Ön jelenleg a sarospatak.hu archívumát olvassa. A lapok legutolsó frissítése 2014. október 31. Az aktuális honlap eléréséhez klikkeljen ide!
SÁROSPATAK Aktuális - üres lap ( kéthasábos )

Aktuális
2008.június

Miről tárgyalt a Testület?

 

        
            

2008. június 27-én pénteken, 9 órai kezdettel tartotta soron következő rendes képviselő-testületi ülését Sárospatak város önkormányzata. Polgármester úr rövid tájékoztatót adott a napirendek előtt a két ülés közötti legfontosabb eseményekről és intézkedésekről, valamint elismerő szavakkal búcsúztatta a képviselő-testület az aljegyző asszonyt, Vukovich Lászlónét nyugdíjba vonulása alkalmából – kaptuk a tájékoztatást dr.Komáromi Éva jegyzőtől…
 


 
 


Dr. Komáromi Éva

Vukovich Lászlóné

Tóth Tamás

Lendvainé Szendrei Ágnes

Téglás Zsolt

 

A rendes napirendek között 30 témát tárgyalt a képviselőtestület, 24-et nyílt ülésben, 6-ot pedig zárt ülésben. A nagyon jól előkészített bizottsági munkák eredményeként mégis, ezt a nem kevés napirendet 13 óra 30 percre sikerült megtárgyalni képviselő-testületnek.


A hatékony és aktív munkát azokkal a napirendekkel kezdte a testület, amelyekhez vendégek érkeztek, így a vezetői pályázatok elbírálásával kezdődött az ülés. Itt szó esett az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium, a Mese Óvoda és Bölcsőde, valamint a Vay Szakképző Iskola vezetői pályázatainak elbírálása, valamint beszámolót hallgatott meg a képviselő-testület a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola munkájáról.


A képviselő-testület az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium vezetésével újabb 5 évre Tóth Tamás jelenlegi igazgatót bízta meg, valamint a Mese Óvoda és Bölcsőde vezetésével szintén a jelenlegi megbízott vezetőt, Lendvainé Szendrei Ágnest, ugyancsak 5 évre.

A Vay Miklós Szakképző Iskola vezetői álláshelyére Téglás Zsolt tanár kollégát bízta meg a képviselő-testület szintén 5 éves időtartamra, aki eddig helyettes volt.

A képviselő-testület megtárgyalta a SIDINFO Kft. (Újbástya) és az Önkormányzat közötti üzemeltetési megállapodást, ami elsősorban a két intézmény mindennapi operatív életét fogja segíteni, valamint a képviselő-testület második féléves munkatervét is megtárgyaltuk.

Ezután szó volt néhány apróbb rendeletmódosításról, költségvetési előirányzatok módosításáról, közterületekkel kapcsolatos határozatok hozataláról. Ezek között az egyik legfontosabb - ami lakosság körében nagy érdeklődésre tart számot - a Penny Market építkezésével kapcsolatos rendezési tervmódosítást végleg eldöntötte a képviselő-testület, így a közeljövőben elkezdődhet a kivitelezési munka a Wesselényi utcában, szintén benzinkúttal szemben, a már működő Profi áruház közelében.

Szó volt oktatási intézmények, valamint a gondozási központ alapító okirataink a módosításáról. Ez már az elmúlt hónapban elkezdődött munka továbbfolytatása, ugyanis jogszabályi változások teszik szükségessé az alapító okiratok folyamatos felülvizsgálatát.

Pályázatot írt ki a képviselőtestület a Termálfürdő- és Kempingfejlesztő Kft ügyvezetői igazgatói álláshelyére, mely álláshely betöltésével elsősorban a képviselőtestületnek az a célja, hogy a nyár végén megkezdődő fejlesztési beruházást már egy új vezető koordinálja, akinek csak ez a feladata.


Polgármester úr tartott tájékozatót a Többcélú Kistérségi Társulás tanácsában végzett tevékenységéről, melyet egyhangú szavazással fogadott el a képviselő-testület.

Fontos előterjesztés volt még a közoktatási koncepció elfogadása 5 éves időtartamra vonatkozóan, valamint a települési közoktatási esélyegyenlőségi program. Ez a két dokumentum igen fontos, mely a következő 5 év oktatási tevékenységét fogja meghatározni és tulajdonképpen annak az operatív végrehajtását segítik majd elő.

A rendelőintézettel kapcsolatban három napirendet tárgyalt a testület. Az egyes számú fogorvosi körzetet vállalkozásba adta, amelyet egy miskolci kft nyert el. A 3-as számú fogorvosi praxis betöltésére pályázatot írt ki a képviselő-testület, ugyanis itt nem sikerült értékesíteni a 6 hónapja betöltetlen körzetre vonatkozó praxisjogot.

Ezt követően pedig zárt ülésben tárgyalt a képviselő-testület könyvvizsgálói pályázat elbírálásáról, amit Győrffy Dezső nyert el 5 évre, az augusztus 20-ai ünnepségen adandó kitüntetésekről is díjakról, valamint az első lakáshoz jutók támogatásáról.

Cziczer Katalin
/2008.06.30./
 

 

Kenézlőre indulnak a pataki cserkészek

 

        
            

Vinnai Károly sárospataki öregcserkész értékes ajándékot hozott a csapatnak: 15 db fényképmásolatot az 1935-ös kenézlői táborozásról. A 763. sz. Sztárai Mihály cserkészcsapat 21 tagja úgy döntött, hogy az idei nyáron rendezzünk emléktábort a 73 évvel ezelőtti helyszínen - tájékoztatja az olvasókat Újlaki Csaba, a cserkészcsapat vezetője...
 


 
 


Újlaki Csaba

 

Hunyadi Tibor, a község polgármestere örömmel fogadta kérésünket és 2008. július 5-től 12-ig térítésmentesen a cserkészek rendelkezésére bocsátotta szállásként a helyi sportkomplexum épületének felső szintjét, valamint a labdarúgó pályát és a közeli ligetes területet.
Köszönettel tartozunk a fenntartó sárospataki református gyülekezetnek és a támogató Sanitas gyógyszertár ügyvezető igazgatójának az anyagi hozzájárulásért.

Most a régi fotók kerülnek bemutatásra, majd a táborbontás után, a megfelelő időben a megfelelő fényképek is megtekinthetőek lesznek.
 

Törő Gábor
/2008.06.30./
 

 

Megtartotta évadzáró értekezletét a Sárospataki Torna Club labdarúgó szakosztály Baráti Köre

 

        
            

2008. június 24-én a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartotta a Sárospataki Torna Club labdarúgó szakosztályának Baráti Köre az évadzáró értekezletét. A helymegválasztása is jelezte, hogy a labdarúgás is városi ügy. A baráti kör tagjai annak a lehetőségét kutatták, hogy milyen segítséget tudnak nyújtani a csapatnak, amivel hozzájárulhatnak a jobb eredmények eléréséhez...
 


 
 


Koscsó István


Aros Attila

 

Koscsó István a Baráti Kör vezetője elemezte a megalakulás óta eltelt időszak eseményeit és eredményeit. A tervek között szerepelt a futball és a játékosok népszerűsítése, melynek érdekében a következők valósultak meg:
- A ZTV a hazai meccseket közvetítette, s a legjobb hazai játékossal riportot készített.
- Az idegenben játszott mérkőzések jelentősebb eseményeiről riportokat és fényképeket készítettünk, amelyek Sárospatak honlapján megtekinthetők.
- Minden mérkőzés végén a Baráti Kör megválasztotta a legjobb hazai játékost, akinek jutalma egy üveg pezsgő volt.
- Képviseltettük magunkat a labdarúgás fiatalabb korosztályainak rendezvényein is. Eredményeikről beszámoltunk, a legjobbakat jutalmaztuk labdával, tortával.
- Megcsináltuk a futballpálya hangosítását, mely lehetővé teszi egyéb rendezvények megtartását is.

További terveink:
- Az elindított hasznos dolgok folytatása.
- Egy rádiós mikrofon beszerzése, mellyel az információk egyszerűen és gyorsan eljuttathatók a nézőkhöz.
- Szinte megvalósíthatatlan álom a játékidő és eredménykijelző tábla létesítése, mert költségei jóval meghaladják egész évi bevételünket.
- A futball szerető pataki lakosok támogatásának összefogása.
- A nyári időszak barátságos mérkőzéseinek időpontjáról a honlapon kívánjuk tájékoztatni a szurkolókat.

A pénzügyekről Aros Attila titkár tartott beszámolót.
Értékelés és jutalmazások:
- A magyar bajnokságban a felnőtteknek nem sikerült ugyan a tabellán feljebb jutni, de az utolsó időszak számos szép, gólzáporos mérkőzést hozott, ami bíztató jel lehet a jövőre nézve.
Pothurszki Roland a gólkirály és Szabó Sándor a játékosok szavazata alapján egy-egy ajándék utalványt kapott a Bodrog Hotel Wellness részlegébe.
- Az Ifi-k a csoportban bajnokok lettek, ők egy 40 személyes foci pálya formájú tortát kaptak Heitzmann Károly felajánlásából.

Egyéb indítványok, javaslatok: A csapat következő bajnoki szezonjával összefüggő ötleteket és javaslatokat beszélte meg a Baráti Kör.

Cziczer Katalin
/2008.06.30./
 

 

Dobó István, az egri hős újratemetése Dobóruszkán

 

        
            

Halálának 436. évfordulóján a hősöknek kijáró katonai tiszteletadással, és katonai díszpompával helyezték a Dobó István csontjait őrző koporsót, a dobóruszkai restaurált, római katolikus templom díszes szarkofágjába 2008. június 28-án – küldte képekkel illusztrált tudósítását ikervárosunkból Vad Kálmán László, aki a Zempléni Farkasok Motoros Egyesület élén vett részt az eseményen…
 


 
 


Dobó István


Vad Kálmán László

 

A temetés, a szertartás megrázó volt és ugyanakkor felemelő, megható. A falu közössége és a megemlékezésen résztvevők tanúbizonyságot tettek magyarságukról.  Dobóruszka magyarjai, megmutatták, hogy milyen az igazi Magyar vendégszeretet! Köszönjük!

Ruszkai báró Dobó István (1502-1572) leginkább Eger várkapitányaként ismeretes. Mint felvidéki nagybirtokos nemes, a mohácsi csatát követően a két király küzdelmében végig Ferdinánd pártján állt.
1548-tól Zay Ferenccel együtt az egri vár várnagya. (1551-től Zay helyett Mekcsey István volt a másik várnagy.) Dobó kapitánysága alatt folytatódott a vár megerősítése. Dobó Istvánt és két testvérét 1551-ben I. Ferdinánd király egyik szomszédjuk (Tegenyei Tamás) ellen elkövetett korábbi erőszakoskodásuk miatt fő- és jószágvesztére ítélte, ami az ostrom idején is érvényben volt, hiszen Dobó Istvánnak csak annyit sikerült elérni, hogy az ítéletet egy évre felfüggesztették.

Az 1552. évi török ostrom tette ismertté a nevét, amikor az egyenlőtlen erőviszonyok ellenére meg tudta védeni a várat. A védők létszáma körülbelül 2000 lehetett, míg az ostromló török katonák száma negyven és nyolcvanezer fő közöttire becsülhető.

Az ostrom során Dobó maga is megsebesült. Dobó és a várvédők hőstettét Tinódi Lantos Sebestyén két históriás énekben örökítette meg, Chiabai Mátyás pedig két latin nyelvű dicsőítő költeményt írt róla. Dobó Déva és Szamosújvár várát kapta jutalmul I. Ferdinándtól, aki 1553-ban erdélyi vajdává nevezte ki és bárói rangra emelte.

1556-ban az erdélyi országgyűlés elhatározta, hogy visszahívja Izabella királynét. Ekkor a szultáni parancsra török, moldvai és havasalföldi seregek nyomultak Erdélybe, Dobó több mint tíz hónapig védte Szamosújvárat, de mivel Ferdinándtól nem jött segítség, kénytelen volt feladni a várat. Izabella a megígért szabad elvonulás ellenére bebörtönözte Szamosújváron, ahonnan azonban 1557-ben megszökött. 1558-ban, amikor Erdély ismét elszakadt a Habsburgoktól, elveszett birtokai helyett Léva várát kapta meg. Az 1560-as évekre az ország egyik legnagyobb földbirtokosa lett.
A család Ung és Bereg vármegyei birtokai határosak voltak Lengyelországgal. A Tegenyei-ügy - köszönhetően nem utolsó sorban a Perényieknek, a Dobó család régi ellenségeinek - Dobó egész életét végigkísérte, 1568-ban Pozsonyban le is tartóztatták emiatt, de megszökött és a lévai várba menekült. 1569-ben Dobót a pozsonyi országgyűlésre csalták és ott rokonával, Balassa Jánossal (Balassi Bálint apjával) együtt elfogták és felségárulás gyanújával börtönbe zárták, így élete utolsó éveit fogságban töltötte a pozsonyi várban. Szabadulásakor (1572) egészsége már erősen megromlott. Visszatért szerednyei várába, ahol hamarosan elhunyt. A családi birtokon, Ruszkán (ma Dobóruszka) temették el. Három gyermeke volt, Dobó Damján, Dobó Ferenc és Dobó Krisztina. Ferenc fia állíttatta apja emlékére azt a síremléket, amely 1832 óta az egri várban látható.

Fényképek, kommentár: Vad Kálmán LászlóTovábbi fotók (temetés) >>>    További fotók (motorosok)>>>


Törő Gábor
/2008.06.30./
 

 

Hetente lebukik egy ittas vezető

 

        
            

A Sárospataki Rendőrkapitányság illetékességi területén két hónap alatt 8 ittas vezetőt találtak a rendőrök. Átlagosan hetente lebukott valaki, annak ellenére, hogy mindenki tudja, hogy milyen nagy az ittas vezetés kockázata. Közülük volt, aki balesetet okozott, másokról közúti ellenőrzés során derült ki, hogy ittasan vezettek. Ezekről az esetekről Bacsó Tibor rendőr százados, a Közlekedésrendészeti Osztály vezetője számol be olvasóinknak…
 


 
 Bacsó Tibor

 

2008. április 26. és június 26. között a Sárospataki Rendőrkapitányság közlekedési osztálya 8 fő ittas vezetővel szemben járt el büntető, ill. szabálysértési eljárásban.

Április 26-án 2 óra 10 perckor egy sárospataki lakos vezetett Sárospatakon, az Arany János úton úgy, hogy szeszesitaltól befolyásolt állapotban volt. Ittassága miatt elveszítette uralmát a gépkocsija felett és egy kerítésnek ütközött. Ügyét a közlekedési osztály gyorsított eljárásban kezelte, s néhány nap múlva már meg is kapta méltó büntetését a Sátoraljaújhelyi Bíróságon.

Május 7-én szintén egy ittas vezetővel szemben intézkedtek a Sárospataki Rendőrkapitányság közrendvédelmi járőrei, aki éjszaka vezetett ittasan a Wesselényi úton. Őt tetten érték és vérvételre állították elő a sárospataki orvosi ügyeleten. Ez az ügy jelenleg még folyamatban van.

Május 15-én 17 óra 5 perckor egy segédmotoros kerékpárosunk volt a Wesselényi úton, akivel szemben már több esetben is indított eljárást ittas vezetés miatt a sárospataki közlekedési osztály. Ittas járművezetés miatt előállítottuk a sárospataki rendőrkapitányságra, ahol a hitelesített szonda is bizonyította az alkoholos állapotát, így bíróság elé állítottuk, ahol büntetését néhány napon belül meg is kapta. Ennél az ügynél megfigyelhető volt az is, hogy az állampolgár semmibe veszi a közlekedési szabályokat, még vezetői engedéllyel sem rendelkezik. Engedély nélküli vezetésért és eltiltás hatálya alatti vezetésért is külön szabálysértési eljárást kezdeményeztünk vele szemben.

Június 9-én 10 óra 10 perckor Sárospatak Rákóczi úton történt egy anyagi káros közlekedési baleset. Három gépkocsi ütközött, amelyek közül az utolsó vezetője ittas volt. Vérvételre állították elő az intézkedő rendőrök, vele szemben is büntetőeljárás keretében, gyorsított eljárásban, bíróság elé állításban befejeztük be az eljárást. Június 23-án kapta meg az ítéletét a sátoraljaújhelyi Városi Bíróságon.

Június 14-én 18 óra 20 perckor egy sárospataki lakos közlekedet a Táncsics úton úgy, hogy egy alkatrésznek megvásárolt Trabant gépkocsira úgy gondolta, hogy ő bármikor ráragaszthat egy rendszámot, és ez így szabályos lesz. Az intézkedő rendőrök tetten érték, s közölték vele, hogy ez így egyáltalán nincs rendben. Ráadásul a vele szemben alkalmazott alkoholszonda ittasságot jelzett, ezért hiteles szondára előállították a Sárospataki Rendőrkapitányságra.
Vele szemben egyedi azonosítói jel meghamisítása és ittas járművezetés bűncselekmény miatt gyorsított eljárásban való bíróság elé állítást alkalmazott a Sárospataki Rendőrkapitányság. 25-én, szerdán meg is kapta a büntetését a bíróságon.

2008. 06. 14-én 4 óra 14 perckor egy tolcsvai lakos közepes fokú, szeszesitaltól befolyásolt állapotban közlekedett a 37-es főúton. Az olaszliszkai körzeti megbízott ezen cselekménye közben tetten érte és előállította a Sárospataki Rendőrkapitányságra. Vele szemben is gyorsított eljárásban hozott a bíróság ítéletet ittas járművezetés miatt.
Június 16-án reggel 8 órakor fogott ittas vezetőt a sárospataki intézkedő járőr. Az ittas személy a Gárdonyi úton közlekedett a gépkocsijával. Igaz, hogy nála igen enyhe fokú alkoholos befolyásoltságot állapított meg a hiteles szonda, ezért „csak” szabálysértési eljárást kezdeményeztünk vele szemben.

Legutoljára 2008. június 25-én Olaszliszkán, a Kossuth utcában intézkedett az ott szolgálatot teljesítő körzeti megbízott egy ittas vezetővel szemben, aki az Opel gépkocsijával közlekedett szeszesital által befolyásolt állapotban. Őt a rendőr előállította, vele szemben az eljárás ittas vezetés miatt folyamatban van.


Sárospatakon az ittassági rekord eddig 4 ezrelék feletti alkoholos állapot volt, amit egy kerékpáros tart, aki a Dobó utcában borult fel kerékpátjával az idén. Ez a rekord kis híján az életébe került, hiszen komoly koponyatörést szenvedett.
 

Cziczer Katalin
/2008.06.29./
 

 

Lengyel delegáció a Rákóczi-várban  

 

        
            

Sárospatakra látogatott a Lengyel Szejm Lengyel-Magyar Baráti Társaság, Hárs Gábor az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának elnöke, országgyűlési képviselő vezetésével…
 


 
 Hárs Gábor

Jan Rzymelka

Vécsi István

 

Hárs Gábor elmondta, hogy a vendégek négy napot töltenek Magyarországon, amelyből 2 napig Budapesten voltak, ahol a Parlamentben és különböző minisztériumokban tettek látogatást és végeztek tárgyalásokat. Két napra jöttek Zemplénbe, ahol csodálatos dolgokat tudnak mutatni nekik, többek között a sárospataki Rákóczi-várat, aminek lengyel vonatkozása, hogy II. Rákóczi Ferencek hosszú ideig Lengyelország adott menedéket.

Előtte már jártak Tarcalon és Tokajban, valamint hajókirándulást tettek a Tiszán és a Bodrogon. Sárospatakról Miskolcra mennek, hogy a megyeközponttal is megismerkedjenek…


Örömmel látjuk, hogy lengyel nyelvű turisztikai anyagok is készülnek Magyarországról és azon vagyunk, hogy a nyári szabadságolások idején minél több lengyel érkezzen Magyarországra – nyilatkozta Jan Rzymelka, a Lengyel Szejm lengyel IPU csoportjának elnöke, a delegáció vezetője…

Örömmel értesültünk arról is, hogy sok magyar település működik együtt dél-lengyelországi településekkel. Én Katowicéből jöttem, ami már 50 éve van Miskolc városával együttműködésben, hasonlóképpen megyénk, a sziléziai terület Borsod megyével van kapcsolatban.

Ezek a kapcsolatok nem csak papíron léteznek, hanem élő kapcsolatok, cserelátogatások működnek, fiatalok csoportjai, zenei és néptánc csoportok látogatnak egymáshoz kölcsönösen. Az európai és a Visegrádi Négyek kapcsolatrendszerében szeretnénk tovább erősíteni a magyar-lenegyel kapcsolatokat. Önöket is arra bíztatjuk, hogy ezt legyék és látogassák meg Lengyelországot!


Vécsi István MSZP-s országgyűlési képviselő elmondta, hogy ő is tagja a Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoport lengyel-magyar baráti tagozatának. Ennek az elnöke, Hárs Gábor úr hívta meg a lengyel delegációt Magyarországra, ő pedig mint a baráti tagozat tagja, azt kezdeményezte, hogy Zemplénbe tegyenek látogatást. Elmondta azt is, hogy Ricse község – aminek ő a polgármestere – hagyományosan táboroztat lengyel gyerekeket, cserekapcsolat keretében.

Éppen ezekben a napokban fogadnak 30 lengyel fiatalt, akik 10 napot Ricsén töltenek, illetve magyar barátaikkal együtt a környéken kirándulásokat tesznek, tavaly ugyanis ricsei gyerekek voltak Lengyelországban. Az ilyen alkalmakkor a német és az angol nyelv közvetítésével tanulják egymás nyelvét.

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2008.06.29./
 

 

Rendőr motorosok látogattak Sárospatakra

 

        
            

A szakszervezet ötlete és felkérése nagyon megérintett, nagy kedvvel és odaadással támogattam ezt az ötletet, hiszen számos hasznos hozadéka lehet ennek a motoros hétvégének - nyilatkozta Dr. Vereckei Csaba rendőr ezredes, a Borsod - Abaúj- Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője, aki az elmúlt hétvégén, az egész országból idesereglett motoros rendőrök konvoját vezette…
 


 
 Dr. Vereckei Csaba


Pongó Géza

 

Egyrészt megpróbáljuk bemutatni - a jelek szerint sikeresen - azt, hogy az oly sokszor szidott motorosok tudnak szabályokat követően, azokat betartva, kulturáltan és balesetmenetesen közlekedni az utakon úgy, hogy senkinek a felháborodását nem váltják ki.

Másrészt pedig, az ország valamennyi megyéjéből és szinte minden pontjáról érkezett kollégáinkat és motoros barátainkat olyan tájakra tudtuk elkalauzolni, ahol csodálkozva nézték azt a természeti környezetet, amiben mi élünk.

Egy kis ízelítőt tudtunk adni abból, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén milyen gyönyörű természeti értékekben bővelkedik, és hogy semmivel sem vagyunk lemaradva az ország bármely más területeihez képest. Igenis, érdemes ide eljönni turistaként, a szabadidőt itt tölteni, elhozni a családot, a barátokat.
Emellett azt hiszem, a szakszervezet azt a célját is elérte, hogy a rendőrkollégáinknak és az ő családtagjaiknak egy olyan hétvégét tudtunk szerezni, amikor tartalmasan tölthették el a szabadidejüket, és kipihenték magukat. A gyönyörű zempléni váraink megtekintése igazi aktív pihenés volt, ami közben kikapcsolódhattak, és kicsit regenerálódhattak.

Ez a többcélú kezdeményezés most azt hiszem egész jó úton halad ahhoz, hogy realizálódjanak és teljes mértékben teljesüljenek azok az elvárások és óhajtások, amelyeket a szervezők elképzeltek.

Egy két és félnapos rendezvény volt, amit a Független Rendőr Szakszervezet szervezett. Szakszervezetünknek nem csak az érdekképviselet a feladata, természetesen annak kell lennie elsődlegesen, de emellett szeretnénk különböző szolgáltatásokat nyújtani a tagjainknak. Üdültetéssel is foglalkozunk, különböző rendezvényeket szervezünk, és gyermekeket táboroztatunk- tette hozzá Pongó Géza, a Független Rendőrszakszervezet főtitkára…

Az éven úgy döntöttünk, hogy - első alkalommal - szervezünk egy országos motoros találkozót is, amihez Zemplént választottuk helyszínül, hiszen gyönyörű ez a táj, nagyon szép várak vannak, szép városok. Így jöttünk ide a Borsod-megyei rendőrök segítségével, hiszen ők adtak nekünk otthont, segítették ennek a rendezvénynek a megszervezését. Így érkeztünk el Sárospatakra, ahol a Rákóczi-várat tekintettük meg.

További fotók1 >>>       További fotók2 >>>      Vad Kálmán fotói Füzértől >>>            Amatőr film >>>  

Cziczer Katalin
/2008.06.27./
 

 

Sikeres volt az önkormányzati tréning Kékeden

 

        
            

Június 12-13-14-én elsősorban az önkormányzat azon dolgozói, akik ügyfelekkel foglalkoznak, és gyakran találkoznak a lakosság problémáival, önkormányzati szervezésű kommunikációs tréningen vettek részt, amelyről dr. Komáromi Éva jegyző számolt be…
 


 
 


dr.Komáromi Éva


Aros jános


Lökkös  Attila

 

Az esemény megrendezését pályázati támogatás segíti, mely a társadalom összefogása, a társadalom igazságosságáért címet viseli és a Megyei Önkormányzat szervezésében kerül rá sor Kékeden.

19-en veszünk részt a tréningen, elsősorban a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, valamint néhány bizottsági elnök is elkísérte csapatunkat. Két trénerünk van, akiknek a vezetésével 3 napon keresztül, 30 órában került megrendezésre ez a továbbképzés.

Alpolgármester úr és Erdős Tamás tanácsok úr kezdeményezésére jött létre ez a tréning és bízunk abban, hogy a jövőben mind az ügyfelekkel való kapcsolattartásunkat, mind a hivatal dolgozóinak az egymás közötti kommunikációját segíteni fogja.

Aros János alpolgármester elmondta, hogy több célja is volt ennek a csapatépítő kommunikációs tréningnek a megszervezésével…
Részben szükségét éreztük annak, hogy ezt a csapatépítő tréninget közösen elvégezzük, hiszen a munka hatékonyságát nagymértékben befolyásolja az, hogy tudunk-e hatékonyan dolgozni egy csapatban, előre tudjuk-e a tolni a város szekerét.
Úgy ítélem meg, hogy a konfliktuskezelő tréningnek nagy hasznát fogják venni az ügyeket intéző kolléganők, akik részt vettek ezen a tréningen, elsősorban az Okmányiroda alkalmazottai, illetve az Építésügyi Hatóság és a Szociális Iroda alkalmazottai. Biztos vagyok benne, hogy a tréning hasznos volt számukra, és majd, az ügyfelekkel való kapcsolattartás során kamatoztatni tudják. Amennyiben az értékelés során úgy ítéljük meg, hogy volt értelme, akkor ezt csak egy első állomásnak tekintjük, és minden éven egy hasonló tréninget$ fogunk szervezni. Erre a tréningre több mint fél millió Forintot pályázat útján sikerült megnyernünk.

Lökkös Attila tréner a tréning jellegéről és saját tapasztalatairól számolt be…
A megbízás arról szólt, hogy a tréning hatására jobb legyen a hivatalban dolgozók hatékonysága, jobb legyen a munka közbeni hangulat, a csapat összetartozása pedig erősödjön.
A cél elérése érdekében önismereti témájú - konfliktuskezelés, együttműködési és koordinációs - gyakorlatokat végeztünk. A tréning módszer azt jelenti, hogy körben ülünk, mint teljesen egyenrangú csoporttagnak - a trénert is beleszámítva - én csak moderálok, néha instrukciókat adok, de a gyakorlatok megtöltése az mind a csoporttagok lehetőssége és felelőssége. Tehát a foglalkozásokat a csoporttagok töltik meg tartalommal, és úgy, mint a mindennapi életben, rövid instrukciókat adnak egymásnak. Ez játékosan, játékként élik meg a résztvevők, s ezáltal önmagukat adják.

A visszajelzések alapján jól érezték magukat a résztvevők, és nemcsak azért mert a többség nem volt ilyen tréningen és teljesen új volt a módszer, hanem azért is, mert nem szoktak együtt lenni semmilyen formában. Tehát hiánypótló volt ez a tréning azok számára, akik a munkahelyükön kívül nagyon ritkán találkoznak.
Nagyon jó volt a csoport, bár voltak akik az első napon nagyon fáradtak voltak, de azt követően teljesen feloldódtak, és nagyon aktívak voltak.

További fotók

Cziczer Katalin
/2008.06.27./
 

 

Ismét eltelt egy év

 

        
            

2008. június 18-án bezárta kapuit a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola. A gyerekek izgalommal várták a bizonyítványokat. Színvonalas műsor keretében búcsúztak a gyerekek a tanévtől és iskolánk kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulói ekkor vehették át megérdemelt jutalmukat - nyilatkozta Szegedi Istvánné, igazgatónő...
 


 
 Szegedi Istvánné

 

Akikre büszkék vagyunk a 2007/2008-as tanév végén 1-8. végig kitűnő
Balázs Fruzsina 8.a
Santovan Bianka 8.c
Szegedi Katalin 8.a

Rákóczi Emlékérem
Balázs Fruzsina 8.a
Santovan Bianka 8.c

Jó tanuló, jó sportoló
Korda Evelin 6.c
Horváth Zoltán 8.a

Az évfolyam legszebben olvasója
1. évfolyam: Komló Zsanett 1.c
2. évfolyam: Pothurszky Virág 2.b
3. évfolyam: Donkó Janka 3.a
4. évfolyam: Muhari Vivien 4.c

Az évfolyam legjobb helyesírója
2. évfolyam: Géczi Ákos 2.c
3. évfolyam: Barkó Barbara 3.a
4. évfolyam: Pásztor Tamás 4.c

A legszebben író első osztályos
Csoma Csenge 1.c

Az évfolyam legjobbja matematikából
3. évfolyam: Földes Lili
4. évfolyam: Leitner Csaba

Kitűnők
1.a
Bódi Zsanett
Egyed Bence Attila
Hajdú Petra
Leitner Dávid
Pauleczki Kitti Hanna
Vig Patricia

1.b
Balogh Bálint Gábor
Fedor Boglárka
Kocsik Dániel
Viczmándi Zsuzsanna

1.c
Csoma Csenge
Komló Zsanett
Krenyitzky Sarolta
Ladomérszky Bence

2.a
Dócs Kinga Fruzsina
Fodor Zsófia Erzsébet
Gulyás Péter
Havrilla Petra
Kántor Darina
Molnár András Imre
Papp Dóra
Perényi Júlia
2.b
Csetreki Beatrix
Frikker Hajnalka Szilvia
Klima Odett
Pothurszky Virág

2.c
Bujdosó Richárd
Géczi Ákos
Orosz Vivien
Tóth Anikó3.a
Csehi Krisztina Zsuzsanna
Donkó Janka
Korda Péter

3.b
Csizmadia István Dániel
Drotár Melinda
Földes Lili
Gáspár Lilla Ágota
Göttli Vivien Zita
Koncz Flórián
Rák Máté

4.a
F. Tóth Blanka
Kállai Zsófia
Lugosi Zoé
Molnár Gábor
Móricz Vivien Dalma
Zajácz Odett

4.b
Boós Gabriella
Jenei Szandra
Leitner Csaba
Orosz Kinga
Pauleczki Antal Alex
Pingor Gergely
Zelina Márk

4.c
Durányik Bence
Pásztor Tamás

5.a
Janovics Dorka
Makláry János Zsolt
Melles Károly
Pirnák Dalma
Tóth László
5.b
Frikker Balázs
Krai Boglárka

5.c
Batta Petra Alexandra
Egyet Bettina Barbara

6.a
Kazsu Dorina

6.b
Lomniczi Vivien
Kazup Ágota

6.c
Beimli Ákos
Cserba Nóra
Kelemen Gréta Lilla
Korda Evelin
Plébán Gréta

6.d
Balázs Réka
Bodnár Mónika

7.b
Albert Annamária
Stumpf Mercédesz
Tóth Rebeka

7.c
Géczi Fruzsina
Kiss Ákos
Sontra Eszter

7.d
Göttli Boglárka
Horváth István
Kucsinka Flóra
Tamás Janka

8.a
Balázs Fruzsina
Szegedi Katalin

8.c
Santovan Bianka

További képek >>>

Törő Gábor
/2008.06.27./
 

 

Gyors segítség az ikervárosnak

 

        
            

Csütörtökön késő délután kaptuk a riasztást, hogy Sátoraljaújhelyen a rendkívüli időjárás következményeként több ház megsérült, bennük jelentős károk keletkeztek. A védekezés és mentés érdekében a szabadnapos tűzoltókat is berendelték és a megye több városából érkeztek tűzoltók és egyéb segítők...


Kiss István

 

A Sátoraljaújhelyi Védelmi Bizottság ülésén Sárospatakról Dr. Hörcsik Richárd polgármester, Aros János alpolgármester és én, mint polgári védelmi parancsnok vettünk rész – nyilatkozta Kiss István pv. alezredes.

Polgármester úr azzal a felajánlással élt, hogy Sárospatak 15 fővel, munkagépekkel és motoros fűrészekkel vesz részt a vihar következményeinek felszámolásában. Három fő már csütörtök este megérkezett, akik fóliákat hoztak a megrongálódott háztetők letakarására.

Az ígért létszám, a Kommunális Szervezet dolgozói, pénteken reggel 7 órakor álltak munkába és vettek részt a kidőlt fák és letört ágak eltakarításában.

Az emberek szívesen és nagy igyekezettel vettek rész a vihar következményeinek felszámolásában, átérezve azt, hogy a gyors segítségnyújtás kötelességünk, ha ikervárosunk bajba kerül.
 

 


 
 


További fotók>>>

Törő Gábor
/2008.06.27./
 

 

Ajándék hang Sárospatakra a Művészetek Palotájából

 

        
            

A Művészetek Palotájában egy 350 fős, 12 kórus együttes koncertjével zárul az V. Református Zenei Fesztivál Budapesten. A június 29-én vasárnap 19.30-kor kezdődő hangverseny, a rendezők jóvoltából és Kovács Béla pataki öregdiák leleményessége folytán a sárospataki református templomban is hallgatható lesz...

Az "ajándék hangcsatornán" hallható lesz a felcsendülő 18 ének, zömében szép magyar dicséretek. Az énekeseket Arany János, Berkesei Sándor, Brugós Anikó és Cseri Zsófia vezénylik. Szeretettel vár a nyitott református templom minden érdeklődőt erre a koncert - "lehallgatásra ", melyre rezonálhat szívünk-lelkünk.
 


 
 


Református Lelkészi Hivatal
/2008.06.27./
 

 

Sárospatakon járt Yehuda Shen

 

        
                

Vajon lehet-e azt a földet, amelyet a Biblia „Ígéret földjé”-nek nevez eléggé szemléletesen szavakkal bemutatni? Vajon lehet-e feltárni mindazt a szépséget, melyet Isten arra a kis darab földre helyezett csupán fényképek által? Vajon lehet-e átadni azt a lelki feltöltődést, csupán az élmények elbeszélésével, amelyet ez a hely, a Szentföld nyújthat? Úgy gondolom mindezek a dolgok csupán töredékesen lehetségesek - számolt be az eseményről Rácsok Andrea...
 


 
 


Yehuda Shen

Dr. Szabó Irén

 

Mégis muszáj ezt megtenniük azoknak, akik már jártak ott, éltek ott; muszáj ezt elmondani, hogy bátorítsanak minden embert arra, hogy ha teheti, menjen el és nézze meg a saját szemével azt a földet, ahol Jézus Krisztus élt és munkálkodott az emberiségért. Ezt tette Yehuda Shen az izraeli Turisztikai Minisztérium Közép- és Dél-európai főigazgatója, és munkatársai is, amikor 2008. június 13-án Sárospatakon jártak.

Yehuda Shen miután megcsodálta a sárospataki Rákóczi Várat és a Református Kollégium Nagykönyvtárának dísztermét a Szent Erzsébet Házban tartotta meg azt a filmbemutatóval egybekötött előadást, melyben a Főigazgató Úr, munkatársaival együtt, beszélt a megjelent vendégeknek a Szentföld szépségeiről, három világvallás bölcsőjéről, a média által sokszor csak felnagyított konfliktusokról, a finom ételkülönlegességekről. Beszélt a kultúra adta különbözőségekről, de az ezeket elfedő szeretetteljes vendégvárásról is. Szót ejtett a mezőgazdaságban elért eredményekről, a bazárok forgatagáról, az olajfák csodájáról. Beszélt azokról a magyarokról, akik kivették részüket abból a munkából, melynek köszönhetően felépült Izrael mai országa.

