Ön jelenleg a sarospatak.hu archívumát olvassa. A lapok legutolsó frissítése 2014. október 31. Az aktuális honlap eléréséhez klikkeljen ide!
SÁROSPATAK Aktuális - üres lap ( kéthasábos )

Aktuális
2009. március

Az Újbástyában avatták újból a Vasútállomásról áthozott reliefet

 

        
      

Ünnepélyes keretek között, az Újbástya Rendezvénycentrum emeletén leplezték le újból 2009. március 27-én a Vasútállomás faláról áthozott Városjelkép című domborművet, Stremeny Géza szobrászművész alkotását. Eredeti helyén 1988. július 17-én avatták, a költségeket a Városi Tanács, a Képzőművészeti Alap, a Magyar Államvasutak, és a Volán fedezte. Nagy örömünkre szolgált, hogy a művész most is jelen volt…
 


 
 


Stremeny Géza

 


Saláta László

 


Dr. Hörcsik Richárd


 

Tulajdonképpen budapesti vagyok, de mielőtt hozzá kezdtem volna a relief megalkotásához, voltam itt Sárospatakon egyszer-kétszer úgy, hogy jó barátaimnál - akik akkoriban Patakon laktak - voltam látogatóban, a hatvanas években. Így nekem meg volt a képem arról, hogy milyen is Patak, nagyon megszerettem, és nagyon örültem, hogy ide visszajöhettem ilyen úton-módon, hogy ezt a felkérést megkaptam.

Végül is, ha szigorúan vesszük, ez egy információs tábla. A minden apróság rajta van, ami létezik a környéken. Csak ha úgy definiálnak valamit, hogy információs tábla, nyilván arra gondolnak, hogy akkor föl van írva, hogy ez jobbra, ez balra tehát egy ilyenre gondoltak. Úgyhogy az első menetben, amikor meglátták, el is csodálkoztak, de rájöttek, hogy végül is ezt akarták.

Az egyik kedvenc részem, megmondom őszintén, a közepén látható trónszék. Na most ez a valóságban sose volt így. Az igaz, hogy akkor még a sarokbástya, nem volt így visszaépítve, egy leomlott sarok volt. Én úgy tudom, hogy nem a történelem vihara sodorta el, hanem valamilyen földrengésnél omlott le.
Nekem borzasztóan tetszett akkoriban ez, hogy itt van egy csorbaság az épületen és akkor abból már szépen kibontakozott a Lovagterem, az úgynevezett trónszékkel együtt, ami egy átköltése a dolognak - ezt nagyon nagy kedvvel csináltam. De ezen kívül van nagyon sok minden rajta, ami kedves számomra, a felhők, a hegyek, a diákok, Kálmán bácsi, és nem tudom, hogy felfedezték-e de például, hogy Petőfi Sándor is rajta van.

Azt hiszem, hogy most azért nem sikerült ennél forgalmasabb, ám de védett helyre rakni, mert nincs ilyen hely. Végül is azért hozták be, hogy a fémgyűjtőknek nehogy áldozatául essen, és mint utóbb kiderült nagy szerencséje volt a városnak, mert egyszerűen le lehetett a falról akasztani, mint egy képet. Így utólag mondhatok egy-két imát, hogy erre nem jöttek rá…

A Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete volt az – élükön Saláta Lászlóval - akik felismerték, hogy a régi helyén ma már veszélynek van kitéve a színesfém dombormű, és nem kis szervezőmunka, anyagi ráfordítás és cipekedés árán, a város néhány cégének bevonásával áthozták ebbe a frekventált helyen lévő, új épületbe…

Azt gondolom, hogy végül is most már látható, hogy elértük a célunkat. Lehet, hogy sokaknak nem lesz ez olyan kedves, mert többen jelezték már felém, hogy „ennek a műnek valahol mégis csak az utcán lenne a helye, hogy mindenki láthassa”- amivel mi is egyet értünk, csak az a baj, hogy az alkotáson olyan apró léptékű, kis jelenetek, történetek, portrék vannak, hogy ezt mindenképpen közelről kell látni. Tehát hiába tennénk föl valahová a városnak valamely olyan kültéri pontjára, ahol nem lehet elérni, megrongálni, ott nem lehetne rendesen látni a sok-sok szimbólumot, amely tulajdonképpen a város 800 éves történetét foglalja magában.

Örülünk annak, hogy el tudtuk ide hozni, mindenesetre aki szeretné ezt látni továbbra is lehetősége lesz rá, ezen felül a MÁV Állomás területén ennek az alkotásnak egy méretű fotó másolatát el fogjuk készíteni, ott is megtekinthető lesz. Oda lesz írva a szerző neve, illetve arra is fogunk utalni, hogy hol található az alkotás pillanatnyilag, ha valaki élőben is meg szeretné nézni. Itt méltó helye lesz, hiszen a Tourinform Iroda működik itt, ha valaki jön Sárospatakra, a Várnegyedbe mindenképpen ellátogat. Ha bejön ebbe az épületbe, akkor itt is jelezzük, hogy hol található ez az alkotás, tehát azt gondolom, hogy itt is nagyon sokan fogják majd látni.
Elsősorban a megóvása volt a célunk, köszönet mindazoknak, akik ebben közreműködtek, az ÉMÁSZ-nak a Kommunális Szervezetnek, az Építőipari Szövetkezetnek és még sorolhatnám azokat, akik ebben a munkában segítettek nekünk. Mi csak pontot tettünk egy mondat végére, ami sajnos elég hosszadalmas volt a bürokrácia útvesztői miatt.

Valóban művész, aki ezt a reliefet megalkotta, hiszen pár négyzetméterben összefoglalta a város nevezetességeit, nem csak az épített örökség, hanem a szellemi örökség képviselőit is megjelenítette ezen az alkotáson – ismerte el a művész munkáját Dr.Hörcsik Richárd polgármester…

Egy apró kis tábla, művészi alkotás, ami a város közel 800 éves múltjáról ad egy nagyon rövid áttekintést. Nagyon fontos, hogy aki ezt a táblát készítette, az ismerte Sárospatak történelmét és szereti is ezt a várost. Úgy hiszem, hogy méltó helyre került, hiszen eredetileg az állomás épületénél arra volt hivatva, hogy az ide érkező turistákat - akik még 20 évvel ezelőtt leginkább vonattal érkeztek – tájékoztassa, és kedvet csináljon, hogy milyen gazdag ez a város. Nos, az óta már a vonat is alig jár, nemhogy a turisták jönnének a vonattal. Ezen kívül meg is rongálták és ki volt téve annak, hogy netán eltűnik, hiszen fémből készült.
Köszönhetően a lokálpatrióták figyelmességének, majdnem egy éves közbenjárással sikerült méltó helyet találni neki, nem egyszer, nem kétszer kerestük, hogy hol lehetne a legméltóbb helye az eredeti céloknak megfelelően. Tudjuk, hogy az Újbástya épülete nem csak rendezvénycentrum, hanem a közeljövőben az idelátogató turisták információs központja lesz. Tehát ha van méltó hely, akkor ez az épület az.
Ha jobban megnézik, akik szemben állnak ezzel a relieffel, jobb oldalán ott van Újszászy Kálmán bácsi egy pohár borral a kezében, másik kezét pedig egy bibliára teszi rá. Szokás volt a 80-90-es években, amíg meg volt a feje - amíg el nem vitték - hogy mindig megsimogatták az idelátogató turisták. Tehát hagyománnyá vált, hogy az ő fejét megsimogatták és lehetett is látni, akik még visszaemlékeznek az eredeti reliefre, hogy az átadás után már két évvel ki volt fényezve Kálmán bácsi feje. Kálmán bácsi hozzá tartozott Patak múltjához, a nagy öregje Sárospataknak, aki méltán kapott helyet ezen a reliefen Comenius, vagy Rákóczi mellett. Aki idegeneket vezet itt az Újbástyában, remélem, hogy elmondja ezt a kedves kis szokást és ők is majd meg fogják dörzsölni Kálmán bácsi fejét, mondván, hogy majd vissza fognak térni Sárospatakra valamikor.

 

Köszönetünket fejezzük ki  mindazok számára, akik részt vállaltak egyesületünk - a Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete -
munkájában, amelynek következtében a Stremeny Géza szobrászművész által készített dombormű átkerült méltó helyére, az Újbástya Rendezvénycentrumba.
Köszönet a Kommunális Szervezetnek, az Építő- és Szerelőipari Zrt-nek, az ÉMÁSZ-nak, a Heitzmann és Kövér Cukrászatnak,  Szalai László vállalkozónak és az Újbástya Rendezvénycentrum munkatársainak.
 

 További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2009.03.31./
 

 

Szalkay László és a Szalkay Kódex

 

        
         

2009. március 24-én a Sárospataki Irodalmi Olvasókör különleges környezetben tartotta összejövetelét. A Szent Erzsébet Ház olvasótermében először Bodnár Boglárka irodavezető mutatta be az új intézményt - nyilatkozta Halász Magdolna, az olvasókör elnöke...
 


 
 


Kuklay Antal

Halász Magdolna


 

Sajátságos a históriája is: a 12. században az Árpád-házi királyok szálláshelye, 1207-ben ezen a szent helyen jött világra II. András és Gertrudis gyermeke, Erzsébet, később elemi ill. általános iskola működött itt. Ezután Kuklay Antal plébános, művészettörténész: Szalkay László és a Szalkay Kódex c. lebilincselő, színvonalas előadását hallgattuk meg.

Megtudhattuk, hogy a 15. században a Pálóczyak a római katolikus templom mellett plébániaiskolát alapítottak. Az intézmény élén Kisvárdai János magiszter állt, aki külföldi egyetemet végzett, sokoldalúan képzett szakember volt. Itt tanult a mátészalkai csizmadia fia, Szalkay László is. A jó eszű diák odaadással másolta le a latin nyelvű órák tananyagát, amelyhez a tanár magyarázatait is hozzáírta. A feljegyzéseit egy fatáblás könyvbe kötötte, ízléses iniciálékkal díszítette. Ez a felbecsülhetetlen értékű dokumentum, a Szalkay Kódex. A könyv később Itáliába került, egy aukció során került haza , jelenleg az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár féltett kincse.

A Szalkay Kódex, a legrégibb tankönyv, az első magyar neveléstörténeti dokumentum. A tudományos kutatás szerint a 15. századi pataki iskola tananyaga korszerű volt, a gyakorlati élet követelményeihez igazodott.

A teológián kivül, asztronómia, földrajz, matematika, családjog, levélfogalmazás tantárgyakat tanítottak, magas szintű volt a zenei oktatás is. A Kódexben látható naptárkorong segítségével a diákok a naptár- készítés titkait is elsajátíthatták. A középkor színvonalas intézménye volt a pataki plébánia iskola.
Szalkay tanulmányai befejeztével Budán a királyi udvarban az apródok nevelője volt, később főkancellárként tevékenykedett, aztán esztergomi érseknek nevezték ki. 1526-ban, a mohácsi csatában tragikus körülmények között halt meg.

A nagyhatású előadás után megtekintettük a Szent Erzsébet emlékét idéző képzőművészeti állandó tárlat-, valamint a Biblia - kiállítás különleges anyagát is. Hálásan köszönjük a Szent Erzsébet irodavezetőjének a szíves fogadtatást, a hatékony együttmunkálkodást.


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2009.03.31./
 

 

Magabiztos győzelmet aratott futballcsapatunk a hét végén Tokajban

 

        
         

A vasárnap délelőtti szép idő, sajnos délutánra esősre fordult . A pálya rossz minősége általában nem a technikás csapatnak kedvez. Tavaly tavasszal ilyen körülmények között döntetlent játszott a csapatunk, most a cél csakis a győzelem lehetett.
 


 
 


Zsófi József


Koscsó István


Girling László


 

Játékunkkal, ezt rögtön az ellenfél tudomására is hoztuk. Az akarásnak a 22. percben meg is lett az eredménye, ugyanis – a korábbiakhoz képest erőszakosabban játszó- Girling Csongor bal oldali beadását Kecskés Tamás a hosszú sarokba fejelte. 0:1
A 34. percen Horváth Zsolt labdáját Pothurszky Roland továbbította a kapufa érintésével a hálóba. 0:2
A 40. percben a múlt héten kimagaslóan jól teljesítő Vigh Péter beadását újra az egész mérkőzésen sokat vállaló és jól játszó Pothurszky Roland továbbította „a léc alá” a hálóba. 0:3
A második félidő 21. percében Pothurszky Roland gólpasszából az ugyancsak jó teljesítményt nyújtó Kerékgyártó Csaba volt eredményes. 0:4
Ezt követően Pothurszky Roland megrúgta a mesterhármast jelentő harmadik gólját, amit a bíró les miatt nem adott meg.
A végére kicsit „lazábbra vettük”, amit az ellenfél ki is használt, s a lefújás előtt 5 perccel szépített. 1:4
A mérkőzés Punyi Máté szép, szabadrúgásból lőtt kapufájával ért véget.
Vélemények a mérkőzésről:
Zsófi József edző: Nem igazán sikerült az első két mérkőzésünk: leginkább az erdőhorváti volt gyenge, a másodikon Tiszakarád ellen, hiába nyertünk 4:0 arányban mégsem voltam elégedett a csapat teljesítményével. Sokkal agresszívebb és sokkal többet futó játékosokat szerettem volna látni a pályán. Ez nem igazán jött össze Tiszakarád ellen, de most előtérbe helyeztük. Ilyen nagyon rossz talajú és ilyen kis pályán agresszívan fogunk odaállni az ellenfél játékosaihoz és harcmodort fogunk változtatni. Tehát nem a sok passzos játékot fogjuk erőltetni, hanem egy más stílusú játékot, inkább a fellőtt labdákra, felívelésekre fogunk alapozni és azokból,( ha megtudjuk szerezni) közeledve a kapuhoz támadásokat kezdeményezni. Elég nehézre sikeredett az első 15 perc. Hiába csináltuk a letámadásokat, sok labdát szereztünk, de gólt nem tudtunk elérni. A későbbiek folyamán 70%-ban mi birtokoltuk a labdát, ami góllá érett. Girling Csongor olyan szituációban szerzett labdát, ahová más már nem ment volna ki és Kecskés Tamás is jókor érkezett. Ez megadta a mérkőzés alaphangulatát. A csapat még jobban a belelkesedett, bár eddig sem lehetett panasz a játékosaimra. Még nagyobb elánnal vetették a küzdelembe magukat. Jött a második, harmadik gól,- Pothurszky Roland nagy alakítása. Mindkettő nagyon szép volt.

