Ön jelenleg a sarospatak.hu archívumát olvassa. A lapok legutolsó frissítése 2014. október 31. Az aktuális honlap eléréséhez klikkeljen ide!
SÁROSPATAK Aktuális - üres lap ( kéthasábos )

Aktuális
2008. március

A biomassza felhasználási lehetőségeit kutatják

 

        
          
 

A Zempléni Fejlesztési Társaság Alapítvány egy kétéves projektet zár le március 31-ével, aminek a záró rendezvényére került sor az elmúlt héten a Huszár Panzióban – nyilatkozta Erdős Tamás
 


Erdős Tamás

Rastislav Filicko

Valeriy Hryschenko

Dr.Takács András Attila

Takács Péter

 

Ez a projekt 2005-ben indult egy szlovák-ukrán-magyar civil együttműködési kezdeményezés kapcsán, amikor is a szlovák partner keresett fel bennünket, hogy a Magyarország – Szlovákia – Ukrajna Szomszédsági Program 2004-2006 program, az Interreg III-A program uniós közösségi kezdeményezés keretében, partnerségben nyújtsunk be közösen pályázatot.


Partnereink: Szlovákiában a Revic-Regionális Oktatói És Információs Centrum n.sz (főpályázó), Ukrajnában a Regionális Fejlesztési és Határon Átnyúló Együttműködési Ügynökség „Transcarpathia“


A téma: a három ország határmenti térségeinek biomassza energia hasznosításával kapcsolatos kutatás, ill. tanulmány elkészítése volt.
2005 áprilisában történt ez, majd 2005 őszén benyújtottuk a pályázatot és meg is nyertük. Így 2006 április 1-ével elindult az a 24 hónapos projekt, aminek a végcélja, hogy ennek a három országnak a határmenti kistérségeiben fölmérjük azokat a biomassza kapacitásokat, amelyek energetikai célú, vagy egyéb hasznosítási célzattal kínálnak lehetőséget az ott élők számára, lakossági, befektetői, ill. állami energiatermelési szinten.

A közös munka végeredménye mindhárom ország külön-külön elkészített hatástanulmányának az összegző elemzését kell, hogy tartalmazza.
Mivel mi - a magyar fél – 2008. március 31-én zárjuk a projektet, a partnereink - mind a szlovák, mind az ukrán – pedig csak 2 hónappal később, így itt csak a magyarországi hatástanulmány bemutatására került sor.

Ránk még vár majd egy feladat, hogy az elkészülő két másik tanulmánnyal a miénket összedolgozzuk, de mi már március 31-ével kénytelenek vagyunk lezárnia a projektet.

Itt most bemutatják szakértőink az elkészült munkát az érdeklődők, és a jelenlévő szakemberek előtt, akik betekintést nyernek ebbe a 2 éves munkába, ill. tájékoztatást kapnak a biomassza hasznosítási lehetőségeiről.


Dr. Takács András Attila természetvédelmi szakértőtől a projekt szakmai részéről is kaptunk információkat…

A projekt célja az volt, hogy megkeressük azokat a lehetőségeket, amelyek a térség számára a biomassza felhasználás tekintetében előremutatóak. Ennek érdekében összeállítottunk egy olyan adatbázist, ami alkalmas arra, hogy segítségével megállapítsuk, mely területeken milyen típusú művelést lehet folytatni.

A célunk ezzel az, hogy a térség energiaellátása számára alternatívát tudjunk mutatni. Az általunk elkészített biomassza potenciál térképek megmutatják, hogy hol, mely területeken van mezőgazdasági alkalmasság, és hol van környezetérzékenység dominancia, azaz hol lehet igazából alternatív energiahasználatot propagálni, ill. bevezetni és használni.

Mi a természetvédelmi, és az adatbázis részt készítettük el a projekt kapcsán. Ez azt jelentette, hogy a mintaterület tekintetében összegyűjtöttük azokat az információkat, amelyek segítségével részben a terület térképei kapcsán, részben terepbejárásokkal, légi felvételek, műholdfelvételek értelmezésével, elő lehetett készíteni azt az adatbázist, amiből el tudtuk készíteni ezt az értékelést, hogy hol, milyen területek alkalmasak a biomassza felhasználás céljaira.

A végeredmény az én részemről az adatbázis, és térképek formájában jelenik meg. Ezt majd föltesszük a honlapunkra, ahol térképeken mutatjuk be, hogy hol, mely területeken van közvetett érzékenység, dominancia, vagy olyan területek, amelyek érzékenyek a gazdálkodás tekintetében - tehát ott nem nagyon lehet biomasszát termelni - és hol vannak azok a területek, amik kifejezetten alkalmasak erre, hogy az egyéb energiahasználatunkat valahogyan biomassza segítségével próbáljuk csökkenteni, racionalizálni.


Az elemzésekből az derül ki, hogy a szabolcsi rész kifejezetten alkalmas erre, valamint a Hernád völgye is. A zárt, hegyes területeink, ill. maga az Aggteleki Nemzeti Park területe értelemszerűen másodlagos ilyen szempontból. Tehát a környezeti érzékenység sokkal erősebb, mint az agrárpotenciál.

 Általában kijelenthető, hogy a folyó menti sík területeink alkalmasnak tűnnek arra, hogy az energiát biomasszából próbáljuk előállítani.
  
 


Cziczer Katalin
/2008.03.31./
 

 

Alsó tagozatos körzeti népdaléneklési verseny volt Vámosújfalun

 

        
          
 

2008. március 19-én Vámosújfalun került sor a Vámosújfalusi Általános Művelődési Központ és a Sárospataki Közoktatási Szakmai Szolgáltatás alsó tagozatos munkaközössége által meghirdetett körzeti népdaléneklési versenyre. A 2., 3. és 4. osztályos tanulók egy kötelező és egy szabadon választott népdallal nevezhettek be - küldte a tudósítást Horváth Istvánné munkaközösség-vezető...
 


 

Ezen az éven különösen nehéz dolga volt a szakmai szűrinek /zsűri tagok: Kántor Lajosné, Dr. Mellesné Boros Kinga; zsűri elnöke Csehi Ferenc/, hiszen közel 50 tanuló közül kellett kiválasztaniuk a legjobbakat. Az I-III. helyezéseken kívül különdíjak átadására is sor került. A különdíjakat Goreczky Gáborné ajánlotta fel. Köszönjük!

Helyezések és helyezettek a következők:
 

2. évfolyam
I. Varjas Marcell Spatak, Árvay J. Gyak. Ált. Isk.
II. Séra Kornél Spatak, Református Ált.Isk.
III. Horváth Inez Spatak, Árvay J. Gyak. Ált. Isk.

Különdíj:
Leczó Gábor Kenézlő, Ált. Isk.
Szilva Rebeka Makkoshotyka, Ált Isk.

3. évfolyam
I. Fedor Zsófia Spatak, Árvay J. Gyak. Ált. Isk.
II. Dékány Lea Spatak, Árvay J. Gyak. Ált. Isk.
III. Takács Zoltán Spatak, Református Ált. Isk.
Különdíj:
Kállai Noémi Spatak, Árvay J. Gyak. Ált. Isk.

4. évfolyam
I. Ambrus Baltazár Hercegkút, Ált. Isk.
II. Szilva Szilveszter Makkoshotyka, Ált. Isk.
III. Molnár Gábor Spatak, II. Rákóczi F. Ált. Isk.

Különdíj:
Espák Máté Spatak, Árvay J. Gyak. Ált. Isk.
Pápai Lúcia Kenézlő, Ált. Isk.
Zajácz Odett Spatak, II. Rákóczi F. Ált Isk.

Köszönet a vámosújfalusi iskolának és igazgatójának Varga Gyulának a szervezésért, vendéglátásért, a zsűri munkájáért, a szponzori felajánlásért.
Gratulálok a helyezetteknek és felkészítő tanáraiknak, továbbá minden résztvevőnek, akik egy jó hangulatú, színvonalas délutánnal ajándékoztak meg minden jelenlévőt.
További sok sikert kívánok mindendinek! 
 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2008.03.31./

 

 

Betörtek az óvodába

 

        
          
 

Nyomozás indult ismeretlen tettes ellen, aki 2008. március 27-re virradóan ajtófeszítés módszerével behatolt a Sárospatak, József Attila utca 31. szám alatti óvodába, ahonnan készpénzt tulajdonított el - nyilatkozta Solymosi Antal rendőr alezredes, a bűnügyi osztály vezetője...
 


Lendvainé Szendrei Ágnes

 

Lendvainé Szendrei Ágnes, az intézmény megbízott vezetője kéri mindazoknak a segítségét, akik az ügy felderítésében közreműködni tudnak, hogy azt tegyék meg. Kéri ezt azért is, mert az elmúlt hónapokban sorozatosak a behatolások a város óvodáiba.
2007. decemberében a Carolina Tagóvodába, 2008. februárjában a Kincskereső Tagóvodába törtek be már többedszer, most pedig a Mese Óvodába.

Olyan intézményekből vittek el értékeket, ahová a szülők és a támogatók adni szoktak. Az elmúlt időszakban ezekkel a betörésekkel a becstelen, minősíthetetlen erkölcsű és magatartású emberek viszik el a gyermekektől azt, ami az övék. Ezekre az eseményekre nem lehet szavakat találni.

Mindezért kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy ha az intézményeik környékén ólálkodó, gyanús, feltűnő alakokat, illetve jelenséget látnak, segítsenek a megelőzésben és értesítsék az illetékeseket! 
 


Cziczer Katalin
/2008.03.31./

 

 

Teltházas rendezvények a jubileumi hétvégén

 

        
          
 

A Művelődés Háza 25. éves jubileuma alkalmából szervezett ünnepi hétvége eseményei egyszerre szolgálták a visszatekintést és adtak útmutatót a jövőbeni munkánkhoz – tekint vissza Csatlósné Komáromi Katalin igazgatónő a programokban gazdag, jól sikerült hétvégére…
 


Csatlósné Komáromi Katalin


Makovecz Imre


Novákovits István

 

A Sárospatakon alkotók tárlatával kezdődtek a szombat délutáni programok. Aros János alpolgármester úr a vendégek köszöntése után rövid áttekintést adott a 25 év főbb állomásairól. A külföldön tartózkodó Dr. Hörcsik Richárd polgármester úr köszöntő szavait Hajdú Imre kulturális tanácsnok tolmácsolta. A kiállítást Stumpf Gábor nyitotta meg.

Örömteli és megtisztelő érzés volt, hogy a nagy elődökkel – Makovecz Imrével, Novákovits Istvánnal - együtt tölthettük a délutánt. Számos „kulisszatitokra” derült még fény a ház születéséről készült filmből, amely Vukovich László, Szvitankó Tamás és Gyüre Ferenc jóvoltából lett igazi születésnapi ajándék.

Vendégeink, akik az intézmény szakmai munkáját értékelték – Újfalusi Gábor, Borbáth Erika, Sajó Attila - sok személyes élmény alapján fogalmazták meg mondandójukat. Ebből kiderült, hogy sem az Oktatási és Kulturális Minisztérium vezető főtanácsosa, sem a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus főigazgatója, sem a megyénkben élő közművelődési szakfelügyelő nem statisztikák és száraz írásos anyagok alapján ismeri munkánkat. Mindhárman kiemelték a csapatmunkát, a szakmai megújulást, a ház fenntartásában működő amatőr csoportok erejét. Utaltak arra a szerteágazó kapcsolatrendszerre, amely szintén hozzátartozik A Művelődés Háza mindennapjaihoz.
Talán ennek is köszönhető, hogy Tiszaújvárosból, Encsről, Ózdról, Nyírbátorból, Sátoraljaújhelyből, Kazincbarcikáról, Miskolcról is jöttek népművelő kollégák, hogy velünk ünnepeljenek.

A jó kívánságok mellett „minisztériumi ajándékunk”, hogy a nyár elején egy országos konferencia házigazdái lehetünk.
Az intézményben öt munkatársunk van, akik 1983-tól dolgozói a háznak. Nekik egy kis meglepetéssel kedveskedtünk az évforduló alkalmából: Kovács Jánosné ügyviteli munkatárs, Kovácsné Géczi Julianna népművelő, Bodorovics Istvánné pénztáros, Gyüre Ferenc hangtechnikus és Stumpf Gábor népművelő.

Az esti gálaműsorban A Művelődés Háza Kamarakórusa, a Bodrog Néptáncegyüttes, a 8kor Színház, Polyák Rita és a Szeredás Együttes lépett színpadra. A teltházas műsor végén alpolgármester úrtól a ház valamennyi munkatársának szóló elismerő oklevelet vehettem át, ami további tevékenységünkhöz ad lendületet.

Terített asztal mellett mondtam köszönetet a sárospataki intézmények, civil szervezetek vezetőinek az együttműködésért. A Heitzmann Cukrászat remekművét, A Művelődés Házát formázó óriás tortát jó hangulatban fogyasztotta a népes vendégsereg.

A kétnapos program szervezésében és sikeres lebonyolításában ismét sok segítséget kaptunk.

Köszönet érte Sárospatak Város Önkormányzatának, a programjainkat népszerűsítő intézményeknek és vállalkozóknak, a Zemplén Televíziónak, Sárospatak honlap szerkesztőinek és csupa nagybetűvel a KÖZÖNSÉGNEK!


  
 

Filmösszeállítás a Gálaműsorról (Bíró Ferenc) >>>

Törő Gábor
/2008.03.30./
 

 

Még mindig kevés a polgárőr

 

        
          
 

Március 28-án megkezdhettem az első szolgálatomat a polgárőrség kötelékében. Nagy örömmel teszem ezt, mivel amikor képviselővé választottak, akkor a köz szolgálatába helyeztem az életemet, és ezzel a tevékenységgel, a személy és vagyonvédelemmel ugyanazt a célt szolgálom – jelentette ki Oláh József képviselő az első szolgálatba lépése alkalmával…
 


Olah József

 

Örülök annak, jó kollégáim vannak, az viszont elkeserítő egy kicsit, hogy én úgy látom, nem kapnak elég megbecsülést a polgárőrök itt Sárospatakon. Nem tekintenek a polgárőrökre úgy, ahogy ők azt megérdemelnék, pedig az erre fordított időt mindenki a szabadidejéből, a családjától veszi el, ezért semmiféle juttatást nem kap, mégis mindig tisztességgel és becsülettel végzi a munkáját.

A mai szolgálati időmben Sárospatak és vonzáskörzetének teljes bejárása megtörtént, úgy a külterületen, mint Sárospatak belterületén. Rendőrkollégákkal a vasútállomáson találkoztunk, ahol igazoltatás után három személyt kellett eltávolítani a vasútállomásról.

Sárospatak lakosságához mérten nagyon kicsinek találom a polgárőrség létszámát, ezért ösztönözni kellene az embereket, hogy minél többen jelentkezzenek polgárőrnek. Akkor több helyen tudnánk egyidejűleg szolgálatot adni, szükség lenne arra is, hogy délutáni szolgálatot teljesítsünk és az egész éjszakákat át kellene fedni. Ehhez viszont kevesen vagyunk.
  
 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2008.03.30./

 

 

Félpályás útlezárással a kamionforgalom csökkentéséért

 

        
          
 

Mivel ezzel a problémával több lakó megkeresett, és a mindenapjaim során magam is tapasztalom az egyre elviselhetetlenebbé váló kamionforgalmat, ezért a problémára való figyelemfelhívás céljából a Gárdonyi úton április 4-én reggel 8 órától délután 16 óráig félpályás útlezárást kezdeményeztem - nyilatkozta Szabó András, Sárospatak város Kispatak városrészének önkormányzati képviselője…
 


Szabó András

 


Aros János

 

 

Tavalyi számlálás alapján naponta közel 500 db 7,5 tonna feletti kamion halad át a városon. Ezt a Bodrog-hidat nem ilyen teherforgalomra tervezték, erre is oda kell figyelni, ne hogy gond legyen a híddal.
Polgármester úr a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumba, Kákosi Csaba miniszter úrnak írt egy levelet, hogy közösen vizsgálják meg, milyen megoldás lehetséges a megnövekedett kamion forgalom csökkentésére. Ezért tartjuk a félpályás útlezárást, hogy ezt a kérést nyomatékosítsuk.
A demonstráció pontos helye a városból a Bodrogközbe - Cigánd illetve Vajdácska felé - vezető út jobb oldali sávja, még a város határain belül a Gárdonyi úton, a Toldi és a Budai Nagy Antal utcák között (a téglagyári tó melletti szakaszon).

Mivel ez nem csak Kispatak problémája - hiszen sorolhatnám az Attila, az Erdélyi János, az Eötvös és a Wesselényi utcákat is - szeretném kérni a város érintett a lakóit, hogy amennyiben saját problémájuknak érzik a növekvő kamionforgalmat, és egyetértenek ezzel a figyelemfelkeltéssel, akkor csatlakozzon hozzánk akár gyalogosan – akár gépjárművel!
Szeretettel várunk mindenkit erre az akciónkra, ami teljesen politikamentes, kizárólag a város lakóinak érdekeit, levegőjének tisztaságát, hídjának épségét, közlekedésének biztonságát szolgálja.

Aros János alpolgármester az Önkormányzat támogatásáról biztosította a kezdeményezést:

Városunknak talán a legnagyobb problémája még mindig, az áthaladó kamionforgalom, ami csúcsidőszakban több mint napi 500 kamion áthaladását jelenti. Terheli a kispataki városrészt, terheli a hidunkat és terheli a belvárosnak is jó részét is, köztük olyan területeket, mint pl. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola melletti útszakasz, ahol csak idő kérdése és balesettel kell számolnunk - amit hálaistennek eddig megúsztuk.
Éppen ezért, fölkészülve a nyárra, Kákosi Csaba miniszter úr részére, a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumba egy levelet fogalmaztunk meg, amiben kérjük a segítségét a problémánk megoldásában.
Több javaslatot is teszünk neki, bízunk benne, hogy hamarosan megoldás fog születni. Hogy kérésünknek nyomatékot adjunk, éppen ezért április 4-én a kispataki lakosok kezdeményezésére félpályás útlezáráshoz kezdünk hozzá, amelynek a célja a figyelem felkeltése, politikai jellege nincs a demonstrációnak. Kérek ezért minden résztvevőt, hogy semmilyen pártra való utalásról szóló transzparenst, semmilyen zászlót - még nemzetiszínű zászlót se - vigyünk magunkkal, kizárólag a problémára való felhívással kapcsolatos transzparenseket fogunk engedni.

Kérem a csatlakozni szándékozókat, hogy Kispatak választott önkormányzati képviselőjénél, Szabó Andrásál jelezzék szándékukat. A rendőrségre bejelentette képviselő úr a félpályás útlezárást, ami szerint tehát április 4-én reggel 8 és délután 16 óra között leszünk kint a Gárdonyi úton. 
 Törő Gábor
/2008.03.30./

 

 

Játszóház – mint 25 éve

 

        
          
 

Most 25 éves A Művelődés Háza, és 25 évvel ezelőtt pontosan ilyen programokkal, vagy legalább is nagyon hasonlóakkal vártuk az idelátogató, nyitásra váró érdeklődőket - akkor is játszóházat tartottunk már – emlékezett vissza egy régi foglalkozásra Kovácsné Géczi Julianna népművelő…
 


Kovácsné Géczi Julianna

 

A véletlen, vagy talán a szervezők szándéka úgy hozta, hogy most is játszóházzal kezdjük ezt a jubileumi ünnepségsorozatot. Azt terveztük, hogy az éppen alkotó, működő köreinket, a műhelyeinket kinyitjuk, ahová mindenki betekintést nyerhet.

A hímzést, a foltvarrást, a szövést, a nemezelést és milyen olyan tevékenységet bemutatunk, amit az alkotó köreinkben művelni szoktunk, amelyeket ki is próbálhatnak az idelátogató érdeklődők, akik megtisztelnek minket, akik eljönnek a programunkra.
  
 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2008.03.29./
 

 

Faültetés lesz Halászhomokon

 

            

      
Mihók István                          Aros János          


            Mahalek István                     Pálmai István  

Április 5-én, szombatra egy fásítási akciót kezdeményezett a sárospataki Halászhomok városrészen lakó Mihók István, amely akcióhoz csatlakozott Sárospatak város Önkormányzata, valamint több személy és szervezet – nyilatkozta Aros János alpolgármester…

A csatlakozók között van az Északerdő Zrt, Pálmai István magánszemélyként, Oláh József a terület önkormányzati képviselője, Sárospatak Kisebbségi Önkormányzata, a megye Kisebbségi Bizottsága, a Lungo Drom B-A-Z. Megyei Szervezete és a sárospataki Kommunális Szervezet.
Tehát ez egy hatalmas összefogás, amelynek célja a halászhomoki városrész közterületeinek a megtisztítása, valamint egy 150 facsemetéből álló, kis parkrész kialakítása. Ehhez várjuk az ott lakók a segítségét - mint köztudott a településrésznek közel 80%-a roma származású.

Ettől az akciótól azt reméljük, hogy ha az ott lakókat be tudjuk vonni a munkába, ha részesei egy ilyen faültetési programnak, akkor talán sokkal nagyobb odafigyeléssel lesznek majd az elültetett fákat illetően, és talán jobban vigyáznak majd a közterületeken található egyéb értékeinkre is.

A fásítás akció végén lehetőség lesz arra, hogy aki igényli, facsemetét kaphat - természetesen azok közül, akik részt vettek ebben az akcióban - amit hazavihetnek és otthon, a saját portájukon elültethetnek.
Reméljük, hogy az ültetés után hosszú éveken keresztül óvni és gondozni is fogják ezeket a fákat. Az akció után egy egytálételnyi gulyással szeretnénk vendégül látni az ültetésben résztvevőket, ill. a meghívott vendégeket. 
 Törő Gábor
/2008.03.29./
 

 

Gondoskodnak a hajléktalanokról

 

        
          
 

Befejeződött a hajléktalan emberek étkeztetésének biztosítását célul tűző program, mely rászorulók – többségük hajléktalan – heti rendszeres ételhez való juttatása volt a téli hónapokban. A program 2007. december 1-től 2008. március 31-ig tartott nyilatkozta Sáfrányos Sarolta, szakmai vezető…
 


Sáfrányos Sarolta

 

Célcsoportjának többsége hajléktalan, nagy részük szociális segélyből él. Az ételosztások során csatlakoztak a hajléktalanokhoz lecsúszófélben lévő rossz anyagi körülmények között élő rászorulók is.
Az ellátást igénybevevő férfiak és nők általában minimális jövedelemből élnek, (rendszeres szociális segély, rokkant nyugdíj) életkoruk, vagy egészségi állapotuk miatt nem munkaképesek, vagy csökkent munkaképességűek.

Az ételosztás heti rendszerességgel történt. Összeállítottunk minden hónapra egy részletes adománynaptárt, ami az ételosztás pontos helyét és idejét tartalmazta, hideg és meleg élelem osztása váltotta egymást a kijelölt napokon. Hetente általában 2 alkalommal osztottunk ételt, de előfordult, hogy az adományozók segítségével 3 -4 alkalommal is sikerült az élelmiszerosztás.
A melegételt a sárospataki Hetes étteremből, illetve az V. András étteremből rendeltük. A szállításhoz szükséges melegétel tárolót és a szedőkanalakat szintén az éttermek bocsátják rendelkezésünkre.
  
 
Az étel szállítását a Családsegítő Szolgálat szolgálati autójával végeztük. A műanyag tányérokat és evőeszközöket szolgálatunk biztosította a rászorulóknak és kértük őket, hogy ételhordót, illetve edényt hozzanak magukkal, hogy az esetlegesen megmaradt ételt elvihessék, később elfogyaszthassák.

A hideg élelmiszer csomagokat a For You 2 Kft. diszkontjában vásároltuk. A szállítás szintén a szolgálat személyautójával történik. A csomagok összeállításánál különös gondot fordítunk arra, hogy többségében tartós élelmiszereket kapjanak. Mindezek mellett kenyér, vaj és kevésbé tartós élelmiszerek is előfordultak a csomagban.
Ezúton köszönném meg a helyi történelmi egyházaknak és a KIWANIS női Klub segítségét, akik hideg és meleg élelmiszeradományokkal is hozzájárultak a rászorulók étkeztetéséhez.

Cziczer Katalin
/2008.03.29./
 

 

Remekeltek a művészeti iskolásaink Szentendrén

 

        
          
 

Kiemelkedő eredményt értek el a Farkas Ferenc Művészeti Iskola diákjai (fuvolistái és zongoristája) a Szentendrén megrendezett országos versenyen. A fuvolisták felkészítő tanára Karacs Mónika, a zongorista tanuló tanára pedig Bundzik Tímea tanárnő volt…
 


Karacs Mónika

 

Szentendrén rendezték meg 2008. március 7-9-ig a VI. Országos Zeneiskolai Továbbképzős Versenyt. A Farkas Ferenc Művészeti Iskolát 3 produkcióban 5 tanuló képviselte. A 197 produkciót kamarazene és szóló kategóriában értékelte a neves művésztanárokból álló zsűri.

Kamarazene kategóriában Bánkuti Mariann (I.Tk.oszt. fuvola) és Karacs Martina ( I.Tk.oszt. fuvola), valamint Kiss Nóra (IV.Tk.oszt. fuvola) Kerchner Dóra (IV.Tk oszt. fuvola), Stumpf Noémi (III.tk. oszt. zongora) vállalta a megmérettetést. Ez utóbbi "csoport" a kategóriájában I. díjat kapott!
A szóló kategóriában Kiss Nóra remek játékával szintén első díjban részesült.

Gratulálunk és további szép sikereket kívánunk a tanulóknak és felkészítő tanáraiknak! 
 


További fotók>>>  

A Farkas Ferenc Művészeti Iskola
/2008.03.28./
 

 

Boldog születésnapot!

 

        
          
 

E hétvégén ünnepli A Művelődés Háza a 25. születésnapját, amit a kicsik - de sok-sok felnőtt számára is - Halász Judit tett emlékezetessé. A negyedszázados impozáns épületet betöltötte az ének, a taps és az ujjongás, amikor visszatapsolták Halász Juditot, aki a közönséggel együtt énekelte el újra: Boldog, boldog, boldog születésnapot...


Halász Judit
 

 

Halász Judit megőrizte azt a mesevilágot idéző báját, ami miatt 30 évvel ezelőtt megszerettük, amikor a fekete bakelit lemezeit számtalanszor meghallgattuk - az azóta már felnőtt - gyermekeinkkel. Szerencsére azok közül a feledhetetlen dalok közül többet most is hallhattunk, de az újabbak közül is, amelyeket viszont a fiatalabb generáció énekelt a művésznővel együtt.
Halász Judit a gyermekkorát mesélte el a műsorban, és -  jellemző módon - minden történethez elő tudott venni egy odaillő dalt is: amikor a szomszéd gyerekekkel játszott, amikor a nagymamájához ment, amikor onnan hazatért az anyukájához...

A generációk népszerű előadója régi zenésztársai zenei közreműködésével énekelte, játszotta, táncolta végig a több mint egyórás műsort, a koncert végén pedig születésnapi torta és ajándéksorsolás várta a népes nézősereget.
  
 


További fotók>>>   Amatőr felvétel >>>

Törő Gábor
/2008.03.28./
 

 

Orosz forgatócsoport járt Sárospatakon

 

        
          
 

Az oroszországi Állami Kultúra Televízió forgatócsoportja március 25-én Sárospatakon járt, ahol Tatjana Szorokina főszerkesztőasszony vezetésével a helyszínen forgatott, és a Városházán készített velem interjút Sárospatakról, és a sárospataki könyvek hazajutásáról - nyilatkozta Dr. Hörcsik Richárd polgármester


Tatjana Szorokina
Dr.Hörcsik Richárd

 

Egy sorozat része lesz ez a film, amelynek címe: Az emlékezet műhelye, a világ nagy könyvtárai. Úgy vélem ez egy nagy megtiszteltetés, hogy a már elkészült 9 rész után - amelyek között szerepel a Washingtoni Kongresszusi Könyvtár, a Francia Nemzeti Könyvtár, a német, kínai és más nagy nemzeti könyvtárak - tizedikként belefér a Sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtára is.
Magyarországon egyébként két könyvtárról készül film, az egyik az Országos Széchenyi Könyvtár a másik pedig a sárospataki.

Ezzel kapcsolatban kértek interjút, pontosabban azért került fel Sárospatak a nagykönyvtárak a sorába, mert Oroszországban nagy érdeklődést váltott ki a sárospataki könyvek a visszaadása - ez szolgáltatta az apropót.

Ez a kapcsolat már két éve elkezdődött, és a tavalyi Moszkvai látogatásomkor erősítették meg ezt az igényüket, hogy filmet készítenének Sárospatakon, sőt egy kiadvány is készül majd, amit a nagykövet úrral Budapesten fogunk bemutatni májusban, az Ünnepi Könyvhét alakalmával.

Az interjúban röviden bemutattam Sárospatakot, beszéltem a város 800 év alatt kialakult hármas ökumenikus arcáról, aminek az egyik arca éppen az ortodox, amit Anasztáziának köszönhetünk. Innen kezdődik Sárospatak város fejlődése. Anasztázia fontos összekötő kapocs az orosz kultúrával, az orosz ortodox egyházzal, amit hangsúlyoztam is.
A város múltja után bemutattam a jelenét is, hogy milyen fürdőfejlesztés előtt állunk, hiszen mi számítunk az orosz turistákra is.
Az interjú nagyobb részében azonban azokra a kérdésekre próbáltam megválaszolni, hogy mit jelent a Sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtárának a gyűjteménye a magyarság, a református szellemiség szempontjából, illetve, hogy ennek az Oroszországból hazakerült könyvgyűjteménynek a hazakerülése milyen esemény volt, nem csak Sárospatak, hanem a magyar Református Egyház életében és általában a magyar kulturális életben.

Röviden vázoltam a restitúciós folyamat történetét, ahogy az 1989-től elindult, aztán következett egy 1992-es Jelcini látogatás, ahol nagy lendületet vett a könyvek visszaadásának az ügye. Majd ezt követte egy nagyon nehéz korszak, a közel 15 éves beazonosítás időszaka mindenféle diplomáciai háttérmunkával odáig, hogy az Orosz DUMA egy restitúciós törvényt hozott, melynek alapján aztán Putyin elnök átadta a könyveket a Nemzeti Múzeumban, és a helyükre visszakerültek.

Természetesen úgy érzem, hogy ez egy nagy megtiszteltetés a városunknak, hogy ekkora sorozatban szerepelhetünk egyik intézményünk a Református Kollégium Nagykönyvtára révén, hiszen most a könyvek Oroszország szerte nagy érdeklődést váltottak ki, és ettől remélünk, azt is mondhatnám, hogy egy „ingyen reklámot” Sárospataknak.
Egyébként ez egy 25 perces rövidfilm lesz, ami azért reményeink szerint hozzájárul majd ahhoz, hogy ha a fürdő 2010-ben teljes mértékben üzemelni fog, akkor talán az orosz közvélemény emlékezni fog Sárospatakra.

Nagy lehetőség a városnak, hogy ilyen filmet készítenek rólunk, hiszen ez fontos, nem csak az ideérkező orosz turisták miatt, hanem az orosz-magyar megújuló kapcsolatok miatt is.
Reméljük, hogy ennek a látogatásnak gyümölcsöző folytatása lesz… 
 


További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2008.03.28./
 

 

Sárospatakon járt Krosno delegációja

 

        
          
 


Piotr Przytocki

Dr. Hörcsik Richárd

 

Rövid látogatást tett Sárospatakon lengyel testvérvárosunk, Krosno polgármestere Piotr Przytocki, alpolgármestere, és egyik önkormányzati képviselője, akik a debreceni lengyel-magyar barátság napjára utaztak – tudtuk meg Dr. Hörcsik Richárd polgármestertől…

Erre az alkalomra a lengyel és a magyar köztársasági elnöki hivatal munkatársait, valamint a lengyel-magyar testvérvárosok képviselőit hívták meg. Ez alkalmat adott lengyel barátainknak arra, hogy átutazóban Sárospatakon megálljanak.Megbeszélésünk során az erre az évre vonatkozó Krosno és Sárospatak testvérvárosi kapcsolatában kitűzött terveinket egyeztettük. Gondolok itt a Szent Erzsébet ünnepségekre, a Fürdőben ismét megrendezésre kerülő lengyel-magyar fürdőnapokra, a Zempléni Fesztiválra és a Bornapokra.Hasonlóképpen áttekintettük, hogy mi - Sárospatak városa - milyen rendezvényeiken tudunk részt venni. Szeretnénk előkészíteni egy lengyel-magyar illetve Krosno-Sárospatak üzletember találkozót is.
Az este jó lehetőséget adott mindezek megbeszélésére.
  
 

Cziczer Katalin
/2008.03.27./
 

A Vígszínházban jártak a Rákóczisok

        
          
 

Pán Péter története is a klasszikus gyermekirodalom része, de talán kevésbé ismert, mint A kis herceg vagy a Micimackó. Ahhoz, hogy találkozzunk vele, hosszú és kicsit fárasztó utat tettünk meg, hiszen a találkozó Budapesten volt a Vígszínházban, egy remek musical előadásán.

Pán Péter üzenete egyszerű: gyermekkorunkban vannak tündéreink, akik mindig segítenek nekünk, és vannak barátaink, akiknek mi segíthetünk, ha bajba kerülnek. Gyerek, tündér és barát szabadon szárnyalnak a világban, s nyomukban megszületnek a csodák. Felnőttkorunkra a csodák megfogyatkoznak, s a miértre Pán Péter sem tudja a választ. Magunknak kell megkeresnünk.
Kedves színjátszó „útitársaim”! Vigyázzatok a csodákra!


További fotók>>>
  

Törő Gábor
/2008.03.27./
 

 

 

Békésen teltek a húsvéti ünnepek

 

        
          
 

A Sárospataki Rendőrkapitányság közlekedési és közrendvédelmi osztályának beosztottai 2008. március 22, 23, és 24-én, a húsvéti ünnepek alatt fokozott közúti ellenőrzésben vettek részt - nyilatkozta Bacsó Tibor rendőr százados, a közlekedésrendészeti osztály vezetője…
 


Bacsó Tibor

 

A húsvéti ünnepek alatt a korábbi évek tapasztalatai alapján fokozott figyelmet fordítottunk az ittas állapotban gépjárművet vezetők kiszűrésre. Az ellenőrzés célja az volt, hogy a közútjainkon megfelelő legyen a közlekedésbiztonság, és az esetlegesen bekövetkezett közlekedési balesetek ne árnyékolják be az ünnepeket.

Az ellenőrzés feladata volt még az még az agresszív vezetők forgalomból valókiszűrése, a passzív biztonsági eszközök használatának ellenőrzése, valamint a közlekedésre fokozott veszélyt jelentő, menetközben elkövetett szabálysértések kiemelt szankcionálása volt. Ebben az ellenőrzésben a szolgálatot teljesítő rendőri állomány minden tagja részvett.

A nagy médiavisszhangnak köszönhetően a több mint 100 szondázásos esetből mindössze egy ittas gépjárművezetővel szemben intézkedtek a járőreink. Viszont több esetben szabtak ki helyszíni bírságot a passzív biztonsági eszközök (biztonsági öv) használatának elmulasztása miatt.

Közlekedésbiztonsági szempontból biztonságosan teltek el az ünnepek területünkön, kirívó közlekedési baleset nem volt, egyetlen egy anyagi káros baleset történt március 21-én este, amikor Sárospatak mellett egy személygépkocsi vezetője a Fűzes-érnél nem az útviszonyoknak megfelelően választotta meg a sebességet, az úttestről lehaladva a Fűzes-érben kötött ki. Szerencsére itt sem történt személyi sérülés, csak a gépjárműben keletkezett anyagi kár.

A területünkön különben továbbra is elsődleges baleseti ok a gyorshajtás, a sebesség helytelen megválasztása, és továbbra is a személygépjárművek vezetői okozzák a legtöbb balesetet. A balesetek nagyobb része délután, 12 és 18 óra között következik be. 
 


Törő Gábor
/2008.03.27./

 

 

A Cinegés Tánccsoport Drezdában

 

        
          
 

A határainkon túl élő honfitársaink Szászországban is megemlékeztek a 160 évvel ezelőtti eseményekről, nemzeti ünnepünkről. Drezdában található az egyetlen németországi Kossuth emlékmű, az itt elhelyezett koszorúkkal és virágokkal tisztelegtek a hősök emléke előtt- küldte a tudósítást Fekete Csaba ...

Erre a programra illetve az ezt követő összejövetelekre volt hivatalos a Cinegés Táncegyüttes, mely egy évvel ezelőtt alakult a Bodrog Néptáncegyüttes Sárospatak Egyesület azon tagjaiból, akik már nem tudták a próbákat heti rendszerességgel vállalni.
A németországi meghívásra jó néhány vasárnapi próbával, Fekete Csaba irányításával készült fel a csoport Hercegkúton, illetve Bodroghalomban. Mintegy 14 órás utat követően érkezett meg a 16 táncos Szászország fővárosába, melyet március 15-én délelőtt egy 2 órás városnézés keretében, szakavatott idegenvezető segítségével ismerhettek meg.
A 15 órától kezdődő koszorúzásra különjáratú villamossal juthattak el az érdeklődők, mely út alatt csoport tagjai Kossuth-nóták éneklésével próbálták az alkalomhoz illő hangulatot megteremteni.

A kinti magyar szervezetekkel együtt a csoport a saját nevében (és ezzel együtt a zempléni emberek képviseletében, hiszen a táncosok 8 települést képviseltek) koszorút helyezett el a legnagyobb zempléni ember emlékművén.
Késő délután a Park Plaza Hotelben folytatódott a program. Előbb a konzuli fogadáson mutatott be az együttes egy 10 perces táncos emlékműsort, majd az este tartott bálon a hagyományos magyar néptáncokból és népdalokból álló műsorukkal szerepeltek.

A fellépést követően egy nagyon jó hangulatú vacsorát és estét tölthettek el a csoport tagjai a Németország minden részéből, valamint Cseh- és Svédországból összegyűlt határainkon kívül élő, illetve az ünnepre kilátogató magyarokkal, köztük a bálon szintén fellépő Delhusa Gjonnal és Zalatnay Saroltával.
Utazásunk költségeit a meghívó magyarok, illetve a táncosok viselték. A csoport ezúton is szeretne köszönetet mondani mindenkinek, aki segítséget nyújtott a sikeres szerepléshez, melynek eredményeként egy csehországi meghívást is kapott az együttes.


 
 


További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2008.03.27./

 

 

Mezőgazdasági kárszakértőknek tartottak továbbképzést Sárospatakon

 

        
          
 

A mai konferencián a Non-profit Biztosítói Egyesületek Szövetsége szervezésében a mezőgazdasági termelők biztosító egyesület vezetői és kárszakértői tartottak egy továbbképzést - kaptuk a tájékoztatást a Bodrog Hotelben megtartott konferenciáról Márky Jánostól, aki a K&H Biztosító Zrt-nek a mezőgazdasági biztosítási vezetője, a Non-profit Biztosító Egyesületek Szervezetének pedig az alelnöke…
 


Márky János


Megay Oktáv

 

A tanácskozás célja, hogy az egyesületben, a termelők szövetségében létrejött biztosítási kockázatkezelési rendszerben egyre magasabb színvonalon lássák el a kárrendezési feladatokat.
A részvevők az ország minden részéből érkeztek, ahol ilyen egyesületek vannak. 22 működő növénybiztosító egyesület és 3 állatbiztosító egyesület foglalkozik ilyen biztosításokkal. Ezek többnyire nem nagyok, helyi közösségek és lényege az ő működésüknek, hogy hozzájárulnak, hogy ez a biztosító létrejöjjön a saját pénzükön, és gyakorlatilag őrködnek is afelett, hogy ez a biztosító jól működjön, és olyanokkal szövetkezzen, akik bizonyos károk előfordulásakor szolidárisak egymással.
Ez egy sajátos működési forma, nem úgy, mint a nagy tőkeerős biztosítók, ők gyakorlatilag a felügyelet engedélyével, saját közgyűlésük és a Megyei Bíróság engedélyével jönnek létre, akik elhatározták, hogy egyesületet hoznak létre. Ehhez szükséges bizonyos tőke, továbbá szükséges előre az alapszabályokban leírni, hogy milyen kockázatokra vállalnak fedezetet fel kell mérniük, hogy ott a kockázatok előfordulásának milyen a valószínűsége, amire biztosítás statisztikai rendszerekkel díjat kalkulálnak. Gyakorlatilag ők végzik a biztosítási tevékenységet, a díj beszedést és a kárrendezést is.

Az igazán nagy kérdés az, hogy ha a mezőgazdaságban nagyon jelentős károk fordulnak elő, az ilyen egyesület nagy kár előfordulásakor hogyan tud szolgáltatni? Ez esetben egy viszontbiztosítási védelem áll rendelkezésükre, amely viszontbiztosítási védelmet a törvények alapján bármelyik, erre feljogosított biztosító vállalhatja, adott esetben a K&H Biztosító Zrt az, aki gyakorlatilag ezt a viszontbiztosítást végzi.

Minden évben egy eszmecserét szoktak végezni a biztosítás vezetői, az egyesület elnöke és a titkárok. Ezt az idén kibővítettük azzal, hogy a kárrendezők is itt vannak, akik végzik a kárfelmérést, és ott vannak a bizottságokban, hogy gyakorlatilag a biztosítási módszertanokat megismerjék, és alaposabban, felkészültebben tudják ezeket a kármunkálatokat végezni.

Az elmúlt években azért jelentős károk voltak a mezőgazdaságban, amelyeknek egy része biztosítható, más része viszont terjedelmében olyan hatalmas, olyan nagy, hogy a biztosítók, még a profi biztosítók sem igen vállalják. Azt halljuk minduntan, hogy a termelők öngondoskodó szerepére egyre inkább jelentős hangsúlyt kell, hogy fektessenek, és ennek egy kitűnő eszközrendszere a non-profit biztosító egyesület létrehozása, amiben előre tudják, hogy mennyit fizetnek, és előre tudják azt, hogy mennyi kártérítést fognak kapni.Ezért azért aktuális, mert most kezdődik a szántás-vetési időszaka, mindenkinek figyelmébe ajánlom, hogy ne maradjon kockázatvédelem nélkül. 
 
