Archív
2013. november

Szalagavató az ÁVG-ben

 

               
             

 


Dusicza Erika

      

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 117 végzős diákjának tűzték fel osztályfőnökeik 2013. november 29-én a közelgő érettségit jelképező zöld szalagot. Az emelkedett ünnepi pillanatokban a mese szimbólumát használták az osztályfőnökök, hogy emlékeztessék diákjaikat: a gyermekkor és a felnőttkor mezsgyéjére értek - nyilatkozta Dusicza Erika igazgató-helyettes...

Ám sugallták számukra azt is, hogy a felnőtt lét is alakítható harmonikussá, csak több tudatossággal, felelősségteljesebb magatartással, megfontoltabb döntésekkel kell élni.

A szalagtűzést követő felszabadult, vidám osztálybemutatkozások az iskola ihlette pillanatokat idézték, majd - már a gimnázium épületében - közös vacsorával ünnepeltek a végzősök és a tanári kar. 


 

További fotók>>>            Videó a Youtube SÁROSPATAK oldalon>>>

Cziczer Katalin
/2013.12.01./

 

Értelmes hit, cselekvő erkölcs - Koncz Sándor konferencia Sárospatakon

 

               
            

„Válság és váltság” címmel szervezett konferenciát a Sárospataki Református Kollégium és a TIT Stúdió Egyesület a Nemzeti Kulturális Alap, illetve a Tiszáninneni Református Egyházkerület támogatásával Sárospatakon, november 21-én és 22-én. A száz éve született Koncz Sándor lelkipásztorra, a teológia egykori professzorára emlékeztek, és tisztelegtek a dán filozófus Soren Kierkegaard munkássága előtt...
 

 


Konc Sándor

      

Csomós József tiszáninneni püspök a konferencia nyitó áhítatában elmondta, kiváltság, hogy olyan nemzedékek éltek előttünk, akikre emlékezhetünk, és akiket számításba vehetünk a válaszok keresése közben. Ravasz Lászlót idézve rávilágított, életük nem olyan volt, mint a mezei iringóról leváló „ördögszekér” az őszi szélben, mely elhagyja gyökerét. – Ma egy céltalan világban igazán célt mutatni, van-e ennél nagyobb kihívás? Van-e nagyobb ajándék, minthogy vannak mintáink, amiket utánozhatunk? Így adunk hálát az előttünk járókért, akik szívük teljességéből életfolytatásukkal hirdették az igét – fogalmazott az egyházi vezető.

A konferencia első napján az előadók között volt mások mellett Kováts Dániel nyugalmazott főiskolai tanár, Benke György református lelkész, Mátyus Aliz író, és Koncz Gábor, a TIT Stúdió Egyesület igazgatója. Közreműködésükkel és a korabeli feljegyzésekből elhangzott idézetek segítségével az egybegyűltek áttekintették Koncz Sándor életútját kitérve özörényi születésére, diósgyőri gyermekkorára, diákéveire, az alsóvadászi lelkipásztori szolgálatára, és a sárospataki teológián végzett tevékenységére.

Mint Koncz Gábor szervezőtől, a néhai teológiai professzor fiától megtudtuk, a konferencia az emlékezés és a tisztelgés jegyében zajlott. Céljuk az volt, hogy édesapja teológiailag és tudományosan megalapozott életútját feltárják, üzeneteit áttekintsék és magatartását mára vonatkozóan értelmezzék. Értelmes hit, cselekvő erkölcs, mindez hittel, humorral és hűséggel fűszerezve – hangzott el többször a lelkipásztor életszemlélete, aki a nehéz időszakokban, és a háború kegyetlen éveiben is tudott reménységet adni az embereknek.

Az életút állomásai mellett áttekintették tudományos munkásságát és műveit, külön figyelemmel az 1938-ban megjelent „Kierkegaard és a világháború utáni teológia” című filozófiai összefoglalójára, amely a dán filozófus protestáns teológiára gyakorolt hatását mutatja be. Bölcskei Gusztáv tiszántúli püspök, a MRE Zsinat lelkészi elnöke „Kierkegaard egykor és ma” címmel tartott előadást felelevenítve és tisztelegve a kétszáz éve született dán egzisztencialista filozófus, Soren Kirkegaard munkássága előtt.

Koncz Sándor egyéb művei is szóba kerültek a nap folyamán, például a „Hit és vallás”, amely a magyar református vallástudományi teológia kibontakozását és hanyatlását taglalja. Posztumusz publikációi közül „A természettudományok oktatása és művelése a pataki kollégiumban” című írása volt górcső alatt. Elhangzott továbbá, hogy a támogatók segítségével továbbra is kitűzött cél műveinek megjelentetése és digitalizálása.

A szünetekben a konferencia résztvevői választhattak olyan folyóiratokból, amelyekben posztumusz írásai megjelentek, továbbá megtekinthették az imateremben kiállított 1943-1946 közötti szakasz, illetve az alsóvadászon töltött évek dokumentumait és emléktárgyait.

A kétnapos rendezvény a válság filozófiai, közgazdaságtudományi, szociológiai értelmezésére is rámutatott párhuzamba állítva azt a teológiai váltság fogalmával. Minden válság megoldása a váltság, a csoda! – hangzott el a konferencia egészén átívelő összegzés. 


 

További fotók >>>

Tirek.hu
/2013.11.30./

 

Katolikus labdarúgó torna Szerencsen

 

               
            

 


Gönczy Zoltán

      

A Szent Erzsébet Katolikus Iskola IV. korcsoportos leány és fiú labdarúgó csapatai novemberben részt vettek az I. Bolyai Katolikus Labdarúgó Tornán. A Pénteki napon a gyerekek egy játékos szellemi vetélkedőn vettek részt, majd szombaton másik három katolikus iskola csapataival mérkőztek meg. A fiúk a 2., a lányok a 3. helyet szerezték meg. A torna legjobb játékosa címet a lányoknál Vajóczki Karolina, a fiúknál pedig Preszoly Patrik érdemelte ki - számolt be Gönczy Zoltán testnevelő...

Lány csapat: Ardó Réka, Balogh Dalma, Csehi Ibolya, Tompa Krisztina, Vajóczki Karolina, Csubák Viktória, Tompa Csilla, Balogh Gréta, Dandás Leila.
Fiú csapat: Szabó Máté, Séra István, Hochvát Bence, Kurucz Ákos, Botos Zsolt, Kalocsai attila, Preszoly Patrik, Götz Martin, Baba János, Balogh Gábor.
  


 

További fotók >>>

a Szent Erzsébet Katolikus Iskola
/2013.11.29./

 

„Óvodások a Futrinka utcában…”

 

               
            

 


Szegedi Istvánné

      

Mint ahogyan előző híreinkben írtuk, 60-as, 70-es és 80-as évek játékait gyűjtötték a Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában, melyeket egy kiállítás erejéig össze is rendeztek. Saját diákjaikon túl meghívták a Carolina és az Örömhírvétel óvoda óvodásait is, akik gyermeki kiváncsisággal csodálkoztak rá egy – egy régi játékra, (csengős mozdony, fa dömper stb.) s szerették volna rögtön ki is próbálni őket - számolt be Szegedi Istvánné igazgató...

Nagy kacagások közepette megnézték a Mazsola és Tádé című mese egyeik részét, majd lehetőségük volt az óriás dominó kipróbálására, melyben segítettek az iskola tanítói. Megismerkedtek az iskola épületével, az elő osztályokba belépve újra találkozhattak a régi óvodás barátokkal, társakkal. Útravalóul kaptak egy – egy szem mazsolát, és a mese főszereplőiről egy színes képet.
  


 

További fotók >>>

a Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2013.11.28./

 

A Humán Bizottság Üléséről

 

               
            

A képviselő-testületi ülést megelőzően novemberben is tárgyalt a Humán Bizottság, napirendjükön éppen 10 napirendi ponttal. Ezek nagy részében tájékoztatót hallgattak meg a Bizottság tagjai a Tankerületről, a Tanítóképző új fenntartóval történő működéséről, a 2020-ig történő városfejlesztési elképzelésekről, a közművelődési koncepcióról, a város honlapjáról és bábszínházáról. Szvitankó Tamás bizottsági elnök tájékoztatójában ezek közül az alábbiakat emelte ki…
 

 


Szvitankó Tamás

      

A közművelődési koncepcióról elmondta, hogy már a decemberi képviselő-testületi ülésen véglegesíteni tudják és terveik szerint a Magyar Kultúra Napjára Sárospataknak új közművelődési koncepciója lesz.

Mint tudjuk, 2013. január 1-től a város iskolái már nem az önkormányzat fenntartása alá tartoznak. Donkó József beszámolójából az derült ki, hogy nem volt egyszerű a váltás, de a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Sárospataki Tankerületének fenntartásában rendben működik tovább a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és az Árpád Vezér Gimnázium.

Ezen az ülésen hangzott el az is, hogy a Carolina Óvoda és Bölcsőde – ami a város fenntartásában maradt - dolgozói létszáma hárommal bővülhet, ugyanis pedagógiai asszisztenseket vehet fel az intézmény. 


 Törő Gábor
/2013.11.28./

 

E-mailben is megkaphatjuk leletünket

               
            


Egyed Attila

      

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság november végi ülésén az Orvosi Rendelő is napirendre került. Nem a kor technikai színvonalának követése, hanem többek között a nagy szállítói tartozások miatt, mégis ekkor került szóba a labor munkájának változása. Egyed Attila, a bizottság tagja elmondta, hogy a vért ugyan ott veszik le, ahol eddig, csak a vizsgálatát végzik máshol és hogy kérésre az eredményt e-mail-ben is megkaphatjuk…

Szó esett még a gyermekétkeztetés térítési díjának növeléséről – mindössze 4% növekedést javasol a bizottság elfogadásra a testületnek.
A továbbiakban tárgyaltak a december folyamán kiosztandó élelmiszercsomagok tartalmának összeállításáról és kiosztásának módjáról, valamint a város 2014 és 2020 közötti fejlesztési elképzeléseiről, zárt ülésen pedig 7 napirendi pontban tárgyalták a hozzájuk beérkezett bérlakás szerződés meghosszabbítási kérelmeket. 


 Törő Gábor
/2013.11.28./

 

A Madách utcával bővül a piac területe

 

               
            

 


Hajdu Imre

      

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság november végi ülésének 31. napirendi pontjaként tárgyalak az új piac működési szabályzatáról. Hajdu Imre bizottsági elnök elmondta, a szombati napokon kicsinek bizonyul a felújított piac területe, ezért a Madách utcában is engedélyezik az árusítást azzal a feltétellel, hogy az áruk kipakolása után a gépjárműveknek el kell hagyni a területet…

A bizottság elnöke tájékoztatójában kitért az idei élelmiszer csomagokra is, amiket karácsony előtt kapnak meg a rászorulók 1000 Ft értékben. A kedvezményezettek körét a Szociális Bizottság fogja meghatározni, a tervek szerint ezer csomagot fognak kiosztani.

Tárgyaltak még többek között a gyermekétkeztetés térítési díjáról, a 2014. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról, valamint tájékoztatót hallgattak meg az idegenforgalmi adóról és a kéményseprés díjáról is.
  


 Törő Gábor
/2013.11.27./

 

December 1-től változik a forgalmi rend a főtérnél

 

               
            

Sárospatak Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy az új főtér kialakítása kapcsán egyes útszakaszok forgalmi rendje az alábbiak szerint változik- hívja fel a közlekedők figyelmét Cziráki Zsolt  a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője…
 

 


Cziráki Zsolt

      

- Az Eötvös – Comenius utcák kereszteződésénél az Eötvös utcára „Állj! Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtábla kerül kihelyezésre, ezzel az Eötvös utcáról érkezőknek elsőbbségadási kötelezettségük keletkezik a Comenius utcáról érkezők részére

- Az Eötvös – Comenius utcák kereszteződésénél a Comenius utcán leszerelésre kerülnek az „Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtáblák, ezzel az Eötvös utcáról érkezők részére történő elsőbbségadási kötelezettség megszűnik

- A
Comenius utcán az Eötvös utcai kereszteződés előtti szakaszokon 30 km/h-s sebességkorlátozás kerül bevezetésre

- Az Eötvös utca Főtér által elfoglalt területére kizárólag engedéllyel rendelkezők részére lesz biztosított a behajtás

- A József Attila utca Eötvös – Táncsics utcák közötti szakaszán 3,5 t-s súlykorlátozás kerül bevezetésre

Az
új forgalmi rend várhatóan 2013. december 1-től kerül bevezetésre. Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a – balesetek elkerülése érdekében – a fenti útszakaszokon fokozott figyelemmel közlekedjenek. 


 Cziczer Katalin
/2013.11.27./

 

"Válassz magadnak"

 

               
            

A szeptemberben bevezetett „egész napos iskola” rendszer szerint a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola diákjainak délután 4 óráig az intézményben kell tartózkodniuk. A tanulás mellett a diákok többféle tanórán kívüli tevékenységből választhatnak...
 

 


 

      

A mozgásra vágyók: focizni, úszni, tornázni, kézilabdázni, kosárlabdázni, szertornázni vagy kölyökatlétikázni járhatnak.

A tehetség kibontakoztatására számos szakkör kínál lehetőséget:
- angol
- szlovák
- matematika
- kémia
- technika
- informatika
- rajz
- színjátszó
- mentálhigiénés
- pályaválasztási segítő
- életvitel
- kézműves
- énekkar
- elsősegélynyújtó

A gyerekek sokféle dolgot kipróbálhatnak, és más közösségeket alkothatnak, az érdeklődési körök kapcsán. A gyengébb képességű tanulóknak felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk. Ezek csak az iskolai lehetőségek, hiszen sok diák jár a művészeti iskolák képzéseire.

A mi iskolánkban a diákok olyan programot választhatnak délutánra maguknak, makit a legszívesebben csinálnak. Ezek a csoportos foglalkozások sok oldalról fejlesztik a gyerekeket és tartalommal töltik meg a szabadidőt. 


 

További fotók >>>

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2013.11.27./

 

Még egy hétig látogatható Tüttő József kiállítása

 

               
            

 


Tüttő József

      

A mesevilágot idézik fel bennünk Tüttő József festőművész alkotásai, amelyek kiállítását 2013. november 14-én nyitották meg a sárospataki Újbástya Rendezvénycentrum Urbán György termében. A kiállítás A Művelődés Háza szervezésében jött létre, így a megjelenteket – köztük a művészt – Csatlósné Komáromi Katalin igazgatónő köszöntötte…

A kiállítás ajánlását Dr. Sándor Zsuzsa (PhD) –től hallhattuk, aki párhuzamokat keresett Tüttő József és más festők alkotásai között. Így talált rá Szász Endrére, akinek az ecsetkezelési technikája hasonló volt, de – mint a művész elmondta – ez nem volt tudatos részéről.

A kiállítást a szervezők jó szívvel ajánlották általános iskolai osztályoknak is, hiszen amellett, hogy a képek egy-egy kedves meséjükre emlékeztetik őket, a megnyerő, s egyszerűnek tűnő ábrázolási mód a festéshez is meghozhatja a kedvüket.
A kiállítás december 5-ig tekinthető meg.


Csatlósné Komáromi Katalin


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2013.11.26./

 

A Magyar Nyelv Napja Sárospatakon

 

               
               

 


Csatlósné Komáromi Katalin

      

Ezen a napon - november 14-én - fogadta el Pozsonyban az országgyűlés az 1844. évi II. törvénycikket, amely a magyar nyelvet államnyelvvé nyilvánította. Eddig az időpontig Magyarország hivatalos nyelve a latin volt. A Magyar Nyelv Napjáról Sárospatakon A Művelődés Háza és Könyvtára szervezésében, az Újbástya Rendezvénycentrumban emlékeztek meg nyelvünk gazdagságát és szépségét bemutató műsorral, melyben Csatlósné Komáromi Katalin köszöntése után Darmos István, Földházi István, Sáfrányos Lászlóné, Barna Péter és Sajószegi Gábor szerepeltek…

A felolvasott szavalatok, prózák és óvónői gyűjtések megerősítették a jelenlévőkben, hogy a magyar nyelv milyen színes és gazdag , de azt is, hogy folyamatosan változik, és minden korosztály egy kicsit másképp beszéli.

Földházi István ny. népművelő a következőket mondta róla: „A magyar anyanyelv nem csak kedves nekünk, hanem csodálatos is egyben. Szenzációs dolgokra képes! Olyan dolgokra, amelyekben feltétlenül különbözik más nyelvektől: több azoknál.”
A Magyar Nyelv Napját már 3. alkalommal ünnepelték meg Sárospatakon. 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2013.11.26./

 

Újabb sárospataki életfákat ültettek Karosban

 

               
              

A Bodrogköz egyik büszkesége és zarándokhelye a karosi honfoglalás kori emlékpark, ami már számos megemlékezés, rendezvény színhelye volt, s ami a település külterületén található. Az utóbbi években épült a településen belül is objektum, a Honfoglalás Kori Látogató Központ, ahol mi most jártunk először. Ennek apropója az Életfa Ültetők Találkozója volt, s a Sárospataki Lovagok Egyesülete hívott meg bennünket, akik látványos résztvevői voltak a népes rendezvénynek. Magáról a találkozóról Szabó Péter, a Központ igazgatója számolt be…
 

 


Szabó Péter

      

Itt vagyunk az Életfa Ültetők Találkozóján Karosban. 2012. november 17-én volt az első találkozónk. Most, 2013. november 16-án kerül sor a másodikra, amikor szintén lehet fát ültetni itt, a Látogató Központ területén és jövőre is lesz erre lehetőség.