Nyugalommal térhettünk a szünetben az öltözőbe. A második félidőben sem változtattunk a taktikánkon. A többgólos előny birtokában több játékosnak lehetőséget adtam, akik az eddigiek során kevesebb lehetőséget kaptak. Nem emiatt esett vissza a játék, hanem mert keményebb és kapkodóbb lett a miénk és az ellenfélé is. Rugdosták fel a labdát, amit mind meg kellett szelídíteni és újra építeni a támadásokat. Volt két olyan tizenegyes, amit meg kellett volna adni a játékvezetőnek, s ezzel jelentősen megnőtt volna a góljaink száma. Majd volt egy szép támadás, amit a Bacsó Gábor harcolt ki a jobb oldalon, majd jött Kerékgyártó Csaba s egy fejessel feltette az i-re a pontot. Összességében a csapat idegenben, rossz talajú pályán kiválóan helyt állt. Most már csakugyan összeállunk. Nem lehet gond a következő hazai mérkőzésen. Köszönjük a hazai szurkolók támogatását akik elkísérték a csapatot, mert sokan voltak.
Jóknak Pothurszky Rolandot, Szabó Sándort, Kerékgyártó Csabát és Kecskés Tamást láttam.

Girling László szurkoló: Jól kezdtük a meccset, látszott, hogy erősebbek vagyunk náluk. Ez nyilvánvalóvá vált, hiszen egy, kettő, három majd négy góllal is vezettünk. Simán hozták a fiúk ezt a mérkőzést. Egy-két hiba közbecsúszott, amiből egy gólt is kaptunk. Első sorban Pothurszky Roland, Szabó Sándor és Kerékgyártó Csaba játékával voltam elégedett.

A csapat legjobbjává Pothurszky Rolandot választottuk. (Egy tokaji néző be is kiabált: Hány gólt kell még kapni, hogy megfogjátok azt a 11-es számú játékost!)
Gratulálunk! Hajrá Patak!
Az ifi csapatunk 5:2 arányban vereséget szenvedett. A jövő vasárnap – mint ahogyan azt az eseménynaptárban is megtalálható,- Taktakenéz csapatát látjuk vendégül 16 óra 30 perces kezdéssel. Előtte 2 órával az ifi játékát nézhetjük meg.


 

Koscsó István -STC Baráti Körének elnöke
/2009.03.31./
 

 

Kassa környéke A Művelődés Házában

 

        
         

 


 
 


Darmos István


 

Március 26-án a Magyar Tájak rendezvénysorozat évadzáró előadását láthatták az érdeklődők A Művelődés Háza pódiumtermében. Ezen az estén Kassát, és környékét mutatta be Mohnyanszky Csilla a buzitai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola igazgatója, és Mohnyanszky József, Buzita polgármestere, megyei képviselő - számolt be az estről Darmos István...


A kiválóan felépített, vetített képes előadáson olyan felvételeket láthattak a jelenlévők a kassai és környékbeli műemlékekről, természeti értékekről, amelyek ritkán láthatóak és bizonyították a terület rendkívüli gazdagságát. Az előadást a buzitai citerás leányok három zenei összeállítása, és a Rákóczi hagyományokhoz kapcsolódó – Koleszár Gábor és Géczi Dániel által előadott – hajdútánc színesítette. Mint a sorozat valamennyi előadásán, ezen az estén is kapcsolódott az előadáshoz tájjellegű ételek kóstolása. Mivel a rendezvénysorozatnak már kialakult a törzsközönsége, a sorozat szervezői szeretnék a programot a következő évadban folytatni.


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2009.03.31./
 

 

Miről tárgyalt a Testület?

 

        
         

Március 27-én pénteken, 9 órától tartotta rendes képviselő-testületi ülését Sárospatak Város Önkormányzata, ahol 12 napirendi pont tárgyalását tűztük ki célul. Jó érzéssel mondhatom, hogy a már jól meg szokott, jó bizottsági előkészítő munkának köszönhetően sikerült minden napirendi pontot megtárgyalnunk és határozatot hoznunk – nyilatkozta Aros János alpolgármester…
 


 
 


Aros János


 

A két ülés közt tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről tartott tájékoztatót polgármester úr, majd a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke számolt be.
Jegyzőasszony bejelentette, hogy április 1-től - mivel újabb gyermekáldás elé néz - az aljegyzőasszony fogja őt helyettesíteni. Polgármester úr megköszönte a munkáját, jó egészséget és sok örömet kívánt neki.

Ez után az önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítéséről szóló rendelet módosítására került sor. Ez az a rendelet, amely szabályozni fogja a jelenleg nagy számú, több mint 220 szociális bérlakásunknak a további sorsát. Nem titkolt szándékunk, hogy jelentősen csökkenteni szeretnénk - 50 alá - a szociális bérlakás állományunkat. Sárospatak Város Önkormányzata ugyanis nem tudja tovább finanszírozni ezeket, hiszen a szociális bérlakásokban élők, 800-1.000-2.000 forintos havi lakbért fizetnek, ha fizetnek, tisztelet a kivételnek, akik rendesen fizetik, de nagyon sokan vannak, akik tudatosan nem fizetnek.
Ezért egy lakbéremelésre lehet számítani július 1-től, illetve minden egyes lakásra vonatkozóan a bérlő meg fogja kapni tőlünk - a műszaki irodától - azt a tájékoztatást, hogy konkrétan az ő általa bérelt lakással mi a szándéka az önkormányzatnak. Lesznek olyan lakások, amelyeket szeretnénk értékesíteni, lesznek olyan lakások melyeket továbbra is szociális bérlakásokként, kívánunk tovább működtetni, és lesznek olyanok is, amelyeket kivéve a szociális kategóriából, piaci alapon kívánunk tovább bérbe adni.


 

A következő napirendi pont, a családi események lebonyolításáról és szolgáltatási díjairól szóló rendelet megalkotása volt. Több kérés is érkezett hozzánk, hogy az eddig megszokott módtól eltérően a különböző családi eseményeket - elsősorban itt az esküvőkről van szó - ne csak hivatalos módon a Polgármesteri Hivatalban lehessen megtartani, igény jelentkezett a Sarokbástyára, vagy például a várra, amit az eddigi rendelet nem tett lehetővé.
Természetesen a Polgármesteri Hivatalon belül történő ingyenes szolgáltatáson kívül ez egy bizonyos összegbe, a testületi döntés értelmében 15 ezer forint + áfába fog kerülni azoknak, akik szeretnék, hogy a házasságkötésükre más helyszínen kerüljön sor.

Hosszú idő után került elfogadásra a komplex városfejlesztési stratégiai terv, viszont a bizottságok előkészítő munkája után még mindig találtunk olyan pontot, amely kiegészítésre szorult. Ezeknek az összeolvasásával a képviselőtestület elfogadta a városfejlesztési stratégiai tervet.
2009. évi közfoglalkoztatási terv szintén elfogadására került sor. Jelentős lépés ez önkormányzatunk életében, hiszen egy évvel ezelőtt került sor arra a két döntésére a képviselő-testületnek, amely akkor a Közigazgatási Hivatalt az Alkotmánybíróságot és valamennyi országos sajtót is megjárt. Tulajdonképpen ez a terv, az akkori elképzelésünknek a legalizálása, ennek a tervnek az elfogadása szükséges ahhoz, hogy részt vehessünk, az „út a munkához” című programban. Minden egyes segélyen lévőnek a felülvizsgálatát tovább fogjuk folytatni, mindenkinek munkát fogunk felajánlani, erre ez a program lehetőséget biztosít. Akik elfogadják a munkát, őket közcélúként tudjuk alkalmazni, akik nem fogadják el, de megfelelnének a munkavégzés feltételeinek, azoktól, pedig a segély megvonásra kerül.

Szeretnénk, hogyha azok, akik feketén dolgoznak, vagy más eltitkolt jövedelmük van, kikerülnének ebből a rendszerből és szeretnénk, hogyha a segélyek kifejezetten a rászorulókhoz kerülnének el, hiszen nekik más jövedelmük nem nagyon van, ők kizárólag ebből élnek. Ennek a programnak vannak olyan elemei tehát, amelyek kitűnőek, nagyon jó ötletnek tartom, mint említettem, közel 250 főt fogunk tudni így foglalkoztatni, de - és ezt hangsúlyozni kell - csak azokat, akik a rendelkezésre állási támogatásnak megfelelnek. Ha valakinek kérdései vagy kétségei vannak, akkor a Polgármesteri Hivatalban Soltész Zoltánnál lehet érdeklődni, vagy pedig a Munkaügyi Központban. Így lehetősége lesz az intézményeknek, hogy azokat a régi feladatokat, amelyekről már többször szó volt testületi ülésen is, vagy többször kértek új státuszt ezeknek a megoldásához, tehát így lehetőség nyílik most már ezeknek a feladatoknak az ellátására. Itt gondolok az intézmények udvarának a rendben tartására, takarítószemélyzet felvételére, biztonsági őrök felvételére vagy éppen a közterület-felügyelet megerősítésére.

Mi, a Polgármesteri Hivatal is jó példával szeretnénk eljárni, tehát itt a hivatalon belül is fogunk tudni munkát biztosítani. Hangsúlyozom, hogy csak közcélú munkát tudunk biztosítani azoknak, akik megfelelnek ennek a munkavégzésnek. Lehetőségünk lesz így az állomás épületébe is biztonsági őrt kihelyezni, lehetőségünk lesz úgynevezett városőrség felállítására. Vannak azonban a programnak, azonban olyan elemei, amelyek nem tetszenek, ilyen például a 35 év alattiak de 8 általános iskolai végzettséggel nem rendelkezőknek a foglalkoztatása, őket ez a program vissza szeretné ültetni az iskolapadba. Tehát ennek az üzenetértéke nem más, mint, hogy ne végezzék a gyerekek most el az általános iskolát, mondjuk a 7. -8. osztályt, mert rövid idő elteltével fél év alatt el tudják a két évet végezni és ezért még fizetést is fognak kapni. Tehát ez szerintem egy nagyon tisztességtelen dolog azokkal szemben, akik foggal, körömmel szeretnék elvégezni legalább az általános iskolát. Én bízom benne, hogy a törvényhozók ezt mihamarabb föl fogják ezt ismerni és ezen változtatnak. Nem tetszik még ebben a programban még az sem, hogy ugyan a közcélúak helyzetét megnyugtatóan rendezi, viszont nem nyújt munkalehetőséget azok számára, akik nem felelnek még meg a közcélúság kritériumainak, ugyanakkor dolgozni szeretnének. Most, a válsághelyzetben sokan elvesztették a munkahelyüket és több esetben is, egy 4-5 fős családban már csak ez az egy keresőképes személy volt. Bízom benne, hogy a kormány erre is rövidesen megoldást fog találni.

A Sportpálya üzemeltetésével kapcsolatos előterjesztés is elfogadásra került, ennek értelmében a szintén tavaly hozzánk eljuttatott Vay Miklós Szakképző Iskola kérelmének megfelelően az intézményhez kívánjuk csatolni a sportpályát. A pontos paraméterek kidolgozása még folyamatban van. Reméljük, hogy jó gazdája lesz a Vay Miklós Szakképző Iskola a Városi Sportpályának.
Pszichológus alkalmazásának lehetőségéről tárgyaltunk az Árpád Vezér Gimnáziumban.
A pénzügyi bizottság javaslata értelmében a következő testületi ülésre alaposan meg fogjuk nézni, ezt a javaslatot és visszakerül elénk.

A következő napirend alatt sporttámogatás felosztására került sor. Hosszú idő óta először fordult elő, hogy teljes konszenzussal hozta meg a döntését, mind az Oktatási és Sport Bizottság és különösebb kérdés, észrevétel itt a képviselőtestületi ülésen sem volt. Örülünk neki, hogy sikerült egy olyan javaslatot letenni, amely minden pályázót érint, és minden pályázónak megfelel. Hozzá kell tenni, hogy hosszú évek óta először emelkedett a sporttámogatásnak a mértéke, így a labdarúgó szakosztály 1 millió forinttal többől gazdálkodhat, a kézilabda szakosztály 500 ezer forinttal többől, és szinte valamennyi szakosztály, aki hozzánk eljuttatta a pályázati adatlapját, magasabb összeggel gazdálkodhat, mint a tavalyi évben. Nagyon fontos ez, hiszen látható, hogy Sárospatakon, a sport terén is végre megmozdult valami, itt elsősorban az utánpótlásra gondolok, hiszen a gyerekeink nem csak a megyei versenyeken, hanem az országos elődöntőkön, döntőkön is kitűnően szerepelnek és öregbítik ezzel városunknak a hírnevét.

Hasonló jó eredményekre lehet számítani a felnőtt sportágakban is, hiszen látható, hogy a labdarúgóink azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy ismét a megyei I. osztályban folytassák, amire úgy látom minden esélyük meg is van. Kézilabdázóink, pedig az NB II. bajnokságban jelenleg is az első helyen állnak, tehát itt is az általuk kitűzött cél a tavalyi, szinte hihetetlenül kitűnő eredménynek, az NB II. - nek a megnyerése, ami ismét reális célnak tűnik.

Beszámolót hallottunk a Sárospataki Torna Klub 2008. évi munkájáról, amit egyhangúlag fogadott el a képviselő-testület.
Az egyebek között, a képviselő-testület csatlakozási szándékát fejezte ki ahhoz a nemzeti zarándoklathoz, amelyet két település polgármestere kezdeményezett. Köteles László, Komlóska, és Lesovics Miklós Pálháza polgármestere. A kezdeményezéshez a Zemplén Település Szövetség elnöksége és tagsága is csatlakozott, így most, mivel eddig csak magánszemélyként én jeleztem, hogy támogatom az elképzelést, a képviselő-testület is mögém állt, így most már az Önkormányzat is csatlakozási szándékát fejezte ki. Bízunk benne, hogy az ország helyzete jobbra fordul, addig amíg ez a zarándoklat el nem indul. Amennyiben azonban változás nem történik és ezt a tesze-toszaságot és az erkölcsi és morális válság továbbmélyülését látjuk, akkor az ország településeinek nagy része meg fog indulni Budapest felé, és szeretnénk békés demonstrációval jobb belátásra bírni a kormányt.

