Ön jelenleg a sarospatak.hu archívumát olvassa. A lapok legutolsó frissítése 2014. október 31. Az aktuális honlap eléréséhez klikkeljen ide!
SÁROSPATAK Aktuális - üres lap ( kéthasábos )

Archív

2006.01

2006.02

2006.03

2006.04

2006.05

2006.06

2006.07

2006.08

2006.09

2006.10

2006.11

2006.12

2007.01

2007.02

2007.03

2007.04

               

Aktuális

Miről tárgyalt a testület?

                        

   A májusvégi képviselő-testületi ülésre szokatlan módon szerdán, május 30-án került sor. Ennek az volt az oka, hogy az elmúlt héten, a Szent Erzsébet ünnepséggel kapcsolatos készülődés miatt, az eredetileg péntekre tervezett képviselő-testületi ülést szerencsésnek láttuk erre a hétre halasztani – kezdte a testületi ülésről adott összefoglalót Aros János alpolgármester…

Több mint 30 napirendi pontot tárgyaltunk hosszasan, méghosszabb bizottsági előkészítő munka után. Szokás szerint a két ülés között tett legfontosabb intézkedésekről és eseményekről adott tájékoztatást dr. Hörcsik Richárd polgármester úr, valamint egy beszámolót hallhattunk a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Mindkettőt tudomásul vette a képviselő-testület.

A napirendi pontok között több beszámolót is hallhattunk - még a nap elején - ezek közül az első volt a Nagy János rendőr alezredes kapitányságvezetőnek a beszámolója, ami nagyon alapos volt. A képviselői hozzászólások 3 témakörről szóltak, az első a teherautók elviselhetetlen forgalma, Kispatakon, a Bodrog-hídon és a belvároson keresztül. Ebben kértünk segítséget és támogatást a kapitány úrtól. Az egyre inkább elszaporodó erőszakos bűncselekményekkel kapcsolatos észrevételeket tették meg a képviselőtársaink, hasonlóan szóltak az elszaporodó rongálásokról. Minden esetben megnyugtató választ kaptunk. Reméljük azt, hogy a nyugdíjba menő állomány pótlására minél hamarabb sor kerül, jelenleg ugyanis nagyon kevés a járőr Sárospatakon, közülük is kettő, a tragédia óta még mindig Olaszliszkán teljesít szolgálatot.

Fizető parkolók kijelöléséről döntöttünk, ez az anyag már harmadszor került elénk. Június 1-től döntött a képviselő-testület arról, hogy 3 helyen - amiről korábbi döntés is volt - a fürdő alsó és felső bejáratánál és a várkert mögötti Arad utcánál fizetős lesz a parkoló. Jegytömbök útján történik majd a parkoló díjak beszedése.

A következő napirendben döntöttünk azoknak a járműveknek a behajtási engedély kiadásáról, amelyek a forgalomtól elzárt területen, behajtani tilos tábla mögött parkolnak. Itt főleg a Rákóczi út 36-38-40, ill. a Hild téri lakásokról volt szó.

2007. évi költségvetési előirányzatokat kellett módosítani a képviselő-testületnek.
Szintén beszámolót hallottunk a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről.

Elbírálta a képviselőtestület A Művelődés Háza vezetésére beérkezett pályázatokat, ill. a beérkezett egyetlen pályázatot, hiszen a kiírt pályázat lehetőségével csak a jelenlegi igazgatónő, Csatlósné Komáromi Katalin élt, az ő pályázatát támogatta a szakbizottság, amit a képviselő-testület is elfogadott..
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola munkájáról hallhattunk ismét beszámolót. Közismert, hogy az előző beszámolót még Zérczi László igazgató úrtól nem fogadta el a képviselő-testület, ennek pótlását tette most meg Ladomerszky Lászlóné megbízott igazgatónő. Ez a beszámoló sem volt még teljes a bizottság döntése értelmében, így a képviselőtestület ezt sem fogadta el.

Kérelem érkezett a képviselő-testülethez a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatónőjétől, amelyben két kérést fogalmazott meg. Az első arról szólt, hogy az első osztályba beiratkozott 50 gyerek 3 osztályba történő bontását engedélyezze a képviselő-testület. Itt arról kell döntenünk, hogy három 17 fős osztályt engedünk indítani, vagy két 25 fős osztályt. Egyértelmű véleménye volt a szakbizottságnak és a képviselő-testületnek is, hogy ezt a kérést a gyerekek érdekében, a kollégák érdekében, a szakmai munka érdekében engedélyezi a képviselő-testület, hiszen hozzájuk még fog jönni a jelenlegi korrekciós osztályból jövőre - tehát a második osztályba - valószínűleg 3-3-3 gyerek, így a 20-21 fős átlagot el fogja érni mindegyik osztály. A másik kérés arra vonatkozott, hogy a jelenlegi 4. osztályban a 3 osztályról 4 osztályra engedélyezzük a bontást, amit a képviselő-testület nem támogatott. Szakmailag indokolt lenne, azonban a város anyagi helyzete nem teszi ezt most lehetővé.

Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények működésének, gazdálkodásának átvilágításáról vitatkoztunk hosszasan. A képviselőtestület úgy döntött, hogy az előttünk lévő információk még nem elegendőek a döntés meghozatalához, úgyhogy június 15-én egy újabb testületi ülésen fog elénk kerülni ez az anyag.

Gazdasági társaságok létrehozására tettünk javaslatot, az előző napirendi pontunkhoz hasonlóan. Ilyen gondos, eltervezett és alapos előkészítő munkára még nem volt példa, ennek ellenére a testületi tagok úgy döntöttek, hogy még mindig nem elegendő az információ és csak a 15-i rendkívüli testületi ülésen szeretnénk véglegesíteni.

Polgármester úr felhatalmazást kapott, hogy a Sárospatak Kazinczy 23. alatt található un. Domján ház tulajdonjogának megszerzésére kezdeményezzen egyeztetést a jelenlegi tulajdonos Megyei Önkormányzattal.

Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium és a Vay Miklós Szakképző Iskola közötti gazdálkodással kapcsolatos megállapodás került elénk, hiszen ennek a jóváhagyásához képviselő-testületi döntés kellett. Mindkét intézmény vezetője áttanulmányozta, egyetértett vele, aláírta, így a képviselő-testület is jóváhagyta a megállapodást.

Néhány részvénye van még az önkormányzatnak, összességében közel 1 millió Ft értékben, ezeknek az értékesítéséről és későbbi felhasználásáról döntött a képviselőtestület.

A Zemplén térségi lap működtetésére szóló előterjesztés is előttünk volt a tegnapi testületi ülésen. A két héttel ezelőtt megjelent újsággal kapcsolatban több vélemény is elhangzott. A képviselőtestület egyöntetűen elmondta a kritikáit, félelmeit az újsággal kapcsolatban, úgyhogy ezeket az ajánlásokat, kritikákat csokorba vonva tudatjuk majd a lap kiadóival, szerkesztőivel, és szeretnénk, ha határozott változás állna be ezután az első szám után. Egy tartalmasabb, színvonalasabb lapra gondoltunk, amikor ezt a pályázatot kiírtuk.

Tájékoztatót hallottunk a jelenlegi elsőosztályos beiratkozásról, valamint a volt téglagyári területen épülő lakópark munkálatairól.

Szintén tájékoztatót hallottunk Dr. Antal Gabriellától a Sátoraljaújhely Városi Önkormányzat Erzsébet Kórházának igazgató főorvosától, majd a kórház problémáiról, ill. a betegellátás rendjéről beszélgettünk az igazgatónővel.

Zárt ülésen előterjesztést hallottunk a Comenius emlékérem, és a Szabó Károly díj adományozásáról. A Comenius emlékérmet idén is 3 fő fogja megkapni, a pénteki, 17 órakor kezdődő pedagógus napi ünnepségen kerülnek majd nyilvánosságra a nevek. A Szabó Károly díjról úgy döntött a képviselő testület, hogy idén nem adja ki. Előterjesztést hallottunk az első lakáshoz jutók támogatásáról, szintén zárt ülésen.


 
 Cziczer Katalin
/2007.05.31./

 

 

Nyertes pályázatok

                        

   A 2007. évi hazai forrású pályázatok támogatásáról 2007. május 31-én döntött a Regionális Területfejlesztési Tanács, a Sárospataki kistérség támogatott pályázatainak a listáját az alábbiakban tesszük közzé – küldte a friss információt Hutkainé Novák Márta…

A nyertes pályázóknak gratulálunk!

Vécsi István - Országgyűlési képviselő             
Margitics György - ÚMFT Tanácsadó
Szkircsák István -  Önkormányzati és Térségi Koordinátor
 

Tájékotatás a 2007. évi "a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatása" LEKI támogatási döntésről

 

Sorszám

Kedvezményezett (Támogatott) megnevezése

A támogatás tárgya

A program teljes bekerülési költsége (Ft-ban)

A támogatás összege (Ft-ban)

 

1.

Györgytarló

Életmentő orvosi műszerek beszerzése

6 640 080

4 000 000

 

2.

Háromhuta

Csapadékvízelvezető árok helyreállítás

9 503 580

7 000 000

 

3.

Hercegkút

Kőporosi pinceút (44. hrsz) felújítása

3 120 345

2 808 310

 

4.

Kenézlő

Csapadékvíz elvezetéséhez tartozó meglévő szivattyútelep és zsilipes műtárgy felújítása

15 894 000

8 000 000

 

5.

Olaszliszka

József Attila és Ady Endre utca burkolatának felújítása

12 387 940

11 149 146

 

6.

Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás

Életmentő készülék beszerzése a Sárospataki Kistérséghez tartozó településekre

27 846 000

15 056 319

 

7.

Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás

Bodrogolaszi- Sárospatak szennyvíz nyomóvezeték meghosszabbítása

41 563 969

39 485 771

 

8.

Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás

Terepjáró gépjármű beszerzése a falugondnoki feladatok hatékony elvégzése céljából

5 950 000

5 652 500

 

9.

Viss

Trencsényi J. utca felújítása

8 176 082

7 358 474

 

10.

Zalkod

Falugondnoki hálózat fejlesztése

7 015 600

5 612 480

 

Összesen:

 

 

138 097 596

106 123 000

 

Tájékotatás a 2007. évi "települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása" TEUT támogatási döntésről

 

Sorszám

Kedvezményezett (Támogatott) megnevezése

A támogatás tárgya

A program teljes bekerülési költsége (Ft-ban)

A támogatás összege (Ft-ban)

 

1.

Sárospatak

Szabó Gyula utca burkolatfelújítása

6 914 880

3 457 440

 

2.

Sárospatak

Áchim A. utca burkolatfelújítása

3 224 880

1 612 440

 

3.

Sárospatak

Lórántffy Zs. utca burkolatfelújítása

2 537 760

1 268 880

 

4.

Sárospatak

Teleki Pál utca burkolatfelújítása

1 501 200

750 600

 

5.

Sárospatak

Egri köz burkolatfelújítása

868 320

434 160

 

Összesen:

 

 

15 047 040

7 523 520 
 Törő Gábor
/2007.05.31./

 

 

Gyermeknap az Árvayban

                        

   2007. május 25-én rendezte meg a M.E. Árvay József Gyakorló Általános Iskolája a hagyományos Árvay- napot. A Diákönkormányzat által szervezett egész napos rendezvény programot biztosított az iskola tanulóinak. A névadó, Árvay József domborművének megkoszorúzása után Pásztor Andrásné igazgatónő Árvay- oklevelet, illetve Árvay emlékkönyvet adott át az arra érdemes, kiváló eredményeket elért tanulóknak. A rendezvényen évfordulót is ünneplünk: 150 éves az önálló sárospataki tanítóképzés. Erre emlékeztünk egy igényesen összeállított , érdekes, a múltat idéző Árvay próbán. Ellátogattunk a városban fellelhető Árvay emlékhelyekhez, az emléktáblához és a református temetőben lévő sírhelyhez. A délután a szórakozásé volt: bemutatkozott a színjátszókör, felléptek a néptáncosaink és a mazsoretteseink, játszóházban alkothattak, versenyeken, vetélkedőkön - leg, leg…, szerencsekerék, görkorcsolya, gördeszka – vehettek részt a diákok .Láthattak veterán motorokat, beülhettek a tűzoltóautóba. A programokat a diákvezetőség a diáktársak igényeinek megfelelően szervezte és irányította. A nap sikeréhez anyagi támogatásával járult hozzá az Árvay Alapítvány és a Szülői Választmány. Köszönjük! Minden rendezvényünk után azt mondjuk: eddig ez volt a legjobb. Most sem mondunk mást.
 


 
 

További fotók >>>

Árvay József Gyakorló Általános Iskola Diákönkormányzata
/2007.05.30./

 

 

Hangulatos Gyermeknapot tartottak a Mese Óvodában

                        

   Május utolsó hétvégéjén, pénteken délután jó hangulatú Gyermeknapot rendeztek a sárospataki Mese Óvodában a gyerekek ezen a napon mentesültek a délutáni pihenés alól ( a nem alvók számára már ez is ajándék volt) - mesélte Lendvainé Szendrei Ágnes az intézmény vezetője…
Fél kettő után érkeztek a szülők is, és közösen kezdték meg az óvoda udvarán a szórakoztató programot. A délután rövid műsorral kezdődött, melyben gyermektáncot és népi játékokat adott elő a Farkas Ferenc Művészeti Iskola ovis tánccsoportja, betanította Darmos Éva.
Ezt a műsorszámot egy tréfás mese előadása követte Gulyás Gergő nagycsoportos óvodástól. Ezután különböző helyszíneken lehetet elfoglaltságot keresni. Volt aszfalt rajzverseny, játékos sportvetélkedő, horgászat, homokvárépítés, papírmunkák (szélforgó-, pillangó-, békakészítés). Nagy élményt jelentet, hogy míg az előző években rendőrautóba, tűzoltóautóba lehetet beülni, most egy nagy kerekű terepjáróban lehetett nézelődni. Közben a büfében finom falatokat árultak. A gyerekek kedvencét, lángost, fánkot és palacsintát. Vásár is volt, a szülőkkel közösen készített játékokból lehetett vásárolni. A rendezvény sikerét tetőzte még azoknak az öröme, akik a tombolasorsoláson nyertek is valami szépet.
A tombolatárgyakat vállalkozóktól, üzletektől ( Color Magic Bt, Leporelló, Levi Fotó, Melovics Csaba, Momó, Origó, pásztor és Társa, Simai Gábor, Traszik Ágnes,) kaptuk, valamint adakozó szülőktől. Köszönjük Nekik és mindazoknak, akik támogatták a rendezvényt!
 


 
 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2007.05.30./

 

 

Megújult a Pataki Diákok Szövetsége vezetősége

                        

   A Pataki Diákok Szövetsége (PADISZ) 2007. május 19-én rendkívüli közgyűlést tartott Sárospatakon, A Művelődés Házában. A közgyűlés jelentősége vitathatatlan, hiszen a több ezer főt számláló, volt pataki diákokat tartalmazó szervezet elnökségét újraválasztották – kaptuk az információt dr. Komáromi Évától, a szervezet leköszönő ügyvezető elnökétől…

  Az igazgatóságnak már 2006 novemberében lejárt a mandátuma, ezzel egyidőben az elnök, Dr. Bolvári Takács Gábor bejelentette lemondását. Azóta azonban semmilyen intézkedés nem történt ez ügyben, amíg az idén tavasszal Lőrincz Szabolcs és Bolvári Takács Gábor kezdeményezésére elindult egy szervezés, hogy hogyan álljon fel az új vezetőség, milyen módosítások kerüljenek az alapszabályba, ill. hogyan lehetne a PADISZ életét egy kicsit megmozdítani, az átszervezésére milyen lépéseket kellene tenni. Ennek több közös egyeztetés után konkrét és írott formában látható változata is összeállt erre a hétvégére, ezért hívtuk össze ezt a közgyűlést a megjelölt időpontra. Az elnök lemondásnak bejelentése mellett bejelentette lemondását az ügyvezető alelnök - aki én voltam - bár a mi kettőnk mandátuma az alapszabály szerint nem szűnt meg, ezt még további 2 évig be lehetett volna tölteni, azonban személyes, ill. egyéb indokokra hivatkozva mi is kértük a lemondásunk elfogadását. Az alapszabály módosítása egy nagyon lényeges dolgot tartalmaz, ami egészen újszerű lesz a jövőre vonatkozóan. Eddig ugyanis tagszervezeti képviselet volt a PADISZ-ban, mostantól kezdve viszont egyéni képviseleti jogon alapszik a szervezet. Ez nem jelenti azt, hogy a korábbi tagszervezetek, pl. a budapesti, miskolci, ózdi, sárospataki diákok baráti köre nem maradna meg, csak azt, hogy nem ők fognak kizárólagos szavazati joggal rendelkezni a PADISZ-ban, hanem egyéni szavazati jog fog érvényesülni.

Ezt hosszas vita után, de végül egyhangú szavazattal elfogadták a tagszervezetek megjelent képviselői és ezután került sor az új igazgatóság és az új elnökség megválasztására. Az új elnökség a Sárospatakon végzett teljes korosztályi palettából próbált meríteni, így az elnökség legfiatalabb tagja 2001-ben, a legidősebb pedig 1960-ban végzett, valamint a közben lévő évtizedekből is van 1-1 képviselő. Az új elnökség a következőképpen alakult: Hoppál Mihály a PADISZ új elnöke, aki jelenleg a Magyar Néprajzi Múzeum igazgatója, egyben az MTA tagja. További elnökségi tagok: Vécsei Zoltán, Pavleticsné Egressy Mária, Dudás Lóránt és Rétly Ákos. Az igazgatóság tagjai pedig - egészen újszerű elemként - az egészen fiatal korosztályból kerültek ki, akik mindössze néhány éve végeztek Sárospatakon, többnyire 2005-ben és 2006-ban. Ők, az elnökség munkáját operatív munkával fogják segíteni, és ettől a változtatástól azt reméljük - reméli a régi és új tagság egyaránt - hogy a korábban túlzottan elfoglalt elnökségi, igazgatósági tagok most a fiatalabb korosztálynak átadva a munkát, élőbbé és szervezettebbé fogja tudni tenni a PADISZ mindennapi életét.
A közgyűlésre meghívást kapott Dr. Hörcsik Richárd polgármester, országgyűlési képviselő is, aki köztudomású, hogy szintén pataki diák volt. Elfogadta a közgyűlés meghívását és rövid köszöntőjében biztosította a régi és új tagságot arról, hogy a város, a megváltozott városvezetés ápolni kívánja a jó kpacsolatokat a PADISZ-szal. A lehetőségeken belül támogatást nyújt, és amennyiben helyszínre, bármiféle szervezésre, bármiféle kapcsolati tőkére van szüksége a PADISZ-nak, amely az önkormányzat berkein belül elérhető, vagy jobban rendelkezésre áll, mindenben segíteni fogja ő maga is, ill. az önkormányzat a pataki diákok munkáját.
Ezek után, mintegy 2 órás vitát követően 13 órakor ért végett a pataki diákok közgyűlése.


  Dr. Hoppál Mihállyal, a PADISZ új elnökével a következőket nyilatkozta:
Meggyőződésem az, hogy a pataki diákságnak nem céljai vannak, hanem sorsa - ugyanúgy, mint magyarságnak - és ezen a kereten belül a hagyományokhoz való kapcsolódás, annak újjáépítése, az összetartó erőnek az újraszervezése szerintem az egyik legfontosabb célkitűzés. Nem kell újradefiniálnunk, újra meghatároznunk a patakiságunkat, de azt lehet, hogy mondhatom, hogy a hazához való kapcsolódásunkat kell újragondolnunk és újrafogalmaznunk, és ezen belül természetesen nem célok, hanem feladatok adódnak, és talán ebben tudunk egy kemény összefogással, valamint tenni Patakért is, és - ahogy szoktam mondani - a hazáért.
Hogyan értékeli a szövetség eddigi tevékenységét?
Az igazság az, hogy én is egy kicsit kívülről néztem a dolgokat, bár soha el nem távolodtam. Én azt hiszem, hogy az előző vezetőség, akik eddig vitték a dolgokat, ők is nagyon jól dolgoztak. Éppen ez a képesség, hogy időről-időre esetleg megújul ez a szövetség, ez nagyon fontos, ez teszi lehetővé azt, hogy még eredményesebben működjön a Pataki Diákok Szövetsége.


 
 


További fotók >>>

Törő Gábor
/2007.05.28./

 

 

A tanulóifjúság megfelelő testi fejlődéséért

                        

   A Sárospatak Városi Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat szakmai szolgáltatása
A gyermekkori tartáshibák megelőzése és javítása címmel szervezett előadást és beszélgetést május 22-én A Művelődés Háza pódiumtermében, melynek házigazdája Arosné Czakó Rita gyógytestnevelő volt…
 

  Először is köszönöm szépen a meghívást, a sárospataki gyógy-testnevelő tanárok és a gyerekek részéről – kezdte az interjút Dr. Szűcs Gyula sebész-, traumatológus ortopéd szakorvos, a rendezvény meghívott előadója.. Szülőkkel is és a gyerekekkel szerettünk volna egy kis összejövetelt, amelyen arról is beszámolunk, hogy a sátoraljaújhelyi ortopéd szakrendelés már évtizedek óta működik, és próbál egyre jobb lehetőséget teremteni a gerincferdülések kezelésére. Az évek során sikerült nagyon jó kapcsolatokat kialakítani, országos szinten is elismert intézetetekkel állunk kapcsolatban és ennek segítségével most szeretnénk bemutatni egy pár módszert, amit a gyerekkori tartáshibák megelőzésére és kezelésére szoktunk alkalmazni. Ez nagyon nagy probléma, mert sajnos az ifjúság állapota, fizikai állóképessége elég siralmas állapotban van. Ez tapasztalom szűrővizsgálatok és más vizsgálatok alkalmával, és sokszor csak évek múlva derül ki az a gerincferdülés, amit a szülők már régen észre vehettek volna. Ennek a kezelésére különböző módszerek vannak és az egyik kezelési módszer a fűzők használata. Fűzőket egy pesti cég gyárt, akivel jó kapcsolatban vagyunk. A Salus-nál kiváló szakemberek vannak, akik országosan is elismertek és országosan ellátják fűzőkkel a rászoruló gyermekeket, így Sátoraljaújhely és Sárospatak körzetére sem lehet mondani, hogy periféria. Mardok Ferenc mesterfokú orvosi műszerész szintén előadást fog tartani erről a témáról. Ő Párizsban szerezte a tapasztalatait, ma is kapcsolatban van a párizsi intézettel, így a legmodernebb módszerekkel látja el körzetünket.

