Ön jelenleg a sarospatak.hu archívumát olvassa. A lapok legutolsó frissítése 2014. október 31. Az aktuális honlap eléréséhez klikkeljen ide!
SÁROSPATAK Aktuális - üres lap ( kéthasábos )

Aktuális
2007.február

Volt egyszer egy Józseffalva

                       

   2007. január 24-én délután könyvbemutatóval egybekötött falunapra várták Józseffalva lakóit, az onnan elszármazottakat és az érdeklődőket. Az egykor önálló település 1912-től Sárospatak része, lakói azonban máig őrzik a falujuk emlékét, a hagyományokat- nyilatkozta dr.Tamás Edit...
Józseffalva II. József uralkodása alatt létrejött kicsiny sváb település. Lakói 1785 nyarán szervezett kamarai telepítés révén érkeztek a Hegyaljára. Sárospatak déli részére, a Hustác és a szomszédos falu, Petrahó/Bodroghalász közé települtek. Újpatakként is emlegették, hiszen csak egy utca választotta el Sáros-Nagy-Pataktól. A Józseffalva név a sváb lakosság idetelepítőjének, II. József uralkodónak a nevét őrizte meg. A település buzgó katolikus lakossága hagyományába Szent József neve került be névadóként.

Dr. Tamás Edit történész-főmuzeológus, geográfus az 1990-es évek első felében fedezte fel Józseffalvát, s kezdte kutatásait. Megérintette a falu történetének utolsó pillanata. Személyes kapcsolatok vonalán indult az adatgyűjtés. A levéltári kutatások is szép eredményekkel szolgáltak. Előkerült az 1790-es és 1794-es féltelkes jobbágyok listája. Az 1828-as népszámlálás még csak vázlatos adatai után az 1869-es részletes, a lakókörülményekre és a gazdálkodásra is vonatkozó, az egész népességet bemutató adatokat is sikerült feldolgozni. 1995-ben a kutatások és adatgyűjtések nyomán elkészült egy tanulmány, mely az igen regényes „Volt egyszer egy Józseffalva” címet kapta.
A tanulmányból készült különlenyomatok, fénymásoltok sokakhoz eljutottak. A kis írás önálló életet kezdett élni. A leírtak többeket elgondolkodtatott. Ekkortájt kezdődött a néprajzi tárgyak gyűjtése a falubeliek, elsősorban Jaskó György által. Előkerültek a régi családi fényképalbumok, melyek egy hihetetlenül gazdag tárgyi- és szellemi kultúrát őrző világról meséltek.
A tanulmány eljutott a faluból elszármazott Dr. Kis-Tóth Lajos kezébe is. Ő ugyan Egerben él (a Főiskola rektor-helyettese), de nagyon sok szállal kapcsolódik szülőföldjéhez. Kezdeményezésére, vezetésével új lendületet kapott Józseffalva kutatása. Megkezdődött a tárgyi- és fotóemlékek digitalizálása. Megindultak a családfa-kutatások.
2005-ben Józseffalva alapításának 220. évfordulóján a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma „Zempléni nemzetiségek” címmel időszaki kiállításon mutatta be – a többi nemzetiséggel együtt – Józseffalva sváb lakosságának emlékeit. A kiállítás megnyitója egy nagy családi, utcabeli, józseffalvai találkozó lett. Ez a nap sokak számára újra az ÉLŐ JÓZSEFFALVÁT jelentette.
Újraindult a falu kutatása. Dr. Tamás Edit a levéltárak világában, az egyházi anyakönyvek között kereste s találta meg Józseffalvát. Néprajzos kollégái, Fogas Tóth Balázs és Bodnár Boglárka a faluban gyűjtött anyagot használta fel tanulmánya elkészítéséhez.
2006 év végére elkészült a várt kötet, melyet alkotó szerkesztőként Dr. Kis-Tóth Lajos és Dr. Tamás Edit jegyez. Az alapul szolgáló tanulmány címet már nem változott, Volt egyszer egy Józseffalva került a borítóra. Dr. Tamás Edit 11 tanulmánya mutatja be a település, a családok történetét, az asszimiláció folyamatát. Külön fejezet foglalkozik, a helyi óvodával, a sárospataki iskolában tanuló józseffalvai gyerekkel. Két néprajzos tanulmány is helyet kapott a kötetben. Fogas –Tóth Balázs a falu gazdálkodását, Bodnár Boglárka a vallási éltetet, és az emberi élet fordulóit mutatta be.
Kinek készült e kötet? Az alapítók, az új hazában házat s otthont építő körülbelül 200 itt letelepült emlékének, leszármazottaiknak. A régen s most a Szent József utcában élőknek, a patakiaknak, hercegkútiaknak, károlyfalvaiaknak, rátkaiaknak, hosszúláziaknak. Bízunk benne, hogy eljut Magyarország sváb lakóihoz, a magyarországi nemzetiségek és Sárospatak története iránt érdeklődőknek. Az ilyen kis törtélelemből lesz a nagy, az egész.
Mit tehetünk egy falu emlékének ápolásáért a XXI. század elején? Szeretnénk arra bíztatni mindenkit, hogy lehetőségei által önállóan vagy másokkal összefogva ismertessük meg Józseffalvát másokkal is. Mi, – e kötet szerzői – a történelmi, néprajzi emlékek összegyűjtésével, közkinccsé tételével tehettünk valamit. A város megjelölheti a település térképein, vagy a városrészeket kijelölő táblákon az egykor volt települést. A katolikus egyház napjainkban is következetesen használja a kápolna megjelölésére Józseffalvát helymegjelölésként.
Ha sokan teszünk egy kicsit, talán többet halljuk majd Józseffalva nevét. Újra értelmet nyer a város lakói számára is e földrajzi fogalom, és tudni fogják: VOLT EGYSZER EGY JÓZSEFFFALVA.
2007. február 24-én sokan tettek azért, hogy minél többen megismerjék Józseffalva nevét. A könyvbemutatón, s falunapon 300-an gyűltek össze a sárospataki Móricz Kollégium éttermében. Az ünnepség – a szó legnemesebb értelmében volt ez ünnepség – szervezését Dr. Kis-Tóth Lajos és Jaskó György vállalta.
Házigazdaként Dr. Kis-Tóth Lajos köszöntötte a megjelenteket. Dr. Monok István az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója mutatta be a „Volt egyszer egy Józseffalva kötetet”. Dr. Tamás Edit szerzőként foglalta össze gondolatait. Kecskés Attila római katolikus plébános az egyházi hagyományokat emelte ki. A hivatalos program részeként Kis-Tóth Lajos köszönte meg mindazok munkáját, akik segítették a könyv elkészítését. Lektorként Dr. Komáromy Sándor, Dr. Hauser Zoltán és Jaskó György közreműködéséért mondott köszönetet. A kutatásokat az Országos Széchényi Könyvtár, az Országos Pedagógiai Könyvtár, a Hundidac Szövetség, a Pro Renovanda Cultura Hungariae Karácsony Sándor emlékére Szakalapítvány, a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma, az Eszterházy Károly Főiskola és a Bodrogközi Művelődési Egyesület támogatta. A borítót Bíró Tünde tervezte. A kötet a B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés Elnöke, a B.-A.-Z. Megyei Mecénás Alap anyagi segítségével, az Eszterházy Károly Főiskola Líceum Kiadó gondozásában készült 2006 decemberében.
Az ünnepség nagysikerű része volt, a Líceum TV által készített – a könyv dokumentumait és képeit bemutató – kisfilm. A program részeként fellépett a Sárospataki Német Kisebbségi Önkormányzat Kórusa is. Az estébe, éjszakába nyúló baráti beszélgetések nemcsak a múltat idézték, hozzájárultak Józseffalva közösségének újraformálásához. Bízzunk benne, hogy lesz folytatás… 


 
 


Törő Gábor
/2007.02.28./

 

Lakossági fórum volt Végardón

                       

   Nagy érdeklődés mellett tartott lakossági fórumot Egyed Attila, Végardó képviselője. A fórum vendégei Aros János alpolgármester és Stumpf Gábor önkormányzati képviselő - a Történelmi Szent Erzsébet Társaság titkára - voltak…


A fórumon a helyi képviselő beszámolt az eddig végzett munkákról és jövőbeli tervekről. Aros János a város költségvetéséről, Stumpf Gábor pedig a Szent Erzsébet év rendezvényeiről tájékoztatta a jelenlévő polgárokat.
Ezeken kívül természetesen a végardóiak mindennapjait befolyásoló kérdésekről is szó esett: megvitatták a Végardói Tájház sorsát, felvetődött a buszjárat, a temető, az utak, járdák problémája, a Bodrog-part feltöltés és a fürdőfejlesztés kérdései is.
A jelenlévő 80-90 ember abban maradt, hogy szükség van az ilyen jellegű találkozásokra, mert igény van a polgárok széleskörű tájékoztatására és a városrész problémáinak megvitatására. 
 

/2007.02.28./

 
 

FIDESZ kabinet tanácskozik Sátoraljaújhelyen

                       

   Nehezen találhattunk volna ennél megfelelőbb helyet ennek az ülésnek a megtartására, ugyanis Patak és Újhely egy Európai Unión belüli határtérség, ami a határon túli magyarokkal is nagyon szorosan érintkezik – köszöntötte a sajtótájékoztató résztvevőit Németh Zsolt, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség külügyi és Európa politikai kabinetjének kétnapos kihelyezett ülése előtt, szerda délután, a sátoraljaújhelyi Hunor Hotelben…

Ezen túlmenően abban a keleti szomszédságpolitikában is érdekelt ez a határtérség, ami az Európai Unió egyik legfontosabb kihívása – folytatta a Németh Zsolt, elnök. Úgy vélem, hogy mindez nagyon jó alkalom arra, hogy azokat az elméleti kérdéseket, amelyeket a kabinetülésen meg fogunk vitatni, a gyakorlatban, egy konkrét helyzetben is tesztelni, ellenőrizni tudjuk.
 

  Sátoraljaújhely és Sárospatak polgármesterének a meghívására jött a külügyi kabinet Zemplénbe – kezdte köszöntőjét dr. Hörcsik Richárd polgármester, országgyűlési képviselő. Szeretnénk ezzel is egy példáját mutatni annak, hogy mi az összefogásra helyezzük a hangsúlyt. Az európai ikerváros programunkkal szeretnénk Magyarországon is kalandra hívni több ilyen szomszéd várost. Először is azért, mert így könnyebb az uniós pályázatok megnyerése, továbbá, mert együtt eredményesebben tudunk egy turisztikai központot létrehozni, közös újságunk lesz és van egy közös missziónk is: a határon túli magyarokkal való kapcsolattartás. Szeretnénk ennek a fontosságára felhívni a figyelmet, hiszen olyan háromszögben vagyunk, ahol közel százezer odaát élő magyar van Szlovákiában és Ukrajnában. Ikervárosaink a határon túli politikában kulcsszerepet tölthetnek be, egyrészt a Sátoraljaújhelyben hamarosan megépülő Magyar Nyelv Múzeumának közreműködésével, ami központja lehet a felvidéki, a kárpátaljai és az erdélyi magyarság nemzetnevelésének, nyelvápolásának. Másrészt pedig a Sárospatakra tervezett Diaszpóra Központtal, aminek most indítjuk el a projektjét, ugyanis ennek itt megvan a szellemi, a logisztikai és a földrajzi háttere is.
A képviselő úr hangsúlyozta továbbá a vasutak fontosságát, ami az EU törekvéseivel is egybeesik. Dél-Lengyelországot Sátoraljaújhelyen keresztül az Adriával összekötő vasútvonal, az 1880-as években épült. Újraélesztéséhez mindössze egy 34-35 km-es szakaszt kellene felújítani Lengyelországban és Magyarországon is. Ez hatékonyan csökkentené a már-már elviselhetetlen kamionforgalmat, és jótékony hatással volna a turizmusra is.

  Firtl Mátyás nagyon a szívünk szerint szólt, mikor a sajtótájékoztatón kifejtette, hogy nem csak az autópályákban kell gondolkodni, hiszen 1-2 km autópálya költségből a határon átívelő, településközi utakat is rendbe lehetne hozni. Ezzel a saját véreinkkel kötnénk össze önmagunkat. Ezek az utak mind elhanyagolt állapotban vannak. Ezzel tudnánk segíteni azt, hogy ami valaha összetartozott, az a jövőben ismét összetartozzon, hiszen 2008, a Schengeni Egyezmény életbelépése közel van.


 
 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2007.02.28./
 

 

Sárospatakon is raboltak

                       

   A sátoraljaújhelyi rablógyilkosság elfogott gyanúsítottjai, az elmúlt héten Sárospatakon is loptak és raboltak, így a nyomozásban a sárospataki rendőrök is részt vettek. Két sárospataki bűncselekményükről és a fiatalkorú elkövető végardói üldözéséről Solymosi Antal rendőr alezredes, a Bűnügyi Osztály vezetője számol be…

Február 21-én, éjjel 11 órakor egy idősebb házaspár férfi tagja felébredt és a WC-re indult. A szobából kilépve azt tapasztalata, hogy a másik szobában mozog valaki, aki zseblámpát használ. Az idős férfi kiabálni kezdett: mama, mama, betörő! Az elkövető erre behajtotta a szoba ajtaját és az ablakon keresztül távozott. A rendőrségnek rögtön szóltak, és a kiérkezésükig nem is mertek kimenni a szobából. A rendőrök érkezését követően megnézték a kisszobát, és akkor tapasztalták, hogy a ruhásszekrény és az íróasztal fiókja ki van forgatva. Az ott tartott, több tízezer forintnyi készpénznek nyoma veszett….

Február 22-én hajnali 5 óta 15 perckor tett bejelentést a Sárospataki Rendőrkapitányságra egy idős hölgy hozzátartozója. Fél 3 és 3 óra között az idős néni arra ébredt, hogy a lakásban valami zajt hall. Mikor kilépett a szobából a konyhába, azt látta, hogy az előszobából két fiatal férfi fotelban ülve néz felé. Megkérdezte tőlük, hogy mit keresnek itt, mire ezt válaszolták: „a pénzt, a koporsópénzedet”. Ekkor bejöttek a konyhába, őt lelökték a földre, és több alkalommal megütötték. Az ütések főként a fejét és a kezét érték. Először a nagyszobában kutattak, ott mindent átnéztek, oda a nénit nem engedték be. Ezután bevitték a kisszobába, ott mindent szétdobáltak, átkutattak, találták a szekrényben egy aranyláncot medállal, és azzal eltávoztak.
Mivel bántalmazták a sértettet ez már rablásnak minősül, kiemelt bűncselekményi kategória. Az adatgyűjtések során arra a következtetésre jutottunk, hogy az a két személy lehetett, akikkel szemben már korábban folytattunk eljárást, lopás, rablás, testi sértés miatt, az ő elfogásukat terveztük. Ezt nehezítette, hogy nem helyi lakosok, Szabolcs-megyéből érkeznek, az ország más részein is megszállnak, időlegesen tartózkodnak csak Sárospatakon, ahol többnyire mindössze a bűncselekmény elkövetésének idejét töltik, azután tovább mennek…

Hétfőn reggel kaptuk a hírt a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányságról, hogy ott emberölés történt. A módszert feltérképezve, megismerve az ottani elkövetési módszert, ill. a helyszínen rögzített nyomokat, közösen arra a következtetésre jutottunk, hogy az újhelyi emberölés elkövetője azonos lehet a mi rablás-elkövetőnkkel. Mivel a mi adataink szerint ez az adott két személy lehetett az elkövető, az információt továbbítottuk a B.A.Z Megyei Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának, ugyanis a két város kapitánysága és a megyei főkapitányság közösen dolgozott ezen az ügyön. Ennek során sikerült megállapítani, hogy a gyanúsítottak Sátoraljaújhelyben tartózkodnak, de egy olyan címen, ami eddig ismeretlen volt a rendőrség előtt. Először a felnőtt korú elkövetőt sikerült elfogni, majd adatok merültek fel arra vonatkozóan, hogy a fiatalkorú elkövető Sárospatakra jött át, ill. Sárospatakon keresztül kíván tovább menni. A keresésére indultunk, s nem sokkal később felismertük, amint az úton velünk szembe jön egy Simsonnal - mint később kiderült, egy Újhelyből lopott kismotor volt. Mikor észrevette, hogy utána fordulunk, a motorral behajtott egy füves területre a strand melletti részen, aztán beugrott több kertbe, kertről-kertre szaladt. A kollégákkal üldözőbe vettük, ekkor beugrott a stand területére, ott átmászott a kerítésen, kerítésről kerítésre ment, majd az ártérbe sikerült lejutnia, ott veszítettük szem elől…
Végül is az újhelyi és miskolci kollégák újhelyben, az albérletének az udvarán fogták el és vették őrizetbe.


 
 

Törő Gábor
/2007.02.27./
 

 

Őrizetben az idős asszony bántalmazói

   
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrök hétfőn éjszaka őrizetbe vették a hétvégi sátoraljaújhelyi halált okozó testi sértéssel végződött bűncselekmény két gyanúsítottját, a 17 éves Sz. Jánost és nevelő apját F. Antalt (31).

A három napja tartó intenzív nyomozás eredményéről a rendőri vezetők, dr. Kökényesi Antal r. vezérőrnagy megyei főkapitány, dr. Vereckei Csaba r. alezredes bűnügyi igazgató, Herman Endre bűnügyi osztályvezetője adott tájékoztatást Sátoraljaújhelyen.

Elöljáróban a főkapitány hangsúlyozta, hogy a helyi közvéleményt megrázó bűncselekmény felderítése a rendőri szervek összehangolt munkájának eredménye. Kifejezésre juttatta elismerését nemcsak a nyomozók, hanem az intézkedésekben részt vevő egyenruhások, valamint a bűnügyi technikusok tevékenységére vonatkozóan is.
Ez követően a gyors és sikeres felderítés eredményeként dr. Kökényesi Antal r. vezérőrnagy Sátoraljaújhelyen dicséretben és jutalomban részesítette a felderítést irányító Herman Endre rendőr alezredest, a megyei rendőr- főkapitányság bűnügyi osztályvezetőjét, Jaskó Imre rendőr századost, a Sárospataki Rendőrkapitányság nyomozóját és Kecskeméti György rendőr főtörzszászlóst, a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság nyomozóját.

Dr. Vereckei Csaba rendőr alezredes méltatta a példamutató együttműködést, amellyel a megyei- főkapitányság, valamint a sárospataki- és a sátoraljaújhelyi kapitányság munkatársai vetették bele magukat a bűncselekmény felderítésébe.

Herman Endre rendőr alezredes a nyomozás irányítója a nyomozás eddigi tapasztalatait, eredményét osztotta meg a jelenlévőkkel.
A bűncselekmény áldozata az egyedül élő, 77 éves sátoraljaújhelyi asszony, aki hazatérve megzavarhatta a háza udvarán tartózkodó elkövetőket, akik az udvarán áthaladó asszonyra támadtak és ütlegelni kezdték, ebből adódóan számtalan sérülést okozva az idős nőnek, akit az eszméletlenségig vertek, majd az udvar hátsó részében magára hagytak. Teljesen feldúlták a megtámadott lakását, értékek után kutattak, majd - legalábbis az eddigi adatok szerint - készpénzt és jelenleg azonosítás alatt lévő ingóságokat magukhoz véve távoztak.
A rendőrség nagy erőkkel kezdett a nyomozásba. A nyomozók csaknem félszáz embert hallgattak ki keresve a bizonyítékokat, ellenőrizve a rendőrség látókörébe került személyeket. A nyomozás harmadik napján sikerült behatárolni és konkréttá tenni az elkövetők személyét. Hétfőn pedig kattant a bilincs az idősebb, 31 éves F. Antal csuklóján. Nevelt fiát viszont a rendőrök elől elbújt, mielőtt sikerült fogna elfogni, elfutott a rendőrök elől és a Bodrog árteres részébe vetette be magát. Árkon-bokron, gyalogosan, motoroson menekülő fiatalt, több órás üldözés után végül a lakása közelében fogták el a rendőrök. Mindkét -egyébként sátoraljaújhelyi tartózkodási hellyel rendelkező illető - már korábban is összeütközésbe került, elsősorban vagyon elleni bűncselekmények miatt a hatóságokkal. A gyanúsítottak albérletéhez tartozó udvari WC-ben a rendőrök véres ruhaneműkre, különféle tárgyakra, ékszerekre bukkantak, s megtalálták azt a zöld vadászkalapot is, melynek egyik oldalára különböző jelvényeket helyezett fel tulajdonosa. Ez utóbbiak vélhetően más betörésekből származnak, mely bűncselekmények sértetteinek beazonosítása folyamatban van. Egyébként a rendőrség adatai szerint a két személy összefüggésbe hozható az utóbbi időben a zempléni térségben hasonlóképp idősek sérelmére elkövetett betöréses lopásokat, rablásokat. Vélelmezhetően az ország más településein is követtek el hasonló bűncselekményeket, ennek ellenőrzése ugyancsak folyamatban van.

A rendőrség a gyanúsítottakat a halált okozó testi sértés megalapozott gyanúja miatt - mely minősítés a későbbiekben akár nyereségvágyból elkövetett emberölésre is változhat - őrizetbe vette. A nyomozó hatóság előterjesztést tesz előzetes letartóztatásba helyezésük előterjesztésének indítványozására.
Mivel a nyomozás során a bűncselekmény elkövetője megállapításra került, a díjkitűzés további fenntartása szükségtelenné vált, így a megyei főkapitány rendelkezett annak visszavonásáról, melyről a rendőrség ez úton is tájékoztatja a közvéleményt.
 


 
 


Kompoltiné Jakab Ilona rendőr őrnagy, kommunikációs irodavezető
/2007.02.27./

 

Agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének módosításáról

                       

   A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének módosításáról.A módosításokat 6/2007. (I.24.) FVM rendelet (továbbiakban módosító rendelet) tartalmazza - nyilatkozta Rák Tamás, NVT tanácsadó.
A módosító rendelet kimondja, hogy egyazon támogatási időszak alatt a támogatás keretében jóváhagyott földterület elhelyezkedése nem változhat, korábban engedélyezett kivételek – a földterület állami kisajátítása, osztatlan közös földterület kimérése – véglegesen kikerültek a rendeletből. Ez azt jelenti, hogy a támogatási időszak alatt (5 év) a támogatási kérelemnek (részben) helyt adó határozatban (továbbiakban támogatási határozat) jóváhagyott földterületek elhelyezkedése nem változhat. A gazdálkodónak tehát a támogatási időszak alatt mindvégig a támogatási határozatában jóváhagyott területeken kell betartania a vállalt kötelezettségeket (újabb területek bevonására nincs lehetőség). Ebből következően a támogatási határozatban jóváhagyott területek másik fizikai blokkba történő átvezetésére nincsen lehetőség.
Amennyiben a gazdálkodó nem tudja teljesíteni a meghatározott területre vonatkozóan a jogszabályban meghatározott kötelezettségeit, több lehetőség közül választhat: benyújthat területcsökkentési kérelmet, az adott területre vállalt kötelezettségeit átadhatja másik gazdálkodónak. Vagy amennyiben osztatlan közös tulajdon kimérése miatt az adott területet a továbbiakban nem a gazdálkodó műveli , a terület nem a gazdálkodó tulajdonába kerül, szintén választhatja területcsökkentési kérelem benyújtását; vagy az új tulajdonossal haszonbérleti szerződést köthet. Ez utóbbi esetben, mint a földterület bérlője továbbra is jogosult az AKG támogatás igénybevételére az adott területet illetően, ez esetben nem szükséges területcsökkentési kérelmet benyújtania.
A földterület állami kisajátítása (útépítés, gátépítés stb.), amennyiben az a kötelezettségvállalás időpontjában nem volt előre látható, valamint az osztatlan közös tulajdon kimérése miatti területcsökkenést a 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet továbbra sem tekinti jogosulatlan igénybevételnek, amennyiben a gazdálkodó a területcsökkentési kérelem mellé csatolja az osztatlan közös tulajdon kiméréséről szóló határozatot. Ebben az esetben nem kell visszafizetnie az MVH-nak az adott területre addig igénybe vett AKG támogatást.
Az AKG kötelezettségeket a módosító rendelet alapján átadni/átvenni csak olyan AKG támogatásban támogatott állatállományt, illetve területet lehet, amely megfelel az átadni/átvenni kívánt célprogram minimális jogosultsági feltételeinek. Egy adott területet, illetve állatállományt a támogatási időszak alatt legfeljebb egyszer lehet átadni, illetve átvenni. Kivételt képeznek a vis maior esetek. Kivételt képeznek továbbá a módosító rendelet hatályba lépése előtt beérkezett kérelmek, mert ezek esetében még egyszer megengedhető egy adott terület, illetve állatállomány átadása/átvétele a támogatási időszak alatt. A kérelmet a gazdálkodási év első naptári évének utolsó napjáig lehet benyújtani. Kivételt képez a 2006/2007-es,tehát a jelen gazdálkodási év, mivel ezen gazdálkodási évre vonatkozóan, a kötelezettség átadási/átvételi kérelmek benyújtási határideje a rendelet szerint: 2007.február 15.
A kifizetési kérelmeket a 2006/2007. gazdálkodási évtől kezdődően nem február 1. és február 28. között kell benyújtani, hanem évente április 1-től május 15-ig. A kérelmeket egy példányban, az egységes területalapú támogatással együtt az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, a kérelmező székhelye, illetve lakhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltséghez postai úton, vagy falugazdászokon keresztül kell benyújtani.
A módosító rendelet 6. §-ának megfelelően megváltoztak az alkalmazott szankciók az egyes célprogramok tekintetében. A P3-as szankció a következőket jelenti: „Az elkövetett szabálytalanság esetén a gazdálkodó az adott célprogram támogatási időszakának (5 év) lejártáig a programból (értsd: az egész AKG támogatásból) kizárásra kerül.”
A rendelet korábban nem tartalmazott P4-es szankciót. A módosító rendeletben viszont már megjelenik: „Az elkövetett szabálytalanság esetén az érintett parcella az adott célprogram támogatási időszakának (5 év) lejártáig a programból (az egész AKG támogatásból) kizárásra kerül.”

