Archív
2014. január

A jégen tartózkodás szabályai

 

               
       

Ahogy a nyári fürdési idénynek megvannak az áldozatai, sajnos az előírások nem ismeretéből vagy be nem tartásából eredően a jeges vizek is szedik áldozataikat. A jégen való tartózkodás és közlekedés legalapvetőbb szabálya, hogy a szabad vizek jegére csak akkor szabad lépni, ha az kellő szilárdságú, nem olvad, illetve nem mozog. A gyakorlati tapasztalatok alapján az állóvizek jege akkor tekinthető kellő szilárdságúnak, ha vastagsága eléri, vagy meghaladja a 12 cm-t.
 

 


 

      

TILOS a szabad vizek jegén tartózkodni:
• éjszaka és korlátozott látási viszonyok között,
• járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével,
• kikötők és veszteglőhelyek területén,
• folyóvizeken!

Folyóvizeken jellemző a befagyás folyamatában, hogy a már beállt jégmezőre újabb és újabb táblák torlódnak, rakódnak, ezek nem biztonságosak, a rajtuk való közlekedés életveszélyes és tilos!
A folyó vízszintváltozásai jégmozgást idéznek elő, apadás következtében a látszólag még szilárd jég állapota megváltozik, beroppanása várható. Több napos melegebb idő hatására a felület mosódik, a jég vastagsága csökken, szilárdsága romlik, ezért a rajta való közlekedés, sportolás, tartózkodás veszélyes. Nagyobb felületen különös veszélyeket rejthet a friss havazás, mert a jég tényleges állapotát nem lehet időben felismerni. Ezeken a területeken az éjszakai tartózkodás különösen veszélyes.

Azok, akik a jégen léket vágnak, jégkitermelést folytatnak, kötelesek a jégmentessé vált területet távolról felismerhető módon, egy méter magasságban elhelyezett, legalább 10-10 cm széles piros-fehér csíkozású korláttal megjelölni, körülhatárolni!
Jégkitermelés, vagy más - jégen történő - munkavégzés esetén a munkáltató köteles figyelőszolgálatot szervezni és mentőeszközt biztosítani.

Ajánlatos azokon a területeken, ahol felnőttek vagy gyermekek tömeges megjelenése várható, pl.: szabad strandok jegén, átkelési helyeknél, a jégből való mentéshez felúszó, nagyfelületű tárgyakat, pl.: falétrát, pallót és megfelelő erősségű és karbantartott kötélzetet tartsanak készenlétben!

Fontos tanács, hogy a jeges vízből, a jégből mentett embert azonnal ne vigyük túlfűtött meleg helyre, dörzsöléssel próbáljuk a vérkeringését beindítani, természetesen előzőleg a jeges ruházatától meg kell szabadítani! Az ilyen személyt minden esetben, orvosi elsősegélyben, orvosi ellátásban kell részesíteni.

A jégen tartózkodás szabályait, a jégbeszakadások miatt bekövetkezett balesetek megelőzése érdekében a rendőrök fokozottan ellenőrizik! 


 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
/2014.01.31./

 

Szavalóverseny a Magyar Kultúra Napjának tiszteletére

 

               
       

Regionális szavalóversenyt hirdetett meg a sárospataki Művelődés Háza és Könyvtára a Magyar Kultúra napja programsorozat keretében. A felső tagozatos tanulók háromfős zsűri előtt szavalva bizonyíthatták felkészültségüket. A résztvevő gyerekek mindegyike jutalomban részesült – tudatta Krenyitzkyné Sárosi Krisztina szervező...
 

 


Krenyitzkyné Sárosi Krisztina

      

A Művelődés Háza és Könyvtára könyvtári részlege egy regionális szavalóversennyel tisztelgett a Magyar Kultúra napja előtt. A megmérettetésre felső tagozatos diákokat vártak, akiket egy háromtagú zsűri értékelt.
Nem volt kötelező vers, mindenki szabadon választhatott a kedvenc költőjétől. Észrevettük könyvtáros kollegáinkkal, hogy a gyermekek mostanában inkább kortárs költőktől választanak, de továbbra is akadnak olyanok is, akik Petőfi vagy Wass Albert versei mellett döntenek, ami persze nem baj.

Összesen kilenc diák nevezett a megmérettetésre, és nagyon szép szavalatokat hallhattunk. Volt olyan is, akinek sikerült olyan verset kiválasztania, melyet még mi magunk sem ismertünk. A gyermekek évről-évre egyre színvonalasabb előadásokkal állnak elénk. Fontosnak tartom azt is, hogy a gyerekek ne csak kiválasszanak egy verset a sok közül, hanem értsék is azt. Szerencsére most is sikerült mindenkinek olyat választania, melynek a mondanivalóját is megértette mind a szavaló, mind pedig a hallgatóság.

Az első három helyezett oklevelet és értékes könyvet kapott, de senki sem távozott üres kézzel, hisz minden résztvevő egy pataki kerámiával is gazdagodott, persze a szép szavalatokon túl.

Eredmények:
1. helyezett: Szabó Diána Elizabeth (Sárospataki Református Kollégium Általános Iskolája)
2. helyezett: Bánfalvi Tamás (Tolcsva)
3. helyezett: Szabó Csenge (Tolcsva) 


 

További fotók >>>

Hadobás Ingrid
/2014.01.30./

 

Aláírták Sárospatak Város 2014-2020-as időszakára szóló kulturális stratégiáját

 

               
       

A magyar kultúra napján egy rendkívüli testületi ülés keretében fogadta el Sárospatak város képviselőtestülete, a város 2014-2020-as időszakára szóló kulturális stratégiáját. A közművelődési szakemberek már hetek óta az új stratégia megalkotásán dolgoznak. A három fő pillére a stratégiának, hogy a várost érintő rendkívüli történelmi és kulturális hagyományok még inkább felszínre kerüljenek, a következő fontos elem pedig a fiatalok által létrehozott kulturális elemek szélesebb megismertetése, ösztönzése az alkotásnak. A harmadik kiemelt területe a koncepciónak a világörökséghez kapcsolódik, azért, hogy a nemzetközileg elismert címhez, kulturális értékek, a lehetőségek kiaknázása is kapcsolódjon - nyilatkozta Szvitankó Tamás, a Humán Bizottság elnöke...
 

 


Szvitankó Tamás

      

A régi koncepció már elavult. Ezért döntött úgy a képviselő testület, hogy egy újat kell megalkotni, melynek elkészítését a Humán Bizottságra bízta. Mi felkértünk két közművelődési szakértőt, hogy kezdjék el az új koncepció felépítését, ami tavaly nyáron már el is kezdődött. Négy szakaszban készült el a terv, mely során összehívtak olyan intézményeket, nem városi intézményeket, civil szervezeteket és magánszemélyeket is, akik a város kulturális és közművelődési életében részt vesznek. Az ő véleményük alapján állt fel a koncepció váza. Ez a váz állt most össze, ezt fogadtuk el a rendkívüli testületi ülésen, és az erről szóló dokumentumokat írták alá azok az intézmények, civil szervezetek, akik vállalták, hogy véleményükkel és javaslataikkal támogatják ezt a koncepció tervezetet.

Sárospatak város átfogó célja a kulturális fejlesztések területén az erőforrások hatékonyabb kihasználása, szakmai koordinációja. Mindezt azért, hogy a település lakosai széles körben hozzáférjenek a város kulturális hagyományai és jelenlegi értékteremtő munkájának eredményeihez. Továbbá, hogy Sárospatak, mint történelmi, kulturális és közösségi érték egységes értelmezésben, képben jelenjen meg hazánk és a nemzetközi közvélemény előtt. A város vezetősége mindezekkel hozzájárul ahhoz a hosszú távú célhoz, hogy Sárospatak élhetőbb környezetet biztosítson az itt lakók számára, továbbá hozzájárul a városban élő népességszám csökkenésének megállításához.

A koncepció tervezetet tehát elfogadták úgy, hogy a Humán Bizottság felhatalmazást kapott a további projektgyűjtésre. A dokumentum végleges formáját májusra készítik el, addig még feldolgozzák a beérkezett javaslatokat, azután pedig a képviselőtestület elé kerül, aki ha elfogadja, akkor lesz teljes érvényű rendelet. 


 


Hadobás Ingrid
/2014.01.29./

 

Jótékonysági Bált tartottak a lokálpatrióták

 

               
       

 


Saláta László

      

A Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete megtartotta hagyományos Jótékonysági Bálját. Az egyesület idén lesz nyolc éves és már a kezdetektől megszervezik a bált. A rendezvényen a partnerek, a város vezetősége és a tagok is jelen voltak. Az est során általában megbeszélik az előző év munkáit, esetleges problémáit illetve az éves tervet is megvitatják és a bál során befolyt összeget a kitűzött célok megvalósítására fogják fordítani - számolt be Saláta László az egyesület elnöke...

A januári jótékonysági bálunk évről-évre töretlen sikerrel zajlik, egyre többen érdeklődnek ez iránt. A bál meghívóját nyilvánosan is meghirdettük, így bárki, aki úgy érezte, hogy köztünk a helye, eljöhetett, bár elsősorban a tagok számára fontos ez a rendezvény. Több mint hetvenen gyűltünk most össze, aminek nagyon örülök.

Az estét sárospataki kötődésű művészek előadásaival színesítették. Felléptek a Farkas Ferenc Művészeti Iskola tehetséges művészei, a Sárospataki Alapfokú Művészetoktatási Intézmény növendékei is. 


 

További fotók >>>                                        További fotók - Saláta László >>>

Hadobás Ingrid
/2014.01.28./

 

A XVI. Sváb Bál

 

               
       

Tizenhatodik alkalommal rendezte meg Hercegkút Német Nemzetiségi Önkormányzata hagyományos Sváb Bálját. A bál kinőtte a hercegkúti Művelődési Házat, így az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium aulájába várták a vendégeket. A rendezvényen részt vettek Hercegkút testvér települési képviselői és partnerei is. Az estén a kulturális blokkban a hagyományőrző egyesület előadását láthatták a résztvevők, illetve később igazi sramlizenére táncolhattak... polgármestere...
 

 


Rák József

      

Hercegkút civil szervezetein, a vegyes kóruson, az énekkaron illetve a táncosainkon kívül meghívtuk erre az estére sárospataki barátainkat is hogy együtt, közösen ünnepeljünk egy Sváb Bál keretében. De partnertelepüléseink és a Német Nemzetiségi Önkormányzatok képviselete is megjelent az estén. Ez egész Hercegkút életében fontos esemény, és mivel az önkormányzatok is itt vannak, úgy gondolom, ezzel megerősítjük hovatartozásunkat is, hiszen nem szabad szégyellnünk német, sváb származásunkat – mondta a rendezvényről Rák József, Hercegkút polgármestere, aki azt is hozzátette, meghívták lengyelországi partnertelepülésük polgármesterét is, akivel remélik, hogy hosszú távú és sikeres kapcsolatot tudnak majd létrehozni a későbbiekben, mely elsősorban a kultúrára fog épülni.

A polgármester nyitóbeszédében egy fontos bejelentést is tett. Engem is meglepetésként ért az az örömhír, melyet Dr. Hörcsik Richárd osztott meg velem. Zemplén Országgyűlési képviselője felhatalmazott arra, hogy nyilvánosan bejelentsem, hogy visszakerülhet Hercegkút Község tulajdonába az a volt szövetkezeti pince, amelyet 1968-69-ben kezdtek el építeni az elődeink. Ez sajnos annak idején egy rossz gazdálkodásnak köszönhetően kikerült Hercegkút közösségi tulajdonából. Szövetkezetünk felszámolásra került, majd a csődeljárás során tulajdonos váltott a pince. Fenn állt a veszélye annak, hogy többé nem fog funkcionálni pinceként, vagy nem jó gazdája lesz.

Őszinte örömömre szolgál, hogy vissza tudjuk szerezni ezt Hercegkút közösségének. A pince tulajdonosa innentől az önkormányzatunk lesz. Határozott céljaink vannak a pincével, melyet úgy szeretnénk hasznosítani, hogy a község számára ez ne csak látványában, hanem működésében is hasznos legyen. 


 

További fotók >>>

Hadobás Ingrid
/2014.01.28./

 

A Magyar Ökomenikus Segélyszervezet élelmiszeradománya

 

               
       

Sárospatak Város Önkormányzata és a Magyar Ökomenikus Segélyszervezet már hosszú ideje kapcsolatban van egymással. Tavaly a város ismét sikeresen pályázott élelmiszeradományokért, melyek nagy segítségei a rászoruló családoknak – nyilatkozta a pályázatról Oláh József, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke...
 

 


Oláh József

      

2013-ban két körben pályázott a város a Magyar Ökomenikus Segélyszervezethez élelmiszeradományért. Az egyik szállítmány nyár folyamán érkezett meg, akkor Sárospataknak több mint kilenc tonna élelmiszert sikerült megnyernie, melyben liszt, kétféle tészta, kristálycukor, illetve pirított kenyér volt. A pályázat másik fele most 2014 januárjában érkezett meg a városba.

Körülbelül tíz tonna élelmiszeradományt kaptunk a segélyszervezettől, melynek szállítását és csomagolási költségeit az Önkormányzatunk vállalta el. A most érkezett adományban kristálycukor, liszt és száraztészta van, melyek kiosztását a Gondozási Központ intézi jövedelemhatár alapján. A kiosztást jövő hét hétfőn kezdik meg.
(a fotó illusztráció) 


 


Cziczer Katalin
/2014.01.27./

 

A XVII. Zempléni Gyermek Szólótánc Fesztivál

 

               
                 

XVII. alkalommal rendezték meg a Zempléni Gyermek Szólótánc Fesztivált A Művelődés Háza és Könyvtárában. Most is több településről érkeztek táncosok, hogy megmutassák, ők tudják a legjobban eltáncolni a Hegyközi táncokat. A gyerekek nem csak a próbákon, hanem otthon is készülnek a megmérettetésre. Az indulók, évről évre egyre magasabb színvonalon teljesítenek. A táncosok a Zempléni Kaláris és a Zempléni Bokréta címekért, valamint értékes különdíjakért versenyeztek...
 

 


Bistey Attila

 

 


Csatlósné Komáromi Katalin

 

 


Darmos István

 

      

A Zempléni Gyermek Szólótánc Fesztivált annak idején azért rendezte meg A Művelődés Háza és Könyvtára, mert keresték a megfelelő rendezvényt, mellyel méltóképpen megünnepelhetik a Magyar Kultúra Napját. Véleményük szerint, a gyermek korosztályhoz kapcsolódó néptáncos produkciók tökéletes keretet adnak ennek az ünnepségnek. Ezért rendezik meg azóta is minden évben úgy, hogy a Magyar Kultúra Napjához közel álljon.

