Ön jelenleg a sarospatak.hu archívumát olvassa. A lapok legutolsó frissítése 2014. október 31. Az aktuális honlap eléréséhez klikkeljen ide!
SÁROSPATAK Aktuális - üres lap ( kéthasábos )

Aktuális
2007. szeptember

Nagyon sok a lopás és erőszakos bűncselekmények is előfordulnak

                                                     

    Solymosi Antal rendőr alezredes, a Sárospataki Rendőrkapitányság bűnügyügyi osztályának vezetője annyi bűnesetet sorolt fel, hogy elég végigolvasni. Ezek között a legenyhébb az, amikor mohát loptak az erdőből, a legdurvább pedig, amikor súlyosan bántalmazva raboltak ki valakit egy este a zöldségpiac környékén. A kettő között minden előfordul...

  Lopás bűntette miatt indult büntetőeljárás ismeretlen tettese ellen, aki 2007. virradóan augusztus 17-ére virradóan a Sárospatak Patika közben található MOMÓ üzlet ablakát benyomta, bemászott az üzletbe, majd onnan cipőket és más árúkat tulajdonított el, összesen kb. 30 ezer Ft értékben.

Lopás bűntette miatt indult büntetőeljárás ismeretlen tettes ellen, aki 2007. augusztus 21-ére virradóan behatolt a Sárospatak Déryné úton található benzinkút épületébe, ahonnan 2 millió Ft körüli készpénzt, valamint egy számítógépet tulajdonított el. Az elkövető a riasztórendszert a behatolás előtt kiiktatta, ezért nem jelzett.

Lopás bűntette miatt folytatunk büntetőeljárást ismeretlen tettes ellen, aki 2007. augusztus 18. és 21. között behatolt a sárospataki Erdélyi úton található női fodrászüzletbe, ahonnan kerámiakészletet, ollót, hajfestéket, hajfényt, egyéb hajápoló készítményeket, valamint cégbélyegzőt és női pulóvert tulajdonított el összesen kb. 156 ezer Ft értékben.


 
 
Súlyos testi sértés miatt folytatunk büntetőeljárást egy erdőhorváti lakos ellen, aki 2007. augusztus 20-án 19 óra körül a község egyik italboltja előtt minden előzetes szóváltás nélkül lefejelt egy helyi lakost, aki ennek következtében 8 napon túl gyógyuló orrcsonttörést szenvedett, az elkövetőt bíróság elé állítottuk, aki meg is kapta a jogerős ítéletet.

Ismeretlen tettes ellen folytatunk eljárást, aki 2007. augusztus 24-én 19:35 óra körül bement egy Sárospatak Kazinczy Ferenc úton található lakás udvarába a kerítésen átmászva, majd onnan a lakás előterébe. Az előtérben található babakocsin lévő válltáskából eltulajdonította a tulajdonos iratait és kisebb összegű készpénzét.

Lopás kísérlete miatt indult büntetőeljárás ismeretlen tettes ellen, aki 2007. augusztus 26-ára virradóan megkísérelt behatolni a sárospataki sportpálya mellett lévő büfébe. Az elkövető a sportbüfé hátsó ajtaján lévő vasrácsot lefeszítette, ezt követően azonban a bűncselekmény elkövetését megszakította és kísérlet abbamaradt.

Lopás bűntette miatt folytatunk büntetőeljárást két erdőhorvátban lakó hölgy ellen, akik 84 kg erdei mohát találtak - elmondásuk szerint. Nyilvánvaló az eljárás abból indult, hogy ezt az erdőből szedték össze, de azt mondták, hogy találták, mert így végül is nem lopás lett belőle. 84 kg moháról van szó, ami több zsákban fért el, ennek az értéke 252 ezer Ft-ra tehető.

Lopás vétsége miatt folytattunk eljárást ismeretlen tettes ellen, aki 2007. augusztus 30-án 21:15 óra körül egy kenézlői italbolt udvaráról eltulajdonított egy lezáratlan Simson típusú motorkerékpárt 50 ezer Ft értékben, bukósisakkal együtt.

Rablás miatt folytatunk büntetőeljárást ismeretlen tettes ellen, aki 2007. augusztus 30-án, 21 óra 25 perc körül Sárospatak Madách utcában, a zöldséges piac mellett gyalogosan közlekedő férfit a nyakánál fogva lerántotta, többször megütötte, fejbe rúgta, majd a zsebéből eltulajdonította a pénztárcáját a benne lévő irataival, és kb. 70 ezer Ft készpénzével. A nyomozás folyamatban van, de sajnos az elkövetőre vonatkozóan adatokkal nem rendelkezünk, bár az ügynek szemtanúja volt, aki késői időpontra tekintettel sok információt nem tudott közölni, csak magát az eseményt látta és a sértett is olyan állapotba került - és a támadás is olyan irányból jött - hogy az elkövetőről semmilyen adattal nem tudott szolgálni.

Garázdaság miatt folytattunk eljárást egy sárospataki lakos ellen, aki 2007. szeptember 6-án 16 óra körül bement a nevelőapja tulajdonában lévő faiskolai üzletbe, ahol a tulajdonost szitkozódó szavakkal illette, közben növényeket, cserepes virágokat dobált szét, tört össze, rongált meg. Az urat bíróság elé állítottuk, aki jogerős ítéletet kapott.

Lopás miatt folytattunk eljárást ismeretlen tettes ellen, aki 2007. szeptember 2-án 13:30 óra körül besurrant egy Erdélyi János utcai családi házba, ahonnan 1 db rádiótelefont tulajdonított el 15 ezer Ft értékben.

2007. szeptember 4-én 18 óra körüli a Sárospataki Rendőrkapitányság előtti járdaszakaszon egy csoport tagjai előzetes szóváltás után egymásnak estek, ütötték egymást, fenyegetőztek, hangosan kiabáltak miközben volt olyan, akinél kés is előkerült. Csak a gyors rendőri intézkedés akadályozta meg, hogy ebből a garázdaságból nagyobb baj nem lett. Azokat a személyeket, akik elsődlegesen érintve voltak a cselekedetben, előállítottuk a pataki kapitányságra és az elszámoltatásuk megtörtént. Az eljárás folyamatban van csoportos garázdaság miatt.

Lopás bűntette miatt, folytattunk eljárást ismeretlen tettes ellen, aki 2007. szeptember 8-án 12 óra körül ablakbetörés módszerrel behatolt a Sárospatak Dorkói utca 1. szám alatti, volt Csepel területén található egyik borászati cég épületébe, ahonnan 15 palack bort tulajdonított el kb. 60 ezer Ft értékben. Az elkövető személyét azóta sikerült megállapítani. Bíróság elé állítottuk, s a bíróság pénzbüntetésre ítélte. Az ítélet jogerős.

Rablás miatt folytatunk eljárást ismeretlen tettes ellen, aki 2007. szeptember 7-én 18 óra körül Sárospatakon beszélgetésbe elegyedett egy nagyrozvágyi, 52 éves férfival, aki akkor már ittas állapotban volt. Az illető két telefont is vásárolt azon a napon. Az egyik telefont ellopták tőle. Ment, vett egy másikat, ezt követően Sárospatak területén italboltról-italboltra járt. Ekkor ismerkedett meg a férfival, akit az előbb említettem. Ez a férfi lecsalta a Bodrog-partra, ahol a földre lökte, majd elvette a telefonját. Ezért rablás miatt folytatjuk az eljárást, de az elkövető személyére vonatkozóan adattal nem rendelkezünk, a sértett ugyanis ismételten olyan ittas állapotban volt, hogy az elkövetőről semmiféle érdemi adattal nem tudott szolgálni.
Sajnos meg kell jegyezni, hogy a rablásoknak a jelentős része olyan ittas személyekhez kötődik az utóbbi időben, akiknek a vallomására egyáltalán nem számíthat rendőrség, és így sok remény sincs...

Lopás miatt folytattunk eljárást ismeretlen tettesek ellen, akik 2007. augusztus végén rendszeresen rájártak egy kenézlői dűlőben lévő kukoricaföldre, ahonnan összesen 11 mázsa csöves kukoricát tulajdonítottak el 53700 Ft értékben. Egyik alkalommal a sértett a kukoricásában tetten érte az elkövetőket, értesítette a rendőrséget, a rendőri intézkedés gyors volt, ennek következtében sikerült is az elkövetők személyét megállapítani. A gyanúsítottként való felelősségre vonásuk megtörtént, felnőtt és fiatalkorú elkövető szerepelt ebben az ügyben.

Lopás miatt indítottunk eljárást ismeretlen tettes ellen, aki 2007. szeptember 8-án 11 óra körül a sárospataki Bodrog Áruház földszintjén található műszaki osztályáról eltulajdonított egy 30 ezer Ft értékű babakocsit. Ezt a sértett azért hagyta ott, mert a gyerekkel az emeletre ment, aztán mire lejött az emeletről, eltűnt a babakocsi. Ez egyébként egy kékszínű kockás mintás, sportkocsi volt.

Lopás miatt indult eljárás akkor még ismeretlen tettesek ellen, akik 2007. szeptember 23-ára virradóan behatoltak a sárospataki Ipartelep út 4. szám alatt található Foton Kft. telephelyére, ahonnan laposvasakat és alumínium küszöböket tulajdonítottak el, kb. 210 ezer Ft értékben. A bűncselekmény elkövetőit a bejelentést követően néhány napon belül sikerült megtalálni, és eljárás alá vonni. Sajnos az alumínium küszöböket már feldarabolták MÉH telepi értékesítésre, így annak felhasználhatóságára nem sok esély van. Az is megállapítást nyert, hogy nem egy alakalommal, hanem többszöri behatolással tulajdonították az árút. Ez is beleillik a fémlopások sorozatába.

Lopás bűntette miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen, aki 2007. szeptember 22-ére virradóan behatolt a Sárospatak Nagy Lajos út 10. szám alatt álló Erdélyi János Általános Iskola kazánházának épületébe. A kazánházból különböző kéziszerszámokat, elektromos kisgépeket és rézcsövet tulajdonított el, kb. összesen 40 ezer Ft értékben. A bejelentést követően az elkövetők személyét sikerült megállapítani. Két fő gyermekkorú volt, akik oda járnak iskolába, illetőleg egy fiatalkorú személy, aki csak ideiglenesen tartózkodik Sárospatakon. A gépek egy részét lefoglaltuk attól a személytől, akinél értékesítették, a rézcsövet viszont összehajlított, feldarabolt állapotban értékesítették, amelyek ezáltal használhatatlanná váltak.

Garázdaság vétsége miatt folyattunk eljárást sárospataki, férfi-nő testvérpáros ellen, akik 2007. augusztus 19-én 11:45 óra körül Sárospatak egyik büféje előtti udvaron összeverekedtek és ennek következtében könnyebb sérüléseket szenvedtek. Bíróság elé állítással fejeztük be az eljárást, az ítélet is jogerős lett.

Törő Gábor
 /2007.09.30/

  

 

Gesztenyeszüret

           

          

   Az idén sok gyümölcs szenvedett fagykárt, Szabolcsban alig lehet almát látni, a dió is hiánycikk az idén. A gesztenyefák viszont a száraz nyár ellenére is bőven teremtek. A református temető 110 éves fáit meglátogatta a Carolina óvoda Süni és Harkály csoportja, valamint szorgos kezekkel jártak kinn a Református Általános iskola osztályai is. A begyűjtött gesztenye hasznosítása ha szerény mértékben is, de hozzájárul a temetőkert megújulásához. A gyerekek játékosan és örömmel jöttek a csodás őszi időben, s az emlékpark hangulata, a közösségben végzett tevékenykedés nevelő haszna nagyszerű eszköze a személyiségformálásnak. Köszönet az ovónéniknek, daduskáknak és tanítónéniknek, aki ezt hasonlóan gondolták.

 
 


Református Lelkészi Hivatal
 /2007.09.30/

  

 

Gumicsizmás diplomaták Németországban

                                                     

    Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 10 tanulója és 2 tanára szeptember első két hetében egy nemzetközi környezetvédelmi találkozón vett részt. Lengyel, holland, német és magyar diákok dolgoztak együtt 7. alkalommal ezúttal a németországi Soestban.

A projekt napjaink igen aktuális problémáját vizsgálta: Mit tehet a mai fiatalság a klímaváltozás és az ennek következtében fellépő pusztító árvizek ellen. A komoly munka mellett - állat- és növényvilág vizsgálata, vízminőség mérése, a természetes környezet visszaállításának lehetőségei a folyók mentén- bőven adódott lehetőség arra is, hogy a négy ország fiataljai különböző szabadidős programok során közelebb kerüljenek egymáshoz.
A csoport tagjai: Juhász Norbert, Bodnár Dávid, Szabó Adrienn, Csőköly Zsófia, Urbanovics Rita, Tóth Csilla, Szendrei Anikó, Volczér Gábor, Harda Kristóf, Boldog Zsuzsanna.
Kísérők: Csicsek Éva és Leskóné Sárosi Mária
Az előkészítő munkákat segítette: Vitányiné Tóth Eszter
A diákok szeptember 25-én, kedden este német és angol nyelven fotó és videó anyaggal színesített élménybeszámolót tartottak az Árpád Vezér Gimnáziumban.
 


 
 

További fotók >>>

Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium
 /2007.09.30/

  

 

Rendhagyó magyaróra a könyvtárban

                                                     

    A Zrínyi Ilona Városi Könyvtárban a Magyar Népmese Hete rendezvénysorozat első napján (09.24.) a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolából (3. b) résztvettünk egy rendhagyó magyar órán, amit a könyvtáros nénik tartottak a gyerekeknek - számolt be az olvasóknak Németh Erika, tanító néni...

Először egy bábjátékot láthattunk, majd mesét hallhattunk, melyet jelmezben elszerepelhettek a tanulók. A következő mese szereplői a posztóra kerültek, s a végén egy diavetítéssel fejeződött be az óra.
Tanulságos óra volt, hiszen a mesékből is az egymás iránti szeretet, az egymás megbecsülése, a szép beszéd, a játékosság, a jó és a rossz szembenállása, melyből sokat tanulhattunk. Köszönet érte.
 


 
 

További fotók >>>

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
 /2007.09.30/

  

 

Ki ismeri fel a besurranót?

                                                     

    2007. augusztus 23-án (csütörtök volt) fényes nappal, délután 3 óra körül ismeretlen személy bement a Sárospatak, Nagy Lajos utcában található autómosó, autókozmetika udvarára, ahonnan a hulladékgyűjtő tartály tetejéről eltulajdonította egy Volkswagen kombi személygépkocsi térelválasztó redőnyét, mintegy 25 ezer Ft értékben…

Az elkövetőről a térfigyelő kamera videó felvételt készített, melyet mellékelni tudunk ehhez a tájékoztatóhoz. Kérnénk a lakosság segítségét, amennyiben bárki felismeri, értesítse a rendőrséget (513-030). Az arca ugyan nem kivehető, de a jellegzetes alkata, kartartása, mozgása, vagy ruházata alapján bizonyára felismerhető. A lakosság segítségét Solymosi Antal, rendőr alezredes kéri.

Ha a szerkesztőségi e-mail címre írnak, mi továbbítjuk a rendőrség felé.
 


 
 

A videokamera felvétele >>>

Cziczer Katalin
 /2007.09.30/

  

 

Zarándokok Sárospatakon

                                                     

    Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi megyéspüspököt tisztelhettük szombaton Sárospatakon, aki a Szent Erzsébet évi ünnepi szentmisére érkezett közel 1500 zarándok kíséretében, akik szintén a szomszédos-, és saját egyházmegyénkből érkeztek…

  Az érkezett buszok száma a pünkösdi ünnephez hasonló volt, legalább 30 busz állt a parkolókban. A hívek be sem fértek a római katolikus templomba, sokan a templom körül, a Szent Erzsébet szobor tövében telepedtek le, s hangosítón keresztül hallgatták a prédikációt a kellemes, őszi napfényben.


 
 

További fotók >>>

Törő Gábor
 /2007.09.30/

  

 

Ima Magyarországért - a református ifjúsági napon

                                                     

    A Zempléni SZIKRA nevet viselő református ifjúsági mozgalom Sárospatakon a Lorántffy teremben tartotta szeptember 29-én összejövetelét - számolt be az eseményről Virágh Sándor, református lelkész...
  Az eseményen a mai időkben való Jézus követés volt a fő téma, melyet sok-sok ének, és jó beszélgetések tagoltak. A délutáni programban szerepelt az országos imádsághoz való csatlakozás, melyben Magyarország lelki békéjéért, megtisztulásáért, a szegényekért, betegekért, munkanélküliekért imádkoztak kéz a kézban a fiatalok. A soron következő összejövetelre november 3-án Zemplénagárdon kerül sor, szeretettel látnak minden fiatalt, akinek nem közömbös, milyen világban élünk, és mit adunk tovább utódainknak.


 
 

További fotók >>>

Református Lelkészi Hivatal
 /2007.09.29/

  

 

Együttműködés a lengyel és a magyar rendőrök és tűzoltók között

                                                     

    2007. szeptember 20 és 24 között városunkban járt Wieslaw Nowak rendőr ezredes krosnoi rendőrkapitány és Zbigniew Sieniawski tűzoltó alezredes. A szakmai tapasztalatcsere után Sárospatak és környéke csodás műemlékeivel és a jó helyi borokkal is megismerkedhettek – nyilatkozta dr.Gaál Krisztián rendőr százados, Sárospatak rendőrkapitánya…

  Lőrincz György tűzoltó őrnagy úr, a Sátoraljaújhelyi Tűzoltóság parancsnoka, és az én személyes meghívásomra látogattak el hozzánk, s nem titkoltan azzal a céllal hívtuk meg Őket, hogy hosszú távú együttműködésünket megalapozhassuk.

Mi is jártunk náluk 2007. augusztusában, ahol megismerkedhettünk Krosnoval, az ottani rendőrséggel és tűzoltósággal. Megállapodtunk arról, hogy kapcsolatunk alapja Sárospatak és Krosno testvérvárosi szerződése lehet. Együttműködésünk kiterjed a szakmai tapasztalatcserére, nemzeti rendőrnapokra (nálunk április 24.) való meghívásra, s üdülési csere megállapodásra is. Felajánlották a lengyel kollégák, hogy vegyünk részt együtt egy pályázatban is, ami a bűnözés határmenti vetületeivel foglalkozik. Ez három rendőrkapitányságot is érintene, mégpedig Krosnot, a szlovák Svidniket és Sárospatakot.
 


 
 
A pályázattal kapcsolatban várjuk a konkrét tájékoztatást írásban is. Ha mindenben meg tudunk állapodni, akkor ünnepélyes keretek között kerülhet majd sor az együttműködési megállapodás aláírására. Egyébként a lengyel kollégák nagyon jól érezték magukat a sárospataki és az újhelyi látogatásukon. Megismerhették a magyar vendégszeretet, sőt még egy hercegkúti szüreten is részt vettek 15 perc erejéig. A vendégek között volt még a lengyel tűzoltóparancsnok helyettese Sisek, és a krosnoi rendőrségi szóvivő Marek is. A vendégek fogadásban részt vett még Bacsó Tibor rendőr százados, közlekedési osztályvezető és a tűzoltóparancsnokunk helyettesei Dakos Zoltán tű. őrnagy és Majoros László tű. alezredes urak is.

További fotók >>>

Cziczer Katalin
 /2007.09.28/

  

 

Az egészség a legfontosabb!

                                                     

    Nagy sikere volt a szeptember 22.-én rendezett szűrőnapnak. Több mint 200 sárospataki élt a lehetőséggel, és ellenőriztette egészségi állapotát- nyilatkozta Plósz Istvánné, szervező...

  Ez az egészségnap Pelczné dr. Gáll Ildikó a Fidesz Nőtagozatának elnöke javaslatára lett megszervezve, beleillesztve a nőtagozat egészség programjába.
Ma Magyarországon az emberek azért nem mennek el orvoshoz, mert sokan nem tudják kifizetni a vizitdíjat. Akinek 30-40.000 Ft nyugdíja van, bizony az a 300 Ft is nagyon sok, ha élelem, gázdíj, vagy vizitdíj között kell választani. Látványos, pl. a csontsűrűség vizsgálatnál, hogy a megjelenteknek kb. 1/4-énél eltéréseket mértek, ezek az emberek korábban nem vettek részt ilyen vizsgálaton.
Nagyon fontos, hogy az emberek a szűrővizsgálatokra elmenjenek, hiszen ezek a preventív vizsgálatok, hosszú távon sokkal olcsóbbak és életet menthetnek nagyon sok esetben.
A későbbiekben is fogunk szűrőnapot szervezni, hiszen most láthattuk milyen nagy az igény rá.
Hála, és köszönet a vizsgálatokat végző orvosoknak, egészségügyi dolgozóknak, gépkocsivezetőknek, akik szabadidejükben, ellenszolgáltatás nélkül értünk fáradoztak!
Köszönöm a szervezésben nyújtott segítséget a Rendelőintézet részéről Keresztúri Ferencnének, a Gondozási Központ részéről Papp Imrénének, a Polgármesteri Hivatalnak, és a város önkormányzati képviselőinek.


 
 


További fotók >>>

 /2007.09.28/

  

 

Miről tárgyalt a testület?

                                                     

    Szeptember 28-án, pénteken tartotta rendes ülését Sárospatak város képviselő-testülete. Az előzetes programnak megfelelően 20 napirend tárgyalásához kezdtünk reggel 9 órakor, és az eddigi testületi ülések közül a legrövidebbet sikerült produkálni, ami azt jelzi, hogy a bizottsági ülések egyre inkább megfelelnek annak a funkciónak, aminek szeretnénk – kezdte összefoglalóját Aros János alpolgármester…
 

  Tehát a bizottsági üléseken történnek meg a viták, és a képviselő-testületi ülésre már az itt elhangzott kérdésekre megfelelő kiegészítésekkel, tulajdonképpen néhány észrevételre és a szavazásra kerül sor.
Az első napirendi pontunk a helyi hulladékgazdálkodási tervvel kapcsolatos beszámoló elfogadása volt. A képviselő-testület elfogadta, a jegyzőasszony előterjesztésében elénk kerülő napirendi pontot, amelyhez meg kell jegyezni, hogy pályázat készül, ami egész jó előrehaladottsági állapotban van. Ettől várjuk majd a hulladékkal kapcsolatos nagy problémáinknak a megoldást, mint pl. a Cinegén bezárt, de gyakran begyulladó, és gyakran még mindig illegális hulladéklerakás helyét jelentő szeméttelep felszámolását és a zöldhulladék hordásának a megoldását is.
Előterjesztést hallottunk a helyi jelentőségű védett természeti területek védettségét megerősítő helyi rendelet alkotásáról, a 2007. évi költségvetési előirányzatok módosításáról, amire az időközben elnyert támogatások miatt volt szükség, illetve azok miatt az előre nem látható események miatt, mint pl. az Erdélyi János Általános Iskola a megyei önkormányzathoz való átadása, vagy az új Kft létrehozása következtében megüresedet álláshelyek miatt, tehát ezeket a módosításokat át kellett vezetni a költségvetésünkben.


 
 

A távhőszolgáltatásról szóló rendelet megalkotására került sor, ugyanis az új távhőszolgáltatást végző cég megalakításánál szembesültünk azzal a ténnyel, hogy a 2005-ös képviselő-testületi rendelet még mindig nincs megfelelően előkészítve. Ez azt jelenti, hogy a távhő, mint üzemünk, távhőszolgáltatási rendelet nélkül működött az utóbbi két évben. Ezt a hiányosságot próbáltuk meg pótolni, de természetesen a néhány nap alatt nem kerülhetett olyan előkészítettségi fokozatba, hogy ez most előre átment volna a képviselő-testület előtt, így egy első olvasatnak tekintettük, s a jegyzőasszony javaslatára egy későbbi ülésen lesz konkrét döntés róla.
Több tájékoztatót is hallottunk az ülés során, az egyik ezek közül a foglalkoztatás helyzetéről, a munkanélküliség alakulásáról szólt. Baranyi József úr, az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Sárospataki Kirendeltség vezetője osztotta meg velünk az információit. (ezzel a témával külön cikkben foglalkozunk a jövő héten)

Beszámolót hallottunk a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsában végzett tevékenységről. Ennek a napirendi pontnak polgármester úr, mint a társulás elnöke, valamint Pongrácz László terjesztette elénk .
A Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat vezetői megbízásáról döntött a testület, egyhangúan a jelenlegi igazgatónőt, Molnár Mariannát javasolja 5 évre megbízni az intézmény vezetésével.
A távhő- és hőszolgáltatási szerződést kellett módosítanunk, ez a két szerződés az augusztus 10-ei ülésen lett elfogadva a képviselő-testület által, azonban már szükséges volt módosítani és előreláthatóan többször kell még foglalkoznunk ezekkel a szerződésekkel.
Az RFV-Sárospatak Nonprofit Kft-nek átadásra kerülő feladatok ellátásával kapcsolatos szerződések jóváhagyására került sor. Talán ez volt az a napirendi pont, ami hosszú vitát eredményezett még itt, a képviselő-testületi ülésen is, ami érthető, hiszen olyan dolgokról van szó, olyan szerkezetátalakításokról, amelyek az utóbbi években nem történtek meg Sárospatakon és érthető az az aggódás, és az a félelem is, ami a képviselő-testület tagjaiban felmerül. Igyekeztünk ezeket a szerződéseket úgy előkészíteni, úgy megfogalmazni, hogy minél nagyobb biztosítékot jelentsenek a testület tagjai, és így az önkormányzatunk számára is. A Pénzügyi Bizottság elnökének volt az a javaslata, hogy kötelező jelleggel minden év végéig ezeknek a szerződéseknek a felülvizsgálata történjen meg. Egyhangúlag elfogadtuk ezt a módosítási javaslatot, és a képviselő-testület többsége elfogadta a szerződéseket is.

Az állattartási rendelet módosítását kezdeményezte egy Mányoki utcai lakó. Ezzel kapcsolatban a képviselő-testület azt a döntést hozta, hogy a következő év március 1-ig, nem csak ebben a körzetben, hanem a város egész területére vonatkozóan felül kell vizsgálni az állattartási rendeletet.
A DOPEX Kft. telephelyének infrastrukturális javítására vonatkozó megállapodásról és a tervezett beruházás megvalósításáról hallhattunk polgármester úrtól előterjesztést

Ez után következett a Farkas Ferenc Művészeti Iskola blokkja. A Farkas Ferenc Művészeti Iskola maximális csoportlétszámának túllépését kezdeményezte Bálint Béla igazgató úr. Szintén a Farkas Ferenc Művészeti Iskola Alapító Okiratának módosítására volt szükség, hiszen néhány telephely, ahol eddig oktatási tevékenységet végeztek megszűnt, és egy esetben a telephely változtatási kérelem volt előttünk, ezt is elfogadta a képviselő testület.
Örömmel láttuk, hogy a Farkas Ferenc Művészeti Iskola esetében a minősítési eljárásának első szakaszában megfelelt városunk művészeti iskolája, most kezdődik a második szakasz, s reméljük hogy ezen is minden fenntartás nélkül meg fog felelni.
Az önkormányzat költségvetési szerveinél tervezett álláshelyek megszüntetéséről kellett döntenünk, hiszen október közepéig adható le a tervezett álláshelyek megszüntetésére az állami normatívának a lehívása. Itt azokról az álláshelyekről van szó, amelyek nagyrészt az Erdélyi János Általános Iskolában szűntek meg, amikor a feladat átkerült a megyéhez, tehát itt több mint 50 közalkalmazott állása szűnt meg városi szinten, akiknek más lett a munkaadójuk. Valamint az új cég alakulásával kapcsolatban, a közalkalmazottakkal ellátott feladatok megszűntek – erről képviselő-testületi döntés volt – és ők munkaszerződéssel a kft-ben vannak tovább foglalkoztatva, ezek nagy részét állami normatívából megtudjuk igényelni majd.
Tájékoztatót hallottunk a Kulturális Bizottság elnökétől, Hajdu Imre tanácsnok úrtól a 2008. évben várható évfordulókról, különös tekintettel a Rákóczi évfordulóra, Sárospatak várossá nyilvánításának 40. évfordulójára, A Művelődés Háza fennállásának 25. évfordulójára és a reneszánsz évére.

További fotók >>>

Törő Gábor
 /2007.09.28/

  

 

A Farkas Ferenc Művészeti Iskola sikeresen túl van az előminősítésen; jön a második szakasz...

                                                     

    Több napirendi pontban is foglalkoztunk a Farkas Ferenc Művészeti Iskolával. Az éven elindult minősítési folyamat a második szakaszához ért. Az ország 873 alapfokú művészetoktatási intézményéből 817 intézmény kezdte meg a minősítési eljárást, ebből 689-en feleltek meg az előminősítés követelményeinek -nyilatkozta Lendák Lajos, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke.

  Bizottságunk egyhangú szavazattal javasolta a második szakasz elindítását, és örömmel fogadta a hírt, hogy jó úton halad intézményünk. Az is bizonyítja, hogy második napirendi pontban tárgyaltuk az iskola tanulócsoportjainak létszámemelését, hiszen a tavalyihoz képest jelentősen többen kezdték meg tanulmányaikat.

A Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat vezetői megbízására tettünk még javaslatot. Molnár Marianna jelenlegi igazgató pályázatát magas színvonalúnak találta bizottságunk és egyhangúlag őt javasoltuk az álláshely betöltésére.


 
 


Cziczer Katalin
 /2007.09.28/

  

 

Gombakiállítás a Kazinczy Múzeumban

                        

    A Zempléni Gombász Egyesület gombakiállítást szervezett 2007. szeptember 24-én és 25-én Sátoraljaújhelyben a Kazinczy Múzeumban, amelyről Soltész Róbert, az egyesület egyik sárospataki tagja küldött élményszerű tudósítást olvasóinknak…
 

  A kiállítás helyszínén a kiállított gombák, a gombákról készült fényképek, valamint a kiállított gyermekrajzok között került sor Dr. Rimóczi Imre előadására, "Élő örökségünk értékei a növényvilágban és a nagygombák világában" címmel.

A tanár úr - aki a Corvinus Egyetem Kertészettudományi Karán a növénytani tanszék vezetője - az élvezetes előadásában megvilágította a hallgatóság számára, hogy a növények, a gombák, és az állatok, (köztük a Homo sapienssel) csak teljes összhangban tudnak megélni, és ha ez a harmónia felborul valamelyik oldalon, akkor annak a hatásai a többi élőszervezetre is kihatnak.
Éppen ezért, fontos, hogy a biológiai sokszínűséget, a biodiverzitást megőrizzük, hiszen ez képezi az élő örökségünket. Ez tulajdonképpen nem is örökség, hiszen attól, hogy azt ránk hagyták, az még nem a mienk, azt csak azért kaptuk meg, hogy megőrizzük, s majdan tovább is adjuk. Tovább adjuk úgy, hogy azt az unokáink, s az ő unokáik is láthassák.


 
 
Magyarország a rá bízott örökséget igyekszik megőrizni, hiszen az ország területének közel 10%-a természetvédelmi terület. Hogy ez mennyit jelent Európában? Erre is válaszolt. Megdöbbentő tény, hogy Magyarország, Szlovénia és Szlovákia belépésével az Európai Unióban a természetvédelmi területek nagysága megduplázódott. Ez a mi élő örökségünk, és erre büszkéknek kell lennünk, ezt meg kell ismernünk, hiszen amit ismerünk, azt meg is óvjuk.

Az előadás második felében diákat vetített, és így mutatott be néhányat a "Hungarikumok" közül. Pl: Szent István szegfűje, Boldogasszony papucsa, mely a legnagyobb virággal rendelkező orchidea faj Európában, a Bánáti bazsarózsa, a Császár Galóca, valamint azok az erdők, amelyek itt is körülvesznek minket, s amelyek nekünk teljesen természetesek, de sok helyen Európában már ilyet nem láthatnak.

A kitűnő és tanulságos előadás végén Mihály Attila és Egri Károly tanár úr köszönték meg az előadást, és méltatták az előadót.
Mihály Attila végül átadta azt az oklevelet, mely szerint a Zempléni Gombász Egyesület tiszteletbeli tagjává fogadta Dr. Rimóczi Imrét. Az előadó megtiszteltetésnek nevezte a tagságot, és kijelentette, hogy "igyekszem rendes tag lenni"!

Az előadás után kötetlen beszélgetés közben tekintették meg a hallgatók a kiállított gombákat.

További fotók >>>

 /2007.09.28/

  

 

Tanévnyitó ovisprogram a Mese Óvoda és Bölcsőde udvarán

                        

    2007. szeptember 21-én (pénteken) 14 órától színes gyermekprogram várta a Mese Óvoda és Bölcsőde óvodásait a József Attila úti intézmény udvarán- nyilatkozta Lendvainé Szendrei Ágnes, vezetőnő…

  Ezen a délutánon -a gyermekek nagy örömére- elmaradt a délutáni pihenés. A szülők, nagyszülők ebéd után érkeztek a gyermekekért és velük együtt várták az udvari programot. A rendezvény elején a Farkas Ferenc Művészeti Iskola Csimpolya Néptánccsoportjának 2 tagja Boglyasovszky Petra és Mályi Franciska felcsíki népdalcsokrot adott elő. Ezt követte az óvoda nagycsoportos gyermekeinek versekből, dalokból álló rövid műsora.
Majd elkezdődött a szórakoztató gyermekprogram: a sportvetélkedő, a papírhajtogatás, a homokvárépítés és a rajzverseny. 1530 órakor tombola sorsolással szakították meg a játékot. Sok-sok nyeremény várt gazdára, mely tombola tárgyakat a helyi vállalkozóktól kapta az intézmény.

A gyerekek nagyon boldogok voltak, hisz csaknem mindenki nyert valamit. Így a játék, a lángos, palacsinta adta örömök mellett a nyerés öröme is fokozta a rendezvény hangulatát és sikerét.


 
 


További fotók >>>

Mese Óvoda és Bölcsőde
 /2007.09.28/

  

 

Vadászat vér nélkül

                        

    17. alkalommal rendezték meg szeptemberben a Sárospataki Vadász Íjász Versenyt, aminek rendezője a Sárospataki Elektromos Sportegyesület volt, és amit a sárospataki Önkormányzat is támogatott. A verseny színhelye a Megyer-hegy másik oldalán lévő Mikolai Pihenőpark és környéke volt…
 

  Juhász Zoltántól, a verseny szervezőjétől megtudtuk, hogy ez egy országos verseny, amelyen egy világbajnokot és több Európa-bajnokot is üdvözölhettek. A versenyzők ugyan sportegyesületek színeiben érkeztek, de tulajdonképpen egyénileg indulhattak a következő kategóriákban: mini, gyerek, ifjúsági és a felnőtt, amelyen belül külön kategóriában versenyeztek a nők és a férfiak. A lőfegyverek szerint csigás íj, történelmi íj és számszer íj szerint lettek kategorizálva.
54-en neveztek be, de többnyire kísérőkkel, családtagokkal érkeztek, így szép kis létszám gyűlt itt össze, akik a gyerekeikkel együtt láthatóan jól érezték magukat a horgásztavak mellett, a szeptemberi napsütésben.