  Mardok Ferenc vagyok, több mint 20 éve foglalkozom a gerincferdülés konzervatív kezelésével – kezdte a bemutatkozást az ortopéd műszerész mester - és nagyon örülök, hogy itt lehetek, hiszen itt a szülőknek és a gyerekeknek lehet arról mesélni, hogy mennyire fontos lenne a gerincferdülésre odafigyelni, mennyire kezd népbetegséggé válni, mennyire fontos lenne a megelőzés - és nem a tűzoltás. Ennek kapcsán szeretnék a gyerekeknek, szülőnek, a védőnőknek és minden megjelentnek arról beszélni, hogy a kezelés az hogyan áll össze, és hogyan van esetlegesen esélyünk arra, hogy segíteni tudjunk.
A fűzőkről azt kell tudni, hogy egy egyedi méret alapján készülnek, hogy mindegyiket egyedileg kell kivitelezni és hogy éjjel-nappal, évekig viselni kell. Hogy a gyerekek ezt viseljék, hihetetlen sokat kell velük beszélgetni, meg kell őket nyerni, barátokká kell válnunk ahhoz, hogy ezt a hosszú nehéz munkát végig el tudjuk közösen végezni, de igen is, lehet, és akkor gyönyörű eredményekről tudunk beszámolni.
Ez a betegség általában a pubertáskor tájékán támad, tehát 9-14 között valamikor. A lányoknál csontosodás 14-18 éves kor között fejeződik be, tehát körülbelül olyan 3-6 év az az időtartam, ameddig viselniük kell - ami egyénenként ez változhat.

  A Sárospatak Városi Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat hívta meg a vendégeket az én ismeretségem által – nyilatkozta Arosné Czakó Rita gyógytestnevelő. Nagyon fontosnak tartom, hogy ez a téma - a gyermekkori tartáshibák megelőzése és javítása - minél nagyobb nyilvánosságot kapjon. Tulajdonképpen egy rendhagyó szülői értekezletnek indult, de a védőnőket, orvosokat, szülőket, ill. pedagógusokat is nagyon szívesen látjuk, mert aki gyerekkel foglalkozik és nyitott szemmel és szeretettel figyeli őket, nagyon fontos, hogy ezekre a problémákat minél előbb észre vegye.
Azt szeretném, hogy többen megismerjék a problémát, hogy minél előbb felszínre kerüljenek ezek az esetek, mert akkor nagyon könnyen és hamar lehet korrigálni.


 
 Cziczer Katalin
/2007.05.28./

 

Végardó tisztaságáért

                        

 Szép számban jelentek meg lakosok május 22-én Egyed Attila, Végardó önkormányzati képviselője felhívására, melynek célja az volt, hogy megszabadítsák Végardót az eldobált hulladéktól, szeméttől…
A lelkes csapat végigjárta az utcákat, és örömmel állapította meg, hogy a végardói emberek a házaik előtti parkosításokat rendben tartják és nem szemetelnek.
A strandfürdő és az üdülőterület környékére azonban nem ez volt a jellemző. Az itt összegyűjtött több zsák szemét azt mutatja, hogy az idelátogató vendégek nem tudják hova tenni a keletkezett hulladékukat, mert kevés a kihelyezett szeméttároló edény a környéken.
A legszemetesebb terület a Vasúti átkelőnél lévő árok és a Bodrog-part. Itt az elmúlt időben, olyan mértékben halmozódott fel az eldobált szemét, törmelék, háztartási hulladék, ami meghaladta a lelkes csapat erőfeszítéseit. A feladat megoldásához szükségesnek látjuk az Önkormányzat és a ZHK hathatósabb segítségét is – nyilatkozta Végardó képviselője Egyed Attila, aki ezúton mond köszönetet a ZHK-nak és a megjelent kis csapat tagjainak, akik munkájukkal hozzájárultak, hogy környezetünk emberibb és kultúráltabb legyen.
 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2007.05.27./

 

 

Megszépült az állomás épülete

                        

   Sárospatak lakosai többször tettek említést arról, hogy a Vasútállomás méltatlan a vendégek fogadására. Hasonlóan arra is, hogy az innen utazni vágyó főleg fiatalok - egyetemisták, vagy munkahelyre indulók, a hétvégi programot itt töltők - erről a helyről kezdjék meg útjukat – nyilatkozta Aros János alpolgármester…

A Szent Erzsébet évre való tekintettel kezdeményeztük a MÁV illetékes vezetőivel, hogy közösen találjunk megoldást több problémára, ami a vasútállomás területén jelenleg tapasztalható. Ennek első lépései közé tartoztak a hajléktalanokkal kapcsolatos intézkedések, a második lépés az, hogy a graffitik eltávolításra kerüljenek a MÁV Állomás épületének külső és belső faláról. A harmadik lépés pedig, a WC jelenlegi rendezetlen körülményeinek újbóli rendezetté tétele, megfelelő méltó körülmények között újbóli megnyitása a várakozó vendégek számára. Örömmel tapasztaltuk, hogy a MÁV vezetése mindenben a partnerünk volt. Az első lépést sikerült megoldani, reméljük ősszel sem jönnek vissza a hajléktalanok az épületbe. Nagy örömünkre, még a Pünkösd előtti héten eltávolították a graffitiket, viszont felháborodva vettük tudomásul, hogy az újonnan felrakott palákat máris összefirkálták, gyakorlatilag egy éjszaka alatt. Úgy gondolom ez az állapot is tarthatatlan, fokozott segítséget fogunk kérni a rendőrségtől és a polgárőrségtől. Be fogjuk kamerázni - természetesen egyeztetve a MÁV illetékes vezetőivel - ezt a környéket. Ha valakit ilyen cselekmény közben elkapunk - nem csak a MÁV, hanem a város más területein is - az jelentős pénzbírságra számíthat. Ugyanakkor felhívnám a figyelmét mindenkinek, hogy akinek tudomása van arról, mely személyek cselekszik ezt a méltatlan állapotokat előidéző firkálást, rongálást, akkor kérem jelezzék nálam, vagy a közterület felügyeletnél. Bízunk benne, hogy az ideérkező vendégeket az épület megfelelő körülmények között tudja fogadni. Ezúton is köszönetemet fejezem ki a MÁV illetékes vezetőinek.


 
 Törő Gábor
/2007.05.27./

 

 

Rendhagyó közlekedési órák

                        

   A tanév végén, a nyár kezdetével aktuálissá vált az Árvay József Gyakorló Általános Iskolában is az 1-4. osztályos tanulók figyelmének felhívása a helyes közlekedésre – nyilatkozta Kocsis Péter rendőr zászlós…
Ennek keretében az elmúlt hét folyamán a Sárospataki Rendőrkapitányság által, a napközisek számára került sor oktatásra. Ezen órák alkalmával a tanulók megismerkedhettek a gyalogos és a kerékpáros közlekedés szabályaival, s a fontosabb jelzőtáblák jelentésével. Ezt az oktatást azért tartottuk szükségesnek, mert a nyár folyamán a gyermekbalesetek száma megnövekszik. Ez életkorukból is adódik, illetve a legtöbb esetben a figyelmetlenségük miatt történnek meg a balesetek. Ezen előadásokkal próbáltuk felhívni a figyelmüket, a leggyakoribb veszélyhelyzetekre, bízva abban, hogy emlékezni fognak rá és kevesebb baleset történik az idén.
A kötetlen beszélgetések során egyéb témák is felvetődtek, közöttük még az idősekkel szembeni viselkedés is.
 


 
 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2007.05.27./

 

 

Szent Erzsébet rózsája - színjátszó fesztivál

                        

   A Művelődés Háza „Szent Erzsébet rózsája” címmel hirdetett amatőr színjátszók számára fesztivált és versenyt. Ezzel az volt a célunk, hogy olyan színjátszó csoportokat hívjunk a városba, akik Szent Erzsébet korát és cselekedeteit dolgozták fel – nyilatkozott Csatlósné Komáromi Katalin igazgatónő…

A versenyre kilenc csoport jelentkezett, nyolc Magyarországról, egy pedig Szerbiából jött el hozzánk. A szombati nap folyamán mutatták be a műsorszámaikat, a legsikeresebb produkció pedig vasárnap, a vár alatti területen és a nagyszínpadon kapott bemutatkozási lehetőséget. Különböző stílusú előadásokkal és sokféle eszközzel készültek a versenyzők. Én bízom benne, hogy egy jó hangulatú szakmai megmérettetés volt számukra, és azon kívül, hogy a produkciók a versenyben részt vettek, a résztvevők kellemes napokat töltöttek Sárospatakon, ahol mindinkább megismerkedhetnek a mi városunkkal, és a Szent Erzsébet ünnep jellegzetességeivel. Mi, szervezők is arra törekedtünk, hogy minél több információt kapjanak a városról. Ezért a fesztivál résztvevőinek belépési lehetőséget biztosítottunk a képtárba, a Tudományos Gyűjteményekhez és a várba. Minden olyan nevezetességet a rövid idő alatt megmutatni, ami Patak számra fontos és jellemző.
 


 
 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2007.05.27./

 

 

Rendőrségi hírek

                       

   Két korábbi bűncselekményről kaptunk hírt Solymosi Antal rendőr őrnagytól, a bűnügyi osztály vezetőjétől. Azért tartjuk fontosnak közölni ezeket, mert éberségre inthetnek bennünket a betörők és besurranó tolvajok ellen – az okos ember más kárából tanul…

A kenézlői református parókia területén a bejárati ajtó ablaküvegét törte be ismeretlen tettes, majd behatolt az épületbe és 50 ezer Ft-nyi kézpénzt tulajdonított el. Az intézkedés során megállapítást nyert, hogy a bűncselekmény elkövetésében megalapozottan gyanúsítható egy helyi lakos, akit már korábban többször állítottunk bíróság elé, fémlopás és lakásbetörés miatt. Kihallgatása során a bűncselekmény elkövetését elismerte.

Szintén ismeretlen tettes ellen indítottunk eljárást, aki 2007. április végén, Sárospatakon egy családi ház hátsó bejáratán keresztül surrant be az épületébe, aminek az ajtaját sajnos nem zárta a tulajdonos. Ezt használta ki az elkövető, tulajdonképpen nyitott ajtón bement, amíg ők nem voltak otthon. Nagyobb mennyiségben vitte el aranytárgyakat, ill. több mint 450 ezer Ft készpénzt és még 6000 szlovák koronát. A tanulság itt is az, hogy egy riasztó megtérült volna a tulajdonosnak, illetve ha a hátsó ajtót is zárja, talán már akkor is megúszta volna a betörést.


 
 Törő Gábor
/2007.05.26./

 

 

Isten hozta Sárospatakra, Szent Erzsébet szülőhelyére!

                        

   Megérkezett városunkba Rolf Damm, aki a németországi Wartburg városából gyalog tette meg az 1500 km-es utat Sárospatakra. Zarándokútjával nem csak Szent Erzsébet iránti tiszteletét szándékozik kifejezni, hanem a népek békés együttélésére is fel kívánja hívni a figyelmet.
A város határában az Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság képviselői és több tisztelője várta. A legnagyobb örömet bizonyára a kisunokájával való találkozás jelentette számára, ugyanis az érkezésére a családja is ideutazott Sárospatakra. A Művelődés Háza előtti fogadás után a kedves vendég részt vett a "Nők napjainkban, Szent Erzsébet nyomában" című fotókiállítás megnyitásán.
 

Kérdésekre válaszolva Damm úr elmondta, hogy ezzel az úttal akart tisztelegni a 800 éve született thüringiai Erzsébet emléke előtt. 60 nappal ezelőtt indult útnak, amikor Bajorországban még hó volt és most a nyárban ért Sárospatakra. Az útja nem volt végig egyszerű, volt amikor méhek csípték meg, máskor a papírjait hagyta szállodában. Szent Erzsébetnek Wartburgban is nagy kultusza van, mindenki tudja, hogy sokat tett a szegényekért, a betegekért, a rászorulókért. A rózsa legendából adódóan a rózsa, Szent Erzsébetet jelképezi.
Nagyon kíváncsi az itteni Szent Erzsébet ünnepre, amiért ezt az 1500 km-es túrát megtette.
  
 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2007.05.26./

 

II. Országos Mesemondó verseny

                        

   A Tanítók Egyesülete 2007. május l9-én szombaton tartotta II. Országos Mesemondó versenyét, melyet Budapesten a Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskolában rendezett meg.

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolából 5 alsó tagozatos tanuló – Frikker Hajnalka 1.b; Rák Máré 2. b; Lugosi Zoé és F.Tóth Blanka 3. a; Szabó Adrienn 4.b - vett részt. A gyerekek szépen szerepeltek az erős mezőnyben.

Sikerükhöz gratulálunk!


 
 

További fotók >>>

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2007.05.26./

 

Korabeli tánc és zene a vásári forgatagban

                        

 A Művelődés Háza a Szent Erzsébet ünnepekre való készülődés jegyében játszóházat szervezett, mely sorozat keretein belül több programot is megvalósítottak. Ennek a rendezvénysorozatnak az utolsó állomása volt a tánc és zene hangszeres bemutatása, aminek előadói Darmos István és Kovács Borbála voltak…

A Szent Erzsébet napokra való készülés inspirált bennünket arra, hogy jó néhány évvel ezelőtt elkezdjünk foglalkozni a középkori tánc és zenei kultúrával. Már a korábbi években is igyekeztünk mindig részt venni a programokban, a középkori vásári forgatagban. Azt gondolom, hogy a korabeli zenekultúra és a tánckultúra is olyan dolog, ami színesíti ezt a programot. Hozzájárul, hogy ezt a kort jobban be tudjuk mutatni, jobban meg tudjuk ismertetni. A sorozat keretében került sor arra, hogy egy kicsit mélyebben belenézzünk ebbe a kultúrába. A hangszer -, táncbemutatókat és a zenei bemutatókat összefűztük egy programba. A bemutatók mellett a közönséget is bevontuk a táncba, ugyanis azt gondolom, hogy igazán akkor kap képet valaki erről - hogy milyen lehetett ez a kor, milyen érzés körtáncokat, sor-, és közösségi táncokat táncolni - ha maga is rész vesz benne. Ezáltal nem csak egy vizuális élményt kap, hanem maga is benne van, és tevékeny részese a táncoknak.


További fotók >>>

/2007.05.26./

 

Megszűnhet a szemétszállítási támogatás

                        

   Tizenhárom napirendet tárgyaltunk, amelyekből én négyet emelnék ki, ami nagyon fontos lehet az Önkormányzat további sorsát illetően. Igaz, hogy ezek a napirendek még nem lettek lezárva, tulajdonképpen csak egy vitafórumnak az elején vagyunk – számol be a Jogi Bizottság üléséről Saláta László, a bizottság elnöke…

Ami az intézmény átvilágításával kapcsolatos dokumentum tárgyalását jelenti, az köztudott, hogy az önkormányzat felkérte a jegyzők egyesületét arra, hogy vizsgálja át a teljes intézményrendszert, az önkormányzat struktúráját, tevékenységét és próbáljon meg gazdaságossági javaslatokat, szervezeti átalakítással összefüggő javaslatokat tenni az önkormány számára. Készült egy nagyon áttekinthető anyag, amiről és azt gondolom, hogy tárgyilagos. Az én érzésem szerint két dimenzióban próbáltak javaslatot tenni a változtatásokra. Egyfelől azokra a változtatásokra tettek javaslatokat, amelyek a jelenlegi ismereteink szerint már megvalósíthatóak, másrészt pedig azok a stratégiai célok, amiket el kell majd érni, de addig még néhány közbeeső feladat lesz, amelyeket meg kell valósítani.
Úgy döntött a mi bizottságunk, és olyan javaslatot teszünk, hogy ez egy vita kezdete, és kerüljön sor egy olyan megbeszélésre, ahol először megpróbáljuk egymás gondolatait szembesíteni egymással, hogy hogyan látjuk ennek a folyamatnak a kimenetelét, ki mit lát szükségesnek és fontosnak, annak érdekében, hogy még az idén jelentkezzen a mi költségvetésünkben néhány millió Ft megtakarítás. A többit majd hosszú távon tudjuk megtakarítani. Majd be akarjuk ebbe a munkába vonni a külsős tagjainkat, valamint az érdekelteteket, akikről szól, és majd közösen fogjuk kialakítani az elképzeléseket. Tehát semmiképpen nem szeretnénk itt gyors döntéseket hozni és intézkedéseket, amelyeket aztán később megbánnánk.
Másik ilyen nagy horderejű dolog az előterjesztések sorában szintén a költségvetéssel összefüggő kérdések tárgyalása, ugyanis a korábban az önkormányzat a költségvetés tárgyalásánál az intézményrendszerében egy 5%-os visszatartást, ill. takarékossági intézményt próbált bevezetni - zároltunk volna 5%-ot. Tekintettel arra, hogy a költségvetésünk úgy alakul, hogy nagyon sok újabb forrással nem gazdagodunk és az „önhiki” kérdése is még bizonytalan, ezért úgy döntünk, ill. olyan javaslatot teszünk a testületnek, hogy ezt az 5%-os befagyasztást ez legyen névleges, tulajdonképpen kerüljön visszavonásra. Tehát ez is egy ilyen megtakarítás.

Másik ilyen megtakarítási dolog, ami szintén fontos lehet az önkormányzat szempontjából, ez a szilárdhulladékok elszállításával függésben össze. Minden lakosnak eddig 50 Ft hozzájárulást adtunk, igazából ez nem egy olyan horribilis összeg, amivel ne tudnánk támogatni a város lakosságát, de ez a város költségvetésében egy jelentős összeget jelent. Még az év hátralévő részében még egy 5 millió Ft megtakarítására kerülhetne sor.

Azonkívül, bár szoros összefüggésben van az átvilágítással kapcsolatos lényeges döntéssel, már korábban is állást foglaltunk arról, hogy gondolkodni kell azon, hogy milyen formában hozzunk létre gazdasági társaságokat. Bizonyos tevékenységeket az önkormányzat költségvetésén kívülre vigyünk, non-profit vagy piacérdekeltségű önálló gazdasági társaságok létrehozásával. Két ilyen társaságot szeretnénk létrehozni, amelyet szintén csak első olvasatban tárgyalt a bizottság, ill. javasolja a képviselő testületnek. Tehát ezek még további vitáknak az alapjai, de ezek tulajdonképpen a tegnapi ülésünk alapját is képezték és bizony ezek eléggé hosszú ideig el is húzódtak.

A többi dolog egy picit a profilunkból fakadt, ami elhangzott, egyrészt rendeletmódosításokra került sor, másrészt pedig, rendeletalkotásra.


 
 Cziczer Katalin
/2007.05.26./

 

 
 
 

Diósgyőrben az Árvay DSE vezetői

                        

  A Bőcs - Ferencváros NB II-es labdarúgó bajnoki mérkőzést VIP vendégként tekintették meg az Árvay Diáksport Egyesület vezetői vasárnap délután Miskolcon a DVTK stadionjában. A sárospatakiak a bőcsi edző – Tóth László- meghívásának köszönhetően a VIP páholyból nézhették végig a mérkőzést - nyilatkozta Belicza János...

A fergeteges hangulatról a bőcsi (és diósgyőri) és a ferencvárosi szurkoló tábor gondoskodott. A feszült hangulatú mérkőzésen igazságos döntetlen született, melynek a Bőcs csapata örült jobban.
A mérkőzés után a bőcsi tréner (aki Sárospatakon végezte a főiskolát) és az ÁDSE vezetői baráti és szakmai megbeszélést is folytattak.


 
 /2007.05.26./

 

 

Csintekerintő Gyermektánccsoport Szekszárdon

                        

   A Sárospataki Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Csintekerintő Gyermektánccsoportja 2007. május 25.-26.-án a Szekszárdon megrendezésre került III. Országos Csoportos Néptáncverseny döntőjén vett részt- tudatja az olvasókkal Varsányi Tekla, csoportvezető...

Iskolánkat először ők képviselték ilyen rangos eseményen, hiszen 7 régió 26 legjobbjai közé tartozva mutathatták meg tudásukat a néptáncosok legjobbjai között! Az öttagú zsűri általánosan értékelte a gyerekek produkcióját, hiszen a korábban megrendezett salgótarjáni elődöntőn már elmondták véleményüket, kritikájukat, tanácsaikat. A fesztivál eredményhirdetésén díjat ugyan nem kaptunk, de az ország 26 továbbjutott legjobb együttesei között tudhatjuk magunkat.
A gyerekek a két nap alatt, megtapasztalhatták milyen egy rangos néptáncfesztivál, megismerkedhettek más csoportokkal, azok produkcióival és nem utolsó sorban Szekszárd város szépségével!
Erről a továbbjutásról eddig csak álmodoztunk, most valósággá vált! Ezúton is köszönöm a gyerekeknek, szülőknek, osztályfőnököknek, iskolaigazgatóknak hogy támogatásukkal létrejöhetett ez az utazás, mely a gyerekek számára egy örök emlék marad!