„Idén közel 80 jelentkező nevezett a versenyre, jöttek Encsről, Szerencsről, Abaújszántóról, Vajdácskáról, Sárospatakról, Szegiből is. A verseny eleinte csak szűk körnek volt hirdetve, tehát Sárospatak és a közelebbi települések, majd ez az évek során változott, és most már távolabbról is érkeznek gyermekek.
A verseny, egyik fontos feladatának tekinti, hogy a lakóhelyünknek a táncaira irányítsuk a figyelmet. A kötelező táncokat mindig úgy választjuk ki, hogy ha van országos fesztivál, akkor az annak megfelelő táncanyagot írunk ki, de ha nincs – így idén sem volt – akkor a lakóhelyünk valamely táncanyagát, így esett a választás idén a Hegyközi táncokra. A szabadon választható táncnál mindenki azt táncol, amit csak szeretne, viszont azt mondjuk a gyermekeknek, hogy olyat válasszanak, amit a legjobban szeretnek, jól ismernek.” – mondta a verseny főszervezője, Darmos István.

„Ez a fesztivál az egyik legmeghatározóbb programja az intézményünknek. Ennek egyik oka, hogy most már lassan két évtizede hogy a program neve összeforrt A Művelődés Háza és Könyvtárának nevével, a másik pedig, hogy olyan küldetést tölt be ami szintén nagyon fontos. A kultúra hagyományainak ápolásában és átörökítése, ami egyébként a mi fő feladatunk is. Akik belekóstolnak és megismerik a tánc világát, azok nagyon meg is szeretik. Ebben a legnagyobb érdeme azoknak a felkészítő tanároknak és pedagógusoknak van, akik itt Sárospatakon, de a környékünkön is generációkat tanítanak. A közösséghez való tartozás, a közös fellépések, próbák, az utazások és maga a tánc később olyan nagy élményeket adnak a gyermekeknek, melyeket nem felejtenek. Egy igazi összeszokott család része lesz az a gyermek, aki elkezd táncolni.” – fejtette ki véleményét Csatlósné Komáromi Katalin, A Művelődés Háza és Könyvtárának igazgatója.

Az Országosan elismert szakemberekből álló zsűri elnöke Bistey Attila örökös aranysarkantyús táncos, táncpedagógus, a népművészet ifjú mestere is elmondta véleményét a versenyről.

„Egy szólistának többnek kell lennie, mint egy átlag táncosnak, ez nagyon fontos egy ilyen találkozó kapcsán. Ő egyedül viszi a bőrét a vásárra, nincs aki eltakarja, mint egy csoportos bemutató kapcsán. Neki egy tájegységet, egy falut, egy egyéniséget kell bemutatnia. Egy jó adottságokkal rendelkező gyermek, egy jó tánctanár és egy hiteles tánc anyag kell ahhoz, hogy a mai fiatalok hitelesen tudják visszaadni néptáncokat.
Zsűrizéskor elsősorban azt figyeljük, hogy a gyermek az életkori sajátosságnak megfelelő táncanyagot és mennyiséget kapta e meg. Az nem jó, hogy ha egy tíz éves fiú teljesen ismeri a Hegyköz összes motívumát, mert lehet, hogy az sok neki. Ha van 4-5 olyan motívum, amit nagyon szép tud improvizálni – hiszen azt elvárjuk, hogy improvizáljanak – akkor már jó úton haladunk. Nyilván hozzátartozik a zenéhez való igazodás, a megjelenése a fiatalnak, hogy felhívja e magára a figyelmet.” – mondta a zsűri elnöke.

A XVII. Zempléni Gyermek Szólótánc Fesztivál idén is nagy siker aratott. A támogatók Sárospatak Város Önkormányzata és a Nemzeti Kulturális Alap volt.
Az eredmények, díjazottak:
Örökös zempléni kaláris:
Szécsi Tamara /FFMI Sárospatak, felkészítők: Kovács Borbála, Sajószegi Gábor/
Jaskó Eszter /FFMI Sárospatak, felkészítők: Darmos Éva, Darmos István/

Örökös zempléni bokréta:
Csoma Zoltán /FFMI Sárospatak, felkészítők: Darmos Éva, Darmos István/
Napravszky Roland /FFMI Sárospatak, felkészítők: Kovács Borbála, Sajószegi Gábor/

Zempléni kaláris:
Hochvárt Martina /FFMI Sárospatak, felkészítők: Darmos Éva, Darmos István/
Krekes Kíra /Szerencs, felkészítő: Bajári Éva/
Barna Elizabet Mária /FFMI Sárospatak, felkészítők: Darmos Éva, Darmos István/
Göttli Dorina /FFMI Vajdácska, felkészítő: Darmos Éva/
Poljucsák Beatrix /FFMI Vajdácska, felkészítő: Darmos Éva/

Zempléni Bokréta:
Maklári Izidor /FFMI Sárospatak, felkészítők: Darmos Éva, Darmos István/
Bogoly Levente / Szerencs, felkészítő: Bajári Éva/
Kádas Ákos /Encs, felkészítő: Maier Raimund/
Plaszkó Bence /Encs, felkészítő: Maier Raimund/
Rák Gergő /FFMI Sárospatak, felkészítők: Darmos Éva, Darmos István/

Különdíjak: Szerencsről: Ónodi Csaba, Tóth Patrik, Danyikó Dorka Csilla, Csurgovitsh Alexandra,

Encsről: Hídi Boldizsár, B. Tóth Szebasztián, Mida Botond Boldizsár, Németh Dániel Imre, Hídi Boglárka,
Sárospatakról a Kiscsimpolya csoportból: Dékány Csanád, Novák Szabolcs, Bódi Ádám, Bana László, Makláry Jusztina, Czető Mónika, Vaskó Csenge,
Sárospatakról a Pacurka csoportból: Sánta Bálint, Viczmándi Vivien,
Sárospatakról a Sisere csoportból : Kondor Dániel, Vinkler Viktória,
Vajdácskáról: Fajder Alexandra, Haskó Leila, Kiss Ramóna, Hollósi Stefánia 


 

További fotók >>>

Hadobás Ingrid
/2014.01.26./

 

Schirilla György újra átúszta a Bodrog folyót

 

               
                   

Schirilla György 2009-ben úszta át a Bodrog folyót először. Most újra eljött és ismét sikeresen teljesítette önként vállalt feladatát. Sajnos az időjárási viszonyok miatt Gyuri késett egy órát, de az érdeklődők kitartóak voltak, és az úszást is még épp időben elkezdte. Elmondta, idén úszott már több helyen is, de most először érezte, kezdenek elfagyni az ujjai. Véleménye szerint a Bodrog sem lehetett több 1 fokosnál...
 

 


Schirilla György

      

Fájt a szívem, és szomorú voltam amiatt, hogy egy órát késtem. Úszást még soha életemben nem mondtam le és most sem szerettem volna. Szerintem az életben a legfontosabb a pozitív gondolkodás, a szeretet, a jóindulat, a testmozgás és az egészség. Ezek miatt nem adtam fel a reményt, hogy ideérjek Sárospatakra, és végülis sikerült is – mesélte Schirilla György.

Mi az, ami motiválja?
A teljesítés az nagyon fontos! Nagyon szeretem az embereket, és nagyon kevés olyan rendezvény van ma Magyarországon, ahol ilyen jó lelkű, családias légkörű sporteseményt rendeznek, mint az én úszásaimkor. Nagyon sokfelé járok, de mindenhol kijönnek az emberek családostul, a gyerekek szánkóval és örülnek nekem, kedvesek velem, megsimogatják a kezemet, megtapsolnak. Úgy gondolom, hogy az úszásaim inkább társadalmi jellegű úszások, melynek az a célja, hogy az embereket összetartsa. Az ő szeretetük az, ami igazán motivál engem.

Mire gondolt most úszás közben?
Miközben ma úsztam, megköszöntem Istennek, hogy eljutottam ide Sárospatakra, és arra gondoltam, hogy ha kimegyek, összeszedem magam és szépen, kedvesen köszöntöm majd az embereket. Ami még eszembe jutott, és amit éreztem is, hogy idén most először kezdenek elfagyni az ujjaim.

Idén vannak e még leszervezett úszások?
Persze, ez egyértelmű. Minden héten szombaton utazok. Jövő héten, Dunakeszin úszok aztán Marosvásárhelyre várnak, ezután Szobon, Dunaújvárosban majd pedig abba a faluban, ahol díszpolgár is vagyok, Tahiban úszok.

Hogyan készül az úszásokra?
Az úszások előtti felkészülésben a legnagyobb szerepet a pozitív gondolkodás adja. Este hat után már nem eszek illetve sokat jógázok is. Ha nem jógáznék, nem menne az úszás. Mindamellett hogy hetente egyszer szombaton úszok valahol, minden héten még kétszer edzek is. Ezek az edzések is fontosak a felkészülésben.

Délután három órára – a hivatalos kezdésre – már egy kisebb tömeg gyűlt össze a töltésen és a parton az érkezési oldalon, de Gyuri még sehol sem volt. Négy óráig volt engedély arra, hogy átússza a folyót. A hóesés és a hófúvások miatt egy órát késett. Négy előtt nyolc perccel megérkezett jókedvűen és mosolygósan. Átöltözött, felvette a papucsát és már szaladt is a Bodrog partra.
„Nagyon jó a víz, langyos!" - kiáltott ki nekünk és már gázolt is a pár fokos vízbe. Szerintem nem telt el öt perc sem és már a túlsó oldalon a tapsoló emberek fogták közre.

Schirilla György azt is elmondta, hatvan éves koráig szeretne úszni, utána már megpihenne. Öt év múlva pedig ismét ellátogat Sárospatakra, és reméli, akkor is ilyen sokan várják majd, mint most. 


 

További fotók >>>

Hadobás Ingrid
/2014.01.26./

 

Villanyoszlopnak ütközött

 

               
                  

 


Bacsó Tibor

      

2014. január 25-én a délutáni órákban anyagi kárral járó közúti közlekedési baleset történt Sárospatakon, az Árpád úton, ahol egy személygépkocsi az ütközés következtében kitört egy villanyoszlopot - nyilatkozta Bacsó Tibor rendőr őrnagy, a Sárospataki Rendőrkapitányság sajtószóvivője...

A délutáni órákban egy személygépkocsi az Árpád úton haladt a városból kifelé, de nem az út és időjárási viszonyoknak megfelelően közlekedett. Megcsúszott és nekiütközött a villanyoszlopnak, amely az ütközés során kitört. Személyi sérülés nem történt, a személygépkocsi eleje megrongálódott.

A kitört villanyoszlop miatt az utca nagy részében nem volt áram egy pár óráig, de szerencsére hamar kiértek az ÉMÁSZ szakemberei és kicserélték az oszlopot. 


 


Cziczer Katalin
/2014.01.26./

 

Második alkalommal nyerte el az Ökoiskola címet

 

               
                 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által felkért Értékelő Bizottság javaslatára Sipos Imre közoktatásért felelős helyettes államtitkár úr döntése értelmében az Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium (B-A-Z. M. Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Sárospataki Tagintézménye) 2013-2016 közötti időszakra immár második alkalommal nyerte el az Ökoiskola címet. A díjakat 2014. január 25-én, dr. Dobszai Ambrus, az OFI Tartalomfejlesztési és Módszertani Központ igazgatója, valamint Haisz Miklós, az EMMI Köznevelésért felelős Államtitkárság osztályvezetője adta át Budapesten, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban. Iskolánkat Sóstói András és Tóth Ferenc képviselték. Az oklevelek átadását követően a résztvevők előadásokat hallhattak, melyek a további munkájukhoz nyújtottak megerősítést és új ötleteket.
 

 


Sostói András

      

Természetesen 2016-ban ismét pályázni fogunk, hogy elnyerhessük az „Örökös Ökoiskola" címet.
A Cím azoknak a nevelési-oktatási intézményeknek az elismerése, amelyek intézményi keretek között átgondoltan és rendszerszerűen foglalkoznak a környezettudatosság, a fenntartható fogyasztás és fejlődés pedagógiájának gyakorlati megvalósításával, a környezeti-, és egészségneveléssel.

Mitől ökoiskola egy iskola?
Az emberiség jelenlegi legnagyobb kihívása a környezeti válság. A környezettudatosabb életvitel kialakítása a válsággal való megküzdés egyik fő eszköze. Ehhez a célkitűzéshez járulnak hozzá az ökoiskolák iskolafejlesztő munkájuk során azzal, hogy a jövő generációk nevelése során a környezettudatosan cselekvő állampolgár eszményképét tartják szem előtt.

Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy nem csak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén; az iskola működtetése terén éppúgy, mint a gyerekek étkeztetése vagy a táborok szervezése során.

Az iskolai munkához több szálon kapcsolódik a helyi közösség. A helyi környezeti értékek és gondok részét képezik az iskola pedagógiai munkájának, a helyi pedagógiai programba beágyazottan. 


 

További fotók >>>

az Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium
/2014.01.25./

 

A Magyar Kultúra Napja Sárospatakon

 

               
                   

A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének. A sárospataki ünnepségen méltó módon emlékeztek meg erről a napról...
 

 


Darmos István


Fűzesséryné Dudás Eszter
 


Csatlósné Komáromi Katalin

      

A megemlékezést már hagyományosan A Művelődés Háza és Könyvtárában rendezték meg, melyen az érdeklődőkön túl Sárospatak vezetősége, a Ködöböcz család tagjai, és harmadik alkalommal a Borsod Abaúj Zemplén megyei Népművelők Egyesülete is jelen volt. Az ünnepségen először Ladomerszky Bence szólalt meg, aki elszavalta a Himnuszt.

Sárospatakon a Kultúra Magyar Városában, különös jelentőséggel bír ez a nap. A város sokszínű kulturális életét ma is működő évszázados műhelyek, újkori intézmények, civilszervezetek, szakmai fórumok adják. S bár minden nap megkérdőjeleződik a számítógép, dvd-filmek és értéktelen programokat közvetítő tv-csatornák mellett, hogy milyen lehetőségei vannak a magyar kultúrának: van- e elég szakmai program, intézmény ahol a kultúra értékei átadhatók, s van- e értő, befogadó közönség. Reményeink szerint van – mondta Darmos István közművelődési szakember az ünnepségen.

A sokszínű népi kultúrának egyik ága a népdal, melynek legdíszesebb formái az erdélyi magyarság körében alakultak ki. A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatónője ünnepi beszéde után, Velkey Borbála, a Sárospataki Református Kollégium Általános Iskolájának tanulója Küküllő-menti dalokat énekelt.

Az ünnepségen Ködöböcz Józsefre is emlékeztek. Tiszteletére korábban Sárospatak város önkormányzata díjat alapított. A Ködöböcz József díj adományozható a város művelődésért, kulturális életének fejlesztéséért kiemelkedő munkát végző személyeknek, csoportoknak. A kitűntetésben részesülőkre a kulturális bizottság tesz javaslatot. A kitűntetéssel díszoklevél és pénzjutalom jár. Évente egy díj adományozható. A díjat a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett városi ünnepségen Aros János valamint a Ködöböcz család jelenlévő tagjai adták át az Ének a nemzetekért Kulturális Alapítvány részére, a Crescendo Nyári Akadémia megszervezéséért. A díjat Fűzesséryné Dudás Eszter az alapítvány igazgatója, a Crescendo nyári akadémia művészeti vezetője kapta.

A díjátadás után Anderkó Dániel klarinétművésztől Kovács Béla: Stati I-IV. tételét hallották a résztvevők.

