Ön jelenleg a sarospatak.hu archívumát olvassa. A lapok legutolsó frissítése 2014. október 31. Az aktuális honlap eléréséhez klikkeljen ide!
SÁROSPATAK Aktuális - üres lap ( kéthasábos )

Aktuális
2006 június

Falopáshoz használt eszközöket foglaltak le

               
 

       Az Néhány nappal ezelőtt Makkoshotyka határában az erdész észlelte, hogy 3 db UAZ gépkocsi kaptat fel a hegyre. Értesítette a körzeti megbízottat, akivel közösen ellenőrizték azt az útszakaszt. A lefelé guruló, fával megrakodott járművekben utazók amikor meglátták, hogy rajtuk kívül más is van a hegyen, behajtottak a bozótba , autót és rakományát hátra hagyva gyalogosan eltűntek a fák között, így a tetten érésük meghiúsult. A járműveken volt rendszám, ami alapján beazonosítottak egy tulajdonost aki elmondta, hogy a gépkocsi az övé, a fát pedig az erdőn találta. Különben nagyon jó minőségű ipari fát talált, a kár értéke százezres nagyságrendű.
A Sárospataki Rendőrkapitányságon büntetőeljárás indult lopás bűntettének megalapozott gyanúja miatt.
   2006. június 27-én kedden a sárospataki rendőrök – figyelembe véve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság Büntető Kollégiuma állásfoglalását ( Az élőfa jogellenes kivágásánál használt azon eszköz (fejsze, kézi fűrész, motoros vagy láncfűrész és más technikai eszköz) amellyel a fa betelepített helyéről történő kitépése, kivágása, kidöntése stb történik: a jogellenes eltulajdonítási cselekmény Btk. 77. §. (1) bekezdés a.) pontja szerinti elkövetési eszközének minősül és a Btk. 77. §. (3) bekezdésben írt egyéb törvényi előfeltételek fennállása esetén az elkobzás hatálya alá esik.)
lefoglaltak a makkoshotykai érintettektől 2 db UAZ járművet, 4 db stilfűrészt, valamint másfél köbméter ún. donga minőségű tölgyfát is.
A házkutatás során egy puskára is bukkantak, az, hogy ez fegyvernek minősül-e ennek megállapítására szakértő kirendelése szükséges.
A rendőrség - jelen eljárási szakban az érintettek szabad lábon hagyása mellett - tovább folytatja az ügy vizsgálatát.

Rendszeresen megsértik a KRESZ szabályait

  A közúti ellenőrzések során a sárospataki rendőrkapitányság beosztottai több esetben intézkedtek egy makkoshotykai család férfi tagjaival szemben, akik állandóan KRESZ közlekedési szabályokat szegnek azáltal, hogy a tulajdonukban lévő összes autó a forgalomból ki van tiltva, mivel a megfelelő díjakat, úgy, mint a súlyadó, egyéb dolgokat külön-külön nem fizetik – nyilatkozta Nagy János rendőr alezredes, a kapitányság vezetője.
  Tehát a járműveket emiatt a forgalomból hivatalosan is kitiltották, ami azt jelenti, hogy nem vehetnek részt a közúti forgalomban. Ennek ellenére ezeket a szabályokat több esetben megszegték, legutoljára összességében elbírálva az összes szabálysértést, 150 ezer Ft bírság kiszabására került sor. Ezekben az esetekben, amikor sorozatosan megszegik a közlekedésrendészeti szabályokat, tehát nem rendelkeznek forgalomi engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy lejárt a műszaki, viszonylag jelentős összegű bírságokat szabnak ki szabálysértési eljárásban. Lényegében ezeknek az eseteknek a visszaszorítása érdekében alkalmazzák ezt a szigort.

 

Törő Gábor
/2006.06.30./

A Siker Focitábor

               
 

       Az idén ötödik alkalommal rendezzük meg a Siker Focitábort általános iskolás gyerekek számára. A tábor célja a nyári szünidő tartalmas eltöltése, a sport, a játék. Arra szeretnénk ösztönözni a gyerekeket, hogy minél többen szeressenek bele a labdarúgásba, minél többen műveljék ezt a sportot rendszeresen, iskolai időszakban és szünidőben egyaránt. Most 60 gyermekkel kezdünk, ebből nagy örömünkre 23-24 gyerek 6-7 éves tehát most ismerkedik a labdarúgással. Idén a sárospatakiak mellett Edelényből, Győrből és Tiszacsermelyről is jelentkeztek a táborba, számukra kollégiumi elhelyezést biztosítunk. Június 26-án, hétfőn kezdtünk, július 1-én, szombaton délben bemutató edzéssel és a szülőkkel közös ebéddel zárjuk a tábort a városi sporttelepen. A táborban látogatást tett a polgármester is, aki megtekintette a gyerekek edzéseit.  

További fotók >>>

Kerchner Zoltán, az STC elnöke
/2006.06.29./

Megkérdeztük a polgármestert 

               
 

        A közelmúltban cikkben foglalkoztunk az InterCity járatok megszüntetésének veszélyéről. Amint a fórumunk is igazolja, olvasóinkat kiemelten érdekli ez a téma, ezért kérdeztük erről ismét Dr. Jánosdeák Gábor polgármestert, aki e mellett szólt a hétfői testületi ülésről is…

Előrebocsátom, hogy hivatalosan még senki sem erősítette meg a MÁV részéről azt a hírt, hogy az IC járatok számát csökkentenék. Egyelőre egy olyan levelet kaptunk tőlük, hogy az őszi menetrendváltozásokat egyeztetni fogják velünk. Mindenesetre aminek a híre így elterjed, az sok esetben valóra is válik, ezért érdemes vele komolyan foglalkozni. Egyelőre tájékozódunk a csökkentési szándék komolyságát illetően, és adatokat gyűjtünk – fotókat készítünk az IC járatok forgalmáról - amivel alkalomadtán érvelni tudunk a megszüntetés ellen. Ha a megszüntetési ill. járatcsökkentési szándék valósnak bizonyul, akkor mindent megteszünk ez ellen, tiltakozunk a MÁV-nál, a minisztériumnál, akár még a miniszterelnöknek is írunk, hogy ne hozzák még hátrányosabb helyzetbe ezt a térséget.
Hogy a lakosság hogyan tehet valamit a járatcsökkentés ellen? A felhívásommal a személyes kapcsolatok kiaknázására gondoltam. Egy egyszerű embernek is lehet pl. a gyereke vagy valamilyen rokona felelős beosztásban a MÁV-nál, vagy akár egy minisztériumban is. Sárospatak iskolaváros. Tanítványok, osztálytársak lehetnek döntéshozási helyzetben…
Ez nem jelenti azt, hogy mi „hivatalból” - valamint szintén személyes kapcsolataink révén - ne tennénk meg mindent a veszély elhárítására, ha az valósnak bizonyul!

Június 26-án tartott ülést a képviselő testület. A napirendek között szerepelt többek között a szociális igazgatásról szóló rendeletmódosítás, a 2006. második félévi munkaterv, tárgyalta a testület a Szent Erzsébet Segítő Kezek Egyesület a megkeresését. Döntés született abban, hogy a képviselő testület a Műszaki Irodát megbízta, hogy Sárospatak város teljes területén mérjék fel, hogy hol vannak megoldatlan csapadékvíz elvezetési problémák és készüljön egy átfogó terv ennek megoldására.

 
 

Törő Gábor
/2006.06.29./

Nyári útravaló

               
 

        A görög katolikusok „Szent Péter és Pál apostolfejedelmek” templomában az éves felkészülés után útravalóval látták el a gyermekeket és felnőtteket. Elsőáldozás volt. Az útravaló, amit Mosolygó Tamás tisztelendő úr ezúton is megerősít, nem csak egy nyárra szól...
     Fontos az emberek számára, hogy emberi kapcsolataik kiegyensúlyozottak legyenek, s az életük során őket érő hatásokat megfelelően tudják feldolgozni. A szélsőséges élethelyzetekből visszataláljanak életüknek megfelelő ritmusához, „arany középútjához”. Fontos, hogy kudarcok, nehézségek ne vezessenek önmagunk leértékeléséhez, ne váljunk reményt vesztett kétségbeesett önmagunkba zárkózó emberekké. Másik véglet lehet az ember számára, ha önmagát túlbecsüli, s a másik embert lekezeli. Baj, ha Ikaroszként szárnyalva elérhetetlen vágyálmokba zuhan, illúziókban él, vagy ilyeneket előidéz maga számára (drog). Ahhoz, hogy ezektől a szélsőségektől megóvjuk magunkat, rendszeresen hozzá kell mérnünk önmagunkat egy erkölcsi normához, és ahol szükséges, ott korrigálnunk kell. Jelentős a kis közösségek megtartó, segítő ereje is, ahol ezeket gyakorolhatjuk, megélhetjük.
   A felelősségtudat ébredésével képesek lettek a gyermekek ezek megélésére, ezért igyekeztünk őket mindezekkel, mint nyári útravalóval ellátni. Családjaik részére pedig lehetőséget nyújtottunk, hogy megtartó erejű, boldogságot nyújtó kis közösséggé alakuljanak.
   Az ünnepi liturgián a szentbeszédet Lakatos László atya tartotta, melyben felhívta a figyelmet, hogy Krisztus a tiszta forrás és táplálék, aki mindig felüdít és megerősít. Tiszta, becsületes, erkölcsös életre buzdított gyermeket és szülőt egyaránt. Reméljük, az első tiszta forráshoz járulásuk után rendszeresen merítenek ebből a boldog életet adó vízből.
 
 

További fotók >>>

Sárospataki Görög Katolikus Egyház
/2006.06.28./

Még két nap!!! Lejár a flóbertekre vonatkozó moratórium határideje!

      
2006. júliusától két és nyolc év közötti börtönbüntetés is kiszabható azzal szemben aki korábban engedély nélkül vásárolható pisztolyt tart.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztálya tájékoztatja az un. „flóbert fegyver”-t tartó személyeket, hogy a 2006. június 28-án készített felmérés szerint megyénk illetékességi területén 650 személy kezdeményezte a birtokában lévő, tűzfegyvernek minősülő flóbert fegyver vonatkozásában a tartási engedély kiadását.
Arra vonatkozóan ugyan nem állnak pontos adatok a rendőrség rendelkezésére, hogy megyében hány fő tart ilyen fegyvert, azonban az megállapítható, hogy ez a szám a 650-et valószínűleg meghaladja.

Fentiekre tekintettel az alábbiakra hívom fel azon flóbert fegyvert tartó személyek figyelmét, akik a lakóhelyük szerint illetékes rendőrkapitányságon még nem kérték a tartási engedély kiadását, és tűzfegyverüket a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kívánják továbbra is tartani:
A „flóbert fegyver” tűzfegyvernek minősül, mert olyan eszköz, amelyből a kiterjedő forró gáz tolóereje által meghajtott szilárd anyagú lövedék lőhető ki. Tekintettel arra, hogy ez az eszköz kizárólag 7,5 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú lövedék kilövésére alkalmas, a hatályos jogszabályi előírások szerint a megszerzésére (pl.: vásárlás) és tartására ugyan engedélyt kell kérni, de sokkal enyhébb követelményeknek kell megfelelnie a kérelmezőnek, mint annak, aki 7,5 joule fölötti értéket produkáló lőfegyvert kíván megszerezni és tartani.

Az engedélyezés feltételei:
Kérelem előterjesztése a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitányságra
Tizennyolcadik életév betöltése
A kérelmezőt nem vonták felelősségre, és nem tartják nyilvántartásban a 253/2004. (VIII.31.) Kormányrendelet 3. § c) pontjában felsorolt bűncselekmények elkövetése miatt, és ilyen cselekmény elkövetése miatt nem is folyik ellene büntető eljárás.
Nem vizsgálja a hatóság tehát sem az egészségi alkalmasságot, sem a cselekvőképességet, sem a tárolás körülményeit, sőt fegyverismereti vizsgához sincs kötve az engedély kiadása. Nem kizáró ok az sem, ha korábban valamilyen szabálysértés elkövetése miatt vonták felelősségre a kérelmezőt.

A 2004. szeptember 3-a előtt hatályos jogszabályok szerint a flóbert fegyverek megszerzésére és tartására nem kellett engedélyt kérni, így – a fegyverkereskedőktől kapott információk szerint - viszonylag nagy számban vásároltak a tisztelt polgárok ilyen eszközöket. A jelenleg hatályos 253/2004. (VIII.31.) Kormányrendelet 54. § (1)-(5) bekezdése szerint ezeknek a személyeknek 2006. június 30-ig engedélyt kell kérni ezeknek a tűzfegyvereknek a tartására. Ennek a jogszabályi rendelkezésnek eddig azonban mindössze 597 személy tett eleget, ezért ismételten fel kell hívnom azoknak a flóbert fegyverrel rendelkező személyeknek a figyelmét, akik az engedély kiadása érdekében még nem tettek lépéseket, hogy legkésőbb 2006. június 30-ig az alábbi javasolt intézkedéseket tegyék meg:

Vegyék fel a kapcsolatot a Polgári Kézilőfegyver- és Lőszervizsgáló Kft.-vel (1031 Budapest, Gyöngysor út 6., tel.: 06-1-3476030, fax: 06-1-3476039, WWW.mkh.hu, E-mail: mkh@mkh.hu), ahol kérni kell a kategóriába sorolást is tartalmazó „Tanúsítvány” kiadását. Amennyiben a tűzfegyver minden fődarabja (fegyvercső, váltócső, betétcső, zár, forgódob és az ezeket egybefogó tokszerkezet) nincs ellátva gyártási számmal, kérésre beütik. Ezek költségei – kb.1.000 Ft a tanúsítvány kiállítása + kb. 1.000 Ft. a gyártási szám beütése – a vizsgálatot kérőt terheli. Lehetőség van arra, hogy egy személy több fegyvert felvigyen, de lehet kérni fegyverkereskedő közreműködését is.
Keressék fel a lakóhelyük szerint illetékes rendőrkapitányságot és kérjék a flóbert fegyver tartására jogosító engedély kiadását, melynek során 2.000 Ft-ot igazgatási szolgáltatási díj címén csekken be kell fizetni. Be kell mutatni a fegyvert és a Polgári Kézilőfegyver- és lőszervizsgáló Kft. által kiállított „Tanúsítványt”. A tartási engedély kiadásának személyi feltételeit a fentiekben már ismertettem. A kérelem elintézésének határideje 180 nap.