Valójában most már nem is a faültetés a lényeg, hanem az, hogy akik eddig ültettek, visszatérjenek hozzánk és együtt legyünk. Van aki saját maga, iskolája, vagy egyesülete nevében ültet fát. Mi a politikát teljesen félre tesszük, mindenkit szeretettel várunk, a lényeg az, hogy mindenki átérezze, hogy miért ülteti ezt a fát.

Azért gondoltuk, hogy az életfaültetés célszerű a területünkön, mert az életfa az összetartozás érzését is szimbolizálja számunkra. Általában azok jönnek, akik őseinket nagy tiszteletben tartják, s ezzel is ki akarják fejezni annak fontosságát, hogy az általuk elindított úton kell járnunk.
A megnyitó ünnepségen köszöntöttem a vendégeket, majd Karos község polgármestere, Kulcsár Nándor szólalt fel. Ez után Mezősi László kuruc kori hagyományőrző ágyúlövésével kezdődött el a program. Ő átadta nekünk a saját faragású zászlótartóját, ami egy életfát ábrázol, majd az ünnepség végén szavalatot is hallottunk tőle. A Magyarok Világszövetsége részéről Kis Endre József tartott beszédet, akik később szintén elültették életfájukat.

Ott tartózkodásunk alatt sok sárospatakival találkoztunk és a tavalyi és idei életfák tábláin is több ismerős nevet olvashattunk. Sajnos nem tudtunk egész nap Karosban maradni, pedig érdemes lett volna, hiszen a bográcsokban már kavarták az ebédet, a programban pedig olvastuk, hogy délutánra Hídvégi-Üstös Pált várták, aki a Közép-Ázsia expedíciójáról számolt be.

Szerencsére a Bodrogközi Hírportálon szép beszámolót találunk az egész napról: http://bodrogkoz.com/eletfa-ultetok-talalkozoja-karos/ 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2013.11.26./

 

„SULIKÓSTOLÓ” a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában

 

               
              

2013. november 16-án 9 órától "Sulikóstolóra" hívták és várták a leendő első osztályosokat a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola pedagógusai. Színes programmal, érdekes feladatokkal fogadták az óvodásokat – tudtuk meg Kissné Murányi Andrea igazgatónőtől…
 

 


Kissné Murányi Andrea

      

Nagy sikert aratott a 4. a osztályos tanulók Szent Erzsébet rózsái című előadása, melyet Baranyi Józsefné Ilike néni tanított be osztályának. Bemutatkoztak a leendő elsős tanító nénik és bácsik: Baranyi Józsefné (Ilike néni), Balogh János, Kocsis Zoltánné (Csilla néni), és Fekete Csaba.

Vackorral, a piszén pisze kölyökmackóval körjátékot játszhattak a gyerekek. A játékos mozgás után a Teaházban pihenhettek az óvodások. Nagy volt az érdeklődés a kézműves asztaloknál, ahol zoknibábot, méhecskés tolltartót és Vackor képes tasakot készíthettek.

Közelgő programok az iskolában, melyekre szeretettel várják az óvodásokat és szüleiket:
- 2013. november 29. (péntek) 17 óra – ISKOLAI GÁLAMŰSOR (belépés díjtalan)
- 2014. január 7. (kedd) 17 óra – Iskola-előkészítő játékos foglalkozás a leendő első osztályosoknak.
- 2014. január 29. (kedd) 17 óra – Szülői értekezlet a leendő első osztályosok szülei részére. (A gyermekek felügyeletéről az iskola pedagógusai gondoskodnak.) 


 

További fotók >>>

a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola
/2013.11.25./

 

Sárospataki Advent

 

               
              

Vasárnap kezdetét veszi az ünnepvárás időszaka. Sárospatakon, megtartva a hagyományokat, de mégis kicsit másképp alakul az advent. Az idén kicsit más, gazdagabb program jellemzi az adventi várakozás időszakát. Ez annak köszönhető, hogy a belváros rehabilitációs pályázatunk – amelynek keretében az idén a Főtér kialakítása, a piac felújítása, a Madách utca burkolatcseréje és a Petőfi utcai parkoló bővítése történt – lehetőséget teremtett arra, hogy az építési elemeken túl kulturális rendezvényeket is szervezzünk a belváros területén. Ennek volt az első eleme a Piaci Nyílt Nap október 26-án. Aros János polgármestert kérdeztük a sárospataki adventről… (a fotók illusztrációk)
 

 


Aros János

      

Az idén kicsit más, gazdagabb program jellemzi az adventi várakozás időszakát. Ez annak köszönhető, hogy a belváros rehabilitációs pályázatunk – amelynek keretében az idén a Főtér kialakítása, a piac felújítása, a Madách utca burkolatcseréje és a Petőfi utcai parkoló bővítése történt – lehetőséget teremtett arra, hogy az építési elemeken túl kulturális rendezvényeket is szervezzünk a belváros területén. Ennek volt az első eleme a Piaci Nyílt Nap október 26-án.

A 2013. évi sárospataki Advent a pályázati támogatásnak köszönhetően a korábbi évekhez képest, színesebb, gazdagabb lesz, de igyekszünk megőrizni a korábbi hagyományokat és igényességet.

A hat alkalomból álló rendezvénysorozat november 29-én, pénteken 14 órakor veszi kezdetét a Főtéren. Köztudott, hogy Sárospatak Város Önkormányzata internetes szavazást kezdeményezett az elkészült Főtér névadójának kiválasztására. Az eredményt a képviselő-testület aznapi ülésén hirdetjük ki, az eredmény alapján kerül sor
a Főtér névadóünnepségére 14 órától, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Advent első vasárnapján, december 1-jén, 18 órakor meggyújtjuk az első gyertyát. Az első adventi vasárnap időpontjára az új Főtéren óriás adventi koszorú épül, amelyen a mécseseket hétről hétre gyújtják meg a város polgárai. Az első alkalommal a műsort a város óvodái adják, amit a helyi történelmi egyházak közreműködésével egyházi áldás követ.

A második alkalommal december 8-án 18 órától a sárospataki általános iskolák adják a műsort a gyertyagyújtáshoz.

A harmadik adventi vasárnap kínálja a leggazdagabb programot, hiszen ez a nap az Adventi Várás-nap nevet viseli, ugyanis egész napos adventi vásárt szervezünk a Főtérre, ami színes kulturális programmal egészül ki késő estébe nyúlóan. A vásár keretében a helyi, környékbeli őstermelőknek, egészséges, helyben termelt alapanyagokból készült élelmiszerek, kézműves termékek termelőinek, forgalmazóinak szeretnénk lehetőséget kínálni portékájuk értékesítésére 10-től 18 óráig. A vásári hangulatot fokozza a Zsákbolha Band vásári zenéjével a délelőtt folyamán. 11 órától a 100 Folk Celsius ad koncertet a színházteremben. 10-től 14-óráig a mozi kissé átalakul, mert ott az egészséges életmódé, a helyes táplálkozásé lesz a főszerep, előadások, vetítések népszerűsítik a biotermékek, helyi termékek, a gyógynövények fogyasztásának jótékony hatásait. 14 órától a Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia Magyar Karácsony című műsorát tekinthetik meg a Főtéren. 16 órakor kezdődik a színházteremben a hagyományos adventi kórustalálkozó, ahol a város kórusai adnak karácsonyi műsort. Ezt követi 18 órakor a harmadik adventi gyertya meggyújtása, a város középiskoláinak szereplésével. Az este a Latin Duó (Tátrai Tibor - Szűcs Antal Gábor) koncertjével kezdődik 19 órakor a színházteremben, majd a tartalmas napot a Maszkura és Tücsökraj koncertje zárja 21 órai kezdettel szintén a színházteremben. A nap folyamán gondoskodunk a vásárosok és vásárlók hangulatáról, egész nap forralt bort és forró teát kínálunk a résztvevőknek.

Az utolsó adventi vasárnap december 22-e, ekkor meggyújtjuk az utolsó gyertyát, amikor a műsort a helyi civil szervezetek adják

A rendezvénysorozat a Városi Szilveszterrel zárul december 31-én. A város lakóival, nálunk vendégeskedő turistákkal együtt várjuk az éjfélt a Főtéren, ahol helyi zenekarokkal, forralt borral, pezsgővel és tűzijátékkal búcsúztatjuk az Óévet.

A rendezvények minden érdeklődő számára ingyenesek, amit a pályázati támogatás tesz lehetővé. Szeretettel várunk minden sárospataki és környékbeli érdeklődőt, turistát a rendezvényeken! 


 


Törő Gábor
/2013.11.22./

 

Borsodban a csúcson - TOP 100 és a jövő tervei

 

               
              

Fejlesztési elképzeléseik a megyei tervezés részére történő beküldésével segíthetik megyénk, hazánk gazdasági pozíciójának az erősítését – szólt a 2014-20 közötti uniós finanszírozási ciklussal kapcsolatos munkáról dr. Mengyi Roland, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke a szerda délután, a Hotel Palotában megrendezett TOP 100 bemutatón...
 

 


dr. Mengyi Roland

 

 


Bihall Tamás

      

A megye 100 legjelentősebb vállalatát mutatja be a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK), az Észak-Magyarország napilap és a NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adóigazgatóságának az együttműködésében elkészült kiadvány.

A vendégeket a szervezők nevében Bihall Tamás, a BOKIK elnöke köszöntötte. Pfliegler Péter, Miskolc alpolgármestere üdvözölte a 100 legnagyobb cég képviselőjét és méltatta tevékenységüket.

Az előadások sorát dr. Mengyi Roland kezdte. Emlékeztetett rá, hogy az unió fejlődési motorja a jövőben Kelet-Közép Európa államai lesznek, ezen belül is Magyarország. Nagyon valószínű, hogy ebben nagy szerepe lesz Felső-Magyarországnak, Borsod-Abaúj-Zemplén megyének. A jövő tervezéséhez szükséges ismerni, hogy honnan indultunk és hol tartunk. Az OECD biztató nemzeti adatai után a megyeieket ismertette a közgyűlés elnöke. 2010. I. félévéhez képest 3000-rel nőtt megyénkben a regisztrált vállalkozások száma, ami a bizalom jele. Az ipari termelés értéke, volumene, az építőipar, a kereskedelem ugyancsak bővült. A munkanélküliség a 2010-es kormányváltás időszakában közel 20 százalékos volt, az idei harmadik negyedévben viszont 11,3 százalék, ami óriási eredmény. Ezzel párhuzamosan a foglalkoztatási ráta 2012. harmadik negyedévében 42,9 százalék volt, most pedig 46 százalék, ami a munkahelyek bővülését jelzi!

A közgyűlés elnöke a következő uniós fejlesztési ciklussal kapcsolatban alapelvéként elmondta, hogy a rendelkezésre álló források 60 százalékát gazdaságfejlesztésre kívánják fordítani. Most zajlik a megyei területfejlesztési program elkészítése, amely fontos része a támogatandó projektek gyűjtése. A fejlesztési koncepció átfogó célja a foglalkoztatás bővítése, a gazdaság és vállalkozások versenyképességének a javítása, a társadalom alkalmazkodó képességének javítása, a térségi együttműködés ösztönzése, a természeti és kulturális erőforrások hatékonyabb, fenntartható hasznosítása.

A források lehívásához sok jó projektre van szükség. „Alá kell tudni támasztani projektekkel, miért is gondoljuk, hogy nagyon sok pénzt el tudunk költeni a megye gazdasága és az itt élők érdekében!"- hívta fel a vállalkozók figyelmét a projektgenerálás fontosságára dr. Mengyi Roland.

Pankucsi Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára kiemelte, hogy a GDP növekedés a vállalkozók munkájának az eredménye. Kiemelte, hogy az adópolitikának a gazdaságpolitikai célokat kell szolgálnia. Ez Magyarország esetében a túlzottdeficit eljárás megszüntetése volt, sikerült elérni, s vigyázni kell rá, hogy elkerüljük a visszacsúszást. Az erőteljes intézkedések meghozták eredményüket. Beállt az adóstruktúra. A cél a meglévő adórendszer minél jobb működtetése, a gazdaság fehérítése, a befektetések ösztönzése.

Szalayné Ostorházi Mária, a NAV regionális igazgatója szólt az adóbevételekről, valamint azok szerepéről az állam működésében. Az adózókkal partneri együttműködésre törekednek, emberibb hangot igyekszik megütni a hivatal- mondta.

Dr. Olasz András, a NAV megyei igazgatója a megye gazdasági teljesítményét értékelte a 2009 -től napjainkig. Összegezve elmondható, hogy az akkori jelentős visszaesést követően 2010 ben beindult a növekedés, ami mára már egyértelmű adatokkal támasztható alá. A nagyvállatok nem csak az exportot, hanem a belföldi értékesítést is növelni tudták.

Javier Gonzalez Pareja, a magyarországi Bosch csoport vezetője magyar nyelven tartotta előadását. Szólt az elmúlt évek innovációs fejlesztéseiről, a technika, amely az embert szolgálja. A cégcsoport az elmúlt két évben 2200 új munkahelyet hozott létre hazánkban, amiért megkapták a 2012. év munkahelyteremtője címet. Ebből tavaly 500 fővel, aminek több, mint a fele Miskolcon valósult meg. A faipari megmunkáló kisgépek gyártása további 300 munkahelyet jelenthez a városban 2016-ig. „A Bosch egyre inkább integrálódik Miskolc városába”- jelentette ki a cégcsoport vezetője.

Bihall Tamás, a BOKIK elnöke ugyancsak méltatta a TOP 100 cégek tevékenységét, a szakoktatástól a sport és kulturális támogatásokig jelen vannak a megye életében. Miközben gazdasági társaságok száma nőtt, a kényszervállalkozásoké csökkent. Szolgalmazta a beszállítói kapcsolatok bővítését, az agyelszívás megállítását. Minderre jó lehetőséget lát a dr. Mengyi Roland által felvázolt fejlesztési elképzelésekben.

A TOP 100 Gazdasági Díjat a miskolci székhelyű Betatherm Kft. nyerte. Az elismerést Bihall Tamás és dr. Mengyi Roland adta át Bányai Zoltánnak, a Bétatherm Kft. alapító ügyvezetőjének.

A rendezvény zárásaként átadták a cégek képviselőinek a kiadványt. A hozzáadott érték alapján 2012 legjelentősebb megyei vállalkozása a Jabil Circuit Magyarország Kft., 2, Borsodchem Zrt., 3., ÉMÁSZ Csoport. A nettó árbevétel alapján: TVK Nyrt., Borsodchem Zrt., Jabil Circuit Magyarország Kft. a sorrend. A foglalkoztatottak létszáma alapján pedig: Jabil Circuit Kft., Borsodchem Zrt., Robert Bosch Energy and Body Systems Kft.. 


 


Csontos László Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés sajtóreferense
/2013.11.24./

 

Látni és látszani a 37-esen is!

 

               
              

 


 

      

A Rendőrség a „Látni és Látszani” kampányban kiemelten ellenőrzi a közúti forgalomban résztvevő járművek világítását, láthatóságát. Legutóbb a 37-es számú fűúton ellenőriztek az egyenruhások. Az ORFK - Országos Baleset-megelőzési Bizottság (ORFK-OBB) 2013. október 1-től december 15-ig meghirdette a „Látni és Látszani” elnevezésű kampányát, amely végrehajtásában a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság is részt vesz.

Az időjárási viszonyok ősszel, illetve télen folyamatosan változnak, ezzel együtt az út, - és látási viszonyok is romlanak, melyek a közlekedésbiztonságra kedvezőtlen hatást gyakorolnak. Lényeges ezért, hogy minden járművezető megfelelően felkészítse járművét és természetesen saját magát is ezekre a körülményekre.

A Szerencsi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának munkatársai 2013. november 21-én a 37-es számú főközlekedési úton tartottak figyelemfelkeltő jelleggel közúti ellenőrzést, ami elsősorban a prevencióra helyezte a hangsúlyt. 


 


Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
/2013.11.24./

 

Fizika becslési verseny az ÁVG-ben

 

               
              

 


Tóth Tamás

      

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban 2013. november 15-17. között lelkes diákok versenyeztek a fizika becslési versenyen. Az előző évek hagyományait folytatva, a háromfős csapatoktól elméleti ismereteket és gyakorlati tevékenységet igényelt az egyedi feladatsor - számolt be Tóth Tamás igazgató...

A középiskolai fizika tananyagot szokatlan kérdéssorban előhívni, Kármán Tódor munkásságát ismerni, az ő ihletésére mechanikus szerkezettel működő helikoptert készíteni embert próbáló feladat volt a 10 határon túli és Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő csapatnak. Nagy örömünkre az ÁVG diákjai mindkét kategóriában I. helyet értek el.

