Archív
2014. május
 

A Farkas Ferenc Művészeti Iskola rajzosainak sikere

 

               
     

A Farkas Ferenc Művészeti Iskola 11 fős művészeti tanulócsoportja nem régibe Tiszavasváriba utaztak, az Országos Krutilla József Akvarellfestő Versenyre, ahonnan szép eredményekkel tértek haza. Felkészítő tanáruk Balogh Istvánné Molnár Irén volt…
 

 


Balogh Istvánné Molnár Irén

      

A Farkas Ferenc Művészeti Iskola tanulói immár harmadszor vettek részt az Országos Krutilla József Akvarellfestő Versenyen Tiszavasváriban. Az országos döntőbe csak tiszta akvarell technikával készült képpel lehetett benevezni. A versenyre az ország különböző pontjáról (pl. Budapest, Debrecen, Nyíregyháza, Szeged, Keszthely, stb.) mintegy harmincöt művészeti iskola tanulói küldték be alkotásaikat.

A pataki iskola tanulói közül tizenegyen jutottak a döntőbe, ahol a 7-21 éves korosztálynak hat kategóriában egy-egy rendkívül kreatív látványhoz fűződő illusztrációs feladatot kellett megoldaniuk több óra alatt.

A sárospataki csapat 11 fős csoportja 10 díjat kapott.
V. kategória:
1. helyezett, plusz Nagydíj: Baksa Lóránt
6. helyezett: Csorba Réka
8. helyezett: Sárosi Simon

VI. kategória:
1. helyezett, plusz Nagydíj: Kocsis Alex
3. helyezett: Tamás Janka
4. helyezett: Karacs Máté
5. helyezett: Tóth Rebeka
Különdíj: Tompa Laura

A versenyre, Balogh Istvánné Molnár Irén tanár készítette fel a tanulókat.
Mindenkinek gratulálunk!
 


 


 

/2014.05.31./
 

Közgyűlést tartott a Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete

 

               
     

A Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete 2014. május 22-én ülésezett. Az ülés apropóját az adta, hogy egyrészt az egyesület vezetésének számot kellett adni a 2013. évi tevékenységéről, másrészt szinte alapjairól újjá kellett szervezni az egyesületet, a 2011. évi CLXXV. Törvény 75.§. (5) bekezdésében foglaltaknak, valamint a 2013. évi CLXXVII. Törvény 11.§. (1) bekezdése alapján – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek történő megfelelés érdekében. Csak úgy mint 8 éve, az alakuláskor elbeszélgetve a tagsággal, szándéknyilatkozatban erősítette meg további tagsági szándékát 129 fő - mondta az ülésről Saláta László...
 

 


Saláta László

      

Sajnos a tagságból eredő követelményeknek eleget tenni nem tudók, elsősorban betegségükre idős korukra hivatkozással kérték felmentésüket, de lehetőségeikhez mérten továbbra is támogatni kívánják tevékenységünket. Erre azért volt szükség, mert a jövőben a legtöbb döntéshez a tagság kétharmados többségére ezért 51 % - meghaladó jelenlétére lesz szükség.

A fenti törvényeknek megfelelően kellett megformázni az új alapító okiratuntunkat, melyet ügyvédi közreműködéssel készítettünk el és bocsátottunk a közgyűlés elé elfogadásra. Ennek elfogadása volt tevékenységünk folytatásának alapja és annak, hogy benyújthassuk igényünket a Miskolci Törvényszékre, hogy egyesületünket – újra – közhasznú nyilvántartásba vegyék. Ennek érdekében az egységes szerkezetbe foglalt alapszabályzatunk mellett közel 20, az egyesület tevékenységét igazoló dokumentumot kellett elfogadnunk és május 31-ig eljutatnunk a fenti bíróságra.

Közgyűlésünket ezúttal első ízben megtisztelte városunk jegyző asszonya dr. Vitányi Eszter, aki az ülést megelőzően köszöntötte a közgyűlés résztvevőit. Számunkra jóleső módon elmondta, hogy - talán a város legaktívabb civil szervezetének - köszönetét fejezi ki a város vezetése nevében a kezdetektől folyó jó együttműködésért, a tartalmas munkáért. A jegyző asszony közreműködött az ülés során felvetődött kérdések megválaszolásában is.

A hozzászólók elsősorban várospolitikai kérdésekkel és közérdekű kérdésekkel foglalkoztak: Bodrog – part, szabad strand, Bodrog- parti sétány, Vasút villamosítás, vasúti jegyek, pótjegyek ára, Intercity hiánya, menetrendek összehangolatlansága stb. A legtöbb kérdés megoldását napirendre tűzte a város vezetése melyről a résztvevőket  a jegyző asszony tájékoztatta. A rendezetlen ügyek megoldását az illetékesek felé történő jelzések ígéretével zárta le az ülést a levezető elnök. Ezt követően a már fenn említettek elfogadására, a közgyűlés 10 határozatot hozott.

Miután az egyesület négy éve funkcionáló testületeinek mandátuma lejárt, - Jelölő Bizottság és Szavazat Számláló Bizottság közreműködésével – került sor az új testületek és tisztségviselők megválasztására, a közgyűlés döntése alapján nyílt szavazással. Megválasztásra került a 13 tagú Elnökség és az öt fős Ellenőrző Bizottság. Korábbi munkájuk elismeréseként is Tiszteletbeli Elnökségi Tag címet kapott Jósvainé dr. Dankó Katalin és Novákovits István korábbi elnökség tagjai. Az egyesület elnöke újra Saláta László Mihály lett, az Ellenőrző Bizottság Ismét Megay Oktávot választotta elnökének.

A közgyűlés eredményes munkát végzett és reméljük, hogy az egyesület hasonlóan az eddigiekhez, hasznos munkát végez majd a város közösségének javára.
 


 


 

/2014.05.30./
 

A májusi Humán Bizottsági ülés

 

               
     

Elkészült Sárospatak város 2014-2020-as évekre szóló Kulturális Stratégiája. A 125 oldalas dokumentumot egy éves előkészítő, elemző munka után terjesztették be a készítői. A Humán Bizottság ülésén elhangzott, minden részletre kiterjedő stratégiát sikerült megalkotni, amelyet várhatóan pénteken fogad el a képviselőtestület. Szvitankó Tamás továbbá kiemelte, átfogó beszámolót hallgattak meg a város új internetes oldalának fejlesztéséről is. Az előrehaladottság állapota szerint év végére már új arculattal olvashatóak Sárospatak hírei, eseményei...
 

 


Szvitankó Tamás

      

Az elmúlt egy évben két közművelődési szakember, több helyi szereplő bevonásával dolgozott a város 2014-2020-as időszakára szóló Kulturális Stratégiájának megalkotásán. Az előkészítő munka után várhatóan pénteken fogadja el a képviselőtestület a stratégiát.

„Eljött az idő, hogy egy új stratégiát kell készíteni, mivel teljesen megváltozott az intézményhálózat a város tekintetében. Az iskolák átkerültek más fenntartásba, A Művelődés Háza és Könyvtára egy lett A Mozival, tehát egy teljesen más intézményfelállás lett a városban. Ugyanez elmondható a civil szervezetekre (megszűntek, újak jöttek létre... ). Mindezek nyomós okok voltak, amikor elhatároztuk, egy új stratégiát készítünk.

Erre két kulturális szakértőt kértünk fel, Csatlósné Komáromi Katalin és Bordás István személyében. Az elkészült stratégia láttán kijelenthetem, hogy nagyon jó választás volt ez a két ember, mert Sárospatak város egyik legjobb stratégiája készült el mintegy 125 oldalon. Olyan átfogó elemzéssel, mint például az emberek életkora, iskolázottsága, szórakozási szokásai. Foglalkozik a diáksággal, foglalkozik azzal, hogy a kultúrára alkalmas épületeknek milyen az állaga, foglalkozik a felújítással és a civil szervezetekkel is. Véleményem szerint, az a közel egy éves elkészítő munka, amit erre fordítottunk elérte célját, és meg fogja hozni a gyümölcsét. A bizottság is nagyon jónak tartja. Mint minden stratégiában, úgy itt is lehetnek még hiányosságok, de ezek pótlására, illetve javítására lehetőség van.” – mondta az elnök.

A bizottság tagjait és a helyi szakembereket részletesen, közel egy órán keresztül tájékoztatta a pályázati eljáráson nyertes vállalkozás képviselője a városi internetes oldal változásairól, arculatáról. A még jelenleg is működő honlap 15 évvel ezelőtt készült, technikailag és arculat szempontjából is mára elavult lett. Ezért döntött úgy a városvezetés, hogy egy újat készíttet. A modernizálás költségét mintegy 2 millió forintot a Tömegkommunikációs Alapítvány állja, az üzemeltetést továbbra is saját hatáskörében látja el az önkormányzat.

Átfogó képet kaptunk a honlap arculatáról és jövőbeni változásairól. Az ülésre több helyi szakembert, valamint a honlap jelenlegi szerkesztőjét is meghívtuk, hogy ők is kérdezhessenek, velünk együtt ötleteljenek.

A honlap jelenleg elkészült arculata még kezdetleges, de szerencsére már így is elnyerte a tetszését a jelenlévőknek. Persze vannak és lesznek még változtatások, de struktúrájában megfelel az elvárásoknak.

A vállalkozás képviselője készségesen válaszolt minden kérdésre, valamint jelezte, hogy megpróbálnak minden felmerült ötletre vagy problémára megoldást találni. Pénteken a képviselő-testület elé egy komplett véleménnyel állhatunk, és remélem a honlap jelenleg elkészült arculatának megtekintése után a város vezetősége is rábólint a mostani formára, hogy a munka mihamarabb tovább folytatódhasson.

Ha minden a tervek szerint megy – bár a programozási rész bonyodalmasabb és hosszasabb – akkor várhatóan év végére elkészül Sárospatak város új, modern honlapja. Fontos megjegyezni, hogy lesz teszt időszak is, amikor már az érdeklődők is megtekinthetik, használhatják az oldalt.”

A Humán bizottság tárgyalta még a SIDINFO KFt., a Zemplén TV üzleti tervét és a Gondozási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának elmúlt évi beszámolóját is.
 


 


 

További fotók >>>
Hadobás Ingrid
/2014.05.29./
 

Májusi Egészségügyi és Szociális Bizottsági ülés

 

               
     

Sárospatak Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Bizottsága soron következő ülésén nyílt napirendi pontok között 9 témakört tárgyalt és fogalmazta meg javaslatait azokkal kapcsolatban a képviselőtestület felé. Így szó volt a nyári gyermekétkeztetésről és az első lakáshoz jutók támogatásáról is. Ez utóbbi esetben megnövekedett igény mutatkozik a fiatal családok részéről, ami kedvező képet fest a Sárospatakon letelepedni szándékozók tekintetében - mondta a bizottság elnöke, Oláh József
 

 


Oláh József

      

Sárospatak Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Bizottsága a gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelésére témakörben megjelölt napirend kapcsán tárgyalta a nyári gyermekétkeztetést, amely már hagyományosan, az idei szünidőben is folytatódik. A bizottság elnöke elmondta, erre azért van szükség, mert sok rászoruló gyermek csak így jut naponta egy meleg étkezési lehetőséghez.

„Az egyik fontos napirendi pontunk volt az a javaslat, mely a gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelésére vonatkozott. A nyár közeledtével az előttünk álló feladatok sorában a gyermekétkeztetés lesz a legnagyobb feladat. Amint az iskolák bezárnak, az arra rászoruló gyerekek a nyári szünetben az önkormányzat segítségével, napi egyszeri meleg ételt fognak kapni. Ezt a Gondozási Központ fogja koordinálni, valamint a Családsegítő, és Gyermekjóléti Szolgálat választja ki azokat a gyerekeket, akik ebben részt vehetnek. Minden éven pályázunk erre a keretre, és minden éven nyertünk is eddig. Tavaly, a gyermekétkeztetésre jogosultak egyharmada vehetett részt ebben a pályázatban. Egyenlőre úgy néz ki, hogy ez évben is így lesz.” – tudatta a képviselő.

Emellett a bizottsági tagok javaslatot tettek a megüresedett, önkormányzati lakásra vonatkozó pályázat kiírásáról. Ez esetben két lakásra pályázhatnak az érintettek.

Két megüresedett önkormányzati bérlakást írt ki önkormányzatunk. Felhívnám Sárospatak város lakosainak figyelmét, hogy figyelje a honlapot, hisz a részletek ott is szerepelni fognak, de az információk az önkormányzatban is ki vannak függesztve. Az egyik lakás a Lavotta út 1/9 3. ajtó szám alatt található, a másik a Bartók Béla út 7/A földszint 2 szám alatti lakás. Mind a kettő egyszobás lakás.”

Az említett témakörökben pénteken hoz döntést Sárospatak Város Önkormányzatának képviselő testülete.
 


 


 

További fotók >>>
Hadobás Ingrid
/2014.05.29./
 

Változatos programok, rengeteg gyermek a Kölyökbulin

 

               
     

Sárospatak új főtere, a Makovecz Imre tér kihasználtsága folyamatosan nő. Most A Művelődés Háza és Könyvtára által szervezett Gyermeknapi Kölyökbulit tartottuk a szabadban. A napsütéses délutánon először a Huncutka Bábszínház előadásait láthatták a kicsik, majd a Csillaghúr Együttes zenélt. Eközben a fák árnyai alatt kézműveskedéssel, arcfestéssel és csillámtetkó készítésével várták a könyvtárosok a gyerekeket, akik az egész program során különböző kérésekkel ostromolták a dolgozókat – mondta Kövér Sándorné, a könyvtár vezetője…
 

 


Kövér Sándorné
 

      

Május 23-án egy vidám délutánra hívták a sárospataki és a környékbeli gyerekeket a könyvtárosok. A résztvevők száma megközelítette a 400 főt.

A programban szerepelt bábszínházi előadás, gyermekkoncert, arcfestés, tetoválás, kézműves foglalkozások, és sok-sok játék. A fantáziának semmi sem szabott határt, készültek hűtőmágnesek, ékszerek, mobiltartók, spatula figurák, a kisebbek pedig szívesen színezték ki a mesefigurákat.

A játékokról a 763. Sztáray Mihály cserkészcsapat, és az Erdélyi János Általános Iskola pedagógusai gondoskodtak. A gyerekek kipróbálhatták például a tandem sízést, a krumplipuskát, a gólyalábazást, a mágnes horgászatot, és sorversenyeken is ügyeskedhettek.

A bábszínházban megnézhettük Paprika Jancsi és az ördög történetét, és nem maradhatott el a mindannyiunk által szeretett Csipkerózsika sem.
A Csillaghúr zenekar könyv-, és CD bemutatóval egybekötött koncertet tartott, amelyen a vállalkozó szellemű kisdiákok különféle hangszereket próbálhattak ki. A szép zene kellemes hangulatot biztosított a legkülönbözőbb tevékenységekhez is.

A sok kis színes darabkából egy jókedvű kavalkád állt össze, fejtörést csak az okozott, hogy az időjárás a kívánatosnál is jobb volt, így a nézők minden tenyérnyi árnyékos helyet igyekeztek megtalálni.

A gyermeknap sikeres lebonyolításában részt vettek:
A Huncutka bábszínház
A Csillaghúr együttes
A Foltos Pille Kör tagjai
A Lórántffy Zsuzsanna Hímző Műhely
Pataki Józsefné
Az Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium pedagógusai
A 763. Sztáray Mihály cserkészcsapat
Az OTP Bank sárospatiaki fiókjának munatársai
A Művelődés Háza és Könyvtára munkatársai
Köszönjük munkájukat!
 


 


 

További fotók >>>
/2014.05.28./
 

A hétvégén ismét MÁV különvonat érkezik

 

               
     

Nem is olyan régen, egy 500 fős turistacsoport érkezett Győrből, hogy Sárospatak látványosságait megtekintsék, körül járják. Bosch Ágnes tájékoztatja a honlap olvasóit, hogy most szombaton, május 31-én Zalaegerszegből érkeznek 600-an, és arra kéri a kedves lakosságot, legyenek segítőkészek a látogatókkal…
 

 


Bosch Ágnes
 

      

Most szombaton Zalaegerszeg és környékéről érkezik a Sárospatak látnivalói iránt érdeklődő turistacsoport.

Nagyon szervezetten zajlott a győri csoport kalauzolása is, hiszen minden vendég már az indulás előtt tudta, hogy melyik idegenvezető lesz a kísérője, így az érkezés után percek alatt már kezdődhetett is a városnéző séta. Bosch Ágnes a Tourinform iroda vezetője elmondta, hogy többen már a hazaérkezést követően megosztották a sárospataki élményeiket az interneten.
 


 


 

/2014.05.28./
 

Holnaptól helyenként szünetel a villamos energiaszolgáltatás

 

               
 

A 48/1994.(47. prg.) VET. szerint értesítjük a Tisztelt Fogyasztókat, hogy a biztonságosabb villamos-energia ellátás érdekében a hálózatunkon karbantartási felújítási munkálatok végzése miatt az alábbi napokon, és időpontokban az áramszolgáltatást szüneteltetjük...
 

 


 

      


Az áramszünet ideje és helye:

2014. május 29-én 7.45-tól 15.00-ig
Sárospatak Virág u., Rozmaring u., Szegfű u., Muskátli u., Nefelejcs u., Herceg u. a Virág u-tól a vasút felé

2014. május 30-án 7.45-tól 15.00-ig
Sárospatak Harsányi Zs. u.