A szeretetvendégséggel egybekötött előadás után további beszélgetésekben mesélt még Shen Úr hazája szépségeiről és hívogatott mindenkit Izraelbe.

A vendégeket Dr. Szabó Irén, a Szent Erzsébet Történelmi Társaság elnöke fogadta és köszöntötte, aki munkatársaival együtt nagyon sokat tett azért, hogy a messziről jött vendégek egy emlékezetes napot töltsenek el városunkban.

Az érdeklődésre való tekintettel 2008. novemberében az MSE Tours szervezésében lesz szentföldi csoportos utazás, melynek pontos időpontjáról, programjáról és költségeiről a thalita@freemail.hu e-mail címen kaphatnak bővebb információkat a kedves érdeklődők.


Cziczer Katalin
/2008.06.26./
 

 

B.-A.-Z. Megyei Tűzoltó Diáktábor

 

        
            

A tábor a B.-A.-Z. megyei Tűzoltó Szövetség szervezésében és Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága közreműködésével került megrendezésre. Sajátossága, hogy minden évben más-más hivatásos tűzoltóság ad otthont a rendezvénynek - küldte tudósítását Bodnár Attila és Barna Norbert...
 


 
 

 

Helyszíne a sátoraljaújhelyi Várhegy Üdülő volt. A táborba 55 (33 fiú, 22 leány) 10 és 18 év közötti életkorú diák érkezett a megye különböző pontjairól a hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok működési területéről.
A tábor célja a gyerekek megismertetése a tűzoltók életével, az alapvető tűzvédelmi szabályokkal, illetve a szabadidő tartalmas, színvonalas eltöltése.
A tábor vezetősége különféle programokat szervezett a kis tűzoltópalántáknak (ismerkedő est karaoke-val, őrtűz meggyújtása és őrzése, látogatás a sátoraljaújhelyi tűzoltóságra, tűzoltó felszerelések megtekintése, városnézés, fürdőzés a Várhegy Üdülő medencéjében, filmnézés, sportversenyek, játékos vetélkedők megrendezése, Disco az üdülő rendezvénytermében, fürdőzés a sárospataki strandfürdőben …stb.). A táborzáráskor a résztvevők emlékül kaptak egy fekete tűzoltó baseball sapkát a B.-A.-Z. megyei Tűzoltó Szövetség felajánlásából és különböző kisebb-nagyobb ajándékokat a tábor vezetőségétől.
A tábor zárásán a B.-A.-Z. megyei Tűzoltó Szövetség Elnöke Kovács Sándor tű. alezredes személyesen részt vett és külön megköszönte a közreműködők segítségét.
A tábor jó hangulatát mutatja, hogy a visszajelzések alapján a diákok kitűnően érezték magukat és legszívesebben, már most újra visszajönnének táborozni.

A tábor megrendezésében kiemelkedő szerepet töltött be Majoros László tű. alezredes táborvezető. A leányok felügyeletében Kovács Béláné (Marcsi néni) vállalt jelentős szerepet.
A résztvevők és szervezők nevében köszönjük.

További fotók

Törő Gábor
/2008.06.26./
 

 

Az egri fesztivál fődíjasa a Zsákbolha Táncegyüttes

 

        

A Farkas Ferenc Művészeti Iskola Zsákbolha csoportja június 23-24-én vett részt a II. Szederinda Tájegységi Gyermek és Ifjúsági Országos Néptánc Találkozón, Egerben. A csoport vezetői Kovács Borbála és Sajószegi Gábor voltak…

A találkozó szakmai programját a Kiss Anita, Énekes István és Szűcs Gábor alkotta zsűri értékelte. A pataki táncosok nagyon jó hangulatú előadáson bizonyították tudásukat. Mint később kiderült az eredmény nem maradt el, hiszen egyéni és csoportos kategóriában is díjazták a csoportot. A legügyesebb táncos leány címét Dékány Lea, a legkarakteresebb páros címét a Móré Zsófia - Ambrus Baltazár páros érdemelte ki. A zsűri a fesztivál 10 résztvevő gyermektánc együttese közül a sárospataki Zsákbolha Táncegyüttest találta a legigényesebb színpadi megjelenést, kidolgozott színpadi produkciót nyújtó csoportnak és a fesztivál fődíjával tüntette ki.
 


 
 


Cziczer Katalin
/2008.06.26./
 

 

Szlovák - Magyar határmenti adóhatóságok találkozója Miskolcon

 
 
Az APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatóságának meghívására 2008. június 17-én a Szlovák Központi Adóhivatal Kassai és Eperjesi területéhez tartozó határmenti Adóhivatalok igazgatóiból álló delegáció érkezett Miskolcra, ahol a régió igazgatóságának vezetőivel két napos szakmai tanácskozáson vettek részt. A rendezvény szervesen illeszkedik a már 2001 óta hatékonyan működő tapasztalatcsere rendszerébe.

A lefolytatott kétoldalú találkozó célja az adóhatóságok nemzetközi együttműködésének további elmélyítésén túl, a régiós átalakítás és az ügyfélkapcsolatok tapasztalatainak megosztása, valamint az ellenőrzési kapcsolatok és az információcsere rendszer továbbfejlesztési lehetőségeinek feltárása.
 


 
 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága
/2008.06.26./

 

 

Sokaknak nyújtott jó szórakozást a Kispataki Bogrács és Grillparti

 

        
            
  
 


Csatlósné Komáromi Katalin

Szabó András

 

Szombaton zajlott a IV. Kispataki Bogrács és Grillparti. A hagyományos gulyások mellett töltött káposzta, marhapörkölt és vadétel is készült a bográcsokban. A zsűri idén sem volt könnyű helyzetben, végül több szempontot figyelembe véve az alábbi döntést hozta - küldte tudósítását Csatlósné Komáromi Katalin, A Művelődés Háza igazgatónője...

1. Balla József és csapata
2. Kiss György
3. MI - Sohajda András és csapata

A délután folyamán kerékpáros bemutató, a Nosztalgia Country zenekar, Rusznyák Ágnes népdalénekes, Overdose együttes szórakoztatta a népes közönséget.

A családok minden tagja talált kikapcsolódást a rendezvény ideje alatt:
Vidám vetélkedők, ugrálóvár, lovaglási lehetőség is rendelkezésre állt.

Este a Rokonok együttes szórakoztatta a nagyérdeműt, sokan táncra perdültek.

A Művelődés Háza és Könyvtára hagyományos rendezvény lebonyolításához Szabó András képviselő úrtól, a Kommunális Szervezettől, és a Polgárőrségtől kapott segítséget melyet ezúton is köszönünk.

Videoclip1>>>    Videoclip2>>>    Videoclip3>>>          

További fotók>>>           Amatőr film >>>       További fotók>>>      Amatőr film1 >>>     Amatőr film2 >>>
 
        

Törő Gábor
/2008.06.25./
 

 

Orosz cárok bora, magyar borok királya - A tokaji Borvásárló Bizottság létrehozásának 275. éves évfordulójára

 

        
            

Egy újabb érdekes és részben ismeretlen évfordulóhoz érkeztünk ebben a hónapban: 275 évvel ezelőtt 1733 júniusában nagy jelentőségű döntést hozott Anna Ioannovna orosz császárnő, aki ukázt adott a császári kabinetnek, hogy hozza létre a Magyar Borok Bizottságát, amelynek székhelye Tokaj városa lett. Az ötletet Fjodor Sztyepánovics Visnyevszkij alezredestől kapta, aki már 1729-től szállította a tokaji borok legjavát a szentpétervári cári udvarba és erről egy tanulmányt is készített „Projekt a magyar borokról” címmel - számolt be az olvasóknak Vozdvizsenszkij Vagyim  és Demkó Ferenc, Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának tanárai, a „Tokaji Borvásárló Bizottság” Baráti Köre...
 


 
 


Vozdvizsenszkij Vagyim

 

A Oroszország és Magyarország kereskedelmi kapcsolataiban Mátyás király óta évszázadokon át hagyományossá vált, hogy az orosz prémek (cobolybőr, hölgymenyét, nyusztsuba, stb.) ellenében tokaji borokat szállítottak az orosz piac számára. Ez elsősorban lengyel borkereskedők – mint például a XVII. században élt Robert Gilbert Porteous Lanxeth, a skót származású lengyel „borkirály” és Kroszno város nagytiszteletű polgára és parancsnoka - közvetítésével történt.
A magyar bor valószínűleg 1606-ban tett szert szélesebb körű kedveltségre az orosz nemesség körében, amikor Mniszek szandomiri vajda 30 hordó tokaji bort hozott magával Moszkvába, leányának az Ál-Dimitrij cárral tartott menyegzőjére. Az Oroszországot bejáró külföldi útleírók feljegyzései is arról tanúskodnak, hogy a XVII. század második felétől kezdve az orosz nemesek asztalánál a tokaji borok válnak túlnyomóvá, majd egyeduralkodóvá.
I. Péter, a nagy orosz reformer és korlátlan érdeklődésű államférfi kizárólag a tokaji bort kedvelte, miután II. Rákóczi Ferenccel kötött szövetsége révén megismerkedett a „Vinum regum – Rex vinorum” jelenséggel. A cár pontos információkkal rendelkezett a tokaji borok fajtáiról és előállításuk titkai iránt komoly érdeklődést tanúsított.
 

Az „orosz kolónia” néven ismerté vált bizottság élére Fjodor Sztyepánovics Visnyevszkij alezredes került, aki 20 éven át, 1749. január 27-én bekövetkezett haláláig hűségesen és nagyfokú szakértelemmel bonyolította a tokaji borok oroszországi kivitelét, ami évi 56 450 liter bormennyiségnek felelt meg. A tokaji orosz küldöttség a rezidens és a 35-40 fős kísérete mellett 10-15 dragonyosból, 2-3 lovasfutárból, két írnokból, egy orvosból, egy pópából, egy kántorból és a személyes szolgákból állt. A helyi szabad szőlőművelő munkások szívesen szegődtek el a jól fizető orosz munkáltatók alkalmazásába, akiket nagy tisztelet övezett egész Hegyalján az általuk fizetett busás béreknek köszönhetően.
A helyi lakosság és a bizottság viszonyát mi sem jellemzi jobban, hogy a tokaji római katolikus, görög katolikus és református egyházak egykorú anyakönyvei szerint az oroszok több alkalommal vállalták a magyar szőlőgazdák gyermekeinek keresztszülői szerepét és emellett esetenként magyar családokba házasodtak. Az esetlegesen felmerülő vitás jogi és gazdasági kérdésekben az orosz rezidens szava döntőnek bizonyult a helybeliek számára, hiszen személyében egy elfogulatlan és végtelenül tisztességes embert ismerhettek meg.
A legbőségesebb és a legjobban értékelhető adatokat I. Erzsébet császárnő 1745. április 6-i ukáza szolgáltatja, ami részletes instrukciókból áll az akkorra már tábornokká előléptetett F. Sz. Visnyevszkij számára, aki ebben az időszakban meghatározó szerepet játszott az orosz történelemben és a magyar-orosz diplomáciai és gazdasági együttműködésekben.

I. Erzsébet császárnő fent említett ukáza értelmében, Visnyevszkij tábornok halála után fia, Gavrila Fjodorovics vette át a bizottság irányítását, aki már előzőleg éveken keresztül az apja mellett tanulta a szőlőtermesztést, valamint a bor vásárlásának és szállításának módjait.
El kell ismerni, hogy a Zemplén vármegyei hatóságok egyre irigyebben szemlélték az orosz borkereskedés sikerességét és a Bizottság által bérelt házak és szőlőterületek miatt hosszas koncepciós pereket indítottak az Aranybullára hivatkozva. Az állandósult jogi támadások miatt Gavril Visnyevszkij Tokaj elhagyására kényszerült 1753 júniusában és vele együtt távozott Grigorij Szavvics Szkovoroda, a későbbi korszak nagyhatású ukrán filozófusa és humanistája, aki a kolónia kántoraként szolgált. Szkovoroda a híres Sárospataki Református Kollégium évszázados falai között is megfordult, hogy filozófia előadásokat hallgasson.
G. Visnyevszkij utódja a széleskörű külpolitikai tapasztalatokkal rendelkező Nyikoláj Zsolobov őrnagy lett, akinek egy bizonyos időre sikerült lecsillapítani a helyi hatóságok ellenszenvét. Ehhez nagymértékben járult hozzá az a tény, miszerint I. Erzsébet és Mária Terézia katonai szövetségesek voltak az eközben kirobbanó hétéves háborúban. A megköttetett szövetség jeléül 600 palack tokaji bort küldött a magyar királynő az orosz császárnőnek.
I. Erzsébet halála után III. Péter miatt a két birodalom szövetséges viszonya megromlott, ami Ny. Zsolobov Tokajból való kiutasításához vezetett. II. Katalinnak köszönhetően később rendeződtek a diplomáciai kapcsolatok a bécsi és a szentpétervári udvar között. 1763 nyarán Anton Rárog őrnagy kapta meg a rezidens tisztségét és nem sokkal később elődjeihez hasonló helyzetbe került a vármegyével folytatódó jogi viták következtében. A folyamatos jogi csatározások ellenére azonban mégis sikerült fellendítenie Hegyalja borkereskedelmét a haláláig itt töltött tizenkét év alatt. 1775. december 20-án temették el a tokaji görög katolikus templom mellé, három pópa közreműködésével, a D’Alton-ezred Tokajban állomásozó zászlóaljának háromszoros díszsortüze mellett.

Szavva Gorev kapitány lett A. Rárog halála után az utolsó rezidens a kolónia 1798-as felszámolásáig. A kapitány elődeinél sokkal szorosabb kapcsolatba került Hegyalja népével, hiszen itt nősült meg: felesége egy mádi református családból származott. Házasságukból két fiú és egy lánygyermek született. Sajnos, ekkorra már a kolónia száma csupán három katonára csökkent és 1798. január 23-án I. Pál cári intézkedése értelmében megszüntették a tokaji Orosz Bizottság működését.
A kolónia állandósult jogi csatározások miatti kényszerű felszámolása elsősorban az egyszerű hegyaljai gazdákat érintette katasztrofálisan, hiszen a tőkeerős felvevőpiacok hiányában a régiónk „a saját borába fulladt”. Furcsa módon a helyzet kísértetiesen hasonlít a mai állapotokhoz, pedig a termékeny vulkanikus talaj, az egyedülálló mikroklíma, a hegyaljai ember évszázados szőlőművelési tapasztalata és lelki alkata manapság is bőséges jólétet garantálhatna.
Végezetül megemlítenénk, hogy talán egy emléktábla közös avatásával méltó emléket állíthatnánk a Hegyaljához példamutatóan hűséges orosz kolónia embereinek és nem utolsósorban Fjodor Sztyepánovics Visnyevszkij tábornoknak, akinek idetelepedésének 280. évfordulója lesz jövőre.


/2008.06.25./
 

 

„TÜZES HÍREK”

 

        

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága illetékességi területén a 2008. május 21. és június 20. közötti időszakban 8 tűzeset és 14 műszaki mentés történt, 1 esetben kaptunk téves jelzést.

Fenti időszakban 2-szer szárazfű égett, 3-szor lakóházban keletkezett tűz, 2-szer a felhalmozott szemét és gumi gyulladt meg, és 1-szer szalmabálák gyulladtak meg. A műszaki mentések során 1 alkalommal felgyülemlett esővizet szivattyúztak ki, 7 esetben lakóházat, közúti forgalmat veszélyeztető fát távolítottak el, 2 esetben méhrajt távolítottak el, 1 alkalommal közúti balesetben megsérült személyek mentésénél működtek közre tűzoltóink, 1 alkalommal árokba csúszott gépjárműveket mentettek ki, 1-1 esetben halott személy kiemelését végezték a Bodrog, illetve a Tisza folyóból.
 Június 15-én az esti órákban Tiszakarádon egy 8x10 méter alapterületű családi ház hálószobája, közlekedője és konyhája égett teljes terjedelmében, valamint a tetőszerkezet 30 %-a. Az anyagi kár jelentős, személyi sérülés nem történt.
 Június 12-én a délutáni órákban a 37-es főút 61-es km-szelvényénél egy Mazda típusú személygépkocsi árokba borult, 2 fő könnyebb sérülést szenvedett. A személygépkocsi áramtalanítása után, az úttestet letakarították, a közúti akadályt megszüntették.

Május 30-án került megrendezésre Mezőkövesden a Megyei tűzoltóverseny. A versenyen nyolc megyei város hivatásos tűzoltói mérték össze tudásukat 4 versenyszámban: 100m-es akadálypálya futás, 4x100 m-es váltóverseny, gépjárműfecskendőről való szertelés és horoglétra mászás. A sátoraljaújhelyi csapat tagjai kiválóan teljesítették a feladatokat, így gépjárműfecskendőről való szertelésben és a 4x100 m-es váltóversenyben első, a 100m-es akadálypálya futásban második, a horoglétra mászásban harmadik helyet szerezték meg. Ezzel az összesített csapatversenyt is megnyerték, megelőzve Szerencs és Mezőkövesd csapatát!

A csapat tagjai (álló sor): Pletenyik Béla, Csabai Tamás, Disznósi Gábor, Lőrincz György tűzoltóparancsnok, Szabó Sándor, Braun Zsolt, Dakos Zoltán tűzoltóparancsnok helyettes, Jurkó Tamás, (guggoló sor): Bodnár Attila, Dakos László, Perecsényi Tamás, Regős László.

Tűz esetén hívják a 105-ös segélykérő számunkat, és ne feledjék ÖNÖKÉRT HA KELL, TŰZBE MEGYÜNK! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a mobil telefonkészülékről indított 105-ös segélykérő hívás Miskolcra, a megyei ügyeletre fut be. A tűzoltóság mobil telefonkészülékről a 06-47-523-140 számon közvetlenül elérhető.


 
 Bodnár Attila és Barna Norbert
/2008.06.25./
 

 

Sárospataki delegáció a rodostói Cseresznye Fesztiválon

 

        
           

Június 12. és 15. között sárospataki delegáció járt a törökországi Rodostón. A 44. esztendeje megrendezésre kerülő Cseresznye Fesztiválra meghívott csoportban a hivatalos delegáció tagjain kívül – Buchalter Nóra, Hajdú Imre és Stumpf Attila - részt vett a Bodrog Néptáncegyüttes és Csetneki József képzőművész is…
 


 
 


Hajdu Imre

 

Akik már voltak török testvérvárosunkban máskor is, azoknak talán fel sem tűnt a vártnál is kedvesebb fogadtatás, a törődés, a jól szervezettség. Néptáncosaink három alkalommal léptek fel, színes felvonuláson vettek részt a fesztivál nyitása alkalmával. Egyik ilyen alkalom annak a képzőművészeti kiállításnak a megnyitója előtt volt, ahol Csetneki József sárospataki, tíz kecskeméti és egy rodostói alkotó képeit mutatták be a közönségnek. A pataki táncosok sikeres fellépései mellett az idén első alkalommal a delegációba hívott képzőművész anyaga is sikerrel szerepelt, amely remélhetőleg tovább színesítheti a testvérvárosok több évre visszatekintő egyébként is gazdag kapcsolatrendszerét.

A Rodostón töltött néhány nap alkalmas volt további kapcsolatok építésére, amely remélhetően még közelebb hozza egymáshoz a török és
magyar embereket.

 

További fotók

Törő Gábor
/2008.06.24./

 

Slambuc, boróka és csalán

        
            

A „Hagyomány és korszerűség a konyhában” sorozat legutóbbi alkalmán a szabadtéri sütés-főzés volt a téma. Június 24-én a Kispataki Alkotóház udvarán gyűltek össze az érdeklődők, hogy meghallgassák dr. Sándor Ildikó etnográfus előadását, valamint elfogyasszák a szabadban készített különleges vacsorát - küldte tudósítását Sinkó Zsófia...
 


dr.Sándor Ildikó

 

Dr. Sándor Ildikó előadásában a pásztorok étkezési szokásait ismertette a hallgatósággal. A pásztorok a nomád életmódból szerzett tudást használták fel az ennivaló és az eszközök felkutatásában. A napi étkezésük egyhangú volt, az ételeik alapanyaga a szalonna, hagyma, kásafélék és a hús voltak, később ezekhez jött a tészta és a burgonya is, de tejből készített ételeket is szívesen ettek. A halászok, pásztorok, kondások táplálkozási és főzési szokásai az életformájukhoz igazodtak: azt ették, amit találtak, azzal az eszközzel, ami elérhető volt. Érdekesség, hogy a pásztorok ételét, a gulyásos húst a reformkorban karolták fel, akkor vált belőle nemzeti étel, és a parasztság is csak ekkor vette át az addig lenézett pásztorételt. Aki bővebben szeretne ezekről az ételekről, elkészítési módokról olvasni, Szigeti Andor Népi konyha című munkáját ajánlhatjuk.
Az előadás után az alkotóház tagjai nemezeltek, korongoztak, szőttek, közben a bográcsban puhult a vörösboros kecskehús, melyet többek közt borókával és kakukkfűvel fűszereztek. Mikor elkészült, csalános galuskával és salátával tálalták. Az estét kedélyes beszélgetés és receptek megosztása tette családiassá.
A „Hagyomány és korszerűség a konyhában” sorozat következő alkalmára a tervek szerint szeptemberben kerül sor, amelyre a szervezők – A Művelődés Háza munkatársai – szeretettel várnak minden érdeklődőt.
 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2008.06.24./
 

 

 

Egész napos mulatság vár ránk szombaton, a Reneszánsz Napon

 

        
            

Június 28-án szombaton a sárospataki Szent Erzsébet utca és a Rákóczi vár udvara lesz a helyszíne a Reneszánsz Napnak. Az egész napos programot A Művelődés Háza szervezi, a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiumánál elnyert pályázat támogatásával – hívja fel Olvasóink figyelmét a színes programokra Stumpf Gábor
 


 
 


Stumpf Gábor

 

A programban korabeli zene és táncbemutatók mellett sok egyéb szórakozási lehetőség várja a vendégeket, melyek a városban kint lévő plakátokon, illetve a honlapon is részletesen megtekinthetők. Természetesen gondoskodtunk nem csak szellemi táplálékról, de enni-innivalóban sem lesz hiány a nap folyamán.
A rendezvény kiemelkedő eseménye lesz
Dobó Krisztina és Balassi Bálint esküvője du. 16.00 órakor a Képtár előtti színpadon, melyet Szigethy Gábor rendez, s két fiatal színművész Tenki Réka és Szőcs Artúr társaságában mutat be.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk a vidám, jó szórakozás reményében szombaton a várnegyedben!

A program nagyítható!  A két kép a Reneszánsz Napszínhelyén készült 2007-ben, a Bornapok alkalmával.

 

Törő Gábor
/2008.06.24./
 

 

Pataki képzőművészek Sajókazán

 

        
            

MODERNEK EGY RÉGI FALUBAN címmel nyílt kortársművészeti kiállítás a sajókazai Radvánszky kastélyban. A hagyományteremtő, kastélymentő kezdeményezés támogatója a kiállításon résztvevő képzőművészek között szerepelt három sárospataki képzőművész is, feLugossy László, Fazekas Balogh István és Csetneki József
 


 
 


Csetneki József

 

A pataki alkotók Sárossy Sándor sajókazai képviselő meghívásának tettek eleget, aki a kiállításra megjelent katalógus előszavában így foglalja össze motivációját.

Miszerint lehetőséget keresett: esztétikai élményre, a művészekkel történő találkozásra, kommunikációra, egy belső igény mentén megfogalmazódó, jó értelemben vett társadalmi esemény létrehozására, Sajókaza régi szellemi és társadalmi életének helyreállítására.
Jó úton haladnak!

A tárlat a Borsodi Művészeti Fesztivál keretében került megrendezésre. További kiállítók: Mátrai Erik, Somodi-H Szilárd Távolodó, Kovács Gabriella.


Fazekas
Balogh István

 További fotók>>

Cziczer Katalin
/2008.06.23./
 

 

II. PREPAPARTY - 2008

 

        
            

Hagyományteremtő szándékkal tartották meg ismét a II. Prepaparty-t, a pataki tanítóképzősök országos öregdiák-találkozóját a Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Karán...
 


 
 


Dr. Kpmáromy Sándor

Dr. Hörcsik Richárd

 


A főiskola díszudvarában tartott ünnepélyes megnyitón dr. Komáromy Sándor a Kar dékánja köszöntötte az öregdiákokat, tájékoztatva a jelenlévőket az intézmény életéről, terveiről, gondjairól. Ezt követően Szemán Ákos a hallgatói önkormányzat elnöke szólt a mai pataki képzősök nevében.


Részt vett az ünnepségen dr. Hörcsik Richárd Sárospatak város polgármestere is, aki köszöntőjében - egyebek mellett – az öregdiák- találkozók értékeit, a város, a főiskola és öregdiákok kapcsolatának fontosságát hangsúlyozta.


Hogya Viktor egykori képzős diák, ny. iskolaigazgató az öregdiákok nevében köszöntötte az Alma Mátert, felvillantva érdekes, emlékező beszédében az 1950-es évek pataki képzőseinek sajátos hangulatú diákéveit.

Kiss Ferenc tanszékvezető, volt képzős diák Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba c. versét mondta el. Fedor Zsófia tanuló Kányádi Sándor: Kicsi legény, nagy tarisznya versével köszöntötte az öregdiákokat.

A közös ebéd után, csoport és évfolyam-találkozókkal, baráti beszélgetéssel folytatódott a diáktalálkozó.

                                                                              További fotók>>

Törő Gábor
/2008.06.23./
 

 

Patakon bukott le a körözött bűnöző

 

        
            

2008.. június 13-án 16.50-kor a sárospataki Ady térről tett bejelentést egy nő, aki egy fiút látott kiugrani a lakása földszinti ablakából. A sértett azonnal követni kezdte az elkövetőt, aki egy Hild téri üzletbe menekült. Ott a tulajdonossal együtt próbálták visszatartani, de sikertelenül, mert a tettes félrelökte őket és futva távozott a boltból – kaptuk az információt Solymosi Antal rendőr alezredestől, a bűnügyi osztály vezetőjétől…
 


 
 

 


A üzlet tulajdonosa később egy közeli italboltban találta meg az elkövetőt, majd értesítette a rendőrséget. A kiérkező járőrök a szórakozóhelyen igazoltatták, majd előállították a 17 éves, más rendőrkapitányság által körözött személyt.

A fiatalkorú fiú olyan pszichés állapotban volt, ami nem tette lehetővé a kihallgatását, ezért a vizsgálatát végző orvos a sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház pszichiátriai osztályára utalta be.

A sértett kihallgatása során megállapítást nyert, hogy a tettes két rolni aprópénzt, egy üveg pálinkát és Kinder csokoládét tulajdonított el a lakásból.
 


Cziczer Katalin
/2008.06.23./
 

 

Díjazták a kiemelkedőket – tanévzáró a Refiben

 

        
            

2008. június 22-én tartotta a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája a tanévzáró ünnepi istentiszteletét a református templomban.
– küldte tudósítását Sinkó Zsófia…  
 


 
 Csomós József
püspök


Szatmáriné
Tóth-Pál Ildikó
igazgatónő

 

Az igét Török Béla lelkipásztor, vallástanár a I.Kir. 8. 22-29. alapján hirdette. Prédikációjában felidézte Salamon király imádságát, amelyet a jeruzsálemi templom felszentelésekor mondott el. A nagy terv megvalósult, ám a szándék, az elhatározás és a munka mellett a legfontosabb Isten áldása. Isten lehetőséget ad az épülésre és az építésre, megtapasztalhattuk mindannyian a tanév során.

Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó igazgató asszony tanévzáró beszédében kiemelte, hogy napjainkban az esélyegyenlőséget gyakran hangoztatják, iskolánkban azonban ez az elv nem újkeletű, hiszen számos ösztöndíj, támogatási lehetőség van a hátrányos helyzetű tanulók támogatására. A tanévre visszatekintve elmondta, hogy az iskola igyekezett ápolni külső kapcsolatait határon túli intézményekkel, gyülekezetekkel, Sárospatak városával. A jeles évfordulók megünneplése, a közösségi események, eredmények lelkileg gazdagították az intézmény tanárait és diákjait egyaránt. A diákok nevelésében a két kulcsszó a rend és a szeretet, melyek a tanárok és a szülők együttműködésével érhetnek el eredményt.  

A tanulók ünnepi műsora után – hála az öregdiákok és hozzátartozóik felajánlásainak – számos alapítványi díjat adhatott át az iskola vezetősége, értékelhették és elismerhették a különböző tanulmányi területeket és a közösségi életet.

A Bertha Zoltán-díjat a humán tárgyak és művészetek terén kiemelkedő teljesítményt nyújtó diák kaphatja meg, aki követi és továbbadja a pataki szellemiséget. A díjat az idén Miklós András 13. E osztályos tanuló vehette át. A történelem tantárgyban mutatott teljesítményéért Vitányi Péter 12. E osztályos tanuló érdemelte ki a „Dr, Orbán István Emlékére” Alapítvány díját. Ő vehette át a Nemzetért-díjat is mint a nemzeti értékek megőrzéséért  tenni kész és képes diák. A művészetek terén nyújtott teljesítményéért Pető Anna 11. E, közösségi munkájáért Vígh Miklós 12. E osztályos tanuló kapta a Béres Ferenc emlékére díjat. A vallástanári munkaközösség elismerésében Tótok Péter 13. E osztályos tanuló részesült közösségi munkájáért. 

A természettudományok terén nyújtott kimagasló teljesítményéért a Gyimóthy-díjat Varga Torda 13. E osztályos tanuló kapta. Felkészítő tanárával, Halász László tanár úrral együtt vehették át a „Lorántffy Zsuzsanna szellemében” Alapítvány díjait. A Kőrös Endre-díjban Babik Sándor 12. E osztályos tanuló részesült, a kémiatudomány területén nyújtott eredményeiért.

Bolvári Péterné adta át Karászi Roland 12. C osztályos tanulónak a Jó tanuló - jó sportoló díjat. A Görgey-Szepessy Alapítvány ösztöndíját az idén Babik Sándor 12. E, Szabó Eszter 12. A és Kővári Dezső 12. A osztályos tanulók kapták. A Czinke Alapítvány díját Czinke Sándor 12. E osztályos tanuló érdemelte ki. Albert Áron a fizika területén elért eredményeiért a Református Tehetséggondozó Alapítvány támogatásával a Talentum táborban vehet részt, Balla Gábor pedig nevelőtestületi dicséretben részesült.

Az általános iskolás diákokat is jutalmazták a versenyeredményeikért. A díjazottak: Felföldi Mónika 3. o., Siska Boldizsár 3. o., Sánta Soma 3. o., Gazsi Bettina 4. o. és Mózes Árpád 4. osztályos tanuló.

A Tiszáninneni Református Egyházkerület által alapított Lorántffy Zsuzsanna-díjat a Kollégium nevelésügyében végzett munkásságáért dr. Erdei Pálné igazgatóhelyettes asszony kapta. A szintén az egyházkerület által alapított I. Rákóczi György-díjat a Kollégium ügyéért végzett munkásságáért dr. Erdei Pál közigazgatói hivatal vezetője kapta. A díjazottak az elismeréseket Csomós József püspök úrtól és Ábrám Tibor főgondnok úrtól vehették át.

Az ünnepség befejezése után a diákok átvonultak a gimnázium épületébe, hogy átvegyék bizonyítványukat. A 2007-2008-as, az iskola fennállásának 477. tanéve lezárult. 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2008.06.22./
 

 

Ha július, akkor Zenemplén

 

        
            

Július 4-én 19 órai kezdettel idén ismét megrendezésre kerül a hercegkúti Zenemplén Fesztivál, ami már a harmadik lesz a sorban. Ebben az évben már két napon keresztül lehet szórakozni a szokott helyen, a hercegkúti Sportpályán – tájékoztatja a zenekedvelő fiatalokat Markovics Ádám…
 


 
 


 

A megszokott koncertek mellett más szórakoztató programok is várják az ideérkezőket. Ismét lesz kézműves sátor, lovaglás, íjászat, Zenemplén legerősebb embere verseny, sörivó verseny és megfelelő érdeklődés esetén Karaoké és kispályás focibajnokság is indulni fog! Sátorozásra, evésre-ivásra mindkét nap lehetőség lesz.

A főzenekar ebben az évben szombat este a Hollywood Rose lesz. Fellép még továbbá a Futótűz, Karantén, Crazy Horse, smallTrack, Fat rockers, Face down, Fáziskésés, Chrome Rt, Hurkatöltő és a Hollywood Rose! További információkért látogassák meg honlapunkat: www.zenemplen.hu vagy figyeljék plakátjainkat.
Ami a legfontosabb: a fesztivál mindkét napon INGYENES!


Törő Gábor
/2008.06.22./
 

 

DIPLOMAÁTADÁS - 2008.

 

        
             

Ünnepi nyilvános diploma-átadó kari tanácsülést tartottak a Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Karán - tájékoztatta lapunkat Dr. Komáromy Sándor, a Kar dékánja...
 


 
 


Dr. Komáromy Sándor

Dr. Patkó Gyula

 

A kari tanácsülésen részt vettek Prof. Dr. Patkó Gyula egyetemi rektor vezetésével a karok dékánjai és az egyetem főtitkára, továbbá Koncz Ferenc a B-A-Z. megyei Közgyűlés alelnöke és dr. Hörcsik Richárd Sárospatak város polgármestere.

A Művelődés Háza zsúfolásig telt színház termében dr. Komáromy Sándor dékán köszöntötte az új diplomás tanítókat és óvodapedagógusokat, a szülőket és hozzátartozókat, Sárospatak óvodáinak, iskoláinak képviselőit.
Nappali és levelező tagozaton 139 tanító és 79 óvodapedagógus vehette át oklevelét és a sikeres záróvizsgáról szóló igazolást.

Dr. Patkó Gyula rektor, Koncz Ferenc alelnök, Szemán Ákos és Pásztor Judit a HÖK képviseletében köszöntötte az új diplomásokat. Dr. Hörcsik Richárd polgármester a Kar hagyományait követve búcsúzott a végzős hallgatóktól. A tanítók és óvodapedagógusok nevében Szemán Ákos és Bakos Zsuzsanna szólt.

Az ünnepi kari tanácsülésen kitüntetések és elismerések átadására is sor került:
Pásztor Judit a Kari Hallgatói Önkormányzat alelnöke Pro Academicae Civis kitüntetést adott át Szemán Ákos tanítónak.

Dr. Patkó Gyula egyetemi rektor, tartósan magas színvonalú munkavégzéséért
Debreczeni Géza Józsefné igazgatási ügyintézőnek, főmunkatársi,
Stumpf Szilvia igazgatási ügyintézőnek, munkatársi címet adományozott.

Rektori dicséretben részesült:
Batta Zoltánné ált. isk.tanár
Kovács Attiláné ált.isk. tanár
Kovács Sándorné tanító

Hircsu Ákos a Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzatának alelnöke Kiváló Oktató Diplomát – Stókáné Palkó Mária tanszékvezető, főiskolai docensnek,
Becsület Diplomát, Szemán Ákos új okleveles tanítónak adott át.
A Kiss Sándor Alapítvány jutalmát Feróné Komolay Anikó ny. főiskolai docens adta át Sáfrányos Zsuzsanna, Henczel Edina végzős hallgatóknak.

A Magyar Comenius Társaság és a Ködöböcz József Alapítvány jutalmát Kiss Ferenc tanszékvezető, főiskolai docens adta át:
Fekete Mónika,
Csákiné Tóth Brigitta
Fedorné Cserba Angéla,
Nagy Tünde,
Szabó Tünde részére
Dr. Koppné Sándor Marianna,
Czirbuszné Tóth Andrea
részére.

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia diákságának jutalmát Müller Nikoletta óvodapedagógus kapta, melyet Menyhárt István teológiai hallgató adott át.
Az ünnepi műsorban közreműködött: Vargyas Pálma, főiskolai hallgató, Balogh Lilla, Köteles Viktória, Babes Fruzsina óvodások és Jaskó Eszter tanuló. Zongorán kísért: dr. Mellesné Boross Kinga főiskolai adjunktus.
Az ünnepi oklevél-átadó kari tanácsülés a Szózat hangjaival fejeződött be. 

