Ön jelenleg a sarospatak.hu archívumát olvassa. A lapok legutolsó frissítése 2014. október 31. Az aktuális honlap eléréséhez klikkeljen ide!
SÁROSPATAK Aktuális - üres lap ( kéthasábos )

Aktuális
2009. január

A képviselő-testület üléséről

 

        
             

Az idei év első képviselőtestületi ülését tudhatjuk magunk mögött. 2009. január 30-án kilenc órakor gyűlt össze Sárospatak képviselő testülete, ahol 14 napirendi pont tárgyalására került sor – számolt be az ülésről Aros János alpolgármester…
 


 
 


Aros János


 

A napirendi pontok elfogadása után a két ülés közötti legfontosabb intézkedésekről és eseményekről hallottunk egy beszámolót polgármester úrtól, majd a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szavaztunk, amelyeket egyhangúlag elfogadott a képviselő testület.
Napirendi pontok közül a zártszámadás előkészítéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának a meghatározásáról hoztunk egy döntést, ugyanis két hét múlva 13-án, pénteken a költségvetés tárgyalása lesz napirenden a képviselő-testület előtt, ehhez határozta meg a szükséges formát a képviselő testület most.

A város kül- és belterületének szabályozási tevéről és a helyi építési szabályozásról szóló rendelet módosítására került sor. Erre azért volt szükség, mert az Egészségház építésére reményeink szerint hamarosan megkapjuk az értesítést a nyolcszázmillió forintos nyertes pályázatról, illetve a Herceg utca és környékének a rendezéséről kellett döntenünk, ami pedig a fürdőberuházás kapcsán már elnyert pályázat.
 


 
A Zemplén Televízió 2009. évi üzleti tervéről hallottunk egy beszámolót Hörcsig Márton ügyvezető igazgató úrtól, a Zemplén Televízió Kht részéről. Valamennyi munkatársának megköszöntük a korrekt kiegyensúlyozott tájékoztatást és az egész éves munkát. Több pénzt annak ellenére sem tudunk adni, hogy a Zemplén Televízió jó működése ezt indokolná, tehát a tavalyi húsz millió forintos támogatást tartalmazza ez az üzleti terv, amely végleges akkor lesz, ha a 13.-i rendkívüli képviselő testületi ülésen ezt elfogadjuk.

Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások fejlesztési koncepciójának végrehajtási ütemtervéről hallottunk egy előterjesztést. Az előző évben a képviselőtestület egyhangúlag hozta meg ezt a döntését a bérlakásokkal kapcsolatosan. Ennek az első üteme lesz a februári testületi ülésen, amikor az idevonatkozó rendeletünket kell módosítani és így szépen lassan, ütemenként tudjuk az akkori elképzelésünket majd módosítani.
Egy nehéz döntést kellett hoznunk az átmeneti elhelyezést nyújtó időskorúak gondozóházának kiürítésére vonatkozó intézkedési tervről. Kiderült, nem csak erre, hanem más intézményünkre is igaz, hogy a kormány a működéséhez szükséges normatívát sem biztosítja az intézményeinknél. Az időskorúak gondozóházával kapcsolatban ez közel tízmillió forintos plusz kiadást jelentett az Önkormányzatnak, ráadásul a szociális törvény azt, hogy két évnél tovább tartózkodjanak ott a gondozottak. A két évnél tovább ott tartózkodóakról másképpen kell gondoskodni. Tehát ezen okoknál fogva, azt az előterjesztést tettük a képviselő testület elé, hogy a gondozóház ilyen irányú működését megszűntetjük. Természetesen gondoskodunk az ott jelenleg tartózkodókról, ezzel párhuzamosan a fogyatékosok nappali ellátását szeretnénk biztosítani, hiszen erre régóta igény van Sárospatakon. Ezt két okból is szeretnénk megtenni. Az egyik az, hogy ezt a jogos igényt ki tudjuk elégíteni, hiszen előzetes felmérések alapján több, mint húsz fő várakozik arra, hogy napközben eltudja tölteni az idejét valahol. Másrészt pedig az időskorúak gondozó házának kiürítésével kapcsolatban így nem kell munkahelyeket megszüntetni. Így tudjuk megmenteni az ott dolgozókat és magát az épületet és az intézményt is.

Kisebbségi Önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodás elfogadására került sor, a német, a ruszin és a cigány kisebbségi önkormányzatokkal kötjük meg ezt a megállapodást. Sajnos az állami normatíván kívül több pénzt nem tudunk biztosítani, annak ellenére, hogy ezt főleg a cigány kisebbségi önkormányzat vezetői nehezményezik, több pénzt szeretnének. Nekünk nincs lehetőségünk arra, hogy az Önkormányzat által az államtól kapott normatívát még kiegészítse.

ADITUS Zrt.-vel kötendő megbízási szerződésünk lejárt, amit 2007. márciusában kötöttünk. Így most új szerződést kötünk, itt egy mérleget vontunk gyorsan most a testületi ülésen amelyből kiderült, hogy a nyertes pályázatok összértéke az megközelíti a másfél milliárd forintot. Ezzel szemben áll természetesen a havi megbízási díj, valamint egy sikerdíj is. Én úgy gondolom, hogy jó úton járunk és bízom benne, hogy az előttünk lévő két évben ezt megtudjuk még duplázni. Ezeknek a nyertes pályázatoknak a kivitelezése az idén elkezdődik. Itt ugye, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola bővítéséről, a fürdőpályázatról, valamint az egészségház pályázatról van szó- amelyről még nem kaptunk értesítést de reméljük, hogy ez a pályázat is nyerni fog amely nyolcszáz millió forint értékű. Így lesz lehetőségünk ezeknek a projekteknek a beindítására, hogy munkát tudjunk biztosítani a pataki vállalkozóknak, hiszen ezeket a kivitelezéseket – bárki nyeri meg a közbeszerzést, azt mi feltételként szabjuk mindig, hogy kizárólag pataki vállalkozók végezhetik ezt a munkát.

Tokaj Hegyaljai Közalapítvány megszüntetésével kapcsolatban hoztunk egy döntést. Majd a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának módosítására került sor.

Pályázat kiírásáról döntött a képviselőtestület, hiszen a park fürdőrész befejeztével 2009. nyár végén el kell kezdődnie a wellness fürdő építésének is. Igazán a wellness fürdő akkor fog tudni jól működni, hogyha mellette egy szálloda építése is ezzel párhuzamosan elkezdődhet. A szálloda építésére Sárospatak városának nincs pénze, ezért befektetőt szeretnénk hozni. Erre várjuk a pályázatot, hogy a nagyvállalkozók akik befektetni szándékoznak, azok írják le az elképzeléseiket, hogy önkormányzati telek vásárlásával, esetleg közös cég létrehozásával milyen elképzelésekkel tudnánk együttműködni és a wellness fürdő építésének megkezdésével párhuzamosan ezt a projektet is beindítani.

Várkert és környéke szabályozási tervezésének állásáról hallottunk egy tájékoztatót, Rudolf Mihály tervező úrtól. Úgy vettem észre, hogy a képviselő testület tetszését ezek az elképzelések elnyerték, természetesen több egyeztetésre van még szükség. Itt az örökségvédelmi hivataltól kezdve a különböző szakmai fórumokon keresztül át kell menni ezeknek az elképzeléseknek. Azonban az egyik bírálóbizottság értékelése - ezzel mi is egyet értünk, a tervet nagyon ötletesnek tartja és további kidolgozásra javasolja. Ezeknek a terveknek a megvalósítására több százmillió forintra, esetleg egymilliárd forintra lesz szükség amit szintén pályázati pénzből szeretnénk majd megvalósítani valamikor.

Szavazókörök számának, területi beosztásának és szavazóhelyiségek címének felülvizsgálatáról egy szóbeli tájékoztatót hallottunk jegyzőasszonytól. Ennek értelmében a hatszáz fő alatti szavazóhelyiségeket meg kell szüntetni főjegyzői utasításra. Nálunk több ilyen szavazókör is volt, úgy tűnt az a megoldás, hogyha a Karolina Óvodában található szavazókört szűntetjük meg és az itt szavazók egy része a Református Gimnáziumba, egy része pedig a Petőfi út 1. szám alatti szavazókörbe fogja már most júniusban az Uniós szavazáskor leadni a voksát.

Zárt Ülésen Oláh András kéréséről és annak pozitív elbírálásáról döntött a testület.


Cziczer Katalin
/2009.01.31./
 

 

XII. Zempléni Gyermek Szólótánc Fesztivál

 

        
             

Idén A Művelődés Háza és Könyvtára XII. alkalommal rendezte meg a Zempléni Gyermek Szólótánc Fesztivált. A fesztiválra rekordszámú versenyző – 78 gyermektáncos – jelentkezett. A gyermekek a szlovákiai Csicserről, valamint Sátoraljaújhely két táncműhelyéből, Szerencsről, Bodroghalomból, Vajdácskáról és Sárospatakról érkeztek – nyilatkozta Darmos István
 


 
 


Darmos István


 

Az érdeklődők száma is magas volt, hiszen a hozzátartozók és felnőttek mellett több általános iskolai osztály is szurkolt a nézőtéren. A versenyen kötelező táncként sárközi táncokat, valamint mindenki egy-egy szabadon választott táncanyagot mutatott be, amely alapján a szakmai zsűri az alábbi díjakat adta ki.

Zempléni Kaláris díjat nyertek
Csomós Henrietta /Farkas Ferenc Művészeti Iskola, Vajdácska/
Preszoly Fruzsina /FFMI, Sárospatak/
Jákob Jennifer /FFMI, Vajdácska/
Varga Petra /FFMI, Sárospatak/
Szebényi Lucia /FFMI, Sárospatak/
 


 
Örökös Zempléni Kaláris díjat nyertek / harmadszor nyerték el a fődíjat/
Kamarás Bernadett /FFMI, Vajdácska/
Boglyasovszky Petra /FFMI, Sárospatak/
Máji Franciska /FFMI, Sárospatak/

Zempléni Bokréta díjat nyertek
Szőnyi Máté / Sátorhegy Néptáncegyüttes, UTI-POTI csoport, Sátoraljaújhely/
Stumpf Attila / FFMI, Sárospatak/
Kállai Zoltán /FFMI, Sárospatak/
Szécsi Máté /FFMI, Sárospatak/
Ambrus Baltazár /FFMI, Sárospatak/
André Márk / Rozmaring Néptáncegyesület, Bodroghalom/

Örökös Zempléni Bokréta díjat nyertek /harmadszor nyerték el a fődíjat/
Lehoczki Gergely / FFMI, Sárospatak/
Darmos Márton /FFMI, Sárospatak/

Különdíjat nyertek:
Balogh Vanda, Szécsi Karolina, Rakaczki Viktória, Tamás Janka, Csomós Nikoletta, Drexler Vivien, Tóth Vivien, Bodnár Petra, Maczek Stefánia, Pothurszki Jenifer, Oláh Réka, Kamarás Bernadett, Bihari Luca, Ulicsák Ágnes, Szilágyi Lívia László Martina, Bodnár Klaudia, Bogáthy Csenge, Jaskó Eszter, Móré Zsófia, Dékány Lea, Kállai Noémi, Tomori Márk, Panku Szabolcs, Dupaji Soma, Rusznyák Péter, Marschalkó Soma, Győri Árpád, Szabó András, Vartnal Patrik, Bercsényi Levente

További fotók>>>

Törő Gábor
/2009.01.31./
 

 

Kinek mire van étvágya

 

        
             

2009. január 8-án ebédidő táján a 37. számú főút Gomboshegyi bekötőútnál tetten ért a rendőr járőr egy sárospataki nőt, aki passzívan szexuális szolgáltatást kínált fel az arra közlekedőknek. Kérdésre elismerte, hogy anyagi ellenszolgáltatásért cserébe végzi e tevékenységet, nem rendelkezett az előírt orvosi igazolással, és a főútvonaltól számított 100 méteren belül kínálta bájait - nyilatkozta Dr.Téglás István alezredes, a Sárospataki Rendőrkapitányság vezetője…
 


 
 


Dr. Téglás István


 

Gyorsított eljárásban a bíróság a szabálysértés elkövetése miatt 30 nap elzárással sújtotta, és ez esetben az is „számított”, hogy a nő rendszeresen végzi ezt a tevékenységet.

2009. március 1. napján lép hatályba egy, a Büntető törvénykönyvet módosító törvény, mely az elszaporodott un. „kamatospénzek” elleni hatósági fellépést is segíti majd. Ez az új tényállás az „uzsorabűncselekmény”:
(2) A Btk. a következő 330/A. §-sal egészül ki:
„330/A. § (1) Aki a sértett rászorult helyzetét kihasználva üzletszerűen olyan különösen aránytalan mértékű ellenszolgáltatást tartalmazó megállapodást köt, amelynek teljesítése a sértettet, illetve annak hozzátartozóját súlyos vagy további nélkülözésnek teszi ki, bűntettet követ el, és
három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A büntetés öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az uzsorabűncselekményt bűnszövetségben követik el.
(3) Mellékbüntetésként kitiltásnak is helye van.”
 


 
Azonban ennek hatékony alkalmazásához is az kell a továbbiakban például, hogy a sértettek vállalják a büntetőeljárás megkezdését, végigvitelét, menet közben ne kérjenek ugyanattól a személytől (elkövetőtől) további összegeket, illetve vallomásukat ne vonják vissza.
Természetesen a sértettek nagyobb része nem is kerülhetne ilyen helyzetbe, ha a család a pénzzel való gazdálkodása során nagyobb figyelemmel, fegyelemmel lenne, a rendelkezésre álló összegeket jobban beosztaná.

Uzsoranaptárak Sárospatakon és környékén is

Az uzsora jellegű, valamint az úgynevezett „szocpol” lakásokkal kapcsolatos bűncselekmények megelőzésére a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya egy bűnmegelőzési programot indított. Az ismeretterjesztést szolgáló uzsoranaptárak Sárospatakra és környékére is eljutottak – nyilatkozta Dr.Téglás István alezredes, a Sárospataki Rendőrkapitányság vezetője…

Ez problémakör nem csak a megyét érinti - ahogy megállapíthatjuk a jelentésekből - hanem hasonló problémákkal küzdenek más területek is az országban, így elkészült egy uzsora elleni falinaptár. Az un. uzsoranaptárak az írástudatlan, és az analfabéta emberek számára készültek, hogy egyfajta képrégény formájában "irják le" számukra mi történik azokkal az emberekkel, akik tízezer forintot kérnek, és adósságuk rövid időn belül többszázezer forintra rúg.

Sárospatakon és az illetékességi területünkön önkormányzati, egészségügyi, oktatási intézményekben lesznek kihelyezve az un. uzsoranaptárak. Mi ezt koordináljuk itt mind a 16 településünkön, polgármesteri hivatalokkal és az oktatási intézményekkel vesszük fel e célból a kapcsolatot.

Cziczer Katalin
/2009.01.31./
 

 

Nyílt Nap volt a Főiskolán

 

        
                   

Nagy érdeklődés kísérte a Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Karának a napokban tartott pályaválasztási Nyílt Napját, amelyet a végzős középiskolások számára tartottak- tájékoztatta olvasóinkat dr. Komáromy Sándor, a Kar dékánja.
 


 
 


dr. Komáromy Sándor


 

A Kar 2009-2010. tanévre meghirdetett képzései és keretszámai:
Alapképzés (BA)
Nappali tagozaton, tanító 50 fő
Nappali tagozaton, óvodapedagógus 50 fő
Levelező tagozaton, óvodapedagógus 35 fő

Felsőfokú szakképzés (FSZ)
Csecsemő– és gyermeknevelő gondozó, nappali tagozat 30 fő
Idegenforgalmi szakmenedzser, nappali tagozat 15 fő
Web-programozó, nappali tagozat 35 fő
Csecsemő –és gyermeknevelő gondozó, levelező tagozat 30 fő
Web-programozó, levelező tagozat 30 fő

Összesen: 270 fő

A KAR VALAMENNYI FELVÉTELT NYERT HALLGATÓJÁNAK, IGÉNY ESETÉN KOLLÉGIUMI FÉRŐHELYET BIZTOSÍT!

A jelentkezési lapot és a rendelkezésre álló dokumentummásolatokat 2009. február 15-ig (tekintettel arra, hogy a határidő munkaszüneti napra esik, február 16-ig) a következő címre kell beküldeni: „Felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal 1380 Budapest, Pf. 1190


 

Törő Gábor
/2009.01.31./
 

 

Részt veszünk a világörökséggé nyilvánított európai borvidékek partnerségében

 

        
             

Mint a Tokaji Történelmi Borvidék Virágörökség Egyesület elnökségének a tagja, egy összevont Ellenőrző Bizottsági és elnökségi ülésen vettem részt, ahol Májer János az egyesület elnöke tájékoztatást adott az INTERREG VITOUR II-es projekt elképzeléseiről – számolt be Dr. Hörcsik Richárd egy borvidékünk számára kedvező pályázati projektről…
 


 
 


Dr. Hörcsik Richárd

Májer János
 


 

A VITOUR II projekt az UNESCO által világörökséggé nyilvánított európai borvidéki kultúrtájak közel teljes körét partnerségbe csoportosítja. A partner területek számára óriási előny lehet, hogy kötelezettséget jelent védeni és fejleszteni őket. Ez azt jelenti, hogy meg kell őriznünk és meg kell erősítenünk a világörökségi területet.

Ez egy nagyon elit klub, Európa vezető világörökséggé nyilvánított borvidék kultúrtájak közé számláltak bennünket és ezt nem illik visszautasítani. A projektben például benne van az is, hogy az egyes világörökséggé nyilvánított más borvidékeknél hogyan tudták összeegyeztetni a tájképi megjelenés és az ipari beruházások kérdését.

A kérdés az volt, hogy részt vegyünk-e ebben a projektben vagy sem. Ennek van bizonyos önereje, ami aránylag elfogadható, ötezer euró. A többi utófinanszírozás, tehát valahonnan meg kell előlegezni egy másik összeget, amit természetesen megkap bárki, aki ebben segít.

Az elnökség határozott arról, hogy támogatja ezt az ügyet, tehát szeretnénk részt venni benne. Ugyanakkor fontos az, hogy az egyesület a tagjai - mint önkormányzatok - a lebonyolításban pontosan kövessék a pályázat megvalósulásának menetét.

Ki kell kihasználni a tagönkormányzatoknak az eszmei és más hasznokat, melyeket magukénak tudhatnak e projekt kapcsán. Ez egy óriási lehetőség például az Európai szaksajtóban való megjelenésre, például egy francia borvidékkel együtt, amit mindenki tud, hogy mit jelent.

Határoztunk arról, hogy legyen minden önkormányzatnál egy kapcsolattartó személy, aki folyamatosan tájékozódik, akit tájékoztat az egyesület a projekt állásáról, mert itt kiutazásokról, versenyszervezésekről van szó, a projekt kapcsán külföldi partnerek jönnek borvidékünkre - a látogatások megszervezésekor egyik tag se maradjon ki.
Mindenesetre megbíztuk a projekt elnökét, hogy járjon utána az utófinanszírozásnak, mert húsz-huszonöt millió forintot mi nem tudunk megelőlegezni, így lehetséges, hogy be kell vonni azokat a multinacionális vagy szakmai borászokat, akik tagjai az egyesületnek, hogy segítsenek ennek megoldásában.


 

Cziczer Katalin
/2009.01.31./
 

 

Rendeletek módosításáról tárgyalt az Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

        
             

Ügyrendi és Jogi Bizottságunk január 28-án 10 órától ülésezett, 11 napirendet tárgyaltunk nyílt ülésen - amelyek legtöbbjében rendeletmódosításra került sor - egyet pedig zárt ülésen - kezdte a bizottsági ülés összefoglalását Saláta László, a bizottság elnöke…
 


 
 


Saláta László
 


 

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló előterjesztés meghallgatása után a költségvetés és zárszámadáshoz kapcsolódó nyomtatványok tartalmának meghatározása következett, majd pedig a Szabályozási Terv és a Helyi Építési Szabályzatáról számú rendelet módosításáról tárgyaltunk az Egészségház és a Herceg utca környékére vonatkozóan. Erre nyilvánvalóan az előttünk álló fejlesztések miatt van szükség.

Az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások fejlesztési koncepciójával kapcsolatban egyrészt azt szerettük volna elérni, hogy a vagyongazdálkodás kérdése egy kézben legyen – ugyanis eddig egy része a Kommunális Szervezetnél, más része Műszaki Irodánál van, valamint szeretnénk, hogy jogi végzettségű szakember is vegyen részt a szerződések megfogalmazásában.

A kisebbségi önkormányzatokkal meglévő együttműködési megállapodásokat minden évben felülbíráljuk, ilyenkor kérjük be az egész évre vonatkozó rendezvényeiket.

Továbbra is az ADITUS Tanácsadó Zrt-t javasoljuk, hogy továbbra is velük kössön szerződést az Önkormányzat, hiszen számokkal alátámaszthatóan eddig is eredményes volt az együttműködés.
A Tokaj-hegyaljai Közalapítványnak viszont a megszüntetését javasoljuk, mert nem működött rendeltetésszerűen.
Előterjesztés a Sárospataki Többcélú Kistérség Társulási megállapodásának módosításáról, amely szerint feladataik kiegészülnének a közművelődési feladatok ellátásával.

Előterjesztést hallhattunk meg pályázat kiírására ingatlan hasznosítás tárgyában – szálloda és kiszolgáló létesítmények létesítésére. Öt telek áll rendelkezésre a fürdő környékén arra, hogy vállalkozók a fürdő ill. a wellness szállodával, ill. gyógyszálló kapcsolatban beruházásokat végeznének, ezeken területeken. Abban állapodtunk meg, hogy minél nagyobb körben hirdetjük meg vállalkozók számára ezeket a területeket

Végül pedig az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzatának aktualizálását hagytuk jóvá.


 

Törő Gábor
/2009.01.30./
 

 

Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium felülvizsgálta és aktualizálta Szervezeti és Működési Szabályzatát

 

        
             

2009. január 28-án szerdán, 15 órától tartotta ülését az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság, ahol egyetlen fontos napirendi pontot tárgyaltunk, ami az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szólt - nyilatkozta Lendák Lajos a bizottság elnöke…
 


 
 


Lendák Lajos


 

Az SZMSZ tartalmának alapját rendelet szabályozza, az intézmény vezetője ezen kötelező elemeknek megfelelően építette fel a szabályzatot, kiegészítve természetesen azokkal a helyi sajátosságokkal, amelyek az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumra jellemzőek.

Miután az intézmény igazgatója elkészítette, és a nevelőtestület elfogadta az aktualizált SZMSZ-t, azzal a szülői szervezet és a diákönkormányzat is egyetértett - tehát a szabályzat elfogadására vonatkozó eljárási rendet betartották.

Az SZMSZ felülvizsgálata során az intézmény vezetője a fenntartó Önkormányzattal is egyeztetett, pontosított, tehát az előterjesztés egy jól előkészített anyag volt, amit bizottságunk egyhangúlag elfogadásra javasolt a képviselő-testületnek.


 

Törő Gábor
/2009.01.30./
 

 

Javában folyik az előttünk álló fejlesztések előkészítése

 

        
             

Öt napirendi pontot tárgyalt hétfőn a Gazdasági Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság a pénteki testületi ülés előkészítéseként. Ezek javarészt az előttünk álló fejlesztések – Egészségház bővítés, fürdőfejlesztés, Várnegyed – előkészítésével foglakoztak. A bizottsági ülésről Erdős Tamástól, a bizottság elnökétől kaptunk információkat…
 


 
 


Erdős Tamás


 

Ezek közül a legelső a Városrendezési terv módosításával foglalkozott, és két konkrét területet érintett. Az egyik a fürdő környéke, a fürdő mögötti parkoló, illetve sportpálya környéke. A Városrendezési Terv módosítása parkoló kialakítása miatt vált szükségessé. A tervek elkészültek, a Városrendezési Terv módosítása után az engedélyezési eljárás elkezdődik, illetve reményeink szerint rövidesen a parkolók kialakítása is megtörténik.
A másik dolog, amivel foglalkozott ez a napirendi pont, az Egészségház környékének a telekegyesítése, illetve a beépítésnek a lehetővé tétele. Közismert, hogy egy pályázatot nyújtottunk be az új Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központra, amelynek az eredményéről még nincs információnk, de a szükséges városrendezési terv módosításokat időben szeretnénk elvégezni. A bizottság támogatta az előterjesztést.

A második napirendi pontban, az Önkormányzat tulajdonában lévő 229 szociális bérlakás sorsáról, és a hosszú távú koncepcióról egy intézkedési tervet hagytunk jóvá. Közismert az is, hogy már az ősszel döntöttünk arról, hogy átalakítjuk a szociális bérlakások után fizetendő díjakat, körzeteket hozunk létre. Ennek a programnak a végrehajtásáról egy időtervet tárgyalt meg a bizottság, azt elfogadtuk és négy fontos momentumot kiemeltünk, amelyekkel kapcsolatban a testület döntése szükséges.
 


 
A harmadik napirendi pontban az Aditus Tanácsadó Zrt-vel kötendő pályázatírásra, pályázatfigyelésre vonatkozó szerződést tárgyaltuk, amely a 2009-es szerződésre vonatkozik. Évente kötünk szerződést a szakértő céggel, a bizottság megtárgyalta és kisebb korrekciók után támogatja, illetve javasolja a támogatást a testületnek.

A negyedik napirendi pont a fürdőfejlesztéssel kapcsolatos, ahogy már ezt többször elmondtuk, az Önkormányzati beruházásként megvalósuló a nyári fürdő felújítás, majd a wellness központ építés mellett a következő ütemben vállalkozói befektető tőke bevonásával tervezzük egy wellness szálló kialakítását. A kijelölt tartalékingatlanok hasznosítására vonatkozólag az Önkormányzatnak vannak az államháztartási törvény által, illetve saját vagyonrendeletünk által meghatározott feladatai. Ez a pályázati felhívás ennek tesz eleget, nyilvánosságra hozzuk a sajtóban, illetve a szakmai szervezetek felé és befektetőket igyekszünk erre a projektre szerezni. Nem titok, hogy már több befektetővel tárgyalásban voltunk, de szükséges, hogy pályázat és nyílt eljárás keretében tegyük ezt közzé. Erről döntött a bizottság és reményeink szerint fog dönteni a testület pénteken.