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a flóbert fegyvereket kizárólag céllövészetre lehet használni, így aki 2006. június 30-ig ezekkel a feltételekkel nem akarja a fegyvertartási engedélyt kiváltani, az fegyverkereskedőnek, vagy megszerzési engedéllyel rendelkező személynek kísérelje meg értékesíteni a flóbert fegyverét. Amennyiben erre nincs módja, lehetőség van arra, hogy flóbert fegyverét a rendőrségre érték nélkül leadja.

Felhívom a figyelmet, hogy aki 2006. június 30-a után 7,5 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú lövedék kilövésére alkalmas tűzfegyvert (Flóbert fegyver) engedély nélkül tart, annak a visszaélés lőfegyverrel bűncselekményhez fűződő jogkövetkezményekkel kell számolnia.

Amennyiben a fegyver ügyintézéssel kapcsolatban bármilyen egyéb kérdés, vagy probléma felvetődik, forduljanak bizalommal a rendőrkapitányságok, vagy a megyei rendőr-főkapitányság igazgatásrendészeti osztályainak munkatársaihoz.
 
 


Dr. Antal István r. alezredes,mb. osztályvezető tájékoztatása alapján:
Kompoltiné Jakab Ilona r.őrgy
/2006.06.28./

 

Csűrfesztivál volt Kispatakon

               
 

       A Művelődés Háza szervezésében Csűrfesztivált rendeztek júniusban Kispatakon az alkotóházban. Ezt azért hoztuk létre, hogy kielégítsük azt az igényt, amely a lakosság és a tánccal foglalkozók részéről érkezett felénk, hogy egy népzenei fesztivál is legyen a sokféle fesztiválkínálat mellett – nyilatkozta Darmos István a rendezvény szervezője.
  Először nem itt, hanem a Bodrog-parton volt két éven keresztül, és harmadik évben került ide a kispataki alkotóházhoz. Azt gondolom, ez az a helyszín, ami nagyon jó keretet biztosít ennek a rendezvénynek. Itt nemcsak népzenéről és néptáncról szól ez a délután, hanem sok minden más olyan témáról is, ami a néprajz területéhez kapcsolódik, hiszen ma népi játszóház, kézművesség volt, itt népi ételeket kóstolhat az idejövő, sőt Tokaj-hegyaljai borokat is, amit szintén azért valamilyen szinten a része a népi étkezésnek. Gyermek és felnőtt táncházakat tartunk, amelyhez kapcsolódva a mai fellépők közül kiemelném a Zsindely zenekart, amely egy fiatal zenekar és nemrégiben mutatkozott be a református orgonáért tartott koncerten. Ez itt a második alkalom, amikor nyilvánosság előtt színpadra lépnek. Ők gyermek táncház alá muzsikáltak, amit Kovács Borbála vezet. Állandó fellépőnk tulajdonképpen már évek óta János Hajnalka, aki népdalénekes és mesélni is szokott, valamint a népdalokat is tanít az itt lévő közönségnek. Népzenei koncertet tart még a Szikes Zenekar, valamint moldvai táncházat tartunk a Kerekes Zenekar közreműködésével.
 

További fotók >>>

/2006.06.28./

Sztárvendég Vámosújfaluban

               
 

         Túri Lajos, művésznevén „Lui, a kaméleonhangú” volt a Vámosújfalui Faluház vendége. A zeneszerző, szövegíró, előadóművész, aki már végigturnézta Afrikát, Grand prix győztes volt Amerikában, rendszeresen készít felvételeket Olaszországban és vesz részt németországi TV műsorkban, ezúttal a vámosújfalui közönséget szórakoztatta. Mivel köztudott, hogy nem csak zenei tehetség, hanem előadásmódjával a közönség szívét is rabul ejti, nem csoda, hogy a hegyaljai kis falu közönségét is lenyűgözte – kaptuk a tudósítást a faluház munkatársától, Molnár Imrénétől, az est szervezőjétől.  

További fotók >>>

/2006.06.28/
 

 

Jótanácsok vízparton lévőknek (BRFK)

      
A nyári melegben mi sem lehet kellemesebb a hűsítő habokban való megmártózásnál, azonban a fürdőzés meggondolatlan és felelőtlen magatartással veszélyessé is válhat. Borsod-Abaúj-Zemplén megye szabadvizekben – folyók, tavak – igen gazdag, ezáltal számtalan lehetőséget biztosít a fürdőzésre, a sportra, a horgászatra és a szabadidő egyéb hasznos és szórakoztató módon történő eltöltésére. Annak érdekében azonban, hogy szabadságuk valóban kellemesen teljen és gondtalanul végződjön, kérjük szívleljék meg tanácsainkat és tartsák be a fürdőzés alapvető szabályait.

A szabadvizek mentén a legbiztonságosabb a kijelölt fürdőhelyen történő fürdőzés. Ezeket a helyeket - előzetes mederfenék vizsgálat, valamint a parton és a vízben történő kitűzés és vízminőség ellenőrzés után - szakemberek választják és jelölik ki. Itt jelen vannak azok a feltételek, amelyek lehetővé teszik - szükség esetén - a gyors mentést.

6 éven aluli, továbbá úszni nem tudó 14 éven aluli gyermekek csak felnőtt kíséretében fürödhetnek a szabad vizekben. Az úszni nem tudó gyermekeknek mindenféleképp, de a jól úszóknak is célszerű a mentőmellény vagy a mentőgallér használata.

Az elmúlt években sok halálos áldozatot követelt a vizibiciklizés, csónakból, illetve gumimatracról történő vízbeesés. A vizibicikli, hasonlóan az úszógumihoz és a gumimatrachoz, fürdőeszköznek minősül - nem vízijármű - ezért használata csak kijelölt vagy szabad fürdőhelyen engedélyezett.
A vizibiciklik használata komoly veszélyt jelent a fürdőzőkre, mert általában felhevült testtel ugranak, csúsznak a vízbe, másrészt a fürdőeszköz eltávolodik - tehetetlenségénél fogva - a vízbecsúszott személytől, így a gyenge úszó nem tud megkapaszkodni. A vizibicikli használatánál nem az eszköz veszélyessége, hanem az emberi magatartás, a felelőtlenség és virtuskodás a meghatározó a vízbefulladások bekövetkezésénél.

Minden vízijárműnek, így a csónaknak is felelős vezetője, kapitánya van, akit megválasztanak, vagy a mindenkori kormányevezős, aki a csónak végén ül. Az ő felelőssége, ha valaki a csónakból a vízbe ugrik, s belefullad. Fontos, hogy menetben lévő csónakot csak a vezető engedélyével lehet elhagyni. A vízijárművet elhagyó fürdőzőt mindaddig követni kell, amíg az nincs teljes biztonságban. A menetben lévő csónakban tartózkodóknak tilos állni, továbbá az úszni nem tudó személy mentőmellényt köteles viselni. A csónak vezetője a beszállás előtt köteles tisztázni, hogy a csónakban helyet foglaló személyek tudnak-e úszni.

Meg kell említeni a másik veszélyforrást, amelyet a számunkra ismeretlen vízterület és annak tulajdonságaiból fakadó váratlan helyzetek okozhatnak (erős sodrás, örvénylés, a mederfenék egyenetlenségei, gödrök, ahol nem ér le a láb). Váratlan veszélyhelyzetben pánik lesz úrrá a fürdőzőkön, nem hoznak helyes döntést, megrémülnek, kapkodnak, a végtagjaik "lebénulnak" és elmerülnek.

További tanácsként javasoljuk, hogy közvetlenül étkezés után, teli gyomorral, felhevült testtel, szeszesital és gyógyszer hatása alatt ne fürödjünk. Kerüljük a sekély, valamint az ismeretlen vízterületen a vízbeugrást, valamint a szív- és keringési betegségben szenvedőknél az egyedül történő fürdőzést.

Fentiekkel nem a vizektől való elijesztés a cél, hanem a megfontoltabb, józanabb gondolkodásra késztetés, magunk és társaink megóvása, a nyár örömeinek kihasználása baj nélkül, hogy ősszel minden iskolapadnak legyen gazdája.

Kellemes szünidőt, jó nyaralást kívánunk!
 
 
 

/2006.06.27./

 
     

Amatőr zenekari találkozó lesz Hercegkúton

               
 

       2006. július 8-án kerül megrendezésre egy amatőr zenekari találkozó Hercegkúton! A résztvevők egyrészt helyi zenekarok lesznek, másrészt általunk megismert, népszerű bandák. Fellépnek: a Pentagon, Fáziskésés, Hurkatöltő, Chrome RT, Coma de Passe és a Sikátor - küldte tudósítását Markovics Ádám, a szervező Fáziskésés zenekarból.
 Ennek a találkozónak a célja az, hogy egy kicsit mi is hozzátegyünk a helyi könnyűzenei kultúrához és - reményeink szerint - ezzel hagyományt is tudjunk majd teremteni. Az esemény helyszíne a hercegkúti sportpálya lesz, ahol sátorozási lehetőség adott, továbbá azt este folyamán étel-ital vásárlására is lesz lehetőség. Azonban ha az idő rosszra fordulna, gondolok itt egy tartós, beálló esőzésre, akkor az egész program a hercegkúti Művelődési Házban fog lezajlani - de bízunk benne hogy szép esténk lesz! A koncertek 18 órától kezdődnek, a belépés természetesen díjtalan.
Várunk mindenkit szeretettel! További információk, kérdések: faziskeses@tvn.hu vagy a markovicsadam@gmail.com-email címen kérhetők!
 
 

/2006.06.27./

Tájékoztatás kőbányai robbantásokról!

       Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Miskolci Bányakapitányság által jóváhagyott polgári célú robbanóanyag felhasználási engedély alapján a ZEMPLÉNKŐ Kelet-Magyarországi Kőbányák Bányászati Kft. (3950 Sárospatak, Páncél hegy Pf.:110.) a páncélhegyi kőbányában robbantási tevékenységet végez az alábbiak szerint:
1. A bányába vezető valamennyi közlekedésre szolgáló út mentén, a biztonsági távolság határán túl őrséget állítanak a robbantás idejére, ezzel akadályozva meg a területre történő bejutást. A robbantási övezet határát táblákkal is jelzik. A robbantási személyzet (beleértve az őröket is) minden esetben munkavédelmi sisakot és fényvisszaverő mellényt viselnek, ezáltal a robbantás alatt megkülönböztethetőek a bányában munkát végző egyéb személyektől. Mindegyik őr mobil telefon készülékkel rendelkezik a riasztások és az utasítások végrehajthatósága miatt.
2. A robbantás előtt minden esetben elektromos szirénával jól hallható módon jelzéseket adnak a következő jelzésrend szerint:
· Robbantás előtt 10 perccel három hosszú jel (15 s)
· Közvetlenül a robbantás előtt három rövid jel (3 s)
· Robbantás után (lefújás) egy hosszú jel (15 s)
A közelben lakóházak és védendő létesítmények nem találhatóak. A robbantások sem szeizmikus rezgéseiket, sem repeszhatásukat tekintve egyik településre (Sárospatak, Hercegkút) sem jelentenek veszélyt. Amennyiben mégis káresemény történne, azt haladéktalanul, a káresemény bekövetkezése után azonnal jelezzék a következő módon.
Telefonon a bánya felelős műszaki vezetőjének, vagy a cég ügyvezetőjének, illetve megerősítve a káreseményt írásban is a következő címre:

Zemplénkő Kft.
Sárospatak, Páncélhegy, Pf.: 110.
3950

Jáger Zoltán
okleveles bányamérnök, felelős műszaki vezető, robbantásvezető
(20) 458-7714

Toldi Miklós
ügyvezető igazgató
(20) 933-5936

Vukovich Lászlóné
aljegyző, sk.

 
 

2006.06.26.
Sárospatak Város Önkormányzata

Zsákomban a bábom - Puppet in My Pocket

               

       Július 1-4. között XI. alkalommal nyitja meg kapuit a Zsákomban a bábom nemzetközi fesztivál és az V. Művészetpedagógiai Konferencia.
Központi szerepet kap a tradicionális árnyjáték, amelynek taiwani és török képviselői mutatják be produkcióikat.
A konferencián gyakorló pedagógusok és művészek, valamint a taiwani művésznő tanítják meg az érdeklődőket.
Sokkal többet tudhatnak meg a www.zsabfest.hu oldalon.
Bővebb felvilágosítás a plakátokon és a Művelődés Házában. Jegyek és bérletek 400-1600 Ft. között kaphatók a helyszínen.
 
 

PINOCCHIO Alapítvány
/2006.06.26./

"Egy új hangért"

               

       A jubileumi szentévre készülve, valamint folytatva az orgonáért indított jótékonysági programsorozatot SZENT ERZSÉBET, A RÓZSÁS KIRÁLYNÉ c. színdarab bemutatójára kerül sor a sárospataki Vártemplomban 2006. június 28-án (szerda) este 7 órakor - tájékoztatja olvasóinkat Koleszár Krisztián, a Sárospataki Katolikus Ifjúsági Kör vezetője.
   Előadják a jászapáti egyházközség hittanosai. A rendezvényre támogatójegyet lehet vásárolni, a római katolikus plébánián, valamint a helyszínen.
   Mindenkit szeretettel hívnak és várnak!
 
 

Sárospataki Római Katolikus Plébánia
/2006.06.26./

Múzeumok Éjszakája a pataki várban

               
 

       Idén második alkalommal nyíltak ki Szent Iván éjjelén a Rákóczi Múzeum kapui. Június 24-én, szombaton 18 órától vette kezdetét a Múzeumok Éjszakája. A rendezvényen többféle program közül válogathatott a népes vendégsereg. Bábelőadások, játékos erőpróbák várták a gyerekeket. Éjszaka fáklyás őrjárat indult a DNy-i Hadászati Parkba. Az Andrássy család terített asztalait reprezentáló kiállítást tárlatvezetéssel látogatták az érdeklődök. A fáklyákkal kivilágított olaszbástya szabadtéri mozivá alakult a Vörös-torony falára vetített filmek alatt.
Zene és tánc mellett folyt hajnali kettőig a vigasság, finom ételek és jó borok varázsoltak vidám hangulatot.
 