A rendelettel kapcsolatban további hasznos információk találhatók a következő weboldalakon: www.mvh.gov.hu, http://www.fvm.hu és a www.gtr.uw.hu oldalon.
 


 
 

Rák Tamás, NVT tanácsadó Magyar Agrárkamara - 06-30/497-76-54
/2007.02.27./
 

 
 

Természettudományos nap a sárospataki ÁVG- ben

                       

   Természettudományos nap megrendezésre került sor 2007. február 16-án a sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban. Az intézmény, mint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei tehetségfejlesztő hálózati program természettudományos tehetséggondozó bázisintézménye évről évre megrendezi a környező települések természettudományos pedagógusai számára a szakmai- módszertani napját. Az érdeklődő kollégák és diákok ezen a napon érdekes kémiai-, fizikai-, biológiai és földrajzi előadásokon, bemutató órákon vehetnek részt. Dr. Bihari Zoltán a Debreceni egyetem természetvédelmi, állattani és vadgazdálkodási tanszékének egyetemi docense „Állati az emberiben” (Párhuzamok az emberi és állati viselkedésben), Dr. Vida József az egri Eszterházy Károly Főiskola fizika tanszékének főiskolai docense „Kedves kísérleteim” címmel tartott előadást. A külsős vendégeken kívül a gimnázium tanárai igyekeztek a természettudományok iránti érdeklődést felkelteni a diákságunk körében. Az órai szünetekben az iskola képújságán keresztül láthattak tanulóink természettudományos tartalmú prezentációkat.

 
 

Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiuma
/2007.02.27./
 

 

Új sétány a várfal mellett

              

   A hajdani várfalakat övező területen - ami az önkormányzat tulajdona - takarítási munkálatok kezdődtek, az évek, évtizedek alatt felhalmozódott szemetet és törmeléket tüntetjük el onnan – nyilatkozta Erdős Tamás tanácsnok…

A távlati célunk az, hogy ezen a telken - ami a Béla király téren lévő nagy kanyartól a Retel utcáig ér le - olyan lépcsőt létesítsünk, ami megkönnyíti a lejutást a Vízi kapuhoz, illetve egy hangulatos, látványos kis sétányt biztosít. Ezért most elkezdődött a szemét és az oda nem illő hulladék elszállítása. Ugyanakkor a hajdani várfal - ami a telket délről szegélyezi - nagyon rossz állapotban van, omlásveszélyes. Így, az ott lévő földet nem áll módunkban teljes mértékben elszállítani, hiszen a várfalat a föld támasztja. A várfal maga, sajátos módon magántulajdonban van, ezért rendezni kell majd a sorsát a tulajdonos hozzájárulásával. Először is stabilizálni kell, majd vissza kell építeni, és a föld csak ez után szállítható el, a végleges formáját akkor nyerheti el ez a sétány.
Ez az elképzelés része annak az átfogó fejlesztési tervnek, ami a Várnegyed egészét érinti majd. A terv elkészítésének költségeire rövidesen pályázatot fog benyújtani a város.


 
 

Törő Gábor
/2007.02.26./
 

 

A filmforgatás előkészületei

              

   Hollós Korvin Lajos: A Vöröstorony kincse című ifjúsági regény filmesítésének előkészületei elkezdődtek. Ezért érkezett városunkba Dér András, Balázs Béla - díjas filmrendező, akit arról kérdeztünk, hogy eredményes volt-e a pataki útja …

A Rákóczi vár igazgatónője rendelkezésünkre bocsátotta a Vörös-tornyot, ahol az eredeti helyszíneken készíthettünk felvételeket jelmezbe öltözött fiatalokkal. Ez nem azt jelenti, hogy ők lesznek a majdani szereplők, csak hangulatában szerettük volna ezt a kort megidézni és ezáltal bemutatni. Nagyon szép helyszíni fotókat sikerült készítenünk, amiből albumot fogunk összeállítani. Ezzel szeretnénk koprodukciós partnereket keresni. Egyelőre még nagyon az elején jár a film előkészülete, de a stáb már összeállt: Szekeres Dénes a producer, Békés Pál a forgatókönyvíró, Csukás Sándor az operatőr és Hollós Máté a zeneszerző. Komoly ígéretek vannak, hogy a Magyar Mozgókép Közalapítvány ebben részt szeretne vállalni, ami nem kis költségvetésű film, hiszen egy kosztümös történelmi kalandfilm elég sok pénzt igényel, ha ezt igényesen és látványosan szeretnénk elkészíteni. Ehhez keresünk partnereket, itthon és külföldön is egyaránt. Szlovák partnerekkel már megkezdtük a tárgyalásokat, a jövő hónapban osztrák partnerekkel tárgyalunk, de tervbe van véve ukrán és lengyel partner, valamint a Magyar Televízió is, hiszen ez nem csak játékfilm lesz, hanem TV – sorozatot is tudunk belőle készíteni.
 


 
 

Cziczer Katalin
/2007.02.26./
 

 

Rendőrségi hírek

              

   A közlekedésrendészet ellenőrzést tartott Olaszliszka belterületén. Miközben sebességmérést végeztek, felfigyeltek egy nőre, aki nagy mennyiségű ruhaneműt és egyéb tárgyakat tolt egy kerékpáron –nyilatkozta Nagy János rendőrkapitány…

Rendőri ellenőrzés alá vonták, s miközben ez tartott, akkor futott oda a bűncselekményről értesült sértett, hogy a szüleinek a volt lakásába betörtek. Így röviddel a bűncselekmény elkövetése után kézre került egy többszörösen büntetett előéletű nő, aki a lakásba ablakbetörés útján jutott be. A cselekményét azzal indokolta, hogy ismerőse barátnőjének szüksége volt különböző használati tárgyakra, ruhaneműkre, ezért követte el a betörést. Hasonló bűncselekményért már volt büntetve, amelyből a közelmúltban szabadult. Az ügy következménye valószínűleg most ismét bíróság elé állítást lesz. A bűncselekmény elkövetésekor olyan ittas állapotban volt, hogy a következő napon történő kihallgatásakor arra sem emlékezett, hogy a rendőrség elfogta és előállította…

Bombát kerestek, de csak energiaitalt találtak
Egy februári munkanapon történt, hogy napközben egy SMS érkezett az ÉPSZER Zrt-hez, aminek tartalma az volt, hogy az épületben bomba van elhelyezve. A cég egyik munkatársa erről bejelentést tett a rendőrségen, amire mi bombariadót rendeltünk el, s intézkedtünk az épület kiürítéséről, átvizsgálásáról. Ennek során a bombakutatónk mindössze egy bomba nevű energiaitalos üveget talált. Időközben sikerült megállapítanunk a hívás helyét. A bűnügyi nyomozók felkutatták a hívót, egy 20 éves fiatalembert, aki előzőleg bizonyos ideig ennél a cégnél dolgozott. A nyomozók érkezésekor - feltehetően a felelősségre vonás alóli félelmében - a padlásra menekült, ahonnan csak nagy könyörgés árán sikerült lecsábítani. Időközben a küldött SMS-t már törölte a mobiljáról, de a cselekmény elkövetését elismerte. Lényegében azzal indokolta, hogy a cégnél történő munkavégzése során a munkatársai „céltáblának használták”, szóban gyakran, de volt amikor tettleg is bántalmazták, egy alkalommal az ingét is letépték. Erre gondolva, hirtelen felindulásában küldte az SMS-t „bomba van az épületben” szöveggel. Annak ellenére, hogy ilyen körülmények vannak a háttérben, bíróság elé állítást szorgalmazunk az ügyben, hiszen a rendőrségnek jelentős munkát okozott, ugyanakkor jelentősen megzavarta az irodaház napi munkamenetét.
 


 
 

Törő Gábor
/2007.02.26./
 

 

A farsangot a nyugdíjasok sem hagyták ki

              

    Az elmúlt héten rendezték meg farsangi mulatságukat a Nyugdíjas Klub tagjai – számolt be A Művelődés Háza pódium termében megtartott, jól sikerült mulatságról Vígh Andrásné, a klub vezetője…

Elmondta, hogy a tél ugyan nem hideg, de olyan hosszú, úgy érzik már soha sem lesz vége. Hogy megszakítsák a tél egyhangúságát, azért szervezték ezt a kis mulatságot. Mostanában különben is divatos ilyen összejöveteleket szervezni, s mivel nagyon szeretnek együtt lenni, úgy gondolták, hogy ők is megszervezik a maguk farsangját.
Mindenki lelkesen készült, sütöttek- főztek, amit közösen, családias hangulatot varázsolva fogyasztottak el. Megbeszélték, hogy kivel mi történt, ki hogy érzi magát. A kellemes zene mellett jól szórakoztak, mulattak, még táncoltak is.


 
 

További fotók >>>

/2007.02.26./
 

 

Farsang az Erdélyi János Általános Iskola és Kollégiumban

              

    2007. február 22-én rendezték meg a sárospataki Erdélyi János Általános Iskolában az idei farsangi mulatságot. A nevelők és a diákok hetek óta lázas izgalommal készültek a jelmezes felvonulásra. Voltak tanulók, akik az osztályukkal együtt közös produkcióval léptek fel, de akadtak szép számmal egyéni jelmezesek is. Színes, érdekes farsangi kavalkádot varázsoltak az iskola tornatermébe. Az ijesztő és a barátságos maskarákat a gyerekek és az iskola dolgozói közös erővel és munkával készítették el.
A tombolahúzást nagy várakozás övezte, ahol nagy számú ajándéktárgy talált gazdára.
A karneváli hangulatot a zenés - táncos mulatság tette teljessé.


 
 

További fotók >>>

Erdélyi János Általános Iskola
/2007.02.26./
 

 

Az elmúlt év munkáját értékelték a Rendőrkapitányságon

              

    Az elmúlt héten került sor a Sárospataki Rendőrkapitányság 2006. évet értékelő munkaértekezletére, amikor jelenlétével megtisztelte a kapitányságot dr. Kökényesi Antal rendőr vezérőrnagy megyei rendőrfőkapitány és Ruszkai József rendőr ezredes, gazdasági igazgató. A munkaértekezleten értékelték az elmúlt év viszonylag sűrűnek nevezhető eseményeit – nyilatkozta Nagy János rendőr alezredes, a kapitányság vezetője…

Értékelték azoknak a - nem könnyűnek mondott - munkaszervezési és rendőri tevékenységből adódó feladatoknak a végrehajtását, melyeket különböző események kapcsán elvégeztek. Az eredményeik a lehetőségeikhez képest elfogadhatóak, megfelelő közbiztonságot tudtak teremteni Sárospatakon és az illetékességi területeken. Továbbra is nagy a rendőrkapitányság leterheltsége. Az értékelések szerint a hatékonyságuk kiváló, az eredményességük inkább középszerűnek mondható. Az elmúlt évben a bűncselekmények száma területükön nem növekedett, viszonylag kis mértékben csökkent. Nőtt azonban az egyes erőszakos bűncselekmények száma, a családon belüli erőszak és az egyéb helyeken elkövetett testi sértések száma. Ezen belül csökkent a garázdaságok aránya, ami arra utal, hogy a közterületek biztonsága és közrendje jó. Sajnálatos, hogy az elmúlt évben volt három emberölés a területen, ezek a legsúlyosabb bűncselekmények, amelyeknek az elkövetőit felderítették. A rendőrkapitányság létszáma jelenleg nincs teljesen feltöltve, ami a nyugdíjba vonulások következménye. A megüresedett helyek betöltése ebben az évben történik majd meg. Köztudottan jól együttműködik a kapitányság a sajtó munkatársaival, a ZTV-vel, az Internet segítségével a Sárospatak Honlapon keresztül jó a hírük a világban is. Nagy segítséget kapnak a Megyei Rendőr-főkapitányságtól a szolgálat ellátásban, ugyanakkor hatékonyan támogatja őket a Határőrség, az önkormányzatok és a Polgárőrség is. A közelmúltban volt a kapitány úr polgárőr értekezleten Sárospatakon, ahol az éves tevékenységet értékelték. Az elnökük véleménye szerint is lendületes tevékenységet fejtett ki a sárospataki Polgárőr Egyesület. Az elmúlt évben még szinte senki nem gondolt arra, hogy ez a szervezet így megerősödik. A társszervezetekkel, a Bírósággal és az Ügyészséggel a kapcsolatuk megfelelő szintű. A kapitányság a kitűzött elvárásoknak ebben az évben is eleget tesz majd, a jelenlegi megállapítások szerint ez az év sem lesz könnyebb, mint az elmúlt év volt. A városban ugyanis kiemelt fontosságú rendezvények lesznek a Szent Erzsébet Év kapcsán, melyhez a rendőri erőt biztosítani kell.
 
  A Összességében a Sárospataki Rendőrkapitányságon nyújtott munka eredményesnek tekinthető. Kis kapitányság, akik a lehetőségeikhez mérten nagyon tisztességes munkát végeztek - nyilatkozta dr. Kökényesei Antal rendőr vezérőrnagy megyei rendőrfőkapitány. Bizonyos területeken javulás van, csökkent azoknak a bűncselekmények a száma, amelyek az állampolgárokat leginkább érintően - rablás betöréses lopás, garázdaság és egyebek - fordulnak elő. Vannak területek, ahol még javítani kell, többek között ilyen a közlekedésbiztonság helyzete, és - amivel kicsit évek óta adós a Sárospataki Rendőrkapitányság - a felderítési mutatót kell még javítani. A térségben történt eseményekre nagyon jól reagálnak, amikor az állampolgárnak valami baja van, akár télen, akár árvíz idején. Ez egy nagyon komoly feladatuk a jövőre vonatkozóan is, de azt hiszem, ennek a végrehajtásában már jó gyakorlatuk van. Ezen túlmenően pedig, jó a kommunikációjuk a helyi médiával, viszonylag kevés esemény történik, de az gyorsan a közvélemény tudomására jut. Ez azt jelenti, hogy a kapitány úr és a vezetők odafigyelnek arra, hogy a tájékoztatási kötelezettségeknek meg kell felelni. Nagyon jó a polgármesterek, a különböző önkormányzatok véleménye is a rendőrkapitányság munkájáról.

  A főkapitány értékelésére Nagy János rendőr alezredes, kapitányságvezető elmondta: nyilvánvaló, hogy egyes területeken javítani kell a rendőrkapitányság bűnügyi tevékenységét, nevezetesen az ismeretlen tetteses bűncselekmények felderítésében kell javulást elérnünk. Évek óta egy 50-60% között mozog a felderítési arány, a Megyei Rendőr-főkapitányság többi kapitányságának az eredményessége többnyire ezen a százalékon felül van. A kapitányság beosztottai megfelelő módon és jó teljesítménnyel dolgoznak. Egyes szakterületeken azonban, így pl. a bűnügyi szakterületen, a pozíciók kialakítása most már elvárható lenne. Hiszen viszonylag hosszú szolgálat idővel és nagy tapasztalattal rendelkeznek, és ez önmagában is feltételezi azt, hogy a személyes, társadalmi- és egyéb kapcsolatok alapján a bűnfelderítés hatékonyabb legyen.

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2007.02.25./
 

Megjelent a Zempléni Segítő

              

    A „Zempléni Segítő” a Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén- Térségi Egyesületének a lapja. Ez nem egy új lap - már régen létrehozta Dávid Benedek alapító elnök úr - de mi úgy döntöttünk, hogy tovább fogjuk folytatni – nyilatkozta Székely József, az egyesület elnöke…

Már voltak kisebb kiadványaink, de sajnos ezeknek a forrása nem igazán teremtődött elő. Az idén viszont az NCA második fordulójában volt egy lehetőség a Fejlesztő és Információs Kollégiumnál, hogy pályázatot lehetett beadni sajtótermékre, vagy meglévőnek a folytatására. Mivel a 2007. amúgy is az esélyegyenlőség éve, úgy döntöttünk, hogy megjelenítjük, ill. felélesztjük a Zempléni Segítőt. Nagyon sok változás van nálunk az idén. Sajnos ezek között már jelentek meg negatív változások is, de bízunk benne, hogy több pozitív változás is meg fog jelenni. Nagyon sok olyan sorstársunk van a térségünkben, aki jóformán semmilyen információt nem kap sem az egyesületről, sem a velünk történt dolgokról. Most, az újság segítségével szeretnénk nekik jóval több információt nyújtani. Ez az újság így 4 városban és 52 különböző településen élő sorstársunkhoz fog eljutni, név és cím szerint. Bízom abban, hogy találnak benne olyan információt, ami éppen rájuk vonatkozik, vagy fel tudják használni.
Úgy gondolom, hogy kiadványunk tartalmából is sok minden leszűrhető. Hasznos információkat akarunk ebben közölni, főleg azoknak, akik Internettel rendelkeznek, hogy milyen honlapokon, milyen segítségeket találnak. Már ebben az első kiadványunkban is jó néhány honlap címét megtalálják. Olvashatnak belőle a változásokról - ahogy említettem - valóban nagyon sok változás fog történni, nem csak a leszázalékolással kapcsolatosan, hanem magával a komplex rehabilitációval kapcsolatosan is. Ebbe beletartozik a foglalkoztatás, és maga a leszázalékolás problémája is. Nagyon sok akadálymentesítési lehetőséget várunk az idén az önkormányzatok felé. Egyébként nem csak a sorstársaink fogják majd megkapni ezt az újságot, hanem bízom benne, hogy minden egyes önkormányzat és több közintézmény is, a munkaügyi központoktól kezdve minden olyan érintett cég is, akikkel valamilyen kapcsolatban állunk. Úgy gondolom, hogy nagyon nagy szükség van most erre a kis újságra, és nagy segítséget fogunk adni ezzel a sorstársainknak.

A lap köszöntőjében is jeleztük, azt hogy a lapunkkal kapcsolatosan várjuk mindenkinek az észrevételét, javaslatát!
Az elérhetőségünk: 3950. Sárospatak Kossuth L. u. 46/A.
Telefon: 06-47-511-243, 06-47-312-605
Email: mszpe@pr.hu
Honlapunk egyelőre még nincs, de tervezzük.


 
 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2007.02.25./
 

 

Országos döntőben a Református Gimnázium csapata

              

    A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának 11.E osztályos tanulóiból álló "Lorelei csapat" 2007. február 18-án Debrecenben a Civitas Egyesület által rendezett országos tanulmányi verseny regionális fordulóján eredményesen szerepelt, és első helyezéssel jutott tovább a fináléba, ahová már csak 11 csapat jutott be az országból…

A csapat tagjai: Melles Marcell, Pákozdi Előd, Panka Tamás és Vígh Miklós. A csapat tagjai ezúton is szeretnék megköszönni azoknak a támogatását, akik segítették a csapatot a kérdőív kitöltésével, illetve egyéb módon. Köszönik a rengeteg véleményt és tanácsot is.
A közvélemény kutatás eredményei rövid időn belül felkerülnek a csapat honlapjára.


 
 

Törő Gábor
/2007.02.25./
 

 

Fókuszban a Termálfürdő

              

   Városunk legfontosabb „kitörési pontja” az idegenforgalom, ezen belül pedig jelentős szerepet kap a végardói Termálfürdő és Camping. A pénteki testületi ülésen az önkormányzathoz tartozó intézmény tavaly kinevezett igazgatója, Csatlós Csaba beszámolóját hallgatta meg a testület, majd döntés született arról, hogy a továbbiakban a Végardói Tájház is ehhez az intézményhez fog tartozni…

A pénteki testületi ülésen beszámoltam a Termálfürdő és Camping kinevezésem óta eltelt időszakáról, az elvégzett feladatokról, munkákról – nyilatkozta honlapunknak Csatlós Csaba, az intézmény vezetője. Augusztus elsejétől történt a tényleges, önálló könyvelési munka, előtte ugyanis a bevételek- kiadások könyvelése a Polgármesteri Hivatalban történt. Augusztus elsejétől ezt már mi végeztük, a szezonból tulajdonképpen egy hónap állt rendelkezésünkre, ami igazából bevétel tekintetében jelentősebb volt. Ennek alapján is elmondható az, hogy a december 31-i zárás alapján nyereséggel zártuk az évet. Ahogyan a testületi ülésen is elhangzott, 10 millió 600 ezer Forintot adtunk át az Önkormányzatnak, ennyi bevétel jelentkezett nyereségként.
Az írásbeli beszámolómban kitértem a jelenleg folyamatban lévő ügyekre - amelyek még tavaly lettek elindítva - valamint, amelyek még megoldásra várnak. A beszámolóm harmadik részében pedig, az elkövetkezendő feladatok, a szezonkezdésre való felkészülés szerepelt. Hogy csak egy konkrét példát említsek, készülünk a „lengyel napok”-ra, hiszen nagy hangsúlyt fektetünk a lengyel és szlovák vendégek számának további növelésére, mivel fürdőhelyünk köztük már most is nagyon népszerű.

Egy másik napirendi pont pedig, a Végardói Tájház üzemeltetésének feladatát hozta számunkra, ami miatt a Termálfürdő és Camping alapító okiratát módosítani kellett ahhoz, hogy a létesítmény hozzánk kerülhessen. Ezt a képviselőtestület megszavazta, tehát a későbbiekben a Végardói Tájház működése és üzemeltetése is a mi létesítményünk feladata lesz. A képviselő-testület azzal a feladattal bízott meg, hogy az üzemeltetési szabályzatot készítsük el, amelyet a Gazdasági, Idegenforgalmi és az Ügyrendi és Jogi Bizottság fog véleményezni. Törekedni fogunk arra, hogy a ház felépülésében érintett pályázatokban megfogalmazott célokkal, a végardói lakosság érdekeivel és tájházat eddig üzemeltető Végardóért Egyesülettel összhangban sikerüljön ezt a szabályzatot megfogalmaznunk. Nekünk a feladatunk elsősorban arra fog irányulni, hogy bevételt produkáljon a létesítmény, ezzel az évközben jelentkező üzemeltetési költségeket csökkentsük, illetve nyereségessé tegyük a létesítmény működését. Ehhez a későbbiekben egyeztetni fogunk az egyesület vezetőjével és a helyi képviselővel is. Megpróbálunk olyan kompromisszumos megoldást találni, melynek során a tulajdonos Önkormányzat számára hasznot hoz az épület és amellett az eredeti – a végardói lakosságot szolgáló – céljait is betölti.


 
 


Cziczer Katalin
/2007.02.25./
 

 

Ismét baleset volt az Arany János utcában

              

    2007. február 24-én 21 óra körül személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt Sárospatakon, az Arany János utca és Teleki utca kereszteződésénél – nyilatkozta Bujdosó Norbert rendőr zászlós…
Egy fiatal férfi közlekedett Sárospatak belvárosából Bodroghalász irányába, amikor megkezdte az előtte haladó személygépkocsi előzését. Még a vele azonos irányba haladó, fiatal hölgy által vezetett Wolksvagen Golf típusú személygépjármű mellett haladt előzés közben, amikor az a balra kanyarodását megkezdte a Teleki utca felé. Ennek következtében összeütköztek. Személygépkocsija felborult, a fejetetejére állt, még a másik autó megpördült. A fiatalember könnyebben megsérült, őt a mentő sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórházba szállította. A baleset pontos történéseinek megállapítását igazságügyi műszaki szakértő bevonásával végezték el, aki Miskolcról érkezett a baleset helyszínére.


 
 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2007.02.24./
 

 

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

              

   A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában a 2007/2008-as tanév első évfolyamán három első osztályt szeretnénk indítani.
Az osztálytanítók:
Tuss Istvánné - Ladomérszky Lászlóné
Livják Józsefné - Horváth Istvánné
Pécsvárady Botondné - Kerekes Éva

Nyílt nap az iskolában:
Szülői értekezlet 2007. március 29-én (csütörtökön) 17 órától a Petőfi úti épületben, ahol a szülőknek tájékoztatót tartunk az iskola életéről és az induló első osztályokról, ismerkedés a tanító nénikkel. Gyerekeknek játékos foglalkozások.
2007. április 12. (csütörtök) 8 – 12-ig nyílt tanítási nap a 4. osztályokban (Petőfi u. 1. sz. alatti épület). Az órákat a leendő első osztályos nevelők tartják.
A beiratkozás várható időpontja:2007. április 26-27.

