Ön jelenleg a sarospatak.hu archívumát olvassa. A lapok legutolsó frissítése 2014. október 31. Az aktuális honlap eléréséhez klikkeljen ide!
SÁROSPATAK Aktuális - üres lap ( kéthasábos )

Archív

2006.01

2006.02

2006.03

2006.04

2006.05

2006.06

2006.07

2006.08

2006.09

2006.10

2006.11

2006.12

2007.01

2007.02

2007.03

2007.04

2007.05

2007.06

2007.07

2007.08

2007.09

2007.10

   

Aktuális
2007. november

Ütközés az Arany János úton

  

    2007.november 30-án este 18 óra után anyagi káros baleset történt az Arany János utca elején, a zsidótemető sarkánál – nyilatkozta Molnár János rendőr főtörzs zászlós…
 

  A város felől érkező OPEL ASTRA áttért át a vele szembe haladó szabályosan közlekedő SUZIKI sávjába, s olyan nagy erővel ütköztek, hogy a SUZUKI mindkét légzsákja kinyílt. Az alkoholszonda ittasságot jelzett az ASTRA vezetőjénél, az intézkedő rendőrök vérvételre előállították. Ő helyi lakos, és egyedül ült az autóban.
A vadonatúj SUZUKI -ban ketten ültek, ők környékbeliek. Személyi sérülés nem történt, illetve a vétlen autós jobb első utasa a mellkasát fájlalta.
 


 
 Törő Gábor
/2007.11.30/
 
 

 

Új adók kivetését nem javasolja a Gazdasági Bizottság

  

    Tizennégy napirendi pont szerepelt nyílt ülésben és négy zárt ülésben a Gazdasági, Idegenforgalmi és a Városfejlesztési Bizottság ülésén. Az év vége közeledtével a közszolgáltatások kérdésköre gyakorta előkerült a napirendi pontok között – kezdte beszámolóját Erdős Tamás, a bizottság elnöke…
 

  Így a Zempléni Vízmű Kft tevékenységéről szóló beszámoló kapcsán, a távhőszolgáltatási díjak megállapításakor, és egyéb díjakat érintő kérdéseknél, illetve amikor a díjak meghatározására került sor a Sárospataki Termálfürdő és Kemping területén, a vendégházakban, illetve a Végardói Tájházban a következő évre.

Olyan kérdések is előkerültek, amelyek a lakáscélú és a nem lakáscélú városi tulajdonban lévő ingatlanok jövő évi bérleti díját szabályozták. A legtöbb területen emelésre került sor.
A költségvetés három napirendi pont keretében került elő, két napirenden a 2007. évi költségvetés módosítása, annak háromnegyed éves teljesítése, illetve a 2008. évi költségvetési koncepció megtárgyalása. A 2008-as koncepció megtárgyalása kapcsán minden évben eddig is megállapítottuk és most is, hogy teljesen esztelen dolog költségvetési koncepció kötelezettségét elrendelni olyan esetben, amikor még nem tudjuk, hogy miből táplálkozik ez a költségvetés. Országos költségvetés még nincs, még a körvonalai is csak homályosan látszanak, ezért évről évre az a megállapítás hangzik el, hogy teljesen fölösleges és teljesen értelmetlen. De mivel törvényi kötelezettség, így ennek eleget kell tennünk.
 


 
 
Adókról is tárgyalt a bizottság, egyrészt meglévő adókról, a vállalkozók kommunális adójáról, iparűzési adóról és az idegenforgalmi adó mértékéről, valamint adójogszabályok változásáról is. Az EU csatlakozásunk kapcsán 2007. december 31. után bizonyos helyi adójogszabályok változnak, és mindezen változásoknak köszönhetően kell, hogy rendezze a helyi adó kérdését minden helyi önkormányzat. Mi ezt megtettük, a bizottság ezt a kérdéskört megtárgyalta, és az adók tekintetében javaslatot tett bizonyos adónemek változatlanul hagyása, más adónemek emelése mellett, illetve a vendégéjszakák után fizetendő idegenforgalmi adó tekintetében a jelenlegi kettőszáz forintot, kettőszázötven forintra javasolja emelni. Azt javasolja, hogy a most történő emelés mértékének megfelelő összeget az önkormányzat minden évben turisztikai marketingre, városmarketingre különítse el, és juttassa vissza azoknak az adózóknak indirekt módon, akik ezt az adót kénytelenek befizetni. Tehát a célunk, hogy emelkedik ugyan az adó mértéke, de azok is érezzék ennek az adónak a jótékony hatását, akik ezt kötelesek befizetni. Tehát szeretnénk, hogy egy kölcsönös érdekeltségi rendszer alakuljon ki, ezáltal javulna az adófizetési morál az idegenforgalmi adók tekintetében. Szándékunk, hogy érezzék az idegenforgalom résztvevői, hogy az adójuk egy olyan bázist képezhet a következő évek támogatási rendszerében, amely az idegenforgalomra kapható támogatások mértékét is jelentős mértékben meg tudja határozni.

A bizottság állást foglalt a halasztott értékesítésű bérlakás programban részt vevők támogatásáról szóló rendelet megalkotásában is. Ebben a kedvező lakáshoz jutási konstrukcióban a mostanáig még rendezetlen önkormányzati telek sorsa dől el, hogy a vevők esetleg ingyenes, vagy kedvezményes megvásárlási lehetőséggel juthassanak a telekhez az adásvétellel egyidejűleg. A rendeletet javasoljuk megalkotni a testület számára.

Városrendezési tervmódosítás történt külterületen a Colas Északkő Kft. bányavállalat kérésének megfelelően. Közel egy éve kezdtük el ezt a módosítást, most úgy tűnik, le tudjuk zárni.

Egy eléggé érdekes előterjesztés született az új helyi adók bevezetésére vonatkozólag, amelyet az alkotók nem a szándékuktól vezérelve tettek a testület elé, hiszen senkinek nem jutott eszébe ebben a városban, hogy új adónemeket vezessen be, annak ellenére sem, hogy a kormány minden tekintetben az önkormányzatokra tolja ezeknek az a kivetését, a döntés meghozatalát az adók bevezetéséről. Négy új adónem tekintetében tett javaslatot az előterjesztés, mint lehetőség - tehát törvényi lehetőség kínálkozik, de ahogy említettem, az önkormányzatok joga, hogy döntést hozzanak, és az adót kivessék. A bizottság egyértelműen és kategorikusan elutasította a lehetőségét is, hiszen nem kívánjuk tovább, az egyébként is adóktól és különböző állami terhektől nyomorított lakosságot további adókkal súlytani. Tehát az új adókra vonatkozó előterjesztés a bizottság előtt nem volt népszerű, elutasítottuk és javasoljuk a testületnek is, hogy utasítsa el.

Mederhasználati díj 2008. évben, a holt-Bodrog területén, a Berekben. A bizottság javasolja az előterjesztésnek megfelelően az 1000 Ft/m2/év mederhasználati díj megállapítását.

Közterület használat engedélyezésére egyedi kérelem érkezett, egy átsorolásra irányuló kérelem. A bizottság az egyedi kérelmet nem támogatja, ugyanakkor kéri, hogy 2008. tavaszán, amikor a közterület használat díjainak a rendezésére szokott sor kerülni, akkor generálisan értékeljük annak helyességét, és amennyiben szükséges annak módosítása - az egyedi kérelemmel adott esetben egyetértve, vagy annak eleget téve - akkor márciusban kerüljön egységesen rendezésre ez a kérdés, nem pedig most, egy adott érintett kérésének megfelelően.

Zárt ülés keretében a Sarokbástya és Vízi kapui szabadtéri színpad létesítmény együttes üzemeltetésére alakult kft ügyvezető igazgatói álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázatról váltottunk néhány szót. Azon pályázók, akik formai szempontból megfeleltek a pályázati felhívásnak, hatan vannak. További két fő nem felet meg a pályázati felhívásnak, mert nem csatolta a szükséges dokumentumokat és igazolásokat, vagy mert nem rendelkezett a kötelezően előírt feltételekkel. Tehát azt a hat főt, akik megfeleltek a pályázati felhívásnak, a harmincadikai testületi ülés keretében zárt ülésen fogjuk meghallgatni, és ezután dönt a testület az ügyvezető személyéről.

Tárgyaltunk még a Kommunális Szervezet vezetőjének korengedményes nyugdíjazásáról, valamint bizonyos önkormányzati bérlakás használati szerződésének kiegészítéséről, illetve szintén lakás elidegenítéshez való hozzájárulás megadásáról.

Cziczer Katalin
/2007.11.30/
 
 

 

A Hajléktalanok téli ellátása

  

    A Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat - Családsegítő Szolgálata november 19-én, az idei tél kezdetén megtartotta immár hagyományossá vált "kerekasztal beszélgetését" - A Hajléktalanok téli ellátása - témában. A feladatban érdekeltek a Művelődés Háza Pódium termében gyűltek össze, hogy megbeszéljék a várható hidegre való tekintettel a fedél nélküli emberek ellátását- Sáfrányos Sarolta...
 

  A beszélgetésen elhangzott, hogy az elmúlt időszakokhoz viszonyítva csökkent városunkban a hajléktalanok száma, de jelenlétüket városunkban sem lehet figyelmen kívül hagyni.
A rászorultak téli ellátáshoz nagymértékben hozzájárul a Családsegítő Szolgálat által megnyert pályázatok anyagi fedezete és a történelmi egyházak által felajánlott élelmiszer adományok. Elhangzott továbbá, hogy ismételten adománynaptárt állítanak össze az ételosztás idejéről és helyéről.
A munka koordinálását, illetve a feladatok ellátását továbbra is a szolgálat munkatársai végzik.


 
 Törő Gábor
/2007.11.30/
 
 

 

Rendőrségi hírek

 
Elfogások Abaújszántón
A Tállyai Rendőrőrs járőrei Abaújszántón végeztek közlekedési ellenőrzést, melynek során megállították az egyik helybeli férfi autóját, majd az iratok ellenőrzését követően átvizsgálták a jármű csomagtartóját is. A gépkocsi csomagteréből * egy melegítő felsőbe csomagolva * előkerült egy sarokcsiszoló, egy kézi körfűrész illetve kettő pisztolyfúró is. A járőrök a szerszámok gyártási számait ellenőrizték a körözési nyilvántartásban, majd * mivel az eszközöket egy napokkal korábban Abaújszántón történt lakásbetörés miatt körözték - a jármű utasait előállították a Tállyai Rendőrőrsre.

A rendőrőrsön a gépkocsi utasainak egyike * egy 19 éves encsi illetőségű férfi * beismerte, hogy a lakásbetörést ő követte el. Az eltulajdonított tárgyak összértéke kb. 50.000 Ft, melyek megkerültek, majd azokat a jogos tulajdonosuk visszakapják. Az encsi fiatalember ellen a Tállyai Rendőrőrsön folyamatban van az eljárás.

Amíg az előző intézkedés folyamatban volt, ismeretlen tettes megpróbált behatolni egy abaújszántói üzletbe. A bejárati ajtó rácsáról lefeszítette a lakatot, illetve *lefúrta* a rögzítő popszegecseket. Az elkövető a rongálással kb. 30.000 Ft kárt okozott, lopási kár nem keletkezett, mivel cselekményében megzavarták és a helyszínről elfutott. Az üzlet tulajdonosának feljelentése alapján a Tállyai Rendőrőrs indított eljárást. Az abaújszántói körzeti megbízottak az adatgyűjtés során megállapították, hogy a cselekményt egy 19 éves abaújszántói illetékességű férfi követte el, aki ellen az eljárás folyamatban van.

(Miskolc RK)
Mobiltelefonok sorozatrablása
Rablás bűntettének gyanúja miatt indított eljárást a Miskolci Rendőrkapitányság ismeretlen tettes ellen. A rendelkezésre álló adatok szerint Miskolc belvárosában ismeretlen tettesek körbe álltak egy sajóecsegi fiatalembert, majd egyikőjük azzal az indokkal, hogy csak megnézi, elkérte annak mobiltelefonját, majd headsetjét is. A sértett kérésére azonban nem adta vissza, hanem megfenyegették, hogy ha követelődzik, még meg is verik. A belváros egy másik szakaszán egy miskolci fiatalembertől előzetes szóváltást követően, illetve bántalmazást beígérve kezéből eltulajdonították mobiltelefonját, majd bérletszelvényét, illetve sapkáját ismeretlen elkövetők. Egy kistokaji fiatalembert szintén a belváros egyik szakaszán fogták le ismeretlen tettesek, tőle erőszakkal elvették zsebéből a mobiltelefont, illetve megkísérelték elvenni kabátját és táskáját is, de mivel ellenállt, magára hagyták.

A mindenre kiterjedő aprólékos nyomozás során a miskolci rendőrök megállapították, hogy a bűncselekmények elkövetésével 5 fiatalkorú miskolci fiú gyanúsítható, akik a bűncselekmények elkövetését beismerték. A fiatalokat a Miskolci Városi Bíróság előzetes letartóztatásba helyezte.

Rablás a vonaton
Rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen indult eljárás.
A Miskolcról Sátoraljaújhelyre közlekedő vonaton az egyik fülkében egyedül utazott egy 13 éves miskolci fiú. A szerelvény alig hagyta el Miskolcot, amikor egy ismeretlen férfi lépett a fülkébe, aki bántalmazta a fiatal fiút, majd erőszakkal elvette készpénzét, gyűrűjét, kabátját, cipőjét. Ezután a férfi zsákmányával a taktaharkányi állomáson leugrott a vonatról és elmenekült. A fiú a bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A sértett azonnal jelezte, hogy mi történt vele, és nagyon jó személyleírást adott az elkövetőről. A szerencsi és a miskolci rendőrök azonnalos intézkedéseinek köszönhetően a taktaharkányi vasútállomás közelében, az egyik italboltban igazoltatták és elfogták a feltételezett elkövetőt. A 34 éves taktaharkányi férfi a kihallgatás során a bűncselekmény elkövetését megpróbálta tagadni, de a fiatal fiútól eltulajdonított értékek nála voltak, így egyértelművé vált, hogy ő az elkövető. A férfit a rendőrség őrizetbe vette, majd előterjesztést tett előzetes letartóztatására.

Láncfűrésszel fenyegetőzött
Motoros láncfűrésszel támadt egy budapesti férfi a miskolci Rendészeti Szakközépiskola diákjaira, akik helyesen és szakszerűen jártak el, így senki sem sérült meg az eset kapcsán. Kedden, november 27-én este történt, hogy a szakközépiskola három diákja a közeli bevásárlóközpontból tartott a szálláshelyük felé, amikor egy parkoló autó sofőrje megfenyegette őket. A láthatóan ittas férfi kiszállt a kocsiból majd egy motoros láncfűrésszel nyomatékosította szándékát. A tanulók kitértek a támadó elől és az iskola védett helyére mentek, a szolgálatot teljesítő objektum őr pedig értesítette a rendőrséget.
Az esetet távolabbról látta a szakközépiskola két növendéke is, akik szintén vásárolni voltak az áruházban. A tanulók példaértékű megoldást választottak, azaz visszamentek az áruházba és szóltak a biztonsági őröknek a történtekről, akik szintén értesítették a rendőrséget.
A láncfűrésszel hadonászó férfi, mikor látta a szirénázó rendőrautókat megpróbált elhajtani a helyszínről, ez azonban nem sikerült neki, mivel a közelben lévő benzinkútnál elfogták, majd előállították őt. A rendőrség eljárást folytat az ügyben.


 
 
MRFK Kommunikációs Iroda
/2007.11.30/
 
 

 

„Vízikapu 2007” katasztrófa-elhárítási gyakorlat

  

    A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság valamint Sárospatak és Sátoraljaújhely városok Helyi Védelmi Bizottságai 2007. november 22-én „Vízikapu 2007” néven katasztrófa-elhárítási gyakorlatot hajtottak végre - nyilatkozta Kiss István pv. alezredes kirendeltség vezető...
 

  A gyakorlat helyszíne a Sárospatak Vízikapu térsége volt.A gyakorlat célja, a mentést irányító és mentésben résztvevő állomány gyakoroltatása, felkészítése a valóságos helyzetek hatékony kezelésére.

A gyakorlat eseményei a B.A.Z Megyei Védelmi Bizottság és az érintett Helyi Védelmi Bizottságok operatív tevékenységének gyakorlása,
Védekezési formák (töltésmagasítás, bordás megtámasztás) gyakoroltatása polgári védelmi szakalegységekkel a Vízikapunál,
Szivattyúzási feladatok végrehajtása a Sátoraljaújhelyi és Szerencsi hivatásos önkormányzati tűzoltóságokkal a Vízikapu-Bodrogpart szakaszon,
Kárterület (elöntött terület) mentesítése, fertőtlenítése a polgári védelmi szakalegységek és a Veszélyhelyzet Felderítő Csoport bevonásával,
Kitelepítés-befogadás, lelki segélyszolgálat a Krízisintervenciós Team (KIT) közreműködésével a Móricz Zsigmond Kollégiumban.

A gyakorlatot megtekintették a Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a B.A.Z. Megyei Védelmi Iroda, az ÉKÖVIZIG képviselői, valamint más megyék Katasztrófavédelmi Igazgatóságainak képviselői.

A gyakorlatot Rétközi Ferenc tűzoltó ezredes, a B.A.Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója jól előkészítettnek, magas szinten végrehajtottnak értékelte.
Köszönetünket fejezzük ki minden résztvevő szervnek és szervezetnek a gyakorlat sikeres lebonyolításáért.


 
 


Polgármesteri Hivatal            Vízi Kapu              Móricz Zsigmond Kollégium
       

Cziczer Katalin
/2007.11.30/
 
 

 

Schneider Gábor készítette el a reformátusok Szent Erzsébet napi ajándékát

         
A fogadáson készült felvételeket Puskár Tibor (Zemplén Hírlap) készítette

   


Schneider Gábor
 

  A Szent Erzsébet év zárása napjának gazdag ünnepi programjai közt volt egy apró, de nem jelentéktelen mozzanat. Schneider Gábor szívében megérlelődött egy késztető gondolat, hogy a világszerte jótékonyságáról ismert magyar királylányról műalkotást készítsen. A koldusnak kenyeret vivő Erzsébetet ábrázoló kép immár nem a rózsákat, hanem azok visszaváltozott alakját, a célba juttatott kenyereket ábrázolja. Az alkotás fő alakja egyszerűségében is ragyog, hiszen Erzsébet a teljes sötétségből tűnik elő, és szentsége fénye világítja meg a koldus arcát.


Virágh Sándor lelkész

  A kép átadására a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által végzett ünnepi misét követően a Rákóczi várban került sor, Dr. Hörcsik Richárd polgármester köszöntőjét követően. Virágh Sándor lelkész elmondta, hogy Erzsébet személyisége, a szolgáló szeretet példája mindmáig egyesítő erő, melynek bizonysága, hogy a jubileumi év számos rendezvényében felekezetre való tekintet nélkül részt vettek és munkálkodtak sokan. Türingiában az Erzsébethez kötődő emlékhelyek nagy része a reformációt követően az evangélikusok tulajdonában vannak, és nagy lelkesedéssel ápolják Erzsébet örökségét.

A sárospataki reformátusok is osztoztak az Erzsébet lelkisége mai gyakorlására való buzdításban, és a Schneider Gábor tehetségéből megszületett képet a keresztyén egyház református családja ajándékként a Szent Erzsébet ház részére ajánlotta fel, elismerést és köszönetet kifejezve a ház munkatársainak, akik a jubileumi év rendezvényein a legtöbb szolgálattal álltak helyt, és ezt mindig derűvel, mosollyal tették.


Ref. Lelkészi Hivatal Ref. Lelkészi Hivatal
2007. 11.29.

 

       
A két kép Schneider Gábor két korábbi alkotása. Az elsőn a hercegkúti völgy tárul elénk Király-hegyről nézve, a második pedig egy virágcsendélet.


Schneider Gábor sokoldalú személyiségét városunkban sokan ismerik, de hogy ilyen színvonalon fest, azt kevesen tudják róla. Megkeresésünkre a következőképpen számolt be festői múltjáról:

Az általános iskolában Fodor Géza tanár úr „fedezett fel” bennünket egy nagyon jó barátommal, Bánóczki Tiborral együtt (Bánóczki Tibor filmje nemrég nyerte el a kategória első díját Észak-Amerika legnagyobb animációs fesztiválján Ottawában – szerk.)
Nála rajzoltunk, rajzórákon és szakkörön is. Az általános iskola elvégzése után Miskolcra, a Zrínyi Ilona Gimnáziumba jelentkeztem, ahol akkor művészeti osztály indult. Fel is vettek volna, de végül is a család javaslatára a sátoraljaújhelyi Közgazdasági Szakközépiskolát végeztem el. Közben azért szakkörökben képeztem magam, több tanárhoz is jártam, a tanáraim között volt pl. Baloghné Molnár Irén is.

Érettségi után Nyíregyházára, vallás-rajz szakra jelentkeztem. Rajzra fel is vettek volna, de a vallás felvételim nem túl jól sikerült – én református vagyok, ott pedig inkább görög katolikus szemléletben kérdeztek.

Azóta itt Sárospatakon dolgozom, és ha van időm és ihletem, akkor festegetek. Több képet készítettem már megrendelésre is.

Most, hogy elérkezett a Szent Erzsébet év - bár tudom, hogy ő elsősorban a katolikusok szentje, mégis - támadt egy olyan gondolatom, hogy megfesteném az alakját és a Református Egyházzal a Szent Erzsébet Háznak adnánk. Virágh Sándor tiszteletes úrnak is - akivel gyakran beszélgetek – elmondtam az ötletemet, akinek nagyon tetszett. Így készült el a kép.

Ez már újabb két munkát is eredményezett, mert jövőre Lorántffy Zsuzsanna éve lesz, és ezzel összefüggésben kaptam megrendelést két képre a Református Egyházközségtől, amelyek a Lorántffy terem falát díszítik majd.
 


 
 


Törő Gábor
/2007.11.29/
 
 

 

Visszajelzések a Szent Erzsébet évet záró ünnepségről

  

   


Dr. Szabó Irén
 

  Dr. Hörcsik Richárd polgármester egy nyilatkozatában köszönetét fejezte ki, Sárospatak polgárainak a Szent Erzsébet évforduló méltó megünnepléséért tanúsított igyekezetükért, hasonlóképpen a város intézményeinek, s egyházainak a példamutató együttműködésért. Öröm hallani, hogy ezt a buzgalmunkat vendégeink is észrevették és méltányolták. Dr. Szabó Irén, a Szent Erzsébet Történelmi Társág elnök beszámolt arról…


Szerdahelyi Csongor

  ...hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága is elégedettségét fejezte ki - az egész éves munkánk mellett - a záró hétvége sikeres lebonyolításáért. Mint Szerdahelyi Csongor az iroda vezetője elmondta, a sárospatakiak mindenben segítettek és aktívan bekapcsolódtak. Nem volt olyan kérés, amit a patakiak nem teljesítettek volna, a közös munka során maximális segítőkészséget tapasztaltak.

 

Hasonló elismerő, kedves szavakat kaptunk több vendégtől is.
Dr. Melkó Erika, aki az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karáról érkezett, hogy Szent Erzsébet szülőhelyén fejezze ki az Árpád-házi szent iránt érzett tiszteletét, kedves levelét szerkesztőségünk címére küldte el:

"Tiszta szívből szeretnék egy hatalmas köszönetet mondani Mindenkinek, hogy ilyen szép, feledhetetlen élményben részesítettek bennünket, vendégeket!

Úgy érzem, hogy az elmúlt évben, az ünnepségsorozat megszervezésében és kivitelezésében Patak Apraja és Nagyja kivette a részét.
„Büszke magyar vagyok én” módon mutatták meg országnak világnak Szent Erzsébet szülőhelyét, a világhíres királylány élő emlékét.
Kicsinosították a városukat, kiállításokat rendeztek, sütöttek-főztek, vasárnap pedig összegyűltek ünnepelni és hálát adni. Már 9-9.30 között az emberek csoportosan iparkodtak a templomba, hogy helyük legyen. Bizony, a nagy templom nagyon szűknek bizonyult! Fiatalok és idősek, hajlott hátú, munkában megfáradt emberek állták végig a hosszú, de nagyon szép misét, majd a hangversenyt és a díjátadást. Ezt követően sem ürült ki a templom, hanem nagyon sokan fölkeresték a szentélyben Szent Erzsébet ereklyéjét, hogy előtte kifejezzék hálájukat, hódolatukat és közbenjárását kérjék a
személyes gondjaik megoldásához.
Számomra – és mindenki más számára is - ez egy nagyon fölemelő és épületes látvány volt. Jó volt látni a sok jóravaló, hiteles magyar embert!

Úgy vélem, hogy ez az ünnep a pataki emberekből a jót és a szépet hozta elő! Hiszen kenyér tésztából milyen gyönyörű Szent Erzsébet portrét alkotott a „Pék-Asszony”! Már maga az ötlet is nagyon eredeti és dicséretes dolog!
A Szent Erzsébet kenyér, a fiatalok korhű ruhákban – ez is emelte az ünnep fényét! Valamint az emberek kedvessége, a szíves vendéglátása is!

A polgármester úr – a református mivoltát kihangsúlyozva – nagyon épületes és jó beszédet tartott. Adja Isten, hogy a felekezetek közötti együttműködés egyre erősebbé és testvériesebbé váljon!

Nagyon eredeti ember a tiszteletes úr is: a Lorántffy Zsuzsanna év váratlan bejelentésével nem csak derültséget keltett, hanem – úgy vélem – a dübörgő jelen elviseléséhez, túléléséhez egy sajátos biztatást is adott. Ezt is nagyon köszönjük!
Vele beszélgetve említette, hogy szeretné majd Lorántffy Zsuzsanna emléktábláját a templom falára elhelyezni. Minden bizonnyal ez is egy nevezetes alkalom lesz. (A 22 kripta 200 koporsójában sok híres-neves ember pihen, minden bizonnyal ott van a Nagyasszony is.) Tudomásom szerint Lorántffy Zsuzsanna levelezett az akkor Nagyszombatban élő Pázmány Péter bíborossal is.

A fogadás is nagyon jó volt! Minden szempontból kifogástalan volt a vendéglátás! A töltött káposzta (is) feledhetetlenül finom volt, nagyon gratulálunk a készítőjének!
Nagyon köszönjük a szívélyes vendéglátást!
Adja Isten, hogy a város és a térsége mielőbb fejlődésnek induljon, hogy a lakosság apraja és nagyja a lakóhelyén találja meg az élete értelmét, célját és boldogulását!"


Kedves Melkó Erika!
Köszönjük kedves visszajelzését és jókívánságait. Ha úgy érzi, hogy nem hiába utazott ide Sárospatakra, annak mindannyian nagyon örülünk! Legyen szerencsénk máskor is találkozni Önnel itt Sárospatakon, Szent Erzsébet szülőhelyén!

 


 
 Törő Gábor
/2007.11.29/
 
 

 

Rendhagyó technika órán Jakab Gábor fazekas mesternél

  

    A II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola 4.c osztály tanulóit rendszeresen fogadja Jakab Gábor fazekas - a népművészet mestere- rendhagyó kézműves foglalkozáson, ahol bepillantást nyernek gyermekeink az agyaggal való aktív munkába.

  Megtapasztalják, hogyan lesz az agyagból kiégetésre váró tárgy, megismerkednek az égetés technológiájával, a különböző kerámia festési módokkal.
Saját kezűleg készített apró tárgyaikat Gabi bácsi kiégeti és mindenki hazaviszi emlékbe.

Minden éven első osztálytól kezdve nagy örömmel vesznek részt a gyermekeink ezeken a foglalkozásokon, tudtuk meg Omelka Lászlóné és Gálné Kaczvinszki Johanna tanító néniktől.
 


 
 Törő Gábor
/2007.11.29/
 
 

 

Adventnyitás a 100 éves Mudrányban

     

    December 2-án, advent első vasárnapján délután 15 órakor szeretettel vár minden érdeklődőt a sárospataki református gyülekezet a hagyományos adventi teadélutánjára, ahol a nőszövetség tagjai megrendezik jótékonysági szeretet-bazárjukat.

Az asszonyok egy hónapon keresztül szorgosan készítették kézimunkáikat, hogy azok valaki számára kedves karácsonyi ajándékká váljanak. A 100 éves fennállása jubileumához ért Mudrány teremben megrendezésre kerülő alkalmon hallhatjuk Tóth Máté Miklós író, előadóművész legújabb verseit, itt lesz Birtalan József vezetésével Mezőkeresztesről a híres férfikar, és a Zsindely népzenei együttes muzsikája hangolja jó kedvre a résztvevőket. Az esemény 17.30-kor ér véget, amikor részt vehetünk Sárospatak városa adventi díszkivilágításának ünnepélyes felkapcsolásán a Református Kollégium előtti téren. Nyitott szívvel és szeretettel vár mindenkit a Református Egyházközség.


 
 Református Lelkészi Hivatal
/2007.11.29/
 
 

 

Robotika versenyen az ÁVG-sek

     

    2007. november 21-én, Budapesten FIRSTTM LEGO® LEAGUE 2007 nemzetközi versenyen energiagazdálkodás, megújuló energiaforrás keresése témakörben versenyeztek az ÁVG-s diákok BIGinners (Bánkuti Mariann, Belkó Dávid, Bihari Bence, Köteles Anna, Köteles Márk, Molnár Csaba, Nagyházi Balázs, Papp Diána, Sáfrányos Tamás) és Roboys (Batta Mirella, Csendes Kitti, Lipécz Ádám, Soltész Balázs, Viczmándi Gergely) csapatai.

A számítógép vezérelte, LEGO elemekből épített, saját tervezésű robotok egy engergiagazdálkodási feladatokból álló akadálypályán kellett, hogy helyt álljanak: olajoshordók szállítását végezték a tengeren, szénbányából szállítottak szenet, szélerőműveket telepítettek stb. Lipécz Ádám 9. A osztályos tanuló robotkonstrukcióját 3. díjjal jutalmazta a zsűri, s kiemelték csapataink kitartó, szimpatikus versenyzését is.


 
 
/2007.11.29/
 
 

Egész héten mérik a sebességet

  

    2007. november utolsó hetében fokozott közúti ellenőrzésre számíthattak a Sárospatakon áthaladó gépjárművezetők. Az ellenőrzés fő célja, hogy kiszűrjük azokat a gépjárművezetőket, akik a sebesség határokat figyelmen kívül hagyva száguldoznak át a városunkon. E célból a Sárospataki Rendőrkapitányság illetékességi területére két trafipax sebességmérő készüléket vezényeltek - nyilatkozta Bacsó Tibor rendőr százados, a közlekedésrendészeti osztály vezetője...

  Ezen a héten a közlekedési – és a közrendvédelmi osztály járőreinek a fő feladata az, hogy a városban különböző helyeken „felbukkanva” mérjék a gyorshajtókat - mind a tehergépjármű vezetőket, a személygépkocsi vezetőket és a motorkerékpárosokat is kívánjuk ellenőrizni. Ha lakott területen belül nincs korlátozó tábla, akkor 50 km/órás sebességgel lehet közlekedni. Ez vonatkozik személygépjárművekre, motorkerékpárokra, a tehergépjárművekre, a segéd motorkerékpárok pedig 40km/óra sebességgel közlekedhetnek.

2007. november 24-én a Sárospataki Rendőrkapitányság illetékességi területén közlekedési akció megtartására került sor. Ez az akció négy kapitányságot érintett, és a Szerencsi kapitányság irányításával történt. Az akcióban az Encsi-, a Szerencsi-, a Sátoraljaújhelyi és a Sárospataki Rendőrkapitányság beosztottjai vettek részt. Ennek keretében a Sárospataki Rendőrkapitányság járőrei közúton ellenőrzés alá vontak egy UAZ tehergépjárművet, amely Makkoshotykáról érkezett Sárospatakra. A teherautóban frissen kivágott tűzifát találtak. A gépjármű vezetője elszámoltatása során nem tudta a fa származását igazolni, ezért a járőrök a fát és a gépjárművet is lefoglalták, a vezetőt és utasát a kapitányságra előállították. Ellene lopás vétsége miatt feljelentést tettek. 
 


További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2007.11.29/
 
 

 

Patakiak a kassai Thália Színházban

  

    Kassa város alpolgármestere, Jozef Filipko úr meghívására utaztunk Kassára, ahol a Thália Színház művészeinek előadásában Egressy Zoltán Angyalkövet című gyönyörű darabját volt szerencsénk megtekinteni, egy magyar nyelvű telt házas előadáson. Örülök, hogy Szent Erzsébet szelleme ilyen közel hozta a két várost egymáshoz, hiszen több közös rendezvényen is sikerült már együtt ünnepelnünk – számolt be a kassai színházlátogatásról Aros János alpolgármester…
 

  Szent Erzsébet évében a kassai delegáció többször ellátogatott Sárospatakra, és mi is több rendezvényükön vettünk már részt. Bízunk benne, hogy ez a kapcsolat a Szent Erzsébet év zárásával is megmarad, és továbbra is összhangba tudjuk majd hozni és koordinálni a két város kulturális rendezvényeit. Ennek egyik példája a Kis Borostyán út projekt közös megvalósítása lesz. Ezzel kapcsolatban is felvettük már egymással a kapcsolatot és igyekszünk a két város rendezvényeit úgy szervezni, hogy lehetőség szerint minél többen vehessünk részt rajta.
 


 
 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2007.11.29/
 
 

 

Refis diák a TUDOK országos döntőjébe

  

    A salgótarjáni Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola rendezte meg november 16-17-én az Észak-magyarországi Tudományos Diákkörök Regionális Konferenciáját. A régió kutató középiskolásai számolhattak be saját kutatási eredményükről 10 perces előadás formájában - a szakértő, egyetemi oktatókból, kutatókból álló zsűri előtt. 31 diák hét szekcióban tartott előadást.

A diák előadások mellett, a két napos konferencián a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület szervezésében a résztvevők a magyar tudomány napjáról is megemlékeztek. A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának diákja, Varga Torda 13.E osztályos tanuló „Az adventív gombafajok kutatása a Long-erdőn" címmel tartott előadást a biológia szekcióban, ahol a zsűri értékelése alapján I. helyezést ért el, így bejutott a tavasszal Gödöllőn megrendezésre kerülő országos döntőbe.


 
 Cziczer Katalin
/2007.11.29/
 
 

 

Nyílt nap volt az ÁVG-ben

  

    Általános iskolásoknak és szüleiknek mutatta be nyílt nap formájában az ÁVG a falai között folyó munkát 2007. november 20-án. Iskolabemutatás, látogatható órák, a szünet vidám forgataga alapján kaphattak bepillantást az érdeklődők az iskola hétköznapjaiba.

 
 


/2007.11.28/
 
 

 

XVIII. Comenius-Árvay Kupa

  

    2007. november 10.-én került megrendezésre a XVIII. Comenius-Árvay Kupa 2007-08 évad őszi fordulója. A versenynek rendhagyó módon Olaszliszka adott otthont. A liszkaiak szívüket-lelküket beleadták a szuper környezet megteremtésében- nyilatkozta Kovács Tamás...
 

  A rendezvény fő célja, a tehetséges gyerekek felkutatása, játéklehetőség biztosítása, illetve a szakosztályok munkájának segítése az utánpótlás nevelés terén.
A versenyre most is szép számmal (90 fő) jöttek gyerekek, bár a zsúfolt versenynaptár miatt sok fiatal távol maradni kényszerült.
A résztvevők közt szép számmal akadtak akikkel már a korábbi években is találkozhattunk, és persze voltak akik életük első sakkversenyén indultak. Örömteli számunkra, hogy az idén Sajószentpéterről is érkeztek játékosok. Nagy fölénnyel nyerték a versenyt a Miskolcról érkező sakkiskolások. A játszmák izgalmas és kemény küzdelmet hoztak, különösen a legkisebbek harcoltak szívvel-lélekkel az utolsó lépésig. A játékosok mindvégig a felnőttekhez hasonló fegyelemmel és sportszerűséggel versenyeztek.


 
 
Kilenc forduló után a következő eredményekkel zárult a XVIII. Comenius-Árvay Kupa:

I. számú korcsoport (alsósok) díjazottjai:
1. Mikó Ákos (Kisvárda) 9 pont
2. Ács Petra (EMSE-Miskolc) 7 pont
3. Hercsik Tímea (EMSE-Miskolc) 7 pont

Legjobb lány: Kassay Lilla („Kisbocsok”-Miskolc) 6 pont
Legfiatalabb résztvevő: Szabó Bálint (EMSE-Miskolc) (2002-es születésű)

Legjobb Olaszliszkai: Lipcsei Anikó 5,5 pont
Roman Petra 4,5 pont

A II. számú korcsoport (felsősök) díjazottjai:
1. Korpa Bence (EMSE-Miskolc) 8 pont
2. Csatlós Roland (Kbarcika) 7,5 pont
3. Csörsz Ferenc (Kisvárda) 7 pont

Legjobb lány: Tari Viktória (Ricse) 5 pont
Legjobb Olaszliszkai: Béli Mihály 5 pont
Bordás Barbara 5 pont

A csapatverseny (bármely 4 játékos eredménye alapján) végeredményét az őszi és tavaszi forduló együttesen fogja adni, de előzetesen a verseny állása az őszi forduló után:
1. Kisvárda 26 pont
2. Sajószentpéter – Központi Ált. isk. 24,5 pont
3. Ricse 21 pont

A házigazdák e csapatokat ajándékcsomagokkal is jutalmazták.

További fotók >>>

Törő Gábor
/2007.11.28/
 
 

 

„In memoriam Szent Erzsébet”

  

    A Szent Erzsébet Év zárásának előestéjén, november 17én este 7 órától „In memoriam Szent Erzsébet” címmel emlékhangversenyt rendezett az Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság a Római Katolikus Plébániatemplomban - tájékoztatja az olvasókat Stumpf Gábor...
 

  A hangverseny közreműködői között üdvözölhettük a Jubileumi Év tiszteletére alakult Szent Erzsébet Szimfonikus Zenekart, a Műegyetem Kórusa és a Pasaréti Szent Antal Kórus tagjaiból összeállt egyesített kart, Szabóky Tündét aki gyönyörű szoprán hangjával örvendeztette meg a közönséget, valamint Várda Zsófia kiváló kürt művészt.
A műsorban részletek hangzottak el J.S. Bach: Magnificat c. művéből, majd Hummel: Cor sincerum amore- ária szopránra és kürtre szerzeményét szólaltatta meg a zenekar és a két szólista. Ezt követően Mikus-Csák István: Szent Erzsébet szimfonikus költeménye, illetve Buchner Antal: Szent Erzsébet miséje hangzott el, s befejezésül a jól ismert Liszt Ferenc: Szent Erzsébet legendája c. oratóriumból a Keresztes lovagok indulójának tapsolhatott a szép számú közönség.


 
 
A kiváló előadók teljesítményéhez nagyban hozzájárult az est dirigense Bartal László, a Debreceni Csokonai Színház zenei vezetője, valamint a Magyar Állami Operaház és a Szabolcsi Szimfonikusok állandó karmestere.
A zeneművek között Windhager Ákos zenetörténész rövid de nagyon hasznos bevezetői által megismerkedhettünk a szerzőkkel, előadókkal, valamint a jubileumi koncert létrejöttének körülményeivel.
Az estet Dr. Szabó Irén, az Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság elnöke bevezetője nyitotta, melyben a köszöntésen túl szólt a Jubileumi Év jelentőségéről, az elért eredményekről és arról, hogy nekünk sárospatakiaknak, s különösen a Társaságnak az egyházi év zárását követően is kötelességünk Erzsébet kulturális és szellemi örökségének ápolása. Ennek jegyében pl. A Művelődés Házával közösen januártól egy sorozatot indítunk, s ebben az év első öt hónapjának utolsó csütörtökén Szigethy Gábor, Zsoldos Attila, Török Gyöngyi, Prokopp Mária és Korányi András beszélgetéssel egybekötött előadásain kerülhetünk közelebb Erzsébet alakjához.

Másnap, november 18-án, a Jubileumi Évet lezáró Ünnepi Szentmisét követően fél háromkor a Budapesti Mátyás Templom ének-és zenekara adott egy nagyon szép hangversenyt. Ennek keretében egyházzenei műveket hallhatott a közönség a nagy hírű templom előadóinak tolmácsolásában. Az együttest Tardi László karnagy úr dirigálta.


Cziczer Katalin
/2007.11.28/
 
 

 

A magyar-orosz kapcsolatok új perspektívája: a „Sárospataki párbeszéd”

  

   A moszkvai magyar nagykövetségen a korábbi kezdeményezők között Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő-polgármester, Vass Lajos volt NÖKÖM államtitkár, az Operaház főigazgatója, valamint Székely Árpád nagykövet, akinek szervezésében, 2007. október 18-án, egy munka ebéd során megbeszélést folytattak, az orosz politikai és művészeti élet számos prominensével, az egy évvel korábban elkezdett un. „Sárospataki Folyamat” tovább folytatásáról.
 

  Mint az közismert, 2006-ban, a Sárospataki Református Kollégiumból a II. Világháború során „elszármazott” könyvek Oroszországból hazatértek. A júliusi sárospataki „átadási” ünnepségeken vetődött fel, hogy ez az esemény különös lehetőséget kínál a két ország közötti kapcsolatok fejlesztésére.
Ennek folytatásaként 2006. decemberében, a Rudominó Idegen-nyelvi Könyvtár által szervezett moszkvai nemzetközi „restituciós” konferencián fogalmazódott meg a két ország kulturális, társadalmi életének képviselői között az egyetértés, a Sárospataki Folyamat néven elkezdett párbeszéd folytatásáról, tartós, hosszú távra szóló együttműködés kialakításáról. Ezt mind Székely Árpád nagykövet, mind pedig Hörcsik Richard képviselő egyaránt hangsúlyozta a konferencián elhangzott előadásában.

Orosz részről a megbeszélésen rész vett: Szergej Jasztrzsembszkij, Putyin elnök külön megbízottja, Mihail Svidkoj, a Szövetségi Kulturális és Filmművészeti Ügynökség vezetője, Pável Guszev, a Moszkovszkíj Komszomolec napilap főszerkesztője, Natalja Kuznyecova a Nyizsnij Novgorod-i megyei Könyvtár igazgatója, valamint Karina Alekszandrovna Dimitrijeva, a Rudominó Idegen–nyelvi Könyvtár igazgató-helyettese. 


 
 
A kezdeményezést támogatásukról biztosították többek között Konsztantyin Koszacsov, az orosz Duma Külügyi Bizottságának elnöke.
A magyar résztvevők a fentieken kívül: Dr. Szvák Gyula az ELTE Ruszisztikai Központjának vezetője, Dr. Csepeli György a GKM Közpolitikai igazgatója voltak.
A résztvevők abban állapodtak meg, hogy tovább folytatják a magyar és orosz társadalmak különböző képviselői közötti párbeszédet, amelynek rendszeressé és a pártok feletti fórummá kell válnia. Hasonlóan ahhoz a kezdeményezéshez, mint a 90-es évek elején létrejött bajor-magyar gazdasági és kulturális fórum, ami immáron több mint egy évtizede, a kormányváltások ellenére sem állt le, hanem folyamatosan jól prosperál és a két ország közötti kapcsolatok motorjává vált.

Abban is egyetértettek, hogy a kezdeményezéshez csatlakozhatnak más olyan személyiségek (üzletemberek, tudósok, irodalmárok, egyházi emberek, mezőgazdászok, stb), aki kifejezik óhajukat és tenni akarásukat az együttműködés továbbfejlesztésére, gyarapítására.

Az együttműködés apropóját a „pataki könyvek” adták. Így Sárospataknak különös helyzete és lehetősége van, hogy ebben a dialógusban katalizátorként vehessen részt. Már önmagában véve az a tény, hogy az újjáéledő magyar-orosz párbeszéd eme fórumának Sárospatak lett a névadója, rendkívül megtisztelő. Reméljük, hogy ez felgyorsítja a még kint lévő könyvek hazatérését, köztük a felbecsülhetetlen értékű „sárospataki-lengyel biblia”-ét. Valamint számos üzleti, befektetői és turisztikai lehetőséget hoz Pataknak és Zemplénnek egyaránt. A két ország közötti dialógus első helyszíne Sárospatak lesz, remélhetőleg 2008. őszén, ahol a két ország gazdasági, tudományos, politikai és kulturális életének prominensei mellett az egyházak képviselői is részt vesznek.