A velük töltött félóra meggyőzött arról, hogy milyen egészséges és humánus sport ez, ahol egy verseny egy kirándulásnak is felfogható. Mivel állat bábokra céloznak, nem a gyilkolás ösztöne hajtja őket, de mégis benne van az íjat megfeszítő mozdulataikban a múlt, a történelem. Talán nem is gondolnak rá, hogy szabadidős sportjukkal egy - nemzetünkre nagyon is jellemző - hagyományt őriznek.


 
 


További fotók >>>

Törő Gábor
 /2007.09.27/

  

Pataki vadászsikerek Mezőkövesden

                        

  A szombaton, Mezőkövesden megrendezésre került Megyei Vadásznap alkalmával sárospataki vadászok illetve társulatok is kaptak kitűntetést. Molnárné Varga Mária vadászhölgyet, a Sárospataki Kossuth VT tagját a Hubertus Kereszt Ezüst fokozatával tüntették ki munkája elismeréséül - küldte tudósítását Olasz László, a Zempléni Koronglőtér vezetője...
  Eredményt hirdettek a Megyei Koronglövő Bajnokságban is, amelyen Matisz Norbert a Zempléni Hubertus VT tagjaként egyéni III. helyezést ért el. Ugyanezen társaság csapatversenyben szintén a III. helyezést hozta el. A csapat tagjai: Kertész László, Ifj. Kertész László, Matisz Norbert.
 


További fotók >>>

 /2007.09.27/

  

 

A Pénzügyi Bizottság a nonprofit kft szerződéseit tanulmányozta

                        

    A Pénzügyi Bizottság délután 2 órakor kezdte el a munkáját és most, fél hatkor fejeztük be - kezdte az ülésről szóló beszámolót Feró István, a bizottság elnöke. Nyolc napirendi pontot tárgyaltunk meg, ezek közül legalaposabban azt az előterjesztést veséztük ki, amely az RFV Sárospatak Nonprofit Kft beindulásával kapcsolatos szerződéseket tartalmazza…

  Végig néztünk minden egyes szerződést, javaslatokat tettünk az előterjesztőnek, hogy mivel kellene kiegészíteni az előterjesztéseket, hogy még világosabbak és tisztábbak legyenek a képviselő-testület előtt. Ezekre megkaptuk a pozitív választ, így valószínű, hogy azok az összegek, amelyek az előterjesztésben szerepelnek - mint az önkormányzat által finanszírozandó tételek - azok az önkormányzat jelenlegi adati alapján képzett számok, de ezeknek a felhasználási hátteréről - ami hiányos volt - még adatokat kértünk, ezáltal tájékozottabbak lesznek a képviselő-testület tagjai, mikor a döntésüket meghozzák.

Szó volt még az önkormányzat költségvetésének módosításáról, ami egy technikai kérdés, mégis kértük az irodavezető asszonyt, hogy kapjuk meg azt a kimutatást, ami megmutatja, hogy a fejlesztési saját erőre félretett 50 millió Ft milyen tételekből áll össze.

Javasoljuk a DOPEX Kft telephelyével kapcsolatos ügymenet lebonyolítását úgy, ahogy az előterjesztés tartalmazta: a Zemplén Vízmű KFT készítse el a szennyvízcsatorna beruházást, és az Önkormányzat négy év alatt egyenlő részletekben, minden év február 28-án fizesse ki az akkor esedékes 6 millió 250 ezer Ft-ot. Így az Önkormányzat rendszerébe fog tartozni a szennyvízcsatorna hálózat.


 
 


Cziczer Katalin
 /2007.09.27/

  

 

A Szociális Bizottság továbbra is Molnár Mariannát javasolja a vezetői posztra

                        

    Ladomerszky László, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke a szerdai ülés két napirendjéről beszélt bővebben, az egyik a Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat vezetői megbízatása volt, a másik pedig a Bartók Béla utcai szociális bérlakások további sorsa…
 

  ElKétévente nagyon komolyan vettük a családsegítő vezetőjének a beszámoltatását, a szakmai vitákat lefolytattuk. Mi Molnár Mariannát alkalmasnak tartjuk a vezetői feladatok ellátására, szakmai programját jónak tartjuk és javasoljuk a testületnek a további 5 évre való megbízását. Azt is erényként fogalmaztuk meg, hogy a családsegítő rész vezetésében a helyettesének, Sáfrányos Saroltának teljes önállóságot biztosított, aki nagyon jó szakember ezen a területen, és Mariann is megbízik benne.

A Bartók Béla utcai lakások bérleti szerződése lejárt. Bizottságunk a múlt héten volt helyszínelni, áttekintettük a beérkezett dokumentumokat – nagyon sok lakossági észrevétel is volt – és több esetben úgy foglalt állást a bizottságunk, hogy nem hosszabbítja meg a jogviszonyt két évre. Egy esetben felfüggesztettük, egy esetben pedig 6 hónapos szerződést kötöttünk. Most, a tél előtt nem akartuk lehetetlen helyzetbe hozni a családot, de úgy ítéltük meg, hogy a bevallott jövedelem nincs arányban a látható életvitellel. Ez esetben 6 hónapot javasoltunk, 3 esetben pedig egy évet. Az eső esetben szintén vagyoni dolgok miatt, a másik kettőben pedig lakbérhátralék miatt. Ha egy év múlva nem lesz lakbérhátralékuk, akkor továbbra is meghosszabbítjuk a szerződésüket. Ezzel figyelmeztetni szeretné őket a bizottságunk, hogy vannak kritériumok, amiknek meg kell felelni, mert különben nem maradhatnak szociális bérlakásban.


 
 


Törő Gábor
 /2007.09.27/

  

 

Ülésezett az Ügyrendi és Jogi Bizottság

                        

    Nagyon sok naprendi pontot tárgyalunk, nem is tudom mikor fogunk végezni – fejezte ki aggodalmát Saláta László elnök, az Ügyrendi és Jogi Bizottság ülése előtt – hiszen meglehetősen tartalmas napirendekről van szó, de én remélem, hogy megfelelő módon elő tudjuk készíteni ezeket a pénteki testületi ülésre…

  Előterjesztés hangzik el a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a helyi hulladékgazdálkodási terv elfogadásáról, a védett természeti területek védettségét megerősítő helyi rendelet alkotásáról, a költségvetési előirányzatok módosításáról, a távhő és a hőszolgáltatással összefüggő rendeletek és szerződések módosításáról (a két új céggel összefüggésben), az RFV Sárospatak Nonprofit KFT szerződéseinek jóváhagyásáról, valamint egy magánkezdeményező felvetése a helyi állattartási rendelet módosításáról, a Kistérségi Társulás tanácsban való tevékenységünkről, és a DOPEX Kft telephelyén végzett csatornaépítési munkálatokról


 
 

Cziczer Katalin
 /2007.09.27/

  

 

A közszolgáltatások átszervezése folytatódik

                        

    Tíz napirendet tárgyal a Gazdasági Bizottság nyílt ülésben, melyek jelentős része a közszolgáltatások átszervezésével kapcsolatos. Újra tárgyaljuk a távhő- és hőszolgáltatási rendeletet pici módosításokkal, majd szót ejtünk a várható karbantartási szerződésről, ill. ennek paramétereiről, a konyha üzemeltetésről, a közétkeztetési szolgáltatásról és az elektromos energiaellátásról – nyilatkozta Erdős Tamás a bizottság elnöke…

  Ezen kívül néhány ingatlankérdésben is döntünk – szociális bérlakás hasznosítás – illetve egy fontos napirendi pontunk lesz a szilárd hulladék tárolásának problémája, ami még mindig megoldásra vár.. Megjelent az a pályázat - uniós támogatással - ami a cinegei hulladéktárolónak a végleges rekultivációjára adhat lehetőséget – ezzel is foglalkozik a bizottságunk a mai ülésen.


 
 

Törő Gábor
 /2007.09.26/

  

 

A 2008-as évfordulókra koncentrál a Kulturális Bizottság

                        

    Ami igazán kulturális téma a mai bizottsági ülésünkön, az az évfordulókban gazdag 2008-as év előkészítése lesz, hiszen akkor fogjuk ünnepelni Sárospatak újra várossá válásának 40. évfordulóját, a sárospataki országgyűlés 300. évfordulóját és a reneszánsz évét – kaptuk a tájékoztatást Hajdu Imrétől, a bizottság elnökétől…

  Ezek kapcsán a város megfelelő rendezvényeket kell, hogy szervezzen. Ezért az előterjesztésben az szerepel, hogy egy előkészítő bizottságot kell létrehoznunk, ami egyrészt a programokat, másrészt az időpontokat koordinálja majd. Ezzel a kérdéssel még többször fogunk foglalkozni bizottsági és testületi szinten, az idén és a jövő évben is.
 


 
 


Cziczer Katalin
 /2007.09.26/

  

 

Helyszíni szemle a Martinovics és Kinizsi utcák kereszteződésében

                        

   Az utóbbi néhány héten belül két olyan baleset is történt itt a Martinovics és a Kinizsi utca kereszteződésében, amelyben a vétkes egyértelműen az a gépjárművezető volt, aki figyelmen kívül hagyta a STOP táblát - nyilatkozta Aros János alpolgármester…
 
  Hogy a balesetek okát felderítsük, bejárást tartottam a városi főkertésszel, és György úrral, a műszaki iroda munkatársával. Megnéztük, hogyan lehetne csökkenteni ennek a kereszteződésnek a veszélyességét, hiszen nem csak ez a két baleset történt itt, hanem már tavaly is voltak hasonló események. Arra a következtetésre jutottunk, hogy a táblákat jobban láthatóvá fogjuk tenni, elő táblákkal jelezzük majd ennek a kereszteződésnek a veszélyességét, valamint útburkolati jelek felfestésével hívjuk fel a figyelmet az „ÁLLJ, elsőbbségadás kötelező” tábla jelzésének betartására. Ugyanakkor a városi főkertész urat kértem, hogy a kereszteződés jobb beláthatósága érdekében tisztíttassa meg az itt zöldellő, magasabb növényektől a közterületet. Remélhetőleg ez az intézkedés a balesetek számát csökkenteni fogja. Kértem a városi főkertész urat, hogy ne csak ebben a kereszteződésben, hanem a város többi, veszélyes gócpontján is nézze meg, hogy akadályozza-e valami közterületen lévő növényzet a kilátást. Ha igen, akkor ezeknek a tisztítását is haladéktalanul kezdje el a Kommunális Szervezet.
Úgy tűnik, hogy elengedhetetlen lesz rövid időn belül a városi forgalomtechnikai felülvizsgálat az újbóli elkészítése. Ez kb. 5-7 millió Ft-ba fog kerülni, a pályázat előkészítését már elkezdtük. Bízunk benne, hogy nyerünk ezen a pályázaton, hiszen saját erőből ezt nagyon nehezen tudnánk megvalósítani.


 
 


További fotók >>>

Törő Gábor
 /2007.09.25/

  

Bursa Hungarica - ismét lehet pályázni

                        

  Sárospatak Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve a 2008. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára.
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A szociális alapon működő Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008-ban is két kategóriában indul.
A típus – a már felsőoktatásban nappali tagozaton, államilag finanszírozott képzésben résztvevő hallgatók számára.
B típus – 2006/2007-es tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert fiatalok számára.
A pályázati űrlap munkanapokon a Polgármesteri Hivatal földszint 2. sz. irodájában szeptember 4-től szerezhető be.

Ösztöndíj állapítható meg a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat feltételének megfelelő és a pályázatát határidőben beadó pályázónak, akinek a családjában az egy főre eső nettó átlagjövedelem nem haladja meg a 40.700 Ft-ot. Abban az esetben, amikor a pályázó hallgató eltartásáról egyedülálló személy gondoskodik, az egy főre jutó jövedelem számításánál 54.300 Ft-ot; árvák, félárvák esetében 67.825 Ft-ot kell alapul venni.
Benyújtási határidő: 2007. október 31.

A Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható a http://www.bursa.hu  címen.


Törő Gábor
 /2007.09.26./

  

A sárospataki Nagykönyvtár pályázati felhívása

                        

   Wass Albert (1908.I.8. Válaszút /Erdély / – 1998.II.17. /Astor, USA/ ) kortárs magyar írófejedelem születésének 100. és halálának 10. évfordulója alkalmából a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeinek Nagykönyvtára pályázatot hirdet Wass Albert életművének és életének feldolgozására....
 

  A négy kategóriában kiírt pályázat mindegyikén egyaránt lehet pályázni ismeretterjesztő dolgozattal, tudományos igényű tanulmánnyal, vagy irodalmi értékekre törő szépprózai, ill. lírai, valamint képzőművészeti alkotásokkal. A terjedelem egyik műfajban sem megszabott, de a szélsőségek ( a témához méltatlan, túlságosan rövid, vagy végtelen hosszúságú művek) kerülendőek. A Pályázati Felhívás ajánl témákat, de a pályázók bármilyen egyéb témát kifejthetnek, melyet a Bíráló Bizottság – az előzetes, szóbeli vagy írásbeli egyeztetés során - jóváhagyott.
A Nagykönyvtár öt tagú Bíráló Bizottsága – megfelelő mennyiségű és minőségű pályaművek beérkezése esetén – mind a négy kategóriában díjat oszt ki az első három helyezett számára:
I.– a pályázatot támogató intézmények és alapítványok felajánlásainak arányában a nyertest pénzjutalomban részesíti;
II.– a második helyezett számára könyvjutalmat ad át;
III.– a harmadik helyezett teljesítményét elismerő oklevéllel köszöni meg.
A díjazástól függetlenül, a legszínvonalasabb és arra érdemes pályamunkákat megjelentetésre ajánlja és közzé tételüket segíti, elegendő képzőművészeti alkotás beérkezése esetén, azokat még a jubileumi év során, kiállításon mutatja be.

1. kategória
Alsó és középfokú oktatásban részt vevő tanulók számára ajánlott témák:
1.Wass Albert életútja.
2.„Olvasmányélményem Wass Albert egyik műve alapján.”
3.Egy Wass Albert-vers elemzése.
4.„Mit jelent számomra az író Wass Albert ?”

2. kategória
A felsőoktatásban részt vevő diákok számára ajánlott témák:
5.Wass Albert helye a mai magyar irodalomban.
6.Próza, líra és dráma a Wass Albert – életműben.
7.Nemzeti sorskérdéseink Wass Albert írásaiban.
8.Újabb életrajzi és bibliográfiai adatok Wass Albert munkásságához.

3.kategória
Korosztályhoz és képzettséghez nem kötött szerzők számára ajánlott témák:
9.Wass Albert művelődéspolitikai missziója.
10.Regény, elbeszélés, zsurnalisztika Wass Albert munkásságában.
11.Wass Albert hazai fogadtatása az ezredfordulón.
12.A XX. századi magyar történelem a Wass Albert -életmű tükrében.

4. kategória
Bármely műfajú, anyagú képzőművészeti alkotás:
13. Illusztrációk Wass Albert műveinek alakjaihoz, témáihoz.
14. Egy Wass Albert – mű üzenetének megfogalmazása.
15. Tervek Wass Albert emlékhelyek létesítéséhez.
16. Wass Albert - ábrázolás.

A pályamű beadásának módja:
A dolgozatot a szerzőre utaló valamennyi adat feltüntetése nélkül, JELIGÉSEN kérjük beadni és zárt borítékban mellékelni hozzá a szerző pontos nevét és olvasható címét. (Lehetőleg nyomtatott betűvel, vagy géppel írva.) A zárt borítékra csupán a jeligét kérjük ráírni. A nem szabályosan vagy határidőre benyújtott dolgozat elbírálásától a Bíráló Bizottság eltekinthet.
A beadandó pályamű címzése:
Sárospataki Nagykönyvtár H – 3950 Sárospatak, Rákóczi út 1. (Felvilágosítás /Bíráló Bizottság / ugyanitt: Kiss Endre József - T./ Fax : 06 –47-311-057, 06-47 –314-119. Villámposta (e-mail): nagykonyvtar@gmail.com )
A pályázat kihirdetésének időpontja: 2007. szeptember 15.
A pályázat beadásának végső határideje: 2007. december 31.
Az eredményhirdetés helye és időpontja: a pataki Kollégium Nagykönyvtárának díszterme, az író születésének centenáriumi ünnepén, 2008. január 8-án.

Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeinek Nagykönyvtára
 /2007.09.26./

  

 

Még az idén felújítják

                        

    A Comenius utca 16. szám alatti orvosi rendelőkben – a volt szülőotthon épülete – a fűtőtechnológia cseréje után a hőleadó rendszer (a csőhálózat és a radiátorok), olyan állapotával találkoztunk, hogy a fűtési rendszert nem lehet újraindítani - nyilatkozta Erdős Tamás tanácsnok.

  Ezért most egy nagyon nehéz néhány hét kezdődik, hiszen a rendelés fenntartása mellett kell kicserélni a radiátorokat és a csőhálózatot. Ez nagyon nagy szakszerűséget és jó munkaszervezést, másrészt pedig - az ott dolgozó egészségügyi munkatársak és a betegek részéről is – türelmet, megértést és együttműködést igénylő feladat. Sajnos ez a 40-50 éves fűtési technológia alkalmatlanná vált a további használatra, ezért nincs más megoldás, mint kicserélni. Ennek a finanszírozásához a forrás adott, ez nem okozhat fennakadást, így néhány hét alatt megoldódik ez a probléma, és akkor hosszú távon biztosított lesz a melegvízellátás és a hőszolgáltatás.


 
 


Cziczer Katalin
 /2007.09.26/

  

 

A hagyományőrzés egyre fontosabb

                        

    V. alkalommal rendezzük meg a Hagyományaink Megőrzése című konferenciát itt Sárospatakon, a Sipos György Alapítvány kuratóriumának szervezésében. Nagyon hasznosnak tartjuk ezt az eszmecserét, hiszen ezen nem csak hazai művészeti iskolák fenntartói és igazgatói vannak jelen, hanem a határon túliak is – számol be a Szüreti és Bornap keretében lezajlott hagyományőrző konferenciáról Dr.Muha Miklós, művészeti iskolai fenntartó…

  A Sárospataki Szüreti- és Bornapon megtartott konferenciára Romániából-Erdélyből és Ukrajnából-Lembergből érkeztek vendégeink. A lengyelek és a szlovákok, akik mindig részesei voltak ennek a rendezvénynek, most anyagi okok miatt nem tudtak eljönni, mi pedig nem nyertünk annyit a pályázaton, hogy finanszírozni tudtuk volna az utazásukat.
A tanácskozás fő témáját az adja, hogy a jelenlegi, globalizációs világunkban veszélybe került hagyományaink megőrzésének a lehetősége. Ezen a konferencián azokat a lehetőségeket boncolgatjuk, hogy hogyan lehet a túlélésre berendezkedni. Jelenleg a művészeti oktatás minősítése folyik, és az a tendencia mutatkozik, hogy a művészeti oktatás kerüljön vissza az iskolákba, ami a jelenlegi művészeti oktatás halálát fogja jelenteni annál is inkább, mert az iskolák a kötelező feladataikat is egyre nehezebben tudják ellátni.
 


 
 
A régi hagyományok őrzése és tanítása elsődleges fontosságú – különösen a vidék leépülése, a városiasodás miatt - és ezt nem fogja tudni az iskola elvégezni, hiszen ha el tudta volna látni, akkor nem alakultak volna ki ezek a művészetoktatási formák. Nekünk az a feladatunk, hogy a vidék megtartó szerepét, a hagyományainkat örökítsük át a gyermekeinknek. Attól hogy több tudást kapnak más irányból, azért a régi dolgaink, értékeink, hagyományaink ne merüljenek feledésbe, ami jó, azt ápolnunk kell. Meggyőződésünk, hogy a személyiség fejlődésében nagyon sokat segít a művészeti ágak tanulása a mindennapos tanulás mellett. Nem vagyunk egyformák, minden gyerek másra fogékony. Van, aki táncolni, van aki énekelni, festeni, szavalni, vagy sportolni tud, ahhoz van tehetsége. A művészei iskolákban megtalálják azt, amit szívesen művelnek, amiben sikerélményük van, amiben kibontakoztathatják tehetségüket.

  Dr.Hörcsik Richárd, polgármester a Szüreti- és Bornap sok-sok teendője mellett a hagyományőrző konferenciára kitüntetetten nagy figyelmet fordított, s ennek okát ki is fejtette…

A hagyományőrzés egy olyan szó, amiről azt gondoltuk, hogy az Európai Uniós tagságunkkal egy kicsit értelmét veszti, átalakul. Azonban Magyarország immáron több éve tagja az Európai Uniónak és azt tapasztaltuk, hogy ugyan a kultúra és benne a hagyományőrzés nem közös politika, nincs közös politikai szintre emelve, minden ország saját hatáskörében gondoskodik erről, mégis nagyon nagy hagyománya van – az Európai unió 22 tagországában. Mindenütt a tagkormányok sok-sok pénzt áldoznak arra, hogy megőrizzék saját múltjukat, megőrizzék saját hagyományaikat, ezzel identitásukat is úgymond ápolják, mert valóban, ennek a közös Európai Uniónak van egy veszélye, amit úgy is mondhatnánk, hogy az európai globalizáció.
Ennek vannak jó és kevésbé jó oldalai. Jó oldala az, hogy ugyan olyan színvonalon kapunk szolgáltatást Belgiumban, Magyarországon vagy más Európai országban. Azonban van egy olyan dolog, ami minden ország saját hatáskörébe tartozik, és ez a kultúra, a kultúra ápolása és ennek a keretében pedig a hagyományok ápolása. Ha van hely Magyarországon ahol a hagyományok ápolásáról érdemes szót ejteni akkor ez Sárospatak, hiszen a hagyomány nekünk a múltunkat jelenti, azt a nyolcszáz, kilencszáz, ezer éves múltat amit a sors ránk hagyományozott és ennek az őrzése, ennek a feltárása illetve bemutatása e városnak el nem hárítható feladata. Itt, most ezen a konferencián a néptánc, az alapfokú művészeti oktatás kérdése merül fel. Sárospatakon ennek is van hagyománya, ami része annak a szellemi, kulturális örökségápolásának amiben Sárospatak példát mutatott az elmúlt évszázadokban. Különösen a néptánc az, ami még hordozza a Kárpát medencei magyarság identitását, ezért örülök annak, hogy ez a konferencia immár az ötödik alkalommal Sárospatakon kerül megrendezésre, hiszen maga a hely szelleme, a „genius loci” példát mutat a Kárpát-medence többi városának, hogy ezzel érdemes foglalkozni – amit erre költenek, nem az ablakon kidobott pénz.
Sárospatak iskolaváros, Sárospatak diákváros, az elmúlt évszázadok során mindig élen jártunk a magyar oktatásban. Úgy hiszem, hogy Sárospatakon helye van nem csak a pedagógusképzésnek, nem csak a lelkészképzésnek nem csak a nyelvi képzésnek, hanem a művészeti alapfokú oktatásnak is. Ezt jelzi az is, hogy a városban nem egy művészeti iskola van, hanem több. Egyrészt ez mutatja, hogy Sárospatak mindig elöl jár a művészetek oktatásában, másrészt pedig az igényt, hogy van egy felnövekvő két-három generáció akiknek gyermekei igénylik ezt a fajta oktatást. Ezért fontos az, hogy ne kerüljön leírásra a magyar oktatás palettájáról az alapfokú művészeti oktatás - mi ezért harcolunk a parlamentben, hogy a korábbi fejkvóták illessék meg az itt tanuló gyermekeket, hiszen itt Zemplénben, Sárospatakon, nem elég gazdagok a családok ahhoz, hogy több tízezer forintos tandíjakat tudjanak még külön fizetni művészeti oktatásért. Nagy veszélye van annak, hogy nem csak az alapfokú oktatás, az általános iskolák felső tagozatai kerülnek veszélybe, hanem éppen az új finanszírozásnak köszönhetően, az alapfokú művészeti iskolák is.
Tehát mi Sárospatakon szeretnénk ezt a hagyományt megőrizni, egyrészt mert van rá igény, másrészt pedig azért, mert Patak a múltjából él, így a hagyományok ápolására különös figyelmet kell fordítanunk.

További fotók >>>

Törő Gábor
 /2007.09.26/

  

 

Krosznói vendégek a rendőrségen és a várban

                        

    A városunkba érkezett Krosno város rendőrkapitánya és helyettese, valamint a tűzoltóparancsnoka és helyettese. A látogatásuk célja a Sárospataki Rendőrkapitányság és a Sátoraljaújhelyi Tűzoltóság munkájának a jobb megismerése és a két város kapcsolatának az elmélyítése volt – nyilatkozta Bacsó Tibor rendőr százados, a közlekedésrendészeti osztály vezetője…

  Megismerkedtek a város nevezetességeivel és részt vettek a Szüreti és Bornapon is. Ez a delegáció az elmúlt héten csütörtökön érkezett meg, és vasárnapig voltak a kapitányság vendégei. Meglátogatták a Rákóczi várat és a körülötte lévő parkot, ami nagyon tetszett nekik. Kifejezték elismerésüket a múzeum gazdag anyaga és a színvonalas idegenvezetés tekintetében is. Nem titkolták csodálkozásukat akkor sem, amikor a bástyára felérve a város, és a környező hegyek panorámája elénk tárult. A látvány feledhetetlen szépségéhez a tiszta idő és a ragyogó napsütés is hozzájárult.


 
 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
 /2007.09.26/

  

 

Szent Erzsébet üzenete ma is időszerű – kassai színészek a Vártemplomban

                        

    Nagyon nagy öröm tölt el bennünket, kassaiakat, hogy Sárospatak ilyen nyitottsággal fogadott minket. Kassa város kezdeményezését így megvalósíthatjuk, programunk végigvándorol Sárospataktól – Sátoraljaújhelyen – Borsin – és Tőketerebesen át – egészen Kassáig, ahová éppen a novemberi Szent Erzsébet ünnepségek kicsúcsosodására fog megérkezni – nyilatkozta Jozef Filipko Kassa város alpolgármestere…
 

  Ezzel is a határon átívelő baráti kapcsolatokat, partnerségeket szeretnénk építeni. Szent Erzsébet üzenete a szeretet, a jótékonyság, ami ma is nagyon időszerű és fontos, hogy ezt a gondolatot terjesszük és támogassuk.
Filipko úr elhozta Kassa polgármestere, František Knapík úr üzenetét, amit a templomban felolvasott.

  Dr. Hörcsik Richárd polgármester - aki a templom „közönségével” együtt ámulattal nézte végig a Kassai Thália Színház művészeinek meghatóan hiteles Szent Erzsébet előadását - a legnagyobb elismeréssel szól erről a programról, ami Kassa és Sárospatak polgárait még közelebb hozza egymáshoz…

Megtisztelő számunkra, hogy Kassa város a Szent Erzsébet emlékünnepségét itt indítja Sárospatakon, Árpád-házi Erzsébet szülővárosában. Minderre a Kárpátok Euró Régió által szervezet projekt ad lehetőséget, hogy itt köszöntsék Szent Erzsébetet a jubileumi évében. Ez jól jelzi azt, hogy Szent Erzsébet Európának olyan történelmi alakja, aki nem szétválasztja, hanem összeköti, a határokon átnyúlva is a különböző népeket, a más nyelveket beszélő embereket és városokat. Így köt össze bennünket, Sárospatakot és Kassát. A két város közeledése egymáshoz megmutatkozik abban is, hogy tavaly ősszel találkoztunk először, de azóta már több hivatalos delegációban találkozott a két város vezetése, egyfajta szorosabb kapcsolatot alakítunk ki. Ennek egy fontos állomása volt a vasárnapi Katolikus Templomban rendezett ünnepség. Ennek folytatása is lesz, hiszen szeptember 29-30-án Sárospatak is részt vesz szervezőként is a Tokaj-Hegyaljai Magyar Bornapokon, Kassán. Természetesen számos más kapcsolat is fog kialakulni, részben a kulturális intézmények és a múzeumok között. Szeretnénk tovább, intenzíven folytatni a két történelmi város közötti jó kapcsolatot.


 
 


További fotók >>>

Cziczer Katalin
 /2007.09.25/

  

 

Szükség van a nagy áruházakra Sárospatakon

                        

    Mint ismeretes a volt Malom területét, amelynek a kezelése a ME Comenius Tanítóképző Főiskolai Karának a kezében volt, a LIDL áruház vásárolta meg 88 millió Ft-ért. Amennyiben az önkormányzatnak lett volna pénze, akkor mi is megvásároltuk volna - nyilatkozta Aros János alpolgármester...

  Ez egy roppant értékes terület, talán a legértékesebb területe Sárospataknak. A LIDL úgy vásárolta meg, hogy nem érdeklődött, milyen építési besorolású ez a terület és egyáltalán mi építhető rá. Majd a megvásárlás után vette fel velünk a kapcsolatot, s akkor szembesült azzal a ténnyel, hogy ez a terület kiemelt oktatási övezetként van a városrendezési tervben nyilván tartva, ami azt jelenti, hogy kereskedelmi szolgáltatást végző bármilyen létesítményt erre a területre építeni nem lehet. Ebben a formában az ő kérelmüket - amely arra vonatkozott, hogy a rendezési tervet módosítsa a képviselőtestület - el kellett utasítania az önkormányzatnak. A LIDL-re és más nagy áruházakra viszont szükség van Sárospatakon, hiszen az elmúlt néhány évben nem volt lehetősége a nagy áruházaknak arra, hogy a városban olcsóbb, népszerű termékekkel a lakosság igényeit kielégítsék. Azonban erre a területre a rendezési terv módosítása nélkül nem lehet építeni.


 
 
A képviselő-testületnek ezen döntése után meghívtam azokat a szakembereket, akik véleményt formálhatnak ebben a kérdésben, nevezetesen az állami főépítészt, a városi főépítészt, a közlekedési felügyelet képviselőjét, a rendezési tervünk készítőjét és a Közútkezelő Kht. képviselőjét, akik egybehangzóan ugyanazt az álláspontot képviselték, amelyet a képviselő-testület is hozott. Tehát a LIDL által elképzelt nagy áruházat erre a kiemelten fontos oktatási területre építeni nem lehet.
Mivel tudom azt, hogy a sárospataki lakosság nagy része igényelné ezt a szolgáltatást, ezért megkértem a LIDL vezetőit és képviselőit, hogy a jövő héten látogassanak el Sárospatakra, és próbáljuk közösen megtalálni azt a megoldást, amely mind két fél számára megfelelő lenne. Ha ide nem, akkor találnak-e olyan sárospataki területet - lehetőleg önkormányzatit - amelyet mi fel tudnánk ajánlani, és itt megvalósíthatnák a beruházásukat.
A Malom lebontott épületéről tudjuk, hogy a bontási engedélyt arra megkapta a LIDL, a műszaki iroda vezetője előírta, hogy milyen formában kell nekik a bontást végrehajtani, és hogy kerítéssel körbe kell keríteni ezt a területet. El kell mondani, hogy mind a két esetben nagyon korrektül járt el a LIDL, tehát a bontás is flottul zajlott, egy kisebb incidenstől eltekintve - szerencsére nem lett baleset belőle – amikor az útra kiborult a volt Malom épületének az egyik fala. A másik pedig a kerítés építése, mint láthattuk néhány nap alatt megoldottak.
Tehát a Malom területe ilyen formán jelenleg rendezett formában van, sorsának a későbbi rendezése nekünk is - Sárospatak lakosságának - és a LIDL-nek is fontos. Bízom benne, hogy hamarosan egyezségre találunk.
Nem mindenki tudja, de a későbbiekben még fontos lehet, hogy a főiskola kollégiuma és volt Malom területe között van egy sáv, ami még a főiskola kezelésében maradt – egy régi épület áll rajta. Az se felejtsük el, hogy a távlati tervekben szerepel egy utca nyitása a József Attila utca folytatásaként, ami a Bartók Béla utca nyugati végéhez vezetne. Erre akkor lesz igazán nagy szükség, ha a tervezett sétálóutcák megvalósulnak.

Törő Gábor
 /2007.09.25/

  

 

Személyvonat elé hajtott egy személygépkocsi Olaszliszkánál

                        

    2007. szeptember 25-én, 11 óra körül anyagi káros közlekedési baleset történt Olaszliszkán, a Bánom utcai vasúti kereszteződésben – nyilatkozta Ferenc László rendőr zászlós, baleseti helyszínelő…
 
  Egy Opel típusú személyautó közlekedett a 37-es főút irányából Olaszliszka felé. A vasúti átjáró tilos fényjelzése ellenére ráhajtott a sínekre, ahol ütközött a Szerencs irányából közlekedő személyvonattal. A baleset során személyi sérülés nem történt, az anyagi kár viszonyt jelentős. A személyautó totálkárosra tört és a mozdony is megsérült. A személykocsiban a vezetőjén kívül más nem utazott.


 
 

További fotók >>>

Törő Gábor
 /2007.09.25/

  

 

Ülésezett a balesetmegelőzési bizottság

                        

    Az elmúlt héten a Sárospataki Rendőrkapitányság szervezésben megrendezésre került a 2007. évi, területi balesetmegelőzési bizottsági ülés. Erre meghívták a sárospataki intézmények, az iskolák vezetőit, az önkormányzatot, megjelent a Borsod Volán vezetője, a helyettese, a polgárőrség vezetője, Olaszliszka és Makkoshotyka község jegyzője, és megtisztelte jelenlétével az ülés résztvevőit a Megyei Rendőr-főkapitányság balesetmegelőzési csoportjának vezetője, dr. Lovassyné Németh Mária is...
 
  A kapitány úr, dr. Gaál Krisztián rendőr százados köszöntötte a megjelenteket és megnyitotta az ülést. Bacsó Tibor rendőr százados ismertette a 2007. évi baleseti helyzetet, a bekövetkezett balesetek számának alakulását, főleg Sárospatak területére vonatkozóan. Kifejtette, hogy a rendőri megelőzésnek köszönhetően - minden reggel az iskolák előtt teljesítenek szolgálatot - területünkön sem 2006-ban, sem 2007-ben nem történt gyermekbaleset az iskolák környékén.
Dr. Lovassyné Németh Mária is köszöntötte a jelenlévőket, és elmondta, hogy mennyire fontosnak tartja, hogy az intézmények vezetői és a rendőrkapitányság dolgozói jó kapcsolatot alakítottak ki egymással. Ennek az eredményei közé tartozik, hogy a rendőrök rendszeresen tartanak balesetmegelőzési órákat az iskolákban és ismeretterjesztő anyagokkal látják el azokat.
Az önkormányzat, ill. az intézmények vezetői hozzászóltak, továbbra is kérték a folyamatos rendőri jelenlétet, és jelezték, hogy a továbbiakban is igényt tartanak a rendőrök által megtartott balesetmegelőzési órákra.
Eredményesnek nevezhetjük az idei ülést, amelyen minden kérdésére igyekeztek a jelenlévők megoldást találni, és ez sikerült is.