Örömmel tájékoztatjuk az elsős szülőket, ha iskolánkat választják, gyermekük az elsős tankönyvcsomagot – az iskolai alapítvány támogatásával – ingyen kapja.
Szeretnénk Önökhöz idejében eljuttatni a következő tanévre történő beiskolázással kapcsolatos tudnivalókat. Terveink szerint a 2007/2008-as tanévet 27 osztályban 610 tanulóval kezdjük, nevelésükről-oktatásukról 51 fős tantestület gondoskodik. Saját konyhával és étkezővel rendelkezünk. Az elmúlt évek jelentős beruházásai eredményeként az épületeink belseje megújult, szaktermi, tantermi és számítástechnikai lehetőségeink bővültek. Legfőbb célunk: olyan személyi és tárgyi feltételek biztosítása, ahol gyermekeink, tanulóink adottságaiknak, képességeiknek és szorgalmuknak megfelelően szabadon fejlődhetnek, az életkoruknak megfelelő környezetben.

Iskolánk nevelési-oktatási kínálata:
Az 1-4. évfolyamon egész napos nevelés-oktatás folyik, nagyfelmenő rendszerben. A nevelő-oktató feladatokat ez idő alatt két tanító látja el.
Az 5-8. évfolyamon napközi lehetősége biztosított.

A kezdő szakaszban (alsó) az alapkészségek fejlesztése, a biztos továbbhaladás feltételeinek megteremtése a célunk. A gazdag tanórán kívüli lehetőségekkel együtt, egy színes, sokrétű környezet várja leendő iskolásainkat, amihez a 2. évfolyamtól bekapcsolódhat az úszásoktatás, 4. évfolyamon pedig belép az idegen nyelv és az informatika oktatása.
Tanórán kívüli foglalkozások (alsó tagozaton): számítástechnika 3-4. osztály, énekkar 2-4. osztály, matematika szakkör 3-4. osztály, mazsorett 2-4. osztály, labdarúgás 1-4. osztály.
Pedagógiai programunk kiemelt oktatatási területei: magyar nyelv- és irodalom, matematika – 5-8. évfolyamon tagozat, idegen nyelv – 5-8. évfolyamon angol emelt szint,
informatika, testnevelés és sport, egészséges életmódra nevelés, természet- és környezetvédelem.

Tanórán kívüli foglalkozások:
középiskolai előkészítő, magyar, matematika korrepetálás, német, fizika, számítástechnika, rajz szakkör, énekkar, mazsorett csoport.
A diákönkormányzatunk rendkívül gazdag szabadidős programot szervez minden évben.
őszi diákbál, farsangi bál, Mikulás, karácsonyi pályázatok, Valentin nap, Rákóczi hét, Iskolaújság.

A Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület új színfoltja nem csak iskolánknak, Sárospataknak is. Rendszeres sportfoglalkozások vannak a következő sportágakban: úszás, labdarúgás, atlétika, kosárlabda, asztalitenisz, játékos sportfoglalkozás.
Hagyományos rendezvényeink: Karácsony Kupa Nemzetközi Labdarúgó Teremtorna ,Zemplén Kupa Nemzetközi Labdarúgó Torna.
Működik a Bozsik program és részt veszünk a Góliát foci suliban. 2002/2003-ban sportban a megye legeredményesebb iskolái közé tartoztunk. 2004-ben Salzburgba vittük gyerekeinket egy európai megmérettetésű tornára.
Egyéb hagyományos rendezvényeink: Nemzeti ünnepeink, Karácsonyi ünnep A Művelődés Házában. Ez utóbbira meghívjuk és sok szeretettel várjuk az óvodásokat is.
Tárgyi feltételeink, fejlesztési elképzeléseink:
- Külső eszközökkel, korszerű szabadtéri játékokkal folyamatosan bővülő udvar
- Kisebb méretű, de nagyon jól felszerelt két tornaterem
- Minden igényt kielégítő két számítógépterem
- Szaktantermek
- Oktatási segédeszközökkel jól felszerelt szertárak.
2004. májusában formailag lezárult a COMENIUS 1. minőségbiztosítási program megszerzése, amit tovább folytatunk a jövőben.
Folyamatban van a Petőfi utcai épület bővítése, felújított, modern, a térségben központi feladatot, bázisszerepet betöltő iskola felépítése.
Számunkra fontos, hogy az intézményünk iránt érdeklődő óvodás szülők hozzájussanak a döntéshez szükséges valamennyi információhoz. Ezért kérjük és bátorítjuk Önöket, hogy a beiratkozással kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak bizalommal az iskolavezetéshez, a leendő elsős tanítókhoz vagy az alsó tagozatos munkaközösség vezetőjéhez (Kőszegi Bertalanné). Telefon: 47/312-622


 
 

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2007.02.24./
 

 

Sikeresen zárták a színházi évadot

              

    Jávor Pál, Muráti Lili, Kabos Gyula nagysikerű filmje után most színpadon is láthatta a sárospataki közönség ezt a rendkívül szórakoztató, fordulatokban gazdag zenés vígjátékot. A változatos díszletekben, sztárokkal teli darabban igazi, szórakoztató estét talált a színházat szerető közönség - nyilatkozta Csatlósné Komáromi Katalin igazgatónő.
  Az előadást hasonlóan jó hangulatú – már hagyományosnak tekinthető – Páholy parti követte, melynek keretében intézményünk vendégül látta a színházbérlet tulajdonosokat. Ez a társasági esemény kellemes színfoltja a színházi évadnak, ahol az előadók és a publikum együtt koccintanak. Az esemény támogatója a Sárospataki Kerámia volt. Termékei a fogadás színvonalát nagyban emelték, ízlésessé tették. Bízunk benne, hogy a következő évadot is hasonló sikerrel zárja A Művelődés Háza.


 
 


További fotók >>>

/2007.02.24./

 

Közlekedési óra Olaszliszkán

              

    Az óvodásoknak és az általános iskola elsőosztályos tanulóinak tartottunk közlekedési órát Olaszliszkán, amelyen 100 óvodás, és 15-20 elsőosztályos tanuló vett részt. A tavasz közeledtével a gyalogos és kerékpáros közlekedés veszélyeire, a szabályok betartására hívtuk fel a figyelmüket - nyilatkozta Ladics Tamás rendőr főtörzszászlós…

Sok témát érintettünk, beszéltünk a kerékpáros és a gyalogos közlekedésről azon belül arról, hogy hol kell közlekedni, hiszen Olaszliszkán magunk tapasztaltuk, hogy hiába készült el a szép új utca a járdával, mégis az úttesten közlekednek a gyalogosok is. Megbeszéltük a gyerekekkel, hogy ha már van szép járda, azon sétáljanak. Arra is kitértünk, hogy a két falu között - főleg a sötétben - hogyan közlekedjenek. Ha kerékpárral mennek, mire kell figyelniük, hogy szállítanak-e személyt (ők nem szállíthatnak csak 18 éven felüli személy szállíthat egy 12 éven alulit), hogy a 37-esen főúton hogyan kell áthaladniuk, (a kerékpárról leszállva áttolni és nem áthajtani). Külön kihangsúlyoztuk a gyalogos közlekedésnél a hirtelen történő az úttestre lépés, az úttesten való átszaladás, a takaró járművek mögüli kilépés veszélyét, valamint egy-két olyan dolgot, hogy az idősebbekkel szemben, közlekedés közben hogyan kell viselkedniük a tömegközlekedési eszközökön, hogy segítőkészek legyenek, hiszen a faluban elég sok idős ember él. A nyár ugyan még messze van, a Bodrog viszont közvetlenül a település mellett folyik, ezért kitértünk a fürdőzés veszélyeire is.

A gyerekek nagyon közreműködőek voltak, sokat jelentkeztek, és majdnem minden kérdésre meg tudta adni valaki a helyes választ. Nagyon meg voltunk elégedve velük, jutalmul a végén még a rendőrségi gépkocsit is megtekinthették, bele is ülhettek, szirénázhattak, megnézhették a gumibotot, a rendőrbilincset és kérdéseket tehettek fel, amelyekre mi szívesen válaszoltunk.
Kellemes - és remélhetően hasznos - időt töltöttünk együtt.


 
 

Cziczer Katalin
/2007.02.23./
 

 
 

Fontos döntések 20 napirendben

              

    A hét folyamán lázas munka folyt a szakértői bizottságokban, amelyeknek elnökei a 2007. február 23-án megtartott képviselő-testületi ülésen előterjesztéseiket 20 napirendben tárták a testület elé. Aros János alpolgármestert arra kértük, hogy a legfontosabb döntésekről tájékoztassa olvasóinkat….

A pénteki testületi ülésünkön első napirendi pontként a képviselő testület megszavazta, hogy vegyük ki a zárt ülésből és tegyük át nyíltba a vezetői állás visszavonásáról szóló előterjesztést. Ezen az előterjesztésen a képviselőtestület március elsejei hatállyal visszavonta a II. Rákóczi Ferenc vezetőjének megbízását. Ugyanezzel a határidővel a vezetői feladatokkal az intézmény jelenlegi igazgatóhelyettesét, Ladomerszky Lászlónét bízta meg, a zavartalan munka érdekében.

Hosszas vita alakult ki az állatok tartásáról szóló rendelet módosításánál, amelyre több módosító javaslat is érkezett. Végül a fürdő melletti két utcában tiltotta meg az állatok tartását a képviselő-testület - egy éves türelmi idővel.

Előterjesztést tárgyaltunk a folyékony hulladék szállítására és elhelyezésére vonatkozó szolgáltatási szerződés jóváhagyására. Az eddigiektől eltérő módon ezzel a rendelettel azt tettük lehetővé, hogy a saját cégünk – melynek résztulajdonosai vagyunk - a Zemplén Vízmű Kft. folytathassa ezt a szolgáltatást. Az a reményünk, hogy így átláthatóbb lesz a szennyvíz kezelésének és szállításának a további sorsa.

Jóváhagytuk a Zemplén Televízió 2007-es üzleti tervét.

Beszámolót hallottunk Csatlós Csaba igazgató úrtól a Termálfürdő és Camping eddigi munkájáról és tervezett feladatairól. Módosítottuk a Termálfürdő és Camping alapító okiratát, aminek az a lényege, hogy a tavaly elkészült és átadott Végardói Tájház a Termálfürdő és Camping üzemeltetésébe kerül. Figyelembe vesszük azonban azokat a célokat, amelyeket a ház felépülésével összefüggő pályázatok tartalmaznak, miszerint a végardói lakosok kedvezményesen, vagy bizonyos rendezvények esetében ingyen használgassák az erre a célra felépült Végardói Tájházat. Kezelése viszont az eddigi gyakorlattól eltérően a Termálfürdő és Campinghez fog tartozni, ők adják bérbe, ők fizetik a felmerülő költségeket - amely költség az elmúlt évben több mint 600 ezer Forint volt - és ők fogják fizetni a kölcsönök 2008-tól esedékes részleteit is.

Két intézményünknél írtunk ki vezetői pályázatot, hiszen az eddigi intézményvezetők megbízási ideje lejárt. A Művelődés Háza és a Vay Miklós Szakképző Iskola esetében döntött a képviselő testület új pályázat kiírásáról.

Nagyon fontos napirendünk volt a Közbeszerzési Szabályzat elfogadása. Nagyon nagy hiányt pótoltunk ezzel, hiszen ilyen szabályzattal a Polgármesteri Hivatal nem rendelkezett. Az előző évben többek között ennek a hiánya miatt kellett félmillió Forintos bírságot fizetnünk az egyik intézményünk nem megfelelő közbeszerzési eljárása miatt. Ilyen a továbbiakban már nem fordulhat elő.

Előterjesztést hallottunk a Sárospatak Honlap 2007. évi üzemeltetéséről. A honlappal kapcsolatban az előkészítő szakbizottságok és a képviselő-testület is kifejezte köszönetét a honlap üzemeltetőjének és hasonlóan színvonalas munkában bízik ebben az évben is.

Előterjesztést hallottunk a ForYou2 Kft, Bíbor Diszkonttal kapcsolatos átépítési kérelmére, amelyet a képviselő-testület nem támogatott. Két kérése volt a Kft igazgatójának. Az egyik az, hogy a jelenleg forgalomképtelen közterületből szeretett volna egy 10 m*1,5 m-es sávot megvásárolni. Ezt mi jelenleg járdának használjuk, ehhez módosítani kellett volna a rendezési tervet, valamint sértette volna az építési szabályzatban előírt beépítési vonalat is, tehát ezt a képviselő-testület nem támogatta. A másik kérése az volt, hogy egy önkormányzati tulajdonban lévő, a TÁVHŐ által használt helyiséget szeretett volna ugyanott megvásárolni. Mivel a képviselő-testület úgy látja, hogy a TÁVHŐ - nek továbbra is szüksége van erre a helyiségre – itt találhatóak az adott épületrészhez tartozó csapok, vezetékek, csövek – ezért nem csak a kérelmezőnek, de senki másnak sem kívánja ezt eladni.

A II. Rákóczi Ferenc Emléktársaság Borsiból fordult hozzánk egy kérelemmel, amely szerint emléktáblát szeretnének a fejedelem tiszteltére felállítani, ill. visszaállítani. A bizottságok javaslata az volt, hogy - tekintettel az Önkormányzat nehéz anyagi helyzetére - készpénzzel nem támogatja, hanem magának az emléktábla alapjának, egy márványtáblának a biztosításával járulna hozzá az emléktábla elkészítéséhez. Időközben kiderült, hogy a tábla gyártása már folyamatban van, ők a készpénz adománynak örülnének. Mivel önkormányzati forrásból nem láttuk lehetőségét annak, hogy finanszírozzuk, ezért a képviselő-testület tagjai ötezer Forintos felajánlással nyitottak egy számlát és erre a számlára várják majd a sárospataki lakosok, illetve bármely vállaltatnak egyesületnek, civil szervezetnek a felajánlását. Az így összegyűlt összeget fogjuk továbbutalni erre a nemes célra.

Az egyebek között tájékoztattam a képviselő-testületet a Jogi és Ügyrendi Bizottság zárt üléséről ismeretlen módon kikerült anyaggal kapcsolatban. Felhívtuk minden érintett személy figyelmét a titoktartás kötelezettségére. Reméljük, hogy többet ilyen nem fordul elő.

Szó volt a Bodrog Áruház melletti WC minőségének tarthatatlan állapotáról. A képviselő-testület felhatalmazása alapján a Kommunális Szervezet hamarosan megkezdi a WC felújítását. Ez az egy WC van a mi tulajdonunkban, de szeretnénk, a másik három, az Iskolakertben, a Vasútállomáson és a Várketben lévő WC is hamarosan felújításra kerülne. Ezzel kapcsolatban felvesszük az illetékesekkel a kapcsolatot.

Tájékoztattam a képviselő-testületet és a Zemplén TV nézőit, hogy a szokásos tavaszi lomtalanításra március 24-én, szombaton kerül sor.


 
 


Törő Gábor
/2007.02.23./

 

Farsang a „kisrefi”-ben

              

     Iskolánk megalakult - ennek immár 3 éve - minden évben megünnepeljük a farsangot, ugyanis nagyon fontosnak tartjuk, hogy minden olyan ünnepet és hagyományt felidézzünk, ami eddig is a nép száján és tudatában élt – számol be olvasóinknak hagyományőrző ünnepükről Timáriné Király Sarolta tagintézményi igazgatónő…

Ez is egy olyan alkalom, amikor a szülőkkel összegyűlhetünk, kötetlenül találkozhatunk, beszélgethetünk. A farsangot megelőző hét már végig erről szólt. Farsangi jelmezeket, álarcokat készítettek, mi pedig a kulturális foglalkozáson végigvettük azokat az ünnepeket, amelyek ehhez az időszakhoz tartoznak. Igaz, hogy itt az idén nem volt nagy tél, de azért mi ezt is megpróbáltuk kiszebáb égetéssel elűzni, és nagyon nagy várakozással tekintünk a tavasz elé. A Balázs naphoz kapcsolódik az iskolában a hagyományos balázsjárás, ezzel indítottuk a műsorunkat. Most a gyerekek jelmezbe bújnak, és végre azok lehetnek, akiknek elképzelik magukat. A jelmezek bemutatása után pedig, a kötetlen szórakozás órái következnek…
 


 
 

További fotók >>>

/2007.02.23./
 

 
 

Sváb bál is volt februárban

              

   A sárospataki sváb bált 17. alkalommal rendeztük meg, mely szinte az egész megye lakosságát megmozgatta, nemcsak a sváb kisebbséghez tartozó embereket, hanem rajtuk kívül még sok mulatni, farsangolni vágyó embert is – nyilatkozta Stumpf Bálint, a német kisebbség elnöke…
Vannak visszajáró vendégeink, akik évek óta megjelennek a sváb bálon. Az idén is igyekeztünk színvonalas műsort szervezni, ahol felléptek a helyi mazsorett csoport tagjai, akiknek a vezetője szintén svábnak vallja magát, német anyanyelvű édesanyja révén. Fellépett a zeneiskola igazgatója, Bálint Béla igazgató úr és az ő csapata, és természetesen fellépett a Német Kisebbségi Önkormányzat ének ill. tánckara, akik gyakorlatilag ugyanazok a személyek, de mindkét hagyomány ápolását gyakorolják. Az estén több mint 300 fővel vettünk részt, a dúló influenzajárvány ellenére. 298 ember a jelentkezett előzetesen, de ez a szám mindig bővülni szokott. Úgy készülünk a létszámot illetően, hogy akik utolsó pillanatban gondolják meg magukat, ők is itt tudjanak lenni, itt tudjanak mulatni. Volt olyan emberünk tavaly, tavalyelőtt, hogy itt kirándult, meghallotta a zenét az utcáról, bekéredzkedett és mi szívesen fogadtuk és láttuk el sváb szokás szerinti vendégszeretettel. Vendégek között köszönthettük dr. Hörcsik Richárd polgármestert is, aki ünnepi köszöntőjében az összefogásra hívta fel a figyelmünket. A vendégünk volt Rátka polgármester asszonya, az egyházközségek képviselői, Hercegkút polgármestere, még Szabolcs – Szatmár - Bereg megyéből is képviseltették magukat.
 


 
 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2007.02.23./

 

Közbeszerzési Szabályzata lesz Sárospataknak

              

    A 14 napirendből a Közbeszerzési Szabályzatot elfogadására tett előterjesztést emelte ki Saláta László elnök, az Ügyrendi és Jogi Bizottság kedd délután tartott ülése után…

Ezt azért tartja fontosnak, mert ennek hiányában - különösen a nagyobb beruházások esetében – visszhangok jelenhetnek meg a beruházást elnyert személy vonatkozásában.
Tárgyalták még többek között az állattartás szabályozását is, ami – érdekes módon – éppen az idegenforgalommal összefüggésben került napirendre. (Az ardói városrészen, különösen a Strandfürdő közelében lehet kimondottan zavaró, ha nyári estéken bizonyos szaghatások zavarják a vendégek pihenését.)
A további napirendek között szó volt még a folyékony kommunális hulladék szállítására és elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról, valamint a Termálfürdő és Camping alapító okiratának módosításáról is.


 
 

Törő Gábor
/2007.02.22./
 

 
 

Takarékosságra buzdít a Pénzügyi Bizottság

            

    A takarékosság minden szinten kötelező 2007-ben, ami alól a Zemplén Televízió sem kivétel. Számukra költségtakarékos és bevételcentrikus gazdálkodást javasolt Feró István, a Pénzügyi Bizottság elnöke, a szerda délutáni ülés után készített interjúban…

Erre mindenképpen szükség lesz, mert Sárospatak mindössze egy millió Forinttal tudja növelni a Zemplén Televíziónak nyújtott támogatást, a tavalyi évhez képest. A működéshez szükséges, hiányzó milliókat pályázatok útján tervezik megszerezni. Talán az újonnan nyitandó pályázatíró iroda is részt vesz majd ebben, aminek létesítéséről szintén ezen a gyűlésen tárgyaltak. A 10 napirend között szerepelt még többek között a MNM Rákóczi Múzeumával kötött szerződés módosítása, valamint a Közbeszerzési Szabályzat elfogadása is.


 
 


Cziczer Katalin
/2007.02.22./
 

 

Ismét naprenden a média – ülésezett a Kulturális Bizottság

            

    A Kulturális Bizottság kedd délutáni ülésen – Hajdu Imre elnöklete mellett - hat napirendet tárgyaltak, melyek mindegyikéről kialakították álláspontjukat. Ezeket pénteken terjesztik a képviselő-testület elé. A napirendek között olyan, közérdeklődésre is számot tartó témák szerepeltek, mint a Zemplén TV üzleti tervének jóváhagyása, az eddigi szerkesztők további megbízása Sárospatak honlapjának üzemletetésével, előterjesztés A Művelődés Háza vezetésére kiírt pályázatról és kérelem egy Borsiban elhelyezendő emléktábla elkészítésének támogatására.
Városunk szülötte, Dudás Eszter brácsaművész két kérvényt is benyújtott. Az egyikben a Sárospatak név használatának engedélyezését kérte a Sárospatak Vonósnégyes számára, a másikban pedig A Vöröstorony kincse c. ifjúsági regény forgatókönyvének elkészítéséhez kért támogatást.


 
 


Törő Gábor
/2007.02.22./
 

 

Felkészülés a Szent Erzsébet évre

            

    A jubileumi év - talán legfontosabb - előkészítő tanácskozására kerül sor 2007. február 26-án (hétfőn), A Művelődés Háza Pódiumtermében. Bágyi Pál, a Sárospatak Turizmusáért Egyesület elnöke az alábbiakban közli a programot és hívja meg a turizmusban érintetteket erre a kiemelkedően fontos rendezvényre…

Napirendi pontok:
1.) A „jubileumi év” és a turizmus kapcsolata és az ezzel kapcsolatos marketing
lehetőségek.
Előadó: Gecsei Anikó a BAZ m-i Önkormányzat Turisztikai Főtanácsosa
2.) Sárospatak városának idegenforgalmi fejlesztési terve
Előadó: Erdős Tamás gazdasági és idegenforgalmi bizottság elnök, tanácsos
3.) Szent Erzsébet évvel kapcsolatos rendezvények, programok
Előadó: Stumpf Gábor Szent Erzsébet Társaság titkára
4.) Tájékoztató a 2007 évi sárospataki programokról, rendezvényekről
Előadó Csatlósné Komáromi Katalin a sárospataki Művelődés Háza igazgatója
5.) Beszámoló a 2006. évi egyesületi eseményekről
6.) Felügyelő Bizottság beszámolója a 2006-os év gazdálkodásáról
7.) Az Egyesület 2007-os évi munkaterve
- Utazási Kiállításokon történő megjelenés (Utazás 2007, Szeged, Nyíregyháza,
Veszprém)
- Helyi szállás és szolgáltatók katalógusának kiadása, film
- Felkészülési terv a 2008-as Rákóczi és reneszánsz évre
- Stady-tour szervezése április hónapban
8.) Egyebek

Remélem személyes megjelenésével a közgyűlést megtiszteli és ötleteivel, javaslataival hozzájárul az eredményes munkavégzéshez.
Előre is köszönjük, hogy munkánkat segíti előzetes részvételi jelentkezésével, a 47/315-316-os telefonszámon 2007. február 24-én 16,00 óráig szíveskedjen regisztrálni.

Meghívásunk elfogadásában bízva: tisztelettel a Sárospataki Turizmusáért Egyesület nevében Bágyi Pál elnök


 
 

 

/2007.02.22./

 

Ülésezett  a Szociális és Egészségügyi Bizottság

                    

  A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyetlen egy napirendi pontot tárgyalt nyílt ülésen, nevezetesen a szervezeti és működési szabályzatot alkotta meg. Ebben többek között a szociális bérlakások odaítélésének menetrendjét módosították – számol be az ülésről Ladomerszky László, a bizottság elnöke…

A továbbiakban Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság jelöli ki a bérbe adható lakásokat, amelyekre a Szociális Bizottság ír ki pályázatot, s az így beérkezett pályázatokat önállóan bírálja el, s dönt az odaítéléséről. Még egy ponton módosul a lakásrendelet, mégpedig a kizáró okoknál. Akinek öt éven belül saját tulajdonú lakása volt és elidegenítette, ez eddig kizáró ok volt. Most viszont, az öt éves időtartam megszűnik, akinek bármikor saját tulajdonú lakása volt, az lett kizáró tényező. Az „egyebek” között több dologról is döntött a bizottság, így pl. a tüzelő támogatásról. Akiknek természetben adják a tüzelőt - a lakásfenntartási támogatás keretén belül - őket ellenőrizni fogják, hogy időarányos-e a felhasználás. Azoknál a családoknál, akik eladják a fát, bizonyos szankciókat fognak bevezetni - már helyszíneltek is hasonló problémák miatt.
Az „egyebek” közt beszéltek még az ápolási díjról. A költségvetés tárgyalásánál is jelezte már a bizottság elnöke a képviselő-testületnek, hogy igen nagy mértékben nő a kérelmek száma, így az ápolási díj az önkormányzatnak már közel 15 millió forintjába kerül évente. A márciusi bizottsági ülésükig szeretnének minden ápolási díjon lévő személyt ellenőrizni, majd ez követően döntenének a további feladatokról. A következő bizottsági ülésre kérnek a rendelőintézet igazgatónőjétől egy tájékoztatót a tapasztalatokról. Egyrészt informálódni szeretnének, másfelől azokat az anomáliákat továbbítani is tudják, amelyek a díj bevezetésével felmerültek. Az első tapasztalatok elfogadhatóak, úgy tájékoztatták a bizottság elnökét, hogy ugyan vannak még problémák, de viszonylag higgadtan, nyugodtan indult be a vizitdíjak beszedése. Zárt ülésen a szokásos kérelmekről, az ápolási díjakról, az adóság kezelés támogatásáról, és az eseti segélyek odaítéléséről döntöttek.