 
 
/2007.05.26./

 

Megszűnhet a szemétszállítási támogatás

                        

   Tizenhárom napirendet tárgyaltunk, amelyekből én négyet emelnék ki, ami nagyon fontos lehet az Önkormányzat további sorsát illetően. Igaz, hogy ezek a napirendek még nem lettek lezárva, tulajdonképpen csak egy vitafórumnak az elején vagyunk – számol be a Jogi Bizottság üléséről Saláta László, a bizottság elnöke…

Ami az intézmény átvilágításával kapcsolatos dokumentum tárgyalását jelenti, az köztudott, hogy az önkormányzat felkérte a jegyzők egyesületét arra, hogy vizsgálja át a teljes intézményrendszert, az önkormányzat struktúráját, tevékenységét és próbáljon meg gazdaságossági javaslatokat, szervezeti átalakítással összefüggő javaslatokat tenni az önkormány számára. Készült egy nagyon áttekinthető anyag, amiről és azt gondolom, hogy tárgyilagos. Az én érzésem szerint két dimenzióban próbáltak javaslatot tenni a változtatásokra. Egyfelől azokra a változtatásokra tettek javaslatokat, amelyek a jelenlegi ismereteink szerint már megvalósíthatóak, másrészt pedig azok a stratégiai célok, amiket el kell majd érni, de addig még néhány közbeeső feladat lesz, amelyeket meg kell valósítani.
Úgy döntött a mi bizottságunk, és olyan javaslatot teszünk, hogy ez egy vita kezdete, és kerüljön sor egy olyan megbeszélésre, ahol először megpróbáljuk egymás gondolatait szembesíteni egymással, hogy hogyan látjuk ennek a folyamatnak a kimenetelét, ki mit lát szükségesnek és fontosnak, annak érdekében, hogy még az idén jelentkezzen a mi költségvetésünkben néhány millió Ft megtakarítás. A többit majd hosszú távon tudjuk megtakarítani. Majd be akarjuk ebbe a munkába vonni a külsős tagjainkat, valamint az érdekelteteket, akikről szól, és majd közösen fogjuk kialakítani az elképzeléseket. Tehát semmiképpen nem szeretnénk itt gyors döntéseket hozni és intézkedéseket, amelyeket aztán később megbánnánk.
Másik ilyen nagy horderejű dolog az előterjesztések sorában szintén a költségvetéssel összefüggő kérdések tárgyalása, ugyanis a korábban az önkormányzat a költségvetés tárgyalásánál az intézményrendszerében egy 5%-os visszatartást, ill. takarékossági intézményt próbált bevezetni - zároltunk volna 5%-ot. Tekintettel arra, hogy a költségvetésünk úgy alakul, hogy nagyon sok újabb forrással nem gazdagodunk és az „önhiki” kérdése is még bizonytalan, ezért úgy döntünk, ill. olyan javaslatot teszünk a testületnek, hogy ezt az 5%-os befagyasztást ez legyen névleges, tulajdonképpen kerüljön visszavonásra. Tehát ez is egy ilyen megtakarítás.

Másik ilyen megtakarítási dolog, ami szintén fontos lehet az önkormányzat szempontjából, ez a szilárdhulladékok elszállításával függésben össze. Minden lakosnak eddig 50 Ft hozzájárulást adtunk, igazából ez nem egy olyan horribilis összeg, amivel ne tudnánk támogatni a város lakosságát, de ez a város költségvetésében egy jelentős összeget jelent. Még az év hátralévő részében még egy 5 millió Ft megtakarítására kerülhetne sor.

Azonkívül, bár szoros összefüggésben van az átvilágítással kapcsolatos lényeges döntéssel, már korábban is állást foglaltunk arról, hogy gondolkodni kell azon, hogy milyen formában hozzunk létre gazdasági társaságokat. Bizonyos tevékenységeket az önkormányzat költségvetésén kívülre vigyünk, non-profit vagy piacérdekeltségű önálló gazdasági társaságok létrehozásával. Két ilyen társaságot szeretnénk létrehozni, amelyet szintén csak első olvasatban tárgyalt a bizottság, ill. javasolja a képviselő testületnek. Tehát ezek még további vitáknak az alapjai, de ezek tulajdonképpen a tegnapi ülésünk alapját is képezték és bizony ezek eléggé hosszú ideig el is húzódtak.

A többi dolog egy picit a profilunkból fakadt, ami elhangzott, egyrészt rendeletmódosításokra került sor, másrészt pedig, rendeletalkotásra.


 
 Cziczer Katalin
/2007.05.26./

 

 
 

A normatívák csökkenés nehezíti az oktatást

                        

   Egyik napirendi pontunk volt az elsőosztályosok beíratása. Április elején történt egy egyeztető megbeszélés, ahol a város minden általános iskolája képviseltette magát - kezdte az Oktatási Bizottság üléséről szóló beszámolóját az ülés szünetében Lendák Lajos, a bizottság elnöke…

Tudomásom szerint 90-óta nem volt rá példa, hogy igazgatók így egyeztessenek. Ennek a célja az, hogy a jövőbeli oktatást próbáljuk egyfajta mederbe, konszenzusos alapra helyezni
Tájékoztatást kaptunk a Rákóczi iskola megbízott igazgatónőjétől, hogy 51 fő jelentkezett első osztályba. Ezzel kapcsolatban egy kérelem jelentkezett, ami arról szól, hogy az első osztályokat 3 osztályba sorolják, erről tárgyaltunk. Továbbá, hogy az 5. évfolyamba a mostani negyedikeseket jövőre nem 3, hanem 4 osztályba bontsák szét – ennek elöntése még folyamatban van.
A másik napirendi pontunk- amit minden bizottság tárgyal - az intézmények átvilágítása volt. Más bizottságban felvetődött, hogy külön bizottsági ülést és külön testületi ülést fogunk ennek szentelni, hiszen olyan nagy horderejű az ügy, estleges intézmény összevonást, leépítést jelenthet, ami azért nehéz, tehát ez valószínű, hogy itt most csak úgy ötletszerűen fogjuk tárgyalni.
Már szavaztunk év elején a tervezett intézményi költségvetésről, az 5%-os zárolásáról, ami realizálódik ezzel az előterjesztéssel. Mintegy 140 millió Ft-tal, tudjuk ezáltal csökkenteni a 450 milliós költségvetési hiányunkat. Nagyon nehéz a helyzet, ami jövőre még nehezebb lesz, ugyanis a mostani csoport normatíva csökkenés, ami még most 4 hónapra vonatkozik – szeptembertől lép életbe - jövőre ezt már 12 hónapra számoljuk, ami nehéz helyzetbe hozza az Önkormányzatot. Ezek a normatíva csökkenések az állami döntések a lecsapódása az önkormányzatoknál, amelyek nagyon megnehezítik az intézmények működését.
A napirendi pontok között volt még a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelése és – amit zárt ülésben tárgyalunk - a Comenius emlékérem és a Szabó Károly díj odaítélésére tett javaslatunk.


 
 Törő Gábor
/2007.05.25./

 

 

Fontos ügyeket tárgyalt a Gazdasági és Idegenforgalmi Bizottság

                        

   Ismét történelmi jelentőségű napirendeket tárgyalt a Gazdasági és Idegenforgalmi Bizottság -14 napirendben - és fog tárgyalni a testület is, hiszen számos olyan kérdésben foglaltunk állást, amely rendezetlen ügyeket hivatott megoldani és olyan új fejezeteket nyit a város működésének történetében, ami reményeink szerint jelentősen meg fogja határozni a város további működését – kezdte beszámolóját a múlt heti üléséről Erdős Tamás, a bizottság elnöke…

Az idei strandszezon parkolási rendjéről határoztunk és javasoljuk a testületnek, hogy a végardói fürdő környékén fizető parkolással, és az ezzel kapcsolatos szabályok szigorú betartatásával rendezze az évek óta problémaként megfogalmazott kaotikus helyzetet.

Elkészült a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények működésének, gazdálkodásának átvilágítását tartalmazó szakértői anyag, ami teljes képet ad az önkormányzat működési rendjéről, problémáiról. Nagyon fontos anyag, kezdeményeztük, hogy sürgősen hozzuk nyilvánosságra, hogy mindenkinek betekintése legyen, és azt is kezdeményezzük a testület felé, hogy a június hónap közepe táján a képviselők és a külső bizottsági tagok egy nagy nem hivatalos testületi ülésen ennek az anyagnak a tapasztalatait beszéljék meg és a júliusi ülésre már úgy menjünk, hogy egy konkrét intézkedési tervet javasoljunk a testületnek, ezt követően pedig hajtsuk is végre.
Bizottságunk támogatja azt az előterjesztést, hogy hozzunk létre két gazdasági társaságot, amelyek közül az egyik a városfejlesztést hivatott majd szolgálni, a másik pedig a város üzemeltetést.
A szakértői anyaggal, ami átvilágította a város működését, teljes mértékben egybecseng, hogy vannak olyan működési formák, amelyek bizonyítottan nem alkalmasak a mai kor elvárásainak, ezért került az előterjesztés elénk és ezt fölfogva a bizottság döntött arról, hogy javasolja a testületnek.
Nem volt egyszerű a vita, hiszen új dolgot próbálunk bevezetni, nem volt még a városnak saját működését bonyolító gazdasági társasága, ez reményeink szerint egy úttörő lépés lesz. Júniusban a gazdasági társaságok megalapítására sor kerül.
Tárgyaltuk a használtcikk piac, az élelmiszerpiac és vásártér további hasznosításának az ügyét is. Reményeink szerint ezen a téren is rövidesen megoldás várható.
Kezdeményezzük a Megyei Önkormányzatnál - mint tulajdonosnál - a Domján ház tulajdonjogának megszerzését, a bizottságunk egyhangúlag javasolja a testületnek, hogy kezdeményezze a tulajdonjog megszerzésének elindítását.


 
 Törő Gábor
/2007.05.25./

 

 

Ismét Pataké lesz Domján ház?

                        

   Május 22-én délután ülésezett a Kulturális Bizottság, ahol több fontos napirendi pontot is tárgyaltak. Ezek közül Hajdu Imre, a bizottság elnöke két fontos témát emelt ki…

Az egyik A Művelődés Háza igazgatói állásra beérkezett pályázatról szólt, hiszen egyedül a jelenlegi igazgató, Csatlósné Komáromi Katalin adott be pályázatot. A bizottság egyhangúlag javasolja a
testületnek, az igazgatónő öt évre szóló megbízatását megszavazni.

A másik napirendi pont, ami szintén nagyon fontos, a Domján ház – amit régen Színyei ház néven ismertek - problémája. Mindenki előtt ismert, hogy különös kettősség van a Domján ház ingatlan, illetve a Domján hagyaték között. A Domján hagyaték a város tulajdona, a Domján ház pedig a megyei önkormányzat tulajdona. Arról tárgyaltunk, hogy felhatalmazzuk a polgármester urat, hogy a Domján ház kerüljön Sárospatak tulajdonába és az ezzel kapcsolatos tárgyalásokat kezdje meg a megyei önkormányzattal. Nagyon bízunk benne, hogy erre az őszre, de legkésőbb a télre a Domján ház Sárospatak Önkormányzatáé lesz.


 
 Cziczer Katalin
/2007.05.25./

 

 

Felülvizsgálták az ápolási díjakat

                        

   2007. május 22-én ülésezett az Egészségügyi és Szociális Bizottság, amely hat napirendi pontot tárgyalt nyílt ülésen, ugyanennyit zárt ülésen. Tárgyalták többek között a 2007. évi költségvetési előirányzatok módosító előterjesztéseit, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó feladatait is - nyilatkozta Ladomérszky László a bizottság elnöke…

Talán a legfontosabb ezek közül is - ami a legnagyobb vitát váltotta ki és a legfájdalmasabb napirendünk - a szociális rendeletünk módosítása volt. Az éves költségvetésünkben 32 millió Ft-ot különítettünk el erre a feladatra, ami 52 fő, ápolási díjban részesülő személyt érint. Sajnos elfogyott a keretünk. Erről már korábban is beszéltünk, hogy mivel túl magasnak tartottuk, ellenőriztük ezt az 52 főt, akik ápolási díjban részesülnek. Az ellenőrzések tapasztalata egyértelműen igazolta, hogy valóban nagy ez a szám. Bekértünk más hasonló nagyságú városok tapasztalatait is, Sátoraljaújhelyben pl. 5 fő veszi ezt igénybe. Ez is mutatja, hogy Sárospatakon sajnálatos módon inkább munkaviszonyként veszik ezt igénybe és nem igazán rászorultsági alapon. Érzésünk szerint kb. 10 család van, akik - az ellenőrzések tapasztalatai alapján is - úgy tűnik, hogy nehéz helyzetbe kerülnek a döntéssel, amennyiben a képviselőtestület elfogadja az ápolási díj megszűntetését. Itt csak a méltányosságiról van szó, a fokozott ápolást igénylők esetében, a fogyatékosokra ez nem vonatkozik, az továbbra is él. Úgy foglalt a bizottságunk állást, hogy a három hónap moratórium június 1. lép hatályba, augusztus 31-ig folyósítsuk a jelenleg ápolási díjon lévőknek a díját. Így van idejük felkészülni arra, hogy szeptember 1-től megszűnik ez a munkaviszonyuk. Bizottságunk pedig feladatként adta a szakapparátusnak, hogy addig ki kell dolgozni azoknak a családoknak akik valóban rászorulnak, akik nem tudják megoldani a problémájukat, hogy a szociális ellátórendszeren belül milyen formában tudjuk segíteni őket a továbbiakban is.


 
 Törő Gábor
/2007.05.25./

 

 

Beszámoló közgyűlést tartott a Mozgáskorlátozottak Egyesülete

                        

   Hagyományos törvényi előírásnak megfelelően a beszámoló közgyűlést minden egyes évben meg kell tartani. 2007-ben a 2006-os évi gazdálkodásunkat, ill. a programjainkat ismertettük a küldöttekkel – tájékoztatta szerkesztőségünket Székely József, a Mozgáskorlátozottak Sárospataki-Zempléni Egyesületének az elnöke…
A meghívóban a küldöttek a gazdasági beszámolónkat, és minden anyagot megkaptak a mai napra vonatkozóan. A k
özgyűlésen ismertettük az idei programunkat és az idei, tervezett költségvetésünket. Sajnos olyan negatív változás történt az év elején velünk kapcsolatosan, amit szintén a képviselő-testületünk elé kell hozni. Végül is ezekkel a negatív problémákkal kapcsolatosan már elindultak a tárgyalások bizonyos minisztériumokkal - gondolok itt elsősorban a Pénzügyminisztériumra, ill. az Egészségügyi Minisztériumra.

  Várjuk a 2007-es évet, hiszen a 2007. év az esélyegyenlőség éve, bízom benne, hogy bizonyos intézkedésekből valamit a mi részünkre talán el fognak tudni engedni, hiszen a meghozott intézkedések minket érintettek a legsúlyosabban.
Az év elején a teljesítményadóval kapcsolatosan, meghoztak egy olyan törvényt rólunk – nélkülünk - amit egyáltalán nem egyeztettek velünk. Én azt aláírom, hogy kell szigorításokat bevezetni, csak az nem mindegy hogy milyen feltételekkel, és nem mindegy, hogy milyen érintettségi körrel. Tehát ezzel visszaéltek! Szigorítsunk rajta, de tárgyaljuk át, sőt ha valaki olvassa az újságunkat, az országos szövetség elnöke megírta a miniszterelnök úrnak, hogy hogyan kellett volna ezt a törvényt módosítani. Beszélhetnék a segédeszközök megváltozott támogatásáról, vagy pelenkáknak az áráról, de had ne soroljam tovább, mert sajnos van belőle bőven.
Egy hagyományt elkezdtünk, a kirándulást természetesen az idén is szeretnénk megvalósítani, hasonlóan a gyermektáboroztatást is, és a fogyatékkal élők világnapi rendezvénysorozatát is szeretnénk tovább folytatni. Újabb helyi csoportokat szeretnénk összehozni. Úgy gondolom, hogy a 2007. év valóban a kapcsolatok éve lesz, ugyanis több civil szervezettel ill. önkormányzattal szeretnénk közös, EU-s pályázatot beadni.

  A beszámoló közgyűlésen részt vett Dr. Hörcsik Richárd, országgyűlési képviselő, polgármester is, aki több segítséget ígért az egyesületnek…
4500 tagot számláló egyesületről van szó, amely kiterjedt, nem csak Sárospatakot és kistérségét, hanem egész Zemplén területét átfogja. Másrészt pedig maga a tagsága segítségre szorul, hiszen mozgáskorlátozottak és szeretnének teljes életet élni. Tehát különösen most, a Szent Erzsébet évben, amikor Szent Erzsébet az európai karitast testesíti meg, szükséges hogy a segítő kezek az önkormányzat részéről eljussanak a Mozgáskorlátozottak Egyesületéhez. Éppen ezért fontos, hogy minden egyes közgyűlésen önkormányzatunkat valaki képviselje, hiszen nekünk fontos feladatunk a város és térsége szociális ellátottságának a megőrzése. Ehhez tartozik pl. hogy hogyan tudjuk segíteni a civil szervezeteket, így a Mozgáskorlátozottak Egyesületét is. Tehát, mi figyelünk arra, hogy hogyan működik ez az egyesület. Szerény lehetőségeink mellett is szeretnénk segíteni a tagságon, hiszen elvárják ezek a tagok, akik szeretnének teljes életet élni Sárospatakon és környékén. Erre hívom fel a figyelmet többek között, hogy új pályázati lehetőségek nyílnak ebben az esztendőben. Május végén nyílik az akadálymentesítési pályázati lehetőség, erre hívtam fel a figyelmet. Sárospatak önkormányzata példát ad a többi önkormányzatnak azzal, hogy beadjuk a pályázatunkat, szeretnénk akadálymenyesíteni az önkormányzat hivatalát, hogy minél több mozgáskorlátozott tudjon akadálymentesen bejutni, minél több ügyet intézni és természetesen más pályázati lehetőségekre is felhívtam a figyelmet azzal, hogy Sárospatak városa és kistérsége összefogva pályázat író irodát nyitott, akik jó reménységgel segítségükre lesznek a mozgáskorlátozottak pályázatainak megírásában is. Mi ezzel is szeretnénk segíteni.
 


 
 

A városvezetés felé elhangzott egy kérés, hogy próbáljunk meg segíteni a Mozgáskorlátozottak Egyesülete a tagjainak a fürdőbe való jutását, tehát nem csak az akadálymentesítéssel, hanem a jegyek mérséklésével is. Ez nem egyszemélyes döntést igényel, hanem az önkormányzatunk szociális bizottsága és képviselő-testülete meg fogja vizsgálni ezt a kérést, és minden reménység szerint támogatni is fogja. Természeten kompromisszumokat kell találnunk, hiszen egyetlen bevételi forrása a városnak a fürdő, ezért minden egyes bevételt, minden egyes fillért meg kell vizsgálnunk, de ezt nem egy személy dönti el, nem is két személy, hanem egy testület.
 

Cziczer Katalin
/2007.05.25./

 

 

Sárospatakra érkezik Rolf Damm


  Rolf Damm márciusban indult el a németországi Wartburgból, hogy zarándoklatával kifejezze tiszteletét Szent Erzsébet iránt. Útja a célig, Sárospatakig 1500 kilométer, melyet gyalog tett meg, és ez közel 2 millió lépést jelent.

Zarándokútjával nem csak Szent Erzsébet iránti tiszteletét szeretné kifejezni, hanem a népek békés együttélésére is fel kívánja hívni a figyelmet.

Rolf Dammhoz május 25-én, pénteken 15.45-kor lehet csatlakozni a körforgalomnál, és bekísérni A Művelődés Háza előtti térre, ahol az ünnepélyes fogadása 16 órakor történik...

 
 

/2007.05.24./

 

Pünkösdi Irgum-burgum

                        

   Május 26-án ismét megnyitja kapuit az Irgum-Burgum Nomád Rock Klub a sárospataki lőtéren, fönt a Manduláson. A hely szellemiségét a tavalyi évről ismerheti az ide látogató közönség- nyilatkozta Erdei János a Híd-2002 alapítvány elnöke.
Ezen a nyáron nem lesz minden hétvégén koncert, mindösszesen 5 alkalommal nyitja meg kapuit a klub, kizárólag klubtagok számára. Akinek még nincs klubtagsági igazolványa szombaton 21. óráig regisztráltathatja magát a helyszínen. A klubtagság létszáma korlátozott.
Előreláthatólag havonta egy buli tudunk megrendezni a közismert helyi és környékbeli zenekarok közreműködésével. Augusztusi dátummal egy tehetségkutató fesztivál megrendezését tervezzük.

Továbbra sincs záróra!