Zárt ülésben a parkolási rendszerről tárgyaltunk egyelőre az előző évihez képest radikálisabb változtatást nem tervezünk, de természetesen tovább vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy hogyan lehetne egyrészt bevétele az önkormányzatnak ebből a tevékenységből, másrészt pedig hogyan lehetne rendezettebbé tenni a belváros forgalmát, hiszen nem csak hétvégen hanem hétköznap is meg kell nézni a Rákóczi utcát, vagy bármely belvárosi utcának az állapotát. Szinte lehetetlen autóval megállni, tehát a parkolási rendszernek ez a kettős feladata lenne.

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2009.03.30./
 

 

Zempléni polgárőröket tüntetett ki a Megyei Polgárőr Szövetség

 

        
         

Március 29-én volt tisztújító közgyűlés Miskolcon, a Megyei Polgárőr Szövetségen, ahol elhangzottak a 2008-as beszámolók, 2009-es tervek, amelyeket a közgyűlés elfogadott – számolt be a közgyűlés eseményeiről Klima János polgárőr parancsnok, aki a Polgárőr mozgalomban végzett tevékenységéért megkapta a „Polgárőr Érdemkereszt” arany fokozatát...
 


 
 


Klima János


 

A közgyűlés jóváhagyta a kistérségből felterjesztett kistérségi felelősök mandátumát, megszavazta a kistérségi vezetők megbízatását 4 évre és ez után következett a tisztújítás.
Itt a régi elnökség bizalmat kapott, aminek nagyon örülünk és gratulálunk nekik. A három alelnökünkből egy meghalt, az Ő helyét nem töltöttük be, így ketten maradtak.

Ezek után következtek az elismerések. Hercegkútról Bányai István polgárőrtárs kapta az egyik megyei elismerést, a másikat pedig az Olaszliszkai Polgárőr Egyesület oszlopos tagja, Bogyó János kapta. Örülök, hogy ilyen kitüntetésben részesültek a kistérség polgárőrei és nagy-nagy meglepetésemre én is kaptam egy elismerést, egy arany fokozatot, amire nem számítottam, nem is vártam, mivel tavaly kaptam egy másik elismerést, egy bronz fokozatot amire akkoriban szintén nem számítottam.

Az ember ezt a munkát nem azért vállalta, hogy kitüntetéseket kapjon. Ha nem fogom tudni, vagy nem akarom teljesíteni a polgárőr feladatot, akkor abbahagyom. De ameddig ezt tudom végezni és vállalom, hogy a lakosság nyugalma érdekében ily módon cselekszem, addig nekem furcsa, hogy ezért is kitüntetéseket adnak. Nagyon sokan vannak, akik, amikor letelik a munkaidejük, utána sietnek polgárőr szolgálatba, rengeteg ilyen ember van a kistérségünkben, tudnám említeni itt majdnem mindegyik kistérségi vezetőt, kistérségi polgárőrt. Ilyen alapon mindenki kaphatott volna egy ilyen elismerést. Utólag már napirendre térek felette, de mindig furcsa számomra, hogy egy önként vállalt munkáért az ember ilyen elismerést kap.


 

Törő Gábor
/2009.03.30./
 

 

TISZK tanácskozás volt Sárospatakon

 

        
                          

Kétnapos szakmai tanácskozás és konferencia volt Sárospatakon 2009. március 27 és 28-án, melynek házigazdája a Vay Miklós Szakképző Iskola volt. A konferencia első mozzanata a Zempléni TISZK - Térségi Integrált Szakképző Központ - igazgatótanácsának összejövetele volt. Lefler József a project vezetője elmondta, hogy 21 szakmacsoportból jelen pillanatban 17 szakmacsoportot fog át a tagiskolák oktatási rendszere…

 


 
 


Lefler József

 


Marton Péter

 


Téglás Zsolt


 

Ebből a 17 szakmacsoportból minden területre egyenletes elosztás jellemző a TISZK-en belül, amellyel Mezőkövesdtől, Sátoraljaújhelyig, Encsen keresztül elég nagy területet fedünk le. Hat kistérség tartozik ebbe a területbe, és 6 kistérségnek a szakmát tanuló fiatalsága. A 17 szakmacsoporton belül is több részszakmát tudunk oktatni, tudunk a gyerekek kezébe adni.

Azt mondhatjuk, hogy a régi, hagyományos szakmák kifutóban vannak, sajnos egyre kevesebb az igény az ezen szakmát gyakorló mesterek iránt, és inkább az újabb, mondhatnám talán divatszakmák azok, amelyek nagyobb tömegeket vonzanak.
Sajnos ezek a divatszakmák lesznek azok, amelyek később a munkanélküliséget termelik. A mi célunk az is, a TISZK létrehozásával, ill. itt a bemutatkozáson keresztül, hogy megismerjük egymást, akik közül ki-ki szeretné továbbra is tanítani a maga megszokott szakmáját. Viszont a részünkre meghatározó un. regionális fejlesztés és képzési bizottsági döntések fogják eldönteni azt, hogy milyen szakmákat fog maga a TISZK tanítani, tehát, hogy hova iskolázhatunk be és hány főt.
Azt gondolom, mivel az igazgatók tanácsa sárospataki igazgatót választott én magam hallomásból ismerem, hogy nagyon jó a szakképző iskola, és hogy milyen ambiciózus a fiatal igazgató.

Marton Péter Zempléni TISZK elnök a konferencia jelentőségét abban látja, hogy bemutatkozik az a 14 oktatási intézmény, amely a Zemplén TISZK-hez tartozik, mindegyik megmutatja, hogy milyen képzésekkel foglalkozik. A cél elsősorban az ismerkedés egymással, mert ez a testület fogja úgymond tanácsokkal ellátni a tanácsok és projekt a vezetőit, hogy miben, hogyan kellene változtatni a szakképzés területén…

Nagyon tetszik a hozzáállás, ahogy a gyakorlati oktatást végzik az iskolában, most tekintettük meg a tanműhelyeket is, nagyon szép minden, összhangban van az oktatás és a gyakorlati képzés. Egy leendő TIOP pályázathoz nagyon jó alapul szolgálhat majd a gyakorlati képzés fejlesztésében.

Kérésünkre Marton Péter beszélt a TISZK tanácsáról és magáról a TISZK-ről is…
A társult önkormányzatok delegálnak egy-egy embert ide, és mivel én B-A-Z megye önkormányzata képviselője vagyok - mi 50%-ban vagyunk benne gyakorlatilag - most egy évig vagyok az elnöke ennek a 7 fős tanácsnak, ami 7 önkormányzat 7 társult önkormányzata. Ezek a következők: Borsod-megyei Önkormányzat, Mezőkövesd, Encs, Szikszó, Szerencs, Sárospatak és Sátoraljaújhely, ezek alakították meg a TISZK-et, ez egy társulás, több törvény vonatkozik rá, és több részből állt össze.
Gyakorlatilag tavaly november 11-én alakultunk meg, akkor lett az elnökség megválasztva, azóta tesszük a dolgunkat. Aláírtuk ezt a pályázatot, ami most már, a pályáztatások közbeszerzések mennek, ugyanis a pályázatot megnyertük, most már az előleget várjuk, hogy tudjuk indítani a projektet. 400 milliós projektet nyertünk meg, ebben nincs benne mind a 7 önkormányzat, mert amikor elindult a pályázat, akkor még csak 5 volt bent, Mezőkövesd és Szikszó azóta jött hozzánk. Most már van 2 önkormányzat, akik már jelezték társulási szándékukat, mert így tudnak hozzájutni a szakképzési hozzájáruláshoz, ugyanis csak a TISZK-eken keresztül lehet szakképzési pénzt bevonni az oktatásba.


Téglás Zsolt a sárospataki Vay Miklós Szakképző Iskola igazgatója nagy lehetőséget lát az iskolák integrációjában…
Szűkebb régiónkban egyre erőteljesebben tapasztaljuk, hogy bennünket is elért a gazdasági válság. Nem vigasz számunkra, hogy az egész világban gazdasági válság van. Én úgy gondolom, hogy ebből a válságból egyetlen út van, egyetlen lehetőség van a kilábalásra, mégpedig éppen az, amiért ma itt összegyűltünk, a Zempléni TISZK 14 iskolája.
A Zempléni TISZK regisztrációja decemberben történt meg, februárban megalakult az igazgató tanácsa és az épületgépész szak és a gépjármű technikai kiállítások keretében szerveztem meg ezt a mai összejövetelünket. Úgy gondolom, most elsődleges célunk, hogy megismerjük egymást, annál is inkább - mint itt már a konferencián elhangzott - mindegyik iskolának van egy egyedi sajátossága. Úgy gondolom, hogy ezekkel az egyedi sajátosságokkal kölcsönösen együttműködhetünk és kiegészíthetjük egymást.
Ez egy új tendencia a magyarországi szakképzésben, a TISZK-eknek a megalakulása és létrejötte. Lényegében a Zempléni Térség Integrációs Szakképzési Központ esetében 14 iskoláról van szó.
Az egyik legpozitívabb folyamat, ami már elindult, és aminek már részesei lehetünk, azaz, hogy idén már megint adott a lehetőség a tekintetben, hogy a cégektől, vállalkozásoktól ismét részesülhetünk a szakképzési támogatásokban. Tavaly nem volt meg ez a lehetőségünk, viszont most már megint befolynak ezek a pénzösszegek, amiket fejlesztésekre használhatnak az egyes intézmények.

A távlati célok között, több cél is van. Ezek tekintetében úgy fogalmaznék, hogy legfőbb célunk a munkaerőpiacon a kereslet és kínálat jobb összehangolása. Itt Magyarországon jelenleg  megfigyelhető, hogy egyszerre van túlképzés és szakember hiány. Viszont az RFK - a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság - valamint a Kereskedelmi és Iparkamara már végzett egy felmérést, amelyben 4 csoportba osztotta a szakmákat és megállapította, hogy melyik az a szakma, amelyik támogatott képzés, és melyek a nem támogatott képzések a régióban.
Fontos továbbá, hogy az EU-s fejlesztési forrásokhoz, támogatási lehetőségekhez hozzájussunk, ill. hogy a megfelelő új aktuális pedagógiai módszerekkel oktassuk diákjainkat mindamellett, hogy csúcstechnológiával szereljük föl a tanműhelyeinket és a képzésünket a legmodernebb technikával folytatjuk.


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2009.03.30./
 

 

Kihelyezett Kulturális Bizottsági ülésen köszöntötték a sajtósokat Sárospatakon

 

        
      

Hagyományteremtő szándékkal gyűltünk össze az Újbástya Rendezvénycentrumban és hozzáteszem, hogy formabontó alkalom is volt, hiszen ez a Kulturális Bizottságnak volt a rendkívüli ülése – számolt be a sajtósok köszöntéséről Hajdu Imre, a bizottság elnöke…
 


 
 


Hajdu Imre

Aros János


 

Egy gesztus volt ez a Sárospatakon, illetve a Sárospatakért dolgozó újságíróknak, szerkesztőknek illetve a médiában dolgozó szakembereknek.
Azt szerettük volna, hogy találjunk az évben egy napot, amikor kötetlenül beszélgethetünk azokról a dolgokról, amelyek minket, a bizottság tagjait is foglalkoztatnak, illetve kikérjük ezekben az újságírók tanácsát és véleményét is.

Egy rövid köszöntő után - amit Aros János alpolgármester úr, illetve a bizottság elnökeként én mondtam - egy nagyon jó kis beszélgetés alakult ki, amelyben ötleteket kaptunk arról, hogy hogyan lehetne interaktívabbá tenni Sárospatak kommunikációját - és itt persze nem az Önkormányzatról beszélek, hanem Sárospatak egészéről. Javaslatok hangzottak el az on-line média, tehát az internetes híradók, tudósításoknak a dolgában, felmerült a Tömegkommunikációs Alapítvány bevonása az operatív munkába, illetve a gyakorlati tevékenységbe.

Legalább 15 újságíró volt jelen, a Zemplén TV-ből, a Zemplén Hírlaptól, a Sárospatak Honlaptól és a Rádió Aktívtól. Úgy gondoltuk, hogy ebből hagyományt fogunk teremteni, tehát egy évben egyszer minden alkalommal leülünk, hiszen a sajtó képviselőivel ugyan találkozunk minden rendezvényen, de akkor nem tudunk velük beszélni, mert akkor ők dolgoznak. Ők az ünnepeinken is dolgoznak, legyen egy kis ünnep nekik is.

Nyilván tudjuk, hogy ez nem az igazi, de hát mégiscsak egy olyan esemény, amikor talán oldottabban lehet beszélni a felmerülő problémákról, illetve jó hírekről is. Nem feltétlenül ez a március 25-ei időpont lesz minden éven, de meg fogjuk találni annak a helyét a naptárban, amikor köszönteni tudjuk a sajtó képviselőit.


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2009.03.30./
 

 

Híres nők a magyar történelemben – előadás a könyvtárban

 

        
      

 


 
 


Nagy László


 

Március 24-én A Művelődés Háza Könyvtára és a Nyugdíjas klub közösen hívta a könyvtárba a nyugdíjasokat és az olvasókat, a program iránt érdeklődőket, ahol Nagy László tanár úr kalauzolásával egy ezer éves időutazáson vehettünk részt…

Magyarország története bővelkedik történelmünk alakulását befolyásoló nőalakokban, kezdve Géza fejedelem feleségétől, Sarolttól egészen napjaink nevezetes asszonyaiig.

Sárospatak – mint a királynék városa – különösen vonzotta az erőskezű királynékat, akik férjükön keresztül irányították nemzetünk sorsát. Később a Rákócziak tulajdonaként továbbra is a történelmileg meghatározó személyiségek lakóhelye maradt városunk. Befejezésül tájékoztatást kaphattunk a legújabb kutatási eredményekről is.
A témához kapcsolódó könyvekből kiállítást készítettünk és ezekből a kötetekből is kölcsönözhettek olvasóink.


