsgálására, átvizsgáltatására.

Továbbá a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek üzemeltetői a technológiák közművekkel való ellátásának folyamatosságát biztosítsák, azok esetleges fagymentesítésére tegyenek intézkedéseket, illetve készüljenek fel az esetleges kiesésükből eredő üzemleállásokra, valamint szükség szerint intézkedjenek az üzemi és karbantartó személyzet megerősítéséről és folyamatos rendelkezésre állásáról .

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kéri a lakosságot, hogy csak a legszükségesebb esetben induljanak útnak, fokozottan kövessék nyomon a közlekedési viszonyokról, valamint a várható időjárásról szóló híradásokat! A krónikus betegek, várandósok szükség esetén azonnal kérjenek segítséget mobil telefon igénybevételével a mentőszolgálattól.


 


 

Törő Gábor
/2013.03.14./

 

Ülésezett a Helyi Védelmi Bizottság

 

               
                                                                               

A rendkívüli időjárás miatt 2013. március 14-én 19 órára dr.Komáromi Éva, a Sárospataki Járás vezetője Helyi Védelmi Bizottsági ülést hívott össze, amelynél az elnöki tisztet tölti be. Először összegezték a rendelkezésükre álló információkat, majd felmérték, hogy milyen eseményekre lehet számítani a továbbiakban, s intézkedéseket hoztak a veszélyek elhárítására…
 

 


Dr. Komáromi Éva

      

Mindezek kiváltó oka az orkánerejű erős szél, ami villamos vezetékeket szakított le, s a fagyos, síkos, havas utak voltak, amelyeken a havazás miatt hóátfúvások is kialakulhattak.
Az aktuálisan fennálló, legnagyobb probléma az volt, hogy a kistérségben, a felső vezeték szakadása miatt a Bodrogköz 10 településén megszakadt az áramszolgáltatás, köztük a Sárospatak közelében lévő Györgytarló, Kenézlő, Viss, Zalkod és Vajdácska településeken, de a távolabbi Tiszakarádon és a szomszédos járás központjában, Cigánd városában is. E-miatt ugyanitt tartották a Cigándi Járás védelmi bizottságának ülését is.

Közben az áramszolgáltató szakemberei már keményen dolgoztak, időközben helyreállt az áramszolgáltatás a Sárospatak külterületének számító Halászhomokon és olyan hír érkezett, hogy Györgytarlón is hamarosan lesz áram.
Hogy a közvilágítás hiánya nehogy a közrend rovására menjen, HVB tagjai felvették a kapcsolatot a települések polgárőreivel, hogy kezdjék meg a járőrszolgálatot.

Szolgálatba léptek az áramszünet ideje alatt a sárospataki polgárőrök is, aki Klima János polgárőr parancsnok vezetésével Halászhomokot látogatták meg. Egész éjjel járőröznek, tőlük a 06 20-351-4948-as mobilszámon kérhetnek segítséget.

A katasztrófavédelem szakemberei már ideérkezésük előtt felvették a kapcsolatot a polgármesterekkel is, akikkel áttekintették a hosszú áramszünet lehetséges veszélyeit, pl. a fűtés mely lakásokban állhat le e-miatt. Nem feltétlenül azokra gondoltak, aki árammal fűtenek – mert ez nem jellemző – hanem arra, hogy pl. egy keringető szivattyú működésképtelensége is okozhatja a fűtés leállását.

Közben érkeztek a hírek az utakról is, a pataki rendőrök éppen balesetnél helyszíneltek a 37-esen, amit időközben megyei utasításra Miskolctól egészen a határig lezártak, hiszen a csúszásveszély mellé betársult a hóátfúvás veszély, és az útra hulló gallyak és útra dőlő fák veszélye is.

A Bodrogközben az utak még járhatóak voltak csütörtök este, de már ott is sok vastag faág hevert az utakon, egy „különjárat” feliratú busz pedig az árokban feküdt délután óta az oldalára fordulva a Cigánd felé vezető úton.. Közben érkezett a hír, hogy Hatház tanyánál két autó csúszott az árokba.
A Bizottság tagja éppen a Volánnal konzultáltak ottlétünk alatt, hogy a késő este érkező vonatoktól induló buszok még elindulhatnak-e a Bodrogközbe, mivel a hóátfúvások veszélye egyre nagyobb…

A továbbiakban azt a feladatot vették sorra, amit akkor kell megoldani, ha az éjszakai hóátfúvások, vagy a 37-es lezárása miatt úton rekedt embereket kell éjszaka elhelyezni. Az Árpád Vezér Gimnázium Kollégiumával vették fel a kapcsolatot, hogy számítsanak arra, lehet, hogy éjszaka ott embereket kell elhelyezni és hívni készültek a Makk Hetes Étterem vezetőjét is, hogy számítsanak rá, lehet, hogy éjszaka még forró teát fognak rendelni tőlük, úton ragadt átfázott utazók számára.

Megnyugodva láttuk, hogy a szakemberek minden eshetőségre felkészülnek, így még a legzordabb éjszaka esetén sem fagyhat meg senki az utakon.


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2013.03.14./

 

Jorge Mario Bergoglio az új pápa

 

               
                                                                               

Az első latin-amerikai és az első jezsuita pápa. Tömegközlekedéssel, jár, egy apartmanban él a püspöki rezidencia helyett, síkra száll a hátrányt szenvedőkért. Jorge Mario Bergoglio 76 éves, kiemelkedő személyiség. Kész a párbeszédre...
 

 


Ferenc pápa

      

Jorge Mario Bergoglio 1936. december 17-én született Buenos Airesben, olasz bevándorló munkáscsaládban. Öt gyermekes családban nőtt fel, édesapja Olaszországból vándorolt ki Argentínába, és a vasútnál dolgozott. Kémiát tanult, de a papi hivatást választotta. A szeminárium elvégzése után, 1958-ban belépett a jezsuita rendbe. A filozófiai doktorátus megszerzése után irodalmat, pszichológiát és filozófiát tanított, 1969-ben szentelték pappá. A kiváló vezetési képességekkel megáldott Bergoglio 1973-tól hat évig a rend tartományfőnöke, 1980-tól annak a szemináriumnak a rektora volt, amelyben végzett, doktori értekezését Németországban készítette el. 1998-ban lett Buenos Aires érseke, 2001-ben kreálta bíborossá II. János Pál pápa, három vatikáni kongregációnak is tagja, 2005 óta az Argentin Püspöki Konferencia elnöke.

Bergoglio teológia gondolkodásában inkább mértékletes, kész a párbeszédre. Küzd a társadalmi igazságtalanságok ellen, határozottan kiáll a szegények mellett. Aszkétikus hozzáállással viszonyul a világhoz: tömegközlekedéssel jár, nem költözött be a főpapi rezidenciába, s állítólag még ételeit is maga készíti.sokoldalú: jó szakács, szereti az operát, a görög műveltség barátja, Shakespeare és Dosztojevszkij az írója. Jól úszik, erős, holott gyerekkora óta tüdőproblémái vannak. A kevés szavú ember megszólalásainak súlya van a a 40 milliós Argentínában, ahol a lakosság 90%-a katolikus. Karácsony és húsvét idején Bergoglio felkeres beteg gyerekeket ápoló kórházat, fogházat, megmossa a betegek és foglyok lábát, de a közszereplés nem az ő műfaja. Szűkszavú és nem szeret szerepelni a médiában.

Ferenc pápa üdvözlő beszéde
Úgy tűnik, a bíborosok a "világ végéről" választottak pápát - mondta szerda este a Szent Péter-téren összegyűlt tömeg előtt az új pápa.

Jorge Mario Bergoglio argentin bíboros, aki Ferenc néven foglalja el - első latin-amerikaiként - Szent Péter trónját, fehér pápai ruhában állt a Szent Péter-bazilika erkélyére szerda este, onnan üdvözölte a hívőket.

"Tudjátok, a konklávé kötelessége volt, hogy új püspököt adjon Rómának. Úgy tűnik, hogy bíboros testvéreim a világ végérre mentek érte (ezzel saját országára, Argentinára utalt). Köszönöm a fogadtatást" - mondta az új katolikus egyházfő.

A pápa hangsúlyozta: A római egyház, a püspök és a nép kezdje meg útját a testvériség, a szeretet és az egymás iránti bizalom szellemében. "Továbbra is imádkozzunk önmagunkért, egymásért , hogy érvényesüljön ez a nagy testvériség" - mondta Ferenc, kifejezve reményét, hogy ez az út gyümölcsöző lesz az evangelizáció szempontjából.

A pápa megemlékezett elődjéről, XVI. Benedekről, akiért imát mondott, és aki hivatalos vatikáni források szerint televízión kísérte figyelemmel a fehér füst felszállását, az új egyházfő megválasztásának a bejelentését, akárcsak Ferenc rövid beszédét.

"Most szeretnék áldást osztani, de egy szívességre kérlek benneteket. Mielőtt a püspök megáldaná a népet, én arra kérlek benneteket, imádkozzatok Istenhez, hogy áldja meg a püspökötöket" - mondta a Szent Péter téren összegyűlt hatalmas, meghatódott tömeg előtt az új egyházfő.


 


 

forrás:Magyar Kurír
/2013.03.14./

 

Megyei első hely közlekedésbiztonsági versenyen

               
                                                                                

Az ORFK Balesetmegelőzési Bizottsága idén először hirdette meg a 4. osztályosok közlekedésbiztonsági versenyét, ami Sárospataknak nagy sikert hozott, ugyanis Sohajda András, a Szent Erzsébet Általános Iskola tanulója megnyerve a megyei versenyt is, április 3-án Győrben nem csak Sárospatakot, de Borsod-Abaúj-Zemplén megyét is képviselheti. Magáról a versenyről Bacsó Tibor rendőr őrnagytól kaptunk tájékoztatást…
 


Bacsó Tibor

      

A 4. évfolyamon a közlekedési ismeretek oktatásában a cél, a gyalogos és a tömegközlekedésről eddig tanultakat kiegészíteni a légi és a vízi közlekedéssel, ill. továbbfejleszteni a kerékpározásban szerzett jártasságaikat és készségeiket, és az alapvető szabályok ismeretét.
A kerékpáros közlekedés témaköre a technikai gyakorlatokra kell, hogy koncentrálódjon, mivel a kerékpáros technikájának tökéletessé tétele, a biztos egyensúlytartás és kormányzás a balesetmentes közlekedés alapfeltételei közé tartoznak. Emellett megismerkednek a tanulók a kerékpárosokra vonatkozó közúti jelzésekkel is.

A kiírás szerint az általános iskola 4. osztályos tanulói vehettek részt a versenyen. A megyei versenyre a miskolci Komlóstetői Általános Iskolában került sor még február végén, ahová a Sárospataki Rendőrkapitányság képviseletében a Szent Erzsébet Általános Iskolából 2 tanuló, egy fiú és egy lány – Sohajda András és Bányácski Kitti – jutottak be.
Közülük András megnyerte a megyei versenyt, s így Ő képviselteti a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőrkapitányságot, ill. a Sárospataki Rendőrkapitányságot is Győrben, a 2013. április 3. és 4-én megrendezésre kerülő országos versenyen.


 


 


Cziczer Katalin
/2013.03.14./

 

A Székely Szabadság Napja Sárospatakon

 

               
                                                                               

Miután február 28-án Sárospatakon is kitűzték a Városháza homlokzatára a székely zászlót, a város már a szolidaritási nagygyűlésre készült, amit - mint a világ sok városában - a Székely Szabadság Napján, március 10-én tartottak. A rendezvény a Wass Albert Emlékhelynél kezdődött, ahol dal, szavalat és beszédek hangzottak el, majd a zászlókat vivő 200 fős tömeg – élükön lovasokkal - a város főutcáján átvonult a Szent Erzsébet térre. A nagygyűlés a Zeneiskola nagytermében a Székely Himnusz eléneklésével folytatódott, majd a Magyarok Világszövetségének felvidéki elnöke, Mihályi Molnár László szólt a résztvevőkhöz…
 

 


Mihályi Molnár László

      

”Nem fogadtuk be a lelkünkbe, hogy határokat kényszeríttettek a térképre, és amíg mindenki így gondolkozik a magyar nemzetben, ahogy Illyés Gyula fogalmazta, ez a haza valójában a magasban van és határokkal oszthatatlan” – mondta többek között a rendezvény díszvendége.

Az ünnepi szónokok mindannyian határozottan kiálltak a sokat szenvedett székely nép szabadságáért és követelték autonómiáját…
”Követeljük, hogy a romániai hatóságok azonnal szüntessék be a székely jelképek üldözését, a magyarul beszélő emberek zaklatását és fenyegetését. Tiltakozunk az ellen, hogy a jogállam intézményeit az itt élő román állampolgárságú magyarok elnyomására megfélemlítésére és üldözésére használják” – mondta Földházi István.

Aros János, Sárospatak város polgármestere beszédében hangsúlyozta, nem szabad tétlenül nézni, ahogy elnyomják a székelyföldi magyarokat és azt sem, hogy politikai játszmákba rángassák őket, ezért is fogalmaztak meg egy kiáltványt:
„Minden eszközzel támogatjuk az egységes és oszthatatlan Székelyföld megőrzésére irányuló törekvéseket mindaddig, amíg el nem nyerik ugyanazokat a jogokat, kiváltságokat és lehetőségeket, amelyek megillették történelmének korábbi évszázadai alatt, és amelyekkel napjainkban a nyugati demokráciák önálló etnikai, területi, közigazgatási, kulturális régiói is rendelkeznek…”

Az idősebbek súlyos szavai mellett a fiatalok éneke, szavalata, tánca segített megadni a rendezvény alaphangulatát, ami amellett, hogy gyönyörködtette a közönséget, bizonyította: a nemzeti érzés gyermekeinkben tovább él.
Köszönet illeti a köszöntésért és a további szerepléséért Kavecsánszky Ádámot, Szavalatukért Dobránszki Tímeát és Czabányi Attilát, gyönyörű énekükért Szebényi Lúcsiát és Haluska Katalint, valamint a többi fiatalt, akik a műsorban szerepeltek.