Törő Gábor
/2007.11.28/
 
 

 

Európai Uniós előadások Sárospatakon

  

   Ahhoz, hogy az Európai Unióban rejlő lehetőségeket ki tudjuk használni, ismeretekre van szükségünk. Ezért tartjuk hasznosnak az a három részből álló előadássorozatot, amelyet a Zrínyi Ilona Városi Könyvtár szervezett. Az első előadás a Munkaügyi Központtal közös rendezvény, melynek előadója Béres Lili debreceni EU-szakértő, akitől az előadása témájáról érdeklődtünk…
 


 

  A mai előadásunk témája a fiatalok és az Európai Unió. Az, hogy milyen lehetőségeik vannak az Európai Unióban. Amit nagyon kevesen tudnak, hogy az Európai Unió támogatási rendszerében nem csak azoknak a fiataloknak vannak lehetőségei külföldön tanulni, illetve külföldön munkatapasztalatot szerezni, akik valamely elosztási rendszerben vannak, hanem azoknak is, akik jelenleg nem tanulnak.

Ez egy nagy lehetőség, ami egy nagyobb keretprogramnak a részét képezi - erről is fogok beszélni egy pár szót - illetve a másik, amit konkrétan úgy hívnak, hogy „Fiatalok lendületben program” ami egészen tizenhárom éves kortól harminc éves korig, egy nagyon tág korosztálynak ad sokrétű lehetőséget az Európai Unió keretein belüli tapasztalatszerzésre, illetve külföldi tanulmányokra.
 


 

  A Négy éve csatlakoztunk a Külügyminisztérium pályázatához, és ennek eredményként itt a régióba egyedül nálunk, a könyvtárban valósult meg az Európai Uniós Külön Gyűjtemény, amely dokumentum állományának fejlesztésére minden évben pályázhatunk, valamint EU-s rendezvények szervezésére is – tájékoztatott a rendezvény anyagi forrásáról Halász Magdolna, a Zrínyi Ilona Városi Könyvtár igazgatónője…
Ez a mai rendezvény, az ez évi rendezvénysorozatnak az első előadása, amelyre Béres Lilla EU szakértőt hívtuk meg. A rendezvényünket közösen szerveztük a B-A-Z Megyei Munkaügyi Központ sárospataki irodájával.

November27-én az Árpád Vezér Gimnáziumban, továbbtanulás, ösztöndíjak és a munkavállalással kapcsolatban tart előadást szintén Béres Lili szintén, és ugyanezen a napon, négy órakor pedig a „A nők helyzete és a család szerepe az Európai Unióban” címmel hangzik majd el egy előadás egy Európai Uniós fórumon keresztül - és ez lesz a záró előadása az ez évi programunknak.
 


 

  Mint a Dékányné Bodnár Tímea, a Munkaügyi Központ munkatársa elmondta, az EU-s ügyekben jártas szakértőnőt örömmel fogadták…
Azért hívtuk őket ide a pályakezdő fiatalokat erre az előadásra, mert nekünk is célunk az, hogy amellett, hogy foglalkozásokat tartunk, minél több ismeretet nyújtsunk az ügyfeleink részére. Bizonyára sok hasznos információt szereznek belőle azok, akik a nyelvtudásukat is gyarapítva külföldön akarnak munkát vállalni.


 
 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2007.11.27/
 
 

 

Fatolvajok rettegjetek!

  

    A Rendőrkapitányság járőrei 2007.november 24-én a délelőtti órákban fatolvajokat fogtak el, akik egy UAZ gépkocsival 21 mázsa fát szállítottak. A járműben utazók nem tudták igazolni a fa eredetét, ezért nevezettek előálításra kerültek a sárospataki rendőrségre, ahol tagadtak, hogy a fa lopott volna. Azt elismerték, hogy az általuk szállított fát az egyik helyi tüzépen akarták továbbadni- nyilatkozta Dr. Gaál Krisztián, a kapitányság vezetője...
 


 

  Tekintettel arra, hogy az igazoltatott személyek sem fakereskedői engedéllyel, sem számlával nem rendelkeztek, ezért a fát és a gépkocsit(!) bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt lefoglaltuk. Az egyik előállított személy korábban már tettenérésre került falopás közben, amikor a lopott fa elszállítására szintén a most lefoglalt gépjárművet használta. Ha bebizonyosodik a mostani bűnössége is, akkor a kocsi elkobzását fogjuk kezdeményezni az ügyészségen. Személy szerint nagyon felháborít a fatolvajok merészsége, hiszen a feljelentések szerint rendszeres haszonszerzésre törekedve lopják a fát. Már régen nem arról van szó, hogy megélhetési célból, maguk és saját családjuk melegedését szolgálva követik el a bűncselekményeket. Megpróbálunk ezen jelenség ellen is megfelelően fellépni, azonban az csak összefogással lehetséges. A közeljövőben közös munkaértekezletre fogom meghívni a területünkön lévő erdészetek vezetőit, az adóhatóság munkatársát, a polgárőrséget és egyéb érdekelteket.

A szabálysértési értéket, a maximum 20 ezer forint értékű fát eltulajdonító rendszeres, visszatérő elkövetők sem fogják megúszni, ellenük alkalmazni fogjuk a szabálysértési őrizetet, ami 72 óráig is eltarthat és rendőrségi fogdában kell végrehajtani.


 
 


Törő Gábor
/2007.11.27/
 
 

 

Az áremelés mértékéről tárgyaltak a Vízműnél

  

    Az elmúlt héten tartotta a Zemplén Vízmű Kft. Felügyelő Bizottsága a soron következő ülését, amelynek a legfontosabb napirendi pontja a 2008. évre tervezett víz és csatornadíj, valamint az évi beruházási terv megvitatása volt – nyilatkozta Aros János alpolgármester…
 

  Mint már ismeretes jelentős áremelkedésre lehet számítani villamos energia vonatkozásában, közületeknek 30, 40, sőt egyes hírek szerint 50%-os áremelés is lesz, valamint a többi energiahordozónk áremelkedései miatt is nagyon nehéz helyzetbe került a felügyelő bizottság, hiszen úgy kell megtervezni a 2008. évi víz és csatornadíjakat, hogy a Kft. továbbra is valamilyen szinten nyereséges maradjon, ugyanakkor a lehető legkisebb terhet jelentse az így is mindenféle adókkal sarcolt sárospataki, sátoraljaújhelyi és a vízművek szolgáltatási körébe tartozó települések lakosai részére.

Éppen ezért hosszas vita, és újabb információk beszerzése után a Magyar Víz Közmű Szövetség által tett ajánlás figyelembevételével, amely 10-12%-os szolgáltatási díjemelésre tett javaslatot, a felügyelő bizottság azt a javaslatot fogja tenni a tulajdonosi tanács, illetve a képviselőtestületek elé, hogy 2008. évben vízre vonatkozóan egy új számítási rendszer alapján, az alapdíj megállapítása plusz 6 %-os emelés lesz.


 
 
Szennyvíz vonatkozásában pedig 12 %-os emelésre tesz majd javaslatot a felügyelő bizottság. Itt közismert, hogy a szennyvízben termelődő hiány nagy része az a pálházi terület, és a kenézlői terület árai miatt alakult ki, hiszen az ő általuk termelt veszteséget az összes többi település - főleg a két nagy település, Sárospatak és Sátoraljaújhely - kompenzálta. Ezt nem tudjuk tovább vállalni, éppen ezért marad az említett ár.

Pálháza esetében a megállapított ár plusz 50, Kenézlő esetében pedig plusz 33 Ft. Ez így már valamennyire kompenzálja az általuk okozott hiányt, de ez még nem a tényleges ár, a továbbiakban el kell majd gondolkoznunk azon, hogy tudjuk-e az így keletkezett veszteséget tovább finanszírozni.

A települési folyékony kommunális hulladék esetében is 12 %-os emelkedés várható, ez 245 Ft plusz ÁFA lesz köbméterenként.


Törő Gábor
/2007.11.27/
 
 

 

Megáldották a Jubileumi Év emlékére állíttatott keresztet

  

    November 19-én, Árpád-házi Szent Erzsébet liturgikus ünnepén került sor a katolikus temetőben annak a keresztnek a megáldására, amit a Jubileumi Év emlékére állíttatott vitéz Kristóf Lajos úr, az egyházközség tagja - küldte tudósítását Kecskés Attila plébános...

  Az új temetői keresztnél végzett imádság után a hívek gyertyás körmenetben vonultak a Rákóczi vár Szent Erzsébetről nevezett kápolnájába, ahol ünnepi szentmisét mutatott be Kecskés Attila plébános, a szentbeszédet Dombi Ferenc káplán mondta. A szentmisén közreműködött a plébániai énekkar Péceli István karnagy vezetésével.


 
 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2007.11.27/
 
 

 

Értékeink védelme hozzájárul a közelgő ünnepek békéjéhez

   
 

  A bűnözés struktúráját hosszabb távon elemezve elmondható, hogy a vagyon elleni bűncselekmények meghatározó súllyal bírnak, mivel kétharmadát teszik ki az elkövetett cselekményeknek.
Ezen kategórián belül a természetes személyek javai ellen irányuló lopás, és betöréses lopás a leggyakoribb, és az okozott kár növekszik- nyilatkozta Dudás Péter r. alezredes, bűnmegelőzési osztályvezető...

A Karácsony előtti hetekben mindannyian készpénzzel, és bankkártyával felfegyverkezve vesszük célba az egyre bővülő kereskedem különféle helyszíneit, majd a megszerzett árúval indulunk gépkocsinkkal lakhelyünkre. Ez az időszak fokozott zsákmányszerzési lehetőséget kínál a „vadászatra” induló bűnelkövetőknek, akik egy mozdulattal benyúlhatnak zsebünkbe, vagy feltörhetik gépkocsinkat, esetleg betörhetnek lakásunkba.


 
 
Hogyan előzhetjük meg, hogy károsulttá váljunk?
Zseblopás és alkalmi lopás elleni ajánlásaink:

Kerülje a zsúfolt helyeket, bevásárlóközpontban, piacon, tömegközlekedési eszközökön, mert ezek a zsebtolvajok számára alkalmas elkövetési terep.
Értéktárgyait, pénztárcáját, bankkártyáját, iratait a belső zsebben helyezze el, vagy zárható táskában, melyet szorosan testközelben tartson. (Iratainak pótlása sok időt, ügyintézést igényelhet, és pénzébe is kerül, míg a bankkártyája mellé helyezett PIN kódja ismeretében a tettes akár hitelkeretét is felveheti valamely ATM automatából.)

Vásárlás közben ne hagyja pulton, bevásárlókocsiban, kocsija utasterében értékeit
Közelében folyamatosan gyanús viselkedést tanúsító személy(ek) megjelenése esetén ellenőrizze értékei meglétét, és ha tetten érte a zsebtolvajt hangosan kérjen segítséget a közelben tartózkodó személyektől, majd ha lehetősége van, tartsák vissza a tolvajt a rendőrség kiérkezéséig.

Betöréses lopás elkerülése érdekében mit tehetünk?
Ne tartson otthonában nagyobb mennyiségű készpénzt, és jelentősebb értéktárgyairól (ékszer, műtárgy, műszaki cikkek stb.) készítsen házileltárt, feltüntetve azok egyedi jellemzőit, leírását, azonosítási számát stb.
Szereltessen több ponton záródó ajtót, mely megfelelő mechanikai szilárdsággal bír. A zárszerkezete legyen többcsapos zárbetéttel ellátott, védőpajzzsal borított, mely „MABISZ minősített” jelzésű, és védelmet nyújt zártörés, furás, savazással szemben. (olyan helyen szerezze be ezeket a vagyonvédelmi eszközöket, ahol szakszerű tanácsadást kap)
Amennyiben anyagi lehetőségei megengedik, egészítse ki a lakás védelmét egy elektromos érzékelő-riasztó berendezéssel, mely a nap 24 órájában jelzést ad esetlegesen valamely vagyonvédelmi cég felügyeleti pontjára.
Ha észleltük, hogy sérelmünkre betörés történt, azonnal értesítsük a rendőrséget, a helyszínt ne járkáljuk össze, ne változtassuk meg, mert a nyomok rögzítését ez nagyban megnehezíti.

Gépkocsink feltörése ellen mit tehetünk?  Semmit ne hagyjunk az utas térben!
A látható helyen hagyott ruházat, akkor is felhívja az elkövető figyelmét, ha abban nincs érték, mivel ezt nem tudhatja a tettes és az ablakbetöréssel történő ellopásához elegendő lehet pár másodperc.
A jármű ajtaját , az ablakokat, és a napfénytetőt, zárja le amikor kiszállt a kocsijából, vagy ha bármilyen rövid időre távozik. Az indító kulcsot mindig tartsa magánál, olyan biztonságos helyen, hogy az ne tudják jogtalanul megszerezni.
Amennyiben lehet parkoljon kijelölt parkolóban, és olyan helyen, mely közel esik a célba vett üzlet bejáratához. Az esti órákban pedig ott, ahol világítás van, a parkolóhely belátható és forgalmas.
A vásárlást követően, ha már bepakolt a kocsijába, ne menjen vissza az üzletbe, mert ezt a potenciális tettes kifigyelheti és feltörheti járművét. Elindulás előtt vizsgálja meg a járműve zárszerkezetét, ablakokat és azok tömítését, mert azok sérülése feltörésre vagy annak kísérletére utalhatnak.
Alkalmazzon minősített mechanikai és elektronikus vagyonvédelmi biztonsági rendszereket, eszközöket gépkocsiján, melyek beszerelését érdemes szakműhelyben elvégeztetni.
Amennyiben észlelte, hogy feltörték kocsiját ne nyúljon semmihez, a gépkocsi és annak környezetét a rendőrség fogja átkutatni. Ha a tettes a zárat is magával vitte, soron kívül cseréltesse ki a teljes zárgarnitúrát.

Legyen körültekintő, és óvatos, hiszen értékeinek védelméért Ön teheti a legtöbbet. A bűncselekmények megelőzése közös érdekünk.
Amennyiben kérdése merül fel, keresse meg bizalommal osztályunkat a megadott címen és elérhetőségeinken, olvassa havonta megjelenő hírleveleinket, és ismerősei körében is népszerűsítse az azokban szereplő módszereket.
Reméljük, ajánlásaink hozzájárulnak biztonságához, és a közelgő ünnepeket békésen és boldogan töltheti el, szerettei körében.


B-A-Z MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNÜGYI SZERVEK BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
/2007.11.27/
 
 

 

Nyugdíjas délután Végardón

  

    Nagy sikert aratott 2007. november 20-án megtartott nyugdíjas délután, a Végardói tájházban. A szép számban megjelent nyugdíjasokat szórakoztatták a meghívott vendégek: a Református Kollégium Gimnázium Általános Iskolásai, A Farkas Ferenc Művészeti Iskola Csimpolya Tánccsoportja, Az Örökifjak Asszonykórus, Tarcalról - nyilatkozta Egyed Attila, képviselő...
 

  A műsor után egy kötetlen beszélgetésre, közös éneklésre került sor. Nagy örömömmel vettem tudomásul, hogy sokan eljöttek ezen a délutánon, megtekintették a műsort és bekapcsolódtak a közös énekelésbe. Jó érzés volt látni, hogy ezek az emberek egy pillanatra elfelejthették a mindennapi gondjaikat, problémáikat.
Ezúton is szeretném megköszönni a fellépőknek a színvonalas műsorokat, hogy fáradozásukkal felejthetetlenné tették ezt a szép délutánt.
 


 
 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2007.11.26/
 
 

 

Megtartották a második szülői értekezletet a SUSI-ban

  

    2007. november 20-án az Árvay József Gyakorló Általános Iskola adott otthont a SUSI-sok második szülői értekezletének. A szép számban megjelent anyukák, apukák az eddig eltelt idő kiértékelését és a további feladatokat hallhatták. Szó volt az elmúlt labdarúgó tornák eredményeiről, és az elkövetkezendő kupák időpontjairól is. Míg a szivacskézilabdázók az Adidas Szivacsbajnokságban tudnak elindulni, addig a focisták Sátoraljaújhelybe, Tiszaújvárosba, Nyíregyházára fognak elutazni. Ez is azt sejteti – tudtuk meg Belicza János elnöktől – hogy a labdarúgóknak sokkal több lehetőségük van, mint a kéziseknek...
 


 

  Ezért a SUSI vezető azt tervezik, hogy januártól minden hónap utolsó szombatján a három helyi általános iskolát összehívnák egy házi bajnokság erejéig. Felvetődött az értekezleten még egy pozitívnak mondható probléma is, mégpedig a leány szivacskézilabdázók helyzete. Egyre többen vesznek részt a lányok is az edzéseken, így – Sikora Attila alelnök – szavaival élve, el kell gondolkodni rajta, hogy nekik is legyenek külön foglalkozások.
Ezen kívül szó volt a tagdíjak befizetéséről, a szülők példamutató hozzáállásáról, a szisztematikus utánpótlás - és egészségre nevelésről, a kiválasztásokról és az első SUSI-s Karácsonyi Sport-fesztiválról is. Ezen a decemberi délutánon a gyermekek a szülőkkel és az edzők-vezetők közös csapataival vívhatnak kézilabda és labdarúgó mérkőzéseket.
A Sportiskola vezetői célul tűzték ki, hogy november végére mind a 72 (!) regisztrált sportoló egyenszerelésben tudjon az edzésen megjelenni. Az RFV Sárospatak támogatásával ez az álom valóra vált, hiszen Szoták Csaba ügyvezető úrtól átvehették a tanulók a csodálatos mezeket. Ezek után – Sikora Attila alelnök – köszönte meg az eddigi segítséget az RFV Sárospatak vezetőjének és Aros János alpolgármester úrnak, szimbolikusan egy-egy SUSI-s feliratú pólóval.
Belicza János elnök kihangsúlyozta, hogy a Sportiskola sehol sem tartana, ha a Sárospatak Város Önkormányzata, az ME Árvay József Gyakorló Általános Iskola igazgatója Pásztor Andrásné, az Árpád Vezér Gimnázium igazgatója Tóth Tamás és az Árvay DSE elnöke Gönczy Zoltán, nem állnak a kezdeményezés mellé.


 
 Törő Gábor
/2007.11.26/
 
 

 

Lebukott, mert eljárt a szája

   

Az APEH milliárdos kintlévőségeinek beszedése érdekében – saját behajtó szervezettel rendelkezik, ennek ellenére a végrehajtási feladataik évről évre nőnek. Az adók beszedésén kívül a vámok és illetékek mellett, a különböző törvények által meghatározott behajtást kérő szervezetek, közel százféle jogcímen fennálló követeléseit, ha azokat nem fizetik meg, ennek a szervezetnek kell beszednie. A kintlévőségek hatékony behajtása érdekében hatalmas adatbázis áll az adóhatóság rendelkezésére, hiszen a minél bővebb információszerzés és az adatok értékelése alapvető kritériuma a sikeres pénzbehajtásnak.
A beszedés legfőbb gátja azonban az lehet, ha az adós a végrehajtási eljárás megindítását megelőzően vagyonát megpróbálja úgymond kimenekíteni, vagy a kényszercselekmények során adatot, tényt titkol el. A végrehajtási eljárás során leginkább ez utóbbi esetekben van jelentősége a közérdekű bejelentéseknek.

Az állampolgárok bejelentési aktivitása az utóbbi időben érezhetően fokozódott. Ezek a bejelentések számos esetben szolgáltak kiindulási alapként a vagyon feltárásában az APEH szakértői számára. Többször olyan lényeges, használható információkhoz juthattak ezek által, amelyek lehetővé tették a követelés biztosítását, beszedését.

Természetesen a bejelentéseket tartalmuk, stílusuk alapján előzetesen mérlegelni kell. Ennek az eljárásnak az a célja, hogy a teljesen alaptalan, konkrétumokat nem tartalmazó információkat kizárják.

Tapasztalataink szerint az irigységérzet által vezérelt bejelentések, általában kevesebb konkrétummal szolgálnak, mint például a munkavállalók és a volt családtagok, vagy akár teljesen független személyek jelzései, melyek az adóhatóság számára sokszor értékes és jól hasznosítható információkat hordoznak.

Példaként említhetjük azt az esetet, mikor egy véletlenül meghallgatott beszélgetés olyan mélyen sértette a bejelentő igazságérzetét, hogy tollat ragadott és közölte a tudomására jutott tényeket az adóhatósággal. Ebben az esetben a bejelentőtől kapott konkrét információk jelentős összegű adóbehajtást tettek lehetővé. 
 
APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság Sajtóreferense
/2007.11.26/
 
 

 

Két baleset a 37-esen

  

    2007. november 26-án a délutáni órákban a 37-es számú főúton Sárospatak-Végardó és Károlyfalva között személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt - nyilatkozta Fedor József rendőr törzszászlós, a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság baleseti helyszínelője…
 


Fedor József

  A főúton munkálatokat végző lassú jármű Sátoraljaújhely irányába haladt. A mögötte egy kisteherautó jött, ami előzésébe kezdett, de mivel szemből közlekedtek, nem tudta befejezni az előzését, s így hátulról a munkagépbe ütközött. A baleset során a kisteherautóban utazó két személy könnyebben megsérült.
A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a forgalmat lezárták.

A másik baleset a sátoraljaújhelyi benzinkútnál történt, ahol egy kisteherautó szabálytalanul kanyarodott balra, nem adott elsőbbséget a vele szemben szabályosan közlekedő személyautónak, s ennek következtében összeütköztek. Az ütközés következtében egy személy súlyosan megsérült.
 


 
 


További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2007.11.26/
 
 

 

Köszönet a szavazóknak!

      

    Akárhány riportot olvastam, amit Polyák Ritával készítettek, azokból sohasem hiányzott, hogy mennyire szereti Sárospatakot, az embereket, a várost. Ez a szeretet most visszaköszönt! Szinte az egész város végigizgulta érte a szombat estét, és nagyon sokan a telefonjuk után nyúltak... Talán éppen ezek a szavazatok voltak azok, amelyek Ritát a továbbjutáshoz segítették...
 


Polyák Rita

  Rossz volt, hogy első voltam - kezdte a telefoninterjút vasárnap délután Rita, miközben egy kocsiban ülve éppen hazafelé tartott - akkor nem volt még hangulat, nem szeretek elsőként fellépni. Maga a dal sem állt hozzám közel, mindenesetre megpróbáltam kihozni belőle amit tudtam.
(Többek véleménye szerint akkor még a zsűri is emlékezett az ígéretére, hogy szigorúbb lesz - ami később kicsit feledésbe merült.)

És hogyan merted vállalni a táncot is éneklés közben? 
Ez nem okozott különösebb gondot, hiszen Patakon is táncoltam, latin táncot tanultam. Ami a gondot jelentette, az inkább a cipő volt, ami a magas sarka miatt okozott nehézségeket.


 
 

Még nézőként is kijutott nekünk az izgalmakból - és te hogyan élted át a versenyt?
Nem sok reményt adtam neki, hogy tovább jutok. Amikor már csak hárman álltunk ott, az volt a legborzasztóbb. Biztos voltam benne, hogy nem jutok tovább. Stohl Andrásnak még a szája rezdülését is figyeltük, hogy melyikünk nevét mondja ki. Amikor meghallottam a nevem, annyira meglepett, hogy elsírtam magam. A szüleim is nagyon idegesek voltak, de ahogy a nevem kimondták, láttam, ahogy felpattannak a székből.
Hogy az utolsó helyről a szavazók bejuttattak, fantasztikus, szinte hihetetlen volt számomra. Nagyon köszönöm az összes embernek, rajtuk múlott az egész!

Hogy sokan szorítanak nekem, azt azt az első perctől kezdve érzem és igen sokat jelent számomra. Hogy a polgármester úr is külön gratulált a honlapon, az meglepett, de nagyon jól esett a bíztatása. Köszönöm a polgármester úrnak is, és mindenkinek aki drukkolt értem.

Hogyan történik a felkészülés?
A verseny előtt egész héten fent voltam Pesten, énekórák, koreográfia, péntek- szombat egész napos próbák.
Most, hogy versenyben maradtam, szombaton ismét fellépés lesz, így hétfőn reggel még Debrecenbe megyek, de kedden már utazom fel Pestre ahol egész héten gyakorlás következik...

Milyen számot fogsz most előadni, lehet már tudni?
Igen, én már tudom, de a címét nem szabad elárulni - azt viszont elmondhatom, hogy a szívemhez közel áll, így remélem, hogy sikeres lesz a jövő szombati fellépésem.

Úgy legyen Rita, rajunk nem fog múlni!


Volt tanárainak véleménye Ritáról (Zemplén Hírlap) >>>

Törő Gábor
/2007.11.26/
 
 

 

Megcselekedtük – visszatekintés a Szent Erzsébet évre

      

    2007 kiemelkedő kulturális év volt Sárospatak számára, hiszen az Árpád-házi Szent Erzsébet születésének 800. évfordulóját ünneplő jubileumi esztendőt hagyjuk lassan magunk mögött. Amikor Seregély érsek úr megnyitotta számunkra a Szent Erzsébet jubileumi esztendőt, mi a város képviselőtestületével elhatároztuk, hogy vállaljuk Szent Erzsébet örökségét – kezdte a visszatekintést Dr.Hörcsik Richárd polgármester…
 
  S valóban, ha visszatekintek az elmúlt esztendőre, akkor a város önkormányzata egyhangúlag, testületileg, a tehetségéhez és pénztárcához mérten mindent megtett.
Ezzel egy kicsit ellensúlyoztuk azt, hogy a magyarországi események rendezvénysorozatának központja mindig Sárospatakon volt, hiszen Eisenachban, Türingiában jóval nagyobb pénzt költöttek, jóval nagyobb elánnal szerveződtek a Türingiai Erzsébet napok. De úgy hiszem, hogy nem vallottunk szégyent. Tehetségünkhöz és pénztárcánkhoz mérten, az elmúlt esztendő rendezvényeinek szervezésével rendkívül sűrű és színvonalas programot biztosítottunk azoknak, akik a szülőhelyén kívánták kifejezni Szent Erzsébet iránti tiszteletüket.

Ha számba vesszük, két kiemelkedő eseményünk volt, a pünkösdi Szent Erzsébet napok és a novemberi, Szent Erzsébet év lezárása szervezett ünnepség. Ez a két nagy rendezvény megmozgatta a magyarországi közvéleményt, és ennek a megszervezésében megint csak - bár most már sokkal könnyebb volt, mint a pünkösdi - bizonyos tapasztalatokat szereztünk.


 
 
Amit szeretnék még kiemelni, hogy Sárospatakon ez az első esztendő, amikor a város bekapcsolódott a Szent Erzsébet Történelmi Társaság mellett az események rendezésébe, koordinálásába, hogy most már együtt végezzük ezeket. Másrészt ez egyfajta együttmunkálkodást jelentett az Önkormányzat, a Szent Erzsébet Történelmi Társaság, az oktatási intézményeink, a közművelődési intézményeink, A Művelődés Háza munkatársai és a Római Katolikus Egyházközség és Egyháztanács között, kezdve az ünnepségek lebonyolításával, folytatva a programok megszervezésével, az egésznek a kivitelezéséig.

Ez összehangolt munka volt, és nagyon örülök ennek, hiszen a város - a kultúra magyar városaként - arra készül, hogy konferencia turizmus, vallási turizmus stb. induljon meg, tehát ez a fajta együtt gondolkodás rendkívül fontos a jövőt tekintve. Ez egy jó iskolaév volt számunkra.

A két nagy rendezvény között - de előtte és utána is - különböző tudományos konferenciák, különböző zenei, művészeti, képzőművészeti események sorakoztak, amiket most nem sorolok fel, de a város ezekből is kivette a részét. A két nagy ünnep között azért volt egy konkrét előrelépés, a Szent Erzsébet ház elkészülte, amire talán az utolsó összeget is sikerült megszerezni. Ebben is - a pénz megszerzésében - az egyházmegye az érsek úr, és a Polgármesteri Hivatal az én személyemben, maximálisan együttműködtünk és együttesen tudtuk megszerezni azon alapokból pályázat útján a pénzeket, ezt a 125 millió Ft-nyi összeget.
Mivel nem nyertük meg tavaly ősszel a norvég pénzt, így most sokkal keservesebb volt, de vállaltuk, és lassan a végére járunk. Ez nagy eredmény, hogy van egy új létesítmény a városban, ami ugyan nem a városé, de mégis csak Szent Erzsébethez kapcsolódóan állandó kiállítások, bemutatók, konferenciák szervezése oldható meg benne.

Az is eredmény, hogy kiadványaink születtek. Gondolok itt pl. a Sárospatak Szent Erzsébet szülővárosa című kiadványra, ami egy nagyon szép könyv - végre már valami, amit az idelátogató magas rangú vendégeinknek a kezébe tudunk adni ajándékképpen.

Volt ennek egy lelki haszna is, hogy nyilván több zarándok - több mint 20 ezer - jött Sárospatakra, a konkrét haszna pedig, hogy több vendégéjszakát töltöttek el a városban. Nyilván ez, ha szerényen is, de a várost dicsőíti - növelte az idegenforgalmi adót. Másrészt visszajáró vendégek is lesznek, mert hiszen nagy eredménye a Szent Erzsébet évnek - ugyan ez nem a mi érdemünk, de mégis közreműködtünk abban – hogy a sárospataki Vártemplom basilica minor rangot kapott, s ezzel kvázi zarándokhellyé vált a római katolikus hívők előtt - nem csak a magyar, de az európaiak előtt is.

Ez be fogja indítani lépésről-lépésre ezt a fajta vallási turizmust, ami úgy fog működni, ahogy mi tervezzük, vagy amennyit fordítunk rá. Tehát ezt feltétlenül szeretnénk, hogy a városnak konkrét hasznot hozzon - ha kevés deviza, vagy forint, akkor is meg kell becsülnünk.

Tehát nem az ablakon kidobott pénz, mert olvasom a honlapon is, hogy minek kell ez a sok csiribiri, meg konferencia stb. - vannak ilyen beírások. Sajnálom, hogy valaki így látja. Sárospatak jövőjét szolgálja minden, amit mi itt csinálunk, mert elviszi a város hírnevét.
Azért itt vannak konkrét kapcsolatfelvételek, pl. Eisenach városával, Marburg városával, amely Türingiának két nagy városa. Ez igenis, fog hasznot hozni Sárospataknak, nemcsak kulturális, hanem gazdasági vonatkozásban is. Hiszen jövőre testvérvárosi szerződést kötünk, mi ezt úgy szeretnénk, hogy több szekcióban működjön, üzletemberek találkozója, stb. – aminek az apropója megint csak Szent Erzsébet.

Tehát hálás vagyok a Mindenhatónak, hogy mint polgármester, rám került ez a feladat. Ezt az ünnepségsorozatot én vezényelhettem, és köszönöm a képviselő-testületnek, hogy egyhangúlag, mindenki megértette, ez miért fontos. Hogy valaki hívő, vagy nem hívő nem számít, hogy református, vagy katolikus ez sem számít, mindenki megérezte, ennek van egy emelkedett célja, ami az ember életében csak egyszer van – és ezért érdemes dolgozni.Törő Gábor
/2007.11.25/
 
 

 

A Sárospataki Bazilika első zarándokai

      

   
 November 19-én, hétfőn a kecskeméti Piarista Plébánia papjai érkeztek Sárospatakra Balázs Gergely atya vezetésével, valamint Pozsony környéki magyar papok, akiket Tóth László a Szlovákiai Magyar Hitoktatási Központ igazgatója kísért…
 

 
  Egy évvel ezelőtt Orosz János püspökatya meghirdette nálunk is, Felvidéken a Szent Erzsébet jubileumi évet. Rengeteg programot terveztünk és ennek a kicsúcsosodása ez a mai napi zarándoklat ide, Sárospatakra. Sajnos a püspökatya az utolsó pillanatban kénytelen volt visszamondani a zarándoklatot, de mi nagyon kötődünk Szent Erzsébethez, és ezért nélküle is eljöttünk. Szent Erzsébet Pozsonyban is töltött egy bizonyos időt, így magunkénak is tekintjük Őt. Összesen tizenhárman vagyunk atyák, gyakorlatilag Pozsonytól egészen Párkányig, Komáromig, arról a vidékről és kimondottan zarándokolni jöttünk ide.

Nálunk Szlovákiában a hitoktatás főképpen az iskolákban folyik, az órarenden belül. Ezt koordinálni kell, és ehhez tankönyvek, segédeszközök is kellenek. E célból jött létre 1990-ben ez a központunk, ahol az ország magyar hitoktatóit karoljuk föl, úgy segédanyagokat készítünk nekik, mint továbbképzéseket, rendszeres találkozókat tartunk, tehát mindennemű segítséget megadunk nekik. A mi központunkon kívül minden egyházmegyének meg van a saját hitoktatási központja, mi viszont az egész országban dolgozunk, tehát az összes magyar hitoktatóval.


 
 


További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2007.11.25/
 
 

 

Titanic kiállítás

      

   

 
 

Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumból 60 diák 3 tanár kíséretében Bednarik Lászlóné, Hülvely Zsuzsanna, Zsilinszky Anett november 18-án Budapestre utazott a nagysikerű Titanic kiállítás megtekintésére.
Az utazás megszervezésében 2 tanárnő segített: Csicsek Éva, Vigyikán Edina.
A diákok és tanárok sok élménnyel és információval gazdagodtak.
Mindenkinek ajánlják, hogy ismerjék meg a Titanic és a rajta utazó emberek történetét, életét, valamint a megmaradt és felszínre hozott tárgyi emlékeket.
  
 Törő Gábor
/2007.11.25/
 
 

 

A sárospataki Nagykönyvtár pályázati felhívása

      

    Wass Albert (1908.I.8. Válaszút /Erdély / – 1998.II.17. /Astor, USA/ ) kortárs magyar írófejedelem születésének 100. és halálának 10. évfordulója alkalmából a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeinek Nagykönyvtára pályázatot hirdet Wass Albert életművének és életének feldolgozására.
A négy kategóriában kiírt pályázat mindegyikén egyaránt lehet pályázni ismeretterjesztő dolgozattal, tudományos igényű tanulmánnyal, vagy irodalmi értékekre törő szépprózai, ill. lírai, valamint képzőművészeti alkotásokkal. A terjedelem egyik műfajban sem megszabott, de a szélsőségek ( a témához méltatlan, túlságosan rövid, vagy végtelen hosszúságú művek) kerülendőek. A Pályázati Felhívás ajánl témákat, de a pályázók bármilyen egyéb témát kifejthetnek, melyet a Bíráló Bizottság – az előzetes, szóbeli vagy írásbeli egyeztetés során - jóváhagyott.
A Nagykönyvtár öt tagú Bíráló Bizottsága – megfelelő mennyiségű és minőségű pályaművek beérkezése esetén – mind a négy kategóriában díjat oszt ki az első három helyezett számára:
I.– a pályázatot támogató intézmények és alapítványok felajánlásainak arányában a nyertest pénzjutalomban részesíti;
II.– a második helyezett számára könyvjutalmat ad át;
III.– a harmadik helyezett teljesítményét elismerő oklevéllel köszöni meg.
A díjazástól függetlenül, a legszínvonalasabb és arra érdemes pályamunkákat megjelentetésre ajánlja és közzé tételüket segíti, elegendő képzőművészeti alkotás beérkezése esetén, azokat még a jubileumi év során, kiállításon mutatja be.

1. kategória
Alsó és középfokú oktatásban részt vevő tanulók számára ajánlott témák:
1.Wass Albert életútja.
2.„Olvasmányélményem Wass Albert egyik műve alapján.”
3.Egy Wass Albert-vers elemzése.
4.„Mit jelent számomra az író Wass Albert ?”

2. kategória
A felsőoktatásban részt vevő diákok számára ajánlott témák:
5.Wass Albert helye a mai magyar irodalomban.
6.Próza, líra és dráma a Wass Albert – életműben.
7.Nemzeti sorskérdéseink Wass Albert írásaiban.
8.Újabb életrajzi és bibliográfiai adatok Wass Albert munkásságához.

3.kategória
Korosztályhoz és képzettséghez nem kötött szerzők számára ajánlott témák:
9.Wass Albert művelődéspolitikai missziója.
10.Regény, elbeszélés, zsurnalisztika Wass Albert munkásságában.
11.Wass Albert hazai fogadtatása az ezredfordulón.
12.A XX. századi magyar történelem a Wass Albert -életmű tükrében.

4. kategória
Bármely műfajú, anyagú képzőművészeti alkotás:
13. Illusztrációk Wass Albert műveinek alakjaihoz, témáihoz.
14. Egy Wass Albert – mű üzenetének megfogalmazása.
15. Tervek Wass Albert emlékhelyek létesítéséhez.
16. Wass Albert - ábrázolás.

A pályamű beadásának módja:
A dolgozatot a szerzőre utaló valamennyi adat feltüntetése nélkül, JELIGÉSEN kérjük beadni és zárt borítékban mellékelni hozzá a szerző pontos nevét és olvasható címét. (Lehetőleg nyomtatott betűvel, vagy géppel írva.) A zárt borítékra csupán a jeligét kérjük ráírni. A nem szabályosan vagy határidőre benyújtott dolgozat elbírálásától a Bíráló Bizottság eltekinthet.
A beadandó pályamű címzése:
Sárospataki Nagykönyvtár H – 3950 Sárospatak, Rákóczi út 1. (Felvilágosítás /Bíráló Bizottság / ugyanitt: Kiss Endre József - T./ Fax : 06 –47-311-057, 06-47 –314-119. Villámposta (e-mail): nagykonyvtar@gmail.com )
A pályázat kihirdetésének időpontja: 2007. szeptember 15.
A pályázat beadásának végső határideje: 2007. december 31.
Az eredményhirdetés helye és időpontja: a pataki Kollégium Nagykönyvtárának díszterme, az író születésének centenáriumi ünnepén, 2008. január 8-án


 
 
Sárospataki Nagykönyvtár
/2007.11.25/
 
 

 

Játékkiállítás nyílt a Végardói Közösségi Házban

      

    A jelenlévő felnőttekben gyermekkori emlékek elevenedtek meg november 20-án a Végardói Faluházban, amikor Egyed Attila önkormányzati képviselő bemutatta Juhász Attila játékgyűjtőt, és megnyitották a régi játékok kiállítását. A gyűjtőt arról kérdeztük, hogyan tudta összegyűjteni ezt a rengeteg játékot, és mely évekből származnak ezek?

 
  Tulajdonképpen ezek a magyar és a volt KGST játékgyártásának a fénykorából származnak, zömében a 60-as, 70-es évekre tehetők. Próbáltam úgy összeállítani a kiállítást, hogy külön vitrinekben vannak magyar játékok, és külön vitrinekben vannak a KGST országainak a játékai. Van néhány játék, ami nagyon veterán, 100 éves is van, pl. az a trombita. Aztán van egy játék, ami szintén 100 éves, de ezeket már nagyon nehéz megszerezni.
Nagyon fontos számomra, hogy mindenféleképpen olyan játékot gyűjtsek, amit használtak, amin lehet látni, hogy ezzel játszottak és kibírták. Azért én is rengeteg játékot szétszedtem, mert a gyerek ugye nem nagyon vigyáz rá.
Négy éve gyűjtöm a játékokat. Először csak saját szórakozásomra kezdtem el gyűjtögetni, és egy szilveszteri mókaként az addig összegyűjtött játékokat kiraktam a boltom kirakatába, amire az emberek teljesen rácsodálkoztak. Megálltak és nézték - úristen mi történt itt? Akkor érlelődött meg bennem, hogy ezt tovább kell folytatnom.
Igazából a nagy álmom egy játékmúzeum, egy állandó kiállítású játékmúzeum - keményen dolgozom, hogy ez bejöjjön. Egyrészt nehéz összegyűjteni ezeket a régi szerkezeteket, másrészt meg igazából helyiségem sincs, ahol ezeket majd tárolni fogom, így nagyon örültem Egyed Attila úr meghívásának. Egyelőre dobozokban hevernek a raktáramban, de mindenképpen dolgozom ezen az ügyön, és minden segítséget szívesen fogadok.
 


 
 

 
  Egyed Attila is nagy játékos lehetett kiskorában, mert a játékok látványa teljesen felvillanyozta…
A játék a festők mellett filozófusokat és költőket is egyaránt megihletett, hiszen a játék végigkíséri az ember életét. Amikor lomtalanítás során végigjárjuk a házat, és a padláson rábukkanunk egy régi, foszladozó papírdobozra, amiben fapuskák, fakardok, villanyvasutak, kis autók sorakoznak, nosztalgiával gondolunk vissza azokra az időkre, amikor boldogan rohangásztunk a réten és bújócskáztunk, fociztunk, harcoltunk egymással örök barátságot fogadva.
Végignézve a kiállított tárgyakon, merem mondani, hogy szinte mindegyikhez személyes élmény fűz. Olyan esemény ez Végardó életében, ami túlmutat a határain. Bátran kijelenthetem, hogy egyedülálló összeállításnak ad helyet a Közösségi Ház.
Hozzák el gyermekeiket és ismerőseiket! Ismerjék meg minél többen az elmúlt évszázad játékait.
Itt hívom fel a környékbeli óvodák, iskolák vezetői figyelmét - ha felkeltette az érdeklődésüket - kérem látogassák meg ezt a mindenkinek szóló kiállítást.
 

 
  A kiállítást a jelenlévő Aros János alpolgármester sem tudta szó nélkül hagyni…
Egy csoda, amit itt láthatunk, ahol a Végardói Faluház lehetőséget biztosított Egyed Attila szervezésében ennek a kiállításnak a megrendezésére, hiszen ide az ember csak az ajtóig jön be felnőttként, akár alpolgármesterként, akár más, fizikai munkát végző személyként, a küszöbtől kezdve visszamegy a gyerekkorába. A hatvanas évek elejétől láthatunk olyan játékokat, amelyekre mindenki ráismer, vagy azért mert volt ilyen játéka, vagy azért mert szeretett volna ilyet. Valahol a tudatalattijában mindenki emlékszik ezekre a játékokra, hiszen akkor más lehetőségünk nem volt a játékra, mint ezekkel a játékokkal játszani. Tehát valahol mindenki ráismer, és roppant kellemes emlékek jönnek elő. Mindenkinek ajánlom ennek a kiállításnak a megtekintését és ígérem, hogy nagyon kellemes perceket fog itt eltölteni.
A kiállítás megtekinthető: hétfőtől péntekig 9-16 óráig, vasárnap pedig 14-16 óráig.
Támogatóink: Juhász Attila, Szerencs; Sárospatak Város Önkormányzata; Sárospatak Város Termálfürdő és Camping; Foton Kft; Rákóczi Múzeum; A Művelődés Háza, és Egyed Attila képviselő.

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2007.11.25/
 
 

 

Konferencia a szegénységről

      

    A jubileumi Szent Erzsébet év záró hetében, a Szent Erzsébet házban került megrendezésre „Az élet hajótöröttjei” című konferencia, ami a szegénység problémájával foglalkozott. Ezt a Szent Erzsébet út alapítvány szervezte a Fidesz parlamenti frakciócsoportjának szegényügyi munkacsoportjával, amiről dr.Szabó Irén számolt be…
 


 
  A Szent Erzsébet út alapítvány ez év februárjában alakult kettős céllal: egyrészt a Szent Erzsébet út tényleges kulturális útvonal létrehozása, illetve minden olyan programnak a támogatása, amely a Szent Erzsébeti utat jelenti. Szent Erzsébet útján járunk és úgy gondoltuk,a szegénység témaköre nagyon is illik és kapcsolódik a Szent Erzsébet jubileumi évhez. A konferencián azok a szociálpolitikusok, szociológusok, gyakorlati szakemberek vettek részt, tartottak előadást, akik valamilyen formában a szegénység kérdésével foglalkoznak, vagy ebben érintettek. A szegénység különböző arcait, megjelenési formáit jártuk körül. Egy szociálpolitikus végigvezette az elmúlt évek szociálpolitikáját, előadásokat hallhattunk különböző szegénységi témákban, mint a nők és a szegénység, gyermekek és a szegénység kapcsolata, ezen kívül gyakorlati szempontból közelítették meg a témát. Például a védőnők találkozása a szegénységgel, vagy a Tudományos Akadémia keretén belül folyó hároméves projekt, ami Sátoraljaújhelyben zajlott. Azt célozta, hogyan lehet integrálni a munkaerőpiacra a cigány felnőtteket. Ennek a hároméves programnak a tapasztalatairól számoltak be. Azon kívül egy sátoraljaújhelyi szakközépiskola és kollégium igazgatónője beszélt az ő tehetséggondozó programjukról, kapcsolatukról a roma gyerekekkel, ilyen módon a találkozásukról a szegénységgel.


