Archív
    
2013. december

Évértékelő interjú Aros Jánossal, Sárospatak polgármesterével

 

               
                   

 


Aros János

      
2014. január 1-jén évértékelő interjút adott Aros János Sárospatak polgármestere a Zemplén Televízió stúdiójában, ahol a 2013-as évet értékelte... 


 


Cziczer Katalin
/2014.01.02./

 

191 éve született Petőfi Sándor

 

               
                  

 


Petőfi Sándor

      

A Wass Albert Kör tagjainak egy része, 2014. január 1-jén 14 órakor megkoszorúzta Petőfi Sándor szobrát a költő 191. születésnapja alkalmából. Kiss Endre, a Nagykönyvtár vezetője Petőfi magyarságáról beszélt és elhangzott a költő Jövendölés c. verse is...

A Kör azt javasolja, legyen hagyomány a jövőben, hogy a patakiak megtisztelik hazánk máig legnagyobb költője emlékét ezen a helyen.
  


 

Törő Gábor
/2014.01.02./

 

Óévbúcsúztató a Sárospataki Irodalmi Olvasókörben

 

               
                  

December 19-én kellemes, szeretetteljes hangulatban tartottuk meg az Olvasókör ez évi utolsó összejövetelét. A díszes karácsonyfánál Götz Józsefné, Julika kitűnő tolmácsolásában Endrődi Sándor: Szeretet c. verse, majd Czabányi Attila gitárzenéje csendült fel, aztán Halász István , Martinák János, helyi költők karácsonyi költeményét hallgattuk meg. Első alkalommal mutatta be meghatóan szép verseit Balogh Mária költő – küldte tudósítását Halász Magdolna elnök…
 

 


Halász Magdolna

      

Ezután röviden értékeltem az Olvasókör éves tevékenységét, majd a Liget Alapítvány pályázatán nyert értékes ajándékkönyvekkel jutalmaztuk a segítő közreműködőket, és a rendezvények támogatóit.

Nagy sikere volt az Olvasókör működésével kapcsolatos szellemi totónak, amelyet Eiben Györgyné alelnök kellemesen irányított .A legtöbb pontszámot elérő három versenyző (Diósi Istvánné, Karajz Andorné és Körőssy Gyula) ajándékkönyvet kapott. Az összejövetel kötetlen, baráti beszélgetéssel zárult.

„A világon nem a tudomány ,a szeretet művel csodákat”
( Eötvös József) 


 


Törő Gábor
/2014.01.01./

 

Ismét gyönyörűen szólt az ének

 

               
                  

 


Lendvainé Szendrei Ágnes

      

A Carolina Óvoda és Bölcsőde intézményében a karácsonyi ünnepekre való készülődésnek nagyon fontos szerepe van - mesélte Lendvainé Szendrei Ágnes az óvoda vezetője. Az Advent és a várakozás időszakában igyekszünk a bölcsődés és óvodás gyermekek minden napját szebbé és szebbé tenni , ünnepi varázslatot kelteni. Törekszünk érzelmileg előkészíteni ezt a békés, harmonikus családi ünnepet, mely természetes módon sok kisgyermek számára még csak az ajándékvárás érzését és örömét jelenti.

Ez a varázslat volt jelen az ünnep előtti hét csütörtök estélyén, az óvoda hatalmas karácsonyfája körül. Az intézmény alkalmazottai és a meghívott vendégek a hagyományokhoz híven, együtt töltöttünk egy bensőséges,meghitt estét. A program az alkalomhoz illő gyönyörű műsorral kezdődött, amelyet az óvoda dolgozói adtak elő. A szép karácsonyi dalok, ebben az előadásban szinte könnyeket csaltak a szemünkbe. Ezt követően, a karácsony jegyében mondtunk köszönetet a dolgozóknak a 2013. évi eredményes munkáért .

Kívántunk egymásnak jó egészséget és eredményes új esztendőt, melyet tiszta szívből kívánok magam és munkatársaim nevében a Sárospatak Honlap szerkesztőinek és valamennyi Kedves Olvasójának is! 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2013.12.25./

 

Kárpátaljára vittek ajándékot az Árpád Vezér Gimnázium tanulói

 

               
                

 


Nádasi Erika

      

„Mily szép, ha feltűnik a hegyeken az örömhírt hozó lába! Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet.” Ézs 52, 7
Karácsony ünnepére készülve kisebb és nagyobb diákjainknak különböző formában (evangelizáció, esti csendességek), hirdetjük évről-évre Krisztus születésének örömhírét. Ebben az évben a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának, Általános Iskolájának és Diákotthonának 1-4 osztályos kisdiákjai között karácsonyi vetélkedő keretében is készülhettünk az ünnepre - számolt be - Nádasi Erika református lelkész, vallástanár...

A feladatok között volt gyorsasági (pl. karácsony témájú műalkotásokat apró részekből kirakni), találós kérdések bibliai személyek kitalálásával. Szintén időre kellett a diákoknak minél több kérdésre válaszolni az evangéliumok karácsonyi történetei kapcsán. Nagyon tetszett a gyermekeknek az asszociációs játék ahol csak egy-egy képpel, szóval utaltunk a megfejtendő bibliai részre. Ezen igen csekély információk alapján kellett kitalálniuk mely szentírási versek illenek leginkább az adott szóhoz vagy képhez. A délelőttöt színesítették vidám, játékos feladatok is, melyeken önfeledten, sok nevetéssel bíztathatták egymást a csapattagok. A Tudás Patakja projekt segítségével nemcsak az első három helyezetteket de a többi résztvevőt is megajándékozhattuk.

Nagyszerű volt megtapasztalni azt, hogy ilyen izgalmas és örömteli feladatok mellett mégis milyen komolyan és hittel fogadják diákjaink Isten igéjét, a születés evangéliumát és jó volt az is látni, hogy számukra mennyire fontos nemcsak az örömhír befogadása, de annak ilyen játékos formában való megvallása is. 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2013.12.24./

 

Karácsonyi és újévi képeslapok az Olvasókör rendezvényén

 

               
                

A Sárospataki Irodalmi Olvasókör decemberi összejövetelén Pocsainé Dr. Eperjesi Eszter, a kiváló lelkész-etnográfus: „Karácsonyi és újévi képeslapok, Dalmady Márta hagyatéka a Sárospataki Református Kollégium Múzeumában” c. vetített képekkel illusztrált, különleges előadását hallgattuk meg – küldte tudósítását a nem mindennapi rendezvényről Halász Magdolna, a Kör elnöke…
 

 


Halász Magdolna

 


Pocsainé Dr. Eperjesi Eszter

      

Bevezetésként az édesapa, Dalmady Győző életútját, sokszínű munkálkodását ismerhettük meg. A híres jogász, korának népszerű költője 1836-ban született Koltán. Több bencés és piarista gimnáziumban tanult, majd a pesti jogi egyetemen szerzett diplomát. A jogászi munka mellett rendszeresen publikált szépirodalmi folyóiratokban, évkönyvekben. 1854-től jelentek meg Kossuth-párti hazafias versei. Elsajátította a német, a francia és az angol nyelvet, lefordította Heine, Victor Hugo, Burns, stb. munkáit. 1861-ben Pest vármegye aljegyzője, a Nővilág c. hetilap főszerkesztője, majd Degenfeld Lajos gróf nevelője volt.1866-ban a pesti hazai Takarékpénztár első titkára, és a Kisfaludy Társaság tagjának is megválasztották.1870-től Pest vármegye főjegyzője, 1872-1907 között árvaszéki elnök. Jogi és árvaügyi tanulmányait szaklapok adták közre. A korának kiemelkedő szaktekintélye, sikeres, népszerű lírikusa 1916-ban, Pesten távozott az élők sorából.

Szépirodalmi munkásságát négy önálló kötet fémjelzi. A Költemények 1862-ben, a Szerelem, költemények 1863-ban, a Dalmady összes költeményei (1857-1875) pedig 1876-ban jelent meg. A költői és prózai munkáit öt kötetben(1936-39 )adták közre. A költő művei a Sárospataki Református Nagykönyvtár állományában fellelhetők, tanulmányozhatók.

Dalmady Győző leánya, Dalmady Márta Pesten élt és alkotott. A híres kőnyomatos illusztrációkkal ellátott Szakácskönyve 2.kiadását 1913-ban adták ki. Képeslapgyűjteményében a 19.század végi és a 20.század elején megjelent dokumentumok láthatók.. Pósa Lajos híres ABC-s gyermekkönyve illusztrációi között Dalmady Márta képeslapjai is szerepelnek. A 30 ezer darabot számláló hagyaték az 1970-es években Dr.Újszászy Kálmán professzor úr kapcsolatának köszönhetően került a Sárospataki Református Kollégium Múzeumába.

A képeslap kollekció igen gazdag, sokszínű. Az egyházi ünnepekhez (Mikulás, Karácsony, Újév, Húsvét) a gyermekmesékhez kapcsolódó, korabeli dokumentumokon kívül képzőművészeti alkotások - zeneszerzők élete, viseletek, magyar és külföldi színésznők, stb - is fellelhetők.

A vetített képek segítségével közelebbről ismerhettük meg a bájos, színes karácsonyi és újévi képeslapokat. A felbecsülhetetlen érték minden egyes példányát Dalmady Márta írógéppel megjelenített néhány soros kedves, hangulatos verse ékesíti. „ Az angyalka jön a fával,
Boldogságot hoz magával.”

“Újév napján, bár hideg van,
A kismalac nem fázik ,
Két gyerek kezében logó
Kiskosárban hintázik.”

Nagy tisztelettel, hálásan köszönjük Pocsainé dr.Eperjesi Eszter színvonalas, igen értékes előadását, akinek sokszínű tevékenységéhez szívből gratulálunk. Felidézhettük gyermekkori emlékeinket, a karácsonyi ünnepek meghitt hangulatát, varázsát és az újévvárást. 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2013.12.23./

 

Karácsony az Erdélyiben

 

               
                  

„Ne hóban, csillagokban, ne ünnepi foszlós kalácson, ne díszített fákon, hanem a szívekben legyen karácsony.” - idézte a költőt Kis Márta, az Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium tagintézmény-vezetőnője, aki ezekkel a szép gondolatokkal köszöntötte az iskola karácsonyi ünnepségén megjelent tanulókat, szüleiket, kollégákat és minden érdeklődő vendéget.
 

 


Kis Márta

      

Megkülönböztetett figyelemmel köszöntötte Feró Istvánt, aki segítő szándékával számos iskolai program (kirándulások, erdei táborok) megvalósítását tette lehetővé, s aki – mint oly sok alkalommal – most is gyönyörű, karácsonyt idéző versek felolvasásával varázsolta el az egybegyűlteket. Jelenlétével megtisztelte iskolánkat Donkó József, a Sárospataki Tankerület igazgatója, valamint Pató Endréné, a „Fogyatékos Gyermekeinkért Alapítvány” elnöke.

Gyönyörű díszletek között, december 19-én, csütörtök délután kezdte meg iskolánk a karácsonyra való ráhangolódást – bár már hetek óta tart a készülődés, s ennek keretében részt vettünk a városi adventi koszorú második gyertyagyújtásán, ahol élő zenével kísért énekkel járultunk hozzá a meghitt hangulathoz. Intézményünkben a fejlesztő iskola és az autista gyermekek csoportjának betlehemes műsorával vette kezdetét az ünnepre várakozás. A gyerekek nevelőik segítségével szüleiket és a meghívott vendégeket ajándékozták meg bájos kis előadásukkal. A délután folytatásában a kollégium és az iskolában működő tanoda közös karácsonyi estjén, családias hangulatban töltöttünk el közösen néhány órát.

A gyerekek adventi játszóház keretében karácsonyi díszeket, dekorációkat készíthettek, majd egy rövid, de annál felemelőbb műsorral és apró, általuk készített ajándékkal lepték meg nevelőiket. Az ünnepségsorozat zárása gyanánt 20-án délelőtt az iskola tanulói adtak megindító műsort, melyben gyertyák pislákoló fényénél jól ismert dallamok csendültek fel, közös éneklésre szólítva ezzel mindenkit, s számos vers hozott melegséget szívünkbe. Az előadáson közreműködtek a Református Teológiai Akadémia teológus hallgatói is.
A feldíszített karácsonyfán végül meggyulladtak a csillagszórók, s a szeretet ünnepére készülve szikráikkal mindannyiunk lelkébe békét, melegséget árasztottak.

Az Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium tanulói és dolgozói ezúton is kívánnak Sárospatak város minden oktatási intézményének meghitt, boldog karácsonyt, sikerekben gazdag újesztendőt! 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2013.12.22./

 

Karácsony az ÁVG-ben

 

               
                  

 


Tóth Tamás

      

Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium közösségének szép ünnepe a karácsonyi koncert, amelyre minden évben színvonalas műsorral készülnek diákjaink - számolt be Tóth Tamás igazgató...

Így volt ez idén is, amikor Batta Petra, Drengubák Zsófia, Fodor Klaudia, Jobbágy Fanny, Kánya Tamás, Kecskés Attila, Laczkó Annamária, Pásztor Luca, Szabó Helga, Szalkay Béla, Szebényi Lúcia, Tóth Balázs, Tóth Péter és az énekkar idézte meg a karácsony misztériumát. Felkészülésüket Béres Andrea, Baloghné Rozgonyi Antónia tanárnők, Kováts Imre tanár úr és Sipos István segítette.
  


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2013.12.22./

 

WATT For You 2 Kft Kupa

 

               

tavalyi felvétel                 

Hideg tél van, karácsonyra készülünk, Sárospatak mégis focilázban ég. Csapatok szerveződnek és adják le jelentkezésüket, hiszen idén is elkezdődik az a teremlabdarúgó torna, ami évek óta felforrósítja a levegőt az Árpád Vezér Gimnázium tornacsarnokában az év utolsó napjaiban. Ami öt évvel ezelőtt környékbeli öregfiúk barátságos mérkőzésének indult, mára a fél országot megmozgató pénzdíjas versennyé nőtte ki magát, január első hetére is átnyúlva. A főszponzor szerepét már második éve Hegyi Tibor tölti be cégével, aki készséggel válaszolt kérdéseinkre…
 

 


Hegyi Tibor

      

Mikor döntötte el, hogy az idei versenyt is támogatja?
A 2012. év végi sikeres torna befejezésekkor már biztos voltam abban, hogy 2013-as év végén is mindent megteszek azért, hogy Sárospatak újra otthont adjon a most már minden idők, és talán az ország legnagyobb pénzdíjazású versenyének. Ebben az elhatározásomban maximális támogatást és segítséget kaptam Aros János polgármester úrtól, valamint Belicza János úrtól, aki utolérhetetlen a sportversenyek szervezésében.