2014. június 02-án 7.45-tól 15.00-ig
Sárospatak Virág u., Rozmaring u., Szegfű u., Muskátli u., Nefelejcs u., Herceg u. a Virág u-tól a vasút felé

2014. június 03-án 7.45-tól 15.00-ig
Sárospatak Rozmaring u.

2014. június 04-én 7.45-tól 15.00-ig
Sárospatak Muskátli u., Herceg u. a Virág u-tól a vasút felé

2014. június 05-én 7.45-tól 15.00-ig
Sárospatak Szabó József u., Szalontai u., Harsányi Zs. u., Herceg u. a Virág u-tól a Borsi u. felé

2014. június 06-án 7.45-tól 15.00-ig
Sárospatak Szalontai u. a Herceg u-tól a Harsányi Zs. u. felé, Harsányi Zs. u.,

2014. június 10-én 7.45-tól 15.00-ig
Sárospatak Virág u., Rozmaring u., Szegfű u., Nefelejcs u.


Mózes Gábor
területfelelős

Miskolci régió

ÉMÁSZ Hálózati Kft.
3950 Sárospatak, Bláthy O. u. 2.
Tel.: (+36) 47/516-392
Fax: (+36) 47/516-202
Mobil: (+36) 20/940-3495
E-mail: gabor.mozes@emasz.hu
 


 


 

/2014.05.28./
 

Zemplénben is megszólalt az Európa Rádió

 

               

A Tiszáninneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület rádiója, az Európa Rádió megkezdte adását Zemplénben is - tájékoztatta Sike Gábor főszerkesztő kedden az MTI-t. A zempléni adás szerkesztője Bódisz Attila, a műsorkészítésben részt vállalnak a Zemplén Televízió munkatársai is...
 

 


Bódisz Attila

      

A rádió a zempléni térségben kettős központtal működik, Sátoraljaújhelyen és Sárospatakon is van stúdiója. A folyamatosan hallgatható műsorban reggel hét és kilenc óra között, valamint délután három és öt óra között saját szerkesztésű, helyi műsor szerepel - mondta Sike Gábor. Az Európa Rádió közszolgálati műsorokat sugároz, tehát a prózai elemek vannak túlsúlyban - tette hozzá.

A rádió 2001-ben indult el miskolci közszolgálati rádióként, tehát nem kimondottan egyházi média. Célközönsége kettős: egyrészt azok a reformátusok, akiknek hitéleti és közéleti műsoraik egyaránt szólnak, másrészt az a világi hallgatóság, amely értékes dolgokat szeretne hallani - ismertette a főszerkesztő.

Sike Gábor elmondta azt is, hogy kiemelt figyelmet fordítanak Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés és Csongrád megyére. Igyekeznek ugyanakkor a Kárpát-medencét egységes egészként kezelni, miután a Magyar Református Egyház 2009-ben, Debrecenben kimondta a reformátusság egységét.

Az Európa Rádiónak a miskolci mellett ma már fejállomása van Nyíregyházán, Debrecenben, Szegeden, Mezőkövesden, Kisújszálláson és most már Sátoraljaújhelyen is.

Forrás: MTI
 


 


 

/2014.05.27./
 

Népszerűek a Végardó Fürdő új látványelemei

 

               
         

Már korábban beszámoltunk arról, hogy Sárospatak Város Önkormányzata több fejlesztést is szeretne végrehajtani a Végardó Fürdőben. Benkő Barnabás Zoltánné elmondta, az attrakciók egy része már az idei szezonban megvalósul vagy épp már meg is valósult, ugyanis a fürdőbe már felszerelték az árnyékolókat, a kondi parkot is egyre többen használják, valamint megérkezett a SpinFizz, amit sokan csak Emberi Centrifugának neveznek. Ebben a végtelenített csúszdában percenként 180 métert vízi csúszdázhat a bátor fürdőző…
 

 


Benkő Barnabás Zoltánné


Pásztor István

      

„Szezonnyitás után, még a legnagyobb forróságok előtt megérkeztek a Végardó Fürdőbe az árnyékolók illetve a végtelen vízi csúszda is. Az árnyékolóknak kifejezetten örültek a fürdőzők, mert már régi vágya volt nekik is, és nekünk is. Mióta felkerültek, több pozitív visszajelzést is kaptunk.

A vendégek érdeklődve járták körbe az új attrakciókat, nézegették, ismerkedtek velük. Jó néhányan azért ki is próbálták, szerencsére elmondható, hogy nagy sikerük van. Akik itt voltak azok élvezték, és jelezték, hogy még a jövőben is fel fogják keresni a végtelenített csúszdát.

A kondi parkunk már hamarabb elkészült. A múlt hétvégén megfigyeltem, hogy itt is jelentős embertömeg megfordult. Próbálgatták az eszközöket, ki-ki a maga tudása és ereje szerint. Az új pingpongasztalt is használták.

Véleményem szerint a szezonban nagy sikere lesz ezeknek az attrakcióknak, megérte a befektetés, ez már most is látszik.” – nyilatkozta az ügyvezető.

Az ügyvezető által említett szabadtéri kondi parkot is a fürdővendégek igényei alapján alakították ki. Használata ingyenes. Még a testnevelők is azt mondják, hogy korszerű eszközöket sikerült beépíteni. A Református Kollégium Gimnáziumában például, ugyan ilyen eszközökön gyakorolnak és edzenek a tornászok.

„Az iskolában kifejezetten ilyen szereket használunk a szertorna edzéseinken. Itt is jelen van a nyújtó, a korlát, illetve a különböző kiegészítő eszközök is, amelyekkel fekvő támaszt lehet végezni, vagy akár kézen is lehet állni. A fürdő kondi parkját nagyon jó eszközökkel látták el, praktikusnak találom.” mondta Pásztor István testnevelő.

A Végardó Fürdő további fejlesztéseibe – csúszdapark kialakítása – csak a szezon végeztével kezdenek hozzá, hogy a nyári fürdőzőket ne zavarják a munkálatokkal. Korábban Aros János polgármester elmondta, egy több elemből álló csúszdaparkot terveztek, mely elemek mind különbözőek lesznek.


 


 

További fotók >>>
Hadobás Ingrid
/2014.05.27./
 

Májusi Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülés

 

               
    

Tizenhét napirendet tárgyalt nyílt, további kilencet pedig zárt ülésen a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a májusi ülésen. A tagok több Kft-nek is meghallgatták a 2013. évi mérlegét és beszámolóját, tárgyaltak a közvilágítás bővítéséről valamint az első lakáshoz jutók támogatásáról is. Az ülésről Hajdu Imre, a bizottság elnöke nyilatkozott…
 

 


Hajud Imre

      

A Forráskimerülés előtt áll az idei évre szánt 6 millió forintos önkormányzati keret az első lakáshoz jutók támogatására Sárospatakon. A fiatal párok lakásvásárláshoz 10 évre kérhetnek kölcsön, egyenként 1 millió forintot az önkormányzattól kamatmentes hitelre. A tervezett keret felhasználási ütemét örömmel nyugtázta a város Pénzügyi és Gazdasági bizottsága, hiszen ez azt jelenti, hogy a fiatalok számára vonzó élettér Sárospatak városa. Ahhoz, hogy további forrást tudjanak biztosítani a letelepedni szándékozóknak hamarosan módosítani fogják a költségvetést.

„2006 óta minden évben 1 millió forint, 10 év alatt vissza fizetendő kamatmentes kölcsönt biztosít Sárospatak Város Önkormányzata az első lakáshoz jutók támogatására. Idén eljutottunk oda, hogy már májusban, az erre a keretre megszavazott 6 millió forint már kezd elfogyni. A FIDESZ-KDNP frakció legutóbbi ülésén javaslatot tettünk arra, hogy a költségvetés tárgyalásakor ezt a 6 millió forintot emeljük meg. Erre leghamarabb az augusztusi, vagy a szeptemberi testületi ülésen kerülhet sor.

Sajnos a lakáspiac nem áll túl jól, talán ennek is tudható be, hogy a fiatalok lakásvásárlási kedve megnőtt, hiszen most lehet olyan áron jó ingatlanokhoz jutni akár a Bodrog parton, akár a belvárosban, ami a család alapításhoz elengedhetetlenül szükséges.” – mondta Hajdu Imre

A bizottsági ülésen tájékoztatót adott a hulladékszállításért felelős társaság is, a Zempléni ZHK Nonprofit Kft., melynek képviselője elmondta, a hulladéklerakók felszámolása hamarosan befejeződik a térségben, beleértve a Cinege rekultivációját is. A bizottság több pályázati fejlesztésről is tájékozódott, miszerint a nagyméretű, 1000 literes szeméttároló edények mosására, fertőtlenítésére alkalmas kukásautó beszerzése folyamatban van, akárcsak a hulladékudvar kialakítása is.

„Pályázatokkal kapcsolatban tettünk fel kérdéseket. Vannak nyertes pályázatok a hulladékudvarral, a szelektív hulladékgyűjtéssel és a házhoz jövő szelektív gyűjtéssel kapcsolatban is. A ZHK képviselője elmondta, számításai szerint a jövő év elejére beállításra kerülhet a hulladék udvar, a hulladék törő, a kuka mosó, mely alkalmas az 1000 literes hulladékgyűjtő edények mosására a lakó telepi részeken.”

A bizottság elnöke elmondta még, tárgyaltak a Lábasház melletti vizes blokk sorsáról is, mely munkálataival később a Pataqua Kft. szeretnék megbízni, akik megfelelően karban tudnák tartani azt.
 


 


 

További fotók >>>
Hadobás Ingrid
/2014.05.26./
 

Megtekinthetőek az SZSZB-k szavazóköri jegyzőkönyvei

 

               

 


dr. Vitányi Eszter

      

dr. Vitányi Eszter, a Helyi Választás Iroda vezetője, tájékoztatja a tisztelt Választópolgárokat, hogy a választási törvényről szóló 2013. évi XXXVI. törvény 204. §-a, és az Európai Parlament tagjainak 2014. május 25. napjára kitűzött választása eljárási határidőnek és határnapjainak megállapításáról szóló 13/2014. (III.10.) KIM rendelet 36. §-a alapján, a 2014. május 25-ei Európai Parlament tagjainak választása során Sárospatakon működő szavazatszámláló bizottságok szavazóköri jegyzőkönyvei 2014. május 28-án 16.00 óráig a Helyi Választási Irodában megtekinthetőek.

Tájékoztató >>>


 


 

/2014.05.26./
 

Európai Parlamenti Választások 2014

 

               
    

Ezúttal nem a magyar, hanem az Európai Parlament (EP) tagjairól szavazhattak a választásra jogosult polgárok. Magyarország tíz évvel ezelőtt lépett be az Európai Unióba, azóta kétszer is (2004-ben és 2009-ben) választhatott, hogy kik kerüljenek a brüsszeli-strasbourgi parlamentbe. Az EP-nek 751 tagja van, Magyarországnak ebből 21 mandátum jut. A mai voksokkal a polgárok azt dönthették el, mely pártok milyen arányban küldhetnek képviselőket. Este hét után bezárultak a szavazókörök, ezzel vége az EP-választásnak. 21 országban szavaztak ma, az eredmények este 11 óra után várhatóak csak. dr. Vitányi Eszter, a Helyi Választási Iroda vezetője a délután három órási napközbeni részvételi jelentés után nyilatkozott…
 

 


dr. Vitányi Eszter

      

A parlamenti választásokkal ellentétben most nem olyan bonyolult a választási rendszer. Az egész országban egy szavazólapot kapott minden választópolgár, amelyen a pártok nevei szerepelnek, illetve tájékoztatóul az általuk felállított lista első öt szereplője.

Sárospatakon az előzős, országgyűlési választások is csendesen zajlottak, most, az EP választások ideje alatt is nyugodtság jellemezte a várost.

„Az Európai Parlamenti választások napján, 2014. május 25-én szerencsére Sárospatakon nem történt semmilyen rendkívüli esemény. Összesen 10 500 választásra jogosult állampolgár van a városban, akiknek 16,58%-a ment el délután három óráig szavazni. Országosan ebben az időben 19,53%-os volt a voksolók aránya.

Sárospatakon a 6-os szavazókörben voltak a legtöbben, valószínűleg azért, mert itt szavazott az összes átjelentkezett is.

Az előző választáshoz képest az EP választáson változott a napközbeni részvételi jelentések száma. A korábbi hat helyett, most hét alkalommal jelentenek a jegyzőkönyvvezetők a Helyi Választási Iroda felé. Három óra után ötkor, fél hétkor és hét órakor jelentkeznek majd.” – nyilatkozta dr. Vitányi Eszter.

Azóta már elmúlt este hét óra, bezártak a szavazókörök, jelenleg a voksok számlálása folyik. Este fél 9-kor már a leadott szavazatok 94 százalékának feldolgozásával végeztek a szavazatszámláló bizottságok. Az eredmények közzétételével meg kell várni az este 11 órát, amikor az utolsó uniós tagállamban, Olaszországban is bezárnak a szavazókörök.
 


 


 

Hadobás Ingrid
/2014.05.25./
 

Megkezdődtek az aszfaltozási, kátyúzási munkálatok

 

               
    

Javában zajlanak az aszfaltozási, kátyúzási munkálatok Sárospatakon. Miután megérkezett a szükséges aszfalt, munkásaink hozzáláthattak az utak rendbetételéhez – tudtuk meg Oláh Józseftől. A fürdő nyári szezonja beindult, egyre többen mennek strandra, viszont az oda vezető utak kátyúsak voltak, így az aszfaltozást először ott kezdték meg, majd a legrosszabb utcákon folytatják a munkákat…
 

 


Oláh József

      

Jelenleg a Herceg utcán zajlik az aszfaltozás, utána a Borsi és a Határ út következik. A fürdőben mikor beindul a szezon, nem tudunk a forgalmas területeken dolgozni, így most, a nagyobb turistaforgalom előtt végezzük el az aszfaltozást. Évről évre mindig így kezdjük, nincs ez idén sem másképp.

Ha az előbb említett helyeken befejeztük a munkát, akkor elkezdjük a kátyúzási feladatokat a tömegközlekedési útvonalakon (Kassai utca, Borsi, Széchenyi utca) és a fő közlekedési útvonalainkon, mint a Martinovics út. Megvizsgáljuk azokat a forgalmas utakat is, amelyeket Sárospatak lakossága leginkább használ.

Jelenleg a Kommunális Szervezet költségvetéséből kezdtük el az aszfaltozást. Sárospatak Város Önkormányzata most adott be egy közbeszerzési pályázatot, amelyet 27 millió forint nettó összegben aszfalt beszerzésre írtunk ki.” – mondta Oláh József.

A munkák jól haladnak, a fürdő felé vezető út egy részét már sikerült is leaszfaltozni. Ha az idő tovább kedvez, gyorsan haladnak majd az aszfaltozással.
 


 


 

Hadobás Ingrid
/2014.05.24./
 

A Rubik kocka napja a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában

 

               
    

A Rubik-kockát, akkori nevén bűvös kockát, 1974 tavaszán találta fel Rubik Ernő, az első modell a 2×2×2-es még nem volt működőképes. Most, negyven évvel később szinte már mindenki ismeri, vagy hallott a méltán híres találmányról. Idén országszerte megemlékeznek a kerek évfordulóról. Így tettek a sárospataki II. Rákóczi Általános Iskola tanulói is, akik már egy ideje kocka lázban égtek. Május 22-én egy kockakirakó világrekorder érkezett hozzájuk Endrey Marcell személyében. A fiatal tehetség négyszeres európa- és ötszörös világbajnok, az ő nevéhez fűződik 2012-ben az a magyar világcsúcs, amikor is az Európa Rubik-kocka bajnokságon, a 3x3x3 vakon kirakás kategóriában 26,36 másodperc alatt rakta ki a kockát...
 

 


Endrey Marcell

      

Marcell látogatása során mesélt az eredményeiről, trükköket mutatott a diákoknak valamint a matematikát is népszerűsíti előadásaival, majd szerényen nyilatkozott a Rubik kockához fűződő viszonyáról.

Nem szeretek a középpontban lenni és kerülöm a nagy hírességeket is, viszont amikor megkerestek a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolától, hogy népszerűsítsem a matekot, valamint hogy beszéljek a kocka valamint a matematika közötti kötelékről és magáról a kockáról is, akkor nem tudtam nemet mondani. Majd amikor kiderült, hogy a gyerekek is nagyon lelkesen kockáznak, akkor még boldogabb lettem.

Számomra a kocka egész egyszerűen nem válik unalmassá. Van, hogy csak elfoglalom vele magam, van, hogy versenyre készülök, egyszerűen mindig új izgalmakat hoz a kocka. Nagyon hosszú időre le tudja foglalni az embert. Nekem nagyban meghatározza az életemet.

És hogy mik a terveim a jövőre nézve? Egyenlőre egyetemi hallgató vagyok, nemsokára pedig reményeim szerint az informatika világában fogok dolgozni. A kocka helyzete az életemben egy furcsa kettős. Szeretem azt gondolni, hogy ez egy sport, amit űzök, ugyanakkor nem hivatalosan űzöm. Itthon nincs a kockának sem egyesülete, sem pedig csapata. Hivatást igazából soha nem lehet ebből csinálni, főleg azért, mert csak a legnagyobb versenyek pénzdíjasok. Minden kisebb verseny saját zsebre megy, tehát ezt az ember addig csinálja, amíg telik rá. Én nem a címekhez ragaszkodok, nekem ezek személyes történetek. Verseny közben sem arra gondolok, hogy Európa- , vagy Világbajnok vagyok, hanem arra, hogy ki ellen milyen időt szeretnék rakni. A sok gyakorlás a lényeg.” – mondta Marcell.