A szolidaritási rendezvényen nem csak patakiak voltak, többeket láttunk itt a sátoraljaújhelyi barátaink közül, valamint a teljes Bodrohalmi Kórust, akik már a menetet is élénkítették énekükkel, majd a Szent Erzésbet teret zengték be, végül pedig a műsorban is felléptek.


 


 

További fotók >>>                             videók >>>

Törő Gábor
/2013.03.13./

 

Véradás az ÁVG-ben

 

               
                                                                               

 


Dusicza Erika

      

Az Árpád Vezér Gimnázium ifjúsági vöröskereszt szervezte 2013. március 7-én azt a véradást, melyen több diákunk, tanárunk illetve a városlakók jelentek meg, 51-en, hogy ily módon segítsenek a rászorulóknak. A vöröskeresztes aktivisták nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy új véradókat is toborozzanak, így több 18. életévét alig betöltő fiatal volt a regisztráltak között – küldte a tudósítást Dusicza Erika igazgató-helyettes...

Számukra emlékezetessé ezt a napot a kis vércsepp kitűzővel, illetve az ÁVG-s fiatalok által készített könyvjelzővel tették.


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2013.03.13./

 

A foglalkoztatás támogatási lehetőségeiről tartottak fórumot

               
                                                                       

A Megyei Munkaügyi Központ, a Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal munkaügyi kirendeltsége és a Sárospataki Járási Hivatal munkaügyi kirendeltsége közös munkáltatói fórumot tartott március hónapban. A térség vállalkozóit, munkaadóit hívták meg erre a fórumra, és elsősorban a 2013. évi foglalkoztatás bővítés lehetőségeiről és az aktuális foglalkoztatást érintő változásokról számoltak be az előadók – tudtuk meg dr.Komáromi Évától, a Sárospataki Járás vezetőjétől…
 


dr.Komáromi Éva

      

A fórum helyszíne a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal díszterme volt, ahol a vendégek szép számmal jelentek meg. A házigazda város és járási hivatalának vezetői köszöntője után a Nemzeti Adó és Vámhivatal képviselője prezentált egy előadást a munkahelyvédelmi akciótervhez kapcsolódó adókedvezményekről és a szabad vállalkozási zónákról - ez a sárospataki vállalkozásokat és munkáltatókat különösen érdekelte.

Ezek után hallottunk előadást a Megyei Munkaügyi Központ képviselőjétől, a munkahelyteremtő pályázatokról, ill. az új Széchenyi terv aktuális pályázati lehetőségeiről – az utóbbiról a Széchenyi programiroda képviselője tájékoztatta a jelenlévőket. Ezt követően a sátoraljaújhelyi és a sárospataki munkaügyi kirendeltségek kollégái pedig a 2013. évi foglalkoztatás bővítő-megőrző pályázatokról, lehetőségekről adtak elő kisebb prezentációkat.

Az értekezlet végén fórum jelleggel lehetőség volt kérdések feltételére is. A megjelentek a fórumot követően is aktívan is keresték kapcsolatot a munkaügyi kirendeltségek megjelent képviselőivel.

Mindenképpen hasznos volt ez az összejövetel abból a szempontból is, hogy személyes kapcsolatfelvételre is volt lehetőség és szélesebb körben tájékozódhattak a munkáltatók azokról a lehetőségekről, amelyekről eddig csak a sajtóban hallottak.
Amennyiben az előadásokon hallottak felkeltették az érdeklődésüket, akkor most személyesen is, ill. a későbbiek során bármikor, a munkaügyi kirendeltségekkel való kapcsolatfelvétellel bővebben tudnak tájékozódni a lehetőségekről.


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2013.03.13./

 

III. Bodkö - Retro Öregfiúk Labdarúgó Torna

 

               
                                                                               

A sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola tornacsarnoka ad otthont március 15-én – pénteken – a III. Bodkö - Retro Öregfiúk Labdarúgó Tornának. Annyira komolyan veszik a szervezők az öregfiúk elnevezést, hogy a tornán csak olyan játékosok szerepelhetnek, akik már betöltötték a negyvenedik életévüket - számolt be a sorsolásról Preszoly András a versenybizottság tagja...
 

 


Preszoly András

      

Maximum 12 tagú csapatok jelentkezését várták a szervezők, akik a nevezési díjért nem csupán a kupáért vetélkedhetnek, de a torna végeztével kapnak egy vacsorát is, hiszen a csatározások után még szeretnék a sportbarátokat egy kicsit együtt tartani. A jelentkezési lapok kiküldése után, négy (!) nap alatt, mind a nyolc kiadó helyre érkezett csapatnevezés.

A sorsolást március 11-én, hétfőn tartották a sárospataki polgármesteri hivatal díszteremében. Az eseménynek főtámogatója is van, a Bodkö Kft „személyében”. A szervezők ezúton szeretné megköszönni Kerülő Gyula úrnak a támogatását. A versenybizottság tagjai: Preszoly András, Vachter Tamás, Tóth István és Belicza János. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel látnak, a 9 órakor kezdődő, ingyenes rendezvényen. Nevezett csapatok: Mates – Dabas; Bodkö Kft.; Technor ’93 – Miskolc; Sárospataki TC; 30 éve jók voltunk; Karcsa; Haverok FC – Cigánd; Patya Team.


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2013.03.13./

 

A rendőrök sötétben is látnak!

 

               
                                                                               

 


 

      

Egy agresszív gyorshajtót fogtak a rendőrök Miskolcon. Az autós esti villantása 300 000 forintos közigazgatási bírság vonzott be az autósnak.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Forgalomellenőrző Alosztály járőrei éjszakai mérésre is alkalmas infra technológiával felszerelt Fáma típusú sebességmérő eszközzel rendszeresen végeznek ellenőrzéseket a megye útjain. Egy ilyen esti sebességellenőrzés során (2013. március
09-én este 19 óra 45 perckor) a készülék rögzített egy agresszív gyorshajtót Miskolcon a Soltész Nagy Kálmán úton.

A járművezetője a megengedett 50 kilométer/órás sebességhatárt jelentősen túllépve 137-el közlekedett, ezzel felállítva ez évben a lakott területen való gyorshajtás rekordját. A rendőrök megállították járművezetőjét, akivel szemben a hatóság 300 000 forint közigazgatási bírságot szabott ki.

A Rendőrség kiemelten kezeli a rendszeres közúti ellenőrzéseket, így a közlekedők a megye útjain bárhol számíthatnak rendőri jelenlétre, sebességellenőrzésre!


 


 


Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei rendőr-főkapitányság
/2013.03.13./

 

Az egészséges életmódról beszélgettek

 

               
                                                                          

 


Krenyítzkiné Sárosi Krisztina

      

A Művelődés Háza és Könyvtára február 28-án tartotta a Baba-Mama Klub soron következő találkozóját. Ezen a délelőttön egészséges életmódhoz kapcsolódó könyveket ajánlottunk a kismamáknak és gyermekeiknek. Az anyukák örömmel forgatták az őket érintő témájú szakkönyveket és szívesen kölcsönözték is ezeket - számolt be Krenyítzkiné Sárosi Krisztina...

A kisbabák is hamar felfedezték a nekik szánt lapozókat, meséskönyveket. A délelőtt további részében az anyukák kicserélték tapasztalataikat míg a gyerekek játszottak. A következő összejövetel március 28-án 10 órától lesz. Témánk: Tájékoztató a Carolina Óvoda és Bölcsőde nevelési programjáról és a beiratkozás feltételeiről.

Szeretettel várjuk a kismamákat és gyermekeiket!


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2013.03.12./

 

I. Tokaj Kupa

 

               
                                                                               

2013. március 2-án került megrendezésre az I. Tokaj Kupa Utánpótlás Bajnokság Karate verseny - több mint 100 gyermek, serdülő, ifjúsági és junior versenyző részvételével. A Sátoraljaújhelyi Kyokushin Karate Sportegyesület 5 versenyzővel képviseltette magát a versenyen, akik kimagasló eredményeket értek el...
 

 


Juszku Viktor

      


A karatékák, többsége sárospataki lakos vagy Sárospatakon végzi tanulmányait. A versenyzők közül többen a március 10-én, Szentesen megrendezésre kerülő Diákolimpián esélyesként indulva, nagy valószínűséggel folytatják majd sikeres szereplésüket.

Eredmények:
Juszku Viktor I. hely (küzdelem)
Velmovszki Dóra I. hely (küzdelem)
Kiss Péter II. hely (küzdelem)
Horgonyi Jázmin III. hely (formagyakorlat)
Kalocsai László III. hely (küzdelem)


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2013.03.12./

 

A városban már elkezdődött a tavaszi nagytakarítás

 

               
                                                                               

A meteorológiai tavasz március 1-jével elkezdődött, és láthatóan elkezdődött a városban a tél okozta károknak a rendbetétele is. Hatalmas erővel kezdtük a Kommunális Szervezet segítségével az utcák takarításához és a parkok gondozásához, rendezéséhez – számolt be a tavaszi munkálatok kezdéséről Aros János polgármester…
 

 


Aros János

      

Nem titkolt célunk, hogy ebben az évben az eddigiektől is eredményesen vegyünk részt a virágos városok versenyén, de elsősorban nem ez motivál minket, hanem a sárospataki lakosoknak az igényessége, hiszen látható, hogy mindenki igyekszik a saját kiskertjét, és az előttük lévő parkot is rendben tartani. Ehhez mi a közterületek rendbetételével csatlakozunk.

Az első és legfontosabb dolog, amit azonnal el kell kezdenünk mihelyst az időjárás engedi, a télen keletkezett kátyúk kijavítása. A költségvetésünkben minden eddiginél nagyobb összeget terveztünk a kátyúzásra, mivel az útjaink azt igényelnék, hogy szinte valamennyit teljes mértékben felújítsuk. Ehhez közel 1 milliárd Ft-ra lenne szükség, ezt pedig, ha nem lesz pályázat, az önkormányzat nem tudja előteremteni. Itt a 20-30, esetenként 40 éves mulasztását kell a korábbi városvezetéseknek helyrehozni, hiszen látható, hogy a 20 évvel ezelőtt átadott gázvezeték nyomvonala az, ami kátyúsodik és folyamatosan süllyed. Ezt vállaltuk, szépen, apránként rendbe is fogjuk tenni. Még egy kis türelmet kérünk a lakosoktól, mihelyst az időjárás engedi, hozzá fogunk kezdeni a saját útjaink felújításához, kátyúzásához.

Sokkal rosszabb a helyzet az átvezető, KPM-hez tartozó utak esetében, a Gárdonyi utca, a híd, az Erdélyi János utca, a Táncsics utca és a Wesselényi utca. Mivel itt sokkal nagyobb a teher-, kamion- és buszforgalom, ezek tönkre is mentek. A napokban egyeztettünk a KPM vezetőivel, ők is hamarosan megkezdik ezeknek az utaknak a javítását. Ez tehát az első, legfontosabb feladat.

A napokban elindult a START munkaprogram, amelynek keretében elkezdtük a Bodrog-part Kalajka nevű részének rendbetételét – jobb part, a híd előtt - hiszen erre is pályáztunk. Szeretnénk ott végre azon lakosok kérésnek megfelelve egy sétányt kialakítani, akik nagyon fontosnak érzik a Bodrog partjának a rendbetételét és tisztántartását.

Reményeink szerint a pályázatban néhány padot, asztalt, kiülő-, pihenőhelyet, szalonnasütőt is el fogunk tudni helyezni és szeretnénk, ha a város lakossága és az ide látogató turisták birtokba vennék ezt a területet is.

Folytatni szeretnénk - bár ez a pályázat nem engedi, de reményeink szerint más forrásból elő tudjuk teremteni - hogy ugyanígy rendbe tegyük a vár alatti részt, és nagyon-nagyon szeretném, ha a Bodrog másik oldalán lévő, régi strand területén is tudnánk néhány asztalt, padot, pihenőhelyet kihelyezni.

Látható tehát, hogy elkezdődött a takarítás, nagyrészt a START program keretén belül. A homlokzat-felújítási program is folytatódik, ez is egy látványos eredménye volt az elmúlt évnek, hiszen a főutcán több homlokzatot fel tudtunk újítani TÁMOP-os projekt keretében. Az a projekt sajnos lejárt, most viszont a START Munkaprogram keretén belül hoztunk létre egy olyan brigádot, akik folytatni fogják ezt a látványos felújítást. Már megvannak azok a homlokzatok, amelyek tulajdonosaival meg tudunk egyezni, és amint az időjárás engedi, ehhez is hamarosan hozzá fogunk kezdeni.


 


 


Törő Gábor
/2013.03.12./

 

Nyílt nap a Kisrefiben

 

               
                                                                               

 


Timáriné Király Sarolta

      

A Kisrefiben nyílt tanítási napot tartottunk a jelenleg itt tanuló gyermekeink szüleinek, hozzátartozóiknak. Reggel örömmel láttuk, hogy nagyon sokan érdeklődnek az intézményünkben folyó oktató-nevelő munka iránt. Tanulóinknak is élményt jelentett az, hogy családtagjaikkal együtt lehettek a tanítási órákon - számolt be a sikeres napról Timáriné Király Sarolta tagintézmény-vezető...

Március 19-én kedden tovább folytatódik beiskolázási programunk, amikor a nagycsoportos óvódások szüleinek tartunk nyílt tanítási napot.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.


 


 

További fotók >>>

Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskola
/2013.03.12./

 

Indul a visszaszámlálás, sportoljunk együtt szombaton!