Az ötödik napirendi pont egy rendkívül fajsúlyos kérdéssel foglalkozik, a Várkert és környéke szabályozási tervének állásáról hallgattunk meg egy tájékoztatót, illetve tekintettünk meg, hiszen a teljes anyagot digitálisan megkaptuk. A pénteki ülésen a tervező is jelen lesz és bemutatja a testületnek a munka mostani állását.
A munka három részből áll, a szerződés három fázist különít el, most a második fázis végén vagyunk, így szükséges, hogy a testület képbe kerüljön az eddig elvégzett munkáról. Az egész Várnegyednek egy nagyon hosszú távú és nagyon átfogó koncepcióját készítette el a tervező. Amint a testület ezt megtárgyalta és tudomásul veszi a tájékoztatót, akkor igyekszünk a mostani munkafázisról majd részletes tájékoztatót adni az interneten keresztül illetve a Zemplén Televízió felé is.

Az egyéb ügyek közt a halasztott értékesítésű bérlakásokkal kapcsolatban egy javaslatot hallgatott meg a bizottság. A testület dönteni fog ezzel a kérdéssel kapcsolatban is, hiszen a halasztott bérlakás szerződő partnereivel, illetve bérlőivel kapcsolatban a testületnek bérlőkijelölési joga van és ennek a kötelezettségnek eleget kell tennünk.
Zárt ülésben egy vállalkozói kérelmet tárgyaltunk.

Cziczer Katalin
/2009.01.30./
 

 

Ülésezett a Pénzügyi Bizottság

 

        
             

A Pénzügyi Bizottság 28-án, szerdán két órától tartotta az ülését, amelyen nyolc napirendi pontot tárgyalt meg. A nyolc napirendi pontból kiemelném a Zemplén Televízió Kht. 2009. évi tervét, amit reálisnak és elfogadhatónak értékelek – nyilatkozta Feró István, a bizottság elnöke…
 


 
 


Feró István


 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások fejlesztési koncepciója egy másik fontos kérdés. A vagyongazdálkodási csoport vezetője, az általa elkészített munkával bizonyította számunkra, hogy fontos volt ennek a csoportnak a létrehozása, mely nagyon precíz és alapos munkát végzett.

Kiemelném még az ADITUS Tanácsadó Zrt-vel kötendő megbízási szerződés megvitatását, amelynek minden évben meg kell ismételni az elfogadását. A Zrt az Önkormányzat segítségére van a pályázatok figyelésben, a pályázatok írásban és a megnyert pályázatok menedzselésében. Komoly fejlesztések és tervek előtt áll az Önkormányzat, így ennek a cégnek a munkáját különösen figyelemmel kell kísérnünk.

Megkaptuk azt az előterjesztést, ami a termálfürdő korábbi üzemelésével kapcsolatos pénzügyi bizottsági kérés volt. Vizsgálatot végeztek a 2007-es és 2008-as évek összehasonlításával. Egy képet kaptunk arról, hogy mennyire befolyásolja a fürdő üzemelését a jó szervezés, a kedvező időjárás és egyéb tényezők. Most, mivel fejlesztés előtt állunk azt gondolom, hogy ezek a vizsgálatok is segítenek jó útra terelni a fürdő ügyét a minél optimálisabb működés érdekében.


 

Törő Gábor
/2009.01.30./
 

 

Több rendőr van az utcákon

 

        
             

A közlekedésbiztonság helyzetének javítása céljából a Sárospataki Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának beosztottjai minden reggel gyalogosan ellenőrzik a forgalmat a Sárospatakon – nyilatkozta Bacsó Tibor rendőr százados, az osztály vezetője…
 


 
 


Bacsó Tibor


 

Ellenőrzik azt, hogy a gyalogosok a gyalogátkelőn kelljenek át, ne pedig a buszokról leszállva, a buszok mögül az úttestre kiszaladva közlekedjenek. E célból vezettük be ezt a gyalogos járőrszolgálatot Sárospatak belvárosában.
 

A szerkesztők megjegyzése:
Nagyon jónak találjuk ezt a fajta, fokozott rendőri jelenlétet, ami reméljük eredményes lesz, megelőzi a baleseteket és a közbiztonság fokozása szempontjából is hasznos lehet.


 

Cziczer Katalin
/2009.01.30./
 

 

Magas színvonalú munkát végez a Zemplén Televízió

 

        
             

Többek között a Zemplén Televízió üzleti tervéről tárgyaltunk, mellyel kapcsolatban a bizottság megállapította, hogy magas színvonalon végzi a tevékenységét – nyilatkozta Hajdu Imre, a Kulturális Bizottság elnöke, a 2009. január 27-én megtartott bizottsági ülés után…
 


 
 


Hajdu Imre


 

Ez nyilván el is várható egy olyan - nem önkormányzati - intézménytől, amely évi húszmillió forintot kap az Önkormányzattól. Megállapítottuk továbbá, hogy minden fontos Sárospataki eseményen részt vesznek, arról tudósításokat adnak, illetve a híradóban is megfelelő súllyal képviseli Sárospatakot a szerkesztő gárda, a műsorok jók.

A gazdálkodással kapcsolatban voltak kérdőjelek a bizottsági ülésen, elsősorban az egyéb bevételek voltak, amelyekre rávilágítottunk, hogy lehetnének jobbak is, hiszen a két város húsz-húsz millió forintos támogatása, önmagában nyilván kevés ahhoz, hogy egy-egy évet a Zemplén Televízió kihúzzon.
Itt konkrétumként felmerült a kisvárdai képviselőtestületi ülések közvetítéséhez kért havi díj, amit rendkívül kevésnek találunk, különösen annak fényében, hogy már évek óta nem változott. Nyilván lehet baráti gesztust gyakorolni a szomszédos városok, illetve települések irányában, de azért a piaci árhoz közelítő árat minimálisan elvárna Sárospatak, mint fenntartó Önkormányzat.

Ezen kívül tárgyaltuk még a Tokaj Hegyaljai Közalapítvány megszűnéséről szóló határozatot. Gyakorlatilag annyit kell tudni erről az alapítványról, hogy nem működött. Nem működő alapítványokra pedig nincs szükség névlegesen sem, így a Kulturális Bizottság javasolja a képviselő testületnek, hogy mondja ki annak a megszűnését.


 


Törő Gábor
/2009.01.29./
 

 

Ismét lesz iskolafogászat Sárospatakon

 

        
             

A mai Egészségügyi és Szociális Bizottsági ülésünkön nagyon kardinális kérdéseket taglaltunk és határoztunk is felőlük. Létre jött egy előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások fejlesztési koncepciójának végrehajtási ütemtervéről – nyilatkozta Oláh József, a bizottság elnöke…
 


 
 


Oláh József


 

Sárospataknak fel kell állítani egy koncepciós tervet, hiszen nagyon magas bérlakás állománya van, amit már lassan koordinálni nem lehet. Ez körülbelül 230 darab szociális bérlakásra tehető, aminek egy részével kapcsolatban valószínű, hogy a városi vezetés úgy fog határozni, hogy egy részük eladásra kerül, más része kiürítésre és csak többi marad meg szociális bérlakásnak. Ezt próbáljuk ütemtervszerűen előkészíteni, előkészíttetni a műszaki irodával, amit maradéktalanul meg is tesznek és jól elvégzik a dolgukat. Úgy gondoljuk, hogy ezeknek a szociális bérlakásoknak a bérleti díja is nagyon alacsony, tehát ez már nagyon kimeríti a szociális kedvezményeket, ezért úgy döntöttünk, hogy bérleti díjat is fogunk emelni.

Második napirendi pontunk volt az előterjesztés az átmeneti elhelyezést nyújtó időskorúak gondozóházának kiürítésére vonatkozó intézkedési tervéről. Tehát a Végardón található gondozási központ által üzemeltetett időskorúak gondozóháza kihasználatlan, sokkal több időskorút el tudnának helyezni. Erre most egyelőre nincs jelentkező és valószínű úgy fog dönteni a testület, hogy megszüntetjük, de nem fogjuk elherdálni az épületet. Ebbe az épületbe fogyatékkal élők nappali gondozóházát fogjuk létrehozni, ami azt jelenti, hogy Sárospatakon a fogyatékkal élőknek az elhelyezése meg fog oldódni legalább a nappali időszakban. Azok a családok, akikkel ilyen felnőtt korú emberek élnek így kicsit mentesüljenek a gondozásuk alól, egy kis szabadidőhöz jutnak.

Az „Egyebek” napirendi pontban arról a mindenki számára ismeretes kérdésről tárgyaltunk, hogy városunkban évek óta nem működik az iskolafogászat. Az Egészségház vezetőjével vettem fel a kapcsolatot és mivel Sárospatakon már rendeződött a fogorvosi praxisoknak a betöltése, ezért kezdeményeztem azt, hogy az általános iskolák felosztásra kerüljenek körzetek és fogorvosi praxisok szerint. Körülbelül minden orvos azonos létszámú gyermeket fog ellátni és újra elindulhat a régi iskolafogászat. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az iskolások elmennek a fogorvoshoz, ahol egy szűrővizsgálaton fognak részt venni. Az orvos javaslata alapján jelzik a szülők felé, hogy kell e fogászati kezelésre vinni a gyermeket vagy sem. Mivel ez csak egy előzetes szűrővizsgálat lesz, mindenki eldöntheti majd, hogy kivel szeretné kezeltetni a gyermekét.


 

Cziczer Katalin
/2009.01.29./
 

 

Pál apostol leveleinek másolása a Szent Erzsébet Házban

 

        
             

2008 június 29-én XVI. Benedek pápa Szent Pál évet hirdetett az apostol születésének 2000. évfordulója alkalmából. Szent Pál évében az egri bazilika és a miskolc-mindszenti plébániatemplom mellett a sárospataki bazilikát jelölte ki a főpásztor búcsújáró hellyé - küldte a tudósítást Dr. Szabó Irén...
 


 
 


Ternyák Csaba


 

Január 25-én Szent Pál apostol ünnepén Ternyák Csaba egri érsek végzett ünnepi misét a sárospataki bazilikában. A főpásztor homiliájában kiemelte, hogy Szent Pál hite a személyes találkozásból fakad. Jézus nevén szólította őt, és ez a személyes szeretet változtatta Saulból Paullá.

Amikor Saul elindul újabb keresztényüldöző útjára Damaszkuszba, útközben megjelenik neki a feltámadt Krisztus, aki így szól hozzá: "Saul, Saul, miért üldözöl?" (Apcsel. 9.4.) Jézus itt azonosítja magát az egyházzal, akit Saul üldöz. Mindez nem egy múltbeli történet, hanem rólunk, nekünk szól. Az egyház Krisztus teste és az egyház mi vagyunk - emelte ki a főpásztor szentbeszédében, s a szentmise áldozat misztériumában ez az egység kézzelfoghatóan megvalósul.

Szent Pál a népek apostola, aki Krisztus feltámadásának örömhírét nem csak a zsidóknak, hanem minden népnek hirdette. Ennek egyik eszköze volt a levél. Szent Pál apostol leveleit jóllehet közel kétezer éve írta, címzettjei mégis mi vagyunk. A sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény munkatársai szeretnék kézbesíteni ezeket a leveleket. A jubileumi évben elkezdődött Szent Pál leveleinek másolása, amelynek célja, hogy minél több ember kerüljön személyes közelségbe a páli levelekkel.

A vasárnapi ünnepi szentmise után Ternyák Csaba érsek úr kezdte el az apostol leveleinek másolását, a Rómaiaknak írt levél első soraival.

Pál apostol leveleinek írása folytatható. A Szent Erzsébet Házban szeretettel várnak mindenkit, hogy megajándékozottá váljon Szent Pál üzenetével. Hétfőtől péntekig 10-12 és 13-16 óra között.


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2009.01.29./
 

 

Megyei bajnokok lettek a SUSI kézilabdázói

 

        
             

Beindult a kézilabdás nagyüzem a SUSI falain belül. A Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola sportolói folyamatosan játsszák az Országos felmenőrendszerben zajló, ADIDAS gyermekbajnokság mérkőzéseit nyilatkozta Belicza János, a SUSI elnöke...
 


 
 


Belicza János


 

Az 1996-1997-ben született lányok a megyében második helyen végeztek a Miskolci Sportiskola mögött és így bejutottak a RÉGIÓ döntőbe, ami Egerben lesz megrendezve. Gratulálunk!
A csapat tagjai: Korda Evelin, Bodnár Anita, Antal Dominika, Bodnár Fruzsina, Csehi Kincső, Demeter Klaudia, Egyed Bettina, Gazsi Bettina, Györki Dóra, Hajdú Bernadett, Hallók Petra, Péter Petra, Pák Benadett, Sütő Zsófia, Vajkó Flóra, Csecskedi Alexandra, Györki Erika – edző.

Az 1999-2000-ben született szivacskézilabdás lányok Ózdon vettek részt egy villámtornán, ahol 48-5-ös gólaránnyal végeztek az első helyen. A torna jó célt szolgált az ADIDAS bajnokság küzdelmei előtt. Gratulálunk!
A csapat tagjai: Papp Dóra, Fodor Zsófia, Perényi Júlia, Hornyák Boglárka, Rák Petra, Zombori Gréta, Csordás Dóra, Simai Anna, Bajzáth Emese, Komló Zsanett, Krenyitzki Zsanett., Yeager Júlia, Yeager Anna, Papp József – edző.

Az utolsó forduló előtt az 1998-ban született fiúk már MEGYEI BAJNOK-nak mondhatják magukat. Az idén már nagypályán játszó csapat, kiváló játékkal jutott a RÉGIÓ döntőbe, amit az egyesület hazai környezetben szeretne megrendezni. Ennek érdekében már be is adták a pályázatot a Magyar Kézilabda Szövetséghez. Az első helyet a Miskolci Sportiskola és az Ózdi KC előtt szerezték meg a sárospataki fiatalok. Gratulálunk!
A csapat tagjai: Aros Damján, Götz Bence, Kajati J. Gergely, Korda Péter, Marczi Máté, Sárosi Simon, Zajácz Ákos, Gál András, Verbovszki Máté, Rák Máté, Ferencz Gergő, Nagyházi Sándor – edző.

Hír még a SUSI házatájáról, hogy februárban lesznek a következő ADIDAS fordulók kézilabdában, még a labdarúgók március 1-jén játszhatnak hazai környezetben az V. SUSI kupa keretein belül. A kézisek az országos fordulók előtt (1999-es lányok és 1998-as fiúk), Debrecenben vesznek részt – február 6-7-8-án – a NEMZETKÖZI FŐNIX KUPÁN.


 


Cziczer Katalin
/2009.01.29./
 

 

Látogatás Dél-Erdélybe

 

        
               

Két év szünet után újra útra kel A Művelődés Háza Világjárók klubja. A Szepesség, Kárpátalja és Prága után idén Dél-Erdélybe invitáljuk a világot látni vágyókat – tájékoztatja az érdeklődőket Stumpf Gábor, A Művelődés Házában népművelője…
 


 
 


Stumpf Gábor


 

A Tudjuk, Erdély kedvelt útiránya a magyar turistáknak, azonban többnyire az északi részek, a Székelyföld. Ezzel az úttal a kevésbé látogatott déli területekkel szeretnénk megismertetni mindazokat, akik velünk tartanak.

A felhíváshoz csatolt részletes útitervből mindenki meggyőződhet a program gazdagságáról. Idegenvezetőnk az úton az a Budai László lesz, aki A Művelődés Háza Világjárók klubja első sorozatában Szilágyi Zoltánnal, a Magyar Rádió bemondójával közös úti élménybeszámolót tartott Erdélyről. Jelentkezni és érdeklődni A Művelődés Házában Stumpf Gábor népművelőnél lehet.
 


 


/2009.01.29./
 

 

Felvételi a Református Gimnáziumban

 

        
             

A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona 2009. január 24-én tartotta a központi írásbeli felvételi vizsgákat a továbbtanulni vágyó 8. osztályos tanulók számára magyarból és matematikából. Az iskola I. és II. emeleti tantermeit az izgalommal teli diákok töltötték meg, míg az aggódó szülők a földszinti tantermekben várakoztak. A felvételi eljárás részét képező szóbeli elbeszélgetésekre 2009. február 23-án kerül sor - nyilatkozta Szatmáriné Tóth- Pál Ildikó, igazgatónő...
 


 
 


Szatmáriné Tóth- Pál Ildikó


 

Oktató-nevelőmunkánk keresztyén értékrenden alapul. Iskolánk igyekszik megfelelni a XXI. század elvárásainak és kihívásainak.
Képzési rendszerünkben az angol és német nyelv emelt szintű oktatása kiemelt helyet kap. 20 éve magyar-angol két tanítási nyelvű képzés is folyik gimnáziumunkban. Továbbra is nagy az érdeklődés e képzési forma iránt. Az itt tanulóknak ez az oktatási forma lehetőséget biztosít arra, hogy tanulóink az érettségi vizsgával egyidejűleg – az előírt feltételek teljesítésével - megszerezzék angol nyelvből a felsőfokú nyelvvizsgát.
Az emelt szintű biológia-kémia, matematika és informatika osztályainkban a reál tárgyak iránt érdeklődők tanulhatnak.
Az emelt óraszámú tantárgyakon kívül minden diáknak lehetősége van választani abból a hetente mintegy száz órában folyó délutáni tehetséggondozó, felzárkóztató vagy olyan egyéb foglalkozás közül, amelyek elősegítik tanulóink harmonikus testi-lelki-szellemi fejlődését, jellemük, ízlésük, kommunikációs-képességeik fejlődését, hitbéli erősödésüket, érzésviláguk gazdagodását. (Pl.: bibliakörök, egyházi ének, gazdasági ismeretek, rádiós szakkör, énekkar stb.)

Az átlagosnál igyekszünk többet nyújtani diákjainknak tudásuk elmélyítésében és személyiségük fejlődésében, ám igényes is vagyunk velük szemben, következetes szigorral, de krisztusi szeretettel.
Kipróbált ismeretanyagot és értékrendszert közvetítünk, bevált módszerekkel.
Kossuth, Szemere, Kazinczy, Móricz és még sok jeles történelmi és irodalmi személy iskolája ma is próbál a nagy elődökhöz méltó utódokat nevelni.

Iskolánk várja mindazok jelentkezését, akik jelenleg hatodikos vagy nyolcadikos diákok, s nem csupán egyetemre akarnak bejutni, hanem az is fontos számukra, hogy keresztyén-nemzeti elkötelezettségű, az emberi értékekre komolyan figyelő közösségben töltsék el életüknek egyik legfogékonyabb, legmeghatározóbb négy, öt vagy hat évét.

Kérjük, kövessék figyelemmel iskolánk életét iskolánk honlapján, a www.reformatus-sp.sulinet.hu oldalon. Itt a legfrissebb hírekkel, tájékoztatókkal, esemény naptárral találkozhatnak.


 

Törő Gábor
/2009.01.29./
 

 

Nem volt fagyhalál Sárospatakon

 

        
                     

A nagy hidegek idején aggódva figyeltük a híreket, amelyek gyakran szóltak fagyhalálról. Megyénkben 21-en haltak meg az idén ilyen módon, közülük kilencen fűtetlen lakásban, ketten hétvégi házban, hatan házuk udvarán, négyen pedig közterületen. A kihűléses halálesetek között sárospataki nem volt. Csupán véletlen volna? Lehetséges. Viszont Aros János alpolgármestertől megtudtuk, hogy tettek is ezért…
 


 
 


Aros János


 

A rendkívüli hideg időjárás idején sokan fordultak hozzám azzal a kéréssel, hogy mivel nem tudták időben a megfelelő mennyiségű tüzelőt beszerezni, ezért hideg fűtőtestekkel kell nekimenniük a mínusz nyolc-tíz fokos hidegeknek – számolt be Aros János alpolgármester a tüzelőosztás előzményeiről
Ezért konzultálva a kollégákkal úgy döntöttünk, hogy feloldom a Berekben eddig életben lévő fagyűjtési tilalmat, és lehetőséget biztosítunk azoknak a nehéz helyzetbe került családoknak a hulladék fa begyűjtésére, akik a rendkívüli hideg miatt ilyen helyzetbe kerültek.

Az egyedülálló idősek segítése érdekében, valamint hogy ne legyen fennakadás és sokkal jobban nyomon követhető legyen a fa gyűjtése, ezzel a munkával a Kommunális Szervezetet bíztuk meg. Az általuk begyűjtött és a telephelyükön felhalmozott fát osztották ki ezután azoknak, akik ilyen helyzetbe kerültek. A közterület felügyelőknél írásbeli kérvény formájában nyújthatták be az igényüket, amelynek jogosságát a szociális osztállyal megvizsgáltattuk és akik valóban rászorulók, öt-hat, maximum nyolc mázsa - tehát kis mennyiségű - fát szállíthattak haza.
A fagyűjtési tilalom feloldása csak a rendkívüli hidegre vonatkozik, csak ilyenkor van lehetőség így fát gyűjteni, vagy tüzelőhöz jutni azoknak, akiknek más lehetőségük nincs. Természetesen ezzel nem tudjuk és nem is akarjuk megoldani mindenkinek a tüzelőgondját, ezt továbbra is a szociális bizottsághoz benyújtott kérelem alapján van lehetősége elbírálni a bizottságnak.

Mi így tudtunk segíteni azoknak, akik a rendkívüli hideg miatt nehéz helyzetbe kerültek. Előfordult olyan is, hogy valaki megpróbálta kijátszani az ezzel a munkával foglalatoskodók éberségét, de az ellenőrzés során kiderült, hogy már kapott tüzelő támogatást, ráadásul a felnőtt korú fia is otthon tartózkodik egész nap, tehát lenne lehetősége más módon fát szereznie. Hasonlóképpen kért volna fát olyan is, akinek az élettársa, a férje otthon van egész nap és meg tudta volna oldani a problémát - természetesen nem tudunk az ilyeneknek segíteni.

Törő Gábor
/2009.01.28./
 

 

Fonójáték a Kincskereső Tagóvoda csoportjaiban

 

        
                     

A Mese Óvoda és Bölcsőde Kincskereső Tagóvodájának 3 csoportjában fonójátékra hívták az érdeklődőket – nyilatkozta Lendvainé Szendrei Ágnes, az összevont intézmény vezetője.
 


 
 


 Lendvainé Szendrei Ágnes


 

 „A hagyományőrző csoportokban folyó nevelőmunkát a környezetünk múltjának (és jelenének), szellemi és tárgyi értékeinek megismerése, a néphagyomány, elsősorban a kézműves tevékenységek ápolása, gyakorlása határozzák meg. A múlt és jelen kapcsolatát ismertetjük meg a gyerekekkel a néphagyományon keresztül, hangsúlyt helyezve városunk nagy kulturális értékkel bíró hagyományára, a fazekasságra – agyagozásra. Ennek megfelelően alakítottuk ki tárgyi környezetünket is. A népi kismesterségek termékei mindennapos használati eszközeink. Hisszük és valljuk, hogy az a gyerek, aki az óvodában tartalmában és külsőségeiben olyan visszatérő élményeket élhet át, amelyek szülőföldjéhez, az otthonához kötik, egy életre szóló örökséget kap. Ünnepeinket, hagyományainkat ennek tükrében éljük át.

A mindennapos, szertartásos mese kiválasztásánál előnyben részesítjük a magyar népmesét. A körjátékaink alapja a népi mondókák, rigmusok, versikék, dalok, dalos játékok, népi játékok fűzére. Ezek témaválasztását az évszakok, az ünnepek, a jeles napok határozzák meg (vásáros, betlehemezés, fonó, farsang, komázás, locsolkodás, lakodalmas, pünkösdölés stb).” – részlet az óvoda helyi nevelési programjából.

A mai délelőtt folyamán felidézésre került a régi fonójáték hangulata. A résztvevők átélhették a régi idők eseményeinek varázsát, amikor is a fonóban a fiúk, lányok incselkedőket, tréfás verseket, meséket, vicceket adtak elő. Ügyességi játékok keretében mérték fel a legények, hogy ki közülük a legerősebb. Az események dallal, tánccal végződtek. Ezt a mai délelőtt a gyerekek is eljátszották, hisz ismerik a régi hagyományokat, szokásokat és ezt átültetve játékukba felelevenítik.
A délelőttre – a továbbképzés jellegű szakmai eseményre – meghívást kaptak Sárospatak térségének óvónői is és a kolléganők, akik nagy számmal vettek részt a tartalmas és színvonalas programon.
Kiegészítésként az óvoda aulájában kiállítást rendeztek be fonott, szövött alkotásokból, melyeket a gyerekek és óvónénik közösen, játékidőben készítettek.

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2009.01.28./
 

 

Tájékoztatás a fürdőfejlesztésről

 

        
                     

Ami az egész város érdeklődésére számot tart, sőt a város határain is jóval túl mutat iránta az érdeklődés, az Sárospatak város legnagyobb beruházása, a termálfürdő fejlesztése. A városvezetés minden alkalmat megragad a lakosság tájékoztatására, így történt ez a vállalkozókkal való találkozás alkalmával is, ahol Erdős Tamás tanácsnok az alábbiak szerint tájékoztatta a jelenlévőket…
 


 
 


Erdős Tamás


 

A fürdőfejlesztés ütemei a nyári fürdő felújítása, majd a wellness központ és végül az utolsó ütem - amelyhez jelenleg befektetőket keresünk - az a szabad önkormányzati tulajdonú ingatlan beépítésével történő wellness szálló építése.
Nagyon fontos szempont, hogy az első ütemmel egy időben el kell kezdenünk a fürdő környezetének az átalakítását, hiszen a parkoló gondok égetőek. Erre vonatkozólag építési engedélyezési szinten tart az északi bejárat parkoló problémájának a rendezése.