 
 
A konferenciát egy fórum zárta, ahol a konferencia résztvevői kérdéseket tehettek föl az előadóknak, illetve maguk is elmondhatták a véleményüket, tapasztalatukat. Összegzésként elmondtuk, hogy nincs olyan ember, aki nem találkozna a szegénységgel, hogy mások szegénységét látja, ő maga személyesen érzi vagy valamilyen szempontból, hogy szegény, vagy megéli a szegénységtől való félelmet, ennek a kockázatát. Jézus azt mondta, hogy szegények mindig lesznek veletek. Nyilván nem csak erre a fajta szegénységre gondolt, amit ma szociális szegénységnek élünk meg. Hiszen ma a szegénységre úgy tekintünk, mint a társadalomnak egy betegség tünetére, ugyanakkor elmondhatjuk azt, hogy a beteg ember a családban, a beteg gyermek a családban mindig tanítómester is egyben. Megtanít bennünket a szolidaritásra, s ha a szegénység egy betegség a társadalomban, akkor mondhatjuk, hogy ez a betegség tanít bennünket. Egyéni embereket, közösségeket, a társadalmat. Tanít bennünket a szolidaritásra, az együttérzésre, és mindenkinek a saját területén kell megtalálni a cselekvési területeket azzal a felelősséggel, ami rá méretett.

Mindenkinek különböző a felelőssége, a politikusnak, a közfeladatot ellátónak más, mint az egyéni embernek, de senki nem bújhat ki ez alól. Kuklay Antal atya elmondta, hogy genetikusan belénk van kódolva a szolidaritás érzése. Az ember akkor boldog, ha adni tud. Nagyobb boldogság adni, mint kapni. Ilyen módon mondhatjuk az emberi kiteljesedéshez tartozik az, hogy mi magunk is szolidárisak legyünk. Ezt gyakoroljuk az életünk során, az elidegenedés, a szegényektől való elfordulás az önmagában egy betegség. Az ember a lényegi önmagát tagadja meg, ha elfordul ezektől a jelenségektől, ezektől az emberektől. A konferencián résztvevő, a régióban szociális téren dolgozó szakemberek kifejezték, mennyire sokat adott nekik ez a konferencia. Hiszen a mindennapi életben találkoznak a szegénység egyedi eseteivel, módjuk volt arra, hogy egy kicsit összefüggéseiben lássák mindezt a munkát, amit ők végeznek. Egy-egy jelenséget már nagyobb összefüggésben tudnak elhelyezni, ezáltal megérteni, így ez nagy segítség nekik a mindennapi munkavégzésben.
Ez az egyik célkitűzése volt a konferenciának, hogy Sárospatak, Sátoraljaújhely, Miskolc, tehát a régióban dolgozó szociális szakembereknek egy kis továbbképzés legyen .


 
  A Dr. Hörcsik Richárd polgármester „Gondolatok a szegénységről és a szociális ellátásokról Sárospatakon a Szent Erzsébet öröksége kapcsán” címmel tette meg hozzászólását, melynek a legfontosabb megállapításai a következők voltak:

Elszegényedő régióban élünk, a szegénység kézzel fogható, különösen a kistérség legtöbb településén.
Az alapszolgáltatási intézmények - családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok - felmérései alapján a lecsúszás egyelőre megállíthatatlan.
Munkanélküliség még mindig magas!
Rendszeres szociális segélyezettek - akik nem jelennek meg a munkanélküliek, mostani nevén álláskeresők között – 2006-ban 1 700 fő, 2007-ben eddig 1 300 fő. Hogyha ezt egy négy fős családra vetítjük, ami általában jellemző (sőt több gyermek is van), akkor az aktív korúak több mint 18 %-a tartós munkanélküli, de ez egyes településeken magasabb is lehet (pl. Olaszliszka, Kenézlő, Vajdácska). Ez hat ki a gyermekek életkörülményeire is.
Megjelent a gyermekéhezés, gyermekszegénység - különösen a kistérség településein ugyanolyan gyermeklétszám mellett Sárospatakon a szolgálat 110 gyermeket gondoz, a térségben éppen a dupláját, 220-t, és szinte mindenhol jelen van a gondozás okaként a szegénység.
A legveszélyeztetettebbek az idős emberek, akik egyedülállók, a nagycsaládosok, különösen a munkanélküli nagycsaládosok.
A civil szervezetek, pályázatok útján próbálnak segíteni, ami csak ideiglenes és nem lényegi, mégis nagyon fontos a társadalmi felelősségvállalás, a szolidalítás, a polgári lét szempontjából.
Sárospatakon 1000 csomagot, 1000 családnak 10 tonna élelmiszert osztott ki a Családsegítő Szolgálat pályázati forrásból. Bizonyára jól jött a támogatottaknak ez az egyszeri kis segítség, de nem ez a megoldás, ez csak enyhít.
A magas rászorultsági létszám - közel 30 % - jelezte, hogy itt is megjelenik az elszegényedés, a régi, „3 millió koldus országa” szlogen ismét igazzá válik.

Mit tehet az Önkormányzat?
működteti a szociális alapellátó rendszert, pl. Sárospatakon:
- házi segítségnyújtás 80 fő
- szociális étkeztetés időseknek 200 fő
- rászoruló gyermekek nyári ingyenes étkeztetése 120 fő
- családsegítés: adományok közvetítése - ruhaosztás, bútorok, háztartási gépek - nagyon jól kiépült a rendszer

Reagál az igényekre, nem kötelező feladatokat is felvállal pl. Sárospatakon a hajléktalan ellátást. Előbb az egyházak, civil szervezetek segítségével ételosztás volt rendszeresen, két évig heti 2-3 alkalommal télen, majd részben pályázatból, átmeneti szállás biztosítása, albérletet vettünk ki nekik, ami modellértékű volt, mert önellátók voltak, magukért feleltek, persze segítséggel -, de költségtakarékos volt és nagyobb felelősségvállalást kér tőlük. Sokkal jobbnak bizonyult, mint egy hajléktalanszálló.
Nyolc embernek másfél évig albérleti támogatást nyújtottunk pályázati forrásból - mostanra egy kivételével mindannyian önellátókká váltak, és tudják fizetni az albérletüket.
Új ellátási formákat vezet be, talál ki. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáson gondolkodunk, térségi szinten. Uniós források lehetővé teszik majd a szociális rendszer fejlesztését is.
Ezért készül a részletes szociális térkép - igényfelméréssel - a városban, egy éven belül készen lesz.

További fotók >>>

Törő Gábor
/2007.11.25/
 
 

 

Tegyétek boldoggá az embereket!

      

    Tegyétek boldoggá az embereket! – olvasható a vártemplom déli bejáratánál elhelyezett táblán, amelyet a Szent Erzsébet évet záró ünnepi szentmise alkalmával Szili Katalin házelnök asszony és Erdő Péter bíboros úr leplezett le. Az emléktáblát Árpád-házi Szent Erzsébet emlékére, születésének 800. évében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és szülővárosa, Sárospatak önkormányzata állíttatta…

Az emléktábla leleplezése előtt Szili Katalin, a Magyar Országgyűlés elnöke és Ódor Ferenc, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közgyűlés elnöke , mondta el ünnepi köszöntőjét.

 
  A Had kezdjem egy emlékemmel. Nekem ez a Szent Erzsébet esztendő Wartburg várában kezdődött egy kiállítással, ahol büszke voltam magyarként arra, hogy egy európai szentet ünnepelhetünk Árpád-házi Szent Erzsébetben – kezdte köszöntőjét Szili Katalin, a Magyar Országgyűlés elnöke, majd így folytatta…
Magam is feltettem akkor azt a kérdést, ki volt ő? Az a gyermek, aki négy éves korában el kellett, hogy hagyja a szülői házat? Az a kislány, aki hat éves korában elveszítette édesanyját - vagy az az ifjú leány, akinek a vőlegénye korán elhalt? Az az ifjú ara, aki tisztelettel szerette a férjét, vagy talán az az édesanya, aki éppen harmadik gyermekét hordta a szíve alatt, amikor özvegy lett? Az az úrhölgy, aki tudta mindig, hogy mit kell cselekednie, ha szegényekről van szó, vagy az az asszony, aki tett minden pillanatban az elesettekért, akinek mindig helyén volt a szíve?


 
 
Igen, a szíve - és feltehetjük azt a kérdést, hogy ki nekünk Szent Erzsébet? Talán nem túlzás, ha így fogalmazok: nemzeti büszkeségünk. Nemzeti büszkeségünk és egy példakép. Példakép mára is, hiszen az a rózsalegenda, ami őt övezi, az mindenki számára ma is üzenet.
Nyolcszáz év távlatában igen, van üzenete Szent Erzsébet életének! Van üzenete ma, amikor az önzetlenséggel kellene, hogy találkozzunk és látjuk azt, hogy az önzés vesz nagyon sok emberen erőt. Van üzenete akkor, amikor tudjuk, hogy a jóságra lenne szükség. Igen, a jóságra, amikor mindannyian vágyjuk azt, hogy az egymás iránti odafigyelés sokkal erősebb, és a szeretet sokkal nagyobb kötőerő legyen köztünk. Szent Erzsébet élete igenis példát mutat a mai embernek, abból, hogy mi az önzetlenség, mi a jóság, mi a közösségvállalás és mi a szeretet. Egy dologban ma itt hitet teszünk nyolcszáz év távlatában is, hogy igenis, az ő példáját követve teszünk azért, hogy az a társadalmi különbözőség, amivel ma találkozunk, ez csökkenjen, hogy odafigyeljünk azokra is, akik önhibájukon kívül kerülnek olyan élethelyzetbe, ami számukra a hétköznapokat elnehezíti.
Most, a záróeseményen arra tehetünk mindannyian hitet, hogy Szent Erzsébet példáját követve még nyolcszáz év távlatából is az önzetlenség, a jóság, a szeretet és az odafigyelés lesz a következő esztendőkben az utunk.
Én örülök, hogy itt lehetek önökkel, köszönöm polgármester úrnak a meghívást, hogy ezen a záróeseményen részt vehetek.
 

  Dr. Ódor Ferenc, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közgyűlés elnöke a következő szavakkal köszöntötte az ünneplő közönséget:

Minden kedves jelenlévőt szeretettel köszöntök Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Önkormányzata nevében. Örömünket kell, hogy kifejezzük, akik itt ebben a megyében élünk és különösen itt Sárospatakon, hogy ez az esztendő ráirányította a figyelmünket olyan csodálatos emberi tulajdonságokra, amelyek nélkül rágondolni is rossz, hogy mivé lehet a világ.
A Szent Erzsébet Háznak a felújításával az ott zajló lelki élet, az ott látható kiállítás nem csak ennek az esztendőnek, hanem az elkövetkezendő éveknek is alkalmat ad arra, hogy emlékezzünk Árpád-házi Szent Erzsébetre, mind azokra a nagyszerű cselekedeteire, mind azokra az emberi tulajdonságaira, amelyek reményeink szerint mindannyiunknak az életét, a mindennapjait irányítani fogják.

Ezzel a reménységgel vagyunk mi itt a megyében, és köszönjük minden olyan kedves segítőnek, akiket ismerünk név szerint, és azoknak is, akiket nem ismerünk, de sokat tettek, hogy ezt az esztendőt méltósággal és tisztességgel megünnepelhetjük.
Köszönjük és ígérjük, hogy mind az esztendő, ami mögöttünk van, a lelkekben szebbülést az életünkben jobbulást hozott. Ezzel a reménnyel tettük azt, hogy minden egyes B-A-Z megyei önkormányzatnak rózsákat ajándékoztunk a megyei önkormányzat nevében, hogyha elmúlik a jubileumi esztendő, akkor is maradjon meg Szent Erzsébet a gondolatiságában, a cselekedeteiben az önkormányzatoknál. Köszönöm, hogy itt voltak, köszönöm, hogy itt lehettem, köszönöm mindazoknak, akik ezt a napot és ezt az évet lehetővé tették.

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2007.11.24/
 
 

 

“A feladatunk itt a földön az, hogy szolgáljunk”

           

    A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 1999-ben alapította a Szent Erzsébet rózsája-díjat.
A rózsalegendához kapcsolódó díj az irgalmasság és a szolgáló szeretet erényeinek és a díjazottak személyes példájának elismerésére szolgál, hogy a felebarátainkért érzett felelősség és a tevékeny szeretet keresztény eszméjét a társadalomban ébren tartsa. Az egyházmegyék, az egyházközségek, a karitászszervezetek és a szerzetesrendek javaslatai alapján ebben az évben a püspöki konferencia tagjaiból álló testület Mádl Ferencnét választotta ki a Szent Erzsébet rózsája-díj elnyerésére...
 
  A A díj – Pálffy Katalin szobrászművész alkotása – egy 95 mm átmérőjű bronz érem, amely előoldalán rózsát ábrázol, hátoldalán pedig ezt olvashatjuk:

A díjazottnak Márk Gerely rózsanemesítő a 2000-ben Rómában aranyéremmel jutalmazott Szent Erzsébet Emléke elnevezésű rózsafajta töveit ajándékozza. Tőzsér József rózsaszentmártoni pékmester és felesége elhozták a díszesen elkészített Szent Erzsébet-kenyeret. Hermann István ajándéka a Szent Erzsébet rózsája-díj átadásának emléket állító bélyeg-ív bekeretezett díszpéldánya.


 
 

Az indoklásban a következőket hallhattuk:
Mádl Dalma a Katolikus Karitász jószolgálati nagyköveteként nem csak anyagi segítséggel, de fárasztó utazások vállalásával és sok karitászrendezvényen való részvétellel is nagyon sokat segített a rászorulóknak. Mosolyára, bátorító szavaira, őszinte odafordulására sokan emlékeznek határainkon innen és túl azok, akik reményt és erőt kaptak tőle a bajokból való kilábaláshoz.
Dalma asszony évtizedek óta figyelmet fordít az elesettekre: hosszú évekig patronált egy cigánycsaládot, karácsonykor rendszeresen ajándékot küldött egy Tisza menti falu iskolájának, hajléktalanoknak osztott ebédet, miniszterfeleségként pedig időseknek gyűjtött és küldött támogatást.Férje köztársasági elnöki hivatalba lépése után karitatív tevékenysége megsokszorozódott. Nemcsak a hivatalos feladatkörökhöz kapcsolódó tevékenységét igyekezett a jótékonysági kezdeményezésekkel bővíteni, hanem számos egyéni program keretében is támogatta a rászorulókat segítő civil és egyházi törekvéseket. Figyelme kiterjedt az egész országra, sőt a határon túlra is, minden korosztályra és társadalmi körre.
A külföldi hivatalos látogatások során a hölgyprogram keretében karitatív intézményekbe is ellátogatott, a külföldi államfők kíséretében érkező házastársaknak sokszor mutatott be egy-egy jótékonysági intézményt. A hazánkba akkreditált misszióvezetők házastársainak különféle programokat szervezett és rendszeresen részt vett a hölgyek által támogatott magyar intézmények javára szervezett jótékonysági esteken.
Mádl Ferencné jószolgálati munkái közül kiemelkedik a Katolikus Karitásszal közös segítségnyújtás: természeti katasztrófák és balesetek alkalmával ellátogatott a helyszínekre.
Visszatérő vendége volt a vak, siket, mozgáskorlátozott és értelmi sérült gyermekeknek és fiataloknak, emellett különös figyelmet fordított a családokra, a kisközösségekre és a gyerekekre: anyaotthonokat látogatott meg, gyermeknapi rendezvények fővédnöke volt. Figyelemmel kísérte a hazai kisebbségek és az idősek sorsát. Bekapcsolódott a budapesti hajléktalanok karácsonyi és húsvéti szentmiséjébe és az ételosztásába is, s közel tucatnyi plébánia bevonásával karácsonyi süteménygyűjtést is rendezett az otthontalanná váltak részére – a szervezést teljesen átvállalta, de névtelenül a háttérben maradt.
Mádl Dalma – férje elnöki mandátumának lejárta után – alapítványt hozott létre, a 2006-ban bejegyzett „Istenadta Tehetség” – Kistelepülések Hátrányos Helyzetű Tehetséges Gyermekeiért Alapítvány a nehéz körülmények között élő, tehetséges fiatalok középiskolai továbbtanulását támogatja.
A díjat Erdő Péter bíboros úr adta át.

Dalma asszony a kitüntetés átvétele után néhány mondatban szólt a zsúfolásig megtelt templom zarándokaihoz:
A feladatunk itt a földön az, hogy szolgáljunk. Szolgáljuk Istent, a nemzetet és embertársainkat. Ezt a szolgálatot mindannyian megpróbáljuk jól-rosszul végezni. Ezért a rózsát az ő nevükben is külön köszönöm.
Elmesélte, nemrég a bambergi székesegyházban járva – amely szintén emlékeket őriz Szent Erzsébetről – egy feliratot talált, amelyen ez állt: „Az utolsó ítéletkor nem azt fogod kérdezni tőlem: 'Csináltál karriert?' 'Volt-e házad?' Nem azt fogod kérdezni: 'Mercédesszel jártál?' 'Mennyi pénzed volt a bankszámládon?' Nem azt kérdezed: 'Hogyhogy nem lettél hős?' 'Miért nem lettél szent?' Csak egyet fogsz tőlem kérdezni: 'Mit tettél az életedben?' És ez a kérdésed mond ítéletet rólam.” Mádl Dalma hozzátette: „Szent Erzsébet nyugodtan fogadhatta a kérdést. És mi?”

További fotók >>>

Törő Gábor
/2007.11.24/
 
 

 

Szükségünk van Szent Erzsébet egyszerűségére

      

    A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által Árpád-házi Szent Erzsébet születésének 800. évfordulója alkalmából meghirdetett jubileumi évet Erdő Péter bíboros, esztergom–budapesti érsek ünnepélyes szentmisével zárta le november 18-án Sárospatakon, Szent Erzsébet szülővárosában…
A sárospataki plébániatemplomban 10.30-kor kezdődött szentmisén Erdő Péter bíborossal koncelebrált Juliusz Janusz érsek, apostoli nuncius, a magyar püspöki kar több tagja, valamint Tempfli József nagyváradi megyéspüspök. A szertartáson jelen volt Mádl Ferenc, volt köztársasági elnök, Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke, Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság elnöke, Harrach Péter, az Országgyűlés alelnöke, Csepregi András, az Oktatási Minisztérium egyházi kapcsolatok titkárságának vezetője és számos lovagrend képviselője.
 

 
  A szentmise elején Hörcsik Richárd sárospataki polgármester, majd Ternyák Csaba egri érsek köszöntötte a megjelent vendégeket, valamint a templomot zsúfolásig megtöltő híveket.

Ezután került sor Juliusz Janusz érsek, apostoli nuncius bejelentésére, miszerint az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció basilica minor rangra emelte a sárospataki templomot.

 
  Szentbeszédében Erdő Péter bíboros felidézte a jubileumi év főbb eseményeit: országszerte és határainkon túl is szobrokat állítottak és képeket szenteltek, tudományos konferenciákat, zarándoklatokat, koncerteket szerveztek, reprezentatív kiadványok jelentek meg az Árpád-házi szent tiszteletére, illetve számos közterület, utca vette fel az ő nevét. XVI. Benedek pápa mindezen események koronájaként idén júliusban ünnepélyes levelében Szent Erzsébet életművét és tanúságtételét méltatta az európai püspöki konferenciák figyelmébe ajánlva a magyar szent példáját – fogalmazott Erdő Péter.
Szent Erzsébet példájának lényegét a bíboros abban foglalta össze, hogy „Istent feltétlenül, mindennél jobban szerette, Isten számára nem elvont gondolat, hanem élő személy volt, akinek akaratát és szeretetét utolsó leheletéig követni akarta”.
Erzsébet időszerűségének, napjaink emberére gyakorolt hatásának okát Erdő Péter abban látja, hogy mai világunkban, amikor „fogyatkoznak a barátságok, egyre többen félnek házasságot kötni, gyermeket világra hozni, sokan nem látják a határt a virtuális és a tényleges valóság között”, ezért van szükségünk „arra az egyszerűségre, amely Szent Erzsébetet Istenhez és a világhoz kötötte”.
Jócselekedeteinkben mindig Isten képét kell tükröznünk, hiszen arra kaptunk meghívást, hogy „életünk az ő szeretetének ajándéka legyen a világ felé”. Az ajándékozó ember, kivált a rászoruló embertársaknak az emberhez méltó élethez szükséges javakat, élelmet, tudást, nevelést, betegségben kezelést és ápolást, elesettségben gondozást megadó ember Isten képét ragyogtatja fel a világ előtt. Ebben nagyszerű Erzsébet életszentsége – fejtette ki a főpásztor.
 

 
  Ezt követően Seregély István ny. érsek, a Szent Erzsébet Emlékbizottság elnöke mondott beszédet, áttekintve a jubileumi év eseményeit. Mint fogalmazott, amikor 2006 őszén a Püspöki Konferencia meghirdette az emlékévet, aggodalom töltötte el, hiszen a mai magyar társadalomban érezhető a múlt század terheinek lenyomata, amely az emberek reménytelenségében, bezárkózottságában, visszahúzódottságában látható. Seregély István örömmel állapította meg, hogy aggodalma alaptalan volt, mert az emberek hűsége ma is eleven Szent Erzsébethez, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a rengeteg megemlékezés, zarándoklat, program, amelyeket az ő tiszteletének szenteltek. Megemlítette, hogy Magyarországon kívül számos európai országban megünnepelték a magyar szentet, így rangos eseménysorozatoknak adhatott otthont többek között Róma, Kassa, Eisenach, Párizs vagy Coimbra is. Az érsek végül köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik a jubileumi év programjain és azok előkészítésében részt vettek.


 
 

További fotók >>> - Cziczer Katalin

Forrás: Magyar Kurir
/2007.11.24/
 
 

 

Olasz vendégek jártak Zemplénben

      

    A közelmúltban a zempléni szövetségnek - amihez Sárospatak, Sátoraljaújhely és térsége tartozik - érkeztek vendégei, az olasz testvérpárt delegációjának tagjai. Ők Torinóból érkeztek ide, a Torinói elnök, aki korábban Torino polgármestere volt, vezette a delegációt és velük cseréltük ki tapasztalatainkat – nyilatkozta Hutkainé Novák Márta…
  Az olasz választási rendszer, az olasz mentalitás és a társadalmi gondok hasonlóak a magyar gondokhoz, ezért is volt nagyon hasznos megbeszélni ezeket a kérdéseket, hogy hogyan kezeljük a gondokat, amelyek mindkét helyen felmerülnek. Ezek egy része uniós kérdés is, de vannak közöttük nagyon speciálisan akár magyar, akár olasz kérdések.
Beszéltünk arról is, hogy milyen a választói hajlandóság. Korábban Olaszországban nagyon magas volt, egy-egy népszavazásnál - a választásnál - nagyon aktívak voltak az állampolgárok.
Ez jelentősen lecsökkent, ezért gondolták azt, hogy egy új formációt szerveznek. Egy új, vadonatúj pártot hoznak létre a baloldalon, demokrata pártként megfogalmazva magukat és értékeiket. Azokat az alapértékeket, amelyek a társadalom nagyobb részét foglalkoztatja: a létbiztonság, a gyermeknevelés feltételei, a nyugodtabb életfeltételek. Ezeket az értékeket kívánják ők megfogalmazni, képviselni és megteremteni.
 


 
 
Fontos szakmai kérdésnek ítélik meg, ezen gondok kezelését és a törvényi feltételek meghatározását. Végeztek egy közvélemény kutatást - előválasztásnak hívták - melyben 3,5 millió olasz támogatta ezeket a törekvéseket.
Ez egy új dolog, a kiváltó okokat megértve mi nagyon szurkolunk nekik és bízunk benne, hogy sikeres lesz ez a tevékenység. Annak a célnak az eléréséhez, hogy egy szélesebb társadalmi bázist teremtsenek, ahol az embereket sokkal jobban bevonják a döntések előkészítésébe és az őket érintő kérdések eldöntésébe.

Kapcsolatunk a 90-es évekre vezethető vissza, amikor a rendszerváltás után a kapcsolatok meglazultak. Mi pártszinten, azóta is tartjuk a kapcsolatot, aminek sok gyakorlati haszna is volt. Bízom benne, hogy a jövőben is lesz. Kialakultak testvérvárosi, testvér-települési kapcsolatok, voltak időszakosan jól működő kapcsolatok a rendőrségek között, most a munkaügyi kérdések iránt érdeklődnek a legjobban. Újra szeretnének a sportolók - és általában a fiatalok – között is kapcsolatokat szervezni.
Ennek a feltételeit teremthetjük meg mi, a civilszervezetek segítségünkkel egymásra találnak, működnek, tapasztalatot tudnak cserélni, egymáshoz tudnak utazni. Ezt mi nagyon fontos eredménynek tartjuk, s hisszük, hogy ezt a munkát folytatni kell, mert nagyon szép eredményei voltak és vannak.


Cziczer Katalin
/2007.11.23/
 
 

 

Kamaszkorom legszebb nyara - 3 hónap az USA-ban

  

    Milyen nagyszerű dolog az adott országban gyakorolni azt az idegen nyelvet amit éppen tanulunk. Erre nagyon alkalmas lehet akár néhány hónapos munkavállalás is, de ezekről annyi rosszat hallunk. Éppen ezért tesszük szívesen közzé ezt a kipróbált, leellenőrzött lehetőséget, amelynél nem érhetnek kellemetlen meglepetések. Ebben Tóth Nikoletta sárospataki diáklány segít, aki személyes tapasztalatait osztotta meg a főiskolásokkal a múlt héten, Rasovszky Miklós, a magyarországi programkoordinátor társaságában...

A CCUSA egy olyan amerikai szervezet, amely főiskolás és egyetemista diákok számára szervez nyári munkát az Egyesült Államokba, Angliába, Oroszországba és akár Kínába is. Programjai keretén belül a fiatalok egyszerre fejleszthetik nyelvtudásukat, pénzt kereshetnek, világot láthatnak, és barátokat szerezhetnek a világ bármely részéről.
 


Tóth Nikoletta
 

  Ezen a nyáron én magam is megtapasztalhattam, hogy mit is kínál a CCUSA. Egy csodálatos nyarat töltöttem Point Pleasant Beach városában New Jersey államban, ahol egy édességboltban dolgoztam. A munkám során rengeteg emberrel ismerkedtem meg, többek között thaiföldiekkel, horvátokkal, szlovákokkal, lengyelekkel és természetesen amerikaiakkal. A munka mellett utazásra is időt szakítottam, és ellátogattam Washington D. C.-be, New York városába és a Niagara vízeséshez is. Olyan élményekkel tértem haza, amelyeket soha nem fogok elfelejteni, és remélem, sokan mások is élnek majd ezzel a kihagyhatatlan lehetőséggel.

Azért szerveztük ezt a tájékoztatót Rasovszky Miklóssal, a CCUSA magyarországi program koordinátorával, mert szeretnénk, ha minél többen megismernék a CCUSA-t, és az általa nyújtott lehetőségeket.

Bővebb információért látogass el a www.ccusa.com illetve www.ccusa.hu weboldalra, vagy keresd Tóth Nikolettát (nikitoth@freemail.hu) a CCUSA sárospataki képviselőjét
 


 
 Törő Gábor
/2007.11.23/
 
 

 

Nem volt megnyugtató az újhelyi közmeghallgatás  

  

    Mint közismert, az elmúlt időszakban Tőketerebesen volt egy lakossági fórum, lakossági meghallgatás, ami majdnem botrányba fulladt. Nemzetközi szerződések, és egy egyezmény, amit 99-ben hirdettek ki kormányrendelettel, arra kötelezi a szlovák felet, hogy mivel a 25 km-es körzetben másik ország is van - jelen esetben Magyarország - közmeghallgatást kell szervezni Magyarországon – nyilatkozta Dr.Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő…
 


Dr.Hörcsik Richárd
 

  Ezen a közmeghallgatáson - amit Sátoraljaújelyben tartottak - mint a térség országgyűlési képviselője vettem részt. A meghallgatás számomra furcsa módon zajlott, hiszen a levezető elnök asszony határozottan kérte, hogy csak szorosan témával foglalkozóan szóljanak hozzá a résztvevők. Ehhez képest a szlovák fél a 2,5 óra meghallgatásban majdnem 1,5 órát beszélt, tehát valójában úgy tűnt, nem is a polgárok véleményére kíváncsiak, vagy csak próbálják magyarázni a bizonyítványt.
Felszólalásomban következőket mondtam: számokkal, kvótákkal dobálóznak, és akik ott ülnek polgárok, senki sem szakember e tekintetben. Számok tömkelegét hangoztatták, hogy megfelelnek az európai környezetvédelmi elvárásnak. Elolvasván azokat az anyagokat, amit a sajtóban és a honlapokon elérhető, a tőketerebesi beruházással kapcsolatban, egyáltalán nem nyugtatnak meg, ráadásul a lakossági fórum első részében, amikor is a szlovákiai fél adta elő a témát, abszolút nem győzött meg - és ez jellemző a másfél évre, ami óta nyilvánosságot kapott ez a beruházás, hogy nem tisztességes a tájékoztatás.
 
Nem vagyunk szakemberek, viszont az itteni polgárok féltik a jövőjüket, hiszen itt élnek, itt élünk, ezért nem meglepő, hogy ha az embereknek a fejében aggodalmak fogalmazódnak meg, ezért az erőművel kapcsolatban tisztességes, egyértelmű válaszokat, tájékoztatást kérünk.

Elmondtam a felszólalásomban, hogy számomra nem hiteles mindez, amit a beruházók által felkért szakértők mondanak, hiszen őket a megbízó fizeti. Számomra a szlovák és a magyar Környezetvédelmi Minisztérium szakembereinek véleménye hiteles, akiknek a nevükben is benne van, hogy szolgálatot teljesítenek az állampolgárok biztonsága érdekében, ezért az ő szavuk számomra meghatározó. Ugyanakkor az ott lévők minisztériumok képviselői nem sokat szóltak.

A beruházással kapcsolatban megkérdeztem, hogy nem tűnt fel idáig senkinek, hogy ahová mennek Királyhelmecre, Terebesre, Nagykaposra, Kassára, Sátoraljaújhelybe, vagy Zemplén bármelyik két oldalára, mindenütt masszív ellenállásba ütköznek?
Tessék mondani, terveztek más alternatívát? Hiszen nagy az ellenállásnak nyilván komoly oka van. Azért van egy fontos dolog, amit a szlovák szakember említett, hogy a szőlő vidéknek, a Tokaj-Hegyalja vidéknek a területét meg kell megvizsgálni, és vitákat folytatni erről.

Tehát először is: erőművet bárhol lehet építeni, de tokajit csak itt lehet termelni - és akkor Tokaj-Hegyalja szőlőtermelő vagy energiatermelő vidék-e? Hiszen már ez a második, olyan támadás a környezete ellen, az egyik a szerencsi erőmű, a másik – ami korábban kezdődött - a tőketerebesi.

Én nem értem, hogy mi magyarázza azt a beruházó részéről, hogy itt kell megvalósítani, hiszen csak egy vasútvonal van. Nem látom tisztán, hogy milyen alapanyagot akarnak, talán feketeszenet? Annak a lelőhelye nem itt, hanem Lengyelországban és Ukrajnában van. Állítólag fával is fognak tüzelni… Tehát számomra nem volt meggyőző a beruházó szakértői által előadott indoklás. Nem meggyőző az az anyag, amit olvastam az Interneten, olvastam a sajtóban.

Említettem: tessék mondani, akkor most mit csináljunk? - keletebbre már nem költözhetünk, mi itt szeretnénk leélni az életünket, mi itt szeretnénk meghalni, mi ezért aggódunk és ezért kérünk a leghatározottabban tisztességes tájékoztatást mindkét minisztérium részéről - egyébként Fodor Gábor környezetvédelmi miniszter támogatja a mi ügyünket.
Várom a legújabban a szlovák beruházó és a szlovák környezetvédelmi miniszter által benyújtott kérelemre a magyar minisztérium válaszát. Tessék békén hagyni Tokaj-Hegyalját, másutt építeni ilyen erőművet!
 
Egyébként azt is megjegyzem, hogy mi a megújuló energia mellett vagyunk, sőt azt támogatjuk, hiszen nagyon nagy energiaválság előtt van Európa, Magyarország, Szlovákia, az egész Európai Unio, tehát megoldásokat kell keresni. De miért mindig itt kezdik? Egy olyan térséget fenyeget a környezetvédelmi probléma, ami 1737-óta egy zárt történelmi borvidék, Tokaji csak itt teremhet, ilyen mikroklímával. Persze mondhatják szuper, a számokat betartják - és ha nem?

Sok-sok lehangoló cinikusság, amivel a szakértők az ott élő polgárokat lenézik, mondván, hogy mi nem értünk a témához és ők vannak a tudás birtokában. Itt rólunk van szó, mert a beruházó eljön, felépíti, és ott hagyja, csak a profitot akarja kivenni, ami természetesen az ő oldaláról érthető. De mit csináljunk mi, hova költözzünk mi?

Több 10 ezer ember jövőjéről van szó, ezért elvárnám a tisztességes tájékoztatást, amit mindenki számára, érthető szakértők adnak, a környezetvédelmi minisztérium és az európai uniós hatóságok által jóváhagyva.

 


 
 Cziczer Katalin
/2007.11.23/
 
 

 

Díszpárna kiállítás lesz a református templomi galériában

  

    Magyarország virága címmel nyílik kiállítás november 25-én vasárnap délelőtt 11 órakor - a 10 órai Istentiszteletet követően - a református templomi galériában. Váradiné Osváth Ilona textilművész gyűjteményéből és alkotásaiból nyílik tárlat, melyen láthatók a magyarság évezredes díszítő művészetének kincsei - tudatja a hívekkel és minden érdeklődővel Virágh Sándor református lelkész …
 

 
  Megtudhatjuk azt is, hogy miként ábrázolták őseink motívumokban és szimbólumokban hitük, regéik, világfelfogásuk, történelmi sorsfordulóik gyakran nehezen kimondható igazságait "virágnyelven".

A megnyitót Dr. Gyárfás Ágnes, magyar bölcselettörténész tartja, valamint elhangzik Hampó József: Égen lépkedő csodaszarvas című műve a szerző és Aranyosi György trombitaművész előadásában.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt e különleges néprajzi és művészettörténeti élményt kínáló alkalomra.

 


 
 Ref. Lelkészi Hivatal
/2007.11.23/
 
 

 

Sikeres zenészek koncertje a tehetséges kezdők támogatására

  

    Jótékonysági, vagy záró vacsorának nevezzük ezt a szombati Kiwanis rendezvényt, ahol találkozhatunk azokkal a zenészekkel, akik a műsort adják. Meg kell említenem, hogy a zeneiskola az olyan tehetségeket bocsátott útjukra, akik azóta szép karriert futottak be, s ma már elismert művészek. Közülük néhányan térnek most vissza, hogy bemutassák művészetüket szülővárosuk zenekedvelő lakóinak – szólt a jótékonysági koncertről és vacsoráról Feró István
 

 
  Folyamatosan lesz rendezvényünk ilyenkor novemberben, ugyanis a zeneiskolából ötvennégy olyan muzsikus származott el az itt kezdett tanulmányok után, aki szóló hangszereken, zenekarokban játszik, vagy zenepedagógiai pályán tanítja az ifjúságot a zenére.

Célunk az, hogy ez tovább folytatódjon, ugyanis ennek a bevételét teljes egészében a zeneileg tehetséges gyermekek ösztöndíjára, hangszervásárlására vagy valamilyen őket segítő felhasználásra fordítjuk. Azt tűztük a zászlónkra, hogy a tehetségeket próbáljuk meg támogatni. Már eddig is a legkülönbözőbb módon segítettünk, és táborba vittük el a pataki gyerekeket, most pedig ez lesz az első alkalom, amikor elindul az a folyamat, amelyben a zenében tehetséges gyerekeket tudjuk támogatni. Talán így fogalmazható a jelmondatunk: hidat építünk a gyermekeknek a jövőbe.

  A Kiwanissal kapcsolatosan három klub van. A Junior olyan programokat szervez, amely a gyerekeket közvetlenül érinti. Ilyen volt pl. a közelmúltban szervezett rendezvény, amikor a Tiszalúci Gyermekszínház a Dzsungel könyvének rövidített változatát adta elő gyerekek számára. Ennek az estnek a bevétele beteg gyermektársaik megsegítését szolgálja - nyilatkozta Debrődi Judit, a Kiwanis Junior Klub elnöke....
Megkerestük az óvodákat, az általános iskolákat, és a középiskolákat, és nagy örömünkre szolgált, hogy az érdeklődők megtöltötték a színháztermet. Ilyen ritkán van, hogy kicsi legyen A Művelődés Háza színházterme.

Talán még annyit, hogy folytatása is lesz a dolognak, mert már híre ment, hogy ez a színház egy nagyon tehetséges gyerekekből álló társulat. Tizenhetedikén Sátoraljaújhelyen szintén a színházban fogják ugyanezt az előadást előadni, a jövő év januárjában pedig ismét jönnek Sárospatakra, amikor egy musicalt adnak elő - és minden előadás bevétele a beteg gyerekek megsegítésére fordítódik.


 
 Fotók a Dzsungel könyve előadásáról >>>

Cziczer Katalin
/2007.11.22/
 
 

 

Gazdag programok A Művelődés Házában

      

    A Művelődés Háza színházi bérletes sorozatának novemberi előadása a Shakespeare Rómeó és Júlia című műve volt november 22-én, ami tulajdonképpen az eredeti szerelmi történetre épült, de mondandójában sok olyan gondolatot közvetített, ami a mai fiatalok vagy szerelmesek számára is fontos lehet – kezdte A Művelődés Háza őszi-téli programjainak ismertetését Csatlósné Komáromi Katalin igazgatónő…
 

 
  Természetesen a klasszikus mű szerkezete megmaradt és két nagyszerű színész, Rudolf Péter és Nagykálóczi Eszter játszotta a főszerepet.
November hónapban folytatódik a tavalyi szezonban már elindított „A hely, ahol élünk” helytörténeti sorozatunk. Amíg az elmúlt évadban a város történetének nagyléptékű áttekintése zajlott, most inkább a város mindennapjait próbáljuk megismertetni a kedves vendégekkel és ennek folyamán a különböző mesterségeket, a városi viseletet, a különböző kézműves tevékenységeket állítjuk majd a középpontba. A sorozat novembertől egészen áprilisig tart majd, és bízunk benne, hogy a tavalyi évfolyamhoz hasonlóan nagy érdeklődés kíséri majd ezt a programot is.
A jövő esztendő több nagy kulturális évfordulót is tartogat Sárospatak, és egész Magyarország számára, amivel kapcsolatban már elindul a programsorozatunk. Ez a reneszánsz kora, amelynek egy egész kulturális évet szentel a Magyar Kulturális Tárca is.
Sárospatak abban a szerencsés helyzetben van, hogy rendkívül gazdag a reneszánsz korból származó emlékeknek a tárháza, itt a városon belül. Ezeket fogjuk módszeresen feldolgozni előadások formájában. Így például az öltözködésről és a viseletről, a reneszánsz kori zenéről és táncról, a Mátyás királyhoz fűződő mondákról, mesékről, egyáltalán a Mátyás korát körbeölelő művészeti irányzatokról lesz szó, de ugyanígy betekintést nyerhetünk majd a reneszánsz kori gasztronómiába is.
Ez az előadássorozat is több hónapon át, tematikusan épül fel, november hónapban az öltözködések és a viseletek megismerkedésével kezdünk. A sorozatot a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.


 
 Törő Gábor
/2007.11.22/
 
 

 

Patakon jó állapotban tartják a történelmi emlékeket

             

    Az elmúlt negyven évben én nagyon sokszor jártam Sárospatakon különböző alkalmakkor családdal, ismerősökkel, vendégekkel, a magyar történelemnek ezt a részét megismerni, és azt gondolom, hogy mindig érzékelhető, hogy a városban gondot fordítanak arra, hogy a meglévő történelmi emlékeiket jó állapotban tartsák, illetve bemutassák a városlakóknak és a vendégeknek – szólt elismerően november 16-án a Veres-bástya átadására érkezve Dr.Veres János pénzügyminiszter, majd így folytatta…
 

 
  A mai nap egy olyan esemény kapcsán vagyok itt, amikor ehhez egy kicsit hozzá tudunk járulni a központi költségvetésből is, hiszen egy olyan falrész felújításának az átadási ünnepsége volt, amelyet az elmúlt években elkezdtek rendbe hozni és eljutottak egy állapotig, egy helyzetig. Aztán az idén ismét sikerült a pénzügyminisztérium részéről hozzájárulni egy szerény összeggel ahhoz, hogy ez a felújítás folytatódhasson.
Azt remélem, hogy ilyen fokozatos, és előre megtervezett lépésekkel tovább fog folytatódni magának a műemlék-együttesnek az állammegóvása és a felújítása azért, hogy minél többen úgy érezzék, hogy történelmünk eme része számukra ismét megtekinthető. Ismét tudunk vele ismerkedni, és át tudjuk adni ezzel gyermekeinknek, utódainknak történelmi emlékeinket, illetve azt a magyarságtudatot, amelynek része a sárospataki vár is.
 

 
  A Kazamatás várfal és a sarokbástyáknak a felújítása két ütemben folyt. Tavaly 2006-ban átadtuk az első ütemet, amikor tulajdonképpen a kőfalnak a felét tudtuk megcsinálni, az alsó és a felső szintet, és a Dél- Nyugati sarokbástyát – tette hozzá Jósvainé dr.Dankó Katalin, a MNM Rákóczi Múzeumának igazgatónője…
Ebben az évben a pénzügyminisztérium támogatásával lehetőségünk volt a második ütemben befejezni a teljes folyosó szakaszt, az alsó és a felső szintnek a felújítását, és a Keleti sarokbástya - az úgynevezett Veres bástya - állagmegóvását. Romkonzerválásról van szó, ez azt jelenti, hogy műemléki szempontból nem kiépítettünk, hanem igyekszünk úgy feltárni, a hiányzó részeket helyreállítani, a kiomló falakat felújítva és megfogva, hogy az állaga így stabilizálva legyen, és ne pusztuljon tovább ez a fal.
Én azt gondolom, hogy a külső erődítmény most már hiteles képet ad, hogy hogyan nézhetett ki a tizenhetedik században a vár védelmi rendszere ezzel a tüzérfolyosóval - ami mellett ott van a játszó park, vagy hadászati park, ahol a gyerekek kitombolhatják magukat múzeumlátogatás közben.
A továbbiakban természetesen folytatni szeretnénk majd körbeérve, a déli várfalnál és várároknál.


 
 


További LEVI fotók >>>              További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2007.11.22/
 
 

 

Mire jó az interaktív tábla?

      

   
Nem szokványos kistérségi szakmai nap zajlott le a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában, mivel két nagy tankönyvkiadó (a Nemzeti és a Mozaik) összefogásával szerveződött meg.

A program keretében november 14-én az alsós és a felsős pedagógusok először a tankönyvszerzők, tankönyvírók előadását hallgatták meg az alábbi 3 szekcióban:
Alsós: Az együttnevelés lehetősége a Nemzeti Kiadó új olvasó és matematika könyveivel (előadó: Remeczné Komár Gabriella).
Történelem: Készségfejlesztés a Nemzeti Kiadó történelem sorozatával (előadó: Bózsvári József).
Informatika: Megújulás a matematika oktatásában a Színes tankönyvcsaláddal (előadó: Dr. Koreczkiné Kazinczi Ilona).

A szekcióülések után plenáris bemutatón együtt ismerhették meg a pedagógusok az iskola egyik új kihívását, az interaktív táblát Leveli András szoftverfejlesztő segítségével. A bemutató az iskola saját interaktív táblája segítségével történt meg.
A pedagógus és diáktársadalom új szavakat tanul: interaktív tábla - aktív tábla - digitális tábla - virtuális aktív tábla - ActivVote - Calcomp - eBeam - Promethean - Mimió - Polyvision - SmartBoard - kalibrálás – szavazórendszer.