Tulajdonképpen a rendszerváltást követően 91-ben kezdődött ennek a folyamata. A háború előtt volt biztosító egyesület, sőt a mezőgazdasági gazdáknak volt biztosító szövetkezete is, ami gyakorlatilag olyan kényszerhelyzetből jött létre, hogy az 1890-es évek végén egy hatalmas jégkár volt, amikor tönkrementek az ezzel foglalkozó biztosítók, ill. nem kívánták ezt a biztosítást folytatni, és akkor a gazdák szövetkeztek, hogy létrehozzanak egy saját biztosítói szövetkezetet, ami nagyon sikeresen működött.

Az öngondoskodásunk ez az első olyan lépés, ami a mezőgazdaságban eddig még nem volt, nem került megszervezésre – tette hozzá Megay Oktáv, a Bodrogközi Non-profit Szervezet elnöke…
Ezzel a mezőgazdasági termelők egy közös kockázatot vállnak, és ebben a közös kockázatvállalásban saját elbírálás alapján részesítik az abban résztvevőket, a károk enyhítésére. Ennek a másik lényeges és biztonsági része az, hogy a kár díjának egy részét viszontbiztosítják. Ezzel lehetőséget teremtenek arra, amikor rendkívüli károk vannak, és az egyesület már nem tudja rendezni saját erőből, akkor a viszontbiztosításból tudják ezt a kárrészt is megtéríteni.
Az öngondoskodásnak lényeges és fontos része az, hogy ha kármentes időszakok vannak, lévén hogy ez non-profit szervezet, a fölhalmozott díjaknak egy részét vissza tudják osztani. Tehát nemcsak befizetés van, nemcsak kárra való várás van, hanem hogyha az Isten és az ember úgy akarja, és kár nem származik, akkor a díjaknak egy jelentős része visszatérítésre kerül.

Törő Gábor
/2008.03.27./
 

 

Pedagógus képzés: „Európai uniós tartalmak a közoktatásban”

 

A Külügyminisztérium EU Tájékoztató Szolgálata, az Oktatási és Kulturális Minisztérium szakmai közreműködésével ingyenes pedagógus-továbbképzési programot szervez "Európai uniós tartalmak a közoktatásban" címmel – tájékoztatta lapunkat dr. Földy Ferenc EU szakjogász, az EU Tájékoztató Szolgálat munkatársa...
 


dr.Földy Ferenc


 

 

A kétnapos képzés időpontjai: 2008. április 18-19. vagy 25-26.

Jelentkezés: 2008. március 31-ig

A továbbképzés tematikája

  • Ismerkedés, a résztvevők céljai, elvárásai, a képzés tematikájának ismertetése.
  • Viszonyulás az Európai Unióhoz: a résztvevő pedagógusok véleménye, érdeklődési területei, attitűdjei, előzetes tudásuk feltérképezése, összehasonlítása az érintett korosztály tanulóinak véleményével, érdeklődési területeivel, attitűdjeivel és előzetes tudásával.
  • A tartalmi szabályozás iránymutatásai, alapelvei: az Uniós állampolgárrá nevelés pedagógiai irányai, módszertani és tanulásszervezési kérdései
  • Uniós témák, tartalmak: tanulók bevonása a feldolgozandó tartalmak kiválasztásába; a "jó téma, tartalom" kiválasztásának kritériumai; témák keresése gyűjtése a képzés helyszínén és környékén.
  • Az Unió téma-prioritásai, és ezek kiaknázása pedagógiai célokra. 2008 témái: A kultúrák közötti párbeszéd éve; Éghajlatváltozás és energiafelhasználás; Vita Európa jövőjéről
  • "Az EU jövője, jövőnk az EU-ban" beszélgetés a Külügyminisztérium EU-szakértőivel uniós értékekről, érdekekről, dilemmákról, az Unióval közös kihívásainkról.
  • Kompetenciák, fejlesztése (tudás, képesség, attitűd) mint a pedagógiai innováció fő irányai az Uniós tartalmak feldolgozásában; a tantárgyköziség elvének érvényesítése a gyakorlatban, a projektpedagógia módszerének alkalmazása módszertani fejlesztés gyakorlat-orientált feladatokon keresztül.
  • Info-kommunikációs eszközök célorientált alkalmazása Uniós tartalmak feldolgozása során tantárgyi és/vagy tantárgyközi keretek között: tanórák a számítástechnikai laborban, tematikus online kommunikáció tanulók közt anyanyelven és/vagy idegen nyelven.
  • Az INTERAKTÍV TÁBLA, és szavazóegységek alkalmazásának lehetőségei Uniós tartalmak feldolgozása során tantárgyi és/vagy tantárgyközi keretek közt, gyakorlati illusztrációk segítségével.
  • A képzés összefoglalása, a képzést követő egyéni és csoportos feladatok kijelölése, a kapcsolattartás módszereinek, eszközeinek és folyamatainak meghatározása.

A képzés iránt érdeklődők a http://www.cc-consultatio.hu/kum honlapon kaphatnak további információt, és a honlap „Regisztráció” menüpontjában lehet jelentkezni. 
 /2008.03.27./
 

 

Ismeretterjesztő polgárőrök Sárospatakon

 

        
          
 

Közvetlenül húsvét előtt, a közlekedési lámpánál várakozó gépjárművezetők számára a polgárőrök ismeretterjesztő szórólapokat osztottak. Köztük volt Klima János, a Sárospataki Polgárőr Egyesület vezetője is, akitől erről az akcióról érdeklődtünk…
 


Klima János


Dr. Téglás István

 

Már második alkalommal osztottunk tájékoztatókat abból az alkalomból, hogy jön a húsvét. Nem árt egy figyelemfelhívás a gépjárművel közlekedőknek, hogy figyeljenek oda, ne fogadják el, ha itallal kínálják meg őket.
Találnak a lapon egy
táblázatos ismertetőt is arról, hogy május 1 után mihez tartsák magukat, bizonyos sebességtúllépések esetén, milyen büntetési tarifára számíthatnak.
A lap hátsó oldalán a vásárlókhoz szólunk, felhívjuk a figyelmüket, hogy mire vigyázzanak vásárláskor, értékeiket hogyan tudják biztonságosan megőrizni.
A tájékoztató utolsó részében megszólítjuk az idős, illetve a hiszékeny embereket, hogy hogyan foglalkozzanak az idegenekkel, hogy legyenek nagyon óvatosak, és akkor nem válnak lopás vagy csalás áldozatává.


A Sárospataki Polgárőr Egyesület a B-A-Z Megyei Polgárőr Szövetséggel együttműködésben hívta fel a gépjárművezetők figyelmét a szabályok betartására olyan módon, hogy számukra szórólapokat osztogattak – fejezte ki elismerését az akcióért dr. Téglás István rendőr alezredes, a Sárospataki Rendőrkapitányság vezetője…

A szórólapon elsősorban az ittas vezetéstől óvták a gépjárművezetőket, aminek húsvéti ünnepek miatt különös aktualitása volt.
Emellett felhívták a figyelmet a biztonsági öv használatának fontosságára, valamint a gyorshajtás veszélyeire. Nagy visszatartó erőt tulajdonítok annak a táblázatnak, amiben konkrétan olvasható, hogy bizonyos sebességtúllépések esetén mekkora bírságra számíthatnak a gyorshajtók május elseje után.

A lap másik oldalán lévő jó tanácsok mindenki számára hasznosak lehetnek, hiszen arra hívják fel a figyelmet, hogy mire kell vigyáznunk ahhoz, hogy ne váljunk tolvajok, vagy csalók áldozatává.
Öröm számunkra, hogy a sárospataki polgárőrökre nem csak a forgalomirányításban, a járőrözésben, de a gépjárművezetők és a lakosság tájékoztatásában is lehet számítani. 
 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2008.03.26./
 

 

Hagyomány és korszerűség a konyhában

 

        
          
 

Alapvető emberi szükségletünk az étel, meghatározó szerepet játszik minden kultúrában. Az ételkészítés is sokat változott különböző hatások révén. Örököltük szüleinktől, befolyásolta a tájegység ahol élünk, hatással vannak ránk a más közösségekkel való találkozások, de a divatok is befolyásolják, mikor, mit, hogyan fogyasztunk. Az étel sokszor a szülői házhoz való kötődésünk kifejezője - nyilatkozta a háziasszony Kovácsné Géczi Julianna..
 


Kovácsné Géczi Julianna

 

Kettősség figyelhető meg napjainkban, amikor olyan sok információ áramlik felénk. Lehetőségünk van megkóstolni más népek ételeit, megismerni étkezési kultúrájukat. Ezek a hatások és a tradicionális szokások befolyásolják a ma emberének ételkészítését. Új sorozatunkkal ezt a hagyományos és új törekvéseket szeretnénk „egybefőzni „a konyhákban. Célunk: megismertetni a tradicionális konyhát, alapanyagait, fűszereit, edényeit, tűzhelyét, az ételek tartósítási, tárolási lehetőségeit.

A régiből mit, hogyan tudunk ma asztalunkra varázsolni. Vagyis hogyan találkozik a hagyomány és a korszerűség a konyhában. Előadónak Dr. Sándor Ildikó etnográfust kértük fel. Az év során négy alkalommal tálalja fel a fogásokat.
„Előétel” - alapanyagok, fűszerek, ételfajták, táplálkozási szokások a hagyományos konyhában, Kínálunk, cserélünk recepteket is.
„Fő fogás”- szabad tűzön sütés-főzés lehetőségei.

Ráadás: tárolás, tartósítás / aszalás, füstölés, befőzés/
„Desszertként” az ünnepekhez kapcsolódó ételek, étkezési szokások kerülnek az asztalra.
Tervezett időpontok: április 4-én 17 órától
Június 27.
Október 10.
November 28.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
 

Törő Gábor
/2008.03.26./
 

 

Jól szerepeltek az Árvay József Gyakorló Általános Iskola tanulói

 

        
          
 

Újra Vámosújfalu iskolája adott otthont a Körzeti népdaléneklési versenynek. Nyolc iskolából közel 60 tanuló mérte össze tudását, felkészültségét. Iskolánkat 9 tanuló képviselte. Szépen mutatkoztak be, eredményesen szerepeltek. Igazolják ezt az elért helyezések.
2. osztályosok kategóriájában:
I. Varjas Marcell 2. a,
III. Horváth Inez 2. a osztályos tanulónk.
Felkészítőjük Kissné Murányi Andrea.

3. osztályosok közül:
I. Fedor Zsófia 3. a,
II. Dékány Lea 3. a osztályosaink.

Különdíjat kaptak: Kállai Noémi 3.a és Espák Máté 4. b osztályos tanulóink.
Felkészítőjük Gyöngyösi Gézáné.

Örülünk az eredményüknek, gratulálunk mindannyiuknak és a felkészítő tanító néniknek.
  (A fotók illusztrációk)


 
 


Árvay József Gyakorló Általános Iskola
/2008.03.26./

 

 

A szülők munkahelyeire látogattak az óvodások

 

        
          
 

Az óvodások körében gyakorlat, hogy ismeretszerző, illetve tapasztalatszerző sétákra mennek a piacra, a különböző üzletekbe, esetleg az óvodások szüleinek munkahelyeire. Így történt ezt a Mese Óvoda és Bölcsőde két óvodai csoportjában is – nyilatkozta Lendvainé Szendrei Ágnes mb. intézményvezető...
 


Lendvainé Szendrei Ágnes

 

A Micimackó csoport meghívást kapott egyik csoporttársuk édesapjától, Kövér Zsolt cukrászmestertől a Kövér Cukrászdába. A meghívásnak nagy örömmel tettek eleget.
A gyerekek megnézték a cukrászműhelyt és abban a szerencsében volt részük, hogy mindenki készíthetett magának marcipán nyulat, tojást Zsolti bácsi segítségével. Az elkészült édességeket mindenki hazavihette. A munkálkodás után a cukrászdában megkínálták a gyerekeket finom süteményekkel és üdítőkkel. Az apróságok nagyon örültek a lehetőségnek, ilyen élményben még soha nem volt részük és ezúton is köszönetet mondanak Zsófika édesapjának és édesanyjának.

Szintén szülői meghívásnak tettek eleget a Katica csoport gyermekei is. Ellátogattak a sárospataki Nikoletta Kerámiába. A megérkezést követően Balogh Dávid szülei körbevezették a gyerekeket, akik megnézhették, hogyan készül egy váza vagy egy korsó. Ezután tetszés szerint agyagozhattak és változatos formákat készíthettek: pl. gyűrűt, tálat, süteményt, dobókockát, stb. Kipróbálhatták a korongot, szemügyre vehették a kemencét is. A legnagyobb sikert a tojásforma elkészítése aratta, amit kiégetés után a csoportban megfesthettek és díszíthettek.
Indulás előtt Dávid szülei kedvesen édességgel és üdítővel búcsúztak a gyerekektől. Jó hangulatban telt el a délelőtt, a gyerekek sok új ismerettel, élménnyel gazdagodtak. 
 


További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2008.03.26./
 

 

Üzletzárással a feledékenység ellen

   
Az elmúlt héten egy alkalommal, a Fogyasztóvédelmi Hatósággal Hatvanban és környékén közösen végeztünk ellenőrzéseket. Az akció során a húsárut és édesipari termékeket értékesítő élelmiszerkereskedelmi egységeket céloztuk meg.

Összesen 30 helyszínen 122 db vizsgálatot végeztünk, melyből 67 irányult nyugta, számlaadási kötelezettség vizsgálatára, 42 árueredetre, 13 pedig a foglalkoztatás szabályszerűségének felülvizsgálatára.
Az ünnep közeledtével a bevétel eltitkolások száma némileg emelkedett és ugyancsak romlott az árueredet helyszínen történő igazolása is. A bejelentés nélküli foglalkoztatottak aránya továbbra sem változott, minden második eset megállapítással zárult. Természetesen ilyenkor a bolt is zárul.
Egy alakalommal általános feledékenységet észleltek revizoraink. Az értékesítésnél közreműködő alkalmazott itt a nyugta-kibocsátási kötelezettségéről, míg munkáltatója az alkalmazott bejelentéséről feledkezett meg.
A korábban lefolytatott árueredet vizsgálatok közül - ahol a helyszínen nem volt bizonylat – kiderült, hogy két esetben a vállalkozók utólag sem tudták teljes körűen igazolni a felleltározott áruk eredetét, így végül ezek a vizsgálatok is igazolatlan eredetű áru feltárásával zárultak.
Az eredményes revíziók megállapításainak hatására 5.220 e Ft mulasztási bírság kerül kiszabásra, továbbá 8 üzletzárás, és egy – szintén 12 napos - tevékenység felfüggesztés került kiszabásra.


 
 


APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság Sajtóreferense [sajtob.emo@apeh.gov.hu]
/2008.03.26./

 

 

Holtan találtak családi házában egy 78 éves kenézlői asszonyt

 

         

Húsvét hétfőjét követő reggelen családi házában holtan találtak egy 78 éves kenézlői asszonyt. A rendőrség a bejelentést követő 12 órán belül felderítette, majd őrizetbe vette a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személyeket.
  

 

A halálesetről a Sárospataki Rendőrkapitányság kenézlői körzeti megbízottjához 2008. március 25-én délelőtt érkezett bejelentés, melyet követően a megyei rendőr-főkapitányság bűnügyi osztálya nagy erőkkel indított nyomozást.

A helyszíni szemle megállapításai szerint a lakásba dolog elleni erőszakkal behatoltak, majd bántalmazták az idős sértettet, aki ennek következtében elhalálozott. A lakásból használati tárgyakat és készpénzt tulajdonítottak el.

A bevezetett forrónyomos intézkedéseknek köszönhetően még aznap, március 25-én a kora esti órákban a rendőrök elfogták, majd őrizetbe vették a halált okozó testi sértés bűntettének elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 18 és 23 éves férfi helyi lakosokat.

A gyanúsítottkénti kihallgatást követően a rendőrség ez elkövetőket bűnügyi őrizetbe vette, majd előterjesztéssel él az ügyészség felé előzetes letartóztatásuk indítványozása érdekében.

B-A-Z. MRFK Kommunikációs Iroda
/2008.03.26./
 

Hétvégén ünnepli 25. születésnapját A Művelődés Háza

 

        
          
 

A Művelődés Háza a 25. születésnapját ünnepli ebben az évben. Az átadás dátumához kötődő hétvégén, március 28-29-én a születésnaphoz kötődő programokat szervezünk az intézményben - számol be Csatlósné Komáromi Katalin igazgatónő a hétvégi programokról…
 Csatlósné Komáromi Katalin

Stumpf Gábor

Saláta László

 

28-án, pénteken Halász Juditnak lesz egy nagy koncertje a házban, amelyre a szüleikkel együtt várjuk a gyerekeket, hiszen Halász Judit az, az előadó, akinek a zenéjén nemzedékek nőttek fel. Úgy gondoljuk, hogy valamennyi korosztálynak kellemes emléke fűződik hozzá.
A nagykoncert után születésnapi tortával és apróbb ajándékokkal várjuk a vendégeket. Köszönet a Heitzmann Cukrászdának a finomságok felajánlásáért.

Pénteken este és szombat délelőtt A Mozi programja is 1983-at, a ház átadásának évét idézi egy-egy filmmel. A belépés mindkét napon díjtalan.

29-én tekintünk vissza a ház szakmai múltjára, erre a napra várjuk a városba Makovecz Imrét, a ház tervezőjét és megálmodóját – Sárospatak egyik díszpolgárát - az ő kollégáit, és természetesen az intézmény korábbi vezetőit, akiknek a nevéhez fűződik a ház születése.

A délutáni eseményeken a fenntartó önkormányzat nevében Aros János alpolgármester úr köszönti majd a vendégeket. Sor kerül egy olyan kiállítás megnyitására, amely a Patakon élő és alkotó képzőművészek munkáiból ad egy válogatást.

Ezután mutatja be Így született címmel Vukovich László és Szvitankó Tamás azt a filmet, amely a ház születéséről készült, amelyben szót kap az intézmény első vezetője Novákovits István, a tervezője Makovecz Imre és mindazok, akik a ház létrejöttében közreműködtek.

A ház szakmai munkáját és a több évtizedes tevékenységét részben a helyi, részben pedig a vendégként érkező ágazati szakemberek segítségével villantjuk fel. Az elmúlt negyedszázad alatt A Művelődés Háza mindig meghatározó volt a hazai közművelődésben. Más-más szempont jellemezte az egyes vezetői szakaszokat -Novákovits István, Saláta László, Stumpf Gábor igazgatása idején- de a cél mindig ugyanaz volt: a közönség szolgálata, a város
és az intézmény jó hírneve.

Sok úttörő jellegű kezdeményezés fűződik a vezetők nevéhez. Minderről az Oktatási és Kulturális Minisztérium vezető főtanácsosát, Újfalusi Gábort, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus főigazgatóját, Borbáth Erikát és megyénk egyik közművelődési szakértőjét, Sajó Attilát is meghallgathatjuk. A beszélgetés olyan környezetben zajlik majd, ami nagyon sok fotóval és régi dokumentummal idézi fel a 25 évet .

 Itt szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik segítettek ezen anyagok felkutatásában vagy saját, féltve őrzött kincseit adta át intézményünknek az ünnepi alkalomra.

Szeretnénk az esti születésnapi gálaműsorral - amiben a ház fenntartásában működő amatőr művészeti együtteseké a főszerep - olyan produkciókat ismét bemutatni, amelyekhez kellemes élmények fűződnek, és amelyek nagyon meghatározóak voltak a ház életében. A műsorban a Bodrog Néptáncegyüttes, a 8KOR Színház, A Művelődés Háza Kamarakórusa és vendégelőadók működnek közre.

Reméljük, hogy a hivatalos programokon túl szakmabeliek és generációk találkozója is lesz a március végi esemény. 
 


Törő Gábor
/2008.03.25./

 

 

Sok érdeklődőt vonzott a Zempléni Motorkiállítás

 

        
          
 

Ezen a hűvös, esős húsvéti hétvégén legszívesebben mindenki otthon maradt. Egy dolog miatt mozdultak ki igen sokan a meleg szobájukból, és ez a Zempléni Motorkiállítás volt az Árpád Vezér Gimnáziumban. A motorok közötti nyüzsgésben sikerül megtalálnunk Bajzáth Róbertet, a Zempléni Farkasok Motoros Egyesületének elnökét, akit a kiállításról kérdeztünk…
 


Bajzáth Róbert

Aros János

 

Most másodszor rendeztük meg ilyen nagy attrakcióval ezt a kiállítást, melyet Aros János alpolgármester nyitott meg. Tavaly Sátoraljaújhelyben volt ugyanekkora motormennyiség.

Új, használt és veterán motorokat láthattak az érdeklődők, az utcai motorkerékpároktól a Harley Davidsonokig minden típus megtalálható volt a kiállításon.

Nyíregyházáról a Motormánia Motorépítő Műhely két drága Harley Davidsonnal képviseltette magát. Több mint 110 motorkerékpárt láthattak a kiállításon, és több márkaképviselet is megjelent. Voltak bőrös és pólós árusaink is a csarnokban, akiknél motoros kellékeket lehetett vásárolni.

Az előcsarnokban voltak láthatóak háborús motorkerékpárok is, a Zempléni Hadtörténeti Egyesület kiállításában, és ugyanott próbálhatták ki a motorvezetési tudásukat a motorok szerelmesei a Rutin Kft, és a miskolci Honda motor-szimulátorán ingyen és bérmentve.

Motorkiállítás Sárospatakon 2008. március 21. – 23.
A névvel ellátott és gyűjtő ládába dobott belépőjegyek alapján támogatói felajánlások kerültek kisorsolásra. A gyűjtő doboz bontásáról és a sorsolásról videó felvétel készült. A nyeremények és nyertesek 1. Wellness ajándékutalvány 2 fő részére 2 éjszaka wellness szolgáltatásokkal. - svédasztalos reggeli - fürdőmedence - szauna - sókamra - jakuzzi - gőzkabin - fitness terem. A nyertes, akinek gratulálunk, és kellemes időtöltést kívánunk: Tamás Béla 3915 Tarcal Könyves K. u. 124 Az ajándékutalvány előzetes egyeztetéssel 2008. 04. 15.-ig használható fel! Az utalvány átvehető Nagy Miklósnál az Árvay József Gyakorló Iskolában. / Előtte keressen a 20 / 9811568 telefonszámon! / A további nyeremények átvétele érdekében a nyertesek keressék Bajzáth Róbert elnököt a 30/9034288 ; 47/321-871 telefonszámokon, vagy Balogh Tíbort a 30/ 3151432 ; 20/4399480 számok egyikén! További nyeremények: 2. Egy autó ingyenes zöldkártya vizsgára szóló utalványa a Novadóka Zrt. Karcsai vizsgabázisa felajánlásával. Nyertes: Kababik Gábor 3990 Hollóháza, Károlyi u. 7. 3. Egy autó ingyenes zöldkártya vizsgára szóló utalványa a Novadóka Zrt. Karcsai vizsgabázisa felajánlásával. Nyertes: Dudás István 6727 Szeged, Fügesor 8. 4. Pólómester Nyíregyháza felajánlása 1db póló Nyertes: Fenyvesi László Győrgytarló 5. Pólómester Nyíregyháza felajánlása 1db póló Nyertes: Molnár Erzsébet 3963 Karcsa , Ságvári E. u. 5/a 6. Pólómester Nyíregyháza felajánlása 1db póló Nyertes: Pásztor Gábor 3950 Sárospatak, Lavotta u. 3. 7. Simkó Sándor borász ajándékát nyerte: Sütő Tibor 3950 Sárospatak, Hunyadi u. 125. 8. Szabó Dániel borász ajándékát nyerte: Szatmári Gergő Tolcsva , Dózsa Gy. 37. - küldte  a névsort
Nagy Miklós
  
 

További fotók>>>                        További fotók>>> LEVI

Cziczer Katalin
/2008.03.25./

 

 

„TÜZES HÍREK”

 

        
          
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága illetékességi területén a 2008. február 21. és március 20. közötti időszakban 53 tűzeset és 7 műszaki mentés történ, egy esetben kaptunk téves jelzést - küldte a tudósítást Bodnár Attila és Barna Norbert...
 


Barna Norbert


Bodnár Attila

 

A fenti időszakban szerencsére közúti balesetnél nem kellett tűzoltóinknak beavatkozni. Egy alkalommal azonban az úttestet kellett megtisztítani az olajszennyeződéstől. A viharos erejű szél következtében 4 esetben kaptunk riasztást, a szél faágat tört le, mely az úttestre zuhant, villanyoszlopot döntött ki, lámpatest szakított le és tetőszerkezetet rongált meg. Pácinban egy elhagyatott épület teteje beszakadt, a romokat tűzoltóink átkutatták, de közöttük nem találtak senkit. A Bodrog-hídról a folyóba ugrott személy felkutatásához is riasztották egységeinket, de az illetőt nem sikerült megtalálniuk.

A februári és márciusi csapadékmentes időjárás miatt jelentősen megnőtt az erdő- és vegetáció tüzek száma, emiatt a fenti időszakban 41-szer riasztották egységeinket.

2008. március 10-én a délelőtti órákban Sátoraljaújhelyen egy 15x3 méter alapterületű melléképület fa födémszerkezete, valamint a padláson tárolt széna gyulladt ki. A tűz továbbterjedését tűzoltóink hamar megfékezték, a kiérkezett egységek a tüzet 2 db „D” sugárral oltották el. Személyi sérülés nem történt.
2008. március 15-én a délutáni órákban Györgytarlón egy 10x6 méter alapterületű családi ház 1 szobája kiégett és a tetőszerkezete leégett. A tüzet a kiérkezett egységek 3 db „D” sugárral oltották el. Személyi sérülés nem történt, az anyagi kár jelentős.
2008. március 18-án a hajnali órákban Sárospatakon a Strandfürdő területén égett egy 26x7 méteres fából épített hullámpala fedésű étterem teljes terjedelmében a benne lévő használati tárgyakkal együtt. Jelentős anyagi kár keletkezett. A tűzesetet a rendőrség vizsgálja.
Felhívás:

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága - működési területén - az elmúlt évben 257 alkalommal oltott el avar- és szárazfű tüzeket, melyek veszélyeztették az erdőterületeket. Az erdőtüzek megelőzése érdekében és a tűzkárok csökkentésére az alábbi előírások megtartására híjuk fel figyelmüket:
1. A tűzgyújtási tilalom elrendelése után az erdő szélétől 200 méteren belül tüzet gyújtani, gazt égetni tilos.
2. Szabadban tüzet felügyelet nélkül hagyni nem szabad, ha a szél feltámad, azt azonnal el kell oltani.
3. Az a személy, aki az erdő- vagy avartüzet észleli, köteles a tűzoltóságot értesíteni (a 105-ös segélykérőszámon, vagy mobil telefonról a 06-47-523-140-es telefonszámon).
4. Az állampolgárok a tűzoltás vezetőjének felhívására kötelesek a tűz oltásában személyes részvételükkel közreműködni, amennyiben ezt nem teszik tűzvédelmi szabálysértés kiszabásával sújthatók, vagy a hivatásos önkormányzati tűzoltóság helyszíni bírságot szabhat ki.
5. Az erdőtűz elleni védelmével kapcsolatos feltételek megteremtéséről az erdőgazdálkodó köteles gondoskodni.
6. Az erdők tűzvédelméről szóló 12/1997.(II.26.) BM rendelet 4. § (1) bekezdésében előírtakat be kell tartani, többek között az erdő és a közút szilárd burkolatú széle között legalább 5 méter széles védősávot kell biztosítani.

Tűz esetén hívják a 105-ös segélykérő számunkat, és ne feledjék ÖNÖKÉRT HA KELL, TŰZBE MEGYÜNK! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a mobil telefonkészülékről indított 105-ös segélykérő hívás Miskolcra, a megyei ügyeletre fut be. A tűzoltóság mobil telefonkészülékről a 06-47-523-140 számon közvetlenül elérhető. 
 


Bodnár Attila és Barna Norbert tűzoltók
/2008.03.25./

 

 

Újra kiállítás az ÁVG iskolagalériájában

 

        
          
 


Frimmerné Ihnáth Mariann

 

Nagy örömmel értesítjük Önöket arról, hogy az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban Frimmerné Ihnáth Mariann művésztanár kiállítása nyílik 2008. március 26-án 16 órakor.

Az iskolagaléria kitalálójaként, kiállítás szervezőjeként is tevékenykedő tanárnő képeit Tóth Tamás igazgató úr ajánlja a közönségnek.

Szeretettel várunk mindenkit a 2008. április 10-ig látható tárlaton. 
 


Törő Gábor
/2008.03.25./

 

 

Nemzetközi ellenőrzésben vett rész a Sárospataki Rendőrkapitányság

 

        
          
 

2008. március 11. és 12-én un. TIPSOL akció végrehajtására került sor, amelyben mindkét nap részt vett a Sárospataki Rendőrkapitányság közlekedési és a közrendvédelmi állománya. Ez egy nemzetközi közlekedésbiztonsági akció volt, amelyet az Európai Unió minden országában ugyanígy megtartottak – nyilatkozta Bacsó Tibor rendőr százados…
 


Bacsó Tibor

 

Az ellenőrzés fő feladata a magyar és külföldi tehergépjárművek ellenőrzése volt. Az ellenőrzések során a rendőrség ellenőrizte a tachográffal kapcsolatos szabálysértéseket, a vezetési és pihenőidő szabályainak betartását, a sebességtúllépést, a túlsúlyos járműveket, a biztosítatlan rakományokat és az egyéb szabálysértéseket.

Sok tehergépjárművet ellenőriztünk, amelyek során több esetben szabtunk ki helyszíni bírságot a tehergépjárművek vezetőivel szemben különböző szabálysértések miatt – pl. szabálytalan rakományszállítás – de túlsúlyos tehergépjárművel is találkoztunk, amivel szemben szintén intézkedtünk.

(A fotók illusztrációk) 
 


Cziczer Katalin
/2008.03.25./

 

 

Jó ütemben halad a kegyeleti közszolgálati megállapodás előkészítése

 

        
          
 

Március 11-én újabb találkozóra hívtam a sárospataki egyházi közösségek vezetőit, hiszen tovább folytatódik annak a kegyeleti közszolgáltatási megállapodásnak az előkészítése, amely a következő rendes képviselő-testületi ülésen kerül a testület elé – nyilatkozta Aros János alpolgármester…
 


Aros János

 

Megfelelő előkészítés és bizottsági véleményezés után remélhetőleg el is fogja fogadni mind a képviselőtestület, mind pedig az érintett egyházak vezetői. Ebbe a megállapodás-tervezetbe beépítettük azokat a kéréseket is, amelyek az egyházak részéről fogalmazódtak meg.

Így összesen 18 pontban javasoljuk megkötni ezt a megállapodást megkötni. Ezekhez még itt is hallhattunk szóbeli kiegészítéseket, amelyeket beépítve még egy utolsó körben fogunk találkozni.
A megállapodás tervezet aztán a bizottság elé, majd pedig a képviselő-testület elé kerülhet. 
 


Törő Gábor
/2008.03.24./

 

 

Megtörtént a halasztott értékesítésű bérlakások alapkőletétele

 

        
          
 

Komoly előkészítés előzte meg a halasztott értékesítésű bérlakás program beindulását Sárospatakon, ahol a program meghirdetése után számos egyeztető konzultációra volt lehetőség a résztvevő felek között. Végre 2008. március 21-én sor kerülhetett az első épület alapkövének letételére, amelynek jelentőségéről Dr.Hörcsik Richárd polgármester beszélt…
 


Dr. Hörcsik Richárd

Erdős Tamás

 

Még a Széchenyi terv idejében, 2000-ben indult el a bérlakás építési program és volt folytatása 2002 után is. Sárospatakon, a régi vásártéren is elkészült egy ilyen bérlakás. Azóta megváltozott a helyzet, más közgazdasági környezetbe kerülve, nem volt lehetősége az önkormányzatnak, hogy tovább pályázzon ezekre a bérlakásokra, így más megoldások után kellett nézni.

A feladatunk az, hogy itt tudjuk marasztalni Sárospatakon a fiatalokat, amihez két dolog kell, lakás és munkahely. Az első, amiben továbbléptünk, az új lakások építése. Egy korábban több tucat önkormányzat által kipróbált projektet hoztunk Sárospatakra. Ezzel a Sárospatakon élő fiatal házasoknak, akik lakás után vágynak, de nincs lehetőségük arra, hogy banki kölcsönt vegyenek fel, és önerejükből lakást építsenek, egy olyan projektet kínáltunk, amiben az Első Magyar Bérlakásépítő Kft. lehetővé tette azt, hogy 13 éves időtartamban, a most megállapodott négyzetméter árakon vásárolhatják meg ezeket a lakásokat. Tehát akinek, most nincs önereje, az is belevághat, és 13 év áll rendelkezésére, hogy kifizesse.

Az önkormányzat annyiban járult hozzá, hogy a telket a majdani tulajdonosok rendelkezésre bocsátotta, akik jogosultak - az első lakáshoz jutókra vonatkozó önkormányzati rendelet értelmében - ehhez a támogatáshoz hozzájutni. Ezen kívül az önkormányzat abban segít, hogy koordinál, hogy ezt a projektet idehozta.

Ennek értelmében a beruházás 2008. áprilisában kezdődik el, és reménységünk van arra, hogy decemberben beköltözhetnek az itt felépülő 20 lakás későbbi tulajdonosai.
Ha ez felépül, akkor már lehetőség lesz a 2. körre is, hiszen olyan nagy az érdeklődés, hogy akik nem tudtak az első körben beférni, ha összejön még 15-20 leendő tulajdonos, akkor elindítjuk a 2. kört is. 
 


További fotók>>>          Amatőr film>>>

Cziczer Katalin
/2008.03.24./

 

 

Vízilabda: két győzelem a hét végén

   

Erdős Márton

Gulyás Ádám

Hubay Máté

Kőrössy Ádám

Kőrössy Dániel

Marchalkó Bianka

Pozsa Viktória


A hét végén Püspökladányban vendégszerepelt a Zempléni Vízilabda Klub U14-U15-ös korosztályos csapata, ahol a Debreceni Vízilabda SE, illetve a VUK Miskolc csapatával játszott bajnoki mérkőzést. A találkozókról Erdei János szakedző küldött beszámolót (a részletes eredményeket a www.zvk.uw.hu oldalon találhatják meg az egyesület többi korcsoportjának mérkőzés adataival, illetve statisztikáival együtt).
 


Erdei János

 

Szombaton korán indultunk, hiszen az első meccsünk 9 órakor kezdődött a Debrecen ellen. Az első mérkőzésen (február 16-án) 5:4 arányú vereséget szenvedtünk - utolsó másodpercben bekapott góllal -, így most egyértelmű célunk volt a visszavágás. A nap mérkőzéseinek tétje az volt, hogy hányadik helyen jutunk a rájátszásba. Célunk sikerült: mindkét mérkőzésen győztesként hagytuk el a medencét.

Küzdelmes és gólszegény első félidő után 2:2-re álltunk, mert Kőrössi Ádám, illetve Körössi Dániel góljaira ekkor még válaszolt a DVSE. A második félidőben aztán már csak mi dobtunk gólt: Kőrössi Dani kettő, Hubay Máté pedig egy gólt szerzett. Feltétlenül ki kell emelnem a rendkívül hatékony védekezésünket, ami egyik záloga volt a győzelemnek. 

ZVK-DVSE
5:2
(1:1, 1:1, 1:0, 2:0)

ZVK:  Horváth Tibor, Kőrössi Dániel (3), Kőrössi Ádám (1), Máté Dávid, Zsarnai Gyula, Gulyás Ádám, Zajácz Hanna, Marschalkó Bianka, Pozsa Viktória, Szokolovszki Balázs, Erdős Márton, Horváth Bence, Hubay Máté (1) , Szűcs Imre

Emberelőny ZVK: 2, DVSE: 6

A nap második mérkőzését a VUK Miskolc csapatával játszottuk. Legutóbb – novemberben - Újhelyben 25:12-re győztünk, így most is győzelmi esélyekkel szálltunk vízbe. Több taktikai elem gyakorlása is célunk volt, amelyeket edzés körülmények között nehéz gyakorolni. Kőrössi Ádám most is brillírozott, a hét lőtt gól magáért beszél. A Miskolc végül most is bedobta a 12 gól, de mi kettővel többet. Gratulálok a csapatnak! 

VUK Miskolc-ZVK
12:14

(5:2, 2:4, 5:2, 0:6)

ZVK: Horváth Tibor, Kőrössi Dániel (2), Kőrössi Ádám (7), Máté Dávid, Zsarnai Gyula, Gulyás Ádám, Zajácz Hanna, Marschalkó Bianka (1), Pozsa Viktória (1), Szokolovszki Balázs, Erdős Márton, Horváth Bence, Hubay Máté (3) , Szűcs Imre

Emberelőny  VUK: 0, ZVK: 6 
 /2008.03.24./

 

 

A húsvét az öröm forrása - vallják a reformátusok

 

        
          
 

Míg karácsonyt a szeretet ünnepeként tartjuk számon, húsvét a hit emberei számára az életöröm forrása. Krisztus helyettünk vállalt szenvedése jótéteménye az újjászületés, amelyet a természet teremtési rendjében a tavasz jelenít meg – továbbítja felénk a húsvét üzenetét Virágh Sándor, református lelkész…
 


Virágh Sándor

 

Krisztus feltámadása az igaz ügy melletti kiállást, a megtérő bűnösökkel való közösségvállalást és a halálon aratott diadalt, az élet győzelmét hordozza a felé fordulók számára. A nem vallásos emberek gondolatai is e körül forognak, hiszen a nyuszi a szaporodás jelképe, - bárcsak komolyan venné a magyar nép is a bibliai parancsot, szaporodjatok és sokasodjatok. De csak csokinyúllá silányította a modern kor az ősi szimbólumértéket, vagy nyuszimagazinnal az érzéki vonatkozása felé torzította az üzenetet.

A húsvéti tojás is életszimbólum, bár nem tudjuk, hogy a tyúk volt előbb, vagy a tojás, a születést, az életet jelképezi a "hímes". A locsolkodó víz, az is szimbólum, az élet vize, amely a teremtés hajnalán felfakadt, és amely a keresztségben is az új életet hordozza, Krisztus vérére utalással.
A református templomban az ünnep alkalmai is ezt a fordulatot fejezik ki, a hajnali feltámadási Istentiszteleten a temető világában, a gyász fájdalmában hoz megoldást Krisztus feltámadása, velünk létele.
Az ünnepi úrvacsora a közösség ünnepe, a tápláltatás, az életerő beáradása, a bűnökből való megtisztulás lehetősége. Az ünnephez kötődik a legátusok szolgálata, amikor az ősi Kollégiumok hallgatói hitükről vallanak és szolgálatukkal erősítik az idősebb nemzedéket, láttatva, hogy Isten a következő nemzedék szívében is munkálkodik, és elültette a hit magvait. A közösség pedig támogatással látja el a diákokat, mecénásként mögéjük állva a tanulás, lelki gyarapodás útján.

Örömre mindenkinek szüksége van. Az a húsvét üzenete. A görög nyelvben a kegyelem és az öröm egy tőről fakad. Az örül a legjobban, akinek a halálos ítéletét nem életfogytiglanra, hanem kegyelemből szabadságra változtatták. Mi ezt így hisszük. Istentől szabadságot nyertünk Jézus által, és ezt a szabadságunkat arra használhatjuk, hogy szolgáljuk a jót, és győzzön az élet nemzedékről nemzedékre.

Minden olvasónak kívánok Örömteli húsvétot, magyar feltámadást !
  
 


Virágh Sándor
/2008.03.24./

 

 

Húsvéti piknik a Kispataki Alkotóháznál

 

        
          
 


Csatlósné Komáromi Katalin

 

Az idén is megszervezzük húsvéthétfőn a szabadtéri húsvétolást a Kispataki Alkotóházban, amit tavaly szerveztünk meg első alkalommal, mert úgy vettük észre, hogy egyre nagyobb az igény az ilyen típusú rendezvények iránt. Az utóbbi években inkább kirándulnak a családok, minthogy hagyományos húsvéti locsolkodást tartanának – invitálja az érdeklődőket Kispatakra Csatlósné Komáromi Katalin, A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatónője…

A Kispataki Alkotóháznál különböző játékos vetélkedők, tojásfestési technikák elsajátítása, kézműves bemutató és vásár várja az érdeklődőket. A csűrben pedig ismét egy jó hangulatú előadással, zenekari produkcióval szeretnénk az odalátogatóknak kedveskedni. A Kispataki Alkotóház udvarán 11 órától délután 3 óráig lesznek programok, reméljük, hogy az időjárás nem hiúsítja meg az elképzelésünket.

(A fotók a tavalyi húsvétoláson készültek) 
 


Cziczer Katalin
/2008.03.23./

 

 

Húsvéthétfőn is látogatható a galériahajó Olaszliszkánál

 

        
          
 


Fekete Gyula

Muha Mária

Ézsiás István

Megyeri Sándor


 

 


Éppen a március 15-én nyílt meg az Olaszliszkánál horgonyzó fesztiválhajó fedélzetén a Hódolat Petőfinek című nemzetközi képzőművészeti kiállítás.

