Ön jelenleg a sarospatak.hu archívumát olvassa. A lapok legutolsó frissítése 2014. október 31. Az aktuális honlap eléréséhez klikkeljen ide!
SÁROSPATAK Aktuális - üres lap ( kéthasábos )

Aktuális
2008. július

Fatolvajok a Király-hegyen

        
         

Korábbi cikkünkben a színesfém lopást említettük, de környékünkön az illegális fakitermelés is –köszönhetően vagy sajnos, a természeti adottságainknak- károkat okoz - nyilatkozta dr. Téglás István rendőr alezredes, a Sárospataki Rendőrkapitányság vezetője...
 


dr. Téglás istván

 

Az alábbiakban a Kedves Olvasó elé tárt rendőri sikernek, elfogásnak azonban nagy jelentősége van: azt az üzenetet küldi a fatolvajoknak, hogy nem lehetnek semmikor sem biztonságban, mert az érintettek rajtuk tartják a szemüket, és nem hagyják, hogy a más vagyonából, annak bitorlása révén gazdagodjanak meg. Ráadásul úgy, hogy egyéb, jelesül a közlekedési igazgatási szabályokra is fittyet hányva hajtják autóikat, veszélyeztetik mások biztonságát.

És ez is egy újabb jó példája az összefogásnak. Annak az összefogásnak, amit a Sárospataki Rendőrkapitányság vezetőjeként a területünk lakosainak bevonásával szélesíteni szeretnék. Szélesíteni azért, hogy az állampolgári közönyt felváltsuk a közös élettérért való gondoskodással, hogy a bűnelkövetők az állampolgári jelzőrendszer működése miatt ne követhessenek el annyi bűncselekményt, kiszoruljanak településeinkről. Ezzel rengeteg bosszúságtól, idegeskedéstől, kártól megóvva mindannyiunkat.
 


Állampolgári bejelentés érkezett a Sárospataki Rendőrkapitányságra 2008. július 05-én a kora délutáni órákban, miszerint a Király-hegyen lévő erdőterületről ismeretlen személy több tölgyfát kivágott, és azt most szállítják el onnan.

A bejelentés után a helyszínt és környékét több járőrkocsival átvizsgáltuk, és lesállást foglaltunk. Meg is lett az eredménye, mert a hercegkúti pincesor alatt lévő földúton megjelent egy UAZ típusú kistehergépkocsi, melynek platóján kb. 2 m3 frissen összefűrészelt tölgyfa volt.

A rendőrök kérdésére azt mondta, hogy a kocsin lévő fát a tegnapi napon egy másik terület erdészétől vásárolta 25.000 Ft-ért, amiről számlát is felmutatott.
Azonban az időközben helyszínre hívott Királyhegyi terület erdésze megállapította, hogy a platón lévő fa, melynek értéke kb. 30.000 ft, a Királyhegyről származik, mivel az ott maradt tuskók és az összefűrészelt rönkök átmérője és kéregjellegzetessége megegyezik.

A járművön lévő fát emiatt a helyszínen lefoglaltuk, majd az erdésznek átadtuk, és lopás bűncselekmény elkövetése miatt büntetőeljárást kezdeményeztünk az elkövetővel szemben.

Az is megállapítást nyert, hogy az UAZ tgk. kötelező felelősségbiztosítással nem rendelkezik, valamint a tulajdonosa az átírási kötelezettséget is elmulasztotta, így ezek miatt szabálysértési feljelentést tettünk.
De az ügy ennyivel még nem ért véget, mert a sofőr által felmutatott kocsi adás-vételi szerződése körül sem volt minden rendben, ezért annak tisztázása is „megér” még egy büntetőeljárást.

Cziczer Katalin
/2008.07.31./
 

 

Pályázati Ügyfélszolgálati Pont nyílt Sárospatakon

 

        
         

A Miskolci Egyetem sárospataki Oktatási Központjában 2008. július 29-én nyílt meg az Új Magyarország Fejlesztési Terv Ügyfélszolgálati Irodája, amelyet Dr. Hörcsik Richárd, Ártim László, Juhász István nyitott meg Szkircsák Istvánnal, aki a Kistérségi Koordinációs Hálózat egyik sárospataki koordinátora...
 


 
 


Szkircsák István

Ártim László

Juhász István

Dr.Hörcsik Richárd

Gógné Liszkai Judit 

 

Ártim Lászlótól a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség regionális hálózati igazgatójától a szervezet országos felépítéséről kaptunk információkat…
Kistérségi Koordinációs Hálózat néven működik egy országos hálózat, ami kistérségekbe települt ki, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség égisze alatt működik, de a Regionális Fejlesztési Ügynökségek alkalmazzák a munkatársainkat. Nagyon fontos, hogy a helyi vidékfejlesztési irodákkal és legfőképpen a kistérségi társulásokkal együttműködve olyan információkat adjanak a pályázóknak, ami hatékonyabbá teheti a pályázást.
Az iroda arra szolgál, hogy itt helyben megtalálják a munkatársainkat a fogadóórákon a kistérségi szereplők, egyébként a munkatársaim a kistérséget járva igyekeznek majd minden érintett szereplőt megkeresni, ahol fogadókészség és igény mutatkozik. Maga a hálózat 52 fős, a hátrányos helyzetű kistérségekben két munkatársunk dolgozik, hogy hatékonyabban tudják segíteni a kistérségeket, és egy 3 fős központi igazgatás segíti a működésünket.
A projektötlettől kezdve egészen a záró jelentés elkészítéséig segítjük a pályázókat. Erre igen nagy szükség van, mert a pályázatok között nehéz eligazodni, és a pályázatok olyan bonyolultak, hogy némelyiket elég a pályázóknak végigolvasni.

A Juhász István által vezetett Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kezdettől fogva végez pályázati segítségnyújtást, így kíváncsiak voltunk a véleményére…

Azért tartom nagyon fontosnak ezt az információs pontot, mert komplex információt adhat, tehát nem csak egy-egy szereplőnek, hanem a társadalom szinte minden szereplőjének, a magánembertől a termelőn át a mezőgazdasági vállalkozóig, a kis- és középvállalkozóktól egészen a multi cégekig, hiszen a teljes palettáról kaphatja meg a forrásszerzéshez szükséges információkat a betérő.
Másrészt nemcsak az információ lényeges, hanem az a tanácsadási feltételrendszer, amellyel ki tudjuk választani a szereplőnek legmegfelelőbb pályázati struktúrát, vagy pályázati összeállítást. Hiszen nem csak egy pályázatról lehet szó, hanem csomagokban is lehet gondolkodni, hiszen jelennek már meg a kistérségben helyi pályázatok, a Regionális Operatív Programban pályázatai és központi EU-s pályázatok, ezeket össze lehet rakni csomagba, ha megfelelő módon, szakértelemmel állunk e mögé.

A másik dolog, ami miatt fontos ez az iroda, hogy a pályázati struktúra elég bonyolulttá vált, a pályázatok menedzselése a megírástól egészen az elszámoláson túl, a majdani monitoring-ig komoly szakmai felkészültséget feltételez, és ebben újabb segítséget kell adni a pályázóknak, a szereplőknek, hiszen egy-egy vállalkozónál, de egy-egy önkormányzatnál sincs meg ma még az az apparátus, ami ezt képes végig vinni. Itt szakmai hátteret kell adni, egyrészt tanácsadással, másrészt pedig szakmai partnereket, szaktanácsadói vállalkozásokat kell létrehozni, vagy már létrehozottakat, ajánlani feléjük, akik ezt végigviszik és megfelelő sikerrel tudják lezárni a projekteket, hiszen nemcsak megnyerni kell egy pályázatot, hanem végig is kell vinni.

Dr. Hörcsik Richárd most három minőségében is jelen volt, mint Sárospatak város polgármestere, a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás elnöke és a térség országgyűlési képviselője…

A kistérség 16 települése nagy feladatok előtt áll. Elsősorban a már folyamatban lévő LEADER programban való részvétel, de leginkább, ami feladatként ránk hárul, ha minden igaz, jövőre 4 milliárd Ft pályázati lehetőségről lesz szó, amit mi fogunk koordinálni. Ezért alapvetően fontos az információ. Remélem, hogy ez az információs központ segíteni fog abban, hogy a kistérségi, elsősorban önkormányzatok, vállalkozók és a civilszféra is megfelelő információhoz jusson.
Én egy szoros együttműködést ajánlottam a Kistérségi Iroda és az Információs Központ között. Közös érdekünk, hogy minél több értelmes jó pályázat szülessen, és minél több nyert pályázata legyen ennek a térségnek. Nagy lemaradásunk van, én remélem, hogy ez segíti ezt behozni, hiszen mindenkinek ez az érdeke.

Remélem, hogy minél több emberhez eljut ennek az irodának a híre. Én azt várom, hogy ha mostantól bárki Zemplénben pályázatról gondolkodik, akkor bejöjjön és érdeklődjön. Ugyanígy a Kistérségi Irodánk a Kossuth utcában is nyitva áll a pályázók előtt.

Tehát a koordinációt nagyon fontosnak tartom, és remélem, hogy ez az iroda hozzá segíti a vállalkozókat, önkormányzatokat, civilszervezeteket, hogy minél több információ birtokában dönthessék el, hogy pályáznak, vagy nem pályáznak, mert ez a rendszer, ahogy most van ez nagyon összetett.

A Kistérségi Koordinációs Hálózat sárospataki koordinátorai Szkircsák István (istvan.szkircsak@umpont.hu) és Gógné Liszkai Judit (judit.liszkai@umpont.hu) lesznek, akik az Oktatási Központ első emelet 11-es szobájában várják azokat, akik pályázatokkal kapcsolatban szorulnak segítségre.

További képek>>>    Sajtóanyag>>>

Törő Gábor
/2008.07.31./
 

 

"Járműlopások" Sárospatakon

 

        
         

Július 19-i hétvégén két kerékpárlopás is történt Sárospatakon - nyilatkozta dr. Gaál Krisztián rendőr őrnagy, a Sárospataki Rendőrkapitányság igazgatásrendészeti osztály vezetője...
 


 
 


dr. Gaál Krisztián

 

Első esetben a tulajdonos a délelőtti órákban a lakótelepi ABC előtti kerékpártárolóban ugyan csak pár percre, de lezáratlan állapotban hagyta BMX kerékpárját. A fiatalkorú tettes azonban ezt rögtön kihasználta, s eltulajdonította a 40 ezer forint értékű járművet. A sértett közreműködésével járőreink pár percen belül elfogták a tettes, így a kerékpár visszakerült jogos tulajdonosához.

Második esetben a sértett a Wesselényi úton lévő élelmiszer áruház kerékpártárolójában igaz lezárva, de több órára, ráadásul éjszaka (!) őrizetlenül hagyta a kerékpárját. Mikor órákkal később hajnali 3 órakor nyeregbe kívánt pattanni, már csak hűlt helyét találta a biciklijének. Az okozott kára 40 ezer forint.

Mindkét esetre jellemző az a közhely, hogy alkalom szüli a tolvajt. Hatóságunk a sajtót és az önkormányzatokat is kihasználva már több esetben is felhívta az állampolgárok figyelmét, hogy a bűncselekmények elkövetésének többségét megelőzze, azonban a fenti esetek szerint még mindig sok a vagyonvédelmet elmulasztó, gondatlan tulajdonos.

Cziczer Katalin
/2008.07.31./
 

 

50 millió Ft támogatást nyert Sárospatak

 

        
         

Dr. Hörcsik Richárd polgármester tájékoztatása szerint, Sárospatak Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be az Önkormányzati Minisztériumhoz, a "működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása" jogcímen...
 


 
 


Dr. Hörcsik Richárd

 


Az azonnali gondok megoldásához önkormányzatunk számára 50 millió forint támogatást biztosított a minisztérium (30 millió vissza nem térítendő és 20 millió 2009-március 31-ig visszatérítendő).

Mivel a korábbi un." Önhikis" pályázaton sikertelenül szerepeltünk és önkormányzatunk számára jelentős terhet jelent a kötelező feladatok ellátása, melynek pénzügyi fedezete a megfontolt, jogszabályi előírásoknak megfelelő gazdálkodás és hatékonysági intézkedések megtétele mellett sem biztosított, ezért kaptuk meg a támogatást.
 

Törő Gábor
/2008.07.31./
 

 

A rendkívüli testületi ülés oka a labdarúgás volt

 

        
         

Július 30-án rendkívüli képviselő-testületi ülést hívtunk össze, aminek az volt az oka, hogy az Észak-Magyarországban olvastuk a hírt, hogy Tolcsva község nem tudja vállalni a szereplést labdarúgó megyei I. osztályban - nyilatkozta Aros János, alpolgármester...
 


 
 


Aros János

 

Mi, Sárospatak város vezetői kívánjuk természetesen a tolcsvaiaknak, hogy rendeződjenek a soraik - bár tudjuk azt, hogy nagyon sok meghatározó játékosuk eligazolt a nyár során - kívánjuk, hogy minél hamarabb feltöltődjön a létszám, és vegyenek részt a megyei I. osztályban.

Azonban, ha mégis bejelentenék, hogy nem tudnak indulni ezen oknál fogva a megyei I. osztályban, akkor Sárospatak város képviselőtestülete, labdarúgó szakosztálya és minden labdarúgást szerető pataki polgára készen áll arra, hogy átvegye Tolcsva helyét és induljon a megyei I. osztályban.
 
Ehhez hoztunk egy olyan elvi döntést, hogy amennyiben a Megyei Labdarúgó Szövetség Tolcsva bejelentése után Sárospatakot kérné fel arra, hogy vegyen részt a megyei I. osztályban, akkor a feltételeit a város képviselőtestülete vállalni fogja.
 

Cziczer Katalin
/2008.07.31./
 

 

A szabadvízi fürdőzés életveszélyes!

 

        
         

A nyári kánikula, a melegek beálltával sokan a szabad vizeinkben keresek menedéket a hőség elől. Mivel Sárospatak a vizek városa, ezért sok esetben tapasztalható, hogy az emberek felelőtlenül és meggondolatlanul választják a tiltott helyen való fürdőzés általi felüdülést – hívja fel a figyelmet egy nyári veszélyre Ladics Tamás rendőr fő törzszászlós…
 


 
 


Ladics Tamás

 

A tiltott fürdőzés során, a felelőtlen viselkedések következtében sajnos minden évben áldozatokat szednek vizeink, ezért a Sárospataki Rendőrkapitányság felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy a területünkön sem a Bodrog folyón, sem más szabad vízen nincs kijelölt fürdőhely (szabad strand). Aki ennek ellenére mégis a szabadstrandolást választja, az alábbi szabálysértést követi el.

Tiltott fürdés!
Szabálysértést képez, amelyet a 218/1999(XII.28) Kormány rendelet 17. §. szabályoz

17. § (1) Aki tiltott helyen fürdik, húszezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a rendőrség, a helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatalának erre felhatalmazott ügyintézője, a közterület-felügyelő, bányatavak esetében a bányakapitányság, a természeti és védett természeti területen természetvédelmi őr, helyi jelentőségű védett természeti területen az önkormányzati természetvédelmi őr helyszíni bírságot szabhat ki.

46/2001. (XII.27.) BM rendelet a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól

Tilos fürdeni:
- hajóútban;
- hajóutat és hajózási akadályt jelző bóják, nagyhajók, úszó munkagépek és fürdés célját nem szolgáló úszóművek 100 méteres körzetében;
- vízlépcsők és vízi munkák 300 méteres, hidak, vízkivételi művek, egyéb vízi műtárgyak, komp- és révátkelőhelyek 100 méteres körzetében;
- kikötők, veszteglő- és rakodóhelyek, kijelölt zárt vízisí és vízirobogó (jet ski), valamint egyéb motoros vízi sporteszköz közlekedésére szolgáló pályák, hajóállomások területén;
- egészségre ártalmas vizekben;
- a kijelölt fürdőhelyek kivételével a határvizekben és a városok belterületén lévő szabad vizekben;
- vízi jármű kísérete nélkül a Balaton Somogy megyéhez tartozó területén, a parttól 1000 méternél, Veszprém és Zala megyéhez tartozó területén a parttól 500 méternél nagyobb távolságra, valamint a Tisza-tó területén a parttól 500 méternél nagyobb távolságra;
- éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, kivéve ha a vízfelület megvilágított, és legfeljebb a mély víz határáig;
- ahol azt tiltó tábla jelzi.

 Törő Gábor
/2008.07.31./
 

Nemzetközi Ökumenikus Tábor résztvevői látogattak el a Szent Erzsébet Házba

        
         

Nemzetközi Ökumenikus Tábor résztvevői látogattak el a Szent Erzsébet Házba, hogy megismerjék városunk szülöttjét, Árpád-házi Szent Erzsébet életét és példáját. A közel 50 fős fiatalokból álló csoport tagjai Magyarországon kívül Franciaországból és Németországból verbuválódtak össze, hogy imával és munkával szolgálják Istent - számolt be az eseményről Bodnár Boglárka...
 


Bodnár Boglárka

 

A július 20-27. között megrendezett tábor helyszíne a bodrogolaszi egykori Lónyay kastély, melyet tavaly a francia alapítású Chemin Neuf (Új Út) Közösség kapott meg 100 évre a Pannonhalmi Bencés Rendtől, hogy ott Nemzetközi Ökumenikus Lelkigyakorlatos Központot hozzon létre. A kastély évekig üresen állt, állaga leromlott. A felújításban a lelkigyakorlatozó fiatalok is kivették részüket.

A délutánok mindig kastély és a kastély körüli park építésével és tisztításával teltek. A tábor mottójául Péter apostol szavait választották: „Ahogy szent, aki meghívott benneteket, legyetek ti is szentek.” Július 24-én csütörtökön a csoport a Szent Erzsébet Házba zarándokolt, hogy Árpád-házi Szent Erzsébetet születésének helyén ismerhesse meg. Az előadást követően a Sárospataki Bazilikában együtt imádkoztak, hogy utána csendben elmélkedve, zarándokként gyalog térjenek vissza Bodrogolasziba.

A hét folyamán meglátogatták még a Várat, végigsétáltak a Várnegyedben és segítettek a Szent Erzsébet Házban is, hogy szeptembertől a kiállítások mellett, immár a könyvtár is látogatható legyen.


Cziczer Katalin
/2008.07.31./
 

 

 
 

Nem volt szerencsés a 13. Sárospataki Dixieland és Blues Fesztivál

        
         

A két nap tapasztalata az, hogy ez volt a13. fesztivál, és ez a 13-as szám nem hozott szerencsét, mert ilyen nem volt még az elmúlt 12 fesztivál alkalmával, hogy mind a két este változás legyen a programban – kezdte Stumpf Gábor lehangoltan a két este értékelését…
 


Stumpf Gábor

 

Ez eddig ismeretlen volt, a 12 év alatt talán egyszer, ha előfordult, most pedig egy fesztiválon mindkét napra összejött egy. Ezt leszámítva elmondhatom, hogy mind a két helyettes, beugró csapat nagyon jó volt: szombaton a Takács Tamás helyett beugró Fekete Jenő és a Mudy Shoes, a második napon pedig a Gál Csaba Boogie és barátai helyett jött új formáció, Bényei Tibor és barátai. A műsoruk után a közönségből többen mondták, hogy nem bánkódtak a csere miatt, mert tényleg nagyon jók voltak.
Mind a két esetben jó csere volt, ettől függetlenül a lényegen nem változtatott semmit, hogy a meghirdetetthez képest mind két nap volt 1-1 változás, és ez egy fesztiválnál - az én megítélésem szerint - nem megengedhető.

Szakmailag úgy gondolom mind a két esetben a helyén volt minden, mint pénteken a Dixie Jam Sassion, úgy szombat este a Miskolc Dixieland Band fergeteges programmal indította az estét, és ami utána következett, pénteken a Debrecen Dixieland Band és Fekete Jenőék, szombaton pedig ez a blues formáció szuper jó volt, és a Hot Jazz Band-et ismerjük, aki itt volt és hallotta őket, meg fog ebben erősíteni engem.

Az időjárásnak, vagy nem tudni minek köszönhetően kevesen voltak, mindkét este. Pénteken délelőtt esett, de délutánra kijavult az idő és így a ragyogó Vízikapu Szabadtéri Színpadon tartottuk a koncerteket, szombaton viszont az eső miatt behoztuk a Házba, de itt sem volt nagy közönség - viszont ők lelkesek voltak, és köztük nagyon-nagy tetszést aratott mind a két esti program.


Szakmailag úgy gondolom, hogy teljes egészében helyén volt a dolog, itt más egyéb gondok merültek fel, leginkább az érdeklődés volt nagyon gyenge. Ahogy végignéztem, ennek a kis közönségnek is durván a fele volt sárospataki.

Nem hiszem, hogy a jegyek magas ára miatt történt volna ez, ezek a jegyárak nem magasak. 2000 Ft egy estére 3 órás programért abszolút nem magas, máshol lényegesen drágább lenne. Ezt a fesztivált olyan olcsón csináltuk - én annyit alkudtam a résztvevőkkel. Valószínű, hogy a sok alku is benne volt ezekben a változásokban, na de az egy más kérdés, mert ha valaki elvállta, hogy ilyen körülmények és viszonyok között jön, akkor utána már nincs apelláta.

Köszönet, hogy valaki beírta az alábbiakat a honlapunkra. Bényei Tamás és az ismeretlen beíró utólagos engedelmével itt is közzé teszem, mert nagyon jó adalékul szolgál ehhez a témához…

Kedves sárospatakiak!
,Újabb szomorú hírünk, hogy a Sárospataki Dixieland és Blues Fesztivál végnapjait éli. Ehhez a hangulathoz társult az országos anyagi csőd, az árvízveszély és a rosszidő, no meg a blues-életünk díszpintyei … aki három telefonos egyeztetés, nyomdai anyagok, plakát prospektus elkészülte után a jobban fizető fellépést vállalta az ország másik végében, és … aki aláírt szerződés után indult el a délvidékre koncertezni. Azt hiszem nem kell kommentár, de ilyet még nem tapasztaltam.
Tizenkét éve vagyunk a fesztivál házigazdája, jómagam pedig a zenei szervezője. Remek koncerteket szép nyári estéket éltünk meg ez alatt az idő alatt. A legszebb időkben 6-700 néző látogatott el estéinkre, melyből három is kerekedett. Az olyan amerikai sztárok mellett, mint Joe Murányi, Allan Vaché, Big Daddy Wilson, Jeamme Carroll mellett a magyar dixieland és blues élet színe java fellépett Sárospatakon. A fesztivál szülőatyja Szalai András, a művház részéről Stumpf Gábor és Komáromi Katalin és a többi dolgozó állhatatos munkája és természetesen a zenerajongók kitartása azonban feledhetetlen élmény. Remélni tudom csak, hogy az anyagi nehézségek ellenére is megmarad ez a rendezvény és nem lesz eddigi munkánk hiábavaló." (idézet Bényei Tamástól)

Mindehhez csak annyit szeretnék hozzáfűzni és kérni, hogy segítsünk, hogy ez a színvonalas és nem mindennapi fesztivál folytatódhasson a jövőben, mert igenis van rá igény, még ha az időjárás néha be is tesz nekünk, meg az országban lévő gondok. Mondják hogy ez rétegzene, lehet, hogy van benne igazság, de talán nem a csődhöz kellene segíteni, hanem a felvirágzáshoz. Támogatókat kell szerezni, és reklámokat kell csinálni, ahhoz hogy az egész ország tudja, milyen remek fesztivál van (volt) és remélem lesz is Patakon!

Törő Gábor
/2008.07.31./
 

 

Megtörtént a beszakadt padló helyreállítása az Idősek és Fogyatékosok Otthonában

 

        
         

Hosszúnak tűnő munkálatok végére értek a B-A-Z Megyei Önkormányzat sárospataki Idősek és Fogyatékosok Otthonában, pedig a munkálatok csak két hónapig tartottak. Május vége felé szakadt be ugyanis egy nagy szoba padlózata, melynek felújítási munkálatai most fejeződtek be. Blanár Csilla az intézmény vezetője a következőképpen számolt be a felújítás folyamatáról…
 


 
 


Blanár Csilla

Aros János

Erdős Tamás

Szebényi Attila

 

Miután a padlózat beszakadt a fogyatékos részlegen, azonnal értesítettük Sárospatak Város Önkormányzatának Műszaki Osztályát, aminek a vezetője, Peremiczkiné Dobos Edina azonnal szakembereket küldött hogy végezzenek helyszíni vizsgálatot. Megállapították, hogy fel kell bontani az aljzatbetont ahhoz, hogy látható legyen a padlózat alatt lévő lyuk kiterjedése. A város vezetése is nagyon érzékenyen és gyorsan reagált a problémára, hiszen másnap Aros János alpolgármester úr és a Kommunális Szervezet vezetője, Mahalek István úr is megtekintették a helyszínt. Meg is történt az aljzatbeton felbontása, amikor megállapították, hogy az egész lakószoba padlózatát fel kell újítani.

Ez a helyzet egyéb fejlesztési lehetőségeket is magában hordozott, ugyanis a nagy alapterületű lakószoba két kisebb lakószoba kialakítását tette lehetővé, ami differenciáltabb elhelyezésre ad lehetőséget. A munkát a Kommunális Szervezet dolgozói végezték, a régi padlózat felbontása után feltöltötték az üreget és ezután következett az acélháló elhelyezése, a betonozás, a válaszfal felhúzása, vakolása, simítása, festése, és az utolsó lépés volt a padló burkolása.

Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik a munka elvégzésében, a probléma hatékony megoldásában részt vettek, és a megoldásban rejlő lehetőségek maximális kihasználásában segítették intézményünket. A B-A-Z Megyei Önkormányzatnak, Sárospatak város Önkormányzatának, Aros János alpolgármester és Erdős Tamás tanácsnok úrnak, a Műszaki Osztály vezetőjének, Peremiczkiné Dobos Edinának és az osztály összes dolgozójának, a Kommunális Szervezet vezetőjének Mahalek Istvánnak, a munka koordinátorának Szebényi Attilának és az összes szakembernek, ezen kívül a saját dolgozónknak, akik a valamilyen módon részt vettek a felújítási munkálatok elősegítésében.

A szociális otthon maga általában mindenkinek problémát jelent a gondozottakkal kapcsolatos problémák, az ingatlan fenntartás maga az egész szociális ágazat manapság nagyon komoly válságban van – nyilatkozta Erdős Tamás tanácsnok...

Hogy mért a városnak kellett ezzel foglalkoznia, amikor nem is az ő tulajdonában van az épület, erre Erdős Tamás tanácsnoktól kaptunk választ…

A helyzet eléggé különleges, ugyanis miután a város évekkel ezelőtt leadta az Otthont a Megyei Önkormányzatnak üzemeltetésre, mondhattuk volna azt is, hogy semmi közünk hozzá - de sajnos nem így van. Hiszen a szerződés úgy szól, hogy az üzemeltető a Megyei Önkormányzat, de az ingatlan a Városi Önkormányzat tulajdona. Az akkor kötött szerződés szerint az állagmegóvás a Városi Önkormányzat tulajdonos felelőssége.

Így ez a segítség valóban belülről jött, másrészről kötelezettsége a városnak, hogy ennek az ingatlannak a sorsáról gondoskodjon. Hozzá kell tennem, hogy ez nem oldott meg semmit, egy hiba elhárítás volt, egy azonnali kármentés. Az épület egésze rendkívüli komoly, nagy összegű felújításra szorul. Hiszen a fűtésrendszer, a hőszigetelés, a nyílászárók és minden nagyon komoly felújításra szorulna. Igyekszünk ebben is a Megyei Önkormányzattal együttműködni, és ha pályázati lehetőség nyílik, akkor mindent elkövetünk majd, hogy ezen a problémán is segítsünk.

A Kommunális Szervezet a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály megrendelése alapján került a szociális intézménybe, ahol a beszakadt padlóburkolat felbontásra került – kezdte a kiegészítését Szebényi Attila, a Kommunális Szervezet művezetője...

Kitermelésre került az alatta lévő laza talaj, kapott egy feltöltést tömörítve, utána egy duplahálós vasalással kétszer 15 cm aljzatbeton burkolatot. Külön igényként merült fel, hogy a helységet kettéosszuk, ezért egy válaszfalat is beépítettünk. Ennek a vakolása megtörtént és utána kapott egy linóleum burkolatot, égetett kerámia lábazattal. Ennek a költsége 1,5 millió forint, amit a Polgármesteri Hivatal vállalt.

További képek>>>

Törő Gábor
/2008.07.30./
 

 

A 8 hatóság összefogásával zajló nyári akció, félidejéhez érkezett

 


A nyári idegenforgalmi szezonhoz kapcsolódóan június 30-tól augusztus 25-ig terjedő időszakban, nyolc héten át nyolc hatóság – a központi ellenőrzési sorozathoz illeszkedően, a helyi 8*8 akció keretében - összehangolt ellenőrzéseket végez az Észak-magyarországi Régió területén.

Az országosan meghirdetett ellenőrzéssorozat szellemében, a helyi együttműködési megállapodás alapján az Észak-magyarországi Regionális Munkabizottság július elején megtartott ülésén az illetékes hatóságok ellenőrzési vezetői kidolgozták a Borsod, Heves és Nógrád megyék területét érintő cselekvési program forgatókönyvét. A nyári üdülési szezonban az APEH, a VPOP, a Fogyasztóvédelmi Hatóság, az ÁNTSZ, a Rendőrség, a Munkaügyi és a Munkavédelmi Felügyelőség összehangolt ellenőrzéssorozatot kezdett, melynek keretein belül az idegenforgalmilag frekventált üdülőhelyeken, a strandok és vízpartok környékén, a jelentősebb rendezvényeken, fesztiválokon és vásárokon fokozott a hatósági jelenlét. A feladat része továbbá a hulladékkereskedők ellenőrzése a színesfémmel kapcsolatos visszaélések felderítése érdekében.

Az összehangolt ellenőrzések elsődleges célja a kiemelt forgalmú szezonális időszakban a feketegazdaság visszaszorítása, a fogyasztók védelme, az adóelkerülésből adódó jogosulatlan piaci előnyök letörése, ezáltal a jogkövető magatartást gyakorlók tisztességes versenyének biztosítása.

Az ellenőrzéssorozat félidejében az Állami Adóhatóság már több mint 70 különböző helyszínen 330 vizsgálatot végzett, melyből 220 db a nyugta, illetve számlaadási kötelezettség betartásának vizsgálatára irányult, 40 esetben a foglalkoztatás szabályszerűségét, 70 alkalommal pedig a forgalmazott árucikkek eredetét kontrollálták az adóhatóság munkatársai.

A revíziók szervezése során a szakemberek figyelembe vették az üzletek, a szórakozóhelyek és a vendéglátó egységek kibővített nyitvatartási rendjét és ennek megfelelően hétvégi napokon, illetve az esti órákban is folynak a vizsgálatok. Az adóellenőrök számos alkalommal a társhatóságokkal együttműködve a régió jelentősebb rendezvényein, idegenforgalmilag frekventált helyszínein, valamint a piacokon és vásárokon végeztek ellenőrzéseket. Jelentősebb hatósági megmozdulás történt az elmúlt hetekben többek között a Tokajban megrendezett Hegyalja fesztiválon, az Ónodi Vásárban, Szilvásváradon a Pisztráng és Borfesztiválon, Egerben a Középkori Piactér rendezvényein, a Diósjenői Strandon, Balassagyarmaton a sörfesztiválon, illetve a Tisza-tó egyes partszakaszain.

Az akciósorozatban ellenőreink a lefolytatott ellenőrzések 40%-ánál rendre találnak valamilyen szintű mulasztást. A nyugta és számlaellenőrzéseknél a nagy számban előforduló adminisztratív hiányosságok mellet a vizsgálatok közel 15%-ában a nyugtaadás teljes elmaradására derült fény, ami a régiós átlagot meghaladó mértékű és különösen jellemző a késő délutáni és az esti órákban lefolytatott akciók során. Az árueredet vizsgálatoknál a kereskedők az esetek többségében a helyszínen nem tudják igazolni a forgalmazott cikkek eredetét, mely kötelezettségüknek pótlólag sokan eleget tesznek. Több vizsgálatnál az adózók utólag sem tudták hitelt érdemlően bizonyítani a legális beszerzési forrást, ezért igazolatlan áru forgalmazása miatt kiemelt szankcióra számíthatnak. A foglalkoztatotti ellenőrzéseknél 27 alkalommal tárt fel az Adóhatóság bejelentés nélküli foglalkoztatást, volt ahol egy időpontban 4 munkavállalót is feketén foglalkoztattak. Az ilyen megállapítások többsége változatlanul az alkalmi munkavállalói könyvvel kapcsolatos visszaélésekhez kapcsolódik.

Az eddig megállapítással zárul revíziók következtében összességében több mint 15 millió Ft bírság realizálása várható, amely a cselekmény súlya és rendszeressége okán 20 esetben üzletzárással, vagy tevékenység felfüggesztéssel is párosul.


 
 APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság Sajtóreferense [sajtob.emo@apeh.gov.hu]
/2008.07.30./
 

 

A vízi járművek kötelező tartozékai

 

        
         

Sárospataki Rendőrkapitányság járőrei a szolgálataik ellátása során többször tapasztalták már, hogy a vizeinken közlekedő vízi járművek nincsenek ellátva a jogszabály által előírt felszerelésekkel- nyilatkozta Ladics Tamás rendőr fő törzszászlós, mb. közlekedési fővizsgáló...
 


 
 


Ladics Tamás

 

A vízi járművekkel közlekedők sokszor azt sem tudják, hogy a járműveiket milyen felszereléssel kell ellátni, és ők milyen feltételek mellett vehetnek részt a vízi közlekedésben. A Sárospataki Rendőrkapitányság felhívja a vízi közlekedésben részt vevők figyelmét, hogy csak az alábbi felszerelések megléte esetén használhatják szabályosan és biztonságosan a járműveiket.

CSÓNAK KÖTELEZŐ FELSZERELÉSE!
1. Csónak az alábbi alapfelszereléssel közlekedhet:

a) mentőmellény - a csónakban tartózkodó kiskorúak és úszni nem tudó felnőttek együttes számának megfelelően, de legalább 1 db,
b) evező - a csónakban tartózkodó személyek számának és a csónak hajtásának megfelelően, de legalább 1 db,
c) horgony - 1 db, a csónak horgony nélküli tömegének legalább 5%-ával egyenlő tömegű horgony (a horgony a mederhez történő ideiglenes rögzítésre alkalmas, más számára veszélytelen kialakítású eszközzel, tárggyal helyettesíthető),
d) kikötésre és horgonyzásra alkalmas, és megfelelő állapotú kötél vagy lánc - legalább 10 fm,
e) legalább 1 liter űrméretű vízmerő eszköz - 1 db,
f) fehér kézi villamos jelzőlámpa tartalék izzóval és tartalék elemmel - 1 db,
g) a csónak üzemben tartójának nevét és lakcímét (telephelyét) tartalmazó - a csónaktesten tartósan rögzített - tábla,
h) ha a csónakban tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot szállítanak, akkor megfelelő 8A, illetve 34B oltásteljesítményű tűzoltó készülék - 1 db.

2. Az 1. pontban foglalt rendelkezéseket a kajakok, kenuk, kilbótok, szkiffek, dublók, triplettek, továbbá a 2,5 m-nél kisebb testhosszúságú csónak esetében az alábbi eltéréssel kell alkalmazni:

a) mentőmellény - a csónakban tartózkodó személyek számának megfelelően,
b) evező - a csónak hajtásának megfelelően, de legalább 1 db,
c) legalább 1 liter űrméretű vízmerő eszköz vagy szivacs - 1 db,
d) kikötésre alkalmas, megfelelő állapotú kötél vagy lánc - 5 fm,
e) a csónak üzemben tartójának nevét és lakcímét (telephelyét) tartalmazó, a csónaktesten jól látható helyen, tartósan rögzített tábla,
f) fehér kézi villamos jelzőlámpa tartalék izzóval és tartalék elemmel - 1 db.

Cziczer Katalin
/2008.07.30./
 

 

Motoros baleset a 37-esen

 

        
         

2008. július 30-án 12 óra 30 perc körül súlyos sérüléssel járó közlekedési baleset történt a 37-es számú főúton, az erdőbényei bekötőút közelében - nyilatkozta Keresztesi János rendőr alezredes, a Szerencsi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetője…
 


 
 


Keresztesi János
rendőr alezredes

 

Egy lengyel kamion Szerencs felől Sárospatak irányába közlekedett. Az erdőbényei útelágazás előtt belekezdett egy motorkerékpár előzésébe, amely előzést szabálytalanul fejezett be. Ennek következtében a kamion oldalával ütközött a motorkerékpárral, ami az út menti árokba lehaladt.

A motorkerékpáron két idős személy utazott, akik mindketten súlyosan megsérültek. Az utas - egy idősebb hölgy –súlyos, életveszélyes állapotba került, őt mentőhelikopter szállította kórházba. A helyszínelés idejére a főutat lezárták, a forgalmat az alsó útra terelték.

 

További fotók>>>           Amatőrfilm>>>              Amatőrfilm>>>

Cziczer Katalin - Törő Gábor
/2008.07.30./
 

 

Kárpátaljára kirándultak a reformátusok

 

        
         

Az idei gyülekezeti kirándulás is a Lorántffy Zsuzsanna emlékév jegyében telt, a kirándulás útvonala a fejedelemasszony egykori birtokai meglátogatása volt. Nem kerülhető el ilyenkor a magyar Betlehem, Borsi, ahol a gondnok és mindenes Feri bácsi lánglelke felizzította a hazaszeretetet a "magyar testvérek" szívében - küldte tudósítását Virágh Sándor református lelkész...
 


 
 


Virágh Sándor

 

Királyhelmecen gyönyörködtünk a panorámában a Csonkavár elől, Lorántffy Zsuzsanna lakóháza szomszédságából. Az épület ma zeneiskola, bejárata felett található a legszebb Lorántffy címer. A felvidéki folyók, Bodrog, Latorca, Ung völgyein haladva bejártuk Ungvár és Munkács várait, nevezetességeit, ismerkedve a helyi szokásokkal, ízekkel, sorsokkal. Vasárnap Munkácson a református templomban voltunk Istentiszteleten, találkozhattunk Gulácsi Lajos ny. püspökkel, aki hosszú éveken át élvezte a szovjet vendégszeretetet a lágerben.

Azt mondta az idős lelkipásztor: Isten javukra fordította a fogság szenvedéseit, mert az emberek hitelesként fogadták ajkukról a hirdetett Ígét, és így minden nehézség ellenére túlélte az egyház az ateista diktatúrát. A munkácsi gyülekezetben két volt pataki diák is szolgálatot teljesít, és a kirándulócsoport énekkaros tagjai énekléssel is gazdagították a találkozás alkalmát.
 

Református Lelkészi Hivatal
/2008.07.30./
 

 

Kerékpáros baleset az Arany János utcában

 

        
         

2008. július 30-án 11 óra körül Sárospatak, Arany János 42. szám előtti útszakaszon személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt – nyilatkozta Kocsis Péter rendőr törzszászlós, baleseti helyszínelő...
 


 
 


Kocsis Péter

 

Az elsődleges információk alapján egy idősebb férfi gyalogosan tolta kerékpárját Sárospatakon, az Arany János úton. Az úttesten jobbról balra haladt át keresztbe figyelmetlenül, amely miatt az őt kikerülő tehergépkocsi hátsó kerekének tolta a kerékpárját. A szabálytalanság miatt a tehergépkocsi hátsó kereke a kerékpárt és vele együtt a gyalogost földre lökte
Az ütközés következtében a gyalogos megsérült. Az ügyet szabálysértési eljárás keretében vizsgáljuk.

 

Törő Gábor
/2008.07.30./
 

Lovasnap volt Tiszakarádon

        
         

A Bodrogköz központja volt Tiszakarád 2008. július 28-án, vasárnap, amikor megrendezték a VII. Tiszakarádi Lovasnapot. Nem csak a falu, de a környék apraja-nagyja megjelent ezen a napon az iskola melletti füves területen, hogy megcsodálja a szép lovakat és a lovasok ügyességét. Tompa György polgármester izgalmas napokat élt át, hiszen az előző napokban szinte végig esett az eső…
 


Tompa György

Kolozsi László


Konc Ferenc

 

Tegnap úgy nézett ki, hogy jó lesz az idő, de éjszaka sajnos megint esett 11 mm-t Most már úgy látom, hogy a pálya is felszáradt, a lovasok visszajelzéséből az tűnik ki, hogy megfelelő a pálya a lovak és lovasok számára.

A versenyszámok az évek során alakultak ki, az idén is vannak díjugrató versenyek, csikósbemutató, malac- és kakasfogó verseny, a csikósok versenye, közben pedig néptánccal szórakoztatjuk a közönséget. A tombolán a fődíj egy másfél évesen vett póni csikó, ami sok gyerek érdeklődést felkeltette.

A szervező tiszaberceli Tiszamenti Lovasklub részéről Kolozsi Lászlót találtuk meg a forgatagban, aki sajnálkozott, hogy éppen a saját lovasunk nem lehet itt, mert Kaposváron van egy országos válogatott bajnokságon. Vannak viszont a régióból elegen, Hajdú, Szabolcs és Borsod megye több településéről lovasok, 62 stand, ebből 32 lovas vesz részt, van aki egy lóval, valaki hárommal is. Ami örvendetes, hogy egyre jobban teret hódít a fiatalok körében a díjugrató sport, és egész színvonalasan lovagolgatnak az ifjoncok.

Nem ez az első év, amikor az időjárás megnehezíti a versenyt, tavalyelőtt még nagyobb eső volt, akkor az istállóból vödörrel hordták ki a vizet. Most is jelentkeztek a szlovákiai Bodrogközből is, de nem érkeztek meg, bizonyára a bizonytalan időjárás riasztotta el őket.

A legjobbaknak különböző díjakat adunk át, vannak különdíj felajánlások is vállalkozóktól, és sportszerető emberektől. A szabályzatban előírtakon felül külön pénzdíjat szoktunk adni, amit örömmel vesznek át, mert ez egy nagyon költséges sport.

Azért jó ez a lovas verseny, mert egy ilyen kis település is színvonalasan meg tudja szervezni. A rendezvény még azért tetszik nekem nagyon - mindamellett, hogy nagy barátja vagyok a lovaknak - mert bemutatja, hogy Magyarországon még mindig élnek ezek a lovas hagyományok, ugyanis nagyon sok ember már csak a TV-ből ismeri a lovakat, itt pedig testközelből láthatják őket.

Másrészt pedig a gyerekek számára nagyon érdekes műsorszámokat biztosít, amit szintén fontosnak tartok. Tehát itt megismerkednek a lovakkal és azt is megfigyelhetik a gyerekek, hogy ezekkel állatokkal körültekintően és nagy odafigyeléssel kell bánni.

A rendezvényt Koncz Ferenc, a Megyei Közgyűlés alelnöke nyitotta meg, aki hangsúlyozta, hogy nem sok ilyen település van már, mint Tiszakarád, ahol reggel a csorda kolompjára lehet ébredni, és este is szembe találkozhatunk a tehenekkel, amint jönnek haza a legelőről. Itt ragaszkodnak a hagyományokhoz és igyekeznek megőrizni a régi értékeiket, amit ennek a versenynek a megrendezése is bizonyít.

További fotók >>>      Amatőr film 1 >>>     Amatőr film 2 >>>

 Törő Gábor
/2008.07.29./
 

 

 

 

Comenius nyomában - Sárospatakra érkezett a cseh nagykövet

 

        
         

Tavaly a Cseh Köztársaság miniszterelnöke látogatást tett Sárospatakon és akkor a vele lévő JAROMIR PLISEK nagykövet úr megígérte, hogy egy idő után látogatást tesz Sárospatakon és Zemplénben – idézte fel Dr.Hörcsik Richárd polgármester a cseh nagykövet látogatásának előzményeit, aki július 25-én feleségével Sárospatakra érkezett…


 
 


Jaromie Plisek

Dr.Hörcsik Richárd

 

Ennek a meghívásnak a célja részünkről az, hogy megmutassuk Sárospatak és Zemplén szépségeit, emellett pedig a cseh-magyar kapcsolatokban megkeressük azokat a kapcsolódási pontokat, amiben Sárospatak szerepet tud játszani.

Természetes kapcsolódási pont a Patakon a cseh pedagógus, Comenius személye, ezért szeretnénk, ha a nagykövet úr a segítségünkre lenne egy európai Comenius kulturális útvonal kimunkálásában, amelyben természetesen Csehország, Magyarország és Hollandia is szóba jöhetne.
Ennek fontos motivációja részünkről, hogy a cseh turisták lassan kezdenek megjelenni Sárospatakon, s ha kész lesz a fürdő - amit két év múlva átadtuk – akkor az itt átélt kulturális élményt egy jó fürdőzéssel tudják majd kiegészíteni.

A polgármester úr által elmondottakkal teljes mértékig egyetértek – erősítette meg Hörcsik Richárd szavait Jaromir Plisek nagykövet úr. - Mi általában véve szeretnénk megerősíteni a cseh-magyar kapcsolatokat és valóban, ebben a rendszerben Sárospatak fontos szerepet játszik. Magam is támogatom egy európai Comenius kulturális útvonal kimunkálását.

Úgy gondolom, e gyönyörű város turisztikai kínálata, történelme, kultúrája, látványosságai rendkívüli vonzerőt jelenthetnek az idelátogatók számára.
Nagy örömmel tölt el, hogy én mindezeket ismételten személyesen megtapasztalhattam, ami tovább erősíti bennem, hogy a két nemzet közötti kapcsolat elmélyítését szorgalmazzam, és lehetőségeimhez mérten elősegítsem.
 

Cziczer Katalin
/2008.07.28./
 

 

Kombájn okozott fennakadást a belváros közlekedésében

 

        
         

2008. július 28-án, a délelőtt folyamán Sárospatak lámpás kereszteződésben egy kombájn az utána kapcsolt vágóasztal-pótkocsijával kanyarodott az Arany János út felől az Erdélyi utca irányába. Kanyarodása közben, az Erdélyi utcán, a piros lámpánál szabályosan várakozó első gépjármű baloldalát a kombájn bal első vas fellépője érintőlegesen végighúzta, roncsolta a gépkocsi baloldalát – tudtuk meg Molnár János rendőr főtörzs zászlós, baleseti helyszínelőtől…
 


 
 


Molnár János

 

Az ütközés ereje az első gépjárművet a mögötte várakozó második gépkocsinak lökte, így a balesetben két jármű sérült meg. Mindkét járműben keletkezett anyagi kár, az elsőben jelentősebb. Személyi sérülés nem történt.

Az első gépkocsi vezetője ragaszkodott a rendőri intézkedéshez és a rendőri eljáráshoz is. A helyszínen történő intézkedés során megállapításra került az is, hogy a személygépkocsi nem rendelkezik semmilyen kötelező felelősség-biztosítással, ezért a gépkocsi vezetőjével - és a tulajdonosával szemben is - szabálysértési eljárást kezdeményezünk. A kombájn rendelkezett kötelező biztosítással.

A baleset helyszínelésének idejére a városon áthaladó kamionforgalom el lett terelve az Erdélyi utcáról, a terelési útvonal a Rákóczi és az Eötvös utca volt.

Cziczer Katalin
/2008.07.28./
 

 

Götz Ildikó megnyerte a magyarországi borkirálynők versenyét

 

        
      

2008. július 26-án, az I. Országos Borkirálynő Fesztivál keretében került sor Tarcalon  a "Királynők Királynője 2008" elnevezésű szépségversenyre, mely címért a már egyszer megválasztott borkirálynők versenghettek.  Városunkat Götz Ildikó, Sárospatak 2008-ban választott borkirálynője képviselte, akit a  Sárospatak és Térsége Turizmusáért Egyesület nevezett be a magyarországi borkirálynők versenyére...   
 