 

További fotók >>>

Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma - Vámosi Katalin
/2006.06.25./

Árvay nap

               
 

       A június 12-én megtartott Árvay napon színes, változatos programok várták a résztvevőket. A mazsorettek vezette közös felvonulás után Pásztor Andrásné igazgatónő koszorút helyezett el az intézmény névadójának emléktábláján, majd átadta az iskola kulcsát Kiss Melinda diákigazgatónak. Az épület falain belül, valamint az udvaron számos helyszín gondoskodott a felhőtlen szórakozásról. Volt diáktanítás, játékos sportverseny, kerékpáros bemutató, veterán motoros találkozó, Activity,bolhapiac, sőt az erősebbek autót is húzhattak. Késő délután a felsősök karaokevel egybekötött diszkója zárta a kellemes napot.  

További fotók >>>

/2006.06.25./

A Bodrog Néptáncegyüttes kiemelkedő sikerei

               
 

       A Darmos István vezette Bodrog Néptáncegyüttes mozgalmas hétvégét tudhat maga mögött, hiszen 4 fellépésen mutathatta be a magyar és nemzetiségi táncanyagokból készült műsorát. Pénteken a Szerencsi Gazdanapok megnyitója előtt, a Bodrogosok vezették fel e regionális határokon átnyúló rendezvénysorozatot, majd szombaton a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Amatőr Gálán léptek fel, Sátoraljaújhelyben, nagy sikerrel, a továbbjutást is kiharcolva. Sátoraljaújhelyből a kassai központú Abaúj Fesztiválra utaztak, a Kisgömböc csoport táncosaival kiegészülve. E fesztivál keretében szombat este Szinán egyórás műsort adtak a Bodrogosok. Itt a vendéglátók és a közönség is rendkívüli módon értékelte az együttes műsorát, s ezt a műsorszámok közötti hosszas tapssal, és a műsor végén vastapssal is jelezték. Ezen az estén még arra is alaklom nyílott, hogy a táncosok és zenészek megismerkedjenek a szinai Potta Gézával, aki a magyar népzenei körökben jól ismert, kiváló prímás. Vasárnap a fesztivál programja Rozgonyban folytatódott, ahol több nemzet – Görögország, Bulgária, Szlovákia -, táncosai mellett a Bodrogosok is részt vettek a felvonuláson és a fesztivál gálaműsorán. Sokszor találkoztak a táncosok ezen a fesztiválon szlovákiai magyarokkal, akiknek vendégszeretete, kedvessége sok szép élménnyel gazdagította valamennyiüket, a vendégszereplés lényegét mégis Rozgony szlovák ajkú polgármestere fogalmazta meg. Ő megköszönve az együttes fesztiválon való részvételét kiemelte, hogy a Bodrog Néptáncegyüttes missziós tevékenységet végez, hiszen kultúra közvetítésével közel hozza egymáshoz a szlovák és magyar embereket – mesélte Darmos István, az együttes vezetője.  


/2006.06.25./

Barátok közt – a kispataki grill partin

               
 

       A kispataki játszótéren nagy élet volt szombaton délután. A gyerekek önfeledten játszottak Csaba bácsi felügyeletével, a szép számban összegyűlt felnőttek pedig a sátrak és a fák hűvösében múlatták az időt. Miután a rendező intézmény A Művelődés Háza volt, az eseményről Csatlósné Komáromi Katalin igazgatónőt kérdeztük…
    A tavalyi évben első alkalommal vettük fel rendezvényeink közé a kispataki bogrács- és grillpartit, de mindenképpen úgy terveztük, hogy ez egy hagyományteremtő rendezvény lesz. Az idén tartjuk a szavunkat, és nagyon örülünk, hogy ilyen sokan eljöttek, és hogy szép számban jelezték részvételüket a főzőversenyre is. Ez a Dózsa György úti játszótér nagyon kellemes helyszíne ennek a programnak. Az idén - a tavalyihoz hasonlóan - a sztár-főzőcske is a műsor része, most a „Barátok közt” népszerű tévésorozat szereplői is főznek velünk együtt. 6 óra után lesz az étkek zsűrizése, azután a közös, nagy vacsora, 7 órától pedig egy zenés szórakoztató műsor.
Természetesen a program egészen addig tart, ameddig a kispatakiak - és mindazok, akik eljönnek ide - jól érzik magukat…
 
 

További fotók >>>

/2006.06.21./

Vízbe fulladás a Berekben

               
 

     Június 24-én, szombaton a koradélutáni órákban egy nagyobb társaság két tagja - 20-25 év körüli sárospataki fiatalemberek - felhevült testtel befutottak a Bodrog-holtág vízébe. A parton lévők úszva és csónakkal a segítségükre siettek, de csak az egyiküket tudták kimenteni - nyilatkozta Rézműves Attila rendőr törzsőrmester.   

Törő Gábor
/2006.06.21./

Debrecenbe indulnak a pataki faragások

               

  

A Debreceni Nagytemplom imaterme díszítő fafaragásait Sárospatakon készítette el id. Virágh Sándor nyugdíjas lelkész. Az érdeklődésre tekintettel "elutazás előtt" a művek nyilvános bemutatásra kerültek a református templomban. A 17 darabból álló alkotás motívumai 17. századi úrasztali terítőkről, debreceni szűrökről, és 19. századi porcelán csigacsinálókról származnak, valamint csíkszeredai motívumos életfák és bibliai igés falitáblák is találhatók köztük.
 

Református Lelkészi Hivatal
/2006.06.23./

Köszönetnyilvánítás kerti partival

               
 

     Meghívtuk ide mindazokat az embereket, akik Sárospatakon a Pünkösdi Ünnep megrendezésében a Szent Erzsébet Társaság, illetve a város segítségére voltak, akik magukénak érezték ezt az ünnepet és tettek is érte – köszöntötte a vendégeket a kispataki görög katolikus parókia kertjében Telenkóné Szabó Irén, a Szent Erzsébet Társaság elnöke…
Nem tudjuk hogyan meghálálni a munkájukat, hiszen azért fizetni nem tudunk napidíjat, munkabért, de azt gondoltuk, hogy egy kerti vendégség, amikor kiülünk a zöld udvarra, megeszünk egy tál ételt, megiszunk egy pohár bort és tudunk beszélgetni egymással, ez talán kifejezi a mi hálánkat és köszönetünket mindazoknak, akik ebben a munkában évről-évre részt vesznek. Sárospatak város Önkormányzatának, akik az idén, a korábbi éveket meghaladó mértékben segítették munkánkat. A Művelődés Háza - mint rendező, társrendező - munkatársainak, a rendőrségnek és a polgárőrségnek, valamint a Sárospataki Sportgalambász Egyesületnek. A legfelemelőbb pillanata a vasárnapnak a felvonulás negyedik, Árpád-házi Erzsébet szentté avatásának jelenete, amikor a galambok felrepülnek. Köszönetet mondunk továbbá a Rendelőintézet munkatársainak, akik minden évben kijönnek és egészségügyi szűréseket, méréseket, vizsgálatokat végeznek. Az ART-ÉRT Művészeti Iskolának, akik már harmadik éve bekapcsolódnak a rendezvényünkbe, a Sárospataki Lovász Egyesületnek- Livják Emiéknek és Aranyosi Miklóséknak. Kelemen Judit tanárnő kórusának éneke csodálatosan hangzott a 4. jelenetben. Szalai Andrásnak is köszönetet mondunk, aki minden évben támogatja a rendezvényünket péksüteményekkel, cipókkal és anyagiakkal is – a mai vacsoránkhoz a kenyeret is tőle kapjuk.
Az idei rendezvényünk különlegessége volt, hogy társrendezvénye volt az Országos Kereskedelmi és Iparkamara „A kézművesség ezer éve” című rendezvénye, és ez a társrendezvény emelte a színvonalát a mi pünkösdi ünnepünknek is, hiszen több olyan dolgot hoztak, ami korábban nem volt, mint pl. a díszkovács versenyt és a szakácsversenyt. Köszönjük a templom szolgálattevőinek is, akik mindig kinyitják nekünk a próbákhoz a templomot, korábban odajönnek és rendelkezésünkre állnak. A technikusoknak, akik mind a négy helyszínen a technikát biztosítják, a Rákóczi-vár munkatársainak, Péceli Istvánnak, és az énekkarnak, akik a pünkösdvasárnapi esti misén énekelnek és emelik a mise áhítatát.
Köszönetet mondok a Szent Erzsébet Társaság tagjainak, valamint a többieknek is - akiket nem soroltam fel - hogy ezt az ünnepet magukénak érzik és a munkájukkal segítik. Mi, amivel tudjuk viszonozni, meg tudjuk köszönni, az egy vacsora és egy együttlét. A vacsorát pedig Szabó Miklósnak és Telenkó Miklósnak köszönjük, akik ebben a két üstben megfőzték nekünk…
A vacsora után, amikor a 19 órai harangszó is elhangzott, Telenkó Miklós tisztelendő úr a kis kápolna történetéről és a Szent Erzsébet ereklyéről tartott beszámolót az érdeklődőknek a kápolnában.
 
 

További fotók >>>
/2006.06.22./

Ismét megjelentek a kérészek

               
 

     Június 20-án sűrű csillámló kérészfelhő járta táncát a Bodrog felszíne fölött. Az édesvízi élőhelyeken világszerte megtalálható rovarok lélegzetelállító légtornász mutatványokkal próbálnak hódítani. A kérész élete nagy részét,- három éven keresztül – vízi lárva formájában tölti a folyómederben. A nyár közeledtével a legidősebb lárvák abbahagyják a táplálkozást, egy - egy növényszáron felkúsznak a felszínre. Szétrepedt bőrük alól feltárják két pár.
hártyás szárnyukat, és annak száradása után elindulnak hódítani, még egyszer rövid idő múlva újra vedlenek. A kérész most kezd igazán versenyt futni az idővel.          Emésztőszervei nem dolgoznak többé, így táplálkozni sem tud. Szárnyaló rovarok ezrei egyesülnek rituális tánc közepette a folyó fölött. Egy éjszaka áll rendelkezésükre, hogy párra leljenek és szaporodjanak. Napnyugtával azonban feladatuk végeztével holtan buknak a alá a víztükörre. A jelenség a hídról jól látható volt, különösen a vár felőli oldalon, melyben több pataki lakos is gyönyörködött.
 

További fotók >>>
/2006.06.21./

Fát találtak az erdőben

               
 

     Pár napja történt, amikor este a Makkoshotyka fölött a kint lévő erdész észlelte, hogy 3 db UAZ gépkocsi megy fel a hegyre. Értesítette a körzeti megbízottat, akivel közösen ellenőrizték azt az útszakaszt. Ekkor látták, hogy már jön lefelé a három gépkocsi, megrakva fával – nyilatkozta Csoma László rendőr őrnagy…
  Amikor a gépkocsiban ülők látták, hogy rajtuk kívül más is van a hegyen, behajtottak a bozótba és gyalogosan menekültek tovább. A járműveken volt rendszám, ami alapján beazonosítottak egy tulajdonost, akivel telefonon felvették a kapcsolatot. Ő elmondta, hogy a gépkocsi az övé és a fát az erdőn találta. Különben nagyon jó minőségű ipari fát talált, a kár értéke a százezer forintot is meghaladja. Az elkövetőkkel szemben büntetőeljárás indult lopás bűntettének alapos gyanúja miatt.
Ezen kívül a Gombos-hegyen törtek fel ismeretlen elkövetők víkendházakat, amely ügyben nyomozás van folyamatban. Ennek az eredményéről később tájékoztatjuk a közvéleményt.

 
 

Törő Gábor
/2006.06.21./

Felhívás az InterCity járatok megszüntetése ellen

               
 

     Felhívással fordulok Sárospatak lakosságához – magam és a képviselő testület nevében is – hogy a közkedvelt InterCity járatok tervezett megszüntetése ellen lépjünk fel közösen – nyilatkozta Dr.Jánosdeák Gábor, Sárospatak város polgármestere.
Nem politikai oldalról közelítve, hanem észérvekkel érjük el, hogy ne szüntessék meg az InterCity járatokat térségünkben. Mi úgy gondoljuk, hogy logikátlan az a magyarázata az IC megszüntetésének, hogy a járatok nem megfelelően kihasználtak. A hagyományos járatok között valóban lehetnek olyanok, amelyek nincsenek kihasználva, viszont az IC járatok annyira népszerűek, hogy pl. a hétfői és pénteki járatokra sokszor már jegyet sem lehet kapni, nem beszélve iskolaidőszakban a diákok utazásáról - tehát nem igazán értjük, hogy miért akarják megszüntetni. Az sem elfogadható magyarázat, hogy Miskolcon kicserélődik az utazóközönség, hiszen a MÁV szempontjából igazán mindegy, hogy hol szállnak fel és le, ha az Sátoraljaújhelytől Budapestig ki van használva, akkor semmi sem magyarázhatja gazdaságilag, hogy meg kelljen szüntetni. Minden Olyan IC járat megszüntetését, amelynek a kihasználtsága gazdaságtalan lenne, elvileg el lehet fogadni, viszont úgy gondoljuk, hogy ennek a térségnek is joga van ahhoz, hogy lakói megfelelő színvonalú vonaton érjék el az ország más területeit. Ha az IC járatok megszűntetése az utazási színvonal visszaesésével is együtt jár, akkor ennek a térségnek ez mindenképpen elfogadhatatlan és ez ellen minden fórumon fel kell emelni a hangunkat.
 