Köszönetnyilvánítás:
A Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar Tanácsa, illetve a kar vezetése ezúton is köszönetét fejezi ki
- Sárospatak Város Önkormányzatának, hogy A Művelődés Háza termeit a rendelkezé-sünkre bocsátotta,
- A Művelődés Háza igazgatójának és valamennyi dolgozójának, amiért rendezvényünk sikeres lebonyolításában segítségünkre voltak,
- Traszik Ágnes vállalkozónak és a Virágvarázs virágbolt tulajdonosainak, akik a színpad díszítésében és dekorálásában tevékenyen részt vettek,
- a Farkas Ferenc Művészeti Iskola, a Mese Óvoda és Bölcsőde, valamint az Árvay József Gyakorló Általános Iskola növendékeinek, hogy műsorukkal emelték az ünnepség szín-vonalát.

További LEVI fotók>>>  

Törő Gábor
/2008.06.22./
 

 

Megtartotta évadzáró közgyűlését a Sárospataki Torna Club futball szakosztálya

 

        
            

Az ünnepségre a Végardói Tájházban, 2008. június 20-án került sor, melyen városunk vezetői is részt vettek. Krai Csaba az STC szakosztályának vezetője és Kovács Gábor a futball szakosztályvezetője nyitották meg a rendezvényt, akitől megtudtuk, hogy mintegy 10 %-kal nőtt a meccsek látogatóinak száma...
 


 
 


Kovács Gábor

Krai Csaba

Koscsó István

 

Beimli Zsolt az ifjúsági csapat trénere emlékezett meg az elmúlt év eseményeiről. Megdicsérte a kimagasló teljesítményt nyújtó játékosokat. Így kapott jutalmat Girling Csongor és Mlincsek Norbert.

Zsófi József a felnőtt csapat éves tevékenységét méltatta. Egy gyengébb őszi forduló után sajnos kevés volt a győzelemhez egy jobb tavaszi szezon. Ő is kiemelte a legjobbakat. Megdicsérte Pothurszki Roland, Szabó Sándor, Braun Zsolt és Tóth Roland teljesítményét.

Elmondta azt is, hogy a jövőben miben kell változtatni ahhoz, hogy jobb eredmény szülessen. Azután Dr. Hörcsik Richárd polgármester és Aros János alpolgármester gratuláltak az ifi bajnoki címéhez.

Támogatásukról biztosították a csapatokat és vezetőit, de hangsúlyozták, hogy ehhez eredményt kell felmutatni.
 


Koscsó István az STC Baráti Körének nevében szólalt fel. Megköszönte az edzők és játékosok munkáját, valamint az emlékezetes, izgalmas meccseket.

A bajnokcsapatnak egy futballpályát ábrázoló tortát adott át, amit a Heitzmann cukrászda ajánlott fel. Pothurszki Roland gólkirály és Szabó Sándor egy–egy Wellness ajándékutalványt kaptak kimagasló teljesítményükért.


Minden felszólaló panaszkodott az anyagi nehézségekről. Az önkormányzat egyedül nem képes a kiadásokat fedezni. Nagy szükség van a cégek, magánemberek támogatására is. Az ünnep végén az aranyérmeket Aros János alpolgármester adta át.

Minden felszólaló kihangsúlyozta, hogy a csapatnak felsőbb osztályban a helye, valamennyien a feljutást tűzték ki célul.
Az évad értékelését egy finom vacsora követte, s az este egy jó hangulatú beszélgetéssel ért véget.
 


Dr.Hörcsik Richárd


Aros János

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2008.06.21./
 

 

Közös fürdőzés az erdőbényei nyugdíjasokkal

 

        
            

Kihasználva a nyár eleji meleg napokat, Nyugdíjas Klubunk közös fürdőzést szervezett a Termálfürdőben, ahová az erdőbényei nyugdíjasokat is meghívták. A hangulat szemmel láthatóan jó volt, látogatásunkkor nevetgélésnek és dalolgatásnak lehettünk tanúi. Ezt az észrevételt Vígh Andrásné, a sárospataki klub vezetője is megerősítette…
 


 
 


Vígh Andrásné

 

A mai napon az erdőbényeiket is meghívtuk nagy-nagy szeretettel és jöttek is sokan, amint látjuk, velük együtt 68-an vagyunk. Jól érezzük magunkat, mindenki nagy izgalommal készült, ez egy barátságnak a kezdete. Szeretném, hogy a patakiaknak is legyen sok-sok barátjuk, ilyen céllal is indult ez az összejövetel, hogy ismerkedjünk a falvakkal, akik a közvetlen környezetünkben élnek.

Ők már rögtön vissza is hívtak bennünket Tokaji Borvidék Borversenyére és a Kádárnapokra, ami június 27-28-án lesz náluk. Azt hiszem el fogunk menni. Én azt szeretném, hogy egy kicsit bővüljön a látókörünk, tehát szívesen kimozdulunk Patakról. Persze túlságosan nagy körben nem tudunk, hiszen ennek anyagi vonzata is van.

A mai nap sikeréhez hozzájárult, hogy igyekeztünk vendégeinknek egy finom babgulyással kedveskedni. Ők is hoztak ez-azt, így mi is és jól éreztük magunkat. Alpolgármester úr a szervezésben segített, használhattuk a fürdőben lévő házat, és a város biztosította a vendégeinknek az ingyenes belépőt is, amiért ezúton is köszönetet mondunk. A vendégházban megterítettünk és jó hangulatban fogyasztottuk el az ebédet.

Nagy öröm számomra, hogy a kispénzű nyugdíjasainknak és a vendégeinknek az Önkormányzat segítségével ilyen kellemes napot tudtunk biztosítani.

További fotók>>>

Törő Gábor
/2008.06.21./
 

 

Sárospatakon járt a Kiwanis nemzetközi vezérkara

 

        
            

A kiwanis klubok országos konferenciája után most ismét magas rangú vendégei érkeztek a sárospataki kiwanis kluboknak, ezúttal a Kiwanis európai elnöke
Stefan Huber, és a világi elnöke Dave Curry, M.A. úr…
 


 
 


Dave Curry, M.A


Stefan Huber

 

 

A kiwanis kluboknak van egy jelmondata: „Együtt erősek vagyunk”. Valóban, a világon mindenütt segítő kezeket nyújtanak a fiatalság felé. Sárospatak az a város, ahol már hosszú évek óta működnek kiwanis klubok, szám szerint három: egy férfi, egy női – ami az országban az első volt – és egy junior kiwanis klub – nyilatkozta Dr. Hörcsik Richárd polgármester, aki a Polgármesteri Hivatalban fogadta a magas rangú vendégeket…

Alapvető tevékenységük a gyermekek segítése, a város jövője pedig a gyermekeink, tehát ők a város jövőjéért tesznek - minden anyagi érdek nélkül. 2000-ben egy játszóteret adtak át a város gyermekeinek, most pedig A Művelődés Háza mögött egy gokart pályát szeretnénk átadni a kiwanis klubjainkkal összefogva. Ez is jelzi azt az a jó együttműködést, amit az évek során a város és a kiwanis klubok között kialakult.

Számunkra nagy megtiszteltetés, hogy a kiwanis klubok elnöke Dave Curry úr, az európai klubok elnökével, Stefan Huber úrral Sárospatakon látogatást tett. Ezt azt jelzi, hogy a sárospataki kiwanis klubokra a kiwanis világhálózatában is felfigyeltek.
Ez jól eső érzés, hiszen ezáltal a város neve eljut az országhatáron túlra is. Felhívtam az elnök urak figyelmét a most készülő kiadványunkra, amelyben Sárospatak üzleti, befektetési lehetőségeit foglaljuk össze, hiszen a kiwanis klubok hálózatán keresztül, ez nagyon sok országba eljuthat.

Az az európai elnök jött most Sárospatakra, aki 17 évvel ezelőtt Magyarországon megalapította a kiwnis klubok hálózatát – tette hozzá Feró István
Ő már többször járt Sárospatakon, sok segítséget kaptunk már tőle - most alkalmam van mindezeket megköszönni. Hogy a világi elnök is látogatást tett itt, ez egy igazi elismerése annak, amit Sárospatakon a gyermekekért tettünk.

Ez a látogatás talán segíti azt a törekvésünket is, hogy egy kiwanis újságot létrehozzunk, amire pályázatot nyújtottunk be. Ha pozitívan bírálják el, az észak-magyarországi kiwanis klubok negyedévente 8.000 példányban megjelenhetnek.


Dr.Hörcsik Richárd


Feró István

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2008.06.21./
 

 

Megszépül a református temető az öregdiáktalálkozóra - összefogással

 

        
            

Június utolsó hétvégéje a hagyományos pataki öregdiáktalálkozó ideje. Az osztályok ilyenkor kilátogatnak a temetőbe egykori tanáraik sírjához - számol be Virágh Sándor református lelkész...
 


 
 


Virágh Sándor

 

A református temetőre a fenntartó egyházközség az előző években erején felüli mértékben áldozott, hogy árnyas fái közt minél parkosabb feltételeket biztosíthasson.
A tavaszi nagy esők után elburjánzott növényzet megregulázására a fenntartó június 26-án délelőtt fél 9 -től 13 óráig közösségi munkát hirdet, melyre szeretettel várjuk a segítő kezeket, kapával, furikkal, fűnyíróval....

A közösségi munkában az egyháztagok mellett idén a Lokálpatrióták Egyesülete is részt vesz, amely tagjait ezúton is szeretettel hívja erre az akcióra. Továbbá csatlakozott ehhez a naphoz a Kommunális Szervezet, melynek szerszámai, gépei a munkát hatékonnyá teszi. Az összefogás példamutató és méltó cselekedet a nehéz gazdasági környezetben, és eredményessége ajándék a "hazalátogató" öregdiákok felé. Minden kedves segíteni szándékozót várunk tehát a csütörtöki napon.

Református Lelkészi Hivatal
/2008.06.20./
 

 

Műhelymunka határon innen és túl

 

        
            

2008. június 18-án a Zrínyi Ilona Városi Könyvtár műhelymunkára hívta a felvidéki magyar könyvtárak, illetve megyénk könyvtárainak képviselőit- tájékoztatja az olvasókat Kövér Sándorné, a könyvtár vezetője...
 


 
 


Kövér Sándorné

 

Témáink között szerepelt:
- a magyar és szlovákiai könyvtárak közötti együttműködési lehetőségek feltérképezése,
- a mozgókönyvtári ellátás különböző tipusainak áttekintése,
- konkrét munkakapcsolati formák a borsi és a sárospataki könyvtár között.

A határon túli kiskönyvtárak helyzetét a királyhelmeci Ferenc László igazgatóhelyettes, és Barta Lívia könyvtáros kolléganő vázolta fel.
Venyigéné Makrányi Margit - a megyei könyvtár igazgatója - a borsodi gyakorlatot ismertette. Az ózdi kistérségi munkáról Bánfalvi Lászlóné könyvtárvezető beszélt, míg a szendrői mozgókönyvtári ellátásról Liptákné Spisák Beáta igazgatónőt hallgattuk meg.
A nagyon hasznos tapasztalatcsere végeztével a borsi könyvtár számára összeállított könyvcsomagot Szegedy Mária vette át.
Elindult egy együttműködési folyamat, amelynek kapcsán közös továbbképzéseket, konferenciákat tervezünk.

További képek>>>

Cziczer Katalin
/2008.06.20./
 

 

„Extrém sportot űző” a közúti közlekedésben

 

        
            

K. J. sárospataki lakost a rendőreink az alábbi cselekmények elkövetésén érték tetten: Június közepén a kora esti órákban nevezett személy Sárospatakon szeszesitaltól befolyásolt állapotban vezetett egy személygépkocsit, és a járőrök alkoholszondás ellenőrzéssel bizonyosodtak meg a sofőr közepes fokú alkoholos befolyásoltságáról - - nyilatkozta Dr. Téglás István rendőr alezredes, a Sárospataki Rendőrkapitányság vezetője....
 


 
 


Dr. Téglás István

 

Az intézkedés során a rendőrök megállapították, hogy a személygépkocsin lévő rendszám egy másik gépkocsira lett kiadva, továbbá azt is, hogy az alvázszám a gépkocsiból ki lett vágva, illetve a motorszáma a számítógépes nyilvántartásban nem szerepel, így annak valódi forgalmi rendszámát megállapítani nem lehetett. A jármű emiatt lefoglalásra került.

A fentiek alapján az elkövető megalapozottan gyanúsítható a Büntető Törvénykönyv 188. § (1) bekezdésébe ütköző és aszerint minősülő ittas járművezetés vétségének elkövetésével, valamint a Btk. 277/A. § (1) bekezdésébe ütköző egyedi azonosító jel meghamisítása bűntett elkövetésével. Az ügyben bíróság elé állítást tervezünk.

Úgy volt vele az elkövető, hogy „kevés balhé nem balhé”, tett is ezért, így terhére róható még további jogellenes cselekmények elkövetése is.
A fentieken túl az alábbi szabálysértések elkövetését is észlelték a rendőrök (engedély nélküli vezetés, hatósági jelzés hiánya, műszaki érvényesség hiánya, környezetvédelmi igazolólap hiánya, forgalmi engedélyt nem tartotta magánál, műszaki állapot nem megfelelő /a gépkocsi fék lámpája, illetve irányjelző lámpái nem működtek/, kötelező biztosítás hiánya, átírás elmulasztása), és ezek miatt feljelentéssel éltek a vakmerő fiatalember ellen.

A közvélekedés szerint az ilyen felelőtlen személynek nincs helye a forgalomban, és ezt vallja a rendőrség is, így az ilyen és hasonló szabályszegőkkel szemben a jövőben is szigorúan és következetesen fog fellépni a Sárospataki Rendőrkapitányság.

Törő Gábor
/2008.06.19./
 

 

Segély és közmunka – nyilatkozott a kisebbségi ombudsman

 

        
            

Sárospatak alpolgármestere megdöbbenve fogadta a kisebbségi ombudsman jelentését a segélyek folyósításának feltételekhez kötéséről, a kerepesi önkormányzat a kérdésben az Alkotmánybírósághoz fordul, Ivád jegyzője azonban egyetért az országgyűlési biztos megállapításaival Miskolc – olvasható az MTI 2008. június 17-i jelentésében…
 


 
 


Aros János

 

Kállai Ernő szerint törvény- és alkotmányellenes, emellett diszkriminatív a monoki és a községhez csatlakozott más települési önkormányzatok azon döntése, hogy a segélyek kifizetését munkához kötik. Az ombudsman jelentésében Monok, Ivád, Sárospatak és Kerepes önkormányzati rendeleteinek visszavonását kérte és kezdeményezte, hogy a jegyzők maradéktalanul érvényesítsék a hatályos törvényi rendelkezéseket.

Sárospatak alpolgármestere, Aros János (Fidesz-MPSZ) az MTI-nek azt mondta: megdöbbenve olvasta, illetve hallgatta az ombudsman véleményét. Hangsúlyozta, hogy egyik rendeletükben sem szerepel a roma kifejezés. Itt azokról van szó, akik "sportot űznek" a segélyek kijátszásából és ezáltal több jövedelemhez jutnak, mint azok, akik 40 órában dolgoznak köztisztviselőként vagy közalkalmazottként.
Véleménye szerint az ombudsmani jelentés ellentétet szít romák és nem romák között. Úgy fogalmazott, megdöbbenve tapasztalta, hogy az ombudsman "arra sem vette a fáradságot", hogy elolvassa a sárospataki rendeletet, amely nem törvénysértő. Az érintetteknek ugyanis felajánlják a közmunka lehetőségét, amit akkor utasíthatnak vissza, ha orvosi papírral igazolják alkalmatlanságukat. Ha ez nem történik meg, akkor vonják meg tőlük a segélyt - fűzte hozzá.

Aros János közölte, továbbra is a törvényhozók segítségét kérik ebben az ügyben, az ombudsmant pedig szívesen várják Sárospatakra. Azt is elmondta, hogy a gyermekvédelmi támogatást érintő rendeletükről ők maguk is tudták - már a döntés előtt -, hogy törvényellenes. Mindezek ellenére a sárospataki kistérség 16 települése egyhangúlag csatlakozott a szerencsi kistérség kezdeményezéséhez. (A sárospataki önkormányzat a gyermekvédelmi támogatásokat csak azoknak fizeti ki, akik járatják gyermekeiket iskolába vagy óvodába.)

Orosz Gábor, az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal borsodi kirendeltségének vezetője az MTI-vel azt közölte: a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Monok önkormányzata beküldte a hozott döntések jegyzőkönyvét és épp jelenleg vizsgálják annak törvényes, vagy törvénytelen voltát. Mint mondta, a vizsgálat eredményétől függően meg fogják tenni a szükséges észrevételt az önkormányzatnak. Amennyiben a monoki rendeletet törvénytelennek ítélik, jelzik ezt a képviselő-testületnek, ha "ezen észrevételüket nem fogadják el, akkor az Alkotmánybírósághoz fordulnak a hozott rendelet megsemmisítésének tárgyában" - tette hozzá.

Franka Tibor, Kerepes polgármestere az MTI-nek kifejtette: álláspontja szerint a kisebbségi ombudsman nem autentikus személy a segélyek kifizetése ügyében. Itt ugyanis nem kisebbségi kérdésről van szó, mert a segélyeket bőrszínre, vallásra, fajra tekintet nélkül azoknak a helyi lakosoknak kívánják folyósítani, akik munkával szolgálják meg ezt a pénzt.
Ezért a kerepesi önkormányzat a kérdésben az Alkotmánybírósághoz fordul és a helyi testület döntése értelmében július 1-től alkalmazni kívánja a segélyek kifizetése feltételeként a munkavégzést - húzta alá.
Kadlott Csaba, Ivád jegyzője az MTI-nek azt mondta: egyetért a kisebbségi ombudsmannal és a törvényeknek megfelelően fog eljárni. Hozzátette, nem tehet olyat, ami törvényellenes, márpedig ez a rendelet ellentétes a hatályos törvényekkel.
A jegyző hangsúlyozta: nem ért egyet a rendelettel, jogköre azonban csak arra terjed ki, hogy jelezte a törvénysértést az önkormányzatnál. "Én nem fogom végrehajtani ezt a rendeletet, hanem a törvényeknek megfelelően fogok eljárni" - fűzte hozzá.

Törő Gábor
/2008.06.19./
 

 

Mozgalmas évet zártak a testnevelők

 

        
            

2008. június 17-én délután került megrendezésre a sárospataki oktatási intézmények testnevelőinek megbeszélése. A megbeszélésen az idei tanévben rendezett, szervezett diákolimpiai és szabadidős sportversenyek tapasztalatait, eredményeit összegeztük – kaptuk a tájékoztatást Víghné Fehérvári Zsuzsa szakreferenstől…
 


 
 


Víghné Fehérvári Zsuzsa

 

Ebben a tanévben, a korábbiakhoz képest nagyobb létszámban tudtuk megmozgatni a gyermekeket, fiatalokat, köszönhetően a testnevelők felkészítő munkájának, valamint a diákok aktivitásának. Szép eredmények születtek a városi, körzeti és megyei versenyeken, melyek további motivációt nyújtanak a felkészülésre.

A megbeszélés alkalmával köszönetet mondhattunk azoknak az intézményeknek és kollégáknak, akik a tanév során segítették munkánkat - az Árvay József Gyakorló Általános Iskola, az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium, valamint a tolcsvai Általános Iskola bocsátotta rendelkezésünkre helységeit, tornatermét versenyeinkhez.

Aros János alpolgármester, és Lendák Lajos az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke köszönte meg a testnevelők egész évben végzett eredményes munkáját, valamint ígéretet kaptunk arra, hogy a megbeszélés alkalmával elhangzott elképzeléseket, ötleteket Sárospatak Város Önkormányzata - lehetősége szerint - támogatni fogja.

További képek>>>

Cziczer Katalin
/2008.06.19./
 

 

Elkészült a Mese Óvoda és Bölcsőde honlapja

 

        
             
 

 


 

Tisztelt Honlapolvasók! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mese Óvoda és Bölcsőde saját honlappal rendelkezik, melyet a fent megjelölt címen lehet elérni - tájékoztatja Olvasóinkat Lendvainé Szendrei Ágnes mb. intézményvezető...

Honlapunkon közzé tesszük az intézményünkre vonatkozó írásos dokumentációkat, az intézményegységek életével kapcsolatos várható eseményeket,
a lezajlott eseményekről összegzéseket, fényképeket, aktuális információkat, híreket.

Kérem, látogasson el minél gyakrabban honlapunkra és szerezzen információt az óvodai és bölcsődei életről, eseményekről!


/2008.06.19./
 

 

Véradó Napot szervezett a Kiwanis

 

        
            

Feró István - a Kiwanis Klubok Országos Elnökeként - kezdeményezte az országos Véradó Nap megrendezését, mely azóta mozgalommá vált. Minden év június 2. hetében Győrtől Sárospatakig a Kiwanis tagok és az általuk szervezett véradók e nemes cselekedettel segítik embertársaikat…
 


 
 


Feró István

 


Az V. alkalommal megrendezett Kiwanis Véradó Nap - amely a Vöröskereszt helyi szervezetének Véradó Naptárában is szerepelt - június 16-án zajlott le Sárospatakon.
A tervezett létszám 30-35 fő volt, 39 fő jelentkezett, akik közül 35 fő adhatott vért.

Ezt a hagyományt a továbbiakban is kiemelt feladatának tekinti minden magyarországi Kiwanis Klub.

                                                                                                   
  További fotók>>>

Törő Gábor
/2008.06.19./
 

 

Tanévzáró a Farkas Ferenc Művészeti Iskolában

 

        
           

A Farkas Ferenc Művészeti Iskola 2008. június 16-án tartotta tanévzáró ünnepségét a Művelődés Házában. Az iskola életében ez a 49. tanév volt, melyben szeptemberben 729 tanuló kezdte meg tanulmányait – tudtuk meg Bálint Béla igazgató úrtól…
 


 
 


Bálint Béla

 

Az intézmény nem csak közoktatási feladatainak tett eleget az elmúlt tanév során, hanem rengeteg közművelődési feladat is jelzi a város életében elfoglalt szerepét.

Az ünnepség keretében átadásra kerültek azok az elismerő oklevelek és tárgyi ajándékok, amelyeket az év folyamán, a megyei és országos versenyeken érdemeltek ki a sikeresen szereplő diákok.

                                                                                                   További fotók>>

Cziczer Katalin
/2008.06.19./
 

 

Első lett az Árvay DSE lány labdarúgó csapata az országos döntőn

 

        
            

Az Árvay József Gyakorló Általános Iskola négy csapattal képviseltette magát a hétvégén Budapesten a Népligetben megrendezésre került Góliát-McDonald’s Gyermeklabdarúgó Országos Döntőn. A két fiú és két lány csapat edzőikkel és kísérőikkel együtt szombat hajnalban kelt útra, hogy megmérkőzzön Magyarország minden megyéjéből továbbjutott csapatokkal az országos bajnoki címért...
 


 
 


Belicza János Gönczy Zoltán

 

Az esemény már önmagában is nagy élményt jelentett, hiszen a góliátos vezetőkön kívül megjelent a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke Kisteleki István és több első osztályban futballozó játékos is. A rendezvényen több, mint 250 csapat szerepelt a különböző korosztályokban. A fiú csapatok jól helytálltak, de az ötös csoportokból csak egy csapat juthatott tovább a torna egyenes kieséses részébe.
Vasárnap a nagyobb lányok továbbjutottak a csoportjukból és a legjobb nyolc között is 3:1-re legyőzték ellenfelüket. A döntőbe jutásért játszott mérkőzésen nem sikerült fölényüket gólra váltani, így büntető rúgások következtek. Sajnos a szerencse elpártolt tőlük, így végül az előkelő országos 4. helyet szerezték meg.

Szombaton az 5-6. osztályos lányok csapata csoportgyőztesként jutott tovább. Az elődöntő megnyerése után a budapesti XVI. kerületi Bornemissza Péter Általános Iskola csapatával játszotta a döntőt. A mérkőzés a központi pályán zajlott, népes sárospataki szurkolótábor előtt, hiszen a gyerekeket sok szülő és rokon kísérte el. Bár az ÁDSE csapata birtokolta többet a labdát, de a mérkőzés döntetlennel zárult. A büntetőknél a pataki kapus és a játékosok bírták jobban az idegölő feszültséget, így a berohanó népes szurkolótábor és a könnyeivel küszködő csapat percekig tartó ünneplésbe kezdhetett. Több gyerek és az edző is nyilatkozott az eseményt műsorra tűző országos sport televíziónak. Az eredményhirdetéskor a dobogó legfelső fokán állva a pataki lányok vehették át a majd másfél méteres serleget.
Az Árvays lányok bizonyították, hogy a begyakorolt kombinatív csapatjátékukkal az országban csak kevés helyen tudják a lépést tartani.

A kétnapos utazást támogatták:
Árvay Alapítvány, Ajtai és Társai Kft, Bana Tüzép, Leporelló 2005 Kft, Diego Mintabolt, a szülők.

KÖSZÖNJÜK!

További fotók>>>

Törő Gábor
/2008.06.18./
 

 

Szaporodnak a temetői lopások

 

        
            

A közelmúltban sok pataki lakos jelezte, hogy elszaporodtak a temetői lopások, elsősorban a Katolikus Temető környékén. Most már nemcsak virágot, hanem vázát is lopnak, minden eltűnik ami fémből van, de a faragott kővázákat és egyéb kegytárgyakat sem kímélik. Ennek akar véget vetni Aros János alpolgármester, aki több intézkedést tett, és a lakosság segítségét is kéri…
 


 
 


Aros János

 

Folyamatosan, egyre több lépést kezdeményezek a temető fenntartójával, a Katolikus Egyházközséggel, ill. a temető üzemletetőivel, az Alpimor Bt-vel, hogy fokozottabban figyeljenek oda a temető nyitvatartási rendjére, ugyanakkor a polgárőrség figyelmét fölhívtam arra, hogy járőrözésük során vegyék úti célként figyelembe az összes Patakon lévő temetőt.

Hasonlóan a Városi Rendőrkapitányság vezetőjét, kapitány urat is megkérem, hogy figyeljenek oda a temetők rendjére.

A város lakosságát pedig arra kérem, hogy ha gyanús elemeket látnak, vélnek fölfedezni a temető környékén, vagy a temetőkben, azonnal jelezzék a rendőrségen, ill. itt a Polgármesteri Hivatalnál, a közterület felügyelőknél.

Cziczer Katalin
/2008.06.18./
 

 

Árvay Ballagás

 

        
            

A Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolája 2008. június 13-án, pénteken tartotta ballagási ünnepségét. Negyvenkilenc 8.osztályos tanuló köszönt el az iskolától. Közülük 32-en gimnáziumban, 12-en szakközépiskolában és 5-en szakiskolában tanulnak tovább.

Az iskola hagyományaihoz híven a nyolcadikosokkal együtt azok a 6.osztályosok is búcsúztak, akik tanulmányaikat gimnáziumban folytatják.
Pásztor Andrásné igazgatónő búcsúztató ünnepi beszédében a következő szavakat szánta útravalónak:

„ Kedves Ballagó Tanítványaink!
Nemsokára ismét megszólal a búcsúcsengő, újból felhangzik a búcsúdal. Elengedjük a kezeteket, elbocsájtunk benneteket.

Goethe gondolata kísérjen utatokon:
„A boldogságot nem lehet ajándékba kapni.
Egyetlen titka: adni, mindig csak adni.
Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet,
És sok-sok önzetlen, tiszta szeretetet.”

Viszontlátásra „


 
 


További fotók>>>      Amatőr film>>>

Cziczer Katalin
/2008.06.18./
 

 

Elballagtak a Rákóczisok

 

        
            

Iskolánk 77 nyolcadikosa szombat délelőtt ballagott el az iskolától. A nyolcadikos ballagó osztályaink:

8.a 25 fő osztályfőnök: Tatárkáné Nagy Anna
8.b 25 fő osztályfőnök: Cilli Márta
8.c 27 fő osztályfőnök: Kiss Gabriella

Az élvezetes, tartalmas műsor mellett az iskolánk igazgatónője, Szegedi Istvánné búcsúztatta a nyolcadikosokat és köszönte meg a pedagógusok és a szülők munkáját, együttműködését. Néhány tanuló különleges díjat is átvehetett ezen az ünnepi napon:

Az élvezetes, tartalmas műsor mellett az iskolánk igazgatónője, Szegedi Istvánné búcsúztatta a nyolcadikosokat és köszönte meg a pedagógusok és a szülők munkáját, együttműködését. Néhány tanuló különleges díjat is átvehetett ezen az ünnepi napon:

8 éven át végig kitűnő volt:
Balázs Fruzsina 8.a
Santovan Bianka 8.c
Szegedi Katalin 8.a

Rákóczi Emlékéremben részesült:
Balázs Fruzsina 8.a
Santovan Bianka 8.c

Kiemelkedő Diákönkormányzati tevékenységet végzett:
Gecse Gréta 8.c
Szabó Levente 8.c

Minden búcsúzó nyolcadikos tanulónk felvételt nyert valamelyik középiskolába.

Intézmény Tanulók %
Gimnázium 40 52
Szakközépiskola 13 17
Szakképző iskola 24 31

Gratulálunk minden nyolcadikos tanulónak, szüleiknek és pedagógusaiknak, a jövő tanévhez sok sikert kívánunk! 
 


További fotók>>>       Amatőr film>>>

Törő Gábor
/2008.06.18./
 

 

Közlekedési akció tanulók bevonásával

 

        
            

2008. június 13-án, pénteken délelőtt általános iskolai ballagás volt Sárospatakon, ami miatt a szokásosnál is nagyobb volt a gyalogosforgalom. A belváros utcáin szabálytalanul átkelő gyalogosok kicsit meglepődtek azon, hogy az őket figyelmeztető rendőr mellett polgárőr és egy tanuló is van, és a gyalogosközlekedés szabályait éppen a tanuló ismerteti velük...
 


 
 


Bacsó Tibor

 

Bacsó Tibor rendőr századostól megtudtuk, hogy egy közlekedési akcióról van szó, melyben a Sárospataki Rendőrkapitányság közlekedési és közrendvédelmi beosztottjai mellett részt vettek a sárospataki polgárőrök és a II. Rákóczi Ferenc Általános iskola tanulói is.

Az akció fő célja a gyalogosközlekedés szabályai betartásának ellenőrzése volt, hogy a gyalogosok betartják-e a rájuk vonatkozó KRESZ szabályokat, a kijelölt gyalogátkelőhelyen térnek-e át az úttesten, valamint a gépjárművezetők a gyalogátkelőhelyeknél megadják-e az elsőbbséget a gyalogosoknak.

Az ellenőrzés során az intézkedő rendőrök csak figyelmeztették a gyalogosokat, akiknek az általános iskolai tanulók felhívták a figyelmét arra, hogy a gyalogosoknak is be kell tartani a közlekedés szabályait.
Az akcióban résztvevő tanulók nagyon komolyan vették ezt a feladatot, s ezek a szabályok bizonyára bennük is mélyen megmaradnak.

Cziczer Katalin
/2008.06.18./
 

 

SULI-PÓLÓ országos vízilabda-bajnokság

 

        
 
  
  
 


Erdei János

 

2008. június 12-én került megrendezésre a SULI-PÓLÓ országos vízilabdatorna Vácon. A fiúk mezőnyében a Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület csapata képviselte Sárospatakot, ahol a 22 csapat közül a 4. helyezést szerezték meg Erdélyi János tanítványai.

Csapattagok:
Gulybán Ádám 6.c
Erdős Márton 7.b
Marczi Dániel 6.d
Szűcs Imre 6.c
Hajdú Réka 6.d
Tari Zsolt 6.a
Gulyás Ádám 6.c

Kísérők:
Erdei János edző, Sontra László testnevelő
Gratulálunk!!!

II: Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2008.06.18./
 

 

Az iskolák a helyükön maradnak

 

        
            

Több mint másfél éves előkészítő munka után hétfőn tárgyalt a Többcélú Kistérségi Társulás a közoktatás átszervezéséről. A korábbi cikkekben már vázolt nagy tervek nem valósultak meg, nem jött létre a Tolcsva központú iskola és Hercegkút sem csatlakozott Sárospatakhoz. A részletekről Pongrácz Lászlót, a társulás irodavezetőjét kérdeztük…
 


 
 


Pongrácz László

 

A legutóbbi elképzelése az volt a társulási tanácsnak, hogy Tolcsva központtal egy – a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott – iskolát hoz létre, olaszliszkai székhellyel pedig egy óvodát. Az érintett települések a két új intézménynél Olaszliszka, Vámosújfalu, Tolcsva, Erdőhorváti, Háromhuta, Györgytarló és Vajdácska települések lettek volna. Ezen új intézmények létrehozására irányuló szándék a tanács akaratának megfelelően meghiúsult, nem szavazták meg az érintett önkormányzatok. Egy új intézményt viszont létrehoztak Bodrogolaszi, Sárazsadány, Makkoshotlyka települések közreműködésével. Ezen intézmény Zempléni Általános Iskola és Óvoda néven kezdi meg működését 2008 szeptemberében. A többi településen változatlanul folyik tovább az oktatás, Vajdácska, Györgytarló vonatkozásában intézményfenntartó társulás formájában, Kenézlő, Viss, Zalkod esetében szintén. Ezeken belül kisebb változások még lehetnek: Hasonlóképpen van még egy harmadik működő társulás, amely Olaszliszka székhellyel Olaszliszka, Erdőhorváti és Háromhuta településeket fogja össze.

A Többcélú Kistérségi Társulásra az önkormányzatok által létrehozott intézményfenntartó társulásokkal kapcsolatosan az a feladat hárul, hogy a kiegészítő normatívákat megigényeljük és továbbadjuk a társulás székhelye szerinti önkormányzatnak. Ilyen pl. a bejáró gyerekek utáni támogatás. Ezek a már működő társulások felajánlották, hogy ha valamely önkormányzat csatlakozni kíván hozzájuk, ennek a lehetősége adott. Tudni kell, hogy oktatási intézményt megszüntetni vagy alapítani csak július és augusztus hónapban lehet, viszont ezt július 5-ig be kell jelenteni.

Azzal a kérdésünkkel kapcsolatban, hogy a mi lehet az oka a települések nagyfokú elzárkózásának a körzetesítés ellen, az irodavezető úr csak egy másik törvényre tudott gondolni, ez pedig az, hogy amelyik önkormányzat feladatot ad le, vagy vesz fel, az elesik az „önhiki”-től, vagyis nem pályázhat, mint önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzat. Tehát amit nyertek volna az összevonással, azt elvesztették volna a pályázatoknál.

Törő Gábor
/2008.06.18./
 

Még ha hideg is van, rá ne fázz!

 

        
            

Szinte az egész országban elterjedtek az illegális fakivágások, falopások. Így van ez a Sárospataki Rendőrkapitányság illetékességi területén is, és az alábbi eset is azt mutatja, hogy az elkövetők felszerelkeznek: a gyors távozás érdekében gépjárművel és motoros fűrészekkel „vágnak neki a kivágásoknak”- nyilatkozta Dr. Téglás István rendőr alezredes, a Sárospataki Rendőrkapitányság vezetője....
 


 
 


Dr. Téglás István

 

2008. január elején az intézkedő rendőrjárőr tetten ért egy büntetett előéletű, két éven belül három esetben szabálysértés elkövetése miatt felelősségre vont férfit, amint a tulajdonát képező személygépkocsival Viss község határában 0,5 m3, 5-15 cm átmérőjű tölgyfát tulajdonított el engedély nélkül, és szállított lakása irányába.

A fa értéke 8 000 forint volt, melynek -az elkövetővel szemben foganatosított lefoglalással- a sértettnek történő visszaadása biztosított.
Lefoglalásra került a rendőrség által továbbá 1 db fanyelű fejsze, valamint egy darab motoros fűrész.

A bíróság megállapította, hogy az eljárás alá vont elkövette a tulajdon elleni szabálysértést, ezért őt 18.000 ft pénzbírsággal sújtotta, és a két bűnjelet elkobozta.
Ezen intézkedések visszatartó erőt jelentenek, hiszen az elkövető ezt a szerszámot tovább már nem tudja használni, a további „kitermeléshez” újabb eszközöket kell beszereznie.

A pénzbírságot 30 napon belül illetékbélyeg formájában kell leróni, meg nem fizetés esetén megkísérlik adók módjára behajtani. Ha ez eredménytelen, akkor a közérdekű munka következhet, és ennek eredménytelensége esetén az elzárásra átváltás történik, melyet büntetés-végrehajtási intézetben foganatosítanak.

Cziczer Katalin
/2008.06.18./
 

 

Árvay Nap

 

        
            

A vakáció utolsó előtti napján, 2008. június 12-én az Árvay József Gyakorló Általános Iskolában a diákok vehették át az irányítást. A reggel hagyományosan az Árvay Emléklapok átadásával kezdődött. Ebben a tanévben a következő tanulók vehették át ezt az elismerést Pásztor Andrásné igazgatónőtől...
 