Cziczer katalin
/2007.02.22./
 

 
 

A múlt és a jövő 15 napirendben

            

  Két fordulóban tárgyalta a Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság a pénteki testületi ülést előkészítő anyagokat. Hétfőn délután egy négy órát meghaladó vita keretében nyolc napirendi pontot tárgyaltunk meg, majd szerdán délután 1 órától további hetet – számol be Erdős Tamás a bizottság elnöke a hét első felében végzett munkájukról…

Ez is mutatja, hogy nagyon fontos napirendekről tárgyalunk, amelyeket én két csoportra osztanék: egyrészt a múlt rendbetétele, másrészt pedig a jövő feladatai. Nagyon sok olyan kérdés merült fel, ami az elmúlt évtizedek önkormányzati döntéseinek következményeit rendezi, végre nem hajtott intézkedések sorozatát kell, hogy rendezzük. Ingatlaneladások, vételek, visszavásárlások, valamennyi korábbi átgondolatlan, rosszul menedzselt döntések következménye.
Fontos napirend keretében az állattartásról szóló rendelet módosításáról döntünk. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletére vonatkozó szabályokat fogjuk módosítani, valamint a folyékony hulladékszállítás is napirenden van, amit most végre rendezett körülmények közé szeretnénk helyezni. Beszámolt a bizottság előtt a Termálfürdő és Kemping vezetője, így hozzávetőlegesen pontos képünk van a fürdőben lévő bevételekről, kiadásokról, annak a működéséről, ami bizonyítja, hogy önálló intézményi formában sokkal áttekinthetőbb a gazdálkodás.
Ami már a jövőt illeti, a város hirdetőtábláinak állapotáról szól az egyik napirendi pont, amelyben a bizottságunk azt javasolja, hogy vizsgáljuk felül a hirdetésről szóló rendeletünket, szedjük rendbe a hirdetőeszközeinket, tervezzük meg azok pontos helyét és funkcióját, valamint a hirdetésre vonatkozó díjak rendszerének kérdését is vizsgáljuk felül. Szigorú feltételeket szabjunk és tartsuk be azokat következetesen, hiszen a város arculatát ez jelentősen meghatározza. Ami megint a múlt és a jövő: nem volt a városnak közbeszerzési szabályzata, bár a törvény és minden erre vonatkozó norma ezt előírta volna. Végre – reményem szerint – a közbeszerzési szabályzat elfogadására kerül sor, ami szabályozott keretek közé helyezi az önkormányzat és intézményeinek beszerzéseit. Valamint szintén a jövő: hogyan képzeljük el Sárospatakon a pályázatok megírását, menedzselését a következő években. Erre vonatkozik egy előterjesztés. Zárt ülés keretében az első lakáshoz jutók támogatásának a kérelmeit bíráljuk majd el, a bizottság ezzel kapcsolatban is javaslatot tesz pénteken a testület előtt.

Törő Gábor
/2007.02.21./
 

 

Árvay Alapítványi bál a gyakorlóiskolában

            

  2007. február 17-én 10. alkalommal került sor az Árvay bál megrendezésére. A szervezést minden évben a Szülői Munkaközösség vállalja. Sok sikeres rendezvény után az idei bál kimagaslóan jól sikerült.

Köszönjük a résztvevők, a támogatók hozzájárulását ahhoz, hogy az Árvay Alapítvány jelentős összeggel gyarapíthatta a vagyonát, amelyet az intézmény fejlesztésére és a tanítványok támogatására használunk fel.
Külön köszönjük a Szülői Munkaközösség vezetőségének az önzetlen, fáradságot nem ismerő szervezőmunkáját.


 


További fotók >>>

Az Árvay gyakorló Iskola tantestülete és vezetősége
/2007.02.21./

 

 
 

Előkerült az elkötött csónak

            

    2007 február 18-án, a délelőtti órákban Sárospatak - Berek horgászfaluban horgászellenőrzést tartottam – számol be egy eredményes felderítésről Bujdosó Norbert rendőr zászlós…

Az egyik ellenőrzött horgász a majális résznél elpanaszolta, hogy már jó ideje nem találja a csónakját, amit nagyon szeretne viszontlátni. Tanúkutatást végezve a Berek horgászfaluban, az egyik horgász elmondta, hogy egy csónak már néhány napja gazdátlanul ott van a közelben, nem ismerik a tulajdonosát, akinek a neve a névtáblán olvasható. Azonnal beazonosítottam a tulajdonost, akit rögtön értesítettem is. Ő perceken belül megérkezett és boldogan vette át a csónakját.
Tehát az elkötött csónakot lakossági segítséggel találtuk meg, néhány száz méterrel az eltűnést helyétől.


 
 


Cziczer Katalin
/2007.02.21./
 

 

Farsangi játszóház a Városi Könyvtárban

            

    A Zrínyi Ilona Városi Könyvtárban a játszóháznak már több éves hagyománya van, a karácsonyi- és húsvéti ünnepekhez, a farsanghoz kapcsolódóan rendezzük meg ezeket – számolt be a szorgoskodó gyerekek tevékenységéről Trembeczki Lászlóné, gyermek könyvtáros…
Nem csak a pataki iskolák gyermekeit várjuk nagy-nagy szeretettel, hanem a kistérség iskoláinak tanulóit is szívesen fogadjuk ezekre a rendezvényekre. Itt egyszerű technikák segítségével készítenek a gyerekek farsangi kellékeket, álarcokat, kis farsangi jelmezeket. Egy kicsit hozzájárulunk ezzel a tél búcsúztatásának ünnepléséhez. A legfontosabb az, hogy maguk is el tudják készíteni ezeket a darabokat, hogy sikerélményük legyen a foglalkozás ideje alatt, hogy a készített eszközöket szívesen mutassák meg a társaiknak, szüleiknek, nagyszüleiknek.


 
 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2007.02.21./
 

 

Baleset az Arany János utcában

            

    Kedden este fél nyolc körül egy testvérpár négyütemű Trabanttal érkezett Bodroghalász felől az Arany János utcába. Az autó a nagy sebesség miatt, a Vay Miklós Szakképző Iskola előtt kisodródott, áttért a menetirány szerint bal oldalra, ahol az útpadkának ütközött, majd egy fának csapódott - nyilatkozta Molnár János, rendőr főtörzszászlós...
A Trabant utasa az ütközés következtében kirepült az autóból. Az elsődleges információk szerint a fiatalok könnyebb sérülésekkel úszták meg a balesetet.


 
 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2007.02.20./
 

 

Visszajáró határon túli vendégek az ÁVG-ben

            

    Szívesen látott, s jó szívvel jövő határon túli vendégek voltak február 16-17-én az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban. Az egymástól több száz kilométernyire élő diákok két napos versenyzése nem versengés, hanem izgalommal, hol derűvel, hol megilletődötten töltött közös idő.
Az anyanyelvünkön elhangzó versek, népdalok a szokatlan tájnyelvek az egyedi viseletek sugározták az összetartozást. Őseinkről való közös tudásunk tükrözői az igényes képzőművészeti alkotások is, melyek kiállítása a tavasz folyamán lesz a gimnáziumban. Találkozónk után még erősebben hisszük Sárospataktól Székelykeresztúrig, onnan Temesvárig s egészen Kassáig, Nagykaposig, Királyhelmecig Reményik Sándor gondolatait:

„Magyarok voltak Magyarország nélkül,
Magyarok vannak Magyarország nélkül,
Magyarok lesznek Magyarország nélkül.
Mert az országnál mélyebb a magyarság,
Mert test az ország és lélek a nép…. „


 
 

További fotók >>>

/2007.02.20./
 

 

Ismét nagy siker a Vécseyn!

            

    A Sárospataki Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói második alkalommal vettek részt a Nyíregyházán megrendezett Vécsey-Vásárhelyi Kamara Néptánc és Népdaléneklési Versenyen. Az elmúlt évi nagyszerű szereplést sikerült felülmúlni, hiszen a népdalénekesek mellett az idén táncosaink is helyezettek lettek. Hét népdalénekes versenyzőnk közül öten díjazottak lettek, és mint a legeredményesebb iskola megnyertük a népdalénekesek Vécsey-Vásárhelyi Vándordíját. Fekete Csilla a népdalénekesek felkészítője Pedagógiai Különdíjat vehetett át. Néptáncosaink közül az első korcsoportban induló Csintekerintő csoport tagjai harmadik helyezést értek el. A magas színvonalú verseny különleges feladat elé állítja a tanárokat, gyerekeket egyaránt. A zsűri véleménye is az volt, hogy egy ilyen kamara produkció különleges felkészülést igényel, mind koreográfiai, mind táncos szinten. Csak ösztönözni tudom a pedagógusokat és gyerekeket arra, hogy minél többen vállalkozzanak ilyen megmérettetésekre, hiszen rengeteg élménnyel, tapasztalattal gazdagodhatnak egy-egy ilyen versenyen. Minden díjazottnak, versenyzőnek és felkészítőnek gratulálunk! Jövőre ismét indulunk a versenyen, hiszen kötelez minket a Vándordíj, melyet szeretnénk ismét megnyerni!

Díjazottjaink: Népdaléneklés
I. kategória 2. helyezett Szécsi Viktória
I. kategória 3. helyezett Somogyvári Szilvia
II. kategória 1. helyezett Szebényi Lucia
II. kategória 1. helyezett Kosárkó Gréta
II. kategória 3. helyezett Rusznyák Ágnes

Fekete Csilla Pedagógiai Különdíj

Néptánc:
Csintekerintő csoport I. kategória 3. helyezett
Tagjai: Spisák Vivien, Balogh Emőke, Kozsurek Leila, Kállai Zoltán, Rusznyák Máté, Szécsi Máté
Felkészítő tanár: Varsányi Tekla


 
 

További fotók >>>

/2007.02.20./
 

 

Megrendezésre került a IX. református bál

            

    A sárospataki református közösség február 17-én tartotta bálját, melyre a gyülekezet csoportjai nagy odaadással készültek. Mind az előkészítő munkában, mind az est műsorának lebonyolításában sokan vettek részt, amely az összefogás szép példáját eredményezte. Minden támogatónak, tombolatárgy felajánlónak e helyről is köszönetet
mondunk, mellyel hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez.
  A Kövér Zsolt és Rebecsákné Barna Irén vezette műsorban a Református Általános Iskola tanulói farsangi jelmezes táncot mutattak be Nezáczkyné Tótin Erika és tanítóik felkészítésével. A konfirmandusok Váradi Zoltán hegedűművész virtuóz játéka közepette - fordítottan öltözve- "kézen álltak a lábukon". A presbiterek "katonai tiszteletadással" fogadták presbitertársukat, Dr. Hörcsik Richárd polgármestert, majd egy szál virággal ajándékozták meg a jelenlévő hölgyvendégeket. Az est vendégei Szegedről érkeztek, a Flamenco egyesület világbajnok táncosai mutatták be Dr. Inczédy Anita felkészítésével változatos tánckoreográfiájukat, amely a Ghimes Naplegendájától kezdve latin, ír, amerikai különlegességeken át vezetett Seherezádé palotájába. A református énekkar az idén a Muzsika hangja című film története alapján készítette el farsangi összeállítását, megtoldva a pataki menyecskék magyaros operettjátékával, és a pataki legények bordalával. Zenei kísérettel a Farkas Ferenc Művészeti Iskola tanárai szolgáltak, melyért köszönetet mondunk Fedorcsák Katalinnak, Mazug Péternek Bundzik Tímeának, Váradi Zoltánnak, Dér Krisztinának, Virágh Sándornénak. A Hetes Étterem munkatársai erejüket nem kímélve példás gyorsasággal szolgálták fel a vacsorát a terített asztaloknál, melynek lapjait az Interspan vállalat adományozta, hozzájárulva bálunk megrendezéséhez. Az est legszebb pillanata talán az volt, amikor a kórus műsora közepette a közönséggel együtt énekelve hangzott el a híres "Edelweiss" dallamára:... hóvirág, kis virág, áldás légy a hazámon!
 


 
 

További fotók >>>

Református Lelkészi Hivatal
/2007.02.20./
 

 

Újabb kiemelkedő eredmények a Farkas Ferenc Művészeti Iskola tánctagozatán

            

    A Farkas Ferenc Művészeti Iskola Csimpolya csoportjának tagjai, február 16-án részt vettek Nyíregyházán a Vécsey Kamara Néptáncversenyen. Két korosztályban három műsorszámmal léptek színpadra a táncosok - tájékoztatott Darmos István néptáncpedagógus...
I. korosztályban az Én kicsike vagyok, II. korosztályban pedig a Megdöglött a bíró lova, és a Maskarák című koreográfiákkal. Az elmúlt években is díjakkal tértek haza a táncosok, de ilyen kiemelkedő eredményeket, most értek el először. Mindkét kategóriában II. helyezést nyertek, e mellett a népszokások életszerű színreviteléért különdíjjal is jutalmazták a csoport tagjait, vezetőit.
- Nyíregyháza és környéke az ország legerősebb gyermek- és felnőtt néptáncos területének számít, ezért is értékes számunkra az itt szerzett kiemelkedő eredmény. Azt gondolom, a 2006-os fesztiválsikereink, eredményeink után, ismét bizonyítottuk, hogy a térség legkiemelkedőbb szakmai műhelyének számít a Farkas Ferenc Művészeti Iskola tánctagozata. A két korosztályban is elért második helyezés annak bizonyítéka, hogy ezen a versenyen egyetlen csoport volt, amely megelőzött minket előadásmódban, szakmai felkészültségben, a különdíjat viszont azért kaptuk, mert a népszokások színpadra állításában, és előadásában mi voltunk a legjobbak. Jól esett a zsűri tagjainak azon véleménye, hogy a táncosok jól felkészültek, kiválóan ismerték és adták elő a megtanult táncanyagokat, és a koreográfiák is sikeresek, érdekesek, arányosak.


 
 


/2007.02.20./
 

 

Sikeres évet zárt a polgárőrség

            

    Pénteken, február 16-án tartotta éves közgyűlését a Sárospataki Polgárőr Egyesület. Nagyon örülnünk, hogy a városban jól működő polgárőr egyesület van Klima János alelnök vezetésével, amire büszkék is vagyunk - nyilatkozta Csóra György, az Országos Polgárőr Szövetség alelnöke, a B-A-Z megyei szövetség elnöke…
Régi vágyunk volt ez, amikor összehívtuk az önkormányzatot és a rendőri szerveket azzal a kéréssel, hogy a polgárőr mozgalomba Sárospatak a súlyának megfelelően kapcsolódjon be. A magyar polgárőr mozgalom 15 éves, 75 ezer tagot számlál és ma már bűnmegelőzésről a polgárőrség nélkül nem lehet beszélni. Úgy gondolom - mint megyei vezető - hogy Sárospataknak ma már kisugárzó erővel kell lenni a környékre. A vonzáskörzetben korábban jól működő kis egyesületek voltak, de a város akkor még kimaradt ebből. Most már nagyon jól működő egyesülete van Sárospataknak, aminek a közgyűlését ma tartják. Beszámolnak az éves tevékenységükről, amit a megye maximálisan elismer. Mi szeretnénk nekik megköszönni azt a munkát, amit a társadalomban, a bűnmegelőzés érdekében Sárospatak polgáraiért végeztek. Jutalomban Bajor Mihály és Csóka Csaba részesül.


 
 

Cziczer Katalin
/2007.02.19./
 

 

Farsang a Mese Óvodában

            

    Az óvodások legnagyobb és legkedveltebb ünnepe zajlott pénteken a sárospataki Mese Óvodában, a Farsang – mesélte Lendvainé Szendrei Ági vezető óvónő…
A gyerekek már hetek óta tervezgették, hogy milyen jelmezbe fognak öltözni ezen a napon. Nagyon készültek, számolgatták, hányat kell még aludniuk. A várva vár napon izgatottan érkeztek meg az óvodába. Szinte mindenki jelmezbe öltözött, gyerek - felnőtt egyaránt. Volt itt Micimackó, Malacka, Tigris, tündérlány és boszorkány, halász, vadász és madarász. Csodálták egymás jelmezét, táncoltak nagyokat és játszottak sokat.
A délelőtt folyamán sok kedvenc elfoglaltság adódott: szörpivó verseny szívószállal, banánevés késsel, villával, katicafuttató, székfoglaló és sok egyéb versenyjáték.


 
 

További fotók >>>

/2007.02.19./
 

 

Három arannyal kezdett a fiatal borász

            

   A 8. Ogyesszai Borászati Kiállításra ill. Borfesztiválra a Dynamis Kft-vel utaztam el, akikkel egy standon állítottunk ki, ők a hordóikat én pedig a boraimat. A helyszínen értesültem róla, hogy lesz ott egy borverseny is, amire beneveztem 3 borral, egy 2003-as száraz furminttal, egy 2006-os, késői szüretelésű furminttal és egy 2006-os késői szüretelésű hárslevelűvel – számol be ogyesszai útjáról ifj. Hörcsik Richárd, borász…

A zsűri díjazta a borokat és nagy örömömre és meglepetésemre mindhárom bor aranyérmet kapott. A kiállítás is színvonalas volt, nagyon sok látogató volt az 5 nap alatt a standon és a Tokaji bor iránt is nagy volt az érdeklődés. Meglepődve tapasztaltam, hogy ott kint, a Fekete tenger vidékén még emlékeznek a Tokaji bor nevére és ízére, igen elismerően szóltak róla, akik megkóstolták. A borral való foglakozást  2003-ban kezdtem el igazából, akkor vásároltunk egy kisdarab szőlőt és akkor már első éves hallgatója voltam a gyöngyösi Károly Róbert Főiskolának, amit 2005-ben végeztem el mezőgazdasági mérnök képesítéssel, kertészmérnök szakiránnyal. Utána, ahogy hazajöttem Sárospatakra, sikerült elhelyezkednem, egy borászatnál majdnem egy évet dolgoztam - ahol gyakornokként is tanultam a szakmát. Ez egy nagyon hasznos egy év volt. Most, 2006-tól pedig a budapesti Corvinus Egyetemre járok szőlészborász-szakmérnöki egyetemi kiegészítőre, ami két éves képzés. Tavaly, 2006 júniusában kezdtünk építeni egy pincét, amit szüretre sikerült befejezni, azaz október végére. Az idei aranyérmes borok már itt erjedtek, érlelődtek, itt készülnek és kerülnek majd palackozásra a boraink.
Anyai ági örökségként is felfogható a szőlő és a bor iránti érdeklődésem. Nagyapám - Takács János - kádár mester volt 1957-től. Gyerekkoromban, 4-5-6 évesen már ott lebzseltem a hordók között. Ő azt szerette volna, hogy kádár legyek. Már akkor találkoztam a borral is, mert ahogy a nagyok mentek a pincébe, engem is vittek magukkal és akkor egy feles kis pohárkában én is kaptam egy kis kóstolnivaló borocskát. Ők tállyaiak voltak és egy Tokaj-hegyaljai faluban az nem is rendes ember, akinek nincs szőlője, saját bora. Visszamenőleg anyai ágon az őseim mind foglalkoztak szőlővel, borral.


 
 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2007.02.18./
 

 

A pályázatokra koncentrál a Kistérségi Társulás

            

    A mai napon fontos dokumentumokat fogadtunk el, amelyek közül az első és legfontosabb a 2007. évi költségvetés. Ez nagyobb vita nélkül történt, hiszen mindezt megelőzte a hosszas bizottsági gyűlés, ahol a 2007. évi költségvetést tárgyaltuk át. Ennek eredményeként megszületett az eredmény, 9 millió Forint aktívummal szeretnénk zárni ezt az évet – nyilatkozta dr. Hörcsik Richárd polgármester…

Ez egy pozitív jelzése a kistérségi együttműködésnek. A 2007. évi költségvetés jellemzője az, hogy egyrészről a feladatellátásra koncentráltunk, tehát egy szorosabb együttműködés az önkormányzatok között, úgy mint a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás és majd egy megoldandó feladat, amely egy következő ülés tárgya lesz, a közoktatási együttműködés. Emellett, hogy a feladatokat próbáltuk ellátni, a kistérségi önkormányzatokat segíteni, a másik jellemzője ennek a költségvetésnek a pályázati felkészülés. Hiszen megpróbálunk minden létező pályázatot megragadni, éppen ezért gondoltuk azt, hogy egy profi céggel szerződünk, aki irodát létesít itt Sárospatakon. Ez információkkal látná el nem csak a Többcélú Kistérségi Társulás irodáját, hanem minden polgármesteri hivatalt, akik egyrészt pályázni akarnak, másrészt pályázati információkkal, hogy milyen lehetőségeik lehetnek a közeljövőben. Tehát kettős jellemzője van a költségvetésünknek. Egyrészt egy összefogottabb feladatellátás, másodsorban pedig a pályázatokra való felkészülés. Nagyon lényeges az, hogy az információkat szeretnénk egymás között megosztani. Természetesen a kistérségnek lesz egy tavasszal megoldandó, talán a következő ülésen napirendre kerülő feladata, ami nem más, mint a minisztérium új finanszírozási rendszere, amit szeptember elsejétől vezet be és ez nagyon kemény feladat elé állítja nem csak Sárospatakot, hanem az összes kistérségben lévő önkormányzatot. Hiszen az új finanszírozás azt jelenti, hogy veszélybe kerülnek a kistérségben a kisönkormányzatok felső tagozatai, tehát itt tagiskolákat, intézményeket szeretnénk kialakítani. Ismétlem nem hatalmi szóval, hanem együtt gondolkozva mind a 16 polgármesterrel. Nagyon lényeges, hogy úgy szeretnénk megoldani, hogy minél kevésbé fájjon, hogy ne legyen nagy megrázkódtatása a kistérségi közoktatási intézményeknek. Ez nagyon nehéz döntés lesz. Ezt is, mint a korábbi problémákat, megpróbáljuk együttesen megoldani.


 
 


Törő Gábor
/2007.02.18./
 

 

Az idén ünnepeljük

            

    Idén ünnepeljük az önálló sárospataki tanítóképzés 150. évfordulóját. Az évforduló tiszteletére tervezett rendezvényeink között szerepel egy iskolatörténeti kiállítás, ehhez gyűjtünk anyagot - nyilatkozta Pásztor Andrásné az Árvay József Gyakorló Általános Iskola igazgatónője.

Kedves Szülők, Nagyszülők!
Kérjük, hogy aki őriz bármilyen régi iskolai taneszközt, felszerelést (palatábla, tolltartó, táska, golyós számológép,iskolaköpeny, tankönyvek, ÁRVAYS füzetek, ellenőrző, bizonyítvány, fénykép…);
és felajánlaná kiállításra, 2007. április 13-ig juttassa el iskolánk könyvtárába.
  Köszönjük!


 
 

/2007.02.18./
 

 

Jótékonysági bált rendezett a NŐI KIWANIS KLUB

            

    Immár 8. alkalommal rendezték meg az elmúlt hétvégén a sárospataki NŐI KIWANIS KLUB jótékonysági bálját. A klubtagok hetek óta lelkesen készültek a "meglepetés műsorral"
ami megalapozta az est hangulatát. A Junior tagozat divatbemutatóval tette emlékezetessé az estét. A Hotel Bodrog éttermében a kiváló és ízletes ételek, desszertek elfogyasztása után, igen jó hangulatú zene mellett szórakozhatott a bál közönsége. Az est bevételéből a gyermekeink sportolási és szabadidős tevékenységének eltöltésére szolgáló helyszín kialakítás át tervezik - tudtuk meg Szajkóné Király Erzsébet elnökasszonytól...

Rendezvényüket személyes jelenlétével megtisztelte Dr. Hörcsik Richárd polgármester úr, Aros János alpolgármester úr, Erdős Tamás tanácsnok úr, Dr. Zsirai Sándor és Feró István a magyarországi KIWANIS Egyesületek Szövetségének alelnökei, valamint testvérklubok elnökei. Ezúton, itt is szeretnék köszönetüket kifejezni minden helyi és környékbeli vállalkozónak, akik támogatói jeggyel, tombolatárggyal hozzájárultak az est sikeréhez, és ezzel együtt a klub céljainak megvalósításához.


 
 

További fotók >>>

/2007.02.18./
 

 

Farsang a Rákóczi iskolában

            

    2007. február 15-e és 16-a a farsang jegyében telt a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában. Délelőtt a hagyományokhoz híven Kisze-báb égetésre került sor az iskola udvarán, ahol a 4. évfolyam tanulói télbúcsúztató vidám műsorát láthatták a jelenlévők. Erre a programra a város mindhárom óvodája meghívást kapott, sok óvó néni hozta el csoportját. Az óvodások farsangi szemüveget kaptak ajándékba. Délután az alsó tagozat jelmezes felvonulásán szinte valamennyi tanuló jelmezbe bújt. Jutalmul tombolajegyet kaptak, és a sorsoláson játékokat nyerhettek. Ezt követően táncházban rophatták a táncot gyerekek és tanító nénik egyaránt. Ebben segítségünkre volt Darmos István, Darmos Éva, Kovács Bori és Sajószegi Gábor táncpedagógusok. Közben a gyerekek az osztálytermekben frissülhettek fel, ahol a szülők látták vendégül őket. A program discoval zárult. Másnap a felsősök farsangi discoban táncoltak, amit időnként karaoke show szakított meg.