 
 
Götz Ildikó


Livják Emília


Aros János

 

A versenyt a tarcali  Degenfeld kastély kertjében rendezték, ahol árnyas fák alatt volt felállítva a színpad. A színpaddal szemben egy hosszú asztal mellett foglalt helyet a zsűri, olyan tagokkal mint  Degenfeld Mária grófnő, aki Németországból jött haza a versenyre,  Kovács (Koko) István olimpiai bajnokunk,  Gráf József mezőgazdasági miniszter, Pál József az Agrár Marketing Centrum igazgatója, Nagy Bandó András humorista, valamint további illusztris vendégek. Megnyugtató volt a zsűriben látni a sárospataki Livják Emíliát, aki a Tokaj-hegyalja - Zemplén TDM Szövetség elnökeként volt jelen - viszont ő csak egy szavazatot jelentett a 14-ből.

Az ország különböző városai, borvidékei borkirálynőinek egy bemutatkozással, borvidékük népszerűsítésével kellett bizonyítania rátermettségüket. Nem volt egy hálás feladat, hiszen a zsűritagokén kívül még sok szempár szegeződött rájuk. Ildikónak ügyesen sikerült leküzdenie az izgalmát, folyamatosan, mosolyogva mondta el mondandóját.

Elég meglepő fordulat volt, amikor a színpompás, pazar ruhák után egyszerű, rövid farmerben jelentek meg a királynők a színpadon. Egyenként érkeztek, tettek két kört mosolyogva és jött a következő.

Ez után vonult el a zsűri döntéshozatalra, közben a versenyzők visszaöltöztek elegáns ruháikba. A döntésre várva volt idő fényképezkedni. Megkértem Ildikót, hogy álljon a díszlépcsőre. Miközben fotózgattam, a többiek is odasereglettek, így készült a csoportkép, ahol még a szervezők - Baracskai László polgármester és Darin Sándor - is beálltak a lányok közé. Fotózás után a színpad felé kezdtünk közelíteni, de ekkor elkezdett szemerkélni az eső. Először azt hittük, hogy a hatalmas, lombos fák menedéket adnak, de rövidesen kiderült, hogy ennek fele sem tréfa... Ekkor mondták be, hogy az eredményhirdetés az eső miatt az  épületen belül lesz megtartva.

A lányok egy nagy teremben felsorakoztak és a kísérőkkel együtt izgalommal várták ez eredményhirdetést. Kokó szavai először Láng Letícia, Kőszeg borkirálynője arcára csaltak széles mosolyt, boldog vette át a 3. díjat, amit  Baracskai László, Tarcal polgármestere és Degenfeld Mária grófnő adott át.
Vajon ki lesz a 2. helyezett? Néma csend volt a teremben, amikor elhangzott Bíró Kitti neve. A virág, a szalag, a kis korona itt is a helyére került.
Götz Ildikót még nem szólították, ez jelenthet jót is rosszat is!
"Amikor az első helyezett: Götz Ildikó" elhangzott, nem csak Ildikó, de szerintem minden jelenlévő pataki - a polgármester úr családja, az Aros házaspár, Lívják Emília, Ildikó családja, barátai - mindannyian úgy éreztük, hogy ez egy álom!  Ildikónak ragyogott a szeme, ekkor készültek róla a legszebb fotók!

Ezután a különdíjak átadása következett - Sárospatak város is készült egy különdíjjal, amit Aros János alpolgármester adott át Láng Letíciának. Ezután már csak a gratulációk és a boldog fényképezkedés maradt hátra.

Ekkor volt alkalmam megkérdezni Götz Ildikót, aki szerintem még akkor sem tudta, hogy ébren van-e vagy álmodik...
Hogyan készült a versenyre?
Sajnos sok információt nem tudtunk előre a versenyről, így nehéz volt rá készülni. Ahogy a lányokkal is beszéltem, mindenki nagyon izgult, hogy vajon milyen ruhát fogunk kapni, milyen lesz az egységes ruhakollekció, amiben a szöveges bemutatkozás után kellett felmenni a színpadra. Ezt ugyanis egy támogató ajánlotta fel, és nem tudtuk elképzelni, hogy ez egyáltalán nadrág lesz, vagy ruha? Végül kiszivárgott, hogy egy rövidnadrág lesz és egy felső. Ezt a mai napon próbáltuk fel, de szerencsére mindenki talált magának megfelelőt. 
És az estélyi ruha honnan származik?
Ezt ruhaszalonból kölcsönöztük. Ez egy kristállyal kirakott ruha, amihez nyaklánc és fülbevaló, sőt egy kis korona is tartozik.

Mit érzett az on-line szavazás során, amivel a közönségszavazatot megnyerte?
Nagyon izgalmas volt, Bíztam Sárospatakban és ezúton is szeretném megköszönni nekik a támogatást, a sok-sok szavazatot és a sok visszajelzést amit kaptam, hogy szavaznak minden nap, és hogy mindenki beszervezett mindenkit. Ez azt mutatja, hogy összefogással mindent meg tudunk csinálni, csak bízni kell magunkban.

És a mai nap izgalmai?
Az átöltözésektől tartottunk, mert hogy fűzős a ruhám, de szerencsére voltak segítőim, így minden simán ment. A beszéd közben nagyon izgultam, így a legfontosabb részt, amit szerettem volna még mondani azt ki is hagytam - de nem baj, majd elmondom máskor, más alkalommal... Országos borkirálynő jelöltként szerettem volna még kifejteni a véleményem, hogy nem csak a Tokaji Borvidéket próbálom majd képviselni, hanem Magyarország összes nagy borvidékét is szeretem, és vannak róla ismereteim. A célom az, hogy a magyar borokat képviseljem és elősegítsem, hogy a világ élvonalába kerüljenek.

Ez fel sem tűnt, hiszen senki sem tudta, hogy eredetileg milyen szöveggel készült... és milyen volt az eredményhirdetés pillanata, amikor elkezdték sorolni, hogy harmadik helyezett, második, első... ?
Elég hirtelen jött az egész, mert azt hittem, hogy a különdíjakat fogják kiosztani először. Nagyon meglepődtem és nagyon örültem, bár titokban egy picit reménykedtem. Ha nem is akkor, mikor a nevem elhangzott, de utána tényleg meghatódtam, könnyek szöktek a szemembe. Csak pár perccel később, mikor a többi díjat osztották ki, akkor tudatosult bennem igazán, hogy mi is történt. Nagyon-nagyon örülök az első helyezésnek, ez igen nagymegtiszteltetés számomra. Ez persze feladatot is fog jelenteni, már hétfőn reggel 6 órakor a regionális híradóban, az M1-en  lesz egy riport velem...
 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2008.07.27./
 

 

A buszokat ellenőrizték

 

        
         

Az éves akcióterv alapján 2008. július 21-én hétfőn reggel megkezdődött megyénkben is a háromnapos TISPOL Operational Group, ami egy Európa-szerte összehangoltan és egy időben zajló közúti közlekedési ellenőrzési akció volt – tudtuk meg Ladics Tamás főtörzs zászlós, mb. közlekedési fővizsgálótól…
 


 
 


Ladics Tamás

 

Az elrendelt akció végrehajtása során elsősorban az autóbuszok és a vezetőik ellenőrzése történt meg. Az autóbuszok műszaki állapotára és az azokat vezető személyekre terjedt ki az ellenőrzés, de természetesen más közlekedési szabálysértések elkövetése esetén is intézkedtek a rendőrök. Az akció mind a magyar, mind a külföldi hatósági jelzéssel közlekedő autóbuszokra kiterjedt.

Ami indokolttá tette ezt a fokozott ellenőrzést az autóbuszok vonatkozásában, az a baleseti helyzet. Az előző év hasonló időszakához viszonyítva a sérüléses közlekedési balesetek száma kis mértékben csökkent megyénkben, de a buszok által okozott balesetek száma 33 %-os növekedést mutatott.

A buszok és vezetőik ellenőrzése továbbá azért is fontos, mert a buszok érintettségével bekövetkező balesetek mindig magukban hordozzák a tömegszerencsétlenség, esetlegesen halálos tömegszerencsétlenség bekövetkezésének lehetőségét.


Cziczer Katalin
/2008.07.27./
 

 

Nyertek a kistérség önkormányzatinak pályázatai

 

        
         

Ebben az évben a NORDA ismét meghirdette a hazai forrású pályázatokat az önkormányzatok részére. Nevezetesen LEKI, TEKI, CÉDE és TEUT kiírásokat jelentetett meg, a pályázati beadási határideje május 15-e volt – kezdte tájékoztatóját a pályázat viszontagságos körülményeiről Pongrácz László, a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás irodavetetője…
 


 
 


Pongrácz László

 

 


Dr. Hörcsik Richárd

 

Előzetesen a Társulás keretein belül szerettünk volna egyeztetni a LEKI-s pályázatokat, ugyanis a LEKI esetében sor került egy keret meghatározására, ami a kistérség szintjén 103 millió Ft-ot jelentett. Nem került sor előzetesen a pályázatok egyeztetésére, ezért azt szerettük volna elkerülni, hogy ha véleményt kérnek a Többcélú Kistérségi Társulástól bármelyik pályázattal kapcsolatosan, akkor vita kerekedjen belőle, ill. valamelyik önkormányzati pályázat feleslegessé váljon. Valóban sor került a Többcélú Kistérségi Társulás véleményének a kikérésére.

Június15-én tárgyalta a tanács a beadott pályázatokat. Megállapította, hogy a felsorolt források esetében mindegyik pályázat összhangban van a kistérségi cselekvési tervvel, a kistérségi fejlesztési koncepcióval. Nagyon nehéz feladat elé állította a Regionális Fejlesztési Ügynökség a Kistérségi Társulási Tanácsot, mert 103 millió Ft volt a LEKI esetében az előzetesen keret, a beadott pályázatok volumene viszont 125 millió Ft-ra rúgott. Tehát vagy vissza kellett volna lépnie valamelyik önkormányzatnak, vagy csökkentett összegben lehetett volna a támogatásokat igénybe venni. Végül is a tanács az utóbbira tett javaslatot, azzal a kitétellel, hogy ha a regionális tanácsnak marad szabad kerete, akkor az eredeti összegbe elégítse ki a pályázó önkormányzatokat.
Hálaistennek úgy tűnik, hogy volt szabad keret, mert az igényelt teljes, 125 millió Ft összeget biztosította a regionális fejlesztési tanács kistérség a LEKI esetében

LEKI esetében minden beadott pályázat nyert az eredetileg beadott összegben, TEUT esetében két sárospataki pályázat kapott támogatást, TEKI esetében a beadott 7 pályázatból 4 pályázatot támogatott a Regionális Tanács, kettőt Sárospatakon, egyet Viss községben, egyet pedig Zalkod községben. CÉDE esetében a kistérség településeiről beadott pályázatok közül viszont egy sem kapott támogatást.

Ezzel együtt azt kell, hogy mondjam, hogy az eredmények nem rosszak, hiszen a LEKI esetében a beadott pályázatok mind maradéktalanul teljesültek. Így nagyon sok olyan beruházás, fejlesztés megvalósítására van lehetőség, amelyik már nagyon régóta szerepel az önkormányzatok palettáján.

Ezek között szerepel kommunális kisgép beszerzése, a közmunka program segítése céljából, van faluház rekonstrukció, autóbuszváró létesítés, vízvezeték, ill. ivóvíz ellátás biztonságosabbá tétele, vízvezeték hálózat kiépítése pl. Páterhomokon, falburkolat helyreállítás, vendégház felújítás, járdaépítés, tehát széles palettát képviselnek, elsősorban a LEKI nyertes pályázatai.

A Kistérség pályázott, 30 millió Ft összeggel 1 db busz beszerzésére is. Az Önkormányzati Minisztérium csökkentett mértékben ugyan, de jóváhagyta a pályázatunkat és az igényelt 30 millió Ft-tal szemben 25 millió Ft-os összeget biztosít 1 db, minimum 30 személyes busz beszerzésére. Az előzetes programnak megfelelően várhatóan Kenézlő község fogja ezt a buszt üzemeltetni.

Sárospatak kistérsége a helyi önkormányzatok decentralizált fejlesztési programján pályázott sikeresen, melynek eredményeképpen olyan mindennapi gondok oldódtak meg, mint utak, temető, ravatalozó és olyan felújítások, amelyek égető gondot jelentettek, amelyeket önerőből soha nem tudtak volna megvalósítani az önkormányzatok – hangsúlyozta a nyertes pályázatok jelentőségét Dr. Hörcsik Richárd, a Társulás elnöke…

Szeretnénk megköszönni minden önkormányzatnak, hogy olyan pályázatokat készítettek, amelyek értékelhetőek voltak, ill. a döntéshozóknak, a Regionális Fejlesztési Tanács elnökének Szabó György úrnak és a kistérségi referensünknek Szkircsák István úrnak, akik segítették ezeknek a pályázatoknak a megvalósulását.
Rövidítések:
LEKI (Leghátrányosabb Kistérség), TEKI (Területi Kiegyenlítő Alap), CÉDE (Célirányos Decentralizált) és TEUT (Közútfejlesztés)


Törő Gábor
/2008.07.26./
 

 

Eredményt hozott az összefogás

 


A közönségszavazat végeredménye

 

Sárospatak borkirálynőjének, Götz Ildikónak ezzel a fotójával bíztattuk szavazásra olvasóinkat, hosszú heteken át, ugyanis az Országos Borkirálynő Választás első lépése egy on-line közönségszavazás volt. A szabályok szerint mindenki naponta újra szavazhatott, így hasznosnak láttuk, minden nap emlékeztetni Olvasóinkat...

Joggal bízhattunk Sárospatak internetező közönségében, hiszen már korábban két alkalommal is bizonyították, hogy nem közömbösek a város ügyei iránt - mondhatjuk úgy is, hogy eddig minden szavazást megnyertünk. Kezdődött a Főtér című műsorral, majd a HVG által szervezett honlapok közötti versennyel folytatódott. Ez most a 3. alkalom volt, amikor szavazásra kértük olvasó közönségünket.
  

Ez a szavazás más volt a többi, ugyanis amíg korábban vaktában szavaztunk - fogalmunk sem volt, hogy más városok hogy állnak - addig most folyamatosan figyelhettük, hogy melyik borkirálynőnek hány szavazata van. Éppen ez tette túlságosan is izgalmassá a versenyt, mert amíg más borkirálynőket messze magunk mögött hagytunk, Felsődobsza folyton kielőzött bennünket a borkirálynője pontszámaival.

Így újabb és újabb felhívásokat kellett tennünk, hogy szavazzanak még többen, mert "baj van". Velünk együtt többen kiírták az iwiw üzenő falára is, így napi 5-600 szavazattal újból és újból az élre törtünk. Az utolsó előtti nap hajrájában már 300 fölé emelkedett az előnyünk, amit Felsődobsza már nem tudott behozni, sőt mintha fel is adta volna az utolsó nap délelőttjén, így 525 különbséggel Sárospatak borkirálynője, Götz Ildikó kapta a legtöbb közönségszavazatot.

Ezt az összefogást akár világméretűnek is nevezhetjük, hiszen az iwiw-en olvastam Kántor Pál tiszteletes úr - kanadai lelkész, aki pataki diák is volt - kérését barátaihoz, hogy szavazzanak Götz Ildikóra, Sárospatak borkirálynőjére.

Örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy a Patakiak -  akár itt élnek, akár nem - így össze tudnak fogni bármiért, ami úgy tűnik, hogy Patakot híresebbé teszi, előbbre viszi.

Azóta tudjuk, hogy Ildikó méltó volt a bizalmunkra, a tarcali, szigorú zsűri előtt is megállta a helyét és a borkirálynők királynője lett, Magyarország első borkirálynő választásának győztese.
 


Végleges sorrend, a zsűri döntése szerint

 
Cziczer Katalin
/2008.07.26./

  

Remek volt a Dixieland és Blues Fesztivál első napja

 

        
         

Nagyszerű zenészeket hívtak a szervezők már a dixie fesztivál első napjára, péntekre is. A nap bővelkedett izgalmakban, hiszen délelőtt még esett az eső, és már csak az erős hitűek bíztak benne, hogy este szabadtéri koncert lehet a Vízikapunál. Végül is nekik lett igazuk, a koncert elején leeső pár csepp eső csak ijesztés volt, utána végig kellemes időben élvezhette a zenét a közönség.

A másik izgalom az volt, hogy Takács Tamás, az est harmadik fellépője délután visszamondta a koncertet. A csodával határos módon néhány óra alatt sikerült Stumpf Gábornak helyettük zenekart találni, és nem is akár milyet, az interneten ez olvasható Fekete Jenőről: "a magyar blues-történelem megkerülhetetlen alakja". Ő jött el a Muddy Shoes nevű formációval, melyben egy apa és fia a zongorista és a szaxofonos. Olyan bluest játszottak, hogy a közönség nem akarta őket leengedni a színpadról...

Szombaton remélhetően már határozottan jó lesz az idő, és így többen lemerészkednek a Vízikapuhoz, hiszen a holnapi zenekarok is "megérik a pénzüket", hiszen a Miskolc Dixieland Band, Gál Csaba Boogie és barátai, valamint az örök siker Hot Jazz Band jön Patakra.
Jó szórakozás szombaton a Vízikapunál ! - a pénteki közönség sem bánta meg...
 


 
 

További fotók>>>   Amatőr film>>>                  További fotók>>>  Amatőr film>>>                  További fotók>>>  Amatőr film>>>

Törő Gábor
/2008.07.26./
 

 

A Sárospataki Lokálpatrióták Erdélyben

 

        
         

Sokak álma vált valóra, amikor röviddel az elhatározás után a lokálpatrióták erdélyi kirándulást szerveztek július 17-től július 20-ig. 17-én a Művelődés Háza melletti parkolóból indult a csaknem 30 főnyi reményekkel teli turista Erdélybe - küldte tudósítását Saláta László az egyesület elnöke...
 


 
 


Saláta László

 

Úgy tűnt, hogy a várakozásoknak megfelelő időjárási körülmények hozzájárulhatnak a viszonylag zsúfolt program végrehajtásához. És valóban, a négy nap során a hazai viszonyokhoz képest kegyes volt az időjárás a kis csapathoz, mert a négy napon keresztül élveztük a verőfényes nyári napokat, a szép erdélyi tájakat, a sok-sok szépséget és meglepetést. Az első nap szinte mindvégig utazással telt el. Csupán Királyhágón álltunk meg 1582 m magasan, hogy némi frissítőt vegyünk magunkhoz és megcsodáljuk az óriási hegyeket. Végső célunk Korond volt, ahol a Forrás Panzióban, háromcsillagos félpanziós ellátásban volt részünk.

A programban számos új értékkel ismerkedtünk meg. Marosvásárhelyen a Kultúrpalotát tekintettük meg, ahol a csodálatos Tükörterem, a Színházterem, a nagy magyar festők képeit bemutató galéria és a magyar történelem egy-egy jeles eseményét színes mozaikablakokon ábrázoló életképek varázsoltak el bennünket. Másnap, reggeli után Parajdon a Sóbányát tekintettük meg. Meglepetésünkre autóbusz vitt bennünket a föld gyomrába, majd onnan több mint 200 lépcsőn keresztül ereszkedtünk le a bánya mélyére, ahol is óriási csarnokokban találtuk magunkat, ahol mint egy földöntúli világban zajlott az élet, több száz ember keresett ott magának valamilyen szórakozást, időtöltést, kik az ott elhelyezett asztalok és lócák mellett a napi munkájukat végezték, kik olvastak, kik kártyáztak, kik egy tréner vezetésével kondicionáló tornagyakorlatokat végeztek.

A gyermekek felfújt gumicsúszdákról ereszkedtek le, vagy épp a „somokozóban” játszottak, vagy sárkányt eregettek. Akik lelki békéjüket keresték, vagy magukba akartak szállni, helyet foglaltak a kápolna padjaiban. Összességében mindenki élvezte vagy „harapta” a bánya sós, párás, 16 fokos levegőjét. Ezt követően Szovátára is ellátogattunk, amely csodálatos üdülőkörnyezetével lenyűgözött bennünket. A csoport egyik része meg is mártózott a hűs „gyógyító” habokban, másik része ismerkedett a település szépségeivel és válogathatott az egyébként, az egész kirándulás során jellemző pavilonsorok gazdag kínálatából. Kik kalapokat vettek, kik különböző használati eszközöket vásároltak emlékbe. Csillagtúráink során meglátogattuk Farkaslakán Tamási Áron sírját és Szejkefürdőn Orbán Balázs sírját.

Székelyudvarhelyen megtekintettük a legmagyarabb város nevezetességeit. Majd a „hazautazás” után Korond értékeivel ismerkedtünk, ahol a fazekasok munkáit és a változatosan szép és nagy hozzáértéssel készített székelykapukat csodáltuk végig. Természetesen Korondon is gazdag kínálattal csábító kirakodóvásáron válogathattunk a portékák között és ismerkedtünk a székely emberekkel, akik mindenhol nagy szeretettel fogadtak bennünket, különösen barátokká lettünk a képen is illusztrált kereskedővel, akinél a legtöbb forintot költöttük el. Az áruk vásárlása mellett szívesen kínált bennünket saját pálinkájával és áfonyalikőrjével, amely szintén feldobta a társaságot. A következő napon Gyergyószentmiklóson megtekintettük a Gyilkos tó félelmetes oszlopcsonkjait. Voltak, akik csónaktúrára indultak a vízből fölfelé meredező fák maradványai között. És végül, talán a legcsodálatosabb látványt a Békás szoros nyújtotta, ahol az út két oldalán meredek sziklafalak keltettek félelmetes, egyben lenyűgöző érzelmeket.

A „hazafelé úton” a Bucsin tetőről pásztázhattuk végig szemünkkel az óriás hegyeket és dombokat 1287 m magason. Minden estére kellemesen elfáradtunk. Vacsora után azonban még volt erőnk egy-egy hazai pohár bor elfogyasztásával megbeszélni a napi élményeket. Július 20-án, vasárnap, reggeli után búcsút vettünk újdonsült barátainktól, a szálloda vezetőjétől, a személyzettől és a már említett székely kereskedő barátunktól és indultunk haza. S, hogy megkoronázzuk kirándulásunkat, még megálltunk Kolozsvárott, ahol a Nagytemplomot, a Főteret jártuk körbe. Ellátogattunk Mátyás király szülőházához, valamint Bocskai István szülőházába, amely ma egyetemként funkcionál. Végül hazafelé vettük az irányt, a búcsúzáskor mindenki úgy kommentálta, hogy csodálatos négy napot tölthettünk Erdélyben együtt, amely tovább erősítette a jelenlévő lokálpatrióták csapattá kovácsolódását. Máris a következő utazási terveket fontolgattuk. 

További fotók1  >>>                       További fotók2  >>>    - Saláta László fotói

/2008.07.25./
 

 

Ötödször is Crescendo con Spirito!  -  SÁROSPATAK, 2008. JÚLIUS 29 – AUGUSZTUS 10.

 

        
         

A Crescendo con Spirito Nyári Művészeti Akadémia nemzetközi tanárgárdája ötödik alkalommal várja a tizenhat országból érkező százharminc művészjelöltet Zemplén híres történelmi városába. A kurzuson a művészi pályára készülő fiatalok tapasztalt, keresztyén művésztanárok vezetésével képezhetik tovább magukat, példálózva álljon itt a tanárok közül Timothy Bentch amerikai operaénekes, Gyöngyössy Zoltán fuvolaművész, Kiss József oboaművész, David Danel cseh hegedűművész és Judit Ermert-Robe belga gordonkaművész neve - küldte tudósítását Földy Lilla...


 
 


Földy Lilla


Füzesséryné
Dudás Eszter


Timothy Bentch


 

 


Idén tizenkettő (Ének, Hegedű, Brácsa, Gordonka, Fuvola, Oboa, Kürt, Kortárs zene, Zenekar, Korrepetíció, Színészet és Ifjúsági kamarazene) kurzusra jelentkezhettek a fiatalok.

A kortárs zene a művészeti akadémián kiemelt szerepet kap. Körmendi Klára zongoraművész mesterkurzusa elsősorban magyar zeneszerzők (Bozay Attila, Durkó Zsolt, Farkas Ferenc, Hollós Máté, Lendvay Kamilló és Sári József) műveire épül, de évfordulója miatt ebben az évben kiemelt zeneszerző lesz kurzusán Olivier Messiaen is. A brácsásoknak Patricio Diaz madridi származású, New York-ban élő brácsaművész tart spanyol repertoár kurzust a Spanyol Nagykövetség támogatásával. Mesterkurzusán kortárs spanyol és katalán zeneszerzők (Moisés Bertrán, Ernesto Halffter, Ricardo Llorca és Joaquín Rodrigo) szóló brácsára és kamaraegyüttesekre írt műveivel foglalkoznak a résztvevők. Daniel Matej zeneszerző, a Kortárs Zeneszerzők Nemzetközi Társasága (ISCM) szlovák tagozatának vezetője szintén visszatérő tanára a sárospataki művészeti akadémiának. Idén „A nyitott kottától a félig improvizált zenéig” címmel tart kurzust a hangszereseknek. Hollós Máté zeneszerző is Sárospatakra látogat, hogy meghallgassa és konzultáljon a műveit játszó fiatal zenészekkel.

Hagyománnyá vált már a sárospataki nyári akadémián, hogy a legképzettebb kamarazenészekből megalakul a Crescendo Szimfonikus Zenekar, és a Zempléni Fesztiválon hangversenyt ad a legjobb énekes diákokkal és az akadémia résztvevőiből álló kórussal. Idén W. A. Mozart A-Dúr Szimfóniáját és J. S. Bach BWV 164. "Ihr, die ihr euch von Christo nennet" kantátáját játsszák augusztus 8-án a Sárospatak Bazilika színpadán. A zenekart a kurzus vezetője, Vass András karmester vezényli.

Ebből is látszik, a Crescendo Nyári Akadémia az érdeklődő nagyközönség előtt is nyitva áll. A szervezőknek kezdettől fogva kifejezett célja, hogy bemutassák tehetséges diákjaikat és a kurzuson folyó munkát a környékbelieknek és az idelátogató turistáknak. Különös színfoltjai Sárospatak nyári kulturális életének a kurzus tanárainak és hallgatóinak a kisváros festői szépségű helyszínein tartott koncertjei. Augusztus 9-én az akadémia legjobbjai a Rákóczi-vár udvarán lépnek fel. A gálahangverseny verseny is egyben, győztese meghívást kap a 2009-es Zempléni Fesztiválra.

A magas színvonalú szakmai oktatás mellett fontos célja a művészeti akadémiának, hogy diákjait lelki útravalóval is feltöltse. A kurzusra vallási hovatartozástól, véleménytől függetlenül jelentkezhetnek a művészpályára készülő fiatalok, az akadémia lelki alkalmain való részvétel fakultatív, mégis az eddigi hallgatóknak egybehangzó véleménye, hogy az esti kiscsoportos beszélgetések, zenés áhítatok fontos részei az Akadémiának, és többek között ezeknek köszönhető a kurzus rendkívül oldott, építő jellegű, szeretetteljes légköre. A Crescendo con Spirito Nyári Művészeti Akadémia nevében is rejlő zenén túli küldetést az amerikai Davis Peace Project is támogatja, hiszen nyolc teljes ösztöndíjat ajánlott fel a Rosemary Hardy által vezetett kelet-európai dalrepertoár kurzus magyar, román, szerb és szlovák résztvevőinek, akik a többi diákkal együtt nemcsak egymáshoz és tanáraikhoz, de más kultúrákhoz is közelebb kerülhetnek a Crescendo Nyári Művészeti Akadémián.

A Crescendo con Spirito Nyári Akadémiáról bővebb információ kapható a nyári akadémia honlapján: www.hungary.crescendo.org vagy az akadémiát szervező Ének a Nemzetekért Alapítvány igazgatójától, Füzesséryné Dudás Esztertől 06 30 514 4383 és koordinátorától, Kovács Fruzsinától 06 30 355 25 12.


Füzesséryné Dudás Eszter, a szervező Ének a Nemzetekért Alapítvány igazgatójának üzenete:

Hálás köszönet Sárospatak Város Önkormányzatának, a MNM Rákóczi Múzeuma, a ME Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar és a Dezső Lajos Kollégium, az Árvay József Általános Iskola, a Farkas Ferenc Művészeti Iskola, A Művelődés Háza, a Református Egyházközség, a Sárospataki Római Katolikus Egyházközség, a Bodrog Hotel, a Zemplén Televízió vezetőségének és munkatársainak, Sárospatak művészetet kedvelő közönségének, és nem utolsó sorban a Sárospatak honlap szerkesztőinek, hogy az elmúlt években támogatták a Crescendo Nyári Akadémia létrejöttét, mely nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a Crescendo Nyári Akadémia ebben az évben is megrendezésre kerülhet Sárospatakon!

 

Cziczer Katalin
/2008.07.25./
 

 

„TÜZES HÍREK”

 

        
         

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága illetékességi területén a 2008. június 21. és július 20. közötti időszakban 9 tűzeset és 170 műszaki mentés történt, 4 esetben vaklármához vonultak egységeink, 3 esetben kaptunk téves jelzést - küldte a tudósítást Barna Norbert és Bodnár Attila, tűzoltók...
 


 
 

Barna Norbert

 


Bodnár Attila

  Fenti időszakban 6-szor szárazfű égett, 2-szer lakóházban keletkezett tűz, 1-szer páraelszívó gyulladt ki.
Július 2-án a hajnali órákban Tolcsván egy családi ház szobájában keletkezett tűz, melynek következtében egy 29 éves személy életét vesztette. A tűz átterjedt a tetőszerkezetre és a ház többi helyiségére is. Az anyagi kár jelentős. A tűzeset körülményeit a Sárospataki Rendőrkapitányság vizsgálja.

Július 8-án a hajnali órákban Zalkodon egy családi ház udvarán egy Mercedes személygépkocsi égett teljes terjedelmében, amelyről a tűz átterjedt a mellette lévő 3x7 méteres alapterületű melléképületre. A tüzet vélelmezetten villamos berendezés meghibásodása okozta. Az anyagi kár jelentős, személyi sérülés nem történt.

A műszaki mentések számát a június 26-ai vihar jelentősen megnövelte. A viharkárok felszámolására IV-es kiemelt riasztási fokozat lett meghatározva, ami azt jelenti, hogy az újhelyi tűzoltók segítségére a miskolci, szerencsi, encsi és kisvárdai tűzoltók is riasztva lettek, a felszámolási munkákat a Védelmi Bizottság koordinálta. Az újhelyi tűzoltóság részéről több szabadnapos kollega is berendelésre került a rendkívüli helyzet miatt. A káreseteknél a tűzoltók a közvetlen élet- és balesetveszély elhárítását végezték. Azt, hogy ez a 170 riasztás milyen leterheltséget jelentett a tűzoltóság számára jól mutatja, hogy a tavalyi évben összesen 527 káresethez kaptunk riasztást. Tehát most egy pár nap alatt ennek közel 1/3-a számú bejelentés érkezett.

Ezúton is köszönjük azon vállalkozók segítségét, akik közreműködtek abban, hogy a felszámolási munkálatokat minél hatékonyabban és rövid idő alatt el tudjuk végezni.

Június 26-án a reggeli órákban Sátoraljaújhelyen egy IVECO típusú szlovák kamion és egy magyar kamion ütközött. Az ütközés következtében 1 fő beszorult, akit a kiérkező tűzoltók feszítő-vágó segítségével szabadítottak ki és átadták a mentőknek, majd az úttestett letakarították.
Július 19-én a déli órákban egy személy a lakóháza padlásán rosszul lett és nem tudott lejönni. Őt tűzoltóink dugólétra és mentőkötél segítségével mentették le a padlásról.

Július 10-11-én került megrendezésre Encsen a XVII. Flórián Kispályás Labdarúgó Torna, melyen a sátoraljaújhelyi tűzoltóság csapata első helyezést ért el. Ezzel a győzelemmel harmadszor hódították el a kupát, és immár véglegesen Sátoraljaújhelybe került a Vándorkupa.

A csapat tagjai (álló sor): Szabó Sándor, Braun Zsolt, Regős László, Bodnár Attila, Trembulyák Nándor, Lőrincz György tűzoltóparancsnok, (guggoló sor): Dakos László, Ocsenás József, Juhász Péter, Jurkó Tamás, Barna Norbert.

Tűz esetén hívják a 105-ös segélykérő számunkat, és ne feledjék ÖNÖKÉRT HA KELL, TŰZBE MEGYÜNK! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a mobil telefonkészülékről indított 105-ös segélykérő hívás Miskolcra, a megyei ügyeletre fut be. A tűzoltóság mobil telefonkészülékről a 06-47-523-140 számon közvetlenül elérhető.

Bodnár Attila és Barna Norbert
/2008.07.25./
 

 

Nem vonta vissza a „monoki típusú” döntését a Testület

 

        
         

2008. július 23-én tartotta rendkívüli képviselő-testületi ülését Sárospatak Önkormányzata. Szükség volt a rendkívüli ülésre, hiszen utoljára júniusban ültünk össze, a következő testületi ülésünk időpontja pedig augusztus végén lesz – kezdte beszámolóját az ülésről Aros János alpolgármester…
 


 
 


Aros János


Lendák Lajos

 

Időközben jó néhány napirendi pont tárgyalása vált szükségessé, amelyekben a döntéshozatal időpontja nem várhatja meg az augusztus 27-ét. Ilyen volt pl. az első napirendi pontunk, egy előterjesztés az INNOVÓ PATAK Sárospataki Városfejlesztő Non-profit kft. Ingatlan fejlesztésének beindítására. Itt arról döntöttünk, hogy az előző döntésünk értelmében városfejlesztésre rendelkezésre álló 500 millió Ft-os kötvénypénzzel mit kezdjünk.

Hiszen egyelőre jól járunk, mert ennek a kötvénynek a kamatai magasabbak, mint amit vissza kell fizetnünk, de előbb utóbb, amikor a tőkét is el kell kezdeni törleszteni, akkor bizony nehézzé válhat majd a visszafizetése. Tehát az az érdekünk, hogy olyan beruházásokat indítsunk el minél hamarabb, amelyek profitot termelhetnek. Így esett a választás 2 ingatlan beruházásra, az egyik azaz „E raktár” épületének tetőtéri beépítése. Itt elképzeléseink szerint a lakások lennének, az alsó szinten pedig a Pedagógiai és Családsegítő Szakszolgálat, valamint a Gondozási Központ kapna helyet. Természetesen az érintett intézmények vezetőinek folyamatos tanácsadása, ellenőrzésre és kéréseinek a figyelembevételével alakítanánk ki ennek a két intézményünknek a helyét.

A másik nagy beruházásunk az a Erdélyi és a Comenius utca sarkán található, jelenleg beépítetlen teleknek a beépítésére vonatkozik. Itt előzetes terveink alapján mélygarázst szeretnénk építeni, hiszen látható mindenki számára az, hogy bizonyos napokon egyáltalán nem lehet parkolóhelyet találni Sárospatakon.

Az alsó szinten üzlethelyiséget, fölötte pedig szintén lakásokat szeretnénk. Ennek a két lakásállománynak minél hamarabb való felépítése után még értékesítésből - előzetes számítás alapján - egy olyan 100-150 millió Ft-os haszonra lehetne szert tenni, amit természetesen visszaforgatna non-profit kft a következő beruházások során. Tehát ennek az irányvonalát jelöltük ki, a konkrét döntések megtételére majd akkor kerül sor, szintén képviselőtestületi ülésen, amikor látjuk a látványterveket, látjuk a hozzávetőleges számokat, tehát egy kerekebb kép lesz a képviselő-testület előtt.
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola bővítéséről: pályázatunk még mindig áll, reményeink szerint a nyertes pályázatok közé fog tartozni az iskola bővítése - nem nagyon szoktuk mondani, de ebbe beletartozik az óvoda bővítése is. Ennek kapcsán merült föl egy újabb igény, aminek 400 ezer Ft-os költségvonzata van a bekért árajánlat alapján, természetesen további árajánlatokat fogunk bekérni a talajmechanikai vizsgálatok elvégzésére - erre kapott felhatalmazást a város vezetése.
 

Előterjesztést hallgattunk meg egy önkormányzat tulajdonában álló bérlakás bérbeadására. A Református Kollégium közigazgatója fordult hozzánk azzal a kéréssel, hogy nyugdíjba vonulásával összefüggésben új közigazgatója lesz az intézménynek, akinek szüksége lenne szolgálati lakásra, 1 éves időtartamra, ahol lakva el tudná kezdeni a munkát. Természetesen a lakásproblémát később ők meg fogják oldani. Több olyan lakással is rendelkezünk, amelyeket vagy meghirdettünk, de nem keltek el, vagy jelenleg a bérlő elhagyta, lejárt a bérleti szerződés, elkötözött, tehát ezek a lakások üresen állnak. Nekünk is jó ha kiadjuk, hiszen így a fűtést és a rezsiköltséget ki fogják helyettünk fizetni és ugye így teljesíteni tudtuk a közigazgató úr kérését is.

A Rákóczi út 42/2-es számú önkormányzati lakás piaci alapon történő bérbeadásáról döntött 1 éves időtartamra a képviselő-testület.
A Szent Erzsébet u. 26. szám alatti, volt szociális bérlakásról döntött előbb a Gazdasági Bizottság, aki a szociális kategóriából javasolta kivenni ezt a lakást. Tudni kell róla, hogy az addig ott tartózkodó bérlő több mint 100 ezer Ft-os tartozást halmozott föl, ill. életvitelszerűen 5 éve nem lakja a lakást. Jogi úton most sikerült visszajutni a saját tulajdonú lakásunkhoz. Nem javasoljuk a szociális alapon történő bérbeadását, viszont javasoljuk az ART-ÉRT Alapítványnak egy galéria létrehozása céljából átalakítani és bérbe adni ezt az üzletet hangsúlyozva, hogy üzleti tevékenységet nem folytathat ebben a helyiségben.

A regionális közigazgatási hivataltól érkezett meg a törvényességi észrevétel, a gyermekvédelmi támogatásról szóló rendeletünk módosításáról kapcsolatban, amit nem rég fogadott el a képviselő-testület. Ez a rendelet szinte szóról-szóra egyezett a monoki kezdeményezéssel. Már a rendelet megalkotásakor jegyzőasszony fölhívta a figyelmet, hogy valószínűleg törvényességi aggályai lesznek ennek a rendeletnek, hiszen a közigazgatási hivatal is vissza fogja dobni, ill. az alkotmánybíróság jelenleg érvényben lévő döntése sem támasztja a mi döntésünket alá.

Tehát számításainknak megfelelően Közigazgatási Hivataltól visszajött most az a határozat, amelyben kérik, hogy vonjuk vissza a gyermekvédelmi támogatásról szóló rendeletmódosítását. A képviselőtestület úgy döntött, többek között a jogi bizottság egyik ügyvéd tagjának a véleménye alapján, ez a rendeletmódosításunk mégis csak ki fogja állni az alkotmánybíróságnak a próbáját, mert tartalmaz olyan magasabb színtű jogszabályokat, amelyek erre engednek következtetni.

Saját véleményem egyébként az egésszel kapcsolatban az, amellett hogy én is egyet értek, hogy tartsuk életben ezt nehezen meghozott döntésünket, hogy a jelenlegi közigazgatási hivatalok is meglehetősen furcsán működnek. Hiszen köztudott, hogy egy 2/3-os döntést igénylő országgyűlési előterjesztést sima 50 %-os többséggel vitte át a jelenlegi kormányzó párt, ezt az alkotmánybíróság kifogásolta, alkotmányellenesnek minősítette és kötelezte a kormányt, hogy július 1-jei hatállyal állítsák vissza az eredeti állapotot. Ez nem történt meg, tehát ha a kormány a saját döntésnek alkotmányellenességét nem veszi figyelemben, akkor milyen várja el tőlünk, hogy egy még olyan alkotmánybíróság által nem is vizsgált kérdést vonjunk vissza, amelyről döntés nem is született.

A képviselőtestület az előterjesztés után úgy döntött, hogy a gyermekvédelmi támogatás módosításírásáról hozott előző döntésünket érvényben tartja.

A Zempléni Szakképzési és Szervezési társulás társulási megállapodásának és alapító okiratának elfogadásáról döntött a képviselőtestület, amit a testületi ülés előtt az Oktatási Bizottság tárgyalt és az elfogadását javasolták.

Törő Gábor
/2008.07.24./
 

 

Felborult egy lengyel kamion a 37-esen

 

        
         

2008. július 24-én délután 17 óra körül a 37-es számú főúton anyagi kárral járó közúti közlekedési baleset történt az Olaszliszka és Szegilong közötti útszakaszon – nyilatkozta Bujdosó Norbert rendőr zászlós, baleseti helyszínelő…
 


 
 


Bujdosó Norbert

 

A 37-es számú főúton közlekedett egy lengyel kamion, lengyel gépkocsivezetővel Sátoraljaújhely irányába, amikor a Szegilong és Olaszliszka közötti útszakaszon - figyelmetlenségből - a menetirány szerinti jobb oldalon lehaladt az útról, és ott két fát letarolva a vízelvezető árokba borult.

A kamion 24 tonna kukoricát szállított, amely rakomány kiborult. Lengyelországból érkezik egy kamionmentő, ami a megsérült járművet elvontatja és egy másik kamion is a tulajdonos kérésére, amelyre rakodógéppel fogják felrakni a kukoricát.

Szerencsére más járművel nem ütközött a kamion, és személyi sérülés sem történt. A kamion vezetője szerencsésen megúszta a balesetet, viszont az új típusú kamionban jelentős anyagi kár keletkezett.

További fotók  >>>

Törő Gábor
/2008.07.24./
 

 

Zempléni Fesztivál – tizenhetedszer

 

        
         

Már úgy érezzük, hogy sikerült kialakítani a Zempléni Fesztiválnak azt a jellegét, műfaji sokszínűségét, a területi eloszlását, szerkezetét, amelyik azt hiszem, hogy a közönség egyetértésére, pozitív visszajelzésére talál augusztus 8. és 17. között – mondta Hollerung Gábor, a Zempléni Fesztivál művészeti igazgatója, a 2008. július 22-én, Tokajban tartott sajtótájékoztatón…
 


 
 


Hollerung Gábor


Turjányi Miklós


Dr. Hörcsik Richárd

 

Természetesen minden évben igyekszünk változatos, izgalmas, sok új programot hozni, amely adott esetben sehol máshol nem volt látható még korábban. Így ebben az esztendőben jó pár ilyen produkciót mutatunk be, akár külföldről, pl. Holdfény produkciót, amelyik egy francia táncegyüttes egészen különleges produkciója lesz a Disznókő Rt. traktorgarázsában.
De a reneszánsz év alkalmából is izgalmas produkciókat mutatunk be, a Szentivánéji álom adaptációt, a Mendelssohn által megírt kísérő zenéhez, az ehhez kapcsolódó műrészletekkel.

Természetesen sztárvendégeink lesznek, a világhírű vendégkarmester Roberto Paternostro vezényli a nyitókoncertet, a Budafoki Dohnányi szimfonikus zenekar élén, de természeten az alapító Liszt Ferenc Kamarazenekar is jelen lesz a záró koncerten világhírű szopránok, köztük Rost Andrea közreműködésével.
Új helyszínként kapcsolódik Pusztafalu, akik első alkalommal vesznek részt a fesztiválon, és egyébként néhány új helyszínnel is próbálkozunk, így Szerencsen a görög katolikus templommal, ami reményeink szerint akusztikailag is nagyon jó helyszín lesz egy oratorikus koncertre. Természetesen a régió pincészete is sokkal nagyobb számban vesznek ebben az esztendőben részt annak köszönhetően, hogy nem egy borszállítónk lesz, hanem Tokaj Reneszánsz egyesület a borszállító és ennek megfelelően sokkal több borház, pincészet, pince jelentkezik a programba, ahol kisebb-nagyobb bórkóstolásokat, ill. olyan programokat, amelyek önmagukban is érdekesek, de a Tokaji bor élvezetével együtt reményeink szerint nagyon sokakat fognak vonzani.

A Zempléni Fesztivál az idén, 2008-ban 17. alkalommal kerül megrendezésre a régióban - tette hozzá Turjányi Miklós fesztiváligazgató. Bár az idei év, szűk esztendő minden szempontból, de legfőképpen a kultúrafinanszírozási oldalról, azért mégis, hálaistennek sikerült a rendezvény nagyságrendjét megőrizni, ha tovább lépni, ill. továbbfejlődni nem is - bár eltökélt szándékunk volt néhány évvel ezelőtt, amikor átvettük a sorozat szervezését, hogy évről-évre bővítjük és növeljük a fesztivált. Ez most a tavalyról az idei évre nem sikerült, de én úgy gondolom most az is nagy eredmény, hogy megőriztük a tavalyi nagyságrendet.

Így most 18 önkormányzatnál, 34 helyszínen, 55 program kerül megrendezésre, plusz még az egyéb rendezvények, kiállítások, sőt még egy reneszánsz mini filmfesztivált is szervezünk, mivel reneszánsz év van. Sok zenei program kapcsolódik ehhez, sőt színházi előadások is, ugyanis mi még ezzel is próbáltunk egy kis érdekességet, színfoltot belelopni fesztivál folyamába, hogy remek, különleges, ritkán látható Shakespeare adaptációkat vetítünk 5-5 napon keresztül Sárospatakon és Sátoraljaújhelyen. Reméljük, hogy ez is sok embert vonz majd, hiszen nem nagyon lehetett ezeket a filmeket a közelmúltban látni, sem moziban, sem televízióban.

Dr. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője, Sárospatak város polgármestere azt emelte ki, hogy a Zempléni Fesztivál a zempléni régiók összefogását jelképezi…
Nagyon fontos, hogy az önkormányzatok részt vegyenek ebben, mint támogatók, és mint a helyszínek biztosítói. Szintén fontos az is, hogy a zempléni térség jó hírét elvigye a Fesztivál szerte az országba, sőt még a határon túlra is - ezt a rendkívül gazdag program biztosítja.

Sárospatak város Önkormányzata - Sátoraljaújhely, Tokaj és Szerencs mellett – különösen fontosnak tartja a rendezvény támogatását, hiszen ezzel együtt, mind a 17 alkalommal - a sok-sok program mellett - a nyitó és a záró koncertet is Sárospatakon tartják.

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2008.07.24./
 

Beépül az Erdélyi- és Comenius utcai sarok

 

        
               
  
 


Erdős Tamás

Feró István

Saláta László

 

Együttes ülésen tárgyalt a Gazdasági és Idegenforgalmi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, valamint az Ügyrendi és Jogi Bizottság több fontos napirendi pontot, amely mindhárom bizottságot érintette. Az ülést Erdős Tamás vezette…

Az egyik fontos előterjesztés az INNOVÓ Patak Városfejlesztési Kft. városfejlesztési programja, a másik pedig a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola talajmechanikai szakvéleménye, pénzügyi fedezetének a biztosítása volt – tudtuk meg Feró Istvántól, a Pénzügyi Bizottság elnökétől.
A bizottságok javasolták, hogy ezt a tervet fogadják el, hiszen ez a szakvélemény szükséges ahhoz, hogy az iskola felújítási munkálatait el tudják kezdeni.

A városfejlesztési program elindításának megtárgyalása közel két órás vitát váltott ki, melyben a pénzügyi keretet határozták meg. Ebből két jelentős épület készülne el, az egyik az „E raktár”, ahol lakások is épülnének, a másik pedig az Erdélyi János és a Comenius utca sarkán lévő telek, amely az önkormányzat tulajdonába került. Itt is lakások épülnének, amelyek mélygarázzsal kerülnének kivitelezésre.