Darmos István elmondta, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesülete – mint a megye közművelődési szakmai és érdekvédelmi közössége – nagyra értékeli mindazon személyek és művelődő közösségek tevékenységét, akik munkájukkal hozzájárulnak a megye településein meglévő kulturális és közösségi értékek feltárásához, megőrzéséhez, és továbbfejlesztéséhez. A díj alapításával, ezt a munkát ismerik el. A „Borsod-Abaúj-Zemplén Megye kultúrájáért” díj annak a személynek, vagy közösségnek adományozható, aki, vagy amely Borsod-Abaúj-Zemplén Megye területén a kultúra ápolása, fejlesztése, és a közösségi művelődés érdekében huzamosabb időn át kiemelkedő tevékenységet folytatott, illetőleg a kulturális, közművelődési hagyomány feltárása és közreadása területen kivételesen magas színvonalú, példaértékű eredményt ért el. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesülete 2014-ben a Megyénk kultúrájáért díjat művelődésszervező kategóriában Csatlósné Komáromi Katalinnak ítélte oda, aki megilletődve vette át az elismerést. Egy másik díjat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesülete 2014-ben a Megyénk kultúrájáért díjat előadóművészeti kategóriában a Miskolci Majorette Együttesnek ítélte oda. A díjat az együttes nevében Berzi Mariann kulturális tanácsos, az együttes menedzsere vette át.

Január 22-e kiemelkedő a város kulturális életében abból a szempontból is, hogy a város vezetői, kulturális intézményei, és civil szervezetei együttműködési megállapodást kötöttek Sárospatak kulturális stratégiájának elkészítésére. A dokumentum jelképes aláírása kezdete annak a tervezési és cselekvési folyamatnak, amely a város kulturális életét meghatározza a következő időszakban. A papírokat ünnepélyesen ezen a napon írták alá.

A Magyar Kultúra Napjához 17. éve kapcsolódik a Zempléni Gyermek Szólótánc Fesztivál. A fesztivál tavalyi fődíjasaival „Táncaink határon innen és túl” címmel állítottak össze rövid műsort, amelyben hegyközi táncokkal kápráztatták el a jelenlévőket. A tánc után a résztvevők közösen énekelték el a szózatot, mellyel véget ért Sárospatakon a Magyar Kultúra Napjára való megemlékezés. 


 

További fotók >>>

Hadobás Ingrid
/2014.01.24./

 

Bibliaismereti verseny a Kisrefiben

 

               
                 

„Ne félj, csak higgy, és meggyógyul.” Lk 8, 50
Ezzel az igeverssel kezdődött az a bibliaismereti verseny, amely 2014. január 22-én került megrendezésre a Sárospataki Református Kollégium Általános Iskolájában a Tudás patakja projekt támogatásával. A versenyre felső tagozatos diákjainkat hívogattuk és buzdítottuk, hogy tanulmányozzák a Lukács evangéliumban lévő gyógyítási történeteket - számolt be Nádasi Erika, vallástanár...
 

 


Nádasi Erika

      

A keresztyén nevelésben legfontosabb, hogy Jézus cselekedeteire rámutassunk. Valljuk, hogy csak így lesznek gyermekeink olyan felnőttek, akik egészségesebb lelki és testi egységben és rendben élnek Istennel, a természettel, a világgal, a kozmosszal, amelynek ők is részei. Felnövekedvén olyan emberek lesznek, akik felelősséget tudnak vállalni nemcsak magukért, de másokért is. Ebben az evangéliumok történetei példák a számunkra, hiszen Jézus ereje által nemcsak a testi, fizikális de a lelki betegségekben is gyógyulás következett be.

A versenyre a diákjaink - akik szép számmal jelentkeztek erre a megmérettetésre - négy fős csapatokban nevezhettek, 5. és 6. illetve 7. és 8. évfolyamokon. A versenyzőknek legelőször, az írásbeli részben egy tesztet kellett kitölteniük, majd a szóbeli rész villámkérdéseire, Jézus életével, gyógyításaival kapcsolatos részleteket kellett helyesen válaszolniuk. Természetesen a jutalmazás sem maradhatott el a megmérettetés után. Diákjainkkal együtt reméljük, hogy más alkalommal is sor kerülhet ilyen vidám hangulatú de mégis komoly küzdelemre, mely által játékos formában tanulhatjuk a Szentírás életre vezető igéit. 


 

További fotók >>>

Hadobás Ingrid
/2014.01.22./

 

Megjelent Darmos Csaba első regénye

 

               
                   

Darmos Csaba néptáncos, koreográfus, most egy új oldaláról mutatkozott be. A Napba öltöztetett lány címmel jelent meg első regénye, mely egy szerelem története. Az író hosszú ideig vívódott azzal, hogy a világ elé tárja e művét, de végülis megjelentette regényét. Csaba már az általános iskolában is kedvelte az irodalmat, verseket írt, és az egri főiskola magyar szakát is elvégezte, csupán az irodalom szeretete miatt...
 

 


Darmos Csaba

      

„Rengeteget olvastam gyermekkoromban. Volt, hogy amikor elküldtek aludni, elemlámpával a paplan alatt olvastam tovább. Minden féle téma érdekelt, majd a főiskolán a kötelező olvasmányokat is végigolvastam, és megdöbbentett, hogy miket nem ismerek még. Az írás 15-16 éves koromtól van jelen az életemben. A gondolataimat mind papírra vetettem. Ezek ilyen kezdetleges kis versek voltak, aztán ez fordult át egyre komolyabbá. Ez a mai napig így megy, hogy ha történik velem valami, vagy eszembe jutott valami, azt leírom, de sokáig csak versekben.

Ezeket csak kevesek láthatták. Az ember fél megmutatni azt, amit csinál. Én sem mertem eleinte megmutatni a kéziratot senkinek, mert ez egy olyan kitárulkozása az embernek, ami félelmetes. Az, hogy valakinek megmutatjuk, mit gondolunk, vagy mit írunk, furcsa érzéseket vált ki. Aztán persze ez megváltozott és most éreztem azt, hogy valakit keresnem kell, aki kiadja ezt a regényt. Sokáig azért voltam bizonytalan, mert nem tudtam, hogy az irományaim milyen értéket képviselnek, vagy hogy képviselnek e egyáltalán. Szerintem a legnagyobbak is ebben a legbizonytalanabbak.” – mesélte Darmos Csaba.

A történet egy szerelem története. A Napba öltöztetett lány fiatalokról szól, akik egymásra találnak, majd rengeteg akadállyal kell megbirkózniuk. A történetben szó esik a kártyáról, belekeveredik egy bűnöző, majd egy másik lány is, tehát nagyon sokrétű a story. Darmos Csaba nagyon várja a visszajelzéseket, amelyek egy kisebbik részét A Művelődés Háza és Könyvtárában szervezett találkozón már hallhatott is. A résztvevők mindazon által, hogy kicsit jobban megismerhették az írót, illetve részletet is hallhattak a könyvből, a régebben megírt versei közül is megismerhettek párat. 


 

További fotók >>>

Hadobás Ingrid
/2014.01.22./

 

Sakk Diákolimpia városi döntő

 

               
                 

2014. január 21-én rendezték A Művelődés Házában a sakk diákolimpia egyéni versenyét, melynek tétje a megyei döntőbe jutás volt. A városi döntőn 4 korcsoportban versenyeztek külön a lányok és fiúk. A körmérkőzéses formában megrendezett versenyen 4 iskola 31 tanulója ült asztalhoz - küldte a tudósítást Balogh János szervező...
 

 


Balogh János

      

A korcsoportok első helyezett versenyzői automatikusan továbbjutottak, míg a második helyezettek meghívást kérhetnek. Jövő hét szerdán a csapatversenyekkel folytatódnak a küzdelmek.

Eredmények:
I. korcsoport fiú
1. Fehér Gergely, Szent Erzsébet K.Á.I., Sárospatak
2. Rabóczki Bence, Szent Erzsébet K.Á.I., Sárospatak
3. Brogli Szabolcs, Szent Erzsébet K.Á.I., Sárospatak

II. korcsoport lány
1. Hallók Eszter, Szent Erzsébet K.Á.I. - Sárospatak
2. Rabóczki Virág, Olaszliszka
3. Kurucz Alíz, Szent Erzsébet K.Á.I. - Sárospatak

II. korcsoport fiú
1. Bálló Áron Zétény, Szent Erzsébet K.Á.I. - Sárospatak
2. Juhász István, Olaszliszka
3. Baranyi Sándor, Szent Erzsébet K.Á.I. - Sárospatak

III. korcsoport lány
1. Szalánczi Flóra Tolcsva
2. Balogh Lilla Ágnes, Szent Erzsébet K.Á.I. - Sárospatak
3. Homovics Kitti Olaszliszka

III. korcsoport fiú
1. Szuetta Mihály Erdőhorváti
2. Balogh János Olaszliszka
3. Szabó Bence, Szent Erzsébet K.Á.I. - Sárospatak

IV. korcsoport lány
1. Pogácsás Panna Tolcsva
2. Román Petra Olaszliszka

IV. korcsoport fiú
1. Görögh Marcell Tolcsva
2. Kajuha József Olaszliszka
3. Göttli István Olaszliszka 


 

További fotók >>>

Hadobás Ingrid
/2014.01.21./

 

Fejlesztik a Végardó Fürdőt

 

               
                 

Sikerült megteremteni a feltételeket ahhoz, hogy a Végardó Fürdőben 2014-ben fejlesztések kezdődhessenek. Ez annak is köszönhető, hogy 2013 végén nem volt kifizetetlen számlája Sárospataknak, sőt egy állami támogatásnak köszönhetően 150 millió forintot félre tudott tenni a város, mely összegnek a nagy részét a fürdő további fejlesztésére fordítjuk – kaptuk a tájékoztatást Aros János polgármestertől…
 

 


Aros János

      

A napokban történik meg azoknak a szükséges fejlesztéseknek a felmérése, amik után egy sorrendet fogunk felállítani. Az szinte biztos, hogy a jelenlegi kutak megtisztításával, vagy ha szükség van rá, akkor egy új kút fúrásával fogjuk kezdeni a munkákat. Ezt követően a Kemping vizes blokkját fogjuk felújítani. A látványtervek már készülnek.

A biztonságos üzemeléshez a kút rendbetétele a legfontosabb, mert szükséges hogy biztosítva legyen a termálvíz folyamatosan, megfelelő mennyiségben és minőségben. Minden más csak ezután jöhet – egészítette ki Benkő Barnabás Zoltánné ügyvezető.
Reményeink szerint marad pénz arra is, hogy a fürdőzők néhány kérését teljesítsük. Sokan hivatkoztak a nagy napsütésekre a meleg időszakban, és kérték, hogy árnyékoló technikával lássuk el a gyógymedence egyik részét. Erre is készülnek már a tervek és ugyan ilyen árnyékolás a gyermekmedencére is kerül majd. Ha minden úgy alakul, ahogy tervezzük, akkor egy új csúszda megtervezéséhez is hozzáfoghatunk.

Ezen munkálatok menete attól függ, hogy a terveket milyen ütemben tudják elkészíttetni, hogyan, miként és mikor zajlanak le a különböző közbeszerzési eljárások, illetve, hogy mikor lehet megkötni a szerződést a kivitelezővel.

Jelenleg fejlesztés alatt áll a tavaly megvásárolt üdülő, melynek Végardó Szálláshely a neve. A tavalyi év során elkezdtük a hőszigetelést, illetve - kicsit előre gondolkodva - téliesítjük az épületet. A fűtés már be van szerelve, a gáz bekötésére várunk. Arra gondolunk, hogy a fürdő olyan irányba fejlődhet, hogy lesz egy fedett, zárt téli fürdőnk, amihez jól jön egy téli szálláshely is. Azon kívül rendezvényekre is ki tudjuk adni az alsó nagytermet – tudtatta az ügyvezető.
Benkő Barnabás Zoltánné


 


Hadobás Ingrid
/2014.01.20./

 

Beiskolázási program a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában

 

               
                 

2014. január 7-én „SULIKEDD” címmel iskola-előkészítő játékos foglalkozásra hívták az óvodás gyermekeket és szüleiket a leendő első osztályos tanító nénik és bácsik (Baranyi Józsefné (Ilike néni) – Balogh János, Kocsis Zoltánné (Csilla néni) – Fekete Csaba). Ezúttal olyan feladatokkal várták az ovisokat, melyek segítséget nyújtanak képességeik felmérésére, az esetleges problémák felderítésére (ceruzafogás, térbeli tájékozódás, téri irányok). A tantermi tevékenységek közötti időben mozgásos játék, bátorságpróba várt a résztvevőkre - nyilatkozta Kissné Murányi Andrea igazgatónő...
 

 


Kissné Murányi Andrea

      

A vidám program alkalmat adott az ismerkedésre a gyerekek, szülők és pedagógusok számára egyaránt. A kialakult jó kapcsolat elmélyítésére, és újabb tapasztalatok szerzésére nyújtanak lehetőséget következő programok is:

- 2014. január 28. (kedd) 17.00 órától SZÜLŐI ÉRTEKEZLET
(A gyermekek felügyeletéről az iskola pedagógusai gondoskodnak.)

- 2014. február 4. (kedd) 17.00 órától „SULIKEDD” – VACKOR SZÁMORSZÁGBAN
- 2014. február 12. (szerda) 8.00 - 12.00 óra NYÍLT TANÍTÁSI ÓRÁK
- 2014. március 4. (kedd) 17.00 órától „SULIKEDD” – ZENEBONA VACKORRAL

Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt! 


 

További fotók >>>

Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola
/2014.01.19./

 

Sikeresen zárta az első félévet a Vay Miklós Református Szakképző Iskola

 

               
                 

A 2013/2014-es tanév második félévét kezdte meg a Tiszáninneni Református Egyházkerület fenntartásában a Vay Miklós Református Szakképző Iskola. Az iskola igazgatója, Dr. Téglás Zsolt sikeresnek értékeli az előző félévet…
 

 


Dr. Téglás Zsolt

      

Ebben a tanévben a Loránttfy Zsuzsanna Kollégiummal bővült iskolánk, ami azért fontos, mert eddig nem volt internátusunk. Most már diákotthoni férőhelyet is fel tudunk kínálni a nálunk tanulóknak, hisz sok diák jár hozzánk a Bodrogközből és a Hegyközből. Az első félévben már 25-30 diák jelezte, hogy élnének a kollégium adta lehetőségekkel. Ezen túlmenően, sikerült iskolánk tárgyi felszereltségét és taneszközeit is fejleszteni, különféle pályázatok elnyerésével. A nagykőrösi református iskolától 10 millió forint értékben kaptunk modern gépeket, melyeket a szakmai oktatásban tudunk használni. Volt köztük volt CNC gép, nagy teljesítményű asztalosipari berendezés és egyéb más olyan eszközök is, amiket az általunk oktatott szakmákban nagyon jól tudunk hasznosítani. A szakmai munkában is sikerült eredményesen szerepelnünk. Október végén Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült az iskola, ami nagy dicséret és elismerés számunkra.

Testvériskolai kapcsolatainkat is sikerült bővítenünk, elmélyítenünk. A lengyelországi Krosno városából érkezett egy tízfős diákcsapat, akik egy hetet töltöttek el itt Sárospatakon, de a királyhelmeci testvériskolából is érkeztek vendégeink. A mi diákjaink február közepén utaznak majd a testvériskolákba.