 
 


Pásztor Andrásné

Kincses László

 

Kistóth Éva Mercédesz 5.c
Záhonyi Patrik 5.c
Kállai Zoltán 6.a
Vojth Violetta 6.b
Zsákai Norbert 6.c
Tóth Kinga 7.a
Bogáthy Nikolett 7.b
Ferenczi Evelin 7.c
Nalesnyik Mátyás 8.b
Kincses László 8.a

Ezután igazgató néni jelképesen átadta az iskola kulcsát a tanulók által megválasztott diákigazgatónak, aki a 2007/ 2008-as tanévben Kincses László 8.a osztályos tanuló lett.

A tanulók változatos, színes programokkal készültek. Sajnos, a rossz idő miatt a hagyományos városi felvonulás elmaradt, de a délelőtt folyamán a gyerekek sokféle program közül választhattak:
„Miénk itt a tér..”- közös kézfogás, mazsorett, néptánc, tanár-diák foci, kézilabda-mérkőzés, kalandpark, rendőrkutyás bemutató, tűzoltóautóval való ismerkedés, modellautó verseny, kerékpáros-bemutató, korongozás, pólófestés.
A nap végén pedig egy nagyon színvonalas Ki mit tud?-on vehettek részt a gyerekek.

További fotók >>>

Törő Gábor
/2008.06.17./
 

 

Zarándokúton Szent Erzsébet nyomában

 

        
            

Az Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság hat tagja 2008. május 23. és június 1. között Németországban Szent Erzsébet zarándokúton vett részt. Az Eisenachot és Marburgot összekötő Szent Erzsébet Utat tavaly júliusban a jubileumi év alkalmából nyitották meg – számol be a zarándokútról Dr. Szabó Irén
 


 
 


Dr. Szabó Irén


Telenkó Tódor


Rádainé Bodnár Katalin

 

A zarándokút megszervezésében a Szent Erzsébet Társaság német tagja, Gerald Jaksche volt segítségünkre. Jaksche úr több könyvet írt Szent Erzsébetről, tagja a Szent Erzsébet Utat kiépítő „Szent Erzsébet Ösvény Egyesületnek” (Elisabeth Pfadverein e. V.).
Ő várta a magyar zarándokok kis csoportját a Frankfurt-hahni repülőtéren, majd Michaelstadtban a római katolikus közösség fogadott bennünket.
Itt régi ismerősökkel találkoztunk, ugyanis egy éve ez a közösség Sárospatakon töltött néhány napot. Másnap a wartburgi várban a Maria Pawlowna Társaság elnöke, Wolfgang Knappe búcsúztatta kis műsor keretében a zarándokokat.
A wartburgi vár udvarán tavaly ünnepség keretében ültették el Márk Gergely Magyar Örökség Díjas rózsanemesítő Szent Erzsébetről elnevezett rózsáját, melyet nemzeti színű szalaggal kötöttünk át, majd a várból lesétálva az egykori, Erzsébet alapította ispotályból indult nyolcfős csoportunk: Szabó Irén, Telenkó Tódor, Rádainé Bodnár Katalin, Matisz Melinda, Bodnár Boglárka, Bojtos Ibolya, Gerald Jaksche, Daniela Müller és Bernd Strauß.

A nyolcnapos zarándoklat minden egyes napját közös imával kezdtük és zártuk, amiben Erzsébetről és a Nyolc Boldogságról elmélkedtünk. A naponta 20-25 km-es, gyaloglásba egy-egy óra csendet is beiktattunk.
A terep nagyon változatos volt: gyalogoltunk erdőben, mezőkön, de út mellett, padkán is. Az úton zarándokok számára összeállított könyv segített bennünket a tájékozódásban, ebben térképek és a zarándokút által érintett település-leírások szerepelnek. Ezen kívül minden útelágazásnál kiragasztott matricák, a zarándokút jelzése, vagyis logója – a Marburgi Dóm üvegciklusának egy részlete, melyen Erzsébet egy zarándok felé fordul – irányítottak minket.

Az éjszakákat evangélikus és katolikus közösségi házakban töltöttük, ezzel is minél több kapcsolatot kívántunk teremteni Sárospatak, a szülőföld és Erzsébet életének németországi helyszínei között. Utunk folyamán minden templomban és közösségi házban információs anyagot hagytunk Sárospatakról. Örömmel tapasztaltuk, hogy Erzsébet kultusza milyen eleven Türingiában és Hessenben, evangélikusok és katolikusok között egyaránt.

A tavalyi jubileumi évben sok Erzsébet-tisztelővel dolgozhattunk együtt. Néhányan közülük rövidebb-hosszabb időre csatlakoztak hozzánk: így Maria Hartmann, aki magyar zarándokok idegenvezetője Eisenachban; Rolf Damm, aki tavaly 60 nap alatt zarándokolt a Wartburgtól Sárospatakra; Dr. Jürgen Römer a Kurhessen-waldecki Evangélikus Egyház Erzsébet Évének ügyvezetője; az Amöneburgi Egyházközség tagjai, akik 2006 őszén zarándokoltak Sárospatakra.
Május 31.-én szombaton értünk zarándoklatunk végállomására, Marburgba. A régi zarándokutcán mentünk be a Dómhoz, Erzsébet sírjához.
Utazásunk, gyaloglásunk nem csupán térbeli volt, hanem mint minden zarándokút, lelki utazás is. Köszönjük mindazoknak, akik támogatták, segítették utunk megvalósulását. A michelstadti egyházközségen és annak diakonusán Gerald Jakschén kívül köszönjük az Árpád Vezér Gimnázium igazgatójának, Tóth Tamásnak, hogy utunk magyarországi szakaszára a kisbuszt megkaphattuk.

Zarándoklatunk egyben tanulmányút is volt. Az itt szerzett tapasztalatainkat az épülő Szent Erzsébet kulturális és zarándokút kialakításában szeretnénk hasznosítani, amelynek első szakasza Sárospatakot és Kassát kötné össze.
A Utunkról későbbi időpontban vetítettképes előadást tartunk.
              
 


Matisz Melinda


Bodnár Boglárka

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2008.06.17./
 

 

Sikeres felnőtt rendezvény az óvodában

 

        
            

2008. június 07-én szombaton a Mese Óvoda és Bölcsőde József Attila úti épületében kerti partit szervezett az intézmény Szülői Szervezete, az intézmény mellett működő alapítvány, valamint az óvoda kollektívája. Az udvarra tervezett rendezvény szabadtéri lebonyolítását sajnos megakadályozta az időjárás- - tájékoztatja az olvasókat Ledvainé Szendrei Ágnes, intézményvezető...
 


 
 


Lendvainé Szendrei Ágnes

 

Az előző éjszakai, valamint a délelőtti esőzés arra késztette a szervezőket, hogy fedett helyre – a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola aulájába – szervezzék át a rendezvényt. Fellépett az óvoda tánccsoportja Darmos Éva vezetésével, a Sárospataki Alapfokú Művészetoktatási Intézmény társastáncosai, Ujvári János Gábor és Séra Alexandra. Gyönyörű musical slágereket énekelt a Farkas Ferenc Művészeti Iskola 2 tanulója, Pingor Zita és Herman Ottó. Ezt követően Karajz Géza és együttese adott koncertet a jelenlévőknek, majd a vacsora utáni talpalávalót Májer Attila szolgáltatta.
A közel 130 fős társaság hangulatát fokozta a 23 órakor kezdődő játékos vetélkedő, melyben a városunkkal kapcsolatos helytörténeti feladatok is voltak. Az éjszaka folyamán tombolasorsolásra is sor került, melyben rengeteg – a város vállalkozóitól és a rendezvény támogatóitól kapott – ajándéktárgy került kisorsolásra.
A rendezvény bevételét a szervezők a gyerekek fejlesztő-játékainak gyarapítására szánják.
Köszönjük mindazoknak, akik jelenlétükkel, támogatásukkal és közre-működésükkel hozzájárultak egy jó hangulatú est lebonyolításához és egyben anyagiakkal is támogatták a kitűzött cél elérését.
 

Köszönjük támogatóinknak:
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, 100 Ft-os Kisáruház - Csákiné Szabó Ágnes, A Művelődés Háza és Könyvtára, Aladdin Gyros-Bár, Anita Méteráru, Baba Világ, Boróka Gyógyszertár, Borsa Desszert, Class Bőrdíszmű és Ruházat, Collegno Pizzéria, Computer Szerviz Kft., Dereszla Pincészet, Don Patya Palacsintázó, Eldorádo Óra-Ékszer, Euronics Műszaki Áruház, Extrém Ruházati Üzlet, Farkas Ferenc Művészeti Iskola, Flott Kft., FOR-YOU 2. Kft., FOTON Kft., Frézia Üzletház, Heitzmann Cukrászda, Huszár Panzió és Étterem – Untener Barnabás, Ideál Szépség Stúdió – Kenyhercz Ildikó, Kovács Nikoletta, Karajz Géza és együttese, KOLUMBIA, Kommunális Szervezet, Kövér Cukrászda, Le-Porelló 2005. Kft., LEVI FOTO, Májer Attila zenész, Márkák Boltja, MOMO Üzletház, Naturatió Kft., Nikoletta Kerámia, Nosztalgia Virágszalon, Pataki Kerámia Kft., Polo-Pont, PREZENT BT. Játék-Ajándék, Puma Sportruházat, Rákóczi Könyvesbolt, RFV-Sárospatak Nonprofit Kft., Sanitas Gyógyszertár, Sárospatak Város Önkormányzata, Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete, Sárospataki Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szabó Dánielné – Borszaküzlet, Szépség Szerviz, Termálfürdő, Traszik Ágnes vállalkozó, TUR-MIX - Boglyasovszky Tamásné, Vectra 2003. Kft., Virágvarázs – Tóth Ágnes, Zöldség-Gyümölcs – Kovács Zoltán, Balogh Pál, Baloghné Siska Nikoletta, Bártfai Éva, Berei Sándor, Buha István, Csetneki József, Dr. Hörcsik Richárd polgármester, Hagymási Józsefné, Halász András kertész, Jakab Gábor fazekas mester, Kállai József, Mátyás Csaba Zoltánné, Mayher László, Melovics Csaba, Nagyné Pelles Katalin, Omelka László, Poremba Mariann, Regősné Nikita Tíme, Rák Zsoltné, Séra István, Stumpf Tímea, Szabó András, Szűcs Ilona, Téglás István, Tótin Erika, Traszik Miklós, Trikóné Csecskedi Szilvia, Virág Sándor ötvös aranyműves szülői és dolgozói felajánlások.

További fotók >>>

Törő Gábor
/2008.06.17./
 

 

Rákóczi Gála

 

        
            

2008. június 5-én került megrendezésre a már hagyománnyá vált Rákóczi Gála iskolánkban. 7. éve minden tanév végén a páros évfolyamok lázasan készülnek, próbálnak, hogy a lehető legjobb produkciót mutathassák be.

Ez az este róluk szól, de szorosan illeszkedik az iskola életébe is, hiszen az iskola pedagógiai programjában kiemelt szerepet kap a nevelés, amelynek ragyogó színtere a gálaműsorra való felkészülés. Míg próbálnak, gyakorolnak a diákok, alkalmazkodnak, közös célért együtt dolgoznak, figyelnek egymásra, izgulnak egymásért ... és ezek nagyon fontos dolgok, lehetőségek arra, hogy kis közösségük eggyé formálódjon, a közös célért küzdjön.

A Gálán ezeket a műsorszámokat kísérhettük figyelemmel, amelyek – reméljük – jó szórakozást nyújtottak minden résztvevőnek.
Köszönjük minden felkészítő, illetve a szervezésben és lebonyolításban közreműködő pedagógus munkáját!
 


 
 

További fotók >>>

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2008.06.17./
 

 

Ha június, akkor Ünnepi Könyvhét!

 

        
            

Könyvtárunk egy hetes rendezvénysorozattal készült erre az alkalomra. Június 3-án moziba hívtuk olvasóinkat a Jadviga párnája című filmre. Másnap író-olvasó találkozóra került sor a Zrínyi Ilona Városi Könyvtárban - tájékoztatja az olvasókat Kövér Sándorné, a könyvtár vezetője ..
 


 
 


Kövér Sándorné

 

Vendégünk Závada Pál író, szociológus volt, akinek a regénye alapján készült a film. A találkozón sok érdekes kérdésre kaphattunk választ: hogyan kapcsolódik össze az író és a szociológus munkája, milyen alapokból táplálkoznak a regényalakok, milyen érzés egy regényt forgatókönyvvé átgyúrni, milyen a mai magyar írótársadalom megítélése a világban ... és még folytathatnánk.

A beszélgetés során olvasóink is kérdezhettek és elmondhatták véleményüket a filmről is. A rendezvényre szánt idő hamar elrepült, így még egy kicsit meg is toldottuk, hogy mindenkit meghallgathassunk, hiszen nem minden nap találkozhatunk Kossuth- és Príma primisszima-díjas íróval.


A hét további napjain késedelmes olvasóink az Amnesztia-nap jegyében büntetés megfizetése nélkül hozhatták vissza a régen kikölcsönzött könyveket, majd a könyves honlapokkal ismerkedhettek meg látogatóink, és a CD-ROM ajánlójegyzék is nagy sikert aratott.
Jövőre ismét színes programot szeretnénk összeállítani minden érdeklődőnek!

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2008.06.17./
 

 

A sárospataki kistérség csatlakozott a szerencsi kezdeményezéshez

 

        
                

A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás 2008. május 23-i ülésén tárgyalta az Önkormányzati kezdeményezés társadalmunk jobbá tétele érdekében
 című előterjesztést, amelyet a társulás valamennyi polgármesterének támogatásával elfogadott el, s amit  Dr. Szili Katalinnak, a Magyar Köztársaság Országgyűlése elnökének  2008. május 26-án 16 órakor az Országházban átadtak.

 


 
 


Dr. Hörcsik Richárd

 

A kezdeményezést a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás 2008. június 16-án tárgyalta, s mint Dr. Hörcsik Richárd, a társulás elnöke elmondta, minden polgármester kifejezte ez irányú szándékát, így kistérségünk egyöntetűen csatlakozott a szerencsi kistérség kezdeményezéséhez.

A döntés nem volt meglepő, hiszen kistérségünket ugyanazok a problémák foglalkoztatják és sújtják, mint a szerencsiekét – tette hozzá Dr. Hörcsik Richárd a társulás elnöke, aki egyben Sárospatak város polgármestere, és a térség országgyűlési lépviselője.

Mint a mellékelt, 4 és fél oldalas dokumentumban olvasható a kezdeményezés lényege az, hogy a jelenlegi szociális ellátó rendszernek a rendszeres szociális segélyezésre vonatkozó szabályai tarthatatlanok. Ha nem történik változás, ez 10- 15 éven belül ez "nemzetbiztonsági problémákat" okoz, és egyes régiókat teljesen tönkretesz. A jelenlegi rendszer a munka elkerülésére ösztönöz, aminek a következményei között ott van a közbiztonság rohamos romlása is...

 

Törő Gábor
/2008.06.17./
 

 

Emlékezés a 60 éve hősi halált halt Dr.Deseő László vezérőrnagyra

 

        
            

2008. június 15-én a lélekharang szólt, majd díszsortűz hangja terjedt az évszázados fák között a Sárospataki Református Temetőben. Dr. Deseő László vezérőrnagy sírját egyenruhások – néhányan II. világháborús magyar katonai egyenruhában - és civilek állták körül...
 


 
 


Dr. Holló József Ferenc

Dr.Deseő László

Deseő László ifj.

Dr.Hörcsik Richárd

Aros János

Virágh Sándor

 

Ez már a megemlékezés utolsó mozzanata volt, ami Istentisztelettel kezdődött a Református Templomban, onnan érkezett a díszmenet – a hagyományőrző katonai és lovas díszalegység vezetésével - a Deseő család sírkertjéhez. Dr. Holló József Ferenc ny. altábornagy a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum főigazgatója nagyon méltónak tartotta ezt a megemlékezést…

"Egy csodálatos városban, történelmi miliőben, egy nagyon szép templomban és egy árnyas temetőben olyan megemlékezésnek lehettünk részesei, ami feltétlenül fontos az utókor számára. Megemlékeztünk a doni hősökről és egy kiváló tábornokról, akinek a 115. születésnapja éppen egybe esik a napokban elkövetkezendő, halálának 60. évfordulójával.

Dr. Deseő László vezérőrnagy a krasznogorszki lágerben írta meg utolsó levelét és halt hősi halált. Ő egy kiváló diplomata és egy jól képzett tábornok volt, aki a soproni honvéd főreáliskolát végezte el, ezután a Ludovika Akadémia kiváló hallgatójaként készült fel, és olyan erényeket mutatott meg a katonai pályán 1913-tól, amelyek máig példaértékűek azok számára, akik ezt a pályát választják. Ugyanakkor a polgárok számára is, hiszen a becsületesség, a kitartás, az egyenes gerinc, az egyenes véleménynyilvánítás minden ember számára követendő példa.

A doni ütközet végigharcolása mindenképpen dicső fényt vet az Ő múltjára és sajnálatosan rövid életére. Fiát már nem ismerhette meg, ami hatalmas tragédiát jelentett számára. Hadtestparancsnoka ugyan megígérte neki a szabadságot, fia születésére akarta haza engedni, de ebbe beleszólt a januári tragédia, az orosz áttörés január 12-én. Február 3-án orosz fogságba esett, és a krasznogarszki lágerbe került. Itt még megkaphatta gyermeke fényképét, de legyengült szervezete nem bírta tovább a megpróbáltatásokat, és nem sokkal később meghalt.

A mai nap tanulsága az, hogy a múlt nélkül nincs jövő. Nekünk, idősebb generációnak feltétlenül gondoskodnunk kell arról, hogy a jó példákat átadjuk a fiatalságnak, és igen is, történelmünket ismerni kell. Mélyen és tudatosan át kell adni, át kell örökíteni. Csak így lehet egy korrekt, normális jövőt, egy jó országot építeni.

Én úgy gondolom, hogy méltóságában csak felsőfokon lehet erről a megemlékezésről nyilatkozni, hiszen itt voltak külföldről a család tagjai, eljöttek a fegyveres erők, fegyveres testületek tagjai, és nagyon sokan itt voltak Sárospatak történelmi városából.
A megemlékezés az mindig valamiféle megnyugvást jelent a hozzátartozóknak. Én úgy gondolom, hogy a fia, Deseő László diplomata, aki Svédországban és Norvégiában teljesített nagyköveti szolgálatot, az ő lelkében is – attól függetlenül, hogy édesapját soha nem látta – egy kis megnyugvást jelent a mai nap."

Ehhez a megnyugváshoz nagyban hozzájárult altábornagy úr is a Református Templomban elmondott, szívhez szóló emlékbeszédével, Virágh Sándor református lelkész igehirdetésével és Dr. Hörcsik Richárd Sárospatak város polgármestere emlékező és köszöntő szavaival.

A díszsortűz és a sír melletti emlékezés után először szervezők, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a Sárospataki Református Egyházközség, valamint a Zempléni Hadtörténeti Egyesület koszorúzott, majd Sárospatak Önkormányzata nevében Dr.Hörcsik Richárd polgármester és Aros János alpolgármester. Ezután a család és a hősi halált halt vezérőrnagy több tisztelője rótta le kegyeletét a sírkert koszorúval vagy virágcsokorral való díszítésével.

A megemlékezés napját  a Zempléni Hadtörténeti Egyesület Huszár Panzióban megrendezett  I. és II. világháborús gyűjteményéből rendezett kiállítás megtekintés zárta.Dr. Deseő László vezérőrnagy Sárospatakon, pedagógus szülők gyermekeként látta meg a napvilágot 1893. június 26-án. A gimnáziumi évek után 1907-1910 között honvéd főreáliskolát végzett Sopronban, majd a Ludovika Akadémia hallgatója lett. Itt kapott gyalogos és tüzérképzést, valamint német, francia és orosz nyelvismeretre tett szert. 1913-ban az akadémia elvégzését követően hadnaggyá avatták, majd a Magyar Királyi 4. honvéd gyalogezredhez vezényelték.
1914-ben az I. világháború idején és azt követően a Magyar Királyi 8. tábori ágyús ezredben szolgált. 1927-ben meghívták a Ludovika Akadémiára, ahol harcászatot és hadseregszervezést oktatott. 1931-ben vezérkari szolgálatra osztották be, majd a Honvédelmi Minisztériumban vezérkari főtiszti beosztást kapott.
1935. december 1-től katonai attaséként szolgált Moszkvában. Ebben az időben párhuzamosan észt, lett és litván katonai attasé is volt. 1940. július 1-jén visszahívták, majd a diplomáciai pályát 1940. július 15-én hagyta el. Hazatérve a gyöngyösi hadosztályhoz helyezték tüzérparancsnoknak, majd Gyöngyösön megbízták a Magyar Királyi 20. tábori tüzérosztály parancsnoklásával.
1942. november 1-jén vezérőrnaggyá kinevezve a szombathelyi 3. hadtest tüzérparancsnokaként került a doni harcvonalra. 1943. február 3-án Ivanovka település mellett orosz hadifogságba került.
Diplomáciai múltját figyelembe véve 1946-ban a moszkvai Butirka börtönbe szállították. 1948. márciusában krasznogarszki hadifogolytáborba került, ahol legyengült szervezete már nem bírta a megpróbáltatást. Deseő László vezérőrnagy 1948. június 27-én hunyt el, földi maradványait a család kérésére hazahozták és katonai tiszteletadás mellett 1994-ben a Sárospataki Református Temetőben helyezték örök nyugalomra.

További fotók >>>    

 
Amatőr film (díszsortűz) AVI-ban >>>           Ugyanaz  WMV-ben ha gond lenne az avi lejátszással >>>

Amatőr film (Szózat) AVI-ban (elég sokáig töltődik le)  >>>

Törő Gábor
/2008.06.16./
 

 

A Jegyzői Kollégium is az oktatás átszervezésén dolgozik

 

        
            

A hétfőn megtartandó kistérségi tanácsülésre előkészítendő tartottuk ma meg a Jegyzői Kollégium ülését. Ezen a kollégiumi ülésen először is ismertettem a jegyző kollégákkal a hétfői rendkívüli sárospataki képviselőtestületi döntést, miszerint Sárospatak Hercegkút községgel kíván intézmény fenntartó társulást létrehozni a 2008. szeptember 1-jétől induló közös általános iskola intézményfenntartására – nyilatkozta dr.Komáromi Éva jegyző, a Kollégium elnöke…
 


 
 


dr.Komáromi Éva

 

A Jegyzői Kollégiumon ennek részleteit vitattuk meg, ill. azt, hogy a többi település vonatkozásában, mi az a végleges megoldás, amely körvonalazódni látszik ahhoz, hogy a hétfői tanácsülés a végleges társulási megoldás tervezeteket tudja elfogadni.

Igyekeztük úgy előkészíteni a munkát, hogy a tanács már csak döntést hozzon. Áttekintettük a szükséges alapító okiratokat, a társulási megállapodást, valamint az érintett intézmények vonatkozásában a megszüntető okirat tervezeteket.
Nagyon alapos munka folyt, aprólékos feladat, melyben valamennyi jegyző kolléga és a kistérségi társulás munkaszervezetének vezetője Pongrácz László úr is részt vett, hiszen azzal, hogy kistérség által fenntartott intézményeket alapít a társulás, a munkaszervezetre is komoly feladat fog hárulnia jövőben. Az intézményekre vonatkozóan a normatíva igénylése ezen túl már az ő feladatkörükbe fog kerülni.
 


Kedves Olvasóink véleményét kérjük (a Csevegőn), hogy melyik betűtípus olvashatóbb. Változtassuk-e erre, amivel ez a cikk és az előző van, vagy maradjon az eddigi?
 

Törő Gábor
/2008.06.16./
 

 

Csak Hercegkúttal társul Sárospatak iskolája – döntött rendkívüli ülésen a Testület

 

        
            

Körülbelül másfél évvel ezelőtt fogott hozzá a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás a közoktatási intézményhálózata átszervezéséhez. Mivel közös megbeszéléseinken nem tudtunk dűlőre jutni, ezért szakértőt kért meg a kistérség, hogy dolgozza ki azt az objektív anyagot, amelyet később pontosítások után mind a 16 település el tud fogadni –
nyilatkozta Aros János alpolgármester az elmúlt heti, rendkívüli testületi ülés után…

 


 
 


Aros János

 

A másfél év alatt több tucatszor egyeztettek a polgármesterek, az intézményvezetők és a települések jegyzői és mivel a végső időpont a július 5-e – ami már nagyon közeleg - ezen a héten valószínűleg minden érintett település képviselőtestülete el fogja mondani a véleményét erről munkaanyagról és meghozza azokat a döntéseket, amelyek a társulások létrehozásához elengedhetetlenül szükségesek.

Három intézményközpontot tervezett a munkaanyag. Az első központ az a Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Tolcsva központú székhellyel, ami Tolcsva – Olaszliszka – Vámosújfalu – Erdőhorváti – Györgytarló – Vajdácska – és Háromhuta településeket fogná össze. A másik az a Bodrog másik oldalán található Kenézlő, Zalkod, Viss, településeket foglalja magában, és ami minket is érint, az egy Sárospatak központú Hercegkút, Bodrogolaszi, Makkoshotyka, Sárospatak települések részvételével létrehozandó intézményfenntartó társulás létrehozása lett volna.
 


Természetesen a döntésünk előtt kikértük a mi iskolánk, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolát érintő kérdésben a nevelőtestület, a szülők és a diákönkormányzatnak a véleményét.
Mindhárom fórum szinte egybehangzóan ugyanazokat az aggályokat vetette fel.
Nevezetesen azt, hogy a magasabb létszám miatt féltik az ő iskolájukat, ugyanis félő, hogy az ide beáramló, meglehetősen heterogén összetételű gyermeklétszám miatt - hiszen a felső tagozatokat utaztatni kell - olyan változás történhet be az oktatás színvonalában, ami miatt pedagógusok és diákok is elhagyhatják a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolát.

Éppen ezért az oktatási bizottság is magáévá téve ezeket az aggodalmakat az az előterjesztés került a képviselő-testület elé, hogy csak Hercegkút vonatkozásában kössön Sárospatak intézményfenntartói társulást - hiszen Hercegkútról jelenleg is nagyon sok diák tanul a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában - a másik két érintett településsel viszont -  Makkoshotykával és Bodrogolaszival - egyelőre ne. (Szerk: újabb elképzelések szerint ez a két település közösen hozna létre a többcélú társulás által fenntartott intézményt.)

Tette ezt a képviselőtestület azért, mert nagyon bizonytalan ennek a rendszernek a későbbi sorsa, s ehhez elég, ha néhány gyerek megváltoztatja az iskoláját, hiszen a szülőknek jogában van a döntés után más intézménybe beíratni a gyerekeiket. Sőt még szeptemberben is lehetőségük lesz más intézménybe átíratni a gyerekeiket, tehát hacsak néhányan is ezt teszik, akkor az egész rendszer dől, és azok a plusz normatívák nem hívhatók le, amelyek miatt anyagilag - hangsúlyozom anyagilag - megérhetné ennek a társulásnak a létrehozása.

Egy nagyon rossz tendenciát kezdünk el ezzel az átszervezési sorozattal, ez illeszkedik a jelenlegi kormány oktatásügyben folytatott ámokfutásával, hiszen a kistelepüléseken, ha megszűnik a felső tagozat, akkor előbb-utóbb, néhány éven belül megszűnik az alsó is.

Már pedig azt tudjuk, hogy amely településen az iskola megszűnik, bezár, ott szinte az összes munkahely megszűnik és az a település néhány éven belül lehúzhatja a rolót, az önállóságát el fogja veszíteni, el fog néptelenedni.
Hasonló faluromboló politikának hazánkban, és a szomszédos országok némelyikében a 80-as években már lehettünk tanúi. A kistérségi társulások által fenntartott iskolák, ill. az intézményfenntartói iskolák létrehozását a jelenlegi kormány plusz normatívákkal honorálja, ezzel teszi kecsegtetővé, mintegy elhúzza a mézes madzagot az érintett települések önkormányzatai előtt. Azonban félő az, hogy néhány éven belül sem a létszámokat nem tudják majd a települések biztosítani, sem pedig a normatívák ilyen irányú szinten tartására semmilyen garanciát nem kaptunk. Tehát félő az, hogy az összevonások után a normatívák csökkeni fognak, majd később beolvadnak majd egy egységes normatívába, így a kistérségi települések iskolái teljesen ellehetetlenülnek.
 

Egy bizonyos központtal rendelkező intézmény fenntartói társulásnak meg kell lennie egy adott létszámnak, az összes beletartozó iskolának egy létszámot ki kell adnia. Ez vonatkozik az óvodára, vonatkozik az alsó tagozatra és a felső tagozatra is. Ha emlékszünk rá, tavaly bevezették a csoport normatívát, amit 21-25 fő után adnak, és ahol nincs meg ez a 21-25 fő, ott a csoportos normatíva nem adja ki a teljes költségvetést. Itt nagyon komoly pénzeket, kell még az érintett településnek beletennie.
 Az összevonás csak akkor válik gazdaságossá, ha úgy történik meg, hogy  minden egyes évfolyamon tudja biztosítani összes intézmény társulási szinten ezt a létszámot. Ehhez a településekről utaztatni kell, főleg a felső tagozatos gyerekeket, hiszen az utaztatáshoz még plusz 75 ezer Ft normatívát is ad a jelenlegi rendszer.
Egyelőre az alsó tagozatok a helyükön maradnának, viszont ha ez a gyereklétszám csökkenési tendencia folytatódik, akkor előbb utóbb őket is mozgatni kell.

Sárospataki Kistérségi Társuláshoz 16 település tartozik, Sárospatak város a központja és 15 község. Jelenleg Sárospatakon és 9 községben 8 évfolyamos általános iskola, 3 községben, Hercegkúton, Komlóskán, Vissen csak alsó tagozat működik és 3 településen Háromhutában, Sárazsadányban, Zalkodon sem iskola, sem óvoda nem működik

Kedves Olvasóink véleményét kérjük (a Csevegőn), hogy melyik betűtípus olvashatóbb. Változtassuk-e erre, amivel ez a cikk van, vagy maradjon az eddigi?
(Talán mintha ez jobban olvasható lenne, jobban elkülönülnek, nem folynak úgy egybe a sorok,  főleg sok szöveg esetén...) 

Törő Gábor
/2008.06.16./
 

 

Már a csatornafedlapokat is lopják

 

        
            

Sok olyan bűncselekménnyel találkozunk munkánk során, amely minden jóérzetű emberben megbotránkozást kelt. Elterjedtek az utóbbi időben a külterületeken lévő víkend házak, pincék, szőlőben lévő kamrák sérelmére elkövetett lopások, ahonnan általában fémből készült dolgokat visznek el a betörők, hogy jóval áron alul „elpasszolva” jussanak pénzhez - nyilatkozta Dr. Téglás István rendőr alezredes, a Sárospataki Rendőrkapitányság vezetője....
 


 
 


Dr. Téglás István

 

Olyan két esetet adok most közre, melyben a Sárospataki Rendőrkapitányság rendőrei jártak el sikeresen:

Az első esetben a pataki nyomozók Szerencs irányába haladva azt észlelték 12 óra tájban, hogy a 37-es főút mellett, annak közelében lévő víkend ház felső szintjéről dobál ki egy személy valamit, a lent, gépjárművel várakozó társainak. Útjukat megszakítva igazoltatás alá vonták az elkövetőket, akik „hulladék” vasat gyűjtöttek. Az elszámoltatásuk során olyan választ adtak, amitől mindenki felháborodna: ők csak véletlenül járnak arra, csak lomot gyűjtenek, közülük senki sem volt sem bent a házban, sem fent az emeleten, és onnan nem is dobáltak ki semmit, hanem azokat a vasakat lent a fűben találták. Azonban a rutinos „zsaruk” ezeket a védekezéseket rövid úton megcáfolták.
Mivel az elkövetés helye a Szerencsi Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozott, a nyomozóink értesítették a szomszéd kollégákat, akik ezzel a bandával szemben az eljárás lefolytatását átvették.

A másik esetben 2008. június 03-án 02 óra 55 perckor a 37-es számú főúton a Boszorkány Presszónál gépjármű ellenőrzést hajtott végre a kapitányság körzeti megbízottja és járőre, mely során megállították az SZ. Z. tolcsvai lakos által vezetett Lada Samara típusú személygépkocsit, és az általa vontatott leponyvázott, bérelt utánfutót.


Az ellenőrzés során a jármű átvizsgálásakor az utánfutón egy kisméretű csatornafedélre lettek figyelmesek. Az utánfutó lepakolása után 1 db kisméretű, és 7 db nagyméretű öntöttvas csatornafedelet találtak.
Sz. Z. kérdésre elmondta, hogy a csatornafedeleket egy környékbeli faluban vásárolta, majd ismételt kérdésre egy másik települést jelölt meg a vásárlás helyéül. Elmondta, hogy a 8 db csatornafedelet egy számára ismeretlen személytől vásárolta 5.000- Ft-ért.

A további intézkedés megtétele céljából nevezett a társával együtt járművestől, rakományostól a Sárospataki Rendőrkapitányságra lett előállítva.

Munkaidő kezdetére megérkezett a bejelentés is, hogy Sárazsadányban észlelték a Zemplén Vízmű Sátoraljaújhelyi Kirendeltsége tulajdonát képező fedlapok eltűnését.
Az utánfutóra volt még felpakolva az Olaszliszkai Hegyközség tulajdonában lévő és az Olaszliszka, Meszes-dűlőben található földút és a mezőgazdasági betonút közötti árkot áthidaló 2db hegesztett vashíd is.

A felsorolt értékes vasanyagok eltakarása, elrejtése érdekében azokra különböző, kis értékű fémhulladékok voltak pakolva: 200 literes fémhordó a benne lévő fémhulladékkal, kályhaalkatrészek, horgany lemezhulladék, rossz fazekak, vedrek, gyerekbicikli vázak és kerékpár kerekek.

Jelen esetben is felkészülten indult „hulladékgyűjtő” útjára az elkövető, hiszen a kocsijából lefoglalásra kerültek különböző, az elkövetést megkönnyítő eszközök: erővágó, csákány és drótvágó.

Az ügyben azt, a Sárospataki Rendőrkapitányságon kiforrott gyakorlatot követtük, amely során –mivel az egyéb törvényi feltételek adottak voltak- a bíróság elé állítással gyors ítéletet hozhatott az igazságszolgáltatás, az elkövetéstől számított 3 napon belül.

Az elkövetőnknek egyébként azon a héten kellett volna bevonulnia korábban kiszabott szabadságvesztés büntetésének letöltésére. A bíróság ezért a 2 rendbeli, a Büntető Törvénykönyv 316.§ (1) bekezdésébe ütköző és a (4) bekezdés a) pontja szerint minősülő lopás bűntettének elkövetése miatt 10 hónap börtönbüntetésre ítélte, amelyhez még hozzászámítják a korábbi tételét.

Cziczer Katalin
/2008.06.15./
 

 

Erdélyi Nap

 

        
            

Hagyományosan, immár ötödik alkalommal rendezte meg iskolánk, az Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium az Erdélyi Napot - nyilatkozta Törő Lajosné, igazgatónő...
 


 
 


Törő Lajosné

 

Tanulóinkkal még az emléknap előtt megszépítettük Erdélyi János sírját a Református Temetőben, megkoszorúztuk szobrát az Iskolakertben, és a felső tagozatos diákok szellemi vetélkedőn bizonyították, hogy részletesen ismerik névadónk életét és munkásságát.

Amíg a nagyok vetélkedtek, a kisebbek szabadon választhattak vetélkedők, sportversenyek, kézműves foglalkozás, vagy éppen rajzverseny programok közül. Számos meglepetés várta a diákokat a délutáni órákban is.

                                                                           
 További fotók>>>

 Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium
/2008.06.15./
 

 

A nyári szünet veszélyei – rendőrök az iskolában

 

        
                  
  
 


Bujdosó Norbert

Kocsis Péter

 


Az utolsó tanítási napok egyikén, 2008. június 11- én tartott balesetmegelőzési órát a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában Kocsis Péter rendőr törzszászlós, Bujdosó Norbert rendőr zászlós és Klima János a polgárőrség vezetője…
 

Felhívták a nyári szünetre készülő gyerekek figyelmét a helyes közlekedési magatartásra, a gyalogos közlekedés, a kerékpározás és a segédmotor kerékpárral való közlekedés szabályainak betartására.