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2009.03.30./
 

 

Játékos sportfoglalkozás óvodásoknak

 

        
      

Március 18-án az Árvay József Gyakorló Általános Iskolában játékos sportfoglalkozást tartottunk a leendő első osztályosok számára. A gyerekek nagy örömmel vettek részt a kalózjátékban, ügyesen lépegettek a képzeletbeli hidakon.

Ezután zenés vonatozás kezdődött a kapuk között, majd egy nagyon érdekes akadálypálya várta az óvodásokat, ahol kipróbálhatták ügyességüket.
Labdajátékokkal folytatódott a vidám délután ahol a gyerekek, a szülők és a pedagógusok nagyon jól érezték magukat.
 


 
 

További fotók>>>

/2009.03.30./
 

 

Díjnyertes idegen nyelvi pályamunkák az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban

 

        
      

Az idegen nyelv elsajátításának értékét, minőségét leggyorsabban egy külföldi nyaralás során megvalósuló sikeres kommunikáció vagy a már sokszor minimum elvárásnak tekintett nyelvvizsga jelzi.
Örömmel számolunk be arról, hogy az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium diákjai közül többen ettől magasabb szinten is bizonyítani tudják jártasságukat a tanult idegen nyelvekben.

Az ország összes olasz oktatást folytató középiskolája körében meghirdetett Festival d’ Italiano nevű verseny esszéírás kategóriájában lett első helyezett Czerődi Zsófia. Nyelvészeti témájú írása az anglicizmus jelenlétét vizsgálja az olasz és a magyar nyelvben.

Tóth Gréta sikere a Media Advisory negyedik magyarországi angol nyelvi ifjúsági novellaíró pályázaton született. A 17-18 évesek kategóriájában 2. helyezést ért el alkotása. Története olyan liftbeszorult utasokról szól, akik életükben is megrekedt emberek. Némi számadásra, elgondolkodásra nyernek időt két emelet között, így aztán, amikor a lift újra indul, életüket is új lendülettel kezdhetik.  Diákjainknak szeretettel gratulálunk, munkáik hamarosan olvashatóak lesznek iskolánk honlapján is.
 


 
 


/2009.03.29./
 

 

Igazi amerikai musicalek hangulatot idéztek

 

        
      

 


 
 


Csatlósné Komáromi Katalin


 

Igazi amerikai musicalek hangulatát idéző előadással zárult március 25-én a 10. színházi évad A Művelődés Háza és Könyvtárában. A.L. Webber: József és a színes, szélesvásznú álomkabát c. musical, a Sziget Színház előadásában nagy sikert aratott - számolt be az estről Csatlósné Komáromi Katalin, igazgatónő...

A zenés, táncos darab látványos technikai megoldásokkal színesítve, méltón reprezentálta a szerző szándékát. A színházi világnaphoz (március 27) közeli dátummal bemutatott előadás rendezője, Pintér Tibor az előadást követő vastaps után kiemelte az ország vidéki városait járó színtársulatok hitvallását és szerepüket a mindennapi kultúra közvetítésében.

Intézményünk sikerrel zárta a 2008-2009-es színházi évadot, bízunk benne, hogy a nagy számú bérletes vendéget októberben viszontláthatjuk az új szezon kezdetén.


 

További LEVI - fotók>>>

/2009.03.29./
 

 

Versenyeredmények angolból

 

        
      

Az ME Árvay József Gyakorló Általános Iskola diákjai három éve vesznek részt a „Play and Win” országos angol nyelvi levelező versenyen egyénileg vagy párban, több témakör közül választva - küldte a tudósítást, Nagyné Deák Ilona angoltanár..
 

Az I. félévben 13 felső tagozatos tanuló mérte össze tudását az ország 1227 nyelvtanulójával. Varró Fanni (7. a ) III. helyezett lett a Junior – Club versenyzői között! Hegedűs Zita 5.a, Aranyosi Anett 6.a, Bodnár Jordána 5.a, Tóth Gréta és Kerülő Orsolya 5.b osztályos gyerekek kiemelkedő teljesítményükért oklevélben részesültek a Kids’ Club témakörben - az angol tanárjuk Nagyné Deák Ilona. Mindannyiuknak gratulálunk!

A Békés Megyei Tudásház által szervezett ORSZÁGOS ANGOL NYELVI VERSENYEN a következő tanulók vettek részt:
Noszály Kamilla 7.a, Szoboszlay Ákos 7.a, Gál Dorottya 7.a, Bódisz Áron 7.a, Vojt Violetta 7.b, Braun Réka 8.a, Braun Barbara 8.a, Tóth Kinga 8.a, Bogáthy Nikoletta 8.b, Vajda Levente 8.c, Götz Máté 8.c, Ferenczi Evelin 8.c. Felkészítő tanárjuk Gönczy Krisztina, angoltanár

Legjobban Götz Máté szerepelt, aki bejutott a megyei döntőbe is, ahol szintén eredményesen képviselte iskoláját. További sikert kívánunk! 
 


ME Árvay József Gyakorló Általános Iskola

/2009.03.29./
 

 

Az aszú továbbra is alkalmas a lengyel-magyar barátság erősítésére

 

        
     

 


 
 


Dr. Hörcsik Richárd


 

Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, Sárospatak város polgármestere a lengyelországi Krosznóban, 2009. március 23-24-én megrendezett Lengyel-Magyar Barátság Napján vett részt a vendéglátó önkormányzat, Sárospatak város testvérvárosa polgármesterének meghívására…

A több mint száz magyar és lengyel testvérváros delegációját, egyházi és civil szervezetek képviselőit Lech Kaczynski lengyel és Sólyom László magyar köztársasági elnök köszöntötte.

A találkozón Hörcsik Richárd egy rövid beszélgetés keretében a két köztársasági elnöknek átnyújtotta Sárospatak város ajándékát, egy-egy "rendszerváltó"1989-es évjáratú 6 puttonyos aszút Szabó Dániel sárospataki pincészetéből, hiszen az évszázados magyar-lengyel barátság egyik mozgatója mindig a tokaji bor volt.


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2009.03.29./
 

 

Elzárkózás helyett felzárkózás: pályázott és nyert a Gyermekjóléti Szolgálat

 

        
     

Örömmel számolunk be arról, hogy a Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat Gyermekjóléti Szolgálatának a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására benyújtott pályázatát elfogadták, így a Szolgálat 15 millió Ft-ot nyert erre a célra, s ennek eredményeként megtartották a TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0275. sz. pályázati projekt Nyitókonferenciáját. A konferenciát Dr. Hörcsik Richárd polgármester nyitott meg és Takács Péter, a program projektmenedzsere moderált. A szakmai programot Molnár Marianna mutatta be, őt kérdeztük…
 


 
 


Molnár Marianna


Dr. Hörcsik Richárd


Sáfrányos Sarolta


Takács Péter


 

A Gyermekjóléti Szolgálat évek óta keresi annak a lehetőségét, hogy azokat a célokat, amiket az éves gyermekvédelmi tanácskozáson megfogalmazunk, hogyan lehetne megvalósítani. Hogyan lehetne közelebb kerülni ahhoz, hogy azok a rétegek, azok a különlegesen veszélyeztetett csoportok, azok a gyerekek, akik ezekhez a csoportokhoz tartoznak, milyen lehetőségeket kaphatnak arra, hogy korrigálni lehessen azokat a rossz családi mintákat, azokat a rossz konfliktuskezelési módokat, amiben ők felnőnek.

Az uniós pályázatok közül a TÁMOP-5.2.5. pályázatok adnak lehetőséget arra, hogy olyan programokat, olyan projekteket lehessen lebonyolítani és megszervezni, ami ezeknek a céloknak a megvalósítását szolgálja. Évek óta pályázunk már, a tavalyi évben fejeztünk be egy HEFOP-os pályázatot, mely elsősorban a stábnak, a munkatársaknak a képzését szolgálta, ebben az évben pedig ez a jól felkészült csapat most már - a gyakorlatban megvalósítva az elméletet - megcélozza azokat a hátrányos helyzetű csoportokat, akiknél a korrekció, illetve a prevenció elengedhetetlenül fontos.

Halászhomokra tervezünk közösségépítő családi délutánokat, amit majd egy „falunap” fog zárni. E mellett személyiségfejlesztő, konfliktuskezelő, agressziókezelő csoportokat fogunk indítani a Vay Szakképző Iskolában és a Rákóczi Általános Iskolában azok között a gyerekek között, akik tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarokkal küzdenek.
Az Erdélyi János Iskolában indítunk még egy szociális beilleszkedést segítő csoportot, hiszen az Erdélyi Általános Iskola az, ahol a gyerekek többsége nagyon rossz családi háttérrel rendelkezik.
A prevenció elsősorban a sajátos nevelési igényű gyermekeket fogja célozni, hiszen náluk felső tagozatban nagyon nagy nehézség az, hogy a tanulási zavar előbb-utóbb magatartási zavarral vagy motiválatlansággal párosul. Itt nagyon fontosnak tartjuk a támogató szülői háttérnek a segítését. Ezért a Rákócziba járó SNI-s gyermekek szüleinek fogunk rendszeres csoportfoglalkozásokat, konzultációkat szervezni, hogy a legnagyobb mértékben tudják biztosítani a gyermekeknek az optimális szülői hátteret, és segítsük őket, hogy ki tudják küszöbölni azokat a hibákat, amit a szülők ilyenkor el szoktak követni.

Egy másik célcsoportunk az olaszliszkai gyerekek lesznek. Intézményünk a Pedagógiai Szakszolgálat része annak a tehetségpontnak, amelyik az Árpád Vezér Gimnázium szervezésében a városban van, illetőleg a tehetséggondozó decentrumban is évekig dolgoztunk. Volt tehetséggondozó műhely, olaszliszkai tehetséges gyerekeknek és a felső tagozatosokból szeretnénk újra ezt a csoportot folytatni, hiszen ez pénzügyi források miatt megszakadt két évvel ezelőtt. Szeretnénk, hogy ha a folytatás eredményeként minél több gyermeket tudjunk onnan eljuttatni majd gimnáziumba, illetőleg szakközépiskolába.

Más szolgáltatásokat is jelent még ez a projekt, amikre általában nem szokott még pénz lenni: családterápiát, párkonzultációt, mediációt tudunk a pályázat által biztosítani a családi, párkapcsolati, tanár-diák, szülő-gyermek, válási konfliktusok esetén.
Röviden ezek azok a programok, amit 20 hónapon keresztül egy 25-30 fős, profikból és önkéntesekből álló csapat meg fog valósítani.
Én úgy gondolom, hogy megállítani azt a fajta leszakadást nem fogjuk tudni, ami a társadalomban – sajnos az utóbbi időszakban erősebben jelentkezik -, de hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy ezek a gyerekek integrálódjanak a társadalomba, leszakadási esélyeik csökkenjenek egy olyan komplex folyamat által ahol a családot és a gyermeket együttesen próbáljuk segíteni. Ezekre a célokra 15 millió forintot nyertünk és mi nagyon örülünk, hogy lehetőséget kapunk a fenti célok megvalósításához.

Válság van, és válság idején egyre több szociális probléma halmozódik fel, nem csak Sárospatakon, hanem a kistérségben is – hangsúlyozta Dr. Hörcsik Richárd polgármester a pályázat jelentőségét…

Ilyenkor hajlamosak vagyunk arra, hogy elzárkózzunk a segítés elől, bezárkózzunk. Ennek a komplex programnak, amit a sárospataki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat megnyert, éppen az a címe, hogy elzárkózás helyett felzárkózás.
Éppen ebben a helyzetben mutatkozik meg igazán, hogy milyen jelentősége van ennek a pályázatnak. Én úgy hiszem, hogy ebben a helyzetben, amikor ennyi szociális feszültség felgyülemlik a városban, vagy a kistérségben, most van igazán helye és ideje egy ilyen program megvalósításának.
Fontos, hogy próbáljuk meg figyelemfelkeltéssel a program lebonyolítása során az intézményeink vezetőit arra serkenteni, hogy nyújtsanak támogató kezeket azon hátrányos helyzetű gyermekek számára, akik részt vesznek ebben a programban. Megmutatja azt, hogy a válság közepette is lehet segíteni és ez a segítő kéz még többet tud tenni, hiszen most még inkább rászorultak ezek a gyerekek.

Szeretnék gratulálni a sárospataki Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat munkatársainak, hogy ezt a pályázatot megnyerték, hiszen éves költségvetésük több mint 20%-át tudták megnyerni. De nem csak azért, hogy ezt a pályázatot sikerült megnyerniük, hanem azért is, mert itt ilyen nagyszerű programot állítottak össze. Láthatják majd a pataki és a kistérségben élő polgárok, hogy ez az uniós pénz ez arra lesz elköltve, amire kell, hogy valóban oda ér, ahova kell, valóban azokat segíti, akik rá vannak szorulva.
Több, mint 50 családot és 80 gyermeket kapcsolunk be ebbe a programba, akik leginkább hátrányos helyzetűek és én remélem, hogy hamarosan be tudunk számolni arról is, hogy ez a program sikeres volt és valóban segített a hátrányok kompenzálásában.


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2009.03.29./
 

 

A Bodrog Néptáncegyüttes Eisenachban

 

        
      

Sárospatak város delegációjával a Bodrog Néptáncegyüttes öt pár táncosa is részt vett Eisenachban, testvérvárosunk tavaszköszöntő rendezvényén. Az első napot a táncosok a város megismerésével töltötték, megnézték a fürdő komplexumot, az autómúzeumot, Wartburg várát, s a város más nevezetességeit - nyilatkozta Darmos István, az együttes vezetője...
 


 
 


Darmos István


 

A második napon az együttes bekapcsolódott a nagyszabású tavaszköszöntő programba. A délelőtt folyamán a főtéren felállított szabadtéri színpadon adott műsort az együttes, majd részt vettek a táncosok a városon keresztülhaladó felvonulásban.

Az este folyamán a vendéglátó város vezetői, vendégeik, és a testvérvárosi delegációk közös vacsorán vettek részt, amelyen az együttes szintén fellépett, műsora itt is nagy sikert aratott.

Eisenach főpolgármestere mind hivatalában, mind a vacsorán köszönetét fejezte ki az együttesnek a színvonalas műsorért, és azért, hogy hozzájárult műsorával és a felvonuláson való részvételével a tavaszköszöntő rendezvény sikeréhez.
 