A versenymegmérettetésen túl olyan programoknak is részesei lehettek a fiatalok, melyek rendhagyó módon gazdagították őket. Ilyen volt dr. Vida József PhD, az Eszterházy Károly Főiskola Fizika Tanszéke főiskolai tanárának kísérleti bemutatója, vagy az „ufó”-készítés, ahol előhívódtak az elektromosságtanhoz, hangtanhoz kapcsolódó ismeretek. 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2013.11.23./

 

Lakossági fórum Sárospatak város településrendezési eszközeinek módosításáról

 

               
              

Sárospatak Város Önkormányzata nevében tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a jelenleg is zajlik a Sárospatak város településrendezési eszközeinek (Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat, Szabályozási Terv, stb.) módosítása - nyilatkozta Aros János polgármester...
 

 


Aros János

      

A folyamatban lévő tervezési szakaszban lakossági fórumok kerülnek megtartásra annak érdekében, hogy a Tisztelt Lakosság is széles körben megismerhesse az elképzeléseket, illetve véleményit, javaslatait megtehesse.

A lakossági fórumok az alábbi időpontokban, illetve helyszíneken kerülnek megrendezésre:

- 2013. november 26. (kedd), 16 óra, Végardói Faluház
- 2013. december 2. (hétfő), 16 óra, Bodroghalász Református Egyházközség Imaterme
- 2013. december 5. (csütörtök) 16 óra, A Művelődés Háza és Könyvtára pódiumterme

A lakossági fórumokon jelen lesznek:

- Aros János Sárospatak Város polgármestere
- Olajos Csaba Sárospatak Város főépítésze
- a településrész érintett önkormányzati képviselői
- a Hadas Építész Mérnöki Művészeti Kft. képviselői (a tervek készítői)
- a Sárospataki Polgármesteri Hivatal illetékes dolgozói

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a lakossági fórumokon lehetőségeik szerint megjelenni szíveskedjenek. 


 


Törő Gábor
/2013.11.23./

 

Előnyben a pecások

               
              

Az állam átadná a természetes vizek kezelését a horgászszervezeteknek annak érdekében, hogy azokon horgászati célú halgazdálkodás folyjon - jelentette ki Nyitrai Zsolt, a Fidesz társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója...
 


 

      

Nyitrai Zsolt beszámolt arról, hogy a párt igazgatósága - amely a Fidesz, a kormány és civil szervezetek, illetve társadalmi csoportok között közvetít - konzultációt kezdeményezett a Magyar Országos Horgász Szövetséggel (MOHOSZ), hogy meghallgassák tapasztalataikat a szeptember óta hatályos, új halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvényről. Hangsúlyozta, a Fidesz fontosnak tartja, hogy a törvényhez készülő végrehajtási rendelet is a jogalkotó szándékát tükrözze: a halak élőhelyének védelmét, a halállomány természetes megújítását, valamint a horgászturizmus fejlesztését.


Az igazgató közölte: a tervek szerint horgászati célú halgazdálkodás lesz a természetes vizeken, "ez azt jelenti, hogy a természetes vizek kezelője az állam, de ezeknek a kezelését át fogja adni horgászszervezeteknek". Az elképzelés kedvező fogadtatásra talált a MOHOSZ-nál - tette hozzá.

Szabó Imre, a mintegy 350 ezer tagot számláló MOHOSZ elnöke felidézte, hogy a két éve tartó konzultációkon és az elfogadott törvényben is megnyilvánult a kormány fogékonysága a horgásztársadalom felvetései iránt. Mint mondta, már a törvény is kijelölte azt a célt, hogy a természetes vizeket a horgászok kezelésébe kell adni, és hogy a kereskedelmi célú halászatot – az állományfenntartó vagy a tudományos célú halászaton kívül -, amennyire lehet, vissza kell szorítani. A szövetség örül, hogy a jogalkotó a végrehajtási rendelet kidolgozásakor is odafigyel, hogy ne vesszenek el ezek a szempontok – tette hozzá. 


 


Csontos László Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés sajtóreferense
/2013.11.23./

 

Irodalmi teadélután a könyvtárban

 

               
              

 


Stumpfné Gyöngyösi Etelka

      

Irodalmi teadélutánra hívtam a kedves érdeklődőket 2013. november 13-án. A májusban elkezdett Duna menti barangolásunkat folytattuk. A harmadik részben olyan filmrészleteket mutatok be, amelyben a magyarországi szakasz egy részét ismerhetik meg vendégeim - számolt be Stumpfné Gyöngyösi Etelka...

A mai alkalommal Budapestig érkezik el a folyam. Hivatkozik a Duna ihletésére született művészi alkotásokra, a Dunát köszöntő költők és írók műveire is, emlékezik a történelmi eseményekre. (Ady, Jókai Mór, József Attila...)

A későbbiek során folytatjuk a Duna útját. Köszönöm kedves vendégeimnek, hogy jelenlétükkel ismét megtiszteltek!
  


 


Törő Gábor
/2013.11.22./

 

„Nincs más út, csak az Isten útja!”

 

               
              

2013. nyarán felhívta a Szent Erzsébet Házat Bánkus Erzsébet Németországból, hogy augusztusban elindul gyalog, hogy eljöjjön Szent Erzsébet szülőhelyére, Sárospatakra. Azóta nem hallottunk róla, majd egy hete jött a hír, hogy lassan megérkezik. És november 19-én meg is érkezett hozzánk. Siettünk, hogy lélekben és fizikailag is eszméljünk és felkészítsük magunkat a fogadására, hiszen valóban, gyalog jött végig, több mint 1800 km-t, egy nő. Ki lehet ez az ember, aki ilyenre vállalkozik?
 

 


Bánkus Erzsébet

      

A Szent Erzsébet Európai Zarándokút első zarándoka megérkezett. Bánkus Erzsébet Ózdon született, ott keresztelték görögkatolikusnak, volt elsőáldozó, majd hitetlen és vallástalan lett. Németországba költözött voltak férjei, gyermeke, s nagy beteg is volt. Majd egy vízió során feladatot kapott, hogy egy daróc köpenybe induljon el Magyarországra. Megértette, hogy saját büszkeségét levetkőzve kell elindulnia, szegényruhában. A víziót éveken keresztül forgatta lelkében, hogy megértse hova, s mikor kell mennie.

Amint az interneten keresgélt, hogy megértse hova kell mennie, a képernyőn a Szent Erzsébet Zarándokút jelent meg előtte. Neki, aki egy sikeres üzletasszony volt, sok vagyona, és semmit nem tudott a vallásról, pláne nem Szent Erzsébetről, ez egyszerre érthetetlen és ellenállást kiváltó ötletnek tűnt. Fel sem tudott készülni az útra, de erősen érezte, hogy mennie kell. Szent Erzsébet életét megismerve pedig egyértelművé vált, hogy ami Erzsébetnek fontos volt: ahogy Erzsébet is gyógyított, úgy neki is ez a szakmája; az alázat; és a gazdagok és szegények közötti igazságtalan különbség, ezek neki is fontosak az életében.

Megrendelte a darócruha anyagát, megvarrta a ruhát és pénz nélkül darócruhában útnak indult. Érezte, hogy nem lehet ebben a ruhában pénzzel a zsebben mennie, és ráhagyatkozott az emberek jó szívére. Mikor esett az eső, esőköpenyben jobban befogadták, de mikor darócköpenyben közlekedett, hajléktalanként tekintettek rá. Volt szenvedés és öröm, volt jó és rossz is az útja során. Augusztus 13-án indult – Boldog Gertrúdnak, Szent Erzsébet leányának liturgikus emléknapján – és tegnap Árpád-házi Szent Erzsébet halálának emléknapján érkezett meg Sárospatakra. Elmondása szerint a kitérőkkel közel 2000 km-t gyalogolt.

Találkozásai során rengeteg embert ismert meg, és óriási lelki fejlődésen ment keresztül. Saját bevallása szerint Németországban még „rendben” vannak az emberek, tárt karokkal fogadták, s ellátták minden jóval, Ausztriában már alig-alig engedték be, s adtak szállást neki, Magyarországon pedig teljes elutasításban volt része. Kötényét az úton hímezte ki, melyre szabadon a saját eszméléseit hímezte rá: „Szent Erzsébet zarándok útja Szent Erzsébet lelki minőségét viszem haza emlékeztetni és ébreszteni a Magyar szívet, a lelkünket, hogy milyenek voltunk, mivé lettünk, és Isten hitével milyenné válhatunk. Gyertek haza! Legyen Béke, Béke, Béke!”

Útja során ráeszmélt, - s minden jóért és rosszért hálát adott - csalódásai során megértette, hogy nem a mi dolgunk az ítélet, és minden út Istenhez vezet. A magyar népnek nincs más választása, Istenhez kell fordulnia. 


 

További fotók >>>

Szent Erzsébet Ház
/2013.11.22./

 

Folytatódott 2013 őszi bérletes színházi sorozat

               
              


Kurucz Tamás

      

Novemberben Szilágyi Tibor rendezésében Jack Popplewell - Robert Thomas: A HÖLGY FECSEG ÉS NYOMOZ címmel egy fergeteges krimi vígjátékot láthatott a közönség. Felgördült a függöny és a jegyzői iroda kellemes belső hangulatában indult az előadás. A nagy sürgés-forgásban rövid időn belül minden szereplő színre lépett és a kavalkádból egy krimi kerekedett. Végig jó ritmusú darabnak érdeme a szereplők színvonalas játéka - számolt be Kurucz Tamás szervező...

A 2013. november 18-án 19 órától két felvonásban bemutatott darabot vastapssal köszönte meg a Játékszín színészeinek a pataki színházlátogatók közössége.

Sorozatunk december 4-én 19 órakor folytatódik SZABÓ MAGDA: ABIGÉL c. színművével melyet a Bánfalvy Ági International Stúdió előadásában. A darabot Szabó Magda azonos című regénye alapján színpadra alkalmazta Barnóczky Ákos és Bánfalvy Ági. 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2013.11.21./

 

V. Regionális Népdaléneklési Verseny

 

               
              

November 14-én immár ötödik alkalommal rendezte meg A Művelődés Háza és Könyvtára Zenei-részlege a Regionális Népdaléneklési Versenyét. Közel 50 tanuló jelentkezett a felhívásra a helyi és a kistérségi iskolák alsó tagozatos diákjai közül. Egy előre megadott kötelező és egy szabadon választott magyar népdalt adtak elő a gyerekek. A versenyzőket hallgatva megismerhettük a magyarság nagyon sokszínű és szinte kimeríthetetlen népdalkincsének számos gyöngyszemét – számolt be az eseményről Noszályné Bodnár Ágnes zenei könyvtáros…
 

 


Noszályné Bodnár Ágnes

      

Az verseny értékelését szakértő zsűri végezte, melynek tagjai: Varjas Csabáné a Farkas Ferenc Művészeti Iskola zenepedagógusa és Borsósné Fischinger Henrietta a Sárospataki Alapfokú Művészetoktatási Iskola néptánc pedagógusa voltak. Nem volt egyszerű dolga a zsűrinek, mert a versenyzőktől számos magas színvonalú előadást hallhattunk, amely az alapos felkészülésüket bizonyította.

Az értékelés során Gabika nénitől értékes tanácsokat kaptak a gyerekek a népdaléneklési technikákról, amelyeket majd hasznosíthatnak a további felkészülésük és versenyzésük során. Az eredményhirdetéskor oklevéllel, ajándékkönyvekkel, kerámiával, emléklappal és édességgel jutalmaztuk a versenyző gyermekeket. Köszönjük a pedagógusok és a szülők és segítők felkészítő munkáját, amellyel elősegítették a gyermekek eredményes szereplését!

Helyezettek:
1-2. osztály
I. díj: Beidek Borka Gyöngyszem Német Nemzetiségi Ált. Iskola Hercegkút
II. díj: Jaskó Emőke Gyöngyszem Német Nemzetiségi Ált. Iskola Hercegkút
III. díj: Téglás Judit Református Általános Iskola, Sárospatak
Különdíj: Vigh Melinda Enikő Református Általános Iskola, Sárospatak

3-4. osztály
I. díj: Moheb Ashya Fárzin Református Általános Iskola, Sárospatak
II. díj: Fekete Gyöngy Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola, Sárospatak
III. díj: Kocsik Dóra II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Sárospatak
Különdíj: Obzut Dávid Református Általános Iskola, Sárospatak
Madák Patrik Református Általános Iskola, Sárospatak
Gulyás Amanda Szent Erzsébet Katolikus Ált. Iskola, Sárospatak
Gratulálunk! 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2013.11.21./

 

XIII. Nagykun Kupa Karate Bajnokság

 

               
              

 


Juszku Viktor

      

Október 16-án Karcagon vettek részt a Sátoraljaújhelyi Kyokushin Karate SE versenyzői a XIII. Nagykun Kupa Oszágos Kyokushin Karate Bajnokságon, amelyen Juszku Viktor A Szent Erzsébet Katolikus Iskola 6.b osztályos tanulója I. helyezést ért el...

Eredmények:
Juszku Viktor 1. hely gyermek I.
Fábrik István 2. hely felnőtt “A” 80 kg
Kalocsai László 3. hely gyeremek II.
Velmovszki Dóra 3. hely serdülő

Gratulálunk! 


 


Cziczer Katalin
/2013.11.20./

 

Villanyoszlopot döntött egy furgon a Gárdonyi úton

 

               
              

2013. november 20-án este, 20 óra után anyagi káros közúti közlekedési baleset történt Sárospatakon, a Gárdonyi utcában, amikor egy szállító cég kisteherautója a Bodrog hidat elhagyva, a jobbra ívelő kanyar elején valószínűleg megcsúszhatott az esőtől vizes aszfalton, s egy jobb oldali villanyoszlopot és a mellette álló km jelző táblát is derékba törte. A műszaki mentés idejére az utat lezárták...
 

 


Szabó András

      

Miközben a rendőrök a helyszínt biztosították, a forgalom elterelését polgárőrök, Klima János és Szabó András végezték. A hídnál Szabó András teljesített szolgálatot, aki a városrész önkormányzati képviselője. András elmondta, hogy a gyerekekkel hazafelé tartottak, amikor észlelte a balesetet.
A pórul járt sofőrt éppen az ott lakók részesítették "első segélyben", aki a nagy anyagi kár ellenére sérülések nélkül úszta meg a balesetet. Az eltalált villanyoszlop derékba tört - vezetékek tartották - így András azonnal értesítette az áramszolgáltatót és szólt a polgárőr parancsnoknak, Klima Jánosnak is.
Az áramot azonnal lekapcsolták, így a Bodrog híd és Gárdonyi utca eleje sötétbe borult. Az autómentővel fotózásból visszafelé jövet találkoztunk, s később értesültünk róla, hogy az áramszolgáltató szakemberei a sérült villanyoszlopot még akkor este kicserélték. 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2013.11.20./

 

Marburgból gyalogolt Sárospatakig

               
              


Bánkus Erzsébet

      


2013. augusztus 13-án indult Árpád-házi Szent Erzsébet sírjától Marburgból az a zarándok- Bánkus Erzsébet, aki gyalog tette meg a közel 1800 km-t, hogy Sárospatakra, Szent Erzsébet születési helyére érkezzen a mai napon, Erzsébet halálának évfordulójára..

A városba érkezése pillanatában a Szent Erzsébet Ház dolgozói, a város polgármestere és a Magyarok Világszövetségének sátoraljaújhelyi elnöke fogadta.
  


 


SZent Erzsébet Ház
/2013.11.19./

 

Tél előtti útjavítás Bodroghalász és környékén

 

               
              

 


Zérczi László

      

A Honvéd úton lakóknak egy korábbi, jogos kérésüknek sikerült eleget tenni azzal, hogy több köbméter kavicsot sikerült az út mellett elhelyezni. Az útszakasz viszonylag keskeny, a két szélét mélyedések kísérik. Ezeket az út menti gödröket tölthették fel az ott élők, hiszen a kavics elterítését maguk a lakosok vállalták fel - számolt be az öntevékeny útjavításról Zérczi László önkormányzati képviselő, aki az ott lakók és arra közlekedők kérését teljesítette…

A kőzúzalékot a Honvéd úton és a Nagy Ernő utcán öntöttek le. A Nagy Ernő utca egyelőre még burkolatlan, ezért szinte minden évben szükséges - főleg a tél beállta előtt és hóolvadás után - a kátyúk feltöltése, hogy az ott lakóknak ne kelljen a vízzel teli gödrökön keresztül közlekedniük, lakásaikat meg tudják közelíteni – mondta a képviselő, aki ezúton is szeretné megköszönni a Zemplénkő Kft. és Nádaskai Sándor segítségét. 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2013.11.19./

 

Életfát ültetett a Tourinform iroda

 

               
              

 


Bosch Ágnes

      

A karosi Honfoglalás Kori Látogató Központban megrendezésre kerülő Életfa ültetők találkozóján a sárospataki Tourinform iroda is képviseltette magát. Bosch Ágnes, az iroda vezetője elmondta, fontosnak tartott, hogy a karosi turisztikai attrakció közvetlen közelében a Tourinform iroda fája is elültetésre kerüljön…

Minden turisztikai szempontból is előnyös rendezvényen, fontos a jelenlét. A fa több szempontú szimbólumot is hordoz. Bízom abban, ahogyan a fa évről évre növekszik, úgy nő azon turisták száma is, akik a térségbe érkeznek, mondta Bosch Ágnes.
Hamarosan beszámolunk a várost népszerűsítő újabb eseményről is. 