Sorra vettek minden előforduló veszélyhelyzetet, melyben a gyerekek az érintettek lehetnek. A nyár egyéb veszélyei között fürdőzés veszélyeit emelték még ki, különös hangsúllyal felhívva a figyelmet a szabad vizek veszélyességére.

A gyerekek nagyon aktívan vettek részt a rendhagyó tanítási órán, a megbeszélt jelentkezés helyett gyakran kórusban válaszoltak a feltett kérdésekre, az óra jó hangulatban telt el.

Mivel a foglalkozás a figyelmüket végig lekötötte, bízunk benne, hogy az ott elhangzottakat nem felejtik el a nyár végéig, talán még azután sem.
                                                                                                  További fotók>>>
 


Klima János

Cziczer Katalin
/2008.06.15./
 

 

 Ismét mozgásban a lokálpatrióták

 

        
               

A Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete a közelmúltban folytatta Kassa felfedezését. A közelmúltban újra autóbuszos kiránduláson voltak Kassán és ellátogattak a Thália Színházba- küldte tudósítását Saláta László, az egyesület elnöke...
 


 
 


Saláta László

 

Verőfényes délutánon 46-an kerekedtek útra és csodálták meg a város megújult épületeit, hangulatos parkjait, szökőkútjait. Kis baráti társaságok érdeklődési köreiknek megfelelően hasznosították a színházkezdésig még hátralévő másfél órát.
Voltak akik a Dóm falai között kerestek hűsülést és történelmi emlékeket, mások ismerkedtek a kirakatok gazdag kínálatával, és voltak akik vásároltak az utca teljes hosszában elterülő pavilonsoron, vagy szabadtéri kávézókban vettek magukhoz néhány kalóriát, vagy frissítőt. Megint mások a Nagyszínház előtti szökőkutat csodálták és hallgatták a környezet hangulatához illeszkedő távolinak tűnő halk zenét.

Este 7 órakor kezdődött a színházi előadás. Zágon István színdarabját és Nóti Károly filmforgatókönyvét felhasználva rendezett Hypolit a lakáj című jól ismert zenés játékot tekintették meg.
A szinte mindannyaiuk által ismert poénokat a rendező Koroknai Károly sajátos és a szereplők karaktereihez illeszkedő megoldásai tették mégis emlékezetessé. A színészek gyakran a nézők közé is lementek, bevonva Őket kissé a játékba. Olyan hatást keltettek ezzel, mintha a néző is részese, szereplője lenne a darabnak.
Az egész előadás hangulatát meghatározták és átszőtték azok az ismert Eisemann Mihály által komponált betétdalok, amelyeket a közönség esetenként az előadókkal együtt énekelt.
Az ismert darab előadói a nagy elődöket Kabos Gyulát, Csortos Gyulát nem kívánták másolni, de egyéniségükből, sajátos színészi eszközeikből táplálkozva mégis felejthetetlen könnyű szórakozást jelentettek, szép estét és kellemes élményt adtak a résztvevőknek.
Különösen kiemelkedő volt a Hyppolitot alakító Pólos Árpád és a Schneider Mátyást alakító Dudás Péter, valamint a feleséget alakító Cs. Tóth Erzsébet.

Ez a szép program tovább gazdagította az egyesület közös élményeinek körét és közősséggé formálódását.
A jövő terveiben - a helyi környezetrendezési társadalmi munkákon túl - további műemléki felújításokat terveznek, majd júliusban Erdélybe tesznek látogatást. ősszel a Sárospatak újra várossá nyilvánításának 40. évfordulójára vetélkedőt kívánnak szervezni.

További fotók>>>

Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete
/2008.06.15./

 

 

Jó nyárban bízik a Termálfürdő vezetése és az Önkormányzat

 

        
            

Az elmúlt hétvége megmutatta magát, már a nyári szezon kezdetét jelentette, ami megmutatkozott a vendégforgalomban is. Ahhoz, hogy zökkenőmentesen tudjuk működtetni a medencéinket, várt ránk egy kis feladat, ugyanis a termálfürdő medencénél műszaki problémák voltak – kezdte beszámolóját a szezon indulásáról Csatlós Csaba, a Termálfürdő vezetője…
 


 
 


Csatlós Csaba

 

 Aros János

 

Ez azt jelentette, hogy a csempeburkolat kivitelezési és egyéb más okok miatt több helyen felvált. Ezt folyamatosan megoldottuk, ami azt jelentette, hogy a felvált csempéket újra ragasztattuk, először a medence egyik felében, addig a másik felét működtettük, aztán váltottunk, és most a másik fele is javításra került.
Én mindenképpen bizakodó vagyok a tavalyi szezonra alapozva, ugyanis akkor megmutatta magát az időjárás. Amikor nagyon meleg volt, a kánikula időszakban, akkor nagyon sok vendég vette igénybe szolgáltatásainkat. Bízom benne, hogy az idei nyári is hasonlóképpen fog eltelni.
A fürdő működése egyértelműen időjárásfüggő, a mi forgalmunkat alapvetően befolyásolja, hogy mennyi a napsütéses órák száma, milyen a hőmérséklet, de bízom benne, hogy az idei nyáron ez nem fog problémát jelenteni és még többen fogják látogatni létesítményünket, pontosan azért, mert bővült a szolgáltatásunk, a gyermekmedencénk is beüzemelésre került.

Az idei szezonban, a főszezonban szerintem a külföldi vendégeknek a nagy többsége szlovák és lengyel területről fog érkezni. Ha minden igaz, a nyár folyamán szintén megrendezésre kerül a lengyel-magyar nap, ezek folyamatosan egyeztetés alatt állnak, polgármester úr egyeztet a krosznói település testületével.
Bízunk benne, hogy nagyon sok lengyel fog érkezni a nyár folyamán, nemcsak a fürdőbe, hanem a kempingbe, ugyanis mi kempingszolgáltatással is foglalkozunk és a tavalyi évben is a vendégeinknek nagy többsége lengyel terültről érkezett.

Egyik legfontosabb vállalt feladata a város vezetésének a Végardói Strandfürdő rendbetétele – vette át a szót Aros János alpolgármester…
Ennek 0. ütemét fejeztük most be, hiszen itt egy másfélmilliárd Ft beruházást szeretnénk elindítani még az év folyamán.
A 0. ütem arról szólt, hogy a tavaly működésképtelen gyermekmedencének a vízforgatóval történő ellátása megtörtént, nagy örömünkre, ill. a gyerekeknek és a vendégeknek a nagyörömére.
Most olyan állapotba tudtuk hozni a 4 éve elkészült, de meglehetősen rossz állapotban lévő lenti, többcélú medencét is, hogy idén nyáron üzemelni tudjon. A nyári szezonra vonatkozóan mindenkit megnyugtatok, hogy nem lesznek olyan munkáltok a fürdő területén, ami zavarná a fürdőzőket, hiszen a tavaly elért 60 millió Ft-os bevételre idén is szüksége van a városnak.

A nyári szezon befejeztével azonban gőzerővel folytatódnak a munkák tovább, immár a tényleges 1. ütemet szeretnénk elkezdeni. Reméljük, hogy addig minden közbeszerzési eljárás és tervhez szükséges engedélyeztetési folyamat le fog zajlani, és ősszel legalább a hely kijelölése, a kiásása, a kőletétel megtörténhet.
Reálisan nézve következő strandszezonra lehet valamilyen látványos eredményt elérni majd a wellness fürdővel kapcsolatban, hiszen ez az 1. ütem arról fog szólni, hogy a wellness fürdő építését elkezdjük.
Ezzel párhuzamosan el fog kezdődni a szállodáknak is az építése, ill. a parkfürdő rész rendbetétele. Ez utóbbira 500 millió Ft-ot szavazott meg a képviselő-testület, itt főleg a büfésoroknak az európai színvonalhoz történő alakítása, ill. az alsó és felső bejáratnak a modernizálása lesz a feladat. Az 1 milliárd Ft a tényleges wellness fürdő kialakítására fordítandó.

Törő Gábor
/2008.06.14./
 

 

Három közlekedési baleset

 

        
            

2008. június 9-én délelőtt anyagi kárral járó közlekedési baleset történt Sárospatakon, a Rákóczi utca Várkert melletti szakaszán - nyilatkozta Bacsó Tibor rendőr százados, a közlekedésrendészeti osztály vezetője… ( a fotón Kocsis Péter rendőr törzs zászlós)
 


 
 


Kocsis Péter

 

Forgalmi okból lassított egy személygépkocsi, a mögötte haladó ezt észlelve lassított, viszont a harmadik személyautó későn észlelte ezt és nekiütközött az előtte haladó autónak, amelyet az első gépjárműnek lökött. A baleset során rendőri intézkedésre került sor. Az ellenőrzés során kiderült, hogy aki az ütközést előidézte – a harmadik autó vezetője - szeszes italt fogyasztott, ezért őt a rendőrök vérvételre előállították.

A másik közlekedési baleset Kenézlőn június 7-én 19 óra 25 perckor történt. A Kun Béla úton közlekedett egy kerékpáros, aki úgy hajtott ki a Rózsa Ferenc útra, hogy a STOP táblát figyelmen kívül hagyta. Ennek következtében összeütközött egy szabályosan közlekedő személyautóval. A kerékpáros szerencsére csak könnyebben sérült meg. A felelősségét szabálysértési eljárás keretén belül vizsgáljuk. Sem a kerékpáros, sem a személyautó vezetője nem fogyasztott alkoholt.

A harmadik anyagi káros közlekedési baleset június 10-én 11 óra körül, Sárospatakon történt. Egy Skoda Felicia személyautó közlekedett a Rákóczi úton a belváros felől Bodroghalász irányába, melynek vezetője úgy kezdett el balra kanyarodni a Várkert saroknál az Arad utcára, hogy nem adott elsőbbséget a vele szembe, szabályosan, egyenesen közlekedő Opel Corsa személyautónak. Ennek következtében összeütköztek, személyi sérülés nem történt, egyik autós sem volt ittas.

Cziczer Katalin
/2008.06.14./
 

 

Tiszaújvárosi SUSI – s bronz

 

        
            

2008. június 8-án a Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola 1999-ben született labdarúgó csapata Tiszaújvárosban szerepelt, egy kispályás labdarúgó tornán. A hat csapatot felvonultató viadalon hullámzó teljesítménnyel harmadikok lettek a kicsik, neves – magasabb osztályú – együtteseket megelőzve -számolt be az olvasóknak Belicza János – edző..
 


 
 


Belicza János

 

Helyenként jó játékkal, és komoly akaraterőről tanúbizonyságot téve, jó erőpróbának bizonyult a kupa, a budapesti országos döntő előtt. Eredmények: SUSI – Nagydobos 2:3; - Encs 0:0; - DVTK 0:1; - Hajdúnánás 4:0; - Tiszaújváros 2:1.

A torna végeredménye: 1. Nagydobos, 2. Encs, 3. SUSI, 4. DVTK, 5. Tiszaújváros, 6. Hajdúnánás. A Sárospatak legjobbjává TARR MILÁNT választották.

A harmadik helyet megszerző csapat névsora: Bujdosó Richárd, Berki Bence, Sikorszki Máté, Tarr Milán, Preszoly Patrik, Czipper Dominik, Varjas Marcell, Hochvárt Bence, Orosz Máté, Botos Zsolt, www.susi.mlap.hu
 

Törő Gábor
/2008.06.14./
 

 

Sárospatakra látogatott a Fidesz Kulturális Kabinetje

 

        
            

Ismerjük Sárospatakot és nem véletlen, hogy ide jöttünk. Ez a Magyar Kultúra Városa - ezt a címet is elnyerte - és nagyon méltó is rá. Nagyon fontos számunkra, hogy egy olyan helyen vagyunk, ahol a kultúra él - mondta a Fidesz Kulturális Kabinetje sárospataki látogatása alkalmával Halász János az országgyűlés kulturális bizottságának alelnöke…
 


 
 


Halász János

Hajdu Imre

Dr. Hörcsik Richárd

 

A kultúra él, és ez az együttműködés egyik záloga, de azt gondoljuk, hogy a jövő záloga is. Az értékről és a minőségről szól, és ez mind látható itt Sárospatakon. A magyar kulturális örökség egyik letéteményese ez a település.
Ha Sárospatakot említik Magyarországon, akkor nem gyárak jutnak az ember eszébe, hanem a kultúra, és ez nagyon fontos. Ahogy hallottuk, itt vannak olyan kezdeményezések intézményi szinten, és vannak olyan hagyományos intézmények, mint pl. a Vármúzeum, amelyek méltóak a támogatása. Reméljük, hogy a hamarosan elkövetkező új kulturális politika tud majd segíteni. Én mindenképpen azon leszek!

Dr. Hörcsik Richárd polgármester, országgyűlési lépviselő, és Hajdú Imre, a Kulturális Bizottság elnöke ismertette a vendégekkel a város kulturális hagyományait, a jelenlegi feladatokat, valamit a jövőre vonatkozó elképzeléseket. Hörcsik Richárd a látogatás jelentőségét a következőképpen foglalta össze:

Én úgy hiszem, hogy fontos annak a vizsgálata, hogy az adott törvénynek a gyakorlatra milyen hatást fejtenek ki. Jelen esetben pl. a kultúra finanszírozásának milyen problémái vannak egy olyan önkormányzatnál, vagy olyan térségben, ahol minden a kultúráról, a kultúra ápolásáról szól.
Mi szeretnénk megmutatni azt, hogy Sárospatak nem véletlenül nyerte el a Kultúra Magyar Városa címet 2006-ban. Ez rangot ad a városunknak, ugyanakkor sok kötelezettséget is jelent: hogyan tudjuk finanszírozni a kultúra különböző részeit, beleértve az épített örökségünk védelmét, beleértve a fesztiváljainkat, a különböző országos rendezvényeinket.
 

Tehát fontos azt megmutatni, hogy a város a költségvetéséből hogyan tudja megoldani a kultúra ápolását, hogy használjon, nemcsak egy város, egy térség, hanem egy ország, vagy országrész polgárainak.
Fontos az is, hogy be tudjuk mutatni, hogy milyen koncepciója van a városnak a város fejlesztésében, hogy úgy fejlesztjük a várost, olyan Európai Uniós támogatásokat kérünk az Uniótól a pályázati pénzeket, amik egyértelműen kijelölik azt az utat, amit eleink számunkra megmutattak és ez a kultúra, a turizmus, a kultúra és a gazdaság együttműködése.
Éppen ezért fontos annak vizsgálata, hogy a majdani döntéshozók lássák, hogy a gyakorlatban hogyan működik a kultúra finanszírozása, mi az, amit még javítani kell.

Gondolok itt pl. arra, hogy szeretnénk, ha a Zempléni Művészeti Napok, a Zempléni Fesztivál országos attrakció lenne, és nem csak egy hétig, vagy 10 napig tartana, hanem egész Zemplént lefedve egy hónapos fesztivál legyen, és Magyarország kiemelt fesztiváljai között tartsák számon. Ezzel több magánbefektetőt tudnánk mozgósítani, és természetesen ez azt is jelentené, hogy megsokszorozódna az állami támogatás. Ennek a bizonyítása úgy hiszem, jó úton jár.

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2008.06.14./
 

IV. Amatőr Majorette Országos Vándorkupa

 

        
            

Az ME Árvay József Gyakorló Általános Iskola mazsorettcsoportjai 2008. június 6-7-8-án Siófokon részt vettek a IV. Amatőr Majorette Országos Siófok Város Vándorkupa versenyén, ahol csapataink öt kategóriában indultak - nyilatkozta Bódiszné Hajnal Alíz, a csapatok felkészítő tanára...
 


 
 


Bódiszné Hajnal Alíz

 

Nagy örömünkre az Árvay Mazsolák csapata gyermek kategóriában a második helyezést, Darmos Ágnes és Gál Klaudia páros gyakorlatával ezüst érmet szerzett.

Az Árvay Plasztik ifjusági csoportunk egyéb kategóriában III. helyezést, tradicíonális induló kategóriában IV. helyezést ért el. Tapasztó Leila egyéni gyakorlatával ifjúsági korcsoportban a IV. helyet szerezte meg.

A felkészülési időszak és a versenyen való részvétel a csapatépítésre és az összetartásra sarkallta a lányokat. Örömmel és büszkeséggel töltött el a gyerekek eredménye, így a következő évben ezt az összetartó, egymást segítő, építő munkát tovább kell folytatni, melynek eredménye lehet a színvonalasabb produkciók bemutatása és minél jobb eredmények elérése.
 

Cziczer Katalin
/2008.06.14./
 

 

 

A CAC rendhagyó órája az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban

 

        
            

Mi is az a CAC? Elárulom, a CAC, a Confuse-A-Cat Ltd., azaz a Macskaösszezavazó Kft. rövidítése, ami a debreceni Amerikai Kuckó gondozásában működik.
A név a Monty Python csapat egyik jelenetének címéből ered, amelyben a színészek egy kedélybeteg macska életkedvét hozzák vissza műsorukkal.
 


 
 


 

Ez a Kft. tevékenységi körében színdarabokat készít angolul, valamint angol nyelvű színházi tréningeket tart. Specialitásuk extra előkészítő anyagok megalkotása, hogy a közönség előadásaikat jobban megragadja és élvezhesse.
A csapat tagjai debreceni volt angol szakos egyetemisták, akik imádják a színházat, az angol nyelvet és a jókedélyű, új formákra is nyitott közönséget.
Az ÁVG diákjai a társulat sárospataki látogatása előtt két héttel kaptak egy feladatlapot, amely beavatta a diákokat egy nem mindennapi szóanyagba. Maguk is meglepődtek, amikor előadók és diákok csillogó szemekkel használták a szerzett új ismeretet.
Mind a diákok, mind a társulat tagjai értékelték a pénteki rendhagyó órát, a The War Room című előadást, mellyel a színészek 2008. június 6-án lepték meg a sárospataki közönséget a Múzsák Templomában. (Köszönet a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumának, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a helyet.)
A darab a hidegháború idejébe vitt el minket, mi lett volna, ha tényleg ledobnak egy hidrogénbombát…
A gondolatindító óra, előadás után újabb találkozásokat is remélnek a CAC-színészek és az ÁVG.

/2008.06.14./
 

 

Rendőrségi felhívás!

 

 

A Körmendi Rendőrkapitányság 2008. június 5-én nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen a Btk. 318.§ (1) bekezdésébe ütköző és a (4) bekezdés b.) pontja szerint minősülő üzletszerűen elkövetett csalás bűntett megalapozott gyanúja miatt.

A nyomozás adatai alapján 2008. május hónapban megyei napilapokban, köztük a Pannon Lapokhoz tartozó napilapokban (Napló, Vas Népe, Zalai Hírlap, Fejér Megyei Hírlap, Dunaújvárosi Hírlap) és hirdetési újságokban (Dél-dunántúli Szuperinfó, Komárom-Esztergom Megyei Szuperinfó), valamint az ország más napilapjaiban „Autóhitel Bárosoknak” jeligével hirdetést jelentettek meg, akkor még ismeretlen tettesek, azzal az ígérettel, hogy kedvező hitellehetőséget kínáltak olyan személyeknek, akik BAR listán szereplésük miatt hitelt nem tudnak felvenni. A hitel törlesztését 3 hónapos csúszással kellett volna visszafizetni 0 %-os kezdőrészlettel. A hirdetésre jelentkező, kiszolgáltatott helyzetben lévő magánszemélyekkel a jelentkezést és adategyeztetést, illetve a pozitív hitelbírálat ígéretét követően a megvásárolandó gépjármű átírásával és forgalomba helyezésével kapcsolatos összegeket utaltattak át a sértettekkel a hirdetők által nyitott bankszámlákra. A hirdetésre jelentkezőkkel a telefonos kapcsolattartás során jelenlegi ismereteink szerint Tóth Norbert, Király Csaba álneveket használták, valamint a bank nevében egy hölgy beszélt a befizetés mikéntjéről a
sértettekkel.

A nyomozás során őrizetbe vettek egy békéscsabai illetékességű férfit, egy román állampolgárságú nőt, valamint más ügyben már előzetes letartóztatásban van egy kétegyházai bűntársuk, akik megalapozottan gyanúsíthatóak bűncselekmények elkövetésével.

A nyomozást végzők több nyomozó szervvel felvették a kapcsolatot és azt az információt kapták, hogy az országban több okmányirodánál verődtek össze sértettek és nagy felháborodást váltott ki az, hogy kicsalták a pénzüket és az egyeztetett megbeszélésre a hitelt ígérők nem mentek el (pl. Szombathely, Debrecen). A jelentős országos felháborodást és sajtóvisszhangot kiváltó bűncselekmény-sorozat ellenére nagyon kevés sértett tett feljelentést a rendőri szerveknél.

A sértettek személyesen a Körmendi Rendőrkapitányságon, vagy telefonon a 94/410-023 postai telefonszámon a 41-14-es melléken jelentkezhetnek. A sértettek kihallgatását megkeresés útján a helyi rendőri szervvel tervezik lefolytattatni.


 
 Gábriel Gábor r. őrnagy Vas Megyei RFK sajtóügyeletes
dr. Gaskó Bertalan B-A-Z.MRFK Kommunikációs Irodavezető
/2008.06.13./
 

 

A határon túl emlékezett Trianonra a 8KOR Színház

 

        
            

„Nem kell beszélni róla sohasem, De mindig, mindig gondoljunk reá.” (Juhász Gyula: Trianon)
A határ túloldalán, Nagytárkányban Trianon embertelenségére emlékeztek június 8-án vasárnap. Erre a megemlékezésre kapott meghívást Kopasz József polgármester úrtól, a 8KOR...
 


 
 


Karacs Mónika és Donkó József

 

A határon túli meghívásoknak mindig szívesen tesznek eleget, ebben az évben már hatszor szerepeltek felvidéki vagy erdélyi településeken. A polgármester úr, a körzet magyar nyelvű parlamenti képviselője és Fehér József igazgató úr emlékbeszédét követően a 8KOR adott 40 perces műsort, amelyet Koós Károly írásaiból, Juhász Gyula Trianon című verséből, a Székely Mi Atyánkból és természetesen dalokból állítottak össze.

Következő meghívásuk július 15-re, a Jászói Nyári Egyetem (Felvidék) nyitó rendezvényére szól, majd augusztus 1-jén Erdélyben Nyergestetőn adnak műsort.

További fotók>>>

8KOR
/2008.06.13./
 

 

Pedagógusokat tüntettek ki

 

        
            

Ismét vége van egy tanévnek, eljött az általános iskolások ballagásának ideje. Az idén is sok türelmet igénylő, fáradságos munka van a pedagógusok mögött, amit a diákok egy-egy csokor virággal, Sárospatak város Önkormányzata pedig egy pedagógusnapi ünnepséggel köszönt meg városuk pedagógusainak…
 


 
 


Szabó Gáborné

Újhelyiné Moss
Margit

Varga Györgyné

Papp József
 

 

Az ünnepséget A Művelődés Háza színháztermében tartották. Itt került sor Dr. Hörcsik Richárd ünnepi köszöntője után a Comenius Emlékérmek és a Szabó Károly-díj átadására.

A Comenius Emlékérmeket Szabó Gáborné, Újhelyiné Moss Margit és Varga Györgyné kapták, a Szabó Károly díjat pedig Sárospatak város diák-, verseny- és szabadidősportjában végzett kiemelkedő tevékenységéért a Képviselő-testület Papp Józsefnek ítélte oda.


A díjak átadása után színes műsor köszöntötte a megjelent pedagógusokat a Mese Óvoda és Bölcsőde óvodásai, az Árvay József Gyakorló Általános Iskola, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája és az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium tanulói, valamint a Comenius Tanítóképző Főiskola hallgatói, valamint a Farkas Ferenc Művészeti Iskola növendékeinek előadásában.

Ez után került sora nyugdíjas pedagógusoknak adományozott díszoklevelek átadására az alábbiak szerint:

Arany oklevél:

Budavári Csabáné (Bársony Ilona)
Dávid Sándor
Dr. Fenyvesi Andrásné (Jakab Katalin)
Götz Jótzsefné (Frikker Júlia)
Karajz Andorné (Varga Elvira Julianna)
Dr. Kerchner Józsefné (Hajtman Mária)
Sipos Istvánné (Kovács Ilona Etelka)

Gyémánt diploma:

Kulcsár Etelka
Komolay Sándorné (Fodor Ilona)
L. Nagy Ilona
Tölgyesi István

A városi  pedagógusnapon az önkormányzat elismerését és köszönetét fejezte ki azoknak a nyugdíjas pedagógusoknak, akik hosszú időn keresztül tanítottak Sárospatakon.

A díjak átadása után az ünnepi köszöntés az Újbástya Rendezvénycentrumban folytatódott.

Gratulálunk a kitüntetetteknek!

További fotók>>>

Törő Gábor
/2008.06.13./
 

 

IV. Kispataki bogrács és Grillparty

 

        
            

Remélem az utóbbi napok esőzésével letudtuk a” kötelezőt”, és az idén ragyogó napsütéssel veszi kezdetét az immár IV. Kispataki bogrács és Grillparty, melyet június 21-én tartanak Kispatakon. Az elmúlt hetek a szervezéssel teltek, így sikerült újra egy tartalmas programokat kínáló műsort összeállítani. - hívja fel az olvasók figyelmét Szabó András, Kispatak képviselője...
 


 
 


Szabó András

 

Minden adott ahhoz, hogy ismét kellemesen szórakozzon aki kilátogat a Dózsa György úti játszótérre.

A főzőversenyre 2008. 06. 17.- ig még lehet jelentkezni.

Minden idelátogatónak kellemes időtöltést, és jó szórakozást kíván A Művelődés Háza és Könyvtára, valamint Szabó András Kispatak képviselője, aki külön köszönetét fejezi ki a program támogatóinak.

( A fotók illusztrációk)

Törő Gábor
/2008.06.12./
 

 

Visszatérő „vendégei” a rendőrségnek

 

        
            

A bűnözés minden társadalomban jelentkezik, és ez alól sajnos a miénk sem kivétel. A rendőrség fő feladata a bűn üldözése, és a bűnelkövetők felderítése. Utóbbiak között azonban vannak olyanok, akik visszatérő „vendégei” a rendőrségnek; erre példa az alábbi eset is- nyilatkozta Dr. Téglás István rendőr alezredes, a Sárospataki Rendőrkapitányság vezetője...
 


 
 


Dr. Téglás István

 

Évek óta több ügyben jártunk el a fiatalkorú M.B. sárospataki lakossal szemben, akit korábban lopás vétség miatt 1 év próbára bocsátottak és pártfogó felügyelet hatálya alá helyezték, és a nyomozás idején is vagyon elleni bűncselekmény miatt büntetőeljárás volt folyamatban ellene a Miskolci Városi Bíróságon.

Nevezett 2007 decemberében a Sárospatak Vashíd utcában tett –a tulajdonos engedélye nélküli- pincelátogatást, az ajtó és a felette lévő boltív megbontásával, azzal a szándékkal, hogy onnan bort tulajdonítson el. Az volt a szerencséje a gazdának, hogy az elkövető világító eszköz nélkül próbált ténykedni, és a sötétség miatt inkább elhagyta a helyszínt. De a kedve nem ment el és a szomja sem múlt, így megpróbált egy másik pincét feltörni, amelyről 2 lakatot le is vert, de a zárral már nem boldogult. Ezen cselekményeivel megvalósította a 2 rendbeli lopás vétség kísérletét.

De nem csak a vagyon elleni bűncselekményeknél „képezi” magát, hanem a személy elleni deliktumoknál is „jeleskedik” mások kárára. Ez év február elején két fiatalember gyalogosan haladt Sárospatakon, ezt észlelve fk. M.B. és D.I., a nevelő apja utánuk mentek, majd a fiatalkorú azzal a céllal, hogy pénzt vegyen el a sértettektől, egyiküket előzetes szóváltás nélkül kétszer fejen rúgta, és a földre került sértett zsebéből kivette annak pénztárcáját, és 1.000 ft-ot elvett tőle.
A többszörös visszaeső gyanúsított nevelő apa a másik sértettet bántalmazta ezen idő alatt.

Megnehezítette az eset felderítését az, hogy a sértettek sajnos nem tettek időben bejelentést a rendőrségre, így nem volt lehetőség az azonnali elfogásra, amely miatt akár az eset bizonyíthatósága is meghiúsulhatott volna.

Azonban a nyomozók munkájának eredményeként a fiatalkorú M.B. gyanúsított ellen a kapitányságunkon lefolytatott nyomozást követően az ügyészség rablás bűntette, D.I. gyanúsított ellen garázdaság vétsége miatt emelt vádat.
( A fotók illusztrációk)

Cziczer Katalin
/2008.06.12./
 

 

Gyermeknap az óvodában

 

        
            

Gyermeknapot tartottak a Mese Óvoda és Bölcsőde József Attila úti székhelyintézményében 2008. május 31-én szombaton. Több éve hagyomány-szerűen tartják meg ezt a rendezvényt az intézménybe járó gyerekek számára, akik elhívják magukkal nagyobb testvérüket, barátjukat, szüleiket - nyilatkozta Lendvayné Szendrei Ágnes...
 


 
 


Lendvainé Szendrei Ágnes

 

A rendezvény kis műsorral kezdődött, melyben fellépett a Farkas Ferenc Művészeti Iskola keretében működő óvodás néptánccsoport. Táncoktató tanáruk: Darmos Éva.
Ezt követően az iskolába készülő nagycsoportosok tréfás verset adtak elő. Majd elkezdődött a játék, melyben voltak sportversenyek, homokvárépítés, célbadobás, horgászat, papírhajtogatás és arcfestés.
A rendezvény alatt büfé üzemelt, melyben a gyermekek nagy örömére friss lángost és palacsintát lehetett vásárolni. Időközben megérkezett a kisfiúk csodája, a tűzoltóautó, melyet a gyerekek azonnal megrohamoztak.
A délutánt tombolasorsolással zárták. Rengeteg tombolatárgyat sorsoltak ki, szinte minden gyerek vihetett haza valamilyen nyereményt.
Köszönjük mindazoknak a vállalkozóknak és szülőknek, akik felajánlásaikkal nagyban hozzájárultak a gyermekek öröméhez és szórakozásához.

Támogatóink:
Azária Könyvesbolt , Bokréta Virág Ajándék Népművészet, Buksi Állateledel, Color Magic Bt. „Cerka” , Papír- Írószer, Computer Szerviz Kft., Don Patya Pizzéria, Foton Ablak és Ajtó, Katica Édesség Ajándék, Korona Lakásfelszerelés, MA-ZSÓ PÓLÓ Kft. PÓLÓ PONT, MOMO Üzletház, NEXUS Holding, Ingatlancentrum, Nikoletta Kerámia, Nosztalgia Virágszalon és Ajándéküzlet, ORIGO Üzletház Játék Ajándék, Sanitas Gyógyszertár, Tűzoltóság.

További támogató szülők, segítők: Bártfai Éva, Bodnár Attila, Bodnárné Vinnai Tünde, Trikóné Csecskedi Szilvia, Darmos Éva, Erdős- Nagy Gabriella, Galgovicsné Hernádi Judit, Kalocsainé Abuczki Erika, Lukácsné Ujhelyi Anita, Oláhné Kovács Brigitta, Regősné Mikita Tímea, Bartl József, Disznósi Gábor, Perecsényi Tamás, Regős László tűzoltók.

További fotók >>>

Törő Gábor
/2008.06.12./
 

 

Tajti Eszter kiállítása az ÁVG-ben

 

        
            

A múlt héten az Árpád Vezér Gimnáziumban rendezték meg Tajti Eszter budapesti képzőművész festményeinek kiállítását. Az érdeklődő diákokat és felnőtteket Tóth Tamás, igazgató úr köszöntötte, majd Halász Magdolna ny. könyvtárigazgató mutatta be a festőművészt, felvázolta életpályáját, és ajánlotta a nagyhatású képeit a jelenlévőknek…
 


 
 Tajti Eszter


Halász Magdolna

 

Ezután Tajti Eszter rövid tárlatvezetése során bemutatta festményeit, ismertette keletkezésük körülményeit és válaszolt az érdeklődők kérdéseire.
Később az intézmény egyik tantermében Művészetterápia címmel lebilincselő előadást tartott. A program, szervezői Tóth Tamás igazgató és Frimmerné Ihnáth Marianna tanárnő voltak. Köszönjük a nagyszerű és érdekes programot!

Egy szlovákiai körutam utolsó állomása Sárospatak. Még tavaly megálmodtam, hogy jó volna eljönni ide, megismerkedni az emberekkel és elhozni az anyagomat. Ez egy vágy volt számomra- meséli a kiállításról Tajti Eszter, festőművész, művész terepeauta…
Az előző kiállításom Cigándon volt, amikor az Árpád Vezér Gimnázium igazgatója meghívott Sárospatakra. Ezek olajfestmények, melyek kb. egy tízéves munkámnak az eredményei, amiből a jelentősebbeket válogattam össze. Azért is fontos a számomra ez a kiállítás itt a gimnáziumban, mert művészet-terápiával is foglalkozom.

Ez fontos része a művészetnek, maga a technika tetszik nekem, amivel tulajdonképpen gyógyítok is. A lélek történései érdekelnek, ezeken a képeken is a lelket látod. Nagyon érdekes, ha megnézed a képeket, amilyennek látod te, amelyen érzésben vagy te, azt fogod látni a képekben. Pedig fákat ábrázol, tájat, állatokat, amitől teljesen függetlenül be tudsz menni a terébe, ahol fontos megélni minden részletet…

Az iskolában hagyomány az iskolagaléria programjában, hogy évről évre több kiállítás megnyitását szervezzünk. Ebben a tanévben ez az utolsó ilyen alkalom, hiszen lassan befejeződik a tanítási év – kaptuk a magyarázatot Tóth Tamás igazgató úrtól…
Ami a különleges számunkra, hogy egy olyan kiállítást láthatunk, amely művészet-terápia címmel nyitja meg a kapuit. Engem is érdeklődéssel tölt el, vajon milyen lehet ez a művészet-terápia. Nagyon kíváncsi vagyok a művésznő véleményére és gondolataira ezzel kapcsolatban.

A diákok már egy napja láthatják a képeket. Láttam, hogy sokan megálltak előttük, és érdeklődve nézték ezeket az alkotásokat.
Ilyen festményekkel talán még nem találkoztak, de talán ezért is lesz érdekes ez a mai nap. A kiállítás megnyitása után a diákoknak lesz lehetőségük beszélgetni egy kicsit erről a képzőművészeti műfajról a festőnővel…
A különleges kiállítás még ezen a héten látogatható.


Frimmerné Ihnáth Marianna


Tóth Tamás
 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2008.06.11./
 

 

Hogyan kerülhetjük el a megnövekedett bírságokat?

 

        
            

Sárospatak belvárosában kiemelt figyelmet fordítunk „Megállni tilos!” a „Behajtani tilos!” és a „Várakozni tilos!” táblák utasításainak betartatására – hívja fel olvasóink figyelmét a közlekedés szabályainak betartására Bacsó Tibor rendőr százados, a közlekedésrendészeti osztály vezetője…
 


 
 


Bacsó Tibor

 

Ilyen fontos közlekedési pont a belvárosban Rákóczi utca, a Béla király tér, a Szent Erzsébet utca, valamint a Hild tér díszburkolatú része, az Erdélyi János utcán a „Megállni tilos!” tábla, valamint az ott kihelyezett 30 km/ó sebességkorlátozó tábla, mivel iskola van a közelben.
Fokozottan ellenőrizzük ezeken a helyeken a sebességhatárok betartatását is, valamint a kijelölt gyalogátkelőhelyeken a gyalogosok számára az elsőbbség megadását a gépjárművezetők által.

Vasút-közút kereszteződésén lakott területen 30 km/ó sebességgel, lakott területen kívül, pedig 40 km/ó sebességgel szabad áthaladni. Fontos szabály az is, hogy folyamatosan kell áthaladni a vasúti átjárón, minimum 5 km/ó sebességgel.

Ez azt jelenti, hogy akkor szabad ráhajtani a vasút-közút kereszteződésére, a sínpályára, hogy ha meggyőződtünk arról, hogy megállás nélkül át tudunk rajta haladni.
A várakozni tilos táblánál meg lehet állni, ha a gépjárművezető a gépkocsiban marad, és a gépjárművével 5 percnél tovább nem marad ott.