 

További fotók>>>

/2009.03.28./
 

 

Megszólaltak az első sípok az orgonán

 

        
      

A pécsi orgonagyárban elkészült és Sárospatakra érkezett új homlokzati sípok hangjának meghallásához össze kellett szerelni a mechanikus összeköttetést adó fa húzólécrendszert, légnyomás alá kellett helyezni a szélládákat, helyére kellett illeszteni a játszóasztalt, ezernyi apró alkatrésznek kellett a helyére kerülni, hogy a "hang" megszólaljon.

Március 27-én három és félévnyi némaság után újra hangot adott a műemlék Mooser orgona néhány sípja, amit hamarosan a többi is követ, hiszen ettől kezdve felgyorsulnak a folyamatok. Hazaérkeztek a restaurálásból az orgonaház díszei is, amit 1870-ben Salzburgban készített Francz Ilitzl faszobrász és Adolf Franzky aranyozómester. A gyönyörűen csillogó oszlpofőkre és görög vázákra újabb száz évig nem lesz gond.

2009 húsvétja Sárospatakon az "orgona feltámadása" ünnepe is lesz. Érdekes megjegyzést tett az egyik végzős refis diák. Amikor 2005 szeptemberében évnyitó volt, még hallotta az orgona hangját, és idén, amikor elballag, már hallja újra. Hát ők az "orgonás" nemzedék. Aki kíváncsi a beépítési munkákra, a jövő héten még megnézheti, s aki szeretné még támogatni a felújítást, két hónapig még megteheti. Mindenesetre májusban nem csak a kertekben fog "nyílni" az orgona.


 
 


További fotók>>>

Református Lelkészi Hivatal
/2009.03.28./
 

 

A mi Sztárpalántánk

 

        
                 

A Grund Klubhlózat „Sztárpalánta” címmel országos tehetségkutató versenyt hirdetett 4 kategóriában, melyre szólistaként népzene kategóriában Szebényi Lucia, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 8.c osztályos tanulója is nevezett...

Az országos döntőt több helyszínen tartott regionális válogatók előzték meg; Lucia a nyíregyházi Váci Mihály Művelődési Központ és Gyerekcentrumban volt, ahonnan sikeresen bejutott a döntőbe, amelyre 2009. március 21-én került sor Budapesten, Csillebércen. Mindegyik kategóriában neves művészekből álló zsűri döntötte el, hogy ki juthat a döntőbe. Népzene kategóriában a zsűri elnöke Kneifel Imre karnagy, népzenész volt.
Lucia az országos döntőben szólóénekesként népzene-néptánc kategóriában arany minősítést kapott, megelőzve kategóriájában 59 indulót.
Felkészítését segítette: Fekete Csilla és Goreczky Gáborné tanárnő.

Eredményéhez szívből gratulálunk, és sok sikert kívánunk a továbbiakban!


 
 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2009.03.28./
 

 

Az Erdélyi János Általános Iskolában tartott órát a rendőrkapitány

 

        
                

Egy újabb alkalmat kerítettünk az Erdélyi János Általános Iskolában egy rendészeti osztályfőnöki óra megtartására az 5. és a 6. osztályosoknak. Szeretnénk ebből hagyományt teremteni, ugyanis tavaly már voltam itt személyesen a kollégákkal – számolt be önként vállalt pedagógus tevékenységéről dr.Téglás István rendőr alezredes, a Sárospataki Rendőrkapitányság vezetője…
 


 
 


dr. Téglás István


 

Reméljük, hogy van valami hatása, hiszen a jelenlegi hatodikosoknak ez volt a második ilyen alkalom és a tavalyi ígéretekből már valósult meg néhány én úgy látom, ilyen például, hogy tavaly, ötödikes korukban még összefirkálták a füzeteket és a padokat, amit most nem tapasztaltuk olyan nagy mértékűnek

Általános bűnmegelőzési és gyermekvédelmi kérdéseket vetettünk föl, egyfajta beszélgetés keretében, és úgy gondolom ennek is volt egy kis hatása a gyerekekre, illetve mi is tapasztalatokat szereztünk annak kapcsán, hogy mely területekre kell jobban oda koncentrálni.

Felhívtuk a figyelmüket egyrészt az egyéni higiéniára, amely fontos lenne, de a lopásokkal, az erőszakos bűncselekményekkel kapcsolatosan is. Arra is, hogy ne váljanak sértetté, illetve még inkább arra, hogy ne váljanak bűncselekmények elkövetőivé.
 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2009.03.28./
 

 

Közlekedésszervező egyeztetett a kistérség polgármesterivel

 

        
                

Grieger Ernő, az Észak Magyarországi Regionális Közlekedésszervezési Iroda vezetője a sárospataki Polgármesteri Hivatalban a héten a kistérség polgármesterivel konzultált, hogy a MÁV és a Volán menetrendek minél jobban megfeleljenek az igényeknek…
 


 
 


Grieger Ernő


 

Az egyeztetésnek a célja alapvetően a 2009-2010-es MÁV illetve Volán menetrendi adatoknak az előkészítése és a menetrendtervezésnek az előkészítése volt. Ennek alapján gyűjtöttünk be információkat, valamint a szolgáltatók tájékoztatták a kistérségi polgármestereket arról, hogy milyen menetrendváltozásokat terveznek.
Nagyon jó hangulatú volt az ülés, mert a szolgáltatók azt mondták, hogy alapvető változások nem lesznek, marad a hagyományos rendszer, és a polgármester uraktól nagyon jó visszajelzést kaptam arról, hogy a szolgáltatásokkal meg vannak elégedve és a felmerülő problémákat nagyon gyorsan meg tudjuk oldani egymással.

A szervezéskor mindig alapvetően az a főkérdés, hogy változott-e valami. Például az iskola átszervezések (egyik helyről a másikra), az mindig megváltoztatják a rendszert, úgy mint ahogy szeptember elsején is az iskola kezdésével mindig vannak változások.

Jelen pillanatban sajnos nem mondhatok a gazdaságról nagyon sok szépet és jót, s e miatt a munkahelyek megszűnése kapcsán valószínűleg a menetrendekben is változások lesznek. Tehát, akik elvesztik a munkahelyüket, azoknak nem valószínű, hogy utazási igényük felmerül, akik pedig messzebbre kerülnek, vagy más helyre tudnak elhelyezkedni azoknak pedig ezek az igényei meg fognak jelenni, tehát ezekre kell a szolgáltatóknak nagyon jól felkészülni.

A települések konkrét kéréseire a megoldásokat felvázolta a Borsod Volán. Én azt kértem, hogy vizsgáljuk ezeket folyamatosan, bővítést nem igényelnek, csak egy menetrendi indulásidő módosítást jelenthetnek, és a vizsgálat alapján - hogyha mindenkinek megfelel - akkor a módosítást végre is fogjuk hajtani.


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2009.03.28./
 

 

Krosnói futók Sárospatakon

 

        
                

 


 
 


Aros János


 

2009. március 23-án, hétfőn este A Művelődés Háza előtt POLSKA felirat alatt melegített, majd indult útnak futva több tucatnyi sportoló, akiknek az úti célja éppen lengyel testvérvárosunk, Krosno volt. Őket Aros János alpolgármester köszöntötte, majd indította útnak, és ő számolt be a futás apropójáról is…

Nagy diplomáciai sikerként tudom értékelni, hogy Sárospatak testvérvárosában Krosnoban találkozik a lengyel és a magyar köztársasági elnök. Ebből az alkalomból Krosnoba utazott Hörcsik Richárd polgármester úr is, aki személyesen fog találkozott a két köztársasági elnökkel. Ennek a tiszteletére indult hétfőn este 6 órakor 40 lengyel futó Sárospatakról, A Művelődés Háza elől, és március 24-én, kedden 2 órára, a találkozóra érkeztek Lengyelországba.

Ők egész éjszaka felváltva, stafétaszerűen futottak. Nagyon nagy sportteljesítménynek tudom ezt értékelni, hiszen a két település közötti távolság közel 200 km, amit végigfutni mindenképpen elismerésre méltó.


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2009.03.28./
 

 

Negyedik Növendék Hangverseny

 

        
                

Negyedik alkalommal rendezte meg a Farkas Ferenc Művészeti Iskola a nyilvános növendékhangversenyét. A szép számú hallgatóság érdeklődve figyelte az elhangzott műsorszámokat, akik közül több, mint 10-en első alkalommal léptek fel.

Következő hangverseny május végén lesz, ahol az idén végzős tanulók mutatják be hangszeres tudásukat!
 


 
 

További LEVI - fotók>>>

/2009.03.28./
 

 

Továbbra is csak a fürdő mellett javasol parkolási díjat szedni a Jogi Bizottság

 

        
      

Azt gondolom, hogy a mai ülésünk azért is volt ilyen hosszú, mert olyan napirendi pontok tárgyalására került sor, amelyek a közeljövőben a város életével kapcsolatosan meghatározó jellegűek – vezette be Saláta László elnök, a Jogi és Ügyrendi Bizottság üléséről szóló beszámolóját…

 


 
 


Saláta László


 

Örülünk annak, hogy egy néhány olyan, már folyamatban lévő ügyre tehet majd a javaslatunkra a képviselő-testület pontot, amely most már talán azt gondoljuk, hogy elég soká húzódik és igazából inkább az aprópénzre váltása, lenne indokolt.
Rendeletalkotásokra került többek között sor, tulajdonképpen folyományaként a lakásgazdálkodással kapcsolatos rendeleteinknek foglaltunk állást, illetve tettünk javaslatot a képviselő-testületnek, az önkormányzati tulajdonban lévő lakások elidegenítésével kapcsolatos lehetőségek kiaknázására. Itt megszabtuk azt, hogy kik, milyen mértékben, hogyan, milyen feltételek mellett tudják megvásárolni az önkormányzati lakásaikat. Tudjuk, hogy van egynéhány eléggé olyan állapotban lévő lakás, aminek a fenntartása már gazdaságtalan, tehát annak örülnénk, hogyha értékesíteni tudnánk ezeket a lakásokat, mert sokkal többe kerülne nekünk a fenntartásuk.

Ezzel együtt tudjuk, hogy milyen körülmények között élnek Sárospatakon az emberek, gazdasági nehézségek sújtanak bennünket, és éppen ezért tudjuk azt, hogyha nagyon vaskos áron próbálnánk értékesíteni ezeket a lakásokat a lakosság számára, bizony nem találnánk fizetőképes keresletre. Ezért megpróbáltunk olyan lehetőséget teremteni, olyan mértékű fizetési kötelezettségeket, kedvezményeket biztosítani, az érdeklődők számára, amelyek talán megfizethetőek lesznek általuk is. Ez egy javaslat, majd a képviselő testület fog erre pontot tenni.
Említettem azt is, hogy örülnénk, ha pontot tennénk annak az ügynek a végére, ami mindenki által ismert széleskörű társadalmi vitát váltott ki, tehát a komplex városfejlesztési terv elkészítésével kapcsolatos előterjesztés. Tudjuk, hogy elkészült egy nagy terjedelmű mű, amelyekkel kapcsolatosan voltak természetesen kívánalmaink, további csiszolásra szorult. Úgy tűnik, hogy az utolsó csiszolás megvalósult, oly módon, hogy talán már elfogadásra és kifizetésre kerülhet ez a fejlesztési terv.


 
Azzal hagytuk jóvá, és azt javasoljuk a képviselő-testület elé, hogy ne fejeződjön be ezzel ez a folyamat, ne tegyük a fiókba ezt az anyagot, ezt a nagy munkát, hanem próbáljuk aprópénzre váltani, aktualizálni. Próbáljunk belőle olyan intézkedési terveket megfogalmazni, amelyek gyakorlati végrehajtása adott körülmények között lehetséges.
Az vetődött fel, hogy szakterületenként, szakágakként próbáljuk kidolgozni ezeknek a módjait, lehetőségeit. Úgy tűnik tehát, hogy javasolni fogjuk a képviselő-testületnek a fejlesztési terv elfogadását.

Tudjuk, hogy a korábbi években sok kritika érte társadalmi és városi szinten is a szociális juttatások kérdését, mi szerint segélyek odaítélésére került sor ellenszolgáltatás nélkül. Most a képviselőtestület elé került egy olyan előterjesztés, amely fogja szabályozni, hogy jelen körülmények között, illetve a jövőt illetően, milyen módon juthatnak hozzá bizonyos munkanélküli körök különböző juttatásokhoz. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen két részre lesz bontva azoknak a köre, akik segélyre szorulnak.
Egyrészt figyelembe lesznek véve azok a még aktivizálható, tehát a munkaerőpiacra még visszakerülhető munkavállalók, akiknek az egészségi állapota még lehetővé tenné, hogy dolgozzanak, illetve lesz egy olyan réteg, elsősorban az 55 éven felüliek, illetve a gyermeküket maguk nevelők tekintetében, akiknek továbbra is fog járni a szociális ellátás.
A többiek viszont munka ellenében fogják megszerezni azt a jövedelmet, amivel az életfeltételeik fenntartását biztosíthatják. A mi bizottságunk részéről fölvetődött egy hiány, ami elsősorban központi szabályzást illeti, ugyanis elsősorban az önkormányzatok feladatai közé sorolja a központi szabályozás ennek a megszervezését és a lebonyolítását, tehát azt is, hogy közmunkán keresztül kik juthatnak különböző bérekhez. Ellenben itt fölvetődött az, hogy ki kellene szélesíteni egyéb más szervekre, szervezetekre, közútépítőre, vízügyi szervezetekre és minden olyan szervre, ami nem önkormányzati tulajdonú fenntartású, de egyébként foglalkoztatás ezeken a területeken is lehetne.
Tehát tovább kell még csiszolni ezt a lehetőséget, mindenesetre ez már egy előrelépés, hiszen az egész ország felsóhajt már tulajdonképpen azon, hogy igazából, akik nem betegek és nem magatehetetlenek azok csak akkor fognak tudni ilyen jövedelmekhez hozzá jutni, ha ezért valamilyen konkrét munkát végeznek.

Szó esett még a közbeszerzési eljárások jövő évi tervével kapcsolatosan, amelyet jogszabály szerint kell lebonyolítani és szó esett arról, ami már korábban is felvetődött, a parkolási díjak fizetésének a lehetőségéről, mértékéről, területeiről. Ugyanis azt tudjuk, hogy az önkormányzat milyen költségvetési hiánnyal küszködik, minden területen próbáljuk kiaknázni azokat a lehetőségeket, amelyekkel valamilyen pénzt tudunk behozni a kasszába.

