Arhív
2014. február
 

Fáy András,”a nemzet mindenese”

 

               
    

A Sárospataki Irodalmi Olvasókör februári összejövetelén Fáy András,”a nemzet mindenese” emlékét idéztük. A Körünkben is nagy tiszteletnek örvendő Dr. Dienes Dénes,a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjtemények közigazgatója, teológiai tanár színvonalas,értékes előadásából megtudhattuk,hogy a Fáy- családi név eredetét a leszármazottak két történettel magyarázzák. Az egyik ősük a muhi csatában a menekülő királynak felajánlotta a lovát, hálából nemesi címet, és a Fáj nevű települést kapta ajándékba - számolt be Halász Magdolna Olvasókör elnöke...
 

 


Dr.Dienes Dénes

 


Halász Magdolna

      

A másik változat szerint az uralkodó Alsóvadászon átutazott, a kocsija tengelyéből kiesett a szeg, nem történt komolyabb baj,mert a Fáy- család egyik tagja az egyik ujját bedugta annak a helyére. A király meghatódva érdeklődött, hogy fáj-e , majd bőkezűen megjutalmazta. A források szerint IV. Béla királytól kapták a nemességet. A Fáy- család egyik ága a református vallást gyakorolta. A másik ág,Fáj székhellyel, római katolikus volt, és a családban püspök egyházi méltósággal is dicsekedhettek.

Fáy László, református, ötezer holdas földbirtokos és Szemere Krisztina házasságából négy fiú és két lánygyermek született, csak András és egy lánytestvére maradt életben. Fáy András, 1786.május 30-án született Zemplén vármegye egyik kistelepülésén, Kohányban 1791-ben a szülők a Pest megyei Gombán,az apai nagybirtokon telepedtek le, az ötéves kisfiú a gálszécsi anyai nagyszülőknél nevelkedett. A nagymama rendszeresen tájékoztatta a szülőket a gyermekükkel való foglalkozásokról, és a kiváló képességéről. Néhány évvel később a híres pataki Kollégium diákja volt. Nagyon szerette a könyveket, értékes kötetet ajándékozott az intézménynek. Később mecénásként támogatta a Kollégium könyvtárát,pl. Szent Jeromos egyik műve is a nagylelkű ajándékozás bizonyítéka. 1799-től Pozsonyban folytatta tanulmányait,ahol a német nyelvet kiválóan elsajátíthatta. Négy év után újból a pataki Kollégiumban filozófiát,majd jogot tanult. A tanulmányai befejezésével Pesten joggyakornok, és ügyvédi diplomát szerzett. Édesapja kívánságára 1810-től a pesti,majd a váci járás alszolgabírájaként, majd szolgabíróként tevékenykedett.

Nyolc évi közéleti tevékenységét felfüggesztve, a gombai uradalomra költözött,a gazdálkodás mellett az irodalommal is foglalkozott. A magyar és a latin nyelvű könyveken kívül angol,német és francia irodalmat eredetiben olvasott. A birtoka hosszú ideig a fiatal írók és költők híres,népszerű találkozóhelye volt. 1842-ben az egyik szüreti mulatságon hangzott el Vörösmarty Mihály:Fóti dal c. verse.1823-ban Pestre költözött,és a vármegye tekintélyes vezetőjeként tevékenykedett.1825-ben beterjesztett javaslatával évekkel megelőzte Széchenyi nézeteit. Alaptétele,hogy a gazdasági fejlődéshez feltétlenül szükséges a kulturális felemelkedés is,majd konkrétan meghatározta a megvalósítandó feladatokat: magyar színház működtetése,szabad ipar,kereskedelem,jobb büntető kódex,az erkölcs erősítése,az ifjúsági bűnözés visszaszorítása érdekében javítóház működtetése, a törvénykezés és a közigazgatás megújítása, takarékpénztár létesítése. A házasság intézményével kapcsolatban fenntartásai voltak ,ezért csak negyvenhat évesen kötött házasságot Sziráky Zsuzsikával,a fóti bíró leányával.

Az elsőszülött gyermekük,Gusztáv ekkor már hétéves volt. Széchenyit szövetségesének tekintette. 1831-ben az Akadémia tiszteleti tagjaként választották meg. 1834-től a budai színtársulat igazgatója, Döbrentei Gáborral. 1835-ben a reformországgyűlés egyik híres és elismert követeként tevékenykedett.1836-ban Pest vármegye táblabírája, csatlakozott Széchenyi által alapított Nemzeti Kaszinóhoz.1837-ben a Kisfaludy Társaság igazgatójának választották meg. Bekapcsolódott a Védegylet és a Nemzeti Kör munkájába, elengedhetetlenül fontosnak tartotta a magyar nevelőnőképző intézet működtetését,könyv formájában is megjelentette a terveit,elképzeléseit. Sokszínű tevékenysége egyik jelentős bizonyítéka a pesti protestáns főiskola alapítása,működtetése. Javasolta, a református és az evangélikus vallás egyesítését is. 1841-ben megalapította a Pesti Hazai Első Takarékpénztárt,amely hét év alatt harminckét fiókkal bővült, jelenleg is az egyik legjobban működő országos pénzintézet. Fáy András elsőként foglalkozott a valószínűség számítással és a statisztikával kapcsolatos kötete is megjelent.

1848 után visszavonult, színházi vígjátékokat írt, majd a pesti református egyház főgondnokaként,számos egyesület, intézet elnökeként,tagjaként tevékenykedett. Fáy András sokszínű,példaértékű közéleti tevékenysége mellett szépirodalmi műveket is alkotott. 1807-ben jelent meg Kazinczy biztatására a Bokréta c. kötete,amely dalokat,meséket,epigrammákat tartalmazott.1818-ban adta ki a Friss bokrétát.1820-ban jelent meg Fáy András eredeti meséi és aforizmái,c. kötet, amelyben burkoltan a tanácsai,életelvei olvashatók,és sok emberi,nemzeti gyengeséget,előítéletet humoros formában tett közzé. A kötet három kiadásban jelent meg. Az olvasók körében nagyon közkedvelt dokumentum, 1824-ben elnyerte Marczibányi- nagyjutalmat,400 Ft-os összegben. Fáy András a díj összegét felajánlotta a sárospataki Kollégiumnak.1825-ben megjelent a Fáy András újabb eredeti meséi és aforizmái c. kötet,amelynek 2.kiadását, 1828-ban német és angol nyelvre lefordították.

Fáy András író,politikus,szaktekintély,a reformkor egyik kiemelkedő személyisége 1864.június 25-én, Pesten hetvennyolc éves korában távozott az élők sorából. „Mikszáth Kálmán egyik Fáy Andrásról szóló írásában adta közre : ha nem Széchenyit illetné „a legnagyobb magyar” jelző, akkor ez Fáy Andrásnak járna ki, és ha nem Deák Ferenc volna a „haza bölcse”, akkor Fáy Andrást illetné ez a cím; így csupán „a nemzet mindenese”.
Barabás Miklós festményt készített róla. Számos hazai oktatási intézmény vette fel a nevét. Születése 200.évfordulója alkalmából a sárospataki Iskolakertben avatták fel a mellszobrát, Szathmáry Gyöngyi alkotását.

Nagy tisztelettel és hálásan köszönjük Dr.Dienes Dénes professzor úr különleges,nagyhatású előadását. Jó egészséget, a tudományos és hivatali munkájához sok sikert,további elismerést kívánunk.
”Magát az időhöz és körülállásokhoz szabni tudni,a fő bölcsesség.” (Fáy András)


 


 


Cziczer Katalin
/2014.02.28./

 

Humán Bizottsági ülés

 

               
         

Több mint 10 napirendben fogalmazta meg javaslatait a Humán Bizottság. Tárgyalták a Wass Albert emlékpark elnevezési kérelmet, és javaslat született a Sárospatak honlap illetve a Sárospatak újság további üzemeltetéséről is. Szó esett itt is a 2014. évi költségvetésről is, továbbá a tagok javaslatot fogalmaztak meg arra vonatkozóan, hogy a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Kft. ügyvezetőjének ismételten Sajószegi Gábort nevezzék ki - mondta Szvitankó Tamás bizottsági elnök...
 

 


Szvitankó Tamás

      

„Egy olyan kérelem érkezett a bizottság felé a Sárospataki Wass Albert Körtől, hogy szeretnék a Wass Albert emlékkő körüli parkot emlékparknak elnevezni. A bizottságnak ez ellen nincs kifogása, mindössze vannak bizonyos jogi lépések, melyeket el kell indítanunk. Ezt megtesszük és a testület felé elfogadó javaslattal élünk majd.

Korábban már beszámoltunk, változás előtt áll a Sárospatak honlap. Az eddigi üzemeltető felmondta a szerződést, ezért új honlap arculatot és új üzemeltetőt keresünk. Jelen pillanatban az árajánlatok már megérkeztek, ezeket a testület elé visszük majd, és ezután jön az arculattervezés. A honlap zökkenőmentesen fog üzemelni, hisz az eddigi üzemeltető minden hozzáférési jelszót és kódot megadott a szerverhez, mellyel továbbra is működtetni tudjuk azt. Reményeink szerint 1-1,5 hónapon belül beindul az új honlap.

Az idén lesz 60 éves a Bodrog Néptáncegyüttes, melyet egy nagyszabású rendezvénnyel szeretnének megünnepelni. Támogatási kérelmet nyújtottak be koreográfia és ruha vételre. Bizottságunknak az a véleménye, hogy ha kérelem érkezik ez ügyben, akkor az a 60 éves évfordulót szolgálja. A ruha és a koreográfia véleményünk szerint nem fér bele, és ezzel a javaslattal fogunk élni a testület felé is.” – mondta Szvitankó Tamás bizottsági elnök.

Az ülésen egy tájékoztató is elhangzott a március 15.-ei programokkal kapcsolatban, illetve javaslatot hallhattak a tagok a Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesülettel megkötendő együttműködési megállapodásról is.


 


 

További fotók >>>

Hadobás Ingrid
/2014.02.28./

 

Beszámoló a Farsang Kupáról

 

               
         

Mivel a sport és az egészség megőrzése kiemelt szerepet játszik az Erdélyi János Általános Iskola életében, havi rendszerességgel sportdélutánokat, vetélkedőket, ügyességi versenyeket rendezünk tanulóinknak. 2014. február 19-én megrendezésre került iskolánkban a Farsang Kupa elnevezésű labdás ügyességi verseny - küldte a tudósítást Csubákné Gabóczi Erika...
 

 


Csubákné Gabóczi Erika

      

Pingpong labda ütögetés, labdaszerzés ingafutással, időre és kosárra dobás voltak a teljesítendő feladatok. A főszervezői feladatokat iskolánk testnevelői vállalták magukra. Köszönet érte Fehér József és Földházi László kollégáknak. A gyerekek előzetes jelentkezés alapján indulhattak a versenyen, az általuk megnevezett azon versenyszámokban, melyekhez kedvet éreztek. Nagyon sokan voltak, akik mindhárom számban megmérettették magukat.

Alsó és felső tagozatos gyerekek is külön versenyeztek. Minden versenyszámban, minden korcsoportban nagyon szép, sőt meglepő eredmények is születtek. Lelkesen és sportszerűen hajtották végre a feladatokat. Nagyon büszkék vagyunk az itt tanuló gyerekeinkre. Öröm volt látni, hogy ki-ki milyen odaadással szurkol társának, nem volt gúnyolódás, csak az ösztönzés.

Fegyelmezetten és figyelemmel várakoztak sorukra, egy-egy alkalommal szinte a légy zümmögését is hallani lehetett a tornateremben, máskor pedig szurkolástól visszhangzott. Az 1-3. helyezett érmet és apró ajándékot kapott. Alapjában véve elmondható, hogy egy nagyon jó hangulatú, izgalmas sportdélutánt sikerült szervezni, melyben természetesen óriási szerepe van a résztvevő gyerekeknek.

Reméljük, - mint a tapasztalat is mutatja – a következő versenyre megint csak többen fognak jelentkezni. Ezt március hónapban rendezzük majd- ha az időjárás is engedi- futóverseny, kislabda-hajító verseny és távolugrás számokban.


 


 

További fotók >>>

Erdélyi János Általános Iskola
/2014.02.27./

 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülése

 

               
         

Megtartotta soron következő ülését az Egészségügyi és Szociális Bizottság is, ahol a napirendi pontok előtt egy tájékoztatót hallgattak meg a tagok a Gondozási Központtól, mely az Ökomenikus Segélyszervezet élelmiszeradományáról szólt, valamint tárgyalták a város 2014. évi költségvetését is, melyből kiderült, mi az az összeg, melyet segélyezésre és szociális támogatásra tudnak majd fordítani. Oláh József azt is elmondta, változás lesz a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjában is...
 

 


Oláh József

      

„Egy tájékoztatást kértünk a Gondozási Központtól, mely az Ökomenikus Segélyszervezet által küldött élelmiszer segélycsomagokról szólt. A központ négy nap alatt több mint 900 segélycsomagot tudott kiosztani Sárospatak azon lakosainak részére, akik erre rászorultak a jövedelmi határaik miatt.

A legfőbb irány általában az év elején a költségvetés. Mi is tárgyaltuk ezt, és hasonlóan a tavalyi évhez, átmeneti segélyekre 5 millió forintot, további önkormányzati segélyekre 3 millió forintot tudunk majd fordítani.

Tárgyaltuk még a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítései díjáról szóló előterjesztést is. Mindig meg kell állapítani egy intézményi térítési díjat, ami az állami normatívából illetve az előállítható egységnek a különbözetéből áll össze. A személyi térítési díjat minden esetben az intézményvezető határozza meg jövedelem alapján. Minden évben változik tehát az összeg, idén vélhetően minimális, az inflációt követő 4 százalék körüli díjtétel emelés várható, azonban pontos mértékét egyelőre nem lehet tudni, mert a központi normatív támogatások meghatározása is folyamatban van. Szeretném megkérni a sárospataki lakosokat, hogy a Gondozási Központnál érdeklődjenek az ez évi változásokkal kapcsolatban.” – mondta Oláh József, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke.

Oláh József továbbá szeretné arra is felhívni a fiatal párok és lakosok figyelmét, hogy az Önkormányzat két bérlakást pályázatra írt ki, amelyek a Lavotta út 59 szám alatt találhatók és szociális alapon vehetők majd igénybe.


 


 

További fotók >>>

Hadobás Ingrid
/2014.02.27./

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülése

 

               
         

A februári végi képviselőtestületi ülés előtt a város bizottságai is összeültek, hogy megvitassák a havi javaslatokat és beszámolókat. A Pénzügyi és Gazdasági bizottság a héten második olvasatban már elfogadta, várhatóan a képviselőtestület pénteken szavazza majd meg Sárospatak Város Önkormányzatának 2014-es költségvetését - nyilatkozta Egyed Attila, a Pénzügyi és Gazdasági bizottság tagja...
 

 


Egyed Attila

      

„Bizottságunk elfogadta Sárospatak város 2014. évi költségvetését, melyet szoros gazdálkodással fogunk tudni csak betartani. A költségvetésünk végszáma megközelíti a 3 milliárd forintot. Januárban tárgyaltuk először ezt a költségvetést, akkor a hiány összege csaknem 100 millió forint volt. Azóta ezt lefaragtuk és a kapott állami támogatásoknak köszönhetően sikerült a költségvetést 0-ra kihozni. Ezt az is segítette, hogy az intézményeink és vezetőik pozitívan álltak a dolgokhoz, és ők is szoros költségvetési tervezetet állítottak össze 2014-re. Önkormányzatunknak így is a finanszírozáson felül saját költségvetéséből közel 300 millió forintot kell hozzátenni az intézményekhez, hogy rendesen tudjuk üzemeltetni a várost.” - mondta a bizottsági tag.