Sokan jelentkeztek a felhívásra?
A jelentős pénzdíj elnyerése nagyon sok rangos csapat fantáziáját megmozgatta, így biztos vagyok benne, hogy nagyon színvonalas és jó mérkőzéseket láthatnak majd a remélhetőleg szép számmal kilátogató, focikedvelő nézők, hiszen több csapat tagjai között volt válogatott, vagy első osztályban szereplő játékosokat is láthatnak majd.

Ön szerint jó egy ilyen verseny a városnak?
A jó mérkőzések biztos vagyok benne, hogy kielégítik majd a kilátogató nézők igényeit, azon túlmenően pedig a torna felpezsdíti a városunk két hétvégéjét, amiből bízunk benne, hogy profitálnak a vendéglátósok és a szállást biztosító vállalkozások is.

Milyen tervei vannak a jövőre nézve?
Jövőbeni terveink között szerepel, hogy Sárospatak évről évre rangos tornáknak adjon otthont - akár a labdarúgás vagy a kézilabda terén is - ehhez viszont szükség volna egy városi sportcsarnokra. Ennek megteremtéséért mindent megteszünk, hiszen polgármester úrral már több tárgyalást, egyeztetést folytattunk a beruházás finanszírozásával kapcsolatban. 


 


Törő Gábor
/2013.12.20./

 

Kárpátaljára vittek ajándékot az Árpád Vezér Gimnázium tanulói

 

               
                

Iskolánkban hagyomány ilyentájt, hogy a Diákönkormányzat és a Rákóczi Szövetség intézményünkben működő helyi szervezete, ajándékgyűjtő akciót hirdet és szervez egy-egy határontúli terület kisgyermekeinek támogatására – küldte tudósítását Remeczki Imre tanár úr…
 

 


Remeczki Imre

      

Az idei gyűjtés mottója a „Teremts Karácsonyt!” volt. Diákjaink három hét alatt több száz ajándékot hoztak be, ajánlottak fel. A könyvek, melyekben a mese, a szépirodalom és a kötelező irodalmak is szerepet kaptak, mintegy 400 darabot tettek ki. Az ajándékok többi részét a különféle játékok adták, melyek közül a legtöbb plüssjáték volt, de társasjátékok és sportjátékok is szép számmal szerepeltek köztük.

Az adományok átadására 2013. december 19-én került sor, amikor a kárpátaljai régióban található Nagymuzsaly alap és középiskolásait igyekeztünk megörvendeztetni. Az iskolában nagy szeretettel fogadtak bennünket, Szegedi Erika, igazgató-asszony és Jakab Erika tanárnő, aki a Rákóczi Szövetség helyi szervezetének vezetője. Az iskolában éppen a legkisebbek karácsonyi műsorára toppantuk be, nagy meglepetést és örömet okozva a magunkkal hozott ajándékoknak is köszönhetően.

A szereplésük után sok kis „télapó” és „angyalka” vette körül a felállított karácsonyfát, s a diákjaink kezéből személyesen vették át az ajándékaikat. Mindenkinek jutott a játékokból, könyvekből. Nagyon szép élményekkel távoztunk, ismét megtapasztalva azt az érzést, amely a karácsony misztériumából fakadóan, szeretettel tölti be a szíveket. A kapni jó gondolata mellé odatehettük az adni még jobb érzését, ami megerősítette hitünket, hogy megérte vállalnunk ezt a csekély fáradságot. 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2013.12.20./

 

Farkas Ferenc Művészeti Iskola Luca-napi táncgálája

 

               
                

 


Darmos Éva

      

Immár hagyomány, hogy Luca napján, azaz december 13-án a Farkas Ferenc Művészeti iskola tánctagozata táncgálát szervez A Művelődés Háza színháztermében. A műsorban a tagozat tanulói léptek fel, s együtt idézték meg a téli ünnepkör jeles napjait – küldte tudósítását Darmos Éva, igazgató helyettes…

Karácsony közeledtével egy kis ünnepi műsort terveztünk átnyújtani a szülőknek érdeklődőknek. Egy olyan műsort, amelyben szó van a téli jeles napokról, a Luca-napi jóslásokról, rontáselhárításról, a karácsonyfa állításról részben szöveggel, részben tánccal, zenével elmesélve mindezt.

Iskolánk sárospataki tanulói léptek fel óvodás kortól a legidősebb diákjainkig, s színes, változatos kis műsorunkban a dunántúli területek tánchagyományai mellett a környékbeli területek táncai és Erdély különböző vidékeinek tánchagyománya is helyet kapott. 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2013.12.19./

 

„Legyen ma templom minden ember szíve ..."

 

               
                

 


Stumpfné Gyöngyösi Etelka

      

„Legyen ma templom minden ember szíve ..." címmel irodalmi teadélutánra hívtam az érdeklődőket december 11-én, 15 órai kezdettel A Művelődés Háza és Könyvtárába. Az ünnepek sorában a karácsony az egyik legbensőségesebb, legcsaládiasabb ünnep. Nem véletlen, hogy a művészeteknek: zenének, képzőművészetnek, irodalomnak egyik ihletője a karácsony misztériuma - számolt be Stumpfné Gyöngyösi Etelka...

Azt igyekeztem megidézni, hogy a költészetben hogyan jelenik meg a Karácsony ünnepe. A legtöbb költőt megihlette, és ihleti a mai napig is a karácsony . Ki így, ki úgy, ki örömmel, ki sötéten látja ezt az alkalmat, más és más szemszögből közelítik meg, más érzelmekkel nyúlnak hozzá.
Kiválogattam néhányat az ünnepi versek közül, melyek egészen különbözően szólnak a karácsonyról. Prezentációk, kisfilmek segítségével hallgathattak verseket, megzenésített verseket Ady Endrétől, Móra Lászlótól, Juhász Gyulától, Babits Mihálytól,József Attilától és Nagy Lászlótól.

Köszönöm kedves vendégeimnek, hogy ismét megtiszteltek jelenlétükkel és elolvasták a magukkal hozott verseket,idézeteket és novellát.

Ezúton is szeretnék minden Kedves Vendégemnek Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepet kívánni! 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2013.12.19./

 

,,Célunk, hogy termelési központtá váljunk''

 

               
                  

A KKV-kon a világ szeme címmel két napos gazdasági fórumot és üzletember találkozót szervezett a BOKIK, amely keretében Szerencsen dr. Mengyi Roland, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke mutatta be a megye gazdasági helyzetét, a 2014-20 közötti tervezési időszak projektgyűjtését.A térség vállalkozói, illetve több külképviselet szakembereinek a jelenlétében Bihall Tamás, a BOKIK elnöke köszöntötte a résztvevőket, majd Koncz Ferenc, Szerencs polgármestere, mint házigazda mutatta be városát.
 

 


dr. Mengyi Roland

 

 


Bihall Tamás

      

„Az év elején megindult a gazdaság Magyarországon, s még a szakértőket is meglepő, jó eredményeket produkál. Az adatok is bizonyítják, hogy nem csak Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén megye is jobban teljesít!” – kezdte előadását dr. Mengyi Roland, aki állítását részletes gazdasági elemzéssel támasztotta alá. Kiemelte, hogy a GDP a Központi Statisztikai Hivatal gyorsjelentése szerint a 3. negyedévben már 1,7 százalékos növekedést mutat az elmúlt év hasonló időszakához viszonyítva. Az előző negyedévhez képest is 0,8 százalékos a bővülés, tehát a tendencia jó és folyamatos. A magyar infláció 1,2%, az államháztartási hiányt harmadik éve 3 % alatt tartjuk, az államadósság 80% alatt van. Az eredményeket határon túl is elismerik.


A foglalkoztatás kulcskérdés, különösen itt, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. A KSH adatai szerint, a 3. negyedévben a foglalkoztatottság szintje 46 százalékos, ami 3,1 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál. Mélyről indultunk, de megkezdtük a felzárkózást. A foglalkoztatás bővülésével párhuzamosan csökkent a munkanélküliségi ráta. Amíg 2010. 3. negyedévében 17,4 százalék volt a megyében, most 3. negyedévre 11,3 százalékra csökkent. Ez 6,1 százalék!

Dr. Mengyi Roland kiemelte, hogy 2010 második feléhez viszonyítva Magyarországon 235.000 fővel többen dolgoznak, ebből 85.000 fő a közfoglalkoztatott, tehát a többség az elsődleges munkaerőpiacról került ki.

„Az említett, pozitív irányú folyamatok Szerencs térségében is érzékelhetőek. A munkaügyi központ legfrissebb kimutatása szerint az elmúlt év novemberéhez képest 6,7 százalékkal csökkent a nyilvántartott álláskeresők aránya. Biztató, hogy ugyan ezen időszakban a regisztrált pályakezdő álláskeresők aránya pedig 30 százalékkal csökkent a térségben.” –szólt a körzetben történt pozitív változásokról dr. Mengyi Roland.

Megyénk gazdaságának, mint tudjuk, meghatározó eleme az ipar, fő vonala az Ózd-Kazincbarcika- Miskolc- Tiszaújváros, borsodi tengely. A megyében működő, 4 főnél többet foglalkoztató ipari vállalkozások produktuma 2013 első negyedévében az előző év azonos időszakának a szintjén alakult, az I. félévben már 3,9%-kal bővült. A regisztrált vállalkozások száma 2010-hez viszonyítva közel ezerrel nőtt.

„Mint az elmondottakból is kiderül, komoly eredményeket tudunk felmutatni, haladunk a növekedés útján!” –vont mérleget dr. Mengyi Roland.

„Itt, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a kormányzattal és a gazdasági élet szereplőivel, önökkel a kamarával, közösen azon dolgozunk, hogy az újra iparosítás eredményeként a növekedést folytatni tudjuk.” A megyei közgyűlés elnöke szorgalmazta a politika és a gazdasági élet szereplőinek szoros együttműködését. Kiemelte a Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett Növekedési Hitelprogramot, amely keretében rendkívül kedvező feltételek mellett jut forráshoz a gazdaság.

Ezt követően dr. Mengyi Roland áttért a fejlesztések programozására. Emlékeztetett, hogy a megyei önkormányzatok jelentős szerepet kaptak a 2014-20-as időszak gazdaságfejlesztési irányvonalának a meghatározásában. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében minden elérhető pénzt szeretnénk a lehető leghatékonyabban először megjeleníteni, felhasználni. A következő 7 év uniós forrásainak a 60 százalékát gazdaságfejlesztésre kívánjuk fordítani. Minden vállalkozás célzott kedvezményezettje ezeknek a lehetőségeknek.

December 10-ig közel 1800 darab projektjavaslat érkezett, amelyek keretében 37.000 új munkahelyet hoznának létre. A támogatási igény elérte az 500 milliárd forintot. A kezdeményezések jelentős része önkormányzati projektek, mintegy 300 érkezett a vállalkozói szférából. A nagyvállalatok mintegy 30-at adtak be eddig, de vannak köztük több száz új munkahelyet teremtő beruházási javaslatok is.

A vállalkozói projektek 4400 munkahely létrehozására adnának lehetőséget abban az esetben, ha a szükséges 60 milliárd forint támogatáshoz hozzájutnának. Jellemző a vállalkozói szektor munkahelyteremtő képességére, hogy a mikrovállalkozások kétszer annyit teremtenének, mint a nagyvállalatok. A 10-50 főt foglalkoztató kisvállalatok esetében pedig még kedvezőbb lehet a támogatás hasznosulása.

„Megyén belül az egyik legaktívabb, legtöbb forrást igénylő térség a szerencsi. Közel 50 milliárd forintnyi fejlesztési elképzelést fogalmaztak meg, amelyek eredményeképpen 700 új munkahely jöhet létre. Amennyiben ezt sikerül megvalósítani, akkor Szerencs és térsége lakóinak életminősége jelentősen javulhat. A projektgyűjtés során eddig a KKV szektorból 6,5 milliárd forint támogatási forrásigényt fogalmaztak meg.” –hangsúlyozta a helyi eredményeket a közgyűlés elnöke.

„Jó irányba indultunk, jók az országos, és a megyei mutatók, a vállalkozásokban különösen nagy a hit és a remény!” –vont mérleget dr. Mengyi Roland.

A megyei fejlesztési koncepció átfogó célja a foglalkoztatás bővítése, a gazdaság és vállalkozások versenyképességének a javítása, a társadalom alkalmazkodó képességének javítása, a térségi együttműködés ösztönzése, a természeti és kulturális erőforrások hatékonyabb, fenntartható hasznosítása.

„Célunk, hogy termelési központtá váljunk!” –fogalmazta meg dr. Mengyi Roland. Ehhez a lehető legtöbb projektre van szükség, hogy olyan csomagot állítsanak össze belőle, amely biztosítja a következő hét év folyamatos gazdaságfejlesztését. 


 


Törő Gábor
/2013.12.19./

 

Kirándulás Homonnára

 

               
                

2013. november 30-án a sárospataki Wass Albert Kör tagjai, ifjak és idősebbek, valamint sátoraljaújhelyi barátaink, összesen 31-en, a Rákóczi Szövetség anyagi támogatásával, kirándulni mentünk a felvidéki Homonnára. Homonna ma 35. 000 lakosú, soknemzetiségű kisváros Kelet-Szlovákiában. Szlovákok, ruszinok, cigányok, csehek és 61 magyar lakja - számolt be Pándy-Szekeres Anna tanárnő, a Wass Albert Kör tagja...
 