 
 Cziczer Katalin
 /2007.09.25/

  

 

Az egyenruhások is ápolják a kapcsolataikat Krosznóval

                        

    Szeptember 20-án a krosznói Tűzoltó Parancsnokságról 2 fő, a Rendőrkapitányságról pedig szintén 2 fő érkezett a sárospataki rendőrség, ill. a tűzoltóság meghívására Sárospatakra. Ez alatt a 4 nap alatt a krosznói utunk során kialakított kapcsolatokat tovább mélyítettük - nyilatkozta Lőrincz György tűzoltó őrnagy, a Sátoraljaújhelyi Tűzoltóság parancsnoka...
 
  Sor került a további együttműködésünk egyeztetésére, melyek között szerepel a tűzoltóink kiutaztatása Krosznóba, valamint az ottani tűzoltók fogadása is. Mi ugyan már rendelkezünk egy lengyelországi testvérvárosi tűzoltó kapcsolattal - ami sokkal messzebb van - de attól függetlenül ezt a kapcsolatot is szeretnénk ápolni, már csak azért is, hiszen Sárospataknak Krosznó testvérvárosa ez évtől, és Sátoraljaújhely is testvérvárosi kapcsolatokat tart fent Krosznóval.
A megállapodást most megbeszéltük, még kidolgozzuk, és nagy valószínűséggel a közeljövőben Krosznóban kerül majd aláírásra.


 
 


Törő Gábor
 /2007.09.25/

  

 

Csak a mennyivel volt a kérdés

                        

    Férfi kézilabda NB II Észek-keleti csoport: Sárospataki TC – Füzesabony 37-17 (21-9)
Első hazai mérkőzésén nemes egyszerűséggel tarolt a Sárospatak férfi NB II-es kézilabdacsapata. A szenvedő alany ezúttal a Füzesabony volt - küldte tudósítását Papp József, edző...

  Az előző heti balmazújvárosi siker után sejteni lehetett, az előzőhöz képest ebben a szezonban egy kicsit más szerepet fog játszani a Patak, természetesen csak akkor, ha a kulcsemberek is rendelkezésre állnak. Nagyházi Sándor egy darabig nem léphet pályára sérülése miatt és ezúttal Kovács is hiányzott a csapatból. Ott volt azonban Kőrizs a kapuban, Medve és Braun átlövőként, Nagy pedig jobbszélsőként. Medve nyitotta a gólok sorát, majd Nagy percei következtek. Amikor ő egy kicsit kivonta magát a játékból, akkor jött Braun. Negyedórán át tartotta magát a vendégcsapat, utána kezdtek
beletörődni, hogy Kőrizsnek alig lehet gólt dobni. A kapus viszont bemutatta, hogy is kell azt, amikor átdobta az egész pályát. Az első játékrész végén szépen lassan kezdtek bejönni a cserejátékosok, de ettől sem lett hatékonyabb az ellenfél.
 


 
 
Hetesölők
A második játékrészben folytatódott a hazai parádé. Ismét Medve kezdte a gólgyártást, majd Durst a balszélen vitézkedett, öt lövési kísérletéből négy landolt a gólvonal mögött. Medvére ismét kijöttek követőre, de az átlövőt ez sem zavarta abban, hogy öt góllal vétesse észre magát. A hazai kapuban Simon váltotta Kőrizst és folytatta a hetesek hárítását. Amilyen könnyű szívvel ítélték meg az abonyiaknak a játékvezetők a büntetőket, olyannyira nem tudtak élni ezekkel a lehetőségekkel, hét próbálkozásból ötször a kapusok kezében-lábában akadt el a labda. Már régen nem az volt a kérdés, melyik csapat nyer, hanem csak az, a Patak mennyivel? A kérdésre a választ Papp adta meg, aki a lefújás előtti tizedmásodpercekben állította be a legnagyobb különbséget és ezzel a végeredményt.

Jegyzőkönyv *Sárospataki TC – Füzesabony 37-17 (21-9)*

Sárospatak, 100 néző. /Vezette:/ Kertész, Tömöri - Sárospatak:* KŐRIZS (1) – Nagy G. (6), Hevele (2), Czili (2), MEDVE (10), BRAUN (6), Nagyházi P. (1). /Csere:/ SIMON (kapus), Csendes, Baksay, Türk (1), Papp (4), DURST (4), Hutkai.

/Hétméteresek:/ 3/3, ill. 7/2.
/Kiállítások:/ 12 ill. 4 perc

/Az eredmény alakulása:/ 5. p. 4-1, 10. p. 6-3, 15. p. 10-5, 20. p. 12-5, 25. p. 17-8, 35. p. 24-10, 40. p. 27-12, 45. p. 30-12, 50. p. 33-14, 55. p. 35-16.

 /2007.09.24/

  

 

„TÜZES HÍREK”

                        

    Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága illetékességi területén a 2007. augusztus 21 és 2007 szeptember 23 közötti időszakban 27 tűzesethez, 14 műszaki mentéshez, 1 vaklármához riasztották tűzoltóinkat, 1 esetben kaptunk téves jelzést - tájékoztatja a lakosságot Bodnár Attila tűzoltó...

  A Az előző időszakhoz képest a tűzesetek száma a felére csökkent, de még így is a tűzesetek számának több mint felét a szárazfű tüzek teszik ki. Ezen kívül 2 esetben felhalmozott szemét gyulladt meg, 4 esetben lakóházban keletkezett tűz, 1 alkalommal egy munkagép motorterében keletkezett tűz, 1 esetben villámcsapás következtében dőlt ki és gyulladt meg egy fa.
- Szeptember 05-én a hajnali órákban Sátoraljaújhelyen égett egy 8x8 m-es lakóház tetőszerkezete teljes terjedelmében. A kiérkező tűzoltók a lakóházból 2 db 11,5 kg-os gázpalackot hoztak ki, a tüzet 4 vízsugárral oltották el.
- Szeptember 18-án a déli órákban Felsőregmecen égett egy 15x5 m-es lakóház 5x4 m-es szobájában lévő berendezési A kiérkező tűzoltók a lakóházból 1 db 11,5 kg-os gázpalackot hoztak ki. Személyi sérülés nem történt.


 
 
- Szeptember 23-án a hajnali órákban Széphalomban égett egy családi ház tetőszerkezete valamint a ház mögötti 3x5 méteres melléképület a benne tárolt használati tárgyakkal együtt. A kiérkező tűzoltók a lakóházból 1 db 11,5 kg-os gázpalackot hoztak ki, a tüzet 3 vízsugárral oltották el. Személyi sérülés nem történt.
A műszaki mentések során 6 esetben az úttestre, lakóházra, illetve vezetékre dőlt fát távolítottak el egységeink, 1 a viharos erejű szél által megrongált tetőhéjalást igazították meg, 2 esetben lakásba beszorult személyt mentettek ki, 1 alkalommal darázsfészket távolítottak el, 4 alkalommal közúti baleset mentésénél segédkeztek.

- Augusztus 27-én a délelőtti órákban Sárospatakon Ford Fusion és Suzuki Swift típusú személygépkocsik ütköztek. 1 fő sérültet a mentők sikeresen kiemeltek a személygépkocsiból. A kiérkező tűzoltók a gépkocsit áramtalanították, a forgalmi akadály megszüntették.
- Augusztus 29-én a hajnali órákban Bodroghalomban egy sofőr elvesztette uralmát az Opel Omega típusú járműve felett, neki csapódott egy ház kerítésének, tengelye körül megpördült, aminek következtében elsodort két gyalogost. A sérülteket a tűzoltók átadták a mentőknek. Sajnos az egyikük a kórházba szállítást követően életét vesztette, a másik személyt életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. A tűzoltók a gépkocsit áramtalanították. Az ütközés következtében eltört egy gázcsonk is, melynek helyszínét a Tigáz szakembereinek kiérkezéséig biztosították.
- szeptember 03-án a délelőtti órákban Széphalom és Mikóháza között Fiat Punto típusú személygépkocsi és Iveco típusú kisteherautó ütköztek. A sérültet a mentők kiemeltek a személygépkocsiból. A kiérkező tűzoltók a gépkocsikat áramtalanították, a forgalmi akadály megszüntették.

Jó tanácsok:
A Sátoraljaújhelyi Tűzoltóság vonzáskörzetében Tokaj hegyalján is megkezdődtek a szüreti munkálatok, ezért felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a pincékben elhelyezett must erjedésekor mustgáz keletkezik, melynek kismennyiségű belégzése is eszméletvesztéshez vezet. Az elmúlt évek során többször előfordult, hogy ezt figyelmen kívül hagyták, így a szerencsétlenség be is következett. Mivel a mustgáz nehezebb a levegőnél, ezért a pince alsó részében gyülemlik fel. Ha mégis a pincébe indulnának, vigyenek magukkal egy égő gyertyát, melyet tartsanak derékmagasságban. Ha a gyertya elalszik, a helységet azonnal hagyják el!

A fűtési szezon is elkezdődött, ezért felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy csak kifogástalan állapotú tüzelő- és fűtőberendezést használjanak. A gázkazánokat a fűtési szezon előtt vizsgáltassák felül szakemberrel, hogy halálos mérgezéses balesetek ne forduljanak elő! A füstelvezető csövet 1,5 méterenként, de legalább egy helyen az épület szerkezethez kell rögzíteni. A kéményeket kéményseprő által rendszeresen felül kell vizsgáltatni, ki kell tisztíttatni. A használaton kívüli kémény-nyílásokat nem éghető anyaggal hézagmentesen le kell zárni. A hőtermelő berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, illetve olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőtermeléssel való üzemeltetés mellett se jelentsen az éghető anyagra gyújtási veszélyt! Az éghető padozatú helységekben lévő szilárd tüzelésű kályhák elé megfelelő nagyságú, nem éghető anyagú parázsfelfogó tálcát helyezzenek el, mely biztosítja, hogy az esetlegesen kihulló, kipattanó szikra ne juthasson a padozatra. Soha ne használjunk éghető folyadékokat a tűz élesztésére, mert robbanás lehet a végeredménye. A tűzhelyek tisztításakor összegyűlt hamut, salakot csak teljesen kihűlt állapotban öntsék ki!

Tűz esetén hívják a 105-ös segélykérő számunkat, és ne feledjék ÖNÖKÉRT HA KELL, TŰZBE MEGYÜNK! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a mobil telefonkészülékről indított 105-ös segélykérő hívás Miskolcra, a megyei ügyeletre fut be. A tűzoltóság mobil telefonkészülékről a 06-47-523-140 számon közvetlenül elérhető.


Törő Gábor
 /2007.09.24/

  

 

Szatmárnémetiben szerepelt a református énekkar

         

          

    A Szatmárnémeti "láncos" templom fennállása 200 éves jubileumát nagyszabású ünnepséggel tette emlékezetessé az ottani közösség, melyre meghívást kaptak a velük partnerkapcsolatban állók is.
Sárospatak és Szatmár egyházi kórusai hét éve állnak együttműködésben, így az ünnepségen, melyen Tőkés László püspök hirdette az igét, a 80 tagú egyesített kórus szolgált. A házigazda kórustagok családjai fogadták 2007. szeptember 22-én a Patakiakat, másnap pedig az emlékezetes, ezer fős hallgatósággal végbement ünnepségen való éneklést díszebéd követte.

A "láncos templom" néven ismert épület a közösség harmadik lelki otthona. Az első templomuk 1703-ban a város ostromakor teljesen elpusztult. A helyette épített második templom csak paticsfallal épült, amit felváltott a jelenlegi gyönyörű és impozáns templom, amit téglából húsz évig építettek. De hálát adtak az orgonáért is, ami 100 éves, valamint megemlékeztek a második világháborús bombatalálat utáni teljes újjáépítés hatvanadik évfordulójáról. Az esemény a szatmári és környékbeli magyarság nagyszerű lelki és kulturális összejöveteléül szolgált.


 
 


Református lelkészi Hivatal
 /2007.09.24/

  

 

Szüreti- és Bornap Sárospatakon

                        

    VIII. alakalommal került megrendezésre Sárospatakon a Szüreti és Bornap. Erre a rendezvényünkre a Szent Erzsébet úton került sor, azt hiszem mindenki megelégedésére. Nagyon kellemes környezetet sikerült kialakítani a rendezőknek, hiszen rekord számban igényeltek helyet a pavilonsoron sárospataki és környékbeli borászok, az ilyenkor elengedhetetlen árusok és megjelentek a mutatványosok is – számol be a bornapról Aros János alpolgármester…
 
  Maga a rendezvény a borversennyel kezdődött A Művelődés Házában. Ezúton is gratulálok a nyerteseknek, külön Fazekas úrnak, aki az első Sárospatak bora címet vihette haza. Bízom benne, hogy ennek a címnek a létrehozásával sikerül egy olyan hagyományt teremteni, amely még jobban felkelti a borászok érdeklődését. Rengeteg értékes és gyönyörű bor termelődik itt a Tokaj-Hegyalján, Sárospatak környékén, azonban a nyilvánosság elé nagyon kevés kerül. Bízunk benne, hogy most így mindenki előszedi a pince mélyéről a rejtett értékeit és megosztja a sárospataki lakossággal, illetve megismerteti a közvéleménnyel is. A délutáni program fél háromkor kezdődött a felvonulással, a három vendégtánccsoport és a patakiak részvételével. A pataki résztvevők közül külön kiemelném a kis Refiseket, akik jelmezbe öltöztek és énekszóval vonultak végig a városon.


 
 
A Szent Erzsébet téren kezdődött a műsor, ahová A Művelődés Házától vonultunk át közösen a képviselőtestület tagjaival, illetve a meghívott krosznói vendégekkel. Itt, a megnyitók után - amelyet polgármester úr, a Portius Társaság elnöke, illetve a Krosznóból érkezett delegáció vezetője mondott - a néptáncosok vették át a színpadot, ahol az V. Európai Uniós Konferencia és Néptánc Fesztivál résztvevőinek bemutatóját láthattuk. Nagyon nagy élményt nyújtott az előadásuk.
Az est folyamán színes műsorok és borkóstolás egyaránt várta az idelátogatókat. A nap a Lengyelországból érkezett delegáció hivatalos fogadásával ért véget.
Összegzés képen annyit el kell mondani, hogy nagyon sikeres rendezvény volt. Bebizonyosodott, hogy nem csak a környéken lehet ilyen színvonalas rendezvényt tartani, itt Sárospatakon is igény van rá. Jövőre szeretnénk egy még nagyobb, még színvonalasabb rendezvényt létrehozni.

További fotók felvonulás >>>       műsor >>>         komédia >>>         fogadás >>> 

Cziczer Katalin
 /2007.09.24/

  

 


  

 

Minőségi borok gyönyörű környezetben

                        

   Már a VIII. borversenyt rendezik meg itt Sárospatakon, és minden évben van valamilyen fejlődés, több a tapasztalat, és nagyobb az érdeklődés is. A feltételek adottak, gyönyörű a környezet, ahol megrendezték a versenyt - nyilatkozta Dr. Janki Ferenc egyetemi docens, aki a Corvinus Egyetem borászati tanszékvezető helyettese…
 

  A jellemző az, hogy a mezőnyben zömében szép, tartalmas, piacképes borok, minőségi borok és bor különlegességek voltak. A muzeális borok közül is nem egy szerepelt, amelyek nagyon szépek voltak. Igazi minőségi borverseny ez, amivel a szüreti napokat gazdagítják. A borversenyek más borvidékeken a tavaszi időszakban kerülnek megrendezésre - azok rövidebb életű borok, gyorsabb fejlődésűek. Ezek a borok viszont hosszabb ideig fejlődnek, hosszabb kezelést, érlelést igényelnek. Ilyen szempontból is indokolt, hogy ősszel és tavasszal is tartanak borversenyeket.
Nagyon örülök, hogy már több alakalommal meghívtak, és részt vehettem a versenyeken, ahol tapasztalatokat gyűjthettem. Nagyon szép borokat kóstoltunk és ez Tokaj-Hegyalja üdvére van. Minden alkalmat meg kell ragadni, hogy a Tokaji borok eladásra kerüljenek, eladhatóak legyenek. A borok megmérettetésére pedig a legjobb alkalmak a borversenyek.

  Sárospataki Borverseny már tradíciókkal rendelkezik, ugyanis éppen a 8. borversenyünket tartjuk. Az idén olyan mennyiségű bor kerül elbírálásra, ami egyedülálló Patak történetében: 97 bor és egy pezsgő – tette hozzá Butella László, a Hegyközség elnöke…

Szintén hagyományt szeretnénk teremteni abból is, hogy Sárospatak borát 3 kategóriában választjuk ki: száraz, késői és 3 puttonyos aszú kategóriában. Ez azt jelenti, hogy ebben a három kategóriában, aki megnyeri a versenyt annak a borát fogja Sárospatak egy évig vásárolni, és felhasználni a reprezentációira. A borversenyről annyit, hogy évről évre egyre színvonalasabb, nagyon örülünk annak, hogy ennyi bor kerül bírálatra. Örvendetes az is, hogy Sárospatakon végre eljutottunk odáig, hogy nagyon szép pavilonsorban 11 bortermelőnek a borait kóstolhatják a borkedvelők, amit külön megköszönök a kiállítóknak. Úgy gondolom, hogy ennyi díj, különdíj és egyéb díj még soha sem került kiadásra Sárospatak történetében, mint most, tehát nem csak sok bort fogunk bírálni, hanem sok különdíjat is fogunk tudni kiadni.

  Dr. Hörcsik Richárd, Sárospatak város polgármestere a pataki bor propagálásának elkötelezett híve, a bornap egyik főszereplőjeként rendezvényeket nyitott meg, díjakat adott át, s küldöttségeket köszöntött. Természetesen neki is volt mondanivalója a bornappal és a egyáltalán a pataki borral kapcsolatban, amelyben a múltat idézte és a jövőbe tekintett…

Sárospatak nemcsak a kultúra magyar városa, hanem a borok magyar városa is. Sárospatak része Tokaj-Hegyaljának, nemcsak az épített, hanem a szellemi örökség része, hiszen aki eljön turistaként Tokaj-Hegyaljára, én büszkén tudom azt mondani, hogy talán a legtöbb látványosság Sárospatakon van. Nekünk a múlt örökségét nemcsak feltárni kell, hanem ápolni és bemutatni is. Sárospatak része Tokaj-Hegyalja örökségének, és nem csak az oktatás, nemcsak a kultúra, hanem a magyar bor, a magyar szőlő múltjának, kultúrájának az ápolásából is kiveszi a részét. Éppen ezért fontos, hogy Sárospatakon is legyenek szőlő és bornapok, hogy felvonultassuk a sárospataki termelők borait, hogy megmérettessenek, mert örömmel tudom mondani, hogy egyre több fiatal borász is foglalkozik Sárospatakon szőlővel és borral, akiknek szükségük van erre a tapasztalatszerzési lehetőségre. Sárospatakon egyre jobb borok vannak, de ezt nem elég tudomásul venni, hanem tenni is kell ennek propagálásáért.
 


 
 
Éppen ezért, örömmel folytatjuk azt a hagyományt, amit éppen 8 éve kezdtem el munkatársaimmal Sárospatakon - bár kezdtük volna korábban, mint esetleg Tokajban, Tállyán vagy Mádon, de akkor jutottunk el ide. Mi örömmel folytatjuk ezt a hagyományt, hogy része legyen a Tokaj Hegyaljai sokadalomnak ez az egy, vagy reméljük később több nap is, a Sárospataki Szőlő- és Bornapok. Tehát ha mi akarunk tenni, azért, hogy Sárospatakon a termelők - a szőlőtermelők és a bortermelők - több bort tudjanak eladni, ezért nekünk ezt a hagyományt ápolni kell, saját jól felfogott érdekünkben is.
Azt, hogy Sárospatak része Tokaj Hegyalja szőlő és bortermelő régi mezővárosainak, mi szeretnénk bemutatni és tudatosítani azáltal is, hogy egy új hagyományt teremtünk most. Sárospatak város borát 3 kategóriában versenyeztetjük meg, és akik megnyerik ezt a díjat, a város hozzájárul, hogy a címkén a város címerét használhatja ezzel a szlogennel, hogy „a város bora”. Egyébként ezt láttam Szekszárdon, Egerben és több német városban is, akkor mi mért ne próbáljuk propagálni a borainkat ezzel. Ha idejön egy látogató, meglátogatja városunkat, nemcsak egy kiadványt kap, hanem egy üveg bort is szeretnénk ajándékozni, ezzel is propagálva, hogy Sárospatakon van bor, van jó bor.

Ha Sárospatak város történelemkönyvének a lapjait lapozgatjuk, azt látjuk, hogy nagyon nagy múltja van a pataki szőlő és bor kultúrának. Először is, akik megtelepítették Hegyaljára a szőlő és bor kultúrát, azok a vallon telepesek. Sárospatak városiasodása is akkor kezdődött el, a 11-12. században. A középkorban is tudunk arról, hogy a pataki bor messze híres volt és a reformációval vette kezdetét egyfajta új reneszánsza a tokaji és a pataki bornak, hiszen Szepsi Laczkó Máté református lelkész, aki korábban Lorántffy Zsuzsanna udvari lelkésze volt, a Pataki-vár udvarán mutatta be az első aszúját, a hagyomány és a források szerint 1632-ben. Természetesen ehhez a kultúrához tartoznak a Református Kollégium diákjai, akiknek komoly megélhetést jelentett a bor, nemcsak a diákoknak, hanem magának a Kollégiumnak is. Hiszen a Kollégium évszázadokon keresztül azon szőlő és borbevételekből élt, amit messze földön eladott és ezt az oktatásra fordította. Különösen a 19. században láthatjuk ennek nyomait, amikor is diákkocsmák nyíltak, pontosan egy kocsmáról van tudomásunk, amelynek ma is a Református Kollégium egyik termében láthatók azok a freskók, amik az egykori diákkocsma falát díszítették.
Tehát Sárospatakon nagyon nagy hagyománya van a Tokaj-Hegyaljai bor és szőlő kultúrájának. Nekünk kötelességünk, hogy egyéb más kulturális örökség ápolása mellett ennek az örökségnek az ápolását is végezzük. Ennek része a Sárospataki Bornapok és jövőre szeretnénk egy kicsit többet bemutatni ebből a borkultúrából, a pataki borászoknak a kiváló termékeiből azáltal, hogy abban gondolkodunk a Hegyközség elnökével - aki felvetette ezt a gondolatot - hogy miért nem szervezzük a pataki bornapokat a Zempléni Fesztivál részeként, hiszen ennek a központi megnyitója Sárospatakon van, és a nagy események Sárospatakon zajlanak. Egy kicsit ugyan ez szokványostól eltérően hamarabb lenne, de megcélozzuk azt, hogy művészeti napok részeként legyenek a Sárospataki Bornapok. Olyankor nagyon sok vendég megfordul itt, így sokkal többen tudják megkóstolni és elvinni a jó hírét a pataki boroknak.


Eredmények >>>        Különdíjak >>>

További fotók >>>

Törő Gábor
 /2007.09.24/

  

 

Véradás a kapitányságon

                        

    Nagyon fontos dolog az, hogy az emberi arcát mutassa a rendőrség. Fontos, hogy a lakosság lássa, másokkal együtt érző állampolgárok dolgoznak a rendőrségen, akik ott segítenek, ahol szükség van a segítségükre, lehet az akár véradás is – nyilatkozta Dr. Kökényesi Antal vezérőrnagy a B-A-Z megyei rendőr-főkapitány…
 

  Örülök, hogy a munkatársaink ilyen szép számmal vettek részt ezen a véradáson. Nagyon jó volt hallani a vöröskereszt munkatársait, az itt lévő orvost és ápolónőket, hogy nagyon jó alanyok a rendőrök a véradásnál. Természetesen mások is vannak itt, nemcsak a rendőrség munkatársai, a városból több szervezettől érkeztek dolgozók a rendőrségen szervezett véradásra, ezzel is kifejezve együttműködésüket.
Igazából csak annyit szeretettem volna látni, hogy milyenek a rendőreink akkor, amikor nem kifejezetten a megszokott szolgálatot látják el, amikor intézkedniük kell, vagy valamilyen bűnös cselekmény megszakítása érdekében tüsténkednek. Hogy milyenek ilyenkor, amikor fekszenek az ágyon és csapolják a vérüket, hogy milyen hősiesen és bátorsággal hajtják ezt végre? Nem csalódtam a kollégákban, nagyon jól tűrik ezt a nem mindennapi eseményt is. Úgy érzem, hogy a város és a megye lakossága érdekében most is megmutatták azt, hogy tudnak szolgálni és védeni, akár a vérükkel is, ha arra van szükség.

  Megkerestük a Sárospataki Rendőrkapitányság vezetőjét azzal a kéréssel, hogy csatlakozzanak a Vöröskereszt véradó mozgalmához - nyilatkozta Repeiné Bodnár Zsófia.

Szerencsére pozitívan álltak a véradás ügyéhez, ezért jöhetett létre itt a kapitányságon a véradó nap. A vérszükséglet folyamatos, viszont ezzel szemben egy lassú öregedés tapasztalható a véradók táborában. Ezért nagyon örülök a lehetőségnek, hiszen ők eddig még nem vettek részt a véradó mozgalomban. Fiatal gárda van és egészségesek. Úgy tapasztalom, hogy az állomány többsége részt vesz a véradó napon. Nagyon örülünk ennek, mivel szükség van a folyamatos vérellátásra.

  A rendőrségnek az egyéb irányú, kötelező feladatain túl kell, hogy legyen önként vállalt feladata is. Ilyen karitatív tevékenység a rendőrkapitányságon a véradás, nyilatkozta dr. Gaál Krisztián rendőr százados, a kapitányság vezetője.

Az egyik kollégánk Jenei János rendőr alezredes segített a kollégák beszervezésében. Megtudtuk, hogy a Sátoraljaújhelyi Tűzoltóságon ez bevált gyakorlat, ők háromhavonta adnak vért. Mivel megfelelő számú jelentkező volt, a Vöröskereszt ki is települt a kapitányságra. Megkerestük a polgárőrség vezetőjét Klima Jánost, aki szívesen csatlakozott kollégáival a véradáshoz. Örömmel láttam, hogy kollégák is szép számban eljöttek, részt vett az alpolgármester úr is, és néhány civil is eljött a véradó napra.


 
 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
 /2007.09.24/

  

 

Gőzerővel folyik a fűtési rendszer felújítása

                        

    A képviselő-testület júniusi döntése alapján létrejött a RFV Sárospatak Nonprofit Kft-t, amelyet részben távfűtési, intézményfűtési, konyhaüzemeltetési, és bizonyos karbantartási kommunális feladatok elvégzésére jelölte ki az Önkormányzattal kötött vagyonkezelési szerződés és szindikátusi megállapodás – nyilatkozta Erdős Tamás tanácsnok…
 
  A testület vagyonkezelésről is döntött, a felsorolt tevékenységeket érintő eszközök, berendezések esetében. Ennek megfelelően első körben a fűtési és távfűtési rendszerek felújítása kezdődött el, ami azt jelenti, hogy a sokszor 15-20 éves, esetenként ennél idősebb korú tüzelőberendezéseket – amelyek gázüzeműek – a partner cégünk és alvállalkozói az elmúlt napokban, hetekben – és mostantól folyamatosan jövő májusig - kicserélik. Beszámolhatunk arról, hogy a város egyes részein, az Idősek Otthonában, az Időskorúak Gondozóházában, a Rákóczi Iskolában, a Patika közben lévő tornateremben, az Ady téri kazánházban és Comenius utcai Gelka-épület kazánházában, valamint a Mese Óvodában a technológia cseréje jelenleg is zajlik. Részben már elkészült, más részekben pedig folyamatban van az új technológia beépítése. A próbafűtések a Rákóczi Iskolában és a Patika-közi tornateremnél ezen a héten indulnak. A Gelka-ház kazánházában - ami a belváros bérlakásait, valamint néhány közintézményt lát el - a technológia cseréje folyamatban van. Az elmúlt időszakban hőtermelői oldalon a kazánok beszerelése és a csőhálózat cseréje megtörtént.


 
 
Kérjük az érintett területen lakók, dolgozók türelmét, amilyen gyorsan csak lehet, a szakemberek a fűtést beüzemelik. Szerencsére az időjárás is rendkívül kedvező ezekhez a munkákhoz. Reményeink szerint a melegvíz szolgáltatásában fennakadás nem várható.
Ugyanez zajlik az Ady téren, ahol a lakókat tájékoztatni fogjuk a munka várható befejezésének időpontjáról. A cél az, hogy ezt a remek időjárást kihasználva, ezeket a munkákat minél rövidebb idő alatt le tudják bonyolítani a kivitelezők, és az október 15-ei fűtési szezonkezdetre minden lepróbált állapotban legyen, és üzemzavarmentesen tudjon működni.
Az új technológia a csúcstechnikát jelenti, a legenergiatakarékosabb technika beépítése történik meg, ami a szolgáltatás minőségén és a költségek terén is érezhető lesz majd, hiszen az árai nem fognak olyan ütemben növekedni, mint ahogy az, az eddigi elavult rendszer estében történt.

További fotók >>>

Cziczer Katalin
 /2007.09.24/

  

 

Ismét a Martinovics és Kinizsi utcák kereszteződésében volt baleset

                        

    2007. szeptember 23-án (vasárnap) a déli órákban személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt a Kinizsi és a Martinovics utcák kereszteződésében – nyilatkozta Molnár János rendőr főtörzszászlós, baleseti helyszínelő…
 
  A Kinizsi út irányából vezetői engedély nélkül közlekedett egy erdőhorváti illetőségű lakos, aki a STOP tábla ellenére nem adott elsőbbséget a Martinovics úton, jobbról érkező Opel típusú személyautó részére. Ennek következtében a Suzuki személygépjármű az Opel baloldalának nagy erővel nekiütközött. A baleset következtében a Suzuki személyautó vezetője és a hátsó utasa könnyebben megsérült. A gépjármű vezetője a felelősségét a helyszínen elismerte, és mivel a felesége engedte át neki a gépjármű vezetését, így vele szemben is szabálysértési eljárást fognak lefolytatni a vezetés tiltott átengedése miatt.
 


 
 


Törő Gábor
 /2007.09.23/

  

 

Könyvbemutató a Városi Könyvtárban

                        

    Nem mindennapi könyvet mutattak be a Zrínyi Ilona Városi Könyvtárban szeptember 18-án. A nagy érdeklődést kiváltó kötet amellett, hogy kordokumentum az elmúlt 55 évről, érdekes olvasmány, és – különösen, ha a sok térképre gondolunk - hasznos kézikönyv lehet természetjáróknak. A 89 éves Czibulya János, tiszteletbeli elnöktől megtudtuk, hogy a könyv megírása sem volt szokványos…
A könyvbemutatón - amit a Zrínyi Ilona Városi Könyvtár és a Sárospataki Irodalmi Olvasókör szervezett - az ÉMÁSZ nyugalmazott igazgatója, Kiss János is részt vett.
 

  A „Villamosenergiaipari Országos Természetbarát Találkozók 55 éve (1951-2005)” - ez a kötetet címe, ugyanis mozgalmunk az 1951-ben indult, a versenyek akkor indultak, akkor lettek alapítva a találkozók és az 55. találkozó után 2005-ben fejeztük be, tehát a kötet 55 év történetét foglalja össze. 1951-től napjainkig, tehát most már az 57. találkozóig minden évben megtartották a természetbarátok találkozóját. Eleinte 50-en, 80-an, volt, amikor 1600-an is részt vettek a találkozókon, jelen pillanatban, tehát a rendszerváltozás utáni időkben kb. 500-600 körül van a résztvevők száma - kicsit visszaesett. Most az 58.-at készítik elő Bacsó Nándiék, ő a munkabizottság vezetője, ez az ő feladatuk, a természetbarát sportági bizottságé. Az ő vezetésével írtuk a könyvet, amit 42 személy írt és szerkesztett, az anyagot pedig 66 személy gyűjtötte hozzá össze. Összesen 78-an készítették el. A könyv kézirata 650-700 oldal körül volt, amit a Pro Die Kiadó adott ki. A könyv 300 oldalnál több, több mint 148 térkép van benn, de ugyanannyi térképet selejteztünk, arra a kiadó nem volt hajlandó, hogy gyenge képeket is beszerkesszen. A könyv nagysága viszont azért ilyen A4-es formátum, mert mint természetbarátok ragaszkodtunk ahhoz, hogy a térképek élvezhetőek-olvashatóak legyenek.
Köszönettel tarozunk a könyv megjelenéséért a Héra Alapítványnak, a Héra Alapítvány Kuratóriumának és az ügyvezető igazgatónak, hogy helyet adott a könyv elkészítéséhez. Ők adták a helyet, ott az ő irodájukban készítették elő, máskülönben nem tudtuk volna, hogy készül el.

  A könyvbemutatón Dr.Hörcsik Richárd polgármester is részt vett, aki örömét fejezte ki, hogy éppen itt mutatták be ezt a kötetet…

Ez egy rendhagyó könyv bemutatása, és nagyon megtisztelő, hogy a szervezők, a szerkesztők Sárospatakra tervezték ezt az eseményt. Sárospatak nem csak iskolaváros, hanem a magyar könyvtárak városa is. Olyan könyvtáraink vannak, ahol évszázadokon át őrzik az írott történelmünk emlékeit. Ez a kötet, amit itt bemutattak, egy érdekes kötet, hiszen mérnökemberek írták, akik a villamosiparban a villamos energiával foglalkoztak az elmúlt ötven-hatvan esztendőben. A villamosenergiaipari dolgozók természetbarát szövetségének az összejöveteleit gyűjtötte össze dokumentumszerűen ez a kötet 1951 és 2005 között. Köszönjük, hogy városunk könyvtára ilyen értékes kötettel gyarapodhatott, gazdagodhatott a mai napon.


 
 


További fotók>>>

Cziczer Katalin
 /2007.09.22/

  

 

190 éve született Arany János

                        

    A 190 éve született Arany János költészetének erkölcsi nézetei címmel tartott előadást a Zrínyi Ilona Városi Könyvtárban Veres Miklós irodalomtörténész, kisvárdai középiskolai tanár, akit nem először üdvözölhettünk városunkban…
 

  Talán hiánypótlásként lesz szó Arany János jelentőségéről. Igaz, születése nem kerek dátum az idén, hiszen 190 éve született. Sokirányú, mondhatjuk polihisztor, aki vándorszínész, tanár, kritikus, műfordító. Angolból fordított Shakespeare drámát, de a keleti nyelvekből hasonlóképpen, bár nem tanulta, még is csak beleszokatta az agyát a nyelvét, hiszen Gogolt is fordít, nem is egészen érdemtelenül. A sokat emlegetett „A köpönyeg” nála „A hacuka” - élvezetes az Arany fordítás, bár nem annyira közismert. Az állami igazgatási szerepkörben foglalt helyet, jegyző, főjegyző, a Kisfaludy Társaság igazgatója, az MTA főtitkára. Ez a sokirányú tevékenység maga a csoda, amit úgy hiszem, hogy belülről, és talán felülről is erkölcsi rend, etikai elvek irányítottak, szabályoztak tökéletesre. Mit ér a világ csillogó kenőcse, ha megromlik a nép régi jó erkölcse - hangzik talán a leginkább idevágó jelmondatok egyike a Toldi estjéből. A sokirányú polihisztor ember mennyire érthette az ember szót etikai kategóriaként, bár hozzáteszem fölsorolni is nehéz azt a végtelen szerepkört, amit levelezésével, baráti körével megvalósított.
Érdemes lenne talán Tompáról is szólni, egyidősek voltak, és Tompának helyi vonatkozása is van. Ő is 190 éves születési jubileumát ünnepelné Magyarországon. Sajnos valahogy azonban a köztudatban mintha nem lennének középpontba helyezve, mintha a sztárok csillogó világa elhomályosítaná őket, megpróbálná másodrendűvé tenni. Nos ezt a hiányt kívánjuk a mai délutánban valamelyest pótolni, javítani, orvosolni.