Cziczer Katalin
/2008.06.11./

 

 

Nyílt nap volt a Boróka Gyógyszertárban

 

        
            

  
 


Törökné Dr. Kéri Zsuzsanna

Dr. Hörcsik Richárd

 

2008. június 04-én az Országos Patika Nap alkalmából nyílt napot tartottak a József Attila utcai Boróka Gyógyszertárban. Törökné Dr. Kéri Zsuzsanna elmondta, hogy ezen a napon gyógyszertárukban ingyenes vérnyomásmérést, vércukor és koleszterinszint mérést tartanak, valamint iskolás csoportokat fogadnak, akiknek megmutatják a gyógyszertárat és az egészséges életmódról, a betegségek megelőzéséről beszélnek nekik…A rendezvényt délelőtt 10 órakor Dr. Hörcsik Richárd polgármester nyitotta meg, aki szintén az egészséges életmód fontosságáról, a „prevencióról” a betegségek megelőzéséről szólt az ott lévő gyerekeknek.


Kifejezte örömét, hogy a városban ilyen színvonalas gyógyszertárak működnek, hogy még járványos időszakokban sem kell hosszú sorokat kivárnunk, hogy hozzájussunk a gyógyszereinkhez.


Kijelentette azt is, hogy a város vezetése elégedett a Sárospatakon működő gyógyszertárak tevékenységével és nem áll szándékában engedni olyan nyomásnak ami arra törekszik, hogy az egy pályázatunkban szereplő új rendelőintézet épületében egy gyógyszeráruház lánc egy tagja helyet kapjon a meglévő tervek módosításával.

További fotók >>>

Törő Gábor
/2008.06.11./

 

 

Átadták a gyermekmedencét

 

        
            

Ennek a medencének a felújítása évek óta húzódik, ugyanis született egy rendelet, ami ’96-ban lépett érvénybe. Ez 10 éves határidőt szabott azokra a fürdőkre, ahol a medencék nincsenek vízforgatóval felszerelve, tehát azokat a medencéket már két éve nem lehet működtetni – nyilatkozta Csatlós Csaba, a Termálfürdő vezetője…
 


 
 


Csatlós Csaba

 


György Zoltán

 


Balogh Edit

 

Emiatt a tavalyi év úgy telt el, hogy sajnos nem tudtuk a gyermekmedencénket üzemeltetni, mivel nem volt megoldva a vízforgató rendszer. A kisgyerekes szülőkkel együtt mi is nagyon vártuk, hogy elkészüljön ez a beruházás.
A gyermekmedence üzemelése egyhónapos próbaüzemmel kezdődik, ami azt jelenti, hogy ez alatt már a gyerekek használhatják a medencét, majd az egy hónap eltelte után, megtörténik a vízügyes műszaki átadás, és onnantól kezdve teljes üzemmóddal működik a medence.

Egy 42 millió Ft-os beruházásról beszélünk most, ami remélhetőleg nemcsak a mi bevételünket fogja megnövelni, hanem ugyanúgy a városnak is jó hírnevét fogja szolgálni a későbbiekben.

György Zoltán jogtanácsos megerősítette, hogy minden szakhatóság véleménye megérkezett, ami szükséges ahhoz, hogy a próbaüzem elkezdődjön. A gyermekmedence üzemelése egyhónapos próbaüzemmel kezdődik, ami azt jelenti, hogy ez alatt már a gyerekek használhatják a medencét, majd az egy hónap eltelte után, megtörténik a vízügyes műszaki átadás, és onnantól kezdve teljes üzemmóddal működik a medence.

Balogh Edit vagyok a Posseidon Uszodatechnikai Kft. ügyvezetője, műszaki vezetője – mutatkozott be a kivitelező képviselője…
Elvégeztük a helyi pancsoló korszerűsítésnek a munkáit, nem előzmények nélkül, hiszen korábban, talán 10 évvel ezelőtt közreműködtünk a strand legrégibb medencéjének a korszerűsítésében, átépítésében, hasonlóképpen a 25 négyzetméteres úszómedencének a felújításában és korszerűsítésében és a mögöttem fekvő tanmedence az is egy új létesítmény, az is ami nevünkhöz fűződik. Továbbá a most szóban forgó pancsoló medencének az újraburkolását is mi készítettük el 10-11 évvel ezelőtt.
Ez sajnos lebontásra került, mivel hogy a medence üzemletetését tovább már nem engedték a magyar szabványok, hiszen töltő-ürítőként működött a medence, azonban át kellett térni korszerű vízforgatásos módszerre, ez ennek a kivitelezése történt meg most. Sajnos a régi jó fóliát le kellett ennek kapcsán bontani, de hát azt hiszem, hogy a mostani új fólia sem csúnyább, mint a régi.
Nagyon jól sikerült a medence átalakítása - megítélésem szerint A lényeg az, hogy túlfolyó vályút építettünk a medence külső pereme mellé, és a belső falak mentén is. A sziget felől érkezik a tisztított forgatott víz, ami átmegy az uszodatechnikai berendezéseken, megtisztul, szűrésre kerül és ez a sziget felől érkezik és a medence külső pereme mellett megépített túlfolyó vályúba távozik és így kerül be a körforgásba az egész.
Termálvíz hozzákeverésével lesz fűtve, az eddigi gyakorlatnak megfelelően. A lényeg az egésznek az, hogy korábban naponta le kellett a medencét üríteni és ugye ez eléggé vízpazarló megoldás a mai viszonyok mellett ez már egy kicsit luxus megoldás és ezért a homokszűrős vízforgatónak hála elvileg akár félévig, tehát a teljes nyári szezonban működhetne a medence egy feltöltéssel. Itt tekintettel a medence funkciójára, vagyis hogy kisgyerekek adott esetben és akár csecsemők is használhatják, nyílván ők kevésbe tudnak bizonyos dolgokra ügyelni és emiatt a medencét azért szükség szerint kicsit gyakrabban le kell üríteni, azaz tervek szerint ez havonta vagy 2 hetente meg fog történni ahogy indokolt lesz.
Így is a közbe eső időben ugyanazzal a vízzel, csak kevés pótvízzel fog üzemelni. úgyhogy nagyon örülök hogy elkészült.
A beruházásban részt vett a Posseidon Uszodatechnikai Kft, mint fővállalkozó, alvállalkozónak az építőmesteri munkák elvégzésére helyi céget választottunk. Részben azért is, mert úgy illik, hogy az ilyen jellegű ott maradjon a városban, ahol meg van erre a megfelelő kapacitás, ill. szakmailag felkészült partnerek vannak. Mi az Épszer Zrt-t választottuk partnernek, ő az alvállalkozó, ő végezte a vízgépház építménynek a kivitelezését, továbbá ők végezték medence szerkezetnek azt a kismértékű átalakítását, ami lehetővé tette a túlfolyó vályúval való működést a medencének.

A beruházással kapcsolatban - szintén az Épszer Zrt kivitelezésében - a medence környékét szépen rendbe tették, füvesítették, sövény telepítése történt. Ezek még most itt nem nagyon érvényesülnek, de reméljük a közeljövőben, hogyha megkapják a megfelelő locsolást, akkor ezek fejlődésnek indulnak és szép zöld lesz a medence környéke.

A medence körüli térburkolat is átépítésre került, csúszásmentes kiselemes burkolókövekkel nagyon szépen sikerült ennek a kivitelezése és a csapadékvizet is egy külső nyílt összefolyó vályúval sikerül elvezetni.
Szintén az Épszer Zrt-vel közösen elhatároztuk, hogy a fürdő vendégeinek egy kis ajándékkal is kedveskedünk a létesítményen kívül, ez pedig nevezetesen egy sakktábla és sakkjáték. Ennek a sakktáblarészét a társvállalkozónk készítette, a sakkfigurákat pedig mi magunk hoztuk. Egy időtálló műanyag sakk-készletről van szó, ami lehetőséget ad arra, hogy a strandvendégek kevésbé unatkozzanak a strandon, ha nem lenne más szórakozásuk, ez is rendelkezésükre is áll.
Úgy hallottuk, hogy Sárospatakon jelentős sakkélet zajlik, ezt örömmel halljuk és ennek segítéseképpen szeretnénk ezt a gesztust felajánlani strandközönségnek.

Nagyon örülünk annak is, hogy sikerült a medencében a gyerekek hasznára, élvezetére vízköpőket elhelyezni, 6 db gombócos vízköpő mozgatja meg a vízfelületet, ami úgy gondoljuk, hogy a kisgyerekek számára nagyon szórakoztató jelenség lesz a medencében, hiszen ahol víz csobog, mozog, spriccel, az élvezetet is okoz. Úgy hogy szeretnénk, ha ezt is élveznék a helyi gyerekek, és nagyon nagy örömmel adjuk át a strand közönségégének és a város polgárainak a létesítményt.

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2008.06.11./
 

 

SAKKHÍREK

 

        
            

Országos bajnoki címet szerzett Könnyű János!
Debrecenben rendezték a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sakkbajnokságot, melyet erős mezőnyben, nagyszerű játékkal nyert meg Könnyű Jancsi, a Sárospataki Elektromos Sportegyesület NB1/B-s sakkcsapatának első táblás játékosa. (www.chess.hu)

Nemzetközi sakkversenyt nyert Balogh László!
Az Egerben rendezett III. Egri Tavasz sakkverseny nyertese Balogh Laci, a SESE NB1/B-s sakkcsapatának tagja. 79 induló közül, neves mestereket maga mögött hagyva szerezte meg az első helyet. (www.agriasakk.fw.hu)

Diákolimpia országos döntőjében 5. lett Simai Máté!
Balatonlellén került megrendezésre a sakk diákolimpia egyéni országos döntője, melyen a 15-16 éves korosztályban Simai Máté a Református Gimnázium tanulója, a SESE NB1/B-s csapatának tagja 5. helyezést ért el. 24 fős mezőnyben (19 megyei bajnok és 5 budapesti győztes) érte el ezt a szép eredményt. (www.chess.hu)

Véget ért az NB1/B Maróczy-csoportjának 2007-08-as bajnoksága. A Sárospataki Elektromos Sprtegyesület csapata az előkelő 4. helyet szerezte meg, fél ponttal lemaradva a dobogóról. A súlyos anyagi nehézségek ellenére ez nagyszerű eredmény! Csak remélni lehet, hogy a következő szezonban is lesz Sárospataknak NB1/B-s csapata. (www.chess.hu)


Véget ért a Megyei I. osztály 2007-08-as szezonja. A SESE második csapata a 9. helyezést szerezte meg a B-A-Z megyei I. osztályú csapatbajnokságban. Ez nem valami fényes eredmény, de a pénzügyi problémákból adódóan már az is siker, hogy be tudtuk fejezni a bajnokságot! (www.bazmegyeisakkcsb.extra.hu)


 
 /2008.06.10./
 

 

Római jutalomúton az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium diákjai

 

        
            

Szent Erzsébet születésének 800. évfordulója alkalmából írt ki olasz nyelvi irodalmi pályázatot a római Szent Erzsébet Rendház. Az ÁVG két diákjának munkáját a világi és egyházi tagokból álló zsűri kiválónak minősítette, így 2008. június 3-8. között római jutalomúton vehettek részt Mózes Enikő, Magyar Melinda 12. A osztályos diákok és Hülvely Zsuzsanna felkészítő tanárnő....

A nemzetközi pályázat kiírói nemcsak a Szent Erzsébet-kultusz ápolására fektetnek hangsúlyt, hanem határozott céljuk az is, hogy segítsék az olasz nyelv gyakorlásában, az olasz kultúra megismerésében az arra érdemes diákokat.
Az izgalmas, látnivalókban gazdag út mellett díszes oklevél, Szent Erzsébet rózsája és a Piéta kicsinyített másolata is értékes ajándéka a két diáklánynak.
Sikereikre büszkék vagyunk! 
 


Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium
/2008.06.10./

 

 

Idén az APEH adófolyószámla értesítők egységesen, októberben érkeznek

   
Az egyéni vállalkozók és a velük együtt adózók, nyugodtabban nyaralhatnak. Míg az elmúlt években az adózás rendjéről szóló törvény által az adófolyószámlákról készített egyenlegértesítők kiküldésére előírt határidő az állami adóhatóság számára, a magánszemélyek és egyéni vállalkozók részére augusztus 31-e volt, addig a társas vállalkozások részére ez az időpont október 31-ben került meghatározva. Ettől az évtől kezdve azonban olyan módosítás következett be, melynek következtében valamennyi adózó esetében egységessé változott a határidő.

Ennek alapján az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal október 31-ig közli valamennyi árintett adózóval az adófolyószámla egyenlegét, vagyis túlfizetésüket vagy tartozásukat, illetve a tartozásuk után felszámított késedelmi pótlékukat akkor, ha az összeg meghaladja az ezer forintot.

A másik jelentős változás az, hogy szűkült azon adózók köre, akiknek folyószámlájukról értesítést küld az Adóhivatal. Az elektronikus adóbevallásra kötelezett, vagy azt önként vállaló adózókat nem értesíti külön kivonatban az adóhatóság, mivel nekik lehetőségük van arra, hogy folyamatosan figyelemmel kísérni folyószámlájuk állását, az elektronikus lekérdezés segítségével.

Az egyenlegértesítők postázási határidejének változása miatt, a 2007. évre vonatkozóan felszámított késedelmi pótlékokat egységesen 2008. november 17-ig kell majd megfizetniük az érintetteknek.
 


 
 


APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság Sajtóreferense [sajtob.emo@apeh.gov.hu]
/2008.06.09./

 

 

Vetítéses bemutató a Szentföldről Sárospatakon

 

        
            

2008. június 13-án pénteken 19 órakor Sárospatakon a Szent Erzsébet Házban (Sárospatak Szent Erzsébet utca 15. – a Római Katolikus Templom mellett) Yehuda Shen az izraeli Turisztikai Minisztérium Közép- és Dél-európai főigazgatója vetítéssel egybekötött bemutatót tart arról a földről, ahová az Úr Jézus született, ahol Ő élt és ahol beteljesítette azt a küldetést, amiért az Atya elküldte őt ebbe a világba.

Yehuda Shen be szeretné mutatni az érdeklődőknek Jeruzsálem városát, mint a három nagy vallás szent helyét; szeretne szólni Betlehemről és Jézus hazájáról Galileáról és mindazokról a helyekről, amelyeket mi magyar emberek leginkább csupán a Biblia lapjairól ismerünk. A Főigazgató Úr szívesen beszélget majd Izrael állam mai helyzetéről; az izraeli mezőgazdaság vívmányairól, a háborús körülményekről; a tudomány területén elért eredményekről; az izraeli emberekről és természetesen szívesen válaszol kérdésekre is.

Az előadás és beszélgetés után (vagy közben) szeretetvendégségre várjuk a megjelent vendégeket. További információért Rácsok Andreát lehet keresni a 30/681-53-98-as telefonszámon. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.


 
 /2008.06.09./

 

 

V. Sárospataki Vándorkupa

 

        
            

Az V. Sárospataki Vándorkupa 2008. május 31-én (szombaton) került megrendezésre, a hagyományoknak megfelelően az Árpád Vezér Gimnázium tornacsarnokában - küldte tudósítását Szemán Ákos...

A szervezést továbbra is a két felsőoktatási intézmény hallgatósága vállalta magára, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia Diákpresbitériuma részéről Kardos Imre sportreferens, a Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar Hallgatói Önkormányzata részéről Szemán Ákos elnök.

A kupa jó hangulatban telt, sportszerű játék tanúi lehetettek a nézők.
1. helyezett az Árpád Vezér Gimnázium diák csapata,
2. helyezett a Sárospataki Református Kollégium csapata,
3. helyezett az Árpád Vezér Gimnázium vegyes csapata,
4. helyezett a szerencsi Bocskai István Gimnázium csapata,
5. helyezett a Hetes Tanszék Club csapata,
6. helyezett a Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar csapata
lett.
A legjobb játékos Kovács Péter, a legjobb kapus Tóth Ádám, a gólkirály Nemcsák János lett.
Reméljük, ősszel találkozunk a következő kupán.


 
 


Törő Gábor
/2008.06.09./

 

 

Vas-szigor, az illegális fémkereskedelem visszaszorításáért

   
Az Edelényi Rendőrkapitányság nyomozóinak eddig hat illegálisan működő fémátvevő helyet sikerült felderíteniük egy átfogó akció során, amely a fémlopások elszaporodásának és illegális kereskedelmének megelőzését és megakadályozását célozta meg.

Az Edelényi Rendőrkapitányság illetékességi területén az elmúlt hónapokban egyre nagyobb méreteket öltött a fémlopásokhoz kapcsolódó bűncselekmények száma. A felderítést azonban nehezítette, illetve nehezíti, hogy az eltulajdonított tárgyakat sokszor már a tulajdonos bejelentését megelőzően értékesítik az elkövetők. Ennek megakadályozása érdekében a rendőrkapitányság átfogó ellenőrzéseket kezdeményezett az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség Hulladékgazdálkodási
Osztály és a területileg illetékes polgármesteri hivatalok munkatársaival együtt. A komplex programba a Nemzeti Közlekedési Hatóság és a szlovák rendőrség is bekapcsolódott.

Az ellenőrzési akció keretében a rendőrök felmérték a legálisan működő hulladék átvevőket, továbbá azon telephelyeket és ingatlanokat, amelyek udvarán nagyobb mennyiségű fémhulladékot halmoztak fel. A rendőrséggel együttműködő hatóságok a tapasztalt jogsértések mértékében megtették a szükséges intézkedéseket.

Mindezek mellett a rendőrség fokozott figyelmet fordít a fémet szállító járművek ellenőrzésére. A hatósági intézkedéseket fényképfelvételekkel dokumentálják, amelyek a későbbi eljárásokban bizonyítási eszközül szolgálnak.
 


 
 

MRFK Kommunikációs Iroda
/2008.06.09./

 

 

Tanévvégi hálaadás a református templomban

 

        
            

Gyermekek műsora örvendeztette meg a gyülekezet tagjait és a szülőket a tanév vége előtti vasárnapon. Az osztályközösségben elhangzott énekek, aranymondások, jelenetek mutatták, mennyit fejlődtek a gyerekek a tanév folyamán.


 
 

 

A műsor összeállításából is kiderült, hogy 2008 a Biblia éve, valamint szép jelenetet adtak elő a 4. osztály tagjai Lorántffy Zsuzsanna életéből, tisztelegve Sárospatakra költözése 400. évfordulója előtt.
A jelenkorban országunkban is tapasztalható iskolai feszültségek közt előtérbe kerül a nevelés szerepe, melynek egyik fontos területe az erkölcsi, hitbeli nevelés. A református általános iskola tanulóin láthatóak, hogy a tanulás mellett lelki többletet is hordoznak, mely életre szólóan formálja személyiségüket.
Az eredményes tanév után reméljük vidáman és kellemesen telik a gyermekek számára a vakáció, s a megélhetés nehézségei nem árnyékolják be gyermekkorukat, ha szerető családi háttér, jó baráti társaság veszi őket körül. Legyen a nyár a pedagógusok számára is a megnyugvás, feltöltekezés ideje, hogy a megnövekedett pszichés terhelést ellensúlyozni tudják belső gazdagodással.

További képek >>>

Református. Lelkészi Hivatal
/2008.06.08./

 

 

Győzelemmel zárta futballcsapatunk a 2007-2008-as évet 

 

        
            

A tiszakarádi csapat hazai pályán az erős ellenfelek közé tartozik. Edzőjük, Kántor Zoltán most is nagyon jól felkészítette csapatát, ezért nagy kihívást jelentett a patakiak számára ez a mérkőzés. A mérkőzés legjobbjának Lukács Istvánt választották - küldte tudósítását Koscsó István…
 


 
 


Lukács István


Koscsó István

 

Az első igazi gólhelyzetet a tiszakarádi csapat alakította ki a 11. percben. A 100%-os helyzetben viszont csak a kapufát találták el.
A 26. percben a patakiak ezt duplán viszonozták, mert szabadrúgásból Lukács István a keresztfát találta el, a kipattanó labdát pedig Szegedi Viktor ugyanoda fejelte.

A közel félórás kiegyenlített játék után a pataki csapat számára megtört a jég. A 37. percben Lukács István beadását Gierling Csongor 5 m-ről a hálóba fejelte, 0:1.
A második félidő 9. percében Szegedi Viktor és Simkó Gábor kényszerítőzéssel kialakított támadása után Simkó a kapus mellett a hálóba továbbította a labdát. 0:2
A 28. percben Géczi József a jobboldalon felfutott, beadását Szegedi Viktor a kapuba rúgta. 0:3
A 35. percben ismét helyzetet alakított ki a pataki csapat. Bajnok Zoltán beadását Szabó Sándor a hosszú sarokba lőtte. 0:4
A mérkőzés tapasztalatait összegezve: a tiszakarádi pálya talajának rossz állapota miatt, magas színvonalú játék nem alakulhatott ki.
A sárospataki csapat megérdemelten hozta el a három pontot. A Baráti Kör hosszas tanácskozás után Lukács Istvánt választotta a mérkőzés legjobbjának.
Gratulálunk játékosainknak, és kellemes nyári kikapcsolódást kívánunk!

Ebben a fordulóban az ifi csapat már tét nélkül játszott, hiszen a bajnokságot már az előző fordulóban megszerezte. Ezúttal 2:1-es vereséget szenvedtek.

A labdarúgók U-13-as csapata Wachter Tamás vezetésével megnyerte a bajnokságot. A Tiszaújvárosban rendezett bajnokok tornáján harmadik helyezést értek el.

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2008.06.08./
 

 

Beépül a saroktelek

 

        
            

Miután két héttel ezelőtt lebontásra került az Erdélyi és Rákóczi utcák sarkán árválkodó lakatlan épület, és a területet rendezték, 2008. június 6-án megtörtént az arra a helyre tervezett - a mellette már felépült 3 szintes lakóházhoz illeszkedő - új épület alapkövének letétele. Az új épületről Beke Té Istvánt, a beruházás felelős tervezőjét, az ingatlanfejlesztésért felelős személyt kérdeztük…
 


 
 


Beke Té István


Telenkó Miklós
 

 

A Rákóczi-Erdélyi utca sarok beépítésre kerül, ahol egy bevásárló udvar épül 3 ütemben. Az OTP Ingatlan Rt. területét megvásárolta az Arhitech Kft és a MÁÉRT: FOR-MA Kft-vel, mint ingatlanfejlesztővel közösen egy épületegyüttest épít meg. Ez a város utolsó be nem épített foghíja, amivel egy új szakasz kezdődhet meg a belváros életében, ahol a rendezési terveknek megfelelően üzletek, irodák, és lakások kerülnek kialakításra. Az első ütemben 5 üzlet a földszinten, 3 iroda az első emeleten, 6 lakás pedig a második emeleten és a tetőtérben kerül kialakításra, mindegyik a legigényesebb műszaki kialakítással, természetes anyagokból, magas színvonalon. A beruházás tervezett műszaki átadása november hónapban lesz. Az épület homlokzati kialakítása, anyaghasználata igazodik a városmag építészeti arculatához.

Dr. Hörcsik Richárd polgármester örömmel üdvözölte az induló beruházást, amit azzal is jelzett, hogy védősisakot véve tevőlegesen is részt vett az alapkő letételében. Hangsúlyozta, hogy ez a terület a városközpontban, a Várnegyed közvetlen közelében van, ahol nem mindegy, hogy a turisták milyen képet látnak.
Kifejezte köszönetét mindazoknak, akik pozitív hozzáállásukkal segítették, hogy minden akadály elháruljon és elkezdődhessen az építkezés. Azt is szerencsésnek tartotta, hogy a kivitelező zempléni vállalkozó lesz, a sátoraljaújelyi Igmend Kft „személyében”.

Régi megoldatlan problémája ez Sárospataknak – tette hozzá Aros János alpolgármester. Mindenki emlékszik rá, még a régi képviselőtestületi ciklusból, amikor szinte havonta előkerült ez a probléma, a Beke Té féle saroktelek problémája. A választások során megígértük, hogy segítünk ennek a rendezésében. Örömmel vettük tudomásul, hogy sikerült megegyezni a telek tulajdonosának, és a mellette lévő, OTP által már korábban megvásárolt telek tulajdonosának. Reményeink szerint még idén elkezdődhet, és az építtető szándéka szerint be is fejeződhet itt a 3 ütemből álló felújítási munkálatok első része.

Az első ütem felépülése után bízunk benne, hogy hamarosan kezdődhet a következő évben a 2. ütem, és ezzel párhuzamosan a kereszteződés, ill. új épületrész közötti terület rendezése, rendbetétele a járda tovább folytatása.

Az alapkövet Telenkó Miklós parókus úr szentelte meg, aki három dolgot hozott magával: egy kavicsot az alapkő mellé, ami egy Kárpátokból lefolyó patakból származik, pár csepp vizet, amit a Jordán folyó vizéből merítettek és Jóisten áldását a ház leendő lakóira.
 


Dr.Hörcsik Richárd


Aros János

    

További fotók >>>

Törő Gábor
/2008.06.08./

 

 

Óriási produkciók a Lakótelep Napján

 

        
            

Bármilyen színpadon megállták volna a helyüket azok a produkciók, amelyeket a lakótelepi ÁBC előtti téren láthatott a lakótelep - és az egész város - közönsége május 31-én. A Művelődés Háza és Könyvtára kezdeményezése - hogy kiviszik a rendezvényeket a Ház a falai közül - ezúttal is "bejött".
A rendezők mindent megoldottak, ami a zavartalan kikapcsolódáshoz szükséges, egyedül a közeledő zápor fölött nem volt hatalmuk...
 


 
 


 

 

A rendezvényt Dr.Hörcsik Richárd polgármester és Kőszegi Bertalan, a lakótelep önkormányzati képviselője nyitották meg. A délután legnagyobb részében táncokban gyönyörködhetett a közönség, de játszóházi gyermekjátékok is sok gyereket lekötöttek, nem beszélve a motorokról és autókról, amelyeket nagyrészt fiúk álltak körül.

Nagy várakozással néztünk az BlackBirds esti Beatles műsora elé, de erre már a hirtelen jött zápor miatt nem kerülhetett sor...

További fotók1 >>>   További fotók2 >>>   Amatőr film (egyveleg) >>>    Amatőr film1 >>>   Amatőr film2 >>>  Amatőr film3 >>>


Törő Gábor
/2008.06.07./

 

 

Folyamatosan mérik a sebességet

 

        
            

Sárospatakon van a Fáma II. sebességmérő készülék, amelyet a Sárospataki Rendőrkapitányság közlekedési osztálya üzemeltet. Fő ellenőrzési feladatunk a városon áthaladó, és a fő közlekedési útvonalon áthaladó forgalom sebességmérése – nyilatkozta Bacsó Tibor rendőr százados, a közlekedésrendészeti osztály vezetője…
 


 
 


Szabó Roland

 

Célunk, hogy a kihelyezett sebességkorlátozó táblák által előírt sebességhatárokat betartassuk, így pl. az Erdélyi úton, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola előtt, valamint az Újtelepen, a játszótér környékén, ahol 30 km/ó sebességkorlátozó tábla van kihelyezve.

A sebességet véletlenszerűen mérjük, hogy a gépjárművezetők kellő figyelemmel közlekednek-e a gyalogosok szempontjából.

Felhívom a gépjárművezetők figyelmét arra, hogy lakott területen belül a 30%-ot meghaladó sebességtúllépés már nem helyszínen bírságolható cselekmény, hanem közigazgatási eljárás keretén belül állapítják meg a felelősséget, és komoly büntetéseket lehet fizetni.

Cziczer Katalin
/2008.06.07./

 

 

Ezüstérmet nyert a Sárospatak Turizmusáért Egyesület

 

        
            

Sárospatak ezüstérmet szerzett a legjobb hazai desztinációk versenyén, a „Magyarország legjobb, élő hagyományokat őrző desztinációja” címre kiírt EDEN-pályáztaton. A pályázó a Sárospatak Turizmusáért Egyesület volt. A pályázat címe PÜNKÖSDI SZENT ERZSÉBET NAPOK SÁROSPATAKON 2009. A pályázatot 2008. május 8-án a Magyar Természettudományi Múzeumban Marcziné Szappanos Judit, az Újbástya Rendezvénycentrum turisztikai menedzsere mutatta be…
 


 
 


Marcziné Szappanos Judit

 

Az aranyérmet a Hortobágy szerezte meg, a Pusztát bemutató pályázatával. A pályázaton egy olyan turistaszezonon kívül eső rendezvénnyel lehetett megjelenni, ami min. 3. alkalommal, szeptember 1 – június 30 között kerül megrendezésre, a kulturális örökséget reprezentálja, min. kétnapos, valamint térségi összefogáson alapul. A térségi összefogás Füzér, Mikóháza, Hercegkút és Sárospatak önkormányzatainak, valamint hegyközi, bodrogközi és hegyaljai civil szervezetek részvételével valósul meg 2009-ben.

A nyertes desztinációt a pályázat szakmai értékelésén túl helyszínbejárás alapján választotta ki a szakmai zsűri azon a prezentáción, amelyen mind a nyolc sikeres pályázó bemutatkozási lehetőséget kapott. A díjjal elnyert marketinglehetőségek:

• részvétel az UTAZÁS 2009 kiállításon a Magyar Turizmus Zrt. standján,
• megjelenés az Itthon otthon van c. kiadványban - 1 alkalommal,
• megjelenési lehetőség a Magyar Turizmus Zrt. eden.itthon.hu micro-site-ján, ahonnan link segítségével el lehet jutni a térség önálló honlapjához,
• bemutatkozási lehetőség az MTV reggeli Programajánló műsorában - 1 alkalommal.

További fotók >>>

/2008.06.07./
 

 

Patakon is járhatott Grigorij Szkovoroda, az ukrán költő, filozófus

 

        
            

Három évig Tokajban lakva szervezte a bor Kijevi szállítását, így bizonyára a pataki híres filozófus tanárokkal is találkozott Grigorij Szkovoroda, akiről Kijevben egyetemet neveztek el, és akinek a nevét Tokajban, a görög katolikus templom falán emléktábla hirdeti. Mivel térségünk ilyen módon érintve van, szívesen tesszük közzé Sáfrány Dóra dolgozatát, amit tanára, Vozdvizsenszkij Vagyim tanár úr küldött el nekünk…
 


 
 


Vozdvizsenszkij Vagyim


Grigorij Szkovoroda

 

Grigorij Szkovoroda (1722. december 3. – 1794. november 9.) Magyarországról való visszatérésének 255. évfordulójára

Grigorij Szkovoroda élete
Kisoroszországban (Ukrajna), a kijevi kormányzóság Lubjanskij járásának Csernuhi falujában, egyszerű kozák családban született.
A XVIII. század ukrán filozófusa, humanistája, írója és költője.
Az ukrán gondolkodás történetében elsőként lépett fel az egyházi skolasztika ellen.
Az Isteni dalok kertje című gyűjteményében foglalta össze műveinek többségét.
Jól tudott latinul, görögül, németül, héberül és egyéb nyelveken.

Szkovoroda magyarországi tartózkodása

1738. szeptemberében Grigorij Szkovoroda a Kijevo-Mogiljanszkaja Akadémiára jelentkezett, ahol életének tíz évét töltötte el. ,,A tudományok köre, amelyeket Kijevben tanítottak, nem tűnt elegendőnek. Idegen tájakat kívánt látni. Hamarosan ennek lehetősége adódott, amivel szívesen élt” - írja Mihail Kovalenszkij, a leghűségesebb tanítványa a Grigorij Szkovoroda élete (1794) című könyvében.
Szkovoroda kiváló énekhangjának és nem utolsó sorban annak a két évnek köszönhetően, amelyet az ukrán férfikórus tagjaként (1742-44) Szentpétervárott a cári udvarnál töltött, ajánlatot kapott Gavriil Visnyevszkij ezredestől arra, hogy betöltse a régens posztját az orosz pravoszláv kápolnában, Tokajban.
Így 1750-ben elindult Kijevből Magyarországra, ahol 1733 óta Anna Ioannovna császárnő utasítására ,,orosz kommisszió” néven katonai Borvásárló Bizottság működött. A kommisszió a cári rezidens vezetése alatt 65 éven át gondoskodott a tokaji bor vásárlásáról és szállításáról. Minden évben 11-15 ezer liter bort szállított Szentpétervárra.


Az orosz kápolna, ami Fjodor Visnyevszkij tábornok (Gavriil Visnyevszkij apja) javaslatára épült, 1790-ig állt. Akkoriban a mintegy 40 orosz és 200 görög egy pravoszláv közösségben élt, és egymás nyelvét is elsajátította. Később a deszkakápolna helyén a helyi görögök ortodox templomot építtettek az oroszok hozzájárulásával.
Grigorij Szkovoroda mindössze néhány emléket hagyott hátra az utókornak Magyarországról abból az időből, amikor régensként szolgált az orosz kolónia templomában. „Némely vidékeken még most is magyar néven nevezik az Istent” – idézi a filozófus hazatérte után másfél évtizeddel ,,A keresztény jó erkölcshöz vezető bejárati ajtó” című értekezésében. Nyelvileg helyesen és pontosan alkalmaz például 1776-ban írott egyik munkájában olyan magyar szavakat, mint az „Isten”, „kakas”. „Szeretett Hungáriámban ökrökkel őrölnek” – írta Szkovoroda a Beszélgetés két személyre arról, milyen könnyű bolondnak lenni című alkotásában. Ezzel az akkori magyar parasztság nehéz helyzetére akart utalni, s ez emlékeztette saját népének sorsára is. A Szarvastehén és a vadkan című meséjében tesz említést a magyar hegyekről. A pataki kerámiáról is ír, amikor visszaemlékszik a madarakkal díszített kandallócsempékre. A tokaji bort a filozófus korábban is ismerte, amikor a cári udvarnál énekesként szolgált. Fogyasztásához bölcs tartózkodással viszonyult, bizonyos ,,filozófiai mixtúrának” tartotta, ami ,,irgalmas emlékeztetést jelentett a napos meleg tavaszra és a barátokra, akiktől a hóban borított sztyeppe választja el…” Sajnos ezzel és a fent idézett néhány szóval ki is merülnek Szkovoroda Magyarországra vonatkozó utalásai.
Bár kevés információ áll rendelkezésünkre arról a három évről, amit Grigorij Szkovoroda Magyarországon töltött, de nyugodtan feltételezhetjük, hogy járt Sárospatakon, a híres Református Kollégiumban, mivel az iskola nagyszerű tanárainak híre Szentpétervárig és Kijevo-Mogiljanszkaja Akadémiáig is eljutott. Ennek tudatában indulhatott hazánkba, mert kíváncsi volt az itteni oktatási módszerekre, és különösen a filozófia tanítására. Feltehetően, Szkovoroda találkozott néhány általunk is ismert, akkoriban Sárospatakon tanító tanárral. Olyan jeles személyekkel, mint például: ifj. Csécsi János, a Szatmári Paksi tanár dinasztiából: II. Szatmári Paksi Mihály, Szatmári Paksi Pál, Szatmári Paksi Dániel (filozófián kívül természettudományokat, algebrát és keleti nyelveket is tanítottak). 1775-ben A világ ábécéje című kedvenc művét írta, ami egyértelműen emlékeztet Janus Amos Comenius Orbis Sensualium Pictus című könyvére, aki előtte száz évvel ott tanított 1650 és 1654 között. A reformáció tanai befolyásolták a filozófus további életét és gondolkodását, amelyet sokan példamutatónak tartottak. Közöttük Tarasz Sevcsenko ukrán nemzeti költő, Lev Tolsztoj és Fjodor Dosztojevszkij orosz regényírók, stb.
Visszatérve Magyarországról, értékes szellemi tartalékokat vitt magával, amelyekből élete végéig táplálkozott. A találkozásai során, „tudósok ismeretségét és szimpátiáját sikerült kivívnia, és ezzel új ismeretekre szert tennie, amelyekkel saját hazájában nem rendelkezhetett volna”– írja Mihail Kovalenszkij. Mindemellett nagymértékben tökéletesítette nyelvtudását – latin, görög és német – ami szintén hasznára vált későbbi pedagógiai munkájában.
Végső soron felmerülhet a kérdés: vajon mi milyen híres külföldi emberekre emlékszünk, akik megfordultak Zemplénben és átutaztak a mi településeinken? Egy dolog biztos: ők életük végéig megőrizték emlékezetükben az itt átélt feledhetetlen élményeket.

Írta a tehetséggondozás keretein belül: Sáfrány Dóra (Tokaj), a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának 10. E osztályos diákja
Lektorálta: Vozdvizsenszkij Vagyim Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának tanára.

Törő Gábor
/2008.06.07./

 

 

Dobogón a borsodi rendőrök labdarúgó csapata

 

        
            

A június 5-én Debrecenben megrendezett Rendőrségi Országos Kispályás Labdarúgó Bajnokságon a B-A-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság képviseletében pályára lépő játékosok - nagyszerű játékkal - a III. helyezést szerezték meg.