 


Pándy-Szekeres Anna

      

A városról az első írásos emlék 1317-ből származik, amikor a környék a Drugeth családé lett. Városi kiváltságait Mátyás királytól kapta. A város a 15. században, a Homonnay család birtoka lett. A várost később Thököly Imre, majd a Zichyek, a Csákyak és a Wandermath család birtokolta. A 19. században az Andrássyak lettek a város urai. 1874-ben vasúti összeköttetésbe került Budapesttel és Lengyelországgal. A trianoni békeszerződés Zemplén vármegye északi részét elszakította a történelmi Magyarországtól, így Homonna is, sok száz felvidéki településhez hasonlóan, cseh megszállás alá került. Magyar lakossága elmenekült, vagy beolvadt.
Homonna mai városképe szomorú látványt nyújt. A hajdani városközpontot szétrombolták, lapos tetejű kockaházakat, jellegtelen blokkházakat építettek helyettük.

Homonnai vendéglátóink a reformátusok és evangélikusok közös templomában vártak ránk. Itt ökumenikus istentiszteleten vettünk részt, amelyen Kiss Endre József és Pándy-Szekeres Dávid lelkipásztorok szolgáltak. Csontos Árpád presbiter és felesége tartalmas előadásban ismertettek meg bennünket a környék történelmi múltjával. Az ismerkedést, beszélgetést a közösen elköltött ebéd során is folytattuk. Rövid városi séta után vendéglátóink az Andrássy-Homonnay kastélyhoz kísértek. A 15. századi, többször átépített impozáns épület, mely uralja Homonna főterét, ma Vihorláti Múzeum néven fogadja látogatóit.
Csontos Árpádné szakavatott vezetésével jártuk be a kastélyt szobáról-szobára, és csodáltuk meg az épen maradt bútorokat, könyvtárszobát, női-, férfi lakosztályt. A falakról a kastély hajdani urainak arcképei köszöntek reánk, amitől a fájó veszteség érzése itt még elevenebb volt, mint a nap folyamán bárhol.
A korán sötétedő, november végi napon, a várostól és vendéglátóinktól elköszönve úgy indultunk vissza Sárospatakra, mint a gazda, akit otthonából elűztek.
Az ifjakban, idősekben mély nyomot hagyó élményt köszönjük a Rákóczi Szövetségnek. 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2013.12.18./

 

Lezárt ügyek: bíróság elé áll, mert elszíneződött a szonda

 

               
                

 


 

      

Egy járművezetővel szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket mutatott. A rendőrség a sofőrrel szemben folytatott nyomozást bíróság elé állítási javaslattal fejezte be. Sárospatakon 2013. november 7-én 18 óra 20 perckor a rendőrök közúti ellenőrzés alá vontak egy benzinmotor hajtású kerékpárral közlekedő férfit, aki a városból Makkoshotyka irányába haladt. A sofőr egyébként a Királyhegy magasságában meg akart fordulni, de elesett. A vele szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket mutatott.

A Sárospataki Rendőrkapitányság járőrei V. Pétert előállították a rendőrkapitányságra, ahol járművezetés ittas állapotban vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indítottak vele szemben büntetőeljárást.

A rendőrség az ügyben folytatott nyomozást a napokban lezárta és az iratokat az illetékes járási ügyészségnek a bíróság elé állítási javaslattal küldte meg. 


 


Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
/2013.12.18./

 

Tisztelt Sárospataki Polgárok!

 

               
                

 


Aros János

      

Sárospatak Város Képviselő Testülete 2013.- december 13-i ülésén első olvasatban elfogadta Sárospatak Város Középtávú Kulturális Stratégiáját. A dokumentum jelenállapotában a fejlesztések főbb irányait határozza meg - hívja fel az érdeklődők figyelmét Aros János polgármester...

A korábbiakban vállaltaknak megfelelően a stratégia elkészítésének következő lépésébe a lehető legszélesebb kört kívánjuk bevonni. Ez egyaránt vonatkozik a városban élő polgárokra és az itt működő a kultúrában érintett intézményekre, civilszervezetekre, vállalkozásokra. A munka jelen fázisában az egyes operatív programoknak megfelelő intézkedések gyűjtése zajlik.

Tisztelettel kérem, hogy a stratégiának megfelelően az egyes programokhoz cselekvési tervekre tegyenek javaslatot.
Az elkészült dokumentumról és a javaslatok gyűjtésének részleteiről a sarospatak.hu honlapon tájékozódhatnak.

Közreműködésüket előre is köszönöm! 


 


Cziczer Katalin
/2013.12.17./

 

Lakossági fórum volt Bodroghalászban

 

               
                

 


Zérczi László

      

Az Integrált Városfejlesztési Stratégiával (IVS) kapcsolatosan tartottak lakossági fórumot december 2-án Bodroghalászban. Sárospatak Város Önkormányzata még 2012-ben jóváhagyta azt a rendeletet, amely a településfejlesztési koncepcióról, és az integrált településfejlesztési stratégiáról szól és az erről szóló beszámolót évente kel elfogadnia a képviselő-testületnek. Küldte a tájékoztatót Zérczi László, a körzet képviselője…

A fórumon jelen voltak Aros János polgármester úr, Olajos Csaba főépítész úr, Cziráki Zsolt irodavezető úr és a Hadas tervezői iroda képviselői.
A szép számban megjelent érdeklődők betekintést nyertek a 2014-2020 közötti időszakra tervezett városfejlesztési elképzelésekről és külön azokról a várható változásokról, amelyek a választő körzetet, Bodroghalászt érintik.

Sok kérdés, észrevétel és kérés -vállalkozások fejlesztése- is elhangzott a fórumom, amit a jelenlévők igyekeznek beépíteni a településrendezési tervbe, melyek később a rendezési terv részét is képezhetik.

A jelenlévők köszönetükkel is kifejezték, hogy létrejött ez a tájékoztatás és véleményeikkel, javaslataikkal részeseivé válhatnak a körzet és Sárospatak jövőbeli fejlődéséhez. 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2013.12.17./

 

Győztek Kazincbarcikán

 

               
                

 


Tóth Tamás

      

A megyei I. osztályú bajnokság 2. fordulójában Kazincbarcikán vendégszerepelt az ÁVDSE sakkcsapata. Sikerült visszavágni a tavaly itthon elszenvedett vereségért: Kazincbarcika VSC II. – ÁVDSE Sárospatak 3,5 – 8,5 - számolt be Tóth Tamás sakkozó...

Győztek:
Braun Márton, Simai Máté, Simai Gábor, Kanyog Gergő, Nagy Zsolt, Csupka János, Pogácsás Panna, Balogh Lilla,

Döntetlen:
Kovács Tamás

A 3. fordulóban a tavalyi bajnok Putnokot látjuk vendégül, január 5-én. 


 


Cziczer Katalin
/2013.12.17./

 

Változik a segélyezés rendszere

 

               
                

 


Egyed Attila

      

2014. január 1-től változik a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló önkormányzati rendelet. Többek között erről tárgyaltak az Egészségügyi és Szociális Bizottsági 2013. december 10-én megtartott ülésén – tudtuk meg Egyed Attilától, a bizottság tagjától…

A képviselő elmondta, hogy a törvényi változásokhoz igazodva módosítják a helyi rendeleteket, amelynek során több eddigi segélyezési formát egyesítenek egy önkormányzati segélyben. Ez nem jelenti azt, hogy valakik kiesnek a segélyezési körből, inkább azt, hogy a továbbiakban nagyobb odafigyeléssel és jobb szervezettséggel tudják kezelni a rászorulók problémáit.

Szintén a rászorulókkal kapcsolatos volt egy másik napirendi pont, amelyben a karácsony előtti segélycsomagok kiosztási módjáról is szó esett. Az 1500 Ft értékű élelmiszercsomagokat idén a Gondozási Központban vehetik át azok, akiknek egyedülállóként 84 ezer, családban élőként pedig 50 ezer Ft-nál kisebb az egy főre eső jövedelmük. 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2013.12.16./

 

Elkészült a közművelődési koncepció első változata

 

  
             
                 

 

Szvitankó Tamás

      

A Humán Bizottság 2013. december 11-én megtartott ülésének legfontosabb napirendi pontja volt Sárospatak Város Középtávú Kulturális Stratégiájának megvitatása. Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke jó véleménnyel volt az elkészült munkáról…

Nagyon alapos, részletes és áttekintő munkát tettek le az asztalra azok a felkért közművelődési szakértők, akik a koncepciót elkészítették. A javaslatunk az, hogy első olvasatként fogadja el a testület, s tegye közzé az internetes honlapunkon, hogy ami esetleg kimaradt, javaslatként beérkezhessen. A tervünk továbbra is az, hogy a Magyar Kultúra Napjára legyen közművelődési koncepciója a városnak.

Hasonlóan fontos téma volt az Önkormányzat által leadott oktatási intézmények további sorsa. A bizottság fájlalja, hogy a fenntartó Klebelsberg Intézet nem akar beleegyezni, hogy az Árpád Vezér Gimnázium tornacsarnokát a város saját rendezvényeire díjmentesen használhassa
  


 


Törő Gábor
/2013.12.16./

 

További 100 fő dolgozhat január 1-től a téli közfoglalkoztatásban

 

               
                

 


Egyed Attila

      

Összesen 33 napirendi pontot tárgyalt 2013. december 9-én megtartott ülésén a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, melyek túlnyomó többségét nyílt ülés keretében vitatták meg. Ezek közül néhányat Egyed Attila, a Bizottság tagja emelt ki…

Többek között a téli közfoglalkoztatási program keretében beszerzett eszközök használatba adásáról szóló javaslatot tárgyalta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Sárospatakon. Ezeket az eszközöket öt évig használhatja a Kommunális Szervezet, majd ezután a tulajdonába kerül.
Egyed Attila azt elmondta, hogy a november 1-jén indult téli közfoglalkozatás keretében 113 fő dolgozik, amely keret január elsejével újabb 100 fővel bővül.

Beszélt a képviselő A Művelődés Háza és Könyvtára előirányzat módosítási kérelméről is, amire azért került sor, mert A Mozi felújításra kerül. Jövőre sor kerül a digitális technika bevezetésére, ami a 3D-s filmek vetítését is lehetővé teszi. A bizottsági ülésen ennek a pénzügyi lehetőségeiről tárgyaltak. 


 


Törő Gábor
/2013.12.16./

 

A véradásból is kivette részét a FRAISA

 

               
                

 


Repeiné Bodnár Zsófia

      

A sárospataki, svájci tulajdonú Fraisa Hungária Kft. karitatív tevékenysége, közösségért vállalt munkája nem ismeretlen Sárospatak és Sátoraljaújhely városában. Ezért is bátorkodtunk megkeresni Varknal Györgyöt, a Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy próbáljunk meg egy véradó napot a cégnél. Nagy örömünkre pozitívan állt a véradó mozgalom nemes ügyéhez, így valósulhatott meg a véradás 2013. december 10-én - küldte tudósítását Repeiné Bodnár Zsófia véradásszervező...

A Kft-nél 24 dolgozó választotta az adományozás ezen módját, köztük 10 új véradót is sikerült a Vöröskereszt véradó mozgalmába bekapcsolni. Mivel a donorok száma csökken, így ez különösen pozitív momentum szervezetünk számára.

A Vöröskereszt nevében köszönjük a Fraisa Hungária Kft vezetésének, illetve dolgozóinak önzetlen segítségnyújtását. 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2013.12.15./

 

Kölyök atlétika az iskolánkban

 

               
              

 


Németh Erika

      

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2012-ben támogatási szerződést kötött a Semmelweis Egyetemmel, hogy képezzen ki egy-egy főt minden általános iskola tanítói és tanárai közül a kölyökatlétika lehetőségeire. Nagyon hálás vagyok, hogy ott lehettem ezen a továbbképzésen. „Életemben sok továbbképzésen vettem részt, de ilyen jón még soha.” - számolt be Németh Erika a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában tanítója...

Gyakorlati és elméleti foglalkozások voltak. Az ott szerzett ismereteimet továbbadom a kollégáimnak, a gyerekeknek, amit pozitívan fogadtak. A kölyökatlétikát első és második osztályban beépítettük a mindennapos testnevelés tanmenetébe.

Minden résztvevő iskola a 2013/2014. tanév augusztusában térítésmentesen juthatott hozzá egy 260.000 Ft értékű speciális eszközcsomaghoz.

A gyerekek nagyon boldogan jönnek a szakkörre, valamint a testnevelés órákon is nagy élvezettel használják az eszközöket. A mozgásigényük nagy, s itt a legalapvetőbb mozgásformákat, a különböző futásokat, ugrásokat, dobásokat gyakorolhatják vidám – színes sporteszközökkel. A mozgás fejleszti a koncentrációképességet, ügyességet, mozgáskoordinációt, fizikai kondíciót. Legyen a kölyökatlétika közös örömünk! 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2013.12.15./

 

Sárospatakon koncertezett az Alma Együttes

 

               
                

 


Kövér Sándorné

      

2013. december 10-én a gyerekek által nagyon várt előadásra került sor A Művelődés Háza és Könyvtára színháztermében. A legapróbbaktól kezdve egészen a kiskamaszokig sok-sok gyerek imádja az Alma együttes zenéjét – küldte tudósítását a nagysikerű koncertről Kövér Sándorné, a könyvtár vezetője…

A Minimax Gyermekcsatornáról közismert gyerekzenekar az 1 órás, családi koncert keretében improvizatív módon kezelt táncos-zenés előadásán a gyerekek, sőt a szülők, pedagógusok is aktív részesei és formálói voltak a sok vidámsággal fűszerezett műsornak. Sikerük kulcsa a gyermeklelket megérintő őszinteségben, a „nevető”,- és „tánc-izmokat” egyaránt megmozgató képességükben rejlik.

A zenekar műsorában a nagysikerű saját dalok mellett 17 éve töretlen sikerrel adja elő a klasszikus és kortárs költők legszebb megzenésített verseit. Műsoruk során nevetve tanítják a gyerekeket, miközben felhőtlen és tartalmas szórakozást nyújtanak az egész családnak.