Rendeznünk kell még a környék közterületeit, parkjait, útjait az infrastruktúra fejlesztés keretében a megnövekedő vendégkör és az átalakuló igényeknek megfelelő kereskedelmi létesítmények létesítésére is módot kell kerítenünk. Ezen kívül még, miután a wellness központ kapcsán a jelenleg működő önkormányzati kemping egy része beépítésre kerül, a kemping új helyét kell megtalálnunk és felépítenünk. Legutolsóként szerepel az élményfürdő építése, ami szándékaink szerint távlati célként megvan, de egyelőre sem, a forrás oldala sem a gazdasági racionalitása még nem világos, így ennek a vizsgálata még jelenleg zajlik.
 

A kivitelező kiválasztása közbeszerzés útján megtörtént, a munkaterületet október elsején átadtuk és június elsejére reményeink szerint elkészül a munka. Ehhez még hozzá kell tenni néhány új információt. A létesülő új medence kivitelezője január 26-án fölvonul és elkezdi a medenceépítést - az időjárás reméljük kedvez nekünk.
Ahogy említettem, ezen ütem tartalma: új bejárati épületek két oldalon, délen és északon ebbe kerülnek elhelyezésre a kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek. Új tanmedence létesül, új vizesblokk, új személyzeti épület teljesen új úthálózat. Kerítések épülnek először délről és északról. A közműveket fölújítjuk, tereprendezést kell végezni a munkák miatt. Nagyon fontos, hogy a föltárt hibák miatti termál kutakat kénytelenek vagyunk mintegy 25 millió forintból fölújítani.
A fürdő azt gondolom megérett már arra, hogy technikailag, látványilag és kényelmét tekintve fölújítsuk. A medencék, a gyermekmedence, a termálmedence, az úszómedence és a tanmedence, illetve lent a déli oldalon az a bizonyos többcélú medence megmaradnak, de a burkolatok körülöttük megújulnak. Teljesen új lesz a városi bejárat, amelyben a kereskedelmi egységek, pénztárak és egyéb technikai helységek kerülnek elhelyezésre. A Virág utca felöli, keleti oldalon létesül egy új személyzeti épületblokk, a gyermek medence mellett egy bébi pancsoló, mellette egy játszótér, továbbá új zuhanyzóblokkok. Medencénként, pedig öltözők és zuhanyzók állnak majd rendelkezésre összességében 24 darab. Az új nyári medence nagyjából a régi büfék helyén lesz található.

Ránézésre megkérdezhetjük talán, hogy mire költjük az 550 millió forintot?
A két fő épületnek az alapterülete az összességében mintegy nyolcszáz négyzetméter, a kiszolgáló egységeknek további kétszáz négyzetméter. Létesül egy új kicsi medence, tehát gyerekpancsoló, játszótér, még egy medence, a teljes infrastruktúra, vizet, villanyt, újra kell vezetékelni, hiszen még közmű térképeket sem találtunk. Memóriából kellett hozzáértőknek itt az egészet föltérképezni, hogy például a fürdőben hol fekszenek a vezetékek. Az első ütemben ennyi valósul meg június 1-ig.

Második ütem a wellness központ kialakítása. Szintén az Észak Magyarországi Operatív Program keretében és kétfordulós eljárásban kap támogatást. A tervek jelenleg már készülnek, tervegyeztetési fázisban vagyunk és reményeink szerint februárban benyújthatjuk engedélyezésre, ami azt jelentheti, hogy júniusban elkezdődhet a beruházás.

Amikorra befejezzük a nyári fürdő felújítást és azt átadjuk, gyakorlatilag ezt követően már kezdhetjük is a wellness központot, ami reményeink szerint 2010 januárjában elkészülhet.
Nem leszünk országos jelentőségű fürdő centrum, hiszen 20-25 hektáros területeket látunk szerte az országban. Mi egy kis regionális, illetve a környező nemzetközi vendégek számára szeretnénk egy minőségi fürdőt létrehozni.
Talán még annyi hozzátartozik, hogy a Szegfű utca és a Virág utca melletti 5 önkormányzati telek fog szolgálni a kialakítandó wellness központ saját parkolójaként. A szállodáé, pedig a zöld területen kerül majd elhelyezésre a befektető szándékai szerint.

Törő Gábor
/2009.01.28./
 

 

Megjelent az idei naptár

 

        
                     

A 2009. évi naptárak az elmúlt hétvégére elkészültek, amelyek az egyes településrészek képviselőin keresztül jutnak el valamennyi lakoshoz Sárospatakon. Ha valaki mégsem kapná meg, vagy valamilyen hiányosságot érzékel a terjesztésben, akkor kérem, hogy juttassa el ezt az információt hozzám – kéri a lakosságot Aros János, alpolgármester…
 


 
 


Aros János


 

A naptár idén a 2008-as év eseményei alapján készült el. Sok olyan információt is tartalmaz, amelyeket az előző évi naptárból hiányoltak a lakosok. Bízom benne, hogy ez most mindenki megelégedésére és tetszésére fog szolgálni. Forgassák szeretettel a patakiak.

Egy példány minden Sárospataki család számára ingyenes, de ha valaki plusz példányt szeretne – pl. ajándékozás céljából – akkor az Újbástya Rendezvénycentumban vásárolhat, ahol korlátozott számban árusítják a naptárakat.
 

Cziczer Katalin
/2009.01.27./
 

 

Bodrog Néptáncegyüttes kapta a Ködöböcz József díjat a Magyar Kutúra Napján

 

        
         

A Magyar Kultúra Napjának előestéje nevezetes alkalom volt Sárospatakon, mivel ekkor ünnepelte 35 éves jubileumát a Díszítőművészeti Kör, ekkor emlékeztünk a kultúra fáradhatatlan munkásaira, és ekkor vette át Ködöböcz József díjat együttese részére Darmos István, a Bodrog Néptáncegyüttes vezetője
 


 
 


Csatlósné Komáromi Katalin

Darmos István

Dr. Hörcsik Richárd


 

A magyar kultúráért dolgozókról A Művelődés Háza színháztermében Csatlósné Komáromi Katalin emlékezett, majd Sajó Attilának, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Észak-magyarországi koordinációs irodavezetőjének adta át a szót, aki emlékezett a nap jelentőségére, amikor 1823-ban Kölcsey ezen a napon fejezte be a Himnusz kéziratát. Az idén 55 éves jubileumát ünneplő Bodrog Néptáncegyüttes történetét röviden Csatlósné Komáromi Katalin ismertette, majd Dr. Hörcsik Richárd polgármester nyújtotta át a 2007-ban alapított Ködöböcz József díjat…

A Bodrog Néptáncegyüttes 55 évvel ezelőtt alakult. Az öt és fél évtized alatt többszáz tagja volt, alig van olyan sárospataki család, amelyből ne lett volna egy-két táncos. Számos esetben a gyermekek folytatják azt, amit szüleik az együttes tagjaiként elkezdtek. Sárospatak mellett a környező településeket is érintette, érinti az együttes, hiszen például Cigánd, Bodroghalom, Vajdácska, Makkoshotyka, Hercegkút, Vámosújfalu fiataljaiból is találhatunk az egykori, vagy jelenlegi táncosok között. Ebben az együttesben soha nem nézték, ki idősebb, ki fiatalabb, kinek mi a foglalkozása, vagy honnan jött.

Itt a tánc szeretete formálta, formálja közösséggé a diákokat, pedagógusokat, kétkezi dolgozókat. Az együttes vezetői mindig nagy figyelmet fordítottak a szakmai színvonalra. Sipos Gyuri bácsi, Ureczky Csaba, Pécsváradi Botond, Ignáth János, Sajószegi László, Dr. Muha Miklós és Darmos István vezetése alatt számos fesztiválsiker és kitűntetés kísérte a táncosokat. Az utóbbi években Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közgyűlésének alkotói díja, a Megyénk Kultúrájáért kitűntetés, Miniszteri Elismerő Oklevél jelzi, hogy ismerik és elismerik az együttes tevékenységét.

Évente hatvan-hetven előadáson tapsolhat a közönség a táncosoknak, a környező települések rendezvényein, az ország közelebbi és távolabbi városaiban, országos fesztiválokon, s határainkon túl nemzetközi turnékon, kulturális találkozókon. Sokszor Sárospatak testvérvárosaiban is képviselik városunkat, bemutatva népi kultúránk különböző színeit.

Az együttes leginkább színpadi műsorairól ismert. Fontos feladata térségünk kultúrájának megőrzése, terjesztése. Ennek jegyében készült nemrégiben több település hagyományőrzőivel és a Szeredás Zenekarral a Hegyközi Lakodalmas. Legutóbbi műsorukban is – mellyel a megye együttesei között 2008-ban legmagasabb pontszámmal szereztek jól minősült címet - találhatunk bodrogközi és hegyközi táncokból készült koreográfiát. A hagyományos néptánc mellett a különböző történelmi korok – középkor, reneszánsz, Rákóczi kora – tánckultúrájának megelevenítésével is foglalkoznak az együttesben dolgozó szakemberek. Így találkozhattunk a táncosokkal a Szent Erzsébet napokon, a reneszánsz napon, vagy a Rákóczi szabadságharc eseményeinek jubileumi rendezvényein. Különböző színpadi művekben is sokszor feltűnnek. Láthattuk őket a 8KOR Színházzal közösen készített „Itt élned, halnod kell”, „ A Költő visszatér”, s 2003-ban az emlékezetes „István a király” című zenés darabokban.

A látványos előadások mellett, a hátteret biztosító néprajzi gyűjtésekkel, táncpedagógiai tevékenységgel, írott, vagy elektronikus kiadványok elkészítésével is foglalkoznak intézményünkben az együttes szakemberei.

Jelenleg az együttes 35 fővel A Művelődés Háza és Könyvtára csoportjaként működik. Heti rendszerességgel tartott próbáikon új műsorral készülnek az 55 éves évfordulóra.

További fotók>>>

Törő Gábor
/2009.01.27./
 

 

Az M-Computer Kft egy számítógéppel támogatta a polgárőrök munkáját

 

        
          

A tavalyi feladatok jelentős részét a rendezvények biztosítása tette ki - nyilatkozta Klima János, a Sárospataki Polgárőrség vezetője...
 


 
 


Klima János


 

A legfontosabb feladataink közé tartozott 2008-ban, hogy a város által szervezett rendezvényeken részt vegyünk, és annak biztosítását segítsük. A feladatok másik köre volt az egyház rendezvényeinek biztosítása, melyekre nagy erőkkel készültünk. Voltak állami rendezvények is, - május elseje, augusztus huszadika – melyek biztosításában szintén részt vettünk 15- 20 fővel. Ezt a tevékenységünket az Önkormányzat és a Rendőrkapitányság is elismeri, így ígéretet tettük, hogy 2009-ben is számíthatnak ránk.

Nagy örömünkre szolgált, hogy Spisák Béla és Vígh László felajánlottak nekünk egy modern számítógépet, ezzel is lehetőséget nyújtva számunkra, hogy kedvezőbb feltételek mellett végezzünk a munkánkat. Nagyon köszönjük nekik, mert ezzel is színvonalasabbá tették a munkánkat, be tudunk kapcsolódni az országos hálózatba, tehát az interneten keresztül most már előttünk is kinyílt a világ. Tudunk kommunikálni a megyével vagy az Országos Polgárőr Szövetséggel, így ha akármilyen problémánk van, máris tudunk rá választ kapni.

Cziczer Katalin
/2009.01.27./
 

 

Csőtörés a fürdőben

 

        
         

Sajnálatos esemény történt a fürdő területén az elmúlt napokban. Van egy nagyon komoly csőtörésünk, aminek következtében az úszómedencében a vizet nem tudjuk forgatni, így kénytelenek voltunk leengedni, tehát az úszómedence jelenleg nem használható – nyilatkozta Csatlós Csaba, a Termálfürdő vezetője…
 


 
 


Csatlós Csaba


 

A fürdő területén lévő talaj eléggé kötött agyagos. A sok csapadék, illetve a talajfagy kiolvadása után elég komoly mozgásnak van kitéve. Az ebből adódó feszítő erő és a talaj felszínén lévő terhelés, mozgás, teherautókkal való közlekedés eredményezte azt, hogy ezek a csövek sérülést szenvedtek.
A cső hiányossági problémáinak kijavítása folyamatban van, ezek egy részét sikerült beszereznünk Sárospatakon, viszont van olyan, amit itt helyben nem lehet megvásárolni, de ígéretet kaptunk, hogy a mai nap folyamán leszállítják nekünk.
A tanmedence ettől függetlenül folyamatosan működik, ott tudjuk fogadni a vendégeket, viszont az úszómedencében az elkövetkezendő napokban nem lesz víz.
Bízom benne, hogy hétvégére sikerül helyreállítani a normális működést. A hozzánk látogató vendégek illetve a bérletes vendégeink türelmét és megértését kérjük. A problémán dolgozunk és reméljük minél előbb ismét használatba tudják venni az úszómedencét.

További fotók>>>

Törő Gábor
/2009.01.27./
 

 

A láthatatlanná tett dolgozók után, látható következmény

 

Az Országos Munkaügyi Főfelügyelőség szakemberei vizsgálatot folytattak egy a fővárosban tevékenykedő, de ténylegesen borsodi őrző-védő Kft-nél. A felügyelők úgy gondolták, hogy az adóhatóságnak is lenne keresnivalója az adott cégnél, ezért a hatóságok közötti együttműködés keretében jelzést küldtek Igazgatóságunknak.

Adóellenőreink tiszteletüket is tették a Kft-nél, de ott a Főfelügyelőségi vizsgálat nyomán már megszüntették a hiányosságokat, így adó- és járuléktartozásukat zömében rendezték. A szemfüles revizoroknak azonban az alvállalkozók áttekintésekor feltűnt egy Bt, melynek tulajdonosai között a Kft-ben is érdekelt személyekre találtak. A részletes vizsgálat során a papírokból kiderült, hogy a társaság több éven át jelentős bevételre tett szert, de mindezeket nem vallotta be, és adófizetési kötelezettségét sem teljesítette.

A vizsgálat során tisztázódott, hogy több helyszínen különböző társaságok részére ténylegesen elvégezték az őrző-védő munkát, a hiba csak az volt, hogy ezt nem bejelentett dolgozókkal tették. Az ellenőrzés során a revizorok a dolgozók adatait bekérték a beltagtól, aki azokat az ellenőrzés részére át is adta. Ekkor kollégáink a közel 200 főt írásban megkeresték, és megnyilatkoztatták az állítólagos munkavégzésükről. Kiderült, hogy a megkeresettek közül senki sem ismerte a képviselőt, de még a Bt.-ről sem hallottak, mivel a társaságnak korábban nem végeztek munkát. A bizonyítás hatására a képviselő elismerte, hogy nem azok a személyek végezték el az őrzés-védelmet, akiknek az adatait a vizsgálatnak átadta.

A beltag valótlan nyilatkozata csak gátolta, de nem akadályozta meg az ellenőrzést abban, hogy a Bt. részére 394 millió járulék, és 45 millió Ft-nyi ÁFA hiányt tárjon fel, mely után még 228 millió Ft adóbírságot és 123 millió Ft-nyi késedelmi pótlékot, mint szankciós befizetési kötelezettséget is előírt az adóhatóság.
A képviselő ellen adócsalás bűntettének alapos gyanúja miatt büntetőfeljelentést tettünk.


 
 


APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság Sajtóreferense [sajtob.emo@apeh.gov.hu]
/2009.01.26./
 

 

A Magyar Kultúra Napja az Árvayban

 

        
         

 


 
 


Maczkó Attila


 

Január 22-e a Magyar Kultúra Napja. 1823-ban ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc a Himnuszt. Az emléknapon országszerte számos kulturális és művészeti rendezvényt tartanak - számolt be az eseményről Maczkó Attila, pedagógus...

Ez a nap, bár nem piros betűs ünnep, alkalmat ad arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének. Ennek szellemében tartotta megemlékezését a M.E. Árvay József Gyakorló Általános Iskolájának diáksága, tanári kara. Fontosnak tartjuk, hogy ápoljuk múltunkat, megőrizzük, felmutassuk és továbbadjuk az ezt idéző tárgyi és szellemi értékeinket.

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2009.01.26./
 

 

Kitüntették Gyüre Ferencet, A Művelődés Háza munkatársát

 

        
            

A Magyar Kultúra Napjának megyei ünnepségét rendezték január 22-én csütörtökön Ózdon, az OMI Olvasóban. Az Olvasó Egylet 1923-24-ben átadott, s nemrég gyönyörűen felújított épületében méltó körülmények között zajlott az ünnepség, melynek keretében került sor a B-A-Z Megye Közművelődéséért kitüntető díjak átadására. Nekünk sárospatakiaknak külön örömünkre szolgált, hogy idén Gyüre Ferenc, A Művelődés Háza munkatársa vehette át a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közművelődéséért díjat a kultúraszervezést segítő kategóriában - tudtuk meg Stumpf Gábor népművelőtől...
 


 
 


Gyüre Ferenc


 

Dr. Ódor Ferenc, a B-A-Z Megyei Közgyűlés elnöke köszöntőjében méltatta a kultúra különböző területein előadóként, alkotóként, kultúraszervezőként vagy éppen a közművelődési munkát segítő munkatársként résztvevő emberek, csoportok tevékenységének fontosságát, jelentőségét . Az ünnepi műsor nyitányaként a szép számú közönség meghallgathatta az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Fúvószenekarát, majd megtekinthették az Aranygyűszű Díszítőművész Kör anyagából készült szép kiállítást. A műsorban felléptek még az ózdi kistérség versmondó- és népdaléneklő versenyének győztesei, a Városi Vegyeskar és a Néptánc Egyesület.

Gyüre Ferenc 30 éve, 1979 őszétől dolgozik Sárospatakon a közművelődésben. A Művelődés Háza átadását megelőző időben jelentős részt vállalt az új csapat közösséggé formálásában, aminek során nagy segítségére volt nyílt, közvetlen és segítőkész egyénisége, jó kapcsolatteremtő képessége. Kollégáival együtt keményen dolgozott azért, hogy az új intézmény a végső határidőnek kitűzött 1983. március 26-án végre átadásra kerüljön.
 

A Művelődés Háza megnyitását követően minden tőle telhetőt megtett azért, hogy a hatalmas érdeklődés mellett zajló sűrű programok közönsége mindig legteljesebb megelégedéssel távozzon a Házból, érezze, hogy az itt dolgozók valóban az Ő szórakozását, művelődését, kikapcsolódását igyekeznek teljessé tenni.

Jelentős szerepet vállalt a 90-es évek elejétől beindult különböző fesztiválok, nagyrendezvények lebonyolításában, hiszen ezek mind-mind komoly technikai hátteret igényeltek és igényelnek ma is. A saját produkciók sikereiben, pl.: ‑Itt élned, halnod kell, A költő visszatér, Valahol Európában, stb. ugyanúgy jelentő szerepet vállalt, mint a Nyáresték a várnegyedben, a Sárospataki Dixieland és Blues Fesztiválban, vagy éppen a Zempléni Művészeti Napok rendezvényeiben.

Mindezek mellett a hétköznapok során az intézményben zajló saját és külsős rendezvények, konferenciák magas színvonalú technikai lebonyolításának biztosításával segíti nap mint nap a ház szakmai munkáját.
Kollégáival ápolt jó emberi és munkatársi kapcsolata, a szakmai sikerekért való tenni akarása, csapatjátékos mivolta mind-mind hozzájárultak és járulnak az intézmény egésze és a közművelődés jó helyi, s talán Sárospatak határain túl is meglévő pozitív megítéléséhez.

Gratulálunk, s további munkájához sok erőt, jó egészséget és még sok-sok szép feladatot kívánunk.

További fotók>>>

Törő Gábor
/2009.01.25./
 

 

35 éves jubileumát ünnepelte a Díszítőművészeti Kör

 

        
                     

A Művelődés Háza és Könyvtára kettős ünnepnapot ült január 21-én, egyrészt a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett városi ünnepség és színházi előadás részesei lehettek az intézmény vendégei, másrészt pedig a nap kiemelkedő eseménye volt a 35 éves Díszítőművészeti Kör jubileumi kiállítása. A kiállításon szép számmal megjelent vendégeket Csatlósné Komáromi Katalin, az intézmény igazgatónője köszöntötte, aki nagyra értékeli ezt a tevékenységet…
 


 
 


Csatlósné Komáromi Katalin

 Fráter Józsefné

Gondáné Tarr Katalin


 

A Díszítő Művészeti Kör 1974-ben alakult, és azóta folyamatosan jelen van az intézmény és a város életében. Nagyon sok olyan erő van, ami ezt a közösséget együtt tartja. Az egyik legfontosabb az a szakmai kihívás, a megújulás, az újító szándék, ami ebben a körben generációkon át él és működik.

Fontos elmondani, hogy ők nem csak a szabadidő hasznos eltöltése miatt választották ezt a kört, hanem azért, mert az alapító, Fráter Józsefné, Éva néni folyamatosan a magyarországi motívumvilág legtisztább forrásait mutatta meg a köri tagoknak és mindig ezt a magas minőséget állította mérceként.

A kör tagjai azóta is kiállítások, szakmai konferenciák, fórumok, nyári táborok állandó résztvevői és az elmúlt évben is, több, mint száz zsűrizett termék került ki a kezeik közül. Nagyon fontos megemlíteni, hogy a kör egyik viszonylag új tagja Bogdán Erzsébet Népi Iparművész díjat kapott 2008. decemberében, amelyet szintén az A és B kategóriás zsűrizett termékeivel ért el. Így Újlaki Erzsébettel együtt már két olyan tagunk van, aki a népi iparművész címmel büszkélkedhet.

Intézményünk törekvése, hogy életben tartsa ezt a közösséget és a lehetőségeihez képest megfelelően támogassa a szakmai előmenetelüket. Ezt tették a korábbi intézményvezetők is és teszem ezt magam is, hiszen ahogy Veszprémi Katalin a Hagyományok Házának tárvezetője - aki ennek a területnek országosan is elismert szakembere – elmondta, szinte ma már kuriózumnak számít, hogy egy- egy közművelődési intézményben ilyen sokáig és ilyen magas színvonalon megmaradjon egy ilyen közösség.

Én bízom benne, hogy a generációváltás folyamatos lesz a jövőben is, és egyre több fiatalnak tudjuk megmutatni ennek a területnek a szépségét, hiszen a megnyitón a köszöntőben is elhangzott, hogy Lorántffy Zsuzsanna lakhelyén - aki tudjuk, hogy nagyon neves hímző műhelyt szervezett a maga korában - fontos, hogy ezt a hagyományt ápoljuk és tovább vigyük.

Azt hiszem, hogy annak ellenére, hogy ma kevés lakásban és kevés mai divatos ruhán jelennek meg a népművészeti motívumok, mindenki tudja, hogy ez milyen értéket képvisel. Remélem, hogy ebben a munkában az intézménynek még sokáig lesz tennivalója.

A másik nagyszerű elismerés, hogy ezen a jubileumi ünnepségen olyan szakmában elismert vendégek is jelen voltak, mint például a Schneider Imréné Éva néni, a Hegyaljai Népművészeti Egyesület elnöke, Bányiczki Lászlóné, aki a Megyei Közművelődési Intézet részéről szervez hasonló típusú eseményeket, de teljes létszámmal itt volt például Tiszaújvárosi Kör. Eljöttek Tarcalról is és sok más településről és folyamatosan érezzük az érdeklődést, tehát én azt gondolom, hogy ennek a kiállításnak február huszadikáig sok látogatója lesz.

Az alapító tagokat a megnyitó keretében külön is köszöntöttük, Fráter Józsefné Éva nénit, Kerülő Jánosné Ilonka nénit, aki szintén sok-sok éven át vezette a szakkört, Valter Jenőnét, Vitányi Ernőné és Fekésházi Erzsébetet.
A kör jelenlegi vezetője Gondáné Tarr Katalin, aki megnyitón röviden ismertette a kör jelenlegi életének legfontosabb jellemzőit.
 

További fotók>>>

 
Cziczer Katalin
/2009.01.25./
 

 

Szavalóverseny a Magyar Kultúra Napja alkalmából

 

        
                     

A Művelődés Háza és Könyvtára a Magyar Kultúra Napján regionális szavalóversenyt rendezett az általános iskolák felső tagozatos tanulói részére. Nagy öröm számunkra, hogy 31 tanuló jelentkezett a helyi és a kistérségi iskolákból. A versenyzők egy előre megadott kötelező és egy szabadon választott verssel készültek - nyilatkozta Krenyitzkyné Sárosi Krisztina, gyermekkönyvtáros...
 


 
 


Krenyitzkyné Sárosi Krisztina

Novákovits Zsuzsanna


 

A zsűri elnöke Novákovits Zsuzsanna főiskolai tanárnő volt. A zsűrinek nehéz dolga volt, mert a gyerekek nagyon felkészültek voltak. Színvonalas előadásoknak lehettünk részesei. A díjazottak értékes könyveket kaptak.

Helyezettek: 5.- 6. osztály

I. Szabó Ferenc- Református Általános Iskola
II. Brezóczki Bianka- Általános Iskola Tolcsva
II. Kistóth Éva Mercédesz- Árvay József Gyakorló Ált. Iskola
III. Kállai Zsófia - II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola

Különdíj: Jákób Bianka- Általános Iskola Tolcsva

7. – 8. osztály

I. Tamás Janka - II.Rákóczi Ferenc Ált. Iskola
II. Sárosi Bettina- Árvay József Gyakorló Ált. Iskola
III. Hochrek Dóra - Általános Iskola Tolcsva

Különdíj: Pogácsás Nóra - Általános Iskola Tolcsva
Csomós Henrietta - Általános Iskola Vajdácska

További fotók>>>

Törő Gábor
/2009.01.25./
 

 

Polgárőrségünk támogatja az újhelyi kezdeményezést

 

        
                     

 


 
 


 


 

A Sárospataki Polgárőr Egyesület tagjai elhatározták, hogy a sátoraljaújhelyi polgármester által elindított büntetőtörvénykönyv szigorítására vonatkozó kezdeményezést támogatják – nyilatkozta Klima János, az egyesület elnöke…

Arra kérjük a lakosságot, hogy azok az emberek, akik józan belátásuk szerint döntve úgy érzik, hogy ez így nem mehet tovább, keressék meg irodánkat és aláírásukkal támogassák ezt a kezdeményezést. Nyitva vagyunk csütörtök, péntek, szombat, 16 órától 18 óráig.