 

               
                                                                               

Már csak pár nap van hátra a szombati TESTÉBRESZTŐ Családi Fitnesz- és Egészségnapig, mely az Árpád Vezér Gimnáziumban kerül megszervezésre az ÁVG DSE jóvoltából. A program valóban a családoknak szól, hiszen gyermek és felnőtt, illetve az idősebb korosztály tagjai is megtalálhatják ezen a napon a nekik tetsző mozgás- és életmódprogramot. Három programrész várja az idelátogatókat...
 

 


Kordáné Györki Erika

      

10 órakor Dr. Hegedűs Csaba Birkózó olimpiai bajnok vezetésével az abaújszántói és a sátoraljaújhelyi birkózóklubok tartanak bemutatót és gyermektoborzót azzal a szándékkal, hogy a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában hamarosan beinduló birkózó szakosztály leendő tagjainak felkeltsék az érdeklődését. Várjuk mindazon 5-14 éves gyermekek jelentkezését, akik szeretnének bepillantani ebbe a sportágba, és kipróbálnák mozgásanyagának elemeit játékosan, szórakoztatóan!

Délben regionális fekvenyomó bajnokság veszi kezdetét, melynek keretein belül három korcsoportban, azokon belül pedig két súlycsoportban mérkőzhetnek meg férfitársaink.

13 órakor pedig indulnak a fitneszprogramok, s vele együtt a gyermekprogramok, valamint az egészségügyi állapotfelmérések, melyek segítségével feltérképezhetjük, milyen aktuális fizikai és mentális állapotban vagyunk így a tél végén.

Egyszóval sportcipőt fel! Ébresszük fel testünket a téli álomból! Részletek és info: sarospatak.hu, avgsp.hu
Szervezők: Györki Erika, Vajóczki Andrea


Vajóczki Andrea


 


Cziczer Katalin
/2013.03.11./

 

Keressük a régió legtöbbet olvasó települését-iskoláját!

 

               
                                                                               

 


Kövér Sándorné

      

Sárospatak lakossága már többször bizonyította, hogy jó célok érdekében mindig lehet számítani az aktív együttműködésükre. Most három megyei könyvtár hirdetett pályázatot, amelyben a legtöbbet olvasó települést, és iskolát keresik. Egy olyan közös játékra hívom városunk lakóit, amelyben mindenki csak nyerhet! – hívja fel az érdeklődők figyelmét Kövér Sándorné, a könyvtár vezetője...

Értékes nyereményeket, szép perceket/órákat, és új ismereteket a könyvek elolvasása által. Könyvtárunk látogatásával is növelhetik az esélyt a nyerésre.

Jöjjenek el, iratkozzanak be, hozzák el ismerőseiket is, látogassák rendezvényeinket! Bővebb információt a Zrínyi Ilona Városi Könyvtárban személyesen, vagy a 47/312-952-es és 47/511-519-es számon kérhetnek! Szeretettel várunk minden érdeklődőt!


 


 


Törő Gábor
/2013.03.11./

 

Szép magyar beszéd verseny a Comenius Főiskolai Karon

 

               
                                                                               

2012. március 4-én Szép magyar beszéd versenyt rendezett a Comenius Főiskolai Kar Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézeti Tanszéke. A Kazinczyról elnevezett verseny célja az anyanyelvi nevelés és a beszédkultúra fejlesztése. A szövegmondó verseny megrendezésével arra kívántuk ösztönözni a résztvevőket, hogy növekedjék a magyar nyelv kiejtési szabályait figyelembe vevő, kifejező beszéd iránti igényesség - számolt be Remeczkiné Toma Kornélia intézeti tanszékvezető főiskolai docens...(a fotók illusztrációk)
 

 


Remeczkiné Toma Kornélia

      

A versenyfeladat egy szabadon választott és egy kötelező szöveg értő és értető élőszóbeli bemutatása volt. Eredeti magyar, elsősorban a 20-21. századi, esetleg a 19. századi magyar publicisztika, esszéirodalom vagy a kevéssé párbeszédes széppróza alkotásaiból választhattak a versenyre benevezők. A szöveg felolvasása nem haladhatta meg a 3 percet.

A teljesítmény értékelésének főbb szempontjai:
a) a jó szövegértés és szöveghűség,
b) a szövegtartalom, az írói szándék és a szövegszerkezet hiteles közlése,
c) a beszédhelyzetnek, a szövegkörnyezetnek megfelelő tolmácsolás,
d) a jó beszédlégzés, a beszédhangok és hangkapcsolatok helyes ejtése, megfelelő hangsúlyozás, dallamformálás, szünettartás; a beszédtempó, a hangerő illő alkalmazása; a nonverbális eszközök szövegnek megfelelő, mértéktartó használata.

A háziversenyre 10 főiskolai hallgató nevezett be (zárójelben a felolvasott szöveg szerzője és címe):

* Bacsó Noémi I. évf. óvodapedagógus szak (Paládi-Kovács Attila: a keleti palócok pásztorkodása)
* Czabányi Attila tanító szak (Makovecz Imre: Hontalan)
* Deák Erika I. évf. óvodapedagógus szak (Jókai Mór: Az arany ember)
* Farkas Szilvia I. évf. óvodapedagógus szak (Fekete István: Tüskevár)
* Gáborfi Balázs III. évf. tanító (Karinthy Frigyes)
* Hatházi Hajnalka I. évf. óvodapedagógus szak (Jókai Mór: Az arany ember)
* Iván Nikoletta I. évf. óvodapedagógus szak (Jókai Mór: Az arany ember)
* Ónodi Bernadett I. évf. tanító szak (Ónodi Bernadett: Hit)
* Sándor Anna Luca I. évf. óvodapedagógus szak (Sütő András: Kórémuzsika)
* Szendrei Gábor I. évf. tanító szak (Kertész Imre: Sorstalanság)

A kötelező szöveget Kováts Dániel Mondhatná szebben… című kötetéből választottuk, címe: Nyelvében él? A háziversenyt Szendrei Gábor I. évf. tanító szakos hallgató nyerte meg, akinek ezúton is szeretettel gratulálunk kiegyensúlyozott teljesítményéhez. Egyúttal szívből kívánjuk, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Kazinczy-díj Alapítványi Bizottsága és az ELTE BTK Fonetikai Tanszéke szervezésében 2013. április 12-13-án megrendezendő országos versenyen is sikeresen képviselje főiskolánkat.

Eredmények:
I. helyezett: Szendrei Gábor I. évf. tanító
II. helyezettek: Sándor Anna Luca I. évf. óvodapedagógus - Czabányi Attila IV. évf. tanító
III. helyezett: Gáborfi Balázs III. évf., tanító


 


 


Cziczer Katalin
/2013.03.11./

 

Bemutatkozott a nyírbátori múzeum

 

               
                                                                               

 


Dr. Szabó Sarolta

      

A Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma 2013-ban is folytatja ismeretterjesztő előadássorozatát. Ez év tavaszán-őszén a múzeumokról, a múzeumban folyó munkáról hallhatnak az érdeklődők.  Dr. Szabó Sarolta, a nyírbátori Báthori István Múzeum vezetője  2013. március 6-án tartott előadást intézményükről Sárospatakon. Bemutatta a múzeumnak helyet adó minoriták egykori kolostorépületét, a múzeumalapító Dr. Szalontai Barnabást, a több mint 60 ezres tárgyi gyűjteményt és az állandó kiállításokat - számolt be Dr. Tamás Edit igazgatónő...

A „Nyírbátor évszázadai” kiállítás legmonumentálisabb darabja az a stallum, mely a reformátusok templomából a múlt században lett műtárggyá, melynek nagyobb, részletgazdagabb padsora a Magyar Nemzeti Múzeum kiállításában, a kisebb a Magyar Nemzeti Múzeum Báthori István Múzeumban látható.

2012 decemberében hét új intézménnyel gyarapodott a Magyar Nemzeti Múzeum vidéki hálózata. Közülük kettő (Vaja, Nyírbátor) a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma szakmai, gazdasági-pénzügyi felügyeletében folytatja tovább a működést.


 


 


Törő Gábor
/2013.03.10./

 

Régió bajnok az U14-es csapat!

 

               
                                                                                

 


Csendes István

      

2013. március 9-én, szombaton Nyíregyházán zajlott az Országos Erima bajnokság régió döntője, ami a pataki kézilabdás fiúk sikerével végződött. Ezzel a győzelemmel bekerültek az országos elődöntő mezőnyébe. Edzőjük Csendes István...

Sárospatak - Miskolc VSI 32:24
Sárospatak - Mátészalka 30:21
Sárospatak - Nyírsuli Bem 26:17

Hajrá Patak!


 


 


Cziczer Katalin
/2013.03.10./

 

A tantervi változásokra készülünk

 

               
                                                                                 

A 2013/14-es tanévben a köznevelési törvénynek megfelelően az 1. és 5. évfolyamokon a kerettantervhez igazított, általunk készített helyi tanterv szerint fogunk haladni, majd felmenő rendszerben évenként követik ezt a belépő évfolyamok. Alapvető változás, hogy 5 testnevelés óra lesz, a hittan/etika-erkölcstan belép a tantárgyak közé és a többi tantárgy esetén is tartalmi és óraszámi változások lépnek életbe - nyilatkozta Szegediné Gonda Zsófia...
 

 


Szegediné Gonda Zsófia

      

A minőségi oktatás megtervezéséhez, a helyi tantervünk kialakításához szakmai napokat szerveztünk a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolába, ahová különböző tankönyvkiadók szerkesztőit, szervezőit, kerettantervi bizottságok tagjait hívtuk meg.
- Február 11-én a Műszaki Kiadó szekciói: (Matematika tanítása alsó tagozaton az új kerettanterv tükrében (pedagógus a digitális korszakban); Helyi tanterv megalkotásának szempontjai az új kerettantervek figyelembevételével).

- Március 4-én az Apáczai Kiadó szekciói: (Változások a köznevelési törvényben, Magyar nyelv és irodalom (alsó tagozat); Természetismeret (alsó tagozat); Magyar nyelv és irodalom (felső tagozat); Matematika – fizika; Etika – erkölcstan).

A szakmai napok rendkívül hatékonyak voltak, segítették a tartalmi változások, az alternatívák megismerését. Kollégáink mellett a térség pedagógusai is nagy számban jelen voltak.

- Március 18-án a Mozaik Kiadó a matematika és természetismeret szekcióival nyújt segítséget.


 


 

További fotók >>>

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2013.03.10./

 

Gyűjtés indul a Rákóczi szobor helyreállításáért

 

               
                                                                                

Sárospatak Város Önkormányzata Szvitankó Tamás képviselő javaslatára rendkívüli testületi ülésen határozott arról, hogy gyűjtést kezdeményez II. Rákóczi Ferenc szobrának helyreállítása érdekében, amit a Borsiban álló szülőháza elől tulajdonítottak el és rongáltak meg. A felhívást Aros János polgármester egy sajtótájékoztatón tette közzé, ahol jelen volt Kozsnyánszky János, Rákóczi leghűségesebb népe, a ruszinság magyarországi képviseletében, és Dr.Tamás Edit múzeumigazgató, a gyűjtést lebonyolító Rákóczi Szövetség képviseletében…
 

 


Szvitankó Tamás

 

 


Aros János

 

 


Dr. Tamás Edit

 

 


Kozsnyánszky János

      

Aros János kereset a szavakat, hogy higgadtan tudja magát kifejezni a barbár cselekedetet illetően, amikor egy nemzet jelképét képesek egyesek ledönteni és feldarabolni, hogy hulladékfémként pénzzé tegyék. Kijelentette, ő szeretne az első lenni Sárospatakon, aki a gyűjtésre közzé tett számlaszámra magánemberként befizet…

Nagy megdöbbenéssel és felháborodással hallottuk a hírt néhány nappal ezelőtt a Zemplén Televízióban és olvastuk a sajtóban. Nagyon furcsa érzés kerített hatalmába, az elkövető nem csak a Rákóczi szobrot vágta 3 részre, hanem a zempléni emberek lelkét is összetörte. Rákóczi mindig is Sárospatakhoz tartozott, ide kötődött, így kötelességünknek érezzük, hogy támogassuk azt a kezdeményezést, ami lehetővé teszi azt, hogy minél hamarabb a régi állapotában láthassuk ismét a szobrot a régi helyén, Borsiban, a szülőház előtt.
Ezért vetődött fel a legutóbbi képviselő-testületi ülésen, hogy indítsunk gyűjtést, és nagyon hamar partnerre találtunk a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatban és a Rákóczi Szövetségben, akik támogatnak ebben, illetve a számlaszámukat a rendelkezésünkre bocsátották. Magam szeretném kezdeni, de arra buzdítok minden sárospatakit, minden zemplénit, magánszemélyt, vállalkozót, civilszervezetet, hogy pénz befizetésével támogassa a kezdeményezést, mert nagyon furcsa eseménynek leszünk tanúi éppen Rákóczi születésnapján, amikor egy üres talpazat előtt fogjuk elhelyezni koszorúinkat.

Bízom benne, hogy sokan a kezdeményezés mellé állnak – mindenki lehetőségéhez mérten – és hiszem, hogy a szobrot egy éven belül fel tudjuk újítani, és akkor újra egy megszentelt Rákóczi szobor előtt fejezhetjük ki tiszteletünket és róhatjuk le kegyeletünket. Még annyi jó is kisülhet belőle, hogy ez a szobor lesz az, ami szorosabbra kovácsolja a kapcsolatokat határon innen és túl.