Május 27-én fellép a Crazy Horse (Konti, Lonkó, Ricsi, Kiskonti) és a Fat Rockers (Goyo, Eli, Gunya)
( A fotók a tavalyi koncerten készültek)


 
 


Törő Gábor
/2007.05.24./

 

 

Három sikeres versenyen van túl Csikó Péter

                        

    Még az idén nem kerestük meg Csikó Pétert, aki már több éve öregbíti városunk hírnevét az autóversenyzés sportágban. Most, miután a harmadik versenyén is túl van, arra kértük, hogy mindhárom versenyről számoljon be a sportot kedvelő olvasóinknak…

Az éven az első verseny a Hóvirág-rally volt Mogyóródon, amit már nagyon vártunk. Mindig hiányzik télen a versenyzés, főleg hogy hó sem nagyon volt, és nem igazán tudtuk magunkat kiélni most, a téli hónapokban. Az első versenyt különben is mindig nagy izgalom előzi meg, mert itt sok minden eldőlhet - és így is lett. Az A/3 kategóriát és a Lada kupát is magasan vezettük egész nap, és nyertük is, valamint az abszolút 9. helyen végeztük, így a következő versenyen, már az élbolyból kezdhettük a versenyt.
Hamar el is jött az Ózd-rally, ahol sajnos az első gyorson rögtön kaptunk egy defektet, így egyből 50 mp-es hátránnyal kezdtünk egyből. Ezután nagyon bele kellett húzni, ha le akartuk dolgozni a hátrányunkat. Mindent el is követtünk, de sajnos mikor úgy nézett ki, hogy esetleg tudunk elsők is lenni, az előttünk lévő kocsinak az utolsó gyors előtt kilyukadt az olajteknője, és tiszta olajfolt volt az út, ami miatt sajnos vissza kellett venni a tempóból, és így 0,7 tized másodperccel a második helyre értünk be kategóriánkban, abszolútban pedig a 11.-re, ami azért nagyon jó eredmény.
Most hétvégén volt a Salgó-rally, ahol van egy igazi rally pálya, a Cered-Zagyvaróna, amit nagyon szeretünk. A másik gyors ismeretlen volt számunkra, de az is tetszett. Szombaton este elkezdett esni, éjszaka vihar is volt, de reggel nagyon szép napos időre ébredtünk, és így is maradt egész nap. Nagyon pörgős verseny volt, minden úgy ment, ahogy kellett. Egész nap magasan vezettük a kategóriánkat, és abszolútba is 3. és 4. időket autóztunk a mintegy 130 autót számláló mezőny előtt, mely bővelkedett 200-300 lóerős négy kerék meghajtású autókkal. Technikailag is minden rendben volt. Így nyertük az A/3-at, és a Lada kupát is, valamint amire a legbüszkébbek vagyunk, az abszolút 3. helyezést sikerült elérnünk! Ez a verseny nagyon nagy élmény volt számomra, remélem lesz még ilyen az éven.
Csak sajnos még mindig szponzorhiánnyal szenvedünk, nagyon nehéz a környéken embereket, cégeket találni, akik segítenének. Ezért is köszönöm a Truper Amc Kft.-nek a támogatást, valamint a barátnőmnek Ancsának, családomnak, navigátoromnak: Nazareczki Nándornak és a Csomós Rally Teamnek: Mikinek, Sugárnak és Zsoltinak.
 


 
 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2007.05.24./

 

 

Finisben az előkészítés – hétvégén lesz a Szent Erzsébet ünnep

                        

    Lázasan folynak azok az előkészületek, amelyek a Szent Erzsébet ünnep zavartalan lebonyolításához szükségesek. Az ünnep két napját érintő forgalmi rend terve elkészült, amit a város honlapján is közzétettünk és nyomtatott formában a városba érkező turisták is megkapják – tájékoztatja olvasóinkat Erdős Tamás tanácsnok, a hétvégével kapcsolatos tudnivalókról…

Minden bejáratai ponton - a Wesselényi, Kazinczy, Arany János, Gárdonyi és az Árpád utcán - két-két munkatársunk osztja majd a szórólapokat az érkező autósoknak, buszvezetőknek, amelyből tájékozódhatnak a programokról és arról, hogy hol találnak ideiglenes parkolókat. A beérkezési pontok és a parkolók között telefonösszeköttetés lesz, így segíteni tudunk a gépkocsivezetőknek, hogy hol találnak a legközelebb szabad parkolóhelyet. Igyekszünk megfelelő számú rendezőgárdával a város közlekedési rendjét úgy szabályozni, hogy a kis befogadóképességű belvárosi részt tehermentesítsük, ne legyen közlekedési káosz - s amellett az átmenő forgalmat is folyamatosan biztosítani tudjuk. Az érkező buszok vezetőit hasonlóképpen tájékoztatjuk arról, hogy hol tudják az utasaikat letenni, hol tudnak parkolni, és hol tudják majd felvenni az utasokat. Ehhez segítséget nyújt a rendőrség, a polgárőrség és egy önkéntes rendezői gárda, akinek a tájékoztatása, a feladatok kiosztása ezen a héten zajlik. A rendezőkön azonos színű (sárga) mellény lesz, akik mobiltelefonon érintkeznek majd egymással, illetve tudnak segítséget, információt kérni kompetens személytől.

Ismételten kérjük a sárospataki lakosokat, hogy a Szent Erzsébet ünnep alatt lehetőleg gyalog közlekedjenek, ezzel is csökkentve azt a terhelést, ami a városra nehezedik.
A rendezvény helyszíne három irányból is megközelíthető lesz, az Arad utcai parkoló felől (amely most csak személygépkocsikat fogad), a Vízi kapun és a Retel utcán keresztül lesz beléptetés. A Várnegyedbe kizárólag engedéllyel rendelkező járművek hajthatnak be, ők is korlátozottan, leginkább csak a reggeli órákban.

Információs pontok a város néhány pontján lesznek felállítva, a Református Kollégium előtt, az egykori „Tünde ABC” előtt, és a Képtárnál. Ezeknél a standoknál, idegen nyelveket beszélő munkatársak is lesznek, ide lehet majd irányítani a külföldieket.
A Várnegyedben ideiglenes WC-ket állítunk fel, működni fognak a nyilvános WC-k, és az érintett intézmények is nyitva fogják tartani az illemhelyeiket – ezekről tájékoztató táblákkal igyekszünk informálni a vendégeket.
Ekkora tömegben előfordulhatnak vagyon elleni bűncselekmények. A rendőrség és a polgárőrség igyekszik ezt megelőzni, mindemellett mindenki vigyázzon az értéktárgyaira, a kocsiban se hagyjanak semmi értéket, vagy táskát látható helyen. Munkatársaink ugyan ott lesznek minden parkolóban, de a kocsiban hagyott értékekért nem tudnak felelősséget vállalni.
Igyekszünk mindenre gondolni, és minden eshetőségre felkészülni, hogy a vendégeink jó érzéssel és maradandó élményekkel távozzon Sárospatakról a Szent Erzsébet ünnep elmúltával.


 
 


Törő Gábor
/2007.05.23./

 

 

Alaki szemle a kapitányságon

                        

    Hatályos belső normák írják elő azt, hogy meghatározott időközönként a rendőrség szerveinél alaki szemlét kell tartani - nyilatkozta dr. Vereczkei Csaba a B-A-Z megyei Rendőr- Főkapitányság bűnügyi igazgatója, az elmúlt héten lezajlott sárospataki alaki szemle kapcsán…

Ez minden szervet érint, határozott ütemterv és meghatározott forgatókönyv szerint zajlanak ezek az alaki szemlék. A szemle állomány egészét érinti, tehát úgy a civil ruhás bűnügyi állományt, mint az egyenruhás közrendvédelmi állományt. Ilyenkor egyrészt az állomány gyakorlati, elméleti felkészültségét vizsgálják a szemlebizottságban résztvevő kollégák, illetve magát a felszerelést, úgy a ruházatot, mint a technikát, az autókat, az épületeket, az informatikai hálózatot, a bútorzattól kezdve a legutolsó, legapróbb technikai felszerelésig mindent. Gyakorlatilag ezzel azt mérjük fel, hogy a rendőrség személyi állománya mennyire felkészült, és az ehhez biztosított technikai, műszaki, informatikai eszközök mennyire elégségesek ennek a feladatnak a végrehajtására.
 


 
 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2007.05.23./

 

 

Közvetlenül a gyártótól - csak a név változik, a minőség nem

                        

    A tavalyi névváltoztatást követően már nem mint T.BOSS Bt, hanem mint BOSS2006 Hungária Kft prezentálta magát a Dieter Wimmer ügyvezető által irányított vállalkozás Budapesten, a szakma rangos eseményeként ismert Mach-Tech kiállításon. A cég városunk legjelentősebb foglalkoztatói közé tartozik, ugyanis indulása óta – több mint 10 éve -folyamatosan több száz főt foglalkoztat…

A kiállításon igyekezett kihangsúlyozni, hogy német minőségű menetkészítő szerszámai, minden konkurensével ellentétben Magyarországon, sőt a festői Bodrog-part mellett készülnek! Ezzel, és az ebből eredő egyéb előnyök hangsúlyozásával (gyártóművi eladási árak, magyar kommunikáció, stb.) igyekezett a cég piaci részesedését, jelenlétét, ismertségét erősíteni.
Összegzésként a kiállítással kapcsoltban elmondható, hogy eredményesen zárult, nagy volt az érdeklődés a cég és termékei – főleg a menetfúrók - iránt és a kiállítás befejezése óta már új partnerek is vásárolnak a BOSS2006 Hungária Kft-től.


 
 


Törő Gábor
/2007.05.23./

 

 

Gyermeknapi Játszóház Végardón

                        

    Nagy sikert aratott a Végardói Tájházban első alkalommal megrendezésre kerülő Pünkösdi, Gyermeknapi Játszóház. 2007. május 20-án vasárnap délután kicsik és nagyok, szülők
és nagyszülők közösen ismerkedhettek a régi és új kézműves technikákkal – tájékoztatja olvasóinkat a főszervező Egyed Attila, Végardó önkormányzati képviselője…

A jelenlévők szakemberek segítségével próbálhatták ki a korongozást, a szövést, és az ékszerkészítést. Különböző papírok felhasználásával játékokat készíthettek, melyet a hely adta lehetőség szerint ki is próbálhattak. Sor került a gyermeknapi édességek, desszertek versenyére is, amit a zsűri díjakkal jutalmazott.
A szervező ezúton is köszönetet mond a támogatóknak és annak a lelkes kis csapatnak, akik társadalmi munkájukkal emlékezetessé tették ezt a vasárnap délutánt a végardói gyerekeknek és szüleiknek: A Művelődés Házának, Kovácsné Géczi Juliannának, Várhomokiné Mándoki Irénnek, Ráski Ferencné Etelkának, Baloghné Pintér Katalinnak, Kövér Zsolt cukrászmesternek és a Sárospatak Város Önkormányzatának.


 
 

További fotók1  - 2>>>

Törő Gábor
/2007.05.23./

 

 

Südi Iringó Sárospatakon

                        

    2007. május 19-én ismét megrendezésre került a Lakótelep Napja Sárospatakon. A Sárospataki Alapfokú Művészetoktatási Intézmény növendékei is meghívást kaptak a már hagyománnyá vált rendezvényre. Iskolánk 4 moderntánc csoportja is kedveskedett a közönségnek, több mint fél órás táncprodukcióval. Társastáncos diákjaink külön örülhettek a fellépésnek, hiszen bemutatkozásuk után Südi Iringó gazdagította néhány új lépéskombinációval tánctudásukat. Az érdeklődő gyerekek, diákok nagy bátorsággal álltak a színpadon a közönség előtt, s rendkívül örültek eme lehetőségnek. Südi Iringó iskolánk egyik társastánc tanárával, Matu Zsolttal Samba-t táncoltak a színpadon, ami nagy ámulatba ejtette a közönséget.
Nagyon örültünk annak, hogy a szép, nyárias időben sokan ellátogattak a rendezvényre, és kíváncsiak voltak műsorunkra, s megtiszteltek figyelmükkel. Reméljük, tetszett műsorunk, és jövőre is találkozunk a Lakótelep Napján!
 


 
 

További fotók >>>

Sárospataki Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
/2007.05.23./

 

 

Otthagyta a letört fénysorompót

                        

    2007. május 14-én a reggeli órákban bejelentés érkezett a Sárospataki Rendőrkapitányság ügyeletére, hogy egy ismeretlen személygépjármű Vámosújfalun, a vasúti átjáróban letörte a fénysorompót – nyilatkozta Ladics Tamás rendőr főtörzszászlós, baleseti helyszínelő...

Az ügyeletes utasítására az intézkedő közlekedési rendőrök azonnal a baleset helyszínére mentek. Megállapították, hogy a bejelentés valós, a fénysorompó letört állapotban ott volt a közút melletti a füves területen. Tanúkutatást végeztek, majd a gyors és szakszerű intézkedés eredményeképpen beazonosításra került a személygépjármű rendszáma – a jármű vezetőjével együtt. Lakásán felkeresték az elkövető személyt, akivel szemben közlekedésbiztonsági bűncselekmény miatt indított gyorsított eljárást a Sárospataki Rendőrkapitányság.


 
 


Cziczer Katalin
/2007.05.22./

 

 

Országos Tanulmányi Versenyen az árvays diákok

                        

    Az Árvay József Gyakorló Általános Iskola csapata 2. helyezést ért el az országos felmenő rendszerű
Életvitel és gyakorlati ismeretek megyei fordulóján, ezért ők is részt vehettek az első alkalommal megrendezésre kerülő két napos Országos Tanulmányi Versenyen Szerencsen.
Itt is elismerésre méltóan szerepeltek, a 14 csapat közül összesítésben a 4. helyen végeztek.
Kategória eredmények: Lakberendezés 1.hely,
Élelmiszer-piramis
2. hely.
Egyéni feladatlap megoldás
3. hely. (Fedor Marianna 8.a)

A csapat tagjai: Fedor Marianna 8.a, Gecse Viktória 7.b, Nagyházi Nóra 7.b osztályos tanulók.
Felkészítő tanár: Varga Györgyné
 


 
 /2007.05.22./

 

 

Újra városunkba jön a Szent Korona!

                        

    2007. május 27-én Pünkösd első napján délelőtt 10 órától 14.30-ig a sárospataki Rákóczi-vár Lovagtermében közszemlén lesz újból a Szent Korona hiteles másolata. A helyszínen a Magyar Koronaőrök Egyesületének támogatására nyílik lehetőség olyan formában, hogy Gombos Levente fotós feliratozott fényképet készít, melyet 1000 Ft-os áron lehet megvásárolni.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!!


 
 /2007.05.21./

 

 

Negyedik alkalommal a Mach -Tech kiállításon

                        

    A Hungexpo Budapesti Vásárközpontban 2007. május 08-11. között megrendezett 8. Mach -Tech Nemzetközi gépgyártás-technológiai és hegesztéstechnikai szakkiállításon negyedik alkalommal vett részt városunkból a TIGER-TOOLS Kft…
A kétévenkénti rangos esemény keretében, amely az idén „Az Ipar Napjai 2007” címet viselte, 20 ország 513 cége állított ki. Közülük 87 volt külföldi. A kiállításon nagy hangsúlyt kapott az ágazatok közötti átjárhatóság, az üzleti és szakmai szempontból egymásra épülő és egymást kiegészítő területek bemutatása.
A TIGER -TOOLS Kft. váltólapkák, azok hordozószerszámai, szerszámtartók és folyatófúrók széles palettáját mutatta be a Korloy Inc., SsangYong, Dinox (Dél-Korea), Kintek (Olaszország) és Flowdrill (Hollandia) cégek képviseletében. A négy nap alatt sok látogató érdeklődését keltették fel a kiállított szerszámok és a folyatófúrás technológiája.
 


 
 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2007.05.21./

 

 

Szél ellen – vendégünk volt Ferdinandy György

                        

   A Zrínyi Ilona Városi Könyvtár az Ünnepi Könyvét alkalmából május 16-án író-olvasó találkozót szervezett, melynek vendége Ferdinandy György, Saint- Exupery-, József Attila-, és Márai Sándor díjas író, irodalomtörténész volt. A hosszú emigrációból hazatért írót, arról kérdeztük, hogy mit hozott Sárospatakra…

Két kötettel járom az országot. Mind a kettő most jelent meg ebben a hónapban. A kettő közül az egyik az Ünnepi Könyvhétre - A bolondok királya című kisregény - ami édesapám életéről szól, s ami az én számomra nagyon fontos és a szívemhez közel áll - talán mondanom sem kell. A másik pedig, a Szél ellen című rövid próza, vagy inkább publicisztika, az elmúlt 10 év publicisztikája. Ezt a két kötetet az Orpheus Kiadó adta ki Budapesten. Ezekkel járom az országot. 2-3 kedves ismerős meghívott vidékre és olyan gyorsan híre kelt ennek az útnak, hogy most összesen 20 helyre kell elmennem, 20 helyre 40 nap alatt. Ezt most megpróbálom végigcsinálni. A 20-ból ez a hatodik, Sárospatak. Én az 56-os nemzetéknek a prózaírója vagyok. 56-os nemzedéknek hívták azokat, akik 20 éves korukban kerültek ki, 1956-ban nyugatra és a nyugati országokban váltak írókká. Ezek közé tartozom én is. Én majdnem 40 évet töltöttem nyugaton. 37 évig tanítottam a portoricoi egyetemen, közben magyar köteteim jelentek meg. Most pedig itthon az egész életművem lassan, lépésről-lépésre megjelenik, összesen 29 kötetem van már itthon.
A rendezvényre elhoztam néhány kötetet, mert a mi könyvterjesztésünk olyan, hogyha az ember nem hoz magával, akkor bizony nehezen jut el az olvasókhoz. Az én kiadóm az Orpheus Kiadó, aminek a vezetője Deák László szegény most esett át egy műtéten, tehát nem tudott foglalkozni ezekkel a könyvekkel, így nagyon rosszul lesznek terjesztve. Azért kérem az olvasókat, akik érdeklődnek, hogy a könyvesboltokban mondják meg többször nyomatékosan, hogy igenis, csak azért is az Orpheus Kiadónak ezeket a köteteit szeretnék.

FERDINANDY GYÖRGY író, irodalomtörténész 1935-ben Budapesten született. Tanulmányait a piarista gimnáziumban folytatta. Érettségi után a Fővárosi Autóbusz Vállalat alkalmazottja. Munkája mellett az ELTE vendéghallgatója. 1956-1964 között Párizsban élt, ahol kőművesként és könyveladóként dolgozott. 1959-ben Strasbourgban az irodalomtörténet doktora címet szerezte meg. 1964-ben Puerto Ricoban telepedett le, ahol a Szomorú Vasárnap folyóirat szerkesztőjeként tevékenykedett. 1964-76 között a Puerto Ricó- i Állami Egyetem tanára is. 1976-tól 1985-ig a Szabad Európa Rádió külső munkatársa.
Az utóbbi időben a budapesti Eötvös Kollégium és a Pécsi Egyetem vendégtanára is volt.
Munkásságáért Del Duca-, Saint- Exupery-, József Attila- és Márai Sándor díjat kapott.
Műveiben nosztalgikus érzéssel idézi fel a budapesti ifjúságát, élénk színekkel festi az egzotikus karibi tájon élő hontalan magyarok életét. Szívesen él az esszészerű kommentár eszközeivel. Az emigrációs irodalom tevékeny kritikusa.
Legjelentősebb művei:
Valenciánál a tenger 1975
Magyarok a trópusokon 1982
Szerecsenségem története 1988
Furcsa, idegen szerelem 1990
A francia vőlegény 1992
Távlattan 1994
Nézem az életem 1998
Szél ellen 2007


 
 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2007.05.21./

 

 

Hódolat Szent Erzsébet előtt

                        

    2007. május 19-én 17 órai kezdettel Dr. Seregély István egri érsek áldotta meg a sárospataki Vártemplom közvetlen szomszédságában álló - most felújított - Szent Erzsébet Házat és nyitotta meg a Hódolat Szent Erzsébet előtt című kortárs képző- és iparművészeti kiállítást, a Művelődés Háza Kamarakórusának közreműködésével…
 

  1917-ben építették a római katolikus hívek elemi iskolának, és itt nevelkedett a város ifjúsága - kezdte az épület bemutatását Kuklay Antal plébános, a sárospataki Római Katolikus Gyűjtemény igazgatója, a Szent Erzsébet Bizottság tagja…
1948-tól kezdve állami iskola lett, és most az egyház visszakapta ezt az épületet. Igaz, hogy nagyon siralmas állapotban, de sok ember összefogásának és áldozatos munkájának köszönhetően mi most itt ünnepelhetjük Árpád-házi Szent Erzsébetet, azon a helyen, ahol született. Tudományos kutatások és régészeti feltárások bizonyítják, hogy az a hely itt van – ezt 20 m-es pontossággal megállapították - hiszen az 1964-ben kezdődött Vártemplom régészeti feltárásakor megtalálták a templom közvetlen közelében azt körtemplomot, rotundát, ami a XI. században épült. Az volt az a királynői birtok, amelynek közvetlen szomszédságában volt a királyi udvarház, ahol Szent Erzsébet napvilágot látott. Megilletődötten állok most itt, mert szent ez a hely. Az európai Szent Erzsébet út innen indul majd ki, a mintegy 10 országon átívelő és számos intézményt összekötő információs hálózat. Ilyen szellemben várjuk ide mindazokat, akiknek Szent Erzsébet jelent valamit, akiknek az emberségükben való megerősödést jelenti. Méltó és igazságos, hogy éppen a Szent Erzsébetet tisztelő művészeknek a kiállítása lesz az első ebben az épületben.

  Dr. Hörcsik Richárd polgármester hálás szavakkal köszönte meg a házat megszentelő Dr. Seregély István egri érseknek, hogy olyan sokat törődött Sárospatakkal és Szent Erzsébet emlékének, kultuszának a felélesztésével városunkban, és hogy felhívta a pataki polgárok figyelmét arra, hogy nekünk elsőrendű kötelességünk Szent Erzsébet emlékének ápolása…
Talán abban is az isteni gondviselést kell látnunk, hogy nem nyertük meg azt a pályázatot, amelyből kulcsra kész állapotba hozathattuk volna a Szent Erzsébet házat, mert így sok-sok ember összefogására és áldoztavállalására volt szükség ahhoz, hogy az emlékhelyet felújítsuk. Emlékszem az első milliókra, amelyeket éppen püspök úrtól kaptunk a munkálatok elkezdésére. Áldom a Mindenhatót, aki olyan embereket rendel a néphez, akik ennyit tesznek értük. A város minden polgára nevében szeretném megköszönni az érsek úrnak az a munkát, amit Szent Erzsébet emlékéért tett Sárospatakon, s amit mi soha nem felejtünk el. Bármikor jön Sárospatakra, itt mindig otthonra talál, hiszen tevékenysége nyomán került vissza Sárospatak ismét Európa kulturális térképre.

