A Képviselő-testület összetétele: 

 

Polgármester

 

 

Aros János

 

(FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség )

Email: polgarmester@sarospatak.hu

Fogad: a hét szerdai napján: 14.00-17.00 óráig

 

 

Alpolgármester

 

Sikora Attila

 

(FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség )

Email: sikoraattila@sarospatak.hu

Fogad: a hét hétfői napján 14.00-16.00 óráig

 

 

Egyéni választókerületi képviselők

(a választókerületek sorrendjében)

 

1. Hajdu Imre

 

(FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség)

Email: hajduimre@sarospatak.hu

1. sz. választókerület
1. sz. szavazókör: Árok utca, Baross Gábor utca, Bercsényi utca, Bláthy Ottó utca, Bocskai utca, Cirkáló hegy, Csokonai utca, Eötvös út (páros 12-20.), Esze Tamás utca, Forrókút, Fürdős dűlő, Gomboshegy, Gyóni Géza utca, Hunyadi utca (folyamatos 1-10.), Kinizsi Pál utca (folyamatos 1-8.), Királyhegy, Kútpadka dőlı, Madách Imre utca, Mandulás út, Manduláshegy, Mikes Kelemen utca, Mocsár dűlő, Nagy Lajos út, Rákoska dűlő, Szabó Gyula utca, Tokaji Ferenc utca, Vásárhelyi Pál utca, Vörössipkások útja, Wesselényi út, 185. sz. MÁV őrház
2. sz. szavazókör: Ady Endre tér, Bartók Béla utca, Batsányi János utca, Berzsenyi Dániel utca, Eötvös út (páros 2-4.), Eötvös út (páros 8-10.), Eötvös út (páratlan), Erdélyi János út, Hajnóczy József utca, József Attila utca, Martinovics út, Petıfi Sándor utca, Táncsics Mihály utca 

 

2. Egyed Attila

 

(FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség )

Email: egyedattila@sarospatak.hu

 

2. számú választókerület:

3. sz. szavazókör:
Bathó János köz, Bathó János utca, Borsi út (páros 24-82.), Borsi u. (páratlan 23-81.), Csendes tanya, Fürdı utca, Harsányi Zsolt köz, Hortobágyi utca, Kölcsey Ferenc utca, Simándi István utca, Szabó József utca, Szalontai György utca (páratlan 1-35.), Szalontai György utca (páros 2-42/A.), Széchenyi István út, Szeles utca, Tárna utca, Végardói utca
4. sz. szavazókör:
Alkotmány utca, Bem utca, Borsi út (páros 2-20.), Borsi út (páratlan 1-15.), Damjanich utca, Gyöngyösi István utca, Határ út, Herceg utca, Kassai út, Mányoki Ádám út, Mikszáth Kálmán utca, Móra Ferenc utca, Munkácsy Mihály utca, Muskátli utca, Nefelejcs utca, Pálóczy utca, Rozmaring utca, Szalkai László utca, Szalontai György utca (páratlan 37-61.), Szalontai György utca (páros 44-62), Szegfő utca, Virág utca

 

3. Aros János

 

(FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség )

Email: polgarmester@sarospatak.hu

 

3. számú választókerület

5. sz. szavazókör:
Árvay József utca, Bezerédi utca, Botkő domb, Csécsi János utca, Dobó Ferenc út, Fazekas
sor, Görbe utca, Habán utca, Hárs köz, Ispotály köz, Kácsárd dűlő, Kazinczy Ferenc út
(páros 2-50.), Kazinczy Ferenc út (páratlan 1-51.), Kisgát dűlő, Kolostor utca, Kolozsvári
utca, Kövy Sándor utca, Lorántffy Zsuzsanna utca, Malomkőgyár tanya, Mátyás Ernő utca,
Megyer hegy, Széldomb utca, Szemere utca, Szinyei Gerzson utca, Szuhai Mátyás utca,
Tompa Mihály utca, Vörösmarty utca, 188. sz. MÁV ırház
6. sz. szavazókör:
Attila út, Béla király tér, Comenius utca, Hild tér, Kossuth Lajos út, Patika köz, Rákóczi út
(páros 2-58.), Rákóczi út (páratlan 1-43.), Rákóczi út (páratlan 49-75.) Rákóczi út (páros 66-
74.) Retel utca, Szent Erzsébet utca
 

4. Sikora Attila

 

(FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség )

Email: sikoraattila@sarospatak.hu

 

4. számú választókerület:

7. sz. szavazókör:
Báthori Zsófia utca (folyamatos 1-93.), Déryné utca (páratlan 1-39.), Hunyadi utca (folyamatos 11-82.) Hunyadi utca (páros 84-86.), Katona József utca (páratlan 1-31.), Katona
József utca (páros 2-24.), Kinizsi Pál utca (folyamatos 9-86.), Kinizsi Pál utca (páros 88-
102.), Lavotta János utca, Szabó Ervin utca, Vak Bottyán utca (páratlan 1-19.)
8. sz. szavazókör:
Andrássy Gyula utca, Déryné utca (páros 2-6.), Katona József utca (páros 26-46.), Október
23. tér, Vak Bottyán utca (páratlan 21-27.), Zrínyi utca (páros 36-38/B.)
 