 
 /2007.02.18./
 

 

Elsőbálozó volt a Református Gimnázium

            

           

    A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumáért Alapítvány 2007. február 3-án rendezte meg bálját, melynek mottója „gyermekeink szebb környezetéért” volt. A jó hangulatú, sikeres rendezvény bevételét a mottóban megjelölt célra fordítjuk - kaptuk az információt Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó igazgatónőtől...

Ezúton mondunk köszönetet a kedves szülőknek, és minden kedves támogatónknak, akik tombola felajánlással és egyéb támogatással hozzájárultak az első alapítványi bál sikeréhez.
 


 
 Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma
/2007.02.17./
 

 

A költségvetést tárgyalták

            

    Február 14-én tárgyalta a képviselő-testület az idei első, legfontosabb napirendi pontunkat - amire egy rendkívüli ülést szántunk - a 2007. évi költségvetés tervezetét. Ezt napot egy nagyon hosszas bizottsági előkészítő munka előzte meg, hiszen mind a hat bizottság tárgyalta, volt olyan bizottsági ülés, amely egészen négy órán át tartott – számol be az ülésről Aros János alpolgármester…
Tehát ilyen előkészítő munka után kerülhetett sor a tegnap esti rendkívüli ülésre. A költségvetésről, magáról pozitív dolgot mondani nehéz, hiszen ez egy elég tragikus költségvetésnek mondható előterjesztés volt. Ennek ellenére nekifutottunk, és amit lehetett kihoztuk belőle. A költségvetés 448,177 millió Ft hiányt tartalmaz. Ez kb. annyi, mint a tavalyi évben volt, viszont azért némileg mást is tartalmaz, mint ami az előző évi. Az olvasásakor az jutott eszembe, hogy hasonló a helyzet, mint amikor a családfő megnézi, hogy mennyi az adott havi bevétele, azután kezdi el tervezi az egész havi kiadásait és bizony lennének igényei - színházlátogatás, mozi látogatás, vagy bármilyen kulturális elfoglaltság - viszont a pénztárcája nem teszi ezt lehetővé. Mi is mi így néztük ezt a költségvetést. Melyek a kötelező feladatok és melyek azok a nem kötelezően vállalható feladatok, amelyekből esetleg lehet ezt a költségvetési hiányt faragni. Hiszen, ha a pénztárcánk kimerítése után kölcsönökhöz fogunk folyamodni, akkor azt egy darabig lehet húzni-halasztani, viszont egy idő után az ember eladósodik. Ez a mi városunk esetében is egyenes út a csődhöz. Idén ezt a 450 millió Forintos hiányt még lehetne kezelni, viszont elkerülhetetlen most azoknak az intézkedések a megtétele, amelyek nélkül a következő, 2008-as év katasztrofális lehet. Nekem eszembe jutott, amit a választások előtt hallottunk a jelenlegi kormánypárttól, nevezetesen, hogy több pénzt az önkormányzatoknak, több pénzt az embereknek. Ehhez képest nézzük meg, hogy mennyivel kaptunk többet, vagy inkább kevesebbet a tavalyi évhez képest. A hiányunk, mint mondtam a tavalyi, viszont a helyben maradó személyi jövedelemadó mértéke 10%-ról 8%-ra csökkent. Ez Sárospatak esetében 11 millió Forint mínuszt jelent a tavalyihoz képest. A személyi jövedelem kiegészítése, amit az önkormányzatok közötti jövedelemkülönbségek mérséklésére szolgálna, az előző évhez képest 3 millió Forinttal csökkent. A térségi feladatot is ellátó települési önkormányzatok részére jutatott kiegészítő támogatás szintén csökkent. Az elmúlt évben az egy főre jutó kiegészítést 42.236 Forint/fő volt, idén ez 40.000 Ft/főre csökkent. Ez összességében városunk esetében mínusz 38 millió Forintot jelent. Előző évihez képest csökkent az állandó népesség száma. 2005. január 1-jén 14.131 fő volt, 2006. január elsején 13.972 fő volt, tehát ezt a bűvös és méltányosnak mondható határt a 14 ezres határt sajnos alulteljesítettük. Csökkent az oktatási intézményeknek a finanszírozási mértéke is, hiszen szeptembertől egy új finanszírozási formát vezet be az Oktatási Minisztérium. Eddig az iskolába, vagy óvodába járó gyerekek után un. fejkvótát kaptunk. Szeptembertől ez változik, és csoportos finanszírozást vezetnek be, tehát csoportos normatívát igényelhetünk majd az intézménybe járó gyerekek után. Nagyon nagy egyelőre a káosz, főleg a szakképzésben, hiszen a szakképzési törvény 8-10-12 fős csoportokat ír elő. Ezzel ellentétben a költségvetési törvény viszont 22-25 fős csoportokkal számol, tehát előfordulhat, hogy nekünk az egy csoportra jutó normatívát további hárommá kell osztanunk, aminek a fedezete nincs meg. Ezt további 41 millió Forint kiesést jelent nekünk úgy, hogy csak a szeptember, október, november, december, tehát az utolsó 4 hónapra vonatkozik. Ha előre tekintünk, ebből azt a következtetést levonhatjuk, hogy a 2008-ban nem csak 4 hónapra csökken ez a normatíva, hanem teljes évre, akkor azt hiszem, hogy mondhatjuk hogy közel 100 millió Forint csak ebből az egy tételből adódó hiány. Összességében ez tehát, közel 100 millió Forinttal, pontosan 93 millió Forinttal kevesebb, mint a tavalyi bevétel. Ha ezek után visszatérünk a gondolatmenetem elejéhez, hogy a költségvetési hiány annyi, mint tavaly volt, akkor láthatjuk közel 100 milliót kell úgy lefaragni, hogy a tavalyi adatot teljesíteni tudjuk.
Lehetne erről a költségvetésről azt mondani, hogy majd megoldjuk, majd lesz valami, pályázni fogunk, nem olyan veszélyes ez a költségvetés, mint azt hallottuk már az előző években is. Azonban nézzünk bátran szembe a tényekkel, és mondjuk ki ezt, hogy ha nem hozzuk meg azokat a fájó intézkedéseket, amelyekről váltottuk már néhány szót a testületi ülésen is, akkor idén még valóban kezelhető, de jövőre egyenes az út a csőd felé. Éppen ezért a képviselőtestület ugyan elfogadta ezt a költségvetést - egy tartózkodással - viszont feladatot adott ki a 6 bizottság elnökére, rám, ill. a jegyzőasszonyra, hogy azonnal kezdjük el előkészíteni azokat a hiánycsökkentő intézkedéseket és ezeknek egy részét - az első ütemét - már a következő testületi ülésre vigyük be, ami bizony szerkezeti átalakításhoz fog vezetni, de csak ilyen formában csökkenthető tovább a hiány. Ezekről az elképzelésekről még nem szeretnék beszélni, hiszen testületi döntés nincs róluk. A jövő hétfőn fog összeülni ez az ad hoc bizottság. Remélhetőleg az első ütemet már a 23-ai testületi ülésre be tudjuk vinni. A következő ütem időpontja az lesz, amikor a képviselőtestület által ránk testált hatáskörben minden intézményünket egy átvilágítás alá fogjuk vetni. Az átvilágításnak az eredménye március végén lesz meg, tehát az áprilisi testületi ülésen újabb csomagot, a második ütemet fogjuk bevinni. A 3. ütem azok az intézkedések, amelyek hosszabbak. Ennek a hatása csak a második félévben, vagy 2008 elejétől lesz majd látható. Sok százmilliós megtakarítást remélünk ezektől az intézkedésektől. Bízunk benne, hogy sikerül úgy megvalósítani őket, hogy minél kevesebb fájdalommal járjon és lehetőleg elbocsátással ne.
 


 
 Törő Gábor
/2007.02.17./
 

 

Rendőrségi hírek

            

   Kutyalopás, szőlőkaró lopás, kölcsönzés idegen személyi igazolvánnyal, számítógép és személyautó vásárlása idegen iratokkal, besurranásnak induló rablás, kábítószer fogyasztás és kifosztás szerepel rendőrségi híreink között, amelyekről Solymosi Antal rendőr alezredes, a bűnügyi osztály vezetője számol be…

2007. január 18-án délelőtt egy sárospataki családi ház kertjébe mászott be egy ismeretlen tettes, ahonnan egy 5 hónapos kutyát tulajdonított el, amelynek értéke a sértett szerint 150 ezer Ft. Az eljárás során sikerült az elkövető személyét megállapítani, a kutya visszakerült a sértetthez, a tettest már bíróság elé is állították gyorsított eljárás keretében. A kutya különösebb sérüléseket nem szenvedett, viszont nagyon koszos lett, feltehető, hogy valahol a lakóterületen kívül kötötték ki, és ott tartották fogva egy napig, ugyanis másnap lett meg. A felkutatásában a sértett is segített, körbejárta azokat a területeket, ahol a célszemélyek laknak, akik ellophatták a kutyát. Tehát volt feltételezése, hogy kik vihették el, ezekre felhívta a figyelmünket. Végül is másnap, az elkövető vitte vissza a tulajdonos egyik barátjának, és ő adta át a tulajdonosnak. Tehát a kutya meglett, a kár megtérült.

Sárospatakon található egy gépkölcsönző, ahol 2007. január 16-án megjelent egy férfi, és mint utólag kiderült egy lopott, vagy talált személyigazolvány felhasználásával 2 db Makita gépet, egy vésőgépet és egy fúrókalapácsot kölcsönzött ki. A két gép együttes értéke 450 ezer Ft volt. Nyilvánvalóan azért használt lopott személyigazolványt, mert nem is volt szándékában visszavinni a gépeket. Nem is vitte vissza. Ebben csalás miatt folytatjuk az eljárást, a tettest még keressük. Felhívnánk a kölcsönzők figyelmét, hogy célszerű alaposabban megvizsgálni a személyi igazolványokat, jobban összevetni a vásárló személyével a fényképet, és amennyiben kétely támad az eladóban vagy tulajdonosban, hogy valami nem stimmel, nyugodtan hívja fel a rendőrséget, hogy szeretné ellenőriztetni ezt a személyt. A rendőrség intézkedni fog és le fogja tisztázni az illető személyét. Egyébként ha ezt közli azzal is, aki kölcsönözni, vagy vásárolni akar, nem fog a sérelmére elkövetni bűncselekményt. Ha nincs rendben, akkor távozni is fog az üzletből, ha tiszta, akkor pedig meg fogja várni a rendőri intézkedést. Én garantálom, hogy ezt le fogjuk ellenőrizni, ha ha ilyen felmerül, hogy a későbbiekben az ilyen jellegű bűncselekményeket megelőzzük.
Ha valaki találkozik az alábbi gépekkel, vagy felkínálják őket megvételre - amelyeket a gyári szám alapján is be lehet azonosítani - akkor szívesen várjuk a hívásukat a rendőrségen. Kérjük, hogy ezzel is segítsék a munkánkat:
1 db Makita HL1303 típusú vésőgép – gyári száma: 23997E
1 db Maikta HL4500 fúrókapalpács – gyári száma: 8529464

Valaki a Szerencsi Rendőrkapitányságon tett feljelentést 2007. január 9-én, ami szerint 2006. december 18-án Sárospatakon valaki, az ő adatait felhasználva egy személyi számítógépet vásárolt a banktól felvett áruhitelre, amiről ő nem tudott. Akkor döbbent meg, amikor megkapta az első levelet a bankból, amiben üdvözölték, hogy igénybe vette a szolgáltatásaikat, és 194.480 Ft-ot kell neki ezért majd fizetni részletekben, a csekkeket majd küldik. Semmi többet nem tud, fogalma nincs, hogy hogyan kerülhettek ki az adatai. Arról nem tett bejelentést, hogy a személyi igazolványát ellopták volna. Egyelőre folyik a nyomozás…

2007. január 24-én tett feljelentést egy személy, akinek a Tolcsva külterületen található a szőlőterülete. A feljelentés szerint január 24-ére virradóan a szőlőjéből 52 db szőlőoszlopot tulajdonított el ismeretlen tettes. Ezeket arra szánta, hogy egy másik telepítésen majd beállítja, tehát nem tűzifa minőségűek voltak - egyébként hasított vasúti talpfából készültek, az értékük kb. 30.000 Ft lehet. A helyszínen talált gépjármű nyomból rögtön feltételezni lehetett, hogy ki az elkövető, hiszen a környéken ismert volt, hogy ki rendelkezik ilyen gépjárművel. A bejelentést követően a kollegákat azonnal kiküldtük erre a lakcímre, és az udvaron meg is találták az oszlopokat egy kivételével, amit már eltüzelt az elkövető. Azért vitte el, hogy melegedjenek mellette, nem akarta a szőlőben felhasználni. A bűncselekmény elkövetését elismerte. Már bíróság elé állítottuk, ahol gyorsított eljárás keretében pénzbüntetésre ítélték.

2007. január 24-én 19 óra körül tett feljelentést egy idősebb ember innen Sárospatakról, miszerint a bejelentést megelőző percekben a lakásához tartozó udvarban tartózkodott, majd amikor bement az udvarból a lakásba, valamiféle mozgást érzékelt a szekrény közelében. Odament a szekrényhez és ebben a pillanatban a szekrényből kilépett egy eléggé termetes úr, fekete sötét felső ruházattal, valamint rövidre nyírt frizurával. 6000 Ft-ot követelt tőle, majd - mivel a bácsi arra szólította föl, hogy távozzon a lakásából - többször megütötte, amitől 8 napon belül gyógyuló könnyebb sérülést szenvedett az arcán, illetve az orrán. Az elkövetőnek erre a reagálására a bácsi megijedt, benyúlt a zsebébe, és onnan kivett 2 db 20.000 Ft-ost, amit átadott az elkövetőnek. Az illető eltette és úriasan távozott a helyszínről. A bácsi utána szaladt és látta, hogy a lakásától két személy távozik el, volt egy fiatalabb, vékonyabb, alacsonyabb személy is, akinek - később kiderült - semmi szerepe nem volt ebben a cselekményben. Viszont az elkövető – aki bent volt a szekrényben – cselekményét rablásnak minősítettük. A személyleírás alapján - a gyors bejelentésnek és rendőri intézkedésnek köszönhetően - a járőr kollégák egy közeli italozó helyen, meg is találták. Feltételeztük, hogy oda fog menni a pénzzel, mert feltételezhető volt az is, hogy azért tette ezt, mert már nem volt miből inni. Találtak tehát egy személyt, akire a személyleírás tökéletesen ráillett és a helyszínen az is kiderült, hogy 20.000 Ft-ossal fizetett, valamint a ruházatának átvizsgálása során még egy 20.000 Ft-ost találtak nála. Az elkövetés estéjén erősen ittas állapotban volt, így a későbbiekben hallgattuk ki, védő részvételével természetesen, hiszen ebben esetben, mikor az 5 éves büntetési tételt meghaladja a bűncselekmény, kötelező a védő részvétele az eljáráson. Tett vallomást, de a bűncselekmény elkövetését tagadja. Bizonyítása a további eljárás feladata lesz... Itt azt szeretném kiemelni, hogy látható, hogy milyen sokat jelent, hogy ha a sértett időben értesíti a rendőrséget. Ebben az esetben időben jelezte a sértett a bűncselekményt, ezért tudták a rendőrök a gyanúsítottat előállítani. Ha azt a bácsi másnap teszi meg, akkor teljesen esélytelenek vagyunk.

2007. január 24-én tett feljelentést tett a kapitányságunkon egy Sárospatak vonzáskörzetében lévő faluban élő úr, akinek az iratait 2006. augusztus 18-án eltulajdonították - amit a rendőrség köröz is. Az irataival visszaélve 2006. november 8-án - mint utólag kiderült - szintén az egyik banknál 3.825.000 Ft-os hitelt vett fel valaki és ebből vásárolt egy autót. Nem valószínű, hogy mi fogjuk az eljárást lefolytatni, mert nagy valószínűséggel nem a mi területünkön követték a bűncselekményt. Viszont itt tették a feljelentést, és tisztáznunk kell a bűncselekmény elkövetésének pontos helyét, és ahhoz a kapitánysághoz kell továbbítanunk, ahol a bűncselekményt elkövették. Ez még folyamatban van, de egyelőre még itt kezeljük ügyként. 81.461 Ft-os havi törlesztő részletet kellene fizetnie és elmondása szerint erről abszolút nem tudott. A tanulság ebből az, hogy ha valaki elhagyja az iratait, akkor mindenképpen be kell jelenteni az okmányirodában. Ha ellopják az irataikat, akkor célszerű ide a rendőrkapitányságra is bejönni, mert itt nyílván büntetőeljárást folytatunk az elkövető ellen. Ha elhagyja, az nem von maga után büntetőeljárást. Közigazgatási eljárás keretében az okmányiroda kezdeményezi az eljárást, mi pedig kiadjuk az iratokat körözésre. Mindenképpen érdemes bejelenteni ezeket, mert a későbbiekben, ha visszaélnek vele, akkor az ügyfél tisztázni tudja magát, hogy ekkor és ekkor elhagyta az iratot. Ő bejelentette, és szerepelt is a körözésben. Majd meglátjuk, hogy a nyomozás mire fog vezetni. Még nem jött meg a hitelintézettől a válasz, hogy valójában hol követték el a bűncselekményt…

Csekély mennyiségű kábítószerrel való visszaélés miatt kezdeményeztünk eljárást, egy helyi, 25 éves fiatal lakos ellen. Korábban már olyan adatok merültek fel, hogy gyanúsítható kábítószer fogyasztással, ill. terjesztéssel, de a terjesztés nem nyert bizonyítást. E tekintetben eljárás alá nem vontuk, sőt az adatok arra utaltak, hogy nem vesz részt kábítószer terjesztésben, viszont a kábítószer gyorsteszt pozitív reakciót mutatott. Ennek kapcsán el is ismerte, hogy fogyasztott egy alkalommal, szilveszterkor. Azért gyanúsítottként kihallgattuk, és folyamatban van az eljárás ellene. Természetesen meg kell várni a szakértői véleményt. A vizeletvizsgálat fogja egyértelművé tenni, hogy található-e a szervezetében kábítószer. Ez egy korábbi felderítő kutatómunkának az eredménye volt, egyéb ügy adatgyűjtése során merült fel ez az információ. Ennek alapján kerestük meg és vontuk eljárás alá. Együttműködött a hatósággal és semmiféle olyan probléma nem volt, ami a mi munkánkat nehezítette volna. Egy db marihuánás cigarettát szívott el a vallomása szerint, ami mindenképpen bűncselekménynek minősül, és ezért általában vádemelés elhalasztásával szokta az ügyészség is lezárni az ügyet. Az elhalasztott egy év alatt meghatározza számára, hogy melyik egészségügyi intézményben kell olyan kezelésben kell részt vennie, ami visszatéríti a helyes útra. Ha ezen részt vesz - ami általában egy félév - akkor megszüntetik az eljárást, de ez nem jelenti azt, hogy a költségeket nem kell állnia, ami a nyomozás során felmerült. Amennyiben nem végzi el, akkor viszont vádemeléssel megy a bíróság felé és a bíróság kiszabja a megfelelő büntetést.

2007. január 17-én 18 óra körül egy tiszadobi lakos tett feljelentést, mely szerint tőle Sárospatak területén - nem tudja, hogy hol, mert annyira részeg volt - két fő bántalmazta. Elvették a kabátját és a benne lévő, mintegy 70-100 ezer Ft-ját (nem tudta megmondani pontosan). A sértettről is megállapítást nyert, hogy nem büntetlen előéletű. Segítette a munkánkat, hogy azonnal megtette a bejelentést, viszont nehezítette az, hogy nem tudta megmondani, hogy Sárospatakon hol járt, melyik italozó helyiségben, hogy hol történt a rablás. Abszolút semmire nem emlékezett, csak arra, hogy kirabolták. A forrónyomos intézkedés során sikerült megállapítani azt, hogy egyáltalán melyik szórakozóhelyen volt, onnan hova távozott és kik voltak a társaságában. Így tudtuk megállapítani azt, hogy az elkövető nagy valószínűséggel az a két személy lehet, akit már más ügyekben is eljárás alá vontuk. Az egyik fiatalkorú, a másik pedig felnőtt korú – egyébként a „nevelőapja” a fiatalkorúnak. A későbbiekben, a büfében dolgozók fényképről fel is ismerték, hogy ők voltak. Tehát majdnem kész tényként kezelhető, hogy valóban ők voltak az elkövetők. Rablásban folytatjuk az eljárást természetesen, bár még vizsgálni kell, hogy valóban az történt-e. Az elkövetőket elfogták, a fiatalkorút a Mátészalkai Rendőrkapitányságon - onnan szállították át ide Sárospatakra - a felnőtt korú elkövetőt pedig Pácinban. Mindkettőjüket kihallgattuk. Csak azt a részét ismerték el, hogy bántalmazták ezt az urat, akinek a társaságában előzőleg bőségesen italoztak, és mindenki jól érezte magát…


 
 


Törő Gábor
/2007.02.17./
 

 

Bálint nap a Múzsák Templomában

            

    Február 14-én este Balassi Bálintra emlékezett a Múzsák Templomát megtöltő szép számú érdeklődő. A programot Béke Csaba históriás énekes lant muzsikája vezette be, majd Stumpf Gábor köszöntötte a résztvevőket a szervezők nevében, kiemelve Balassi és Sárospatak kapcsolatát, az 1584 karácsonyán a sárospataki Vártemplomban Dobó Krisztinával megtartott házasságkötését.
A programban Dr Komáromy Sándor, a Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kara főigazgatója tartott színes előadást Balassiról, a reneszánsz költőről. Érdekfeszítő előadásában bemutatta a költő családi hátterét, pataki kapcsolatát, s kiemelten foglalkozott a végvári vitézek életérzésével, melyet a költő Egy katonaének című versén keresztül tett szemléletessé a hallgatóság számára. Előadása, melyet az Art Ért Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói és barátai valamint a Farkas Ferenc Művészeti Iskola tanárai illusztráltak, igen nagy sikert aratott, s általa sikerült Balassit, a reneszánsz ellentmondásos költőjét közelebb hozni a jelenlévőkhöz. Nem hagyhatjuk szó nélkül a közreműködőket sem, akik színvonalas előadásukkal színesebbé, gazdagabbá és érthetőbbé tették az elmondottakat. Az előadást Béke Csaba históriás énekes rövid műsora követte.
A sok oldalról körüljárt – zene, táncok, versek - reneszánsz életérzés teljesebbé tétele érdekében a program végén egy pohár bor és pogácsa mellett lehetőség volt a személyes beszélgetésre az előadókkal, résztvevőkkel.


 
 /2007.02.16./
 

 

Életbelépett a vizitdíj törvény

            

    Tavaly nyert pályázati pénzből sikerült kialakítanunk a recepciót, mindkét épületben. Felkészültünk a vizitdíj beszedésére, amire a törvény kötelez bennünket – számol be az első nap tapasztalatairól Keresztúri Ferencné, a Rendelőintézet vezetője…
Három hete már ezen dolgozunk, a törvényt értelmeztük, az orvosakkal egyeztettünk, hogy egységes legyen az álláspontunk. A számítógépes rendszert is úgy alakítottuk ki, hogy mindkét épületben tudjuk a vizitdíj jegyeket árusítani. A technika rögtön a kezdésnél megtréfált bennünket, hiszen ma reggel a Comenius úti épületben a számítógépes rendszer nem akart elindulni, így készpénzfizetési számlával oldottuk meg a jegyek árusítását. Ezúton is megköszönöm a betegeknek, hogy olyan türelmesen várták ki a jegyek kiállítását. Ez a hiba még a reggeli órákban javításra került. Az első napon a betegforgalmunk lényegesen kisebb volt, mint az előző napokban, vagy akár az elmúlt hónapban is volt. Januárban és február elején nagyon megrohamoztak bennünket a betegek, nagyon nagy betegforgalommal működtünk, ami várható volt, hiszen a lakosság tájékozódott és mi is tájékoztattuk a lakosságot a médián keresztül, illetve szórólapokat is készíttettünk, hogy február 15-től várható a vizitdíj bevezetése. A törvényt még tegnapelőtt is módosították, február 13-án újabb kormányrendelet jelent meg, ez lényegesen megváltoztatja már azt a tájékoztatót is, amit kiadtunk. Próbálunk egyeztetni a minisztériummal, illetve az OEP- pel, valamint több intézménnyel is, hogy egységesen kezeljük a rendeleteket. Nem mindenben értünk egyet, így próbálunk óvatosan kezelni bizonyos kérdéseket, pl. a mentességet a vizitdíj alól. Reméljük egy-két hét után már gördülékenyen fog menni minden, az addig felmerülő problémák megoldódnak.


 
 


Törő Gábor
/2007.02.16./
 

 

Fizetés nélkül távozott

            

    2007. február 16-án 14 óra 30 perckor telefonon értesítették a Sárospataki Rendőrkapitányság ügyeletét a sárospataki MOL benzinkútról, hogy egy kis teherautóval ismeretlen személy 282 liter 95 oktánszámú benzint tankolt, majd fizetés nélkül elhajtott – nyilatkozta Kocsis Péter rendőr törzszászlós.