Korábban már szó esett arról, hogy a város vezetősége egy térfigyelő kamerarendszert szeretni kialakítani Sárospatak belvárosában. A munkálatokhoz minél előbb szeretnének hozzákezdeni. Az árajánlatok már megérkeztek, melyek közül a legjobbat a Pénzügyi és Gazdasági bizottság kiválasztotta.

„Több árajánlatból választottuk ki a számunkra a legjobban tetsző térfigyelő rendszert. Ez figyelné a belvárost, nevezetesen a Makovecz teret, A Művelődés Háza és Könyvtára mögötti területet, a Rákóczi utcát, a Kossuth utcát és a piacot is. A belvárosi kameraképek a Polgármesteri Hivatalba futnának be, illetve a rendőrségnek is rálátása lenne. A piac kameráinak képét pedig a piacfenntartó Kommunális Szervezet fogja majd ellenőrizni.” – tette hozzá a bizottsági tag.

Egy, a Patika közben található önkormányzati ingatlan bérbeadását is javasolja a bizottság, miután az adott épületben egy szociális szövetkezett március első napjaitól kezdené a munkáját, első körben 9 fő foglalkoztatásával, akiknek több mint egy évig tudnának munkahelyet biztosítani.


 


 

További fotók >>>

Hadobás Ingrid
/2014.02.26./

 

Rendészeti tevékenységet végző személyek találkozója Patakon

 

               
         

A Sárospataki Rendőrkapitányság összehívta a térség rendészeti tevékenységet végző személyeit, hogy a törvényi változásokat átbeszéljék, illetve hogy az előző évi közös munkát értékeljék, megvitassák az esetleges problémákat és a jövőt illető kérdéseket is megtárgyalják, hogy még hatékonyabban tudják végezni a közös munkát - nyilatkozta Bodnár Zsolt rendőr őrnagy...
 

 


Bodnár Zsolt

      

„A rendészeti tevékenységet végző személyekkel kapcsolatban változások léptek érvénybe. 2012-ben egy új törvény született, melynek során ezen személyek hatásköre kiterjedt. Ennek megfelelően a bűnmegelőzésben és a bűnüldözésben nagy szerepet kaptak. Nagy segítség az ő tevékenységük, hisz majdnem olyan hatáskörrel rendelkeznek mint a rendőrök. Szabálysértés és bűncselekmény esetén az elkövetőket visszatarthatják, személyeket, csomagokat és járműveket is átvizsgálhatnak.
 
Ezen személyek tehát a természetvédelmi őrök, mezőőrök, hegyőrök, hivatásos vadászok, természeti szakszemélyzetek teljesen lefedik a térség palettáját, így nagyban hozzájárulnak a bűnmegelőzéshez. Sajnos a térségben jellemző az erdők miatt a falopás, a vízterület miatt a hallopás, illetve itt van nálunk a Natura 2000 nemzeti parkjának egy területe, ahol a természetvédelmi őrök munkája nyújtott nagy segítséget, hiszen rendelkeznek olyan technikai eszközökkel, járműparkkal amelyek által ők hamarabb a helyszínre érkezhetnek és intézkedni tudnak.

A rendészeti tevékenységet végző személyek a 2012. évi törvény alapján olyan jogosultságot is kaptak, hogy kényszerítőeszközt is tarthatnak maguknál. Tehát majdnem úgy mint egy rendőrnél, lehet náluk vegyi eszköz, rendőrbot, szolgálati kutya - ez az utóbbi kettő kivételesen csak önvédelmi célra - illetve bilincset is alkalmazhatnak az elkövetőkkel szemben. Akik vadászfegyverrel rendelkeznek - a törvény a sörétes fegyvert említi – azok külterületen, erdőterületen nyíltan hordhatják a fegyvert. Ezáltal, az intézkedésüket is nyomatékosabban hajthatják végre.

A törvény előírja, hogy ha az érintett személy úgy érzi, hogy a kényszerítő eszköz használata nem szakszerűen vagy jogszerűen történt, akkor panasszal élhet, melyet a rendőrségnek kell kivizsgálnia.” – mondta Bodnár Zsolt rendőr őrnagy.

Bodnár Zsolt azt is elmondta, a rendészeti tevékenységet végző személyekkel az elmúlt évben az együttműködésük nagyon sikeres volt. A természetvédelmi őrök, az erdészek több személyt értek tetten lopás közben, melynek során az intézkedést a Sárospataki Rendőrkapitányság átvette és a személyekkel szemben pedig eljárást indított.


 


 

Hadobás Ingrid
/2014.02.25./

 

Kultúrházak éjjel-nappal 2014

 

               
         

Sajtótájékoztató keretében ismertette Csatlósné Komáromi Katalin, A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatója a 2014-es Kultúrházak éjjel-nappal rendezvény sárospataki programjait. Az országos programsorozathoz A Művelődés Háza már a kezdetektől csatlakozott. A rendezvény célja, hogy népszerűsítse a művelődési házak és terek, valamint az abban folyó közösségi művelődést illetve szeretnék ráirányítani a figyelmet a közművelődési terek nyitottságára, az intézmények és szervezetek sokszínűségére. A programsorozatot a Magyar Népművelők Egyesülete szervezi együttműködve a Közösségfejlesztők Egyesületével és a Nemzeti Művelődési Intézettel. Az esemény támogatója az Emberi Erőforrások Minisztériuma, fővédnöke Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere...
 

 


Csatlósné Komáromi Katalin

      

Évi 80 millió főt meghaladó látogatottságával a Művelődési házak, közösségi színterek a leggyakrabban felkeresett kulturális helyek Magyarországon. A kultúrházak számos településen kizárólagos forrásai a kultúrának, és kiemelt színterei a helyi közösségi létnek. Az országos kezdeményezés célja, a kultúrházak közösségformáló erejének bemutatása. A három napos országos programsorozattal a szervezők arra kívánják felhívni a figyelmet, hogy kiemelkedően fontos a kultúrházak szerepe a helyi lakosság közösséggé kovácsolásában. Az elmúlt években számos pályázat és támogatás szolgálta az intézmények szakmai-módszertani fejlesztését, a kultúra közvetítésben és a közösségfejlesztésben betöltött szerepük erősítését.

„Már a kezdetektől bekapcsolódtunk a programsorozatba. Nagy örömmel csatlakoztunk most is a rendezvényhez, hisz a látogatottsági mutatók is azt mutatják, sokan érdeklődnek ezekben a napokban A Művelődés Háza és Könyvtára által szervezett programok iránt. Ebben a kis városban tényleg hisszük és napi szinten tapasztaljuk, hogy a leglátogatottabb tér a Művelődési Ház, ahol a közösség számít elsősorban az embereknek, de ugyan úgy a színház, koncert, kiállítás, hangverseny, táncház, játszóház és egyéb élményekre is szert tehetnek itt. Nem véletlen, hogy az Élményekre nyitva alcímet kapta a rendezvény, hisz itt Sárospatakon is hűen tükrözi ez a cím a törekvéseinket.

A támogatásnak köszönhetően a programsorozathoz kapcsolódva a Magyar Népművelők Egyesülete három pályázatot is meghirdettek. A pályázatokat közművelődési szakembereknek, a kultúrházban dolgozó népművelőknek és a kultúrházat látogató nagyközönség számára hirdették. A „Közművelődési szakmai innovációs pályázat” az intézmények számára jelenthet többletforrást a közösségi művelődéshez kapcsolódó, újszerű programjaik megvalósításában; „Az én sztorim” pályázaton kifejezetten a közművelődésben dolgozók indulhatnak napi munkájuk kreatív bemutatásával; „Az én kultúrházam” kiírás pedig azokat a látogatókat szólítja meg, akik saját kultúrházas élményeiket szeretnék megörökíteni.

Intézményünk összevont, integrált intézmény, így a könyvtári egységünk is bekapcsolódik ebbe a programsorozatba. Ez a rendezvény az OlvasóLÁMPA címet viseli, mely egy felolvasó est. Pénteken délután négy órától este tíz óráig várják az irodalomszeretőket, akik elviszik kedvenc versüket, történetüket vagy meséjüket a könyvtárba és a közönség előtt megosztják azt. Mindezek mellett a könyvtári szolgáltatások is tízig üzemelnek.” – tudatta Csatlósné Komáromi Katalin igazgató.

A Művelődés Háza és Könyvtára az elmúlt években működésének és közösségeinek bemutatását számos oldalról megtette a Kultúrházak éjjel-nappal akció keretében. Idén a hétvégéhez kapcsolódó rendezvények között található a már hagyományos Bodrog Bál, de ez az időpont ad lehetőséget arra is, hogy a közönség ismerkedjen a márciusban nyitó digitális technikával működő filmszínházzal.

Az intézmény 2014-ben az alábbi programokkal várja az érdeklődőket:

2014. február 28-án:
15 órától – a Foltos Pille kör foglalkozása
16-22 óráig – OlvasóLÁMPA – felolvasó est a kedvenc irodalmi alkotásokból
18 órától – Bodrog Néptáncegyüttes próbája illetve a Világjárók Klub február havi előadása – Görögország geográfus szemmel, előadó: Dr. Vitányi Béla

2014. március 1-én:
17 órától – 2D-s tesztvetítés A Moziban, műsoron: Megdönteni Hajnal Tímeát
19 órától – Bodrog Bál
21 órától – 3D-s tesztvetítés A Moziban, műsoron: Pompei

2014. március 2-án:
10 órától – Mozi Matiné Legokaland
15 órától – Mozi Matiné Legokaland

A rendezvényhez évről-évre nő a csatlakozni kívánó intézmények, kulturális szervezetek és terek száma. Míg 2007-ben 106 intézmény kapcsolódott be a programba, 2013-ban már 201 művelődési ház várta az érdeklődőket. Idén Több mint 400 intézmény regisztrált már programokat az internetes felületen, így hatalmas látogatottságra számítanak a szervezők. Az előző évek tapasztalatai azt mutatják, a programok elérték céljukat. Sikerült ráirányítani a figyelmet a művelődési házakra.


 


 

Hadobás Ingrid
/2014.02.24./

 

Utazási kiállításokon népszerűsítik Sárospatakot és környékét

 

               
         

 


Bosch Ágnes.

      

Az év első hónapjai a nagy utazási kiállítások és vásárok ideje. A kassai Tour Kosice kiállítás (2014. február 7-9) után az elmúlt hétvégén a budapesti Bálna Bevásárlóközpontban megrendezésre került Idegenvezetők Világnapján mutatkozott be Sárospatak a nagyközönség előtt. A budapesti Utazás 2014, majd a debreceni Utazás és Szabadidő 2014. Kiállítás és Vásáron, valamint a miskolci XXI. "Menjünk világgá...!" - kiállításokon való részvételre készül a Tourinform iroda, tájékoztatta szerkesztőségünket  Bosch Ágnes irodavezető…

Mind a négy esemény nagyszerű lehetőség arra, hogy az utazni vágyók döntését kedvezően befolyásoljuk Sárospatak és környéke értékeinek bemutatásával. A nyár folyamán alföldi turisztikai roadshow-n veszünk részt (Nyíregyházán, Debrecenben és Szolnokon). A további tervek között szerepel egy intenzív lengyel kampányban való részvétel és számos turisztikai promócióban való megjelenés.

Az iroda továbbra is várja, azon turisztikai szolgáltatók jelentkezését, akik szeretnék szolgáltatásaikat megismertetni az érdeklődőkkel.


 


 


/2014.02.23./

 

Hogyan tovább Zempléni Fesztivál?

 

               
         

Kerekasztal beszélgetésre gyűltek össze a Sárga Borházban a Zempléni Fesztivál főszervezői, Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, a térség polgármesterei és kulturális intézményvezetői. Hogyan tovább Zempléni Fesztivál? Ez volt a központi kérdése a találkozónak, ahol a résztvevők megtekinthették az elmúlt tíz év eredményeit, illetve átbeszélhették az idei év főbb kérdéseit, melyek közül a legfontosabb a finanszírozás volt. A fesztivált augusztusban rendezik majd meg, melyen továbbra is neves előadóművészek lépnek majd fel.  A fesztivál Zempléné, tenni kell érte, hogy ne csak múltja, jelen, de jövője is legyen - nyilatkozta Dr. Hörcsik Richárd...
 

 


Dr. Hörcsik Richárd


Csatlósné Komáromi Katalin


Turjányi Miklós

      

A Zempléni Fesztivál az észak-magyarországi régió újfajta kulturális–turisztikai– gasztronómiai komplexitást kínáló, legnagyobb nyári rendezvénysorozata. A kerekasztal beszélgetés során a két főszervező Turjányi Miklós és Hollerung Gábor sajnos semmi jóval nem kecsegtette a résztvevőket, az ez évi megrendezéssel kapcsolatban.

„A kormány továbbra is támogatja a maga eszközeivel a Zempléni Fesztivált. Balogh Zoltán miniszter úr az elmúlt éven mikor megnyitotta a rendezvénysorozatot elmondta, kész továbbra is a kormányzat támogatni a rendezvényt. Azóta többször is sikerült ezt megerősítenie bennem, hisz elkötelezett híve a fesztiválnak. Itt a kérdés az, hogy a plusz támogatásokat hogyan tudjuk megszerezni, hogy továbbra is neves fesztivált rendezhessünk.
Véleményem szerint ez a fesztivál Zemplén arcát mutatja meg. Egy olyan programsorozatról van szó, mely a művészet minden ágát és a kulináris művészetet is felvonultatja illetve bekapcsolja a borkészítés művészetét is. Reményeim szerint a Borvidék, Tokaj-Hegyaljai kormányprogramból sikerül egyfajta támogatást kapni, illetve Mengyi Roland, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei közgyűlés elnöke is biztosított támogatásáról.” – mondta Dr. Hörcsik Richárd.

A fesztivál sikere a szervezők és a helyi szervezetek, önkormányzatok, művelődési házak összefogásának köszönhető. Sárospatakon A Művelődés Háza és Könyvtára az egyik kiemelkedő partnere a rendezvénynek.

„Büszkék vagyunk a partneri együttműködésre és bár sok feladatot jelent számunkra a fesztivál tíz napja illetve az azt megelőző időszak is, ezt nagy örömmel tesszük. Felvállaljuk azokat a munkafolyamatokat is, amelyekkel esetleg Sárospataktól egészen távol eső településeken tudjuk segíteni egy-egy rendezvény megvalósulását.
A fesztivál iránt nagy az érdeklődés, ezt a most hallottak is bizonyítják, hisz tíz év alatt csaknem 180ezer látogató érkezett a programokra. A tapasztalatok azt mutatják, hogy már sokkal nagyobb távolságokról is érkeznek Sárospatakra, mint a korábbi években. Van egy nagyon markáns törzsközönség akár a szomszédos megyékből, akár Budapest irányából, és egyre többen olyanok, akik az ország különböző pontjairól érkeznek hozzánk.” – nyilatkozta Csatlósné Komáromi Katalin, A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatója.

A fesztivál az évek alatt rengeteg változáson ment keresztül, de nem csak szervezésileg és programilag, hanem finanszírozásban is.