A rendezvény a Nemzeti Tehetségprogram keretében valósult meg. A fiatalok betekintést nyertek azokba a játékokba is, amelyek nem kocka, hanem más formában hasonló szisztéma szerint működnek. Bár sok esetben varázslatnak tűnt az, a mit a fiatal egyetemi hallgató csinált, elmondta, hogy logika kérdése elsősorban mindaz, ami a Rubik kocka titkát rejti.
 


 


 

További fotók >>>
Hadobás Ingrid
/2014.05.24./
 

Szabad strand kijelölését tervezi Sárospatak Város Önkormányzata

 

               
    

Kiváló minőségű lett a vízminta, amelyet az ÁNTSZ megvizsgált - mondta Aros János. A szabad strand kialakításához nagyon átfogó és szigorú szabályoknak kell eleget tenni. Így a vízminőség, a folyópart állapota, a higiéniás környezet és egyéb kritériumok teljesítése elengedhetetlen. Aros János polgármester azt is elmondta, most ért oda ez az ügy, hogy várhatóan minden elvárásnak eleget tud tenni az önkormányzat, és ha minden feltétel adott lesz a szabad strand beindításához, akkor már akár idén nyáron is lehet fürdőzni a Bodrogban...
 

 


Aros János

      

Szabad strand kijelölését tervezi Sárospatak Város Önkormányzata. Ennek érdekében helyszíni bejárást tartottak azokkal az érintett szervezeteknek a képviselőivel, akiknek a hozzájárulása illetve közreműködése szükséges a szabad víz ilyen jellegű használatához, így a bejárás alkalmával az ÁNTSZ, a Rendőrség, a Kommunális Szervezet is képviseltette magát.

„A sárospatakiak közül sokan emlékezhetnek arra, hogy milyen élet folyt annak idején a Bodrog parti szabad strand mellett. Gyakorlatilag telt házzal üzemelt, igaz, akkor a feltételeket könnyebben lehetett biztosítani. Már 2-3 éve fölmerült a patakiakban a kérdés, hogy hogyan és miként lehetne újra megnyitni - természetesen szabályozott körülmények között - ezt a mindannyiunk által régen nagyon szeretett, és közkedvelt Bodrog parti szabad strandot.

Az előkészítő munkákat már tavaly ősszel elkezdtük, most pedig az első bejárásra került sor, amelyen örömmel hallottam az ÁNTSZ képviselőitől, hogy az első vízminta (négyet kell majd produkálnunk) kitűnő minőségű lett. Most azokat a feltételeket néztük át, melyeknek majd a későbbiekben meg kell felelnünk. Amennyiben minden sikeresen összeáll, gondolok itt a vízmintákra, az ivóvízvételi lehetőségre, zuhanyzási lehetőségre, az illemhelyek biztosítására, úszómester biztosítására és kibójázásra, akkor ez egy komolyabb egyszeri beruházást fog igényelni. Ha minden adott lesz, megnyitjuk a szabad strandot.” – nyilatkozta a polgármester.

„Véleményem szerint az első beruházás meg fogja haladni az 5 millió forintot, aztán természetesen lesznek fenntartási, üzemeltetési költségek is. Ha a szabad strandot megnyitjuk, pénzt nem szedhetünk a lakosoktól, tehát ez egy ingyenes szolgáltatás kell hogy legyen.

Utána fogunk járni, hogy az előzetesen felmért igények alapján ténylegesen milyen igény jelentkezik a pataki lakosok részéről, és ha úgy ítéljük meg, hogy minden feltétel összeállt - és ezt teljesíteni is tudjuk - akkor azon fogunk dolgozni, hogy ez a strand a nagy közönség számára minél előbb nyitva legyen. Képviselő társaim is egyet értenek velem abban, hogy nem csak a patakiakat fogja érdekelni, hanem az ide látogatókat is.”

A számos egyéb tényező miatt még nem lehet tudni, hogy pontosan mikor is vehetik igénybe a patakiak a szabad strandot, az viszont biztos, hogy ha minden feltétel adott lesz, a nyári szezon fürdőzési lehetősége már bővülni fog ezzel a lehetőséggel is.
 


 


 

További fotók >>>
Hadobás Ingrid
/2014.05.23./
 

Magyar Népmesék kiállítás Sárospatakon

 

               
    

A Magyar Népmesék sorozat 100 epizódját az idősebb korosztálynak kevésbé kell bemutatni, hiszen nemzedékek nőttek fel a méltán híressé vált történeteken. A fiatalabbak már a modern technika, főként az internet segítségével ismerkednek meg ezekkel a mesékkel. Így válik szinte halhatatlanná ez a sorozat-hangzott el az ünnepélyes kiállítás megnyitón. A Magyar Népmesék történeteiből kiragadott képeket tekinthetik meg az érdeklődők a hónap végéig az Újbástya Rendezvénycentrum Urbán György kiállító termében. Mikulás Ferenc, a Kecskeméti Rajzfilmstúdió ügyvezető igazgatója elmondta, hogy több ok miatt is népszerű maradt ez a mesesorozat…
 

 


Mikulás Ferenc


Csatlósné Komáromi Katalin

      

„Általában a rajzfilmek jobban bírják az idő múlását, ezt tapasztalatból tudom. Láthatunk játékfilmeket, melyeken érződik, hogy 20-30, vagy 50 évvel ezelőtt készültek, a rajzfilmeknél kevésbé.

A Magyar Népmesék sikeres sorozat. Ez látszik a közönség reakcióján, valamint a külföldi eladásokból és fesztiváldíjakból is. A kiállítás megszervezésekor arra gondoltunk, hogy érdemes ezeket a meséket álló képként is megmutatni. Vannak olyan képek - a hátterekkel együtt - amelyek kiállják az álló grafika kritériumait is, nem beszélve arról, hogy a háttereket nagyon sok esetben neves képzőművészek készítették, tehát képzőművészeti értékük is van a képeknek.” – mondta Mikulás Ferenc.

A Magyar Népmesék nem csak idehaza sikeresek.

„Annak idején mesélték, hogy Erdélybe csempésztek ki a VHS kazettákat, és különböző, nem nyilvános helyeken vetítették a filmjeinket. Aztán amikor elkezdtük fesztiválokra küldeni a kazettákat kiderült, hogy Távol-Keleten és az Egyesült Államokban is díjazzák, mi több, megértik a filmeket. Rájöttünk, hogy a népmesék nem ismernek határokat, nemzetközi értékük van.”

A népmesék összeállítása a történelmi gyökerekig nyúlnak vissza.

„A népmeséknél az eredeti gyűjtéseket használtuk fel, megőriztük a magyar nyelv archaikus szépségét. Ami mindezt mégis érdekessé teszi, hogy nagyon szépen beszéltek a színészek, főleg Szabó Gyula, aki nagyon szépen mondta ezeket az eredeti történeteket. Ezen kívül a történelmi Magyarország díszítő művészetét használtuk fel, valamint Erdély, Felvidék, Kárpátalja népművészetét is. Ami még különlegessé tehette a népmeséket, hogy a Kaláka Együttes zenél benne.

Van egy speciális műfaji sajátossága is a sorozatnak! A gyerekek szeretik az állandóságot, és a változatosságot. Az állandóságot biztosítja a főcím és Szabó Gyula narratívája, míg a változatosságot, hogy minden történet más és más. Igazából nem is sorozat a szó szoros értelmében, hanem egyedi filmek egymás utánisága.”

Mikulás Ferenc szerint a mesék mindenki életében fontos szerepet töltenek be.

„Véleményem szerint a mese, a film, és az álmok mind egy tőről fakadnak. Mindenki álmodik, és néha az álmainkban olyan dolgok történnek velünk, amelyek a valóságban nem történhetnek meg. Tehát a mese mindenféleképpen szerves része az életünknek. Nem beszélve a fantáziánkról, amikor elképzelünk dolgokat, szituációkat, amiket a valóságban nem merünk megcsinálni. Tehát ha úgy tetszik a tudatalattinknak szerves része a mese.”

Az ünnepélyes megnyitón az is elhangzott, hogy a sárospataki Művelődés Háza és Könyvtárának egy régi vágya vált valóra ezzel a tárlattal.

„A Művelődés Háza és Könyvtára már a korábbi években tervezte, hogy a gyermeknap közeledtével a Kecskeméti Rajzfilmstúdió munkáiból rendez kiállítást. Ebben az évben sikerült ezt a tervünket teljesítenünk, és sikerült a programot úgy egyeztetni a stúdióval, hogy éppen májusban tudjuk ezt az anyagot Sárospatakon kiállítani.

A kiállítás jellegében is mindenképpen egy kuriózumnak számít. Ugyanakkor, mint egyenkénti műalkotások is igazán illenek az Urbán György kiállító terembe, ahol elsősorban a XXI. századi alkotások kerülnek bemutatásra.” - mondta Csatlósné Komáromi Katalin, valamint hozzátette, reméli minden gyermeknek és felnőttnek olyan élményt és emléket ad a kiállítás, amelyre sokáig fognak emlékezni.

A kiállítás ideje alatt arra is van lehetőség, hogy az érdeklődők megnézzenek egy-egy részt a sorozatból. A több, mint 50 képből álló kiállítás május 30-ig tekinthető meg.
 


 


 

További fotók >>>
Hadobás Ingrid
/2014.05.23./
 

Távoli látogatók a Carolina óvodában

 

               
    

Óvodánkba látogatott a Belgiumban található HOWEST város HOGESCHOOL WEST FLANDERS óvónőképző főiskola két fiatal tanára. Egyikük ének-zene, a másik pedig képzőművészet szakos pedagógus – nyilatkozta Lendvainé Szendrei Ágnes, a Carolina Óvoda és Bölcsőde vezetője...
 

 


Lendvainé Szendrei Ágnes

      

A vendégeket Dr. Kelemen Judit és Vinnainé Vékony Márta /tolmács minőségben is/ a Comenius Kar tanárai kisérték intézményünkbe. A tanárnők az ERASMUS program keretében tartózkodtak az egri Eszterházy Károly Főiskolán. Egy napot töltöttek a sárospataki Comenius Karon, és e program keretében látogattak el hozzánk. Nagy érdeklődéssel hallgatták tájékoztatónkat az intézményről, és szereztek tapasztalatokat a csoportokban folyó óvodai és bölcsődei életről. Meglepetés volt számukra, amikor az angol nyelvet tanuló csoportunkban a gyerekek angolul köszöntötték őket, s vidám dalokat, verseket adtak elő. Minden nagyon tetszett nekik, amit az óvodánkban tapasztaltak, és távozáskor összefoglalták a véleményüket: „Gratulálunk! Nagyon büszkék lehettek az óvodátokra!” Igen, mi azok is vagyunk!

Néhány nap múlva büszkén mutattuk meg óvodánkat a Budapest XVIII. kerületi Vándor Óvoda kollektívájának is, akik Sárospatak – Tokaj útvonalon kirándultak. Természetesen a város nevezetességeit követően, elsőként látogattak el intézményünkbe. Megcsodálták, és dicsérték a kimagasló tárgyi feltételeinket, a csoportszobákat, tornatermünket, udvarunkat, és a különleges kialakítású sószobánkat. Néhány perc erejéig betekintettek a csoportok életébe, és a látottakból - „szakmai szemmel” - kimagasló teljesítményre következtettek. Nehezen váltak el az óvodánktól, pedig sok látnivaló várta még őket a nap folyamán.

Nagy öröm számunkra, hogy a fenntartó, Sárospatak Város Önkormányzata jóvoltából ilyen csodálatos intézménnyel büszkélkedhetünk, s a benne folyó nevelőmunka pedig az itt dolgozók közös érdeme.
 


 


 

További fotók >>>
/2014.05.22./
 

Újabb teadélután a könyvtárban

 

               
    

Irodalmi teadélutánra hívtam a kedves érdeklődőket 2014. május 21-én 15 órától A Művelődés Háza és Könyvtárába, melyen az egy éve elkezdett Duna menti barangolásunkat folytattuk - mondta Stumpfné Gyöngyösi Etelka szervező...
 

 


Stumpfné Gyöngyösi Etelka

      

A hatodik részben olyan filmrészleteket mutattam be, ahol a Bulgária-i szakaszok egy részét ismerhették meg vendégeim. A történelmi, földrajzi, néprajzi ismereteken túl, a Duna ihletésére született művészi alkotásokra, a Dunát köszöntő költők és írók műveit is hallhatták a megjelentek (Jókai Mór, Reményik Sándor, Petőfi Sándor, Hrisztov Botev...).

A későbbiek során folytatjuk a Duna útját.

Köszönöm kedves vendégeimnek, hogy jelenlétükkel ismét megtiszteltek!


 


 

/2014.05.21./
 

Megjelent az SRK Tudományos Gyűjteményeinek új kiadványa

 

               
    

„Kazinczy Metszetgyűjteményei” címmel jelentettük meg legújabb színes kiadványunkat – kezdte nyilatkozatát Kiss Endre József főkönyvtáros. Ez azért is jelentős az eddig már megjelentetett különböző témájú kiadványok sorában, mert az eddig kevésbé ismert metszetgyűjtemény most a nagyközönség számára is elérhetővé vált. Ennek köszönhetően még tovább bővíthető az a tudásanyag, amelyet Kazinczy és az ő munkássága nyomán ismerni és tudni lehet...
 

 


Kiss Endre József

      

A Sárospataki Református Főiskola könyvtárában található az az értékes és egyedülálló metszetgyűjtemény, mely Kazinczy Ferencnek tulajdonát képezte addig, amíg meg nem vásárolta tőle a Kollégium. Kazinczy ugyanis az újhelyi hegyen egy szőlőt vett és szeretett volna további területeket is vásárolni, ám ehhez nem volt elegendő pénze, így gazdag könyvtárának egy részét felajánlotta megvételre. Azt is megjelölte, hogy a vásárlásban elsőbbséget élvez a Sárospatak és a reformátusok, akik élve ezzel a lehetőséggel meg is vásárolták a könyvtárat és egy képgyűjteményt. Ez utóbbi képezte a metszetgyűjtemény nagy részét, amelynek darabjait maga Kazinczy hazai és külföldi gyűjtőktől vásárolt meg.

„Folyamatosan jelennek meg kiadványaink, hiszen a Nagykönyvtár szellemi kincseit közre szeretnénk adni és megmutatni a világnak. Sokan nem is tudnak róla, milyen kincseket is rejt a könyvtárunk. Ezek közé tartozik Kazinczy Ferenc metszetgyűjteménye is, amelyet a Kollégium megvásárolt még az ő életében.

A több, mint ezer darabos metszetgyűjtemény azért érdekes, mert három nagy csoportba lehet sorolni az anyagát. Arcképek, melyek között a korabeli közéleti és a szellemi élet képviselőinek arcmásai vannak. Másik nagy csoport a városok, csatajelenetek ábrázolásai, amelyek fontosak lehetnek egy-egy település korabeli történetének ábrázolásakor. Ritkaságok is vannak köztük. Utolsó csoport a térképek csoportja, melyek szintén nagyon eredetiek, és régiek. Unikumok is találhatóak bennük. Ezeket az anyagokat mindenki használhatja illusztrációnak, illetve forrásként is.

A most megjelent kiadvány Kazinczy eredeti szándékát valósítja meg, aki azt szerette volna, hogy minden könyv illusztrálva legyen. Az ő saját művei is így jelentek meg, illetve a különböző kortársak arcmásai díszítik az előlapokat. Kazinczy tehát nagy hangsúlyt fektetett az illusztrálásra, saját magát is több, mint harmincszor megfestette, mondván, hogy az utókor számára megmaradjanak, tehát képhez tudják kötni az olvasók azt, amit olvasnak. Ezek a metszetek már egyedi darabok, ha művészeti szempontból nézzük akkor ritkaságnak számítanak, de elsősorban történeti emlékek.” – nyilatkozta a főkönyvtáros.

A kiadvány ingyenesen elérhető a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeiben!
 


 


 

További fotók >>>
Hadobás Ingrid
/2014.05.21./
 

Kari Tanácsülés az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karán

 

               
    

Kari tanácsülés keretében köszönte meg kollégáinak az eddig végzett munkát Dr. Hegedűs László, az egri Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karának dékánja. Mint elmondta, az elmúlt egy év, mely az egri anya intézménnyel folytatott integrációt jelentette kiemelt munkát takart valamennyi oktató számára. Majd bejelentette, hogy július 1-vel megszűnik megbízatása ezen a poszton, így ő maga is köszönetet mondott kollégáinak a közös munkáért. Ennek nyomán Dr. Liptai Kálmán rektor bejelentette, hogy az új megbízott dékán Dr. Kelemen Judit lesz, aki az elkövetkezendő egy évben betölti ezt a posztot...
 

 


Dr. Liptai Kálmán


Dr. Kelemen Judit

      

Dr. Kelemen Judit főiskolai docens lesz július 1-től az egri Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karának megbízott dékánja. Ezt ma jelentette be Dr. Liptai Kálmán rektor azon a Kari Tanácsülésen, amelynek keretében többek között megköszönték azoknak az oktatóknak is a munkát, akik részt vettek a főiskola elmúlt egy évében zajló szervezeti változás végrehajtásában.