A megnyitón Fekete Gyula, Olaszliszka polgármestere köszöntötte Ézsiás István szobrászművészt és a kiállítás szervezőjét, a sárospataki születésű Muha Máriát, valamint a hajó kapitányát, a település jelenlévő két díszpolgárát, a kiállítás támogatóit, és a megjelent nagyszámú érdeklődőt…Muha Mária megnyitó beszédében – március 15-e lévén – emlékeztetett arra, hogy ezen a településen Kossuth Lajos nagyon sokszor megfordult, mivel anyai nagyszülei itt laktak, sőt a szájhagyomány szerint a napvilágot is itt látta meg Kossuth Lajos.
A nemzeti ünnep napjának másik aktualitásként említette, hogy ezt a kiállítást Ézsiás István művész, Petőfi Sándor előtti hódolatának szánta.Ézsiás István kiállításai bejárják az egész országot, de gyakran hívják meg külföldre is. Ezen a kiállításon nem csak az ő művei láthatóak, hanem számos művészbarátjának az alkotásai is ki vannak itt állítva, hazaiak és más országokból, Franciaországból, Hollandiából, Romániából, Olaszországból, Németországból, Szlovákiából, és még Venezuelából származóak is.


A modern művészek nem a körülöttük lévő világot másolják le alkotásaikkal, hanem műveikkel egy másik világot teremtenek, ami az ő belsőjükből fakad – fejtette ki Muha Mária. Ezek az alkotások elindítanak valamilyen gondolatot a látogatóban, de nem biztos, hogy pont azt, amire a művész gondolt.
Jó lenne, ha az iskolákban, a tanítási órákon egy kicsit többet foglalkozhatnának a művészetekkel a gyerekek, mert a felnőtt korukban csak akkor fognak tudni elképzelni valamit a művészek alkotta világról, ha annak az alapjait megkapták.


A megnyitó után felhívta a figyelmünket a Kossuth-házra, ami a komp közelében van, és amelyben éppen 3 évvel ezelőtt nyitottak meg egy kiállítást, amit szintén érdemes megnézni.


Megyeri Sándortól a Művelődési Ház igazgatójától megtudtuk, hogy a kiállítás ingyenes, és március 30-ig látogatható – beleértve a húsvéthétfőt is. A hajóra előzetes egyeztetés nélkül bármikor felmehetnek, de ha iskolás csoportok a Kossuth Házat is meg akarják látogatni, akkor érdemes időpontot egyeztetni a 47/358 001, vagy 47/558 016-os telefonszámon.


További fotók>>>
  
 

Törő Gábor
/2008.03.23./

 

 

Húsvéti körmenet

 

        
          
 


Kecskés Attila

 

A katolikus hívek az idén is nagy számban vettek részt Húsvét szombatján a hagyományos körmenten Kecskés Attila főesperes-plébános  vezetésével... Az Egyház Krisztus feltámadásának hitéből él. Jézus kereszthalála után az apostolokat a félelem és a kétségbeesés érzése gyötri.

Mi lesz a mi sorsunk? Vajon Jézus valóban a Megváltó? De harmadnapra a félelem bátorsággá, kétségbeesés bizalommá válik! Mert találkoznak a Feltámadottal. A Feltámadás élményéből, bizonyosságából él az Egyház. A húsvéti körmenet a keresztény nép tanúságtétele: hirdetjük a világnak, hogy az emberiség megváltója Jézus Krisztus feltámadt a halálból!
  
 

További képek >>>

Cziczer Katalin - Törő Gábor
/2008.03.23./

 

 

Ön dönt: iszik, vagy vezet?

 

        
          
 

A korábbi évek gyakorlatát követve, ez évben is fokozott figyelmet fordítunk húsvétkor, az ittas gépjárművezetők kiszűrésére. Ennek végrehajtására fokozott ellenőrzést rendelünk el húsvét hétvégére, szombat-vasárnapra és hétfőre – nyilatkozta Bacsó Tibor rendőr százados…
 


Bacsó Tibor

 

Mind a 3 napon ellenőrizni fogjuk a gépjárművezetőket, minden gépjármű vezetőjével alkoholszondás ellenőrzést fogunk végezni. Az ellenőrzéseknek ki kell terjedniük a gépjárművekben az utasok, ill. a gépjárművezető passzív biztonsági eszközeinek – elsősorban a biztonsági övnek - a használatára, valamint a sebességtúllépés ellenőrzésére, de az ittasság ellenőrzése lesz a fő feladat, mivel országosan is nagy gondot jelent az ittas vezetők által okozott balesetek nagy száma.

A célunk az, hogy az ittas vezetőket kiszűrjük, még mielőtt balesetet okoznának.

(A fotók illusztrációk) 
 


Törő Gábor
/2008.03.23./

 

 

Nagy parkolókkal várjuk a húsvéti kirándulókat

 

        
          
 

Bizonyára sokan észrevették már, hogy Sárospatakon, napközben egyre nehezebb szabad parkolóhelyet találni. Ez nem abból adódik, hogy csökkent a parkolók száma, hanem inkább abból, hogy egyre több kocsi van a városban – számol be Aros János alpolgármester az ideiglenes parkolók rendbetételéről…
 


Aros János

 

Tanulva az egy évvel ezelőtti helyzetből, amikor húsvét alkalmával soha nem látott számban érkeztek turisták, kirándulók városunkba, az idén még időben elvégeztük azoknak a tartalék parkolóknak a rendbetételét, ahová a töménytelen mennyiségű személygépkocsit, ill. buszokat el tudjuk helyezni. Ilyen a Bodrog Hotel mögött, a Comenius utca sarkán található saroktelek, vagy az un. az Erdélyi sarkon lévő, a katolikus temetővel határos terület.

Idén húsvétkor is sok szeretettel várjuk a turistákat, bízva abban, hogy kellemes két napot fognak itt eltölteni. Remélem, hogy idén húsvétkor lehetőségük lesz a Patakon lévő múzeumok megtekintésére is, hiszen többen szóvá tették, hogy korábban húsvét alkalmával nem voltak nyitva a múzeumok Sárospatakon.

Ha szükség lesz, akkor a polgárőrség is be fog segíteni a forgalom irányításába. 
 


Cziczer Katalin
/2008.03.23./

 

 

A visegrádi négyek előtt van az újhelyi kishatár átkelő ügye

  
   

A találkozó magyar delegációja a tárgyaló asztalnál

 
A V-4-ek tanácskozása Egerben
     
  Megbeszélés a tárgyalás szünetében (Kocsi László, Dr. Eörsi Mátyás, Fritl Mátyás és Dr. Hörcsik Richárd)    A találkozó helyszíne, az egri városháza díszterme   
Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, Sárospatak város polgármestere 2008. március 19-én részt vett Egerben a visegrádi országok európai ügyekkel foglalkozó parlamenti bizottságainak találkozóján. A napirendek tárgyalása során Hörcsik Richárd ismertette az Európai Unió Közös Agrárpolitikája félidei felülvizsgálatának magyar álláspontját. Szólt az európai borreform sikeres végrehajtása kapcsán az Európában egyedülálló határon átnyúló történelmi, tokaji borvidék kialakításáról...
 


 

 


Reményét fejezte ki, hogy végre a szlovák fél - három év hezitálás után - betartja a tokaji névhasználatból adódó kötelezettségeket és kialakulhat
a magyar fél által régóta szorgalmazott közös borközigazgatás is. A szlovák fél területi igényeit azonban túlzónak tartja.

Hörcsik Richárd a plenáris ülésen - a schengeni csatlakozás kapcsán - szomorú példaként említette a Sátoraljaújhelyben lévő Rákóczi úti  egykori "kishatár átkelőn" - a szlovák részről kihelyezett virágládákat és közlekedési táblákat, amik akadályozzák a polgárok személygépkocsival való közlekedését.

Ez is mutatja, hogy egy szűk látókörű felfogás, semmissé teheti az egyszerű polgár számára is a nagyszerű schengeni elveket. Szorgalmazta a szlovák képviselők közbenjárását, a tárgyalásokon jelen lévő Szlovákia budapesti nagykövete pedig ígéretet tett "az ügy felgyorsítására".
  
 


Törő Gábor
/2008.03.22./

 

„Ügyeskedj a könyvtárban!”

 

        
          
 

„Ügyeskedj a könyvtárban!” címmel húsvéti foglalkozásokon vettek részt a nagycsoportos óvodások és alsó tagozatos tanulók húsvét előtt. Nagy örömünkre sokan jelentkeztek a helyi és környékbeli óvodákból, iskolákból. A foglalkozásokon 30 csoportban 564 gyermek vett részt.

A gyerekekkel húsvétra készülődve különböző dekorációkat készítettünk. A résztvevők az alábbi díszek elkészítése közül választhattak: tojástartó, nyuszi és csibe facsipesz figura dekorgumiból, húsvéti gipszfigurák festése, gipszképek szalvétatechnikával, képek quillingtechnikával.

A munkadarabok elkészítése közben a gyerekek új technikákkal ismerkedhettek meg. Az ezekhez kapcsolódó könyvekből újabb ötleteket meríthettek. A foglalkozások jókedvűen teltek, idézve a tavasz vidámságát és a közelgő húsvét ünnepének hangulatát. 
 


További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2008.03.23./
 

 

 

 

A húsvéti istentiszteletek rendje

 Szeretettel várjuk a közösségben ünnepelni vágyó testvéreinket, és mindenkinek áldott húsvétot, a feltámadás erőiben való örömteljes sorsfordulót kívánunk


 

 

A Sárospataki Bazilika ünnepi szentmiséi:

Nagyszombat a várakozás napja, csendes elmélkedéssel és imádsággal töltsük el ezt a napot. Biztatjuk a híveket, hogy térjenek le és időzzenek a bazilikában elkészített Szentsír előtt. Ugyanúgy, mint annak idején a tanítványok, feszült várakozással és csendes imádsággal készüljünk lelkileg a kereszténység legnagyobb ünnepére: Húsvétra.
Az ünnepi liturgia, amely az egész egyházi év legkülönlegesebb, legösszetettebb és legszebb liturgiája, nagyszombaton este 8 órakor veszi kezdetét. Alkonyat után kezdődik, a sötétben, hogy jelképei, mint pl. a fény (a gyertyák fénye) érvényesülni tudjanak. Ahogy az már eddig is ismert volt a hívek előtt, az feltámadási szentmise végén - jó idő esetén - húsvéti körmenetet tartunk, hogy kivigyük a városba, a világba azt az örömöt, amit Jézus feltámadása jelent számunkra.
Húsvétvasárnap a szentmisék rendje a szokásos: délelőtt 9, 10.30 és este 5 óra. A 9 órai szentmise előtt 8.40-től életszentelésre kerül sor templomunkban.

Ezúton kívánok a Szeplőtelen Fogantatás Plébánia lelkipásztorai és dolgozói nevében minden kedves olvasónak és családjának kegyelemteljes, áldott Húsvétot!

Koleszár Krisztián - lelkipásztori kisegítő
 


 

Ünnepi alkalmak rendje a református templomban

Március 22. Nagyszombat 17 órakor esti áhítat
március 23. Húsvét I. napja: hajnali 5 órakor feltámadási Istentisztelet
10 órakor úrvacsorás ünnepi Istentisztelet, 3/4 12-kor keresztelési Istentisztelet
14 órakor úrvacsorás Istentisztelet Dorkón
17 órakor úrvacsorás esti áhítat a legátus szolgálatával

Március 24. Húsvét II. napja 10 órakor Istentisztelet a legátus szolgálatával
17 órakor esti áhítat a legátus szolgálatával
Sárospatakon a húsvéti legátus Gér András, Bodroghalászban Bodnár Zsolt.

Szeretetben és örömben megélt feltámadásünnepet kívánunk minden embertársunknak!
A természet újjászületése legyen jelzés, hogy lélekben is szükséges újjászületnünk, hogy az elkeseredés, harag gyötrő indulatait felválthassa bennünk a gyógyító reménység és az ajándékozó türelem.

Virágh Sándor református lelkész 
 


Törő Gábor
/2008.03.23./

 

Már húsvétra készülünk…

        
          
 

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulói örömmel vesznek részt A Művelődés Háza és Könyvtár által szervezett programokon. 2008. március 3-14-ig az osztályok húsvéti dekorációkat készíthetnek a könyvtárban: asztalra, ablakra különféle díszeket szalvétatechnikával, hajtogatással.

Kedvelt elfoglaltságok közé tartozott a gipszezés, gipszfestés. Nagyon ötletesek voltak a nyuszi és csibe figurák is.
Kellemesen töltöttük a délelőttöt a kézműves foglalkozásokon.
 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2008.03.23./

 

Megszüntetik az illegális szemétlerakó helyeket

        
          
 

Lakossági bejelentés érkezett arról, hogy a 37-es főútvonal és a Gázcsere telep közötti területen nem csak törmeléklerakás folyik, hanem illegális szemétlerakás is. Természetesen kivizsgáltuk az ügyet alpolgármester úrral a múlt héten és azt tudjuk tenni, hogy felszólítjuk a terület tulajdonosát, hogy ezt az állapotot szüntesse meg – nyilatkozta Hajdu Imre, az Újtelep önkormányzati képviselője…
 


Hajdu Imre

 

A szemetet hordassa el Bodrogkeresztúrba - mert legközelebb ott van hivatalos szemétlerakó hely - és az eredeti állapotot állítsa helyre. A terület tulajdonosainak a beazonosítása megtörtént, a Műszaki és Kommunális Iroda megfelelő módon értesíti őket, hogy az előbb említett dolgokat tegyék meg. Az Önkormányzatnak és nekem személy szerint is az a célom, hogy minden egyes illegális szemétlerakó hely megszűnjön Sárospatakon.

Itt állunk a 37-es főútvonal mellett, jönnek a turisták és mit látnak először? Nem elég, hogy a kőbányát, a kőbánya után pedig meglátják azt az illegális szemétlerakó telepet. Nem hiszem, hogy ez jó turisztikai marketing lenne a városnak.
Arról nem is beszélve, hogy hétvégén, március 15-én valami nagyon büdös füstfelhő borította be az Újtelepet, ami innen származott. Valaki gyújtogatta be az itt lerakott szemetet, mégpedig azért, hogy a drótokat ki tudja innen szedni. Természetesen értesítettem a rendőrséget, akik hamar megérkeztek, de addigra már elment az elkövető. A tüzet a Sátoraljaújhelyi Tűzoltóság oltotta el, akiknek itt szeretném megköszönni a hathatós intézkedést, hiszen 10 percen belül megérkeztek és eloltották a füstölgő szemetet.

Ha a terület tulajdonosa nem távolítja el a szemetet, akkor az Önkormányzat fogja eltakarítani, de a költségét kiszámlázza a terület tulajdonosának. Én ezt fogom javasolni polgármester úrnak.


Törő Gábor
/2008.03.22./

 

 

 

Befellegzett az orvhorgászatnak

 


                

Égető feladat az, hogy a város területén, illetve a város határában lévő területeken a vizek őrzését, a mezőgazdasági területek őrzését, valamint a vadásztársaság területén lévő vadállomány őrzését összekapcsoljuk – nyilatkozta Pingor Zsolt, a Bodrogmenti Sporthorgász Egyesület elnöke…
 


Pingor Zsolt

Bujdosó Norbert
 

 

Ezért jött össze a Kossuth Vadásztársaság elnöke Szaniszló Sándor, vadászmestere Novák József, a Szabolcs Halászati Kft ügyvezetője Radóczy János, a Bodrogmenti Sporthorgász Egyesület részéről Pingor Zsolt és Bujdosó Norbert, ill. a város vezetése részéről Aros János alpolgármester.

Azt szerettük volna elérni, hogy a város határában, a Kossuth Holdingnál, illetve a Kossuth Vadásztársaságnál dolgozó három vadőr kiegészítő tevékenységként, ill. megbízás alapján ellátná a halőri, ill. a mezőőri tevékenységet is.
A tárgyalás folyamán nagyon jó eredményt értünk el, úgy néz ki, hogy a közeljövőben rövid határidőn belül a 3 vadőr mindezeket a tevékenységeket el fogja tudni látni, így lesz belőle haszna egyszerre a horgászegyesületnek, a város lakosságának, ill. magának a vadásztársaságnak is.
A most kezdődő halasítást már ennek szellemében kezdjük el ellenőrizni, a Szabolcs Halászati Kft igazgatójától, Radóczy úrtól már most kaptunk egy ajánlatot. Ők holnaptól kezdve fokozott figyelemmel, két autóval és több vízi járművel fogják a Berek, ill. a Csepel-tó környékét ellenőrizni, és teljes jogosultsággal rendelkeznek az ott szabálysértést elkövetőkkel szemben.

Nagyon fontos, hogy emellett további halőröket fogunk levizsgáztatni, akik ugyanígy fogják a vizeinket ellenőrizni - tette hozzá Bujdosó Norbert, az elnökség tagja…
Ezen személyek a vizeink környékén szintén megtalálhatóak lesznek, akik névre szóló igazolvánnyal rendelkezve ellenőriznek majd, a horgászegyesület megbízásából. Nekik is hatáskörük lesz mind az országos, mind pedig a helyi horgászrend betartását ellenőrizni.

A helyi horgászrend, ill. az országos horgászrend fénymásolt példányai a Berek, a Csepel-tó és az egyesületi iroda ablakán ki vannak téve. Kérjük a horgászokat, hogy olvassák el és tartsák be. Mindenkit kérünk, hogy a mennyiségi és a méretkorlátozásokat is saját érdekükben, feltétlenül tartsák be. 
 


Cziczer Katalin
/2008.03.22./

 

 

Utcára kiszabadult kutya okozott balesetet

 

        
          
 

Március 15-én Kenézlő községben történt egy különös közúti baleset. Egy kerékpáros közlekedett az úton, esti látási viszonyok között, amikor az egyik portáról, egy nagytestű kutya kiszaladt, és a kerékpárost üldözni kezdte. A kerékpáros fiatal lány a kutyától megijedt, hátrafelé fordulva próbált menekülni és felborult a kerékpárral - kezdte a baleset felidézést Bacsó Tibor rendőr százados…
 


Bacsó Tibor

 

A lány az esés következtében 8 napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett. Az eset tanulsága az, hogy ilyen esetekben a kutya tulajdonosa vonható felelősségre a baleset miatt, ugyanis lényegében ő okozott a kerékpárosnak 8 napon túl gyógyuló sérülést azzal, hogy a kutyáját úgy tartotta, hogy az kiszaladhatott az úttestre. Ezért a Sárospataki Rendőrkapitányság közúti baleset gondatlan okozása miatt a kutya tulajdonosával szemben eljárást kezdeményezett.

Felhívom az állattartók figyelmét arra, hogy a tulajdonukban lévő a kutyáért, és más állataikért is felelősséggel tartoznak! A törvény szabályozza, hogy a magánterületen úgy kell tartani ezen állatokat, hogy azok a közútra ki ne juthassanak. Ha kijutnak, és ott kárt szenved akár gépkocsi, akár az állat, akár személy, akkor a tulajdonost mind polgárjogilag, mind büntetőjogilag szabálysértésben felelősség terheli. 
 


Törő Gábor
/2008.03.22./

 

 

Stumpf Attila polgárőr első szolgálata

                

 

Az elmúlt hétvégén a Sárospataki Polgárőr Egyesületbe belépett képviselő-testületi tagok közül Stumpf Attila, a 7. számú választókerület (Hustác, Józseffalva és környéke) választott képviselője teljesített szolgálatot...

Ez volt az első szolgálata, melyet két régi polgárőrrel kezdett meg. Minden alkalommal először a rendőrkapitányságon jelentkeznek le, ahol tájékoztatást kapnak az aktuális útvonalról.
Az esti portyázást a saját körzetében kezdték meg, de mivel a foglalkozása mozdonyvezető, és a vasútállomás problémáját nagyon jól ismeri, így erre a területre többször is visszalátogattak a szolgálat ideje alatt.

Mint elmondta, nagyon szívesen vállalták a szolgálatot a polgárőrségben, hogy rész vegyenek a város közbiztonságának megőrzésében. Havonta néhány szolgálat esik egy-egy képviselőre, amit szívesen végeznek. 
 


Cziczer Katalin
/2008.03.21./

 

 

Zöldebb lesz Sárospatak

                   

 

Számunkra nagyon nagy jelentőségű faültetési munkafolyamat zajlik, most éppen a József Attila utcában. Mindez hat év után történik, az utóbbi hat évben ugyanis sajnos nem tudtunk fákat, csemetéket, sövényt, rózsákat telepíteni – fejezte ki örömét Ágoston András a Kommunális Szervezet főkertésze…


Ágoston András


Pálmai István

 

Ezért külön nagy öröm számunkra, hogy Pálmai István, az ÉSZAKERDŐ Zrt Sárospataki Erdészeti Igazgatóságának erdészeti igazgatója a saját csemete kertjéből mintegy 400 db facsemetét fölajánlott fel önzetlenül a város részére. Ezért ezúton is köszönetet mondok Pálmai úr részére a város nevében is. Az északi tájkörzetet jellemző fafajok kerülnek elültetésre a napokban. Ezek a fafajták: platán, kőris, májusfa, ill. egynéhány örökzöld, elsősorban lucfenyők. Pintér Csaba kollégám végzi az ültetés vezetését közalkalmazott és közcélú dolgozókkal.
Az ültetést megelőzően tervünkben szerepelt a város északi részén hiányzó utcai fák, fasorok pótlása, egyrészt a hiány megszüntetése céljából, másrészt a fürdőprojekthez kapcsolódóan, hogy az idelátogató turisták lássák, az itt lakók pedig élvezhessék a fáknak a látványát, a levegő tisztító hatását, a por és zajvédelmét.

Végardón, a Herceg utcában ültettünk, ezen kívül a Szabó József, a Határ, a Kassai, a Damjanics, valamint a József Attila utcákban, de ültettünk Patak másik végén is, a lakótelepen fenyőfákat, és még szétnézünk, hogy egyéb helyeken hol volna még szükség fák ültetésére.

Kellő óvatossággal és alapossággal kiássák a dolgozóink a gödröket, az idegen anyagokat, köveket elszállítjuk, majd a gyökérzetet termőfölddel takarjuk be. Ezt követően jó alaposan belocsoljuk a fákat, tehát valóban odafigyelve szakszerűen telepítünk. A továbbiakban egész évben oda fogunk figyelni a fák ápolási munkáira és bízunk benne, hogy a lakosság pedig oda fog figyelni a fák védelmére.

Hat évvel ezelőtt, amikor szintén erdészeti facsemetéket telepítettünk a város különböző pontjain, azt követően sajnos nagyon sok rongálási és lopási kár keletkezett. Bízom a lakosság segítségében, hogy most közösen meg tudjuk óvni a fáinkat, facsemetéinket, és örömünkre szolgálnak majd ezek a facsemeték. 
 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2008.03.21./
 

Keressük a megoldást a növekvő kamionforgalom ellen

 

        
          
 

Sárospatak közlekedési helyzetével kapcsolatban kezdeményeztem a Sárospataki Rendőrkapitányság vezetőjével együtt egy megbeszélést a Polgármesteri Hivatal dísztermében, amelyre meghívást kaptak a rendőrség képviselői, a polgárőrség vezetője, a közterület felügyelők, a Kommunális Szervezet vezetője, valamint a Közútkezelő Kht. vezetői – nyilatkozta Aros János alpolgármester…
 


Aros János

 

Így együtt próbáltunk meg azokra a kérdésekre válaszokat találni, amelyek foglalkoztatják a szakembereket és foglalkoztatják Sárospatak lakosságát, valamint értékelhető és érdekes kérésekkel fordultak hozzánk a rendőrkapitányság szakemberei is.

Több fontos problémát is érintettünk, ezek közül, amit már észre is vehettek a lakosok, hogy a 37-es útról a 60-as sebességkorlátozó táblák lekerültek és helyette fokozott veszélyt jelző táblák kerültek ki.
Ilyen problémakör volt - talán nyugodtan mondhatom, hogy jelenlegi legnagyobb problémája a közlekedéssel kapcsolatban Sárospataknak - a továbbra is elviselhetetlen kamionforgalom. Ezzel kapcsolatban azt fogalmaztuk meg, hogy egy levelet küldünk a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumba Kákosy Csaba miniszter úr részére, amelyben ismételten fölhívjuk a problémára a figyelmét és kezdeményezzük a teherforgalom számára a 37-es számú fő közlekedési út érintett szakaszának fizetőssé tételét.
  
 
Hogy a kezdeményezésünknek nyomatékot is adjunk, ezért lakossági, ill. képviselői kezdeményezésre előreláthatólag április 4-én egy félpályás útlezárással is szeretnénk ennek nyomatékot adni, a Gárdonyi út egyik sávját fogjuk terveink szerint lezárni. Természetesen nem ettől várjuk a probléma megoldását, a problémát az oldhatja meg, ha a pataki híd állagának felülvizsgálata után kiderül, hogy kamion- és teherforgalomra alkalmatlan, vagy pedig az előbb említett kérésnek megfelelően a 37-es számú fő közlekedési út egy érintett szakaszát fizetőssé tenné a Közlekedési Minisztérium.

Bizonyára mindenki észleli, hogy nemcsak a kamionforgalom óriási, hanem most már a személygépkocsi forgalom is erősen megnövekedett városunk területén. Főleg reggel, amikor a szülők viszik az iskolába a gyerekeket, vagy mennek dolgozni, akkor látható az, ami bizony néhány éve még elképzelhetetlen volt Sárospatakon, hogy közlekedési dugó keletkezik. Ennek szemtanúi és részesei lehetünk most már minden reggel, ill. délután 4 óra után, amikor letelelik a munkaidő, akkor is hasonló állapotok uralkodnak.

Nem akartam elhinni, amikor a Rendelőintézet néhány orvosa és vezetője jelezte, hogy képtelenség parkolóhelyet találni a rendelő környékén. Kimentem, megnéztem és valóban szembesültem ezzel a ténnyel, így néhány hete új parkolóhelyeket festtettünk fel a rendelő környékén az ügyeletet ellátó orvosok, a mentők, valamint a mozgáskorlátozottak részére.
A jó idő beálltával tervezzük az összes útburkolati jel felújítását a KPM utakon, és a mi fenntartásunkban lévőn. Jó néhány jelzés érkezett a rendőrség, ill. a lakosok részéről is, hogy néhány jelenlegi beláthatatlan útkereszteződésben a növényzetet meg kell ritkítani ahhoz, hogy a baleseteket elkerüljük, mint ahogy ezt tettük a Kinizsi és a Martinovics utca kereszteződésénél is.

Régóta kérése a Református Kollégium Gimnáziumának, hogy az új általános iskola elé egy zebrát festessünk fel. Az idei költségvetésünkből nem valószínű, hogy meg tudjuk ezt oldani, de útburkolati jelekkel, ill. figyelemfelkeltő táblákkal csökkenteni tudjuk a veszélyt itt, és máshol is, ahol a gyalogosok járnak, ahol az iskolások járnak, vagy éppen ahol megnövekedett a forgalom.

Cziczer Katalin
/2008.03.21./

 

 

 

 

Húsvéti tojásfestés Végardón

                

 

Határozott elszántsággal álltam neki a vasárnapi húsvéti játszóház megszervezésének. Úgy gondoltam, hogy igény van az ilyen jellegű foglalkozásokra, ezért belevetettem magam a hozzá értő emberek felkutatásába – tájékoztatott erről bennünket Egyed Attila Végardó választott képviselője.


Egyed Attila

 

Szerencsére megtaláltam Újlaki Csaba bácsit, aki a Sztárai Mihály 763 sz. cserkészcsapat vezetője. Ö bevezette a gyermekeket a húsvéti tojás készítés rejtelmeibe, így például a faggyú mintázás rejtelmeibe, a tojás megfestésébe, és az elkészült remekmű fényesítésébe, valamint sok jó tanácsot, és okos dolgot mondott a megjelenteknek, amivel új tudásra és tapasztalatokra tett szert gyermek és szülő egyaránt.

Ezúton is köszönetet mondok Csaba bácsinak, aki önzetlenül, térítési díj nélkül vállalta ezt a „munkát”. Remélem, mindezekkel egyetért az a megjelent kb. 20 gyerek és a szülei is, akik úgy gondolom, hogy nem bánták meg azt, hogy együtt tölthettük ezt a csodálatos vasárnap délutánt. Mindannyian belekóstolhattunk a régmúlt praktikákba, az elődeink technikájába, ami már sajnos, a mai rohanó világban egyre inkább elmarad.  
 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2008.03.20./
 

 

Sebességkorlátozást vezetnek be az újtelepi játszótér környékén

                

 

Megkerestek az Újtelep lakói, hogy egy mindenki által ismert problémát próbáljak meg orvosolni. Ez pedig a gyorshajtás az Esze Tamás, valamint a Bercsényi és a Baross Gábor utcákban, az újtelepi játszótér környékén. Ezek azok az utcák, ahol a gépjárművezetők gyakran beletaposnak a gázba – nyilatkozta Hajdu Imre tanácsnok, az Újtelep önkormányzati képviselője…


Hajdu Imre

Bacsó Tibor

 

A problémát jeleztem a Polgármesteri Hivatal műszaki irodája felé, akik kitűzték a helyszíni bejárás időpontját, és meghívták erre a rendőrkapitányság, valamint a közútkezelő hatóság illetékes munkatársait is. Sikerült kompromisszumos megoldást találnunk a problémára olyan módon, hogy a játszótérnél a Baross Gábor és Bercsényi utcákra 30 km/órás sebességkorlátozó tábla lesz kihelyezve.
Az Esze Tamás utcán hasonló sebességkorlátozást nem sikerült elérni, a szakemberek szerint ugyanis ez jelentősen lassítaná a városrész forgalmát. Amikor a nagysorompó hosszabb ideig van lezárva, akkor ezen az utcán – mint ’surranó úton’ – közelíthető meg a kis sorompó, ami sok esetben rövidebb ideig van lezárva.

Itt hívom fel a közlekedők figyelmét arra, hogy május elsejétől drasztikusan meg fognak növekedni a sebességtúllépési bírságok. Ezért is, de még inkább a gyermekeink, illetve az itt élő lakosság biztonsága érdekében a sebességkorlátozást tartsák be!


Sárospatak Város Önkormányzata keresett meg bennünket, hogy az Újtelep városrészen forgalomtechnikai változásokat kívánnak bevezetni állampolgári kezdeményezésre – erősítette meg az elhangzottakat Bacsó Tibor rendőr százados, a Sárospataki Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetője…
Az Önkormányzat képviselője felvázolta, hogy az Újtelep bizonyos részein 30 km/óra sebességkorlátozás szeretnének bevezettetni. Ebben kérte a szakmai álláspontunkat. A helyszínen megállapítottuk, hogy ezen a területen egy játszótér van, ami indokolttá teszi a gépjárművezetők részére a sebességkorlátozás bevezetését. Ez 30 km/óra sebességkorlátozó táblákkal megfelelően végrehajtható, az úttest szélér, jól láthatóan kihelyezve.
  
 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2008.03.20./
 

 

Jó úton a sárospataki kézilabda

                

 

Újabb fordulón van túl Sárospatak NBII-es kézilabda csapata. Az első és a kilencedik helyezett csapott össze szombaton délelőtt. A sárospatakiak hozták a papírformát. Magabiztosan, végig vezetve újabb győzelmet zsebelhettek be - küldte tudósítását Kovács Zsolt.


Papp József


Medve Róbert


Csendes István

 

"Altatás"
A mérkőzést a patakiak góllal nyitották. A vendégek hálóját gyors akciókkal és látványos befejezésekkel avatták a hazaiak. A 8. percben már 4 góllal vezettek. A kaput megosztva Medve Róbert, Nagy Gergő, Nagyházi Sándor, Nagyházi Péter, Czili Attila és Papp József is felavatta. A patakiak ellenfele talán el is altatta egy kicsit a gárdát.
Ezután gyors labdaszerzésekkel, kontragólokkal próbált visszakapaszkodni Tiszavasvári csapata. Ezt segítette a patakiak elkönnyelműsködött támadásai és kihagyott ziccerei. Nagy feladat hárult a patakiak védelmére. A mérkőzés és a bajnokság folyamán is kiemelkedő teljesítményt nyújtó (patakiak bástyájának is nevezett) Baksay Attila kőkemény harcot vívott az előny megtartása érdekében. (A hazaiak "mérkőzés legjobbjának" járó pezsgőjét is ő kapta.)
A védővonal mögött a pataki kapura a kezdőként beállított Zatureczki Norbert bravúrok közepette őrködött. A vendégek legjobbjai Róka Norbert és Fedor Miklós volt. A játékosok 12:9-es állásnál vonultak az öltözőbe.

"Lassan, de biztosan"
A szünet és Simák György edző szavai jót tettek a Patakiaknak. Folyamatos, koncentrált támadásokkal és gyors indulásokkal folyamatosan elhúztak a tiszavasvári csapattól. Nagyon jót tett a csapatnak Braun Rudolf beállítása. Góljai megállíthatatlan, nyers erővel landoltak a vendég kapuban.
Az indításokat rendre Nagy Gergő váltotta gólokra. A sérülése miatt sokat kihagyó Hevele István is felavatta a vendégek kapuját.
Az előny szép lassan, de biztosan növekedett.

A legnagyobb különbség 11 gól volt a 49. percben. Ettől kezdve már csak a "mennyivel" volt a kérdés. A játékvezetők még színeztek egyet a játék menetén és egy pár két perces büntetéssel sújtották a csapatot. Előfordult, hogy a pályán 4 pataki (+ kapus) igyekezett a szurkolók buzdításának eleget tenni. A mérkőzés végére a tiszavasváriaknak sikerült 5 gólra lefaragni a különbséget.

"Soha rosszabbat..."
A mérkőzés színes játéka és kiváló hangulata emelte a nézők figyelmét és szurkolói kedvét. Az ÁVG tornatermének falai - a lefújás pillanatáig - a doboktól, énekektől és buzdításoktól zengtek...
A forduló után, a bajnokságban délelőtt még 4 pont előnyük volt a fiúknak, ami délutánra 5 pontra hízott, ugyanis szombat délután - a második helyen álló - Hajdúböszörmény Mátészalkával döntetlent (27:27) játszottak.

Hasonlóan sok sikert kívánok az STC Kézilabda Szakosztályának. Gratulálok!

Sárospatak TC – Tiszavarsvári SE 27-22 (12-9)
Helyszín: Sárospatak, Árpád Vezér Gimn,  Időpont: 2008.03.15,
Játékvezetők: Aczél Attila, Paulovics Zsolt, Versenybíró: Láda István, Nézőszám: 200 fő
Sárospatak: Zatureczki - Simon, Baksay, Braun(4), Papp(2), Türk, Czili(3), Kovács, Medve(4), Hevele(1), Nagyházi S.(3), Nagy(6), Nagyházi P.(4), Csendes
Edző: Simák György, Hétméteresek: 2/1, ill. 6/4,  Kétpercesek: 16 perc, ill. 8 perc,  Kiállítás: 1 ill. 0
Az eredmény alakulás: 5. perc: 3-2, 8. perc: 6-2, 17. perc: 9-4, 22. perc: 9-6, 28. perc: 12-8 33. perc: 13-10, 38. perc: 17-11, 51. perc: 24-15, 58. perc: 27-20 60. perc 27-22 
 

További fotók >>>

Kovács Zsolt ME-CTFK informatikai vezető
/2008.03.20./
 

 

Véradás a Refiben

                

 


Szajkóné Király Erzsébet

 

2008. március 11-én véradást szervezetünk a Református Kollégium Gimnáziumában, ahol a diákok nagy izgalommal várták ezt a fontos eseményt – számolt be a diákok önzetlen segítőkészségéről Szajkóné Király Erzsébet pedagógus…


Diákjaink közül egyre többen érzik át a véradás életmentő voltát, így tanulóink között már többszörös véradók is vannak. Iskolánk vezetése és pedagógusai jó példával járnak élen, közülük is többen eljöttek vért adni, így összesen 66-an jelentünk meg a véradáson.

A nagyszámú részvételhez hozzájárult az évek óta működő életmód- életvitel szakkör pozitív hozzáállása, és talán a keresztényi lelkület is segített a hatékonyságban. 
 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2008.03.20./
 

 

Kedves Szülők!

              

 

Tisztelettel értesítem a leendő óvodások szüleit, hogy az óvodai beiratkozás ideje 2008. április 21 – 2008. május 9, a helye pedig a Mese Óvoda és Bölcsőde székhelyintézménye, a József Attila út 31 szám alatt - nyilatkozta Lendvainé Szendrei Ágnes, mb. intézményvezető...


Lendvainé Szendrei Ágnes

 

Kérem a Kedves Szülőket, hogy a bejelentés alkalmával jelöljék meg azt a tagintézményt, amelybe gyermeküket beíratni kívánják. A jelentkezéseket a beiratkozás sorrendjében regisztráljuk. A kéréseket a férőhelyek mértékéig messzemenően igyekszünk figyelembe venni.
Amennyiben valamely intézményben a férőhelyek száma betelt, akkor más tagóvodában - a szabad férőhelyek erejéig - tudunk a gyermekeknek helyet biztosítani.
Mindhárom intézményegységünkben magas színvonalú nevelőmunka folyik, nagy tapasztalattal rendelkező óvodapedagógusok közreműködésével.
Döntéseik megkönnyítése érdekében, mindhárom intézményegységünkben Nyílt Napokat tartunk, az alábbi időpontokban:
Mese Óvoda és Bölcsőde 2008. április 07., 08., 10., 16.
Sárospatak, József Attila út 31.
1.Carolina Tagóvoda 2008. április 14., 15., 16., 17., 18., 19.
Sárospatak, Szent Erzsébet út 16.
 2.Kincskereső Tagóvoda 2008. április 15., 16., 17.
Sárospatak, Zrínyi út 40.

Mindhárom óvodánkba hívjuk, várjuk, szívesen fogadjuk és személyiségükben gazdagítjuk a ránk bízott gyermekeket! 
 Törő Gábor
/2008.03.19./
 

 

Április 11-én lesz a tavaszi lomtalanítás

                

 

Sárospatak város Önkormányzata a ZHK-vel közösen, az idén is megszervezi a hagyományos tavaszi lomtalanítást, aminek az időpontja április 11-vel kezdődő hétvége lesz. Kérünk mindenkit, hogy 11-én, péntek reggelre helyezze ki az otthon felgyülemlett lomokat, amelyeknek az elszállításáról gondoskodunk – tájékoztatja a lakosságot Aros János alpolgármester...


Aros János

 

A lomtalanítás a lakosság részére természetesen most is ingyenes, ill. a felmerülő költségeket azt a város állja. Tisztelettel felhívom mindenki figyelmét arra, hogy veszélyes hulladékot és törmeléket ne rakjon ki, mert ezeket nem tudja elszállítani a ZHK.

A zöld hulladék elszállításával is mindig adódnak problémák, hiszen megszokták a pataki lakosok, hogy nemcsak a közterületen keletkezett zöldhulladékot rakják ki a közterületen lévő gyűjtőhelyekre - aminek az elszállítása továbbra is a mi feladatunk - hanem gyakran kerül ki ezekre a helyekre a kertekből, udvarokból származó hulladék is. Ha egyszer már egy kis kupac kialakult, akkor - mint ahogy tavaly láthattuk a Hunyadi és a Déryné utca sarkán - ide bizony már kommunális hulladékok is kikerülnek.
A közterület felügyelőink figyelmét felhívtam és kértem az ő segítségüket, hogy amennyiben ilyet meglátnának, akkor nagyon kemény büntetésre számíthat az, aki szemetet, hulladékot helyez el közterületen. 
 Cziczer Katalin
/2008.03.19./
 

 

Sárospatak, a XXI. század művészei szemével

                

 

A Zempléni Rajztanárok Alkotó Köre tagjainak Sárospatakról készült műalkotásai díszítik majd a Városházát, a közintézményeket és a képtárakat, az utókor számára is megörökítve a város mai szépségét. A festményeket Goda Gertrúd művészettörténésztől vette át Dr.Hörcsik Richárd polgármester március 12-én, A Művelődés Háza Galériájában...


Goda Gertrúd

 

 


Dr. Hörcsik Richárd

 

30 éve gyakorlatilag itt él és munkálkodik Sárospatak városában a Zempléni Rajztanárok Alkotó Köre és örömmel tapasztaltuk azt, hogy a város ebben az utolsó három évtizedben milyen óriásit fejlődött és mennyire szépült-épült – kezdte az adományozás céljának ismertetését Goda Gertrúd festőművész, az alkotókör vezetője…
Úgy látszik, hogy mindig ihletője marad a város a munkásságunknak. A nyári művésztelepek témájául szinte folyamatosan hol a Bodrog-partot, hol várost, hol a várat választjuk ki. Most arra gondoltunk, hogy vajon magának a városnak van-e önmagát bemutató ábrázolása, képzőművészeti alkotásokban? Egy kisebb kutakodás után arra jutottunk, hogy sem a Rákóczi várban lévő gyűjteménynek, sem a Sárospataki Képtárnak, de talán még a tiszáninneni református gyűjteménynek sincsenek az utóbbi 3-4 évtizedben készült képzőművészeti alkotásai olyanok, amelyek magáról az itteni miliőről, az itteni épületekről, tájról, emberekről szólnának.
Itt van ez a 40 éves várossá nyilvánítási évforduló és azt gondoltuk ki, hogy tulajdonképpen a mi részünkről is megtiszteltetés lenne, ha a város polgármesteri hivatalában lenne egy olyan kollekció, ahol a legjobb alkotásokkal - amik a csoport tagjaitól kerültek ki - díszítenék az épületet, és ami a város rendelkezésére állna. Titkon arra is gondoltunk, hogy a városnak sok-sok testvérvárosi kapcsolata, kiállítási lehetősége van, amikor be kell mutatkoznia. Talán a polgármester úr egyszer-egyszer beteszi majd a szolgálati kocsiba is, és elvisz majd néhány képet, amikor előadást tart, hogy egy kicsit demonstrálja azt, pl. egy alföldi városban vagy éppen külföldön, hogy mi is az a Sárospatak, a nagyhírű Bodrog parti Athén, hogy néz az ki ma, a 21. század művészei szemével.