5. Szvitankó Tamás
 

(FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség )

Email: szvitankotamas@sarospatak.hu

 

5. számú választókerület:

9. sz. szavazókör:
Arad utca, Bessenyei György utca, Deák Ferenc utca, Fáy András utca, Móricz Zsigmond utca, Perényi Péter utca, Pósaházi János utca, Rákóczi út (folyamatos 76-86.), Sport utca, Thököly Imre utca, Várkert utca, Zrínyi utca (páros 2-34.), Zrínyi utca (páratlan 1-41.)
10. sz. szavazókör:
Arany János út (páratlan 1-75.), Arany János út (páros 2-98.), Balassi Bálint utca (páratlan 1-107.), Balassi Bálint utca (páros 2-40.), Bónis Ferenc utca, Dezsı Lajos utca, Erkel Ferenc utca, Kodály Zoltán utca, Komáromi János utca, Láczay Szabó László utca, Szent József utca (páratlan 1-83.), Szent József utca (páros 2-94.), Szondy György utca, Teleki út (páratlan 1- 27.), Vágóhíd utca
 


6. Zérczi László
 

(Függetlenek Sárospatakért Egyesület)

E-mail: zerczilaszlo@sarospatak.hu


6. számú választókerület:

11. sz. szavazókör:

Arany János út (páros 100-132.), Arany János út (páratlan 77-105.), Balassi Bálint utca (páros 42-62.) Balassi Bálint utca (páratlan 109-129), Báthory Zsófia utca (páratlan 125.), Benczúr utca, Hollay János utca, Hunyadi János utca (páratlan 83-85, folyamatos 87-133), Kinizsi Pál utca (páratlan 87-123.), Kinizsi Pál utca (páros 104-138.), K
őrösi Csoma Sándor utca, Pécsi Sándor utca, Tóth Ede utca, Vak Bottyán utca (páros)
12. sz. szavazókör:
Béke köz, Borjúsgaz d
űlő, Egressy Béni utca, Honvéd utca, Illyés Gyula utca, Izsó Miklós utca, Jókai Mór utca, Kisfaludy út, Kopácsi István utca, Kutyahegy, Mátyás király út, Nagy Ernő utca, Németh László utca, Ország út, Radvány utca, Szántó Kovács János utca, Szilágyi Erzsébet utca, Sztárai Mihály utca, Teleki út (páros 2-42.), 184. sz. MÁV őrház
 

7. Szabó András

 

(FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség)

Email: szaboandras@sarospatak.hu

 

7. számú választókerület:

13. sz. szavazókör:
Áchim András utca, Árpád út (páratlan 1-33.), Dózsa György utca (páros 2-48/B.), Dózsa György utca (páratlan 1-17.), Füzesér, Gárdonyi Géza út, Szomor dűlő, Toldi Miklós út, Újberek dűlő, Viola utca
14. sz. szavazókör:
Árpád út (páros 2-84.), Árpád út (páratlan 37-159.), Budai Nagy Antal utca, Búzavirág utca, Dorkói út, Dózsa György utca (páros 50-124.), Dózsa György utca (páratlan 19-51.), Hortobágy út, Nyíri István utca, Pipacs utca, Szabó Endre utca, Szombathy János utca, Vágottér dűlő, Vasvári Pál utca

 

8. Oláh József Csaba

 

(FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség)

Email: olahjozsef@sarospatak.hu
 

8. számú választókerület:

15. sz. szavazókör:
Gulyalegelő dőlő, Halászhomok tanya, Hatház tanya, Páterhomok tanya, Újtanya, Várhomok tanya
16. sz. szavazókör:
Apróhomok tanya, Balázs dűlő, Cseredűlő, Délıhomok dűlő, Egerdi tanya, Gubástó dűlő, Hatöles út, Katona tanya, Kengyel dűlő, Kisbálványos tanya, Rózsás tanya
17. sz. szavazókör:
Aprónyárfás dűlő, Baksa dűlő, Dorkó dűlő, Dorkó-alsó dűlő, Dorkó-felsı dűlő, Dorkó-laposa dűlő, Ebestó dűlő, Györgyhomok dűlő, Mondorzug dűlő, Mosottó dűlő, Tarattyalaposa dűlő

 

 


Kompenzációs listáról megválasztott képviselők

(ABC-sorrendben)

 

1. Krai Csaba

 

(Függetlenek Sárospatakért Egyesület))

Email: kraicsaba@freemail.hu 

 

 

2. Kiss Csaba
(Bodrogparti Athén Sárospatak Fejlıdéséért Közhasznú
Egyesület)

 

Email: kisscsaba@sarospatak.hu   

3. Saláta László Mihály

 

(Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete)

Email: salatalaszlo@sarospatak.hu

 

 

 

 

A Képviselő-testület bizottságai:

 
1. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Elnöke: Hajdu Imre képviselő
Tagjai:  Egyed Attila képviselő
            Krai Csaba képviselő
            Kiss Csaba képviselő
            Halász Péter kültag
            Vámosi Ilona kültag
            Stumpf Lászlóné kültag

2. Egészségügyi és Szociális Bizottság

Elnöke: Oláh József Csaba képviselő
Tagjai:  Szabó András képviselő
            Egyed Attila képviselő
            Dr. Cserkúti Sándor kültag
            Papp Imréné kültag

3. Humán Bizottság

Elnöke: Szvitankó Tamás képviselő
Tagjai : Saláta László képviselő
            Zérczi László képviselő
            Lendák Lajos kültag
            Tarnavölgyi László kültag