 


Törő Gábor
/2013.11.18./

 

Gyermekszínház A Művelődés Háza és Könyvtárában

 

               
              

 


 Kurucz Tamás

      

Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludakkal című meseszínházi előadást tekinthette meg Sárospatak és vonzáskörzetéből érkező kisdiák és óvodás. A Fogi Színház bemutatója a reméltnél is nagyobb érdeklődés mellett zajlott 2013. november 11-én. A történet 1898. március 20-án kezdődik és a 14 éves Nils vándorlását követi nyomon. Az előadás nagy tetszést aratott az érdeklődő mintegy félezer gyermekek körében - számolt be Kurucz Tamás...

A svéd gyerekeknél évtizedekig a legnépszerűbb olvasókönyv volt, a világ számtalan nyelvére lefordított változata a mai napig érdekes olvasmány. Film, majd 1980-ban svéd–csehszlovák–japán koprodukcióban 52 részes rajzfilm készült a meséből. A rajzfilm első magyarországi bemutatásakor (1988) hazánkban is hódított, népszerűségére való tekintettel a következő évben ismételten levetítették.

A Művelődés Háza és Könyvtára következő gyermekprogramja 2013. december 10-én 14.00 órakor az Alma együttes koncertje lesz. A belépés díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött. A programmal kapcsolatban a 47/312-952 telefonszámon vagy személyesen a könyvtárban érdeklődhetnek. 


 Törő Gábor
/2013.11.18./

 

Megkezdődött a VI. Őszi Szent Erzsébet Napok programsorozat

 

               
            

 


Ternyák Csaba


Orosz Atanáz

      

Az idei Őszi Szent Erzsébet Napok programsorozat a hagyományokhoz híven a Szent Erzsébet Nővérek Kongregációjának első rendfőnöknőjének Mária Lujza Merkert tiszteletére megtartott Szentmisével kezdődött. Ternyák Csaba egri érsek ezen alkalommal megszentelte a nővérek megújult rendházát...

Szombaton és vasárnap ismét több száz zarándok érkezett városunkba, hogy együtt ünnepelhessük Szent Erzsébet halálának emléknapját. A szokásokhoz híven a sárospataki Római Katolikus Egyházközség meghívására ezeken a napokon egy-egy egyházmegye karitászcsoportjai érkeznek a sárospataki Bazilikába. Szombatra a Miskolci Apostoli Exarchátus segítő csoportjai érkeztek közel 300 fővel. Ez egy nagyon fiatal egyházmegye, hiszen püspökét 2011-ben szentelték püspökké, s lett vezetője az Exarchátusnak, mely a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyéhez tartozó görögkatolikus parókiákat jelenti csupán.

Orosz Atanáz püspök az egész napot hívei körében töltötte, s vezette az ünnepi szertartásokat. Árpád-házi Szent Erzsébet ereklyét tartalmazó ikonját kezébet tartva, hívei kíséretében vonultak át a bazilikából a Szent Péter és Szent Pál nevét viselő görögkatolikus templomba. Az egyházmegye vezetői erre az alkalomra hozták létre a Szent Erzsébet Díjat, melyet Dr. Szabó Irénnek, intézményünk vezetőjének adott át a püspök. Emlékplakettel pedig Páll Miklós tolcsvai parókust tüntette ki, aki az egyházmegye karitász elnöke.

Vasárnapra a Váci Egyházmegye közel 800 zarándoka érkezett Szent Erzsébet szülővárosába. A Váci Egyházmegye zarándokcsoportjai a délelőttöt a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolába töltötte, ahol lelkinapot tartottak. A déli szentmisén Beer Miklós váci püspök mondott szentbeszédet. Beszéde, "minden amit kaptatok, embertársaitok megsegítésére van" gondolat köré fűzte fel.

A Szent Erzsébet Napok folytatódnak. Mindenkit szeretettel várunk! 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2013.11.17./

 

Elkezdődtek a Szent Erzsébet Sportnapok

 

               
            

 


 

      

A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában a tollaslabda és a sakkversennyel kezdetét vette a Szent Erzsébet Sportnapok rendezvénysorozat, amely a későbbiekben labdarúgással és tornával folytatódik majd. A tollaslabda versenyen szép számmal képviseltették magukat városunk e szép sportágat kedvelő és űző általános iskolás III. és IV. korcsoportos diákjai. Családias hangulatban, kiélezett mérkőzéseket követően alakult ki a végeredmény - Gönczy Zoltán...

A sakkversenyen közel ötven gyerek a diákolimpiaival megegyező korcsoportokban versenyezhetett. A verseny célja az volt, hogy a korábbi évek hagyományait folytatva - az iskolai oktatásban, szakköri rendszerben vagy egyéb más formában sakkozó, sakkot szerető gyerekeknek - versenyzési lehetőséget biztosítson, emellett a későbbi diákolimpiai tornákra is ideális felkészülési terepet nyújtson. A hagyományokhoz híven megmaradt a csapatverseny, amiben a rangsort az egy iskolába járó legtöbb pontot szerző négy gyerek teljesítménye adta.

Az eredmények az iskola honlapján - www.iskolatkeresek.hu/szenterzsebet - olvashatók. 


 


Cziczer Katalin
/2013.11.17./

 

Eötvös Józsefre emlékezett az Irodalmi Olvasókör

 

               
            

200 éve született Eötvös József jogász, író, filozófus, a reformkor egyik legnagyobb szónoka, vallás- és közoktatásügyi miniszter, a Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludy Társaság elnöke. A Sárospataki Irodalmi Olvasókör november 7-én tartott összejövetelén a reformkor kiemelkedő személyisége életútját, sokszínű munkásságát ismerhettük meg - küldte tudósítását Halász Magdolna, olvasóköri elnök…
 

 


Veres Miklós

 

 


Halász Magdolna

      

Először Czabányi Attila főiskolai hallgató kiváló tolmácsolásában A tokaji hegy, a Tanács c. versek, és néhány szép aforizma hangzott el. Ezután A reformkor elvei Eötvös József műveiben címmel Veres Miklós, a körünkben is népszerű, jeles kisvárdai irodalomtörténész előadását hallgattuk meg.

Eötvös József, 1813. szeptember 3-án született, báró Eötvös Ignác és a németországi báró Lilien Anna gyermekeként. A gyermek nevelője, a Martinovics-mozgalomban részt vett Pruzsinszky József volt, aki a szellemi érdeklődését a családfő aulikus világnézetétől eltérően irányította. A középiskolai tanulmányait a pesti Királyi Katholikus Egyetemi Főgimnáziumban folytatta, majd az Egyetem bölcselet és történelem szakán szerzett diplomát. Nagyon érdekelte a politika és a filozófia. Baráti kapcsolatot épített ki Szalay Lászlóval, aki biztatta az írásra. Az egyetemi tanulmányai befejeztével Fejér megye aljegyzője lett, majd 1832-ben, a sikeres ügyvédi vizsga letétele mellett részt vett a pozsonyi reform országgyűlésen. Három évvel később a magyar udvari kancellária fogalmazója, később az eperjesi kerületi tábla közbírája.
1836-tól öt európai (Németország, Svájc, Hollandia, Franciaország, Anglia) országba látogatott el.1838-ban a Kisfaludy Társaság, 1839-ben MTA tagjaként is tevékenykedett, majd az édesapja sályi birtokára költözött, és csak az irodalommal foglalkozott. 1840-ben Budára, majd Pestre költözött, az országgyűlés felsőházi tagjaként javasolta a börtönviszonyok megjavítását, és a megalakult országos bizottmány tagjaként is hatékonyan munkálkodott - vallásügyben is Eötvös javaslatát fogadták el.
1841-ben Széchenyi támadást intézett a Pesti Hírlap vezetése ellen, Eötvös, Kossuth Lajos védelmére kelt.1842-ben házasságot kötött Barkóczy Rosty Ágnessel. Öt gyermekük született, akik közül Loránd fia, a fizikatudomány híres professzoraként vált ismertté. Eötvös József az 1843-as országgyűlésen a magyar ellenzék országos tekintélye,1844-től a Pesti Hírlap egyik elismert munkatársa, az 1848-ban megalakult első magyar felelős kormány vallás-és közoktatási minisztere.
Később a forradalmi események miatt Bécsbe, majd Münchenbe utazott, ahol irodalmi munkásságának élt. 1853-ban tért haza, mikor az újjászervezett Akadémia és a Kisfaludy Társaság elnökeként tevékenykedett, 1861-től Pest városa országgyűlési képviselője. Bekapcsolódott az 1867-es kiegyezés megvalósításába. A megalakult Andrássy - kormányban vallás-és közoktatási miniszternek választották meg, ahol aktívan tevékenykedett. Megjelent a népiskolai közoktatásról szóló törvény, elkezdődhetett a közép- és felső iskolák reformja. Megalakult az országos tankerületi felügyelőség, a tanfelügyelet, rendezték a falusi tanítók bérét is és hét nyelven jelent meg a Tanítók Lapja. Törvénybe foglalták a zsidók egyenjogúsítását, és megkapták az egyházuk és az iskoláik fenntartása, működtetése jogát. 1870-ben az országgyűlésen a költségvetés tárgyalásakor súlyos támadások érték, súlyosan megbetegedett, s a gyógykezelés sikertelen volt. 1871. február 2-án, 58 évesen távozott az élők sorából. Az ercsi családi sírboltban van a végső nyughelye.

Eötvös József kiváló költő, író, filozófus és publicista is volt. Megtudtuk, hogy 1839-41 között írta a kétkötetes „Karthausi” című szentimentális, önéletrajzi elemeket tartalmazó regényét, amely meghozta számára az irodalmi és közéleti elismerést. 1845-ben jelent meg A falu jegyzője c. híres regénye három kötetben, amelyet Veres Miklós tanár úr remekül mutatott be. Alaposan megismertük az írásmű cselekményét, helyszínét, s a szereplőket, amelyek kitalációk, de korhűség jellemzi őket. 1846-ban a nehezen olvasható regényt német nyelven is kiadták.1985-ben TV-film készült a műből.1847-ben jelent meg a Magyarország 1514-ben c. kevésbé ismert munkája.
Írt nagyhatású verseket, színdarabokat, emlékbeszédet. Politikai munkáit, újságcikkeit és különleges gondolatait önálló kötetekben adták ki.

Nagy tisztelettel és hálával köszönjük Veres Miklós tanár úr, irodalomtörténész lebilincselő, értékes előadását. Tudományos kutatómunkájához további sok sikert kívánunk.
Általa jobban megismerhettük a reformkor egyik kiemelkedő, sokoldalú személyiségét, akinek munkássága példa mindnyájunk számára.

„Az igazság gyöngyhöz hasonló, mely a tudománytenger legmélyebb fenekén fekszik; bátran elmerül belé az ember, hogy azokat kihozhassa, s nyugalmát és életét ráteszi; kijön végtére – de midőn nyitja a csigát, gyöngyanyát bír, s gyöngyöt nem.”  Eötvös József
  


 Cziczer Katalin
/2013.11.16./

 

Tartós élelmiszereket gyűjtenek az Önkormányzatnál

 

               
            

 

      

A Sárospataki Polgármesteri Hivatal ügyfélvárójában a Magyar Vöröskereszttel együttműködve egy gyűjtődobozt helyeztek ki, amibe tartós élelmiszerek - konzerv, tartós tészta, liszt, cukor, stb…- elhelyezését várják…

Adományaikat a Hivatal dolgozói mellett elhelyezhetik itt az ügyeik intézésére érkező polgárok, és a város lakossága is. A gyűjtés november hónap folyamán tart, az összegyűlt élelmiszereket pedig december hónapban juttatják el a rászorulókhoz.

Köszönet mindazoknak, akik adományukkal örömet okoznak a nélkülözőknek! 


 


Törő Gábor
/2013.11.16./

 

Iskolaalma Program

 

               
            

 


 

      

A Szent Erzsébet Katolikus Iskolában az Európai Uniós pályázatoknak köszönhetően az első hat évfolyamon tanuló gyermekek egy héten háromszor fogyasztanak almát. A program lehetőséget biztosít arra, hogy különböző rendezvényeken bemutassuk az egészséges táplálkozás fontosságát - számolt be Kissné Murányi Andrea igazgató...

Napközis csoportjaink nagy örömmel vesznek részt a programsorozat foglalkozásain. Az első alkalommal egy film megtekintésével és egy előadás keretében ismerkedhettek meg az alma jótékony hatásaival. Ezt követően izgalmas almaevő versenyben vettek részt, majd csoportok különböző kézműves technikákkal (a mese alapján) almát, sündisznót készítettek. Az elkészült munkák kiállításra kerültek az iskolában elhelyezett paravánokon. Kellemes délutánt töltöttünk együtt! 


 

További fotók>>>

Szent Erzsébet Katolikus Iskola
/2013.11.15./

 

Segítségre szorul egy család

 

               
              

 


Aros János

      

November 13-án sajnálatos tűzeset történt Sárospatak belvárosában, ahol az ott lakó anyuka, 13 hónapos és 4 éves gyereke mindene oda égett – papírok, ruházatuk, bútorok, élelmiszerek – tájékoztatja a lakosságot a káreseményről Aros János polgármester, aki egyben a lakosságot is kéri a nincstelenné vált család megsegítésére

Köszönhetően a segítő kezeknek, elsősorban a tűzoltóságnak, a katasztrófavédelemnek, a Móricz Kollégiumnak - ahol el tudtuk őket éjszakára szállásolni - Székely László vállalkozónak, a Kommunális Szervezetnek, a TIGÁZ-nak és ÉMÁSZ-nak, másnap vissza tudtuk kötni a vizet, a gázt és a villanyáramot, így a lakás épen maradt részébe vissza tudtak költözni, de mivel mindenük odaveszett, szükségük volna még segítségre.

Sárospatak Képviselő Testületének szociális bizottsága rendkívüli ülést hívott össze, ahol 100 ezer Ft gyors támogatásban részesítette őket. Ha lennének még olyan sárospatakiak, akik élelmiszerrel, a gyerekeknek ruhával, vagy esetleg készpénzzel tudnának segíteni, az nagy segítség lenne számukra - aki gyorsan segít, az kétszer segít.

Az adományok összegyűjtése a Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatán keresztül történik. 


 


Cziczer Katalin
/2013.11.15./

 

Tudományos felolvasó ülést tartott a Magyar Comenius Társaság

 

               
              

A Magyar Comenius Társaság (MCT) 2013. november 6-án megtartotta közgyűléssel egybekötött tudományos felolvasó ülését. A rendezvénynek a bázisintézmény, az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kara (EKF CK) adott otthont. A tanácskozást „Comenius szellemi örökösei” címmel hirdették meg – küldte tudósítását Remeczkiné Toma Kornélia főiskolai docens…
 

 


Remeczkiné Toma Kornélia


Hauser Zoltán

      

A program 9.00 órakor a Társaság Elnökségének ülésével kezdődött, majd 9.30 órától a felolvasó üléssel folytatódott. A szép számban megjelent tagokat, az érdeklődőket, a főiskolai kar oktatóit és hallgatóit Dr. Földy Ferenc az MCT elnöke, valamint az EKF CK részéről Dr. Hauser Zoltán rektori megbízott köszöntötte. Hauser Zoltán, az egri főiskola korábbi rektora két rendkívül értékes könyvet adott át a Társaság elnökének: Benkóczy Emil: Pyrker első magyar tanítóképzője című művének hasonmás kiadását, valamint az Eszterházy Károly Főiskola fennállásának 250. évfordulójára megjelentetett Az Egri Domus Universitatis és Líceum című exkluzív kiadványt. Mindkét könyv az egri főiskolához tartozó Líceum Kiadó gondozásában jelent meg. Hauser Zoltán az Eszterházy Károly Főiskola történetét vázolva rámutatott, a tudás, a korszerű ötletek jó irányú befektetése nemzedékeken átívelő hatással bír.

A délelőtt során 13 előadást hallhattunk. Az előadók Comenius szellemi örököseként mutatták be Comenius magyarországi munkatársait, Grigorij Szkovoroda 18. századi filozófus, pedagógus, költőt, Árvay József iskolaalapítót, Mátyás Ernő és Koncz Sándor sárospataki teológus professzorokat, Ködöböcz Józsefet, a tanítók tanítóját, Tóth Pált, a miskolci Református Nőnevelő Intézet nagynevű igazgatóját, Somos Lajost, a magyar pedagógusképzés kiemelkedő alakját és Makovecz Imrét, a magyar organikus építészet mesterét. Az előadások után laudációk hangzottak el.