Ebben a tanévben is igyekeztünk szeretetszolgálati tevékenységekbe bekapcsolni a diákjainkat, így október és november hónapban sárospataki és környékbeli, egyedülálló időseknek segítettünk különböző munkálatokban. Varbón a református gyülekezetnek segítettünk az ottani épületeket rendbe tenni, helyrehozni.

Jelenleg a félév zárása előtt vagyunk, most elsősorban erre készülünk. Idén 43 érettségiző diákunk van, illetve 82 diák, akik év végén sikeres szakmai vizsgát szeretnének majd tenni. A legközelebbi esemény a Vay Bál lesz, amelyet már hagyományosan februárban rendezünk meg. Aztán áprilisban lesznek majd a Vay Napok is, amikor is autó és gépjármű technikai kiállítással és épületgépészeti napokkal fogunk kedveskedni az iskolánk iránt érdeklődőknek. 


 


Hadobás Ingrid
/2014.01.18./

 

Töretlen a sikere a Kreatív Varázsszigetnek

 

               
                 

Már több mint öt éve lehet kézműveskedni nem csak a kicsiknek, hanem a nagyoknak is a Zrínyi Ilona Városi Könyvtár Gyermekkönyvtár részlegén. Krenyitzkyné Sárosi Krisztina ötletgazda annak idején azért találta ki a programot, mert ő maga is szeretett kreatívkodni, illetve, mert egy másik könyvtári programra szervezett formában látogattak el ovisok és iskolások, akik szülei is szerettek volna részt venni hasonló foglalkozáson. Ez sarkallta arra, hogy létrehozzon egy családi kézműves délutánt, ahol szülők és gyerekek közösen alkothatnak. Most januárban továbbfolytatódott a Kreatív Varázssziget...
 

 


Krenyitzkyné Sárosi Krisztina

      

Régen üvegfestékeztünk, ezt nagyon szerették a gyerekek, így esett a választásunk erre a délutáni foglalkozásra. Többféle mintát válogattunk ki, hogy mindenki megtalálja a neki tetszőt. Válogathattak rajzfilmfigurákból, különböző növények és állatok képét festhették meg, míg a felnőttek üveglapra dolgozhattak, ami egy kis kép, s mikor megszárad, akár díszként is használható a lakásban. Ezen a délutánon nagyon jó volt látni, ahogy a nagymamák is leülnek az unokákkal együtt festegetni, sőt, egy apuka is jött most, hogy kipróbálja ezt a technikát a kislányával. Nagyon örülünk, hogy korosztályokat átfogó programot tudunk nyújtani itt a könyvtárban.

Egy nagymama három unokájával érkezett a kreatív varázsszigetre…
Már nem először vagyunk itt, a gyerekek már korábban is jártak itt az édesanyjukkal. Ezt a foglalkozást nagyon jónak és kreatívnak tartom, mert fejleszti a gyermekek kézügyességét és hasznos délutáni elfoglaltság, illetve a kicsik sokat tanulhatnak a nagyobbaktól – mondta Oláh Józsefné.

A következő Kreatív Varázssziget február 5-én lesz, amikor is a Kalózláda kincsei címmel tartank majd kézműves délutánt, mely során kalóztörténetekbe is beavatják a kicsiket és kalózládát készítenek majd. 


 

További fotók >>>

Hadobás Ingrid
/2014.01.18./

 

Plakátok Székelyföldről

 

               
                 

Plakátok Székelyföldről címmel nyílt kiállítás A Művelődés Háza és Könyvtára emeleti galériájában január 15-én, ahol Kolumbán Hanna művésznő munkáit tekinthetik meg az érdeklődők. Figyelemfelkeltő, színes, vidám, kidolgozott, lényegre törő. Talán ezekkel a szavakkal lehetne a legjobban jellemezni az alkotásokat – jelentette ki a kiállítás megnyitóján Csatlósné Komáromi Katalin igazgatónő…
 

 


Csatlósné Komáromi Katalin

      

A Kovászna Megyei Művelődési Központtal intézményünk szakmai kapcsolatban áll, illetve nekem is személyes szakmai kapcsolatom van velük. Egy sepsiszentgyörgyi látogatásom során ismertem meg ezt a plakátanyagot. A többszöri intézménybe való visszatérés erősített meg abban, hogy érdemes ezeket a plakátokat Sárospatakon is bemutatni. Így indult el a szervező munka, és így kerültek most ide ezek az alkotások. Azért gondoltam, hogy fontos ezt a patakiaknak is látni, mert nagyon tartalmas közművelődési értékközvetítő, kulturális munkát takarnak ezek a plakátok.

Ha valaki megáll egy-egy előtt, és elolvassa, hogy mire invitált valamikor ez a plakát, akkor érezhető, hogy a székelyföldön élő közművelődési kollégáink ugyan olyan lendülettel és szorgalommal végzik a magyar kultúra értékeinek átadását, mint ahogyan mi is próbáljuk ezt itt távol, több száz kilométerre tőlük megtenni. Nem utolsó sorban az a fiatal hölgy, aki ezeket a plakátokat készíti – Kolumbán Hanna – ennek a megyei művelődési központnak a munkatársa, egy rendkívül agilis, szakmailag jól felkészült, ugyanakkor egy nagyon szerény teremtés, aki úgy gondolom, hogy távollétében is megérdemli, hogy minél szélesebb kör megismerje az ő munkásságát.

Az intézmény évek óta módszeresen dolgozik azon, hogy a határon túli magyar kulturális életnek szereplője és aktív részese legyen. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesülettel folytatott együttműködésünk most már komoly jubileumhoz, és ez által sok szép megvalósított rendezvényhez érkezett. De elmondhatom ezt a kassai és felvidéki irányba is, sőt a táncegyüttesek és az előadó művészeti csoportjaink szemszögéből nagyobb távolságokra is tekinthetünk. És hogy ez miért fontos? Mert talán ez az a terület, amely a mindennapokban ad egy olyan megerősítést határon innen és túl, hogy mi együvé tartozunk.

A plakátok valóban nagyon ötletesek és kidolgozottak, a résztvevők tetszését is elnyerték..
A plakátok nagyszerűek, és ami még jó, hogy egy olyan helyről származnak, ahol nagy múltja van a kultúrának és ahol ápolják is a magyar kultúrát. Minden egyes plakát magában egy művészi alkotás, látszik rajtuk a kidolgozottság. Minden ilyen munkánál fontos, hogy aki készíti, magáénak érezze a témát és el tudja képzelni ennek a plakáton való megjelenítését. Az itt kiállított darabok mind komplex kis alkotások, és szerintem nézői a plakát tartalmából egy olyan ismereti anyagot is kaphatnak, amely miatt elmennek az adott rendezvényre. Nagyon hangulatos a kiállítás – mondta egy résztvevő.

A Művelődés Háza és Könyvtára a Plakátok Székelyföldről című kiállítással nyitotta meg a 2014. évi programok sorát és ez egyben a közeljövőben megvalósuló Magyar Kultúra Napi rendezvényeknek is egy elő programja volt. A plakátok február 15-ig tekinthetők meg az emeleti galériában. 


 

További fotók >>>

Hadobás Ingrid
/2014.01.17./

 

A Refi's Got Talent 2013

 

               
                 

A Pataki Refi diákjai ismét alkottak valami csodálatosat. Valamit, ami megnevettetett, ami megihletett, és ami összekötött. 2013. december 11-én rendezték meg a gimnáziumban második alkalommal a Refi’s Got Talent elnevezésű műsort, melynek sikere ezúttal sem maradt el. Ismét bebizonyosodott, hogy milyen sok géniusz és különleges fiatal választotta iskolánkat. A tehetség pedig olyan, mint egy szivárvány. Istentől kaptuk és még annál is sokszínűbb, mint gondolnánk....
 

 


 

      

Ez kicsi csapatunk eddigi legeredményesebb eseménye és ez még csak a kezdet. Határ a csillagos ég!A hangulat már egy órával a kezdés előtt zajos volt és vidám. Hova lehet ezt még fokozni? - kérdeztem magamtól kissé aggódva. Azonban ismét tanultam valami újat. Először is, ez legyen a legnagyobb fejtörésünk a jövőben is. Másodszor pedig, mindig van még feljebb. Ez be is igazolódott. A hangulat a tetőfokára hágott és nemcsak a közönség, de még Szabó Viktória tanárnő is, aki Simon Cowell háládatlan feladatát kapta, együtt dúdolta a dalokat a fellépőkkel és dobolta a ritmust. A zsűri másik két tagja, Judit néni és Kiss Norbert tanár úr is hasonlóképpen jól érezték magukat szerepkörükben, ha csak a műsor erejéig is.

Aztán csend lett. Egy megható, elgondolkodtató vers következett. Meglepve tapasztaltam, hogy ugyanazok az emberek, akik az imént még hangosan kacagtak és felszabadultan örültek, most áhítatos csöndben koncentrálnak társukra, aki saját szerzeményének vagy kedvenc művének mély érzelmeit igyekszik átadni őszinte hittel és meggyőződéssel magyarul vagy éppen angolul.

Legyen a műsorszám egy megható költemény, humoros jelenet vagy vidám dal a kemény munka gyümölcse ugyanaz: tapsvihar. A különböző produkciókra való ráhangolódásban lelkes műsorvezetőink voltak segítségünkre: Hochrek Dóra és Lastóczki Ábel. Barátaink úgy mozogtak a színpadon, mintha erre születtek volna és frappáns, humoros megjegyzéseikkel tovább emelték az este hangulatát.

A rendezvény legfontosabb résztvevőit, főhőseinket szándékosan a végére hagytam. Hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy ezúton is gratuláljak az est sztárjainak és megköszönjem szereplésüket. Köszönjük a könnyfakasztóan humoros és kreatív színdarabokat, megindító verseket, gyönyörű zongoradarabokat és dalokat. Jövőre ugyanitt, ugyanekkor!
(a fotók illusztrációk) 


 


Laczkó Kitti és Szabó Viktória - a Református Kollégium és Gimnáziuma dikjai
/2014.01.17./

 

A szezonon kívül is sokan látogatják a Végardó Fürdőt

 

               
                 

Hiába a hideg idő, mégis sokan keresik fel a Végardó Fürdőt a téli időszakban is. A korábban megvásárolt sátorral két medencét fedetté tudtak tenni, és ezeknek köszönhetően, a pataki lakosok és a külföldi vendégek is sokat látogatják a fürdőt, főleg a hétvégeken – tudtuk meg Benkő Barnabás Zoltánnétól, a fürdő vezetőjétől…
 

 


Benkő Barnabás Zoltánné

      

A szezonon kívüli időszakban meglepően jó a forgalmunk, főleg a hétvégék erősek nagyon. Sok szlovák és lengyel látogató jön a fürdőbe, melynek pontos okát nem tudjuk - persze örülünk neki, hogy minket választanak. A téli időszakban általában a gyógy-úszás és az úszásoktatás folyik még, illetve a reggeli úszásnál van egy „mag”, akik szinte minden reggelt nálunk kezdenek. Ezen kívül, akik éves bérletet váltottak már, közülük is sokan igénybe veszik ezt a reggeli úszást.

Igazgatónő elmondta, az idei évre nem terveznek ármódosításokat, viszont a szokásos kedvezmények most, a téli időszakra is érvényesek…
A téli árak általában a szezon végével, szeptember 1-től kezdődnek. Mivel télen kevesebb a szolgáltatás, így az árakat is ehhez igazítjuk. Ilyenkor a megszokottakhoz képes körülbelül 500-600 forinttal olcsóbbak a jegyeink. A sátoraljaújhelyi lakosok lakcímkártya felmutatása esetén 20%-os kedvezménnyel léphetnek be a fürdőbe, ami a felnőtt jegyekre vonatkozik. A nyári belépők esetében idén nem tervezünk változtatást, tehát minden ár, a tavalyival megegyező lesz. Úgy gondoljuk, hogy a szolgáltatásokhoz képest elégséges ez az ár, ha majd bővülnek a fürdő által nyújtott szolgáltatások, akkor lesznek ármódosítások is.

A tavalyi évben is több sikeres rendezvényt bonyolítottak le a fürdőben, s ezzel a szokással 2014-ben sem szeretnének felhagyni…
Programokat persze az idei évre is tervezünk, csak az eső ne mossa el őket. Szórakoztató vendégfellépőkkel tarkított rendezvényeket szeretnénk majd szervezni, illetve azon is elgondolkodtunk, hogy mivel a vendégek nagy része szlovák és lengyel, hogy akár szlovák és lengyel fellépőket is hívhatnánk fürdőbe. Úgy gondolom, akkor még nagyobb lenne az érdeklődés a külföldi vendégek részéről.

A szezonbúcsúztató rendezvényünkön tavaly nagyon nagy volt a látogatólétszám, így ez idén is tervben van, illetve a hab party volt még, ami nagy tömegeket vonzott. Előző évben hagyományteremtő szándékkal szerveztük meg az éjszakai fürdőzést, erre idén is szeretnénk sort keríteni, akár többször is. 


 


Hadobás Ingrid
/2014.01.16./

 

Jelentősen javult a foglalkoztatás

 

               
                 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés csütörtöki ülésén megtárgyalta a megye foglalkoztatási helyzetéről készült tájékoztatót, amelyből kiderült, hogy 1995 óta nem volt olyan alacsony a munkanélküliek száma, mint decemberben. „A számokból kiolvasható, hogy jó az irány a tendencia”- összegzett dr. Mengyi Roland, (Fidesz-KDNP), a közgyűlés elnöke...
 

 


dr. Mengyi Roland

      

Dr. Mengyi Roland bejelentette, hogy közmeghallgatással kezdődik az ülés, amelynek a témája a szénbányászat helyzete. A közmeghallgatást Riz Gábor (Fidesz-KDNP) alelnök vezette. Emlékeztetett rá, hogy a szénbányászat többet jelentett megyénkben, mint foglalkoztatás, ezért a bányabezárásai annak idején mély sebeket ütöttek a helyi társadalomban. A jelenlegi kormány viszont hosszú távon számol a szénnel. Kitért a farkaslyuki tanbánya megnyitására, a szakképzés újraindítására. A megyei önkormányzat nagy fontosságot tulajdonít a szénnek, az országban elsőként megalakították az érdekelt feleket összefogó szenes klasztert.

Az alelnök ismertette a közmeghallgatásra dr. Lengyel Attila és Lovas Bertalan által írásban beadott javaslatokat, Takács István pedig szóbeli kiegészítést tett. Szorgalmazta az iparág újraindításával kapcsolatos állami szerepvállalást, a szakmai tapasztalatok átadását, a Szuhakálló II.-es akna megnyitását.

A közmeghallgatás után a napirend elfogadásával folytatódott a közgyűlés. Elsőként a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program – Stratégiai programrész egyeztetési változatának az elfogadására tett javaslatot vitatták meg. Wachter Balázs tanácsadó szóbeli kiegészítésében emlékeztetett, hogy az uniós források miatt igazodni kell az ágazati operatív programokhoz, illetve jelezte, lesznek tematikus és kistérségi egyeztetések. A hozzászólók elismerően szóltak a munkaanyagról, amihez javaslataik is voltak. Volt aki a mezőcsáti gyógyturizmust említette fel, más a vízenergia hasznosítását. Lukács András (MSZP, frakcióvezető) bejelentette, hogy a konkrét egyeztetésekkor konkrét javaslatokat fognak tenni.