 

Cziczer Katalin
/2006.06.21./

Testvérvárosi találkozó volt Rodostóban

               
 

     Több mint 20 testvérvárosa között Sárospatak is részt vett a Cseresznye Fesztiválon Rodostóban, ahol városunk önkormányzatát Jarecsni János képviselő úrral ketten képviseltük, Butella László borász pedig magánúton vett a rendezvényen – számolt be a törökországi útjukról Dr. Jánosdeák Gábor polgármester...
   A Magyar Kultúra Napját is ezen fesztivál keretében tartották meg, amelyen részt vett a törökországi magyar nagykövet, Szalai Zsolt úr Ankarából, valamint a rodostói főkonzul is. A rendezvényen folyamatosan egész napos műsorok voltak, amelyen a magyar kultúra egy szeletét is bemutatták: kecskemétiek népes delegációja színesítette népi tánccal, illetve Bartók műveiből több fiatal művész adott koncertet. Szinte már legendásnak mondható, hogy a török vendégszeretet milyen magas színvonalú. Szívet melengető, hogy mennyire ápolják Rákóczi és az ott bujdosó magyarok emlékét. A magyar házban, megszámlálhatatlanul sok szalag és koszorú jelzi azt, hogy Rodostó a magyaroknak egy igazi zarándokhelye.
Abban maradtunk a polgármester úrral és a vendéglátókkal, hogy jövőre a folytatás itt Sárospatakon lesz…
 

További képek >>>

A fotókat Jarecsni János készítette
/2006.06.20./

Csontos Jolán fotókiállítása a református templom galériájában

               
 

    Csontos Jolán sárospataki származású fotós több, mint száz képe látható a református templom galériájában. Az emberek és tájak címet viselő anyag bemutat pataki, erdélyi és indiai arcokat, eseményeket, tájakat. A kiállítást Pocsainé Esperjesy Eszter múzeumigazgató nyitotta meg, és augusztus 1-ig látogatható.
 
 

Református Lelkészi Hivatal
/2006.06.19./

Megnőtt az érdeklődés a SHERCO motorok iránt

               
 

  A  Lakótelep Napján Szelei Ferenc triálmotor versenyző szenzációs bemutatót tartott. Azóta megnőtt az érdeklődés SHERCO motorok iránt az importőr és forgalmazó sárospataki cégnél. Az érdeklődők számára küldtek még egy sorozat fotót a bemutatóról. Köszönjük!
 
 

További fotók >>>

/2006.06.19./

Sikeres Reményik est Hűvösvölgyi Ildikóval

               

  
Megtöltötte az érdeklődő közönség a Lorántffy termet Hűvösvölgyi
Ildikó
előadóestjén, melyet Reményik Sándor költeményeiből állított
össze Csendes csodák címmel.
Művészetével a katarzist mindvégig fenn tudta tartani a hallgatókban az értelmet, szívet és lelket egyaránt megmozgató szuggesztív előadásmódjával.
 A hit, a haza, és a belső világunk feszítő kérdéseiről szóló versekből hiteles tolmácsolással csendült ki a keresztyén ember kincse, a Krisztusi megoldás.
 A versciklusok között Csáki András gitárművész ihletett, virtuóz játéka hangzott el.

 

Református Lelkészi Hivatal
/2006.06.18./

Búcsú Bódi Géza tanár úrtól

               
 

     Fájó szívvel tudatjuk volt tanítványaival, tanártársaival, mindenkivel aki ismerte és szerette, hogy Bódi Géza, a Református Kollégium Gimnáziumának matematika-fizika szakos tanára, volt igazgatója, 2006. június 16-án, életének 63. évében rövid ideig tartó súlyos betegség után elhunyt.
Bódi Géza 1944-ben született Szin községben. Ózdon érettségizett, az egyetemi tanulmányait pedig Debrecenben végezte - mindig kitűnő volt. A pataki iskolát 39 éven át szolgálta, 9 éven át igazgatóhelyettesként egy újabb 9 éven át pedig igazgatóként.
Egyénisége nyugalmat, jóindulatot, emberséget sugárzott. A végső búcsú 2006. június 25-én, vasárnap lesz a sárospataki református temetőben.

 
 

/2006.06.18./

50 éves találkozó a Tanítóképzőben

               
 

     Az 1956-ban végzett A és B osztály tartotta 50 éves találkozóját szombaton a Comenius Tanítóképző Főiskolai karon, melynek egyik szervező résztvevője Földházi István volt. Az ország különböző részeiből mintegy 40 egykori képzős gyűlt össze, hogy felidézzék fiatalságukat, s számot adjanak a fél évszázad alatt történtekről. Az osztályfőnöki székben Dr.Csuhaj Varjú Imre tanár úr és neje ültek. A 18 elhunyt tanáruk sírjára hozott szegfűket jelképesen Ködöböcz József tanár úr szobránál helyezték el.    

További képek >>>

/2006.06.18./

Megalakult a Zempléni Hadtörténeti Egyesület

               
 

     2006 májusában megalakult a Zempléni Hadtörténeti Egyesület, melynek fő tevékenysége Zemplén második világháborús szerepének kutatása. Már a megalakulás hónapjában ellátogattak Sárospatakra, hogy megtekintsék egy magángyűjtő kincseit és kapcsolatokat építsenek ki városunkban. Az egyesület elnökétől Bréda Dávidtól a céljaik felől érdeklődtünk...

A Zempléni Hadtörténeti Egyesületet a történelem, hadtudomány, hadtörténet és a haditechnika iránt érdeklődő személyek alapították, hogy összefogják az e témák után érdeklődőket.
Térségünknek ha nem is volt kiemelt szerepe az ország hadi eseményeiben, de minden korban kapcsolódott valamilyen formában azokhoz. Emlékei a mai napig megtalálhatók körülöttünk, bár sok esetben nem is tudunk róla. Az egyesület céljául tűzte ki, hogy megvizsgálja Zemplén hadtörténeti eseményeit, ezeket feldolgozza és megismertesse vele az itt lakókat.

Ismertek a Bodrogköz honfoglalás kori emlékei, Sárospatak és Sátoraljaújhely szerepe a középkorban majd a Rákóczi család idején, ám arról már kevesebb információnk áll rendelkezésre, hogy miként vette ki a részét Zemplén az Árpád-ház felbomlását követő időkben, a Tatárjárás, a törökök elleni harcok során. Milyen szerepe volt a szabadságharcokban és a világháborúkban.

Feladatunknak érezzük, hogy a Bodrogköz, Hegyalja és a Hegyköz vonatkozásában összegyűjtsük az ehhez kapcsolódó ismereteket, visszaemlékezéseket és tárgyi emlékeket.
Ezeket helytörténeti kiadványok formájában közzétegyük, kiállítás keretében testközelbe hozzuk.

Jelenleg a második világháborút kutató szakosztályunk működik. Ezt a munkát mutatja be a honlap is, remélve azt, hogy felkelti az érdeklődést. Sajnos a történelemkönyvek a környékbeli védekező harcokat nem jegyzik, pedig a megmaradt állások, erődítés maradványok, tárgyi eszközök jelzik, hogy a magyarországi védvonalrendszer három szakaszának találkozása egy kis ütközőponttá vált, s ha csak elszórtan, rövid ideig is, de sor került helységharcokra, bombázásokra és kisebb összecsapásokra. Nagy jelentőséggel nem bír az ország hadtörténelme szempontjából, de az akkori lakosság igen csak megszenvedte.
Felkutatjuk ezeket a helyszíneket, felkeressük a résztvevőket, szemtanúkat és megpróbáljuk rekonstruálni majd egységes egészbe foglalni a történéseket.

Munkánk során elzárkózunk mindenféle szélsőséges nézettől, megnyilvánulástól, az adott korszakok eszméivel nem azonosulunk. Az egyesület állami szervektől, politikai pártoktól, mozgalmaktól és egyéb megmozdulástól független – bírósági bejegyzéssel elismert – társadalmi szervezet. Tiszteletben tartva mások jogait, tárgyilagosan próbáljuk meg bemutatni az eseményeket. A bemutatott eszközök, relikviák, a közzétett visszaemlékezések csak a történelmi ismereteket hivatottak bővíteni.

Az egyesület céljainak elérése érdekében kapcsolatot épít ki és tart fenn állami és társadalmi szervezetekkel, intézményekkel, hivatalokkal. Együttműködik hagyományőrzéssel, történelemmel foglalkozó egyesületekkel, magánszemélyekkel. Külföldi kapcsolatok kiépítésével segíti elő az alapszabályban megfogalmazott elképzelések megvalósulását.

Tagjaink közzé várjuk mindazokat, akiket érdekelnek az itt történt hadi események, ápolni kívánják a magyar katonai hagyományokat és nem sajnálnak időt, pénzt és fáradtságot szánni a kutatásokra valamint elfogadják az egyesületi tagsággal járó kötelezettségeket.

Munkánkkal tisztelgünk azok emléke előtt, akik részt vettek e történelmi eseményekben!
 
 

További képek >>>

Törő Gábor
/2006.06.17./

Hálaadó ünnep a Református Általános Iskolában

               
 

     Június 14-én délután hálaadó ünnep volt iskolánkban. A délután igeolvasással, köszönetmondó imával és zsoltárénekléssel kezdődött az elmúlt tanévért, majd a  gyerekek műsort adtak a szülőknek az egész évben tanultakból - tudtuk meg Timáriné Király Saroltától, a tagintézmény vezetőjétől.
Az összeállításban volt vers, ének, társastánc, néptánc és hangszeres előadás. A gyerekek társaiknak bemutatták azt is amit a város művészeti iskoláiban tanultak.
 

További képek >>>

Református Általános Iskola
/2006.06.15./

Sikeres koncertet adott Titanilla

                                     
 

   Nagysikerű zongorakoncertet adott  Plósz Csilla Titanilla  2006. június 15-én,  a sárospataki Múzsák Templomában. Ez volt a főpróbája a II. Budapesti Nemzetközi Chopin Zongoraversenyen való szereplésének. Koncertjével sok komolyzene kedvelőnek szerzett maradandó zenei élményt.

További szerepléseihez és versenyeihez hasonlóan szép sikereket kívánunk! 

LEVI FOTO
/2006.06.15./

Különös bűncselekmény

                        
 

     Kedden az esti órákban az egyik sárospataki üzlet előtt kalandfilmbe illő jelent tanúi lehettek a bolt alkalmazottai és néhány arra járó: egy férfi sikoltozó nőt tuszkolt az autójába és elhajtott vele a Bodrog-híd irányába. Rövid idő múlva szirénázó rendőrautók hangja verte fel a kisváros csendjét. A történtekről Nagy János rendőr alezredest, a kapitányság vezetőjét kérdeztük.
  Június 13-án az esti órákban, az egyik élelmiszer diszkontban dolgozó eladó nem mindennapi kalandon esett át. Az előzményekhez tartozik, hogy rövid ideje otthagyta az élettársát, mivel az rendszeresen bántalmazta. Lényegében ő tartotta el az illetőt, de kb. 10 napja eljött tőle, bujkált előle. Visszament az üzletbe dolgozni, ahol az élettársa megjelent, járó motorral megállt a bolt bejárata előtt, és különböző fondorlatokkal kicsalta az üzletből. Ott a kolléganői szeme láttára hirtelen felkapta, és az autó felé indult vele. A nő segítségért kiabált: ne engedjék, hogy elvigye - így a segítségére keltek a kolléganők. A férfi ekkor kést vett elő, s azzal tartotta sakkban őket. A nőt belökte az autó hátsó ülésére és elhajtott a Bodrog-híd irányába. Az üzlet alkalmazottai azonnal bejelentést tettek a Sárospataki Rendőrkapitányság ügyeletére, ahonnan forró nyomon üldözni kezdték. Ekkor még a bűncselekmény körülményei nem kerültek tisztázásra, de a férfi személyazonosságát megállapítva ismertté vált, hogy az elkövető kenézlői lakos, így azon a területen kezdték el üldözni, a körzeti megbízott és Csoma László rendőr őrnagy irányításával. Éppen az ártéri töltésen mentek Viss határában, amikor a Török-ér környékén észlelték, hogy ott áll a körözött autó. A férfi meglátva a rendőrautót, nagy sebességgel elkezdett menekülni, aminek következtében belehajtott egy kátyúba és elakadt az autója. Ezt követően került sor az elfogására. A sértett vallomása alapján a személyes szabadság megsértésének bűntette állapítható meg a férfi terhére, ezért napokon belül bíróság elé állítják. A nő szerencsésen megmenekült.
 

Törő Gábor
/2006.06.14./

Magyaros est a Zsindely együttes bemutatkozásával

                        
 

   A Lorántffy teremben tartotta a Zsindely nevet viselő, ősszel alakult
népzenei együttes bemutatkozó koncertjét. Az est első részében
nevezetes magyar tájegységek népzenei bokrétáit adták át az
érdeklődő közönségnek. Ezt követően táncházzá alakult a közönség,
és a gyakorlatban is "levizsgáztatták" a zenkart. Végül pogácsa,
kenyérlángos és bor mellett a nótakíséret tette próbára Téglás Zsolt
prímást, és muzsikustársait Téglás Szilárdot, Boglyasovszky Tamást
és Mazug Pétert, akik egy kitűnő, hangulatos esttel ajándékozták meg
a népzenekedvelő Patakiakat.
 