„2010 után volt egy nagy visszaesés a költségvetésben. Ez elsősorban köszönhető volt a szponzorok elmaradásának valamint annak, hogy az önkormányzatok is elég nehéz éveket éltek akkoriban. Sajnálatosan emiatt a két dolog miatt a felére esett vissza akkor a fesztivál költségvetése. 2012-re ismét csak csökkent az összeg, majd tavaly szerencsére egy reménykeltő emelkedés indult el. Ezen a beszélgetésen szerettük volna ezt is megvilágítani a résztvevőknek. Zemplénben mindig is egy minimális költségvetésből valósult meg ez a programsorozat, viszont mi szeretnénk tartani magunkat, és Zemplén rangja, a Tokaji bor hírneve és minősége kötelez is minket arra, hogy magas színvonalú és színes programokat kell szerveznünk. A kitűzött célok megvalósításához magasabb költségvetés szükséges.
Idén még biztosan nem lesz két hetes a fesztivál, bár szeretnénk újra elérni ezt a szintet. Belekerültünk az úgynevezett garantált fesztiválok csapatába, mely 21 rendezvény és amely előre tudja hogy három éven keresztül azonos 20-20 millió forintos támogatást kap a Nemzeti Kulturális Alaptól. Ez már egy alap, így tudjuk, hogy 2015 és 16-ban is lesz fesztivál. Egy fejlődést szeretnénk most elindítani, de idén sajnos még nem tud minden megvalósulni azok közül, amit tervezünk. Egy lépésnek most történnie kéne, melyben segíthetnek az önkormányzatok is. Természetesen minden pályázaton elindulunk, illetve továbbra is keressük a szponzorokat.” – mondta Turjányi Miklós fesztiváligazgató.

Dr. Hörcsik Richárd, a jelenlévő szervezetek képviselői és a polgármesterek tehát biztosították a támogatásukat és megköszönték az eddigi munkákat. A szervezők továbbá kérik azon önkormányzatok nagyobb összegű felajánlását, akik úgy gondolják, hogy Tokaj-Hegyalja és Zemplén legnagyobb kulturális eseménysorozata továbbra is méltó a megrendezésre. Idén augusztusban, már 23. alkalommal.


 


 

További fotók >>>

Hadobás Ingrid
/2014.02.23./

 

MLSZ labdarúgó tornák a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában

 

               
    

2014 január és február hónapjában kerültek megrendezésre a Magyar Labdarúgó Szövetség Iskolai programjának téli tornái a körzet központi iskolájának – a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolának – tornacsarnokában - küldte tudósítását Gönczy Zoltán, a Magyar Labdarúgó Szövetség körzeti szervezője...
 

 


Gönczy Zoltán

      

Januárban a III. és IV. korcsoportos lányok, majd az I. korcsoportos fiúk tornái zajlottak. Ezután februárban a II. , III. és IV. korcsoportos fiúké volt a pálya.
Az őszi, téli és tavaszi eredmények majd összegződnek és így alakul ki a végső sorrend a csapatok között. A sárospataki körzetbe a négy lány és négy fiú korcsoportba 10 iskola 42 csapata nevezett.

A tornák végén minden résztvevő gyerek gyümölcsöt és csokoládét kapott. A tanév végén minden gyerek oklevelet és emlékérmet kap, az intézmények pedig megkapják a korábban már kiválasztott értékes sportszereket, sportruházati termékeket.

Gönczy Zoltán
körzeti szervező
Magyar Labdarúgó Szövetség


 


 

További fotók >>>


/2014.02.22./

 

Farsang a Carolina Óvoda és Bölcsődében

 

               
             

A február a bálok és a farsang időszaka. Sárospatak intézményei is sorra rendezik meg ezeket a rendezvényeket. Február közepén a Carolina Óvoda és Bölcsődében tartottak farsangi mulattságot, mely során a kicsik játékos feladatokban versengtek, és egész délelőtt táncos illetve ügyességi versenyeken vettek részt. A farsang az oviban egy nagy közös tánccal végződött – nyilatkozta Lendvainé Szendrei Ágnes, az intézmény vezetője...
 

 


Lendvainé Szendrei Ágnes

      

Bálint napkor, azaz 2014. február 14-én tartottuk a farsangi mulatságunkat a Carolina Óvoda és Bölcsődében. A gyerekek egyik leginkább várt ünnepe a farsang, szinte egész évben tervezgetik, hogy milyen jelmezbe öltöznek majd ezen a napon. Van, aki jelmezt készített, van, akinek készítettek, sokan „rongyokba” bújtak, de többen kölcsönöztek is különféle maskarákat.

A reggel a beöltözködéssel és a figurához illő smink elkészítésével kezdődött. Majd egymás öltözékét és ruhakölteményét is megcsodálták. Kedvenc jelmezükben pörögtek-forogtak, illegették magukat úgy a bölcsődés, mint az óvodás gyermekek.

A délelőtt folyamán valamennyi csoportban tréfás vetélkedők zajlottak, pl. lekváros kenyérevő-, szörpivó versenyek, különböző ügyességi feladatok végzése. Ezt követően a kicsik és a nagyok a felnőtt dolgozókkal közösen egész délelőtt énekeltek, táncoltak, mulatoztak hol a csoportjukban, hol pedig a hatalmas aulában. Az oviban, de még a bölcsődések körében is alig volt kisgyermek, aki ne öltözött volna be kedvenc mesehősének vagy állatfigurájának. Nagyon kellemes, vidám, hangulatos és emlékezetes napunk volt! - mondta az igazgatónő.


 


 

További fotók >>>


/2014.02.22./

 

Szelektív hulladékgyűjtés megvalósulása Zemplénben

 

               
        

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás 2006-ban kezdte meg működését és hosszú, kitartó munka eredményeként az elmúlt években eljutott oda, hogy munkáját a lakosság és környezetük is érezheti. A tavalyi évben ezen előrehaladásnak köszönhetően jelentős eredményeket értek el.

Megkezdődött két projekt keretében a térségben felhagyott 37 települési-szilárdhulladéklerakó rekultivációja (közel 4 milliárd forintos támogatásból), amely megszűnteti a szennyező forrásokat, és biztosítja a környezet tartós megóvását. Sárospatakon egy, míg Sátoraljaújhelyben kettő hulladéklerakó került bele ebbe a programba. A munkálatok már ez év május-júniusában befejeződhetnek - tudatta Aros János polgármester.
 

 


Dr. Hörcsik Richárd


Dankó Dénes


Aros János

      

A tavalyi évben támogató döntésben részesült a négy éve előkészítés alatt álló „Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer teljes kiépítése” című nagy projekt, amely csaknem 4 milliárd forint támogatással egy Nyugat-Európai színvonalú hulladékgazdálkodási rendszer kiépítését teszi lehetővé. Ennek keretében csökkenni fog a környezetterhelés, melyet egy korszerű válogatómű megépítésével érnek el. Növelni fogják a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságát, illetve új gyűjtőjárműveket és kiszolgáló eszközöket is vásárolnak.

A sikerek ebben az évben is tovább folytatódtak. Több mint egy hete támogató döntésben részesült az a hulladékgazdálkodási rendszer, mely meglétével valamennyi Európai Uniós normának megfelel majd Zemplén és Abaúj térsége. Erről az újabb 1 milliárd forintos pályázatról az Önkormányzati Társulás számolt be egy sajtótájékoztató keretében.

„Erre a projektre elsősorban az itt élő polgárok életkörülményeinek javítása miatt volt szükség. Másodsorban minden gazdasági fejlődés alapja a helyes környezetgazdálkodás. Ebben ez a három pályázat nagyon sokat segít Zemplénnek és e pályázatok elnyerésével nyomatékosítottuk, hogy mi Világörökségi terület vagyunk.
Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás az elmúlt hét évben folyamatosan és sikeresen pályázott. Ennek köszönhetően, mint egy 9 milliárd forintnyi támogatás érkezik és érkezett már a térségbe. Ez országos viszonylatban kiemelkedő. Ez egy lakosra vetítve, mint egy 84.000 forint támogatást jelent Zemplén és Abaúj térségében. Ezzel a projekttel Zemplén egész térsége, úgy is mint Világörökségi terület egy óriási lépést tett a tudatos környezetvédelem és környezetgazdálkodás területén.” – mondta Dr. Hörcsik Richárd, az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás társadalmi elnöke.

A projektben tehát Sátoraljaújhely is érintett. Még az idén megvalósul a Néma-hegyi szeméttelep és a Torzsás dűlő rekultivációja. Létesül egy új hulladékudvar és új hulladékgyűjtő szigeteket is kialakítanak majd, valamint a társasházi egy köbméteres kukák tisztításához szükséges takarítógépet is be tudják szerezni a pályázatból.

„Sátoraljaújhely városát is jelentősen érinti ez a projekt. A szeméttelepek rekultivációja során összesen 260 millió forintot tudott felhasználni önkormányzatunk a társuláson keresztül, így a Néma-hegyi lerakó teljesen elkészült, a Torzsás úti lerakó pedig nyár közepére fog elkészülni. A korábban elnyert támogatásnak köszönhetően –amit a társulás nyert el – komplett hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása történt meg az évben, melynek köszönhetően otthonról szerveződik majd a szelektív hulladékgyűjtés. Egy hulladékudvar kialakítása történik majd meg a Néma-hegyi lerakó mellett, így a lakosság a kisebb felújításból származó bontási törmelékeitől ingyenesen, a város területén meg tud szabadulni. Lehetőség lesz festékek és egyéb mérgező anyagok térítésmentes leadására is valamint a szelektív hulladékot nagyobb mennyiségben, itt is le lehet majd adni. Hogy meg tudjuk teremteni a lakosok számára az otthonról történő szelektív hulladékgyűjtést, ingyenesen gyűjtőedényeket fogunk kiosztani.
Véleményem szerint ez egy hatalmas lépés egy környezettudatosabb Zemplén és Újhely felé is. A múlt héten elnyert támogatásnak köszönhetően hat új jármű fog megjelenni a térség utcáin és tudja majd magasabb szinten elvégezni a szemétszállítást. Ez a szint arra értendő, hogy sikerül megvásárolni egy olyan járművet, mely kukamosóval is rendelkezik, így a társasházi környékeken az egy köbméteres hulladéktárolókat ki is tudja majd tisztítani. Ezzel a lakosok egy régi vágya is megvalósulhatott.” – fejtette ki véleményét Sátoraljaújhely alpolgármestere, Dankó Dénes.

Sárospatakon a Kommunális Szervezet telephelyén kialakítanak majd egy új hulladékudvart, melybe a lakosság ingyenesen helyezheti el a szelektíven gyűjtött hulladékon kívül az építési-bontási törmelékeket, valamint akár a megmaradt festékeket is. Ez év nyarára pedig, 22 új szelektív hulladékgyűjtő szigetet is kialakítanak majd.

„Ennek a pályázatnak az elnyerése kapcsán örömmel jelenthetek be több jó hírt is. Az egyik ilyen a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés megszervezése. Aki igényli, térítésmentesen kap olyan hulladékedényt, melyben külön gyűjtheti a háztartási hulladékokat. Ezt a ZHK az újonnan vásárolt autókkal ingyenesen fogja majd elszállítani. A másik jó hír, hogy ez a pályázat lehetővé teszi azt, hogy a szemétszállításnál egy alapdíjat vezessünk be, mely alapdíjnak kevesebbnek kell lennie, mint a jelenlegi összeg. Ezután pedig valamennyi edényt chippel felszerelünk és az alapdíjon felül mindenki annyit fog fizetni, ahányszor az adott hónapban elszállítják tőle az edényét. Ez egy jelentős megtakarítás és egy előrelépés is egyben. Ami még fontos, hogy a Kommunális Szervezetnél lehetőséget biztosítunk majd a törmelékek, híradástechnikai eszközök és egyéb veszélyes hulladékok lerakására is. Ezt is mind térítésmentesen. A város lakóinak egy rég álmát is teljesíteni tudjuk, hisz itt Sárospatakon is meg tudjuk vásárolni azt az autót, ami a társasházi hulladékgyűjtők takarítására szolgál.” – mondta Aros János polgármester.

A megpályázott és megnyert beruházásoknak köszönhetően tehát a térség, így Tokaj-Hegyalja Világörökségi területe is kiemelkedő mértékű környezetvédelmi támogatásokban részesül. A Társulás tagjai bíznak abban, hogy a projektek sikeres megvalósításával nem csak az emberek életminőségének javítását érik el, hanem a fejlődéssel méltó védelmet biztosíthatnak a környezetnek a térségben.


 


 


Hadobás Ingrid
/2014.02.21./

 

Újabb sportággal bővül a sárospataki sportélet

 

               
        

Sárospatakon a sportélet nagyon sokszínű. Most úgy néz ki ez a széles paletta bővülni fog, nem mással mint Magyarország egyik legeredményesebb sportágával, a kajak-kenuval. Egy korábbi rendezvény alkalmával látogattak a városba a Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Kajak - Kenu Szövetség tagjai, akkor nagyon megtetszett nekik Sárospatak. Úgy gondolták, teret kell adni itt is ennek a sportnak, hisz a Bodrog folyó és a városi adottságok is tökéletesnek bizonyultak a feltételeknek. A város önkormányzata és a Kajak - Kenu Szövetség egyeztető tárgyalás keretében beszélte át a jövőt illető tennivalókat – tudtuk meg Csabai Edvintől…
 
 

 


Csabai Edvin


Aros János

      

A kajak – kenu népszerűsítése illetve az utánpótlás nevelés miatt a Kajak – Kenu Szövetség minden lehetőséget megragad, hogy ezt a sportágat bemutassa az embereknek. Csabai Edvin a Szövetség szakmai igazgatója szerint Sárospatak minden feltételnek eleget tesz, hogy itt is megalakítsanak egy kajak - kenu szakosztályt illetve hogy komolyabban foglalkozzanak ezzel a sporttal.

„Számunkra is fontos, hogy új régiók jelenjenek meg a sportágban illetve a sportág társadalmi beágyazottsága is erősebb legyen. Külön öröm számomra, hogy a városvezetésnek ilyen pozitív volt a fogadtatása, hiszen ez a régió olimpiai bajnok gyártásban nagyon erős volt eddig is. A feltételek Sárospatakon kiválóak. A város sport és kultúra tekintetében is nagy hagyományokkal rendelkezik. Emellett nem elhanyagolható, hogy itt a Bodrog folyó egy olyan vízfelületet biztosít amely mind a szabadidős mint pedig a versenysport számára is tökéletes.

Sikerült egész konkrét tervekről beszélgettünk már. A tavasz során különböző rendezvényeket fogunk szervezni, illetve szóba került az is, hogy az idén egy klub még megalakulhat. A szövetség elsősorban a szakembert és a szakmai hátteret tudja majd biztosítani illetve eszköztámogatást is tud nyújtani. Mindezek mellett szabadidős rendezvények megszervezését és utánpótlás korú sportolók számára rendezett programokat is.” – mondta Csabai Edvin, a Magyar Kajak - Kenu Szövetség szakmai igazgatója.

A kezdeményezés célja, hogy a városban minden korosztályt meg tudjanak majd szólítani.

„Ez az elképzelés teljesen egybevágott a mi elképzeléseinkkel, mivel a lakosok jogos igénye, hogy a Bodrog part és a Bodrog adta lehetőségeket teljes mértékben kihasználjuk. Éppen ezért örömmel vettem ezt a kezdeményezést, hiszen Sárospatakon régóta megvolt már a hagyománya a vízi sportoknak. Igazi kajak – kenu sport még nem volt a környéken, pedig nagy igény lenne rá. Az első lépéseket megtettük és már most körvonalazódtak azok a rendezvények amelyeken majd szeretnénk szélesebb körben is bemutatni ezt a sportágat. Május végén megrendezzük az Óriás leszel - Sporttehetség Gyermekfesztivált, mely során két Sárkányhajóval részt kívánunk venni egy országos rendezvénysorozatban és itt szeretnénk majd bejelenteni a Kajak – Kenu Szakosztály megalakulását is. Bízok benne, hogy már idén nyáron lesz ennek eredménye és látványa is, illetve remélem, hogy ebben a sportágban is sikerül majd válogatott sportolót nevelnünk.” – fejtette ki véleményét Aros János.