„A mai Kari Tanácsülésnek kettő fontos része volt. Az egyik, hogy megköszöntük az előző kari tanácsnak a működését, ami azért volt fontos, mert ők voltak azok, akik úgy döntöttek, hogy az Eszterházy Károly Főiskola legyen a jövő a Sárospataki Főiskolának, és ezt a döntést illő megköszönni. A másik, hogy üdvözöltük azokat, akik majd a jövőbeni nehéz döntéseket fogják meghozni, akik reményeim szerint a szép jövőbe vezetnek minket. Mindezek után megneveztem azt a hölgyet, aki a következő egy évben megbízottként el fogja látni a dékáni feladatokat. Ő nem más, mint Dr. Kelemen Judit.

Az új megbízott dékánnal szemben a legfontosabb elvárás az, hogy jó hangulatot teremtsen, hisz az elmúlt évek ide-oda hánykolódása annyira megviselte a pataki közösséget, hogy láthatólag nehezen tudnak még egy cél irányában működni. Furcsa lehet, hogy nem a szakok indításáról, vagy pénzek behozásáról és projekt indításáról nyilatkozok, ami mind lehetne cél. Valójában az első az, hogy Dr. Kelemen Judit próbáljon egy olyan közösséget teremteni, akinek van hite abban, hogy itt Sárospatakon szép reményekkel a nagy múltú főiskolánknak lehet szép jövőt építeni.

Ha mindez elindul, akkor jönnek a következő lépések. Az egyik nyilvánvalóan az, hogy megerősítsük a jelenlegi képzéseket, ehhez hallgatókra van szükség. Jó lenne megtalálni azokat a fiatalokat, akik itt akarnak tanítani, mert láthatólag a korfa el van csúszva. Ha ez is meglesz, akkor kellene a kart földúsítani azokkal a dolgokkal, amelyeket az Eszterházy Károly Főiskola tud, de szeretném, ha itt is tudnák. Szeretnénk, ha a környező értelmiséget, az itt lévő, tudományos fokozattal rendelkező embereket egy értelmes cél érdekében ide tudnánk vonzani. Ötleteink között van az informatikai, média- informatikai, turizmus, borászati képzés stb., tehát nagyon sok minden. Ami nagyon fontos, hogy arra bíztattam a leendő dékán asszonyt, hogy gondolkozzanak, ötleteljenek, én mellettük fogok állni és támogatom őket.

De hogy miért Kelemen Juditra esett a választás? Véleményem szerint az itt lévő kis csoportok mellett ő egy olyan ember, aki nem megosztó személy. Ez egy nagyon fontos szempont volt a választásnál. A másik, hogy sokat beszélgettem vele, és úgy gondolom, ő egy hiteles ember, akit elfogadnak szakmailag és emberileg is. Érti azokat a dolgokat, amelyeket még véghez szeretnénk vinni. Egyenlőre egy éves dékáni megbízást kapott, hisz ez egy teljesen új szerepkör számára, nem vezetett még kart.” – mondta az Eszterházy Károly Főiskola rektora, Dr. Liptai Kálmán.

A frissen megbízott dékánt váratlanul érte a felkérés, de felkészülten várja az elkövetkező időszakot.

Nagy megtiszteltetés, hogy az Eszterházy Károly Főiskola vezetése engem nevezett ki megbízott dékánnak, bár váratlanul ért a felkérés. Dr. Liptai Kálmán indokai meggyőztek arról, hogy nekem ezt most el kell vállalnom. Első körben biztosan egy évről van szó, mely azért jelent kihívást, mert a főiskolának több olyan szakmai feladattal kell megbirkóznia ezalatt az egy év alatt, amely a jövőjét nagyban befolyásolhatja. Fontos feladatunk, hogy hallgatókat toborozzunk, melynek érdekében több olyan fprogramot is szervezünk, mely során a főiskolai életbe beleláthatnak a tanulók, és melyek során jobban megismerhetik az intézményt. Továbbá az is Fontos, hogy az Akkreditációs Bizottság szakmai elvárásainak, az oktatókra vonatkozó elvárásainak is megfeleljünk.” – Dr. Kelemen Judit, főiskolai docens.
 


 


 

További fotók >>>
Hadobás Ingrid
/2014.05.20./
 

Ismét rajzversenyt nyert a Carolina Óvoda egyik ovisa

 

               
    

Benkő Balázs Bence három éve jár a Carolina Óvoda és Bölcsődébe. A kicsi rajztudása már korábban is megmutatkozott, több rajzpályázatra is nagyon szép műveket küldtek be. Most, a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon vehette át oklevelét és serlegét, hisz első helyezett lett a Tűzoltóság által szervezett rajzpályázaton – nyilatkozta Bettenbuchné Dudás Marianna, a Carolina Óvoda és Bölcsőde dolgozója, Bence óvónője...
 

 


Bettenbuchné Dudás Marianna

      

Bence kiemelkedő tehetségéről árulkodó rajzkészsége korán megmutatkozott. Szívesen vesz részt minden manuális tevékenységben. Ismerete és fantáziája gazdag, elképzeléseit nagyon jól meg tudja eleveníteni munkáiban.

Ebben a nevelési évben is több rajzot készített az egyes rajzpályázatokra. Nagy boldogság volt számára, amikor megtudta, hogy a Tűzoltóság által meghirdetett rajzpályázaton, az óvodások kategóriájában első helyezést ért el.

Örömét és boldogságát fokozta, amikor a díjjal járó serleget és oklevelet átvette a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon. Külön élményt jelentett számára, hogy megtekinthette a tűzoltók munkájáról készített kiállítást, beülhetett a tűzoltó autóba, és a parancsnok vezetésével tehetett egy kört a tűzoltóság udvarán.

Gratulálunk Bence! Reméljük, hogy tehetséged az iskolai évek alatt még inkább kibontakozik, és ott is sikereket érsz majd el!
 


 


 

További fotók >>>
/2014.05.20./
 

"Region Tour Expo"-n a Hotel Bodrog

 

               
    

Május 16-18. között került megrendezésre Trencsénben (Szlovákia) a "Region Tour Expo 2014" elnevezésű nemzetközi utazási kiállítás. Városunk hírnevét, a Hotel Bodrog népszerűsítette saját standdal az eseményen. Bágyi Péter, a szálloda értékesítési igazgatója tájékoztatása alapján nagy volt az érdeklődés a borturizmussal és termálturizmussal kapcsolatosan kialakított csomagjaik iránt...
 

 

      

"Fontosnak tartjuk a szállodai értékesítés során a Tokaj-Hegyalja borait is bemutató hétvégi wellness csomagjainkat, ezért Kiss István pincészetével (Fitomark - Tolcsva) együttműködve mutatjuk be vendégeinknek a borvidék kiemelkedő minőségű borait.

Ebben az évben fejeződtek be a szállodai szobák felújítási munkálatai, ennek következtében minőségi és korszerű környezetben várjuk az ide látogató vendégeket. A fejlesztések továbbra is folytatódnak a szállodában, mert csak magas színvonalú szolgáltatásokat lehet hatékonyan értékesíteni napjainkban. A termálfürdő szomszédságában található Tengerszem Üdülőparkunk iránt főleg a termálvizet kereső és a természetet kedvelő látogatók érdeklődtek."


 


 

További fotók >>>
/2014.05.19./
 

Gyermekpulmonológiai szakrendelés Sárospatakon

 

               

Már a járáson kívüli területekről is egyre többen érkeznek a Sárospataki Rendelőintézet gyermekpulmonológiai szakrendelésére. Jelenleg a régióban ugyanis csak itt érhető el ez az egészségügyi szolgáltatás, melynek következtében a beteglétszám is érezhetően megnövekedett. Keresztúri Ferencné, a Rendelőintézet igazgatója elmondta, szívesen ellátják az ide érkező, nem sárospataki betegeket, hiszen legközelebb csak Miskolcon illetve Kisvárdán van ilyen ellátás…
 

 


Keresztúri Ferencné


Dr. Veress Erzsébet

      

Nem kötelező feladatot is ellát a Sárospataki Rendelőintézet. Ezek közé tartozik a csecsemő és gyermek pulmonológia. Ennek a szakrendelésnek a jelentősége most nőtt meg igazán - mondta Keresztúri Ferencné, az egészségügyi intézmény vezetője. A régióban ugyanis csak itt van most ez az egészségügyi ellátás, így az itt élő családok csak Sárospatakon jutnak szakorvoshoz -tette hozzá. Legközelebb csak Miskolcon és Kisvárdán van ilyen szakrendelés.

„1996 után kezdtük el működtetni a gyermek pulmonológiát. Eddig Petrási főorvosnő látta el ezt a feladatot, de tavaly decemberben lebetegedett, így azóta nem volt gyermek pulmonológia. Most Veress Erzsébet főorvosnő rendel, heti egy alkalommal, szerdán 11 órától 16 óráig.

Ez az ellátás a járó beteg szakellátáshoz tartozik, tehát ez egy vállalt feladatunk. Véleményem szerint a térségnek nagy szüksége van erre, mivel jelenleg Sátoraljaújhelyben sem működik pulmonológia, legközelebb Miskolcon, illetve Kisvárdán találhatnak ilyen szakorvost.

Az elmúlt időszakban egyre többen érkeznek a rendelésre, így a forgalmunk is felfejlődött. Szívesen ellátjuk őket, egyenlőre még bírjuk a terhelést.” – mondta Keresztúri Ferencné, Sárospatak Város Rendelőintézetének vezetője.

A tapasztalatok szerint főként sárospataki, szerencsi és sátoraljaújhelyi családok keresik fel ezt a szakrendelést. A szakorvos tehát szerdánként érhető el, előjegyzés alapján illetve a sürgős eseteket soron kívül is ellátják. A jelentkező betegségek szezonálisak illetve van, aki állandó kezelésre szorul.

„Januártól mióta elkezdtem rendelni Sárospatakon, folyamatosan emelkedik a betegek létszáma. Az első hetekben inkább Sárospatak körzetéből jöttek, de az utóbbi hetekben Sátoraljaújhely, Szerencs környékéről is egyre több beteg érkezik. Előjegyzéssel dolgozunk, jelenleg 2-3 hétre tudunk időpontot adni, illetve a sürgős eseteket soron kívül is megnézzük. Jelenleg már szezonális a probléma, mert itt van a pollenszezon, és egyre több a szénanáthás beteg.

A megemelkedett beteglétszám annak is betudható, hogy az elmúlt évben a környéken nem volt szakrendelés, a betegek egy része nem tudott elutazni Miskolcra vagy Kisvárdára, és most igyekeznek a vizsgálatokat pótolni.” – nyilatkozta Veress Erzsébet, gyermekpulmonológus, főorvos.

A Rendelőintézet megépítésével Sárospatak Város Önkormányzatának célja az volt, hogy a  lakosoknak jobb körülményeket tudjanak biztosítani, másrészt, hogy a járáshoz tartozó településeknek is olyan ellátást tudjanak nyújtani 10-20 km-es körzeten belül, amelyek legközelebb 40-70 km-re van.
 


 


 

Hadobás Ingrid
/2014.05.18./
 

A Farkas Ferenc Művészeti Iskola néptáncosai is sikeresek voltak

 

               
     

Az Oktatási Hivatal által kiírt Országos Néptánc Tanulmányi Versenyen minden évben részt vesznek a KLIK Sárospataki Tankerülete Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolájának néptáncosai. Idén kamara néptáncversenyt hirdetett a hivatal, amelyen a Pacurka és a Kiscsimpolya csoportok táncosaival jelentkezett az iskola. A Békéscsabán megrendezett versenyen országos 3. helyezést értek el a Pacurkások, és – alig lecsúszva a dobogóról – 4. helyezést ért el a Kiscsimpolya. Mindkét csoportot Darmos Éva és Darmos István készítette fel...
 

 


Darmos István

      

Hatalmas dolog az, hogy országos tanulmányi versenyen a tanulóink ilyen rangos helyen - mindkét csoport az élbolyban - végezhettek, hiszen ez a verseny egyenrangú a matematika, vagy történelem országos tanulmányi versenyekkel. Az eredmények továbbra is azt jelzik, hogy országosan is kiemelkedő az a pedagógiai munka, amely a Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola néptánc tanszakán folyik. Olyan városok iskoláinak táncosaival versenyeztünk, mint Budapest, Nyíregyháza, Győr, Békéscsaba, Jászberény, s azt is el kell mondanom, hogy sem a megyében, sem a környező térségekben - Hevesben, Szabolcs-Szatmárban, Hajdú-Biharban - nem volt más díjazott, a Dunán innen rajtunk kívül csupán egy jászberényi és egy békéscsabai csoport nyert díjat.

A versenyen a Pacurka gömöri táncokat és a „Székely asszony meg az ördög” című koreográfiát, míg a Kiscsimpolya hegyközi táncokat és a „Békakirály” című mesefeldolgozást mutatta be. A versenyre hónapokon keresztül készültünk, részben A Művelődés Háza és Könyvtára által összefogott „Legyen álmod kerek erdő…” című programhoz tartozó tehetséggondozó foglalkozások során, részben pedig az iskola által szervezett - és a Nemzeti Tehetség Program, Az EMET, Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által támogatott - felkészítő táborban.

Azért is örülünk ennek az újabb sikernek, mert a korábbi években is díjakkal tértünk haza – 2010-ben csoportos versenyen első helyezést, 2011-ben kamara csoportos első helyezést, 2012-ben szólóban két tanulónk harmadik helyezést, 2013-ban csoportos második helyezést értünk el -, s ez azt mutatja, hogy évek óta folyamatosan magas szakmai színvonalat tudunk tartani, s nem csak a megye és a térség, hanem az ország kiemelkedő táncműhelye iskolánk.
 


 


 

További fotók >>>
Hadobás Ingrid
/2014.05.17./
 

Megérkeztek a sárkányhajók

 

               
     

Megérkeztek Sárospatakra azok a sárkányhajók, melyeknek nagy szerepük lesz az Óriás Leszel Sportfesztivál és Sportkonferencia programjaiban, ugyanis május 24-én ezekkel a hajókkal tervezik megrendezni a városok közötti sárkányhajó versenyt. A két hajó az előző héten érkezett meg, azóta az egyiket a Sárospataki Református Kollégium udvarán tekinthetik meg az érdeklődők – tudtuk meg Punyi Gyulától…
 

 


Punyi Gyula

      

Negyedik alkalommal rendezik meg az Országos Óriás Leszel Sportfesztivált és Sportkonferenciát. A rendezvénynek számos mellékprogramja is lesz, melyek közül május 24-én az egyik leglátványosabb a Sárkányhajó verseny. Ehhez az „eszközök” a múlt héten már megérkeztek Sárospatakra. Az egyik hajót a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának udvarán helyezték el, ahol nagy érdeklődés övezi, sokan még nem is láttak hasonlót.

„Egy hete érkeztek meg a sárkányhajók és nagyon érdeklődők a diákok. Sokan kérdezgetik hogy kell majd evezni, mire is jók ezek a hajók vagy hogy hogyan kell majd őket használni.

A sárkányhajózás a kajak-kenu sportág „túra” része, mely tömegsport jellegű. A tömegsportnak az a lényege, hogy mindenki meglelje benne az örömét és ne csak az eredménykényszer hajtsa az embert, hanem kedvtelésből csinálja amit csinál. Véleményem szerint az evezés nem fog gondot okozni senkinek. Ígéretet kaptunk, hogy szakképzett kormányosokat küldenek a versenyre, valamint olyan dobosok fogják az ütemet verni, akik megfelelő ritmusérzékkel rendelkeznek.

Reményeink szerint május 24-én jó időben a Lábasháztól tudjuk elindítani a versenyt, amelyen ezekkel a sárkányhajókkal indulnak majd a csapatok. A megmérettetésre Sárospatakról, Sátoraljaújhelyből és Tokajból érkeznek majd általános iskolások és felnőttek is egyaránt. Jelentkezők számától függően rendezünk majd előfutamokat, a döntőket pedig délután tartjuk, ami után kiderül, ki lesz az első Sulisárkányok és Sárkányhajó verseny bajnoka.” – tudtuk meg a szervezőtől.

Punyi Gyula továbbá azt is hozzátette, most már hivatalossá vált, hogy a Sárospataki Református Diáksport Egyesület csatlakozott a Magyar Kajak – Kenu Szövetséghez.

„A tagfelvételi kérelmet már korábban benyújtottuk az MKKSZ-hez, melyhez sikerrel csatlakoztunk. Két hete megérkezett erről az Oklevél is, így már teljes jogú tagjai vagyunk az MKKSZ-nek, amely ezáltal szakmai és anyagi segítséget nyújt nekünk, mi pedig adjuk a létesítményt és a szakember gárdát, akik ezt a sportágat koordinálják majd itt Sárospatakon.

A jelentkezésnél be kellett jelölnünk, hogy milyen jellegű munkát szeretnénk végezni a szakosztályon belül. Mi elsősorban az utánpótlás nevelést és a túraevezést jelöltük meg, hisz a feltételeink egyenlőre ehhez adottak. Ami a szakembereket illeti, szerencsére van egy olyan diákunk, aki országos versenyeken elismerő eredményeket ért már el, így az egyik edző ő lesz, míg a másik Göncfalvi Balázs, akinek már folyamatban van a beiskolázása, hogy edzői képesítést szerezzen.”