Ref. Lelkészi Hivatal
/2006.06.14./

Több utat felújítanak Sárospatakon

                        
 

     A Műszaki Osztályról György Zoltán főtanácsos tájékoztatja olvasóinkat arról, hogy újabb utakat újítanak fel városunkban. A tavaly látványosan felújított Lavotta utcával párhuzamos Hunyadi utcán kívül új burkolatot kap a Borsi és valószínűleg a Széchenyi utca is. A katolikus temető mögötti Petőfi utat kiszélesítve leállósávot létesítenek.
  A TEÚT egy decentralizált pályázat amit a Megyei Területfejlesztési Tanács ír ki, kimondottan útfelújításokra. A TEÚT-os pályázatok közül támogatást nyertünk a Hunyadi utca Déryné és Mikes Kelemen utca közötti szakaszára, ahol a tervezett burkolat-felújítás azt jelenti, hogy ez a szakasz új aszfaltburkolatot kap Nyertünk a Borsi utca temető előtti szakaszára ugyancsak TEÚT pályázaton. Ez is azt jelenti, hogy egy új burkolatot kap ez az útszakasz és megpróbáljuk itt a vízelvezető árok kitakarítását is megvalósítani, de ezt már önerőből kell, mert erre a pályázat a felhívásában sem adott lehetőséget, hogy erre is támogatást igényelhessen az önkormányzat. Megvalósul minden valószínűség szerint a Petőfi Sándor utca burkolatszélesítése, így leállósáv is lesz a katolikus temető mellett. Erre is kaptunk TEÚT-os pályázatból állami támogatást, de a pályázatok úgy voltak kiírva, hogy a tervezett beruházási költség 50%-át fedezik. Van még egy írásban meg nem erősített hír, miszerint a Széchényi utca is kaphat új burkolatot, amire TRFC pályázatot adtunk be. Hivatalos értesítést még nem kaptunk, de szóbeli tájékoztatást már igen, hogy ez az út is nyert, de nem az igényelt támogatás összegét, hanem attól kevesebbet, tehát vélhetően nagyobb összegű saját forrást kell az önkormányzatnak hozzátenni a felújításhoz.
   A felújításokról még annyit, hogy a fent nevezett 3 útnak a tendereztetése vélhetően most júniusban megtörténik, tehát kiválasztjuk a kivitelezőt, és a felújításra - ha az időjárás engedi - július-augusztus hónapokban várhatóan sor kerül. 
 

Cziczer Katalin
/2006.06.14./

Hálaadás a tanévért

                        
 

     A református templomban június 11-én tartották az elmúlt tanév eredményeiért való hálaadás alkalmát. A Református Általános Iskola tanulói szívhez szóló műsorral kedveskedtek a gyülekezetnek. Előző nap a hittanosok Nagyrozvágyon és Berzseny faluban vettek részt kiránduláson, melyre mintegy kétszázan jöttek össze a zempléni gyülekezetekből. Imádságba foglalták a gyermekek szünidejét is, hogy testben lélekben feltöltekezzenek, és oltalmuk legyen a veszélyek között. Nem maradt el a hagyományos fagylaltjegy jutalom sem a résztvevők számára.  

Református Lelkészi Hivatal
/2006.06.14./

Sikeresen szerepeltek az Amatőr Gálán

                     
 

    Jól sikerült a Bodrog Néptáncegyüttes számára A Megyei Amatőr Gála újabb fordulója. A területi selejtezőről mind a négy olyan csoport továbbjutott a szakági bemutatóra, amely az együttes körül kialakult szakmai műhelyhez tartozik, a felnőtt együttes mellett a Kovács Borbála, Sajószegi Gábor alkotta kettős, valamint a Csodaköszörű és Csimpolya csoportok. Az elmúlt hétvégén Sátoraljaújhelyben rendezték a gála szakági bemutatóját, amelyen a Csodaköszörű kivételével valamennyi produkciót továbbjuttatta a szakmai zsűri a megyei gálába. A zsűrit Kónya Erzsébet táncművész, Dr. Kardos László koreográfus és Jóna István koreográfus alkotta. A fellépők között a megye területén működő gyermek-, ifjúsági-, és felnőtt táncegyütteseket láthatta az érdeklődő közönség.
  - Egy-egy ilyen rendezvényen fontos, hogy az együttes felkészülten, megfelelő viseletben, s – ami több együttesnél hiányosság volt – zenekari kísérettel jelenjen meg. Nagyon fontosnak tartjuk azokat az eredményeket, amelyeket a megyén belül értünk el. Nemzetközi és országos sikerek mellett csoportjainkat motiválja és a további szakmai fejlődés felé irányítja az, ha a közvetlen környezetünkben elismerik a munkánkat. Így volt ez az előző Amatőr Gálán, így volt 2004-ben amikor megyei kitűntetést vehettünk át, s a mostani eredmény is azt jelzi, hogy a sikerek itt a megyén belül is folytatódnak, s együttesünk körül alakult ki az egyik legkiemelkedőbb néptáncműhely a megyében – mondta Darmos István együttesvezető. 
 


/2006.06.14./

Nyár végén adják át a wellness szállodarészt

                     
 

    Jó ütemben halad a Bodrog Szálloda elkezdett fejlesztése, a hozzá épülő wellness központ és a bowling söröző kialakítása. A munka fázisa ott tart, hogy most már bent dolgoznak a kivitelezők, elkezdődtek a gépészeti és a szakipari szerelések. Az ütemtervnek megfelelően minden lehetőség adva van arra, hogy augusztus végén ennek a centrumnak az avatása megtörténjen – tudtuk meg Bágyi Páltól, a Hotel Bodrog igazgatójától.
Elsősorban arra számítunk, hogy ennek a részlegnek az átadásával a szálloda a kihasználtsága növekedni fog. Nagyobb létszámban jelennek majd meg a konferenciaszervezők, de bízunk az egyéni turistákban is. Természetesen arra is számítunk, és várjuk, hogy a városban élő emberek fogják keresni az ilyen minőségi, magasabb színvonalú szolgáltatásokat. Itt megtalálható lesz az úszómedence, a jakudzi, az infra és a hagyományos szauna, a gőzkabin, szolárium és hozzá egy jól felszerelt fitness terem. A sörözőben, pedig bowling pályával és játékgépekkel fogjuk várni a vendégeinket és természetesen a söröknek minél többféle választékával. Szolgáltatásaink körében meg fognak jelenni a különböző a masszázsszolgáltatások, a különböző gyógy- és frissítőmasszázsok.
 Igyekszünk a vendégek rendelkezésére bocsátani igény esetén személyi edzőket, a reformkonyhát is hozzá próbáljuk igazítani a szálloda éttermében, tehát ezekkel az ételekkel is erősíteni fogjuk ennek a wellness jellegét. Hiszen a wellness nem csak azt jelenti, hogy ezeket a szolgáltatásokat megkapja a vendég, hanem ehhez kell a kultúra, kellenek a történelmi, természeti adottságok, amelyek Sárospatakon adva vannak. Nekünk már csak az étteremben kell a hozzá szükséges, korszerű táplálkozási szokások figyelembevételével készült reformételeket megjelentetni.
 

Cziczer Katalin
/2006.06.13./

Újabb szakmai siker a néptánctagozaton

                         
 

     Június 11-én ismét szakmai megmérettetésen bizonyosodott be, hogy a Farkas Ferenc Művészeti Iskola néptáncosai kiemelkednek a régió művészeti iskoláinak színvonalából. Nagykállóban rendezték a Gyermek Néptáncosok Országos Szólótánc Fesztiváljának elődöntőjét, amelyre a regionális fordulóból juthattak be a gyermekek. Már a regionális fordulón kiemelkedő teljesítményt könyvelhetett el az iskola, hiszen a környékből legnagyobb számban – heten - jutottak az elődöntőre tanítványaik. Az elődöntőn a Darmos Éva és Darmos István vezette Csimpolya csoport versenyzői is nagyon szép teljesítményt nyújtottak, s a zsűritől is jó értékelést kaptak, de sajnos ők nem jutottak az országos döntőbe. Döntőbe jutott viszont – Sárospatak és Sátoraljaújhely térségéből egyedüliként – Boglyasovszky Bianka, akit Máji Gábor kísért. Ők a Csodaköszörű csoport tagjai, felkészítői pedig Kovács Borbála és Sajószegi Gábor. A döntőbe jutott páros a kötelező táncok mellett gömöri csárdást táncolt szabadon választottként, amelynek elsajátításában e terület táncainak kiváló szakértői, Kupecz Andrea és Kupecz Mihály is szakmai tanácsokkal segítették őket.
 - Nagyon fontosnak tartom, hogy a szólótáncosként is tehetséges gyermekeknek minden lehetőséget megadjunk arra, hogy tudásukat bemutathassák, ezáltal szakmai fejlődésük is biztosított legyen, az iskola életében pedig nagyon fontos eredmény az, hogy Zemplén egyetlen olyan iskolája, amelynek táncosai ott lehetnek a 2006-os Országos Gyermek Szólótánc Verseny döntőjében, Szarvason – értékelte az eredményt Sajószegi Gábor.
 

/2006.06.13./

Hűvösvölgyi Ildikó a Lorántffy teremben

                     
 

     Csendes Csodák címmel Reményik Sándor erdélyi költő verseiből ad szavalóestet Hűvösvölgyi Ildikó művésznő, akit legtöbben a televízióból versmondó lányként ismernek. Az eseményre Június 18-án vasárnap 17 órai kezdéssel kerül sor Sárospatakon a Református Egyház Lorántffy termében. A helyszínen 500 Ft-os kedvezményes jegy váltható, a Református Kulturális és Közéleti Központ támogatása jóvoltából. Klasszikus Gitáron közreműködik Csáky András. Az ihletett tolmácsolású versek megtisztítják és feltöltik a szívet, lelket. Szeretettel várjuk erre az élményre a kedves hallgatóságot.     


Református Lelkészi Hivatal
/2006.06.12./

Kettős ünnep az Erdélyi János Általános Iskolában

                     
 

      1951-ben alapítottak gyógypedagógiai iskolát Sárospatakon, az azóta már lebontott, egykori zsidó iskolában, az Erdélyi János út elején. Az 55 évvel ezelőtt létrehozott intézmény az Állami Gyógypedagógiai Iskola nevet kapta. Ennek jogutódja az Erdélyi János Általános Iskola, mely az egykori életveszélyes épületből menni kényszerült. Néhány évig a Móricz Zsigmond Diákotthon vendégintézményeként várta sorsának jobbra fordulását, ami csak 1997-ben következett be. Akkor került az iskola végleges helyére a Bodrogközi Állami Gazdaság egykori irodaházába, a Nagy Lajos útra. Ma már Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium néven működik, hiszen a harmadik szint több tucat bejáró gyermeknek biztosít egész hétre komfortos körülményeket.
   Mindezek alapján érthető, hogy az iskola valamennyi tanulója és pedagógusa lelkesen készült az ünnepi alkalomra, amelyet június nyolcadikán a három éve hagyományosan megrendezésre kerülő Erdélyi napra időzítettek. Az emléknap előtt megszépítették Erdélyi János sírját a Református Temetőben, megkoszorúzták szobrát az Iskolakertben és a felső tagozatos diákok szellemi vetélkedőn bizonyították, hogy részletesen ismerik névadójuk életét és munkásságát. Amíg a nagyok vetélkedtek, a kisebbek szabadon választhattak vetélkedők, sportversenyek, kézműves foglalkozás, vagy éppen rajzverseny programok közül. Számos meglepetés várta a diákokat a délutáni órákban. Ingyen jégkását kaphattak "minden mennyiségben", motoros bemutatóban gyönyörködhettek és elfogyaszthatták azt a hatalmas, fél ajtó nagyságú tortát, amit Kövér Zsolt cukrász mester készített az iskola 55. születésnapjára.
  Igazi ünnep volt tehát a gyermekek számára, hiszen minden program résztvevői ajándékokat kaptak. Az anyagi hátteret részben pályázati pénzből, részben pedig az ÉMÁSZ felajánlásából biztosították.
Törő Lajosné Megyeri Éva igazgató így értékelt a nap végén:
  - Ma nagyon jó volt "Erdélyisnek" lenni, de nem csak gyermekként. Boldogan tapasztaltam pedagógusaink egész napos lelkes munkáját, fáradhatatlan kedvességüket és a kitűnő szervezést, ami az egész napot gördülékennyé és örömtelivé tette valamennyiünk számára. Nekem, de mondhatom a többiek nevében is, hogy nekünk ez volt az igazi pedagógus napi ajándék.      
 

További fotók >>>

Magyar Péter László, újságíró
/2006.06.12./

Csitergősök Litvániában

                     
 

    Az Alapfokú Művészeti Iskola Csitergő csoportja 2006. május 28.-a és június 2.-a között Litvániában, Utena városában vendégeskedett az „Ezeru Sietuva” Nemzetközi Néptánc Fesztiválon. A harmincegy gyerekből és négy kísérőből álló csoport 18 órás buszozás után érkezett meg úticéljához. A szállás elfoglalása és a program egyeztetése után hamar nyugovóra tért mindenki. Hétfőn találkoztunk a fesztivál főszervezőjével Gediminas Gricius úrral, majd a város nevezetességeivel és a fellépés helyszínével ismerkedtünk. Kedden délután a helyi és a fehérorosz csoporttal közös műsort adtunk egy szabadidőpark és szabadtéri színpad megnyitóján. Ez után közös játék és zenés táncos mulatság vette kezdetét. Szerdán kirándulást tettünk a fővárosban, Vilniusban ahol megnéztük a történelmi óváros nevezetességeit. Délután egy nagyon kedves kis parkban, kellemes környezetben, de a mi táncunknak nem a legmegfelelőbb talajon, fűben táncoltak a gyerekek, mégis ez a fellépés sikerült a legjobban, talán azért mert a leghangulatosabb, legfelszabadultabb volt. Vidáman, jókedvűen, ezt kifelé is sugározva táncoltak a gyerekek. A helyiek a műsor után elvitték a szereplőket egy forráshoz, melyhez egy legenda fűződik, mi szerint a forrás vize gyógyító erejű és sok csodás gyógyulás köszönhető vizének. A vizet természetesen mindenki megkóstolta.
  Ezután a vendéglátók saját mézükkel és sajtjukkal kínálták a vendégeket. Csütörtökön a fesztivál fő rendezvényén az Utenai Művelődési   Központban léptek fel a csoportok, ahol nagy számú és lelkes közönség előtt szép sikert arattak. Táncosaink. A műsor után egy hatalmas fogadáson barátkozhattak egymással a litván, fehérorosz és magyar fiatalok. Nagy barátságok szövődtek. Közös tánc, beszélgetés, cím és telefonszám csere után a késő éjszakai búcsúzkodásnál a vendéglátó gyerekek közül sokan futva kísérték a buszt. A péntek délelőtti búcsúzkodás után élményekkel és új ismeretségekkel gazdagodva indultunk haza. Mindenki meglepetésére a vártnál két órával hamarabb hajnali négy után gördült be a busz a művészeti iskola elé.
  A litván barátainkkal kialakított kapcsolat nem szakad meg, hiszen a rendezvény fő szervezőjével folytatott külön beszélgetés során megegyeztünk egy szeptemberi sárospataki és egy jövő júliusi utenai találkozásban.
 