A sárospataki és környékbeli kisiskolások vastapssal jutalmazták a zenészeket a jó hangulatú koncertért. Az előadás megrendezését a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár támogatta a könyvtári területellátás keretében. 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2013.12.14./

 

Tollaslabda-élet a Szent Erzsébet Általános Iskolában

 

               
                

Az elmúlt évekhez hasonlóan a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában a 2013/2014-es tanévben is folytatódik a tollaslabda élet, amiről Kecskeméthy Károly tanár úr az alábbiakban számolt be…
 

 

      

A Magyar Tollaslabda Szövetség a tollaslabdázás iskolai terjesztése, népszerűsítése, az utánpótlás bázis szélesítése érdekében a Nemzetközi Tollaslabda Szövetség és az Európai Tollaslabda Szövetség segítségével - SHUTTLE TIME 2013 / IRÁNY A TOLLASPÁLYA néven - Iskolai Programot indított.
Iskolánk a korábbi évek munkájának, valamint az időközben megszerzett kapcsolati tőkének köszönhetően, az idén is a sikeresen pályázó intézmények közé tartozik. November harmadik hétvégéjén a pályázattal kapcsolatos szakmai továbbképzésen vettünk részt. A hajdúszoboszlói konferencia zárásaként a Magyar Tollaslabda Szövetség képviselőjétől átvehettük a megnyert eszközöket: 16db kiváló minőségű ütő, labdák, 4 db háló, valamint minden olyan sporteszköz, ami a tollaslabdázáshoz szükséges.

Pályázatunk a 2013/2014-es tanévben induló hosszú távú programba történő bekapcsolódás lehetőségét kínálja fel, amelyből a diákokon túl a testnevelők és az iskola is profitálhat. Tanulóink továbbra is heti rendszerességgel vehetnek részt tollaslabda edzéseken, de eszközeinket természetesen szabadidős tevékenységek, osztálykirándulások alkalmával is használhatják.

Nyertes pályázatunk lehetőséget biztosít diákjaink számára, hogy az iskolában töltött idejük minél tartalmasabb és hasznosabb lehessen. Intézményünk célja továbbá a mindennapos testnevelés színvonalasabbá tétele, valamint a programban résztvevő diákok edzésének és versenyeztetésének elősegítése és támogatása. 


 

Törő Gábor
/2013.12.14./

 

A megye közlekedésbiztonságát értékelték

 

               
              

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Baleset megelőzési Bizottság (MBB) 2013. december 10-én Füzéren tartotta éves ülését, melyen a közlekedési szakemberek áttekintették és értékelték a megye közlekedésbiztonsági helyzetét. Az évértékelőn a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti szakemberein túl megjelentek a közúti közlekedés biztonságáért felelős, illetve abban érintett további szervek és szakemberek is. Kovács Béla r. ezredes megyei rendőrfőkapitány-helyettes, az MBB elnöke; Pitkó László r. alezredes, a megyei rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztály vezetője, az MBB ügyvezető elnöke; valamint Dr. Lovassyné Németh Mária r. alezredes, az MBB titkára adtak tájékoztatást az elmúlt csaknem egy év főbb baleseti mutatóiról...
 

 


Dr. Lovassyné Németh Mária

      

Az évértékelő bizottsági ülést megtisztelte jelenlétével dr. Dsupin Róbert r. alezredes, a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság vezetője, valamint Horváth Jenő, Füzér község polgármestere is.

A tájékoztató során elhangzott, hogy az 1963 óta eltelt félszáz évben, a járműforgalom szinte folyamatos emelkedése ellenére a megye közútjain a 2011-es, valamint az idei évben történt a legkevesebb személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset. A szakemberek ismertették azt is, hogy a 2013-as év első tizenegy hónapjában Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 21 halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset történt, ami az egy évvel korábbi adatokhoz képest 34 %-os csökkenést mutat.

Az előadók beszámoltak arról, hogy az elmúlt időszakban kiemelt feladatként kezelték a gyalogosok és kerékpárosok közlekedésbiztonságát javító intézkedéseket, valamint az ittas vezetőkkel szembeni fellépést. A résztvevők ezt követően áttekintették az elmúlt időszakban végbement, a közúti közlekedésbiztonságot érintő főbb jogszabályi változásokat.

Az ülésen elhangzott: számos, a baleset-megelőzést szolgáló kezdeményezést indítottak útjára közös erőfeszítéssel az MBB tagjai, melyek további sikere közös érdekünk és felelősségünk! 


 


Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
/2013.12.12./

 

Az ajándék tűzifa a rezsicsökkentés része

 

               
              

A szociális tűzifa program keretében Borsod-Abaúj-Zemplén 253 település 342 millió forint támogatáshoz jutott. Mezőzombor vezetése élt a lehetőséggel, pályázatot nyújtott be a szociálisan rászorultak segítése érdekében. A faosztás bejelentésén részt vett dr. Mengyi Roland, országgyűlési képviselő, a megyei közgyűlés elnöke. A Belügyminisztérium támogatásra érdemesnek tartotta a beadványt. Mezőzombor lakosságának mintegy fele, azaz háromszázhetven család tartozik a szociálisan rászorulók közé, a tűzifát illetően 314 m3 vásárlására nyílt lehetőség a megítélt 5,2 millió forintból. A jó hírt csütörtökön jelentették be a község polgármesteri hivatalának udvarán...
 

 


 

      

Dr. Mengyi Roland elmondta, hogy a kormányzat a rezsicsökkentés részeként gondolt a rászorultak tűzifához juttatására. A szervezése már októberben elkezdődött. A településekhez már megérkeztek az anyagi források. A segítség kettőszázötvenhárom községet érint - csak Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, háromszáznegyvenkét-millió forint értékben. A szerencsi, szikszói, tiszaújvárosi térségben harminc önkormányzat közel 60 millió forintot kap.

„Fontos megjegyezni hogy a novemberi, második nagy rezsicsökkentés már 20 százalékos megtakarításként jelent a lakosságnak, és mintegy százezer forintot hagyhat egy átlagos családnál. Ha ehhez hozzátesszük a tűzifát, továbbá a téli közmunkaprogramnak a szervezését, akkor úgy vélem, mindent megtesz a kormány a családokról gondoskodás érdekében" – hangsúlyozta dr. Mengyi Roland.

Radó Béla mezőzombori polgármester arról adott tájékoztatást, hogy a képviselő-testület döntött a támogatottak jogosultsági köréről, ennek alapján a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok mindegyike, illetve a hetven éven felüli, lakásfenntartási támogatást igénybe vevő személyek kaphatnak téli tüzelőt.

A támogatásból az Északerdő Zrt.-től vásárolják meg a tűzifát, a szállítási költséget, illetve a rászorulók felé történő kiszállítás díját magára vállalja az önkormányzat. Ez cirka másfélmilliós kiadást jelent, ugyanakkor a támogatottaktól nem kérnek, de nem is kérhetnek ellenszolgáltatást. 


 


Csontos László Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés sajtóreferense
/2013.12.13./

 

Véget ért az őszi színházi bérletes sorozat

 

               
              

 

      

A Bánfalvy Ági International Studio produkciójában készült Abigél című előadás jó szándékkal, híven meséli el a Szabó Magda által írt történetet, mely A Művelődés Háza és Könyvtára őszi színházi bérletes sorozatának záró előadása volt. A Zemplén több településéről érkezett közönség hatalmas vastapssal köszönte meg a színészeknek a színvonalas előadást - számolt be Kurucz Tamás...

A 2014 tavaszi sorozat szervezése már folyamatban van reményeink szerint január hónapban a szokásos menetrend szerint először a régi bérletesek, majd az új bérletet vásárolni szándékozók kaphatják meg szelvényeiket. Reméljük, terveinket siker koronázza és egy izgalmas új sorozatot sikerül indítanunk februártól régi és új kedves vendégeinkkel.

A bérleteseink aktivitására ismét számítunk a Pécsi Sándor díj odaítélésében az évadban játszott produkciók alapján. Erről a korábbiakhoz hasonlóan írásban kérjük véleményüket.
Köszönjük a LEVI FOTO-nak a szép színházi képeket, a látogatók folyamatos érdeklődését és segítő készségét. 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2013.12.13./

 

Hit, remény, szeretet, öröm

 

               
              

 


 

      

Az első, lila gyertya meggyújtásával kezdetét vette az advent (eljövetel), a keresztények karácsonyig tartó lelki felkészülése. Az egymást követő vasárnapokon egy-egy újabb gyertyát gyújtunk, amely a lelkeket is fénnyel árasztja el. A színeknek is jelentősége van, három lila mellett egy rózsaszín kerül az adventi koszorúra. A gyertyák a hitet, a reményt, a szeretet és az örömöt (rózsaszín) jelképezik. A karácsonyt megelőző várakozás, lelki megtisztulás az eljövetelben, a Megváltó születésében éri el jutalmát. Az advent egyben az egyházi év kezdete is.

Az advent kitűnő alkalom arra, hogy elgondolkozzunk életünkön, az anyagi javak és a valódi értékek viszonyán.

Engedjék meg, hogy Ágh Tihamér Adventkor című költeményével köszöntsem önöket:

Ködös hajnal-órák, tejszínű reggelek,
a földön sárguló, elkínzott levelek.
Az ég hólyagszemén nem tör át a nap
sugárnyalábja felhőtlen megakad.
Az ősz lassan lépked, majd télbe borul
és ahogy megvirrad, be is alkonyul...
Este tompa fények remegnek az utcán,
megtörnek a tócsák fodródozó foltján.
De a hétköznapok bágyadt szürkesége
nem törheti meg azt, ami bennünk béke.
Lelkünkben reménység, a szívünkben áldás:
Ránk köszöntött advent,
boldog Jézus-várás... 


 


Cziczer Katalin
/2013.12.13./

 

Készülnek az ünnepekre

 

               
              

 


Jenei János

      

A karácsonyi és újévi ünnepekre való felkészülés, a növekvő bevásárló forgalom évről-évre aktivizálja a bűnöző személyeket, csoportokat. A közterület rendjének erősítése, ünnepi bevásárlást végző állampolgárok szubjektív biztonságérzetének javítása, az ünnepek idején nagyobb számban megjelenő jogsértő cselekmények (zseblopások, rablások, tulajdon elleni szabálysértések) visszaszorítására és a közlekedési fegyelem javítása érdekében szükséges a fokozott ellenőrzés elrendelése - nyilatkozta Jenei János, a Sárospataki Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály vezetője...

A fokozott ellenőrzés célja a közterületi bűncselekmények és szabálysértések visszaszorítása, illetőleg a karácsonyi és az év végi bevásárló forgalommal és ünnepekkel összefüggő jogsértések megelőzése.

Az akcióban résztvesznek polgárőrők, közterület felügyelők és a rendőrség. 


 


Cziczer Katalin
/2013.12.12./

 

feLugossy László kiállításmegnyitója a főiskolán

 

               
              

Az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karán a napokban új kiállítás nyílt, amely január végéig tekinthető meg az első emeleten. Legjobb tanórai alkotásaikkal bemutatkoznak az első éves hallgatók és az ugyancsak első éves Hunyadi Regina tárja a közönség elé természetfotóit, illetve TDK pályaművét. A kiállítást feLugossy László Munkácsy-díjas festőművész nyitotta meg egy TDK fórumrendezvény keretében. Így a megnyitó – rendhagyó módon – a művész úr vezetésével más mozzanatokkal is gazdagodott - küldte tudósítását Dr. Sándor Zsuzsa főiskolai docens…
 

 


Dr. Sándor Zsuzsa

      

A két részből álló kiállításon az első évesek anyagában a vizuális megismerés alapjai elnevezésű tantárgy különféle témaköreibe tekinthetünk be: képzőművészet (amelynek keretében csendéletek és sárospataki városképi látványok ábrázolása történt), tudományhoz kapcsolódás (természeti vagy egyszerű műszaki tárgy imitatív és magyarázó-értelmező ábrázolásait végezték a hallgatók), szépirodalmi illusztrációk (választott irodalmi témához szöveg és kép összekomponálásával készültek illusztrált lapok vagy kisebb füzetek).

A kiállítás másik, igazán kiemelkedő részét azonban Hunyadi Regina fotói jelentik. Tehetséges hallgatónk az elmúlt hónapokban készült természetfotóiból válogatott. Érzékeny szemmel és lélekkel készített képeket láthatunk virágfejekről és esőcseppekről vagy éppen egy gombával körülnőtt fatörzsről. A természetfotók mellett szerepelteti TDK pályamunkáját is, amely – részben ezekből a természeti pillanatképekből indított – műtermi fotósorozatból és az alkotófolyamatot bemutató dolgozatból áll. (A kiállításmegnyitót követően a hallgató – a Művészeti és Művészettudományi Szekció TDK eljárásának megfelelően – képekkel kísért kiselőadásban mutatta be pályaművét.)

A megnyitót feLugossy László tartotta, aki egy-egy alkotásnál megállva élvezetesen és elgondolkodtatóan magyarázott Regina képeiről. Azonban természetes egybeépítéssel, a tőle már számtalanszor megtapasztalt közvetlen módon azonnal tovább is vitte gondolatai fonalát és hallgatóságát magával ragadva beszélt a művészi gondolkodásról és a művészetről.
A program a kiállítás melletti teremben folyt tovább, ahol feLugossy művész úr saját alkotásaiból is vetített és tovább kalauzolta a résztvevőket a kortárs művészet világában… 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2013.12.12./

 

SUSI hírek

 

               
              

A Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskolában nagy lelkesedéssel folyik a munka. A SUSI 2002-es labdarúgó csapata befejezte az Interliga küzdelmeket, ahol a 8 csapatos összesített küzdelemben, végül a negyedik helyen végeztek a focisták – küldte év végi tájékoztatóját Belicza János elnök…
 

 


 

      

A csapat tagjai: Vachter Fanni, Szemán Eszter, Kovács Zsombor, Baráth Benedek, Halász Dániel, Szendrei Gábor, Hunyadi Bence, Batta Gergő, Tagai András, Ardó Alex, Mózes Tamás, Gócs Bálint, Baba János, Karászi Róbert – játékosok; Vachter Tamás – edző.