Ha az időjárás kegyes lesz a jövő héten, akkor az Egyesület egy nyílt hetet szervezne a Református Kollégium a Csónakházánál, melyre várnak patakiakat, környékbelieket, és mindenkit aki érdeklődik és szeretné kipróbálni Sárospatak újdonságát, a sárkányhajót, valamint a kajak-kenu sportág hajóit is.
 


 


 

További fotók >>>
Hadobás Ingrid
/2014.05.16./
 

A Farkas Ferenc Művészeti Iskola sikerei

 

               
     

Az Oktatási Hivatal által szervezett és Balassagyarmaton megrendezett IX. Országos Fuvoladuó és Kisegyüttes Tanulmányi Versenyen Karacs Mónika növendékei kvartett/kvintett kategóriában országos III. és II. helyezést értek el, mellyel tovább öregbítették Sárospatak hírnevét…
 

 


Karacs Mónika


Zombori Gréta

      

Idén kilencedik alkalommal rendezték meg Balassagyarmaton az Országos Fuvoladuó és Kisegyüttes Tanulmányi Versenyt. Ennek keretében a sárospataki Farkas Ferenc Művészeti Iskola növendékei is megmutatták zenei tudásukat. A szakmai zsűri pedig úgy értékelte, hogy országos szinten a második és harmadik helyezettnek járó díjjal jutalmazzák a fiatalok teljesítményét. Ez előbbit a kvartett még az utóbb említett helyezést a kvintett érte el. Karacs Mónika felkészítő tanár elmondta, hogy azért is kiemelkedő ez a két helyezés, mert ezt a versenyt az utóbbi időkben csak 3 évente rendezik meg.

„Nem először szerepeltünk ezen a versenyen, amikor csak lehetőségünk volt és ahogy a tanulóink ügyessége és szorgalma adta, mindig ott voltunk a versenyen. Szerencsére, már korábban is sok szép eredményt értünk el ezen a megmérettetésen. Idén egy második és harmadik helyezést sikerült elhoznunk. A kvartettem harmadik helyezést ért el, míg a kvintett tagjai másodikok lettek.

Egy országos versenyen a zsűri elsősorban arra figyel, hogy a csapat tiszta legyen. Ez alapfeltétel, valamint az is, hogy a tanulók hiba nélkül játszanak. A zsűri a plusz dolgokat is nézi, mint például hogy hogyan kamara zenélnek, vagy hogy néznek össze vagy hogy miként zenélnek együtt a színpadon.
A következő versenyen a cél természetesen az első hely elérése, de ez egy újabb felkészülést igényel.” – nyilatkozta Karacs Mónika.

A gyerekek hosszú ideje készülnek a versenyre.

Hét éve már hogy fuvolázok és mindig is nagyon szerettem. Véleményem szerint nagyon jól sikerült az országos verseny, rengeteg időt készültünk rá. De ahhoz, hogy ilyen eredményeket érhessünk el, oda kell egymásra figyelnünk, a belépésekre is, és ami a legfontosabb, hogy a hangokat tisztán játsszuk.” – mondta Zombori Gréta.

A kvartett tagjai Gál Panna, Zombori Gréta, Gombos Pálma Dóra és Batta Eszter, míg a kvintettben Gál Panna, Batta Eszter, Magyar Evelin, Zombori Gréta és Vígh András Zsolt játszik.

Mindenkinek gratulálunk az elért eredményekhez és további szép sikereket kívánunk!
 


 


 

További fotók >>>
Hadobás Ingrid
/2014.05.16./
 

„A legszebb konyhakertek” pályázat

 

               
     

Sárospatak Polgármestere - csatlakozva Kovács Szilvia ötletgazda (Karcag) által létrehozott „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz - meghirdeti a helyi, sárospataki „A legszebb konyhakertek” című programot...
 

 


Aros János

      

A program célja: A lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai, vagy barátai udvarán, kertjében alakítson ki és termesszen maga és családja számára minél több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt.

A programban történő részvétel feltételei:
- az illető a programhoz önként kíván csatlakozni,
- rendelkezik saját tulajdonú vagy számára megművelésre átengedett
- balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel, földterülettel, ahol
- konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt.

Nevezési kategóriák:
- Balkon: Erkélyen kialakított
- Mini: 10 – 50 m2
- Normál: 50 m2 felett
- Zártkert 1.: Zöldség
- Zártkert 2.: Gyümölcsös
- Zártkert 3.: Vegyes (zöldség és gyümölcs)
- Közösségi: Csoportok, szervezetek által megművelt kertek

Jelentkezési határidő: 2014. május 30.
Jelentkezés módja: A Jelentkezési lap kitöltése és leadása
Jelentkezési lap kérhető és leadható:
- A Sárospataki Polgármesteri Hivatalban Törökné Hornyák Ritánál, vagy Vighné Fehérvári Zsuzsánál

Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa, vagy annak megművelője.
Jelentkezéskor, illetve a verseny idején szívesen vesszünk fotók készítését a balkonról, kertről, mely segíti a bírálók munkáját. Az országos díjra jelöléshez ez elengedhetetlen lesz!

Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:
1. A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 edényben elhelyezett, 3 különböző konyhakerti növény termesztése történjen
2. A növények megválasztása szabadon lehetséges, mindenki igényének megfelelően
3. A megművelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, megfelelően gondozott, gyommentes, és egyben hasznos
4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el
5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minősége megfelelő legyen
6. Vegyszerhasználat esetén kötelező a naprakészen, szabályosan vezetett Permetezési napló
7. Előnyt élvez a komposztálás, a bio/öko módszerek alkalmazása és öntözés esetén a csatorna/esővíz használata
8. Külön előnyt élvez, ha a kert madárbarát kert: található benne madáretető, madáritató, és madárodú. (A kertet madárbaráttá lehet minősíteni – de nem kötelező – a www.mme.hu oldalon található útmutatás alapján.)

Díjazás: Kategóriánként az első három helyezés és indokolt esetben különdíjak odaítélése a település szervezésében.
Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó „Magyarország legszebb konyhakertje” díjra történő jelölésre, minden kategória első helyezettje lesz jogosult a helyi zsűri által tett külön ajánlás alapján.
Országos díj:
• Bronz kisplasztika – Györffy Sándor, Munkácsy és Magyar Örökségdíjas karcagi szobrászművész alkotása
• Oklevél - Miniszteri aláírással,
melyet az Országos Eredményhirdetésen ünnepélyes keretek között Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter úr ad át Kovács Szilvia ötletgazdával a Vidékfejlesztési Minisztérium Darányi Ignác termében.

A kertek megtekintése: 2 alkalommal június 15-ig és augusztus 31-ig történik előzetes időpont egyeztetés alapján.
Eredményhirdetés: szeptember hónapban

Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő kertművelő jelentkezését!

A jelentkezési lap letölthető INNEN >>>
 


 


 

/2014.05.16./
 

Rendkívüli ülést tartott a Helyi Védelmi Bizottság

 

               
     

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Védelmi Bizottság a tegnapi nap során ülésezett, melyen úgy döntöttek, ma, vagyis május 15-én minden Helyi Védelmi Bizottságot délelőtt 12 óráig össze kell hívni, hogy az ár és belvíz elleni védekezésből adódóan átbeszéljék a feladatokat. Sárospatakon délelőtt 9 órakor ültek össze a bizottság tagjai. Az ülésen dr. Komáromi Éva elmondta, jelenleg nincs készültségi szint, a Helyi Védelmi Bizottság felkészülten néz az elkövetkező napok elé…
 

 


dr. Komáromi Éva

      

„Egyenlőre semmilyen rendkívüli eseményről, a helyzet fokozódásáról értesítés nem érkezett be hozzánk. Valamennyi járási illetékességi területhez tartozó önkormányzatot, településvezetőt és katasztrófa védelmi megbízottat értesítettünk arról, hogy a települések indulókészleteit ellenőrizzék, illetve hogy az időjárási előrejelzéseket kísérjék figyelemmel, valamint kértük őket, hogy folyamatos és fokozott együttműködéssel járjunk el egymás irányába. Szükség szerint értesítsék a Járási Védelmi Bizottságot, illetve a járási katasztrófavédelmi megbízottat bármilyen rendkívüli helyzet kialakulásáról. A Helyi Védelmi Bizottság most arra készült fel, hogy amennyiben olyan rendkívüli esemény következne be, amely beavatkozást igényel, akkor befogadó helyekkel, a települések koordinálásával, vagy akár a katasztrófa helyzet elhárításával megfelelő módon tudjunk foglalkozni.

Az időjárási előrejelzések május 14-e és május 18-a közötti időszakra naponként eltérő mértékű csapadék és széltevékenységet jeleznek, amely a lakosság számára mindenképpen fizikailag érzékelhető, de hogy ez a készültségi szint elrendelését - akár ár- vagy belvízi helyzet szempontjából - jelenti-e, még nem lehet tudni.” – mondta dr. Komáromi Éva.

Az ülésen továbbá átbeszélték azt is, hogy kikre milyen feladatok hárulnak majd az esetlegesen bekövetkező vízemelkedéskor. A Helyi Védelmi Bizottság felkészülten várja a helyzeteket, és kérik a lakosokat, senki ne essen pánikba, egyenlőre nincs készültségi szint valamint nincs olyan probléma, amin ne tudnának segíteni!
 


 


 

További fotók >>>
Hadobás Ingrid
/2014.05.15./
 

Történelemverseny a Kisrefiben

 

               
     

Az egyházkerülethez tartozó általános iskolásokat hívta történelemversenyre a Sárospataki Református Kollégium Általános Iskolája. A diákok Sátoraljaújhelyből, Felsőzsolcáról, Hernádnémetiből, Miskolcról és Kazincbarcikáról érkeztek Patakra, összesen harmincan. Az intézmény választása azért esett a történelem tantárgyra, mert eddig még egyik iskola sem rendezett hasonlót – tudtuk meg Józsa Gáborné főszervezőtől…
 

 


Józsa Gáborné

      

Régi vágyunk teljesült, amikor 2014. május 7-én történelemversenyt rendeztünk a Kisrefiben iskolánk fennállásának 10. évfordulójára. A meghívott iskolák a Református Egyházkerület 3-8. osztályai voltak. A felkészülésben a II. Rákóczi Ferenc élete, és a történelemkönyvek segítettek. A verseny nagyon jó hangulatban telt. Terveink szerint minden év tavaszán szeretnénk újra megismételni ezt a találkozást.” – mondta Józsa Gáborné főszervező.

A feladatok tehát a Rákócziak jegyében zajlottak, változatosak voltak. A gyerekeknek több megmérettetésben kellett bizonyságot adniuk tudásukról, melyek az iskolai tananyagra vonatkoztak.
 


 


 

További fotók 1 >>>     További fotók 2 >>>
/2014.05.15./
 

Családi nap a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában

 

               
     

Immár 3. alkalommal került megrendezésre a Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában a nagyszabású Családi Nap, melynek célja, egy újszerű iskolai nap biztosítása tanulóinknak, szüleiknek és a hozzánk látogató sárospataki családoknak. Rengeteg program közül választhattak kicsik és nagyok: ismerkedhettek tűzoltó-, rendőr-, mentőautóval; lovagolhattak, kézműves foglalkozásokon vehettek részt – küldte beszámolóját Szegedi Istvánné
 

 


Szegedi Istvánné

      

Voltak látványos bemutatók: karate, grundbirkózás, triál bemutató, modellezés. Kipróbálhatták a gyerekek a „darts” tudományát, és a Coca-Cola jóvoltából újra miénk volt ezen a napon az óriáscsúszda.

A tantermekben vetélkedőkön lehetett jeleskedni: „Egy perc és nyersz”, „Széf”. A sok helyszínt és foglakozást – a teljesség igénye nélkül - felsorolni is lehetetlen, de tanúskodjanak erről az elkészült fényképek. Rövid műsor hangzott el a „Madarak és fák napja” alkalmából, majd tanulóink a meghívott vendégekkel két fát ültettek el iskolánk udvarán.

Vendégünk volt még ezen a napon Piroch Gábor világhírű kaszkadőr, aki vetítéssel egybekötött előadásával kápráztatta el a hallgatóságot bemutatva „hajmeresztő” kaszkadőri munkáját.

A felnőtteknek a nap retró discóval folytatódott. Az est vendége Polyák Rita énekes volt, aki volt tanítványunkként tért vissza régi iskolájába. Újból elkápráztatott mindenkit gyönyörű énekhangjával és tudásával, és maradandó élményt nyújtott mindenki számára.

Minden befolyó bevétel – tombola, bazár, sütemény árusítás – iskolánk „Az Oktatás Korszerűsítéséért Alapítvány”–át támogatta, melyből az iskola aulájának hangosítását szeretnénk kiépíteni. Ezúton is szeretném megköszönni szülőknek, támogatóinknak, kollégáknak, hogy segítették támogatásukkal rendezvényünk sikerességét.

 


 


 

További fotók 1 >>>     További fotók 2 >>>
/2014.05.15./
 

Viharos erejű szél várható

 

               
         

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint az északi, északnyugati szél szerdán fokozatosan megerősödik az ország északkeleti részén, melynek során viharos, 60-70 km/h-t meghaladó széllökések alakulhatnak ki. Várhatóan jelentős mennyiségű csapadék kíséretében csütörtökön a széllökések a 90 km/h-t is meghaladhatják. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívja a figyelmet, hogy a 70 km/h-nál erősebb szélvihar emberre, állatra veszélyes viharkárokat okozhat. A további fontos tudnivalókról dr. Komáromi Éva tájékoztatott...
 

 


dr. Komáromi Éva

      

Gyalogosan és járművel közlekedve, valamint a parkolás során egyaránt legyünk körültekintőek, mert az erős szél megbonthatja az épületek tetőfedeleit, meglazult épületburkolatokat lazíthat meg, villanyvezetékeket szakíthat le, illetve fákat dönthet ki, ágakat törhet le, amelyek balesetet és anyagi kárt okozhatnak.

Fontos tudnivalók és teendők szélvihar esetén:
• Szélvihar esetén, ha a szabadban tartózkodunk, viselkedjünk nyugodtan és legyünk körültekintőek, keressünk védett helyet, ahol biztonságban tartózkodhatunk!
• Haladjunk távol a fáktól és az épületektől, hogy a letörő ágak, megbontott épületszerkezeti elemek ne okozhassanak sérülést!
• Ha leszakadt elektromos vezetéket látunk, azt semmiképp ne közelítsük meg, hanem értesítsük az áramszolgáltatót!
• A szélvihar idejére minden esetben függesszük fel a vízi sportokat, fürdőzést, vegyük komolyan a viharjelzéseket!
• Erős szélben tilos a szabadban tűzveszélyes tevékenységet végezni!
• Vihar esetén az állatok viselkedése kiszámíthatatlanná válhat, ezért legyünk velük szemben elővigyázatosak!

Abban az esetben, ha otthon tartózkodunk, a vihar közeledtével zárjuk be a nyílászárókat és helyezzük biztonságba azokat az udvaron, erkélyen lévő növényeket, tárgyakat, amelyeket a szél felboríthat, vagy felkaphat. A vihar idején lehetőség szerint ne menjünk ki a szabadba és gondoskodjunk elektromos berendezéseink áramtalanításáról. A kisgyermekeket, betegeket és időseket ne hagyjunk magukra, valamint készüljünk fel egy lehetséges áramszünetre, tartsunk készenlétben alternatív világítási eszközöket. A vihar elvonulását követően mérjük fel a keletkezett károkat, megrongálódott közműhálózat esetén haladéktalanul értesítsük a szolgáltatót, vagy a katasztrófavédelmet!

Felhívjuk továbbá a figyelmüket, hogy a készenléti szolgálatok által üzemeltetett segélyhívó számok a nap 24 órájában rendelkezésre állnak. Amennyiben bajba kerülnek, vagy tudomásuk van arról, hogy valakinek tűzoltói segítségre van szüksége, hívják a katasztrófavédelmet a 105-ös vagy az egységes 112-es segélyhívó számok valamelyikén.

A szélvihar, a villámlás, illetve a heves zivatarok során követendő magatartási szabályokról bővebb információkat találnak a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján az alábbi linken: http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=lakossag_kattipus
Az aktuális és a várható időjárási viszonyokról, az érvényben lévő riasztásokról és a figyelmeztető előrejelzésekről bővebb információkat a www.katasztrofavedelem.hu illetve a www.met.hu oldalon kaphatnak. Az okostelefonnal, táblagéppel rendelkezők a katasztrófavédelem VÉSZ nevű ingyenes alkalmazásán is tájékozódhatnak, amely letölthető a http://www.katasztrofavedelem.hu/vesz linken.

 


 


 

/2014.05.15./
 

Bővül a parkolóhelyek száma a belvárosban

 

               
 

Újabb parkolókat alakítunk ki Sárospatak belvárosában. Várhatóan öt helyen vagy felújítjuk az érintett parkolóhelyeket vagy pedig újakat alakítunk ki annak érdekében, hogy valamelyest csökkentsük a belvárosra nehezedő parkolási gondokat. Ez összességében közel félszáz parkolóhelyet jelent majd, de terveink között már szerepel egy jóval nagyobb mértékű fejlesztés, amellyel jelentősebb mértékben segíthetnénk az autósoknak – nyilatkozta Aros János
 

 


Aros János
 

      

Nem ritka a látvány Sárospatak belvárosában, hogy a parkolóhelyek telítve vannak és aki helyet keres az autójának csak hosszas várakozás után vagy leleményességének köszönhetően tudja valahol otthagyni azt. Az autósok nem ritkán a legkisebb helyet is kihasználva igyekeznek parkolni a belvárosban. Hogy ezen helyzeten könnyítsen Sárospatak Város Önkormányzata, a meglévő parkolóhelyeket felújítják és továbbiakat alakítanak ki.