Pillanatnyilag azt a javaslatot fogadtuk el, hogy egyenlőre a fürdő és környékén teremtsük meg ennek a lehetőségét, itt is változó viszonyok mellett. Mi azt javasoljuk, hogy elsősorban a Kommunális Szervezet közhasznú dolgozóival próbálják ezt a feladatot ellátni, tehát a parkolási díjakat beszedni.

Még egy, talán kisebb léptékű, de mégiscsak egy lehetőség arra, hogy valamilyen pénz folyjék be a város kasszájába, a különböző családi rendezvények, például esküvők megrendezése. Most már gyakorlat az, hogy nem minden ilyen fajta tevékenység itt a Polgármesteri Hivatal területén folyik, hanem kiviszik a várba, a vörös toronyba vagy még extrább körülmények közé, és ebben az esetben bizony meg kell fizetni a költségeket, amibe ez az önkormányzatnak kerül. Tehát itt ezt is szabályoztuk, hogy amennyiben valaki ilyen szolgáltatásra igényt tart, akkor milyen feltételek mellett tud ehhez hozzájutni.

További fotók>>>

Törő Gábor
/2009.03.28./
 

 

Ülésezett a Pénzügyi Bizottság

 

        
                

A tizenegy napirendi pont közül kettő volt, ami nem is annyira a fontossága, mint az újszerűsége miatt érdemel említést. Az egyik az volt, hogy az önkormányzat megalkotja a bérlakások elidegenítésével kapcsolatos új, módosított rendeletét, a másik pedig a Sportpálya további sorsáról szólt – számolt be a Pénzügyi Bizottság üléséről Feró István elnök…
 


 
 


Feró István


 

Az elmúlt testületi ülésen megalkotásra került egy bérlakásokról szóló rendelet, ezt folytatjuk tovább, hogy milyen módosításokat kell végrehajtani ahhoz, hogy az igazságosság megteremtődjön a bérlakások lakbérére vonatkozóan.
A továbbiakban lehetőség nyílik arra is, hogy a jelenlegi bérlők különböző formában a bérleményüket megvásárolhassák. Tehát most már két kategória van, az egyik a határozott időre szóló lakásbérletek, a másik pedig a határozatlan idejű lakásbérletekre vonatkozik, amelyben elidegenítésnél a fizetett bérösszegre a törlesztő részlet éveinek számára, a törlesztő részlet nagyságára, és ennek megfelelő kamatra kellett javaslatot tennünk.
Szintén a lakbérekkel függött össze egy probléma, bizonyos lakásoknál ugyanis túlságosan magas lett a lakbérnövekedés, a korábbi rendeletünkben alkalmazott számításokból adódóan. Ezt visszamódosítottuk a szociális bérlakásoknál, hogy igazságosan kerüljön megállapításra az új lakbér.

A másik újszerű dolog, hogy egy intézményünk, a Vay Miklós Szakmunkásképző Intézet a Városi Sportpálya üzemeltetésére nyújtott be idényt. Körbejártuk az ügyet, egy féléven keresztül vizsgáltuk, és a végén az az előterjesztés született meg, hogy megfelelő feltételekkel, a megkötendő együttműködési szerződés alapján üzemeltesse az iskola ezt a sportpályát a gyerekek jobb testnevelési feltételeinek biztosítása érdekében.
Azon kívül a szakmunkásképző iskolánál rendelkezésre áll a szakember gárda, ill. a tanulók gyakorlati foglalkozásainak ottani alkalmazásával a karbantartásokat, javításokat el tudják végezni.
Ennek költségvetést igénylő vonzata is lesz, hiszen az eddigi szakfeladatként ellátott költségvetési tételekből egy bizonyos résszel biztosítani kell az iskola részére, hogy a működésük zavartalan és problémamentes legyen.


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2009.03.27./
 

 

Kiemelkedő versenyeredmények a Sárospataki Református Gimnáziumban

 

        
                

A Sárospataki Református Gimnázium tanulói márciusban több területen is összemérhették tudásukat más iskolák diákjaival megyei és országos versenyeken.

A hónap elején, március 6-án és 7-én magyar nyelv és irodalomból kiemelkedő diákjaink vettek részt a református középiskolák között megrendezett Németh László Anyanyelvi Napokon. A verseny első napján írásbeli feladatlapot kellett a diákoknak kitölteni, majd a következő nap szónoki beszédet írni és előadni megadott témákból. A mezőny idén is erős volt, a zsűri, melynek elnöke Németh László lánya, Németh Csilla volt, három kategóriában hirdetett eredményt....

Az első kategóriában
I. helyezést ért el Balla Gábor 11. e osztályos tanuló,
II. helyezést ért el Pálinkás Máté 10.e osztályos tanuló és
III. helyezést ért el Kurucz Emese 9.e osztályos tanuló.

Külön öröm számunkra, hogy Pálinkás Mátét meghívták az egyetemistáknak rendezett Kossuth-szónokversenyre, valamint az első két helyezettet a Mercurius Veridicus szónokverseny országos döntőjére.

Idegen nyelvi versenyen is sikeresen szerepelt iskolánk egyik tanulója.
Március 20-án, pénteken a budapesti Francia Intézet szervezésében az országos francia nyelvű dalversenyen Liszkai Éva 13. e osztályos tanuló 6. helyezést ért el. Jutalomként Párizsba utazhat.

Nemcsak humán területen értünk el szép eredményeket, az informatika és kémia tantárgyak is népszerűek a diákok körében. A március 18-án Kazincbarcikán megrendezett Irinyi János Országos Kémia verseny megyei döntőjén Balla Gábor (11.e) 4. helyezést, Fedor Marianna (10.e) 5. helyezést ért el, Patay András (10.e) pedig bejutott az országos döntőbe.
Pár nappal később, március 21-én a halásztelki Bocskai István Református Középiskola alapításuk 10 éves évfordulóján, hagyományteremtő céllal megrendezte az I. Bocskai Byte Országos Informatika Alkalmazói Tanulmányi Versenyt.
Iskolánk versenyzői derekasan helytálltak, mert a következő eredmények születtek:
VII. hely: Balla Gábor 10. E
III. hely: Varga Krisztián 12. C
I. hely: Vígh Miklós 13. E
Az első helyezett jutalma egy laptop, míg a harmadiké egy multifunkcionális nyomtató volt.

Minden tanulónak gratulálunk a sikeres, szép eredményekhez és a többieket is arra biztatjuk, hogy bátran mérjék össze tudásukat más iskolák diákjaival.


 
 


Sárospataki Református Gimnáziumban
/2009.03.27./
 

 

Kazinczy nyomában…

 

        
                     

 


 
 


Kövér Sándorné


 

Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulója tiszteletére könyvtári rendezvénysorozatot szervezett A Művelődés Háza és Könyvtára.
Március 20-án a sárospataki kistérség könyvtárosai és a Zempléni Könyvtárosok Szervezete közös kirándulást szervezett Sátoraljaújhelybe és Széphalomba - számolt be a kirándulásról Kövér Sándorné könyvtárvezető...


Meglátogattuk a Kazinczy Múzeumot, a Városi Könyvtárat és a Levéltárat is, ahol Zemplén Vármegye „napibérese” 16 éven át dolgozott.
Kirándulásunkat Széphalomban fejeztük be, ahol meglátogattuk a Kazinczy-emlékcsarnokot és a Magyar Nyelv Múzeumát is. Ez az intézmény méltó emléket állít a nagy magyar nyelvújítónak, szimbolizálva Kazinczy Ferenc máig élő eszmevilágát.


 

További fotók>>>

/2009.03.27./
 

 

A Kulturális Bizottság már elégedett a komplex városfejlesztési tervvel

 

        
                

Bizottságunk két fontos témát vett napirendre, melyek közül a komplex városfejlesztési stratégiai terv már többször került a testület elé. A Kulturális Bizottság tagjai úgy látják, hogy ez a terv ebben a formában, ahogy jelen pillanatban áll, már alkalmas arra, hogy a város elfogadja és használatba kerüljön – nyilatkozta Darmos István, a bizottság tagja…
 


 
 


Darmos István


 

Mi számos esetben, bizottsági ülésen és azután a testület előtt is fogalmaztunk meg kéréseket, akár kritikákat is a stratégiai terv készítése során. Ezeket a készítők maximálisan figyelembe vették és a határozott javaslatokat be is építették. Tehát azt gondoljuk, hogy ez most így, ebben a formában már elfogadható és a testületnek ezt fogjuk javasolni.

Másik fontos kérdés volt, ami szintén többször került már a testület elé, a városi sportpálya üzemeltetésének kérdése. A bizottságunk azt javasolja a testületnek, hogy a városi sportpályát a Vay Miklós Szakközép Iskola üzemeltesse. Mi azt gondoljuk, hogy ebben a formában egy bizonytalan időszak végére kerül pont, a továbbiakban kidolgozásra kerül majd a működésnek a mikéntje, hogy szervezetek, magánszemélyek, hogyan, miképpen vehetik majd igénybe a sportpályát. Az igazgató úr is megfogalmazta, hogy továbbra is mindenkinek biztosítani fogják a lehetőséget, aki igényt tart rá.

Ezen kívül egyebekben egy lejárt idejű határozattal, illetve Erdélyi János unokáinak a sárospataki konferencián való részvételével foglalkoztunk, illetve erről tájékoztatott Kiss Endre József bizottsági tag bennünket. Nevezetesen, hogy Erdélyi János születési évfordulója kapcsán egy tudományos konferenciát szeretnének rendezni, amelyet a bizottságunk is támogat.


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2009.03.27./
 

 

Sok családnak jelent majd megélhetést a közfoglalkoztatás

 

        
                  

Legnagyobb hangsúllyal talán a közfoglalkoztatási tervnek az elfogadásával foglalkoztunk, már csak azért is, mert nagyon fontos a város életében az, hogy munkahelyeket próbáljunk teremteni – kezdte tájékoztatóját az Egészségügyi és Szociális Bizottság e heti üléséről Oláh József, a bizottság elnöke…
 


 
 


Oláh József Csaba


 

Ezáltal közel 500 fő lesz az, akit közcélú foglalkoztatásban fogunk tudni foglalkoztatni, ami azt jelenti, hogy ebbe a keretbe mindenki bele fog férni rotációs rendszerben. Az előzőekben már tárgyaltuk erről az elmúlt hét hétfőjén egy szociálpolitikai kerekasztal keretében, ami végül is arra utalt, hogy a bizottsági tagok, a szociális szférához tartozó önkormányzati intézményvezetőket, és a szociális szférához tartozó civil szervezetek vezetőit meghívtuk, és ott már egyszer áttárgyaltuk ezt a tervezetet, amit mindenki javasolt elfogadásra a képviselőtestületnek, mint ahogy itt is egyhangú szavazattal javasolja a bizottság az elfogadását.

Mindenképpen fontos megemlíteni azt, hogy - mint említettem is - rotációs rendszerben fog működni, 90 napig köteles ezeket az embereket foglalkoztatni az önkormányzat. Ez egy szempontból azért jó, mert egy pénzügyi minőségi javulást eredményezhet a családoknál, ugyanis a mindenkori minimálbért kell megadni az embereknek, sőt aki középfokú végzettséggel rendelkezik, ott is a minimálbért, de ugye annak a kereseti lehetősége már magasabb. Most a minimálbér bruttó 71 ezer forint, a középfokú végzettségűeknél, pedig 87 ezer forint. A 35 év alatti, nyolc általánossal nem rendelkező emberek a nyolc osztály elvégzésére kötelezhetőek, ők azért fogják kapni ezt a 71 ezer forintot. Minden egyes önkormányzati intézmény beadta már tételes igényét, hogy ez évben körülbelül hány főt szeretne foglalkoztatni, ami számunkra nagyon fontos. Mindenképpen a köz érdekében tudjuk elképzelni ezeket a foglalkoztatásokat, mivel közfoglalkoztatásról beszélünk.

Napirendi pontjaink közül tárgyaltuk még a lakások elidegenítéséről szóló rendelet módosítását. Sárospatak testülete elfogadott egy lakáskoncepciót, amit felállítottunk és ezt kívánjuk véghezvinni. Ehhez a módosításokat meg kellett tenni, mivel bérleti díj emelésekről van szó, és terveink között szerepel az is, hogy csökkentjük a szociális bérlakásaink állományát, ezért a rendeleteinket ehhez kellett hozzá igazítani.

Zárt ülésben adóság kezelés iránti kérelmeket, segélyeket, lakásfenntartás iránti kérelmeket tárgyalt a bizottság.


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2009.03.26./
 

 

Megemlékezések a Sárospataki Református Gimnáziumban az 1848-as forradalomról és szabadságharcról

 

        
                     

A hagyományainkhoz híven az 1848-as forradalomról és szabadságharcról idén is megemlékeztünk a gimnáziumban március 12-én. Az ünnepség a református templomban kezdődött Török Béla nagytiszteletű úr igehirdetésével, majd az osztályfőnökök vezetésével az osztályok átvonultak az iskolakertbe. Az iskolai ünnepélyt a 12. E osztály állította össze. A verseket és a szövegrészletet Országh Sára, Nyisalovits Zsófia, Semperger Viktória, Szebényi Andrea, Markovics Soma és Szabó Sándor adták elő....

A néptáncot Harda Rita tanította be. A megemlékezést Kossuth Lajos szobrának megkoszorúzásával zártuk. Az általános iskolások is istentisztelettel kezdték az ünnepséget március 13-án, pénteken. Aztán prózamondással, Kossuth-nótákkal és verssel emlékeztek meg a márciusi hősökről.

Nem csak Patakon emlékeztünk meg a szabadságharcról. Iskolánk Rákóczi Szövetségének küldöttsége 2009. március 15-én Palágykomorócra (Kárpátalja) és Nagykaposra (Felvidék) látogatott. Diákjaink mindkét helyen részesei voltak az ünnepi műsornak és a koszorúzásnak.
Akár Patakon, akár máshol az országban vagy éppen Kárpátalján ünneplünk, mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy a diákjaink szeme előtt példaként lebegjenek a márciusi ifjak, s amiben hittek, amit vallottak, azt ők is, mi is továbbvigyük.