Mire jó az interaktív tábla?
Az oktatás, nevelés olyan aktív folyamat, amely során különböző eszközök segítségével próbálják a pedagógusok a tananyagot az érzékelés, a megfigyelés számára megragadhatóvá tenni. Nehézséget az okozhat, amikor a megtanítandó anyag jellegzetessége ezt nem teszi lehetővé. Jó lehetőséget biztosít az interaktív tábla a diákok számára, ha szimuláció útján vizuálisan is információt szerezhetnek környezetükről, illetve, ha interaktív módon tudnak részt venni az oktatási folyamatban.

Az új eszköz és kiegészítőik használatával az oktatás is megújulhat. Ennek a célnak az eléréséhez proaktivítás szükséges: meg kell ismerkedni a táblával, annak lehetőségeivel, módszertanával, és a tanároknak igyekezni kell beilleszteni saját pedagógiai eszköztárába, hogy annak használata hatékony legyen az időérzékeny tanítási folyamatban.
A sikeres szakmai nap a pedagógusok és a két kiadó szakembereinek az egyéni konzultációs lehetőségét is biztosította.

November 22-én 14.00 órakor újabb szakmai napon az iskolában az Apáczai Kiadó digitális tananyagával ismerkedhetnek meg az érdeklődők.


 
 Törő Gábor
/2007.11.22/
 
 

 

ÁVG-s diák sikere

      

   

 
  A középiskolás korú diákok egyik legrangosabb versenyén, a Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján (TUDOK) szerepelt sikeresen Harda Kristóf, az ÁVG 12. D osztályos tanulója.
A salgótarjáni regionális döntőt megnyerve, környezetvédelem- természetvédelem kategóriájában országos döntőbe jutott, így 2008 márciusában újra versenyez, immár az ország legjobbjai között.

További jó felkészülést, sikereket kívánunk neki!


 
 Törő Gábor
/2007.11.22/
 
 

 

Emlékérme Szent Erzsébet születésének 800. évfordulójára

      

    Szent Erzsébet születésének 800. évfordulója alkalmából - Szöllőssy Enikő tervezésében – 5.000 forint névértékű ezüst emlékérmét bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank, melynek bemutatására, valamint az Árpád-házi Szent Erzsébet című CD bemutatására az elmúlt héten, a sárospataki Szent Erzsébet Házban került sor…
 

Szöllőssy Enikő
  Szöllőssy Enikő rendszeres résztvevője hazai és külföldi csoportos kiállításoknak, számos köz- és magángyűjteményben találhatók meg szobrai és érmei, érméi. Számos emlékpénz tervezője. Elképzelései először 2002-ben valósultak meg emlékérmén (Hortobágyi Nemzeti Park). A Világörökség részei Magyarországon sorozat következő darabját (Hollókő) is ő tervezte. 2005-ben a diósgyőri várat örökítette meg törvényes fizetőeszközön, 2007-ben pedig a Szent Erzsébet születésének 800. évfordulójára kiírt pályázatot nyerte meg.

Az érme kibocsátásának alkalmával a köszönő szavakat a következőképpen hárította el:
Nem nekem köszönhető elsősorban, hanem az NKB-nek, mert ők írták ki a pályázatot. Mikor meghívtak a pályázatra, akkor utánanéztem, mert az ember sok mindent tud Szent Erzsébetről, de most alaposabban meg akartam ismerni, könyveket olvastam róla, és főleg képeket nézegettem. Igyekeztem, hogy minél inkább hiteles kép legyen. Leginkább a korabeli képekre koncentráltam, elsősorban az ereklyetartóra, amelyik az ő életéből vett jelenetekkel van díszítve. Tulajdonképpen Szent Erzsébetnél a legfontosabb, amit az ő nagyon rövid életében csinált, elsősorban a szegényeken, az elhagyottakon való segítés, ami nem is volt olyan egyszerű, mert az egész családjával - főleg a férje családjával - kellett szembeszállnia.


Iglódi-Csató Judit

 
A bank alapfeladata az, hogy az árstabilitást elérje és fenntartsa, azaz a forintba vetett bizalom, a forint stabilitása fennmaradjon – szólt a Magyar Nemzeti Bank részéről Iglódi-Csató Judit sajtószóvivő…

Nagyon fontos feladatunk - amivel a hétköznapokban a lakosság találkozik - a bankjegyek és az érmék kibocsátása.
Ezen túlmenően vállalt feladatunknak tekintjük azt, hogy olyan nemzeti kulturális évfordulókhoz, emlékidőpontokhoz kötődjünk, emlékérmék vagy emlékbankjegyek kibocsátásával, ami a nemzeti értékeinket, kulturális örökségünket erősíti meg, illetve a jövő nemzedék számára megőrzi. Ilyen időpont és ilyen évforduló ez a mai is, ami Árpád-házi Szent Erzsébet születésének a nyolcszázadik évfordulója. Ez az év erről szólt, különösen itt Sárospatakon. És ehhez kapcsolódott a Magyar Nemzeti Bank is azzal az emlékérmével, amit ma forgalomba bocsátottunk.
Az emlékérméről azt kell tudni, hogy ez egy ötezer forint névértékű, kilencszázhuszonöt ezrelék finomságú ezüstből készült, az átmérője 38,61 mm, a súlya pedig 31,46 g. Ebből a Magyar Pénzverő Rt. tizenkétezer darabot ver, ennél több nem lesz belőle. Ezt három hónapon keresztül névértéken lehet megvásárolni, utána ennek az értéke - mint az emlékérméknek minden esetben - jelentősen növekedni fog, hiszen a gyűjtők részéről igen komoly igény van erre.


 
 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2007.11.22/
 
 

 

Vállaltuk Erzsébet emlékének méltó ápolását

      

    Zsúfolásig megtelt a katolikus templomunk vasárnap délelőtt a helyi hívő keresztényekkel és a távolból érkezett zarándokokkal, akik jelen akartak lenni a Szent Erzsébet év lezárását jelentő ünnepi szentmisén.
Dr. Hörcsik Richárd polgármester ezen ünneplő tömeg, és - a média közvetítésével – ország-világ előtt jelentette ki, hogy Sárospatak polgárai, büszkén vállaljuk Szent Erzsébet örökségét és emlékének méltó ápolását…
 

 
  Eminenciás Bíboros Úr! Excellenciás Érsek és Püspök Urak! Házelnök Asszony! Köztársasági Elnök Úr! Krisztusban Kedves Testvéreim! – köszöntötte Erdő Péter bíborost, a papi méltóságokat, Szili Katalin házelnököt, Mádl Ferencet és nejét, és a jelenlévőket a polgármester, országgyűlési képviselő, majd így folytatta:

„Árpád-házi Szent Erzsébet szülővárosa, Sárospatak polgárai, és az általuk választott Önkormányzat nevében sok szeretettel köszöntöm Önöket, ebben az ünnepi órában, amikor e megszentelt, történelmi falak között, városunk szülöttére, Árpád-házi Szent Erzsébetre emlékezünk.
Mert szent ez a hely, ahol most vagyunk! Hiszen innen alig pár száz méterre, 800 éve látta meg a napvilágot és keresztelték meg Árpád-házi Erzsébetet, akit halála után alig négy évvel az egyház szentjei közé fogadott.
Magyarország történetében kevés olyan személyiség van, akinek emlékezete 800 év óta nemcsak egy ország, hanem egy egész kontinens, sőt egy egész világ keresztyénei emlékezetében elevenen él.


 
 
"Amikor egy évvel ezelőtt, Seregély érsek úr megnyitotta számunkra, itt a vártemplomban, a Szent Erzsébet jubileumi esztendőt, mi, pataki polgárok, fiatalok és idősek, férfiak és nők, felekezeti hovatartozás nélkül vállaltuk Erzsébet emlékének méltó ápolását.
Meggyőződésem, hogy ezt, az a sok tízezer magyar és európai zarándok, illetve idelátogató megtapasztalhatta, aki megfordult városunkban.
Örömmel és büszkeséggel tettük ezt, mert Erzsébet azok közé tartozik, akinek sugárzása ma sem csökkent. Mi sem jelzi ezt jobban, mint az a pár sor, amit II. János Pál pápa Erzsébet halálának 750. évfordulóján a magyarokhoz írott levelében fogalmazott meg:

"Legyetek büszkék arra, hogy a magyar földből sarjadt Erzsébet, - Európa, sőt világszerte ismert és szeretett szent lett! Korát meghaladó távlatokban gondolkodott, zseniális szívvel megérezte a szeretet egységesítő erejét és az egység mély igényét."

Kedves Testvérek!
Én, mint a város kálvinista polgármestere, a pataki polgárokkal együtt, felekezeti hovatartozás nélkül, büszkén vállaljuk Erzsébet örökségét. Hiszen egész életén, cselekedetein keresztül, egyedüli megváltónk, Krisztus alakja ragyog át, s példát ad követésére!

Tudják, a jubileumi esztendő a patakiak számára nemcsak azért volt hasznos, mert sok ezren meglátogatták városunkat, hanem arra is jó volt, hogy rádöbbenjünk: mennyire modern ez az Erzsébet! Aki 800 év múltán is tanít! Akinek ma is van mondanivalója számunka!

Először is az életszemléletében. Szükségünk van arra az egyszerűségre, amely Szent Erzsébetet a világhoz, Istenhez kötötte!
Másodszor: az életvitelében. Szent Erzsébet 800 év múltán is arra szólítja a közélet felelőseit: közös felelősségünk mindent megtenni az életért és a családért.
Harmadszor, a szeretet fontosságára hívja fel a figyelmünket. Erzsébet vallásossága sohasem lett önmagába forduló élménykeresés, hanem abból a szolgálat lelkülete fakadt. Nemes egyszerűséggel azt is mondhatnám, hogy Erzsébet a szolgálatra és szeretetre hív bennünket.

És végül Szent Erzsébet alakja olyan személy, aki példát, aki fogódzót adhat az értékválsággal küszködő Magyarországnak.

Köszönöm, hogy Önök velünk együtt ünnepelnek ma délelőtt! Kérem ne feledjék! Sárospatak Polgárai ma is híven ápolják Árpád-házi Szent Erzsébet emlékét. Ide érdemes visszatérni!
Köszönöm figyelmüket!”

Cziczer Katalin
/2007.11.21/
 
 

 

„Mátyás Kupa”

      

   

 
  „Mátyás Kupa” elnevezésű felkészülési tornán vett részt a hétvégén az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 7-8. osztályos fiú kosárlabda csapata Miskolcon, a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában, ahol a házigazdák mögött a második helyezést szerezték meg. A csapat edzője, Géczi Tamás elmondta, hogy elégedett az eredménnyel, hiszen a kisgimnazisták alakulófélben lévő csapata olyan ellenfelekkel mérkőzött, akik már évek óta kosárlabdáznak.
Eredmények:
Hunyadi - ÁVG 39-29
ÁVG - Szilágyi 57-39


 
 Törő Gábor
/2007.11.21/
 
 

 

A kulturális intézmények gazdasági szakemberi tanácskoztak

      

    „Új utak és lehetőségek a kulturális intézmények rendszerében” címmel tartottak konferenciát az elmúlt héten Sárospatakon, a Comenius Főiskolai Kar dísztermében. A konferencia lényegét Dr.Vígh Annamária főosztályvezető, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közgyűjteményi Főosztályának munkatársa foglalta össze számunkra…
 

 
  A sárospataki konferenciáknak immár hagyománya van a magyar kulturális életben, hiszen a kulturális intézmények gazdasági igazgatói hosszú évek óta gyűlnek itt össze, hogy ügyes bajos dolgaikat megbeszéljék. Ebben az évben új szemlélettel közelítettük a kérdést, ami azt jelenti, hogy az oktatási és kulturális minisztériumhoz tartozó valamennyi kulturális intézmény vezetője és gazdasági vezetője, valamint a megyei múzeumok vezetői és gazdasági vezetői is meghívást kaptak erre a rendezvényre.
Az volt a célunk, hogy ezzel a meghívással is érzékeltessük azt, hogy a mai világban a gazdaság és a szakma csak vállvetve, egymásra támaszkodva érhet el célokat. Gyakorlatilag az intézményi vezetőknek és gazdasági vezetőknek kívánt egy fórumot teremteni ez a konferencia azzal, hogy az éppen aktuális jogszabályokról, jogszabályváltozásokról a legavatottabb szakemberek segítségével nyújtott tájékoztatást. A költségvetés tervezéséről a Pénzügyminisztérium munkatársai, a vagyontörvényről is a megfelelő szakemberek adtak itt tájékoztatást. De szó volt a 2008-as Reneszánsz Évről, és a Nemzeti Kulturális Alap finanszírozásának új lehetőségeiről is.
 

 
  A konferencia nyitónapján a Hotel Bodrog éttermében pohárköszöntő keretében köszöntöttem a konferencia résztvevőit, köztük az államtitkár asszonyt. Számunkra nagy megtiszteltetés, hogy az éves konferenciájukat minden évben Sárospatakon tartják – számolt be Dr.Hörcsik Richárd polgármester a konferencia résztvevőivel való találkozásáról…

Gratuláltam a szervezőknek, hogy jó helyre esett a választás, hiszen nekünk nagyon sok közünk van a kultúrához, hiszen Sárospatak 2006-ban nyerte el „A kultúra magyar városa” címet és mi ezért teszünk is. Éppen ezért, tartom szerencsésnek, hogy akik a kultúra finanszírozásával, a kultúrával foglalkoznak, olyan helyen tarthatták ezt a konferenciát, ahol minden a kultúra ápolásáról, és minden a kultúráról szól.
Különösen érvényes ez abban az évben, amikor a Szent Erzsébet évet éljük, és erről szólnak azok a kulturális eseményeink, amelyek nem csak Zemplén, hanem országos, sőt nemzetközi vonatkozásban is idevonzották a vendégeket. Mi ezért nem csak ebben az évben, hanem az elkövetkezendő időszakban is szeretnénk Szent Erzsébet kultúráját tovább folyatatni, hagyományát tovább ápolni.


 
 Cziczer Katalin
/2007.11.21/
 
 

Egészségnevelési nap volt a „kisrefiben”

                

  Az elmúlt hét egy napján egészséges életmód napot tartottak a Református Kollégium Általános Iskolájában, amikor még az épületbe belépő szülőket is gyümölcsteával fogadták. Varga Lukácsné tanítónő elmondta, hogy ez egy tudatos nevelői tevékenység…
 
  Iskolánkban már harmadik éve hagyomány, hogy a novembert, mint egészségnevelési hónapot különböző programokkal színesítjük. Egy hetet szántunk most az egészségnevelésnek, hiszen tudjuk, hogy az egészség minden ember számára nagyon fontos. Ezt akkor tudjuk igazán, amikor megbetegszünk.
Már kisgyermekkorban meg kell tanulniuk a gyerekeknek, hogy mi szolgálja az egészségüket, mi az, ami károsítja és hogyan védhetik ezektől. Ezekről délelőtt elsősorban a környezetismeret órákon beszélünk, de akár a többi, a matematika, vagy az énekóra anyagába is beleszőjük ezeket az ismereteket.
Délután pedig a napközis foglalkozásokon mélyítik el, beszélgetnek erről, kézműves foglalkozásokon ezekhez kapcsolódó tárgyakat készítenek, rajzzal fogalmazzák meg az ezzel kapcsolatos gondolataikat.

”Ép testben ép lélek”, mondja a közmondás. A mi iskolánkban a lelki táplálékot a hittan, a hit és erkölcstan órákon, az áhítatokon, a templomban, családi körben és nyilván itt az iskolai környezetben kapják. A testi táplálékot pedig ugye ezeken a foglalkozásokon, ahol felvilágosítást kapnak, hogy mi a fontos az egészségünk számára, milyen az egészséges életmód, hogyan védhetik egészségüket, és hogyan tisztálkodnak.


Cziczer Katalin
/2007.11.21/
 

 

Megméretetett a Zemplén Hírlap

      

     Mint köztudott a Zemplén Hírlap szerkesztésére idén májusban kötöttünk szerződést, amelyben féléves próbaidőt határozott meg a két város önkormányzata.
 


Hajdu Imre


Szőnyi István

  A próbaidőre azért volt szükség, mert eddig nem próbált lehetőséget vezettünk be, hiszen kéthetente megjelenő, ingyenesen terjesztett újság egyik városban sem működött idáig – nyilatkozta Hajdu Imre, a sárospataki bizottság elnöke, a Sátoraljaújhelyben megtartott összevont kulturális bizottsági ülés befejezése után…

Az együttes bizottsági ülésen kérdésként fogalmazódtak meg az újság terjesztésével kapcsolatos problémák. Sajnos előfordul, hogy a lap sok háztartásba nem jut el annak ellenére, hogy az önkormányzatok jelentős összeggel támogatják a megjelenését. Ujj Péter szerkesztő úrtól ígéretet kaptunk arra, hogy felülvizsgálják az eddigi terjesztési szerződéseket, ha szükséges változtatnak ezeken.

Az újság tartalmával kapcsolatban véleményként hangzott el, hogy a címben foglaltaknak – Zemplén Hírlap – tökéletesen megfelel, hiszen pontosan és naprakészen tájékoztat a két város eseményeiről. A bizottságok örvendetesnek találták azt, hogy az első időszak vadhatásait sikerült lenyesni, hasonlóan szerencsésnek tartják a két város hivatalos honlapjával való együttműködési megállapodás aláírását.

Ugyanakkor többen felhívták a figyelmet arra, hogy ideje lenne az állandó – pl. publicisztikai – rovatok beindításának. A tartalomhoz kapcsolódóan felmerült a korrektúra kérdésköre is, hiszen többször előfordult már, hogy fésületlen cikkek jelentek meg a lapban.
Mindezen problémák megoldására a bizottsági ülésen jelenlévő szerkesztőtől ígéretet kaptunk, így a bizottságok a megbízatás meghosszabbítása mellett tették le voksukat, amely javaslatukat a képviselő-testületeik felé továbbítani fognak.

További fotók >>>

Törő Gábor
/2007.11.20./ 

Riport Egri Károllyal a Kossuth Rádió kora reggeli műsorában

      

   Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium biológia-kémia szakos tanárával Pais Judit készített interjút a Kossuth Rádió Főszerkesztőségétől, mikológiai kutatásaival összefüggésben. A közeljövőben adásba kerülő riportra a 2007. november 7-8-án megrendezésre került ”Lippay János – Ormos Imre – Vas Károly” Tudományos Ülésszak alkalmával került sor a Budapesti Corvinus Egyetem Budai Campusán. Az ÁVG tanára (és egyben AJTP országos természetismeret-munkaközösségvezetője) itt a bodrogközi ártéri erdők gombavilágáról készített poszteréről és annak összefoglalójáról nyilatkozott.
 


  Egri Károly már több, mint két évtizede tanulmányozza Sárospatak környékének nagygombáit. A konferencián számot adhatott az utóbbi 6 év eredményeinek egy részéről is. Kutatásai során mintegy 300 különböző gombafajt sikerült föllelnie, elsősorban a környező fás társulásokban. Fontosnak érzi, hogy az érdeklődő diákok és felnőttek minél több információhoz jussanak ezekről. (Nemcsak a különböző ehető és mérgező fajok tulajdonságaival, előfordulásával és jelentőségével kapcsolatban, hanem ökológiai és környezetvédelmi vonatkozásaikkal összefüggésben is.) Ezt a célt szolgálták a Zemplén Televízióban korábban bemutatott „Gombázzunk együtt” c. sorozat adásai, a különböző tudományos ismeretterjesztő folyóiratokban (pl. Természetbúvár, Természet Világa) megjelent publikációk, illetve a korábbi alkalmak során és most bemutatott poszterek képei is. (Ez utóbbiak igényes kivitelezéséért köszönet illeti Gombos Leventét, illetve Bakos Mihályt. A digitális képanyag feldolgozása, illetve az kutatómunka prezentációja pedig a család segítsége nélkül – ahogy mondani szokás – nem jöhetett volna létre…)
Bár Zemplén gombavilága – a védelemre szoruló fajok tekintetében is – ma még (!) kivételesen gazdagnak mondható, ez sokak számára teljesen ismeretlen, a szakemberek is csak kis részleteit ismerik. Pedig nemcsak történelmi, kultúrtörténeti hagyományaink ápolása lényeges. Legalább ennyire fontos lenne természeti környezetünk értékeinek számbavétele és megőrzése is, melynek az itteni nagygomba-világ is csodálatos és elválaszthatatlan részét jelenti.

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2007.11.20./ 

Díjkiosztó ünnepség a galambászoknál

   

   A Z-24 Postagalambsport Egyesület november 10-én tartotta éves díjkiosztó ünnepségét. A versenyzés májustól szeptemberig tartott. A versenyszezon rövid-, közép- és hosszú távú utakból, valamint a fiatal galambok versenyeztetéséből állt. A legrövidebb út Gödöllőről, a leghosszabb Regensburgból került megrendezésre – tudtuk meg Kovács Jánostól az egyesület vezetőjétől.
 

    Miután a Kovács János köszöntötte a nagyszámban megjelent galambászokat és hozzátartozóikat, az év eseményeit Leskó Gábor ismertette. Dr.Hörcsik Richárd polgármester köszöntő beszédében elmondta, hogy a postagalambsport – hasonlóan a többi sportághoz – Sárospatak város jó hírnevét öregbíti, viszi messzire. Visszaemlékezett arra, hogy a Szent Erzsébet ünnep jelmezes felvonulása közben a szentté avatás jelentét milyen magasztossá tudják tenni a katolikus templom mellől felrepített galambok - amit ennek az egyesületnek köszönhetünk. Sajnálkozását fejezte ki amiatt, hogy éppen ebben az évben az eső miatt erre nem kerülhetett sor.
A köszöntés után eredményeket elérő tenyésztők tárgyjutalmakat vehettek át. A díjkiosztást követően reggelig tartó, jó hangulatú zenés mulatsággal folytatódott a rendezvény, melynek sikerében nagy érdeme van a zenét szolgáltató ROKONOK-nak.
 

Kovács János

 

Leskó Gábor

   

További fotók >>>

Amatőr film részlet >>>

Törő Gábor
/2007.11.20./

Márton napi lámpás felvonulás volt Hercegkúton

      

   Több mint 10 éves hagyománya van a Márton napi lámpás felvonulásnak óvodánkban. Egy Németországból érkezett óvónő segítségével élesztettük újra ezt nagyon szép hagyományt - számolt be a hideg, de hangulatos estéről az óvoda igazgatónője, Matisz Gyuláné...
 

  A gyerekeknek rendkívüli élményt ad, természetesen előtte felkészítjük őket arra, hogy tulajdonképpen mi is a mondanivalója a Márton napi ünnepségnek, felvonulásnak. Szent Márton legendát szoktunk mesélni, ami nagyon érdekes a gyerekek számára, többször eljátsszuk bábjátékkal is. A legfontosabb mondanivalója, hogy Szent Márton nagyon szerette a gyerekeket, ő egy lovag volt, aki a koldusok felé is nagyon jótékony volt, a kabátját is ráterítette egy szegény koldusra.
A gyerekek ezt a napot azért is várják, mert tudják, hogy kint állnak szüleik és nagyszüleik is, és várják őket a kapuban. Süteménnyel és édességgel kínálják meg őket, és így az egész este egy nagy élményt jelent számukra.

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2007.11.20./
  

Basilica minor rangot kapott a sárospataki római katolikus templom

      

    Juliusz Janusz érsek, apostoli nuncius november 18-án, a Szent Erzsébet-év záró szentmiséjén bejelentette, hogy az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció basilica minor (kisebb bazilika) rangra emelte a sárospataki templomot.

A dokumentumban ez olvasható:Juliusz Janusz
érsek

  Az Egri Főegyházmegyének
Excellenciás és Főtisztelendő Ternyák Csaba Érsek Úr 2007. május 8-i levelében előadott kérésére, amely kifejezi a papság és a krisztushívők óhaját és kívánságát, az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció, a XVI. Benedek pápától neki adott különleges felhatalmazása alapján, BASILICA MINOR címmel és méltósággal ékesíti fel Sárospatak városának plébániatemplomát, amelyet Isten dicsőségére és – eredetileg Keresztelő Szent János vértanúságának tiszteletére – szenteltek fel. Nagy örömmel adjuk a törvény szerint vele járó összes jogokat és liturgikus kedvezményeket, az 1989. november 9-én megjelent „De Titulo Basilicae Minoris” dekrétum szabályainak betartása mellett.
Minden ellenkező rendelkezés érvénytelen.
Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció székhelyén, 2007. október 19-én.

Francis Arinze bíboros, prefektus
Albert Malcolm Ranjith érsek, titkár


A basilica minor (latinul: kisebb bazilika) a pápa által templomoknak adományozott kitüntető cím, a templom építészeti stílusától függetlenül. Az elnevezés a basilica maiortól való megkülönböztetésképpen terjedt el a XVIII. században. Basilica maior (tkp. nagyobb bazilika) ranggal az öt római patriarkális bazilika rendelkezik: a lateráni Szent János-bazilika, a Szent Péter-bazilika, a Falakon Kívüli Szent Pál-bazilika, a Santa Maria Maggiore-bazilika, valamint a Falakon Kívüli Szent Lőrinc-bazilika.

A basilica minor címmel járó jogok között szerepel például a teljes búcsú elnyerésének lehetősége évi négy alkalommal; a Szentszéket jelképező két kulcs ábrázolásának joga a templom zászlaján vagy pecsétjén; a Credo mondásának joga olyan hétköznapi miséken, ahol népes hívő közösség jön össze. A kötelességek közé tartozik a rendszeres igehirdetés és gyóntatás, illetve egy énekkar működése.

Hazánkban basilica minor ranggal rendelkezik többek között az egri, a pécsi, a győri, a veszprémi, a székesfehérvári székesegyház, a budapesti Szent István-bazilika, a pannonhalmi és a zirci bazilika, a máriaremetei, a máriapócsi és a mátraverebély–szentkúti kegytemplom, vagy a keszthelyi Kis Szent Teréz-bazilika. (A felsorolás nem teljes.)

Határainkon túli magyar területek basilica minor rangú templomai közül néhány: a csíksomlyói kegytemplom, a lőcsei kegytemplom, a bártfai Szent Egyed-templom, a nagyváradi székesegyház és a késmárki templom.

Forrás: Magyar Kurír
/2007. november 19./ 

Miről döntöttek a rendkívüli testületi ülésen?

      

    2007. november 16-án, pénteken délelőtt 9 órától tartotta rendkívüli ülését Sárospatak város képviselő-testülete. A rendkívüli ülésre azért volt szükség, mert hosszas előkészítő munka után az iskolai pályázatot előkészítő bizottság olyan stádiumba hozta javaslatát, hogy most már elkerülhetetlen volt a képviselő-testület döntése - kaptuk a tájékoztatást Aros János alpolgármestertől...
 


  Az első és talán legfontosabb napirendi pont a pályázat benyújtására vonatkozott, amelyet "A közoktatás, térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúrájának fejlesztése" című projektre kívánunk benyújtani. Bízunk abban, hogy megoldódik ez a hosszú évek óta húzódó probléma, amely az előző képviselő-testület döntésének következében alakult ki. Akkor a Petőfi- és az Esze Tamás Általános Iskola összevonása úgy történt meg, hogy a diákoknak, és a pedagógusoknak azóta is át kell járniuk az egyik intézményből a másikba.

Több javaslat mutatkozott, a pályázati kiírás alapján lehetőségünk lett volna 1,2 milliárd Ft-os, egy 500 millió Ft-os, és 230 millió Ft-os pályázat beadására. Ezek közül az előkészítő bizottság javaslata értelmében az 500 millió Ft-os pályázat beadásáról döntött a képviselő-testület. Az előkészítő bizottságban - amely az utóbbi időszakban már hetente ülésezett - az oktatási intézmények vezetői, a jegyzőasszony, a szakreferens, Erdős Tamás és jómagam vettünk részt.

 A szándékunk az, hogy a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola bővítéséhez kezdenénk hozzá, ill. ezzel egyidejűleg az óvodák körülményeinek javításához is. A pályázat értelmében a Petőfi utcai épületben 28 tanterem kialakítására lesz lehetőségünk. Ezzel ki tudjuk váltani a volt Esze Tamás Általános Iskola épületét. Ezzel a bővítéssel 750 főre bővülne az iskolában a tanulói férőhelyek száma. Ezzel lehetőségünk lesz a kistérségi szerepvállalásra is, amely lehetőség jelenleg nem adott.
Az óvodákkal kapcsolatban is régóta kérdés, hogy három óvoda, vagy két óvoda képes ellátni a jelenlegi létszámot. Ezzel a fejlesztéssel a 3 tagintézmény 2 épületben el fogja tudni látni az óvodai oktatást, a pályázat pozitív elbírálása esetén.

Szükségünk volt a képviselő-testület döntésére, hiszen az 500 millió Ft-os pályázati támogatáshoz, a 90%-os állami támogatás mellé 10%-os önerő szükségeltetik, ennek értelmében több mint 50 millió Ft-ot a költségvetésünkben erre a célra biztosítani kell. A képviselő-testület egyhangúlag javasolta a pályázat beadását.

A következő napirendi pontunkban Sárospatak többcélú kistérségi társulási tanácsában a polgármester helyettesítésére kellett egy formai határozatot hozni. Eddig ez úgy működött, hogy jómagam, tehát a város alpolgármestere helyettesítette a polgármestert a kistérségi tanács ülésein - illetve helyettesítettem volna, de erre konkrét példa még nem volt, hiszen polgármester úr mindig igyekszik jelen lenni a kistérségi tanács ülésein. Elméletben azért a lehetősége ennek megvan, hogy valamilyen oknál fogva akadályoztatva lesz, és ezek után én a képviselőtestületi döntés értelmében most már teljes hatáskörrel fogom tudni helyettesíteni.

Zárt ülésen is egy hasonlóan fontos pályázat volt napirenden. A 2008 évre kiírt Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázatra beérkezett jelentkezésekről döntött a képviselő-testület. Mindezek elején néhány adat:
2003-ban 156 A típusú
2004-ben 130 A típusú
2005-ben 113 A típusú
2006-ban 115 A típusú
2007-ben 131 A típusú pályázatot nyújtottak be.
A képviselőtestület döntés értelmében az ide vonatkozó határozatnak megfelelően: a támogatásra jogosultak árvák és félárvák esetében 67825 Ft/fő/hónap jövedelem volt.
Gyermekét egyedül nevelő szülők esetén 54300 Ft/fő/hónap volt.
Ha a családban 2 szülő van, akkor 40700 Ft/fő/hónap volt megállapítva.
Az egészségügyi és szociális bizottság nagyon jól átlátható anyagot terjesztett a képviselő-testület elé. A vitás esetekben több helyszínen is saját szemükkel győződtek meg a közölt adatok valószerűségéről, így összesen
A típusú pályázat 15 db, B típusú pályázat 16 db, a már érvényben lévő B típusú pályázatok közül 23, összességében 154 pályázat került elbírálásra.

Mint ismeretes a képviselő-testület az előző évekhez hasonlóan az idei év költségvetésében 4000 Ft/fő-vel tudja kiegészíteni az állami támogatást, ill. a Megyei Közgyűlés által megítélt támogatást. Hozzá kell tennem, hogy a Megyei Közgyűlés idén megduplázta az általa adott támogatást, tehát 1000 Ft helyett 2000 Ft-tal támogatja ezt a pályázatot.
Az egészségügyi és szociális bizottság is elmondta, valamint a képviselő-testületi ülésen is bizonyos vitát generált, hogy megpróbálnak olyanok is részesülni ebből a szociálisan rászorultak számára kiírt pályázatból, akikről köztudott, hogy olyan körülmények között élnek, amelyek alapján nem rászorultak erre a támogatási formára. A szakbizottság ezeknek a jogosulatlan igényeknek a nagy részét már kiszűrte, de még itt a képviselőtestületi ülésen is fölmerültek olyan adatok, amelyek alapján az elénk terjesztett anyagból kérelmezőket kellett kizárni.
Sajnálatosnak tartjuk, hogy még mindig próbálkoznak olyanok, akik nem rászorulók ennek a támogatásnak az igénybevételére. Bízunk abban, hogy a következetes bizottsági és képviselő-testületi döntések után a következő évben már nem lesz jogosulatlan igénylő.

Törő Gábor
/2007.11.19./ 

„Sikeres projekt, szakmai fejlődés”

      

    Az 1998-ban megalakult Zempléni Fejlesztési Társaság Alapítvány több sikeresen megvalósított projektjét követően jelenleg a HEFOP-2.2.1-06/1-2006-11-0014 „Bástya 2007-2008”című projektjével a szociális szakemberek kompetenciáinak fejlesztését kívánja megvalósítani- nyilatkozta Takács Péter, projekt szakmai vezetője...
 


  A projektbe elsődlegesen olyan szakemberek bevonását terveztük, akik Sárospatak és a kistérségi településein található Civil Szervezetek, Önkormányzatok, Önkormányzati Intézmények és a Munkaügyi Központ humán és/vagy szociális területén dolgoznak.
Elsődleges célunk az volt, hogy a szakemberek kommunikációs -és szakismereteiket bővítsék, a napi feladataikban végzett tevékenységükhöz új módszerek megismerésére, a módszereket gyakorlati foglalkozásokon (tréning) elsajátításra lehetőségük nyíljon. A tervezett képzés során lehetőség nyílik arra is, hogy az Európai Uniós alapelveket és módszereket megismerjék, így a képzett szakemberek képessé válnak az Uniós források lehívására.
Előadás jellegű és tréning jellegű képzéseket terveztünk, így a száraz tananyag mellett lehetőség nyílik a párbeszédre, a csoportos foglalkozásra, mely a csoportos együttműködés szükségességének megismerésére, a konstruktív konfliktuskezelési eljárások alkalmazására, a hatékony kommunikációra nyújt lehetőséget.
A képzésre jelentkezők száma – mely a tervezett 30 fő közel kétszerese – azt tükrözi, hogy a szakemberek igénylik az új szakismereteket, szeretnének naprakész információval rendelkezni, mellyel mind önmaguk elvárásainak, mind szakmájuknak szeretnének megfelelni.


A képzésre jelentkezők a pszichológiai alkalmassági vizsgálaton túl vannak. A projekt szakmai vezetője, Takács Péter a szakmailag országosan is elismert képzésbe bevont trénerekkel együtt megbeszélést tartott Sárospatakon 2007. november 14-én, mely során szakmai kérdésekben döntöttek.
Reméljük, hogy a képzés elvégzését követően a résztvevők elégedetten, szakmailag felkészülten és olyan ismeretekkel távoznak, melyet alkalmazni tudnak munkájukban, továbbá a Zempléni Fejlesztési Társaság a későbbiek során is szakmai segítséget tud nyújtani nemcsak a szociális területen dolgozó szakembereknek, hanem egyéb szakágazatban dolgozóknak is.

Cziczer Katalin
/2007.11.19./ 

Az egy gólos győzelem is győzelem

      

    Férfi kézilabda NB II Észak-Keleti csoport: Sárospatai TC – Hajdúnánás 31-30 (16-13)
A Hajdúnánás sohasem könnyű ellenfél. Évek óta stabilan ott tanyáznak az NB II Észak-Keleti csoportjának valamelyik dobogós helyén, ellenük még hazai pályán sem mehet biztosra egy csapat sem. Pláne nem egy olyan gárda, amelyik győzelmi kényszerben van, mint a Sárospatak- tájékoztatja az olvasókat Papp József, edző...
 


  Az első gólt a vendégek szerezték, de többé nem is vezettek a meccs folyamán. Az első tizenkét percben hazai oldalon mindig más lőtte a gólt, az első pataki duplázót a 13. percben lehetett feljegyezni Medve személyében. A játékrész második felében picit távolodni készültek az ellentől a hazaiak, de ezt a hajdúnánásiak nem vették jó néven. Igaz, nagyon közel kerülni nem tudtak, de remek védekezésüknek köszönhetően igazából le sem szakadtak. Hazai oldalon hiányzott a valódi gólzsák, szélről szinte veszélytelen volt a Sárospatak. Egyedül Türk beállása hozott színt a támadójátékba, akli betörésekből próbálkozott többször is sikerrel.
A második félidőt kettős emberelőnyben kezdte a Hajdúnánás, aminek köszönhetően egy gólra fel is zárkóztak. Ekkor ismét Medve és Türk rázta meg magát, majd hiába támadott szívósan a vendégcsapat, a remek napot kifogott Simon parádéinak köszönhetően alig tudták bevenni a hazai kaput.. A 48. percben Papp betöréses gólja után alakult ki a legnagyobb különbség (26-20), majd ettől kicsit le is ültek a hazaiak és felpaprikázódtak a vendégek. Többnyire azt történt a pályán, amit a nánásiak akartak, de az idő már kevés volt ahhoz, hogy egyenlítsenek. Még megpróbálkoztak a kettős követéssel is, de ekkor Czili beállóból szerzett góljai hűtötték le a vendégek kedélyét.


Eredmény:
Sárospataki TC – Hajdúnánás 31-30 (16-13)
Sárospatak, 350 néző. Vezette: Aczél, Paulovics.
Sárospatak: SIMON – Durst (3), Kovács (4), MEDVE (9), Csendes, CZILI (5), Nagyházi P. (1). Csere: Kőrizs (kapus), Braun (1), Baksay, TÜRK (5), Papp(2). Edző: Simák György.

Hétméteresek: 2/2, ill. 11/9
Kiállítások: 12 perc, ill. 6 perc
Az eredmény alakulása: 7. perc: 3-2, 13. perc: 7-4, 14. perc: 10-6, 24. perc: 13-8, 39. perc: 21-18, 46. perc: 24-19, 48. perc: 26-20, 52. perc: 27-23, 59. perc: 30-28.

Törő Gábor
/2007.11.19./ 

Bemutató óra a Rákóczi Iskolában

      

    A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában november 13-án szakmai továbbképzés keretében első osztályos magyar bemutató órát láthattak a pedagógusok - tudtuk meg Horváth Istvánné alsós munkaközösség vezetőtől...


  Miért választottuk, mi volt a célja?
Napjainkban sokat hallhatunk arról, hogy a gyerekek nem tudnak olvasni, nehézséget okoz az értő olvasás. Munkaközösségünk ebben a tanévben kiemelten foglalkozik ezzel a problémával. A pedagógus hivatásának egyik legszebb, legizgalmasabb feladata a kisgyermekek bevezetése a betűk birodalmába. Tesszük mindezt játékosan, türelemmel, hogy megkönnyítsük az óvoda és iskola közötti átmenetet. Fontos a hang- és betűtanítás időszakában a jó alapozás, az olvasás technikájának elsajátítása. Ha megszereti az olvasást, könnyebben megtanulja és megérti az olvasott szöveget. Így kitárul előtte a világ, hiszen meg tudja oldani a matematikában a szöveges feladatokat, megérte a történelmet és a többi tantárgyat.
Erre a szakmai napra, délutánra a kistérség alsós kollégáit is meghívtuk. A délután első részében magyar óra volt egy első osztályban "Hang- és betűtanítás az Apáczai Kiadó olvasókönyvéből" címmel, melyet Tuss Istvánné tanítónő tartott.
A délután második részében szakmai konzultációra került sor. Esztergályosné Földesi Katalin tankönyvíró az Én ábécém interaktív olvasókönyvet mutatta be, amely hasznos segítséget nyújt az olvasástanítás valamennyi szakaszában.

További fotók >>>

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2007.11.19./

  

Rajztanárok alkotásaiból nyílt kiállítás

      

    December 20-ig tekinthető meg a Zempléni Rajztanárok Alkotó Körének kiállítása A Művelődés Háza galériájában, ahol a 30. nyári táboruk anyagát mutatják be. A kiállítást Bordás István, az Észak-Magyarországi Regionális Kulturális Bizottság elnöke 2007. november 9-én a következő szavakkal nyitotta meg…


Bordás István

 
Én egy kis gondolatmenetet szeretnék önöknek elmondani, annak kapcsán, hogy végignéztem az alkotásokat, illetve a neveket - akiknek egy jó részét magam is nagyon jól ismerek. Hogy is vagyunk mi ezzel a harminc évvel?
Azzal a harminc évvel, aminek kapcsán itt már egyszer volt egy kiállítás és éppen most egy másik a harmincadik éve megrendezett nyári táborra emlékezik. Harminc év egy nagy idő, már-már egy egész emberöltő, és ha belegondolunk abba, hogy tulajdonképpen 1976-ban vagy 77-ben, hogyan nézett ki körülöttünk a világ, hát bizony nagyon furcsa a mai szemlélők számára, idegen és kicsit anakronisztikus.

Ebben az időben Európa boldogtalanabbik felén Brezsnyev, ill. Kádár volt az úr, és piros szőnyeges, füstös pártirodákban döntöttek a fejünk fölött a sorsunkról. Az utcákon úgy általában nagyon gyér volt a forgalom, talán ha Trabantokkal és Skodákkal és kivételesen Zsigulikkal ha találkoztunk. A mozik többnyire szovjet filmeket játszottak, néha-néha franciát vagy olaszt, ezekre előre kellett a jegyeket megvenni - ki ne emlékezne az idősebbek közül erre a fogalomra, hogy kiemelt helyár, a jegy ára négy ötven.
 
És a dolgok szebbik részére emlékezve, ekkor indult el a belváros rekonstrukciója, ekkor kezdte el ízlelgetni a város egy akkor még fiatal, tehetséges építésznek a nevét, Makovecz Imréjét és A Művelődés Háza, ahol most itt állunk, akkor még csak álmainkban létezett, tervezgették, tervezgették de még senki nem tudta, hogy ezen a helyen milyen épület is fog állni 1983-ban.
   És történt valami itt, harmincegy évvel ezelőtt Sárospatakon, amire talán egy kicsit jobban kell emlékeznünk ebben a körben, mert akkor alakult a Zempléni Rajztanárok Alkotó Köre. Ha ízlelgetjük ezt a megnevezést, hogy rajztanárok alkotó köre, ha asszociálunk ezekre a gondolatokra vagy ezekre a szavakra, akkor a „pedagógus” és a „művész” - ez a két szó, ami ebből következik - rögtön eszünkbe jut. Pedagógus, de nem ám olyan pedagógus, mint a fizika vagy a biológia tanár, akiknek az elsődleges dolga az, hogy a tudományt töltsék a nebulók fejébe, hogy képesek legyenek eligazodni a világban a tudomány szemével. Sokkal inkább a látni tanítás az elsődleges feladata a rajztanároknak, a bevezetés a vizuális művészetek birodalmába, a világ képeit körülöttünk szemlélni való tanítás, és a szépségek észrevételére való tanítás. Ők nem elsősorban az észre kell, hogy hassanak, hanem sokkal inkább a szívre.