Hogy ennek az előkészítési munkálatai elkezdődhessenek, a kft vezetőjének elvi engedélyre van szüksége az önkormányzattól. A bizottságok úgy foglaltak állást, hogy induljon el ennek a beruházásnak a tervezése, készüljön egy tanulmányterv, pontos költségvetés. Fontos ez a beruházás, hiszen a befektetett tőke hamar megtérülne a lakások eladásából.


Az Ügyrendi és Jogi Bizottságnak volt még egy napirendi pontja, amely sajnos nem került megtárgyalásra. A Közigazgatási Hivatal részéről érkezett egy megkeresés, egy kifogásolás, egy korábbi döntésünk tekintetében - nyilatkozta Saláta László a bizottság elnöke…


A gyermekvédelmi rendeletek tekintetében nemlegesnek minősítette a hozott szabályt és kérte, hogy vonjuk vissza. Mivel a második napirendi pont megtárgyalására már érdemben nem kerülhetett sor, mivel nem voltunk határozatképesek, így csak vélemények fogalmazódtak meg a rendelettel kapcsolatosan.

Törő Gábor
/2008.07.24./
 

 

 

 

Villanyoszlopot ütött ki egy autó Kispatakon

 

        
         

A Sárospataki Rendőrkapitányság ügyeletét 2008. július 24-én reggel 6 órakor riasztották, telefonon érkezett bejelentés, hogy Sárospatak Gárdonyi úton, a Bodrog híd közelében baleset történt. A bejelentő szerint egy gépkocsi villanyoszlopnak ütközött – nyilatkozta Bujdosó Norbert rendőr zászlós, baleseti helyszínelő…
 


 
 


Bujdosó Norbert

 

A helyszínre kiérkezve megállapítottuk, hogy valóban baleset történt. Egy zöld Suzuki Swift személygépkocsi közlekedett Vajdácska felől a Bodrog híd irányába, amikor nem az út vonalvezetésnek megfelelően követte a kanyar ívét, a gépkocsival lehaladt a menetirány szerinti jobb oldalra, és ott egy beton villanyoszlopnak nagy erővel nekicsapódott. Az ütközés erejét jellemzi, hogy a beton villanyoszlopot tövestül kiütötte és 6 m-rel odébb tette.

A gépkocsi totálkáros lett. A gépkocsiban csak a vezető tartózkodott, más járművel vagy gyalogossal nem ütközött. A vezetőt mentőautóval a sátoraljaújhelyi kórházba szállították. Az orvos elsődleges véleménye szerint a gépjármű vezetője 8 napon belül gyógyuló, könnyű sérülést szenvedett. Ennek valószínűleg a légzsákoknak köszönhető, ill. annak, hogy a villanyoszlop nem a vezető oldalán csapódott az autó elejének, hanem a jobb oldali részen. A helyszínelés idejére a forgalmat lezártuk, kb. reggel 8 óra óta a közlekedés zavartalanul folytatódik.

További fotók  >>>

Cziczer Katalin
/2008.07.24./
 

 

Szentföldi utazási lehetőség Sárospatakról

 

        
         

Még 2008. június 13-án Yehuda Shen az izraeli Turisztikai Minisztérium Közép- és Dél-európai főigazgatója, és munkatársai jártak Sárospatakon azért, hogy városunk lakói között meséljenek a Szentföld szépségeiről, a három világvallás bölcsőjéről, a média által sokszor csak felnagyított konfliktusokról, a finom ételkülönlegességekről - küldte tudósítását Rácsok Andrea...
 


 
 


Yehuda Shen

 

Beszélt a kultúra adta különbözőségekről, de az ezeket elfedő szeretetteljes vendégvárásról is. Szót ejtett a mezőgazdaságban elért eredményekről, a bazárok forgatagáról, az olajfák csodájáról. Beszélt azokról a magyarokról, akik kivették részüket abból a munkából, melynek köszönhetően felépült Izrael mai országa. Az előadásban az is elhangzott, erről szavakban beszámolni csak elégtelenül lehet.

A főigazgató úr itt tett látogatása után most lehetőség nyílik arra, hogy Sárospatakról, illetve környékéről egy csoportos utazás szerveződjön a Szentföldre. A 2008. november 9-13. közötti izraeli útra szeptember 1-jéig lehet jelentkezni, A programban szerepel Galilea, Jeruzsálem, Masada, Qumran, Holt-tenger és még sok más bibliai hely meglátogatása. Ha szeretne csatlakozni a Sárospatak és környékéről szerveződő csoporthoz, vagy szeretne többet megtudni a költségekről, vagy bármilyen további kérdése lenne, írjon a thalita@freemail.hu címre.

Törő Gábor
/2008.07.24./
 

 

Pataki hajós siker a Balatonnál - beszámoló a Kékszalagról

 

        
         

Meglepő hír volt, hogy egy sárospataki csapat, kategóriájában 2. helyezést tudjon elérni a balatoni Kékszalag vitorlás versenyen, hiszen a Bodrogon többféle vízi sport gyakorolható, de a vitorlázás aligha. Éppen ezért vártuk kíváncsian, hogy a Balatonról hazaérjen Kék Tamás kapitány és a „matrózok”, Egyed Péter, Kornyitás Gyula és Varga Sándor

Ez már a harmadik verseny volt, amin részt vettünk. Az elsőt feladtuk, a másodikon 13-dikok, most pedig a másodikok lettünk, Yardstick III/1. kategóriában, 31 induló közül.

Mindenre fel akartunk készülni, ezért már előző nap lementünk, és átnéztünk a hajón mindent, nehogy valami baj legyen. Este áthajóztunk Füredre nevezni, ahol hatalmas sort találtunk. Már akkor látszott, hogy rekordszámú résztvevő lesz. Én már előzőleg elküldtem a nevezést on-line, így sikerült gyorsan letudni az adminisztrációt. Rövid séta, aztán megbeszéltük a másnapi teendőket és megnéztük a széladatokat - északkeletit írt.

Eljött a péntek reggel. Óriási készülődés a kikötőben, még egyszer átnéztem mindent, és kihajóztunk. Nem nehéz elképzelni mekkora kavarodás van a vízen, amikor 570 hajó készül elfoglalni a legjobb pozíciót az 5,2 km-es rajtvonalon. Már itt egy nehéz választás elé néz az ember – északi, vagy déli part - már itt sok minden eldőlhet. Megindulunk a déli part felé, de aztán mégis az északit választjuk (utólag nagyon jó választás volt). Visszafordulunk, lassan haladunk, nincs felhúzva csak a nagyvitorla,
nézzük az órát, visszaszámlálás, belövik a rajtot…
Mondom a fiúknak: a fok mehet ki. Menne az szegény, de beleakadt a blisterbe (ez kis szélre kitalált nagyfelületű vitorla). Morgolódás elölről, hogy minek kellett feltenni, de aztán csak sikerül kibontani, és megindulunk…

A szabályok szerint 3 perc múlva mehet fel a spinakker (ez egy nagy felületű vitorla, ami a bogarak szárnyához hasonlít). A fiúk gyorsan felszerelik (gyakorolták eleget). A hajó meglendül, ez a szél nekünk nagyon fekszik, kezdjük elhagyni a mezőnyt. Közben a szél északiról északkeletire fordul, spinaker le, mehet fel a startnál szidott bliszter. A hajó iszonyatosan megindul, elégedett mosoly az arcon, egyre másra megyünk el a többi hajó mellett. Közeledünk a kenesei bójához nagy kavarodás mikor odaérünk, közben a szél átfordult nyugatira. Siófokig kreuzolás (szél fele haladás) az előnyünk kezd apadni, vesszük a siófoki bóját, irány a "Cső" - így hívják a tihanyi szorost vitorlás nyelven. Bliszter újra ki, és ismét megindulunk. A Csőben általában nehéz átmenni, mert a szél összevissza forog, de most szerencsénkre könnyen megy.
Megnyílik előttünk a nyugati medence. Ismét eljön a választás észak, vagy dél? Dél felé kezdünk húzódni, a szél kezd gyengülni, még hátra van 150 km és már 18 óra van. Látszik, ez egy hosszú menet lesz. 20 órakor Badacsony alá kezdünk érni, mikor a Balaton megmutatja az igazi arcát: látom, hogy délről kezd beindulni egy kis szél, de még az észak-nyugati is fúj. Az előttünk lévő hajó nem fordul, így szegény beszorul a két szél közé, így azt kell megélnie, hogy délről déli széllel, északról észak-nyugati széllel elmennek mellette, ő pedig mindezt állva nézi végig. Igen, ilyen a Balaton!

21 óra fele kezd a szél megélénkülni - kreuzolás Keszthelyig. Mire odaérünk, pont eláll a szél, rengeteg hajó csúszik össze a bójánál. Hajnal 3 óra van. Nagy nehezen vesszük a bóját, újra spinakkert húzunk és irány Füred. 13 fok van, a nap lassan kezd felkelni, a nyugati szél megélénkül jó tempóban haladunk. A Csőbe 11 órára érünk, egyre erősödő szélben ráfordulunk a füredi célvonalra, amit remek tempóban érünk el. 12:41 kor futunk be. Indul a találgatás. A kikötőbe érve rögtön az eredménytáblához sietünk, ahol már kint van, hogy másodikok lettünk. Az 575 hajóból a 338-dikként értünk be, viszont a Yardstick III/1 osztályban másodikok vagyunk - 10 percet kaptunk az elsőtől.

Este pazar fogadás egy hatalmas légkondícionált sátorban ahol, 2600 vitorlázót látnak vendégül - nagyon pazar volt. Vasárnap díjátadó. Az első tíznek, a miniszterelnök adja át a díjat, kap egy kis füttyöt, de úgy látszik, már megszokta. Mi egy csínos lánytól kapjuk meg a nagyon szép érmeket. Délután irány haza. Az úton sok mindenről beszélünk, de egyben egyetértünk, hogy jövőre meg kell NYERNI!

Ezúton szeretnénk megköszönni az Önkormányzatnak a szerény anyagi támogatást, ami számunkra nagyon sokat jelentett. Reméljük sikerült egy kicsit Sárospatak hírnevét öregbítenünk!

Jó szelet mindenkinek! Üdvözlettel a BLUE FLY legénysége!


 
 


További fotók  >>>

Cziczer Katalin
/2008.07.23./
 

 

Vizes, csúszós utak!

 

        
         

2008. július 23-án a délelőtti órákban anyagi kárral járó közúti közlekedési baleset történt a Sárospatak és Kenézlő közötti útszakaszon - nyilatkozta Kocsis Péter rendőr törzszászlós, baleseti helyszínelő…
 


 
 


Kocsis Péter

 


Az elsődleges vizsgálat szerint egy Sárospatak irányából érkező személyautó a györgytarlói útelágazás utáni, úgynevezett érháti, jobb ívelésű kanyarban a vizes, csúszós úton megcsúszott és átsodródott a menetirány szerinti baloldali forgalmi sávba, ahol a szemből, szabályosan közlekedő személyautónak ütközött.

A baleset során személyi sérülés nem történt, az anyagi kár viszont jelentős. A baleset helyszínén szabálysértési eljárás keretében vizsgáltuk a történteket.

Törő Gábor
/2008.07.23./
 

 

A Rákóczi-vár Lovagtermében énekelt a Kórusakadémia

 

        
         

A Sárospatakon működő Nemzetközi Kórusakadémia résztvevői meglepődve néztek körül, mikor július 17-én beléptek a Rákóczi-vár lovagtermébe, hiszen ilyen történelmi falak között még aligha énekeltek. Mint a Kórusakadémia házigazdája, Bálint Béla elmondta ez egy spontán fellépés volt, és mint tudjuk, gyakran a spontán dolgok sikerülnek a legjobban…
 


 
 


Bálint Béla

 

Ez egy véletlenszerű felkérés volt, aminek nagyon szívesen tett eleget a Kórusakadémia itt lévő hangszeres és énekes tagsága. Tulajdonképpen Jósvainé dr.Dankó Katalin volt az, aki megkérdezte, nem akarnak-e a várban valamit énekelni és ez egy nagyon szép gondolat volt, s ennek a gondolatnak nagyon szívesen tettek eleget mind a külföldiek, mind a hazaiak – a patakiakról nem is beszélve….

Ennek volt egy feelingje, mert azon túl, hogy nem csak - mint ahogy a kórusakadémián szokott lenni - vokális művek voltak hallhatóak, hanem szólisztikus jellegű dolgok is, és volt kifejezetten hangszeres zene is. Ez egy kuriózum volt, ráadásul ezt itt hozták össze ezalatt a 2-3 nap alatt ezek a fiatalok, és tényleg fantasztikus volt ahhoz képest, hogy ez nem volt előgyakorolva és nem volt feltétlenül előkészítve koncertre.

Maga az apropó is tulajdonképpen nagyon kellemes érzéssel töltötte el a Kórusakadémia résztvevőit és minket szervezőket, merthogy valóban, Dankó Katalin mindvégig itt volt, bábáskodott és segítette a Kórusakadémia működését mindennel, amivel tudta, a szállástól kezdve a koncertek lehetősége, és a fogadás az első alkalommal, stb... Tehát mindig nagyon pozitívan állt e mellé a dolog mellé, és ez egy nagyon jó lehetőség volt arra, hogy ilyen módon köszönjük meg az ő segítőkész hozzáállását a Nemzetközi Nyári Kórusakadémia működéséhez.

A hangverseny másik különlegessége az volt, hogy ha egy zenész elmegy külföldre énekelni vagy játszani, az egy borzasztó nagy megtiszteltetés, hogyha a leadott programon kívül ők még megmutathatják az egyéb tudásukat is. Ennek a lehetőségnek nagyon örültek, és ez egy külön dopping volt számukra, hogy itt játszhattak.

Tisztában voltak azzal is, hogy milyen történelmi helyen játszanak. Ők már az első napokban megnézték a várat és tudják, hogy Rákóczi a magyar történelem egyik legkiemelkedőbb alakja, és azt is, hogy az a terem egy országgyűlés színhelye volt, éppen 300 évvel ezelőtt.

Az is szép volt még, hogy a pataki diákdalokat rengetegen ismerik és az ott lévő 4 kórus javarésze énekelte őket – azokat a dalokat, amelyeket Farkas Ferenc Sárospatakon járva hangszerelt meg.

Cziczer Katalin
/2008.07.23./
 

 

Újabb pályázatokat nyert az Önkormányzat

 

        
         

Önkormányzatunk mint tavaly, úgy az idén is minden pályázati lehetőséget megragad. Az un. decentralizált fejlesztési programok pályázatára 11 pályázatot adtunk be, amiből 7 nyert. Ezek a pályázatok, olyan akut problémákat oldanak meg, amelyek már évek óta zavarják a pataki polgárokat – számol be Dr. Hörcsik Richárd a legújabb, nyertes pályázatokról…
 


 
 


Dr. Hörcsik Richárd

 

Talán az egyik legfontosabb a város idegenforgalmát érintő, a Bodrog Áruház melletti városi illemhely felújítása, amire már tavaly is pályáztunk, de most sikerült megnyertünk. Ez segíti a sárospataki idegenforgalmat, ugyanis már ezen az éven is nagyon sokan szóvá tették, hogy nincs nyilvános illemhely a város központjában - tehát ez nagyon nagy segítség lesz.

Ettől is fontosabb a páterhomoki ivóvízellátás, amire 20 millió Ft-ot nyertünk, hiszen a sárospataki ivóvíz nem jut el Páterhomokra, ami több családot érint, így ott áldatlan állapotok vannak. Oláh József képviselő úr, mint minden évben, most is azért lobbizott, hogy ezt meg tudjuk oldani. Most 20 millió Ft-ot nyertünk és 26 millió Ft-ot nekünk kell hozzátennünk a képviselő-testület döntésétől függően, de mi szeretnénk ezt megvalósítani, hiszen nagyon régóta húzódó problémát oldunk meg ezzel.

Ugyancsak nagyon fontos a Gárdonyi Géza utcai járda felújítása, ami nagyon balesetveszélyes volt, erre is megoldást tudunk keríteni a pályázat támogatásával. Ugyancsak két utca, a Bláthy Ottó és a Lavotta János utcák burkolata régen felújításra szorul, és fontos a végardói temető kerítésének felújítása is, amire mi 7 millió Ft-ot nyertünk.

Ez a 55,6 millió Ft megnyert pályázati pénz kb. 117 millió Ft-os összegű beruházást jelent aminek kb. a 70%-át nyertük meg pályázatképpen, tehát ez mindenféleképpen egy fontos előrelépés az akut problémák kezelésére.

Már a jövő évi pályázatokra készülünk, dolgozik a műszaki iroda, tudniillik minden pályázat beadásának van egy műszaki előkészítése. Megnézzük, hogy melyek a legszükségesebb út-, vízelvezetés-, csatorna stb. felújítások, tehát már most készülünk a jövő évi pályázatokra.

Szeretném megköszönni a segítséget Szabó György elnök úrnak - aki a Regionális Fejlesztési Tanács elnöke - és Szkircsák István kistérségi referensnek.

A 2008. évi decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési programok pályázatán (LEKI, TEUT, CEDE) Sárospatak Város Önkormányzata sikeresen szerepelt. A 11 darab beadott pályázatból 7 pályázat nyert, ami 55.608.320 Ft támogatást jelent városunknak. 

A nyertes pályázatok: 

Projekt megnevezése

A program teljes bekerülési költsége (Ft)

A támogatás összege (Ft)

Sárospatak Képtár, tetőrekonstrukció

10 300 000

8 240 000

Bodrog Áruház melletti, városi nyilvános illemhely felújítása és korszerűsítése.

6 159 430

5 543 486

Sárospatak -Páterhomok ivóvízellátása

46 728 000

20 000 000

Végardói városrész temetőkerítésének felújítása

8 577 636

7 719 872

Gárdonyi Géza utcai járda felújítása

5 833 080

5 249 772

Bláthy Ottó utca burkolat-felújítása.

15 703 517

7 851 758

Lavotta János utca burkolat-felújítása.

18 476 864

9 238 432

                                                                                                                                 Cziczer Katalin
                                                                                                                                  /2008.07.22./
 

 

Igaz a régi mondás, miszerint „Alkalom szüli a tolvajt” – egy besurranásos történet

 

        
         

Több fórumon is tájékoztattam a lakosságot már korábban az utazó bűnözéssel kapcsolatban, mely megnehezíti a rendőrség felderítő munkáját, de a sértetteknek sem jó, mert az elkövetőket nehezebb elfogni, és így az ellopott értéktárgyak megkerülésének esélye is kisebb. Most egy ezzel kapcsolatos esetet adok közre - nyilatkozta dr. Téglás István rendőr alezredes, a Sárospataki Rendőrkapitányság vezetője...
 


 
 


Dr. Téglás István

 

2008. július elején kora délutáni időpontban tett bejelentést telefonon a Sárospataki Rendőrkapitányság Ügyeletére egy Sárospatak, Kazinczy utcai lakos, mert a lakásuk ablakán két ismeretlen személy bemászott. Amikor ők ezt észlelve beléptek a szobájukba, az elkövetők kiugrottak az ablakon és elszaladtak, de a család egyik tagja utánuk futott. Az egyik tolvajt, egy sátoraljaújhelyi lakost a helyszínen sikerült elfogni, amihez segítséget nyújtott egy, az utcán tartózkodó személy, aki feltartóztatta a menekülő férfit, azonban a másik elkövető tovább szaladt, akit nem sikerült utolérni a sértettnek.

A rendőrök elszámoltatták a 21 éves férfit, aki bevallotta, hogy a társa, aki elfutott, egy 16 év körüli, szintén sátoraljaújhelyi lakos.
Elmondta továbbá, hogy Sárospatakon mászkált a barátjával, a Kazinczy utcán mentek a városból kifelé Sátoraljaújhely irányába, amikor a társa szólt, hogy az utca bal oldalán egy háznak az ablakai nyitva vannak. Ezt követően mindketten bementek az udvarra a nyitott kapun keresztül, és a ház előtti kertből a nyitott ablakon másztak be. Azt tervezték, hogy ha találnak, elsősorban pénzt hoznak el, illetve ha találnak, biztos, hogy telefont illetve ékszert lopnak.

Szerencséjük volt a kaput nyitva hagyó lakóknak, hogy észrevették a tolvajokat, mert lehet, hogy nagyobb értéknek kelt volna lába, ha nem észlelik az illetéktelen jelenlétet. És a helyzetfelismerésnek és a fizikumnak pedig köszönhető az, hogy azonnalos elfogás lett az állampolgári aktivitás vége.

Úgy gondoljuk, hogy a tolvajoknak az elkövetkező időszakban nem lesz kedve városunkban céltalanul lődörögni, mert azt érezhetik, hogy a patakiak odafigyelnek egymásra, és az illetékteleneket jelentik a rendőrségre.
Természetesen ehhez szükséges még egy visszatartó bírósági ítélet is, amelynek érdekében a pataki rendőrök elvégzik mindazokat a nyomozási cselekményeket, amelyek ezt elősegítik.

                                                                                                                                     Törő Gábor
                                                                                                                                  /2008.07.22./
 

 

Megjelent a Tablók könyve

 

        
         

Június 29-én mutatták be a Református Kollégium imatermében a Tablók könyvét, amely 350 oldalon, 1910-től 2008-ig tartalmazza a református gimnáziumban és az állami Rákóczi Gimnáziumban végzett diákok tablóit. A kiadvány elkészítésének menetéről Bódi Gézáné könyvtáros, a kötet egyik szerkesztője számolt be…
 


 
 


Szatmáriné
Tóth-Pál Ildikó


Bódi Gézáné

 

 


Az idén tavasszal, február-március környékén kereste fel a kiadó, Molnár László (az 1. képen, kezében a könyvvel)  Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó igazgatónőt azzal a javaslattal, hogy több nyugat-magyarországi középiskolához hasonlóan a pataki gimnázium tablói is megjelenhetnének egy kiadványban.

Molnár László a www.patakidiak.hu alapján talált rá az iskolára, mivel ezen a honlapon számos tabló digitalizálva tekinthető meg Törő Gábor és az öregdiákok jóvoltából. Az igazgatónő elfogadta az ajánlatot, és Bódi Gézánét bízta meg az anyaggyűjtéssel, ő felelt a koordinálásért, és napi kapcsolatban volt a kiadóval.

– Az anyaggyűjtés első lépéseként számba vettük, hogy az iskolában mely tablók találhatók meg, s melyek azok a már meglévő digitális képek, melyeket fel lehet használni a könyvszerkesztéshez. A falakról egyesével levettük a tablókat, a fényviszonyok miatt az iskolaudvaron fényképezték le őket. Ezek után jött a hiányzó tablók felkutatása: még élő pataki tanárokat vagy azok tanárözvegyeket kerestem meg. Külön köszönöm Cseh Gézánénak, Fenyvesi Andrásnénak és Hajdú Istvánnénak, hogy rendelkezésre bocsátották saját gyűjteményüket.

A kiadó internetes felhívásokkal járult hozzá ahhoz, hogy minél több tabló kerülhessen be a könyvbe. Pocsainé Eperjesi Eszter múzeumigazgató igazi ritkaságokhoz juttatta hozzá a könyv készítőit: megőriztek régi tablókról leszedett fényképeket, a kutatók ezek alapján is rekonstruáltak tablót. A kutatómunka ezzel nem ért véget. Jónéhány kistablón a nevek alig olvashatók, ezért a diák- és tanárnévsorokat az iskolai anyakönyvekből kellett kikeresni. Néhány tablót nem sikerült felkutatni, de bízom benne, hogy néhány év múlva megjelenhet a második, bővített kiadás.

Bódi Gézáné segítségére volt Boros Attila rendszergazda, informatikatanár, aki a scannelést végezte, és küldte tovább az elkészült képeket a kiadónak; Tótok Péter idén végzett E-s tanuló, immáron öregdiák tervezte a borítót; Pásztor Magdolna pedig az utolsó hetekben helyettesítette őt. A szerkesztőt személyes emlékek is fűzik a kötethez: a családjából két generáció 7 tagja szerepel a kötetben.

A díszbemutatón - az idei Nagytalálkozó keretein belül - az erre az alkalomra készített pecséttel ellátva vehették meg az érdeklődők a kötetet. A kiadvány nagy sikert aratott: a helyszínen 500 példány kelt el, utánvétellel eddig 100 példányt adtak el.

A Tablók könyve szeptembertől a gimnázium könyvtárában vásárolható meg.

Sinkó Zsófia, nyári gyakorlatát végző egyetemi hallgató tudósítása

/2008.07.22./
 

 

Elkezdődött a visszaszámlálás

 

        
         

Idén, a megszokott utolsó júliusi hétvégén már 13. alkalommal gyűlnek össze a dixie és blues muzsika kedvelői Sárospatakon, a Vízikapunál.
25-én (péntek) és 26-án (szombat) este 7-kor újra a dixieland és blues muzsikától lesz hangos a Bodrog-part, ahogy már ez 12 éve megszokott – jelzi előre a nagyszerű hétvégét
Stumpf Gábor,
a XIII. Dixieland és Blues Fesztivál szervezője…
 


 
 


Stumpf Gábor

 


A programban fellépnek régi kedves barátaink a Miskolc Dixieland Band, a Debrecen Dixieland Jazz Band, Takács Tamás csakúgy mint az alapító
Hot Jazz Band, de vendégeink lesznek a Dixi Jam Session és Gál Csaba Boogie és barátai is. Az előkészületekkel minden rendben van, a legnagyobb izgalmakat ez a szeszélyes nyár okozza a rendezők számára, hisz mi egy szabadtéri rendezvényre készülünk, s ehhez képest az utóbbi napokban számunkra túl sok az eső. Persze reménykedünk abban, hogy péntekig kiesi magát és pénteken és szombaton este az eredeti elképzeléseinknek megfelelően az eredetileg tervezett helyen, az új szabadtéri színpadon tarthatjuk meg a fesztivált.

Ilyen környezettel nem sok rendezvény dicsekedhet. Nemcsak hazánkban, de a világ bármely részén megállná a helyét ez a Bodrog folyó és a külső vár által közrefogott gyönyörű helyszín. A vízpart, az újhelyi hegyek és a Vörös torony látványa utolérhetetlen hangulatot árasztanak egy kellemes nyári estén. És ehhez jön még a kellemes, hol pezsdítően gyors, hol lágy muzsika, amihez már csak egy korsó sör kell, s minden együtt van - természetesen abban sem lesz hiány.
Száz szónak is egy a vége, el kell jönni, személyesen meggyőződni az itt leírtak valóságtartalmáról.
Az elmúlt évek során igen sok vendég áradozott a hely és a rendezvény színvonaláról, remélem nem lesz ez másképp most sem.
Várunk minden érdeklődőt szeretettel hétvégén a Vízikapunál - A Művelődés Háza munkatársai !
 

Törő Gábor
/2008.07.21./
 

 

Jól érzi itt magát a magyar válogatott

 

        
         

A zempléni edzőtáboron lévő Ifjúsági Női Magyar Válogatott vízilabda csapat kapitánya, Kertes Anna Szentesről jött, tőle tudtuk meg, hogy nem egy „leányálom” válogatott csapattagnak lenni…
 


 
 


Kertes Anna

 

 


Aros János

 

Rengeteg munkát jelent a válogatottság, nagyon sok mindenről mondunk le, barátokról, szabadidőről és néha még a tanulás rovására is megy a sok edzés, de mi szeretjük csinálni. A labdajáték, a küzdés, a csapat, a csapaszellem felejthetetlen élményeket nyújt, és reméljük, hogy az eredménye is meglesz.
Az egész ott kezdődik, hogy meccseken figyelgetnek minket, és ez alapján hívnak be korosztályos válogatóra. Ezen a válogatón van a szórás. Az első edzőtáborunk Győrben volt, ott még elég sokan voltunk és onnantól kezdve egyre kevesebben vagyunk.

Sárospatakra nagyon jól érzéssel jöttünk is és nem is csalódtunk, hiszen nagyon kedves itt mindenki és szinte otthon érezzük magunkat. Nagyon jó itt lenni! A zempléni vízilabdázókkal is jó volt játszani, rendesek a fiúk és lányok is.

Ennek a tábornak a célja most az összetartozás erősítése, tehát az a lényeg, hogy minél többet legyünk együtt, minél több dolgot csináljunk együtt, mint a CSAPAT. Én szép reményeket fűzök hozzá, reméljük sikerül minél magasabbra állni a dobogón az augusztusi Európa Bajnokságon.
A felnőttektől sokat tanulhatunk. Az Európa Bajnokság idején éppen edzőtáborban voltunk Pesten, és mivel felkészülés volt, csak az ismétléseket tudtuk megnézni késő este, de izgultunk a lányokkal, és bár tudtuk mi az eredmény, néztük a meccseket, sőt valamit kétszer is megnéztük, elemeztük és szorítottunk a magyaroknak.

Hogy jól érzik itt magukat, és hogy kedvesnek találják a vendéglátást a magyar válogatott tagjai, abban nagy része van Aros János alpolgármesternek, aki a Polgármesteri Hivatalba is meghívta a vendégeket…

Igyekszünk minden lehetőséget megragadni arra, hogy városunkat be tudjuk mutatni a vendégeinknek, éppen ezért örültünk a múltkor is, amikor színvonalas versenyzők érkeztek Sárospatakra, s éppen ezért örülünk – talán még jobban - hogy most a Magyar Női Ifjúsági Vízilabda Válogatott felkészülésének lehetünk részesei. Hiszen itt laknak Sárospatakon, itt történik az egyik utolsó felkészülésük az Európa Bajnokság előtt, ahol nekik komoly, dobogós reményeik és esélyeik vannak. Ha ez beválik, akkor büszkék lehetünk mi sárospatakiak, hogy mi ennek a sikernek a részesei voltunk.

Elmondtam a beszédemben is, hogy visszavárjuk őket Sárospatakra barátaikkal, hozzátartozóikkal, családjaikkal együtt, ugyanis kiderült, hogy a 16 versenyző közül senki nem járt még Sárospatakon. Nagyon jó benyomásokról számoltak be, tetszik nekik a város, és mivel egy edzőtábor alkalmával nincs lehetőségük alaposan megnézni minden nevezetességet, ezért biztos vagyok benne, hogy vissza fognak még jönni Sárospatakra, ahová szeretettel várjuk őket.
A másik jelentőssége ennek az edzőtáborozásnak az, hogy nekünk is van egy nagyon eredményesen versenyző utánpótlás vízilabda csapatunk, amelynek több tagja is tagja már a korosztályos válogatottnak, tehát ezekből az edzésekből, amit a mi gyerekeink láthatnak, nagyon sokat tanulhatnak. Olyan lehetőség rejlik ebben, amelyet egyébként nagyon nehéz lenne megszerezni, tehát köszönjük, hogy eljöttek városunkba és segítik a mi versenyzőink felkészítését is.

Testnevelő tanár lévén szinte valamennyi sportággal megismerkedtem a főiskolai és az egyetemi évek során. Nagyon szerettem nézni a vízilabda mérkőzéseket, nagyon örültem a vízilabdásaink sikereinek és büszke voltam mindig rájuk, de nem volt lehetőségem ezzel a sportággal közelebbről megismerkedni. Most került hozzám igazán közel, amikor Sárospataknak és Sátoraljaújhelynek együtt vannak korosztályos vízilabdacsapatai, és nem is akármilyen csapatok, hiszen az első helyet tudták megszerezni a bajnokságon, és információim szerint már több válogatott játékossal rendelkezünk röpke másfélév eltelte után.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez a sportág még sikeresebb legyen Sárospatakon és Sátoraljaújhelyben és reméljük, hogy néhány év elteltével ebben az ifjúsági korosztályos magyar válogatottban ott lesznek a mi gyerekeink is.

További fotók  >>>

Cziczer Katalin
/2008.07.20./
 

 

Ifjúsági vízilabda válogatott Sárospatakon

 

        
         

Sárospatak vendége volt az elmúlt héten a Magyar Női Ifjúsági Vízilabda válogatott, akik négynapos edzőtáborukat töltötték Zemplénben. Sárospatakon szálltak meg, az edzéseiket pedig részben Patakon, részben Újhelyben tartották. Szoros programjuk mellett időt szakítottak arra is, hogy az Önkormányzat meghívásának eleget téve a Polgármesteri Hivatalba látogassanak. Edzőjük, Merész András kedves szavakkal köszönte meg a szívélyes fogadtatást…
 


 
 


Merész András


Zajácz Hanna


Hajdu Réka


Hajdu Imre


Erdei János

 

Az első mondatom mindenképpen a köszöneté, mert Sárospatakon - amint az előző percek is mutatták - különleges bánásmódban részesülünk, ami ezen a héten a legtökéletesebb felkészüléshez adja meg az alaphangot.

A játékosokról
A 13+1 fő 16-17 éves játékos Szentesről, Dunaújvárosból, Egerből, a Honvédból, az Újpestből és a BVSC-ből verbuválódtak.
Olyan keretünk van, akik a tavalyi Olimpiai Reménységek Versenyén a két évvel idősebbek ellen is győzni tudtak – megnyerték a versenyt. Azóta kicsit kicserélődött a csapat, de ez a fiatalság számlájára írható, és arra hogy gyakorlatilag idén nyártól, januártól kerültek az én kezeim alá.

Az ellenfelekről
Az idén voltunk már Oroszországban egy edzőtáborban, és voltak nálunk az olaszok. Úgy látom, hogy ez a három csapat (magyar, olasz orosz) kzel egyforma játékerőt képvisel. Az EB-n az olaszokkal egy csoportban vagyunk, az oroszok pedig a másik ágon vannak. Ahhoz, hogy az oroszokat elkerüljük, az olaszokat kell megverni, tehát a kettőből valamelyiket meg kell vernünk, ahhoz hogy a 4-be jussunk, márpedig az a célunk, sőt az igazából nem is titkoltan, nekünk az aranyérem megszerzése a cél.

A zempléni edzőtáborról
Erre a vidékre úgy kerültünk, hogy két évvel ezelőtt Erdei Jani barátom fölhívott, hogy a Zempléni VK-nak az edzője és megalapítója és elmesélte, hogy ő mit csinál itt. Némi túlzással akkor még a térképen kellett keresnem ezt a környéket – soha nem jártam erre. Tavaly márciusban voltunk először – akkor Sátoraljaújhelyen -, ennél egy évvel fiatalabb korosztállyal, a 92-esekkel. Már akkor is fantasztikusan jól éreztük magunkat és – ahogy ez lenni szokott - meg is fogadtuk, hogy visszajövünk.
Így történt: tavaly nyáron az 1994-eseknek Sátoraljaújhelyen volt a nyári edzőtábora, és összeállítottam az éves programot, akkor mindenképpen kerestem erre az időszakra olyan helyet, ahol csak magunkban lehetünk, senki nem zavar minket, se szülők, se ellenfelek, senki sem néz minket, csak magunkban vagyunk. Azt hiszem tökéletes helyet találtunk, Sárospatakot.

A Zempléni Víziabda Klub játékosairól
A zempléni vízilabdásoknak jó hírük van, annak ellenére, hogy nem régen működik a klub. Zajácz Hanna kifejezetten meghatározó alakja az 1993-as válogatottak. Kb. 1 hét múlva ő is részt fog venni az idei Olimpiai Reménységek Versenyén, ahol ismét 2 évvel idősebbekkel fogunk játszani. Természetesen ismét győzelmi reményekkel, mert ugye a magyar vízilabda mindig erről szól: „vagy nyerünk vagy győzünk”.
De nem csak Hanna, hanem mások is fókuszban vannak már, hogy mást ne mondjak, Hajdu Réka, aki az 1995-ös - legkisebb - korosztály keretében játszik.
Ugyanakkor én láttam tegnap a közös edző mérkőzés közben két nagyon jó alkatú fiút, akik egy kicsit még talán elmaradnak a korosztályos válogatott szinttől, de 1-2 éven belül akár ők, vagy akár a fiatalabb korosztály néhány tagja meg is ütheti ezt a válogatott szintet, úgy mint az előbb említett lányok.

Önmagáról
Én magam mínusz 9 hónapos korom óta vagyok az uszodában, hiszen édesanyám Ördög Éva úszó edző volt. Aztán úszás után vízilabdázni kezdtem, huszonegynéhányszoros OB1-es játékos, kapus voltam. A felnőtt válogatottnak is voltam egy bővebb kerettagja 1-2 éven keresztül, még Gyarmati Dezső idejében, a 80-as évek elején. Aztán egy autóbaleset miatt abba kellett hagyni a játékot.
Gyakorlatilag 1981-óta folyamatosan edzősködöm. Azóta kisebb megszakításokkal női csapatokkal is foglalkozom. Volt egy hosszabb megszakítás, valamikor a 90-es évek elejétől egészen 2004-ig, amikor fiúcsapatoknál voltam, különböző felnőtt és egyéb válogatottaknál. Voltam junior válogatott edző, fiúknál is, és 2004 év végén kértek föl, hogy a lány utánpótlás válogatottak irányítását vegyem át. Azóta itt vagyok. Mindenféle korosztálynak összehangolom a munkáját, irányítom őket, és a világversenyre utazó csapatoknak én vagyok a vezetőedzője.

Hajdu Imre három funkcióban is fogadra a Magyar Női Ifjúsági Válogatottat: az önkormányzat tanácsnokaként, a Zempléni Vízilabda Klub alelnökeként, illetve vízilabdázó gyermek édesapjaként, sőt ő még egy negyedik szerepet is kihangsúlyozott…

Magyar állampolgárként és a magyar nemzet tagjaként is nagy-nagy örömmel fogadtam és örömmel istápolom őket azt ittlétük során, hiszen nagy esemény az, amikor egy nemzeti válogatott úgy határoz, hogy Sárospatakon, illetve a környékén (pl. Sátoraljaújhelyben) edzőtáboron vesz rész.
Ez jelzi az egyesület, a Zempléni Vízilabda Klub szakmai munkájának az eredményét is.

Elsősorban Erdei János személyére gondolok, hiszen ő az aki vállán viszi a csapatunkat, nélküle nem lenne zempléni vízilabda. Ezt mindenkinek látnia kell, ez az ő egyrészt személyes sikere, másrészt pedig a gyerekeknek a sikere is, hiszen évről-évre bizonyítanak a különféle korosztályos bajnokságok megnyerésével. A kapitány úr is említette Zajácz Hannát, aki már a serdülő válogatottnak tagja, meghatározó játékosa és nagyon bízunk abban, hogy több játékosunk majd évről-évre meghatározó egyénisége lesz a magyar vízilabdának.

Végignéztem a válogatottnak az úszó edzését, javaslom a mieinknek is, hogy ezt az edzésmunkát végezzék el, és akkor akár a határ a csillagos ég....

További fotók  >>>

Törő Gábor
/2008.07.20./
 

 

Nyári gyermekétkeztetés

 

        
         

2008. július 22-én fejeződik be városunkban az idei nyár gyermekétkeztetése, amelyet a Szociális és Munkaügyi Minisztérium a települési önkormányzatok részére meghirdetett szociális nyári gyermekétkeztetés céljából nyújtott támogatása tett lehetővé – küldte tudósítását Sáfrányos Sarolta, a Családsegítő Szolgálat vezetője…
 


 
 


Sáfrányos Sarolta

 


Mint már arról beszámoltunk, a lebonyolítás módját hosszú szakmai munka készítette elő. A kiírás szerint a támogatást azok a települések igényelhették, amelyek vállalták, hogy 2008. június 16-ától 2008. augusztus 31-éig terjedő időszakban, legalább 30 munkanapon, napi egyszeri étkezést biztosítanak a rászoruló gyermekek részére.

A támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, elsősorban 10 év alatti gyermekek étkezéséről gondoskodott. Az elmúlt év gyakorlatán azonban a kiírás alaposan szigorított, mert létszámában szabályozta a rászorultak körét.

A program városunkban 150 gyermek számára tette lehetővé az étkeztetést. A feladatot ellátók úgy szélesítették ki - lehetőség szerint - a támogatottak körét, hogy heti élelmiszercsomagot összeállítva, családonként egy gyermeket támogatva, osztották ki a csomagokat. Ilyen módon 150 család részesülhetett a támogatásból.
Lebonyolítása a nyár folyamán, június 17-től július 22-ig a Családsegítő Szolgálat munkatársai, és az RFV- Sárospatak Városgazdálkodási Nonprofit Kft. aktív együttműködésével történt.

További fotók  >>>

Cziczer Katalin
/2008.07.20./
 

 

Német vendégeket fogadott a Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület

 

        
  

2008. július 11-12-13-án Hercegkútra látogatott a németországi testvértelepülés – Obersulm – önkéntes tűzoltó egyesületének 8 fős vezetősége, élén Reinhold Gaal tartományi parlamenti képviselővel. A látogatás célja a két település önkéntes tűzoltó egyesülete közötti kapcsolat elmélyítése, szakmai tapasztalat csere volt. A vendéglátásról Rák József, az egyesület elnöke számol be olvasóinknak…
 


 
 


Reinhold Gaal


Rák József

 

 


Hercegkúton életében régen előkelő helyet képviselt az önkéntes tűzoltóság. Ennek hagyományát felelevenítve 2006. szeptemberében alakult át a korábbi polgárőr egyesület, polgárőr és tűzoltó egyesületté, és így, mint kiemelten közhasznú szervezet lett bejegyezve.
Jelenleg 34 önkéntesből áll a szervezet, mely megalakulásakor fontos célként fogalmazta meg a lakosság biztonságérzetének fokozását, a tűzoltásban való szervezett és aktív részvételt, a vagyonvédelmi feladatok ellátását.

Az obersulmi vendégek e három nap alatt számos programon vettek részt, melyek közül megemlíteném a Sátoraljaújhelyi Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóságnál tett látogatásukat. Lőrincz György tűzoltó őrnagy, Tűzoltó Parancsnok részletes tájékoztatója alapján bepillantást nyerhettek a magyar tűzoltók munkájába, mindennapjaiba, a hivatásos szervezet felépítésébe, megismerkedhettek a tűzoltóság technikai felszereltségével, a rendelkezésükre álló tárgyi feltételekkel.

Vasárnap délután a hercegkúti egyesület mutatta be a német önkéntes tűzoltóknak a felújított és a legszükségesebb eszközökkel felszerelt tűzoltó autót, melyet csekély anyagi ráfordítással, de annál nagyobb igyekezettel és lelkesedéssel az egyesület néhány tagja fáradságot nem kímélve, sok munkával helyezett üzemképes állapotba.

Az obersulmi tűzoltók elismeréssel nyugtázták a hercegkúti fiatal egyesület igyekezetét és ajándékként 6 db teljes védő ruha felszerelést adtak át, mely darabonként is jelentős értéket képvisel.

Az este folyamán a Kőporosi pincesoron, egy jó hangulatú grill partit rendeztek a vendéglátók német barátaiknak, ahol a finom ételek fogyasztását követően a pincelátogatás sem maradt el.
 

További fotók  >>>

Polgárőr és Tűzoltó Egyesület - Hercegkút
/2008.07.19./
 

 

Régi játékok a nyári játszóházban

 

        
         

A Családsegítő és Pedagógia Szakszolgálatnak az idén heti egy alkalommal van lehetőssége megszervezni a nyári játszóházat július folyamán, összesen ötször. A július 17-ei alkalomra Újlaki Csaba bácsit hívtuk meg vendégként, aki érdekes játékkészítési technikákat és szabadtéri játékokat mutatott be a gyerekeknek – számolt be hangulatos foglalkozásról Matiszné Tari Zsuzsanna, családgondozó…
 


 
 


Matiszné Tari Zsuzsanna

Újlaki Csaba

 


Azért szervezzük ezeket a foglalkozásokat, hogy a felügyelet nélküli lévő gyerekeknek - akiknek a szülei dolgoznak - jó programokat biztosítsunk, ahol felügyelet mellett jól érezhetik magukat.
Rossz idő esetén a Református Ifjúsági Ház egyik helyiségében tartunk különböző programokat, kézműves játékokat, jó idő esetén pedig a ház udvarán tervezünk sportjátékokat, ill. ügyességi, fejlesztő játékokat.

Csaba bácsi szívesen számolt be a régi játékról…

Újlaki Csaba cserkészparancsnok vagyok. A játékokat nem kellett elhoznom, hiszen itt vannak helyben, a raktárban, ugyanis az egész raktárnak fele gyermekjáték, a másik fele pedig tábori felszerelés. Szombaton jöttünk haza a cserkésztáborból, még minden ki van pakolva, tehát nem volt nehéz előásni a játékokat.
A legérdekesebbeket a mai napra egy listán írtam össze, és ezekből láttunk itt egy párat az előbb. Tetszett a gyerekeknek a krumpli-puska lövészet, a karikázás, és zsákár is, ami egy nagyon régi, különleges játék. Indiából származik, a cserkészek még a 20-as években vették át, de merem állítani, hogy ez az egyetlen zsákár játék, ami az országban fellelhető, mert nem csinálta meg senki, pedig le van írva, le van rajzolva. Nekünk sikerült, 20 m madzag kellett hozzá, néhány darab ólom és kitűnően lehet vele játszani. Ügyességi játék, főleg a lányok szeretik megmutatni, hogy mennyire ügyesek és mennyire tudják, hiszen legalább 5 dologra kell koncentrálni egyidejűleg - nem nevezhető könnyűek a mozgatása és a működtetése (szerk: forogni kell vele, és a centrifugális erő nyitja ki).

Ezek a játékok a pontosságra, a szabályok betartására nevelnek, erősítik a versenyszellemet, mert több gyakorlás kell hozzájuk, mint amikor megveszünk egy műanyag játékot a boltban, esetleg elemeset, amelynél megnyomjuk a gombot és már működik is, de hamar megunja a gyerek. Ezekkel pedig muszáj dolgozni, nagyobb az öröm, és nagyobb a sikerélmény. Van még hasonló bőven, de a mai alkalomra ezeket találtam a legérdesebbnek.

További fotók  >>>

Törő Gábor
/2008.07.19./
 

 

Megoldódik a szemétszállítás a Berek-horgászfaluban

 

        
         

Tisztelt Ingatlantulajdonos Társaim! Tájékoztatom Önöket, hogy a Berekben megváltozott a szemétszállítás rendje. Az ingatlantulajdonosok közül egy páran összefogtunk és az önkormányzat segítségével elvitettük az ott keletkezett, a régi konténer helyén összegyűlt szemetet –
küldte felhívását Egyed Attila önkormányzati képviselő…
 


 
 


Egyed Attila

 


A szemételszállítás további rendjéről ezúton is mellékeljük azt a szórólapot, amit a horgászfaluban lévő házakhoz, telkekhez eljuttatunk,

A felhívás lényege az, hogy a továbbiakban a ZHK. Kft. emblémájával ellátott, műanyag zöld zsákot kell vásárolni, és abban kell kikészíteni a hulladékot, amit a szolgáltató hétfőn délelőttönként szállít el az ingatlanok mellől.

Aki a berek területén a továbbiakban szemetel, az szabálysértést követ el, ami 30.000.Ft-ig terjedően büntethető.
Köszönetet érdemel: Gulyás Péter, Nagyházi Sándor, Karajz István, akik segítettek a Berek-horgászfaluban megoldani a szemételhelyezés problémáját.
 

Cziczer Katalin
/2008.07.19./
 

 

Autó elé hajtott egy segédmotor kerékpáros

 

        
            

2008. július 18-án a délutáni órákban személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt Sárospatak külterületén, a Vágott ér dűlőnél - nyilatkozta Kocsis Péter rendőr törzszászlós, baleseti helyszínelő…
 


 
 


Kocsis Péter

 

Egy segédmotor kerékpáros szabálytalanul hajtott ki a közúton közlekedő személygépjármű elé, amelynek során összeütköztek. A baleset következtében a segédmotor kerékpáros 8 napon túl gyógyuló sérülést, lábcsonttörést szenvedett.

Ez a baleset is felhívja a gépjárművezetők, illetve a közlekedésben résztvevők figyelmét arra, hogy lakott területen kívül hiába 90 km/óra a megengedett sebesség, figyelemmel kell lenni a külső területeken lévő házakra, illetve az ott lakókra, így figyelmesebben kell ezeken a területeken közlekedni.