Reméljük lesz némi foganatja, bár abban nem reménykedünk, hogy hirtelen minden meg fog változni de mégis nagyon jó lenne, ha ezen a törvényen változtatnának. Mi annak örülnénk a legjobban, ha a 90-es törvényeket visszahoznák.


Cziczer Katalin
/2009.01.25./
 

 

Új lehetőség a kapcsolatteremtésre

 

        
                     


Egy magánkezdeményezés során újabb nagyszerű lehetőség nyílt arra, hogy az egykori és jelenlegi ÁVG-sek felvegyék és tartsák egymással a kapcsolatot, megosszák véleményüket, s mindezt egy a mai kor követelményeinek megfelelő, korszerű szolgáltatásokkal rendelkező weboldalon, melynek ilyen színvonalú üzemeltetésére - bevalljuk őszintén - az iskolai honlap keretein belül nem lett volna lehetőségünk. 
Köszönjük a lehetőséget Tamás Rolandnak.


 
 /2009.01.25./
 

 

Rekordszámú versenyzői létszám a szerencsi megyei úszóversenyen

 

        
          

Január 20-án Szerencs adott otthont a III. és IV. korcsoportos megyei úszó diákolimpiának, ahol a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 29 fővel képviseltette magát. Kitűnő rendezés, jó körülmények fogadták a megyéből érkező versenyezőket. Reggel induláskor titkon reménykedtünk, hogy talán először lesz valamelyik korcsoportban országos döntősünk. A tavalyi 2. helyezés után joggal. Sajnos beleléptünk ugyanabba a folyóba és megint 2. lett a IV. korcsoportos fiú „A” váltó, melynek gratulálunk az igen nagyszerű eredményhez.
 
A csapat tagjai:

Erdős Márton

Gulyás Ádám
Papp Dávid
Gulybán Ádám
Csordás Dávid
Beimli Ákos
Szintén a nagyszerű 2. helyezést érte el a III. korcsoportos fiú „A” váltó, melynek tagjai:

Szabó András

Csordás Sándor
Bujdosó Norbert
Gulyás Kristóf
Józsa Gábor
Vigh Ákos

Pontszerző 5. lett a IV. korcsoport „B” kategóriában a fiú váltó.
Tagjai:
Kopka Balázs
Pankucsi Gergő
Barkó Attila
Horváth István
 

Egyéniben kellemes meglepetés a IV. korcsoport „A” kategóriában, mellúszásban Beimli Ákos, aki az erős mezőnyben a 3., gyorsúszásban a 6. lett.
Egyéniben a IV. korcsoport „B” kategóriában, mellúszásban szintén pontszerző lett Plébán Gréta 6. helye.
Gratulálunk minden résztvevőnek, természetesen az eredmények elérésében a gyerekeken kívül kivették részüket a testnevelők és Erdei János vízilabdaedző, amiért köszönet.

Megyei Diákolimpia Úszóverseny

A sikeres városi és körzeti versenyt követően január 13-án a szerencsi Városi Uszodában került megrendezésre a megyei megmérettetés. A 140 fős I-II. korcsoportos (1-4. osztály) gyerek között 5 fő Rákóczis fiú is jelen volt. A gyerekek a megyei legjobbjai között tisztes helytállással képviselték iskolánkat. Egy-egy VII., VIII., és X. helyezést értek el 4 x 50 m váltóban, 50 m hátúszásban és 50 m gyorsúszásban.
A résztvevők:
Korda Péter, Csizmadia István Dániel, Géczi Zsombor. Halász Márk, Gulyás Péter.

Gratulálunk az elért eredményekhez! 
 


További fotók (Szabó András) >>>

 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2009.01.25./
 

 

„Mesébe szőtt tánc – Táncba szőtt mese” a Kincskereső Tagóvodában

 

        
         

Egy mesésen jó világot varázsolt óvodásainknak, nagyobbacska bölcsődéseinknek, s nekünk felnőtteknek a Görömbő Kompánia péntek délelőtt az óvoda zsibongójában – küldte tudósítását Hubainé Józsa Magdolna, tagóvoda vezetője...
 


 
 


Hubainé Józsa Magdolna


 

Az előadás valójában egy jó hangulatú közös játék volt a közönséggel, mely során a gyerekek és a felnőttek aktív szereplőivé váltak a mesének. A kicsik és nagyok együtt játszása olyan felszabadult, vidám hangulatban valósult meg, melybe szívesen kapcsolódtak be a magabiztosabb és bátortalanabb, a fiatalabb és idősebb gyerekek egyaránt. A mesébe szőtt táncokat jókedvvel „járták” az apró gyerekek is, ami egy vidám táncházi forgataggá alakult a hangulat tetőfokán.

A mesében fontos szerepet játszó dudát, tekerőt és egyéb zeneszerszámokat a muzsikusok a táncok végeztével bemutatták a gyerekeknek – segítve ezzel a „visszaérkezést” is a mesei varázsból.
A délelőtt gyerekeknek, felnőtteknek szívet melengető élményt jelentett, a nevelőknek pedig akár követhető mintaként is szolgálhat a mesék élő feldolgozására.

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2009.01.24./
 

 

Sárospatakon tarta megemlékezését a Tokaji Orosz Borvásárló Bizottság Baráti Köre

 

        
       

A Tokaji Orosz Borvásárló Bizottság Baráti Köre 2009. január 27-én 17.30-kor A sárospataki görög-katolikus templomban Fjodor Sztyepánovics Visnyevszkij orosz tábornok halálának 260-ik évfordulója alkalmából megemlékezést rendez- nyilatkozta Vozdvizhensky Vagyim, a Református Kollégium Gimnáziumának tanára...
 


 
 


Vozdvizhensky Vagyim


 

260 évvel ezelőtt 1749. január 27-én hunyt el Tokajban Fjodor Sztepánovics Visnyevszkij tábornok, a Magyar Borok Császári Bizottságának első parancsnoka, aki gazdaság-tudományi alapokra helyezte a tokaji bor termelését és oroszországi forgalmazását. Már 1729 decemberétől hűségesen és nagyfokú szakértelemmel bonyolította a tokaji borok javának kivitelét a szentpétervári cári udvarba. 1733. júniusában nagy jelentőségű döntést hozott Anna Ioannovna, orosz császárnő, aki utasítást adott a császári kabinetnek, hogy hozza létre a Magyar Borok Bizottságát, amelynek székhelye Tokaj városa legyen. Az ötletet Fjodor Sztyepánovics Visnyevszkij alezredestől kapta, aki erről egy szakmai tanulmányt is készített: „Projekt a magyar borokról” címmel.

A tokaji bor kiváló minőségének köszönhetően, a világtörténelemben egyedülálló módon, a két nemzet a földrajzi távolság ellenére igenis közel került egymáshoz, amit Nyugaton nem mindig néztek jó szemmel. Sőt, a kialakult szoros gazdasági kötödés mellett, a tokaji borkultúra még magasabb szintre emelkedett a bizottság 65 éves működése során.

Végezetül kimondható lenne, hogy talán egy sárospataki emléktábla magyar-orosz közös avatásával méltó emléket állíthatnánk a Hegyaljához példamutatóan hűséges Magyar Borok Bizottságának komisszárjainak és nem utolsósorban Fjodor Sztyepánovics Visnyevszkij tábornoknak, akinek idetelepedésének 280. évfordulója lesz ez év decemberében.

Törő Gábor
/2009.01.24./
 

 

Szemetes hordalékáradat a Bodrogon

 

        
                     

 


 
 


Aros János


 


Szombaton délelőtt 10 óra körül óriási mennyiségű hordalékos szemét jelent meg a Bodrogon, szinte teljes szélességében. Mikor erről tudomást szereztünk azonnal értesítettük a katasztrófavédelmet, vízügyi hatóságokat és a Környezetvédelmi Hivatalt – nyilatkozta Aros János, Sárospatak város alpolgármestere…

Meg fogom kérni Dr.Hörcsik Richárd polgármester urat - aki a térség országgyűlési képviselője - hogy vegye fel a kapcsolatot a határon túli szervekkel is, vizsgálják ki, hogy honnan jön ez az áradat és keressék meg a felelősöket.
 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2009.01.24./
 

 

Az általános iskolai beruházásról részletesen

 

        
                     

Amikor a polgármester fogadta és köszöntötte a vállalkozókat, röviden szólt az előttünk álló beruházásokról, melyeket azután Erdős Tamás tanácsnok, a Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke fejtett ki részletesen. Ebben a cikkünkben előadásának azt a részét ismertetjük, amely főként az általános iskolai beruházással foglalkozik
 


 
 


Erdős Tamás


 

A folyamatban lévő és a tervezett beruházásokról szeretnék tájékoztatást adni. Ennek kettős célja van. Egyrészt Önök között ülhetnek olyan vállalkozók, akik ezeknek a beruházásoknak a megvalósításában közvetlenül is érintettek lehetnek, de ha más nem, akkor Sárospatak polgáraként azt gondolom, hogy mindenki örülhet annak, hogy közelítőleg hárommilliárd forintnyi beruházást igyekszünk a következő két, két és fél évben megvalósítani. Ezért azt szeretnénk, ha hiteles információhoz jutnának a polgárok, a családok a sárospatakiak.
Polgármester is úr említette, hogy rengeteg mendemonda kering mindenről. Én szeretném a színtiszta valóságot időpontokban, számokban és képes illusztrációkkal röviden bemutatni.
Az önkormányzati fejlesztések egy része olyan, ami már biztos, megnyert, vagy megkezdett pályázat kapcsolódik hozzá, illetve van olyan is, ami napokon belül reményeink szerint valóság lesz.

A legelső pályázat - időrendben haladva - a közoktatási infrastruktúra fejlesztése- a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola főépületének bővítése, illetve ugyanazon projekt keretében a Kincskereső Óvodáé.
 

Ez után következik a fürdőfejlesztés több ütemben. Az első ütem, ami már elkezdődött október elsején, a nyári fürdő felújítása, a második ütem pedig a wellness központ építés. Eddig látunk el ebben, a többi elképzelés és szándék.

A harmadik fejlesztés egy emelt szintű kistérségi járó beteg szakellátó központ építését fogja jelenteni a mostani Egészségház melletti szabad, beépítetlen területen, amelyben a tüdőgondozótól kezdve az összes szakrendelőig minden helyet kap majd. Tehát számos esetben kiváltja majd a Sátoraljaújhelybe való utazást és megkönnyíti a gyógyulást.

Két aprónak tűnő, de annál fontosabb pályázatot is megnyertünk, amely szintén uniós támogatásból táplálkozik, a Gondozási Központ két nyugdíjas házának az akadálymentesítése, amely összességében néhány millió forint.

A közoktatási infrastruktúra fejlesztése az ÉMOP (Észak Magyarországi Operatív Program) keretében nyertünk támogatást kétfordulós pályázatként. A beruházás értéke 555 millió forint, amelyből 90 % támogatás, 10% pedig saját forrás. Hozzá kell tennem, hogy a beruházásra vonatkozó tervek - amelyeket Sugár Péter, városunk szülötte készített el - a teljes iskola rehabilitációs programot tartalmazzák, de a pályázat csak az első ütemet finanszírozza. A második ütemre is sor fog kerülni de ennek a forrásait még nem látjuk.
Az építési engedélyek elfogadása, jóváhagyása jelenleg folyamatban van, ebben a hónapban kiadja az építési hatóság. Közbeszerzési eljárást szükséges lefolytatnunk az engedélyezési tervek birtokában és reményeink szerint a nyári, júniusi kezdés után szeptemberben vehetik birtokba a gyerekek ezt az új létesítményt.

Ennek eredményként a volt Esze Tamás Általános Iskola épületét kiváltjuk, fölszabadítjuk, valamint a Karolina Óvoda a Várnegyedben szintén felszabadul. Az előzetes elképzelésekkel szemben, ami arról szólt, hogy a földszintes Erdélyi János utcai épületrészre plusz két emelet kerül és teljes nyeregtető az L alakú épületre, ez az elképzelésünk sajnos nem valósulhat meg, mert statikai szempontból nem kivitelezhető.

Ezért a mostani teherbejáró, ahol az iskola udvarára a Petőfi utca felől be lehet hajtani, beépül, gyakorlatilag hozzá épül a régi iskolaépülethez és egy új L alakú szárny létesül, amely három emeletes lesz, tehát földszint, első és második emelet, szinkronban a régi háromszintes épülettel. Ebben az új létesítményben a három szinten kerül kialakításra az a teremlétszám a megfelelő oktatási szakmai és törvényi előírásoknak megfelelően, amely képes fogadni az régi Esze Tamás Általános Iskola épületében (volt Járásbíróság) most tanuló gyerekeket, illetve jelentősen nagyobb kapacitást biztosít az iskola számára.
A földszinten kerülnek majd elhelyezésre alapvetően a foglalkoztató helységek, egy informatikai, technika szaktanterem, egy könyvtár, vizes blokkok és különböző oktatás szakmai szempontból fontos helységek. Az első emeleten kerül kialakításra hat tanterem a szükséges vizesblokkokkal. A második emeleten, hasonló alapterületen, pedig szintén hat tanterem illetve a szükséges vizesblokkok közlekedő és pihenőhelyek a gyerekek számára.

Ebbe az új szárnyba kerülnek a megvalósulás után az alsó tagozatos gyerekek, tehát négyszer három osztálynak lesz itt helye. Hozzáteszem, hogy az új szárny kialakításával az udvar gyakorlatilag kettéoszlik így kialakul az alsó tagozat számára egy kellemes udvar, tankert és minden egyéb ami a pályázatban kötelezőségként felvetődött. A felső tagozat számára, pedig egy elszeparált másik udvar marad meg a régihez hasonlóan. A régi helyett új teherbejárót kap az iskola az Erdélyi János utca felől. Gyakorlatilag ennyi valósul meg az első ütemben.

Már most elmondom, hogy a második ütemben a meglévő régi épületnek a teljes körű felújítása, külső hőszigetelés, nyílászárók, belső korszerűsítés illetve egy új oktatási célú tornaterem létesítésére kerül sor. Tehát a végső döntés és megoldás a tornaterem kérdésekre ez lesz. Ez természetesen a második ütemben valósul meg. További fontos dolog, hogy új parkolókat létesítünk a Petőfi Sándor utcán.
A projekt másik fele az óvodabővítés. Az alapterület, amely jelenleg lapos tetős, kap egy új szintet mintegy tetőtérként, de nem úgy fog a valóságban kinézni, mint egy klasszikus tetőtér. Tehát egy új szint kerül erre az óvodai alapterületre. A két projektelem együtt 555 millió forint.

További fotók>>>

Törő Gábor
/2009.01.24./
 

 

Eseménydús évet zárt A Művelődés Háza és Könyvtára

 

        
                     

A Művelődés Háza és Könyvtára egy eredményes évet zárt 2008-ban, a Ház fennállásának 25. esztendejében, a reneszánsz évében. Csatlósné Komáromi Katalint, az intézmény igazgatónőjét arra kértük, hogy röviden foglalja össze a város életében oly fontos szerepet játszó intézmény elmúlt évi eseményeit…
 


 
 


Csatlósné Komáromi Katalin

 


 

Nagyon sok olyan új dolog, szervezeti átalakítás és a napi munkát érintő teendőnk volt az év folyamán, ami újszerűnek tűnt. A legfontosabb ezek közül az volt, hogy a Városi Könyvtár és A Művelődés Háza közös működése tavaly januárban kezdődött el, illetve év közben - május elsejével - a Tourinform Iroda pedig elkerült az intézményi struktúrából.

Ezzel együtt egy jó, eseményekkel teli és pályázati vonatkozásban is sikeres évet zárt a Művelődés Háza és Könyvtára. Mindenképen fontos megemlíteni, hogy ez egy nagyon erős csapatmunkának az eredménye, hiszen minden egységünk, a könyvtár, a mozi, a közművelődési terület és természetesen nyáron a nagy rendezvények, a fesztiválok együtt jelentették az elért eredményeket.
Ami még nagyon meghatározó, hogy az intézmény fenntartásával működő kis közösségek, szakmai csoportok sok pozitívummal járultak hozzá az elmúlt évhez. Mindenképen ki kell emelni A Művelődés Háza Kamarakórusának a negyven éves jubileumát, amit nyáron ünnepeltünk, a rendkívül eredményes Peachwork Kör működését, akik számos díjat hoztak el, vagy a Díszítőművészeti Kör munkáját, akik pedig a sok zsűrizett termékükkel, illetve újabb népi iparművész cím megszerzésével öregbítették tovább hírnevünket.
A Bodrog Néptáncegyüttes a régióban legmagasabb pontszámmal minősült az elmúlt esztendőben a Népi Táncosok Országos Bemutató Színpadán, tehát a csoport szakmai munkája jó kezekben van.

A rendezvényeink is hétről hétre, hónapról hónapra követték egymást és sok pozitív visszajelzést hoztak számunkra. Ebben az évben természetesen szeretnénk a már megkezdett jó folyamatokat folytatni, illetve az azokra az aktuális kihívásokra reagálni, amelyek a kultúra, a közművelődés, a könyvtári élet területét érintik. Itt nem csak azokra a nagy évfordulókra gondolok, amelyekhez országos akciók és rendezvények kapcsolódnak majd - ilyen például Kazinczy év, vagy a Benedek Elek megemlékezés, de Sárospatakot érinti majd a Kálvin év kerek évfordulója is - hanem azokat a helyi évfordulókat is szeretném kiemelni, amelyek közvetlenül az intézményhez kötődnek.
Elsőként a Magyar Kultúra Napja apropóján ünnepeljük a Díszítőművészeti Kör harmincöt éves jubileumát, az év folyamán pedig a Bodrog Néptánc Együttes ötvenöt éves évfordulóját. Ezekre azt hiszen nem csak a házon belül, hanem tényleg a város lakói közül sok-sok generáció felfigyel majd és részt vesz ezekben.


Már elkészült az idei év programterve, és az ehhez társuló költségvetés tervezet, amely természetesen majd a képviselő testület döntésétől függően valósulhat meg. Szeretnénk a tavalyi év eredményes pályázati eredményeit lehetőleg megismételni, vagy ha lehet, akkor még jobban szerepelni. Ennek érdekében már nem csak a hazai, már megszokott pályázati forrásokra nyújtunk be támogatást, hanem folyamatban van a TÁMOP - Társadalmi Megújulás Operatív Program - keretén belül is két pályázati téma, ami a közművelődés területére vonatkozik, egy pedig ami a könyvtári területet érinti majd. Ezek természetesen hosszú távon lehetnek az intézmény számára meghatározóak és előre mutatóak, hiszen ezeknek a pályázati témáknak a keretében az építő közösségek és az élethosszig tartó tanuláshoz kapcsolódó folyamatainkat szeretnénk erősíteni.
Ezen a területen a legnépszerűbb a Kattints rá nagyi című tanfolyamunk, amelyet szintén indítunk ebben az évben a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, de ez a pályázat lehetőséget ad arra is, hogy sokkal komolyabb, akár a munkaerő piaci igényekre reagáló, de mindenképen a humán szektorhoz kötődő képzések helyszíne legyen. A Művelődés Háza és az intézmény akreditációját is segítheti a sikeres pályázat.

Természetesen azt szeretnénk, ha ebben az évben is a közönségnek - úgy a sárospataki, mint a kistérségben élőknek - az elismerését az intézmény munkája elnyerné és ennek érdekében már most januártól folyamatosan számos esemény zajlik a ház falai között.

Cziczer Katalin
/2009.01.23./
 

 

Sikeres szereplés az országos döntőben

 

        
                     

A Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolájának legfiatalabb floorballosai január 17-én Törökbálinton vettek részt a Diákolimpia Országos Döntőjében. „Várakozással tekintettünk a verseny elé – mondta el Fekete Csaba tanító, a csapatok edzője..
 


 
 


Fekete Csaba


 

Hiszen az előzetes eredmények feljogosítottak bennünket arra, hogy bízzunk egy jó szereplésben. A játékosok nagy izgalommal készültek a megmérettetésre és a versenyt megelőző héten minden nap volt edzés. A mérkőzéseket a Magyar Diáksport Szövetség honlapján élőben is lehetett követni, így itthonról is sokan biztatták a csapatainkat. A helyszínen a kísérő pedagógusok és szülők fantasztikus szurkolásban részesítették a játékosainkat. A fiúk és a lányok egymás után játszották az izgalmasabbnál izgalmasabb meccseket az egymás mellett felállított pályákon.”

A lányok az 5. helyen végeztek.
A játékosok: Bánóczi Regina 3.a, Ardó Réka, Barna Dóra, Majoros Petra, Mudróczki Fanni, Tóth Tamara 2.a osztályos tanulók.

A fiúk országos 2. helyezést értek el.
A játékosok: Andrássy Levente, Balogh Krisztián Gábor, Dékány Kolos, Göncfalvi Tamás, Gönczy Márk, Kerülő László 2.a osztályos tanulók.

Mérkőzéseink az eredményei:LEÁNYOK I. KORCSOPORT

Sárospatak, Árvay - Paks, Deák

0 : 1

Városföld, Lestár - Sárospatak, Árvay

3 : 5

Budapest, Vajda - Sárospatak, Árvay

3 : 0

KERESZTJÁTÉK, HELYOSZTÓ

 

Sárospatak, Árvay- Balatonszemes, Reich

2 : 0

 FIÚK I. KORCSOPORT

Városföld, Lestár - Sárospatak, Árvay

2 : 6

 

Sárospatak, Árvay - Budapest, Eötvös "A"

2 : 1

 

Sárospatak, Árvay - Balatonszemes, Reich

1 : 2

 

KERESZTJÁTÉK, HELYOSZTÓ

 

 

Kecskemét, Református - Sárospatak, Árvay

2 : 4

 

 

 

 

Döntő

Budapest, Vajda - Sárospatak, Árvay

3 : 0

       

 Gratulálunk mindkét csapat szerepléséhez!

További fotók>>>

/2009.01.23./
 

 

Könyvtári szolgáltatásainkat ajánljuk

 

        
                     

A Zrínyi Ilona Városi Könyvtár néhány szolgáltatását szeretném az Önök figyelmébe ajánlani! Kevesen tudnak arról, hogy otthonukból is kérhetnek tájékoztatást a 312-952-es telefonszámon, illetve beiratkozott olvasóink kérhetik a kikölcsönzött könyvek kölcsönzési határidejének meghosszabbítását - Kövér Sándorné könyvtárvezető...
 


 
 


Kövér Sándorné


 

A könyvek kölcsönzése mellett lehetőség van egyes folyóiratok kikölcsönzésére egy hétre 100 Ft kölcsönzési díj megfizetésével. A kölcsönözhető folyóiratok listája a KÖNYVTÁRI DOKUMENTUMOK menüpont alatt megtalálható.

Az idős és beteg olvasóinknak házhoz szállítást biztosítunk (Sárospatakon). Telefonos egyeztetés után a kért könyveket házhoz visszük, hogy olvasóink a kényszerű helyhez kötöttség ideje alatt se nélkülözzék az olvasás biztosította élményeket.

A zenei részlegünk is gazdag dokumentumállománnyal rendelkezik. Az audiovizuális dokumentumok listáját szintén a KÖNVYTÁRI DOKUMENTUMOK menüpont alatt érhetik el. A zenei részleg szolgáltatásairól mind személyesen, mind telefonon szívesen adunk tájékoztatást!

Ezúton szeretném megköszönni az elmúlt év során tapasztalt érdeklődésüket, amellyel kísérték tevékenységünket, rendezvényeinket! Továbbra is várjuk Önöket könyvtárunkban, keressenek minket, mondják el észrevételeiket, hogy színvonalasabban szolgálhassuk ki igényeiket!

Törő Gábor
/2009.01.23./
 

 

Együtt könnyebb – vállalkozókkal találkozott a polgármester

 

        
                     

Városunk vállalkozóit köszöntötte január 15-én Dr. Hörcsik Richárd polgármester a Városháza Dísztermében, akiket azért hívott meg, hogy velük szorosabb együttműködést építsen ki az Önkormányzat, hiszen - amint elmondta - a céljuk közös, hogy minél több munkahely legyen és maradjon meg a városban
 


 
 


Dr. Hörcsik Richárd

Aros János

Erdős Tamás


 

A polgármester beszédében köszönetet mondott azért, hogy a vállalkozók kitartottak Sárospatak mellett annak ellenére, hogy hátrányos helyzetű a térség, ahol a vállalkozásokat különböző nehézségek sújtják, hogy tisztességesen fizetik a helyi adókat, és hogy jelentős számú munkalehetőséget adnak a pataki polgároknak.

Tekintettel az előttünk lévő gazdasági és pénzügyi válságra - ami alapvetően megnehezíti nemcsak az önkormányzat, hanem a vállalkozások életét is - szorosabb együttműködést szeretne kiépíteni a városvezetés és a vállalkozók között.

Az Önkormányzat nem arra van hívatva, hogy vállalkozzon, hogy új munkahelyeket hozzon létre, de hiszem, hogy közvetve annál inkább tudunk segíteni, hogy a Patakon működő vállalkozások helyzetét segítsük, minden létező eszközzel, mert közös a célunk, hogy minél több munkahely legyen és maradjon meg a városban. Ehhez viszont működő és jól teljesítő vállalkozások kellenek. Mi ebben szeretnénk mintegy katalizátorként közreműködni – mondta a polgármester.

Beszélt arról a kiadványról, amit az Innovo Patak Kft-vel készíttetett. Ez sárospataki vállalkozások rövid leírását tartalmazza, hogy könnyebben kiajánlhatóak legyenek külföldi partnerek felé, és további információkat kért e-mailben a vállalkozások tevékenységéről, hogy ez az „adatbázis” minél széleskörűbb és tartalmasabb legyen.