Dr. Mengyi Roland emlékeztetett, hogy az egyeztetési verziónál járnak, ami nem is lehet teljes. Örömmel várja a szocialista javaslatokat, ha jók, bekerülnek az anyagba. A testület elfogadta a javaslatot.

A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság 2013. évi tevékenységéről készült beszámolóhoz Tóbis Gábor ezredes, gazdasági igazgatóhelyettes tett szóbeli kiegészítést. Kitért a dunai árvízi védekezésben való részvételükre, a létszám és eszközfejlesztésre. Cigánd, Bódvaszilas, Aggtelek és Gönc településeken őrsöket nyitottak, amelynek köszönhetően nőtt a lakosság élet és vagyonbiztonsága az érintett térségekben. A program az idén Mezőcsáton és Tolcsván folytatódik, a tervek szerint pedig 2015-ben Pálházán és Krasznokvajdán várható a folytatása. Lukács András (MSZP) több dologra is rákérdezett, illetve hiányolta az összehasonlító adatokat. Csiger Lajos (Fidesz-KDNP), a közgyűlés alelnökének viszont pozitívak a tapasztalatai, javult a kivonulási képességük. A közgyűlés a beszámolót tudomásul vette.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakosságának egészségügyi állapotáról a kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által készített tájékoztatót. Kormos Dénes a születések körüli problémák és a gazdaságfejlesztés közti összefüggésekről beszélt, Miklós Árpás (Jobbik, frakcióvezető) hozzá tette, hogy ott szülessenek gyerekek ahol munkára, tanulásra nevelik őket. Dr. Csiba Gábor (Fidesz-KDNP) a megyében megindult egészségügyi fejlesztésekről elmondta, hogy egyrészt a gyógyítási infrastruktúra megújításáról szól, másrészt pedig az alapellátás, járóbetegellátás még közelebb vitele az emberekhez. A közgyűlés egyhangúan tudomásul vette a tájékoztatót.

Lórántné Orosz Edit, a Munkaügyi Központ vezetője megyénk munkaügyi helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének a lehetőségeiről készült tájékoztató szóbeli kiegészítésében a 2013-as évvel kapcsolatban kiemelte: bővült a foglalkoztatás, csökkent a munkanélküliség. Decemberben 47.761 volt a számuk, ’95 óta nem volt a megyében ilyen alacsony érték, télen pedig 2001 óta nem volt 50.000 alatt.

A témához sokan hozzászóltak. Lukács András például megjegyezte, hogy a kiközvetített munkahelyek döntő többsége közfoglalkoztatott, vagy a támogatott körből került ki. Végkövetkeztetése: „a helyzet nem rózsás.” Szamosvölgyi Péter (Fidesz-KDNP) viszont egészen másképpen látja. „Ezekre a számokra vártunk egy évtizede. Elmozdultunk a holtpontról, most pedig fanyalgás van. A választások előtt szokott előfordulni”- jelentette ki. A közmunkát a munka világába történő visszavezetés eszközének nevezte.

Lórántné Orosz Edit válaszában kifejtette: javultak a megye munkaerőpiaci viszonyai, ami nem azt jelenti, hogy megszűntek a problémák. Az elmúlt évben 90 ezer munkahelyet regisztráltak. Ebben 80 százalék a közfoglalkoztatás, 20 százalék a tényleges munkahely. Az a céljuk, hogy az elsődleges munkaerőpiac aránya emelkedjen.

,,Bővült a foglalkoztatás, csökkent a munkanélküliség" - tudatta a Közgyűléssel Lórántné Orosz Edit, a Munkaügyi Központ vezetője

„A számokból kiolvasható, hogy jó az irány a tendencia”- összegzett dr. Mengyi Roland, aki kérte, hogy a szocialisták tegyék félre a politikát. Jó a kormányzat munkahelyteremtő, -megőrző programja. Csökken a munkanélküliség, megtanulnak újra beilleszkedni a munka világába. A tájékoztatót a közgyűlés tudomásul vette.

A testület elfogadta a megyei közgyűlés lejárt határidejű határozatainak a végrehajtásáról készült jelentést, az Europe Direct Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Információs Központ 2014. évre vonatkozó működésének a támogatásáról szóló javaslatot és a megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak elmúlt évi helyzetéről, a fejlesztés irányairól szóló beszámolót. 


 


Csontos László Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés sajtóreferense
/2014.01.16./

 

IV. Bodkö - Retro – Városi Öregfiúk Teremlabdarúgó Torna

 

               
                 

A sárospataki ÁRPÁD VEZÉR GIMNÁZIUM sportcsarnoka ad otthont február 15-én – szombaton – a IV. Bodkö - Retro – Városi Öregfiúk Teremlabdarúgó Tornának.
 

 


Kerülő Gyula

      

A tornán csak olyan játékosok szerepelhetnek, akik már betöltötték a negyvenedik életévüket. Maximum 12 tagú csapatok jelentkezését várták a szervezők, akik a nevezési díjért nem csupán a kupáért vetélkedhetnek, de a torna végeztével kapnak egy vacsorát is, hiszen a csatározások után még szeretnék a sportbarátokat egy kicsit együtt tartani.

A résztvevő csapatok: Bodkö Kft., STC, Kenézlő, 30 éve jók voltunk, Volks Kft., Technor 93 Kft., Patya Team, Karcsa. A sorsolást február 4-én, kedden tartják meg, a sárospataki sportpályán, 18 órától.

Az eseménynek főtámogatója is van, a Bodkö Kft „személyében”, külön köszönet jár Kerülő Gyula úrnak a támogatásáért. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel látnak, a 9 órakor kezdődő, INGYENES rendezvényen.
 


Cziczer Katalin
/2014.01.15./

 

Házszentelés a Szent Erzsébet Házban

 

               
                   

 


 

      

A Katolikus Egyház hagyományi szerint minden év január 6-án, Vízkereszt ünnepén a plébánosok bejárják a katolikus hívek lakóotthonait, és minden helyiséget szentelvízzel meghintenek. A lakások helyiségeinek megszentelése után a bejárati ajtóra krétával felírják, hogy 20+C+M+B+14, mely jelentése a következő: az évszám által közrefogottan Christus Mansionem Benedicat, azaz Krisztus áldja meg e házat - küldte a tudósítást Feczkó Ágnes, a Szent Erzsébet Ház sajtóreferense...

A Szent Erzsébet Házba is ellátogatott Szűcs Gyula káplán, aki imádságai, könyörgései keretében megszentelte, és megáldotta a ház minden munkatársát és az épület helyiségeit.
Munkánkra és életünkre Isten áldását kérte. 


 

További fotók >>>

Szent Erzsébet Ház
/2014.01.15./

 

A hosszú szünidő kedvezett a turizmusnak

 

               
                    

 


Bosch Ágnes

      

Nagy örömünkre szolgált, hogy az év végén, illetve az újév első napjaiban városunkat választották a Hajdúszoboszlóról, Visegrádról, Szegedről, Komáromból, Budapestről érkező kisgyermekes családok – mondta Bosch Ágnes, a Tourinform Sárospatak irodavezetője, aki szerint érzékelhető volt a hosszú téli szünet, illetve pihenőidő kedvező hatása a turistaforgalomra…

A turistákkal történt beszélgetésekből egyértelműen kiderült, hogy nagyon vonzó számukra Sárospatak és nyáron is szívesen visszatérnének.
A helyi kerámia mellet, nagyon népszerű a Zempléni szakácskönyv és a Sárospatak történetét bemutató könyvek, melyeket emlékként, ajándékként vásárolnak az irodába látogatók. 


 

Cziczer Katalin
/2014.01.15./

 

SUSI-s HÍREK

 

               
                   

2013 decemberében, a sportiskola jeles tagja, Vachter Fanni, jó tanuló – jó sportoló elismerésben részesült, melyet Sárospatak Város Önkormányzat nevében, Aros János polgármester úr adott át neki. Kiváló eredményeit a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában, a Rákóczi DSE-ben és a Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskolában érte el - számolt be a sikereikről Belicza János, a SUSI elnöke...
 

 


Belicza János

      

Gratulálunk! A SUSI kézilabdásai nem csak a sportpályán jeleskednek, hanem futó versenyeken is részt vesznek. Ilyen volt a debreceni AQUHATIKUM JÓTÉKONYSÁGI MIKULÁS FUTÁS is, ahol a következő sportolók vettek részt: Bajzát Emese, Gombos Dorka, Hauser Petra, Hardon Réka, Hardon Rita, Horváth Inez, Krenyitzky Sarolta, Kövér Zsófia, Szabó Eszter - sportolók; Hardon Csaba és Kababik Edina edzők.

A Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola labdarúgóit ismételten meghívták 2013 decemberében Nyíregyházára, ahol egy jó hangulatú torna várta a Sárospatakiakat. Mind a 2003-as mind a 2005-ös korosztály szépen szerepelt, hiszen második illetve negyedik helyet értek el a sportiskolások. Résztvevő csapatok: Nyíregyházi Kertváros, Encs, Grund FC, Tokaj DSE, SUSI. Különdíjakban sem volt hiány a rendezvényen, hiszen Baranyi Sándor a csapat legjobbja, Bódi Ádám a torna legtechnikásabb játékosa, még Miczák Márk a torna legjobb játékosa lett. A csapat tagjai: Baranyi Sándor, Fridrik Patrik, Bódi Ádám, Miczák Márk, Karászi Róbert, Sohajda András, Lovas Dominik, Toniati Luca, Tallárom Balázs, Sereg Bendegúz, Repei Mátyás, Czinke Nimród, Moheb Ashya Fárzin, Hunyadi Gergő, Baráth Levente, Bodog Ákos, Kocsis Bence, Csepely Martin, Sztankó Bence, Fekete Dávid, Kuti János Zoltán, Gáliczki Előd, – játékosok; Punyi Gyula, Budai Viktor és Hoffmann Gábor – edzők.

A 2003-as kézilabdás lányok is megkezdték a küzdelmeket az Országos ERIMA Gyermekbajnokságban. Az első fordulóban Hajdúnánásra látogattak, ahol két meccset játszottak a SUSI-sok. Bodorovics Tamás edző elmondta, hogy mind a kétszer vereséget szenvedtek (Hajdúnánás, Ózd Lóci DSE), de nagyon sok ügyes megmozdulást látott a lányaitól! A csapat tagjai: Cseke Flóra, Hajdú Eszter, Horváth Kiara, Kovács Eszter, Mudróczki Lilla, Perényi Anna, Rák Orsolya, Spisák Zsófi – játékosok; Bodorovics Tamás – edző.

Sárospatak Város Önkormányzata idén is jutalmazta az éven szép eredményeket elért csapatokat. A SUSI 1999-es lány kézilabdásai és a 2002-es labdarúgói ismét a díjazottak között voltak. Az elismerő oklevelet Aros János polgármester úr adta át a fiatal tehetségeknek. Névsor: Bajzát Emese, Csordás Dóra, Hardon Réka, Hauser Petra, Horváth Inez, Kababik Bianka, Krenyitzky Sarolta, Mudróczki Fanni, Perényi Julia, Rák Petra, Szabó Eszter, Zombori Gréta, Vachter Fanni, Szemán Eszter, Kovács Zsombor, Baráth Benedek, Halász Dániel, Szendrei Gábor, Hunyadi Bence, Batta Gergő, Tagai András, Ardó Alex, Mózes Tamás, Gócs Bálint, Baba János, Karászi Róbert - játékosok; Vachter Tamás és Hardon Csaba – edzők.

Hetedik alkalommal rendezte meg a Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola a karácsonyi sportfesztiválját. A VII. SUSI Karácsonyi Sportfesztiválon a gyerekek – szülők – vezetők – edzők válogatottjai léptek pályára, a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola tornacsarnokában. Az eseményen az összes sportiskolás csapat „fellépett”! A kiváló hangulatú mérkőzéseken, ünnepélyes hangulat uralkodott. A sportfesztiválon megjelent szülők, hozzátartozók, sportolók, gyerekek, a felajánlóknak (Rákóczi Panzió, Ristorante Collegno, Zempléni Csokigyár, Hunyadi ABC, Szülők) köszönhetően, üdítővel, pizzával, szaloncukorral, süteményekkel és hidegtállal búcsúztatták az óévet.

A sportiskola vezetősége idén is sikeresen pályázott a TAO adta lehetőségek révén. Így külön köszönet jár azoknak a cégeknek, akik a „feltöltők” között voltak: GEO-MILK NÖVÉNYTERMESZTŐ, SZARVASMARHATENYÉSZTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT., FA-FORG-TECH HUNGÁRIA KFT., Pharmamed Patika Bt., Mart Építőipari Kereskedelmi Kft., Tiszapart Értékesítő és Szolgáltató Kft., Weinberg '93 Építő Kft..

A SUSI vezetősége szeretné megköszönni azoknak az embereknek, cégeknek, szülőknek a segítségét, akik 2013-ban valamilyen formában támogatták az egyesület munkáját! 


 


Törő Gábor
/2014.01.15./

 

Nyakunkon a felvételi

 

               
                   

Alig hogy elkezdődött az év, sorra jönnek a megmérettetések az általános iskolás diákok számára. Félévi dolgozatok hadai, hajtás a minél jobb jegyek érdekében, de ami a legfontosabb, hogy aki tovább szeretne tanulni, és központi felvételit ír, annak a hét végén mindenképp jól kell teljesítenie - nyilatkozta Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó, a Református Kollégium és Gimnáziuma igazgatója..
 

 


Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó

      

A középfokú beiskolázás már a végéhez érkezik, hiszen decemberben beérkeztek az iskolákba a központi írásbelire való jelentkezések. Január 18-án, országos szinten egyszerre, egy időben, délelőtt tíz órától írják a diákok az írásbelit magyar nyelv és matematika tárgyból. A későbbiek során ennek nagy jelentősége lesz, hisz a pontszámításban a két tantárgy az összpontszámok 50%-át adja majd. A másik 50% a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában úgy oszlik meg, hogy 25%-ot érnek az általános iskolában szerzett, hetedik év végi és nyolcadik félévi jegyek. Az utolsó 25% pedig a szóbeli beszélgetés során kapott pontszámok adják majd. Egyre kevesebb iskola az, aki ezt a fajta megmérettetést állítja a diákok elé.

A szóbeli elbeszélgetéshez szeretnénk segítséget nyújtani a diákoknak, így az iskola honlapján már olvashatók a Biblia ismereti témakörök. Öt témakör lesz az Ószövetségből és öt az Újszövetségből. Ennyi az ami, ahogy a diákok fogalmaznak „tananyag” részét illeti, hiszen a beszélgetés alatt nagyrészt a diákok kommunikációs készségeit figyeljük, illetve kíváncsiak vagyunk, mi motiválja őket, hogy egy református középiskolában tanuljanak tovább. Érdekel minket az is, hogy el tudják-e fogadni egy ilyen középiskola rendjét az oktatás rendjén túl?!