 

További fotók  >>>

Törő Gábor
/2008.07.18./
 

 

Indul az elkerülő út előkészítése

 

        
            

Stoll Gábor úrral a Magyar Közút Kht., megyei regionális igazgatójával tekintettük át azokat a Sárospatakot érintő kérdéseket, amik a közeljövőben megvalósításra várnak – számolt be Dr.Hörcsik Richárd polgármester a 2008. július 17-én, Sárospatak Polgármesteri Hivatalában történt egyeztető tárgyalásról…
 


 
 


Dr. Hörcsik Richárd

 

 


Stoll  Gábor

 

Az első, legfontosabb feladat az elkerülő út megépítése, amit szeretnénk, hogyha 2010. és 2013. közötti országos közúti programban szerepelne, mert jelenleg a 2010-ig lévő programban nincs benne, a 2010 és 2013 közöttiben szintén sincs, és ezt szeretnénk, hogyha ebbe belekerülne a jövő esztendőben. Ezzel párhuzamosan az elkerülő út előmunkálatai tovább folytatódnának.
Az előkészítési munkálatok két évet vesznek igénybe, tehát mindenképpen el kellene indítani. Már rendelkezünk egy engedélyezési tervvel, így az építkezési engedélyezési eljárást, valamint a kiviteli terv készítését kellene beindítani, aminek természetesen van anyagi vonzata is.
Ennek alapján lehet a kisajátítási terveket elkészíteni és meg lehetne kezdeni a területszerzést-kisajátítást, amiben a város úgy gondolom mindenképpen aktív szerepet tudna vállalni, hiszen meglévő vasúti híd felhasználásával épülne az új híd, ami jelenleg a MÁV tulajdon, de az önkormányzat szeretné megszerezni és biztosítani az építéshez, ill. a területmegszerzést a többi részéről is. Ami önkormányzati tulajdon azt is rendelkezésre kívánjuk bocsátani, ill. egyéb területmegszerzések kapcsolatok feladatokban aktívan szeretne az önkormányzat részt vállalni, hiszen általában ez egy olyan kritikus pont egy beruházásnál, ami nagyon el tudja húznia munkákat, ezért lenne jó, ha eljutnánk oda, hogy lássuk, hogy pontosan mely területek azok, melyeket meg kell szerezni. Hiszen nagyon-nagy területről van szó, ugye ez az út 9 km-nél hosszabb.
Ha most az előkészítő munkálatok tovább folynak, ill. az országos programba fölveszik, akkor ez 2009-től számítva 4,5 éves időtartam alatt optimális esetben készülhet el. Ennek a bekerülése 5-7 milliárd Ft. Ez nemcsak az elkerülő út, hanem a vasúti híd lesz kipótolva, tehát egy tulajdonképpen új híd építése is benne foglaltatik.
Ez lenne az optimális megoldás. Mi mindent megteszünk egyrészről, hogy a 2010-2013-as országos programba belekerüljön az elkerülő út építése a Bodrog híddal együtt. Ehhez jó esélyünk van, hiszen egy olyan engedélyezési tervvel már rendelkezünk, ami más elkerülő utaknál itt a térségünkben nincs, tehát ez már előnyünkre van. Önkormányzatunk mindent el fog követni azért, hogy a volt kisvasúti híd a tulajdonunkba kerüljön, a MÁV-val most kezdjük el a tárgyalást, hogy valamilyen formában kerüljön át önkormányzati tulajdonba, hogy ezt át tudjuk majd adni a beruházónak .

Tulajdonképpen az lenne a lényeg tényleg – erősítette meg az elmondottakat Stoll Gábor - hogy több mint 2 évig tart egy ilyen beruházásnak az előkészítése. Tehát minél előbb el kellene kezdeni az építés engedélyeztetését, annak alapján a kiviteli terv készítését. Ami sajnos megint közbeszerzés köteles, hiszen olyan nagyságrendű, és a kiviteli terveken belül el kell készíteni a kisajátítási terveket. Annak alapján elindulhat a lőszermentesítés, a régészeti feltárás, ezek mind elég hosszú időt vesznek igénybe. Tehát el tudom képzelni, hogy a régészeti feltárás egy évig is eltarthat, hiszen megbontatlan területről van szó.
Mindenképpen az lenne a célunk, hogy ezek a munkák beinduljanak, hogy amikor esetleg ott tartunk, anyagiakkal is rendelkezünk és szeretnénk az utat kivitelezni, ne akkor jusson eszükbe, hogy még itt 2 év szükséges az előkészületekre. Az előkészítést viszonylag kis pénzből meg lehetne gyorsítani, amikor a források meglesznek, akkor már ne legyenek problémák. Tehát ezek a nagyon fontos- a lőszer, régészet, terület megszerzési munkák addig megoldhatóak.


Dr. Hörcsik Richárd polgármester egy másik nagy beruházásról is tárgyalt Stoll úrral, ez pedig a városon áthaladó közúti közlekedési Bodrog-híd felújítása

Azt tájékoztatást kaptuk Stoll Gábor úrtól, hogy a korábbi beadványaink eredményeképpen, és mivel a nagy igénybevétel miatt a híd műszaki állapota romlik, 2009-ben kezdődik meg a Bodrog-híd felújítása és várhatóan 2009-ben meg is történik, tehát 2009. évvégére már megújított hídon kelhetünk át a Bodrogon. Addig a kamionforgalmat megpróbáljuk úgy elterelni, hogy a felújítási munkálatokat ne zavarja.

Ennek a költsége 80-100 millió Ft – tette hozzá Stoll Gábor. Ez általában ilyen nagyságrendű, amiben 20% eltérés is lehet, hiszen ez egy becsült ár, de mivel közbeszerzésen fogjuk kiadni a munkát, tehát itt a kivitelezők különböző ajánlatai azok még hozhatnak változást, de nagyságrendileg megközelítőleg 100 millió Ft-ra lehet számítani

Cziczer Katalin
/2008.07.18./
 

 

Művészgyermekeink a Csillagok útján

 

        
            

A Harmadik alkalommal rendezték meg Siófokon a "Csillagok útja" Kálmán Imre Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Művészeti fesztivált 2008. június 30-tól július 4-ig, ahol a sárospataki Farkas Ferenc Művészeti Iskola fuvolistái – Karacs Mónika tanítványai - is részt vettek...
 


 
 


Karacs Mónika

 

Ez a Fesztivál tánc, ének, színművészet és hangszeres zene területén kínálta a megmérettetés lehetőségét. A produkciókat neves magyar és orosz tanárokból és művészekből álló zsűri nyílt pontozással (1-10 pont) értékelte.

Hangszeres szóló kategóriában Kiss Nóra (fuvola) és Plósz Csilla Titanilla (zongora) II. helyezést ért el, hangszeres együttes kategóriában Bánkuti Mariann, Karacs Martina (fuvola) és Plósz Csilla Titanilla (zongora) szintén II. helyezést értek el pontszámaik alapján.

További fotók  >>>

Cziczer Katalin
/2008.07.18./
 

 

Sárospataki alkotók Nagykaposon

 

        
            

Július 7. és 12. között rendezték meg a felvidéki Nagykaposon a "Copus Art 2008" művésztelepet, amelyre idén meghívást kapott két sárospataki alkotó is: Fazekas Balogh István és Csetneki József

A telep nyolc esztendeje működik a nagykaposi művelődési ház gondozásában, amelyet Dr. Tövis István igazgat, aki maga is képzőművész. A művésztelepre helyiek mellett a környező településeken élő résztvevőkön túl, a királyhelmeci Ticce Képzőművészeti Kör tagjai is érkeztek.

A közös alkotás öröme mellett fontos momentuma volt az eltöltött együttlétnek az, hogy korábbi szakmai barátságok új erőre kaphattak, illetve az a sajátos kapcsolatfelvétel, amelynek az esetek döntő többségében egy-egy kiállítás, közös pályázati munka beindítása, szóval együttműködés lesz az eredménye. Így szeptemberben néhány sárospataki képzőművész kiállításra kapott felkérést a királyhelmeci művelődési házba.
  
 


További fotók  >>>

Törő Gábor
/2008.07.18./
 

 

Folynak A Vöröstorony kincse c. film előkészületei

 

        
            

A nyár folyamán A Vöröstorony kincse c. film előkészületi munkálatai folynak. A tavaszi szereplőválogatás után most helyszíneket keres a rendező Dér András, és az operatőr. A csodálatos és vadregényes Bodrog-zug fölött sárkányrepültek, valamint kastélyokat jártak be, melyek közül a monoki Andrássy, a fáji Fáy, és a pácini Mágócsy kastélyok tetszettek leginkább nekik - küldte tudósítását Füzesséryné Dudás Eszter...


 
 


Dér András
 

 

A Bodrog felső szakaszán átkelőket, és az izgalmas végső összecsapás helyszínét keresik, a Hernádon gázlót, búvóhelyeket találtak. Az itt lakók helyismeretükkel sok segítséget és ötletet nyújtanak a stábnak, nagy szeretettel és izgalommal várják a 2009-re tervezett filmforgatás eseményét, és a 2011-re tervezett ifjúsági film létrejöttét.

Cziczer Katalin
/2008.07.17./
 

 

Szeretetcsomag a Szeretetszolgálattól

 

        
            

Kellemes meglepetés ért a napokban 500 sárospataki és a városkörnyéki nyugdíjast. Becsengettek hozzájuk, ezúttal viszont nem átverési szándékkal, hanem, hogy egy ajándékcsomagot adjanak át számukra. Az idősek közöl többen elérzékenyülve mondták, hogy ők még soha semmit nem kaptak ingyen. Az akcióról az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke, Oláh József számolt be, aki körzetében saját kezűleg osztotta ki a csomagokat…
 


 
 


Oláh József

Sáfrányos Sarolta

 

Sokkal több csomagra lenne szükség, mint amit most kaptunk, úgyhogy megpróbáljuk az Ökomenikus Szeretetszolgálattal felvenni a kapcsolatot, mivel most feleannyi élelmiszer érkezett, mint tavaly.

Nagyon-nagy segítség ez is, de ha tudnának Sárospatak részére még ugyanennyit juttatni, azt nagyon szívesen fogadnánk.

Nagy dilemma volt, hogy kik állítsák össze a listát. Nagy segítséget kaptunk ehhez a Gondozási Központtól, a Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat, akik nagyon-nagy munkát fektettek az akcióba, és segített több önkormányzati képviselő is, akik a kiszállításban is részt vettek.

Ökomenikus szeretetszolgálat jóvoltából Sárospatak Önkormányzata második alkalommal kapott élelmiszer adományt. A tavalyi elsősorban a nagycsaládosokat, a veszélyeztetett helyzetben élő családokat, a hajléktalanokat és kisebb létszámban a nyugdíjasokat célozta meg - tette hozzá Sáfrányos Sarolta

Az idei élelmiszer adomány esetében, ami 2008. júliusában érkezett, igyekeztünk úgy összeállítani a névsort, hogy az akkor kimaradt kisnyugdíjasok is szerepeljenek benne. Előző alkalommal 10 tonnányi élelmiszer érkezett Patakra, most pedig 5 tonnányi élelmiszert kaptunk.

Ez 9 kg-os kiszerelésben kerül a nyugdíjasokhoz, csomagonként 6 kg lisztet, 2 kg száraztésztát és 1 kg háztartási kekszet tartalmaz.

Nagy örömmel fogadtuk ezt a felajánlást az Ökumenikus Szeretetszolgálattól, sokat segítettek vele Sárospatak idős lakosainak, akiknek az aránya egyre nagyobb öregedő városunkban.

További fotók  >>>

Törő Gábor
/2008.07.17./
 

 

Vigyázat, mérnek!

 

        
            

A leggyakoribb baleseti ok a gyorshatás, ezért a sebesség ellenőrzése a rendőrség számára nagyon fontos feladat. A balesetek megelőzése érdekében a Sárospataki Rendőrkapitányságon lévő FÁMA II. sebességmérő készüléket igyekszünk célirányosan működtetni a balesetveszélyes helyeken – nyilatkozta Bacsó Tibor rendőr százados, a közlekedésrendészeti osztály vezetője…
 


 
 


Bacsó Tibor

 

Ezen a héten, július 14-étől -20-ig minden nap üzemeltetjük ezt a sebességmérő készüléket, főleg Sárospatak átmenő útjain ellenőrizzük a sebességet, ill. lakossági kérésekre olyan utcákban is, ahonnan bejelentés érkezett, hogy megnövekedett a gyorshajtók száma.

Hogy a gépjárművezetők a kisebb utcákban is betartsák a sebességhatárokat, ennek most különös jelentősége van, hiszen tombol a nyár, a gyermekek felszabadultan érzik magukat, szabaddá vált az egész napjuk, ezért megjelennek a közutakon is.

Felhívom a vakációzó gyerekek és a szülők figyelmet arra, hogy a közút nem arra való, hogy ott gyermekek játszanak, tollasozzanak, focizzanak, nem odaillő tevékenységet folytassanak. Felhívnám a figyelmet továbbá arra is, hogy a görkorcsolyás személyek nem járművezetők, rájuk a gyalogos szabályok vonatkoznak.

A kerékpározó gyerekekre különösen nagy veszély leselkedik a közutakon, ezért kérjük a szülőket, hogy felügyelet nélkül csak akkor engedjék ki gyermekeiket kerékpárral a közutakra, ha meggyőződtek arról, hogy ismerik a KRESZ szabályait és be is tarják azokat. Csak így érhetjük el, hogy ne érje őket rendkívüli esemény, közlekedési baleset.

További fotók  >>>

Cziczer Katalin
/2008.07.17./
 

Országos verseny volt a Zempléni Koronglőtéren

 

        
            

Nem először rendeztek országos versenyt a Hercegkút melletti Koronglőtéren, ahová július 12-én a II. Vándorkupára érkeztek az ország különböző részeiről a korongvadászat kedvelői. A versenyről a szervezők részéről Olasz Gergely küldött tudósítást…
 


 
 


Olasz Gergő

 

A verseny 100 korongos korongvadászat volt - tehát minden versenyzőnek 100 korongra kellet lőni - ami 3 pályán zajlott, pályánként 5 lőállással. Minden pályán 5 darab dobógép üzemelt. A korongok a versenyzőktől 15 és 60 méter közötti távolságban estek le. A versenyt nem hátráltatta sem technika probléma, sem különleges időjárási viszonyok, minden rendben zajlott. A versenyzők elmondása szerint jól lőhető pályákat sikerült állítani, voltak könnyű, nehezebb és nehéz korongok is.

A versenyzők az egész országból érkeztek, dacára annak, hogy velünk egy időben rendezték a Korongvadász EB-t, ahol szintén nagyon sok magyar induló volt. Ennek tudjuk be, hogy nálunk most csak 21 fő nevezett, ami kevesebb, mint az országos átlag, az ugyanis 30-35 fő között szokott lenni egy-egy ilyen versenyen. Szintén az elmondások alapján, mindenki jól érezte magát és meg volt elégedve a szervezéssel.

Talán nem tudja mindenki, hogy lőterünket Zempléni Koronglőtér néven 4 éve nyitottuk a Hercegkút és Makkoshotyka között található Gesztenye soron. Van egy állandó Skeet (amiben Igaly Diána olimpiai bajnok lett), egy Trap és egy korongvadász pályánk.. Három éve rendezünk országos versenyeket. Akik eddig nálunk voltak, mindenki azt mondta, hogy az ország egyik legszebb, ha nem a legszebb helyen lévő koronglőtere a miénk.

Nálunk is - mint minden sportban - nem lehetne versenyt rendezni szponzorok nélkül. Már harmadik éve állandó szponzorunk a Hotel**** Hunor - Sátoraljaújhely, a Hollóházi Porcelán Manufaktúra, a Tokajicum Borház -Tarcal, a ZRVA - Sátoraljaújhely, illetve az EVINOR BT – Sárospatak.
Nagy öröm számunkra, hogy második éve élvezzük Sárospatak város támogatását is, amiért külön köszönet Dr.Hörcsik Richárd polgármester mellett Aros János alpolgármesternek és Lendák Lajosnak, az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság elnökének.

Az eredmények
Egyéni:
1. Pap László
2. Tóth Ferenc
3. Rimaszécsi László
4. Csécsi Ferenc 34
5. Ifj. Kertész László
6. Tumbász József

Csapatban:
1. Security
Pap László
Tóth Ferenc
Tumbász József

2. Soher
Rimaszécsi László
Csécsi Ferenc 81
Bódi Ferenc 64
3. Ibrányi Vt
Török Ferenc 77
Máté György 75
Szedlár László

4.
Franczel László
Nánási András
Dr. Bogdán-Rajcs Sándor
5 Zempléni Hubertus VT.
Ifj. Kertész László
Matisz Norbert
André Antal

6 Kálmánházi Nimród VT.
Szakács László
Kovács Gábor 69
Kovács István 67

Ezúttal nem csak a versenyzőknek gratulálunk, hanem a sárospataki szervezőknek is, hogy ezt a nem mindennapi sportot meg tudták honosítani itt Zemplénben, ezzel is növelve térségünk vonzerejét.

                                                                                                                                  További fotók  >>>

                                                                                                                                      Törő Gábor 
                                                                                                                                     /2008.07.17./
 

 

Kirándulás a Magyar Kálváriáról Sárospatakra

 

        
            

A határon túli magyarság szolgálatára alapított Rákóczi Szövetség először 2000-ben, a millennium évében szervezte meg "Magyar Diákok és Tanárok Találkozója a Magyar Kálvárián" elnevezésű nyári táborát Sátoraljaújhelyen. Az idén már a 9. találkozóra került sor, aminek a programjáról Szeredi Kálmán tanár urat kérdeztük meg, a csoport sárospataki látogatása alkalmával…
 


 
 


Szeredi Kálmán

 

A vége felé tartunk a találkozónak, már csak egy teljes nap van hátra, amit Sátoraljaújhelyben fogunk tölteni. Túl vagyunk egy megnyitóünnepségen, egy felvidéki egész napos látogatáson, sportversenyeken. Találkoztunk Wittner Máriával és megtekintettük a róla készült dokumentumfilmet. Voltunk Pácinban, meghallgattuk a Rákóczi él című zeneművet, ahol a gyerekeink is adtak műsort, táncoltak és énekeltek – ez volt a szombat esti programunk.

Most itt vagyunk Sárospatakon, ami megint csak egy egész napos programot jelent.
Én úgy vélem és úgy látom - bár az én számból minden dicséretnek tűnhet, a gyerekeket kell megkérdezni – hogy jól érzik magukat a diákok, akik nagyon érdeklődőek. Nagyjából a program szerint zajlanak az események, kivéve a tegnap estét, amikor az eső szétmosta a szabadtéri elképzeléseinket, de remélem, hogy ma este ezt be tudjuk pótolni…

Mi volt az, ami a gyerekeket legjobban megragadta az eddigi programok során?
Én úgy gondolom - ahogy beszélgetek itt tanárokkal, gyerekekkel – hogy akik először vannak itt azoknak eleve már a Magyar Kálvária, tehát az egész emlékmű-együttes, ami a Kis-Szárhegyen épült fel, a 100. országzászló, a Szent István Kápolna, az egész környezet a maga elragadó természeti szépségével igen nagy élményt jelent.
Viszont azt tapasztaltam, hogy azért a felvidéki út is nagyon-nagyon hasznos volt, mert nem jutnak el egykönnyen az emberek Leleszre és Nagytárkányra, vagy éppen Borsiba pl. Sepsiszentgyörgyről. Dobóruszkán is voltunk, megkoszorúztuk és egy kis műsort rögtönöztünk Dobó István szarkofágjánál.
Amitől féltem, hogy a gyerekek mit fognak szólni Wittner Mária 90 perces filmjéhez, A hóhér vigyázz-hoz. Nagy örömmel mondom, hogy a végén felállva tapsolták meg magát a filmet és Wittner Máriát is, pedig ő keveset szólt, hiszen film önmagáért beszélt. Részünkről nem volt semmiféle buzdítás, hanem önkéntelenül álltak fel, és ez egy nagy élmény volt számunkra.

Sárospatakra minden évben eljövünk, megmutatjuk a gyerekeknek a Nagykönyvtárat és a Rákóczi-várat.

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2008.07.17./
 

 

Munkában a Tourist Police

 

        
            

Sárospatak város Önkormányzatának egyik kezdeményezése, amely rendőrség berkein belül is nagy hírnévre tett szert, a Tourist Police szolgálat, amelyben idegen nyelvet beszélő diákok látnak el szolgálatot Sárospatak területén – nyilatkozta dr. Téglás István, a Sárospataki Rendőrkapitányság vezetője…
 


 
 


Dr. Téglás István

 


VÍghné Fehérvári Zsuzsa

 

Ezt általában rendőrjárőrrel közösen, ill. amikor az egyéb feladataik elszólítják a rendőröket, akkor önállóan hajtják végre. Az idén a Tourist Police szolgálat 2008. június 23-án indult el. A korábbi évek tapasztalatai azt mutatták, hogy a diákjárőr szolgálatot célszerű szerdától vasárnapig szervezni, hiszen az idegenforgalom hétvégén a legjelentősebb a városban.

Az első turnusban, júniusban 2 fiatalember látott el szolgálatot, akiket fogadtam, és miután megbeszéltük a feladatot és a követelményeket, az első napon azt a feladatot kapták, hogy szerezzék be Sárospatak térképét, több példányban fénymásolják le, aminek az volt a célja, hogy ha olyan turistával találkoznak, akivel nem értenének szót, mert egyéb idegen nyelven beszél, annak a tájékozódását is meg tudják könnyíteni.
Hasznosnak láttuk, hogy legyen náluk egy lista azokkal a címekkel és telefonszámokkal, amelyek Sárospatakon turisztikai szempontjából érdekesek lehetnek: a rendőrség, az orvosi ügyelet, orvosi rendelő, panziók, éttermek és egyéb információk: tűzoltóság, mentők, gépjárműjavító, termálfürdő és A Művelődés Háza elérhetősége.

Egy jelentést is kértem tőlük a két hét elteltével, amelyet meg is írtak, így dokumentálva, hogy milyen intézkedések történtek. Több szlovák személynek adtak felvilágosítást a Végardói Strandfürdőnél a belépésről, ill. a belépőjegyekkel kapcsolatban. A várból turistacsoportot segítettek eljutni egy étterembe. Szinte minden nap járőröztek a strand területén. Gyerekbiciklis versenyben segítséget nyújtottak a végardói falunapon.

A falunap helyszínén segítettek egy ukrán hölgyet információkkal. Volt olyan nap, hogy a vasútállomásról lekísértek egy csoportot a várba, máskor szlovák fiatalokat tájékoztattak az internetes kávéházról, internetes hozzáférésről. Volt egy önálló felderítésük is, amikor a fürdő területén találtak egy mobiltelefont és önállóan kiderítették, hogy ki hagyta el és azt vissza is juttatták a tulajdonosának.
Több alkalommal láttak el szolgálatot közösen rendőrökkel a vár és a Vízi kapu területén. Pénzváltásban segítettek, sőt még egy körözött személy elfogásának részesei voltak a rendőrségi járőrökkel közösen.

Sárospatak Város Önkormányzata 2008. június 23.-tól 2008. augusztus 30-ig biztosít lehetőséget 10 fő középiskolás tanulónak a TOURIST POLICE szolgálatban való részvételre, mely a Sárospataki Rendőrkapitányság együttműködésével valósul meg – egészítette ki a kapitány úr beszámolóját Víghné Fehérvári Zsuzsa szakreferens, aki az Önkormányzat részérők koordinálja a fiatalok szolgálatba állását…

A város honlapján közzétett felhívásra 20 fő diák jelentkezett, akik közül a több idegen nyelvet beszélők kerültek a szolgálatba. A fiatalok két héten keresztül „járőröznek” a rendőrség munkatársaival azokon a városrészeken, ahol nagyobb az idegenforgalom. Tájékoztatást és segítséget nyújtanak az ide érkező turistáknak, vendégeknek.
A korábbi évek tapasztalata, és a visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy a TOURIST POLICE szolgálat az idegenforgalmi szezonban jelentősen megkönnyíti a vendégek tájékoztatását, segítését, és a rendőrség munkáját.

További fotók  >>>                     További fotók >>>

Törő Gábor
/2008.07.16./
 

 

„Ha végre itt a nyár…” – Táborozás Izményben

 

        
            

A Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános iskolája hagyományaihoz híven nyári tábort szervezett, 2008. június16-21-ig, amelynek helyszíne a Tolna megyében lévő Izmény volt - tájékoztatja az olvasókat Kissné Murányi Andrea igazgatónő...
 


 
 


Kissné Murányi Andrea

 

Izmény, valamikor színtiszta evangélikus sváb falu, gyönyörű helyen, a Mecsek hegyháti részének lábánál fekszik, Pécstől 45 km-re. A zsáktelepülés nyugodt hátteret biztosított iskolánk 46 felső tagozatos tanulójának a tanév végi kikapcsolódáshoz.

A forró nyár eleji napokon a tábor területén található medence hűs vize nyújtott felfrissülést. Programjaink közül csak néhányat említünk meg. Egész napos kirándulást tettünk Pécsre, ahol Pásztor Andrea segítségével a Várostörténeti Múzeumban megismerkedtünk a város főbb nevezetességeivel, történetével. Sportnapot is tartottunk, ahol több sportágban lehetett versenyezni. A faluban tett séta során megnéztük a templomot és a tájházat.
Kézműves foglalkozáson vettünk részt, ahol bőrből készítettünk apró ajándékokat. Szívesen gondolunk vissza a kemencében sült lángosra, az esti disco-ra, activity-re. Felejthetetlen élmény volt az utolsó esti csillagtúra és a bátorságpróba.

Köszönjük a támogatást az Árvay Alapítványnak, a Leporelló Papír és Írószer boltnak, a Momo ajándék boltnak, a Nosztalgia Virágüzletnek, a Virágvarázs üzletnek, a Zemplén Takarékszövetkezetnek és a kedves szülőknek.

Zárszóként álljanak itt azok a gondolatok, amelyeket a táborozó gyerekek fogalmaztak meg erről az egy hétről.
„Élveztem a tábort, örülök, hogy itt lehettem.”
„Egy szó mint száz, fantasztikus volt.”
„Ez örök emlék marad.”

További fotók  >>>

Cziczer Katalin
/2008.07.16./
 

 

A Bodrog Ifjúsági Csoport reneszánsz művészeti tábora

 

        
           
  
 


Darmos István

 

A reneszánsz jegyében rendezte nyári táborát a Bodrog Ifjúsági Csoport. A táborban sárospataki, vámosújfalui és makkoshotykai fiatalok vettek részt, mintegy 30-an. A tábor helyszíne az Újhutai Ifjúsági Tábor volt, de egyes programokat Sárospatakon valósítottak meg - küldte tudósítását Darmos István...

A tábor része volt a reneszánsz tánctanulás, hangszeres zenei bemutató, a reneszánsz építészettel, képzőművészettel és harcászattal való ismerkedés, ezek mellett játékos vetélkedőkben és egyes sportágakban is összemérték rátermettségüket a táborlakók. A tábort A Művelődés Háza és Könyvtára rendezte a Nemzeti Kulturális Alap anyagi támogatásával.

További fotók  >>>

Törő Gábor
/2008.07.16./
 

 

Előkészületben a Várnegyed rendezése

 

        
            

Az utóbbi időben egyre több szó esik a Várnegyed rendezéséről, ami nem egyszerű dolog, hiszen összhangban kell lennie a városrendezési tervvel, s azon kívül rengeteg pénz kell hozzá. Most minden reményünk megvan arra, hogy az ügy kimozdul a holtpontról, hiszen városunkban járt Dr.Mezős Tamás, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke, aki támogatásáról biztosította a Várnegyed fejlesztésének ügyét…
 


 
 


Dr. Mezős Tamás

Dr. Hörcsik Richárd

 

Sárospatakon a városrendezési tervvel kapcsolatban beszélgettünk polgármester úrral, aminek elkészítését részleteiben, műemlék érzékenyebben, odafigyelve kellene kidolgozni és az ebben szereplő Várnegyed rendezési tervét is.

A tervezésében próbálunk segíteni - természetesen pályázat útján - amihez 8 millió Ft-ot pályázott a város.
Sárospatak a magyar építészettörténetnek egy olyan gyöngyszeme, ami minden támogatást megérdemel.

Lenyűgöző az a kiállítás is, amit a Rákóczi-várban az igazgató asszony megrendezett, amit végig nézhettem…
Ha lenne lehetőség arra, hogy egy nagy projekteket kezdeményezzünk, és támogassunk, akkor én lennék az első, aki a szükséges lépéseket megtenném.

Dr. Hörcsik Richárd polgármester elmondta, hogy a tervek elkészítése nem egyszerű, speciális mérnöki, tervezői munkát igényel. A város költségvetése sajnos ezt nem engedi meg, éppen ezért kérte az Oktatási Minisztérium államtitkárát, hogy legyen a segítségünkre…

Fontos tárgyalások folytán megállapodtunk, hogy mivel a reneszánsz évében a Várnegyednek a helyreállítása - és ennek a tervelőkészítése is - egy olyan speciális feladat, ami kapcsolódhat a reneszánsz évéhez.

Éppen ezért a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal támogat bennünket. Mezős Tamás úr az előzetes terveket megvizsgálta, és megnézte a helyszínt. Most már minden reményünk meg lehet arra, hogy ezt a közel 8 millió Ft támogatást megkapja a város.

További fotók  >>>

Cziczer Katalin
/2008.07.16./
 

 

Kenézlőn táboroztak a pataki cserkészek

 

        
            

Egy 73 évvel ezelőtti cserkésztábor nyomában járt a sárospataki, 763. sz. Sztárai Mihály cserkészcsapat, akik ugyanott vertek tábort Kenézlőn. A tábort Újlaki Csaba cserkésztiszt, táborparancsnok vezette, akinek a tudósítása szerint mozgalmas napokat töltöttek cserkész elődeik nyomdokait követve…
 


 
 


Újlaki Csaba

 

A fenntartó Sárospataki Református Gyülekezet, a Sanitas Gyógyszertár és a Református Kollégium Közigazgatói Hivatala támogatásával, Hunyadi Tibor kenézlői polgármester meghívására 2008. július 5-én 20 fős cserkésztábor indult a kenézlői Sportkomplexumba.

Változatos program és kitűnő ellátás várta az egy hétig ott táborozó cserkészeket. A vitamindús, tápláló ételeket Hanuder András főszakács-cserkészszülő és fehérköpenyes cserkész-kuktái készítették.
Az első napon, szombaton, a tábori berendezkedés után, az őrsvezetők megszervezték az egész heti éjszakai őrséget és az esti tábortüzek előkészítésének rendjét.
Vasárnap a református templomban került sor az ünnepélyes cserkész fogadalomtétel megerősítésre, Elek Gabriella lelkipásztor és - a helyieken kívül – az ez alkalomra meghívott vissi és zalkodi gyülekezeti tagok jelenlétében. A felemelő alkalom szeretetvendégség-ebéddel folytatódott a gyülekezetek jóvoltából.
 

A hétfő reggeli sorakozó után karónak valót gyűjtöttünk a közeli erdős-bokros területen, amelyekkel megfaragás után bekerítettük a tábort, majd felvertük az éjszakai őrség narancsszínű sátrát.
Kedden egésznapi horgászatra Fazekas Gyula vissi polgármester vendégei voltunk a Bodrog-holtágban. Ebédre a helyszínen készített sült halat és hasábburgonyát kaptunk Kertész László cserkész-szülőtől.

Szerdán kézműves- és játéknapot tartottunk, délután díszőrség fogadta a látogatásra érkező szülőket, nagyszülőket és kisebb testvéreket. A cserkészek a délelőtt készített népi játék- és emléktárgyakkal kedveskedtek hozzátartozóiknak, a vendégek süteményt és gyümölcsöt hoztak.
Csütörtökön hosszúportyára indultunk a Kenézlő - Balsa -Szabolcs útvonalon, egészen a szabolcsi honfoglalás-kori Földvárig. Az út izgalmas része volt a tiszai komppal történő átkelés.

A délutáni visszaúton általános fagylaltozás következett, majd önfeledt szórakozás az új balsai játszótéren.
A pénteki nap a sport jegyében telt: délelőtt légpuskás céllövő egyéni bajnokság, délután barátságos labdarúgó mérkőzés volt a helyi ifjúsági csapattal. Az esti záró tábortűznél érdem szerinti csokoládé-osztásra került sor.
A szombat a táborbontás, a Református Kollégium kisteherautójába történő berakodás, a hazautazás, a kirakodás és az elbúcsúzás napja volt.
Az idei táborozásunk a résztvevő sárospataki 763. sz Sztárai Mihály cserkészcsapat tagjai szerint is jól sikerült, mely véleményt az alábbi fényképfelvételek is bizonyítanak.

További fotók  >>>                                    Régi fotók  >>>

Törő Gábor
/2008.07.16./
 

Változások a költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek köztartozásáról szóló adatszolgáltatásban


Június végéig az adóhatóság minden hónapban – a megelőző hónap utolsó napjának figyelembe vételével – írásban tájékoztatta a költségvetési támogatásban részesülőket folyószámlájuk hátralékos egyenlegéről. 

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 2008. július 1-től – az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 92. § (5) bekezdésének módosítására tekintettel – azonban már heti rendszerességgel szolgáltat adatot az adatkérésre jogosult támogatást folyósító szervezetek számára.

Amennyiben a vizsgált időpontra a hátralékot és túlfizetést mutató adónemek egyenlege nulla forint, vagy túlfizetéses, „Nem hátralékos” minősítéssel közlünk adatot. A folyószámla tartozásos egyenlege esetén pedig az adózók „tartozásosnak” minősülnek. 

További fontos változás, hogy az adatszolgáltatási rend 2008. július 1-jei módosítása szerint a tartozásos adózói kör – a korábbi gyakorlattól eltérően – a jövőben nem kap tartozásáról értesítő levelet az APEH illetékes igazgatóságaitól.  

Ezentúl folyószámlájuk állapotáról az elektronikus adózók az Ügyfélkapus regisztrációjuk révén az eBEV szolgáltatások lekérdezése során kaphatnak napi információt és rendezhetik időben tartozásaikat a támogatás folyósítása érdekében.

Aki pedig nem kötelezett elektronikus bevallásra az, az Ügyfélkapu megnyitásával, regisztrációt követően válhat jogosulttá folyószámlája lekérdezésére és ez alapján az esetleges hátralékának rendezésére. 

Ezen lehetőségek kihasználása nélkül a kedvezményezettek tartozásukról valószínűleg már csak a költségvetési támogatások visszatartása, vagy részösszegű utalása esetén szereznek tudomást.
Amennyiben ez történt először a támogatást utalványozó, döntéshozó-, illetve folyósító szervezetet kell megkeresni egyeztetés céljából.

Amennyiben ott azt a választ adják, hogy az APEH adatszolgáltatása alapozta meg a támogatás visszatartását, vagy csökkentett összegű kiutalását, és adózási kötelezettségeiknek saját nyilvántartásaik szerint maradéktalanul eleget tettek, akkor az adótartozás rendezése érdekében folyószámla egyeztetést kezdeményezhetnek az illetékes APEH igazgatóságon.

 Itt ha a tartozása valósnak bizonyul és azt maradéktalanul megfizeti, vagy egyéb módon, pl. önrevízió révén rendezi, ezek könyvelésével  a folyószámla egyenlegének változását az azt következő heti adatszolgáltatásban már szerepeltetjük, támogatása így folyósíthatóvá válik. APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság Sajtóreferense [sajtob.emo@apeh.gov.hu]
/2008.07.16./

 

 

Visszahonosítási ünnepség a Polgármesteri Hivatalban

 

        
            

2008. július 14-én Dr.Hörcsik Richárd polgármester magára öltötte a széles, nemzeti színű szalagot, s így várta Golenyáné Hornyáková Zsuzsannát, akinek a visszahonosítási okiratai már elő voltak készítve. Ismét - hivatalosan is - magyar állampolgár lett valaki, akinek szülei, nagyszülei és minden őse mind magyarok voltak. Az ünnepi eseményről a polgármester elfogódottan nyilatkozott…
 


 
 


Dr. Hörcsik Richárd

Golenyáné Hornyáková Zsuzsanna

 

Megtiszteltetés számomra, hogy közreműködhettem abban, hogy egy újabb magyar állampolgárral gyarapodott Sárospatak. Bár akiről most szó van, ő már 1992 óta Sárospatakon él, és mind családilag, mind munkahelyileg és megtalálta számítását a város közösségében.

Öröm számunkra, hogy városunk gyarapszik egy állampolgárral, és hogy az ő személye tovább erősíti kapcsolatunkat a felvidéki magyarsággal, hiszen nemcsak testvárosi, testvér települési kapcsolatokkal szeretnénk, hanem családilag is szeretjük erősíteni a kötelékeket.
Az ő kötelékei továbbra is odaát vannak, nemcsak a családra gondolok, hanem ismerősök, és barátok, akik általa egy kicsit közelebb kerülnek Sárospatakhoz.

Az a határ, ami korábban elválasztott bennünket, az most már légneművé vált, tehát innentől kevésbé van jelentőssége. Ugyanakkor nekünk mégis fontos ez a visszahonosítás, mert a nemzet minden tagjának fontos, hogy érezze, hogy magyar.
Mi szeretnénk minden támogatást megadnia határon túli Bodrogközben élő magyaroknak, hogy anyanyelvüket gyakorolhassák, hogy anyaországi kapcsolataikat ápolhassák.
Tehát úgy érzem, hogy ez egy pozitív elmozdulás, egyrészt a családi kapcsolatok, másrészt a határ két oldalán lévő magyarság kapcsolatainak erősítésében.

Mikor Zsuzsát megkérdeztem, hogy, hogy mit jelent számára ez a nap, válaszát hallgatva az én szemem is könnybe lábadt…

Minden álmom az volt, hogy egyszer magyar állampolgár lehessek, hogy egyszer Magyarországon élhessek, mert itt azért a magyarul beszélőknek sokkal könnyebb, mint odahaza, ahol még most is nagyon nehéz…
Elmondani nem lehet… és nem is tudom… Gyakran kérdezték eddig, hogy „Hogy is van ez Zsuzsa, most te magyar állampolgár vagy, vagy kettős állampolgár?”
- Nem, szlovákiai magyar vagyok, magyar nemzetiségű. „És mikor leszel magyar állampolgár?”
- Majd rendezem, mondtam, és valóban ez volt az álmom-vágyam. Nem irigyelni fognak, hanem sokan együtt fognak érezni velem. Úgy a régi barátaim, az osztálytársaim, mint a rokonaim…

További fotók  >>>

Cziczer Katalin
/2008.07.15./
 

 

Megtartotta első edző mérkőzését a STC futballcsapata

 

        
            

Csütörtökön délután a sárospataki futballpályán lejátszotta első felkészítő mérkőzését a STC felnőtt foci csapata a tállyai csapat ellen. Ez volt a első alkalom, amikor az újonnan érkező játékosok megmutathatták tudásukat – küldte tudósítását Koscsó István az STC Baráti Kör elnöke…
 


 
 


Koscsó István

 

A mérkőzés enyhe tállyai nyomással kezdődött, melynek eredményeképpen a 6. percben gól született. A kapott találat felébresztette a sárospataki csapatot, akik támadásokat indítottak. Az egyik új játékos, Oldal Tamás baloldalon felfutott, akinek a beadását Tóth Roland a kapuba továbbította.
Ezután kiegyenlített harcos játék alakult ki, melynek során egy felugrást követően két játékos a levegőben ütközött, összefejeltek és Kerékgyártó Csaba sérülést szenvedett. Ezúton kívánunk számára mielőbbi gyógyulást.

A mérkőzés további részében a kiegyenlített játék megmaradt, mindkét csapat visszafogottabban játszott, így újabb gól nem született.
A mérkőzés végeredménye tehát 1:1 lett.
A további edzőmérkőzések helyszínei és időpontjai Sárospatak város honlapján megtekinthetők.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Hajrá Patak!

További fotók  >>>

Törő Gábor
/2008.07.15./
 

 

Élelmiszert hozott a segélyszervezet

 

        
            

2008. július 10-én egy tartós élelmiszerekkel megrakott kamion érkezett Sárospatakra, ahol a Vasútállomás mellett lévő rakodóterületen már vártak rá a környező települések önkormányzatinak szállító járművei - még Szabolcsból is. A Kommunális Szervezet dolgozói és rakodógépe segítségével hamarosan elkezdődött az átpakolás. Detre Lászlótól, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet EU élelmiszersegély koordinátorától munka közben érdeklődtünk az élelmiszerek útjáról…
 


 
 


Detre László

 

Van egy EU-s élelmiszersegély program, aminek keretében a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Magyarország 250 településén segíti a rászoruló embereket élelmiszer adománnyal, ami lisztet, tésztát, aprósüteményt, kekszet tartalmaz.

A mai nap során Sárospatakon osztottunk élelmiszersegélyt 6 település és mintegy 10 intézmény számára - ezek református, evangélikus és egyéb szeretetintézmények, idősotthonok - összességében15 tonna mennyiségben. Ezek az élelmiszerosztások az önkormányzatok segítségével kerülnek lebonyolításra, tehát minden településen az önkormányzat működik közre abban, hogy az élelmiszersegély eljusson a rászorulókhoz.

A segélyszervezet azt vállalta fel, hogy vállalva a szállítás költségeit, leszállítja az élelmiszert a központi településekre - így érkezett Sárospatakra is egy kamionnyi élelmiszer. A kisebb településeket igyekeztünk arra kérni, hogy ide jöjjenek el a saját mennyiségükért, ugyanis a szállítási költségek igen magasak lennének, ha mind a 250 településre mi szállítanánk ki. Ezt a segélyszervezetünk már nem tudná finanszírozni.

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2008.07.15./
 

 

Kemény munkával, de jó hangulatban telt a Kézi Nyár

 

        
            

Ez már az 5. Kézi Nyarunk ezekkel a gyerekekkel, persze az idén már bővült a tábor kislányokkal is, ugyanis a SUSI által kezdeményezett utánpótlás kézilabdacsapatok között megalakult a kislánycsapat is – számol be Papp József a kézilabda táborról…
 


 
 


Papp József

 

Nagy örömünkre szolgált, hogy 52 gyerek jelentkezett a táborba, ebből 20 serdülőkorú, 16 kislány és 16 kisfiú, akik a szivacskézilabdázásból kinőve, már nagypályán fognak játszani.

Ez egy úgynevezett előkészületi tábor, egyrészt a serdülőknek már az ifi bajnokságra való készülést segíti, a kicsiknek pedig, van egy meghívásunk Hajdúnánásra egy kétnapos tornára, ahol Debrecen, Nyíregyháza, Hajdúnánás csapata ellen fogunk mérkőzéseket játszani. Ez nagyon jó támpont lesz arra, hogy hol járunk a felkészülésünk során a legkisebb korosztállyal is, ugyanis nagyon fontos, hogy a piramisnak a legalsó pillérei is nagyon stabilak legyenek.

Egész héten szoros program szerint dolgoztunk, napi két edzés, videózás, ugyanis az év során videóra rögzítettük, és most megpróbálják a testnevelő kollégáim által kielemezni a mérkőzéseket. A nagyobb fiúkkal pedig már a bajnokok ligája mérkőzéseket, a döntőt, a KEK döntőt, ill. a magyar bajnoki döntőt elemezzük, ill. ott is volt egy saját játék, amit elemeztünk.

Minden nap a strandon pihenjük ki a nap fáradalmait, egy kis lazítással, egy kis játékkal. A mai nap kivétel lesz, ugyanis lovagolni megyünk és a lovakon fogunk olyan labdás gyakorlatokat végrehajtani, amik szintén ilyen speciális képességfejlesztést szolgálnak.

Azon kívül a nagyobb fiúkkal egy un. fitball labdával és gumiszalagokkal egy újfajta erőfejlesztést alkalmazunk, aminek az a célja, hogy olyan izmokat mozgassunk meg a gyerekeken, amelyek a hétköznapok során nagyon keveset vesznek részt a gerinc tartásában, ill. a helyes testtartásban. Ezáltal is szeretném, a sérüléseket minél kisebb szintre csökkeni, tehát ez prevenciós jelleggel történik.

Nagy örömmel vesznek részt a gyerekek, nagyon jó kedvűek, igaz hogy volt már egy kisebb sérülésünk is, de a srác a sérülés ellenére is itt akar maradni a csapattal, mert nagyon jó hangulatúnak érzi a tábort. A gyerekek maradéktalanul megfelelnek az elvárásainknak és bizakodunk, hogy az utánpótlásunk jó úton halad.

További fotók  >>>

Törő Gábor
/2008.07.15./
 

 

Bűnügyek

 

        
            

A Sárospataki Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya lopás bűntette és más bűncselekmények elkövetése miatt indított büntetőeljárást ismeretlen tettes ellen, aki 2007 októberében két alkalommal összesen nyolc hétvégi házba hatolt be a sárospataki Berek horgászfaluban, ahonnan különböző használati és lakás felszerelési tárgyakat tulajdonított el kétmillió forint feletti értékben – nyilatkozta Solymosi Antal rendőr alezredes, a bűnügyi osztály vezetője..
 


 
 


Solymosi Antal

 

Az ismeretlen tettes 2008 első negyedévében, hasonló módszerrel összesen hét házba hatolt be ismét, ahonnan kisebb értékben tulajdonított el használati tárgyakat.

A mindenre kiterjedő nyomozás során megállapítást nyert, hogy a bűncselekmény első számú gyanúsítottja egy olyan egri tartózkodási hellyel rendelkező, egyébként a Bodrogközből elszármazott férfi, akit korábban már egy helyi irodaépület feltörésével gyanúsítottunk..

A terhelt kihallgatása során megállapítást nyert, hogy ő és társai Sárospatak város területén két lakásba is behatoltak, s ehhez az úgynevezett zárfésűs módszert alkalmazták, mely külső szemlélő számára nyomnélküli nyitást jelent.

Vallomásában beismerő nyilatkozatot tett arra is, hogy Sárospatakon egy alkalommal több garázs ajtaját is kinyitotta ugyanezzel a módszerrel, de ekkor csak gázolajat és mosóport tulajdonított el.
 

Lopás büntette és más bűncselekmények elkövetés elkövetése miatt indult büntetőeljárás ismeretlen tettes ellen, aki 2008. június 8-0 és lO-e közötti időben, a Sárospatak Berek zárkertben összesen 7 db. hétvégi ház ajtaját feszítette ki, majd behatolva az épületekbe, onnan távcsöveket, startpisztolyt és egyéb használati tárgyakat tulajdonított el.

A gyors felderítő tevékenységnek köszönhetően az elkövetőket a rendőrség két nap múlva eljárás alá vonta. Kihallgatásuk során beismerő vallomást tettek, s az eltulajdonított dolgok egyé része is lefoglalásra került. A két elkövető az utóbbi időben már több alkalommal fordult meg kapitányságunkon hasonló bűncselekmények elkövetése miatt.

Az egyik sértett vallomása szerint a tettesek a kertjéből 50 kg földi epret is eltulajdonítottak. Az elkövetők az eltulajdonítás tényét részben elismerik, tagadják azonban a feljelentésben megjelölt mennyiséget.

2008. június 17-én, 01. 00 óra körüli időben ismeretlen tettes ment be az egyik sárospataki kemping területére, majd a nyitott ajtón keresztül besurrant egy budapesti színész társulat házába, ahonnan 190.000 forintnyi készpénzt, három rádiótelefont, aranygyűrűt, egyéb használati tárgyakat és személyes iratokat tulajdonított el. Még a hajnali órákban elfogásra került a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy, aki éppen egy hónappal korábban lépte át a felnőtt kor határát.