 
 További fotók1>>>                     2. >>>                    3.>>>       
/2009.03.26./
 

 

Regionális Bajnokság Gyermek I. korcsoport

 

        
                     

Gyerek I: Verseség a VUK Miskolctól - újra a Nyíregyháza vezet Aqua SE Nyíregyháza-Zempléni Vízilabda Klub 14:18 (3:3, 4:5, 4:5, 3:5)

Aqua SE:
Boros László, Szilágyi Csongor (1), Hell Dávid, Mikola Ábel, Kozsla Attila (8), Sípos Máté, Gidófalvi Zoltán (1), Dauda Péter, Pap Zoltán, Csiszár Benjámin (2), Tóth Bence, Bernáth Ronald (1), Habzsuda Tivadar (1)
ZVK:
Zsarnai Gyula, Kőrösi Ádám (4), Erdős Márton (4), Marschalkó Soma, Szokolovszky László, Gulyás Ádám (6), Hajdu Réka, Marschalkó Bianka, Pozsa Viktória (4), Monok Annamária, Beimli Ákos, Szokolovszky Balázs, Marczi Dániel, Csordás Dávid...
 


 
 


Erdős Marton

Kőrösi Ádám

Gulyás Ádám

Marschalkó Bianka


 

A Kiállítások: Aqua 0, ZVK 6
Büntetők: Aqua 3, ZVK 0
Akciógól: Aqua 10, ZVK 18. Emberelőnyös gól: Aqua: 2, ZVK: 0

Több, mint egy percet kellett várni az első gólra, amit ráadásul nem is a ZVK szerzett: Csiszár Benjámin, a nyíregyháziak játékosa volt eredményes. Szoros és izgalmas volt az első játékrész, amikor csak futottunk az eredmény után. Ez azonban sikerült Erdős Marci (2) és Gulyás Ádám góljaival. A következő negyedben Kőrösi Ádám találatával átvettük a vezetést. Innentől kezdve gyakorlatilag felváltva estek a gólok (a mieinket Pozsa Viki, Gulyás Ádám 2 és Erdős Marci szerezték) és a félidőben 8:7-re vezettünk.
Joggal aggódtak a zempléni drukkerek, hiszen a harmadik negyed közepén a házigazdák átvették a vezetést. Ekkor - Erdei János időkérését követően - két perc alatt két gólt szereztünk (Pozsa Viki, Gulyás Ádám). A mérkőzés folyamán - különösen ebben az időszakban - úgy tűnt, hogy a játékvezető nem ugyanúgy bírál el szabálytalanságokat a két csapatnál. Csak egy adalék: a harmadik negyedben az Aqua SE négy (!) emberelőnyt és két büntetőt kapott, a Zempléni VK egyet sem... Ennek ellenére két gólos előnnyel vághattunk neki az utolsó játékrésznek. Talán erőnlétileg múltuk felül ellenfelünket, mindenesetre 3 perc alatt 4 gólt szerezve (Erdős Marci, Kőrösi Ádám 2, Gulyás Ádám) hat góllal elhúztunk. Ezt a hátralévő időben már nem lehetett behoznia a nyíregyházi együttesnek, így teljesen megérdemelt, 4 gólos győzelmet aratott Gyermek I-es csapatunk.

Regionális Bajnokság Gyermek I. korcsoport (U13-14) VUK Miskolc-Zempléni Vízilabda Klub 12:11 (2:0, 2:3, 2:5, 6:3)

VUK Miskolc:
Bernáth Bálint, Hornyák Dávid (5), Mózes Márk (3), Takács Márton, Horváth Domonkos, Csonka Márton (1), Sárkány Iván, Grassalkovits Kinga, Dulai Ádám (3), Maginecz Ádám
ZVK:
Zsarnai Gyula, Kőrösi Ádám (4), Erdős Márton (2), Marschalkó Soma, Szokolovszky László (1), Gulyás Ádám, Hajdu Réka, Marschalkó Bianka, Pozsa Viktória (1), Monok Annamária, Beimli Ákos (1), Szokolovszky Balázs, Marczi Dániel (1), Csordás Dávid, Tari Zsolt (1)

Kiállítások: VUK 5, ZVK 3
Büntetők: VUK 1, ZVK 0
Akciógól: VUK 11, ZVK 10. Emberelőnyös gól: VUK: 0, ZVK: 1

Nagyon keservesen indult mérkőzés, hiszen az első negyedben mindössze két gól született. Ebben az időszakban nem volt szerencsénk. Hajdu Réka előbb egy kiszorított helyzetből lőtt kapufát, majd a csavart lövése is a felső lécről pattant vissza. Ezen túl két emberelőnyös helyzetet is elpuskáztunk. "Gyerekek, valakinek gólt kellene dobni..." - mondta Erdei János. Érdekes volt a játékvezetői felfogás is. Erre egy példa: centerünket két kézzel hátulról a víz alá nyomó bekk ellen még csak szabaddobást sem kaptunk.
A második játékrész szinte ott folytatódott, ahol az első abbamaradt: Kőrösi Ádámnak csak két kapufát követően sikerült bevenni a miskolciak kapuját (1:3). Félidőre végül egy gólt lefaragtunk a hátrányunkból (3:4).
Hiába volt a nagyszünet, úgy tűnt, a Miskolc ellen ma semmi sem sikerül. Két és fél perc alatt újabb két gólt kaptunk (3:6), de ekkor végre magára talált a csapat és a negyed végére 8:6-ra fordított.

A folytatásban tovább növeltük az előnyt egy mintaszerű akció után: Pozsa Viki úszott meg a jobb szélen, aki önzetlenül bepasszolta a középen érkező Tari Zsoltnak a labdát (9:6), aki nem hibázott. Ekkor a "harmadik csapat" volt a vízben és gyorsan fel is zárkózott az ellenfél, sőt 4.30-nál a vezetést is átvette (9:10). Innentől kezdve felváltva estek a gólok, és az egy gólos különbség megmaradt a két csapat között.
Nézőként nem nagyon értettük, hogy a Nyíregyháza ellen remeklő Gulyás Ádám miért nem játszott egy percet sem, amikor láthatóan nagy formában játszott ezen a napon. Az mindenesetre biztos, hogy miután a Nyíregyháza legyőzte a Miskolcot, lecsúsztunk a dobogó első fokáról, és már csak akkor nyerhetjük meg a bajnokságot, ha minden hátralévő mérkőzésünket hozzuk. Bízzunk abban, hogy így lesz...


 

Zempléni Vízilabda Klub
/2009.03.26./
 

 

Tapasztalatcsere Eisenachban

 

        
                     

Németországi testvérvárosunk meghívására kis delegáció utazott az elmúlt hétvégén Eisenachba, melynek az aljegyző, dr. Szabó Rita is tagja volt. A három nap tapasztalatairól, élményeiről ő számolt be olvasóinknak…
 


 
 


dr: Szabó Rita


Aros János


 

Németországban a tavaszköszöntő fesztivált tartják most, ami köthető a tavaszi napfordulóhoz. Ez egy nagyon ősi, germán eredetű hagyomány, amelyet több helyen ünnepelnek, de a Thüringiai tartományból Eisenach városában a legnagyobb szabású ez az ünnepségsorozat. Egy hétig tart, most szombaton kezdődött, a fő polgármester úrelmondása szerint 60 ezer látogatót várnak egész hétre. Tehát valóban Németország legnagyobb ünnepélye ez a tavaszköszöntő ünnepség.

Megnéztük még Wartburg várát, Bach házát, a Szent Erzsébet életét bemutató kiállítást - amivel szerencsénk volt, mert pár nap múltán ezt a kiállítást már lebontják - valamint megnéztük még egy autógyárnak, a régi autókat bemutató múzeumát. A második napon egy eisenachi városrész önkéntes tűzoltói láttak vendégül bennünket egy vacsorán. Megmutatták, hogy ott hogyan szerveződött az önkéntes tűzoltó egylet, hogyan segítenek az eisenachi hivatásos tűzoltók munkájában, milyen alkalmakkor hívják őket. Nagyon érdeklődőek voltak az emberek, Magyarországról sokat kérdeztek. Nem csak a tűzoltók, hanem például a Wartburg várában az idegenvezetést tartó hölgy, aki nagyon sok szerencsét kívánt a magyaroknak, értesülve a friss politikai hírekről. Azt mondta, hogy nagyon sok jót kíván a magyaroknak, és mivel olyan szívélyes nép a magyar, igazán megérdemli, hogy jobb sorsa legyen.

Úgy gondolom, hogy a kollégák nevében is nyilatkozhatom, hogy valóban élményekkel teli volt ez az eisenachi látogatás, szakmai szempontból pedig nagyon hasznos, és bízom benne, hogy Sárospatak számára ez által újabb gyümölcsöző kapcsolatok születnek. Gondolok itt arra, hogy az eisenachi gimnázium részéről igény merült föl, hogy egy hármas testvérvárosi kapcsolatot hozzanak létre. A testvérvárosi kapcsolaton belül, pedig gimnáziumok közötti kapcsolatot és itt Eisenach, Sárospatak és Bécs hármas kapcsolata került szóba.
Nagyon szívélyes volt a Luther Márton Gimnáziumnak az igazgatója, aki nagyon határozottan fejezte ki, hogy nem egy hirtelen ötletnek gondolja a gimnáziumok közötti kapcsolatot, hanem egy nagyon határozott szándéknak.
Ezen túlmenően látogatást tettünk az eisenachi Aquaplex fürdőben, ahol láthattunk egy szabadtéri medencekomplexumot, úgy fedett és egy nyári medencés területet, valamint egy nagyon modern szauna egységet. Ez egy speciális fából létesült, amelyet kilófának neveznek, és amelynek a légzés szempontjából különlegesen jótékony hatása van. Tehát ebből a szempontból Sárospataknak ez egy nagyon időszerű látogatása volt, el lehetett lesni nagyon jó ötleteket.

Ezen túlmenően maga a városi ünnepséget 21-én szombaton tartották, ahol a táncosok fölvonultak, a delegáció pedig meghatározott program szerint vett részt ezen az ünnepségen. Nagyon kellemes élményünk volt ez a hétvége, hiszen nem csak egyedüli testvérváros volt Sárospatak, hanem Eisenach más testvértelepülései is képviseltették magukat, így volt lehetőségünk megismerkedni a dániai testvértelepülés delegációjával, részben a franciákkal, illetőleg az ukrajnai testvérvárosból két diáklánnyal, úgyhogy egy nagyon eredményes, és egy nagyon színvonalas programokkal teli látogatással telt ez a három nap.


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2009.03.26./
 

 

Ma avatják új helyén a Vasútállomásról áthozott domborművet

 

        
             

Csütörtökön délután az Újbástya Rendezvénycentum 2. emeletén, a konferenciaterem előterében avatják újra Stremeny Géza Városjelkép című domborművét, ami korábban a Vasútállomás falát díszítette. Az áthelyezést a Lokálpatrióták Egyesülete kezdeményezte és finanszírozta, így ennek körülményeiről Saláta László, az egyesület elnöke számol be…
 


 
 


Saláta László


 

Sokan megkérdezik tőlem, hogy végül is miért nem kültéren helyezzük el az alkotást? Nagyon egyszerű erre a válasz: egyfelől, mert a lektorátustól voltak itt a helyszínt megszemlélni és ez volt az általuk is elfogadható, egyetlen egy helyszín.
Egyébként mi is egyet értenénk azokkal, akik azt állítják, hogy igen, jobb lenne ez a mű, ha valahol a kültéren helyezkedne el, hiszen akkor sokkal többen láthatnák. De ha ez a mű valahol olyan magasan lenne, hogy nem tudnánk elérni, akkor élvezhetetlen lenne, mert ha valaki ismeri magát a reliefet az tudja, hogy pici, apró mozaikokból, részletekből, portrékból tevődik össze a kép, a város azon kulturális szimbólumaiból, melyeket érdemes megnézni, mint egy útmutatót. Ha pedig elérik, akkor meg is rongálják, mint ahogy a Vasútállomáson ez már elkezdődött, szerencsére még helyrehozható mértékben.

Azért is gondoltuk, hogy a Tourinform Irodába hozzuk, hiszen hol lenne jobb helye ennek, ha nem itt, hogyha ez egyszer beltérre szorul.
Sajnos a mai, 2009-es viszonyok között, ha néztük mostanában a televíziót, akkor láthattuk, hogy Nyíregyházán, Kiskunfélegyházán hasonló sorsra jutott néhány alkotás, mint ahogy a Bessenyei szobor az Iskolakertből.


 
Lehet bennünket ezért bírálni, hogy most betesszük egy beltérre, de én azt gondolom, hogy a mű megőrzése a legfontosabb, ezért örültünk neki, hogy el tudtuk onnan időben hozni. Ezt bizony hat ember leemelte, rátette az autóra és elhozta - ezt másik hat ember is megtudta volna tenni.
Most már kicsit meg vagyok nyugodva, mert egy picit féltem - őszintén szólva – az áthelyezéstől is. Ez az alkotás körülbelül 10 millió forint eszmei értékkel bír jelenleg és daruval emelték be, mert hogy 2 mázsa 60 kg a súlya, 290 cm a szélessége és 160 cm a magassága. Tehát ez akkora terjedelmű, monumentális alkotás, hogy nem tudtuk volna lépcsőn felhozni, csak daruval és hát tudjuk, hogy ha valami probléma lett volna – elszakadt volna a kötél, vagy megrongálódott volna, akkor milyen óriási veszteség érte volna a várost.

Így egy következő lépcsőn túljutottunk, most azon a helyszínen van, ahol tulajdonképpen el lesz helyezve. A büfé mellett van itt még egy üres falfelület, ami valóban azért kiállt, hogy valami oda még kerüljön, egy kép, egy alkotás. És amikor megnézték ezt a helyet a lektorátus képviselői akik itt jártak, az alkotóművésszel együtt, ők is ezt tartották a legalkalmasabbnak.
Az alkotóművész egyébként az előző hetekben elvégezte rajta a szükséges restaurálási munkákat, illetve a javításokat, pótolta azokat az elemeket, amelyek hiányoztak róla. Már előkészítettük a területet, ahova föl lesz helyezve, ebben az ÉPSZER Szövetkezet nyújtott segítséget, ők egy tartószerkezetet készítettek és erre függesztették fel a reliefet.