Az írásbeli eredmények február elején derülnek majd ki, addig kell türelmesen várniuk a diákoknak. A szóbeli megmérettetésre február közepétől, március elejéig kerül majd sor, majd 2014. április 25-én a felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. Sok sikert minden tanulónak! 


 


Hadobás Ingrid
/2014.01.14./

 

Fél országot megmozgatott a II. SAKKPONG FIESZTA

 

               
                   

2014. január 11-én, szombaton egyedülálló eseményre került sor az Árpád Vezér Gimnáziumban. Második alkalommal találkoztak sportszerető emberek a SAKKPONG FIESZTÁN, melynek a lényege az, hogy egyszerre két sportágban kell jól teljesíteni, ha az összesítésben valaki eredményes akar lenni: sakkban és pingpongban. Tudomásunk szerint ezt világviszonylatban Nekünk sikerült megalkotni és a második alkalom ÓRIÁSI sikert hozott – küldte tudósítását Kovács Tamás szervező…
 

 


Kovács Tamás

 


Tóth Tamás

      

Reméltük a tavalyi szép létszámot, de hogy több mint kétszer annyian jönnek arra nem számítottunk! Összesen 86 résztvevője volt a tornának, ami megnehezítette a lebonyolítást, de jövőre megpróbálunk új formát adni a rendezvénynek!

Sok település képviseltette magát: Miskolc, Mezőkövesd, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Bodroghalom, Bodrogolaszi, Tiszakarád, Mezőcsát, Tolcsva, Komlóska, Nyíregyháza, Nyírbátor, Tokaj, Debrecen, Nádudvar, Szendrő, Boldva, Kazincbarcika, Taktaharkány, Andornaktálya, Balmazújváros, Szuhogy, Budapest, sőt Szlovákiából is érkeztek játékosok.
A sakk és pingpongmérkőzések hamar összehozták azokat a párokat, ahol mindenki a szintjének megfelelő ellenféllel került szembe, s ennek megfelelően mindkét sportágban minden fordulóban kiélezett küzdelmek folytak. S hogy ezt a két sportot kortól függetlenül lehet űzni: a legfiatalabb résztvevő 12 évesen, a legidősebb 79 évesen állt, illetve ült asztalhoz. A jelenlévők egybehangzó véleménye volt, hogy a verseny jól sikerül, a sportoláson, eszmecseréken túl ismeretségek köttettek, s mindenki várja már a következő ilyen alkalmat.
Úgy érezzük, megalapoztuk egy nagy sikerű versenyrendszer jövőjét, sokan várják a folytatást.

Eredmények: Összetett verseny:
1. Lengyel László (Nyíregyháza)
2. Hajdú Zoltán (Miskolc)
3. Dudás János (Budapest)
4. Molnár Gyula (Kazincbarcika)
5. Halász Csaba (Budapest)
6. Hidegh Lajos (Taktaharkány)

Különdíjak:
Legjobb a sakkban: Könnyű János (Budapest)
Legjobb a pingpongban: Sáfrányos Jenő (Sárospatak)
Legjobb 18 év alatti: Rémiás Kristóf (Szuhogy)
Legjobb 14 éven aluli: Butkai Péter (Tolcsva)
Legjobb senior: Varga Barnabás (Miskolc)
Legjobb női: Medvegy Judit (Budapest)
Legjobb sárospataki: Simkó Sándor
Legjobb ÁVGDSE tag: Simai Gábor

Köszönet a támogatásért:
Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium, Hotel Bodrog Wellness****, Sárospatak, Vár Vendéglő Panzió, Sárospatak (Árpád u. 35.), Humanitas Gyógyszertár, Sárospatak (Hild tér 2.), Kiss Csaba Pincészet és Szőlőbirtok, (Hercegkút, Gombos-hegyi Pincesor), Heitzmann Cukrászda, Sárospatak. 


 

II. Sakkpong összesített végeredmény                      Sakk eredmények                               Pinpong eredmények            

Cziczer Katalin
/2014.01.14./

 

Sikeres volt az V. Sárospataki Felnőtt Teremlabdarúgó Torna

 

               
                   

Minden idők legnagyobb díjazása, rengeteg gól, kiváló mérkőzések, közel 30 csapat és címvédés jellemezte a WATT – FOR YOU 2 KUPA – V. Sárospataki Felnőtt Nemzetközi Teremlabdarúgó Tornát, melyet 2013.december 27-28-29-én és 2014. január 3-4-5-én rendeztünk meg Sárospatakon, az Árpád Vezér Gimnázium sportcsarnokában – küldte tudósítását a nagyszabású tornáról Belicza János főszervező…
 

 


Hegyi Tibor


Aros János


Tóth Tamás


Klima János, polgárőr


Belicza János

 

      

A nevezetteket 6 x 4-es és 1 x 5-ös csoportra osztotta a versenybizottság, ahonnan továbbjutott az első kettő és a négy legjobb harmadik helyezett. Az összes mérkőzést a helyszínen tekintette meg Hegyi Tibor főtámogató is, aki elmondta, hogy a speciális palánknak köszönhetően idén is jobban láthatták a nézők a találkozókat és örül annak, hogy több sárospataki és környékbeli település csapatai szép számmal jutottak a 16 közé.

Idén is remek hangulatú mérkőzéseket játszottak a csapatok. A kupa színvonalát emelte, hogy több NBI-es, NBII-es és NBIII-as játékos lépett pályára. Kiegészítő programokkal is várták a szervezők a közel 900 kilátogató nézőt, hiszen volt büntetőrúgó verseny, tombolasorsolás, fénytechnika a döntő előtt, tv közvetítés (ZTV) és gyermek bemutató mérkőzés is. A büntetőrúgó versenyt Mocsári Tamás (Mates Team) nyerte, a kis focisták pedig a Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola neveltjei, edzőjük, felkészítőjük Vachter Tamás. A tombolasorsolás fődíja 3 napos WELLNESS hétvége volt, Telkibányára az Aranygombos Fogadóba, a sok értékes ajándék mellett.

A szervezők idén is 6 (!) naposra tervezték a tornát, hiszen három nap kevés lett volna a 64 (!) mérkőzés lejátszásáig. Két ünnep között az „A”; „B”; „C” és a „D” csoport küzdelmeivel indult útjára a labda, majd január első hétvégéjén következhettek a „E”; „F” és a „G” csoportok körmeccsei. Végül a legjobb négy közé a NUNO Baráti Köre (Miskolc, Sajóbábony), a Viktor Security (Debrecen, Budapest), az AFTER (Budapest, Miskolc) és a MATES - DABAS (Budapest, Dabas) jutott be. Az egyik elődöntőt a NUNO Baráti Köre és az After játszotta, végül az utóbbi csapat jutott be a döntőbe. A másik ágon a Mates Team győzött a Viktor Security ellen, így ő is kvalifikálta magát a fináléba. A harmadik helyet a „Viktorosok” vitték el, majd a döntőben – parádés játékkal – a MATES lett az aranyérmes. Külön ki kell emelni, hogy kimagaslóan sportszerű mérkőzések voltak a négy között!

Az ünnepélyes eredményhirdetésnél, a díjakat AROS JÁNOS – polgármester úr, HEGYI TIBOR – a For You 2 Kft. ügyvezető igazgatója és VACHTER FANNI – a Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola (SUSI) egyik tehetséges játékosa adta át. Segítséget nyújtottak még a Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola tanítványai is, Belicza Bianka, Réti Jázmin és Csatlós Zsófi személyében.
A szervezők különdíjakról is gondoskodtak, így a szakmai zsűri a torna legtehetségesebb sárospataki játékosának TÓTH ÁDÁMOT (TOKAJ - EVINOR - Sárospatak), a legjobb játékosnak FEKETE RÓBERTET (Mates - Dabas), legjobb kapusnak SZABÓ ÁDÁMOT (AFTER) választotta meg. A Nemzetközi Teremlabdarúgó Torna gólkirályai SIMON ZSOLT (Mates - Dabas) és LADÁNYI TIBOR (Viktor Security) lettek.

A mérkőzéseken SZEMÁN IMRE, BUTKAI JÁNOS, BELICZA BENCE, NÉMETH ZOLTÁN, TARJÁNYI ISTVÁN, DEMETER JÁNOS és NAGY RÓBERT sporttársak működtek közre. A hat nap folyamán nagy munkát végzett a versenybizottság, tagjai: Sikora Attila, Vachter Tamás, Koleszár Dávid, Belicza Bence, Rakonczás Zsolt és Belicza János.

Külön köszönet Sárospatak Város Önkormányzatának, Aros János polgármester úrnak, Hegyi Tibor főtámogató úrnak, Tóth Tamás az ÁVG igazgatójának, WATT Energy Drink-nek, Sárospataki Polgárőr Egyesületnek, a Sárospatak Újságnak, a www.sarospatak.hu-nak és a Zemplén Televíziónak is!


További információk és képek:

http://www.sarospatak.info.hu/gyorshirek/ 

https://picasaweb.google.com/116673725353408661747/TeremfociDontoEsEredmenyhirdetes

http://www.youtube.com/watch?v=-AKu8PaZ1Lc&feature=c4-overview&list=UUUPQqiiL6QRvX_6sKRvn0AA 

http://www.youtube.com/watch?v=e_RqAVp3WYo&feature=c4-overview&list=UUUPQqiiL6QRvX_6sKRvn0AA 

https://www.facebook.com/janoszsolt.belicza

A TORNA SZÁMOKBAN:
6 NAP
64 MÉRKŐZÉS
1.668 LEJÁTSZOTT PERC
473 GÓL
27 SÁRGA LAP
0 PIROS LAP
18 KÉTPERCES KIÁLLÍTÁS
450 JÁTÉKOS
0 BÜNTETŐPÁRBAJ
2 BÜNTETŐ

Az esemény főtámogatója:
WATT ENERGY DRINK - FOR YOU 2 Kft.

Az esemény támogatói:
Sárospatak Város Önkormányzata, Árpád Vezér Gimnázium, Aranygombos Fogadó – Telkibánya, S U S I, Ristorante Collegno, Evinor Bt, ÁVG DSE, www.sarospatak.hu, www.boon.hu, Zemplén TV, Origó Üzletház, Euronics – Sárospatak, Leporelló – Sárospatak, Ajtainé és Társai Kft., Vectra – 2003 Kft., SÁROSPATAK ÚJSÁG, SÁROSPATAKI ULTI EGYESÜLET, Orosz Miklós Pálinkafőzde, BLUE SQUAS CLUB, Észak Magyarország, Szvitankó Tamás – Video Tomix Stúdió, Huszár Panzió, Sárospataki Polgárőr Egyesület, HUNYADI ABC – KENÉZLŐ, DIEGO – SÁROSPATAK, ESPÁK PINCÉSZET, KÉK ÉS TÁRSAI Kft., SÁROSPATAKI TC, KOLUMBIA RUHÁZATI ÜZLET – SÁROSPATAK, VÉGARDÓ FÜRDŐ – SÁROSPATAK, Csubák Testvérek Szőlőbirtok és Pincészet, Bowling Club Söröző – Sárospatak, Kispatak 2000 Kft., Origó Üzletház, www.borsodsport.hu, Szuperinfo – Sárospatak. 


 

                         További fotók>>>                        

Törő Gábor
/2014.01.13./

 

Ajándékok a katolikus iskola tanulóinak

 

               
                   

 


Kissné Murányi Andrea

      

„Tegyétek boldoggá az embereket!” mondta Szent Erzsébet, és bőségesen osztotta adományait. Az Ő tanítása példaértékű a mai kor embere számára is, hiszen életünk során mindannyian átélhettük már az örömet, boldogságot, amit az adakozás jelent - számolt be Kissné Murányi Andrea, igazgatónő...

Az adventi és karácsonyi időszakban különösen megtapasztalhatták ezt az érzést a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola tanulói. A lelki gazdagodás mellett tárgyi ajándékokat is átvehettek a gyermekek.

December végén az Egri Főegyházmegyei Katolikus Főhatóság gyönyörű karácsonyi énekeskönyvvel lepte meg az első osztályos tanulókat, egy névtelen felajánló pedig 30 db értékes ajándékcsomagot juttatott el az iskolába. A 2014. év első tanítási hetében a Főegyházmegyei Karitász Központ 7DAYS adományát kapta meg az iskola valamennyi diákja. Köszönet és hála minden adakozónak! 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2014.01.13./

 

Köszönet a határon túlról

 

               
                   

2013. december 19-én kellemes meglepetés érte az éppen Karácsonyi ünnepségüket tartó nagymuzsalyi iskolásokat: vendégek érkeztek hozzánk a Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium képviseletében Remeczki Imre tanár úr vezetésével, aki az említett tanintézmény Rákóczi Szövetségének támogató tanára –érkezett a köszönőlevél egy kárpátaljai településről…
 

 


 Remeczki Imre

      

Az időzítést nem is lehetett volna jobban megszervezni, az iskola ünnepi díszben pompázott, sok szülő is jelen volt, s láthatták azt az önzetlen örömet, mellyel a tanulóinknak szánt ajándékokat átadták. Kiemelten megköszönném a segítőkészséget, valamint a játékok, sportszerek mellett a sok-sok szépirodalmi könyvet, többek között a több példányszámban is ajándékba kapott Egri Csillagokat.

Ennek az ajándékozásnak viszont az eszmei értéke sokkal fontosabb számunkra, hiszen jó annak a tudatában készülni a Szent Ünnephez, ha tudjuk azt, hogy barátaink, az Anyaországban gondolnak ránk.
Köszönet érte!

Üdvözlettel: Jakab Erika, Nagymuzsalyi Középiskola történelem tanára 


 


Cziczer Katalin
/2014.01.12./

 

2014-ben is folytatódnak a fejlesztések Sárospatakon

 

               
                   

Az előző évben rengeteg fejlesztés és újítás valósult meg a város területén. 2013 után, 2014-ben sem szeretnének alábbhagyni a fejlesztésekkel – vázolta Aros János polgármester az előttünk álló fejlesztéseket…
 

 


Aros János

      

Tervben van a Makovecz teret közrefogó Comenius Tanítóképző Főiskola és A Művelődés Háza és Könyvtára állapotának felújítása is. Erre keresi a megfelelő pályázatot az Önkormányzatunk, és amint ez megvan, hozzákezdünk a felújításokhoz.

Az Ady tér parkjának a rendbetétele is elkezdődik majd és tavasszal a zenepavilon tetejét is ki fogják cserélni. Továbbá, a női Kiwanis Klub engedélyével áthelyezésre kerül az a fa épület, ami jó szándékkal épült, de a használata nem megfelelő.

Tavaly elkezdődtek a fejlesztések az Egészségház régi épületén is, ezek 2014-ben is folytatódnak. Amint a jó idő beköszönt, a Cinegén is tovább folynak majd a szeméttelep rekultivációs munkálatai.

Több pályázat eredményére is vár még az Önkormányzat. Az egyik megnyerésével a szelektív hulladékgyűjtést szeretnénk átfogóbban megvalósítani. Egy közel 2 milliárd forintos derogációs pályázat elbírálása is folyamatban van, amit ha megnyer Sárospatak, akkor a szennyvízhálózatot is megújítjuk és fejlesztjük, valamint további tárgyalások folynak még a Végardó Fürdő fejlesztéséről és a Bodrog part rendbetételéről is. 