A képek a város tulajdonában lesznek, ezért a polgármester úr az elsőszámú választó személy, aki egy szakmai zsűri támogat meg, Pirint Andrea, a Herman Ottó Megyei Múzeum művészettörténésze, ill. Vámosi Katalin, a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumának szakavatott művészettörténésze személyében.

Goda Gertrúd művészettörténésszel az elmúlt esztendőben egy kiállítás kapcsán találkoztam, és akkor beszélgettünk arról, hogy Sárospatak a zempléni művészeti élet egyik központja, fellegvára – tette hozzá Dr. Hörcsik Richárd polgármester…

Arról beszéltünk, hogy milyen sok kiállítás volt már itt, hogy milyen sok művész állított már ki Sárospatakon, és hogy a képzőművészeti kiállítások milyen fontos részét alkotják a város művészeti programjának.
Akkor vetődött fel, hogy „És hol van Sárospatak, a Sárospatakot ábrázoló festmények, rézkarcok, karcok és akvarellek?” - hiszen számunkra fontos, hogy az idelátogató művészek egy lenyomatot készítsenek Sárospatakról, ahogyan ők látják, a maguk művészi látásmódjával.
Mi szeretnénk, hogyha minél több művész, akár a városnak szülötte, akár pataki diák, akár Zemplénben élő, minél több olyan képet készítene, ami Sárospatakról szól.

Mi is nagy becsben tartjuk ma azt, ha 2-3 száz évvel ezelőtt készült festményt, rézkarcot sikerül Sárospatakról felfedezni. Legyen öröme majd 200 év múlva is azon utódoknak, akik majd fölfedezik ezeket a festményeket - de ahhoz most kell inspirálni a mai művészeket. Ezért kezdeményeztem azt, hogy Goda Gertrúd szakmai irányításával, olyan szakmai zsűri válogassa ki azokat a képeket, amelyek erre alkalmasak, hogy akár a Városházán, akár más közintézményekben, vagy a múzeumainkban elhelyezve megörökítsék a mai Sárospatakot. 
 


További fotók >>>

Törő Gábor
/2008.03.19./
 

 

Új Tudás - Műveltség Mindenkinek

                

 

Hiller István oktatási és kulturális miniszter március 12,- én a Miskolci Egyetemen kezdte az Új Tudás - Műveltség Mindenkinek programjának társadalmi országos egyeztetését, szakmai konferencia keretében. A szaktárca vezetője bevezető beszédében hangsúlyozta: 1993 óta nem volt ilyen nagy horderejű program a magyar közoktatásban. "Ezért is tartjuk szükségesnek a széles körű társadalmi egyeztetést az Új Tudás - Műveltség Mindenkinek programról" - tette hozzá Hiller István...


Hiller István


Tóth Tamás
 

 

A magyar közoktatás megújítását célzó intézkedések célja: a koragyermekkori készségfejlesztés kiterjesztése, a szegregáció visszaszorítása, a kollégiumhálózat modernizációja, tehetséggondozó intézményhálózat kialakítása, a pedagógusok megfelelő ösztönző-rendszerének kialakítása, a közoktatási intézmények mérés-értékelése, illetve a közkultúra megújítása.
Ezen a szakmai egyeztetésen Sárospatakról Tóth Tamás az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium B.A.Z. Megyei Tehetségfejlesztő Hálózati Program szakmai és módszertani bázisintézményének igazgatója és Szajkó József tanügyigazgatási és kollégiumi szakértő vett részt.

A konferenciát Dr Patkó Gyula a Miskolci Egyetem rektora köszöntő szavai nyitották meg. Ezt követően Hiller István miniszter úr tartotta meg előadását. Kormos Dénes Országgyűlési képviselő, fejlesztő-kutató szakpedagógus, Sarka Ferenc MTT alelnöke Tóth Tamás Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium igazgatója és Bodolay Zoltán B.A.Z. megyei PSz elnökének korreferátuma követte. A szakma jelenlevő képviselői a programot támogatták, de sokan biztosítékokat is vártak a program megvalósításához.

Tóth Tamás Igazgató Úr korreferátuma

Miniszter Úr! Tisztelt Konferencia!
Egy olyan intézmény vezetőjeként állok Önök előtt, amelyben a tanulók 50%-a kollégista, és ahol 2000 óta működik a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja. Ennek a programnak egyik legfontosabb tartalmi eleme, hogy a hátrány kompenzáció, a komplex tehetségfejlesztés valamint az ezt elősegítő gazdagító program az iskola és a kollégium szoros együttműködésével valósul meg.
A mögöttünk álló hét esztendő bebizonyította számunkra azt, amit egyébként Sárospatakon már több évszázada ismert, hogy a kollégium a komplex tehetségfejlesztés kimeríthetetlen eszköztárát biztosítja, ha megfelelő szakmai és infrastrukturális háttér áll rendelkezésre. Ezért fogadjuk örömmel a kormány Új Tudás programjának azon elemeit, amely a Magyar Tehetség Programban kiemelt szerepet szán a kollégiumoknak.
A kollégiumi tehetségfejlesztésnek számtalan lehetőségei közül, kérem engedjék meg, hogy tapasztalataim alapján három elemet hangsúlyosan kiemeljek és figyelmükbe ajánljak. 
 
A különböző tehetség modellek, számos speciális tehetségterületet különböztetnek meg, amelynek csak egy részét képes tanórai keretek közt a hagyományos iskolai rendszer felismerni és fejleszteni. Ezzel szemben a kollégiumban, ahol vasárnap estétől péntek délutánig folyamatos a diákokkal történő közvetlen vagy közvetett foglakozás a tehetség fajták szélesebb köre azonosítható. A kollégiumi társas együttlét körülményei között jobban felszínre kerülhetnek olyan speciális tehetség elemek, mint például az átlagtól magasabb szintű szociális képesség, vezetői képesség vagy éppen a vállalkozói képesség.
A tehetséges diákok képességeinek kibontakozása szempontjából meghatározó szerepet játszanak azok a személyiség-tényezők (érdeklődés, érzelmi stabilitás, kitartás, versenyszellem stb.), amelyek megfelelő energiát biztosítanak a magasabb szintű teljesítményekhez. Ezen tényezők kialakulását hátráltathatják a tanuló önértékelési problémái, magas szorongási értékei, kommunikációs zavarai. A kollégiumban kedvező lehetőség van a tehetséges diák személyiségének fejlesztésére, az előbb említett hátráltató tényezők csökkentésére.

A tanulásmódszertani foglalkozások keretén belül a tanulási szokások-, módszerek-, eljárások-, technikák- (pl.: szöveg-feldolgozási módszerek.), és a tanulási részképességek fejlesztésén (pl: beszéd, beszédtechnika, olvasás) valamint az egyes tantárgyak tanulási sajátosságainak megismertetésén túl, alkalom nyílik a vitázás, mint komplex képességfejlesztő tevékenység gyakorlására, és az intelligens tanulás (problématudat, kérdezéstechnikák, a gondolkodás tanulása) módszerének elsajátítására.
A kollégium a tehetséggondozás egyik legfőbb tartalmi alapelve a gazdagítás szempontjából is számos lehetőséget biztosít, hiszen a kollégiumi csoportos és egyéni foglalkozások sokszínűsége, az önképzőkörök rendszere valamint a tanuló csoportok közös hétvégi programjai az ismeretekre és műveletekre épülő képességek kötelező tananyagon túli mennyiségi és minőségi fejlesztését teszi lehetővé.
Ezen elemek beépülése a HHTAJTP-ba már most mutatja a kollégiumi tehetségfejlesztés eredményességének javulását.
Ez a program azonban országosan csak 3000 tanuló képességeinek kibontakoztatását teszi lehetővé, éppen ezért jó lenne, ha az Új iskola, Új nevelés programjában szereplő szándéknak megfelelően kiépülne egy olyan országos középfokú kollégiumi tehetségfejlesztő hálózat, ami minél több kiváló képességű diák fejlesztését tenné lehetővé.
Ez a hálózati program azonban csak akkor működhet eredményesen, ha az anyagi feltételek megteremtése mellett, megtörténik a nevelőtestületek szakmai felkészítése és az elavult, gyakran zsúfolt középiskolai kollégiumok infrastruktúrájának fejlesztése.
Ezért a kormányzati programban megfogalmazott komplex tehetségfejlesztő programok és a kollégiumok infrastruktúrájának pályázati úton történő támogatása mellett figyelmébe ajánlom miniszter úrnak a tehetségfejlesztéssel kapcsolatos szakmai továbbképzések támogatását is.

Az eredményes kollégiumi tehetséggondozó munka azonban egyéb fejlesztéseket is szükségessé tesz:

Az elmúlt években szomorúan vettem tudomásul, hogy a kollégiumok eszközellátását fejlesztő pályázatok elsősorban a szakképzésben résztvevő diákok jobb tanulási feltételeinek megteremtését szolgálták, negatívan diszkriminálva ezzel a gimnazista kollégistákat. Úgy gondolom, hogy a kollégiumokban élő tehetséges diákok érdekeinek figyelembe vételével törekednünk kell az otthoni körülményekhez hasonló feltételek megteremtésére.
Javaslom a digitális írásbeliség elterjesztése céljából nem csak az iskolai tantermek infotechnológiai fejlesztését, hanem a kollégiumi szobák számítógépekkel történő ellátását is.
Szükségesnek látom az idegennyelv-tanulás ösztönzése szempontjából a kollégiumi nyelvtanulás feltétel rendszereinek javítását, a könyvtárak fejlesztését.
Örömmel venném a sport és egyéb szabadidős programok köré szerveződő rendezvények és a diákönkormányzatok éves működését támogató pályázatok meghirdetését is.

Remélem, hogy az Új tudás programmal kapcsolatos viták lezárulása után, talán ezen javaslatok figyelembe vételével is, elkezdődik a kollégiumokban folyó nevelő munka megújulása amelynek eredményeként folytatódhat az a tehetségfejlesztő munka, amely a múlt század 20-as éveiben a sárospataki Rátz-ház és a Manzárd szobáiban az éppen 100 éve született Harsányi István és kollégái tevékenységének köszönhetően oly eredményesen elkezdődött.

Köszönöm figyelmüket!

Március 13-án Szolnokon "Korszerű tudás-tartalmi fejlesztés", március 18-án Szombathelyen "Intézményrendszer - mérés-értékelés" címmel tart az OKM konferenciát. Március 25-én Veszprémben ismerhetik meg a pedagógusok, oktatáspolitikusok az Új Tudás - Műveltség Mindenkinek program elemeit. Március 26-án Szekszárdon a közművelődés, közkultúra, március 27-én Szegeden az integráció, április 10-én Székesfehérvárott pedig a korai fejlesztés kérdései kerülnek megvitatásra.

Április 5-én Budapesten a "Pedagógus hivatás megbecsülése" című konferencián zárul az Új tudás - Új Műveltség Program társadalmi, szakmai vitája.

Cziczer Katalin
/2008.03.19./
 

 

A nemzeti ünnepünk napját sem tisztelte a betörő

                

 

2008. március 15-én, 20.55 órakor a Sárospataki Rendőrkapitányság ügyeletére telefonon keresztül érkezett bejelentés, mely szerint egy helyi vendégházba betörés történt. A riasztórendszernek köszönhetően a sértett erről tudomást szerzett, az elkövetőt a helyszínen visszatartotta, akit a kiérkező rendőrök előállították a rendőrkapitányságra – tudtuk meg Solymosi Antal rendőr alezredestől, a bűnügyi osztály vezetőjétől…


Solymosi Antal

 

Kihallgatása során beismerte, hogy eltulajdonítási szándék vezérelte, amikor a vendégház ajtaját betörte. A nyomozás során megállapítást nyert, hogy az akkor még fiatalkorú elkövető 2008. január 04-re virradóan is ugyanezzel a módszerrel hatolt be a vendégházba, ahonnan TV - készülékeket, DVD lejátszót és kávéfőzőt tulajdonított el.
Mivel az elkövetővel szemben az utóbbi időben több büntetőeljárást is folytattunk, őrizetbe vettük, majd 2007. március 17-én bíróság elé állítottuk, ahol a korábbi felfüggesztett büntetéssel együtt összesen 14 hónap börtönbüntetésre ítélték.

2008. március 17-re virradóan ismét betörés történt az egyik sárospataki húsboltba, ahová a tettes a hátsó bejárati ajtón keresztül hatolt be, majd onnan különböző füstölt húsos termékeket, felvágottakat, kolbászt tulajdonított el eddig ismereten mennyiségben és értékben.

Forrónyomos üldözés során a sárospataki lakhellyel rendelkező elkövetőt még a délelőtti órákban beazonosítottuk, a lakásán házkutatást tartottunk, ahol 17 kg körüli mennyiségben foglaltunk le hústermékeket. Az elkövető a bűncselekmény elkövetését elismerte, bíróság elé állítását tervezzük. 
 Törő Gábor
/2008.03.19./
 

 

Március 15-e a Gyakorlóban

              

  „Március 15-én, amikor kitűzzük a kokárdát, megdobban a szívünk.
A szabadság, az összetartozás érzése, az igazi hazaszeretet a remény érzése hatalmasodik el rajtunk.
Szeretnénk, ha csoda történne, ha találkoznánk azokkal a hősökkel, akik 160 évvel ezelőtt mindent megtettek a hazáért, a benne élő emberekért.” - fejezte ki az ünnep érzését dr. Rózsahegyiné Nagy Andrea...
 


Dr. Rózsahegyiné Nagy Andrea

 

Mi is lehetünk ilyen hősök? Tudunk–e ma olyat tenni, mint ők annak idején?
Miért nem halványul el 1848 márciusának emléke?
Bizonyára eszedbe jutottak már neked is ezek a gondolatok.

Az idén is méltó módon emlékeztek meg a Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolájában a 160. éve lezajlott forradalomról.
Az ünnepi műsort az 5. osztályos tanulók mutatták be. Felidézték a korabeli Pilvax kávéház hangulatát, majd a végén egy igazi nagy kokárdát alakítottak ki az aula közepén.

Köszönjük a tanulóknak és a felkészítő tanároknak a gyönyörű műsort!
  
 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2008.03.18./
 

 

Kárpátalján ünnepeltük március 15-ét

              

  A sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 24 tanulója és 2 tanára a kárpátaljai Munkácson is megemlékezett az 1848. március 15-i eseményekről. Testvériskolánkba, a munkácsi II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskolába látogattunk el, köszönhetően a Rákóczi Szövetség utazásunkat támogató pályázatának. (E pályázat keretében a Szövetség a határon túli magyar közösségekkel közös március 15-i ünneplést támogatta.) - számolt be az emlékezetes útról Remeczki Imre tanár úr...
 


Remiczki Imre

 

2008. március 14-én reggel indultunk útnak Munkács felé. Ott nagy szeretettel fogadtak bennünket, s míg az iskola igazgatója, Schink István a kísérőtanárokkal beszélgetett, a pataki diákok átöltöztek, és felkészültek az emlékműsor előadására.
Az emlékműsort az iskola alkalomhoz illően feldíszített tornatermében mutattuk be. Az előadás két részből állt. Az első jelenetben a Nemzeti dal születésének körülményeit mutatták be diákjaink, a másodikban pedig, hogy miként reagált a Pesti Városháza az eseményekre. Mindkét jelenet bemutatása nagy sikert aratott. Ezt követően mi is megtekintettük a munkácsiak emlékműsorát, amely korabeli visszaemlékezésekből, toborzó énekekből és versekből állt. Különösen tetszett egy 5. osztályos kisfiú szavalata, aki Petőfi megrendítő erejű versét, a Föltámadott a tenger címűt adta elő.

Az ebéd után munkácsi városnézésre indultunk. A munkácsi vár volt az elsődleges úticélunk. Az egykor bevehetetlennek tűnő erősséget könnyedén „birtokunkba vettük.” Öröm volt látni, hogy a sokáig pusztulni hagyott emlékegyüttesnek egyre több része pompázik régi fényében! A felújítások most is zajlanak. Említést érdemel a sárospataki Rákóczi Múzeum segítségével létrejött tárlat, amely hosszú évek hiányosságát pótolja, hiszen Zrínyi Ilonáról és II. Rákóczi Ferencről sokáig csak a felső vár egyik teraszán látható szobor emlékezett meg, pedig a vár azokban az időkben élte legfényesebb korszakát, amikor ők irányították a vár népét.

 
A másik különösen örömteli esemény, hogy a napokban helyreállították a vár fokán a Turul-emlékművet, amit annak idején, a millenniumi ünnepségen az ország 7 pontján helyeztek el, aztán a csehszlovákok elbontották, de most felújítva, régi talapzatán újra „száll” Verecke felé a Turul! A város főterének és sétálóutcájának bebarangolása, és a vacsora után elfoglaltuk a szállásunkat.

Másnap újabb kaland ígérkezett. Azt terveztük, hogy kimegyünk a Vereckei-hágóhoz, ha már itt járunk a közelében e nekünk szintén oly kedves történelmi helynek. Meg kell említenünk, hogy szörnyű az út a hágóhoz, ráadásul fent 5-10 cm hó volt, és éppen akkor is szakadtatlanul esett, amikor odaértünk. Sajnos az örömünket beárnyékolta, hogy nem tudtunk odamenni az emlékműhöz, mert ukrán nacionalisták állták utunkat. Ennek köszönhetően 4 km-t hátrafelé kellett megtennünk a busszal a szerpentinen. A kalandos leérkezés után, kissé csalódottan hazafelé indultunk.

Nagyon jól éreztük magunkat, s jó volt látni vendéglátóink örömét is, hiszen mindig nagyszerű dolog, ha a Kárpát-medencében a mesterségesen szétszakított magyarok találkoznak. E kirándulásnak köszönhetően kapcsolatunk – köszönet a Rákóczi Szövetség támogatásának – tovább erősödhetett ezzel a régióval, s újabb találkozók alapjait sikerült megteremtenünk.

További fotók >>>

Törő Gábor
/2008.03.18./

 

Így ünnepeltünk!

              

2008. március 14-én 11 órakor az 1848/49-es szabadságharc 160. évfordulójára emlékeztünk iskolánkban, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában. Tanulóink és pedagógusaink ünnepi öltözetben, kokárdával sorakoztak fel a Petőfi utcai épület előtt...

Az ünnepi műsorban versek, részletek és énekek hangzottak el a 6.c, a 8.c osztály és az énekkar közreműködésével. Az ünnepélyt az óvodások is megtisztelték jelenlétükkel. A műsor végén az osztályok virágot helyeztek el a Petőfi-szobornál.

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2008.03.18./
 

Megemlékezés az 1848-as forradalomról

           

  A Református Gimnázium Kollégiumában a március 15-i megemlékezést a 12.C osztály kezdte meg a forradalomban részt vett sárospataki fiatalok számára elhelyezett emléktábla megkoszorúzásával. Az iskolakertben a 10.E osztály színvonalas ünnepi műsorát láthattuk Szatmári Emilia tanárnő rendezésében - nyilatkozta Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó...
 


Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó

 

„Tudd meg: szabad csak az, kinek
Ajkát hazugság nem fertőzi meg,
Aki üres jelszókat nem visít,
Nem áltat, nem ígér, nem hamisít.
Nem alkuszik meg, hű becsületéhez,
Bátran kimondja, mit gondol, mit érez.”
(Heltai Jenő)

Az ünnepek, különösképpen is nemzeti ünnepeink az együvé tartozás, a közösségi lét és a közös akarat kifejeződései.
A 10/E osztály ezeket az értékeket és élményeket élte meg, amikor az 1848-as forradalom és szabadságharc 160. évfordulójának megünneplésére készült.

Műsoruk tartalmi mondanivalója mellett így fontossá, sőt meghatározóvá váltak az érzések, érzelmek, hangulatok – a lelkiség.

  A műsorban elhangzottak:
Márai Sándor, Petőfi Sándor, Simon István, Gyulai Pál, Wass Albert és Heltai Jenő versei, gondolatai, továbbá Tolcsvay László és a Kormorán együttes dalai.

Felső-Tisza-vidéki verbunkot táncoltak a legények, a csárdás dallamai alatt pedig búcsút vettek a leányoktól, mintegy addigi életüktől, hogy harcoljanak a hazáért és szabadságért.

Ünnepi beszédet Palencsár Ákos mondott, aki eredeti módon, nagyon szemléletesen tolmácsolta a márciusi ifjak és saját maga meggyőződését is, hogy lehetséges, sőt szükséges a változás, a változtatás, a megoldások keresése, a cselekvés, a tenni akarás. Hittel, elszántsággal, erős akarattal, őszinte törekvéssel, hűséggel elérhetőek céljaink.

A közös iskolai ünneplés lehetőséget adott arra, hogy ne csupán a szereplőket kapcsolja össze láthatatlan fonállal, de valamennyi megemlékezőt is, akikben erre tiszta, őszinte vágy volt.

Örömünkre szolgált, hogy ezzel a műsorral március 15-én hozzájárulhattunk a városi ünnepség sikeréhez is.


 
 


További fotók >>>
 Videó összefoglaló (Bíró Ferenc) >>>


Törő Gábor
/2008.03.18./
 

Hívogató a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolába

           

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában 2008. március 11-én az Alapítványuk által, az óvodásoknak kiírt pályázat eredményhirdetésére került sor. Sok szép rajz érkezett, melyet a Kuratórium tagjai bíráltak el. Minden óvodából az első három helyezett kapott jutalmat, de senki sem távozott üres kézzel, hiszen egy csoki nyuszi minden ügyes kezű óvodásnak járt.

Mese Óvoda és Bölcsőde
I. hely Hornyák Boglárka
II. hely Viczmándi Viktória
III. hely Kövér Zsófia

Mese Óvoda és Bölcsőde Carolina Tagóvodája
I. hely Balogh Lilla
II. hely Misztina Hanga
III. hely Babes Fruzsina
IV. hely Simai Anett

Mese Óvoda és Bölcsőde Kincskereső Tagóvodája
I. hely Jaskó Emma
II. hely Iván Violetta
III. hely Kopka Dorina
IV. hely Hauser Petra

Ezt követően a 4. osztályos tanulók és a tanító nénik bemutatkozó műsorát nézhették meg az érdeklődők. A 4.a és 4.b osztályosok egy régi néphagyományt elevenítettek fel, a Gergely-járást. Itt a nagyobb tanulók iskolába hívogatták a kicsinyeket. Majd a 4.c osztályos gyerekek a tanító nénikkel a Hofi Géza-Koós János Macskaduett című számára táncoltak. A vidám percek után az ovisok a leendő elsős tanító nénikkel kézműveskedtek. Készült itt nyuszi, szélforgó, rózsa, ajtódísz, ajándékkísérő csipesz, képeslap, színező.
Reméljük, ezen a kötetlen hangulatú délutánon mindenki jól érezte magát és ezzel a rendezvényünkkel is segítjük az iskolaválasztást.
Legközelebb 2008. április 2-án (szerdán) szülői értekezleten, majd április 10-én (csütörtökön) a nyílt nap alkalmával találkozunk.


További fotók>>>

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2008.03.18./
 

 

Leégett a Fürdő területén lévő faház étterem

              

  2008. március 18-án éjjel 2 óra körül leégett a Sárospatak-Végardó termálfürdőjének területén lévő faház étterem. A lángok olyan gyorsan elhatalmasodtak a fa épületen, hogy a nagy erőkkel kiérkező tűzoltók már nem tudták megmenteni az épületet. A tűz keletkezésének okát még vizsgálják.

B-A-Z. MRFK Kommunikációs Irodájától az esettel kapcsolatban a következő tájékoztatást kaptuk:

Szándékos tűzokozás Sárospatakon

A sárospataki fürdő területén lévő étterem épülete 2008. március 18-án a kora hajnali órákban kigyulladt, majd a tűzoltók megérkezése előtt teljesen kiégett.
A szezonális jellege miatt jelenleg nem üzemelő, zárva tartó faszerkezetű épületben - a tűzvizsgáló előzetes megállapítása szerint - a tüzet szándékosan okozták, ahhoz valamilyen égésgyorsító anyagot használtak.
A tűzeset során személyi sérülés nem történt. Az étterem mellett szintén zárva tartó üzletek voltak, a lakott övezettől egyébként az épület mintegy 100-150 méterre található.
A tűzvizsgáló megállapítása szerint a tűz személy vagy más vagyontárgy épségét nem veszélyeztette, közveszély okozásának lehetősége nem állt fenn.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya szakértő bevonásával jelentős kárt okozó rongálás bűntett gyanúja miatt indított eljárást.
Az anyagi kár az előzetes becslések szerint mintegy 20 millió forintra tehető. 
 


További fotók >>>
 
Cziczer Katalin
/2008.03.18./

 

 

Játszóház a Kincskereső Tagóvodában

              

  Nevelőtestületünk a gyerekek nevelése mellett mindig nagyon fontosnak tekintette a szülőkkel való közvetlen kapcsolat kialakítását, megtartását - nyilatkozta Demblovszkyné Szabó Judit tagóvoda-vezető…

 


Demblovszkyné
Szabó Judit

 

Számos óvodán kívüli esemény, rendezvény erősíti e gondolatot. Ilyenek a játszóházi összejövetelek is, melyeket évek óta egy-egy ünnephez kapcsolódva szerveznek az intézmény dolgozói.

A szülők gyermekeikkel együtt, megismerve az ünnepet jelképező szimbólumokat, kipróbálhatják a különböző technikákat. Húsvét ünnepéhez közeledve a tojás berzselést, a csuhéból készíthető figurákat, annak lehetőségeit, hogyan tehetjük a magunk által alkotott tárgyakkal szebbé környezetünket, otthonunkat. Az ünnepi készülődés így színesebbé, és lélekben is meghittebbé válik.
 
Ez az együttlét alkalmat ad tartalmas, kötetlen beszélgetésekre, a szülő-óvónő, a szülő-szülő közötti emberi kapcsolatok elmélyítésére, továbbá az ilyen összejövetelekkel ötleteket adunk a családoknak a szabadidő hasznos, tartalmas eltöltésére is.
  
 


További fotók >>>

Kincskereső Tagóvoda - Cziczer Katalin
/2008.03.17./

 

 

A béke szigetén - virágvasárnapi kiállítás a református templomi galériában

              

  Juhász Gábor Szerencsen élő autodidakta festő alkotásaiból nyílt tárlat a Húsvétra indító Nagyhét kezdőpontján, március 16-án virágvasárnap délelőtt, az Istentiszteletet követően a templomi galériában. Juhász Gábor fiatal informatikus, akit a festészetre egykor egy betegséget követő kényszerpihenő indított el…
 


Juhász Gábor

 

Képei két témát járnak körül, a virágcsendéletet, és a folyó partján levő fákat, amelyek közepén az ég, a fény felé nyílik kilátás. Ez a téma - a Biblia évében különösen - a zsoltárok könyve jelképrendszeréhez viszi közel a nézőt, ahol az Istenben bízó embert számos alkalommal a folyóvíz mellé ültetett fához hasonlítja, amelyik a gyökereit a víz felé indítja, ezért nagy szárazság idején sem pusztul ki és így idejében meghozza gyümölcsét.

A teljes életet, az alkotó kort, az ifjúságot, a virágzás megjelenítése helyezi figyelmünk középpontjába csendélet formában, utalva a belső világ értékeire is. A kiállításnak talán azért „A béke szigete” a címe, mert a képek ezt sugározzák. Béke sziget ott van, ahol oltalomgyűrű övezi életünket, mint víz a szigetet, vizesárok a várat. Az Isten oltalma alá menekülő ember találja meg ezt az ajándékot, a belső béke megtalálását, melyhez hozzájárulhat az ünnepre készülődés idején ez a tárlat.

A képek kedvező áron megvásárolhatók, a kiállításra április 15-ig szeretettel vár minden érdeklődőt a 10 éves templomi galéria. 
 


Református Lelkészi Hivatal
/2008.03.17./

 

Kompetenciaalapú szakmai nap a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában

           

  A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola a kompetencialapú oktatás megszervezéséhez és működtetéséhez szervezett szakmai napot az iskola és a térség dolgozóinak. A szervezésbe bekapcsolódott a kistérség Közoktatási Ellátási Körzete is.
A 8 szekcióban folyó képzésre nagyon jelentős volt az érdeklődés, Sárospatak minden általános iskolája és középiskolája, valamint a főiskolai hallgatók is képviseltették magukat, ezenkívül Vajdácska, Vámosújfalu, Kenézlő, Györgytarló, Bodroghalom, Tolcsva, Sátoraljaújhely és Szerencs településekről is jöttek az érdeklődő pedagógusok.
A szakmai hozzászólások azt bizonyították, hogy az ilyen jellegű továbbképzések nagyon hasznosak, mert hiányoznak azok a fórumok, ahol a tanárok megbeszélhetnék problémáikat és a megfelelő helyről szakmai tanácsokat kapnának, amiket a gyakorlatban is tudnának alkalmazni.
A nagy érdeklődés (161 fő) azt mutatja, hogy iskolánknak fel kell vállalnia az ilyen jellegű továbbképzéseket és összefogni a környék iskoláinak pedagógusait.

Angol nyelvi továbbképzés
Iskolánk szakmai napján angol nyelvi előadáson is részt vehettek az érdeklődő kollégák. Meglehetősen nagy érdeklődést tapasztaltunk, több kistérségi iskola is képviseltette magát. Nagyon örültünk a főiskolai hallgatók jelenlétének is. Sok érdekes és hasznos tanácsot hallottunk és megismerkedhettünk a nyelvoktatás játékos tanulási lehetőségeivel, ami az egyik legmotiválóbb része a tanulási folyamatnak.

Környezetvédelem továbbképzés
Balogh Terézia szentesi kémia-matematika szakos tanárnő előadásában a kompetenciafejlesztés lehetőségeit tárta fel a természettudományos tantárgyakat tanító tanárok számára. Konkrét módszertani ötleteket mutatott be, amely akár a Mozaik Kiadó, akár más kiadók tankönyvcsaládjainak felhasználásával megvalósíthatnak a pedagógusok. A foglalkozás rámutatott arra, hogy a környezeti nevelésnek az iskola egész programját, „életét” kell átfognia.

SNI továbbképzés
Nehéz úton könnyebben – sajátos nevelési igényű gyerekek integrált oktatása címmel olyan konkrét tapasztalatok útján nyert javaslatokat kaphattak érdeklődő kollégák, amelyeket napi munkájuk során hasznosíthatnak majd. Lehetőség nyílt a szakemberrel konkrét kérdések megbeszélésére is.

Informatika továbbképzés
Új módszerek és taneszközök az általános iskolai informatika tanításában címmel tartotta előadását dr. Koreczné Kazinczi Ilona. Bemutatásra került a Nemzeti Tankönyvkiadó 5. osztályos informatika tankönyve, mely megjelenésében és tartalmában is sok újdonságot hordoz. Előnye, hogy ugyanarra a feladatra több programot is bemutat, illetve digitális tananyagok is tartoznak hozzá. A tankönyv a ma egyre népszerűbbé váló aktív táblával is használható.

Történelem továbbképzés
Ahol a múlt, a jelen és a jövő találkozik: a modern történelemoktatás színes mozaikjai címmel tartott előadást Molnár László, a Mozaik Tankönyvkiadó előadója a történelmi továbbképzésen. Nagyon érdekesen mutatta be a kiadó kerettantervhez írt tankönyvcsaládját, amely nagyméretű, látványos rajzaival arra törekszik, hogy közelebb hozza a régi korokat a diákokhoz. A gazdag képanyag, a forrásszemelvények, a térképek, statisztikai adatok minden esetben alkalmazkodnak az életkori sajátosságokhoz, és a munkáltatás bő kínálatát biztosítják a differenciált oktatáshoz. Bemutatta, hogy milyen hasznosan alkalmazhatók a tankönyvekhez készített fóliasorozatok. Előadásában szót ejtett az új tanítási módszerekről. Elismerően beszélt a Művészettörténet című tankönyvek élményt adó, sokoldalú használatáról a történelemórákon.

Nem szakrendszerű továbbképzés
Hegyeshalmi Csaba nagy tapasztalatokkal rendelkező szabolcsi igazgató úr bemutatta a következő tanévben az 5. évfolyamon kötelezően bevezetendő nem szakrendszerű oktatás jogi és módszertani hátterét. Előadása kitűnően foglalta rendszerbe az elmúlt évtizedek és a jelen helyzet oktatáspolitikai főbb összefüggéseit, mozgatórugóit.

Magyar nyelvtani továbbképzés
A Mozaik Kiadó munkatársaitól a könyvbemutató mellett módszertani ajánlást kaptunk az új eredmények, aktuális feladatok ismertetésével. Anyanyelvből a tulajdonnevek helyesírásával foglalkoztunk. Napjainkban gombamódra szaporodnak a civil szervezetek, társaságok, a regionális közösségek, kistérségek, azok elnevezése, leírásuk problémát okoz még a szakembereknek is, nem beszélve az –i képzés alakjukról. A magyar szakos kollégák e témában kaptak képzést Lerchné Egri Zsuzsannától.

Német nyelvi továbbképzés
A Nemzeti Tankönyvkiadó gondozásában megjelent új Pass auf! című tankönyv bemutatására került sor német nyelvből. Az előadó, Soltész Judit ismertette, hogy milyen változtatásokon ment át ez a tankönyv, hogy megfelelhessen a következő tanévtől bevezetésre kerülő kompetenciaalapú oktatásnak. Az érdeklődők megnézhették az új könyvet és kérdésekkel fordulhattak az előadóhoz.


 
 


További fotók>>>

Törő Gábor
/2008.03.17./
 

 
 

Nemzeti ünnepünkön is nemzeti ügy a biztonságos közlekedés

              

  Elaludt a sofőr, így nem vette észre az M3-as autópályán korábban történt kisebb közlekedési baleset miatt vészvillogót használó kis-tehergépkocsit. Három autó ütközött össze és két súlyos sérültet vittek kórházba a március 15-én bekövetkezett közlekedési baleset miatt.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén az elmúlt hét vége (március 14-16) alatt 11 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt, 5 súlyos és 6 könnyű. A közlekedési balesetek közös eredője, hogy az érintett autósok nem az útviszonyoknak megfelelően és az adott körülményekhez igazítva választották meg járművük sebességét. A mögöttünk tudott hétvégére jellemző volt még a gyalogos balesetek kiemelkedő száma is. Március 14-én Putnokon és Kazincbarcikán tolatás közben sodortak el a sofőrök egy-egy gyalogost, akik súlyos sérüléseket szenvedtek el.

Elaludt a sofőr
A figyelmetlenség és az óvatlanság okozta a súlyos közlekedési balesetet is, ami az M3-as autópályán történt március 15-én a hajnali órákban Mezőkövesd közigazgatási területén. Az elsődleges megállapítások szerint Budapestről Miskolc irányába tartott egy tehergépkocsi, aminek sofőrje elaludt, így emiatt nem vette észre az előtte mindkét forgalmi sávban egy korábbi baleset következtében feltorlódott kocsisort és egy vészvillogót használó kis-tehergépkocsinak ütközött, ami neki csapódott egy harmadik járműnek. A baleset következtében két súlyos sérülés keletkezett. A balesetet okozó – egy pillanatra elaludt – sofőrt életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.

Háttér információ:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén február 01-től 28-ig terjedő időszakban összesen 56 személyi sérüléssel járó közúti baleset történt, míg januárba 65. Drasztikusan nőtt azonban halálos balesetek száma januárban mindössze egy ilyen történt februárban azonban hat. Emellett biztató mutató, hogy felére csökkent az ittasan okozott közúti balesetek száma, pontosabban januárban nyolcat regisztrált a rendőrség, februárban pedig négyet. Hasonló tendencia mutatkozik a gyorshajtásnál is, emiatt januárban 24, és februárban 19 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt.
A rendőrség a balesetek visszaszorítása érdekében folyamatos közúti ellenőrzéseket tart. Emellett sokat segít az is, ha közlekedők körültekintően, fokozott figyelemmel közlekednek a közutakon.


 
 


B-A-Z. MRFK Kommunikációs Iroda
/2008.03.17./

 

 

A horgászok figyelmébe

              

  Néhány, a horgászokat érintő változásról szeretném tájékoztatni a horgászközösséget. Az elnökség, ill. a vezetőség megtartotta első ülését, amelyen a következő határozatok születtek – kezdte az egyesület tagjainak szóló tájékoztatóját Pingor Zsolt, az egyesület új elnöke…
 


Pingor Zsolt


Bujdosó Norbert


Egyed Attila

 

 

Mint ahogy már a tisztújító közgyűlésen is beszámoltunk róla, az éjszakai horgászat tilalmát feloldottuk, tehát már éjszaka is szabad horgászni a Berek teljes területén és a Csepel-tónál. Kérjük a tisztelt horgásztársakat, hogy a horgászat helyi rendjét, ill. a horgászati szabályokat tartsák be, mert elkezdődött a vizek ellenőrzése, és örülnénk neki, hogyha minél kevesebb szabálysértőt kellene megbírságolni.

Ezen kívül tájékoztatni szeretnénk a tisztelt horgászokat, hogy több árajánlat közül a vezetőség a Hortobágyi Halgazdaságét fogadta el. Már a jövő hét folyamán megindul az első halasítás, amikor a Csepel és a Berek területére 30 mázsa fogható pontyot fogunk hozni. Ebből 26 mázsa kerül majd a Berekbe és 4 mázsa a Csepel-tóba, ezt következően 2 hónapon keresztül áprilisban 15 mázsa, majd májusban szintén 15 mázsa halat hozunk. Ebből hasonló arányban 13 mázsa Berekbe és 2 mázsa a Csepel-tóba kerül behalasításra.

Közben a Hortobágyi Halgazdaságból hozunk majd nagyméretű pontyokat is, amelyek kimondottan sportcélokat szolgálnak. Ezek kb. 8 kg-tól 15 kg-ig lesznek megvásárolva. Itt hívnám fel a horgászok figyelmét, hogy a Csepel tónál az 5 kg-os fogható mérethatár betartását kérjük. Az e fölötti pontyokat mérlegelés és fényképezés után vissza kell engedni a vízbe, mert ez kimondottan sport célokat szolgálja majd.

Elkezdtük a Csepel-tó területének a takarítását, köszönjük horgásztársaknak, hogy március 15-én délelőtt kijöttek a Csepel-tó környékének a takarításához. Majd számítunk a munkájukra a tavaszi nagytakarításnál is - ami a város egész területét érinti – ekkor a Berek teljes területére tervezünk szemétszedési akciót.

Várjuk azoknak a horgászoknak a jelentkezését, akik társadalmi halőri funkcióban megbízatást vállalnának, hiszen az egyesület vállalta, hogy az ő levizsgáztatásuk költségét átvállalja. A dokumentumokat, amiből le kell vizsgázniuk, Bujdosó Norberttől kaphatják meg, őt keressék, tőle beszerezhetik. Ő fogja majd elmondani a vizsgáztatás pontos helyét és időpontját, valamint a teljesítés menetét.

Megkezdődött a napijegyek árusítása a horgászboltokban, ill. az eddig szokásos helyeken, ill. 24 órás árusítás lesz a Patak Tank Kft-nél is, a város bejáratánál.

A vezetőség, illetve a versenyfelelős megalkotta az egész éves versenyrendet. Ennek a menetét egy későbbi időpontban betesszük a Zemplén Hírlap újságba is, de már most, március 20-tól május 1-ig kiírásra került a Harcsafogó verseny. Ez nevezési díjas verseny lesz, 2.000 Ft nevezési díjjal folyik majd, itt kérjük a horgászokat, hogy a kifogott halakat március 20-tól a vizek bejáratánál lévő hirdetőtáblákon megjelölt helyeken kötelesek bemutatni, ezeket a halakat bemérlegelik a versenyfelelősök, és az összesített a verseny alapján az első 3 versenyző komoly díjazásban részesül majd.

A további versenyek időpontjai: 3 fordulós gyermekverseny lesz, ezen kívül egy nyitóversenyt tervezünk az összes apróhalas horgász számára, majd augusztusban, szeptemberben pedig egy 48 órás pontyfogó versenyt rendezünk a Csepel-tónál.