     Lehet, talán az akkori rajztanároknak - akik közül hálaistennek még jó néhányan itt állnak közöttünk - könnyebb dolguk volt, mint a maiaknak, hiszen nem vett körül minket egy olyan világ, ahol a vibráló reklámkultúra omlik ránk nap, mint nap számolatlanul a különböző csatornákon keresztül, korábban a TV, most lassacskán az internet, ami ezt még inkább felgyorsítja. Lassú folyású műsorokat sugárzott a fekete-fehér tévé, moziba járni ünnep volt és persze akkor talán könnyebb volt megtanítani azt, hogy milyen a lassú szemlélődés, hogy a tétova meg-meg állás mekkora gyönyörűséget rejt.
     Aztán a rajztanár művész is - hogy a művészet asszociációt folytassuk tovább - legalábbis azok, akik vállalták azt, hogy itt kiállítanak és vállalták az elmúlt harminc évet, azon kívül hogy pedagógusok voltak, művészek is. A művészek törekvése általában az, hogy a világot újrafogalmazzák és ebben a törekvésben valami új igazságot, új valóságot mutassanak föl. Egy művészettörténet esztéta, ezt úgy fogalmazta meg, hogy a művész lemegy a dolgok gyökeréig, abból táplálkozva egy új világot teremt. Most erről van itt szó. Akkor mitől is más a tanár művész, vagy a pedagógus művész, vagy a rajztanár művész? Ebben ugyan az, mint minden más művész, ugyanakkor abban egy kicsit más, hogy az ő gondolatai azért nap, mint nap a pedagógia, a tanítás körül kell, hogy forogjanak, hiszen akárhogy is nézzük, az újrateremtést meg kell tanítani, még ha nem is az ész gondolataival, hanem a szívdobbanások lehetséges változásaival.
      Persze ennek megvannak a maga következményei. Ezek a művek - és az elmúlt néhány év, évtized művei is - kevesebb kísérletezést, kevesebb extravaganciát tartalmaznak, ugyanakkor - ha ez a szó nem lenne ennyire elcsépelt - talán egy kicsit didaktikusabbak is. Még azok a munkák is - jó értelemben - könnyebben visszafejthetők, amelyek nem elsősorban a felmutatásra, vagy az ábrázolásra törekednek, hanem elvonatkoztatnak.
      Mondhatjuk tehát azt, hogy a jó rajztanár, a jó művésztanár alkotásaival is pedagógus, tanár marad. Ezt nyomon követhetjük akkor, ha végigszemléljük az elmúlt néhány évtized munkáit. És ha úgy gondoljuk, hogy a mai, vizuális-zajos világunkban mekkora nagy szükség lenne arra, hogy megtanítsuk az embereket látni, akkor nagyon is becsülendő ez a törekvés, és ez a felmutatás. Mondhatják azt, hogy a művész magányos alkotó még akkor is, ha időnként társaságokban, iskolákban tömörülnek, vagy aztán alkotókörökben.
      A Zempléni Rajztanárok Alkotó Köre egyik legnagyobb erénye az, hogy a magányos alkotókból közösséget kovácsolt. És a közösség, a közösségben való alkotás harminc éve hordozza azt a lehetőséget, hogy az értékteremtés közben egymásra figyelve, egymással interakcióban születnek meg a munkák még akkor is, hogyha konkrét ecsetvonások a műterem magányában kerülnek a vászonra.
     Persze nem elhanyagolhatóak a vezető művészek sem. Most nem kell tehát azzal bajlódnom, hogy felsoroljam a vezető művészek nevét, azért egy embert én magam is szívesen és szeretettel megemlítenék, és akik dolgoztak vele és közelebbi kapcsolatba kerültek vele, pontosan jól tudják, hogy miért: Seres Jánosét, aki már nincsen közöttünk és aki a leghosszabb ideig vezette a kör munkáját.
     A művészeknek külön-külön nehezen jut lehetőségük arra, hogy bemutassák munkáikat. Különösen igaz ez a rajztanár művészekre, hiszen nincs idejük a pedagógus munkájuk mellett menedzselni önmagukat - de egy ilyen alkotó közösség ezt a lehetőséget megteremti. Megteremti az egyéneknek is és megteremti csoportosan is, hiszen sok évtizede állítanak ki itt ezen a tájon, és az ország más részein is mind az alkotó kör tagjai csoportosan, mind egyénileg külön- külön. Nem kell különösebben utalnom például arra, hogy a Zempléni Nyári Tárlat elmúlt másfél évtizedes története alatt mindig az alkotókör művészeinek munkái alkották a tárlatok gerincét.

 Jó hogy ünnepelünk ma, ünnepelnünk is kell. Ünnepelnünk kell az elmúlt harminc évben azt, hogy nagy dolog, hogy együtt maradt egy közösség. És az is nagy dolog, hogy maradt alkotó erő, és ennek az alkotó erőnek a továbbélését tovább vitelét kívánom az itt jelen lévő, vagy az itt kiállító művészeknek.

 


Goda Gertrúd

  Tulajdonképpen az emberek önmagukat mutatják meg, és mivel ebben a régióban élünk, mi nyilván Sárospatak városát, Zemplént és Borsod-Abaúj tájegységeinek a szépségét – kezdte mondandóját Goda Gertrúd, a kör vezetője…

De tulajdonképpen, önmagukat tárják fel, mert erről árulkodik a nyáron együtt töltött tíz-tizenkét nap közös élménye, amit a falakon láthatunk. Tehát a tábori anyag kerül most bemutatásra, és amikor rossz az idő, nyilván, hogy a műteremben egymás arcképének szemléltetésével foglalkozunk.
De a nyárnak az a valódi szépsége, hogy kint a természetben, a tiszta levegőn lehet munkálkodni, a napfényben, a Berekben, a Bodrog-parton és most már ebbe a zorddá lett őszi időben, talán a nyárnak ezt a szép emlékét mutatják a képek.
 
Az alkotásnak van egy hallatlan nagy örömérzete. Ez olyan, mint amikor egy háziasszony egy süteményt elkészít, és szépen feltálalja. Amikor kész van valami, amikor a nagy Teremtőnek egy kis társa lehetek, amikor egy pár négyzetdeciméteren én uralkodhatom, és azt formálok meg a világból, amit éppen képes vagyok, és amit éppen szeretnék. Ez egy hallatlan örömérzés és ezért alkotunk. Ha még ebből a néző felé sugárzik is valami, az meg százszorta nagyobb öröm.

Fontos mesét hallgatni, fontos, hogy a táncban az ember örömét lelje, fontos, hogy a képzőművészetek bármelyik ágával foglalkozzon, mert a lelke lesz gazdagabbá. Tehát az ember nem egy táplálkozó gépezet, hanem érző, értelmét használó lény és ehhez, hogy az életet könnyebben tudja megélni, leélni, nagyon kellenek a művészetek.

A kultúrpolitikai nézetekbe ne kapjunk bele, de nyilván, hogy egy negyvenöt perc, ami a tanároknak rendelkezésére áll két hetente, hogy rávilágítsanak a vizualitás lényegére nem elég, holott az életet gyakorlatilag a szemünkön keresztül tapasztaljuk - ezt nem kell bizonyítani senkinek. Hiszen a televízió és annak a művészeti ágai mind azt támasztják alá, hogy nem lehet annak a látáskultúrájára leszorítani a gyerekeket, mert nincs rá idő - ezzel óriási vétket teszünk a gyermekgeneráció ellen.
A tanárnak pedig azért van nagy szüksége arra, hogy dolgozzon maga is alkotó emberként, mert kiadja magából azokat az érzéseket, amíg harminc negyven gyerekkel megérteti naponta, több csoporton keresztül - lemerül, mint egy elem. Tehát ezt a kiadott energiát kell önmagába visszatölteni az által, hogy dolgozik, és akkor újragondolja ugyanazt, amit a következő héten megint el fog tudni mondani a diákoknak, nem rutinszerűen, nem belefáradva. Ezért nagyon fontos, hogy a pedagógusok egyúttal alkotó művészek legyenek. De gondolom ez a zenetanárokra, a néptánctanárokra ugyanúgy igaz.
 


Dr Hörcsik Richárd

  Dr.Hörcsik Richárd polgármester nagyrabecsüléséről biztosította a művésztanárokat:
Fontos, hogy megbecsüljük a Zempléni rajztanárokat, hiszen ők pedagógusok, akik művészetre, esztétikára tanítják gyermekeinket, és nem mindegy, hogy hogyan. Én úgy hiszem, hogy ez a tárlat is arról győzött meg bennünket - engem mindenképpen -, hogy helyes művészeti nevelés folyik Zemplén iskoláiban, hiszen akik ilyen képeket tudnak alkotni, azoknak nyilván a tanításuk, a művészeti oktatásuk is hasonló minőségű.
Ezek a képek árulkodnak arról, hogy a Zempléni rajztanárok nem csak jól festenek, hanem kiváló pedagógusok, de megfordítva is igaz, nem csak jó pedagógusok, hanem kiváló művészek is.
 
Tisztelem azokat a pedagógusokat, akik időt, energiát és pénzt szakítanak arra, hogy az esztétikum nevelése mellett, maguk is szépművészeti alkotásokat hozzanak létre. Azért is fontosak számunkra, mert egy kicsit a saját világukon keresztül mutatják be Zemplént. Tehát egy jó színvonalon, sajátos színvonalon mutatják be, hogy ők művészek.
Az is fontos, hogy elviszik a hírünket, Zemplénnek egy sajátos lenyomatát alkotják ezek a képek, hol a Bodrog-part, hol Tokaj, hol Szerencs, hol a Rákczi-vár, hol a Kollégium, tehát ezek az utókor számára őrzik meg mindazt, amit Zemplén szépségeként tartunk számon, egyrészt az itt lakóknak, másrészt pedig az idelátogatóknak. Ezért fontos számomra ez a kiállítás, ez rólunk szól, és ez nekünk szól.
 


Leskó Istvánné

  Leskó Istvánné, aki a kiállítást berendezte és megvalósította, a vele készült riportban már a látogatókra gondolt, közöttük is leginkább a fiatalkora…
A Művelődés Háza kiállításai keretében havi szinten különböző témákat tárunk a látogatók elé.

Örülünk annak, hogy a felnőttek mellett gyermeklátogatóink is vannak, hiszen a képzőművészettel is meg kell ismertetnünk a fiatalokat, már az óvodáskortól kezdve az általános és középiskolás tanulókat is. Úgy kell nevelni őket, hogyha felnőttek lesznek – tudják, hogy különböző kiállításokra hogy mehetnek el. A kiállítások látogatását nevelési célokra is fel lehet használni amellett, hogy a gyerekekben felkelthetjük az érdeklődést a művészeti alkotások iránt.
Ez a célja A Művelődés Házának, hogy ezeken a kiállításokon keresztül ilyen módon tudja a képzőművészetet és a művészetek különböző ágait megismertetni az emberekkel, főleg a fiatalokkal.


 
 


További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2007.11.17/
 
 

 

Eisenanchi újságíró érkezett városunkba

      

    A Szent Erzsébet Jubileumi Év záróünnepsége kapcsán érkezett városunkba Peter Klaus Kaschke német újságíró Eisenachból. Mivel több napot tölt Sárospatakon, olyan programcsomagot állítottunk össze neki, melyben lehetősége nyílik megtekinteni a város legfontosabb nevezetességeit – nyilatkozta Buchalter Nóra tanácsos…
 
  A megérkezése napján megmutattuk neki a Rákóczi Várat, a Múzsák Templomát, majd a további napokon alkalmat teremtünk megismerni a Református Kollégiumot, Nagykönyvtárat, kiállításainkat, valamint találkozót szerveztünk turisztikai szakemberekkel, akik a város idegenforgalmi lehetőségeiről, jövőbeli beruházásairól is tájékoztatják.
Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy megköszönjem minden közreműködő segítségét, akik színvonalas munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy Sárospatakról a határainkon túl is kellemes, vonzó kép alakuljon ki.

  Első találkozásom Sárospatakkal az idei Thüringiai Napok alkalmával történt, amikor Eisenachban megismerkedtem a városi delegáció tagjaival – kezdte Sárospatakra érkezésének és az út céljának ismertetését Peter Klaus Kaschke...
Ekkor született meg az ötlet egy tanulmányútról Szent Erzsébet szülővárosába, melynek keretében nem csupán Erzsébet legendáját, hanem a város történelmi múltját és jelen helyzetét is szándékomban állt megismerni.
A célom az, hogy a Sárospatakon eltöltött napok alatt minél több kulturális és turisztikai szakemberrel találkozzak, beszélgessek, és ez, a gazdagon összeállított programnak köszönhetően sikerülni is fog. A megszerzett ismereteket, élményeket, tapasztalatokat több újságban is publikálni fogom, mint például a „Thüringer Allgemeine” Eisenachban, vagy a „Marburger Neue Zeitung” Marburgban.
Az első benyomásom Sárospatakról rendkívül pozitív, a város és környékének rendezettsége, tisztasága kellemes meglepetést okozott számomra.
Amit eddig láttam a városból, a csodálatos vár, a történelmi várnegyed még a zord időjárás ellenére is különleges atmoszférát teremt. Ilyen kezdés után nagyon nagy lelkesedéssel nézek a további napok elé.


 
 Törő Gábor
/2007.11.17/
 
 

 

A télre, és már a tavaszi áradásokra is készül a Védelmi Bizottság

      

    2007. november 14-én ülésezett a Védelmi Bizottság. A szokásos, téli időszakra való felkészülés mellett megszerveztek egy nagyszabású gyakorlatot is, amely viszont már a tavaszi árvíz és belvíz elleni védekezést szolgálja. Erről bővebben Kohánka István pv. ezredes, Megyei Katasztrófavédelmi igazgató tájékoztatja olvasónkat…
 
   „Vízi kapu 2007” cím alatt szervezünk egy nagy gyakorlatot, amely itt, Sárospatakon kerül végrehajtásra. Ez egy nagyszabású gyakorlat, amihez hasonlót az országban még három helyen hajtanak végre, tehát 4 nagy megyében van ilyen gyakorlat.
Ez arról szól, hogy a különböző szervezetek hogyan tudnak felkészülni árvíz és belvíz időszakára. Úgy néz ki, hogy a közeljövőben jelentős csapadék fog hullani, és ez a Tisza vízgyűjtő területén egy jelentős vízszintemelkedéssel jár majd, amire fel kell készülni. Meg kell néznünk, hogy a szervezeteink milyen állapotban vannak, amelyeknek a felszereltségét és felkészültségét is mindenképpen ellenőrizni kell.

A további feladat pedig a megváltozott viszonyokkal függ össze. A munkaviszonyban lévőket már nehezen engedik el polgári védelmi, katasztrófavédelmi tevékenység végrehajtására. Tehát mindenképpen olyan személyeket kell beszerveznünk, akik önkéntesen, a gazdálkodó szervezetük engedélyével el tudnak jönni az ilyen felkészülési feladatokra, és az éles helyzetekre is.
 

  Kiss István pm. alezredes, helyi parancsnok a többi napirendet is ismertette és további részleleteket közölt a nagy gyakorlatról…
Három napirendi pontot tárgyaltunk, az első napirendi pont a téli rendkívüli időjárásra való felkészülés. Ennek fő előadója a Magyar Közút KHT helyi kirendeltségi vezetője, Papp Imre úr volt. Ehhez csatlakozott a helyi védelmi bizottság tagjainak a sora is, mindenki, aki valamilyen módon hozzá tud ehhez járulni elmondta, hogy hogyan áll eddig a felkészüléssel, és a várható feladatok az egyeztetése történt meg.

A második napirendi pontként a Vízi kapu 2007 katasztrófavédelmi gyakorlat lebonyolítására való felkészülés és az együttműködési kérdések megbeszélése történik meg. Ez jövő héten 22-én, a reggeli órákban beindul és egész nap tart majd. A látványos része a Vízi kapunál zajlik fél 10-től 13 óráig sok elemmel. A gyakorlás során ideiglenes támfalat építünk, bordás megtámasztással, tűzoltók szivattyúznak, mentesítési feladatokat végzünk. A Móricz zsigmnd Kollégiumban pedig a kitelepítés-befogadás gyakorlása zajlik. A hivatalon belül a kistanácskozó teremben pedig operatív csoportok tevékenykednek. A Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósága állományából kitelepül egy operatív csoport, ill. a Helyi Védelmi Bizottság operatív védelmi csoportja végzi mindazokat az irányítási feladatokat, ami egy vízkárelhárítás során egyébként is a dolguk, feladatuk és kötelességük.
A harmadik napirendi pontunkban az „Egyebek” címszó alatt pedig, azon soron lévő feladatokat beszéltük meg, amelyekről a Helyi Védelmi Bizottság tagjai úgy gondolják, hogy szükséges fölvetni és megtárgyalni.


 
 Cziczer Katalin
/2007.11.17/
 
 

 

Két baleset egy napon

      

    2007. november 13-án két baleset is történt, az egyikben egy segéd-motorkerékpáros borult fel, a másikban pedig két személygépkocsi ütközött a 37-esen – tájékoztatta szerkesztőségünket Ladics Tamás rendőr főtörzs zászlós…
 
  15 óra 30 perckor történt egy közlekedési baleset Sárospatakon, a Martinovics úton. Egy segéd-motorkerékpáros nem az útvonalvezetésének megfelelően közlekedett, aminek következtében felborult. A motorkerékpárt vezető fiatalember megsérült, mivel a fején bukósisakot nem viselt. Őt a helyszínről mentő szállította a sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórházba. Vele szemben szabálysértési eljárást kezdeményeztünk.

Ugyanezen a napon 16 óra 10 perckor szintén történt egy baleset a 37-es számú főúton, Sárospatak irányában. Két személygépkocsi ütközött egymással szemben, érintőlegesen, aminek következtében személyi sérülés nem történt, csak anyagi kár, ami viszont jelentős. Szabálysértési eljárás keretében tisztázzuk a baleset körülményeit.


 
 Cziczer Katalin
/2007.11.17/
 
 

 

Találkozás egy környezetvédelmi- és egy médiaszakemberrel

      

    Az ifjúsági klubsorozatot az elmúlt évadban indítottuk, és a tavalyi esztendőben folyt egy olyan programunk, amikor a pályaválasztásban próbáltunk egyfajta útmutatót adni a mai fiataloknak - ezt programot ismételjük meg ma -– nyilatkozta Csatlósné Komáromi Katalin, A Művelődés Háza igazgatónője…
 
  Két olyan volt pataki diákot mutattunk be a gyerekeknek, akik úgy gondolom, hogy ma rendkívül divatos, népszerű és ugyanakkor nagyon fontos területen dolgoznak, ez a média, ill. a zöldmozgalom, a környezetvédelem.
Két olyan divatos terület, amelyet azt hiszem sok-sok kérdést vet fel. Nagyon bízom benne, hogy mind a 40-es, mind a 30-as korosztályhoz tartozó fiatal vendégünk ad olyan útravalót, amiből építhetnek a mai sárospataki diákok.

  Még a beszélgetés előtt vagyunk, ami elé nagy várakozással tekintek, mert kíváncsi vagyok, hogy mi az ami leginkább érdekli a mostani diákokat. Én biológus vagyok, nem tudom, hogy biológia iránt mennyire érdeklődnek - kezdte a beszélgetést Dr. Bihari Zoltán a Debreceni Egyetem docense, aki 1985-ben érettségizett Sárospatakon…
Milyen érzéssel jött vissza Patakra?
Sárospatakon folyamatosan azt a négy évet töltöttem, amíg a gimnáziumban tanultam, de mindig nagyon szívesen jövök vissza. Ez szerencsére elég gyakran előfordul, ugyanis nekem rokonságom is van a városban, ezért nem mondhatom azt, hogy valami különleges érzéseim lennének ilyenkor, de az tény, hogy mindig örülök, ha visszajöhetek.
Milyen tanácsokat fog adni a pályaválasztás előtt állóknak?
Ha sor kerül majd rá, mindenképpen azt fogom hangsúlyozni, hogy kezdjenek el foglakozni valamilyen speciális dologgal. Hogyha valaki elvégez egy egyetemet, kap egy diplomát, olyan diplomája több ezer embernek van Magyarországon, de ha valamihez nagyon jól ért, akkor azzal tud majd az életben érvényesülni. A papír egy dolog, azonkívül egy valamilyen dologhoz nagyon profin értsen. Lehet ez bélyeggyűjtéstől kezdve az atomfizikáig bármi, csak egy valamit válasszon ki, és hogyha az igazából érdekli, akkor ott nagyot tud alkotni.
Milyen szerepet tulajdonít a pályaválasztásban a felkészítő iskolának?
Mindenképpen szükség van arra, hogy a tanárok megmutassák az élet széles skáláját, és akkor talán a diáknak valamilyen tárgy felkelti az érdeklődését. Nyilván a felelősségük itt az oktatóknak azért elég nagy, hogy a saját tárgyukat minél színesebben mutassák be a gimnáziumi, illetve az általános iskolai oktatás keretein belül. Hogy sikerüljön az érdeklődést felkelteni, azt sokkal fontosabbnak tartom, mint azt, hogy minél nagyobb a ténybeli tudást adjon a diáknak. Akinek megvan az érdeklődése, az biztos, hogy önmagát fogja képezni a jövőben, és akkor le is tud tenni valamit az asztalra.
 

  Én nem voltam ennyire tudatos gyerek, aki olyan céltudatosan készült volna egy pályára – tette hozzá Bárány Róbert, a TV szerkesztő riportere, aki 1995-ben érettségizett Patakon…
Ennek ellenére elmondhatom, a pataki szellem - ami tényleg létezik - mindenképpen segített egyfajta világlátásban, nyitottá tett az új dolgok iránt és útmutatást adott - ami segített megtalálni azt, ami érdekel, és amit valóban szívesen művelek.

Milyen tanácsot adna a fiatakolnak?
Nem is tudom, hogy milyen tanácsokat adhatnék, egyébként sem vagyok egy nagy tanácsosztó. Talán annyit, hogy igazából az egy dolog, hogy valaki hol dolgozik, mit csinál, de ami tényleg nagyon fontos, az a belső egyensúly.
Belül mindenképpen rendnek lenni, nem a külsőség a fontos. Szerencsére vannak olyan emberek, akik ebben segítenek, de ezt elsősorban saját magunk kell, hogy megtaláljuk. Ebben segíthet, ha sokat olvasunk, és úgy általában nyitott szemmel járunk a világban. 
 Törő Gábor
/2007.11.17/
 
 

 

Ünnepi hétvége

      

    Ezen a hétvégén lesz a Szent Erzsébet év talán legnagyobb eseménye, az az ünnepi szentmise, ami vasárnap 10 óra 30 perckor kezdődik a Vártemplomban, és amit Erdő Péter bíboros úr celebrál majd – nyilatkozta Aros János alpolgármester…
 
  A Szent Erzsébet tábla avatására is sor kerül majd a hétvégén, amelyet Szili Katalin a magyar országgyűlés elnöke fog leleplezni, ill. Ódor Ferenc, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közgyűlés elnöke, házigazdaként pedig Hörcsik Richárd polgármester, országgyűlési képviselő köszönti az ide érkezett vendégeket.
Ezzel kapcsolatban tartottunk egy utolsó előtti megbeszélést tegnap a polgárőrség, a rendőrség, a közterület felügyelet, ill. Donkó József szakreferens úr részvételével, és már megtörtént a helyszínek bejárása is.

Még csinosítjuk a környezetet és várjuk a vendégeinket. Az előrejelzések szerint vasárnap szintén, a néhány héttel ezelőttihez hasonló zarándokáradatra lehet számítani. Ezért az útlezárások, az elterelések miatt ezúton is kérjük a közlekedők megértését.


 
 Cziczer Katalin
/2007.11.16/
 
 

 

Parkoló autókat tört fel, de rajtavesztett

      

    Nem rendelkezik mindenki garázzsal, vagy zárt udvarral, így elég sok autó éjszakázik a parkolókban. Éppen ezért keltett nyugtalanságot az autósok körében, a közelmúltban történt eset, amikor egy reggelre három szabadban parkoló autót is feltörtek. Dr. Gaál Krisztián rendőr őrnagy rendőrkapitány az ügy megnyugtató lezárásáról számol be…
 

 
  Ismeretlen tettes ellen indult büntetőeljárás, aki 2007. szeptember 30-ra virradóan a sárospataki Kossuth utcában, Sport utcában valamint a Déryné utcában összesen három gépkocsi ablaküvegét törte be, majd az utastérből, illetve a csomagtérből CD-s rádiókat, rádiósmagnót, hangfalat, valamint egy flexet tulajdonított el.

A felderítés eredményes volt, melynek során eljutottunk egy helyi lakoshoz, akit gyanúsítottként hallgattunk ki. Kihallgatása során a bűncselekmények elkövetését elismerte, s az eltulajdonított dolgok jelentős része is lefoglalásra került. Az elkövetővel szemben az utóbbi időben már több büntetőeljárást is folytattunk, szabadságvesztéses ítélet azonban ez idáig még nem született vele szemben.


 
 Törő Gábor
/2007.11.16/
 
 

 

Szakmai-módszertani nap a sárospataki ÁVG-ben

      

    2007. november 14-én a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolával együttműködve a Nemzeti és Mozaik Tankönyvkiadók segítségével szakmai-módszertani nap megrendezésére került sor intézményünkben. A program első részében, plenáris előadás keretén belül a résztvevők számára Leveli András mutatta be az interaktív tábla alkalmazásának előnyeit a tanórákon.
 

 
  Ezt követően három helyszínen tantárgyi körben folytatódott a program. Halász Tibor a természettudományok oktatásának jelenlegi helyzetéről, és az általános iskolából a középiskolába történő átmenet problémáiról osztotta meg véleményét a jelenlévőkkel. Száray Miklós a történelemtanítás új módszereit és eszközeit, míg Katrin Kunze a német kétszintű érettségire, valamint az egynyelvű nemzetközi nyelvvizsgákra történő felkészítéssel kapcsolatos javaslatait mutatta be. A Szerencsről, Sátoraljaújhelyből, Tokajból érkező középiskolai-, a sárospataki, györgytarlói általános iskolai tanárok, valamint a házigazda intézmény pedagógusai számos új módszerrel, ismerettel gazdagodtak.

A program sikeressége és a nagyfokú érdeklődés alapján intézményünk tavasszal – a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei bázisintézményi program keretén belül - hasonló jellegű szakmai módszertani napok szervezését tervezi.


 
 


Árpád Vezér Gimnázium Kollégiuma
/2007.11.16/
 
 

 

B-A-Z megye megbízott rendőrfőkapitánya dr. Vereckei Csaba r. ezredes

      

    Dr. Bencze József r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány Miskolcon, állománygyűlés keretében 2007. november 15-ei hatállyal - az igazságügyi és rendészeti miniszter megbízása alapján - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság vezetésével dr. Vereckei Csaba r. ezredest, a megyei rendőr-főkapitányság eddigi bűnügyi igazgatóját bízta meg....
 

 
  Dr. Vereckei Csaba r. ezredes megköszönve a bizalmat, hangsúlyozta: az állomány teljesítőképességét, hozzáállását, elhivatottságát ismerve az integrált megyei egység képes lesz az előtte álló kihívásnak megfelelni, a feladat-végrehajtás értékmérőjeként a jövőben a rátermettség, az alkalmasság, a kitűzött célokkal történő azonosulás képessége funkcionálhat. Végezetül a jelenlévő társ szervek vezetőitől, önkormányzatok képviselőitől azt kérte, hogy „ pótolhatatlan támogatásukkal továbbra is segítsék elő a megyei rendőr-főkapitányság sikeres működését a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, harmonikus és korrekt együttműködés keretében járuljanak hozzá, hogy kitűzött céljaink a lehető legteljesebb módon válhassanak valóra.

Ebben az esetben meg tudjuk azt valósítani, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az emberek továbbra is biztonságban érezhessék magukat, közösen képesek leszünk majd elérni, hogy itt a rendőrök olyan becsületesen teljesítsék szolgálatukat, hogy a lakosság töretlen bizalmát élvezve, tisztességgel vállalhassuk hivatásunkat bárhol, bárki előtt.”
 

 
  Dr. Kökényesi Antal r. vezérőrnagy megköszönte a „ kiemelkedő csapatmunkát”, ennek köszönhető eredményeket, a parancsnoki állománynak és rajtuk keresztül a főkapitányság teljes személyi állományának az elmúlt három év munkáját. A főkapitányi feladattal megbízott dr. Vereckei Csaba r.ezredes felé szorgalmazta „folytassanak mindent ami jó volt és sikeres, őrizzék meg az értékeket, de lépjenek tovább! Változtassanak, ott ahol a változtatás igénye szükséges, de tartsák szem előtt azt, hogy a feladatok az eredményességből fakadóan további eredményeket, sikereket generálnak”.


 
 B-A-Z Megyei Rendőr- Főkapitányság Kommunikációs Irodája
/2007.11.16/
 
 

 

Volt, aki nem kapott egy vasat sem

   

Az elmúlt időszakban újabb adóminimalizáló vállalkozást és rajta keresztül felvásárlóit csípték meg az APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatóságának adóellenőrei. A fémhulladék kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozás fizetendő áfá-ját próbálta 1 milliárd forintnyi levonható adóval csökkenteni.
A felvásárlóktól a végső felhasználóig kialakított értékesítési lánc egyik láncszemét alkotta a vizsgált hulladék-nagykereskedő kft, mely az acélipari másodnyersanyagot számlái bizonysága szerint, szinte kizárólag egy az ország másik részében tevékenykedő vállalkozás részére értékesítette. A gondot csak az jelentette, hogy hulladékfelvásárló partnereinek vizsgálata bebizonyította, tőlük nem származhatott a több ezer tonnányi vas hulladék.

A fémhulladék nagykereskedelemmel foglalkozó kft és öt fémfelvásárló partnere 2004 végén és 2005 elején kezdte meg tevékenységét és kevesebb, mint kilenc hónap alatt 5 milliárd forintért, mintegy 100.000 tonna „vasat” értékesített egymásnak. A rendszer úgy működött, hogy a nagykereskedő a fémhulladékot kizárólag a fentebb említett öt hulladékfelvásárlótól szerezte be, akik erről számlát állítottak ki vevőjük részére. A számlák alapján a vevő bevallásaiba 1 milliárd forintnyi áfát helyezett levonásba a fizetendő adóval szemben.
A jelentős összegben elszámolt adó és a kiemelkedő számlaforgalom miatt szükségessé vált a hulladékfelvásárlók ellenőrzése is.
A vizsgálat során kiderült, hogy a felvásárlók székhelye vagy már eredetileg sem régiónkban volt, vagy később helyezték máshová. Az ellenőrzések lefolytatását ez még nem gátolta volna, azonban a vizsgálat alá vont öt felvásárló vállalkozásnak a revízió megkezdésekor már nem volt magyar tagja, bejelentett székhelyükön nem voltak elérhetők, és iratanyaguk sem állt az ellenőrök rendelkezésére.
Az ellenőrzés közben, ahogy az adatok gyűltek ügy tisztult a kép. A látszólag független 5 felvásárló kft-ről kiderült, hogy telephelyeik, gazdasági és tulajdonosi kapcsolataiknak átfedései egy gazdasági érdekcsoporttá köti össze Őket.
A felvásárlók telephelyein végzett ellenőrzések során nyilvánvalóvá vált, hogy azok a hulladék vas felvásárlására, tárolására és darabolására, méretüknél és elhelyezkedésüknél fogva alkalmatlanok voltak.
A tanúként meghallgatott személyek vallomásaiból pedig kiderült, hogy a vállalkozások egy része sem eszközzel, sem alkalmazottal nem rendelkezett, ezért az általuk számlázott volumenű fémhulladék forgalmazása ellentmond a gazdasági életszerűségnek.

Mindezek alapján az APEH az 1 milliárd forintnyi levonható adó elszámolását nem fogadta el, így a nagykereskedőnek az értékesítéseiről kibocsátott számlák alapján az adót meg kell fizetnie, függetlenül attól, hogy értékesített-e vasat vagy sem, mivel az adó megfizetésére kötelezett az is, aki adóösszeget, adómértéket tartalmazó bizonylatot bocsát ki.
Természetesen a történetnek itt nincs vége, mivel az adóhatóság saját eljárásán túl, a szükséges büntető feljelentéseket is megtette.
  
 APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság Sajtóreferense
/2007.11.16/
 
 

 

Kistérségi nemzetközi konferencia a sárospataki Zrínyi Ilona Városi Könyvtárban és a borsi Községi Könyvtárban

      

    A királyhelmeci Bodrogköz és Ung-vidék Kulturális Központ, a sárospataki Zrínyi Ilona Városi Könyvtár és a borsi Községi Könyvtár 2007. november 8-án és 9-én a Zempléni és a szlovákiai magyar kistelepülések interkulturális konferenciáját rendezte meg Sárospatakon és Borsiban- nyilatkozta Halász Magdolna, a Zrínyi Ilona Városi Könyvtár igazgatója...
 

  Az első napon a program színhelye: a Zrínyi Ilona Városi Könyvtár volt, ahol rövid kultúrműsor után Aros János alpolgármester úr szívélyesen üdvözölte a vendégeket és megnyitotta a tanácskozást. Mgr. Zvolenszkỳ Gabriella, királyhelmeci igazgató is köszöntötte a jelenlévőket. A plenáris ülés keretében Dr. Tóth Elek, az Oktatási és Kulturális Minisztérium vezető főtanácsosa alapos tájékoztatást adott a magyar könyvtárügy 2008-2013-ra tervezett stratégiájáról. Hölgyesi Györgyi, osztályvezető az Országos Széchenyi Könyvtár, Könyvtári Intézete korszerű szolgáltatásait ajánlotta a határon inneni és kívüli könyvtárosoknak. Mgr. Kolivosko István, a kassai Jan Bocatius Városi Könyvtár igazgatóhelyettese szemléletesen vázolta fel a szlovákiai kiskönyvtárak nehéz helyzetét és a jövőképét. Zvolenskỳ Gabriella, a királyhelmeci Kulturális Központ sokszínű tevékenységéről, a magyar kistelepülések könyvtárai működőképessé tételének elképzeléseiről számolt be. Halász Magdolna, könyvtárigazgató a másfélév tizedes kárpát-medencei könyvtárszakmai kapcsolataikat elemezte. Dr Halász Péter, a kassai Ifjúsági és Gyermekkönyvtár igazgatója az olvasó és nem olvasó gyermekekkel kapcsolatos tudományos kutatási eredményeiről számolt be. A szakmai műhelymunka keretén belül A mesék csodálatos világa c. Krenyitczkyné Sárosi Krisztina vezetésével hangulatos bemutató gyermekfoglalkozás részesei lehettek a jelenlévők.


 
 
A nemzetközi konferencia másnap Borsiban, a Művelődés Háza nagytermében folyatódott. Szegedy Mária, a könyvtár vezetője meghatóan szép irodalmi és zenei műsor összeállításával kedveskedett a jelenlévőknek. Azután Bỳstránsky János György, Borsi polgármestere köszöntötte a konferencia résztvevőit. A tanácskozáson először Dr.Prókai Margit, a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár csoportvezetője a könyvtári állományalakításhoz és az állományrevízió végrehajtásához adott igen alapos módszertani útmutatást. Barta Lívia, szakelőadó könyvtáros a királyhelmeci Regionális Könyvtár tevékenységéről adott részletes tájékoztatást. Urbán Istvánné, a háromhutai községi Könyvtárban folyó sokoldalú munkát mutatta be.
A kétnapos tanácskozás a zempléni és a bodrogközi magyar kistelepülési könyvtárak jövőbeli együttmunkálkodásának biztosítéka. A Zrínyi Ilona Városi Könyvtár a testvér-kapcsolat keretén belül vállalta a borsi Községi Könyvtár dokumentumállományának felülvizsgálatát, a teljes körű állományrevízió végrehajtását, néhány magyar nyelvű dokumentumok letétben történő átadását, hogy az ott élő magyarok olvasási igényeinek kielégítése korszerű formában valósulhasson meg. A magasabb szintű információk fogadása és közvetítése informatikai eszközök beszerzésével és internet eléréssel valósítható meg. Ehhez szponzori támogatásra lenne szükség.

Törő Gábor
/2007.11.16/
 
 

 

Dr. Kökényesi Antal r. vezérőrnagy lett az ORFK bűnügyi főigazgatója

      

    Dr. Bencze József r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány méltatta a leköszönő B-A-Z megyei főkapitány, dr. Kökényesi Antal r. vezérőrnagy eddigi tevékenységét, aki 2007. november 15-től az ORFK bűnügyi főigazgatójaként folytatja munkáját...
 

 
  Elismeréssel szólt Borsod-Abaúj-Zemplén megye főkapitányaként nyújtott tevékenységéről, a megyében általa bevezetett újításokról. Példaként említette a halálos balesetek visszaszorítására kidolgozott sokkoló kampányát, illetve látványelemeit, az utak mentén, a forgalmas csomópontokban kihelyezett roncsautókat, egyben megköszönte eddigi munkáját. Altábornagy úr értékelte a főkapitányság szakmai tevékenységét.

Elismeréssel szólt a kiemelt bűncselekmények kategóriájában az országos átlagnál jóval magasabb szinten teljesített mutatókról. Példaértékű jelzővel illette a közlekedési balesetek visszaszorítása, a halálos balesetek, a megye útjain balesetben elhunytak számának csökkentése, az ittasan okozott balesetek számának kedvezőbbé tétele terén elért kimagasló eredményeket. Dr. Bence József altábornagy meghatározta a megye rendőri vezetése számára a jövő fő feladatait és irányvonalait. Külön kiemelte az integrációval és a schengeni csatlakozással kapcsolatos tennivalókat. Fontosságát hangsúlyozva szólt a 2008. január 1-jétől egységes szervezetként működő 45 ezres testület munkáját, tevékenységi körét befolyásoló több száz jogszabályi változás, belső norma-változás előkészítési munkálatairól.
 
   


B-A-Z Megyei Rendőr- Főkapitányság Kommunikációs Irodája
/2007.11.15/
 

Dr. Kökényesi Antal r. vezérőrnagy levélben köszönte meg szerkesztőségünk rendőrségi tudósításokat készítő munkatársának azt többéves együttműködést, amelynek során a lakosságot folyamatosan tájékoztatta a rendőrség munkájáról.
A vezérőrnagy úr figyelmességét köszönjük és további sikereket kívánunk új beosztásában!

 


 
  

 

Babakiállítás nyílt a Szent Erzsébet Házban

     

  Amatőr babakészítők munkáit látjuk itt körös-körül, akiket megihletett Árpád-házi Szent Erzsébet élete, életének csodái, kiemelkedő eseményei – nyitotta meg az Árpád-házi Szent Erzsébet tisztelete címmel létrejött babakiállítást a Szent Erzsébet Házban Dr. Györgyi Erzsébet, a Kiss Áron Magyar Játék Társaság elnöke…
 


Dr.Györgyi Erzsébet

  Az ő munkájuk a Kiss Áron Magyar Játéktársaság körében készítődött elő már az elmúlt évekbeli különböző együttmunkálkodásokkal, illetve a Győri Családi Intézet által szervezett babapályázatokon. A történelmi viseletek elkészítését pedig külön tréningen sajátították el. Ebben a kiállításban amit láthatunk, számít az természetesen, hogy milyen ruhában jelenik meg Szent Erzsébet, de ezzel egyenlő rangban nézzük azt, hogy mennyire kifejező az alkotás. Tehát mennyire sugározza azt a belső tartalmat, ami Árpád-házi Szent Erzsébet személyiségére jellemző, amelyet ő fejezett ki annak idején, és aminek az utólagos bemutatása, érzékeltetése lett volna a mostani pályázat feladata.
Tehát azt a mások felé fordulást, a mások ínségének a meglátását, a mások felé való adakozást, a jótéteményeket. Ezt láthatjuk ezeken a babákon, melyik milyen színvonalon sikerült, néhány egészen kiemelkedő és mondhatni művészi szintű alkotás is rendelkezésre áll, és néhány nagyon kedves, naiv alkotás is készült, de azt lehet mondani, hogy valamennyi méltó a kiállításra, valamennyi méltó arra, hogy szóljon a közönséghez, és talán nagyon közvetlenül szólhatnak ezek az alkotások bárkihez is.

Azt mondhatnám, hogy nem mindenkit érint meg, egy képzett művész alkotása, aki nem rendelkezik hasonló iskolázottsággal, de egy textil baba, ha meglátja valaki azt sugallja, hogy ilyet akár én is csinálhatnák, ilyet akár én is el tudnék készíteni és akkor mindjárt létre jön valami közösség az alkotóval, és meg kell mondanom, hogy nem egy olyan alkotónk van aki hasonló inspirációnak engedve lépett erre az útra. Hozzátenném azt is, hogy különösebb felkészültség nélkül, de néhány év gyakorlással, kitűnő alkotások kerülnek ki az amatőr babakészítők keze alól, mint ez a mai kis bemutató is bizonyítja - melyet úgy gondolom továbbiak is követnek.

 


Dr.Szabó Irén

  Dr. Szabó Irén, a Szent Erzsébet Történelmi Társaság elnöke azt mondta el, hogy honnan jött ez a nagyszerű ötlet, hogy babákkal fejezzék ki Szent Erzsébet alakját…

Ez év tavaszán láttam a Kiss Áron Magyar Játék Társaság folyóiratában, a Forgó című újságban, hogy a visegrádi várban rendszeresen van történelmi személyeket és jeleneteket ábrázoló babakiállítás. Ekkor jött az ötlet, hogy a jubileumi év alkalmából milyen jó lenne, ha Sárospatakon is volna Szent Erzsébet babákból egy kiállítás. Ismertem Györgyi Erzsébet néprajzkutatót, aki szakmailag támogatja, insruálja a magyar babakészítőket. Nagyon jó ötletnek tartotta, ő már tudott néhány Szent Erzsébet babáról, amit különböző kiállításokon látott. Így jelent meg egy pályázati felhívást a Forgó című folyóiratban, és november 1-ig huszonegy baba, illetve kompozíció jelent meg Sárospatakon a Szent Erzsébet Házban, amelyekből a mai napon nyílt meg a kiállítás.
 
Ez a jubileumi év záró hete ünnepi sorozatának az első programja. Egy olyan kiállítás, amely átnyúlik messze a jubileumi év határain, a jövő év pünkösdig szeretnénk még ezt a kiállítást egyben tartani. Az a célunk vele, hogy az a korosztály is eljöjjön és megnézze, akik esetleg egy modern művészeti kiállítást nem néznének meg.

Tehát az óvodások, az általános iskola alsó és felső tagozatosai, és azok a felnőttek, akiknek a lelkében még ott él a gyermek. Hasonlóképpen, mint ahogy karácsonykor elmegyünk a betlehemet megnézni, most eljöhetnek ide a Szent Erzsébet Házba és ezekben a kompozíciókban, babákban, Szent Erzsébet ábrázolásokban gyönyörködhetnek, amelyek Erzsébet ábrázolásokban gyönyörködhetnek, amelyek némelyike gyermeki módon van ábrázolva, nagyon sok esetben viszont magas művészi színvonalon megformálva láthatjuk Szent Erzsébet életének a jeleneteit.


 
 További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2007.11.15/
 

 

Ma van a Füstmentes Világnap

   

  Kedves Kisdiák!
Attól tartok, hogy már késő ez a figyelmeztetés! Talán már rá is szoktattak az idősebb diákok a dohányzásra. Talán még megkínálnak, de lehet, hogy már magadnak veszed - és a továbbiakban ez már így lesz. Egy nagy adót vettél a nyakadba - ha rászoktál - amit egy életen át fizetned kell…
 


 

  A "jóbarátok" csak a rászokásban segítenek, utána magadra hagynak. Nem csak a cigit kell magadnak venned, de az orvoshoz sem mennek veled, amikor érzed, hogy valami nincs rendben, és reménykedni is egyedül fogsz, hogy a baj nem végzetes.
Ezért ne vegyél a szádba többé cigarettát! Ha kínálnak, csak ennyit kell mondanod: Köszönöm, nem dohányzom! Ha furcsán néznek rád, te nézzél rájuk vissza még furcsábban, hiszen azok érdemlik ki a fürkésző tekinteteteket, akik saját pénzükön mérgezik saját egészségüket.

Ez egy mesterségesen létrehozott hiányérzet a szervezetben, de valójában nincs szükségünk sem a nikotinra, sem a kátrányra, és egyik égéstermékekre sem. Az már nagyon régen volt, amikor a dohányzás menő dolognak számított. Még a múlt században volt divat, amikor a filmvásznon előkelően fújták a füstöt a színészek, és az egyszerű emberek próbálták őket utánozni.

Ma már tudjuk, hogy semmi értelme. Amikor úgy megnőtt a környezet szennyeződése, semmiképpen nem szabad magunkat ilyen direkt módon mérgezni. A fejlett országokban már ciki, ha valaki rágyújt. Úgy látszik, mi nem tartozunk a fejlettek közé. Magyarországon a személyenkénti cigarettafogyasztás duplája a világátlagnak, vagyis fejenként több mint háromezer szál évente. A dohányzó felnőttek több mint 90 százaléka serdülőkorában kezdett füstölni - tehát nagyon veszélyeztetett korban vagytok.

Egy nagy ellentmondás is van a dohányzás körül, amiről nem árt, ha tudtok. A fiatalok közül sokan a felnőtté válással, a szabadsággal kapcsolják össze a dohányzást, pedig amikor rászoknak, éppen akkor lesz oda a szabadságuk. Onnantól kezdve rabjai a cigarettának, nem azt teszik, amit akarnak, hiszen ha tetszik, ha nem, rá kell gyújtani bizonyos időközönként.

Ne hallgassatok tehát a nagyobbakra, döntsetek okosan, és legyetek rá büszkék, hogy ti nem szoktatok rá erre az értelmetlen, káros és költséges szenvedélyre!