Az egyesület benevezett a BOZSIK Egyesületi Program bajnoki rendszerébe is, ahol az U7-es, az U9-es, az U11 és az U13-as csapatok versenyeznek. Az utóbbi együttesből négy SUSI-s játékost hívtak be a megyei válogatottba. A női labdarúgó felnőtt csapat az év végi levezető edzéseket tartja, melyek jó hangulatban telnek, hiszen az előkelő második helyről várhatják a folytatást a hölgyek.

Az 1999-2000-ben született kézis lányok lejátszották az első fordulót az Országos Kézilabda Bajnokságban, ahol a Nyírsulit 19:12 arányban verték meg, még a Fehérgyarmattól egy góllal kaptak ki (20:19). Az esemény Nyíregyházán került megrendezésre, ahol kiváló formáról tett tanúbizonyságot a csapat. A csapat tagjai: Bajzát Emese, Csordás Dóra, Hardon Réka, Hauser Petra, Horváth Inez, Kababik Bianka, Kövér Zsófia, Krenyitzky Sarolta, Mudróczki Fanni, Perényi Julia, Rák Petra, Szabó Eszter, Zombori Gréta – játékosok; Hardon Csaba – edző.

2013. november 2-án a sportiskola összes kézilabdás palántája megtekintette Debrecenben, a Magyarország-Spanyolország ifjúsági és felnőtt mérkőzést. Óriási élmény volt a tanulóknak élőben látni a magyar csillagokat! A Főnix csarnokban lejátszott találkozó, nagy hatással volt a gyerekekre, mely egyben motivációs célt is jelenthetett számukra.

Hír még a SUSI életéből: 2013. december 7-8-án a 2005 és a 2003-ban született labdarúgók Nyíregyházán mérték össze erejüket a szabolcsi csapatokkal. Szintén decemberében a 2003-as lány kézilabdások elkezdik a küzdelmeket az Országos Kézilabda Bajnokság, Kulcsár Anita régiójában. Az edzők továbbra is várják a 2005-2006-2007-ben született, szivacskézilabdázni akaró gyerekeket.

Pozitív hírek érkeztek az egyesület vezetőihez, hiszen a 2013/2014-es TAO eredmények a következők lettek: kézilabda: 4.996.007 Ft. + önerő (jóváhagyott sportfejlesztési program); labdarúgás: 2.769.056 + önerő (jóváhagyott sportfejlesztési program). December közepén a SUSI ismét megrendezi a Karácsonyi Sportfesztiválját, amely immáron a hetedik lesz a sorban. 


 


Törő Gábor
/2013.12.11./

 

Hétvégéig tekinthető meg a Kallós gyűjtemény

 

               
       

December 16-ig még látható a Kallós Alapítvány Népművészeti kiállítása A Művelődés Háza és Könyvtára Galériájában. A kiállítást november végén, az élő legenda, maga Kallós Zoltán, a Kossuth-díja néprajztudós nyitotta meg, aki a Hagyomány és Korszerűség nevet viselő rendezvénysorozat néprajzi konferenciájára érkezett Sárospatakra…
 

 


Kallós Zoltán

      

Kallós Zoltán 1926-ban született a mezőségi Válaszúton, ami Wass Albertnek is szülőhelye. Már diákkorában bántotta őt, hogy a Mezőséget a népzene és néprajzkutatók nem kutatták, talán azért, mert ott szórványban élt a magyarság, többségében román lakosú volt. (Az ő szülőhelyén is több nemzetiség élt, így tanult meg már gyermekkorában az anyanyelve mellett románul és cigányul is.)

Hogy a hiányt pótolja, már fiatalon elkezdte kutatni a Mezőség szellemi és tárgyi emlékeit. A kommunizmus idején ez nem volt könnyű, gyakran zaklatták és mindig figyelték. Ezért saját rokonságában kezdte a gyűjtést, ami nem volt feltűnő – szerencsére kiterjedt rokonsága élt azon a vidéken.
A mezőség mellett a csángókat is szívügyének tekintette. Sikerült elérnie, hogy ott töltse a katona idejét. Már az első napokban magyarul szólt hozzá valaki: „Mü es magyarok vagyunk.”

Már gyermekkorában nagy álma volt egy néprajzi múzeum létrehozása, amire fiatalon tett is kísérletet, de „szekusok” megakadályozták. Szándékát csak 1998-ban sikerült megvalósítania, a válaszúti Kallós-kúriában, ahol néprajzi kiállítást nyitott.
Kiállítását az általa létrehozott alapítvány gondozza, mely számos hagyományőrző és közművelődési tevékenység szervezője, szórványkollégiumot is működtető oktatási központ fenntartója, ami a gazdag múzeumot és az archívumot is kezeli.

Ebből a gyűjteményből hozták el a legszebb néprajzi emlékeket Sárospatakra… 


 

További fotók>>>                                    További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2013.12.11./

 

Téli igazgatási szünet a Polgármesteri Hivatalban

 

               
              

 


dr. Vitányi Eszter

      

Tisztelt Sárospataki Lakosok!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése lehetőséget biztosít arra, hogy a Képviselő-testület – a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendeljen el. A Sárospataki Polgármesteri Hivatal munkarendjében 2013. december 23. napjától – 2013. december 31. napjáig téli igazgatási szünetet rendelt el a Képviselő-testület, melynek
ideje alatt ügyfélfogadás nincs – nyilatkozta dr. Vitányi Eszter jegyző.

A téli igazgatási szünet előtti utolsó ügyfélfogadási nap 2013. december 20. (péntek). Az ügyfélfogadás ezen a napon, az év végi ünnepek körüli munkarend miatt is a következő:
de. 8.00 – 12.00 óráig
du. 13.00 – 16.00 óráig

A téli igazgatási szünet utáni első ügyfélfogadási nap 2014. január 3. (péntek). Az ügyfélfogadás ezen a napon a következő:
de. 8.00 – 12.00 óráig

A
téli igazgatási szünet alatt egy alkalommal tartunk ügyeletet:
2013. december 30-án 8-12 óráig

Halaszthatatlan anyakönyvi ügyekben, ügyeleti renden kívül is kérem, hívják a 47/513-240-es központi telefonszámot! 


 


Törő Gábor
/2013.12.11./

 

Új géppekkel bővült a Vay-s tanműhely

 

               
              

 


Dr. Téglás Zsolt

      

A Vay Miklós Református Szakképző Iskola és Diákotthon fenntartója 2012. szeptemberétől a Tiszáninneni Református Egyházkerület. Azóta természetesen tagjai lettünk a Keresztyén Iskolák Szövetségének (ACSI), mely hálózatban megismerkedtünk, sőt összebarátkoztunk a Nagykőrösi Arany János Református Gimnázium és Szakközépiskolával – nyilatkozta Dr. Téglás Zsolt, igazgató...

A baráti viszony ápolásaként 2013. tavaszán együttműködési megállapodást kötöttünk. Az idei tanévkezdés előtt körvonalazódott, hogy iskolaátszervezés miatt megszűnik a nagykőrösi testvérintézmény szakképzési arculata és csak a gimnáziumi oktatást folytatják tovább. Megvizsgáltuk a korábban párhuzamosan oktatott szakmák palettáját és megállapítottuk, hogy a géplakatos és asztalos képzés vonatkozásában nagy hasonlóságok mutatkoztak a 2 intézményben.

Így kínálkozott a lehetőség az érintett szakmákban a Szakképzési Törvény értelmében, hogy a korábban a nagykőrösiek szakképzési fejlesztési támogatásaiból beszerzett, szinte még alig használt, mintegy 10 millió forint értékű gépparkot térítésmentesen a Vay Miklós Református Szakképző Iskola tulajdonába vehessük át. Az átvett eszközök, mint satupadok, CNC gép, Hammer fűrészgép, fúró készletek, kézi szerszámok, stb. továbbra is gyakorlati képzés céljait fogják szolgálni, csak immár Sárospatak Városában. 


 


Cziczer Katalin
/2013.12.10./

 

Comenius Kupa sakkverseny

 

               
              

2013. november 30-án került megrendezésre az Árpád Vezér Gimnáziumban a Comenius Kupa sakkverseny őszi fordulója, mely az általános iskolásoknak adott alkalmat arra, hogy összemérjék sakktudásukat hasonló korú társaikkal. A rendezvény fő célja, a tehetséges gyerekek felkutatása, játéklehetőség biztosítása az iskolákban szakkör rendszerű oktatásban résztvevő gyerekek számára, a sakkbarátság ápolása, illetve a szakosztályok munkájának segítése az utánpótlás-nevelés terén küldte a tudósítást Tóth Tamás...
 

 


Tóth Tamás

      

Két korcsoportban (alsósók-felsősök) 43 diák versengett egymással. A környékbeli iskolákon kívül (Hercegkút, Olaszliszka, Tolcsva, Erdőhorváti, Sárospatak) Kisvárdáról, Edelényből, Tiszaújvárosból, Harsányból és Felsőnyárádról is érkeztek. Az egyéni versenyzők között korcsoportonként az első 6 helyezett kapott díjat, valamint 3 különdíj is kiosztásra került. A csapatversenyben 5 iskola igyekezett minél több pontot gyűjteni, hiszen pontjaik a tavaszi fordulóban majdan megszerzettekhez hozzáadódnak, s ez alapján dől el a kupa sorsa.

Egyéni eredmények: Felső tagozat:
1. Vodila Martin (Edelény) 7 pont
2. Lakatos Mátyás (Kisvárda) 5,5 pont
3. Berkes Viktor (Tiszaújváros) 5,5 pont
4. Jámbrik Roland (Kisvárda) 5 pont
5. Adu István (Kisvárda) 4 pont
6. Szuetta Mihály (Olaszliszka) 4 pont

Legjobb lány különdíj: Balogh Lilla (Sárospatak) 4 pont

Alsó tagozat:
1. Bakó Martin (Edelény) 6,5 pont
2. Balló Zétény (Sárospatak) 6 pont
3. Szalovszky Viktória (Edelény) 5 pont
4. Bakó Milán (Edelény) 5 pont
5. Stumpf Dénes (Hercegkút) 5 pont
6. Porcsalmi Márk (Harsány) 4 pont

Legjobb lány különdíj: Kurucz Alíz (Sárospatak) 3,5 pont
Legfiatalabb versenyző különdíj: Porcsalmi Márk (Harsány, 7 éves) 4 pont

Csapat eredmények:
1. Edelény 23,5 pont
2. Kisvárda 18,5 pont
3. Sárospatak, Szt. Erzsébet Ált. Isk. 16,5 pont
4. Tiszaújváros 16 pont
5. Olaszliszka 15,5 pont 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2013.12.10./

 

20 éves a Weinberg’93 Kft

 

               
              

 


Derczó István

      

Méltóképpen ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját Sárospatak egyik legnagyobb foglalkoztatója, a Weinberg’93 Kft: egy 2000 m2-es, új csarnok avatásával. A vendégsereget Derczó István ügyvezető igazgató köszöntötte, aki vetített filmen mutatta be a cég történetét, megmutatva azoknak a bel- és külföldön épített könnyűszerkezetes épületeknek a tucatjait, amelyek ilyen sikeressé tették a vállalatot…

A szalag átvágásában Demeter Ervin kormánybiztos is részt vett, aki elmondta, hogy a kormány munkaerő piaci ösztönzőkkel segíti a hátrányos helyzetű térségeket, többek között olyan képzésekkel, amik lehetővé teszik, hogy magasabb színvonalú munkát is el tudjanak végezni, mint amilyenre ennél a cégnél is szükség van.

Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő kifejtette, hogy az ipari kultúra éppen úgy része Zemplénnek, mint a borkultúra, és hogy egy ilyen beruházás a világörökség helyszínén, azzal harmonizálva megállja a helyét.

Aros János polgármester a Weinberg’93 Kft-ben elsősorban a foglalkoztatót látta, aki a város és környéke több száz dolgozójának, s azok családjának jelent megélhetést. 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2013.12.09./

 

Sikeres nyílt nap a járási hivatalban

 

               
              

Az előzetesen meghirdetett programnak megfelelően 2013. november 28-án a Sárospataki Járási Hivatalban is megrendezték az országosan, egységesen megszervezett „Hivatalok Nyílt Napja” elnevezésű programsorozatot. Reggel 9 órakor a járási hivatal Dísztermében dr. Komáromi Éva hivatalvezető ünnepélyes megnyitójával, majd dr. Hörcsik Richárd videó üzenetben továbbított köszöntőjével kezdődött a program….
 

 


dr. Komáromi Éva

      

Rendkívüli osztályfőnöki óra keretében dr. Stumpf István alkotmánybíró tartott előadást „Erős állam alkotmányos korlátokkal” címmel, majd Aros János Sárospatak Város polgármestere „ A helyi önkormányzat és a járási hivatal együttműködése” témában tartott rövid értékelést. Saláta László, a Sárospataki Lokálpatrióták Egyesületének elnöke rövid prezentációban ismertette a „Járások régen és ma” témához kapcsolódó gondolatait. Ezt követően a járási hivatal átfogó bemutatására került sor, először a hivatalvezető ismertette a közigazgatás átszervezésének elmúlt három éves folyamatát, majd a hivatal felállításának folyamatáról, és a jelenlegi status quo-ról adott áttekintést.

A szakmai előadások sorát a szervezeti egységek vezetői folytatták, így bemutatkozott a Hatósági Osztály, az Építésügyi Hivatal, a Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal, a Munkaügyi Kirendeltség és a Járási Gyámhivatal. Az elméleti előadásokat óránkénti kvízjáték szakította meg, melyek során a feltett kérdésekre helyesen válaszolók ajándékcsomagokat vehettek át, ahogyan a délelőtt lezárásaként lebonyolított tombolasorsoláson is.

A délután interaktív programokkal folytatódott, a legnagyobb érdeklődés a Munkaügyi Kirendeltségen szervezett álláskeresési tanácsadáson volt. A Weinberg ’93 Kft. képviselője közreműködésével álláskeresési tanácsokkal és az önéletrajzírás gyakorlati útmutatójával segítették a megjelenteket.