  Dr. Seregély István egri érsek, a tőle megszokott szerénységgel reagált az elhangzottakra:
Minekutána engem megdicsértek, érdemtelenül sokat nekem köszöntek, kötelességemnek tartom, hogy én megdicsérjem, nagyságát hirdessem annak, akiért van ez a mai nap, akiért ez a ház megújult és reméljük, hogy Sárospatak minden lakójának, az európai e-világi és az örök üdvösségének az ügyét fogja szolgálni. Annak idején Erzsébet Istenhez ragaszkodó élete szólt az akkori, főleg gazdag és könnyelmű életű, mai szóval élve elvilágiasodott környezetének. Éppen ezért szól a mai Európához is, és nálunk, szülőhazájában az elvilágiasodott szellemű testvéreihez is, mert mindegyiküket szereti. Elsősorban azt üzeni, hogy aki „meg nem bánt életet” akar élni, annak e világnak a rendjét tudomásul kell vennie. Nem csak a fizikai rendjét, a biológiai törvényeit, hanem az erkölcsi követelményeit is annak a Jézus Krisztusnak a jegyében, aki mindent helyrehozhatóvá tesz, egyéni ember, nemzet és az egész emberi család életében…
Ez a kiállítás bizonyítja azt, hogy ma is vannak emberek, akik művészeti tehetségüket, talentumukat ennek a 800 évvel ezelőtt született magyar leánynak az emléke értékelésére fordítják. Köszöntöm Önöket! Kedves művészeket, barátokat, testvéreket, akik jelen, vagy távol vannak, de műveik láthatóan itt vannak ezen a megnyitón, és tanúságot tesznek.


 
 

Köszönöm a szervezők közreműködését is, és kívánom, hogy a látogatóknak teljék kedve ennek a kiállításnak a megtekintésében és a továbbiakból is ebből a házból áradjon a magyarok szeretete és ragaszkodása II. András magyar király és merániai Gertrúd világhírű, szentté lett leánya iránt. Ezennel megnyitom a kortárs művészek hitvalló alkotásainak kiállítását Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére szülővárosában, a jubileumi esztendőben, az európai Szent Erzsébet kulturális út kiindulási állomásán.

Az érsek úr a megnyitóban elmondottakhoz a honlapunknak adott interjújában a következőket tette hozzá:
Magdeburgi Mechtild, akinek a - kvázi kortárs - megemlékezése úgy jellemzi Erzsébetet, mint Isten áradó fényét. 800 év után egyértelmű, hogy ez a fény ma is világít, és nem kizárólag lelkipásztorok, hanem minden ember számára üzenetet hordoz. Szeretném, ha ennek a ma megtapasztalt rokonszenvnek, ragaszkodásnak a nyomán ez a ház valóban be tudná tölteni a - Szent Erzsébet kultuszát őrző és ismeretét terjesztő - európai útnak a kiindulási pontját jelentő szerepet és szolgálatot.
Bízom benne, hogy az az anyagi nagylelkűség, ami ennek az épületnek a rendbehozásához szükséges, és amely mindenhol szimpátiára talál, nem fog kihűlni az emberek szívében…

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2007.05.20./

 

 

Rekordlétszám a Lakótelep Napján

                        

    Kőszegi Bertalan, a lakótelep önkormányzati képviselője megnyitó beszédében megköszönte, hogy ilyen sokan elmentek az 5. alkalommal megrendezésre kerülő Lakótelep Napjára…

  Azért is jó ez a kihelyezett városi rendezvény, mert A Művelődés Háza a helyszínen szervezi meg a programokat, amire többen kimennek - s különösen ha ilyen jó idő van - kellemes délutánt tölthetnek el együtt, mindenki a kedvének megfelelően válogathat a színes programok közül. A képviselő úr jó szórakozást kívánt és megköszönte A Művelődés Háza dolgozóinak, hogy létrehozták és lebonyolítják ezt a rendezvényt, és mindenkinek, aki hozzájárult a nap sikeréhez.
 

  Csatlósné Komáromi Katalin, A Művelődés Háza igazgatónője elmondta, hogy az idei Lakótelep Napi programokat is úgy állították össze, mint a korábbi években. Az egyik szempontjuk az volt, hogy minden korosztály találjon a számára megfelelő műfajt és műsorszámot. A másik pedig az, hogy táncos és zenés produkciókat hozzanak, ami a szabadtéri színpadon leginkább mutatós és látványos, majd így folytatta: Minden évben azon vagyunk, hogy sárospataki amatőr művészeti csoportok is bemutatkozási lehetőséget kapjanak. Természetesen fővárosi előadóművészeket is hívunk. Úgy gondolom, hogy évről évre egyre többen vannak ezen a programon. Ezt mutatja az is, hogy még a korábbi években inkább a délutáni vagy a késő esti órákban jöttek, most már kezdéstől benépesült ez a kis terület. A másik pedig az - ahogyan polgármester úr is elmondta - egy olyan helyszín, egy olyan találkozási pont, ahol lehet, hogy azok a családok, baráti közösségek, kisgyerekes társaságok is összejönnek, akiknek esetleg erre, a nagyon pörgős hétköznapokban nincs idejük, vagy lehetőségük. Itt pedig a papa, a mama és a gyerekek, mindenki talál megfelelő programot.

  Dr. Hörcsik Richárd polgármester ünnepi köszöntőjét így kezdte: Hölgyeim és Uraim, kedves Barátaim! Talán sokan emlékeznek még, volt egy televízió sorozat, melynek a címe az volt, hogy Jani házhoz megy. Így van ez egy kicsit a mi esetünkben is: A Művelődés Háza házhoz megy. Hiszen ez egy programsorozatnak a kezdete ilyenkor május végén, amikor több olyan programot szervezünk Sárospatakon, amikor A Művelődés Háza munkatársai és dolgozói nem bent a házban szervezik a programokat, hanem egy városrészt keresnek fel, ezáltal is kedveskedvén az itt lakóknak. Nem kell befáradni, hanem itt ahol laknak, ahol élnek, ide jön a kultúra. Így jött ide - a mai nap immár V. alkalommal - a lakótelepre. Sokat gondolkodtunk azon, hogy van-e értelme egy ilyen majálisszerű napot megtartani. Én azt hiszem - ahogy képviselő úr is említette - a gyakorlat azt mutatja, hogy van rá igény. Hiszen ez egy délután, ami kellemesen eltölthető itt, a lakótelep egyik parkolójában.Amikor olyan művészek jönnek ide, akiket talán csak a televízióban látunk, és talán ez az alkalom egy jó lehetőség nem csak egy pohár sörre, virslire, gyerekeknek játékokat venni, hanem arra is, hogy barátok, ismerősök találkozzanak. Talán sokszor elszaladunk egymás mellett, köszönni sincs idő a lépcsőházban, és most van egy délután, amikor kellemes körülmények között lehet beszélgetni, és ez jó dolog. Úgy hiszem, hogy egy kicsit összefogja ezt a városrészt, kicsit lelket ad ennek a városrésznek, hogy érezzük, hogy a tér a miénk.


 
 

Éppen ezért gondolta úgy a képviselő-testület, hogy - ugyan mindenből lefaragtunk most ebben az évben az ínséges költségvetések miatt, de - ez a nap megmaradt. Szeretnénk ennek hagyományt teremtve a későbbiekben is folytatni, Sárospatak más városrészeiben is. A szervezők olyan műsorokat hoztak ide, amelyekre nem csak a fiatalok, hanem az idősebbek is igényt tarthatnak. Remélem, hogy Südi Iringó, Varga Feri és Balási Betty tényleg egy jó délutánt fog számunkra nyújtani. Végre van egy nap, ami itt a lakótelepieké, amikor remélem, sokat tudnak egymással beszélgetni ezen a délutánon. Jó szórakozást kívánok a lakótelepieknek és minden jelenlévőnek!

További fotók 1.  -   2. >>>

Törő Gábor
/2007.05.20./

 

Országos ellenőrzés az utakon

                        

  Az Országos Rendőrfőkapitány helyettes Szabadfi Árpád rendőrtábornok utasítására a közlekedésbiztonsági helyzet javítására Magyarország közút hálózatán 2007. május 1-től – 2007. december 7-ig fokozott közúti ellenőrzést kell végrehajtani - nyilatkozta Bacsó Tibor rendőr százados, a közlekedésrendészeti osztály vezetője…

A fokozott ellenőrzés célja, hogy a közutak közlekedésbiztonsági jellemzői javuljanak, a közúti közlekedési balesetek száma, súlyossági foka, valamint a meghalt és megsérült személyek száma csökkenjen. Az elsődleges baleseti ok az ország útjain továbbra is a gyorshajtás, a sebesség helytelen megválasztása, a kanyarodási szabályok megsértése és az elsőbbségi jog meg nem adása. A legtöbb személyi sérüléses balesetet a személygépjármű vezetői okozták, de magas a kerékpárosok által elkövetet balesetek száma is. Ebben a fokozott ellenőrzésben vesz részt a Sárospataki Rendőrkapitányság is közösen a szerencsi, az encsi és a sátoraljaújhelyi rendőrkapitányságokkal. A területünkön a fokozott ellenőrzés május 4-én és május 13-án volt megtartva, összhangban a három kapitányság állományával. Május 13-án a Sárospataki Rendőrkapitányság szervezésében történt meg ez a fokozott ellenőrzés, amelynek eredményeképpen a városban és vonzáskörzetében 3 sebességmérő készülék dolgozott, valamint két határőr és két polgárőr is segítette az ellenőrzés eredményes végrehajtását. 220 esetben történt ittassági ellenőrzés, de a magas rendőri jelenlétnek köszönhetően ittas vezetőt nem találtunk. Több lejárt műszaki engedéllyel közlekedő gépjárművel és 22 gyorshajtóval szemben intézkedtek, akiknél helyszíni bírság kiszabására került sor. 11 szabálysértési feljelentést tettünk, melyből kettő gyorshajtás miatt történt. Ezeken az előírt, kötelező feladatokon kívül a Sárospataki Rendőrkapitányság vezetője utasítására a közlekedési osztály külön fokozott ellenőrzéseket tart még, kiemelt tekintettel a tavaszi, illetve már az előnyári jó időre való tekintettel a vízi közlekedés szabályainak betartására. Ellenőrizzük a csónakosokat, a kajakosokat, hogy a jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelnek-e.


Cziczer Katalin
/2007.05.19./

 

 

Kisebbségi magyar gyermekvers

                        

    Nagy érdeklődés kísérte a pataki főiskolai kar dísztermében dr. Komáromy Sándor dékán, főiskolai tanár új, negyedik könyvének bemutatóját. A kötet „Kisebbségi magyar gyermekvers” címmel a sárospataki Art Ért Alapítvány kiadásában, a pataki nyomdában készült el. Régóta várt könyv jelent meg, amely tudományos igénnyel vizsgálja a hazánkban alig-alig kutatott területet. Gazdagodott a téma felsőoktatási szakirodalma is, az új kiadványt tankönyvként használják a főiskolai/egyetemi hallgatók. A megjelent anyag a szerző évtizednyi tudományos kutatásának olyan összegzése, amely több szempontú megközelítéssel szándékozik ismereteket nyújtani a határon túli gyermekirodalmi kánonról.

Az új kötet Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Vajdaság magyar irodalmához, a magyar nyelvű gyermeklírához kapcsolódik. A kötet mintegy kétszáz oldalon tárgyalja a Trianon utáni időszak lírai termését, bemutatva a korszak művelődési/irodalmi (transzilvánizmus, messianizmus, Kalangya-mozgalom) magyarság-megtartó törekvéseit. Közel ötven költőről és verseikről olvashatunk, akik a határon túli magyar irodalom élvonalához tartoznak - nyilatkozta lapunknak dr. Komáromy Sándor.

A kötet lektora/bírálója dr. Bertha Zoltán egyetemi docens volt, aki a következőkkel ajánlja a könyvet olvasásra: „A határon túli, kisebbségi magyar gyermeklíra lenyűgözően színes értékbirodalmába kalauzol el bennünket a tématerület avatott kutatójának és kiváló szakértőjének, Komáromy Sándornak ez az új (tan)könyve. Gazdag ismeretanyag feltárásával, az erdélyi, felvidéki, délvidéki és kárpátaljai gyermekversek szépségeinek sokoldalú értelmezésével, az egyes szerzők és műveik változatos tartalmi és formai bemutatásával hozza közel ezt a sokáig méltatlanul háttérben feledett – pedig az anyanyelvi kultúra fenntartásában különleges missziót is betöltő – költészeti „csodavilágot”. Olyan klasszikus és kortárs alkotók elevenednek meg a vázlatos irodalomtörténeti áttekintések, a tömör pályarajzok és kisportrék, s a példákat bőségesen felvonultató műelemzések során, mint Benedek Elek, Kányádi Sándor, Páskándi Géza, Gál Sándor, Keszeli Ferenc, Szalai Borbála, Jung Károly, Tolnai Ottó és mások. Sokan mindazon igen népszerű vagy kevésbé ismert szerzők közül, akik gyermekirodalmi munkásságukban is hitelesen, katartikusan tudják megszólaltatni és közkinccsé tenni az örökölt magas művészeti és folklórhagyomány, nép- és műköltészeti tradíció szellemiségét, s a nemzeti, a sajátos kisebbségi magyar sorstudat felemelő, lélekmentő üzeneteit. Így válik ez a tudományos igényt az élvezetesen szemléletes stílussal hatásosan ötvöző kötet diákok és tanárok, pedagógusjelöltek és szülők – vagyis szakemberek és a művelt olvasóközönség számára egyaránt hasznosan és tanulságosan eligazító olvasmánnyá.”

A könyvbemutató közönsége Dinnyés József, Jaskó Eszter, Szuromi Kristóf, Szuromi Kornél és Lukács Ákos tolmácsolásban hallhattak gyermekverseket.


 
 


További fotók >>>

Törő Gábor
/2007.05.19./

 

Ügyesen kerékpároztak a pataki diákok

                        

  Megrendezésre került a Kerékpáros Iskolakupa megyei döntője, amelyben Sárospatakot az Árvay József Gyakorló Általános Iskola tanulóinak csapata képviselte - nyilatkozta bacsó Tibor rendőr százados, a közlekedésrendészeti osztály vezetője…

Csoportversenyen vettek részt, amelyet Miskolcon, a KRESZ parkban rendeztek meg. A versenyen ügyességi és elméleti tudásukról adtak számot a tanulók. A sárospatakiak nagyon jól szerepeltek, hiszen 24 versenyzőből a csoporton belül, fiú- kategóriában 7. és 8. helyezést ért el Máté Dávid és Csomós Miklós.
Gratulálunk a szép eredményeikhez!


További fotók >>>

Törő Gábor
/2007.05.19./

 

 

Áldozó csütörtök a Református Gimnáziumban

                        

    A hívők számára a Húsvét és Pünkösd közötti negyvenedik nap fontos dátum. Ezen a napon az evangéliumok szerint Jézus Krisztus a húsvéti feltámadást követően felment az Atyához a mennybe. A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában a délelőttöt imádsággal, a délutánt pedig közösségformáló rendezvényekkel töltötték el a tanulók…
Dr. Hörcsik Richárd polgármester, pataki öregdiák nyitotta meg a délutáni, közösségformáló rendezvények sorozatát a „Mudrány Tápintézetben”, ami a Református Kollégium általános- közép- és főiskolai tanulóinak az ebédlője. Az országgyűlési képviselő közvetlen hangnemben idézte fel diákkorát. Elmondta, hogy tanuló korában még ő sem érezte, hogy milyen nagy adomány pataki diáknak lenni. Azóta viszont bárhová is jutott el a világban, mindenütt találkozott pataki diákokkal – Japán kivételével - akikkel ismeretlenül is szeretettel üdvözölték egymást. Most érzi igazán, hogy milyen jó a pataki diákok nagy családjához tartozni, akik számon tartják és segítik egymást.
A színes rendezvények közül a mellékelt fotók is tanúskodnak néhányról, a karaoke-, az aszfaltrajz- és a szabadtéri főzőversenyről.


 
 


További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2007.05.18./

 

 

Az idén Sárospatakon lesz a Zempléni Nyári Tárlat

                        

    Már 9. alkalommal kerül megrendezésre a Zempléni Nyári Tárlat, amely a négy zempléni város, Tokaj, Sátoraljaújhely, Szerencs és Sárospatak összefogásával jön létre. Az idén városunk lesz a tárlat házigazdája, pontosabban A Művelődés Háza. Az egyeztető megbeszélést május 14-én tartották, amelyet Donkó József szakreferens vezetett…

Mint a mellékelt felhívásban is olvasható, a kiállítás szabadbeadásos rendszerben működik, méret és technikai megkötés nélkül. Az alkotások között festmények, grafikák, szobrok, kisplasztikák, fotók és iparművészeti remekek is szerepelhetnek. A műveket saját városuk művelődési központjában adhatják le az alkotók, amiket június 4-én, pénteken 16 óráig hoznak át Sárospatakra. A zsűrizést június 8-ára, a kiállítás megnyitását pedig július 7-én 16 órára tervezik a szervezők.


 
 


Törő Gábor
/2007.05.18./

 

 

Látogatás az Országházban

                        

    2007. május 15-én a Polgármesteri Hivatal azon munkatársai, akik a képviselő-testület munkáját segítik, illetve a helyi jogalkotásban tevékenyen részt vesznek, dr. Hörcsik Richárd polgármester úr meghívására az Országgyűlés épületébe és az Országgyűlés Hivatalába látogattak el - nyilatkozta dr. Komáromi Éva jegyző…

Ezen a látogatáson 25 fő vett részt, a hivatal irodavezetői és a jegyzőkönyvek vezetésében résztvevő kollégáink. A szakmai nap nagyon eredményesen telt el, először megtekintettük az Országgyűlés épületét, a nevezetesebb helyszíneket, a különböző termeket. Az ebédet követően az Országgyűlés Jegyzői Hivatala egy szemináriumot tartott számunkra. Ezen a szemináriumon kaptunk tájékoztatást az Országgyűlés működéséről, a törvényalkotás menetéről, annak előkészítő fázisairól, illetve ami bennünket közvetlenül érintett, az országgyűlési jegyzőkönyvekről, azok kiadványozási módjáról. Lehetőségünk volt arra is, hogy kérdéseket tegyünk fel, ami nagyon hasznos volt számunkra, hiszen a helyi problémáinkra is kaphattunk így választ, illetve ahhoz segítségnyújtást. A jegyzői hivatal részéről Szabó Ottó úr vezetett bennünket, valamint csatlakozott még a delegációnkhoz Borsós Tamás úr, aki az Országgyűlés Hivatalának szervezési főosztályvezetője – aki egyébként pataki diák volt. Nagyon jó érzés volt ezen a napon sárospatakiként a Parlamentben látogatást tenni, mert érezhettük azt, hogy Sárospataknak mindenütt vannak kapcsolódási pontjai. Kedvesen fogadtak bennünket, de ugyanakkor nagyon magas szakmai színvonalú előadást és segítséget kaptunk. Az egész napot értékelve úgy érzem, hogy valamennyi kollégánknak - amellett, hogy az esztétikai élmények is igen magas szintűek voltak - nagyon komoly szakmai segítséget és iránymutatást adott ez a nap. A Parlamentet követően a Magyar Nemzeti Múzeumba látogattunk el, ahol Kovács Tibor főigazgató úr és Németh Lászlóné, Erzsike gazdasági igazgató asszony fogadott bennünket. Itt szintén kitüntetett figyelemben részesültünk, maximálisan értékelve sárospataki voltunkat, hiszen a Magyar Nemzeti Múzeumnak az egyik nagyon fontos, és sokat ápolt kapcsolata a sárospataki. Nem véletlen, hogy a Rákóczi-vár az elmúlt években kiemelt helyszín volt, 2005-ben pedig az év múzeuma lett, és a személyes jó kapcsolat itt is meg van, hiszen Németh Lászlóné az elmúlt évben, augusztus 20-án városunktól elismerő oklevelet kapott. Itt rövid múzeumlátogatást tettünk, majd ezt követően tapasztalatokkal és élményekkel feltöltődve indultunk haza.


 
 


További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2007.05.17./

 

 

Indul a halasztott értékesítésű bérlakás program

                        

    Az elmúlt héten megtörtént a halasztott értékesítésű bérlakás program első személyes egyeztetése a majdani bérlőkkel ill. tulajdonosokkal. A Polgármesteri Hivatal dísztermében az eddig beérkezett húsz előzetes igénybenyújtó közül 16-an megjelentek, a többiek pedig az érdeklődésnek fenntartása mellett jelezte távollétét – tudtuk meg a projekt szervezőjétől, Erdős Tamás tanácsnoktól…

A jelenlévők a polgármesterrel, a befektetőkkel és a műszaki iroda munkatársával való konzultáció után továbbra is fenntartották, és meg is erősítették az igénylésüket, így a május 30-ai testületi ülésen az önkormányzat kijelölheti azt a területet, ahol az építkezés elindul. Elkezdődik tehát a lakások tervezése, és reményeink szerint még a nyáron elkezdődhet az építkezés is - amennyiben az építési eljárás különösebb akadályokat nem rejt magában. Miután a most megjelenteken kívül az érdeklődés a program iránt folyamatos, ezért azt nem zártuk le április végével, sőt májusban sem, továbbra is fogadjuk az érdeklődéseket. A lakótelep mögötti önkormányzati terület alkalmas arra, hogy a halasztott fizetéses bérlakás program következő ütemét is elindítsuk, ezért továbbra is, folyamatosan várjuk a jelentkezéseket. Mindenkinek javasoljuk az interneten lefolytatott párbeszéd megtekintését, amiből teljese képet kaphatnak a lehetőségekről.
Tehát, várhatóan elindul augusztusban az első ütem, ugyanis 15 és 20 igénylés esetén érdemes elkezdeni a beruházást és ez a jelentkezőszám megvan.
Várjuk a következő ütemre is az érdeklődők jelentkezését!