Pedagógusoknak, igazgatóhelyetteseknek, igazgatóknak:


Mint tudjuk a tiltás önmagában eredménytelen. Többre megyünk az ismeretterjesztéssel, meggyőzéssel, az okos szóval, de a legtöbb gyerek ezt is elengedi a füle mellett. Mint mindenkinél, náluk is a személyes tapasztalatszerzés a leghatékonyabb, amikor saját maguk döbbennek rá, hogy ez nekem nem kell!
Mivel az internet közel áll hozzájuk, szívesen el fognak végezni egy olyan feladatot, hogy keressenek az interneten a cikkben és a mellékelt letölthető ismeretterjesztő oldalon lévőekhez hasonló, a dohányzás káros hatásait bemutató, a dohányzástól elriasztó anyagokat - leginkább képeket. (Idegen nyelven is érdemes beírni pl. a tüdő, dohányos tüdő, dohányzás stb. kulcsszavakat a kereső programokba.) Ha tucatszámra látják a saját maguk által megtalált, összeroncsolt tüdőket, eszükbe fog jutni rágyújtáskor (reméljük).

Szerencsés volna úgy szervezni, hogy minden tanuló keressen, mindenki szembesüljön az eredménnyel. A tanulók által talált képekből kellene összeválogatni egy osztályoldalt, az osztályoldalakból pedig az iskolaoldalt (a legdohányosabbak közreműködésével). Ezeket küldenék be a szerkesztőségbe, amelyeket mi egy külön oldalon közzétennénk, a beküldő iskola neve alatt.

Erre a "játékra" szeretettel meghívok minden iskolát, az általános iskolák felső tagozatától kezdve mindkét felsőfokú intézményig. A külön oldalra a beküldés időbeli sorrendjében kerülnek majd fel. Eredményhirdetés nem lesz, nem a sorrend a lényeg, hanem az, hogy MINDEN EGYES TANULÓ vegyen részt a keresésben. (Házi feladatnak is feladható, akinek van otthon gépe - nem baj ha a szülők is segítenek.)

A beküldött anyag töltsön ki legalább egy A4-es oldalt, lehet word, vagy html formátumban. A tanév végéig kérném beküldeni, de aki hamarabb küldi, annak annyiból könnyebb, hogy még minden kép szabad (kivéve a mintában lévők). A későbbieknek már azt is nézni kell, hogy mi az, ami már szerepelt.

A forrás nem csak internet lehet, hanem esetleg könyv, vagy saját alkotás is. A kép és szöveg aránya tetszőleges. A játékszabályok kismértékben menet közben is alakulhatnak, az Önök javaslatai alapján, amit a szerkesztőségi címre is megírhatnak, esetleg a Fórum "dohányzás" címszava alá, vagy a Csevegőre.
Remélem, hogy valamilyen órán sort tudnak erre keríteni az osztályfőnök, vagy a biológia, vagy az informatika tanár közreműködésével. Együttműködésüket előre is köszönöm!

 


 
 Ismeretterjesztő mintaanyag >>>

Törő Gábor
/2007.11.15/
 

 

Elért Mikóházáig a kerékpárút

      

  Történelmi jelentőségű a mai nap, hiszen a Hegyköz felé megindul a kerékpárút, amibe minden hegyközi település egy pár éven belül be fog csatlakozni. Nagyon boldogok vagyunk, hiszen igen nagy lehetőség ez minden település számára – kezdte a Sátoraljaújhelyt Mikóházával összekötő kerékpárút átadási ceremóniáját Frankó Tamás, Mikóháza polgármestere, majd így folytatta…Frankó Tamás

  Ahhoz, hogy a kerékpárút elkészüljön nagyon sok vállalkozónak, illetve magánszemélynek a munkája volt szükséges (itt hosszas felsorolás következett), akiknek ezúton is köszönetet mondunk.
Külön megköszönöm Sátoraljaújhely város, Pálháza város, Alsóregmec község és több magyar és szlovák település polgármesterének a közreműködést, hogy ez a kerékpárút elkészülhetett. Továbbá köszönet a Mikóházi Általános Iskola tanulóinak, a Sátoraljaújhelyi Munkaügyi Hivatalnak és a Mikóházi Körjegyzőség dolgozóinak.
Én kívánok mindenkinek a kerékpárúton kellemes időtöltést és balesetmentes közlekedést. Most megkérem a képviselő urat, illetve a kormánybiztos urat, hogy adják át nekünk a kerékpár utat.
 


 
 Bodor Ádám
 

  Én is szeretettel köszöntök mindenkit itt a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium nevében – vette át a szót Bodor Ádám kerékpárügyi miniszteri biztos, aki kerékpározáshoz öltözve, hátizsákkal érkezett és végig is kerékpározta az új útszakaszt…
Örömmel állok itt, mert ez egy olyan kerékpárút beruházás - legalábbis az első néhány kilométere amit látok – amilyenből még remélhetőleg sok fogja gyarapítani a Magyar Köztársaságot. A kerékpárút elsősorban turisztikai céllal készült, de úgy látom, hogy nagyon sok helyi kerékpáros fogja birtokba venni. Kívánom mindenkinek azt, hogy kellemesen, boldogan kerékpározzon ebben a térségben, és remélem, hogy nagyon sok kerékpáros turista is fog ide érkezni, és segíteni fog abban, hogy ez a térség fejlődjön, új lendületet vegyen.
Az országban további kétezer kilométernyi kerékpárutat szeretnénk építeni, 2007 és 2013 között hatmilliárdnyi forrás áll rendelkezésre. Bízom benne, hogy a térségi szereplők továbbra is aktívan fognak pályázni hozzánk, illetve az Észak Magyarországi Országos Fejlesztési Tanácshoz annak érdekében, hogy az a szép terv amiről itt szó volt valóban megvalósuljon, és további szakaszokkal egy egységes hálózattá álljon össze és mindannyiunk gyarapodását szolgálja.


Dr.Hörcsik Richárd

  Kormánybiztos úr, Hölgyeim és Uraim, régi álmunk teljesül itt a hegyközben, végre tovább folytatódik Sátoraljaújhely után a régi kisvasút pályáján ez a kerékpárút – fejezte ki örömét Dr.Hörcsik Richárd, Sárospatak város polgármestere, országgyűlési képviselő…

Számomra ez az út az összefogást jelképezi. Az, hogy a nemzeti színű szalagon föl vannak sorolva ezek a települések jelenti azt, hogy összefogással sok mindent el tudunk érni, és egyben biztos lehet kormánybiztos úr, hogy mi pályázni fogunk. Örülök annak, hogy személyesen, ráadásul biciklivel itt van, mert így saját szemével láthatja, hogy Mikóháza után is van még pálya amit be kellene építeni.
Ez az út szimbolizálja azt is, hogy hegyköznek, mint egy falat kenyér a turizmus, a megélhetés, és ennek része ez a kerékpárút.
Én kívánok minden kerékpáros társamnak jó egészséget és reméljük, hogy jövőre már Pálházáig, sőt egészen Fűzérkomlósig tudunk menni kerékpárral.
 


Szamosvölgyi
Péter

  Szamosvölgyi Péter Sátoraljaújhely polgármestere is kerékpárral érkezett, ő már az útra koncentrálva nem is mondott beszédet, de honlapunknak nyilatkozott, sőt egy új információval is szolgált…

Számomra is nagy öröm, hogy Mikóháza, Sátoraljaújhely és Sárospatak, e három település a mai nappal össze van kötve kerékpárúttal is. Az is jó hír, hogy ezen a héten kaptuk meg a visszajelzést, hogy ez a hiányzó 1.5 kilométeres szakasz, ami a körforgalomtól idáig tart, ez is pótolva lesz, úgyhogy össze van kötve Sárospatak, Sátoraljaújhely és Mikóháza.
A következő feladat, hogy tovább haladjunk, újabb pályázatot kell benyújtani a kistérségnek Pálháza felé.
Hogy mekkora szakaszt tudunk elnyerni azt még nem tudjuk, de ez tovább kell, hogy menjen, egészen addig még Hollóháza fölött el nem érjük a határt és át nem megy rajta a kerékpárút.
 

További fotók 1.  >>>         További fotók 2. >>>

Cziczer Katalin
/2007.11.14/
 

 

Tehetséggondozás magas fokon

      

   Igazából ez a gyönyörű város nem ismeretlen számomra, mert az Árpád Vezér Gimnáziumban többször jártam különböző konferenciákon – kezdte az interjút Duró Zsuzsa, a Szegedi Tudományegyetem oktatója, mielőtt elkezdte előadását „Tehetséggondozás az általános iskolában címmel” a kistérségünkben dolgozó pedagógusok számára, november 9-én, A Művelődés Háza Pódiumtermében…
 

  Az én kutatási területem a tehetséggondozás, tehetségfejlesztés, amit évek óta űzök, és szívügyemnek tartok. A mai előadásra is ezzel a céllal kaptam meghívást, hogy tájékoztassam a kedves kollegákat, tanító néniket, tanárokat arról, mit is rejt ez a fogalom magában, és hogyan tudjuk mi kibontakoztatni a gyermekeinkben lévő összes képességet, és hogy tudjuk maximális szintre juttatni ezeket a képességeket.
A mai előadást úgy építettük fel Donkó úrral, hogy mindenképpen szólnék a kedves kollegáknak arról, hogy mi is az a tehetség, hogyan tudjuk felismerni, milyen összetevői vannak, mert sajnos nagyon sok tévhit is van a tehetséggel kapcsolatban. Nagyon sokan azonosítják az elitképzéssel, mi pedig nagyon biztosan tudjuk, hogy minden társadalmi rétegből tudunk tehetséges gyerekeket és ifjakat felmutatni, és tudjuk őket magas szintre képezni és nevelni.
A mai alkalommal nem csak elméleti előadást nyújtanék ebben a röpke egy és másfél órában, hanem mindenképpen segíteném a kedves kollegákat azzal, hogy a különböző diagnosztikai tesztekkel hogyan tudják felmérni, és kiszűrni a tehetséges gyerekeket az osztályközösségből. Ezeket a teszteket közkinccsé teszem és szeretettel nyújtom át a kollégáknak.


 
 
Az előadásban kitérnék arra is, hogy milyen tulajdonságai vannak a tehetség-ígéretes gyerekeknek, mert addig beszélünk egy tehetség-ígéretről amíg az, egy teljesítményben nem nyilvánul meg. Tehát milyen tulajdonságai vannak, mi ezekhez a tulajdonságokhoz pedagógusként, pszichológusként hogyan tudunk alkalmazkodni, melyek azok a módszerek, amelyek segítségével leghatékonyabban tudjuk kiaknázni a tehetség-ígéretek képességeit, és nem felejthetjük el, hogy a család tehetséggondozó munkájára is óriási szükség van. Tényleg igaz, hogy félkarú óriások vagyunk a család segítő munkája mellett, és nem mindegy, hogy hogyan tud a család még rádolgozni a mi tehetségpedagógiai munkánkra, és hogyan lehet ez akkor így teljes.

A témával kapcsolatban igen csekély számú magyar nyelvű szakirodalom található - amire felhívom a figyelmét a kollegáknak - de én is elkövettem ebből a csekély számú szakirodalomból kettőt, amit szívesen nyújtok át az ittlevő pedagógusoknak. Az egyik könyvnek a címe: Tehetséges gyerekekről mindenkinek. Ezt különösen a pedagógusoknak ajánlom, hisz a könyv hátulján olyan tesztek vannak, amelyek másolhatóak és felhasználhatóak.

A másik kis könyvecskémet a családnak szántam aminek az a címe az, hogy Tehetséggondozás a családban. Ebben a könyvben olyan gyakorlati megoldásokat próbálok átadni a szülőknek, amiket otthoni körülmények között tudnak használni, és különböző korosztályokra vannak ezek a fejlesztő feladatok lebontva, a két-három éves kortól egészen a nagy iskolás korosztályig, úgyhogy ha ezzel még segíteni tudok a kollegáknak akkor ezt örömmel teszem.

Talán röviden még annyit, hogy a mai rohanó világban, amikor a szülők dolgoznak, ide mennek oda mennek, a pedagógusnak fontos szerepe van. Hogy azokat a gyerekeket, akik igazán tehetségesek felismerjék a pedagógusok, és segítség az útjukat. Fontos ez? Nagyon fontos, hiszen nemzetünk felemelkedésének elsődleges záloga az, hogy mindenkit a képességeinek a maximumára juttassunk, és ne szégyelljük kimondani, hogy a tehetséggondozó munkával mi a leendő vezetőinket képezzük az által, hogy ezeket a képességeket mind önmaguk hasznára, mind az egész társadalom hasznára ki tudják bontakoztatni. Mindenképpen hasznos feladat, és mindenképpen társadalmi feladatnak tekinthető.
 

  Az előadást Donkó József közoktatási szakreferens szervezte, aki még a következőket fűzte hozzá:
A közoktatási szakmai szolgáltatás keretein belül tűztük ma napirendre „Tehetséggondozás az általános iskolában” címmel az előadást, mely remélhetően egy előadássorozat része lesz a tanév során. A mai előadónk, Duró Zsuzsanna a Szegedi Tudományegyetem oktatója, akinek egyik speciális területe a tehetséggondozás. Ezért hívtuk meg őt ide Sárospatakra, hogy ezzel a címmel tartson ma előadást az általános iskolákban tanítók számára egyaránt. Tudomásom szerint olyan anyagot, teszteket hozott magával, amelyek a pedagógusoknak a mindennapi munkájában fog majd várhatóan segítséget nyújtani.
Mindenképpen meg kell jegyezni, hogy az előadás megszervezésében, lebonyolításában, támogatásában igen nagy segítségünkre volt az Apáczai Kiadó, akiknek ezúton is köszönetet mondok.


Cziczer Katalin
/2007.11.14/
 

 

Tisztelt üzlettulajdonosok és alkalmazottak!

      

    Felhívjuk a figyelmüket, hogy a 2005. évi 54. törvény (7) bekezdése alapján 18. életévét be nem töltött személy részére szeszes italt, szexuális terméket, valamint dohányterméket kiszolgálni, illetve értékesíteni tilos- nyilatkozta Solymosi Antal rendőr alezredes, bűnügyi osztály vezetője...
 

  Az e bekezdésben meghatározott korlátozás érvényesítése érdekében a kereskedő feladatkörében eljáró személy, kétség esetén - saját eljárási jogosultságának igazolását követően - életkorának hitelt érdemlő igazolására hívhatja fel a terméket vásárolni kívánt személyt. Az életkor megfelelő igazolásának hiányában a termék kiszolgálását meg kell tagadni.

A 133/2007.(VI.13.) Kormány rendelet értelmében az üzletben folytatott tevékenységhez adott termékkört érintő forgalmazás engedélyezett. Aki a működési engedélyben nem engedélyezett termékkörbe tartozó terméket forgalmaz, megsérti a fenti rendelet hivatkozott szakaszát, melynek szankcionálása az illetékes jegyző hatáskörébe tartozik.

Kérjük Önöket, hogy a kereskedelmi tevékenységet a leírt szabályok figyelembe vételével és betartásával folytassák. A szabályok be nem tartása szabálysértési eljárást vonhat maga után.
Rendőrkapitányság, Sárospatak, Rákóczi út 33/A. Telefon: (47) 513-030


 
 


Rendőrkapitányság, Sárospatak
/2007.11.14/
 
 

 

Szalagavató az Árpád Vezér Gimnáziumban

      

    November 9-én este, a Művelődés Házában – Dusicza Erika igazgatóhelyettes köszöntőjével – kezdetét vette az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium végzős diákjainak szalagavató ünnepélye. Négy osztály 109 tanulójának tűzték fel az osztályfőnökök: Bacsó Andrásné, Dusicza Erika, Jancsó Erzsébet és Zsófiné Szendrey Erika tanárnők a zöld szalagot.
 

  A hivatalos részt követő rövid szünet után az ünnepelt osztályok – a 12. A, 12. C, 12. D, 13. E – egy-egy kis műsorral kedveskedtek a jelenlévő családtagoknak, rokonoknak és tanároknak. A diákok ötletessége, szellemessége, játékossága ezúttal is nagy sikert aratott a nézők körében. A gondosan kiválasztott osztályének, illetve az évfolyamének azonban már jelezte, hogy az ünneplő diáksereget megérintette, ha rövid időre is, a búcsúzás, a közeli elválás előszele. Több diák szeme nemcsak a lámpák erős fényétől és az izgalomtól csillogott fényesebben.
A Művelődés Házából az ünnepeltek a gimnáziumba mentek, ahol szépen megterített asztalok várták őket az aulában. Tóth Tamás igazgató úr köszöntő szavai után került sor immár hagyományosan - kellemes zeneszó mellett a közös vacsora elfogyasztására.
11 óráig tartott a tánc, s mulattak önfeledten a 2007-es év új „avatottjai”.

 


 
 

További fotók (LEVI) >>>    További fotók (ÁVG) >>>

Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium
/2007.11.14/
 
 

 

Pályázat készül a Petőfi utcai iskola és a lakótelepi óvoda fejlesztésére

        

    Rendkívüli testületi ülés lesz pénteken a Városházán, és ennek az előkészítése zajlott hétfőn három szakbizottság ülése keretében. Erre ezért volt szükség, hogy mindhárom bizottság egyszerre mondhassa el a véleményét egy fontos feladatról sőt, a nem szakbizottságnak minősülő bizottságok tagjai is meghívást kaptak, aki érdeklődött, eljöhetett – nyilatkozta Erdős Tamás tanácsnok…
 

  A város életében eléggé fontos stratégiai döntés előtt áll az Önkormányzat. Régóta húzódik a közoktatás intézményei helyzetének a megoldatlansága városunkban. Köztudott, hogy a város két általános iskolája hét évvel ezelőtt összevonásra került. Azóta az összes ezzel járó problémát a közoktatásban résztvevőknek viselniük kell, úgy a gyerekeknek, a szülőknek mint a pedagógusoknak. Az óvodák kérdése is terítéken volt éveken keresztül és van a mai napig is. Az Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program 4.3.1 jelű pályázata keretében lehetőségünk nyílik egy olyan pályázat benyújtására, amely a közoktatás infrastrukturális helyzetét hivatott fejleszteni, és ebben a pályázatban kell döntenünk pénteken.
A határidő azért ilyen szoros, mert egy meglehetősen hosszú tanulmányt kell elkészítenünk a döntés meghozatala és a benyújtási határidő között. Ez a határidő jelenleg január másodika, így 6 hetet dolgozunk egy szakértői csoporttal azon, hogy ez a pályázat elkészülhessen. Nem titok, a pályázat kellemetlen kötelezettségeket is ró ránk, hiszen azt írja elő, hogy további intézmény-összevonásokat kell a városnak végrehajtania és csak abban az esetben pályázhat ilyen nagyságrendű támogatásra, ha intézményeket von össze, tehát nem a mi szándékunk az, hogy további intézmény-összevonások legyenek, a pályázat és a pályázat mögött álló kormányzati szándék generálja azt a kötelezettséget, hogy folyamatos és állandó összevonásokra kerüljön sor.


 
 

Mi igyekszünk az érintettek számára kedvező módon végrehajtani ezt a változást – természetesen minden feltételes módban - ha a pályázat nyer, akkor kerül sor összevonásra és a fejlesztésre is. Hiszen a városnak a közelítőleg 550 millió Ft-os beruházásra saját ereje nincs, önerőből ezt nem tudja finanszírozni. Így a pályázat, miután kétfordulós, az első fordulóban az ötletet kell kidolgozni részletesen – ezt kell január másodikáig benyújtani. Ha ez támogatást nyer, akkor a 2009-10-es tanév szeptembere már úgy kezdődhet, hogy a Rákóczi iskola Petőfi utcai épülete túljut a felújításon, a bővítésen, és egyrészt fogadni képes a volt Esze Tamás iskolában tanuló diákokat, illetve megteremtjük annak a lehetőségét, hogy a térségben lévő települési általános iskolák egy részének felső tagozatai is ebben az iskolában tudjanak kulturált és megfelelő európai uniós körülmények között tanulni.

További eredménye lesz ennek, hogyha a pályázat nyer, akkor egy másik fontos probléma is megoldódik, a három óvodából a 3-as, vagyis a lakótelepi óvoda bővítése és fejlesztése útján lehetőséget tudunk teremteni annak, hogy a Várnegydben nagyon rossz állapotban lévő – ugyanakkor mindannyiunk által nagyon szeretett – óvoda egy egészen jó, kulturált körülmények közé kerülhessen, tehát az óvoda kiváltása ezzel a pályázattal megoldódik.
Tehát a pályázat célja a volt Petőfi iskola, és a lakótelepi 3-as óvoda bővítése.
A bizottságok javasolták a testületnek a pályázat benyújtását, ami 55 millió Ft körüli sajáterőt igényel, ami a szükséges10% sajáterőt jelenti.
 

Törő Gábor
/2007.11.13/
 
 

 

Cserkészkiállítás A Művelődés Házában

        

    Újlaki Csaba, a sárospataki reformátusok fenntartásában működő 763. sz. Sztárai Mihály cserkészcsapat parancsnoka egy különleges kiállítással lepte meg az érdeklődő közönséget. Bemutatásra kerültek a cserkészek játékai, eszközei, a cserkészéletről készült tablók, és számtalan furfangos találmány, elmés játék, amelyek szeretnék bebizonyítani, hogy van élet a televízió és a számítógép világán kívül is, ami igazi élményt ad a csoportos közösséghez tartozóknak.

  Érdekességük, hogy a játékok és eszközök elkészítője az ezermester "Csaba bá". A kiállításnak otthont adó Művelődés Házában a megnyitást Feledy Péter, a II. cserkészkerület vezetője végezte. Üdvözölte a kiállítást Aros János alpolgármester, Szamosvölgyi Péter sátoraljaújhelyi polgármester, és Somogyi Dezső András országos utazó titkár, egykori pataki öregdiák.
Az esemény ünnepi alkalom volt a jelenlevő cserkészeknek, a csapatot támogatóknak. A gyerekek sok játékot ki is próbálhatnak, és a megjelentek el is fogyaszthatták az Újlaki Zsóka néni által készített finom mézes cserkészliliomot.
 


 
 

További fotók >>> /Cziczer Katalin/

Református Lelkészi Hivatal
/2007.11.13/
 
 

 

Hálaadó istentisztelet Sárazsadányban

                

   Sárazsadányban 2007. november 11-én délután 2 órakor hálaadásra hívogattak a 100 éves templom harangjai. A hálaadás oka a jubileum mellett az is, hogy a zsadányi szent hajlékot felújított állapotában érhette a századik év.

  A harangok hívó szava nem csak a helyieket szólította meg, meghívást kaptak a településről elszármazott reformátusok is, így teli templom előtt hangzott el Csomós József püspök igehirdetése a Zsoltárok könyve 150. része első két verséből: „Dicsérjétek az URat! Dicsérjétek Istent szentélyében, dicsérjétek a hatalmas égboltozaton! Dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságához méltóan!” Az igehirdetésre válaszul Leskó Vali énekművész énekelte a 463. dicséretünket: „Isten élő Lelke jöjj, áldva szállj le rám”.

Dr. Sándor Endre lelkipásztor köszöntője után szavalatokat hallhattunk: Papp Lilla, Király Luca, Bodnár Alexandra, Szabó Rita, és özv. Tóth Sándorné előadásában. A hálaadó istentisztelet központjában Dr. Tamás Edit történész ünnepi előadása volt, mely után Dr. Börzsönyi József a Zempléni Református Egyházmegye esperese megnyitotta az ünnep alkalomból összehívott közgyűlést, melynek keretében köszöntők és az ajándékok átadása zajlott. Az ünneplés az istentisztelet után szeretetvendégséggel folytatódott.


 
 A Tiszáninneni Református Egyházkerület Kommunikációs Szolgálata
/2007.11.13/
 

 

Képszállítás a városházára

                

    Hétfőn kerül végleges helyére a Festészet Napja alkalmából Molnár Irén, Fazekas Balogh István, feLugossy László és Csetneki József sárospataki képzőművészek által festett és a városnak adományozott 3x1,2 méteres alkotás. A kép a városháza folyosóján nyerte el végső helyét. 

  Az adományozó művészek szándéka szerint alkotásuk a kortárs képzőművészet és a kortárs képzőművészek jelenlétét hírdeti majd kitüntető helyén, ahol az elképzelések szerint sokan fogják látni azt ügyeik intézése közben. Ez utóbbi momentum - a Festészet Napja rendezvényen elhangzottak tanúsága szerint is - követi az alkotók közös meggyőzősését, miszerint a művészetnek az emberek között a helye.
Bízunk abban, hogy az együttélés városi hagyományait újabb ponton idézhetjük fel az élhető(bb) Sárospatak jelenformáló életének közös formálása közben.
 


 
 

További fotók >>>

Sárospatak ART ÉRT Alapítvány
/2007.11.13/
 

 

Lelkigyakorlat Szent Erzsébet ünnepére készülve

                

    Az alábbiakban a Római Katolikus Plébánia heti eseményeit olvashatják...
Az Árpád-házi Szent Erzsébet születésének 800. évfordulója alkalmából meghirdetett jubileumi év bezárására 2007. november 18-án kerül sor. Az ünnepi szentmisén jelen lesz a Magyar Katolikus Püspöki Kar, akik Erdő Péter bíboros úr vezetésével mutatnak be hálaadó szentmisét a Vártemplomban, vasárnap fél 11-kor. Az ünnepre, felkészítő lelkigyakorlatot tartunk templomunkban, november 14-15-16-án. Czakó István prelátus atya mindhárom nap esti szentmiséjében elmélkedési pontokat ad Szent Erzsébet lelkiségével kapcsolatosan. Szeretettel várjuk mindazokat, akik lélekben is szeretnének készülni a hétvégi ünnepre, vegyenek részt a három nap szentmiséin.

Figyelem! Akik vasárnap a 9 órai szentmisére készülnek számoljanak azzal, hogy a Szent Erzsébet utca már reggeltől le lesz zárva, lehetőség szerint máshol (pl. tememtő közelében) parkoljunk. Természetesen az idős és mozgáskorlátozott személyek beszállíthatók!


 
 Koleszár Krisztián - lelkipásztori kisegítő
/2007.11.13/
 

 

Sárospatakon konferenciáztak a presbiterek

                

    A Tiszáninneni Református Egyházkerület kétszáz gyülekezetéből vártak küldötteket a 2007. november 10-én Sárospatakon megtartott presbiteri konferenciára - tájékoztatja olvasóinkat Virágh Sándor református lelkész...

  Az ezernél is több résztvevő a közösségalkotás, összefogás, segítségadás témájában hallhatott magas színvonalú előadásokat, erősödhettek hitükben, szakismereteket szerezhettek szolgálatuk, hivatásuk gyakorlásában. Dr. Hörcsik Richárd polgármester, sárospataki presbiter elmondta: a templomba feltöltekezni megy az ember, és jó látni, hogy milyen sokan gondolják ezt így, hogy nagy nemzeti sorskérdéseinkben hathatós munkára legyenek képesek lelki közösségeink.
A nap programjában Csomós József püspök hirdetett igét, előadással szolgált Bagdy Emőke pszichológus professzor, Csoma Áron zsinati szóvivő, valamint Erdélyből Kató Béla püspökhelyettes. Az előadások közt műsorral gazdagította a jelenlévőket a Református Templom Énekkara és a Művelődés Háza Vegyeskara egyesített kórusa, kamarazenéléssel szolgáltak a Farkas Ferenc Művészeti Iskola tanárai: Dér Krisztina kürt, Fedorcsák Katalin zongora, Bundzik Tímea orgona, Mazug Péter cselló, Virágh Sándorné ének, valamint Simon Norbert teológus trombita. A Református Kollégium diákságát Kópé Ildikó szavalata és a Református Általános Iskola kisdiákjainak énekkara képviselte.


 
 Ref. lelkészi Hivatal
/2007.11.12/
 

 

Megrongálták a körforgó virágágyásait

                

    Vasárnap reggelre egy eddig még ismeretlen autós szándékosan megrongálta a Sárospatak bejáratánál lévő körforgalom virágágyásait, amelyeket Sárospatak Kommunális Szervezete gyönyörűen rendben tart. Több száz árvácska pusztult így ki, és látható a honlapunkra feltett fotókon is, hogy milyen pusztítást végzett ez az ámokfutó – fejezte ki felháborodását Aros János alpolgármester…

  Azért mondom, hogy eddig ismeretlen, mert ma a rendőrségen feljelentést teszek ismeretlen tettes ellen és bízom benne, hogy a nyomok alapján ki tudjuk deríteni, hogy ki az, aki szándékosan rongálja Sárospatak értékeit és bízom abban is, hogy példa értékű büntetésben fog részesülni.
Nem ez az első eset, amikor ez történik a körforgónkkal, ezért kérni fogom a körforgó tulajdonosát, a Közútkezelő Kht-t, hogy a túloldalhoz hasonlóan itt is kövekkel vagy szilárd burkolat elhelyezésével próbáljuk közösen megakadályozni azt, hogy a fáradtságos munkával kihelyezett virágokban valaki így kárt tudjon tenni.


 
 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2007.11.12/
 

 

IX. Országos Számítástechnikai Verseny

                

  2007. november 6-7-én Debrecenben rendezték meg a Tanítóképző Főiskolák IX. Országos Számítástechnikai Versenyét. A Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Karát két hallgató képviselte - nagyon szép eredménnyel - tájékoztatja az olvasókat Stókáné Palkó Mária, tanszékvezető főiskolai docens...

Tóth Gábor IV. évfolyamos hallgatónk 1. helyezést ért el, Szénégető Anita 3. évfolyamos hallgatónk 4. helyezett lett.
Gratulálunk az elért eredményhez!


 
 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2007.11.12/
 

 

Informatikai fejlesztések a Tanítóképző Főiskolai Karon

                

    A malomingatlan eladásából származó bevétel egy részét a Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kara új informatikai eszközök beszerzésére fordította – tájékoztatta lapunkat Stóka György általános dékánhelyettes...

 
Ennek keretében valamennyi oktatási szervezeti egység, a Stúdió, a meghatározott feladatokat ellátó referensek jelentős hányada, továbbá a kiemelt informatikai feladatokat végző munkatársak egy-egy NoteBook-ot kaptak, az Informatika Tanszék pedig egy teljes informatikai szaktanterem berendezéséhez elegendő asztali számítógéppel gyarapíthatta eszközállományát. Sikerült megújítani a Dékáni Hivatal rendkívül nagy igénybevételnek kitett gépparkját is; éppen idejében, mert a korábbi, pályázati pénzekből vásárolt, elöregedett berendezések szinte egyszerre váltak használhatatlanná. Összességében tizenöt hordozható és 21 asztali számítógép beszerzésére került sor. A fentieken túl néhány, a nagyon igényes nyomtatási feladatok ellátására is alkalmas nyomtatót is vásároltunk; a Természettudományi Tanszék két színes, A4-es lézer-, az Informatika Tanszék és a Művészeti Nevelési Tanszék pedig egy-egy színes A3-as tintasugaras printerrel gazdagodott.

Az előzőekben ismertetett informatikai beruházás összértéke kb. 7,5 MFt.


 
 


További fotók >>>

Törő Gábor
/2007.11.11/
 

 

Lada Niva gépkocsit kapott a vajdácskai polgárőrség

                

    Egy Lada Niva gépkocsit adott át 2007. november 8-án délelőtt Dr. Kökényesi Antal rendőr vezérőrnagy, megyei főkapitány a Vajdácskai Polgárőr Egyesületnek. A járművet az 1300 lakost számláló település polgármestere, a 23 fős civilszervezet irányítója, Kuik István vette át a rendőri vezetőtől...

  A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei polgárőrség alapítója a magyar polgárőr szervezeteknek, és a legjobban működő polgárőr szervezet jelenleg is, amit nagyon köszönök nekik - kezdte az átadáshoz fűzött szavait főkapitány úr.
Nagyon örülök, hogy a korábbiakhoz képest most nagyobb támogatást tudunk számukra biztosítani. Ezzel tudatosan igyekszünk még jobbá, még élőbbé tenni a kapcsolatukat a rendőrökkel, a közös szolgálatellátás során, a bűnmegelőzés vonatkozásában is.
Egy település életében mindenképpen nagyon jelentős eseményen vehetünk részt. Rendkívül megható volt hallgatni polgármester urat, hogy hogyan éli meg egy kistelepülés, egy község lakossága azt az eseményt, ami előtt állunk. Én úgy gondolom, hogy ez is példája lehet annak, hogy ahol annyira megbecsülik, ha bármit is kapnak - mint itt Vajdácskán - ott nagyon nagy öröm adni. Szokták mondani, hogy sokkal jobb adni, mint kapni, nagyobb örömet jelent. Mi ezt érezzük most, amikor nagyon-nagy örömmel adjuk át ezt az autót, amely már a 28. azok sorában, amelyeket az elmúlt időszakban a megyei községek, települések polgárőrségei részére, a főkapitányság átadott.


 
 
Kérem azt, hogy legyenek olyan jó gazdái, mint ahogy a többiek, vigyázzanak rá - nyilván saját érdekükben - és használják úgy, hogy az eredményes legyen annak a - nem túl jelentős bűnözésnek a - visszaszorításában, ami azért ezen a településen is fellelhető. Amíg a sárospataki kapitányság területén lévő bűncselekmények számaránya 3,8 %, a lakosság arányhoz viszonyítottan ez 4,8 % "kellene, hogy legyen". Vagyis lakosságarányosan kisebb a bűnözés mértéke, mint más területeken, amit ha lefordítunk, az azt jelenti, hogy viszonylag jó közbiztonsági állapot van itt a településen is.
Én tudom azt, hogy itt a településen megélni a 19 lopásból, csalásból és egyéb bűncselekményből - ami történt az elmúlt évben - egyet is nagyon nehéz. Ezzel én teljes mértékben egyetértek. Úgyhogy az a feladat - most már itt a gépkocsi, polgármester úr elmondta, hogy 23-an vannak a polgárőrök, a település lakóinak jelentős száma ez - előzzék meg ezeket, amik történtek az elmúlt évben, és akkor még jobb lesz a közbiztonság.
Én a magam nevében, munkatársaim nevében, kapitány úr nevében azt kívánom, hogy ez így teljesüljön! Minden segítséget változatlanul megadunk ahhoz, hogy eredményes szakmai munkát tudjanak végezni, egyrészt a kapitányság, másrészt a Megyei Rendőr-főkapitányság állománya is ezen van.
Mindezzel együtt azt szoktuk mondani, hogy az emberek alapvetően azért a saját biztonságunk érdekében, saját magunk tehetnek a legtöbbet. Tehát akkor, amikor jobban figyelnek egymásra, jobban figyelnek a településen élők arra, hogy ha nem az enyémet viszik el, hanem a másikét, akkor azt is jegyezzük meg és adjuk tovább. A polgárőrségnek igazából a lelke, a lényege az, hogy nyitott szemmel járjanak, legyenek szervezett erőként jelen, hogy átadják az információt egymásnak, a vezetőiknek, aki átadja a falu rendőrének, vagy a kapitányság munkatársainak és reagálnak.
Itt elhangzott az is, hogy utazó bűnözők is vannak már a térségben. Én azt gondolom, hogy valóban, ehhez technika kell önöknek is. A technika most már rendelkezésre áll. Attól persze óvom önöket, hogy eztán majd üldözéses jeleneteket produkáljanak, egyrészt a jármű azért - köztünk legyen mondva - nem is kifejezetten alkalmas erre, de nem is ebből a célból van, viszont el tud menni olyan területre is, ahová esetleg személyautóval nem lehet eljutni, csak terepjáróval. Tehát ilyen szempontból értem, hogy mindenképpen nagy segítség technikailag is.

Köszöntöm önöket, köszönöm, hogy meghívtak, nekünk is nagy esemény ez, ahol most is jelen lehetünk. Legyen önöknek is ez emlék, köszönöm a sajtó képviselőinek, hogy elfogadták a meghívásunkat és itt vannak, tudósítanak erről az eseményről.
 

  Korábban már nyilatkoztam, hogy a rendszerváltás óta négyszeresére emelkedett az elkövetett bűncselekmények száma, ez több mint 500 ezer bűncselekményt jelentett. Így felismerték a bűnüldöző szakemberek azt, hogy önmagában a rendőrség képtelen ilyen mértékű megemelkedett bűncselekményt hatékonyan kezelni - nyilatkozta Dr. Gaál Krisztián, a Sárospataki rendőrkapitányság vezetője...
Ekkor léptek be az öntevékeny társadalmi szervezetek, pl. a polgárőrség, ahol 1990-ben megalakultak az első szervezetek. Már több mint 1500 településen vannak jelen a polgárőrök. A saját tapasztalatom alapján mondhatom el, a rendőrkapitányság illetékességi területén 9 egyesület működik. Nagyon meg vagyok elégedve a munkájukkal, kiemelném a sárospataki szervezetet, és az olaszliszkaiakat, akik a biztosítások és a megemlékezések miatt többször is segítettek biztosítani a helyszínt. Azonban el kell mondanom, hogy a többi szervezet is működik, ahol nem úgy működött ahogyan kell, ott újraszervezték.
Vajdácskán is a korábbi vezető elköltözött a településről, s a polgármester úr állt a polgárőrség élére. Nagyon jó, hogy vannak a rendezvények biztosításánál, a forgalomirányításnál és a bűnmegelőzésben is nagy szerepük van, hiszen a polgárőrök közfeladatot ellátó személynek minősülnek, a rendőr oldalán járőr csoportot vagy járőrpárost is alkothatnak.
Vajdácska sárospataki és a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság illetékességi határán terül el, ezért itt nagyobb számban lehet számítani mozgó bűnözésre, a Bodrogköz és a Hegyalja bűnözőinek forgalmában. A tavalyi évben kb. 20- 25%-kal csökkent a bűncselekmények száma a faluban annak köszönhetően, hogy itt a polgárőrség újraszerveződött és folyamatos járőrszolgálatot lát el.

  Nagyon jó az együttműködés a Megyei Rendőr-főkapitánysággal, sokat köszönhetünk Kökényesi Antal főkapitány úrnak - nyilatkozta Klima János, a kistérségi polgárőrök vezetője...
Ez abból is látszik, hogy most itt Vajdácskán egy Lada Niva terepjáró gépkocsit ad át a kapitányság a polgárőröknek, a munkájuk eredményesebbé tétele érdekében.
Ez már a harmadik pépjármű, amit a Sárospataki Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó a polgárőrök kapnak. Ezek a gépjárművek nagyban elősegítik a munkájukat, külterületekre ki tudnak menni, mezőgazdasági földeket ellenőrizhetnek, kívülálló tanyákat is meg tudnak látogatni, segítve az ott élő idős embereket. Így nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az emberek bizalma megnőtt a polgárőrök iránt.

  A Vajdácskai Polgárőr Egyesület 2003. december 17.-én alakult 17 fővel. Az elnökük, Labancz Attila 2006 decemberében elköltözött a községből, ezért bizalommal felruházva átadta nekem a polgárőrök irányítását - nyilatkozta Kuik István, Vajdácska polgármestere...

A polgárőrséghez csatlakozott a képviselő-testület férfi tagjaiból 5 fő. Jelenlegi állományi létszámunk 2007. januártól 23 fő.
A polgárőrök nagyon hiányos öltözetét 2007. januárjában pótoltuk, így mindenki megfelelő egyenruhával rendelkezik szolgálatteljesítés közben.
A polgárőr egyesület aktívan működik, hozzájárul a településen a bűncselekmények számának csökkenéséhez.
A település a többszörösen hátrányos helyzetű kategóriába tartozik, nagy a munkanélküliség (20,8 % ) , a roma lakosság aránya pedig 25%.
A sárospataki rendőrparancsnok ez év október 30-án a környék polgárőr egyesület elnökeinek tartott értekezletén elmondta, hogy a rendőrség a polgárőrséggel közös akciók keretében is teljesítsen szolgálatot, mint erre már volt számtalan példa az elmúlt időszakban is.
Továbbá kiváló kapcsolatunk van a Család és Gyermekvédelmi Szakszolgálattal és a helyi Kisebbségi Önkormányzattal is.
Nagy örömmel vettük a megyei főparancsnok segítségét, hogy a polgárőrség részére felajánlotta a LADA NIVA gépkocsit, mert így még hatékonyabban tudunk közreműködni a bűnmegelőzés terén.
A polgárőreink mind a közrendért felelősséget érző emberek, a község lakossága örömmel veszi tevékenységünket, hiszen nagyobb nyugalomban, biztonságban érezhetik magukat.

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2007.11.11/
 

 

Nem tartotta a követési távolságot

                

    2007. november 11-én délelőtt 11 óra után a 37-es számú főúton, Sárazsadány közelében, az úgynevezett Sárai bekötőútnál személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt – nyilatkozta Kocsis Péter rendőr zászlós, baleseti helyszínelő…
 
  Egy forgalmi ok miatt lassító, illetve megálló Suzuki személygépkocsit - a nem megfelelő követési távolság megválasztása miatt - utolért egy másik személyautó, s ennek következtében összeütköztek. A baleset következtében személyi sérülés is történt. A helyszínen szabálysértési eljárást kezdeményezésére került sor.


 
 


Cziczer Katalin
/2007.11.11/
 

 

Képek Indiáról és Amerikáról - fotókiállítás a Főiskolán

                

    A XIX. század közepén már ismert volt Európában a fotózás. A fotózás, ami lenyűgözi az embert. Hihetetlen hatása van, hiszen nagyon gyorsan és nagyon olcsón tud hiteles képet készíteni a látott világról. Addig csak a gazdagok engedhették meg maguknak, hogy portrékat, családi képeket készíttessenek. Ezzel a technikával viszont a legszélesebb rétegekhez jut el a fotózással készült portré, mint műfaj. Ezekkel a szavakkal kezdte Baloghné Molnár Irén főiskolai docens a Comenius Főiskolai Karon látható fotókiállítás megnyitását...

  Ez ugyan egy egypéldányos technika az elején, de később majd a negatívval sokszorosíthatóvá válik a dolog és a fénykép a valóságnak szinte tökéletes mását adja, lenyűgözi az embert, akár a saját magáról készült fénykép is, mert sosem látjuk magunkat úgy, mint ahogy a fénykép mutatja.

Ez esetben a hozzám közel álló két kollegám családi kirándulásra indult el, és miután őhozzájuk hozzátartozik a fényképezőgép, ezért a családi kirándulásukat is rögzítették. Ezekből olyan képek születtek, hogy megszületett a döntés, ezeket közkincsé kell tenni, hiszen amiket ők készítettek, azok kiállításra valók.
 

  Szentirmai László tanár úr Indiában járt, a képek keletkezéséről az alábbiakban számolt be...
Indiában volt szerencsém eltölteni egy hónapot a múlt év nyarán, oda vittem magammal a fényképezőgépemet, mert gondoltam, hogy ez sem lesz rosszabb, sem jobb, mint az eddigi útjaim, amik kivezettek az ország határain túlra - és igazam volt. Abban a különlegesen szép háromszögben sikerült eltölteni egy hónapot, ami Újdelhi környékén van, és a Gangesznek a síkokra való bejutásától egészen addig a száraz területekig terjed, ahol az Tadzs Mahal is van. Igyekeztem mindent megnézni és ezek nyomán 1200 kép készült, amelyeket nem dobtam el.
Ezekből 30-at kellett összeválogatni, nem tudtam melyik újamat harapjam, hogy melyik maradjon ki. Azok a képek, amelyek itt a falon láthatóak egy sajátos keresztmetszetét adják annak, amit Indiában látnának. Az emberekről szól, akik nagyon sokfélék, nagyon színes hitvilágban élnek, szinte ugyan úgy mint ahogy 100 évekkel ezelőtt, csak most műanyagok veszik körbe őket, sztaniol, nejlon és egyebek. De ugyanúgy teszik a dolgaikat, ugyanúgy hisznek, mint ahogy azt a templomoknál imádkozó embereken jól lehet látni.

  Molnár László oktatástechnológus - operatőr az Észak-Amerikában készült fotóit tette közkinccsé...
Amerikában egy 5200 km-es körutat tettünk meg, egy pontosan megtervezett útvonalterv szerint, Dallastól egészen Las Vegasig, érintve a Grand Kanyont, különböző ilyen nemzeti nevezetességeket, nemzeti parkokat. Ez egy családi kirándulásnak indult, de előtte megkértek, hogyha ilyen helyeken járok, akkor gondoljak a Természettudományi Tanszékre is. Majdnem minden helyről hoztunk homokmintát, ásványmintát, kavicsokat és ezeket itt a tanszék rendelkezésére bocsátom, oktatási segédanyag céljaira. 2300 digitális felvétel készült valamint 4 tekercs film, és ezek közül csemegéztünk. Ami úgy sikerült, olyan fényviszonyok voltak, azokból megpróbáltunk egy ilyen kis kiállítást rendezni.