A benzinkutasok megadták a jármű rendszámát is. Ezt követően a rendőr járőrök a 37-es számú főúton több ellenőrzési pontot állítottak fel, melynek során megállításra került a fent említett kisteherautó is. Az autó átvizsgálása során megtalálták a 282 liter üzemanyagot. Az ügy tisztázása érdekében gépjárművet és vezetőjét a kapitányságra beszállították, ahol az ügy tisztázása érdekében további nyomozati cselekményeket folytatattak le. Az ügy érdekessége még, hogy a gépjárművezető, hogy a forgalmi rendszámot ne lehessen felismerni, elől és hátul is sárral próbálta letakarni, amely így nehezen volt olvasható. A benzinkút biztonsági kamerájának felvételén nehézséget okozott a forgalmi rendszám leolvasása, de ez sem volt kizáró ok, hogy felismerjék a rendszámot.


 
 


Cziczer Katalin
/2007.02.16./
 

 

150 éves az önálló sárospataki tanítóképzés

            

   1857. november 20-án, a pataki kollégium új intézeti ágaként megnyílt a képző. Ezzel a főiskola keretében önálló intézete lett a tanítóképzésnek. Az új iskola élére Árvay József került, az ő irányításával dolgozták ki az intézet első szervezeti és működési szabályzatát.
A mai jogutód intézmény, a Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kara méltóképpen kíván megemlékezni a jubileumi eseményről – tájékoztatta lapunkat dr. Komáromy Sándor kari főigazgató.

A tanév során számos rendezvényen emlékeznek és tisztelegnek a mai utódok az iskolaalapítók előtt:
Önálló tanszéki, gyakorlóiskolai, könyvtári rendezvények: kiállítások, hangverseny, irodalmi, neveléstörténeti (iskolatörténeti), stb. vonatkozású események.
Országos diáktalálkozó a főiskola és a gyakorlóiskola területén 2007. június 30-án (szombaton), volt tanítóképzős, óvodapedagógus diákok részvételével.

Tudományos konferencia 2007. szeptember második felében:
„A tanítóképzés tegnap- ma- holnap” témában.
Az jubileumi év alkalmából emlékkötet jelenik meg.


 
 


Törő Gábor
/2007.02.15./

 

Az időskorúak védelmében

            

    A Nyugdíjas Klubban előadást tartottak a Sárospataki Rendőrkapitányság alkalmazottjai, Soltész Róbert rendőr őrnagy bűnügyi főnyomozó és Bacsó Tibor rendőr százados, közlekedési fővizsgáló és Kocsis Péter rendőr törzszászlós. Felhívták a nyugdíjasok figyelmét a gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályaira, továbbá arra, hogy bekövetkezett a téli időszak, ezért kiemelten fontos, hogy a kerékpárosok és a gyalogosok is betartsák a szabályokat. A kerékpárok legyenek kivilágítva a látási viszonyoknak megfelelően, és a szeszes ital fogyasztását kerüljék kerékpározás előtt (az ital kerékpározás is szabálysértés, minden esetben büntetőeljárást von maga után). Soltész Róbert felhívta az időskorúak figyelmét arra, hogy a vagyontárgyaikra fordítsanak nagyobb figyelmet. Idegen, házaló személyeket soha ne engedjenek be a lakásukba, udvarukra, mert bűncselekmény áldozatává válhatnak. Nagyon sok az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmény. Gyakran jelennek meg valamelyik szolgáltató díjbeszedőjeként túlfizetés miatt, hogy készpénzt szeretnének visszaadni. Ma már ilyen visszafizetés nem létezik, minden esetben visszaszámlázzák, és erről levélben értesítik a fogyasztókat. Ha lehetőség van rá, rendszeresen tartsák a kapcsolatot gyermekeikkel és szomszédjaikkal.
Segélyhívást kérhetnek telefonon, 107-es számon, mobil telefonról pedig a 112-es számot hívják.


 
 


Cziczer Katalin
/2007.02.15./
 

 
 

Tisztelt Szülők!

            

    Az Árvay József Gyakorló Általános Iskolában a 2007/2008-as tanévben 2 első osztály indítását tervezzük.

Osztályvezető tanítók:
Hoffmann Tiborné
Molnár Lászlóné

A leendő osztályok programjai:
- idegennyelv oktatás (német v. angol)
- sportosztály mindennapos testnevelés órával
első évben 2 óra úszás, 2 óra testnevelés, 1 óra labdás képességfejlesztés (továbbiakban bővülő tevékenységgel)

Valamennyi 1. osztályban: - szótagoló olvasástanítás.

Szabadon választható iskolán belüli tevékenységek:
- néptánc, társastánc,
- mazsorett,
- sakk,
- furulya,
- kézművesség,
- sportkör (labdarúgás, kézilabda, atlétika, grundbirkózás).

Napközibe minden jelentkezőt felveszünk.

- Nyílt tanítási nap az alsótagozatban: 2007. február 21.
- Tájékoztató jellegű szülői értekezlet ideje: 2007. március 5. 17- órától
- Beiratkozás után május elején – játékos ismerkedésre hívjuk az osztályokba beírt tanítványainkat.

Szeretettel várjuk a leendő 1. osztályosokat és szüleiket!


 
 

/2007.02.14./
 

 

Pályázati felhívás roma fiataloknak

            

    A B-A-Z MRFK a hivatásos állomány utánpótlási bázisának szélesítése érdekében - a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - 2007 évben is pályázatot hirdet cigány származású fiatalok részére – küldte felhívását a Sárospataki Rendőrkapitányság….

Pályázatot azok a cigány származású fiatalok nyújthatnak be, akik - évismétlés nélkül - a középiskola utolsó három évfolyamának valamelyikén tanulnak, tanulmányi eredményük legalább 3,5 és a hivatásos szolgálati viszony feltételeinek meghatározott követelményeit teljesítik (ezt részletesen a pályázatkiírás tartalmazza).
A sikeres pályázó támogatásként a szállás és étkezés, a ruházat, a tanszer költségeinek teljes, illetve részleges megtérítésében részesül, és a tanulmányi eredményének függvényében havi pénzbeli juttatás kap.
Egy tanévben a megyében legfeljebb 3 fővel köthető szerződés.
A pályázat benyújtási határidő: 2007.március 31.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a Sárospataki Rendőrkapitányságon, illetve a
B.A.Z MRFK Személyügyi Szolgálatánál.
A pályázat egy példánya megküldésre kerül a helyi középfokú oktatási intézmények, illetve a helyi cigány kisebbségi önkormányzatok


 
 


Cziczer Katalin
/2007.02.14./
 

 

Farsang a sárospataki ÁVG-ben

            

     Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban immáron hagyománnyá vált, hogy a diákság elvállalja a farsangi bál megrendezését.
Mintegy háromhetes szervezőmunka áll a rendezvény mögött, mely magában foglalja a tombolatárgyak gyűjtését, a díszlet megtervezését, illetve a báli hangulat megteremtését (zene, fényhatás). Elsőként a 11-12. osztályosok műsorát tekinthettük meg, de iskolánk énekes tehetségei is felléptek. Ezt követően kezdődött az önfeledt szórakozás.


 
 

További fotók >>>

/2007.02.13./
 

 

Templomszentelés Vajdácskán

            

     Szent Erzsébet jubileumi évében, Szent Erzsébet szülőhelyének szomszédságában, Szent Erzsébet tiszteletére szentelt templomot Vajdácskán Dr. Seregély István egri érsek atya, aki az ünnepi szentmise homiliájában többek között azt hangsúlyozta, milyen nagy kegyelem és kincs az, hogy ebben a nehéz gazdasági időben is meg tudott épülni ez a templom. Ez égi közbenjárás nélkül nem is válhatott volna valóra.
Isten áldását kérte mindazokra a szervező lelkipásztorokra (Deli Lajos, Kormos Csaba, Kecskés Atilla), akik szívükön viselték az egyházközség javát, azokra az adakozókra, akik lehetőségeikhez mértem támogatták ezt a beruházást. Köszönetképpen az ünnepi szentmisét az egyházközségért, valamint a jótevőkért ajánlotta fel.
Mától Vajdácskán három torony áll, mindegyik célja, hogy a Mindenható felé irányítsa az emberek tekintetét, mindenkiét, azokét is akik eddig nem látogatták az Isten házát. A Szentlélek kegyelmével tapasztalják meg, hogy ez a hely az Isten segítségének forrása, ahol megérezhetjük, hogy nem vagyunk egyedül.

Isten fizesse meg mindenki fáradozását!


 
 


Koleszár Krisztián – a sárospataki Katolikus Ifjúsági Kör vezetője
/2007.02.12./
 

 

VIII. Szólótánc és Népdaléneklési Verseny a SAMI-ban

            

      A Sárospataki Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nyolcadik alkalommal rendezte meg szólótánc és népdaléneklési versenyét az intézmény tanulóinak. Az iskola minden pedagógusa kiemelt feladatnak tartja a tehetséggondozást, melynek ez a rendezvény nagyon fontos és jelentős része – nyilatkozta Darmos Csaba igazgató helyettes.
A verseny iránt évek óta nagy az érdeklődés a gyerekek és táncpedagógusok körében. Csak úgy, mint az elmúlt években az idén is 100 fő fölött volt a jelentkezők száma. A Sárospatakról, Borsiból, Bodrogolasziból, Erdőhorvátiból, Olaszliszkáról, Kenézlőről, Miskolcról, Taktaharkányból, Tarcalról, Tiszakarádról és Tiszaladányból érkező versenyzők és oktatók nagy izgalommal várták a versenyt, melynek az idén a sárospataki A Művelődés Háza adott méltó helyszínt. A versenyzőket a Bürkös zenekar kísérte. Az országos versenykiírástól eltérően iskolánk lehetőséget ad azoknak a tehetséges tanulóknak is, akik még nem rendelkeznek akkora tudással és tapasztalattal, hogy kötelező és szabadon választott táncokkal is induljanak. Ők egy általuk választott táncanyag bemutatásával versenyezhettek. Az idén nem rendeznek országos versenyt, ezért a második kategóriában versenyző gyerekeknek a pedagógusok jelölték ki a kötelező táncanyagot, ami szatmári verbunk, lassú és friss csárdás volt. Ehhez választottuk a népdalénekesek kötelező dalait is. A verseny zsűrije évek óta, Juhász Erika, a Nyíregyházi Főiskola Ének-zene Tanszékének tanára, Kiss Zsuzsanna és Lévai Péter a Magyar Táncművészeti Főiskola tanárai. A maratoni verseny délután kettőkor kezdődött, és este nyolc órára, a díjak kiosztásával zárult. A verseny jó hangulatban zajlott, a szülők, barátok, érdeklődők szép produkciókat láthattak a versenyzőktől, akik a bemutató után nagy izgalommal várták a zsűri döntését.
Minden résztvevőnek, felkészítő pedagógusnak, szervezőnek és minden díjazott tanulónknak gratulálunk, és köszönjük lelkiismeretes félkészülésüket és a színvonalas bemutatót.

Eredmények:
 
Pacsirta
1. Szebényi Lucia Sárospatak
2. Haluska Katalin Sárospatak
3. Rusznyák Ágnes Sárospatak
4. Szabó Bianka Kenézlő
5. Szabó Alexandra Kenézlő


Különdíj
1. Szécsi Viktória Miskolc
2. Vajkó Flóra Sárospatak

Kaláris
1. Bakos Anett Sárospatak
2. Balogh Emőke Sárospatak
3. Szebényi Lucia Sárospatak
4. Vajkó Petra Sárospatak
5. Tompa Anett

Bokréta
1. Kállai Zoltán Sárospatak
2. Balogh Márk Sárospatak
3. Molnár István Sárospatak
4. Tomkó Gergő Sárospatak
5. Szatmári Gergő Sárospatak
6. Kocsis Ferenc Sárospatak
 
  Kiskaláris
1. Péter Petra Sárospatak
2. Kállai Noémi Sárospatak
3. Pekó Annamária Miskolc
4. Varga Viktória Miskolc
5. Veres Mónika Tiszaladány
6. Bejó Fanni Tiszaladány
7. Gáspár Lilla Sárospatak
8. Juhász Katalin Sárospatak
9. Szabó Csenge Sárospatak
10. Szebenyi Klaudia Taktaharkány

Kisbokréta
1. Nagy Viktor Taktaharkány
2. Nyíri Gergely Miskolc

Különdíj
1. Vörösházi Jázmin Miskolc
2. Demeter Dolli Tiszaladány
3. Hutka Bianka Sárospatak
4. Varga Petra Sárospatak

Örökös Bokréta
1. Pitlik Tamás Sárospatak

Örökös Kaláris
1. Darmos Ágnes Sárospatak
2. Rusznyák Ágnes Sárospatak
3. Mózes Zsófia Sárospatak


 
 

További fotók >>>

/2007.02.12./
 

 

Lengyelországban az Árvay focistái

            

    Február 3-án egy 28 tagú küldöttség érkezett Sárospatakról a lengyelországi Tyczyn városába. Az utazók az Árvay József Gyakorló Általános Iskola tanulói, pedagógusai voltak, valamint Sárospatak Város Önkormányzatának képviseletében Stumpf Attila és Sikora Attila. A pedagógusok közül Juhászné Nyusti Klára testnevelő tanár a gyakorlóiskola vezetőségét képviselte, Gönczy Zoltán az Árvay DSE elnökeként és edzőként, Belicza János testnevelő tanár az Árvay DSE alelnökeként és edzőként kísérte a focistákat. Éles György mint tolmács segítette a csapat munkáját. A kapcsolat először a lengyel település sport klubja, a Strug Tyczyn és az Árvay Diáksport Egyesület között jött létre. A sárospataki megbeszélést egy lengyelországi látogatás követte 2006 októberében, ahol az Árvay DSE képviselői a Strug Tyczyn gyerekcsapatait meghívták a már hagyományos Árvay-Kupa Teremlabdarúgó Tornára.
A meghívást elfogadva a lengyelek decemberben két napig élvezték a házigazdák vendégszeretetét. A csapatokat az edzőkön és a szülőkön kívül elkísérte Kazimierz Szczepanski polgármester úr és Darius Fudali úr, a sportegyesület alelnöke is. A delegációt a gyakorlóiskolában Pásztor Andrásné igazgatónő köszöntötte. A delegáció vezetőit Sárospatak város polgármestere, Dr. Hörcsik Richárd és alpolgármestere, Aros János is fogadta. Február első hétvégéjén ezt a vendéglátást viszonozta a lengyel település és sportegyesülete. A sárospatakiakat a házigazdák egy magánfőiskola kollégiumában szállásolták el, és bőségesen ellátták a lengyel konyha hagyományos ételeivel.
Szombat délután a küldöttséget fogadta a polgármester úr is.
Február 4-én vasárnap került sor két korcsoportban 5-5 csapat részvételével a labdarúgó tornára. Az iskolarendszerek közti különbségből adódóan az Árvay DSE csapatai 1-2 évvel idősebb csapatok ellen játszottak, de szerencsére ez a játékban nem mutatkozott meg. A fiatalabb csapat óriási csatában a 2. helyet szerezte meg. A csapatból Szemán Eszter különdíjat is kapott, hiszen lány létére fejjel vette be az ellenfél kapuját. Az idősebb csapatunk nem volt ilyen szerencsés, náluk már jobban érződött a korkülönbség,
ők ötödikek lettek. A torna legjobb játékosává Saláta Mátét választották.
A délelőtt folyamán az Árvay József Gyakorló Általános Iskola pedagógusai ellátogattak a helyi általános iskolába, ahol a két iskola közötti együttműködés lehetőségeiről is beszélgettek.A küldöttség vasárnap éjfélkor fáradtan, de nagyon kellemes élményekkel gazdagodva ért haza Sárospatakra.
Az utazáson részt vett gyerekek: Leitner Lóránt, Saláta Máté, Varga István, Solymosi Soma, Csomós Miklós, Tóth Levente, Budai Márk, Kincses László, Tóth Zsolt, Szemán Eszter, Márki Erika, Bartha Attila, Szabó Péter Márk, Szemán Martin, Stumpf Attila, Sohajda Tamás, Szoboszlai Ákos, Márkus Bálint és Balla Richárd.


 
 

/2007.02.12./
 

 

86 éves a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt

            

     2007. február 9-én volt 86 éves a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt. Ebből az alkalomból került megrendezésre egy előadássorozat az Árpád Vezér Gimnázium különböző termeiben. A program célja az volt, hogy tájékoztatást adjon a fiataloknak az ifjúsági szervezet munkásságáról - tájékoztat bennünket Molnár Attila, BAZ Megyei Ifjúsági Tanács elnöke...
.
Az előadásokat a gimnázium aktivista diákjai rendezték meg. Sokan közülük előadást is tartottak. Egy vendégelőadó is eljött Sárospatakra, hogy megossza ismereteit a fiatalokkal.
Öt különböző témájú előadás egymással párhuzamosan folyt:
1. Adj vért és ments meg 3 életet! – Hogy is néz ki egy véradás, és miért jó az, ha te is adsz vért?
Előadó: Molnár Tünde
2. AIDS Ventura, HIV a természet! – A biztonságos szex jegyében
Előadók: Landenberger László és Molnár Attila
3. Szociális segítségnyújtás BAZ megyében – Közösségfejlesztő játékok
Előadók: Batta Mirella, Farkas Edit
4. Mi is az a vöröskereszt? – Betekintés a vöröskereszt több évtizedes munkájába
Előadó: Gelencsér Anett
5. Sebességmámor! – Hogyan is készülnek a műsebek?
Előadók: Hornyák Szimonetta, Palásthy Dalma, Székely Zsuzsanna

Tavaly, a jubileumi évfordulón fogalmazódott meg az az elgondolás, hogy ettől fogva minden év február 9-én valamilyen módon felhívjuk magukra a figyelmet. Ezt azért tartjuk fontosnak, mert sajnos, a fiatalság, amelynek szól ez a szervezet, nem igazán ismeri a munkánkat. Reméljük, ezen hamarosan tudunk változtatni.


 
 


/2007.02.11./
 

 

Egyéni és csapat sakkversenyek

            

    Február 5-én az egyéni, 7-én délután pedig a csapatmérkőzések zajlottak A Művelődés Házában, eldöntendő, hogy kik képviselhetik körzetünket a megyei sakk diákolimpiai döntőkben.
Eredmények:
 
I. korcsoport fiú
1. Szalai Márton Árvay József Gyakorló Ált. Isk.
2. Kovács Kende Árvay József Gyakorló Ált. Isk.
3. Kajuha József Olaszliszka

II.korcsoport fiú
1. Sisán Bence Árvay József Gyakorló Ált. Isk.
2. Zsákai Tamás Árvay József Gyakorló Ált. Isk.
3. Kardosi Kristóf Kenézlő

III. korcsoport fiú
1. Háfra Gábor Árvay József Gyakorló Ált. Isk.
2. Simai Balázs Árvay József Gyakorló Ált. Isk.
3. Kincses Csaba Árvay József Gyakorló Ált. Isk.

V. korcsoport fiú
1. Simai Máté Református Kollégium Gimnáziuma
2. Béli Mihály Olaszliszka
3. Fercsák Krisztián Olaszliszka
  I. korcsoport leány
1. Molnár Klaudia Árvay József Gyakorló Ált. Isk.


II.korcsoport leány
1. Lipcsei Anikó Olaszliszka
2. Pogácsás Nóra Tolcsva
 


III. korcsoport leány
1. Kajuha Nikoletta Olaszliszka
2. Póta Orsolya Tolcsva
 

IV. korcsoport leány
1. Horváth Éva Olaszliszka 
 

További fotók >>>


/2007.02.11./
 

 

Télbúcsúztató lesz a Rákóczi iskolában

            

      A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolába szeretettel hívjuk és várjuk városunk valamennyi óvodását 2007. február 15-én /csütörtökön/ 10.45 órakor egy közös "télűzésre", kiszebáb égetésre! Találkozunk az iskola udvarán!

 
 /2007.02.11./
 

 

A költségvetés tervezetet véleményezte a Pénzügyi Bizottság

            

        2007. február 9-én, pénteken ülésezett a Pénzügyi Bizottság, amikor a fő téma a város 2007. évi költségvetés tervezetének véleményezése volt. A költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében konkrét lépéseket sürgetnek. A véleményüket Feró István bizottsági elnök írásban juttatta el hozzánk...
A javaslatok között olvashatjuk az önkormányzati intézmények átvilágítását, de megvizsgálnák a felújítási igényeket is. A szükséges intézkedések megtétele érdekében ad hoc bizottság létrehozását javasolják.


 
 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2007.02.10./
 

 

 

Csütörtöktől jön a vizitdíj

                  

        Február 15-én, csütörtökön lép életbe a vizitdíj, ami azt jelenti, hogy minden orvosi vizsgálatért, kezelésért 300 Ft-ot kell fizetnünk. A vizitdíj jegyeket előre meg kell vennünk a Comenius 20. szám alatti Rendelőintézet portáján és rendeléskor a TAJ kártyával együtt kell leadnunk. A további tudnivalókról – pl. hogy kik kaphatnak ez alól mentességet – Keresztúri Ferencné, a Rendelőintézet vezetője küldött tájékoztatót

 
 

Cziczer Katalin
/2007.02.10./
 

 

Sárospataki polgár lett Dér Gábor

                  

    Dér Gábor, a Sárospataki Református Egyházközség lelkésze, városunk megbecsült polgárának honosítása történt meg 2007. február 8-án - nyilatkozta dr. Hörcsik Richárd polgármester…
 
  A magyar állampolgársághoz szükséges esküt tette most le, egy hosszabb procedúra végén vagyunk. Szívből örülök annak, hogy én vehettem ki tőle a magyar állampolgársági esküt, és adhattam át ezeket a dokumentumokat. Magyarország - és Sárospatak is - egy új állampolgárral gyarapodott. Jól ismerjük őt, s tudjuk, hogy van némi elégtétel ebben a történetben. Hiszen az ő nagyszülei, dédszülei magyarok voltak, akik sokat harcoltak a hazáért, talán ez a család felmenőinek is igazságtételt jelent. Gábor itt, Sárospatakon telepedett meg. Mi minden támogatást megadunk ahhoz, hogy a Magyar Köztársaság friss állampolgáraként itt szolgálja a magyar hazát.
  Dér Gábor Kárpátaljáról, Mezőváriból származik - ahol a nagy árvíz is volt. Korábban zenei tanulmányokat kezdett, ennek kapcsán ismerkedett meg a feleségével. Utána a pataki Teológiára járt, itt szerzett lelkészi-, majd Szegeden vallástanári diplomát. Ma már Sárospatak az otthona, itt él és ideköti a munkahelye is, ahol református lelkész. Nagyapja hivatásos magyar katona volt, aki 17 éven át szolgálta a magyar hazát. Most őt is keblére fogadta a haza. Amikor végzett a Teológián, még nem volt magyar állampolgár, ezért nem szentelték fel. Most, a magyar állampolgársággal ez az akadály is elhárult, így a nyár folyamán felszentelik. Örül, hogy ennek a közösségnek a tagja lehet, és hogy itt lehet magyar.

 


 
 

Törő Gábor
/2007.02.10./
 

 

Az állományülésről

                  

    Sárospatak város rendőrkapitánya meghívott az idei első állományülésre, ahol mint polgármester és a térség országgyűlési képviselő vettem részt - nyilatkozta dr. Hörcsik Richárd…
 
  Nagy János kapitány beszámolt az elmúlt héten tartott országos értekezletről, ezt követően pedig rövid áttekintést adott a kapitányság elmúlt évi munkájáról. Én megköszöntem a kapitányság minden munkatársának az elmúlt esztendőben, a város rendjéért, közbiztonságáért végzett munkát. Az elmúlt év minden tekintetben nagyon nehéz volt. Két választáson vagyunk túl, bizonyos demonstrációkon, anyagi megszorításokon. Megköszöntem a rendőrség tisztességes helytállását. Munkatársaknak tekintem a város rendőrségén dolgozó minden munkatársat, hiszen nekünk van egy közös feladatunk, Sárospatak város polgárait kell szolgálnunk – nekünk az önkormányzat, nekik pedig a rend, a közbiztonság, a biztonságunk érdekében. Sok nehézséggel kell megküzdeni, így minden egyes rendőri posztért is, hiszen nagyon sok, országosan 3000 rendőr megy nyugdíjba, ami térségünket is érinti. Szükséges lenne betölteni a nyugdíjazással megüresedett állásokat. Olyan feladatokat kell megoldani, mint pl. Olaszliszka ügye, ami Sárospatakról két rendőrt kötött le folyamatosan.
A 2007-es évről is szóltam, ami nem csak az önkormányzatnak, de a rendőrségnek is egy nagy kihívás lesz, hiszen ebben az évben Sárospatak idegenforgalmát tekintve a rendőrség is nagy feladat előtt áll. A Szent Erzsébet év alkalmával ugyanis nagyon sok külföldi látogató jön, egyrészt a Várnegyedbe, másrészt pedig a fürdőbe. Ezért kértem a fokozottabb rendőri jelenlétet, különösen ezeken a területeken. Felhívtam a figyelmet az áldatlan kamion forgalomra, amit reméljük sikerül majd megoldanunk. Fokozottabb rendőri ellenőrzéssel kértem a kamionforgalmat ellenőrizni, mert sokszor olyan helyeken is közlekednek, ahonnan ki vannak tiltva. A pataki polgárok érdekében fokozottabb védelmet kértem, hiszen több bejelentés érkezett rablásról, személyi sérülésről, mivel bizonyos helyeken probléma van a közbiztonsággal. A Várnegyedben is fokozottabb figyelmet kértem az ott folyó építkezés miatt, mivel az elfoglalja a járdát. A jövőt illetően a lengyel kapcsolatról is beszámoltam, hiszen Krosno városával lesz egy testvérvárosi kapcsolatunk, amikor a két kapitányság is fel fogja venni a kapcsolatot egymással, egy testvér-együttműködést szeretnénk a két kapitányság között. Ez részben látogatásokat, részben szakmai programokat jelent majd.
 