A Magyar Comenius Társaság három tagját veszítette el az elmúlt esztendőben: Deme László nyelvész professzort, Fehér Erzsébet és Gönczy Ákos Dénes sárospataki főiskolai tanárokat. A Társaság posztumusz örökös tagjává választotta őket. Emléküket mindörökké megőrizzük emlékezetünkben.
A rendezvény zárásaként dr. Földy Ferenc elnök beszámolt a Társaság előző három évi tevékenységéről, majd jelezte, hogy új törvényi szabályozások miatt szükségessé vált az Alapszabályzat átdolgozása. Elnök úr elmondta, hogy bár nyomdakész állapotban van, mégsem jelenhetett meg a Bibilotheca Comeniana 17. kötete, mert a pályázati alapú finanszírozás elbírálása még nem történt meg. Emiatt a 2012-es és 2013-as felolvasó ülés előadásainak anyagát egy kötetbe rendezve foghatják majd kezükbe az olvasók.
 
Az Elnökség három tagjának elhalálozása miatt dr. Földy Ferenc új elnökségi tagokra tett személyi javaslatot. A közgyűlés elfogadva az Elnökség javaslatát, megválasztotta Dr. Dienes Dénes teológus professzort elnökségi taggá, Dr. Kelemen Judit főiskolai docenst a Társaság jegyzőjévé, Toma Kornélia főiskolai docenst pedig a Társaság titkárává. 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2013.11.14./

 

Retro játékok a Rákócziban

 

               
            

 


Szegedi Istvánné

      

Hangulatos Retro bulit tartottak az elmúlt hétvégén a Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában, ahol az érdeklődők valóban hajnalig rophatták a táncot az elmúlt évtizedek slágereire. Az est bevétele az iskola diákönkormányzatát és alapítványát támogatta - számolt be Szegedi Istvánné, igazgató...

A buli apropóján szervezést kezdeményeztek az ide járó diákok szülei, és egy retro játékkiállításhoz gyűjtöttek játékokat. Fém játéktűzhely, fa dömper, moncsicsi és még sok-sok játék gyűlt össze, amit az iskola aulájában állítottak ki, amelynek két célja is volt. Egyik megismertetni a mai gyerekekkel is a régi, egyszerű játékokat, amivel annak idején örömmel játszottak szüleik, de cél volt az is, hogy bemutathassák, nem csak az internetes játékokkal vagy a nagyon drága modern babákkal lehet örömteli órákat szerezni a gyerekeknek.

Nagy tetszést aratott a most újból sikerjátéknak kikiáltott pedálos Moszkvics, de szívesen nézegetik a tanulók a többi játékokat is órák után, illetve a szünetekben. Köszönjük a lelkes ötletadóknak, játékot behozóknak, hogy hozzásegítették tanulóinkat ehhez az élményhez. 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2013.11.13./

 

Új vezetője van a varrodának

 

               
  
         

 


Schneider Gábor

      

A városunkban több mint 60 éve működő nagy múltú Pataki Ruhaipari ZRt. élére 2013. november 5-ével új elnök-igazgatót választottak a részvényes tulajdonosok. Schneider Gábor - aki több mint 18 éve áll a részvénytársaság alkalmazásában - szeretné tovább öregíteni a ZRt. hírét és biztosítani sikeres fennmaradását, amit elődei oly sok éven keresztül megőriztek, ápoltak…

Jelenleg átlagosan 130 főt foglalkoztat a Pataki Ruhaipari ZRt, így a város és térségünk egyik legmeghatározóbb termelő üzeméről beszélünk. Ezt a létszámot növelni szeretné az új elnök-igazgató. Tervei között szerepel továbbá a jelenlegi géppark modernizálása, és nem utolsó sorban új partnerek megszerzése a jelenlegiek mellé.

A jelenlegi gazdasági helyzetben nem lesz könnyű dolga a részvénytársaságnak, sem az új vezetésnek, de jó szervezéssel és a hatékonyság növelését megcélzó intézkedésekkel esély van elmozdítani a ZRt.-t abból a nehéz helyzetből, amiben jelen pillanatban a könnyű ipar van, nyilatkozta Schneider Gábor. 


 


Törő Gábor
/2013.11.13./

 

15 éves a Sárospataki KIWANIS Női Klub

 

               
            

A Sárospataki KIWANIS Női Klub a hétvégén ünnepelte megalakulásának 15. évfordulóját. Ünnepi üléssel kezdtek, amelyen részt vettek a többi, magyarországi Kiwanis Klub elnökei, tagjai, az Országos Szövetség elnöke, s a Román Szövetség elnöke is. A Magyar Kiwanis Szövetség nevében Asztalos Zoltán elnök úr köszöntötte az ünneplőket és Kiwanis csengőt, valamint zászlót adományozott a jubileumot ünneplő klubnak…
 

 


Asztalos Zoltán

 


Szajkóné Király Erzsébet

 


Aros János

      

Megtisztelőnek voltak Aros János, városunk polgármesterének elismerő és méltató szavai, aki a szervezet munkáját a város nevében Elismerő Oklevéllel jutalmazta.
Czimmer Zsuzsa a miskolci klub nevében mondott köszöntőt és emléklapot, virágot adott át a szervezet jelenlegi elnökének, Szajkóné Király Erzsébetnek, akinek az ünnepi beszédéből röviden idézünk:
”Gyorsan eltelt ez a 15 év, immár tinédzser korban járunk.
Azt hiszem, hálás lehetek elnök elődeimnek, s a klub valamennyi tagjának, mert egy összetartó, ambiciózus klub vagyunk a mai napig is.”
A teljesség igénye nélkül szólt a 15 év alatt végzett munkájukról is:
„Ennek köszönhetjük, hogy töretlenül folytatjuk az évek óta jól működő projekteket
- Mikulás és Karácsony tájékán meglátogatjuk és megajándékozzuk az oktatási intézményeket, az Erzsébet Kórházat
- Kinőtte magát, s széles körűvé vált a karácsonyi vásárunk, ahol alkalmunk nyílik az emberekkel való beszélgetésre is
- Játszótereket építtettünk, amelyből a belvárosban lévőt a múlt éven bővítettünk, felújítottunk
- Táborokat szerveztünk fogyatékkal élő és hátrányos helyzetű gyerekeknek
- Rászoruló, több gyermeket nehéz körülmények között nevelő családoknak nyújtottunk télére tüzelő és anyagi támogatást
- Lehetővé tettük tehetséges iskolás csoport versenyre jutását
- Jelenleg is támogatunk egy diákot havi rendszeres ösztöndíjjal
- Részt veszünk a karácsonyi Nyilas Misi cipősdoboz akcióban
- Özvegyen maradt 4 gyerekes anyát segítettünk
- Bekapcsolódtunk a Magyarországi Kiwanis Szövetség által meghirdetett és támogatott nyelvvizsgadíj visszatérítési projektbe, melynek keretén belül több, mint félmillió forintot
osztottunk szét diákok között.
- A Szövetség szervezésében ételt osztottunk Budapesten nagycsaládosoknak.
- Részt veszünk a többi magyarországi, s alkalmanként a külföldi klubok rendezvényein, konventeken, tréningeken is.”

Majd így folytatta:
”A mi anyáskodásunkkal, kezdeti támogatásunkkal jött létre a Marcali női klub, akik igen sikeresesen működnek régiójukban. Gyermekcipőben jár még, de elindult a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában a Junior klub, akik reméljük lelkesen, fiatalos lendülettel, s méltóan a Kiwanis névhez fogják végezni tevékenységüket”

Befejezésül pedig a következőket fogalmazta meg az elnök asszony.

”Mi a legfontosabb célunk?
Rászoruló gyermekek, családok támogatása, melyet szeretetből, szívből teszünk, s mindezt egy köszönömért, vagy egy gyermekmosolyért.
Köszönet a mindenkori városvezetésnek, és a helyi lakosoknak is, akik rendszeres támogatóink voltak, s azok ma is. Tudom és hiszem, hogy klubunk ezután is töretlen munkakedvvel, tenni akarással fog dolgozni. Bízunk benne, továbbra is méltóak leszünk a KIWANIS névre és Sárospatak város köszönetére.”

Az ünnepi eseményt a Farkas Ferenc Művészeti Iskola tanárai és diákjai színvonalas műsora követte. Az esti gálavacsorán Dr. Hörcsik Richárd országgyűlés képviselő úr köszöntötte az ünneplő vendégeket, majd pohárköszöntőjében méltatta a Kiwanis Női Klub eddig elér eredményeit. Köszönetet mondott az önzetlen tevékenységükért és kifejezte jókívánságait az elkövetkező időszakra.
Végezetül Tribel István, a Román Kiwanis - klubokat tömörítő föderáció kormányzója, háromszéki kenyérrel és eredeti „székely szilvapálinkával” gratulált és köszöntötte a klubbot.
Remek hangulatban zajlott az est további része, melyet a Hotel Bodrog kitűnő ételei is biztosítottak. Az ünneplők között megjelentek a támogatott intézmények vezetői, dolgozói, városunk tiszteletben álló személyei, és baráti társaságaik, akik mindig is figyelemmel kísérik a másfél évtizede folyó Kiwanis munkát. A zenét a Niczky Band szolgáltatta.

További munkájukhoz sok sikert kívánunk, s reméljük meg fog valósulni tervük, és ismét beigazolódik, hogy ez a szervezet valóban „Egy elkötelezett közösség a gyerekekért”, amelynek egyik jelmondata:

„Hidat építünk a gyerekeknek a jövőbe!” 


 

További fotók - Szajkó József >>>

Cziczer Katalin
/2013.11.12./

 

Dömötörözés az óvodában

 

               
            

 


Kovács Lászlóné

      

A természetben, a kiskertekben, a gyümölcsösökben beértek a zöldségek, gyümölcsök. Az emberek igyekeztek ezeket betakarítani, eltenni az éléskamrába, hogy télen felhasználhassák – mesélte Kovács Lászlóné óvodapedagógus, a Carolina Óvoda és Bölcsőde néphagyományőrző munkaközösségének vezetője...

Az óvodás gyerekekkel mi is igyekeztünk részt venni a betakarítási munkálatokban, ki-ki diót vert, almát, körtét szedett, szőlőt szüretelt, zöldséget ásott, esetleg részt vett a tök összegyűjtésében.

Sétáink alkalmával a természet kincseit (gesztenye, makk, színes falevél…, stb.) folyamatosan gyűjtöttük. Dömötör tájékán (október 26-án) a néphagyományőrző csoportok – Nyuszi, Cica, Bodza – gyerekei és óvónői, a szülőkel összefogva az óvoda zsibongójában „termésbáb kiállítást” rendeztünk.

Meghívtuk a régi óvodásainkat és a szülőket egy „Tök jó estre”, ahol eljátszottuk az aktuális körjátékot, mesejeleneteket. A behozott tökökből pedig töklámpásokat faragtunk, hogy világítsák a hazavezető utat, és otthon a teraszon vagy az udvaron „vigyorogva” fogadja a betérő embereket. 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2013.11.12./

 

Csoportos foglalkozások a projektben

               
            

A KLIK Sárospataki Tankerülete és A Művelődés Háza és Könyvtára között konzorciumban megvalósuló, TÁMOP 5.1.1-11/1/B 2012-0045 azonosító számú, „Az élethosszig tartó tanulás lehetőségei mindenkinek az iskolában és az iskolán túl” komplex kompetenciafejlesztő képzések és foglalkozások Sárospatakon és térségében című projektben kilenc csoport működik. Ebből most hármat mutatunk be...
 


Arosné Czakó Rita

 


Csatlósné Komáromi Katalin

      

Arosné Czakó Rita vezetésével 20 gyermek vesz részt heti rendszerességgel, másfél éven át a projektben. „CSOPORTOM VAN AZ ERDÉLYIBEN, ami nagy kihívás számomra – mondja a csoportvezető. „Mindig kettős érzéssel készülök a foglalkozásokra. A gyerekek mentálisan és szociálisan is sérültek, soha nem úgy zajlanak az alkalmak, ahogyan eltervezem, hiszen mindig az aktuális érzelmi állapotukhoz kell alkalmazkodni. Nagyon lassan és sok munkával érhető el minimális eredmény, ami lehet, hogy egy iskolai szünet után szertefoszlik és újra kell építeni. Ezek a nehézségek!! Amelyeket feledtet, ha jó "passzban" vannak, és sok-sok szeretetet képesek adni egymásnak és nekem egyaránt.

Szeretik, hogy van rendszer az életükben, és stabil emberek, akikre számíthatnak bármikor, bármelyik érzelmi állapotukban! Nehezen tartják a szabályokat, de játékaink nem működnek e-nélkül, ezt ők is nagyon jól tudják, így már társaikat is figyelmeztetik! Képesek egymásnak, otthoni barátaiknak, testvéreiknek is megtanítani a játékokat, értelmesen eltöltve így a szabadidejüket. Játékban megtanult szabályok, alkalmazkodás, határok tartása később - bízom benne - az élet más területén is megjelenik és beépül mindennapjaikba.

A Kenézlőn működő anya-csoportban való részvétel lehetőséget ad a fiatal anyák készségeinek fejlesztésére, képességeik kibontakoztatására, ezáltal erősödik az önértékelésük. Mindez elősegíti, hogy az anya szerep kiteljesedjen, döntéseikben határozottabbak, magabiztosabbak legyenek.
„A foglalkozásokon beszélgetünk a család összetartásának fontosságáról, gyermeknevelési problémákról, háztartási ismeretekről, a pénz beosztásáról, takarékoskodásról egyaránt. Ismereteket, információkat osztunk meg egymás között. Szóba kerülnek az ünnepek, azok eredete, gyökerei, az ünneplés fontossága, és a családra, gyermekekre gyakorolt jótékony hatása. Készítünk képeslapokat, ünnepi dekorációkat, gyermekeknek játékokat, elsősorban újrahasznosított anyagokból, ami a háztartáson belül is megtalálható. Ez nagyban fejleszti a kreativitást is. Az anyák elhozzák gyermekeiket az összejövetelekre, ha éppen nincs, aki felügyeljen rájuk, így ők is bekapcsolódnak az alkotás folyamatába.
A foglalkozásokon, az együtt gondolkodás, beszélgetés, együtt alkotás erősíti az összetartozás érzését, erősödik az empátia, a tolerancia, a mások elfogadása.

Ami öröm és sikerélmény, hogy szívesen jönnek a foglalkozásokra, bekapcsolódnak a beszélgetésekbe, javaslatokat, véleményeket fogalmaznak meg a témákkal kapcsolatban. Érzik, hogy fontosak, figyelmet, törődést, és választ kapnak kérdéseikre.
Még jobb lenne, ha több anya venne részt ezeken az összejöveteleken, de sajnos, a személyes megkeresés, és a többi csoporttag pozitív élménybeszámolója sem motiválja arra őket, hogy részesei legyenek, ezeknek az élményt adó foglalkozásoknak.” – számol be Rebecsákné Barna Irén csoportvezető.

Csillogó szemű kis gyerekekkel foglalkozni öröm és kihívás is egyben. Ennek a nehézségnek igyekszem én megfelelni heti egy alkalommal vajdácskai alsó tagozatos 20 kisgyermekkel – meséli Simainé Lisóczki Beáta.
A program célja elsősorban hátrányos helyzetű gyerekek személyiségfejlesztése, ehhez kapcsolódóan toleranciaerősítés, a másság elfogadása.
Úgy vélem, erre nagy szükség van a mai technikailag fejlett világunkban, amikor a gyerekek más játékot, mint a számítógépes játékok nem nagyon ismernek. Nincs „játékkultúrájuk”, hiszen sok esetben erre mintát sem hoznak magukkal otthonról. Gyakran kimerül a játék abban, hogy az iskola folyosóján elmenve társuk mellett, azt „jól fejen vágja”.

Ezért nagy hangsúlyt fektetek a közös játékra, társasjátékokra újak és régiek megismerésére egyaránt, valamint arra, hogy ezt egyszerű keretek között ők otthon hogyan készíthetik el. A játékok egyfajta szabály betartást is feltételeznek, ami szintén fegyelemre tanít. Megtanulunk odafigyelni a társunk véleményére, meghallgatni azt. Ehhez gyakran beszélgetünk a gyerekekkel különböző témákban. Az ünnepkörökhöz kapcsolódóan a beszélgetések kreatív tevékenységekkel is kiegészülnek, ahol a közös együtt alkotás segít a tolerancia erősítésében. A gyerekek nagyon élvezik a közösen töltött időt, munkát, mindig nagyon várják a következő alkalmat. Mivel az iskolában beszélgetés tárgya ez a „különc is csoport”, már külsős gyerekek is megkerestek, hogy szívesen csatlakoznának hozzánk. 


 


Cziczer Katalin
/2013.11.12./
 

Intézkedés a vonaton is

 

               
            

 


 

      

A Készenléti Rendőrség munkatársa vonaton utazott, amikor a jegyvizsgáló bejelentése alapján szolgálatba helyezte magát. Három férfivel szemben intézkedett egy szolgálaton kívüli rendőr 2013. november 12-én 18 óra 20 perckor a Szerencs és Sátoraljaújhely között közlekedő személyvonaton. A szolgálatba tartó rendőrrel a vonatszerelvény jegyvizsgálója közölte, hogy három férfi jogosulatlanul vette igénybe az utazási kedvezményre jogosító hatósági igazolványt.

