Archív
   
2013. október

December 1-től változik a forgalmi rend a főtérnél

 

               
            

Sárospatak Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy az új főtér kialakítása kapcsán egyes útszakaszok forgalmi rendje az alábbiak szerint változik- hívja fel a közlekedők figyelmét Cziráki Zsolt  a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője…
 

 


Cziráki Zsolt

      

- Az Eötvös – Comenius utcák kereszteződésénél az Eötvös utcára „Állj! Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtábla kerül kihelyezésre, ezzel az Eötvös utcáról érkezőknek elsőbbségadási kötelezettségük keletkezik a Comenius utcáról érkezők részére

- Az Eötvös – Comenius utcák kereszteződésénél a Comenius utcán leszerelésre kerülnek az „Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtáblák, ezzel az Eötvös utcáról érkezők részére történő elsőbbségadási kötelezettség megszűnik

- A
Comenius utcán az Eötvös utcai kereszteződés előtti szakaszokon 30 km/h-s sebességkorlátozás kerül bevezetésre

- Az Eötvös utca Főtér által elfoglalt területére kizárólag engedéllyel rendelkezők részére lesz biztosított a behajtás

- A József Attila utca Eötvös – Táncsics utcák közötti szakaszán 3,5 t-s súlykorlátozás kerül bevezetésre

Az
új forgalmi rend várhatóan 2013. december 1-től kerül bevezetésre. Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a – balesetek elkerülése érdekében – a fenti útszakaszokon fokozott figyelemmel közlekedjenek. 


 Cziczer Katalin
/2013.10.31./

 

Mécs Lászlóra emlékeztünk

 

               
            

Mécs Lászlóra emlékeztünk A Művelődés Háza és Könyvtárában tartott Irodalmi teadélutánon. Él még egy generáció, akik számára Mécs László költészete meghatározó volt. Bátorított, lelkesített, s nem engedte, hogy feledésbe menjenek a legigazabb álmok. 1895. január 17-én született a felvidéki Hernádszentistvánon Mécs László, nemzeti líránk mára alig ismert, életében azonban országosan ünnepelt képviselője - számolt be Stumpfné Gyöngyösi Etelka...
 

 


Stumpfné Gyöngyösi Etelka

      

Sándor László hiteles tanúként írja róla: „A reverendában fellépő, megnyerő külsejű, kellemes orgánumú költőt a közönség elragadtatva ünnepelte, valósággal bálványozta.” Előadói művészetét magasra értékelték: „annyit tud, mint a legjobb színészek”. „Fehéren és kéken”, vagyis a premontreiek kék cingulussal övezett fehér reverendájában lépett a pódiumra.
Erkölcsi bátorsága vitathatatlan: rámutatott az ifjúságra, és kimondta: „E fiúkért valaki felelős!” Vétkének számított, hogy „Trianon után” a Felvidéken nemzetmentő küldetést vállalt és odakiáltotta a nemzetnek: Anya kell! Szerzetesköltőként mélységesen szerette a magyarságot és hű maradt egyházához. Tette mindezt akkor, amikor „az összeomlott Magyarország még a lelkekben töredezett tovább” (Szalatnay Rezső).

Mécs László a katekizmusból olvasta ki a maga válaszát.
"...szeresd a Megismertet, mint Napjukat erdők s a kertek: vallj szín-vallást, mint a virágok, szépülve szépítsd a világot.
Szépülsz, ha szolgálsz szeretetből, legendát álmodsz életedből, lepkét hernyóból, tudsz repülni és égbe szállva üdvözülni."
Életcélja, költő rendeltetése: minden „beteg szívre ír legyen és minden szomjra víz legyen és minden méhnek méz legyen.” Szerzetesköltőként vert hidat az Úr és az emberszívek között, partokat kötött össze az önzés, a gyűlölség szakadékain át. Célja: a magyarság lelki összeforrasztása volt. Költői nevének megválasztásával is küldetését érzékelteti: „Az életünk olyan tünékeny, / Ó szent fényt hagyni volna jó.”

Nemegyszer megfordult Sárospatakon. a római katolikus templomban látták gyóntatni. Hallották prédikálni, néhány esetben – irodalmi műsorával – szinte lenyűgözte a versmondására kíváncsi közönséget.
Az egyik írásbeli bizonyíték egy vers. Szerzője Képes Géza, a Református Főiskola Gimnáziumának akkor VI. osztályos tanulója, akinek A nagy Harangozóhoz című verse a Sárospataki Ifjúsági Közlöny szerkesztősége által 1926. május 6-án rendezett Mécs-matiné bűvöletében fogant. Nagykaposon láthatjuk Borsi Antal sárospataki művész Mécs László-szobrát.

Mécs László költőként is evangéliumi hívatást teljesített. Meteor című versében így fejezi ki küldetéstudatát: „Egy ismeretlen, ősi fényű, / örök Titokról elszakadtam / küldöncnek jöttem s eltűnök majd, / ha üzenetem általadtam.”
Megkapó gyönyörű lírája, ahogy a hazáról, szeretetről, természetről, virágokról és az édesanyjáról ír.

Ezért hadd álljon itt az én "Tizenegy mondatom" is Mécs Lászlótól.
1. Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld. (A legjobb hasonlat a kegyelem hatására az emberi lélekben.)
2. A Mindenség balladája (akik hallották, soha nem felejtik el a szív ritmusát: Isten-Isten!)
3. Fényt hagyni magunk után! (bárcsak mindenki vallaná: "Az élet örök búcsúzás.... Ó szent fényt hagyni volna jó!")
4. A királyfi három bánata. (Vannak, akik a világirodalom legszebb édesanya-versének tartják.)
5. A kirándulás elmaradt. ("Ki érti Istent? Titkos terveit? Miért ríkatja meg kedvenceit?")
6. Vád és védőbeszéd. ("E fiúkért valaki felelős!" - hangzik felénk ma is vádként Mécs László figyelmeztetése.)
7. A "Pisztrángok példája" arra tanít, hogy legyen bátorságunk szembeszállni a rosszal.
8. Megszépül minden, ha valakié. (A szeretet himnusza ez a vers is.)
9. Ökörszem lett a Kék Madárból. (Egy kis dologban is lehet nagy örömet találni.)
10. A Bakonyi Látomást, "Ki a betyár? Ki a szent? Magyarhonban ki a szent? Ha a Mérték tönkrement, minket senki meg nem ment!"
11. A gyermek játszani akart - "Én tükre vagyok minden mosolyoknak, én azért élek, hogy visszamosolyogjak"

1978. november 9-én halt meg Pannonhalmán. A harmincöt éve már a pannonhalmi kriptában nyugvó Mécs Lászlónak van ma is időszerű üzenete. Örökségét elfelejtenünk nem szabad. Aki ebben az összezavarodott világban útmutatást keres, vegyen kézbe bátran egy Mécs-kötetet.

Köszönöm kedves vendégeimnek, hogy jelenlétükkel ismét megtiszteltek! 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2013.10.31./

 

VI. Sárospataki kolbásztöltés

 

               
          

 


Belicza János

      

2009-ben egy 4 fős baráti társaság kolbásztöltésre vállalkozott… Az esemény azóta, oly annyira kibővült, hogy 2013. október 31-én, 1630-as kezdettel, közel negyven család 750 (!) kg húst gyúrt be egy recept alapján. Az esemény a sárospataki Móricz Kollégiumban kerül megrendezésre - számolt be Belicza János szervező...

A rendezvény létrehozásában nagy segítséget nyújtott a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft., For You 2 Kft. és az Árpád Vezér Gimnázium.

Itt még a kerítés is kolbászból - Több mint 7 mázsa kolbászt töltöttek... 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2013.10.31./

 

Mesés délelőtt…

 

               
          

 


Lendvainé Szendrei Ágnes

      

Az ünnepi könyvhét rendezvénysorozat keretében – a tavalyihoz hasonlóan – óvodánkban is színes esemény került lebonyolításra – nyilatkozta Lendvainé Szendrei Ágnes, a Carolina Óvoda és Bölcsőde vezetője...

A Művelődés Háza és Könyvtára könyvtárvezetője, Kövér Sándorné Eti néni a Pamacs mesék íróját, Kassovitz Lászlót hívta meg a gyerekek közé. Az író rendkívül humorosan, időnként viccesen beszélgetett az óvodásokkal, majd elmesélte – az eredetileg 20 évvel ezelőtt, a fiának írt – Pamacsról, a kiskutyáról szóló meséjét.

A programon a gyerekek nagyon jól érezték magukat, sokat nevettek, jól szórakoztak. 


 Cziczer Katalin
/2013.10.30./

 

Elkezdték a cinegei szemétlerakó rekultivációját

 

               
          

Egy több évtizedes probléma megoldására kerül most ismét sor, amikor elkezdődött a cinegei szemétlerakó rekultivációja. Hat évvel ezelőtt ígértük meg a pataki lakosoknak, mindent megteszünk annak érdekében, hogy azok az állapotok megszűnjenek – számol be Aros János polgármester arról, hogy mitől fog megszűnni a városban gyakorta érezhető szmog, és mitől tűnik el a Király-hegy lábától a szemét hegy…
 

 


Aros jános

      

Valószínűleg mindenki emlékszik azokra a kellemetlen nyári estékre, amikor azzal kellet szembesülnünk, hogy a kertbe tervezett piknikünk el kell, hogy maradjon, hiszen füstfelhő borítja el az egész környéket. A cinegei szemétlerakó ugyanis öngyulladás következtében rendszeresen kigyulladt, s a tűzoltóktól kellett segítséget kérni, vagy el kellett viselnünk a füstöt.
Első körben lezártuk a szemétlerakó területét, de továbbra is voltak olyan leleményes lakosok, akik a sorompót kikerülve jutottak be, vagy egyszerűen a sorompó elé öntötték le a szemétjüket.

Ez most véglegesen megoldódik, amikor megtörténhet a teljes rekultiváció. A munkaterületet átadtuk, a munkagépek felvonultak. Ha az időjárás kegyes lesz hozzánk, akkor a munka nagy részét még ebben az évben el tudják végezni és akkor már csak a föld cseréje, a füvesítés, és a fásítás marad a következő év tavaszára.

Reméljük, hogy most már azok a lakosok is meg fogják érteni, hogy a szemetet nem eldugdosni kell, hanem a megfelelő helyre kell elvinni. Ebben talán segítségünkre lesz az a pályázat is, amit a ZHK-val együtt nyújtottunk be, s ha sikeres lesz, akkor megvalósulhat majd a tényleges szelektív hulladékgyűjtés, és az is, hogy aki kevesebb szemetet gyűjt otthon össze, az kevesebbet is fog fizetni. Ezt tehát szintén egy pályázat keretében fogjuk megvalósítani, aminek az elbírálására hamarosan sor kerül. 


 Törő Gábor
/2013.10.30./

 

Pataki Könyv TOP 10 – A szavazás végeredménye

 

               
          

Az Országos Könyvtári Napok keretében a Zrínyi Ilona Városi Könyvtár vállalkozott arra, hogy összeállítja az olvasói által legjobbnak tartott könyvek listáját. Az akció során mindenki szavazhatott a kedvenc olvasmányára. A felnőttek és a gyerekek által leadott szavazatokat külön értékeltük - nyilatkozta Kövér Sándorné a könyvtár vezetője...
 

 


Kövér Sándorné

      

A voksok összeszámolása nem volt egyszerű, hiszen nagyon sok műre érkezett jelölés. Az összesítés alapján 52 gyermek, és 38 felnőtt juttatta el hozzánk a szavazatát.

A következő végeredmény született: Felnőtt könyvek kategóriában:
1. Fábián Janka: Emma szerelme 5 szavazat
2. Fábián Janka: Virágszál 4 szavazat
3. Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet 3 szavazat
4-5. Fábián Janka: Lotti öröksége 2 szavazat
Meyer, Stephenie: Alkonyat 2 szavazat

Gyermekkönyvek kategóriában:
1. Leiner Laura: A Szent Johanna gimi 5 szavazat
2. Kastner, Erich: A két Lotti 4 szavazat
3-5. A. A. Milne: Micimackó 2 szavazat
Saint-Exupéry: A kis herceg 2 szavazat
Leiner Laura: Bábel 2 szavazat

A felnőtteknél Fábián Janka művei elsöprő sikert arattak. Az írónővel személyesen is találkozhattunk egy író-olvasó találkozó keretében, ahol dedikálta is a köteteit. A kedvencek között találhatók még többek között Gárdonyi, Márai, Coelho, Dan Brown, Jókai Mór, Jókai Anna, Dante, Thackeray művei, de szavazatot kapott Balázs Ildikó: Sárospatak kocsmái című kötete is.
A 14 éven aluliaknál Leiner Laura a legolvasottabb író. Többen szavaztak Thomas Brezina regényeire, de kedveltek a Stilton könyvek is. A mesék közül a kis vakond, és Süsü történetei a legnépszerűbbek.

Október 14-én a szavazók között 5-5 könyvet sorsoltunk ki. A nyertesek a következők:
Nagy Krisztián Poncsák Ferencné
Dandás Leila Bozsó Lejla
Dancsosi Miklós Lestyánné Bodnár Erika
Földházi Zsolt Kovács Dia
Gergácz Éva Emese Bánhegyi Miklósné

A nyertesek A Művelődés Háza Könyvtárában vehették át jutalmukat. Szívből gratulálunk nekik, és minden szavazónknak sok szép könyvélményt kívánunk! 


 Cziczer Katalin
/2013.10.29./

 

Biztonságban a Mindenszentek hosszú hétvégéjén is

 

               
          

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is kiemelt figyelmet fordít a „Halottak Napjához” kapcsolódó megemlékezési időszakra. A rendőrségi tapasztalatok azt mutatják, hogy ilyenkor nagy számban kelnek útra az emberek, hogy leróják kegyeletüket a temetőkben. A Rendőrség kiemelt feladatának tartja, hogy a megnövekedett forgalom miatti kellemetlenségeket enyhítse, illetőleg lehetőségeihez mérten mérsékelje a nagy tömeggel járó balesetveszélyes helyzeteket, valamint megelőzze az események nyugalmát megzavaró bűncselekmények elkövetését...
 

 


 

      

Ezen az ünnepen nagyon sokan látogatják meg hozzátartozóik sírját, így a temetők környékén, az oda vezető utakon, de általában a közutakon is, a tömegközlekedési járműveken zsúfoltságra lehet számítani.

A megemlékezés kegyeleti jellegére tekintettel a rendőrség fokozottan ellenőrzi a temetők környékét ebben az időszakban, a közterületi szolgálatot ellátó állomány rendőri intézkedései során feladata elsősorban segítő jellegű. A forgalom kezelésére, a balesetveszély csökkentésére, az ünnep nyugalmát veszélyeztető szabálysértések és bűncselekmények megelőzésére irányulnak.

A rendőri intézkedések során fokozott figyelmet fordítanak a járőrök a temetők környékén a forgalom folyamatosságának biztosítására, a közlekedést akadályozó szabálytalan parkolások megakadályozására, megelőzésére, a bizonytalan, kellő helyismerettel nem rendelkező járművezetők segítésére, a tömegközlekedési eszközök akadálytalan forgalmának elősegítésére, a gyalogosok áthaladásának elősegítésére.

A tömegközlekedésben résztvevők nagy száma, a növekvő személy- és gépjárműforgalom indokolttá teszi, hogy ebben az időszakban a rendőrség is kiemelt figyelmet fordít a gépjárműlopások- és feltörések, az alkalmi lopások, a „trükkös” lopások, valamint a zseblopások megelőzésére.

Megyénk, illetve Miskolc temetőiben és környékén folyamatos lesz a polgárőrök jelenléte is. Ezen kívül a kiemelt helyeken (Miskolcon a Szentpéteri kapui temető, Mindszenti temető, Vasgyári temető) a közterültet-felügyelet munkatársai is segítik a rendőrök munkáját.

Az ünnep méltóságának megőrzése érdekében kérünk mindenkit, hogy a hosszú hétvége során legyenek körültekintők, fokozottan tartsák be a közúti előírásokat. Lassabb haladás, valamint forgalmi torlódások esetén se veszítsék el türelmüket. Legyen ez a hétvége a kegyeleté, a megemlékezésé! 


  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
/2013.10.29./

 

Ingyenesen megvizsgálják és beállítják autója világítását

 

               
          

 


 

      

Az Országos Rendőr-főkapitányság a Látni és Látszani akcióval elsősorban a biztonságos közlekedésre kívánja felhívni a gépjárművezetők figyelmét. Nem a büntetések kiosztása a célunk – hiszen, ha csupán pénzbírságokat szeretnénk, nem hirdetnénk meg a felkészülési hónapot. Arra buzdítunk minden gépjárművezetőt, hogy éljen az akció kínálta lehetőségekkel: vizsgáltassa át ingyenesen az autóját és ellenőrizze szintén térítésmentesen a látását. Reméljük, hogy a kampány a külföldi példákhoz hasonlóan Magyarországon is sikeres lesz, és a résztvevők – olvasható a www.latnieslatszani.hu oldalon…

Tóth József, a Sárospataki Autójavító Kft vezetője elmondta, hogy a tavalyi akcióhoz hasonlóan idén is csatlakoztak az akcióhoz és most is várják október 15 és november 15 között ingyenes átvizsgálásra az autókat.

A rendőrség november 16-én kezdi az ellenőrzési akcióját az utakon, de nem bajlódik azokkal az autókkal, amelyeken a szélvédőn elhelyezett matrica jelzi, hogy szakemberek ellenőrizték, és állították be a világítást.

Az autóellenőrzési akció mellett a látás ellenőrzésére is gondoltak a szervezők, de sajnos Sárospatakon – és a szomszédos Sátoraljaújhelyben sem – jelentkezett optikus, hogy részt venne az akcióban. Legközelebb Miskolcon, a Tóth Optikában végeznek ingyenes szemvizsgálatot az akcióhoz kapcsolódva. 


 


Cziczer Katalin
/2013.10.28./

 

Miről tárgyalt a Testület?

 

               
          

Október 25-én tartotta képviselő-testületünk szokásos havi ülését, melynek kezdetén egy emléklapot adtunk át Jarecsni Jánosnak és megköszöntük eddigi munkáját, aki lemondott képviselői mandátumáról, hiszen a megyei kormányhivatalban olyan munkát kapott, ami összeférhetetlen ezzel a tisztséggel. Helyébe egy új képviselő, Krai Csaba került – kezdte beszámolóját a legutóbbi testületi ülésről Sikora Attila alpolgármester…
 

 


Sikora Attila

      

A napirendi pontok egyikében a szociális bérlakások rendeletének módosítására került sor, amelynek értelmében egy 5%-os mértékű emelésre kerül sor 2014 január 1-sejétől - ez 8 Ft/m2-es emelkedést jelent. Sajnos a karbantartási díjak olyan mértékben emelkednek, így az önkormányzati tulajdonú lakások karbantartása egyre több pénzt emészt fel, ezért volt erre szükség. Egyébként 2 éve volt utoljára emelés, tehát ez évi 2%-ot jelent, ami megfelel az infláció mértékének. Ugyanilyen módon emelkedtek a bérleti díjai a nem lakáscélú ingatlanoknak, az üzlethelyiségeknek is.

Beszámolót hallgattunk meg a fürdőt üzemeltető Pataqua Kft ľ éves munkájáról. Örömmel hallottuk, hogy ez az éve is eredményes volt a Végardó Fürdőnek. A várt eredményt, az évi 70 millió Ft-ot teljesíteni tudta, sőt, igen komoly plusza is van még, ami arra lesz elég, hogy májusig kihúzza a téli időszakot, amiről tudjuk, hogy ráfizetéses, de mégis működnie kell.

Ami még fontos és nagy érdeklődére tarthat számot, az egy forgalmi rend változás, ami a főtér kialakításával függ össze. Látható, hogy – bár még mindig dolgoznak rajta – lassan már használatba kerül, viszont a forgalmi rendet emiatt egy kicsit szabályozni, változtatni kell.
A
Comenius és az Eötvös utca sarkán a STOP tábla a Comeniusról az Eötvös utcára kerül át - hasonlóképpen a tér másik oldalán a József Attila utcáról szintén az Eötvös utcára – így az Eötvös utcán a Rákóczi utca felől érkezőknek kell majd elsőbbséget adni a Comenius utcán haladóknak. Ez december1-től már életbe lép.

Egy másik kérés volt, hogy az Erdélyi János utcán ne maradjon ott a STOP tábla, hanem a Rákóczi iskola felől érkező és a vasúti átkelő felé kikanyarodó járműveké legyen az elsőbbség - ez legyen a főútvonal - tehát megállás nélkül haladhasson az átmenő forgalom. Ez is logikus, meg fogjuk vizsgálni a rendőrséggel és a Közútkezelővel – ugyanis az az út nem a városhoz tartozik – és akkor fogjuk tudni ezeket a változásokat megvalósítani.
További terv, hogy a József Attila úton 3.5 tonnás korlátozás kerül bevezetésre az óvoda, a gyógyszertár és az orvosi rendelő miatt. Szeretnénk ezzel a buszokat a Csokonai utcára terelni, hogy József Attila úton a fogalom csökkenjen.

Megindult a cinegei szemétlerakó rekultivációja, így reméljük néhány hónapon belül eltűnik a nyoma is annak, hogy ott valamikor szemétlerakó volt és - mint a ZHK munkatársa mondta – egy szép zöldellő dombocskát fogunk látni a szeméttelep helyén.

November 1-sején, Mindenszentek napján mindenkit fokozott figyelemre kérünk a temetők környékén. A rendőrség és a polgárőrség megerősített erőkkel fog dolgozni, de azért megkérünk mindenkit, hogy óvatosan közlekedjen, hiszen hatalmas forgalom várható. Reméljük, a Rákóczi Iskola amellett megnyílt 40 férőhelyes parkoló is segít a parkolási gondok megoldásában.

November 7-én pedig szertettel várjuk az időseket egy kis közös ünneplésre A Művelődés Házába. 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2013.10.28./

 

Kaszó Syuzanna zongoraművésznő hangversenye a Szent Erzsébet Házban

 

               
          

 


Kaszó Syuzanna

      

2013 júniusában nagy számú közönség előtt adott hangversenyt Maria Aloe a Kievi Zeneművészeti Akadémia tanárnője tanítványával. Október 30-án ismét egy, a Kijevi Akadémián végzett zongoraművész előadására várjuk minden kedves barátunkat, ismerősünket... (a fotó illusztráció)

Kaszó Syuzanna Ukrajnában született, zenei tanulmányait is ott folytatta. A 2009 óta magyar állampolgár Kaszó Syuzanna a Kijevi Zeneművészeti Akadémián 2010-ben megszerzett diplomája után ösztöndíjat nyert a Manchesteri Királyi Akadémiára, amelyen idén diplomázott. Több nemzetközi verseny győztese: első díjat nyert az Uzsgorodi Nemzetközi Zongoraversenyen, valamint nagydíjat a „XXI. század reménységei” Nemzetközi Versenyen, 2012 decemberében Triesztben nyert zongoraversenyt. Rendszeresen fellép különböző fesztiválokon, szóló esttel, versenyművekkel és kamaraegyüttesekkel szerepel Európa-szerte.