Minden kedves horgásznak eredményes évet kíván a vezetőség! 
 Cziczer Katalin
/2008.03.16./

 

 

A Spider csoport folytatja a keresést

              

  Több mint egy hete, hogy egy 25 éves fiatalember a Bodrog hídjáról a vízbe vetette magát. A Miskolci Spider Felderítő és Mentőcsoport volt az, melynek tagjai azonnal elkezdték a keresését. Azóta többször is próbálkoztak – utoljára szombaton délután – mind ez idáig eredménytelenül.
Lehóczki László csoport vezetője elmondta, hogy nem adják fel a keresést…
 


Lehoczki László

 

Kegyeleti okokból is fontos, hogy mielőbb megtaláljuk, erre a családnak is ígéretet tettünk. Ezúttal a vízfelszínen próbáltunk keresni gumicsónakból kutyával. 8 km-t lehajóztunk a jobb parton, aztán a bal parton visszafelé. Az összes uszadék át lett nézve, a motorcsónak propellerével igyekeztünk is átkavarni…
A körülmények most nem igazán alkalmasak a keresésre, hiszen a vízhőfok 4 C, a vízállás pedig még mindig elég magas, ami jelentősen megnöveli az átkutatandó vízfelület nagyságát. Bízunk benne, hogy jön felmelegedés, és a folyó is visszamegy a medrébe, akkor nagyobb eséllyel lehet folytatni a kutatást.
Műszereink is vannak erre, egy sonar és egy radar készülékünk van, amelyek képet rajzolnak ki egy monitorra a víz alatt lévő dolgokról, nagyon jól át lehet velük vizsgálni a vízfenék domborzatait is.
A műszer jól érzékeli a víz alatt lévő bezárt levegőt - akár egy halról van szó, akár egy nagyobb térfogatról - ilyenkor a képernyőn egy hal ábrája rajzolódik ki. A halak meg is zavarják ilyen módon a keresést, éppen ezért van szükség a kutyára, mert a kutya jelzése leszűkíti a területet, amit aztán a műszerekkel alaposan átvizsgálunk.
A monitor bal oldalán a vízmélység olvasható - ami most a híd alatt a 10 m-t is eléri – és a bal oldali felén látható a vízfenék domborzata is. A képernyő jobb oldalán a csónak mindkét oldalán – beállítástól függően – akár 15 m távolságban is látható, hogy van-e valami a vízfelszín alatt

(A beszélgetés során kiderült, hogy a csoportnak az 1% a fő bevétele. Mivel éppen most van az adóbevallásuk ideje, a szórólapjukat - 1-2 oldalát - közzé tesszük.) 
 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2008.03.16./

 

 

Méltóképpen emlékeztünk az 1948-as hősökre

       

  Kellemes, tavaszias időben gyűltek össze az Iskolakertben mindazok, akik az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 160. évfordulóján, a Kossuth szobor előtt akartak tisztelegni a hősök emléke előtt. Az ünnepi megemlékezés a cserkész fogadalomtétellel kezdődött, majd Virágh Sándor református lelkész mondott szívhez szóló ünnepi beszédet…
 


Virágh Sándor


dr. Hörcsik Richárd

 

„Arra vállalkoztam, hogy buzdító szavakat mondjak ez ünnep alkalmából, legalább annyit, amennyit a ceglédi református lelkipásztor tett meg, amikor Torinóban Kossuth Lajost felkereste Ceglédről egy száztagú küldöttség. S a százak élén megjelent lelkipásztor így kezdte: Mi azért jöttünk el Kormányzó Úrhoz, hogy elmondjuk Neked: szeretünk… Ha ezért jöttél, jó helyen vagy – válaszolta Kossuth Lajos, és megnyitotta kapuját az érzelmeknek… - mert nagyon sokszor az ész hoz döntéseket, vagy a kényszer, és emiatt nem jutnak szóhoz a könnyek és az imádságok…”

Tiszteletes Úr megható szavai messze szálltak az Iskolakertben és bizony néha nehéz volt eldönteni, hogy a felhők mögül előbújt nap fényétől könnyes-e a szemünk, vagy a hallottak miatt…

”Ünnepelni sokféleképpen lehet, de hogy hogyan kell, azt éppen Petőfi Sándor mondja el nekünk:
Hol sírjaink domborulnak,
unokáink leborulnak
és áldó imádság mellett
mondják el szent neveinket…
Sokféleképpen lehet, de így kell március 15.-e emlékét, a Szabadságharc emlékét megünnepelni!”

Az ünnepi beszéd után következő ünnepi műsort a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának tanulói adták, de az is olyan szép volt, és változatos és szórakoztató, hogy a megemlékezés másfél órája szinte észrevétlenül szaladt el.

A megemlékezést koszorúzás zárta, amikor városunk intézményeinek és különböző szervezetinek képviselői helyezték a koszorújukat a Kossuth szobor talapzata előtt.

Városunk megemlékezését megtisztelte jelenlétével Szamosvölgyi Péter, ikervárosunk Sátoraljaújhely polgármestere is, aki Dr. Hörcsik Richárd polgármesterrel együtt koszorúzta meg Kossuth Lajos szobrát. 
 


További fotók>>>

Törő Gábor
/2008.03.15./

 

 

Ünnepi megemlékezés

           

 
Az Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium március 14-én délelőtt tartotta március 15-i ünnepi megemlékezését. Ismét színvonalas műsorral örvendeztették meg a diákokat, az iskolában dolgozó felnőtteket és a vendégeket.

A szereplők korhű jelmezben játszották el az 1848/49-es szabadságharc és forradalom legfontosabb eseményeit.
A műsort egyaránt élvezték a nézők és a szereplők.
 


 
 

További fotók>>>

Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium
/2008.03.15./

 

 

Balázs Ildikó előadása Wass Albertről

       

  2008. március 11-én, kedden 17 órától a Sárospataki Művelődés Háza Pódiumtermében Balázs Ildikó főiskolai tanár, műfordító, Wass Albert-kutató vetítéses előadását hallgathatták meg az érdeklődők…
 


BalázsIldikó

 

A Wass Albert kör elnöke Gáll József bevezetőjében köszöntötte a város számára nem ismeretlen Balázs Ildikó tanárnőt, akiről megtudtuk, hogy „félig-meddig” sárospataki. A bevezetőben elhangzott még, hogy a mai előadás a Wass Albert emlékév szerves része, melynek témái: A Mezőség - a nagy magyar írók földjének - bemutatása, és a Papok világa Wass Albert műveiben.

Balázs Ildikó előadásából érdekes és személyes mozzanatokat, tényeket hallhattak Wass Albert és családja életéből a téma iránt érdeklődők, mivel az előadó édesapja a Wass családnál szolgált, mint gazdatiszt. A képekkel illusztrált előadásban felolvasásokat hallhattunk a tanárnő édesapja és „a gróf” levelezéséből is, melyek érdekes részleteket árultak el az író-költő személyiségéről is.

Ezután az előadó rövid részleteket olvasott fel Wass Albert írásaiból. Ez alapján és többek között az író saját készítésű képei alapján betekintést nyerhettünk arról, hogy milyen lehetett a költő életének környezete a Mezőségben.
  
 
Wass Albert minden művében szerepel pap, tiszteletes. A sokféle ábrázolásról hallhattunk rövid összefoglalást, melyből az is kiderült, hogy az író-költő teológiai műveltséggel is rendelkezett.

Képek és az előadás amatőr hangfelvétele megtalálható az alábbi linken: http://www.tirek.hu/index.php?m=aktualitas&a=show&i=4898

                                                                                               Rácsok András A Tiszáninneni Református Egyházkerület Kommunikációs Szolgálata
 

Az előadás után Balázs Ildikó nyilatkozatából újabb részletekre derült fény a tanárnő családjának a Wass családhoz fűződő személyes kapcsolatáról…

Édesapám 1909-ben született, egy évvel volt fiatalabb a grófnál - ahogy ő nevezte Wass Albertet. Ő gazdatisztként a Mezőségen, a grófék birtokán kezdett, onnan is nősült először, az idős grófnő belső szobalányát vette feleségül. Ebből a házasságból nem született gyermek, és a felesége viszonylag korány elhunyt. Én édesapám második házasságából születtem, 54 éves volt ekkor. Gyakran elvitt engem arra a vidékre, ahol korábban a Wass birtokon, 25 éven át gazdatisztként szolgált, és gyermekkoromban többször nyaraltam is azon a vidéken.

Fontosnak tartom, ha az embernek van személyes kapcsolódása ahhoz a témához, amivel éveken keresztül foglalkozik. Én 8. éve kutatom Wass Albertet és nagy megtiszteltetés egy nagy ember szellemi közegében, szellemi társaságában ennyi időt eltölteni. Ugyanakkor azon kapom magam, hogy ellopom a nyelvét, ellopom a kifejezéseit. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a személyes élményeimet is tovább adjam az embereknek, ne csak egy rideg irodalomtörténeti tárgyként írjak róla előadást, és azt olvassam fel.

Gondolva, hogy Olvasóinkat érdekelni fogja az irodalomtörténész tanárnő Sárospatakhoz fűződő kapcsolata is, ezért erre külön rákérdeztünk…

Sárospatakon voltam kezdő tanár. 1996-ban kerültem ide, az Árpád Vezér Gimnáziumba, ahol magyar és német tantárgyat tanítottam 3 éven keresztül. Nagy élmény volt az itteni diákokkal együtt dolgozni! Utána a Nyíregyházi Főiskolára mentem tanítani, de most is olyan vibráló, eleven eszű diákokra emlékszem vissza, amilyenek a főiskolákon nincsenek, mert ezek a diákok, akik itt voltak, egyetemekre mentek elsősorban. Azóta is büszke vagyok arra, hogy kezdő tanárként ilyen motiváló szellemi közegbe kerültem, olyan diákok közé, akik ők maguk is arra késztettek, hogy ne csak tanítsam őket egy hierarchikus pozícióból, hanem, hogy együtt dolgozzam velük. Kreatívak voltak, és ez a kreativitás átragadt rám is.

Pataki diáknak lenni még ma is fogalom, hiszen a lányom is visszajött Nyíregyházáról ide az Árpád Vezér Gimnáziumba, pedig mi már akkor ott laktunk Nyíregyházán, de inkább kollégista lett, csak hogy itt lehessen Patakon, és itt érettségizhessen.

Én azóta is mindig szívesen jövök vissza Patakra. Nekem itt mindig dolgom van, valahogy a munkám során mindig vissza-vissza térek ehhez a városhoz különböző dolgok kapcsán, most pl. a gimnázium 15 éves jubileumát ünnepli és felkértek egy visszaemlékezés írására, amit nagyon örömmel elfogadtam.
Itt újabbés újabb kihívásokat kapok a várostól, a város embereitől, és ezeknek én örömmel igyekszem megfelelni. Csak ennek a tanévnek a 2. félévében ez a 3. alkalom, hogy el kell jönnöm Patakra. Először a Wass Albert pályázat díjátadójára, ahová egy esszével pályáztam, amivel első díjat nyertem abban a kategóriában, és nagyon boldog voltam, hogy ezen a pályázaton részt vehettem. Ezúton is megköszönöm a Wass Albert Körnek és a Tiszáninneni Református Egyházkerületnek, hogy felkínálta ezt a rendezvényt az ország és a határon túli Wass Albert olvasók, és róla írók számára.

A második rendezvény a Spanyolnátha sárospataki különszámának a bemutatója volt. Ennél a folyóiratnál már olyan diákjaim vannak, akik engem szerkesztenek. Én az írója vagyok a folyóiratnak a volt diákom pedig a rovatvezető szerkesztő: Lapis József, ő is ÁVG-s diák volt. Ő kért tőlem írást ebbe a lapba, és a sárospataki különszám bemutatóján így adódott, hogy részt vehettem és bemutatkozhattam. Ennek is nagyon szívesen tettem eleget és a mostani Wass Albert köri meghívásnak is, hogy tartsak egy előadást Wass Albertről.
Ez alkalomból gyűjtöttem össze Wass Albert mezőségi világáról, és a papokról szóló részleteket, amelyeket a közönség értő módon fogadott.
Már készülök az említett ÁVG-s, 15 éves jubileumi ünnepségre, amikor ismét Patakra jöhetek…

Törő Gábor
/2008.03.15./
 

 

A Sarokbástyába költözik a Tourinform Iroda

       

  Rendkívüli képviselő-testületi ülést tartottunk csütörtökön 14 órától, amelyen három napirendi pont tárgyalását javasolta a polgármester úr. Elsőként egy előterjesztést hallottunk a SidinfoKft. - hétköznapi nevén a Sarokbástya Kft.- működésének támogatásáról – nyilatkozta Aros János alpolgármester…
 


Aros János

 

Mint ismert, reményeink szerint hamarosan, napokon vagy heteken belül nyitni tud a sarokbástya, így a beinduláshoz szükséges készletek beszerzéséhez egy 5 milliós támogatást javasolt a képviselő-testület, ugyanakkor egyik képviselőtársunk javaslata alapján évi rendszerességgel be fog számolni a munkájáról a Sidinfo Kft.

A következő napirendi pontban a Tourinform Iroda áthelyezéséről és működtetéséről hallottunk előterjesztést. Mint szintén ismert a Tourinform iroda jelenleg A Művelődés Háza és Könyvtára keretein belül látja el tevékenységét. Itt megszüntetnénk ezt a tevékenységi kört és tovább a Tourinform Iroda is a Sidinfo Kft-n belül, tehát helyileg a Sarokbástyában fogja ellátni ezt a feladatot.

Szóbeli előterjesztést hallottunk továbbá egy előző képviselő-testületi döntés alapján, amelynek lényege az volt, hogy idén a képviselői tiszteletdíjakat nem javasolja emelni a képviselőtestület. Az így a megtakarított összegből, valamint a reményeink szerinti további megtakarításokból papír, nyomtató, tintapatron stb., valamint laptopok beszerzésére tettünk javaslatot. Négy árajánlat közül fogadtuk el azt, amelyik úgy tűnik, hogy a legjobb minőségben és a legjobb áron tudja szállítani ezeket az eszközöket. 
 


Törő Gábor
/2008.03.15./

 

 

A Bodrog felől is út nyílik a Rákóczi-várhoz

       

  Jelentős mérföldkőhöz érkezett a múzeum, amikor 2008. február 29-én befejeződött az immár két éve munkálkodó interreg projektünk. Ez azért fontos, mert ez volt az első olyan EU-s támogatás, megvalósult projekt, aminek a befejezését tudjuk önöknek jelenteni, és azt szeretnénk, hogy az örömünkben osztozzanak - számolt be a Rákóczi vár utóbbi időben történt fejlesztéseiről Jósvainé dr.Dankó Katalin
 


Jósvainé
dr. Dankó Katalin

 

 


Dr. Tamás Edit
 

 

 Tóth Tamás

 

Azok a célok, amelyeket mi 2006 márciusában, a támogatási szerződés aláírásával papíron rögzítettük, azok mindannyiunk örömére megvalósultak. Úgy gondolom, hogy nemcsak a múzeum - a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma - sikere ez, hanem az egész városé. Tulajdonképpen egy interreg pályázat volt, ami azt jelenti, hogy határon átnyúló program, „Kultúrtörténeti séta a Rákóczi várak nyomán címmel”, vagyis egy Rákóczi örökség útszakaszt karolt fel ez a projekt. Sajnálatos módon viszont a partnereink a Szlovákiában lévő Borsiban és az Ukrajnában lévő Munkácson nem nyertek, de attól még támogatásban nem részesülő partnerek maradtak és én bízom abban, hogy ez a Rákóczi örökség út így is életképes lesz és több, volt a Rákóczi birtokon lévő bázis csatlakozik majd hozzá.

Mivel, hogy Borsi és Munkács nem nyert, ezért mi vállaltuk magukra azt, hogy olyan bemutatást készítünk erről a pályázatról, amit majd elviszünk Borsiba és Munkácsra is. Különböző marketing anyagok tartoznak ehhez, leporellók és egy 40 tablóból álló kiállítás, amelyek a Rákóczi-örökség útját népszerűsítik. Az ismertető anyagok angol nyelven is, több ezer számban készülnek, amihez CD is tartozik, a 40 tabló pedig ezeket a megvalósult célokat fogja bemutatni. A vándorkiállítást áprilisban Borsiban mutatjuk be, amelyen megjelenik a Borsi kastély akkori állapota, és természetesen az interreg által elnyert és megvalósult pataki helyszíni célok is.
Ugyanez a kiállítás kerül bemutatásra Munkácson a nyár folyamán, magyar és angol nyelven, ill. ukrán és szlovák nyelven is elkészülnek a tablók feliratai. Ez egy közös marketingcsomagnak a része, és ezzel próbáljuk majd a hármashatár vidékéről a turistákat Patakra is elcsalogatni és egymásnak adni, amiben partner a Felső-Magyarországi Várak Egyesülete is. Meggyőződésem, hogy a vártúrák is gazdagodnak az itteni, Patakon megvalósult célokkal.

Konkrétan a következő célok valósultak meg: először, hogy a vár megközelíthető legyen szárazföldi és vízi úton is, de miután világörökség részei vagyunk, ezért az aszfaltút helyett egy bevezető útszakasz készült, kiskockakő burkolattal, egyedi növénykiültetésekkel, amelyek már most láthatóak. Ezek a belső várudvarban is megjelennek, kiegészülve a klasszicista padokkal, rekonstrukciókkal, ill. másolatokkal.

A nagy jelentőséggel bír, hogy a vízi közlekedésére is gondoltunk - amely természetesen majd a város általános rendezési tervével együtt kell, hogy valóban életképes legyen - hogy a Bodrog jobb partján a vízi túrázók kiköthessenek, feljöhessenek a külsővárba és a várba. Itt mi egy Bodrog-parti táji rendezési tervet készítettünk el, és a régi kútház helyén egy esőbeállót.
Ugyancsak terv szintjén készült el a Gombos kert, ami egy továbblépés lehetőségét is mutatja Ez a Lorántffy Zsuzsanna által híressé vált történeti kert, amely az Olaszbástya előtti téren valósul majd meg egy következő projekt keretében.

Nagy eredmény az is, hogy a reneszánsz konyha fejlesztésében előre léptünk az un. látványkonyha, a folyamatosan működő látványkonyha bemutatása, ill. működtetése megvalósulhat, hiszen ebben a projektben minden konyhatechnológiát be tudtunk szerezni. Itt a húsdarálótól a hűtőig, a kelesztőig, a kemencéktől akkor a nyársakig, mindenre kell gondolni, a legapróbb dologtól a legmodernebb konyha felszerelésekig.
Az eszközök száma 50 fő fogadását teszi lehetővé, habán étkezőgarnitúrában, tálakkal, tányérokkal, evőeszközökkel, asztalokkal, székekkel, padokkal...
Újdonság az is, hogy ennek a konyhának van egy kitelepülési lehetősége az Olaszbástya terébe, aminek a megközelítése új tipegőkkel lehetséges. Egészen más szemszögből nézheti a látogató most a Vörös-tornyot, azáltal, hogy közel mehet a torony tövéhez, megnézheti a lőréseket, a falakat, elmehet a lőporházba és az egész bástya belsejét bejárhatja.
Ebben a bástyában a sütőház alapfalai 1964-ben előkerültek, és a kemence is. Ennek a sütőháznak a védőtetővel való lefedése, a kemencék rekonstrukciója és a teljes berendezésének visszaállítása megvalósul.

Képzeljenek el egy olyan programot, amikor pl. egy tavaszi napon meghívjuk a szlovák barátainkat, és azt mondjuk, hogy itt a kemence, süssetek-főzzetek a hagyományos szlovák ételeket és erre mi egy programot fogunk szervezni. Megvannak azok a tölgyfából készült padok, asztalok, amelyeket a sétányra kihelyezünk, és a látogató gyönyörködhet a Vörös-toronyban, Bodrog látképében, ugyanakkor az éhségét is enyhítheti. Én azt gondolom, hogy ez egy előrelépést jelent és egy új lehetőséget a rendezvények szervezésében, egy új attrakciót.

Ami még megvalósult, és a múzeum szempontjából kiváltképpen fontos, azaz Olaszbástya kazamatában a reneszánsz hadművészet, a Hadászat a 17. században című kiállítás, amelyet a legmodernebb technikával szerelünk fel, és én bízom benne, hogy a látogatóknak ez egy új élményt fog jelenteni. Tudnunk kell ugyanis, hogy az idelátogatók általában a kastélyt és a kastély termeit látják, bár 2 éve a PM támogatásával megvalósult a délnyugati kazamatás várfalnak és a Veres bástyának a bemutatása.

Tóth Tamás - aki a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség koordinációs irányító hatóságának főosztályvezető helyettese - további jó hírekkel szolgált, miszerint az EU további támogatására lehet számítani, a határmenti együttműködéseket illetően…

A nemzeti fejlesztési ügynökség alapvetően koordinálja a teljes EU-s támogatásoknak a nagy részét, az agrár támogatások kivételével. Ennek egyik jelentős része pontosan a határon átnyúló támogatások továbbvitelét jelenti, s azt Magyarország határainak mindenfajta relációjában érvényesíti, így értelemszerűen a szlovák, ill. az ukrán határ mentén is. Ennek a konkrét ütemezéséről szóló programok elfogadása folyamatban van, a következő 7-8 hét többek között erről is fog szólni, hogy a régiós együttműködések javuljanak. A konkrét összeget nem ismert még, de azt tudom, hogy milliárdos nagyságrendekről van szó.
  
 

Cziczer Katalin
/2008.03.14./

 

 

Sajtótájékoztató a népszavazás után Sárospatakon

         

  A népszavazást kiíró FIDESZ és KDNP, valamint a népszavazást támogató Nemzeti Fórumra helyi képviselői hívtak össze sajtótájékoztatót március 12-én a Huszár Panzióba. A népszavazás eredményének értékelése előtt Sikora Attilától értesültünk a FIDESZ helyi szervezetében végbement változásokról is…
 


Sikora Attila

Stumpf Attila

Demeter Zita

Varga Dániel

Tarnavölgyi László

Déry Zoltán

 

A közelmúltban lezajlott Fidesz Sárospataki Szervezetének ülésén néhány személycserére, személyi változásra került sor. Elsősorban abból a megfontolásból, hogy az elnök, Aros János munkája annyira kiszélesedett az alpolgármesteri teendőkkel, hogy nyilván a pártmunkára már kevesebb ideje maradt, így aztán a tagság arra az elhatározásra jutott, hogy segítőket rendel mellé, úgymond alelnöki pozícióban, hogy megosszuk a terheket - mert hiszen mindenkinek mellette munkahelye, és más dolga is van. Négy embert választott a tagság alelnöknek: Demeter Zitát, Stumpf Attilát, Sikora Attilát és Varga Dánielt. Ők próbálják meg koordinálni, összefogni a sárospataki FIDESZ szervezet munkáját.

A feladatok nincsenek személyekre lebontva, legfeljebb Demeter Zitáról mondhatjuk el, hogy ő tartja a fiatalokkal a kapcsolatot, hiszen a korából adódóan ő a Fidelitásznak az egyik megyei alelnöke is. Tehát kimondott feladatleosztás nem történt, mindig az aktuális eseményekhez kapcsolódnak a munkák, nálunk a Fideszben ugyanis az a szokás, hogy nem posztot osztogatnak, hanem munkát, az pedig van bőven...

Az tény, hogy a Fidesz-KDNP írta ki ezt a szociális népszavazást. A győzelem mellett az okoz előjáróban szomorúságot, hogy ezért 18 hónapot kellett várni, hogy eljussunk idáig. Egy normális demokráciában nem biztos, hogy így kellett volna ennek működni. 2006 őszén jelentette be Orbán Viktor, hogy népszavazást írunk ki, ill. szeretnénk tartani és bizony most már 2008 tavaszát írjuk, és most sikerült. Ezt 18 hónap úgymond helyben járás, és mindenféle gáncsoskodás előzte meg, hiszen megpróbált a jelenlegi kormányzó párt mindent elkövetni azért, hogy ebből ne legyen népszavazás. De ekkora tömeget - mint most már látjuk, több mint 3 millió embert - nem lehetett elnémítani és hálaistennek, hogy nem némították el, s így megszülethetett ez az eredmény.

Ezt követően Stumpf Attila általános alelnök elmondta, hogy a sajtótájékoztatóra meghívták a KDNP és a Nemzteti Fórum helyi szervezetének elnökeit is, hiszen a népszavazás kapcsán valamennyien egy álláspontot képviseltek, és együttesen értékelték az eredményt is. Ezzel kapcsolatban a következő hangzott el összegzésként: az emberek önbecsülése én azt hiszem feléledt. Azt gondolták - és most már nem csak gondolják, hanem tesznek is érte - hogy a saját sorsukat megpróbálják a saját kezükbe venni. Másrészt pedig a tanulsága az, hogy nem lehet sokáig, sok embert félrevezetni. Ugye rövid ideig lehet sok embert, de sokáig nem. A magyar nép azt hiszem, hogy most érkezett ahhoz a pillanathoz, amikor azt mondja, hogy ezt a hazugságpolitikát nem hajlandóak tovább tűrni.
Mindenképpen meg kell említeni azt, hogy a fiatalok és az idősek egymásra találtak, hiszen az ifjúságot érintő tandíjas kérdés nem maradt el az eredményt tekintve a másik két kérdéstől. Nyilván az egészségügyet érintő kérdések elsősorban az időseket érintik, de valami csodálatos módon egymásra találtak a generációk, tehát nyugodtan beszélhetünk a generációk összefogásáról is.

Csatlakoztunk a FIDESZ kezdeményezéséhez, és együtt, a FIDESZ és a KDNP írta ki népszavazás kérdéseit, és igen nagy öröm számunkra, hogy ez az eredmény született, országosan mind a három kérdésben 80 % fölötti IGEN szavazat gyűlt össze, itt a mi körzetünkben pedig az országos átlag feletti eredmény született – tette hozzá Déry Zoltán, a Kereszténydemokrata Néppárt Helyi elnöke…

Az örömünk nem öncélú, tehát nem ezért örülünk, hogy nekünk lett igazunk, hanem azért, hogy a magyar nép végre feléledt Csipkerózsika álmából és merte vállalni azt, hogy a kormánynak ezt a nemzetrontó politikáját nem csak megkérdőjelezi, hanem vele szemben fel is lép. A véleményünk az, hogyha emiatt most az orvosoknak és az egészségügyi intézményeknek és az egyetemeknek bevételkiesésük lesz, akkor a megoldás az, hogy ezt az államnak kell pótolnia. Tehát az államnak kötelezettségei vannak a lakossággal szemben, nem térhet ki az elől, amit az Alkotmány is rögzít és előír számra. Mi úgy gondoljuk, hogy a kormánynak ez kötelessége, a kormány tegye a dolgát!

Tarnavölgyi László, a Nemzeti Fórum Sárospataki Egyesületének elnöke, a szervezet egyik megyei alelnöke  köszönettel kezdte hozzászólását…
Az első szavam a köszöneté, köszönöm Magyarország, köszönöm Sárospatak, hogy ilyen sokan részt vettek ezen a népszavazáson. Úgy gondolom, hogy ez egy történelmi népszavazás volt, hiszen az egy irányba mutató IGEN szavazatok száma minden korábbi választást felülmúlt, s hasonlóképpen a részvétel is. Az úton tehát elindultunk, és ezt a nagyon fontos első lépést megtettük, de hogy valódi demokráciában éljünk és a mindenkori hatalomgyakorlók demokrataként építsenek demokráciát, ehhez még sokat kell tennünk.
A Nemzeti Fórum Egyesület természetesen kezdettől fogva támogatta ezt a népszavazást, és a népszavazás sikeréért dolgozott. Én úgy gondolom, hogy túl a 3 fontos kérdésen, alapvetően a kormányzati politikát utasították el a szavazók, és nem csak a jobboldal hagyományos szavazói - mert a számokból kiderül, hogy legalább félmilliós nagyságrendben bal oldali szavazók is a kormánnyal szemben foglaltak állást, ami mindenképpen figyelmeztetés a kormány számára. Egy ilyen népszavazási eredmény nem maradhat következmények nélkül, társadalmi támogatottsága nincs ennek a kormánynak, csak egy előrehozott választás oldhatná meg ezt a problémát.

A sajtótájékoztatót Sikora Attila is köszönetnyilvánítással fejezte be:
a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség Sárospataki Szervezete nevében szeretném megköszönni mindenkinek, egyrészt, aki segített a népszavazás helyi lebonyolításában, valamint azoknak akik önként jelentkeztek és segítségükkel minden körzetben tudtunk delegáltat állítani, amire csak a FIDESZ-KDNP volt képes.

És utoljára, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni Sárospatak lakosságának, hogy olyan részvételt produkáltunk, ami a környékünkön a legmagasabb, közel 53 %-os. Ők, mintegy szolidaritásból azokon is segítettek, akik nem mentek el, hiszen nekik sem kell majd a továbbiakban vizitdíjat, kórházi napidíjat és ösztöndíjat fizetni. Tehát ezzel az egész lakosság jól járt és most, a szavazás után elmondhatjuk, hogy ismét lehet bízni a demokráciában.
  
 

Cziczer Katalin
/2008.03.14./

 

 

Ismét a térség legeredményesebb iskolája lett a Farkas Ferenc Művészeti Iskola

          

  Ismét a térség legeredményesebb iskolája lett a Farkas Ferenc Művészeti Iskola a Vécsey-Vásárhelyi Kamara Néptánc és Népdaléneklési Versenyen – nyilatkozta Darmos István
 


Darmos István

Darmos Éva

Kovács Borbála

Sajószegi Gábor

 

Öt díjat nyert el – így a térség legeredményesebb, és a versenyen egyik legtöbb díjjal jutalmazott versenyzői gárdája lett – a Farkas Ferenc Művészeti Iskola csapata a Nyíregyházán megrendezett kamara művészeti versenyen. Ezzel folytatódott az a sikersorozat, amelyet az előző években a táncosok által e versenyen elnyert korosztályi díjak, és különdíjak alapoztak meg.
 

A Csimpolya Gyermektánccsoport táncosai egy jobbágytelki és egy hegyközi táncanyagra épült műsorszámmal nevezetek a versenyre a II. korosztályban. A színvonalas szokásfeldolgozások és a stílusos táncolás hozta azt az eredményt, hogy az e korosztályban versenyző 11 csapat között III. helyezést értek el a táncosok.

Idén először a népdaléneklés kategóriában is indult három versenyző, úgy, hogy az iskolában népzenei képzés nem folyik, s a gyermekek felkészítésében főként a táncpedagógusok működtek közre.

A II. korcsoportban Szebényi Lucia és Tamás Janka indult, ők mindketten megosztott harmadik helyezést értek el, míg a legidősebbek között Gyüre Krisztinát II. helyezéssel jutalmazta a zsűri.

Mivel az iskola minden induló énekese díjjal tért haza - és a népdalénekesek között a legtöbb díjat nyert iskola lett a FFMI -, így a zsűri, a felkészítésben résztvevő pedagógusi gárdát – Darmos Évát, Kovács Borbálát, Sajószegi Gábort és Darmos Istvánt – különdíjjal jutalmazta.

Azért is értékes ez a különdíj, mert a többi énekest népdalénekesek, zenepedagógusok készítették fel, s közülük emelte ki ezt a táncpedagógusokból álló szakmai műhelyt a zsűri.

A versenyző gyermekeket, valamint a szakmai műhely munkáját, mind a néptáncos , mind az énekes zsűri kiemelkedőnek értékelte.


Az elnyert díjak összesítve:

Csimpolya Gyermektánccsoport III. helyezés / néptánc II. korcsoport /
Szebényi Lucia megosztott III. helyezés / népi ének II. korcsoport /
Tamás Janka megosztott III. helyezés /népi ének II. korcsoport /
Gyüre Krisztina II. helyezés / népi ének III. korcsoport /

FFMI Tanárai különdíj / népi ének felkészítésre/


 

 


Törő Gábor
/2008.03.14./

 

Nőnapi gyerekcsokor a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulóitól

          

  A nőnap azok közé az ünnepek közé tartozik, amelyek létjogosultságát sokszor megkérdőjelezik. Én biztos vagyok benne, hogy a jószándék, a kedves szó, a derűs pillanatok mindig jobbítják a világot.

Tanítványaimmal 2008. március 7-én az Idősek Napköziotthonában vettünk részt a nőnapi ünnepségen, ahol zenés, verses műsorral köszöntöttük a napköziotthon lakóit. Arcukon, szemükön az látszott, hogy örültek a gyerekeknek. Mi nagyon örültünk érdeklődésüknek és kedves vendéglátásuknak.
Szóval, éljenek a nők – és persze a férfiak!


 
 

További fotók>>>

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2008.03.14./

 

 

Munka és ünneplés

          

  2008. március 10-én délután, a Mese Óvoda és Bölcsőde valamint tagintézményei valamennyi dolgozójának részvételével nevelési értekezletet tartottak az intézmény Kincskereső Tagóvodájának aulájában - nyilatkozta Lendvainé Szendrei Ágnes, az intézmény megbízott vezetője...
 


Lendvainé Szendrei Ágnes

 

Első napirendi pont a Mese Óvoda és Bölcsőde valamint tagintézményei: 1. Carolina Tagóvoda, 2. Kincskereső Tagóvoda Minőségirányítási Programjának megvitatása, illetve elfogadása volt. Az intézményegységek képviselőiből alakult 7 fős munkacsoport ( Támogató Szervezet ) jól kidolgozott, teammunkában készített anyagát, az intézmény megbízott vezetője Lendvainé Szendrei Ágnes terjesztette az alkalmazotti közösség elé. Apróbb módosítások és egy érdemi javaslat mellett a dokumentum elfogadásra került és ebben a formában kerülhet majd a Sárospatak Város Képviselőtestületének Oktatási-, Ifjúsági- és Sport Bizottsága márciusi ülésén megtárgyalásra, illetve jóváhagyásra.

Az alkalmazotti összejövetel második részében az óvodai illetve bölcsődei dolgozók köre kibővült az RFV Sárospatak Nonprofit KFT dolgozói egy részével és egy könnyedebb hangvételű eseményre, a két intézmény által szervezett Nőnapi köszöntőre került sor.

A jó hangulatú rendezvényen Gujbán László a KFT ügyvezetője köszöntötte e különlegesnek számító esemény résztvevőit. A jelenlévő közel 90 fő nő dolgozónak, Aros János alpolgármester úr a város Polgármesterének és Képviselőtestületének üdvözletét és jókívánságait is tolmácsolta ünnepi köszöntőjében. A köszöntőt követő kis ünnepi műsorban versekkel Gulybán László, míg Csetneki József az ART-ÉRT Alapítvány vezetője gitárral és megzenésített versekkel fokozta, az egyébként is jó hangulatot.

A színvonalas kedves kis rendezvény végén a jelenlévő férfiak egy pohár pezsgővel és egy szál rózsával egyenként köszöntöttek valamennyi hölgyet.
Nagyon jó hangulatú, baráti és kellemes estét tölthettek együtt a jelenlévők, mely nagy élményt jelentett és emlékezetes maradt mindenki számára.
Remélhetőleg a jövőben is sor kerülhet hasonló közös összejövetelekre, melyek az egységes intézmény kollektívájának közeledését, közösséggé fejlődését szolgálhatják. 
 

További fotók >>>          Amatőr film >>> 

Törő Gábor
/2008.03.13./

 

 

Énekverseny a gyakorlóiskolában

          

  „…és akinek szép a lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek.”

Babits Mihály halhatatlan, szép sorai jutnak az eszünkbe, ha énekelni halljuk a gyermekeket. Mintha üveghangon csendülnének meg a dallamok.
Így éreztünk pénteken délután, amikor az Árvay József Gyakorló Általános Iskola alsós kisdiákjainak énekversenye zajlott a Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar dísztermében. A lelkes néző- és hallgatóközönséget a napközis csoportok alkották, de ott izgultak az osztályfőnökök is. A verseny szervezője, lebonyolítója Gyöngyösi Gézáné volt.
A zsűri tagjai ének-zene szakos tanárok: Csorbáné Csomár Éva, Kasza László és Szabó Katalin.
A nyertesek, akik képviselik majd iskolánkat a körzeti fordulóban:
2. osztály:
1. Kertész Regina
2. Horváth Inez
3. Varjas Marcell
Különdíjas: Balogh Bernadett
3. osztály:
1. Fedor Zsófia
2. Kállai Noémi
3. Dékány Lea
Különdíjas: Rózsahegyi Luca
4. osztály:
1. Espák Máté
2. Tóth Réka
3. Csomós Petra
Különdíjas: Barna Vivien

Amíg a zsűri tanácskozott, bemutatták műsorukat a felsősök körzeti énekversenyén érmet nyert tanulóink:
1. díjas: Preszoly Fruzsina 5.o. Különdíjasok: Virágh Hajnalka 8.o.
2. „ : Kállai Zoltán 6.o. Garlati Fanni 8.o.
3. „ : Máji Franciska 5.o. Varjas Bence 7.o.
2. „ : Rusznyák Ágnes 7.o. Gecse Viktória 8.o.

Bemutatkoztak énekegyüttesként is, mert a megyei versenyen ebben a kategóriában 1. díjat nyertek, és részt vesznek az országos döntőn április 5-én, Budapesten. Jó versenyzést, sikeres szereplést kívánunk mindannyiuknak.
Vendégként volt jelen és énekelt Szebényi Lucia, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola különdíjas tanulója.


 
 


További fotók>>>

Törő Gábor
/2008.03.13./
 

 

Önkormányzati képviselők erősítik a polgárőrséget Sárospatakon

          

  A Sárospataki Polgárőr Egyesület éves közgyűlésén vettünk részt, ahol a beszámoló mellett új tagok felvételére is sor került. Jómagam már korábban, az egy évvel ezelőtti közgyűlésen jeleztem belépési szándékomat az Egyesületbe, s a szükséges vizsgák letétele után én is polgárőrré válhattam – nyilatkozta Aros János alpolgármester az első járőrszolgálata után…
 


Aros János
Klima János

 

Fontos esemény volt ezen a közgyűlésen, amikor több képviselő társam is jelezte belépési szándékát, hiszen szívesen vennénk, hogy minden egyes választott területi képviselő tagja legyen a polgárőrségnek. A szolgálatokat ezen túl úgy igyekszünk majd beosztani, hogy minden szolgálatra egy-egy képviselő is jusson, aki az adott körzetben egy fokozottabb ellenőrzést fog így végrehajtani.

Ennek igénye felmerült a külterületi településrészekről, valamint Sárospataknak több olyan részéről is, ahol eddig ritkán teljesítettek szolgálatot, akár a rendőrök, akár a polgárőrök. Így reményeink szerint minden egyes választott képviselő felelősséget fog érezni a körzete iránt, illetve szorosabban tudja tartani a kapcsolatot az őt megválasztó lakosok, a polgárőrség és a rendőrség között.

Ezek után került sor az első avató szolgálatomra az elmúlt hétvégén, amelynek során végiglátogattuk polgárőrtársaimmal a környező településeket is, Halászhomokot, Apróhomokot, Dorkót, a sárospataki gócpontokat, a diszkó környékét, Végardót, a Fazekas sort, a Thököly utcát, a Pipacs utcát, a Vasútállomást és Berek-Horgászfalu környékét.

A szolgálat alkalmával többször egyeztettünk a rendőrség járőreivel. Szerencsére semmilyen rendkívüli eset nem történt, ami komolyabb beavatkozást igényelt volna. A járőrszolgálat másnap is folytatódott.

A továbbiakban csütörtök, péntek és szombati napokon fognak szolgálatot teljesíteni a polgárőrök, időnként a rendőrséggel együtt is. Tervezzük a közterület felügyelet bevonását is. Bízunk benne, hogy a közbiztonsági helyzeten ez javítani fog, aminek eredményét a lakosság is érzékelni fogja. 

Nagy jelentősége van annak, hogy a képviselők belépnek a polgárőrségbe - fejezte ki elismerését Klima János, a Sárospataki Polgárőr Egyesület vezetője. Ezzel kifejezik azt is, hogy elismerik a polgárőrség szerepét a helyi rendfenntartásban, a polgárőrök tevékenységének fontosságát. Ha meglátják őket a választóik azon a városrészen, ahol megválasztották őket polgárőr ruhában szolgálatot teljesíteni, ez a népszerűségüket még jobban fogja emelni.

A bűnözés visszaszorításában eredményt várunk tőlük, hiszen már a járőröző polgárok jelenléte, látványa is visszatartó erő a bűnözők számára, nem beszélve a helyismeretükről, amivel sokat segíthetnek nem csak a bűnesetek megelőzésében, de a felderítésében is.

A Polgárőr Egyesületbe újonnan belépett képviselők: Hajdu Imre, Oláh József Csaba, Sikora Attila, Stumpf Attila, Szabó András, Egyed Attila és Lendák Lajos.
  
 


További fotók>>>
Képek a Sárospataki Polgárőr Egyesület éves közgyűléséről

Cziczer Katalin
/2008.03.12./

 

 

Kiosztották a Virágos Sárospatakért versenymozgalom díjait

          

  Tizenkét évvel ezelőtt hirdettük meg a Virágos Sárospatakért a versenymozgalmat városunkban. Azóta a lakosság lelkesedése egyáltalán nem lankadt, nagyon szépen, igényesen, kitartóan és nagy hozzáértéssel ápolják növényeiket – mondta el Ágoston András, a Kommunális Szervezet főkertésze azon az ünnepségen, ahol a legszebb kertek tulajdonosainak járó díjalkat adták át…
 


Ágoston András


Dr. Hörcsik Richárd

Aros János


Mahalek István

 

Nem csak azoknak jár elismerés, akik a versenyben vesznek részt, hanem mindazoknak, akik - elsősorban a családi házas övezetben - kimagaslóan ápolják a növényeiket Sárospatakon.
Az elbírálásnál nem kizárólag a virágok mennyiségét néztük, hanem leginkább az összbenyomás számított, amibe nem csak a virágok számítanak bele, hanem az örökzöldek, a díszcserjék, a fák, a sövények, amelyekről tudjuk, hogy szintén jó ízlést, szakértelmet és sok gondozást igényelnek.

Sárospatak egyik ékessége a sok-sok virág. Ezt nem én mondom, hanem az idelátogató, egyre több turistától halljuk vissza. Különösen az elmúlt esztendőben, amikor Szent Erzsébet ünnepségsorozatai voltak, nagyon sok külföldi visszajelzés érkezett, hogy milyen jó lehet itt lakni – kezdte a Virágos Sárospatakért mozgalom díjazottjainak köszöntést Dr.Hörcsik Richárd polgármester…

Valóban, nemcsak, aki a virágot szereti, az jó ember, hanem ahol virágot szeretik, az jó város, mert jó emberek lakják. Mi is ezért örülünk minden éven, hogy átadhatjuk ezeket a díjakat. Reméljük, hogy lesznek követőik az idősebbeknek, lesznek majd fiatal házasok, fiatal családok, akik majd tudják ezt követni, mert számunkra fontos, hogy a mindennapjainkat ilyen szép környezetben éljük, hogy tiszta, rendezett legyen a város.
Öröm számunkra, ha az idelátogató turisták azt mondják, hogy „hát ezért érdemes eljönni, szép a város mert itt jó emberek laknak, akik szeretik a virágot.”

LEGVIRÁGOSABB UDVAR:
I. helyezett: Derczó György Lászlóné Hunyadi U. 96.
II. helyezett: Hegedűs Józsefné Honvéd U. 17./a.
III. helyezett: Lőcsei Andrásné Déryné U. 5 .

LEGSZEBB ELŐKERT:
I. helyezett: Feke Béla Kassai u. 10.
II. helyezett: Berta Gáborné Balassi u. 81
III. helyezett: Mészáros Józsefné Hunyadi u. 2.