Kozsnyánszky János - aki nem csak a helyi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatnak, de a Magyarországi Ruszinok (Ruténok) Országos Szövetségének is elnöke és az Országos Ruszin Önkormányzat elnökhelyettese - meghatottan számolt be róla, hogy ez a cselekedet hogyan hatott arra a népre, akik magától a Fejedelemtől kapták a „gens fidelissima” – a leghűségesebb nép - elnevezést…
Ez a megtisztelő jelző kötelez minden ruszint és minden ruszin önkormányzatot, és nem fér hozzá kétség, hogy ez a közösség mögötte fog állni ennek a gyűjtésnek. Az emberek egy személyes érintettséggel élik ezt meg ezt a sajnálatos eseményt, de a ruszinságot, a leghűségesebb népet ez nagyon mélyen a lelkiségében érinti. Bízom abban, hogy 2014-ben, amikor megemlékezünk a Nagyságos Fejedelem születésnapjáról akkor már a helyén fog állni ez a szobor.

Dr. Tamás Edit muzeológus, a Rákóczi-vár múzeumának igazgatónője megdöbbenten beszélt a történtekről, majd a tőle megszokott tudományos alapossággal és felkészültséggel ismertette a szobor történetét, és bejelentette, hogy az általa képviselt Rákóczi Szövetség bankszámlaszámán elkülönítve fogja kezelni a befizetett hozzájárulásokat és minden eszközzel segíti a szobor mielőbbi helyreállítását…

Szinte hihetetlen volt a hír. Én azt hiszem, hogy itt a mi vidékünkön, de talán az országban sem találtunk volna olyan embert, akinek ilyen az eszébe jut - oly hihetetlen történetnek tűnt, hogy ellopták. Aztán örömmel értesültem róla, hogy estére meglett a szobor, sajnos azonban a képeket látva nagyon elszomorodtam. Szintes számítani lehetett rá, hogy egy ekkora szobrot lehetetlen egybe mozgatni, tehát amitől féltünk, bekövetkezett, feldarabolták. Muzeológusként – aki a tárgyak világában él – sajnos rögtön éreztem, hogy ennek a helyreállítása nem kevés munkával jár majd, hiszen ez egy viszonylag nagy méretű alkotás és az anyag fizikai tulajdonságait látva lehetséges, hogy újraöntésre lesz szükség.
Úgy gondolom, hogy mivel a szobor jelentőségéhez méltó restaurátorokat keresnek a borsiak, pénzügyileg segítenünk kell őket, hiszen nem kevésbe kerül, akár a restaurálás, akár az újraöntés. Mindannyiunk lelkében úgy él, hogy ez a Kárpát-medence egyik legszebb Rákóczi-szobra, ami a Mányoki-féle alkotást idézi, és fontos lennek számunkra, hogy mikor újból felállításra kerül, a régi alkotáshoz méltó legyen, tehát erre pénzt kell áldozni, és ebben nem hagyhatjuk magára a borsiakat, illetve az ott élő Rákóczi Egyesületet, akik évről évre szervezik az ünnepségeket, s ápolják az emlékhelyet.

Én nagyon örülök, hogy Sárospatak Város Képviselő-testülete az elsők között buzdít gyűjtésre. Úgy gondolom, hogy biztosan lesznek akik adakoznak, hiszen ezzel egy olyan nemzeti emlékhely megújításához járulhatunk hozzá, mint amilyen Borsi, hiszen Rákóczi szülőfaluja, a Rákóczi kastély az egy nemzeti zarándokhely, március utolsó vasárnapján évről-évre nagyon sokan elzarándokolnak oda. Nemzeti összetartozásunk jelképe és még inkább fontos ez, amiatt, hogy a felvidéki magyarság is itt Borsiban tudja kifejezni a magyar történelemhez való ragaszkodását. Ennek a viharos sorsú szobornak ebben is fontos szerepe van.

Nekünk, késői utódoknak szerepet kell vállalnunk abban, hogy ne ilyen emlék őrződjön meg a borsi szoborról, hanem egy olyan emlékként éljen tovább bennünk, hogy a szobor feldarabolása egy nemzeti összefogást eredményezett és a szobor megújítását.

A Rákóczi Szövetség szerte a Kárpát-medencében őrzi és ápolja a Rákóczi család emlékét és ezért úgy gondoltuk, hogy a Rákóczi Szövetség számlaszámára utalhatják ezeket a felajánlásra szánt összegeket. Kérjük azonban, hogy tegyenek egy olyan megjegyzést, hogy „a borsi Rákóczi szobor javára”, így aztán az összegyűlt összeget a Rákóczi Szövetség eljuttatja majd Borsiba. Bízom benne, hogy ez a Rákóczi Szövetség különböző vidéki szervezeti által még más helyszínekről befutó összegekkel is gyarapodni fog, és egy tekintélyesebb összeg kerülhet Borsiba, illetve azokhoz a restaurátorokhoz, akik dolgoznak majd a szobor felújításán.

A szobor viharos történetéről annyit, hogy 1906-ban, Rákóczi hazahozatalának évében mozdonyvezetők döntötték el, hogy méltó emléket állítanak Rákóczinak, s akkor is civil adakozásból jött össze egy viszonylag jelentős összeg, ami által elkészülhetett ez a szobor. Eredetileg 1907-ben, Zólyomban lett felállítva, de aztán jött a XX. századi viharos, magyar történelem, Zólyomban ledöntötték, beolvasztásra szánták, de jó szándékú emberek elbujtatták, előbb Zólyom, majd Fülek, adott neki búvóhelyet. 1969-ben valaki éppen akkor került Borsiból Fülekre, amikor méltó helyet kerestek a Rákóczi szobornak, így került a remekmű Borsiba.
A sárospatakiak is ott voltak a szobor avatásánál, már akkor is együtt dobbant a sárospatakiak és a borsiak szíve és azóta is, évről-évre egyre többen látogatnak el Sárospatakról Borsiba. Ezért is fontos, hogy Patak újra ott legyen, amikor a szobor újra állításának lehetőségét meg kell teremteni.

A Rákóczi Szövetség (Budapest) számlaszáma: OTP Bank 11705008-20119193


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2013.03.10./

 

Év közepéig még működik a Kistérségi Társulás

 

               
                                                                               

 


dr. Vitányi Eszter

      

Idén első alkalommal gyűlt össze a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás tanácsának ülését előkészítő Jegyzői Kollégium. Az új köznevelési törvény hatályba lépésekor, január elsejével a Pedagógiai Szakszolgálat és az iskolák állami kézbe kerülésével a társulás feladatainak száma jelentősen csökkent. Már csak a belső ellenőrzés és az orvosi ügyelet fenntartása tartozik ide – számolt be az üléséről, és a Társulás pillanatnyi helyzetéről dr.Vitányi Eszter, a Kollégium elnöke…

Költségvetésben a legfőbb bevételek vonatkozásában a települések által a belső ellenőrzés, valamint központi orvosi ügyeleti ellátására történő befizetéseket tudnám kiemelni, amely összegek lakosságarányosan - a 2012. január 1-jén érvényes lakosság számarányával - kerül meghatározásra. Az önkormányzatok ezeket az összegeket tárgyhó 10-ig fizetik be a Sárospataki Polgármesteri Hivatal számára, ami ebből finanszírozza a feladatellátást.
A kistérségi társulás idén valamivel több, mint 31 millió Ft-ból gazdálkodik. A járási rendszerrel a Kistérségi Társulásnak nem csak a feladat ellátási rendszere változott meg, hanem a létszáma is csökkent.

A megszűnő körjegyzőségek és létrejövő közös önkormányzati hivatalok miatt a jegyzők létszáma 2013-ban csökkent, most mindössze 6 fő képezi a Jegyzői Kollégiumban résztvevő jegyzők számát.
A Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás, amely hosszú ideje sikeresen működött, június 30-ával megszűnik, erről még januárban döntöttek a tagok. A belső ellenőrzést és az orvosi ügyeletet ezentúl más szervezetnek kell majd működtetnie.


 


 


Cziczer Katalin
/2013.03.09./

 

A Polgármesteri Hivatal kerül az Esze épületébe

 

               
                                                                               

 


Aros János

      

A Sárospatak belvárosában található régi Esze Tamás Iskola átalakítása EU-s támogatással történik. Az eredeti tervek szerint kistérségi szolgáltató központot alakítottak volna itt ki, de később a közigazgatás átalakítása kapcsán módosultak a tervek, járási székhelynek szánták az épületet. A legutóbbi döntés szerint azonban várhatóan a Sárospataki Városháza költözik majd ide mondta Aros János polgármester…

A szerződés szerint április közepére várható a munka teljes befejezése. Az épület kialakítása jó ütemben zajlik, a kivitelező elmondta, hogy tudják tartania határidőt. Napokon belül elbontják az állványzatot is. Most még szükségük van rá, mivel a homlokzaton az utolsó simításokat végzik. A munkások már elhelyezték a homlokzaton az épület arculatát meghatározó címereket. Sárospatak város címere az Eötvös utcai oldalra kerül ki, a másik oldalon, a Rákóczi utca felől pedig Magyarország címere lesz megtekinthető a felújított Esze épületén.

Az állványzat elbontását követően megkezdődhet a környék tereprendezése és az épület bebútorozása is. Az előkészítő munkálatokat elkezdjük a költözéshez, s így nagy valószínűség szerint június végére költözhet át a Polgármesteri Hivatal a felújított épületbe.


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2013.03.09./

 

Világ-imanaphoz csatlakoztak Sárospatakon

               
                                                                                

Mint az előző években, most is megszervezte a sárospataki Lorántffy Zsuzsanna Református Nőszövetség az Ökumenikus Női Világimanap összejövetelét március 1-jén. E program egyik célja az ismeretátadás, a különböző országok keresztyén női csoportjai kapcsolatfelvételének elősegítése – tudtuk meg Sípos Istvánnétól, a helyi Nőszövetség vezetőjétől…
 


Sípos Istvánné

      

Az ismeretanyag átadása közben mindig megfogalmazódik, hogy egy nagy keresztyén család tagjai vagyunk, bár nagyon különbözőek életfeltételeink és lehetőségeink, mégis ugyanannak az Istennek vagyunk a gyermekei, aki az Ő egyszülött Fiát adta értünk, akik az általa teremtett világban tenni is akarnak egymásért. Mi magyarok is úgy érezzük minden évben, hogy a kiválasztott Ige, üzenet nekünk szól. Így van ez ebben az évben is, ha valaha, hát most szükségünk van az imanap összegző jelmondatára, mely így hangzik: " . . . Jövevény voltam . . . és befogadtatok . . ."

A mai magyar életünkben is nélkülözhetetlen, hogy egymás elfogadását ne csak szavakban hangoztassuk, hanem cselekedeteink is igazolják. Gondolni kell a határon túlról érkezett vagy ott élő honfitársainkra, falvakban, városokban lakó vagy más településekről oda költözöttekre, hajléktalanokra, alkoholistákra, drogfüggőkre, etnikai kisebbségben élőkre, de családunk új tagjaira, menyünkre, vejünkre, nem vérszerinti gyermekeinkre, unokáinkra. Ezért is imádkoztunk, kértük Istent, hogy tudjuk egymást különbözőségeink ellenére is szeretni és egymás terhét hordozni.
Ebben az évben, az előzőektől eltérően nem egy messze, számunkra nagyon ismeretlen ország, sziget asszonyai készítették el az imaanyagot, hanem Franciaország sok nemzetiségű keresztyén asszonyai. Természetesen Franciaországhoz tartozik sok-sok sziget is, szerteszórva az óceánokban, partvidékeken, amelyek még a gyarmatosítás korából maradtak meg.

Ezért is olyan sokszínű, sokszokású, különböző kultúrájú nép él együtt. Fontos, hogy megértsék, befogadják, szeressék, segítsék egymást állampolgárai.
Tehát mi is, az egymás elfogadását, segítését fontosnak tartva szerveztük imadélutánunkat: Franciaországról ismeretterjesztő előadással, bibliaolvasásokkal, igehirdetéssel, énekekkel, imádkozásokkal, orgonamuzsika-kísérettel váltakozva.
Majd "Francia-falatkákkal", teával kínáltuk meg vendégeinket: görög- és római katolikus, evangélikus és református testvéreinket.
Köszönjük, hogy itt voltak, együtt imádkozhattunk a világ keresztyén asszonyaival egyszerre, egymás befogadásáért, segítéséért, Isten áldásáért.


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2013.03.09./

 

Március végéig kapnak meleg ételt a hajléktalanok

 

               
                                                                               

A Máltai Szeretetszolgálat évek óta ad ingyen étkezést téli időszakban az arra rászorulóknak Sárospatakon. Ebben a munkában nagyon szép együttműködést alakítottak ki a Sárospataki Református Kollégiummal, aminek vezetői a diákok étkeztetése mellett a korgó gyomrú hajléktalanokra is gondolnak és a nekik szánt ételt díjmentesen adják át a Máltai Szeretetszolgálat munkatársainak. Végh Balázs közigazgatótól megkaptuk a Szeretetszolgálat erről szóló rövid beszámolóját…
 

 


Végh Balázs

      

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2012 januárjától, működési engedéllyel rendelkező utcai szociális munkát végez Sárospatak közigazgatási területén. Azonban a hajléktalan személyek krízis időszak alatti ellátása, ennél sokkal régebbre nyúlik vissza. 2009-2010 és 2010-2011. telén, a Református Gimnázium önkéntes diákjai segítségével, heti 4 alkalommal vacsoráztattuk a hajléktalan személyeket, a Református Kollégium Mudrány Étterme jóvoltából, ahonnan alkalmanként 15 adag meleg ételt kaptunk.

Nincs ez most sem másként, hiszen krízisidőszakban utcai szociális munkánk szerves részét képezi a teajárat, melynek keretén belül minden munkanap szendvicset és forró teát biztosítunk a hajléktalanok számára, ami hónapokon keresztül kiegészül meleg étellel is. Tehát immár negyedik éve a Sárospataki Református Kollégium jóvoltából, arra is van lehetőségünk, hogy 15 adag lefőzött meleg étellel is támogassuk ellátottainkat.