Neve Sárospatakon sem ismeretlen. Számos fellépés mellett 2009-ben szólókoncertje volt a Zempléni Fesztiválon a Református Templomban. Ezúttal a Szent Erzsébet Házban ad önálló hangversenyt, 2013. október 30-án 18 órakor. A műsoron elhangzanak Beethoven, Liszt, Chopin, Prokofjev és Sosztakovics művei.

A belépés díjtalan! Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! 


 Cziczer Katalin
/2013.10.27./

 

Elkezdődött a 2013. őszi színházi sorozat

 

               
         

 


Stumpf Gábor

      

Az őszi évad első előadására október 17-én este került sor. Stumpf Gábor köszöntötte a környező településekről és városunkból érkezett érdeklődőket és megköszönte, hogy ebben a nehéz anyagi helyzetben is látogatják A Művelődés Háza és Könyvtára újraindított színházi sorozatát...

Az est folyamán a 10 éves Körúti Színház Neil Simon: Mezítláb a parkban c. vígjátékát láthatta közönség, melyet Galambos Zoltán rendezett. A szereposztásban olyan kiválóságok kaptak helyet, mint Pikali Gerda, Frajt Edit, Kautzky Armand és Koncz Gábor. Az ismert sztorinak is köszönhetően a szépszámú közönség láthatóan jó szórakozott az előadáson, aminek 1967-ben készült filmváltozata (Jane Fonda-val és Robert Redford-dal) is méltán népszerű. A két felvonásban bemutatott darabot vastapssal köszönte meg a pataki színházlátogatók közössége.

A Koncz Gáborral készült ZTV interjúban elhangzott, hogy a művész különösen kötődik a sárospataki közönséghez, szívesen jön városunkba.
Sorozatunk november 18-án 19 órakor folytatódik Jack Popplewell – Robert Thomas: A HÖLGY FECSEG ÉS NYOMOZ – krimi vígjátékkal, melyet a Játékszín előadásában tekinthetünk meg. 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2013.10.26./

 

Újra ügyfélszolgálati irodát nyitott Sárospatakon az ÉMÁSZ

 

               
         

 


Aros János

      

Ezúton tájékoztatom Sárospatak és a környező települések lakosságát, hogy hosszas egyeztetés eredményeként, 2013. október 11-én az ÉMÁSZ Nyrt. ügyfélszolgálati irodát nyitott Sárospatakon. Az ügyfélszolgálati iroda címe: Sárospatak, Csokonai út 1. - nyilatkozta Aros János polgármester...

Nyitva tartás: Szerda: 14:00-18:00
Csütörtök: 8:00 – 12:00 óráig

A vasútállomás mellett található irodában a Tigáz Zrt. ügyfelei mellett, mostantól az ÉMÁSZ Nyrt. ügyfelei számára is biztosított a személyes ügyintézés lehetősége a megjelölt nyitvatartási időben.
Személyes ügyintézés esetén szükség van a személyazonosságot igazoló okmányra (pl.: személyi igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél). Amennyiben nem a szerződött, vagy a szerződni kívánó ügyfél jár el, akkor meghatalmazás is szükséges.

Természetesen továbbra is lehetőség van telefonos ügyintézésre is vezetékes telefonról a 06 40 28-28-28, mobiltelefonról a 06 20 978-56-12, vagy 06 30 978-56-12, vagy 06 70 978-56-12 számon, illetve online ügyintézésre a www.emasz.hu honlapon.

Bízom benne, hogy az új ügyfélszolgálati iroda megkönnyíti a lakosság villamos áram szolgáltatással kapcsolatos ügyeinek intézését és mindenki megelégedésére működik majd. 


 

Cziczer Katalin
/2013.10.26./

 

A Humán Bizottság üléséről

 

               
         

 


Saláta László

      

Nyolc napirendi pontot tárgyalt a 2013. október 24-én megtartott nyílt ülésén a Humán Bizottság, amelyet Szvitankó Tamás bizottsági elnök hivatalos távolléte miatt Saláta László vezetett. Zárt ülésen ezt további napirendi pontok követték, melyek között a – az évvége közeledtét jelző – „Jó tanuló – jó sportoló” díjak odaítélése is szerepelt…

Egyik legfontosabb napirendi pont a bűnmegelőzési koncepció megtárgyalása volt, melynek megvalósításában a város több intézménye és szervezet is részt vesz…
Ez a koncepció 2013 és 2018 között próbálja összefogni azokat a tevékenységi köröket, amelyek a bűnmegelőzést szolgálják. A tendencia e-tekintetben pozitív a rendőrség, a polgárőrség és a családsegítők jó együttműködésének köszönhetően – mondta Saláta László.

Tárgyaltak továbbá a város költségvetésének 2014. évi koncepciójáról is. 


 

Törő Gábor
/2013.10.25./

 

Emelkedik a szociális bérlakások díja

 

               
           

 


Egyed Attila

      

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2013. október 22-én megtartott ülésén javaslat született a szociális bérlakások díjának 5%-os emeléséről. Egyed Attila, a bizottság tagja elmondta, hogy az amortizációt ellensúlyozó felújítások az emelkedő árak miatt ennél többe kerülnek…

Az önkormányzati ingatlanok általában nagyon „lelakottak”, a karbantartási költségek pedig folyamatosan nőnek – nem 5%-kal, hanem ennél lényegesebben nagyobb arányban. Azért próbáljuk a piaci ár alatt tartani az önkormányzat tulajdonában lévő szociális bérlakások díjait.

A bizottsági ülésen javaslatot tettek a rászorultságon alapuló segélyezés önkormányzati rendeletének módosítására is. Ebbe olyan pontokat is bele vettek, amik eddig még nem szerepeltek…

Próbáljuk a mai körülményeknek megfelelően meghozni a döntéseket az irányban, hogy minél szélesebb skálában tudjunk segíteni. Például a rendeletünk nem tartalmazta azt, ha valaki bűncselekmény áldozata - pl. kirabolják - és nincs másnap kenyérre való pénze. Hogy gyors segélyt tudjunk adni ezeknek az embereknek, ezért volt szükség ennek a rendeletnek a módosítására. 


 


Törő Gábor
/2013.10.25./

 

Forgalmi rend változás várható

 

               
         

 


Hajdu Imre

      

A főtér használatba vételével megváltozik a belváros forgalmi rendje. Erről tárgyalt a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, melynek 2013. október 21-én, a Hajdu Imre bizottsági elnök vezetésével lezajlott ülésén még a Végardó Fürdőt üzemeltető Pataqua Kft ľ éves beszámolóját és 2014. évi terveit is értékelték.

Már a főtér építése közben is tapasztaltuk, hogy a Comenius utcában ott maradt STOP táblák elveszítették jelentőségüket. Hasonlóképpen a tér másik oldalán, a József Attila utca végén lévő is, hiszen az Eötvös utca megmaradt rövid szakasza zsákutcává vált. A bizottsági elnök elmondta, hogy ugyanakkor a Comenius utca teljes hosszában 30 km/órás sebességkorlátozás bevezetését javasolják.

Indokoltnak és ésszerűnek tűnik a bizottság azon java is, hogy a kis helyi forgalommal szemben kapjon elsőbbséget a nagy átmenő forgalom, ami a vasúti átjárón átjőve az Erdélyi úton át halad a Bodrog-híd felé. Az Erdélyi János és az Eötvös utcák találkozásánál a STOP tábla ez esetben az Eötvös utcára kerülne át, ami – még meg nem szokjuk – balesetveszélyt rejt magába, ezért javasol a bizottság rendőri jelenlétet a kezdeti időszakra. 


 

Törő Gábor
/2013.10.25./

 

Akik fellázadtak a szabadságért

 

               
         

Szomorú, őszi napfényben került sor október 23-án az 1956-os hősökről és áldozatokról való megemlékezésre két színhelyen, a református temetőben álló hősi emlékműnél és az Iskolakertben lévő emlékoszlopnál. Az emlékbeszédet az első színhelyen Dr.Fodor Ferenc református lelkész, a másodikon pedig Bogyay Elemér, a Magyarok Világszövetsége kanadai elnöke mondta…
 

 


Bogyay Elemér

      

A megemlékezést az Önkormányzat szervezte, s így az első koszorút a hősi emlékműnél Aros János polgármester és Sikora Attila helyezték el, ami után még sok intézmény és szervezet képviselői rótták le kegyeletüket koszorúikkal.

A két városvezetőt az emlékműhöz kísérte Bogyay Elemér is, aki kedves vendég volt Sárospatakon, hiszen innen származik, családi birtokuk a Bodrogközben, a sárospataki „alsóhatárban” van, amit ma is Bogyay-tanyaként emlegetnek. Gazdálkodásuk példaértékű volt, hiszen európai fővárosokba exportálták termékeiket, s a Mezőgazdasági Múzeumban ma is külön szoba van gazdálkodásuk emlékei számára. Az ígéretes fiatalembert főiskolásként érte a forradalom, s mivel fegyverrel a kézben vett részt az eseményekben, neki is el kellett hagynia az országot. Iskolakerti beszédében elfogódottan emlékezett vissza az itthon töltött fiatal éveire…

Az Iskolakertben vendég előadóművészek emlékezetes zenés irodalmi műsort adtak. Mindkét színhelyen a sárospataki Sztárai Mihály Cserkészcsapat kis katonái álltak díszsorfalat vezetőjükkel, Újlaki Csabával, aki maga is 56-os hős, a forradalom leverése után Romániában börtönözték be.
Dr.Fodor Ferenc


 

További fotók>>>                                          További fotók - koszorúzás>>>


Törő Gábor
/2013.10.24./

 

A Művelődés Háza és Könyvtára Dömötör-napi rétes sütő versenye

 

               
         

 


Darmos István

      

A korábbi években A Művelődés Háza és Könyvtára hirdetett már szüreti pogácsa sütő versenyt, és farsangi fánkversenyt. Mivel egykor a hagyomány szerint Dömötör napján a juhászok feleségei rétest sütöttek, így október 26-án, szombaton rétes sütő versenyt hirdetünk - hívja fel az érdeklődők figyelmét Darmos István szervező...

Ezen a napon az otthon elkészített bármilyen ízesítésű rétesből 13 -14 óra között kell egy tállal behozni A Művelődés Házába, jeligével ellátva, egy zárt borítékban pedig mellékelni kell a készítő nevét, címét, telefonszámát.

A réteseket szakmai és társadalmi zsűri értékeli, az első három helyezett értékes tárgyi jutalomban részesül, de valamennyi nevező ajándékot kap. A helyezett és az egyéb különleges rétesek receptjét - a készítők hozzájárulása esetén - a Sárospatak újságban közzétesszük. Az eredményhirdetésre, díjkiosztásra, aznap délután 16.30 kor kerül sor. 


 

Törő Gábor
/2013.10.24./

 

XXI. SUSI Nemzetközi Kézilabda és Labdarúgó Torna

               
         

2013. október 20-án rendezte meg a Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola azt a kézilabda és labdarúgó tornát, melyen négy korosztály, 20 csapata vett részt - számolt be Belicza János szervező...
 


Belicza János

      

Az eseményen résztvevő korosztályok:
- 1999-2000-es lány KÉZILABDA TORNA
- 2003-2004-es lány KÉZILABDA TORNA
- 2002-es fiú LABDARÚGÓ TORNA (interliga)
- 2003-2004-es fiú LABDARÚGÓ TORNA

A nagyszabású rendezvény az Árpád Vezér Gimnázium sportcsarnokában valamint a műfüves pályáján és a sárospataki sportpályán került megrendezésre. Ugyan ezen a napon a lány labdarúgók, bajnoki mérkőzést játszottak, Tiszalúc ellen, ahol fölényes 5:0-s győzelmet arattak és így a tabella élére ugrottak. A kézilabda és a labdarúgó mérkőzések 1000 órakor kezdődtek. A kilátogató nézők, szülők, hozzátartózok kiélezett mérkőzéseket láthattak, ahol a SUSI-s gyerekek nagyon szépen szerepeltek. A mezőny nagyon erős volt, hiszen UKRÁN, ROMÁN és MAGYAR csapatok is voltak a meghívottak között. Az eredményhirdetésnél a díjakat Aros János polgármester úr és Sikora Attila alpolgármester úr adta át. A kupán a gyermekek érmeket, serlegeket és okleveleket kaphattak a játék öröme mellett.

EREDMÉNYEK:- 1999-2000-es lány KÉZILABDA TORNA =
1. KISVÁRDA KC
2. SUSI
3. KAZINCBARCIKA KSE

- 2003-2004-es lány KÉZILABDA TORNA =
1. KISVÁRDA KC
2. SUSI
3. FELSŐZSOLCA KC.

- 2002-es fiú LABDARÚGÓ TORNA (interliga) =
1. NAGYBÁNYA
2. UNGVAR,
3. CIGÁND SE
4. SUSI
5. TARPA
6. MÁTÉSZALKA
7. GYULAHÁZA
8. KISVÁRDA

- 2003-2004-es fiú LABDARÚGÓ TORNA =
1. DEBRECENI HONVÉD OLASZ FS „A”
2. DEBRECENI HONVÉD OLASZ FS „B”
3. SUSI
4. CIGÁND SE
5. NYÍREGYHÁZI KERTVÁROS
6. KENÉZLŐ

HAJRÁ SÁROSPATAK! HAJRÁ SUSI! www.susi.mlap.hu

Az esemény támogatói:
Sárospatak Város Önkormányzata, Árpád Vezér Gimnázium, Mogyi KFT., MECFK, www.sarospatak.hu., www.boon.hu, Sárospatak Újság, ÁVG DSE, Refi DSE, Rákóczi DSE, Árvay DSE, Vay Miklós Református Szakképző Iskola, www.borsodsport.hu, Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája, Zemplén Televízió, Hunyadi ABC, K&H Bank, Észak Magyarország, Szvitankó Tamás – Video Tomix Stúdió, Rákóczi Panzió, Csubák Pincészet, Ristorante Collegno, Diego – Sárospatak, Kempa és az Uhlsport Magyarországi Képviselet, STC, STC kézilabda szakosztálya, Sárospataki Polgárőr Egyesület, Le-Porelló 2005, A SZÜLŐK, akik nélkül nem lenne SUSI! 


 

Törő Gábor
/2013.10.24./

 

Megemlékezés az ’56-os forradalom évfordulóján

 

               
         

A hétkezdő istentisztelet keretében emlékeztek meg a Református Kollégium Gimnáziumának diákjai az 1956-os forradalom és szabadság évfordulójáról. Szabó Árpád lelkipásztor vallástanár a Példabeszédek könyve 14: 34 alapján a nemzetek sorsáról beszélt, a történelem tanúságtétele igazolását hozta fel: „Az igazság felmagasztalja a nemzetet; a bűn pedig gyalázatára van a népeknek.” - számolt be Sinkóné Tóth Zsuzsanna...
 

 


 

      

Az irodalmi összeállításban a hitvalló ősök emlékét idéztük: a pesti srácokat, a diákok, katonák, munkások, polgárok összefogását, a „lelket felemelő szent, szabad hatalom” napjait. Szólnunk kellett a túlerő, a hazugság térnyeréséről, a bukásról is azzal a reménységgel, hogy mindnyájunknak példaként szolgál: ahol az igazságot legyőzik, csak gyalázat születhet. Ezt pedig a gondviselő Isten nem hagyja büntetlenül.

Így szólt a ma hallgatóságához a hetvenes évek Himnusztöredéke a Kormorán együttes feldolgozásában:

Emeld föl fejedet, / büszke nép! /Viselted a világ / szégyenét
Emelkedj magasba / kis haza, / te, az elnyomatás / iszonya!
Emeld föl szívedet / nemzetem: / lángoljon a világegyetem!
Az ünnepi műsorban közreműködtek a 9. KNY osztály tanulói és teológiai hallgatók. 


 

További fotók >>>

Református Kollégium Gimnáziuma
/2013.10.23./

 

Modern oktatóterem nyílt az Újbástyában

 


               
          

2013. október 16-án az Újbástya Rendezvénycentrumban volt a Nyitott Tanulási Központok Hálózatának irodaátadó ünnepsége, amelyen személyesen volt jelen Halász János államtitkár is – számolt be Aros János polgármester arról a most induló lehetőségről, amivel bárki élhet, ha újabb ismeretekkel akarja magát felvértezni egy új állás elnyerése érdekében…
 

 


Halász János

      

Államtitkár úr magával hozta főosztályának szinte valamennyi dolgozóját, így lehetőségünk volt az iroda átadása után egy kötetlen beszélgetésben bemutatni művelődéssel foglalkozó intézményeinket, és meg tudtunk beszélni jó néhány olyan problémát, melyekre a beszélgetés során megoldási javaslatok is születtek. Ilyen például A Művelődés Háza felújítása, hiszen a 30 éve átadott gyönyörű Makovecz épület már meglehetősen rossz állapotban van. Mindenképpen meg kell találnunk azt a lehetőséget - ha kell pályázati forrásból, ha kell, akkor célzott támogatással – amivel el tudnánk kezdeni ennek az épületnek a felújítását, már csak azért is, mert a nagyon szépen felújított főtér mellett hatalmas a kontraszt. Ugyanúgy járunk, mint az egynapos betegellátó és a mellette lévő régi épület, amit szerencsére fel tudunk újítani - remélhetőleg hamarosan jó hírekről tudok beszámolni a patakiaknak ezzel kapcsolatban is.

Államtitkár úr az augusztus 20-ai ünnepségen láthatta, hogy milyen programokkal tudjuk itt, a Kultúra Magyar Városában, Zemplén idegenforgalmi központjában fogadni az idelátogatókat. Az ezzel kapcsolatos ötletünket is megosztottuk Halász János államtitkárral, remélhetőleg ez is támogatásban fog részesülni.

A nyitott irodáról még annyit, hogy Magyarországon 50 településen nyitottak hasonlót – mi az elsők között voltunk. Ez egy projekt, a teljes projekten belül 100 új munkahely létesült és további 150 oktató foglalkoztatására került sor országos szinten – itt Sárospatakon is tudtunk két alkalmazottat fölvenni. A projekt 2015. január 31-ig tart, amelynek keretében lehetőség lesz az élethosszig tartó tanulás keretein belül tanfolyamokat, ill. nyelvoktatást indítani. Ebben a programban az a jó, hogy nem egy előre meghirdetett dolgot visznek akkor is végig, ha nincs rá jelentkező, hanem, ha van érdekelődés, akkor angolt, franciát, kínait, akkor azt fognak indítani.
Bárki számára nyitott ez az iroda - mint ahogy a neve is mutatja - szeretettel várják az érdeklődőket. A
Aros János


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2013.10.23./

 

Országos Könyvtári Napok Sárospatakon

 

               
         

2013-ban október 7-13. között került sor az Országos Könyvtári Napok eseményeire az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. Sárospatakon a Zrínyi Ilona Városi Könyvtár író-olvasó találkozókkal, könyvtári programokkal várta a látogatókat - nyilatkozta Kövér Sándorné a könyvtár vezetője...
 

 


 Kövér Sándorné

      

Október 8. a gyermekek napja volt. Vig Balázs három helyszínen mutatta be meséskönyveit. Bodrogolasziba rettegő fogorvos képében érkezett az óvodásokhoz. Vidám mese formájában mutatta meg a kicsiknek, hogy miért nem kell félni a fogorvostól. Sárospatakon és Erdőhorvátiban három bajusz gazdát keresett. A foglalkozáson még a kislányok is bajusztulajdonosokká válhattak.

Könyvtárunkban a délelőtti író-olvasó találkozó után Varázslatos ősz címmel kézműves foglalkozásra várta Kriszti néni a nagyobb gyerekeket.
Október 9-én, szerdán a hét sztárvendége, Fábián Janka látogatott el hozzánk. Beszélt az indulás nehézségeiről, a könyvek születéséről, a szereplők kiválasztásáról, további terveiről is. Angol-, történelem-, és francia szakos tanárként komoly kutatások előzik meg egy-egy mű megszületését. A hiteles háttér nagyon fontos a regényeiben, ettől lesznek a könyvei sokkal többek, mint egy romantikus regény.
A találkozó végén vásárolhattunk műveiből, és természetesen a dedikálás sem maradhatott ki.

Fábián Janka személyében egy szerény, szimpatikus személyiséggel ismerkedhettünk meg. Érdeklődéssel várjuk következő regényét is, amely a közeljövőben jelenik meg A francia nő címen!
Az ünnepi héten a könyvtárba betérő látogatók megtekinthették Sárospatak újra várossá nyilvánításának 45. évfordulója tiszteletére rendezett könyvkiállításunkat. A helyismereti gyűjteményünkből összeválogatott művek nem kölcsönözhetőek, de most mindenki szabadon belelapozhatott a gyönyörű könyvekbe.

Útjára indítottuk a Pataki Könyv TOP 10 szavazást! A szavazók között október 14-én, a Kreatív Varázssziget előtt 5-5 könyvet sorsolunk ki. Az eredményről a későbbiekben adunk tájékoztatást.!Egész héten tart a Vegyed, vigyed! - akciónk, amelynek keretében 200 forint értékű könyvtártámogatói jegy megvásárlása esetén 2 darab könyvet választhatnak látogatóink.
Könyvtártámogatói jegyek vásárlásával egész évben segíthetik munkánkat. Tisztelettel megköszönjük!
Az Országos Könyvtári Napok véget értek, de még sok rendezvényt szervezünk az idén. Sok szeretettel várjuk könyvtárunkban! 


 

Cziczer Katalin
/2013.10.23./

 

A Művelődés Háza és Könyvtára Dömötör-napi rendezvényei

 

               
         

Új, érdekes színfolttal gazdagodik e hét végén városunk kulturális palettája. A pásztorkultúrához kapcsolódó programokkal várja az érdeklődőket a Művelődés Háza és Könyvtára. E kétnapos rendezvény valamennyi programja ingyenesen látogatható felnőtteknek, gyerekeknek egyaránt...
 