Az eljárás során lefoglalásra került az eltulajdonított pénzösszeg, valamint a három telefonkészülék és a személyes iratok jelentős része. Az elkövetőt gyorsított eljárás keretében bíróság elé állítottuk, ahol tíz hó börtönbüntetésre ítélték.

Ugyanez a személy 2008. június l0-re virradóan is bement már a kemping területére, ahol egy Szabolcs megyei kiránduló csoport házának ajtaját törte be, majd onnan ruhaneműket, mobiltelefonokat és készpénzt tulajdonított el. Kihallgatása során a bűncselekmény elkövetését elismerte, 5 a két eltulajdonított telefon is lefoglalásra került.

Cziczer Katalin
/2008.07.15./
 

 

Sárospataki gyerekek az öbölátúszáson

 

        
            

Sárospataki résztvevői is voltak a hét végi balatoni MÁV - Start Öbölátúszásnak, amelyet Balatonfüred és Tihany között rendeztek meg július 12-én. Plébán Gréta a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulója, valamint Bódisz Áron a Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskola diákja néhány másodpercnyi különbséggel, egyaránt 1 óra 47 perc alatt teljesítette a 3,6 kilométer hosszú távot...
 


 
 


Plébán Gréta és Bódisz Áron

 

A már tizennegyedik alkalommal megrendezett versenyen idén közel 2500-an indultak, a győzelmet a neves magyar úszó, Gyurta Dániel öccse, Gyurta Gergely szerezte meg.

Részt vett a versenyen többek között a magyar és az olasz junior női pólóválogatott is. Nos, ebben a mezőnyben, az összesített rangsorban Bódisz Áron az 1127., Plébán Gréta pedig a 1131. helyet szerezte meg. A tizenkét éves gyerekeket edzőjük, Kun Péter kísérte.
A rendező Magyar Marathon Klub 14 év alatti korcsoportban nem állított fel külön sorrendet.
 

További fotók  >>>

Törő Gábor
/2008.07.15./
 

 

Új munkatársakkal bővült a telefonos lelki segélyszolgálat Sárospatakon

 

        
            

A Zempléni Családokért Alapítvány immár 10 éve szervezi Sárospatakon a telefonos lelki segélyszolgálatot, amelyet zöldszámon lehet hívni (06-80- 505- 008- esténként 6 és 9 óra között a 47-es és a 30-as számokról. A jelenlegi hírünk az, hogy lezárult 12 új ügyelőnek a képzése – számol be ennek az önkéntes segítő szolgálatnak a működéséről Molnár Marianna, a Zempléni Családokért Alapítvány kuratóriumi elnöke...
 


 
 


Molnár Marianna

 

Ahhoz, hogy valaki telefonos segítővé váljon, egy nagyon komoly képzésen kell részt vennie. Nagyon fontos a motiváció, hiszen ez egy olyan segítő munka, amiért semmilyen díjazás nem jár. Általában évente többször meghirdetjük a képzést, de a megvalósításra egy-két évente van pénze az Alapítványnak. A képzés önismereti szakasza egyfelől egy alkalmassági szűrést is jelent, hiszen ennek a végén derül ki, hogy – a tréner javaslata szerint - valaki alkalmas-e arra, hogy telefonos ügyelő legyen. A másik blokk egy kommunikációs tréning, amely egy általános részből áll, valamint egy speciális, kifejezetten a telefonos kommunikációra rákészítő blokkból. Meg kell tanulni, hogy látható gesztusok nélkül kell kommunikálni, meghitt, segítő légkört teremteni. És azt is, hogy hogyan kell kezelni azokat, akik csak heccből, szórakozásból telefonálnak Mindemellett több témakörben elméleti képzést is kapnak a leendő ügyelők, hiszen a telefonos segítséget kérők valamilyen problémával küzdenek, és ezért megfelelő információk birtokában kell lenni a segítőknek.

A mi szolgálatunk elsősorban ifjúsági lelki segélyszolgálat, tehát elsősorban serdülők, tinédzserek, iskoláskorú gyerekek hívásait várjuk. Természetesen miután ez egy anonim, névtelen segítés, mindenkit fogadunk, aki telefonon jelentkezik.

Nemrégiben fejeződött be az ügyelők képzése, akik most a hospitálási időszakukat töltik, és úgy tűnik, hogy ezek közül az emberek közük 4-en 5-en már meg is kezdik az igazi ügyelői munkát. Szükséges, hogy évenként legyen egy ilyen felfrissülés, hiszen itt önkéntesek dolgoznak. Egy részük eredetileg is segítő foglalkozású, mások csak fontosnak tartják, hogy hasznosan töltsék el az idejüket. Ahhoz mindenképpen egy lelkület, elhivatottság kell, hogy valaki a szabadidejét azzal töltse, hogy másokon segít. Nagyszerű dolognak tartjuk, hogy egy ilyen kisváros mint Sárospatak folyamatosan tudja biztosítani a szolgálat működését, hogy mindig jelentkeznek és vannak újak.

Az elmúlt 3 év során mintegy 40 új ügyelőt képeztünk ki, akik aztán folyamatosan cserélődnek, de vannak, akik a kezdetektől részt vesznek ebben a munkában. Akik végeznek, egy nemzetközi bizottság előtt tesznek vizsgát, hiszen a szervezet nemzetközi, amelynek a GYITOSZ - Gyermek és Ifjúsági Telefonos Lelki Segélyszolgálatok Országos Szövetsége- is tagja, és ennek vagyunk mi a fiókszervezete. A képzés finanszírozását is ők biztosítják.


Cziczer Katalin
/2008.07.15./
 

 

Nagy várakozásokkal néz a közelgő Kékszalagra a sárospataki vitorlás csapat

 

        
            

A versenyre való felkészülést segítette a Balatonfüreden megrendezett NJL kupa amin a csapat a 3. helyet szerezte meg - számolt be a verseny előkészületeiről Kék Tamás...
 


 
 


Kék Tamás

 

A július 18-19.-én tartandó Kékszalag Európa legnagyobb tókerülő vitorlás versenye. Az éven jubilál a verseny hiszen a 40. lesz megrendezve.
A csapat nagyon szeretne dobogós helyezést elérni ezzel is öregbíteni Sárospatak nevét.

A rajt pénteken 9 órakor lesz és a Füred, Kenese, Siófok, Keszthely, Füred távot kell a legyőzni ami 200 Km-t jelent amit a leggyorsabbak 10-11 óra alatt teljesítenek de van olyan hajó aminek bizony ehhez 20-25 óra is kell. Igazi kihívás ez minden vitorlás számára.

A versenyről minden fontos információ megtalálható a : www.kekszalag.hu portálon.

Sikeres versenyzést kívánunk!

További fotók  >>>

Törő Gábor
/2008.07.15./
 

 

Összefogással a füzérradványi Károlyi-kastélyért

 

        
            

A füzérradványi Károlyi-kastély hasznosításával kapcsolatosan egy tárgyalást kezdeményeztem. Szeretném, ha kimozdulna a holtpontról az a folyamat, ami lassan már egy évtizede tart. Szerettem volna, ha a kastély kezelője és tulajdonosai, ill. a Károlyi gróf úrék, valamint a kistérség képviselői egy asztalnál megbeszéljék, hogy hogyan látják a kastély rövid-, közép- és hosszú távú hasznosítását – nyilatkozta Dr.Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő…
 


 
 


Gróf Károlyi László

 


Dr. Hörcsik Richárd

 


Dr.Mezős Tamás

 

Örömmel mondhatom el, hogy sikerült előre lépnünk, elsősorban a rövid távú hasznosítást illetően. Nagy segítség volt számunkra, hogy Dr. Mezős Tamás úr, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke segítségével nagy előrelépést tudtunk a rövid távú hasznosításban tenni: augusztus 9-én a Zempléni Művészeti Napok alkalmával egy kiállítást szervezünk, amiben régi fotókat mutatunk be a kastély régi állapotáról. Ekkor kerül átadásra az a projektor, ahol a két világháború között Karádi Katalin főszereplésével itt játszódó filmeket szeretnénk permanensen bemutatni az idelátogatóknak.
Ez már egy nagy eredmény, ami komoly turisztikai vonzerőt is jelenthet. A rövid távú hasznosítással kapcsolatosan egy újabb kiegészítés, hogy ekkora már szeretnénk olyan korabeli bútorokkal feltölteni kastélyt, hogy ha eljön ide a látogató, akkor ne csak csupasz falakat lásson. Nagyon fontos eredménye a tanácskozásunknak, hogy már a mostani idegenforgalmi szezonban olyan turisztikai attrakciókat hozunk ide, amivel növekszik a kastély látogatottsága.

A kastély középtávú hasznosításában is fontos előrelépés történt, ugyanis a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke vállalta, hogy a munkatársaival egy megvalósíthatósági tanulmányt készíttet, aminek a határideje szeptember 30. Minden további lépésnek ez az első fontos eseménye, hogy lássuk, hogy mit szeretnénk. Ha befektető jön ide az is lássa, ill. lássa a Pénzügyminisztérium is – aki most a tulajdonos - hogy mire szeretnénk hasznosítani.
Ez reménységem szerint előre fogja lendíteni a kastély hasznosításával kapcsolatos további tárgyalásokat.

Nagy szerencsénk van, hogy míg más kastélynál, ugye az irattárból szedik elő, hogy kik voltak a tulajdonosai, kik az örökösei, és hogy mi mire szolgált, itt most van egy élő tulajdonos, egy volt tulajdonos, gróf Károlyi László személyében, aki régi barátunk, és aki a kastély hasznosításában szeretne szerepet játszani. Természetesen a magam részéről minden segítséget megadok, hogy ez megvalósuljon, hiszen ő befektetői köröket mozgathat meg, nyilván autentikusan, és ki a legautentikusabb személy, ha nem Károlyi gróf, aki ennek az egykori tulajdonosa volt.

A gróf úr egy alapítványt is létrehozott még a rendszerváltozáskor, nem a füzérradványi hanem a fóti kastélyukkal kapcsolatban is. Tehát az alapítványán keresztül már korábban, és most is támogatta a kastélyt - pl. bizonyos berendezési tárgyakat bocsátott a kiállítás rendelkezésre.

Nagyon remélem, hogy most felgyorsulnak az események, bár az elmúlt 17 év alatt én többször voltam tanúja annak, hogy mindig voltak kezdeményezések, azonban összehasonlítva az elmúlt időszakkal, most nagyon-nagyon fontos különbség, hogy szakmailag a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal mellénk állt Mezős Tamás úrral az élen, aki maga is szakember, és aki dinamikusan előreviszi a kastély ügyét.

Másrészt pedig támogatásra számítunk az Oktatási Minisztérium államtitkárától is, aki majd augusztusban fog idelátogatni. Tehát úgy látom, hogy az alulról jövő kezdeményezés most támogatásra talált a szakmától. Hogy a tulajdonossal - a Pénzügyminisztériummal – ezt hogyan tudjuk tovább vinni, ez ősszel fog kiderülni.

Most formálódik Zemplénben az un. Tokaj-hegyaljai Turisztikai Desztináció. Ennek az egyik központja Sárospatak lesz, melynek a körzetéhez tartozik Tarcal és Tokajtól egészen Fűzérradványig, sőt Hollóházáig egy hatalmas területet. Reménységünk szerint, a most kialakítandó Turisztikai Desztinációs Hivatal központja a sárospataki Újbástya Rendezvényközpont lesz. Ennek a turisztikai térségnek a vonzerői közé szeretnénk besorolni a Füzérradványi Károlyi Kastélyt

Dr.Mezős Tamás elmondta, hogy a fűzérradványi Károlyi-kastély felújítási munkálatait szerinte is fel kellene gyorsítani. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal egy részt támogatná azt, hogy a mostani turisztikai szezonban egy kastélytörténeti kiállítással gazdagodna a látnivalók sora a helyreállított termekben, illetve előkészítenénk egy olyan fejlesztési program változatot, ami mentén lehetőség volna arra, hogy a jövő évben egy nagyobb fejlesztés megindulhasson a kastélyban, hogy mi előbb az egész használható legyen - hiszen bizonyos részei nagyon rossz állapotban vannak.

Azt gondolom, hogy a funkcióján nagyon érdemes elgondolkodni, hiszen ha a két háború között szállóként működhetett, akkor ma is helyreállítható szállóként a kastély. Megvannak a funkcionális lehetőségei, hogy elegánsabb kastélyszállóvá fejleszthessük. Természetesen ma már vannak olyan igények, hogy szükség van a vendégek számára, hogy valamilyen, adott esetben wellness szolgáltatást is tudjuk nyújtani. Gondolom a környező épületekben ennek lehetőségét megfelelően biztosítják.

A kastélyfejlesztési elképzelésekre a valamikori tulajdonos, gróf Károlyi László is áldását adta, hozzátéve: „A tervek megvannak, természetesen azokat még egy kicsit modfikálni kell. A befektetőket csak akkor tudjuk megszólítani, ha megkapjuk a hatóságoktól azt a szándékot, ami megengedi, hogy ezeket a milliókat idehozzuk…”

További fotók1 >>>      További fotók2 >>>

Cziczer Katalin
/2008.07.14./
 

A Fotóművészeti Nyári Egyetemről - zárás után

        
            

A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége évente más országrészben rendezi meg hagyományos szakmai programját, az egy hetes, bentlakásos Fotóművészeti Nyári Egyetemét. Az idén erre Sárospatakon került sor, ahová 120 különféle életkorú, foglalkozású de azonos érdeklődésű hallgató iratkozott be az ország minden részéből. Itt tartózkodásukról Győri Lajos, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus fotó-szakreferense küldött tudósítást…
 


Győri Lajos

 

Bizonyosan feltűnt a helybélieknek is, hogy június 28. és július 5. között, az egy négyzetméterre jutó fotósok száma a városban hirtelen megnövekedett... 
A nyári egyetem eredményességét majd ősszel tekinthetjük meg, amikorra elkészülnek a Sárospatakon, Bodrogközben, Hegyközben, Tokaj-Hegyalján és Kassán készült felvételek. Kiállítást rendezünk majd a képekből novemberben Sárospatakon és egy fotóalbumban is megjelentetjük a hallgatók képeit.

Minden programot sikerült megvalósítanunk, a moziteremben rendezett előadásaink nyitottak voltak más érdeklődők számára is. Két kiállításunkat -
a XXV. MAFOSZ Szalont és a Reneszánsz életérzés a kortárs magyar fotóművészetben címűt - a hónap végéig még bárki megtekintheti A Művelődés
Házában. Ugyanitt augusztus végéig látogatható a régi fényképezőgépekből rendezett bemutató is, amely az analóg fényképészeti eljárásnak állít
emléket.
A legizgalmasabb és legdinamikusabb fotós esemény a Bodrog Néptáncegyüttes egy órás bemutatója volt, ahol hatvan perc alatt több ezer felvétel készült a táncosokról.

A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége ezúton is köszöni a Művelődés Háza, a Comenius Tanítóképző Kollégiuma és az Árvay József Gyakorló Általános Iskola étterme valamennyi munkatársának azt az együttműködést, amely végül a Fotóművészeti Nyári Egyetem sikerét
eredményezte. (Ami egyébként komoly veszélynek volt kitéve akkor, amikor az utolsó pillanatban visszalépett egy panzió az étkeztetés, egy személyszállító pedig az autóbuszok biztosításától annak ellenére, hogy mindkét helyi vállalkozóval hónapokkal korábban megegyeztünk minden részletkérdésben. Szerencsére - kis költségnövekedéssel ugyan - de sikerült új megállapodásokat kötnünk, így az ellátásunk, és a fotótúrákon való autóbuszos szállításunk is megoldódott.)

Fényképeket még nem tudunk bemutatni, de bizonyosak vagyunk abban, hogy a Fotóművészeti Nyári Egyetem hallgatói sok szép élménnyel tértek haza. Az őszi, követő kiállításon Önök is meggyőződhetnek majd róla A Művelődés Házában.


Törő Gábor
/2008.07.14./
 

 

Nyári programok a plébánia szervezésében

 

        
            

A sárospataki Római Katolikus Egyházközség nyári programjai között táborok és zarándoklatok is szerepelnek. Nyári táborokat szerveztek a káplán atyák a gyermekek, a fiatalok részére. Nagyon fontos, hogy a hittanos év befejeztével néhány napot nyáron is együtt töltsenek a gyerekek, ahol mindazt közösségben is megélhetik, amit évközben elsajátítanak, megtanulnak - nyilatkozta Kecskés Attila káplán...
 


 
 


Kecskés Attila

Dombi Ferenc

Matyi Péter

 

A plébánia lelkipásztori körzetének ministránsai Fűzéren táboroztak Dombi Ferenc káplán atyával. Ferenc atya Tiszafüredre a Tisza-tóhoz is visz egy ifjúsági csoportot néhány napra.

Matyi Péter atya fiatalokkal Felvidéken táborozik. Ez egy erdei sátortábor, ahová kerékpárral ment, és úgy is jön haza az ifjúság. Néhány ifjúsági hittanosunk egész tanévben részt vett az Országos Katolikus Ifjúsági Vezetőképző munkájában, aminek a megkoronázása egy igazi 'Hajszolós' tábor, ahol ők meg is mutathatják, mit tanultak.

Az ausztárliai Katolikus Világifjúsági Találkozóval egyidőben Egerben kerül sor a Magyar Katolikus Ifjúsági Napok rendezvénysorozatára éppen a napokban (július17-20.), amelyen Péter atya vezetésével szintén részt vesz az ifjúsági hittancsoport néhány tagja Ternyák érsek atya meghívására.

A felnőtt hívek zarándokutakra indultak...
Egy hete érkezett haza a franciaországi Lourdesból a plébánia egyik zarándokcsoportja. Lourdesban ünnepi Mária Évet tartanak, amihez a mi egyházközségünk is csatlakozott. Ezért is örömteli, hogy egy busznyi zarándok a kegyhelyen be tudott kapcsolódni a kegyelmi év eseményeibe.

Július 10-én a Biblia Éve programsorozat jegyében plébániánkról mintegy 100 fő, Zemplénből és Abaújból összesen 450-en vettek részt a Miskolc-Avasdéli Isteni Ige templomban szervezett lelkinapon.

Ez a nagy létszámú zarándokcsoport felkereste még a Miskolc-Tapolca területén lévő Sziklakápolnát, valamint a szerencsi Munkás Szent József templomot, ami néhány éve készült el. A jó Isten iránti hálával gondolunk e szép napokra, amelynek alkalmai mind a felnőttek, mind a felnövekvő nemzedék számára nagy ajándékot jelentenek.

Mi is fogadtunk zarándokokat: a Szent Erzsébet Nővérek Rendjének tagjai Katowicéből jöttek hozzánk, és komolyan felvetődött a gondolat, hogy vajon Szent Erzsébet szülővárosában letelepedhetnének-e (pl. találnánk-e helyet a számukra a Bazilika közelében)?

Voltak fiatalok az angyalföldi Szent László Plébániáról, akik kenukkal érkeztek, és vízi túrájuk része volt a sárospataki Bazilika felkeresése. Pécsi, győri zarándokok is jártak már a nyáron nálunk, valamint egy lengyel plébános a hittanosai csoportjával. Örömmel fogadjuk a Szent Erzsébet városát felkereső zarándokokat, mindig szép lelki élmény a hittestvérekkel való találkozás, amikor kölcsönösen erősítjük egymást az Úr Jézus útján.

Cziczer Katalin
/2008.07.14./
 

 

Továbbra is Vojnár László Tolcsva polgármestere

 

        
            

Mint ahogy korábban erről beszámoltunk, Tolcsva község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2008. április 17-én megtartott ülésén feloszlatta önmagát. A Helyi Választási Bizottságnak az időközi választás napját 2008. július 13-ára tűzte ki. A vasárnap megtartott szavazás eredményeként a polgármester továbbra is Vojnár László, akire az 1575 választásra jogosult tolcsvai polgár közül 463 adta le a voksát...
 


 
 


Vojnár László


Román Mihályné

 

A polgármesteri címre hárman pályáztak, a képviselői posztokra pedig 20-an. Vojnár László - aki 1998 óta Tolcsva polgármestere - elmondta, hogy őt a lakosság 2006-ban négy évre választotta és nem kettőre. Ezen választás során bebizonyosodott, hogy a lakosság továbbra is vele van. Ő bízott a választóiban és megnyugvással vette tudomásul, hogy továbbra is őt támogatják.
Az időközi választás eredménye megerősítette őt a hitében és a továbbiakban ugyanolyan ambícióval fog dolgozni a faluért, mint eddig.

Román Mihályné jegyzőtől megkaptuk az új testület névsorát is:

A 2008.július 13-iki időközi polgármester és képviselő-választás eredménye a következő
Megválasztott polgármester: Vojnár László

Megválasztott képviselők:
Szabó Zoltán          előzőleg is képviselő volt
Havril Roland            új képviselő
Pásztor Hajnalka     új képviselő
Horváth Sándor       új képviselő
Kovács Gusztáv      előzőleg is képviselő volt
Csizmadia Tiborné   új képviselő
Sajgó Gáborné        előzőleg is képviselő volt
Kiss István             előzőleg is képviselő volt
Soltész István          új képviselő

Az adatok hivatalosak, de nem véglegesek, 3 nap elteltével válhat véglegessé, ha nincs fellebbezés a választási bizottság eredményt megállapító döntése ellen.


Törő  Gábor
/2008.07.14./
 

 

Új igazgatónő az Árvayban

 

        
            

A Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolának 2008. július elsejétől új igazgatója van, Kissné Murányi Andrea személyében. Valamennyi fórum – a diákok, a szülők, a nevelőtestület, a Főiskolai Kar Tanácsa és az Egyetem Szenátusa – a három közül az ő pályázatát részesítette előnyben...
 


 
 


Kissné Murányi Andrea

 

A kolléganő több, mint 20 éve dolgozik az intézményben, sok tapasztalattal és ismerettel rendelkezik az itt folyó munkával kapcsolatban. Tanítói végzettséggel, emellett közoktatási vezető pedagógus szakvizsgával rendelkezik.

A közoktatási feladatok magas szintű ellátása mellett - tervei szerint - törekedni fog új oktatási módszerek meghonosítására, jó együttműködésre a leendő pedagógusok felkészítésében a Főiskolai Karral és az Egyetem vezetésével, illetve élő kapcsolatra, folyamatos szakmai tapasztalatcserére a város iskoláival, oktatási intézményeivel – tudtuk meg a Miskolci Egyetemtől.

Kissné Murányi Andrea igazgatónőnek új munkaköréhez sok sikert kívánunk!


Cziczer Katalin
/2008.07.13./
 

 

Napirenden a zöldségeskerti lopások

 

        
               

A rendőrség és a polgárőrség ugyanazért a célért, a lakosság – és idegenforgalmi szezonban az ideérkező vendégek – biztonságáért dolgozik, így munkájuk összehangolása szükségszerű. Egy ilyen egyeztető megbeszélésre került sor július 10-én, amiről dr.Téglás István, a Sárospataki Rendőrkapitányság vezetője számol be…
 


 
 


Dr. Téglás IstvánKlima János

 


Jenei János

 

A megbeszélésen először is az elmúlt év tapasztalatait tekintettük át Klima Jánossal, a Sárospataki Polgárőr Egyesület elnökével. Tájékoztatást adtam a jelenlegi bűnügyi helyzetről, tájékoztatva arról is, hogy egyre nagyobb mértékben kell számolnunk a kiskertek, és a külterületi növénytermesztők sérelmére elkövetetett lopásokkal.
Az utóbbi időben Sárospatak külterületén már történtek illetéktelen burgonyafelhúzások, és különböző zöldségfélék eltulajdonítása is.
Felhívtam a figyelmet arra, hogy az utazó bűnözésre továbbra is nagy figyelmet kell szentelnünk, hiszen történt a városunkban egy újhelyiek által történt besurranásos tolvajlás is, és még mindig történnek un. trükkös lopási kísérletek is, főleg az idősek sérelmére.

Ezeknek a kiszűrésére jelzőrendszert kell működtetni, amelynél a gyorsaságnak nagy jelentősége van. Amennyiben ők, vagy a lakosság gyanús idegeneket lát, ezt azonnal jelezni kell, mert a bűncselekményeket csak így tudjuk megelőzni.
A jövő feladatairól, mint régiófelelőssel is beszélgettünk Klima úrral ezekről a témákról, a polgárőrség jövőbeni lehetőségeinek a kiaknázásáról, a rendőrségi együttműködésről. Ezeket konkrét feladatokba fogjuk önteni a későbbiek folyamán.

Köszönetet mondtam a polgárőrök segítségéért, hiszen az olaszliszkai tárgyalás jelentős rendőri erőket vont el innen, amikor a közrendvédelmi osztály vezetőjével úgy egyeztek meg, hogy addig a polgárőrök biztosítanak fokozottabb jelenlétet Sárospatakon.

Az idegenforgalmi szezonnal összefüggő bűnmegelőzési felhívásunk volt, hogy Végardón a fürdőzők sérelmére követhetnek el bűncselekményeket. Ezek általában vagy besurranásos lopások a kemping területén a sátrakból, illetve a víkendházakból, vagy a kihelyezett napozó felszerelések, holmik, mobiltelefonok, pénztárcák eltulajdonítását jelentik.
Az ilyen típusú bűncselekmények megelőzésében a helyi személyismeretnek nagy jelentősége van, s ezzel a polgárőrök rendelkeznek. Ők könnyebben kiszűrik a gyanús alakokat, és jelzik felénk.


Klima János, a Polgárőrség vezetője konkrét tervekről számolt be a kapitány úrral történt megbeszélés során…
Most készülünk egy szórólapot kiadni, amelynek célja a lakosság – főként az idősebbek - felvilágosítása a csalókkal szemben: hamis gázosok, egy pohár vizet kérők, pénzt váltók, 20 ezer Ft-os trükkök… Ezek már elég régi módszerek, de még most is sokan bedőlnek nekik, főleg a hiszékeny nénik és bácsik köréből.
Az időseket védeni kell, hiszen ők csak segíteni szeretnének, és éppen őket rabolják hiszékenységüket kihasználva.

A játszóterek biztonságára is ügyelnünk kell, hiszen vannak garázda csoportok, akik gyakran okoznak károkat. Közösen a rendőrséggel, velük együttműködésben, reméljük sikerül kiszűrnünk azokat a személyeket, akik kárt okoznak a városnak, illetve a lakosságnak. Ez nagy feladatot ró mindannyiunkra, de vállaltuk.

A közrendvédelmi osztály vezetője, Jenei János rendőr alezredes, elsősorban a nyári rendezvények útvonal biztosítási feladataiban, illetve azoknak a frekventált helyeknek az ellenőrzésében számít a polgárőrökre, ahol a nyári nagy rendezvényeket bonyolítják le. Hasonlóképpen fontosnak tartotta a kertek védelmét is…

Bízunk abban, most a nyári időszakban segítenek kiskertekből történő lopások visszaszorításában is a Manduláson, Apróhomokon és mindenütt, ahol ezek a mezőgazdasági területek találhatóak. Mi is többet fogunk járőrözni pl. a Dorkói út környékén, és figyelő szolgálatokkal segítjük elő a mezőgazdasági lopások visszaszorítását.
Később jön majd a szőlőszüret, ami újabb feladatok elé állít bennünket…

Törő Gábor
/2008.07.13./
 

 

Japán hallgató is tanul a sárospataki Kórusakadémián

 

        
            

Az idén már ötödik alkalommal kerül megrendezésre a Nemzetközi Nyári Kórusakadémia. A résztvevők közül többen már a kezdetektől itt vannak, de mindig jönnek hozzájuk újak is. Külön öröm számomra, hogy ez a kezdeményezés folytatódik – nyilatkozta Dr. Farkas András, a Kórusakadémia vezetője...
 


 
 


Dr. Farkas András

Sándor Zoltán

Bálint Béla

Dr. Hörcsik Richárd

 

Az oratóriumvezénylési kurzus zenekari kísérettel kórus karnagyoknak. Ez mindent elmond, hiszen a kóruskarnagyok általában csak acapella műveket szoktak dirigálni. A gondot az jelenti, mikor meg kell tanulni kantátát is vezényelni. Igazából nem tudják a zenekarokat dirigálni. Idén a karnagyok 17-en vannak, 10 svájci, 1 lengyel, 1 német, 3 magyar, 1 japán és 1 orosz.

Mivel nekünk itt van a Miskolci Konzervatórium Zenekara, akik fiatalok és lelkesen dolgoznak, így tíz nap alatt össze tudjuk hozni a két koncertet. Az első koncert a növendékek koncertje, amely Szerencsen a Rákóczi várban lesz, szombaton pedig én magam vezénylem édesapám Szent András miséjét, amit nekem írt itt Sárospatakon a Bazilikában.

Sándor Zoltán elmondta, hogy olyan munka fog folyni ezekben a napokban, ahol mindenki nagyon jól érzi magát. Túl vagyunk az első próbákon, amelyek nagyon jó hangulatban teltek el, hiszen a hallgatóink ügyesek, szívesen dolgoznak, figyelnek.
Mindig úgy válogatjuk ki a műveket, hogy valami aktualitása legyen. Schubert Asz-dúr Miséje viszonylag ritkán szokott elhangzani, gyönyörű szép mű, a Farkas Ferenc mű, pedig azért aktuális, mert Sárospatakon is létezik egy Farkas emlékhely, hiszen itt írta a pataki diákdalokat, és rengeteg egyéb kötődése volt a városhoz.

Gyakorlatilag a kórustagoknak meg kell tanulniuk a kórus műveket, itt a két hét alatt erre lesz lehetőségük. A kóruspróbákon már sikerült áténekelnünk a zeneműveket, nagyon felkészültek. A zenei megoldásokat igyekszünk egységesíteni.

Igen, immár 5. alkalommal van Sárospatakon Nemzetközi Nyári Kórusakadémia. Ez nem egy hét, hiszen egészen pontosan 9-től 19-ig tart a kurzus a vezénylők és a kórustagok részére – fejezte ki örömét Bálint Béla szervező…
Nagy öröm számunkra, hogy ismét több, mint 30 ember látogatott el hozzánk külföldről, és természetesen magyar résztvevők is vannak, miskolciak, és helyiek is.

Ez gyakorlatilag - mint már eddig mind a négy alkalommal - úgy működik, hogy először még nem zenekarral próbálnak a karmesterek, hanem egy korrepetitor, egy zongorista látja el a zenekar szerepét, amíg be nem tanulják azokat a műveket, amelyek a hangversenyeken elhangzanak.
Két hangverseny lesz, az egyik Szerencsen 18-án a várudvaron - ez is már hagyomány, hogy Szerencs mindig vendégül látja a karmestereket, és ott mutatják be az ő tudásukat - és Sárospatakon 19-én 19 órától lesz a Sárospataki Bazilikában, a főműsor, amit Farkas András fog vezényelni, és itt lesz hallható Schubertnek az Asz-dúr Miséje, és Farkas Ferencek, a Szent András miséje.

Dr. Hörcsik Richárd polgármester a megnyitót követően elmondta, hogy nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a Nemzetközi Nyári Kórusakadémiát évről-évre itt rendezik meg.

Fontos ez, mivel a városnak hírnevét elviszi azon országokban, ahol nem csak szeretik a zenét, hanem ahol művelik is a zenét. Fontos az, hogy Sárospataknak jó legyen a hírneve, hiszen 2006-ban elnyertük a Kultúra Magyar városa címet, ezért tennünk kell.
A nyáron nem telik el úgy hét, hogy ne legyen valamilyen zenei vagy kulturális rendezvény. Lassan kezdődik a Zempléni Fesztivál, de azt megelőzi immár V. alkalommal a Kórusakadémia és a Crescendo.

A kezdeményezőjének is fontos ez, mivel sárospataki gyökerei voltak Farkas András zeneszerző személyében, aki sokat jár városunkban, és az ő fia szervezi Svájcból mindezt.

Bálint Béla a Farkas Ferenc Művészeti Iskola vezetője évek óta mindig hozzáteszi a szervezéshez mindazt, ami pataki. Most már egy kicsit a miénk is, így a város vezetése úgy gondolta, fontos hogy ezt a hagyományt támogassuk. Ez az esemény a nyári zenei fesztiválok egyik fontos része, ami reméljük tovább folytatódik.

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2008.07.12./
 

 

Varázslat a Bazilikában

 

        
            

A Művelődés Háza Kamarakórusa 40 éves jubileumát ünnepli ezen a hétvégén, amely alkalomból szombaton a Sárospataki Bazilikában adtak egyházzenei hangversenyt, neves vendégkórusok közreműködésével. A kórust – mint ahogy 40 éven át mindig – most is az alapítója, Csehi Ferenc karnagy úr vezényelte…
 


 
 


Csehi Ferenc

 

A Bazilika gótikus oszlopai között soha nem hallott dallamok szálltak, hiszen vendégünk volt Franciaországból a Demoiselle de Lorraine Leánykar, Dániából pedig a Hendriksholm Church Choir, de nagy örömet jelentett a zeneértő hallgatóságnak a Bárdos Lajos Vegyeskar Szentesről, akik nem először jártak Sárospatakon. Az est csúcspontja volt, amikor a két magyar kórus, egy nagy kórust alkotva együtt énekelt…

Csehi Ferenc karnagy úr, a nagysikerű hangverseny után fogta a kottáit és a tőle megszokott szerénységgel indult hazafelé, amikor arról érdeklődtünk tőle, hogy számára is hasonló élményt jelentett-e az est, mint a hallgatóságnak…

Ez a hangverseny nekem is nagy élmény volt, nagyszerű volt az egyetértés a szentesi kollégával, akivel együtt jártunk iskolába, ő is Párkai tanár úr tanítványa. Persze ahányan vagyunk annyiféleképpen vezénylünk, de a váza ugyan az - azt hiszem ezt észre is lehetett venni - amit értett mint a két kórus az együtténeklés során.


A vendégkórusok is nagyon tetszettek, akik nagy meglepetést okoztak nekünk, én például nem tudtam, hogy honnan jönnek, csak az utolsó pillanatban tudtam meg, hogy Dániából és Franciaországból. Érdekes volt őket hallgatni, hiszen az már egy más kultúra, ők már máshol tartanak - a könnyebb műfaj felé hajlanak - de ugyanezt tapasztaltam tavaly Németországban, Eisenachban és Weinmarktban is, ahol a sajátjukat szinte el is hagyják, nekünk azt mondták, hogy mi mutattuk meg nekik az ő népdalaikat…

Hogyan emlékszik vissza az elmúlt 40 évre?

Bizony a 40 év hosszú idő. Én alapítottam a kórust, ami közben mindig változott – férjhez menés, elköltözés, új munkahely – és ilyenkor mindig újra kellett alapítani kórust, mert az arányok megváltoztak. Nem könnyű dolog az elmenteket pótolni, most különösen egyre nehezebb, főleg a férfiak esetében. Mióta Csehi Sándor és Karacs Imre meghaltak a tenorok közül, amikor oda nézek, mindig eszembe jutnak, megjelenik az arcuk, hiszen több mint 30 évig énekeltek ugyanazon a helyen…
Vannak azért még a kórusban az alapító tagok közül, például Kiss József, aki ma nem volt itt, de holnap velünk énekel az Imateremben. Ő és Faragó Ferencné még a 40 évet megelőző időszakban Újhelyben is kórustagom volt, ahol 10 évig vezettem kórust.
Alapító tag még Ecsedi Zoltánné is, Sumpf Gábor pedig 36 éve énekel velünk, de vannak még régiek, többek között Egyed Katalin és Stumpfné Oláh Etelka.

Itt alkalmazkodtunk a környezethez, egyházi műveket énekeltünk, vasárnap 16 órától pedig, az Imateremben világi művek is elhangzanak majd…

További fotók>>>     További fotók a vasárnapi, imatermi hangversenyről>>>          Amatőrfilm1         Amatőrfilm2

Törő Gábor
/2008.07.12./
 

A gyalogosra vonatkozó szabályok

        
            

A gyalogosnak a járdán, ahol pedig járda nincs, a leállósávon, az útpadkán vagy a kerékpárúton kell közlekednie- hívja fel a figyelmünket Bacsó Tibor rendőr százados, a Sárospataki Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztály vezetője...
 


Bacsó Tibor

 

- Ha az úton sem járda, sem leállósáv, sem útpadka, sem kerékpárút nincs - vagy az a gyalogosközlekedésre, illetőleg a kerekes székkel való közlekedésre alkalmatlan -, a gyalogosok az úttesten közlekedhetnek.
- Ha a gyalogosok az úttesten közlekednek, az úttest szélén, egy sorban
- lakott területen lehetőleg a menetirány szerint a bal oldalon, lakott területen kívül mindig a bal oldalon, a járműforgalommal szemben,
A gyalogos az úttestre akkor léphet, ha meggyőződött annak veszélytelenségéről. Az úttestre váratlanul nem léphet, köteles az úttesten késedelem nélkül átmenni és tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a járművek vezetőit megzavarhatja vagy megtévesztheti.
A kijelölt gyalogos átkelőhelyen áthaladó gyalogosnak a járművekkel szemben elsőbbsége van. Ugyancsak elsőbbsége van - kijelölt gyalogos átkelőhely hiányában is - az útkereszteződésnél áthaladó gyalogosnak azokkal a járművekkel szemben, amelyek arra az útra kanyarodnak be, amelyen a gyalogos áthalad. A megkülönböztető jelzéseket használó gépjárművekkel szemben azonban a gyalogosnak elsőbbsége ezeken a helyeken sincs.

A gyalogos olyan helyen, ahol a járművekkel szemben elsőbbsége nincs, mielőtt az úttestre lép, köteles meggyőződni arról, hogy áthaladásával a járműforgalmat nem zavarja. Nem léphet az úttestre, ha a jármű olyan közel van, hogy annak zavarása nélkül az úttesten átmenni nem tud.
 

A gyalogosnak tilos

- híd, alagút, aluljáró, felüljáró úttestjén áthaladni;
- olyan helyen, ahol a járművekkel szemben elsőbbsége nincs, a szabad kilátást gátló akadály (nagyobb álló jármű stb.) közelében az úttestre lépni;
- lánc-, illetőleg csőkorlátot, sorompót kinyitni, azon átmászni, alatta átbújni, illetőleg azt megkerülve elzárt területre (úttest, útszakasz, vasúti pálya stb.) lépni;
- villamospályán közlekedni, vasúti vagy zárt villamospályán - a kiépített átkelőhelyen kívül - áthaladni;
- autópályán (a leállósávon is) közlekedni, valamint áthaladni;
- autóúton (a leállósávon és az útpadkán is) közlekedni, valamint útkereszteződésen kívül áthaladni;
- az úttesten áthaladni, ha a közelben gyalogos alul- vagy felüljáró van.
- Vasúti pályán (vasúti átjárón vagy más kiépített átkelőhelyen) a gyalogos csak akkor haladhat át, ha meggyőződött arról, hogy vasúti jármű nem közeledik. Nem haladhat át a gyalogos, ha a jelzőberendezés a továbbhaladás tilalmát jelzi.
- Főútvonalon 6 éven aluli gyermeket felügyelet nélkül hagyni tilos.
Kerékpárosokra vonatkozó szabályok
Kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon vagy erre utaló jelzés esetében az autóbusz forgalmi sávon, ahol ilyen nincs, a leállósávon vagy a kerékpározásra alkalmas útpadkán, illetőleg - ha az út és forgalmi viszonyok ezt lehetővé teszik - szorosan az úttest jobb szélén kell közlekedni.

Kerékpárral az útpadkán, az úttesten és a járdán csak egy sorban szabad haladni.

Kerékpárral
- a kerékpársávról - kivéve, ha jelzőtábla erre utasítást ad, továbbá ha a kerékpársávot a balra bekanyarodás céljából az úttest felező vonalának közelében helyezték el - vagy,
- lakott területen kívül a főútvonalról balra bekanyarodni vagy megfordulni, továbbá
- a kerékpárútról a vele párhuzamos útra balra bekanyarodni nem szabad. A kerékpárosnak a kerékpárról le kell szállnia és azt tolva - a gyalogosok közlekedésére vonatkozó szabályok szerint - kell az úttesten áthaladnia.
- Kerékpár pótülésén a 18. életévét betöltött vezető egy, tíz éven aluli gyermeket szállíthat. Egyébként kerékpáron személyt szállítani nem szabad.
- A kerékpárt éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a külön jogszabályban meghatározott lámpákkal kell kivilágítani és a kerékpárt hajtó személynek - lakott területen kívül - fényvisszaverő mellényt (ruházatot) kell viselnie.

Tilos
- főútvonalon 12. életévét be nem töltött személynek kerékpározni;
- elengedett kormánnyal kerékpározni;
- kerékpárhoz oldalkocsit, valamint - kerékpár utánfutót kivéve - egyéb vontatmányt kapcsolni;
- kerékpárt más járművel, illetőleg állattal vontatni;
- kerékpáron oldalra kinyúló, előre vagy hátra egy méternél hosszabban kinyúló, a vezetőt a vezetésben akadályozó vagy a személy- és vagyonbiztonságot egyébként veszélyeztető tárgyat szállítani;
- kerékpárral állatot vezetni.  ( a fotók illusztrációk)

Törő Gábor
/2008.07.12./
 

 

Dicséretben részesültek és kitűnők a Gyakorlóban

 

        
            

Egész éven át szorgalmasan kell tanulni ahhoz, hogy valaki kitűnő bizonyítványt vigyen haza évvégén, és a nevelőtestületi dicséretet sem adják könnyen. A kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók megérdemlik, hogy nevük városunk honlapján is megjelenjen- zárta le az évet Pásztor Andrásné, igazgatónő, aki az év végén nyugdíjba ment…
 


 
 


Pásztor Andrásné

 

A nevelőtestületi dicséretben részesült tanulók névsora:
Vitányi Barbara 4.a
Tóth Gréta 4.b
Hegedűs Zita 4.b
Kardosi Kristóf 5. a
Bogáthy Csenge 5.b
Bodnár Anita 5.c
Kistóth Éva Mercédesz 5.c
Nagy Zsófia 5.c
Fábián Luca 6.a
Bódisz Áron 6.a
Zsákai Norbert 6.c
Tóth Kinga 7.a
Varga Laura 7.a
Taskovics Fruzsina 7.a
Bogáthy Nikolett 7.b
Vajda Levente 7.b
Ferenczi Evelin 7.c
Rusznyák Ágnes 7.c
Majoros Fanni 8.a
Nagyházi Nóra 8.b
Nalesnyik Mátyás 8.b
Gecse Viktória 8.b

Kitűnő tanulók a Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolájában a 2007/2008-as tanévben :

4.a osztály                                        
Hensperger Roland  
Vitányi Barbara 
                                
5.a osztály     
Bodnár Klaudia  
Cserépy Blanka
Debnár Melinda Réka   
Göncfalvi Gergely   
Kardosi Károly Kristóf 
Máji Franciska 
Pásztor Gyula
Preszoly Fruzsina
Varga Alíz


5.b osztály
 
Bogáthy Csenge                                              

5.c osztály
Bodnár Anita
Braun Anna   
Kistóth Éva Mercédesz  
Nagy Zsófia     

 
7.a osztály 
Taskovics Fruzsina
Tóth Kinga  
Varga Laura                                                   

 7.b osztály  
Bogáthy Nikoletta
Vajda Levente   

7.c osztály
Rusznyák Ágnes
Götz Máté
Ferenczi Evelin
Darmos Ágnes

 

4.b osztály
Braun Renáta 
Espák Máté
Hegedűs Zita
Illés Erika
Kerülő Orsolya
Pólik Flóra
Tóth Gréta

6.a osztály 
Bódisz Áron
Boglyasovszky Petra
Fábián Luca
Gál Dorottya
Kállai Zoltán
Márkus Bálint

 6.b osztály
Bihi Noémi Ágota
Kincses Kristóf
Megay Oktáv István
Vojth Violetta                                              

6.c osztály

Spisák Vanda
Spisák Vivien
Szabó Barbara
Zsákai Norbert

 8.a osztály
Kalocsay Lívia
Majoros Fanni 
Tarnavölgyi László
Füzi Orsolya

 8.b osztály
Nalesnyik Mátyás
Nagyházi Nóra
Balla Brigitta
Gecse Viktória

Szép eredményükhöz gratulálunk és azt kívánjuk, hogy a továbbiakban is tartsák meg ezt a színvonalat!


                                                                                                                                 Cziczer Katalin
                                                                                                                                  /2008.07.11./
 

 

Ferencvárosi vendégei voltak a Focitábor 2. turnusának

 

        
            

A Focitábor 2. turnusán 45 gyerek vett részt, köztük 2 lány. A gyerekek ellátásáról hét személy - 3 edző, 3 kisegítő és 1 kollégiumi felügyelő – gondoskodott. Szerdán 4 sztárvendég tisztelte meg jelenlétével a tábort, a Ferencváros női labdarúgóinak személyében, akik apró ajándékokkal kedveskedtek az ifjú focistáknak, beszélgettek és játszottak is velük. Maticza Katica Ferencváros Labdarúgó Szakosztályának a technikai vezetője lelkesen beszélt az itt látottakról…
 


 
 


Maticza Katica

 

Nagyon jól ismerem Sárospatakot és Sátoraljaújhelyt is, mivel én újhelyi születésű vagyok, ott jártam iskolába, a lányok közül viszont többen nem voltak még ezen a zempléni környéken soha. Megcsodálták a hegyeket, a Rákóczi-várat, úgyhogy nagyon örülünk a meghívásnak, szívesen teszünk neki eleget és reméljük, hogy a kapcsolattartás által több gyereknek, kislánynak és kisfiúnak is lehetősége lesz arra, hogy továbblépjen a futball berkein belül.
Itt a táborban ezek a gyerekek nagyon tünemények, ügyesek és érdeklődőek. Annak is örülök, hogy ilyen csibészek.
A vendéglátást nagyon szépen megköszönjük, mert fantasztikus volt, a várlátogatást és ezt a fogadtatást sohasem fogjuk elfelejteni.

Gönczy Zoltántól megtudtuk még, hogy a Fürdőben is voltak a gyerekek, és ügyességi vetélkedőket is szerveztek számukra, szombaton pedig bemutató edzésekkel, táborzáró ünnepséggel és egy pizza-partival zárult a 2. turnus programja.

További fotók>>>     További fotók>>>

Törő Gábor
/2008.07.11./
 

 

Véget ért egy fejezet

 

        
            

Hosszú évekre vezethető vissza az Újbástya Rendezvénycentrum építkezési folyamata, amit a szomszédokkal való pereskedés és tulajdonosváltás is tarkított. Bármeddig is tartott, 2008. július 5-én véget ért az építmény berendezése is, s az épület működőképesen átadásra került. Ebben nagy érdemei vannak Erdős Tamás tanácsnoknak, aki az utolsó szakaszban sikeresen hangolta össze egy pályázat követelményeit a lehetőségekkel…
 


 
 


Erdős Tamás
 

 

Nekem személyesen két dolgot jelent ez a nap: egyrészt én is örülök, viszont miután telhetetlen vagyok, most is azt fürkészem, hogy hol lehetne még javítani. Az üzemeletető cég munkatársainak még mindig tudok új dolgokat mondani, hogy hogyan lehetne valami szebb, vagy jobb az épületben. Mindenesetre az öröm érzése erősebb bennem, hiszen át tudjuk adni ezt az épületet, üzemkészen, működőképesen és mindazok itt vannak, akik az épület létrehozatalában közreműködtek.

Ez egy nagyon fontos és nagyon értékes pillanat. Sok ilyet kívánok magunknak, a városnak, a jelenlévőknek, hogy minden évre jusson ilyen esemény, amikor valamit átadunk, ami a fejlődést fogja jelenteni. Sok-sok munkára lesz még szükség ahhoz, hogy a további terveink is valóra váljanak!
A város szempontjából is kettős a létesítmény értéke, hiszen egyrészről egy korábban nem lévő, korábbi hiányokat pótló létesítmény valósult meg, ami városban sok-sok réteg számára hordoz majd számos funkciót. A kávéháztól a kazamatáig, a földszinti turisztikai fogadótértől a kiállítótérig, a konferenciateremig, ez mind-mind európai színvonalú, és a város számára hasznosítható helyiségek.