Bár Erdős Tamás tanácsnok a találkozó 2. részében részletesen tájékoztatta a jelenlévőket azokról a várható beruházásokról, aminek a középpontjában a fürdő fejlesztése áll, ezeket röviden a polgármester is érintette:
„Nem titkolt szándékunk, hogy itt a munkálatokat, pataki vállalkozások végezzék. Ezzel is szeretnénk hozzájárulni a munkahelyek megtartásához!
Amit megnyertünk: A fürdőre 250 milliót, az iskolára 500 milliót, az egészségügyi központra 800 milliós pályázatunk vár a végső döntésre, az iskolaépítés 2. ütemére újabb 370 milliót pályáztunk, a volt Járásbíróság felújítására pedig 350 milliós pályázatot készítünk. A kötvénnyel együtt mintegy 3 milliárd forintot szeretnénk elkölteni 2009-2010-2011-ben, az Önök közreműködésével.”

A jövőt vázolva beszélt az előttünk álló év feladatairól, amikor különös figyelmet szentelünk a Zempléni Művészeti Napok és a Sárospataki Bornapok szervezésének. Bízva abban, hogy a növekvő gazdasági válság hatására nem fog nagyon hanyatlani a turizmus, sokat vár a turisztikai desztinációtól, ami egy nagy összefogásban, egységes megjelenésben működik majd Tokajtól Telkibányáig, sárospataki központtal.
A távlati elképzelések között említette az alternatív energiaforrásra való átállást, ami Sárospatakon a geotermikus energiát jelentheti, nevezetesen a földből feltörő melegvíz – elsősorban - fűtésre való felhasználását. Szintén a földből származó kincs felhasználása lehet az ásványi anyagokban gazdag vizünk ásványvízként történő palackozása – de ezekre csak akkor kerülhet sor, ha a fürdőfejlesztés befejeződött és teljes kapacitással működik.

A polgármester köszöntése és tájékoztatása után Erdős Tanácsnok vetített képes előadása következett az előttünk álló beruházásokról, amelyről külön cikkekben részletesen beszámolunk…

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2009.01.22./
 

 

Futsal megyei döntő

 

        
                  

2009. január 19-én Szikszón bonyolították le négy csapat (Encs, Kazincbarcika, Tiszaújváros, Sárospatak) részvételével a Megyei Futsal döntőt. Bizakodva vágtunk neki, sajnos történtek adminisztrációs hibák, ami miatt két játékosunk a nézőtérre szorult - nyilatkozta Vachter Tamás, felkészítő - edző...
 


 
 


Vachter Tamás


 

Sorsolásunk jónak mondható volt. Nagyobb összpontosítással és jobb hozzáállással szebb eredményt tudtunk volna elérni. Persze mindenki úgy játszik, ahogy hagyják. Az elért 3. hely sem lebecsülendő, de úgy érzem, több volt bennünk.

Eredmények: Encs – Sárospatak 2 : 1
Kazincbarcika – Sárospatak 2 – 0
Tiszaújváros – Sárospatak 2 – 4

Végeredmény: 1. Encs
2. Kazincbarcika
3. Sárospatak
4. Tiszaújváros

A csapat tagjai: Iván Viktor, Szebényi Ádám, Szemán Tamás, Bartkó Attila, Horváth István, Poroszka László, Gombos Márió, Budai Csaba, Tóth Erik.
Azt gondolom, azért a dicséret megillet mindenkit, aki egy picit is hozzátett ahhoz, hogy megyei döntősök legyünk. Hajrá Rákóczi!

További fotók( Iván Sándor) >>>

/2009.01.22./
 

 

Strasbourgi látogatás: az Európai Parlamentből jelentkezünk

 

        
                  

2007-ben egy sikeres pályázatnak köszönhetően indult útjára a Zemplén Televízióban az a műsorsorozat, amelynek keretében a régióban élőket az Európai Unió aktuális eseményeiről, legfontosabb információiról és döntéseiről tájékoztattuk - nyilatkozta Nagy Mariann, a ZTV szerkesztője...
 


 
 


Nagy Mariann


 

A hírműsorok, a heti kismagazinok és a havonta jelentkező nagymagazinok arra is lehetőséget adtak, hogy egy-egy adott témával jobban megismertessük nézőinket. Az információfeldolgozás során számos hírügynökséggel tartottuk a kapcsolatot. Ennek köszönhetően az Európai Parlament Magyarországi Tájékoztatási Irodájának meghívására december 15-e és 18-a között személyesen is részesei lehettünk a 2008-as év utolsó plenáris ülésének.

Ennek keretében Nikolas Sarközy leköszönő soros francia elnök beszámolóját hallgathatta meg stábunk, illetve részesei lehettünk a 2009-es év költségvetési vitájának, amely a heves megnyilvánulásoktól sem volt mentes. Az Európai Parlament békedíját is ekkor osztották ki. A Szaharov-díjat a huszadik évfordulón a kínai ellenzéki aktivistának -Hu Csiának- szerették volna átadni, azonban ő ekkor is börtönben ült korábbi tevékenysége miatt. Ami mindezek mellett fontos volt, hogy magyarországi EP képviselők is kameránk elé álltak és az eddig végzett tevékenységet értékelték valamint felhívták a figyelmet a közelgő EP választások fontosságára is.

A franciaországi látogatásról készült összeállítást a Zemplén Televízió is műsorára tűzi. Addig is a már jól megszokott műsorokkal várjuk nézőinket a képernyők elé, hogy az Európai Unió legfontosabb eseményeiről ily módón is tájékoztassuk Önöket.

További fotók>>>

Törő Gábor
/2009.01.22./
 

 

Kisgéresi béles Felső-Bodrogközből

 

        
                  

A Magyar Tájak rendezvénysorozatban a legutóbbi program a Felső-Bodrogközt mutatta be, amikor Királyhelmecről és Kisgéresről érkeztek a vendégeink. A programban közreműködött a Kisgéresi Asszonykórus is – számolt be a január 20-án megtartott kellemes esti programról Darmos István, a rendezvény házigazdája…
 


 
 


Darmos István


 

Meglepően nagy volt az érdeklődés, ami talán annak köszönhető, hogy már kialakult egy széles közönsége ennek a pódiumsorozatnak és bár közeli területről van szó - vannak családi, baráti kapcsolatok is - mégis érdeklődnek az emberek iránta, mert elképzelhető, hogy sok olyan dolog van, amit azért kevéssé ismerünk a Felső-Bodrogközről.

A Kisgéresi polgármester tartott egy nagyon részletes és nagyon szépen összefoglalt előadást a terület történelméről, emellett a királyhelmeci és a kisgéresi vendégek bemutatták az ottani területet, az intézményeket, a történelmi emlékeket.

Az előadást mindig színesítjük gasztronómiával is, most a kisgéresi bélest kóstolhattak akik eljöttek, de a híres kisgéresi borospincék kincsét is elhozták vendégeink.

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2009.01.21./
 

 

„TÜZES HÍREK”  

 

        
                  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága illetékességi területén a 2008. december 21. és 2009. január 18. közötti időszakban 14 tűzeset, 12 műszaki mentés történ – nyilatkozták Bodnár Attila és Barna Norbert, tűzoltók....
 


 
 


Barna Norbert


Bodnár Attila


 

A műszaki mentések során 7 esetben árokba csúszott gépjárművek kivontatásánál működtek közre tűzoltóink, 1-1 alkalommal lakóház tetőszerkezetét igazították meg, a meglazult vakolatot távolították el az élet– és balesetveszély elhárítása érdekében, 1-1 esetben halott személy kiemelését végezték a Bózsva patakból, illetve egy 5 méter mély gödörbe esett személyt mentettek ki és 1 alkalommal CO mérgezést szenvedett személyhez vonultak ki egységeink.,
- 2008. december 20-án az esti órákban Telkibánya és Bózsva között egy román nemzetiségű Mercedes típusú nyerges vontató az árokba hajtott, melyet a miskolci tűzoltóság Bázis Daruja emelt ki az újhelyi tűzoltók segítségével.
- 2009. január 5-én a délelőtti órákban a sárospataki Gombos-hegyi Csárdánál 2 db Suzuki típusú személygépkocsi ütközött, az ütközés következtében 2 fő beszorult, akiket feszítő-vágó segítségével szabadítottak ki tűzoltóink. A gépjárműveket áramtalanították, az úttestet letakarították és a forgalmi akadályt megszüntették.

A tűzesetek közül 2-2 esetben lakóházban keletkezett tűz, személygépkocsi gyulladt ki, szelektív hulladéktárolók égtek, húsfüstölő gyulladt ki, elektromos vezetékek kaptak lángra, 1-1 esetben raktár, kémény, páraelszívó, szárazfű tűzhöz vonultak tűzoltóink.

-2008. december 29-én vélelmezetten este 23 óra körül Füzérkajatán egy családi házban keletkezett tűz. A jelzett helyen égett 6x5 méteres alapterületű szobában lévő egyszemélyes, fából készült heverő, a rajta lévő tollpárnával, ágyneművel, paplannal és az ágyon elhelyezett ruhákkal együtt. A tűz átterjedt az ágy felett lévő függönyre, mely részben megégett. A tűz következtében feltehetően füstmérgezésben 1 személy életét vesztette. A tüzet dohányzás okozta.
- 2009. január 18-án a déli órákban Olaszliszka Barackos tanyán égett egy 10x30 méteres raktár a benne tárolt gépekkel (szalagfűrész, betonkeverő), felszerelésekkel együtt teljes terjedelmében. Kiérkező egységeink a tüzet 4 db sugárral és kéziszerszámokkal eloltották. Az anyagi kár jelentős.

Minden év eleje az elmúlt esztendő elemzésével és értékelésével kezdődik, így mi is elkészítettük a 2008-as év statisztikáját.

A 2008-ben történt események számokban:
Az összes események száma a 2007 évi 526-ról 523-ra csökkent, ez 1%-os csökkenést jelent.
A tűzesetek száma a 328-ról 164-re csökkent, ez 50%-os csökkenést mutat.
A műszaki mentések száma 167-ről 333-ra nőtt, ez 50%-os emelkedést jelent.
A „vaklárma” és „téves jelzések” száma összesen 26.
Az utólagosan bejelentett tűzesetek száma 25-ről 26-ra nőtt.

Nemzetgazdasági ágazatok szerinti megoszlás:
A mező- és erdőgazdálkodási ágazatban a tűzesetszám 257 esetről 113 esetre csökkent, ami 56%-os csökkenést jelent az időjárásnak is köszönhetően.
Az ipari ágazatban 1 tűzeset történt az előző évi 4 esettel szemben.
A lakás és személyi ingatlan a 2007 évi 43 tűzesettel szemben 36 tűzeset következett be, ez 16%-os csökkenést jelent.
A közlekedésben bekövetkezett tűzesetek száma 13-ról két esetre esett vissza ez jelentős 85%-os csökkenés.
A kereskedelemben 2 tűzeset történt az előző évihez hasonlóan.
Az egyéb nemzetgazdasági ágazatban a 2007 évi 9 tűzesettel szemben 10 tűzeset következett be, ami 10%-os növekedést mutat.

A tűzesetek következtében 4 haláleset történt, 4 polgári személy szenvedett égési sérüléseket. A balesetek következtében 5 személy életét vesztette, 12 személy szenvedett sérülést. Illetékességi területünkön adventi koszorútűz, karácsonyfatűz nem történt.
A tűzesetek keletkezési okait összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy a „Nyílt láng” vezet (a szárazfű-bozóttüzek magas száma miatt), melyet az „Elektromos energia”, „Hőtermelő berendezés”, „Dohányzás” mint tűzkeletkezési okrendszer követ.

Tűz esetén hívják a 105-ös segélykérő számunkat, és ne feledjék ÖNÖKÉRT HA KELL, TŰZBE MEGYÜNK! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a mobil telefonkészülékről indított 105-ös segélykérő hívás Miskolcra, a megyei ügyeletre fut be. A tűzoltóság mobil telefonkészülékről a 06-47-523-140 számon közvetlenül elérhető. (a fotók illusztrációk)

Bodnár Attila és Barna Norbert- tűzoltók
/2009.01.21./
 

 

Ünnepélyes átadás

 

        
                  

A sárospataki Weinberg’93 Kft volt a Dutrade Zrt 1,2 milliárd forintos észak-magyarországi beruházásának kivitelezője. A dunaújvárosi után január 16-án Miskolcon is átadták a Dutrade Zrt új központi raktárcsarnokát és a hozzá kapcsolódó szolgáltató központot - – külde a tudósítást Nagy Mariann, a ZTV riportere...
 


 
 


Derczó István


 

A Dutrade Acéltermék-feldolgozó és Kereskedelmi Zrt észak-magyarországi létesítményét Veres János pénzügyminiszter avatta fel, aki beszédében elmondta: remélhetőleg a nehéz gazdasági helyzet után kedvezőbb időszak következik majd az acélipar és az azzal összefüggő tevékenységek számára.

A csarnok kivitelezését a sárospataki Weinberg’93 Kft végezte el. Derczó István ügyvezető igazgató elmondta, hogy az M30-as autópályához közel, frekventált helyen, ipari környezetben egy 3500 m2-es csarnokot építettek fel, amely biztosítja a termékek biztonságos raktározását, a vevők gyors kiszolgálását és a kulturált munkavégzés feltételeit. Mindezek mellett egy 500m2-es irodahelyiség is elkészült, ahol az acélfeldolgozáshoz kapcsolódó műszaki cikkek forgalmazása kezdődik meg hamarosan.

Derczó István hozzátette: az összességében mintegy 4000 négyzetméternyi csarnok kivitelezése bizonyítja, hogy a cég a külföldi mellett a hazai piacon is - minőségi munkavégzéssel- meg tudja állni a helyét. A hasonló megbízások mindezek mellett azért is fontosak, mert így tudják biztosítani a cég eredményes jövőjét illetve azáltal dolgozóiknak és alvállalkozóiknak a hosszabb távú megélhetést is.

További fotók>>>

Törő Gábor
/2009.01.20./
 

 

Félévi beszámolók a Farkas Ferenc Művészeti Iskolában

 

        
                  

 


 
 


Bálint Béla


 

Idén már decemberben elkezdődtek a félévi beszámolók a Farkas Ferenc Művészeti Iskolában.Mint minden évben, idén is nagy érdeklődés kísérte "kis muzsikusaink" félévi bemutatkozását - számolt be Bálint Béla, igazgató...

Mind a 18 tanszak munkáját nyomon követhették az érdeklődők, ahol minden alkalommal kicsinek bizonyultak az erre kijelölt termek. Táncosaink december 17-én mutatták be nagy sikerrel a félévben tanultakat!

Intézményünk 50. jubileumi éve alkalmából nyílt napot szervezünk előreláthatólag április második felében, amikor bárki betekintést nyerhet az iskolánkban folyó munkába!

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2009.01.20./
 

 

Szlovákiai győzelem

 

        
                  

2009. január 16-án Nagykaposon a P.O.H. Alapiskola által szervezett III. korcsoportos 8 csapatos ifi teremlabda tornán vettünk részt. Résztvevő csapatok: Nagykaposi P.O.H. Alapiskola, Erdélyi J. Alapiskola (Nagykapos), Nagyszelmenci Alapiskola, Pálóci Alapiskola, Királyhelmeci Alapiskola, Udavské Alapiskola, Csernyó Alapiskola, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (Sárospatak)...
 


 
 


 


 

A csoportmérkőzéseket (2 x 4) sikerrel vettük, amit 2 – 1, 2 – 0, 2 – 0 arányban nyertünk meg. A döntőben higgadt, tudatos játékot mutattunk a tőlünk esélyesebb Királyhelmec ellen. A végeredmény 3:2 a javunkra. Elhoztuk a kupát, ami ennek a korcsoportnak lendületet adhat a következő évekhez.
Igazi csapat és csapatmunka volt. Dicséret illet mindenkit. Köszönjük a velünk tartott iskolai dolgozóknak a segítséget, a bíztatást és a szurkolást.
A csapat tagjai: Matisz Ádám, Pothorszky Patrik, Almádi Richárd, Pándy-Szekeres Péter Dániel, Gulyás József, Mertán Gergő, Zsoldos Attila, Gulyás Csaba, Pásztor Tamás.
A csapatot Vachter Tamás edző készítette fel, gratulálunk neki és a csapatnak!

További fotók- (Iván Sándor) >>>

/2009.01.20./
 

 

Balesetek a csúszós utakon

 

        
                  

2008. január 18-án a Sárospataki Rendőrkapitányság illetékességi területén két közlekedési baleset következett be. Mindkettő összefüggésbe hozható azzal, hogy a nap folyamán megváltoztak az út és látási viszonyok; havazott, ónos eső is esett és erre a gépjárművezetők nem készültek fel kellőképpen – nyilatkozta Bacsó Tibor rendőr százados, a Közlekedésrendészeti Osztály vezetője…
 


 
 


Bacsó Tibor


 

10 óra 40 perckor történt egy anyagi kárral járó közúti közlekedési baleset a 37-es számú főúton. Egy szlovák rendszámú, szlovák állampolgár által vezetett személygépkocsi közlekedett Sátoraljaújhely felől Miskolc irányába.

Előtte azonos irányba haladt egy Toyota Corolla személygépkocsi, amely forgalmi ok miatt lassított. Ezt a szlovák rendszámú Skoda Octavia vezetője későn észlelte, és mivel nem tartott kellő követési távolságot, nekiütközött az előtte haladó gépkocsinak. Ebben a balesetben szerencsére csak anyagi kár keletkezett, személyi sérülés nem történt.

 

 

                   

A másik baleset ugyanezen a napon, 20 óra 50 perckor történt. Egy terepjáró gépkocsi közlekedett Szerencs irányából Sárospatak felé a 37-es számú főúton. Az ónos esőtől csúszós úttesten a gépkocsi megcsúszott, az úttestről lehaladt, és a baloldali vizes árkon keresztül megpördülve nyugalmi helyzetben megállt.

A gépkocsiban utasként tartózkodó személy sérült súlyosan, aki a gépkocsiból kiesett. Itt hívnák fel a figyelmet a passzív biztonsági eszközök használatára (biztonsági öv, gyermekülés, stb.), hogy az ilyen típusú balesetek során kisebb legyen az esélye a személyi sérülésnek
!


 
     
 

        
                  

A Sárospatak belvárosában a Bodrog-hídon a havas, csúszós útfelületen egy kamion elakadt, és csak műszaki segítségnyújtás után tudott tovább haladni.
 


 
 

Törő Gábor
/2009.01.19./
 

Kiállította festményeit Nagy Zsolt, a 8KOR Színház művésze

 

        
                  

Újabb oldaláról ismerheti meg Nagy Zsoltot, a 8KOR Színház előadóművészét, aki ellátogat az Árpád Vezér Gimnázium aulájába és megtekinti a festményeiből készült kiállítást. A sokoldalú művész különben pedagógus, aki az Erdélyi János Általános Iskolában tanít. A kiállítást január 12-én Fehér József, a Kazinczy Múzeum igazgatója nyitotta meg
 


 
 


Nagy ZsoltFehér József


 

Nagy Zsolt a következőképpen vall saját magáról és a festészetéről:  Sárospatakon születtem 1968 januárjában. Ide jártam általános iskolába, azután Miskolcon az Építőipari Szakközépiskolában, majd Debrecenben az Építőipari Műszaki Főiskolán tanultam. Nagyban szerepet játszottak ezen iskolák abban, hogy a rajzolás, festés olyan természetessé vált számomra, mint az olvasás és az írás. Természetessé, hiszen egy építész rajzban beszél, ha nem is képzőművészeti szinten. Későbbi életem során azok az ismeretek, amelyeket ábrázoló geometria, szabadkézi rajz, műszaki rajz órákon próbáltak meg a fejünkbe tömni olyannyira a hasznomra váltak, hogy, most- ha egy kicsit félszegen is – közönség előtt mutathatom be a munkáimat.

Ha valaki megkérdezné, miért festek, rajzolok bizonyosan olyan szavakat várna a válaszban, hogy: önmegvalósítás, művészi világszemlélet vagy valami hasonló, hangzatos fogalmat. Ki kell, hogy ábrándítsam. Egyszerűen azért festek, mert szeretek festeni a magam szórakoztatására, időtöltésként, ha tetszik hobbyként. Az, hogy nagyközönség előtt meg merem ezt mutatni, kizárólag annak köszönhető, hogy a barátaim és ismerőseim unszolásának engedve kihasználtam a lehetőséget, amit felajánlottak néhány héttel ezelőtt. Ha a most kiállított képeket szemlélő azt a megállapítást teszi, hogy változatosak a technikák és a stílusok, tökéletesen igaza lesz. A kísérletezés hozzátartozik a munkához, ha egyáltalán munkának számít egy kép megformálása. Azt is megállapíthatja a szemlélő, hogy a képek témája a táj, vagy az épített környezet. Miért? Ez a válasz is egyszerű, ezt szeretem a legjobban, bár tudom, hogy a kíváncsiság előbb vagy utóbb más témákat is előtérbe helyez. Nem szándékom, hogy „tankönyvekbe kerüljek” vagy hírnévre tegyek szert, de örülni fogok annak, ha a színeim színt visznek a mindennapokba.

Van egy kép, aminek az a címe, hogy Naplemente Nagyrozvágyon. Egy baráti társasággal egy kis bográcsos sütés - főzésre értünk Nagyrozvágyra az ismerősünk kertjébe, ahol ezt a képet láttam élőben. Tehát így nézett ki a töltés, ahogy ment le a nap. Azt éreztem, hogy ezt le kell festeni, de hogy fogom a színeket úgy megfesteni ahogy ott láttam? Ez nagyon nehéz, de addig-addig dolgoztam rajta, amíg körülbelül ötöt téptem össze és egyszer csak a világ legegyszerűbb narancssárgájával sikerült. Ez mindig felidézi bennem azt a délutánt és annak a délutánnak szép emlékei vannak.

A másik a Békás-szoros. Ő az, aki egy hovatartozást jelent, mert a barátaimmal a társaimmal - akikkel a Nyolckor Színházban együtt dolgozunk - nagyon sokat jártam és járunk Erdélyben és mondhatni, hogy már lassacskán oda tartozunk. Erdély kell, hogy kapcsolódjon mindenkihez! Ha valaki járt a Békás-szorosban, az tudja miről beszélek, azt meg kell mutatni másnak is. Na most világos, hogyha egy fotóval rohangásznék a kezemben és azt mondanám: „Ezt nézzétek ez a Békás-szoros” az nem ugyanaz lenne, mintha egyetlenegy képet ide vagy bárhova kirakok két hétre. Az lesz ott a Békás-szorosban aki ezt a képet nézi nem a fotót és ugyanúgy működik a többiekkel is. Valakinek muszáj ezt csinálni.

A képek önmagukért beszélnek és az dönti el mindig, hogy mennyire amatőr valami aki látja, aki nézi, akinek tetszik, akinek nem tetszik, aki kritikát alkot róla, akinek véleménye van róla. Ő fogja eldönteni, hogy mennyire amatőr vagy mennyire nem amatőr.

A kritika és a dicséret is hozzá tartozik. Az ember azért meri kirakni ide a dolgokat, mert kíváncsi arra, hogy na mi lesz a véleményük. Az eddig elhangzott akár dicsérő akár kritikai szavak pontosan egyensúlyban vannak.

 

 


További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2009.01.19./
 

Részletfizetési kedvezmény az adófizetés megkönnyítéséhez


Az adózás rendjéről szóló törvény 2009. január 1. napjától bevezetett módosítása a részletfizetés tekintetében kedvezményt határoz meg. Ki élhet ezzel a lehetőséggel? A törvény szerint a vállalkozási tevékenységet nem folytató, általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett magánszemély személyi jövedelemadó bevallásában nyilatkozhat úgy, hogy a bevallott, 100 ezer forintot meg nem haladó személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségét pótlékmentes részletfizetés keretében, az esedékességtől számított legfeljebb 4 hónapon keresztül, havonként egyenlő részletekben teljesíti. 

 Fontos szabály, hogy e kedvezményt az adózó a rendelkezés hatálybalépését megelőző időszakra bevallott adófizetési kötelezettsége – tehát visszamenőlegesen, akár már a 2008. évi személyi jövedelemadó bevalláshoz kapcsolódó adófizetési kötelezettsége - tekintetében is alkalmazhatja.

 Öröklési illetékmentesség 20 millió forintig 

2009. január 1-jétől mentesül az öröklési illeték alól az örökös által megszerzett örökrész tiszta értékéből 20 millió forint. 

Fontos szabály, hogy ezen rendelkezés kizárólag az örökhagyó gyermeke, házastársa, szülője, valamint a háztartásában eltartott szülő nélküli unokája (az örökbe fogadott, a mostoha- és nevelt gyermek a vér szerinti gyermekkel, az örökbe fogadó, a mostoha- és nevelőszülő a vér szerinti szülővel egy tekintet alá esik) által megszerzett örökségre vonatkozik. 

A változás azonban nem érinti a régebbi örökléseket, így nem vonatkozik arra az örökölt vagyonra, mellyel összefüggő illetékügyet az adóhatóság a 2008. decemberi adómódosító törvény kihirdetése előtt már jogerősen elbírált. 

Amennyiben az örökölt lakástulajdon, lakáshoz kapcsolódó vagyoni jog értéke nem éri el a 20 millió forintot, a 20 millió forintból megmaradt rész erejéig az egyéb örökölt vagyontárgyak (készpénz, ékszer, üdülő) után sem kell illetéket fizetni. 
 

Az állampapírban megjelenő örökrészt értékétől függetlenül nem terheli illeték, mivel a hatályos jogszabályok szerint a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír megszerzése illetékmentes.

További információt az APEH Contact Centerének munkatársaitól a 06-40-42-42-42 – es kék számon kérhet.