 
 Törő Gábor
 /2007.09.21/

  

 

Baleset a lámpás kereszteződésben

                        

    2007. szeptember 21-én délután, 16 óra 30 perc körül Sárospatak belterületén a lámpás kereszteződésben személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt - nyilatkozta Kocsis Péter rendőr zászlós, baleseti helyszínelő…
  A baleset során a közlekedési lámpa fényjelző készülékei működtek, miközben a motorkerékpáros a tilos jelzés ellenére, az éppen szabad jelzést kapó személyautónak oldalról nekiütközött. A baleset során a motorkerékpár vezetője könnyű sérülést szenvedett, a mentőautó a sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórházba szállította. A baleset körülményeit még vizsgálják.


 
 


Cziczer Katalin
 /2007.09.21/

  

 

Sztárok Sárospatakon

     
 
 

Ronny
 

                  Delhusa Gjonny
 

 
 

Dolly Roll   részlet >>>
 

     Balássy Betty és Varga Feri   részlet >>>
 
 
  Jon Bovi   részlet >>>
 
                        Dina    részlet >>>
 
 

Unisex   részlet >>>

                             Hevesi Tamás   részlet >>>
     
   

 
  Dolly Roll, Delhusa Gjonny és Hevesi Tamás az idősebbeket hozta lázba csütörtök este a Vízi Kapunál, a Ronny, Dina, Jon Bovi és az Unisex pedig a fiatalokat. Ennyi sztár ritkán fordul meg együtt Sárospatakon. Az Erdélyi János Általános Iskola fogyatékos tanulóiért szervezett koncert adott alkalmat arra, hogy most egymást váltva szórakoztassák a pataki közönséget...
17 órára - még napsütésben - gyűltek össze a könnyűzene kedvelői az új színpad előtt. Az Unisex tesztelte néhány számmal a hangosító felszerelést, majd Dina, a műsorvezető Törő Lajosné igazgatónőt és Dr. Hörcsik Richárd polgármestert szólította színpadra. Mindketten kifejezték köszönetüket mindazoknak, akik támogatták ezt a jótékonysági akciót. A cégeknek és magánszemélyeknek, a művészeknek, a szervezésben résztvevőknek - az igazgatónő név szerint is kiemelte Varga Zsuzsit, aki az ötletgazda volt, és a szervezésből oroszlánrészt vállalt - és nem utolsó sorban a megjelent közönségnek, akik a jegyüket megvásárolták.
 A műsor - melyben az Alapfokú Művészeti Iskola tanulói is részt vettek - elkezdődött.  Valószínűleg a zene ütemére való mozgásnak és a rengeteg tapsnak tudható be, hogy a szeptemberi este nem is tűnt olyan hidegnek. A fellépőket visszatapsolták, így fél 10 helyett fél 11 után ért véget a koncert. Többen - akik fáztak, vagy korán kellett kelniük másnap -  már korábban hazamentek, de a "kemény mag" végigtapsolta, sőt végig is énekelte az utolsóként fellépő Hevesi Tamás magával ragadó előadását is.

A támogatók voltak:
V. András Étterem, A Művelődés Háza, Agro Patak Kft, Alpimor Bt, Ajtai és Társa Kft, Búfelejtő Kocsma, Computer-M. Kft, Csubák Attila, Disznókő Szőlőbirtok és Pincészet Zrt,  ÉMÁSZ Rt, ForYou2 Kft, Geo-Milk Kft, Heitzmann Cukrászda, Ital Kereskedőház,
Kárpátia Együttes, Kispatak 2000 Kft, Kulcs hirdetőújság, Kiwanis Klub - Sárospatak, Kövér Cukrászda, Laczó Éva, Lukács és Társai Kft, Machintos, Mester Plusz Kft, Misi Husi, Nosztalgia Virágszalon, Nexus Holding, Orgona Büfé, Patak-Bor Bt, Polgárőrség,  Rusznák István zöldség-gyümölcs kereskedő, Sárospatak Város Önkormányzata, Somosi Koccintó, Szuperinfó hirdetőújság, Dr. Takács András, Vectra 2003 Kft, Vitányi és Társa Kft, Weinberg 93 Kft, Wolks Kft.


 


 
 

További fotók >>>

Törő Gábor
 /2007.09.20/

  

 

Megszavazták a városkötvényt

                        

  Rendkívüli testületi ülésen tárgyalta a képviselő-testület - az egyetlen napirendi pontban - a városkötvény kibocsátást, mivel az ügy jelentős kihatással van az elkövetkezendő évek fejlesztéseire – nyilatkozta Dr. Hörcsik Richárd polgármester...

  Éppen ezért már az augusztus 31-ei ülésünkön szót váltottunk a kötvénykibocsátásról, szakértői anyagokat mutattunk be, felkértük a szakértőnket tájékoztassa a képviselőket. Onnantól kezdve, mint egy két héten keresztül informálódhattak erről a képviselők. Különös tekintettel az elmúlt napokban a három bizottság, úgymint a Jogi- a Pénzügyi- és a Gazdasági Bizottság együttes ülést tartott, és több mint öt órán keresztül tárgyaltak a kötvénykibocsátásról. Most pedig a képviselő-testületünk rövid vita után – alig volt egy órás a testületi ülés - a következő határozatot hozta:
Sárospatak Város Önkormányzat képviselő-testülete a fejlesztési tervek megvalósítása érdekében zártkörű kötvényt bocsát ki, amit kizárólag fejlesztési célokra kíván fordítani.
Ezt a következő paraméterek szerint határoztuk meg:
össz. névérték: 2 milliárd Forint, futamidő: 25 év, türelmi idő: 5 év, devizanem: svájci frank, kamatláb: libor + 0.6% , kamatfizetési időpontok: negyedévenként, jegyzési garancia vállalási díj: maximum 10 millió Forint, biztosíték: Sárospatak város költségvetése, azaz biankó.
 

A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a fentiekben megfogalmazott paraméterek alapján a Hypo Investment Bank pénzintézettel kezdjen tárgyalást, és a soron következő képviselő-testületi ülésen a tárgyalás eredményéről tegyen előterjesztést.
Nagyon fontos, hogy ezt a kötvényt a fejlesztések tekintetében két dologra szeretnénk fordítani. Első és legfontosabb, amelyben konszenzus volt, a fürdő fejlesztés, abban az ütemben, ahogyan korábban meghatároztuk – az élményfürdő, a parkfürdő és a szálloda. 1,5 milliárd Forintot a fürdőre fogunk fordítani, és mint egy 500 millió Forintot - bár erről még a későbbiek folyamán dönteni kell a képviselőtestületnek - a városfejlesztési célok megvalósítására. Ez jelentheti a pályázati önerőt - ami nagyon fontos - másrészt pedig az önkormányzati lakások felújítására és egyéb várospolitikai célok megvalósítására, beruházásokra szeretnénk fordítani. Természetesen ez további képviselő-testületi határozatokat igényel.


 
 

További fotók >>>

Törő Gábor
 /2007.09.20/

  

 

Negyedszer szórakozhattunk az Újtelep Napján

                        

    Idén negyedik alkalommal rendezte meg A Művelődés Háza az Újtelep Napját. Ebben városrészben minden év szeptember hónapjában a Bercsényi úti játszótéren egy délutánt betöltő szabadtéri programot szervezünk – tájékoztatja az olvasókat Csatlósné Komáromi Katalin, A Művelődés Háza igazgatója...

  Az idei esztendőben az egészséges életmód és a szórakoztatás volt az, ami előtérbe került. Így egészségügyi tanácsadáson vehettek részt, és különböző sportbemutatókat tekinthettek meg az érdeklődők, a helyi szakosztályok közreműködésével. A zenéről és a táncról sem feledkeztünk meg. A nagyszámú nézősereg Árvay Mazsoretteket láthatta, a sárospataki fúvós együttest hallhatta, és sokak kedvenc programjára, a kutyás bemutatóra is sok került, amin a felnőttek és a gyermekeket is egyaránt jól szórakoztak. Természetesen minden szabadtéri rendezvényünkön jelen vannak a város táncosai. Ebben az évben a Farkas Ferenc Művészeti Iskola Csimpolya csoportja volt a színpadra lépő. Az idén a humort Ihos József és egy fiatal humorista képviselte, az este végén pedig a 70-80-as évek sikerzenekarát az ABBA együttest idézte fel egy 4 tagú formáció. A rendezvényen egész délután kirakodó vásárral is vártuk az érdeklődőket. Az időjárás kitartott, így a korábbi évekhez hasonlóan egy jó hangulatú délutánt tölthettek el, nem csak az újtelepi, hanem a város különböző pontjairól ideérkező vendégek.


 
 

További fotók >>>

Törő Gábor
 /2007.09.20/

  

 

Kulturális örökségünk ápolásának fontos szereplője a Szent Erzsébet Ház

                        

    A Nemzeti Kulturális Örökségi Napok megnyitó rendezvényének egyik helyszíne volt a Szent Erzsébet Ház. Mivel Sárospatakon volt az évnyitó, és Szent Erzsébet születésének 800. jubileumi évét ünnepeljük, ezért kapcsolódott be helyszínként a ház ebbe a rendezvénysorozatba - nyilatkozta dr.Szabó Irén, a Szent Erzsébet Történelmi Társaság elnöke…

  Az egész hétvégének a kulturális örökségvédelem a témája, így került sor az új, eddig nem látogatható épületek bemutatása. Ezek közé tartozik a Szent Erzsébet Ház is, ami az idén májusban nyílt meg, s ami még új intézményként kevésbé ismert.
Szent Erzsébet személyisége élő példája a szociális gondoskodásnak és szolidaritásnak. A társadalmi gondoskodás, illetve állami, uralkodói gondoskodás rangjára emelt megvalósítása feltétlenül egy olyan példa, ami a haladás gondolatköréhez kapcsolható, s ma is példaként áll előttünk.
Sárospatak története így egységes. Indulunk a középkortól, Szent Erzsébettől, még visszább mehetünk I. András királyunkig. Eljutunk a reformkor nagyjainak - a Református Kollégiumban tanult nagyok, Kossuth, Szemere, Kazinczy - példáin keresztül a máig, ahol megkereshetjük magunk számára a ma is érvényes gondolatokat.


 
 


Cziczer Katalin
 /2007.09.20/

  

 

A Cigánykisebbségi Önkormányzat partner a problémák megoldásában

                        

    Az alpolgármester úr küldött egy meghívót, a városban előforduló romakonfliktusok megoldásával kapcsolatosan. Ezért hívtam meg 9 órára a Cigánykisebbségi Önkormányzat testületét, hogy mielőtt megyünk tárgyalni az alpolgármester úrhoz, közösen alakítsunk ki egy olyan véleményt és álláspontot, amivel a városon belül lévő atrocitásokat, problémákat közösen a várossal meg tudnánk oldani – nyilatkozta Budai Gyula Károly a Cigánykisebbségi Önkormányzat elnöke…

  Ezért kértem a képviselőimet, hogy ezt közösen kell megoldani, nem kell ebből kimaradni, ez végeredményben a mi érdekünk. Úgy érzem, hogy azokat az embereket nekünk is kötelező kiszűrni, akik nem tudnak beilleszkedni, nem olyan életvitelt folytatnak, amivel többségi társadalomba beilleszkedhetnének. Alpolgármester úr tájékoztatott, hogy milyen dolgok lesznek, amiket meg kellene vitatni.
Én örülök neki, megmondom őszintén, bár a testületünk egyes képviselőinek vannak aggályai, félnek nehogy a Cigánykisebbségi Önkormányzatnak legyen ebből hátránya. Mi partnerek vagyunk ebben, mert mi is el tudjuk fogadni, de azt nem szeretnénk, hogy a mi hátunkon csattanjon majd az ostor, nehogy a romák szemében az legyen, hogy kisebbségi önkormányzat elkezdte a romákat kitenni. Nekünk nem az a dolgunk, hogy ebben segédkezzünk, hanem az, hogy az érdekeinket képviseljük. Viszont nem lehet úgy élni, mint ahogy egyes emberek élnek - akár magyar, akár cigány - tehát ezt el kell fogadni, hogy a többségi társadalomba be kell illeszkedni. Vannak olyan normák, amiket ha nem tudnak elfogadni, akkor egy ilyen városnak a belvárosában ne lakjanak.


 
 
Tehát abban kérték a segítséget, hogy mit szólunk ahhoz, hogy egy lakásban valaki be van jelentve, és ott vannak 8-an, 10-en, 15-en akik nincsenek bejelentve. Ha egyszer ki van utalva a lakás annak, akiknek kell, egy-két napig tudják ezt kezelni, ha akármilyen rokonlátogatás jön. Én úgy érzem, hogy ez bőven elegendő, de legyen 1 hétig, vagy legyen 2 hétig, de ha évekig tartózkodnak ott, abban én sem vagyok partner. Ezek az emberek csinálják azt, hogy a sárospataki tisztességes lakosoknak a jó hírét rontják - mostanában nagyon sok konfliktus van.
De én is fogom keresni polgármester urat jobban meg kéne a kisebbségi önkormányzat munkáját becsülni. Az éven nem kaptunk költségvetést, nem tudtunk igazából működni. Lesz egy javaslatom is, elmondom, hogyha azt akarjuk, hogy ne az utcán legyen a csoportosulásuk a fiataloknak - hiszen ki vannak tiltva a diszkóból, nincsen szórakoztatási lehetőség - én azt javasoltam, hogy a kisebbségi önkormányzati irodáját fölajánlom, megcsináljuk a saját költségeinken, hozzunk létre egy ilyen kis kulturális központot. A kisebbségi önkormányzat egyik képviselőjét megbízzuk, vannak tehetséges fiatalemberek, akiket közhasznú foglalkoztatásban foglalkoztathatnánk. Működtetnének a gyerekeknek ott egy klubházat, klubdélutánokat, bűnmegelőzési programokat, felvilágosító programokat szerveznének. Dolgozzunk ki egy ilyen programot!
Vannak tehetséges fiatal roma gyerekek is, akik tanulnak, most is nem tudom hány ösztöndíj pályázatot pecsételtem és meglepődtem, hogy 4-es 5-ös tanulóink is vannak, akik a Református Gimnáziumban, vagy az Árpád Vezér Gimnáziumban tanulnak

Vannak egyes emberek, akik nem megfelelően viselkednek. Ha azokat nem szűrjük ki, hagyjunk mi is, akkor azt mondom, hogy itt a városban olyan konfliktusok lesznek, mint korábban Sátoraljaújhelyben, amikor az a ricsei dolog kialakult. De ehhez az kell, hogy a város úgy álljon a kisebbségi önkormányzathoz, hogy becsülje meg, mert csak együtt tudunk élni, együtt tudunk dolgozni. A hivatallal együtt szeretnénk működni, de nem úgy hogy pénzt megyek oda kunyerálni, hanem azt akarjuk, hogy ismerje el a munkánkat, hogy szüksége van a munkánkra, a Cigánykisebbségi Önkormányzatra.

Törő Gábor
 /2007.09.20/

  

 

Ellenőrzik a biztonsági öv használatát

                        

    A Sárospataki Rendőrkapitányság közlekedési és közrendvédelmi állománya a TISPOL GROUP 2007. évi ellenőrzési terve alapján nemzetközi, fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzésben vett részt az elmúlt héten - nyilatkozta Bacsó Tibor rendőr százados, a közlekedésrendészeti osztály vezetője…

  Az ellenőrzés fő feladata a biztonsági öv és a gyermekbiztonsági rendszer használatának ellenőrzése volt, mely ellenőrzés a gépjárművezetőkre és az utasokra egyaránt kiterjedt. Ebben az akcióban a rendőrkapitányság két fővel vett részt. Az akció eredményesnek mondható, több esetben figyelmeztették a gépjárművezetőket a biztonsági öv használatára, és helyszíni bírságot is szabtak ki.


 
 


Cziczer Katalin
 /2007.09.20/

  

 

Gondot jelent a vízkár elhárítási terv elkészíttetése a településeknek

                        

    A Megyei Védelmi Bizottság elnökének Dr. Ódor Ferenc úrnak az intézkedését kell végrehajtanunk, mely alapján a településeknek a vízkár elhárítás és rendezési terveiket újra el kell készíteni a megadott szempontok alapján – nyilatkozta Kiss István pv. alezredes, polgárvédelmi parancsnok a kistérség elmúlt héten megtartott védelmi bizottsági ülésén…

  Megjegyzem, ez nem lesz egyszerű, hiszen csak az ajánlás több mint 10 oldalból áll. A polgármesterekkel ennek a tervnek az elkészítési módját kell megbeszélnünk. Itt van a kistérség összes településének a polgármestere, és meghívtuk az új szakaszmérnököt, Laki József urat is, aki a tervkészítésről fog tájékoztatni. Nagyon rövid a határidő, ezt október 15-ig kell a településeknek elkészíteni. Igazából mi rendelkezünk korábban elkészített tervekkel, de ezeket aktualizálni kell, azon kívül sokkal mélyebben és sokkal aprólékosabban újból ki kell dolgozni. A gond az, hogy az előírás alapján ezt szaktervezővel kellene elkészíttetni, ami jelentős kiadás egy-egy településnek - több 100 ezer Ft is lehet - amit ugye a forráshiányos települések nem tudnak vállalni.
Ezért fontos ezt pontosítani, megbeszélni, hogy hogyan is tudjuk megoldani, hogy egyrészt ne kerüljön kiadásra ez a nagy összeg, másrészt mégis elkészüljenek a tervek, az ajánlásnak megfeleljenek, és az előírásokhoz közel álljanak.
 


 
 


Törő Gábor
 /2007.09.20/

  

 

Esti baleset a Városháza előtt

                        

    2007. szeptember 19-én, 20 óra előtt néhány perccel anyagi káros baleset történt Sárospatakon, a Kossuth utca 46. szám előtt  – nyilatkozta Bujdosó Norbert rendőr zászlós, baleseti helyszínelő…

  Egy Fiat Punto személygépkocsi az utána kapcsolt utánfutóval közlekedett Sárospatak Attila úton a Bodrog-híd irányából a belváros felé, amikor a Polgármesteri Hivatal előtt, a balra ívelő kanyarban a jobbra tartási kötelezettségnek nem tett eleget, kanyarodás közben áttért a másik forgalmi sávba, amelynek következtében a vele szemben szabályosan közlekedő Mitsubishi személygépkocsival összeütközött. A baleset következtében személyi sérülés nem történt.


 
 


Cziczer Katalin
 /2007.09.19/

  

 

Összevont bizottsági ülésen tárgyaltak a városkötvényekről

                        

    2007. szeptember 18-án délután, a Gazdasági Idegenforgalmi és Városfejlesztési-, a Jogi és Ügyrendi-, valamint a Pénzügyi Bizottság összevont ülésen tárgyalt két napirendi pontot részben zárt és részben nyílt ülésen – nyilatkozta Erdős Tamás, a Gazdasági Bizottság elnöke…

  Az előző testületi ülés augusztus 31-én jóváhagyta a Termálfürdő fejlesztésével kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmánytervet. Ez a tény indokolta azt, hogy egy rendkívüli ülést hívjunk össze szeptember 20-ára. Az ezt előkészítő összevont bizottsági ülés zajlott szeptember 18-án. Miután a megvalósíthatósági tanulmánytervet jóváhagyta a testület, a finanszírozás forrásainak előteremtése a következő lépés, amivel nem szeretnénk sokat várni. Így a tegnapi összevont bizottsági ülés témája a városkötvény kibocsátása volt. Ez a tervezett napirend volt, és egy, az ülésen felvetett egyéb ügyek között szereplő napirendet tárgyaltunk még, amely a Sárospataki Városgazdálkodási Kft. többségi tulajdonosának, azaz az Önkormányzatnak a delegáltjával kapcsolatos. Javaslatot tett a polgármester a bizottságok, illetve 20-án a testület felé, az ügyvezető személyére. A bizottságok támogatják az ügyvezetőt, de mivel ez zárt ülésen zajlott, csak a testületi ülés végén lesz nyilvános az, hogy a testület kit választ.

Visszatérve a kötvény kibocsátásra, ezt a kérdést mint egy öt órán keresztül tárgyalta a három bizottság. Gyakorlatilag valamennyi olyan kérdés felvetődött a bizottsági tagok részéről, amelyek eddig bizonytalanságot okoztak. A nagyságrendek körül volt a legnagyobb vita. Annyit elmondhatunk az üzleti titok megsértése nélkül a zárt ülésen elhangzottakból, hogy a testület a kötvény kibocsátásból kizárólag fejlesztési célokat kíván finanszírozni, tehát nem kívánja azt működési célokra fordítani. Egyik blokkja a felveendő kötvénynek, illetve a kibocsátandó kötvénynek egyik tétele a fürdőfejlesztést hívatott szolgálni, a másik tétele pedig egyéb városfejlesztési programok, projektek, tervek elkészítését fogja majd finanszírozni. 
 

További fotók >>>

Törő Gábor
 /2007.09.19/

  

 

Kultúrházak éjjel-nappal – Sárospatakon is

                        

    A kulturális tárca, de főleg A Művelődés Házában dolgozó népművelő kollégák döntötték azt el, hogy ez a Kultúrházak éjjel – nappal programsorozat országosan egy olyan esemény lehet, ami még inkább felhívja a figyelmet a közművelődés intézményrendszerére - nyilatkozta Csatlósné Komáromi Katalin igazgatónő…

  Talán egy picit segít megvilágítani a jelentőségüket, ha elképzeljük, hogy ha a művelődési házak, kultúrházak nem lennének, akkor mennyivel szegényebb lenne a hétköznapi ember élete.
Első ízben szervezzük országos szinten ezt az akciót, s mint minden kezdet, ez is egy kicsit döcögős. Úgy gondolom, hogy egy néhány év múlva ez is egy jól bejáratott országos programmá nőheti ki magát. Mivel a mai nap folyamán városunkban zajlott a Nemzeti Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozatának az országos megnyitója, így természetes volt, hogy a Kultúrházak éjjel- nappal rendezvénysorozathoz is csatlakozunk, hiszen ez a két program még inkább felhívja a figyelmet Sárospatakra.
Pénteken este A Művelődés Háza termeiben, és hasonlóan A Moziban is, azt a pezsgő kulturális életet próbáltuk megmutatni, amelyeknek mi az év minden napján otthont adunk. Az este folyamán az intézményben működő amatőr művészeti csoportok mutatkoztak be. Ez jó lehetőséget biztosított arra is, hogy a városban élők, vagy az intézményünkbe látogatók ezeknek a műhelyeknek a munkájába egy kis bepillantást nyerjenek.


 
 


Hiszen ahhoz, hogy egy-egy csoport, akár a Kamarakórus, a Bodrog Néptánc Együttes, a 8-kor Színház vagy a Díszítőművészeti Kör egy új kiállítással, egy új előadással megjelenjen, a mögött nagyon szorgos, és hosszú ideig tartó háttérmunka van, amit talán nem látnak az érdeklődők.
Reméljük, hogy évről-évre, egyre népszerűbb programsorozat lesz ez, amelyben mindenki talál majd kedvére valót. Nagyon fontos számunkra, hogy A Mozi is most ünnepelte a második születésnapját. Az egész délutáni programot ennek megfelelően úgy állítottuk össze, hogy a páratlan órákban mindig valami filmvetítéssel kedveskedtünk a vendégeknek.

További fotók >>>

Cziczer Katalin
 /2007.09.19/
  

 

Nagyszabású koncert a Vízi kapunál

 
  

  
 
                                      A fotók a nyári Dixie és Blues fesztiválon készültek
   

  A Vízi kapui új nézőtér a legszélesebb közönségrétegek által lesz próbára téve csütörtökön, hiszen a színpadon egyaránt ott láthatjuk majd a fiatalok és az idősebbek kedvenceit is. A plakáton lévő neveket olvasva a jó szórakozás garantált, emellett a résztvevőket az a jó érzés is eltöltheti, hogy belépő jegyükkel nemes ügyet támogatnak - küldte a felhívást Törő Lajosné igazgatónő a szervező Erdélyi János Általános Iskola és Kollégiumból...

A jótékonysági koncert bevételét intézmény fogyatékos gyermekeinek fejlesztésre fordítják. Ezzel a nemes céllal érdemelte ki a rendezvény, hogy a védnökségét
Dr. Ódor Ferenc, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke, és Dr. Hörcsik Richárd, Sárospatak város polgármestere - mindketten országgyűlési képviselők - egyaránt elvállalták.  Rossz idő esetén a koncert színhelye A Művelődés Háza színházterme lesz.

Az igazgatónő köszönetet mond a fellépő művészeknek, és az alábbiakban felsorolt támogatóknak:
V. András Étterem, A Művelődés Háza, Agro Patak Kft, Alpimor Bt, Ajtai és Társa Kft, Búfelejtő Kocsma, Computer-M. Kft, Csubák Attila, Disznókő Szőlőbirtok és Pincészet Zrt,  ÉMÁSZ Rt, ForYou2 Kft, Geo-Milk Kft, Heitzmann Cukrászda, Ital Kereskedőház, Kárpátia Együttes, Kispatak 2000 Kft, Kulcs hirdetőújság, Kiwanis Klub - Sárospatak, Kövér Cukrászda, Laczó Éva, Lukács és Társai Kft, Machintos, Mester Plusz Kft, Misi Husi, Nosztalgia Virágszalon, Nexus Holding, Orgona Büfé, Patak-Bor Bt, Polgárőrség,  Rusznák István zöldség-gyümölcs kereskedő, Sárospatak Város Önkormányzata, Somosi Koccintó, Szuperinfó hirdetőújság, Dr. Takács András, Vectra 2003 Kft, Vitányi és Társa Kft, Weinberg 93 Kft, Wolks Kft - valamint minden segítőnek, akik munkájukkal és szabadidejük feláldozásával járulnak hozzá a rendezvény sikeréhez.
 


 
 


Törő Gábor
 /2007.09.18./

  

 

Mentsük meg Verespatakot! – kiállítás az ÁVG-ben

                        

    Ennek az országos vándorkiállításnak - amellyel Verespatak kincseit mutatjuk be – a neve, a címe: Verespatak múltja, jelene, jövője képekben. Ez a kiállítás ma a huszonötödik állomására érkezett – nyilatkozta Kelemen József, a Közép - Európa Klub főtitkára...
 

  Ez a vándorkiállítás ez év februárban Budapestről, az Országházából indult el, ahol Szili Katalin elnök asszony, az Országgyűlés elnöke, valamint Katona Kálmán, az országgyűlés környezetvédelmi bizottságának az elnöke, és Dr. Orosz Sándor alelnök úr nyitották meg.
Szili Katalin még az országos vándorkiállítás fővédnöki tisztét is vállalta, amit ezúton is megköszönünk.

Tehát ide Sárospatakra, a huszonötödik állomására érkezett az országos vándorkiállítás, ami hétről-hétre, városról-városra vándorol. Ide Tokajból érkezett, és ha minden rendben megy, akkor innen Sátoraljaújhelyre költözik, aztán Szerencsre, és így tovább… Évvégéig vándorol, utazik a kiállítás és majd december közepén Budapesten, egy tanácskozás keretében - és természetesen a kiállítás bemutatásával - döntünk arról, hogy hogyan tovább. A későbbi sorsa attól is függ, hogy Verespatakról milyen döntés születik Romániában, ugyanis a döntés joga a román kormány kezében van. A hírek szerint ismét felfüggesztette a román kormány - pontosabban Korodi Attila környezetvédelmi miniszter úr - a környezet hatásvizsgálati eljárást, és mi most - környezetvédők, civilek, civil környezetvédő szervezetek - ismét kaptunk néhány hetet ahhoz, hogy tovább folytassuk a küzdelmünket.


 
 


További fotók >>>
Kapcsolódó dokumentumok >>>

Verespatakról a Wikipédia szabad lexikonban

További ajánlat: http://www.szo-beszed.hu

Cziczer Katalin
 /2007.09.18/

  

 

Megtiszteltetés a városnak

                        

    Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy Sárospatak városa kapta a Nemzeti Kulturális Örökség Napjai megnyitó ünnepsége megrendezésének a jogát. Ez számunkra azért fontos, mert elviszi a város jó hírét, sőt a régi jó hírnevét is öregbíti szerte az országban, ahol örökségvédelemmel foglalkoznak – fejezte ki örömét Dr. Hörcsik Richárd polgármester…

  Megtisztelő számunkra, és büszkeséggel tölt el, hogy a választás ránk esett, hiszen ezt ki kellett érdemelnünk. Először is, Sárospatak a Kultúra Magyar Városa lett 2006-ban. Ezért sokat kellett tenni, úgy hiszem ebben példát adunk, hogy a kultúrában a nemzeti örökség védelme hogyan is jelenhet meg, akár az épített örökség akár a szellemi örökség ápolásában.
Másodsorban ez az esztendő számunkra fontos, hiszen Magyarországon Szent Erzsébet éve van. A szülőhelyén erre emlékezünk, mi ezt vállaltuk, hogy a Szent Erzsébet öröksége, az ő kultusza ápolásában példát mutatunk. Több rendezvénysorozatot szerveztünk, s ezzel Sárospatak példát adott, hogyan lehet a szellemi kultúra örökségét ápolni.

Emellett az épített kultúra ápolására is nagy figyelmet fordítunk, példa erre a Rákóczi vár, vagy a Református Kollégium felújítása. Most a Sarokbástya pályázattal elnyert pénznek a felújításra és rekonstrukcióra való felhasználása mind - mind azt mutatja, hogy Sárospatak jó gazdája múltjának - és mi szeretnénk ezt minél több embernek bemutatni.


 
 

Mindezek bemutatásra ad lehetőséget pl. a vallási turizmus - a Szent Erzsébet évben eddig 13 ezer zarándok látogatott el Sárospatakra. A Református Kollégium a másik nagy szellemi központja a városnak, csak a pataki könyvek miatt 25 ezren látogattak ide. A cseh miniszterelnök azért jött el, mert itt tanított Comenius, ezen kívül számtalan olyan lehetőségünk van, amivel kibontjuk Sárospatak jövőjét. Ehhez kapcsolódik az a fürdőberuházás, amit jövőre szeretnénk elkezdeni.
Egészében úgy hiszem, hogy Sárospatak élen jár a magyar kultúra, a magyar kulturális örökség ápolásában, legyen az építészetei, kulturális, vagy szellemi. Mi úgy gondoljuk, hogy a gyökerekhez kell visszamenni ahhoz, hogy tudjuk: kik vagyunk, s hol tartunk. A gyökerek pedig meghatározóak. Így fontos számunkra, a Szent Erzsébet örökség, I. András és Anasztázia, - ami egy újfajta örökséget ad a városnak - vagy a Református Kollégium. Hiszem azt, hogy Sárospatak hitelesen, szépen és emlékezetesen tudja bemutatni saját múltját mindenki számára.

Cziczer Katalin
 /2007.09.18/

  

 

XV. Nemzetközi Gyermektánc Fesztivál

                        

    A Farkas Ferenc Művészeti Iskola néptánc tagozatos növendékei szeptember 6-9 között vettek részt a XV. Nemzetközi Gyermektánc Fesztiválon a csehországi Luhacovicében. Az egyik legnagyobb szakmai fórumként számon tartott rendezvényt a cseh Kulturális Minisztérium és szakmai szervezetek rendezték.
A fesztivált idén Comenius emlékének ajánlották, ez adta aktualitását a pataki táncosok részvételének. A közönség nagy szeretettel és tapssal fogadta a csoportot.

A szakmai értékelésen a cseh szakemberek kiemelték a táncosok képzettségét, lelkesedését melyet az is bizonyított, hogy a gálaműsorban kiemelt szerepet kapott a csoport. Farkas Ferenc Művészeti Iskola táncos növendékei a színes programok és fellépések után némileg fáradtan de új élményekkel és ismeretségekkel gazdagodva értek haza vasárnap éjszaka. A felkészítő tanárok Kovács Borbála, Varsányi Tekla és Sajószegi Gábor voltak.


 
  /2007.09.18/

  

 

Rendbe teszik a vasúti átjárókat

                        

    Lehetőségünkhöz mérten igyekszünk rendbe tenni minden olyan problémás területet, amely miatt kritika érhette a várost, a nyári turisztikai időszak alkalmával. Így történik annak a munkának az elkezdése is, melynek során a Sárospatakot érintő vasúti átjárókat a MÁV segítségével rendbe fogjuk tenni, a korlátokat és az átjárók közvetlen környékét - nyilatkozta Aros János alpolgármester…
 

  A Széchényi út esetében ilyen feladat a kidőlt korlátok a helyrehozása, amiben a Kommunális Szervezetünkkel részt tudtunk vállalni. Ennek a korlátnak az újrafestése - természetesen előtte a csiszolása - és a közvetlen környékének a rendbetétele az, amivel egy forgalmas helyen járulunk hozzá a város szépüléséhez.
Egy tipikus összefogásról van szó, amelyhez hasonlót már többször is tapasztalhattak a Sárospatak lakosai, a MÁV és Sárospatak város részéről. Hogy mást ne említsek, ilyen volt pl. amikor lakossági észrevétel alapján láttunk hozzá közösen a Vasútállomás falának a tisztításához, ill. a WC rendbetételéhez - ez is egy hasonló eset. Tehát a szakembereket és a szükséges anyagokat a MÁV biztosítja, az eszközöket és a fizikai segítséget pedig a sárospataki Kommunális Szervezet.