A jó kapcsolat eredményeként ebben a krízisidőszakban, már decemberben 12-én elkezdhettük ezt a tevékenységet, és március 31-ig folyamatosan biztosítjuk minden iskolai tanítási napon, az Ady téren, ahol 15-20 rászorult jelenik meg rendszeresen. Az étel helyszínre juttatásáról és kiosztásáról utcai szociális munkás kollégáink, Király Csaba és Kolláthné Molnár Zsuzsanna gondoskodnak. A Sárospataki Református Kollégium az elszállított étel adagokért ellentételezést nem kér, azt adományként kezeli, ezzel a legnagyobb támogatást nyújtja a városban ahhoz, hogy a hajléktalanok meleg ételhez jussanak.


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2013.03.09./

 

Tájékoztatás óvodai beiratkozásról

 

               
                                                                               

 


Lendvainé Szendrei Ágnes

      

Tisztelettel értesítem a leendő óvodások szüleit, hogy a Carolina Óvoda és Bölcsőde intézményében az ÓVODAI BEIRATKOZÁS időpontja: 2013. április 2-19. – tájékoztatja az érdeklődőket Lendvainé Szendrei Ágnes, az intézmény vezetője...

A beiratkozás helye a Carolina Óvoda és Bölcsőde vezetői irodája (3950 Sárospatak, Zrínyi u. 40.). A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges: a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ-kártyája, lakcímkártyája, valamint a szülő/gondviselő nevére kiállított személyi igazolvány, lakcímkártya. Az intézményvezető részéről elhangzott továbbá, hogy a beiratkozás előtt Játszóházakat, majd Nyílt Napokat szerveznek az óvodában.

Ezek időpontjai:
 Játszóházak: 2013. március 9., 23. /szombati napok/ 15-17 óra között,
Nyílt Napok:
2013. április 3-5. /szerda-csütörtök-péntek/ 8-11 óra között.

Az intézmény vezetése és valamennyi dolgozója szeretettel vár minden leendő óvodást és szülőt a fentiekben felsorolt programokra és a beiratkozásra!


 


 


Cziczer Katalin
/2013.03.08./

 

Leány röplabda kupa az ÁVG-ben

 

               
                                                                               

Az országot behálózó Arany János Tehetséggondozó Program nyolc iskolájából érkeztek röplabdás lányok 2013. március 1-jén Sárospatakra, hogy egy jó hangulatú kupán mérjék össze játéktudásukat, a csapattagok együttműködését - küldte a tudósítást Dusicza Erika igazgató-helyettes...
 

 


Dusicza Erika

      

Míg a lányok a megérkezésük estéjét felszabadultan, tánctanulással töltötték, edzőik technikai értekezlete a verseny lebonyolításának konkrétumait határozta meg. Megegyezésük értelmében a két csoportba sorsolt csapatok körmérkőzést játszottak, mely eldöntötte a csoporton belüli 1-4. helyet. Így a délután folyamán már a csoportok közötti helyosztó mérkőzések következhettek.

A nem kevés számú – 20 – mérkőzést két nyert játszmáig játszották a fiatalok, melyeken két elismert – egykor NB I-es – játékvezető felügyelte a szabályok betartását. A jegyzőkönyvek ugyan kiegyensúlyozott erőviszonyokat mutatnak, a meccsek 80%-a 2:1 eredménnyel zárult, mégis, az egyes percek meggyőzőek voltak a három, helyezett csapat dinamikájáról, átgondolt akcióiról.

Sportszerű keretek között folyó röplabdázással, kellemesen telt a kupanap, vidámsága, néhány magas hőfokú pillanata különösen feledhetetlenné teszi azt.

Az ÁVG szervezte, idén harmadszor lebonyolított leány röplabda tornán a következő eredmény született:
1. hely: Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium, Nyíregyháza
2. hely: Lovassy László Gimnázium, Veszprém
3. hely: Bessenyei György Gimnázium és Kollégium, Kisvárda


 


 

További fotók (délelőtt) >>>                               További fotók (délután + eredményhirdetés) >>>

Törő Gábor
/2013.03.08./

 

A Farkas Ferenc Művészeti Iskola tánctagozatának újabb sikerei

 

               
                                                                               

Március 1-jén 15. alkalommal rendezték meg Nyíregyházán a Vécsey-Vásárhelyi Kamara Néptánc- és Népdaléneklési versenyt. E napra minden eddiginél több iskola jelentkezett, összesen 48 táncos műsorszámmal - számolt be Darmos István táncpedagógus...
 

 


Darmos István

      

A három korcsoportban folyó vetélkedő zsűrijét Kácsor Ignácz Gabriella – a Nyírség Táncegyüttes művészeti vezetője – Kökény Richárd – az Állami Népi Együttes tánckarvezetője- valamint Busai Norbert – néptáncpedagógus, korográfus – alkotta.

Korábban több alkalommal vettünk részt a „Vécsey”-n, s mindig sikerült díjjal hazatérnünk, de két éve nem voltunk e versenyen. Most az iskolánkból 1 népdalénekes versenyző indult, s a kicsi korosztályban két, a középsőben három, a nagyok között pedig egy műsorszámot mutattunk be.

A verseny iskolánk számára kiemelkedően jól sikerült, hiszen a legtöbb díjat elnyerő, legeredményesebb néptáncos műhely lettünk az alábbi helyezésekkel:
- I. korcsoport 1. helyezés: Kiscsimpolya Gyermektánccsoport: A békakirály /felkészítők és koreográfusok Darmos Éva, Darmos István/
- I. korcsoport 2. helyezés: Mazsolák tánccsoport: Kaleidoszkóp, avagy változatok egy témára: a tükör előtt / felkészítő és koreográfus: Kovács Borbála/
- II. korcsoport 3. helyezés: Pacurka Gyermektánccsoport: Mátyás király Gömörben /felkészítők és koreográfusok Darmos Éva, Darmos István/
- III. korcsoport 1. helyezés: Zsákbolha Táncegyüttes: Kaleidoszkóp, avagy változatok egy témára: A tükör mögött /Felkészítők Kovács Borbála és Sajószegi Gábor, koreográfus Kovács Borbála/

Egy különleges elismerést is Sárospatakra került ebben az évben, hiszen iskolánk egyik pedagógusát, Kovács Borbálát a zsűri alkotói díjjal jutalmazta.


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2013.03.08./

 

Kedves sárospataki Lányok és Asszonyok!

 

               
                                                                               

Nő nélkül élni nem lehet és nem is érdemes – fejezi a nők iránti megbecsülését Aros János polgármester…
 

 


Aros János

      

Sok szeretettel köszöntöm Önöket Nőnap alkalmából! Megköszönöm Önöknek, hogy a hétköznapjainkat bearanyozzák, és egy kis vidámságot hoznak hétköznapjainkba. Azt szeretném, hogy ez a március 8-ai nap minden nap tartana. Sajnos nekünk, gyarló férfiaknak, évente egyszer jut az eszünkbe. Kívánom önöknek, hogy jó egészségben vidámságban, tovább segítsék a munkánkat.

Végül egy verssel szeretném megköszönni az éves munkájukat:
Hálánk szálljon rája,
Anyára, ki a családot összetartja
Szépséges nők, jó asszonyok
Kívánok boldog víg Nőnapot!

( a fotók illusztrációk)


 


 

Törő Gábor
/2013.03.08./

 

Titkos értelmű rózsa

 

               
                                                                               

„A keresztény magyar nép számára a rózsának különös jelentősége van. Ezzel a névvel- Titkos Értelmű Rózsa- illeti az egyház Szűz Máriát. A rózsa a görög-római kultúrában a titok jelképe volt. Ezen kívül még a szépség szimbóluma is ez a virág. A mi kultúránkban pedig a titok, a szépség és az emberi szeretet jelképévé vált. Ez a három kép él bennünk, ha rátekintünk a rózsára - mondja Jászter Beáta...
 

 


Dr. Szabó Irén és Kuklay atya

      

A Szent Erzsébet Házban nyílt kiállítás is azt szimbolizálja, hogy valaki, aki életét szeretetből a gyermekek számára áldozta, ezt most a rózsák ápolásában éli tovább. Újhelyi Mária napról-napra megéli ennek a szeretetnek a beteljesedését, hiszen ezek a rózsák ott növekednek azoknak a gyermekeknek a lelkében, akiket tanított. Ez a titokzatos növekedés, a szeretetnek a hatalma.”

Ezekkel a gondolatokkal ajánlotta Kuklay Antal nyugalmazott kanonok, művészettörténész a Titkos értelmű rózsa című fotókiállítást a közönségnek.

Eiben Györgyné nyugalmazott pedagógus évtizedekig gondozta és nevelte a kis palántákat az iskolában. Mióta nem hívja a csengő szava, a természetben keresi kihívást és az új feladatokat. Sokat kirándul, s fényképezőgépével igyekszik megragadni a múló pillanatokat. Legszívesebben a kertjében nyíló rózsákat fotózza.

„E különleges virág kecsessége, sokféle formája, színe, illata megunhatatlan. Szépségüket valami titok lengi körül. Nem véletlenül gyakori motívuma a művészetnek is. A kereszténységgel együtt került a magyarok szívébe. E nemes virág rózsalegendái elválaszthatatlanok városunk dicső szülöttétől, Árpád-házi Szent Erzsébettől.”- mondta a kiállítás megnyitóján.


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2013.03.07./

 

Patakiak a jégkorong bajnokságon

 

               
                                                                               

 

      

2013. március 2-án jégkorong bajnokságot rendeztek Sátoraljaújhelyben, melyen egy pataki amatőr, de annál lelkesebb csapat képviselte magát. A többi sportághoz képest a jégkorong kevés figyelmet kap, de aki télen lemegy a Berek jegére az gyakran találkozhat a játékosokkal, akik időt és pénzt nem kímélve hódolnak a sportágnak - számolt be Szalai András...

A szezon zárásaként részt vettek ezen a bajnokságon és a 4. helyen végeztek. A küzdelemben szlovák és egy újhelyi csapat versenyeztek a pataki csapat mellett.
A csapat tagjai:
Csehi László, Egyed Péter, Kék György, Kornyitás Gyula, Kovács Tibor, Köteles László, Matu Zsolt, Szalai András, Sztankó Gábor.


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2013.03.07./

 

Refis gimnazista az országos döntőben

 

               
                                                                               

Ebben az évben már 48. alkalommal hirdeti meg a győri Kazinczy gimnázium a szép magyar beszéd versenyét. Mi is minden évben megszervezzük az iskolai fordulót azon tanulók számára, akik nemcsak tisztán beszélnek, jól olvasnak, és értik is, amit olvasnak, hanem arra is vállalkoznak, hogy közvetítők legyenek a szöveg és a hallgató-befogadó között. Ebben az évben Enghy Sáron  a Református Kollégium Gimnáziuma (13. E) lett az első az iskolai versenyben, így ő készült egy szabadon választott és egy kötelező szöveg értő tolmácsolására, valamint néhány mondat hangsúly-és szünetviszonyainak írásbeli jelölésére - számolt be Sinkóné Tóth Zsuzsanna tanárnő...
 

 


 

      

A megyei fordulóban 10 miskolci és 15 vidéki gimnazista szabadon választott szövegét hallgatta meg a háromfős zsűri. A versenykiírás szerinti elvárás 25 soros esszé vagy értekezés a 20-21. század szerzőitől. Hallhattunk Csoóri, Babits, Fekete István, Jókai Anna, Müller Péter, Lackfi János- szöveget a nyelvészet, a kultúra, a magyarság témájából. A kötelező felolvasandó Szakonyi Károly Mit jelent nekem az anyanyelv? című írása volt. Az összesített pontokból született meg a verseny végeredménye. A megyei gimnáziumok tanulói közül a pataki refis versenyző lett az első helyezett, így Enghy Sáron képviseli majd Borsod Abaúj-Zemplén megyét Győrben, az országos döntőben.

Aki énekelni szokott? - kérdezte egy jól értesült ismerősöm. Igen, ő! – volt a válasz. De az is ő, aki az idei szónokversenyen vallott arról beszédében, hogy legszívesebben egész nap énekelne… A szép beszéd ugyanis zene. Van dallama, ritmusa, hangszíne, szünetei és nyomatéka. A beszélőnek hallania kell saját hangoztatását, tudnia kell jól, azaz tudatosan, a szöveg jelentéséhez, üzenetéhez illően alkalmazni az összes zenei eszközt. A lehető legtermészetesebben kell hangszerelnie a szerző által csak betűkkel lekottázott szöveget. Aki sokszor talál lehetőséget a hallgatóság előtti spontán beszédre, felolvasásra, tervezett felszólalásra, az mindig edz is, „beénekel” egy majdani „Szép magyar beszéd” versenyre.

Így biztatunk mindenkit, akinek fontos a legtermészetesebb hangszernek, az emberi beszédnek a nem hamis, nem elhangolt, nem fals hangzása, hogy gyakoroljon, eddzen, s versenyezzen!


 


 

a Református Kollégium Gimnáziuma
/2013.03.07./

 

Alapiskolások – nem mindig alapfokon

 

               
                                                                                

 


Mátyásné Füzi Csilla

      

Március 1-én zempléni kistelepüléseken tanuló iskolások mérték össze felkészültségüket. Paprika Jancsi és – örök ellenfele – az ördög veselkedett egymásnak a bábparavánon. A Kaposi Szabolcs által felgyűjtött jelenetet többnyire párosok – de nem egy esetben – szólóban játszó kisiskolások keltették életre. A játék pedagógiai lélektani hátterét igyekszik felkutatni Mátyásné Füzi Csilla, aki érdekes jelenségre figyelt fel a tanítás közben - számolt be Szentirmai László

A versengés győztese – megosztva – Galyas Éva (szóló előadás), illetve Tóth Adrián Simon (Paprika Jancsi) – Csóka Rajmund (Belzebúb) páros volt.