A másik tényező, amit még jelent a városnak ezen túl: az Önkormányzatnak valószínűleg súlyos milliókat fog jelenteni, mint kiadást, hiszen mint tudjuk ez az ágazat nem kimondottan arról híres, hogy profitot termeljen. Bár a Sidinfo Kft. az Önkormányzattól feladatul kapta, hogy nyereségesen üzemeltesse mindkét létesítményt - beleértve a Vízikapu Szabadtéri Színpadot is. Ami biztos, hogy az első időszakban, amíg be nem vezetjük, és minden a helyére nem kerül, addig az Önkormányzatnak vélhetőleg pénzébe fog kerülni ennek az épületnek a fenntartása.
Majd meglátjuk, hogy mennyi idő után válik önfenntartóvá, ill. nyereségessé, de azt gondolom, hogy ettől függetlenül hosszú távon szüksége volt a városnak két ilyen létesítményre - hiszen a Vízikapu Szabadtéri Színpadot ne felejtsük el.

A nyitásra elkészült az újra várossá nyilvánítás óta eltelt 40 évet bemutató helytörténeti kiállítás, amiről szintén nyilatkozott a Gazdasági és Idegenforgalmi Bizottság elnöke…

Én 1981-ben kerültem Sárospatakra, nem vagyok tősgyökeres sárospataki, így a régi képek egy jelentős része számomra teljesen új, be kell azonosítanom, hogy bizonyos épületek hol állhattak - miután elég sok 81 előtti képeket is látunk itt.
Ez az első élményem, hiszen olyan részleteket fedezek fel a város múltjából, ami számomra teljesen ismeretlen volt. Másrészt, a '81 utáni épületek, és a város képében bekövetkező változások nagyon izgalmasak. A személyeket látni szintén nagyon érdekes, pl. a 80-as évek politikusai, sok esetben már kedves idős bácsik, akik pataki öregdiákként járnak haza, tehát nagyon érdekes a kontraszt a valóság és a kiállításon látható képek között.

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy ez a kiállítás nem akarja pótolni a Rákóczi vár múzeumának a helytörténeti vonatkozásait, sem a Református Kollégium múzeumait, vagy bármelyik sárospataki múzeumot, nem az a dolga. Ezek a múzeumok már régóta működnek és a tőlük megszokott minőséget és színvonalat produkálják.
A mi kiállításunk, mindössze fölvillant néhány életképet, közvetíti a kor hangulatát az elmúlt 40 évből. Hogy kiben, milyen érzést vált ki, az ki fog derülni, ezért bíztatok mindenkit arra, hogy jöjjön el és nézze meg. Ez a kis kiállítás olyan érzéseket kelt bennünk, ami nem hasonlítható össze semmi mással.

Remélem, hogy sokan fogják látni a patakiak közül, hiszen ez a kiállítás és a ház idei látnivalói elsősorban a patakiaknak szólnak. A nemzetközi turista nem tud ezekkel egyelőre mit kezdeni, de reméljük, hogy a következő évek kiállításai már olyan színvonalúak és olyan tartalmúak lesznek, amelyek nemzetközi érdeklődésre is számot tarthatnak. Ebben az évben elsősorban a patakiak vegyék birtokba, kapják meg ezt az épületet.

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2008.07.11./
 

 

Újhutában táboroztak

 

        
            

Nemzetközivé teljesedett népművészeti tábor zajlott A Művelődés Háza és Könyvtára szervezésében az elmúlt héten az Újhutai Ifjúsági Táborban. Az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület regionális szaktáboraként megvalósuló rendezvényre ugyanis törökbálinti, ártándi, sárospataki, kenézlői, sátorlajaújhelyi és vajdácskai gyermekek mellett Kassáról is érkeztek táborlakók, s az oktatók közül is többen Szlovákiában élnek – tájékoztatja az olvasókat Darmos István, tánctanár…
 


 
 


Darmos István

 

A tábor a már hagyományosnak tekinthető programok – táncoktatás, népi ének oktatás, kézműves foglalkozás, népi játék tanítás, bátorságpróba, sárospataki kirándulás – mellett idén új színfoltokkal is bővült. Ilyen volt a magyarság lovas-kultúráját idéző keddi lovagoltatás, vagy a füzéri kirándulás, amelyen a Hegyköz épített és szellemi örökségével, lakodalmas szokásaival ismerkedtek a gyermekek. A csütörtök este, a Tényleg zenekar közreműködésével tartott táncházat ugyan úgy élvezték a gyermekek, mint a játékos tréfás vetélkedőket.

- A tábor előzményei a nyolcvanas évekre nyúlnak vissza, de Örökség tábort hatodik éve rendezünk Hutában. Mindig nagy hangsúlyt fektettünk a népművészeti értékek átadására, hogy ne csak lássák a gyermekek, de éljék is át a tánc, az ének, a közös játék örömét. Számomra most tudatosult az, hogy amíg mi gyermekként a hetvenes- nyolcvanas években táborról táborra jártunk, népművészeti, sport és közművelődési táborokban vehettünk részt, olykor sátoroztunk is, a mai gyermekek nagy részének ezek az élmények nem olyan természetesek mint nekünk, ezért is fontos, hogy táborunkat minden évben megrendezhessük. Ehhez nyújt segítséget az Örökség, és a Nemzeti Kulturális Alap, mint kiemelt támogató.
 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2008.07.10./
 

 

III. Nemzetközi Bózsvai Gombanapok

 

        
            

A Zempléni Gombász Egyesület 2008. július 4-6. között harmadik alkalommal rendezte meg a Bózsvai Gombanapokat. A rendezvényre meghívást kaptak a debreceni Csapókerti Gombász Kör, a Miskolci Gombász Egyesület, a hatvani természetvédő egyesület, Lengyelországból a Krakkói Gombász Egyesület tagjai, akik szép számmal képviseltették magukat, de sok érdeklődő jelent meg a szombati gombázásra Budapestről, Mátészalkáról és a környező településekről - küldte tudósítását Kőszeginé Tóth Judit Zempléni Gombász Egyesület titkára...
 


 
 


Kőszeginé Tóth Judit

 

A három nap alatt gazdag programajánlattal várta az egyesület a természetet szerető, védő, a gombák iránt érdeklődő vendégeket. Pénteken délután tábortűz mellett, szalonnasütés közben ismerkedtek egymással a résztvevők, majd Géczi István a ZGE és az AZÉRTKE tagjától hallgathattak meg egy érdekes előadást a denevérekről. Sötétedés után élőben is megbarátkozhattak e védelemre szoruló állatokkal.
A Senyő-völgyben hálóval befogott, majd fajmeghatározás és adatai feljegyzése után szabadon engedett denevérek közelről való tanulmányozása nem mindennapi élményt nyújtott.
Szombaton reggel 90-100 gombász toporgott a Kőbérc Panzió udvarán, várva az esőfelhők elvonulását. Szerencsére az időjárás kegyeibe fogadta a gombagyűjtő csapatot, így a négy órás zempléni túra végén gazdag zsákmánnyal tértek vissza. A gombaszakértők közös munkája eredményeként 130 gombafajból sikerült kiállítást létrehozni. Szakmai program részeként előadás hangzott el a magyar mikológia történetéről, majd az egyesületek képviselői bemutatták szervezetük munkáját, tevékenységeit, eredményeit.

Legnagyobb érdeklődéssel az erdélyi László Kálmán Gombászegyesület elnöke által forgatott filmet vártuk. A világon egyedül Erdélyben létező mesterséget, a toplászatot - taplógombából sapkát, kalapot és dísztárgyakat készítő mesterség- bemutató film bevezetője az ősszel megrendezésre kerülő "Télen fűt, nyáron hűt" című kiállításnak és előadásnak. Este a Hegyalja Néptánc Együttes fergeteges néptánc bemutatójával zárult a nap. Vasárnap Zemplén és Sárospatak nevezetességeivel, a Füzéri várral, a Nagykönyvtárral és az Iskolamúzeummal ismerkedtek meg a vendégek.
Az ZGE nyári programjai között szerepel a szabolcsveresmarti terepgyakorlat és egy erdélyi öt napos kirándulás.

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2008.07.10./
 

 

Nagytalálkozó - 2008

 

        
            

Június utolsó hétvégéje hagyományosan a diáktalálkozó ideje Sárospatakon. A szombati osztálytalálkozók után vasárnap a református temetőben és az Iskolakertben koszorúzással, majd istentisztelettel folytatódott a találkozó. Az igét Máthé Zoltán (1953, humán B) hirdette Ézsaiás 40: 30-31 alapján. A tanár-és diáksorsokat valamint a viharos történelmi eseményeket felidézve hangsúlyozta: akik az Úrban bíznak, nem fáradnak el - küldte tudósítását Sinkó Zsófia...


 
 Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó


Molnár László


Tukacs Béla


Somogyi Dezső


 


Az imateremben a Bodrog partján van egy város kezdetű diákdal közös éneklése után a gimnázium igazgatósága és a tantestület köszöntötte az öregdiákokat. Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó igazgató beszámolt a gimnázium életéről, a gyarapodásról, az összefogás, a tehetséggondozás eredményeiről, a sürgető fejlesztési feladatokról. Megköszönte az öregdiákok érdeklődését és segítő támogatását.

A találkozó alkalmából került a közönség elé egy országos sorozat 21. köteteként a Tablók könyve. A kiadó, Molnár László szólt ezután a megjelentekhez. A kiadványt 18 éven felülieknek szóló mesekönyvként ajánlotta, amely jellegzetesen az idősek műfaja. Ők azok, akik már visszafelé tekintve keresik a kapaszkodókat. Elég egy társaságban felütni egy-egy oldalt, máris indul a mese, mintegy 9000, hiszen ennyi portré szerepel a tablókon.

Ezután a találkozó legidősebb résztvevőinek képviselői - a 70, 65, 60, 55, 50, 40 és 30 éve érettségizettek - szóltak az egybegyűltekhez. Tukacs Béla társainak helytállását emelte ki, Barsi Ernő azt a két dalt játszotta el a közönségnek, amelyet 1932-ben, első pataki fellépésekor is hegedült.

Karasszon Dénes kiemelte, hogy az emlékezők a kapott példát idézik fel, s így adta át az ifjabbaknak a leckét: erkölcsi tudat kell, hivatástudat és magyarságtudat, csak így nem leszünk kiszolgáltatottak. Az 48-as A osztály diákja cserkészparancsnokának, Demeter Gyula tanár úrnak jelentett az elvégzett feladatokról.

Csorba Sándor az 55-ös humán IV. B képviseletében humorral és költészettel átmelegített beszédét a pataki hitvallás megfogalmazásával zárta: a szeretet a kovásza kenyerünknek, amellyel körülvett az Alma Mater, s amely mindig mindent elfedez.

Botfalussy Magdolna megidézte 50 évvel ezelőtti diákéletük vadregényes pataki emlékhelyeit, Koncz Gábor (1968, B) annak a reményének adott hangot, hogy másoknak is olyan szép volt itt az ifjúság, mint az ő évfolyamuknak.
Osztálytársa, Deme Péter a PADISZ újjáalakulásáról és a tagfelvétel módjáról tájékoztatott. Kiemelte, hogy a diákszervezetnek továbbra is a zászlótartás, a híd szerep, a hagyományápolás, a régióbeli és az egyetemes értékek őrzése a feladata.

Leskóné Nagy Erzsébet (1978, C) a fiatalabbak ragaszkodásáról szólt, s megköszönte a Tablók könyvét - mint a generációkat és iskolákat összekapcsoló emlékkönyvet - a szerkesz tőknek, a munkatársaknak, a kiadónak.
A találkozó a Válásra int immár az óra éneklésével, a visszaváró és visszavágyó köszönéssel zárult: Viszontlátásra Sárospatakon!

 

Koncz Gábor

Deme Péter

Leskóné Erzsike

 
 


Tukacs Béla

Karasszon Dénes

Botfalussy Magdolna

További képek>>>    További képek (Dr.Derda Istvá fotói >>>  

Törő Gábor
/2008.07.10./
 

 

Bajnokcsapat!

 

        
            

A Zempléni Vízilabda Klub U13-as csapata eredményes évet zárt, hiszen a Miskolci Egyetem, a Vízilabda és Úszó Klub Miskolc, valamint a nyíregyházi Aqua SE gárdája előtt veretlenül, meggyőző fölénnyel nyerte a Regionális Bajnokság küzdelmeit (a csapat részletes eredményeit a www.zvk.uw.hu oldalon tekinthetik meg). Jól szerepeltek a Szentesen megrendezett Toborzó Kupán is, ahol szoros küzdelemben maradtak alul a Domino Honvéd korosztályos gárdájával szemben...

Június 14-én került sor Nyíregyházán a bajnokság utolsó fordulójára, ahol a helyi Aqua SE fogadta csapatunkat. Miután elhoztuk a labdát, Hajdu Réka került ziccerbe, de akkor még kihagyta a helyzetet. Aztán beindult a gépezet, és előbb Szokolovszky Laci átlövés gólja, majd Hajdu Réka álomszerű svédcsavarja után – Laci önzetlen átadása után - szintén Réka volt eredményes, így háromgólos előnnyel zártuk az eső negyedet (3:0).
A második játékrészben a kevésbé rutinos játékosaink is megtartották vezetésünket, sőt Tari Zsolt az idénybeli első gólját is ekkor jegyezte (4:3).
A második félidőben pedig már hengerelt a zempléni csapat: Hajdu Réka (2), Szokolovszky Laci (2), Zajáros Tamás (2), Marschalkó Soma (1), Pozsa Viki (1) és Hubay Rajmund (1) góljaival 14:6-ra hoztuk a meccset.

Mint Erdei János vezetőedző elmondta, elégedett a csapat egész évben mutatott játékával és örül annak, hogy az egy éve játszó pataki játékosok tökéletesen integrálódtak a csapat szerkezetébe. „Köszönöm a gyerekeknek az egész éves kitartó munkát és gratulálok a bajnoki címhez. Mind erőnlétileg, mind pedig fizikálisan sokat fejlődtünk, amit csak fokozni lehet, hiszen a következő idényben már az 1994/1995-ös korosztály közös csapata fog indulni. A „nagyokat” pedig csak munkával tudjuk utolérni. A nyári edzőtáborok és a szentesi Olimpiai Reménységek Tornája is ezt a célt fogják szolgálni.”
Mi is csatlakozunk az edzőhöz: Gratulálunk vízilabdásainknak!

Az U13-as bajnokcsapat:
Pozsa Viki, Gulybán Ádám (kapusok)
Marschalkó Soma, Szokolovszky Laci, Gulyás Ádám, Beimli Ákos, Marczi Dani, Hajdu Réka, Horváth Bence, Szűcs Imre, Zajáros Tamás, Hubay Rajmund, Dulina gábor, Dudás Dani.

Gólok az idényben:
Szokolovszky László: 33, Hajdu Réka: 30, Marschalkó Soma: 21, Zajáros Tamás: 19, Gulyás Ádám: 13, Horváth Bence: 13, Hubay Rajmund: 11, Beimli Ákos: 9, Pozsa Viki: 8, Gulybán Ádám: 8, Dudás Dániel: 3, Gulyás Kristóf: 3, Marczi Dániel: 3, Szűcs Imre: 2, Tari Zsolt: 2, Dulina Gábor: 1
További eredmények, statisztikák képek és videók a Zempléni Vízilabda Klub honlapján (www.zvk.uw.hu)!


 
 /2008.07.09./
 

 

Ehhez értünk több, mint 100 éve…

 

        
            

A sárospataki Boss2006 Hungária KFT. 2008 júniusában kétnapos vevőtalálkozót szervezett. A cég precíziós menetfúró szerszámok gyártásával és értékesítésével foglalkozik, 15 éve a magyar piacon, több mint 100 éve Németországban. Ahogy az lenni szokott, a magyarországi gyártóbázis számára nagyon fontos a belföldi piac is. A fejlődés kulcsa, hogy a belföldi vevők köre mind szélesebb legyen, hogy mindig újabb és újabb partnerek csatlakozzanak a meglévők mellé – számolt be a találkozóról Dieter Wimmer ügyvezető igazgató…
 


 
 


Dieter Wimmer

 

Ennek az ismertség-növelésnek egyik módja a saját gyártelepen megrendezendő ún. „vevőtalálkozó”. Ilyenkor az ország minden sarkából hívnak meg már meglévő üzleti partnert, de olyanokat is, akikkel az üzleti kapcsolat beindulása, kiteljesedése várható. Így volt ez ebben az esetben is.

Persze nem csak szép szavak hangzottak el és nem csak kulturális programok kerültek szervezésre, de intenzív munka is folyt. Hiszen a meghívottak megismerkedhettek a cég termékeinek gyártási folyamataival, a több, mint 100 éves menetfúró gyártás hagyományaival, de a menetfúrás bizonyos apró finomságaiba is bevezetést kaptak. Ami pedig a BOSS2006 Kft.-nek volt fontos: első kézből kapott visszajelzéseket a termékek minőségére, használhatóságára, eladhatóságára vonatkozóan. Ez nem csak a már legyártott szerszámok esetében fontos, hanem iránymutató a jövő fejlesztéseire nézve is.

A cég kereskedelmi csapata számára nem csak az jelentett örömet, hogy együtt látta olyan vevőit, akik egyébként sosem tudnak egy asztalhoz leülni, hanem mert a vevőtalálkozó egybe esett a magyar nyelvű katalógus megjelenésével is. A jelenlévő meghívottak rendkívüli örömmel vették kezükbe az immáron magyar szöveggel és magyarázatokkal rendelkező termékkatalógust.

Reméljük, hogy az üzleti kapcsolatok bővülése, kiteljesedése nem pusztán a forgalom növekedésében játszanak szerepet, hanem mint nem nélkülözhető tényező, a meglévő munkahelyek megtartását, legjobb esetben új munkahelyek létrejöttét is szolgálja.

További fotók>>>

Törő Gábor
/2008.07.09./
 

 

Vigyázz akkor is, ha nincs is gáz!

 

        
            

Kapitányságunkra 2008. július 04-én 13 óra 35 perckor tett telefonon bejelentést egy Sárospatak, Dózsa György utcai lakos, miszerint számára két ismeretlen személy szén- monoxid mérést ajánlott fel 15.000 Ft készpénz ellenében - nyilatkozta Dr. Téglás István rendőr alezredes, a Sárospataki Rendőrkapitányság vezetője...
 


 
 


dr. Téglás István

 

Járőreink 13 óra 45 perckor személygépkocsival igazoltattak a helyszínen két személyt, akik egy személygépkocsival tartózkodtak ott. Kérdésre elmondták, hogy egy betéti társaság szigeteléstechnikai, vagyonvédelmi, biztonságtechnikai termékeit kínálják üzletkötőként. A vásárolni kívánóknak szén- monoxid mérő és riasztó készüléket ajánlanak fel 25.000 Ft értékben, melyet megbízói engedéllyel 30%-os foglaló mellett kínálják. A foglalóról és a megrendelésről kétpéldányos megrendelő lapot vesznek fel, a foglaló is feltüntetésre kerül. Ezek után, két héten belül jön a szerelő és beszereli a készüléket, valamint a hiányzó összeget áfa-s számla ellenében veszi át a megrendelőtől.

Az ügyeletes a személyek adatait a körözési rendszerben ellenőrizte, mely során megállapítást nyert, hogy egyikük ellen két elfogatóparancs van érvényben, az egyik azért, mert nem vonult be a büntetés-végrehajtási intézetbe, a másik pedig csalás miatt. A személyt megbilincselve előállították a rendőrök a Sárospataki Rendőrkapitányságra, majd a Sátoraljaújhelyi börtön " vendégszeretetére" bízták.

Ezek után meghallgatták a rendőrök a bejelentőt, aki elmondta, hogy nála szén-monoxid mérést kínáltak fel a "vállalkozók" 15.000 Ft készpénz ellenében, de ő rögtön közölte velük, hogy neki nincs rá pénze, és távozzanak, aminek eleget is tettek.
A további tanúkutatás során kiderült, hogy másnál is próbálkoztak, ott is szén- monoxid mérést ajánlottak fel 15.000 Ft készpénz ellenében, de mikor közölte velük, hogy neki nincs pénze, erre azt az ajánlatot tették, hogy 5.000 Ft-ért is megcsinálják neki, de nem jött össze így sem az üzlet.

A bűnügyi osztály munkatársai további adatgyűjtés végeznek majd az ügyben azért, hogy megállapítsák, történt-e bűncselekmény, ebben az esetben csalás.
A gyanakvásra az ad okot, hogy a 15.000 Ft-os terméket miért adták volna olyan készségesen harmadáron, és az ilyen kis értékű berendezés telepítését miért nem lehet azonnal elvégezni, hanem csak foglaló ellenében későbbi időpontban.

Ez is egy, a mindennapi életből kiragadott példa arra, hogy a lakosság ébersége, az időben történő rendőrség felé jelzése, és a gyors, szakszerű járőri intézkedés bűncselekmények elkövetését akadályozhatják meg.

Cziczer Katalin
/2008.07.08./
 

 

Nagy sikerrel indított Vízikapu Szabadtéri Színpad

 

        
            

HMár tavaly nyáron birtokba vettük a Vízikapu Szabadtéri Színpadot, pontosabban fogalmazva, mi inkább a nézőteret, bár akkor a parkosítás még nem fejeződött be teljesen. Idén nyárra már a gyepszőnyeg is tökéletes lett, így a létesítmény teljes díszében várta az első előadást, ami július 6-án, vasárnap este, egy kellemes nyári estén érkezett meg…

A várva várt előadás A Padlás című musical volt, Presser Gábor, Sztevanovity Dusán és Horváth Péter szerzeménye, amit a Sziget Színház előadásában láthatott a pataki közönség.
Az érdeklődés a legoptimistább szervezőket is meglepte, hiszen ennyi nézőt eddig még sohasem fogadott be ez a nézőtér, gyakorlatilag teltház volt. Reméljük ez a nézőlétszám meg is marad egész nyáron, hiszen nagyszerű produkciók lesznek az idén is, a következő már nem is olyan sokára, a szintén várva-várt Dixieland és Blues Fesztivál…
 


 
 


Siska Tamás

 

A nagyszerű szervezés az Újbástya Rendezvénycentrum csapatát dicséri, így a működtető Sidinfo Kft vezetőjét, Siska Tamást kerestük fel, hogy gratuláljunk és a terveikről érdeklődjünk…

Az Újbástya Rendezvénycentrum Pünkösdkor kezdte meg aktív működését, amiből következik, hogy az ez évi nyári eseményeket csak korlátozott mértékben tudtuk fölvállalni. Viszont mindenképpen szerettünk volna ízelítőt adni abból, ami a jövőben Sárospatak, Zemplén közönségére, valamint a hozzánk látogató vendégekre vár, már a jövő nyáron. Azt a típusú zenés nyári színházat, amit a Padlás előadás képviselt, a jövőben sorozattá szeretnénk bővíteni, 4 -5 előadásos egész nyárra szóló sorozattal.

Meg kell említenem ugyanakkor, hogy a Vízikapui Szabadtéri Színpad a jövőben fesztiválszínpaddá szeretne válni. Ennek megfelelően idén augusztusban a Zempléni Fesztivál egyik szuperprodukcióját a „Carmina Burana”-t fogadja a színpad, majd augusztus 29-30-án Nyárbúcsúztató Ifjúsági Fesztivált rendezünk sok-sok élőzenés szereplővel.
Reméljük, hogy ez évi „tesztjeink” mindegyike olyan sikeres lesz, mint a július 6-i Padlás című színházi előadás.

További fotók>>>      Amatőr film>>>

Törő Gábor
/2008.07.08./
 

 

„Zsákomban a bábom” - nemzetközi bábfesztivál volt Sárospatakon

 

        
            

2008. július első négy napján a világ négy sarkából ismét ellátogatnak Sárospatakra a szóló- és kamara formában alkotó bábosok és kis együttesek – számolt be nem mindennapi rendezvényről Szentirmai László, a Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar dékánhelyettese, a fesztivál szervezője…
 


 
 


Szentirmai László

Dr. Hörcsik Richárd

Csatlósné Komáromi Katalin

 

Argentína, Japán és USA a legtávolabbi pont, ahonnan fellépőket vártunk a XII. „Zsákomban a bábom” Nemzetközi Bábfesztiválra, a többiek mind valamivel közelebb, Belgiumban, Németországban és a környékünkön Közép-Európa országaiban laknak. Ez éven a tárgyjáték fogja erősebben képviseltetni magát, aminek szakmai kérdéseit a fesztivál alkalmával rendezett VI. Művészetpedagógiai Konferencián vitatjuk meg. A fesztivál V.I.P. vendége Noriyuki Sawa (Japán) mester, aki a fesztiválhoz kötötten rövid bunraku tanfolyamot tart.

A kultúrának számtalan elágazása van és Sárospatak egy olyan város, ahol szinte minden területe megtalálható. Ezért örülök annak, hogy a Magyarországon olya ritka bábművészetnek Sárospatak immáron több mint egy évtizede otthont ad és mindig megpróbálják a szervezők otthonossá tenni ezt a 2 évenként szervezett konferenciát – tette hozzá Dr. Hörcsik Richárd, polgármester…

Tehát Sárospatak a Kultúra Magyar Városa, és én úgy érzem, hogy van helye a kultúra egészében a bábfesztiváloknak, a bábkultúrának, hiszen ez a magyar színházművészetnek a magyar kultúrának egy olyan speciális része, amit én úgy hiszem, hogy gyermekkorban kell kezdeni, de nagyon sok felnőtt is foglalkozik vele.
Mivel minden második évben kerül megrendezésre ez a bábfesztivál, így önkormányzatunk is tudja támogatni, 500 ezer Ft-tal járulunk hozzá a sikeréhez ebben az évben, a szűkös anyagi keretünk ellenére. Nemcsak a személyek miatt, hiszen Szentirmai tanár úr több, mint egy évtizede szervezi ezt a fesztivált és az ő nevéhez köthető, de úgy gondoljuk, hogy fontos a patakiaknak is. Hiszen a gyermekeket hozzá szoktatja a színház világához, beszoktatja őket a sárospataki Művelődés Házába, tehát valahol a városban is van haszna. Ugyanakkor ez egy nemzetközi fesztivál, több országból jönnek, ilyen tekintetben növeli Sárospatak turisztikai attrakcióját.


Ez már a XII. Bábfesztivál, és elmondhatjuk, hogy tulajdonképpen a kezdetek óta bázisa A Művelődés Háza ennek a rendezvénynek – tette hozzá Csatlósné Komáromi Katalin, igazgatónő…
A színháztermi adottságok, illetve minden egyéb technikai eszköz, ami az események kiszolgálására igénybe vehető, azt itt próbáljuk biztosítani.
Ugyanakkor amellett, hogy nagy kihívás, el kell mondanom, hogy egy-egy török, japán, vagy éppen más távol-keleti csoport csodákra képes, és csodával határos felszerelésekre is van szükségük.
Ugyanakkor ez egy nagy tanulási folyamat is mindannyiunknak. Azt pedig örömmel látjuk, hogy azok a pedagógusok, akik ezt a területet dédelgetik, a mindennapi munkájukban is használják az itt látottakat.

Sokan csak a fiatalabb korosztályra gondolnak, mint közönségre, ugyanakkor érdemes megemlíteni, hogy vagy három évvel ezelőtt a Zempléni Fesztivál keretein belül is felnőtteknek szóló bábelőadás, ami nem kevesebbet, mint operát vitt akkor a színpadra. Ezért azt gondolom, hogy ez egy kortalan műfaj.
A másik kuriózumát az adja, hogy az országban kevés olyan hely van - két vagy három város – ahol valóban műhelymunka folyik. Azt hiszem Sárospatak pontosan azokat a nagyszerű, különleges dolgokat próbálja a két évente megrendezésre kerülő fesztivál keretein belül bemutatni, amelyek a világ bármely pontján különlegességnek számítanak.
Örülök, hogy ennek így, vagy úgy a mi intézményünk is részese, ami nagy kihívás is. Ugyanakkor jó látni a mosolygós, vagy sírdogálós arcokat, hiszen ennek a programnak nincs korosztályi megkötése, ami így július elején hozzá nőtt Sárospatakhoz.

További képek >>>

Cziczer Katalin
/2008.07.08./
 

 

Pataki diák a Johannita Lovagrend díjazottja

 

        
            

Melles Marcell, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának 12. E osztályos tanulója nyerte el a Johannita Lovagrend Magyar Tagozatának pályázatát - küldte tudósítását Sinkó Zsófia...
 


 
 


Melles Marcell


Sinkóné Tóth Zsuzsanna

 

2008 a Biblia éve, ennek alkalmából hirdetett pályázatot a Johannita Lovagrend Magyar Tagozata a Kárpát-medencében működő református és evangélikus középiskolák tanulóinak. A dolgozat témája a Bibliában használt szófordulatok és képek megjelenése a magyar irodalomban, a történelmi Magyarország területén.  

A beküldött pályaművek közül a szakmailag elismert zsűri Melles Marcell a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának 12. E osztályos tanulójának elemzését választotta ki győztesnek.

Melles Marcell dolgozatában az 1848-as forradalom 160. évfordulójához is kapcsolódva a reformkortól Ady Endréig vizsgálta a költők műveiben előforduló, Bibliából eredeztethető szófordulatokat.

A győztest levélben értesítették, és a gimnázium tanévzáróján vehette át jutalmát, egy laptopot a lovagrend képviselőjétől. Csáthy György kincstárnok úr értékelésében kiemelte, hogy a pályázat célja a keresztény hit és a nemzeti öntudat támogatása volt. A díjazott elmondta, hogy munkájával is a Biblia olvasásának fontosságára szeretné felhívni a figyelmet. A széles érdeklődési körű diák szerint a pályázatok jó gyakorlási lehetőséget adnak a felsőoktatási kutatásokhoz, és biztos abban, hogy a laptop segítségére lesz további tanulmányai során.

Melles Marcell tanára, Sinkóné Tóth Zsuzsanna elmondta, hogy nagyon hálás a pályázat kiíróinak a bölcsészeti kutató- és alkotómunka ösztönzéséért és támogatásáért. Öröme a sikernek is szól, de fontosnak tartja azt is, hogy a református gimnáziumban több alkotó munkatársra talált a különböző feladatok iránt nyitott és fogékony, tehetséges diákjaiban.  


/2008.07.07./
 

 

Stumpf István nyitotta meg a helytörténeti kiállítást

 

        
            

Mint egykori pataki diák nagyon boldog és büszke is vagyok arra, hogy itt a helytörténetnek, a gyökerek ápolásának ilyen tere teremtődött. Én még Hajdú István tanár úrtól tanultam azt, hogy aki nem őrzi a hagyományait, aki nem locsolja a virágot, az nincs tisztában azzal, hogy egy közösség összetartozásának ezek az emocionális tartópillérei – fejezte ki elismerését az Újbástyában lévő helytörténeti kiállítás megnyitásakor Dr. Stumpf István, volt kancelláriaminiszter…
 


 
 


Dr. Stumpf István

 

 


Csetneki József

 


Hajdu Imre

 

Pataknak kitüntetett felelőssége és szerepe lehet a jövőben, mert úgy tűnik, a világ mintha visszafordulna a gyökerei felé. Mintha felértékelődne a táj, a víz, a föld, az energia és a tudás. Ez a város valamikor a Bodrog parti Athénként volt ismert, ami nagyon sok olyan szellemiségű embert adott a magyar hazának, akik kiálltak vérzivataros történelmi időben a nemzeti értékek mellett. Szerintem ma is ilyen időszakot élünk.
Sárospataknak ebből a szempontból egyfajta úgy nyitányát jelentheti az, hogy számos dolog, újraépül, vagy megépül, hogy fejlődik a turizmus, a gyógyvíz-turizmus, talán az oktatás is előbb-utóbb el fogja érni azt a színvonalat, mint régen, amikor Magyarországon olyan jól képzett emberfők sokasága jelent meg, akik erről a vidékről származtak.

Örülök annak, hogy ha valaki betéved ide - hiszen az Újbástyán keresztül jut el a várhoz - itt körbenézve szembe találja magát azzal, ahogy Sárospatak ezt a vidéket képviselte.
A polgármester úr is nagyon fontos missziójának tartja, hogy ezeket az értékeket megőrizze, és arra figyelmeztesse a szűkebb-tágabb pátriát, hogy figyeljenek oda erre.

Én remélem, hogy Tokaj-Hegyalja, szélesebb értelemben véve a Hegyköz és a Bodrogköz újra a figyelem, az érdeklődés, a turizmus középpontjába kerül olyan értékeivel, amiket szerintem még a magyarok sem fedeztek fel.
Én magam is mindent meg fogok tenni, hogy mindenki, köztük saját családom, az én gyermekeim is jobban megismerhessék ezt a vidéket, ahol én születtem.


Ennek a műfajnak még nem sok előzmény van Sárospatakon, hiszen nem tudok róla, hogy lett volna már olyan helytörténeti kiállítás, ami kifejezetten a város életével foglalkozik – kezdte mondandóját Csetneki József, a kiállítás rendezője…

A város egy-egy méltó elemének, a várnak, a Kollégiumnak a történetét már feldolgozták sokan, történelmi alapossággal és megfelelő tudományos igényességgel, viszont ennek az épületnek a születése és funkcióba kerülése hozta magával azt a lehetőséget, amit a pályázatban megfogalmaztak a pályázatírók, hogy ez a kiállítás is megvalósuljon itt, és a 40 év (1968-2008) kiváló apropó volt arra, hogy ezt a 40 évet megpróbáljuk megörökíteni.

Röviden említettem, hogy nem tudományos egzaktsággal és történelmi alapossággal történt ez, hanem megpróbáltunk egy olyan képet festeni Patak elmúlt 40 évéről, amelyben komplex módon próbáltuk a várost megörökíteni. A 40 év történetét nagyon sok - több 100 képpel – mutatjuk be, amelyekkel azt az életérzést próbáltunk megeleveníteni, ami arra szolgál, hogy ha jönnek patakiak és nem patakiak látogatni ezt a kiállítást, valamit megérezzenek ebből.

Az elsődleges célunk volt, hogy érzéseket váltsunk ki a látogatókból, s hogy a képeket nézegetve keressék magukat, keressék a saját lakóhelyüket és keressék azokat a helyeket, amik már nincsenek, lebontották, a helyükön új házak épültek.
Ez a képanyag, amit barátainktól, pataki polgároktól össze tudtunk gyűjteni kiválóan alkalmas volt erre. A tárgyak pedig, amik ki vannak állítva, ezek egyszerű hétköznapi, használati tárgyak voltak a 40 év alatt, amelyek szintén életérzést közvetítenek..A kiállítás elsősorban Csetneki József barátunk érdeme, mi inkább csak segítettünk neki, azoknak a tárgyi emlékeknek a felkutatásában, amelyek jellemzőek az elmúlt 40 évre – tette hozzá Hajdu Imre tanácsnok…

Sok segítőnk volt ebben a gyűjtő munkában, had emeljem ki Kiss József és Földházi István nevét, de valójában hosszú lenne a lista, ha mindenkit fel akarnánk sorolni, aki részt vett a kiállítás anyagának összegyűjtésében. A kiállítással nem elsősorban a 40 év történéseit akartuk nyomon követni, sokkal inkább azoknak az időknek a hangulatát tartottuk fontosnak, hogy felidézze ez a kiállítás. Olyan tárgyakat sorakoztattunk fel, a testápolótól a ballonkabátig, ami a 60-as, 70-es, 80-as évekre volt jellemző.

A fényképek pedig a város korábbi állapotát mutatják be, vannak olyan képek, amelyeken jól látszik, hogy a 40 évvel ezelőtt a Comenius utca még egyáltalán nem létezett, ugyanis csak a 70-es évek végén alakították ki. Nagyon érdekes végignézni a képeket, hogy felismerjük-e az épületeket, az utcákat. Látható pl. a régi vasútállomás épülete is, a kisvasút és sok olyan épület, ami már csak emlék, már csak fényképen látható…

További képek (kiállítás) >>>

Cziczer Katalin
/2008.07.07./
 

 

Átadták a Nagyjaink pályázat díjait

 

        
            

A Sarokbástya Rendezvényközpont átadási ünnepségének egyik eseménye volt a „Nagyjaink” pályázat eredményhirdetése. A pályázó diákok okleveleit és díjait Dr.Stumpf István, volt kancelláriaminiszter adta át a Sarokbástya kazamatájában. A pályázat ötletgazdája és szervezője Erdős Tamás tanácsnok volt, így a részletekről őt kérdeztük…
 


 
 


Erdős Tamás


Dr. Stumpf István

 

Késünkre Sípos István ny. gimnáziumi tanár készített egy 134 nevet tartalmazó listát, amely személyek munkájukkal, egyéniségükkel városunk múltját, hírnevét építették, gazdagították. Közöttük történelmi személyek, írók, költők, politikusok vannak, a 800 évvel ezelőttitől a ma élőkig.
A széles skála ellenére a pályázó diákok többnyire a „régebbi”, országosan – vagy világszerte - ismert személyeket választották, így szerepelt a pályázatok között pl. Szent Erzsébet, Lorántffy Zsuzsanna, Comenius, Kazinczy, Rákóczi, Egressy, Csokonai, Fáy András, Simándi, Erdélyi János, Móricz Zsigmond, Tompa Mihály és Gárdonyi Géza. A későbbi pataki hírességek közül pedig Képes Gézáról és Újszászy Kálmánról készültek nagyon szép munkák.

A dolgozatok terjedelmét egy bő oldalban maximáltuk, amire többen rákérdeztek, hogy nem tévedés-e. Meg kellett, hogy nyugtassuk őket, hogy valóban, mindössze egy oldalt kell írniuk. Ezzel azt kívántuk elérni, nehogy valaki különböző forrásokból összemásolt dolgozatot adjon be. Így bármennyit is olvastak a választott személyről, a lényeget ezekből ki kellett szedniük és egy oldalban össze kellett foglalniuk. A beadott dolgozatokból látszott, hogy ez mindannyiuknak sikerült, nagyon szép munkákat adtak ki a kezükből.
Az is újszerű volt a pályázatban, hogy korunk technikai lehetőségeit kihasználva teljesen elektronikusan, papír felhasználása nélkül zajlott. A pályázatot városunk honlapján hirdettük meg, jelentkezni e-mailban lehetett, a menet közben felmerülő kérdésekre nyilvánosan, a Fórum erre a célra létrehozott topikjában kaptak választ. A kész munkákat csatolt fájlként küldték be, amit a bírálók CD-re írva kaptak kézhez.

Nagy öröm volt számunkra, hogy városunk minden általános és középiskolájából volt pályázó, összesen 19 tanuló vett részt a pályázaton.

A sok igényes munka közül a zsűrinek nehéz volt kiválasztani a legjobbakat - így minden pályázó kapott oklevelet és ajándékcsomagot – végül is az első három helyre a következő munkákat sorolták:

1. Kelemen Gréta – Plébán Gréta: Újszászy Kálmán
(II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola)
2. Spisák Alexa: Simándi István
(Református Kollégium Gimnáziuma)
3. Kistóth Mercédesz – Szent Erzsébet
(Árvay József Gyakorló Általános Iskola)
Különdíjat kapott Kavecsánszki Ádám II. Rákóczi Ferencről írott dolgozatáért (Árpád Vezér Gimnázium).

A pályázatot eredményesnek ítéljük meg, hiszen az elkészült munkák használhatóak a város számára – egy részük az Újbástyában már megtekinthető – és a pályázók számára is bizonyára tanulságos volt, hiszen kutatómunkára késztette és lényeglátásra nevelte őket. Ezen felbuzdulva gondolkodunk a folytatáson…

További képek (díjátadás) >>>
 

Törő Gábor
/2008.07.07./
 

 

8 hatóság 8 hete Észak-magyarországon - APEH ellenőrzések a nyári szezonban

 

        
            

A nyári idegenforgalmi szezonhoz kapcsolódóan június 30-tól augusztus 25-ig terjedő időszakban, nyolc héten át nyolc hatóság összehangolt ellenőrzéseket végez az Észak-magyarországi Régió területén.

A feketegazdaság visszaszorítása érdekében köttetett helyi megállapodás értelmében az Észak-magyarországi Regionális Munkabizottság július 2-án Egerben megtartott ülésén az illetékes hatóságok ellenőrzési vezetői kidolgozták a Borsod, Heves és Nógrád megyék területét érintő cselekvési program forgatókönyvét.

A nyári üdülési szezonban az APEH, a VPOP, a Fogyasztóvédelmi Hatóság, az ÁNTSZ, a Rendőrség, a Munkaügyi és a Munkavédelmi Felügyelőség összehangolt ellenőrzéssorozatot kezdtek, melynek keretein belül az idegenforgalmilag frekventáltabb üdülőhelyeken, a strandok és vízpartok környékén, a jelentősebb rendezvényeken, fesztiválokon és vásárokon várható fokozott hatósági fellépés. A cselekvési program része továbbá a hulladékkereskedők ellenőrzése a színesfémmel kapcsolatos visszaélések felderítése érdekében.

Az APEH Operatív egységei fokozottan ellenőrzik a számla és nyugtaadási kötelezettség betartását, a forgalmazott árucikkek eredetét, a foglalkoztatás szabályszerűségét, illetve a játéktermek működését. A revíziók szervezése során a szakemberek figyelembe vették az üzletek, a szórakozóhelyek és a vendéglátó egységek kibővített nyitvatartási rendjét és ennek megfelelően hétvégi napokon, illetve az esti órákban is várható a revizorok megjelenése.

Az összehangolt ellenőrzések elsődleges célja a kiemelt forgalmú szezonális időszakban a feketegazdaság visszaszorítása, a fogyasztók védelme, az adóelkerülésből adódó jogosulatlan piaci előnyök letörése, ezáltal a jogkövető magatartást gyakorlók tisztességes versenyének biztosítása.

Volt, aki nem csak a hőségtől verítékezett - Lezajlott a régió 8 hatóságának első nyári közös akciója

A feketegazdaság visszaszorítása érdekében megköttetett együttműködési megállapodásban foglaltak alapján a napokban indult nyári akciósorozat első jelentősebb mozzanata a július 3-án az ónodi országos kirakodóvásárban lefolytatott razzia. Az APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatóságának szervezésében, a VPOP, a Fogyasztóvédelem és a Rendőrség munkatársainak bevonásával került végrehajtásra az akció.

Az APEH adóellenőrei összesen 19 vizsgálatot folytattak le néhány óra leforgása alatt, melyből 13 irányult nyugta, számlaadási kötelezettség vizsgálatára, 6 pedig az áru eredetének bizonylatoltságára.
A nyugtaellenőrzések mintegy fele zárult megállapítással: közöttük több esetben tapasztalták a revizorok a bizonylat kiállítás teljes elmaradását.

Az APEH szakemberei több, az adóhatósághoz történő bejelentkezés nélkül, adószám hiányában kiskereskedelmi tevékenységet folytató magánszemélynél tettek megállapítást. Egyiküknél a helyszínen lefolytatott eljárás során 100 e Ft értékben textíliákat és bőrárut foglaltak le.

Az árueredet vizsgálatoknál továbbra is gyakori hiányosság, hogy a kereskedők a helyszínen nem tudják bemutatni az áruk eredetét igazoló bizonylatokat.
Az eredményes revíziók várható kihatásai összességében mintegy 1,3 millió Ft mulasztási bírság.

A hatóságok pozitívan értékelik, hogy 10 adózó jogkövető magatartást tanúsítva bizonylat kiállítási kötelezettségét teljesítette, továbbá a forgalmazott árucikkek eredetért is a helyszínen hitelt érdemlően igazolta, ezáltal az adókötelezettségének maradéktalanul eleget téve a fogyasztói jogok érvényesítésének lehetőségét is biztosította.


 
 


APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság Sajtóreferense [sajtob.emo@apeh.gov.hu]
/2008.07.07./
 

 

Ünnepélyesen átadták az Újbástya Rendezvénycentrum épületét

 

        
                           

Egy olyan színvonalú épületnek az elkészítése történt itt meg az elmúlt 1,5 esztendőben, ami bárhol megállná a helyét. Öröm, hogy ez itt van Sárospatakon, bizonyára sokan fognak majd itt nagyon kellemes időket eltölteni, hiszen rendezvényekre van itt lehetőség, az idelátogató turistáknak pedig tourinformnál minden információ rendelkezésükre áll, amit Patakról, vagy a környékéről tudni kell – nyilatkozta Dr. Ódor Ferenc, a Megyei Közgyűlés elnöke az Újbástya Rendezvénycentrum átadási ünnepségén…
 


 
 


Dr. Ódor Ferenc


Dr. Hörcsik Richárd
 


Dr. Stumpf István


Májer János


Erdős Tamás

 

Tudom, hogy folyamatosan vannak itt rendezvények, hogy elmúlt esztendő a Szent Erzsébet évről szólt és nagyon sok ember ismerte meg Sárospatakot. Most pedig, ha 2008-as esztendőre gondolunk, egyrészt várossá avatás 40 éves évfordulója, másrészről egy sokkal régebbi évforduló, ez pedig a Kuruc Országgyűlés 300. évfordulója.
Tehát évszázadokkal ezelőtt is voltak komoly dolgok ebben a városban, és gyönyörű szép épületek is, bár most nem várat építettünk, csak egy bástyát építettünk újra, de ez is azt jelzi, hogy megbecsüljük a múltat, és a jelennek is adunk egy olyan lehetőséget, amiben építkezhetünk tovább, mehetünk abba az irányba, amibe - mint a polgármester úr említette - fürdőt építeni az idelátogatók és az itt lakók örömére, a megélhetést javítani az itt élő embereknek.

A múlt megbecsülése nélkül nincs jövő, amit itt látunk az elmúlt évek, évtizedek használati tárgyai. Az ember döbbenten nézi és nagyon valószínű, hogy a mi gyerekeink ezekre rácsodálkoznak, „A ti időtökben ezeket használtátok?” - az orsós magnótól kezdve nagyon sok minden – folytatta nyilatkozatát a helytörténeti kiállítással Ódor Ferenc képviselő úr…

Olyan fotók is vannak, amik mutatják, hogy ez a város bizony, amikor a városi címet visszakapta, infrastruktúrájában a maihoz képest még szegényebb volt. Most, mikor panaszkodunk a pénztelenségre, azért azt látni kell, hogy a tervek megvannak, és reményeink szerint a tervekből valóság lesz. Ha ezt a ma elkészült pillanatfelvételt a városról 10 év múlva megmutatjuk, akkor ugyanúgy fognak majd csodálkozni az akkori fiatalok: hát ilyen volt - és mi ezt nagyon szépnek látjuk ma.
Gyönyörű a város, gondozott, és ezt nem csak a mai napra gondolva mondom, az elmúlt évekre is el tudom mondani. Tehát a 40 esztendőre való visszatekintés mindenképpen érdekes, nagyon sokan akkor még nem is éltek, akik pedig már ezt a korosztályt képviseljük - a nyugdíj felé közeledve – nekünk a fiatal korunkat idézi. Stumpf István miniszter úr említette, hogy az ő pataki diákságát is idézi ez az időszak. Én úgy látom, hogy ez olyan erős összetartó erő, amit biztos, hogy ez a város előnyére tud kihasználni. Minden esetre a pataki diákság nagyon fontos, biztosan egy belső tartást ad a volt pataki diákoknak, másrészt pedig a városnak támogatást jelent a világban.