„Nagyon sokan fordulnak hozzám azzal a panasszal, hogy a belváros területén elég nehéz parkolóhelyet találni, néha akár 2-3 kört is kell menni, mire az ember talál egy helyet. A képviselő-testület ezért úgy döntött, hogy közel félszáz parkolóhely kialakításával segítünk ezen állapot megoldásában.

Az Oktatási Központ mögötti területet rendbe tesszük, újra aszfaltozzuk és további parkolókat alakítunk ki. A korábbi ígéretünkhöz híven, rendbe fogjuk tenni a Makovecz Imre tér építése során tönkrement tanítóképző udvarán lévő parkolókat is, valamint hamarosan új parkolókat szeretnénk kialakítani a Vörös sipkások és az Erdélyi utca sarkán található háromszög területen. A MÁV állomás előtti parkoló felújítása is megvalósul, továbbá két lakóközösség fordult még hozzánk azzal a szándékkal, hogy szívesen segítenek a munkákban akkor, ha előttük is újabb parkolókat alakítanánk ki.” – mondta a polgármester.

Aros János továbbá hozzátette, reméli nemsokára egy olyan lehetőségről is tájékoztathatja a lakosokat, mely még nagyobb segítséget nyújthat majd a jelenlegi parkolási gondok megoldásában.
 


 


 

Hadobás Ingrid
/2014.05.13./
 

Anyák napja a Kisrefiben

 

               
     

Az anyák napja világszerte megünnepelt nap, amelyen az anyaságról emlékezünk meg. A különböző országokban más és más napokon ünneplik, Magyarországon május első vasárnapján. Sárospatak óvodái és iskolái is ünnepséget tartottak, így volt ez a Sárospataki Református Kollégium Általános Iskolájában is, ahol az istentisztelt után a kicsik a szüleiknek és nagyszüleiknek készített ajándékokat adták át – mondta Tímáriné Király Sarolta
 

 


Tímáriné Király Sarolta
 

      

„…Te vagy az én őrangyalom,
hogyha hívlak nem késel.
Tudod anyu, úgy szeretlek…
nem mondhatom elégszer.”
(Mentovics Éva: Az én anyukám)

Anyák napján az Sárospataki Református Egyházközséggel ünnepeltünk, istentisztelet keretében. Első osztályos tanulóink verssel köszöntötték az édesanyákat és a nagymamákat. A muzsika hangjai sem maradtak el ezen a vasárnapi délelőttön, énekkarunk dalokkal, szólóénekkel, fuvola- hegedű- és zongoraszóval járult hozzá az ünnepléshez. A gyermekek az iskolában elkészített kis ajándékaikat egyénileg adták át szüleiknek, nagyszüleiknek.
 


 


 

További fotók >>>
/2014.05.12./
 

Villamos energiaszolgáltatás szüneteltetése

 

               
 

A 48/1994.(47. prg.) VET. szerint értesítjük a Tisztelt Fogyasztókat, hogy a biztonságosabb villamos-energia ellátás érdekében a hálózatunkon karbantartási felújítási munkálatok végzése miatt az alábbi napokon, és időpontokban az áramszolgáltatást szüneteltetjük...
 

 


 

      


Az áramszünet ideje és helye:

2014. május 29-én 7.45-tól 15.00-ig
Sárospatak Virág u., Rozmaring u., Szegfű u., Muskátli u., Nefelejcs u., Herceg u. a Virág u-tól a vasút felé

2014. május 30-án 7.45-tól 15.00-ig
Sárospatak Harsányi Zs. u.

2014. június 02-án 7.45-tól 15.00-ig
Sárospatak Virág u., Rozmaring u., Szegfű u., Muskátli u., Nefelejcs u., Herceg u. a Virág u-tól a vasút felé

2014. június 03-án 7.45-tól 15.00-ig
Sárospatak Rozmaring u.

2014. június 04-én 7.45-tól 15.00-ig
Sárospatak Muskátli u., Herceg u. a Virág u-tól a vasút felé

2014. június 05-én 7.45-tól 15.00-ig
Sárospatak Szabó József u., Szalontai u., Harsányi Zs. u., Herceg u. a Virág u-tól a Borsi u. felé

2014. június 06-án 7.45-tól 15.00-ig
Sárospatak Szalontai u. a Herceg u-tól a Harsányi Zs. u. felé, Harsányi Zs. u.,

2014. június 10-én 7.45-tól 15.00-ig
Sárospatak Virág u., Rozmaring u., Szegfű u., Nefelejcs u.


Mózes Gábor
területfelelős

Miskolci régió

ÉMÁSZ Hálózati Kft.
3950 Sárospatak, Bláthy O. u. 2.
Tel.: (+36) 47/516-392
Fax: (+36) 47/516-202
Mobil: (+36) 20/940-3495
E-mail: gabor.mozes@emasz.hu
 


 


 

/2014.05.11./
 

A hétvégén startol az „Óriás Leszel” Sportkonferencia

 

               
 

A hétvégén kerül megrendezésre a IV. „Óriás Leszel” MOGYI-SUSI Sárospataki Sportfesztivál és Sportkonferencia első része. A programok sora változatos, futball, kézi, röplabda, úszóversenyek és bajnokságok, fitnesz bemutatók és Naturpiac, valamint lehetőség nyílik kipróbálni az előző héren megérkezett sárkányhajókat is. A végleges és részletes programokat cikkünkben olvashatják…
 

 


 

      


A részletes programok megtekintéséhez kattintson IDE >>>

 


 


 

/2014.05.10./
 

Öntött vas gyűjteménnyel gazdagodott a MNM Rákóczi Múzeuma

 

               
    

A Magyar Nemzeti Múzeum 2014. április 29-án Budapesten tartott sajtótájékoztatón mutatta be a Sárospatakra került gyűjteményt, és köszönte meg Sándor József adományát. Csorba László a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója méltatta a Múzeumba került gyűjtemény jelentőségét, Tamás Edit, az MNM Rákóczi Múzeumának igazgatója mutatta be az adományozó mecénási tevékenységét…
 

 


Tamás Edit

      

Sándor József pataki öreg diákként 2003 óta a MNM Rákóczi Múzeuma legjelentősebb támogatója. Több alkalommal segítette adományával a Múzeum céljainak megvalósítását. 2003-ban a Rákóczi-szabadságharc 300. évfordulóján, az állandó kiállítás megnyitására egy Rákóczi ágyúmásolatot készíttetett. A „Szarvas” ágyúlövése számos múzeumi rendezvényt nyitott meg, miközben nap, mint nap közönség kedvenc a gyerekek, családok körében.
Az ágyúöntő műhely 2006-ban megkezdett régészeti ásatását is segítette. Folyamatos érdeklődését, és elkötelezettségét jelzi, hogy bőkezűen támogatja az I. Rákóczi György ágyúöntő műhelyét bemutató kiállítás megvalósulását is. Az ágyúöntés folyamatát bemutató rekonstrukció részeként a fúrótorony jelentős adománya révén valósul meg.

Sándor József múzeumpártoló tevékenységét a Magyar Nemzeti Múzeum Széchényi Emlékéremmel köszönte meg 2007-ben. Az adományozó MNM Rákóczi Múzeum iránti elkötelezettségét mutatja a most ajándékozott gyűjtemény is.

Sándor József a 404 művészi öntöttvas tárgyat számláló Korompay gyűjtemény ajándékozásával a MNM Rákóczi Múzeuma történetének legjelentősebb adományát adta a Múzeumnak. A védett, művészettörténetileg jelentős darabokat magába foglaló gyűjteményt Budapesten a sajtó képviselői láthatták először.

A gyűjtemény a budapesti Korompay László (1948–2013) és Sárospatakon született felesége, Sipos Judit által gyűjtött, mintegy 400 – köztük 12 védett - műtárgyat tartalmazó kollekcióból származó együttes teljes áttekintésre ad alkalmat az Osztrák–Magyar Monarchia területén előforduló európai és magyar öntödék finoman formázott, vékony falvastagsággal öntött, filigrán megjelenésű műöntvényeiből. Ezek nagy része ma már a határainkon kívül eső felvidéki, kárpátaljai, erdélyi és bánáti vasművekben készült. Külön értéke a gyűjteménynek, hogy a reformkorban európai léptékkel mérve is rangos, az egykori Rákóczi birtokon fekvő Munkácsi Vasgyár finomöntödéinek művészi tárgyaiból félszáznál is több műtárgyat vonultat fel.
A művészi öntöttvas tárgyak virágkora a 19. század fordulóján véget ért, de az ilyen típusú tárgyak még egészen az 1940-es évek végéig helyet kaptak a polgári lakások íróasztalain, polcain.

A gyűjtemény a különösen finom, apró részleteket is csodálatosan megjelenítő öntvények szépségére, valamint egy-egy tárgy sokféle megjelenési formájára, változatainak sokszínűségére irányítja mindannyiunk figyelmét.
A Korompay gyűjtemény tárgyai Sándor József adománya révén nem szóródnak szét, nem kerülnek külföldre. Itthon, Magyarországon csodálhatja meg őket sok-sok ember.

Különlegességek:
A műöntödék között a művesség és a színvonal tekintetében a Schönbornok birtokában lévő Munkács környéki szelestói és frigyesfalvi öntödét tekinthetjük a legjelentősebbeknek 1835-től.
A Korompai-gyűjtemény 12 védetté nyilvánított tárgya között említhetjük Schönborn Károly és felesége mellszobrának mestermintáját is. A mellszobrokat Frigyesfalván öntöttek 1855-1860 között.
Nem védett ugyan, de történeti jelentősége miatt említendő a gyűjtemény Kossuth-szobra, Schossel András alkotása.
1848 őszén készültek a sorozat első darabjai, s 1849-ben további darabok. Összességében 30 alkotás, melyet az 1848-49-es öntési dátuma is különlegessé tesz.
A Korompai-gyűjtemény védett darabjai között említhetünk továbbá egy zsebóratartó Munkáts jelzéssel, egy 1830 körül Bécsben készült asztali hőmérőt, egy Bacchus-alakos kétkarú gyertyatartó, a keresztet cipelő Krisztus faliképet, és egy díszkancsó-párt.
 


 


 

További fotók >>>
/2014.05.09./
 

Cseh hallgatók Sárospatakon

 

               
    

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karáról, annak is a Szláv és Balti Fiológiai Intézetéből érkeztek hallgatók Sárospatakra, hogy megtekintsék Comenius örökségét. A hallgatókat a város polgármestere fogadta a hivatalban, aki röviden ismertette a város történetét és érdekességeit, majd Dr. Földi Ferenc, a Magyar Comenius Társaság helyi képviselője mesélt Comenius életéről, munkásságáról és hagyatékáról. Ezután Sikora Attila, alpolgármester vezetésével közösen látogattak el Sárospatak látványosságaihoz, jártak a Rákóczi-várban és a Sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtárában is…
 

 


Sikora Attila


Mészáros Andor

      

„A cseh-magyar művelődéstörténeti kapcsolatok miatt ugye fontos Sárospatak és Comenius is, azért gondoltuk, hogy a hallgatóknak szervezünk egy látogatást a magyarországi cseh konzulátus segítségével.
 
Cseh szakról jöttünk, számunkra Comenius a cseh művelődéstörténet nagy alakja. Nem csak a pedagógiai elvei és munkássága érdekesek számunkra, hanem maga Comenius személyisége is, vagy akár az, hogy milyen politikai okokból próbált meg I. Rákóczi Györgynél szövetségest találni a protestánsoknak. Fontosnak tartjuk még azokat a műveit is, amelyeknek magyar vonatkozásai vannak.

Mindannyiunk nevében mondhatom, hogy kedves kis városnak látjuk Sárospatakot. Különösen érdekes volt megnézni Comenius emlékhelyét, az emléktáblát és a Comenius szobrot.” – mondta Mészáros Andor.

A város is sokat profitálhat a látogatókból – tudtuk meg Sikora Attilától.

„Mindenféleképpen szüksége van arra, hogy ilyen, vagy hasonló diákcsapatok érkezzenek a városba, hiszen azt szoktuk mondani, jó bornak is kell a cégér. Hogyha jönnek más országokból, jelen esetben cseh kapcsolatokról van szó, csak jó hírét vihetik Sárospataknak. Bízunk benne, hogy később esetleg magánemberként is visszatérnek. Most egy osztálykiránduláson vesznek részt, de remélhetőleg kedvet kapnak a mi városunkhoz, és későbbi programjainkra is esetleg visszatérnek.”
 


 


 

További fotók >>>
Hadobás Ingrid
/2014.05.08./
 

500 fős turistacsoport érkezik Sárospatakra, jövő hét szombaton

 

               
    

Tavaly ősszel hosszú egyeztetés után 805 fő érkezett Sárospatakra, akik végül kellemes emlékekkel távoztak a városból. A tervek már akkor is megvoltak arra, hogy idén Győrből érkezzenek majd különvonattal Patakra turisták, végül a szervezés ismét sikeresnek bizonyult, hisz a jövő hét végén 500-an jönnek az ország másik feléből, hogy megtekintsék a Bodrog menti város látványosságait – tudtuk meg Bosch Ágnestől...
 

 


Bosch Ágnes

      


A tavalyi sikeres szervezésnek köszönhetően – a MÁV különvonattal érkező – 805 főből álló turistacsoport kellemesen érezte magát Sárospatakon.

A munka tovább folytatódott és ennek következtében májusban két csoport is érkezik városunkban. Jövő hét szombaton (2014. május 17-én) Győrből 500 fős és (2014. május 31-én) Zalaegerszegről 600 fős csoport érkezik, akik idegenvezetők kíséretében fedezhetik fel a várost.

Kérjük a tisztelt sárospataki lakosokat, hogy legyenek segítségükre a városba érkező vendégeknek az esetleges útbaigazító kérdés esetén!

 


 


 

/2014.05.08./
 

Felhívás!

 

               

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a május 1-jei munkaszüneti nap körüli munkarendváltozás miatt a Sárospataki Polgármesteri Hivatalban a munka- és ügyfélfogadási rend máshogy alakul - tudatta dr. Vitányi Eszter...
 

 


dr. Vitányi Eszter

      


május 9. (péntek) „Hétfői munkarend és ügyfélfogadás

Munkarend: 7.30 – 16.00 óráig

ügyfélfogadás: de. 8.00 – 12.00 óráig
                    du. 13.00 – 16.00 óráig


május 10. (szombat) – A hivatal zárva tart.
 


 


 

/2014.05.07./
 

NE felejtsék el bejelenteni az ebeket!

 

               
    

Az 1998. évi 28-as törvény határozza meg azt a rendelkezést, mely szerint a települési jegyzőnek három évente legalább egyszer eb összeírást kell végezni az adott településen. Ezt kezdtük el ebben az évben. Az év elején hirdetmény útján tettük közzé a sárospataki lakosoknak, hogy eb tartás vonatkozásában bejelentési kötelezettségük van, tehát minden eb tartónak, illetve eb tulajdonosnak be kell jelenteni a helyi önkormányzathoz az általa tartott, vagy tulajdonolt ebnek az adatait - kezdte felhívását Cziráki Zsolt...
 

 


Cziráki Zsolt

      

Bejelentő lapot készítettünk és április 30-ig kértük a lakosokat, hogy tegyenek eleget bejelentési kötelezettségeiknek. Az országos eb nyilvántartási adatokból rendelkezésünkre áll az információ, hogy Sárospatakon 1200 körüli eb rendelkezik mikrochippel, de vélhetően több kutya van Sárospatakon, hiszen a négy hónapnál fiatalabbakat nem kell ilyen mikrochippel ellátni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy sajnos van aki a felhívásnak nem tett eleget, tehát vélhetően több eb van a városban, mint ez az 1200 körüli szám. Április 30-ig, a megadott határidőig körülbelül 900 és 1000 közötti bejelentőlap érkezett be.

Ezért arra kérnénk a sárospataki lakosokat, hogy aki ezen kötelezettségének még nem tett eleget, az még most megteheti, és kérjük is, hogy tegye meg, hiszen mindenképpen fontos az eb rendészeti feladatok ellátása szempontjából, valamint a veszettség elleni, járványügyi intézkedések miatt is, hogy tudjunk arról, mennyi és milyen ebek vannak Sárospatakon.” – mondta Cziráki Zsolt.

A bejelentő lapot továbbra is letölthetik a Honlapról, illetve az Önkormányzat ügyfélszolgálatán is megtalálhatóak. Ezek mellett számos olyan intézményben is közzétették az összeíró lapokat, ahol nagyobb lakosság megfordul. Az ebek bejelentéséhez, illetve a nyilvántartólap kitöltéséhez teljesen elegendő az a dokumentum, amelyet az állatorvos az eb beoltásakor, vagy a chippel történő ellátásakor kitölt, illetve kiállít.

Az Önkormányzat kéri a lakosokat, minél előbb tegyék meg a bejelentéseket!