 

További fotók >>>

/2006.06.12./

Vendégünk volt a Pro Cultura Christiana díjas Puskás László atya

                        
 

     Főtisztelendő Puskás László atya - kedves feleségével Nadja tisztelendő asszonnyal - festette templomunk mennyezetképeit. Pünkösdi meghívásunk apropóját az adta, hogy László atyát a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Dr. Seregély István egri érsek úr, valamint Dr. Katona István egri segédpüspök úr javaslatára a "Pro Cultura Christiana" díjban részesítette. Szeretettel köszöntöttük az ünnepi liturgián kitüntetése alkalmából.
Idézet a részére küldött levélből: „Az MKPK nagyra becsüli az Ön művészi munkásságát, amelynek kiemelkedő bizonysága a krakkói Isteni Irgalmasság-bazilika magyar kápolnájának mozaiksora. Ez az alkotás a maga nemében páratlan, hiszen a teljes magyar történelmet áttekintve jeleníti meg szentjeinket, beleértve közelmúltunk hősi életű alakjait is. Ezért a szolgálatért, amellyel a Magyar Katolikus Egyházat valamint a lengyel és a magyar nép közötti barátságot gazdagította, döntött az MKPK a díj adományozása mellett.”
A díj átadására 2006. június 7-én, szerdán délután 3 órakor került sor az MKPK Székházában. Örömmel gratulálunk kitüntetéséhez.
Másik vendégünk Marosi István atya a kárpátaljai Karácsfalván a „Sztojka Sándor Görög Katolikus Kollégium” lelki igazgatója, aki most kapott kinevezést a beregszászi főiskola „főiskolai lelkészévé”. Ünnepi beszédében kérte a Szentlélekistent, hogy világosítsa meg értelmünket, erősítse meg szívünket, s vezesse közelebb egymáshoz, tegye képessé a határon túl és innen lakókat, hogy egymásért áldozatot tudjanak hozni és erősítse az összetartozást
 
 

Mosolygó Tamás görög katolikus parókus
/2006.06.11./

Szent Erzsébet vetélkedő a 800 éves évforduló alkalmából

                     
 

     A Rákóczi Múzeum munkatársai - Dr. Tamás Edit történésszel az élen – a Rákóczi vetélkedők szervezésével már régen kivívták mindazok megbecsülését, akik felelősséget éreznek a határainkon túli testvéreinkért, hiszen ezeken a vetélkedőkön egyre inkább ezen középiskolák tanulói vesznek részt. A most meghirdetett „Árpád-házi Szent Erzsébet és kora” című vetélkedősorozatot is az egész Kárpát-medence magyar diákjai számára hirdették meg.
    Már a jelentkezés is egy dolgozattal történik, amelyben lakóhelyük Árpád-kori emlékeit dolgozzák fel a tanulók. A dolgozatokat 2006. november 19-ig kell elküldeni Sárospatakra. Célszerű tehát még a tanévzáró előtt megszervezni a csapatokat, hogy már a nyár folyamán el tudják kezdeni a kutatást. A dolgozatok alapján hívják be a csapatokat a középdöntőbe, ami 2007. márciusában lesz. A 12 továbbjutott csapatból a legjobbakat 2007. áprilisában, a Sárospatakon megrendezett döntőn választják ki.
   A versenyt, amelyen 3 fős, középiskolás csapatok vehetnek részt, az Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság, a Római Katolikus Egyház, a Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény, Sárospatak város Önkormányzata és a Magyar Nemzeti Múzeum támogatja.
(Az illusztrációként szereplő képek a Rákóczi vetélkedőn készültek.)
 
 

/2006.06.11./

Kezdődik a nyár

                     
 

     A Végardói Termálfürdő a sokévi gyakorlatnak megfelelően május 1-jén kinyitott, május 15-én a sátortető is lekerült az úszómedencéről, de a vendégeket mind a mai napig hiába várták. Ma végre igazi nyári napnak indult és - az idén szokatlan módon - sem szél, sem eső nem rontotta ezt el. A fürdő parkolója hamarosan megtelt, a medencék környéke benépesedett. Amint a képeken is látható, a melegvizes medence volt a legnépszerűbb, aztán a langyos, csúszdás , s végül a hidegvízű úszómedencében szelték a vizet a legkevesebben. A strandon legalább annyi szlovák beszédet hallhattunk, mint magyart.  A fürdő dolgozói bíznak abban, hogy a mai nappal elkezdődött a szezon és be tudják hozni a lemaradást.       

További fotók >>>

/2006.06.11./

Az Iparkamara Sárospatakon

                     
 

    A kézművesség ezer éve a Kárpát-medencében című rendezvény a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezésére jött létre. Ezt mindig igyekeznek olyan városokban megrendezni, amelyek történelmileg is jelentősek a magyarság számára. Így most Sopron, Esztergom, Eger, Kecskemét, és Gyula után mi kaptuk meg a 2006-os megrendezés lehetőségét - nyilatkozta Dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.
  A Kézművesség 1000 éve a Kárpát medencében rendezvény szervesen kapcsolódik az idegenforgalomhoz is, ugyanis az a turista, aki eljön Magyarországra - vagy akár belföldi is legyen - igyekszik jellegzetes dolgokat vásárolni, amelyek kis emlékek lesznek számára. Azt a célt tűzte ki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, hogy itt az értékeket kell előtérbe helyezni, így azokat a kézműveseket, iparművészeket hívják meg ezekre az alkalmakra, akik olyan dolgokat állítanak elő, amelyek kis értékeket képviselnek Magyarországról.
Ennek a rendezvénynek a jegyében tartja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a soros elnökgyűlését, és erre fűződik fel az idegenforgalmi kollégiumnak a gyűlése és a kézműves kollégiumnak az együttes ülése is, ami kibővül egy kézművességet és idegenforgalmat egybefoglaló, idegenforgalmi konferenciával, ami ebben az évben szintén itt volt Sárospatakon. Olyan neves előadók voltak itt, mint Dr. Kovács Miklós az országos idegenforgalmi hivatal elnökhelyettese, vagy a Borsod-megyei Múzeum igazgatója. Örömömre szolgált, hogy ezen az előadáson, a Szent Erzsébet Társaság is be tudott mutatkozni, előadást tudott tartani, megismertetve az itt lévő magas rangú idegenforgalmi szakemberekkel a programját. Ez szerintem ez jó lehetőség lehet arra, hogy amikor jövőre lesz 800 éves jubileumi Szent Erzsébet ünnepség, akkor esetleg pályázatokhoz, rendezvényekhez mecénásokat, támogatókat is szerezhessenek.
   Bágyi Pál,mint a Borsod-megyei Kereskedelmi és Iparkamara az elnökségi tagja és az idegenforgalmi osztály elnöke, vállalta ennek a főszervezését itt helyben, amihez nagyon sok segítséget kaptott a kamarától. Ennek keretében születtek olyan ragyogó programok, amelyeket a város lakossága élvezhetett és értékelt is. Végül úgy fejeződött be ez a verseny, , hogy hatodikak voltak, de a sárospataki rendezvényt értékelték a legjobbnak ez idáig megrendezett összes többi között. Ami nem is csoda, hiszen több mint 40 kiállító volt a kézművesek utcájában, a Szent Erzsébet utcában. Szerintem, ha az időjárás kegyébe fogadott volna bennünket, akkor jelentős mennyiségű embertömeg lett volna, de így sem panaszkodhattunk, mert elég szép számban látogatták. Szerintem a Szent Erzsébet Társaság is elégedett lehet a hétvége sikerét illetően.
  Hogy mi történt az eseménysorozatban? Megnyitottuk a kézművesek utcáját, ahol lehetőséget teremtettünk arra is, hogy a különböző történelmi borvidékek bemutatkozhassanak. Az idelátogató vendégek meg is kóstolhatták a híres Gere pincészet borát, ami a híres villányi borvidék jeles képviselője. Tula Bence, aki szintén egy nagyon jelentős, híres borász, az egri borvidékről volt jelen. Jelen voltak a balatoni borvidékről és természetesen képviselték magukat itt a tokajiak is. A következő attrakció az volt, hogy bemutattuk az idelátogató vendégeknek a helyi kézművességünk történetét is. Ennek keretében a Képtárban került megrendezésre egy kiállítás, ami elég rangosra és nívósra sikerült és ez most közel 2 hónapig látható. Ajánlom ezt a helyi lakosoknak is, hogy nézzék meg. Szombaton volt egy idegenforgalmi, turisztikai konferencia, utána volt egy Szent Erzsébethez kapcsolódó virágkötészeti verseny, aminek a munkái láthatók voltak a katolikus templomban, oda ajánlották fel a verseny résztvevői. A napot gazdagította még a mesterszakács és a díszkovács verseny is, amelyek szintén a kamara szervezésében valósultak meg.
 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2006.06.10./

 Borlovagokat avattak

                     
 

    A hétvégi pünkösdi eseménysorozat egyik látványos jelensége volt a borlovag avatás, amire szombaton, a római katolikus templomban került sor. Erről kérdeztük a szervezők részéről Bágyi Pált, a Hotel Bodrog igazgatóját.
  Az európai borlovagrendek magyarországi konzulátusának a tokaji legátusa egy ünnepi avatást tartott, amit kiegészített egy nagyon szép lovagrendi felvonulással. Az avatás befejező eseményére a Szegi pincészetben került sor, ahol az ünnepség keretében jelenlévő vendégeket egy díszvacsorán láttuk vendégül, ahol megismertettük őket a tokaji borokkal, hogy vigyék el a tokaji borok jó hírét, és annak nagykövetei legyenek mindenütt, amerre járnak. Ezen a tokaji legátus ünnepségen jelen voltak a borrendnek, az osztrák barátaink is, és az ország minden részéről érkeztek vendégek. Nagy örömünkre szolgált, hogy ilyen nagy létszámú tagfelvételre még nem került sor, 19 borlovagot avattunk és 4 borlovag barátunkat, pedig előléptetésben részesített a lovagrend.
 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2006.06.10./

Partnerkapcsolat a kistérségek között

                     
 

     A regionális operatív program keretében a 3.1-es alintézkedéssel létrejött az úgynevezett „kapcsolat projektív” itt, az észak-magyarországi régióban, melynek a célja, hogy egyfajta partnerséget alakítson ki a gazdasági élet szereplői között – kaptuk a tájékoztatást Margitics Gyögy, NFT tanácsadótól.
   Értem ez alatt az önkormányzatokat, civilszervezeteket, illetve a gazdálkodószervezeteket, amelyeknek folynak a képzései, illetve partnerségi műhelymunkái itt a három kistérségben. Itt, a sárospataki kistérségben én vagyok a programmentor, itt szervezzük ezeket az alkalmakat az Oktatási Központban, amelyek általában havi rendszerességgel folynak. Az oktatások a három kistérségnek - a sátoraljaújhelyinek, a bodrogközinek, illetve a sárospatakinak - közösen folynak Sátoraljaújhelyen az önkormányzatnál. Ezeket is havi rendszerességgel szoktuk megtartani. A képzések főleg a tervezésről, illetve a következő 2007-13-as időszak pályázati lehetőségeiről, illetve annak metodikájáról folynak. Itt, a partnerségi műhelymunkán pedig megpróbáljuk a kistérségeket szétbontani és egyfajta hiányokat fölvázolni, hogy mik azok a fejlesztési lehetőségek, amik megjelenhetnek itt a kistérségekben. Ezekre minden olyan szervezetet, gazdálkodót, a civilszférát, az önkormányzatokat meghívjuk, akik esetleg ebben érdekeltek lehetnek.  
  Mi próbálunk szakértőket is hívni ezekhez a műhelymunkákhoz. Gyakorlatilag a résztvevők döntik el, hogy milyen irányon induljunk el.
Itt Sárospatakon most a turizmus volt az, amivel szerettek volna továbblépni. Itt elkezdjük boncolgatni, hogy milyen lehetőségek vannak, pl. termál turizmus, borturizmus, lovas turizmus. Így került meghívásra Hídvéginé Molnár Judit, aki a Magyar Turizmus Rt. Észak-magyarországi régiójának marketing igazgatója, aki egyfajta iránymutatást adott a résztvevőknek, kívülállóként és természetesen szakemberként volt jelen és próbált segíteni.
   Interneten megtalálhatnak minket a www.norda.hu weboldalon, illetve e-mailt küldhetnek a norda@norda.hu-ra címre. Konkrétan, projekttel kapcsolatos kérdésekkel, vagy képzésre való jelentkezésre vonatkozóan a kapcsolat@norda.hu -ra lehet észrevételeket tenni, vagy jelentkezési szándékot jelezni. A telefonszámom: 06 20 467 90 26. A képzések ingyenesek, nyugodtan részt lehet rajta venni, akit érdekel. 2007 nyár végéig folynak ezek a képzések, amikor vizsgát kell tenni. Egy akkreditált oklevelet fog adni ez a képzés, amit természetesen a Nemzeti Fejlesztési Hivatal is elfogad. Egyébként tartok fogadónapot is a kistérségeknek, minden második héten csütörtökön, 14-16 óráig a Sátoraljaújhelyen, a Zemplén Európa Házban.
 

Törő Gábor
/2006.06.10./

Óvodavezetők tanácskoztak

                     
 

    A megyei pedagógiai intézet működteti az óvodavezetők és az iskolaigazgatók megyei munkaközösségét, amelynek tagjai a megyében található kistérségekből jönnek össze, és akik számára ezúttal itt, Sárospatakon rendeztünk továbbképzést.
 A program szerint a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulásról Donkó József tartott tájékoztatót a meghívott vendégeknek, illetve Sárospatakról vetítette le azt a gyönyörű filmet, amit nemrégiben készítettek. Utána Molnár Mariann, a Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat igazgatóasszonya tartott előadást az óvoda-iskola átmenet lehetőségeiről, problémáiról, azokról a kérdésekről, amelyek mind az óvodavezetőket, óvodapedagógusokat, mind az igazgatókat érdeklik és érintik. Ezután Vámosújfaluba látogatnak el, ahol a polgármesterasszony tájékoztatottja őket Vámosújfalu életéről, az iskolaigazgató Varga Gyula, pedig az ÁMK-k működéséről tartott tájékoztatót. Egy nagyon jó hangulatú és tartalmas összejövetelen vethettek részt.
 