A döntőbe jutott három csapat (Baranya, Csongrád és Borsod-Abaúj-Zemplén) helyezési sorrendjében nem a gólok, hanem az időjárás döntött. A felhőszakadás miatt az utolsó mérkőzést nem lehetett lejátszani, így sorsolás alapján két első helyezést adtak át a szervezők, a borsodi csapat pedig a III. helyezése mellé megkapta a „Fair play” díjat is. A bajnokság legjobb kapusa Bene Ferenc, r. ftzls. a Miskolci Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály baleseti helyszínelője lett.

Csapatkép: Álló sor (balról): Espák Pál (Sárospatak), Friedel Zoltán (Miskolc), Juhász Zoltán (Tiszaújváros), Mózes András (Sárospatak), Saláta László (Edelény), Nyeste László (Mezőkövesd).

Guggolnak (balról): Virág József csapatkapitány (Miskolc), Szmrek Tamás (Miskolc), Bene Ferenc (Miskolc), Fészki Szabolcs (Kazincbarcika).


 
 B-A.-Z. MRFK Kommunikációs Iroda
/2008.06.06./
 

 

Változás a nyári gyermekétkeztetésben

 

        
            

A Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat, az érintett intézmények, és az RFV Sárospatak vezetői közötti többszöri kerekasztal megbeszélésen, a nyári gyermekétkeztetésről folytattunk tárgyalásokat, amelyen bizonyos változásokat kell végezni – nyilatkozta Oláh József, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke…
 


 
 


Oláh József

 

Az idén is lesz gyermekétkeztetés, de teljesen más formában, mint a tavaly, amikor minden egyes családnak ételhordókban szállította ki a meleg ebédet a Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat.
Az idén ezt már nem tudjuk biztosítani, mert a kormány az állami finanszírozást annyira lecsökkentette, hogy talán még a meleg ételek főzése nem jönne ebből ki, ezért arra gondoltunk együttesen, hogy heti lebontásban hideg élelmiszercsomagokkal fogjuk támogatni ezeket a rászoruló gyerekeket.
Csak azok a gyerekek vehetnek részt ebben a programban, akik 10 éven aluliak, és gyermekvédelmi támogatásban részesülnek.

Minden héten egyszeri alkalommal kicsomagolt élelmiszereket fognak kapni az arra rászorulók, a kiszállítást az RFV Sárospatak Kft és a Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat fogja végezni…

( A fotók tavaly nyáron készültek)

Cziczer Katalin
/2008.06.06./

 

 

„A biblia növényei” konferencia Sárospatakon

 

        
            

A Biblia Éve programsorozathoz kapcsolódóan rendezte meg konferenciáját a Sárospataki Református Teológiai Akadémia „A biblia növényei” címmel 2008. június 6-án.


 
 


Csomós József
 

 

A nyitóáhitatot Csomós József püspök tartotta a Lukács evangéliuma 12 részének 27 verse alapján: „Nézzétek a liliomokat, miként növekednek: nem fáradoznak, nem is fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül bármelyik.” Igemagyarázatában rávilágított arra, hogy milyen üzenettel bír a történetben szereplő liliom. Azt mondja a ma gazdátlannak látszó világban élő elárvult embernek, hogy nincs félnivaló, nincs ok az aggodalmaskodásra. Nincs annál szebb és nagyobb küldetés, mint az elárvult embernek megmutatni ezt a liliomot, aminek van gazdája, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött Fiát adta. Az a kert is ami a Biblia növényeiről szól, ebbe a küldetésbe áll majd be.

Az áhitat után dr. Kádár Ferenc rektor köszöntötte az egybegyűlteket a teológia közössége nevében.

A köszöntést követően Dr. Börzsönyi József esperes tartotta meg előadását Biblia növények szimbolikája az Ószövetségben címmel. A Sárospataki Teológia tanszékvezető professzora a gazdag ószövetségi növényvilágból a szőlőt emelte ki, és ennek a növénynek előfordulási helyeit és különleges jelentéseit vette sorra.

 Az előadást dr. Győri István tanszékvezető teológiai tanár fűzte tovább az Újszövetség területén folytatva a növények szimbólumainak és allegóriáinak Bibliai vonatkozásait „Növényszimbólumok és allegóriák az Újszövetségben” címmel. Az előadásban érdekes tényeket tudhattak meg az egybegyűltek a jézusi példázatokban használt növénymotívumok értelmezéséről.
Ezt követően Pocsainé Dr. Eperjesi Eszter lelkipásztor-etnográfus „Bibliai növénymotívumok az úrihímzéses úrasztali terítőkön” címmel tartotta meg vetített képes előadását amiben hallottunk az úrihímzéses motívumok kialakulásáról, és érdekes példákat láthattunk arról, hogy milyen Bibliai növényi elemeket hordoznak magukban. Az előadás végén bejelentésre került az a reménység szerint jövőre megjelenő nagyszabású könyv melyben a Múzeumban található úrihímzéses terítők mintarajza, fényképei és hozzá kapcsolódó tanulmányok jelennek majd meg. (A megjelenésről Portálunk is híradással lesz - szerk.)
A délelőtt utolsó programjaként Damásdi Dénesné mutatta be a Parakletos Kiadó legújabb társasjátékát. A bemutató keretében a sárospataki református általános iskolások a rögtönzött próbajátékon elnyerték a társasjáték egy példányát is. Lehetőség volt a játékszabályokat gyakorlatban is elsajátítani, a bemutató utáni társasjáték alatt.

A biblia növénykeretet dr. Pecsuk Ottó, a Magyar Bibliatársulat főtitkára nyitotta meg a helyszínen, a Sárospataki Református Kollégium udvarán. A megnyitóban elhangzott, hogy azért nagy dolog egy ilyen kert létrejötte, mert Biblia üzenetét nemcsak egy könyv tudja közvetíteni, hanem számos más dolog: mi magunk is, egy festmény, egy zenemű, egy irodalmi mű, de akár egy vagy ez a bibliai kert is. A kiállítás megnyitása után dr. Győri István vezette végig a konferencia résztvevőit a bibliai növények kertjén.

A bibliai növénykert a Kollégium udvarán várja a látogatókat, gyülekezeteket, érdeklődőket. Az elhangzott előadások feldolgozott anyagát később az Európa Rádió műsoraiban hallgathatják meg.

További fotók >>>

Rácsok András, a TIREK Kommunikációs Szolgálata
/2008.06.06./
 

 

Őket hívja a szakmai zsargon adóminimalizálóknak

   
Ezek az adózók „önvédelemből” mindent megtesznek annak érdekében, hogy a fiktív számlákat gyártó cégeket az ellenőrzés ne találhassa meg, hiszen így kevésbé bizonyítható a szándékos manipuláció.
Az elmúlt időszakban régiónk revizorainak látókörébe került több olyan vállalkozás is, melyek az ellenőrzésről történő kiértesítést követően felhúzták a nyúlcipőt. Ezek a cégek az ellenőrzések elől székhelyeik megváltoztatásával igyekeztek menekülni. A vizsgálatban érintett - régiónkba érkezett - négy társaság, egy folyó árterében meghúzódó bérelt tanyán jelentette be székhelyét.

A revíziós kiválasztási rendszer esetükben megállapította, hogy a vállalkozások az árbevételükhöz képest minimális adófizetési kötelezettséget vallanak, számítva arra, hogy az adóhatóság nem folytat ellenőrzést olyanoknál, akik bevallásukat időben teljesítik, és nem igényelnek vissza adót. Közben folyamatosan érkeztek megkeresések a társ igazgatóságoktól arról, hogy az általuk vizsgált adózók a négy, most már vélelmezetten „fiktív” vállalkozás által kibocsátott számlák adó tartalmát levonásba helyezték és vissza kívánták igényelni.

Mivel a társaságok képviselői többszöri idézésre sem jelentek meg az adóhatóságnál, ezért szükségessé vált egy helyszíni ellenőrzés lefolytatása. A tanya megközelíthetetlensége miatt az ellenőrzést csak komoly nehézségek árán tudták az elszánt adóellenőrök elvégezni. A revizorok nem lepődtek meg, amikor kiderült, hogy a tanya alkalmatlan a bejelentett tevékenységek végzésére, és természetesen tevékenységre utaló jeleket sem találtak.
Ekkorra már a vizsgált társaságok képviselői és tulajdonosai külföldi személyek voltak, akiket az adóellenőrök nem tudtak elérni.

Az Adóhatóság a feltárt körülmények alapján azonnal büntető feljelentést tett az illetékes rendőrkapitányságon. Mivel a nyomozók igyekezete sem vezetett sikerre, ezért a képviselők ellen elfogató parancsot adtak ki, mely Magyarországra történő belépésükkor lép érvénybe.
Ezzel az eljárással az adóhatóság elérte, hogy a külföldi állampolgárok Magyarországra csak büntetőjogi felelősségre vonás terhével utazhatnak be, továbbá megakadályozta a továbbiakban azt, hogy a képviselők országunkban további cégeket hozzanak létre.

Az említett négy társaságnál az adóhatóság a vizsgálatot csak azok felszámolásának megindítása után tudta lefolytatni, melynek eredményeként összesen fél milliárd forintnyi adóhiányt állapított meg, ami a szankciókkal együtt közelíti az egymilliárd forintot. Hazánkban ez az összeg várja a külföldi tulajdonosokat.
 


 
 


APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság Sajtóreferense [sajtob.emo@apeh.gov.hu]
/2008.06.06./

 

 

A kerékpárosok sem fogyaszthatnak alkoholt

 

        
            

  
 


Molnár János

Bacsó Tibor

 


Május 31-én 10 óra körül a Sárospataki Rendőrkapitányság közlekedési osztályának beosztottjai állampolgári bejelentés alapján a Dobó Ferenc utcára mentek, ahol egy ittas állapotban lévő kerékpáros felborult. Az úttesten feküdt és erősen vérzett. Az esetről Molnár János rendőr főtörzs zászlós, baleseti helyszínelő nyilatkozott…

A sárospataki lakos erősen ittas állapotban még úgy gondolta, hogy nagyon jól tud kerékpározni - viszont kevés volt neki az úttest, az útpadkának ütközve felborult. A baleset következtében 8 napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett.

Felhívjuk a közlekedő állampolgárok figyelmét, hogy a kerékpárosokra is vonatkoznak a KRESZ szabályai! - tette hozzá Bacsó Tibor rendőr százados, a közlekedésrendészeti osztály vezetője…
A kerékpár a műszaki feltételeknek meg kell, hogy feleljen (első és hátsó fékkel kell rendelkeznie, elől fehér hátul piros fényt adó lámpával). A kerékpárra is vonatkozik az a szabály, hogy szeszesitaltól befolyásolt állapotban, illetve szeszesital fogyasztása után nem szabad kerékpárral közlekedni.

A közúton a kerékpáros is járművezetőnek minősül, ha a KRESZ szabályait megszegve felborul, közlekedési baleset miatt intézkednek vele szemben.
Ennek megfelelően a Dobó Ferenc úton felborult kerékpárosnak is szabálysértési eljárás keretén belül lesz megállapítva a felelőssége.
 

Cziczer Katalin
/2008.06.05./

 

 

Bőrszárnyakon

 

        
            

Május 15-én és 26-án a Madarak és fák napja alkalmából rendhagyó természetismeret órát tartott Géczi István középiskolai tanár és Gécziné Nagy Mária a györgytarlói, kenézlői, hercegkúti tolcsvai és komlóskai iskolásoknak...


 
 


Gécziné Nagy Mária

 

A vetített képes előadás során megismerkedhettünk a denevérek életével, szokásaival. Az előadók hangsúlyozták, hogy sokan alaptalanul félünk ezektől az állatoktól. Megismerésükkel közelebb kerülhetünk hozzájuk, és megfelelően tudunk viselkedni, ha találkozunk velük.

Az előadás végén a gyerekek feltehették kérdéseiket, elmondhatták véleményüket, tapasztalataikat is.
A nyolc előadáson összesen 350 érdeklődő hallgathatta meg.

                                                                        További fotók >>>


/2008.06.05./

 

 

Trianonra emlékeztünk

 

        
      

          

88 éve annak, hogy feldarabolták, megcsonkították hazánkat, de a fájdalom nem csökken. Ma ugyanúgy átérezzük a határon kívül maradt honfitársaink fájdalmát, akiket nap mint nap érnek atrocitások, megaláztatások. A legtöbben mégis kitartanak a magyarságuk mellett. nekünk viszont ki kell tartanunk mellettük, hiszen ahogy Remeczki Imre tanár úr mondta ünnepi beszédében, "...az állam, amely lemond a saját nemzettársairól, elbukik!"
 


 
 


Remeczki ImreTűzér Tamás

 

A sárospataki polgárok 2008. június 4-én, az Iskolakertben lévő Trianon Emlékműnél tartották megemlékezésüket, ahová a szervezők este 8 órára hívták azokat, akik így, közösségben is ki akarták fejezni nemzeti gyászukat.

Az Iskolakert "bólintgató fái" alatt több mint 150 ember gyűlt össze, akik a megemlékezést a Himnusz éneklésével kezdték. Utána következett a fiatal történelem tanár lelkes beszéde, melynek hatására újra átérezhettük az igazságtalan döntés fájdalmas következményét:
"Az eseményt akkor nemzeti gyászként élte meg minden magyar szívvel érző ember, akár a megcsonkított hazában maradva, akár azzal a tudattal szembenézve, hogy anélkül, hogy szülőföldjét egy percre is elhagyta volna, egy tollvonással lett belőle csehszlovák, román vagy szerb állampolgár."

Hogy miért kell erről beszélnünk és évről-évre mindig emlékeznünk, ezt a következő mondatával fejezte ki: "Az igazi tragédia azonban az lenne, ha mi magunk is elfelejtjük mindazt, ami történt." NEM, NEM SOHA! - hangzott határozottan a Trianon emlékoszlop előtt...

Egy történelem tanár nagyobb távlatokban gondolkodik, mint mondta, a történelemben semmi sem tart örökké, s mint egy kedvező folyamatot említette az Európai Uniót: "A Trianonban húzott határok egyre-másra feloldódnak az Európai Unió határainak kiterjesztésével. Ez örömteli dolog."

Az ünnepi beszéd után szomorúan ugyan a jelen kor történései miatt mégis, kicsit bizakodva hallgattuk végig a lelkes fiatalok szavalatait. Ez is bizakodásra adhat okot. Ezt a megemlékezést fiatalok szervezték meg, és bonyolították le. Tűzér Tamás, a Wass Albert kör tagjait a Wittner Mária esten hívta meg, és ő küldte a meghívót a város honlapjának szerkesztőségébe, meghívva ezzel Sárospatak lakosságát.
Fiatalok álltak díszőrséget is az Emlékoszlop mellett, de - mint ahogy ők maguk mondták - nem egy szervezet színeiben, hanem magánemberként...

A koszorúzás után 1 perces néma csenddel emlékeztünk a 88 évvel ezelőtt történtekre, majd elénekeltük a Szózatot és Székely Himnuszt. Ekkor már alkonyodott. Az oszlop előtt gyújtott gyertyák fénye megvilágította a magyar arcokat, amelyeken még most, 88 év elmúltával is mélységes szomorúság látszott.

További fotók>>>

Szavalat 2004. december 5. - a "második Trianon" - után >>>

/2008.06.05./

 

 

Dorkó tanya a szívekben él tovább...

 

        
            

Az általános iskolai osztálytalálkozók elég ritkák, főleg az elnéptelenedő tanyavilágban. Dorkó tanyán mégis évről évre, már hatodik alkalommal szervezik meg az osztálytalálkozót, ahová egyre többen jönnek el. A szervezésben nagy szerepet vállalt Varga Jánosné Licskó Erzsébet és osztálytársa Nagy Erika, akit a találkozók létrejöttéről kérdeztünk…
 


 
 


Nagy Erika
Licskó Erzsébet

 

41 év után 2002-ben nyugdíjasként jöttem vissza Patakra - csaknem idegenként. Úgy kellett visszaismerkedni az emberekkel. Ilyen állapotban találkoztam Licskó Erzsikével, az általános iskolai barátnőmmel. Meghívott egy vasárnap délután, én pedig hónom alá csaptam a családi fotóalbumot meg egy lupét, és úgy mentem el. Késő estig nézegettük az apró fényképeket és emlékeztünk. Azon a napon született meg az első találkozó ötlete.

Mivel Dorkón összevont osztályok voltak, mi nem ragaszkodtunk az osztálynévsorokhoz, hanem az 1952-57 között végzetteket kerestük és hívtuk.

A siker számunkra is elképzelhetetlen volt. A vendégek (kb. ötvenen) sok távoli helyről érkeztek, Budapest, Szombathely, Kaposvár, Pécs, Debrecen, Miskolc, Kazincbarcika, stb. Az öreg iskola udvarán az őszülő fejű vén diákok sírva-nevetve borultak egymás nyakába. Számtalan iskolai anekdota hangzott el. Akik hosszú évek óta nem jártak Dorkón, felkeresték régi házukat - vagy a helyét - az emlékezetes gyerekcsínyek helyszíneit.
Mindenki boldog volt az éjszakába nyúló találkozón.

Akkor ősszel, 2003-ban lebontották az iskola épületét. A következő év feladata az iskola emlékének megörökítése lett. Gyűjtés alapján, adományokból helyreállíttattuk és emléktáblával láttuk el a keresztet. Pünkösd szombatján az avatási ünnepség után a református templom kertjében a vendégek már több korosztályt képviseltek, de a hangulat hasonló volt az előző évihez.

A hír egyre jobban terjedt, a volt dorkósiak igényelték a további összejöveteleket, így 2005-ben az Ehrlich-tanyán gyűltünk össze csodaszép környezetben, pompás időben. 2006-ban viszont az igazi dorkói sár idéztette fel velünk a régi emlékeket, hisz alig tudtunk eljutni az Ehrlich-tanyára. De ez a kedvünket nem vette el!

Az utolsó két baráti összejövetel helye a volt téesz tanya lett, hisz az országút mellett ez a terület tud helyet adni a 120-130 vendégnek.
Ezek a találkozók Varga Jánosné Licskó Erzsébet szervezőkészsége nélkül nem lennének.

Vannak törzsvendégeink és mindig jönnek újak is. Az idén különösen sok új arcot láthattunk. Nagy örömmel fogadjuk a családtagokat is. Eleinte házastársak jöttek, aztán megjelentek az unokák. Sikernek éreztük, amikor már a gyerekek is elkísérték a szüleiket, így legalább az ifjabb generációk is megtanulják Dorkó nevét tisztelettel kiejteni.

A szüleim nagyon örülnének ezeknek a találkozóknak…

A találkozók résztvevői évente megemlékeznek Nagy András tanító sírjánál is. Ő 1920-30 között volt dorkói pedagógus. Azt mondtam el egyszer a sírjánál, hogy hitem szerint meghatározó egyénisége volt a település szellemiségének, lelkületének kialakításában. Az én szüleim pedagógus házaspárként 1952 és 1975 között ott élve, dolgozva hasonló célokért tevékenykedtek. Az eredményt ezek a találkozók is mutatják...

 

Dorkó tanya mint egy kis összetartó falu élte az életét. Volt iskola, posta könyvtárral, bolt, kocsma, templom is kettő, és érintette kisvonat. A pusztulása 1975-ben kezdődött el, az iskola megszüntetésével. Aztán megszűnt a kisvonat is, és sorba minden, ma már kocsma sincs... A két templom áll ugyan, de alig laknak már ott, csak ilyenkor telnek meg amikor a régi kisiskolások a találkozójukat tartják. Így történt ez a hétvégén is, amikor a találkozós osztályok zsúfolásig megtöltötték a kis református templomot...
 
 

 

 

Elsőként elhunyt tanáraink sírja előtt tettük tiszteletünket, legtöbbet időzve Nagy László igazgató bácsi és  felesége sírja előtt, akiknek generációk köszönhetik nem csak a tanítást, de az emberségre nevelést is..   További fotók>>>
 

 

Dorkóra érve az iskolánkat kerestük.. Helyét egy kereszt jelzi, amit ennek a közösségnek az áldozatkész tagjai állíttattak. Itt elhunyt tanáraink és diáktársaink emlékére helyeztünk el koszorúkat és virágokat. Az Önkormányzat koszorúját Oláh József választott képviselő helyezte el, miután köszöntötte a jelenlévőket...  (ez a kép nagyítható)  További fotók>>>
 

 

 

 


Az iskola helyétől a református templom felé vezetett az utunk, elhaladva az elárvult bolt előtt... Virágh Sándor tiszteletes úr a szívünkhöz szólt, amikor az Istentisztelet alatt Reményik Sánort idézte: "Ne hagyjátok a templomot, a templomot s az iskolát!"
További fotók>>>
 

 

Miután erkölcsi kötelességeinknek eleget tettünk, a program vidámabb része következett, egy közös ebéd elfogyasztása, amire a régi Aranykalász tsz erre célra berendezett, egyik csarnokában került sor...      További fotók>>>       Amatőrfilm>>>

 

 Már egy ideje fent van Dorkó tanya az iwiw-en. Aki kötődik hozzá, jelölje be!    Így keressék: Dorkótanya (egybe írva) [Isten ajándéka]
 

Törő Gábor
/2008.06.04./

 

 

Néptánc gála A Művelődés Házában

 

        
            

Május 30-án tartotta a Farkas Ferenc Művészeti Iskola Néptánc tagozata, hagyományos néptánc gáláját, amelyen valamennyi, az iskola keretében működő osztály bemutatkozott. Közel háromszáz gyermek lépett színpadra, 16 műsorszámmal, a zenei kíséretet a Szeredás Zenekar biztosította- tájékoztatja az olvasókat Darmos István...
 


 
 


Darmos István

 

A néptánc gála célja nem csupán az, hogy mindenki számot adjon a tanévben tanultakról, hanem az is, hogy a szülők és érdeklődők számára változatos és színvonalas – élvezhető időtartamú – műsort állítsunk össze.

Ebben átfogó képet adtak tanítványaink a magyar néptánc kincsről, hiszen dunántúli ugróstól, bodrogközi, Galga menti, hegyközi, rábaközi, kalocsai, nyírségi táncokon keresztül Moldva, Székelyföld, vagy Szásznagyvesszős tánckultúrájáig színes táncpalettát láthatott a közönség. Az est bevételét –mint minden évben- a ruhatár fejlesztésére fordítjuk.
 


/2008.06.04./

 

 

A baba-mama klub tagjai szeptemberben találkoznak ismét

 

        
            

Május 29-én délelőtt tartottuk a nyári szünet előtti utolsó összejövetelünket, amely a Zrínyi Ilona Városi Könyvtárban a gyermeknap jegyében zajlott. Előadást hallhattak a kismamák az aloe vera növény gyógyító hatásairól, majd zenés-táncos móka következett.
 

A gyerekek kipróbálták a támogatóinktól kapott új játékokat is. A baba-mama klub szeptemberben tart legközelebb találkozót a mamák és babák számára. Mindenkinek jó pihenést és kellemes nyaralást kívánunk!
Köszönjük az Ajtai és Társai Kft, a BABA Világ Üzlet és az Origo Üzletház támogatását.
  
 

További fotók >>>

/2008.06.04./

 

 

Sárospatakon járt Wittner Mária, az '56-os halálraítélt

 

        
            

A Wass Albert Kör meghívására 2008. május 29-én érkezett Sárospatakra Wittner Mária, az ’56-os halálraítélt, amikor a Művelődés Háza Pódiumtermében részt vett a történetét leíró „Hóhér vigyázz!” című film vetítésén és az azt követő beszélgetésen…
 


 
 
Wittner Mária


 

 

A film megdöbbentő volt, a Pódiumterem közönsége lélegzetvisszafojtva nézte végig. Láttuk, ahogy Wittner Mária visszalátogat a Kisfogház pincéjébe, ahol borzongva néz körül, szinte vele együtt éreztük, hogy a kivégzettek lelkei még ott lebegnek… Felidézte a fiatal áldozatokat, a cellatársával történt beszélgetéseket, akivel hónapokat töltött együtt a siralomházban, és akit mellőle vittek el a vesztőhelyre. A bitófát is láttuk a filmben, Waszlavik „Gazember” László a Kossuth-nótát játszotta alatta tangóharmonikán … nagyon tragikusan hangzott…

Nem csak ezek a képek voltak megdöbbentőek, hanem azok a riportok is, amiket a rendezők - Siklósi Beatrix és Matúz Gábor - az utcán vettek fel.
Szinte hihetetlen volt, hogy az utca embereinek elég nagy része semmit sem tud arról, hogy mi történt Magyarországon 1956-ban.
Nevek sem jutnak az eszükbe ebből az időszakból – egy sem.

Ezek után érthető, hogy Wittner Mária miért járja az országot, és miért mondja el mindenütt, ahol csak teheti, hogy mi történt 1956-ban… 
Ezt a beszélgetés végén kérésünkre a következőképpen fogalmazta meg:

”Először is, mert az esküm kötelez. Én megfogadtam, hogy ha egyszer módom lesz rá, és olyan helyzet lesz ebben az országban, én beszélni fogok róluk, nekem beszélni kell róluk.
A másik ok pedig az, hogy ha nem ismerik meg a fiatalok a saját történelmüket, akkor arra ítélik önmagukat, hogy megismétlődjön ez a történelem, és ez már nem az én bőrömre fog menni, hanem az övékre.”

Wittner Mária elmondta még, hogy kétszer is járt már Sárospatakon mind a kétszer iskolásokkal beszélgetett. Ahová meghívják oda megy, senkit, soha nem utasít el.

Végül, íme Wittner Mária hitvallása versben, amit a film után el is szavalt a Wass Albert Kör vendégeinek:
 
„Azt várja tőlünk most a világ,
hogy pusztán keresztényi könyörületből
bocsássunk meg, lépjünk tovább?
Bocsássunk meg azoknak,
kik gyermeket lánctalppal tapostak,
akik a sortüzet vezényelték?
Bocsássunk meg a mészárlásért,
a sok évnyi kegyetlen megtorlásért?
Felejtsük el, hogy arccal lefele temették a magyart,
hogy sokaknak csak az emigráció maradt?
Felejtsük el a kínzások iszonyú borzalmait,
a halálraítéltek utolsó szavait?
Bocsássunk meg, s majd ítél a történelem?
Hát nem! Nem és nem!”

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2008.06.03./

 

 

Ikervárosainkkal mérkőzött a Megyei Közgyűlés csapata

 

        
            

A megyei önkormányzat csapata még 1999-ben alakult. Akkor létrehoztuk és azóta hálaistennek össze is tartunk. Ugyan az előző négyéves ciklusban azt mondták, hogy nincs ránk szükség, de mi úgy érezzük, hogy a sport elengedhetetlen kelléke az életnek; ép testben ép lélek – nyilatkozta Molnár János, Gönc polgármestere, a Megyei Közgyűlés tagja…
 


 
 


Molnár János

Szamosvölgyi Péter

Aros János

 

A csapatunk abban az időben is megmaradt, de nem közgyűlés után jöttünk össze, hanem hétvégeken, meg falunapokon, városnapokon találkoztunk. Ugyanez a kiscsapat játszik most, látszik az eredményen is, de nem vagyunk rossz vendégek, remélem még alakul majd valamilyen módon az eredmény, a házigazdák úgy látom, hogy nagyon lelkesen és nagy csapattal vannak. Bízom benne, hogy a mieink fogják bírni a strapát a második félidőben is.

Aros János alpolgármester és Szamosvölgyi Péter polgármester úr meghívására jöttünk el ide, mint ahogy minden közgyűlés után valamelyik helyszínre el szoktunk menni, így jött létre ez a mai mérkőzés.


Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere éppen a pálya széléről szurkolt, amikor kérdésünkkel megzavartuk…

Úgy tudom, hogy a Megyei Közgyűlés csapata ajánlotta fel, hogy egy mérkőzést játsszon Újhely-Patak ikerváros csapatával, a helyszínt viszont Aros János alpolgármester úr ajánlotta fel, hogy legyen Patakon. Így jött létre ez a találkozó, mondhatjuk azt is, hogy ez egy folyamatnak az eleje, hiszen ez az első ilyen mérkőzés, és az ikerváros csapata is most először játszik. Tehát történelmi pillanatban vagyunk, és a Megyei Közgyűlés sem igen játszott még Patakon focimeccset.
Nagyon tetszik, biztos, hogy a visszavágóra valahol Miskolcon fog sor kerülni, és azt is el kell mondanom, hogy nagyon szép ez műfüves pálya, büszkék lehetnek rá a patakiak. Most rúgtuk a harmadik gólunkat… Azt hiszem, hogy a sport összehozza az embereket pártállástól függetlenül, ez itt is látszik, nagyon jó a hangulat.

Aros János alpolgármester játszott az ikerváros csapatában, így csak a mérkőzés másnapján tudtunk vele szót váltani…

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés csapatát láttuk tegnap vendégül egy barátságos labdarúgó mérkőzésen. A delegációt Gergely Zsolt alelnök úr vezette, és több képviselő kollégám, polgármesterek, önkormányzati alkalmazottak vettek részt a csapatban. Sárospatak-Sátoraljaújhely méltóan az ikervárosi programhoz egy közös csapatot alakított.

Természetesen vendéglátóként udvariasak voltunk és „engedtük győzni” a vendégeket, 6:8 lett a mérkőzés eredménye. Viszont sok maradt még bennünk, fejlődőképesek vagyunk, tehát biztosak vagyunk benne, hogy a visszavágón már nyerni fogunk.

Öröm ilyenkor játszani, hiszen pártállástól függetlenül, baloldali-jobboldali politikusok egy csapatban tudnak futballozni annak érdekében, hogy másik csapatot legyőzzék. Nagy barátságok szövődnek ilyenkor és olyan problémákat lehet megoldani a labdarúgó mérkőzés közben, illetve inkább az azt követő vacsora alkalmával, amire máshol, más körülmények között nagyon kevés lehetőségünk és esélyünk lenne.

                                                                           További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2008.06.03./

 

 

Rendőrségi bűnmegelőzési felhívás!

 

        
            

2008. május 27-én több személy ment be egy sárospataki irodába, ahol az ott dolgozó hölgytől pénztárcát tulajdonítottak el 4.000 forint készpénzzel és személyes iratokkal együtt.
Mivel az utóbbi időben az ilyen jellegű bűncselekmények száma ismét megnőtt, kérjük, hogy olvassák el az erre vonatkozó rendőrségi felhívást! – hívja fel az olvasók figyelmét Solymosi Antal rendőr alezredes, a Sárospataki Rendőrkapitányság bűnügyi osztályának vezetője…

 

Rendőrségi bűnmegelőzési felhívás!

 Tisztelt üzlettulajdonosok, bérlők, alkalmazottak!

Az utóbbi időkben a sárospataki üzletekben ismét egyre gyakoribbá váltak az olyan jellegű lopások, melyek során az elkövetők az eladó figyelmét elterelve, vagy éppen a figyelmetlenségét kihasználva tulajdonítják el kisebb-nagyobb értékeiket. Ezen bűncselekmények megelőzése érdekében felhívjuk a figyelmüket, hogy értékeiket (táskák, pénztárcák, telefonok, stb.) ne hagyják a pulton vagy egyéb olyan helyen, ahol a vásárlók könnyedén hozzáférhetnek. Kérjük, hogy az értékeiket lehetőleg a vásárlóktól jól elzárt helyiségben (raktár, öltöző) tartsák, s figyeljenek oda arra is, hogy ezek a helyiségek ne legyenek mások által megközelíthetőek, hiszen volt példa a raktárból történő lopásra is. 

Nem ritka elkövetési mód az, amikor többen egyszerre jelennek meg az üzletben, s különböző trükkökkel osztják meg az eladó figyelmét. Kérjük, hogy ebben az esetben lépjenek fel határozottan, egyszerre csak egy vásárlóval foglalkozzanak!  

Az ilyen jellegű bűncselekmények nehezen bizonyíthatóak, ezért kiemelt jelentősége van a megelőzésnek. Mivel e tekintetben eredményt a rendőrség csak a sértettek közreműködésével tud elérni, kérjük, hogy a felhívásban szereplőket tartsák be! 

Amennyiben bármilyen felvilágosításra, segítségre vagy intézkedésre van szükségük, kérem keressék a Sárospataki Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályát. 

Rendőrkapitányság Sárospatak Bűnügyi Osztály
Sárospatak, Rákóczi út 33/A.

Telefon: (47) 513-030.
  
 Solymosi Antal

 

Sárospatak vonzáskörzetében elszaporodtak az olyan jellegű hétvégi ház feltörések, ahonnan az elkövetők csak kisebb értékkel bíró fémtárgyakat tulajdonítanak el azzal szándékkal, hogy azokat a későbbiekben hulladékfelvásárló telepeken értékesítsék. Mivel a tulajdonosok egy része csak heti rendszerességgel látogatja a hétvégi telkeket, a rendőrség a legtöbb esetben több napos csúszással értesül a bűncselekményekről, ami lehetetlenné teszi az értékesítés ellenőrzést. Arra kérjük a tulajdonosokat, hogy amennyiben a hétvégi telkeken vagy azok közelében gyanús személyek jelenlétét észlelik, értesítsék a rendőrséget, illetve jegyezzék fel a gépkocsik rendszámát és típusát!

2008. április 21-e körüli időben, a Sárospatak és Sátoraljaújhely közötti területen lévő megszüntetett vasúti felüljárójának vaskorlátját ismeretlen tettes eltulajdonította mintegy 100.000 forint értékben. A nyomozás során megállapítást nyert, hogy a vasfűrésszel levágott és eltulajdonított korlátot egy helyi lakos értékesítette egy hulladékfelvásárló telepen. Ennek alapján az elkövető személye is megállapításra került.

2008. május 24-én, a Sárospatak és Füzesabony között közlekedő vonaton egy sárospataki lakostól pénztárcát tulajdonított el ismeretlen tettes a benne lévő 6.000 forint készpénzzel, 20.000 forint értékű szemüvegével és személyes irataival együtt. Az elkövető nagy valószínűséggel azt használta ki, hogy a sértett utazás közben elaludt, s így észrevétlenül tudott benyúlni a táskájába. Felhívjuk tehát az utazók figyelmét, hogy értékeiket folyamatosan tartsák szem előtt, s megfelelőképpen őrizzék azokat.

Törő Gábor
/2008.06.03./

 

 

Gyermeknap a Zrínyi Ilona Városi Könyvtárban

 

        
            

Május utolsó hetében különböző gyermeknapi programokkal vártuk a gyermekeket a Zrínyi Ilona Városi Könyvtárba - számolt be az eseményről Kövér Sándorné, a könyvtár vezetője...


 
 


Kövér Sándorné

Krenyitzkyné
Sárosi Krisztina

Noszályné Bodnár Ágnes

Trembeczki Lászlóné

Leskóné Szemán Éva

 

Rajzpályázatot hirdettünk „Kedvenc mesehősöm „ címmel. Nagyon örültünk, hogy a gyermekek és az őket segítő pedagógusok a tanítás utolsó heteiben is nagy lelkesedéssel készültek, hiszen ezt az is mutatta hogy közel 300 pályamunka érkezett be hozzánk. E pályázat eredményhirdetésével kezdődött el május 29-én délután a nagyszabású gyermeknapi rendezvényünk.

Az aszfaltrajzversenyen - amely a Művelődés Háza előtti lezárt útszakaszon zajlott - 21 6 fős csapat vett részt. A rajzok témája Nyár – Vakáció volt. Ezzel egyidőben különböző kézműves tevékenységek közül választhattak a gyerekek: foltvarrás, gyöngyfűzés; spatulafigurák, díszdoboz és leporello készítését is kipróbálhatták.