Eb összeíró adatlap letöltése >>>
 


 


 

Hadobás Ingrid
/2014.05.07./
 

Minikosárlabda Sárospatakon

 

               
    

A bajnoki évad utolsó tornájára került sor április végén az Árpád Vezér Gimnáziumban a Kenguru Kosárlabda Országos Bajnokságának regionális fordulójában, ahol a sárospataki kosaras lányok a 2. helyen végeztek – küldte tudósítását Géczi Tamás, a csapat edzője...
 

 


Géczi Tamás

      

Az első mérkőzésen 32 – 25 arányban nyertünk a Mátra UKK Gyöngyös csapata ellen, s így az első helyért játszhattunk a miskolci MVSI Minitigrisek – Mezőkövesd ÉLKSK párharc győztesével.

A döntő összecsapás a félidőig szoros küzdelemben zajlott, majd a 3. negyed végére már 10 pont feletti különbséggel vezettünk. A fináléra azonban elfáradtak a lányok, továbbá nehezen tudtuk közönbösíteni az ellenfél egyik magas játékosát, s így a végeredmény 38 – 35 lett a miskolciak javára, mely eredménnyel a lányok a dobogó második fokára állhattak fel.

Gratulálunk mindenkinek!


 


 

/2014.05.07./
 

Jól kezdett a Végardó Fürdő

 

               
           

A vártnak megfelelően kezdődött a sárospataki Végardó Fürdő szezonja. Május 1-én nyitott a fürdő, ahová legnagyobb számban lengyel turisták érkeztek, de sátorral is sokan vették igénybe a Camping nyújtotta lehetőségeket – tudtuk meg Benkő Barnabás Zoltánnétól…
 

 


Benkő Barnabás Zoltánné

      

„Május 1-én nyitottuk meg a fürdő illetve a szálláshelyeink kapuit. Szerencsére, szép számmal jelentkeztek a vendégek már ezt megelőzően is a szálláshelyekre. Ennek eredményeképp a Campingünk szinte teljesen tele volt. Összesen 1.060.000 forint bruttó árbevételt értünk el a Campinggel, 259 fő foglalt szállást, főleg a szokásos, és visszatérő lengyel vendégek. Az időjárás jó volt, nagyon élvezték a jó időt. A másik szállásunkon, a Rozmaring utcai faházakban is voltak vendégek.

A fürdőben a jó időnek köszönhetően szintén elég szép számban voltak látogatók, bár nem annyian mint máskor, hisz néhányukat a ballagások és a május 1-i rendezvények elvitték. A fürdőben 1436 fő fordult meg elsejétől a tegnapi nappal bezárólag. Összesen 837.000 forint bruttó árbevételt hozott ez a négy nap. Ez egy kissé elmarad a szokásos nyitási bevételtől, de ez betudható annak, hogy a korábban említett eseményeken voltak az emberek.” – nyilatkozta az igazgatónő.

A mostani hétvégére ismét jó időt jósolnak, a Végardó Fürdő pedig nyitott kapukkal várja a fürdőzőket!
 


 


 

Hadobás Ingrid
/2014.05.06./
 

TeSzedd! akció a helyi Polgárőr Egyesület koordinálásával

 

               
      

A Sárospataki Polgárőr Egyesület immár negyedik éve csatlakozik ahhoz az országos akcióhoz, amelyet TeSzedd akció néven hirdettek meg. Ebben az esztendőben is várunk mindenkit, aki ehhez az önkéntes akcióhoz csatlakozni szeretne – tudatta Mezősi-Nagy Mariann, a Sárospataki Polgárőr Egyesület sajtószóviője…
 

 


Mezősi-Nagy Mariann

      

Te szedd- azaz önkéntesen a tiszta Magyarországért” mottóval az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség immáron negyedik alaklommal hirdette meg szemétszedési akcióját. A cél az, hogy országosan minél több településen, az önkéntesek közreműködésével, közösen váljanak tisztábbá a települések szűkebb és tágabb környezete. Emellett az is fontos, hogy ezáltal az akció által minél több ember kifejezésre juttassa a benne rejlő igényt a tisztaságra és másokat is ösztönözzön arra, hogy felhagyjanak a szemeteléssel. Sárospatak idén is kiveszi részét az akcióból.

„A Vízikapunál pénteken (05.09.), 9 órakor találkozunk valamennyi önkéntessel. Az előrejelzések alapján közel 130 fő jelentkezett már ami azt jelenti, hogy középiskolások, és civil szervezetek - itt főként a Sárospataki Lokálpatrióták Egyesületét kell kiemelni - tagjai vesznek majd részt ebben az akcióban.

Fontos információ, hogy akik ide érkeznek majd a Vizikapuhoz május 9-én 9 órára, azoknak abban segít a Sárospataki Polgárőr Egyesület, hogy védőkesztyűt, szemeteszsákot fogunk adni, illetve egy olyan kötegelő szalagot, amellyel majd le lehet zárni ezeket a szemetes zacskókat. Sárospatak belterületein, illetve a Bodrog folyó jobb, és bal partján szeretnénk összeszedni a szemetet, továbbá a város frekventáltabb területein.

Ezzel az akcióval Sárospatak nem csak az országos rendezvényhez csatlakozik, hanem az Európai Bizottság által meghirdetett Európai Uniós szintű akcióhoz is, ugyanis május 10-én ugyanez az akció folyik majd az Európai Unió 28 tagállamában. Tehát várhatóan több tízezren-százezren fognak majd csatlakozni ehhez az önkéntes akcióhoz, mellyel azt szeretnék hangsúlyozni, hogy mindenki a szűkebb és tágabban vett környezetében próbáljon meg a környezetvédelemért valamit tenni, és összegyűjteni azt a szemetet, amit a felelőtlen embertársaink szétdobálnak.

Fontos még, hogy akik részt vesznek ebben az akcióban, azoknak csak olyan szemetet kell összeszedniük, amely nem minősül veszélyes hulladéknak, tehát különböző olajos flakonokat, gyógyszereket, akkumulátorokat nem kell összeszedni, mert ezek veszélyes hulladéknak számítanak. A szemetet nem válogatva fogjuk gyűjteni, hanem ömlesztve.” – nyilatkozta a sajtóreferens valamint hozzátette, aki még szeretne a programban részt venni, az a Sárospataki Polgárőr Egyesületnél, illetve az nap, akár a helyszínen is jelezheti szándékát.

Az egyesület másik célja, hogy megpróbálnak minél több középiskolást az akcióba belevonni, hisz ezzel a diákok néhány órát letudhatnak abból az önkéntes munkából, amely kötelező lesz majd nyáron a számukra.
 


 


 

Hadobás Ingrid
/2014.05.06./
 

Sárospataki karatékák sikere az Ashihara EurAsian Cup-on

 

               
    

Három sárospataki karatékával vettünk részt a Szigetszentmiklóson megrendezésre kerülő Ashihara EurAsian Cup nemzetközi bajnokságon. Több mint kétszáz induló vállalta a megmérettetést ebből száz külföldi sportoló volt. Városunkat Velmovszki Dóra, Szólya Erik és Balogh János képviselte - küldte beszámolóját sempai Velmovszki József...
 

 


sempai Velmovszki József

      

A karatékák közül Balogh János vállalta, hogy K1 szabályrendszerben méretteti meg magát.

A nap végén mind a három harcos éremmel térhetett haza. Balogh János bronz, Szólya Erik ezüstéremmel és Velmovszki Dóra újabb bajnoki címmel gyarapíthatta gyűjteményét.

Gratulálunk nekik és felkészítő mestereiknek shihan Orehovszki Zoltánnak és sempai Velmovszki Józsefnek. A karatékáknak nem sokáig tarthat a megérdemelt pihenés, hiszen a hónap végén Kiskunmajsán kell majd újra bizonyítani a Tadashi kupa magyar bajnokságon, amihez sok sikert kívánunk!
                                                                                


 


 

/2014.05.05./
 

Elkezdődtek az írásbeli érettségik

 

               
    

Volt, aki szerint könnyű, mások szerint nehéz volt az idei írásbeli érettségi első megmérettetése, a magyar tesztlap. A diákokra ezen a héten több próba is vár, ma a magyar nyelv és irodalmi, holnap matematikai, szerdán történelmi a hét végén pedig idegen nyelvi tudásukról kell számot adniuk a tanulóknak. A sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium padjaiba az érettségi idejére 117 diák ül be, az intézménybe többek közt emelt szintű érettségit is tehetnek a végzősök – mondta Tóth Tamás igazgató…
 

 


Tóth Tamás

      

„Idén 117 végzős diákunk közül 116-an kezdték el az írásbeli érettségit május 5-én. Egy diákunk magyar nyelv és irodalomból két szóbeli tételt fog húzni, így neki, csak holnap, a matematika érettségivel kezdődik a 2014. évi írásbeli érettségi megmérettetés.

A 116 diákunk közül négyen emelt szintű írásbeli vizsgát tesznek, hiszen idén iskolánkat ismét kijelölték emelt szintű érettségi vizsgaközpontnak. A négy diák mellé még 12 másik iskolából érkező tanuló kezdte meg az emeltszintű magyar nyelv és irodalom érettségijét.

A magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga két részből állt, volt egy szövegértés és egy szövegalkotás területe. A szövegértésnél 60 perc állt a diákok részére, hogy elolvassák azt, majd a szövegre vonatkozó kérdésekre helyesen válaszoljanak. A vizsga második része a szövegalkotásra vonatkozott, melyben három feladattípus közül választhattak a tanulók. A diákoknak Márai Sándor Füveskönyvének egy részlete alapján kellett érvelniük a "lassú olvasás” mellett vagy ellen. Választhatták a novellaelemzést is, Bródy Sándor Kaál Samu című művét kellett elolvasniuk és elemezniük. Azok pedig, akik a verselemzésben jobbak, összehasonlíthatták Berzsenyi Dániel Életfilozófia, illetve Arany János Visszatekintés című művét.” – nyilatkozta Tóth Tamás.

A megmérettetés után a diákok vegyesen értékelték a vizsgafeladatokat. Többen a novellaelemzést választották, de az érvelés témája is sokak tetszését elnyerte. Néhányan rosszabbra számítottak, volt aki még az emeltszintű feladatsort is egyszerűnek találta.

Az Oktatási Hivatal a vizsga másnapján, reggel 8-kor teszi közzé a megoldókulcsot és a dokumentumokat. Holnap a matekkal folytatódik az írásbeli érettségi. Sorozat, függvényekhez kapcsolódó feladat, kombinatorika, statisztika biztosan lesz az idei középszintű vizsgán, pedig ezek között több olyan témakör is van, amelyektől tartanak az érettségizők. A diákok összesen 180 percet kapnak a középszintű matematika írásbeli érettségi megoldására.

Továbbra is, sok sikert kívánunk minden érettségizőnek!
                                                                                


 


 

Hadobás Ingrid
/2014.05.05./
 

Sulisárkányok I. Városok közötti Sárkányhajó fieszta

 

               

Régóta dédelgetett álom válik valóra Sárospatakon, ugyanis a Református Gimnázium Diáksport Egyesülete kajak- kenu szakosztályt szándékozik beindítani a Magyar Kajak - Kenu Szövetség illetve Sárospatak Város Önkormányzatának segítségével. A szakosztály népszerűsítése és a Bodrog folyó nyújtotta turisztikai lehetőség kihasználásának céljából kerül megrendezésre május 24-én Sárospatak - Sátoraljaújhely - Tokaj általános és középiskolái, valamint város válogatottainak Sárkányhajó versenye - nyilatkozta Vajóczki Andrea főszervező...
 

 


Vajóczki Andrea

      

A sárkányhajózás nem olimpiai sportág, de kiváló eszköz az evezős sportágakra való figyelem felkeltésre, csapatépítésre. Nincs még egy olyan csapatsport, mely olyan közösségteremtő és fejlesztő tevékenység lenne, amelyben egy célért két labdarúgó-csapatnyi ember küzd.

A különböző színű sárkányfejek, farkak, hajótestek, mezek és a dobok ütemes ritmusa garantálják a látványt és a felejthetetlen élményt.

A Sárkányhajó fiesztával párhuzamosan a Lábasháznál főzőversenyre kerül sor, amelyre szintén szeretettel várunk mindenkit, aki szívesen eltöltene egy hosszú délutánt barátaival egy vizes programon.

                                                                               


 


 

/2014.05.04./
 

Előadás Jókai Mór munkásságáról

 

               
    

A Sárospataki Irodalmi Olvasókör április 24-i összejövetelén, a Körünkben is nagyon közkedvelt Veres Miklós irodalomtörténész, kisvárdai tanár - Romantika és realizmus Jókai Mór munkásságában c. színvonalas előadását hallgattuk meg. Bevezetésként Jókai Mór - Az Aranyember c. regényéből Dódi levelét ismerhettük meg Jerebák Jánosné szívhez szóló tolmácsolásában – kezdte beszámolóját Halász Magdolna
 

 


Halász Magdolna

      

A „nagy mesemondó”, nemesi család gyermekeként 1825.február 18-án, Révkomáromban jött a világra. A szülei: Ásvay Jókay József ügyvéd és Pulay Mária, az ötödik gyermeküknek a Móric keresztnevet adták (később írói névként a Mórt vette fel.). A testvérei közül kettő meghalt, csak Károly és Eszter maradt életben. A gyermek Móricot nagyon szerette az édesapja, gyakran sétáltak együtt, és mesélt neki a város, a természet szépségeiről, a Duna folyóról. Ezek a feledhetetlen gyermekkori élmények később az írói látásmódját nagyban befolyásolták. Az édesanyja kemény, konok asszonyként szigorú rendet tartott a családban.

Az ifjú Jókai az elemi és a középiskolai tanulmányait a szülővárosában, majd a pápai kollégiumban folytatta. Itt találkozott először Petőfi Sándorral. Kiváló tanulóként elsajátította a francia, olasz, angol nyelvet is. Az édesanyja festőnek szánta, de ő jogot tanult. Az első szerelme, Asztalos Etelka katolikus volt, emiatt eltiltotta a fiától. Egy évvel később a leány meghalt, Jókai sokáig gyászolta. Élete következő színhelye Kecskemét, ahol együtt tevékenykedett és egy életre szóló barátságot kötött Petőfivel. 1843-ban megjelent A zsidó fiú c. verses tragédiája, a munkáját a Magyar Tudományos Akadémia dicséretben részesítette. A pesti és a komáromi joggyakorlata közben kiadták a novelláit, majd 1846-ban az első regényét: a Hétköznapok-at. 1847-ben az Életképek főszerkesztőjeként Pesten együtt lakott Petőfi Sándorral és ifjú feleségével, a Dohány utcai lakásukban. Elválaszthatatlan barátokként keresték fel a Pilvax Kávéházat, a márciusi ifjak találkozóhelyét, Jókait a Tízek Társasága tagjának választották meg. 1848.március 15-én Petőfi Sándor elszavalta a Nemzeti dal c. saját költeményét, Jókai Mór felolvasta az általa szerkesztett 12 pontot. Ekkor ismerkedett meg a híres színésznővel, Laborfalvi Rózával, aki nemzetiszínű csillagot tűzött a kabátjára, később feleségül is vette. A házasságukat az édesanyja és a Petőfi is ellenezte. A szabadságharc bukása után a felesége közreműködésével több helyen (Kecskemét, Szeged, Tardona, stb.) bújtatták, később menlevéllel utazhatott, majd sorra jelentek meg regényei.: Egy magyar nábob, Kárpáthy Zoltán, A kőszívű ember fiai, Az új földesúr,a Fekete gyémántok. Pozsonyban adták ki a Magyar Dekameron-ját két kötetben, nagy sikere volt a Siketek c. novellájának is.

A munkásságában jelen van a francia romantikus hatás (Dumas, Victor Hugo, Sue regényei). Élclapokat (Üstökös,stb.) is szerkesztett. Megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia, a Kisfaludy Társaság tagjának is. Nagy és komoly ellenfele volt Gyulai Pál, aki hat évtizeden keresztül keményen bírálta az élclapjai miatt is a munkásságát. 1865-ben országgyűlési képviselőnek választották meg, baráti kapcsolata volt Tisza Kálmánnal. Sokszor és szívesen tartózkodott Balatonfüreden. Felesége halála után csak az írással foglalkozott. 1872-ben írta meg Az aranyember-t, amely „a magyar romantikus próza legjobb alkotása, sok szempontból az első magyar szecessziós regény is.” Az író kedvenc munkájában realista elemek: a korabeli közéletet foglalkoztató korrupciós botrány, a magyar lisztkivitel megszervezése, a Duna fenekéből kimentett romlott gabonából kenyér készítése, valamint saját életéből vett események, a fiatal Noémi és a nős Timár Mihály szerelmi kapcsolata is szerepelnek. A sikeres kötetet német nyelven is kiadták. 1894-ben az egész ország köszöntötte az 50. írói jubileuma alkalmából, díszkiadásban adták közre a száz kötetes műveit. A közvélemény és a család megbotránkozását jelentette, amikor feleségül vette az ötvennégy évvel fiatalabb Nagy Bellát. Rokonaival megszakította a kapcsolatot, és újabb regényeket (A börtön virága, A mi lengyelünk, stb.) írt. 1904-ben feleségével hosszabb időszakra Nizzába utazott, betegen érkezett haza. A tüdőgyulladásból nem épült fel és 1904.május 5-én távozott az élők sorából. A Nemzeti Múzeum előtt ravatalozták fel, majd a Kerepesi temetőben több tízezren vettek végső búcsút tőle.