/2006.06.09./

A kézművesség ezer éve a Kárpát-medencében

                     
 

    A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara immár 6. éve minden évben megrendezi A kézművesség 1000 éve a Kárpát-medencében című rendezvénysorozatot, amelynek keretében a kamarába tömörült kézművesek és turisztikai szakemberek tartanak kiállítást - hiszen ez a két szakma nagyon sok tekintetben egymásra van utalva – megtartják éves összejövetelüket, konferenciájukat, ahol az aktuális problémáikat megbeszélik– tájékoztatta olvasóinkat Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj –Zenmlén megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.
 Nagyon sok rendezvény van, hiszen maga a kézműves kiállítás 10 órakor nyitott meg, egy kerámia bemutató is helyet kapott a képtárban, illetve A Művelődés Házában ez a bélyegbemutató, amelyet Árpád-házi Szent Erzsébet Sárospatak szülöttének élettörténetét mutatja be, illetve tematikájában a kézművességet, mutatja be, hogy a bélyegeken és más filotéliai dokumentumokon a kézművesség hogyan jelenik meg. – ennyiben kapcsolódik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett rendezvényhez, hiszen ez a kézműveseinknek a nagy rendezvénye.
 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2006.06.09./

Sportnap az Árvayban

                      
 

   Az idei szeszélyes időjárás kegyes volt a május 29-én megrendezett sportnap résztvevőihez. Az iskola udvarán tartott közös bemelegítést
követően, az osztályok külön-külön indultak el a város különböző pontjain felállított akadályok leküzdésére.
 

További fotók >>>

/2006.06.09./

Szent Erzsébet bélyegkiállítás

                       
 

    2005A Művelődés Házában május 3-án nyitották meg ” A Kárpát-medence Iparművészete és Szent Erzsébet” címmel, a világ minden tájáról összegyűjtött bélyegek kiállítását. A kiállítást Dunai Péter, az Országos Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára Magyarország Bélyeggyűjtők Szövetségének vezetőségi tagja nyitotta meg. A kiállítást május 15-ig lehet megtekinteni a kiállító teremben…
  A Magyar Bélyeggyűjtők Szövetsége nevében szívesen megyünk minden olyan eseményre, ahol bélyeggel kapcsolatos bemutató, vagy bélyegkiállítás van. A mai napon is nagyon jó dolog, hogy kapcsolt események egy fűzérben, a magyar történelemnek egyik olyan eseményét mutatják be, amit mi magunk is fontosnak tartunk feleleveníteni. A bélyeg az olyan kis műkincs, műtárgy, amivel sok történelmi, kulturális, művészeti téma kifejezhető. Az Árpád-házi vagy a Kárpát - medence kézművesei bélyegein is rengeteg olyan motívumot lehet látni, ami korabeli. Szent Erzsébetnek a kultusza nagy, valóban az egész világon ismerik, így az őt ábrázoló bélyegeknek óriási jelentőségük van. A tárlókban nem csak magyar, hanem a világ minden tájáról származó bélyegek megtalálhatóak. Szövetségünk Sárospataknak egyébként is nagy jelentőséget tulajdonít, szívesen jövünk ide. Mindig található a városban olyan kulturális esemény vagy program, ami valahol kapcsolódik a bélyeghez. A mai rendezvényért köszönetet mondunk A Művelődés Házának és Nagy László tanár úrnak, aki tagja a Bélyeggyűjtők Szövetsége elnökségének. A továbbiakban is sok sikert kívánok a sárospatakiaknak!
 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2006.06.09./

A lakosság segítségét kérik!

                     
 

    2005. május 31-én 13 óra és 15.30 perc között Sárospatakon egy magánházba ablakbefeszítés módszerével ismeretlen személyek betörtek és semmi mást nem vittek el, csak arany ékszereket.
 Ezekről a tulajdonos megpróbált rajzot készíteni és kéri, hogy ha valakinek ilyen ékszereket akartak eladni vagy tudomása van valamilyen ékszerről, amiket árulnak, az jelezze a sárospataki rendőrkapitányságon (47/513 030).
 

További információ

Törő Gábor
/2006.06.08./

A Pünkösdöt ünnepelték a 3-as Óvodában

                     
 

    Óvodánkban hosszú-hosszú évek óta hagyomány, hogy a különböző ünnepekre való hangulati, érzelmi készülődés után a néphagyományoknak megfelelően ünnepeljünk. Így történt ez most is Pünkösd előtt, amikor a gyerekek pünkösdi királykisasszonyt, illetve királyt választottak – tudtuk meg Demblovszkyné Szabó Judittól, az óvoda vezetőjétől.
 Ez úgy történik az óvodánkban, hogy olyan dalokat, verseket énekelnek-verselnek már hetekkel az ünnepek előtt, ami tényleg felkészíti őket erre az ünnepre, illetve a népszokásokról, a néphagyományokról beszélgetnek az óvó nénikkel. Elkészítik azokat a jelképeket, amelyek ennek az ünnepnek a meghatározói. Most mivel az időnk sajnos nagyon rossz és hideg volt, a zsibongóban tartottuk ezt az ünnepet. A gyerekek hívogatták a csoportokat erre az ünneplésre és versenyjátékot játszottak a fiúk, hogy ki tudják választani, ki lesz ezen a napon 2006-ban a pünkösdi király. A pünkösdi királykisasszonyt, pedig mi magunk választjuk óvó nénik, illetve a kislányok, akik felöltöztetik nagyon szép pünkösdi királykisasszony ruhába - a győztes fiú pedig királyi palástot, királyi ruhát, koronát kap. Végül is ez egy nagyon jó, kedves játék, a kislányok a szépségüket mutathatják meg ezen a napon, a fiúk pedig az erejüket, ügyességüket, bátorságukat.
 

/2006.06.08./

Tiszta levegőre várnak a Németh László utcában

                     
 

    Egy Németh László utcai olvasónk továbbította felénk az utcabelieknek azt a problémáját, hogy kellemetlen szag terjeng a környékükön. Azt tudják, hogy ennek köze van a közelükben lévő szennyvíztisztító telephez, de hogy meddig kell a bűzt elviselniük, azt nem. Ennek jártunk utána a Műszaki Osztályon, ahol György Zoltán főtanácsost kérdeztük meg.
  2004-ben elkészült a Németh László utcai nyomóvezeték megépítésének a terve. 2005-ben beadtunk egy pályázatot a Megyei Területfejlesztési Tanácshoz, sajnos eredmény nélkül, nem kaptunk támogatást. 2005-ben újra megismételtük ezt a pályázatot. A pályázat befogadásra került, tehát a programmal kapcsolatos észrevétel nem volt, ellenben pénzügyi fedezet hiányában újra csak nem kaptunk támogatást. A szükséges közel 40 millió forintnyi pénzt sem a társulat, sem a város önkormányzata nem tudja előteremteni. Ami talán valamicskét javítani fog a helyzeten az, hogy a Hegyközben a társulat küldöttgyűlése határozatának értelmében egy javító, felüdítő, fertőtlenítő, hígító beavatkozást végeznek. Valamilyen módon próbálják kezelni azt az ágat, ami Sárospatakra jön le. Ennek valami kicsi hatásának érződni kellene, hogy ne legyen olyan erős bűz és szaghatás a városban. A végleges megoldást azonban továbbra is ennek az érintett szakasznak a kicserélése jelentené, ehhez viszont pénzügyi forrást kell teremtenünk. Ennek eredményessége attól függ, hogy milyen pályázati kiírások jelennek meg ebben az évben.
 

Cziczer Katalin
/2006.06.08./

Tetten érték a betörőt

                     
 

    Május 7-én a hajnali órákban a Mandulás házsoron betörés történt, de a szomszéd éberségének köszönhetően még a betörés helyszínén elfogták a tettest - nyilatkozta Nagy János, a kapitányság vezetője.
  A szomszéd észlelte, hogy az egyik víkendházban ég a villany. Mivel nem volt tudomása arról, hogy a tulajdonos ott tartózkodna, értesítette a Sárospataki Rendőrkapitányság ügyeletét. A kiérkező járőrök a hétvégi házban megtaláltak egy újhelyi lakost, aki befeszítette az ajtót. Az elkövető, aki még az épületben tartózkodott, kihallgatása során bevallotta, hogy a szomszéd házba is ő tört be, onnan elvitt négy darab szalonnát és négy szál kolbászt, amit a városban értékesített. Vele szemben bűntető eljárás van folyamatban, várhatólag bíróság elé állítással fog záródni.
A rendőrség folyamatos propagandát fejt ki arra vonatkozóan, hogy a szomszédok figyeljenek jobban egymásra. Mint ez az eset is bizonyítja ez nem hiábavaló, kis odafigyeléssel sok bajtól menthetjük meg egymást..
 

Törő Gábor
/2006.06.07./

Pro Musica leánykar a sárospataki Vártemplomban!

                     
 

    A római katolikus templom orgonájának felújításáért indított jótékonysági programsorozat következő programjaként a világhírű nyíregyházi Pro Musica leánykar ad jótékonysági hangversenyt 2006. június 10-én (szombaton) 16 órai kezdettel a sárospataki Vártemplomban. Támogatójegyet, mely egyben a rendezvényre belépőként is szolgál elővételben a plébánián, a templomban, a Művelődés Házában, valamint a helyszínen lehet kapni.  

Koleszár Krisztián – a Katolikus Ifjúsági Kör vezetője
/2006.06.07./

Benzinkúton terjesztette a drogot

      
A Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya, a megyei rendőr-főkapitányság Felderítő Osztálya és a „Bükk” bevetési egység közreműködő segítségével 2006. június 3-án pénteken szervezett rendőri akciót hajtottak végre kábítószer terjesztők elfogása érdekében.
      A rendelkezésre álló adatok szerint a Sárospatakon lévő diszkóba érkező fiatalok - mivel a disco működtetői erőteljesen fellépnek a szórakozó helyen bárminemű drogárusítással, birtoklással szemben -  ezért arra kényszerültek, hogy máshonnan szerezzék be a szórakozáshoz szükséges dopping szert, ehhez pedig segítséget nyújtott számukra egy közeli töltőállomás alkalmazottja.
A húszas éveiben járó sárospataki fiatalember árulta részükre a speed port (2.500 Ft/g), akit tetten értek a rendőrök és házkutatást is tartottak a benzinkúton és a lakásában is, ahol kábítószer gyanús anyagra is bukkantak. (A későbbiek során szakértői vizsgálat hivatott megállapítani milyen hatóanyag tartalommal bírnak a lefoglalt „termékek”)
A szervezett rendőri akció során nemcsak őt sikerült őrizetbe venni, hanem azt a férfit is, aki a drog beszerzéséhez szükséges pénzeszközt biztosította. A rendőrség előterjesztést tett mindkettejük előzetes letartóztatásba helyezésének indítványozására.
A jól előkészített, részleteiben is kidolgozott rendőri akció során a rendőrök lefüleltek ezen ügy kapcsán egy másik drogterjesztőt is, aki a benzinkutas dealer anyagát árulta, ő  jelen eljárási szakaszban szabadlábon védekezhet. Az adás-vételt követően tetten ért -  vevők/fogyasztók közül csaknem 20  sárospataki, illetve a városhoz közeli településen lakó fiatalt vontak eljárás alá.  A fogyasztók egy részét már kihallgatták, a többiek kihallgatása jelenleg is folyamatban van. A rendőrség a beszerzési forrás utáni kutatás érdekében tovább folytatja a visszaélés kábítószerrel bűntett (büntetési tétel 5-10 év) miatt indított nyomozást.
 

Kompoltiné Jakab Ilona rendőr őrnagy
/2006.06.06./

XIV. Pünkösdi Gyermektánc Találkozó

                     
 

    Teltház előtt, új helyszínen zajlott a XIV. Pünkösdi Gyermektánc Találkozó. A fesztivál a Vizikapuhoz volt tervezve, de a sár és a változékony időjárás miatt – a technikai berendezésekre, hangszerekre és a drága táncos ruhákra is gondolva - a rendezvényt az Árpád Vezér Gimnázium aulájában tartották meg. Az új helyszínre A Művelődés Háza színháztermének felújítása miatt volt szükség. A fesztiválon minden eddiginél nagyobb számú, közel 400 táncos gyermek vett részt, az alábbi csoportokkal:
Zsák bolha /Sárospatak/
Kelepelők /Buzita, Szlovákia/
Rétköz /Kisvárda/
Csimpolya /Sárospatak/
Pipirke /Bashalom/
Táltos /Eger/
Csintekerintő /Sárospatak/
Kisgömböc /Sárospatak/
Zubogó I. /Sátoraljaújhely/
Pántlika /Szerencs/
Tiszakarádi Csoport /Tiszakarád/
Zubogó II. /Sátoraljaújhely/
Csutri /Szikszó/

A csoportok változatos műsorában gömöri, bodrogközi, szatmári, moldvai, kalocsai, mezőföldi, rábaközi, mezőségi, magyarbődi táncokat láthatott a több száz fős nézőközönség, közreműködött a Szeredás Zenekar. A színvonalas táncbemutatókat követően pünkösdi király választásra, került sor, ahol a hatvan induló fiú közül az első helyezést – ezzel együtt 2006 Pünkösdi Királya címet - Freisták Róbert Egerből, a második helyezést Sütő Ádám Sárospatakról, a harmadikat Ádám Mihály Bashalomról érte el, értékes sportszerekkel jutalmazták őket. A fesztivál fergeteges moldvai táncházzal zárult, amelyben közreműködött a Kerekes Zenekar, és az egri Táltos táncegyüttes.
A fesztivál megrendezését támogatta a nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alap.
 