A Készenléti Rendőrség munkatársa szolgálatba helyezte magát, majd az adatok egyeztetése után értesítette a Sárospataki Rendőrkapitányságot. A járőrök az állomáson átvett férfiakat előállították a rendőrkapitányságra. A hatóság visszaélés okirattal bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást a 18 éves K. Mátéval, a 23 éves K. Zsolttal és a 18 éves S. Károllyal szemben.

(a fotók illusztrációk) 


 


Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
/2013.11.12./

 

Az idősek napja Sárospatakon

 

               
            

 


Aros János

      

Sárospatak Város Önkormányzata idén is megszervezte az Idősek Napját, amikor 2013. november 7-én A Művelődés Háza színháztermében szép műsorral várta a nyugdíjasokat. A dátum talán többekben ébresztett fel régi emlékeket, amikor szintén „ünnepeltünk”, de ez a nap egészen más volt, amikor a nagyszámú közönség – Aros János polgármester köszöntése után – székeiben kényelmesen elhelyezkedve átengedte magát az operett nyújtotta örömöknek…

Újvári Marika és Jenei Gábor művészek nagy sikert aratva bizonyították, hogy ami igazán szép, az idő múlásával is szép marad és hogy az operett soha el nem múlik.
A fiatal művészek ragyogó műsora után az Önkormányzat a folyosón megterített asztaloknál koccintásra várta a megjelent nyugdíjasokat. 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2013.11.11./

 

Erdélyi vendégek Sárospatakon

 

               
            

Baráti társaságunk évek óta támogatja a Bőjte Csaba (Csaba testvér) által működtetett Dévai Szent Ferenc Alapítvány Gálospetri gyermekotthonának lakóit. November első napjaiban nyíregyházi, majd sárospataki ismerkedésre hoztuk el őket nevelőikkel és pedagógusokkal együtt – küldte tudósítását Kurucz Lászlóné
 

 


 

      

Sárospatakon először a Rákóczi-várban tett látogatás nyűgözte le őket. Az életkorukhoz alkalmazkodó vezetés segítette az élmények feldolgozását, az emlékek megőrzését.
Szent Erzsébet legendáját a Bazilika előtt hallgatták. A történet megérintette valamennyi gyerek lelkét, hiszen ők tudják igazán, mit jelent adakozásokból létezni.
Ebéddel a Makkhetes Étterem várta vendégeinket. A kedves kiszolgálás, a vendéglátók mosolya kísérte végig az étkezést.
Vigadni A Művelődés Házába vittük őket. Kurucz Tamás vezetésével ismerkedtek Makovecz Imre csodálatos építészeti alkotásával. Megtekintették a pásztor életet bemutató kiállítást, majd Darmos István táncba hívta őket. Pillanatok alatt jókedvűen sajátították el a lépéseket, abba sem akarták hagyni a táncot.
Végül minket, vendéglátókat leptek meg egy rövid jelenettel, sok dallal és verssel.

A dévais gyerekek nevében is köszönjük a sárospataki közreműködők segítségét. 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2013.11.11./

 

Megjelent Darmos Csaba első regénye

 

               
            

Két életre szóló szenvedélyem van, a néptánc és az írás. Tizenöt évesen kezdtem mindkettőt. Az élet úgy hozta, hogy a néptánc oktatása a hivatásommá vált, de az írással sem hagytam fel. Kezdetben, mint minden tizenéves verseket írtam, csak én nem nőttem ki, mint legtöbben – kezdte számunkra új tevékenységének és első regényének bemutatását Darmos Csaba, a kiváló sárospataki néptánc oktató…
 

 


Darmos Csaba
 

      

Úgy látszik későn érő típus vagyok. Lassan ötven évesen jutottam el odáig, hogy gondolni merjek arra, hogy ki kellene adni, amit írok. Persze most is bizonytalan vagyok abban, hogy milyen értéket képviselnek az írásaim. Egy dologban vagyok biztos, abban, hogy írni szeretek. Az írás, olyan, mint a tánc. Mindkettő alkotás, önkifejezés, olyan tevékenység, amely felszabadít, feszültséget old, megnyugtat. Tiszta terápia! Több száz verset, három novellát és egy regényt írtam eddig. A regény címe „A Napba öltöztetett lány”.

Ez jelent meg most az United pc Kiadó gondozásában. A regény alapötletét az egyik versem adta. A vers arról szól, hogy egy nagy kártyás mindenét elveszíti egy partiban és főbe lövi magát. Ebből kerekedett ki a történet. Nem mondhatom, hogy „úgy szoktam írni”, hiszen ez volt az első regény, amit írtam, de ez úgy készült, hogy volt egy kerettörténet, egy alap, ami az írás során fejlődött, változott. Azt mondanám, hogy improvizatív módon írtam. El-elkalandoztam a történettől, de ha jónak találtam azt, ami született, benne hagytam a szövegben. Remélem, azoknak, akik megtisztelnek azzal, hogy elolvassák, tetszeni fog.
A könyv már rendelhető, de most már nem érem be ennyivel. Elkezdtem írni egy új regényt, és úgy döntöttem, hogy a verseimet is kötetbe szerkesztem és kiadatom. Mindenkit arra bíztatok, hogy írjon! Semmihez nem hasonlítható élményben lesz része.

A regény rövid története:
Korondi Péter egy nap meglát egy lányt. A találkozás gyökeresen megváltoztatja az életét. A megismerkedés és az együtt járás első időszaka Péter minden aggodalma ellenére csodálatosan alakul. A szerelmesek nem is sejtik, hogy szinte megoldhatatlan akadályok állnak boldogságuk útjában. Az első, a kártya. A második, egy titokzatos lány, aki minden piszkos kis trükköt bevet, hogy megszerezze a fiút. A harmadik, egy Lucho nevű maffiózó, akit megigéz Dorottya szépsége. Az aljas hazugságok, a piszkos húzások teljesen szétzilálják a pár kapcsolatát. A történet egy Karib tengeri utazásban csúcsosodik ki. A végkifejlet azonban nem szokványos. 


 


Törő Gábor
/2013.11.11./

 

„Elmúlt a nyár, itt az ősz, Szőlőt őriz már a csősz.”

 

               
            

 


Kovács Lászlóné

      

Közvetlen környezetünkben, Tokaj-Hegyalján is elkezdődött a szüret. A szüretelő sokadalom kivonul a hegyoldalra, hogy a beérett szőlőt leszedjék – mesélte Kovács Lászlóné, a Carolina Óvoda és Bölcsőde Néphagyományőrző Munkaközösségének vezetője.

Az óvodás gyerekekkel mi is – aki tehette – kivonultunk élményszerző kirándulásra a szőlőkbe szüretelni. Hazahoztuk, majd az óvodában ledaráltuk, kipréseltük a szőlőt, és megkóstoltuk az idei finom, édes mustot.

A munkálkodás után, a szüreti mulatság részeként koszorúval, dallal és pántlikázott mustos üvegekkel felvonultunk az óvoda körül.
Táncházzal zárult e szép napfényes, munkálkodós, vidám nap. Mindannyian nagyon jól éreztük magunkat. 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2013.11.10./

 

Riasztókat kaptak az egyedülálló idősek Bodroghalászban

 

               
            

Naponta hallunk idősek kifosztásáról szerte az országban, ami szerencsére Sárospatakra még nem gyűrűzött el. Azért - jobb a bajt megelőzni - a Bodroghalászért Egyesület Zérczi László önkormányzati képviselővel közös szervezésben egy-egy riasztó berendezést helyezett ki a városrész egyedülálló idős embereihez...
 

 


Zérczi László

 


Tóth Árpád

      

Az idősek örömmel vették át az ajándékot, s elmondták, hogy nyugodtabban töltik majd az éjszakát annak tudatában, hogy senki sem surranhat észrevétlenül a lakásukba. Zérczi László elmondta, fontosnak tartja, hogy választókörzetében az idősek biztonságban érezzék magukat.

A közbiztonság minden település életében nagyon fontos helyet foglal el, a települések nagyságától függetlenül. A választó körzetünkben is mindig felmerült ennek fontossága és igénye, például a lakossági fórumokon, hiszen a körzet egyes részein az átlagosnál is több idős ember lakik. A rendőrség folyamatosan járőrözik, de lehetőségeinkhez képest mi is szerettünk volna hozzájárulni az itt élők nyugalmához.

Mint képviselő, korábban is láttam és tapasztaltam már azt a potenciált, lehetőséget, tenni akarást, ami különösen a bodroghalászi városrészen élő fiatalokban rejlett. Pár éve megalakult a Bodroghalászért Egyesület, melynek én is alapító tagja voltam, és együtt próbálunk az itt élőkért és - tágabb értelemben - a körzetemben élőkért tenni valamit, többek között a békés, nyugodt mindennapok érdekében.
Az egyesület kezdeményezésére jött létre az idősek részére most átadott riasztó eszközök ötlete is, amihez képviselőként én is szívesen csatlakoztam. Egyelőre tizenkét riasztót tudtunk átadni, de anyagi lehetőségeinktől függően - 1%-os felajánlás - a jövőben is szeretnénk ezt folytatni.
Minden közös munkában szeretek részt venni, így a Bodroghalászért Egyesület akcióihoz is mindig csatlakozom. Jó velük együtt gondolkozni, együtt „ötletelni”, hogy mit, hogyan, miből, milyen formában tudunk létrehozni, segíteni az itt élőknek, vagy szépíteni a környezetüket. Nagy részük van abban, hogy a lakosság nagy részével ambiciózus, tenni akaró és sikerorientált, ugyanakkor önzetlen közösséget alkotunk.
Velük hoztuk létre a "körzet polgárőr szolgálatát", és a Közterület Felügyelet segítségével térkamerát is alkalmazunk, a Benczúr - Hunyadi - Kinizsi - Kőrösi Cs. Sándor utcák környékén.
Szerencsésnek tartanám, ha Sárospatak más városrészein is alakulnának hasonlóan öntevékeny, szűkebb lakóhelyükért tenni akaró szervezetek.

Tóth Árpádtól, a Bodroghalászért Egyesület elnökétől megtudtuk, hogy a mindössze 3 éves múltjukhoz képest már nagyon sok ötletüket kamatoztatták…

A Bodroghalászért Egyesület 2010-ben alakult azzal a céllal, hogy a város ezen részén élőknek segítséget tudjon nyújtani. Próbálkozunk pályázatokkal - amik eddig még nem sikerültek - de az éven játszótérre tettünk szert, amit jövőre fogunk berendezni.
A riasztókat most sikerült átadni az itt élő egyedül álló idősebb korosztálynak, aminek költségét tagdíjakból és Zérczi képviselő úr adományából fedeztük. Első sorban azokat ajándékoztuk meg ezekkel a készülékekkel, akiknek a háza a település szélén van, s éjszaka, - pl. a töltés felől - észrevétlenül megközelíthető. Az egyesületünk által megszervezett polgárőr szolgálattal együtt ez már úgy gondoljuk, jelentősen hozzájárul az itt lakók biztonságérzetének növeléséhez.
Ebben az évben tervezünk még átadni néhány szén-monoxid mérőt is az itt élőknek, hogy ennek a veszélyétől se kelljen tartaniuk.
Távlati terveink között szerepel, hogy visszakerüljön a régi bolt épülete, és egy faluházat hozzunk létre, valamint térfigyelő kamerák elhelyezése és szeretnénk a fém utcatáblákat faragott fa táblákra cserélni. 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2013.11.10./

 

Tűzifával segít a kormány

 

               
            

 


 

      

A lakosság egy része, főleg a kistelepüléseken élők fával fűtenek. A vidéki rászorulókon segít a Belügyminisztérium szociális tűzifa pályázata. A program keretében 2 milliárd forintot osztottak szét, amelyből 342 millió forintot Borsod-Abaúj-Zemplén megye kapott. Az önkormányzatok a támogatásból vásárolt tűzifát a szociálisan rászorulóknak természetbeni juttatásként adhatják a téli fűtési időszakban.


Az 5000 lakosnál kisebb települések október 15-ig igényelhették a tűzifa-vásárlási támogatást, a miniszter pedig 30-án döntött a felosztásról. A szociális tűzifa pályázatra szánt pénz duplája a tavalyinak. Az állami támogatáshoz az önkormányzatoknak önrészt is biztosítaniuk kell. A településeken helyi rendeletben kell meghatározni, kik részesülhetnek támogatásban.

Ellenszolgáltatás nem kérhető a tűzifáért cserébe, vagyis ingyen kapják a rászorultak.
„Borsod-Abaúj-Zemplén megye 253 települése 342 millió forint támogatást nyert el a Belügyminisztérium pályázatán. Ebből az összegből a tiszaújvárosi térség 30 önkormányzata 58 millió forinttal részesül” – közölte a jó hírt dr. Mengyi Roland, országgyűlési képviselő, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke.

A minisztériumban a legkisebbekről sem feledkeztek meg. A nem egészen két tucat lakosú Tornakápolna is a nyertesek közt van! Megyén belül a legnagyobb összeget a csereháti Szendrő nyerte, 7 millió forintot. 


 


Cziczer Katalin
/2013.11.10./

 

„Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás!”

 

               
            

 


 

      

A Szent Erzsébet Ház udvarán a felújítási munkák részeként udvari nyitott kőtár kialakítására került sor. A kőtár plébánia felé eső oldalán az egyházközség kialakította egy kis Lourdes-i barlangot, amely szeretettel várja azokat, akik imádkozni, elmélkedni szeretnének...

A lourdes-i molnár lánya Bernadett 1858-ban többször is látta a „Szép Hölgyet”, aki a kislány kérdésére így mutatkozott be:

„Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás!”

A máriás emlékhely azért is fontos a pataki egyházközség számára, mert a Szeplőtelen Fogantatás tiszteletét az idén 350 éve Patakra érkezett jezsuita atyák mélyítették el a hívekben, és ennek nyomán lett a bazilika-plébániatemplom és az egyházközség égi pártfogójának választva a szeplőtelenül fogantatott Szent Szűz.

Imádság, elmélkedés és szemlélődés helye a Római Katolikus Plébániaház kertje, (Sárospatak Szent Erzsébet utca 15.) munkanapokon hétfőtől péntekig, 9 és 12 óra között. 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2013.11.09./

 

Szent Erzsébet hét

 

               
            

 


 

      

A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola az idén is gazdag programsorozattal készül a Szent Erzsébet napokra. 2013. november 19-én (kedden)  egész napos rendezvényt szervez, ezen a napon 14.30-kor az iskola aulájában fellép a PáterRock zenekar, amelyre minden szülőt, érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk - hívja fel az érdeklődők figyelmét Kissné Murányi Andrea igazgató...(a fotó illusztráció)

November 23-án (szombaton) a Szent Erzsébet Hét lezárásaként 18 órától Családi Estet szervezünk, melyre szeretettel várunk minden családot, baráti társaságot. A jegyek az osztályfőnöknél vásárolhatók meg. Árak: családi jegy: 3000.-; ifjúsági jegy: 1000.-; felnőtt jegy: 1500.-; támogatójegy: felajánlás szerint. A tombola felajánlásokat köszönettel fogadjuk! A bevételt az iskola közösségi programjainak megvalósítására fordítjuk.

November 29-én (pénteken) 17 órától Szent Erzsébet Gálát szervezünk az iskola aulájában. Minden „páros” osztály bemutatkozó műsorral készül, amelyre szeretettel várjuk a kedves szülőket, érdeklődőket. A belépés díjtalan. 


 


Cziczer Katalin
/2013.11.09./

 

A 90 éves Oszlánszki Jánosné köszöntése

 

               
            

Ezúttal Sikora Attila alpolgármester vitte el az Önkormányzat jókívánságait a város egyik 90 éves polgárának. Oszlánszki Jánosné makkegészséges és ma is folyton tevékenykedik, ha nem a kertben dolgozgat, akkor hímzéseket készít…
 

 


Oszlánszki Jánosné

      

A folyamatos munka volt jellemző az egész életére, az unalmat nem ismerte - talán ez volna a hosszú élet titka? Szerelemből ment férjhez - nem a szülei kívánsága szerint – így nem nagyon segítették az indulásukat. Ezt ő Tisza menti lakóhelyük környékén kiadott feles és harmados földek kapálásával pótolta, hogy semmiben sem szenvedjenek hiányt, pedig – mivel pásztorkodással foglakoztak – ez a férje sem várta volna el tőle.

Miután Sárospatakra költöztek, amikor tehette elhelyezkedett, dolgozott a faiparnál, majd a varrodában. A hasznos tevékenység nyugdíjaztatás után ugyanúgy része az életének. Lakása tele van szebbnél szebb hímzésekkel – ha a kertben nem tud dolgozni, akkor a lakáson belül keres magának tennivalót.

Mivel teljesen egészséges, beszélgetés közben felmerült: lesz még itt 100 éves születésnap is. És ez nem csak udvariassági szólamként hangzott el, hiszen a józseffalvai Lauber nénit a 100. születésnapján köszöntöttük 3 évvel ezelőtt és hála Istennek máig is jól van!

További jó egészséget kívánunk Oszlánszki néninek! 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2013.11.08./

 

Miért mindig a nagyi húslevese a legfinomabb?