Jelentős nap ez Sárospatak város életében, hiszen mi azt tűztük ki célul magunk elé, hogy Patakon - a turizmus fellegváraként - minden olyan dolgot támogatni fogunk, ami a turizmust szolgálja – kezdte ünnepi köszöntőjét Dr.Hörcsik Richárd, polgármester…
Ezzel egy projektet lezárunk, ugyanakkor ez a nyitánya mindannak, ami Sárospatak város turisztikai fejlesztését szolgálja.
A Sarokbástya átadása után elindul egy folyamat, aminek a következő lépése lesz Sárospatak város fürdőjének fejlesztése. Reménységünk szerint ez ősszel kezdődik el. Ezt követi majd a Várnegyed rekonstrukciója. Azért terveztük ezt, hogy minél több vendég látogasson el városunkba, minél többen jöjjenek el a Várnegyedbe, és ebbe az épületbe.
Ennek az épületnek az átadására meghívtam dr. Ódor Ferenc urat, a B.A.Z. Megyei Közgyűlés elnökét, dr. Szabó György urat, aki nem tudott eljönni a brüsszeli teendői miatt. Fontos az, hogy mindazok, akik döntéshozói helyzetben vannak, itt legyenek és lássák, hogy mi valósult meg abból a tervből, amit a tervezők megálmodtak.
Szeretettel köszöntöm körünkben Dr.Stumpf István politológust, volt kancellária minisztert, és Májer Jánost, Tokaj város polgármesterét.

Úgy hiszem, hogy ez egy jelentős objektum, mely része Sárospataknak. Ebben az évben, augusztus 20-án ünnepeljük az újra várossá nyilvánításunk 40. évfordulóját. Egy kis kiállítást készítettünk, és reméljük, hogy a patakiak, akik eljönnek, főleg az idősebbek jobban érzik majd magukat, megfiatalodnak, akik pedig fiatalok, azok visszakalandoznak Sárospatak város múltjába.

A projekt előkészítése 2003-ban kezdődött, 2005-ben került benyújtásra a ROP 1.1.2 alapjaihoz négy másik hegyaljai településsel karöltve (Szerencs, Tokaj, B.A.Z. Megyei Önkormányzat (Széphalom-Magyar Nyelv Múzeuma), Bodrogkisfalud). Tehát ez egy hegyaljai összefogás, itt szeretném megköszönni Szabó György képviselő úrnak a támogatását, hiszen ő nagyon sok hegyaljai projektet kísért figyelemmel és segített.
A pályázat 2005. októberében nyert, ezt követte a tervezés és a közbeszerzés. 2006. augusztusában kötötte meg a város a kivitelezési szerződést a Zemplénkő Kft-vel, mint generál kivitelezővel. A kivitelezés előkészítése 2006. novemberében elkezdődött, majd 2007 tavaszán a kivitelezés. 2008. nyarán történt egy tervmódosítás, majd 2008. februárjában elkészült az épület, megtörtént a pályázatban szereplő eszközök beszerzése, és 2008. májusában a használatbavételi engedélyek kiadása.

A létesítmény összes költsége 500 millió forint, amelyből 97 .5 % részben uniós, illetve nemzeti forrásból származik, az önkormányzat 2,5 % saját forrást biztosított ehhez.
Az épület tervezője Csikós Mihály tervezőirodája. Az épület generál kivitelezője a Zemplénkő Kft, melynek Toldi Miklós az ügyvezető igazgatója, Rudolf Mihály az építésvezető. Legnagyobb alvállalkozója, az építési munkálatok látható és nem látható részeinek építője az ÉPSZER Zrt, Leskó István, igazgató és munkatársa Karászi Csaba.
Az épületbelső arculatának megálmodását, a színeket, a hangulatokat Szalay Ágota asszonynak, az épület belső építészének köszönhetjük, aki a legutolsó pillanatban kapta a feladatot, de még éppen időben.

Az épületet a vele egy projekt keretében elkészült Vízikapui szabadtéri színpaddal együtt a képviselőtestület döntése értelmében az Önkormányzat által alapított SIDINFO Nonprofit Kft. üzemelteti.

Köszönetet kell mondanunk a VÁTI Kht. miskolci irodája munkatársainak, akik rendkívüli türelemmel és szakértelemmel figyelték és felügyelték a projekt teljes folyamatát. Külön köszönet Palkó Gyulának, a VÁTI munkatársának.
Köszönet a korábbi önkormányzat vezetőinek és képviselőinek, valamint köszönet az új önkormányzat képviselőinek és vezetőinek, hogy volt türelmük végigszenvedni, ezt az öt évet.

Külön köszönet Erdős Tamás tanácsnoknak, a Gazdasági és Idegenforgalmi Bizottság elnökének, aki idejét és energiáját nem kímélve dolgozott azon, hogy ez a projekt a pályázatnak megfelelő tartalommal, határidőre befejeződjön.

További képek (átadás) >>>

Cziczer Katalin
/2008.07.06./
 

 

Falunap Végardón

 

        
                           

2008. június 28-án került megrendezésre a Végardói Falunap a Faluházban és a Végardói út egy szakaszán. A rendezvényen minden korosztály megtalálhatta a neki szóló programokat – tájékoztatja olvasóinkat a rendezvény szervezője Egyed Attila, Végardó városrész önkormányzati képviselője…
 


 
 


Egyed Attila

 

A II. Végardói főzőverseny nagy sikert aratott. A benevezett 12 csapat a szabadban főzhető ételek széles skáláját mutatta be. A már megszokott babgulyás és halászlé mellett rotyogott a bográcsban birkapörkölt, nyúlpörkölt, slambuc, svábgaluska, és még sok különleges finomság.
Kihirdetésre került az I. Végardói borverseny eredménye is. Az arany, ezüst, és bronzérmek mellett nagyon sok oklevél is kiosztásra került. A bizottságnak nagyon nehéz dolga volt az elbírálásban, hiszen 14 mintát kapott 7 versenyzőtől. Köszönet a versenyzőknek, akik elhozták, és megkóstoltatták boraikat.

Aki ellátogatott a falunapra részt vehetett a Rendőrség által szervezett közlekedésbiztonsági vetélkedőn, tűzoltóautó bemutatón. Meghallgathatták Aranyosi Lóránt és Siska Tamás slágerek gitáron, a The Blues Rivers zenekart, és megtekinthették Oszlánszki Renáta és Papp Gergely versenytánc bemutatóját, Kavcák Laura és Kavcák István társastáncát, és az Esztória tánccsoport moderntánc bemutatóját. Köszönet a fellépő zenekaroknak és táncosoknak, akik lemondtak a tiszteletdíjukról, ezzel is támogatták rendezvényünket. A gyerekek ingyenesen vehették birtokukba az ugrálóvárat, köszönet a támogatóknak, akik ezt lehetővé tették számunkra. A talpalávalót Zsaluczki István zenekara húzta kifulladásig.

A II. Végardói főzőverseny eredményei:
I. helyezett: Tükörponty csapat
II. helyezett: Pala és a haverok
III. helyezett: Mindent bele csapat.
A többi csapatok is értékes ajándékot és oklevelet kaptak.

Köszönet a támogatóknak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester, Varing Kft.- www.varing-tools.hu Tallárom Attila, Rákóczi Panzió – www.rakoczipanzio.hu Kék Tamás, Várvendéglő – www.varvendeglo.hu Balogh Zoltán, Harmónia Panzió – www.harmoniapanzio.hu Iván János, Andrea Vendégház – www.sarospatak.net/andrea Karajz István, Oszlánszki László, Halász András dísznövénytermesztő, Turai Andrásné - Portéka élelmiszerbolt, Dereszla Pincészet - Kalocsai László, Újbástya Rendezvénycentrum - Sárospatak Város Önkormányzata, A Művelődés Háza és Könyvtára, Sárospatak Termálfürdő és Camping és Egyed Attila Végardó képviselője.

További fotók - Egyedné Hajnalka >>>     További fotók  >>>    Amatőr film>>>
 

Törő Gábor
/2008.07.06./
 

 

Új igazgatója van a Vay Miklós Szakképző Iskolának

 

        
                           

2008-ban az Önkormányzat több intézmény – köztük a Vay Miklós Szakképző Iskola - vezetői állásának betöltésére pályázatoz írt ki. A beérkezett pályázatokat a képviselő-testület 2008. június 27-ei ülésén bírálta el, s városunk szakképző iskolájának igazgatói állására Téglás Zsolt pályázatát fogadta el…
 


 
 


Téglás Zsolt

 

Téglás Zsolt Gábor 1976-ban született, pedagógus családból származik Cigándról. Nős, felesége Téglásné Szabó Éva református lelkész; egy gyermekük van, Tamara. Tanulmányait hazai és külföldi egyetemeken végezte, jelenleg az ELTE neveléstudományi doktori képzésében vesz részt. Pedagógiai vonatkozásban rendszeresen publikál hazai és külföldi oktatási folyóiratokban. 2002-től aktívan oktat a magyar iskolarendszer szinte valamennyi képzési formájában (általános iskola, középiskola, felsőoktatás, felnőttképzés), 2007/2008-as tanévtől a Vay Miklós Szakképző Iskola igazgató-helyettese.

Intézményvezetővé választása kapcsán a Vay Miklós Szakképző Iskolában folyó munkáról, jövőbeli terveiről kérdésünkre válaszolva elmondta:
„Intézményünkben szakiskolai és szakközépiskolai képzés is folyik. Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk után egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a gazdasági versenyképesség csak megfelelően képzett munkaerővel valósítható meg. A szaktudás, az adott munkakörhöz szükséges képességek jelentik a humánerőforrás alapját. Előfordulhat, hogy a munkavállalónak új szakmát, új ismereteket kell elsajátítania, például idegen nyelvet, számítástechnikai ismereteket. Ehhez olyan képességekkel, készségekkel kell rendelkeznie, amelyek megkönnyítik a tanulását: ismernie kell a számára leghatékonyabb tanulási technikákat, motiváltnak és kooperatívnak kell lennie, mert e nélkül elképzelhetetlen a másokkal való együttműködés.

A szakiskolai képzés egyik fontos célkitűzése, hogy diákjaink életpályájuk során ne a társadalom leszakadó rétegéhez tartozzanak, hanem további tanulmányokra is képes fiatalokká fejlődjenek. Mivel a szakiskolai tanulók többsége a szakmai vizsga letételével befejezi az iskolai tanulmányait, célunk, hogy piacképes szakképesítést szerezhessenek, mellyel lehetővé válik számukra a szociális hátrányok megszüntetése, enyhítése.”

A Vay Miklós Szakképző Iskola fiatal, energikus igazgatójának sok erőt, energiát és jó egészséget kívánunk ehhez a könnyűnek egyáltalán nem nevezhető feladathoz!
( a fotók illusztrációk)

Cziczer Katalin
/2008.07.06./
 

 

Reneszánsz Nap Sárospatakon

 

        
            

Június 28-án, szombaton, a sárospataki Szent Erzsébet utca és a Rákóczi vár udvara volt a helyszíne a Reneszánsz Napnak. Az egész napos programot A Művelődés Háza szervezte, egy a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiumánál elnyert pályázat támogatásával – kaptuk az információt Stumpf Gábor szervezőtől…
 


 
 


Stumpf Gábor

Dr. Hörcsik Richárd

 


A programban korabeli zene és táncbemutatók mellett sok egyéb szórakozási lehetőség várta a vendégeket. Természetesen nem csak szellemi táplálékról gondoskodtunk, de enni-innivalóban sem volt hiány.

A rendezvény kiemelkedő eseménye volt Dobó Krisztina és Balassi Bálint esküvője, ami délután16 órakor kezdődött a Képtár előtti színpadon, melyet Szigethy Gábor rendezett – és az eskető papot is ő alakította - s két fiatal színművész, Tenki Réka és Szőcs Artúr társaságában mutatott be. A színjátékban a füzéri várvédő katonák is részt vettek, akik a Rákóczi várba is elkísérték az ifjú párt…


A várudvarra érve Dr. Hörcsik Richárd polgármestert nagy munkában találtuk, ugyanis Sárospatakra érkezett az országos körúton lévő Reneszánsz Nagy Könyv, amibe a polgármester, majd Virágh Sándor református lelkész is beírták aktuális gondolataikat a reneszánszról és a sárospataki eseményekről.

A várbeli mulatság sokáig elhúzódott, s a jelenlévők közül többen megállapították, hogy ezt a nevezetes esküvőt érdemes lenne minden évben megismételni, ami egy újabb „attrakció”, turista vonzó esemény lehetne nyárelején, Pünkösd és a nyári zenei rendezvények között.
 

További képek>>>                       További képek>>>

Törő Gábor
/2008.07.06./
 

 

Nyári nyitva tartás a Zrínyi Ilona Városi Könyvtárban

 

        
            

A nyár beköszöntével változások történtek könyvtárunkban is. Ami az olvasókat érinti, nyári nyitva tartást vezettünk be: hétköznapokon (hétfőtől péntekig) reggel 8 órától délután 16 óráig, míg szombaton 9 órától 13 óráig látogatható a könyvtár - nyilatkozta Kövér Sándorné, a könyvtár vezetője...
 


 
 


Kövér Sándorné

 


A kölcsönzés, tájékoztatás, helyben olvasás, internetezés, fénymásolás továbbra is igénybe vehető. Bár sok könyvtár bezár néhány hétre, mi elsődleges szempontnak az olvasók igényeinek színvonalas kielégítését tekintjük.

A könyvtárosok ilyenkor tudnak elmenni szabadságra, és a belső munkálatok elvégzésére is ez a legmegfelelőbb időpont (állományrendezés, éves nagytakarítás, dokumentumgondozás, nyilvántartások naprakészségének biztosítása, stb.)

Az esetleges kényelmetlenségekért elnézésüket kérjük, és mindenkit sok szeretettel várunk továbbra is a Zrínyi Ilona Városi Könyvtárban!
 

Törő Gábor
/2008.07.06./
 

 

Testvérvárosunk lesz Tőketerebes

 

        
            

A közeli Tőketerebes (Trebisov) polgármestere és jegyzője érkezett Szlovákiából a Polgármesteri Hivatalba azzal a szándékkal, hogy elkezdjék egy testvérvárosi kapcsolat felvételének előkészítését. Dr. Vladimír Anďal polgármester úr – Dr. Hörcsik Richárd polgármesterrel egyetértésben - a Schengeni Egyezmény életbe lépése után ezt különösen időszerű lépésnek tartják…
 


 
 


Dr. Vladimír AnďalDr. Hörcsik Richárd

 

Tulajdonképpen a látogatásunk lényege felvenni a testvérvárosi kapcsolatot Terebes, szlovákiai járási székhely és Sárospatak között. Ennek lenne az első lépése ez a látogatás, mert úgy tartjuk, hogy a személyes kontaktus nagyon fontos.
Egy igazi, jó baráti szerződés megkötésének az alapja, hogy az emberek - a helyi önkormányzat tagjai is - megismerjék egymást, a felvegyék egymással a kapcsolatot. A testületben mindenkinek megvan a saját szakmája és feladata, és majd ezen keresztül tovább lehet mélyíteni ezeket a kapcsolatokat.
Nem csak arról van szó, hogy gazdasági kapcsolatokat létesítsünk, hanem arról is, hogy maga a lakosság is megismerje egymást, közös kulturális- és sportélményeket szerezzenek.

A távolság nagyon kicsi, egymástól mindössze 36 km távolságra vagyunk. Mióta Európai Unió van, lényeges, hogy nincsenek határok és sokkal egyszerűbb a közlekedés, ezért
úgy éreztük, hogy most jött el annak az ideje, hogy kicsit nagyobb aktivitással éljünk ezzel a lehetőséggel és mindkét város számára gyümölcsöző kapcsolatokat létesítsünk.

Tulajdonképpen a múltban is tudott dolog volt, hogy a határnak úgy egyik oldalán, mint a másikon élnek magyarok, és szlovákok is, de ez a határ szétválasztotta a két népet. Most pedig, hogy adott a lehetőség, a múltbeli tradíciókat folytatva, szeretnénk ezeket a kapcsolatokat továbbfejleszteni, hogy a lakosok egymás megismerésével, jó kapcsolatban tudjanak élni.

Már eddig - kapcsolatfelvétel nélkül is – meg tudtunk oldani egy nagyon fontos dolgot a környezetvédelmi program keretében, hogy ne jöjjön létre az energetikai üzem Terebesen, amihez nagy segítséget kaptunk erről az oldalról is.
Ez is azt mutatja, hogy érdemes közös nevezőre jutni, közösen munkálkodni, hogy ennek a gyümölcsét a lakosság is élvezni tudja.

Dr.Hörcsik Richárd polgármester örömmel fogadta a testvérvárosi kezdeményezést…

Mi készen állunk a testvérvárosi kapcsolat felvételére, aminek bíztató előzménye volt, hogy Tőketerebes polgármesterével valóban több közös fellépésünk volt már a tőketerebesi erőmű ellen. Készen állunk a kapcsolatokra, a gazdasági, kulturális, sport és egyházközségi együttműködésre. A jegyzőasszony a közeljövőben fog kiutazni, hogy a szerződés szövegét megfogalmazzák.
Tőketerebes polgárainak az 50%-a már most is Patakra jár strandolni. A testvérvárosi kapcsolat kiépítésétől többek között azt várom, a hogy terebesiek 100 %-a Patakra járjon…

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2008.07.06./
 

 

Horgászverseny volt a Csepel-tavon

 

        
            

Ez egy keszegező horgászverseny, amelyen egy horoggal lehetett horgászni. Egy nyílt verseny, aminek a célja az volt, hogy népszerűsítsük a versenyeket Sárospatak körzetében. Azt szeretnénk, ha minél több versenyző, érdeklődő lenne a közeljövőben – számolt be a júniusi versenytől Gulyás Péter, a horgászegyesület titkára, aki a versenyekért felelős…
 


 
 


Gulyás Péter

KocsisPéter

 

Legközelebb augusztus 15. és 17. között lesz egy 48 órás pontyfogó verseny ugyanezen a vízen. Ezen kívül volt már májusban is egy hasonló jellegű versenyünk, amit a Berekben tartottunk, és volt Szlovákiában is egy verseny, a Bodrog kupa első fordulója.

Zömében pataki horgászok vettek részt ezen a versenyen, bár volt 1-2 újhelyi versenyzőnk is. Szlovákiából most nem tudtak jönni, mert sajnos egybe esett egy olyan versennyel, ami náluk válogató verseny, tehát menniük kellett erre, egyébként eljöttek volna szívesen. Én inkább azt vártam volna ettől a versenytől, hogy sárospataki horgászok többen jöjjenek.

Az idő mindenképpen jó volt, egy kicsit meleg, de ez jobb, mintha elvert volna minket az eső. Aki eredménycentrikus az nyilván korán reggel, hajnalban horgászik, de a versenyeknél ez technikailag kivitelezhetetlen, mert egy versenyre fel kell készülni, ami legalább 1-2 órát igénybe vesz: etetőanyag bekeverése stb. A sorsolást már reggel 6 órakor megtartottuk, utána következett a helyek elfoglalása, de a konkrét verseny 8 órakor kezdődött és délig tartott.

A helyezések:
1. Kocsis Péter
2. Péceli János Róbert
3. Szabó Sándor
A legnagyobb hal kifogásáért járó különdíjat Traszik Ágnes kapta.

További képek>>>

Törő Gábor
/2008.07.06./
 

Az utánpótlás focicsapataink is bezárták évadot

        
            

A 2007-2008-as szezon évadzáróján vagyunk itt az U13-as és az U16-os csapattal. Hálaistennek az U13-asokkal bajnokságot tudtunk nyerni, viszont az U16-osokkal sajnos nem tudtuk megőrizni a 3. helyünket – értékelte az évet Vachter Tamás edző…
 


Vachter Tamás


Lendák Lajos

 

Az alapozói időszakban heti 4 edzés volt, plusz teremtornák, műfüves tornák és szezon közben, amikor meccseket játszottunk ez leszűkült 3 edzésre, plusz hétvégén a mérkőzésekre. Az edzések látogatottságát maximálisnak lehet mondani, csak akkor hiányoztak a gyerekek, ha netalán tanulni kellett, vagy ha betegek voltak, de akkor is rögtön szóltak, telefonáltak, ezzel különösebben nem volt gond.
Amire oda kell figyelni a jövőben, hogy még többet, és még jobban kell nekünk is követelni a gyerekektől, ugyanakkor a gyerekektől el kell várni azt, hogy még jobban teljesítsenek.

Megköszönném mindenkinek, aki segített bennünket, az Önkormányzattól kezdve, az STC, a Botkő Kft, a Foton Kft, a Rákóczi DSE és mások is, köztük a DON-PATYA pizzéria, ahonnan a pizzát kaptuk a Botkő Kft ügyvezető igazgatójának szponzorálásával…

Augusztus 4-én, hétfőn délelőtt 10 órakor találkozunk a pályán az U13-asokkal - akik 1996. január 1. és 1997. december 31. között születtek - de ide jöjjenek az U16-os csapat tagjai is, mert ekkor beszéljük meg a beosztást.
Addig is jó vakációzást kívánok a gyerekeknek.


Mint Lendák Lajos, az Oktatási- Ifjúsági- és Sportbizottság elnöke szavaiból kiderült, az Önkormányzat az utánpótlás nevelésére különös gondot fordít…

Az utánpótlás nevelése kiemelt fontosságú az önkormányzatunknál, a támogatási rendszerben is megpróbáltuk arra ösztönözni a sport klubokat, hogy a gyerekek képzését magasabb szinten, nagyobb odafigyeléssel végezzék. Már a két utánpótlás csapat évről-évre szép eredményeket ér el, most ugye U13 bajnok lett, az U16 ugyan sajnos lemaradt a dobogóról, de szintén nagyszerűen küzdöttek.

Az együttműködést is szorgalmazzuk a városban, mivel felmenő rendszerben a SUSI is elkezdte a képzéseket, ezért már tárgyalások folynak az STC-vel, több megállapodás is született, így ősztől már sok tekintetben összedolgozva tud működni a SUSI és az STC. Pl. kapus edző terén, ami azt jelenti, hogy közös kapusedző lesz, akit finanszírozásban is könnyebb fenntartani. Több tekintetben is erősíteni kell a szálakat, egy felmenő rendszert kell kiépítenünk, mind a gyermeklabdarúgóknál, mind a kéziseknél…

További képek >>>

Cziczer Katalin
/2008.07.06./
 

 

Vendégeink figyelmébe ajánljuk a Pataki Papír Galériát

 

        
            

Pataki Papír Galéria néven új, galériaként is működő, merített papír termékeket forgalmazó bolt nyílt az idén a közlekedési lámpa közelében, az Erdélyi János úton.
 


 
 


Vinczéné Judit
feLugossy László

 

Ha valóban, valami igényes Sárospataki emlékkel akarnak hazatérni, akkor itt érdemes körülnézniük. Hogy mi minden kapható itt, arról az üzlet tulajdonosát Vinczéné Juditot kérdeztük…

A művészeti célokra, valamint igényes oklevelek meghívók készítésére alkalmas un. merített papír mellett itt országos hírű, sárospataki alkotók kortárs művészeti alkotásai is megvásárolhatóak, valamint különböző Sárospatak ábrázolások, pataki képek kertezve, vagy keret nélkül, díszítő, csomagoló anyagok, térképek, földgömbök, papírtartó hengerek, bor alátétek, kísérőkártyák ajándékokhoz, de július közepétől megrendeléseket is veszünk fel igényes oklevelek, meghívók, névjegykártyák, boros címkék készítésére.

A megnyitón Dr. Hörcsik Richárd polgármester hiánypótlónak nevezte a Galériát tekintve, hogy Nyugat-Európát járva hasonló boltokkal szinte valamennyi városban találkozik, sőt Magyarországon is egyre gyakoribbak.

A művészet fokmérőjének nevezte azt, hogy van-e abban a városban Galéria. A Pataki Papír Galéria megnyitása azt mutatja, hogy Sárospatakon él a művészet – jelentette ki a polgármester.

A művészeti alkotások itt nem csak megcsodálhatóak – mint egy kiállításon- hanem meg is lehet őket vásárolni, és haza lehet vinni.

FeLugossy László festőművész – akinek több képe is kiállításra került a Galériában – a merített papírt kézműves munkával készült anyagnak nevezte, ami az idő múlását is jól állja és amire kiválóan lehet dolgozni.


 

 

  További fotók>>> 

Törő Gábor
/2008.07.05./
 

 

Eső után rockfesztivál - elindult a Zenemplén

 

        
            

Hosszú hónapok óta készülünk a hétvégi kétnapos szabadtéri rockfesztivál, a 3. Zenemplén megrendezésére Hercegkúton, éppen ezért nagyon elkeserítő volt, amikor péntek reggel szakadó esőre ébredtem. Az időjárás napközben sem volt túl bíztató, hol elállt az eső, hol ismét eleredt, nem tudtuk, hogy ki merjünk-e pakolni, hogy felverjük-e a sátrakat – mesélte el a nap során átélt izgalmakat a szervezők részéről Markovics Ádám
 


 
 


Markovics Ádám

 


Végül az egész napi aggodalmak után úgy 5-6 óra körül egycsapásra kijavult az idő, és megjelentek az első vendégek is. A koncert kezdetére, este 7 órára a fű is elég jól feszáradt és annyi vendég érkezett, amennyit az eddigi koncertek során nem tapasztaltunk.

Szombaton, ha az időjárás továbbra is kegyes lesz hozzánk még több vendégre számítunk, már csak a főzenekar miatt is. A szombati fellépőink:
Face Down, Fat Rockers, Fáziskésés, Chrome Rt, Hurkatöltő és a főzenekar, a Hollywood Rose


 

További fotók (péntek) >>>    További fotók (szombat) >>>      Amatőr film péntek (sokáig töltődik)>>>    Amatőr film szombat (szintén)>>>

Törő Gábor
/2008.07.05./
 

 

Balesetek júniusban

 

        
            

Június hónapban 12 közlekedési baleset történt a Sárospataki Rendőrkapitányság illetékességi területén, amelyekből 5 személyi sérüléssel járt, 7 pedig anyagi kárral - nyilatkozta Bacsó Tibor rendőr százados, a közlekedésrendészeti osztály vezetője...
 


 
 


Bacsó Tibor

 

A közlekedési balesetek közül egy Kenézlőn történt, amikor egy kerékpáros nem adott elsőbbséget a védett úton közlekedő személygépkocsinak - itt a kerékpáros sérült könnyebben.

Június 12-én, a 37-es úton történt egy közlekedési baleset, amikor egy nagy sebességgel közlekedő a gépkocsi, lehaladt az útpadkára. A gépkocsivezető megpróbálta visszairányítani az útra, ott átsodródott a szembe jövő sávba. Ekkor megrántotta a kormányt és az úttest menetirány szerinti jobb oldalára lehaladt, ott egy fának ütközött, melynek során jelentős anyagi kár keletkezett és 2 könnyű sérülés történt.

Június 17-én Sárospatak Rákóczi úton történt egy közlekedési baleset, ahol két gyermekkorú személy a lánckorlátot átlépve gondolta, hogy a gépkocsik között lavírozva átmegy a Posta előtti járdára. Viszont a gépkocsik mögül hirtelen, féktávolságon belül léptek ki, és egy Arany János út irányába közlekedő személygépkocsi őket fellökte. Szerencsére a gyermekkorú személyek csak könnyű sérüléseket szenvedtek, lényegében csak hámhorzsolásokat.
 

Június 26-án 18 óra 53 perckor Tolcsván, a Dózsa György úton történt egy közlekedési baleset, amikor egy személygépkocsi nem az útviszonyoknak megfelelő sebességgel közlekedett, az úttestről lehaladt és az árokba borult, melynek során a gépkocsi vezetője könnyebb sérüléseket szenvedett.

A 37-es főúton történt még egy közlekedési baleset június 27-én a hajnali órákban, amikor szlovák állampolgárok szlovák gépkocsival közlekedtek Szerencs felől Sátoraljaújhely irányába. A gépkocsivezető fáradtsága miatt - mivel rengeteget vezetett - elaludt, az úttestről lehaladva a gépkocsiját összetörte, és ő maga is súlyosan megsérült. Az utasa könnyebb sérüléseket szenvedett.

A többi közlekedési baleset szerencsére csak anyagi kárral járt. Többnyire kisebb koccanásokról volt szó, pl. a Comenius úton két tolató gépkocsi a vezetők figyelmetlensége miatt összetolatott, aminek a lámpaburák látták kárát.

A jelentősebb anyagi káros baleset az a Martinovics és a Lavotta utcák kereszteződésében történt, ahol egy nem sárospataki úriember - elmondása szerint - először járt Sárospatakon, ennek ellenére nagy sebességgel közlekedett a Vörössipkások útján lefelé, a Lavotta utca irányába. A Martinovics útra behaladva 2 táblát - az elsőbbségadás kötelező, és az arra felhívó táblát - figyelmen kívül hagyva, nagy sebességgel behaladt a kereszteződésbe, és ott a Martinovics úton szabályosan közlekedő személygépkocsi hátuljának ütközött. A nagy erejű ütközés ellenére szerencsére csak anyagi kár keletkezett. A baleset helyszínén szabálysértési szemlét tartottak az intézkedő rendőrök és szabálysértési eljárásban lesz kimondva a gépjárművezető felelőssége, és megállapítva a büntetése.


Június12-én, 13 óra 30 perckor Tolcsva és Erdőhorváti között történt egy anyagi káros közlekedési baleset – idézett fel még egy balesetet Ferenc László rendőr zászlós, baleseti helyszínelő…
Egy jobb ívelésű kanyarban egy gépjármű átsodoródott a szembe jövő forgalmi sávba, s e-miatt érintőlegesen ütközött egy kis tehergépkocsival, melynek során a visszapillantó tükre tört le az okozónak. Ő maga kérte a rendőri intézkedést, saját magát jelentette fel tulajdonképpen, mivel nem érezte magát hibásnak…

További fotók>>>   

Cziczer Katalin
/2008.07.05./
 

 

A reneszánsz jegyében telik az idei Zempléni Fesztivál

 

        
            

Ebben az esztendőben ez a 17. rendezvénysorozat itt Zemplénben, és ha minden jól megy, akkor közel 30 helyszínen, 54-55 program lesz idei sorozatban. A már jól megszokott és talán évek óta várt és szeretett fő programok mind megvannak, tehát a nyitó és a záró koncert a várudvaron, ill. a református templomban, esti jazz-ek, kirándulókoncert, és sok kamaraprogram – tájékoztatja olvasóinkat Turjányi Miklós, a Zempléni Fesztivál igazgatója…
 


 
 


Turjányi Miklós

 

Idén a reneszánsz éve van és ezért mi is egy picit reneszánszba öltöztünk. Kihasználjuk egyrészt a helyi adottságokat, tehát azokat a már meglévő kiállításokat, ill. történelmi helyszíneket, amelyek erre a korra jól utalnak.

Másrészt mi magunk olyan zenéket, olyan programokat válogattunk ezekre a helyszínekre, hogy ha egy kicsit kimegyünk Patakról, talán sokan eljönnek majd velünk kirándulni, akár a fűzérradványi kastélyba, ahol egy kiemelt kiállítás is van. Ezzel a témakörrel oda egy reneszánsz lantos koncertet szerveztünk, egy kiváló fiatal magyar kontratenor énekkel és a korabeli lant dalokkal.

Szintén a környéken, Makkoshotykán lesz Lovász Irénnek egy reneszánsz világi énekekből és az akkori dalirodalom gyöngyszemeiből egy válogatása, valamint színi előadások utalnak a reneszánszra, Macchiavelli Mandragorája lesz két helyszínen, Tokajban ill. Sátoraljaújhelyben, színházban előadva.
Egy nagyon érdekes kísérleti próbálkozás a részünkről, hogy szerettünk volna, egy nagy tervünk volt, hogy angolul, egy eredeti Shakespeare előadást elhozni egy angol színházzal, de ez anyagi okokból sajnos meghiúsult.


Viszont van ez a nagyon vidám darab, az a címe magyarul, hogy SÖR, Shakespeare Összes Röviden. Ez egy angol találmány, van 3 angol fiatalember, akik itt Magyarországon angolul adják elő, de nem kell megijedni, mert egyrészt az eredeti Shakespeare-i angol szöveg át van írva modern angolra, vagy inkább amerikai angolra, de annyira jó, ahogy az a 3 fiú előadja az összes Shakespeare drámát 2 óra leforgása alatt. Tehát el lehet képzelni, hogy van egy brosúrájuk, mely szerint Hamletre 25 másodpercnyi idő jut, ill. ők játsszák az összes női szerepet, és mindent ők adnak elő. Ez egy felhőtlen 2 részes szórakozás, amiből az egyik előadást itt A Művelődés Házában fogjuk tartani. Erre is remélem, hogy lesz érdeklődés, főleg aki egy picit az angolját szeretné csiszolni.

Egy másik érdekesség azt hiszem, hogy talán egy hiánypótló, vagy kuriózum, hogy egy reneszánsz filmfesztivált rendezünk. Ez azt jelenti, hogy 5 nagy különleges Shakespeare adaptációt tudtunk megszerezni, régiek mind. Talán az idősebb közönség, vagy akiket érdekel az ilyen műfaj ismerhetik, de úgy általában soha, vagy ritkán játsszák ezeket. Kiemelném a Kurosova Véres trónját, ami a Machbetnek egy átirata, ill. Jávor Pállal és Karádi Katalinnal is van egy feldolgozás, amit még én magam sem láttam. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogy néz ki fekete-fehér kópiában. Ez a pataki és az újhelyi moziban lesz vetítve, mindegyik film egyszer lesz látható a szokásos mozi időben.
Talán a legnagyobb népszerűségre számot tartó, és amióta a programfüzetbe bekerült, azóta van az érdeklődés középpontjában: Carmina burana, ami itt a Vízikapu szabadtéri színpadon, 16-án, szombaton este lesz látható. Remélem, hogy sokan ráérnek majd eljönni! Azért is különleges ez az előadás, mert az egész színpadkép mintegy opera, a kórus és néptáncosok, a szólisták is mozognak, ill. jeleneteket adnak elő. Ezáltal kívülről is éneklik, tehát nem oratórikus formában hangzik el, hanem kvázi mintegy színpadi darab úgy lesz megvalósítva a mű.
Visszatérve az elejére, a nyitó koncerten, ahogy ez már amióta Zempléni Fesztivál van, hagyomány, hogy magyar programmal készülünk. Bár most a két vendégművész, a karmester és a zongorista szólista külföldről jön, Franciaországból, ill. Ausztriából, de vállalták, hogy Bartók táncszvitjét és Liszt zongoraversenyét játssza a Budafoki Dohnányi Zenekar, ill. a záró koncerten a már szintén várt, megszokott és szeretett Liszt Ferenc Kamarazenekar lép fel. Most először egyébként a Zempléni Fesztivál történetében Rost Andrea a vendége a fesztiválnak és ő énekel a kamarazenekarral.


Cziczer Katalin
/2008.07.05./
 

 

A színesfémtolvajok a vasutat sem kímélik

 

        
            

2008.06.03-án a közlekedési rendőröknek intézkedni kellett Olaszliszka-Szegi 187-es számú vasút-közút kereszteződésében, mert ismeretlen személyek a vasúti pályatesten lévő szigetelt sínkábelt ellopták – nyilatkozta Molnár János főtörzs zászlós…
 


 
 


Molnár János

 

Ezek a színesfémtolvajok igazából nincsenek tudatában annak, hogy egy különösen veszélyes üzem működését veszélyeztetik azzal, hogy ezeket a kábeleket eltulajdonítják, hiszen ezek a kábelek vezérelik a vasút-közút keresztezésében lévő fénysorompók működését.
Ha ezt a kábelt eltulajdonítják, a fénysorompó üzemképtelenné válik, egyáltalán nem ad fényjelzést. Igaz, hogy a gépjárművezetőknek meg kell győződniük arról, hogy a vasút-közút kereszteződésében behaladáskor jön-e a vonat, ha nem működik a fénysorompó, de akkor is jelentős baleseti veszélyt jelent.

Az ismeretlen elkövetők ezzel megvalósítják a közlekedés biztonság elleni bűncselekményt is, hiszen ebből a bűncselekményből adódóan súlyos sérülések, vagy akár haláleset is bekövetkezhet, így nagyon komoly büntetési tétel hárul arra, aki ezeket a kábeleket - néhány ezer Ft értéke miatt - eltulajdonítja.
Ezért különös figyelmet szentelünk a vasút-közút kereszteződéseknek, külön ellenőrzéseket vezetünk be azzal a céllal, hogy illetéktelen személyek a vasúti pályatesten ne tartózkodjanak, valamint a gépjárművezetőket is ellenőrizzük a vasút-közút kereszteződésében, hogy a fényjelző készülék jelzésének eleget tesznek-e.

További fotók>>>   

Cziczer Katalin
/2008.07.04./
 

 

Vendégeink figyelmébe: Fafaragó népi iparművészek kiállítása az Újbástyában

 

        
            

2008. augusztus 3-ig látogatható CSEPELI ISTVÁN Kodály Zoltán Díjas és SCHMIDT SÁNDOR Kapoli Antal Emlékdíjas fafaragó népi iparművészek műveinek kiállítása, az Újbástya Rendezvénycentrum 1. emeleti kiállítótermében…
 


 
 Schmidt Sándor


Csepeli István


 


Hogy ez a közös kiállítás éppen Sárospatakon lett megrendezve, az nem véletlen, hiszen mindketten az 1972-ben indult Sárospataki Népművészeti Fafaragó Tábor „lakói” voltak, sőt Schmidt Sándor az alapító tagok közé tartozik, Csepeli István pedig egy beszélgetés során megvallotta, hogy az a tábor életre szóló útravalót jelentett számára.

A kiállítás július 18-án történt megnyitóján Novákovits István - aki akkor a Művelődési Ház igazgatója volt, és a Fafaragó Tábor létrahozó atyjaként tartják számon – érdekes dolgokat mesélt az akkori táborokról. Ma, amikor már semmi sincs ingyen, az összegyűlt közönség hitetlenkedve hallgatta, hogy az első táborokat pénz nélkül szervezték meg. Akkor még működött az a jó magyar összefogás, ami ma már elképzelhetetlen. Ha fa kellett, itt volt az Erdészet, ha szerszám kellett, itt volt a Csepel, ha szállás kellett itt volt a kollégium, ha étkezés kellett, a kollégium konyhája… azzal a néhány adaggal több mindig kikerült…
Mindenki érezte, hogy ez valahol fontos és fel sem merült, hogy mi mennyibe kerül… Még a rendőrség is elnéző volt, ha olykor valami éjszakai éneklés előfordult az utcán, a szállás felé tartva…
Az „iskolájukhoz” visszatérő művészeket Dr.Hörcsik Richárd polgármester is meleg szavakkal köszöntötte, akik talán azért hozták el bemutatni műveiket, hogy most, ennyi év után viszonozzák Pataknak azt a kedvességet, amivel akkor fogadta őket…

A két művész és a Fafaragó Tábor több részvevője a megnyitó után ellátogatott A Művelődés Háza mellett felállított fafaragó emlékoszlophoz, ahol emlékeztek a táborra és egy csokor virágot helyzetek el, az azóta elhunyt társaik emlékére...

Fazekas Balogh István kiegészítései, illusztrációi: Meghívó-1. Meghívó-2. Pataki iskola  Tábor  Csepeli-nacionálé
Madár.jpg  Pedagógusfa  Pogányoltár  Termékenység  Schmidt-nacionálé  J  Tisza  Életfa  Óvoda


 


Novákovits István

További képek>>>

 Amatőr film (kiállítóterem: Gyüre Krisztina)>>>            Amatőr film (emlékoszlop)>>>


Törő Gábor
/2008.07.04./
 

 

Sárospatakiak Dobóruszkán 

 

        
            

DOBÓ ISTVÁN nemrég föltárt földi maradványainak újratemetésére került sor 2008. június 28-án, szombaton de. 10 órai kezdettel a felvidéki Dobóruszkán.
A Zempléni Lovas Egyesület kuruc bandériumát Csetneki József képviselte, aki néhány száz méteren keresztül, hagyományőrző barátaival közösen vállán vihette az egri várvédő kapitány földi maradványit tartalmazó koporsót…

 


 
 


Csetneki József


Csetneki József nem egyedül képviselte Sárospatakot, hiszen vele volt művésztársa, Fazekas Balogh István, aki a fotókat készítette, de szervezett autóbusz csoportot Dobóruszkára a Wass Albert kör, ezen kívül a jelenlévők több sárospataki polgárt fedeztek fel a tiszteletadók között, többek között a Rákóczi Múzeum és a Református Kollégium munkatársait.

Köszönjük, hogy az újratemetett egri hős, Dobó István személyéhez méltóan, szerényen, de méltósággal képviselték városunkat Dobóruszkán!

 


Dobó István

További fotók - Fazekas Balogh István fotói >>>

Törő Gábor
/2008.07.04./
 

 

Újhelyben leépítik a Mentőállomás diszpécser szolgálatát

 

        
            

Megdöbbenéssel hallottam a hírt, hogy Sátoraljaújhelyben leépítik a Mentőállomást, pontosabban a Mentőállomás diszpécseri részlegét, ami 11 munkahely megszűnését jelenti. Újhelyben és Patakon a legszorítóbb gond a munkanélküliség, minden egyes munkahely megteremtésért meg kell küzdenie az önkormányzatnak, hasonlóképpen a vállalkozóknak is. Ezért érzékenyen érint bennünket, ha bármely munkahely megszűnik, de a betegellátásért is aggódunk – nyilatkozta Dr.Hörcsik Richárd polgármester…
 


 
 


Dr. Hörcsik Richárd

 

Ráadásul a mentőállomáson dolgozni egy olyan munkahelyet jelent, ami mindnyájunkat érint, hiszen a sürgősségi betegellátásban alapvető szerepe van a Mentőállomásnak. Rossz hír ez, és értetlenkedve állunk az ilyen megszorítások előtt.

Először is, hogy miért éppen Sátoraljaújhelyben kezdik, a legtávolabbi, de a környezete számára nagyon fontos kórház tekintetében. Másodsorban pedig, ugye a puding próbája az evés, ugyanis azt az ígéretet kaptuk, hogy ezzel jobb lesz a betegellátás, mivel Miskolcról irányítja majd egy diszpécser a mentőket. Nos, az ilyen centralizációknak vannak olyan példái is, amiktől nem vagyunk elragadtatva, pl. az áramszolgáltató, ahol távolra, Gyöngyösre, vagy Miskolcra kell telefonálnunk, hogy a Kazinczy utcában, vagy a Dózsa György utcán valami ágat vágjanak le, vagy amikor a meghibásodott dolgokat bejelentjük.
Konkrétan előfordult télen, amikor tényleg életveszélyt kellett elhárítani, többször kellett rátelefonálnom és minden erőmet latba vetni, hogy jöjjenek ki egy órán belül, mert másnap reggelre ígérték. Addig ott álltunk, hogy ne legyen probléma.

Tehát ha ez is így fog működni, akkor bizony nem sok jót jósolok ennek. Azért is problémát jelenthet, mert ugye Sárospatakon a minisztériumhoz beadott pályázatunktól mi azt reméljük, hogy 2 mentő fog idejönni Sárospatakra, mint egyfajta leágazása az újhelyi mentőállomásnak.
Nos az információim szerint, amit kértem a minisztériumtól, a diszpécser átszervezés nem fogja veszélyeztetni ezt a pályázatunkat, azonban nem tudjuk, hogy a következő lépésben, milyen megszorítások fogják még érni az egészségügyi ellátásunkat.
Ezért mi támogatjuk Szamosvölgyi Péter, az ikervárosunk polgármesterének a felhívását, amiben kérjük a megszorító intézkedések újragondolását a minisztériumtól. Tehát mi félelemmel szemléljük azt, hogy mi fog történni a betegellátásban, a diszpécser központ áthelyezésével hogyan is fog tovább működni.

Ugyan azt mondják a minisztériumban, hogy minden autót GPS-el látnak el, tehát könnyebb lesz a koordináció. Kíváncsiak vagyunk, hogy ez hogyan fog működni télen, vagy esős időben…
Tehát nyugtalanító érzés az, amikor ilyen döntéseket hoznak. Az egyéb megszorító intézkedések következtében összehúzzák az önkormányzatok a nadrágszíjat, most pedig úgy érzem, hogy nehezítik nemcsak az önkormányzatok, de a lakosság helyzetét is.

Mi félelemmel várjuk a jövőt, ugyanakkor bizakodunk abban, mégiscsak lesz megoldás olyan szinten, hogy ez tényleg javulást hoz a betegellátásban, vagy pedig esetleg módosítják ezt az intézkedést.
( a fotók illusztrációk)

Cziczer Katalin
/2008.07.03./
 

 

Vezetői kinevezés a Mese Óvoda és Bölcsődében

 

        
                         

Sárospatak város óvodáinak összevonása 2007. augusztus 01-el megtörtént. A képviselő-testület székhelyintézménynek a Mese Óvoda és Bölcsődét jelölte ki. A vezetői feladatok ellátására, 1 éves időtartamra a Mese Óvoda előző vezetőjét bízta meg. Megbízott vezetőként 2008. áprilisában beszámoltam a képviselő-testületnek az elmúlt 1 év tapasztalatairól – nyilatkozta Lendvainé Szendrei Ágnes...
 


 
 


Lendvainé Szendrei Ágnes
 

 

A feladathoz tapasztalatszerző látogatások és a vonatkozó jogszabályok áttanulmányozása után kezdtem hozzá. Az adminisztrációs felkészülés mellett a konkrét szervezési munkák végrehajtását is elindítottam. Megtörtént az étkeztetés, a fűtés és a karbantartás kiszervezése az RFV-Sárospatak Nonprofit Kft-hez. Ez 7 fő áthelyezését jelentette nevezett Kft-hez.

Megszüntetésre került és melegítőkonyha lett a Carolina Tagóvoda főzőkonyhája. Mindhárom intézményegységben megtörtént a fűtési rendszerek korszerűsítése. A gáz-, víz- és villanyfogyasztási almérők felszerelése jelenleg folyamatban van.
A gyermeklétszám csökkenése miatt a Carolina Tagóvodában, valamint a Mese Óvodában 1-1 óvodai csoport került bezárásra. Összesen 16 fő munkaviszonya szűnt meg. Ez, az áthelyezésekkel együtt 23 fős létszámcsökkentést jelentett. Megnyugtató hogy a személyi kérdéseket a lehető leghumánusabban, minden dolgozó megelégedésére, a legkedvezőbb feltételekkel sikerült rendezni.
Ezzel párhuzamosan, közös munkával elkészítettük az összevont intézmény alap-dokumentumait (Szervezeti és Működési Szabályzat, munkaköri leírások, Helyi Keret-program, Minőségirányítási Program).

Megállapítható, hogy az elmúlt egy évben nőtt az alkalmazottak anyagi megbecsülése. Minden - egyébként adható kategóriába tartozó - juttatást megkaptak az intézmény dolgozói. Kedvező megoldást nyert az évek óta húzódó felnőtt étkezési díj kérdése.
Egyik kolléganőnk, Szabó Gáborné óvónő a városi Pedagógus Napon Comenius Emlékérem kitüntetést kapott. Az intézményegységekben számtalan ésszerű, takarékossági intézkedést vezettünk be (kedvezőbb telefon díjcsomag, sajtó- és szakirodalom rendelés, informatikai rendszer korszerűsítése, stb). Ezen intézkedések, valamint a létszámleépítésből adódó megtakarítás az intézmény költségvetésében várhatóan több tízmillió forintra tehető.

Mindezek mellett megnyugtató tény, hogy az összevonás nem ment az intézményegységek szakmai önállóságának és munkájának rovására. A fentiekben vázolt munkáért a képviselő-testület elismerését fejezte ki az intézmény megbízott vezetőjének és nevelőtestületének.
Ugyanebben a nevelési évben a fenntartóval közösen elkészítettük az óvodák működési körülményeit javító óvoda felújítási pályázatot, melynek kedvező elbírálását várjuk.
A megkezdett tevékenység folytatása, valamint a további elképzeléseim, terveim megvalósítása céljából pályáztam meg az 5 évre szóló intézményvezetői állást. Eddig végzett munkám, végzettségeim (óvónő, tanítónő, népművelő, menedzserképző, pályázatíró és projektmenedzser), valamint a gazdasági életben szerzett tapasztalataim, véleményem szerint kellő biztosítékként szolgálnak részemről a feladat magas szintű ellátására.