/2006.06.06./

Ünnepi szentmise körmenettel

                     
 

    Pünkösd hétfőn 11 órai kezdettel Árpád-házi Szent Erzsébet szentté avatásának 771. évfordulójának tiszteletére a Vártemplomban ünnepi szentmisét celebrált dr. Seregély István egri érsek. Az ünnepi szentmisét körmenet követte, amin a hívők nagy serege kísérte a Szent Erzsébet ereklyét. Köztük sok vendéget is láthattunk, hiszen a jubileumi évhez közeledve egyre több zarándokcsoport érkezik Sárospatakra. Több busz érkezett Egerből, a határainkon túlról, de a környékbeli egyházközségekből is sokan megjelentek. Ez az év az egyházmegyében az engesztelés éve. Országszerte több helyen - így Sárospatakon is - hirdettek meg szentségimádást, amikor vasárnap este 8-tól reggel 8-ig tartott az engesztelés éjszakája. Ezt koronázta meg a mai ünnep, amikor Szent Erzsébetre emlékezünk.  

További fotók >>>

2006.06.05.

A főpróba sikerült

                     
 

    Ha a mai, jelmezes felvonulást - az egy év múlva esedékes - a 800 éves, jubileumi rendezvény főpróbájának tekintjük, akkor megnyugodhatunk: a várhatóan nagy számban ideérkező zarándokok serege bizonyára meg lesz elégedve. A Sárospatakon született, világszerte ismert Szent Erzsébet életének főbb állomásait a város négy pontján, kis jelentetekkel mutatták be. A felvonulás az eddigieknél is színpompásabb volt, több korhű jelmezes és persze több néző. Az időjárás ennél kegyesebb nem is lehetett volna: az eső az utolsó jelenet befejezése után kezdett el szemerkélni.  

További fotók >>>

2006.06.04.

Vásári sokadalom a Vízikapunál

                     
 

    A Pünkösd vasárnap reggel ugyan esővel indult, de az szerencsére időben elállt, így óriási tömeget vonzottak a középkori vásári rendezvények és a kézműves kirakodó vásár, amit az idén először a várárok helyett a Vízikapunál rendeztek meg.
Ez nagyon jó ötletnek bizonyult, hiszen a várárokban az eső után nagy sár lett volna, a Vízikapunál viszont kikövezett utak vannak, és a nem tud megállni a víz, mert lejtős. A fotókat nézegetve láthatjuk, hogy mennyi gyermekcsalogató tevékenységgel, rendezvénnyel készültek a szervezők. Ennyi étkező, italmérő és bazáros sátor még sohasem gyűlt össze erre a rendezvényre.
Még a kosztümös felvonulásig kellene kitartani az időjárásnak és akkor elmondhatjuk, hogy kellemes Pünkösd vasárnap volt...
 

További fotók >>>

/2006.06.04./

Pedagógusnapi jutalmazások

                     
 

    Sárospatak város önkormányzatának Humánstratégiai Bizottsága elképzelése alapján került megszervezésre és megrendezésre a 2006. évi Pedagógus Nap. Éppen 55 éve ünnepeljük a pedagógusokat ezen a napon, hiszen egy 1951-es minisztertanácsi rendelet óta van ez az ünnep június első vasárnapján – tudtuk meg Donkó József oktatási szakreferenstől.
  A kitüntettek személyéről a humánstratégiai bizottság javaslata alapján, Sárospatak város Önkormányzata hoz döntést. A kitüntetettek között találjuk Újné Tausz Katalint, a 2-es számú Óvoda óvónőjét, Tóth Tamást, az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium igazgatóját, valamint Zérczy László igazgató urat, aki a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolát vezeti , akik Comenius díjat kaptak. Szabó Károly díjat vehetett át hosszantartó kiemelkedő sportmunkájáért Batta Zoltánné, az Árvay József Gyakorló Általános Iskola igazgatóhelyettese.
 

További fotók >>>

/2006.06.03./

Pataki sikert hozott a közlekedésbiztonsági rajzpályázat

                     
 

    2006-ban is megrendezésre került az Országos Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága által meghirdetett Közlekedésbiztonság Gyermekszemmel rajzpályázat. A rajzpályázatra alsó tagozatos általános iskolás tanulók jelentkezhettek. Itt Sárospatakon és a környékén lévő általános iskolákban is rengeteg rajzot adtak le a tanulók. Közülük a legszebb eredményt a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulója, Papp Dávid ért el, aki az országos versenyen 4. helyezett lett. Papp Dávid rajzával egy olyan jelenetet örökített meg, amikor a Sárospataki Rendőrkapitányság Közlekedési Osztályának beosztottja órát tartott az iskolában. 2006. május 31-én ünnepélyes keretek között vehette át a 4. helyezésért járó díjat Budapesten, a Rendőrségi Igazgatóságon.  

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2006.06.03./

Csehországban vendégszerepelt a Farkas Ferenc Művészeti Iskola Csimpolya Gyermektánccsoportja

     

   

    A Darmos Éva és Darmos István vezette csoport ez év tavaszán számos fesztiválsikert ért már el, hiszen egyedüli gyermektánccsoportként jutott tovább Sárospatakról az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület kecskeméti országos fesztiváljára, a megyei Amatőr Gála szakági bemutatójára, s egyedüli sárospataki díjazott csoport volt a Vécsey Kamaratánc Versenyen Nyíregyházán. Most a hazai sikerek után a csehországi Zlinbe utaztak a táncosok, ahol egy nemzetközi fesztiválon nagy sikerrel szerepeltek. A közönség számára a cseh és szlovák csoportok bemutatói között érdekes színfolt volt, a temperamentumos magyar folklórt bemutató gyerekcsoport. Sikerüket jellemzi az is, hogy az első bemutatót követően a szintén e fesztiválon résztvevő pozsonyi gyermekcsoport vezetője meghívta a sárospataki táncosokat 2007-ben a szlovák fővárosban rendezendő fesztiválra. A három fellépésen érpataki, dél-alföldi, mezőföldi, bodrogközi és moldvai táncokat mutatott be a Csimpolya, s az esti táncházban a moldvai és bodrogközi táncok tanításával fantasztikus hangulatot teremtettek a résztvevő gyermekek körében. A csoportot az iskola saját zenekara, a Berkenye Zenekar kísérte. A szakmai programok mellett a gyermekek ismerkedtek Zlin nevezetességeivel, többek között egy rendkívül szép állatkertbe is ellátogattak. A csoport tagjai méltó módon képviselték a fesztiválon Magyarországot, további nemzetközi szakmai kapcsolatokat építettek ki, s e mellett nagyon jól érezték magukat Csehországban.  

Darmos István, népművelő
/2006.06.03./

 

Szicíliai iskoláscsoport látogatása gimnáziumunkban

     

           

    A Tempus Alapítvány támogatásával tavasszal iskolánk 15 diákja a szicíliai Partinico városába látogatott. A csereprogram folytatásaként az olasz iskola 14 tanulója és 5 kísérő tanára érkezett városunkba. Sárospatakra érkezésük előtt két napot fővárosunkban töltöttek el, így Budapest nevezettességeit is megcsodálhatták. Már új élményekkel gazdagodva érkeztek meg hozzánk május 14-én. A következő napok sűrű programokkal teltek el. Délelőttönként tanítási órákon vettek részt, megismerve iskolánk minőségi oktatási programját. Délutánonként változatos programokat szerveztünk számukra. Már az első napokban jobban megismerhették Sárospatakot, hiszen megtekintettük a Rákóczi várat, a református templomot, a katolikus templomot, a Tanítóképző Főiskolát, s szerepelt még a programban egy túra a Tengerszemhez is. Az első hét elején egész napos kiránduláson vettek részt Egerben, majd még ezen a héten pénteken a Református Kollégium Bodrog menti pihenőhelyén bográcsgulyást főztünk nekik. Ez igen jó alkalom volt arra, hogy jobban megismerkedhessenek hazánk igen gazdag konyhaművészetével is. A hétvége első felét Miskolcon töltöttük, ahol az Európa szerte ismert és elismert Barlangfürdőben töltöttünk el egy felejthetetlen napot, majd ezután az ország leghosszabb libegőjének köszönhetően gyönyörködhettek a zempléni táj szépségeiben a sátoraljaújhelyi Magas-hegy ormán. Iskolánk diákjai vállalták az olasz gyerekek elszállásolását és teljes ellátását. A családok nagy szeretettel és odaadással törődtek az „új” családtaggal, bizonyítva ezzel a méltán híres magyar vendéglátást. Kulturális cserekapcsolat révén, az olasz diákok színvonalas előadást tartottak a Teológia Imatermében, bemutatva nekünk Szicília kultúrájának egy részét. Színes műsoruk keretében szicíliai táncokkal és énekekkel ismerkedhettek meg diákjaink. Szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjunk iskolánk vezetőségének, a szervezésben részt vevő kollégáknak és a fogadó családoknak hathatós segítségükért.  

/2006.06.03./

SZENTSÉGIMÁDÁS A VÁRTEMPLOMBAN

                     
 

    A Magyar Katolikus Püspöki Kar az engesztelés évévé nyilvánította a 2006-os évet. Ennek jegyében több programot is szervez, melyek közül kiemelt fontossággal bírnak az ország különböző helyszínein megrendezett éjszakai szentségimádások. Sárospatakon 2006. június 4-én, pünkösdvasárnap este 8 órától pünkösdhétfő reggel 8 óráig tart az engesztelés éjszakája.
Szeretettel várunk mindenkit, hogy kapcsolódjon bele a közös imádságokba, vagy egyénileg ajánlja fel részvételét a nemzet lelki megújulásáért.
 

Koleszár Krisztián, a Katolikus Ifjúsági Kör vezetője
/2006.06.03./

Oszlopot döntött a kis Polski

                     
 

        Szombaton reggel 4 óra után néhány perccel egy sárospataki férfi a Polski Fiat 126-os típusú személygépkocsijával közlekedett. A Kossuth útról az Attila útra (a híd felé) úgy kanyarodott balra nagy ívben, hogy nem megfelelően választotta meg a gépkocsi sebességét – nyilatkozta Bujdosó Norbert rendőr főtörzszászlós, baleseti helyszínelő….
      Ennek következtében a vizes, csúszós úttesten a menetirány szerinti jobboldali járdára felhajtott, s ott egy villanyoszlopnak ütközött. A gépkocsiban jobb első utasként egy másik férfi is ült - mindketten könnyebben megsérültek. A helyszínen megállapítottuk, hogy a sofőr alkoholtól befolyásolt állapotban volt.
 
 

Cziczer Katalin
/2006.06.03./

Az idegenforgalmi szezonra készül a Lokálpatrióták Egyesülete

                     
 

       Május 30-án tartották a Sárospataki Lokálpatrióták Egyesületének első fórumát a Huszár Panzióban. Saláta László, az egyesület elnöke elmondta, hogy az este folyamán két témát tárgyaltak…
Az egyik témaként a Szent Erzsébet ünnepről beszéltünk, egyrészt az előttünk álló pünkösdi rendezvényekről, másrészt pedig a jövőre esedékes 800 éves jubileumi évre való felkészülésről. Ennek a keretprogramját ismertette velünk Bálint Béla, a zeneiskola igazgatója, aki ebben a kérdésbe mélyebben belefolyt, mivel a szervezőbizottságban is benne van.
Másfelől pedig mivel beállt a naptári nyár - bár az időjárás ezt nem tükrözi – kezdődik az idegenforgalmi szezon, amellyel kapcsolatban a város fogadókészségének fokozása érdekében felhívással akarunk fordulni a város lakossága felé - mindenkihez, aki tehet ezért valamit - a lakókhoz, a vállalkozókhoz, az üzemek, intézmények vezetőihez: szüntessük meg a szemétgócokat, tegyük rendbe a zöldövezeteket, amelyek a városképet rontják. Szeretnénk a Bodrog-partot rendbe tenni, a csónakokkal rendelkezők közül néhányan vállalták, hogy a vízpartot végigellenőrizve a flakonok összegyűjtésében segédkeznek. Egy környezetvédelmi őrjárattal szeretnénk feltérképezni a város azon pontjait, ahol ilyen nemkívánatos jelenségek vannak és a tapasztaltakat az illetékesek felé továbbítanánk: egyrészt a tulajdonosok, másrész pedig a Kommunális Szervezet felé, akikkel már egyeztettünk az ügyben.
Ezek csak a kezdeti lépési annak a folyamatnak, amellyel élővé szeretnénk tenni ezt az egyesületet oly módon, hogy rendszeresen találkoznánk a Huszár Panzióban - ez a megbeszélés az első eseménye volt ennek a sorozatnak.
A következő ilyen alkalomra akkor kerül majd sor, amikor a bejegyzés megtörténik, ami remélhetően egy hónapon belül megvalósul.
 
 

Törő Gábor
/2006.06.03./

Sikeresen szerepeltek a táncversenyen

                     
 

    A Sárospataki Alapfokú Művészetoktatási Intézmény először vett részt a Budapesten megrendezett III. Csepel Kupán. A versenyre tizenkét párossal neveztünk. 2006. 05. 21. –én hajnalban fél négykor indult buszunk az iskola elől, majd még az autópályáról letérve felvettük az adácsi versenyzőket is. A rendezvény 10 órakor kezdődött és több mint 400 páros nevezett be a Hobby versenyre Standard és Latin –Amerikai táncokból. A legfiatalabb induló páros hat éves volt, de az idősebb korosztály is megmutathatta tudását a Seniorok versenyén. A délelőtt folyamán került sor a Standard, majd délután a latin verseny lebonyolítására. Minden elismerésem a rendezvény szervezőinek, akik ilyen sok kezdő párost fennakadások nélkül tudtak megmozgatni. Az elért eredmények mutatják mennyit dolgoztak párosaink a próbákon.
  A Hobby verseny után a párosaink kipihenték fáradalmaikat, és a táncos hírességeket kutatták fel, akik a Szombat esti láz szereplői is egyben.
Gratulálunk nekik!
 

/2006.06.01./