Ön jelenleg a sarospatak.hu archívumát olvassa. A lapok legutolsó frissítése 2014. október 31. Az aktuális honlap eléréséhez klikkeljen ide!
       


Illetékességi területek

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése az első fokú
építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként az építmények, építési tevékenységek tekintetében a járásszékhely települési önkormányzat
 jegyzőjét és a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.
A járásszékhely települési önkormányzat jegyzőjének illetékessége a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm.
rendelet 1. mellékletében meghatározott településekre
 terjed ki. Ennek alapján Sárospatak város jegyzőjéhez - mint első fokú építésügyi hatósághoz - az alábbi
települések tartoznak:
 • Sárospatak
 • Bodrogolaszi
 • Erdőhorváti
 • Györgytarló
 • Háromhuta
 • Hercegkút
 • Kenézlő
 • Komlóska
 • Makkoshotyka
 • Olaszliszka
 • Sárazsadány
 • Tolcsva
 • Vajdácska
 • Vámosújfalu
 • Viss
 • Zalkod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁG
 

Az első fokú építésügyi hatóság a Sárospataki Polgármesteri Hivatalnál Sárospatak, Rákóczi út 32.  szám alatt épületében található.
A 2013. január 1-ével jelentősen átalakult hatósági engedélyezési eljárásról, a megváltozott jogszabályokról, az engedélyhez kötött építési tevékenységekről és az engedély nélkül, de csak az ÁLTALÁNOS ÉPÍTÉSÜGYI ELŐÍRÁSOK BETARTÁSÁVAL végezhető munkákról személyesen  az alábbi időpontokban, illetve az alábbi elérhetőségeken kaphatnak tájékoztatást.

Ügyfélfogadási időpontok:

·         hétfő 8-12 és 13-16 óráig,

·         szerda: 8-12 és 13-1730 óráig,

·         péntek: 8-12 óráig.

Elérhetőségek:

  ·        Bölkei-Nagy Tímea fogalmazó                                      47/513-276

  ·        Druga István vezető-főtanácsos                                    47/513-276

 

Tisztelt Ügyfelünk!

A 2013. január 1-jével hatályba lépett „az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Kormány rendelet” az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásba bevezette az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszert (a továbbiakban: ÉTDR).
A rendszer bevezetésének célja az engedélyezési eljárás egyszerűsítése és gyorsítása. Az ÉTDR használatához számítástechnikai jártasság szükséges, amivel nem feltétlenül kell az építtetőnek rendelkeznie, helyette - megbízás alapján - a tervező is eljárhat.
Az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem elektronikus úton, vagy papír alapon is benyújtható, de az építészeti-műszaki dokumentációt kizárólag elektronikus formában, adathordozón vagy az ÉTDR rendszerbe való feltöltéssel lehet benyújtani.

1.  Amit az ÉTDR-ről tudni kell
2.  Építésügyi hatósági szolgáltatás
3.  Az eljárás megindítása
4.  Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek
5.  Bontási engedély és bontás tudomásulvétele nélkül végezhető bontási tevékenységek


6.  Szakhatósági dokumentációk tartalma építésügyi hatósági engedélyezéshez
    6.1. A természet- és tájvédelmi szakhatóság állásfoglalásának megkéréséhez szükséges dokumentumok.
    6.2. A környezetvédelmi szakhatóság állásfoglalásának megkéréséhez szükséges dokumentáció.
    6.3. A közlekedési szakhatóság állásfoglalásának megkéréséhez szükséges dokumentáció az építési, fennmaradási engedélyezési eljárás esetén
    6.4. A műszaki biztonsági szakhatóság állásfoglalásának megkéréséhez szükséges dokumentáció
    6.5. A sugár-egészségügyi szakhatóság állásfoglalásának megkéréséhez szükséges dokumentumok
    6.6. A tűzvédelmi szakhatóság állásfoglalásának megkéréséhez szükséges dokumentáció

7. Az építészeti-műszaki dokumentáció tartalma
8. Az építésügyi hatósági eljárásban közreműködő szakhatóságok igazgatási díjai
9. Az építésügyi hatósági eljárás illetéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény alapján

Letölthető kérelmek, nyomtatványok:

10.
Kérelmek

     10.1. Építésügyi hatósági engedély kérelem
     10.2. Lakcímigazoláshoz
     10.3. Ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez
            10.3.1. törléshez bontási engedély alapján
            10.3.2. törléshez nem létező építményre
            10.3.3. felvételhez nem nyilvántartott épületre
     10.4. Tehergépkocsi tárolási helyének igazolásához
     10.5. Nem építési engedély köteles tevékenység igazolásához

11. Nyomtatványok

     11.1. Felelős műszaki vezető személyének bejelentése
     11.2. Építmény alapja kitűzésének megtörténte bejelentése
     11.3. Építmények készültségi fokának bejelentése
     11.4. Építési munka kezdésének bejelentése (50 millió forint fölött)
     11.5. Építési napló összesítő lap

12. Statisztikai adatlapok

     12.1. Statisztikai adatlap épület építési engedélyezéséhez
     12.2. Épület használatbavételi engedélyezéséhez és használatbavételi tudomásulvételéhez statisztikai adatlap
     12.3. Statisztikai adatlap épület bontásának engedélyezéséhez és tudomásulvételéhez
     12.4. Építési hulladék nyilvántartó lap
     12.5. Bontási hulladék nyilvántartó lap

13. Nyilatkozatok

     13.1. Lemondó nyilatkozat építési engedély jogerőre emelkedéséhez
     13.2. Lemondó nyilatkozat használatbavételi engedély jogerőre emelkedéséhez