  Egy szokásos állomány eligazítás keretén belül a Sárospataki Rendőrkapitányságot meglátogatta dr. Hörcsik Richárd polgármester, aki korábban ígéretet arra, ha lehetősége lesz, az állomány megismerése érdekében egy rövid látogatást tesz nálunk – tette hozzá Nagy János rendőr alezredes, a kapitányság vezetője. Az állományülésen röviden ismertettem a kapitányság elmúlt évi tevékenységét, anyagi, személyzeti és technikai lehetőségeinket, helyzetünket. Ismertettük azokat a feladatokat, melyek az elkövetkezendő évben - amely Szent Erzsébet éve lesz - a rendőrség előtt állnak. Így megbeszélés folyt a turisztikáról, melynek keretében a polgármester úr tájékoztatót adott a Sárospatak városában megrendezésre kerülő eseményekről. Úgy gondoltuk, hogy a Polgárőrség megerősítése révén lehetőség lesz arra, hogy minél nagyobb erőt váltsunk ki a közterületről ezeknek az eseményeknek a megrendezésében, illetve biztosításában. Együttműködési megállapodást szeretnék kötni a krosznói városi kapcsolatukkal, akik közül a krosznói rendőrkapitány meglátogatta delegációval a Sárospataki Rendőrkapitányságot. Szóba került, hogy a nyár folyamán a végardói strandfürdőt sűrűn látogató lengyel és szlovák turisták miatt esetleg - a magyar rendőrökkel együtt - lengyel rendőrök is teljesítenének szolgálatot. A polgármester úr a rendőrséggel való együttműködést, valamint Sárospatak közrendjét, közbiztonságát jónak értékelte. Úgy gondolja, hogy a lakosság és a polgárőrség közreműködésével ez az állapot fenntartható.
.


 
 

Cziczer Katalin
/2007.02.09./
 

 

Munkába állt az új közjegyző

                  

    Dr. Varga György Ferenc vagyok, Sárospatak közjegyzője. 2006. november 1 napjától nevezett ki az Igazságügyi és Rendészeti miniszter, a pályázatom elbírálását követően – mutatkozik be olvasóinknak városunk új közjegyzője…
2007. február 1. napjával kezdtem meg tevékenységemet Sárospatakon, az irodám a Centrál Üzletházban található, a Rákóczi út 43. szám első emeletén. Az ügyfélfogadás időpontjait az alábbiak szerint határoztam meg a hét minden munkanapján 10 és 12 óra között állok az ügyfelek rendelkezésére. A telefonon történő bejelentkezés alapján, időpont egyeztetés után is állok az ügyfelek rendelkezésére. A telefonon a 47/314 263 és 47/ 511 123 –as számokon, valamint a 06-30 / 639 0983-as mobil számon lehet érdeklődni.
A közjegyző úrnak jó munkát kívánunk városunkban!


 
 

Törő Gábor
/2007.02.08./
 

 

Nívó-díjat kapott a sárospataki Tourinform- iroda

                  

    Január 31-én Nagy Imre, az Észak-magyarországi Regionális Idegenforgalmi Bizottság elnöke adta át az Észak-Magyarország Turizmusáért nívó-díjakat a Hotel Egerben-Parkban. A nívódíjat 2003-ban alapította az Észak-Magyarországi RIB azzal a céllal, hogy elismerje a régió szakembereinek színvonalas munkáját és támogatást adjon a további tevékenységükhöz. A régió megyéiből - Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád - a RIB tagok szavazatai alapján több kategóriában választják ki a díjazottakat. A díjat Ladomérszky László vette át, aki alapítása óta vezeti az irodát.

Idén az alábbiak részesültek az elismerésben: Tourinform Sárospatak, Miskolc Megyei Jogú Város, Egri Bormíves Céh, Kékes Étterem (Gyöngyös), Dr. Egyedné Baránek Ruzsenka, a Nógrád Megyei Turisztikai és Közművelődési Intézet munkatársa (Salgótarján), Kósik István (Cserépfalu polgármestere).


 
 /2007.02.08./

 

Tisztelt Mozilátogatók!

                 

    Sajnos a februári műsorfüzetben és plakátokon néhány vetítési időpont rosszul jelent meg, a helyes időpontokat az alábbiakban közöljük. A hibáért szíves elnézésüket kérjük!

Tisztelettel: Sajószegi Gábor

február 15-18. csütörtök - vasárnap
17 óra
Táncoló talpak

19 óra Ahogy tetszik

21 óra Reklámzabálók Éjszakája

február 19-21. hétfő - szerda

17 óra Táncoló talpak

19 óra Ahogy tetszik

21 óra Utcalányok


 
 


/2007.02.08./
 

 
 

Kincskereső Óvoda- Bölcsőde bálja

                  

    A Kincskereső Óvoda – Bölcsőde jótékonysági bálján nagyszámú megjelenteket köszöntött Demblovszkyné Szabó Judit, az intézmény vezetője. Elmondta, hogy jó eső érzés, hogy újra elfogadták meghívásukat, és reméli az idén is jól fogják érezni magukat.
A mulatozás, a kikapcsolódás mellett a bál megszervezésével jótékonysági céljaik is voltak. A nevelőtestület tagjainak javaslata alapján a biztonságos udvari környezet megteremtésének folytatását szeretnék megvalósítani. A korábbi évek tapasztalata szerint, melyben a szülők összefogása, jótékonykodása meghatározó volt, ez mindig sikerült: az udvari játékok cseréje, az udvar egy részének térkövezése, valamint legutóbb az óvodás székek, asztalok cseréje, javítása.
Külön köszönetet mondott a gyerekeket segítő munkáért, a tárgyi környezetet szépítő eszközökért. Az óvoda hagyományai szerint átadásra kerültek az Emléklapok:
Gulácsi Istvánnak és a Fa-Term. Kft. dolgozóinak,
Karajz Istvánnak – Fűtéstechnika `97 Kft. vezetőjének
Pataki Kerámia Kft. tulajdonosainak.
Az óvodások, akik Szabó Gáborné és Szabó Magdolna vezetésével ismerkednek a néptánc szépségeivel kedves gyermektáncjátékot mutattak be.
A szülői közösségek képviselői rengeteg tombolát gyűjtöttek össze, ami nagyon-nagy köszönetet érdemel. De köszönetet érdemelnek a tombolákat felajánló vállalkozók, magánszemélyek is. A bálon részt venni nem tudó szülők pedig támogatójegy vásárlással járultak hozzá a sikerhez.
A jó hangulat megteremtéséről Kővári Ágnes és Berta Zoltán gondoskodott.


 
 

További fotók >>>

/2007.02.08./
 

 

Templomszentelés

   
  Sok segítő kéz és adakozás eredményeként felépült a vajdácskai egyházközség temploma. Bár 2006-ban is tartottak AZ épületben szentmisét, a különféle utómunkálatok és szervezés miatt ez évre csúszott át ünnepélyes felszentelése. A templom védőszentje Árpád-házi Szent Erzsébet, akinek jubileumi évében, 2007. február 10-én 11 órakor, Dr. Seregély István egri érsek szenteli fel, és áldja meg az épületet. Az egyházközség mindenkit szeretettel vár az ünnepi szentmisére.


 
 


/2007.02.08./
 

 

Történelmi tanácskozás

                  

    Történelmi eseménynek lehettünk tanúi február 7-én, amikor Sárospatak és Sátoraljaújhely város Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága együttes ülésen vett részt az önkormányzat dísztermében. Az ülésen jelen volt a két város polgármestere és alpolgármesterei is, akik egy közös újság elindításáról is döntöttek.
 
  Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere elmondta, hogy a két település megpróbál közösen gondolkodni, most ebben a pillanatban a nyári programok összehangolásáról, és a közös újság indításáról van szó. Nagyon közel állunk egymáshoz földrajzilag és emberileg is, a két város ugyan úgy, mint a két kistérség. Annyira közösek a problémáink és a gondjaink, amelyeket meg kell oldanunk, hogy óhatatlanul együtt kell működnünk. Ez az első ülés az első lépése ennek a közvetlen kapcsolattartásnak. Ennek bizonyára folytatása lesz bizottsági-, de nem kizárt, hogy testületi szinten is. Közös pályázatokban is gondolkodunk és akár közös napi programokban, rendezvényekben is.

  Az elmúlt évben határozta el a két testület, hogy szoros együttműködésben próbál olyan térségi feladatokat megoldani, amelyek mindnyájunknak gondot jelentenek – nyilatkozta dr. Hörcsik Richárd, Sárospatak város polgármestere. Így most a mai napi ülés, a kulturális bizottságok közös ülése, egy történelmi ülés a két város között, hiszen most fordult elő először, hogy szeretnénk gyakorlati dolgokra lefordítani mindazt, ami megfogalmazódott a képviselőtestületekben. Szerveződik egy közös újság üzemeltetése, úgy Sátoraljaújhelyben, mint Sárospatakon, mint ahogy régen, a múlt század elején is volt közös újságja a két városnak. Most ismét felvetődött a lehetősége közös üzemeltetéssel, fél áron, magasabb minőséggel, gyakoribb megjelenéssel, hogy a polgárok érdekeit, tájékoztatását ki tudjuk szolgálni. Ez az első bizottsági ülés, amikor közösen tárgyaltunk. Remélhetőleg lesznek más közös bizottsági ülések is, ahol szintén, hasonló feladatokat tudunk megoldani.

  Nagyon örülök, hogy létrejött ez a találkozó, amit már régen szerettünk volna, rögtön a választások után – tette hozzá Szőnyi István az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke . Elkezdtünk ezen dolgozni, hiszen az ikervárosok így fognak össze. Van olyan problémák, az oktatás, a kultúra és a sport területén különböző feladatok, amelyeket a két város együtt meg tud oldani. Ezt próbáljuk mi most összehangolni, hogy hogyan tudnánk egymás munkáját segíteni. Nagyon szeretnénk egy közös újságot létrehozni Sárospatak és Sátoraljaújhely számára, amire a lakosság tájékoztatása érdekében nagy szükség van. Úgy gondoltuk, hogy kéthetente jelenne meg, a két város kulturális és önkormányzati eseményeiről, rendezvényeiről számolna be. A kultúra területén még sok lehetőség van az összefogásra, amelyeket szeretnénk kihasználni.


Hajdu Imre, a Kulturális Bizottság elnöke elmondta, hogy a mai együttes bizottsági ülés több ponton csatlakozik Sárospatak és Sátoraljaújhely város képviselőtestületének munkájához, a két város mindennapi életéhez. Első napirendben a Zempléni Hírlap című újság tervét beszélték meg, hiszen bizottsági szinten felmerült a két város között, hogy egy közös újságot jelentessenek meg. A második csatlakozási pont pedig a sporton belül a vízilabda lesz. A Zempléni Vízilabda Club sárospataki szakosztályt hozott létre, Sárospatak felkérésére, hiszen feltett szándékuk Sárospatakon is megteremteni a vízilabda utánpótlás oktatásának feltételeit. Reményeik szerint ez már március 1-től be is fog indulni. Hajdu Imre hangsúlyozta az újhelyiek úttörő szerepét, amihez Sárospatak szívesen csatlakozik.
 


 
 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2007.02.07./

 

Újra szólótánc- és népdaléneklési verseny

                  

    A Sárospataki Alapfokú Művészetoktatási Intézmény sok szeretettel várja az érdeklődőket a 2007. február 10-én 14 órától tartandó VIII. Szólótánc- és Népdaléneklési Versenyére A Művelődés Házába. A rendezvényen a Művészeti iskola 14 telephelyének 100 néptáncos tanulója mutatja be tudását.

 
 

/2007.02.07./

 
 

Szent Erzsébet Év 2007.

                  

    Előadás és Kézműves program Szent Erzsébet és kora A Művelődés Háza új sorozatot indít a Szent Erzsébet év alkalmából. Ezzel az ünnepségre való felkészülést is szeretnénk elősegíteni – nyilatkozta Kovácsné Géczi Julianna.
Elkészíthetjük együtt a kiegészítőket, tanulhatnak különböző kézműves technikákat, játékokat, táncokat, betekintést nyerhetnek a kor étkezési szokásaiba, életvitelébe.
Várunk minden érdeklődőt előadásainkra, kézműves foglalkozásainkra, játszóházakra!

Havi rendszerességgel 1-1 előadás 17 óra kezdettel
Témakörök:

-Mesterségek, gyermekjátékok, játékszerek: F. Tóth Balázs február 8-án
-Viselet és kellékek, kiegészítők: Rádainé Bodnár Katalin március 1 -én
-Pajzsok, címerek, fegyverek: Dr .Tamás Edit .március 29- én
-Középkori konyha, ételek, fűszerek : Márki Bertalan április 26 -án
-Zene és tánc: Darmos István, Kovács Borbála május 17-én
Kézműves foglalkozások Kovácsné és a kézműves kör vezetésével csütörtökönként.
Történelmi Játszóház sorozat: minden érdeklődő számára
Belépő 300 Ft /fő

Március 24-én 14 órától
-fémékszerek
-fejdíszek
-szövött övek, megkötők
,
Április 28-án 14 óra
-"korabeli játékok:- játékszerek, társas és -szabadtéri játékok,
-pajzsok, címerek
-nemezelt tarsolyok

Május 27-én a programhoz igazodva:
-táblajátékok, szövés, nemezelés, ékszerkészítés, táncok, pajzs és
címerfestés, zászlókészítés.

Érdeklődni Kovácsné Géczi Julianna népművelőnél lehet


 
 /2007.02.07./

 

Katolikus bál árveréssel

                  

    Január 26-án tartottuk meg a Katolikus Bált, melyen 320 fő vett részt, tehát elmondható, hogy sikeres volt. Az összes műsorszámot az egyházközség tagjai, a templomba járó emberek adták – számolt be a rendezvényről Kecskés Attila plébános…

A műsorban szerepelt Szent Erzsébet ének kórusfeldolgozásban, Krisztus, a világosságot megjelenítő fény gyertyával - moderntáncban. A modern táncot a hittan csoport tagjai adták elő, az ifjúsági hittancsoport tagjai pedig Szent Erzsébet gyóntatójának leveléből olvastak fel részletet, ahol megjelent a rózsa is. Ezt követően a bál egy vásári mulatságos történettel folytatódott, amit az egyházközség fiatalabb és idősebb tagjai adtak elő. Vacsora után marosszéki nyitótánc adta meg a bál hangulatát. Sikeres volt az árverés is, a 10 db olajfestmény elkelt, amelyek Incze Mózes és Balázs Imre Barna Magyarországon élő erdélyi festők alkotásai voltak
 


 
 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2007.02.06./

 

Véletlenül meglőtte magát légfegyverrel

                  

    Február 5-én a mentők értesítették a Sárospataki Rendőrkapitányság ügyeletét, hogy a Kutya-hegyről beszállítottak egy sérültet a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórházba orvosi ellátásra. Már a mentősök megállapították, hogy légfegyverből leadott lövés érte a sérültet – nyilatkozta Nagy János rendőr alezredes, a kapitányság vezetője…

A rendőri intézkedés során megállapítást nyert, hogy a fiatalember egy tusa nélküli légpuskát töltött meg. Feltehetően az elsütő szerkezete rosszul működött, és amikor maga elé letette, egy véletlen lövést adott le, amivel ágyékon lőtte magát. Szerencsére csak könnyű sérülést szenvedett, de ez arra mutat, hogy a légfegyver sem játék, mert egy komolyabb sérülés bekövetkezése csak a véletlenen múlott.


 
 

Cziczer Katalin
/2007.02.06./
 

 
 
 

„Tegyük szóvá a jót!”

                  

   A Sárospataki Görög Katolikus Egyházközség az idei farsangi jótékonysági bálját Árpád-házi Szent Erzsébet születésének 800. évfordulójának jegyében tartották – tájékoztatja az olvasókat Mosolygó Tamás parókus. Bevezetőjében Takács Orsolya az est konferansza a következőket mondta el: A keresztény ember alapvető magatartása az elesett, szegény ember segítése. A keleti egyház védőszentje Szent Miklós. Természetesen közösségünk örömmel ápolja városunk szülöttének Szent Erzsébetnek az emlékét is. Szent Erzsébet betegeket gondozott, szegényeket istápolt. A jubileumi évben szeretnénk mi is a nyomdokába lépni, ezért bálunk bevételét egy autista - és más rászoruló felnőtt fiatal – napközi otthonának kispataki közösségi házunkban való kialakítására és beindítására ajánljuk.
A bált Dr. Szabó Irén, a Szent Erzsébet Történelmi Társaság elnöke nyitotta meg. Szent Erzsébet asszony életéből vett példával mutatott rá a jókedvvel töltött idő fontosságára és gyógyító hatására. Beszédének, így bálunknak is mottójává vált: „Tegyük szóvá a jót!” A dicséretre, bátorításra gyermeknek és felnőttnek mindig is, ma is nagy szüksége van.
A jó hangulat megteremtését a Farkas Ferenc Művészeti Iskola hercegkúti tagozatának rézfúvós tanulói Pandák Péter, Pandák Tibor, Bodnár Mónika, és Stumpf Balázs kezdték Kaszó Lajos tanár úr zongorakíséretével,
majd a nagyérdemüt a Sárospataki Táncművészeti Iskola növendékei Bakos Anett - Oláh Ádám és a Laczkó Adrienn - Papp Gergő párosok szórakoztatták. Felkészítő tanáruk Stofán Ferenc tanár úr.
Az egyházközség gyermekcsoportjának kedves tánca és éneke a szeretet miatt fabábuból embergyermekké váló Pinokiót jelenítette meg. Felkészítőjük Vera néni volt.
Az igazi jó hangulatot egyházközösségünk Melodosz énekkarának a libapásztor népi lakodalmas játéka fergeteges sikerrel hozta meg, melynek főszereplői Széprétiné Simai Katalin Ágnes és Haluska Tamás voltak.
Az est házigazdája Takács Jánosné mesteri módon irányította az estét.
Mind a támogatóknak, mind a szervezőknek hálás köszönet a szép báli estéért, részesedjenek mindnyájan bőséges áldásban. (Köszönetünket 02.11-én a 10-kor kezdődő liturgiában foglaljuk imába.)


 
 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2007.02.05./
 

 

Továbbjutottak a refis diákok

                  

    A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának csapata országos 8. helyezéssel jutott tovább a Civitas Egyesület „Polgár az európai demokráciában OTV”-n. A csapat tagjai: Melles Marcell, Pákozdi Előd, Panka Tamás és Vígh Miklós...
A második, regionális forduló februárban 18-án, Debrecenben kerül megrendezésre, melyben fel kell vázolni egy helyi problémát, és egy megoldási javaslatot kell készíteni.
Az önkormányzattal és a vár vezetésével egyeztetve a problémafelvetésünk a Szent Erzsébet utcával kapcsolatos. A „SZENT ERZSÉBET ÉV” alkalmából ideje lenne a várhoz vezető terület felújítása, korabelivé alakítása.
Ebben szeretnénk az oldal látogatóinak segítségét kérni. A weboldalunkon elhelyeztünk egy kérdőívet. Amennyiben ideje engedi, kérjük, szakítson rá egy kis időt. Segítségét előre is köszönjük!

Weboldal: http://loreleicsapat.extra.hu
 


 
 

Törő Gábor
/2007.02.05./
 

 

Kitüntették Pató Endréné gyógypedagógust

                  

    Nagy megtiszteltetés számomra ez a kitüntetés, hogy hozzájutottam az Éltes Mátyás díjhoz. Köszönöm az Erdélyi János Általános Iskola igazgatójának, aki felterjesztett, és a tantestületnek, akik javasoltak. Végtelenül hálás vagyok – fejezte ki köszönetét Pató Endréné, gyógypedagógus…

Ezt a kitüntetést gyógypedagógusok kapják, évente öt díjat osztanak ki az országban, a Magyar Kultúra Napján. A pályám során a ledolgozott éveim 90%-át fogyatékos gyerekekkel töltöttem a gyógypedagógia területén. Fogyatékos gyerekeket oktattam és neveltem hosszú éveken keresztül. Azt megelőzően, a maradék 10 % is gyerekek körében zajlott, óvodások illetve általános iskolások között. Ekkor pályát változtattam, gyógypedagógus lettem, amit nem bántam meg. A mai napig is ezen a területen dolgozom és remélem, hogy még sokáig tudok a gyerekekkel foglalkozni.


 
 

Cziczer Katalin
/2007.02.05./
 

 

Tinikamerások az Árpád Vezér Gimnáziumban

                  

    Tavaly ősszel indult el iskolánkban a Tinikamerának nevezett médiakör, amelynek az a célja, hogy az ebbe a szakkörbe jelentkező diákok megismerkedjenek a kamerahasználat alapszíntű ismereteivel – számol be egy érdekes szakkör tevékenységéről Tóth Tamás igazgató…

Egyrészt megismerik a kamera részeit, a működés technikáját, másrészt megismerik a felvételi technikákat, valamint elsajátítják a vágás és a szerkesztés alapismereteit is. A tervünk ezzel az, hogy ezek a diákok - majd amikor megfelelő színtű ügyességre és ismeretekre tesznek szert - az iskola rendezvényeiről készítsenek hosszabb-rövidebb filmeket. Erre a célra szeretnénk egy iskolai mini stúdiót is létrehozni kamerával, vágóprogramokkal, a szerkesztéshez szükséges eszközökkel. Örömmel mondhatjuk el azt, hogy a Zemplén TV-nek néhány felvételénél már a mi médiakörünk neve is feltűnt, mert besegítenek a média szakvezető, Szvitankó Tamás munkájába. Úgy tűnik számomra, hogy a tanulók nagyon örülnek ennek a szakkörnek, nagy élvezettel végzik ezt a munkát. Most hatan vannak, de hogyha ez még inkább elterjed, és a diákjaink fogják látni az eredményeit, akkor biztos vagyok benne, hogy még nagyobb lesz az érdeklődés. Azt hiszem ez a diákok látásmódját is jelentősen fejleszti. Egyrészt azzal, hogy meglátják az értékeket, másrészt pedig, azzal a felismeréssel, hogy a világunkat különböző szempontokból láthatjuk, illetve mutathatjuk meg. Tehát a látásmódjuk, az esztétikai érzékük is fejlődik, és ezt egy agyon jó dolognak tartom. Azt hiszem, hogy az iskoláknak egyre inkább be kell látni, hogy nem szabad megállni a kötelező tananyagok elsajátíttatásánál, hanem egyre több olyan dolgot kell adni a diákoknak, amellyel sokszínűbbé válnak és ennek eredményeképpen az életben is még sikeresebben tudják megállni a helyüket.
 
  A cél az, hogy ezeket az értelmes fiatalokat egy olyan jellegű kamerakezelésre tanítsuk meg, ami önálló munkára ad lehetőséget. Itt az alap a fényképezés, ami pillanatok művészete, míg a kamera folyamatos jelenetek bemutatásra ad lehetőséget – tette hozzá Szvitankó Tamás az Árpád Vezér Gimnáziumban folyó operatőrképzésről…
Magát a képszerkesztést, a képkivágásokat, mind a fényképezés alapján tanuljuk meg. A tematika szakmai célja az, hogy megtanulják a helyes képszerkesztést, a helyes kamera beállítást, minden olyan kameramozgatást, ami egy jó, élményt nyújtó TV-nézésre ad lehetőséget. Nekem a célom a srácokkal az, hogy az iskolai rendezvényeket - amelyekből elég sok van az Árpád Vezér Gimnáziumban - önállóan fel tudják venni, ebből önálló műsort tudjanak szerkeszteni, és ebből a műsorból a Zemplén Televízió havi rendszerességgel 10-15 percet le tudjon adni. Tavaly ősszel kezdtük ezt a tanfolyamot és ezek a fiúk már olyan szintre jutottak, hogy kis segítséggel képesek felvenni produkciókat, amelyeket együtt vágunk meg és ezek közül már van ami sugárzásba került a Zemplén Televízióban. Úgy érzem, hogy ez egy jó cél, hisz ez az öt-hat fiatal véleményem szerint értelmes dologgal tölti el azokat a szerda délutánokat, amíg együtt vagyunk. A szerda délután az a tanfolyam része, de hogyha valamit fölvettek, még abból műsor lesz, az több nap. Tehát hetente több napon is feláldozza szabadidejét a cél érdekében Gáspárovics Krisztián, Kraj Dávid, Molnár Attila, Gecse László és Braun Attila az ÁVG-ből..