 


 

További fotók >>>

Hadobás Ingrid
/2014.02.21./

 

Hivatalosan is megkezdődött a 2014-es országgyűlési választás kampánya

 

               
            

2014. február 17-én hivatalosan is megkezdődött a 2014-es országgyűlési választás kampánya. – kezdte sajtótájékoztatóját Sikora Attila alpolgármester. Beszédében ismertette a törvényi módosítások által bekövetkezett változásokat is, illetve az elkövetkező hetek menetére is kitért.
„A képviselő jelölteket eddig kopogtatócédulákon ajánlhattuk. Az új törvényi változásoknak megfelelően idén már aláírásgyűjtéssel lehet támogatni a képviselő jelölteket. A Fidesz-KDNP közös jelöltje, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 5-ös számú választókerületben Dr. Hörcsik Richárd.
 
 

 


Dr. Hörcsik Richárd


Sikora Attila

      

A sárospataki képviselők február 17-én megkapták a szavazat és aláírásgyűjtő íveket. Két napon belül le kell adniuk azt a mennyiséget, amely Dr. Hörcsik Richárd képviselő úr indulásához szükséges. Ezután pedig még három hét áll rendelkezésükre, hogy támogató aláírásokat gyűjtsenek.

A törvényi változás következtében 106 egyéni körzetben indulnak képviselőjelöltek. Változás az is, hogy csak egy fordulós választásra kerül sor. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 5-ös választókerületbe 98 település tartozik. Célunk, hogy az elkövetkező három hét alatt mindenkihez eljussunk és a lehető legtöbb támogatói aláírást összegyűjtsük. Szeretnénk az eddig elért eredményeket megvédeni, ezért kérjük Sárospatak, Sátoraljaújhely és a térségében élőket, támogassák aláírásukkal Dr. Hörcsik Richárdot. Az aláírásokat a szórólapokon megjelölt helyszíneken lehet megtenni, Encsen, Sátoraljaújhelyben, Sárospatakon illetve az elkövetkező három hétben pedig, mindenkit felkeresnek aktivistáink.” – mondta a sajtótájékoztatón Sikora Attila.

Az országgyűlési választásokig 48 nap van hátra.

„Nagy megtiszteltetés számomra, hogy immár 7. alkalommál állhatok a zempléni választópolgárok elé, hogy támogatásukat kérjem. Mint a Fidesz-KDNP közös jelöltje, számomra fontos, hogy azt a munkát, amit 2010-ben elkezdtünk most 2014-től is folytatni tudjuk. Fontos az is, hogy az elért eredményeket meg tudjuk őrizni.
Az elmúlt ciklusok során képviseltem Zemplént. Most az új választási törvény következtében kibővült a választókörzet és most már nem csak a Zemplén, hanem az Abaúj térségnek egy nagyobb része is hozzám tartozik. Szeretném folytatni azokat a munkákat, melyeket már korábban elkezdtünk és melynek következtében a térségben csökkent a munkanélküliség és növekedett a foglalkoztatás. Fontos, hogy Zemplénben is elindult a fejlődés, ha lassan is, de most már látszik, hogy vannak eredményeink. Mostanra értek révbe a közös munkáink a kormánnyal, mely munkákat a térség érdekében kezdtünk el. Ilyen például a Borvidék Tokaj-Hegyaljai program vagy az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer teljes kiépítése, illetve nagy eredmény az is, hogy az önkormányzataink adósságait a kormány átvállalta.” – nyilatkozta Dr. Hörcsik Richárd.

Sárospatakon összesen 8 választóterület van,
ezen belül pedig 17 szavazókör. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 5-ös számú választókörzet a legnagyobb az országban. A kampány többi eleméről később lesz tájékoztatás.


 


 Hadobás Ingrid
/2014.02.20./

 

Ügyeskedj a Könyvtárban! – Farsangi készülődés

 

               
           

Az év első Ügyeskedj a Könyvtárban! című programjára került sor A Művelődés Háza és Könyvtárában. A szervezők a városi és kistérségi iskolákat és óvodákat várják a foglalkozásokra, melyen most a farsangra készülnek együtt, közösen - tudtuk meg Krenyitzkyné Sárosi Krisztinától, a program szervezőjétől...
 

 


Krenyitzkyné Sárosi Krisztina

      

„Csak úgy, mint a Kreatív Varázssziget, ez a program is már jó néhány éve megrendezésre kerül. Különböző ünnepekhez kötődően játszóházat és kézműves foglalkozást szervezünk az ovisoknak és általános iskolások alsósainak egyaránt. Nagyon sokan látogatnak el hozzánk ilyenkor a kistérségből is, de a városi intézmények is élnek ezzel a lehetőséggel. A könyvtári környezetnek köszönhetően, kicsit még a könyveket is próbáljuk belecsempészni a programokba, hogy a gyereke ismerkedjenek a könyvekkel is.
Most a farsangra készülődünk. Különböző álarcokat készítenek a gyermekek, amit majd esetleg a farsangi mulattságon is használhatnak. A visszajelzések azt mutatják, hogy nagyon szeretik az idelátogatók ezeket a foglalkozásokat. Véleményem szerint, akik a kistérségből jönnek Patakra, ők ezt a látogatást összekötik egy városnézéssel is, esetleg sétálnak egyet az Iskolakertben, vagy a város főterén. Egy mini kirándulással kötik össze a kellemest, a hasznossal.” – mondta a programról Krenyitzkyné Sárosi Krisztina szervező.

„Most először veszünk részt ezen a programon. Kaptunk már korábban is meghívást, de eddig a busz miatt nem tudtunk eljönni, most viszont az Önkormányzat kisegített minket, így itt lehetünk. Első és második osztályos gyermekekkel jöttünk, akik az ezt megelőző héten szorgosan gyűjtötték a piros pontokat azért, hogy eljöhessenek a foglalkozásra. Nagyon várták már ezt a kézműves programot.
A gyerekek számára ez nagyon érdekes, hisz hiába, hogy az iskolában is vannak programok, most utazni kellett, készülődni, és ez mindig izgalommal tölti el őket. Mielőtt a könyvtárba jöttünk, tettünk egy városi sétát illetve az Iskolakertben megnéztük a szobrokat is. Ezért is hasznos ez a program, mert a gyerekek más környezetben vannak, új dolgokat ismerhetnek meg.” – fejtette ki véleményét Spala Istvánné kísérő tanár, az olaszliszkai Hegyalja Általános Iskolából.
A farsangi készülődés február 21-ig tart, legközelebb a Húsvétot megelőző hetekben lehet majd ügyeskedni a könyvtárban.


 


 

További fotók >>>

Hadobás Ingrid
/2014.02.16./

 

Az STC nyerte a IV. BODKÖ – Retro Kupát

 

               
            

Sportbarátság, új helyszín, pár keményebb belépő, izgalmas mérkőzések jellemezték a IV. BODKÖ – RETRO VÁROSI ÖREGFIÚK TORNÁT, melyet 2014. február 15-én rendeztek meg Sárospatakon, az Árpád Vezér Gimnázium sportcsarnokában. Az esemény főtámogatója idén is a BODKÖ Kft volt, így külön köszönet jár Kerülő Gyula igazgató úrnak…
 

 


Kerülő Gyula

      

Az első Bodkő – Retro Városi Öregfiúk Labdarúgó Tornát 2011-ben rendezték meg az Árvay József Gyakorló Általános Iskola tornacsarnokában. Azóta eltelt három év és több dolog is megváltozott. De van, ami ugyan az maradt évről évre és ez nem más, mint a résztvevő játékosok sportszeretete és a foci illetve az egymás iránti tiszteletük. Ezek miatt a labdarúgást űző és szerető negyven év feletti férfiak miatt rendezték meg 2014-ben negyedik alkalommal is az Öregfiúk Labdarúgó Tornáját. Idén új helyszínen, az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium tornacsarnokában.

„Mindenki volt fiatal, mindenki volt kezdő és volt gyerek, de mostanában a társaság nagy része abba a korba lép mikor már igazán felnőttünk, sőt mondhatni az idősödő korosztály közé kezdünk tartozni. Jó ezzel a társasággal együtt lenni, és ilyenkor az elmúlt húsz vagy akár harminc év történéseit megbeszélni, jó a régi barátokkal újra találkozni.
Személy szerint én belülről nem érzem magam annyi idősnek, mint amennyi már vagyok. Ha visszagondolok, és nem csak én, hanem a többiek is, szerintem a legtöbben a focista éveikre emlékeznek vissza a legszívesebben, illetve a harmincas éveikre. A legszebb emlékek azokra az évekre tehetőek, mert akkor volt már egy kifejlett, meggondolt, tapasztalt futballista volt az ember, és ezeket emlegetjük ilyenkor a legtöbbször.
Sokat szoktunk egymás közt is dilemmázni, hogy ki miért érzi magát annyinak, amennyinek. Szerintem mi valamennyien tettünk és teszünk azért, hogy megmaradjon a kondíciónk és a szellemi frissességünk, ami gyakorlatilag ma is hozza az eredményt. A sportszeretet rengeteget segít abban, hogy megőrizzem a mostani fittségemet. Véleményem szerint a sport bármely területe az ember javára válik. Ahogy tudjuk mindnyájan, az országban a labdarúgás az, amit a legtöbben szeretnek és látogatnak, hál Istennek mi is ezek közé tartozunk.
A szervezéskor arra törekedtünk, hogy azok a csapatok jöjjenek el, akikkel annak idején összejárt focizni ez a társaság. Lett volna jelentkező más helyekről is, de úgy gondoltam és arra kértem a szervezőket, hogy lehetőleg ne bővítsük a kört, mert így, ebben a formában tartja meg a hagyományokat. Lehet szervezni más sportrendezvényt, de az már ne ezen a néven fusson. Nyolc csapat lépett pályára, A és B csoportban. Ezután pedig a két csoport helyezettjei játszottak egymással.” – mondta a rendezvényről a Bodkő Kft. ügyvezetője, Kerülő Gyula.

A játékosok is várták már a tornát, nagyon örülnek a szervezésnek.

„Nagyon szeretem a focit. Az ilyen tornákra már sokszor eljöttem, hisz 36 éves koromig futballoztam, profi szinten is. Rengeteg ismerősöm van itt és nagyon jó érzés velük újra találkozni, sokukkal annak idején még együtt is játszottam, sőt van aki ellen is rúgtam a bőrt. Szívesen jövök és jövünk a csapattal ezekre a tornákra, jönni kell, akárhány éves is az ember. Nem az a lényeg, hogy ki hányadik lesz, hanem mozogni kell, barátok között legyünk és jól érezzük magunkat. Nagyon sok kedves emlékem van a társaságról, de a legjobb, amikor néhány évvel ezelőtt megnyerte a tornát a Technor ’93 Kft.
Mint már említettem, nagyon sokáig fociztam, így máig az életem része maradt. Miskolcon heti egy-két alkalommal megyünk ki az öregfiúkkal edzeni és játszani, illetve edző is vagyok otthon, kicsiket és felnőtteket is tanítok.” – mesélte élményeit egy résztvevő.

A torna nagyon jó hangulatban zajlott, sportbarátság, új helyszín, pár keményebb belépő, izgalmas mérkőzések és sok gól jellemezte. A rendezvényen volt büntetőrúgó verseny is, illetve a SUSI-ban játszó U12-es gyerekek is bemutatót tartottak.

Az eseményen – az idén is – a főtámogató a BODKÖ Kft. volt, így külön köszönet jár KERÜLŐ GYULA igazgató úrnak. A szervező bizottság idén is egynaposra tervezte a tornát, ahol 18 mérkőzést játszottak a meghívott együttesek. A sorsolást követően, a csapatok körmérkőzései után, eldőltek a helyezések is.
A harmadik helyért a BODKŐ Kft. csapata versenyzett a 30 éve jók voltunk focistáival. A megadott játékidőben döntetlen lett az eredmény, így 11-es párbaj döntött, melyet a 30 éve jók voltunk csapata nyert, így övék lett a képzeletbeli dobogó harmadik helye. A döntő meccset Karcsa játszotta a Sárospatak Öregfiúival, melyben végül a helyiek diadalmaskodtak. 3-0 lett az eredmény.

Az ünnepélyes eredményhirdetésre a vacsora előtt került sor, ahol a díjakat Aros János polgármester úr és Zsófi József a BODKŐ Kft. képviseletében adta át. A mérkőzéseken Szemán Imre és Butkai János sporttársak működtek közre. A nap folyamán nagy munkát végeztek a versenybizottság tagjai: Preszoly Fruzsina, Preszoly András, Vachter Tamás, Tóth István, Koleszár Dávid és Belicza János. A szervezők különdíjakról is gondoskodtak, így a szakmai zsűri a „szokásos” díjakon túl, jutalmazta minden csapat legjobb játékosát is.

Hivatalos végeredmény:

1. SÁROSPATAKI TC
2. KARCSA
3. 30 ÉVE JÓK VOLTUNK
4. BODKÖ KFT.
5. KENÉZLŐ
6. PÁLHÁZA
7. TECHNOR 93’ KFT.
8. PATYA TEAM

30 éve jók voltunk legjobbja: Bodnár Sándor
BODKÖ Kft. legjobbja: Botos Attila
Kenézlő legjobbja: Egyed Attila
Sárospataki TC legjobbja: Rák Zsolt
Pálháza legjobbja: Tegda Ervin
Karcsa legjobbja: Rendes László
TECHNOR 93’ Kft. legjobbja: Zsíros László
Patya Team legjobbja: Durányik Tamás

A torna gólkirálya: Vachter Gábor (STC)
A torna legjobb játékosa: Kelemen Tibor (KARCSA)
A torna legjobb kapusa: Frikker István (STC)
A torna legidősebb játékosa: Szilágyi Sándor (TECHNOR)

 


 


 

További fotók >>>

Hadobás Ingrid
/2014.02.20./

 

Logo Országos Számítástechnikai Tanulmányi Verseny megyei fordulója az ÁVG-ben

 

               
           

A Nemes Tihamér Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyhez csatlakozva a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság és az Informatika - Számítástechnika Tanárok Egyesülete, az Oktatási Minisztérium támogatásával és az ALADDIN Alapítvány a diákinformatikáért támogatásával, Logo programozási versenyt hirdet 1998 óta minden évben. Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium már hetedik éve ad otthont a megyei fordulónak. Sárospatakra most 27 diák érkezett, hogy megmérettesse magát a versenyen – nyilatkozta a versenyről Tóth Tamás igazgató...
 

 


Tóth Tamás

      

Február közepén tartottuk a Logo Országos Számítástechnikai Tanulmányi Verseny megyei fordulóját az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban. A verseny három fordulóból áll, kivétel a 3-4. osztályosoknak, - akik az első kategória résztvevői - mert nekik a mostani verseny már döntőnek is számított. Számukra itt ért véget a megmérettetés. A többiek az itteni eredményüket illetve az első fordulóba vitt eredményüket fogják majd összehasonlítani az ország többi részéről érkezett diák eredményével, és ezek alapján jutnak majd tovább az országos döntőbe. Huszonhét diák vett részt a versenyen, Tiszaújvárosból, Ózdról, Miskolcról és Sárospatakról érkeztek az ÁVG-be. Javarésze a gyerekeknek általános iskolás, de a gimnázium kategóriában a Földes Ferenc Gimnázium és a mi intézményünk képviseltette magát.