Jókai Mór a magyar irodalom kiemelkedő képviselője, a nyelvünk egyik legnagyobb művésze. Különleges, értékes és lebilincselő regényeit, a huszonegyedik századi fiatalok és felnőttek közül sokan szeretik és olvassák. Műveiből számos rádiójáték, nagysikerű film készült.

Az összejövetelünk második részében Lavotháné dr. Jáger Katalin főiskolai tanár, irodalomtörténészi alapossággal mutatta be Horgas Béla: Az én orbis pictusom c. kötetét, amely a Liget Műhely Kiadó gondozásában jelent meg.

Horgas Béla költő, író, szerkesztő, publicista 1937-ben született Homokszentgyörgyön. 1952-ben került Budapestre. 1960 óta publikál. 1965-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar szakán szerzett tanári diplomát. Ebben az évben jelent meg a Nevetni, sírni c. első verseskötete. 1965-től több, mint két évtizedig a Gyermekünk c. pedagógiai folyóirat munkatársaként, szerkesztőjeként tevékenykedett. Néhány alkotását német és bolgár nyelvre is lefordították. 1985-ben Ifjúsági-díjat, 1989-ben Gyermekekért kitüntetést kapta meg. 1988-ban Levendel Júliával, a feleségével alapította a Liget Műhelyt. 1988-tól a Liget irodalmi és ökológiai folyóirat-, 2008-tól a Szitakötő c. gyermekújság főszerkesztője. A Liget Műhely profilja a kortárs írók műveinek kiadása is.

Horgas Béla igen termékeny, sokoldalú író, költő. 1989-2013 között a Liget Műhely gondozásában huszonnyolc önálló (esszéket, értekezéseket, verseket, meséket, stb.) tartalmazó kötete jelent meg. Néhány dokumentumot a feleségével együttműködve adtak ki. 2004-ben jelent meg: Az én orbis pictusom c., saját rajzaival illusztrált verseskötete. A különleges dokumentum fülszövege szerint: Írni és rajzolni hozzá, engedni, hogy a vers egy-egy kifejezése kézírással a képen megjelenjék, a kétféle képzést összekapcsolni a ’99 című kötetem óta, melyben festett deszkáim láthatók, egyre erőteljesebb törekvésem. Ez a könyv így is kapcsolódik elődeihez, a Víg vacsora, a Nyí fekete-fehér és színes rajzaihoz, a Papundeklire festett papundeklijeihez. A jobbára ecoline-nal készült képek a versekkel együtt születtek. A tartalmában is különleges verseskötetet százegy színes illusztráció teszi még értékesebbé. A könyv bemutatásán Lavotháné dr. Jáger Katalin néhány kedves részletet olvasott fel a szerző: Bejutni kijutni (- az irodalomba), és Azt az egy szót (unokája nem szava) c. verseiből.

Ezután az Olvasókör elnöke a Liget Műhely pályázaton nyert dokumentumokból ajándékkönyveket adott át a határon kívüli sikeres együttmunkálkodásért, Phd. Zvolenszky Gabriellának, a királyhelmeci Regionális Központ és Könyvtár igazgatójának, és a két programunk kiváló előadójának is.

Nagy tisztelettel és hálásan köszönjük Veres Miklós nagyhatású, értékes előadását, Lavotháné dr. Jáger Katalin színvonalas műelemzését. Munkájukhoz további szép sikert, elismerést kívánunk.

“Könnyű a regényírónak, mert ez azt írhatja, ami neki tetszik;
de nehéz a történetírónak, mert ennek azt kell írnia, ami igaz.” (Jókai Mór)

Halász Magdolna Köri elnök
 


 


 

További fotók >>>
/2014.05.04./
 

Az Április havi képviselő-testületi ülés

 

               
    

Az április havi képviselő-testületi ülésen 22 napirendi pontot tárgyalt a város vezetősége. Még mielőtt az átbeszéléshez és döntéshez kezdtek volna, Aros János polgármester beszámolt az előző testületi ülés óta történt legfontosabb eseményekről, és pozitívan értékelte azt. A testület tárgyalt a PATAQUA Kft. 2013-as mérlegéről, meghallgatták a Patakhő Kft. és a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának beszámolóját, megtárgyalták a város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének végrehajtását is. Több támogatási kérelemről döntöttek, valamint zárt ülésen kiválasztották azokat a személyeket is, akik pedagógus napkor átvehetik a Comenius Emlékérmet és a Szabó Károly díjat – nyilatkozta Sikora Attila alpolgármester…
 

 Sikora Attila

      

„A szokásos havi testületi ülésünknek több napirendi pontja is volt, amely az önkormányzat tulajdonában lévő cégek beszámolóiról szólt. Négy ilyet hallgattunk meg, az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft., a másik a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Kft., a harmadik a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft., a negyedik pedig a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.

Az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft-ről tudni kell, hogy ez az a cég, amely a városi fejlesztéseket, pályázatokat, projekteket bonyolítja. A 2013-as évről szóló beszámolójukat elfogadtuk. Elégedetten fogadhatták el a testület tagjai, hisz látható, hogy elég sok újítás, projekt valósult meg az elmúlt időszakban. Elég ha csak az önkormányzat épületére gondolunk, vagy a főtérre, a piacra, a parkolókra, a homlokzat felújításokra, a Kalajka rendbe tételére, tehát sok olyan terület volt, amelyet ők pályáztak. Igen komoly munkát végez ez a cég, még ha nem is olyan látványos, mert ugye a háttérben végzik a pályázatírást, annak a kezelését, menedzselését. Összességében a testület tagjai elégedettek voltak, és jó sok munkát kívánunk 2014-re is, ami azt jelenti, hogy reméljük, sok pályázat lesz, amelyben aktívan részt tudnak venni.

A másik cégünk a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Kft., amely a fürdőt üzemelteti. Itt is a 2013-as évi működésről, és a mérlegről, illetve eredményről tartott az igazgató asszony beszámolót. Elmondható, hogy megint sikeres évet zárt a fürdőnk, hiszen több, mint 213.000 vendég fordult meg a tavalyi év folyamán, és ez 160 millió Ft-os bruttó árbevételt jelentett. Ebből az önkormányzatunk 70 millió Ft-ot kap, hiszen minden évben ennyi a bérleti díj amennyiért úgymond odaadjuk használatra a fürdőt, és ezen kívül még maradt a fürdőnek annyi saját bevétele, illetve saját tartalék pénze, hogy a következő szezon nyitásig, tehát most májusig ki tudták húzni. Nem nagyon volt már semmilyen tartozás, semmilyen kintlévőség, tehát igen jól gazdálkodott megint a fürdő.

Itt elmondtuk azt is, hogy újítások, felújítások is várhatók, illetve néhány modernizáció. Ennek egyik látható jele egy strandkézilabda pálya, mely napokon belül el is készül. Ez szintén TAO-s pénznek köszönhetően valósult meg, melyet a Sárospataki Torna Club kézilabda szakosztálya pályázott meg, és több, mint 3 millió forintos összeget nyertek ennek a megvalósítására. Ennek köszönhetően szeretnénk az Országos Strandröplabda Bajnokság egy fordulóját ide lehozni, ezzel sok turisták, vendéget csalogatni még a fürdőbe. Ezen kívül elkészült egy szabadidős park, egy szabadtéri kondi park, amely 1-2 napon belül szintén a teljes készültség állapotában lesz. Emellett még csúszdapark is tervezés alatt van, amely komoly beruházást igényel, így nem biztos, hogy ebben a szezonban megvalósításra kerül. Addig, amíg a csúszdapark nem készül el, addig lesz egy mobil csúszda jellegű látványcsúszda, melyet hordónak neveznek. Igazából egy forgó hordóról van szó, amiben egy kis víz van, és olyan érzetet kelt, mintha csúszdában ülne az ember. Nagyon látványos, és az országban is csak kettő van, tehát eléggé kuriózumnak számítani ez az emberi centrifuga. Ezen kívül még árnyékolást is tervezünk két medence fölé, elsősorban a termál medence fölé, illetve a gyermek medence fölé. Ez még a szezonra elkészül. A kemping vizesblokkját is szeretnénk majd felújítani.

A harmadik Kft-nk a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. akik elsősorban karbantartással foglalkoznak. Erről is elmondható, hogy jól működött a 2013-as évben. Ezt mi sem bizonyítja jobban,mint hogy azok az intézmények, amelyek már nem a városunk fenntartásában működnek, tehát gondolok itt az iskolákra, amelyeket a KLIK működtet, valamennyien továbbra is tőlük kérik a karbantartást, és velük kötöttek szerződést. Ebből is látszik, hogy jól működik a cég, és hasznos munkát végeznek.

A negyedik cég pedig a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft., amelynek a 2013-as év volt az első olyan éve, amelyet már saját erőből önmaga hajtott végre, hiszen 2012 decemberében lett 100%-ban önkormányzati tulajdonú ez a cég.  Elmondható, hogy jó minőségben dolgoztak, bár igen sok nehézséggel küszködtek, hiszen több, mint 6 csőtörés volt, melyeket nagyon gyorsan el kellett hárítani. Sajnos ennek az esélye az éven is fent van, hiszen 30-40 éves rendszerekről van szó. Ezen kívül amiért még dicséret illeti a Kft-t, és annak vezetőségét az a kintlévőségek behajtása. Amikor átvettük a céget akkor több, mint 40 millió forintos kintlévőség volt, és ezt egy év alatt 22 millióra sikerült leredukálniuk. Ez egy igen komoly teljesítmény ennyi idő alatt.

Igazgató úrnak volt egy rossz híre is a tartozásokkal kapcsolatban, hogy továbbra is folytatják ezt a szigorú behajtást. Tehát aki úgy gondolja, hogy megúszta a fizetéselmaradását, az téved. Valószínűleg lassabban megy, hiszen peres eljárások vannak. De egy év alatt felére csökkent a kintlévőség, ez jelzi azt, hogy ebben a tekintetben könyörtelen a Kft. vezetése, de ez azoknak az érdekeit szolgálja, akik tisztességesen fizetnek minden hónap elején, hiszen a nagy többség ilyen. A többieket ez érzékenyen fogja érinteni, de a Kft. eltökélt célja továbbra is a kintlévőségek behajtása.

Megtárgyaltuk továbbá a Zempléni Lovas Egyesület kérelemét is, amely a pünkösdi ünnepekre szóló új fesztivál elemnek a megvalósítása lenne, ezzel a Botkői csatára emlékeznek. Igen komoly és látványos lesz, hisz majdnem 300 lovas, illetve hagyományőrző beöltözött jelmezes katona lesz látható, akik egy valódi komoly csatát fognak bemutatni. Reméljük, hogy nagy lesz az érdeklődés. Ehhez kértek támogatást, melyet természetesen támogat önkormányzatunk.

Ezen kívül döntöttünk a pedagógusnapkor átadandó Comenius érmekről, és a Szabó Károly díjakról is.

A Zemplén Help Alapítvány kérte támogatásunkat az ebek ivartalanítását. Erről az előző testületi ülésen már ejtettünk szót, és mostanra dolgoztuk ki ennek a lehetőségét. Támogatja önkormányzatunk 5000 forinttal ebenként az ivartalanítást 100.000 forint keretösszegig. A Zemplén Help Alapítvány támogatja újabb 5.000 forinttal, az állatorvos szintén felajánlotta, hogy 5.000 forinttal olcsóbban végzi az ivartalanítást, és a tulajdonos adná a negyedik 5.000-et, tehát így jön össze a 20.000 forintos összeg, amibe kerül egy ilyen műtét. Ezt csak kimondottan sárospataki lakosok vehetik igénybe, sárospataki lakcímmel. Jövedelemhatárhoz van kötve, tehát a nyugdíjminimum 300%-át, azaz 85.500 forintot eléri egyedülálló esetében, családosnál pedig az 57.000 forintot az egy főre jutó jövedelem, akkor lehet ezt kérni. Igazolni kell természetesen ezeket a jövedelmeket, valamint azt is, hogy kutya chippel van ellátva. A támogatás kimondottan szuka kutyák ivartalanítására vonatkozik. Egy címről csak egy kutya esetében lehet igénybe venni ezt az 5.000 forintot. Elviszi az orvoshoz, ott ő számlát ad, és a számla ellenében az önkormányzat ezt kifizeti, hogyha jogosult erre a támogatásra.” - mondta az alpolgármester.
 


 


 

További fotók >>>
Hadobás Ingrid
/2014.05.03./
 

Réka és Norbi Sárospatakon - Életmódváltó nap

 

               
    

A tavalyi évhez hasonlóan ismét nagyszabású rendezvény szervezésébe vágja a fejszéjét az Árpád Vezér Diáksport Egyesület Sárospatak Város Önkormányzatával és a BAZ Megyei Szabadidősport Szövetséggel karöltve, melynek fő célja a lakosság széles körének fizikai aktivitásra, mozgásban gazdag életmódra, egészséges táplálkozásra ösztönzése, és az ezekkel kapcsolatos ismeretek minél szélesebb körben való átadása - tudtuk meg Kordáné Györki Erika főszervezőtől...
 

 


Rubint Réka és Schobert Norbi


Kordáné Györki Erika

      

A Kiegészítő programmal bővül ugyanakkor a rendezvény, ugyanis NATUR Piac elnevezéssel a környéken élő és munkálkodó, natur-élelmiszereket gyártó termelők, kézművesek fognak bemutatkozni ezen a napon, népszerű portékáikat kínálva az érdeklődőknek.

A délelőtt folyamán „FOGYJ ÉSSZEL!” címmel elméleti és gyakorlati képzésben vehetnek részt azok az érdeklődők, akik szeretnék megtenni az első lépést egy egészségesebb életstílus felé vezető úton. Ezen a képzésen elsajátíthatjuk a testünk és anyagcserénk működésének titkait, megtanulhatjuk a legfontosabb táplálkozási szempontokat, megérthetjük, hogyan használja fel a szervezet a bevitt energiát és hogyan kell élnünk ahhoz, hogy soha ne lassuljon le az anyagcserénk, a szervezetünk pedig soha ne kapcsoljon raktározó üzemmódba.
Tudás és tudatosság birtokában könnyedén megvalósítható a testsúlycsökkentő életmódváltás.

14 órától 19 óráig mintegy 10 féle fitneszstílussal ismerkedhetnek meg a látogatók a helyi trénerek jóvoltából, de a koronát a rendezvényre a fitneszvilág három legmeghatározóbb egyéniségei, RUBINT RÉKA, SCHOBERT NORBERT ÉS KISS GÁBOR fogják feltenni, akik fantasztikus előadói képességeikkel csalogatják a küzdőtérre a mozogni vágyókat! Gyermekfoglalkoztató programokkal, egészségügyi mérésekkel, életmód- és kineziológiai tanácsadással, masszázzsal, csontkovácsolással, és sok-sok újdonsággal várjuk az arra nyitottakat!

„Minden nap egy új esély, hogy VÁLTOZTASS!”

Részletek a www.sarospatak.hu internetes oldalon.

Györki Erika, Árpád Vezér Diáksport Egyesület
kgyerika@gmail.com
 


 


 

/2014.05.02./
 

Író-olvasó találkozó Lackfi Jánossal

 

               
    

Az Újbástya Rendezvénycentrumban április 24-én találkozhatott a közönség Lackfi Jánossal. A Prima Primissima-díjas, József Attila-díjas író, költő, műfordító, tanár, fotós beszélgetőtársa Finta Éva tanárnő volt, aki maga is elismert költő - küldte beszámolóját a találkozóról Kövér Sándorné...
 

 


Kövér Sándorné

      

A sok humorral fűszerezett találkozó során számtalan érdekességet megtudtunk vendégünkről:
- az író szülők nem genetikailag készítették fel az alkotásra, hanem a személyes példamutatással (az olvasás-írás mindennapos elfoglaltság),
- tenoristának készült, de „terrorista” lett (műveiben felrobbantja a világot, és cserepeiből újra összerakja),
- a francia irodalomtörténet a szakterülete, de az írás érdekében abbahagyta a tanítást,
- kreatív írás kurzusokat tart Vörös Istvánnal,
- témákat gyűjt az interneten, majd a beérkezett ötleteket blogjának Versgyár című rovatában teszi közzé.

A találkozó fénypontja volt, amikor a szerző színészként előadta saját verseit, életre keltve a jellemeket, szójátékokat. Olyan közismert versek, dalok feldolgozásait élvezhettük, mint a Cirmos cica haj…(az Ómagyar Mária-siralom, Csokonai, Berzsenyi, Kosztolányi, Ady, Kassák stílusában, de rep-szövegként is), vagy az Elvesztettem zsebkendőmet…(Janus Pannonius, József Attila, vagy ByeAlex stílusában).

Lackfi János öt gyerek édesapja, így kifogyhatatlan a „gyerekszáj” történetekből, ami folyamatos inspirációt jelent számára. Néhány „csemegét” megosztott a közönséggel is a gyermekeknek írt könyvei bemutatásakor, majd részleteket adott elő a Milyenek a magyarok? című kötetéből.

A nyelvi játékokkal, és hihetetlen humorral fűszerezett rendezvény dedikálással, és személyes beszélgetéssel zárult.
Ez az író-olvasó találkozó is bebizonyította, hogy az irodalomnak nem kell elvontnak és komornak lennie, hanem lehet vidám, és jókedvű is – ahhoz persze nem árt egy olyan jó előadó, mint Lackfi János.

A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.

 


 


 

További fotók >>>
/2014.05.01./