Ezen kívül arcfestésre is volt lehetőség. A mesekuckóban több mese is életre kelt ujjbábok, jelmezek, álarcok segítségével. A gyermekek választhattak a sokszínű tevékenységek közül. A jó hangulatot zene biztosította. A tikkasztó hőségben a büféasztalnál üdítővel vártuk a gyerekeket.
Az aszfaltrajzverseny eredményhirdetésével zárult a gyermeknapi délután.
Eredményeink:

Kedvenc mesehősöm „ rajzpályázat díjazottai:

I. díj Felföldi Mónika 3. osztály Református Ált. Iskola

II. díj Krenyitzky Sarolta 1.c II. Rákóczi Ált. isk.
Götz Bence 3. osztály Református Ált. Iskola

III. díj Mitró Dávid 3. a Árvay J. Gyak Ált. Iskola
Tamás Ilka 3. osztály Református Ált. Iskola

IV. díj Egyed Csilla 2.a Árvay J. Gyak. Ált. Iskola
Földes Lili 3. b II. Rákóczi F. Ált iskola

Különdíj:
Papp Zsófia 1.c II. Rákóczi F. Ált iskola
Jaskó Emese Egyéni nevezés
Horváth Béla 3.b Árvay J. Gyak. Ált. Iskola


Aszfaltrajzverseny eredményei:

I. hely Erdélyi J. Ált Iskola 5.a Budai Zsolt, Kossuth Annamária, Szatmári Ildikó, Májer József, Darók Ágnes

II. hely II. Rákóczi F. Ált. Isk. 2.a Fodor Zsófia, Papp Dóra, Perényi Júlia,  Sárosi Simon, Ferencz Dorina, Havrilla Petra

III. hely Református Ált. Isk. 4. osztály Mózes Árpád, Majoros Xavér, Bálint Martin, Rák Gergő, Bokros Anett, Gazsi Bettina

IV. hely Árvay J. Gyak. Ált. Isk. 2.a Horváth Inez, Székely Andrea, Csordás Dóra, Csubák Viktória, Bajzáth Emese, Csehi Ibolya

V. hely II. Rákóczi F. Ált. Iskola 2.c Szendrei Nikolett, Szilva Melitta, Balogh Vanessza, Durányik Bianka, Kazai Dániel, Orosz Vivien


A rendezvény támogatói:
Seregné Király Andrea, For You 2 Kft, Márka ABC Sárospatak, Nosztalgia Virágszalon és Ajándéküzlet, Le-Porello 2005 Kft, Prezent Bt., Nikoletta Kerámia, Baba Világ, Bokréta Virág- és Ajándékbolt, Cerka Papír-Írószer Kreatív Bolt, Origo Üzletház, Szabó és Tsa Bt, Korona Lakásfelszerelés, Hild téri Könyvesbolt, Rákóczi Könyvesbolt, Ajtai és Társai Kft
 

További fotók>>>1       2         3

/2008.06.03./

 

 

ART ÉRT Nap 2008

 

        
            

"Ezt is megértük" - olvashatták a művészeti iskola tanárainak, vezetőinek homlokán a ráncokról a rendezvényre látogatók. Munkában és eredményekben gazdag tanév áll mögöttük - nyilatkozta Csetneki József...
 


 
 


Csetneki József

 

Az eredmények között első helyen az év alatt született drámás órák, előadások, a képzőművészetis foglalkozások és kiállítások lelhetők, meg a pályázati eredmények, tanulmá-nyi versenyeken elért sikerek. További helyeken, ugye a sokat emlegetett minősítés, na és persze az iskola munkáját kísérő elégedettség, ami a kisszámú lemorzsolódásban, az iskolához érkező újabb megkeresésékben ölt testet. Utóbbi új telephelyeket, új növendékeket, még több munkát jelent majd. Ez is öröm!

A vidéki telephelyekről (Bodroghalomból, Sajószentpéterről, Sajóbábonyból, Taktaharkányból, Szendrőládról) érkező gyerekek, a Rákóczi vár jóvoltából ingyen vehettek részt várlátogatáson, sokak életükben először. A várból a Betyár Lovastanyára indultak a buszok. Lovaglás, falmászás, íjászat, akadálypálya; aktív pihenés - így év végén.

A ráncok majd kisimulnak. Sőt, már a nap folyamán helyükre került a mosoly és az öröm, hiszen kiváló alkotásokból nyílt kiállítás a Művelődés Háza emeleti folyosóján, de haladjunk sorjában, amelyet Lendák Lajos tanár úr, a Sárospataki Önkormányzat Oktatási Bizottságának elnöke nyitott meg.

Feró István elnök úr a sárospataki Kiwanis Klub nevében nyújtott át négy hátrányos helyzetű növendéknek nyári képzőművészeti táborozási lehetőséget tartalmazó támogatáscsomagot, amely az ART ÉRT Alapítvánnyal tavaly megkötött együttműködési megállapodás működését bizonyítja követésre méltó módon.

A Sárospatakon már jól ismert Langaléta Garabonciások "előjátszókkal" érkeztek. A hercegkúti iskolába járó gyerekek jelenetét követően a felnőttek (gólyalábasok) egy tőlük eddig kevéssé ismert stílusú, tartalmú műsorral léptek fel a Művelődés Háza előtti téren, a Nap és a Hold elrablása című darabbal. A meghatóan egyértelmű szimbólumokkal működő, de differenciált képi- és jelentéssíkokkal megjelenített történetbe a gyerekek is tevékenyen bekapcsolódhattak, és be is kapcsolódtak. Öröm volt ott lenni.

"Mién itt a város, Sárospatak" - közös énekléssel indultak el a művészeti iskola növendékei, hogy hazavigyék pataki oskolájuk hírét.

Képek a nap eseményeiről

ART ÉRT Alapítvány
/2008.06.03./

 

 

Sárospatakon tartotta ünnepi közgyűlését a Rákóczi Szövetség

 

        
            

300 évvel az 1708. évi kuruc országgyűlés után, ugyanazon a helyen, a sárospataki Rákóczi-vár Lovagtermében tartotta éves közgyűlését május végén a több ezer tagot számláló Rákóczi Szövetség. Dr. Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke a várudvaron tartott kis ünnepségen két dolgot emelt ki az évforduló kapcsán…


 
 


Dr. Halzl József
 


Dr.Tamás Edit

 

Az első követendő példa, amit a Rákóczi szabadságharcból megtanulhatunk, a cselekvő összefogás. Ez nagyon fontos lenne ma is egy ilyen országban, ahol ennyire széthúznak az emberek, ahol nincsenek közös célok, nincs jó ügyek érdekében való összefogás.

A másik pedig Rákóczi személyisége. Az ő önzetlenségét, erkölcsi színvonalát, nem volna szabad szem elől téveszteni a mai közéleti szereplőknek
A megemlékezést Nagy Csaba tárogatóművész tette meghittebbé, a város gimnazistái pedig szép műsorukkal gazdagabbá.
Az ünneplő egyesületi tagok az Árpád Vezér Gimnáziumtól sétáltak át a Várkertbe, élükön korhű ruhába öltözött lovasokkal. Itt fejet hajtottak, s koszorút helyeztek el a Nagyságos Fejedelem lovas szobra előtt, s ez után vonultak be a várudvarra, ahol az ünnepséget tartották.

Hogy milyen híres zászló után vonulhattak, arra Dr.Tamás Edit, a Rákóczi-vár muzeológusa mutatott rá:
”100 éves zászló vezette utunkat. Az a 100 éves zászló, amely 1906-ban Kassán utolsó útjára kísérte a fejedelmet és az a zászló, amely a Történelmi Lovas Egyesület által, Petraskó Tamás elhivatott hagyományőrző szervezésében már végigjárhatta a történelmi emlékhelyeket Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján, a történelmi Magyarországon.
Ez a zászló 2003. június 16-án Vereckéről indult útjára, amikor a Rákóczi szabadságharc 300. évfordulójára emlékeztünk, hiszen akkor volt 300 esztendeje, hogy Rákóczi magyar földre lépett, és kezdetét vette a szabadságharc. A Rákóczi-szabadságharc 8 esztendeig tartott, a magyar történelem leghosszabb szabadságharca volt. Immár jó néhány éve helyszínről –helyszínre járva emlékezünk erre az eseményre. Ebben az esztendőben Sárospatak azért kap kiemelt szerepet, mert a Sárospataki Országgyűlés 300. évfordulója lesz télvíz idején. Természetesen novemberi, decemberi napokban nem vállalkozhatunk ilyen rendezvényre mint a mostani, így ezt a május végi, nyár eleji napot tűztük ki az ünneplésre.”

A tagság a Loggián keresztül a Lovagterembe vonult, ahol a Rákóczi Szövetség megtartotta éves közgyűlését. A Lovagteremben megbeszélték a 2007-es év tetteit, valamint a 2008-as év programjait.


A sárospataki Rákóczi várban rendezte meg a Rákóczi Szövetség 2008-ik évi közgyűlését. A lovagteremben megbeszélték a 2007-es év tetteit, valamint a 2008-as év programjait.

Az ünnepi közgyűlésen képviseltette magát Sárospatak város vezetése és megjelent Duray Miklós, az MKP alelnöke is.
 


Nagy Csaba


Petraskó Tamás


Duray Miklós

A felvonulás és a koszorúzás fotó >>>      Várudvar >>>     Lovagterem >>>


Törő Gábor
/2008.06.02./

 

 

Nem egyszerűek a hulladékgazdálkodási pályázatok

 

        
            

A pataki diák elébe megy tavasznak. Ezzel is jellemezhetném ezt az informális tanácsülésünket, ahol az érintett kistérségi polgármesterekkel és az érintett szakmai szervezet vezetőivel ültünk össze, hogy a hulladékgazdálkodási pályázatok menet közben is változó feltételeihez való alkalmazkodást megbeszéljük – kezdte a tájékoztatót Dr.Hörcsik Richárd polgármester, Zempléni Hulladékgazdálkodási Társulás soros elnöke…
 


 
 


Dr. Hörcsik Richárd
 


Lengyel Attila

 

Korábban eldöntöttük, hogy uniós pályázatokat fogunk készíteni annak érdekében, hogy az egész hulladékgazdálkodásunkat megújítsuk. Ez uniós előírás, aminek van egy kifutási ideje, különböző pályázatokat kell benyújtani. Nos, az első pályázatot a rekultiváció elvégzéséhez a tervek elkészítéséhez már benyújtottuk, és reménységünk van arra, hogy ezt meg is fogjuk nyerni.
Kiderült azonban, hogy a további un. KEOP pályázatoknál megváltoztak a feltételek, és ezért kell majd a következő héten is, a tagönkormányzatok képviselőivel összejönni, hogy a megváltozott pályázati feltételekről tájékoztassuk őket.

Ennek a lényege az, hogy két részre bomlik az a pályázat, amit korábban gondoltunk beadni, a rekultiváció és a technológiai beruházás, ez két pályázati egységben fog elkülönülni, valamint bizonyos feltételeket megváltoztattak. Korábban 5%-os önerőt kellett volna benyújtani, ami most megváltozott 30%-ra, ami jelentős terhet ró ránk.

Ugyanakkor a másik ilyen dolog, ami megváltozott ebben a pályázatban, hogy a kukásautóinkat is ki akartuk cserélni, azonban most a pályázati kiírások között csak speciális, un. szelektív gyűjtésre alkalmazható gépjárművek beszerzésére lesz lehetőség, vagyis ezeket a gépjárműveket - olyan 15 gépjárművet - meg tudunk pályázni, de egy másik 15-öt az egyszerű kukásautót, amit le kell majd cserélni lépésről-lépésre a társulásnak, ezeket önerőből kell fedezni.
Tehát ez megváltoztatták a pályázati kiírást, ezért az önkormányzatoknak új határozatokat kell hozni, egyébként ennek a levezénylésére lesz a következő héten a társulási tanácsülés, ill. a polgármestereknek, a tagönkormányzatok által képviselet delegátusoknak a tájékoztatása.

A lényeg az, hogy a pályázati kiírás megváltozott feltételei nem rettentenek el bennünket attól, hogy beadjuk a pályázatot, mert elemi érdekünk, hogy Zemplén tiszta legyen, hiszen a turizmus szempontjából ez nagyon lényeges. Ezért viszont tennünk kell, a megváltozott feltételeknek is meg fogunk felelni, együttgondolkodással és előregondolkodással.

Az elnökúr, elmondta, hogy változtak a pályázati feltételek, ehhez nekünk, mint munkaszervezetnek alkalmazkodni kell – folytatta Lengyel Attila a társulás projektvezetője…
Mi egy előterjesztést nyújtottunk be, amit tulajdonképpen elfogadott a társulási tanács, és ez arról szól, hogy a műszaki tartalmat némileg át kell dolgozni. Ez az átdolgozás tulajdonképpen az eredeti koncepció teljes energetikai fejezetét érinti, ami azt jelenti, hogy az energetikai fejlesztéseinket ki kell vennünk a projektcsomagból, de megmarad a rekultiváció és megmaradnak bizonyos hulladékkezelési elemek. Ilyen pl. a gyűjtőgép park cseréje, úgy ahogy azt elmondta elnök úr, tehát vegyes gyűjtésű járművekre nem lehet pályázni, viszont speciális szelektív gyűjtő járművekre lehet.
Bővíteni fogjuk a lakossági szelektív hulladékgyűjtő szigetek a számát is, és fog épülni egy vegyes hulladékválogató üzem. Lesz egy lerakó fejlesztés is ebben a projektben és sok-sok eleme az eredeti koncepciónak, de a legfontosabb változás sajnos az, hogy energetikára nem tudunk pályázni, valamint az, hogy minimum 30%-os önerőt kell a társulásnak biztosítania.

Úgy szakaszoltuk a projektet, hogy most 2+1 szakaszra bomlik - a rekultiváció egy külön szakaszt jelent, ott már van egy befogadott pályázat, reményeink szerint nyerni is fog.
A második projekttervnek a része a technológia kivitelezése és a technológiai bővítés, amiről az imént beszéltem és a plusz egy szakasz az energetika, ami talán akkor valósulhat meg, ha az elkövetkezendő években kijönnek az újfajta pályázati kiírások, és talán abba már bele fog férni az energetika is.

Cziczer Katalin
/2008.06.02./

 

 

Az idén is virágos város Sárospatak

 

        
            

Nem csak a történelmi nevezetességeket, de a szépen gondozott parkjainkat is évről évre büszkén mutatjuk meg vendégeinknek, amelyeket a téli hónapok kivételével, mindig az évszaknak megfelelő virágok díszítenek. Ez alól a az idei év sem kivétel, tavasszal akár a tulipánok városa is lehettünk volna, most pedig már kezdenek nyílni a nyári virágok. De a város főkertésze, Ágoston András többet tud erről mondani…
 


 
 


Ágoston András

 

Május folyamán a kandeláberekre kihelyeztük az a futónövényeket, a futómuskátlit, futópetúniát, amik nagyon szépen díszítenek majd az oszlopainkon - kellő ápolás mellett.

Folyamatban van a tulipán, az árvácska, a százszorszép és a nefelejcs nyári virágokra való cseréje, az egynyári növények közül a virágágyainkban mintegy 48 ezer db kerül kiültetésre. Ez kb. 85 fajtát, és fajtán belül mintegy 200 féle növényt jelent.

Remélem, hogy a téli tervezést követően és a nyári ápolási munkák következtében nagyon szépen fognak díszíteni, és ezzel örömet szereznek Sárospatak lakosságának, ill. az idelátogató turistáknak.
Az ültetést egy 6 fős előkészítő társaság végzi, kiszedik a kétnyári növényeket, a tulipánhagymát, amit megpróbálunk letárolni, de sajnos zöld állapota miatt csak az 1/5-ét tudjuk következő évben felhasználni. Tartós műtrágyával kezeljük a virágágyainkat és a talaj előkészítést követően egy 7-8 fős társasággal ültetjük be a virágágyainkat.
 

A téli hónapokban terveztem meg a különböző virágágyi kompozíciókat, amely évről-évre mindig színesebb, mindig talán látványosabb, és ezt a Virágos Magyarországért mozgalomban a zsűri folyamatosan értékeli, ill. ez éven is értékelni fogja.

Az időjárás függvényében 3 hétre terveztem a kiültetési munkák végrehajtását. Ezt követően folyamatosan gondoskodunk az ápolási munkáról, gyomtalanításról, öntözésről, tápoldatozásról. Két naponta öntözzük a növényeinket, épp úgy a kandeláberen lévő növényzetet, mint a virágágyban lévőket.
A munkák végzésében közalkalmazotti dolgozók mellett közcélú dolgozók is részt vesznek. A virágok elültetésében elsősorban a gyakorlattal rendelkező személyzet vesz részt. Bízom benne, hogy a városi virágágyak mellett a lakosság is hasonló intenzitással és nagy odafigyeléssel fogja a családi házak előtt a közterületeket beültetni, ill. az erkélyeket ablakokat is díszíteni fogják virágaikkal.
Ez évben is meg fogjuk hirdetni a Virágos Sárospatakért versenyt, hamarosan megjelenik a TV-ben, ill. reklámújságban a felhívás. Kérem, hogy figyeljék és aki 5 éven belül nem ért el eredményt, ill. nem kapott díjat, az nyugodtan csatlakozzon ehhez a mozgalomhoz.
 

Törő Gábor
/2008.06.02./

 

 

Koncert az orgonáért és Lorántffy megemlékezés a Szent István bazilikában

 

        
            

Május 16-án Budapesten megtelt a Szent István Bazilika érdeklődőkkel, akik Handel: Izrael Egyiptomban című oratóriumát szerették volna hallani. A hatvan tagú Erkel kórus és a tizenöt tagú kamarazenekar muzsikája előtt azonban különleges ünnepségre került sor, melyről Virágh Sándor lelkész szólt....

A Bazilika bejárata felett van egy emléktábla, amely megörökíti a tényt, hogy Rákóczi fejedelem hazahozatalakor a dóm falai közt megpihentek a hamvak. Ilyen "történelmi megpihenés" céljából szenteltünk alkalmat II. Rákóczi Ferenc dédnagymamája, Lorántffy Zsuzsanna emlékezetének, akiről Szigethy Gábor tartott nagy hatású, mában is eligazító szónoklatot. Dr Hörcsik Richárd polgármester is köszöntötte a jelenlevőket, kifejezve, hogy Sárospatak városának szándéka ápolni a kapcsolatokat a Patakról elszármazottakkal, a pataki öregdiákokkal, és a Sárospatakot történelméért, kultúrájáért szerető emberekkel.

Kiemelte beszédében Sárospatak hagyományainak sokrétű arculatát és köszönetet mondott mindenkinek, akik e nemes ügyhöz csatlakoztak. Az alkalomra Szabó Géza protonótárius kanonok, a bazilika plébánosa adott áldást, kiemelve az Isten-magasztalásában való egységet. E helyről is köszönjük neki és Máthé Istvánnénak a szíves fogadtatást, a szervezés munkájának sokoldalú segítését. A koncert végén, melyet Dr. Cseri Zsófia vezényelt, - nagybőgőn a sárospataki gyökereket hordozó László Éva játszott - a közönség még sokáig együtt maradt és beszélgetett a bazilika előtti téren, jelezve, hogy az összetartozás és a barátság alkalma lehetett ez a koncert, melynek perselypénze a Mooser orgonát szolgálta, és hirdette Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszony életműve példakép értékű jelentőségét. 
 Református Lelkészi Hivatal
/2008.06.02./
 

 

Horgászparadicsom lesz a Berek-holtág

 

        
            

A Bodrogmenti Sporthorgász Egyesület az elmúlt időszakban két nagy mennyiségű halasítást hajtott végre, az előző héten pedig megérkezett a Hortobágyi Halgazdaságból a harmadik szállítmány is – számolt be a halak érkezéséről Pingor Zsolt, az egyesület elnöke…
 


 
 


Pingor Zsolt

Bujdosó Norbert

 

Ennek a mennyisége lényegesen kisebb volt, mint az előzőek, ugyanis abból a vállalásból, amit eddig tettünk a Hortobágy felé, ill. amit a szerződésben kikötöttünk, a hátralévő halmennyiség 3 részletben fog bejönni a vizeinkbe.

A mennyiséget azért kellett csökkenteni az elmúlt telepítésekhez képest, mert egyrészt az egyesület pénzügyi helyzete ennyit tesz lehetővé, másrészt pedig az elmúlt időszakban olyan mértékű melegedés történt, hogy a Hortobágyi Halgazdaság csak a mi felelősségünkre adta volna ki a nagyobb mennyiségű - 8 mázsa halat - amit először terveztünk.

Úgy érzem, hogy ez a 6 q is elég komoly mennyiség, s így elmondhatjuk, hogy egyetlen egy hal sem pusztult el a telepítés alkalmával, s ez az egészséges halmennyiség napokon belül összeszokik a többiekkel.

Ennek megfelelően a mai napon 6 q fogható méretű pikkelyes és tükörponty érkezett a vizeinkbe. Ebből a Csepel-tónál, majd a Berek teljes területén, 6 helyen történt halbehelyezés.

Természetesen folyamatosan lesznek még telepítések, június 15-ét követően szintén egy ilyen 6-8 q körüli haltelepítésre számítunk. A július hónapot - mivel az a legmelegebb hónap és a legveszélyesebb ilyenkor a szállítás - szeretnénk kihagyni, de az augusztusi pontyfogó verseny előtt még további haltelepítést biztosítanánk.

Ezt követően az őszi időszakban csukából kb. 120 kg, vegyes keszegből pedig kb. 2,5 q érkezne a Berek-holtág horgászvizeibe.

További képek>>>

Cziczer Katalin
/2008.06.01./
 

 

Műhelymunka Komlóskán

 

        
            

Május 23-án a sárospataki kistérség könyvtárosai Komlóskán vendégeskedtek. A Műhelymunka keretében Köteles László polgármester úr fogadott minket, és ismertette a kistelepülés történetét, helyismereti és kulturális értékeit, természeti kincseit nyilatkozta Kövér Sándorné, a Zrínyi Ilona Városi Könyvtár vezetője...
 


 
 


Kövér Sándorné

 

A jó hangulatú beszélgetés után megnéztük a könyvtárat, megbeszéltük a további fejlesztési feladatokat. Példaértékű a könyvtár helyismereti, és ruszin nemzetiségi gyűjteménye, valamint az informatikai felszereltsége. Érdekes volt bekukkantani a stúdióba is.

Nagy élményt jelentett a Tájház, majd a görög-katolikus templom meglátogatása, az a szíves fogadtatás, amiben a helyiek részesítettek! Köszönet érte!
 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2008.06.01./

 

 

ÁVG-s diákok sikere egy nemzetközi környezetvédelmi projekt kapcsán

 

        
            

Ősszel beszámoltunk róla, hogy tíz ÁVG-s diák – német, lengyel és holland társaikkal közösen – két hetet töltött Sárospatak testvérvárosában, Soestban. Itt egy nagyszabású környezetvédelmi projekt keretében a világ különböző tájain időről-időre fellépő pusztító árvizek okait és következményeit vizsgálták, illetve azt, hogy milyen lépéseket kell tenni ezen katasztrófák megelőzésére...

Kutatásaik eredményét, tapasztalataikat leírták, és az így létrejött könyvvel beneveztek egy Németországban meghirdetett hasonló témájú versenyre.
Az értékelés során munkájukat kimagaslónak találták, és az elismerő oklevél mellett egy többnapos kenu- és kerékpártúrával jutalmazták.
A túra május 21-24 között zajlott az Oderán kenuval, illetve a folyó vonalát követő kerékpárúton biciklivel. Diákjaink nagy örömmel vettek részt a kiránduláson. A szabadidős tevékenységek közben a résztvevők megfigyelték a folyó növény- és állatvilágát, és jegyzeteket készítettek róla, segítve az Odera védelmében tevékenykedő aktivisták munkáját.
Kalandjaikról, „természetközeli” élményeikről beszéljenek a fotók. 
 


Cziczer Katalin
/2008.06.01./

 

 

Miről tárgyalt a Testület?

 

        
            

A képviselő-testület május 30-án délelőtt 9 órakor kezdte meg rendes ülését, ahol 22 napirendi pontot tárgyaltak meg. A jól előkészített bizottsági munkának köszönhetően délután 2 órára sikerült befejezni. Volt néhány napirendi pont, amely nagy érdeklődést váltott ki, többek között az RTL Klub, a MTV I-es csatornája, a Népszabadság tudósítója, és a Független Hírügynökség is figyelemmel kísérte az ülést - nyilatkozta Aros János alpolgármester…
 


 
 


Aros János

 

A két ülés között tett legfontosabb intézkedésekről számolt be polgármester úr, majd pedig a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról hallhattunk előterjesztést.
Első napirendi pontunk a fizető parkolók kijelöléséről, a parkolási díjak megállapításáról szóló rendelet megalkotása volt. Fizető parkolót a tavalyi évhez hasonlóan a fürdő alsó-és felső bejáratánál fogunk üzemeltetni. Ami változás a tavalyival szemben, hogy az Arad utcán alkalmazott díjakat ott nem fogjuk beszedni. Ennek az oka kettős, az egyik, hogy meglehetősen kevés bevétel származott ebből a fizetős parkolóból, a másik pedig az, hogy ide főként a várba látogató, busszal érkező turisták jönnek. Mikor meghallották a buszosok, hogy itt parkolási díjat kell fizetni, akkor kitették a turistákat, ők pedig a város különböző helyein kerestek parkoló helyet, ezzel is nehézségeket okozva a pataki lakosoknak. Éppen ezért döntöttünk úgy, hogy az idén nem fogunk az Arad utcán parkolási díjat szedni, megpróbáljuk az összes buszt oda terelni, itt legalább jól elkülöníthető, zárt helyen vannak, és a kirándulók innen jól meg tudják közelíteni a várat, a várkertet.
 

A díjakban nem tervezünk változást, ami változás az az, hogy a tavalyi 3 ezer Forint/nap busz parkolási díjat, óránként 100 Forintra csökkentettük a fürdő közelében kijelölt autóbusz parkolóban. Hasonló okokból, mint amit már az előbb elmondtam, hiszen tavaly évvégére sikerült rendezett körülmények közé terelni az addig meglehetősen kaotikus állapotokat tükröző parkolási rendszert a fürdő környékén. Láthatta mindenki, hogy főleg a napsütéses hétvégi napokon, amikor a több ezer idelátogató turista szerette volna igénybe venni a fürdő szolgáltatásait, mindenütt álltak az autók, csak ott nem ahol kellett volna. Egyrészt a környező utcákba kihelyeztük a megállni tilos táblákat, ezeket be is tartattuk a közterület felügyelők és a polgárőrök segítségével. Irányítottuk a forgalmat a nehéz napokon, illetve betereltük a faház mögötti füves területre a buszokat. Itt tavaly nem szedtünk parkolási díjakat, az idén viszont itt próbáljuk meg beszedni, a 100 Forintot óránként. Célunk kettős, egyrészt parkolási díjból bevételt számolunk - ez a tavalyi éven 6 millió Ft volt - másrészt egy rendezett állapot kialakítása a fürdő környékén.

A város szervezeti és működési szabályzatának módosítása került a képviselő-testület elé, több apróbb döntésünket kellett korrigálnunk a szervezeti és működési szabályzatban, amit el is fogadtunk.

Amint az elején említettem, országos sajtóérdeklődésre tartott számot a gyermekvédelmi támogatásról szóló rendelet kiegészítése, illetve a rendszeres szociális segélyezéssel összefüggő feladatokról szóló előterjesztés. Ennél a napirendi pontnál három határozati javaslatot tettem a képviselőtestület elé. Mindenki számára ismert az utóbbi néhány hét történéssorozata, gondolok itt a monoki kezdeményezésre, vagy a szerencsi kistérség 18 települése által aláírt önkormányzati kezdeményezésre. A sajtó kiemelt érdeklődéssel követi ezeket az eseményeket. A mai képviselő-testületi ülésen nekünk is reagálnunk kellett, hiszen városunkban 465 szociális segélyezettet tartunk nyilván.
Közöttük vannak valóban rászorulók - köszönhetően a kormány megszorító intézkedéseinek - akik nagyon nehezen tudnak kijönni a segélyből. Más bevételi forrásuk nincs, szegény, szerencsétlen emberekről van szó, akik szívesen dolgoznának, ha tudnának, de nincs munkalehetőség számukra.
A másik részük kizárólagosan segélyekből él, nem is akarnak dolgozni, a különböző segélyekből magasabb életszínvonalat tudnak maguknak biztosítani, mint a köztisztviselők, vagy a közalkalmazottak akik havi nettó 60-70 ezer Forintot keresnek. Az előbb említett személyek 150-160 ezer Forinhoz, esetenként 200 ezer Forinthoz is hozzájuthatnak gyermekvédelmi támogatásokból, különféle segélyek és a családi pótlék révén.

Ez az egyik probléma, ami irritálja a pataki lakosokat, a másik probléma pedig az, hogy most már a harmadik generáció nő úgy föl, hogy azt a példát látja nap mint nap maga előtt, hogy a szülő délelőtt kikecmereg az ágyból, dolgozni nem megy, a gyerekeket sem járatják iskolába, kizárólag a segélyre várnak. Kamatos kamatot vesznek fel egymástól, ami előbb-utóbb konfliktusokhoz vezet közöttük.

Tehát ezt a példát látják a gyerekek is, és innen kitörési lehetőség nincs, csak ha valami radikális lépésre szánjuk el magunkat.
Az előterjesztés első határozata, ami a gyermekvédelmi támogatásról szól, tisztában vagyunk vele, hogy törvénysértő és alkotmányellenes, erre a jegyző asszony is felhívta a figyelmünket. Ugyanakkor úgy gondolom itt az idő, hogy lépjünk valamit, mert nem látom reális esélyét annak, hogy a kormány meghozza azokat a döntéseket, intézkedéseket, amelyek véget vethetnének ennek az ingyenélésnek. A képviselőtestület 12 igennel, 5 nemmel és 1 tartózkodás elfogadta a gyermekvédelmi támogatásról szóló rendelet kiegészítését.

Egyszerűbb volt a helyzet a rendszeres szociális segélyezéssel összefüggő feladatokról szóló határozati javaslatnál. Ez a határozati javaslat, arról szól, hogy minden egyes segélyen lévőnek fel fogjuk ajánlani a közcélú, közhasznú munka lehetőségét. Aki ezzel nem él, nem vállalja el, attól meg fogjuk vonni a segélyt. Természetesen, aki él a munka lehetőségével, az kikerül a segélyezettek köréből, de akkor a közcélú, közhasznú munka lehetőségét kihasználva rendszeres fizetéshez juthat. Ezt a határozati javaslatot a képviselőtestület egyhangúlag elfogadta. Hozzáteszem, hogy ez a határozati javaslatunk ez nem törvénysértő - az előzővel szemben.

A harmadik határozat pedig az volt, hogy csatlakozunk a szerencsi kistérség 18 településéhez - melynek az anyagát eljuttattam minden képviselőtársamhoz - melyet egyhangúlag elfogadtunk. Úgy gondolom, nekünk is jeleznünk kell ezt a problémát, amit több település is jelez már. Felhívjuk a törvényalkotók figyelmét arra, hogy ha rövid időn belül nem történik változás, akkor komoly problémák lehetnek - ez egy időzített bomba, ami robbanni fog Magyarországon. Az utolsó perceiben vagyunk annak, hogy még változtathatunk ezen.

A következő napirendi pont a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló előterjesztés volt, és Sáfrányos Sarolta volt a Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat részéről, aki kiegészítette az előterjesztést. Így a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

Komplex városfejlesztési stratégiai terv elfogadása került a testület elé. Az anyagot erősen kiegészítendőnek találta valamennyi bizottság. Így abban maradtunk, hogy kérdéseinket feltesszük a terv készítőinek és a következő testületi ülésen - amennyiben kielégítő válaszokat kapunk - visszakerül elénk és elfogadjuk az előterjesztést.

A közétkeztetési szerződés módosítását is levettük napirendről, hasonló módon a Sidinfo Nonprofit Kft. és az Önkormányzat közötti üzemeltetési szerződés jóváhagyását nem tartottuk kellően előkészítettnek, illetve a bizottsági üléseken és az intézményvezetőkkel történt többszöri egyeztetéseken olyan kérdések merültek fel, amelyek feltétlenül igénylik a szerződés átdolgozását.

Vörösmarty út 901 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan elidegenítésére tettem előterjesztést, amely előterjesztést támogatott a képviselő-testület.
Több hatósági vizsgálat is volt az elmúlt hónapban az önkormányzatnál. Szinte valamennyi hatóság, amelyik működik Magyarországon, vizsgálódott városunkban. Természetesen bízom benne, hogy ez csak a véletlen műve, és nem valamilyen célirányos vizsgálódást tartanak itt. Ami azonban öröm, hogy minden egyes vizsgálatnak pozitív volt az eredménye, és a körülményekhez képest megfelelő munkát állapítottak meg mindannyian. Külön, országosan kiemelkedőnek minősítették az okmány irodánk működését. Ezúton is köszönöm a kollégák lelkiismeretes munkáját a Polgármesteri Hivatal apparátusán belül.
A Távhő díj kezeléséről tartottunk egy tájékoztatót a jegyzőasszonnyal. Mint ismeretes 2007. október 1-én 40 millió Forintos kintlévőséget örököltünk az átalakult Távhőtől. Nagyon nagy lendülettel kezdtünk neki a kintlévőségek behajtásának, 12 millió Forintot sikerült is beszedni. Az elmúlt egy év alatt többen fordultak hozzám olyan kéréssel, hogy fizetnének, de nincs ennyi pénzük, ezért részletfizetési kedvezményt kérnek. Erre kértem felhatalmazást a képviselő-testülettől, hangsúlyozom, részletfizetési kedvezményeket kértek. Ezekre kaptam felhatalmazást, hogy elbírálhassam.

A napirendi pontnak üzenete is van, még pedig az, hogy senki ne számítson arra, hogy a be nem fizetett tartozást - hiszen itt van több millió Forintos tartozás is, amelyet több éven keresztül halmoztak fel - az önkormányzat el fogja engedni. Vannak olyan tartozások, amelyeket vitatnak a tartozók, ebben nem tudok dönteni, bíróságon fog folytatódni az ügy.

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola csoportbővítési kérelmet juttatott el hozzánk, melyet a képviselő-testület támogatandónak talált. Így a jelenlegi 4. osztályosok 5. osztályban a jelenlegi három helyett 4 négy osztályban folytathatják majd a munkájukat.

Aljegyzői munkakör betöltésére írtunk ki pályázatot, valamint döntöttünk a Tourist Police szolgálat idén nyáron történő megszervezéséről is. A pályázat feltételei hamarosan olvashatóak lesznek a Sárospatak Honlapon ill. Zemplén Televízióban, valamint Víghné Fehérvári Zsuzsánál lehet jelentkezni azoknak a pataki diákoknak, aki legalább egy, vagy inkább két idegen nyelvet beszélnek.

Az elsőosztályosok beiratkozásáról hallottunk a szakreferens úrtól egy tájékoztatót. Az Árvay József Gyakorló Általános Iskolába 38 gyerek iratkozott be, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolába 32, a Református Kollégium Általános Iskolájába pedig 26 kisdiák, tehát az Árvayban és a Rákócziban is két osztály, a Reformátusban pedig egy osztály fog indulni. Ami számomra szomorú és elgondolkodtató, az az, hogy köszönhetően a jelenlegi liberális oktatáspolitikai ámokfutásnak, az Erdélyi János Általános Iskolába az idén még nem írattak be egyetlen gyereket sem az első osztályba. Ez a tavaly bevezetett integrált oktatás eredménye. Én továbbra is meg vagyok róla győződve, hogy azoknak a gyerekeknek a fejlődését az segítené jobban elő, ha a megfelelően képzett szakpedagógusokkal az Erdélyi János Általános Iskolában esélyük lehetne a 8 osztály elvégzésére. Legalább az alapvető dolgokat, az írást és az olvasást tanulnák meg. Ha ezek a gyerekek bekerülnek bármely más általános iskolába, az integrált oktatásba, az a gyereknek sem tesz jót, mert le fog maradni, a mellett ülő egészséges gyereknek sem tesz jót, mert az sem tud úgy haladni, a fegyelmet teljesen tönkreteszik, hasonlóan a pedagógusokat és a szülőket is - tehát kézzel-lábbal tiltakozom az integrált oktatás ellen, legalább is a környékünkön ez nem működik. Valószínűleg működik Budapesten, vagy a Dunántúlon, vagy más országokban, ahol egy-egy osztályba egy, vagy két gyereket kell integrálni, nekünk a tavalyi évben – emlékezzünk rá – 14 gyereket kellett, tehát csaknem az osztály felét.

Döntöttünk Polyák Rita támogatási kérelméről, aki egy CD-t szeretne kiadni, akit egy szerény összeggel, jelképesen 100 ezer Ft-tal tudunk támogatni. Tudjuk, hogy Polyák Rita sokkal többet segített már a városnak, mint ez a 100 ezer Ft, de reméljük, vállalkozásokat is sikerül az ügynek megnyerni és így ez a CD rövidesen kiadásra kerülhet, aminek az elkészítéséhez ezúton is jó munkát kívánunk.

Zárt ülés keretein belül döntöttünk az első lakáshoz jutók támogatásáról, valamint javaslatot tett az oktatási Bizottság a Comenius Emlékérem és a Szabó Károly díj adományozására, amit a Pedagógus Nap keretein belül fogunk átadni.

Törő Gábor
/2008.06.01./