 


APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság Sajtóreferense [sajtob.emo@apeh.gov.hu]
/2009.01.19./
 

A hajléktalan ellátásáról 

 

        
                  

A Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat – családsegítő szolgálata a téli hónapokban kiemelt feladatának tekinti a városunkban élő hajléktalanok ellátását. Az anyagi megszorítások azonban ennek a feladatnak az ellátását is megnehezítik, ezért pályázati forrásból és a történelmi egyházak bevonásával tudja a szolgálat a fedél nélküliek lakhatását és étkeztetését megoldani – nyilatkozta Sáfrányos Sarolta
 


 
 


Sáfrányos Sarolta


 

Városunkban 24 fő a nyilvántartottak száma, de senki nem él - tudomásunk szerint - jelenleg az utcán. A hideg napokban, ha csak átmeneti megoldásként is, de megoldott az elhelyezésük. Étkeztetésükhöz heti egy alkalommal járulunk hozzá - péntekenként - A Művelődés Háza mögötti fedett pihenőnél, amikor meleg ebédet kapnak.

Ellátásukban nagy segítséget jelent a Református Egyház képviseletében Virágh Sándor lelkész aktív közreműködése.

Kérjük a lakosságot, hogy fokozottan figyeljünk a környezetünkben élő magányos, illetve idős emberekre. Probléma észlelésénél azonnal értesítsük a rendőrséget, vagy a családsegítő szolgálatot.

Cziczer Katalin
/2009.01.18./
 

 

Kattints rá, Nagyi!

 

        
                  

Úgy gondoljuk, hogy az élethosszig tartó tanulás és a modern kommunikációs és információs technika megismertetése kiemelten fontos az idősek számára, akik így lehetőséget kapnak az elektronikus társadalomhoz történő csatlakozásra, egy új világ megismerésére, új ismeretek szerzésére és az - internet révén – családi, baráti kapcsolataik ápolására, újak létesítésére nyilatkozta Kurucz Tamás...
 


 
 


 


 

A Művelődés Háza - a régióban először - 2004. februárjában indította el a „Kattints rá, Nagyi” című időseknek szóló számítógépes tanfolyamot. A tanfolyam tananyagaként alapvető számítástechnikai ismereteket, internet és e-mail használatot sajátítottak el a résztvevők.
2009. február 4-től ismét tanfolyamot hirdetünk, hogy az időskorúak is megismerjék és használják a számítógépet, a kapcsolattartás új eszközeit.

A tanfolyam délelőttönként zajlik, a részvételi díj1000 Ft. Jelentkezni A Művelődés Háza titkárságán lehet 2009. január 26-ig. Sárospatak, Eötvös út 6.
Telefonon a 47/311-811, vagy a 47/312-812 számon.


/2009.01.18./
 

 

Sok jogszabály változik meg 2009-ben

 

        
                  

2009. januárjában hatályba léptek a 2008. év végén hozott törvénymódosítások. Elmondhatjuk, hogy a parlament a jogalkotói munkája során igen termékeny volt az év utolsó hónapjában, így több száz azoknak a jogszabályoknak a száma, amelyek módosításra kerültek – tudtuk meg dr. Komáromi Éva jegyzőtől…
 


 
 


dr. Komáromi Éva


 

A Magyar Közlönyben közel 2770 oldal jogszabály jelent meg, amelyek kisebb nagyobb mértékben módosultak. Ezeknek a megváltozott jogszabályoknak nagy része érinti önkormányzatunk működését is. Éppen ezért az önkormányzati jogalkalmazói munkában különös figyelemmel kell lennünk a változások figyelemmel kísérésére.

Alapvető változtatások az alábbi jogszabályokban történtek:
A közigazgatási hatósági eljárás szabályairól szóló (KET) törvény nagyon sok ponton módosult, továbbá nagyon sok ponton módosult még -
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és annak végrehajtási rendeletei,
- a nyugdíjtörvény és a nyugdíjazással kapcsolatos további végrehajtási rendeletek,
- a szociális törvény és annak végrehajtási rendeletei, valamint
- a közbeszerzésekről szóló törvény is.

Kis könnyebbséget ad, hogy nem valamennyi jogszabály módosítása lépett hatályba január elsején, hanem az imént felsorolt jogszabályok teljes körének csak egy része, mások csak április elsejétől, illetve van, amely csak 2009. október elsejétől lép hatályba.

Fontos megemlíteni, hogy az Önkormányzat működési körét lényegesen érintő pénzügyi tárgyú jogszabályok között is van módosulás, így például az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet és ehhez kapcsolódó további kormányrendeletek kerültek módosításra.
Önkormányzatunk különböző szakterületen dolgozó szakemberei megkezdték a jogszabályok áttekintését, és az előírt változtatásokat igyekszünk a jogalkalmazói munkában haladéktalanul alkalmazni.

Törő Gábor
/2009.01.17./
 

 

Ökumenikus imaesték Sárospatakon

 

        
                  

Január harmadik hetében szerte a világon és Magyarországon a keresztény egységtörekvés bizonyságaként egymás templomába látogatva együtt imádkoznak a Krisztusban hívő felekezetek.
Sárospatakon a következő alkalmak kínálnak lehetőséget a találkozásra, a türelem és szeretet gyakorlására.
Január 19. hétfő 17 óra Végardó görög katolikus templom - Virágh Sándor ref. lelkész
Január 20. kedd 17 óra Bodroghalász ref. templom - Kecskés Attila római katolikus plébános
Január 21. szerda 17 óra Görög katolikus templom - Szentimrey Márk református lelkész
Január 22. csütörtök 17 óra Református templom - Mosolygó Tamás görög katolikus parókus
Január 23. péntek 17 óra Vártemplom ( Basilica minor ) - Mezei Gábor evangélikus lelkész

Imádkozzunk a világ erkölcsi alapjainak Krisztusban való megerősítéséért, és az abból fakadó gazdasági megújulás kimunkálásáért, a szegénységbe jutottak, betegek helyzete javulásáért.


 
 Ref. Lelkészi Hivatal 2009. 01. 18.
/2009.01.17./
 

 

Rendkívüli testületi ülésen tárgyaltak a fürdőfejlesztésről

 

        
                     

A Testület pénteken öt napirendi pontot tárgyalt nyílt, egyet pedig zárt ülésben. Az ezt megelőző bizottsági ülések napirendi pontjainak megfelelően ezek egy része a fürdő fejlesztésről, valamint fürdő majdani üzemeléséről szóltak, más részük pedig aktuális kérdéseket tárgyalt – nyilatkozta Erdős Tamás tanácsnok…
 


 
 


Erdős Tamás


 

Az első napirendi pont a Weinberg 93 Kft. által használt ipari terület városrendezési tervének módosításáról szólt, amely különböző bővítési elképzeléseknek ad lehetőséget. A testület ezt az előterjesztést elfogadta.

A következő pont a február elsejével induló közoktatásban alkalmazandó iskolatej program beszállítóinak a kiválasztásáról szólt. A testület döntött arról, hogy a bekért ajánlatok közül mely forgalmazókat részesíti előnyben, a szerződéskötésre rövidesen sor kerül és február elsejétől az iskolatej program folytatódik.

A további három napirendi pont a fürdőfejlesztéssel volt kapcsolatos, amelyek közül egyrészt az ügyvezető igazgatói feladatkörrel kapcsolatban hozott döntést a testület. A jelenlegi ügyvezetőket további három hónapra felkéri az ügyvezetői feladatok ellátására, ezen idő alatt pedig a polgármester úr felhatalmazást kapott, hogy dolgozza ki a teljes lebonyolításra vonatkozó ütemtervet.
Ez a cégjogi, cégstruktúra átalakítási, közbeszerzési, illetve az üzemeltetői jog átadásával kapcsolatos valamennyi kérdést kell, hogy tartalmazza. Ezt február 27-én a következő testületi ülésen fogja tárgyalni a testület.

A másik fontos napirendi pont a két megnyert uniós pályázatunkkal kapcsolatos menedzsment kijelölésről szóló általános felhatalmazás kérése volt, amelyben a képviselő testület a gazdasági bizottság egyetértésével a polgármestert bízza meg, hogy a két projekthez felállítandó projektmenedzsmenteket a szükséges időpontban kiválassza a jegyző közreműködésével és a testület utólagos tájékoztatása mellett.

A következő napirend a fürdőben működő üzlethelyiségek jövőjével foglalkozott. Talán ismert a lakosság előtt, hogy a fürdőben korábban üzemeltetett üzlethelyiségek területhasználati joga tavaly szeptember 30-tól megszűnt, az üzletek tulajdonosai a szerződésben foglaltaknak megfelelően lebontották az üzlethelyiségeket, a bérelt területeket az önkormányzatnak visszaadták. Ez azért fontos, mert ezeket a területeket is érintik a most már elkezdett fejlesztések, de az önkormányzat úgy döntött, hogy a korábban ott üzletet működtetők számára kínálja föl egy pénzügyi konstrukció keretében a megépítendő üzlethelyiségek további üzemeltetését.

Ez volt a napirenden, a testület ezt az előterjesztést jóváhagyta, amelynek a lényege az, hogy a bérlők, bérleti jog alapítása mellett fejlesztési hozzájárulást kötelesek fizetni, illetve a bérleti időszak alatt bérleti díjat is. A bérleti szerződés konkrét paramétereit a következő ülésen fogja jóváhagyni a testület.
Zárt ülésben pontosan ezzel a napirendi ponttal kapcsolatosan egy speciális esetet tárgyalt a testület és ebben is döntést hozott.

Cziczer Katalin
/2009.01.16./
 

 

68-as Klub

 

        
                     

 


 
 


Sajószegi Gábor


 

Január 14-én este Sárospatakon a Művelődés Háza és Könyvtára pódiumtermében került sor a '68-as Klub januári összejövetelére. A meghívottak - Godó György, Fáziskésés zenekar, Novák Zoltán, Zsarnai László - arról formáltak véleményt, hogy a 60-as években lezajlott zenei forradalom hatással van-e a mai zenei kultúrára, a fiatalok zenehallgatási szokásaira, értékrendjére - küldte a tudósítását Sajószegi Gábor...

A beszélgetés szükségszerűen érintett más többek közt társadalmi témákat is és egy rövid alkalmi koncerttel zárult, ahol Novák Zoltán ( D-Műszak) és a Fáziskésés (most először unplugged) szólaltatta meg saját szerzeményeit. A programot az NKA támogatta.

További fotók>>>

Törő Gábor
/2009.01.16./
 

 

Munkában az iskolarendőr

 

        
                     

Sárospatak általános iskolái igazgatónőinek, illetve pedagógusainak kérésére továbbra is folyamatos rendőri jelenlétet biztosít az iskolákban Bujdosó Norbert rendőr zászlós, az iskolák rendőre, ugyanis az elmúlt időszakban egyre több elutasítandó, illetve elítélendő magatartásforma van jelen az iskoláinkban, egyes diákokat illetően…
 


 
 


Bujdosó Norbert


 

Erre hívták fel a pedagógusok az iskolarendőr figyelmét, ezért az elmúlt napokban biztosított és az elkövetkező időszakban is folyamatos rendőri jelenlétet fog biztosítani, akár a kollégák segítségével is.

Az iskola rendőre előadásokat tart, felhívja a gyermekek figyelmét a helyes közlekedésre, valamint az elvárandó magatartásra, illetve az elutasítandó és nem megengedett viselkedési normákra. Az óraközi szünetekben figyelni fogja, hogyan viselkednek a gyerekek, továbbá az iskolák előtti közlekedést, és hazafelé menet a buszmegállókban való magatartásukat is figyelemmel fogja kísérni.

Egyébként a gyerekek nagyon örülnek a rendőri előadásoknak, nagy szeretettel fogadják, és nagyon tetszik nekik, különösen amikor pl. a bilincset mutatja be, vagy bármilyen rendőri tevékenységet gyakorlatban is bemutat…

Bujdosó Norbert ígéretet tett, hogy minél több osztályba igyekszik az elkövetkezendő időszakban elmenni, és minél több tanuló előtt bemutatót tartani.

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2009.01.16./
 

 

Kosárlabda diákolimpia az ÁVG-ben

 

        
                     

Kosárlabda Diákolimpiát rendeztek 2009.január 14-én az ÁVG-ben, ahol városunkat a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola IV. korcsoportos leány csapata képviselte - számolt be Géczi Tamás, edző...
 


 
 


Géczi Tamás


 

Az ellenfelek a sátoraljaújhelyi Szlovák Tanítási nyelvű Általános Iskola és az Aszalói Általános Iskola csapatai voltak. A két fordulós körzeti bajnokság első felvonását a jobb felkészültségű pataki lányok meggyőző fölénnyel nyerték, s így a február elején, Sátoraljaújhelyben rendezendő második forduló már nem tartogathat meglepetést a továbbjutást illetően.

Eredmények: Rákóczi - Aszaló 50 - 2
Rákóczi - Szlovák 38 - 12
Szlovák - Aszaló 26 - 10

A csapat tagjai: Albert Annamária, Csetneki Flóra, Egyed Eszter, Fábián Krisztina, Géczi Fruzsina, Gulyás Daniella, Iván Katalin, Korda Evelin, Marczi Ágnes, Szabó Adrienn, Szirom Petra

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2009.01.15./
 

 

Kreatív Varázssziget

 

        
                  

 


 
 


Krenyitzkyné Sárosi Krisztina


 

A Művelődés Háza Könyvtárában január 13-án volt a Kreatív Varázssziget ezévi első foglalkozása. Vendégeink az üvegfestés technikájával ismerkedtek meg - számolt be a sikeres kezdeményezésről Krenyitzkyné Sárosi Krisztina….


A gyerekek szobájukba való dekorációkat: állatos függőket, mobilokat; a felnőttek pedig konyhai csempére, hűtőre ragasztható díszeket készítettek.
 

                                                                               További fotók>>> 

Törő Gábor
/2009.01.15./
 

 

 Abev helyet AbevJava bevallás kitöltő program

 

                   

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2009. január 1-től bevezetésre kerülő valamennyi, az adóhivatal honlapjáról letölthető bevallás, adatszolgáltatás és adatbejelentő lap kitöltése kizárólag az új AbevJava program segítségével lehetséges.

Az Abev programmal ellentétben az AbevJava egy platform független - bármely operációs rendszerrel működő gépre telepíthető - program. A korábbi programhoz képest jelentős fejlesztéseket, számos újdonságot tartalmaz az egyszerűbb kitöltés érdekében. A 2009. január 1-jét követően az adóhivatal honlapján megjelenő új bizonylatok kitöltése csak az AbevJava keretprogram és a benyújtani kívánt nyomtatvány „jar” kiterjesztésű programjának letöltését követően lehetséges.
Az Abev keretprogram a 2009. év előtti esedékességű, korábbi nyomtatványok elévülési idején belül továbbra is használható, de a jövőben fejlesztésére már nem kerül sor.

Az AbevJava program v1.1.3 verziója kihelyezésre került az adóhivatal honlapjára. A programot és a kitölthető nyomtatványokat a Letöltések/Nyomtatványkitöltő programok menüpont alatt találják honlapunkon. A program működtetésének, telepítésének és használatának megkönnyítése érdekében az alábbi tájékoztatók és leírások érhetők el a honlapon:

AbevJava telepítési leírás,
JAR állományok hozzárendelése a java futtatási környezethez,
AbevJava telepítési útmutató,
AbevJava könyvtárszerkezete (windows),
AbevJava könyvtárszerkezete(unix),
AbevJava járulékbevallás kezelése,
Abevjava hálózati telepítése,
AbevJava teljes program súgó.

Kérjük, hogy 2009 évi bevallásaik elkészítése előtt tanulmányozzák a működést segítő útmutatókat.


 
 


APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság Sajtóreferense [sajtob.emo@apeh.gov.hu]
/2009.01.15./
 

 

A Berek jegén is tilos a jégmotorozás

 

        
                     

A Sárospataki Rendőrkapitányság Közlekedési Osztályának járőrei folyamatosan ellenőrizték hétvégén is a jégen tartózkodás szabályainak betartását a Sárospatak környékén lévő befogyott vizeken – nyilatkozta Bacsó Tibor rendőr százados, osztályvezető…
 


 
 


Bacsó Tibor


 


Ismételten felhívnám a figyelmet arra, hogy a jégen csak gyalogosan szabad tartózkodni, illetve járművel csak akkor, ha a jégen munkavégzés folyik. Ennek ellenére több szabálytalanságot is találtak az ellenőrző járőrök, ilyen volt például amikor egy quaddal, közlekedő fiatalembert vontak ellenőrzés alá aki a jégen „rodeózott” a korcsolyázók között, amit tehergépkocsival szállította le a jégre.
Azzal, hogy a jégen közlekedett vele, megszegte a jégen tartózkodás szabályait, ezért vele szemben szabálysértési eljárást kezdeményeztünk.

A folyó vizek jegén továbbra sem szabad tartózkodni. Több állampolgári bejelentés is érkezett arra vonatkozóan, hogy már a Bodrogon is kezdenek a gyalogosok rámenni a jégre. Ez amellett, hogy életveszélyes tilos is!

( a fotók illusztrációk)

Cziczer Katalin
/2009.01.14./
 

 

Ismét tanácskoztak az intézményvezetők

 

        
                     

Összehívtam az idei évi első intézményvezetői megbeszélést, amelyen részben az utolsó, decemberi megbeszélésünk óta történtekről kértem egy tájékoztatást, részben a 2009-es terveikre vonatkozóan- nyilatkozta Aros János, alpolgármester…
 


 
 


Aros János


 

Kezdésként a pénzügyi vezető elmondta azokat az aktuális pénzügyi változtatásokat, amelyekre számítani lehet majd a 2009-es évben, valamint a törvény- és jogszabályváltozásokra Donkó József irodavezető hívta fel a figyelmet. Ezek után minden intézményvezető beszámolt a terveiről.

Ezeken a megbeszéléseken mindig felmerülnek az RFV Sárospatak Nonprofit Kft. tevékenységi köreivel összefüggő, intézményekkel kapcsolatos észrevételek is. Örömmel látom, hogy a működésben egyre nagyobb az összhang, a karbantartás vonatkozásában pl. szinte valamennyi intézményünktől pozitív észrevételeket hallottam. Az étkezéssel kapcsolatban még az Árpád Vezér Gimnáziumban van némi eltérés az elvárt és a teljesített feladatok között. Ezek miatt a közeljövőben az Árpád Vezér Gimnáziumban fogok összehívni egy megbeszélést, ahol az esetleges nézeteltéréseket tisztázni lehet.

Tájékoztatást adtam az elmúlt napokban történt utcai rablásokról és a további óvintézkedések megtételéről. Örömmel állapítottam meg azt is, hogy valamennyi intézményünk csatlakozott Szamosvölgyi Péter polgármester úr azon felhívásához, amelyben kérjük a Büntető Törvénykönyv módosítását és szigorítását.

Ezeken a beszélgetések továbbra is termékenyek, hiszen össze tudjuk hangolni valamennyi intézményünk munkáját.

Törő Gábor
/2009.01.14./
 

 

Január 17-én startol a Budapest - Bamako rally

 

        
                     

A Nissan Navara felkészítve, a King Hill Team tagjai: Kiss Csaba, Kerekes Tibor és Godó Roland sárospataki tereprally versenyzők szintén jó kondícióban, malária és egyéb védőoltásokkal ellenállóvá téve, bizakodóan vágnak neki szombaton a 7632 km-es útnak a Budapest - Bamako útvonalon...
 


 
 


Kiss Csaba

Dr. Hörcsik Richárd


Aros János

Rák József


 

Götz Mária Ildikó, Magyarország Borkirálynője - aki a csapat tiszteletbeli tagja - saját családi pincészetükbe hívta meg a bátor fiúkat a búcsúra, és hogy a támogatóknak köszönetet mondhassanak.

A helyszín nem véletlen, hiszen a fiúk a Tokaji borok hírnökei lesznek Afrikában, amit nem csak az autó matricái bizonyítanak, hanem az a borvacsora is amit a futam után a Marokkói Magyar Nagykövetségen tartanak Pap László Csaba nagykövet úr közreműködésével.

Szerencsés utat kívánunk a csapatnak, akiknek az útját végig drukkoljuk és végig izguljuk!
Reméljük, hogy folyamatosan kapunk róluk híreket. Ezúton is kérjük, hogy ha alkalmuk és lehetőségük lesz rá, rövid beírásaikkal üzenjenek nekünk...
A támogatók sorában Sárospatakot Dr. Hörcsik Richárd polgármester budapesti teendői miatt Aros János alpolgármester képviselte…

Nagy megtiszteltetés a város vezetőségének és gondolom valamennyi lakosa számára, hogy támogathattuk ezt a kezdeményezést itt Sárospatakon, ahol a technikai sportok már régóta bontogatják szárnyaikat. Nagyon sok sikert kívánok a Budapest-Bamako Rallyn résztvevő három fiatalnak.
Egy nagyon nehéz vállalkozásba kezdtek bele, de végignézve a felkészülésüket, biztos vagyok abban, hogy helyt fognak állni a versenyben. Remélem, hogy együtt fogjuk majd ünnepelni a győzelmüket február hatodikán a verseny végeztével. Külön örülök annak, hogy nem csak a versenyen vesznek részt, hanem egy missziót is vállaltak azzal, hogy a Tokaji bor hírnevét Sárospatak, Sátoraljaújhely, Hercegkút és úgy általában a Tokaji borvidék hírnevét viszik el Bamakoig, hiszen Marokkóban egy borkóstoló keretén belül lehetőségük népszerűsíteni a borainkat.

Megmondom őszintén nem biztos, hogy bele mertem volna vágni, hiszen egy olyan ismeretlen versenyben fognak részt venni, amelyről hallottunk, rendszeresen nézzük a TV-ben hogy hogyan zajlanak ezek a Budapest- Bamako Rallyk, vagy mondhatnám a Parizs-Dakar Rallyt is, hiszen ez a Parizs-Dakarnak egy kistestvére.
Ezeket a versenyeket otthon a fotelból egy pohár bor vagy sör mellett szoktuk nézni, úgy nagyon jól néznek ki. De részt venni és azokat a mindennapi megpróbáltatásokat átélni, amelyekbe mi bele se gondolunk, például hogy fognak étkezni, öltözni, szerelni, mit fognak csinálni, hogyha valamilyen támadás éri őket - ebbe én belegondolni se merek. Nem biztos, hogy el mernék indulni egy ilyen versenyen, éppen ezért még egyszer nagyon sok sikert kívánok nekik, és épségben, egészségben várjuk haza őket!

A támogatók sorában előkelő helyet foglal el Rák József, Hercegkút polgármestere, hiszen Hercegkút pincesorai a Világörökség részét képezik…

Az csak természetes, hogy Hercegkút is támogatja az akciót, hiszen végül is a Tokaji bor hírvivői lesznek. Ezért állt a soraikba tiszteletbeli tagként a hercegkúti Götz Mária Ildikó, Magyarország első Borkirálynője és minden a mellett szólt, hogy az Önkormányzat is támogassa ezt - így is döntött a képviselő testület.
Az előzetes információk alapján ezt én is egy nagyon bátor vállalkozásnak tartom és szurkolunk a fiataljainknak, hogy sikerrel vegyék ezt az akadályt.
 


Götz Mária Ildikó


Kerekes Tibor


Godó Roland

 

                                                                                                        További fotók>>>                    Búcsúvacsora cigányzenével>>>

    Cziczer Katalin-Törő Gábor
/2009.01.14./
 

 

IUSTITIA történelmi-jogi vetélkedő

 

        
                    

A Református Kollégium Gimnáziuma három csapattal, kilenc fővel nevezett a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara által meghirdetett történelmi-jogi vetélkedőre.

A résztvevők: Balla Gábor, Barati Dalma, Bártfay Bianka, Csatlós Dóra, Dudás Gergely, Fellegi Máté Dániel, Őri Péter, Palencsár Ákos és Sinkovich Richárd, valamennyien a 11.E tanulói. Ők, mint két tanítási nyelvű osztályba járók, a közismereti tárgyakból – így történelemből is – 10. évfolyamos tananyagot tanulnak a jelen tanévben. Ennek ellenére kizárólag 11. és 12. évfolyamos mezőnyben kellett versenyezniük és helytállniuk.

A verseny két fordulóban került megrendezésre. Először november hónapban kellett számot adniuk történelmi tudásokról írásbeli formában. Tesztfeladataik és esszékérdéseik az ókortól az újkorig ölelték fel az egyetemes és a magyar történelem korszakait.

A második forduló január 9-én volt. Ekkor egy-egy előre kijelölt történelmi szituációt kellett polgári- vagy büntetőperes eljárás keretében feldolgozniuk. Az egyik csapat feladata a fehér ló mondáján alapuló, Árpád magyar és Szvatopluk morva fejedelem közt létrejött „szerződés” történelmi-jogi előadása, értelmezése volt. Polgári peres eljárás keretében alperesként, felperesként és bíróként kellett megszólalniuk, érvelniük, értékelniük a monda szerinti történetet. A másik csapat tagjai azt a feladatot kapták, hogy büntetőperes eljárást folytassanak le Szapolyai János erdélyi vajda ügyében, aki ellen a vád aljas indokból több emberen elkövetett emberölés bűntette, az ellenség támogatása és hazaárulás volt. Ügyészként vádolni kellett, amiért 1526. augusztus 29-én nem volt jelen seregével Mohácsnál. Ügyvédként meg kellett keresi azokat a történelmi tényeket, amiért nem lehetett jelen, amiért nem kellett jelen lennie. Valamint megszólalhatott a vádlott is az utolsó szó jogán, előadva a történteket saját szemszögéből. A harmadik csapat szintén büntetőperes ügyet kapott, ahol a vádlottak a Titanic matrózai voltak, akik ellen az emberölés vádját kellett bizonyítani ill. cáfolni.

A tárgyalásokat dr. Czine Ágnes bíró asszony, a Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiumának vezetője irányította. A zsűri további tagjai voltak: dr. Máthé Gábor, egyetemi tanár, a KRE Magyar Jogtörténeti Tanszék vezetője; dr. Somos András, ügyvéd, a Budapesti Ügyvédi Kamara főtitkára; dr. Kapa Mátyás ügyvéd, a KRE Állam- és Jogtudományi Kar dékánja és dr. Lajtár István, osztályvezető ügyész, a Büntető Eljárásjogi Tanszék vezetője.

A felkészülés a verseny mindkét fordulójára sok munkát, időt, kreativitást igényelt, ugyanakkor a közös munka, az együttgondolkodás, a sokféle értékes és hasznos új ismeret nagy örömöt is jelentett mindannyiunknak.