Pályázatom a dolgozók körében 60%-os támogatottságot kapott. Úgy gondolom, hogy ez figyelemre méltó, ha tekintetbe vesszük, hogy 4 intézmény összevonásának lebonyolítása történt meg. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen típusú változtatást bármennyire is körültekintően hajt végre valaki, biztos, hogy az adott helyzetben nem ő lesz a legnépszerűbb ember. Ez nyilvánult meg a szavazati arányokban is. A dolgozók között vannak, akik érzelmileg és vélt egyéni sérelmeik miatt ezt a tényt még mindig nem tudják elfogadni és feldolgozni. Úgy gondolom, hogy ehhez idő kell.

Én mindenképpen azon leszek, hogy a jövőben ezek a feszültségek oldódjanak. Több közös rendezvénnyel, programok és kirándulások szervezésével kívánom elérni, hogy a dolgozók egyre jobban megismerjék és elfogadják egymást, elinduljon a közösséggé fejlődés folyamata – ezt tartom az egyik legfontosabb feladatomnak. Tudom, hogy jó munkahelyi légkörben lehet magas színvonalú munkát végezni a szülők és a gyerekek megelégedésére.
Végül köszönetet mondok mindazoknak, akik hittek, bíztak bennem és segítették az elmúlt egy évi munkámat.
Az intézmény további sikeres működtetéséhez a jövőben is számítok rájuk, valamint a fenntartó és munkatársaim segítő közreműködésére, támogatására.

Cziczer Katalin
/2008.07.03./
 

 

Bűnügyek

 

        
            

Egy sárospataki magángazdálkodó 2008. május 30-án, 10.30 óra körüli időben kapott arról értesítést, hogy a város külterületén lévő telepéről ismeretlen tettes különböző fémtárgyakat, alkatrészeket tulajdonított el, s egy háztá)i szekérrel a város irányába tart - nyilatkozta Solymosi Antal rendőr alezredes, a Sárospataki rendőrkapitányság bűnügyi osztályának vezetője...
 
 


Solymosi Antal

 

A sértett gépkocsiba ült, és az elkövető felkutatására indult. Útközben találkozott azzal a személlyel, aki ellen több rendbeli lopás miatt folytatunk büntetőeljárást. A sértett a háztáji szekéren felismerte a tulajdonát képező alkatrészeket. Miután kérdőre vonta az elkövetőt, vita alakult ki közöttük, melynek során a tettes egy kést vett elő a zsebéből, majd a fémtárgyakat hátrahagyva elmenekült. Másnap az elkövető is megjelent a rendőrségen, és testi sértés miatt feljelentést tett a sértett ellen, mivel elmondása szerint egy karóval több esetben bántalmazta őt.

Lopás vétsége miatt indult büntetőeljárás ismeretlen tettes ellen, aki 2008. május 16-ra virradóan 18 méter drótkerítést vágott le és tulajdonított el egy Bodrogolaszi községben található közösségi területről. A nyomozás során megállapítást nyert, hogy a bűncselekményt egy helyben tartózkodó hajléktalan személy követte el egy helyi lakossal, majd a kerítést a faluban értékesítették. Az új "tulajdonos" a portája körbekerítésére használta a drótfonatot, amit a rendőrség természetesen lefoglalt.

Üzletszerűen elkövetett lopás vétsége miatt folytatunk büntetőeljárást egy volt sárospataki fiatal nővel szemben, aki két évvel ezelőtt hajléktalanként került Budapestre, ahol hipermarketekben öt alkalommal tulajdonított el italárut. A nő ellen a korábbi években lopás miatt már folytattunk különböző büntetőeljárásokat, mivel a sárospataki tartózkodása alatt sem állt távol tőle a bűnözés. Ellene és a hasonló bűncselekmények miatt eljárás vont élettársa ellen elfogató parancsot bocsátottunk ki.

2008. június 3-án, a hajnali órákban Olaszliszka körzeti megbízottja egy Lada Samarát állított meg és vont ellenőrzés alá. Ennek során a gépkocsi bérelt utánfutójából 8 db. aknafedél és 2 db. árokátívelő vashíd került elő. Az adatgyűjtés során megállapítást nyert, hogy a Tolcsva községből érkezett elkövető a fedlapokat Sárazsadány község területéről, míg a vashidakat az Olaszliszkához tartozó hegyközségi szőlőterületről tulajdonította el 320.000 forint illetve 250.000 forint értékben. A tettest néhány napon belül bíróság elé állítottuk, ahol tíz hónap börtönbüntetésre ítélték.

A rendőrség felderítő tevékenysége nyomán jutott tudomására egy sárospataki lakosnak, hogy 2008. május 30-ra.virradóan az udvaráról ismeretlen személy több vascsövet is eltulajdonított, majd azokat egy hulladékfelvásárló telepen értékesítette. A sárospataki lakcímmel rendelkező, többszörösen büntetett elkövetőt néhány napon belül bíróság elé állítottuk, ahol pénzbüntetésre ítélték.

Törő Gábor
/2008.07.03./
 

Játszva gyógyulni

 

        
                         

Eljutott hozzánk a híre, hogy a Tengerszem Campingben súlyos betegségből gyógyuló gyerekeket táboroztatnak. Odaérkezésünkkor éppen rendőrkutya-bemutató volt. Egy vidám gyerekcsapatot láttunk, akik önfeledten nézték, ahogy a „fenevadak” gazdájuk parancsára leterítik a gonosz rablót. Jó gyerekek lévén, nekik nem volt félnivalójuk, így a bemutató végén mindenki bátran vett részt a kutyasimogatásban. A táborról a vezetők egyikétől, Pásztor Mariannától érdeklődtünk, aki a Kosztyu Ádám Alapítványt képviselte…
 


 
 


Molnár Mariann

 


Fekete Zsazsa

 


Bonta László

 

 


Biacskó Róbert

 

Két alapítvány munkájának eredményeképpen jött létre ez a tábor, ez pedig a Kosztyu Ádám Emlékére a Leukémiás, Daganatos és Zemplén Fogyatékos Gyermekeiért Alapítvány és a Bonta Zoltán Gyógyászati Alapítvány. Emellett vannak segítőink, az Agykontrol Alapítványtól kaptuk meg a tréningvezetőt a Fekete Zsazsát, segített nekünk a Mozgáskorlátozottak Zempléni Egyesülete, és még nagyon sok segítséget kaptunk másoktól is.
70 gyermekünk van itt, 130-an vagyunk a táborban szülőkkel és programvezetőkkel együtt.
A tábor egy hetes, június 23-ától 29-éig tart. Ez egy meglepetés program volt, nem tüntettük fel a programunkban, hogy a gyerekeket meglepjük vele. Nagyon tetszett nekik, nagyon lelkesek voltak. Ámuló gyermekszemeket lehetett látni, és utána olyan boldogan rohantak a kutyákkal együtt fényképezkedni, nagyon tetszett nekik.
Valamilyen szinten ez is egy rehabilitációs program egyébként: az állatterápia. Nagyon-nagyon sok gátlás és feszültség oldásban segít a gyerekeknek. Ez külföldön egy bevezetett módszer, most már mi is megengedhetjük ezeknél a gyerekeknél ezt a programot, ugyanis ők a legyengült immunrendszerük miatt nagyon sokáig nem vehettek részt a közösségi életben és az állatoktól szintén tartózkodniuk kellett. Ez már egy ilyen „felszabadítós program” volt, és amit hihetetlen örömmel fogadtak. Nagy meglepetés volt számukra, ami a pataki és újhelyi rendőrökkel érkezett. Nagyon-nagy sikert aratott a program, sok gyerek kérte, hogy hívjuk vissza másnapra is a rendőr bácsikat a kutyákkal! Büszkék voltunk a gyermekeinkre, egyáltalán nem féltek a kutyáktól. Ők már nem félnek semmitől, hiszen a legfélelmesebb ellenséget győzték le: a rákot. Szeretettel közeledtek az állatok felé, azóta néhányan a szülőket nyúzzák kutyáért, és néhányan kutyás rendőrök akarnak lenni. Reméljük ők is ott lesznek velünk jövőre a 2. Tündértánc Élményterápiás Nemzetközi Táborban. A jövő évi kívánságlistán ez a program is szerepel! Köszönet mindenkinek aki segített, majd nézzék a honlapunkat, ahol hamarosan a tábort is publikáljuk: www.2004kosztyuadam.hu
Bonta László, a Bonta Zoltán Gyógyászai Alapítvány részéről szintén sikeresnek találta a kutyás programot, és az egész tábort…

Roppant tetszett ez a rendőrségi műsor, a gyerekek hihetetlenül felszabadultak voltak. Közel kerülhettek, olyan valamihez, ami a normál életben inkább nem jellemző, hogy éppen rendőrök közelségébe kerültek kutyával és azt meg is simogathatják. Ez azért volt ilyen különösen élmény számukra, hogy elérték azt, amit tulajdonképpen számukra elérhetetlen.
Ezeket az emlékeket mi is meg akarjuk őrizni, és publikálni is szeretnénk, hogy igen is az élet nem áll meg, és vannak az életnek szebb és gyönyörűbb oldalai is, mint maga a betegségből való gyógyulás.
Az időjárásnak mind a két oldala megmutatkozott az eltelt napok alatt, mert volt eső és vihar is, de többnyire napsütés. Tulajdonképpen az időjárás az úgy szép, ahogy van, mindegyiknek megvan a szép oldala. Szabadidőben kint a napon lehet szaladgálni, strandolni, vagy éppen ilyen bemutatókon, meglepetésprogramokon részt venni. Nagyon jól érzik magukat itt a gyerekek, és ennek nagyon örülök.

Ma lesz egy meglepetés programunk megint - ezt a Sárospataki Polgármesteri Hivataltól kaptuk - délután 4 órától, a gyerekek és a szülők bemehetnek strandolni a termálfürdőbe - vette vissza a szót Marianna. A „belépő” a kapun a táboros pólónk lesz. Nagyon örülünk ennek a lehetőségnek is, ez is nagy élmény lesz a gyerekeknek.

Minden folyamatosan jött össze, a legelső támogatónk a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal volt, bár ott könnyebb dolgunk volt, hiszen a mi alapítványunk székhelye Sátoraljaújhelyben van, és mi ketten sátoraljaújhelyiek vagyunk, egy vezetőtársunk pedig debreceni.

Egyébként nagyon jó programjaink vannak, van drámapedagógiánk, ami az önismeretet fejleszti, szakképzett dráma pedagógusok tartják, ez iránt is nagy az érdeklődés. Vannak kreatív programjaink, ezek megfelelően differenciált programok, tehát minden gyerekek az ő képességeinek és lehetőségeinek - mert azért korlátozottak a lehetőségeik - megfelelően választják ki azt a programot, amin részt akarnak venni. Annyi segítséget kapnak, amennyi szükséges, de többnyire hagyják őket szabadon tevékenykedni. Tehát semmi kényszerítés nincs benne, mint ahogy a programok nagy részét pozitív élmények teszik ki, ezért élményterápiás ez a tábor. Emellett interaktívnak is nevezhetjük, mert részt vesznek minden programban, ők is segítenek kialakítani, bele is szólhatnak, tehát aktívan vesznek részt a programokban.
Ez különben egy nemzetközi tábor, nem csak az ország minden részéből vannak gyermekeink, de Kárpátaljáról érkező családunk is van, és Erdélyből is több család érkezett.
Végül is az egész tábornak az alappillére az, hogy magyarok vagyunk, tartsunk össze, honnan jöttünk, merre tartunk, az ősi kézműves technikák is megjelennek, magyar meséket, magyar mondákat ismerhetnek meg, beletekinthetnek őseink világába, ami nagyon megragadja őket.

Egyébként a táborunknak van egy alapvető szabálya, itt a kicsitől a nagyig, mindenki tegezi egymást, könnyebb a kommunikáció, és bátrabbak a gyerekek.

A rendőr bácsikat is megkérdeztük, hogy honnan és hogyan kerültek ide, ennyi rendőrkutyát együtt még mi sem láttunk. A kérdéseinkre Biacskó Róbert főtörzs zászlóstól kaptunk választ, aki a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányságról érkezett…
Sátoraljaújhelyi- és a Sárospataki Rendőrkapitányságról jöttünk, összesen 6 kutyával, kettő Patakról, négy pedig Újhelyből. Van több kutya is a két kapitányon, de ennyit tudtunk elhozni, a többiek vagy szolgálatban vannak, vagy szabadságon. Ezek mind járőr kutyák, amelyekkel az utcán teljesítünk szolgálatot. Meghívásra jöttünk, a Sárospataki Rendőrkapitányságot keresték meg a tábor vezetői és ők kértek bennünket, a sátoraljaújhelyi kapitányság beosztottjait, hogy mi is vegyünk részt ezen a rendőrségi kutyás bemutatón. Látszott, hogy érdekli a gyerekeket, kicsit még féltek az elején, először mint a rendőrtől is - általában tartanak az egyenruhától - és a kutyától is, de a végén megbátorodtak. Főleg amikor simogatni lehetett őket, akkor látták, hogy nem is olyan vadak ezek a kutyák, mint amilyennek a bemutató alatt tűntek, és fegyelmezettek.

Ezúton tolmácsoljuk a szervezők köszönetét a Zempléni Farkasoknak, akiket az utolsó pillanatban kerestek meg, ennek ellenére motorra pattantak és utána azt mondták, hogy elég fizetség volt nekik a motoroztatásért a sok csillogó gyermekszem. Sajnáljuk, hogy erről nincsenek fotóink, de talán a www.2004kosztyuadam.hu honlapon a motoroztatásról is találunk majd képeket…

További fotók>>>

Törő Gábor
/2008.07.03./
 

 

Hamis bankkártyás – Rendőrségi felhívás!


 

Egy eddig még ismeretlen, de a felvételeken jól látható férfi 2008.május 01. és 03-a között egy miskolci pénzintézet pénzkiadó
automatájából kísérelt meg hamis bankkártyával készpénzt felvenni.


A Miskolci Rendőrkapitányság kisebb kárt okozó készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés vétség kísérletének gyanúja miatt folytat eljárást ismeretlen tettes ellen.
A rendőrség kéri azok jelentkezését, akik az ATM biztonsági kamerájával rögzített felvételen szereplő férfi kilétével kapcsolatban érdemleges információval tudnak szolgálni.

A bejelentéseket személyesen a Miskolci Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály Gazdaságvédelmi Alosztályán (Miskolc, Fábián kapu 4. fsz/3.) tehetik meg vagy a 46/514-511-es telefonon a 26-54-es melléken munkanapokon 08-16.00 óra között.

Segítségüket köszönjük!

A Miskolci Rendőrkapitányság tájékoztatása alapján: MRFK Kommunikációs Iroda
/2008.07.03./
 

Városunk vendége volt Heves város Önkormányzata

 

        
            

Július 1-je a Köztisztviselők Napja, és az a megtiszteltetés érte városunkat, hogy ezt a megye szervezésében Sárospatakon, a végardói fürdőben tartották. Nagyon sok önkormányzattól jöttek ez alkalomból köztisztviselők és közalkalmazottak Sárospatakra– nyilatkozta Dr.Hörcsik Richárd polgármester…
 


 
 


Dr. Hörcsik Richárd

Dr. Komáromi Éva

 

Heves város Önkormányzata jelezte, hogy a köztisztviselőik szeretnének egy kicsit szétnézni a városban és meglátogatni önkormányzatunkat, hogy egy kis betekintést nyerjenek, hogyan is működik maga a hivatal, milyen felépítése van, és milyen fogásaink vannak az Európai Uniós fejlesztésekben.
Így 55 fő látogatott el a Polgármesteri Hivatalba, a Díszteremben a jegyzőasszonnyal tájékoztattuk őket, én a város múltjáról, jelenéről és jövőbeli terveiről, a jegyzőasszony pedig a hivatal működéséről.
A beszélgetés során ők szintén beszámoltak az önkormányzatuk működéséről. Számomra hasznos volt ez a találkozás, egyrészt azért mert egy hasonló város Heves, 11 ezer lakossal hasonló működési gondokkal küzdve. Néhány érdekes dolgot meg is tudtam, néhány szakmai fogást, azoknak a gondoknak a kezelésére, amelyek bennünket is szorongatnak.

Ezen túl fontos volt az is, hogy Sárospataknak a jó hírét elvigyék, és ezért is örülünk, hogy a Köztisztviselői Nap alkalmával Heves Önkormányzata, nem csak a végardói strandot látogatta meg, hanem a látogatást önkormányzatunknál kezdte, és több múzeumba is ellátogattak.

Én hasznosnak tartom az ilyen látogatásokat, hiszen tanulunk egymástól, másrészt pedig Sárospatak város jó hírét remélhetőleg elviszik…


Dr. Komáromi Éva, városunk jegyzője ismertette a vendégekkel az Önkormányzat hivatalainak felépítését, szervezeti rendszerét…
Röviden ismertettem városunk intézményhálózatát, kiemelve az Önkormányzat által fenntartott intézményeket.
A vendégekkel igyekeztünk inkább beszélgetni, mint előadást tartani számukra, így információkat kaptunk az ő városuk felépítéséről, szerkezetéről és megállapítottuk, hogy nagyon sok a hasonlóság a két város között. Ők is kistérségi körzetközpont mint Sárospatak és kiemelt elsőfokú építési hatósági jogkör gyakorlói, mint mi.
Tetszett nekik a sokszínű intézményhálózatunk és csodálattal tekintettek a különleges épületeinkre, különös tekintettel a Makovecz épületekre.

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2008.07.02./
 

 

Az állami adóhatóság az adóigazolással is ráhajtott az informatikai „sztrádára”


 
  Az elektronikus közigazgatási szolgáltatások keretében 2008. január 1-től az adóbevallásaink és adatszolgáltatásaik mellé adóigazolásunk elektronikus ügyintézésének feltételeit is megteremtette az állami adóhatóság.
Természetesen, az ügyintézés előfeltétele itt is az Ügyfélkapus regisztráció megléte mellett a 08T180 adatlap APEH-hoz való beküldése. Az adatlapon tudjuk közölni regisztrációnk tényét és itt jelöljük, hogy milyen ügyeinket kívánjuk a későbbiekben elektronikusan intézni. Persze, aki az Okmányirodánál már régebben regisztrált, - és az adóhatósághoz beküldött T180-as adatlapján eddig nem jelezte/jelezhette, hogy jogosult az elektronikus adóigazolási kérelem benyújtására - annak csak arra van szüksége, hogy az adatlapon a módosítást benyújtsa. Jó hír, hogy ezt a bejelentést már a Neten keresztül bonyolíthatjuk.
Az elektronikus kérelem benyújtására - adóigazolás esetén az UK11, együttes adóigazolásnál az UK12 - elektronikus űrlapok szolgálnak, melyeket az ABEV nyomtatványkitöltő programjával tölthetünk ki, majd ezt követően az Ügyfélkapun keresztül juttathatjuk el az APEH-ba.

Az elektronikus adóigazolások kiadására – ha nincs hiánypótlás - 8 nap áll az adóhatóság rendelkezésére. Amennyiben kérelmünket hiányos adatokkal nyújtjuk be, esetleg az elektronikus adóigazolás kérésére vonatkozó jogosultságunkat idejében nem jeleztük (180-as adatlap hiánya), vagy folyószámlánk hátralékot mutat, vagy ha valamilyen bevallási kötelezettségünket hiányosan teljesítettük, akkor az igazolást csak a hiánypótlás teljesítést követően kaphatjuk meg. Ezzel ügyünk elintézése húzódni fog, mivel az ügyintézési határidőbe nem számít bele a hiánypótlás időtartama.
Ezért különösen, - ha nemleges igazolást szeretnénk kapni - célszerű, hogy kérelmünk elküldése előtt tekintsük át aktuális adófolyószámlánkat, hiszen az Ügyfélkapun keresztül ma már annak lekérdezése is biztosított. Ha szükséges, akkor az esetleges eltéréseket így időben, még a kérelem beadása előtt rendezhetjük.

Felmerül a kérdés, hogy elektronikus ügyintézésnél megválaszthatjuk-e az adóigazolás formáját?
A válasz egyértelmű igen, mivel kérelmünk elküldésekor megjelölhetjük, hogy az igazolást milyen formában szeretnénk megkapni, hiszen azt az APEH elküldheti elektronikusan, vagy postai úton, de a személyes átvétel sem kizárt. Arra azonban az adóhatóságnál felhívták figyelmünket, hogy mielőtt az elektronikus formát választjuk, az igazolást felhasználóval érdemes tisztázni, hogy azt elfogadja-e.

Mára az igazolások valódiságának ellenőrzése az elektronikus igazolások esetében megoldott, sőt már a papíralapon kiadottak is ellenőrizhetők elektronikus úton. Az igazolásokon ugyanis található egy 25 karakterű ellenőrző szám, melynek ismeretében az igazolást felhasználó – Ügyfélkapus hozzáférés mellett – az eredeti igazolást is megtekintheti.
 

APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság Sajtóreferense [sajtob.emo@apeh.gov.hu]
/2008.07.02./
 

Egyre nagyobb az érdeklődés a Gól Focitábor iránt

 

        
            

Vitelki Zoltán vagyok a Diósgyőrben futballoztam, most fejeztem be az aktív pályafutásomat. Eljött még Bokros Tibor, Lipusz Norbert, Köteles László és Lippai Gábor, aki mint sajtófőnök kísért el minket – kezdte nyilatkozatát a Gól Focitábor sztárvendége
 


 
 


Vitelki Zoltán

Gönczy Zoltán

Vachter Tamás

 

Boldogan tettünk eleget ennek a meghívásnak és örömmel láttuk, hogy nagyon sok gyerek van és, amint a szervezőktől hallottuk évről-évre egyre több gyerek jelentkezik.

Úgy gondolom, hogy ez a jövő, és mindenképpen hasznos a gyerekeknek egy ilyen tábor, nem csak az idő eltöltésére miatt, hanem hogy olyan szakmai tapasztalatokban részesülnek, ami a jövőre nézve hasznos számukra és az egyesületük számára is.

Nyolcadszor van focitábor Sárospatakon, ebből a második alkalommal viseli a Gól Focitábor nevet. A létszám valóban egyre nő, ebben a turnusban 52 gyerek van, a következő turnusban pedig 48-an lesznek, tehát az idei nyáron éppen 100 résztvevőnk lesz - folytatta Gönczi Zoltán, az Ávay DSE elnöke, a Gól Focitábor fő szervezője…

A gyerekek évről-évre többen jönnek, vannak akik évről-évre visszajárnak, tehát ebből arra tudunk következtetni, hogy általában jól sikerülnek a táborok, most sem volt semmi panasz, nem volt sem sérülés, se betegség, szerencsésen és jól zajlott a tábor. A gyerekek jó kedvvel vesznek részt az edzéseken, semmi rosszat nem hallottunk vissza se szülőtől, se gyerektől.

A tábornak három fő szervezője van: Sárospatak város Önkormányzata, az Árvay József Gyakorló Általános Iskola és az Árvay Diáksport Egyesület.
Köszönet fő támogatóinknak: a Hotel Bodrog Wellnessnek, a Hegyi Szupermarketnek, a PEPE Büfének, és a LEVI fotónak.


A gyerekek összetételéről és a heti programjukról az edzőjüktől Vachter Tamástól érdeklődtünk…
A résztvevők kb. egyharmada sárospataki, és vannak Miskolcról, Nyíregyházáról, lesznek Győrből, Budapestről, és a határon túlról is van 4-5 gyerek.
Napi két szervezett edzést tartunk a gyerekeknek, az edzések és az ebédidők között szabadfoglalkozás van.

Egyszer kivisszük őket strandolni is, volt kutyás bemutató, gondoskodtunk arról, hogy legyen sztárvendégek is, és a mai napon pedig egy bemutató edzéssel, valamint záró pizza partival fejezzük be a tábort.

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2008.07.02./
 

 

Helyszíni tárgyalás volt Olaszliszkán

 

        
            

Ma, 2008. július 2-án helyszíni tárgyalást tart a megyei bíróság Olaszliszkán. Vádlottak vannak jelen a helyszíni tárgyaláson, ez azt jelenti, hogy a vádlottak megmutatják, hogy pontosan mi történt szerintük, mi zajlott le, honnan jött az autó, hol állt meg, mit hallottak, mit láttak, tehát ez a célja a helyszíni tárgyalásnak, illetőleg az, hogy rekonstruáljuk a helyszínen a történteket – nyilatkozta dr. Szabó József a B.-A.-Z. Megyei Bíróság szóvivője...
 


 
 


Dr. Szabó József

 

Méterekben, másodpercekben, percekben, tehát hogy pontosan mi mennyi ideig tartott, mit lehetett hallani, látni, ugyanis a tárgyalóteremben elmondták, hogy kiknek a lakásából futottak ki, ezt most itt le lehet mérni, hogy ez mennyi időt vesz igénybe, egyáltalán odahallani-e valamit-e vagy sem. Tehát ezek így sok adalékkal szolgálnak majd az eljárás végén.

Most az a helyzet, hogy 8 vádlott közül 2-en nyilatkoztak úgy, hogy vallomást tesznek itt a helyszíni tárgyaláson, a többiek pedig abban fognak közreműködni, azt vállalták, hogy ha szükséges, akkor a közreműködést nem tagadják meg, ez abban áll, hogy ha megmondja a másik 2 vádlott, hogy ők hol álltak, vagy mit csináltak, akkor ezt ők meg fogják mutatni.

2006. októberében történt, a mikor egy késő délután itt a Kossuth utcán Szögi Lajos ismerőseihez érkezve itt elsodort egy kislányt az autójával. Ez a kislány könnyebben sérült, ill. tulajdonképpen jelentősebben nem is sérült meg, de ennek a következményeként őt kirángatták az autójából, és a vád szerint bántalmazták többen és olyan nagy számú - több mint 75 sérülést rögzítettek a boncolás során - rúgás-ütés érte, amibe itt a helyszínen elhalálozott.

Nyolc gyanúsítottat sikerült a nyomozás során felderíteni, ők előzetes letartóztatásban vannak, a bíróság már közel 50 tanút kihallgatott az ügyben, most helyszíni tárgyalást tart a vádlottakkal és várható, hogy a tanúkkal ugyanez a helyszíni tárgyalás le fog bonyolódni, amikor ők is megmutatják, hogy pontosan mit láttak és hol, honnan, és egyáltalán onnan észlelhető-e, ahonnan nyilatkozzák ezt.

További fotók>>> 

Törő Gábor
/2008.07.02./
 

 

Köztisztviselői Nap Sárospatakon

 

        
            

Ez a rendezvény immáron már második a Köztisztviselők Napján szervezett rendezvények sorában. Tavaly döntött úgy a Megyei Önkormányzat vezetése, hogy ezen a napon, július 1-jén tegyünk valamivel többet, mint ami eddig történt a köztisztviselők érdekében. Akkor határoztuk el, hogy ez a szórakoztatásunk napja, egy kikapcsolódást nyújtó nap lesz - nyilatkozta dr. Kovács János, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat főjegyzője...
 


 
 


Dr. Kovács János

Dr. Hörcsik Richárd

Dr. Komáromi Éva

 

Sárospatakra azért került, mert polgármester úr felajánlotta ezt a rendezvényt, a strandfürdő szolgáltatásait. Nyilván minden ilyen rendezvény esetében az anyagiakat is figyelembe kell venni, mint szempontot, de a helyszín maga, itt a hegyek lábánál a strandfürdő területe, azt gondolom, hogy kínálta magát, ezen túl is.

A köztisztviselők megyei számát én 4-5 ezerre becsülöm. Alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy a köztisztviselők társadalmi megbecsülése még mindig a helyén van, sőt talán azt gondolom, hogy még mindig tud emelkedni ez a megbecsülési szint. Sokszor talán a jogalkotásban úgy érezzük, hogy vannak azért hiányosságok, hiszen némileg csökkennek azok a jogosultságok, ill. nehezülnek a körülmények, de ezzel együtt is azt kell, hogy mondjam, hogy a köztisztviselők kitartóak, és ugyanazt a szakmai színvonalat nyújtják minden gyakorlatilag hiányosság ellenére, mint amit korábban megtettek.

Úgy hiszem, hogy kell egy nap a köztisztviselőknek, ami az ő pihenésüket szolgálja, hiszen az év többi napjaiban mind-mind a közért szolgálnak – tette hozzá Dr.Hörcsik Richárd polgármester. Ők a köz-tisztviselők, vagyis értünk dolgoznak, miattunk vannak, és fontos az, hogy ennek a munkának a gyümölcse látsszék az önkormányzatoknál. És mivel tudunk mi szolgálni, mi mással tudunk kedveskedni, mint hogy egy napot biztosítunk számukra.
Azt hiszem, hogy rájuk is fér, hiszen nagyon-nagyon sok szociális, egészségügyi és közoktatási probléma van, amit együttesen kell megoldani. Legtöbben az ügyfélfogadói irodában találkoznak a köztisztviselőkkel, és a lakosság, a polgárok tapasztalják azt - legalább is itt Sárospatakon - hogy megpróbálunk mindent a közért végezni.

Kell egy nap, amikor megköszönjük ezt a munkát, lehetőséget biztosítunk arra, hogy felhőtlenül szórakozzanak, és külön megtiszteltetés Sárospatak számára, hogy ez a nap itt a végardói strandon lett megszervezve a megye köztisztviselői számára is. Egy kicsit ingyen reklám ez nekünk, elviszi a megye minden részébe, hogy milyen jó ez a strand, és milyen lesz ez a strand más fél, 2 év múlva. Úgy hiszem, hogy Sárospatak emellett mással is szolgál, hiszen múzeumaink ma ingyen állnak rendelkezésre, tehát valóban, egy kicsit bemutatkozik Sárospatak a megye összes köztisztviselője előtt. Én kívánok mindenkinek jó szórakozást, élvezzék ezt a napot, és élvezzék Sárospatak strandját, az ízeket és a múzeumokat, egyáltalán Patakot.

Dr. Komáromi Éva, Sárospatak város jegyzője elmondta, hogy a Polgármesteri Hivatalban jelenleg 72 fő dolgozik…
Ennek a 72 főnek szerettünk volna ma egy ügyfélmentes kikapcsolódást biztosítani, és ehhez jó alapul szolgált az az esemény, hogy a Megyei Önkormányzat ma Sárospatakon szervezete meg a megyei Köztisztviselői Napot. Így a mi hivatalunk is csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, igyekeztünk teljes létszámmal eljönni, sőt arra is lehetőséget biztosítottunk, hogy azok a kollégák, akik a kisgyermekeiket el akarják magukkal hozni, ezt is megtehessék. Jó néhányan éltek ezzel a lehetősséggel is.
Egyébként a városnak közel 600 foglalkoztatottja van, és ennek a létszámnak a nagyobb része közalkalmazotti státuszban dolgozik.

Én úgy gondolom, hogy önmagában már az, hogy ez egy munkaszüneti nap és együtt lehet a csapat kötöttségektől mentesen, és jól érezheti magát, ez programok nélkül is nagyon jó, de nyilván a kellemes zene, a jó hangulat, a nagy társaság még fokozza ezt a jó hangulatot.

További képek >>>

Cziczer Katalin
/2008.07.01./
 

Szabálysértés és börtön

        
            

A sárospataki Rendőrkapitányság jelenleg is kiemelten odafigyel a lakosságot különösen irritáló szabálysértések megelőzésére és a visszatérő elkövetők példás felelősségre vonására. Az alábbi két szabálysértővel szembeni rendőri intézkedés is a fentiekben hangsúlyozott elkötelezettséget példázza - nyilatkozta Dr. Gaál Krisztián rendőr őrnagy...
 


Dr. Gaál Krisztián

 

B. Brigitta sárospataki lakost a Rendőrkapitányság járőrei már többször tetten érték, amikor a város határában, a 37. számú főútvonal mellett közvetlenül, védett övezetben és orvosi igazolás nélkül szexuális szolgáltatást kínált fel az arra közlekedő gépkocsivezetőknek. A kapitányság járőrei viszont egyáltalán nem kívántak élni a hölgy szolgáltatásaival, így a hoppon maradt örömlányt 5 rendbeli tiltott kéjelgés szabálysértés elkövetése miatt a Sátoraljaújhelyi Városi Bíróság elé állították, ahol a „pillangót” 30 nap börtönben letöltendő elzárásra ítélték.

Cs. Ferenc sárospataki lakos szintén több alkalommal keveredett konfliktusba hatóságunk járőreivel a folyamatos közlekedési kihágásai miatt. Egyik „friss” szabálysértése miatt a szabálysértési hatóság járművezetéstől is eltiltotta, azonban nevezett ettől függetlenül kocsiba ült, és mintha mi sem történt volna, a továbbiakban is gépjárművet vezetett. Azonban nem számított a rendőrök éberségére, akik az eltiltás tartama alatt is tetten érték és feljelentéssel éltek ellene a Sátoraljaújhelyi Városi Bíróságon. Cs. Ferencet a Bíróság 50.000 Ft pénzbírságra ítélte, azonban nevezett a bírságot határidőre nem fizette meg, így azt a Bíróság a Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben letöltendő 50 nap elzárásra változtatta át.

Cziczer Katalin
/2008.07.01./
 

 

Tanévzáró istentisztelet és diplomaosztó akadémiai közgyűlés Sárospatakon

 

        
            

Június 27-én pénteken délután kettő órakor kezdődött a Sárospataki Teológiai Akadémia 477. tanévét lezáró istentisztelete és diplomaosztó ünnepsége a Református Templomban. z ünneplésre összegyűlt gyülekezet előtt Csomós József püspök Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írt leveléből az 5. fejezet 17. verse alapján hirdette Istenünk szavát. - küldte beszámolóját Rácsok Andrea...
 


 
 


Csomós József

 

Az igehirdetés alapján újra rácsodálkozhattunk arra, hogy mennyi féle gondolkodás van ebben a földi világban. Minden ember másképp lát, hall, értelmez dolgokat, de a Szentírás tanítását alapul véve nincs olyan ember, akinek a gondolataiban, szavaiban abszolút módon benne lenne a teljes igazság. Mert mi is az igazság? Az igazság az, hogy Isten szerette és szereti ezt a világot és nem mondott le erről a világról, gondolkodik erről a világról. A teljes egészben pedig a részeknek, nekünk, az egyes embereknek feladatot és küldetést szánt személyre szabottan a Világmindenség Ura. Van azonban egy közös küldetése minden Istenben bízó, Őt szerető és imádó embernek: nem lemondani a világról bármekkora is a sötétség és annak ereje, hanem szüntelenül hirdetni az evangéliumot, Istennek a Krisztusban adott kegyelmes szeretetét. Ehhez a feladathoz erőt pedig az Isten Szentlelke ad. Az alapul vett igevers arra tanít, hogy igyekezzen az ember megérteni az Isten gondolatait és akaratát; igyekezzünk, vágyjunk arra, hogy gondolataink mindig az Isten mellett legyenek.

Távol álljon tőlünk a gondolat nélküliség, a meggondolatlanság. Távol álljon tőlünk a sötétség dolgain való kesergés és az ettől való félelem. Krisztusra kell nézni és megfogadni Augustinus gondolatát: szeress és tégy amit akarsz. A keresztyén embernek megadatott, hogy ennek a világnak a dolgait isteni magasságokból szemlélheti; így a földi életben hordandó igánk boldogító és a teher könnyű lesz. A szolgálatra buzdító szavakat, az Istenben gyökerező élet fontosságát és a világosságban járás gondolatait helyezte a szolgálattevő a tanévzáró ünnepségen megjelent hallgatóság szívére.
 

Az istentiszteletet követően Dr. Dienes Dénes közigazgató, teológiai professzor köszöntötte az egybegyűlteket a Kollégium vezérigéjével: „Féljétek az Istent és adjatok néki dicsőséget,” (Jel 14,7) és nyitotta meg az akadémiai közgyűlést, melyen elsőként Dr. Kádár Ferenc rektor tette meg évzáró jelentését.

Rektor Úr hangsúlyozta: „nem tudom, és nem is akarom elkerülni a sokszor és sokféleképpen hangoztatott tényt, hogy a Biblia Évében vagyunk… A Biblia fontosságát, értékeit, újra-felfedezésének szükségét kiállítások sora, előadások, konferenciák, cikkek, könyvek gazdag repertoárja hangsúlyozza „kifelé”, a társadalom, a „világ” felé.

Ebben az örvendetes folyamatban fel kell tennünk a kérdést, hogy „befelé”, tehát az egyház, a gyülekezet, vagy éppen egy Kollégium, Teológiai Akadémia számára mit hozott a Biblia Éve. Amit kifelé hirdetünk, azt itt belül komolyan gondoljuk-e, megvalósítjuk-e?...Ma a bibliaolvasás széleskörű reneszánszának kell eljönnie először belül, lelkipásztorok, gyülekezeti munkások és teológiai hallgatók életében…Az egyéni kegyesség megújulásában nélkülözhetetlen „Isten Igéjének szépen megtört drága olaja”. Bibliás keresztyének, bibliás reformátusok nélkül pedig hiába várjuk az egyház megújulását…Istentiszteleti életünk és missziónk eredményessége nem attól függ, hogy hogyan tesszük vonzóvá mindazt, ami az egyházban, a templomban történik, hanem attól, hogy mennyire vagyunk készek Istennek tetsző módon tisztelni őt. Neki pedig az tetszik, ha nem csak olvassuk (felolvassuk), hallgatjuk, hanem meg is tartjuk igéit.

Összefoglalva, meggyőződésem az, hogy a Biblia olvasása, elmélyült tanulmányozása nemcsak egyéni kegyességünk, hanem közösségi, istentiszteleti életünk és missziónk megújulásának is előfeltétele. Legyen áldott hozadéka ez a Biblia Évének!”.

Az Akadémia életét érintően Dr. Kádár Ferenc elmondta, hogy az oktatásban, felkészítésben a tanév folyamán 35 tanár vett részt. A teológiai szakon az év folyamán 62-en, kiegészítő mesterképzésen 15-en, a katekéta-lelkipásztori munkatárs szakon 89-en végeztek tanulmányokat. A presbiterképző tanfolyamon 20-an vettek részt.

Sikeres záróvizsgát tettek: a teológia szakon II. lelkészképesítő vizsgán 14-en, a kiegészítő mestervizsgán 4-en, a börtönpasztoráció szakirányú továbbképzésen 7-en, a katekéta-lelkipásztori munkatárs szak két szakirányán összesen 19-en.

A mindennapos feladatokon túl az Akadémia tanárai más, az Akadémia falain kívüli feladatokban is aktívan részt vettek publikációikkal, előadásaikkal. Akadémiánk „Sárospataki Teológiai Műhely” néven új kiadványsorozatot indított illetve ebben a tanévben rendszeressé váltak a tanulmányi napok, melyek keretében több világhírű professzor tartott előadást Sárospatakon. A Bodrog-parti Athénban jártak és a saját szakterületük, így a biblikus tudományok, a teológia-történet, a missziológia, új kutatási eredményeit osztották meg a hallgatósággal például az Ausztriában és Németországban oktató Vismayer professzor házaspár; Van der Walt dél-afrikai, Henk Vroom hollandiai professzor, és az újra Patakra látogató Alan Sell professzor és felesége.
A Neveléstudományi Intézet szervezésében egy igen hasznos katechetikai nap volt ebben a tanévben, melyen Miklya-Luzsányi Mónika előadásait hallgattuk meg.

Intézményünk adott otthont a Doktorok Kollégiuma Vallástudományi szekciója ülésének, amely dr. Nagy Antal Mihály nyugalmazott professzorunk tiszteletére gyűlt egybe.
Rektor Úr beszámolt arról is jelentésében, hogy az Akadémia belépett az Erasmus mobilitás programba, amely lehetőséget biztosít tanárok és diákok cseréjére az EU-n belül. Örömmel számolt be arról, hogy az intézmény pályázatot nyert egy tanár és egy diák kiutaztatására a következő tanévben.
Az Akadémia az elmúlt tanév során azon igyekezett, hogy a Tiszáninneni Egyházkerület két református gimnáziumával szorosabbra vonja kapcsolatait. Ennek a közeledésnek az eredményeképpen került megrendezésre az a bibliaismereti verseny, melyet a Biblia Éve jegyében rendezett az intézmény, és amelyen – hála Istennek – nem csak gimnáziumaink diákjai, hanem gyülekezeteink csapatai is képviseltették magukat.

Nem csak a múlt eseményeit mondta el azonban Kádár Ferenc, hanem előre is tekintett. A Református Egyház Doktorok Kollégiuma augusztusi ülését Sárospatakon tartják, amelyet Rektor Úr megtiszteltetésnek és egyben feladatnak értékelt. Megtiszteltetés, mert egyházunk tudományos fóruma otthonra talál falaink között, és azon igyekszünk, hogy jó hírünket vigyék vendégeink magukkal. Ugyanakkor nagy feladat is a lelkészképzés minőségének fenntartása, illetve növelése, továbbá a katekéta-lelkipásztori munkatárs szakon az első három év tapasztalatainak levonása, és az esetleges korrekciók megtétele.

Az Akadémia jövőre néző tervei között szerepel még, hogy a következő tanévtől új formában indulhasson meg a presbiterképzést. Ez az új forma a népfőiskola-jelleg, amelynek nagy hagyományai vannak Sárospatakon.
Kádár Ferenc tanévzáró jelentését köszönetnyilvánításokkal zárta munkatársai, a sátoraljaújhelyi gyülekezet és nem utolsósorban családja felé.Ezt követően Dr. Dienes Dénes felkérte Csomós József püspököt és Dr. Kádár Ferenc rektort, hogy adják át a diplomákat a lelkipásztori, illetve az első ízben katechéta-lelkipásztori munkatárs szakon végzetteknek, és a börtönpasztorációs, a presbiterképzésben, és a kiegészítő mesterképzésen tanulmányaikat befejezett hallgatóknak.

A diplomák átvétele után a katechéta-lelkipásztori munkatárs szakon végzett hallgatók tettek Isten és a gyülekezet előtt fogadalmat arra, hogy szolgálataikat hűséggel és odaadással végzik; illetve ennek a szolgálatnak a zsinórmértéke a Biblia és hitvallásaink lesznek. A fogadalmat tetteknek Bojtor István nyugalmazott lelkipásztor adta át az Új Remény Alapítvány könyvajándékát. A következő hallgatók vehették át diplomájukat és a könyvajándékot: Barabás Péterné, ifj. Benke György, Berkes József, Bús Ágnes, Darvas Szilárd Levente, Egresi László, Ésikné Fekete Hajnalka, Gérczei Zoltán, Horváthné Hajdú Éva, Kalmár Noémi, Kiss László, Máró Imréné, Orosz Attila, Oroszy Ákosné, Plaszkó Zoltán, Szimkovics Edina, Terjék Olivér, Tóth Jánosné, Tóthné Dienes Terézia, Szászfai Anita.

A búcsúzó katechéta-lelkipásztori munkatárs szakos hallgatók nevében ifj. Benke György szólt a gyülekezethez. Benke György felfedezőúthoz hasonlította a Patakon most befejezett tanulmányokat. Újabb és újabb tárgyakat és ismereteket fedezhettek fel saját hitéletük és tudásuk számára. Kiemelte, hogy Isten hívó szava erre a szakirányra Magyarország-szerte szólt, Dunántúl, Dunamellék, Tiszántúl, Tiszáninnen, Kárpátalja keresztyéneit hívta Isten Sárospatakra. Hívta azért, hogy ne csupán ismereteket szerezzenek, hanem, hogy kapcsolatuk Istennel és egymással elmélyüljön, egymás között közösséget építsenek, egymásban testvéreket, szolgatársakat találjanak. Beszélt Benke György arról, hogy a konzultációk első napja a tanulásra való lelki ráhangolódást jelentette, a második nap az odafigyelést, az otthon elérkezett vasárnap pedig az istentiszteleteken eltöltött hálaadás napja volt. Benke György köszönetet mondott az Akadémia tanárainak, de mindenek előtt Pásztor Gyula évfolyamvezető tanárnak az évfolyamot körülvevő szeretetért és a lelki vezetésért. Kérte továbbá, hogy tekintsenek a tanárok, professzorok úgy erre a szakra, mint a teológia legifjabb gyermekére. A végzett hallgatók nevében szóló köszönetet mondott azoknak a családoknak, akikből az évfolyamot alkotó 19 ember kikerülhetett, a támogató szeretetért. „Én kérdezlek, te pedig oktass engem!” (Jób 42,4) szólt a végzős évfolyam vezérigéje a jelen levő gyülekezet felé és hívta fel a szolgálat komolyságára és felelősségére is a figyelmet.

Az akadémiai közgyűlés végén a jutalmak kiosztására került sor. A Magyar Népfőiskolai Collégium által kiírt pályázat nyerteseinek – Bodnár Zsoltnak és Simon Norbertnek – Dr. Kiss Boáz a Collégium elnöke nyújtotta át a jutalmat, és hangsúlyozta Sárospatak szerepét a népfőiskolai munkában úgy a múlt, mint a jelen tekintetében.

A Nagy Barna sárospataki teológiai professzorról, nemzetközi hírű Kálvin-kutatóról elnevezett Alap díját nevelt fia, tanítványa Kovács Pál az Amerikai Egyesült Államokban élő lelkipásztor adta át Tóth Anettnek és Tomori Róbertnek kitűnő szóbeli záróvizsga eredményükért.

A Kovács Zoltán néhai lelkipásztor, a Gulágot megjárt Isten szolgája által létrehozott Alapítvány jutalmát kiváló szakdolgozatáért Szimkovics Tibor kapta.

A Koncz Sándor Alapítvány díját kiváló szakdolgozatáért Kulikné Farkas Tímea nyerte el.

A Sárospataki Teológiai Akadémia jutalmát kiváló szakdolgozatáért Tóth Anett kapta.

Egy-egy Oppenheimi Biblia faximile kiadást – a Biblia Évében – kiváló szakdolgozatáért Berkes József és Orosz Attila nyerte el.

A Sárospataki Teológiai Akadémia jutalmát kiváló ószövetségi alapvizsga dolgozatáért Simon Norbert hallgatónk, a Mátyás Ernő Alapítvány jutalmát a görög nyelvben nyújtott teljesítményéért Török András, az „Egyházművészet és néprajz” tárgyban nyújtott teljesítményéért Czene Ildikó kapta.

Az Akadémia közösségi munka kapcsán kiosztott jutalmát, különös tekintettel az orgonálás szolgálatában végzett munkájáért Börzsönyi Judit kapta. Közösségi munkáért Pájzu Anita, Kiss Gabriella, Halász Dániel, Menyhárt István hallgatók kaptak még jutalmat.

Kiváló tanulmányi eredményéért Komogya Katalin; jeles tanulmányi eredményéért Rjaskó Natália kapott jutalmat. Tanulmányi eredményükért még a következő hallgatók részesültek kitüntetésben: Bartha Örs, Karsai Eszter, Karsai Péter, Oroszné Ujlaki Renáta, Váradiné Vajas Katalin, Darvas Szilárd Levente, Ésikné Fekete Hajnalka, Szimkovics Edina, Tóthné Dienes Terézia, Barabás Péterné, Tóth Jánosné, Polgár Tibor, Nemes Csaba, Szilágyi-Sándor Gabriella, Vincze Marianna, Dancs Edina, Gottfried Richárd, Simon János, Dancs Róbert, Kovács Tibor.

Az Akadémia 477. tanévét nemzeti imádságunk, a Himnusz éneklésével zártuk.

További fotók>>>

Törő Gábor
/2008.07.01./