 
 


Törő Gábor
 /2007.09.18/

  

 

Rendszeresen ellenőrzik a vizeket

                        

   A Sárospataki Rendőrkapitányság vezetője dr. Gaál Krisztián rendőr százados szeptember elején a területünkön elszaporodó szabálysértések megelőzése és felderítése céljából vízi ellenőrzési akciót rendelt el…
 

  Az akcióban részt vettek a Sárospataki Rendőrkapitányság közrendvédelmi-, bűnügyi- és közlekedésrendészeti osztály alkalmazottai, valamint a tokaji Vízirendészeti Őrsről két fő beosztott, akik szolgálati motorcsónakkal teljesítettek szolgálatot a Bodrog folyón. Jelen voltak még a természetőrök, a halőrök és a vadőrök is.
A kétnapos akció során a Szabolcsi Halászati Kft hivatásos halőreivel közösen a Bodrog-folyó teljes szakaszán, valamint a Szabolcs Halászati Kft. kezelésében lévő, Sárospatak külterületén található Oroj, Vajdácskai holtág, Hosszú tó, Kertek alja, Szög és Csizmár horgászvizeit vonták ellenőrzés alá,
a természetőrökkel pedig az Aggteleki Nemzeti Parkhoz tartozó Bodrog-zug természetvédelmi területen található Fekete tó ellenőrzését is elvégezték. Ennek a vizéből 1 db 150 m-es, 1 db 50 m-es, 1 db 25 m-es tükörhálót és 6 db engedély nélkül kihelyezett varsát szedtek össze.
A Bodrog-folyón és a környező horgászvizekben 8 fővel szemben intézkedtek a halőrök. Közülük 3 fő engedély nélkül horgászott, 4 fő pedig a megengedettnél több botot használt, valamint 1 fő méreten aluli halakat szándékozott elvinni. Mindegyik szabálysértő horgásszal szemben megtették a feljelentést. Egy fővel szemben a vízi közlekedés rendjével kapcsolatos szabályok megszegése miatt kellett feljelentést tenni, valamint 15 fő kisebb súlyú horgászati szabályok megszegése miatt szóbeli figyelmeztetést kapott.


 
 Cziczer Katalin
 /2007.09.18/

  

 

Bursa Hungarica - ismét lehet pályázni

                        

    Sárospatak Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve a 2008. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára.
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.


 
 

A szociális alapon működő Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008-ban is két kategóriában indul.
A típus – a már felsőoktatásban nappali tagozaton, államilag finanszírozott képzésben résztvevő hallgatók számára.
B típus – 2006/2007-es tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert fiatalok számára.
A pályázati űrlap munkanapokon a Polgármesteri Hivatal földszint 2. sz. irodájában szeptember 4-től szerezhető be.

Ösztöndíj állapítható meg a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat feltételének megfelelő és a pályázatát határidőben beadó pályázónak, akinek a családjában az egy főre eső nettó átlagjövedelem nem haladja meg a 40.700 Ft-ot. Abban az esetben, amikor a pályázó hallgató eltartásáról egyedülálló személy gondoskodik, az egy főre jutó jövedelem számításánál 54.300 Ft-ot; árvák, félárvák esetében 67.825 Ft-ot kell alapul venni.
Benyújtási határidő: 2007. október 31.

A Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható a http://www.bursa.hu  címen.


Törő Gábor
 /2007.09.17./

  

 

Haza és haladás

                        

    Nyolc éve megy Magyarországon a francia példára megkezdett örökségvédelmi napok rendezvénysorozata. Különböző téma köré szerveződtek az eddigi események, az én nagyon nagy örömömre ebben az évben „Haza és haladás”, a reformkor és az építészet területén a klasszicizmus az a szlogen, ami köré az események szerveződtek – nyilatkozta Dr. Mezős Tamás, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke…

  Egy olyan korszak - mint az itteni bevezető előadásomban mondtam - amely a magyar kultúrtörténetben egy meghatározó időszak volt. Megelőlegezte azt a fejlődést, ami majd egy kicsit később, a forradalmat követően kiteljesedett, és létrehozta azt, aminek az előnyeit és eredményeit ma is érezhetjük.
Nagyon örülök annak, hogy Sárospatakra került ez a nyitóesemény, mert a klasszicizmusban Patakon nagyon fontos emlékek vannak. Ebből a szempontból méltán prezentálja a város, amire mi szerettük volna a figyelmet felhívni.
A másik szempontból, abban a szellemi pezsgésben, ami a felvilágosodást és aztán a reformkort jellemezte, Patak mindig élen járt, evidens módon jelen volt a magyar szellemi életben. Ezért is gondolom azt, hogy a létező legjobb választás volt, hogy Sárospatakra került ez a megnyitó ünnepség.


 
 


Cziczer Katalin
 /2007.09.17/

  

 

A Kulturális Örökség Napjai - 2007

                        

    A hagyományok szerint szeptember harmadik hétvégéjén tartott Kulturális Örökség Napjai országos megnyitóját tartották Sárospatakon, a református imateremben, pénteken délelőtt. Az eseményről Dr. Deme Pétert kérdeztük, aki a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal társadalmi kapcsolatok igazgatóságát vezeti…
 

  Közel 10 éve, hogy minden évben megszervezzük a Kulturális Örökség Napjait. Sok egyebet is próbálunk tenni az örökség, általában mindenfajta örökség védelme érdekében, de főleg az építtetett örökség érdekében alakítunk ki együttműködést civil szervezetekkel, önkormányzatokkal. Jómagam egyébként tanári végzettségű vagyok, történelem-angol szakon végeztem. Sokáig dolgoztam a Nemzeti Múzeumban, immáron 5. éve a hivatalnál végzem ezt a sajátos mondjuk így „kultúra közvetítő” tevékenységet.

Ezen a megnyitón, mint mindig, most is elsősorban a fő témára - ami ebben az esztendőben a klasszicizmus építészete és a reformkor - koncentráltak az előadók. Dr. Hörcsik Richárd, Sárospatak város polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Dr. Mezős Tamás a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke Dr. Hiller István miniszter úr nevében is tartotta megnyitóbeszédét, amelyben méltatta az örökség napok jelentőségét. Hangsúlyozta, hogy az örökség, s annak a védelme nem pusztán a hivatásosok dolga, hanem lehetőleg mindannyiunké.


 
 
Dr. Dienes Dénes gyűjtemény-igazgató úr visszavitt bennünket a reformkorba, „A reformkor és a Sárospataki Református Kollégium” címmel arról emlékezett meg, hogyan is lett abban az időben - hacsak rövid időre is - de szinte az ország egyik központja Sárospatak és a Kollégium.
Azután a résztvevők a lovasok és mások kíséretében végigvonultak a főutcán, így értek át a Szent Erzsébet Házhoz, összekötve ezzel a Batthyányi évfordulót és a reformkort a Szent Erzsébet évvel, amely Sárospatak számára legalább olyan fontos - talán kicsivel fontosabb is ebben az esztendőben - mint a Batthyányi évforduló.
Itt dr. Szabó Irén, a Szent Erzsébet Társaság elnöke emlékezett meg Szent Erzsébetről, adott információt a régi, történeti, középkori városmagról, illetve arról az épületről, amely ebben az ünnepi évben nyílt meg a nagyközönség előtt a Szent Erzsébet Ház címén.

Ezt követően a jelenlévők - egy egyszerű fogadás után - még további utakat járhattak be a városban. Megtekinthették a Rákóczi Múzeumot, A Művelődés Házát, a Nagykönyvtárat, illetve a Katolikus Templomot is. Így fejeztük be a napot azokkal, akik megtiszteltek bennünket és eljöttek távolabbról, hogy láthassák ezt a történelmi várost.

További fotók megnyitó >>>            felvonulás >>>         

Törő Gábor
 /2007.09.17/

  

 

Sárospatakon tartották Kulturális Örökség Napjainak megnyitó ünnepségét

                        

    Már a korábbi években is az első három olyan megye között említették Borsod-Abaúj-Zemplén megyét, amelyek a legnagyobb kínálattal járulnak hozzá a Kulturális Örökség Napjainak hétvégéjéhez. Amíg 2006-ban a megye 24 településén, 44 helyszínen jeleztek programokat, az idén 37 település csatlakozott, több mint 100 változatos programmal – nyilatkozta a sajtótájékoztató után Gecsei Anikó, B-A-Z megyei Idegenforgalmi Hivatal munkatársa…

Gazdag a programkínálata Sárospatak városának is - ami az országos megnyitó helyszíne - valamint Sátoraljaújhelynek, Cigándnak és Ózdnak, de talán a legkiemelkedőbb az aktivitása a megyében Tarcalnak községnek, ahol egy híján 20 programot ajánlanak. A kulturális örökség nem csak a tárgyi valóságot jelenti, hanem a szájhagyományokat, történeteket és szokásokat is. Éppen ezért volt izgalmas számunkra, hogy a sajtótájékoztatóra olyan előadót is meghívjunk, aki gasztronómiai programot kínál erre a hétvégére.

  Karcsa az a település, amelyik szilvalekvárfőzést tervezett és ehhez kapcsolódóan olyan ételek kóstolóját, amelyekhez szilvalekvárt használnak fel. A sajtóbemutatóra őket is meghívtuk, hogy prezentációval egybekötve érzékeltessük, hogy milyen sokszínű a kulturális örökségünk, és milyen sokszínű programokat kínálnak a megyében. A Herman Ottó Múzeum Kisrozvágyon az Árpád-kori emlékparkban rendez még gasztronómiai és egyéb bemutatókat, emellett filmvetítéseket tartanak a megyében, valamint előadásokat olyan személyekről, akiket már csak mint utcaneveket ismertünk és most derül ki, hogy milyen jelentős személyiségei voltak a térségnek. Sétatúrák, kézműves bemutatók, és foglalkoztató programok - ebben az évben rekordokat fogunk dönteni a programokat és a helyszíneket illetően.

És hogy mitől ilyen színes most ez a program? Ez talán annak köszönhető, hogy első alkalommal csatlakoztak a Kulturális Örökség Napjaihoz a kultúrházak, amely program a Kultúrházak éjjel-nappal elnevezést kapta, ugyanis késő esti és éjszakába nyúló programokkal is várják a közönséget.
Egyébként tényleg nagyon nehéz, hogy kiemeljünk egy-egy programot, vagy helyszínt, az idén megmutatkozó óriási kínálatból.
 


 
 

  Hogy miért éppen Sárospatakot választották a szervezők ezen országos jelentőségű rendezvénysorozat megnyitásának színhelyéül, arra Dr. Hörcsik Richárd polgármester, országgyűlési képviselő adott választ…

A történet ez év tavaszára nyúlik vissza, amikor Dr. Ódor Ferenccel együtt megkerestük a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt és a megnyitó helyszínéül Sárospatakot ajánlottuk azért, hogy így is tisztelegjünk a pataki diákok és tanárok reformkorban betöltött szerepe és tevékenysége előtt. A reformkor nagyjai közül Sárospatakon tanult -többek között: Kossuth Lajos, Erdélyi János, Kazinczy Gábor, Tompa Mihály, Szemere Bertalan, Fáy András és Egressy Béni. Lehet-e méltóbb helyszíne a Kulturális Örökség Napjai országos megnyitójának, mint az a város, ami ennyi jeles férfiú oktatásában is részt vett?
Az illetékes hatáság méltányolta kérésünket és elfogadta javaslatunkat, így most Sárospatakon üdvözölhetjük hazánk kulturális életének jeles személyiségeit.

Minek köszönheti ,Sárospatak, hogy megkapta a rendezés jogát ?

Erre a kérdésre leginkább a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal vezetője tudja a választ. Mindenesetre az bizonyosnak tűnik, hogy Sárospatak, a Sárospataki Vár, a Nagykönyvtár és a művelődés többi intézménye is hatalmas erőfeszítéseket tesz kulturális és történelmi kincseink közzététele, látogathatósága és kutathatósága érdekében. Ilyenek pedig bőven vannak Sárospatakon. Városunk meghatározó szerepet töltött be a különböző történelmi korok sorsfordító eseményeiben, és a 21. század polgárainak az a kötelessége, hogy ezeket megismertesse mindenkivel, aki erre jár. Mi ezen az úton haladunk.

Miért jó ez Sárospataknak?
Nem csak Sárospatak, hanem a megye kulturális életének is meghatározó jelentőségű eseménye ez, hiszen országszerte híre megy annak, hogy itt a " végeken" is lehet olyan munkát végezni, ami például szolgálhat a többi településnek is.

Cziczer Katalin
 /2007.09.17/

  

 

Országos tanévnyitó az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban

                        

    A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának VIII. Országos Tanévnyitó Konferenciájára került sor intézményünkben - nyilatkozta Tóth Tamás igazgató...

  A három napos program keretén belül, a programban részt vevő intézmények igazgatói, kollégiumvezetői és programfelelősei gyűltek össze abból a célból, hogy átadják egymásnak tapasztalataikat, illetve a program szakértőinek segítségével új feladatokat, célokat fogalmazzanak meg.
Az Arany János-os iskolák egyesületének ülése mellett szeptember 14-én, pénteken délelőtt plenáris ülés keretén belül hallhattunk előadást Dr. Farkas Katalin, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatónőjétől, Dr. Balogh László, a Debreceni Egyetem Pedagógiai- Pszichológiai Intézet vezetőjétől, illetve Dr. Polonkai Mária, az Arany János Tehetséggondozó Program szakértőjétől.

Dr. Farkas Katalin tájékoztatása alapján megerősítést nyert az az elképzelésünk, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium az egyik legsikeresebb programjának tekinti a hátrányos helyzetű tanulók tehetséggondozását.
Szombaton délelőtt az igazgatói, kollégiumi és programfelelősi szekciókon belül a program szakmai kérdéseit vitatták meg a résztvevők.
Az országos tanévnyitó konferencia lehetőséget adott arra is, hogy hazánk minden pontjáról érkező intézményvezetők számára bemutathassuk Sárospatak és a Bodrogköz kulturális történelmi hagyományait.


 
 

  A tanévnyitó konferenciát Dr. Hörcsik Richárd polgármester úr nyitotta meg, beszédében kiemelve a sárospataki tehetséggondozás hagyományait, és az Árpád Vezér Gimnáziumban folyó munka eredményeit.

További fotók  >>>

Törő Gábor
 /2007.09.16/

  

 

Élelmiszercsomagot kapnak a rászorulók

                        

    A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet felajánlásával Sárospatak Város Önkormányzata 2007. szeptember 5-től EU-s élelmiszersegélyt oszt az arra rászoruló családok részére. Az adományosztást az önkormányzat képviselőinek segítségével a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai végzik – tájékoztatja az olvasókat Sáfrányos Sarolta szakmai vezető, intézményvezető-helyettes…
 

  A közel 10 tonnányi élelmiszer lisztet, búzadarát, száraztésztát és aprósüteményt tartalmaz, mely 1000 db adománycsomag formájában kerül szétosztásra a lakosság körében. A helyi önkormányzat elsősorban a jelenleg szociális segélyen élők, a gyermekvédelmi támogatásban részesülők, a nagycsaládosok, a kisnyugdíjasok és a nehéz anyagi körülmények között élők családjaihoz szeretné eljuttatni az élelmiszercsomagokat.


 
 

További fotók  >>>

Cziczer Katalin
 /2007.09.16/

  

 

Kézilabdás győzelem Balmazújvárosban

                        

    2007. szeptember 15-én elkezdődött az NB II -es kézilabda bajnokság, amelynek első fordulójában a Balmazújváros csapatához látogatott az STC csapata. Csapatunk végig vezetve magabiztos játékkal 32-23-ra diadalmaskodott – küldte tudósítását Papp József szakosztályvezető…
 

  Balmazújváros, 100 néző. V:Gábor,Takács Balmazújvárosi KK - Sárospataki TC 23-32 (9-14) KŐRIZS-BRAUN(5)-MEDVE(10)-Czili(3)-Nagy(3)-KOVÁCS(7)-Nagyházi P.(2) :
Baksay-CSENDES(1)-Papp-Balázsi-Hevele(1)-Durst-SIMON

A mérkőzés alakulása:
3.p.: 0-3. 10.p.: 2-6. 17.p.: 3-9. 21.p.: 7-10. 28.p.: 8-13. 30.p.: 9-14. 37.p.: 10-18. 45.p.: 14-22. 50.p.: 18-26. 55.p.: 21-28. 60.p.: 23-32
Kiállítások: 8, ill. 12 perc
Hétméteresek: 6/4, ill. 4/3 
Ifi: Balmazújvárosi KK - Sárospataki TC 29:19 ( 16:6 )


 
  /2007.09.16/

  

 

Tájékoztató!

   
Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatóságának egyes ügyfélszolgálatain szeptember 17-től az ügyfélfogadás rendje az alábbiak szerint változik:
 
Miskolc, Kazinczy út 19. Általános nyitvatartás
Hétfő 8.00-18.00
Kedd 8.00-12.00
Szerda 8.00-12.00
Csütörtök 8.00-12.00
Péntek 8.00-11.00

A Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.szám alatt található ügyfélszolgálatok változatlanul, az eddig megszokott rendben fogadják az ügyfeleket.


  
 


Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága
 /2007.09.16/

  

 

Rendőrök vigyázzák reggelente az iskolák környékét

                        

    Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a tanévkezdet időszakában a gyermekek védelme, a közúti közlekedés fokozott biztosítása 2007. szeptemberében is kiemelt feladatát képezi a Sárospataki Rendőrkapitányságnak – számol be egy valóban fontos feladatról Bacsó Tibor rendőr százados, a közlekedésrendészeti osztály vezetője...
 

  Ennek az az oka, hogy a gyermekek - mint a közúti közlekedés legvédtelenebb képviselői - a nyári vakációt követően fokozott balesetveszélynek vannak kitéve az általános iskolák környékén. A Sárospataki Rendőrkapitányság közlekedési és közbiztonsági beosztott járőrei az iskola kezdéskor - reggel 7-től 8 óráig - az iskolák környékén teljesítenek gyalogos szolgálatot abból a célból, hogy az ott közlekedő gépkocsivezetőknek a figyelmét felhívják arra, hogy itt megváltozott közlekedési viszonyok vannak, gyermekek szaladhatnak ki az útra. Az intézkedő rendőrök lassítják a forgalmat, szükség esetén forgalmat irányítanak, valamint jelenlétükkel biztosítják a gyermekek védelmét.
Feladatuk, hogy segítsék elő a gyermekek biztonságos közlekedését, úttesten való áthaladását, fordítsanak fokozott figyelmet a gépjárművezetők jogkövető magatartásának ellenőrzésére, kiemelten a kijelölt gyalogos átkelőhelyek megközelítésére, továbbá a biztonsági öv és a gyermekülés kötelező használatára.


 
 


Törő Gábor
 /2007.09.16/

  

 

Magyar Bajnokság a Sorompó Darts Clubban

                        

    Nagyon szolid, évadnyitó versenyen vagyunk túl, részben hazai részben miskolci sikerrel. Mindenkiben nagy volt a bizonyítási vágy, a görcsösség volt érezhető a versenyen. A döntő egy kicsit kárpótolt bennünket, nagyon jó játékkal fejezték be a versenyt a játékosok – számolt be az STEEL-DARTS Magyar Bajnokság férfi egyéni versenyéről Hornyák István, a sárospataki klub elnöke…

  A kiszállókkal ugyan akadtak némi gondok, de összességében jó meccset vívtak.
A döntőt Béres Károly (Sorompó DC) nyerte 4:1 arányban,
Kamenyiczki Tiborral (XXI. Század Miskolc) szemben.
A két harmadik helyezett: Karajz János (Sorompó DC) és Farkas Sándor (XXI. Század Miskolc) voltak.


 
 

További fotók  >>>

Cziczer Katalin
 /2007.09.16./
  

 

Egyeztetés a belváros rendjéért

                        

    Egyeztetést kezdeményeztem, amelyre meghívást kaptak a Cigánykisebbségi Önkormányzat vezetői, a Rendőrkapitányság vezetői, Szociális Bizottság elnöke, a jegyzőasszony és az aljegyzőasszony. Kezdeményeztem ezt azért, mert az utóbbi időben egyre gyakrabban hallottunk és tapasztaltunk olyan kellemetlenségeket, amelyek a belvárosban található önkormányzati lakások előtt tapasztalhatóak – nyilatkozta Aros János alpolgármester…
 

  Nevezetesen a Kazinczy út 33, a Kazinczy út 19, de mondhatnám nyugodtan a Szemere utcát, vagy éppen a Kossuth utcáról van szó. Rengeteg kritikai észrevétel illette Sárospatak várost ezen a nyáron amiatt, hogy a Sárospatak belvárosában, önkormányzati lakásban lakó, ám ide beilleszkedni nem tudó lakosok viselkedése elriaszthatja turistákat. Éppen ezért szeretném segítségül kérni elsősorban a cigánykisebbségi önkormányzat vezetőit, nézzük meg együttesen, kik azok, akik legálisan tartózkodnak a lakásban, kik azok, akik rokonlátogatásra érkeztek ide, de ez a látogatás nem egy hétvégére szól, hanem bizonyos esetekben hetekig, vagy akár hónapokig tart. Kérjük a segítségüket abban, hogy, aki nincs ide bejelentkezve, az legyen szíves távozzon oda, ahova bejelentkezett. Felül fogjuk vizsgálni az összes lakásbérleti szerződésünket és azt bátran ígérhetem, hogy aki nem tud beilleszkedni - legyen az cigány, vagy nem cigány - annak nem lesz helye a belvárosban, máshol fogunk találni nekik szolgálati lakást, hogyha rászorulók, de itt Sárospatak belvárosában nekünk az az érdekünk, hogy csak olyan személyek jussanak önkormányzati bérlakáshoz, akik méltó módon be tudnak illeszkedni ebbe a közösségbe.


 
 
Azt hiszem, azt elmondhatom - és ezt alá fogja támasztani mindegyik itt jelenlévő szervnek vezetője - hogy jó a kapcsolat a Cigánykisebbségi Önkormányzattal és a Sárospataki Rendőrkapitánysággal is, a Családsegítő Szolgálattal szintén napi kapcsolatban vagyunk, ezért bízom abban, hogy ez az első lépés, ez az informális beszélgetés meg fogja indítani azt a tevékenységi sorozatot, amelyektől a problémák véges megoldását remélhetjük.

További fotók  >>>

Törő Gábor
 /2007.09.15./
  

 

Követési távolság!

                        

    Szombaton délután a Rákóczi úton, a Kucik-gödör mellett történt egy anyagi káros baleset, amit nem is annyira a kár nagysága, hanem inkább az esetből levonható tanulság miatt közlünk. A koccanás körülményeiről Ferencz László rendőr zászlóst kérdeztük…
 

  Bodroghalász irányából haladt a város felé egy Opel Vectra típusú gépjármű, amit egy BMV követett. A Várkertet elhagyva az első gépjármű forgalmi ok miatt lassított, mivel balra, a Martinovics út felé akart bekanyarodni. Ekkor csúszott bele az utána jövő gépjármű, ami ezt későn észlelte. A baleset követési távolság be nem tartásából, illetve figyelmetlenségből következett be.


 
 


Cziczer Katalin
 /2007.09.15./
  

 

Az Újtelepen is kiosztották a kukákat

                        

    Azokat a hulladéktároló eszközöket, kukákat osztottuk szét, amelyeket az önkormányzatunk a ZHK-val közösen, pályázaton nyert. Elsősorban szociális rászorultság szerint, a körzetek képviselőinek javaslata alapján kapják meg ezeket az itt lakók. Felmértük, hogy kinek rossz a kukája, ki az, aki erre rászorult, és ők kapják ezeket a hulladéktároló edényeket - nyilatkozta Hajdu Imre, az Újtelep önkormányzati képviselője…
 

  Feltétlenül el kell mondanom azt, hogy alapvetően a hulladéktároló beszerzése mindenkinek a saját feladata. Elsősorban ezt úgy kell megoldani, hogy megvásároljuk a kukát, de akiknek erre nincsen lehetőségük, az ő számukra lett ez a lehetőség adva, ez az akció, hogy számukra szeméttároló edényekre pályáztunk, és az időseknek ki is szállítjuk. Lényegesnek tartom elmondani, hogy a Kommunális Szervezet nagyon nagy segítséget nyújt - Klima Jánosnak külön köszönjük a segítő közreműködését - hiszen ezek az idős emberek nem képesek arra, hogy elmenjenek a kukákért a Kommunális Szervezethez és átvegyék, majd hazaszállítsák. Ezért gondoltuk azt, hogy a Kommunális Szervezet gépjárművével kihordjuk a kukákat.
Minden körzetben 50 kukát osztottunk ki. Ez nem sok, mert ha azt vesszük, az Újtelepen 400 ház van, és ha ebből 50 kukát osztunk ki most, ez alig több mint a 10%-a. Mi akkor is úgy gondoljuk, hogy ez az 50 is nagy segítség lehet azoknak, akiknek erre szükségük van.
 


 
 

További fotók  >>>

Törő Gábor
 /2007.09.15./
  

 

Tetten érték a bűnözőket

                        

    2007. szeptember 11-én bűnügyi és közbiztonsági akciót rendeltem el, amelynek célja a bűnügyileg fertőzött területek ellenőrzése, körözött bűnözők elfogása és a városban élő hajléktalanok feltérképezése volt – nyilatkozta dr. Gaál Krisztián rendőr százados, a kapitányság vezetője...
 

  Az akció során elfogásra került 4 fő bujkáló bűnelkövető, akik aznaptól már a büntetés-végrehajtási intézetek vendégszeretetét élvezhették. A sikeres akcióban részt vett a kapitányság bűnügyi és a közterületi állományából 10 fő kollégám, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság részéről 6 fő kommandós is. Mindannyiukat elismerés illeti a jogszerű és szakszerű végrehajtásért. A bűnözőknek és a notórius szabálysértőknek csak azt ígérhetem, hogy a bűnügyi és közbiztonsági akciókat folytatni fogjuk!
Ezen felül 5 fő hajléktalant derítettünk fel a városban, amiről a városi családsegítő szolgálatot értesíteni fogjuk. Ezen személyek a körülményeik miatt könnyebben válnak bűncselekmény részeseivé, ill. a lassan hidegre váltó idő miatt is kiemelt figyelmet érdemelnek.

Még egy fontos dolog, amiről szólnom kell. Sárospatak egyik köztiszteletben álló polgára pénteken, szeptember 14-én felhívott telefonon, hogy a Sárospatak, Dobó Ferenc utcán gyanús személyeket látott egy ingatlan területén. A bejelentést követően utasítottam a kapitányság ügyeletének vezetőjét, hogy azonnal küldjön rendőrjárőrt a helyszínre. A kiérkező járőrök a Dobó utcai ingatlanban elfogtak két személyt, akik már össze is pakoltak különböző értéktárgyakat, hogy azokat eltulajdonítsák. 
 
Nevezettek ellen eljárást fogunk indítani lopás miatt. Azért meséltem el ezt a rövid, s tanulságos történetet, hogy az állampolgárok bízzanak bennünk, s hasonló esetben azonnali bejelentésükkel segítsék a rendőrség munkáját! Sajnos volt már arra példa, hogy bűncselekmény észlelése esetén mindenkit felhívott a szemtanú, csak éppen a rendőrséget nem értesítette, így meghiúsult az elkövetők azonnali és a fent említett, példás gyorsaságú elfogása.


Cziczer Katalin
 /2007.09.15./
  

 

Siker a 2.b-ben!

                        

    Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Szerencsi, Bodrogközi, Sárospataki, Sátoraljaújhelyi, Tokaji, Kistérségi Intézete rajzpályázatot hirdetett májusban "Gyommentes környezetet valamennyiünknek" címmel.

A versenyen a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolából többen is részt vettek. 2007. szeptember 6-án Szerencsen került sor az eredményhirdetésre. 126 pályamunka 3 kategóriában került értékelésre - óvodás, alsó tagozatos, felső tagozatos. Az alsó tagozatos kategóriában Csetreki Beatrix 2.b osztályos tanulónk I. helyezést ért el. Felkészítő tanító Újhelyiné Moss Margit.

Gratulálunk a kiváló eredményhez és a jövőben is hasonló sikereket kívánunk!


 
 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
 /2007.09.14./
  

 

Megalakult a  SUSI

                        

    Sárospatak Polgármesteri Hivatalának Díszterme nagy eseménynek adott otthont, a 2007-es év szeptember 12. napján. Hiszen ekkor tartották a Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola Egyesület – röviden SUSI – alakuló közgyűlését, a Sárospataki Önkormányzat kezdeményezésére - nyilatkozta Belicza János...

  Hogy miért volt szükség a városnak még egy sportegyesületre, arra egyszerű a válasz: jelenleg kézilabdában és labdarúgásban 12-13 éves gyerekek játszhatnak komoly bajnokságban, és mérettethetik meg magukat különböző tornákon. De a legkisebbeknek az iskolai sportkörökön kívül, nem sok lehetőségük van a sportágak megszeretésére. A sportiskola lehetőséget nyújt azon gyermekek számára, akik komolyan gondolják a mozgást, a sportolást, hogy heti több alkalommal – megfelelő körülmények között – rúgják, vagy dobják a játékszert. A megválasztott elnökség – köztük Belicza János elnök vezetésével, a Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskola tanárával – arra az álláspontra jutott, hogy kezdetben két sportág, három korcsoportjában indítják be a képzést. Így nemsokára tárt karokkal várják az edzők azon diákokat, akik 1997-2000-es születésűek és elhivatottságot éreznek a szivacskézilabda és a labdarúgás iránt. Így remélhetőleg, megfelelő edzésszám és szakmai munka révén, olyan játékosok kerülnek ki a SUSI kötelékeiből, akik megfelelően tudják öregbíteni Sárospatak város hírnevét, és nemcsak a sportpályán de az életben is megállják a helyüket.


 
 

Az eseményen az alapító tagoktól rengeteg jó szándékú felvetés érkezett, mely jól szolgálhatja az egyesület későbbi munkáját. Az alapszabályzat elfogadása után, megválasztották az elnökséget, amelyben Belicza János lett az elnök, Sikora Attila alelnök, Lendák Lajos, Stumpf Attila és Punyi Gyula elnökségi tagokat érte az a megtiszteltetés, hogy végezzenek komoly munkát a SUSI „falain” belül. A felügyelő-bizottságot is megválasztották: Víghné Fehérvári Zsuzsanna, Hajdu Imre és Tóth István részesülhet a feladatok elvégzésében.
Alapító tagok: Víghné Fehérvári Zsuzsanna, Timáriné Király Sarolta, Tótin Erika, Juhászné Nyusti Klára, Megay Oktáv, Gönczy Zoltán, Lendák Lajos, Hajdu Imre, Kovács Gábor, Krai Csaba, Zsófi József, Preszoly András, Rák Zsolt, Tóth István, Papp József, Szegedi Istvánné, Tóth Tamás, Stumpf Attila, Sontra László, Cserépy László, Sikora Attila, Punyi Gyula, Belicza János, Bujdosó Norbert, Tóth István.
Az elnökség szeretné megköszönni az alapító tagok részvételét, segítségét, a Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskola és az Árpád Vezér Gimnázium igazgatóinak – Pásztor Andrásnénak és Tóth Tamásnak – hogy intézményeiket rendelkezésre bocsássák, az edzések színhelyéül.
 


  Lendák Lajos: Nagyon örülök, hogy az előkészítő munka kezdetétől egy hónap sem telt el, és megalakulhattunk. Az önkormányzat egyik fő célja az utánpótlás nevelésének támogatása. Mindenfelől csak segítséget kaptunk. Köszönettel tartozunk Pásztor Andrásnénak és Tóth Tamásnak, az Árvay József Gyakorló Általános Iskola és az Árpád Vezér Gimnázium igazgatóinak a segítségért, hiszen két tornateremben, a füves és a műfüves pályán beindulhatnak az edzések. Ki kell használnunk a város mindennemű erőforrásait. Ha 6 éves kortól nevelünk egy sportolót, akármilyen sportágban, akkor lesz esélye komoly eredményekre. Csak hosszú távon érdemes elkezdeni, úgy érzem ez a sportiskola ilyen lesz. Végre valósággá vált.
Belicza János: Óriási megtiszteltetés ez számomra és köszönöm szépen a bizalmat. Számomra mindig a gyermekek szakmai nevelése volt a legfontosabb feladat. Csak a munkában hiszek, így remélem minél hamarabb elkezdődnek az edzések. Biztos vagyok benne, hogy olyan sportolók fognak kikerülni a SUSI-ból, akik megfelelően tudják öregbíteni Sárospatak város hírnevét.


                                                                                                          Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola Egyesülete
                                                                                                                                        /2007.09.14./
  

 

Tanévnyitó a Comenius Tanítóképző Főiskolai Karon

                        

    A Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kara a főiskola dísztermében tartotta meg a 2007/2008. tanévet megnyitó és díszoklevél-átadó ünnepi nyilvános kari tanácsülését.

  Az új tanévben a Kar hallgatói létszáma 683 fő, nappali és levelező tagozaton 125 hallgató kezdi meg tanulmányait, akik elsősorban BAZ-megye középiskoláiból érkeztek. A legtöbben a sátoraljaújhelyi középiskolákból nyertek felvételt – tájékoztatta lapunkat dr. Komáromy Sándor, a Kar dékánja…
 

  A Kar nyilvános ünnepi tanácsülésén részt vett és köszöntötte az első éves hallgatókat prof.dr. Patkó Gyula, a Miskolci Egyetem rektora. Megtisztelték jelenlétükkel a pataki kar évnyitóját az egyetem karainak dékánjai és vezető beosztású munkatársai is.
A fogadalomtételt követően az Egyetem rektora és a Kar dékánja – a pataki hagyományokat követve – kézfogással fogadta az elsőéveseket az egyetem - a Kar - polgáraivá.
A nyilvános évnyitó kari tanácsülés második részében került sor az idei díszoklevelek (arany-gyémánt és vasoklevelek) átadására. Ez alkalommal 38 díszoklevelet adományozott a Kar tanácsa, amelyet az Egyetem rektora és a Kar dékánja adott át. Ezt követően dr. Földy Ferenc aranydiplomás és Kocsis István vasokleveles pedagógus szólt a jubilálók nevében.

  A Kar ünnepi tanácsülésén részt vett dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, Sárospatak város polgármestere is, és köszöntötte az elsőéves hallgatókat és a díszokleveles pedagógusokat.

A nyilvános tanévnyitó és díszoklevél-átadó ünnepi kari tanácsülésen óvodások, kisiskolások és főiskolai hallgatók műsorral köszöntötték az elsőéveseket és az emlékokleveles tanítókat.


 
 

 További fotók  >>>

Törő Gábor
 /2007.09.14./
  

Sárospatakon nyitják meg a Kulturális Örökség Napjait

 

  Pénteken városunkban tartják a Kulturális Örökség Napjai országos megnyitóját, amihez kapcsolódóan a közművelődési intézményhálózat "Kultúrházak éjjel nappal" címmel egy országos akciót szervezett - számol be Csatlósné Komáromi Katalin igazgatónő A Művelődés Háza hétvégi programjáról...

Ennek az a lényege, hogy a közművelődési intézményekben folyó munkának, az ott közreműködő amatőr alkotó csoportoknak egyfajta bemutatkozási lehetőséget biztosít. Ezen a pénteki napon, ill. az ezt követő hétvégén az országban több kulturális intézmény a nap 24 órájában várja majd a vendégeket. Mi pénteken délelőtt az országos ünnepséghez csatlakozunk. Itt A Művelődés Házában a Borsod-Abaúj-Zemplén megye más településein működő közművelődési intézményeket látjuk vendégül, akik kiállítás formájában mutatják be tevékenységeiket, ill. az intézményvezetők részt vesznek ezen a Sárospatakon tartott ünnepségen.
 