LEGVIRÁGOSABB ERKÉLY:
I. helyezett: Vavrek Józsefné, Bocskai U. 6/a.
II. helyezett: Klamancsek György, Kassai U. 15.
III. helyezett: Szamosi Gabriella, Rákóczi U. 40. 1II./5


LEGVIRÁGOSABB INTÉZMÉNY:
I. helyezett: TlTUSZ Bt. Dobó F. u. 74.
II. helyezett: Evinor Bt. Bercsényi u. 27
III. helyezett: Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium, Nagy Lajos u.

VIRÁG- VARÁSZ MINTAKERT:
Chira Lucian Kölcsey Ferenc u. 41.

LEGVIRÁGOSABB KÖZTERÜLET:
I. helyezett: Trojna László Szent József u. 39.
II. helyezett: Matisz Jánosné Lavotta u. 48.
III. helyezett: Egyed János Dózsa Gy. u. 46. 
 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2008.03.12./

 

 

A kitartás és a küzdelem meghozta az eredményt

          

  A sárospataki NBII-es kézilabda csapata rangadó mérkőzést játszott Eger csapata ellen. A tabella 3. helyén álló Eger kemény ellenfélnek bizonyult, de egy színes, végletekig izgalmas mérkőzésen sikerült diadalmaskodnia a listavezető sárospataki csapatnak - küldte a tudósítást Kovács Zsolt...

Egyenletes eredmény
A sárospatakiak jól kezdték az első félidőt. Czili, Kovács, Medve, Türk és a két Nagyházi szórta a gólokat. A kapuban Simon remekelt. Az egriek azonban szívósan tartották magukat és nem engedték a pataki csapatot túlzottan elhúzni. Az egriek közül -a csapat legjobbja- Lakatos Tamás és Tihanyi Róbert remekelt.
A két csapat között 2-3 gólnál nagyobb különbség nem volt.

Hullámvasút
A félidő után a pataki henger beindult. Jó védekezéssel és eredményes támadásokkal már-már sikerült meglépniük, de egy kemény hullámvölgybe kerültek a félidő közepén. Ezt hatalmas lendülettel próbálta kihasználni Eger csapata. Lakatos ebben a periódusban megízzasztotta a patakiakat.
Ekkor azonban az addig is remek formában védő Simon András bravúrjai és percei következtek. Sőt! A frissen igazolt Zatnyeczki Norbert döntő pillanatokban heteseket fogott. Ezt megköszönve megrázta magát a csapat. Kőkemény, koncentrált védekezéssel, valamint Medve Róbert, Czili Attila és Kovács Attila eredményes, kiemelkedő játékával ki tudott mászni a hullámvölgyből. A sárospataki csapat már nem először bizonyította be, hogy képes kitartó és példaértékű munkával újra magára találni.

A nagyon jó hangulatú rangadót, minőségi játékvezetés és minőségi játék jellemezte. Igazi kézilabda-csemegét láthatott a nagy létszámú "közönség" egy sziporkázó, jó hangulatú és kimondottan izgalmas mérkőzés során.

Sárospatak TC – SHS Eger SE 28-25 (13-11)
Helyszín: Sárospatak, Árpád Vezér Gimn.
Időpont: 2008.03.09
Játékvezetők: Kertész Árpád, Tömöri György
Versenybírók: Gyuro József
Nézőszám: 200 fő
Sárospatak: SIMON, Zatnyeczki - Baksay, Braun, Papp, Türk(2), Czili(4), Kovács(10), Medve(7), Hevele, Nagyházi S.(2), Nagy(2), Durst, Nagyházi P.(1)
Edző: Simák György
Hétméteresek: 6/3, ill. 6/5
Kiállítások: 4 perc, ill. 8 perc
Az eredmény alakulás: 5. perc: 3-1, 8. perc: 4-4, 15. perc: 7-5, 22. perc: 10-7, 27. perc: 12-10 33. perc: 13-13, 38. perc: 18-14, 51. perc: 22-22, 58. perc: 28-25


 
 


További fotók>>>   (Törő Gábor)

/2008.03.12./

 

 

Fődíjat nyert Varga Torda, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma tanulója

          

  Felvételi pluszpontokat is kaptak azok a kutató diákok, akik a pénteken és szombaton Gödöllőn megrendezett Középiskolai Tudományos Diákkörök VIII. Országos Konferenciáján a legjobb eredményeket érték el. Magyarországon, Erdélyben, a Felvidéken és a Vajdaságban mintegy ötezer középiskolás vesz részt tudományos kutatásokban.
 


Varga Torda

 

A hét regionális konferencia zsűrije Budapesten, Gyulán, Salgótarjánban, Sopronban, Kolozsváron, Szabadkán és az idén először Dunaszerdahelyen hatszáznál több előadásból választotta ki azt a több mint százat, amelyek szerzői az országos döntőben is bemutathatták munkájukat. A tizennégy szekcióban változatos témákról tartottak beszámolót a diákok a rakéta-üzemanyagoktól a porábrákig, a melegvízhálózatban élő baktériumoktól az adventív gombákig, debreceni bábákról és az egyetemi diploma neméről, vagy éppen robottechnikáról és a vajdasági tanyaszínházakról.
A versenyben a kutatásokról elhangzó előadásokat középiskolai és egyetemi oktatók, neves szakemberek értékelték. A nagydíjasok ötven, az első helyezést elérő diákok harminc többlet felvételi pontot kaptak. A legjobbak részt vesznek majd egy válogatáson is, ahol egy diákot az a megtiszteltetés ér, hogyi részt vehet a 2008-as Nobel-díj átadási ünnepségén.

A díjazott ifjú kutatók meghívást kapnak a már hagyománnyá vált nyári káptalanfürdői kutatótáborba és publikációs lehetőséghez jutnak.
A szervezők azonban a díjaknál fontosabbnak tartják, hogy a résztvevők a magyar tudományos élet kiválóságaival együtt dolgozva életre szóló élményt szereznek a tudomány világában, megtanulják a kitartó, kreatív munkát.

Iskolánk diákja, VARGA TORDA 13.E osztályos tanuló „Az adventív gombafajok kutatása a Long-erdőn” címmel tartott előadást az Ökológia-Botanika szekcióban, ahol a zsűri értékelése alapján a KONFERENCIA NAGYDÍJÁT kapta.
Neki és felkészítő tanárának Halász Lászlónak szívből gratulálunk! 
 


Törő Gábor
/2008.03.12./

 

 

Lezajlott a biológia megyei verseny kistérségi fordulója

          

  2008. február 27-én délután 37 tanuló foglalta el a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Rákóczi úti épületének egyik legnagyobb tantermét, 14 órakor megkezdődött a biológia megyei verseny kistérségi fordulója.
23 hetedikes és 14 nyolcadikos tanuló mérte össze a tudását a 60 perces írásbeli fordulón. Meglepődtek a gyerekek a verseny feladatain, hiszen a hetedikesek feladatai 80 %-ban a hatodikos anyagokra vonatkoztak, és a nyolcadikosoknál is hasonló volt a helyzet.
Minden versenyző tanuló emléklapot, a helyezettek oklevelet és könyvutalványt is kaptak.
 

Helyezés

 

Tanuló neve

Iskola neve

Felkészítő tanár neve

7. évfolyam

I.

Tauzer Laura

Általános Iskola, Tolcsva

Szabó Zoltán

II.

Kónya Krisztina

Hegyalja Általános Iskola, Olaszliszka

Szabó Zoltán

III.

Ferenczi Evelin

ME-Árvay J. Általános Iskola, Sárospatak

Bódiszné Hajnal Alíz

8. évfolyam

I.

Majoros Fanni

ME-Árvay J. Általános Iskola, Sárospatak

Bódiszné Hajnal Alíz

II.

Tóth Ágnes

Általános Iskola, Tolcsva

Szabó Zoltán

III.

Balázs Fruzsina

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Sárospatak

Szegediné Gonda Zsófia

A hetedikes és a nyolcadikos első helyezettek a kiírás szerint már bejutottak a megyei fordulóba. Az alábbi tanulók feladatlapjait az előírt és elért pontszámok alapján kell továbbítanunk a Megyei Pedagógiai Intézetbe, így nekik is esélyük lehet a megyei fordulóba jutáshoz:

Tanuló neve

Iskola neve

Felkészítő tanár neve

7. évfolyam

Kónya Krisztina

Hegyalja Általános Iskola, Olaszliszka

Szabó Zoltán

8. évfolyam

Tóth Ágnes

Általános Iskola, Tolcsva

Szabó Zoltán

Balázs Fruzsina

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Sárospatak

Szegediné Gonda Zsófia

Szegedi Katalin

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Sárospatak

Szegediné Gonda Zsófia

Gecse Gréta

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Sárospatak

Szegediné Gonda Zsófia

Csingi Gábor

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Sárospatak

Szegediné Gonda Zsófia

Karajz Gréta

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Sárospatak

Szegediné Gonda Zsófia

A versenyzőknek és a felkészítő tanároknak gratulálunk, a megyei fordulóhoz sok sikert kívánunk! 
 Szegediné Gonda Zsófia, kistérségi munkaközösség-vezető
/2008.03.12./

 

 

Tavasszal nyit a Sarokbástya

           

  Örömmel számolhatok be arról, hogy a Sarokbástya építésének műszaki folyamata február 15-én lezárult. A projekthez rendelt műszaki ellenőr cég és a kivitelező, ill. a beruházó önkormányzat a január 15-én elkezdett, akkor még hiányosságokat tartalmazó átadást február 15-ével véglegesen lezárta, a záró jegyzőkönyvek kiállítása, a számla leigazolása megtörtént - tájékoztatja a város lakosságát Erdős Tamás tanácsnok…
 


Erdős Tamás

 

Az építészeti kivitelezésen túl, a mintegy további 20 millió Ft értékű eszköz beszerzése is megtörtént, tehát minden olyan eszköz, ami a pályázatban szerepelt, és minden építészeti megoldás, ami a pályázatban kötelezettségként szerepelt, megvalósult, így a február 20-ai zárását követően a pénzügyi elszámolás folyamata megkezdődött.
Ma már az üzemszerű működés beindításának előkészítése zajlik. Számos megoldandó feladat van még. Ez a pályázat 2003-ban a PEA keretében indult, majd 2005-ben lett belőle a regionális operatív programra alkalmazható pályázat. Tehát egy 2005-ös tervhez képest számtalan olyan dolog kimaradt a projektből, ami az üzemszerű működésnek alapfeltétele. Ezeket természetesen az Önkormányzatnak további saját forrás bevonásával kell biztosítania. Így ez a folyamat, ami február 20-án kezdődött, a tervek szerint március hónapban lezárul, és remény szerint április hónapban a Sarokbástya részlegesen ki tud nyitni.

Abban bízom, hogy a turisztikai szezon kezdetére három helyiségben helytörténeti kiállítás, a kazamatában pedig a bor bemutató-, borkóstoló tér is beindulhat. Ezt megelőzően április hónapban a kávézó és a konferenciaterem már teljes üzemmel tudja fogadni a vendégeket. Ennek természetesen alapfeltétele a használatba vételi engedély és a működési engedély megléte.
  
 
Hasonlóképpen a földszinti idegenforgalmi központ – ami nagyon fontos színtere lehet a városnak – kinyit, és rendkívül jó műszaki feltételekkel és gazdag információáradattal, kényelmes, szép, új, és nagyon minőségi környezetben tudja fogadnia a turistákat, és a helybeli érdeklődőket.

Néhány olyan dolog maradt még, ami a későbbiekben a beruházás kapcsán javításra szorul. Ilyen az utcai burkolatok kérdése, hiszen fagyok közepette készült, így ennek bizonyos garanciális javításai még előfordulnak. Ugyanez vonatkozik a Vízi kapui rendezvénytérre, hiszen ott ennek az átadása - miután egy projekt keretében zajlott - megtörtént, de amit a tél megviselt, néhány javítást ott is kell eszközölnünk. Ezek egy része kivitelezői garancia keretében fog történni, más részét pedig az Önkormányzat fogja elvégezni.

Összeáll a Sarokbástya, ill. Vízi kapui létesítmény menedzsmentje, már érkeznek azok a megrendelések a bástya szolgáltatásaira, amelyekben bízunk, hogy a fenntartást fogják biztosítani. A végső állapot az, hogy reményeink szerint áprilisban, ill. májusban már kiállítással kibővítve az egész ház - mind az 1300 négyzetméter - teljes üzemmel működni fog.

Másféléves kemény munka eredményeként jött ez létre, és azt tervezzük, hogy ha a fent vázolt állapotot el tudjuk érni, akkor először is Sárospatak lakóinak szeretnénk ezt a létesítményt megmutatni, ezért nyílt hétvégét fogunk szervezni, amelyen minden érdeklődő sárospataki polgár számára lehetőség nyílik ennek a létesítménynek a megtekintésére.
Szeretnénk, ha mindenki számára világos lenne, hogy mi az, ami elkészült, és milyen funkciókat lát majd el. Szeretnénk továbbá, hogy mindenki tudjon arról, érezze kötelességének, minden erejével azon legyen, hogy ez a létesítmény minél nagyobb hatékonysággal, minél jobb kihasználtsággal, és minél jobb üzemeltethetőségi mutatókkal tudjon működni, hiszen a pillanatnyi becslések szerint kezdetben nagyon nehéz lesz ezt az épületet nyereségesen fenntartani.

Ehhez kell egy profi menedzsment, aki ezt megvalósítja, kell a város segítsége, hiszen a konferenciák szervezésétől az esküvőkig, a családi összejövetelekig, képzésekig és mindenfajta funkcióhoz igazodó bevételekre nagyon nagy szükség lesz.

Bízom abban, hogy a város lakói sajátjuknak érzik majd ezt a létesítményt, és valóban a város első számú turisztikai információs központjává válhat. Azt remélem, hogy az „Új bástya” – ahogyan azt az építtető nevezte néhány évszázada – jelentősen gyorsítja majd a Várnegyed további fejlesztésének folyamatát.


Cziczer Katalin
/2008.03.11./

 

 

Kihirdették a Mátyás király pályázat eredményét

          

  A Művelődés Háza és Könyvtára 2008-ban a Reneszánsz év alkalmából Mátyás király Mesemondó és mese illusztrációs rajzpályázatot hirdetett, melyre sok általános iskolás jelentkezett. Mesemondásra 48 tanuló vállalkozott, rajzot illetve festmény pedig közel 200 db-ot küldtek be - tájékoztatja az olvasókat Kovácsné Géczi Julianna...
 


Kovácsné Géczi Julianna

 

A zsűri elnöke Molnár Irén festőtanár volt, akinek szakmai véleményezése alapján mintegy 150 rajz, festmény került kiállításra A Művelődés Házában.
Nehéz lett volna helyezéseket megállapítani, ezért 15 díjat adtunk ki sorrendiség nélkül. Minden résztvevőnek gratulálunk, további eredményes, élményekkel teli rajzolást kívánunk.

Köszönjük a pedagógusok felkészítő munkáját, melynek eredményként az alábbi gyerekek részesültek díjazásban:
Krenyitzky Sarolta, Takács Zoltán, Vajda Kata, Tóth Zsófia, Durányik Bianka, Donkó Janka Farkas Soma, Bánóczki Regina, Hochvárt Martina, Papp Zsófia, Tagai Péter, Berei Fruzsina Hornyák Olívia, Kerékgyártó Kolos és Boros Panna.

A gyerekek a Sárospataki Református Kollégium Általános Iskolája, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, valamint az Árvay József Gyakorló Általános Iskola tanulói. 
 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2008.03.11./

 

 

Kerekasztal beszélgetés Sárospatak közlekedésének biztonságáról

           

  2008. február 28-án délelőtt 10 órától a Sárospataki Polgármesteri Hivatal dísztermében egy megbeszélést hívott össze a város polgármestere, amelyet Aros János alpolgármester úr vezetett. Témája a biztonságos közlekedés megvalósítása volt a város közigazgatási területén – nyilatkozta dr. Téglás István r. alezredes, a Sárospataki Rendőrkapitányság vezetője…
 


Dr. Téglás István

Aros János

Papp Imre

Klima János

Mahalek István

György Zoltán

 

Ezen a megbeszélésen már korábban jelzett problémákat beszéltünk át, ill. további felvetéseket tárgyaltunk meg. A tanácskozáson részt vett többek között a Közútkezelő Kht. sátoraljaújhelyi vezetője, a megyei osztályvezetője, a Sárospataki Polgárőr Egyesület vezetője, az Önkormányzat illetékesei, a Műszaki Iroda, valamint a közterület felügyelet munkatársai, a Kommunális szervezet vezetője ill. a rendőrkapitányságról mi ketten, a közlekedési osztály vezetőjével.

Javaslatok hangzottak el többek között a súlykorlátozással kapcsolatosan: a felhívó előjelző táblákat felül kell vizsgálni, és több helyen kell előjelző táblákat alkalmazni, többek között az Eötvös utcánál, ahol majd rá kell fordulni a nagy tömegű kamionoknak az Erdélyi utcára. A Martinovics utcai vasúti átjáró elé szintén figyelemfelkeltő táblát célszerű lenne kihelyezni, hiszen a legtöbb vasúti balesetünk abban az átjáróban történt.

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolánál, az Erdélyi János utcában a gyalogos közlekedésre használt járdát az iskola meglévő kerítése mögé lehetne tenni, hiszen ott általában nagy sebességgel hajtanak bele a járművek a kanyarba - vagy ha nem is nagy sebességgel, de úgynevezett sodrós kanyar van - annak ellenére, hogy fokozott rendőri jelenlétet biztosítunk, főleg reggel a gyerekek érkezésekor, ill. alkalmanként az iskolából való távozáskor is.

A Hegyi Szupermarket előtt célszerű lenne egy gyalogos átkelőhelyet megvalósítani, továbbá újabb gyalogátkelőhelyeket pl. a Bercsényi, és Baross Gábor utcára.

Sárospatak bejövő irányaiból a helységnév táblákra „traffipax kontrol” tábla kihelyezését javasoltuk. Ehhez kapcsolódóan szó volt nagy költségvetési igényű sebességjelző táblák kihelyezéséről, amelyre az önkormányzat pályázatot fog benyújtani – ez már előkészületben van. Ehhez mi azt tudjuk ígérni, hogyha olyan renitens gépkocsivezetőkkel találkozunk, akik már csak azért sem tartják be, vagy csak azért is versenyeznek a táblákkal, a sebességekkel, akkor mi visszatérő ellenőrzéseket végezve, szigorúan fogjuk ezeket venni.

Problémaként felvetődött még fel néhány olyan növény helye és alkalmanként cseréjének szükségessége, amelyek zavarják a szabad kilátást és a biztonságos közlekedést. A Mozi előtti hirdetőtábla áthelyezésének szükségessége, a súlykorlátozó táblák megint csak a Kazinczy, és Tompa utcán, a Posta sarkán pedig ezeknek az előjelzése, a Gárdonyi úton pedig - ez már régebbi probléma - egy gyalogos átkelőhely felfestésének az igénye.

Több tükrünk is kicsinek bizonyult, a Polgármesteri Hivatal alatt lévő deltában is, erre azt ígérte a közútkezelő, hogy megnézik, van-e nagyobbra lehetőségük. A Tompa utcának a szélesítése is felmerült – melynek költségvonzatát vizsgálni kell.

A Dobó és a Széldomb utcában - ahol egy S kanyarulat van – sebességkorlátozás szükséges. Felmerült, hogy a rózsási lakott területen belül meg lehetne emelni a sebességhatárt 70 km/h-ra. Széchenyi utcán az útpadka problémája: Végardóról a 37-es főközlekedési útra kivezető felújított út keskeny, de ennek szélesítéséhez a vasúti átjárónál is hasonló feladatot kellene elvégezni.

Az útburkolati jelek sok helyről hiányoznak. Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy ez már meg van szervezne, tavasszal amint lehetőség nyílik rá felfestik, megújítják a jeleket.

Az Árpád Vezér Gimnáziumhoz egy kapubejárót vagy egy felhajtót tervezünk, ugyanis egyre több rendezvény van, és olyankor alkalmanként teherautók szállítják a berendezéseket és egyéb kellékeket. A behajtási engedélyek kérdése is felmerült a Hild térre, ill. a Római Katolikus Templom oldalánál lévő kis utcába.

Aros alpolgármester úr rákérdezett a nagy kamionforgalom problémájára, amire azt a választ kaptuk, hogy ez a GKM rendelet módosításától függ, erre ők meg is teszik a szükséges lépéseket. Úgy alakult, hogy amikor a Tokaj és Rakamaz közötti utat fizetőssé tették, akkor meghagyták „surranó pályaként”, azt a kis lehetőséget, hogy a Záhony felől, Cigándon át itt, Patakon keresztül jöhetnek a kamionok. Majd meglátjuk, hogy mit lehet elérni ezzel a rendeletmódosítási javaslattal.

Több helyről is fölmerülő kérdés volt, hogy a 37-es főút mentén - és az országban máshol is - az út menti fasorok mire szolgálnak, van-e létjogosultságuk. Azt a tájékoztatást kaptuk a Közútkezelőtől, hogy ezeknek a régi nyárfáknak a kivágása folyamatban van. Már nyárfát elmondásuk szerint nem is lehet telepíteni, ill. beljebb, távolabbra ültetik az úttól a fákat, és meg van határozva egy fiatalabb életkor, aminél vágni kell és cserélni, hogy ne okozzanak a balesetek során sérüléseket.

Azonban hozzátették a szakemberek, hogy úgy értékelik, és azt mutatják a tudományos kutatások is, hogy az útvezetés szempontjából kellenek és fontosak az út menti fák. Egyrészt előre látható az út vonalvezetése és a figyelmet is jobban ébren tartják. Ezért jobb, amikor fasor van az út mentén, de már tudatosan váltogatják az erre alkalmas fa típusokat.

Általánosságban megállapítható, hogy a felmerült problémák egy részére van olyan megoldás, ami nem igényel nagy költséget, azonban pl. egy gyalogos átkelőhely létesítéséhez előírás a megfelelő le és felhajtás rá, világítóberendezés, amelynek már a tervezése is nagy költséget jelent, nem beszélve a megvalósításról.

Konstruktív volt minden résztvevő, a Közútkezelő részéről is az osztályvezető úr megtette az ígéreteit, és úgy néz ki, hogy 2-3 héten belül egy újabb tárgyalást, már konkrétumokkal fogunk tudni megvalósítani. 
 


Cziczer Katalin
/2008.03.11./

 

 

Mondókázzunk együtt!

          

 


Krenyitzkyné Sárosi Krisztina

 

Február 28-án tartotta a könyvtár Baba-mama klubja a soron következő összejövetelét Mondókázzunk együtt! címmel- nyilatkozta Krenyitzkyné Sárosi Krisztina, gyermekkönyvtáros...

Ezen alkalommal mondókákat, gyermekdalokat és versikéket elevenítettünk fel a mamák és a babák közreműködésével. A mondókák azért nagyon fontosak, mert ezek az első összefüggő szövegek kisgyermekkorban, amelyek a szókincsüket fejlesztik és elősegítik a beszédfejlődést.

Ezek a klubfoglakozások azért fontosak, mert alkalom nyílik arra, hogy a kisgyermekek a közös játék közben a társas kapcsolatok kialakításában is fejlődnek. Az anyukák pedig megbeszélhetik egymással a gyermeknevelésben szerzett tapasztalataikat.
  
 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2008.03.11./

 

 

Szavalóverseny a Reneszánsz éve alkalmából az anyanyelvi költészet tiszteletére

           

  2008. február 28-án a Reneszánsz éve alkalmából a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola szavalóversennyel tisztelgett az anyanyelvi költészet előtt - nyilatkozta Szegedi Istvánné, igazgatónő.
 


Szegedi Istvánné

 

Közel 50 tanuló gyönyörködtette a magyar líra gyöngyszemeivel az érdeklődő közönséget. Valamennyi résztvevő emléklapban részesült.
A zsűri az 5-6. évfolyamon az 1-3. helyezettet oklevéllel és könyvutalvánnyal jutalmazta. A 7-8. évfolyamon megosztott 1. helyezést és egy-egy 2. helyezést díjazott. A Sárospataki Olvasókör felajánlásaként valamennyi évfolyamból 1 fő Különdíjas is kikerült.

5. osztály
I. hely Gaál Teodóra 5.c
II. hely Stempel Richárd 5.b
III. hely Egyed Bettina 5.c
Különdíj Melles Károly 5.a 
 
6. osztály
I. hely Pásztor Luca 6.b
II. hely Beimli Ákos 6.c
III. hely Lomniczi Vivien 6.b
Különdíj Tóth Balázs 6.d

7. osztály
I. hely Tóth Rebeka 7.b
Kucsinka Flóra 7.d
II. hely Leskó Klaudia 7.d
Különdíj Bokros Klaudia 7.a
  8. osztály
I. hely Peres Dóra 8.a
Szegedi Katalin 8.a
II. hely Szabó Levente 8.c
Különdíj Bereznyák Csilla 8.b

A résztvevőknek gratulálunk!

Köszönjük a felkészítő munkát a tanároknak:
Benkőné Ignáth Mária
Cilli Márta
Kanyóné Preszoly Ibolya
Polyákné Szebényi Erika

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2008.03.11./

 

 

Tisztelt Választópolgárok!

       

  Ezúton szeretnék gratulálni mindenkinek a közös sikerhez. A március 9-i népszavazás eredményei azt mutatják, hogy Magyarország talpra állt és győzött, mert mi magyarok végre hosszú évek után egymásra találtunk - nyilatkozta Dr. Hörcsik Richárd választókerületi elnök...
 


Dr. Hörcsik Richárd

 

Az összefogás meghozta a sikert, amely egy új korszak kezdetét jelenti. Megnyílt a lehetőség, hogy közösen megalkossuk a jövőt.

Választókerületünk polgárai, a Hegyköz, Bodrogköz, Sátoraljaújhely és Sárospatak lakossága megérezte a döntés fontosságát. Ezt tükrözi az országos átlagon felüli részvételi arány, a választásra jogosultak 52,82%-a járult az urnákhoz.
Köszönetet mondok mindenkinek, aki aktív részese volt ennek a győzelemnek, és segített abban, hogy kitűzött céljaink eléréséhez egy lépéssel közelebb kerüljünk!

Szép volt, Fidesz- KDNP! Szép volt, Magyarország!
  
 

Törő Gábor
/2008.03.10./

 

 

Tisztelt Szülők!

       

  Tekintettel a tanköteles gyermekek létszámára, az Árvay József Gyakorló Általános Iskolában a 2008/2009-es tanévben 2 első osztály indítását tervezzük - nyilatkozta Pásztor Andrásné, igazgatónő...
 


Pásztor Andrásné

 

Osztályvezető tanítók:
Kissné Murányi Andrea
Székelyné Nagy Judit


A leendő osztályok programjai:
– idegennyelv oktatás (német v. angol)
– sportosztály mindennapos testnevelés órával
első évben 2 óra úszás, 2 óra testnevelés, 1 óra labdás képességfejlesztés (továbbiakban bővülő tevékenységekkel)

Valamennyi l. osztályban: - szótagoló olvasástanítás.
  
 
Szabadon választható iskolán belüli tevékenységek:
- néptánc, társastánc
- mazsorett,
- sakk,
- furulya,
- kézművesség,
- sportkör (labdarúgás, kézilabda, atlétika, grundbirkózás, torna).

Napközibe minden jelentkezőt felveszünk.

- Nyílt tanítási nap az alsótagozatban: 2008. február 13-án

- Tájékoztató jellegű szülői értekezlet ideje: 2008. március 12. 1630 - órától

- Családi Nap (szülők, gyerekek, pedagógusok számára): 2008. április 19. 9-12 óráig
- Beiratkozás után május elején – játékos ismerkedésre hívjuk az osztályokba beírt tanítványainkat.

Szeretettel várjuk a leendő 1. osztályosokat és szüleiket!

 Árvay József Gyakorló Általános Iskola
/2008.03.10./
 

 

Tetten érték a bűnözőket

       

  Egy Bodrogolaszi községben lakó férfi 2008. február 27-én 14 óra 30 perc körül érkezett haza a családi házába, amikor arra lett figyelmes, hogy a lakás ajtaja nyitva van. Amikor belépett a házba, egy idegen férfit látott a spájzában – kezdte az izgalmas történetet Solymosi Antal rendőr alezredes, a bűnügyi osztály vezetője…
 


Solymosi Antal

 

Azonnal rázárta az ajtót, bekulcsolta, majd értesítette a rendőrséget. A rendőrök a helyszínen vonták intézkedés alá az elkövetőt, aki már kisebb dolgokat (rádiós magnó, zseblámpa, zsebkés, szemüveg, liszt) készített össze eltulajdonítási szándékkal. A sátoraljaújhelyi állandó lakhellyel rendelkező elkövetővel szemben a rendőrség lopás vétség kísérlete miatt folytat büntető eljárást.


Lopás bűntette miatt folytatunk büntetőeljárást egy 18. életévét alig betöltött helyi lakos férfi ellen, aki 2008. február 28-án, hajnali 2 óra 5 perckor betörte az egyik sárospataki óra-ékszer üzlet kirakatüvegét, majd a kirakatból 1 db 62.700 forint értékű karórát eltulajdonított. A bűncselekmény elkövetéséről az üzletet védő jelzőrendszer az éppen Budapesten tartózkodó sértettet telefonon értesítette, aki azonnal hívta a rendőrséget, így a tettest még a helyszínen elfogták. 
 


Cziczer Katalin
/2008.03.10./

 

 

Parlamenti Különóra

       

2008. március 3-án a Parlament Civil Irodája által szervezett Parlamenti Különórán vehettek részt az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium  11. és 12. évfolyamon tanuló diákjai, Kiszelyné Lencsés Anna és Vigyikán Edina tanárnő kíséretével...  
A parlamentbe való belépésünket a Köztársasági Őrezred tisztjei ellenőrizték, majd csoportkísérőkkel együtt kalauzoltak végig minket a parlament épületében. Első programunk, az „Országgyűlési ismeretek” óra a felsőházi ülésteremben volt. Itt elsőként Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke az országgyűlés tisztségviselőiről tartott előadást. Őt Papp István az országgyűlés főtitkárhelyettese követte, aki az országgyűlés feladatairól és működéséről beszélt. Végül Kuncze Gábor, az SZDSZ országgyűlési képviselője következett, aki humoros történetekkel láttatta a parlamenti pártok és képviselők munkáját. Mindhárom előadás után kérdéseket tehettünk fel az előadóknak.

Ebéd után, országgyűlési séta során idegenvezető mutatta meg nekünk a parlament épületét, rejtett titkait és láthattuk a Köztársasági Őrezred által védett Szent Koronát is.
Ezután következtek Parlamenti Különóránk egyik legérdekesebb pillanatai: az alsóházi ülésterem karzatán követhettük nyomon a plenáris ülést, ahol épp Gyurcsány Ferenc, a miniszterelnök beszédét hallgathattuk végig.

Programunk végén még az Országgyűlés Könyvtárát is meglátogattuk, ahol a könyvtárosok érdekes történeteket meséltek többek között arról is, hogy milyen beszédeket írnak ők a képviselőknek pl. a hegesztésről, vagy a vőfélyi köszöntőről.
Parlamenti Különóránk során érdekes és izgalmas képet kaptunk az ország első rangú házának működéséről és tisztségviselőiről, és élményekkel gazdagodva tértünk vissza Sárospatakra.


 
 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2008.03.10./
 

 

Szépül a Bodrog-part

          

  A téli-tavaszi közmunka program keretén belül lehetőségünk nyílt végre olyan régi, teljesen jogos igény kielégítésére, ami a város lakosság részéről kritikaként, észrevételként gyakran elhangzik, nevezetesen a Bodrog partjának, a Kalajkának, ill. a Thököly utca alatti résznek a rendbetételét kezdtük meg, és ezt a munkát természetesen szeretnénk folytatni – nyilatkozta Aros János alpolgármester…
 


Aros János

 

Ez a fák ritkításából és elsősorban a több évtizede fölhalmozódott szemét elszállításából fog állni. Az említett szakaszok rendbetétele után remélhetően lehetőségünk nyílik majd valami pályázati forrásból egy sétány kialakítására is.

Természetesen ezúton szeretnénk mindenkinek a figyelmét fokozottan fölhívni - akik megszokták több éve már, hogy a szemetet illegálisan a Bodrog partján helyezik el – hogy innentől kezdve a közterület felügyelőink fokozottan fogják ellenőrizni a megtisztított szakaszokat, és keményen bírságolják azokat, akik a szemetet ide helyezik el.
Ez elsősorban az érintett, Bodrog-parti szakaszokra nyíló kertek tulajdonosait érinti, hiszen valószínűleg innen származik a szemét a többsége.

Ennek a közmunka programnak a keretén belül első körben 156 fő foglalkoztatására nyílt lehetősége a Kistérségnek, hiszen a Kistérség pályázott és nyert 54 millió Ft-ot, amiből Sárospatak 40 fő foglalkoztatását tudta megkezdeni Ez nagyon fontos adat, hiszen minden egyes munkahelyteremtés nagyon fontos, és én továbbra is vallom azt a nézetet, hogy elsősorban munkát kell a rászorulóknak biztosítani, nem pedig segélyeket.

Örömünkre a második körben is nyert ez a pályázat, tehát az előző 54 millióhoz képest még 28 millió Ft áll rendelkezésére a Kistérségnek és így az április 15-ei határidőt megtudjuk még hosszabbítani, és az említett 156 főnek június 10-ig tudunk munkát biztosítani.
Így tehát biztosítottnak látszik, hogy tovább folytassuk a partszakasz rendbetételét, valamint megkezdjük a több éve ránk váró, Árpád Vezér Gimnázium udvarának rendezését. Itt földmunkára és füvesítésre kerül sor, valamint megvizsgáljuk, hogy van-e lehetőség további pályák építésére.

Ennek a munkának a keretén belül a külterületek tisztítására is lehetőségünk nyílik, hiszen jelentősen elhanyagolt állapotban van akár a kácsárdi, akár a Kisgát-dűlői, akár a halászhomoki, de sorolhatnám még a külterületeket…
Sokan jeleztek már vissza, hogy örömmel veszik a közmunka programot, nem csak a benne résztvevők, hanem azok is, akik szerették volna már régóta tisztán és rendben látni a Bodrog-partot. 
 


További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2008.03.10./

 

 

Véradással is szolgálnak

       

  2008. március 3-án délután 13 órától a Sátoraljaújhelyi Véradóállomás által szervezett véradáson vett részt a Sárospataki Rendőrkapitányság állománya. Ez egy folyamatnak a második lépése volt, ami tavaly szeptemberben indult – tájékoztatta szerkesztőségünket dr. Téglás István alezredes, a kapitányság vezetője…


Dr. Téglás István

 


Még akkor alakult ki ez az együttműködés a rendőrség és a véradóállomás között, amikor a kapitányság állománya nagyobb létszámban megjelent, és egy szervezett véradáson gyakorolta ezt a humánus, önzetlenül segítő állampolgári magatartást.

Akkor közösen történt a véradás a polgárőr egyesület tagjaival is, amit ezzel az alkalommal nem sikerült megszervezni, így most csak a kapitányság dolgozói voltak jelen. Mégis szép eredmény született, hiszen 25 fő rendőr adott vért, ami nagy segítség a vérellátó szolgálat, illetve a rászorulók részére.

A véradás jó hangulatban zajlott le itt, a kapitányság épületében, hiszen a véradóállomás munkatársait is már régóta ismerjük, régóta kapcsolatban állunk velük. Így sikeresnek mondható a véradás, aminek majd folytatása is lesz, hiszen abban állapodtunk meg, hogy a következő időpontot majd kb. 3-4 hónap múlva újra kitűzzük, amikor ismét lehetőséget adunk az önként jelentkező kollégáinknak a véradásra. 
 


További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2008.03.10./

 

 

Rendben lezajlott a szavazás Sárospatakon

       

  2008. március 9-én az országos ügydöntő népszavazás lebonyolítására került sor Sárospatak város településen is, ahol reggel 6 órakor kinyitottak a szavazókörök, szám szerint 18 szavazókörben adhatták le a választásra jogosult állampolgárok szavazataikat. Ez a szám Sárospatakon 11.049 fő, akik közül 5780-an mentek el szavazni – nyilatkozta dr.Komáromi Éva jegyző, a helyi választási iroda vezetője…
 


dr.Komáromi Éva
 

 

19 óráig tartott a szavazás, napközben rendkívüli esemény városunkban nem történt, sem a helyi választási irodát, sem a rendőrséget érintő bejelentés nem érkezett a szavazókörök részéről.

19 órakor a szavazatszámláló bizottságok megkezdték a szavaztok összeszámlálását, jelenleg az urnadobozok beszállítása és a jegyzőkönyvek átvétele folyik a helyi választási irodában, amelynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal. A munka várhatóan 23 óráig fog tartani, hiszen az itt átvett jegyzőkönyvek első példányait még Sátoraljaújhelybe kell szállítani.


A szavazás eredménye:
Részvétel:      
52.82 % (országos: 50.40%)
Vizitdíj eltörlés IGEN:          
86.36 %    (országos: 82.63%)
Tandíj eltörlés IGEN :          
87.10 %     (országos: 82.45%)
Kórházi napidíj eltörlés IGEN:
87.40 %     (országos: 84.28%)


További fotók>>>

Törő Gábor
/2008.03.09./
  

Ez a nap a szavazásé

       

  Reggel 9 óráig Sárospatak lakosságának 4.8 %-a ment el szavazni, ami 11 órára 15.1 %-ra nőtt. Mindkettő elmaradt az országos átlagtól, ami 9 órakor 7.66 %, 11 órakor pedig 18.69% volt...
 


 

 


Ez még nem jelent semmit, legfeljebb arra lehet következtetni, hogy városunk lakossága nem egy korán kelő típus - főleg vasárnap. Az időjárásra mindenesetre nem kenhetjük ezt a kis lemaradást, hiszen az eső nem esik, a szél nem fúj, még különösebben hideg sincs, mondhatjuk, hogy az időjárás az évszaknak megfelelő. A környékbeli városok kicsit jobban teljesítettek, Sátoraljaújhely ikervárosunk is jobb nálunk, nem beszélve Szerencsről, akik az országos átlagot is meghaladták...  (a 11 órai állapot szerint)

Na, de "nyugtával dicsérd a napot", az este még messze van...  (19 óráig lehet szavazni.)

15.00: Megközelítettük az országos átlagot, már csak kevesebb mint fél százalékkal vagyunk lemaradva! Újhely visszaesett, Szerencs ismét az országos átlag fölé tornázta magát, pedig már 13 órakor alul maradt.

17:30 Kedves Olvasóink! Érdemes volt bízni a patakiakban, hiszen a 17.30-as részvételi adatok alapján kielőztünk mindenkit, felülmúltuk az országos átlagot, és a környékbeliek közül Szerencset is, akik egész nap vezettek előttünk!

19:00 Az elért előnyt sikerült megtartanunk az országos átlaghoz képest. Nekünk is részünk van benne, hogy ezeket a díjakat rövidesen eltörlik.
         Ha ilyen sokan eljöttek volna szavazni 2004-ben is, akkor most emelt fővel állhatnánk a határon túli honfitársaink előtt.
  
 


A www.valasztas.hu alapján:

  9 óra 11 óra 13 óra 15 óra 17.30 19.00
Országos átlag 7.66 % 18.69 26.92 35.71 46.34 50.40
Sárospatak 4.80 15.10 25.09 35.24 48.53 52.82
Sátoraljaújhely 6.45 16.11 25.23 33.92 45.71 49.91
Szerencs 7.98 19.17 26.46 35.86 46.75 49.71

További fotók (Eötvös u.)>>>    További fotók (ÁVG)>>>

Törő Gábor
/2008.03.09./
 

 

Vasárnap reggeli baleset a 37-esen

       

  2008. március 9-én reggel 7 órakor a 37-es számú főúton, a hercegkúti bekötő úttól Miskolc irányába, néhányszáz méterre egy könnyű személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt, amiről Bujdosó Norbert rendőr zászlós, baleseti helyszínelőtől kaptunk információt…
 


Bujdosó Norbert

 


Egy 22 éves fiatalember közlekedett Sárospatak felől Miskolc irányába, amikor egy egyenes útszakaszon - vélhetően elalvás következtében - a menetirány szerinti bal oldalra lehaladt az útról és a vizesárokban nagy erővel egy fának csapódott.
A baleset következtében a gépkocsi vezetője megsérült, mentőautóval a sátoraljaújhelyi kórházba szállították. Az ügyeletes orvos elsődleges véleménye szerint 8 napon belül gyógyuló, könnyű sérülést szenvedett. A gépkocsiban más személy nem tartózkodott, a gépkocsi más járművel nem ütközött, a vezető alkoholt nem fogyasztott.

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a baleset szerencsés kimenetele a biztonsági öv használatának köszönhető, ugyanis a gépkocsi szemből ütközött egy fának és légzsák nem volt a gépkocsiban. Ennek ellenére a biztonsági öv egy olyan védelmet adott, ami a nagyobb sérüléstől megóvta a gépkocsivezetőt, s így tudta könnyebb sérüléssel megúszni a balesetet.
  
 


További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2008.03.09./
 

 

Nőnap imádsággal a világ 170 országában

       

  Sárospatakon évről évre a Lorántffy terem a házigazdája a nők nemzetközi világ imanapjának, amelyhez 170 országban csatlakoznak, hogy megismerjék az adott év témáját összeállító országban élők sorsát, együttérezzenek imáikban a szenvedőkkel...
 


Lorántffy Zsuzsanna

 


Idén Guyana, a vizek, őserdők és tavirózsák országa került a figyelem középpontjába. Az esőerdők irtásának következményei, az őslakosokat tizedelő betegségek, HIV fertőzések nagy száma miatt segítségre szorulnak az ott élők.