Örömünk végül azzal lett teljessé, hogy Balla Gábor, Őri Péter és Sinkovich Richárd 2. helyezést értek el az országos verseny összesítésekor. Jutalmuk a jól végzett munka utáni megelégedettség és derű érzése mellett nyolcvanezer forint készpénz, valamint értékes könyvjutalom volt. Kiemelendő még Barati Dalma, Bártfay Bianka és Csatlós Dóra szereplése, akik a második fordulóban kiugróan magas pontszámmal utasították maguk mögé a teljes mezőnyt.

Biztos vagyok benne, hogy a jó tapasztalatok, a pozitív élmények után lesz folytatás. Akár majd néhány év múlva egy jogi egyetemen…

A versenyzők eredményéhez gratulálok és hasonlókat kívánok a tanév még előttünk álló számos izgalmas és ugyancsak magas színvonalú vetélkedőihez!


 
 


További fotók>>> 

A Református Kollégium Gimnáziuma
/2009.01.13./
 

 

IV. korcsoportos labdarúgásban végre megyei döntő

 

        
                     

2009. január 12-én került sor az Árpád Vezér Gimnázium tornacsarnokában a Megyei Teremlabdarúgó Kupa elődöntőjére. A tét a megyei döntőbe kerülés volt. Nagy pataki siker született, hiszen a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola csapata diadalmaskodott a szerencsi körzet és a sátoraljaújhelyi körzet csapatai előtt Vachter Tamás edző vezetésével...
 


 
 


Vachter Tamás


 

Eredmények:
II. Rákóczi – Tarcal 6 : 3
II. Rákóczi – Tiszakarád 10 : 1
Tarcal – Tiszakarád 1 : 2
A csapat tagjai:
Bartha Ádám, Bartkó Attila, Budai Csaba, Gombos Márió, Horváth István, Iván Viktor, Poroszka László, Szebényi Ádám, Szemán Tamás, Tóth Erik.
Felkészítő: Vachter Tamás

Gratulálunk és sok sikert kívánunk a megyei döntőben, amely 2009. január 20-án a szikszói sportcsarnokban kerül megrendezésre.


Cziczer Katalin
/2009.01.13./
 

 

Rendőrkapitánysági tájékoztató

 

        
               

Újabb fejleményről számol be Dr. Téglás István r. alezredes, a Sárospataki Rendőrkapitányság vezetője a múlt heti keddi rablások ügyében....
 


 
 


dr. Téglás István


 

Nyomozóink kitartó munkájának meg lett az eredménye: az elkövetésben részt vevő másik két gyanúsított őrizetbe vételére is sor került, és előterjesztést tettünk az ügyészség felé, melynek eredményeként a bíróság pénteken mindhárom elkövetőt előzetes letartóztatásba helyezte. Így a 22, 25 és 27 éves, többszörösen büntetett, munkanélküli sárospataki férfiak a büntetés-végrehajtási intézet „vendégszeretetét” élvezhetik.

Az elmúlt években ilyen jellegű rablás –mely nagy visszhangot váltott ki a lakosság körében is- a Sárospataki Rendőrkapitányság illetékességi területén nem történt.

Ebben az ügyben a sértettek kiválasztása nem volt tudatos az elkövetők részéről, alkohol hatása alatt cselekedtek, és a szerzett pénzt további italozásra szánták.

A sértett lélekjelenléte, megfigyelése segítette a nyomozást, nagyban hozzájárulva ahhoz, hogy az elkövetők kilétére fény derülhessen. Képes volt abban a szituációban arra, hogy személyekről azonosítható adatokat megjegyezzen, és rögtön értesítse a rendőrséget. A járőrök azonnal tudtak reagálni, és a bevezetett intézkedéseknek köszönhetően előállításra kerültek az elkövetők.
 

Mi az, ami egy bekövetkező rablás esetén segítheti a rendőrség munkáját, és a bűnös mihamarabbi kézre kerítését?

Ha lehetőségük és lélekjelenlétük van, figyeljék meg alaposan a támadót, mert a személyleírás megadásával jelentősen segíthetik a rendőrség munkáját!
Amennyiben van lehetőségük, figyeljék meg az elkövető menekülési útvonalát, eszközét!

A cselekményről haladéktalanul értesítsék a rendőrséget az ingyenesen hívható 107, 112 központi segélyhívó telefonszámokon, vagy a helyi rendőrség közvetlen számán: 513-030!
Mielőbb tiltsák le eltulajdonított bankkártyájukat, mobiltelefonjukat a visszaélések elkerülése végett!
Lakáskulcs elvitele esetén cseréltesse le ajtajának zárait!

A rendőrségi feljelentés megtételekor, illetve azt követően a tanúkihallgatások során a rendőrség kérni fogja az eltulajdonított értékek listáját, sorszámát, egyedi azonosításra alkalmas jellemzőit, ezért célszerű a vagyontárgyakról házi leltárt készíteni!

Jelentős hozadéka ennek az ügynek az, hogy az elkövetők –remélhetőleg- hosszabb időre kivonásra kerülnek a lakókörnyezetünkből, mivel a csoportosan elkövetett rablás elkövetőjét a Büntető törvénykönyv öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés büntetéssel fenyegeti.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a hasonló esetek megelőzése, felderítése érdekében jobban figyeljenek egymásra lakókörnyezetükben és az utcán egyaránt, gyanús körülmények észlelésekor értesítsék a rendőrséget.

Törő Gábor
/2009.01.12./
 

 

Befejeződött az MGYLSZ bajnoki tornák első köre

 

        
                     

Véget értek a Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség beindító tornái a sárospataki körzetben. Nyolc iskola, négy korcsoportban összesen 31 csapattal csatlakozott a Szövetséghez. Az I., II. korcsoportos fiúk és a III. korcsoportos lányok küzdelmeire még decemberben került sor az Árvay József Gyakorló Általános Iskola tornacsarnokában - küldte tudósítását Gönczy Zoltán – körzeti szervező..
 


 
 


Gönczy Zoltán


 

A III. korcsoportos fiúk tornája január 10-én zajlott le a sátoraljaújhelyi sportcsarnokban. Az MGYLSZ minden tornára biztosította az okleveleket és az érmeket. A mérkőzések a Szövetség versenykiírása alapján hivatásos játékvezetők felügyelete mellett zajlottak.
A bajnoki tornáknak még két fordulója lesz, amelyek után eldől, hogy melyik korcsoportban ki képviseli a körzetet a megyei döntőn.
 
EREDMÉNYEK:
III. korcsoportos lányok

1. Árvay DSE
2. Karcsa DSE
3. Sárospataki Rákóczi DSE

I. korcsoportos fiúk
1. Árvay DSE
2. Karcsa DSE
3. Sárospataki Rákóczi DSE
II. korcsoportos fiúk
1. Karcsa DSE
2. Árvay DSE
3. Pálháza

III. korcsoportos fiúk
1. Kazinczy F. Ált. Isk. I. - Sátoraljaújhely
2. Árvay DSE
3. Kazinczy F. Ált. Isk. II. – Sátoraljaújhely

További fotók>>> 

Cziczer Katalin
/2009.01.12./
 

 

Jó tanuló, jó sportoló 2008-ban

 

        
                     

Sárospatak Város Önkormányzata minden év végén jutalmazza a város jól tanuló, sikereket elérő sportoló fiataljait. Az Árpád Vezér Gimnázium Kollgiumának diákja, Füzi Péter „a jó tanuló, jó sportoló” elismerést a 2008. decemberi testületi ülésen vehette át, mely címet jó szintű tanulmányi eredményével, kiváló vízilabdázó tevékenységével érte el.

A csapatkapitányi szerepet is betöltő Péter néhány év óta űzi ezt a sportot, képességeit nemcsak egyéni teljesítményében, hanem társai összefogásában, irányításában is bizonyítva.
A kitüntető cím elnyeréséhez szeretettel gratulálunk!


 
 

Cziczer Katalin
/2009.01.12./
 

 

Csatlakozzunk a Büntető Törvénykönyv szigorításáért indított kezdeményezéshez!

 

        
                     

Mint ahogy már tájékoztattuk erről Olvasóinkat, az elmúlt héten brutálisan bántalmaztak és raboltak ki két önkormányzati intézményben dolgozó nőt. A rendőrség gyors, határozott intézkedésének köszönhetően elfogott három fiatalt, akik közül az egyik ellen őrizetbe vétele mellett folyik az eljárás...
 


 
 


Aros János


 


Azért, hogy ne fordulhasson elő az, hogy az elkövetők szabadlábon védekezhessenek és eközben újabb bűncselekményeket követhessenek el, csatlakozzunk Sátoraljaújhely Város Polgármesterének a Büntető Törvénykönyv szigorítására vonatkozó kezdeményezéshez - kéri Olvasóinkat Aros János alpolgármester.

Ha a céllal egyet értenek Olvasóink, kérjük, hogy a letölthető aláírásgyűjtő ív kitöltésével és Aros János alpolgármesterhez történő visszajuttatásával támogassák a kezdeményezést.

Köszönjük, ha aláírásukkal hozzájárulnak a közbiztonság növeléséhez!

 

Törő Gábor
/2009.01.11./
 

 

Országos Döntőre készülnek az Árvay József Gyakorló Általános Iskolájának floorballosai

 

        
                     

Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolájában a tavalyi tanévben kezdtünk foglalkozni egy fiatal sportággal, a floorballal. A gyerekek hamar megkedvelték ezt a nagy állóképességet és ügyességek követelő sportot, amit a jégkorong tornatermi változatának is nevezhetnénk - számolt be Fekete Csaba, edző...
 


 
 


Fekete Csaba


 

A kezdeti próbálkozásokat követően az idei tanévben beneveztünk a sportág kispályás Diákolimpiai versenyeire. A nevezett négy csapatunk közül 3 jutott be a január 17-18-án Törökbálinton megrendezésre kerülő Országos Döntőbe. A nagy távolság miatt sajnos csak az I. korcsoportos floorball csapatainkkal tudunk a versenyeken részt venni.

A döntőt az MDSZ honlapján élőben közvetítik január 17-én 12 órától. Bíztassuk közösen játékosainkat a jó szereplés reményében, hogy sikeresen kezdődjön a 2009-es év.

Hajrá Árvay!

További fotók>>> 

Cziczer Katalin
/2009.01.10./
 

 

Szlovák festőművészek kiállítása Sárospatakon

 

        
             

Örömteli dolog, hogy a szélsőségeseknek és egyes politikusoknak nem sikerül az évszázadok óta sorsközösségben élő szlovák és magyar népet – pláne nem a művészeket – egymásnak uszítani. Ennek ékes bizonyítéka az a kiállítás, ami pénteken nyílt meg A Művelődés Házában két szlovák festőművész alkotásaiból…
 


 
 


Vladimir Semán


Abert Smihula


 

A Farkas Ferenc Művészeti Iskola tanárnőjének és diákjának hegedűjátéka után a vendégeket Leskóné Szemán Éva népművelő, a kiállítás rendezője köszöntötte, majd PhDr Eleonóra Kovalcikova, a Kassai Megyei Közművelődési Intézet igazgatónője lépett mikrofon elé, hogy a kiállítást megnyissa.
Elmondta, hogy két szlovákiai festőművésznek nyílik most kiállítása, Vladimir Semánnak a Galériában - ahol a megnyitó zajlott - Abert Smihulának pedig az első emeleti folyosón.

A két intézmény szakmai kapcsolata több évre tekint vissza, ez már a 6. alkalom, hogy szlovákiai művészek kiállítását hozzák Sárospatakra - hagyományosan mindig januárban - hasonlóképpen a zempléni festőművészek évente állítanak ki Kassán. Nagy örömmel jönnek ebbe a különlegesen szép épületbe, amit Kassán csak irigyelni tudnak.

A művészeket Kassai Megyei Közművelődési Intézet művészeti vezetője mutatta be. Elmondta, hogy mindkét művész aktív résztvevője nemzetközi alkotótáboroknak, sok kiállításuk volt már Szlovákiában, de a környező országokban, köztük Magyarországon is. Mindketten „reálisan” festenek és megkapták már életművükért a legmagasabb szakmai kitüntetést.

Közülük az idősebb Vladimir Seman 75 éves, a terebesi járásból való - ami a Galériában megtekinthető kiállításából is kitűnik – képei között a felső Bodrogköz tájait, köztük Latorca ábrázolásokat ismerhetünk fel.

A fiatalabb alkotó, Albert Smihula 70 éves, ő Gömörből jött, képein a kelet-szlovákiai, Tátra aljai tájakat láthatunk. Minden nyáron fest a Tátrában, de mindig kép nélkül tér haza, mert a turisták már a helyszínen megveszik festményeit
.
A két kiállítás január 20-ig látogatható, jó szívvel ajánljuk Olvasóinknak!

Törő Gábor
/2009.01.10./
 

 

A rendőrség tájékoztatása a jégen tartózkodás szabályairól

 

        
             

Örömteli látvány volt tavaly és az idén is, ahogy a természet adta lehetőséget kihasználva százával sportoltak a patakiak a befagyott Berek holtág jegén. Olyan mint egy családi nap – jegyezte meg valaki, hiszen sokan családostól jöttek, a legkisebbeket ölben hozva. Mivel az ide vonatkozó szabályokat nem ismerjük, szívesen vettük a Sárospataki Rendőrkapitányság részéről Bacsó Tibor rendőr százados tájékoztatását…
 


 
 


Bacsó Tibor


 

Mivel Sárospatak környékén a Berek holtágon rengeteg korcsolyázó tűnt fel, a rendőrség részéről elmondanánk, hogy a szabad vizek jegén tartózkodni azokon a helyeken szabad amelyek nem esnek tiltó rendelkezés alá. A Berek nem esik tiltó rendelkezés alá, ezért ott szabad a jégen tartózkodni, de csak az erre vonatkozó szabályok betartásával.
A jégre csak akkor szabad rámenni, ha az kellő szilárdságú, nem olvad, illetve nem mozog - ez az egyik nagyon fontos feltétel. Tilos a szabad vizek jegén tartózkodni éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, illetve járművel - a biztonságos munkavégzés kivételével. Ez azt jelenti, hogy a jégen motorozni, kerékpározni, qvadozni tilos. Személygépjárművel ráhajtani - kivéve akkor, ha azzal munkát végeznek - szintén tilos.
A folyó vizeken viszont tilos a jégen tartózkodni!

Felhívnám jégkitermelést végző és a halak oxigénellátását biztosító szervezetek figyelmét arra, hogy ha egy négyzetméternél nagyobb léket vágnak, kötelesek a jégmentessé vált területet egy méteres magasságban elhelyezett, legalább tíz-tíz centiméter széles piros-fehér csíkozású korláttal ellátni. A kihelyező, a jégmentessé vált területet jelző eszközöket köteles eltávolítani a figyelmeztető jelzés elhelyezésre okot adó körülmény megszűnésekor.

Ha egy négyzetméternél kisebb léket vágnak, akkor köteles a jégmentessé vált területet legalább ötven méterről, jól felismerhető módon megjelölni, amelyhez a vízparton található természetes anyagokat, pl. nád, sáskéve, de a száraz ágakat is fel lehet használni.

A jégkitermelés vagy más jégen történő munkavégzés esetén, a munkáltató köteles figyelő szolgálatot szervezni és mentőeszközöket biztosítani.

Ezek vonatkoznak a jégen tartózkodás szabályaira, ezen szabályok megszegése szabálysértésnek minősül. Erről a szabálysértési kormányrendelet rendelkezik, ami arról szól, hogy aki a szabad vizek jegén való tartózkodás szabályait megszegi húszezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Mindezek betartása mellett kellemes és balesetmentes időtöltést kíván a rendőrség a sportolóknak és a szabadidejüket töltőknek a Berek jegén.

Cziczer Katalin
/2009.01.09./
 

 

Köszönet a támogatóknak

 

        
            

 


 
 


Hörcsik Erika


 

Mint minden évben Karácsony előtt, úgy 2008-ban is láthattuk a Kiwanis Sárospataki Női Klubjának aktivistáit, amint Sátoraljaújhelyben és Sárospatakon a Hild téren a szokásos jótékonysági vásárukat tartják, ugyanakkor a férfiak forró teát osztogatnak.
Hörcsik Erika
a klub elnöke, ezúton is köszönetet mond a támogatóknak…

A Női Kiwanis Klub tisztelettel köszöni a sárospataki és a sátoraljaújhelyi lakosságnak a karácsonyi vásáron nyújtott támogatásukat.

Az összegyűlt összeget - 120.000 forintot - klubunk a nehéz sorsú gyermekek támogatására fordítja. Támogatóinknak, a támogatott gyerekeknek, és mindkét város lakosságának boldog új évet kívánunk!

Cziczer Katalin
/2009.01.09./
 

 

Várhegyi György díjat kapott Csetneki József

 

        
             

Az Alapítványi és Magániskolák Egyesülete 2000. áprilisi közgyűlésén arról döntött, hogy a szabad iskolák fennmaradásának, szakmai és szervezeti fejlődésének támogatására alapítványt hoz létre. Az alapítványt Várhegyi György szociológusról, az egyesület alapító elnökéről neveztük el, akinek a rendszerváltás után legfőbb ambíciója a szabad iskolák támogatása lett, önzetlen, igényes szakmai tevékenysége ezt szolgálta…

Az Alapítvány a szabad intézményekkel összefüggő szakmai-emberi teljesítmények elismerésére létrehozta a Várhegyi György Díjat, amelyet minden évben a névadó születésnapjához (december 18.) legközelebb álló szombaton adtunk át.

A díjat a független oktatási intézmények érdekében kifejtett tevékenységért bárki megkaphatja, például az intézmény alapítói, korábbi és jelenlegi tanárai vagy más munkakört betöltő munkatársai, az intézményt fenntartó szervezetekben dolgozók, az intézmény érdekében munkálkodó személyek. A díj odaítéléséről négy tagú kuratórium dönt. A kuratórium a díjat évente legfeljebb három személynek ítéli oda. (A Kuratórium tagjai: Vojnits Imréné - Kereszty Zsuzsa, Csongor Anna, Heit Gábor és Bak Zsófia). A Várhegyi György Díjat az időt szimbolizáló iparművészeti alkotás és jelképes pénzösszeg képzi.

A díjat azok kapják, akik
•az elmúlt évtizedben a legtöbbet tették azért, hogy az Önök által ismert szabad intézmény létrejöjjön, fennmaradjon, szakmai jellegzetességei kialakuljanak;
•személyközpontú, a növendékek egyéni szükségleteihez igazodó szakmai jellegzetességek kifejlesztésében működtek közre a kisgyermekkori, az alap-, középfokú nevelésben vagy a felsőfokú képzésben;
•olyan intézmény létrehozásában, fennmaradásában működtek közre, amelynek nevelésfelfogása és gyakorlata elősegíti, hogy a növendékek egyéni szükségleteihez igazodó pedagógia a magyarországi gyakorlatban elterjedjen.

A Várhegyi György Alapítvány 2008. évi díjazottjai:

HERCZEG ÉVA 1955-2008, a Kürt Alapítványi Gimnázium alapító igazgatója
Erősné Tóth Márta és Takácsné Laczó Sylvia, a GENIUS Iskola alapító vezetői
L. Ritók Nóra, az Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola alapító vezetője
Csetneki József, az ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola alapítója, fenntartó kuratóriumának elnöke, az iskola tanára"


 
 


ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola
/2009.01.08./
 

 

A járdák tisztántartásáról

 

        
             

Az év leghidegebb napjait éljük. Az utak és járdák tisztántartásából, csúszásmentesítéséből a Kommunális Szervezet gépei és dolgozói alaposan kiveszik a részüket, viszont a város összes járdáját nem győznék időben letakarítani - de ez nem is kötelességük. Ezzel kapcsolatban nekünk, a lakosságnak is van tennivalónk, amire dr.Komáromi Éva, a város jegyzője az alábbi levélben hívja fel figyelmünket…
 


 
 


Dr. Komáromi Éva


 

Tisztelt Sárospataki Ingatlantulajdonosok és Használók!

Kérem a Tisztelt Sárospataki Lakosokat, hogy az ingatlanok előtti járdaszakasz tisztántartásáról, síktalanításáról, a hó eltakarításáról szíveskedjenek gondoskodni.

Az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált járdát első ízben reggel 6 óráig, majd szükség szerint naponta többször is meg kell tisztítani és a síkosságtól mentesíteni.

A felhintésre bomló, szerves, anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (fűrészport, homokot, kőport, hamut, kis szemcséjű salakot) kell felhasználni.

 

Törő Gábor
/2009.01.08./
 

 

Sárospatakot is elérte a gázkorlátozás

 

        
             

Röviden szeretném összefoglalni az előzményeket. Sajnos az elmúlt esztendőben az orosz-ukrán gázvitából nem vonta le a megfelelő konzekvenciákat a kormány annak ellenére, hogy év közben többször próbálkoztunk azzal, hogy tegyen meg mindent annak érdekében az uniós partnerekkel együtt, hogy minél hamarabb próbáljuk meg az orosz gázfüggőségünket csökkenteni – nyilatkozta Dr.Hörcsik Richárd polgármester…
 


 
 


Dr. Hörcsik Richárd


Gulybán László


 

Lám, most újabb korlátozás áll a kapuban és ez bizony válságot okozott nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unióban is. Éppen ezért minden lehetséges eszközt meg kell ragadnunk ennek megoldására. Az Európai Unió külügyminiszteri csúcsot hoz létre most csütörtökön, hogy ezt a függőséget és áldatlan vitát megpróbálja megoldani, hiszen most már nem csak Magyarországon hanem az Európai Unió számos országában is korlátozást vezettek be.
Nos, Sárospatakot is elérte ez a korlátozás. Ma reggel kaptam a hírt, hogy gázmotorjainkat korlátozták, mivel nagyfogyasztónak minősülünk, tehát a második kategóriába esünk bele. Ezért azonnal intézkedtünk, hogy ezeket a forrásokat megpróbáljuk új forrásokkal kiváltani, ami sikerült is hála Istennek, viszont többletköltséget okoz.
Mi dolgozunk azon, hogy ezt ne a lakosság vagy az önkormányzat vállalja, de nem tudjuk a jövőt. Azonban szeretném megnyugtatni Sárospatak város polgárait, hogy ebből a korlátozásból egyelőre semmit sem éreznek. Tehát ugyanúgy folyik a melegvíz, ugyanúgy van gázfűtés a lakásokban, mint ahogy korábban. Ezért mindent megteszünk, de szeretném felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy tanúsítson önmérsékletet, tehát kevesebb fűtést és kevesebb melegvizet használjon.
Sajnos komoly a helyzet, azonban én remélem, hogy most csütörtökön az európai csúcson rendeződik az orosz-ukrán gázvita, ami hamar lezárul és a régi mederbe kerül vissza a gáz szállítása Magyarországra. Viszont mindenféleképen kell a felgyorsulása annak, hogy a magyar kormányzat a közelgő Nabucco konferencián egyértelműen tegye le a voksot amellett, hogy mi ezt a projektet támogatjuk, ami azt eredményezi, hogy az orosz gázfüggőségünk csökken. Hiszen ki mondja azt meg, hogy jövőre, vagy két év múlva ugyanilyen probléma nem következik be ismét.

Szerdán reggel nyolc órától lépett életbe a kettes kategóriában az a korlátozás, ami a mi esetünkben az Október 23 téri kazánházat érinti, ahol 445 m3/órás korlátozás lépett életbe – tette hozzá Gulybán László, a hőszolgáltatást végző RFV Sárospatak vezetője…

Ezt a gázmotor leállításával el tudjuk érni, azonban a hátrány az, hogy az előállított hőmennyiség egységára ebben az esetben több mint a gázmotor működésénél.
Ennek ellenére a lakossági fogyasztókat nem érinti semmilyen korlátozás. Az RFV Sárospatak Nonprofit Kft. belső racionalizálással el tudja érni, hogy maradjunk a 3400 Ft/GJoule hőmennyiség árnál.


Cziczer Katalin
/2009.01.07./
 

 

Esti rablások Sárospatakon

 

        
            

Egy óra leforgása alatt két nőt támadott meg és rabolt ki három fiatalember Sárospatakon január 06-án.

A Sárospataki Rendőrkapitányság ügyeletére este hét óra után érkezett az első bejelentés, ami szerint a városban megtámadtak egy 48 éves nőt. A sértett munkából tartott haza, amikor egy temető kapuja előtt három férfi támadta meg és rabolta ki. A bántalmazott nőtől elvették táskáját a benne lévő néhány ezer forinttal együtt, majd az elkövetők elmenekültek.

A második bejelentés este nyolc óra után érkezett a kapitányságra. Az információk szerint egy 52 éves nőt a település egyik középiskolája előtt támadtak meg, aki szintén munkából igyekezett haza. Tőle mobiltelefont, személyes iratokat és több ezer forint készpénzt vett el erőszakkal három fiatalember, akik a zsákmánnyal együtt elmenekültek a helyszínről. A bűncselekmények elkövetése során a sértettek nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedtek.

A rendőrség forrónyomos intézkedéseinek köszönhetően egy parkolóban ellenőrzés alá vont három sárospataki fiatalembert, akikkel szemben a rendőrség az elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatban, egyikük őrizetbe vétele mellett eljárást folytat.
 


 
 


A Sárospataki Rendőrkapitányság tájékoztatása alapján: MRFK Kommunikációs Iroda
/2009.01.07./
 


Aros János


 

Tegnap este roma származású fiatalok támadtak meg, rabolták ki és verték meg brutálisan két önkormányzati intézményben dolgozó középkorú védtelen munkatársnőnket. Az eset példa nélküli, felháborító és tűrhetetlen – nyilatkozta Aros János, alpolgármester…

Olyan bűnözők, akik életükben nem dolgoztak és nem is akarnak dolgozni már a nyílt utcán veszélyeztetik és támadják meg a tisztességes pataki polgárokat, hogy elvegyék értékeiket. Az esetet mélyen elítélem és köszönöm a rendőrség gyors, határozott és eredményes intézkedését, melynek következtében az egyik elkövető már jól megérdemelt büntetését tölti.