Már hetedik alkalommal szervezte a mi iskolánk a megyei fordulót. Azt gondolom, hogy ez egyrészt egy elismerés is az ÁVG-nek az itt folyó informatikai tehetséggondozás miatt, hisz az országos szervezők kértek fel minket hét évvel ezelőtt, hogy szervezzük meg ezt a versenyt. Mindamellett természetesen hogy egy ilyen verseny megszervezése plusz feladatot ró a kollégák számára, annak ellenére azt gondolom, hogy egy nagyon jó dolog az, hogy itt szervezhettük és szervezzük meg ezt a tanulmányi versenyt.


 


 

További fotók >>>

Hadobás Ingrid
/2014.02.16./

 

Lakossági segítséggel azonnal elfogták a rendőrök az ékszerrablót

 

               
            

 


Szegedi Istvánné
 

      

Rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást a Sárospataki Rendőrkapitányság a pácini 25 éves B. Arnolddal szemben. A nyomozás adatai szerint a gyanúsított 2014. február 14-én 11 órakor bement egy sárospataki ékszerboltba majd bántalmazta az eladót...

A támadó ezüst ékszereket tulajdonított el az üzletből. Menekülés közben egy férfi az utcán feltartóztatta a rablót, akit a helyszínre azonnal kiérkező rendőrök elfogtak és előállítottak a rendőrkapitányságra.

A Sárospataki Rendőrkapitányság bűnügyi őrizetbe vette a 25 éves férfit.


 


 


Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
/2014.02.15./

 

Nyílt nap a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában

 

               
           

Gyermeknevetéstől és kíváncsi szülők beszélgetésétől volt zajos február 12-én délután a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola. Nyílt nap volt az intézményben, mely során az érdeklődők körbejárhatták az iskolát, benézhettek a tantermekbe majd az igazgatónő ismertette a színes iskola színes programjait. Amíg a nagyok szülői értekezleten vettek részt, addig a kicsik az iskola pedagógusainak felügyelete alatt játszóházban tevékenykedtek - nyilatkozta a programról Szegedi Istvánné igazgatónő..
 

 


Szegedi Istvánné
 

      

Remélem, hogy olyan változatos és színes programot tudunk nyújtani a leendő elsőseinknek, ami meghozza majd a kedvüket, hogy a mi iskolánkba jelentkezzenek. A szülői értekezleten a színes iskola belső színes programjait ismertettem illetve azokat a szakmai specifikációkat, amelyeket csak ez az intézmény tud nyújtani. A kívülről már jól ismert iskolát most belülről is megismerhették a szülők. Körbesétáltunk azokon a speciális szaktantermeken, amelyek látványosabbak, mint egy átlagos általános iskolai szaktanterem illetve bemutattuk a tényleges elsősök mostani osztálytermeit is. A kicsik is ellátogattak hozzánk, így számukra játszóházzal kedveskedtünk illetve kézműveskedhettek a pedagógusainkkal. A következő programunk március 12-én lesz, ahol a négy tanító néni fog olyan foglalkoztató szakkört szervezni részükre, ami egy kicsit hozzájuk közelálló téma.

A program az Ügyesség és Bátorságpróba a Mesék Birodalmában címet viseli, mely során a kicsiket az állatok mesés világába kalauzolják el a nevelők. Ez már egy mozgásos foglalkozás lesz, ahol a gyermekek a tanítókkal együtt dolgoznak majd. Célunk, hogy élményeket nyújtsunk ezekkel a foglalkozásokkal a leendő elsőseinknek. A szakmai munkát pedig, nyílt napok keretében fogjuk bemutatni, április elején.


 


 

További fotók >>>

Hadobás Ingrid
/2014.02.14./

 

Fórum a sárospataki kulturális stratégiáról

 

               
           

2014. február 11-én délutánra a Szent Erzsébet Történelmi Társaság fórumot hirdetett a Sárospatak Város Kulturális stratégia 2014-2020. kiadott dokumentum megvitatásáról, melyet a Magyar Kultúra Napján írtak alá. Nagyon építő és hasznos volt a találkozás, ahol megjelent a történelmi társaság számos tagja, a Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény dolgozói, a város Humán Bizottságának elnöke és képviselői, illetve a kulturális stratégia kidolgozói... a fotón Dr. Szabó Irén Szent Erzsébet Történelmi
Társaság elnöke

 

 


Dr. Szabó Irén
 

      

Konkrét javaslatok hangzottak el a kulturális stratégia koncepciójára és egyes részleteire is (pl. sárospataki értékleltár bizottság összehívása; helytörténeti tankönyv kiadása iskolák számára), melyek egy közös munka elősegítését hivatottak megalapozni, elindítani a jövőben, hiszen, ahogy a statisztikák is bizonyítják a város elöregedik és lakossága egyre fogy. Jóllehet a kultúra önmagában nem lakosságot megtartó erő, mégis a színvonalas, pezsgő, sokakat megszólító és bevonó kulturális élet, vonzó lehet az idelátogatók számára, és javítja az itt élők életminőségét.

A Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény, mint egyházi fenntartású közgyűjtemény és könyvtár, konkrét javaslatokat fogalmaz meg a stratégia készítői számára az intézmény helyéről és feladatvállalásáról Sárospatak kulturális életében. Hasonló módon javaslatokkal járul hozzá a stratégia teljessé tételéhez az Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság is.


 


 


/2014.02.14./

 

Nyílt nap a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában

 

               
           

A Sulikóstoló program a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában már a tavalyi év novemberében elkezdődött, amikor is a Szent Erzsébet hét keretében az intézmény várta a szülőket az első bemutatkozó foglalkozásra. Majd a program egyik legfontosabb részéhez február 12-én érkeztek, amikor nyílt nappal várták a szülőket és az ovisokat – küldte a tudósítást a programról az iskola igazgatója, Kissné Murányi Andrea...
 

 


Kissné Murányi Andrea
 

      

Az első bemutatkozás után havonta Sulikedd foglalkozásokat tartottunk. Minden hónap első keddje volt ez a nap, amikor is a gyerekeket játékos módon ismertettük meg az iskolával. Olyan készségeket és képességeket fejlesztettünk ezeken a foglalkozásokon, amelyek segítik az iskolakezdést. Ezek az alkalmak újabb lehetőséget biztosítottak a szülőknek az iskola tanárainak megismerésére illetve magának az iskolának az életébe is jobban beleláttak. Tartottunk egy szülői értekezletet is, amikor elsősorban a szülőket érdeklő kérdésekre válaszoltunk.

Most a nyílt nap a soron következő program a Sulikóstolóban, mely során a kicsik és szüleik bepillantást nyernek az órákon zajló oktatásba. A pedagógusok próbálták úgy felépíteni az órák menetét, hogy az óvodásokat is be tudják vonni a tanórai feladatokba. Sokan érdeklődnek Sárospatakról, de a program elnyerte a vidéki települések tetszését is, egyre többen szeretnék a közeli falvakból is bejáratni gyermeküket az iskolánkba.

Körülbelül 40-50 szülő látogatott el a nyílt tanítási órákra gyermekeikkel együtt. A Szent Erzsébet Katolikus Iskola márciusban egy újabb Sulikeddel várja még az érdeklődőket, majd áprilisban megkezdődik a beiratkozás. A statisztikák azt mutatják, egyre többen érdeklődnek a katolikus iskola iránt.


 


 

További fotók >>>

Hadobás Ingrid
/2014.02.13./

 

A Magyar Közút bevezette a Tokaj és környéki teherforgalmat kezelő intézkedéseket

 

               
           

Február 7-től életbe lépnek a Tokaj környéki teherforgalmat komplexen kezelő, a helyi lakosság életkörülményeit javító forgalmi változások. Ez azzal is jár, hogy a helyi viszonylatban szállító, a változások által érintett fuvarozóknak a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-hez kell fordulniuk behajtási. A közleményt Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kommunikációs Osztályának osztályvezetője küldte. A fotón Aros János polgármester
 

 


Aros János
 

      

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium rendelkezése szerint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. az érintett szervezetekkel, önkormányzatokkal egyeztetve, 2014. február 7-től komplex forgalomszervezési intézkedést helyez hatályba, amely jelentősen átrendezi a Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyén áthaladó tranzit kamion forgalmat. Néhány mellékút főúti átsorolást kap, a 38-as főút egy szakasza mellékút lesz, egyidejűleg teherforgalmi korlátozások lépnek életbe. Az utak átsorolása, valamint a bevezetett korlátozások következtében a Sátoraljaújhely határátkelőt használó nehézgépjármű forgalom a 37-es főút – M30-M3 autópálya viszonylatában tudja a Tiszát átlépni.

A Tornyosnémeti határátkelőn keresztül az országba érkező járművek a 3-as főutat lesznek kénytelenek használni és nem terhelik az így is jelentősen leromlott alsóbbrendű úthálózatot sem. Megfelelő indokok alapján a kistérségi teherforgalom továbbra is lehetőséget kap a korlátozott szakaszok igénybevételére. Így a Magyar Közútnak kell majd behajtási engedélyeket kiállítani azon fuvarozók részére, akiknek saját telephelyeik vannak a térségben és/vagy árut szállítanak (terítenek) a korlátozott szakaszokon.

Az engedély kiadásához szükséges megadni a viszonylatot (honnan-hova és merre szeretne menni) a cégkivonatot (telephelyek közötti fuvar esetén) az árufuvarozás helyéről kapott igazolást, amelyben szerepel a két fél közötti szerződés időtartama (lehet határozatlan idejű is, ekkor az engedély visszavonásig érvényes) a szállító jármű adatait. A kiadott engedély rendszámra, meghatározott útvonalra szól, a behajtás csak 6 és 22 óra közötti időpontban engedélyezett (természetesen a hajnali tejet, kenyeret fuvarozó vállalkozók engedélyébe ez nem kerül bele). A korlátozott szakaszokon csak olyan tehergépkocsi tud majd közlekedni, amelyben úgynevezett OBU fedélzeti eszközt is beszereltek.

Utak átsorolása:
• A jelenlegi 38-as főút 37-es főút és a tokaji 3615-ös jelű út csatlakozása közötti szakasza átminősítésre került, új száma: 3838.
• A jelenleg 3615-ös jelű út a 37-es főút és tokaji 38-as főút csatlakozása közötti szakaszon főúttá lett minősítve, új száma: 38.
• A jelenleg a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tervezése alatt lévő 39-es főút nyomvonalával részben megegyező útszakasz főúttá lett kijelölve. A 3-as főút-Encs-Abaújkér-Abaújszántó-Tállya-Mád-37-es főút útvonal lett a 39-es főút.
• Új főúti szakasz került kijelölésre: 37-es főút (Sátoraljaújhely elkerülő szakasz)-Alsóberecki-Karos-Karcsa-Pácin-Cigánd-Kékcse. Az út új száma 381.

Korlátozások:
• A 3838-as jelű út Bodrogkeresztúr és Tokaj közötti szakaszán „12 tonna össztömeg feletti tehergépjárművel behajtani tilos” jelzőtáblák kerültek kihelyezésre. Az út Tokaj belterületi szakaszán „3,5 tonna össztömeg feletti tehergépjárművel behajtani tilos” táblák kihelyezésével lett korlátozva a forgalom.
• A 38-as főútnak a 3621-es jelű út és a 3838-as jelű út csatlakozások közötti szakaszára került kihelyezésre „12 tonna össztömeg feletti tehergépjárművel behajtani tilos” jelzőtábla.
• A 39-es főút Abaújkér-Abaújszántó közötti szakaszán „12 tonna össztömeg feletti tehergépjárművel behajtani tilos” lépett életbe. A korlátozás kikerülésének megakadályozása érdekében a 3714-es jelű úton is bevezetésre került Abaújszántó és a 3705-ös jelű út csatlakozása (Aranyospuszta) közötti szakaszon a 12 tonna össztömeg feletti tehergépjárművek korlátozása.
• A 3713-as jelű út Vizsoly és Vilmány közötti szakaszán, valamint a 3716-os jelű út Vilmány és Fóny közötti szakaszán szintén kitiltásra kerültek a 12 tonna össztömeg feletti tehergépjárművek.
• A kijelölésre került 39-es főúti nyomvonalon a „Gibárti szerpentin”-nél lévő útleszakadás miatt jelenleg 3,5 tonnás súlykorlátozás van bevezetve, így terelőút kerül kijelölésre Abaújkér-Vizsoly-Novajidrány-3-as főút útvonalra.
• A 3814-es jelű út Sárospatak (3801-es jelű úti csatlakozásától)- Cigánd (381-es főúti csatlakozás) között a 7,5 tonna össztömeg feletti tehergépjárművek csak célforgalomba hajthatnak be.
• A 381-es főút 3804-es jelű út csatlakozása és a 3834-es jelű út csatlakozása közötti szakaszáról a 12 tonna össztömeg feletti tehergépjárművek kitiltásra kerültek.


 


 


/2014.02.13./

 

„Legyen álmod kerek erdő” A Művelődés Háza és Könyvtára sikeres pályázata

 

               
           

A tavalyi év végén kapta A Művelődés Háza és Könyvtára a jó hírt, hogy egy Európai Uniós pályázatra benyújtott jelentkezésük sikeresnek bizonyult. Ennek a pályázatnak az ismertetésére került most sor február elején. A pályázat címe a "Legyen álmod kerek erdő", megvalósítási ideje egy év. Ezalatt az idő alatt több mint 23 millió forintot fordítanak városi és kistérségi intézmények tanulóira, akik az egy év során délutáni foglalkozásokon, témaheteken és hónapokon vesznek majd részt, illetve a nyáron táborokba is eljuthatnak - nyilatkozta a pályázatról A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatónője, Csatlósné Komáromi Katalin..
 

 


Csatlósné Komáromi Katalin


Bálint Béla

      

A Művelődés Háza és Könyvtárának együttműködő partnerei a pályázatban a Carolina Óvoda és Bölcsőde, a hercegkúti Gyöngyszem Német Nemzetiségű Óvoda, a sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, a Kenézlői Általános Iskola, a Tolcsvai Általános Iskola és a Farkas Ferenc Művészeti Iskola.

A Művelődés Háza és Könyvtára ennek a projektnek a keretében a hat együttműködő partnerrel olyan tanórán kívüli szabadidős programokat szervez, amelyek elsősorban a gyerekek egyéni kreativitására, új ismeretek elsajátítására alapul, illetve a programok nem kötődnek szervesen az órai tananyaghoz. A projektben nagyon soktípusú rendezvény zajlik majd egyidejűleg. Lesznek heti és havi szakkörök, amelyeket az iskolákban és óvodákban dolgozó pedagógusok valósítanak majd meg. Ezek lehetnek akár majd illemtan órák, informatikai foglalkozások, művészeti szakkörök vagy akár kézműves programok is. A diákok téma heteken is részt vesznek majd, amelyek valójában a nyári táborokat jelentik és ezeket is az intézmények fogják lebonyolítani. Illetve vannak az úgy nevezett témanapok is, amelyek A Művelődés Háza tevékenységi területéhez tartoznak. Itt olyan színházi előadásokat, filmes rendezvényeket, versenyeket, vetélkedőket rendezünk majd, amelyek kapcsolódnak a különböző helyszínek programjaihoz, ugyanakkor egy új élményt, egy más típusú szabadidős programot biztosít a gyerekeknek.