 


Törő Gábor
/2014.01.12./

 

Készül a Művelődés Háza és Könyvtára rendezvénynaptára

 

               
                     

Idén is gazdag programkínálattal várja majd a Sárospatakiakat és a városba érkező vendégeket A Művelődés Háza és Könyvtára. Munkaértekezlet keretében tekintették át hogy milyen programok kapnak helyet az éves eseménynaptárban. A rendezvények lebonyolításának egyik kiemelt helyszíne lesz 2014-ben a technikai fejlesztés alatt álló mozi, de a Makovecz teret is színes programokkal tölti meg az művelődési intézmény. Az intézménynek az évre több célkitűzése is van - számolt be Csatlósné Komáromi Katalin, a Művelődés Háza és Könyvtára igazgatónője...
 

 


Csatlósné Komáromi Katalin

      

Az intézményünk szándéka, hogy azokat az értékközvetítő programokat, amelyek már összefonódtak a Művelődés Háza és Könyvtára nevével, ebben a naptári évben is megtartsuk. Természetesen minden éven törekszünk az aktualitásoknak megfelelő rendezvényeket is szervezni. Ebben az évben különös célkitűzésünk, hogy a Moziban megvalósuló technikai fejlesztések kapcsán olyan programokat rendezzünk, amelyek a pataki Mozi népszerűsítését és a látogató szám növelését eredményezik majd.

További szándékunk, hogy a Mozi kapcsolódni tudjon az intézmény komplex, nagy rendezvényeihez is valamilyen filmes kínálattal. Másik fontos elhatározásunk, hogy a tavaly átadott Makovecz tér a kulturális programok miatt is, a városi lakosság által egy kedvelt színtérré váljon. Természetesen már vannak olyan rendezvényeink, amelyek kivihetők a szabadtérre, de szeretnénk itt új típusú programokat is megvalósítani illetve minden olyan alkalmat megragadni, amikor ez az impozáns tér lehet a már kialakult rendezvénystruktúránk helyszíne.

A Művelődés Háza és Könyvtárának több olyan programja lesz, amelyet pályázati forrásból tudnak majd megvalósítani 2014-ben. Az egyik nagyszabású rendezvény a Református Iskolák Városainak Kulturális Találkozója lesz, melyet április végére terveznek. A Könyvtári intézményegység a városi gyereknapnak már többször volt házigazdája, most ezt is szeretnék megújítani.

A Muzsikáló terek és a Zene ünnepe rendezvénysorozok, amelyek eddig a város több részén valósultak meg, most mind Sárospatak új főterén kerülnek majd megrendezésre. A már megszokott színházi előadásoknak, különböző vetélkedőknek, ismeretterjesztő programoknak továbbra is a Művelődés Háza és Könyvtára illetve az Újbástya Rendezvénycentrum ad majd helyet. A programokat pályázati forrásból és saját bevételből finanszírozzák. 


 


Hadobás Ingrid
/2014.01.11./

 

3D-s filmek vetítésére is alkalmas lesz a mozi

 

               
                  

Decemberben sikeresen pályázott a Mozi az Emberi Erőforrások által kiírt pályázatra, az Art mozik digitalizálása nevű programban. A 12,5 millió forintos támogatásnak köszönhetően új vetítőgépet, új kép és hangtechnikát vásárolnak, melynek köszönhetően már 2 és 3D-s filmek vetítésére is alkalmas lesz a mozi. A fejlesztések várhatóan februárban kezdődnek majd nyilatkozta – Sajószegi Gábor, a Mozi vezetője...
 

 


Sajószegi Gábor

      

A Mozinak nem csak a decembere indult jó hírekkel, hanem az új év is, hisz egy újabb nyertes pályázatról tudtak számot adni.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma írta ki ezt az 1,3 millió forintos pályázatot is. A támogatás a szakmai munkára, vagyis az art mozis tevékenységre vonatkozik, ami nem áll messze tőlünk, hisz eddig is art moziként működtük. A tervezett programok szervesen kapcsolódnak majd az art filmekhez.

A pályázaton belül továbbá terveznek olyan programokat is, amelyek során filmvetítéssel egybekötött beszélgetést szerveznének és aktuális kérdéseket boncolgatnának. Ilyen lenne például egy olyan film vetítése, ami után a résztvevők szakemberekkel közösen tudnák megbeszélni a kamaszkort érintő problémákat. Nőnapkor akár a nők élete kerülhet majd fókuszba. Ezen felül számos új program jelenik majd meg a Mozi palettáján, mint például májusban a rajzfilmünnep, vagy egy olyan vetítéssorozat, ami Sárospatak nagyjaihoz kapcsolódik. Mindezek mellett a régebbi programok is folytatódnak. A szakmai programok megrendezésére februárban és márciusban kerül majd sor. A Mozi vezetője azt is elmondta, szeretné, ha az emberek nem csak filmszínházként tekintenének a mozira, hanem mint közösségi helyre is. 


 


Hadobás Ingrid
/2014.01.11./

 

Éremeső a birkózóknál

 

               
                  

Regionális „II. Aqua General” szabadfogású utánpótlás birkózó viadalon vettek részt egyesületünk birkózói. 16 csapat 182 versenyzője állt fel a szőnyegre a győzelem megszerzéséért. Egyesületünk 13 versenyzővel képviseltette magát, nem kis eredményekkel. Csapatversenyben a 6. helyen végeztek a birkózó palánták!...
 

 


 

      

Egyéni versenyben a következő eredmények születtek:
Lányok: Hajdú Petra Arany érem
Bódi Zsanett Bronz érem
Markovics Viktória Bronz érem

Gyermek II. 26 kg Kuti Zsolt Bronz érem
35 kg Fabók Balázs Ezüst érem

Diák II. 29 kg Bihari Soma Ezüst érem
32 kg Nagy Kristóf Ezüst érem
38 kg Vachter Fanni Ezüst érem
42 kg Molnár Olivér Arany érem
63 kg Habzsánszki László Bronz érem
69 kg Csizmadia Gergő Ezüst érem

Diák I. 58 kg Nagy Viktor Ezüst érem
69 kg Pauljucsák Mihály Ezüst érem

Edzők:Pósa János, Illésy László, Nagy Ákos.

Kellemes meglepetés, hogy Vachter Fanni a fiúk között érte el ezt a nagyszerű eredményt, Hajdú Petra a döntőben DVTK versenyzőt győzött le, Bihari Soma 2013 Magyarbajnokát győzte le a döntőbe kerülésért!

A sárospataki versenyzők a mérkőzés után a hajdúszoboszlói Aqua-Palace élményfürdőben pihenték ki izgalmaikat. 


 


Cziczer Katalin
/2014.01.10./

 

Ünnepi megemlékezést tartott a Sárospataki Wass Albert Kör

 

               
                  

A sárospataki Wass Albert Kör január 8-án megemlékezést szervezett a szerző születésének 106. évfordulójának tiszteletére. A civil szervezet 2007 óta vesz részt Sárospatak kulturális és közéletében, illetve ápolja Wass Albert szellemi hagyatékát is. Elemzik, megbeszélik a szerző írásait, és ami talán a legfontosabb, a versekből, regényekből sokat tanulnak a hazaszeretetről. A Kör által állított emlékkőnél először közösen énekelték el a magyar Himnuszt, majd a tagok és az író tisztelői szavalatot, illetve Földházi Istvántól – a Kör elnökétől - emlékbeszédet hallhattak…
 

 


Földházi István

      

Kedveljük a munkásságát, írásait, mindent elolvasunk, amihez hozzáférünk és ezeket meg is beszéljük. Ezzel a megemlékezéssel tiszteletünket fejezzük ki évről évre Wass Albert felé. Közismert, hogy sokan nem szeretik őt. Többnyire azok, akik nem olvastak egy írást sem tőle. Ha olvasták volna, tudnák, hogyan kell a hazát szeretni, a természetet szeretni és magát az embert szeretni. Öröksége az, amit a Kárpát-medencében élő, valamennyi nemzedéknek úgy kell megtanulnia, mint ha saját apja, nagyapja hagyta volna rá.

Úgy gondolom, hogy a magyar írók között Wass Albert egy írófejedelem, munkásságának ismeretét kötelességünk terjeszteni. Ezt Sárospatakon a Wass Albert Kör jó néhány éve felvállalta, a 106. születési évforduló is erre próbálja felhívni a figyelmet. Tisztelgésünket tettük meg most itt, az emlékkőnél – tette hozzá Pándy-Szekeres Anna, az író tisztelője.

A szavalat után koszorúzásra került sor, és mécsest is elhelyeztek az emlékkövön. A megemlékezés végén pedig közösen énekelték el a Székely Himnuszt.Pándy-Szekeres Anna


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2014.01.10/

 

Sikeresen pályázott a Zrínyi Ilona Városi Könyvtár

 

               
                  

300 ezer forintos támogatást nyert a Zrínyi Ilona Városi Könyvtár. A Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalmi Szakkollégiumához nyújtották be a pályázatot, melyről a karácsonyi ünnepeket megelőzően érkezett pozitív visszajelzés. A megnyert összegből író-olvasó találkozókat szerveznek majd. A szervezések már elkezdődtek, a megvalósítás időszaka februártól, június végéig terjed – tudtuk meg Kövér Sándornétól, a könyvtár vezetőjétől…
 

 


Kövér Sándorné

      

A pályázat célja, hogy a kortárs magyar írókat, költőket megismertessük, elsősorban a középiskolás és a felnőtt olvasóközönséggel. Öt személyre adtunk be pályázatot, és 300 ezer forintot nyertünk író-olvasó találkozók megrendezésére. Ennek keretében szeretnénk meghívni Lackfi Jánsot, aki 2013-ban Prima Primissima díjas, majd József Attila-díjas lett. Szintén József Attila-díjas Grecsó Krisztián is, valamint terveink között szerepel még Tóth Krisztina meghívása, illetve a sárospataki kötődésű Zempléni Múzsa szerkesztőségét is szeretnénk meghívni, hogy mutatkozzanak be. A tagok egykor a könyvtárunk olvasói voltak, ma már pedig mindannyian komoly és elismert kutatók, publikátorok és szeretnénk velük egyben példát is mutatni a fiataloknak.

Amikor a pályázatot összeállítottuk, akkor átnéztük, kik is járnak a könyvtárba, kik látogatnak el a rendezvényeinkre. Megállapítottuk, hogy a gyermekrendezvények nagy sikerrel futottak és futnak - nagyon sok gyermekíró volt nálunk. A másik vonal a felnőtt írók, akik közül szintén rengetegen voltak már itt a Zrínyi Ilona Városi Könyvtárban. Viszont az érdeklődők körében általában a gyerekek és a felnőtt nyugdíjas korosztály szerepelt. Sárospatak egyrészt a Magyar Kultúra Városa, illetve ősi diákváros is, tehát emiatt is mindenképp szerettünk volna nyitni feléjük és megszólítani a középiskolás diákságot. Ők a tanulmányaikat folytatják és igazából ők azok, akiket a legnehezebben tudunk behívni a könyvtárba. Az intézmények igazgatóival egy együttműködési megállapodást kötöttünk, így nyújtottuk be a pályázatot és véleményem szerint ez is alapja lehetett annak, hogy nyert a pályázatunk.

A könyvtárban már korábban is tartottak író-olvasó találkozókat, melyek sikeresnek bizonyultak. Nem véletlenül tartják ezeket, hisz a cél az, hogy az olvasást és az irodalmat népszerűsítsék. A könyvtár vezetője szerint, a személyes kapcsolatot, kontaktust az íróval semmi sem pótolja, illetve megfigyelték, hogy ha valaki személyesen találkozik az íróval, utána érdeklődőbb lesz a művei iránt. Másik célja a könyvtárnak, hogy minél többen beiratkozzanak, fölfedezzék az olvasás örömeit, csodáit és hogy ez által gondolkodó, alkotó emberekké váljanak. 


 


Hadobás Ingrid
/2014.01.09./

 

Az év első rendkívüli testületi ülése

 

               
                  

A Sárospatak Honlap üzemeltetéséről és a közérdekű adatok közzétételéről szóló megbízási szerződés módosításáról és a 2014 évre vonatkozó óvodatej programról döntöttek rendkívüli testületi ülés keretében a képviselők január 9-én, aminek első témájáról Szvitankó Tamás, a Humán Bizottság elnöke számolt be…
 

 


Szvitankó Tamás

      

Első napirendi pontként a rendkívüli testületi ülésen szó esett a Sárospatak honlap további működéséről. A város honlapját már másfél évtizede ugyanaz a cég üzemelteti, most azonban az informatikai társaság tulajdonosai megnövekedett munkájuk miatt nem tudják tovább folytatni a portál szerkesztését. Ezért az önkormányzatnak megoldást kell találnia a weboldal szerkesztésére.

Miután az eddigi üzemeltető közölte önkormányzatunkkal, hogy nem tudja tovább vállalni a honlap üzemeltetését, azt kértük tőle, hogy egy átmeneti időszakot adjon, mely során egy kolléganő elkezdi megtanulni a honlappal kapcsolatos feladatokat. Ezzel párhuzamosan a Humán Bizottság azt a feladatot kapta, hogy a weblap további sorsáról intézkedést tegyen. Kérdés az volt, legyen-e új honlap, mind arculatilag, mind tartalmilag? A testület úgy döntött, hogy ezek a munkák kezdődjenek meg.

Másik fontos téma az óvodatej program volt. A programhoz szükséges tejet mindezidáig egy sárospataki kereskedelmi cégtől szerezte be az önkormányzat, de a jogszabályváltozások ezt már nem teszik lehetővé. Ezért új beszállítót kellett választania képviselőtestületnek.

Az óvodatej program tárgyalásáról Egyed Attila önkormányzati képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja számolt be…
Minden év januárjában döntünk az óvodatej programról, amit közösen finanszíroz az Európai Unió és önkormányzatunk. Ezúttal a törvényi változások miatt is kellett változtatnunk, ugyanis a törvény előírja, hogy csak azok szállíthatnak be tejet, akiknek tejelőállománya. Van - így próbálják kiszűrni a külföldről behozott termékeket. Az önkormányzathoz az Abaújtejtől érkezett be ajánlat, akikkel a 2014-es évre fél éves szerződést kötünk majd.Egyed Attila


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2014.01.09./

 

Már megválthatóak a tavaszi színházbérletek

 

               
                  

A Művelődés Háza és Könyvtára által szervezett őszi színházbérletes előadássorozat nagy sikert aratott az érdeklődő színházkedvelők körében. Csatlósné Komáromi Katalin igazgatónő bízik abban, hogy azok, akik az elmúlt évben rendelkeztek színházbérlettel, a februárban induló szezonra is megváltják helyeiket. Természetesen minden sárospataki és a környékbeli lakost szívesen várnak az előadásokra…
 

 


Csatlósné Komáromi Katalin

      

Arra törekszünk, hogy minden műfaj, lehetőleg minőségi tolmácsolásban kerüljön a színpadra. Évek óta hagyomány már, hogy keressük azokat a közelünkben lévő színházi bemutatókat is, amelyek tájoltatásra alkalmasak. Ebből talán kevesebb van, de a budapesti nagy színházak részéről most újdonság, hogy egyre több színház vállal vidéki bemutatót.