 


 

      

Programsorozatunkat október 25-én, 13 órakor dudaszóval nyitjuk meg. E középkori eredetű hangszer hangja felvezeti 13.30-kor kezdődő „Ősz az idő, Dömötör-nap közeledik…” elnevezésű énekversenyünket. E nap programjában a pásztorok tárgyi kultúrája is helyet kap: 17.00-tól rövid néprajzi előadásokkal nyitja meg Dr. Viga Gyula, Leskó Andrea és Darmos István azt a látványos kiállítást, amelyen pásztorfaragásokat, használati tárgyakat, pásztorviseleteket mutatunk be, intézményünk korábbi fafaragó táborainak anyagából, és a MNM Rákóczi Múzeumának ritkán látható néprajzi gyűjteményéből.

Október 26-án, szombaton 14 órától a gyermekeket kézműves játszóházba várjuk, ahol a pásztorsághoz kapcsolódó tárgyakat – gatyamadzagot, bőr erszény, dudákat, sípokat stb. – készíthetnek. E délután fogadjuk a rétes-sütő versenyre a nevezéseket, pataki és környékbeli háziasszonyoktól. 17.00-tól a Szeredás Zenekar hajdúsági lemezbemutató koncertje felnőtteknek, gyermekeknek egyaránt szórakoztató program. 18.00-tól - szintén újdonságként - Közép-európai táncpódiumot rendezünk, amelyen a vajdácskai és sárospataki néptáncos gyermekeken kívül a kassai „Vigancek” szlovák gyermek néptánccsoport, valamint az Ungvári Művészeti Iskola gyermek tánccsoportja is fellép. A napot táncházzal zárjuk, amelyben a Szeredás zenekar működik közre. Rendezvényünket a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.

Október 26-án – Dömötör napján - egy úgynevezett nyílt napot tartanak a piacon - délelőtt 9-12 óra között, ahol Sárospatak és környékének őstermelői fogják bemutatni a portékáikat, s egy kis átadó ünnepség is lesz.

Október 28-án – hétfőn – pedig már átadják a területet a virágárusítóknak, majd azt követően november 2-án, szombaton lesz az első olyan nap, amikor a régi megszokott rendben, már a felújított piac területét is birtokba vehetik, mind az árusok, mind pedig a jó portékát vásárolni kívánó pataki lakosok. 


 

Törő Gábor
/2013.10.22./

 

Pro Comitatu Díj dr. Vereckei Csaba megyei rendőrfőkapitánynak

 

               
         

 


dr. Vereckei Csaba

      

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által adományozott díjat ünnepi közgyűlésen adták át. Nemzeti emléknapunk, október 23-a tiszteletére közös ünnepi közgyűlést tartott 2013. október 22-én Szikszón a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és Szikszó Város Önkormányzata...

Az abaúji városban a vendégeket Füzesséri József, Szikszó polgármestere köszöntötte, majd dr. Mengyi Roland, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke nyitotta meg az ünnepi közgyűlést. A rendezvényen dr. Répássy Róbert, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazságügyért felelős államtitkára mondott ünnepi beszédet.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Pro Comitatu Díjat adományozott dr. Vereckei Csaba rendőr dandártábornoknak, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének. A rangos elismerést dr. Mengyi Roland, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke adta át. 


 

dr. Gaskó Bertalan r. alezredes szóvivő B-A-Z. MRFK
/2013.10.22./

 

Fantasztikus sporthétvége volt Sárospatakon

 

               
         

Az elmúlt vasárnap igazi sport csemegéket láthattak az érdeklődők Sárospatakon. A Belicza János által fémjelzett XXI. SUSI torna zajlott az Árpád Vezér Gimnázium tornatermében, a műfüves pályán és a városi sportpályán is, húsz meghívott csapat részvételével, akik között olyanok is szerepeltek, akik hazánk területén kívülről érkeztek – küldte tudósítását Koscsó István, az STC Baráti Kör elnöke…
 

 


Belicza János
 

 


Koscsó István

      

Ezen a napon gyönyörködhettünk Gönczy Zoltán „lányai”, a női futballistáink játéktudásában is. Az ellenfél a tabella első helyén álló Tiszalúc gárdája volt. A tét nem volt más, mint a helycsere - győzelem esetén - és akkor mi vezethetjük az élmezőnyt. Ennek megfelelően a bíró kezdő sípszava után támadásba is lendültünk. No persze a vendégek sem adták olcsón a bőrüket és kemény harc alakult ki a pályán. Az első igazán nagy helyzet a 3. percben Takács Brigitta lábában volt, lövése - ha nem is sokkal-, de kerülte a bal kapufát.
Két perccel később az volt a beszédtéma a szurkolók között, hogy lövésünket a gólvonalon túlról mentették-e (kézzel-lábbal) vagy sem.
Továbbra is az ellenfél kapuja előtt voltak ziccerek, de a játékszer valami miatt mindig elkerülte azt.
A 6. percben az ellenfél kapujára legveszélyesebb csatárunk Takács Brigitta megsérült. Látván, hogy támogatva kell lehozni, minden veszni látszott, de a sportban használatos különböző gyógymódok segítettek, s néhány perces pihenő után a futball iránti szeretet és vágyakozás legyőzte a fájdalmat. Tapsolt a közönség mikor le kellett támogatni, de amikor újra pályára lépett még jobban. Ha már bejött, lőtt egy gólt, így a 18. percben megszereztük a vezetést, kilőve a jobb alsó sarkot. 1:0
Két perccel később újra betalált, egy jobb oldali bedobást fejelt be. 2:0
A 25. percben az egész mérkőzésen ügyesen játszó Preszoly Fruzsina szép góljának tapsolt a közönség. 3:0 Volt kitől tanulnia!
A szünetben a tiszalúci edző próbált lelket verni játékosaiba, hogy ne adják fel a küzdelmet. Ez meg is látszott a második félidő kezdése utáni igyekezetükön, de a gól hiányzott a görcsök feloldásához. Ilyenkor jön az, hogy a bíróval kezdenek el foglalkozni, de ezúttal ez sem hozta meg a várt sikert.
A 45. percben Aranyosi Anett lövése csattant a felső lécen, majd onnan a gólvonalra hullott, de utána sajnos kifelé pattant.
A 48. percben Molnár Dóra látványos cselsorozata és veszélyes lövése aratott nagy sikert a nézők soraiban.
Az 50. percben Kapéri Kittinek köszönhetően egy hatalmas „hátvédgólt” láthattunk. 4:0
Örömét nemsokára a fájdalom váltotta fel, mert olyan sérülést szenvedett, hogy csak segítséggel tudta elhagyni a pályát.
A biztos vezetés tudatában 10 perccel a vége előtt a kisasszonyok passzaikkal és átíveléseikkel már a „közönségnek játszottak”.
Az 56. percben az „örömjátékot” egy pazar góllal fejezték be: Preszoly Fruzsina és Takács Brigitta felváltva, egymásnak passzolgatva vitték az ellenfél kapujának előteréig a labdát, amit Brigitta a tehetetlen kapus mellett begurított a hálóba, beállítva ezzel az ötgólos győzelmet - illetve magának a „mesterhármast!”
Két perccel a mérkőzés lefújása előtt még volt egy nagy lehetőségünk, amit talán „illetlenség” lett volna belőni.
Ezzel a győzelmünkkel 15 ponttal a tabella első helyére kerültünk, ami kettővel több a mögöttünk lévőnél és 20 gólkülönbséggel, ami több a mezőny összes pozitív különbségénél!

Szép volt lányok! Gratulálunk!

A következő két mérkőzésünket idegen környezetben vívjuk. Itthon legközelebb november 2-án szombaton 10 órai kezdettel Bőcs csapatával mérjük össze tudásunkat. A meglehetősen emlékezetes napot Felnőtt férfi kézilabdásaink Bőcs üdvöskéivel vívott összecsapása zárta. 


 

További fotók 1.>>>                                 További fotók 2.>>>                           További fotók 3.>>>

az STC Baráti Köre
/2013.10.22./

 

Változik a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fogalma

 

               
         

Március 18-án az országgyűlés elfogadta a 2013. évi XXVII. törvényt (a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról), amellyel 2013. szeptember 1-jétől módosul a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet meghatározása. A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítására irányuló kérelemnyomtatvány a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Csoportjánál kérhető. Dr. Vitányi Eszter, Sárospatak város jegyzője az alábbiakban tájékoztatót tesz közzé a HH és HHH fogalmak új értelmezéséről, valamint az ezekhez kapcsolódó kedvezményekről…
 

 


dr. Vitányi Eszter

      


 

 A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítására irányuló eljárás részletszabályait a 149/1997. (IX.10.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Gyer.) tartalmazza.

Az iskolai végzettségről szóló nyilatkozat megléte továbbra is önkéntes alapon történik. Az alacsony foglalkoztatottság a jegyző nyilvántartásából vagy a munkaügyi központ igazolása alapján, az elégtelen lakáskörülmény pedig az integrált településfejlesztési stratégia, illetve ennek hiányában környezettanulmány által megállapítható.

A jegyzői gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására irányuló eljárás során – az ügyfél erre irányuló kérelme esetén - megvizsgálja a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását is.

Amennyiben a feltételek fennállnak, a jegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozat meghozatalával egyidejűleg, azzal azonos időtartamra, de külön döntéssel megállapítja, hogy a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű.  

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet új szemlélettel történő meghatározása nem érinti a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kötődő kedvezményeket.

 A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítására irányuló kérelemnyomtatvány a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Csoportjánál kérhető.  

A hátrányos helyzethez kapcsolódó kedvezményekről itt olvashatnak: http://archivum.sarospatak.hu/13hhh_kedvezmenyek.pdf 


 


Cziczer Katalin
/2013.10.21./

 

Október végén beindul az új piac

 

               
         

 


Aros János

      

Bejárást tartott a felújított piacon az Önkormányzat, ami már a szombati nyílt nap előkészülete volt, akkor kerül ugyanis először használatba. Aros János polgármester elmondta, hogy addigra már minden engedély a birtokukban lesz …

A felújított piac már átadásra került, de az üzemeltetéshez szükséges engedélyeket még nem kaptuk meg, ezért nem vehettük eddig használatba. Ezek beszerzése folyamatban van és a héten mindet kézhez is kapjuk. Október 26-án – Dömötör napján - egy úgynevezett nyílt napot tartunk a piacon - délelőtt 9-12 óra között, ahol Sárospatak és környékének őstermelői fogják bemutatni a portékáikat, s egy kis átadó ünnepség is lesz.

Október 28-án – hétfőn
– pedig már átadjuk a területet a virágárusítóknak, majd azt követően november 2-án, szombaton lesz az első olyan nap, amikor a régi megszokott rendben, már a felújított piac területét is birtokba vehetik, mind az árusok, mind pedig a jó portékát vásárolni kívánó pataki lakosok. 


 Törő Gábor
/2013.10.21./

 

Irodát nyitott a BOKIK Sárospatakon

               
         

November 17-én a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával közösen nyitottunk egy irodát Sárospatakon, a régi kistérségi házban, aminek a hasznosításán sokáig gondolkodtunk. Nagy örömünkre találkozott az elképzelésünk Bihall Tamás, az iparkamara elnökének szándékával – jelentett be az iroda nyitását Aros János polgármester…
 Bihall Tamás

      

Sok szempontból fontos ennek az irodának a megnyitása. Ha Sárospatakról hallanak, sokan a kultúra magyar városára, vagy az iskolavárosra gondolnak, és kevesen gondolnak azokra a vállalkozásokra, amelyek közel 2000 embernek adnak munkát itt, a városunkban. Az elszántságuknak és kitartásuknak köszönhető, hogy Sárospatak életben tudott maradni, hiszen ők foglalkoztatják a lakosokat, ők biztosítanak munkalehetőséget számukra, és ők fizetik be azt az iparűzési adót, amiből mi fejlesztéseket tudunk végrehajtani, vagy azokhoz az önerőt tudjuk biztosítani.

Ezért fontos, hogy itt Sárospatakon is, első kézből rendelkezésre álljanak azok az információk, amelyek az ő munkájukat fogják segíteni, s ahol segítséget kaphatnak a pályázataikhoz, vagy bármi másban van szükségük segítségre, ugyanehhez az irodához folyamodhatnak.

A megnyitó után lehetőség nyílt kötetlen beszélgetésre, ahol a megjelent vállalkozókat tájékoztattuk a megyei fejlesztési elképzelésekről. Mindenki figyelmét szeretném felhívni, hogy azokat az ötleteket, amiket 2014 és 2020 között szeretnének megvalósítani, mihamarabb juttassák el hozzám, vagy a BAZ Megyei Önkormányzathoz, akik fogják koordinálni ezeket a fejlesztéseket, tehát mindenképpen szükség van az ötletekre.

Megragadom az alkalmat, hogy felhívjam az olvasóik figyelmét arra, hogy a településrendezési terv elkészítése is folyamatban van, s akinek ezzel kapcsolatban javaslata van, tegye meg nálam, vagy a Műszaki Iroda vezetőjénél, vagy a főépítésznél. 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2013.10.20./

 

Önkéntes munkán a refisek

               
         


      

Közeleg a hideg, így sürgőssé vált a Mandulás-hegyi Kutyaotthonban a télre való felkészülés. Az új kennelek padlózata betonból van, amire szalmazsákokat teszünk, hogy puhább és melegebb legyen az állataink számára. Sárospatak iskolaváros lévén, a gimnáziumok segítségét kértük, s ma éppen a Református Kollégium Gimnáziumának 9.b osztálya érkezett meg, Molnárné Klemm Ildikó osztályfőnök vezetésével.

A gyerekek látható jókedvvel végezték ezt a munkát, érdeklődőek voltak a gondozott állatokat illetően és egy csapat közülük még kutyasétáltatást is vállalt... Péntekre egy ÁVG-s osztály jelentkezett be, akiket szintén örömmel fogadunk! 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2013.10.20./

 

Fókuszban a Mandulás-hegy és a Long-erdő

               
         


 

      

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága egyeztető falu-és gazdafórumot, szervezett 2013. október 17-ére a Sárospataki Járási Hivatal dísztermében, amit terepbejárás követett.

A fórum témája két, Sárospatak közelében lévő kiemelt természetvédelmi terület volt, a Mandulás-hegy és a Long-erdő. Az előadókat és az érdeklődőket Aros János polgármester köszöntötte. 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2013.10.19./

 

A festészet napja Sárospatakon

               
         


Baloghné Molnár Irén

      

A Festészet Napja alkalmából gyűltek össze azok a gyerekek, akiknek kedvenc időtöltése a rajzolás és a festés. Mielőtt ecsetet vetek volna a kezükbe, Baloghné Molnár Irén művésztanár Szent Lukács evangélistáról, a festők védőszentjéről beszélt nekik, aki előtt tisztelegve, neve napján rendezik meg a Magyar Festészet Napját.

Tanárnő elmondta, hogy Szent Lukács nem csak írt, de festett is, Rómában olyan Szűz Mária-képet őriznek, amelyet a hagyomány szerint ő festett.

  


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2013.10.19./

 

Rákóczi Vetélkedő

               
         


 

      

II. Rákóczi Ferenc az államférfi címmel meghívásos regionális történelmi vetélkedőt hirdettek középiskolások részére, melyet október 12-én tartották a hagyományos Rákóczi vetélkedőt a Múzsák Templomában. Első helyen Kassa, a másodikon pedig Révkomárom csapata végzett. Sárospatak (Refi) is "dobogós helyezést" ért el, a 3. hely jutott nekik. Képünkön a győztes csapat látható, felkészítő tanárával...

Magyarország, Felvidék, Kárpátalja, Erdély történelme iránt érdeklődő diákok mérték össze tudásukat a Rákóczi-család témakörét feldolgozó vetélkedőn 3 fős csapatokban.

A versennyel a Rákóczi-szabadságharc kezdetének 310. évfordulójára emlékezünk. 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2013.10.18./

 

Pecúr hét a Refiben

               
         

A Református Kollégium Gimnáziuma hagyomány szerint az első évet kezdő gimnazistáknak, azaz pecúroknak különböző programok szervezésével igyekszünk segíteni, megkönnyíteni az évkezdésüket. Ilyen esemény a pecúr tábor, a pecúr hét, pecúr avató és az azt követő bál. A pecúr tábort a tanítás kezdetét megelőző héten szerveztük, a pecúr hét programjaira október első hetében került sor. Ezen a héten minden végzős osztály kitalált érdekes programokat, feladatokat a pecúroknak, amit lelkesen és örömmel végeztek a diákok egy-egy szünetben...
 


 

      

A heti csapatépítő játéksorozat felkészítette a tanulókat a szombat esti pecúr avató ötletes feladatainak gyors megoldására és lelkesen dolgoztak egy csapatként az osztályok. Szombat délután sor került egy osztályok közötti, nyolc + nyolc helyszínes versenyre, mely nagy sikert és felejthetetlen élményeket adott az osztályoknak. A diákok által szervezett programokban gazdag, mozgalmas hét utolsó programja az iskola pecúr bál. Mindenki nagyon jól érzete megát és reméljük további sikeres programokat szervezhetünk még az idén.


A pecúravató ,,pecúr” szemmel - Fedor Zsófia, Hutkai Patrícia, Almádi Richárd 9/B beszámolója
Mikor eljött az idő, hogy kezdődött az avató, az egész évfolyam lámpalázban égett. A járókelők biztosan furcsán néztek a Mudrány étterem előtt gyülekező pizsamás kis csapatra. Minden osztály külön-külön gyakorolta az általa írt indulót és csapatkiáltást, melyet már rögtön az első kihívásnál elő is kellett adniuk. A felsőbb évesek kritikus szemmel figyelték az olykor nehéz, olykor vicces feladatokat végrehajtó kilencedikeseket. A végzősök kitettek magukért, leginkább az ügyességi próbákat részesítették előnybe. Bár mindegyik osztály jól teljesített, a zsűri pontjai szerint a kéttannyelvűsök lettek a legjobbak. Ennek ellenére mindenki remekül érezte magát, és az utána lévő pecúrbálon pedig egy nagyon jót buliztunk. 


 

További fotók>>>

Református Kollégium Gimnáziuma
/2013.10.18./

 

Ülésezett a Helyi Védelmi Bizottság

 

               
         

 


dr.Komáromi Éva

      

2013. október 14-én került sor a Sárospataki Járás Helyi Védelmi Bizottság őszi rendes ülésére a Sárospataki Járási Hivatal Dísztermében, amit dr.Komáromi Éva, a járási HVB elnöke hívott össze…

Az ülés napirendi pontjai között szerepelt az éves feladatok végrehajtásáról szóló beszámoló, a HVB Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása, Beszámoló a Járási Mentőcsoport létrehozásáról, valamint a téli időjárási viszonyokra való felkészüléssel kapcsolatos feladatok ismertetése. 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2013.10.17./

 

Az ÉMÁSZ gallyazási felhívása

 

               
         

 


 

      

Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. felkéri az ellátási területén lévő ingatlanok tulajdonosait, kezelőit, a szabadvezeték hálózatok biztonsági övezetét sértő fák, bokrok, magasabb növényzet eltávolítására, gallyazásának elvégzésére - hívja fel az érintettek figyelmét Hogya Róbert Sárospataki Polgármesteri Hivatal környezetvédelmi ügyintézője...

Amennyiben az ingatlantulajdonosok a gallyazást, fa-, és növényeltávolítást saját maguk elvégzik, kérjük, hogy a munka megkezdése előtt feszültségmentesítés céljából szíveskedjenek értesíteni az ÉMÁSZ Hálózati Kft-t a 06-40-28-28-28 telefonszámon.

Abban az esetben, ha 15 napon belül a felszólításnak nem tesznek eleget, a gallyazási és fakivágási tevékenységet az ÉMÁSZ Hálózati Kft, illetőleg megbízott alvállalkozója fogja elvégezni, amelyet az ingatlan tulajdonosa tűrni köteles. 


 


Cziczer Katalin
/2013.10.17./

 

XI. debreceni atlétikaverseny

               
         


Pásztor István

      

Idén már XI. alkalommal rendezték meg a Református Gimnáziumok közötti Atlétika versenyt Debrecenben, ahol a sárospataki Refi negyedik alkalommal képviseltette magát. Négy új diákkal frissítettük kis csapatunkat és így indultunk el újabb eredmények eléréséért...

Magasugrásban Varga Tamás 10. A osztályos tanulónk V. korcsoportban 2. helyezést, 100 m –es síkfutásban Gyermán Bence 10. A osztályos tanulónk 5. helyezést ért el 0:12’27-es eredménnyel és Lisóczki Anita szintén 10. A osztályos tanulónk 400 m-es síkfutásban a nívós 5. helyet szerezte meg. Csapatunk többi tagja is kivette részét a versenyből, mindenki kihozta magából a maximumot: Kállai Noémi, Hutkai Flóra, Bodnár Fruzsina, Pongrácz Tibor Máté és Pásztor Tamás.

Jövőre nagyobb létszámmal, de ugyanilyen lelkes és kitartó hozzáállással indulunk a XII. Református Gimnáziumok közötti Atlétika versenyre. 


 

További fotók>>>

Református Kollégium Gimnáziuma
/2013.10.17./

 

Új szerepben az Oncsa

 

               
         

 


Csomós József

      

A József Attila utcában lévő közismert épület az 1940-es években épült, az Országos Nép- és Családvédelmi Alap (ONCSA) támogatásával, ami az ország sok táján segítette a szegénységben élők felemelkedését ilyen, és ennél kisebb lakóházak építésével. Később tanítóképzősök laktak itt, majd a református kollégium internátusa volt.

Ettől a tanévtől ismét a hátrányos helyzetűek felzárkóztatását szolgálja, miután a Vay Miklós Református Szakképző Iskola vidéki tanulóinak kollégiuma lett
. Csomós József, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke megnyitó beszédében elmondta, hogy Kazincbarcikán és Heves városában vannak még a sárospatakihoz hasonló oktatási központjaik...

Dr. Téglás Zsolt igazgatótól megtudtuk, hogy intézményükben 12 szakmát oktatnak, amelyekből háromnak - fazekas, szakács, pincér – az épület földszintjén tudtak oktatótermet kialakítani, a hálótermek pedig az emeleten vannak, szám szerint 58 tanuló részére.
Fedor Mátyás igazgató-helyettes az épület múltjáról szólt és arról, hogy felújításában a velük kapcsolatban álló cégek, valamint az iskola szakmákat oktató tanárai és a tanulók is részt vettek. 