 
 


További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2007.05.17./

 

 

Rendőrségi hírek

                        

    Az elmúlt hét folyamán két esetben is előfordult, hogy a katolikus temetőben idősebb hölgyektől - amíg a sírokat gondozták - a kézitáskájukat ismeretlen személyek eltulajdonították. A temető környékére ezért járőrök a bevonásával figyelőszolgálatot szerveztünk – számol be két rendőrségi hírről Nagy János rendőr alezredes…

Ennek során egy állampolgár segítségével sikerült a tetteseket felderíteni, akik Sárospatakon középiskolába járó fiatalkorúak, részben sárospatakiak, részben pedig bejárók. Az egyik fiatalember pl. akit éppen akkor konkrétan a táskával elfogtak, taktaszadai illetőségű volt. A táskákban készpénz és különböző okmányok voltak, így lopás vétsége miatt indítottunk ellenük eljárást. Ez a lakosság részére is viszonylag megnyugtató, hiszen ezek az események - különösen mert a temető területén történtek – nagy felháborodást váltottak ki.

Rablás Makkoshotykán
Egy korábbi nyomozás elrendelése kapcsán került sor bűntető eljárás lefolytatása ismeretlen tettesek ellen rablás bűntettének alapos gyanúja miatt. Ez a rablás bűntettének a minősített esete, mivel csoport tagjaként, több személy követte el. Ez Makkoshotyka községben történt, ahol egy idős ember sérelmére követték el a bűncselekményt, két esetben is megfosztva értékeitől. Az elkövetőket a közelmúltban sikerült azonosítani és felderíteni, akikről megállapítást nyert, hogy fiatalkorú személyek. Ezt megelőzően a társaság egyik tagja ellen hasonló bűncselekmény - több rendbeli rablás - miatt már bűntető eljárás lefolytatására került sor a közelmúltban. Ezt a bűncselekményt Sárospatak területén az iskolában, társai sérelmére követte el, ahol erőszakkal és fenyegetéssel különböző értéktárgyakat vettek el.


 
 Törő Gábor
/2007.05.17./

 

 

Jótékonysági vacsorán a lokálpatrióták

                        

    Éppen egy évvel ezelőtt, május 4-én alakult meg a Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete. Eltelt egy év és úgy gondoltuk, hogy egy év után le kell ülnünk beszélgetni, hogy mit akartunk és hol tartunk most – számol be a Huszár Panzióba tartott jótékonysági vacsora céljairól Saláta László, az egyesület elnöke…
A másik apropója az estének az, hogy egyesületünkkel - ami egy közhasznú társaság - a város fejlődésének egy mozgatórúgója szeretnénk lenni, és ezt tettekkel is szeretnénk bizonyítani. Láthatták a Zemplén TV-ben, olvashatták a város honlapján, hogy a közelmúltban részt vettünk egy országosan szervezett hulladékgyűjtési akcióban, és írásban letettük a véleményünket, javaslatunkat, a város középtávú fejlesztési tervéhez is. Ezúttal - a Szent Erzsébet ünnep közeledtével - a környezetet szeretnénk szépíteni, hogy ezzel járuljunk hozzá a város minél jobb fogadókészségéhez. Tamás Erzsébet, az egyik lelkes lokálpatriótánk ötlete volt, hogy az Iskolakert mellett lévő első világháborús emlékművet hozzuk rendbe, mert az már elég rossz állapotban van, a nevek is alig olvashatóak. Tekintettel arra, hogy az egyesületünknek még nem volt alkalma pályázni, anyagi forrásaink nincsenek, csak arra számíthatunk, amit mi magunk összeadunk, ezért szerveztük ezt a jótékonysági vacsorát, aminek a bevételét erre a célra fordítjuk.
Mindemellett reméljük, ez az este azt a célt is szolgálja, hogy az egyesület tagjai ne csak a munkában találkozzanak. Most megpróbáljuk ezt kicsit lazább körülmények között megvalósítani, amikor férjek, illetve feleségek jelenlétében egy bensőségesebb kapcsolat is kialakulhat a klubtagok között.


 
 


További fotók >>>

Törő Gábor
/2007.05.16./

 

Sárospatakiak a nemzetközi hajómodellező versenyen

                        

  Mint minden évben, úgy az idén is részt vettek városunk modellezői az Orosházán megrendezett nemzetközi hajómodellező versenyen, ahol megméretették magukat a hazai és külföldi versenyzők mezőnyében – kaptuk a tudósítást Göncfalvi Balázstól, a Modellező Klub szakosztályvezetőjétől, aki maga is részese volt az elért szép eredményeknek…
A klubtagokkal már több éve, évtizede űzzük ezt a sportot. A versenyeket önerőből finanszírozzuk, de egyszer-kétszer már sikerült támogatókat találnunk, ami segített bennünket a jobb eredmények elérésében. Az idén jómagamnak - a nemzetközi versenyzők között - a 8. helyet sikerült megszereznem, aminek azért van nagy jelentősége, mert ha a többi országos versenyen is sikerül hasonló eredményeket elérnünk a klub tagjaival, talán sikerül kijutnunk a 2008-ban, Olaszországban megrendezett világbajnokságra.
Hogy mi is ez a verseny és miről is szól?
Erre megpróbálok tömören válaszolni, mert oldalakat regélhetnék róla… Mindenki egy, vagy több sajátépítésű hajómodellel rendelkezik, amelynek az összértéke megközelítheti a 300.000 Ft-ot is. A hajómodellek erőforrása egy robbanómotor. A motorok hengerűrtartalma szerint különböztetjük meg a négy kategóriát ebben az osztályban: 3.5 cm3, 7.5 cm3, 15 cm3 és 35 cm3 (ez utóbbi kategóriát nálunk jelenleg egy versenyző műveli). A hajók méretei természetesen eltérnek egymástól a kategóriáknak megfelelően. Méretek: hossz: 850 – 1200 mm, szélesség: 320 – 400 mm, tömeg: 3,5 – 8 kg , sebesség: 50 – 80 km/h.

A verseny két előfutamból és egy döntőből áll. Az előfutamokban maximum 12 hajó, a döntőben pedig a legjobb 12 hajó vesz részt. A versenyzők a két 20 perces előfutam összesített eredményei alapján kerülnek a 30 perces döntőbe. A verseny célja, hogy az adott időn belül a lehető legtöbb kört teljesítse a versenyző egy M alakú pályán. Amennyiben a hajómodell meghibásodik, leáll, vagy ütközik, akkor a modellt mentőcsónakkal ki lehet hozni, majd újra indítva folytatható a verseny. Röviden ennyi!
Ha valakit komolyabban érdekel ez a modellezési kategória, vagy más - itt gondolok az autó, repülő esetleg a helikopterekre is - az bátran keressen fel bennünket! Támogatók jelentkezését is várjuk, akiknek a segítségével Sárospatak jó hírnevét tovább öregbíthetnék, s a nemzetközi mezőnyben talán Magyarországét is!
Göncfalvi Balázs szakosztályvezető

További fotók >>>

Göncfalvi Balázs szakosztályvezető
/2007.05.16./

 

 

Családi nap sütiversennyel Hollóházán

                        

    A tavalyi Napsugár Majális sikerére való tekintettel az idén is megrendeztük ezt a családi napot a Hollóházán, a Porcelángyár környékén, amit dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő nyitott meg - nyilatkozta Hegedüsné Lovas Mariann, szervező…

Nagyon sok fellépőnk van nagyon sűrű a programunk, amit a látogatók nagy száma is bizonyít. Ez egy családi – baráti szerveződésből indult, ami falunappá nőtte ki magát. Egész napos programot szerveztünk sok- sok barátunk és családok segítségével, amit este utcabál zárt. Volt süti- szépségverseny, amit a szülők készítettek, a díjazás után megkóstolhatták az idelátogatók. Műsorral készültek a falu óvodásai és iskolásai is. Sok felajánlást is kaptunk a Porcelángyártól, a Múzeumtól, az Önkormányzattól, és vállalkozóktól is. Ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy hozzájárultak a rendezvény sikeres lebonyolításához.
 

  Pálfy József, a Hollóházi Porcelángyár vezérigazgatója elmondta, hogy örömmel támogatták a már második alkalommal megrendezésre kerülő majálist. A sütemény szépségversenyre a hollóházi asszonyokat meginvitálták, ahová 33 süteménnyel neveztek be. Nagyon ízletes és szép küllemű és formájú sütemények készültek. Próbáltuk az ötletességet és a kreatívitást értékelni. Ez alapján egy bomba alakú, babapiskótából készült torta lett az első helyezett.


 
 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2007.05.16./

 

 

Tettekkel Kispatak tisztaságáért

                        

    Képviselőtársammal együtt szemétgyűjtési akciót hirdettünk Kispatakon a ZHK közreműködésével. Sajnos a kiírt időpontban elég kevesen jelentek meg, ettől függetlenül mi a jelenlévőkkel végigmentünk az előre eltervezett útvonalon, és 20 zsák szemetet szedtünk össze – küldte tudósítását Szabó András, Kispatak városrész önkormányzati képviselője…

Ebből is látszik, hogy nem csak szavakkal, hanem cselekedetekkel is lehet tenni a tiszta környezetért. Mivel Kispatak a város egyik jelentős zöldövezeti része, ezért kérem a lakókat, és az itt átutazókat, óvják jobban a környezetünket.


 
 

További fotók >>>

/2007.05.16./

 

 

Látogatás az erdőbényei szeretetotthonban

                        

    A sárospataki református nőszövetség tagjai szoros kapcsolatot tartanak fenn az erdőbényei szeretetotthon lakóival. Anyák napja közelében évről évre műsorral, ajándékkal kedveskednek az időseknek, akik számára már-már családtagok a patakiak- küldte tudósítását Virágh Sándor, református lelkész.
A Sipos Istvánné és Dr Takács Andrásné szervezésében előadott szép műsort követően a közös éneklés és a személyre szóló kis édesség "kézzel foghatóvá" tette a szeretetet, melyet a lakók hálakönnyekkel, a dolgozók uzsonnavendégséggel köszöntek meg.


 
 

További fotók >>>

Református Lelkészi Hivatal
/2007.05.16./

 

 

Kezdődik a visszaszámlálás: az szja bevallást május 21-ig kell benyújtani

   
 Azok, akik úgy döntöttek, hogy önbevallók lesznek, május 21-ig kell, hogy elkészítsék és benyújtsák személyi jövedelemadó bevallásukat, valamint teljesítsék adóbefizetésüket.
Az szja bevallás benyújtására előírt határidő az előző évhez viszonyítva nem változott. Minden magánszemélynek, aki nem folytat vállalkozási tevékenységet és áfa fizetésére sem kötelezett, hivatalosan 2007. május 20-ig kell megtennie bevallását, amennyiben nem kért, vagy nem kérhetett munkáltatói, illetve adóhatósági adó-megállapítást. A bevallási határidő azonban vasárnapra esik, ezért a tényleges beadás és az adó megfizetésének határideje 2007. május 21. éjfél.
A bevallásra a 0653-as számú nyomtatvány szolgál, amit az adózók postai úton megkaptak, ha korábban is önadózók voltak, vagy beszerezhetik az adóhatóság ügyfélszolgálatain, illetve letölthetik az APEH internetes honlapjáról, a www.apeh.hu oldalról.
A bevallás - az egységcsomagban található borítékban - 2007. május 21-éig díjmentesen postára adható.

Az Észak-magyarországi Régióból eddig több mint 200 ezer db bevallás érkezett be, ez 40 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. Továbbra is jellemző azonban, hogy sokan az utolsó napokra hagyják személyi jövedelemadó bevallásuk benyújtásának teljesítését, így azok dömpingszerűen, hatalmas mennyiségben és folyamatosan érkeznek ezekben a napokban az APEH igazgatóságaihoz.

Idén is az internetes programmal kitöltött, papíron benyújtott eljárási mód a legnépszerűbb. Az internetről letölthető Abev nyomtatványkitöltő program használatát az adóhivatal is javasolja, mivel a program segítségével egyszerűbb a bevallás kitöltése és a beépített hibajelzések, figyelmeztető üzenetek miatt kisebb a hiba lehetősége. Az eddig beérkezett bevallások közel fele így készült, sokszorosára nőtt azonban az elektronikus úton kitöltött és benyújtott bevallások száma is.
Május 21-éhez az adózók széles körét érintő kötelezettség tartozik. Az adózói rohamra számítva rendkívüli nyitva tartással készül az APEH ügyfélszolgálata, de a bevallások leadására a postai utat, valamint az Okmányirodai regisztrációt követően a www.magyarorszag.hu című portál használatát is javasoljuk.


 
 


APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága
 
/2007.05.16./

 

 

50 éves az Európai Unió

                      

    Ez a rendezvény egy Európai Uniós központi kezdeményezés, a Római Szerződés 50. évfordulója kapcsán jött létre, ami tulajdonképpen az Európai Unió 50. évfordulója, születésnapja is – nyilatkozta a sárospataki konferencián Pavlics Tamás, az Antall József Alapítvány tanácsadója…
 

  Azért hangsúlyozzuk, hogy „50 éve együtt”, mert ezzel gyakorlatilag a szkeptikus hangokat szeretnék eloszlatni, amelyek azt sugallják, hogy Európa nem a lehetőségek hálózata. A program konkrét lebonyolítóit a Külügyminisztérium pályáztatás útján választja ki, így kerültünk mi ebbe a helyzetbe, mint az Európai Unió integrációjáért elkötelezett szervezet, az Antall József Alapítvány. Mi hat vidéki tudásközponttal együttműködve hat EU-s szakpolitikát választottunk ki, amit avatott szakértő dolgoz fel és ismerteti meg a közönséggel. Sárospatakra úgy esett a választásunk, hogy idén van a Szent Erzsébet év, és úgy gondoltuk, hogy ez a két kezdeményezés együtt érdekes lehet a kultúra és a turizmus szempontjából. A turizmusnak a hangsúlyozása itt Patakon azért is érdekes, mert egy olyan régióban, ahol az ipar és a kereskedelem gyakorlatilag lefelé konvergál, ott a turizmus egy kitörési pont lehet. Ilyen formában szép és hasznos információk hangzottak el ezen az emelkedett emlékünnepen, az 50. évfordulón.

  Simonyi Norbert a Magyar Turizmus ZRt munkatársa, aki a kultúráért és az örökség turizmusért felelős termékmenedzser, a kultúra és a turizmus kapcsolatáról tartott előadást, ami különösen aktuális, mivel a Turizmus RT most készül fel a következő tematikus évre…
Az idei év a zöld turizmus éve volt, és most különböző lobbizások folynak, hogy az egészségturizmus éve legyen jövőre, vagy pedig örökségturizmusé. Ebbe beleértendőek a világörökségek, és minden egyéb, ami a kultúrával kapcsolatos. Ezen kívül az Oktatási és Kulturális Minisztériumnál is folyik az egyeztetés, hogy a különböző projektekben, tematikus években hogy lehet elősegíteni a turizmus növekedését. Itt van a Szent Erzsébet témakör, ami tulajdonképpen egy tematikus útvonal. Próbálkozunk olyan projekteket kiválasztani, támogatni, ahol meg van szervezve a program. Még ez nem dőlt el de, de előfordulhat, hogy kivételesen egy olyan projektet csinálunk, amikor az összes tematikus útból kiválasztunk egyet, és megpróbáljuk ennek a promócióját végrehajtani. Ez nem azt jelenti, hogy a Szent Erzsébet tematikus út lesz, de próbálkozunk.


 
 


Cziczer Katalin
/2007.05.15./

 

 

Ismét lesz Lakótelep Napja

                        

    Május 19-én, szombaton délután kerül megrendezésre A Művelődés Háza szervezésében a Lakótelep Napja, amely folyamatában már az 5. ilyen típusú rendezvény – adja hírül a lakosságnak Csatlósné Komáromi Katalin igazgatónő…

A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a programot úgy állítottuk össze, hogy elsősorban a könnyedebb műfajból válogattunk - zenés táncos produkciók alkotják a program fő vázát. Az is hagyomány már, hogy a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola mazsorett csoportja nyitja meg ezt az eseményt. Ezt követően fővárosi művészek is közreműködnek: az idén Südi Iringót, a népszerű táncost hívtuk meg, illetve a tehetségkutató verseny férfi győztesét, aki kötődik a mi vidékünkhöz is. Reményeink szerint nagy létszámú közönségre és természetesen jó időre is számítunk. Szeretettet várunk mindenkit, a lakótelepieket és a város más részein élőket egyaránt!


 
 /2007.05.15./

 

A pünkösdi ünnepekre készülve ülésezett a Védelmi Bizottság

                    

  Május 12 –én ülést tartott a Védelmi Bizottság az Önkormányzat dísztermében, ahol a Szent Erzsébet Év aktuális feladatait tárgyalták meg, különös tekintettel a pünkösdi rendezvények biztonságos lebonyolításra – nyilatkozta dr. Hörcsik Richárd polgármester…

Sárospatak város Önkormányzata vállalta azt, hogy Szent Erzsébet örökségét méltóképpen ápolja. A 2007. Szent Erzsébet éve, amikor születésének 800. évfordulójára emlékezünk. Ez a szülővárosára, Sárospatakra különös feladatokat ró, így az év ünnepségeinek méltó lebonyolítását. Az év legkiemelkedőbb eseménye a május 27-28-án, Pünkösd első és másodnapján megrendezendő Szent Erzsébet ünnepség. Ahhoz, hogy minden rendben történjen, nagyon sokféle szervezőmunka hárul önkormányzatunkra. Mint a Védelmi Bizottság elnöke, ezért hívtam össze talán szokatlanul - hiszen sem árvíz, sem tűzvész nincs - a bizottság minden tagját, a fegyveres testületek, a tűzoltók, a mentők, a határőrök képviselőit, mert soha nem látott embertömeg fog érkezni Sárospatakra, a két napra összesűrűsödő eseményekre.
Testvérvárosi delegációk jönnek, testvérvárosi szerződéseket írunk alá, és természetesen mi szeretnénk, hogy mindenki jó emlékezetében őrizze meg az itt töltött napokat, hogy mindenki jó szívvel távozzon innen Sárospatakról látogatása végeztével. Éppen ezért számba vettük a bizottság ülésén azokat a teendőket, amik erre a két napra, és ezeknek az előkészítésére vonatkoznak. Kezdve azzal, hogy hogyan alakulnak a programok, áttekintettük hogyan kell a tömegeket mozgatni. Másodsorban a tömegek kiszolgálására vonatkozóan milyen védelmi intézkedéseket kell megtenni. Természetesen bizonyos technikai lebonyolítások is ránk hárulnak, a parkolók kialakítása, az illemhelyek elkészítése, és emellett a helyszínek biztosítása. Remélem, a Védelmi Bizottság ülése hozzájárul a sikeres lebonyolításhoz, a kiemelkedő Szent Erzsébet év egyik legkiemelkedőbb ünnepén, Pünkösd első és másod napján.

További fotók >>>

Törő Gábor
/2007.05.15./

 

Diák ésszel - diák kézzel

                        

  A pedagógusok szakmai konferenciájával egy időben kiállítás nyílt A Művelődés Háza folyosóján, ami már hagyománynak számít - nyilatkozta Donkó József közoktatási szakreferens…

A Technika és Életvitel Munkaközösség - amely körzeti munkaközösség - évről évre „Diák ésszel - diák kézzel” címmel hirdet egy pályázatot a körzetben lévő általános iskolák számára. Ennek a pályázatnak az alkalmával az iskolák, illetve iskolákban lévő gyerekek, osztálycsoportok készítenek pályamunkákat. Mindig más- más téma köré készülnek el ezek a munkák, most az Anyák Napját célozták meg.

További fotók >>>

Törő Gábor
/2007.05.15./

 

 

Szakmai nap pedagógusoknak

         

   Én, mint genetikus tudom azt, hogy amit Zrínyi Miklós mondott az emberi sorssal kapcsolatban, hogy „jó szerencse semmi más”, ez csak részben igaz – kezdte az előadása előtti interjút dr. Czeizel Endre professzor A Művelődés Házában a kistérség pedagógusai számára rendezett szakmai napon…
 

  Valóban, hogy a fogamzás pillanatában milyen tervrajz alakul ki bennünk, az részben a jószerencse eredménye. Nem választhatjuk meg a szüleinket, ráadásul az ő ivarsejtjeik is véletlenszerűen találkoznak egymással. Viszont onnantól kezdve nincs igaza Zrínyi Miklósnak. Attól kezdve a sorsunk irányítása először a szüleink, azután a mi kezünkben van, majd ebben az irányításban, hogy abból a magból milyen virág nő ki, az nagymértékben a pedagógusokon múlik.
Tulajdonképpen az ő jelentőségüket szeretném aláhúzni, az ő felelősségüket szeretném hangsúlyozni, mert a legújabb kutatások is azt mondják, hogy a pedagógia tudományán belül, a tehetség felismerése, felvirágoztatása tudományos alapon történő módszer, amit meg kell tanulni. Senki sem születik úgy, hogy ezt magától tudná, s én tulajdonképpen erről szeretnék beszélni bebizonyítva, hogy a család, az iskola, a kortársak egymásra való hatása, nagy szerepet játszik a személyiség fejlődésében. Most a lehetőségeink igen jók, hogy az Európai Unió tagjai vagyunk és előttünk a világ.
Most szembe kell néznünk a múltunkkal és a jelenünkkel, és valahogy a jövőnket meg kell alapozni, mert végül is ennek a nemzetnek a sorsa és a jövője attól függ, hogy azoknak a kivételes tehetségek, akik most itt vannak az iskolákban a gyerekek között, Magyarországon fogják-e a tehetségüket valóra váltani, vagy élnek a könnyebbik út lehetőségével, és inkább Angliában, Amerikában vagy Dániában, mert akkor a magyarság sorsa nem fog jóra fordulni.
A pedagógusok fontos feladata, hogy minden gyerekben vegyék észre, hogy miben jobb az átlagnál, mert minden gyerekben van valami tehetség és azt meg kellene találni, s a pályaválasztás révén segíteni, hogy ő abba az irányba menjen. Ez nagyon fontos pedagógiai küldetés, mert erre a szülő nem alkalmas, ugyanis minden szülő elfogult a gyerekével szemben.
A kutatások azt mutatják, hogy az eredeti ötletek, a másképpen gondolkodás tulajdonképpen a géniuszságnak az alapja, csak ezek az emberek nagyon nehéz gyerekek, nagyon sok baj van velük. De valahogy mégis óvnunk kell őket, mert ők lehetnek a jövő művészei, tudósai. Hogy ezeket a drágaköveket hogyan csiszoljuk tovább, annak nyugaton már kimunkált módszertana van - tanári segítség, osztályugrás, önképzőkörök, nyári táborok - csak mi egy kicsit lassan haladunk előre…

 
Bozsikné Vígh Mariann, a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság intézményegység vezetője a sajátos nevelést igénylő gyerekekre vonatkozó törvényi változásokról tájékoztatta a pedagógusokat… A Közoktatási Törvény már 2006 decemberében megváltozott, és további változások most ebben a hónapban, vagy június elején várhatóak. A változások tekintetében leginkább az eddig úgymond diszlexiásnak nevezett gyerekekkel lesz probléma, mert a közoktatási törvényben megszűnt a korábbi kategóriájuk, a pszichés fejlődés zavara, és e helyett egy új fogalom jött be, a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége. Ez azt jelenti, hogy csak azok a gyerekek maradhatnak sajátos nevelési igényűek, akiknél a fejődésben egy tartós és súlyos elmaradást tudunk bizonyítani már a kezdetektől fogva, tehát a születés utántól akár a mozgás, akár a beszédfejődés terén. Korábban a diagnosztizálási szempontban nem ez volt az elsődleges, hanem az, hogy a gyermek hogyan olvas, hogyan teljesít az iskolában, tud-e haladni a tananyaggal. A továbbiakban a törvényi változás miatt nem ez lesz az elsődleges. Természetesen a sajátos nevelési igényen belül megmaradnak a korábbi fogyatékossági kategóriák, a testi, az érzékszervi, az értelmi és beszédfogyatékos ill. az autisták számára, a sajátos nevelési igény illetve a különös gondozás, az megmarad. Azok a gyerekek, akik viszont kikerülnek a sajátos nevelési igényből, fognak kapni fejlesztést, de ezt a nevelési tanácsadók fogják ellátni, tehát nem az iskolai keretekben kapják a fejlesztést.