 
 


Törő Gábor
/2007.11.10/
 

 

Felvilágosítás trükkös lopások ellen és láthatósági mellény osztása a nyugdíjasoknak

                

    Meghívásunkra a Rendőrkapitányság három munkatársa érkezett november 6-án A Művelődés Háza Nyugdíjas Klubjába. Tulajdonképpen ez a meghívás azért történt, mert olyan sok mindent hallunk mostanában, hogy hol itt, hol ott csapják be az idős embereket – számolt be a bűn- és balesetmegelőzési előadásról Vígh Andrásné, a klub vezetője…
 

 
  Nagyon rafináltan, kigondoltan hajtják végre ezeket a cselekményeket olyan emberek, akik arra utaznak, hogy elvegyék az emberektől az értékeiket. A meghívott rendőrök ezzel foglalkoznak, be tudnak számolni a legújabb eseményekről, trükkös módszerekről, ugyanakkor tanácsot is adnak, hogy hogyan is védjük meg kicsi vagyonkánkat. Sok tanáccsal láttak el bennünket, pl. hogy ne a ruha alá tegyük a pénzt, de főképpen arra hívták fel a figyelmet, hogy ne engedjünk be senki idegent a lakásba.
Az elmúlt időszakra hivatkozva elmondták, hogy hol és milyen események történtek. Sajnos az idősek azok, akik kiszolgáltatottak az ilyen embereknek mert hiszékenyek, mert régen még meg lehetett bízni az emberekben. Az idős ember nem olyan rafinált, mint a mai fiatal, mert már a mai fiatal nem áll szóba senkivel, aki pénzt kér tőle, mert tudván tudja, hogy nem igaz úton jár.
Ezért gondoltam, hogy jó ha tudunk az ilyen dolgokról, megtörtént eseményekről. Erre ma szükségünk van, hiszen nap mint nap hallunk különböző betörésekről, lopásokról, a táskákat elviszik, és a legkülönbözőbb módon károsítják meg az embereket. Hogy hogyan óvjuk meg a vagyonunkat, erről kaptunk tanácsokat és reméljük, hogy mindenkinek hasznos lesz, amit ma este hallott.
Volt már ilyen előadásunk máskor is és azt tapasztaltam, hogy hasznos volt, hiszen megfogadták az emberek a tanácsokat, utána beszámoltak egymásnak arról, hogy pl. pénzt is más helyre tették el, és óvatosabbak, ha idegenek szólítják meg őket.
 
Főleg az idős korúak sérelmére elkövetett bűncselekmények vonatkozásában adtam tájékoztatást – erősítette meg az elmondottakat Soltész Róbert rendőr őrnagy, a bűnügyi osztály munkatársa. Felhívtam az idősek figyelmét arra, hogy nagyon sok elkövető az idősebbek jóhiszeműségét, segítőkészségét használja ki, és így követnek el bűncselekményeket. Különböző ürüggyel bejutnak a lakásba, ott elterelik a figyelmét, pl. vízkérés, vagy fürdőszobába menetel címén, és közben, amíg az egyik elmegy az idős lakóval, a másik szétnéz a lakásban, értékeket, pénzt szed össze, és ezekkel távoznak. Ezért is fontos az, hogy legyen mindenki óvatos - főleg ha egyedül van - a lakásba senkit ne engedjen be, se árusokat, se vizet kérő személyeket, se WC-be ne engedjen be senkit. Vagy ha netalán be is engedi, akkor mindig figyeljen, hogy merre mozog, de ha már bejut, általában lehet, hogy késő, ezért inkább nem kell őket beengedni. Ha valaki gyanúsan viselkedő személyeket lát az utcán, akkor minden esetben fontos, hogy értesítse a rendőrséget, amennyiben van rá lehetősége. A rendőrök ki fognak menni, ezeket a személyeket igazoltatják, és ezzel már megakadályozzák azt, elejét veszik annak, hogy esetleg későbbiekben bűncselekményeket kövessenek el, hiszen már a rendőrség látókörébe kerültek.
Vezetékes telefonról a 107-es számon lehet ingyenesen értesíteni a rendőrséget, mobiltelefonról pedig a 112-es segélyhívó számon keresztül. Ez azért is fontos, mert a 112-es számon nem csak rendőrséget, hanem mentőket és tűzoltókat is tudják értesíteni. A hívás ekkor a megyei központba érkezik be, ahol figyelembe veszik azt, hogy hol található aki a bejelentést teszi és a legközelebbi rendőrséget, mentőket vagy tűzoltóságot értesítik, és így nagy segítséget tudnak nyújtani.
Felhívtam arra is az idősek figyelmét, hogy amennyiben használnak bankkártyát, akkor a bankkártyájukat a PIN kóddal ne tartsák együtt, a pénzt és az irataikat külön-külön tárcában tartsák, mert ha el is vesztik a pénztárcát - vagy ellopják tőlük - akkor legalább az irataik maradjanak meg, mert azok beszerzése sok utánajárást, és nem kevés költséget igényel.


 
 


 
  Ezt az alkalmat ragadjuk meg, hogy a közlekedés veszélyeire is felhívjuk a nyugdíjasok figyelmét – tette hozzá Bacsó Tibor rendőr százados, a közlekedésrendészeti osztály vezetője, aki Molnár János rendőr főtörzs zászlóssal együtt, sárga mellényekkel a kezében érkezett…

Ilyenkor, a közlekedési oktatásokon fel szoktuk idézni az év folyamán bekövetkezett baleseteket - kitérve a gyalogos és a kerékpáros balesetekre, - hogy hogyan lehetett volna ezeket megelőzni. Ezekre a meghívásokra ősszel, ill. tél elején különösen szívesen eljövünk, mert ilyenkor van a legnagyobb időjárás változás, az óraátállítás miatt még hamarabb sötétedik, ezért igyekszünk felhívni a nyugdíjasok figyelmét arra, hogy világítsák ki a kerékpárjaikat és ügyeljenek arra, hogy gyalogosan is, de főleg, ha kerékpárral közlekednek, LÁTHATÓAK LEGYENEK.
Megváltozott a KRESZ, lakott területen kívül, kerékpárral most már csak láthatósági mellényben szabad közlekedni, ill. ajánlott lakot területen belül is. Ezért hoztunk a Nyugdíjas Klub jelenlévő tagjainak sárga, láthatósági mellényeket, amelyeket a rendőrség nevében fogunk osztani. Remélem, hogy használni fogják ezeket, és így meg fogjuk előzni a velük történő beleseteket.

Cziczer Katalin
/2007.11.10/
 

 

A Magyar Tudomány Napja a Főiskolán

                

    A Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kara november 7-én a Magyar Tudomány Napja alkalmából tudományos felolvasóülést tartott a főiskola dísztermében. A rendezvényt Lavotháné dr. Jáger Katalin tv. főiskolai docens, házigazda a következő szavakkal nyitotta meg…
 
  A kisgyermek meglepődik és rácsodálkozik a dolgokra, ez a megértés kezdete. Hallgatóink a megértés magasabb szintjén állnak már; a mélyebb, sokoldalú tudás vágya él bennük.
Szentgyörgyi Albert, a Nobel-díjas magyar tudós azt mondta, „Jó tanítás csak ott folyhat, ahol él a kutatás szelleme, az igazságok lelkes, pártatlan szeretete. Tudományos kutató munkánkkal hazafias kötelességünket is teljesítjük, mert éppen a tudomány, a kultúra az az egyetlen terep, amelyben a versenyt a nagy nemzetekkel egy kis nemzet is felveheti.”

Kollégáink a Tudomány Napja tiszteletére vállalták, hogy ismét bemutatják kutató munkájuknak 1-1 részét, eredményeit. Mind a humán, mind a reál tudományok képviselőit hallhatjuk a mai ünnepi rendezvényen:


 
 

Mit jelent a pedagógusjelöltnek ma a könyv? - Siposné Majtényi Andrea főiskolai adjunktus.
A képkorszak kommunikáció-tudományi aspektusaiból - Sándor Zsuzsa főiskolai docens
A „Verse anthemek a Stuart-restauráció idején (1660-1695)” című doktori értekezés bemutatása - Kelemen Judit DLA tv. főiskolai docens.
Általános iskolások tanulásának lélektani sajátosságai - Kiss Ferenc tv. főiskolai docens.
Garibaldi ante Portas - Dr. Tusnády László főiskolai tanár.
A reáltudományok és a tanítóképzés - Dr. Nagy György főiskolai adjunktus.
A szerető tanító, a tanítás szeretete - Lívják Emília főiskolai adjunktus.

Cziczer Katalin
/2007.11.09/
 

 

Sebességmérő készüléket kapott Sárospatak

                

    A közlekedési balesetek Magyarországon évente több mint ezernégyszáz ember halálát és mintegy 120 milliárd forint veszteséget okoznak az orvosi költségek, az elmaradt jövedelmek, az anyagi és egyéb károk révén- nyilatkozta Dr. Gaál Krisztián rendőr őrnagy, a kapitányság vezetője...

  Az Európai Unióba való integrálódást a megfelelő úthálózat és a korszerű járműpark segíti elő, azonban nálunk a modern, nagy teljesítményű járműpark folyamatos minőségi és mennyiségi fejlődését nem követte megfelelő úthálózat kiépítése. Megyénkre jellemző a nagy átmenő nemzetközi kamionforgalom, ami Sárospatakon is gondot okoz. Ez sajnos a város élhetőségét, az életminőséget is negatív irányba befolyásolja. Köztudott, hogy a két városrészt összekötő hídon napi 500 kamion halad át, ami a zajártalmon kívül a balesetveszélyt is növeli. Fontos lenne egy elkerülő szakasz megépítése, ami a statisztikák szerint jelentősen javítaná a település közlekedésbiztonságát. Sárospatakon havonta több alkalommal is sor kerül fokozott közúti ellenőrzésre, ami a kamionforgalom csökkentésére, a szabálytalankodók kiszűrésére szolgál. Azonban az tény, hogy egyre többen szereznek vezetői engedélyt és kellő rutin nélkül ülnek a volán mögé. Az is tény, hogy a sérüléses balesetek több, mint 60%-át a személygépjármű vezetők okozzák, s továbbra is a gyorshajtás az elsődleges baleseti ok. Úgy gondolom a fejekben van a gond.


 
 
Prevenciós célból a Főkapitányságról sikerült beszereznünk egy hitelesített sebességmérő készüléket, ami november első hetétől év végéig folyamatosan a városban lesz. A szabálytalankodó autósoknak arra is számítani lehet majd, hogy egy napon- a megyei kollégák bevonásával- akár 3 sebességmérő készülék is mérni fog Sárospatak és környékén. Ilyenre ez idáig még nem került sor. Arra kértem a kollégáimat, hogy kisebb súlyú szabálysértések esetén első esetben figyelmeztessék a szabálytalankodókat, azonban ismételt szabályszegésnél vagy súlyosabb esetben kellően differenciáltan bírságoljanak, ill. éljenek a feljelentés megtételével. Felhívnám a figyelmet arra, hogy feljelentés esetén az esetek zömében mindig súlyosabb büntetést szabunk ki, mint a helyszíni bírságolás esetén !

A Rendőrkapitányság illetékességi területén a közlekedési balesetek száma I-X. hónapban a tavalyihoz képest nem jelentős, mintegy 10 %-os emelkedést mutat. Ebben az évben a Rendőrkapitányság területén 3 halálos baleset történt. Tavaly az első tíz hónapban 5 halálos kimenetelű balesetet jegyezhettünk fel. Itt kell szólnom a 2007. október 24-én Sárospatak belvárosában történt tragikus kimenetelű balesetről. A balesettel kapcsolatban sok pletyka kelt szárnyra, ami nem fedi a valóságot. A baleset során egy személy sajnos a helyszínen elhalálozott, azonban az nem fedi a valóságot, hogy a másik súlyos sérülést szenvedett személy is elhunyt volna. Olyan híreszteléseket is hallottam, hogy a személygépkocsi vezetője nem rendelkezett jogosítvánnyal, amit szintén cáfolnom kell. Jelenleg a vizsgálat igazságügyi szakértők bevonásával folyamatban van, s a baleset okozásért való felelősség kérdése még tisztázásra vár.
Arra kérem a közlekedőket, hogy a tél közeledtével kellő óvatossággal közlekedjenek, legyenek egymással toleránsak és mindig legyenek tekintettel az út- és látási viszonyokra ! Aki megteheti ne mellőzze a téli gumit, aminek a használata bizonyítottan fokozza a biztonságot.

Törő Gábor
/2007.11.09/
 

 

Visszalátogatott Tim Cope!

                

    Egy világutazó járt nyáron Sárospatakon, aki Mongóliából lóháton érkezett Magyarországra. Amikor távozóban fényképezőgépünkkel kikísértük a városból, nem gondoltuk, hogy még valaha látjuk.
Annál nagyobb meglepetés volt pár nappal ezelőtt, amikor eljutott hozzánk a híre: Visszajött Tim Cope! Most a Főiskolán találkoztunk vele, ahová Stóka tanár úrék meghívására érkezett…

  Már korábban szerettük volna idecsábítani, szeptember 19-ére amikor az egyetem a sportnapot tartotta – kezdte a meghívás történetét Stóka György dékánhelyettes. Akkor a testnevelés szakos kollégákkal úgy döntöttünk, hogy meghívjuk őt, hogy ha ideje engedi, tartson élménybeszámolót az útjáról. Ez bele illett volna a sportnap hangulatába, tematikájába, de akkor időpont egyeztetési problémák miatt nem tudott eljönni.
Aztán megtudtuk, hogy még mindig Magyarország közelében tartózkodik. Az ünnepek környékére tervezte, hogy elköszön azoktól a lovaktól, akik elhozták őt a több ezer kilométeres úton Magyarországra, Dzsingisz kán útján. A nyomába eredtünk Timnek, és dékán úr jóváhagyásával vendégül láttuk. Elvittük Tiszadobra, ahol elköszönt hűséges társaitól – ez egy nagyon megható jelenet volt. Aztán elment a kutyáját meglátogatni, amit a Magyar Lovas Egyesület elnöke őriz Nógrád megyében, Széchényben. Utána ismét visszajött Sárospatakra, ahol megtartotta az úti beszámolóját, itt tölt egy éjszakát, és ismét tovább utazik kalandos útjára.

  Az utat még csak most fejeztem be, ez az életemmé vált – vette át a szót Tim Cope. Nagyon furcsa, hogy vége lett. Szeretem az élményeimet másokkal megosztani, a filmjeimben megmutatni, mert szerintem kevés ember juthat el ilyen helyekre, főleg lóháton. Így beavathatom a közönséget az út rejtelmeibe is. Ilyen hosszú utat nem lehet egy nap alatt befejezni, nekem egy lassú befejezésre van szükségem.
Azért jöttem vissza Sárospatakra, mert nagyon jól éreztem itt magam. Sok igazi barátra tettem szert. Magyarországra pedig azért, hogy találkozzam újra a lovaimmal és a kutyámmal, hiszen ők itt maradtak.

Most először hazautazom Ausztráliába, elkészítem a filmet, megírom az útikönyvemet, ami kb. egy-két évig fog tartani. Ezután szeretnék további utazásokat tenni, az egyiket Indiától egészen Írországig tervezem. Ezt is lóháton, vagy esetleg tevék hátán szeretném megtenni. A cigányok útvonalát akarom végigjárni, szeretnék a kultúrájukról minél többet megtudni.


 
 


További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2007.11.09/
 

 

Természetfilmet készített a Zemplén TV 

                

   


Illés István

  Ez egy természetfilm sorozat, amelyet az Európai Unió támogatásával az INTERREG program keretében készítettünk el. Három évvel ezelőtt indult a projekt, aminek most lett vége, kész van a 20 film. Ezek egy része a Bodrogközről, másik része a Hernád völgyéről, a harmadik része pedig a Zempléni hegységről szól – mondta a szerdai bemutató előtt Illés István, a Zemplén Televízió Kht. főszerkesztője…
Az első napon a Bodrogközről szóló részeket mutatták be nagyszámú érdeklődő előtt a sátoraljaújhelyi Vállalkozók Háza emeletén lévő konferenciateremben. A film lenyűgöző, valószínűleg nem volt még ilyen film, ami így megtalálta volna a szépet, az értékeset, és az egyedülállót, szeretett Bodrogközünkben, akár a növény, akár az állatvilágra gondolok – nem beszélve a táj szépségéről. És ami még a nézőt egy nagyszerű érzéssel tölthette el a film nézése közben: a teljes Bodrogközről szólt a film, egy egységnek tekintve a határ által mesterségesen szétválasztott történelmi tájegységet...


 
 


Becse Tamás

  Ezt Becse Tamás a film rendező operatőre is hangsúlyozta, amikor arról kérdeztük, hogy ő mit tart jelentősnek ebben a filmben….
Mint ahogy a „Határtalan természet” a sorozat címe, úgy lett elkészítve, hogy a szlovák és a magyar oldal egyaránt bemutatásra kerüljön. Több olyan rész is van a filmben, amelyik a határon átnyúló munkakapcsolatokat is bemutatja, a natúrparkban lévő települések együttműködését, vagy pl. a Hernád völgyében a Helocén és a SOSNA egyesületek együttműködését, ami a folyó érdekében, a folyóért történik már évek óta.
 


Hörcsig Márton

  Olyan produkciót készítettek a kollégáim, amellyel méltóan helyt állunk ebben a szolgálatban.
A Zemplén Televízió mindig is nagy figyelmet szentelt a természet megismerésének, a természet védelmének, éppen úgy mint az egészség megőrzésének, az egészséges életmód megismertetésének – tette hozzá Hörcsig Márton, a Zemplén Televízió Kht. ügyvezető igazgatója.
Ez a két terület a fő irányvonal a tevékenységünkben. Ezt a tevékenységünket az anyagi feltételek időnként behatárolják. Ehhez a feladathoz most az anyagi feltételek megvoltak, s a filmekben látni fogják, hogy a kollégáim hogyan tudtak élni ezzel a lehetőséggel. Jó szórakozást kívánok a filmekhez, ami úgy gondolom hasznos időtöltés lesz.
 
A bemutatott filmek információit élő szavakkal, színes fotókkal illusztrált előadással egészítette ki Bogoly János biológus (a közölt fotók között az ő felvételei is láthatóak), a Latorca völgyének ismerője és Hegyesy Gábor biológus, aki pedig a Longi erdőt mutatta be hasonlóképpen.

Szerencsére a filmeket nem csak a bemutatón megjelentek szűk köre láthatja, mivel vetítésre kerülnek a Zemplén TV-ben esténként, a Hírhét műsora után. Érdemes megnézni! 
 

További fotók >>>


Törő Gábor
/2007.11.08/
 

 

Aszfaltozzák a 37-es főút Patak és Újhely közötti szakaszát

                

    Lassan két éve esedékes a 37-es főközlekedési út Sátoraljaújhely és Sárospatak közötti, nagyon lepusztult útvonalának felújítása - nyilatkozta Dr. Hörcsik Richárd polgármester…

 
  Áthaladó autósok, akik arra jártunk láttuk, hogy milyen nagy kátyúk keletkeztek, amiket aztán kijavítottak. Ez nem vezetett eredményre, hiszen a kátyúk ismét megjelentek. Végül a felső réteget lemarták, s ebben az állapotában használtuk az utat, több mint egy éven át, miközben csak ígéreteket kaptunk arra vonatkozóan, hogy a felújítása megtörténik.

Végül Stoll Gábor a megyei Közútkezelő KHT. igazgatója a napokban tájékoztatott arról, hogy a pályázati kiírások megtörténtek, és egy pályázat elnyerése után a beruházó a héten, november 5-én hétfőn megkezdte a munkát. Kb. 10 napig tart az aszfaltcsík leterítése, utána szintén ennyi időt vesz majd igénybe az új útpadka elkészítése, hiszen a megemelkedett az aszfaltszinthez az útpadkát is hozzá kell igazítani, a biztonságos közlekedés érdekében.
Ez alatt az idő alatt az éppen felújítás alatt álló szakaszokon csak az úttest fele használható, a forgalmat jelzőőrök irányítják, ezért kérem az autósokat, hogy kiírt sebességkorlátozást tartsák be, türelmesen és figyelmesen közlekedjenek, hogy balesetmentesen fejeződjön be ez a művelet.
Nagyon örülünk annak, hogy végre két év után ez a probléma megoldódni látszik. Még visszagondolni is rossz arra, hogy ez az útszakasz mennyi bosszúságot okozott a pataki és az újhelyi polgároknak, hogy milyen balesetveszélyes helyzetek álltak elő, amikor még nagy kátyúk voltak.
Reméljük az új burkolat tartós lesz, és nagyon sokáig nem fognak kátyúkkal találkozni a zempléni polgárok Újhely és Patak között.


 
 


Cziczer Katalin
/2007.11.08/
 

 

Megyei szinten is megemlékeztek Szent Erzsébetről

                

    Az elmúlt héten Dr. Ódor Ferenc, a Megyei Közgyűlés elnöke hívta meg a megye településeinek polgármestereit, alpolgármestereit, jegyzőit a Szent Erzsébet év megyei záróünnepségére – nyilatkozta Aros János alpolgármester…

 
Ennek keretein belül a miskolci ITC székház dísztermében egy műsort láthattunk, majd elnök úr beszédében a Szent Erzsébet év fontosságát hangsúlyozta, s elismerően szólt a jubileumi év rendezvényeiről. A felszólalók között volt Kuklay Antal atya, parókus, Sárospatak Pro Urbe díjasa, aki Szent Erzsébet életútjával ismertette meg a jelenlévőket. Felszólalt még Surján László az Európa Parlament tagja, aki Szent Erzsébet szellemiségéről beszélt.
Szent Erzsébet szülővárosa, Sárospatak részéről én képviselhettem a várost, ami nagy megtiszteltetés volt számomra. Beszédemben hangsúlyoztam Szent Erzsébet hagyományának fontosságát, hiszen rég volt nagyobb aktualitása Szent Erzsébet szellemének, mint most, napjainkban.
Nagy a szegénység, ami főleg itt a tapasztalható, az országnak ezen a részén. Nap mint nap jönnek hozzám nyugdíjasok, nagycsaládosok, kortól nemtől függetlenül és zokogva panaszkodnak megélhetési gondjaikról.


 
 
Éppen ezért azt a jelképes két rózsatövet - egy fehéret és egy pirosat - a megye ajándékát, illetve egy sárospataki pékség által készített Szent Erzsébet kenyeret tudtuk Ódor elnök úrral átadni a jelenlévő polgármestereknek, hogy az elültetett rózsa mindig emlékeztesse őket Szent Erzsébetre. Szaporítsák a rózsát, törjék meg a kenyeret, jusson el mindenhová Szent Erzsébet szellemisége, és hirdesse, Szent Erzsébet jelenleg is köztünk van, és szükség is van a szellemére.

Bízunk abban, hogy a polgármesterek megértették ennek a jelentőségét - akik közül már többen részt vettek az ünnepségsorozat valamelyik rendezvényén, Sárospatakon. Meghívtam őket a Szent Erzsébet év záró rendezvényére, a szentmisére, ahol Erdő Péter bíboros úr fog misét celebrálni, és remélhetőleg Szili Katalin, az országgyűlés elnöke fogja leleplezni azt az emléktáblát, amellyel a Szent Erzsébet évnek szeretnénk emléket állítani.

További fotók >>>   - (A fotókat a Kulcs Magazin készítette)
Cziczer Katalin
/2007.11.07/
 

 

Vagyonosodási vizsgálatok az Észak-magyarországi régióban

   
Igazgatóságunk - az APEH az ellenőrzési irányelvében foglaltaknak megfelelően - 2007 évben a vagyongyarapodási vizsgálatokat kiemelt feladatként végzi. Az eddig eltelt kilenc hónap alatt régiónkban 763 ellenőrzés zárult le, ebből 379 adózó B.A.Z. megyében, 254 Heves megyében, még 130 fő Nógrád megyében volt érintett. További 280 személynél van eljárás jelenleg folyamatban és folyamatosan újjak is indulnak.
A vizsgálatok 65 %-a tárt fel - hat milliárd forintot meghaladó összegben - bevallani elmulasztott jövedelmeket, amelyek után az adóhiány összege több mint 2,6 milliárd forint. Az egy eredményes vizsgálatra eső adóhiány átlagos mértéke 4,7 millió forint, a megyékben közel azonos. Az ügyek egynegyedénél a hiány nem éri el az egy millió forintot, még közel 20 %-ánál meghaladja a 10 milliót. (Egy Nógrád megyei magánszemélynél állapított meg az adóhatóság az átlag számításakor figyelmen kívül hagyott kiemelkedően magas, több mint 350 millió forint adóhiányt.)

E nem szokványos ellenőrzés során az adóhatóság széleskörű adatgyűjtést végez a magánszemély kiadásaira vonatkozóan. Az ingatlanok, ingóságok, szolgáltatások vásárlására vonatkozó információk beszerzésén túlmenően él azzal a törvényi lehetőségével, hogy megismerje a magánszemély bankszámláinak, befektetéseinek adatait, valamint vizsgálatot végez – ha van – az adózó vállalkozásainál is. Az ellenőrzés bár hasznosítja a közérdekű bejelentéseket, ezek többsége azonban „névtelen”, és nem tartalmaz kellően konkrét adatokat. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek egy része sajnálatos módon az irigység, a rosszindulat és a kicsinyes bosszú szüleménye.
Az ellenőrzött magánszemélyek – a célirányos kiválasztásból eredően – általában nem a bevallott jövedelmeikből fedezik a kiadásaikat. A bevallási kötelezettség alá nem tartozó megjelölt jövedelemforrások palettája meglehetősen színes. A forrásokat azonban az ellenőrzött magánszemélynek kell hitelt érdemlően igazolni, amely az ügyek többségében nem történik meg.
A gyakorlati tapasztalatok alapján, vezető helyen áll a vizsgált időszakot megelőzően képződött megtakarításra, a családi ajándékokra és támogatásokra, valamint a családi, baráti kölcsönökre történő hivatkozás.
A források igazolása azonban nehéz, mivel a megtakarítások az adózói állítások szerint jellemzően készpénzben álltak rendelkezésre – amellyel szemben a vizsgált időszakban már nincs otthon tartott összeg. A források között említik az adózók a külföldi munkavégzés kiemelkedő jövedelmét, az anonim betéteket, a kapott fel nem használt ajándékokat. Több esetben hivatkoztak az adóztathatóság szempontjából már elévült időszakban végzett illegális tevékenységre, hosszú időszak be nem vallott vállalkozói jövedelemére, sőt volt aki bűncselekményből származó elrejtett összeg felhasználását jelölte meg forrásnak.
A kölcsönök, ajándékok és támogatások esetében az adóhatóság kontrollálja az esetleg bemutatott iratok hitelességét. Ehhez, ha kell írásszakértőt is igénybe vesz – amely eredményesnek bizonyult abban az estben, amikor egy adózó által bemutatott 106 db kisebb összegű, de együttesen több tízmillió forintot kitevő kölcsön szerződések valótlanságát kellett megállapítani. Az adóellenőrök minden esetben vizsgálatot folytatnak annak felderítésére, hogy rendelkezett-e forrásokkal a kölcsönt, ajándékot nyújtó, nem elég az elismerő nyilatkozat. De nem maradnak kontroll nélkül a külföldről származó összegek sem, mivel ezek valóságtartalmát a nemzetközi együttműködés keretében a külföldi adóhatóság vizsgálja.

A vázolt sajátosságok miatt az ellenőrzések meglehetősen feszült légkörben zajlanak, a vizsgált magánszemélyek ritkán együttműködőek. Jellemző az ellenőrzés folyamatában a nyilatkozatok visszavonása, módosítása, újabb források megjelölése, iratok pótlólagos bemutatása, kiegészítő bizonyítás igénylése.
Az adóhatóság természetesen minden észrevételt kivizsgál. A kiegészítő vizsgálatok hatására az adóhiány azonban csak 6,5 %-al csökkent, amely azt igazolja, hogy az alap eljárásban a tényállás bizonyítása nagyobb részben megfelelő volt, illetve az adózók által újólag előterjesztett bizonyítékok csak kis részben voltak elfogadhatóak.
A megállapítások megtételében, az alkalmazott módszerben és az egyes tényállások megítélésében az adóhatóság következetes és egységes álláspontot képvisel. A kiadott 667 db határozatból ugyanis eddig 482 lett jogerős, 106 ügyben fellebbezés érkezett. A 35 db másodfokú határozat ellen eddig 11 adózó nyújtott be bírósági kereset. A kerestek 96 millió forint adóhiányt (és annak szankcióit) vitatják.
A már jogerős esetek 38 %-ában befizették az adózók a feltárt adóhiányt. A fizetési készség Heves megyében megfelelő, a befizetési arány meghaladja a 60 %-ot, még Nógrád megyében alig egy százalék. A meg nem fizetett tartozások egy részére fizetési könnyítési kérelem érkezett, ezek az adók később fognak befolyni. Az adóhatóság a megállapítások beszedésében is következetes, mivel a nem fizetőknél végrehajtási eljárás indítására, vagy fizetési felszólítás kiküldésére került sor.

Öngólt rúg, aki téves helyre fizeti adóit
Az elvétett számlaszám az adó megfizetése esetén is adóhiányhoz vezet. A tévedés ilyenkor időveszteséget és egyéb problémát okoz. Egy kis odafigyeléssel mindez kiküszöbölhető!
Az adóhatósági tapasztalatok alapján, mi adózók sok kellemetlenséget előzhetünk meg, ha kellően odafigyelünk és – bár ez néha elismerten nem könnyű – pontosan a megfelelő számlaszámra teljesítjük, a soron következő adóbefizetésünket.
Az adóhatóság ugyanis az adózói kötelezettségeket és a költségvetési támogatási igényeket, valamint az azokra teljesített befizetéseket és kiutalásokat az adózók adószámláján egyedileg, adó típusonként és költségvetési támogatásonként tartja nyilván.
Az előzőekben előírtak miatt, s az adózók teljes körű tájékoztatása érdekében az adóhatóság minden év elején közli a befizetési kötelezettségek és kiutalási igények lebonyolítására szolgáló számlaszámok és adónemeik jegyzékét, ami az egész évben folyamatosan elérhető az APEH internetes honlapján.
Mivel 2007. január 1-től az adónemek köre az illetékekkel valamint a magán-nyugdíjpénztáranként megnyitott tagdíj,- önellenőrzési pótlék és késedelmi pótlék számlákkal tovább bővült, így jelenleg a Magyar Államkincstárnál több mint 150 számlaszámra lehet befizetéseinket teljesíteni. A számlaszámok tömege magában hordozza a tévedés lehetőségét. Erre azonban figyelni kell mivel a tévesen utalt összegek csak további eljárás keretében rendezhetők!
Ha nem a kívánt számlaszámra történt az átutalás, akkor ez az eredeti adónemben hátralékot (hiányt) eredményezhet, ami akár egy későbbi kiutalandó összeg visszatartásához vezethet, vagy nagyobb hiány esetén inkasszó benyújtását vonja maga után. A téves utalás bonyolíthatja, késlelteti a nemleges adóigazolások kiadását is. A tévesen megjelenő hiány és a másutt jelentkező többlet rendezése csak külön adózói kérelemre (a 0717. számú bizonylat benyújtásával) lehetséges. Ebben az esetben az összegek adónemek közötti átvezetésére 30 illetve 45 nap alatt kerülhet sor:
A téves utalások melletti másik gyakori adózói hiba az egyes átutalások könyvelésének hiánya. Ennek oka a csekken vagy számlán előforduló adószám/adóazonosító hiány, vagy azok hibás feltüntetése, ami az adott befizetés késedelmes könyvelését eredményezheti, hiszen a teljesített összeg csak külön eljárás után kerülhet jóváírásra a folyószámlán (hibátlan befizetés a teljesítéstől számított 5 munkanapon belül könyvelésre kerül). A könyvelés elhúzódása, ilyen esetekben pedig befolyásolhatja a korrekt folyószámla egyenleg megállapítását és kimutatását egy adóigazgatási eljárások során.
Mindezek alapján levonható a következtetés: kevés az, ha adót fizetünk. Ha adózunk, azt tegyük pontosan!
  
 


APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága
/2007.11.07/
 

 

VAX – veszélyes anyagok gyorsinformációs kézikönyve

              

   Az ERBE Energetika Mérnökiroda Kft. „Veszélyes anyagok gyorsinformációs kézikönyve” címmel jelentetett meg szakmai kiadványt, azzal a céllal, hogy a környezetünkben növekvő mértékben jelenlévő különféle vegyi anyagokról –gyógyszerektől a szintetikus festékekig bezárólag , mintegy 1082 vegyület tekintetében - útmutatást nyújtson a veszélyes anyagok azonosításához, tulajdonságaik ismeretéhez, segítve a balesetek megelőzését, vagy azok bekövetkezése esetén a helyes intézkedések meghozatalát.

A kiadó a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bűnmegelőzési Alapítványon keresztül 500 darab könyvet juttatott el a rendészeti szakemberek felkészítését elősegítő, az ember és a természeti környezet életét, egészségét, illetve értékeit védő szándékkal a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának.
A kiadvány a rendvédelmi szerveken túl a katasztrófavédelmi, segítségnyújtó szervezett erők számára hasznosítható információkat nyújt, közérthető módon a vizualitás mellett a veszélyes vegyi anyagokra vonatkozóan, az ilyen anyagokkal érintett esetlegesen bekövetkezett katasztrófák, balesetek kezelésére.

A bűnmegelőzési osztály a több mint 1 millió forint összértékű kézikönyvből a területileg illetékes rendőrkapitányságokon túl juttatott a kármentesítéssel foglalkozó szakszolgálatokhoz, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak, a nemzeti közlekedésihatóság regionális igazgatóságának, a környezetvédelmi, természetvédelmi felügyelőségnek, a mentőszolgálatnak, a vám-és pénzügyőrség regionális parancsnokságának.
 


 
 


B-A-Z Megyei RFK Kommunikációs Iroda
/2007.11.07/
 

 

Sárospataki Ulti Egyesület – sikerek a nemzeti bajnokságban

              

    Sokan csak legyintenek akkor, amikor az ulti – mint hagyományosan magyar kártyajáték – kerül szóba és azt a képet látják, amikor füstös kocsmákban pohár borok mellett éjszakába nyúlóan játszanak baráti vagy kevésbé baráti társaságok. Hogy ez már mennyire nincs így, arra a Magyar Ultiszövetség nemzeti bajnokságai adják meg a választ. A patakiak eredményéről Gyöngyösi Géza egyesületi elnök küldött összefoglalót...
 

  A Sportulti Nemzeti Bajnokság 8 fordulós alapszakasza után következik a döntő, ahol a legjobb 21 versenyző méri össze tudását. Az idei döntőt Sárospatak rendezi, melynek helyszíne a Hotel Bodrog lesz. Ide érkezik majd december 8-án az ország 21 legjobb ultisa, hogy két nap küzdelem (126 leosztás) után eldöntsék a bajnoki cím sorsát.

Az idei Sportulti Nemzeti Bajnokságon több, mint 100 versenyző indult. A szigorú szabályok és rendezési feltételek mellett lebonyolított versenysorozat alapszakaszának utolsó fordulója előtt hat sárospataki áll továbbjutó helyen. Várszegi Szilárd, Kovács Csaba, Szépréti László, Hajdu Imre, Ivaskó István és Gyöngyösi Géza az előző két fordulóban rendre az élen végzett, így november 24-én drukkolhatunk, hogy a pataki döntőbe mindannyian bejussanak.

A szeptemberi – budapesti - fordulót – Hajdu Imre nyerte, Várszegi Szilárd a második helyen végzett és a csapatversenyt két budapesti csapat előtt Sárospatak nyerte.
 


 
 
A november 3-i miskolci fordulót a Földes Ferenc Gimnáziumban rendezték 51 fő részvételvel. Itt is taroltak a patakiak. Az eredmények: 1. Várszegi Szilárd, 2. Szépréti László, 4. Kovács Csaba, 5. Gyöngyösi Géza. Így természetes is, hogy 17 csapat közül mi hoztuk haza az arany és az ezüstérmet is.

A csapatverseny eredménye:
1. Sárospatak 1 (Várszegi, Kovács, Ivaskó),
2. Sárospatak 2 (Szépréti, Gyöngyösi, Várhomoki),
3. Miskolc,
4. Debrecen,
5. Kisvárda,
6. Budapest 1.


/2007.11.06/
 

 

Különdíjat nyert Sárospatak

                 

   A Virágos Magyarországért mozgalomban idén Gyula város nyerte a fődíjat, amit mi 1999-ben nyertünk meg, így jövőre ők készülhetnek a nemzetközi megmérettetésre. A 827 induló településből Sárospatak a Magyar Önkormányzati Főkertész Szövetség elnöksége által adományozott különdíjat kapta kiemelkedő tevékenységéért, a zöldterület fejlesztési programban, ami 300 ezer Ft-tal járt – tudtuk meg Ágoston András főkertésztől…
 

  Az idei a 12. alkalom a Virágos Magyarországért versenymozgalom történetében, amely idő alatt már minden – a szervezésben résztvevő - minisztérium összes díját elnyertük már, kivéve az Aranyrózsa díjat, amit jövőre szeretnénk megcélozni. Ennek érdekében tovább folytatjuk azt az áldozatos munkát, mit a Kommunális Szervezet dolgozó végeznek nap mint nap, a virágosítást, a környezet tisztántartását, az emlékművek, emlékhelyek gondozását illetően.
Az értékelésnél mindig kiemelt helyet kap a lakosság szerepe. A szakértő zsűri augusztus végén elismeréssel szólt a lakosság által fenntartott előkertekről, az ablakok és az erkélyek díszítéséről.
Jóleső érzés, hogy a lakosság részéről egyre többen kapcsolódnak be a Sárospatak Virágosításáért meghirdetett mozgalomba, és egyre többen díszítik virággal környezetüket, amiért külön köszönet illeti őket.
Az Aranyrózsa díj elnyerése és Szent Erzsébet tisztelete jeléül jövőre több rózsakertet is szeretnénk a városban létrehozni, pl. a Szent Erzsébet és az Erdélyi utcában – reméljük az anyagi lehetőségeink ez meg fogják engedni - valamint a lakosságot is arra kérjük, hogy e célok érdekében ők is minél több rózsát ültessenek.

 
Sárospatak az elmúlt évek során nagyon szép eredményeket ért el a Virágos Magyarországért mozgalom pályázatán. Virágos városunk elismerése az idén sem maradt el, amikor egy 300 ezer Ft-os különdíjjal jutalmazták városszépítő munkánkat. Úgy ítéljük meg, hogy van értelme ebben a mozgalomban részt venni, hiszen ez nem csak a díj elnyeréséért, hanem magáért a város szépítéséért is fontos – tette hozzá Dr. Hörcsik Richárd polgármester...

Itt szeretnék köszönetet mondani azon sárospataki polgároknak, akik kiskertjük, utcájuk csinosításával, városunk csinosítását végezték el. Ezek a díjak természetesen a saját főkertészünk és munkatársai munkáját is dicsérik. Számunkra nagyon fontos az, hogy a városnak meglegyen a külcsíne, ugyanis ezzel érjük el azt, hogy az idelátogató turisták máskor is visszajöjjenek, mert egy szép, virágos várost találtak itt.
Egyrészt miattuk, másrészt az itt lakók, saját magunk miatt is fontos ez, hiszen a saját környezetünkről van szó. Ezért szeretnénk a továbbiakban is részt venni ebben a versenyben.
Ebben az esztendőben, ami Szent Erzsébet éve, mi felhívással fordultunk a pataki polgárokhoz, hogy rózsatövek telepítésével tegyünk szebbé városunkat, emlékeztetve arra, hogy Szent Erzsébet Sárospatak szülötte, és ezzel is fejezzük ki tiszteletünket az emléke előtt.


 
 


Törő Gábor
/2007.11.05/
 

 

Lezárásához közeledik a Szent Erzsébet jubileumi év

              

  November 5-én tartotta találkozóját a Nemzetközi Szent Erzsébet Baráti Kör, amely 2006 augusztus 3-án, itt Sárospatakon alakult. Ezt az informális kört tulajdonképpen hivatalosan nem jegyeztettük be, de a jubileumi év során negyedévente, kéthavonta találkoztunk, összegeztük a tapasztalatainkat, ötleteinket megosztottuk, kinek milyen terve van a jubileumi évre - kezdte beszámolóját Dr. Szabó Irén, a Szent Erzsébet Társaság elnöke…

 
A mai találkozó elsődleges célja - az összegzés mellett - a felkészülés a november 18-án tartandó záróünnepségre, valamint beszélünk arról is, hogy a Szent Erzsébet jubileumi év után hogyan tudunk együttműködni Szent Erzsébet tiszteletének ápolása és terjesztése terén.
A jubileumi év utolsó heteit, a jubileumi évet a Katolikus Egyház november 18-án zárja. Azt hiszem a Sárospatakiak nem zárják, hiszen itt született Szent Erzsébet, és itt marad továbbra is velünk. Fontos nekünk, hogy az ő személye a sárospatakiak között éljen és ide vonzza az embereket, zarándokokat, turistákat.
A jubileumi év záróünnepségét megelőző hét is gazdag programokban, pl. november 12-én nyílik a Szent Erzsébet Házban egy babakiállítás. A Magyar Országos Játéktársasággal közösen hirdette meg a Szent Erzsébet Társaság ezt a pályázatot a Szent Erzsébet babák készítésére. Szent Erzsébet személye, illetve az ő élete a téma. Az országos babakészítő körök illetve személyek pályázhattak erre a témára. Megérkeztek a pályaművek, november 12-én lesz a zsűrizés, a díjkiosztás és a kiállítás megnyitása a Szent Erzsébet Házban – amely kiállítás a jövő nyárig látható. Reméljük, hogy sok gyerek látja majd, hiszen kifejezetten gyerekeknek szánjuk ezt a kiállítást. A kiállítás megtekintését ismeretterjesztő előadásokkal kísérjük, illetve tudjuk ajánlani.
 

A másik fontos rendezvénye lesz ennek a hétnek november 15-én, csütörtökön délelőtt 11 órától, a Magyar Nemzeti Bank hivatalos érmekibocsátása, melynek helyszíne lesz szintén a Szent Erzsébet Ház lesz. A Magyar Nemzeti Bank a jubileumi év alkalmából egy ötezer Ft névértékű ezüst Szent Erzsébet emlékérmét bocsát ki. Ennek lesz az országos sajtótájékoztatója itt Sárospatakon, ahol először lehet majd megvásárolni az érmét. A Szent Erzsébet Házban reményeink szerint kapható is lesz.

A november16-án, pénteken Az élet hajótöröttei címmel a szegénység témában lesz egy konferencia

November 17-én, este 19 órától a jubileumi év tiszteletére alakult Szent Erzsébet szimfonikus zenekar ad ünnepi koncertet. Azt hiszen bátran mondhatom, hogy a jubileumi év legszínvonalasabb komolyzenei koncertjei közé fog tartozni ez a szombat esti koncert, amikor is Szent Erzsébet kori, illetve Szent Erzsébet tiszteletére készült zeneműveket hallgathatnak a sárospatakiak és az idelátogatók. 

November 18-án, vasárnap lesz a hivatalos záróünnepség, ami ünnepi szentmisével kezdődik 10 óra 30 perckor. A szentmisét a Magyar Katolikus Püspöki Kar végzi dr.Erdő Péter bíboros prímás vezetésével.

Ezzel az alkalommal szervezzük meg a Szent Erzsébet rózsája díj átadását, ami az idén először nem Budapesten, hanem itt Sárospatakon, a Vártemplomban lesz. Ezt kis ünnepi hangverseny követi, a Mátyás Templom énekkara és zenekara előadásában.

A Mátyás Templom kórusa a jubileumi év tiszteletére és a zarándokok köszöntésére ugyanezen a napon délután 14 óra 30 perckor a Vártemplomban egy ingyenes koncertet is ad.  

A sárospatakiak számára fontos, hogy a hagyományainkhoz hűen november 19-én este szentmisével emlékezzünk Szent Erzsébetre, a Vár kápolnájában. Ez az alkalom hálaadás is lesz, a Szent Erzsébet Társaság hálát szeretne adni a jubileumi évnek minden ajándékáért és eseményéért.   
  