Az imanapon megvásárolt képeslap ára egy-egy gyermek védőoltását fogja jelenteni. Zenei és képi anyagot is láthattak a jelenlevők a hatalmas guyanai vízesésekről, a vadonban élő indiánok sorsáról. Az ökumenikus nyitottsággal megrendezett eseményt a Lorántffy Zsuzsanna nőszövetség tagjai bonyolították le, sokan részt vállaltak az imákból, énekekből, szervezésből, és az alkalom végül tea és sütemény melletti kötetlen társalgással az együttlét örömét fejezte ki.
  
 Ref. Lelkészi Hivatal
/2008.03.09./
 

 

SUSI – MOGYI – ADIDAS

       

  Hatalmas érdeklődés mellett rendezték meg március 8-án, az Árpád Vezér Gimnázium tornacsarnokában, az I. SUSI – MOGYI – ADIDAS Szivacskézilabda tornát. Lány és fiú kategóriában a megye négy-négy csapata küzdött a továbbjutásért. Városunkban köszönthettük – a Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola jóvoltából – Mezőnagymihály, Bőcs, Ózd, Kazincbarcika és Miskolc, 1998-ban született kézilabdásait - küldte tudósítását a szervezők részéről Belicza János tanár úr...
 


Belicza János
Bártfai Evelin  

 

Jó szervezés mellett, hallatlanul izgalmas mérkőzéseket láthatott a szép számú közönség. A házigazdák mindkét csoportban remekül szerepeltek. A lányoknál kimagaslott a mezőnyből a bőcsi csapat, és joggal nyerte meg a tornát. A SUSI-s lányok első hazai fellépésükön mindent megtettek az eredményes szereplésért és ügyesen játszottak. A fiúk versenyében az utolsó mérkőzés döntött a kupa sorsáról, ahol a házigazdák 16:14 arányban diadalmaskodtak Kazincbarcika ellen. Ennek köszönhetően a SUSI fiú csapata bejutott a régió döntőbe.

Az eredményhirdetésnél – a csávolyi Mogyi Kft. felajánlásának köszönhetően – minden gyermek és felkészítő tanár értékes ajándékokat kapott a kupák és az érmek mellé. A díjak átadásában Batta Zoltánné a ME Árvay József Gyakorló Általános Iskola igazgató helyettese, Aros János alpolgármester úr, Kun Attila a Megyei Kézilabda Szövetség szakreferense és Krai Csaba a Sárospataki Torna Club elnöke segédkezett.

A sikeres lebonyolításnak köszönhetően, az a megtiszteltetés érte a sportiskolát, hogy az országos regionális döntőnek is házigazdája lehet. Remélik, azt a rendezvényt is ilyen színvonalon sikerül megrendezni április elején. A SUSI vezetői köszönik a támogatást mindenkinek, aki segített, és részese volt ennek a nagyszerű eseménynek: Sárospatak Város Önkormányzata; Aros János alpolgármester úr; Árpád Vezér Gimnázium;  Mogyi Kft.; Magyar Kézilabda Szövetség; PEPE Büfé; STC; Schunk – Intec Kft.; nem utolsó sorban köszönet az edzőknek – Kordáné Györki Erika, Nagyházi Sándor; Papp József – és a SZÜLŐKNEK is, akik nélkül nem lenne SUSI!

Eredmények: 
1998 – ban született lányok:
I.       Bőcs                                             Legjobb kapus: Balogh Száva (MISI)
II.      Mezőnagymihály                              Legjobb játékos: Alberti Cintia (Mmihály)
III.     Miskolci Sportiskola                          Gólkirály: Fészki Alexandra (Bőcs)
IV.     SUSI                                             Legjobb hazai játékos: Csehi Kincső (SUSI)

1998 – ban született fiúk:
I.       SUSI                                             Legjobb kapus: Bihari Soma (MISI)
II.      Kazincbarcika Dózsa DSE                   Legjobb játékos: Gál András (SUSI)
III.     Miskolci Sportiskola                          Gólkirály: Sáfrány Máté (Kbarcika)
IV.     Ózd Lóci DSE                                  Legjobb hazai játékos: Marczi Máté(SUSI) 

GRATULÁLUNK A FELKÉSZÍTŐKNEK ÉS A SPORTOLÓKNAK! 
 


További fotók>>>

Törő Gábor
/2008.03.08./
 

 

Köszöntötték a Polgármesteri Hivatal hölgydolgozóit

       

  A Nemzetközi Nőnap alkalmából a Polgármesteri Hivatal férfi tagjai és az Önkormányzat nevében Dr. Hörcsik Richárd polgármester az elismerés és a köszönet hangján szólt a nők munkahelyen, és a családjuk körében végzett áldozatos munkájáról…
 


Dr. Hörcsik Richárd

  A hölgyek nélkül nem csak a családok, de az Önkormányzat sem tudna működni – fejezte ki a munkatársnők iránti megbecsülést a polgármester. A családi terhek mellet rájuk hárulnak a munkahelyi terhek is. Megköszöntem azt a munkát, amit a család mellett a munkahelyükre, a Polgármesteri Hivatalra fordítanak, amit a város, a város polgárainak boldogulásáért tesznek - sokszor erőn felül is.


Kell egy nap, amikor gondolunk rájuk, amikor megköszönjük a munkájukat és további jó egészséget és sikereket kívánunk nekik, elsősorban a családban, másodsorban pedig itt a nagyobb családban, a Polgármesteri Hivatalban is – nyilatkozta Dr.Hörcsik Richárd polgármester, a köszöntést követő kis vendéglátás alkalmával.

 


 
 


További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2008. 03.08./
 

Az iskolaérettségről

       

  Az óvodák tanköteles korú gyermekei (azok, akik 2008. május 31-ig a 6. életévüket betöltik) iskolába készülnek. A szülő és az óvónő felelőssége annak a kérdésnek az eldöntése, hogy a 6- 7 éves kort elért gyermeke iskolaérett-e, rendelkezik-e azokkal a képességekkel és készségekkel, melyek elengedhetetlenek a sikeres iskolakezdéshez.
Óvodai nevelésünk alapvető feladatai a testi fejlődés biztosítása, a mentális és értelmi, valamint a közösségi, szociális fejlesztés – nyilatkozta Lendvainé Szendrei Ágnes a Mese Óvoda és Bölcsőde megbízott intézményvezetője...
 


Lendvainé Szendrei Ágnes

  Fenti feladatok megvalósítása azt biztosítja, hogy az óvodáskor végére minden testileg, szellemileg (értelmileg) ép gyermek megfeleljen az iskolai alkalmasság igényének. Az óvodai nevelés tartalma ennél tágabb, a gyerek teljes személyiségét fejleszti, melynek az iskolai alkalmasság csak egy részét képezi. Kapcsolatuk a rész és egész viszonyában rendkívül szoros, amelyben a tanuláshoz szükséges képességek kialakulása alapvetően meghatározza a teljes óvodai nevelés eredményességét.

Erről a témáról beszélgettek a Mese Óvoda és Bölcsőde és tagintézménye szülői értekezletein a nagycsoportos korú gyermekek szülei, óvónői és a Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai:
2008. március 03-án délután a Mese Óvoda és Bölcsőde József Attila úti épületében Molnár Mariann intézményvezető, pszichológus, Arosné Czakó Rita gyógytornász, mozgásfejlesztő, Albert Irén logopédus és Matisz Éva fejlesztőpedagógus,
2008. március 05-én a Carolina Tagóvodában Molnár Mariann intézményvezető, pszichológus, Egyed Tiborné logopédus és Suhaj Sára Kinga fejlesztőpedagógus,
 


 
 
A Kincskereső Tagóvodában 2008. március 12-én kerül majd megrendezésre ez a fórum, Hajdu Krisztina pszichológus, Tóth Éva logopédus és Matisz Éva fejlesztőpedagógus részvételével.
A szakmai tapasztalatainkból és a szakemberek véleményei alapján az alábbiakban egy kis segítséget adunk:
„Menjen-e gyermekem iskolába, vagy maradjon még egy évet az óvodában?”
kérdés eldöntéséhez.
Nagyon fontos és a gyermekek jövőjét meghatározó kérdés ez, melyben körültekintően, alaposan átgondolva, felelősséggel kell meghozni a jó döntést.

Mikor iskolaérett a gyermekem?
feladattudattal rendelkezik, figyelme nem terelhető el a feladattól,
elfogadja idegen felnőtt irányítását, tud közösségben dolgozni, feladatot megoldani,
figyelmét tudja koncentrálni legalább 15 percig,
testi fejlettsége megfelelő (magasság-súly, fogváltás),
szókincse jó, nem küzd erős beszédhibával,
számfogalma kialakult,
mozgáskoordinációja jó, nem téveszti az irányokat, térben, időben jól tájékozódik,
testén jól tájékozódik,
önállóan öltözködik, eszik, vécézik, stb.,
képes hibáit elfogadni, javítani.

Milyen esetekben várjunk az iskolakezdéssel?
játékosság, ha nem érdeklik még az iskolai feladatok (rajzolás, számolás),
túlzott mozgékonyság,
ha nem köti le figyelmét legalább 15 percig egy feladat, nehezen koncentrálja figyelmét,
erős beszédhiba, megkésett beszédfejlődés,
ha iránytévesztő, nehezen tájékozódik térben, időben, a testén,
súlyosabb betegség,
testi gyengeség, fejletlenség,
kudarcot nem tudja elviselni, állandóan a középpontban akar lenni,
nagyon csendes, nagyon visszahúzódó,
önállótlan (öltözködés, evés),
családi krízishelyzetek idején (válás, költözés, haláleset).

Kedves Szülők! Kérem, hogy a felelősségteljes és olykor nehéz döntés meghozatalánál vegyék figyelembe a fentiekben leírtakat!

Cziczer Katalin
/2008. 03.08./
 

 
 

Nőnapi ünnepség A Művelődés Házában

       

  A szocialista párt helyi tagjai a rendszerváltozás óta megszervezik a Nőnapot a város lányai és asszonyai részére. Akkor egy időre a munkahelyi kollektívák abbahagyták a nőnapok ünneplését, amit mi továbbra is fontosnak tartottunk. Azóta egy részükben visszatért, de mi továbbra is évről-évre megünnepeljük – számolt be az ünnepségről Hutkainé Novák Márta
 


Hutkainé Novák Márta

  Nagyon örülök, hogy ilyen sok lány és asszony eljött és sikerül ezt a napot politikamentesen megünnepelni, megemlékezni a nők áldozatvállalásáról, a vállalt többletmunkájukról. Mindig vannak férfi vendégeink, akik segítenek ünneppé tenni ezt a napot, amit örömmel veszünk részükről.
A megjelent lányokat és asszonyokat dr. Muha Miklós köszöntötte, majd Vécsi István mondott köszöntő beszédet. A színes és látványos műsort mint ahogy évek óta, úgy most is a Sárospataki Táncművészei Iskola tanulói adták, akik a gyakori vastapsból ítélve nagy tetszést arattak.

A műsor után egy szál szegfűvel és egy szerény vendéglátással vártuk a hölgyvendégeket.
    
 


 
 


További fotók>>>
Amatőr filmek: 
társastánc    néptánc   moderntánc 


Törő Gábor
/2008. 03.08./
 

Túlsúlyos tehergépjárműveket kerestek

       

  2008. február 27-én a reggeli órákban a Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-magyarországi Regionális Igazgatóságának munkatársai közösen teljesítettek szolgálatot a Sárospataki Rendőrkapitányság közlekedési beosztottjaival. A közös szolgálat fontos feladata volt, a Sárospatak városon át közlekedő tehergépjárművek ellenőrzése – nyilatkozta Bacsó Tibor rendőr százados, a közlekedésrendészeti osztály vezetője…
 


Bacsó Tibor

  Ezen ellenőrzés kiterjedt minden olyan KRESZ szabály betartásának az ellenőrzésére, ami a tehergépjárművek közlekedésére vonatkozik. Ezen ellenőrzésére a közlekedési hatóság mérőműszerrel jött a Sárospataki Rendőrkapitányság illetékességi területére, amellyel tengelyterhelést mértek Sárospatakon, a vasúti átrakó területén.


Az intézkedő rendőrök ide kísérték el az ellenőrzés alá vont tehergépjárműveket, ahol a mérést elvégezték.
Több rendőri intézkedés történt, amelyben túlsúlyos tehergépjármű vezetőjével szemben intézkedtek a rendőrök és a közlekedési hatóság emberei.
  
 


További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2008. 03.07./
 

 
 

Még mindig nem találták meg a fiatalembert

       

  Mindenkiből mély megdöbbenést váltott ki a hír, hogy csütörtök hajnalban ismét a Bodrogban lelte halát egy fiatalember. A sárospatakiak emlékezetében még élénken él a tavaly nyári eset, amikor ugyanezen a helyen a társai szeme láttára vetette vízbe magát egy fiú. 
 


 

  Ebben az esetben csak távoli szemtanúk voltak, akik autóból látták, hogy a híd korlátján ül valaki, aztán eltűnik... A hátrahagyott jellegzetes póló és kulcscsomó alapján valószínűsítették, hogy a személy egy sárospataki, 25 éves fiatalember lehetett. A kutatás nyomban elkezdődött, amelyben a Sátoraljaújhelyi Tűzoltóság, a rendőrség, a helyi polgárőrség, a Spider Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoport tagjai, és magánszemélyek is részt vettek, de a fiatalembert nem találták meg.     
 


 
 


További fotók>>>

Törő Gábor
/2008. 03.07./
 

Eredményes sakk diákolimpiai szereplés

       

 


Maczkó Attila

  Február 28-án Ricsén került sor a sakk csapatverseny megyei döntőjére. Az Árvay sakkozói a négy korcsoport közül kettőben ( I-II. és III-IV. korcsoportos fiú) voltak érdekeltek - tájékoztatja az olvasókat Maczkó Attila...

A "nagy" fiúk mezőnyéből iskolánk csapata a pontszerző 6. helyen végzett. Még örömtelibb az alsós fiúk szereplése, akik a dobogó harmadik fokára állhattak fel.

A csapatok tagjai:
I-II.korcsoport:
Kardosi Kristóf
Szalai Márton
Zsákai Tamás

III-IV. korcsoport:
Balla Richárd
Simai Balázs
Sisán Bence
Zsákai Norbert


 
 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2008. 03.07./
 

 

Társastánc verseny a gyakorló iskolában

       

  Sárospataki Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2008.március 1-jén, negyedik alkalommal rendezte meg társastánc versenyét, melynek az Árvay József Gyakorló Általános Iskola adott otthont, melyet ezúton is köszönünk az iskola vezetésének- nyilatkozta Réthiné Muha Krisztina, igazgatónő...
 


Réthiné Muha Krisztina


Dr. Muha Miklós

  A délelőtti órákban tíz formációs csoport mérte össze tudását (Sárospatak, Tolcsva, Bodrogkeresztúr, Ricse, Vámosújfalu) latin, standard és mix kategóriában. A produkciókat arany, ezüst és bronzminősítéssel díjazta a zsűri, melynek tagjai: Stofán Melinda, Demeter Ágnes, Demeter István, Szabó András és Fekete Csaba voltak.
A párosok versenye 12 órától kezdődött gyermek, junior, és ifjúsági korcsoportokban. Előbb standard, majd latin táncokat mutattak be . A páros verseny győzteseinek kategóriánként arany-, ezüst-, bronzérmeket és oklevelet adott át Dr. Muha Miklós, a Sipos György Alapfokú Művészetoktatási és Nevelési Alapítvány elnöke és Réthiné Muha Krisztina, iskolánk igazgatója.
A szünetekben a Silver Line moderntáncos csoport szórakoztatta a közönséget.
A csoportok versenyében 120 fő, a párosok versenyében 70 fő vett részt. A zsűri és a több száz fős közönség véleménye szerint a verseny évről évre egyre színvonalasabb.
Iskolánk ismét egy egyedülálló rendezvénnyel gazdagította Sárospatak és a régió kulturális életét, ezzel is igazolva, az iskolánkban folyó kiemelkedő tehetséggondozó munkát.

Eredmények:Formáció:
Arany minősítés: Un poquito /Sárospatak/: Cha-cha-cha - Felkészítő táncpedagógus: Matu Zsolt
Sonajero - Vörös ördögök /Sárospatak/: Bécsikeringő - Felkészítő táncpedagógus: Stofan Ferenc

Ezüst minősítés:Easy Dance /Sárospatak/: Twist - Felkészítő táncpedagógus: Matu Zsolt
Villangók /Sárospatak/: Angolkeringő - Felkészítő táncpedagógus: Király Zsuzsanna
Ricsei csoport: Jive - Felkészítő táncpedagógus: Király Zsuzsanna
Vámosújfalui csoport: Country - Felkészítő táncpedagógus: Király Zsuzsanna, Asszisztens: Braunné Leskó Zsuzsanna
Olaszliszkai csoport: Latin mix - Felkészítő táncpedagógus: Matu Zsolt

Bronz minősítés: Tolcsvai csoport: Angolkeringő - Felkészítő táncpedagógus: Luterán Mária
Bodrogkeresztúri csoport: Latin mix - Felkészítő táncpedagógus: Matu Zsolt


 
 
Páros:
Gyermek Latin

1. Tóth Zsolt - Tasi Rita
2. Juhász Ádám - Komáromi Karina
3. Makkai Ádám - Györki Dóra
4. Hochvárt Bence - Szabó Diána Elizabeth
5. Rostás Áron - Tanyi Dóra
6. Dócs Bence - Tóth Réka
7. Garai Gergő - Török Bianka

Gyermek Standard
1. Tóth Zsolt - Tasi Rita
2. Makkai Ádám - Györki Dóra
3. Juhász Ádám - Komáromi Karina
4. Rostás Áron - Tanyi Dóra
5. Szoták Soma - Batta Petra
6. Tóth Csilla - Tarnóczi Dalma
7. Hochvárt Bence - Szabó Diána Elizabeth

Ifjúsági Standard
1. Tasi Dániel - Nagy Manuéla
2. Tóth Viktor - Varga Vivien
3. Brogli Péter - Együd Regina
4. Rapi Ádám - Tamasi Mariann Blanka
5. Budai József - Komáromi Vivien
  Ifjúsági Latin
1. Tasi Dániel - Nagy Manuéla
2. Brogli Péter - Együd Regina
3. Tóth Viktor - Varga Vivien
4. Balogh Sándor - Gulyás Barbara
5. Gallyas Jenő - Simkó Borbála
6. Tóth Attila - Fodor Tünde

Junior Standard
1. Ujvári János Gábor - Séra Alexandra
2. Gambár Erik - Szántó Bianka
3. Rákosi János - Mudróczky Zsanett
4. Kavcak Stevko - Kavcakova Laura
5. Szebényi Ádám - Kántor Enikő
6. Balogh Márk - Balogh Emőke

Junior Latin
1. Kavcak Stevko - Kavcakova Laura
2. Ujvári János Gábor - Séra Alexandra
3. Balogh Márk - Balogh Emőke
4. Gambár Erik - Szántó Bianka
5. Szebényi Ádám - Kántor Enikő  

Törő Gábor
/2008. 03.07./
 

 

Véget ért a bérletes színházi sorozat

       

  A Művelődés Házában sikerrel zárult a 2007-2008-as színházi évad. Befejező előadásként a budapesti Turay Ida Színház tolmácsolásában Móricz Zsigmond: Nem élhetek muzsikaszó nélkül c. darabját láthatta a közönség. Az elmúlt hat hónapban operát, vígjátékot, zenés darabot egyaránt kínáltunk a színház szerető sárospatakiaknak és környékbelieknek - nyilatkozta Csatlósné Komáromi Katalin, igazgatónő...
 


Csatlósné Komáromi Katalin

  Intézményünk ebben az évadban közel 370 bérlet értékesített. A bérlettulajdonosok véleménye, visszajelzése fontos számunkra. Észrevételeiket és javaslataikat lehetőségeinkhez mérten figyelembe vesszük a következő évad tervezésénél. Munkánkat a honlapunkon elhelyezett kérdőív kitöltésével segíthetik (www.amuvelodeshaza.hu)

Immár ötödik alkalommal szerveztük meg az évad során a „Színházi Páholy Partyt”.

Úgy érezzük ez a társasági esemény az elmúlt évek alatt, még jobban összekovácsolta a színházat szeretők közösségét. A Művelődés Háza és Könyvtára ezúton is köszöni érdeklődésüket, sorozatunkat ősszel folytatjuk.    
 


 
 Cziczer Katalin
/2008. 03.07./
 

 

Refis freestyle foci sikerek

       

  Egyre népszerűbb hazánkban is a freestyle foci. Alig három hónappal azután, hogy megrendezték az első komolyabb európai szintű versenyt Bécsben, ismét rangos találkozóra kerül sor, ezúttal Párizsban. Örömmel adhatunk hírt arról, hogy rendezvényre, ahol újra felvonul a sportág színe-java, ismét két magyar kapott meghívást.

Rocco (Karászi Roland) a Református Gimnázium 12.c osztályos tanulója és csapattársa Petike (Kovács Péter) ott lesznek a március 8-i selejtezőben, és reméljük, hogy a március 9-i döntőbe is beverekszik magukat. Ennek során az improvizáció kap szerepet, hiszen az eddigiektől eltérően a párbaj során most két versenyző felváltva trükközik a labdával egy DJ által szolgáltatott, előre nem ismert zenére. Ezt az eseményt 16:30-tól élőben közvetíti a Eurosport2!

 


 
 

www.freestylefoci.hu/video/magyar/roli2.wmv       www.freestylefoci.hu/video/magyar/Roli.wmv


 Református Gimnázium és Kollégiuma
/2008. 03.06./
 

 

Ülésezett a Sárospataki Népfőiskolai Egyesülete

       

  A Sárospataki Népfőiskolai Egyesület 2008. február 29-én tisztújító közgyűlést tartott. A leköszönő vezetőség nevében Szentirmai László, elnök rövid tájékoztatást adott az Egyesület közelmúltjáról.
 


Dobay Béla

Feróné Komolay Anikó

Bordás István

  A rövid tájékoztatás során felrajzolt kép szerint a Sárospataki Népfőiskolai Egyesület megerősödve került ki a Kazinczy u. 23. szám alatti Domján-házból való elköltözés közben és nyomán kialakult körülményeiből. Az Egyesület pénzügyi és erkölcsi tekintetben is pozitív szaldóval büszkélkedhet, amely reményt ad a következő vezetés és az általa igazgatott munka sikerességére.A határozatképes Egyesületi tagság saját köréből titkos szavazással elnökké választotta Dobay Bélát, az Egyesület méltán megbecsült tagját.
Az elnökségbe választotta alelnöknek Feróné Komolay Anikót, tagnak Bordás Istvánt.

 


2008. március 1-től az ő feladatuk lesz kapcsolatot tartani az Egyesület partnereivel, illetve koordinálni a megfelelő válaszlépéseket, egyrészt a tagság részéről jövő kezdeményezések, valamint a társadalom felől érkező kihívások esetében.
A tisztújítás keretében került sor a Felügyelő Bizottság megválasztására is.


A tagság gondoskodott az alapszabály apróbb módosításával e fontos dokumentumnak a mindennapokhoz igazításáról.
Az Egyesület tagsága kibővült azokkal a javarészt pedagógus munkakörben, illetve a képzések, továbbképzések közvetlen igazgatásában dolgozókkal, akik rövidebb-hosszabb ideje jelezték az Egyesületbe való belépési szándékukat.

 

Reményeink szerint velük együtt a jövőre nézve stabilitást és prosperitást igénylő létszámú közösség jobban láthatóan, több tekintetben is észrevehetően mégis szolidan és sikeresen fogja szolgálni Sárospatak és környéke tanulni, önképezni szándékozó népességét.

  
 

Törő Gábor
/2008. 03.06./

 

 

Hegyalja Matematikaverseny

       

  Rendszeresen a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola biztosítja a helyszínt a Hegyalja Matematikaverseny körzeti fordulójának. A versenyen 3-8. osztályos tanulók vehetnek részt.

2008. február 20-án 99 tanuló mérte össze tudását, iskolánkat 44 tanuló képviselte. A versenyen 6-7 feladatot kellett a gyerekeknek megoldaniuk, a javítást Szerencsen végzik a szervezők. Eredményeket 2-3 hét múlva várhatunk.
Minden résztvevőnek gratulálunk, bízunk a jó eredményekben. Köszönjük a felkészítő pedagógusok munkáját.
 


 
 

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2008. 03.06./

 

 

Helyi Választási Iroda oktatást és tájékoztató előadást tartott

       

  2008. március 3.-án délután 15 órai kezdettel a Helyi Választási Iroda oktatást és tájékoztató előadást tartott a szavazatszámláló bizottságok tagjainak a március 9.-ei országos népszavazást megelőzően. Az oktatáson részt vettek a 18 szavazókörben működő bizottságok valamennyi tagjai (választott és póttagok, delegáltak) valamint a bizottságok mellett működő jegyzőkönyvvezetők - nyilatkozta dr. Komáromi Éva jegyző...
 


dr. Komáromi Éva

  A tájékoztató előadás során először a delegált tagok és az újonnan megválasztott bizottsági tagok eskütételére került sor alpolgármester úr előtt. Ezt követően a Helyi Választási Iroda vezetője és munkatársai tartottak oktatást a jelenlévőknek a választás napi feladatokról. Kiemelésre kerültek azok a jogszabály módosítások, amelyekre a március 9.-ei eseményen különösen hangsúlyt kell fektetni.

Így például a mozgóurnás szavazás csak írásban kérhető, igazolással szavazni csak a kijelölt szavazókörben lehet, névjegyzékbe felvenni szintén csak a kijelölt szavazókörben lehet. A szavazás napjának eseményeit időrendi sorrendben tekintették át a jelenlévők, részletesen elemezve a jegyzőkönyvek helyes kitöltését. Az előadás befejezéseként kérdések feltételére volt lehetőség. A mintegy egy órás megbeszélést követően a Helyi Választási Iroda kitartást és jó munkát kívánt a március 9.-ei napra.
 


 
 


Cziczer Katalin
/2008. 03.06./
 

 

A népszavazás tétje

       

  „A népszavazás tétje” volt a címe annak a február 5-én este megtartott lakossági fórumnak, amelynek vendégei – Dr. Hörcsik Richárd polgármester meghívására - Kósa Lajos országgyűlési képviselő, Debrecen város polgármestere, és Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere voltak…
 


Kósa Lajos


Szamosvölgyi Péter


Dr.Hörcsik Richárd
 

  Én azt látom, hogy a választók döntő többsége az IGEN-ek pártján áll, el akarják törölni a tandíjat, a vizitdíjat és a kórházi napidíjat – kezdte nyilatkozatát a sok érdeklődőt vonzó, sikeres este után A Művelődés Házában Kósa Lajos
Inkább az a kérdés, hogy mennyire apatikusak, ugyanis a kormány mindent megtett annak érdekében, hogy általában csalódottak legyenek az emberek. Az a hazugságkurzus, amit Gyurcsány Ferenc vezetett az országban, az igen nagy rombolást végett, és nem csak fizikailag. Nem csak iskolák százait kellett bezárni, nem csak kórházak kerültek válságba, megy tönkre az egészségügyi és az oktatási rendszer, pusztulnak az önkormányzatok, hanem a lelkekben is igen komoly a kártétel.
Ezért kell biztatni az embereket, hogy igen is, menjünk el, és mondjuk azt a kormánynak, hogy eddig és ne tovább! És valóban, mondjunk három IGEN-t a jövőre.

Színes előadása során Kósa Lajos szemléletes példát hozott a vizitdíj megértésére: mit szólnánk hozzá, ha Sárospatak polgármestere megvonná az Önkormányzat támogatását az iskoláktól, mondván, hogy szedjenek a pedagógusok pénzt a gyerekektől, mondjuk vigyen magával minden gyerek, minden nap 100 Ft-ot az iskolába. Hasonlóan cselekedett a kormány, amikor egy megvont támogatást – amit másra költött – az orvosokkal akar összegyűjtetni.


A szavazáson feltett három kérdés nem csak politikai, nem csak elvi kérdés, hanem erősen gyakorlati is, hiszem mindenki a pénztárcáján keresztül érzi azt, kisebb vagy nagyobb mértékben - tette hozzá Szamosvölgyi Péter, az ikerváros polgármestere…
Jó lenne, ha a diákjainknak nem kellene tandíjat fizetni, ha tovább akarnak tanulni, hiszen a továbbtanuláshoz mindenkinek joga van. Hasonlóan az egészséghez, a gyógyuláshoz való jog szintén nem lehet újabb pénz kérdése, hiszen egyébként fizetünk érte az egészségügyi hozzájárulás megfizetésével. Én azt hiszem, hogy ez épp elég finanszírozás saját magunk egészségéért, ezen felül még a 300 Ft-ok elkérése sok embernek gondot okoz, de leginkább megalázó.


Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, a vendéglátó város, Sárospatak polgármestere szintén azokkal kezdte összefoglalóját, akiknek a vizitdíj és a kórházi napidíj - esetenként sokszori – megfizetése nehézséget jelent…

Ez a szavazás elsősorban a mindennapjainkról szól, a Zemplénben élő idősek problémáiról, akiknek sok az a 300, vagy 600 Ft, és akik félve néznek a jövő elé, hogy a gyermekeik, az unokáik hogyan fognak tanulni. Én úgy hiszem, hogy nem az élettől elrugaszkodóan, hanem a mindennapokban kell gondolkodni, hiszen mi ma élünk, mai problémáink vannak, és a holnapra is a mából kiindulva kell gondolnunk.

Én úgy gondoltam, hogy gyakorló polgármestereket hívok, akik a saját földjükön, a saját városukban érzik ezeket a problémákat. Tudni kell, hogy ez elsősorban nem pártpolitikai kérdés, hanem elsősorban a zsebünkről szól, a holnapunkról szól, és hogy egyáltalán becsapottnak érezzük-e magunkat, és hogy megtudjuk-e a politikai folyamatokat állítani, hogy az elkövetkezendő időszakban csak az történjen, amit ígértek a választások során.

Fontos az is, hogy a választó polgárok el tudják mondani a véleményüket, és fontos, hogy a mindenkori kormány szembesüljön ezzel - bármilyen színezetű legyen is az - mert ez a választás nem csak egy új kormányról szól, hanem rólunk is szól, hogy elmegyünk-e, és el tudjuk-e mondani a véleményünket ebben a három kérdésben is.


 
 

További fotók  >>>

Törő Gábor
/2008.03.05./
 

 

Vízilabda bajnoki forduló és felkészülési mérkőzések Nyíregyházán

       

  Az elmúlt hétvégén gyermek vízilabdázóink Nyíregyházán vendégszerepeltek. Az U13-as korosztály az edzőmérkőzésen egy gólos vereséget (9:10) szenvedett a VUK Miskolc csapatától, a bajnoki fordulóban pedig 12:12-es döntetlent ért el a nyíregyházi Aqua SE korosztályos csapata ellen. Az U12-es csapat az első meccsen 11:11-re végzett a miskolci MEAFC ellen, a visszavágót azonban meggyőző játékkal 12:9-re hozta (ebben a korcsoportban még nincs bajnokság). A részletekről Erdei János számolt be. (a Zempléni Vízilabda Klub eredményeiről bővebben: www.zvk.uw.hu)
 


Erdei János

  Négy meccs várt játékosainkra ezen a szombati napon a Nyíregyháza-Sóstófürdő lévő uszodában. 25 gyermekkel indultunk útra tudva azt, hogy a Sárospataki Utánpótlásevelő Sportiskola szintén Nyíregyházán lép porondra kispályás fociban. Zemplén képviseletében sem a Zempléni Vízilabda Klub, sem pedig a SUSI nem vallott szégyent.
Először az U13-as csapatunk szállt vízbe felkészülési mérkőzésen a VUK Miskolc csapatával szemben tudva azt, hogy a bajnokságban kétszer győztesen hagytuk el a medencét (29:12, 22:11). A meccs jól szolgálta új emberek bevetését és kipróbálását éles helyzetben is. A meccsen Szokolovszki Laci 6 góllal mutatta be tehetségét és lövő erejét, de Marczi Dani is szép gólokat lőtt. A végén ugyan vereséggel jöttünk ki a vízből, de már most látszik, hogy kikre számíthatunk a következő bajnoki fordulóban.
Az Észak-magyarországi Területi Bajnokság 2007/2008-as idényében – a sorsolás szeszélye folytán – eddig még egyszer sem játszottunk a Nyíregyháza ellen, így felfokozott várakozás előzte meg 13 éveseink bajnoki meccsét. Tartalékosan álltunk ki, hiszen bekkünk (Marschalkó Soma) és első számú kapusuk (Pozsa Viki) nélkül kellett felvennünk a küzdelmet. Örömmel számolhatok be arról, hogy Viki a korosztályos válogatott keret edzésén vett részt.
 


 
 

U13 bajnoki mérkőzés
Aqua SE Nyíregyháza-Zempléni Vízilabda Klub
12:12
(4:3, 4:2, 2:5, 2.2)
ZVK:
Gulybán Ádám, Erdős Márton, Gulyás Ádám (2), Szokolovszki László (4), Beimli Ákos (2), Marczi Dániel, Hajdu Réka (4), Zajáros Tamás, Dulina Gábor, Tari Zsolt, Szűcs Imre, Hubay Rajmund

A mérkőzés a már-már szokásosnak mondható koreográfia szerint zajlott: Hajdu Réka egy eladott labdával megúszott és biztosan értékesítette a ziccert. Az első negyedben szépségdíjas svédcsavar gólt láthattunk Gulyás Ádámtól és akciógólt Beimli Ákostól. Ebben a negyedben 2 kapufát lőttünk, aminek köszönhetően az ellenfél 4:3 arányú vezetésre tett szert elsősorban átlövés góljainak köszönhetően.
A következő játékrészben folytatódott pech-sorozatunk, hiszen három kapufánk (!) melett két gólt sikerült szereznünk, először Beimli Ákos szép ejtése, majd Hajdu Réka nagyszerű aláfordulása révén. A nyíregyháziak közben folyamatosan lőtték átlövés góljaikat, így a félidőben három gólos hátrányba kerültünk (5:8).
A harmadik negyedben aztán zsinórban négy gólt lőve átvettük a vezetést. Úgy kezdődött, hogy Hajdu Rékát üresen hagyták az Aqua SE védői, Erdős Marci észrevette a létszámfölényt és pontosan passzolt centerünk elé, megúott és két lóba után védhetetlenül a jobb felső sarokba lőtt. Ezután Szokolovszki Laci percei következtek: ami az első első félidőben kapufára ment, most a hálóban kötött ki. Volt abban parádés elhajlás utáni lövés, szabad dobást követő gól, illetve 8 méteres hatalmas átlövés. Az ellenfél időkérést követően megtorpantunk ugyan, de a befejező 8 perces játékrész előtt 10:10-re álltunk. A negyedet Gulyás Ádám élményszámba menő pattintott és védhetetlen bal alsó sarkos lövése zárta.
A negyedik negyed hihetetlen izgalmakat hozott. Felváltva estek a gólok és mindkétszer sikerült egyenlíteni. 11. gólunkat Szokolovszki Laci lőtte. Az ellenfél 12:11 arányú vezetésekor pedig az elalvó védők mellett Hajdu Réka pazar svédcsavarral állította be a végeredményt.
A döntetlen végül igazságosnak mondható, de biztos vagyok abban, hogy második meccsünkön hozzuk majd a győzelmet. 1995-ös csapatunk biztosan vezeti a tabellát és reményeink szerint első helyen jut be a rájátszásba.

Felkészülési mérkőzés U12 MEAFC-ZVK
11:11

(3:5, 3:2, 4:2, 1:2)
ZVK:Vincze Márton, Hajdu Réka (2), Hubay Rajmund (6), Máté Zsuzsa, Józsa Gábor, Kállai Zoltán (1), Zajáros Tamás (1), Tóth Balázs, Pableczki Viktor, Mizsák Áron, Szabó András, Gulyás Kristóf (1), Pozsa Vanda

ZVK-MEAFC
12:9

(5:0, 1:5, 4:2, 2:2)
ZVK:Vincze Márton, Hajdu Réka (4), Hubay Rajmund (2), Máté Zsuzsa (1), Józsa Gábor (1), Kállai Zoltán, Zajáros Tamás, Tóth Balázs, Pableczki Viktor, Mizsák Áron, Szabó András, Gulyás Kristóf, Pozsa Vanda (4)

További fotók (Szabó Andrástól) >>>

Czoiczer Katalin
/2008. 03.05./
 

 

A Refriss az Európa Rádió stúdiójában

       

 


 

  2008. február 26-án az Európa Rádió meghívására a Református Gimnázium Kollégiumának iskola rádiós stábja stúdiólátogatással egybekötött szakmai délelőttön vett részt Miskolcon. A stúdiókban Taraczközi Gerzson programigazgató kalauzolt.

A Refriss stábja régóta készült erre az eseményre. Egyrészt még jobban megismerkedhettek a rádiózás technikai hátterével, ötleteket, tanácsokat kaphattak a műsorszerkesztésekhez. másrészt ez a nap elismerése is volt a pataki gimnáziumban folyó rádiós munkának és az elismerés akkor is motivál, ha a stúdió munkatársai nem az elismerések miatt végzik ezt a szolgálatot.


 
 Cziczer Katalin
/2008. 03.05./

 

 

Tehetséges versenyzők az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban

           

  A magyar közoktatásban - a tehetséggondozás számos útja közül - nagy hangsúlyt kap a versenyeztetés. A verseny motiváló, a versenyhelyzetet megelőző gazdagító időszak az általánostól nagyobb ismeretszerzésre, elmélyülésre ad lehetőséget.
A Magyar Tehetség Társaság megbízásából végzett kutatások a versenyrendszer átalakítását javasolják, hangsúlyozva, kívánatos az, hogy a szakmailag elismert tantárgyi versenyek mellett a komplex műveltségi területeket, a NAT - kompetenciákat érintő versenyek kerüljenek előtérbe. Törekvés az is, hogy az ismeretek alkalmazása, a problémamegoldó feladatok súlya nagyobb legyen.
AZ ÁVG diákjai olyan versenyeken értek el szép sikereket, melyek megfelelnek a korszerű elvárásoknak.

Halász Bálint Gergely 10. C
Nemes Tihamér Országos Középiskolai Számítástechnika Verseny - programozás- országos döntőbe jutott
Lipécz Ádám 9. A
Soltész Balázs10. C

Nemes Tihamér Országos Középiskolai Alkalmazói Tanulmányi Verseny- országos döntőbe jutottak
Bánkúti Máté 12. A
Informatika OKTV – alkalmazói kategória- országos döntőbe jutott
F. Tóth Lelle 7. A
Simonyi Zsigmond Kárpát- medencei helyesírási verseny kistérségi forduló 1. helyezettje
Hegedűs Petra 9. D
Mózes Zsófia 10. A
Márai Stúdió szavalóversenye, Kassa
1. helyezettek
Barabás Péter 11. C
Megyei középiskolai rajzverseny – tanulmány-csendélet kategória
1. helyezett
Auksz Flóra 11. B
„Tiszán innen, Dunán túl” országos népdaléneklési verseny- országos döntőbe jutott

Sikereikhez gratulálunk, további jó versenyzést kívánunk!


 
 Törő Gábor
/2008. 03.05./

 

 

Országos Általános Iskolai Német Nyelvi Tanulmányi Verseny

       

  A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában 2008. február 21-én 14 órától került sor a verseny iskolai fordulójára, amelyen 21 tanulónk vett részt (14 hetedikes és 7 nyolcadikos).
A 7. és 8. évfolyamos tanulók külön feladatlapot kaptak, aminek a megoldásához szótárt vagy egyéb segédeszközt nem használhattak. A versenyzőknek a feladatlap megoldására 90 perc állt rendelkezésükre. A feladatlapokat a javítási útmutató alapján a szaktanárok javították ki.
Albert Annamária (7.b), Bokros Klaudia (7.a) és Benda Veronika (8.b) feladatlapját küldtük tovább a megyei pedagógiai intézetbe, ahol a Versenybizottság dönt a megyei fordulóba való behívásról március 5-ig.
Felkészítő: Császár Erika és Klima Beáta tanárnő

Minden résztvevőnek gratulálunk!


 
  Cziczer Katalin
/2008. 03.05./
 

 

Nyuszi hozta „Kikelet akció”

 
Az akció beindulása során törekedtünk a minél szélesebb körű, a „kis” és „nagy” településeket egyaránt érintő adóhatósági jelenlét demonstrálására, így a régió három megyéjében egy hét alatt összesen 27 helyszínen (köztük: Miskolc, Kazincbarcika, Mezőkövesd, Eger, Gyöngyös, Mátrafüred, Kisköre, Salgótarján, Balassagyarmat) hajtottunk végre ellenőrzési feladatokat. A Miskolci Kocsonya Fesztiválon február 22-én, pénteken, a VPOP munkatársaival estig végeztünk közös ellenőrzéseket.

Az érintett időszakban összesen 87 db vizsgálatot végeztünk, melyből 60 irányult nyugta, számlaadási kötelezettség vizsgálatára, 16 árueredetre, 11 pedig a foglalkoztatás szabályszerűségének felülvizsgálatára.

A lefolytatott 60 nyugtaellenőrzésből 3 esetben az adózók semmilyen, míg 1 esetben nem a tényleges ellenértékről bocsátották ki a bizonylatot. A további 21 alkalommal feltárt jellemzően adminisztratív jellegű mulasztások, pl: hiányos adattartalmú bizonylat kibocsátása az értékesítés során – a gyakran alkalmi munkavállalóként – közreműködő személyek szakismeretének hiányára vezethető vissza.
A klasszikus bevétel eltitkolást megvalósító mulasztások relatíve alacsony esetszámában a 2008. januártól hatályos szankciók jelentős szigorodása mellett vélhetően szerepet játszott a „Kikelet akció” széles körű (központi és helyi médiákban történő) propagálása, s ezzel összefüggésben, az abban részt vevő számos szerv összehangolt ellenőrzésére vonatkozó információ preventív hatása.