 
Selmeciné Dr. Csordás Mária a Pedagógus Szakszervezet vezető jogtanácsosa a közeljövőben várható átszervezéseket jogi oldalról közelítette meg…
Egy dologban tudunk segíteni és most ez a dolgunk, hogy megismertessük a pedagógusokkal azokat a szabályokat, rendelkezéseket, amelyek egy-egy intézmény átszervezésekor egy létszámleépítésnél akár magát az intézményt, őket érinti.
A sok problémát érintő előadás után sok kérdés felmerült, mint pl. az előre hozott öregségi nyugdíj és a jogviszony kapcsolata, az intézményi átszervezések, a kötelező óraszámemelés, a fenntartói döntések - ezek érdekelték legjobban a jelenlévő pedagógusokat.
A kistelepülések kis létszámú intézményeit egy rendelet szerint tagosítani kell, nem maradhatnak önállóak. Sok fenntartót ismerek, aki minden áldozatra kész, hogy ezeket az intézményeket megtartsa, viszont ez nagy anyagi terhet ró rá. Az én személyes véleményem az, hogy itt valahol az önkormányzatiság elve is sérül. Ha a fenntartó - az önkormányzat - és a település lakossága minden áldozatra kész, akkor miért kötelezzük őt arra, hogy buszoztatva a gyerekeket, egy másik intézmény tagintézményeként működhessen csak tovább.
 

 
Dr. Hörcsik Richárd nagy jelentőséget tulajdonít a korrekt információknak, bízik a közös munka hatékonyságában és aggódik a kistelepülések jövőjéért:
A Többcélú Kistérségi Társulás minden évben tart továbbképzést pedagógusai számára, aminek a szervezésében önkormányzatunk is tevékenyen részt vesz. Szükség van arra, hogy minél több korrekt információ jusson el az önkormányzatok, mint fenntartókhoz, az intézmények igazgatóihoz és pedagógusaihoz, valamint a szülőkhöz.
Erre az összefogásra most nagy szükség van, mivel átalakulóban van a közoktatás, a közoktatás finanszírozása, ami miatt a fenntartók nehéz helyzetbe kerültek. Másrészt pedig, egy demográfiai hullám alján vagyunk, kevesebb a gyerek, ez is indokolja a változtatásokat. A Sárospataki Kistérségi Társulás elnökeként már tavaly konzultációt szerveztem a fenntartók – polgármesterek és jegyzők – számára, hiszen már akkor tornyosultak azok a felhők, amelyek előrevetítették ennek az ének a nehézségeit. A pedagógus társadalomban nagy bizonytalanság van, ezért is van szükség erre a szakmai napra, hogy közösen hallassuk a hangunkat és próbáljuk meg a szakemberektől közvetlenül hallani azt, hogy hogyan lehet ezeket megoldani, mit javasolnak. Mi minden lehetséges fórumon megpróbálunk ragaszkodni a kistérség meglévő iskoláihoz - esetleg kisebb változtatásokkal - és ragaszkodunk minden egyes pedagógus álláshoz. A falvakat most az a félelem árnyékolja be, hogy ha a faluból már kivonult a posta, probléma van a saját orvosi esetleg a pappal, és most kivonul a pedagógus is, akkor az a település végét jelentheti.


 
 


További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2007.05.14./

 

60. házassági évfordulójukon köszöntötték a László házaspárt

         

 László Géza és Pohanko Irén 60 évvel ezelőtt indultak Hejcéről a közös életútra. Vérszerinti családjuk tagjai - a lelki családjukban, a református gyülekezet közösségében ünnepelték és köszöntötték őket. Esküvői igéjük volt a prédikáció alapja, a Máté evangéliuma 13. részéből, ahol arról van szó, hogy az Isten országa hasonlatos a kereskedőhöz, aki mindenét eladja hogy a megtalált igazgyöngyöt, kincset, megvegye magának. László Géza, mint egykori vasboltos kereskedő Tiszakarádon minden építkezőnek segített beszerezni a szerelvényeket a nagy hiánycikkes időben is. De sokan ismerték őt finom boráról, vagy dalos ajkáról, és segítőkészsége, szorgalma révén a református presbiterek közt főgondnoki tisztet viselt. Irénke nénit pedig konyhaművészete tette ismertté. Sajnos az elmúlt években meggyengült látása nehezíti Géza bácsi közlekedését, de egész családja boldog, hogy velük lehet. Dr. Hörcsik Richárd polgármester köszöntőjében például állította a ma
fiataljai elé a családi életben megbizonyított hűséget, szeretetet. A református egyházközség köszöntését az énekkar adta át Géza bácsiék kedves zsoltára eléneklésével. A család szeretetét pedig a vő, Fassang Zoltán fuvolaművész és az unoka Fassang László orgonaművész muzsikálása fejezte ki. Az élet terheit mindig hittel hordozó jubiláló házaspárnak és családjuknak további örömöket és szeretetben telő boldog életet kívánunk.
 

További fotók >>>

Református Lelkészi Hivatal
/2007.05.14./

 

Nagy arányú győzelmet aratott a Sárospataki U-17 és U-13

                    

  Sárospataki TC U17 - Tolcsva 11:0 (4:0)
A bajnokság 11 fordulójában 11 gól született Sárospatakon, és az összes gólt, a mérkőzésen, a tiszta kék mezben pompázó hazai fiatalok szerezték. Név szerint: Hoffmann Gábor (4), Kőrössy Dániel (4), Peres Ádám, Tóth Ádám (kapus) és Tóth Dávid. A gyenge napot kifogó vendégek egy korszerű támadás révén, majdnem előnyre tettek szert de a hazaiak hálóőre a helyén volt. A jó kezdést követően úgy látszik, hogy ezzel a helyzettel el is lőtték a puskaporukat a tolcsvai focisták, hiszen egy helyzetre 11 gól volt a válasz. A nem egy súlycsoportban lévő két csapat, egy fejlődésre nem megfelelő, de egy átmozgató edzésnek beillő bajnoki labdarúgó mérkőzésen van túl. A patakiak győzelmükkel azt érték el, hogy az Encs elleni rangadóra kellő önbizalommal utazhatnak el. A mérkőzés krónikájához tartozik, hogy a mérkőzésen senki sem kapott sárgalapot.

Belicza János: Pontosan ezek a mérkőzések azok, amelyekre nem sok szükség van. Ennek ellenére dicséret illeti a csapat mind a 21 játékosát, az elvégzett munkáért. És azért, mert 5:0-nál sem álltak le.
Kovács István: A jobbik csapat győzött.

Sárospataki TC U13 - Tolcsva 5:0 (3:0)
A tabellát vezető sárospataki focisták az első félidőben jó, a másodikban taktikus játékkal otthon tartották a három bajnoki pontot. A gólokat Fodor Tibor (2), Csomós Miklós (2) és Bartha Attila szerezték. A mérkőzés fél óra késéssel kezdődött, mivel a vendégek igazolásával volt egy kis probléma. Ez a közjáték, a patakiakat zavarta meg jobban, hiszen az első 20 percben igen döcögött a játék. Majd az első gól „kivette” a lábakból a lassúságot, és újra beindult a „pataki gyors”, és a fiúk meg sem álltak 5 találatig. Érdekesen alakult volna a találkozó, ha a Tolcsvaiak 3:0-nál berúgják mind a két ziccerüket, de a nagyon jó napot kifogó hazai kapus(ok), hárítottak minden esetben. Végeredményben a fiatal focisták igazi futball hangulatot teremtettek, amihez nagyban hozzájárultak a gyermekek szülei is. Hiszen örömteli hír az is, hogy egyre több azoknak a szurkolóknak a száma, akik megtekintik az összecsapásokat.

Punyi Gyula: Az első félidő végére szépen, és jól játszottak a gyerekek, a második félidő már a taktikáról szólt.
Kovács István: A mérkőzésen helyenként ügyesen játszottunk, de nem sikerült a bravúr./2007.05.14./

 

 

Európai Uniós vándorkiállítás a könyvtárban

         

   Egy vándorkiállítás anyaga, amelyet az Informatikai és Könyvtári Szövetség, illetve a Külügyminisztérium támogatásával állítottak össze, megérkezett a Zrínyi Ilona Városi Könyvtárba – tudtuk meg Halász Magdolna igazgatónőtől…

A Római Szerződés 50. évfordulója alkalmából készült ez a kiállítás, amely évfordulót országosan is megünnepeltek a Parlamentben, és konferenciákat is szerveztek ebből az alkalomból. Azért is örülünk, hogy ideérkezett a vándorkiállítás anyaga, mert a könyvtárunkban 2002 óta - a régiónkban egyedül - Európai Uniós gyűjtemény van, melynek a dokumentumait nagyon sokan használják.
A Miniszterelnöki Hivatal, illetve a Külügyminisztérium pályázatainak támogatásával folyamatosan növekszik az állományunk. Pályázati támogatásból EU-s rendezvényeket is szervezünk gyermekeknek, fiataloknak, nyugdíjasoknak és a társadalom különböző rétegeinek.
A fiatalokat érdeklő témák elsősorban a munkavállalás, a továbbtanulás, a nyelvvizsga, az elhelyezkedés – elsősorban akik külföldön szeretnének munkát vállalni - ezért ilyen témájú előadások hangzanak el. Nyugdíjasoknak az őket érintő jogszabályok változásairól, a határon túli és határon inneni könyvtárosoknak pedig könyvtáros szakmai előadásokat szervezünk.

Ez a vándorkiállítás nagyon ízléses formában, időrendben mutatja be az 50 évet, illetve a jövőt, a 2007-2013-ra vonatkozó Európai Uniós stratégiai terveket. Remélem, sok olvasó meg fogja tekinteni - mindenesetre mi meg fogjuk szervezni az általános iskolásoknak, hogy megnézhessék és tanulmányozhassák a vándorkiállítás anyagát. A sárospataki diákok ehhez már hozzá vannak szokva, ugyanis a 7-8. osztályosoknak 2002 óta EU-s foglalkozásokat tartunk a könyvtárban, amely foglalkozás-sorozat egy szellemi vetélkedővel zárul. Ez tavaly is nagyon jól sikerült, az Erdélyi János Általános Iskola tanulói is olyan jól felkészültek, hogy 2. helyezést sikerült elérniük. A 7-8. osztályban tantervben szerepel az európai uniós ismeretek tanítása, és mi ehhez a tananyag elsajátításához könyvtári módszertannal könyvtári foglalkozás keretében adunk segítséget.


 
 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2007.05.14./

 

Változott néhány KRESZ szabály

         

 Május 1-től változott a KRESZ néhány szabálya, melyre a Sárospataki Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetője Bacsó Tibor rendőr százados hívja fel a figyelmünket…

A rendelet többek között szól a biztonsági öv használatáról, egyes járművek sebességének korlátozásáról, és az uniós közlekedési szabályok betartásáról.

A KRESZ szabályok módosításáról >>>

Törő Gábor
/2007.05.13./

 

 

Újra közönségtalálkozó A Moziban!


  Szeretettel hívunk és várunk mindenkit A Moziba 2007. május 17-én 19.30-tól az 56 CSEPP VÉR c. rockmusical sárospataki premierjére és közönségtalálkozójára! Vendégeink lesznek: HOFFMANN MÓNIKA – énekesnő, PALCSÓ TAMÁS – énekes, PUSKÁS PÉTER – énekes, MIHÁLY TAMÁS – zeneszerző, GULYÁS ZOLTÁN – gyártásvezető.
Belépődíj: 500 Ft.

  Hoffmann Mónika 1982. március 11.-én született Svédországban, ott töltötte gyermekkorát is, ennek ellenére a magyar (és az angol) nyelvet is elsajátította. Általános iskolás kora óta foglalkozik komolyan az énekléssel. Egy év Berklee College of Music után otthonában, a svédországi Malmöben folytatta zenei tanulmányait (a Malmöi Zenei Konzervatóriumban). A Megasztár harmadik szériájában tűnt fel az énekesnő (és hegedűművész), akinek szívéhez leginkább a jazz, a soul, az r'n'b és a latin zenék állnak közel és ilyen stílusban ír zenét.
 

 
Palcsó Tamás 1986. május 6.-én született. Tamás kitűnő eredménnyel repülőgép-műszerésznek tanult a csepeli Kossuth Lajos Középiskolában, amikor 2005-ben jelentkezett a Megasztár 2. szériájába, ahol ezüstérmes lett.

A kultuszminiszteri elismerésben részesült ifjú tehetség 2006-ban a Bravo Otto-díját is átvehette, mint az Év Felfedezettje. 2006. februárjában jelent meg bemutatkozó albuma Megfordult a Világ címmel.
 

  Puskás Péter Megasztár- 1984. december 16.-én született. A Megasztár harmadik szériájában tűnt fel, ahol a döntőig jutott. Péter a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre jár, angol-magyar szakra.
 
Mihály Tamás zeneszerző - Az 58 éves, Liszt Díjas Mihály Tamás zeneszerző nevét az Omega együttes tagjaként ismeri az ország. Gordonkaszakon végzett, Közép-Európa leghíresebb zenekarában basszusgitáros, de időnként billentyűs hangszereken is játszik. Szólólemeze is megjelent, Liszt és Wagner műveit ültette át szintetizátorra. Filmzenéjét hallhattuk a Vámmentes házasságban és az Örökzöld fehérben, feketében, című filmben. Színházi zenéjét Shakespeare Vízkereszt, vagy amit akartok és Weöres Sándor: Holdbéli csónakos című darabjában, a Várszínházban élvezhettük. Számtalan nagysikerű lemez is nevéhez köthető, mint pl.:
· Omega: Csillagok útján (750.000db);
· Omega: Időrabló (700.000db)
· Omega: Élő Omega (600.000db)
· Omega: Gammapolis (600.000db)

ÖTVENHAT CSEPP VÉR musical játékfilm - szinopszis
Vannak történetek, amelyeket minden korban el lehet, el kell mesélni. Vannak olyan példázatok, amelyek azért fontosak számunkra, mert minden korban, történelmi helyzetben próbára teszik erkölcsi tartásunkat. Az 56 csepp vér musicalfilm Rómeó és Júlia - itt: Robi és Juli - története, mely 1956. október 23-án kezdődik. Szereplői a világ, az ország végére vetett fiatalok, akik számára szerelem a forradalom, és forradalom a szerelem.

Történetünk egy kicsinyke határ menti településen zajlik, mely valós keresztmetszete a rettegett 50-es évek terrorjának. A faluban rendszeresek az összetűzések, csetepaték a helyi ávósok, és a fiatal kitelepítettek között. A fiatal helyi plébános, Lőrinc hitét követve, és mindent latba vetve próbálja elejét venni a konfliktusoknak, de hiába. Hite nem szünteti meg a terrort és a félelmet.
1956. október 23-án, az ÁVÓ a helyi orosz parancsnok lányának születésnapjára bált rendez. Ezen a bálon a fiatalok újabb nagy összecsapást terveznek a helyi karhatalmistákkal. A terv meghiúsul, mivel a budapesti forradalom kitörésének hírére a bál félbeszakad. Ekkorra már a bálban Júlia, a helyi ávós parancsnok lánya és Robi, a fővárosból kitelepített színész fia, egymásba szeret. Lehet-e ebben a forradalmi helyzetben a két ellentétes oldalon álló szerelmes szív egymásé? A sors, a forradalom közbeszól, és ártatlanul mindketten áldozatul esnek az eseményeknek. Lőrinc - minden igyekezete ellenére - képtelen megakadályozni a vérontást…
Lőrinc a traumát a forradalom leverése után képtelen feldolgozni. Önmaga tehetetlenségét okolja a történtekért. Majd egyszer álmában megjelenik lelkiismerete, mely végül elmesélteti vele a történetét, szembenézve valódi felelősségével.
A musicalfilm változatos zenéi - köztük több slágergyanús szerzeménnyel - ugyanúgy az 50-es évek hangulatát idézik, mint maga a megindító történet.
Az 56-os forradalomba ágyazott látványos Rómeó és Júlia történet ötletgazdája, akciórendezője Pintér Tamás, színpadi változatát, a dalszövegeket Horváth Péter, a forgatókönyvet Réz András és Bokor Attila írta. Zenéjét Mihály Tamás, az Omega együttes basszusgitáros-zeneszerzője szerezte, fényképezte Szalai András HSC, rendezte Bokor Attila, gyártásvezetője Gulyás Zoltán. Producer Nagy Endre.


 
 /2007.05.13./

 

 

Szlovén diákok Sárospatakon

         

     31 diák és 3 tanár érkezett 2007. május 5-én Sárospatakra az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumba Szlovéniából, Kocevje városból. Az egyhetes itt-tartózkodásukról Kiszelyné Lencsés Anna tanárnő, a vendéglátó osztály osztályfőnöke küldött tudósítást…

   A történet még 2006 őszén kezdődött, amikor Tóth Tamás igazgató úr felkérésére a 11.E osztály tanulói felvették a kapcsolatot a Gimnazija Kocevje Európa-tanulmányokat is folytató osztályával. Az ismerkedés tehát interneten keresztül kezdődött e-mail-ben, msn-en, most pedig a személyes találkozásra került sor. Egy hetet töltöttek itt, május 12-én utaztak haza. Ezt a hetet, a két osztály közös programsorozata töltötte ki. Csicsek Éva angol szakos kolléganőmmel együtt igyekeztünk tartalmas programokat szervezni, szűkebb és tágabb környezetünket minél szélesebb palettán keresztül megmutatni, mind természeti értékeink, történelmünk, kultúránk sokoldalú prezentálásával. Mivel pedig a kommunikáció angol nyelven folyt, egyben kiváló nyelvgyakorlási lehetőséget is jelentett ez a tanulóknak.

Az érkező csoportot az ÁVG aulájában köszöntötte Tóth Tamás, iskolánk igazgatója, majd az ismerkedés pillanatai után a tanulók a fogadó családokkal együtt kezdték meg az első programot, a családi hétvégét. Mivel a 11.E osztály több tanulója kollégista, ők és szlovén diáktársaik vasárnap este beköltöztek a kollégiumba.
Hétfőn Aggtelekre, a Miskolc-Tapolcán lévő barlangfürdőbe és Tokajba utaztunk közösen.

Kedden tartottuk a „Sárospataki nap”-ot. A Várkert, a Vörös-torony, a Rákóczi kiállítás, a Szent Erzsébet templom és a Vízi-kapu meglátogatása volt a délelőtti program, délután a Nagykönyvtárba és az Iskolamúzeumba kalauzoltuk vendégeinket, majd egy sétát tettünk az Iskolakertben, megállva az ott lévő épületeknél, szobroknál, s a Főiskola megmutatása után a napot a Művelődés Házában fejeztük be, ahol Sajószegi Gábor táncoktató vezetésével táncházra került sor.

A szerda délelőtti program: „Tengerszem-túra”, délutáni első állomásunk pedig Berzsenyfalu volt, ahol Petraskó Tamás irányításával tekinthettük meg az Árpádkori falut. Ezután a füzéri vár következett, majd Füzérkomlóson szülők vártak minket egy magyaros babgulyás-vacsorával, végül Hercegkútra mentünk, ahol a Kálvária-dombon tett séta után borkóstoláson vehettünk részt Götz Mihály pincéjében.