 


Cziczer Katalin
/2013.10.16./

 

Régi Eszések az új „Eszében”

 

               
         

Sajátos „ügyfélfogadásra” került sor a felújított Polgármesteri Hivatalban 2013. október 12-én. „Régen is volt, hogy is volt?” gondolatok jegyében az Esze Tamás Általános Iskola két egykori igazgatója: Dávid Sándor (20 év) és Vadkertiné Kőrössy Anna (10 év) a szervezők nevében jelképes „összdolgozói értekezletre”, emlékidéző találkozóra hívták mindazokat a munkatársaikat, akikkel az évek során együtt dolgoztak…
 

 


Vadkertiné Kőrössy Anna

      

A szervezők úgy gondolták, ha egy iskolavárosban a végzős osztályok diákjai találkozhatnak időnként, miért ne történhetne ez meg egy egykori iskolai közösség dolgozóival is.

A program során Aros János polgármester, az iskola volt diákja fogadta és kísérte a vendégeket, hajdani tanárait, akik számára nem kis meglepetést okozott a régi munkahelyből kialakult hivatal.

A résztvevők csendes főhajtással emlékeztek meg azokról a munkatársaikról is, akikkel sajnos már nem lehettek együtt. A sétát meglepetés műsor, zenés baráti vacsora, majd a nevelőtestület életéből készült filmek vetítése követte, ahol a régi kollegák éveket visszafiatalodva idézték fel az együtt megélt és átdolgozott időket, eseményeket.

Jó érzés volt, hogy a korábban és jelenleg is még együtt dolgozó munkatársak érzik az összetartozás, a közösségi hagyományok ápolásának a fontosságát.Aros János


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2013.10.16./

 

Egy a feladatunk: őrizzük a lángot!

 

               
         

Sárospatak a történelmi szelleméhez híven, mindig valamiféle újat és értékeset tesz a nemzet asztalára, aminek legfőbb ereje abban rejlik, hogy az ifjúság a cselekvő, a „tenni akaró”. Be kell vallanom őszintén, hogy csak most jöttem rá arra, hogy miért is ilyen híresek ezek a pataki diákok. Ez a lelkes kis csapat a lánggal üzenetet közvetít a világ magyarsága felé. Egyelőre ők azok, akik őrzik a lángot, de minden egyes előadásukkal egyre több és több szívben lobbantják fel a tüzet, és egyszer talán megvalósult álom lesz, az égig érő láng – írja a 2013. október 2-án, Sárospatakon megtartott, sok szívet megdobbantó előadásról és gálaestről Czáboczky Szabolcs kassai diák… A képünkön Kavecsánszki Ádám
 

 


Kavecsánszki Ádám

      

Mindannyian ismerünk különböző mendemondákat a híres kelet-magyarországi diákságról. Ilyen a debreceni – amiről több írónk örökített meg különböző történeteket műveikben – és természetesen a sárospataki. Hiszen ki ne hallott volna a Református Kollégiumról és tanulóiról, kiknek soraiból nem egy nagy tehetség emelkedett ki a történelem folyamán. Különös város, különös szellemmel, ami át tudja adni lakóinak és tanítványainak azt a lelkesedést és akaraterőt, amire a magyar fennmaradásnak szüksége van.

Egy igaz magyar fiatalember – aki még nem is olyan régen a sárospataki Árpád Vezér Gimnázium diákja volt -, Kavecsánszki Ádám fejéből pattant ki az az ötlet, egy olyan tevékenységsorozatnak a megvalósítására, amellyel elsősorban kortársaik figyelmét irányíthatják rá a határon belüli és túli magyarság egységére, a XX. századi sorsfordító politikai döntésekre, a nemzeti kultúrában rejlő értékekre. Törekvésük éppen az, hogy figyelemfelkeltő tetteik a sokszor közönyösnek, érdektelennek minősített korosztály aktivitását, vitathatatlan célok melletti elköteleződését váltsa ki.
Öntevékeny csoportjuk, immár hivatalos keretek között működhet. A MINK elindított valamit. Valami újat és valami értékeset…

De mi is az a MINK?
A nagyközönség október 2-án ismerhette meg hivatalosan is megalakuló civil szervezetüket: a Magyar Ifjak a Nemzeti Közösségvállalásért Egyesületet. Bemutatkozó rendezvényük programelemeként, a délután folyamán prominens személyiségekkel találkozhattak az érdeklődők. Bogár László, közgazdász és Koltay Gábor, filmrendező a magyarság történelméről és jelenlegi helyzetéről osztottak meg a jelenlévőkkel bölcs gondolatokat.

A nap fénypontjaként és a rendezvény zárásaként este hat órától kezdődött el a MINK jótékonysági gálaestje. Köszöntőt mondott Dr. Hörcsik Richárd, országgyűlési képviselő és Haraszti Attila, a Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság főosztályvezető-helyettese.
A szervezet által alapított „Nemzeti Közösségvállalásért” díjat, pedig Sipos István a csapat mentora, a sárospataki 8kor Színház oszlopos tagja kapta.

Ezt követően leleplezték a Nemzeti Összetartozás Fáklyáját.

„A Nemzeti Összetartozás Lángja egy külön erre a célra – Sárossy Tibor, fafaragó művész által- elkészített, faragott fáklyán lobbant fel. A láng alapja az ún. „szeretetláng”, melyet Belme László, Nyírbélteki parókus, a szeretetláng görögkatolikus papja hozott el közénk (az anyaországi gondoskodást és felelősséget is szimbolizálva). Ezt követően lélekerősítő szavai kíséretében a lángot megáldotta Kassai Gyula, lévai református lelkész úr. A fáklya a lánggal, egy szimbolikus jelentőségű tárgy, mely az egyesület ereklyéje és a nemzet összetartozásának a jelképe.“
Az este folyamán a MINK védnökeinek a kinevezésére is sor került: Keresztes Ildikó, Varga Miklós, előadóművészek és Géczi Erika, Mr. Basary, Tóth Reni, az Örökség, azt megelőzően Kormorán zenekar szólistái személyében. A fővédnöki címet Wittner Mária, 56-os forradalmár és országgyűlési képviselő vette át. Szimpatizáns vendégként vett részt az esten Baricz Gergő, előadóművész is.

A gálaest az Őrizd a lángot c. pódium-előadás átdolgozott, bővített változatával zárult, ami tematikailag érinti többek között Trianont, a határon túli magyarság helyzetét, az 1956-os forradalmat, Wass Albert személyét és a rendszerváltás időszakát. Mérhetetlen tehetséggel rendelkező fiatalok összmunkájának lehettek a tanúi a nézők. Ének, tánc, vers, próza – minden ott volt, ami egy felejthetetlen élményhez nélkülözhetetlen. Az előadás közreműködői voltak továbbá a védnökök és az egyesület „társulatának” tagjai mellett: a sárospataki 8kor Színház és Kovács Tamás, előadóművész.

Hatalmas sikert aratott a MINK bemutatkozó estje, de ez még csak a kezdet. Egy nemes célt tűztek ki maguk elé: a lehető legtöbb magyarhoz jusson el az összefogás szelleme, a Nemzeti Összetartozás Lángja.
Kavecsánszki Ádám, „pataki diák” álma úton van a megvalósulás felé… 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2013.10.15./

 

Mezőkövesden játszott női labdarúgó csapatunk

               
         


Gönczy Zoltán

      

Vereség után gólzáporos győzelem. Múlt héten Mezőkövesden játszott női labdarúgó csapatunk. Nyolc perccel a vége előtt még két góllal vezettek a lányok, de a sors úgy akarta, hogy mégis egy gólos vereséggel végződjön a találkozó. A hétközi mérkőzésen - hazai pályán - viszont fiesztát rendezett a csapat és 11:0 arányban kiütötte a Sajóvölgye FS csapatát... a fotón Gönczy Zoltán edző

Gratulálunk! A következő hazai bajnoki mérkőzésre sem kell sokat várni, hiszen 2013. október 20-án, a SUSI kupa keretein belül, az első helyezett Tiszalúc lesz az ellenfél. A találkozó 9.30-kor kezdődik az ÁVG-ben.

A csapat: Sohajda Krisztina, Kapéri Kitti, Szuromi Gréta, Molnár Dóra, Preszoly Fruzsina, Takács Brigitta, Kertész Réka, Sütő Zsófia, Osztroha Petra, Aranyosi Anett, Maczkó Gréta – játékosok; Gönczy Zoltán. 


 


SUSI
/2013.10.15./

 

800 turista egyetlen nap alatt Sárospatakon

 

               
      

 


Bosch Ágnes

      

A múlt héten szombaton sokaknak feltűnhetett a nagyszámú turisták jelenléte a városban. A Tourinform iroda vezetője, Bosch Ágnes elmondta, hogy Békéscsaba és környékéről érkezett az a 805 főből álló csoport, akik úticéljukként Sárospatakot választották. Több hetes egyeztetés előzte a MÁV különvonatával utazó vendégek érkezését...

A Tourinform iroda munkatársai molinókkal és kiadványokkal várták a turistákat az állomáson. A tervek szerint hamarosan Győrből is hasonló nagy számmal érkeznek vendégek a városba. 


 


Cziczer Katalin
/2013.10.14./

 

Fiatal szobrász alkotásai A Művelődés Házában

 

               
        

Ifjabb Törő Gábor szobrász kiállítását tekinthetik meg az érdeklődők Sárospatakon, A Művelődés Háza és Könyvtára emeletén. A fiatal tehetség otthon van a festészetben és a zenei világban is, életpályául mégis a szobrászatot választotta. A főleg tanulmányi alkotásokból álló kiállítást Borsi Antal, sárospataki szobrászművész nyitotta meg, aki gyermekkorától kezdve figyelemmel kíséri, és segíti a fiatal tehetség útját…
 

 


Törő Gábor

      

A Sárospatakon eltöltött gyermekkora óta hajlik a művészetek felé. Szobrász képesítését Budapesten, szakirányú középiskolában szerezte, most pedig a Képzőművészeti Egyetem hallgatója. Elmondása szerint műveinek még nincs konkrét üzenete, egyelőre tanulmányai során próbálja minél jobb színvonalon megmutatni a mindannyiunkat körülvevő világot. Művei témájául érdekes tárgyakat, személyeket, választ. Van mikor az utcán szólít meg portréihoz egy-egy személyt, aki valamivel megragadja, hogy volna-e kedve modellt ülni.

A kiállítást Borsi Antal szobrász- és grafikusművész, ny. gimnáziumi tanár nyitotta meg, akinek neve híres köztéri szobraival vált ismertté…
Minden tanárnak, aki az ifjúsággal foglalkozik, a legnagyobb öröme abban telik, ha jó talajra hullnak gondolatai, ha azt látja, hogy tanítványa megértette, s tovább viszi azokat. Az igazi mestereknek nem is tanítványai vannak, hanem maga is mestereket nevel – mondta megnyitó beszédében az alkotóművész.

Csatlósné Komáromi Katalin, A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatónője szeretettel köszöntötte az ifjút, aki már nem itt él, de a szíve mindig visszahúzza Sárospatakra…
Nagyon örülök annak, hogy a 2013-14. évi kiállítások sorozatát egy városunkhoz ezer szállal kötődő fiatal, tehetséges alkotó nyitja meg. Ezen a helyen többször adtunk már teret Patakon élő, vagy városunkhoz kötődő művészeknek, és bízom benne, hogy az idei sorozat is - Gábor kiállításának megnyitójával - szép szezon lesz.

A kiállítás 2013. október 25-ig tekinthető meg.
Borsi Antal


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2013.10.14./

 

SUSI-s győzelem Kazincbarcikán

 

               
      

 


Kapéri Kitti

      

Október 5-én a Kazincbarcika SC vendégeként játszotta 3. mérkőzését a SUSI női labdarúgó csapata. Az előjelek nem voltak kedvezőek, hiszen sérülések, légúti és gyomor problémák is felléptek a csapattagok egy részénél. Voltak, akik betegen is vállalták a játékot, de volt aki sajnos el sem tudott utazni. A mérkőzés kiegyenlített erők nagy küzdelmét hozta, de szerencsére a 40. percben elért góllal a SUSI csapata szerezte meg a győzelmet - küldte a tudósítást Belicza János a SUSI elnöke... a fotón Kapéri Kitti

KBSC - SUSI 0:1 G.: Osztroha Petra

A csapat: Sohajda Krisztina, Kapéri Kitti, Szuromi Gréta, Molnár Dóra, Aranyosi Anett, Preszoly Fruzsina, Kertész Réka, Osztroha Petra, Maczkó Gréta, Sütő Zsófia, Gulyás Gabriella – játékosok, Gönczy Zoltán – edző.
  


 


Cziczer Katalin
/2013.10.14./

 

Megtartottuk az Állatok Világnapját

 

               
      

2013. okt. 4-én, pénteken reggel a megszokottnál is nagyobb izgalommal jöttek a gyermekek intézményünkbe. A környezetvédelmi program alapján tevékenykedő csoportjainkban / Pillangó, Mackó, Süni, Halacska, Manócska / a gyerekek már napok óta beszélgettek az óvónőkkel a házi és a házkörül élő állatokról, ill. a róluk való gondoskodásról – nyilatkozta Lendvainé Szendrei Ágnes, a Carolina Óvoda és Bölcsőde vezetője...
 

 


Lendvainé Szendrei Ágnes

      

Ezen beszélgetések keretében felhívtuk a figyelmüket arra, hogy rendszeresen, de ezen a napon különösen figyeljenek oda a „kis barátaikra”. A megbeszéltek szerint kutyaeleséget hoztak a - sajnos - gazdátlan, a helyi Kutyaotthonban élő állatok részére. A sok-sok finom eleséget Törő Gábor, a Kutyaotthon vezetője vette át, aki lelkiismeretesen törődik velük, és gazdájuk helyett gazdája az elhagyott, kisebb-nagyobb „négylábúaknak”.

A nap további részében - az állatokról való gondoskodás jegyében - az óvoda pedagógusai előadták a „Brémai muzsikusok” című mesejátékot. Az előadás fergeteges sikert aratott. A gyönyörű díszlet és az eljátszott állatok karaktere szinte megbabonázta a gyerekeket. Szájtátva nézték a műsort, és otthon a szüleiknek még napokig meséltek erről a szép eseménysorozatról.Törő Gábor


 

További fotók >>>                             További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2013.10.13./

 

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

 

               
      

Sárospatak, a Bodrog-parti Athén. A méltán híres református kollégiumáról, a protestáns művelődés fellegváraként ismert városnak van egy kevésbé ismert arca is, a katolikus Sárospatak. 350 éve, 1663-ban telepedtek le a jezsuita atyák a városban, a Felső-Magyarországi térségben zajló katolikus megújulás részeként. A pataki megtelepedésről és a katolikus megújhodás folyamatáról tanácskoztak egy művelődéstörténeti konferencia keretében a 2013. október 3-án Sárospatakon összegyűlt történészek, irodalomtörténészek. Az egybegyűlteket Kecskés Attila főesperes, sárospataki plébános, dr. Ternyák Csaba egri érsek és Forrai Tamás jezsuita provinciális köszöntötte...
 

 


dr. Ternyák Csaba

 

 


R. Várkonyi Ágnes

 

 


Kecskés Attila

 

 


Dr. Szabó Irén

      

Kiemelték, hogy a jezsuiták megtelepedésével a város és a régió kultúrája, sokszínűsége tovább erősödött, noha a 17-18. századot még a felekezeti ellentétek jellemezték. Épp emiatt üdvözölték a sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény és a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumának kezdeményezését, amely a történelemtudomány révén segíthet megérteni és megértetni a korszakot és ezáltal elősegíteni a felekezeti békét és együttműködést helyi és regionális szinten is.

A nyitóelőadást R. Várkonyi Ágnes akadémikus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritája tartotta. A 17. század közepétől a Rákóczi-szabadságharcot lezáró szatmári békéig terjedő időszakot átfogó előadásában azokra a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági és felekezeti változásokra hívta fel a figyelmet, amelyek meghatározták bő fél évszázad arculatát. A török kiűzésének eszméje gyakran kitapintható volt a jezsuita gondolkodásban is, amely hozzájárult az ország felszabadulásának és újjászerveződésének megindulásához is. Rámutatott, hogy számos olyan sztereotípia vár lebontásra, amely a korábbi történetírás és emlékezet a jezsuita rendhez kapcsolt.

A másik bevezető előadást Forgó András, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem adjunktusa tartotta. A török kiűzésének és az azt követő évtizedek időszakában visszatérő szerzetesrendek tevékenységét mutatta be néhány főbb pontban (oktatás, lelkipásztorkodás, rendház-alapítások). Kiemelte, hogy számos Magyarországon nagy hagyománnyal rendelkező rend (bencés, ciszterci) csak külföldi támogatással tudott visszatérni. Jelenlétük nagy kulturális fellendülést hozott, ám az oktatás, lelkipásztorkodás révén szerzett társadalmi befolyásukat nem feltétlenül tudták politikai térnyerésre fordítani, noha az országgyűléseken jelen voltak.

Átfogó képet nyújtott az Egri Egyházmegye 17. századi újjászerveződéséről előadásában Mihalik Béla Vilmos, a Jezsuita Levéltár igazgatója és a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának Történettudományi Intézetének tudományos segédmunkatársa. Felhívta rá a figyelmet, hogy a folyamatnak kettős arca volt, jelen volt a katolikus reform és az erőszakos ellenreformáció is. Az oktatási intézmények, szerzetesrendi missziók, vallásos társulatok hozzájárultak a hívek katolikus felekezeti identitásának megerősödéséhez. Ám az ellenreformáció erőszakával visszafoglalt templomok és plébániák ellenére a jelentős paphiány miatt a 18. századi egri püspökökre is jelentős munka várt.

Az eperjesi jezsuiták történetét ismertette Kónya Péter, az Eperjesi Egyetem rektorhelyettese. Bemutatta az egyik legjelentősebb felső-magyarországi szabad királyi város társadalmi-felekezeti hátterének alakulását az 1670-es évekig. Az előadás egy lokális példán keresztül mutatta be az ellenreformáció eszköztárát és a templomok elvételét, majd a jezsuita rend helyi megtelepedését. Kónya Péter rámutatott, hogy a jezsuiták működése azonban nem volt zavartalan, a kuruc támadások és Thököly Imre felső-magyarországi fejedelemsége, majd a Rákóczi-szabadságharc idején a szerzeteseknek el kellett hagyniuk a várost, így valódi tevékenységüket majd csak a szatmári békét követően, 1711 után tudták kifejteni.

H. Németh István a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának főosztályvezetője Kassa szabad királyi város, a térség központjának példáján keresztül tekintette át, hogy az ellenreformáció hogyan érintette a városi berendezkedést és a korszak várospolitikáját. Az előadó rávilágított, hogy a 17. század utolsó harmadában a felekezeti hovatartozás vált az egyik legfontosabb szemponttá a városi tisztségek betöltésekor, azonban a megfelelő katolikus polgárság hiánya miatt kamarai alkalmazottakat kellett kinevezni. Ez azonban a 18. század első negyed évszázadában megváltozott, a gazdasági szempontok miatt vált feszültté a városok és a kamarai igazgatás viszonya.

Gyulai Éva a Miskolci Egyetem és a miskolci Hermann Ottó Múzeum munkatársa főként a sárospataki jezsuita évkönyvre támaszkodva nyújtott széleskörű és alapos ismertetést a hegyaljai plébániák történetéről a 17. század utolsó harmadában. Az előadás adatgazdag módon ábrázolta a plébániahálózat újjászerveződését és annak problémáit egy kisebb térség példáján. A körmenetekre vonatkozó források bevonása révén pedig a hallgatóság képet kaphatott, hogy a plébániák hálózatához kapcsolódva hogyan alakult ki fokozatosan egy szakrális táj is a Hegyalján. Az előadó rámutatott, hogy bár lelkipásztori tevékenységük sok szempontból megragadható, a plébánosok nevei azonban csak a legritkább esetben maradtak fent még ebből a korszakból.

A Miskolci Egyetem professzor emeritusa, Kilián István irodalomtörténész átfogó előadásában ismertette az iskoladrámák forrásanyagait. A Historia Domusok, évkönyvek, diáriumok és drámaszövegek alapján kirajzolódó képet már hosszú ideje vizsgálják, és több forráskiadásban is kutathatóvá tették. Kilián István utalt a kutatás előtt álló feladatokra is, így például a jezsuita Litterae Annuae sorozat alaposabb vizsgálata révén lehet újabb, a művelődéstörténet számára rendkívül értékes adatokhoz jutni. A mai értelemben vett színházak és színházi társulatok létrejöttét megelőzően ugyanis ezek az iskolai előadások jelentették a színházat, amely azonban rendkívül fontos és integráns része volt az oktatásnak is.

Löffler Erzsébet, az Egri Érseki Gyűjteményi Központ igazgatója a jezsuiták gyógyító tevékenységét vizsgálta. Előadásában rávilágított, hogy a rend már története kezdetétől hangsúlyt fordított a helyi társadalmi igények figyelembe vételére, így az egészségügyi ellátás megszervezésére is, amelynek fontos részei voltak a gyógyszertárak alapítása. Az előadó az egri patika történetén keresztül mutatta be a jezsuiták ilyen irányú tevékenységét, miközben ismertette az egykori patika berendezési tárgyainak és gyógyszerészeti eszközeinek sorsát is, valamint az ismert egri patikusok életét is.

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola rektora, Véghseő Tamás a jezsuiták szerepét vizsgálta a görög rítusú katolikus egyház és a munkácsi egyházmegye kialakulásában. Míg a 17. század közepén még az unió megerősítése volt a cél, addig a század végére felmerült a görög katolikusok erőteljesebb latinizálása is. Ebbe a folyamatba illeszkedett be P. Ravasz Ferenc jezsuita atya, nagybányai superior javaslata is, amelyben a görög rítusú katolikus közösségek és papság jogait vizsgálta. Bár javaslata nem került át gyakorlatba, Kollonich Lipót és az egri püspökök tevékenysége nyomán a görög katolikus felekezet erősebb felügyelete kezdett el megvalósulni.

Maczák Ibolya a Pázmány Péter Katolikus Egyetem munkatársa a felső-magyarországi jezsuita irodalmat vette górcső alá. Előadásában P. Kiss Imre jezsuita atyán, Báthory Zsófia fejedelemasszony udvari papján és gyóntatóján keresztül vizsgálta a kérdéskört. Rámutatott, hogy Báthory Zsófia milyen mértékben támogatta a páter irodalmi tevékenységét, amely több ponton is hasonlóságot mutat anyósa, Lórántffy Zsuzsanna fejedelemasszony irodalmi mecenatúrájával. Ez az irodalmi működés nagyban hozzájárult a Rákóczi-Báthory család reprezentációjához, amely tovább erősítette az 1661-ben katolizált fejedelmi család pozícióját a térségben.