A későbbiekben is mindent megteszünk, hogy városunkban ne legyen helye azoknak, akik a békés együttélés szabályait nem tudják, vagy nem akarják betartani. A törvényhozók segítségét várjuk, hogy a rendőrség létszámát ne csak Budapesten, hanem a vidéki kisvárosokban és településeken is növeljék, illetve ne fordulhasson az elő, hogy az elítélt bűnöző néhány nap múlva újra a szemünkbe nevet a nyílt utcán.

 

Törő Gábor
/2009.01.07./
 

 

III. Nemzeti Bajnoki forduló

 

        
             

117 férfi és 18 fős női mezőnnyel indult a III. Nemzeti Bajnoki forduló Budapesten, a Lurdy-ház adott otthont a III. steel darts országos fordulónak. A megjelent versenyzők és hozzátartozóik a verseny kezdete előtt, egy 1 perces néma csenddel adóztak, a közelmúltban elhunyt Völgyi Sándor (Papa), a magyar darts sport úttörőjének az emlékére - küldte tudósítását Hornyák István és Béres Károly...
 


 
 


 


 

Az egyéni versenyek nem hozták a várt eredményeket a sorompó dc. versenyzőinek, ugyanis a legjobb egyéni Béres Károly lett a 17. helyen, aztán őt követte Hornyák István és Karajz János 65. helyen. A versenyt végül Bezzeg Nándor nyerte meg, aki most tért haza az angliai profi dartsosok táborából.

A párosok versenye már sokkal eredményesebbnek volt mondható, a viszonylag gyenge egyéni szereplés után. A Béres Károly-Hornyák István páros a könnyűnek nem mondható sorsolás után, a székesfehérvári Kiss-Süveges párost verte 4:1 arányban, aztán egy győri párost búcsúztattak 4:1-el, míg az elődöntőbe jutásért a ranglistavezető Bezzeg-Rucska párost, 1:3-ról fordítva, 4:3 arányban győzték le. A döntőbe jutásért a tatabányai Sárai-Perle párossal kellett megvívniuk, akik most a ranglista 3. helyén állnak, és az előbbi meccset lemásolva, ismét 1:3-ról fordítva 4:3-ra győzött a pataki páros. A döntőben, a ranglista 2. helyén álló Fekete-Török páros várta őket, ahol ugyancsak egy nagyon szoros 4:3-as eredmény született a Sorompó Darts Club versenyzői javára, amivel forduló győzelmet arattak a Magyar Nemzeti Bajnokságban. Ezúton is gratuláció mindkét játékosnak! ( a fotó illusztráció)


/2009.01.06./
 

Nyugodtan teltek az ünnepek

        
             

A Sárospataki Rendőrkapitányság illetékességi területén az ünnepek rendőri szempontból összességében nyugodtan teltek, a Karácsony és a Szilveszter is. Azonban volt egy-két eset, amelyeket érdemes megemlíteni – nyilatkozta dr.Téglás István rendőr alezredes, a kapitányság vezetője…
 


dr. Téglás István


 

Már többször is érkezett bejelentés, hogy fiatalok - főleg az első-második hó leestével - raliznak a városban. A parkolóban forgatják az autókat és bravúroskodnak. Erre célirányosan szerveztünk járőrszolgálatot. A Móricz Kollégium melletti parkolóban értünk tetten fiatalokat, akik gépjárművel ilyen „bravúros” mutatványokat végeztek. Azonban ezzel szabálysértést is megvalósítottak, hiszen volt olyan, aki veszélyeztette más közlekedők biztonságát. Húszezer forintos helyszíni bírsággal szankcionáltuk az elkövetőt és erre a továbbiakban is rendszeresen vissza fogunk térni.
Ezúton is figyelmeztetem a Tisztelt Közlekedőket, hogy amióta leesett a hó, megváltoztak az útviszonyok, az utak felülete jeges. Ez egy nagyfokú csúszásveszélyt, a manőverezési képesség csökkenését okozhatja, ezért mindenki kellő körültekintéssel, lassan, óvatosan vezessen.

A Csillagszóró II. nevű akciót is végrehajtottuk november huszadikai kezdettel. Ennek keretében, mint ahogy már korábban is hírt adtunk erről több társszervvel, így a Vám és Pénzügyőrséggel és a közterület-felügyelőkkel hajtottunk végre ellenőrzéseket.
Ezek fogyasztóvédelmi ellenőrzések voltak, illetve mi is, segítve a kollegákat, saját hatáskörben tettünk intézkedéseket, végeztünk eljárásokat. Ennek célja az árusítóhelyek, piacok ellenőrzése volt, a közterület-felügyelettel pedig kiemelt figyelmet fordítottunk az ünnepi időszakban is a mozgáskorlátozottak által használt parkolók ellenőrzésére.
Volt olyan üzlet előtti terület, ahol minden parkolóhely üres volt, csak egyetlen egy parkolóhelyen állt egy autó, éppen a mozgáskorlátozott parkolóban úgy, hogy nem rendelkezett rá semmiféle engedéllyel.
Itt is felhívnám a Tisztelt Lakosok, Állampolgárok figyelmét az egymásra figyelésre, a toleranciára. Az ilyen eset nagyfokú nemtörődömség, fegyelmezetlenség. Kérem, hogy vegyék figyelembe és tartsák tiszteletben a mozgáskorlátozottakat megillető jogokat.

Történt „érdekesnek” mondható eset is, Szilveszter estéjén. Az egyik településünkön egy családi vita alakult ki, ahol a férj a feleséggel veszekedve úgy gondolta, hogy ezt a vitát szamuráj karddal fogja rendezni. Ennek érdekében három kardot is elővett, hogy ő majd rendet tesz. Ebben az ügyben a bűnügyi osztály folytatja az eljárást.

Cziczer Katalin
/2009.01.06./
 

 

Megyei fordulóba jutottak az Árvay József Gyakorló Általános Iskolájának tanulói

 

        
             

2008. december 18-án iskolánk adott otthont az Apáczai Csere János Tehetségkutató Komplex Természettudományi Verseny kistérségi fordulójának. 11 iskola 33 nyolcadik osztályos tanulója mérte össze tudását biológiából, fizikából, földrajzból, kémiából - nyilatkozta Kissné Murányi Andrea, igazgatónő...
 


 
 


Kissné Murányi Andrea


 

A verseny végeredménye:
I. helyezett: a sátoraljaújhelyi Esze Tamás tagiskola(106 p.)
II. helyezett: a tokaji II. Rákóczi Ferenc Alapfokú Nevelési-Oktatási Intézmény (103p.)
III. helyezett: a rátkai Német Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola (99p.)
IV. helyezett: Karcsai ÁMK Általános Iskolája (97p.)
V. helyezett: a Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolája ( 93p.)
- Bogáthy Nikoletta, Götz Máté, Tóth Kinga és Szebényi Mátyás (póttag)

Tanítványaink ezzel az eredménnyel bejutottak a verseny megyei fordulójába, amely 2009. február 19-én kerül megrendezésre.
Gratulálunk a tanulóknak és a felkészítő pedagógusoknak!

További fotók>>>    

Törő Gábor
/2009.01.06./
 

 

Miért ment a közvilágítás nappal is?

 

        
             

Az utóbbi napokban a Bessenyei utcai lakótelep és az Arany János utca környékén nappal is működött az utcai világítás, amivel kapcsolatban többen kifejtették rosszallásukat mondván, hogy ez pazarlás. Ezért kértünk magyarázatot Kovács Gábortól, ELMŰ-ÉMÁSZ Szolgáltató Kft. régió vezetőjétől erre a valóban nem energiatakarékosnak tűnő jelenségre…
 


 
 


Kovács Gábor


 

Hétvégén a Sárospatak 24-es számú transzformátor - ami a Bessenyei úti lakótömbben található - körzetében a közvilágítás valóban folyamatosan üzemelt. A kollegáim kint jártak hibaelhárítás céljából és azt tapasztalták, hogy a transzformátorkörzet közvilágítás vezérlő berendezése leégett. Ez egy olyan közvilágítás-vezérlő berendezés, ami több alkatrészből áll, s amelynek meghibásodása nem egy gyakori jelenség.

Bizonyos értelemben a közvilágítás javítására fel vagyunk készülve, de itt olyan berendezések mentek tönkre, amit nem tudtunk megjavítani, s e miatt úgymond „direktre”, tehát folyamatos üzemre kötöttük a közvilágítást, mert hogyha nem ezt tesszük, akkor éjszaka sem üzemelt volna.

Egyébként, amikor - ez ritkán – előfordul akkor ez a gyakorlat, hogy direktre kötjük a közvilágítást mindaddig, amíg nem szerezzük be azokat a berendezéseket, amelyekkel meg tudjuk javítani. Az ügyben már intézkedtünk és már úton is van a berendezés. Így várhatóan a hétfői - mai nap folyamán megkapjuk, ami után a hibaelhárítás megtörténik.

Hogy ez – a nappal égő közvilágítás esetleg a városnak pénzébe kerül - erről szó sincs, hiszen a város a közvilágítás díjat általány áron fizeti a közvilágítás naptár-óraszámai szerint. Tehát ez - amennyiben veszteség volt – nekünk, az ÉMÁSZ-nak volt veszteség.

 


Cziczer Katalin
/2009.01.05./
 

Úszó Városi Diákolimpia

        
                      

2008. december 10-én került megrendezésre- hagyományosan a Mikulás- kupa úszóverseny után- a Sárospatak városkörzeti diákolimpiai úszóverseny. A versenyre a sárospataki iskolák tanulóin kívül Tolcsváról és Vámosújfaluról is érkeztek versenyzők.

A rendezés során a Magyar Diáksport Szövetség (www.mdsz.hu) versenykiírásában meghatározott távokat tették meg a sportolók. 33 versenyszámban (négy korcsoport, fiú- leány, mell, gyors, hát, pillangó, A és B kategória) nevezték a testnevelő kollégák a diákokat, és készítették fel a megmérettetésre.

Úszásnemenként az első helyezést elért versenyzők juthattak tovább a megyei diákolimpiai versenyre, melyet 2009. januárjában szerveznek meg Szerencsen.
 Eredmények:


További fotók>>>

/2009.01.05./
 

 

Figyelem, csúszásveszély! – Baleset a Gombos-hegyi kanyarban

 

        
             

2009. január 5-én 9: 45-kor súlyos sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt a 37-es számú főúton Sárospataknál, a Gombos-hegyi kanyarban. Miskolc felől Sárospatak irányába közlekedett egy Suzuki személygépkocsi, amelynek vezetője a szemmel láthatóan rossz út és látási viszonyok ellenére nem megfelelő sebességgel közlekedett – nyilatkozta Bacsó Tibor rendőr százados, a Közlekedésrendészeti Osztály vezetője…
 


 
 


Bacsó Tibor


 

A Gombos-hegyi hosszú íves kanyarban átsodródott a menetirány szerinti bal oldali forgalmi sávba, ahol frontálisan ütközött a Sárospatak irányából Miskolc irányába közlekedő, szintén Suzuki személygépkocsival.

Az ütközés következtében mind a két gépkocsiban jelentős anyagi kár keletkezett, valamint mindenki megsérült, aki a gépkocsikban tartózkodott. Két könnyű és két súlyos sérültje lett a balesetnek.

Az okozó gépkocsiban utazó két személy sérült súlyosan, a vétlen gépkocsiban ülők pedig mindketten könnyebben sérültek meg. A baleset körülményeit büntetőeljárás keretében vizsgáljuk.

 

         További fotók>>>

        Törő Gábor
        /2009.01.05./
 

 

SUSI jeleskedés kézilabdában és a Sportfesztiválon

 

        
             

A Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola 1998-ban született fiú kézilabdázói, 2008. december 13-án, az Adidas kupa keretein belül, mérkőzéseket játszottak, az Árpád Vezér Gimnázium tornacsarnokában. Az esemény – a rangos felmenő rendszerű országos bajnokság – megyei döntőjének, első fordulója volt - küldte tudósítását Belicza János...


 
 


Belicza János


 

A karácsonyi hangulatban lejátszott mérkőzéseken, kiváló eredmény született hazai szempontból. Ráadásul az eredményen túl, a mutatott játék is bizakodásra adhat okot Nagyházi Sándor tanítványainak, a következő fordulók előtt.

EREDMÉNYEK: SUSI – Miskolci Sportiskola 12:7
SUSI – Ózdi KC 15:1
Miskolci Sportiskola – Ózdi KC 15:4

További sok sikert kívánunk a csapatnak, a miskolci és az ózdi fordulókhoz is! HAJRÁ SUSI!

Hír még a SUSI háza tájáról, hogy 2008. december 15-én tartották a II. SUSI Karácsonyi Sportfesztivált, melyen a sportiskola mind a hat csapata bemutatkozott hol egymás ellen, hol a szülői csapatokkal szemben. A nagyszabású eseményen a SUSI-s nagycsalád jól érezte magát, és kiváló hangulatban kívántak egymásnak Kellemes Karácsonyt és Boldog Új Évet.

Először az 1999-2000-ben született szivacskézilabdás lányok és fiúk játszottak egymás ellen, majd az 1996-97-98-as leány és 1998-as fiú kézisek mutatták meg tudásukat.
Ezután a labdarúgók léptek pályára. A 2000-2001-es focista palánták rúgták a bőrt egymás között, majd az 1998-1999-es sportolók játszottak kemény mérkőzést az anyukák válogatottja ellen. Végül az apukák futballoztak a SUSI-s edzők-vezetők csapatával szemben. A rendezvény szaloncukor, zsíros kenyér és pogácsa elfogyasztásával ért végett.
A Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola Egyesület vezetősége, minden sportolójának, edzőjének, a szülőknek, támogatóknak és segítőknek szeretné megköszönni az egész éves odaadó, lelkes és önzetlen munkáját.


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2008.01.04./
 

 

Évet értékeltek a reformátusok

 

        
             

Január 1-én az újévi Istentiszteletet után a hagyományokat követve történik meg az előző év statisztikai adatainak ismertetése. Sajnos még mindig tízzel több temetés volt, mint keresztelő, és csökken a konfirmálók száma is, mivel kevesebb gyermek születik. Az év költségvetése tekintetében természetesen addig nyújtózkodhatunk, amíg a takarónk ér, az előirányzatok, ha nem is megtetejezetten, de teljesültek - számolt be Virágh Sándor, református lelkész...
 


 
 


Virágh Sándor


 

Sipos István főgondnok köszönetet mondott mindazoknak, akik az elmúlt évben a gyülekezet lelki szolgálatait. és anyagi szükségletei fenntartását elvégezték. A hivatali munkatársaktól kezdve a közösségek - cserkészcsapat, énekkar, presbitérium, nőszövetség... tagságával és vezetőségével bezárva.

A Lorántffy teremben végbement újévi alkalmon a pohárköszöntőt Dr. Hörcsik Richárd mondta, megemlékezve az előző esztendőben lezajlott nevezetes rendezvényekről, méltatta a református közösségnek a város kulturális és közéleti területein való szerepvállalását. A nehéznek ígérkező új esztendőben a lelki és szellemi erőforrások mozgósításával lát reményt az év feladatainak megoldására, melyhez hátteret és biztatást érez valamennyi városunkban élő lelki közösségben. 2009 a Református Egyházban Kálvin emlékév, születése 500. évfordulója okán.

Szellemisége hatással volt hajdanán Svájc polgári és gazdasági fellendülésére, kovászként hatott a hajdani demokratikus alapjogok elterjedésében, ezért remélhetjük, hogy Magyarországon, ahol jelentős súlya van a kálvini iránynak, megújítólag hat az egyház és a társadalom életében. A jelenlévők egy pohár hegyaljai borral koccintva köszöntötték egymást és készülnek a 2009. év nagy eseményére, a május 17-i orgonaszentelésre.

 

        
Református Lelkészi Hivatal
/2009.01.03./
 

 

Együtt köszöntöttük az Újévet

 

        
             

Ismét elmúlt egy év. A város polgárai most is összegyűltek - ezúttal A Művelődés Háza előtt - hogy együtt köszöntsék az új esztendőt. A régi pataki szokás felelevenítése, 2006. óta ez a 3. alkalom és a 3. színhely. Először a Szent Erzsébet téren, tavaly pedig a Református Kollégium épülete előtt gyűltek össze a közös ünneplésre vágyók, akik előtt akkor is Dr. Hörcsik Richárd polgármester mondott ünnepi köszöntőt…
 


 
 


Dr. Hörcsik Richárd
Csatlósné
Komáromi Katalin
Szebényi Lucia


 


 

Már 23 órakor megérkeztek az első ünneplők, kezükben egy üveg pezsgővel, vagy éppen trombitával. Fél 12 után lassan megtelt a Makovecz épület két szárnya által határolt terület, ahol a feldíszített óriás fenyőfa körül gyülekeztünk. Rövidesen a mikrofon elé lépett Csatlósné Komáromi Katalin, A Művelődés Háza igazgatónője, aki köszöntötte az egybegyűlteket, majd  Szebényi Lucia 8. osztályos tanulót konferálta be, aki már eddig is sok örömet szerzett különlegesen szép hangjával a patakiaknak - amely alkalmak száma most eggyel gyarapodott. A Himnuszt vele együtt énekeltük el, majd a történelmi egyházak képviselői kérték az Úr áldását az új esztendőre és városunkra. Nagy tetszést aratott Virágh Sándor református lelkész fohásza, aki azt versbe öntve énekelte el:

Sárospataki esztendőáldás 2008-12-31

Áldását kérem égi Felségnek,
Szentháromságos, örök Istennek.
Tekintsen reá Patak népére,
Kedvezzen nekünk az Új esztendőben.

Szaporítsa meg a kenyerünket,
Sonkával vegye el éhségünket.
Szomjunkat oltsa muskotály borral,
Ne járjunk soha csüggedt, lógó orral.
Lelki áldások bőségét nyújtsa,
Ne legyen senki mással haragba.
Mert Krisztus nékünk azt tanította,
A legnagyobb a szeretet parancsa.

Azért Úr Isten most arra kérünk,
Új esztendőben, ne kelljen félnünk.
Se betegségtől, se bűnözőktől,
Végképpen pedig ments meg államcsődtől.
 
A gyermekeink gyarapodjanak,
A városunkban boldoguljanak.
Munkában fáradt, idős szüléknek,
Legyen jutalmuk tisztesség és béke.

Tartsd meg jó Atyánk egészségünket,
Hogy megszolgáljuk kicsiny pénzünket.
Részesíts minket a boldogságban,
Az új esztendő mindegyik napjában.
 
Aki ezt vélem szívből kívánja,
Szálljon rá arra, az Úr áldása,
Szép jövőt toldva Patak múltjára,
Imádságunkat egy Ámennel zárja.

( Előadható a Summáját írom - históriás
ének közismert dallamával. ) V.S.


 

 Ez után következett Dr.Hörcsik Richárd Sárospatak Város polgármester köszöntője:

Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Sárospataki Polgárok!  Kedves Vendégek, hazalátogató rokonok és pataki öregdiákok!

Az újesztendő első perceiben, mint a város polgármestere, sok szeretettel köszöntöm Sárospatak Városa minden polgárát, aki itt van ma éjszaka velünk a Művelődés Háza előtti téren, és akik otthonaikban várták az újévet.
Köszöntöm a hazalátogató gyermekeket, az elszármazott patakiakat és a városunkban tartózkodó turistákat, akik velünk ünnepelnek! Isten hozta Önöket!
Érezzék otthon magukat!
Hölgyeim és Uraim!
Ugye emlékeznek még, az első közös, új esztendőt köszöntő ünnepségünkre?
Pontosan két évvel ezelőtt  idéztük fel a régmúltban élt  eleink újévi szokását! Amikor, mi kései utódok – az új esztendő első pereceiben – az összetartozás érzését erősítettük egymásban:  amikor lélekben, egymásba fogódzva mondtuk: együtt sikerülni fog az új esztendő kihívásait legyőzni! S akkor ott, valami elkezdődött…
S tettük ezt tavaly,  s tesszük ezt most is, 2009 Szilveszter éjszakáján. Köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttek, hogy együtt köszönthessük ezt az új esztendőt.
Kedves Barátiam!
Ezen az éjszakán szerte a nagy világban, a New Yorki Times Squer-en, a bécsi opera előtt, vagy a pesti Andrássy úton sok ezren köszöntik együtt 2009-et.
Mi is ezt tesszük, ugyan szerényebb körülmények között, kevesebben, de mégis hasonló érzésekkel. Mert, mi pataki polgárok,  mi is  szeretjük saját városunkat és büszkék vagyunk rá, hogy Patakiak lehetünk.
De ez a ma éjszakai együttlét mégis többet kell, hogy jelentsen számunkra. Kell hogy erősítse bennünk az összetartozás érzését és felelősségét.                                  
Mi, pataki polgárok, idősek vagy fiatalok,  szegények vagy gazdagok, nyugdíjasok vagy iskolások, vallásosak vagy ateisták,  felelősek vagyunk a másikért! Akik a város falain belül élnek. Még akkor is, ha másként gondolkoznak, élnek vagy cselekszenek, mint mi.
Minden Pataki felelős, minden Patakiért!
Mondom ezt annak az évnek a kezdetén, amikor eddigi életünkben még nem tapasztalt nehézségekkel kell szembenézni, nemcsak a nyugdíjasoknak, a családoknak, vagy a vállalkozóknak, hanem magának a városnak is.
Ha valaha is volt értelme az együvé tartozás megerősítésének, akkor ez az év minden bizonnyal az lesz. Mert csak közösen tudjuk legyűrni 2009 minden nehézségét!   
Kedves Barátaim!
Engedjék meg, hogy Krúdy Gyula sorait idézzem, akinek újévi gondolataival szeretném megvidámítani az Önök szívét!
„Mikor édesebb a bor, a remény, a jövendő, hanem azon az éjszakán, amely utoljára rekeszti be a megunt, megvénült esztendőt?
Talán nem is kell hinni a babonákban, hogy ezen az éjszakán régi kedvünkre eszméljünk, új reményeinkkel megismerkedjünk, hiszen az emberi lélek oly rövidre van szabva, hogy minden esztendő, amely hátunk mögött hagyhatunk: csak vigasztalás lehet, hogy már nem tart olyan hosszant a tennivaló.
Hagyjátok az embereket játszadozni ez éjszakákon, hagyjátok a betegeket új reményekre éledni, hagyjátok elhinni, hogy múlt idő nyomtalanul múlik el felettünk.
Csak a megszerelmesedéstől óvakodjatok ez éjszakán, mert ekkor nagy jelentősége van minden szerelemnek, egy esztendeig nyöghetjük hatalmát.
De milyen jó tudni, hogy az éjféli óraütést sokmillió ember várja ébren és jókedvűen, akinek kedve, öröme, reménysége azonos a miénkkel. Hagyjátok örvendezni a szegény embereket!”

Hölgyeim és Uraim!
Kívánom azt, hogy minden közös álmunk és tervünk, a város polgárainak boldogulására megvalósulhasson 2009-ben. Hát ezért kapaszkodjunk egymásba, ezen a Szilveszter éjszakán is, mint tették eleink 800 évvel ezelőtt!   

A beszéd után taps, majd a pezsgős üvegek – és távolabbról a petárdák – durrogása hallatszott. Mindenki koccintott mindenkivel akit csak meglátott, és még hosszú időt töltöttünk együtt a téren koccintásokkal, jó kívánságokkal és vidám beszélgetéssel...                                         

További fotók>>>  

Törő Gábor
 /2009.01.02./
 

 

Szilveszteri „munkaértekezlet” volt a Polgármesteri Hivatalban

 

        
             

A Polgármesteri Hivatal munkatársait egy pezsgős koccintásra hívtuk össze az év utolsó napján a Hivatal Dísztermébe. Egyrészt összefoglalva az elmúlt esztendőt, megköszönve az elmúlt év munkáját, valamint egy új év köszöntésére, előre tekintve, hogy milyen feladatok állnak előttünk – számolt be Dr.Hörcsik Richárd polgármester a Szilveszter napján, déli 12 órára összehívott találkozóról…
 


 
 


Dr. Hörcsik Richárd

Dr. Komáromi Éva


 

Az elmúlt évet értékelve megköszöntem a munkatársaknak a munkájukat, hiszen minden probléma, ami az önkormányzatoknál feszültségként megjelenik, azt a Polgármesteri Hivatal munkatársainál csapódnak le, ők hajtják végre, ők vannak a frontvonalon, ők találkoznak a polgárokkal, ők próbálják meg ügyes bajos dolgaikban segíteni őket - és ez nem kevés feladat.

A jövőt illetően pedig egyre több feladat hárul Önkormányzatunkra, főleg mióta kistérségi feladatokat is ellátunk, de még többet raknak a nyakunkba. Ezt mi természetesen vállaljuk, csak ehhez nem elegendő a forrás, így a nyugdíjba menő kollégák helyét nem biztos, hogy be tudjuk tölteni, tehát még több munka hárul ránk.

A Polgármesteri Hivatal munkatársait illetően a jövő esztendőben a tervünk az, hogy a kistérséget illető feladatellátással kapcsolatos osztályokat a volt Járásbíróság épületébe (a későbbi Esze Tamás Ált. Isk.) szeretnénk kivinni. Ez egy pályázati lehetőség, ami ha sikerül, akkor jövőre szeretnénk elkezdeni ezt a beruházást, pontosan azért, hogy a kistérség 16 önkormányzata (15+Sárospatak) állampolgárai, ha okmányaikat kell intézni, vagy bármi más teendőjük van, azokat, egy helyen, kényelmesen, jobb kiszolgálási körülmények között intézhessék el.

Tehát egy szolgáltató házat szeretnénk gyakorlatilag, ahová bejön a polgár és gyorsan elintézhető az ügye. Ez az jövő évi önkormányzati feladatok egyike.
Továbbá az újabb beruházások - ha megvalósulnak a pályázataink - akkor ezek további terheket rónak a Polgármesteri Hivatal munkatársaira rárakni, de mi ezt vállaljuk, hiszen Sárospatak polgárainak a szolgálatára esküdtünk fel.

További fotók>>>

Törő Gábor
 /2009.01.01./