A délután folyamán két részre szakad a programunk. Egyrészt, a most két éves mozinak az évfordulója ezen a délutánon zajlik, már kora délutántól filmvetítéssel várjuk a vendégeket, amikor egységesen 350 Ft-os jegyár lesz érvényben ezen a születésnapi délutánon. A Művelődés Háza egyéb termeiben pedig a kézműves csoportok, a táncegyüttes, a 8-kor színház, a Bodrog Táncegyüttes, a plakátokon meghirdetett órákban tartanak bemutatót és tájékoztatót a tevékenységükről.
Bízunk benne, hogy akik a nap folyamán, akár délelőtt jönnek el erre a szakmai kiállításra, akár délután térnek be hozzánk, még közelebbi képet kapnak az intézmény mindennapi munkájáról.
Természetesen, ami a legfontosabb, hogy a mi intézményünk, A Művelődés Háza mint építészeti látványosság is beírta magát Sárospatak és az ország fontos épületei közé, úgyhogy idegenvezetéssel és teljes szakmai sétával várjuk a vendégeket.


Cziczer Katalin
 /2007.09.14./
  

 

 

Ismét balesetet okozott a figyelmetlenség

                        

    2007. szeptember 13-án délelőtt 11 óra után néhány perccel a 37-es számú főúton, a Tolcsvai kereszteződésében személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt - nyilatkozta Bujdosó Norbert rendőr zászlós, baleseti helyszínelő...

  Egy személygépjármű vezető, aki Sárospatak irányából érkezett a kereszteződésbe, a balra kanyarodás szabályait megszegve kanyarodott Vámosújfalu felé, nem győződve meg arról, hogy a kanyarodás feltételei adottak-e. A vele szembe szabályosan, Miskolc irányából egy másik személygépkocsi közlekedett. Bekanyarodott elé, és az már hiába vészfékezett, az ütközést elkerülni nem tudta, így a két személygépjármű nagy erővel összeütközött.
A baleset következtében az ütközést okozó gépjármű jobb első utasa sérült meg, a sérülés fokát a mentőorvos a helyszínen nem tudta megállapítani. Őt, és a gépjármű vezetőjét a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórházba szállították. A vétlen gépjármű vezető fékezési nyomából egyértelműen meg lehetett állapítani, hogy az a megengedett sebességgel haladt.


 
 

 További fotók  >>>

Cziczer Katalin
 /2007.09.13./
  

 

Teljes üzem a műfüves pályán

                        

    Szeptember 7-én délután történt meg az Árpád Vezér Gimnázium udvarán megépített műfüves pálya átadása, ami már az első napon teljes kihasználtsággal kezdte meg a működését - tudtuk meg Aros János alpolgármestertől, aki maga is a pályaavatók között volt...

  A délután folyamán diák labdarúgó mérkőzéseket láthattak a szép számmal megjelent nézők, este pedig Sárospatak város képviselő-testülete és az ÁVG tanárai által alkotott közös labdarúgócsapat mérte össze tudását a STC Öregfiúk csapatával.
Magáról a mérkőzésről elsősorban annyit tudok elmondani, hogy jól éreztük magunkat. Azt, hogy meg tudtuk volna szorítani - a szinte a profikból felálló - öregfiúk csapatát, azt sajnos nem tudom elmondani, mert szó szerint játszottak velünk... Megtapasztalhattuk, hogy mi az a labdarúgás, és büszkék lennénk rá, ha a jelenlegi sárospataki felnőtt csapat követné az elődeinek a nyomdokait, és hasonlóan tudnának szerepelni, mint ahogy azt mi megtapasztalhattuk a péntek este folyamán.


 
 

 További fotók  >>>

Törő Gábor
 /2007.09.12./
  

 

Az idén Gesztelyen ünnepelt a ZTSZ

                        

    A Zempléni Településszövetség minden évben más településen tartja ZTSZ Napokat. Sárospatak 2003-ban került sorra, azóta Karcsán, Tarcalon, Tokajban, az idén pedig Gesztelyen rendezték meg ezt a jeles hétvégét, - éppen a tizediket - amelyen Sárospatakot Aros János alpolgármester képviselte. A rendezvényről a szövetség elnökét, Májer Józsefet kérdeztük…

  A Zempléni Településszövetség minden évben, az 1997-ben megrendezett Zempléni Európai Napok emlékére rendezi meg a szövetség napját.
Ilyenkor egy ilyen kis seregszemlét tartunk a zempléni értékekről, a zempléni amatőr művészeti csoportok bemutatják programjaikat, tudásukat, műsorukat – mindig a szombati napon. A hosszú évek alatt jól bevált menetrend szerint ugyanis pénteken tartjuk az ünnepélyes közgyűlést. Ennek a célja - azt gondolom - egy szövetségéletében jelentős: hogy megálljuk, beszélgessünk egymással, beszélgessünk az aktuális dolgainkról, az előttünk álló feladatokról és azt gondolom, hogy ezek a párbeszédek mindig hasznosak és általában eredményesek is.

  Aros Jánost arról kérdeztük, hogy - miközben Tállya kivált - Sárospatak milyen céllal vesz részt a továbbiakban is a szövetségben?
Sárospatakot én képviseltem szeptember 7-én, a Gesztelyen tartott ZTSZ közgyűlésen, hiszen annak idején, amikor a képviselő-testület úgy döntött, hogy tagja maradunk a Zempléni Településszövetségnek, akkor én kaptam meg azt a felhatalmazást, hogy az elnökségben részt vegyek, ill. az elnökségi üléseken Sárospatakot képviselhessem. Először, amikor szó volt arról, hogy dönt a képviselőtestület, hogy maradunk-e a Zemplén Település Szövetségben vagy nem, akkor a bennmaradás mellett nagyon kevés indok hangzott el, hiszen nem tudtuk pontosan, hogy a Zempléni Településszövetség által eddig elvégzett munka mit is takar. Ennek ellenére mégis úgy döntöttünk a testületi ülésen, hogy bent maradunk, vállaljuk a tagságot, hiszen a ZTSZ az ország (bátran mondhatom) legnagyobb civilszervezete, több mint 70 település vesz részt benne. Bízunk abban, hogy nem csak a négy nagyváros, hanem a két kisváros, ill. a Bodrogköz, Hegyköz, Hegyalja települései is jobban fogják tudni képviselni az érdekeiket egy ilyen szövetségen belül, mintha külön-külön próbálkoznának. Szeretnénk tartalommal megtölteni a Zemplén Település Szövetséget, szeretnénk közösen pályázni, és szeretnénk olyan érdekképviseltet kialakítani, pl. a kisposták bezárásával, a falurombolásokkal, az iskolabezárásokkal kapcsolatban, amely erősebb lehet, mintha egy-egy település önállóan próbálkozna.

  Dr. Ódor Ferenc, a Megyei Közgyűlés elnöke elismeréssel szólt a szövetség eddigi eredményeiről…
A Zempléni Településszövetséggel a Megyei Önkormányzatban is dolgoztam négy esztendőt együtt, akkor is sokat tettek a települések fejlődéséért és a mai napon is arról tudunk meggyőződni, hogy további terveik vannak a szövetség tagjainak, a polgármesternek és magánszemélyeknek. Természetes az, hogy a borkultúrájának megjelenítése és népszerűsítése Magyarországon, ill. nemzetközi színvonalon is, ez egy fő cél lehet, de mindenképpen fontos, hogy az önkormányzatok iskoláinak a fejlesztését és az önkormányzatok egyéb közüzemi fejlesztéseit is tudják előre vinni. Én mindig azt tapasztaltam, hogy a vidéket jól képviselő polgármesterekkel találkozom egy-egy ilyen összejövetelen, és nagyon jó emberi kapcsolatokat tapasztalok az itteni emberek között. A települések sok eredményt fölmutattak, amikor bajban voltak, ugye Gesztelyen vagyunk, akkor az árvízre gondolhatunk, Bodrogkeresztúrnál pedig amikor most leégett az a szép faluház, akkor is kiálltak a település szövetség tagjai a felújítás ill. az újraépítés mellett.


 
 
Amikor a Világörökség részévé vált a Hegyalja, akkor Zempléni Településszövetség is nagyon sokat, és aktívan lobbizott ennek a programnak a sikeréért, ahogy a Megyei Önkormányzat is tette ezt annak idején. Ebben benne van Sátoraljaújhely és Sárospatak, és benne vannak a tokaji részek, Tállyától kezdve végig lehetne sorolni… Azt hiszem, hogy az egy olyan közös akció volt, amely, ha semmi mást nem tett volna a Zempléni Településszövetség, mint a Hegyaljának a Világörökség részévévé való válásában való aktív együttműködés és közreműködés, akkor már megérte, hogy létrehozták. Ezen kívül sokkal több mindent tettek, jó emberi kapcsolatokat alakítottak ki, Zemplén a nevét még jobban fényesítették, és a korábbi időknél jobban el tudták a közéletbe helyezni – ami rendkívül fontos.

További fotók  >>>

Cziczer Katalin
 /2007.09.11./
  

 

Hercegkút vendége volt Berecz András mesemondó, népdalénekes

                        

    Nagy örömünkre szolgál, hogy a tavaly megalakult Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület által első alkalommal szervezett kulturális műsorra ilyen szép számú érdeklődő közönség jelent meg, ami nem véletlen, hiszen egy egyedülálló műfaj nagymestere – Berecz András - tisztelt meg bennünket azzal, hogy elfogadta egyesületünk meghívását és ma este a hercegkúti Művelődési Házban szórakoztatja közönségét – köszöntötte a megjelenteket Rák József, az egyesület elnöke, majd az előadó bemutatásával folytatta…

  Engedjék meg, hogy előtte röviden, néhány mondatban bemutassam a magyar népdalok és népmesék őrzőjét, átörökítőjét és újjáélesztőjét.
Közel húsz éve gyűjt dalokat, meséket, tréfákat Erdélyben, Moldvában, a Felvidéken, Somogyban, Szatmárban, a Nyírségben.
Sok lemezt, kazettát, CD-t, rádió- és televízió-felvételt készített Magyarországon, Európában, az USA-ban és Kanadában is, sőt,
könyvei is jelentek már meg ebben a témában. Előadásaival több, mint húsz országban lépett fel. A Magyar Örökség díjas előadóművész népmesegyűjtő, folklórkutató és tréfamester is egyben.
Egyéni és utolérhetetlen stílusa van, ízes tájszólásban adja elő elmés és legfőképpen humoros meséit, amelyek még őrzik a magyar nyelv kincseit.
A nyelvre külön hangsúlyt fektet, szerinte „a mese olyan lovas, amit a nyelv hordoz.”
1985-ben megkapta a Népművészet Ifjú Mestere díjat, 1990-ben a Magyar Művészetért díjat, 1993-ban a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetését.
2001-ben Magyar Örökség díjas lett, 2003-ban elnyerte a Március 15. díjat valamint 2005. évben az Alternatív Kossuth díjat és a Príma díjat is megkapta. Fogadják szeretettel a hercegkúti Művelődési Ház színpadán Berecz András előadóművészt.

E bevezető után az előadóművész lépett a színpadra, aki ezúttal sem okozott csalódást, felejthetetlen perceket annál inkább…


 
 


 További fotók  >>>

Törő Gábor
 /2007.09.11./
  

 

Füst a vásártér felöl

                        

    Lakossági bejelentés érkezett, miszerint a Dorkói út melletti vásártéren tegnap délután kigyulladt a több hete, több hónapja felhalmozott szerves hulladék - nyilatkozta Aros János alpolgármester…

  Ez időközben már keveredett műanyag hulladékkal és más szeméttel is, hiszen sokan illegálisan is ide hordták a szemetet. Mivel a Kommunális Szervezet munkásai már nem tudták a tüzet eloltani és meggátolni a továbbterjedését, így a tűzoltóság segítségét kellett kérni. Ők egy autóval vonultak ki, és több órán keresztül próbálkoztak a tűz eloltásával. Ez nem volt könnyű feladat számukra, hiszen az egész szeméttömeg átizzott. Reméljük, hogy az eloltott és kihűlt hulladékot két-három nap múlva a megfelelő helyre el lehet szállítani.


 
 


Cziczer Katalin
 /2007.09.11./
  

 

Prepart – megnyitották a tanítóképzős rajzosok kiállítását

                        

   A tanítóképzőben végzett azon tanítóknak a kiállítása és találkozója zajlik most itt A Művelődés Háza galériájában, akik rajz szakot is végeztek. Mi azt szeretnénk, ha kicsit jobban ide tudnánk kötni őket a városhoz és az iskolához, ezért 5 évente, vagy valamilyen időszakonként itt összegyűlnénk. És mivel rajzosokról van szó, mi megtehetjük azt, hogy ezeket a találkozókat látványos produkciókkal egészítsük ki. Ez az első ilyen rendezvény - mondta el a kiállítás szervezője, Balogh István művésztanár…
 

  Ezáltal lelket adunk nekik az alkotáshoz - mert ugye nem mindenkiben van olyan bátorság - megerősítjük őket abban, hogy érdemes. Akik most nem állítottak ki, ők szintén, kellőképpen felbátorodnak és legközelebb ők is hoznak az alkotásaikból, akik pedig nem, ők csak úgy eljönnek beszélgetni, borozgatni, tulajdonképpen együtt lenni. Patakhoz pedig nagyon is illik ez, hogy itt ilyen találkozók legyenek, és a tanítóképzőben ez eddig nem nagyon működött.

29 volt rajzszakos állított itt ki, közel 100 munkát adtak be, és az alkotók közül legalább 26 maga is itt van. Szerepelnek itt hagyományos kiállítású festmények, digitális fotók, vannak textilek, üvegmunkák, még smink is szerepel a művészi alkotások között.

A kiállítás október 15-ig tekinthető meg.


 
 

 További fotók  >>>

Törő Gábor
 /2007.09.10./
  

 

Keresztáldás Józseffalván

                        

    Szeptember 9-én Józseffalva fontos helytörténeti esemény színhelye volt. A Szent József utcában, az 1960-as években tönkrement fakereszt visszaállítására és megáldására került sor. A „Volt egyszer egy Józseffalva” c. helytörténeti könyv megjelenése után ez újra egy jó példája az 1785-ben betelepült közösség hagyományápolásának – kaptuk az információt és a fotókat Dr. Kis-Tóth Lajostól…

  A kereszt az eredeti dokumentumok alapján készült míves mestermunka, mely Simai István asztalosipari műhelyéből került ki. A Józseffalvi közösség összetartását üzeni és nyújt lelki és esztétikai támogatást az arra járóknak.


 
 

 További fotók  >>>

 /2007.09.10./
  

 

A színesfémtolvajnak semmi sem drága

                        

    Telefonvezeték, csatorna, transzformátor, aknafedél, közlekedési tábla, vasúti jelzőberendezés, szobor, harang - a színesfémtolvajnak mindegy, hogy milyen kárt okoz, vagy éppen halálos baleset is történhet miatta. Megnyugtató volt hallani az elmúlt héten, hogy végre országos szinten fognak össze ellenük. Solymosi Antal rendőr alezredes, a bűnügyi osztály vezetőjének e-heti beszámolója is fémlopásokkal kezdődik...

  2007. augusztus 10-én egy Sárospatak vonzáskörzetében lévő hétvégi ház bekerített udvarából 8 m2 horganyzott lemeztáblát tulajdonítottak el. Az elkövető kilétét megállapítottuk, és bíróság elé állítottuk, ahol pénzbüntetésre ítélték. Sajnos a lemezt visszaadni már nem tudtuk, mert olyan állapotba hozta az elkövető, hogy értéket már nem képvisel.

Ismeretlen elkövetők 2007. augusztus 15-ére virradóan mentek be a Sárospatak Baross Gábor úton található régi gázcsere telep területére, ahonnan 30 db orsós fémtartót vittek el, összesen mintegy 300 ezer Ft értékben. Itt is feltételezhető, hogy a valami hulladékfelvásárló helyen értékesítették ezeket a tárgyakat. Sajnos az adatgyűjtések még eddig nem vezettek eredményre.


 
 
Lopás bűntette miatt folytatunk nyomozást ismeretlen tettes ellen, aki 2007. július 28-a és augusztus 12-e között ajtókifeszítés módszerével behatolt egy Sárospatak Kinizsi utcai családi házba, ahonnan egy darab LCD TV-t (Philips, fekete) és egy darab DVD lejátszó-felvevő (Philips) készüléket tulajdonított el kb. 240 ezer Ft értékben. A sértettek nyaraltak, s ezt az időszakot használta ki az elkövető.

2007. augusztus 11-én 19:30 és 22 óra között egy sátoraljaújhelyi lakos a Tolcsva, Szabadság téren megállt az Opel Astra Classic típusú személygépkocsijával, majd a későbbiekben, amikor hazatért, akkor észlelte, hogy a jobb hátsó sárvédőjét és a csomagtér tetejét valaki végigkarcolta, amivel kb. 190 ezer Ft-os kárt okozott.


Törő Gábor
 /2007.09.10./
  

 

A Sánta Dénes Emlékverseny adott alkalmat a lövészbarátság ápolására

                        

    Negyedik alkalommal rendezzük meg a Sánta Dénes emlékversenyt, a fiatalon elhunyt lövészbarátunk emlékére. A megyéből az összes lövészklub eljött, ami azt jelenti, hogy 7 klub részvételével 54 versenyzőnk volt – számolt be a Mandulás-hegyi lőtéren tartott, jó hangulatú versenyről Juhász Zoltán szervező…
 
  Megyei minősítő versenyt nem rendeztünk, mert akkor 60 lövést kellett volna leadni, így 10-et lőttünk, hogy délig be tudjuk fejezni egy ebéddel és egy üdítővel. A lényeg a lövészbarátság ápolása, hogy a megyében a lövészsport ne szűnjön meg létezni.
A Sárospataki Elektromos Sportegyesület csapata bizonyult a legjobbnak (képünkön). Közülük a legtöbben legalább 20 éve űzik ezt a sportot, tehát rutinos versenyzőkről van szó, a mai eredményük is ennek tudható be.
Ezt az emlékversenyt évente egyszer rendezzük meg, de évközben minősítő versenyeket is szervezünk.


 
 


Cziczer Katalin
 /2007.09.10./
  

 

Öt éve épült a Hild téren a Kiwanis játszótér

                        

    Még a júniusi ülésünkön határoztuk el, hogy a gyerekeknek az évkezdést kicsit élvezetesebbé tesszük azzal, hogy a Hild téren szervezünk egy kis játékos délutánt, ahol rajzolhatnak, kis sportversenyeket rendezünk nekik, magunk készítette süteményekkel és teákkal kínáljuk meg őket – kaptuk a tájékoztatást Szajkó Józsefnétől, a Sárospataki Női Kiwanis Klub elnökétől…

  Az játékdélután apropóját az adta, hogy ez a játszótér éppen 5 éve épült meg, a Kiwanis jóvoltából. Örülünk, hogy a Kommunális Szervezet ilyen szépen karban tartja, amit ezúton is megköszönünk nekik. Reméljük, hogy az ellopott csúszda is meg fog kerülni. A Sárospataki Női Kiwanis Klub most 21 fővel működik, akik közül többen megjelentek itt. Szerencsére az idő is szépen kijavult délutánra és így egyre több gyerek érkezik menet közben is a rendezvényünkre.


 
 

 További fotók  >>>

Törő Gábor
 /2007.09.10./
  

 

Balesetmegelőzési szóróanyagot kaptak a kisiskolások

                        

    2007. szeptemberében a Balesetmegelőzési Bizottság ismét szóróanyagot bocsátott ki, az általános iskolás gyermekek részére vonalzót, üzenő füzetet és egyéb dolgokat juttatott el – nyilatkozta Kocsis Péter rendőr zászlós...

  Ezen dolgok kiosztása megtörtént, erőnkből telően minden iskolába vittünk ki ismeretterjesztő anyagokat. A korábbi évekhez hasonlóan nagyon örültek a gyerekek a felajánlott dolgoknak. A tanárok részére ugyanakkor pedagógus naplót osztottunk ki. Az elkövetkezendő tanévben is szeretnénk hasonló, balesetmegelőzési anyagokkal felhívni a figyelmet a balesetmegelőzés fontosságára.


 
 

 További fotók  >>>

Cziczer Katalin
 /2007.09.09./
  

 

Felavatták az ÁVG mögötti műfüves focipályát

                        

    Nagy öröm számunkra, hogy iskolánk sportlétesítményei egy újabb, és ilyen csodálatos pályával bővültek. Természetesen ilyenkor örül az ember szíve, hiszen már lelki szemei előtt látja az itt sportoló ÁVG-s diákokat, akik úgy gondolom, hogy ennek a pályának a lehetőségét kihasználva szabadidejük még nagyobb részét fogják sportolással tölteni – fejezte ki örömét Tóth Tamás igazgató, az Árpád Vezér Gimnázium mögötti műfüves pálya avatásakor…
 

  Az épülettel együtt annak idején felépült sportcsarnokunk valóban azt gondolom, hogy egyedülálló, hiszen nemzetközi mérkőzésekre is alkalmas kézilabdapálya nagyságú. Már ez is nagyon sok lehetőséget adott az iskolának, bár nem annyit, amennyit szeretnénk, hiszen 640 diák jár ebbe az intézménybe, akiknek a többsége szívesen sportol. Ennek eredményeként működik kosárlabda szakosztályunk, kézilabda szakosztályunk, ill. a kézilabdán belül fiú és lány kézilabda szakosztály is. A labdarúgás tekintetében tornatermünk nem csak az iskoláé, hanem városi sportcsarnoki feladatot is ellát, ezért nyilván helyet kellett adnunk az STC edzéseinek is.
Ezért fogadtuk örömmel ezt a pályát, hiszen úgy gondoljuk, hogy ez által lehetőségünk nyílik - az országban még mindig legnépszerűbb sportágnak - a labdarúgásnak, minél magasabb szinten történő űzésére. Gyakran találkozunk azzal a nézettel, hogy nem szívesen sportol a fiatal, mai korosztály, de én azt tapasztalom, hogy ez nem igaz. Ha olyan programokat tudunk számukra szervezni, ahol együtt lehetnek és jól érezhetik magukat, akkor igenis szívesen sportolnak.


 
 
Kipróbáltam a pályát én is a tantestületben dolgozó kollégáimmal, még a tanévnyitó ünnepség előtti héten, amikor egy estét együtt eltöltöttünk itt. Furcsa érzés volt, a tornaterem keményebb borítású pályája után kicsit puhább anyagú talajon focizni. Maga a pálya még nagyon új, még nagyon friss, a kivitelezők ígérik, hogy minél többet játszunk rajta, annál jobban össze fog tömörödni a gumi granulátum, aminek eredményeként kicsit keményebb lesz. Nagy élmény volt, lehetett bátran esni és így a mérkőzésnek a hangulata is egy kicsit vidámabb volt.
 

  A pályát egy jól irányzott rúgással Dr. Hörcsik Richárd polgármester adta át, aki nyilatkozatában a forrás előteremtésének nehézségeire is kitért…

Sárospatak diákváros, és ahol diákok vannak ott sport is van. Sárospataknak ebben is nagy hagyományai vannak, hiszen olyan kiváló testnevelő és tornatanárok voltak itt az elmúlt évszázadban, akik valóban tehetségeket neveltek, nemcsak az élsportnak, hanem úgy általában a sportnak, mint szakmának is.

Számunkra nagyon fontos, hogy a városban olyan sportegyesületek működjenek, akik nemcsak babérokat hoznak, hanem akik megmozgatják - elsősorban – a fiatalokat. Ezért határozta el Sárospatak város önkormányzata, hogy az Árpád Vezér Gimnázium háta mögött már közel 10 éve gazosodó területen valamit kezd, és azt a diákok számára próbálja hasznosítani.
Többször pályáztunk már, nem sikerült. Így határoztuk el, hogy akkor saját magunk, hitelből valósítjuk meg ezt a műfüves pályát. Elsősorban azért, mert az Árpád Vezér Gimnázium Arany János tehetséggondozó programjában a sport fontos részt képvisel. Másrészt pedig ez dicséret illeti a gimnáziumot, hogy az utánpótlás futballcsapatunk sikert sikerre halmaz, és a gyakorlás szempontjából nekik ez a pálya is lényeges. Egyébként is úgy érzem, hogy ez nem az ablakon kihajított pénz, hogy kölcsönt kellett felvenni, hiszen jó helyre invesztáltunk, a diákokba, a diáksportba. Azt kívánom, hogy az Árpád Vezér Gimnázium tanulóinak, és egyáltalán a sárospataki diákoknak sok-sok öröme legyen ebben a műfüves pályában, és reméljük, hogy nem csak a fiatalok, hanem az idősebbek is kedvet kapnak majd ahhoz, hogy itt sportoljanak.

További fotók  >>>

Cziczer Katalin
 /2007.09.09./
  

 

50 éves az Idősek Otthona

                        

    Csütörtökön ünnepelték a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Idősek és Fogyatékosak Otthona fennállásának 50. évfordulóját, amely Sárospatakon, a József Attila út 10. szám alatt található. Az évforduló alkalmából, a Hotel Bodrogban tartott ünnepségen a minisztériumi vendégek és városunk polgármestere mellett megjelent Dr.Ódor Ferenc országgyűlési képviselő, a Megyei Közgyűlés elnöke is, akitől megtudtuk, hogy a fenntartó sincs könnyű helyzetben…
 

  A Több város kényszerült arra, különböző időpontokban átadja a megyének bizonyos intézményeit. A B-A-Z Megyei Önkormányzat fenntartja ezeket az intézményeket, de a fenntartás - azt kell mondani szomorúan - komoly gondokkal jár együtt, pénzügyi gondokkal. Az önkormányzatok általános pénzmegvonásának a tünetei itt is megjelennek. Nekünk ilyen gondjaink – hogy az intézményt hogyan tudjuk fenntartani - most több településen is vannak, egyrészt a gyermekekkel foglalkozó Bodrogkőváralján és Tokajban, az idősekkel és más egyéb gondokkal foglalkozókkal Sárospatakon, Putnokon, Sajószentpéteren, Encsen, Dédestapolcsányban és Ricsén. Részbeni források voltak az elmúlt években, amelyek a felújításokat szolgálták, de soha nem volt annyi, hogy megoldottuk volna, egyrészt a várakozásnak a gondját - hiszen nagyon sokan vannak, akik várakozók az ilyen intézményekbe való bejutásra - másrészről pedig a szakmai kérdésekben a négyzetméterszám/fővel mindig gondjaink voltak és az elkövetkezendő évek erre sem hoznak megoldást. Egy-egy intézményt felépítünk, de ez nem elegendő, ami az igényeket illeti. Amit szeretnénk elérni, egyrészről javítani az ellátottaknak a körülményeit, másrészről pedig, a munkakörülményeket mindenképpen szeretnénk javítani.


 
 
Azt lehet látni, hogy ennek a munkának a végzéséhez nagyon erős lélek kell, és a lelki teher mellett fizikailag is nagyon komoly feladatot jelent az ápolóknak. Akik ezt a munkát végzik, azok elismerést érdemelnek, mert nagyon fontos dolog a társadalom szolidaritásnak a megjelenítése, azoknak az embereknek, akiknek már a család már nem tud segíteni különböző okok miatt - elkerültek innen a fiatalok, vagy egyedül maradt ez az idős ember.
Ezeknek az ellátására, a megfelelő körülmények biztosítására tesznek időnként - tényleg azt kell mondani - ember feletti módon dolgozva kísérletet, hogy megkapják ezek az emberek az ellátást. Tehát mi, mint fenntartók azt szeretnénk megértetni az állami költségvetés tárgyalásakor, hogy nem herdáljuk el a pénzt, a költségvetést szabják nagyon szűkre. Ha ilyen szűk, akkor az elkövetkezendő esztendőkben vagy csökkentenünk kell a létszámot, vagy pedig csökkeni fog az ellátás minősége. Egyiket sem szeretnénk, mert a társadalmi igény sokkal nagyobb. Valahogy ezt nem érezzük az országos költségvetés elfogadásakor. Itt mindig, mint elvonás jelenik meg a pénz, és nem úgy, hogy a feladatok bővítésére, vagy a feladatok jó ellátására megfelelő forrást biztosítanának.
 

  A Dr. Hörcsik Richárd, a tulajdonos önkormányzat polgármesterének aggódásával és felelősségével tekint az épület romló állagára…

Ez az intézmény 1999. december óta megyei fenntartású, azonban a tulajdonjoga Sárospatak város önkormányzaté. Sárospatak anyagi megfontolásból kényszerült arra, hogy ezt az intézményét átadja. Azonban ez az intézmény mégis csak a városunkban van, a városunk és a kistérség polgárait szolgálja, tehát ezért nekünk is fokozott figyelemmel kell kísérni ennek az intézménynek az életét. Nekünk fontos az, hogy itt az intézményben minden jól működjön, és minél magasabb színvonalon lássák el az itt lakókat. Természetesen a szociális szférába egyre kevesebb pénz jut, és egyre több feladatot kell ellátni. Éppen ezért kell fokozottabb összefogásra ösztönözni a fenntartót és a tulajdonost. Ez azt jelenti, hogy a megyei önkormányzattal együtt Sárospatak önkormányzata minden lehetőséget megragad, hogy közösen pályázzon. Ez részben jelent minisztériumi forrásokat, de természetesen jelenthet EU-s pénzeket is. Itt az első és legfontosabb az állagmegóvás. Hiszen az építmények, a pavilonok állaga bizony nem javult, és ez komoly beavatkozást kíván a közeljövőben.
Természetesen, mint a tulajdonos a fenntartóval együtt szeretnénk pályázni, erre nekünk nincs pénzünk, mert rengeteg, pl. kistérségi szociális feladatot kell ellátnunk, és ez a jövőre nézve, bizony a város költségvetését igen-igen meg fogja terhelni. Az első és legfontosabb feladat az itt lévő épületek statikai állapotának a megvizsgálása, és a legszükségesebb nyílászárók cseréje.
Szintén fontos a három vizesblokk cseréje, ami önmagába véve 15 millió Ft-ot igényel, ill. a régi vágyunk az, hogy a régi és az új pavilont összekötően szeretnénk egy új részleget építeni. Nagyon sok a jelentkező a városból és a város környékéről, sőt a megyéből is. Nagyon sok a sorban álló, és éppen ennek a megoldása végett ráférne az építményre, az intézményre, hogy a régi épületeket felújítsuk, a vizes blokkot rendbe tegyük és egy új részleggel bővítsük. Ezért mi mindent meg fogunk tenni - bár nem mi vagyunk a fenntartói - hogy segítsük és reméljük, hogy ebben partner lesz a Szociális és Családvédelmi Minisztérium is, akik ígérték, hogy különböző pályázati lehetőségeket lehet elnyerni.
Visszatekintve az elmúlt esztendőkre, nem régen magas rangú minisztériumi látogatói voltak az intézménynek. Akkor, mint sárospataki polgár örömmel hallottam, hogy micsoda ígéretek hangzottak el. Most, mint a város polgármestere ahogy az épületek állapotát nézem, eszembe jut, hogy hova lettek az ígéretek.
Ígéretekből már van elég, remélem, hogy az elkövetkezendő időszakban végre cselekedni is tudunk együtt. A lehetőség természetesen a Megyei Önkormányzaté és a Szociális Családvédelmi Minisztériumé, de partnerként mi is mindenben segítünk, akár szervezésben akár más vonatkozásban.
 

  Az elmúlt 50 évből már 34. éve dolgozom a Szociális Otthonban – kezdte mondandóját Tarnavölgyi Béláné vezetőnő, aki a gondok mellett az eddigi sikereikről is beszámolt…
Nagyon szeretném ha az elkövetkezendő időkben sikerülne megoldani a szakfeladat épületének összeépítését, lift beállításával valamint a 37 éves nyílászárók cseréjét. Talán már van egy halvány remény a megvalósulására. 1973-tól dolgozom az intézetben, adminisztrátorként kezdtem, majd könyvelő-pénztáros, területi gondozási csoportvezető, intézetvezető helyettes voltam, és 1984. május -től látom el az a vezetői feladatokat, az intézet harmadik vezetőjeként. Természetesen közben képeztem magam, szakvizsgázott szociális szervező vagyok. Ebben az évben ért az a megtiszteltetés, az az öröm, hogy a Nemzetközi Családi Nap alkalmából átvehettem a Pro Karitate díj kitüntetést Kiss Péter miniszter úrtól Budapesten. Úgy gondolom, ezt a díjat – ugyan névre szól - nem csak én kaptam, hanem az intézet is.
Dicséret és köszönet illeti a kedves munkatársakat, akiknek nagy részük van ennek az elismerésnek az elérésében. Benne van az a hivatástudat, amely az intézet dolgozóit jellemzi, hiszen mi azért vagyunk, mi szervezők, szociális munkások, pedagógusok, ápolók, hogy az önhibájukon kívül szerencsétlenül járt embertársainkon segítsünk. Megpróbáljuk életüket elviselhetőbbé, hasonlóvá tenni az egészséges emberek társadalmáéhoz, ezért feladatunk egymást segítve, a nehézségeket legyőzve, a kudarcokon nem csüggedve, együtt küzdeni. Az intézet szakmai munkája, eredményei, erőfeszítései elismerésesként Dr. Lampert Mónika Szociális és Munkaügyi Miniszter az intézmény valamennyi dolgozóját Minisztériumi Elismerő Oklevélben részesíti.

 További fotók  >>>

Törő Gábor
 /2007.09.09./
  

 

A sárospataki Nagykönyvtár pályázati felhívása

                        

     Wass Albert (1908.I.8. Válaszút /Erdély / – 1998.II.17. /Astor, USA/ ) kortárs magyar írófejedelem születésének 100. és halálának 10. évfordulója alkalmából a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeinek Nagykönyvtára pályázatot hirdet Wass Albert életművének és életének feldolgozására....
 

  A négy kategóriában kiírt pályázat mindegyikén egyaránt lehet pályázni ismeretterjesztő dolgozattal, tudományos igényű tanulmánnyal, vagy irodalmi értékekre törő szépprózai, ill. lírai, valamint képzőművészeti alkotásokkal. A terjedelem egyik műfajban sem megszabott, de a szélsőségek ( a témához méltatlan, túlságosan rövid, vagy végtelen hosszúságú művek) kerülendőek. A Pályázati Felhívás ajánl témákat, de a pályázók bármilyen egyéb témát kifejthetnek, melyet a Bíráló Bizottság – az előzetes, szóbeli vagy írásbeli egyeztetés során - jóváhagyott.
A Nagykönyvtár öt tagú Bíráló Bizottsága – megfelelő mennyiségű és minőségű pályaművek beérkezése esetén – mind a négy kategóriában díjat oszt ki az első három helyezett számára:
I.– a pályázatot támogató intézmények és alapítványok felajánlásainak arányában a nyertest pénzjutalomban részesíti;
II.– a második helyezett számára könyvjutalmat ad át;
III.– a harmadik helyezett teljesítményét elismerő oklevéllel köszöni meg.


 
 
A díjazástól függetlenül, a legszínvonalasabb és arra érdemes pályamunkákat megjelentetésre ajánlja és közzé tételüket segíti, elegendő képzőművészeti alkotás beérkezése esetén, azokat még a jubileumi év során, kiállításon mutatja be.