A környék iskoláiból származó gyerekek teljesítményét és a témába vágó rajzait kesztyű- és ujjbábokkal, festőszerekkel ismerte el a zsűri.

Az évad fénypontjához érkeztünk, a bábszínész-jelöltek vizsgaelőadásaihoz 2013.március 18-án 9 órától folyamatosan 16 óráig. Akit érdekel, jelezzék érdeklődésüket, mert csak limitált férőhely áll rendelkezésre 06 30 683-0338 telefonszámon vagy személyesen a helyszínen. (www.mababjatekosegylet.hu)


 


 

Cziczer Katalin
/2013.03.06./

 

Országos versenyen vettek részt a Kisrefisek

 

               
                                                                               

2013. március 1-én és 2-án rendezték meg Nyíregyházán a Jókai Mór Református Általános Iskola szervezésében a - Csodát virágzik a jelen - Református Iskolák Versenyét és Találkozóját. A megmérettetésre 41 iskolából 420 diák érkezett. A verseny fényét és színvonalát emelte, határon túli intézmények is több helyről képviseltették magukat (Kolozsvár, Nagyvárad, Péterfalva, Rozsnyó, Sepsiszentgyörgy, Zilah)...
 

 


 

      

A nyitó istentiszteleten FT. Dr. Bölcskei Gusztáv püspök úr hirdette az igét, majd Nt. Sipos Kund Kötöny lelkipásztor köszöntötte a vendégeket. Ezután hat kategóriában kezdődtek meg a versenyek első fordulói: - vers, - próza, - népdal, - rajz, - szóló néptánc, - komplex anyanyelv.

Minden versenyhelyszínen 3 tagú szakmai értékelte a produkciókat. Délután 18.30-tól táncos, zenés műsorral kedveskedtek nekünk a házigazda jókaisok. Ezt követően részt vettünk egy ügyességi sportvetélkedőn, ahol nagy örömünkre 3. helyezést ért el iskolánk csapata. Jutalmul ping-pongütőt kaptunk ajándékba.

A csapat tagjai: Bana László 4.o., Csáki Donát 4.o., Durbák Zsombor 5.o., Szuromi Kornél 6.o., Séra Kornél 7.o.

Az éjszakát a jókais szülőknek köszönhetően családoknál töltötték a vendég gyerekek. Mindannyian nagyon jól érezték magukat! Szombat reggel 9 órakor kezdődtek meg a versenyek második fordulói. A lelkiismeretes és alapos felkészülésnek és a bátor helytállásnak köszönhetően az alábbi dobogós eredmények születtek:

Vers kategóriában: Gócs Annabella (7.o.) 2. hely
Próza kategóriában: Szabó Diána Elizabet (6.o.) 1. hely, Séra Kornél (7.o) 3. hely
Népdal kategóriába: Bana László (4.o) 1. hely, Velkey Borbála (5.o.) 1.hely
Rajz kategóriában: Szilágyi Zsófia Kincső (5.o.) 2. hely
Komplex anyanyelv kategóriában: Csáki Donát (4.o.) 3.hely, Felföldi Mónika (8.o.) 3. hely

Gratulálunk a gyereknek az elért eredményekhez!

„Örülünk, hogy eljöttetek,
Újra együtt lehetünk,
Hogyha hiszünk benne, csodát
Virágzik a jelenünk!”


 


 

További fotók >>>

A Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája
/2013.03.06./

 

Erős emberek versenye az Erdélyi iskolában

 

               
                                                                               

 

      

2013. február 27-én rendezték meg az Erdélyi János Általános Iskolában az első Erős emberek versenyét. Tanulóink alsó és felső tagozatos kategóriában nevezhettek. Húzódzkodás, felülés és fekvőtámasz versenyszámokban mérhették össze ügyességüket és erejüket.

A versenyt szervezték és a tanulókat felkészítették Földházi László és Fehér József tanár urak...
 


 


 

További fotók >>>

Erdélyi János Általános Iskola
/2013.03.06./

 

Sokat segít a konszolidáció

 

               
                                                                               

Tavaly év végén több jó hírt is kaptunk. Először a 400 millió Ft-os rendkívüli támogatásról, aminek következtében az önkormányzatnak, és intézményeinek sem marad kifizetetlen számlája. Ilyen eredménnyel az utóbbi 15 évben még nem tudott büszkélkedni Sárospatak önkormányzata – kezdte a sok nehéz év után, végre a jó hírek felsorolását Aros János polgármester…
 

 


Aros János

      

Jött a következő jó hír, mely szerint az állami konszolidációból Sárospatak adósságának 60%-át átveszi a kormány. Az ezzel kapcsolatos egyeztetéseken még további eredményeket és sikereket értünk el, így ezt a 60%-ot még további 2%-kal meg tudtuk toldani, tehát összességében 62%-ban írtam alá a szerződést a két minisztérium képviselőjével. Forintosítva ez azt jelenti, hogy több mint 2 milliárd Ft, pontosan 2 milliárd 38 millió Ft az, amely adósságot átvállal az állam az önkormányzattól. Köszönjük Hörcsik képviselőúrnak a hathatós segítségét és a város érdekének képviseletét!

Úgy gondolom ha megvalósul, amiről a kormány beszélt, hogy a kötelező feladatok finanszírozását is biztosítani fogja, akkor ez egy nagyon jelentős lépés nemcsak Sárospatak, hanem valamennyi önkormányzat életében, hiszen így most már nyugodtan tudjuk tervezni a költségvetésünket.
Viszont ez a konszolidáció végleges aláírásra majd csak június végén kerül sor, ezért a most, az első negyedév végén esedékes kötvénytörlesztő részletünket, a kötvénytőkének a törlesztő részletét, több mint 34 millió Ft-ot ki kell fizetnünk. Már csak a következő részletre tudjuk érvényesíteni a 62%-ot.
Összességében tehát nagyon nagy segítség ez, és ha ténylegesen, minden ránk rótt feladathoz megkapjuk az állami normatívát, állami támogatást, akkor úgy gondolom, hogy egyenesbe jöhet Sárospatak.
Erre szükség is van, hiszen mindenki láthatja, hogy az ezt megelőző lépéseket megtettük, nagyon takarékos gazdálkodást folytattunk, már a 2 évvel ezelőtti döntésünk óta. Ebben partnerek voltak az intézmények, megértették a sárospataki lakosok, az ő segítségüket ezúttal is megköszönöm. Ez a stabilitás - az önkormányzat gazdasági stabilitása - az teszi lehetővé, hogy folytassuk a megkezdett beruházásokat és folytassuk a fejlesztéseket.

Mindenki láthatja, hogy a homlokzat felújításokon keresztül, a főtér beruházáson át, a fürdő melletti szállodának az építéséig mind-mind olyan projekt, amit sokkal nyugodtabban tudunk akkor teljesíteni, ha tudjuk, hogy az önkormányzat anyagi helyzete rendezett.


 


 

Törő Gábor
/2013.03.05./

 

23 milliót költhetünk útjaink javítására

 

               
                                                                               

 


Egyed Attila

      

Elfogadjuk, hogy a fagyhatások miatt minden tavaszra romlik azt utak állapota és általában türelmesen kerülgetjük a kátyúkat. Van viszont néhány nagyon mély kátyú, 1-2 nagyon rossz helyen – pl. egy a lámpás kereszteződésnél is – amibe ha valaki belehajt, nem fogja vigasztalni, hogy az nem az önkormányzathoz, hanem a Magyar Közút Zrt-hez tartozik. Végül is Sárospatakot minősíti, hogy megtűr egy „tankcsapdát” a város közepén. Ilyen körülmények között öröm hallani, hogy az Önkormányzat alaposan megemelte a tervezett összeget, amit ebben az évben az utak javítására fordítanak…

Az indítvány a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságtól indult, akik az utak javítására tervezett 8 és fél millió Ft-ot 15 millióra javasolták emelni.
Egyed Attila elmondta, hogy mielőtt testület elé került volna a javaslat még „egy kört futottak”:
„A bizottsági ülés után és a testületi ülés között még számoltunk a Kommunális Szervezet szakembereivel, ill. az utak állapotát még egyszer átnéztük és nagyon rossznak minősítettük. Ezek után javasoltuk a pénzkeretet megemelni még 5 millió Ft-tal, amire szerencsére a képviselőtársaim igent nyomtak, és így 20 millió Ft-os keret áll a Sárospatak városnak arra, hogy az utakat helyrehozza.”

Ehhez tettek még hozzá a Kommunális Szervezet költségvetéséből 3 millió Ft-ot, így a hozzánk érkező turisták már bizonyára nem fogják azt hinni az útjainkon közlekedve, hogy kalandtúrán vannak.


 


 

Cziczer Katalin
/2013.03.05./

 

Megújulhat a Sárospataki Kollégium nagykönyvtára

 

               
                                                                               

Egy évtizedek óta halogatott beruházás kezdődhet el hamarosan, miután a kormány 116 millió forintot különített el a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Nagykönyvtárának felújítására. Dienes Dénes, az intézmény gyűjteményi igazgatója elmondta, hogy a Sárospataki Református Kollégium egy egységes, de többcélú intézmény, amely magába foglal közoktatási feladatokat ellátó intézményt, gimnáziumot, általános iskolát és diákotthont, teológiai akadémiát, valamint közművelődést szolgáló közgyűjteményt. Ez utóbbin belül működik az iskolamúzeum és a nagykönyvtár...
 

 


Dienes Dénes

      

A Sárospataki Református Kollégium történelmi, kulturális és vallási szempontból is jelentős turisztikai célpont. A 481 éves kollégium az egyik legrégebbi református intézmény Magyarországon, kiemelt műemléki védettséggel bír - hangsúlyozta a vezető.

Mint mondta: céljuk az, hogy a Pollack Mihály tervei alapján 1834-ben készült Nagykönyvtár évtizedek óta halogatott felújítását megkezdjék.

A munkák során egyebek mellett megújul a könyvtár nagytermének intarziás parkettája, restaurálják a fa karzatot és oszlopsorait, a mennyezet festményeit, felújítják a könyves szekrényeket, fejlesztik a terem energetikai rendszerét - sorolta Dienes Dénes, aki a beruházásról további részletekkel nem tudott szolgálni.

A könyvtár a sárospataki kollégium alapításával egy időben, 1531-ben kezdte meg működését. A magyar történelem jeles személyiségeinek (protestáns főnemesi családoknak, a Rákócziaknak, Dobóknak, Lórántffyaknak) adományait, értékes kiadványokat is tartalmazó gyűjtemény jelenleg több mint 440 ezer darab könyvből, kéziratból áll. Különösen értékes teológiai, filozófiai, irodalmi, nyelvészeti, társadalomtudományi és történelemi témájú könyvek találhatók itt.

A Magyar Közlöny csütörtöki számában jelent meg az a kormányhatározat, amely szerint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból 116 millió forintot különítettek el a nagykönyvtár felújítására. (
forrás: TIREK.HU - MTI)


 


 

TIREK.HU
/2013.03.05./

 

Országos Tűzoltó Síverseny Kékestetőn

 

               
                                                                               


 

 


 

      

2013. február 14-én került megrendezésre a hagyományos Országos Tűzoltó Síverseny Kékestetőn. A megmérettetésen 109-en sí, és 25-en snowboard kategóriában álltak rajthoz. Napközben gyakorlásra volt lehetőség, a verseny pedig délután 17 órakor kezdődött. Az időjárás nehezítette a sportolók dolgát, mert egész nap havazott, délután pedig a köd is leszállt a pályára. A Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságot 3 fő képviselte: Csabai Tamás tű. ftőrm., Juhász Balázs tű. ftőrm., Sima Norbert tű. tőrm.

Tűz esetén hívják a 105-ös segélykérő számunkat, és ne feledjék „MAGYARORSZÁG SZOLGÁLATÁBAN A BIZTONSÁGÉRT!” Tájékoztatjuk Önöket, hogy a telefonkészülékről indított 105-ös segélykérő hívás Miskolcra, a miskolci Műveletirányítási központ ügyeletére fut be. A Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság mobil telefonkészülékről a 06-47-523-140 számon közvetlenül elérhető.


 


 

Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
/2013.03.04./

 

Gyümölcsnap az óvodában

 

               
                                                                               

A Carolina Óvoda és Bölcsőde Környezetvédelmi Munkaközössége ismét megrendezte az adott időszak gyümölcseiből a Gyümölcsnapot.Ilyenkor télen ez még nagyobb hangsúllyal bír, mert szervezetünk tartalékai az évszak végére már kimerülőben vannak. A gyümölcsökben található vitaminok fontos szereppel bírnak, hisz a betegségek elleni védőhatásuk köztudott – nyilatkozta Sáfrányos Lászlóné, a munkaközösség vezetője...
 

 


Sáfrányos Lászlóné

      

Igyekszünk a lehető legtöbbször beiktatni gyermekeink étrendjébe a zöldséget és a gyümölcsöt, és elérni azt, hogy mindenki szívesen fogyassza azokat. Ezen a napon a déli gyümölcsök kaptak főszerepet. A délelőtt folyamán átismételtük, mit tudtunk meg eddig róluk (pl.: honnan származnak, hogyan kerülnek hozzánk, milyen a formájuk, ízük, színük, fogyasztásuk fontossága szervezetünk számára, stb.).

Minden csoportunk (Manócska, Halacska, Mackó, Pillangó, Süni) külön dolgozta föl a gyümölcsöket, majd a rendezvényteremben összegyűlve büszkén kínálták meg a társaikat. Készült joghurtos és mézes gyümölcssaláta, sárgarépa ivólé, gyümölcspálcika, különböző aromájú teák, ehető gyümölcskép. A változatosan elkészített gyümölcsök finomságát jól mutatta, hogy még az elkészítésük egy délelőttöt igényelt, elfogyasztásukra 30 perc is elégnek bizonyult.