 

               
            

A napokban is több településen rendeztek idősek napját. Dr. Mengyi Roland, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke köszöntötte a szépkorúakat Bőcsön, Tiszaújvárosban és Bodrogkeresztúron. Bőcsön csütörtök délután a Faluházban S. Nagy László Győző polgármester beszédében emlékeztetett arra, hogy sajnos vannak akik 40-50-es éveikben elhunynak, ezért „ha valaki ma öreg, az érdem.”
 

 


Dr. Mengyi Roland

      

Dr. Mengyi Roland kitért arra: mit is kívánnak igazán az idősek? Az egyik dolog, amit a legjobban szeretnének, hogy ne kelljen messzire utazniuk, hogy lássák a családjukat. A fiatalok ne költözzenek el, amihez gazdasági fejlődésre van szükség, és munkahelyeket kell teremteni. A közgyűlés elnöke kiemelte, Bőcs előnyös helyzetben van, mivel a településnek nem volt adóssága, amit át kellett volna vállalnia az államnak. Komoly fejlesztési forrásokra számíthatnak.

Tiszaújvárosban kora este a helyi Fidesz csoport szervezésében tartottak ünnepséget. Cziberené Bencze Magdolna, a csoport elnöke köszönetet mondott a szépkorúaknak, amiért felépítették Tiszaújvárost. Az elődök példájából erőt meríthetünk a mindennapok munkájához. A szépkorúak segítségével generációról generációra száll a tudás.

Dr. Mengyi Roland kiemelte, „olyan idősügyi, ifjúságot érintő stratégiára van szükség, amely összeköti a generációkat.” Mint mondta, a tudást és a tapasztalatot nem lehet könyvekből kiolvasni, meg kell tanulni, ám ezt csak átéléssel lehet. Az olyan értékeket, mint a szeretet, a türelem, az odafigyelés, és a megértés, a család szolgálatába kell állítani, át kell adni. Ha a középkorú generáció nem kapja meg, nem fog tudni segíteni a saját gyermekeinek. Minden családnak nagy szüksége van az idősek segítségére, a fiatalabb generációk felelőssége pedig, hogy ez sokáig fennálljon.

Bodrogkeresztúron péntek délután a Faluházban rendezték meg az idősek napi ünnepséget. A gyerekek kulturális műsorát követően Májer József polgármester köszöntötte az időseket. „A mi világunk önökkel kezdődött. Önök építették számunkra a jelent”- ismerte el a szépkorúak több évtizedes munkálkodását. A polgármester megköszönte dr. Mengyi Rolandnak a szépkorúaknak hozott süteményt és felkérte az ünnepi beszéd megtartására.

A közgyűlés elnöke szólt a tudás és a tapasztalat átadásának a fontosságáról. Méltatta az idősek szerepét a családban. Ennek fontos eleme a legendásan finom nagyi főztje. „Vajon miért mindig a nagyi húslevese a legfinomabb?” – tette fel a kérdést dr. Mengyi Roland, amit meg is válaszolt: az élet nagy igazságai megjelennek a nagymama levesében. 


 


Csontos László Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés sajtóreferense
/2013.11.08./

 

Sárospatak is kiállt a székelyek autonómiatörekvése mellett

 

               
            

Október 27-én a Wass Albert Kör felhívására szép számban gyűltek össze a Wass Albert emlékkőnél mindazok, akik jelenlétükkel kívánták kifejezni, hogy szolidaritást vállalnak székely nemzettestvéreikkel az autonómia kivívásáért folytatott küzdelmükben. Képünkön Tarnavölgyi László a szimpátiatüntetés szónoka…
 

 


Tarnavölgyi László


Földházi István


Aros János

      

Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke menetelésre hívta erre a napra a székelyeket. A Székelyek Nagy Menetelése a székely önrendelkezés ügye melletti kiállást szolgálta. A Berecktől Kökösig terjedő mintegy 53 km-es menetoszlopban százezrek nyilvánították ki akaratukat a területi autonómia iránt. A rendezvényt számos szimpátia megmozdulás kísérte Magyarországon és a világ több városában. Ezek egyikére Sárospatakon került sor.

A városunkban megtartott szolidaritási gyűlésen Földházi István, a Wass Albert Kör vezetője köszöntötte a megjelenteket, akik az ő, illetve ifj. Czabányi Attila tolmácsolásában hallgattak meg verseket Wass Alberttől. A Kör vezetője ismertette a Székely Nemzeti Tanács történetét és tevékenységét. Tarnavölgyi László, a Kör tagja beszédében emlékeztetett arra, hogy a sárospatakiak Március 10-én a Székely Szabadság Napján is kiálltak a székelyek autonómiatörekvése mellett, majd így folytatta: "Most újabb kiállásra van szükség, hiszen Románia kormánya a székelyekkel szemben ellenséges, Románia nemzetközi kötelezettségvállalásait sértő közigazgatási terve a székelyföldi megyék elsorvasztását, illetve felszámolását vette célba."

A gyűlésen felszólalt Aros János is. Sárospatak polgármestere beszédét azzal kezdte, hogy az emlékkő szinte már a székely szabadság szimbólumává vált, hiszen nem először gyűltünk itt össze, hogy bátorítsuk törekvéseikben székely nemzettársainkat. Emlékeztetett rá, hogy Sárospatak elsők között tűzte ki hivatalára a székely lobogót. A felszólalók mindegyike hangoztatta, hogy teljesen természetesnek tekintik a kiállást a székelyek ügye mellett, hiszen őket is megilletik mindazon jogok, amelyeket más kisebbségek élveznek Európában.

Az autonóm székelyföldi régió létrejötte megfelel a szubszidiaritás európai elvének, amelyet több Európa tanácsi dokumentum is kifejez és az Európai Unió számos országában működik. Az anyaország - benne Sárospatak is - támogatja a szomszédos országokban élő magyar nemzeti közösségeknek az európai gyakorlattal összhangban lévő autonómiatörekvéseit, így Székelyföldét is. Valamennyi romániai magyar politikai erő egységesen csatlakozott a Székelyek Nagy Meneteléséhez és annak célkitűzéséhez. Az anyaország Országgyűlésének Nemzeti Összetartozás Bizottsága pedig szintén egységesen, egyhangúlag elfogadott állásfoglalásával állt ki az autonóm székelyföldi régió létrejötte mellett.

A sárospataki szimpátiatüntetés végén a jelenlévők felvételről meghallgatták a menetelés Kiáltványát, amelyet Izsák Balázs ismertetett. Ebben arra hívják fel a román kormány figyelmét, hogy a párbeszéd lebecsülése, a székelység akaratának mellőzése, a székely jelképek folyamatos üldözése nem fogja sem megtörni, sem elfárasztani a székely autonómiatörekvést. "

A mai napot követően vagy érdemi párbeszéd kezdődik a székelység képviselőivel a székely nép kinyilvánított akaratáról, Székelyföld jövőjéről, vagy sokasodni és erősödni fognak a tiltakozó megmozdulások, beleértve a polgári engedetlenséget is" - szögezi le a dokumentum.

***
Izsák Balázs a megmozdulást követően arról nyilatkozott a sajtónak, hogy a Székelyek Nagy Menetelése elérte a célját. A székelyföldi demonstrációra a nemzetközi sajtó is odafigyelt, és a téma most már visszavonhatatlanul a közbeszéd tárgyává vált. Reményei szerint hamarosan megkezdődik a párbeszéd a Székelyföld autonómiájáról a román kormánnyal és politikai osztállyal.
  


 

                            További fotók>>>                         Tarnavölgyi László beszéde itt olvasható

Wass Albert Kör
/2013.11.08./

 

A hölgy fecseg és nyomoz

 

               
            

November 18-án 19 órakor folytatódik a színházbérletes előadássorozat A Művelődés Háza és Könyvtára színháztermében. Popplewell - Thomas: A hölgy fecseg és nyomoz - krimi vígjáték két részben a Budapesti Játékszín előadásában...
 

 


 

      

Alice vénkisasszony, a régi bútordarab, a jegyzői iroda alkalmazottja, egy nap főnökét hátában késsel, holtan találja az íróasztal mellett. Megérkezik Grandin felügyelő, náthás és mogorva, mert betegen kirángatták az ágyából. A megfázás tünetein és a nyomozati munka nehézségein felül szegény felügyelőnknek még Alice kisasszonnyal is meg kell küzdenie, aki régi ismerősét véli felfedezni a detektív személyében, és mint autodidakta nyomozó a haláleset kivizsgálásában is lelkesen "segít". Tehát ketten is fejtegetik a bűncselekmény szálait.
Kedves néző, Ön szerint ki jön rá előbb, hogy ki a gyilkos?

Alice Postic Vári Éva
Henri Grandin Gálvölgyi János
Rocher Csonka András
Clara Rocher Szölőskei Tímea
Robert de Charance Dózsa Zoltán
Suzanne Brissard Lévay Viktória
Virginie Renoir Gilicze Márta
Maximin Kocsó Gábor
egy hölgy Csákberényi-Nagy Anna
ügyfél: Petyi János
Rendező: Szilágyi Tibor
Belépődíj: 2800 Ft 


 


Cziczer Katalin
/2013.11.07./

 

21 éve nem dolgoztak ennyien Magyarországon

 

               
            

 


 

      

Foglalkoztatás: 21 éve nem dolgoztak ennyien Magyarországon Az elmúlt három évben a foglalkoztatottak száma évről-évre növekedett, jelenleg megközelíti a 4 millió főt. Öt év után először süllyedt 10 százalék alá az országos munkanélküliségi ráta.
Az ÁSZ a közfoglalkoztatottsággal kapcsolatban megállapította, hogy javult a támogatási rendszer hatékonysága, a program javítja a dolgozni kívánó emberek lehetőségeit és esélyeit.

A szocialisták a megszorítások politikáját folytatták, a Fidesz politikája ezzel szemben külső források bevonására és a gazdasági növekedésre épül. A bukott baloldal, ha tehetné, kivezetné a bankadót és a különadókat, az így kieső forrást pedig a magyar háztartásoktól vennék el.

A szocialisták állításával szemben a tény az, hogy Magyarország talpra állt és megerősödött amióta szakított a szocialisták politikájával. kijöttünk a gazdasági válságból és tartós növekedési pályára állt az ország. 


 


Csontos László Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés sajtóreferense

/2013.11.07./

 

Miért hiszek? előadás novemberben

 

               
            

 


Tolvaly Ferenc

      


Novembr 12-én 17-tól a Szent Erzsébet Ház vendége lesz Tolvaly Ferenc, a Miért hiszek? előadássorozat keretein belül. Az előadóban egy olyan médiaszemélyiséget ismerhetünk meg, aki minden alkalommal megragadja az alkalmat, hogy megvallja Istenbe vetett hitét, mely áthatja munkáját, életét...

Előadása alatt és után Tolvaly Ferenc könyveit meg lehet vásárolni és dedikálásra is sor kerül a helyszínen.

A belépés díjtalan, és mindenkit nagy szeretettel várunk!
  


 


Cziczer Katalin
/2013.11.07./

 

Ismerkedés Kárpátalja irodalmával - irodalomtörténeti előadás a könyvtárban

 

               
            

Az Országos Könyvtári Napok keretében a Művelődés Háza és Könyvtára szervezésében dr. Komáromy Sándor PhD, ny. főiskolai tanár tartott előadást „ Kárpátalja magyar irodalma a XX. században” címmel . A hallgatóságot Kövér Sándorné a Zrinyi Ilona városi könyvtár vezetője köszöntötte...
 

 


dr. Komáromy Sándor

      

Az előadás bevezetője az 1920.június 4-i trianoni békeszerződés lényegi elemzésével, a magyarság számára tragikus következményeivel foglalkozott. Majd az 1920-30-as évek irodalmi törekvéseiről, szerzőkről, művekről hallhatott az érdeklődő közönség. A magyarság útkeresésének szándékai, a Trianon okozta általános sokk, a bénultságból való oldódás első jelei fejeződtek ki az elszakított területek (Erdély, Felvidék-Kárpátalja, Délvidék) irodalmi törekvéseiben.

Az előadó részletesen szólt az 1945 után kárpátaljai irodalmi törekvésekről. 1957-ig Balla László író/szervezői tevékenysége hatott érdemben az irodalom életére. Beszélt a megjelent antológiákról, amelyek már egy új alkotói generációhoz kapcsolódnak. E vonatkozásban külön figyelmet érdemel az 1957 óta megjelenő Kárpáti Kalendárium. Nagy élmény az önazonosság keresése és értelmezése, a kisebbségi lét, a magyarság kiszolgáltatottsága, a szenvedések „kibeszélése”, a közösségi fájdalom enyhítése.
A korszak meghatározó alkotója Kovács Vilmos, aki a Holnap is élünk című regényével új szemléletet hozott a megújuló kárpátaljai irodalomba.

Az Együtt c. folyóirat és a megalakult Forrás Stúdió (1967-1972) körül alkotó költők, írók munkássága jelzi az új feladatokat, a kisebbségi magyar sors bemutatását is vállaló magyar irodalmat. E korszakkal irodalmi alkotásokkal összefüggésben hallhatott a közönség azok következményeiről, a magyarságot megalázó tartalmáról. Az előadó külön is kiemelte – mások mellett - Dupka György, Botlik József, Horváth Sándor, Finta Éva, Balla D. Károly, Fodor Géza, Füzesi Magda, Vári Fábián László, Nagy Zoltán Mihály műveit, s azok hatásait. Tanúi lehetünk a megjelenő költeményekben, regényekben, antológiákban az új kárpátaljai irodalmi kánon formálódásának (Vergődő szél, 1990).

A kárpátaljai magyar próza kiemelkedő teljesítménye Nagy Zoltán Mihálynak, az 1944 novemberi (malenkij robot) szörnyűséget bemutató regény trilógiája: A sátán fattya (1981), Tölgyek alkonya (1996), A teremtés legnehezebb napja (2004). A részletes műelemzés több rétegből tárta fel a művek értékeit.

Az előadó befejezéseként röviden szólt a kárpátaljai magyar nyelvű gyermekköltészet /gyermekirodalom: Szalai Borbála, Füzesi Magda, Kecskés Béla, Weinrauch Katalin munkásságáról. Az előadás kötetlen beszélgetéssel zárult. 


 


Törő Gábor
/2013.11.06./

 

Vállaltuk, megvédtük a nyugdíjakat

 

               
            

A Fidesz vállalta, hogy kormányzása alatt megvédi a nyugdíjasokat, a nyugdíjakat és azok reálértékét. Ezt teljesítettük. Az elvégzett munkával azonban nincs vége a feladatoknak. Szeretnénk, ha jóval kiszámíthatóbb, biztonságosabb lenne az idős emberek megélhetése, életkörülményeik érezhetően javulnának - olvaható dr. Mengyi Roland a B-A-Z. Megyei Közgyűlés elnöke honlapján...
 

 


 

      

A kormányváltás óta infláció fölötti nyugdíjemelést tudtunk végrehajtani. A tavaly novemberi 1,6%-os nyugdíj-kiegészítés után idén januárjától további 5,2%-kal emeltük a nyugdíjakat. A 70-es évek óta nem látott tartósan alacsony inflációnak köszönhetően a nyugdíjak vásárlóereje is nőtt. Az év eleji nyugdíjemelés éves szinten mintegy 4 százalékkal növelte a nyugdíjak vásárlóértékét. Jövőre is a nyugdíjak reálértékének további növekedésével számolunk.

A nyugdíjakat jövőre is megvédjük. Inflációkövető 2,4%-os nyugdíjemelést tervez a kormány. Ez már az Országgyűlés előtt lévő jövő évi költségvetési javaslatban is garantált. Mára nemcsak, hogy talpra állítottuk a nyugdíjrendszert, hanem alkotmányos védelem alá vettük a nyugdíjakat és a nyugdíjasokat is. Emelt összegű nyugdíjat biztosítunk a kommunista diktatúra áldozatai számára. A meghurcoltak január 1-ig visszamenőlegesen 16,2 %-kal emelt összegű juttatást kaptak.

Kedvezményes nyugdíjat biztosítunk a nőknek és édesanyáknak, akik egész életükben dolgoztak. Lehetővé tettük a nők számára a 40 év munka utáni nyugdíjba vonulást. A 40 éves szolgálati időbe a gyermekneveléssel töltött idő is beleszámít. Ezt segíti az a novembertől elindult program is, amelyben azoknak az 55 év feletti munkanélküli nőknek az alkalmazását támogatja majd a kormány, akiknek a nyugdíjba vonuláshoz szükséges 40 év szolgálati időből kevesebb mint egy év hiányzik. A jövő évi adótörvények lehetővé teszik azt is, hogy a legalább heti 36 órában munkaviszonnyal rendelkező nyugdíjas egyéni és társas vállalkozó után megszűnik a fix összegű egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség.

A nyugdíjasok mindennapi megélhetését rezsicsökkentéssel segítjük. Eddig kilenc szolgáltatás díja csökkent, mintegy 10%-kal. November 1-től életbe lépett a rezsicsökkentés 3. üteme és a tavalyi árnál már 20%-kal kell kevesebbet fizetni az áram, a gáz és a távfűtés áráért. A kistelepülésen élő, fával fűtő rászoruló időseket ingyenes szociális tűzifával segíti a kormány.