Délelőtt a járási hivatal Dísztermében számos tanulócsoport váltotta egymást, az általánostól a felsőfokú tanulmányokat folytató diákokig, valamint érdeklődő állampolgárok is nagy számban látogattak el a rendezvényre. A nap során regisztrált vendégek száma meghaladta a 300 főt.

A sikeres nyílt nap lebonyolítását követően a közvetlenül megfogalmazott és az ügyfél elégedettségi kérdőíven feltüntetett válaszokat értékelve, szükségesnek, és eredményesnek ítélték a megjelentek a járási hivatal bemutatkozását, más alkalommal szervezett hasonló rendezvényen is szívesen részt vennének.
Minden kedves vendégünknek köszönjük érdeklődő részvételét! 


 

 További fotók>>>                              További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2013.12.09./

 

Nyugdíjas találkozót tartott az ÉPSZER

 

               
              

A város legrégebbi cégei közé tartozik az ÉPSZER Rt, aminek jogelődjét ipari szövetkezetként 1951-ben alapította 11 helyi kisiparos. Nevét mindenki ismeri, hiszen szinte minden sárospataki családban van, vagy volt ÉPSZER dolgozó, de a híradásokban is gyakran szerepelnek szép munkáikkal. Ilyen volt a Rákóczi-vár palotaszárnya is, amiért - mint Leskó István elnök-igazgatótól megtudtuk – Építőipari Nívódíjat kaptak. Ők újították fel az Önkormányzat új épületét is, ezúttal mégsem szakmai munkáik miatt kerültek a híradásunkba, hanem azért a szívélyes kapcsolatért, amit a volt dolgozóikkal tartanak….
 

 


Leskó István

      

A nyugdíjasokat idén 2013. november 29-re hívták meg egy találkozóra, ahol cég 43 nyugdíjasából 36-ot köszönthettek. A megjelenteket a Farkas Ferenc Művészeti Iskola tanárai és tanulói szép műsorral szórakoztatták, majd Leskó István elnök-igazgató adott számukra tájékoztatást az elmúlt évről és a 2014. év kilátásairól, terveiről....

Dr. Nagy Béla doktor úr a hagyományoknak megfelelően egészségügyi tanácsokkal látta el a vendégeket, majd egy ízletes vacsora következett. Az est a múltat felidéző beszélgetésekkel és egy kellemes nótázással zárult.

Leskó István a cég tevékenységét az alábbiakban foglalta össze számunkra:
"Fő tevékenységi körünk a magasépítési generál kivitelezés, valamint asztalos és lakatosipari termékgyártás. Cégünk a térség - Zemplén, Abaúj - meghatározó építőipari vállalkozása, több évtizedes tapasztalattal, jól felkészült vezetői és szakmunkás gárdával, megfelelő színvonalú technikai háttérrel, valamint minőségirányítási rendszerrel.
Tevékenységünk fontos része a különleges szakmai igényt támasztó műemlék épületek rekonstrukciója, vállaljuk továbbá meglévő épületek felújítását és újak építését is.
Üzletpolitikánk kiemelkedő elemei közé tartozik, a megrendelőink igényeinek magas színvonalú, korrekt kiszolgálása, s dolgozóink megbecsülése.
Társaságunk az alapítás évétől elkötelezett a szakember utánpótlás nevelésben. Hét építő szak-szerelőipari szakmában biztosítunk gyakorlati képzést a térség fiataljai részére.
Büszkék vagyunk elért eredményeinkre, az általunk kivitelezett Mádi Zsinagóga épülete Európa Nostra díjat, Sárospatak, Rákóczi vár palotaszárny Építőipari Nívódíjat kapott. Az ÉPSZER Zrt. megkapta a BOKIK Vállalkozói Díját, valamint az OKISZ Alkotói Díját is.„
  


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2013.12.08./

 

Ma este gyullad ki a második adventi gyertya

 

               
              

Minden reményünket túlszárnyalta az első gyertya meggyújtásánál jelenlévő sárospataki lakosok száma, hiszen gondoltunk arra, hogy néhány százan el fognak jönni, de hogy közel 1000-en látogassanak el, azt a legmerészebb álmainkban sem gondoltuk volna – mondta Aros János polgármester, az első gyertyagyújtás után…
 

 

      

Az egyházi vezetők véleményét kikérve – hiszen itt elsősorban nem városi, hanem egyházi ünnepről van szó – azt a javaslatot kaptuk, hogy első alkalommal az óvodások, másodikkal az általános iskolások, majd a középiskolások, végül pedig a civil szervezetek és a vállalkozások gondoskodjanak a műsorról.

Első alkalommal természetesen a történelmi egyházak vezetői is jelen voltak, szertettel várjuk őket a következő rendezvényekre is. Így történt, hogy első alkalommal az óvodások nagyon szép műsora közepette, a lakosság nagy tömegének ünneplése mellett gyújtottuk meg a gyertyát, s a többi alkalommal is szeretettel várunk mindenkit, aki az ünnepvárást szép műsor meghallgatásával és az összetartozás érzésének átélésével kívánja gazdagítani.

Néhány évvel ezelőtt alakítottuk ki azt a hagyományt, hogy Sárospatak központi terén gyújtjuk meg az adventi gyertyákat. A Művelődés Háza előtt kezdtük, majd a tér átépítése során a Hild teret díszítette az adventi koszorú, s végül, most vissza tudtunk költözni az újonnan átadott főtérre - ahogy most nevezzük, a Makovecz térre – ahol bízunk benne, hogy hosszú éveken keresztül jelent majd szép közösségi élményt a város polgárainak. 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2013.12.08./

 

Rendhagyó irodalomóra Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából

 

               
              

2013. november 26-án 10 órától rendhagyó irodalomórát tartott Toma Kornélia főiskolai docens és Simcsák Huba III. éves tanító szakos főiskolai hallgató (Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kar) a Zrínyi Ilona Városi Könyvtár szervezésében. A rendezvény helyszíne Sárospatakon, A Művelődés Háza és Könyvtára Pódiumterme volt, ahová a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és a Református Általános Iskola 6. osztályosai látogattak el kísérő tanáraikkal. A hetven gyermeket 10 fős csoportokba rendezve ültették le a szervezők...

 

 


Toma Kornélia

      

Az óra első részében Toma Kornélia tanárnő powerpointos formában bemutatta Gárdonyi Géza életét és munkásságát. Ezt követően a gyerekeknek csoportonként egy-egy borítékot kellett megkeresniük, amelyek székek aljára voltak felragasztva. A borítékon egy-egy Egri csillagokban szereplő nevét olvashatták a diákok. Így alakult ki a Bornemissza Gergely, Cecey Éva, Török Bálint, Dobó István, Tinódi Lantos Sebestyén, Jumurdzsák, I. Szulejmán szultán csapat.

Toma Kornélia és Simcsák Huba feladatokat készített a tanulók számára, hogy elmélyítsék a diákok Gárdonyi Gézával és műveivel kapcsolatos ismereteit. Meggyőződésük ugyanis, hogy a tevékenységben megnyilvánuló tanulás a leghatékonyabb. Az alábbi feladatokat oldották meg a csapatok:

Minden csapatnak be kellett mutatnia csapatának névadóját a Ki lehetek én? Kérlek, mutassatok be egy cikkben vagy versben a többieknek! feladat keretében.
További feladatok csoportonként: A borítékban találtok egy térképet. Nézzetek utána, mit csinált Gárdonyi Géza Agárdpusztán, Sályon, Sárospatakon, Dabronyban, Szegeden, Budapesten, Egerben! / A mellékletben találtok egy Gárdonyi Géza által írt mesét (A ponty és a pinty).
A mese szövege szét van darabolva. Rakjátok helyes sorrendbe a részeket, majd jelenítsétek meg a mesét 3-5 állóképben (előzmény, esemény, következmény)! / Gárdonyi Géza életével kapcsolatos képeket találtok a borítékban.
Nevezzétek meg, mit láttok a képeken! Rakjátok őket időrendi sorrendbe! / Kutassatok az interneten! Írjatok föl honlapcímeket, amelyeken olvashattok Gárdonyiról, vagy a műveit elérhetitek (3 példa)! Hol és milyen intézmények viselik Gárdonyi Géza nevét az országban (3 példa)? Van-e róla közterület (utca, út, tér) elnevezve Sárospatakon? Ha igen, hol?
Van-e emléktáblája Sárospatakon, ha igen, hol? / Gárdonyi Géza nagyon szerette a növényeket. Nem csak szerette, de írt is róluk. Keressétek meg a kis növényhatározóban a virágot, amiről olvastatok (A virágok királya), és készítsetek róla tanulmányrajzot! / Keressetek minél több könyvet a könyvtárban, amelyet Gárdonyi Géza írt! Írjátok le a címüket!
A katalógus alapján számoljátok össze, hány alkotás van a Zrínyi Ilona Városi Könyvtárban Gárdonyi tollából? / Ki festett „Egri nők” címmel festményt? Nézzétek meg a képet! Hallgassátok meg Várkonyi Mátyás-Béres Attila Egri csillagok című musicalének (1997) egy részletét! A látott kép és a hallott zene alapján ti milyennek képzelitek el az egri várvédőket?

A diákok kb. 20 perc munkálkodás után bemutatták egymásnak, hogyan válaszolták meg a kérdéseket. Megannyi szellemes és helyes megoldást hallhattunk tőlük. A rendhagyó irodalomóra jó hangulatban telt, remélhetőleg a fiatalok gyarapodását szolgálva. 


 

További fotók >>>

Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kara
/2013.12.06./

 

Felavattuk a Makovecz teret

 

               
            

Meg tudtuk valósítani Makovecz Imre korábbi álmait, hiszen Ő már 30 évvel ezelőtt ilyen főteret gondolt Sárospatakra, amikor A Művelődés Háza ölelő karjait éppen a Tanítóképző Főiskola hasonló szerkezetű épülete felé irányította – mondta elégedetten az egymással szembe néző épületekre tekintve Aros János polgármester 2013. november 29-én, amikor Sárospatak Város új főtere kis ünnepség keretében a Makovecz Imre nevet megkapta
 

 


Aros János

      

Óriási figyelem kísérte a főtér kialakítását a kezdetektől fogva. Mint tudjuk, egy belvárosi, rehabilitációs pályázat keretén belül nyílt arra lehetőségünk, hogy a 30 éves művelődési ház előtti térburkolatot kicserélhessük. Ezzel együtt – szintén ennek a pályázatnak köszönhetően – tudtuk megvalósítani Makovecz Imre korábbi álmait. Ennek a pályázatnak volt a része még a piac felújítása, a Madách és a Petőfi utcai parkolók kialakítása.
Most, hogy a főtér elkészült - bár még garanciális munkák tavasszal bőven várnak a kivitelezőre – jött e következő kérdés, hogy milyen névre kereszteljük el a főteret. Október elején kértük ki a pataki lakosok véleményét, hogy adjanak javaslatokat, a Patakhoz köthető személyek nevei közül válasszuk ki azt az egyet, akinek a nevét a főtér viselni fogja.
Sok javaslatot kaptunk, melyek közül az első négyet tettük ki szavazásra a Sárospatak Honlapra és látható, hogy soha ennyien nem szavaztak még Sárospatakon egy témában sem, hiszen a négy névre – Comenius tér, Makovecz tér, Ködöböcz tér és Pataki diákok tere – több mint 8500 szavazat érkezett.
A szavazatok több mint 80 %-át a Comenius és a Makovecz név kapta és az utolsó pillanatig nagyon éles versenyben, mint egy 300 szavazattal a Makovecz tér nyert. Érezhető volt, hogy a 8500 szavazat nem mind Sárospatakról érkezett, bizonyára volt patakiak, öregdiákok és a városunkkal szimpatizálók - bizonyára még külföldről is – bekapcsolódtak szavazataikkal. Minden szavazónak köszönöm az érdeklődését és azt, hogy segítette a legmegfelelőbb név megtalálását.

Egy kis névadóünnepség keretében neveztük el a sárospataki új főteret Makovecz Imre térnek. Nagyon szép kis ünnepség volt és bízom benne, hogy ezt meg tudjuk élettel tölteni - ami advent első vasárnapján már sikerült is, hiszen közel 1000-en vettek részt az első gyertya meggyújtásán. Nekünk éppen ez a célunk, hogy a szép új terünket élettel töltsük be, amihez továbbra is kérjük a lakosság ötleteit és aktivitását. 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2013.12.05./

 

Évszakzáró rendezvények az óvodában

 

               
            

A Környezetvédelmi Munkaközösség szervezésében ismét megrendezésre kerültek évszakzáró programjaink, amelyek ennek az időszaknak a végét is jelentik – nyilatkozta Sáfrányos Lászlóné, a Carolina Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógusa, a környezetvédelmi munkaközösség vezetője...
 

 


Sáfrányos Lászlóné

      

2013. november 19-én, kedden gyümölcsnap keretében átismételtük az elmúlt három hónapban szerzett ismereteinket az őszi gyümölcsökről és a fogyasztásuk fontosságáról. Csoportjainkban változatos formában feldolgoztuk őket, és rendezvénytermünkben mindenki megkínálhatta a társait. A Manócska csoport tököt sütött, és joghurtos gyümölcssalátát készített, a Halacska csoport almalevet, a Mackó csoport gyümölcsfalatkákat, a Pillangó csoport mézes-gyümölcssalátát, a Süni csoport mézes-fahéjas sült almát. A sok-sok finomság között mindenki megtalálhatta magának a kedvencét.

November 21-én, csütörtökön folytatódott az évszakzáró és mi, óvónénik vártuk az óvoda valamennyi gyermekét az előadásunkra. Dalokkal, versekkel mondtunk köszönetet az ősznek az elmúlt időszak élményeiért. Fergeteges sikert aratott az óvónők által előadott „A répa” című mese.

Örömmel tapasztaltuk, hogy egy-egy ismerős dal vagy vers hallatán a gyerekek is bekapcsolódtak a műsorba, és a végén vastapssal jutalmaztak bennünket. 