 
 
Szent Erzsébet 800 évvel ezelőtt született, és ma is egy élő, fiatal példakép sokak számára, de nem elegek számára. A Baráti Körnek és a Szent Erzsébet jubileumi évnek a feladata az, hogy Szent Erzsébetet a köztudatba még jobban behozza - nyilatkozta Szerdahelyi Csongor, a püspöki konferencia sajtóirodájának vezetője…
Az az önzetlen példamutató szeretet, amely a szegények felé, az elesettek felé benne megnyilvánult, az minél több mai fiatalnak-idősebbnek a lelkét áthassa. Szent Erzsébettel erősebben tudjuk felvértezni magunkat a mindennapi gondok elviselésére, és lakhatóbbá tudjuk tenni a környezetünk életét, ha odafigyelünk másokra, mert ő erre tanított. Ő az a szent, akit úgy ábrázolnak, hogy ad. Ő az a szent, aki példaképe volt Calcuttai Teréz Anyának. Olyan elevenen van bent világszerte a köztudatban, hogy mi magyarok sokszor elszégyelljük magunkat, hogy sokkal kevesebbet tudunk róla annál, mint amennyit illene tudnunk. Ő egy igazi kincse a magyarságnak, amelyet a világnak adott. Méltó és igazságos, hogy mi is ápoljuk az ő emlékét.

 

 

  November 18-án lezárjuk - amennyiben egy nemzetközi ünnepet le tudunk zárni - Szent Erzsébet születésének 800. évfordulóját, a megünnepelt esztendőt – kezdte mondandóját a baráti kör ülésén Dr. Seregély István, nyugalmazott egri érsek - hiszen megtettünk mindent, ami tőlünk telt.
Egyrészt, ha mást nem értünk el, mint azoknak az utcáknak, tereknek, intézményeknek a Szent Erzsébet nevét fölvevő, eredményes jövőt meghatározó eseményeire gondolok, vagy a kiállításoknak az emberek lelkében hagyott nyomára, már akkor megérte. Nem különben az elkészült Szent Erzsébetről szóló film, amely hosszútávon, valószínűleg az egész magyar egyháznak és a magyar embereknek a hazaszeretetéhez szóló programjában megtalálja majd a helyét.
Nem hiszem, hogy a Szent Erzsébet év a záróünnepség programjával lezárul. A megbeszélésen túl lehetne még arról beszélni, hogy mi az, amit tovább kell folytatnunk...

 

Cziczer Katalin
/2007.11.05/
 

 

Gratuláció a polgármestertől

              

  Szombaton este Sárospatak szinte valamennyi lakosával együtt én is a családommal együtt izgultam végig Polyák Rita szereplését az RTL Klub Csillag születik című műsorában – számolt be az élményről Dr. Hörcsik Richárd polgármester…

 
Nagyon örültünk neki, hogy sikerült Ritának, hiszen bátran állíthatom, az övé volt a legszebb hang. Az eddigi eredményeihez Sárospatak város képviselő-testülete, és valamennyi lakosa nevében gratulálok! Kívánom, hogy minél magasabb szintre fejleszthesse tudását, és ebben a versenyben is a lehető legjobb eredményt érje el.
Ígérem, hogy ugyan úgy, mint ahogyan most is, szavazatainkkal, SMS-einkkel fogjuk segíteni a továbbjutását.
Gratulálunk Ritának és gratulálunk mindazoknak, akik segítettek felkészülni erre a versenyre, szüleinek, felkészítő tanárainak, és mindazoknak, akik részesei lehettek ennek a sikernek!

Köszönjük az élményt és gratulálunk!


 
 

Törő Gábor
/2007.11.05/
 

 

Visszajön Tim Cope

              

    Az ausztrál utazó Tim Cope, aki közel három évnyi utazás után jutott el hazánkba lóháton, elfogadta a ME Comenius Tanítóképző Főiskola és a Zempléni Lovas Egyesület közös meghívását és előadást tart a Főiskolán.

  Az előadás a ME Comenius Tanítóképző Főiskola dísztermében lesz 2007. november 6.-án kedden 14.00 órától.
Mindenkit szeretettel várunk, aki kíváncsi arra hogy mi történhet egy ilyen hosszú úton, Kazahsztántól Ópusztaszerig, 3 ló és egy kutya társaságában.
 


 
 

Lívják Emília, a Zempléni Lovas Egyesület vezetője
/2007.11.05/
 

 

Polyák Rita tovább jutott

                 

    Izgatottan néztük végig a szombat esti Csillag születik című tehetségkutató műsort, s vártuk, hogy mikor jelenik meg a színpadon Polyák Rita, a sárospataki, 18 éves diáklány. Mikor megláttuk és a hangja is felcsendült éreztük, hogy itt nagy gond nem lehet. Szerencsére a zsűri is hasonlóképpen vélekedett, s még ők értékeltek, mi már nyomtuk az sms-t. Sokan tehették ezt, vagy telefonáltak, mert a legtöbb közönségszavazattal, a 2. helyen jutott be Rita a középdöntőbe, a legjobb 12 közé. Vasárnap már fel is kerestük, hogy meséljen…

  Az egész az úgy zajlott, hogy 10 órára mentünk a stúdióba, ami az RTL Klub székházában, a Nagytétényi úton van. Először un. beálló próbák voltak, elég sok időt vett igénybe, amíg beállt a zenekar és a mikrofonokat, kontroll hangszórókat beállították. Utána mindenkivel kétszer-háromszor végigpróbálták, pontosították a számát, hogy hogyan fog mozogni, merre megy ki, mit csinál közben. Ezután mindenki beült a smink és fodrász szobába, volt 3-4 fodrász, ők csinálták a szereplők hajkoronáját. Az én frizurámat Hajas László – elég híres fodrász – csinálta, ami elég jó dolog volt. Utána egy kis aranyos hölgy elkészítette a sminkemet és utána kellett felpróbálni azt a ruhát, ami este rajtam volt. Az bő háromnegyed óráig tartott még „rámtermelték”. Elég nagy a súlya és nehezen felvehető részekből áll, és kesztyű … mindent ott rámvarrtak … ez nagyon érdekes volt.


 
 

Miután a ruhafelvétel megtörtént, az én számomnak is megvolt a próbája, s utána próbáltuk a nyitányt, amivel este az egész kezdődött. Utána megint rohanni átöltözni, felvettük a nyitányruhát, akkor azt próbáltuk, és akkor már tényleg az volt, hogy az utolsó simítások mind a hajon, mind a sminken, s utána kezdődött az adás a nyitánnyal. Különben nagyon barátságos kis stúdió volt, sokkal nagyobbnak tűnik a TV-ben visszanézve a felvételt.

Amikor elkezdődött, lázas izgalom mindenkiben, olyan 4-5-ösével ültünk benn a boxban, a várakozó helyiségben. Én elég sokat vártam,- s közben szorítottam a többiekért – mivel hogy utolsó voltam. Az volt a rossz, hogy végigizgultam mindenkit, 13-szor voltam olyan ideges, mint akik éppen felléptek. Aztán ismételten rámerősítették a ruhát – ami inkább egy ruhaköltemény volt - ami ismét elég nehéz feladatnak bizonyult, a mozgás is nagyon nehéz volt benne - a lépésnagyságom nem nagyon haladta meg a 10 centit – de hogy egy Nárai estélyi lehetett rajtam, azért az nagyszerű érzés volt. A cipővel nem nagyon voltam kibékülve - 12 centis sarka volt…
Hátul, ahogy bemegyünk a stúdióba olyan kis emelkedőn kell felmenni, s abban a magas sarkú cipőben elég nagy megpróbáltatásokba került még felszenvedtem magam, de nagyon rendes volt mindenki, a technikusok is - vagy öten fogtak, hogy el ne essek amíg felérek.

Amikor hallani azt, hogy mondják a nevemet, hogy következik Polyák Rita, hirtelen nagy sürgés forgás körülöttem, amíg a kisfilmeket mutatták a TV-ben, addig engem oda bevezettek, mindent eligazgattak rajtam, és akkor elindult a zene…
S akkor talán az volt a legjobb az egészben, hogy épp hogy elkezdtem énekelni - két hangot énekeltem talán - akkor bejött a taps… és az annyira doppingolja az embert, hogy hihetetlen…
Elénekeltem a dalt, a zsűri felé fordultam és kíváncsian hallgattam, hogy végül is mi lesz… nagyon megnyugtató volt, hogy csupa jókat mondtak.

Ismételten visszaöltöztünk a nyitányruhába és akkor jött a finálé, amikor elmondták az eredményt.
Annál rosszabb dolog nincs, mint amikor ott áll az ember a színpadon, és akkor mondják: a második bejutó … szünet… szünet … szünet… hosszú perceken keresztül, ami éveknek tűnik és az ember gyomra liftezik fel meg le. És amikor kimondanak egy nevet, ez még nem az enyém, jó… akkor gondolja az ember, úgysem jutok be, nem is idegesítem magam rajta, de végül is csak elhangzott a nevem és egyszerre elmúlt a lábfájásom a cipőtől és minden… és lehervadhatatlan mosoly született az arcomon. Nagyon jó volt!
Amikor vége lett az adásnak, megrohamoztak minket az újságírók – a négy bejutottat. Hét riportot adtam azon az estén, pedig eléggé nem volt bő a szókincsem az átélt izgalom miatt.
Utána hazaindultam a családdal és 3 óra körül értünk haza. Még bekapcsoltuk a számítógépet és meglepett, hogy már fent vagyok a honlapon, láttam a kis képet magamról, gondolom valahogy a TV-ből lett fotózva, nagyon örültem, hogy ilyen gyorsan fel lett téve.

Felmentem a Csillag születik honlapjára is, ahol láttam, hogy ki vannak húzva akik nem jutottak be. Azért az elég megrendítő, hogy nagy piros x-szel át vannak húzva… annyira rossz lehet…
Nagyon köszönöm a Patakiaknak, hogy biztattak, hogy drukkoltak értem, és hogy a közönségszavazatukkal segítették a bejutásomat!

Törő Gábor
/2007.11.04/
 

 

Rendőrségi hírek

                 

    Október hónapban is volt tennivalójuk a bűnügyi osztály munkatársainak – mint arról Solymosi Antal rendőr alezredes beszámol - hiszen a bűnözők egyre gátlástalanabbul lopnak, udvarokra mennek be éjszaka, idegen kamrákban, ólakban kutatnak, még az udvarban álló autót is feltörik…

  Nyomozunk ismeretlen tettes ellen, aki Sárospatakon az egyik telephelyen kibontotta a drótkerítést és onnan alkatrészeket tulajdonított el 200 ezer Ft értékben.
Ismeretlen tettes besurrant Vajdácskán az egyik családi házba, ahonnan 130 ezer Ft kézpénzt tulajdonított el.

Sárospatakon, egy családi ház bekerített kertjébe hatoltak be ismeretlenek, azonban a cselekményüket lakossági jelzésre megszakították, így nem tulajdonítottak el semmit.

Ismeretlen tettes október 7-ére virradóan Sárospatakon az Attila úton parkoló személygépkocsi ablakát betörte, majd a műszerfalból egy db CD-s rádiót, napszemüveget és szervizkönyvet tulajdonított el 65 ezer Ft értékben.


 
 
Október10-én 21:20-kor valaki ablakbetörés módszerével behatolt egy sárospataki családi házba, ahonnan DVD lejátszót kísérelt meg eltulajdonítani. A tettes meglett, a bíróság elé állítás megtörtént.

Ismeretlen tettes ellen nyomozunk, aki 2007. október 13-ára virradóan bement egy olaszliszkai családi ház nyitott melléképületébe, ahonnan 2 db motoros láncfűrészt tulajdonított el 60 ezer Ft értékben.

2007. október 13-ra virradóan mentek be egy olaszliszkai lakás udvarába, majd kifeszítve a kamraépület ajtaját a helyiségből eltulajdonítottak 1 db motoros láncfűrészt és 1 db sarokcsiszolót.

Ismeretlen tettes ellen indítottak eljárást, aki 2007. október 14-re virradóan egy sárospataki lakás udvarán álló Opel típusú gépkocsi zárszerkezetét kifeszítette, majd a gépkocsiból telefont, készpénzt, szivattyút és egyéb tárgyakat tulajdonított el kb. 200 ezer Ft értékben.

2007. október 15-re virradóan ajtóbetöréses módszerrel hatolt be valaki egy sárospataki cég irodaépületébe, ahonnan 350 ezer Ft készpénzt tulajdonított el.

Ismeretlen tettes ellenindított eljárást, aki 2007. október 15-én, 12.45 és 13.45 óra között besurrant egy sárospataki, Báthory úti családi házba, ahonnan 50 ezer Ft készpénzt tulajdonított el.

2007. október 16-án, 18 óra és 20 óra között a nyitott ablakon keresztül mászott be az ismeretlen tettes egy Dobó Ferenc utcai családi házba, ahol néhány szobában körülnézett, de nem tulajdonított el semmit.

2007. október 16-án a délutáni órákban 600 kg-nyi csöves kukoricát tulajdonítottak el egy Györgytarló melletti kukoricaföldről. Két gyanúsított ellen bíróság elé állítást tervezünk.

Ismeretlen tettes ellen tettek feljelentést, aki 2007. október 17-re virradóan bement egy olaszliszkai családi ház bekerített udvarára, ahonnan a baromfi ólból 9 db kakast tulajdonított el 12 ezer Ft értékben.

Nyomozunk ismeretlen tettes ellen, aki 2007. október 19-re virradóan ajtóbefeszítés módszerével több hétvégi házba is behatolt a sárospataki Berekben található horgászfaluban, ahonnan TV-t, gázpalackot, távcsövet és horgász felszerelési tárgyakat tulajdonított el 250 ezer Ft értékben.

Nyomozunk ismeretlen tettes ellen, aki 2007. október 18-ra virradóan a Györgytarló melletti erdőterületről 100 ezer Ft értékben vágott ki, és tulajdonított el tölgyfát.

Cziczer Katalin
/2007.11.04/
 

 

A Sarokbástyát a kazamatája teszi igazán különlegessé

                 

   
  A Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete a legkülönbözőbb szakembereket tömöríti, így nem meglepő, hogy a Sarokbástya problémakörére egy teljes délutánt szánt Saláta László elnök. Az október 25-ei programot a belső munkálatainál tartó objektum megtekintésével kezdték Csordás Csaba, a kivitelezés irányítójának vezetésével, majd a közelben lévő Szent Erzsébet Ház egy szobájában leülve beszélték meg a látottakat…

  A A megbeszélésen részt vett Erdős Tamás tanácsnok is, aki elmondta, hogy a megvalósuló létesítmény négy szintjét kell funkcióval betölteni. A leginkább meghatározott funkcióval a földszinti, illetve a második emeleti rész rendelkezne. A földszinti rész a leginkább kötött funkciójú tér, hiszen itt egy kávéház, az idegenforgalmi információs központ, a létesítmény személyzetének irodái, egyéb helyiségei és vizesblokkok kerülnének elhelyezésre. A második emeleten lenne egy 100 férőhelyes konferencia és rendezvényterem a szükséges kiszolgáló helyiségekkel. Az első emeletre a pályázat előírja, hogy Sárospatak helytörténetét bemutató kiállítást kell berendezni három helyiségében.
A pinceszint funkciójáról dönteni kell, hiszen a kazamatában a pályázat nem köt semmilyen tartalmat, erre vonatkozóan az előterjesztés tartalmaz egy javaslatot, amely szigorúan az épületben működő vendéglátó terek tevékenységgel szerves egységben képzelhetőek el.

  Bár most a pinceszintre nem tudtuk lejutni, a jelenlévők érdeklődését mégis felkeltette, s leginkább Jósvainé dr. Dankó Katalin fantáziáját indította el, akinek a kazamata múltjának ismertetése mellett a jövőre nézve is nagyszerű elképzelései voltak…
A Sarokbástya a vár külső védelmi rendszerének egy nagyon erős pontja volt, amely már Perényi korában megépült, és I.Rákóczi György építtette újjá. Ekkor, 1627-ben az új bástya elnevezést kapta. A legértékesebb része ennek a bástyának a föld alatt megmaradt kazamata, ami elsődlegesen védelmi funkciót látott el a XVII. Században, a maga lőréseivel, vastag falaival, azokkal a folyosókkal, ahol van egy érdekes bekarcolás is, egy évszám: 1705, ami azt jelenti, hogy a Rákóczi szabadságharc idején is használták. Mikor Lipót lerombolta a felső részeket, ez az alsó rész épen megmaradt.
Én úgy közelítem meg, hogy ennek az egész objektumnak nincs értelme, ha nincs a pinceszint, ami építészetileg egyedi.


 
 
Nekünk az a szerencsénk, hogy itt vagyunk a Világörökségben, ezen a borvidéken, ahol a pincék némelyike nagyon körülményesen megközelíthető. Ez viszont egy olyan pont, ahol minden látogató megfordul, hiszen az egész várnegyed bejáratánál van. Ezért egyetértek azzal, hogy szolgálja ez a hely a látogatók tájékoztatását, de amellett a Tokaj-Hegyaljai történelmi borvidék marketingjét vállalja fel, mert itt olyan adottsága van, amivel ezt bártan megteheti.
Érdemes körülnézni, hogy térségben máshol mit csinálnak, hogy ne ugyanaz, vagy annak a halovány másolta legyen Sárospatakon. Fontos, hogy ez egyedi legyen. A kazamatában borkóstoló és borbemutató is legyen, ahová le tudom vinni a vendéget – ne egy kocsmába vigyem – mindenesetre a borászattal legyen kapcsolata a pinceszintnek.

A megbeszélés hosszúra nyúlt, hiszen átbeszélték az épület minden szintjének a feladatait és problémáit, sőt az épület környékéről is szó esett egészen a várnegyedig, amelyről megállapították, hogy mielőbb el kell készíteni a hosszú távú fejlesztési tervét.

Törő Gábor
/2007.11.04/
 

 

Közös munkaértekezlet

                 

   2007. október 30-án közös munkaértekezletre hívta a rendőrség vezetője Dr. Gaál Krisztián rendőr őrnagy a sárospataki Rendőrkapitányság illetékességi területén lévő polgárőr egyesületek vezetőit...
 

  1990-ben, a rendszerváltáskor a korábbi négyszeresére nőtt a bűnözés Magyarországon. Ez számszerűen több mint 500 ezer bűncselekményt jelentett éves szinten. A bűnüldözéssel foglalkozó szakemberek felismerték, hogy önmagában állami eszközökkel lehetetlen megfelelő megelőzést folytatni. A társadalom öntevékeny szervezetei is bekapcsolódtak a közbiztonság megóvásába. A polgárőrség magyarországi története is a rendszerváltás elejére datálódik, 1990-ben alakultak meg az első polgárőr egyesületek. Az eltelt 16 év alatt az ország közel 1500 településén jött létre polgárőr szervezet. Megszületett a 2006. évi LII. tv a polgárőrségről is, ami megfelelő garanciát jelent a polgárőröknek a munkavégzésük során.
Helyi szinten a Rendőrkapitányság és az illetékességi területünkön lévő polgárőr egyesületek között folyamatos az információáramlás, a közös szolgálatellátás. 
Polgárőreink hatékonyan vesznek részt a kulturális és sportrendezvények biztosításában, a balesetmegelőzési tevékenységben, valamint a bűncselekmények felderítésében is, hely- és személyismeretük által. A 2007-es év is megmutatta, hogy milyen felbecsülhetetlen érdemekkel rendelkeznek a polgárőreink. A sárospataki rendezvények biztosítása, az éjszakánként közösen végzett járőrszolgálatok mind példaértékűek.
 
 Az olaszliszkai megemlékezések, s demonstrációk során is nagy segítséget kaptunk az olaszliszkai polgárőröktől. Köszönet az ottani vezetőnek Fekete Jánosnak és minden kollégájának. Megragadva az internet nyilvánosságát külön köszönetemet fejezem ki Klima János úrnak a sárospataki szervezet vezetőjének, hogy fáradhatatlan munkájával összefogja a polgárőr szervezeteket térségünkben.
A közös munkaértekezleten értékeltük az eltelt évet közbiztonsági szempontból, s priorításként fogalmaztuk meg, hogy a Kapitánysághoz tartozó kistelepüléseken a polgárőrök és a körzeti megbízottjaim közös járőrszolgálatot lássanak el. Különösen fontos ez azon a településeken, amelyek a várostól távolabbra esnek. Jó példaként említettem meg a vezetőknek a pataki közös szolgálatellátást, ami már több mint egy hónapja folyamatos. Nagy örömömre szolgált, hogy 4 településen maga a polgármester a polgárőr vezető, ami garancia kell hogy legyen a megfelelő szintű és minőségű együttműködésre. Kértem, hogy minden segítséget adjanak meg a közös járőrözéshez. Biztattam is egyben a vezetőket, hogy 2008. január 01-én be fog következni a Rendőrség és a Határőrség integrációja, ami a Rendőrkapitányság életében is pozitív változásokat fog hozni. Mindenképpen nőni fog a kapitányság bevethető, közterületi létszáma, azonban erről jelenleg többet nem mondhatok, mert a tárgyalások jelenleg is folyamatban vannak. Azt viszont már elmondhatom, hogy 2007. december 15-től 4 fő közrendvédelmi kutyás járőr fog szolgálatot ellátni, a kutyák kiképzése a dunakeszi iskolán folyamatban van.
A munkaértekezlet az elmondottaknak megfelelően egyértelműen hasznos volt, s a polgárőr vezetők gesztusaiból arra következtetek, hogy a továbbiakban is eredményes lesz az együttműködésünk.

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2007.11.04/
 

Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő októberi parlamenti felszólalásai

                 

    Dr. Hörcsik Richárd a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 10. számú választókerület országgyűlési képviselőjeként a 2007. októberében tett felszólalásaiban szót emel arról, hogy az épülő szerencsi erőmű milyen veszélyeket jelent a történelmi borvidékünkre, kiáll a hegyközségek finanszírozásának csökkentése ellen, valamint a 2011-es magyar EU-elnökség előkészítését sürgeti…
 
  - A 2011-es magyar EU-elnökség kihívásai (2007. október 15.)
2004. évi LIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitájában

- A hegyközségekről szóló l 994.évi CII. törvény módosításáról (2007. október 15.)

- Szóbeli kérdés a környezetvédelmi és vízügyi miniszterhez: „Tokaj szalmalángnyi végzete?” címmel az Országgyűlés 2007. október 29-ei ülésnapján.
 


 
 


 
Törő Gábor
/2007.11.04/
 

 

A Petőfi úti iskolaépület bővítésére pályázik az ad-hoc bizottság

                 

   Rendszeresen ülésezett az iskolaprojekttel kapcsolatban összehívott ad-hoc bizottság, amely szinte minden héten, szerdai napon tartja az üléseit. Ennek a célja az, hogy kitaláljuk a legjobb struktúrát az oktatással kapcsolatos problémáink megoldására - nyilatkozta Aros János alpolgármester...
 

  Ez a bizottság a Sárospatak fenntartásban lévő oktatási intézmények igazgatóiból, vezetőiből áll, valamint jelen van még az Aditusz pályázatíró cég helyi vezetője, Erdős Tamás a Gazdasági Bizottság elnöke, Fazekas Margit az Önkormányzat pályázati szakreferense és Donkó József, a Művelődési és Oktatási Osztály vezetője, valamint jómagam.
Kijött az "Észak-Magyarországi operatív program közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúrájának fejlesztése" című pályázati felhívás. Ennek a keretein belül szeretnénk pályázni. Több lehetőség is fölmerült, ugyanis a pályázat nagysága is kérdéses volt. Három kategóriában lehet majd pályázni, 250 vagy 500 millió Ft-tal iskola-felújításra, illetve egy teljesen új, zöldmezős beruházásra 1,2 milliárd Ft-tal.
Természetesen szerettünk volna minél nagyobb összegre pályázni, azonban hosszabb tanácskozás után most arra az elhatározásra jutottunk, hogy egy 500 milliós beruházás keretében próbáljuk megoldani azt a problémát, hogy a jelenleg két épületben lévő II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Petőfi úti épületében egy bővítéssel, végre egy intézménybe járhatnának a diákok.


 
 
Ezzel azt a többéves problémát oldunk meg, amit az előző képviselőtestület az összevonási döntésével hagyott ránk, valamint reményeink szerint ezzel sikerülne a kistérségben lévő, nehéz helyzetbe került oktatási intézményeken is segíteni.

Ennek a keretein belül reményeink szerint lehetőség nyílik majd szintén egy régi probléma, a városi sportcsarnok hiányának a pótlására is. Ezek mentén a szálak mentén gondolkodtunk, de rövidesen döntenünk is kell, és a döntés eredményét a Testület elé kell tárni, hogy hagyja jóvá, ilyen módon beadható-e a pályázat.


 Cziczer Katalin
/2007.11.04/
 

 

Plébániai megújulás - kőben és lélekben

                 

   Az idei missziós vasárnapot megelőzően Főtisztelendő Ternyák Csaba érsek úr végezte el a Plébániaház megáldását a zempléni és abaúji papság rekollekció találkozóján. Ezt követően Érsek úr a papi lelkiségről vezetett elmélkedést, majd a Rómában végzett 10 éves munkájáról tájékoztatta a résztvevőket - nyilatkozta Kecskés Attila, plébános- főesperes...
 
  A papság szokásos első őszi találkozója testvéri együttléttel, agapéval zárult. A missziós vasárnapot követő csütörtökön pedig missziói ünnep keretében a hívek vehették birtokukba a Plébániaház megújult részét. Az új közösségi teremben foglaltak helyet a résztvevők, amely Szent Erzsébetről lesz elnevezve. Köszöntötte a jelenlévőket Főtisztelendő Polyák József esperes úr és Hörcsik Richárd polgármester úr. Ezen a missziói ünnepen a lelki megújulás is középpontba került: a szeptemberi budapesti városmisszióról tartottak beszámolót a Bodrogolasziban nemrég letelepült Új út elnevezésű katolikus közösség tagjai, valamint az egyházközség küldöttei.

 


 
 


 
Római Katolikus Plébánia
/2007.11.03/
 

 

A SUSI első „fellépése”

                 

   A Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola két labdarúgó korosztályának, három csapata vett részt Sátoraljaújhelyben megrendezendő teremtornán. Az egyesület kettő 97-ben és egy ’99-ben született tanulókból álló együttest indított el az eseményen. Mint Belicza János – elnöktől megtudtuk nagy izgalommal várták mind a gyerekek mind az edzők, szülők, hozzátartozók az első megmérettetést, mely sikerrel zárult...
 
  Az idősebbeknél a kupa elején még látszott a kisvárdai és sátoraljaújhelyi fiatalokkal szembeni több éves lemaradásuk, hiszen a patakiak 26 napja kezdték el az edzéseket, ám a torna végére belelendültek és szép gólokkal, megoldásokkal kápráztatták el a szülőkből, hozzátartozókból verbuvált, nagyon lelkes szurkolótáborukat. Így a „piros” negyedik, a „kék” csapat az ötödik helyen végezett. A kisebbeknél azt lehet mondani, hogy nincs is lemaradásuk, hiszen négy mérkőzésükből hármat megnyertek, helyenként jó játékkal. Így az előkelő harmadik helyet szerezték meg, rosszabb gólaránnyal. Joggal szólt a vastaps és a hajrá SUSI.
A teremtorna jól szolgálta azt, hogy felmérjük hogy hol tartunk. Magában a játékban vannak lemaradásaink, de ezt pótolni fogjuk, hiszen még csak egy hónapja dolgozunk. Nagy örömömre szolgált a szülők hozzáállása, akik végig buzdították csapatainkat. Ez a tény, és a szép gólok, lendületes támadások adnak erőt a folytatásra, mind a gyerekeknek mind az edzőknek, vezetőknek. Jó úton járunk, és megpróbálunk minél több teremtornára eljutni még az idén. Hiszen ez a kupa is megmutatta, hogy kialakult – szerencsére nagyon hamar – egy olyan team, akikért érdemes ” tűzbe menni” – mondta el Belicza János, véleményét az elmúlt időszakról.  HAJRÁ SUSI!


 
 


 
Törő Gábor
/2007.11.03/
 

 

Egyre népszerűbb a baba-mama klub

                 

   A mai baba-mama klubunk azért jött létre, mert igényelték a szülők, ugyanis az előző alkalommal a "Könyvtárak összefogása a társadalomért" című országos rendezvénysorozatban részt vettünk egy baba show-val, ami nagyon jól sikerült - számol be Krenyitzkyné Sárosi Krisztina a Zrínyi Ilona Városi Könyvtárban tartott klubfoglalkozásról...
 
  A baba show-n nagyon sok anyuka részt vett - 20 baba és 20 kismama - akik kérték, hogy alakítsunk egy baba-mama klubot. Ez most már a folytatása a dolognak, és nagyon örömmel tapasztaltuk, hogy most is szép számmal jöttünk össze. Készültünk a kisbabáknak egy kis bábjelenettel, meséltünk, mondókáztunk, zenét hallgattunk, és a védőnők is eljöttek, hogy segítséget adjanak a kismamáknak, akik különböző kérdésekkel fordultak hozzájuk. Egy videokazettát is megnéztünk a csecsemőkori táplálkozásról és a kisgyerekkor ételeiről.
Ez volt a mai program, amit egy kis játékkal fejeztünk be. A gyerekek is nagyon élvezték, és mi is örültünk, hogy megint ennyien összegyűltünk, és ilyen kellemesen és hasznosan töltöttük el az időt.


 
 

További fotók >>>
 
Cziczer Katalin
/2007.11.03/
 

 

Háromnapos volt a tanítóképzősök matematika versenye

               

   Mint a megnyitás után már hírt adtunk róla, városunkban rendezték meg a Tanítójelöltek XVI. Országos Matematika Feladatmegoldó Versenyét. Elmentünk az eredményhirdetésre is, ahol már lényegesen vidámabb, megkönnyebbültebb arcokat láthattunk. A verseny lefolyásáról Dr. Szilágyi Sándor docens, a Természettudományi Tanszék matematika munkacsoportjának vezetője számolt be…
 


Dr.Szilágyi Sándor

Váraljai Janka

Sass Rita

  1991 óta rendezzük meg a tanítóképzős hallgatók matematika versenyét. Ez egy feladatmegoldó verseny, tehát elsősorban a matematikáról szól és nem annyira a tanításról. A versenyt harmadik alkalommal szerveztük meg itt Sárospatakon, ami most is háromnapos volt. Az első napon érkeznek meg a hallgatók és kísérőik, a második napon van a verseny és a javítások, a harmadikon pedig az eredményhirdetés, a feladatmegoldások ismertetése. Ez egy kialakult rend, ami úgy tűnik, hogy beválik.

A rendezők a helyszínt, a feltételeket biztosítják, beleértve a technikai feltételeket is, valamint szponzorokkal biztosítják a díjazás lehetőségét.
A város megismertetésére is odafigyelünk. Amíg a verseny napján a hallgatók írják a dolgozatot, addig a kísérők – tanárok, családtagok – városnézésen vesznek részt. Most is elmentek a Nagykönyvtárba - mindenki kíváncsi volt a visszaérkezett könyvekre – megnézték a várat, sétáltak az Iskolakertben és A Művelődés Házát sem hagyták ki. Ez volt a délelőtti program, mert délután a tanárok a javításban vettek részt.

Délután a hallgatók vettek részt ugyanezen a programon fakultatív módon. Örömünkre szolgált, hogy 95 %-ban igényelték is, valószínűleg azért, mert az oktatók jó jelzést adtak a délelőtt látottakról. Akik először voltak itt, el voltak varázsolva Sárospataktól – ebben a szép idő is közrejátszott. Minkét városnéző programot két oktatónk szervezte és a hallgatóink is segítettek az idegenvezetésben, főleg a délutáni alkalommal.
 
Az idei versenyfeladatok nehézségi fokát illetően elmondhatom, hogy 80 pont volt az elérhető maximális pontszám és a legjobb versenyző 76 pontot ért el, a 3. helyezett pedig 64-et, ami azt mutatja, hogy viszonylag könnyen teljesíthetőek voltak a feladatok - amelyek valamilyen módon kapcsolódtak az ő tananyagukhoz. Ez így szerencsés, több sikerélményt ad a hallgatóknak, így a következő években is szívesen visszajönnek, és talán a matematikát is jobban megszeretik.

Ezúton gratulálunk Sárospatak legjobbjának Sass Ritának és az egyéni első helyezettnek Váraljai Jankának, aki Szombathelyről érkezett - és persze minden eredményes versenyzőnek. Reméljük kellemes emlékekkel tértek haza Sárospatakról!

 


 
 

 További képek >>>

Törő Gábor
/2007.11.03/
 

 

Csillag születik ma este - Hajrá Rita!

                 

   Szombat este 8 órakor a TV előtt a helyünk, hiszen az RTL Klub Csillag születik című tehetségkutató műsorában fellép Polyák Rita, városunk lakója is. Ha késik valaki az sem baj, hiszen Rita sorrendben utolsóként lép fel - de ez csak a fellépési sorrend, ami szerencsét is hozhat neki. A helyezést illetően viszont drukkolunk neki, hogy a sor elején végezzen...
 
  Polyák Rita a II.Rákóczi Ferenc Általános Iskolában tanult (korábban a Petőfiben). Már az alsó tagozatban is az iskolai rendezvények állandó szereplője volt, énekversenyekre járt és színdarabokban játszott. A Farkas Ferenc Művészeti Iskolában tanult zongorázni és fuvolázni. Bizonyára hasznos volt számára a későbbi 8Kor Színházban való gyakori szereplés is. Most Debrecenben, művészeti középiskolában tanul, s közben Budapestre jár énektanárhoz.

A családias kis bemutatkozó videóját  itt  nézhetik meg.

Legyünk mellette, hiszen minden produkció sorsáról a nézők és a négytagú zsűri együtt dönt!
 


 
 


 
Törő Gábor
/2007.11.03/
 

 

Rossz idők járnak a villanyoszlopokra

                 

   Csütörtökön egész nap szinte egymást érték az autók a városban, mégsem történt baleset, mert az autósok körültekintően közlekedtek. Az előző estéről ez nem mondható el, amikor 22 óra 30 perckor egy fiatalember villanyoszlopot döntött a Kazinczy utcában. A helyszínelő rendőr Molnár János főtörzszászlós volt...
 
  A személygépkocsi Végardó - Herceg Ferenc utca felől érkezett és a Kazinczy utcához érve balra, a belváros felé kanyarodott. Ekkor választotta meg rosszul a sebességet a gépjármű vezetője, és a nedves úton kisodródva, járműve irányíthatatlanná vált, majd az út jobb oldalán lévő közlekedési tábláknak és villanyoszlopnak csapódott.
A fiatalember csak könnyű sérülést szenvedett, amit a helyi Rendelőintézetben elláttak, az autóban viszont nagy anyagi kár keletkezett - nem beszélve a villanyoszlopról, amit ki kell cserélni.

Másfél hete volt hasonló baleset - szintén villanyoszloptörés - Kispatakon, a Gárdonyi utcában.

A fiatalokkal sorozatosan történnek hasonló balesetek és nem tanulnak egymás hibáiból !


 
 


 
Cziczer Katalin
/2007.11.01/
 

 

Visszahonosítási ünnepség a Városházán

                 

   Örömmel adtunk hírt korábban arról, hogy két Kárpátaljáról származó honfitársunk talált új otthonra Sárospatakon. Most hasonló érzéssel tudatjuk, hogy egy Erdélyből származó hölgy, Velejti Julianna választotta új lakhelyéül városunkat, aki október 20-án tette le az állampolgári esküt Dr.Hörcsik Richárd polgármester előtt…
 
  Örömmel tudathatom, hogy a Magyar Köztársaság elnöke 2007-augosztus 13-án -kelt határozatával elfogadta kérelmét, és Önt a magyar állampolgárság kötelékébe visszahonosította – mondta ki a minden bizonnyal régen várt szavakat Rák Józsefné anyakönyvvezető.
Az eskü letétele után Dr. Hörcsik Richárd, polgármester meleg szavakkal köszöntötte Velejti Juliannát…
Ez ünnepélyes alkalommal sok szeretettel köszöntöm Sárospatak város új polgárát, hiszen nem idegen helyre tetszett jönni. Annál is inkább mondom ezt, mert Erdély és Sárospatak nagyon szoros kapcsolatban élt az elmúlt évszázadok alatt. Örülünk annak, hogy az új lehetőségekkel – amikor Románia és Magyarország is az Európai Unió tagja – nagy reménységeink adódtak, hogy amit a történelem szétszakított, azt talán sikerül más formában, lépésről lépésre összeragasztani. Büszke vagyok arra, hogy ezt a visszahonosítási okiratot én adhatom át, mert sok szál fűz Erdélyhez és Szatmárhoz is, és azt is örömmel állapítom meg, hogy Sárospatak, ami mindig befogadó város volt, most is szeretettel fogadja új polgárait.
Én azt kérem a Jóistentől, hogy adjon jó egészséget, és sok erőt, hogy még nagyon sokáig tessék élvezni a boldog családi életet gyermekei és unokái körében itt Sárospatakon.
A város polgárai és Önkormányzata nevében: Isten hozta Sárospatakon!

  Velejti Julianna meghatódottan mondott köszönetet a kedves fogadtatásért és kérésünkre pár mondatot elmondott magáról…
1940-ben Erdélyben, a Szatmár megyei Sárközben születtem. A család onnan, Sárközből származik, a férjem is a szomszéd faluból, de ő már meghalt
Három gyermekem van, a fiam otthon maradt Erdélyben, két lányom pedig – mind a ketten orvosok - itt Magyarországon vannak. 2003 márciusában kaptam meg a letelepedési engedélyt, azóta vagyok itt, unokákat nevelek és a két családban segédkezem, vagy itt Sárospatakon, vagy Erdőhorvátiban, ahol a másik lányom lakik. Korábban nem nagyon volt lehetőségünk, hogy Magyarországra jöjjünk, csak mikor megkaptuk a kisátlépőt, utána kezdtünk átjárogatni.
Ez a mai nap nagyon sokat jelent nekem. Annak is nagyon örülök, hogy nem kellett rá olyan sokat várni, december közepén adtam be a kérelmet és most, augusztusban már alá is írta az elnök úr a visszahonosítási papírokat.


 
 

További képek >>>
 
Törő Gábor
/2007.11.01/
 

 

Halottainkra emlékeztünk

                 

      Minden tekintetben rendben zajlott le a halottainkról való megemlékezés Mindenszentek ünnepén. A szerdai esős időjárást napos idő váltotta fel, és délutánra a szél is megenyhült, így este már zavartalanul ragyoghatták be a gyertyák fényei a temetőket…
   A rendőrség részéről Bujdosó Norbert rendőr zászlóstól és a szintén (egész héten) szolgálatban lévő polgárőrök parancsnokától, Klima Jánostól egybehangzóan azt az információt kaptuk, hogy nem történt baleset, még koccanás sem, pedig nagyon sok autó zsúfolódott össze a temetők környékén. A katolikus temetőnél a temető melletti ideiglenes parkoló ugyan sokat segített a helyzeten, de még így is jutott jármű a környező utcákba is.
Virág és gyertya a piacnál, és a temető kapuban is egész nap kapható volt - elfogadható áron.
 


 
 

 Törő Gábor
/2007.11.01/
 

 

50 éve halt mártírhalált Esterházy János

 

 
    
 


A halottainkra  - és mártírjainkra  -  való emlékezés ünnepi alkalmát ragadjuk meg, hogy az 50 éve mártírhalált halt Esterházy Jánosról Sárospatak város honlapján is megemlékezzünk, hiszen egy olyan emberről van szó, akinek a nevét minden magyarnak ismernie kell. Ritkaság az, hogy olyan politikus kerül be a köztudatba, akit erkölcsi nagysága miatt tisztelnek - mondta róla Sólyom László...        
 

  Tiszteletünk alapja az, hogy Esterházy Jánosnak elvei voltak, szilárd erkölcse, és ezekből semmit nem engedett - mondta a köztársasági elnök a II. világháború után háborús bűnösként halálra, majd életfogytiglani börtönre ítélt politikusról a Magyar Tudományos Akadémia Történelemtudományi Intézetében. Hozzátette: Esterházy János kitartott küldetése mellett, hogy a felvidéki magyarság szószólója legyen, de képviselte a lengyelek, a ruténok és a zsidók ügyét is. Megjegyezte: a szlovákiai magyar politikus volt az egyetlen, aki a parlamentben a zsidók deportálása ellen szavazott.
("Keresztény és demokrata lelkiismeretem kategorikusan ellenzi a zsidók deportálását” – jelentette ki Esterházy)

Az államfő azt mondta: Esterházy János kiállt a kisebbségi jogokért, de példát mutat abból a szempontból is, hogy úgy vélte, a szlovákok és a magyarok együttélése történelemi adottság, közös a sorsuk, amit vállalni kell.

Esterházy János a trianoni döntés után mindvégig szülőföldjén maradt vállalva a sorsközösséget az ott élő magyarokkal. Már fiatalon az ő képviselőjükké vált és egész életében - amíg lehetősége volt rá - a békés együttélés, sőt ami ennél is több, "mindnyájan egyetértésben és szeretetben" való együttélést hirdette a szlovák nemzetiségűekkel.
"Mi a szlovák népet mindenkor testvérünknek tekintettük és fogjuk tekinteni a jövőben is. Az ezeréves sorsközösség az Úristen műve volt, és ezt a sorsközösséget emberi erő szét nem bonthatja" - vallotta.

Esterházy Jánost 1944 decemberében magyar nyilasok tartóztatták le Budapesten, majd 1945-ben szovjet lágerbe került.  A sarkkörön túl végzett kényszermunka ideje alatt  - ahol végig lelki támasza volt rabtársainak - végzetes tüdőbetegséget kapott. Közben Pozsonyban halálraítélték, többek között a "fasizmus kiszolgálásának vádjával", s azzal a céllal nyújtottak be kikérőt a szovjet hatóságoknak, hogy ezt végrehajtsák. A súlyosan beteg Esterházyt 1949-ben szolgáltatták ki a csehszlovák szerveknek, ahol testvérnek sikerült elérni, hogy kegyelemből életfogytiglani börtönre változtatták a halálos ítéletét.

A nyugatra való szöktetését kétszer is megszervezték, de ő mindannyiszor azt mondta, hogy nem tartja magát bűnösnek, nincs mi elől elszöknie. Csehszlovákia egyik legkegyetlenebb politikai börtönének, a morvaországi Mirovnak a börtönkórházában halt meg 1957-ben, 56 éves korában.

Hamvainak helye mindeddig titok volt, a szlovák külügyminisztérium éppen most, 2007. október 30-án kapott tájékoztatást arról, hogy a prágai motoli temetőben megtalálták Esterházy János hamvait. Erről szerdán késő este, szűkszavú közleményben számolt be a pozsonyi diplomácia.

"Ez több mint ötven év után lehetővé teszi a család számára, hogy méltó módon tisztelegjen emléke előtt" - áll a Független Hírügynökséghez eljuttatott szlovák külügyminisztériumi nyilatkozatban.

Forrás: Esterházy Emlékfüzet - Összeállította az Esterházy János Emlékbizottság
          Szabad Újság - Felvidéki Magyar Hetilap
          Felvidék ma: Sólyom: Esterházy János Erkölcsi nagysága miatt tiszteljük

Kérés: aki tud valamit Esterházy János valamilyen sárospataki kapcsolatáról - járt-e egyáltalán Sárospatakon? - az kérem segítsen bennünket abban, hogy olvasóinkat erről is tájékoztassuk.
  
 


Törő Gábor
/2007.11.01/
 

 

Romzsa Tódorra emlékeztek a Görög Katolikus templomban

 

 
   

 

  Hatvan éve, 1947. november 1-jén halt mártírhalált Romzsa Teodor, a munkácsi püspök, akit szovjet utasításra az ukrán államvédelem gyilkoltatott meg 36 éves korában.
Az évfordulóról a kispataki Görög Katolikus templomban emlékeztek meg, aminek hírét és a különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság történetét Miklós Atya küldte el...

1947. október 27-én hétfőn 12 óra 30 perckor szállították be Teodor püspököt súlyos állapotban a munkácsi kórházba. Vele együtt hozták be Bacsinszky Dániel lelkipásztort súlyos sérülésekkel és Bereznay Andrást könnyebb sérüléssel. Két teológus, Bugir Mihály és Maszlej Mihály kisebb sérüléseket szenvedtek... A történet folytatása itt olvasható >>>

II. János Pál pápa 2001 június 27-én avatta boldoggá Romzsa Tódort (1911–1947), a kárpátaljai munkácsi görög katolikus egyházmegye vértanú püspökét.


 
 


Telenkó Miklós parókus
/2007.11.01/