A projekt során nem csak a kreativitásra fordítanak nagy figyelmet, hanem a táncra is. Szerencsére a művészetoktatás területén nálunk elég széles skála fellelhető és ennek köszönhetően olyan a pedagógus háttér és a lehetőségeink is olyanok, ahol ezt a projektet boldogan be tudjuk vállalni. Azt gondolom, hogy a kollégáim minden művészeti területen megtesznek mindent annak érdekében, hogy Sárospatakon és a környéken lakó gyerekek a legmagasabb színvonalon megismerjék a művészeteket. Most ebben a projektben a néptáncra került a sor és nagyon örülök, hogy végre ezen a területen is van erre lehetőség. Örömmel állunk a feladat elébe, és reméljük, hogy nagyon sokan részt fognak venni ezekben a programokban – fejtette ki véleményét Bálint Béla, a Farkas Ferenc Művészeti Iskola vezetője.

A Művelődés Háza és Könyvtárának, ez már a hatodik pályázata, amelyben az oktatással tud foglalkozni. A projektnyitón a város polgármestere Aros János elmondta, kifejezetten örül ennek a programnak, illetve hozzátette, hogy Sárospatak a Művelődés Házán keresztül ismét élére állt egy térségi kezdeményezésnek, hiszen nem csak pataki intézmények vannak benne, hanem a Hercegkúti, Tolcsvai és a Kenézlői gyerekeknek is olyan programokat tudnak majd biztosítani, hogy a szabadidejüket hasznosan tudják eltölteni kitűnő szakemberek vezetésével.


 


 

További fotók >>>

Hadobás Ingrid
/2014.02.12./

 

Doni áttörés 71. évfordulójára emlékeztek

 

               
           

Országszerte megemlékeztek a doni áttörés 71. évfordulójáról. A második világháború idején napok alatt szinte teljesen megsemmisült a kétszázezres 2. magyar hadsereg a Don-kanyarban. Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára a sárospataki megemlékezés után úgy fogalmazott: a doni áldozat tanulságul szolgál a nemzetnek...
 

 


Vargha Tamás
 

      

A sárospataki megemlékezésen a város vezetősége, iskolái, civil szervezetei, intézményei és a Honvédelmi Minisztérium államtitkára is részt vett. A városi emlékhelynél közösen énekelték el a jelenlévők a magyar Himnuszt, majd egy szavalatot hallhattak Gyulai Józseftől, aki Radnótitól idézett, ezután Vargha Tamás emlékbeszédet tartott.

„Vannak olyan történetek, amelyek mindenképp kikívánkoznak az emberből. Tanulsággá akarnak lenni. És vannak olyan történetek is, amelyek megtörténtek, ám mégis távolmaradtak mindenféle nyilvánosságtól. Elmondatlanok maradtak, vagy maradnak még sokáig. És nem azért, mert elmondhatatlanok. Magyarország keresztény szellemiségét, amely nemzetünk erkölcsi erejének, életerejének biztosítéka volt, ezt a szellemiséget írta felül a háború szellemisége. De a magyarság szellemi, lelki öröksége a háború poklában is megmutatkozott, csak azt elfedte a háború. Úgy, mintha a 2. magyar hadsereg pokoljárása egyéni balszerencse lett volna és nem pedig magyar embertársaink sorsa. Mert amiről nem szabad tudnia az embernek, az egy idő után mindössze ködös emlékképpé válik.

Évekig hallgattunk, míg volt erőnk ahhoz, hogy figyelmünket újra a nemzetünket sújtó doni tragédiára fordítsuk. Hogy mi okozta ezt az évtizedekig tartó eszméletvesztést? A katonai, a nemzeti, az emberi hősiességnek felülmúlhatatlan megnyilatkozása, a Paulus hadsereg sztálingrádi pusztulása. Írja a Pesti Hírlap 1943. február 5.-i vezércikkében Sztálingrádról. De arról nem szabadott írni, hogy ezekben a napokban semmisült meg a 2. magyar hadsereg a Don-kanyarban. A magyar sajtó nem emlékezett meg magyar halottainkról, és arról sem, hogy ez a sereg utolsóként hagyta el a Don parti állásait. Még veszíteni is csak a németeknek volt szabad. Írta Nemeskürty István.

Ez a hadsereg légvonalban 1500 km-t tett meg. Háromszázat, míg átlépte a magyar határt, aztán még ezret, míg átszelte Ukrajnát és további háromszáz kilométerrel a háta mögött érkezett meg a Don-kanyarba. Határainktól ilyen távol, magyar katona még sosem harcolt. 1943 márciusában kaptunk egy dobozocskát, a minszki hadikórházból küldte anyámnak és nekem egy katonaorvos. Volt ebben a kis fekete dobozban egy lereszelt karikagyűrű, negyed kiló kristálycukor, egy ceruza, radír, borotva, zsebóra, néhány levél és egy agyonmutogatott fénykép anyámról és rólam. Így repesztette meg a világ egészét az a fölfoghatatlan. Írta Ágh István, költő.

1943-ban a propagandának köszönhetően a mozikban, a filmhíradókban népszerű emberek feledtették a nézőkkel a történelem viharait. Vagy olyan művészek, akik után megfordultak az utcán az egyszerű járókelők és a találkozás maradandó maradt. Ők voltak a mindennapi hősök. Milyen szomorú, hogy a Don-kanyarban elesett magyar honvédek életáldozatukkal, és nem munkával töltött hosszú életükkel váltak hősökké. Mikor a magyarok déli szárnyához csatlakozó olasz hadsereg a Don mellől nem érkezett haza – mert megsemmisült – Olaszországban tömegtiltakozások terjedtek. Hazánkban ugyanakkor haláluk után is megaláztak, elhallgattak a rendszer hős katonáinak emlékét is. Ez a magyar történelem kitörölhetetlen része, és aki ki akarja törölni, az a nemzet ellen vétkezik. Mondta Antal József miniszterelnök 1991-ben.

Ahogy időnként megesik, hogy egy nemzet legbensőbb gondolatait 2-3 képviselő tudja csak kifejezni hitelesen és teljes érvénnyel, előfordulhat az is, hogy közülünk többen olyasmit élnek át a nemzet helyett vagy a nemzet nevében, ami kitörölhetetlen tanulság marad a közös tudatban. Ez a tanulság arra figyelmeztet bennünket, hogy mindig a gyengék és elesettek oldalán kell állnunk. Tisztelnünk kell az erőt is. A 2. magyar hadsereg példája bizonyítja, sokszor a testileg gyengék és kiszolgáltatott embertársaink voltak a legnagyobb erő. Ők voltak a magyarság szellemi, lelki erejének igazi hordozói.” – mondta Vargha Tamás emlékbeszédében. Az emlékbeszédet egy közös imádkozás követte. Bálint Béla szaxofonos előadása után pedig a megjelentek megkoszorúzták a doni elesettekre emlékeztető szobrot és végül elénekelték a Szózatot.


 


 

További fotók >>>

Hadobás Ingrid
/2014.02.12./

 

A Sárospataki Református Kollégium Általános Iskolájának farsangja

               
           


Tímáriné Király Sarolta

      

A Református Kollégium Általános Iskolájában 2014. február 7-én, délután a megtartottuk a farsangi karneválunkat. A mulatság elején első osztályos tanulóink előadták az óvodában bemutatott Balázsjárást. Az előző évhez hasonlóan 8. osztályos tanulóink keringővel nyitották meg a farsangi bált. A csodálatos táncot látva a szülők, nagyszülők és az iskola pedagógusai könnyes szemmel nézték gyermekeiket – küldte beszámolóját az iskola igazgatója, Tímáriné Király Sarolta...

Az iskola tanulói lelkesen készülődtek, hogy az általuk kiválasztott jelmezekbe bújhassanak. Jó hangulatban és ragyogó arccal vonultak végig iskolatársaik és szüleik előtt. Az iskola felnőtt közössége fekete-fehér táncot mutatott be meglepetés műsorként az ott lévőknek. Az uzsonna szalagos farsangi fánk volt, amit ezúton is köszönünk a konyha dolgozóinak.A felvonulás után fergeteges hangulatban táncházzal zárult télűző, vidám délutánunk.


 


 

További LEVI-fotók >>>

/2014.02.11./

 

Történelem versenyen vettek rész a katolikus iskola tanulói

 

               
            

 


Kissné Murányi Andrea
 

      

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda tornatermében rendezték meg 2014. február 6-án Egerben a „Magyarország történelme a XI. században – Szent Istvántól, Szent Lászlóig” című vetélkedőt. Ezen a napon van a Magyar Katolikus Kultúra és Tudomány napja. A versenyt Eger város általános iskoláinak, és az Egri Főegyházmegye katolikus iskoláinak hirdették meg – küldte a tudósítást a versenyről Kissné Murányi Andrea, az iskola igazgatónője...

A versenyen 15 csapat vett részt, akik előzetes feladatként elküldték prezentációjukat, amit egy Árpád – házi uralkodóról kellett készíteniük, aki a megadott korban uralkodott. Ezt a zsűri elbírálta. A gyerekeknek a versenyen sok érdekes feladattal kellett megbirkózniuk. Volt képfelismerés, kvízjáték, villámkérdések, mondák felismerése, filmrészlet megfigyelése, és activity, amiben a gyerekeknek mutogatni, vagy rajzolni kellett az általuk kihúzott fogalmakat. Nagyon jó hangulatban zajlott a verseny, ahol a zsűritagok megállás nélkül dolgoztak. Grósz Tivadar az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola történelem tanára, Vizes Lajos Az EKF Gyakorló Iskola igazgatóhelyettese, és Galo Gábor atya voltak a zsűri tagjai.

A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolát egy három fős csapat képviselte: Balogh Lilla Ágnes 6.b, Klamancsek György 6.b és Kovács Áron 6. a osztályos tanulók. A kitartó és szorgalmas felkészülésnek köszönhetően a lelkes kis csapat a III. helyezést érte el. Felkészítő tanáraik: Farkasné Gyüre Zsuzsanna és Janicsné Stumpf Tímea tanárnők.


 


 


/2014.02.11./

 

Liget Műhely szerkesztősége volt a vendégük

 

               
            

A Sárospataki Irodalmi Olvasókör januári összejövetelén a Liget Műhely Alapítvány sokszínű tevékenységét ismerhettük meg. Vendégünk volt: Levendel Júlia felelős szerkesztő, tanár és Horgas Judit szerkesztő, tanár – számolt be Halász Magdolna az olvasóköri elnök…
 

 


Levendel Júlia


Halász Magdolna
 

      

Bevezetésként Czabányi Attila, főiskolai hallgató közreműködésében egy hangulatos részlet hangzott el Levendel Júlia: Szellemvasút, avagy a leányfalui ablakban c. értékes tanulmányából. A Liget folyóirat felelős szerkesztőjétől megtudhattuk, hogy népes családja van, öt évig a miskolci Egyetemen tanított, számos könyv szerzője, néhány dokumentumot a férjével, Horgas Béla íróval közösen írták és jelentették meg. Judit, a legkisebbik lányuk szerkesztő, pedagógus, többgyermekes családanya. Ezután a Liget irodalmi és ökológiai folyóirat alapításával, megjelenésével kapcsolatos kezdeti gondokat, problémákat, sikereket és a jelenlegi eredményeket részletesen vázolta fel.

Megtudhattuk, hogy a 80-as évek elején magánfolyóiratként kérték a lap engedélyezését, 1986-ban a Liget első számát a megjelenés után betiltották, végül 1988-ban a szabad sajtó első folyóirataként negyedéves periodicitással vehették kézbe az olvasók. 1994-től a Liget Műhely Alapítvány gondozásában havonta jelenik meg, híres kortárs írók különleges lírai, prózai munkáit, jeles szaktekintélyek értékes esztétikai,  filozófiai, történelmi, szociológiai stb. esszéit, tanulmányait adja közre. A profiljához tartozik az ökológiai írások, tanulmányok megjelentetése is. A tartalmában színvonalas, formai megjelenítésében ízléses folyóiratot kortárs művészek illusztrációi színesítik.

Havi periodicitással jelenik meg a Szitakötő c. folyóirat, amely a kíváncsi gyermekek részére készült. A színes képekkel, rajzokkal illusztrált dokumentumot a magyar és a határon túli általános iskolák könyvtáraiba juttatják el, ingyenes példányt kapnak a hátrányos helyzetű magyarországi és a határon túli iskolák egy osztályának tanulói. A találkozónkkal azonos időpontban Horgas Judit, szerkesztő, tanár a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában csaknem félszáz alsótagozatos gyermek részvételével, nagysikerű, színvonalas gyermekfoglalkozást tartott a Szitakötő c. gyermekfolyóirat ismeretterjesztő lehetőségeiről, értékeiről.

A Liget Műhely Alapítvány könyv formájában kiadja a folyóiratban publikáló szerzők különleges köteteit is, oktatási és kulturális intézményekben előadás sorozatokat, Liget- Akadémiát is szerveznek.

2013-ban pályázatot hirdettek könyvtáraknak, szervezeteknek Liget ajándék- könyvcsomag elnyerésére. A Sárospataki Irodalmi Olvasókör a beküldött és elfogadott programja alapján 150 ezer Ft értékben nyert könyveket, és a Köri munka színvonalának emelésére, a programjainkat segítők, közreműködők díjazására tervezzük felhasználni.

Nagy tisztelettel és hálásan köszönjük Levendel Júliának és Horgas Juditnak,hogy ellátogattak Sárospatakra, közelebbről megismerhettük a Liget Műhely Alapítvány keretében folyó páratlan ismeretterjesztő munkát, a felnőttek és a gyermekek számára megjelentetett két folyóiratot,a kiadói és a rendezvényszervezői tevékenységüket A rendkívül értékes és különleges munkájukhoz további sok sikert és elismerést kívánunk.


 


 


/2014.02.10./

 

Tájékoztató az influenza elleni oltásokról

 

               
           

 


dr. Vitányi Eszter
 

      

Tisztelt Sárospataki Lakosok!

Dr. Borbély Zsuzsanna, a Szerencsi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetének tiszti főorvosa megkereséssel fordult a települési önkormányzatokhoz, melyben elmondja, hogy Európa nyugati országaiban, így Portugáliában, Franciaországban, Egyesült Királyságban az influenza járványos előfordulását tapasztalták, ezért előre láthatóan az elkövetkezendő hetekben hazánkban is számítani lehet az influenzaszerű megbetegedések számának emelkedésére - nyilatkozta dr. Vitányi Eszter jegyző...

Az influenza elleni védőoltás beadása még most sem késő, azt a szezon egész ideje alatt érdemes igénybe venni. Az esetleges járvány kialakulása az oltásnak nem akadálya!

A védőoltás beadását követően a védelem 10-14 nap alatt alakul ki. A térítésmentes védőoltást kérje a házi- és gyermekorvosától.


 


 


/2014.02.09./

 

Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulási Tanácsülése

 

               
         

Február elején ismét összeült Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulása. Mielőtt a tagok az ülés aktuális napirendjeit megvitathatták volna, Dr.Téglás Istvántól, a rendőrkapitányság vezetőjétől egy beszámolót hallgathattak meg, melyből kiderült, hogy az utóbbi időben a kapitányság illetékességi területén csökkent a bűncselekmények száma és javult a közbiztonság helyzete, mely részben a készenléti rendőrség állományának fokozott jelenlétének is köszönhető - nyilatkozta Aros János polgármester...
 