Az eddig elvégzett 11 foglalkoztatotti ellenőrzésből 8 alkalommal került megállapításra a bejelentés nélküli foglalkoztatás. Ennek domináns okaként változatlanul az AM könyvvel való szabálytalan – bejegyzés nélküli - foglalkoztatás emelhető ki. Ugyanakkor két esetben a vendéglátóhelyen a pultost megbízási szerződéssel foglalkoztatták, annak ellenére, hogy a foglalkoztatás körülményei egyértelműen a munkaviszony tartalmi elemeinek feleltek meg.
A foglalkoztatotti vizsgálatok nyomán 6 esetben 12 napos üzletbezárás 2 esetben 12 napos tevékenység felfüggesztés szankciót is fogunk alkalmazni.

A 16 árueredet vizsgálatból 13 zárult hiányosság feltárásával, melyből 1 esetben igazolatlan eredetű áruforgalmazás került megállapításra, melynek következményeként a bírság mellett 12 napos üzletzárás is elrendelésre kerül. A további 12 esetben a vállalkozók a helyszínen nem tudták bemutatni az áruk eredetét igazoló bizonylatokat. Az érintett adózókat határidő kitűzése mellett felhívtuk a bizonylatok pótlólagos bemutatására.

A hazai és nemzetközi bűnözési trendekkel összefüggésbe hozható jogsértést az ellenőrzések során nem tapasztaltunk

Szankcionálási gyakorlatunk során továbbra is szem előtt tartjuk a fokozatosság elvét és az egyedi mérlegelést. Ennek ellenére az eredményes revíziók várható kihatása 3.395 e Ft mulasztási bírságban, és 9 esetben - 12 napos - üzletzárásban illetve tevékenység felfüggesztésben jelentkezik.


 
 APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság Sajtóreferense [sajtob.emo@apeh.gov.hu]
/2008. 03.04./
 

 

2007. év legeredményesebb dartsosa Hornyák István, a sárospataki Sorompó Darts Club versenyzője

       

  2008. február 29-én 13.00 órai kezdettel rendezték meg a Megyeháza dísztermében a 2007. év Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Legeredményesebb Sportolója díjátadó ünnepségüket. A év legeredményesebb dartsosa Hornyák István, a sárospataki Sorompó Darts Club versenyzője...
 


Hornyák István

  Hagyomány, hogy év elején számba vesszük az elmúlt év sporteredményeit. A felkészülési, alapozási időszakban megállunk egy kicsit a tavalyi év sikereinek felelevenítésére. Sportvezetők, sportbarátok örülni, sportolók talán erőt meríteni az újabb versenyek előtt.

A díjátadó ünnepséget jelenlétével megtisztelte Dr. Ódor Ferenc úr, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke, Dr. Kovács János úr, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés főjegyzője, Prof. Dr. Besenyei Lajos úr, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Sportszövetségek Képviseletének elnöke, Daragó Lászlóné asszony, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet igazgatója, Hideg Imre úr, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Oktatási és Művelődési Főosztály vezetője, Budai Erzsébet asszony, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Oktatási és Sportbizottság elnöke, Orosz Lajos úr, Miskolc Megyei Jogú Város alpolgármestere, Szaniszló Sándor úr, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Sportszövetségek Képviseletének alelnöke, valamint Dr. Szatmáry-Antal Tamás, a Miskolc Városi Szabadidőközpont igazgatója.

Az ünnepség nyitásaként és zárásaként a kazincbarcikai Kodály Művészeti Iskola diákjainak előadásában hallhattunk zeneműveket.
Dr. Ódor Ferenc elnök úr köszöntője után Prof. Dr. Besenyei Lajos elnök úr értékelte az elmúlt év sporteredményeit, aztán következhetett a díjátadás.

A díjra a megyében működő szövetségek javasolják sportáguk 2007. évi eredménye alapján a legjobb sportolót, valamint a nyilvános felhívásra szövetséggel nem rendelkező egyesületek is tehettek javaslatot. Egy Sárospataki résztvevője is volt ennek az ünnepségnek, Hornyák István személyében, aki a Darts sportágban kapta meg ezt a kitüntető díjat. István a Sárospataki Sorompó Darts club versenyzője.

2007. évi legjobb eredményei:
Magyar Bajnoki Kiemelt kategória egyéni 2. hely
Magyar Bajnoki Kiemelt kategória egyéni 3. hely
Magyar bajnokság egyéni 9. hely
Magyar bajnokság páros 5. hely

Meghívás a Holland Világbajnokságra utazó Magyar Válogatott kvalifikációjára. A sportoló edzője: KAMENYICZKI TIBOR


 
 


További fotók>>>

Törő Gábor
/2008. 03.04./
 

 

Pataki pacsirta Nyíregyházán

       

  A Sárospataki Alapfokú Művészetoktatási Intézményben már hagyomány, hogy azok a tanulók, akik az intézmény saját versenyén Bodrogmenti Pacsirta díjat érnek el, indulnak a Nyíregyházán megrendezett Vécsey Kamara Néptánc és Népdaléneklési versenyen. Az idén erre február 29-én került sor.

A versenyen indult tanulók közül Rusznyák Ágnes (aki most 7. osztályos a Gyakorló iskolában) nagyszerűen szerepelve korcsoportjában, a legnépesebb, 9 versenyzőt felvonultató csoportban második helyezést ért el. Ágnes teljesítményének értékét növeli, hogy az összes induló közül ő volt az egyetlen, aki javítani tudott az előző évben elért dobogós eredményén. A versenyre Fekete Csilla ének-zene, népzene tanár és édesanyja, Rusznyákné Éva Gyöngyike készítette fel. Az elkövetkező évekre további sok sikert kívánunk Ágnesnek!
 


 
 Cziczer Katalin
/2008. 03.04./

 

 

A fejedelemasszony Bibliájával ünnepeltek a reformátusok a Biblia éve megnyitóján

       

  2008 a Biblia éve a keresztyén egyházakban, és hagyományosan március 1. vasárnapja a Biblia vasárnapja. A sárospataki református templomban megtartott ünnepi Istentiszteleten látható volt Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszony saját használatú Szentírása, amelyet éppen Sárospatakra költözésének évében, 1608-ban nyomtattak Hanauban Szenczi Molnár Albert híres irodalmár-lelkipásztor kiadói munkássága nyomán.

A Biblia kalandos történetéről Dr. Dienes Dénes professzor szólt a gyülekezetnek, hiszen évszázadokig úgy hitték, hogy ez a Biblia elveszett, és 1908-ban épp 100 éve került meg az újhelyi piarista könyvtárból, melyet aztán a Nagykönyvtár visszavásárolt. A háború idején Oroszországba kirándult a szent könyv, és tavaly tért haza.

Az ünnepségen a szentírásolvasás szolgálatát Jászter Beáta és Gulybán László végezte, átéléssel, a teremtőtől kapott különlegesen szép hangjukon megszólaltatva Pál apostol gondolatait, melyet tanítványának Timóteusnak írt le. Közreműködött a Templom Énekkara Dr. Takács Andrásné vezényletével, zeneszerszámokkal közreműködött Sipos István, Dér Krisztina Virágh Hajnalka, Virágh Sándor. Gárdonyi Géza Írás a Bibliába című gyönyörű versét Földházi István mondta el nagy átéléssel.

Az esemény családiasságához még az is hozzájárult, hogy Benkő Balázs Bence most részesült a keresztségben. A Biblia éve jelmondata: Boldog, aki olvassa. Legyen ez a könyv továbbra is a megszentelt tudomány áldott eszköze, melyen keresztül Isten szeretetének szava juthat el a szívekig.


 
 


További fotók>>>

Ref. Lelkészi Hivatal
/2008. 03.04./
 

 

CD-rom Füzér hagyományos kultúrájáról

       

  1991-ben kezdődött az a néprajzi kutatás, amely Füzér település tánckultúrájára és az ehhez szorosan kötődő egyéb néprajzi értékekre – népviseletre, zenei kultúrára, szokásvilágra - irányult, s amelyet Darmos István néprajzkutatóként végzett. E kutatás eredménye volt a két évvel ezelőtt megjelent Füzér táncai és táncélete című könyv, s eredménye a nemrégiben megjelent CD-rom is.
 


Darmos István

  Azok a füzéri emberek, akiket e munka során megismertem, rendkívül közvetlenek, s nagyon fontosnak tartják a kulturális értékek megőrzését. Ez is motivált abban, hogy minél részletesebb kutatást végezzek a választott témában. A másik motiváló tényező az volt, hogy ezen a településen többféle eredetű – szlovák, magyar, ruszin -, lakosság él, s talán éppen ezért rendkívül színes az a kultúra, amellyel ott találkoztam.

Az összegyűjtött emlékekből, dalokból, játékokból állítottam össze egyetemi szakdolgozatomat, majd a kutatás további eredményeit felhasználva megjelentettem a Füzér táncai és táncélete című könyvet. Mindezek mellett számos olyan része is volt a gyűjtésnek, amelyek nem kerülhettek bele a könyvbe, egyrészt terjedelmi korlátok miatt, másrészt hangfelvételeket, filmfelvételeket nem lehet lapokra nyomtatni.

Ezt a hiányt pótolja, az, hogy sikerült a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával kiadni egy CD-romot, amelyen mintegy 40 fotó, 70 magyar és szlovák dal, és 8 táncfilm-részlet található. Ennek elkészítésében nyújtott segítségüket köszönöm a füzéri embereknek Spisák Bélának és Sajószegi Gábornak.


 
 Törő Gábor
/2008. 03.03./
 

 

Nagycsoportos óvodások látogattak el a Rendőrkapitányságra

       

  A Mese Óvoda és Bölcsőde nagycsoportos óvodásai 2008. 02. 26-án (kedden) délelőtt a rendőrségre látogattak – nyilatkozta Lendvainé Szendrei Ágnes, az intézmény vezetője.
 


Lendvainé Szendrei Ágnes


Kocsis Péter

  Ezt a látogatást az előző héten már egy találkozó előzte meg, ugyanis rendőrök érkeztek az óvoda nagycsoportos gyermekeihez. Egy foglalkozás keretében beszélgetés alakult ki a vendégek és az óvodások között, melyen sok mindenről esett szó: a rendőr munkájáról, a közlekedési szabályok betartásáról, a viselkedési normákról. Nagy volt az érdeklődés a gyermekek részéről, hisz szinte mindegyiküknek volt már „rendőr bácsival” kapcsolatos élménye. Látta már filmen és az utcán, vagy mikor anyát vagy apát az autóval igazoltatta. Szinte mindegyikük mesélt egy-egy kis történetet a saját élményeiről.

Ezt a beszélgetést egy látogatás követte a városi Rendőrkapitányságra, ahol a gyerekek a helyszínen ismerkedhettek meg a „rendőr bácsik” munkahelyével és munkájával.
A kapitányság vezetője és munkatársai szívesen fogadták az óvodásokat, sok érdekes és hasznos információval szolgáltak számukra.
Különleges élményt jelentett a gyerekeknek, mikor benézhettek a fogdába, ahol a „rossz fiúkat” őrzik és tenyérlenyomatot is készítettek róluk, amit haza is vihettek. Különféle reklámanyagokat is kaptak, melyeknek szintén örültek.

Az óvodások is kedveskedtek a „rend őreinek”, a közlekedésről készített rajzaik átadásával. A Mese Óvoda és Bölcsőde Micimackó csoportja ezúton is köszöni a lehetőséget, hogy betekintést nyerhettek a rendőrök, illetve a rendőrség munkájába.


Az előző évekhez hasonlóan ismét nyílt nap megrendezésére került sor a Sárospataki Rendőrkapitányságon, ahová most a Mese Óvoda és Bölcsőde nagycsoportja látogatott el. A kis vendégek érkezéséről Kocsis Péter rendőr törzszászlós tájékoztatta szerkesztőségünket…

Az előző hét folyamán az óvodában közlekedési, illetve bűnmegelőzési oktatást tartottunk, s ennek folytatásaként jöttek el most a kisóvodások megtekinteni a kapitányság épületét, az itt dolgozók tevékenységét és technikai felszereltségét.

A nagy érdeklődésre való tekintettel feltehető, hogy a későbbiekben több csoport is ellátogat majd a kapitányságra.


 
 


További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2008. 03.03./
 

 

Nyertek a Rákóczisok!

       

  A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola szervezte az Országos Hevesy György Kémiaverseny Kistérségi fordulóját. A háromfordulós verseny első fordulóján 27 tanuló vett részt. A gyerekek helyi általános iskolákból, gimnáziumból és a környék általános iskoláiból jöttek.

A szoros versenyben megosztott I. helyezést ért el iskolánk két tanulója: a 7.b osztályos Albert Annamária, és a 8.a osztályos Balázs Fruzsina is nyerni tudott. Gratulálunk a szép eredményekhez a diákoknak és a felkészítő tanárnak, Durst Gézának. A felkészítés tovább folytatódik, a megyei forduló március végén lesz.
 


 
 


II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2008. 03.03./

 

 

Teadélután veterántalálkozóval a Lorántffy teremben

       

  A Zempléni Hadtörténeti Egyesület volt a vendége a református gyülekezet Biblia-vasárnapi teadélutánjának. Az esemény a harctereken, hadifogolytáborokban elesettekre való emlékezéssel, és az elesettek nehéz sorsot viselő családtagjaikkal való együttérző imával kezdődött. Virágh Sándor lelkész szólt a neves bibliai katonákról, akik sorsa üzenetértékű a ma embere számára.
 


Virágh Sándor
lelkész

  A hadtörténeti egyesület vezetősége, Rózsahegyi Tamás és Gyárfás Pál szóltak célkitűzéseikről, rögtönzött kis kiállítással adtak ízelítőt az összegyűjtött tárgyi emlékekből. Vállalásuk, hogy a még élő szemtanúk elbeszéléseit összegyűjtik, a térségben történt eseményeket feldolgozzák, valamint a sárospataki református temetőben nyugvó kiváló tábornok, Deseő László vezérőrnagy méltó emlékét ápolják. Idén halála 60. születése 115. évfordulója van. Nagy érdeklődéssel és meghatottsággal hallgatták a jelenlevők a Sárospatakról, Makkoshotykáról, Sátoraljaújhelyből eljött nyolcvan év feletti korú veteránok visszaemlékezéseit az átélt hadi eseményekről, sebesülésekről, a hazatérés útjáról. A református nőszövetség tagjai teával, süteménnyel kedveskedtek, és szinte észrevétlenül elszállt az együtt töltött két óra. Akkor becsüljük igazán a békét, ha tudjuk milyen volt a háború, és becsesebb akkor a haza, ha tudjuk, eleink vérüket is áldozták érte.

 


 
 


További fotók>>>

Ref. Lelkészi Hivatal
/2008. 03.02./
 

 

Rajta múlik a Sarokbástya és a Szabadtéri színpad sikere

       

  Sokat fogunk még hallani a Sidinfo Nonprofit Kft-ről és annak vezetőjéről Siska Tamásról - akit az Önkormányzat pályázat útján választott ki több jelentkező közül - hiszen a város rövidesen megnyíló turisztikai attrakciója a Sarokbástya az ő irányítása alatt fog működni, hasonlóképpen a Vízi-kapui Szabadtéri színpad is. Nem kevés múlik tehát az ő szakértelmén és igyekezetén...
 


Siska Tamás

  A 1969-ben születtem Sátoraljaújhelyen. Bodrogköz kis falujában, Dámócon nevelkedtem, majd középiskolai kollégiumba, Sátoraljaújhelybe kerültem. A főiskolát Sárospatakon végeztem 1991-ben. Ezt követően folyamatosan a közművelődés területén dolgoztam különböző helyszíneken. Legutóbb a sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ igazgatójaként munkálkodtam.

Kispatakon lakunk négyfős családommal, ami reményeink szerint augusztusban 5 fősre bővül. Feleségem a „Kisrefiben” tanító, fiaim pedig ugyanott elsős, illetve harmadikos tanulók.

A Sarokbástya, valamint a Vízi-kapui Szabadtéri színpad működtetése nagy kihívást jelent, hiszen sokrétű feladatot kell, kis létszámú kollektívával megoldani, összehangolni. A Sarokbástya épületében, a földszinten kávéházat üzemeltetünk majd.
Borkóstolásra, borvacsorákra és családi rendezvényekre vállalkozunk a Kazamatában (pinceszint). Turisztikai Információs Központot működtetünk majd az épületben, valamint konferenciák, képzések szervezésével foglalkozunk a 2. emeleti konferenciaterem minél hatékonyabb kihasználása érdekében.

Az első emeleten található, 3 terem együtteséből álló kiállítótér helytörténeti különlegességeket, valamint kortárs képzőművészeti alkotásokat mutat majd be.

A Vízi-kapui Szabadtéri színpad nyári üzemeltetése, azaz minél több rendezvény, előadás, fesztivál szervezése szintén a mi feladatunk lesz. Idén egy bevezető, próbaévet tartunk (hiszen komolyabb fesztiválokhoz már kevés az idő), de jövőre olyan, egész nyarat betöltő sorozatot szeretnénk biztosítani, ami méltó Sárospatak kulturális örökségéhez, valamint elengedhetetlen a turistaforgalom jelentős növekedéséhez.

A Sidinfo Nonprofit Kft. legfontosabb feladatai hosszútávon:
- Összehangolni a turisztikai iparban érintett szereplők kínálatát
- Egységes városmarketing kialakítása és üzemeltetése
- Idegenforgalmi, kulturális és marketing projektek kidolgozása, kivitelezése
- Helyi turisztikai attrakciók fejlesztése
- 2010-re a jelenlegi turistaforgalom 40%-os növekedésének elérése
- Hiánypótló turisztikai kiadványok, termékek előállításának menedzselése

Hogy mindezen tervek megvalósuljanak, a legfontosabb feladat a kapcsolatépítés, partnerségek kialakítása a turistaforgalom, valamint a kulturális kínálat növelése érdekében.
 


 
 


További fotók>>>

Törő Gábor
/2008.03.02./
 

 

 

Miről tárgyalt a Testület?

       

  Sárospatak Város Képviselő-testülete 2008. február 29-én tartotta soron következő ülését a Városháza Dísztermében, amelyen 18 napirendi pontot tárgyaltak. Ezek között több közérdeklődésre is számot tartó napirend szerepelt, amelyekről Aros János alpolgármester számol be olvasóinknak…
 


Aros János
alpolgármester

  A Negyedik napirendi pontként hangzott el egy előterjesztés a Pénzügyi Bizottság elnöke részéről a települési képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló helyi rendelet módosítására. A költségvetés tervezésekor az infláció mértékének megfelelően 6%-ot terveztünk és a Pénzügyi Bizottság is erre tett javaslatot. Mivel több bizottsági ülésen elhangzott, hogy tekintettel az Önkormányzat nehéz anyagi helyzetére, nem lenne ildomos a képviselői tiszteletdíjakat emelni, amikor az intézményeknél megszorítások vannak, ezért a képviselő-testület úgy döntött, hogy az idén nem emeljük a képviselői tiszteletdíjakat.

Az irodai költségcsökkentés érdekében viszont laptopok beszerzésére teszünk javaslatot a márciusi testületi ülésre, és ezen túl mindenki CD-n, illetve interneten kapja meg a testületi anyagot. A nyomtatási költségen (papír, festék, stb..) több millió Ft-ot fogunk tudni megtakarítani.

Szintén a Pénzügyi Bizottság elnökének előterjesztésében, a 13. napirendi pontban szerepelt a polgármester és alpolgármester illetményének emelése, melynek alapján Dr.Hörcsik Richárd polgármester illetményét 500.000 Ft-ban, Aros János alpolgármesterét pedig 420.000 Ft-ban állapította meg a képviselő-testület Az előző városvezetéstől eltérően költségátalány megállapítására egyikünk sem tartott igényt.

Két önkormányzati intézményünk, Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiuma és Vay Miklós Szakképző Iskola vezetésére írunk ki pályázatot. Ezek elbírálásnak május végéig meg kell történnie, hogy a következő tanévet már az új igazgatóval kezdhessék az intézmények.

Előterjesztést tettem a Berek holtág, a Bodrog-part és a Botkő helyi védettség alá helyezéséről, amiről végül is nem született döntés, ugyanis előtte mindhárom esetben vizsgálnunk kell még a védetté nyilvánítás előnyeit és hátrányait.

A Vízilabda Szakosztály másfél éve alakult, új szakosztályról van tehát szó, amely az edzők és a szülők erőfeszítéseinek köszönhetően már két fő, korosztályos válogatott játékossal rendelkezik. A bajnokságon olyan neves ellenfeleket utasított maga mögé, mint Nyíregyháza, Debrecen, Miskolc és Eger csapatait. Erről Páles Gábor az Egyesület elnöke számolt be a Testület előtt. Eddigi eredményeikhez gratulálunk, és további sikereket kívánunk a szakosztálynak!

A Zemplén Televízió részéről Hörcsig Márton ügyvezető igazgató beszámolóját elfogadta a Testület és a költségvetésében szereplő 20 millió Ft támogatásról biztosította a ZTV KHT-t.

A költségvetésünkben több ingatlan értékesítése szerepel, viszont évek óta nem sikerül a meghirdetett ingatlanjainkat eladni. Ezért most csökkentett áron valamennyi újbóli meghirdetésre kerül. Ezek között szerepel pl. a Sárospatak, Fazekas soron lévő 551/2. hrsz-ú lakótelek is.

A Sárospataki Polgárőr Egyesület részére irodahelyiség biztosítására kerül sor, ugyanis az eddig, általuk használt irodába a Hegyközség költözik. A Polgárőr Egyesület egy szintén Önkormányzati tulajdonú, jelenleg üresen álló, Erdélyi J. utcai üzlethelyiségben költözik (a volt Petőfi Iskolával szemben, a buszmegálló közelében lesz az irodájuk).

A 16. napirendi pontban a Sárospataki Rendőrkapitányság kérelmének tett eleget a Testület, hogy biztosítson anyagi támogatást a rendszeres járőrözéshez, mint ahogy a környék legtöbb települése is teszi. A Pénzügyi Bizottság elnökének előterjesztése alapján a képviselő-testület havi 20 ezer Ft-tal való támogatást hagyott jóvá.

Már bizottsági üléseken is hosszas vita alakult ki a Sárospataki Vízilabdázó Gyermekek Szülői Munkaközösségének kérelméről Termálfürdő és Camping nyitvatartási idejének meghosszabbítására. Amellett, hogy értékeljük a Vízilabda Szakosztály kiváló munkáját, figyelemmel kell lennünk, a pihenni, vagy éppen úszni vágyók nyugodt körülményeinek biztosítására is. A Testület ezért úgy döntött, hogy kedden és csütörtökön 16.30-tól 18.30-ig engedélyezi a vízilabda edzést, és ezeken a napokon 20.30-ig teszi lehetővé a bérletesek számára az úszást. Egyben felhívjuk a vízilabda edzők figyelmét a házirend pontos betartására. Kérjük vegyék figyelembe a pihenni és úszni vágyók érdekeit is.

Az egyebek címszó alatt került sor a rövidesen átadásra kerülő Sarokbástya megtekintésére.


 
 


Cziczer Katalin
/2008.03.02./
 

 

A Kulturális Bizottság üléséről

    

Február 26-án délután tartotta ülését a Kulturális Bizottság. Az ülésen a bizottság megtárgyalta a Zemplén Televízió Kht. 2008. évi üzleti tervét, s döntése alapján azt egyhangú szavazattal javasolja a képviselő testületnek elfogadásra - nyilatkozta Stumpf Gábor...
 
Stumpf Gábor

  A Zemplén Televízió nemcsak a két tulajdonos város, Sárospatak és Sátoraljaújhely de az egész Zemplén és a határon túl élők számára egyaránt a mindennapok részévé vált, s mint ilyen, a térség legjelentősebb médiája. Közszolgálati tevékenysége nélkül ma már nehezen tudnánk elképzelni mindennapjainkat, hiszen tudósításaival, egy-egy fontosabb eseményről készített anyagaival mindenki számára hozzáférhetővé teszi a város és környéke történéseit.
Sajnálatos módon a Zemplén Televízió is mint életünk minden területe komoly nehézségekkel küzd, s ezek a nehézségek megjelennek a fenntartó önkormányzatok költségvetésében.
Még akkor is, ha a televízió gárdája megtesz minden tőle telhetőt, hogy a szűkülő forrásokat pótolja. A bizottság köszönetét fejezte ki a televízió munkatársainak a közszolgálatban végzett fontos munkájukért, s új források további feltárására bíztatta az ügyvezető igazgató urat.

Bizottságunk tárgyalt arról a kérésről is, miszerint Sárospatak város Önkormányzata alapító tagként lépjen be a Sárospataki Kerámia Értékeit Mentő Hagyományőrző Egyesületbe. A kérést annál is inkább támogatandónak találtuk, mert városunk a hagyományait híven ápolja, s tudjuk, hogy a kerámia múltja Sárospatakon még a Habánok letelepítése előtti időkre nyúlik vissza. Azért is a kérés támogatása mellett döntöttünk, mert benne rejlik ebben a szándékban a cég további működésének minél több oldalról való megerősítése. Ha pedig így van, akkor ez akár munkahely megtartást is jelenthet, s ez nekünk feltétlen támogatandó cél kell legyen.

Bizottságunk egyik tagjától jött felvetésként tárgyaltuk Balassi Bálint szoborállításának kérdését. Balassi és Patak kapcsolata köztudomású, s egyhangú támogatásra talált a felvetés abban az esetben, ha az idei évre meghirdetett, a reneszánsz évre megnyíló milliárdos forrásokból sikerül erre a célra támogatást szereznünk. Azt a bizottság tagjai tudomásul vették, hogy költségvetési keretből ilyen nehéz helyzetben nem fog tudni áldozni a város erre a célra, legyen ez bármilyen nemes is.


Cziczer Katalin
/2008.03.01./
 

 

 

Ülésezett az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

    

  Február 27-én tartotta ülését az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság a Polgármesterei Hivatal földszint 1. számú termében, ahol 7 napirendi pontot tárgyaltunk - nyilatkozta Lendák Lajos, a bizottság elnöke…


Lendák Lajos


Erdei János

 
Fontos napirendi pontunk volt az Árpád Vezér Gimnázium és a Vay Miklós Szakképző Iskola igazgatói pályázatának a kiírása. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Gál Józsefnek, a Vay Miklós Szakképző Iskola megbízott igazgatójának és az iskola vezetésének az oktatás zavartalan működéséért.
Megnyílik a lehetőség a jelentkezésre az Árpád Vezér Gimnázium esetében is, ahol az öt éves mandátuma telt le Tóth Tamás igazgató úrnak.

Fontos napirendünk volt még a Zempléni Vízilabda Klub beszámolója, hiszen majd minden támogatott sportegyesület munkájáról kértünk tájékoztatót. Folyamatosan számolnak be a bizottsági üléseinken. Úgy érzem nagy öröm a vízilabda sport az ikerváros program keretében, amiben közel ötven gyerek vesz részt Sárospatakról. Apró lépésekkel haladunk - ahogy a lehetőségeink engedik - és mindenki pozitívan áll ehhez a sportághoz.

A minőségi edzéseket bizonyítja, hogy több válogatott is kikerült Erdei János kezei alól. A vízilabdázó gyerekek szüleinek kérelmét támogatjuk, vagyis javasoljuk a vízilabdások rendelkezésére bocsátani a medencét a fél 5-től fél 7-ig terjedő időszakban. Ebben mindenkinek a türelmét kérjük, hiszen a vízilabda sport és a bérletesek zavartalan fürdőzése is nagyon fontos.

A harmadik fontos napirendi pont volt a Sportpálya használatáról szóló kérelem. Véleményem szerint komolyabb tervre van szükség az üzemeltetéséhez, hiszen több egyesület van, akik számára az önkormányzat ingyen engedélyezi a Sportpálya használatát, viszont valóban gazdaságosabban kell működtetni. Az előterjesztő kérésére nem határozott bizottságunk ebben a kérésben.
  
 


Törő Gábor
/2008.03.01./
 

 

 

A város lakossága öregszik és fogy

    

  Nyílt ülésben két fontosabb naprend volt, az egyik a Gondozási Központ térítési díjairól, a másik pedig a gyermekétkeztetés térítési díjairól szólt – mondta el Ladomerszky László elnök, a Szociális Bizottság üléséről…
 


Ladomerszky László

  A város lakossága öregszik és fogy, és ez a kettő együtt azt eredményezi, hogy a Gondozási Központnak közel 600 ellátottja van, ami egy rendkívül magas szám, így a városnak egyre többet kell áldozni erre a területre. A szociális törvény változásával más lett a számítási módja a térítési díjaknak. Három-négy évvel ezelőtt még megtakarításai is voltak a Gondozási Központnak, de most más szisztéma szerint kell a térítési díjakat számolni, így azok lényegesen csökkentek, pl. a legalacsonyabb osztályban egy ebéd térítési díja mindössze 50 Ft.
Az Önkormányzatnak hátrányt okoz az, hogy a Gondozási Központnál csak a nyersanyagnorma jelenik meg költségként, így a rezsiköltség az Önkormányzat veszteségét növeli. A jövő évi térítési díjak megállapításánál ebből az évből kell kiindulnunk, és ha sürgősen nem a Gondozási Központnak lesz a rezsiköltség is leszámlázva, akkor a jövő évben is irreálisan alacsonyak maradnak a térítési díjak, az önkormányzatnak továbbra is sokat kell hozzátenni.

Másrészt az ilyen alacsony térítési díjak miatt annyira megnövekedhet igény a támogatott étkeztetésre, hogy túlnőheti a Gondozási Központ lehetőségeit, ami további plusz költséget jelenthet a városnak. Ezek az alacsony térítési díjak jelenleg igen nagy támogatást jelentenek a nyugdíjasok felé.

A gyermekétkeztetésnél csak egy technikai átvezetésről van szó az ÁFA-törvény változása miatt, tehát gyakorlatilag ugyanannyi térítési díjat kell az ebédért fizetni.

Ezeken kívül a Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosításáról tárgyalt a bizottságunk, ami a jogharmonizációs követelmény volt.

Az egyebek között bérleti jogviszony meghosszabbításáról, gyermekvédelmi támogatásokról és egyedi segélyekről döntött a bizottság.


 
 


Cziczer Katalin
/2008.03.01./
 

 

 

Az Ügyrendi és Jogi Bizottság üléséről

    

  2008. február 27-én ülésezett az Ügyrendi és Jogi Bizottság a Polgármesteri Hivatal dísztermében, ahol közel 10 napirendi pontot tárgyaltak – tudtuk meg Saláta Lászlótól, a bizottság elnökétől…
 


Saláta László

  Az egyik legfontosabb napirendi pontunk a lejárt határidejű határozatok végrehajtása volt. Ma már igyekszünk határidőre teljesíteni az ügyeket, mint ahogyan az felvállaltuk.

Ezen kívül 9 napirendi pont tárgyalására került sor, amelyben előterjesztésre került az önkormányzat tulajdonába lévő lakások bérletére vonatkozó egyes határozatok megváltoztatása.
Az ülésen előterjesztés hangzott el a személyes gondoskodás alap- és szakosított ellátás intézményi és személyi térítési díjainak megállapításáról is, amely összefüggésben van az áremeléssel. Az ügyben tavaly decemberben már volt döntés, de a bizottság a mostani alakalommal aktualizálta az árakat.

A közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítására került sor, ugyanis az egyes tevékenységi formáknak a kódszámai, a TEAOR számok megváltoztak. Ezzel összefüggésben kell módosítani szinte valamennyi oktatási intézmény alapító okiratát, az óvodától az iskoláig.
Szó volt még egy Sárospataki Kerámia értékeit mentő hagyományőrző egyesület alapításáról. Ennek a bizottság reményei szerint az Önkormányzat is tagja lesz.

Érkezett egy levél a vízilabdázó gyerekek szülői munkaközösségétől, melyben kérik, hogy a fürdőben egy fél órával hosszabbítsuk meg gyermekeik számára a medencehasználat idejét. A kérést megtárgyaltunk és a képviselő-testületnek javasolni fogunk a teljesítését.
A további napirendek között szerepelt még a 2007. évi költségvetés, valamint a Berek holtág, a Bodrog- part és a Botkő védettség alá helyezése is.


 
 Törő Gábor
/2008.03.01./
 
 

 

A tiszteletdíjakról is tárgyalt a Pénzügyi Bizottság

    

  2008. február 27-én délután ülésezett a Pénzügyi Bizottság a Városháza dísztermében, ahol több fontos napirendi pontot tárgyaltunk- nyilatkozta Feró István, a bizottság elnöke…


Feró István

  Többek között tárgyaltunk az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, a polgármester és az alpolgármester illetményének emeléséről. A testület felé mérsékelt emelést javasoltunk elfogadásra, ami belül marad a törvényileg megengedett határokon, valamint tudomásunk van róla, hogy sem a polgármester, sem az alpolgármester nem fog költségtérítést igénybe venni, csak a fizetését veszi fel.

Az ülésen szó volt a Zemplén Televízió Kht. 2008. évi üzleti tervéről, amely korrekt és részletes beszámoló volt.

A napirendi pontok között szerepelt a Sárospataki Rendőrkapitányság kérelme is, amelyben kérte az Önkormányzatot, hogy bizonyos támogatásban részesítse. Már a korábbi időszakokban is megkeresték a területileg illetékes önkormányzatokat, amikor olyan megállapodásokat kötöttek, mely szerint havi rendszerességű támogatást kaptak gépkocsijaikhoz, benzin vásárlására. Mi úgy gondoltuk, hogy havi 20 ezer Ft-os javaslattal fogunk élni a testület felé, ennyivel támogathatjuk a Sárospataki Rendőrkapitányságot. Erre azért is szükség van, mert megnövekedett a létszám és a járműpark, s ez a pénz - ha szerény mértékű is - segítheti a feladataik ellátását.

Szó volt még a Berek holtág, a Bodrog-part és a Botkő helyi védettség alá helyezéséről, illetve a Sárospataki Kerámia értékeit mentő hagyományőrző egyesület alapításáról is.


 
 Cziczer Katalin
/2008.03.01./
 
 

 

A Gazdasági Bizottság üléséről

    

  Február 25-én délután ülésezett a Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság a Polgármesteri Hivatal dísztermében, ahol a viszonylag rövid ülésen több fontos napirendet tárgyaltunk – nyilatkozta Erdős Tamás, a bizottság elnöke…
 


Erdős Tamás

  Az önkormányzati tulajdonba lévő lakások bérletére vonatkozó egyes szabályok és rendeletének módosításáról tárgyaltunk az első napirendi pontban, ami apró korrekciókat jelentett.

Elfogadtuk a 2007. évi, immáron véglegesnek tűnő költségvetést, azaz a zárszámadás utolsó számai is véglegesítésre kerültek. A tavalyi évre vonatkozó pályázati támogatások, bevétlek és kiadások véglegesülése után rögzítettük a tavalyi év végső számait.

Tárgyaltunk a Berek, a Bodrog-part és a Botkő helyi védettség alá helyezéséről. Ennek eredményeképpen a bizottság javasolja a testületnek a napirendről levenni a kérdést, hiszen számos olyan fejlesztés előtt állunk, amelyeknek a megvalósítását nehezítené, ha helyi védettség alá helyeznénk ezeket a területeket. Persze ez nem jelenti azt, hogy ezek a területek nem szorulnak nagyon nagy figyelemre és védelemre, viszont amíg a fejlesztések középtávon el nem dőlnek, addig ne okozzunk magunknak felesleges problémákat.
Ezért javasoltuk a testületnek levenni ezt a napirendet.
 


 
 
Javasoljuk a testületnek egy Fazekas sori ingatlan értékesítését.

A Sárospataki Polgárőr Egyesület számára kérelem alapján irodahelyiség biztosítását javasolja a bizottság a képviselőtestületnek az Erdélyi utcán.

Tájékoztatót tárgyalt meg a bizottság az önálló helyrajzi számon nyilvántartott utak, árkok, járdák és töltések és azok műtárgyai önkormányzati tulajdonba adásáról, ami egy korábbi ügynek a folytatása.

Hosszasan tárgyalt a bizottság a Sárospataki Vízilabda Szakosztály, illetve a sárospataki vízilabdázó gyermekek szülői munkaközösségének kérelméről. Ennek a lényege a vízilabdázó gyerekek edzésidejének a Termálfürdő és Kemping működési rendjével való harmonizálása volt. Arra kerestünk megoldást, hogy hogyan lehet összehangolni a vízilabda sport, a tömegsport és a fürdő egyéb használati körének a működését.

Az ART-ÉRT Alapítvány kérelemmel fordult az Önkormányzathoz kiállító galéria – alkotóműhely céljára önkormányzati ingatlan biztosításáért. Javaslatot teszünk a testületnek erre, hiszen rendelkezünk olyan, optimális helyen lévő, szabad ingatlannal, ami ezt a célt szolgálhatná. Turisztikai szempontból is megfelelő helyen jöhetne létre a helyi művészek alkotóháza, kiállító tere.

A Vay Miklós Szakképző Iskola kérelmet nyújtott be a városi Sportpálya átvételére, ami jelenleg a Polgármesteri Hivatal kereteiben működik. Felvetődött annak a kérdése, hogy melyik intézményhez lehetne csatolni, de a kérdés még nincs annyira előkészítve, hogy a testület foglalkozzon vele. Ezért a bizottságunk azt javasolta, hogy vegyük le a napirendről.

Döntöttünk két szociális bérlakás e kategóriából való kiemeléséről, illetve döntöttünk egy ingatlannak a szociális bérlakás kategóriába való benthagyásáról.

Zárt ülésen pedig elidegenítésről tárgyaltunk.

Cziczer Katalin
/2008.03.01./
 
 

 

Új vezetősége van a Sporthorgász Egyesületnek

    

  Közel egyéves munka eredményeként a mai nap folyamán a Sárospataki Bodrogmenti Sporthorgász Egyesület tagsága 220 fő részvételével tisztújító közgyűlést tartott. A Művelődés Háza színháztermében megtartott közgyűlést megtisztelt jelenétével Aros János alpolgármester, valamint a MOHOSZ alelnöke, Lajos Zsigmond úr is. Az eseményről Pingor Zsolt és Bujdosó Norbert számol be olvasóinknak…
 


Pingor Zsolt

Bujdosó Norbert

  Az elnök úr és a gazdasági vezető beszámoltak az elmúlt év teljesítéséről és a gazdasági beszámolót is megtartották, de a közgyűlés egyiket sem fogadta el. Ezután kérdéseket tettek fel az egyesületi tagok, majd sor került a tisztújításra. Ennek során a régi vezetőség teljes egészében jelöltette magát, velük szemben pedig egy egészen új vezetőség lett jelölve, akiket a tagság meg is választott az alábbiak szerint:

Az elnökség új tagjai: Pingor Zsolt elnök, Bujdosó Norbert alelnök, Gulyás Péter titkár, Egyed Attila gazdasági vezető.
A vezetőség tagjai: Bereznyák Ferenc, Bíró Tibor, Gerő András, Karajz István, Klima János, Makkai József, Nagyházi Sándor, Preszoly András, Szalontai Bertalan, Valler János és Vigh Róbert.

A Felügyelő Bizottság elnöke Mályi József, tagjai: Csorosz Miklós és Karászi Róbert.

A Fegyelmi Bizottság elnöke Gombos Zoltán, tagjai Lukács Sándor és Móré Ferenc.

Tehát gyakorlatilag teljesen új vezetőség lett megválasztva. A új vezetőség vállalta, hogy átláthatóbb gazdálkodást, valamint átgondoltabb halasítást fog végezni időben és térben elosztva mindkét vízterületen, melyeket mindenki számára nyilvánosságra hoznak majd.

Minden egyéb lehetőséget sokkal mélyebben ki fognak aknázni, megkeresve a lehetőségit annak, hogy hogyan lehetne a horgászvizeiket fejleszteni, halakban gazdagabbá tenni. Már jelen pillanatban is több halászati szövetkezettől rendelkeznek árajánlatokkal, melyek közül a legjobb árajánlatok kiválasztásával fogják megvalósítani az első halasításokat.
 


 
 

Fejleszteni akarják a vizek környezetét, horgászversenyeket rendezni - már ebben az évben háromfordulós gyermek horgászversenyt hirdetnek - és más versenyekről is szó esett. A vendéghorgászokra gondolva komoly vendéghelyeket akarnak kialakítani. A Csepel-tó körbekerítése és őrzése, valamint a teljes vízfelület őrzése nem megoldott, ami sürgős változtatást igényel.

Nagyon fontosnak tartják, hogy a fegyelmi szabályzatot rendbe tegyék, rendszeres ellenőrzésekkel fegyelmezettebb horgászatot szeretnének a vizeiken. Módosítani akarják az egyesület alapszabályzatát és a horgászat helyi rendjét. Preferálni akarják a bojlis horgászatot a napijegyes horgászok között, ami az egyesület bevételi forrásait növelné.

Honlapot akarnak készíteni az egyesület horgászvizeinek népszerűsítése, az információk gyorsabb áramoltatására, az egyesületi tagok naprakész tájékoztatásának céljából, ami az egyesületi tagok egymás közötti kommunikációját is szolgálná.

Megköszönjük a bennünket támogató horgászok segítségét, bizalmát, hogy végig kitartottak mellettünk ez elmúlt egy év folyamán, hiszen a 3. aláírásgyűjtés eredményeképpen sikerült a közgyűlést összehívni. Külön köszönjük a jelölő és a szavazatszámláló bizottság egész napos, fáradhatatlan, kitartó munkáját. Ígérjük, hogy legjobb tudásunk szerint járunk majd el az egyesület ügyeiben, és igyekszünk mind a z ő érdekeiket szem előtt tartva, mind pedig az egyesület jó hírnevét öregbítve dolgozni – fejezte be a sajtótájékoztatót Pingor Zsolt elnök és Bujdosó Norbert alelnök.

További képek>>>

Törő Gábor
/2008.03.01./