Csütörtökön és pénteken már tanítás folyt a gimnáziumban, ahol vállalkozó kollégák nyílt órákat tartottak, melyeken vendégeink szép számban vettek részt. (Angol: Csicsek Éva, Koleszárné Urbanovics Nóra, Krizsó Nikoletta, Stiller Dénes, Vigyikán Csaba; Biológia: Egri Károly; Dráma workshop: Csicsek Éva; Informatika: Szeder László; Kémia: Vitányiné Tóth Eszter; Matematika: Kiszelyné Lencsés Anna; Német nyelv: Kistóthné Tímári Erzsébet, Heitzmann Csilla; Testnevelés: Göncfalvi Balázs, Korda Zoltánné, Papp József)

A csütörtök esti program vendégeink szereplésével kezdődött, az általuk készített prezentációval mutatták meg városukat, iskolájukat, az ott folyó munkába kaphattunk betekintést, majd közös filmnézésre került sor. A magyar filmművészetről-filmtörténetről szóló beszámoló után a „Valami Amerika” című vígjátékot néztük meg angol feliratozással.

Pénteken délután kollégák irányításával néhány órás evezésre került sor a Bodrogon (Segítőink: Csehi László, Göncfalvi Balázs, Korda Zoltánné, Papp József, Pécsvárady Botond, Vigyikán Csaba), majd a szülők által készített különféle, hagyományos magyaros ételekből álló vacsora után a záróest következett. Ennek első részében három magyar népdalt tanítottunk a szlovén diákoknak (Hull a szilva a fáról, Érik a szőlő, Tavaszi szél), aztán kiscsoportos foglalkozás keretén belül kellett összegyűjteniük azokat a szavakat mindkét részről, melyet az egy hét során elsajátítottak a másik ország anyanyelvén. Az est hátralévő részében a szórakozáson volt a hangsúly, táncbemutató, tánc és karaoke következett.

A szombat reggeli indulásnál nagyon szembetűnő volt, hogy egészen szoros kapcsolatok szövődtek a diákok között az eltelt egy hét alatt, s máris nagyon várják a viszontlátást, melyet szeptember végére, október elejére tervezünk.
Több szempontból is nagyon hasznos volt ez a fajta, osztályközösségek közötti program. Ahhoz, hogy ez sikeres legyen, össze kellett fogni tanulóknak, tanároknak, szülőknek. Minden tanítványunk kapott egy faragott medvét vendégeinktől, ami Kocevje város szimbóluma, s ezt nyakban, csuklón, táskára erősítve maguknál tartottak diákjaink, ami szintén a kapcsolatok elmélyülését jelzi. Oktatási rendszerükbe betekintve nagyon tetszett, hogy az általuk itt töltött időt megengedi tanítási időként elismerni, mivel a tanulásnak sokféle módja van.
Végül osztályom nevében is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki hasznos tanácsokkal, lehetőségekkel, munkával hozzájárult közös programunk első részének sikeréhez. Reméljük, októberben feledhetetlen élményekkel térünk majd vissza Szlovéniából, s lehetőségünk lesz arra, hogy az ottani élményeket is minél szélesebb körben megosszuk.
 


 
 

További fotók Kiszelyné (Lencsés Anna) >>>
Tanulók fotói >>>
Szerkesztőségi fotók >>>

Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium
/2007.05.13./

 

 

Zenés "diavetítés" DVD lemezen Sárospatakról

         

   A Patakot szeretők, a Patakról elkerültek, a volt diákok figyelmébe ajánljuk a Sárospataki Református Egyházközség által kiadott zenés fotóalbumot. Az Ekhart Julia által készített gyönyörű képek mellett bibliai idézeteket, versrészleteket is olvashatunk rajta, amely Patakra jellemző lelkiséget kölcsönöz a kiadványnak. Az érzelmek hullámait pedig a zene gerjeszti fel, hiszen hallható Béres Ferenc énekével a Bodrog partján van egy város..., és egy énekes áldás is. A lemez megvásárlói egy csepp jótékonyságot is végeznek, hiszen néhány Ft jut belőle a Mooser orgona felújítására is. A Ref. Lelkészi Hivatalban és az Azaria könyvesboltban állunk az érdeklődők rendelkezésére. Kitűnő ajándék a lemez érettségizőknek, Patakról elkerülteknek név és születésnapra, vagy akár majd a karácsonyfa alá.
 


 
 


Református Lelkészi Hivatal
/2007.05.12./

 

 

Mecénásokra ma is szükség van

                    

   Örömmel adunk hírt arról, hogy a művészetek támogatására ma is van példa városunkban is. Roland L. Yeager úr, amerikai üzletember, aki 10 éve él Sárospatakon, a „Kisrefi” tizenkét - rajzban tehetséges – tanulója nyári táboroztatásának költségeit vállalta magára…
 

  Arra a kérdésre, hogy miért támogatja az iskolát, Yeager úr azt válaszolta, hogy azért, mert érdemesnek találja erre. Az iskolát, a pedagógusok munkáját pedig az ott tanuló gyermekein keresztül ismerte meg a AMC-TRUPER KFT, kertészeti és kézi szerszámokat importáló cég tulajdonosa. A 2. osztályos Tamás - aki maga is nagyon szeret rajzolni - állt elő azzal az ötlettel, hogy könyvjelzőkre lehetne rátenni a cég emblémáját, egy hónapról szóló versikét és egy - arról a hónapról szóló - rajzot. Ezeket a rajzok készülnek el most az iskolában egy verseny keretében, amelyeket zsűri értékel. A legjobb rajzok kerülnek rá a könyvjelzőre, a rajzoló pedig - az első helyezett jutalmaként - nyáron egy kézműves táborban vehet részt, ahol tovább csiszolja tudását.

  Dr. Hörcsik Richárd polgármester úr személyes jelenlétével is jelezte, de szavakkal is kifejezte, hogy milyen nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy van a városban olyan vállalkozó, aki a kis művészek kibontakozását segíti. Emlékeztetett arra, hogy a Kollégium, illetve a város életében voltak már példák arra, hogy mecénások segítették a tehetséges diákok tanulását. Elismeréssel emlékezett Újszászy Kálmán professzor úrra, aki népfőiskolai tevékenysége során sok tehetséges gyerek fejlődését segítette. Az iskolát illetően elismeréssel szólt azokról a pedagógusokról, akik ebben a globalizálódó világban odafigyelnek a tanulók éppen kibontakozó művészi hajlamaira és segítik annak kiteljesedését.

  Tímáriné Király Sarolta a Református Kollégium Általános Iskolájának tagintézmény-vezetője elmondta, hogy a gyerekek nagy lelkesedéssel vesznek részt a versenyben, sok szép rajzott kapnak tőlük, amelyek közül a zsűrinek bizony nem könnyű feladat a legjobbat kiválasztani. Sok szülő nincs olyan helyzetben, hogy egy szaktáborba befizesse gyermekét, így nagyon hálásak a Yeager úrnak, ezért a nagylelkű felajánlásért.
 


 
 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2007.05.12./

 

 

Az év kórusa lett az ÁVG énekkara

                    

    Az Árpád Vezér Gimnázium kórusa 2007. április 25-én vett részt az „Éneklő ifjúság” megyei minősítő hangversenyén, Kazincbarcikán. A koncerten 8 énekkar mutatta be 15 perces műsorát. Iskolánk 5 darabot mutatott be, amelyek 4 szólamú énekkari művek voltak. Az előadás sikerét bizonyítja, hogy a közönségtől kapott legnagyobb tapson túl a zsűri külön megdicsérte a fiúkat egységes és szép előadásmódja miatt. A szóbeli dicséretet azonban a legmagasabb minősítéssel „Arany diplomával”, valamint az Év kórusa mellékcímmel egészítette ki.
Gratulálunk a diákoknak és Baloghné Rozgonyi Antónia énekkarvezető munkájának, és köszönjük Szabó Katalin közreműködését, aki zongorakíséretével járult hozzá ezen szép eredmény eléréséhez.


 
 /2007.05.12./

 

 

Ifjúsági Nap egyházközségünkben

                    

   2007. április 28-án lelki napot szervezett egyházközségünk a Zempléni Főesperesség területén élő fiatalok számára. A találkozón több mint ötven általános, középiskolás, valamint főiskolás diák vett részt. A lelki programok mellett jó alkalom volt ez az ismerkedésre, hasonlóan gondolkodó, és hasonló célt kitűző kortársaikkal ismerkedhettek meg az ide látogatók. A téma mi más, azaz ki más is lehetett volna, mint Szent Erzsébet és életpéldája. Nagy Krisztián káplán atya előadásában Szent Pál Timóteushoz intézett szavait hozta példaként a hallgatóság számára, valamint Erzsébet szolgáló, és jótékonykodó magatartását. Az előadást kiscsoportos beszélgetés, és ehhez kapcsolódóan egy tanulságos játék követett. Ebéd után meglepetés várta vendégeinket a városnéző kisvonat szállított el mindenkit a települést körbemutatva. Ezt követően a délután folyamán kommunikációs játékokkal igyekeztünk szorosabb csoportmunkára késztetni a fiatalokat, majd végül a nap csúcspontjaként szentmisén vettek részt, és ezzel zárul az egy napos program.

 
 

További fotók >>>

Katolikus Egyház
/2007.05.12./

 

 

Szent Erzsébet kiállítás a Rákóczi iskolában

                    

   Szeifried Zoltán kisvárdai grafikus kiállításával Egerben találkoztunk, s akkor hívtuk meg Sárospatakra. Úgy gondoltuk jó lenne, ha városunk valamennyi oktatási intézményében megjelenne valami Szent Erzsébettel kapcsolatban. Így esett a választás ezúttal a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolára – nyilatkozta dr. Szabó Irén a kiállítás megnyitóján…

  Az iskola aulájában megnyitott kiállítás rendhagyó, hiszen tudomásom szerint itt ilyen jellegű kiállítás még nem volt. Fontosnak tartjuk, hogy Szent Erzsébet életét és személyiségét megismerjék a sárospataki diákok, hogy felnőve, nekik már természetes legyen az, hogy Sárospatak Szent Erzsébet szülőhelye, ne felnőttként találkozzanak először ezzel az ismerettel.

  Kecskés Attila plébános megnyitó beszédében egy néhány perccel ezelőtt itt járt német csoportot említett, akik egy ilyen címet adtak az utazásuknak, hogy „Szent Erzsébet nyomába…”. Ők azokat a helyeket keresik fel, amelyek kötődnek Szent Erzsébethez. Kifejezte reményét, hogy ezek a képek arra fogják ösztönözni a látogatókat és különösképpen a gyerekeket, hogy lépéseket tegyenek Szent Erzsébet nyomába. Megköszönte a művésznek, hogy a csodálatos munkájával ezt elősegítette.

  Szeifried Zoltán elmondta, hogy a szegények felkarolása, az elesettek megsegítése egy általános, örök emberi érték. A mai, humánus értékek kiüresedésével fenyegető világunkban ez különösen nagyon fontos. Ez a kiállítás mindenkihez szól, a hétköznapok emberéhez mint a tanult, különböző szakterületeken dolgozó emberekhez. Egy évvel ezelőtt kapott egy biztatást Rómában a Szent Erzsébet életével kapcsolatos történések megrajzolására. Ennek kapcsán készítette el ezt az anyagot azzal a szándékkal, hogy vándorkiállítás keretében bemutathassa, nem utolsósorban Sárospatakon, ahol Szent Erzsébet született. Nem elsőként került itt kiállításra ez az anyag, hiszen láthatták mát a Vatikánban, de Németországban is, Erzsébet későbbi életének színhelyén. Szeretné, ha a munkáin keresztül sokan megismernék Szent Erzsébet életét. Nagyon sokat foglalkozik az emberi viselkedésformák, különböző alaphelyzetek megjelenítésével. Szent Erzsébet életének megismerése folyamán rájött arra, hogy azon keresztül az emberi érzelmek teljes skáláját meg lehet jeleníteni. A technikát illetően a fekete és a fehér örök harcában egy egyszerű vonalvezetéssel próbálta az élethelyzeteket megjeleníteni. Az alkotásokban egy-egy színes betét szerepel csupán, ami a három dimenzió után a negyedik, ötödik és hatodikként még elvi síkon működik, hogy ezekkel jelképessé tegye a műveket.


 
 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2007.05.11./

 

 

A Városházára látogatott a Nyugdíjas Klub

                    

   Polgármesteri Hivatal dísztermében láttuk vendégül a sárospataki Nyugdíjas Klub tagjait. Nagyon örültünk neki, hogy Vígh Andrásné, a klub vezetője megkeresett bennünket ezzel a kéréssel, hiszen nagyon nagyra tartjuk a nyugdíjas szervezet a munkáját – nyilatkozta Aros János alpolgármester…

Szeretnénk a továbbiakban is támaszkodni az ő segítségükre, észrevételeikre, rendkívül nagy tapasztalatukra, éppen ezért örömmel vettük a megkeresésüket. Egy rövid bemutatkozás után tájékoztatót tartottam a jelenlévő tagoknak Sárospatak város jelenlegi helyzetéről, az elképzeléseinkről, a nagyberuházásokról. Egy diaképes vetítéses beszámolót készíttetünk számukra Donkó József szakreferenssel, ill. megpróbáltunk azokra a kérdésekre válaszolni, amelyek a jelenlévők részéről elhangzottak. Ezek főleg Sárospatak város tisztaságával kapcsolatos kérdések voltak, ill. voltak olyan javaslatok, amiket meg fogunk fontolni. Kérdések hangzottak el a WC-k állapotáról, a parkolás bevezetéséről, a nagyberuházásokról, a kamionforgalomról, a Patak-Újhely közötti útszakasz lehetséges felújításáról és egyéb hétköznapi dolgokról.
A nagyobb beruházások között első helyen álltak a Fürdővel kapcsolatos elképzeléseink, valamint a jelenleg folyó beruházások: a Sarokbástya és a Vízi kapu beruházásnak a jelenlegi állapota. Beszámoltunk arról is, hogy milyen célra fogjuk tudni használni ezeket, valamint hogy egyáltalán milyen pályázati pénzből készülnek ezek a beruházások. Rövid tájékoztatót adtam a Szent Erzsébet napi rendezvénysorozatról, különös tekintettel az előttünk lévő nagy rendezvényre, a pünkösdi ünnepségre. Az előadás végén megköszöntem az érdeklődésüket és kértem, hogy a továbbiakban is kövessék figyelemmel munkánkat, támogassanak minket, támogassák a város elképzeléseit, hiszen mint azt az elején beszédemben összegeztem: mi azt szeretnénk, ha a választópolgároknak, Sárospatak városának lenne egy képviselő testülete, ennek egy polgármestere és egy alpolgármestere, nem pedig fordítva történjen.


 
 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2007.05.11./

 

 

A pályázatokról szólt a rendkívüli testületi ülés

                    

   Rendkívüli testületi ülést tartottunk, amelynek egyetlen napirendje volt, a pályázatok megvitatása. Képviselőtestületünk elhatározta, hogy minden lehetséges pályázatot megpróbál kihasználni - nyilatkozta dr. Hörcsik Richárd polgármester…
A kiírt pályázatoknak szeretnénk megfelelni, az önerő biztosításához pedig testületi határozat szükséges. A napirenden lévő pályázatok az utak felújításáról, járdák rendbetételéről, vízelvezető árkokról, és természetesen programok lebonyolításáról szólnak. Adtunk be pályázatot a város környezetvédelmi programjának az elkészítésére, a várnegyed táj- és környezetépítési tervének az elkészítésére, és Sárospatak város forgalomtechnikai tervének a felülvizsgálatára. Ezek 3-5-7 millió Ft-os pályázatok, de fontosak a városunk működése szempontjából. Vannak olyan pályázatok, ahol 10 %, van ahol 5 % önerő kell, de olyan is van, ahol 30 %. A mai napon döntöttünk arról, hogy az önerőnek a képviselőtestület határozatban eleget tesz, tehát ha megnyerjük a pályázatokat, akkor ezt biztosítani fogjuk. Ez azt jelenti, hogy így 1 Ft-ból 7 Ft-ot tudunk csinálni, ami ebben az évben különösen fontos, hiszen a város anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy nagy terveink legyenek saját forrásból. Fontos, hogy minden egyes pályázati lehetőséget megragadjunk, hogy megpróbáljuk kihasználni, a megyei lehetőségeket éppen úgy, mint a regionális és a minisztériumi pályázatok lehetőségeit.
 


 
 


 Törő Gábor
/2007.05.10./

 

Anyák napja a Rákóczi iskolában

         

 Május első vasárnapja az édesanyáké. Ezekben a napokban gyerekek és felnőttek virágcsokorral sietnek haza a szülői házba, hogy köszöntsék az édesanyákat.

A II. Rákóczi Ferenc Általános iskola tanulói - kicsik és nagyok egyaránt -is köszönetet mondtak az édesanyáknak, nagymamáknak műsorral és a saját kezük által készített ajándékokkal.

További fotók >>>

/2007.05.10./

 

 

Ismét működik az Idősek Klubja

                    

   Örömmel értesítjük az olvasókat, hogy a Gondozási Központ Idősek Klubja Sárospatakon a Kossuth út 5. szám alatt (volt Bölcsőde) 2007. március 1-vel megkezdte működését – kaptuk a tájékoztatást Lencse Ágnes klubvezetőtől…
Az Idősek Klubja munkatársai segítséget kínálnak mindazoknak az időskorúaknak, akik - bár önmaguk ellátására részben képesek - napközbeni ellátásukban támogatásra szorulnak.
Célunk és feladataink:
- otthonos és kényelmes környezet megteremtése,
- élelmezési, étkezési lehetőség biztosítása,
- az egyedüllét megszüntetése, a hiányzó családi és baráti kapcsolatok pótlása,
- társas kapcsolatok kialakítása,
- a tétlenség kóros következményeinek megelőzése,
- egészségügyi és higiénés állapot javítása,
- családias légkör kialakítása,
- a szabadidő kellemes, hasznos eltöltése,
- egyéni szükségletek kielégítése,
- információnyújtás és tájékoztatás.
Szeretettel várják az érdeklődőket, klubtagokat!

Az elmúlt héten, pénteken délelőtt a Carolina Óvoda Szivárvány csoportja színes kis műsorral köszöntötte az idősek Klubjának lakóit Anyák Napja alkalmából, amit nagy örömmel fogadtak.


 
 

További fotók >>>

 Cziczer Katalin
/2007.05.10./

 

 

Az Idősek Otthonában köszöntötték a nagymamákat

                    

   Azért jöttünk el, mert tudjuk, hogy a nénik már várnak bennünket, hiszen karácsonykor, a szeretet ünnepén és ilyenkor Anyák Napján ellátogatunk hozzájuk – mondta Tímáriné Király Sarolta, a Református Általános Iskola tagintézmény vezetője, amikor tanítványaival az Idősek Otthonába látgattak…

Akik itt vannak, se gyermekük, se unokájuk, se dédunokájuk nincsen, ezért biztosan jól esik nekik, hogy a kisrefisek gondolnak rájuk. Hiszen egy egyházi iskolának a lelki neveléséhez és a tanításához az is hozzátartozik, hogy az egyedül élő, elmagányosodott idős embereket felkeressük és segítsék őket. Így talán a hétköznapjaikba sikerül egy kis derűt és szeretetet becsempészni. Dallal, verssel, illetve zeneszóval készültünk, a gyerekek átérzik, hogy milyen nagy jelentősége van ennek, hogy mennyire várják azok az elmagányosodott idős nénik is, hogy valaki eljöjjön és köszöntse őket. Talán lelkiekben is érzik, hogy milyen nagy szükség van erre. Úgy gondolom, hogy ha a pedagógus ezt a gyerekekkel megbeszéli, felkészíti őket, akkor tudni fogják, hogy most olyan nénikhez, bácsikhoz jöttek, akik nem a megszokott környezetben élnek.
 


 
 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2007.05.10./

 

 

Az édesanyákat és nagymamákat köszöntötték

                    

   Május 8-án délután édesanyák és nagymamák foglalták el gyermekeik, unokáik székeit az Árvay József Gyakorló Általános Iskola 1.b osztályában. Meghatottan hallgatták a verseket, dalokat, elérzékenyülve vették kézbe a kicsik készítette ajándékokat és virágokat.

 
 

További fotók >>>

 /2007.05.09./

 

 

A Vereckei- hágónál

                    

   Árpád fejedelem és honfoglaló őseink előtt tisztelegtek a „Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség” című országos történelmi- műveltségi vetélkedő döntőjének csapatai és a rendezvény szervezői. 2007. április 30-án a kétnapos kimerítő versenyzés után a döntőbe jutott csapatok és képviselőik egynapos kiránduláson vettek részt Kárpátalján. A kirándulás részeként megtekintették Munkács várát, valamint a nemrég felállított Zrínyi Ilona és II. Rákóczi Ferencet ábrázoló szobrot, majd koszorút helyeztek el a Vereckei-hágón – sajnos torzóként megmaradt – millenniumi emlékműre. A verőfényes napsütésben csodálatos látvány tárult a Kárpátok vonulataira. A Vereckei-hágón valamennyi résztvevő átélhette azt a pillanatot, amikor Árpád fejedelem csapatainak élén megpillanthatta új hazájának földjét. Öröm volt azt is látni, hogy ezen a napon milyen sok magyar csoport érkezett az emlékműhöz, leróva tiszteletét honszerző őseink előtt.
 


 
 

További fotók >>>

 /2007.05.09./

 

 

Anyák napja a református templomban

                    

   Lehet-e szebben ünnepelni az anyák napját, mint keresztelővel. E napon részesült a keresztségben Fekete Anna és Nemes Szofia Mercedesz. Az édesanyák, nagymamák köszöntését a református általános iskolások megható verses, énekes, zenés műsora jelentette. Ezt követően minden gyermek egy szál virágot adott át, miközben Dér Krisztina és Szabó Katalin zenetanárok előadásában Koncz Zsuzsa híres dala, a Mama kérlek... hangzott el. Délután pedig a temetőkertben hálaadó istentiszetlet volt a már örökkévalóságba költözött édesanyák emlékének szentelve, akik áldozatos élete, szeretete, példája hat a ma élők szívében.

 
  Református Lelkészi Hivatal
/2007.05.09./