 


Cziczer Katalin
/2013.12.04./

 

Klasztert alapítottak a megye szénbányászatáért

 

               
              

Dr. Mengyi Roland, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke és Riz Gábor alelnök kezdeményezésére megalakult a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szénbányászati Klaszter. Az alapító okiratot ünnepélyes keretek közt szerdán írták alá a Megyeházán. A dokumentumot ellátta kézjegyével: dr. Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára, Lukács Tamás, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. társaságokért felelős igazgatója, Jászai Sándor, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnöke, dr. Fancsik Tamás, a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet igazgatója, dr. Torma András, a Miskolci Egyetem rektora, Nagy Tibor, a Magyarországi Bányásztelepülések Országos Szövetségének elnökségi tagja és dr. Havasi István, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület alelnöke.
 

 


Dr. Mengyi Roland

      

Dr. Mengyi Roland, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke és Riz Gábor alelnök kezdeményezésére megalakult a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szénbányászati Klaszter. Az alapító okiratot ünnepélyes keretek közt szerdán írták alá a Megyeházán. A dokumentumot ellátta kézjegyével: dr. Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára, Lukács Tamás, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. társaságokért felelős igazgatója, Jászai Sándor, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnöke, dr. Fancsik Tamás, a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet igazgatója, dr. Torma András, a Miskolci Egyetem rektora, Nagy Tibor, a Magyarországi Bányásztelepülések Országos Szövetségének elnökségi tagja és dr. Havasi István, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület alelnöke.

A megyei önkormányzat vezetése szeretné elérni, hogy a szénbányászat újra fontos szerephez jusson a megyében és hazánkban, mivel a szén energiahordozóként, alapanyagként való hasznosítása mellett számtalan új munkahely létesítését, szociális probléma orvoslását is magában hordozza.

Fónagy János emlékeztetett arra, hogy az elmúlt húsz évben, ha valaki optimistán, hittel beszélt a bányászatról, kételkedő mosollyal fogadták. A nemzeti kormány azonban kezdettől azon az állásponton volt, hogy Magyarország nem mondhat le a szénvagyonról. Három cél lebegetett a szemük előtt: az energiafüggőség feloldása, az ellátás biztonsága, és a megfizethetőség kérdése –emelte ki az államtitkár. A magyar energiagazdálkodási tervekbe visszakerült a széngazdálkodás. A kitermelhető szénre nem csak, mint fűtőanyagra, hanem vegyipari alapanyagként is tekintenek.

Fónagy János kitért a foglalkoztatási vonatkozására is a szénbányászatnak. Nem fog megoldani minden gondot, azonban minden egyes munkahelynek hallatlan értéke van Borsodban. Az ágazat fejlődni fog, és ha nem is térünk vissza az évtizedekkel ezelőtti mértékhez, biztos megélhetést fog jelenti azoknak, akik bányászattal foglalkoznak. Legvégül köszönetet mondott azoknak, akik megőrizték a szakma iránti szeretetüket, és az elmúlt két évtizedben is kitartottak a hivatásuk mellett. Emellett köszönetet mondott a Miskolci Egyetemnek is, amiért a nehézségek ellenére fenntartotta a magas szintű bányász szakmai képzést. Szólt a középfokú bányászati képzés fontosságáról is.

Torma András, örömmel közölte: „a Miskolci Egyetem készen áll az oktatásra és a kutatásra, mint ahogy mindig is készen állt”. Bár a bányász kar nevet változtatott, és Műszaki Földtudományi Kar lett belőle, ez ne tévesszen meg senkit: csak kitágították a mezőt, amelyen kutatásokat végeznek és oktatnak. Az egyetem nevében elmondta, örömmel veszik, hogy kapnak megbízást és képezhetnek, mert ez az ő hivatásuk.

Szent Borbála és a bányászok hivatalos emléknapján alakult meg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szénbányászati Klaszter, amely azzal a nem titkolt céllal jött létre, hogy az ásványi kincseink sorában a szén vissza kerüljön az őt megillető helyre. A bányászati klaszter megalakításával tovább tudjuk erősíteni az energetikai szektorhoz kapcsolódó vállalkozásokat, kutatóhelyeket és oktatási intézmények együttműködését is. 


 


Csontos László Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés sajtóreferense
/2013.12.04./

 

Miről tárgyalt a Testület?

 

               
            

November 29-én, pénteken tartotta rendes képviselő-testületi ülését Sárospatak Város Önkormányzata. Ezen a héten ez már a 3. testületi ülés volt, hiszen hétfőn reggel egy pályázat miatt 8 órakor már összeültünk, majd ezt követően hétfőn délután egy informális testületi ülést tartottunk, azokra a napirendi pontokra való tekintettel, amelyek közül többet most tárgyaltunk – kezdte tájékoztatóját a november végi képviselő-testületi ülésről Aros János polgármester…
 

 


Aros János

      

A testületi ülést a szokásos módon kezdtük, majd köszöntöttem Németi Róbert urat, aki azokat a gyönyörű Tengerszem fotókat a Mirror angol napilapnak beküldte, aminek hatására Sárospatak egyszerre világhírűvé vált. Németi Róbert úrnak jelképesen egy Sárospatak pólóval – a nevével feliratozva - és egy üveg Tokaji Aszúval köszöntük meg a munkáját, illetve hamarosan a további együttműködés lehetőségét is meg fogjuk beszélni.

A testületi ülésen 35 napirendi pontot tárgyaltunk - ilyen hosszú testületi ülésünk még sohasem volt. A reggel 9-kor kezdődő ülést délután megszakítottuk a főtér névadó ünnepsége miatt, majd 16 óráig folytattuk a napirendi pontok tárgyalását.

Igazgatási szünet elrendeléséről döntöttünk a Polgármesteri Hivatalban, ami a Járási Hivataltól való szétköltözés után vált reálissá, hiszen amíg az Okmányiroda hozzánk tartozott, addig nem tudtunk igazgatási szünetet elrendelni. Ezen a nyáron viszont már éltünk ennek a lehetőségével és most télen is fogunk, a karácsony előtti hét hétfőjétől kezdődően már igazgatási szünet lesz. Mint minden munkáltató, a dolgozók szabadságának felével mi is rendelkezünk, így egyben adjuk ki. Ez a munkavállalóknak is jó, hiszen tudnak tervezni, és nekünk is megtakarítást eredményezhet, hiszen ebben az időszakban csökkentett üzemmódban tudunk nyitva tartani - teljes bezárás nem lehet a pénzforgalmak – pl. a különböző segélyek utalása - miatt.

A Rendelőintézettel kapcsolatban két napirendi pontot tárgyaltunk. Nemrégiben célvizsgálat volt a Rendelőintézetben, megnéztük a szállítói tartozást, s ennek a felgyülemlett tartozásnak a csökkentésére dolgozott ki a belső ellenőrünk egy javaslatot, amire igazgatóasszony intézkedési tervvel válaszolt, és ezt hagyta jóvá a képviselő-testület.
A másik pedig egy korábbi célvizsgálatnak az utóvizsgálata volt. Ennél a két napirendi pontnál kértem igazgató asszonyt, hogy a labort érintő változásokról tájékoztassa a képviselő- testületet, s a Zemplén TV-n keresztül a sárospataki lakosságot. Megnyugvással vettük tudomásul, hogy a vérvétel továbbra is itt, Sárospatakon fog megtörténni, csak az eredmények értékelés történik máshol- Budapesten – s a leletek visszajuttatása e-mail segítségével akár már aznap megtörténhet. A beteg saját maga, vagy akár a háziorvosa e-mail címét is megadhatja. Kértem igazgatónőt, jelentessék meg a honlapon is, hogy milyen változások és mikortól várhatóak a labor vonatkozásában. Ezek megtakarítást eredményeznek és jobbá teszik a szolgáltatást.

Belső ellenőrzési tervet hagytunk jóvá, valamint döntöttünk a 2013-14. évi téli közfoglalkoztatási pályázat benyújtásáról, amit természetesen korábban már benyújtottunk, s most egy utólagos jóváhagyást kértünk a képviselő-testülettől - a START munkaprogram mellett most 125 fő alkalmazására nyílt lehetőség. Mint ahogy elmondtam a képviselő-testületi ülésen, a Munkaügyi Kirendeltség szakemberei szinte éjjel-nappal bent voltak az irodájukban. Nagyon kemény munkával közvetítették ki a jelenleg regisztrált 800 munkanélküliből azt a 600-at, akik közül végül is sikerült kiválasztani 115-öt. Ez a szám elég furcsa, hiszen látható, hogy a 600 kiközvetített közül mindössze 100 körüli létszám volt, aki Sárospatakról vállalta a munkát. A patakiak nagy része szeretne dolgozni, örül minden munkalehetőségnek, de látható, hogy vannak olyanok, akik akkor sem vállalják a munkát, ha emiatt a segély megvonásra kerül tőlük. Nagyon jól tudjuk, hogy nem ez a végleges megoldás a munkanélküliség teljes felszámolására, de csak ilyen pályázatokkal tudunk most munkalehetőséget biztosítani.

A tavalyihoz hasonlóan idén is lehetőségünk nyílik egy magtakarításból élelmiszercsomagok biztosítására 1000 leginkább rászoruló részére, akinek a képviselő-testület döntése alapján az önkormányzat a tavalyi 1100 helyett most 1500 Ft értékben fog tartós élelmiszert biztosítani. A tavalyihoz hasonlóan ezt ismét a Gondozási Központ vezetője és munkatársai fogják koordinálni, hiszen ők tudják, hogy kik szorulnak rá leginkább. Nem tartottuk jónak bizonyos életkor fölött adni, mert a fiatalabbak között is lehetnek rászorulók és szerencsére az idősebbek között pedig vannak, akiknek a jelentősebb nyugdíja nem teszi szükségessé, hogy segélycsomagokban részesüljenek. A feltételek mind a Gondozási Központnál, mind a Sárospatak Honlapon hamarosan megjelennek.

Döntöttünk a nem közművel történő háztartási szennyvíz begyűjtéséről. A korábbi jó tapasztalatainknak megfelelően Sánta László volt az, aki a 3 bekért árajánlat közül a legkedvezőbbet adta, így vele köti meg a szerződést a képviselő-testület.

Egy telekalakítási eljárásról döntöttünk, hiszen a 2893/3-as helyrajzi számú ingatlanon egy vállalkozó befektető fedett teniszpályát, újabb műfüves pályát, illetve extrém- és kerékpárpályát szeretne létesíteni. Ez a lakótelep mögötti régi várásártér – a cirkusztér -területe. A tárgyalásokat a vállalkozóval megkezdtük, s hogy az elképzeléseinket tovább tudjuk vinni, ahhoz volt szükség ennek a teleknek – egyelőre – a megosztásáról. Erről döntött most a képviselő-testület, magáról a vállalkozóval kötendő megállapodásról később fog dönteni.

Egy 5 éves tárgyalássorozat végére tettünk most pontot, hiszen a 1629-es helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan már korábban is voltak elképzeléseink – ez a fürdő melletti önkormányzati tulajdonban lévő terület, amire korábban egy wellness szállodát tervezett az önkormányzat pályázati forrásból megvalósítani. A gazdasági helyezet miatt ezt a korábbi elképzelésünket felülbíráltuk, s most a telek értékesítése mellett döntöttünk. A Patakiána Ingatlanfejlesztő Kft jelentkezett, pályázott erre. A szerződéstervezetet tárgyaltuk most meg, tudatosan nyílt ülés keretén belül, hogy mindenki láthassa, valójában mi készül itt, és milyen áron értékesíti az önkormányzat. Egy 118 szobás gyógyászati központ, szálloda, konferenciateremmel, kiszolgáló létesítményekkel, parkolókkal épül ide, amennyiben ezek az elképzelések valóra válnak. A beruházás összértéke több, mint 5 milliárd Ft lenne. Sárospatak Város Önkormányzata úgy döntött, hogy értékesíti a beruházás számára ezt az ingatlant 160 millió Ft-os vételáron. Ebből viszont fejlesztenünk kell még maximum 40 millió Ft erejéig a szennyvíz és az ivóvíz kapacitást, hiszen ennek a bővítése szükséges ahhoz, hogy ez a szálloda elkészülhessen. A tervek elkészültek, a vállalkozó elképzelése szerint a következő év tavaszának végén történhet az első kapavágás és szándékaik szerint 18 hónap alatt fogják befejezni ezt a szállodát. Bízom benne, hogy az újabb munkahelyteremtések mellett egy olyan vonzerő lesz ez Sárospatakon, amely nem csak a turisztikában lesz jelentős lépés, hanem a fejlesztés magával fogja vonni a térség további fejlődését, nem csak Sárospatakra, hanem annak környékére vonatkozóan is, valamint a fürdő környékén több fizetővendég szállás fejlődését is magával vonhatja.

Most már több, mint 100 millió Ft-ot nyertünk összességében a START munkaprojektek keretén belül újabb eszközök beszerzésére. Ezek egy részét a Kommunális Szervezetnek adtuk át, most pedig döntöttünk egy másik pályázatból származó eszközökről is, a régi Esze Tamás Általános Iskola felújításának a pályázatából egy informatikai eszközpark használatba adásáról. Ezt a felújított épületet együtt használjuk a Gondozási Központtal, így a használat arányában az eszközök 80%-át az önkormányzatnak, 20 %-át pedig a Gondozási Központnak adtuk át – telefonhálózatról, szerver szobáról, számítástechnikai eszközökről van szó.

Tájékoztatót kaptunk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ sárospataki tankerületének működéséről. (Erről külön cikkben fogunk beszámolni.)

Egy nagyon sok pataki által várt tájékoztatóra is megkértem az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karának a vezetőit, Dr.Liptai Kálmán rektor urat, Dr. Hauser Zoltán volt rektort, és Dr.Hegedűs Lászlót, a Cemenius Kar dékánját. Még csak egy fél évvel vagyunk túl az átalakításon, mindenki emlékszik rá, hogy ennek az évnek az elején komolyan veszélybe került a Comenius Kar, hiszen a korábbi fenntartó, a Miskolci Egyetem, aki sokáig próbálta rentábilisan működtetni a kart, végül úgy döntött, hogy Miskolcra viszi. Ezért köszöntük meg a Miskolci Egyetem munkáját és kerestünk olyan felsőoktatási intézményt, akinek a profiljába is beleillik, és fejlesztéseket is meg fog valósítani itt Sárospatakon. Ezeket a fejlesztéseket pontosítottuk most, és azt tudom ígérni a patakiaknak, hogy folyamatosan figyelemmel fogjuk kísérni az Eszerházy Károly Főiskola Comenius Karának további sorsát és fejlesztéseit.