 
 


További fotók >>>

Törő Gábor
/2007.02.04./

 

Ismét mérték a sebességet

                  

    A B-A-Z Megyei Rendőrkapitányság intézkedése alapján, a héten a Sárospataki Rendőrkapitányság vezetője fokozott közúti ellenőrzést rendelt el. Az ellenőrzés célja a baleseti helyzet javítása, a balesetveszélyes magatartás visszaszorítása, és a közlekedés pozitív irányú befolyásolása volt, amit látható rendőri jelenléttel valósítottak meg - nyilatkozta Molnár János rendőr főtörzszászlós…

Az ellenőrzés főleg a 37-es számú főút és a Sárospatakon átmenő utak ellenőrzésére terjedt ki. A hét folyamán az intézkedő rendőrök több esetben helyszíni bírságot alkalmaztak, és néhány esetben szabálysértési feljelentést is tettek a közlekedési szabálysértőkkel szemben.


 
 


Cziczer Katalin
/2007.02.04./
 

 
 

Még nem adott sok munkát a katasztrófavédelemnek az idei tél

                  

    Kohánka István pv. ezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese szerkesztőségünknek elmondta, hogy 2007. évi januári tél következtében különösebb események nem következtek be megyénkben…
Ami előfordult, azt elsősorban az erős szél okozta: lakóépületek tetőit bontotta meg a szél, kéményeket, tűzfalakat döntött le, amely események száma egy 100-as nagyságrendre tehető. Ezen túlmenően is volt vonulásuk a tűzoltóknak, eddig mintegy 50 esetben.


 
 


Törő Gábor
/2007.02.04./

 

Mi leszek, ha nagy leszek

                  

    A Művelődés Háza egy új sorozatot indított el Mi leszek, ha nagy leszek címmel, melynek során a pályaválasztás és egyáltalán a jövő, a felnőtt lét körüli gondolatok kerültek előtérbe. Két olyan vendéget hívtunk, akik mindketten közismertek Sárospatakon, Dr. Hörcsik Richárd polgármester urat és Dudás Eszter brácsaművészt – számolt be a rendezvényről Csatlósné Komáromi Katalin igazgatónő…
Különösen motivált a programszervezés kapcsán az, hogy két olyan ember adjon útravalót a diákoknak, akik maguk is pataki diákok voltak, akik sokféle felkészültséggel rendelkeznek, akik nyelveket beszélnek, akik nem csak Sárospatakon, hanem a határainkon túl, külföldön, a nagyvilágban is sokféle dolgot tapasztaltak. Úgy érzem, hogy több olyan gondolat is elhangzott itt akár a polgármester úr, akár Eszter szájából, amelyekből ha csak egy-egy dolgot megszívlelnek a jelenlévő kisdiákok, már akkor megérte megszervezni ezt a programot. Az pedig úgy gondolom külön öröm, hogy a közéletben tevékenykedő polgármester urat vagy éppen Esztert - akit a nyári kulturális életből ismerünk - most egy egészen más oldaláról ismerhettek meg a jelenlévők.
 
  Dudás Eszter brácsaművész elmondta, hogy egyetlen egy mondat, amit üzenne a mai fiatalságnak, hogy bármi, amit tesznek, vagy gondolnak azt nagy-nagy szeretettel tegyék, és igyekezzenek megvalósítani. A szeretet mindenhová el fogja őket vezetni, ez egy nagyon járható és győzedelmes út. A brácsaművésznő elmondta, hogy nagyon jó képzést kapott itt Sárospatakon, zenei téren és az általános iskolában egyaránt. Ezzel egy jó jövőt tudott megalapozni, amiből tudott élni a középiskolában és a zeneakadémián is. Nagyon kemény munkával és sok gyakorlással el tudta érni, ami fontos számára. Azt is fontosnak tartja, hogy legyenek segítők ezen az úton, a pálya során, a család és a barátok.
 
  Közéleti estékként elsősorban a fiataloknak, sárospataki diákoknak szól ez a sorozat – tette hozzá Dr. Hörcsik Richárd polgármester, az est egyik vendége. Az első ilyen program volt ez, amikor két pataki diákot hívtak meg, Dudás Esztert és személyemet. Mi kettőnket az köt össze, hogy mindketten Sárospatakon jártunk iskolába. Felhívtam a közönség figyelmét arra, hogy becsüljék meg ezt a helyet ahol élünk, Sárospatakot. Hiszen a pataki iskolák olyan adottságokat adnak az oktatásukkal, ami egy nagyon jó útravalót jelent a jövőre nézve. Az én példámat tekintve: ha nincsenek azok a tanáraim Hajdú István, Hegyi József, vagy Újszászy Kálmán és Koncz Sándor, akkor belőlem nem lesz történész, nem lesz belőlem az, aki lettem. Nagyon sokat köszönhetek Sárospataknak, az itt szerzett tudást bárhol tudtam kamatoztatni, külföldi egyetemeken is járván, nem vallottam szégyent az itt megalapozott tudással. Arra is felhívtam a figyelmet, hogy nagyon fontos a nyelvtanulás, az iskolán kívüli oktatásban való részvétel. Bizonyos jártasságok elsajátítása, pl. a kutatás módszertana, vagy a sport területén, de számomra különösen a Nagykönyvtár volt egy olyan kincs, ami nagyon sokat segített a kutatásaim során. Ezért a kutatók sokszor 100 km-eket utaznak, nekünk pedig itt van városon belül. Nekem olyan tanáraim voltak, akik megtanították a módszertanát, hogy hogyan kell kutatni. Ez alapvetően egy olyan előnyt adott az egyetemi éveim alatt, amit a többiek nem tudtak behozni. A nyelvtanulás nagyon lényeges. Fontos, hogy bárhol megjelenjünk mindig pataki diáknak maradva, nyelveket beszélve, tudjunk tájékozódni a világban. A gyökerek mindig visszavezessenek Sárospatakra.


 
 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2007.02.03./

 

 
 

Jobb együttműködést szeretne a Kisebbségi Önkormányzat

                  

    Létrejött egy civil szerveződés - miután a kistérségi társulások megalakultak - Olaszliszka, Erdőhorváti, Tolcsva, Vajdácska és Sárospatak tartozik hozzá, az utóbbi a kistérség központjaként szerepel. Ennek az igazgatója is én vagyok, három nappal ezelőtt választottak meg – nyilatkozta Budai Gyula Károly a kisebbségi önkormányzat elnöke…

Megpróbálunk majd egy kicsit összefogva, jobban összedolgozva - ha a várossal nem is, de a fenti a térségekkel - hogy a nagyobb feladatokat és azokat dolgokat, ami a romáknak és a kisebbségeknek jó lesz, meg tudjuk valósítani.
A sárospataki cigány kisebbség önkormányzata a 2007-es költségvetést tárgyalta. Sajnos - az előző évekkel ellentétben - a kisebbségi önkormányzatot most ebben az évben úgy néz ki, hogy a város nem nagyon akarja támogatni. Úgy érzem, hogy ez most egy olyan szélsőséges költségvetés, amit igazából a romák nem fogják érdekelni, a romatelepek fölszámolása és a sok roma embernek a gondjai nem lesznek megoldva. Az érdekképviseletünk egy kicsit hátrább van szorulva. Az elmúlt 15-16 éven be voltak tartva azok a törvények. Sajnos ezek a dolgok most nincsenek betartva, úgy vesszük észre. Mindenki ígérgeti, hogy együttműködünk. Ez egy szép dolog, de nincs olyan együttműködés, megállapodás, konkrét feladatok vagy projektek, amivel igazán együtt tudnánk a várossal dolgozni. Itt úgy vesszük észre, hogy az a 17-18 éves tapasztalat, amit a városban elvégeztem - gondolok itt a Hunyadi utcai cigánytelepek felszámolására - ami nagyrészt annak köszönhető volt, hogy jó vezetés volt és jól együtt tudtunk dolgozni. Most úgy néz ki, hogy ez egy kicsit másképp fog alakulni. Semmifajta megállapodást nem fogunk kötni a helyi önkormányzattal, csak azért, hogy mi asszisztáljunk bármilyen dologhoz. Nem vagyunk hajlandóak olyanokban részt venni, hogy olyan alapítványok, civilszervezetek, helyi önkormányzatok pályázzanak cigányokra, amiből a cigányok nem részesülnek.


 
 


Törő Gábor
/2007.02.03./
 

 

A 2007-es év egy különleges és megismételhetetlen év lesz

                  

    Az idei programjaink a 2006 őszén megjelent, egész évadot átívelő kiadványban már szerepelnek. Igazándiból azokat a már megkezdett utakat járjuk most tovább, amelyekkel az őszi hónapokban elindultunk. Így a színházpótló sorozat, az ismeretterjesztő sorozatok, a tűsarok, a gyermekelőadások és még sorolhatnám – jelzi előre Csatlósné Komáromi Katalin az idei év rendezvényeit…

Természetesen a 2007-es év egy különleges és megismételhetetlen év lesz Sárospatak életében Szent Erzsébet kapcsán. Ennek a kerek évfordulónak az eseményei már január hónaptól begyűrűztek a mi rendezvényeink közé is. Megújítjuk ebben az évben a játszóházi sorozatunkat is, ugyanis azt tapasztaltuk, hogy az oktatási intézmények is előszeretettel szerveznek a jeles napok alkalmából játszóházat. Ezért mi most egy kicsit történelmi vetületet szeretnénk adni ennek a sorozatnak. Olyan ajándékok vagy használati tárgyak elkészítését tűztük ki célul, amelyek már akár Szent Erzsébet korában is használtak vagy előfordultak. A Tűsaroknak januári előadása is arról szólt, hogy a Szent Erzsébet évhez a város hölgyei is hozzájárulhatnak, akár saját ötleteikkel, akár pedig szervezett formában a programok kapcsán. Már köztudott, hogy 2008 a reneszánsz éve lesz Magyarországon, ami úgy gondolom, hogy Sárospatak vonatkozásában sem elhanyagolható. Az év második felére eső programokat már azzal a szándékkal tervezzük, hogy méltó módon tudjuk kapcsolódni a reneszánsz évéhez is.


 
 


/2007.02.03./
 

 

Közterület-felügyelők is vigyáznak majd a rendre

                  

    A Sárospataki Rendőrkapitányságon a kapitány úrral és a közvetlen kollégáival egyeztettünk, a városunk ez évi rendezvényeivel kapcsolatos aktuális kérdésekről, általában a város közbiztonságról, a rendről, a tisztaságról és egyéb olyan dologról, amelyek a rendőrséget is érintik – számol be Aros János alpolgármester a rendőrkapitányságon tett látogatásáról…

Nagy örömömre szolgált, hogy minden kérdésemben, kérésemben támogatást kaptam, illetve ígéretet a későbbi együttműködés lehetőségére. Szeretnénk majd egy megállapodást aláírni a kapitány úrral, amelyben mi vállaljuk azt, hogy a jelenlegi közterület-felügyelői létszámot bővítjük, ők pedig segítik a közterület-felügyelőink munkáját. Bízom benne, hogy a költségvetésünk meg is engedi majd ezt a létszámbővítést. Tehát a közterület-felügyelőink és a rendőrség közötti szoros együttműködésre vonatkozik majd ez a megállapodás. Szeretnénk közterület-felügyelőkhöz méltóan felöltöztetni a szakembereinket, valamint videokamerával, fényképezőgéppel fölszerelni, és szeretnénk, hogy ezen túl a közterület felügyelői is vigyáznának Sárospatak rendjére és a lakosok biztonságára.


 
 

Törő Gábor
/2007.02.02./
 

 

Szent Erzsébet volt a Tűsarok témája

                  

    A Művelődés Házának már 2. éve van egy női magazinja. Ez a Tűsarok, ami havonta kerül megrendezésre. Az idei, 2007. évi első rendezvényen Szent Erzsébetet választották témául. Ez nagyon aktuális a nők számára, a sárospataki nők számára pedig különösen – számol be a rendezvényről Szabó Irén, a Szent Erzsébet Társaság elnöke …

A jubileumi évben Sárospatak szülöttének, Árpád házi Szent Erzsébet születésének 800. évfordulója alkalmából egy kicsit elmélyítjük az ismereteinket Szent Erzsébetről. A mai alkalommal egy ismeretterjesztő előadásra kerül sor, amelyet a kassai dóm oltárának képeivel illusztrálunk. Utána a Szent Erzsébet Társaság mutatkozik be, amikor képet kaphatnak a társaságunk munkájáról, valamint Bodnár Boglárka, a Szent Erzsébet iroda munkatársa, fog adni egy tájékoztatást aki a Szent Erzsébet iroda tevékenységéről.


 
 

További fotók >>>

/2007.02.02./
 

 

A Magyar Kultúra Napjára emlékeztek az ÁVG-ben

                  

    2007. január 25-én csütörtökön tartották az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumának tanulói és nevelői ünnepi műsorukat és megemlékezésüket a Magyar Kultúra Napja alkalmából. Kölcsey Ferenc Himnuszának keletkezési dátuma jelöli azt a napot, amikor minden magyar embernek gondolnia kellene arra a hosszú és megtorpanásokkal teli folyamatra, mely kultúránk történetét jellemzi.
Ezt a megemlékezést a kollégiumban egy másik nagyon fontos, az iskola arculatára jellemző dologgal, a tehetséggondozással köti össze az intézmény. A műsor elkészítése ugyanis a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja előkészítő évfolyamának feladata.
Ez így sokféle szempontból is jelentős ünnepsége az intézménynek. Hiszen a színes műsor tudatosítja a diákokban a kultúra őrzésének és művelésének fontosságát, de emellett integráló és közösségépítő esemény is, mely növeli a kollégiumi diákság toleranciáját. Az új diáktársak egy szellemi ajándékátadás keretében mutatkoznak be a kollégiumban. A zongora- és furulya-előadások, táncok és énekszámok nem nagy volumenű, hibátlan előadások, de nem is azt várja el tőlük a népes szurkoló – és nézőközönség. Éppen azt juttatják e produkciók eszü(n)kbe, ami a magyar kultúra történetére is jellemző: a nehéz körülmények közötti, ha kell verejtékes munkával való értékteremtést.
Ugyanis a programba felvételt nyert diákok többsége olyan hátrányos helyzetű kistelepülésről érkezett, ahol a művészeti oktatásnak kevés anyagi és lehetőségbeli kerete van. A diákok zenei és táncbeli tudása azonban azokról a szülőkről és pedagógusokról ad ki jeles bizonyítványt, akik a lehetőségek korlátozottsága ellenére is megteremtették gyermekeik, tanítványaik számára a művészet általi gazdagodás lehetőségét.
S mi lehet fontosabb ennél a mai tömegkultúra idején? A művészet által nyújtott élmény emel ki minket az állatvilágból és teszi színessé, gazdaggá a személyiségünket. Ritkán jutunk hozzá, de egyre nagyobb szükség van az olyan előadásokra és előadókra, akik a lelkünkre kívánnak hatni és nem a pénztárcánkra.
Márai Sándor 1950-ben írott sorai sajnos - más megközelítésben - az egész mai társadalomra nézve aktuálisak:
„Nyelvünk is foszlik, szakadoz és a drága szavak
Elporlanak, elszáradnak a szájpadlat alatt.
A „pillangó”, a „gyöngy”, a „szív” - már nem az, ami volt,
Amikor a költő még egy család nyelvén dalolt
És megértették, ahogy a dajkaéneket
A szunnyadó, nyűgös gyerek érti meg.
Szívverésünk titkos beszéd, álmunk zsiványoké,
A gyereknek Toldi-t olvasod és azt feleli: oké. „
/Márai Sándor: Halotti beszéd/

A műsorban szerepeltek:
Czerődi Zsófia és Kovács Eszter (zongora), Koscsó Anita és Pleszkó Vivien (furulya), Varga Zsuzsanna (zongora), Báthory Alexandra (versmondás), Markó Edina és Koscsó Anita (ének), Éles Zsolt (versmondás), Tóth Áron (néptánc), Szabó Judit (prózamondás),
Táncoltak: Pleszkó Vivien, Koscsó Anita, Oláh Enikő, Báthory Alexandra, Káplár Edina, Grecz Viktória, Markó Edina, Fazekas Anita, Ignáth Dóra, Polyák Lilla, Czerődi Zsófia, Tímár Ilona, Németh Levente.


 
 

További fotók >>>

/2007.02.02./
 

 

Figyelmetlenül kerülte ki a kamiont

                  

    2007. február elsején hajnal 2 órakor anyagi káros közlekedési baleset történt a 37-es számú főút Bodrogolaszi és Sárazsadány közötti szakaszán, egy műszaki hibás kamion kikerülése közben - nyilatkozta Bujdosó Norbert rendőr zászlós, baleseti helyszínelő…

Egy Miskolc irányába haladó lengyel kamion meghibásodott, és egy egyenes útszakaszon, az úttest jobb szélén mentésre várt, amit elakadásjelző háromszöggel megfelelően jelzett. Ennek ellenére a mögötte, azonos irányból közlekedő szintén lengyel férfi, az általa vezetett gépkocsival nem az előírásoknak megfelelően kezdte el a kikerülését, s ennek következtében a nagy sebességgel érkező Ford Transit jobb oldalával érintőlegesen nekiütközött a kamion bal oldalának. A baleset következtében csak anyagi kár keletkezett, személyi sérülés nem történt. Egyik gépjárművezető sem beszélt magyarul, így a helyszínelés tolmács segítségével zajlott. Mindkét járművet speciális mentők segítségével szállították el a helyszínről.


 
 

Cziczer Katalin
/2007.02.01./
 

 

Elkezdődtek a munkálatok a Vízi kapunál

                  

    Az elmúlt napokban többen érdeklődtek irodánkban a Vízi kapu környékén végzett látványos földmunka okáról, ezért az alábbiakban foglalom össze az eseményeket - nyilatkozta Peremiczkiné Dobos Edinaa Műszaki és Kommunális Iroda vezetője.
Ismeretes, hogy a Vízi kapu Bodrog felőli oldalán lévő közparkban ez év nyarára felépül egy szabadtéri színpad a hozzátartozó nézőtérrel, valamint a létesítményt kiszolgáló felvételi épület.
Tekintettel arra, hogy a beruházással érintett terület műemléki és régészeti szempontból kiemelt jelentőségű, a Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal által a létesítményre kiadott építési engedély előírta a kivitelezést megelőző régészeti feltárás elvégzését. Ez a kötelezettség a beruházót (önkormányzatot) terheli.
Az önkormányzat és a Magyar Nemzeti Múzeum között létrejött együttműködési megállapodás értelmében a Rákóczi Múzeum régészei 2006. december 11. és 2007. február 28-a között régészeti feltárási munkát végeznek a területen, két ütemben.
Az első ütemben az ún. Kósa- ház romjai alatti terület megkutatása történt. (Az épület menthető szerkezeti elemeinek felhasználásával itt épül fel a szabadtéri színpad felvételi épülete. A tervezők az új épület tömegformálásával igyekeztek igazodni a ház archív fotókon felismerhető tömegéhez).
Az előzetes régészeti jelentés a feltárás során előkerült gazdag, egyedi leletanyagot egy 17. század első felében működött csizmadia-műhely maradványaként határozta meg.
A feltárás második üteme, a színpad és a nézőtér alatti terület megkutatása most van folyamatban, s előreláthatón február 28-ig befejeződik.
Ringer István vezető régész szerint ezen a területen is jelentős leletanyagra számítanak a szakemberek.
Az előzetes feltárási munkák befejezését követően a feltárás eredményéről a Rákóczi Múzeum igazgatója részletesen tájékoztatni fogja a közvéleményt.


 
 

Törő Gábor
/2007.02.01./
 

 

Kerekasztal beszélgetést tartottak

                  

    A Sárospatak Városi Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat - Gyermekjóléti Szolgálata január 30.-án tartotta meg az idei év első kerekasztal megbeszélését - nyilatkozta Sáfrányos Sarolta szakmai vezető. A szolgálat életében folyamatosan működő gyermekjóléti kerekasztal ezen eseményére a szociális bizottsági tagokat hívta meg. A megbeszélésen lehetőséget kaptak az intézmények gyermek és ifjúságvédelmi felelősei ismertetni mindennapi munkájukat, tapasztalataikat, nehézségeiket a képviselő urakkal annak reményében, hogy munkájuk eredményesebb, hatékonyabb legyen. A város gyermekeiért együttműködő kollégák megállapították, hogy egyre nehezebb sorsú gyermekekkel és
családokkal, összetettebb problémákkal találkoznak munkájuk során, aminek megoldására, javítására közös összefogásra van szükség.


 
 


/2007.02.01./

 

Tizenöt napirendet tárgyaltak

                  

    A január 26-án megtartott képviselőtestületi ülésén 15 napirendi pont került tárgyalásra, az egyebekben pedig tájékoztatókat, valamint az aktuális problémák megoldási javaslatait hallhattuk – nyilatkozta Aros János alpolgármester…
A napirendek között előterjesztést hallhattunk a Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának a módosításáról, a helyi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló rendelet létrehozásáról, az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosításáról. Ez azért nagyon fontos, mert a következő 3 és fél évre ez a rendelet fogja meghatározni a képviselő testület munkáját.
Ismét előttünk volt a Déry Zoltán képviselőtárunk által előkészített gazdasági program. Ez azért vált sürgőssé – az idén már másodszor tárgyaltuk - mert a tavalyi számvevőszéki vizsgálat kifogásolta ennek a gazdasági programnak a hiányát. Nagy örömünkre Déry Zoltán vállalta az előkészítését, amit már a bizottságok átnéztek. Az a javaslat született, hogy kerüljön most elfogadásra a gazdasági program, és kerüljön fel ebben a formában a Sárospatak honlapon keresztül az internetre, mindenki által váljon hozzáférhetővé. Minden érdeklődő sárospataki lakos tegye meg az észrevételeit a gazdasági programmal kapcsolatban és egy későbbi, márciusi időpontban kerüljön vissza a testület elé, amikor majd véglegesítjük ezt a programot. Beszámolót hallhattunk a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola helyzetéről, valamint a város és a Sárospatak város közigazgatási területén, a folyékony kommunális hulladék gyűjtéséről. (a kettő között nincs összefüggés! – a szerk. megjegyzése). Ennek szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatással kapcsolatban a képviselőtestület azt a döntést hozta, hogy az eddigi gyakorlattól eltérően, a részben saját tulajdonunkban lévő Zemplén Vízmű Kft-vel kötünk szerződést erre a szolgáltatásra. Így nem kell közbeszereztetnünk ezt a tevékenységet és remélhetőleg sokkal hatékonyabban és hasonlóan jó, vagy jobb színvonalon fogja ezt a szolgáltatást végezni a Zemplén Vízmű Kft.
A vajdácskai polgármester kéréssel fordult a képviselő testülethez, amelyben egy Vajdácskán található, de nálunk nyilvántartásban lévő önkormányzati ingatlanunkra vételi szándékot jelentett be. Megvizsgáltuk ezt az épületet. Valóban elég elhanyagolt állapotban van, éppen ezért a képviselőtestület úgy döntött, hogy nem helyez ki bérlőt Vajdácskára a sárospataki lakosok közül, hanem ezt az ingatlant fölértékeltettük értékbecslővel, és ezen az áron a vajdácskai önkormányzatnak eladásra fölajánljuk.
A pénzügyminiszter által tervezett lóverseny fogadás és bukméker fogadó szervezésére vonatkozó pályázati kiíráshoz szükséges egyetértésről tárgyalt a képviselőtestület. Elvi állásfoglalást és elvi engedélyt adott erre a tevékenységre Sárospatak területén belül. Természetesen, amikor konkréttá válik ez a megfogalmazott kérés, akkor visszatérünk majd rá. Mindenképpen olyan döntést szeretnénk hozni, hogy sokkal több pozitívuma legyen érzékelhető Sárospatak lakosságának ebből a tevékenységből, mint az esetleges hátránya.
A főépítész úrral való első találkozás, és az ő beszámolójának meghallgatása volt pénteken a képviselőtestület következő programja. A beszámoló tájékoztató formájában történt, a tájékoztatót a képviselőtestület nem fogadta el. Szintén szóbeli előterjesztés formájában egy tájékoztatót hallottunk Erdős Tamás tanácsnok úrtól a sarokbástya és a Vízi kapus beruházás jelenlegi állásáról.
Megkereste képviselőtestületünket a Zemplén Település Szövetség és a további tagságunk, tagsági igényünk fenntartásáról érdeklődött. Ehhez szükség volt egy testületi döntésre, annak ellenére, hogy minden bizottság nemmel szavazott erre a kérelemre. Hiszen az elmúlt időszakban nem láttunk sok előnyét ennek a tagságnak, viszont egy elég jelentős tagsági díjat kell fizetnünk minden évben. Én ennek ellenére arra kértem a képviselőtestületet, amit később meg is szavaztak, hogy egy évre tartsuk fönn a tagságunkat. Tisztázzuk a viszonyunkat, kölcsönösen tisztázzuk az elvárásainkat a Zempléni Település Szövetséggel, és egy év után meglátjuk, hogy maradunk-e tagok, vagy kilépünk a szövetségből.
Támogatási kérelmek érkeztek még felénk - szám szerint három db - amelyeket elvben támogatunk, hiszen nagyon nemes célokra kérnek támogatást. Azonban az önkormányzatunk jelenlegi anyagi helyzete nem engedi azt meg, hogy készpénzzel támogatást tudjunk biztosítani, bármilyen nemes is az a cél.


 
 


Cziczer Katalin
/2007.02.01./