 


Aros János

      

Örülünk a híreknek, de elégedettek nem vagyunk, mert amíg csak egy bűncselekmény is történik Sárospatakon és környékén, addig az emberek úgy érezhetik, hogy van még mit javítani, van még min változtatni. Ezek az adatok alátámasztják amit érzünk, hogy ténylegesen jobb lett a közbiztonság, de a célunk az, hogy ha lehet, teljes mértékben megszüntessük azokat az eseményeket, amelyek az itt lakók vagy a Sárospatakra látogatók életét megkeseríthetik.

2013. január 1-től a Társulási Tanácsoknak a munkaszervezetei megszűntek, de 2012 év végén a tagok úgy döntöttek, hogy a társulást megtartják, bár az ellátandó feladatok száma így lecsökkent. A két feladat, melyet közösen látnak el a települések az továbbra is a belső ellenőrzés, valamint az egészségügyi ellátás keretében működtetett ügyeleti rendszer. Ezeket is átbeszélték az ülés során.

Belső ellenőrt kettőt foglalkoztatunk, melyek közül az egyik csak Sárospatak, míg a másik a 15 település ügyeivel foglalkozik. Az orvosi ügyeletet többször is átgondoltuk, hogy hogy lenne a legoptimálisabb és leggazdaságosabb, végül arra jutottunk, hogy ezt is társulás formájában kívánjuk ellátni.

A tárulás tagjai az ülésen elfogadták még a 2013-as évi költségvetés beszámolóját, jóváhagyták a belső ellenőrzési tervet és megszavazták az idei évre szóló költségvetést is.


 


 

További fotók >>>

Hadobás Ingrid
/2014.02.08./

 

Ülésezett a Jegyzői Kollégium

 

               
         

A Többcélú Kistérségi Társulások szakmai munkáját több éven át támogatta a mellettük működő Jegyzői Kollégium. A közigazgatási változások hatására már megszűntek a kistérségi társulások munkaszervezetei és általuk működtetett egységei. Azonban a települések felismerték, hogy számos feladatot közösen tudnak jól és hatékonyan ellátni, ezért megalakították a Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulást – nyilatkozta dr. Vitányi Eszter, Sárospatak város jegyzője...
 

 


dr. Vitányi Eszter

      

A jogszabályi előírásoknak megfelelően helyben is megszűnt a jegyzői kollégium, azonban a polgármesterek kérésére munkáját segítendő jegyzők önkéntesen tovább folytatják munkájukat.

2013 decemberében kaptuk meg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal jelzését, hogy a társulás hivatalos szervei közül a jegyzői kollégium kivezetésre kerül. Ezután a tagönkormányzatok polgármesterei és jegyzői arra a következtetésre jutottak, hogy szakmailag a polgármestereket mindenféleképpen megnyugtatná az a tudat, ha a napirendi pontokat a társulási tanácsülést megelőzően a jegyzők, mint szakemberei a kérdéseknek, megvitatnák azokat és építő jellegű kritikáikkal, hozzászólásaikkal látnák el.

Innentől kezdve a jegyzői kollégium ülései teljesen önkéntes alapon szerveződnek. Nagyon hasznosnak tartjuk, hogy közösen megtudjuk beszélni azokat a kérdéseket, amelyek éppen aktuálisak a hivatal életében.
Jelenleg hat fő végzi a jegyzői kollégium feladatait. Ők azok, akik továbbra is segítik a Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulását, és most a héten is, a társulási tanácsülés előtt megvitatták és véleményezték a napirendi pontokat.


 


 

További fotók >>>

Hadobás Ingrid
/2014.02.08./

 

„Balázsjárás” a pataki ovikban

 

               
         

A Sárospataki Református Kollégium Általános Iskolájában Sulikóstoló címmel különböző programokat hirdettek, melyek közül az első a „Balázsjárás” volt. A program során az iskola első osztályos tanulói műsort adtak a pataki óvodákban, amiben bemutatták, mit tanultak fél év alatt az intézményben. Először a Örömhírvétel Görögkatolikus Óvodába látogattak el, később pedig a Carolina Óvoda és Bölcsődébe adtál elő rövid kis műsorukat – számolt be a programról Tímáriné Király Sarolta, a tagintézmény igazgatónője...
 

 


Tímáriné Király Sarolta

      

„Az iskolába hívogatás egy régi szokás, mely során a nagyobbak a kicsiket csalogatták az iskolákba. Mi ezt a hagyományt szeretnénk feleleveníteni. A Sárospataki Református Kollégium Általános Iskola elsőseivel immár tízedik éve járjuk az óvodákat Balázs nap környékén. Ezzel az elsődleges célunk, hogy iskolába hívogassuk a gyerekeket, másodlagos pedig, hogy megmutassuk, mit is tanultak meg a gyermekek egy fél év alatt.
A Sárospataki Református Kollégium Általános Iskolája a város óvodáival nagyon jó kapcsolatot ápol, figyelemmel követik az ovik munkáját, és hogy miként készítik fel a kicsiket az iskolás életre.

„Nagyon jó fogadtatása van ennek a műsornak, örömmel vesszük, hogy a volt óvodásaink visszajönnek hozzánk, és megmutatják már mennyi mindent tanultak. A gyermekeinknek is nagy élmény, hogy viszontlátják ovis társaikat. Ezzel a kis műsorral felkeltik a kicsik figyelmét, illetve ennek köszönhetően egyre többen érdeklődnek a református intézmény iránt. Az óvodánkban is nagy figyelmet fordítunk arra, hogy időben felkészítsük a kicsiket az iskolára. A második félévben az iskolába készülőkkel egyre többet beszélünk az iskolás életről, el is látogatunk a pataki intézményekbe.” - mesélte Gulácsi István Gáborné, az Örömhírvétel Görögkatolikus Óvoda igazgatóhelyettese.


Gulácsi István Gáborné
 


 

További fotók >>>

/2014.02.07./

 

Az első képviselőtestületi ülés az idén

 

               
       

Január 31-én, pénteken tartotta meg az idei év első, rendes képviselőtestületi ülését Sárospatak Önkormányzata. Huszonöt napirendi pontot tárgyalt a testület, melyek között volt a 2014. évi költségvetésről szóló előterjesztés is. Ezt első olvasatban tárgyalták a bizottságok és a képviselőtestület is, hiszen a korábbiaktól eltérően hamarabb került felterjesztésre a költségvetési tervezet, ugyanis az országos költségvetésről szóló rendelet most 2013. december 22-én lépett hatályba, melyben a törvény azt írja, hogy a hatálybalépést követően negyvenöt napon belül kell előterjeszteni a költségvetést - – nyilatkozta Aros János polgármester..
 

 


Aros János

      

Ez a költségvetési tervezet tartalmazza a nálunk maradt intézményekkel egyeztetett költségvetést, figyelembe veszi a bevételeket és a kiadásokat is. Korábban minden évben úgy láttuk, hogy egy nagyon kemény év áll előttünk, és reméltük, hogy sikerül valahogy majd kigazdálkodnunk a 300-350 millió forintos forráshiányt, illetve minden évben terveztünk egy ÖNHIKIS támogatást vagy egy remélt állami támogatást. Eddig minden vágyunk teljesült, de ennek az volt az ára, hogy egy nagyon feszes gazdálkodást kellett az intézményeinknek folytatni, melyben szerencsére partnereink voltak.

Ez az az év, amikor először látom úgy, hogy a költségvetés nyugodtan teljesíthető, sőt, köszönhető egy tavaly év végi jelentős állami támogatásnak, hogy 150 millió forintot félre tudtunk tenni. Ebből elsősorban fürdőfejlesztésre fordítottunk összeget, de szeretnénk a belvárosi parkokat, az utcai bútorokat és a Bodrog partot is rendbe tenni. Ami a legelső és már meg is rendeltük, az a fürdő két kútjának rendbetétele. Ebből az összegből még a Kempingben egy új vizesblokkot is építeni fogunk, illetve már megkezdtem a tárgyalásokat egy új csúszda felépítéséről is. Szeretnénk még egy térfigyelő kamerarendszert is a városban kiépíteni a nyár folyamán.

Hogy miből adódik ez a stabilitás? Egyrészt az öt év következetes, feszes intézményi gazdálkodásának, másrészt köszönhető azoknak a vállalkozóknak, akik minden erőfeszítéssel megtartották a munkahelyeket, sőt még újakat is tudtak teremteni. A vállalkozások összességében 6,5 milliárd forint értékben pályáztak a mögöttünk lévő három évben, és ha ehhez hozzátesszük az önkormányzati intézmények további 2,5 milliárd forintját, akkor látható, hogy ez a 9 milliárd forint megmutatkozik itt a térségben, illetve közel 200 munkahelyet tudtunk a vállalkozókkal együtt teremteni. Tehát mindez a stabilitás köszönhető a vállalkozásoknak, a kétszeri konszolidációnak és a kétszeri jelentős állami támogatásnak.

A költségvetés első olvasatban szemben a korábbi 300-350 millió forintos hiánnyal, most 41 millió forint hiányt tartalmazott. Véleményem szerint ebből is sikerül majd még lefaragnunk. Ezért állítom azt, hogy biztonsággal teljesíthető a költségvetés, és a következő rendes testületi ülésen a számok pontosítása után várhatóan el fogja fogadni a képviselőtestület az előterjesztett költségvetést.

Napirendi pontok között szerepelt még egy beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról. Korábban ez rendszeres napirendje volt az éves munkatervünknek, de egy idő után a hivatali beszámoló elmaradt. A képviselő testület tagjainak kérése volt, hogy az egy éve munkában lévő jegyző számoljon be a munkáról, mely egy nagyon alapos beszámoló volt.

Beszámolót kértünk még a Laboratórium átszervezéséről Keresztúri Ferencné intézményvezető asszonytól. A várakozásoknak megfelelően, szemben a rémhírek terjesztőivel jól működik a Laboratórium. Szeretném megkérni a Laboratórium és az Egészségház szolgáltatásait igénybevevőket, hogy ha bármilyen észrevételük van, jelezzék az intézményvezető felé, vagy esetleg felém.

Tájékoztatót hallhattunk a Crescendo Nyári Akadémia rendezvényeiről Füzesséryné Dudás Esztertől és Végh Balázstól. Idén 11. alkalommal kerül megrendezésre Európa egyik legrangosabb nyári akadémiája. További támogatásunkról biztosítottuk őket, és egy együttműködési megállapodás előkészítése is elkezdődött.

Zárt ülésen a derogációs pályázatról esett szó, illetve megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére a közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására került sor. 


 


Hadobás Ingrid
/2014.02.06./

 

Hattyúetetés a Bodrog partjánál

 

               
       

 


Jaskó Sándorné

      

Február 3-án a gyerekekkel kihasználtuk a napsütést, és a kellemes időben elsétáltunk a Bodrog folyóhoz. Megérkezésünkkor csodálatos kép tárult elénk. Vadkacsák százai emelkedtek a magasba, és repültek a víz felett – számolt be Jaskó Sándorné, a Carolina Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógusa...

Gyönyörködhettünk a hattyúk méltóságteljes úszásában, és játékos évődésükben, ahogyan az ennivalón osztozkodtak. Az alábbiakban néhány csodálatos rajzot szeretnénk megmutatni, mely jól tükrözi, hogy milyen mély nyomot hagyott a gyermekekben ez a különösen szép látvány.

A madarakkal való találkozás élményét fényképen is megörökítettük, melyet szintén közreadunk. 


 


/2014.02.06./

 

Választási tájékoztató

 

               
         

Áder János köztársasági elnök 2014. április 6. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők választásának napját. A választáshoz kapcsolódó fontosabb határidők a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban új Ve.) alapján a következők - nyilatkozta dr. Vitányi Eszter jegyző...
 

 


dr. Vitányi Eszter
 

      

− A választópolgárt, aki legkésőbb 2014. február 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda erről értesítő megküldésével – 2014. február 17. napjáig - értesíti.
− Amennyiben a választópolgár 2014. február 7-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe, erről a Helyi Választási Iroda értesíti.
− A választópolgár 2014. március 21-én 16.00 óráig nyújthatja be nemzetiségének megjelölésére irányuló kérelmét az országgyűlési képviselők választásának névjegyzékére is kiterjedő hatállyal.

− A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán való részvétele érdekében névjegyzékbe vételét, illetve módosítását 2014. március 22-én 16.00 óráig kérheti.
A Nemzeti Választási Iroda a magyarországi lakcímmel nem rendelkező levélben szavazók névjegyzékébe azt a választópolgárt veszi fel, aki legkésőbb 2014. március 22-én 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján szerepel a központi névjegyzéken.

A levélben szavazók névjegyzékéből törölni kell azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2014. március 30. napján magyarországi lakcímet létesített
− A választópolgár a külképviseleti névjegyzékbe való felvételét, a névjegyzéken az adatok módosítását vagy törlését kérheti úgy, hogy a kérelemnek a Helyi Választási Irodához legkésőbb 2014. március 29-én 16.00 óráig meg kell érkeznie.
− Az országgyűlési képviselők választásán a korábbiakban igazolással szavazók az új Ve. szerint átjelentkezéssel élhetnek választójogukkal. Az átjelentkezés során biztosításra kerül, hogy az átjelentkezők a lakcímük szerinti egyéni szavazólapra szavazzanak Az átjelentkezésre, az átjelentkezés módosítására vagy visszavonására irányuló kérelemnek legkésőbb 2014. április 4-én 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a Helyi Választási Irodához, ahol a választópolgár a névjegyzéken szerepel. A kérelmet személyesen, vagy meghatalmazott útján, vagy ajánlott levélben lehet benyújtani.

− A szavazóhelyiségben szavazni 2014. április 6-án 6.00 órától 19.00 óráig lehet.
− A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének legkésőbb 2014. április 4-én 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a választási irodához, amelynek a szavazóköri névjegyzékében szerepel, vagy 2014. április 6-án, legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.
− A választási kampány 2014. február 15-től és április 6-án 19.00 óráig tart.

− 2014. április 6-án a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 m-es távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység nem folytatható, a fenti napon választási gyűlés nem tartható, politikai reklámot nem lehet közzétenni, közvélemény-kutatást végző személy a szavazóhelyiség helye szerinti épületbe nem léphet be. 


 


Cziczer Katalin
/2014.02.05./

 

Sportélet az Erdélyiben

 

               
       

 


Kis Márta

      

Az Erdélyi János Általános Iskolában a 2013/2014-es tanévben a gyermekek szabadidős tevékenységének hasznos eltöltése érdekében minden hónapban komplex jelleggel játékos versengéseket szervezünk. Mivel a sport, a játék ennek a korosztálynak a legoldottabb légköre, ezért nem csak a mozgás megszerettetése, a gyerekek aktivizálása a fontos, hanem ez a legjobb közeg a közösségformálásra is - számolt be Kis Márta igazgató...

Szeptember hónapban az igények és a kollégák ötletei alapján elkészítettük az éves „munkatervet”.
Októberben a Magyar Diákszövetség felhívására csatlakoztunk a
Magyar Diáksport Napja 2013. országos rendezvényhez. Közös zenés bemelegítés, akadálypálya, célbadobó verseny, 2013 m-es futás (Polgárőrség segítségével), kispályás foci, kosárra dobó verseny, tengó, labdajátékok programjaival aktivizáltuk a gyerekeket. Jó volt a fogadtatás, lelkesen vettek részt a feladatok megoldásában a gyerekek és felnőttek egyaránt. A Magyar Diákszövetségtől 15.000 Ft-os sportszervásárlási utalványt és elismerő oklevelet kaptunk. A jövőben is számítanak részvételünkre.