A 2014. és 2020. közötti fejlesztési elképzelésekről adtunk tájékoztatót, hiszen most van a projektötletek leadásának az ideje. Ebben az időszakban óriási összegű uniós támogatás jön Magyarországra, nekünk pedig az a dolgunk, hogy ezek közül minél több pályázati lehetőséget kihasználjunk, ezért Sárospatakra vonatkozóan közel 80 milliárd Ft összegű fejlesztési elképzelést adtunk le. Tisztában vagyok azzal, hogy ezek mind nem valósulhatnak meg, ezért egy prioritási sorrendet állapítottunk meg főépítész úrral. Ezeknek az ötleteknek a feltöltése folyamatban van és reméljük, hogy sokat meg tudunk közülük valósítani.

A közművelődési koncepció jelenlegi állásáról kaptunk egy tájékoztatást Csatlósné Komáromi Katalintól és Bordás Istvántól, akik a koncepció készítésén dolgoznak. A tájékoztatót tudomásul vettük, ami a következő testületi ülésen már írásban is elénk kerül, s talán első olvasatban már el is fogadhatja a képviselő-testület. 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2013.12.03./

 

Tehetségműhely Körösfőn

 

               
            

2013. november 7- és 10. között Erdélyben jártak a Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola diákjai. A program célja egy olyan nevelési folyamat tervezése és működtetése volt, mely figyelembe veszi a gyerekek adottságait, igényeit, és az egész személyiségre hatással van. Az ilyen irányú fejlesztő tevékenység során a gyermekek személyisége sokoldalúan és komplexen fejlődik. A látogatáson 36 néptáncos diákunk vett részt, akik Sárospatak, Kenézlő és Erdőhorváti településekről érkeztek – küldte tudósítását Réthiné Muha Krisztina, az intézmény vezetője…
 

 


Réthiné Muha Krisztina

      

A programba beválogatott gyerekek izgatottan, kitörő lelkesedéssel várták az utat. A reggeli készülődést követően nekivágott a kis csapat a hét órás útnak. Az utazás vége fele gyönyörű táj tárult a szemünk elé, melyet a gyerekek ujjongással dicsértek. A hosszú, néha gyerekzsivajjal és várakozással teli út végén szeretettel fogadtak minket a helyi gyerekek tanáraikkal. A következő izgalmas kérdés a gyerekek számára a szállás elfoglalása volt.
A műhelymunka ideje alatt a gyerekek a helyi a kalotaszegi táncanyag tanulásával - csárdás és szapora -, legényes-, daltanulás, csujogatás - foglalkoztak. A 40 órás programban a gyerekek egyénre szabott speciális képességfejlesztésben vettek részt. A foglalkozásokon hangsúlyt fektettünk a táncban a gyerekek tartásának, ritmusérzékének és térhasználatának fejlesztésére, valamint a kapcsolattartás, páros viszony kialakítására. A tevékenységek szerves részeként szerepelt a kalotaszegi anyagból improvizálás, mely erősíti a táncos egyéni stílusának, személyiségének, erő-, állóképességének és színpadi viselkedésének fejlődését.

A kalotaszegi táncanyaggal a gyerekek a program keretében először találkoztak, hiszen ez a szép és egyben nehéz anyag az oktatás során a magasabb osztályban kötelező. Az itt elsajátított ismereteket egy esti táncház alkalmával alkalmazni is tudták. Egy tehetségnap keretén belül a helyi és a SAMI-s gyerekek bemutatták egymásnak táncos tudásukat. A táncos foglalkozások mellett a gyerekek kézműves foglalkozásokon is részt vettek, ahol a foglalkozásvezetők bemutatták a kalotaszegi varrás és fafaragás történetét, majd a gyerekek megismerkedtek a hímzés és faragás rejtelmeivel.

A tánctanulás és improvizációs képességfejlesztések mellett a gyerekek lazító tevékenységekben is részt vettek, melyek során megtekintették a körösfői gyönyörű református templomot, a helyi tárgyi hagyományokat őrző tisztaszobát, a kalotaszegi népviseletet. Idegenvezetőnk a település alpolgármestere, Péntek László - Laci bácsi - szeretettel és átfogó ismeretekkel mutatta be a nevezetességeket. A településen körbevezetett minket, ezt követően pedig megkoszorúztuk Vasvári Pál kopjafáját.

Az említett programokról leírtak szavakba öntve mutatják be azt a sok mindent, amiben a néhány nap alatt a diákjaink részesültek, azonban azt, hogy ezzel az úttal a gyerekek mi mindent éltek át és hoztak magukkal, az a lelkükben és szívükben marad. 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2013.12.03./

 

45 éves A Művelődés Háza Kamarakórusa

 

               
            

November 30-án szombaton délután ünnepelte a Kamarakórus 45 éves jubileumát. Az évfordulóra összeállított műsor előtt, - ami válogatás volt a 45 év repertoárjából -, A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatója, Csatlósné Komáromi Katalin köszöntötte a megjelenteket, valamint az együttes jelenlegi és volt tagjait - számolt be Stumpf Gábor kórustitkár...
 

 


Stumpf Gábor

      

Igazgatónő köszöntése után Sárospatak város polgármestere Aros János méltatta a kórusnak a Kultúra Magyar Városa kulturális életében játszott szerepét. Kiemelte, hogy az együttes közel fél évszázados működésében meghatározó szerepe van a kórust alapító és ma is vezető Csehi Ferenc karnagy úrnak, aki kiemelkedő szakmai hozzáértésével és emberi nagyságával mindig együtt tudta tartani az együttest. Ezt követően polgármester úr díszokleveleket adott át. Díszoklevelet vehetett át Csehi Ferenc karnagy úr, aki alapítója és mind a mai napig vezetője, Kiss József kórustag, aki alapítása óta folyamatosan tagja az együttesnek, valamint a kórus nevében Stumpf Gábor kórustitkár.

Polgármester úr méltatása és díszoklevél átadása után a hangverseny kezdete előtt Stumpf Gábor mondott köszönetet a kórus nevében a fenntartó intézmény mindenkori vezetőinek, a nézőtéren helyet foglaló Novákovits Istvánnak és Saláta Lászlónak, illetve a jelenlegi igazgató Csatlósné Komáromi Katalinnak. Köszönetet mondott a segítő munkatársaknak, az elmúlt 45 év hangszeres közreműködőinek és szólistáinak, s természetesen Csehi Ferenc karnagy úrnak kitartó és sok türelmet kívánó munkájáért.
A közel másfél órás hangverseny műsorában a kórus válogatást adott a 45 év műveiből. A műsorban közreműködtek:
- Fekete Katalin - ének
- Soltész Károlné – fuvola
- Gál Teodóra – fuvola
- Kiss József – hegedű
- Dr. Mellesné Boross Kinga – zongora

A hangverseny végén baráti találkozóra került sor a kórus jelenlegi és régi tagjainak, egykori fenntartóinak és a jubiláló együttes köszöntésére érkezett vendég együttesek képviselőinek részvételével. A jó hangulatú összejövetel jóízű beszélgetésekkel, régi barátságok felelevenítésével és közös énekléssel telt. Természetesen mindezek már a terített asztalnál, amiről nem hiányzott a finom étel s a jó bor sem.

Méltó körülmények között, egy kellemes estét tölthettek el mindazok akik megtisztelték az együttest érdeklődésükkel, melyet ezúton is köszönünk Nekik a kórus nevében. 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2013.12.02./

 

Előzetesben az idős nő házára rátörő rabló

 

               
            

 


 

      

Egy évi, kitartó nyomozás eredményeként rács mögé került a bűncselekmény egyik gyanúsítottja. Társát még keresi a rendőrség. A Sárospataki Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya rablás bűntett elkövetésének gyanúja miatt rendelt el nyomozást, mert két, akkor még ismeretlen személy 2012. október 28-án 12 óra 45 perc körüli időben befeszítette egy időskorú asszony sárospataki lakásának ajtaját, majd az ott tartózkodó sértettet bántalmazta és megkötözte. A támadók ezt követően a sértett ékszereit és lakásban tartott készpénzét eltulajdonítva elmenekültek.

Több mint egy évi, kitartó nyomozás eredményeként a rendőrök azonosították és 2013. november 25-én bűnügyi őrizetbe vették a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható olaszliszkai 19 éves K. Tibort. A Sárospataki Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya előterjesztéssel élt a terhelt előzetes letartóztatása érdekében, amit az eljáró nyomozási bíró 2013. november 28-án elrendelt.
A gyanúsított társát továbbra is keresi a rendőrség.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye rendőrfőkapitánya az ügyben korábban kitűzött nyomravezetői díjat visszavonta. 


 


Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
/2013.12.02./

 

Szalagavató az ÁVG-ben

 

               
            

 


Dusicza Erika

      

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 117 végzős diákjának tűzték fel osztályfőnökeik 2013. november 29-én a közelgő érettségit jelképező zöld szalagot. Az emelkedett ünnepi pillanatokban a mese szimbólumát használták az osztályfőnökök, hogy emlékeztessék diákjaikat: a gyermekkor és a felnőttkor mezsgyéjére értek - nyilatkozta Dusicza Erika igazgató-helyettes...

Ám sugallták számukra azt is, hogy a felnőtt lét is alakítható harmonikussá, csak több tudatossággal, felelősségteljesebb magatartással, megfontoltabb döntésekkel kell élni.

A szalagtűzést követő felszabadult, vidám osztálybemutatkozások az iskola ihlette pillanatokat idézték, majd - már a gimnázium épületében - közös vacsorával ünnepeltek a végzősök és a tanári kar. 


 

További fotók>>>            Videó a Youtube SÁROSPATAK oldalon>>>

Cziczer Katalin
/2013.12.01./

 

Értelmes hit, cselekvő erkölcs - Koncz Sándor konferencia Sárospatakon

 

               
            

„Válság és váltság” címmel szervezett konferenciát a Sárospataki Református Kollégium és a TIT Stúdió Egyesület a Nemzeti Kulturális Alap, illetve a Tiszáninneni Református Egyházkerület támogatásával Sárospatakon, november 21-én és 22-én. A száz éve született Koncz Sándor lelkipásztorra, a teológia egykori professzorára emlékeztek, és tisztelegtek a dán filozófus Soren Kierkegaard munkássága előtt...
 

 


Konc Sándor

      

Csomós József tiszáninneni püspök a konferencia nyitó áhítatában elmondta, kiváltság, hogy olyan nemzedékek éltek előttünk, akikre emlékezhetünk, és akiket számításba vehetünk a válaszok keresése közben. Ravasz Lászlót idézve rávilágított, életük nem olyan volt, mint a mezei iringóról leváló „ördögszekér” az őszi szélben, mely elhagyja gyökerét. – Ma egy céltalan világban igazán célt mutatni, van-e ennél nagyobb kihívás? Van-e nagyobb ajándék, minthogy vannak mintáink, amiket utánozhatunk? Így adunk hálát az előttünk járókért, akik szívük teljességéből életfolytatásukkal hirdették az igét – fogalmazott az egyházi vezető.

A konferencia első napján az előadók között volt mások mellett Kováts Dániel nyugalmazott főiskolai tanár, Benke György református lelkész, Mátyus Aliz író, és Koncz Gábor, a TIT Stúdió Egyesület igazgatója. Közreműködésükkel és a korabeli feljegyzésekből elhangzott idézetek segítségével az egybegyűltek áttekintették Koncz Sándor életútját kitérve özörényi születésére, diósgyőri gyermekkorára, diákéveire, az alsóvadászi lelkipásztori szolgálatára, és a sárospataki teológián végzett tevékenységére.

Mint Koncz Gábor szervezőtől, a néhai teológiai professzor fiától megtudtuk, a konferencia az emlékezés és a tisztelgés jegyében zajlott. Céljuk az volt, hogy édesapja teológiailag és tudományosan megalapozott életútját feltárják, üzeneteit áttekintsék és magatartását mára vonatkozóan értelmezzék. Értelmes hit, cselekvő erkölcs, mindez hittel, humorral és hűséggel fűszerezve – hangzott el többször a lelkipásztor életszemlélete, aki a nehéz időszakokban, és a háború kegyetlen éveiben is tudott reménységet adni az embereknek.

Az életút állomásai mellett áttekintették tudományos munkásságát és műveit, külön figyelemmel az 1938-ban megjelent „Kierkegaard és a világháború utáni teológia” című filozófiai összefoglalójára, amely a dán filozófus protestáns teológiára gyakorolt hatását mutatja be. Bölcskei Gusztáv tiszántúli püspök, a MRE Zsinat lelkészi elnöke „Kierkegaard egykor és ma” címmel tartott előadást felelevenítve és tisztelegve a kétszáz éve született dán egzisztencialista filozófus, Soren Kirkegaard munkássága előtt.

Koncz Sándor egyéb művei is szóba kerültek a nap folyamán, például a „Hit és vallás”, amely a magyar református vallástudományi teológia kibontakozását és hanyatlását taglalja. Posztumusz publikációi közül „A természettudományok oktatása és művelése a pataki kollégiumban” című írása volt górcső alatt. Elhangzott továbbá, hogy a támogatók segítségével továbbra is kitűzött cél műveinek megjelentetése és digitalizálása.

A szünetekben a konferencia résztvevői választhattak olyan folyóiratokból, amelyekben posztumusz írásai megjelentek, továbbá megtekinthették az imateremben kiállított 1943-1946 közötti szakasz, illetve az alsóvadászon töltött évek dokumentumait és emléktárgyait.

A kétnapos rendezvény a válság filozófiai, közgazdaságtudományi, szociológiai értelmezésére is rámutatott párhuzamba állítva azt a teológiai váltság fogalmával. Minden válság megoldása a váltság, a csoda! – hangzott el a konferencia egészén átívelő összegzés. 


 

További fotók >>>

Tirek.hu
/2013.11.30./