Természetesen a műfaji gazdagságot, a színészek nevét, ismertségét illetve a közönség igényeit is figyelembe veszi A Művelődés Háza, de az anyagi keretekre is odafigyel. A 2014-es évad előadásaira január 6-tól január 25-ig vásárolhatók meg a bérletek.

Az első színházi darab február végén lesz látható Vidám Kísértet címmel, mely egy zenés komédia a Bánfalvy Ági International Stúdió előadásában. Márciusban Kern András és Hernádi Judit főszereplésével a Hitted Volna? című vígjátékot tekinthetik meg az érdeklődők, majd áprilisban az Új Színháztól vásárol meg egy darabot a Művelődés Háza és Könyvtára, mely a Mert a mamának így jó! címet viseli. 


 


Hadobás Ingrid
/2014.01.08./

 

Jól indult a Makovecz tér látogatottsága

 

               
                  

Sárospatakon 2013-ban a legnagyobb projekt a belváros rehabilitációs pályázat volt, mely során megújult Patak piaca, a Madách utca új burkolatot kapott, a Petőfi utcában kibővítették a parkolókat és nem utolsó sorban, egy új Főteret alakítottak ki. Ez utóbbi volt a legnagyobb feladat a kivitelezőknek. A tér elkészült, Sárospatak lakosai pedig egy szavazás után, a Makovecz Imre nevet adták A Művelődés Háza és Könyvtárát, illetve a Comenius Tanítóképző Főiskolai kart összekötő térnek – tudtuk meg Aros János polgármestertől…
 

 


Aros János

      

A Makovecz téren az első nyilvános és hivatalos program egy kis térátadó ünnepség volt, de itt nem állt meg a programok sora. Az adventi rendezvényeket is a téren rendezték meg, ami karácsony minden vasárnapján megtelt a város lakosaival. Minden gyertyagyújtásnál több százan vettek részt az ünnepségen.

A december 15-ei adventi vasárnapot még megfejeltük egy egész napos adventi vásárnappal is. Itt a Patak környéki kis- és őstermelők mutathatták be portékáikat. Ezen a vasárnapon a gyerekeket is tudtuk műsorszámokkal szórakoztatni, hiszen három koncertet is tartottunk aznap. Ez a program is sikeres volt - a hideg idő ellenére – sőt, minden egyes árusban illetve a kilátogató patakiakban is az a kérés fogalmazódott meg, hogy tavasszal ezt meg kell ismételni.

A projekt zárórendezvénye, egy közös szilveszteri mulatság volt. A Makovecz téren közel ezer ember búcsúztatta a 2013-as évet. Polgármester úr kiemelte, szeretné megköszönni mindenkinek a főtérrel kapcsolatos véleményét, kérését és esetleges kritikáját is, hiszen a céljuk az, hogy mindenki meg legyen elégedve az új térrel. Aros János azt is elmondta, 2014-ben sem fog szűkölködni programokban a város, és megpróbálnak minél több rendezvényt a Makovecz téren megrendezni, hogy az élettel teli legyen, illetve örülnek, hogy a már lezajlott programok ekkora sikert arattak. 


 


Hadobás Ingrid
/2014.01.08./

 

Karácsonyi Kupa a PLASZTIK SE rendezésében

 

               
                  

2013. december 29-én a Sárospataki PLASZTIK Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesület szervezésében Karácsonyi Kupa házi úszóversenyt rendeztek a sárospataki uszodában. Az egyesületi tagok és szüleik különböző úszásnemekben és korcsoportokban nevezhettek. Vidám hangulatban zajlott le a versengés. Mindenki oklevelet kapott és ajándékban részesült. Mint az egyesület elnökétől, Csubákné Gabóczi Erikától megtudtuk, közel 50 fő vett részt az eseményen...
 

 


Csubákné Gabóczi Erikától

      

Korosztályonként (óvodástól a felső tagozatig), felnőtt kategória (női, férfi) és úszásnemenként (hát- mell-, gyorsúszás) hirdettek eredményt. Nagyon örültek annak, hogy felnőttek is szép számban jelentkeztek, akik jelezték, hogy jó ötletnek tartják, hogy ők is aktívan bekapcsolódhattak a versenybe, és nem csak kísérőként lehettek jelen.

A rendezvény sikerén felbuzdulva farsang idején Farsang Kupa megrendezését tervezik, ahová szintén várják majd az egyesületi tagokat és szüleiket. A nap végén az egyesület PLASZTIK KARÁCSONY néven összejövetelt szervezett, ahol az egyesületi tagok és szüleik kötetlen hangulatban beszélgethettek, megismerhették egymást és az egyesület jövőbeli terveit.

Amennyiben felkeltettük érdeklődésüket, az egyesületi tagság lehetőségeiről bővebb információt a www.facebook.com (Sárospataki PLASZTIK SPORT EGYESÜLET) oldalon vagy a 20/3589-885-ös telefonszámon kaphatnak az érdeklődők. 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2014.01.07./

 

Az év első honosítása Sárospatakon

 

               
                  

 


Pekár Richárd

      

Az újév első honosítási eljárása történt meg január 7-én Sárospatakon. Az állampolgársági esküt a város Önkormányzatának dísztermében három kárpátaljai fiatal tette le. „Fontos ez nekünk, hisz magyarok vagyunk!” – mondta az egyik eskütevő Pekár Richárd

Sárospatakot, már közel 300-an választották az eskütétel helyszínéül. Sokukat rokoni, baráti kapcsolatok fűzik ide, míg mások a tanulmányaik miatt választják a várost. Az egyszerűsített honosítási kérelemnek köszönhetően az a határon túli magyar, aki minden jogszabályban meghatározott feltételnek eleget tesz, ma már, a beadástól számított három hónapon belül magyar állampolgár lehet. Sárospatak önkormányzata szívesen fogadja mindenki kérelmét.
  


 

További fotók>>>

Hadobás Ingrid
/2014.01.07./

 

Elkezdődött a 2014-es naptárak kiosztása

 

               
                  

Öt éve fogalmazódott meg az ötlet, hogy Sárospatak Város Önkormányzata naptárt készíttessen a lakosoknak. Ezt a hagyományt most is sikerült folytatni egy pályázat keretén belül, így mindenkihez eljuthat a 2014-es falinaptár. Ezek kihordása megkezdődött, a lakosok ezen a héten postai úton, vagy pedig személyesen, a képviselőjüktől fogják megkapni – tudtuk meg Aros János polgármestertől…
 

 


Aros János

      

Ebben az évben úgy gondoltuk, hogy összefoglaljuk azokat a fejlesztéseket, amelyek ebben a ciklusban, tehát 2010-től kezdődően valósultak meg itt Sárospatakon. Sajnos ez a tizenkét oldal nagyon kevésnek bizonyult. A sajnost természetesen úgy értem, annyi fejlődés és fejlesztés történt a városban, hogy ezekből nehéz volt kiválasztani a legszebb 12-t. A naptár készítőinek ötlete alapján a megújult épület, vagy fejlesztés mellett a régi fotók is láthatóak.

A naptár 5000 példányban készült el, viszont felmerült az igény a lakosoktól, hogy később ezeket meg lehessen vásárolni. Ennek a kérésnek eleget tesz az Önkormányzat, így még gyártatni fognak a naptárakból, amiket a Tourinform Irodában lehet majd megvásárolni. 


 

További fotók>>>

Hadobás Ingrid
/2014.01.06./

 

Tisztelt Horgásztársak!

 

               
                  

A 2014-es év kezdetén mindnyájuknak fogásokban gazdag boldog új esztendőt kívánok! Egy olyan új esztendőt, ami a decemberben megjelent Halgazdálkodási törvénynek köszönhetően egy sor új rendelkezéssel szabályozza kedvenc időtöltésünket a horgászatot. 2014 januárja olyan enyhe időjárással köszöntött be, ami lehetővé teszi a vizeinken történő horgászatot - nyilatkozta Pingor Zsolt, a  Bodrogmenti Sporthorgász Egyesület elnöke..
 

 


Pingor Zsolt

      

Sokan szívesen áldoznának is a vízparti időtöltésnek, azonban nincsenek teljesen tisztában az újonnan bevezetett változtatásokkal. Engedjék meg, hogy ezúton segítsek és elmondjam, mire is kell vigyáznunk ahhoz, hogy eleget tegyünk minden törvényi előírásnak.

A legfontosabb változtatás, hogy a 2013-ra kiváltott állami horgászjegyek nem 2013, december 31-ig, hanem 2014. január 31-ig érvényesek. A 2014. január 01-től 31-ig kifogott halakat még a 2013-ban használt fogási naplóba kell beírni!

Természetesen ez még nem jelenti azt, hogy minden vízterületen rögtön horgászhatunk, hiszen területi engedély vagy napi jegy hiányában halászati szabálysértést követünk el. A horgászat megkezdése előtt a horgász tájékozódni köteles ennek szabályozásáról! Itt jegyzem meg, hogy a Szabolcsi Halászati Szövetkezet, a Bodrog és a Tisza területére a területi engedélyeit 2014. január 31-ig meghosszabbította.

Más vizekre ez nem vonatkozik, így a Berek és a Csepel tavon történő horgászat is a 2014-es területi engedélyhez vagy napi jegyhez kötött!
Irodánk rendelkezik minden szükséges nyomtatvánnyal a horgászat biztosításához. Ebben az esetben a nálunk horgászni akarókat el tudjuk látni az új területi engedéllyel, amire a tavalyi állami jegy száma kerül felvezetésre. Aki él ennek lehetőségével, annak 2014. január 31. után még egyszer jelentkeznie kell a horgászegyesület irodájában a 2014-es állami jegyéért és az új fogási naplójáért!

Tehát a horgászok a régi fogási naplójukat is január 31-ig használhatják, ettől az időponttól kell ezeket leadni az egyesületek irodáiban. A fogási naplók végső leadási határideje 2014. február 28. lesz.

Aki a fogási naplójának leadását elfelejti a jelzett időpontig, a 2014-es állami jegyét 4000 forintért köteles kiváltani! Ezért fontos, hogy a naplókat mindenki fogadási napokon, aláírás ellenében adja le, ezzel is igazolva annak időpontját és így elkerülhetőek a későbbi problémák.
Természetesen egy sor egyéb változás is érint majd bennünket, ezek tanulmányozása érdekében érdemes elolvasni az új Halgazdálkodási Törvényt. Változnak a tilalmi idők, a méretkorlátozások és változások jelentek meg újabb halfajok teljes védelme érdekében is.

Remélem segíteni tudtam Önöknek, további eredményes horgászatot és Boldog Új Esztendőt mindenkinek! 


 


Cziczer Katalin
/2014.01.03./

 

Bravúros meccsek a teremlabdarúgó tornán

 

               
                  

 


Hegyi Tibor

      

A mai napon a 5. csoport is lejátszotta selejtező mérkőzéseit, amiben a névadó ForYou2 Kft csapata is indult. Ők sajnos kiestek, de feledtették ezt a többi sárospataki és környékbeli településekről érkezett csapatok sikerei, akik szép számmal tovább jutottak. A teremlabdarúgó torna zökkenőmentesen, nagyon jól halad, nagyon jó színvonalú mérkőzéseket láthat a közönség, akik szép számban megjelennek a nézőtéren – nyilatkozta Hegyi Tibor főszponzor…

Holnap – szombaton – még folytatódnak a selejtezők reggel
10.30 órai kezdéssel, amikor az F és a G csoport csapatai mérkőznek, vasárnap pedig a döntő következik, az első 16-ba jutott csapatok között, remélhetően még jobb és színvonalasabb játékkal, mint amit eddig láthatott a közönség. A döntő mérkőzésre vasárnap délután fél 6 körül kerül majd sor. 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2014.01.03./

 

Bravúros meccsek a teremlabdarúgó tornán

 

               
                  

 


Hegyi Tibor

      

A mai napon a 5. csoport is lejátszotta selejtező mérkőzéseit, amiben a névadó ForYou2 Kft csapata is indult. Ők sajnos kiestek, de feledtették ezt a többi sárospataki és környékbeli településekről érkezett csapatok sikerei, akik szép számmal tovább jutottak. A teremlabdarúgó torna zökkenőmentesen, nagyon jól halad, nagyon jó színvonalú mérkőzéseket láthat a közönség, akik szép számban megjelennek a nézőtéren – nyilatkozta Hegyi Tibor főszponzor…

Holnap – szombaton – még folytatódnak a selejtezők reggel
10.30 órai kezdéssel, amikor az F és a G csoport csapatai mérkőznek, vasárnap pedig a döntő következik, az első 16-ba jutott csapatok között, remélhetően még jobb és színvonalasabb játékkal, mint amit eddig láthatott a közönség.
A döntő mérkőzésre vasárnap délután fél 6 körül kerül majd sor. 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2014.01.03./

 

Évértékelő interjú Aros Jánossal, Sárospatak polgármesterével

 

               
                   

 


Aros János

      
2014. január 1-jén évértékelő interjút adott Aros János Sárospatak polgármestere a Zemplén Televízió stúdiójában, ahol a 2013-as évet értékelte... 


 


Cziczer Katalin
/2014.01.02./

 

191 éve született Petőfi Sándor

 

               
                  

 


Petőfi Sándor

      

A Wass Albert Kör tagjainak egy része, 2014. január 1-jén 14 órakor megkoszorúzta Petőfi Sándor szobrát a költő 191. születésnapja alkalmából. Kiss Endre, a Nagykönyvtár vezetője Petőfi magyarságáról beszélt és elhangzott a költő Jövendölés c. verse is...

A Kör azt javasolja, legyen hagyomány a jövőben, hogy a patakiak megtisztelik hazánk máig legnagyobb költője emlékét ezen a helyen.
  


 

Törő Gábor
/2014.01.02./

 

Óévbúcsúztató a Sárospataki Irodalmi Olvasókörben

 

               
                  

December 19-én kellemes, szeretetteljes hangulatban tartottuk meg az Olvasókör ez évi utolsó összejövetelét. A díszes karácsonyfánál Götz Józsefné, Julika kitűnő tolmácsolásában Endrődi Sándor: Szeretet c. verse, majd Czabányi Attila gitárzenéje csendült fel, aztán Halász István , Martinák János, helyi költők karácsonyi költeményét hallgattuk meg. Első alkalommal mutatta be meghatóan szép verseit Balogh Mária költő – küldte tudósítását Halász Magdolna elnök…
 

 


Halász Magdolna

      

Ezután röviden értékeltem az Olvasókör éves tevékenységét, majd a Liget Alapítvány pályázatán nyert értékes ajándékkönyvekkel jutalmaztuk a segítő közreműködőket, és a rendezvények támogatóit.

Nagy sikere volt az Olvasókör működésével kapcsolatos szellemi totónak, amelyet Eiben Györgyné alelnök kellemesen irányított .A legtöbb pontszámot elérő három versenyző (Diósi Istvánné, Karajz Andorné és Körőssy Gyula) ajándékkönyvet kapott. Az összejövetel kötetlen, baráti beszélgetéssel zárult.

„A világon nem a tudomány ,a szeretet művel csodákat”
( Eötvös József) 


 


Törő Gábor
/2014.01.01./