A Fidesz-kormány, ahogy eddig, úgy a továbbiakban is megvédi a nyugdíjasokat és a nyugdíjasokért tett intézkedéseket.
  


 


Csontos László Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés sajtóreferense
/2013.11.06./

 

Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludakkal

 

               
            

 


 

      


November 11-én 14 óra Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludakkal A Művelődés Háza színháztermében. Fantasztikus történet, mese, zene. Igazi hazai meseszínházi csemege a Fogi Színház jóvoltából...


Nils teljesen hétköznapi kisfiú, eltekintve attól a rossz tulajdonságától, hogy rendszeresen kínozza családi gazdaságuk állatait. Amikor egy napon a szülei elmennek otthonról, egy kismanó bukkan fel, akit Nils ugyancsak elkap és kínozni kezd. A manó hiába rimánkodik, Nils nem engedi szabadon. Gonoszsága elnyeri méltó büntetését: a manó törpe méretűvé varázsolja, és ettől kezdve megérti azt is, miről beszélnek az állatok. Amikor Nils rájön, hogy korábbi gonoszságai miatt a háziállatok nagyon dühösek rá, elmenekül előlük. Házuk felett vadludak repülnek és Nils csatlakozik hozzájuk Márton lúddal és Pocokkal együtt, mellyel kezdetét veszi csodálatos utazása a vadludakkal. Izgalmas kalandjaik során megtanulja szeretni, tisztelni az állatokat és a természetet.

Belépődíj: 500 Ft 


 


Törő Gábor
/2013.11.06./

 

Fókuszban a tengerszem

 

               
            

 

      


Németi Róbert Daily Mirror-ban megjelent cikke után fellángolt az érdeklődés a Megyer-hegyi Tengerszem iránt, már több szerkesztő keresett meg bennünket e-mailben, hogy használhatják-e a honlapunk Turizmus menüjében található fotókat.

Természetesen szabadon felhasználhatják, sőt a 2006-os, Hídvégi Üstös Pál által szervezett Tisza-völgye Kalandtúrán készült összes fotót feltöltöttük most, hogy szabadon válogathassanak a képek között.

Megyer-hegyi Tengerszem és Malomkőbánya

A 324 m magas Megyer-hegy a földtörténeti harmadkor, középső-miocén vulkanikus riolittufa kúpja, tömegét döntően horzsaköves – kovás riolittufa és hidrokvarcit építi fel.

A kovasavval átitatott kőzetet megszilárdulás után igen nagy keménység jellemzi, amelyet kristályos zárványai és üregei kiválóan alkalmassá tettek a malomkő-gyártásra.

A Megyer-hegyen már a XV. században működő kőbánya volt. A malomkövek fejtését és kidolgozását évszázadokon át hasonló technikával, szerszámokkal és kézi erővel végezték.

A XIX. század végén bekövetkezett termeléscsökkenés, majd a működés 1907. évi beszüntetése előtt a malomkőbánya átlagos termelése évi 300-450 malomkő között változott.

A bányában felgyülemlett fenékvíz eltávolítására a – költségesebb vízkiemelést kiváltandó – vízlevezető vágat mélyítését 1844-ben kezdték meg és évtizedeken át folytatták a középkori Ó-bánya DNY-i szegletében.

A felhagyott malomkő-bánya fejtési gödrében kialakult az a tó, melyet később Tengerszemnek neveztek el. A tó víztömege mintegy 4.000m2, legnagyobb mélysége 6,5 m.

A tavacska mellett az egykori bányászok riolittufába vájt szállásai láthatók.

1977-ben a tavat és környékét természetvédelmi területté nyilvánították. Ma kedvelt kirándulóhely, a Malomkő tanösvény Sárospatak belvárosától vezeti el oda piros túraút-jelzéssel a turistákat. 


 

Tisza-völgye Kalandtúrán készült összes fotót                                     Útban a Tengerszemhez - utolsó fotók>>>

Kalandtúra a Tengerszemnél>>>


Cziczer Katalin
/2013.11.05./

 

Felvételi előkészítők és nyílt nap az ÁVG-ben

 

               
            

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium konzultációs és gyakorlási alkalmakat biztosít azoknak a nyolcadik osztályos tanulóknak, akik szeretnék a központi felvételi vizsgák idejére biztosabbá tenni tudásukat. A gimnázium a 2014/2015-ös tanévre hirdetett képzési típusait 2013. november 19-én 8 órától mutatja be - hívja fel az érdeklődők figyelmét Tóth Tamás igazgató...
 

 


Tóth Tamás
 

      

Az iskola magyar nyelv és matematika szakos tanárai (Soltész Csilla és Maszkály Ágnes tanárnők) a feladattípusok megismertetésére, a lexikális ismeretek megosztására törekednek. S felhívják azokra a buktatókra is a figyelmet, melyeket - javítási tapasztalataik szerint - a leggyakrabban elkövetnek a felvételizők.

A találkozási alkalmak:
2013. november 8. 14.30 – 15.05 magyar nyelv
15.10 – 15.45 matematika

2013. november 22. 14.30 – 15.05 matematika
15.10 – 15.45 magyar nyelv

2013. december 13. 14.30 – 15.05 magyar nyelv
15.10 – 15.45 matematika

2014. január 10. 14.30 – 15.05 matematika
15.10 – 15.45 magyar nyelv


A gimnázium a 2014/2015-ös tanévre hirdetett képzési típusait 2013. november 19-én 8.00 órától mutatja be.

A bemutatkozás programja a következő:
8.00 óra – a Móricz Zsigmond Kollégium ebédlőjében igazgatói tájékoztató
8.55-től – ugyanitt az Arany János Tehetséggondozó Program pályázati csomagjának elkészüléséhez segítségnyújtás, tájékoztatás
8.55-től–11.35-ig - a gimnáziumban nyitott, látogatható órák
11.35 után kérhető igazolás a nyílt napon való részvételről az iskola titkárságán

Szeretettel várjuk az érdeklődő diákokat, szülőket, pedagógusokat! 


 


Cziczer Katalin
/2013.11.05./

 

Horgászellenőrzés a a Vissi holtágon

 

               
           

A Sárospataki Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Alosztályának körzeti megbízottja és a Vissi holtág halőre együttműködés keretében 2013. november 03.-án közösen ellenőrizték a Vissi holtágon horgászókat. Az ellenőrzés során tetten értek olyan személyeket, akik ugyan rendelkeztek érvényes horgász engedéllyel, de több esetben szabályszegést állapítottak meg - nyilatkozta Bacsó Tibor rendőr őrnagy, a Sárospataki Rendőrkapitányság sajtóreferense...
 

 


Bacsó Tibor

      

T. Csaba balsai lakos 2013. november. 03.-án 09 óra 30 perckor vonták igazoltatás alá, amint Viss, Vissi holtágon horgászott. Az igazoltatás során megállapították, hogy érvényes horgászengedéllyel, napi jeggyel rendelkezik, de a megengedett 2 bot helyet 3 db. bottal horgászott. Az éves fogási napló ellenőrzése során megállapították, hogy már 1 alkalommal figyelmeztetve lett 4 bottal történő horgászat miatt.

Ellene Szabálysértési feljelentést tettek az 1997. évi XLI Tv. 18 §. (2) bekezdésébe ütköző szabálysértés (A halfogásra jogosító okmányok). elkövetése miatt.

S. János szabolcsi lakost is tetten érték 09 óra 30 perckor a Vissi holtágon aki szintén érvényes éves horgász engedéllyel valamint területileg érvényes napi jeggyel horgászott. Az igazoltatás során megállapították, hogy a megengedett 2 bot helyet, 3 bottal horgászott. Vele szemben szintén szabálysértési feljelentést tettek.

O. Zoltán vissi lakost éték tetten 09 óra 50 perckor a, Vissi holtágon amint 1 db. horgászbottal engedély nélkül horgászott. O. Zoltán elmondta, hogy semmilyen érvényes horgász engedéllyel nem rendelkezik, valamint a horgászbot a saját tulajdona. Ellene is szabálysértési feljelentés készült.

K. József sárospataki lakost 10 óra 20 perckor érték tetten a Vissi holtágon amint horgászott. Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy, személyi igazolványát nem tartotta magánál. Érvényes éves állami horgász engedéllyel valamint a területre érvényes napi jeggyel rendelkezett, de ezek az okmányok csak személyi igazolvánnyal együtt érvényesek. Az igazoltatás során megállapítást nyert, hogy K. József a megengedett 2 horgászbot helyet 3 db. horgászbottal horgászott. Ellene is szabálysértési feljelentés készült.

Az intézkedések végrehajtásánál végig jelen volt a Vissi holtág halőre, az ellenőrzések a hallőrrel közösen történtek. 


 


Cziczer Katalin
/2013.11.04./

 

Gazdag programokat hozott Dömötör napja

 

               
            

Hagyományteremtő szándékkal rendezte meg A Művelődés Háza és Könyvtára a Juhászújév Dömötörkor elnevezésű rendezvényét. Az intézmény munkatársainak nem titkolt célja, hogy a színes változatos programokból álló hétvége az őszi kulturális palettát gazdagítsa, s a következő években egyfajta őszi nagyrendezvénye legyen városunknak. 2013. október 25-én dr.Komármi Éva, a Járási Hivatal vezetője nyitott meg…
 

 


dr.Komármi Éva


Csatlósné Komáromi Katalin


Darmos István

      

A rendezvény több oldalról mutatta be a pásztorkultúrát, tudományos igényű előadások, és múzeumi műtárgyakat is bemutató kiállítás mellett számos szórakoztató program várta az érdeklődőket. A népdaléneklési versenyen a zenei kultúrát idéztük fel, hiszen a kötelező ének az Ősz az idő, Dömötör nap közeledik … kezdetű pásztornóta volt. Ezt követte a pásztorfaragásokat, pásztoröltözeteket bemutató kiállítás megnyitása, amelyen Dr. Viga Gyula, Leskó Andrea és Darmos István tartott a pásztorkultúrához kapcsolódó néprajzi előadásokat.

Szombaton kézműves délután, népzenei koncert, néptánc előadás és táncház várta az érdeklődőket. Mivel az egykori juhászbálokon a birkapörkölt mellett a rétes volt a fő fogás, így rétes sütő versenyre is sor került ezen a napon. A Szeredás Zenekar lemezbemutató koncertjére megtelt a pódium terem, nagyon jó hangulatú, színvonalas előadás volt. A Közép-európai táncpódiumon vendégünk volt egy kassai szlovák gyermekegyüttes, a Vigancek, valamint az Ungvári Zeneiskola két tánccsoportja.

A külföldi csoportok színvonalas, érdekes műsorai mellett a magyar színeket a vajdácskai Kaláris és a sárospataki Sisere Gyermektánccsoport jelenítette meg. A táncházban Gyönyörű Zsigmond a Szeredás kiváló muzsikájára tanította a nádudvari táncokat, énekeket. A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.

A rétes sütő verseny eredményei:
Kiemelt nívódíjat kapott almás és meggyes réteséért Grega Jánosné,
nívódíjat kapott tökös-mákos réteséért Jaskó Beatrix.

Az „Ősz az idő, Dömötör nap közeledik…” népdaléneklési verseny eredményei:
Kiemelt nívódíjak:
Bana László (Sárospataki Református Kollégium Általános Iskolája)
Ambrus Borbála (Szent Erzsébet Általános Iskola)
Hardon Réka (Szent Erzsébet Általános Iskola)
Tamás Janka (Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma)

Nívódíjak:
Velkey Borbála (Sárospataki Református Kollégium Általános Iskolája)
Demeter Csongor (Sárospataki Református Kollégium Általános Iskolája)

Különdíjak:
Németh Darinka Barbara (Szent Erzsébet Általános Iskola)
Somosi Boglárka (Szent Erzsébet Általános Iskola)
Toronyi Daniéla (Szent Erzsébet Általános Iskola)
Jaskó Emma (II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola)
Pál Dóra (Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma) 


 

További fotók>>>                          További fotók - néptáncgála>>>                 További fotók - kézműves>>>                           További fotók - Szeredás Zenekar>>>


Törő Gábor
/2013.11.03./

 

Étel égett oda

 

          

 


 

      

A miskolci hivatásos tűzoltókat október 24-én délután Emődön a Gizella utcába riasztották, ahol egy családi ház tizenkét négyzetméteres konyhájában a tűzhelyen felejtett étel gyulladt meg. A tűzoltók kiérkezésekor lánggal való égés már nem volt tapasztalható, a tüzet a lakók eloltották. Az eset során személyi sérülés nem történt, a konyha berendezési tárgyaiban kisebb anyagi kár keletkezett - olvasható a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Katasztrófavédelem honlapján...

A konyha sokféle veszély forrása, a főzés, mint tűzveszélyes tevékenység végzése közben érdemes fokozottan odafigyelnünk. A tűzhelyen felejtett étel túlhevül és meggyulladhat, lángra lobbantva először a tűzhely közelében található éghető anyagokat (konyharuha, műanyag eszközök, stb.), majd a lakás többi részét is. További probléma, hogy a tűz az elhanyagolt, tisztítatlan, nem tűzszakaszolt gépészeti aknákon továbbterjedhet, komoly károkat okozva a környező lakásokban is. Ezért soha ne hagyjunk ételt a tűzhelyen felügyelet nélkül, ha elhagyjuk a lakást, szüneteltessük a főzést is!

Ha mégis meggyulladt az étel, a zsiradék vagy olaj, a legfontosabb, hogy soha ne próbáljuk azt vízzel eloltani! A magas hőmérséklet miatt a tűzre öntött víz pillanatok alatt gőzzé alakul és az égő zsiradék, olaj robbanásszerűen kivetődik az edényből. Az égő olaj apró cseppekre bomlik, ami így lángokkal borítja be az egész konyhát és súlyos égési sérüléseket is okozhat! Ilyenkor a legfontosabb, hogy az ételt nem éghető anyagú fedővel takarjuk le, így az égés oxigén hiányában azonnal megszűnik, és zárjuk el a gázt, kapcsoljuk ki a tűzhelyet.

Célszerű, ha a konyhában készenlétben tartunk egy tűzoltó készüléket, amellyel a konyhában keletkező bármilyen tűz biztonsággal eloltható. 


 


Borsod Abaúj Zemplén Megyei Katasztrófavédelem
/2013.11.02./

 

Csendes emlékezés halottak napján

 

               
            

 


 

      


Sem eső, sem szél nem zavarta az idei emlékezést Mindenszentek ünnepén, Halottak Napján. Sokan látogattak ki a virágokkal gazdagon díszített sírokhoz a temetőkbe, hogy gyertyát gyújtsanak halottaikért.

A temetők körül nagy volt a forgalom, de - köszönhetően a gépjárművezetők figyelmességének, valamit a rendőrség és polgárőrség jelenlétének - sem bűncselekmény, baleset nem árnyékolta be a szép emlékezést.
  


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2013.11.01./

 

Nyílt nap a megújult piacon

 

               
            

 


Aros János

      

2013. október 25-én nyílt napot szervezett az átépített új piac területén a Sárospataki Önkormányzat. A helyi és a környékbeli őstermelőknek adtak teret az árusításra, valamint kóstolgatásra. Az eseményt Dömötör napjához kapcsolódva színes, programmal tették változatossá, ahol megjelentek a gólyalábas mutatványosok is. A jelenlévőket Aros János polgármester köszöntötte, aki röviden a felújítás megvalósításáról is beszámolt…

Az elavult régi piac rossz állapota miatt vált szükségessé a piac korszerűsítése, amit a város önkormányzata egy belváros-rehabilitációs pályázat keretein belül tudott megvalósítani, közel 40 millió forintot fordítva a felújításra.

Aros János polgármester kíváncsian fogadta a visszajelzéseket, amelyek nagyon pozitívak voltak.
  


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2013.11.01./

 

December 1-től változik a forgalmi rend a főtérnél

 

               
            

Sárospatak Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy az új főtér kialakítása kapcsán egyes útszakaszok forgalmi rendje az alábbiak szerint változik- hívja fel a közlekedők figyelmét Cziráki Zsolt  a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője…
 

 


Cziráki Zsolt

      

- Az Eötvös – Comenius utcák kereszteződésénél az Eötvös utcára „Állj! Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtábla kerül kihelyezésre, ezzel az Eötvös utcáról érkezőknek elsőbbségadási kötelezettségük keletkezik a Comenius utcáról érkezők részére

- Az Eötvös – Comenius utcák kereszteződésénél a Comenius utcán leszerelésre kerülnek az „Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtáblák, ezzel az Eötvös utcáról érkezők részére történő elsőbbségadási kötelezettség megszűnik

- A
Comenius utcán az Eötvös utcai kereszteződés előtti szakaszokon 30 km/h-s sebességkorlátozás kerül bevezetésre

- Az Eötvös utca Főtér által elfoglalt területére kizárólag engedéllyel rendelkezők részére lesz biztosított a behajtás

- A József Attila utca Eötvös – Táncsics utcák közötti szakaszán 3,5 t-s súlykorlátozás kerül bevezetésre

Az
új forgalmi rend várhatóan 2013. december 1-től kerül bevezetésre. Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a – balesetek elkerülése érdekében – a fenti útszakaszokon fokozott figyelemmel közlekedjenek. 


 Cziczer Katalin
/2013.10.31./