Az MTA BTK TTI tudományos munkatársa, Nagy Kornél a felső-magyarországi jezsuita rendházak hegyaljai szőlőbirtoklását vizsgálta. Rámutatott, hogy a középkorban nagy területek voltak egyházi, főként pálos kezelésben, de ezek a reformáció következtében magánföldesúri kézbe jutottak. A helyzet csak a Rákóczi-család katolizálását követően, az ellenreformáció és a Wesselényi-szervezkedés bukásának következtében változott meg. Több jezsuita rendház (Kassa, Eperjes, Sárospatak, Lőcse) is hegyaljai szőlőbirtokokhoz jutott, ám a 17. század utolsó évtizedeinek fordulatai miatt ezeket hamar elvesztette, a legtovább a lőcsei rendház bírt egyes területeket egészen a rend 1773. évi feloszlatásáig.

A konferenciához kapcsolódóan 2013. október 3-án a sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény szervezésében, a Rákóczi Múzeummal, a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománnyal és az Egri Érseki Gyűjteményi Központtal együttműködésben nyílt meg a Szent Erzsébet Házban az „Ad Maiorem Dei Gloriam – Jezsuita emlékek az Egri Egyházmegyében” c. előadás. Az előadást megnyitó Forrai Tamás provinciális a kiállításon látható tárgyak nyomán utalt arra a sokrétű, egymásra épülő kulturális hatásra, amely a jezsuita rend felső-magyarországi működése nyomán bontakozott ki. A kiállításon olyan ritkaságok láthatóak, mint például az egri Agonia Christi társulat anyakönyve, az egri jezsuita patika egy szekrénye, könyvritkaságok az egykori pataki jezsuita könyvtárból, vagy a jezsuita tartományfőnökök pataki látogatásáról készült jegyzőkönyv.

A konferenciát követő napon, október 4-én a konferencia előadói és regisztrált résztvevői a felső-magyarországi jezsuita emlékeket látogatták meg. Eperjes Kónya Péter vezetésében járták végig a Kálvária-templomot, az egykori jezsuita templomot és rendházat, valamint a plébániatemplomot. Kassán a főutca tengelyében elhelyezkedő műemlékeket és a ma a premontrei rend tulajdonában lévő egykori jezsuita templomot tekintették meg a résztvevők vezetéssel egybekötve.

A kirándulás során kézzelfoghatóvá vált a régió viharos történelme is, azoknak a századoknak az emléke, amikor az egyes felekezetek fegyverrel harcoltak egymás ellen. Azonban a konferencia célja is az volt, hogy az egykori ellentéteket, azok történeti okait feltárva, békévé oldja az történeti emlékezet. Erre jó példa volt az eperjesi evangélikus templom is: az egykor a jezsuita rend templomaként szolgáló épületben ma békében nyugszanak egymás mellett az egykori jezsuita atyák és az 1687. évi eperjesi vértörvényszék négy protestáns áldozata. Saját történelmünket is megismerve a jövő nagy lehetősége, hogy az etnikailag és felekezetileg is sokszínű térségben immár egymás kulturális hozzájárulását elismerve és megismerve működhessenek együtt az itt élők mindannyian Isten nagyobb dicsőségére.


 


 

További fotók>>>

Szent Erzsébet Ház
/2013.10.13./

 

Zene Világnapja a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában

 

               
      

 


Kissné Murányi Andrea

      

"A zene az egyetlen világnyelv, amelyet nem kell lefordítani, itt lélek szól a lélekhez." A zene világnapját 1975 óta Yehudi Menuhin hegedűművész és az UNESCO zenei tanácsának a felhívására ünneplik október 1-jén. Ebből az alkalomból országszerte több koncertet, hangversenyt és más zenei programot is rendeznek számolt be Kissné Murányi Andrea igazgatónő...

A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában a hagyományokhoz híven méltó módon emlékeztek meg erről az eseményről.
Színvonalas produkciók hangzottak el az iskola énekkarának, tanulóinak és Farka Ferenc Művészet Iskola pedagógusainak előadásában.


 


 

További fotók >>>

Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola
/2013.10.12./

 

Elriasztották a csalókat Sárospatakról

 

               
      

Nincs annál elítélendőbb, amikor idős embereket lopnak meg, csapnak be, vagy támadnak meg, hiszen éppen Őket kellene óvni, segíteni. Örömmel értesültünk róla, hogy Sárospatakon és környékén erősen csökkenőben van ezeknek az eseteknek a száma, különösen, amikor idegen házalók követik el a bűncselekményt. Itt már minden idős ember tudja, hogy nem szabad idegent beengedni, és ha egy idegen kocsi megáll az utcában, már megy a telefon a rendőrségre, polgárőrségre. Bacsó Tibor rendőr őrnagy elmondta, hogy ez hosszú évek kitartó, ismeretterjesztő munkájának eredménye…
 

 


Bacsó Tibor

      

A Sárospataki Rendőrkapitányság egyik legfontosabb feladata, hogy az időskorúakat védje és megakadályozza, hogy bűncselekmények áldozatai legyenek. Szerencsére az utóbbi időszakban nem történt időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmény a Sárospataki Rendőrkapitányság illetékességi területén. Úgy gondoljuk ebben jelentős szerepe van a megtartott fórumoknak és a fokozott rendőri jelenlét is segít a bűncselekmények megelőzésében.
 
A házaló csalók kedvenc célpontjai az időskorúak. Különböző megtévesztő módszerekkel pénzt, értékeket szereznek meg tőlük, amennyiben óvatlanok. Hogy a lakosságot erre felkészítsük, illetékességi területünk településein, folyamatosan lakossági fórumokat tartunk, ahol a felmerülő problémákra keressük a megoldásokat és felhívjuk az időskorúak figyelmét azokra a gyanús cselekményekre, amelyekre érdemes figyelniük.
Ilyen például, hogy idegeneket ne engedjenek be a portájukra, a lakásukba, minden becsengető személyt fenntartással kell kezelniük.

Elmondjuk azt is, melyek azok a helyzetek, amikor érdemes hívniuk a rendőrséget. Kérjük őket, hogy figyeljenek egymásra és működi az az egyfajta riasztási rendszer is, hogy ha idegen autó jelenik meg a településen, értesítik a rendőrséget, ami kivonul és igazoltatja azt az idegen gépjárművezetőt. Elszámoltatjuk, hogy mi célból csengetnek be a házakhoz, amivel bűncselekményeket tudunk megelőzni.
Felhívjuk a figyelmet a hamis adománykéregetőkre is. Aki azt tapasztalja, hogy valamilyen hivatalos személy aláírásával ellátott igazolásra hivatkoznak a kéregetők, akkor azt mindenképpen jelentse a Rendőrkapitányságon, ahol az esetet kivizsgáljuk.

Felmértük azokat a területeket, ahol a legtöbb idős ember él és fokozottan figyelünk rájuk. Felvettük a kapcsolatot a polgármesterekkel és felvettük a kapcsolatot a gondozási központokkal is. Bármilyen problémát jeleznek - ami a rendőrség hatáskörébe tartozik - azt mi igyekszünk mielőbb megoldani

Területünkön 24 órás ellenőrző jelenlétekkel biztosítjuk a rendőrei jelenlétet, amit részben saját, részben utalt erővel oldunk meg. Ezekkel a csalók elriasztása mellett a lakosság szubjektív biztonságérzetét növeljük.


 


 


Cziczer Katalin
/2013.10.12./

 

Termésáldás az Örömhírvétel Óvodában

 

               
      

 


Baloghné Pintér Katalin

      

Szinte minden kis gyermek, kezében kis kosárral érkezett meg 2013. szeptember 23-án reggel az óvodába, ami tele volt pakolva őszi gyümölcsökkel, zöldségekkel. Ezen a hűvös, borongós napon, immár harmadik alkalommal került sor gyümölcsszentelésre óvodánkban – számolt be Baloghné Pintér Katalin óvodavezető erről a szép őszi ünnepről…

Felnőttek és gyerekek is lesték az égboltot, elered-e az eső. Bíztunk benne, hogy csak „kibírja” az idő délelőtt, így az óvoda udvarán helyeztük el a dekorációkat, amit a gyerekek a szüleikkel a hétvégén gyűjtöttek össze a természetben. Az ünnepségen részt vett a Miskolci Apostoli Exarchátus képviseletében Atanáz püspök úr, valamint Mosolygó Tamás atya, az óvoda lelki vezetője. Rövid szertartás vezette be a rendezvényt, majd a gyerekek verseltek, énekeltek, és imájukban köszönték meg a jó Istennek a sok – sok finomságot, amivel elhalmozta őket.

A Termésáldás ünnepén Atanáz püspök atya áldotta és szentelte meg az asztalokon, kis kosárkákban elhelyezett finom őszi gyümölcsöket és zöldségeket, amelyeket a gyerekek délután haza vittek és a családjukkal közösen fogyasztottak el.


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2013.10.11./

 

Módosult a népdaléneklési verseny kiírása

 

               
      

A Művelődés Háza és Könyvtára által meghirdetett „Ősz az idő, Dömötör nap közeledik” elnevezésű népdaléneklési verseny kiírását többek kérésére módosították a szervezők, annak érdekében, hogy minél több gyermek részt vehessen rajta. Így a kötelező ének maradt az eredeti kiírásban szereplő pásztordal, szabadon választottként viszont bármilyen témájú magyar népdalcsokrot énekelhetnek a versenyzők. A módosított kiírást az alábbiakban közzétesszük - hívja fel az érdeklődők figyelmét Darmos István szervező...
 

 


Darmos István

      

Ősz az idő, Dömötör nap közeledik – Népdaléneklési verseny Dömötör nap ősi pásztorünnep volt, mindig kapcsolódott hozzá a mulatozás, nótázás, tánc. Ennek felelevenítésére október 25-én népdaléneklési versenyt hirdetünk.

A versenyre két korosztályban lehet nevezni:

I. korosztály: 14 éves korig
II. korosztály 14 éves kortól 20 éves korig

Mindkét korosztálynak kötelező előadni az „Ősz az idő, Dömötör nap közeledik” kezdetű dalt ezen kívül egy szabadon választott magyar népdalt, vagy azokból összeállított dalcsokrot.

A versenyt szakmai zsűri értékeli, s mindkét korosztályban az első három helyezett értékes jutalomban részesül. A nevezési lap és a kötelező ének kottája átvehető és leadható intézményünk portáján.
Nevezési határidő: október 22.


 


 


Cziczer Katalin
/2013.10.11./

 

Méltóképpen emlékeztünk az Aradi Vértanúkra

 

               
      

 


Bordás István

      

Kazinczy Lajos honvédtábornok neve nincs a 13 között, rá a 14. Aradi Vértanúként emlékezünk, hiszen Kazinczy Ferenc legkisebb gyermekét is Aradon végezték ki, de ő golyó által, 29 évesen. A honvédtábornok iskolakerti szobra előtt gyűlünk össze minden évben, hogy történelmünk talán legszomorúbb momentumára emlékezzünk. Az ünnepi szónok ezúttal Bordás István, a Sárospataki Képtár vezetője volt…

Az emberi tisztesség legszebb példáját adták – jelentette ki a kivégzettekről beszédében Bordás István, majd így folytatta: „Ez az a példa, amit ma meg kell köszönnünk Nekik. Ha pedig a magyar nemzetben gondolkodunk azt, hogy életükkel és halálukkal mind bele tettek egy-egy fontos téglát abba az épületbe, amit ma Magyar Nemzetnek hívunk.”

A megemlékezést Darmos István konferálta és Czabányi Attila ifjú előadóművész tette emlékezetesebbé szavalataival. A magyar huszár uniformisba öltözött díszőrséget a Farkas Ferenc Művészeti Iskola tanulói adták.
Az ünnepség végén a jelenlévők koszorúkat helyeztek a szobor talapzata elé - elsőként a megemlékezést szervező Önkormányzat koszorúját.


 


 


További fotók>>>

Törő Gábor
/2013.10.10./

 

Kistérségi területfejlesztési információs napok

               
      

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat az új típusú területfejlesztési koordinációs feladataihoz kapcsolódóan, a projektjavaslatok összegyűjtése céljából területfejlesztési információs napokat rendez a kistérségekben. Pénteken Miskolcon tanácskoztak...
 


 

      

„Az információs nap keretében tájékoztatást adunk a szakemberek a megyei tervezés folyamatáról, az elkészült dokumentumokról, a jövő feladatairól, a kitörési pontokról, a projektgyűjtésről. A kistérségek, települések meghatározó projektjei számára igény esetén segédanyagokat biztosítunk, szakmai segítséget nyújtunk” – foglalta össze dr. Mengyi Roland, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke az információs napok lényegét.

A sorozat október 2-án kezdődött Tiszaújvárosban, Szikszón, Szerencsen és Tokajban folytatódott, s pénteken érkezett Miskolcra, ahol a megyeháza dísztermében rendezték meg a kistérségi információs napot.

Október 9-én Ózd, Kazincbarcika adott otthont a fórumoknak, ma pedig folytatódik Edelényben, 10.00. órától, Szendrőn 14.00. órai kezdettel.

További helyszínek Cigánd október 11., 10.00.óra, Sátoraljaújhely október 16., 10.00. óra, Sárospatak október 16., 14.00. óra, Gönc október 17.,10.00 óra, Encs október 17., 14.00. óra, Mezőcsát október 18., 09.00. óra, Mezőkövesd október 18., 12.00. óra.

Az adott információs napra a kistérség településeinek polgármestereit, a területfejlesztésért felelős szakmai vezetőket, valamint gazdasági társaságok és civil szervezetek képviselőit hívták meg a szervezők. A rendezvények nyilvánosak, szívesen látják a téma iránt érdeklődőket.


 


 


Csontos László Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés sajtóreferense
/2013.10.10./

 

Járási Fogyasztóvédelmi Napot tartottak Sárospatakon

 

               
    

2013. október 9-én a „Járási Fogyasztóvédelmi Napok” rendezvénysorozata sárospataki állomásához érkezett. Az érdeklődők többek között előadásokat hallgathattak meg a fogyasztóvédelem kialakulásáról, történelméről és napjaink fogyasztóvédelmi politikájáról. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének vezetője Horváthné Szendrei Szilvia ismertette a szervezeti felépítést, a szolgáltatás-ellenőrzési és piacfelügyeleti tevékenysége során elért eredményeket, valamint a közüzemi szolgáltatásokat érintő fogyasztói panaszok hatósági tapasztalatait és a rezsicsökkentésre vonatkozó kormányzati célok megvalósítását
 

 


Horváthné Szendrei Szilvia

      

Továbbá bemutatta a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság legújabb kezdeményezését a www.nfhokosotthon.hu webfelületen elérhető „NFH OKOSOTTHON” virtuális játékot, amely az energiatakarékosságra, az otthonban keletkező költségek csökkentésére, a környezetvédelmi szempontokra, biztonságos termékvásárlásra, tudatos fogyasztásra kívánja felhívni a figyelmet játékos formában.

A jelenlévők ezen felül megismerkedhettek az általános kereskedelmi szabályokkal és a panaszkezelésekre vonatkozó előírásokkal. Harmati Andrea felügyelőségvezető-helyettes a vállalkozókhoz szólt elsősorban. Előadásában a jogkövető vállalkozói magatartás betartásához kívánt segítséget nyújtani. Ismertette az általános kereskedelmi szabályokat és panaszkezelésekre vonatkozó előírásokat, továbbá felhívta a vállalkozások figyelmét a minőségi kifogások intézésére és a fogyasztói jogérvényesítésre vonatkozó legfontosabb követelményekre. A jelenlévők érdeklődéssel figyelték a hatóság piacfelügyeleti tevékenysége során feltárt balesetveszélyesnek minősülő termékek fotóit, a hatóság által forgalomból kivont balesetveszélyesnek minősített termékek kavalkádját.

A „Járási Fogyasztóvédelmi Napok” rendezvénysorozat következő állomása 2013. október 16-án Sátoraljaújhelyen lesz.


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2013.10.10./

 

Ökumenikus jótékonysági focigála Sárospatakon!

               
      

A vámosújfalui központú Búzavirág Alapítvány sok, a mindennapitól eltérő testadottságú fiatal foglalkoztatását biztosítja. Azt, hogy ezek a fiatalok mire képesek, nemcsak az eladásra felkínált tárgyakból, hanem a futballpályán látottakból is le lehetett szűrni, bemutatkozva nekünk, a nagy átlaghoz tartozóknak - küldte a tudósítást Koscsó István az STC Baráti Kör elnöke...
 


Németh Márta


Dr. Orosz Atanáz


Felházi József

      

Az alapítvány honlapját megtekintve bepillantást kapunk életükbe. Innen szerezhetünk tudomást arról is, hogyan készülnek fel a derbikre. A lehetőségeik meglehetősen szerények, hiszen nem futballpályán vagy tornacsarnokban, hanem az épület melletti „füves” placcon folynak az edzések.
Bekerülve az Árpád Vezér Gimnázium gyönyörűen felújított csarnokába, kitörő örömmel töltötték be azt. Ott voltam, amikor a trénerük egy idő után a szó szoros értelmében elvette tőlük a labdát, hogy el ne fáradjanak mire játékra kerül a sor.

Az összecsapások megkezdése előtt az aulában felsorakoztak a részt vevő csapatok. Jöttek Vámosújfalun kívül az ország különböző részeiből, Gyomaendrődről, Kisvárdáról, Nyíregyházáról. Sárospatakot a református papjelöltjeink képviselték.
Németh Márta köszöntő szavai után városunk polgármestere fejezte ki abbéli örömét, hogy Patak adhat helyet egy ilyen nemes eseménynek. Azt is megtudtuk, hogy általában a megkeresésekre csak több-kevesebb gondolkodás után adja meg a választ, de most mikor felkérték a rendezvény egyik védnökének, egy pillanatig sem habozott, hogy igent mondjon. Ezután a csapatkapitányok röviden bemutatták a csapataikat.

Regős Csillától, az alapítvány munkatársától kaptunk tájékoztatást a lebonyolítás menetével és a fontosabb szabályokkal kapcsolatban.
A közös imádságot követően a kezdőrúgást egy rögtönzött labdajáték bemutató után Felházi József, Vámosújfalu polgármestere, nem mellesleg támogatója végezte el.
Az első mérkőzést az alapítvány gárdája vívta a gyomaendrődi lányok csapatával. Városunk első embere és a vámosújfalui polgármester is mezt húzott és beállt erősítésként a fiatalok közé. A hat csapat egész nap felváltva rúgta a „bőrt.” Ezekről beszéljenek a képek.

S, hogy milyen volt?
Mindenki komolyan vette. Nagyon sportszerű, jó iramú, élvezetes játékot láthattak a kilátogatók. Azt, hogy milyen önfeledten élték bele magukat a játékba, és hogy egy megszerzett gólnak hogyan örültek azt látni kellett.
A küzdőtéren kiharcolt díjakat Sípos Jenő ezredes, a Vámos Települések Szövetségének szóvivője és az Albert Flórián Alapítvány elnöke, valamint Felházi József Vámosújfalu polgármestere adta át. Utolsóként a rendező Búzavirág alapítvány csapatkapitánya vehette át, mert ők lettek az elsők, amit ütemes tapssal üdvözölt a közönség.

A felejthetetlen eseményt hálaadással zártuk az iskola melletti görög katolikus templomban.
Köszönet azoknak, akik e nemes ügy mellé álltak!
Fővédnökként: Dr. Orosz Atanáz püspök
védnökökként:
Aros János Sárospatak polgármestere,
Felházi József Vámosújfalu polgármestere,
Várfi András Gyomaendrőd polgármestere,
Donkó József tankerületi igazgató.

Köszönet az anyagi támogatóknak is:
Donkó József tankerületi igazgató, Tóth Tamás ÁVG igazgató, Felházi József polgármester, Szalai András vállalkozó, Tokaj- Hegyaljai Likőr és pálinkamanufaktúra, Csalog Judit, Maródi B. Marianna.

Kérjük, támogassa idén is a Búzavirág Alapítvány munkáját adója 1%-ával!
Adószámuk: 18158634-1-05
Köszönjük a segítségét!


 


 

További fotók >>>

az STC Baráti Köre
/2013.10.09./

 

Indul a színházbérletes szezon

 

               
    

Már csak egy hét és újra indul a színházbérletes szezon A Művelődés Házában. A 2013-as évad első előadására 2013. október 17 –én 19 órától kerül sor. A bérletsorozatot Neil Simon: Mezítláb a parkban című vígjátéka nyitja a Budapesti Körúti Színház előadásában – hívja fel a színházkedvelők figyelmét az induló évadra Csatlósné Komáromi Katalin igazgatónő…
 

 


Csatlósné Komáromi Katalin

      

A friss házasok történetét a darabból készült világhírű filmből – talán – sokan ismerik. A sárospataki színpadon parádés szereposztásban láthatja a közönség. Frajt Edit, Pikali Gerda, Kautzky Armand és a színházbérletesek Pécsi Sándor díjával kitüntetett Koncz Gábor játssza a főbb szerepeket.

Az őszi bérlet további előadásaira november 18-án és december 4-én kerül sor. A Budapesti Játékszín első ízben tájoltat városunkban. Vári Éva, Gálvölgyi János, Csonka András főszereplésével krimi vígjátékot mutatnak be. A patakiak előtt is ismert Bánfalvy Ági International Stúdió pedig Szabó Magda regényét, az Abigélt viszi színre. Az előadásokról részletes információt az intézmény honlapján és a havi műsorfüzetekben találnak.

Bérletek ára 7500 Ft, az októberi előadásra érvényes jegyek ára 2700 Ft. Terveink szerint a tavaszi hónapokban szintén három előadással folytatódik az évad.

Előadásainkra szeretettel várunk minden régi és új bérletest, színházszerető vendéget!


 


 


Cziczer Katalin
/2013.10.09./

 

Vadasparki kirándulás

               
      

2013. október 8-án, kedden -az Állatok Világnapjához kötődő rendezvénysorozatot követően- intézményünk 5 csoportjának (Pillangó, Mackó, Süni, Halacska, Manócska) óvodásaival, több mint 100 gyermekkel kirándultunk Sátoraljaújhelybe. Intézményünkben folyamatos a környezetünk, a növények-, és állatok védelméről ill. gondozásáról szóló nevelés –nyilatkozta Lendvainé Szendrei Ágnes, a Carolina Óvoda és Bölcsőde vezetője...
 