A Gyümölcsnap egészségmegőrző szerepén túl közösségformáló erejét is nagyon fontosnak tartjuk. Sokszor bebizonyosodott már, hogy a közösen elfogyasztott étel mindig finomabb, főleg ha azt még mi magunk is készítjük el társaink számára.


 


 


További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2013.03.04./

 

Újjáalakult a Jobbik Sárospataki Alapszervezete

 

               
                                                                               


 

 


Ormos Tas

      

Közel 8 hónap szünet után ismét van JOBBIK alapszervezet Sárospatakon. A hírről Ormos Tas, az új elnök tájékoztatta szerkesztőségünket, aki elmondta, hogy 2013. februárjában Sárospatakon 11 fővel újra megalakult a magyar nemzeti keresztény szociális eszméket valló JOBBIK Magyarországért Mozgalom és Párt Sárospataki Alapszervezete…

Ormos Tas a Sárospatak külterületén található Rózsáson él. Csográdon született és érettségizett, agrármérnöki diplomáját pedig Hódmezővásárhelyen szerezte. Hosszú évek óta egy sárospataki állatorvosi rendelőben asszisztensként dolgozik.

Várja azoknak a sárospataki és bodrogközi hazafiaknak és honleányoknak a megkeresését, akik úgy érzik, hogy valamilyen formában - akár tagként akár szimpatizánsként - részt kívánnak venni a JOBBIK munkájában.


 


 

Törő Gábor
/2013.03.04./

 

Székely zászló leng a Városháza épületén

 

               
                                                                               

Ha sárospataki Városháza előtt elhaladva felpillantunk az épületre, az eddigi három zászló mellett egy negyediket is látunk fürgén lobogni, a székely zászlót. A látvány sokak szívét megdobbanja, hiszen néhány éve ez még elképzelhetetlen lett volna, annak ellenére, hogy Sárospatakon nagyon szoros történelmi szálak fűzik Erdélyhez. A székelyek első számú jelképét február utolsó napján maga Aros János polgármester tűzte ki kis ünnepség keretében, közvetlenül a Sárospatak zászló tövéhez…
 

 


 

      

Sárospatak Város Képviselő-testülete a Humán Bizottság javaslatára egyhangúlag döntött arról, hogy csatlakozik a szolidaritási akcióhoz és kitűzzük a székely zászlót Sárospatak Polgármesteri Hivatalának és ezzel Járási Hivatalának homlokzatára is, hiszen egy épületben van a két hivatal – számolt be az előzményekről a polgármester.

Mivel néhány hónappal ezelőtt jelezte a határon túli magyarlakta település Kőrösfő, hogy szeretne testvérvárosi kapcsolatot létesíteni Sárospatakkal, ezért kézenfekvő volt, hogy Őket kérjük meg, hogy segítsenek nekünk a székely zászló hozzánk való eljuttatásában. Polgármester úr saját kezűleg hozta el a székely zászlót, amit a Polgármesteri Hivatal dísztermében vettem át. Ez egy megszentelt zászló, amit február 28-án a képviselőtestületi ülés keretén belül tűztünk ki a homlokzatra.

Nagyon nagy örömömre sok sárospataki lakos, magánszemélyként és civilszervezet képviselőjeként is részese lehetett ennek az eseménynek. Így fejezzük ki szolidaritásunkat azokkal a magyar testvéreinkkel, akiknek a jelenlegi román kormány nem engedi, hogy a jelképeiket használják. Bízom benne, hogy lesz ennek a magyarországi demonstrációnak hatása és az önállóságot, az autonómiát ugyanúgy biztosítani fogják az erdélyieknek, mint ahogy Európa más országaiban ez szokás.

Lesz ennek a rendezvénynek folytatása is, hiszen március 10-én - vasárnap - délután 16 órától a Wass Albert Kör szervezésében egy felvonulásra, egy újabb demonstrációra kerül majd sor Sárospatakon.


 


 

További fotók>>>


Cziczer Katalin
/2013.03.03./

 

Augusztusban lesz a Sárospataki Kötődésűek Világtalálkozója

 

               
                                                                               

Sárospatak 2013. augusztusában ünnepli újra várossá nyilvánításának 45. évfordulóját. Ebből az alkalomból Sárospatak Város Önkormányzata és a Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete hagyományteremtő szándékkal rendezi meg a Sárospataki Kötődésűek Világtalálkozóját – adja mindenki tudtára Saláta László, az Egyesület elnöke…
 

 


 Saláta László

      

Rendezvényünkre várunk minden olyan vendéget, aki itt él, itt született, tanult, vagy dolgozott, illetve más formában érintette meg a város szelleme és ma is szívén viseli Sárospatak sorsát.

Szeretettel hívunk mindenkit, aki érdeklődik a mai városunk iránt, és egy hangulatos 4 napos rendezvény keretei között szeretne találkozni régi emlékeivel, barátaival, rokonaival, a hegyaljai pincékkel, a környék gasztronómiájával, örökölt és épített értékeinkkel.
Programjaink során vendégeink megismerkedhetnek az itt élők életével, munkájával, városunk hagyományaival, kultúránkkal.

A rendezvény időpontja: 2013. augusztus 22 – 25.

Bővebb tájékoztatást - részletes program, részvételi feltételek - a város honlapján: www.sarospatak.hu, a facebookon, az egyesület e-mail címén: lokalpatriotak@pr.hu és az egyesület elnökétől, Saláta Lászlótól a +36 20 992 2293 telefonszámon kaphatnak.

Kedves Sárospatakot Szeretők !
Amennyiben rendezvényünk felkeltette érdeklődésüket, kérjük a fenti elérhetőségeken 2013. március 31–ig szíveskedjenek jelezni részvételi szándékukat.


 


 

Tovább fotók>>>

Törő Gábor
/2013.03.02./

 

Jó fenntartója lenne Eger a pataki tanítóképzőnek?

 

               
                                                                               

Vannak folyamatok, amik nem speciálisan sárospataki, még nem is regionális és nem is hazai folyamatok, hanem az egész világ felsőoktatását érintik. Ezek ellen minden bizonnyal fel kell lépnünk, s Sárospatak továbbra is a hazai pedagógusképzés egyik fellegvára kell, hogy legyen – jelentette Dr. Kis-Tóth Lajos, az egri Eszterházy Károly Főiskola általános és fejlesztési rektor-helyettese azon a februárban tartott fórumon, amelynek tétje a sárospataki tanítóképzés fennmaradása volt…
 

 


Dr. Kis-Tóth Lajos

      

Dr. Kis-Tóth Lajos neve nem először szerepel híradásainkban. Mióta Sárospatak Józseffalva városrészészének sem kell sváb eredetét takargatnia és nyíltan felléphet egy összetartó közösségként, sorra jönnek az identitást megőrző események: múltat kutató kiadványok megjelenése, városrész jelző táblák kitűzése és az ősök földjéről hozott kő avatása. Ezekben a híradásokban tanár úr neve mindig az elsők között szerepel, mint ötletgazda, vagy mint a megvalósítók vezéralakja.
Sárospataki kötődését a tanácskozáson sem titkolta: „…én ma is sárospatakinak vallom magam, nézzék el nekem, ha egy kicsit szubjektíven értékelem ezt a helyzetet.”

Mindenestre minden pataki számára megnyugtató, ha az egri főiskolához – mint fenntartóhoz – tartozik majd a sárospataki Tanítóképző, lesz a felső vezetésben valaki, aki „vigyázó szemeit” rajta tartja a sárospataki intézményen.

A Múzeum, a Nagykönyvtár, a sárospataki vár és az a humán erőforrás, ami a régióban van, annak a hálózata, annak az összefogása, az mind erősíti a sárospataki felsőoktatást – érvelt tanár úr – majd utalt arra is, a kapcsolat Patak és Eger között nem új keletű: „Már az elmúlt évtizedekben is integrációban éltünk, szakmai integrációban. Közel félévtizedes kapcsolat volt ez, melynek során a sárospataki humán erőforrással nagyon jól tudtunk együtt dolgozni.
Azt gondolom, hogy ez a szakmai integráció most természetes módon folytatódhat…”

Vázolta továbbá azokat az elképzeléseket, amelyeket a pataki képzéssel kapcsolatban már kialakítottak:
”Szeretnénk tovább folytatni azokat a felsőfokú szakképzéseket, amiket már korábban is végeztek Sárospatakon. Tovább tudjuk folytatni a csecsemő és kisgyermek gondozó szakképzést, a korábban médiatechnológusként elindult televízió műsorgyártó asszisztens képzést, mindenképpen szeretnénk még valamilyen informatikai felsőoktatási szakképzést, ami pl. programtervező informatikus asszisztens lehet.
A sárospataki, helyi adottságokhoz igazodva az informatikus könyvtáros mesterképzésnek olyan szakirányát is indítanánk, ami pl. a régi könyvekkel foglalkozik, hiszen Sárospatakon úgy gondolom, ennek mindenféle humán és infrastrukturális feltételei megvannak, hasonló okokból tervezzük a borkultúrával összefüggő mesterképzést is…”

Mint ismeretes a Sárospataki Tanítóképző Főiskola 2000-ben a Miskolci Egyetem fenntartásába került, s azóta annak egy karaként működik. Az utóbbi években a hallgatói létszám drasztikusan csökkent, majd 2013. elején a fenntartó gazdasági okokra hivatkozva olyan lépéseket tervezett, ami veszélyeztette, hogy az 1531 óta különböző formációkban működő intézmény ebben a városban működjön tovább.
Ekkor hívta össze Aros János polgármester azt a fórumot, amin – valamint azt követően - a fenti kijelentések elhangzottak, mivel tisztázódott: lehetőség van arra, hogy a sárospataki tanítóképzés más fenntartóval ugyanitt folytatódjon…

 


 


 

Cziczer Katalin
/2013.03.02./

 

Újabb civil kerekasztal alakult Sárospatakon

 

               
                                                                               

Éppen két hete adtunk hírt egy sárospataki alapítvány által kezdeményezett kerekasztal beszélgetésről, a napokban újabb civil kezdeményezés híre érkezett el hozzánk. Elnöke Feró István, aki már többszörösen letette névjegyét Sárospatakon. Évtizedeken át részt vett az Önkormányzat munkájában, volt mikor bizottsági elnökként, a civil szférában pedig a helyi Kiwanis alapító tagja, s örökös elnöke…
 

 


Feró István

      

Az új szerveződés neve Sárospataki Civil Kerekasztal Egyesület, amely 12 Sárospatakon működő civil szervezet, illetve magánszemély kezdeményezésére alakult meg február 27-én. Célja, hogy összefogja, segítse, fejlessze és kiszélesítse Sárospatak városában az állampolgárok aktív részvételén alapuló civil közösségek tevékenységét. Elnök úr elmondta, hogy a cégbírósági bejegyzés folyamatban van, hasonlóképpen a honlapjuk is hamarosan indul.

Megtudtuk még, hogy minél több civil szervezet szeretnének bevonni az együttműködésbe, a létrejövő Civil Ház közösségébe, a civil szervezetek utánpótlás-nevelésének biztosítására. Ennek érdekében Civil Kerekasztalt működtetnek, hazai és nemzetközi együttműködéseket valósítanak meg, hálózatokat építenek. Pártoktól függetlenül, ernyőszervezetként működnek; sem gazdasági, sem politikai hatalmat nem akarnak.
Az elnök elmondta még, hogy az új egyesület alelnöke Siska Tamás, a titkára pedig Csetneki József, amelyek szintén ismert nevek a városban…

Működésükhöz sok sikert kívánunk!


 


 

Törő Gábor
/2013.03.02./

 

„TÜZES HÍREK”

 

               
                                                                                    

Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területén a 2013. január 23. és 2013. február 28. közötti időszakban 24 tűzeset, 16 műszaki mentés történt, 2 esetben pedig szándékosan megtévesztő jelzéshez vonultak tűzoltóink - nyilatkozta Dakos Zoltán tűzoltó zászlós...
 

 


Dakos Zoltán

      

A műszaki mentések során, 7 esetben árokba csúszott gépjármű kivontatásához, 2 vízeltávolításhoz, 1 esetben gázszivárgáshoz, 2 esetben közúti balesethez, valamint 4 esetben veszélyesen megdőlt fa eltávolításához riasztották egységeinket.

- 2013. február 6-án kora délutáni órákban Sárospatak, Hatházi elágazás 12-13. km szelvénye között egy nyerges vontató a jeges úton megcsúszott és az útmenti árokba borult. A tehergépjármű repceolajat szállított, amiből a baleset következtében jelentős mennyiség kifolyt. A kiérkező egységek a tartálykocsiban maradt repceolajat szivattyú segítségével egy másik szerelvénybe fejtették át, majd ezután a nyerges vontatót daru, valamint kamionmentő segítségével az árokból kivontatták. A rendőrség 4 fővel, a közútkezelő 1 fővel működött közre a kárhelyszínen. Személyi sérülés szerencsére nem történt, de az anyagi kár jelentős.

A tűzesetek során 1 esetben lakóházban, 1 esetben melléképületben, 3 esetben kéményben, 2 esetben gépjárműben, 2 esetben szárazfűben, nádasban keletkezett tűz, illetve 14 alkalommal villanyóratűzhöz vonultak tűzoltóink.

- 2013. feburár 12-én 14 darab villanyóratűzről érkezett bejelentés a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságra Bodroghalom belterületéről, ebből 6 darabot a tűzoltók kiérkezése előtt felszámolt a lakosság, 8 darabot pedig utólag jelentettek be.