1. kategória
Alsó és középfokú oktatásban részt vevő tanulók számára ajánlott témák:
1.Wass Albert életútja.
2.„Olvasmányélményem Wass Albert egyik műve alapján.”
3.Egy Wass Albert-vers elemzése.
4.„Mit jelent számomra az író Wass Albert ?”

2. kategória
A felsőoktatásban részt vevő diákok számára ajánlott témák:
5.Wass Albert helye a mai magyar irodalomban.
6.Próza, líra és dráma a Wass Albert – életműben.
7.Nemzeti sorskérdéseink Wass Albert írásaiban.
8.Újabb életrajzi és bibliográfiai adatok Wass Albert munkásságához.

3.kategória
Korosztályhoz és képzettséghez nem kötött szerzők számára ajánlott témák:
9.Wass Albert művelődéspolitikai missziója.
10.Regény, elbeszélés, zsurnalisztika Wass Albert munkásságában.
11.Wass Albert hazai fogadtatása az ezredfordulón.
12.A XX. századi magyar történelem a Wass Albert -életmű tükrében.

4. kategória
Bármely műfajú, anyagú képzőművészeti alkotás:
13. Illusztrációk Wass Albert műveinek alakjaihoz, témáihoz.
14. Egy Wass Albert – mű üzenetének megfogalmazása.
15. Tervek Wass Albert emlékhelyek létesítéséhez.
16. Wass Albert - ábrázolás.

A pályamű beadásának módja:
A dolgozatot a szerzőre utaló valamennyi adat feltüntetése nélkül, JELIGÉSEN kérjük beadni és zárt borítékban mellékelni hozzá a szerző pontos nevét és olvasható címét. (Lehetőleg nyomtatott betűvel, vagy géppel írva.) A zárt borítékra csupán a jeligét kérjük ráírni. A nem szabályosan vagy határidőre benyújtott dolgozat elbírálásától a Bíráló Bizottság eltekinthet.
A beadandó pályamű címzése:
Sárospataki Nagykönyvtár H – 3950 Sárospatak, Rákóczi út 1. (Felvilágosítás /Bíráló Bizottság / ugyanitt: Kiss Endre József - T./ Fax : 06 –47-311-057, 06-47 –314-119. Villámposta (e-mail): nagykonyvtar@gmail.com )
A pályázat kihirdetésének időpontja: 2007. szeptember 15.
A pályázat beadásának végső határideje: 2007. december 31.
Az eredményhirdetés helye és időpontja: a pataki Kollégium Nagykönyvtárának díszterme, az író születésének centenáriumi ünnepén, 2008. január 8-án.

Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeinek Nagykönyvtára
 /2007.09.09./

  

 

Új játszóeszköz a gyakorlóban

                        

    Új játszótéri eszközökkel bővült az Árvay József Gyakorló Általános Iskola játszótere. Az Árvay Alapítvány 2 új EU -szabványnak megfelelő játszótéri eszközzel lepte meg az iskola tanulóit 610.000,- Ft értékben. Reméljük a gyerekek nagy örömmel veszik majd birtokba.
Terveink között szerepel az iskola játszóterének további bővítése.


 
 


Cziczer Katalin
 /2007.09.08./
  

 

Közlekedik a család

                        

    A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bizottság ismét meghirdeti " Közlekedik a család " címmel, felmenő rendszerű, családos vetélkedősorozatát -nyilatkozta Bacsó Tibor rendőr százados, a közlekedésrendészeti osztály vezetője...
 

  A közlekedés biztonságát hangsúlyozó játékos, ügyességi és elméleti feladatok célja, hogy a közlekedők széles rétegeinek- gyalogos, kerékpáros, gépjárművezető, utas- figyelmét egy időben irányítsuk a biztonságos, balesetmentes közlekedésre. Fontos továbbá a családon belüli példamutató magatartás, amely a közösség nevelő erejét hivatott kiemelni.
A rendezvénysorozat a B.-A.-Z. Megyei Balesetmegelőzési Bizottság fennállásának 15. évfordulója jegyében kerül lebonyolításra, ezzel is emlékezetesebbé téve a jubileumot.

A verseny területi és megyei versenyből áll. A versenyre nevezhet minden olyan család, ahol legalább az egyik szülő rendelkezik érvényes "B" kategóriás vezetői engedéllyel és legalább egy gyermek még nem tölti be a 14. életévét, 2007. október 31.-ig.


 
 

A vetélkedőkön a kiírási feltételeknek megfelelő családok vehetnek részt. A területi versenyen a család létszáma nem korlátozott, a megyei döntőn viszont már csak négy fős családok versenyezhetnek. Különleges méltánylást igénylő esetben az összetétel megváltoztatásának elfogadásáról a verseny szervezői döntenek.
A területi versenyekre nevezni az illetékes rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályánál lehet, az általuk meghatározott időpontig és formában. Esetleges túl jelentkezés esetén a szervező egy elméleti selejtezővel válogatja ki a résztvevő családokat.

A területi verseny megrendezésének tervezett időpontja: 2007 szeptember 27. 15 óra.  Helye: Sárospatak Arvay József Gyakorló Általános Iskola

/ az időpont esetleges megváltozásáról értesítést küldünk /

A területi versenyek időpontjáról és lebonyolításáról az illetékes területi balesetmegelőzési bizottságok döntenek, melyről a nevezett családokat tájékoztatják.
A megyei döntőbe minden területi vetélkedő első helyezett csapata kerül. / Kivéve Miskolc Rendőrkapitányságot, ahonnan két csapat indulhat. /


                                                                                                                                                Törő Gábor
                                                                                                                                              /2007.09.08./
  

 

Iskolapadokkal segített a Kiwanis

                        

    Megkerestük a Sárospataki Női Kiwanis Klub elnökét és tagjait azzal a kéréssel, hogy ha tudnak, akkor segítsenek az iskola néhány berendezési tárgyának megvásárlásában – mondta el egy ajándékozás történetét Tímáriné Király Sarolta, a Református Kollégium Általános Iskolájának tagintézmény vezetője…
 

  Erre rögtön fogékonyak voltak, és nagyon nagy meglepetés ért bennünket mikor szóltak, hogy tudnak segíteni. Most került sor arra, hogy átadják azt az adományt, amelyből padokat és szekrényeket tudtunk vásárolni. Ezúton is szeretnénk ezt megköszönni és bízunk benne, hogy a továbbiakban is számíthatunk a segítségükre.

  Szerencsés egybeesés volt, hogy a nemzetközi Kiwanis szervezet éppen most írt ki egy pályázatot, amelyben iskolabútorra is lehetett pályázni – tette hozzá a Szajkó Józsefné, a klub elnöke. Ennek keretein belül kaptuk meg ezt az összeget, amelyet - 110 ezer Ft-ot - átadunk a mai napon az általános iskolának, hogy szekrényeket, padokat, öltözőpadot, és fogast vásárolhassanak. Ők felmenő rendszerben most bővültek egy 4. évfolyammal, és nagyon örülünk, hogy a tárgyi feltételek megteremtésében egy kicsit tudtunk segíteni.


 
 


Cziczer Katalin
 /2007.09.07./
  

 

Bursa Hungarica - ismét lehet pályázni

                        

    Sárospatak Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve a 2008. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára.
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.


 
 

A szociális alapon működő Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008-ban is két kategóriában indul.
A típus – a már felsőoktatásban nappali tagozaton, államilag finanszírozott képzésben résztvevő hallgatók számára.
B típus – 2006/2007-es tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert fiatalok számára.
A pályázati űrlap munkanapokon a Polgármesteri Hivatal földszint 2. sz. irodájában szeptember 4-től szerezhető be.

Ösztöndíj állapítható meg a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat feltételének megfelelő és a pályázatát határidőben beadó pályázónak, akinek a családjában az egy főre eső nettó átlagjövedelem nem haladja meg a 40.700 Ft-ot. Abban az esetben, amikor a pályázó hallgató eltartásáról egyedülálló személy gondoskodik, az egy főre jutó jövedelem számításánál 54.300 Ft-ot; árvák, félárvák esetében 67.825 Ft-ot kell alapul venni.
Benyújtási határidő: 2007. október 31.

A Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható a http://www.bursa.hu  címen.


Törő Gábor
 /2007.09.07./

  

 

Sporttábor az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban

                        

    A Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás közreműködésével, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkársága által kiírt pályázat megnyerésével intézményünkben 2007. augusztus 20-26. között egyhetes sporttábor megrendezésére került sor...
 

  A programon résztvevő 45 - sárospataki és környező településekről érkező 12-15 éves - gyermek a kézilabda, kosárlabda és a labdarúgás ismereteinek hatékonyabb elsajátítására törekedett. A táborban a hagyományos sportfoglalkozásokon túl komplex személyiségfejlesztő tevékenységre (kommunikációs tréning, környezettudatos gondolkodásra- egészséges életmódra nevelés) is sor került. A program részeként a diákok megismerkedhettek az internet használat alapjaival, és tábori élményeik felhasználásával saját weblapot is készítettek. A diákok és a foglalkozást vezető tanárok közös munkájának köszönhetően úgy érezzük, erre a kis időre megvalósult az ókori görögök bölcsessége: „Ép testben ép lélek”.


 
 


 /2007.09.07./

  

 

Figyelem! Követési távolság!

                        

    Elég gyakori, hogy a követési távolság be nem tartása miatt következik be a baleset. Ezúttal is egy ilyen esetről számol be Kocsis Péter rendőr zászlós, ami a 37-esen, Bodrogolaszinál történt...

  2007. szeptember 6-án reggel fél kilenc körül, a 37-es főútvonal bodrogolaszi bekötőútjánál anyagi káros baleset történt. Egy Sárospatak felől érkező, balra kanyarodó jármű mögött a forgalmi ok miatt lassított egy másik. A harmadik, utánuk jövő jármű vezetője ezt későn észlelte, és hogy az ütközést elkerülje, áthaladt a baloldali forgalmi sávba, és ott ütközött a kanyarodást már megkezdő járművel, majd az út menti árokba csúszott.
Személyi sérülés nem történt.

                                                            -----------------------------------------------------------------

Az autó sérülése olyan súlyosnak látszott, hogy autómentőt hívtak, de végül is a helyszínelés után mindkét autó saját kerekein távozhatott a helyszínről.

A baleset helyszínének közelében lakók kérik az illetékeseket, hogy a vízelvezető árok hídjához korlátot helyezzenek el, mert a híd széle nem látható megfelelően, és azon a helyen emiatt már több autó a mély árokba csúszott (szerk).

                                                                             
  
 Törő Gábor
 /2007.09.06./
  

Évnyitó az ÁVG-ben

                        

  Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 21 osztályban 643 tanulóval kezdi el a 15. jubileumi tanévét. Diákjaink közel fele, 318 tanuló kollégista- nyilatkozta Tóth Tamás, igazgató...

  Látszólag a nyári időszakban az iskola elcsendesült, ám valójában rendkívül aktív, programban gazdag nyári hónapok állnak az intézmény mögött. Tanulóink számára 11 tábort szerveztünk. Az arra érdemes tanulóink járhattak Olaszországban, edzőmérkőzést vívhattak Németországban, evezhettek a Tiszán, kerékpározhattak tágabb környezetünk országútjain, elbúcsúzhattak „aranyos” ismerőseiktől, intenzívebben készülhettek nyelvvizsgáikra. Vöröskeresztes diákjaink aktív részvételével sikeresen vagyunk túl a XIV. Országos Ifjúsági Vöröskeresztes találkozó megrendezésén is.
Önkormányzatunknak köszönhetően udvarunkon elkészült az esti sportolásra is alkalmas műfüves pálya, amely új lehetőségeket biztosít a tömegsport számára.
Ebben a tanévben is legfontosabb célunk a korszerű általános műveltség megalapozása, a modern ismeretszerzési készségek kialakítása, és a felsőfokú oktatási intézményekbe történő sikeres felvételt biztosító kétszintű érettségire való eredményes felkészítés biztosítása.
Az iskolánkba jelentkezni vágyó diákok számára októbertől felvételi előkészítőt tartunk. Nyílt napjainkat október és november hónapokban rendezzük.


 További fotók  >>>

Cziczer Katalin
 /2007.09.06./
  

A Rendőrkapitányságok tájékoztatása

 
Mezőkövesdi Rendőrkapitányság - Vadul figyeljenek az autósok
Az utóbbi időben a 3. sz. főút Mezőnyárád és Mezőkövesd közötti szakaszán több, vad által okozott közúti baleset történt. Ezek következtében általában a gépkocsikban keletkezik anyagi kár, azonban az elmúlt hétvégén, pontosabban vasárnap hajnalban a tardi elágazás közelében bekövetkezett balesetben már a gépkocsivezető is megsérült. A főútra kiszaladt nagysúlyú vaddisznót a gépkocsivezető először elütötte, majd ezután járművével az útról lehaladva egy fának ütközve állt meg. A baleset során a gépkocsivezetőnek könnyebb sérülése keletkezett. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy lakott területeken kívül bárhol előjöhet a közútra a vadon élő állat, azonban a vadveszélyt jelző tábláknál a megjelenés sokkal többször várható.

Miskolci Rendőrkapitányság - Örömtelen lett az örömök-háza
Üzletszerű kéjelgés elősegítése bűntettének gyanúja miatt, azért indult büntetőeljárás, mert állampolgári bejelentés érkezett a kapitányságra, mely szerint az egyik miskolci családi házban több hölgy szexuális szolgáltatásokat nyújt anyagi ellenszolgáltatás fejében. A bejelentést követően a rendőrök előállítottak két miskolci és egy budapesti nőt, akik elismerték prostitúciós tevékenységüket, így ellenük tiltott kéjelgés szabálysértése miatt indult eljárás. A továbbiakban a házat bérbe vevő nő és az azt bérbe adó tulajdonost is kihallgatták üzletszerű kéjelgés elősegítésének bűntettének alapos gyanúja miatt. A nő elismerte, míg a férfi tagadta a bűncselekmény elkövetését.

Egy híján húsz betörést ismertek el
Elfogták azt a három betörőt, akik elismerték, hogy korábban 19 különböző hétvégi házat törtek fel, amelyek az Avasi Rendőrőrs működési területén helyezkednek el.

Ózdi Rendőrkapitányság - A kitartó nyomozás eredménye
A kitartó nyomozásnak köszönhetően sikerült elkapni azt a gyanúsítottat, aki több alkalommal is az egyik helyi templomból és temetőből értéktárgyakat tulajdonított el. A bizonyítékok alapján az elkövető ellen nyolc rendbeli betöréses lopás miatt indult eljárás.

Sárospataki Rendőrkapitányság - Együttműködés és prevenció
A rendőrkapitányságok és a lakosság sikeres együttműködésének köszönhető, hogy megelőztek, illetve elkaptak nyolc bűnelkövetőt. A Sárospataki Rendőrkapitányság működési területén időnként fel-feltűnnek alkalmi, házaló árusok, akik különféle portékáikon igyekeznek kisebb-nagyobb szerencsével túladni. Nagyon gyakran a rendőrséghez fordultak ezen ügyletek vásárlói, mivel a silány minőségű áru megvásárlása után még azt is észrevették, hogy eltűntek kisebb-nagyobb értékek a lakásukból.
A rendőrség több alkalommal is felhívta a lakosság figyelmét az esetleges veszélyre, egyben kérték, hogy minden alkalommal tegyenek bejelentést az érintettek, ha úgynevezett házalókat látnak a környékükön. A felhívásnak köszönhetően a kapitányság több ilyen irányú jelzést is kapott, így csökkent az ilyen jellegű bűnesetek száma is. Legutóbb például két sárospataki lakos jelezte, hogy utcájukban alkalmi árusok házalnak. Az intézkedő rendőrök a kapitányságon elő is állítottak 8 személyt, akik egy kisbusznyi árút próbáltak meg értékesíteni. Elszámoltatásuk során érkezett az Encsi Rendőrkapitányságról a megkeresés, hogy a területükön 100.000 forintot meghaladó értékben tulajdonítottak el különböző tárgyakat. Az encsi sértett által adott személyleírás kísértetiesen hasonló volt, a Sárospataki Rendőrkapitányságon előállított személyekével. A lakosság felelős és segítő magatartásának és a kapitányságok együttműködésének köszönhetően a megelőzés sikeres volt, ami ez utóbbi esetben az elkövetők elfogásához hozzájárult.

Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság - Önkormányzati rendőrjárőr
A hagyományostól kissé eltérően zajlott a legutóbbi Tiszaújvárosi Önkormányzat által finanszírozott járőrszolgálat. Ezen ugyanis a rendőrkapitánnyal együtt részt vett az alpolgármester, valamint 3 önkormányzati képviselő is.
A korábban már közösen lefolytatott ellenőrzés minden résztvevőt meggyőzött arról, hogy az a terv, hogy alkalmanként a város vezetői is jelen legyenek az önkormányzat által finanszírozott szolgálatban, megvalósítható, és az eredménye vezető. Az akció az eredményeken kívül jó lehetőséget kínált egymás kölcsönös informálására, beszélgetésre is, és ennek keretében megállapodás születetett arról, hogy a következő hónapokban a szolgálat ellátásában az önkormányzat szakhatóságai részéről is képviselni fogják magukat, az ellenőrzések így még kiterjedtebb körben kerülhetnek végrehajtásra.
 


BRFK Kommunikációs Iroda
 /2007.09.06./

  

Szigorúbb ellenőrzések Észak-Magyarországon is

 
 Van haszna a rendszeres és szigorú APEH ellenőrzéseknek, példa erre a mai ónodi vásár is, ahol a revizorok „csak” két esetben nem kaptak nyugtát a próbavásárlások során. Döbbenetes viszont az, hogy más ellenőrzésekhez hasonlóan az itt ellenőrzött vásározók egyike sem tudta igazolni az áru eredetét.

Az APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatóságának ellenőrei 24 vizsgálatot végeztek az ónodi vásárban, 19 esetben a számla- és nyugtaadás teljesítését, míg 5 esetben az áruk eredetét ellenőrizték.
Az árueredet vizsgálatára szúrópróbaszerűen kiválasztott öt kereskedő egyike sem tudta a helyszínen igazolni termékeinek beszerzését, így őket - mulasztási bírság kiszabása mellett - beszerzési számláik utólagos bemutatására kötelezték. Azok, akik árujuk eredetét utólag sem tudják igazolni, a bírság mellett tevékenységük 12 napra történő felfüggesztésével is számolhatnak.
Furcsa módon az évek óta árusító vásározók közül öt árusnak még mindig meggyűlt a baja a nyugta, számla szabályos kiállításával.

Az APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatóságának adóellenőrei, esetenként a pénzügyőr revizorokkal karöltve, ahogy ma is tették, rendszeresen ellenőrzik a havonta ismétlődő ónodi kirakodóvásár eladóit. Most elsődlegesen a nyugta és számlaadási kötelezettség teljesítésének vizsgálatán túl a cipő- és textilkereskedők árujának eredetét firtatták az ellenőrök.
 


Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Sajtó és Kommunikációs Főosztály
 /2007.09.06./

  

 

 

 

Hármas ütközés az AFIT előtt

                        

    2007. szeptember 5-én a déli órákban közlekedési baleset történt Sárospatakon az Árpád úton, melynek során senki sem sérült meg – nyilatkozta Kocsis Péter rendőr zászlós…

  A baleset körülményeire vonatkozóan: egy gépkocsivezető az AFIT szerelőműhelybe, a vizsgabázisra akart bekanyarodni. A balra történő kanyarodását figyelmetlenül kezdte meg, amely miatt a szemből érkező gépkocsi bal elejének érintőlegesen nekiütközött. Az ütközés következtében a két gépkocsi megcsúszott, és egyikük egy harmadik, álló gépkocsival is összekoccant. Az anyagi kár jelentős, a baleset során, a baleset körülményeit még vizsgáljuk.


 
 

 További fotók  >>>

Cziczer Katalin
 /2007.09.05./
  

 

Sárospatakra érkeztek a Rákóczi Emlékfutás részvevői

                        

    Egy nemzetközi futócsapat koszorúját helyezzük el itt Sárospatakon, a Rákócziak városában, II. Rákóczi Ferenc szobránál. Öt országon át megy a csapatunk, 1800 km-t futunk le váltó rendszerben, és 25 olyan településen keressük fel a Rákóczi emlékhelyeket, amelyeket Rákóczi a nevével megszentelt – számolt be jövetelük céljáról Balla Tibor, a csapat vezetője…

  A futócsapat vezetőjétől, a 68 éves Balla Tibortól sportteljesítményként is szép, hogy részt vesz ezen az emléktúrán. Ő hozta létre 1996-ban a Rákóczi Városa Alapítványt lakóhelyén, Szécsényben. Ez az alapítvány vállalja magára minden évben – már 11. éve - a Rákóczi Emlékfutás megszervezését.
Balla Tibor elmondta, hogy mindenütt szeretettel fogadják, és mindennemű támogatásukról biztosítják őket, de anyai támogatójuk nagyon kevés van. Az út finanszírozása valójában nem megoldott, ezért szívesen továbbítjuk az ő segélykérését, hogy akinek módjában áll, anyagilag is támogassa ezeknek az elhivatott embereknek a nemzetösszetartó tevékenységét.
 

  A Románia, Ukrajna, Szlovákia, Lengyelország és Magyarország útvonalon érintjük Borsit, Kassát, Késmárkot, Munkácsot, Szatmárnémetit, elmegyünk a lengyelországi Ószendecbe is, majd Pásztóra térünk vissza. Most 10 tagból áll a csapat, de csatlakozni fognak hozzánk még Erdélyben és Kárpátalján is. Nagy szeretettel jöttünk Sárospatakra a Rákócziak városába. Velünk van Mecser Lajos 22-szeres magyar bajnok, és Kovács Attila Európa-bajnok is, és elmondhatom, hogy olyan emberekből áll a csapatunk, akik tisztelik II. Rákóczi Ferencet és nagy örömünkre szolgál, hogy Dr. Hörcsik Richárd polgármester is lelkes híve a Rákóczi hagyományok ápolásának. Hasonlóképpen régóta ismerem az alpolgármester urat is, így nagyon jó szívvel jöttünk Patakra.


 
 

  A Sárospatak város Önkormányzata nevében Aros János alpolgármester fogadta a vendégeket…

Nagyra tartjuk az ilyen kezdeményezéseket, amelyek részben a sportot népszerűsítik, részben pedig a magyarságtudatot erősítik. Balla Tibor úrékat régóta ismerjük, évekkel ezelőtt, mint testnevelő tanár, és mint sportbizottsági elnök tartottam velük a kapcsolatot. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy most a város vezetését képviselve fogadhatom őket itt Sárospatakon, köztük olyan híres személyeket, mint Mecser Lajos, akinek az 5000 m-es magyar csúcsa 34 évig élt, éppen tavaly sikerült megdönteni.
Ez az elhivatott tevékenység, amit ők végeznek, a Rákóczi Emlékfutás nevet viseli. A Rákóczi által érintett összes városban végigfutnak az ő tempójukban - hiszen látható, hogy 50, sőt 60 év fölötti futók is részt vesznek ebben az akcióban - és a Rákóczi szobrokat, a Rákóczival kapcsolatos kegyhelyeket látogatják végig és koszorúzzák meg.

  A kis fogadóbizottságot erősítette még Szűcs Mihály tanár úr is, a Református Kollégium Gimnáziumának testnevelő tanára, aki néhány tanítványát is elhozta, hogy tanúi legyenek ennek az eseménynek, ami sportteljesítménynek is szép, de mint hazafias cselekedet, még dicséretesebb.

További fotók  >>>

Törő Gábor
 /2007.09.05./

  

 

Tanévnyitó nevelési értekezlet a Mese Óvoda és Bölcsődében

                        

    Sárospatak óvodáinak és bölcsődéjének – azaz az összevont intézmény dolgozóinak –részvételével megtartottuk első közös értekezletünket a Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar Oktatási Központjának a nagytermében, 2007.08.30-án ( csütörtökön ) 17.00 órai kezdettel – nyilatkozta Lendvainé Szendrei Ágnes megbízott intézményvezető…
Ez az esemény a legelső alkalom volt, hogy ekkora létszámmal együtt voltunk, amikor egyszerre találkozhatott a 4 intézményegység valamennyi dolgozója. A 75 fős alkalmazotti közösség találkozásának ünnepélyes pillanatait még felemelőbbé tette a Farkas Ferenc Művészeti Iskola két zenetanárának Brundzik Tímeának és Váradi Zoltánnak a műsora. Gulybán László előadásában két vers hangzott el, a pedagógus pálya, a nevelés szépségéről.
A rövid, de hangulatos műsort a hivatalos tanévnyitó követte.
 

  Örömmel jelentettem be, hogy Sárospatak Város Képviselőtestületének Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága az összevont intézmény, a Mese Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint Házirendjét 2007. augusztus 29-i ülésén elfogadta. Ezzel a 2007/2008-as tanév megkezdésének megvannak a törvényes feltételei.
Ismertetésre kerültek az új tanév szervezeti, működési, irányítási változásai. Megerősítésre került az intézmények szakmai önállóságának kérdése, a saját, helyi nevelési program prioritása. Ezt követően ünnepélyes keretek között megköszöntük mindazoknak az óvodai dolgozóknak, illetve óvodapedagógusoknak a munkáját, akik nyugdíjazás miatt nem kezdik el a 2007/2008-as tanévet. Név szerint a Mese Óvoda és Bölcsőde intézményéből: Németh Pálné és Vigh Lászlóné óvodapedagógusok. A Carolina Tagóvodából: Braun Miklósné szakácsnő, aki nyugdíjba vonulása alkalmából a Magyar Köztársaság Bronz Érdemkeresztje kitüntetést is megkapta. Mátyás Károlyné dajka, valamint Balogh Jánosné és Sipos Lászlóné óvodapedagógusok. A Kincskereső Tagóvodából Feigel Antalné dajka és Molnár Lászlóné élelmezésvezető.

  A megható percek után Aros János Sárospatak Város alpolgármestere kért szót. Gratulált a nyugdíjba vonulóknak és eredményes, békés tanévet kívánt valamennyi dolgozónak. Tájékoztatta a jelenlévőket az intézményeket érintő változások okairól, az átszervezések indokoltságáról, az érintettek köréről és a várható szervezeti átalakítások ütemezéséről. Az elhangzottakkal kapcsolatban a dolgozók részéről több kérdés merült fel. Végezetül egy fórumszerű, őszinte beszélgetéssé alakult a rendezvény, mely valamennyi résztvevő számára hasznos volt.


 
 

 További fotók  >>>

Cziczer Katalin
 /2007.09.05./

  

 

Három baleset az elmúlt időszakból

                        

    Sárospataki Rendőrkapitányság területén három baleset történt az elmúlt hétvégén. Mindhárom anyagi kárral járt, de személyi sérülés nem történt – számol be a balestetekről Molnár János rendőr főtörzszászlós...
 

  A bodrogolaszi útkereszteződésnél kanyarodott le a 37-es főútvonalról egy gépjármű, emiatt az azt követő két gépjármű lassított, de a harmadik – egy Suzuki típusú személygépkocsi, amely szintén Sárospatak irányából haladt Miskolc irányába - ezt későn észlelte. Fékezett, de ennek ellenére belement az előtte haladó Peugeot 307-es típusú személygépkocsiba, mégpedig olyan nagy erővel, hogy a Peugeot személygépkocsi hátsó lökhárítója alá teljesen bepréselődött. Az eleje nagyon összetört, de személyi sérülés szerencsére nem történt.

Sárospatak Martinovics úton egy ittas kerékpáros egy álló kocsi mellett való elhaladáskor ittasságánál fogva ráborult egy személygépkocsira és a kerékpár pedáljával végigkarcolta azt. Vérvérvételre elő lett állítva, és ittas kerékpározás, valamint a kikerülési szabályok megszegése miatt eljárás van ellene folyamatban.
 


 
 

Egy IVECO tehergépkocsi a Sárospatak, Comenius úton nekitolatott egy álló helyzetben lévő Renault Thalia típusú személygépkocsinak, majd a helyszínről elhajtott. Az ismeretlen tehergépkocsi rendszámát, így a tehergépkocsit sikerült beazonosítani. Az illetékes kapitánysággal felvettük a kapcsolatot, akik majd a tehergépkocsi vezetőjét nyilatkoztatják, megnézik azon az autón is a sérülést, és így lesz az okozott kár rendezve a parkoló gépkocsivezető részére.


Törő Gábor
 /2007.09.05./

  

 

Elvárt adó helyett, jövedelemminimum!

   
Számtalan kérdés érkezik Igazgatóságunk Tájékoztatási Osztályára az elvárt adóval kapcsolatban. A leggyakrabban feltett kérdés: Kell-e elvárt adó előleget fizetnie a vállalkozásoknak?
A válasz: egyértelműen NEM, tekintve, hogy az elvárt adót az Alkotmánybíróság februárban hozott határozatával megsemmisítette.

Helyette az Országgyűlés a jövedelem- (nyereség) minimum után fizetendő adót fogadta el, és annak előírásait 2007. július 1-jei hatállyal beemelte mind az egyéni, mind a társas vállalkozók adózásáról szóló jogszabályokba.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha az egyéni vállalkozó nyeresége, valamint a társaságok adózás előtti eredménye, vagy adóalapja közül a nagyobb érték nem éri el az adóévben a törvényekben meghatározott jövedelemminimumot, úgy az adózó választhat, hogy az elvárt jövedelemminimum után fizeti meg az adót, vagy e helyett nyilatkozatot tesz.

Az említett nyilatkozatot az adózók első alkalommal a 2007. évre vonatkozó adóbevallásukban, majd egy kiegészítő nyomtatvány kitöltésével tehetik meg. E nyomtatvány azonban önmaga is bevallásnak fog minősülni.
Ezt követően az adóhatóság a nyomtatványok adatait feldolgozza és – kockázatelemző programja segítségével - számítógépes úton ellenőrzésre választja ki azokat az adózókat, akiknél alapos okkal feltételezhető, hogy a vállalkozási tevékenységük kimutatott nyeresége a bevételek eltitkolásának vagy szabálytalan költségelszámolásnak a következtében lett túl alacsony. Az adóhatóság által kétségbe vont elszámolások valódiságát, illetőleg azt, hogy a költségek ténylegesen a vállalkozás érdekében merültek fel, ebben az esetben már az adózónak kell bizonyítania.

Az ellenőrzésre történő kiválasztást az adóhatóság a bevallások benyújtását követő 30 napon belül elvégzi, és egyben az érintett adózókat erről értesíti. Mivel az értesítés nem minősül az ellenőrzés megkezdésének, így az adózó „szerencsés esetben” még egy évig élhet az önellenőrzés eszközével, ugyanis az adóhatóságnak a kiválasztástól számított 1 éven belül kell az ellenőrzést megkezdenie.
 


 
 APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság Sajtóreferense
 /2007.09.05./

  

 

A mezőgazdasági szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

                        

    A támogatás célja a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtott támogatás révén a kölcsönös megfeleltetés, a munkahelyi biztonsági követelmények betartásának elősegítése, valamint a gazdálkodás összteljesítményének javítása - nyilatkozta Rák Tamás, NVT tanácsadó...

  A támogatás összegének felső határa: erdőgazdálkodó esetén 190.000 Ft, mezőgazdasági termelő estén 300.000 Ft, kertészeti termelő esetén 300.000 Ft/naptári év. A támogatás mértéke ügyfelenként nem haladhatja meg a szaktanácsadási szolgáltatásonként elszámolható összes kiadás 80%-át. Nem támogatható az olyan Területi Szaktanácsadási Központ-al (TSzK) kötött szerződésen alapuló támogatási kérelem, amely a 40 000 forintot - erdőgazdálkodó ügyfél - estén a 20 000 Ft-ot el nem érő összegű támogatás igénylésére irányul.

A támogatás igénybevételére jogosult: aki mezőgazdasági termelést, erdőgazdálkodást, vagy kertészeti termelést folytat és a TSzK-val legfeljebb egy naptári évre szóló szaktanácsadási szerződést köt. Egy naptári évben csak egy TSzK-val kötött szerződésre nyújt be támogatási kérelmet.


 
 

Az ügyfél a támogatást csak abban az esetben veheti igénybe, ha nem minősül bejegyzett szaktanácsadónak, és mezőgazdasági termelőként a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt gazdasági évben a gazdaságának mérete legalább 2 EUME (európai mértékegység). Vagy ha a gazdaságának a mérete kisebb, mint 2 EUME, de hatályos támogatási határozattal rendelkezik az NVT vagy az ÚMVP valamely intézkedésének keretében Erdőgazdálkodóként legalább 1 ha üzemmérettel rendelkezik kertészeti termelőként a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt gazdasági évben a gazdaságának a mérete legalább 1 EUME.

A kérelem benyújtásának határideje 2007.szeptember.15. Kertészeti termelő esetén a támogatási kérelemhez mellékelni kell a kertészeti szakmai szervezeti tagságot és jogosultságot igazoló dokumentumot. Az ügyfél a támogatási kérelmét a TSzK integrált rendszerén keresztül nyújthatja be. Ezután kifizetési kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki rendelkezik az MVH által kibocsátott támogatási határozattal. A kifizetési kérelem benyújtásának időpontja a 2007. évben november 1-30. Az ügyfél minden naptári évben legfeljebb két kifizetési kérelmet nyújthat be. A kifizetési kérelemhez mellékelni kell a szaktanácsadási szolgáltatás igénybevételét és teljesítését igazoló tételes bizonylatokat, valamint a szaktanácsadási díj megfizetését igazoló bizonylatot amin fel kell tüntetni az igénybe vett szolgáltatás azonosító kódját. Elszámolható költségnek a TSzK által kiállított számlával és teljesítést igazoló bizonylattal alátámasztott szaktanácsadási szolgáltatás díja minősül.

A támogatásról bővebb információt a www.fvm.hu oldalon lehet olvasni az 52/2007, és a 90/2007-es FVM rendeletekben.

Rák Tamás, NVT tanácsadó B.-A.-Z. Megyei Agrárkamara - 06-30/497-76-54

 /2007.09.04./

  

 

Évnyitó a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában

                        

    A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában szeptember 3-án, reggel 8 órakor kezdődött a tanévnyitó ünnepség. Szegedi Istvánné igazgatónő köszöntő szavai után elmondta, hogy az iskola új vezetéssel kezdi meg a 2007/2008. tanévet.

  Három új kollegát üdvözölhetnek a tanév kezdetén, amikor 633 kisdiák indul a kitűzött feladat megoldására. A 26+3 tanulócsoport munkáját 51 pedagógus segíti. A tanévnyitó ünnepségen legnagyobb figyelmet a most első osztályos gyermekek kapták. A kis elsősök csillogó tekintettel nézték új ajándékukat egy Grimm mesekönyvet, s a cél már meg is volt - év végére én is el tudom majd olvasni!
Ehhez a munkához kívánt nekik és mindenkinek jó munkát, erőt és kitartást az igazgatónő.


 
 

 További fotók  >>>

Törő Gábor
 /2007.09.04./

  

 

Rendőrségi felhívás

                        

    A Sárospataki Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya nyomozást folytat nagyobb kárt okozó rongálás bűntettének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen. Az ismeretlen elkövető 2007. július 28-ra virradóan szándékosan tüzet okozott Erdőhorvátiban, a Rigóska dűlőben egy vadásztársaság vadászlesében, melynek következtében az teljesen megsemmisült.

A bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy elfogását közvetlenül elősegítő részére a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője a sértett felajánlása alapján bruttó: 1.000.000-ft nyomravezetői díj kitűzését engedélyezte.

Aki információval rendelkezik a bűncselekménnyel, illetve az elkövető személyével kapcsolatban, hívja a Sárospataki Rendőrkapitányság bűnügyi osztályát a 06-47/513-030-es telefonszámon, illetve az ingyenesen hívható 107 rendőrségi számon, vagy jelezheti bármelyik rendőri szervnél.
A bejelentő személyét a rendőrség bizalmasan kezeli. (A képek illusztrációk.)
 


 
 


MRFK Kommunikációs Iroda
 /2007.09.04./

  

 

Nagy létszámmal indul a Vay Miklós Szakképző Iskola

                        

    Nagy létszámmal indulunk, jelenleg 585 fő iratkozott be, de ez a szám még ma is változik, az iskolatitkár előtt most is tanulók állnak. Megy is el 1-2 tanuló az iskolából, nyilván szakmaprofilt vált, ill. más iskolából is jönnek – nyilatkozta Gáll József megbízott igazgató…

  Ez egy kicsit bonyolultabbá teszi az ügyintézést, mert szeretnénk stabil létszámot, biztos osztálylétszámokat látni, de hát ez nálunk így működik. Tanulói tehát létszám van, a másik kérdés az, hogy ezt milyen tanári karral tudjuk működtetni. Nyugdíjazás is történt az iskolában, egy kolleganőnk pedig anyai örömök elé néz, ő már nem kezdi el a tanévet, egy kolleganőnk aki az Alföldről jött ide, közelebb talált a lakóhelyéhez állást, tehát ő is elmegy. Viszont van új kollegánk is. Örülünk neki, hogy nálunk érettségizett, és most gépészmérnökként kezd, a feladata a gépi forgácsoló szakma elméleti oktatása lesz. A gondunk az nem csak a miénk, országos probléma, hogy egyetemet végzett matematika és főleg fizika szakos tanárt nem találunk. Érdeklődtünk az egyetemeken, sajnos egy-egy évfolyamon 8-10 fiatal vállalja a fizika tanári tanulmányokkal járó óriási tananyagnak az elsajátítását, az eszes gyerekek inkább a vállalkozói pályát választják manapság. Ez nagy probléma, nem tudom hogyan lehet majd megoldani. Nálunk helyileg úgy sikerült, hogy a Református Kollégium Gimnáziumának igazgatónője megértő volt - köszönet érte - és egy kolléga óraadó lesz az érettségiző osztályunkban. Tehát az érettségiztetés garantált, de a jövőben ez megoldandó probléma marad.


 
 
Ami a technikai részét illeti, mivel mi üzemszerűen is működünk, gyakorlatilag a feltételek megvannak a gyakorlati képzés további folytatásához. Most azt a ritmust nem tudjuk követni, mint volt a korábbi években esetleg, hogy egy kalap alatt megvettünk mindent, ami a gyakorlati oktatás nyersanyagaként egész évre szolgált. Azért van tavalyról tartalék készletünk, a pénzügyi gondok miatt most szakaszosan, de meg tudjuk vásárolni, be tudjuk szerezni, amire szükség lesz, tehát az oktatás zavartalanul folyhat.
Új beruházásként, vagy vásárlásként említem a kisebb méretű égetőkemencét, a kerámia formázó tanulók számára, ami eddig hiányzott. Tehát a nyersanyag feldolgozását, a termék formai részéig el tudták végezni, de most már az égetőkemence birtokában szépen láthatjuk a technológiai folyamat végét is. Másrészt, az autószerelő képzés számára egy használaton kívüli, forgalomból kivont gépkocsit vásároltunk, aminek az elemei - sebességváltó, motorikus részek és egyebek - demonstrációs eszközként nagyszerűen használhatók az oktatás számára.
A diákokat azzal indítottam el, hogy a szülők és az iskola felelőssége közös. A nálunk végzett tanulók többsége a felnőtt világba lép az iskolapadból. Pedagógusok vagyunk és szülők is, így tudjuk, hogy a serdülés, az ifjúkor milyen kiforratlan, mennyi mindennel terhelt, tehát azon kell lennünk, hogy ezen egészségesen átjussunk, és felnőttes magatartással, felelősséggel tudják megkezdeni majdan a munkaerőpiacon az életüket.
Nyilván ehhez eredményesen kell tanulniuk, tehát ezt tartom ma a legfontosabb dolognak.

További fotók  >>>

Cziczer Katalin
 /2007.09.03./

  

 

Tanévkezdés a Református Gimnáziumban

                        

    A 477. tanévet kezdték a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában és a tagintézményekben. A 28 osztályban 732 tanuló és 75 tanár dolgozik együtt. Az általános iskolában már teljes az alsó tagozat, közel 100 kisiskolással és 11 tanítóval – számol be a nagy múltú iskola jelenéről Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó igazgatónő…

  A gimnáziumban új oktatási formaként biológia-kémia tagozatos osztály indult, változatlanul működik a két tannyelvű, az emelt angol, az öt évfolyamos német, az informatika és a hatosztályos képzés.
Tovább szépült a környezet, pályázatok és fenntartói támogatás segítségével megújult a gimnázium vizesblokkja, több tanteremben újak a bútorok, a világítás.
A közösségformálást és -erősítést szolgálja szeptember 14-15-én a pecúrhétvége különböző programokkal. Ekkor szülői értekezletet is tartanak a kezdő 7. és 9. évfolyamon.
Az iskola iránt érdeklődőknek felvételi előkészítőt szervez az iskola, és lesz nyílt nap is novemberben. Kérjük, figyeljék az iskola honlapján megjelenő híreket!


 
 

 További fotók  >>>

Törő Gábor
 /2007.09.03./

  

 

Egy európai, nagyszerű hely – Teaház és Kávézó nyílt Sárospatakon

                        

    Egy csésze tea. Mit jelent a mai rohanó, túlhajszolt világukban? Akár Mindent (a teljességet, egészséget, harmóniát) és Semmit, ha nem figyelünk oda – kaptuk a meghívást abba a teázóba, amit ittjártakor Makovecz Imre egy rövid riportban is fontosnak tartott – egy európai, nagyszerű helynek nevezve – megemlíteni…

A tea ellazít, felfrissít, elcsendesít, időt hagy. Önmagunkra.
Sárospatakon járt egy kicsi zöld tündér, Maminti ...
És varázsolt egy helyet, ahol magadra figyelhetsz, de együtt is lehetsz…
A Várnegyedben sétálva a régi Borostyán mögötti udvarban, az újonnan nyílt Maminti Teaház és Kávézó meditatív hangulatában feltöltődve hagyjuk magunkat elvarázsolni.
 


 
  /2007.09.03./

  

 

Kemény bajnokság elé néz a Sárospataki TC kézilabda csapata

                        

    Szeretném tájékoztatni a Sárospatak-honlap sportkedvelő olvasóit a Sárospataki Torna Club kézilabda szakosztályának eddig elvégzett munkájáról, ill. a bajnokság menetéről – küldte tudósítását Papp József szakosztályvezető …
 

  Csapatunkat jelentősen sikerült a nyáron megerősíteni ugyanis nem távozott senki, viszont érkezett Medve Róbert (NBI Szabolcs KSE-Nyíregyháza), Nagy Gergő (NBI/B Tiszavasvári), és Kőrizs István (Nyírbátor- korosztályos válogatott).
Csapatunk augusztus 6-án kezdte a felkészülést a 2007/2008-as bajnokságra heti 3 edzéssel, majd augusztus 13-tól napközis rendszerben, napi 2 edzéssel folytatta a munkát Simák György vezetőedző. Az augusztus 20-i edzést követően 21-én Hajdúnánáson játszottunk edzőmérkőzést ahol 31:26-os vereséget szenvedtünk.
Többször változott az eredmény a mérkőzés folyamán, hol mi, hol a Hajdúnánás vezetett, a végét jobban bírta erővel a hazai csapat, akik frissebbek voltak mint mi. Csütörtökön (aug.23.) már a következő edzőmérkőzésen kellett helytállni Tiszavasváriban (akik visszaléptek az NBI/B-s bajnokságtól). A hazai csapat nagyon frissen, ötletesen játszva elhúzott 9:3-ra, amikor időt kért az edzőnk és nagyon komolyan számon kérte a mutatott játékot. Jót tett az időkérés, 10:9 -re fordítottunk, és lassan felőröltük a hazaiak ellenállását, így 39:28-ra sikerült megnyernünk a második edzőmérkőzésünket.


 
 

Alakul a játék, de még nagyon sokat kell játszani, hogy a bajnokság kezdetéig teljesen összeálljon a csapatjáték. Bíztató volt, hogy a harmadik félidőben már mi futottuk, indultuk le a jóval fiatalabb játékosokból álló ellenfelet.

Szeptember 3-tól heti 3 edzés és edzőmérkőzés, majd szeptember 15-én kezdődik a bajnokság Hajdúböszörményben a Balmazújváros csapata ellen. A bajnokság nagyon magas színvonalúnak, ill. erősnek mutatkozik, ugyanis az Eger, a Hajdúnánás, a Nádudvar, a Hajdúböszörmény és a Sárospatak is a legfényesebb érem megszerzését tűzte ki magának célul. Ugyanakkor a többi csapat is nagyon komoly játékerőt képvisel, így egy nagyon magas színvonalú bajnokság elé nézünk.

Sorsolás 1   2    3

Törő Gábor
 /2007.09.02./

  

 

Évnyitó a Gyakorlóban

                        

    A város iskolái közül a ME Tanítóképző Főiskolájának Árvay József Gyakorló Általános Iskolájában tartották meg elsőként a 2007/2008-as tanévnyitó ünnepélyt, ahol Pásztor Andrásné igazgatónő köszöntötte a nagy számban megjelent szülőket, nagyszülőket és diákokat…

  Régi hagyomány az iskolában, hogy a nyolcadikosok ilyenkor, mint egy „stafétabotot”, egy ceruzát adnak át a kis elsősöknek. Ez most is megtörtént, a kicsik boldogan vették át a jelképes ajándékot érezve, hogy ezzel a nagyok befogadták őket.


 
 

 További fotók  >>>

Cziczer Katalin
 /2007.09.02./

  

 

Látogatás a kisebbségnél

                        

    Az elmúlt héten a belvárosban tettünk egy sétát a polgármester úrral, amire a koreai delegáció is elkísért bennünket. Ennek keretében ellátogattunk a Kazinczy út 19. és 33. szám alatti önkormányzati bérlakásokba. Ez egy hatalmas probléma - amit az előző városvezetés hagyott ránk - amiben csak igazán nagyon-nagy erőfeszítések árán sikerült apró lépésekben előre haladni – nyilatkozta Aros János alpolgármester…

  Tudniillik, közel 25 cigánycsaládot telepítettek a belvárosba. Ezzel önmagában probléma nem lenne - hiszen nem arról van szó, hogy cigányok, vagy nem cigányok laknak ezen a területen - de sajnos nagyon sok család képtelen közülük beilleszkedni a belvároshoz illő életviteli normákba, lehet ez magyar család, lehet ez cigány család. Éppen emiatt a közeljövőben tervezzük azt, hogy az összes önkormányzati bérlakás kiutalásunkat és szerződésünket fölül fogjuk vizsgálni. Megnézzük, hogy hányan vannak, akik illegálisan tartózkodnak ezekben a lakásokban, ugyanis az elmúlt időszakban egyre több un. betelepülő jött rokonsági látogatásra az említett családokhoz, és ez a rokoni látogatás most már több hetesre, esetenként több hónaposra nyúlt. Tehát megnézzük kik azok, akik nem jogosan tartózkodnak a lakásban, és felszólítjuk őket a távozásra. Amennyiben ez nem sikerül, úgy a szállást adónak a szerződését föl fogjuk bontani. Bízom benne, hogy a cigány kisebbség vezetése részéről is partnerséget találunk abban, hogy végre rend legyen a belvárosban.


 
 

Akik be tudnak illeszkedni, azok maradhatnak, akik képtelen a beilleszkedésre, azoknak pedig más megoldást kell majd találnunk.
A sétánkra elkísért bennünket az éppen városunkban tartózkodó koreai delegáció, akik missziós tevékenységet folytatnak Sárospatakon. Érdekelte őket a kisebbség helyzete városunkban. Talán velük is sikerül közös megoldást találni, részben a lakások felújítására, részben a roma gyerekek oktatására vonatkozóan.
Hasonlóan rossz a helyzet az un. Dorkói úti önkormányzati lakásokban, sőt ott még rosszabb. Itt is kezdeményezni fogjuk - és ebben már kifejezte segítőszándékát a cigánykisebbségi önkormányzat elnöke is - hogy valamilyen formában rendezhessünk, hogy legalább a feltételeit megteremtsük a rendnek, ezen a telepen is.

 További fotók  >>>

Törő Gábor
 /2007.09.02./

  

Kialakulóban van a saját, pataki arculat a Polgármesteri Hivatalban

         

  A Polgármesteri Hivatal arculatváltásának az egyik látható jele készült el a közelmúltban.
Amellett, hogy kicsit komfortosabbá tesszük a hivatalt, úgy gondoltam, hogy aki ide bejön érezze, hogy ennek a városnak nagy múltja van, ezért próbáljuk meg így felöltöztetni a Városházát - avatja be az arculatkeresés folyamatába a sárospataki polgárokat Dr. Hörcsik Richárd polgármester…

  Kerestem azokat a tárgyi emlékeket, amik nem a Református Kollégium, nem a Rákóczi vár, nem a sárospataki vár uraihoz köthetők, hanem magához a városhoz. Nagyon-nagyon kevés ilyen, úgymond tárgyi emléket sikerült felkutatni. Az első ilyen, amit találtam, egy levélszekrény, Sárospatak város levéltári szekrénye, amit a 17-18. század fordulóján készítettek. Ez jelenleg a város anyagával együtt a Református Kollégiumban található. Ennek a stilizált formáját tettük dekorációnak, amire megkértem a városunkban lévő művészeket, elsősorban Csetneki művész urat, hogy készítse el. Ő saját felajánlásával ezt elkészítette, amit ezúton is szeretnék neki megköszönni, amellett, hogy ennek lesz egy hivatalos avatása is. A városért való munka szép példáját adja Csetneki úr, aki így hozzájárul városunk saját arculatának kialakításához.
Ez a baloldali ábra természetesen a magyar címer, a jobboldali pedig Sárospatak egyik korai címerének az ábrázolása, ami mutatja, hogy Nagypatak városa egy elég jelentős város volt Hegyalján. Egy folyamat kezdődött el ezzel, aminek a további eredményeiről folyamatosan beszámolunk.


Cziczer Katalin
 /2007.09.02./

  

 

Miért éppen a lengyelek?

                        

    Ha Sárospatak nagyon komolyan gondolja, hogy a turizmus az egyedüli kitörési pont, és ebből szeretne fejlődni a város, akkor be kell látnunk, hogy potenciálisan a lengyel vendégkört kell megcélozni - nyilatkozta Ladomerszky László önkormányzati képviselő...
 

  Az elmúlt hónapokban nagyon sok helyen jártunk Lengyelországban. Általános tapasztalat volt az, hogy Hajdúszoboszlót, Budapestet még ismerik, de Sárospatakot sajnos még az utazási irodákban sem tudják elhelyezni Magyarország térképén. Ebből kiindulva Dél-Lengyelország - amit nekünk meg kell nyernünk - egy jelentős állomásával Krosznóval, amiről a polgármester úrtól már sokat hallottuk - évekkel ezelőtt elkezdődött a kapcsolatteremtés. Tulajdonképpen Krosznóval már el is jutottunk odáig, hogy a testvérvárosi megállapodást írtuk alá. Ennek a gazdasági, kulturális és egyéb haszna természetesen azonnal nem mérhető, hosszú távon viszont biztos vagyok benne, hogy gyümölcsöző lesz. Egyrészt azért, mert ha magát Krosznót és a közvetlen környezetét nézzük, a helyi televízióban ha megjelenik Sárospatak, 100 ezer ember hall egyre többet Sárospatakról, ami egy olyan ingyen propaganda, ami a város számára létfontosságú eredményt hozhat.
A másik terület, amivel szintén előkészítés alatt áll a kapcsolat, ez pedig maga a jaszlói járás. Itt valamikor szeptemberben fogunk kapcsolatot létesíteni, ami nem testvérvárosi, hiszen ezt inkább a kistérséghez lehetne hasonlítani, vagy a régi járási rendszerünkhöz, itt is kb. 100 ezer fő az, akit ez érinteni fog.
 


 
 

Természetesen ennyivel nem lehet megelégedni, hiszen az elmúlt hónapokban jártunk szintén Krakkóban, ami szintén egy nagy falat, de ugyanazt tapasztaltuk, hogy Hajdúszoboszlót mindenki ismeri, tehát Hajdúszoboszló olyan kampányt folytatott a fürdőfejlesztését megelőzően, amit nekünk is meg kell tennünk, mielőtt hozzákezdünk a fürdőfejlesztéséhez. Hiszen akkor már nekünk a kapu előtt kell várnia vendégeket.

Visszatérve Krosnóra, a turizmusról beszéltem elsősorban, ugyanakkor a hagyományos felvevőpiaca volt a tokaji bornak szintén Lengyelország és Dél-Lengyelország - Krakkótól Krosznóig gyakorlatilag elosztószerepet játszott. Hiszen történelemből tudjuk, hogy a Krakkói pincében tovább érlelték a tokaji borokat, és onnan szállították éttermekbe, úri családokhoz. Tehát ezeket a bor-utakat vissza kell szereznünk ahhoz, hogy Tokaj Hegyalja a bor oldaláról is meg tudjon élni. Számos egyéb gazdasági kapcsolat is létrejöhet, hiszen bútorért kijárnak, de már lehet nálunk kapni, mondjuk a Balla bútornál is lengyel bútorokat. Ez nem a reklám helye, de hogy mennyire élő kapcsolatok alakulnak ki, pontosan ezt példázza. Ugyan ilyen lehetőség van a jaszlói járásban a műanyagipari termékekre, hiszen a műanyagipar nagyon fejlett ezen a vidéken és nem biztos, hogy nekünk messzebbről kell beszereznünk, hiszen még olyan távolságra sincs, mint Budapest, nem beszélve a Dunántúlról.
A másik nagyon lényeges dolog, hogy január 1-jétől a schengeni határ megjelenésétől két óra alatt elérhető ez a térség, ez oda-vissza érdekes, hiszen ha valaki reggel felkel és látja, hogy süt a nap, két óra múlva itt lehet a fürdőben, akár nyitásra. A magyarok számára viszont ugyanez a térség ősszel-télen lehet érdekes, amikor kezdődik a sí-szezon. Nagyon csodálatosak a hegyek, amiből nekünk viszonylag kevesebb van.

A harmadik, ami számomra a következő feladatként jön, ez a nyelvi nehézségek áthidalása. Ebben biztos, hogy mindenek előtt lépni kell, akár bizonyos EU-s nyelvtanfolyamok formájában is, hiszen a kommunikáció oldaláról rendkívül el vagyunk maradva, nem is tudom, hogy a Rákócziak hogy értették meg magukat velük. Én úgy érzem, hogy erre borzasztóan nagy hangsúlyt kell fektetni, hiszen mindannyian tudjuk, hogy ha jönnek barátok, vagy csoportok, a tolmácsolásunk eszméletlen akadályokba üközik. Egyrészt nagyon kevés a mindkét nyelven jól tudó tolmács, másrészt pedig személyesen tudnánk szólítani azokat, akikkel közölni valónk van.

Törő Gábor
 /2007.09.02./

  

 

Anyagi káros baleset volt a 37-esen

                        

    Augusztus 29-én, délelőtt 10 óra körül egy középkorú férfi a fehér Suzuki Swift típusú személygépkocsijával, az ún. liszkai TSZ bekötő útról a 37-es főútra úgy hajtott fel jobbra, kis ívben, hogy előbb megállt az úttest szélén, jobb oldalon – kezdte nyilatkozatát Bujdosó Norbert rendőr zászlós, baleseti helyszínelő…

Az elindulás szabályait megszegve, úgy indult el az úttest jobb széléről, hogy nem vette figyelembe, hogy a vele szembe közlekedő középkorú férfi egy szürke Mazdával már megkezdte az előtte, azonos irányba haladó kamion előzését. Ennek ellenére elindult, s ennek következtében a Mazda és a Suzuki összeütközött, valamint a Mazda jobb oldalával a kamionhoz is hozzáütődött. A baleset következtében - ki lehet jelenteni, hogy a Mazda gépkocsivezetőjének rutinos fékezése miatt - személyi sérülés, komolyabb tragédia nem történt, csak anyagi kár keletkezett. A kamionban anyagi kár nem lett, míg a Suzuki és a Mazda komolyabban sérült. Egyik gépkocsivezető sem fogyasztott alkoholt.
 


 
 


Cziczer Katalin
 /2007.09.02./

  

 

Újra a kollégákkal

                        

   

  Nagy János rendőr alezredes, Sárospatak nyugalmazott rendőrkapitánya éppen két hete búcsúzott munkatársaitól egy állománygyűlés keretében, amit jónak látott kötetlenebb légkörben is megismételni, így „parancsba adta”, hogy aki nincs szolgálatban, az a Mikolai Pihenőparkban, augusztus 31-én 14.00 órakor jelenjen meg…
A kollégák minden eshetőségre számítva cigányzenészt is vittek magukkal, amely előrelátásukért valószínűleg szóbeli dicséretet is kaptak, hiszen a körömpörkölt és a gulyás elfogyasztása után nagy igény támadt Ernő bácsi munkájára. A torta természetesen rendőrautó alakú volt, amit a kapitány úr saját kezűleg vágott fel. Anekdotázásra is sor került, a volt kollégák jól szórakoztak, amikor Pici bácsi mesélni kezdte, hogy hogyan ismerkedik a civil élet örömeivel. Miskolcon pl. már büntetőcédulát is kapott az autójára…


 
 

                                                                              

Törő Gábor
 /2007.09.01./

  

 

Összefoglaló a testületi ülésről

                        

    2007. augusztus 31-én, pénteken 9 órától tartotta rendes ülését Sárospatak város képviselő-testülete, ahol a napirendi pontok elfogadása után tájékoztatót hallhattunk polgármester úrtól a két ülés között tett fontos intézkedésekről és eseményekről – kezdte a testületi ülés döntéseinek összefoglalóját Aros János alpolgármester…
 

  Első napirendi pontként tájékoztatót hallhattunk Sárospatak város önkormányzata 2007. évi költségvetésének első féléves végrehajtásáról. A beszámoló alapján megállapíthatjuk, hogy az év elején elfogadott költségvetés, amely 450 millió Ft hiányt tartalmazott, úgy módosult, hogy - köszönhetően az elnyert ÖNHIKI-s pályázatnak - egyrészt 114 millió Ft-tal, másrészt az önkormányzati intézményeknél tett 5%-os megszorításból, zárolásból - ami 145 millió Ft-ot jelentett - a hiány szeptemberre 180-280 millió Ft közé tehető. Ez a tendencia örvendetes, azonban továbbra is tartani kell magunkat a megszorításokhoz, hiszen csak fegyelmezetten végrehajtva az intézkedéseket tudunk majd úgy kijönni évvégén, hogy ne kelljen komoly hitelhez folyamodni az önkormányzatnak. Ez alkalommal köszönte meg polgármester úr az intézményeknek azt a fegyelmezett magatartást, amellyel tudomásul vették az 5%-os zárolást.
Tudjuk azt, hogy minden intézményünk csúcsra van futtatva, nagyon kevés pénzből gazdálkodhat, de ezt az intézményi struktúrát csak úgy tudjuk fönntartani, hogyha ezeket az intézkedéseket, amelyeket nem jókedvünkből, hanem a kormány megszorító intézkedési miatt hoztunk meg, mi magunk is betartjuk és betartatjuk.


 
 

Előterjesztést hallottunk a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat 2008. évi kiírásáról. Az eddigi szokásoknak megfelelően, az állami 5000 Ft támogatást idén a megyei önkormányzat 2000 Ft-tal, Sárospatak város további 4000 Ft-tal egészíti ki.

A Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat vezetőjének megbízását hosszabbítottuk meg, hiszen a megbízása lejárt, az új pályázat kiírása már megtörtént, az elbírálás viszont még nem. Vezető nélkül nem maradhat az intézmény, így értelemszerűen Molnár Mariannát, az intézmény eddigi igazgatóját bíztuk meg a vezetői feladatokkal addig, amíg az új pályázat lebonyolítása be nem fejeződik.

A fürdőfejlesztési tanulmányterv jóváhagyása volt az egyik legfontosabb napirendi pontja a mai képviselő-testületi ülésnek. A látványtervet a Csémy Olivér Design Kft elkészítette, az előző képviselő-testületi ülésen bemutattuk a lakosság számára. Ugyanezt megtettük a Patak-honlap segítségével, majd még egy civil fórum keretén belül a lakosság felé való megmutatását is kezdeményeztük. Ezek alapján, kiegészítve a képviselő-testületi ülésen elhangzottakkal, a képviselő-testület a tanulmánytervet elfogadta, egyben felhatalmazta a polgármester urat, hogy a tanulmányterv alapján minimum 3, maximum 5 tervezőirodával vegye fel a kapcsolatot. Kérjünk tőlük ajánlatot, készítsék el a következő tanulmánytervet. Ezek közül a képviselő-testület a legmegfelelőbbet fogja kiválasztani, és ezután indulhat - reményeink szerint - következő tavasszal a beruházás.

Előterjesztés hangzott el az RFV Sárospatak Nonprofit Kft részére történő feladatátadással kapcsolatos intézményes álláshelyek megszüntetéséről. Annak az intézkedés sorozatnak értünk egy újabb állomásához, amelyről a költségvetés tárgyalásánál, amikor szembesültünk a 450 millió Ft-os hiánnyal, ekkor döntöttünk úgy, hogy az intézmény-struktúránkat átvilágítjuk és megpróbáljuk úgy átszervezni, hogy gazdaságosabban-hatékonyabban működjön. Ennek a folyamatnak a részeként került átadásra a megyei fenntartóhoz az Erdélyi János Általános Iskola, került összevonásra a 3 óvoda, alapítottuk meg 2 új cégünket, a városfejlesztő és a városüzemeltető céget. A városüzemeltető cég, az RFV Sárospatak Nonprofit Kft nevezetű cégünk és az önkormányzat közötti megtörtént a vagyonkezelési szerződés megkötése. Több egyeztető tárgyalás eredményeként első ütemben a kft a távhőszolgáltatással, az intézmények fűtésével, karbantartással, továbbá a közétkeztetési tevékenység ellátásával kapcsolatos feladatokat veszi át 2007. október elsejétől. A feladatok átvételével egyidejűleg a kft a feladatok ellátására alkalmazott dolgozókat is átveszi, amennyiben további foglalkoztatásukhoz hozzájárulnak, ill. azt kérik. Ez összesen 63 fő közalkalmazottat érint, nekik kell 15 napon belül nyilatkozni arról, hogy megszüntetvén a közalkalmazotti jogviszonyukat, vállalnak-e új, munkaszerződéses feltételekkel munkát a kft-ben. Az előterjesztést a képviselőtestület megvitatta, és egyhangúlag elfogadta.

A régi horgászfaluval kapcsolatban két napirendi pont is volt előttünk. A régi horgászfalu kapcsán több olyan rendezetlen problémát is örököltünk az előző képviselő-testülettől, amelyet nekünk ebben a ciklusban rendezni kell. Ennek nekifutottunk, és örülünk, hogy partnerekre találtunk a horgászokban is. Ennek következtében a jelenlegi önkormányzati tulajdonban lévő külterületi ingatlanok egy részének elidegenítéséről, más részének pedig a bérbeadásáról döntöttünk most. Itt azokról a területekről van szó, amelyek a horgásztelkek mögött az út másik oldalán találhatóak. Jelenleg az önkormányzat előírta a telektulajdonosoknak, hogy a WC-jüket ezen a területen kell megvalósítani. Eddig ez önkormányzati terület volt, de szeretnénk, hogy ha ez most már legálisan is a telektulajdonosok birtokába kerülne, ahol van rá lehetőség, ott vásárlás formájában, ahol nincs, ott bérlet formájában. Az önkormányzatnak hatalmas bevétele ebből nem lesz, ez nyilvánvaló, viszont ami számunkra előny, hogy így már sajátjukként fogják kezelni ezeket a területeket és remélhetőleg sokkal jobban rendben tartják, mint az eddigiek során - mindenki megelégedésére.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Erzsébet Kórházának kérelme volt még előttünk, amelyet kétszer is tárgyalt az illetékes szakbizottság, az Egészségügyi és Szociális Bizottság, valamint tegnap este a Rendelőintézetünk alkalmazottai, az orvosok, a szakemberek, akikről tulajdonképpen szólt ez a kérelem. Ezek után a képviselő-testület úgy döntött, hogy inkább a Sárospatak és Sárospatak környéki lakosok érdekeit veszi figyelembe, ezért ezt a kérelmet nem támogatta, ugyanis azzal a veszéllyel járt volna, a tüdőgondozó, a labor és a nőgyógyászati szakrendelés is Sátoraljaújhelybe kerül át.

Makkoshotyka polgármestere fordult hozzánk azzal a kéréssel, hogy a jegyzői feladatok ellátását tudja-e vállalni az önkormányzatunk. Ezeket a feladatokat a mi leterheltségünk miatt nem tudtuk vállalni, úgyhogy ezt a kérést is el kellett utasítanunk.

Egyebek között kötvénykibocsátásról hallottunk még egy tájékoztatót. A Pénzügyi Bizottság külsős tagja, Téglás Erika tartott számunkra egy tájékoztatót, hiszen 2 héten belül újra össze kell hívni a képviselő-testületet, hogy döntsünk arról, hogy a fürdő beruházást milyen forrásból kívánjuk megvalósítani. Két lehetőségünk van, kötvény kibocsátása, és projekt hitel felvétele. Úgy tűnik, hogy a kötvénykibocsátás kedvezőbb az önkormányzatnak, ebben tehát rövid időn belül döntés fog születni.

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatója juttatott el egy kérelmet hozzánk, amelyben azt kéri, hogy az oktatási törvényben előírtaknak megfelelően 2 igazgatóhelyettes kinevezéséhez járuljunk hozzá. A képviselő-testület ehhez hozzájárult.

Egy szolgálati lakás bérbeadásáról döntöttünk még, az Árpád Vezér Gimnázium informatika tanára kapta meg ezt a szolgálati lakást.
Zárt ülésen pedig közalkalmazotti jogviszony megszüntetéséről döntött a képviselő-testület.

Cziczer Katalin
 /2007.09.01./

  

 

Kedves Gyerekek, Tisztelt Szülők, Kedves Érdeklődők!

                        

    Az ART ÉRT Művészeti Iskola negyedik tanévét kezdi meg szeptemberben. Engedjék, engedjétek meg, hogy néhány igazán fontos elemet kiemeljek a mögöttünk álló tanév tevékenységének rövid bemutatására, terveink ismertetésére- tájékoztatja az olvasókat Csetneki József...
 

  A 2006/2007-es tanév egyik legfontosabb eleme volt, hogy Közoktatási Megállapodást kötöttünk az Oktatási Miniszterrel hátrányos helyzetű növendékeink művészeti oktatásának támogatására. A tanév közben 59 ezer forintról januárra 50 ezerre, majd júliustól 40 ezerre csökkenő állami hozzájárulás ezzel együtt sok iskolát állított nehéz problémák elé. Iskolánk vezetése ezeket megoldotta, az oktatás folyamatosságát biztosította, biztosítja.
Az idei tanévet egy minősítési eljárás első felének lefolytatását követően kezdhettük meg. Az eljárással mi magunk nem mindenben értünk egyet, de eleget tettünk a felállított követelményeknek. Ennek egyik – áldásosnak éppen nem nevezhető – eredménye, hogy a tánc-dráma szakos pedagógusaink végzettségét a szóban forgó testület (meglátásunk szerint jogtalanul) nem fogadta el, így a táncoktatást iskolai kereteken kívül, de alapítványi kereteken belül tovább folytatjuk. Ennek egyik velejárója, hogy a képzést igénybe vevők nem kapnak bizonyítványt, és 1.500 Ft/hó önköltségi hozzájárulást kérünk tőlük, amiért végső soron ugyanazt kapják, mint a korábbi években, megszokott pedagógusuktól, a megszokott helyeken és módon. A táncos csoportok indításához legalább 18 fő beiratkozás szükséges.


 
 

Új szakokat is indítunk idén a képzőművészeten belül:
- bőrműves szak,
- kézműves szak.

Korábbi szakok voltak:
- grafika
- festészet.
Továbbra is indítunk szakot képzőművészeti ágban felvételire (közép- és felsőfokra egyaránt) készülőknek. Ezeken a foglalkozásokon a felvételi vizsgákon szereplő feladatsorokkal foglalkozunk művészettörténeti és képzőművészeti szakmai csoportokban.
A fenti, több éve folyó kísérlet sikerére tekintettel, hasonló indíttatással színjátszó csoportokat is szervezünk középiskolások számára. Szeretettel gondolunk vissza a Sárospatakon korábban megrendezett középiskolás előadásokra, hiszen ahogy akkor, ma is vannak olyan diákok, akik ezt napjainkban is igényelnék. Nekik kínálunk izgalmas lehetőséget közös elképzeléseink megvalósítására.
Várjuk jelentkezéseteket szeptember közepéig.


ART ÉRT Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetése és tanárai
 /2007.09.01./

  

 

„Rákócziak utódai Mátyás király udvarában"

                        

    A Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskola hagyományaihoz híven az idén is nyári tábort szervezett, amelynek helyszíne Visegrád volt.

A sárospataki vasútállomásról vonattal indultunk a Keleti pályaudvarig, majd külön busszal érkeztünk meg a tábor helyszínére. Minden nap gyönyörködhettünk a Fellegvár nappali és esti pampájában.
Programjaink közt a következők szerepetek: séta az esti Duna parton, strandolás a Lepencei Standfürdőben, karaokee, sportversenyek, a Fellegbár, a Királyi Palota és a Salamon torony megmászása, divatbemutató, számháború, activity, disco, reneszánsz frizura készítése, reneszánsz tánc tanulása, (pavane és branle).

Ellátogattunk a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumba is.
A hangulatra és az átélt élményekre jellemző a tanulók tömör véleménye:„Ez a tábor örök emlék marad.”

Köszönjük a támogatást az Árvay Alapítványnak, a For you2-kft-nek, a Jázmin Játék és Ajándékboltnak, a Leporelló Papír és Írószer boltnak, a Nosztalgia virágüzletnek, a PR Telecom-nak, a Szülőknek, a Virágvarázs üzletnek, a Zemplén Takarékszövetkezetnek.


 
 


 További fotók  >>>

 /2007.09.01./