November:
Most, vagy soha! akadályversenyt rendeztünk. December hónapban Mikulás Kupa címmel kispályás foci bajnokságot hirdettünk. Szép számú jelentkezők közözött, nagy örömünkre lány csapatok is voltak. Januárban Mozdulj rá!! címmel közös bemelegítés után tengó, hullahopp karikázó, dekázó, ugrókötélhajtó versenyben mérhették össze ügyességüket a gyerekek.

Februárban FARSANG KUPA várja majd az érdeklődőket, labdás ügyességi versenyt, kosárra dobó versenyt, kapura rúgó versenyt tervezünk. Márciusban ATLÉTIKA VERSENYt rendezünk, futóverseny, kislabda dobó verseny és távolugrás számokban. Ezekben a versenyszámokban a korábbi években iskolánk sportolói jelentős eredményeket értek el megyei szinten is.
Áprilisban HÚSVÉTI KOSÁRVERSENYben mérkőzhetnek meg egymással a 3-3 fős csapatok. Májusban LEGERŐSEBB LÁNCSZEM erős emberek versenye,- mely a tavalyi évben nagy sikert aratott-, ismét megrendezésre kerülne.

Tanulóink egyéni fejlődési ütemét és egyéniségét szem előtt tartva próbálunk minél szórakoztatóbb, ügyességet, koncentrációt fejlesztő feladatokat tervezni, melyek a gyermekek személyiségét komplex módon képesek alakítani. Reméljük a tanulók és a kollégák a továbbiakban is lelkesen és aktívan vesznek majd részt programjainkon. 


 


Erdélyi János Általános Iskola
/2014.02.04./

 

A magyar kultúra napja a Rákócziban

 

               
       

 


 

      

A magyar kultúra napja alkalmából a Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola vers- és prózamondó versenyt rendezett 2014. február 4-én, melyen a Sárospataki Református Kollégium Általános Iskolája, az Erdélyi János Általános Iskola és a Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulói vettek részt...

Díjazottak: Vers kategória:
1-2. évfolyam
I. helyezett Fodor Áron István – Sárospataki II. Rákóczi F. Á. I. 1. osztály
II. helyezett Remeczki Liliána – Sárospataki II. Rákóczi F. Á. I. 1. osztály
III. helyezett Gál Tünde Virág – Sárospataki Református K. Á. I. 2. osztály
III. helyezett Czifra Meliton – Sárospataki Református K. Á. I. 2. osztály

Különdíj: Hochvárt Hanga – Sárospataki II. Rákóczi F. Á. I. 2. osztály

3-4. évfolyam
I. helyezett Valler Anna – Sárospataki Református K. Á. I. 4. osztály
II. helyezett Kollár Máté – Sárospataki II. Rákóczi F. Á. I. 4. osztály
III. helyezett Moheb Ashya Farzin – Sárospataki Református K. Á. I. 4. osztály

Különdíj: Kanálos Andrea – Erdélyi János Á. I. 4. osztály 


 

További fotók >>>

/2014.02.04./

 

Veszélyhelyzeti tájékoztató rendszer

 

               
       

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2013. november 25-én elindította az okostelefonokra, valamint táblagépekre kifejlesztett, országosan és ingyenesen elérhető veszélyhelyzeti tájékoztató rendszert. A rendszer megfelel a mai kor igényeinek, eljuttat minden olyan információt a felhasználókhoz, amelyek segítik az állampolgári öngondoskodást, és nem utolsósorban a használók a lehető leggyorsabban és hiteles forrásból értesülnek az ország egészét, vagy egy-egy adott területet érintő veszélyhelyzetről, káreseményről a nap 24 órájában...
 

 


 

      

A veszélyhelyzeti értesítési szolgáltatás (a továbbiakban: VÉSZ) segítségével az okostelefonnal rendelkezők azonnal tájékozódhatnak lakóhelyük, úti céljuk által érintett területek, figyelt útvonalak, megyék, vagy akár az egész ország aktuális helyzetéről, a kiadott figyelmeztető és riasztási jelzésekről. 2014. január elején elkészült az alkalmazás iOs operációs rendszerre optimalizált verziója, így a rendszer az Android, a Windows 8, Windows Phone és iOs operációs rendszereken mindenki számára elérhető, letölthető, akár a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság központi honlapjáról is. (www.katasztrofavedelem.hu)

Az alkalmazás segítségével háromfajta jelzés érkezik a felhasználókhoz: a kéken jelölt tájékoztatás, a sárga színkódú figyelmeztetés, valamint a piros színű riasztás. Mindenki maga dönti el, milyen földrajzi területről kíván információt kapni, milyen szintű jelzést szeretne fogadni, sőt, mindegyikhez külön hangjelzés is beállítható. A szöveges információ mellé térképes megjelenítés is társul. A VÉSZ – beállítástól függően – érzékeli, ha a felhasználó belép egy-egy olyan zónába, ahol valamilyen jelzés van érvényben és automatikusan megküldi a szóban forgó tájékoztatást, figyelmeztetést vagy riasztást. A VÉSZ-nek az is nagy előnye, hogy csekély adatforgalmat generál, a ma kapható mobilinternet-csomagokban lévő adatmennyiség elegendő hozzá.

A VÉSZ-t a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szakemberei kezelik és látják el tartalommal, a felhasználók így nem csupán a katasztrófavédelem jelentősebb, éppen zajló beavatkozásairól, de a forgalmasabb útvonalakat érintő közúti balesetekről és útviszonyokról, Magyarország aktuális időjárási körülményeiről, valamint a veszélyhelyzeteket érintő tudnivalókról és teendőkről is első kézből értesülhetnek. 


 

www.katasztrofavedelem.hu
/2014.02.03./

 

Elég volt a tranzit- kamion invázióból!

 

               
       

Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, megyei miniszteri útbiztos valamint Aros János sárospataki és Oláh Krisztián cigándi polgármesterek sajtótájékoztatót tartottak 2014. február 1-én 10 órakor, Sárospatakon a posta előtti közlekedési lámpánál. Ennek oka, hogy megszűnik a 3814 sz. Sárospatak és Cigánd közötti közút tranzit-kamion forgalma...
 

 


Dr. Hörcsik Richárd

 


Aros János

 


Oláh Krisztián

      

„Az elmúlt évek során (különösen az EU-s csatlakozásunk, majd a schengeni határok bevezetése után) annyira elviselhetetlené vált a zempléniek és Abaújiak számára a tranzit (átmenő) kamion forgalom (főleg Lengyelország, Szlovákia és Ukrajna felől), hogy számtalan tiltakozást váltott ki az ott lakó polgárokból. A 2013. Júliusában bevezetett út díj rendszerétől azt vártuk, hogy valamelyest mérséklődik a térségben, az alsóbb rendű utakon ez az elviselhetetlen forgalom. A HU-GO rendszer átállási hibái folytán egyenlőre ez még várat magára.

Mint B-A-Z megye miniszteri útbiztosa számtalanszor sürgettem a rendszer hibáinak a kiküszöbölését. Addig is, amíg ez rendeződik, bizonyos lépések megtételére volt szükség, a Zemplénben és Abaújban élő polgárok biztonsága és környezetünk védelméért.

Ezért először is a lakossági tiltakozások hatására, a Tokaj városon áthaladó kamionforgalom került korlátozásra. A korlátozás helyi bevezetése azonban csak a Tokajban és Bodrogkeresztúron élők gondjait oldotta volna meg és a problémát okozó forgalom áthelyeződött volna a szintén leterhelt és az erősen leromlott, néhol életveszélyessé váló Sárospatak és Cigánd vonalra.
Ezért volt szükség, a következő lépések megtételére: hogy olyan szakmai döntés szülessen, mely komplexen kezeli a megyénken áthaladó tranzit kamion forgalmat és a HU-GO rendszer által jelenleg nem jól kezelt és kijelölt útvonalakat is újra gondolja és a megfelelő irányba terelje, miközben útdíj bevétel származik belőle.

Az elfogadott és hamarosan bevezetendő korlátozások a következők:
1./ A jelenlegi 38 sz. főút alsóbbrendű úttá lesz minősítve (3838 sz. út lesz), ezzel párhuzamosan a jelenleg 3615 sz. út főúttá lesz átsorolva és megkapja a 38-as számot. A 3838 sz. út Tokaj belterületén „3,5 tonna össztömeg feletti tehergépjárművel behajtani tilos” jelzőtáblák kerülnek kihelyezésre, míg az új 38 sz. útvonalon „12 tonna össztömeg feletti tehergépjárművel behajtani tilos” tábla lesz kihelyezve Tokajban a hídnál és a 3621 sz. út csomópontjában. Így a tranzitforgalom ezen a szakaszon nem közlekedhet.

2./ A jelenleg a HU-GO rendszer által kijelölt (például Tornyosnémeti-Nyíregyháza viszonylat esetén) 3713 sz. út két szakaszán lesz „12 tonna össztömeg feletti tehergépjárművel behajtani tilos” korlátozás bevezetve, és ezzel párhuzamosan a jelenleg NIF tervezés alatt lévő 39 sz. főút nyomvonalával részben megegyező útszakasz kerül főúttá történő kijelölésre. 3 sz. főút-Encs-Abaúkér-Abaújszántó-Tállya-Mád-37 sz. főút útvonal lesz a 39 sz. főút. Természetesen itt is a célforgalomban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által kiadott behajtási engedély birtokában be lehet majd hajtani. A cél itt is a megyén csak tranzitként áthaladó nehézgépjármű forgalom kiszűrése volt.

3./ A harmadik nagyobb korlátozás a Cigándi Tisza-hídon áthaladó teherforgalom korlátozása, mely a következő módon valósul meg:
- A 3814 sz. út Sárospatak és Cigánd közötti szakaszán „7,5 tonna össztömeg feletti tehergépjárművel behajtani tilos” + „Kivéve célforgalom” korlátozás kerül bevezetésre. Új főúti szakasz kerül kijelölésre az alábbi viszonylatban 37 sz. főút (Sátoraljaújhely elkerülő szakasz)-Alsóberecki-Karos-Karcsa-Pácin-Cigánd-Kékcse. Az új út száma 381. Az út 3804 sz. (Ricsei elágazás) és a 3834 sz.(Tiszakanyári elágazás) közötti szakaszán „12 tonna össztömeg feletti tehergépjárművel behajtani tilos” jelzőtáblák kerülnek kihelyezésre, így az útvonalat csak a MK által kiadott engedély birtokában tudja igénybe venni a 12 tonna össztömeg feletti teherforgalom.” – nyilatkozta Dr. Hörcsik Richárd, megyei miniszteri útbiztos.

A sajtótájékoztató után kihelyezték a Bodrog-köz felé haladó, a posta előtti útszakaszra az első súly-korlátozási közlekedési táblát.
„Természetesen célforgalommal, külön engedéllyel majd jöhetnek a pataki vállalkozások, akik vagy ide hoznak, vagy innen visznek, vagy pedig itt van telephelyük. Ezzel az ő tevékenységüket szeretnénk segíteni.” – egészítette ki Aros János polgármester.
Cigánd polgármestere reméli, hogy innentől sokkal jobbak lesznek az útviszonyok.

„Úgy gondolom, hogy ezeknek a tábláknak a kihelyezése mérföldkő a Bodrogközben élő emberek életében. Ez már régebben is megtörténhetett volna, akár húsz évvel ezelőtt is, és akkor nem jutottunk volna el idáig, hogy az útjaink ilyen borzasztó állapotba kerüljenek. Nagyon fontos, hogy azokat a kátyúkat, amelyeket a nyáron sikerült megcsináltatnunk Sárospatak és Cigánd között, most már meg fogjuk tudni óvni, mert félő volt, hogy ha a kamionforgalom télen is használja ezt az utat, akkor teljesen fölösleges volt a kátyúzásunk.” – fejtette ki véleményét Oláh Krisztián, Cigánd polgármestere. 


 

További fotók>>>

Hadobás Ingrid
/2014.02.03./

 

Sikeres volt az óvoda bál

 

               
       

 


Lendvainé Szendrei Ágnes

      

2014. február 1. Carolina Nap, és a szokásos, immár a 4. Carolina Bál időpontja. Gyönyörű díszlet a Stílus Patak Rendezvénydekoráció jóvoltából, ragyogó műsor, finom vacsora a Makk Hetes Étteremtől, és kellemes zene a Rokonok Zenekartól. Minden együtt állt ahhoz, hogy a Carolina Óvoda és Bölcsőde jótékonysági bálja jól sikerüljön - ami "be is jött" szombat este. A 240 fő bálozó eleve jókedvvel érkezett, és kíváncsiak várta az esti programokat – nyilatkozta Lendvainé Szendrei Ágnes, intézményvezető...

A vendégek köszöntése után az óvodások léptek színre. A néphagyományőrző nagycsoportosaink régi idők szokásait felelevenítve egy fonójátékot adtak elő, mellyel hatalmas sikert arattak. Ezt követte az óvoda dolgozói által bemutatott tánckoreográfia, mely megalapozta a hangulatot, és táncra serkentette a jelenlévőket.

A tombolasorsolás, a nyeremények, a szórakozás fergeteges hangulatra váltott, és a bál el is tartott reggelig. Mindenki nagyon jól érezte magát. Reméljük, hogy jövőre ugyanígy, ugyanitt! 


 

https://drive.google.com/file/d/0B1tfn8mgD-g9OU5nQ3p3MXA5RW8/edit?usp=sharing                                   További fotók>>>

/2014.02.02./

 

Mentőt hívtak a sérült férfihez

 

               
       

 


 

      

Az észak-magyarországi régió közrendjének, közbiztonságának megerősítésére vezényelt Készenléti Rendőrség bevetési egységeinek munkatársai 2013. január 31-én a Sárospataki Rendőrkapitányság illetékességi területén láttak el szolgálati feladatokat.

A járőrök 14 óra 50 perckor Sárospatak egyik utcájában egy arcán vérző, kisebb sérüléseket szerzett férfire lettek figyelmesek. Az igazoltatás alá vont sárazsadányi 43 éves férfi az egyenruhásoknak elmondta, hogy lakásukban testvérével összekülönböztek, aki ennek során arcul ütötte. A férfi a rendőrök kérdésére úgy nyilatkozott, hogy bátyjával szemben nem kíván magánindítvánnyal élni, nem szeretné, ha emiatt eljárás indulna ellene.
A járőrök biztonsági intézkedésként mentőt hívtak a sérült férfihez, akit azok további orvosi ellátás céljából kórházba szállítottak.
  


 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
/2014.02.02./

 

Irodalmi teadélután a könyvtárban

 

               
       

 


Stumpfné Gyöngyösi Etelka

      

Irodalmi teadélutánra hívtam a kedves érdeklődőket 2014. január 29-én 15 órától A Művelődés Háza és Könyvtárába. A májusban elkezdett Duna menti barangolásunkat folytattuk. A negyedik részben olyan filmrészleteket mutatok be, amelyben a magyarországi szakaszt, Budapesttől a határig ismerhették meg vendégeim - küldte a tudósítást Stumpfné Gyöngyösi Etelka...

A történelmi, földrajzi, néprajzi ismereteken túl, a Duna ihletésére született művészi alkotásokra, a Dunát köszöntő költők és írók műveit is hallhatták a megjelentek.. (Petőfi Sándor, Arany János, József Attila...)
A későbbiek során folytatjuk a Duna útját.
Köszönöm kedves vendégeimnek, hogy jelenlétükkel ismét megtiszteltek! 


 


/2014.02.01./