Lendvainé Szendrei Ágnes

      

Már maga a különjáratú autóbusszal való utazás is újdonság volt sok gyermek számára, de az úti célunk különösen. (Volt olyan gyermek, aki izgalmában előző éjszaka szinte már aludni sem tudott.) A Hunor Hotel melletti kisállatkertbe, állatsimogatóba mentünk, ahol nagyon szívesen fogadtak bennünket. Nagy csodálkozások közepette, alaposan szemügyre vettük az ott lévő állatokat, egészen a gímszarvastól a pulykákig. A gyerekek ámulattal nézték a szamarat, a szürkemarhát, és simogatták az aranyos kis nyuszikat.

A verőfényes, őszi, napos délelőtt folyamán, az állatokkal való ismerkedést követően, lehetőségünk nyílt még hosszú magashegyi sétára a libegőnél és pihenésre a rét közepén. Mentünk, láttunk - és tanultunk, - kirándultunk, és remekül éreztük magunkat! Egy különleges és csodálatos élményben volt részünk.


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2013.10.09./

 

Szüreteltek a Kisrefisek

               
      


Timáriné Király Sarolta

      

A Kisrefi közössége 2013. szeptember 30-án szüretelni ment az olaszliszkai Harasztdűlőre. A gyerekek és a pedagógusok izgalommal várták ezt a napot, hiszen a második szüretünket nagy előkészületek előzték meg. A nap folyamán az osztályok és a pedagógusok lelkesen és nagy szorgalommal szedték a kijelölt szőlősorokat. A munka után jólesett a szabadban elfogyasztott gulyásleves és túrós batyu - számolt be Timáriné Király Sarolta tagintézmény-vezető...

Kellemesen elfáradva, élményekkel gazdagodva tértünk haza. Köszönjük a szülők és szponzoraink támogatását, hogy lehetővé tették az utazást.


 


 

további képek>>>                                  további képek2>>>

a Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája
/2013.10.08./

 

Pataki Könyv TOP 10 – Játsszon velünk!

 

               
    

Az Országos Könyvtári Napok keretében közös játékra hívjuk Sárospatak lakosságát. Alkossuk meg a Pataki Könyv TOP 10 listáját! A listát a város újságjában és honlapján tesszük közzé - hívja fel az olvasók figyelmét Kövér Sándorné a könyvtár vezetője...
 

 


Kövér Sándorné

      

Szavazás
Szavazzanak kedvenc könyvükre felnőtt-, és gyermekkönyv kategóriában. A szavazólapot A Művelődés Háza és Könyvtárában is igényelhetik.

A játék időtartama
2013. október 4. – 2013 október 12. között szavazataikat személyesen, vagy elektronikusan juttassák el a könyvtárba!

Sorsolás
A játékban résztvevők között 5-5 könyvet sorsolunk ki a következő Kreatív Varázsműhely alkalmával 2013. október 14-én 16 órakor a könyvtár ifjúsági részlegében. A szerencsés nyerteseket e-mailben, illetve telefonon értesítjük!


 


 


Cziczer Katalin
/2013.10.08./

 

Szabó Károly atlétika emlékverseny

               
      

A Sárospataki Református Kollégium intézményeiben mindig nagy hangsúlyt fektettek a hagyományok ápolására. Nincs ez másként a sport terén sem: tisztelegünk a nagy elődök által elért eredmények előtt, megemlékezünk munkásságukról - számolt be Pásztor István testnevelő...
 


Pásztor István

      

Kétévenként Szabó Károly volt testnevelő tanárunkra emlékezünk, így az általa nagyon szeretett atlétikai verseny kerül megrendezésre Szabó Károly Atlétikai Emlékverseny néven. Szakítva az eddigi gyakorlattal - eddig csak a gimnázium diákjai vehettek részt e megmérettetésen- idén a lengyel testvériskolánkat meghívva még színvonalasabbá és nemzetközibbé sikerült tenni ezt a rendezvényt. A meghívott vendégek névsora is különlegessé tette az idei versenyt: Szabó Csaba, pataki öregdiák, Kari bácsi fia, valamint Sárospatak város képviseletében Aros János polgármester úr is jelen volt és köszöntötte a résztvevőket.

A megmérettetés lehetőséget biztosít a tanulóknak, hogy felkerüljenek az iskola atlétikai örökranglistájára, abban az esetben, ha sikerül megdönteniük az eddig elért eredményeket. A verseny nagyon jó hangulatban telt, a résztvevők mindegyike szép élményekkel zárta a napot.

Jó volt látni, a krosnói és a refis diákok versengését, amire Kari bácsi is büszke lett volna…

Eredmények:
100 m síkfutás Leány: I. Mezővári Kinga II. Vajda Kata III. Hutkai Flóra Fiú: I. Gyermán Bence II. Vígh Ákos III. Kendi Olivér
200 m síkfutás Leány: I. Bodnár Fruzsina Fiú: I. Gyermán Bence
400 m síkfutás Leány: II. Kállai Noémi III. Lisóczki Anita Fiú: I. Varga Tamás
800 m síkfutás Leány: II. Hutkai Flóra Fiú: Tóth Péter
1500 m síkfutás Fiú: I. Pásztor Tamás III.Fűzéri Gergő III.Kelemen István
Távolugrás Leány: I. Bodnár Fruzsina Fiú: I. Pásztor Tamás II. Gyermán Bence
Magasugrás Fiú: I. Szemán Gergő II. Varga Tamás III. Gyermán Bence
Súlylökés Leány: I. Mezővári Kinga Fiú: II. Marczi Tamás III. Pongrácz Tibor Máté
 


 


 

További képek >>>

a Református Kollégium Gimnáziuma
/2013.10.08./

 

 Mikor kezdődik a fűtés?

 

               
    

Benne vagyunk az őszben, de az elmúlt héten már a tél is jelezte egy kis faggyal, hogy hamarosan jönni fog. Most enyhe az idő - sőt, tovább melegszik – de nem lehet tudni, hogy mikor jön vissza újból a hideg. Ezért kerestük fel Gulybán Lászlót, a távfűtést végző cég vezetőjét, hogy elevenítse fel ismereteinket: mikor kezdődik el a fűtés?
 

 


Gulybán László

      

Hivatalosan október 15-től április 15-ig tart a fűtési szezon, de a lakók külön kérésére ezen az időszakaszon kívül is el tudjuk a fűtést indítani, ha a külső, napi átlaghőmérséklet három egymást követő napon 12 C-fok alá esik. Ekkor a szolgáltatónak kötelessége a téli üzemmódot választani és fűtést szolgáltatni.
Idén koraősszel kezdődött a külső hőmérséklet csökkenése - ami sokaknak hirtelen jött és sokakat kellemetlenül érintett - ezért múlt héten, csütörtök délutántól elkezdtük az üzemelést.
Először - terveink szerint - az esti órákban 17-től 21 óráig, valamint reggel 5 órától 9 óráig, majd a pénteki naptól folyamatos téli üzemmódban szolgáltattunk. A következő napokra az előrejelzések hőmérséklet emelkedést mutatnak, így valószínű, hogy csak a reggeli és esti órákban, un. temperáló szolgáltatást fogunk nyújtani.

Ha a napi átlaghőmérséklet a rendeletben meghatározott érték alá csökken, akkor indítjuk be ismét automatikusan a téli üzemmód szerinti fűtést, vagy pedig akkor, ha azt a lakóközösségek egy-egy szolgáltatási területen összefogva, aláírásukkal igazolva kérik.
Az elmúlt héten mindkét esetre volt példa: az Ady téren és a Hild tér környékén a lakóközösségek kérésére, míg a Lakótelepen az átlaghőmérséklet 3 napon keresztüli alacsony volta miatt indult be a fűtés.

Ha tehát ismét beköszönt a hideg, és egy-egy családban nem akarják megvárni a 3 egymást követő hideg nap végét, akkor jelezzék fűtési igényüket a szolgáltató felé. Ezt megtehetik ügyfélszolgálati időben személyesen, vagy telefonon, de hívhatják ingyenesen az éjjel-nappal üzemelő zöld számot is (06 80 626 000). A másik lehetőség pedig az, hogy a közös képviselőn keresztül jelezik igényüket az ügyfélszolgálat felé.

Tudni kell, hogy egy-egy lakást nem tudnak külön bekapcsolni a fűtési rendszerbe, csak a szolgáltatási területtel együtt. Ha kérésük a lakótársaik kívánságával találkozik és ezek a kérések eljutnak a szolgáltatóhoz – aláírásokkal hitelesítve – akkor a 3 hideg nap letelte előtt is megkaphatják a távfűtést.


 


 


Törő Gábor
/2013.10.07./

 

II. Rákóczi Ferenc az államférfi

 

               
    

 


Tamás Edit

      

II. Rákóczi Ferenc az államférfi címmel a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma meghívásos regionális történelmi vetélkedőt rendez középiskolások részére. Magyarország, Felvidék, Kárpátalja, Erdély történelem iránt érdeklődő magyar diákjai érkeznek Sárospatakra. A versennyel a Rákóczi-szabadságharc kezdetének 310. évfordulójára emlékezünk- hívja fel az érdeklődők figyelmét Dr. Tamás Edit, a múzeum igazgatója...

Vetélkedőnkön háromfős csapattal vesz részt a Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola Kassáról, a Selye János Gimnázium Révkomáromból, a Kölcsey Ferenc Főgimnázium Szatmárnémetiből, a Munkácsi Szent István Líceum, a 3. sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola Munkácsról, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona és az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium.


A Rákóczi vetélkedő időpontja: 2013. október 12-én. A többfordulós verseny kezdete: 9.30 órakor lesz. Az eredményhirdetés várható ideje 12.30. órakor. Helyszíne: Sárospatak, MNM Rákóczi Múzeuma, Múzsák Temploma


 


 Cziczer Katalin
/2013.10.07./

 

 Áprily Lajos, erdélyi magyar költő, műfordítóra emlékeztek

 

               
      

A Sárospataki Irodalmi Olvasókör szeptemberi összejövetelén Áprily Lajos, erdélyi magyar költő, műfordító emlékét idéztük. Nagy örömünkre, több mint félszázan hallgatták meg a Tetőn,Tavasz a házsongárdi temetőben és a Pataki bor c. verseit, Czabányi Attila művészi tolmácsolásában. Ezután Lavotháné dr.Jáger Katalin ny. főiskolai docens: Áprily Lajos költészeti értékeiről c. vetített képekkel illusztrált, különleges , színvonalas előadása következett - küldte a tudósítást Halász Magdolna az Olvasókör elnöke.
 

 


Halász Magdolna

 

 


Lavotháné dr.Jáger Katalin

      

A huszadik századi költészetünk kiváló képviselője 1887.november 14-én született Brassóban. A gyermekéveit Parajdon töltötte, itt ismerte, szerette meg a természet titokzatos világát, amely később nagyban befolyásolta a költői szemléletét. A középiskolát és az egyetemi tanulmányait Kolozsvárott fejezte be. Magyar-német szakos tanári diplomával Nagyenyeden, később Kolozsvárott tanított és verseket írt. A családi neve: Jékely. Nagyenyeden vette fel az Áprily költői álnevet, később hivatalosan is ezt használta. 1911-ben családot alapított, három gyermekük született. Zoltán fia, visszavette az eredeti családnevet, és költőként vált ismertté. Endre, a jogászi-, Márta, a szobrászművész pályát választotta, az édesapjáról két szép mellszobrot is készített.

Az Erdélyi Szemlében 1919 végén és 1920 elején jelent meg az öt versciklusból álló Falusi elégia c. műve,amely meghozta számára az elismerést, a sikert. Reményik Sándor, Kós Károly, Sipos Domonkos barátjaként is jelen lehetett az irodalmi életben. Az I. világháború eseményei, a trianoni döntés lesújtotta. ( Tetőn c. verse.)1923-ban Franciaországba utazott,hogy a francia nyelvből is diplomát szerezzen Költeményeit ekkor már több folyóirat (Erdélyi Szemle,Pásztortűz, Napkelet, Vasárnapi Újság) közreadta, Esti párbeszéd címmel önálló kötetben is megjelent. 1926 őszén a kolozsvári református. kollégium tanárának nevezték ki. Munkája mellett az Erdélyi Helikon folyóirat szerkesztőjeként is tevékenykedett. Nagy terve volt az erdélyi magyar irodalmi egységfront megvalósítása.

1929 tavaszán lemondott a folyóirat szerkesztéséről, és a családjával áttelepült Magyarországra. Budapesten a Lónyai utcai Református. Gimnáziumban tanított. Elvállalta a Protestáns Szemle c. folyóirat szerkesztését és alkotott. Aztán a Baár-Madas Leánynevelő Intézet igazgatójaként tevékenykedett, a diákok hálával emlékeztek rá, mert kiváló, jóindulatú tanár volt, ráirányította a figyelmüket a természet szeretetére. Sárospatakot többször felkereste. A híres Református Kollégium vendége volt, a tanári állást helyhiány miatt nem kapta meg. Barátságot kötött Mátyás Ernővel, a híres pataki tanárral is. Megkóstolta a történelmi táj híres nedűjét, a Pataki bor c. versében meg is örökítette. 1941-től minden év nyarán Parajdra utazott, és egy erdei boronaházban alkotott. A II. világháború borzalmai után rövid ideig lapszerkesztőként tevékenykedett, majd visszavonult. A családjával a Visegrád melletti Szentgyörgypusztára költözött, haláláig itt lakott és alkotott. A természet közelsége Erdélyt juttatta eszébe,később unokájával is sokat sétált, barangolt a környező erdőben. 1961-ben meghalt a felesége,ezután az egyedüllét egyre jobban kínozta. A lánya az első férjét fiatalon elveszítette, majd kislányát is,akiről a nagypapa az Annának hívták c. fájdalmasan szép ciklusban emlékezett meg.
Áprily Lajos nagyon szerény,humánus jellem,becsületes,sokoldalúan képzett, kiváló tanár és folyóirat szerkesztő, termékeny költő és műfordító volt. Költészetében jelen van a mély vallásossága, a családszeretete,a természet iránt érzett rajongása.

Verseiben megörökítette a görög-római mitológia alakjait, a Biblia szereplőit, az erdélyi és a magyar történelem, irodalom jeles képviselőit, a barátait pl.Apáczai Csere Jánost és feleségét (Tavasz a házsongárdi temetőben), híres zeneművészeket. Lefordította Ibsen: Peer Gynt, Schiller: Wallenstein és Shakespeare: Julius Caesar c. drámáit. Legsikeresebb a Puskin: Anyegin c. művének magyar fordítása. Később a költészetében a négysoros versek is megjelentek, az idős kora érzései,bánata,öröme legmegfelelőbb kifejezési formája volt. „ Antigone hűsége helyébe Oidipus világtalansága lépett,mert a glaukoma réme fenyegette.” Verseit több nyelvre( német,angol,francia,román,kínai, stb.)is lefordították.
A legnagyobb erdélyi magyar költő, a 80.születésnapja előtt, 1967.augusztus 6-án a távozott az élők sorából. Végakaratát teljesítve Visegrádon temették el, a felesége mellett alussza örök álmát. Dédunokája: Péterfy Bori énekes,színésznő és Péterfy Gergely író.
Néhány kötete:Falusi elégia (1921),Az aranymosó balladája(1934), Úti jegyzetek. Egy pedagógiai vándorlás megfigyelései, úti beszámoló (1934), Ábel füstje(1957), Fecskék, őzek, farkasok, történetek,( gyermekek részére) 1965),Jelentés a völgyből, versek (1965),A kor falára (1967). Legszebb versei ( 1969), Megnőtt a csend (összegyűjtött versek, 1972), Őszi muzsika (versek, műfordítások 1976), Válogatott versei ( 1977). Műfordításai:Puskin :Anyegin, valamint az Aranyszarvas(1964).

Nagy tisztelettel és hálásan köszönjük Lavotháné Dr. Jáger Katalin ny. főiskolai docens részletes, értékes előadását, amelyet a Kalács,keddi kalács ,az Aranykapu Baármadasnál és Imádkozom:legyek vidám c. versek színesítették Götz Józsefné és Jászter Beáta nagyszerű tolmácsolásával.
Az erdélyi magyar irodalom szellemisége megérintette a szívünket, a lelkünket.
Áprily Lajos sokszínű munkássága felbecsülhetetlen szellemi érték,amelyet a zaklatott,rohanó világunkban érdemes közelebbről is megismerni.

„ …Ámulni még, ameddig még lehet,s
amíg a szíved jó ütemre dobban,
megőrizni a táguló szemet,
mellyel csodálkoztál gyerekkorodban.”
(Áprily Lajos:Ámulni még)


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2013.10.06./

 

 Gyilkos az erdőben

 

               
    

Bizonyára sokan hallottak a Kaposmérőn történt tragédiáról, amelyet az emberi tudatlanság okozott. A gombáktól nem félni, hanem megismerni kell. A legfontosabb, hogy minden természetjáró, gombagyűjtő ember ISMERJE MEG A GYILKOS GALÓCÁT! – hívja fel a lakosság figyelmét a gombagyűjtés veszélyeire Kőszeginé Tóth Judit gombaszakellenőr, a Zempléni Gombász Egyesület titkára….
 

 


Kőszeginé Tóth Judit

      

A gomba (tudományos néven: Amanita phalloides) kalapja harang alakú vagy félgömb, később kiterül. Felszíne (a kalapbőr) benőtten szálas, színe a fehértől a sárgáson át a zöldesig-olajzöldig vagy akár barnásig változhat! A gomba lemezei sűrűn állnak, puhák és fehérek. A tönk 5-10 cm-es, felül galléros (amely a gombát fiatalon borító burok maradványa). A gallér alatt fehéres, sokszor zöldesen márványozott. A tönk alsó részén jól látható bocskor van. A galóca húsa fehér, lédús, illata fiatalon nem jellegzetes, ám később a nyers burgonyára emlékeztető, édeskés. A legfontosabb jellemzőket összegezve: a gyilkos galócát mindig fehér lemezek, a gallér és a bocskor együttes megléte jellemzi. Előfordulása lomb- és (ritkábban) tűlevelű erdőkben számíthatunk. Hazánkban májustól az ősz végéig jelenhet meg, akár tömegesen is. Ha megtaláljuk, ne tapossuk el, hisz fontos szerepe van az élővilág körforgásában.

A gyilkos galóca 24 különféle mérgező anyagokat tartalmaz, amelyek közül a legerősebb biológiai hatásúak az amatoxinok. E vegyületek rendkívül ellenállóak, azaz sem főzéskor, sem szárításkor, sem sav vagy emésztő enzimjeink hatására nem bomlanak le. A mérgezés tünetei csak 6-10 vagy akár 24 órás lappangási idő után jelentkeznek, amikor már felszívódott a méreganyag.

A mérgezés első tünetcsoportja a szinte csillapíthatatlan hányás, hasmenés, majd bizonyos javulást követően egyre súlyosabb élettani zavarok lépnek fel a kiválasztásban, a keringési rendszerben, mindenekelőtt azonban a máj működésében. A galóca mérgek a májsejtek normális működését gátolják, illetve tökre teszik magukat a sejteket is. A galócamérgezettek kezelése összetett és drága eljárás, a mérgezés halálozási aránya azonban - az orvostudomány legújabb eredményeinek, módszereinek ellenére is magas.

Ne feledjük, akár egyetlen közepes termőtest is egy család tragédiájához vezethet! Tartsuk be a szabályt: csak olyan vadon termő gombát fogyasszunk, amelyet gombaszakértő már megvizsgált!


 


 


Cziczer Katalin
/2013.10.06./

 

ÁVG-REFI Regatta

 

               
        

A vasárnapi "Magyarország szeretlek" vetélkedő után, tovább fokozta a hangulatot a másnap, szeptember 30-án megtartott "Regatta". Az előző napi sikereken felbuzdulva, a feléledő versenyszellem rengeteg Refist vonzott a Bodrog partjára szurkolni. Három kategóriában indultak négyes kenukkal az iskolákat képviselő csapatok a vártól a Refi csónakházáig tartó szakaszon. Elsőként a két iskola egy-egy lány csapata mérte össze tudását...
 

 


 

      

A Refiből Noszály Gréta (kormányos), Halász Eszter, Farkas Réka és Mezővári Kinga 10. T osztályos tanulók indultak. Sajnos csak a második helyen végeztek, de remélhetőleg nem veszítették el a kedvüket, és jövőre újult erővel mérhetik össze erejüket és tudásukat az ÁVG lányaival. Ezután következtek a fiúk, Németh Zoltán (kormányos), Lastóczki Ábel, Móré Bálint és Popik Mihály a Refi 12. évfolyamos tanulói, akik idén is nagy fölénnyel, bravúros győzelmet arattak. Végezetül pedig a tanárok mérhették össze tudásukat.

A refis szurkolótábor ezt a versenyszámot fogadta talán a legnagyobb érdeklődéssel. Míg az ÁVG négyből három tesitanárral indult, tőlünk Kiss Norbert tanár úr (kormányos), Csákiné Győri Beáta Éva és Tóth Nikoletta tanárnők, az élen pedig Pásztor István tanár úr eveztek. Az ÁVG megnyerte ezt a futamot is, de méltó ellenfelükre találtak tanárainkban, akik nem csak okosak, de jó sportemberek is. Az érmek kiosztását követően Berencsy István tanár úr bográcsban készült híresen finom gulyásával várta a versenyzőket.

Bár a kupát az ÁVG vitte haza idén is, mind nagyon büszkék lehetünk versenyzőinkre. Jövőre visszavágó. Hajrá Refi! 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2013.10.05./

 

 Mesemondó Verseny a Népmese Napja alkalmából

 

               
    

Több évtizedes hagyomány A Művelődés Háza Könyvtárában, hogy a Népmese Napja alkalmából regionális Mesemondó Versenyt hirdetnek a könyvtárosok. Ebben az évben sem történt másként, a versenyre alsó tagozatos tanulók nevezhettek, szabadon választott népmesével. A megmérettetésre 39 tanuló jelentkezett a helyi és környékbeli (Hercegkút, Tolcsva) iskolákból - számolt be Krenyítzkiné Sárosi Krisztina...
 

 


Krenyítzkiné Sárosi Krisztina

      

A gyerekek nagyon felkészültek voltak, érdekes és tanulságos mesékkel kápráztatták el a zsűri tagjait. A helyezést elérő tanulók könyvjutalomban részesültek, de a többi gyermek sem ment haza üres kézzel, mindenki kapott emléklapot és csokoládét.