Egy fakivágás során, körülbelül 20 méter magas nyárfa a 20kV-os légvezetékre dőlt, amely ennek követeztében elszakadt, és az alatta futó középfeszültségű légvezetékre esett. Erre a középfeszültségű vezetékre csatlakozó épületek 220V-os betápláló vezetékében túlfeszültség keletkezett, a lakóházak villanyóraszekrényeiben, elektromos hálózatában tüzet, károsodást okozva. Az ÉMÁSZ szakemberei kicserélték a sérült 20kV-os légvezetéket, majd 18 járművel és 38 szakemberrel megkezdték a villanyórák átvizsgálását és cseréjét. A katasztrófavédelem szakemberei az érintett területen adatgyűjtést végezték, a lakóházak mindegyikében a fűtés biztosított volt, ezért lakosságvédelmi intézkedés keretein belül személyek elhelyezéséről ellátásról nem kellett gondoskodni.

Tűz esetén hívják a 105-ös segélykérő számunkat, és ne feledjék „MAGYARORSZÁG SZOLGÁLATÁBAN A BIZTONSÁGÉRT!” Tájékoztatjuk Önöket, hogy a telefonkészülékről indított 105-ös segélykérő hívás Miskolcra, a miskolci Műveletirányítási központ ügyeletére fut be. A Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság mobil telefonkészülékről a 06-47-523-140 számon közvetlenül elérhető.


 


 


Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
/2013.03.01./

 

A kommunizmus áldozataira emlékeztek

 

               
                                                                

Sárospatakon, a tanácsköztársaság idején, 1919. áprilisában Becker András, huszonhat éves katonaviselt gazdálkodó ellenforradalmat szervezett, de leleplezték és őrizetbe akarták venni. Egy vöröskatonát lelőtt, egyet megsebesített, mire nagy nehezen lefegyverezték és foglyul ejtették. Tárgyalást nem tartottak. A forradalmi törvényszék, amely egy cipészsegédből, egy géplakatosból, egy kádársegédből, vád biztosként pedig egy joghallgatóból állt, formális gyors ítéletet hozott. Becker András a Városháza kapujához vitték és nagy tömeg előtt felakasztották a vasrácsra. Az ilyen történelmi események feledésbe merülését kell megakadályozni, emlékeztetni mindenkit, hogy rossz elvek rosszat szülnek, mondta emlékező beszédében Aros János polgármester…
 

 


Aros János

      

Mint minden évben, a sárospataki önkormányzat idén is megtartotta megemlékezését a kommunizmus áldozatainak emléknapján a város fiatalon meghalt mártírja, Becker András emléktáblájánál. Aros János polgármester ünnepi beszédében úgy fogalmazott: a mai kor felelőssége, hogy a régmúlt társadalomellenes tettei ne ismétlődjenek meg, és ne merüljenek feledésbe.

Sajnos még ma is akadnak közöttünk jóhiszemű, de agymosott, megtévesztett emberek, akik megpróbálják tisztára suvickolni a gyalázatot. Akik nem hajlandók lemondani illúziókról és még mindig bizonygatják, hogy bizony az alapok jók voltak, Marx és Lenin jót akartak, nem is szólva Kádár János bácsiról, aki minden év május elsején sörrel, mustáros virslivel, vagy Zánka és Csillebérc erőltetett kacagásával vásárolta meg azokat, akiket meglehetett.

A történelmi egyházak képviseletében Telenkó Miklós, görög katolikus lelkész arra figyelmeztetett, hogy a hit ereje sokakat átsegített a nehézségeken és, hogy az egyház tagjai is az üldözöttek között voltak.
A megemlékezés koszorúzási ünnepséggel zárult.


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2013.03.01./

 

Ülésezett a diákönkormányzat

 

               
                                                                               

Második alkalommal találkoztunk a tavaly megalakult diákönkormányzattal. Első találkozáskor azt kértük a diákoktól, hogy az ötleteiket, amelyeket szeretnének megvalósítani, gyűjtsék össze és írják le. Ezeket tekintettük át, valamint, hogy az egész ne egy ilyen ad-hoc módon működjék, abban döntöttünk, hogy megalkotjuk ennek a diákönkormányzatnak a szervezeti és működési szabályzatát, hiszen egy dolog akkor működik megfelelően, ha vannak pozíciók és felelősök – számolt be az ülésről Szvitankó Tamás, a Humán Bizottság elnöke…
 

 


Szvitankó Tamás

      

Az ötletek közül nagyon sok elgondolkozásra, illetve megvalósításra érdemes. Had emeljek ki párat, ami nekem is nagyon tetszik. Szeretnének a diákok egymás iskolájába betekintést nyerni. Ők ezt úgy gondolják, hogy 15-20 ember az ÁVG-ből átmegy a Református Gimnáziumba és beülnek órákra megnézni, hogy ott hogyan zajlik a tanítás, milyen a munkastílus. Természetesen a Vay-sok is csatlakoztak ehhez, hiszen ők is egy bizonyos fokú, középiskolai szinten vannak jelen. Ők is szeretnének betekintést nyerni a gimnáziumi órákba, s ugyanez az általános iskoláknál is működne, hiszen ott van katolikus és református általános iskolánk és van a - most már állami - Rákóczi iskola.

Másik jó ötlet, amit fölvetettek, hogy a régi pataki diáknapoknak a mintájára egy úgynevezett fürdő napot szeretnének szervezni a fürdő területén, amit a vakáció előtti héten valósítanának meg. Ott sportvetélkedők, kézműves dolgok lennének, és sok-sok szabadidős tevékenységben mérnék össze a tudásukat, ügyességüket.

A harmadikat tennivalót viszont mi kérnénk tőlük, ami ahhoz kapcsolódik, hogy augusztus 20-án fogjuk ünnepelni Sárospatak újra várossá nyilvánítását. A nálam lévő fényképek arról tanúskodnak, hogy a város az 1960-as években vég lett fotózva. Mi most kiírnánk egy pályázatot, ami arról szól, hogy fotózd végig Sárospatakot 2013-ban. Nem arra gondolunk, hogy a nevezetes épületeit fotózzák Pataknak, hanem az egyes utcákat, s az abban lévő jellegzetes épületeket fotózzák le. Nagy örömmel vették ezt, amire információim szerint pályázati lehetőség is van, hogy ezek a fotók újra bekerülhetnek egy könyvbe. Ha ez a 2013-as esztendőben elkészül, akkor megint van egy ilyen szelet Sárospatakról, ami megint felölel közel 40 évet.


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2013.03.01./

 

A B-A-Z megyei Területfejlesztési Koncepció társadalmasítása fórum-sorozat

 

               
                                                                     

Az önkormányzati törvény módosítását követően a megyei önkormányzatok tevékenységének a középpontjába a területfejlesztés került. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében már tavaly tavasszal megindult a területfejlesztési koncepció kidolgozása. Az elkészült fejezeteket–mint munkaanyagot–a megyei önkormányzat vezetése fórumsorozat keretében ismerteti...
 

 


Dr. Mengyi Roland

      

Egy éve alakult meg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tervezési Munkacsoport, melyben a megyei önkormányzat szakemberei mellett a megyei kormányhivatal, Miskolc város, a Miskolci Egyetem, a BOKIK és a BAZ Megyei Agrárkamara, a megyében működő leader szervezeteket képviselő Bükk-MAK Leader Kft., a Borsod Volán, valamint a regionális fejlesztési ügynökség delegáltjai vesznek részt. A grémium véleményével és javaslataival folyamatosan segíti az önkormányzat hivatalának tervezési munkáját. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés december 20.-i ülésén elfogadta a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei területfejlesztési koncepció helyzetelemzés részét.

Jelenleg folyamatban van az Országos fejlesztési koncepció és az Országos területfejlesztési koncepció tanulmányának elkészítése, mely magában foglalja azokat a fő feladatokat, irányokat, amelyek keretet adhatnak az országos és területi programok tartalmának.

A megyei koncepció helyzetelemzés fejezetének készítésekor alapos és széleskörű elemzést végeztek. A tervezésben résztvevők nagy hangsúlyt helyeztek arra, hogy a vizsgálat során valós képet rögzítsenek.

A koncepció elkészítésének fontos része a társadalmi egyeztetés, mely a települési fejlesztési igények felmérésével már 2012. júliusában megkezdődött. A sokrétű helyzetelemzést alapul véve megkezdődhetett a következő munkafázisának, a javaslattételi szakasznak a kidolgozása, amely a társadalmasítás folyamata során változhat, azonban annak első változatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2013. február 14.-i ülésén elfogadta.

A koncepció második fejezetében a stratégiai célok meghatározásánál fontos szempontként figyelembe vették megyénk gazdaságának hagyományait, természeti – földrajzi adottságait, munkakultúráját. Mindezekből kiindulva első helyen a foglalkoztatás és az innováció azon területeire koncentrálnak, amelyekben Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdasága előnyös helyzetben van, valamint a megyében újszerű tevékenységként illeszkednek a technológiai folyamatokhoz, piaci igényekhez, tehát a beavatkozások gyors sikert eredményezhetnek. Ennek elérése érdekében azokra a gazdasági folyamatokra fókuszálnak, ahol a versenyképesség feltételei reális siker reményében fejleszthetők.

A fejlődés eredményeképpen szükségessé válhat mind a kialakuló központok, mind a meglévő gazdasági centrumok kapcsolódása a nemzeti és európai szintű közlekedési hálózatokhoz, továbbá a központok elérhetőségének javítása a munkaerő számára.

Nagy hangsúlyt kapnak a fejlesztési tervek között a megyei központokon kívüli területek is. A cél esetükben a fenntartható foglalkoztatás, erősödjön a térség népességmegtartó képessége.

A célok között szerepel továbbá, hogy a hagyományos és megújuló erőforrások hasznosításával visszaállítsák megyénk pozícióját a hazai energiatermelésben. Lényeges, hogy megyénk és települései vonzóvá váljanak a befektetők, a vendégek és az itt élők számára.

A tervezés keretében úgynevezett tengelyekre osztották a megyét. A „borsodi tengely” - mely magában foglalja a Miskolc-Ózd-Kazincbarcika-Tiszaújváros térséget – ahol meghatározó a gépgyártás (mechatronika) és a vegyipar, illetve jelen vannak az informatikai és szolgáltató vállalkozások. Fontos a települések közötti jól működő közösségi közlekedési rendszer kialakítása.

Tokaj-hegyalja – Zemplén térsége Sátoraljaújhely-Sárospatak „városegyüttes” bázisán, Tokaj-hegyalja természeti értékeire és különösen a szőlőtermelésre, borászatra, vadászatra, kézműves helyi termékekre építve.
Abaúj-Cserehát térsége, ahol fontos a társadalmi felzárkóztatás elősegítése a helyi foglalkoztatás szervezésével, a képzettség javításával és intenzív szociális-közösségszervező munkával.
Mezőkövesd-Tiszaújváros térsége, ahol a közlekedési rendszerek csomópontjára épülő logisztikai szolgáltatások megteremtése a cél.
Miskolcon még ki kell emelni a város egyetemi bázisára és a kutató intézetekre, vállalati fejlesztésekre alapozva a kutatás-fejlesztés-innovációs tevékenységek ösztönzésének a szükségességét.

Csütörtökön kezdődött a koncepció elkészült fejezeteinek helyszíni egyeztetése, megvitatása. A helyszíneken (Miskolc, Tiszaújváros, Tokaj, Ózd, Szikszó és Sárospatak - március 7-én 14 órakor a Polgármesteri Hivatal dísztermében) az érintett települések vezetői, a lakosság és a gazdasági és társadalmi szereplők kérdéseikkel, javaslataikkal, befolyásolhatják a munkacsoport által elkészített anyagot, hangsúlyt adhatnak elképzeléseiknek.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Koncepció elkészült munkarészeit megtalálják a www.baz.hu honlapon a tervezési dokumentumok menüpontban, ahol lehetőségük nyílik véleményük írásos megküldésére is.


 


 


Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat sajtóreferens
/2013.03.01./

 

Bűnözőkhöz kerülhet az idősek nyugdíja

 

               
                                                                                   

Korábban már többször segítettek a sárospataki lakosok a közbiztonság megóvásába, ezúttal ismét hozzájuk fordulok. Az elmúlt héten egy számomra új bűncselekmény típussal szembesültem, amiről rövid időn belül két jelzést is kaptam, az egyiket Kispataktól, a másikat pedig a Szent József utcából. Mindkettő arról szólt, hogy idős, egyedülálló, vagy más miatt befolyásolható személyt környékeznek meg többnyire kisebbséghez tartozó személyek, bizalmukba férkőznek, felkarolják és istápolják őket, pontosabban ezt a látszatot keltik – számolt be Aros János polgármester egy városunkat is elérő bűncselekmény típusról…
 

 


Aros János

      

Először csak valami szívességet kérnek, aztán felajánlják a segítségüket, elmennek bevásárolni (persze a tényleges ár többszörösét kérik el ), aztán elkezdenek követelőzni. Eközben elveszik az irataikat, a bankkártyájukat, a nyugdíj napján elmennek velük a bankba, a felvett pénzt azonnal el is veszik tőle, majd éppen hogy csak életben tartják őket, az elvett pénzből valami élelmet minden héten visznek, tehát egy modern rabszolgatartással szembesültünk az elmúlt héten.

Nagyon nehéz megfogni az elkövetőket, hiszen az érintettek félnek az őket „támogatóktól”, nem mernek feljelentést, vagy vallomást tenni a rendőrségen. Éppen ezért nagyon kérek mindenkit, hogy a környezetében élő idősekre fokozottabban figyeljen, bárhol hasonlót tapasztal, azonnal jelezze a polgárősségnek, a rendőrségnek, vagy akár nekem. Az említett esetben el tudtuk helyezni a szerencsétlenül jártat, így most nem történt tragédia.

Figyeljünk egymásra sokkal jobban, különösen az idősekre és az egyéb okból kiszolgáltatottabb, védtelenebb emberekre.


 


 


Törő Gábor
/2013.02.28./