Helyezettek: 1. – 2. osztály
I. Váradi Iván – Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általános Iskola
II. Hochvárt Hanga – II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
III. Czifra Meliton – Református Általános Iskola
Különdíj: Drótos Áron – Általános Iskola- Tolcsva

3. – 4. osztály
I. Jónás Gusztáv – Általános Iskola - Tolcsva
II. Tóth Lídia – Református Általános Iskola
III. Kövér Sára – Református Általános Iskola
Különdíj : Erdei Boglárka – Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2013.10.05./

 

 Laptop-gyűjtés a rászoruló családoknak

 

               
    

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, az Informatika a Látássérültekért Alapítvány és a Laptopszalon - a Microsoft Magyarországgal karöltve - közös akciót kezdeményez a rászoruló családok megsegítése érdekében. Októberben várják olyan magánszemélyek jelentkezését, akik megválnának használt, de még működőképes Windows XP-s laptopjuktól, és szeretnék azt nemes célra felajánlani.
 

 


 

      

A szervezetek a sajtóanyag szerint azért fogtak most össze, hogy közvetítőként lépjenek fel a segítő szándékú emberek és a segítségre szoruló családok között. Az egy hónapon át tartó kezdeményezés ideje alatt a Laptopszalon befogadja és ellenőrzi a leadott eszközöket, az Ökumenikus Segélyszervezet pedig eljuttatja azokat a megfelelő helyre, így az együttműködésnek köszönhetően a jószándék biztosan célba ér. Mindemellett a Laptopszalon még vásárlói kedvezményt is felajánl azoknak a személyeknek, akik élnek a lehetőséggel.

A működőképesség ellenőrzése után az adományokat a Microsoft Magyarország szakemberei modernizálják - függetlenül attól, hogy azon korábban legális, vagy kalóz Windows futott. Ennek keretében az immár 12 éve megjelent, és életciklusának végét jövő tavasszal elérő Windows XP helyett a jelenleg legkorszerűbb eszközrendszer, a Windows 8 kerül fel a számítógépekre. A Laptopszalon az ország egyik vezető szaküzlet és szerviz hálózataként felelősségének érzi, hogy segítséget nyújtson azon a területen, amelyen szakértőnek számít. Sok esetben ugyanis hiába érkeznek a segélyszervezetekhez jó szándékkal felajánlott számítástechnikai eszközök, a szervezeteknek nincs megfelelő kapacitásuk és kompetenciájuk a gépek ellenőrzésére, hogy azok ténylegesen használhatók-e még. A Laptopszalon a kezdeményezés keretében megvizsgálja és kiválasztja azokat az eszközöket, amelyeket érdemes továbbítani a Segélyszervezeten keresztül a családok részére, ehhez azonban szükség van a magánszemélyek aktivitására is.


 


 


Forrás: SG.hu
/2013.10.05./

 

 Itthon vagy –Magyarország Szeretlek!

 

               
    

Az országos programsorozathoz csatlakozva városunkban is több esemény zajlott az elmúlt hétvégén. A Művelődés Háza és Könyvtára a szeptember 29-én, vasárnap este zajló vetélkedő szervezésével és lebonyolításával vette ki részét az ünnepi hétvégéből. A város színeit – piros és kék – szimbolizálva két gimnáziumunk csapata mérte össze tudását, ügyességét, találékonyságát egy vidám, játékos vetélkedő keretében – küldte beszámolóját a két fő szervező és játékvezető, Csatlósné Komáromi Katalin és Stumpf Gábor
 

 


Csatlósné Komáromi Katalin


Stumpf Gábor

      

A vetélkedő kiírása szerint a két csapat a város címerében megtalálható színek szerint állt fel: pirosban az ÁVG csapata, kékben pedig a Refisek versenyeztek. Mindjárt a vetélkedő elején zengett az ÁVG aulája a csatakiáltásoktól, melyek bemutatásánál éppen ez is volt a feladat. Nem kímélték hát a versenyzők sem az ellenfél, sem a zsűri, de még az érdeklődők halló szerveit sem. A sokféle feladat között meghatározó szerepe volt Sárospatak múltjának, művelődéstörténeti emlékeinek csakúgy, mint a jelen értékeinek. A versenyben végig fej-fej mellett haladtak a csapatok, olyannyira, hogy az első villámkérdés körben mindkét csapat azonnali és pontos válasszal lepte meg a zsűrit és a játékvezetőket.

Mivel Hegyalján élünk, természetesen a szőlő és a bor sem hiányzott a feladatok közül. Van, akinek a lopó használatát még gyakorolnia kell, azonban tekintve, hogy milyen fiatal az illető, még sok évtized áll rendelkezésére, hogy ezt is elsajátítsa. A szó szoros értelmében vállvetve küzdöttek a csapatok, melyek tagjai bulvár cikk megírásával is bizonyították, hogy jól ismerik a múltat, s nem hozza zavarba őket sem a Kossuth-Kövy, sem pedig a Balassi-Dobó Kriszta sztori. A játék közben pihenésképp a 8Kor Színház csapata, a Bodrog Néptáncegyüttes és a Zsindely együttes szórakoztatta a jelenlévőket, időt hagyva arra, hogy kifújják magukat a játékosok.

A vetélkedő végén a szerencsekerék pörgetésével mindkét csapat óriási lehetőséghez jutott, hogy egy húszast pörgetve mindent eldöntsön, azonban ez egyik csapatnak sem sikerült. A szerencsét, a játékosságot és az ügyességet is magában foglaló helytörténeti vetélkedőt végül mindössze két pont különbséggel a kék csapat, azaz a Refisek csapata nyerte.

Úgy gondoljuk azonban, hogy aki jelen volt az mind nyertese volt ennek a közel két és félórás vetélkedőnek, hisz egy jó hangulatú estét tölthetett el az ÁVG-ben, ahonnan új ismeretekkel, s vidám élményekkel gazdagodva távozhatott.

A programot a Szent Mihály-napi tábortűz meggyújtása követte, ahol pedig a spontán összeállt Zsákbolha Band húzta a talpalávalót a rögtönzött táncházhoz.

Köszönet minden szervezetnek és magánszemélynek, aki segítségünkre volt az előzetes gyűjtési feladatokban és a vasárnap esti program megvalósításában.


 


 

További fotók 1.>>>                                  További fotók 2.>>>                                         További fotók>>>


Törő Gábor
/2013.10.04./

 

 Legyen a zene mindenkié!

 

               
    

 


Bálint Béla

      

Kodály Zoltán örökzöld, muzsikálásra hívó mottója jegyében rendezte meg immár 12. alkalommal a Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola ünnepi hangversenyét a Zene Világnapja alkalmából – számolt be a nagysikerű rendezvényről Fábián Krisztina, az iskola tanára… a fotón Bálint Béla igazgató

Október 1-jén a zenekedvelő publikum örömére újra felcsendült az iskola tanulóinak hangja, újra megszólaltak a trombiták, fuvolák, klarinétok, hegedűk, furulyák, a zongora lelkes növendékek és tanáraik kezében, sőt ütőseink jóvoltából nem „csak” a közönség tapsolt.
A néptánc tagozat két produkcióval gazdagította a „színes” műsort, melyen reneszánsz, klasszikus, romantikus mesterek művei, valamint egy egyházi dallam, egy népdalcsokor és
”A kecske”, francia népdalfeldolgozás is szerepelt. A finálé Dés-Nemes: Valahol Európában című musical ének egyik népszerű részlete volt.

A 2013-2014-es tanév évadnyitó hangversenyét további rendezvényeink követik, melyekre szeretettel hívjuk és várjuk Sárospatak zeneszerető polgárait.


 


 

További fotók>>>                                           Levi fotói>>>

Cziczer Katalin
/2013.10.04./

 

 A Baba-Mama klub vendége Telegdi Ágnes, írónő

 

               
    

 


Telegdi Ágnes

      

A szeptemberi - idénynyitó - összejövetelen köszönthettük Telegdi Ágnes írónőt. A picurkák és az ovis gyerekek megismerkedhettek Barnabás mackóval, Ági néni mesekönyv sorozatának főszereplőjével. A mese szárnyán elkísértük a kedves kismackót egy világ körüli utazásra. A foglalkozás végén a nagyobbak lerajzolták a mese legérdekesebb részét, és a képekért még külön ajándékot is kaptak az író nénitől...

A gyerekek örömmel lapoztak bele a szép képes könyvekbe, amelyekből az anyukák otthonra is vásároltak csemetéiknek. Természetesen a dedikálás sem maradhatott el!

Könyvtárunkból a macis meséskönyvek mellett az írónő állatokról szóló, saját művészi képeivel illusztrált ismeretterjesztő könyvsorozata is kikölcsönözhető.


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2013.10.04./

 

 Kötelességünk gondoskodni az előttünk járó korosztályokról

               
     

Dr. Mengyi Roland, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke, országgyűlési képviselő szeretettel és tisztelettel köszönti a szépkorúakat az Idősek Világnapja alkalmából, akik kemény munkájukkal és kitartásukkal évtizedeken át megalapozták azt a jelent, amelyben a mai aktív korosztály boldogulni tud...
 


 

      

2010 előtt voltak olyan kormányok, amelyek nem gondoskodtak az idősekről, a Gyurcsány-Bajnai kormányok újra és újra elvettek az idősektől és a nyugdíjasoktól. A Fidesz viszont az ellenzéki pártokkal ellentétben megőrizte vállalásait, és ha szükség volt rá, konfliktusokat felvállalva, törvényeket átírva, a bukott baloldal heves ellenkezése közepette csökkentette az idősebb korosztályok terheit, például a rezsicsökkentéssel. A Gyurcsány-Bajnai-Mesterházy szövetséggel ellentétben, akik rossz bankárokat szolgáltak, közben pedig a nyugdíjasoktól vették el az ország számára szükséges költségvetési tételeket, a Fidesz filozófiája egészen egyszerű: emeljük a nyugdíjakat, a vásárlóértékét nemcsak megőrizzük, de növeljük is és ezzel együtt csökkentjük az idősek kiadásait.

A nyugdíjrendszer igazságtalanságain változtattunk - sok életerős, dolgozni tudó egyenruhás fiatalembertől megvontuk a korkedvezményt, hogy inkább az egész életüket végig dolgozó és közben gyermeket nevelő nőknek, édesanyáknak tudjunk korkedvezményt adni. Lehetővé tettük, hogy 40 év munka után nyugdíjba mehessenek, eddig 108 ezer nő, édesanya élt ezzel a lehetőséggel. Azt az igazságtalanságot sem hagytuk szó nélkül, hogy a kommunista diktatúrával cinkos egykori pártvezetők magasabb nyugdíjat kaptak évtizedeken át, míg az áldozatoknak a Gyurcsány-Bajnai-kormány befagyasztotta a járandóságát. Mára helyreállt a rend: a bűnösöktől elvettük, az áldozatoknak 50%-kal emeltük a nyugdíjjárulékát.

A kormány immár harmadik alkalommal készül a rezsicsökkentésre, ami több millió olyan háztartást érint, ahol idősek élnek, ezzel szemben a baloldali kormányok összesen 15 alkalommal emelté a rezsiterheket. A többségében kistelepüléseken élő, rászoruló idősekről sem feledkeztünk meg,- közülük sokan a mai napig tűzifával fűtenek - a kormány előtt van egy kidolgozás alatt álló új szabályozás, amely szerint a korábbi egymilliárdról kétmilliárd forintra növelnék a szociális tűzifaprogram támogatását. Nem csak a szolgáltatóknak, hanem a bűnözőknek sem hagyjuk többé kiszolgáltatni az időseket, a büntető törvénykönyv szigorúbban szankcionálja az idősek ellen elkövetett bűncselekményeket.

Országszerte ezekben a hetekben nyílnak meg azok az egészségfejlesztő irodák, ahol az idősek számára is programokat, tanácsadást szervezünk.
A bukott baloldal a nyugdíjasokat becserkésző ígéretekkel halmozza el az időskorúakat, de nem lesz újra lehetőségük becsapni őket, mert az idősek látják, hogy a baloldal az ellenkezőjét teszi annak, amit ígér. „A baloldali politikusok kormányzásuk alatt megszavazták a nyugdíjadót, elvettek egyhavi nyugdíjat az idősektől, bevezették a vizitdíjat és a kórházi napidíjat - ők a nyugdíjasok kárára politizáltak, a Fidesz ezzel szemben teljesíti küldetését és a nyugdíjak érdekében politizál. Ne higgyenek a hamis prófétáknak, akik egyszer már bizonyították, hogy mit tesznek, kiket képviselnek, ha hatalomra kerülnek”- hívta fel a figyelmet a tényekre dr. Mengyi Roland.


 


 


Csontos László Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés sajtóreferense
/2013.10.03./

 

 Együtt a Zempléni-hegység forrásaiért

 

               
    

 


Sóstói András

      

A tanév nyitásaként szeptember 16-17-18-án vándortáborban vettek részt az Erdélyi János Általános Iskola 13 tanulójával. Célunk az volt, hogy olyan értékrendet alakítsunk ki tanulóinkban amelynek felismerése, elsajátítása során személyiségük, életútjuk, célkitűzésük helyes irányba indul és valósul meg – számolt be Sóstói András...

A három napos vándortábor nagy lehetőséget biztosított a tanulói közösség erősítésére, egészségmegőrzésére, hazaszeretetre való érzékenység kialakítására. Azt tudatosítottuk a tanulókban, hogyan lehet hasznosan eltölteni a szabadidőt, úgy hogy értékmegőrző és értékteremtő tevékenységet is végezzünk. A Zempléni- hegység jó levegője és kristálytiszta forrásainak vize, olyan kincs, melyre mindenkinek vigyázni kell.
 


 


 

1. nap Sárospatak- Makkoshotyka-Vágáshuta                          2. nap Vágáshuta- Nagyhuta- Újhuta                                3. nap Újhuta- Sárospatak

Erdélyi János Általános Iskola
/2013.10.03./

 

  Sporttörténeti esemény Sárospatakon!

 

               
    

Első hazai mérkőzését játszotta a SUSI felnőtt női csapata, mert Patakon még nem volt ilyen! Ahogy a férfiaknál, úgy a nőknél is van „vérre menő” bajnokság, csak most nem a felnőtt férfiak, hanem a nők vívnak meg egymással és nem mellesleg, a pályán mindig volt látnivaló, de nem is ez a lényeg - számolt be Koscsó István a Sárospataki Baráti Kör elnöke… a fotón Takács Brigitta
 

 


Takács Brigitta

      

A mérkőzés úgy kezdődött, hogy a pataki kisasszonyok vették kezükbe, inkább talán úgy is mondhatnánk lábukra a mérkőzés sorsát. A harmadik percben meg is szerezték a vezetést, mintegy tíz méterre a kaputól, a bal alsó sarokba jól helyezett kemény lövéssel. A góllövő hátán egy kettes szám volt, de ezúttal nem az osztályzatát jelentette, hiszen a gólja ötöst érdemelt. A neve: Molnár Dóra! 1:0
A gól kicsit megnyugtatta lányainkat, a hajtós focit felváltotta a tudatos játék, így az ellenfél is átlátogatott időnként a mi térfelünkre.

A 13. percben a 11-esszámot viselő Takács Brigitta gólja hozott életet a játékba, amit öt perc múlva újabb találata követett. 3:0
A 26. percben a kapu közelében egy szögletbeadás után sajnos szerencsétlenül pattant a labda egyik játékosunk kezére. A bíró, aki „észrevétlenül” jól vezette a mérkőzést, büntetőt ítélt. A sikeres végrehajtó az ugyancsak szerencsés 11-es számot viselő Földi Mária volt. Így az eredmény 3:1-re módosult. Ez felkeltette a nemes érzelmeket az ellenfél csapatában is, de a hátralévő négy perc nem hozott változást az eredményben.
Az ellenfél első félidő végén szerzett gólja a második harminc percre is hatással volt. A középkezdést újabb találattal sikerült befejezniük. Így mindjárt a második félidő elején 3:2-es szoros eredmény alakult ki a vendég együttes egyik kiemelkedő tudású játékosának Gáspár Lillának jóvoltából. Hiába kiabált Gönczi Zoltán Levente edző látván a vészhelyzetet, hogy „pörögjünk, pörögjünk”!

Mindössze öt percet kellett izgulnunk, hogy ki ne egyenlítsenek, mert a 36. percben egy oldalról bedobott labdát Takács Brigitta egy okos fejessel a hálóba továbbította. 4:2
Az utolsó percben Takács Brigitta rátett még egy lapáttal, hiszen a „mesterhármast” megtetézte még egy góllal, beállítva ezzel az 5:2-es pataki győzelmet.
Elmondhatjuk, hogy egy magas színvonalú, férfiakat megszégyenítő jó iramú mérkőzést láthattunk, s egy kellemes kétszer harminc percet tölthettünk az Árpád Vezér Gimnázium tornacsarnokában.

Az első mérkőzésünket is megnyertük Bőcsön 3:2 arányban. A jövő héten Kazincbarcikára látogat a csapat. A következő hazai összecsapásra október 20-án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel kerül sor. Szeretettel várunk minden pataki szurkolót! Gratulálunk! Hajrá Patak!.


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2013.10.03./

 

  Új gyárat avattak Kazincbarcikán

               
    

Az Új Széchenyi Terv keretében, uniós források segítségével új víztisztító vegyianyag-gyárat létesített a Donauchem Kft. Kazincbarcikán. A 2 milliárd forintot meghaladó költségvetésből jelentős részt kitevő támogatás segítségével megvalósult beruházás keretében 25 új munkahely jön létre. Az avatóünnepségen követendő példának nevezte dr. Mengyi Roland, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke...
 


Dr. Mengyi Roland

      

A Donau Chemie AG magyarországi leányvállalata a Donauchem Kft. a mai napon megnyitotta Kazincbarcikán, a Wanhua-BorsodChem kazincbarcikai iparterületén felépült FeCl3/PAC gyárát. A gyár a Wanhua-BorsodChem izocianát-előállítása során keletkező sósavat (HCl) használja fel környezetbarát módon víztisztító vegyianyag, nevezetesen évi 75 ezer tonna vas-klorid (FeCl3) és 30 ezer tonna polialumínium-klorid (PAC) gyártására. Ezzel Kelet-Magyarország a víztisztító vegyianyagok fontos forrásává válik.

Az ünnepélyes gyáravatón részt vett többek közt Németh Lászlóné, nemzeti fejlesztési miniszter, Horváth Attila Imre, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára, Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára, dr. Mengyi Roland, országgyűlési képviselő, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke, Patrick Lu a Wanhua-BorsodChem senior managere, továbbá számos fontos közéleti személyiség és gazdasági szakember. Az ünnepélyes gyáravató házigazdája Franz Geiger, a Donau Chemie AG vezérigazgatója volt.

Az osztrák cég vezetője megköszönte mindenki támogatását, aki elősegítette a kazincbarcikai beruházás megvalósulását. Kitért arra, hogy a magyar munkaerő jól képzett, munkájukat jól össze tudják hangolni az osztrákokkal. Bejelentette, hogy tizenhárom munkahely jött létre eddig Kazincbarcikán, további tizenkettőt terveznek létesíteni, és ezzel összefüggésben öt munkatársat felvettek a budapesti irodába is. A Wanhua-BorsodChem melléktermékét felhasználva gyártanak vízkezelésre alkalmas anyagot. Franz Geiger büszkén közölte, magyar gyártóként, magyar munkaerővel versenyképes terméket állítanak elő Kazincbarcikán, amelyet számos országba exportálni kívánnak.

E gyár létrejötte is igazolja az Új Széchenyi Terv eredményes működését az ország gazdaságának fejlesztésben és nemzetközi befektetők Magyarországra vonzásában- hangsúlyozta Németh Lászlóné. Célunk továbbra is a hazai ipar gyártási kapacitásának növelése, és további piaci lehetőségek felkutatása. Ezzel összefüggésben szólt arról, hogy Magyarországon történelmi csúcson van a foglalkoztatás, közel négy millióan dolgoznak. Mindent megtesznek, hogy folytatódjon ez a pozitív tendencia, megbecsülik a munkahelyet teremtő cégeket, különösen ha azt a nehezebb sorsú régiókban teszik. Megköszönte a Donauchemie vezérigazgatójának a beruházást, és a tervezett új magyar munkahelyek teremtéséhez a kormány nevében gratulált.

Dr. Mengyi Roland, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke örömét fejezte ki, hogy egy új termelő üzemmel, a Donauchem kft. magas színvonalat képviselő gyárával gyarapodott megyénk. A közgyűlés elnöke példaként kiemelte, hogy Magyarországra telepítették a termelőközpontot, s innen látják el a régió piacát. „Ha Borsod-Abaúj-Zemplén megye erősödik, Magyarország, Európa gazdasága is erősebb lehet.” –utalt az összefüggésekre dr. Mengyi Roland.

„A sikeres beruházásnak köszönhetően új munkahelyek jönnek létre megyénkben, ami különösen fontos, mivel mindenki tudja, hogy honnan indultunk, mit örököltünk, s az ilyen beruházásoknak köszönhetően sikerült elmozdulnunk a holtpontról.” Dr. Mengyi Roland ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az augusztusi összesítés szerint megyénkben 9.100-al többen dolgoztak, a munkakeresők száma pedig 8.200-al csökkent az elmúlt év azonos időszakához képest. A regisztrált álláskeresők száma 55.670, ez még sok, de siker is egyben, hiszen 2006. óta nem volt 60.000 alatt.

„A Donauchem gyárépítése összhangban van megyénk 2014-20 közötti, elfogadás előtt álló területfejlesztési koncepciójával. A Kazincbarcikát is magába foglaló „Borsodi tengelyben” az ágazatspecifikus fejlesztés keretében nagy jelentőséget tulajdonítunk a térségben hagyományosan erős vegyiparnak. Örömmel jelenthetem, hogy Kazincbarcika mellett Tiszaújvárosban is fejlesztünk, rövidesen elkezdődik a butadién gyár építése, illetve több jelentős céggel folytatunk tárgyalásokat vegyipari beruházásokkal kapcsolatban. Új befektetőket vonzani nem könnyű, de nekünk itt Borsod-Abaúj-Zemplén megyében sikerült, és nagyon büszkék vagyunk rá.” –mondta a közgyűlés elnöke, aki sok sikert kívánt a Donauchemnek a munkájához, s reményét fejezte ki, hogy mások is követik példájukat, amihez felajánlotta segítségét.

Patrick Lu megköszönte a kormány, és a megye vezetésének a segítségét, és szavai szerint e nélkül nem jöhetett volna létre a beruházás. Emlékeztetett, hogy amióta a Wanhua átvette a vezetést, a Borsodchem ipari parkjában ez volt az első betelepült vállalkozás. Ehhez megfelelő infrastruktúrát és befektetői környezetet biztosítottak. Reményét fejezte ki, hogy újabb cégek követik példájukat. Komplex vegyipari park megteremtésén dolgoznak, amelyhez a magyar vezetés segítségét kérik.
A gyáravató ünnepség zárásaként Németh Lászlóné, Franz Geiger, Patrick Lou, és dr. Mengyi Roland közösen átvágta a nemzeti színű szalagot.


 


 


Csontos László Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés sajtóreferense
/2013.10.02./

 

 Ellenőrzik a kerékpárosokat

 

               
    

A Sárospataki Rendőrkapitányság működési területén 2013. augusztus 12-től december 31-ig kerékpárosok közlekedésbiztonságát javító fokozott közúti ellenőrzés végrehajtására kerül sor. Az ellenőrzés kiterjedt a Sárospataki Rendőrkapitányság működési területére - nyilatkozta Bacsó Tibor rendőr őrnagy, a Sárospataki Rendőrkapitányság sajtóreferense...
 

 


Bacsó Tibor

      

Az ellenőrzésekben a Sárospataki Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti állománya, illetve a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti osztályának állománya és a Szerencsi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának állománya vett részt.
Az ellenőrzés tapasztalatai: Nagyon sok olyan kerékpárossal intézkednek a rendőrök, akiknek a kerékpár nem megfelelő műszaki állapotban volt, bár az intézkedések hatására szemmel láthatóan javulás mutatható ki.

Az ellenőrzések hatására a kerékpárosok igyekeznek a rájuk vonatkozó szabályokat betartani, illetve a kerékpárok nagy többsége már megfelel a jogszabályban foglaltaknak.

Az ellenőrzések kiterjedtek a közlekedés más résztvevőire is, mely intézkedések során az általuk elkövetett szabálysértések és szabályszegések miatt szintén eljárások lettek kezdeményezve.


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2013.10.02./

 

 BM Országos Kispályás Labdarúgó Bajnokság

               
     

A megmérettetésen a belügyminisztérium irányítása alá tartozó szervek (rendőrség, katasztrófavédelem, büntetés-végrehajtás, tanintézetek) 16 csapatának, 160 játékosa lépett pályára. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 2013. szeptember 26-án, Miskolcon rendezte meg a Belügyminisztérium Országos Kispályás Labdarúgó Bajnokságát a DVTK műfüves pályáján...
 


 

      

A csoportmérkőzéseken a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság magabiztosan verte a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság csapatát, majd a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal elért döntetlen után hétméteresekkel győzött. A Szegedi Fegyház ellen a borsodi támadások eredményeként majdnem felborult a pálya, az eredmény mégis eldöntetlen marad. A hétmétereseknél azonban nem volt szerencséje a csapatnak, a Szegediek találtak be a hálóba. Végül a hazai játékosok úgy végeztek a csoport második helyén, hogy a rendes játékidőben nem kaptak egy gólt sem.

A helyosztók során a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság csapatával elért döntetlen után, megint hétméteresekkel maradtak alul a hazaiak. Ráadásként az 5. helyért lebonyolított mérkőzésen a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság csapata ellen immáron sokadszor döntöttek a büntetők, és ismét nem a borsodiak javára.

Az utolsó mérkőzésen a hazai gárda azonban összeszedte magát és megérdemelt 3 gólos győzelmet aratva, a 7. helyen végzett.

A torna végeredménye:
I. Készenléti Rendőrség
II. Repülőtéri Rendőr Igazgatóság
III. Békés Megyei Rendőr-főkapitányság

Gólkirály: Szemán Péter - Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Máté Ferenc - Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság

Legjobb kapus: Dávid Gábor - Repülőtéri Rendőr Igazgatóság
Legjobb játékos: Vass László - Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

ORFK különdíj: Legjobban szereplő csapat: Készenléti Rendőrség
RSZKK különdíj: Legsportszerűbb csapat: Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön


 


 


Egyedné Novodonszki Éva főtanácsos Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság - sajtóreferens
/2013.10.02./

 

  „Megfogyva bár, de törve nem …”

 

               
    

 


Dr. Nagy György

      

Kisráska – elsőre nem sokat mond ennek a Felvidéken lévő, alig 250 fős településnek a neve az olvasónak. Itt született 190 éve , 1823-ban Árvay József, a Sárospataki Tanítóképző Intézet első igazgatója, királyi tanácsos, tanfelügyelő, vezérkönyv író. Erről emlékezett meg Kisráska lakossága és az EKF Comenius Karának küldöttsége 2013. szeptember 22-én Árvay Emléktábla leleplezésével - számolt be Dr. Nagy György a küldöttség harmadik tagja...

Az ünnepi beszédet Dr. Kézi Erzsébet főiskolai tanár mondta, melyben méltatta Árvay szerepét a magyar oktatás fejlődésében. A megjelenteket Szendrei Gábor főiskolai hallgató Radnóti Miklós „Nem tudhatom” című versével köszöntötte.

Az esemény létrejöttében elévülhetetlen szerepe volt Pásztor Istvánnénak, aki a volt Árvay József Gyakorló Általános Iskola igazgatójaként hívta fel a helyi Csemadok elnökének , Horkay Lászlónak a figyelmét a jeles személyiségre. A műsort színesítette a Cantata énekegyüttes műsora Nagykaposról. Lélekemelő pillanatok voltak ezek.


 


 


Cziczer Katalin
/2013.10.01./

 

 Refis diákok az idei Csillagponton

               
    

A Csillagpont a Kárpát-medencei református ifjúság legfontosabb találkozási helye, ahol a gimnazisták, egyetemisták és ifjú házasok átélhetik a közösség és az együvé tartozás érzését, új ismeretségeket köthetnek és megoszthatják egymással tapasztalataikat. Idén nyáron ismét megrendezték a nagyszabású fesztivált, amelyre ezúttal a Nagykunságban várták a 3700 fiatalt, július 23 - 27. között - számolt be Fejér Zoltán...
 


Fehér Zoltán

      

Az idei Csillagpont témája az identitás volt. Az identitás témája mindenkit foglalkoztat, hiszen egész életen át tartó dilemma, hogy vajon ki hogyan látja saját magát, mások hogyan látják őt, Isten hogyan látja az embert, és vajon ki-ki a helyén van-e. A fiatalok a hivatásukat keresik, a családosok szeretnének jó házastársak, szülők lenni.

A fesztivál szervezőinek legfőbb célja az volt, hogy a lehető legtöbb értéket felmutassák a fiataloknak, akik hazavihetik és továbbadhatják a Mezőtúron kapott üzeneteket. Kedd reggel 27 diákkal és három tanárral indultunk el Mezőtúrra, azzal a szándékkal, hogy nem csak jól akarjuk érezni magunkat, hanem keressük Isten válaszát életünk miértjére, céljára. Fontos célként tűztük ki a fiatalokkal, hogy a tábor ideje alatt mindenki megpróbál választ találni élete értelmére, és arra, hogy ennek a társadalomnak, a magyar nemzetnek, illetve az egyháznak hogyan válhatna hasznos tagjává.

Az öt nap, a sátorhely kényelmetlensége, a tűző nap, vagy az éjszakai hűvös idő ellenére is nagyon hamar eltelt. Kérdéseinkre a reggeli áhítaton, a délelőtti és délutáni előadásokon, valamint az esti evangélizáción igyekeztünk választ találni.

„Sikerült?” – kérdeztem magamtól az úton hazafelé? A válasz erre a kérdésre legyen egyik diákunk facebook bejegyzése, rögtön a hazaérkezés után: „Nagyon jó volt így együtt, mert olyan emberekkel lettünk jóba, akikkel nem is gondoltuk volna. És hogy nem csak azt tudhattuk meg, hogy mi milyenek vagyunk, hanem mások milyenek…, szóval nagyon jó volt és szerintem nem csak két év múlva leszünk így együtt, hanem év közben is próbáljuk megtartani ezt az ifi közösséget!”


 


 

További fotók >>>

Református Kollégium Gimnáziuma
/2013.10.01./

 

  Villamos energiaszolgáltatás szüneteltetése

 

               
  

A 48/1994.(47. prg.) VET. szerint értesítjük a Tisztelt Fogyasztókat, hogy a biztonságosabb villamos-energia ellátás érdekében a hálózatunkon karbantartási felújítási munkálatok végzése miatt az alábbi napokon, és időpontokban az áramszolgáltatást szüneteltetjük - hívja fel az érintett lakosok figyelmét Mózes Gábor ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. Miskolci régió területfelelőse...
 

 


 

      

Az áramszünet ideje és helye:
2013. szeptember 30-án 8.00-tól 15.00-ig
Sárospatak Mikszáth u.; Gyöngyösi u.; Mányoki u. a Mikszáth u-tól a Damjanich u. felé

2013. szeptember 30-án 8.00-tól 11.30-ig
Sárospatak Szalkai u.; Mányoki u. a Mikszáth u-tól a Móra F. u. felé

2013. szeptember 30-án 11.30-tól 15.00-ig
Sárospatak Damjanich u. a Kassai u-tól a Határ u. felé

2013. október 01-én 8.00-tól 15.00-ig
Sárospatak Mikszáth u.; Gyöngyösi u.; Mányoki u. a Mikszáth u-tól a Damjanich u. felé

2013. október 02-án 8.00-tól 15.00-ig
Sárospatak Mikszáth u.; Gyöngyösi u.; Mányoki u. a Mikszáth u-tól a Damjanich u. felé

2013. október 03-án 8.00-tól 15.00-ig
Sárospatak Szalkai u.; Mányoki u. a Mikszáth u-tól a Móra F. u. felé

2013. október 04-én 8.00-tól 15.00-ig
Sárospatak Damjanich u. a Kassai u-tól a Határ u. felé

2013. október 08-án 8.00-tól 15.00-ig
Sárospatak Mikszáth u.; Gyöngyösi u.; Mányoki u. a Mikszáth u-tól a Damjanich u. felé

2013. október 08-án 9.00-tól 10.00-ig
Sárospatak Damjanich u. a Kassai u-tól a Határ u. felé

2013. október 09-én 8.00-tól 15.00-ig
Sárospatak Mikszáth u.; Gyöngyösi u.; Mányoki u. a Mikszáth u-tól a Damjanich u. felé

2013. október 10-én 8.00-tól 15.00-ig
Sárospatak Mikszáth u.; Gyöngyösi u.; Mányoki u. a Mikszáth u-tól a Damjanich u. felé
Szalkai u.; Mányoki u. a Mikszáth u-tól a Móra F. u. felé

2013. október 14-én 8.00-tól 15.00-ig
Sárospatak Szalkai u.; Mányoki u. a Mikszáth u-tól a Móra F. u. felé

2013. október 15-én 8.00-tól 15.00-ig
Sárospatak Szalkai u.; Mányoki u. a Mikszáth u-tól a Móra F. u. felé

2013. október 17-én 8.00-tól 15.00-ig
Sárospatak Damjanich u. a Kassai u-tól a Határ u. felé

2013. október 18-án 8.00-tól 15.00-ig
Sárospatak Damjanich u. a Kassai u-tól a Határ u. felé

2013. október 18-án 10.00-tól 11.00-ig
Sárospatak Pálóczi u.

2013. október 18-án 12.00-tól 13.00-ig
Sárospatak Kassai u. a Kazinczy u-tól a 14 és 27 sz-ig
Damjanich u. a Kassai u-tól a temető felé

2013. október 21-én 8.00-tól 13.00-ig
Sárospatak Bem u. a Kassai u-tól a Csécsi u-ig


 


 


Cziczer Katalin
/2013.10.01./

 

  Miről tárgyalt a Testület?

 

               
 

Szeptember 27-én tartotta képviselő-testületünk szokásos havi ülését, amelyen közel 30 napirendi pontot tárgyaltunk. Ezek között voltak olyanok is, amelyek ritkán szerepelnek, az első rögtön egy ilyen volt, hiszen megüresedett egy hely a képviselő-testületben. Ennek oka, hogy Jarecsni János kormányhivatali tisztséget kapott a B-A-Z megyei Kormányhivatalban, mely állás betöltése viszont összeférhetetlen a képviselői munkával, így le kellett mondania képviselői mandátumáról – kezdte összefoglalóját az ülésről Sikora Attila alpolgármester…
 

 


Sikora Attila


Jarecsni János


Krai Csaba

      

A 2010-es választások eredményeképpen az őt delegáló szervezet – a Függetlenek Sárospatakért Egyesület - küldhetett természetesen új tagot a testületbe, akit Krai Csaba személyében határoztak meg. A Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette a lebonyolítás rendjét, Krai Csaba pedig a testület előtt letette az esküt.

A következő témákban beszámolókat hallgattunk meg és fogadtunk el, elsőként a Gondozási Központ beszámolóját, ami ez elmúlt egy év tevékenységéről szólt. Ők is átköltöztek az új helyükre, ahol már mindennek kialakították a megfelelő helyet. Nagyon jó és hasznos munkát végeznek, hiszen a város nagy részével kapcsolatban vannak, akár gyermekek, akár az idősek szorulnak segítségre. Munkájukhoz tartozik a hajléktalan ellátás, a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a fogyatékkel élők nappali intézménye, az idősek nappali ellátása és a támogató szolgálat, ami a fogyatékkal élő felnőtteket illetve gyermekeket látja el, személyi segítés és személyszállítás révén.– erről tartottak beszámolót, amit elfogadott a testület.

A másik beszámolót Lendvainé Szendrei Ágnes tartotta a Carolina Óvoda és Bölcsöde 2012-2013. évi munkájáról. A testület mindkettőt elfogadta, gratulált és további jó egészséget kívánt a munkájuk végzéséhez.

Ezen kívül több olyan napirendi pont is volt, amelyben csak szabályzatmódosítások – pl. közbeszerzési szabályzat – illetve kisebb ügyek szerepeltek.

Ami még többek számára érdekes lehet, hogy városunkban ismét megépítésre kerül egy műfüves pálya. A Református Kollégium pályázott, amihez segítséget kértek városunktól, mivel egyházi intézmény nem pályázhatott volna, de az Önkormányzat közreműködésével sikerül ezt megvalósítani. Mi természetesen szívesen segítettünk, és ennek eredményeképpen remélhetően már október végére elkészül az új műfüves pálya az Iskolakertben lévő sportpálya egy részén.

Ezen kívül szóba került még a Patakhő Kft munkája, amiről tájékoztató hangzott el. Az óvoda melletti vezeték cseréjére került sor, ami lassan befejeződik, már csak az úton van egy átvágás, amit – igazgató úr tájékoztatása szerint - hamarosan megszüntetnek.

Új felügyelő bizottsági tagot választottak az Innovo Patak Városfejlesztő Kft-be, hiszen az egyik tag Jarecsni János volt, akinek lemondásával ez a funkciója is megszűnt, itt is Krai Csaba került a helyébe.

Egy előterjesztés került a napirendünkre, amit Komlóska Község Önkormányzata terjesztett elő és többféle kérelmet is tartalmazott a Világ Királynője engesztelő mozgalommal összefüggésben – ezzel minden magyar önkormányzatot megszólítottak. Egyetértettünk a céljaikkal és támogatjuk.

Szóba került a Bodrogon kialakítandó kikötő ügye is, ami a következő rendkívüli ülésen ismét napirendre kerül. Szeretnénk egy kikötő úszóművet és egy sólyapályát létrehozni – ahol vízi járműveket lehet a vízre bocsátani. Az elsőt a régi stég helyére, hiszen látható, hogy a lábas háznál lévő már nagyon romokban hever, a sólyázó pálya pedig az Arad utcánál lesz, ahol a várfalnál le lehet menni a Bodroghoz. Most erre a kettőre kérünk tervezési ajánlatot, amiket a rendkívüli ülésen tárgyalni fogunk.


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2013.10.01./

 

 Idén is színvonalas volt a borverseny

               
 


Csatlósné Komáromi Katalin


Butella László


Jarecsni János

      

A 13. Sárospataki Borversenyt 2013. szeptember 21-én, szokott helyén, A Művelődés Háza emeleti folyosóján rendezték meg. A babonások talán aggódtak, de miután bejelentették, hogy 101 bor vesz részt a versenyben, látták a nagyszámú szakértő zsűrit és a bájos kínáló lányokat, számukra is nyilvánvaló vált, hogy ez a nap is sikerre van ítélve. Ez így is történt, Butella László, a Sárospataki Hegyközség elnöke 6 nagyaranyról és 46 aranyéremről számolt be a nap végén…

Ezek a számok önmagukért beszélnek, ez azt jelenti, hogy a termelők egyre jobb, egyre finomabb borokat küldenek be, s a bíráló bizottság ezt mind nagyon pozitívan értékeli, így egy nagyon sikeres borversenyt tudhatunk magunk mögött. Annak is örülök, hogy nagyon sok kollega elfogadta a meghívást, és részt vett a borbírálók munkájában. Az átlagéletkorukat már évekkel ezelőtt elkezdtük csökkenteni, így fiatalabb borászok is vannak közöttük – nyilván megfelelő arányban a tapasztaltabb kollégák mellett.

Nagyon örülök, hogy eljöttek és bíráltak, mert a jövő az övék, nekik kell átvenni ezt a szerepet, de nem aggódom emiatt, mert nagyon komolyan veszik ezt a munkát. Az ő munkájuk is hozzájárult, hogy mind szakmailag, mind emberileg nagyon jó borversenyen vagyunk túl – értékelte a versenyt Butella László.

A 13. Sárospataki Borverseny egy nagysikerű rendezvény volt Sárospatak életében és a hegyközségi szervezetnél is. Köszönet illeti A Művelődés Háza vezetőit és dolgozóit, hogy ezt a borversenyt ilyen színvonalasan megtudtuk rendezni – folytatta a verseny értékelését a szervezők részéről Jarecsni János

Úgy gondolom, hogy a szőlőtermesztők kiváló alapanyagot termeltek meg a szőlőterületeken és a borászok ezt színesítették a tudásukkal és kiváló termékeket készítettek belőle – ezt a borverseny eredményei is mutatják. Ha ezek a termékek a piacon megjelennek, így gondolom, hogy érdemes őket megvásárolni, szívesen merem őket ajánlani, mind jó minőséget képviselnek. Hiszem, hogy jövő útja a minőség, és mi ezen az úton haladunk.

Kellenek ezek a borversenyek, hogy irányt mutassanak a termelőknek és kicsit tájékoztassák a borvásárlókat is, hogy melyik cégeknek vannak kiváló termékei, melyeket érdemes vásárolni

A Művelődés Háza és Könyvtára 2002. óta házigazdája a Hegyközség által szervezett borversenyeknek – tette hozzá Csatlósné Komáromi Katalin igazgatónő…

Mindig örömmel adunk otthont ennek a rangos megmérettetésnek, hiszen programjaink között különös hangsúllyal vesznek részt a borkultúrát és a tájegység adottságait népszerűsítő programok. Nagyon örülünk, hogy idén is sikeresen lezajlott ez a verseny és reméljük, hogy az intézmény a jövőben is, a maga eszközeivel ezeknek a rendezvényeknek a színhelye lehet.

A mai napon, az épület falain belül zajló programokon kívül még egy hagyományos elemet is megtartottunk, ez pedig Lorántffy Zsuzsanna asszony szobránál a koszorúk elhelyezése volt, hiszen tudjuk, hogy az Ő számára készítette Szepsi Lackó Máté az első aszú bort és ennek szeretnénk minden évben ezzel a kis megemlékezéssel is emléket állítani.

A Művelődés Háza együttesei, pedig hangulatos műsorukkal járultak hozzá a versenyhez és a díjkiosztáshoz.


 


 

További fotók - versenyről >>>                     További fotók - eredményhirdetésről >>>

Cziczer Katalin
/2013.09.30./

 

  Közeledik a MINK!

 

               
 

2013. október 2-án mutatkozik be városunkban a nemrég megalakult Magyar Ifjak a Nemzeti Közösségvállalásért Egyesület. A fiatalok feladatvállalásaira épülő csapatnak célja egy olyan tevékenységsorozat megvalósítása, mellyel elsősorban kortársaink figyelmét irányíthatják rá a határon belüli és túli magyarság egységére, a XX. századi sorsfordító politikai döntésekre, a nemzeti kultúrában rejlő értékekre.
 

       

Bemutatkozó rendezvényük több program elemből tevődik össze. 13 órától az Újbástya Rendezvénycentrumban Dr. Bogár László egyetemi tanár, közgazdász és Koltay Gábor rendező előadásait hallgathatják meg az érdeklődök. Az előadásokon való részvétel díjmentes.

A rendezvény fénypontja az esti jótékonysági gálaelőadás, mely 18 órától kezdődik az Árpád Vezér Gimnázium aulájában.

Az este folyamán színpadra lépnek:
Keresztes Ildikó,
Varga Miklós
,

az Örökség Zenekar szólistái (Tóth Reni, Mr. Basary, Géczi Erika)

Baricz Gergő

8kor Színház
, Sárospatak
Wittner Mária
, 56-os forradalmár.

Jegyek – utolsó lehetőségként, korlátozott számban – október 01-ig (keddig) még előjegyezhetők az alábbi elérhetőségeken:
kozossegvallalas@gmail.com; +36-70/394-3578. Kizárólag előjegyzéssel válthatók és vehetők át jegyek a HELYSZÍNEN!
Jegyárak: Felnőtt-1500 Ft, Diák-700 Ft, Támogatói-5000 Ft
(Kiemelt támogatóink - támogatói jeggyel rendelkezők- meghívást kapnak az előadás utáni zártkörű állófogadásra.) 


Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! További információ:
www.kozossegvallalas.gportal.hu


 


 


Cziczer Katalin
/2013.09.30./

 

 Közlekedésrendészeti helyzetkép

 

               
 

 

      

Borsod-Abaúj-Zemplén megye útjain az elmúlt 24 órában személyi sérüléssel járó közlekedési baleset nem történt, anyagi káros ütközés két esetben jutott a rendőrség tudomására. A Sárospataki Rendőrkapitányság járőrei közúti ellenőrzés során egy sofőrtől a helyszínen bevonták a jogosítványt, mivel a vele szemben alkalmazott alkoholszonda elszíneződött...

A rendőrség kiemelten kezeli a rendszeres közúti ellenőrzéseket, így a közlekedők a megye útjain, bárhol számíthatnak rendőri jelenlétre, sebességellenőrzésre!


 


 


Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr-főkapitányság
/2013.09.30./