Tehát március 26-án, csütörtökön 16 óra 30-kor lesz ennek a reliefnek a képletes és újbóli másodszori átadása, amikor is ezt követően a Lokálpatrióták Egyesületének a közgyűlésére kerül sor.
Tehát szeretnénk ezt az ünnepséget megfelelő környezetbe helyezni. Itt lesz az alkotó művész úr is, és polgármester úr fogja átadni új helyén a felújított Városjelképet.

További fotók>>>

Törő Gábor
/2009.03.26./
 

 

A Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki a megyei rendőrfőkapitányt

 

        
                     

Nemzeti ünnepünk alkalmával kitüntetést kapott dr. Vereckei Csaba rendőr ezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője. Főkapitány úr többször járt városunkban, korábban is nyilatkozott már honlapunknak, és ezúttal is szívesen válaszolt telefonon feltett kérdéseinkre…
 


 
 


Dr. Vereckei Csaba


 

A kitüntetést a köztársasági elnök úrtól kaptam, a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztjét, annak is a katonai tagozatát. Számomra ez rendkívüli meglepetés volt és rendkívüli megtisztelés, hogy ebben az elismerésben részesülhettem. Azt hiszem, hogy különös értéke van egy rendőr pályafutásában, ha ilyen kitüntetést kaphat és magáénak tudhat, úgyhogy ezt én ezentúl minden alkalommal büszkén fogom viselni

További terveiről, céljairól érdeklődve a következőket tudtuk meg:

A távlati terveim teljes mértékben egybeesnek azokkal a szakmai célkitűzésekkel, amikről az elmúlt időszakban már több fórumon volt lehetőségem és alkalmam szólni.
Az első és mindennél fontosabb az, hogy hasonló színvonalon és hasonló teljesítményt megkövetelve működtetni a rendőr-főkapitányságot és annak valamennyi rendőri szervét, mint ahogy azt már megszokhatták az elmúlt években is, és joggal elvárják tőlünk.
Ez nem egy egyszerű feladat. A minket körülvevő világot gazdasági válság sújtja, elég sok problémával kell megküzdenie minden egyes munkáltatónak, de komoly fejtörést és kihívást jelent ez minden rendőri vezető számára is.

A mindennapok arról szólnak, hogy megtaláljuk a megoldást az ebből adódó problémákra és ezt lebontva, vagy konkretizálva, elsősorban azokat a szakmai prioritásokat megvalósítani, amiket meghirdettünk: gondolok itt a fokozott közterületi jelenlétre, a kistelepülések biztonságának fokozására, a kutyás szolgálati ág további fejlesztésére, és nem utolsó sorban az állomány megtartására és az állomány megvédésére, mind a külső, mind a belső hatásokkal szemben.


 


Cziczer Katalin
/2009.03.25./
 

 

Új önkormányzati képviselőt választ egy választókerületünk

 

        
        

Időközi választás kitűzésére került sor Sárospatakon, amikor a 6-os számú, egyéni választókerületben Kőszegi Bertalan képviselő úr helyére kerül új önkormányzati képviselő, ugyanis a képviselő úr bejelentette képviselői mandátumáról történő lemondását, február 28.-ai hatállyal a képviselő-testület felé – tudatja elsősorban a lakótelep lakóival dr.Komáromi Éva, Sárospatak város jegyzője…
 


 
 


dr. Komáromi Éva


 

A választási iroda feladata volt, hogy 30 napon belül összehívja a választási bizottságot. Ez március 18-án megtörtént és a bizottság június hetedikére, az Európai Parlamenti választások várható időpontjának napjára kitűzte - ebben az egyéni választókerületben - az időközi választást.
A választási bizottság határozatot hozott erről a döntéséről, mely határozat ellen március 20.-án 16 óráig volt lehetőség jogorvoslat benyújtására. Nem került sor fellebbezés beadására, így elindult az előkészítő munkája ennek az időközi választásnak.
Legelőször a névjegyzék készül el, amelyet a megyei közigazgatási hivatal készít részünkre.

Megkapják az érintett választópolgárok az értesítő szelvényeiket, illetve közszemlére is kerül a választói névjegyzék a szokásos rend szerint.
Fontos még megjegyezni azt, hogy e választási esemény alkalmával, az európai parlamenti választásoktól teljesen elkülönítetten kell majd lebonyolítani ezt azt egyéni választókerületi választási eseményt. Csak könnyebbség mind a lakosságnak, mind az eljáró választási irodának, hogy ez egyidejűleg kerül lebonyolításra.

Ennek az érintett választó kerületnek a szavazó köre az Árpád Vezér Gimnáziumban található, tehát ez praktikusan úgy fog megjelenni, hogy egy külön tanteremben külön szavazatszámláló bizottság fogja szedni a szavazatokat, csak és kizárólag a 6-os számú egyéni választókerület képviselői mandátumára vonatkozóan.

A 6-os számú választókerülethez az alábbi utcák tartoznak:
Andrássy Gy. u., Déryné u. (páros 2-6.) Katona J. u. (páros 26-46.) Lavotta J. u. (páratlan 53-59.), Október 23. tér, Szabó E. u., Zrínyi u. (páros 36-38.).


 

Cziczer Katalin
/2009.03.25./
 

 

Látványosan halad az építkezés Végardón

 

        
        

Az idő jobbra fordultával, miután a fagyok csökkenése már lehetővé teszi, felgyorsultak az események a parkfürdő felújításával kapcsolatosan – kezdte nyilatkozatát Aros János alpolgármester, a végardói strandfürdőről, ahol - amit a fotókon is látszik - valóban látványos haladást értek el az építők…
 


 
 


Aros János


 

Mint ismeretes 500 millió forintot fordított Sárospatak Város Önkormányzata arra, hogy a végardói strandfürdő végre méltó körülmények között tudja fogadni azokat a vendégeket, akik eddig is ellátogattak Sárospatakra, és reményeink szerint a hazai turizmus felélénkülésével idén még többre számíthatunk.
A két bejárati rész megújulása már folyamatban van, állnak a falak, és egy új medence építéséhez kezdtünk hozzá, amely hamarosan be is fejeződik. Néhány hét múlva már át is adják ezt a medencét, melynek elkészülte egy 500 négyzetméteres új vízfelület növekedést fog eredményezni.

Május 31. után láthatjuk majd, hogy a teljesen új bejárati épületekben kapnak helyet azok a vendéglátó ipari egységek, amelyek valljuk be őszintén, nem teljesen ide illőek voltak már a strandfürdő területére. Egy új babapancsoló medencét fogunk még kialakítani, illetve azok a kiszolgáló létesítmények, öltözők, zuhanyzók készülnek el május végére, amelyek az ide látogatók felhőtlen szórakozásához fognak majd hozzájárulni.

Amikor beruháztunk, akkor még nem volt ilyen a gazdasági helyzet - bár az ország állapota nem sokkal volt jobb - de a hozzáállásunkon és a véleményünkön ez sem változtatott, hiszen az egyedüli menekülés, az előre menekülés számunkra. Tehát azokat a beruházásokat, amelyekből bevételt szeretnénk - márpedig Sárospataknak sok bevételi lehetősége a turizmuson kívül egyelőre nincs - azokat továbbra is folytatni fogjuk.
Így tudunk majd munkát biztosítani a pataki vállalkozóknak, illetve azoknak a patakiaknak, akik reményeink szerint később majd a vendéglátásból fognak tudni megélni. Bízom benne, hogy ez a változás Sárospatak életében kézzelfogható lesz.


 


Törő Gábor
/2009.03.25./
 

 

ARANYOS SUSI-sok

 

        
        

A SÁROSPATAKI UTÁNPÓTLÁSNEVELŐ SPORTISKOLA 1999-ben született szivacskézilabdásai az Országos ADIDAS bajnokság Megyei Döntőjén vannak túl, amit Sárospatakon az Árpád Vezér Gimnáziumban és Ózdon a Városi Sportcsarnokban rendeztek 2009 márciusában. A lányok és fiúk is szépen szerepeltek, az erős mezőnyben. A lányoknál külön ki kell emelni, hogy Papp József tanítványai veretlenül lettek az elsők, a hat csapatos mezőnyben. Így bejutottak a Régió Döntőbe, ami április 5-én lesz, Ózdon, ahol a három megye legjobb csapatai találkozhatnak egymással. HAJRÁ SUSI!...
 


 
 


Papp József


Punyi Gyula


 

A leány csapat tagjai: Papp Dóra, Fodor Zsófia, Perényi Júlia, Rák Petra, Zombori Gréta, Csordás Dóra, Bajzáth Emese, Krenyitzki Sarolta, Pauleczki Kitti, Ferencz Dorina, Yaeger Anna - játékosok, Papp József – edző.
A fiú csapat tagjai: Darmos Ábel, Molnár András, Yaeger Tamás, Sárosi Simon, Kerülő László, - játékosok, Nagyházi Annamária – edző.
 

Eredmények – 1999-es lányok: SUSI – Miskolci Sportiskola 23:7
Újváros DSE – Kazincbarcika 5:11
Ózd A – Ózd B 32:6
MISI – Újváros DSE 18:5
SUSI – Kazincbarcika 22:5
ÚDSE – Ózd A 5:12
Ózd B – SUSI 5:15
SUSI – Újváros DSE 18:2
SUSI – Ózd A 15:8
Eredmények – 1999-es fiúk: SUSI – Miskolci Sportiskola 5:13
Újváros DSE – Kazincbarcika 5:22
Ózd A – Ózd B 14:13
MISI – Újváros DSE 19:11
SUSI – Kazincbarcika 8:25
ÚDSE – Ózd A 4:10
Ózd B – SUSI 4:28
SUSI - Újváros DSE 9:11
SUSI – Ózd A 8:18

A SUSI 2000-2001-ben született labdarúgói Tokajban szerepeltek – 2009.március 21-én – a Tapsi Kupán, ahol izgalmas mérkőzéseket játszottak a meghívott csapatokkal. A napot, a tanulók vereség nélkül zárták, így joggal vehették át az aranyérmet és a kupát. A torna legizgalmasabb, egyben mindent eldöntő mérkőzésén 2:0-s hátrányból fordítva nyertek a pataki fiúk a nyíregyházi fiatalok ellen.

Eredmények: SUSI – Szerencs 2:1
SUSI – Tokaj A 2:1
SUSI – Tokaj B 0:0
SUSI – Nyíregyháza 4:2
A csapat tagjai: Kelemen Gergő, Botos Zsolt, Kerülő László, Berki Bence, Ladomerszki Bence, Hornyák Levente, Tóth Roland, Kalocsay Attila, Tóth Sebestyén, Tagai Péter, Kocsik Dániel - játékosok, Punyi Gyula – edző.

Hír még a SUSI életéből, hogy 2009. március 13-án az Újbástya Rendezvénycentrumban tartották azt a szülői értekezletet, ahol a témák közt szerepelt a 2008-as évértékelése szakmai, anyagi és erkölcsi szempontok alapján és a 2009-es szeptemberi kezdés eseményei is. Valamint a pályázatokról és az eszközbeszerzésről is esett szó. 2009. március 28-án – az 1998-as labdarúgó csapat – Nyíregyházára látogat egy Nemzetközi tornára. Majd ugyanez az együttes május 2-án is Nyíregyházára utazik. A Sportiskola 2009. május 10-én rendezi a II. SUSI KUPA Labdarúgó, Szivacskézilabda és Kézilabda GYERMEKFESZTIVÁLt, ahol az egyesület összes csapatát láthatják a kilátogató nézők. www.susi.mlap.hu


 

További fotók>>>

SUSI
/2009.03.25./
 

 

Tulajdonosokká válhatnak a szociális lakások bérlői

 

        
        

A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság e heti ülésén többek között egy olyan rendelet előkészítésén dolgozott, amire sok lakás bérlője fel fog figyelni, hiszen elérhetővé válik számára, hogy a bérelt lakás a tulajdonába kerüljön. A részletekről Erdős Tamás, a bizottság elnöke számolt be…
 


 
 


Erdős Tamás


 

Tavaly ősztől készülünk ennek a programnak a végrehajtására, amelynek a lényege, hogy a szociális bérlakás állományunk egy jelentős részét értékesítsük, más részét pedig funkcióváltás céljából felszabadítsuk.

A helyi önkormányzat törvényi kötelezettsége, hogy az arra rászoruló helyi lakosok számára szociális helyzettől függő jogosultsági feltételek megléte esetében lakhatást biztosítson. A városnak jelenleg 229 db szociális bérlakása van, ami a képviselőtestület szerint rendkívül sok. Azt is meg kell állapítani, hogy a bérlakás állományunk döntő részének állapota rossz, értéke rendkívül csekély, fenntartása jelentős költséget ró az önkormányzatra, hiszen a bérlők egy nagyon jelentős hányada semmilyen állagmegóvási tevékenységet nem végez, a használat kapcsán felmerülő felújításokat sem végzi, azt az önkormányzattól várja.

A lakások havi bérleti díja jelenleg – komfortfokozattól függően – 800 és 7000 Ft/hó között alakul. Az ebből származó bevétel nem fedezi a lakások fenntartásával járó alapvető költségeket sem, a lakók egy részének elvárásaira a bérleti díjakból befolyó bevétel összegén túl az önkormányzat egyéb bevételeit kell ráfordítani. Különösen nagy hátrányt jelent, hogy a 90-es években a város nagyon sok bérlővel határozatlan idejű bérleti szerződést kötött, amit a hatályos törvények szerint nem áll módunkban egyoldalúlag felmondani. A határozatlan idejű jogviszonnyal rendelkező bérlők bérleti joga a vele egy háztartásban élő hozzátartozókra automatikusan továbbszáll, így azt sem vizsgálhatjuk, hogy az adott bérlőnek fennáll-e még a lakáshasználatra vonatkozó jogosultsága.
 


 
A város lakosságának saját lakással rendelkező, nagyobbik hányada méltán fogalmazza meg kritikáját a szociális bérlakás rendszerrel kapcsolatban, hiszen minden magántulajdonosnak magának kell gondoskodnia a lakása használhatóságáról, ebben senkire nem számíthat. Míg a szociális bérlakásban élők – kevés tiszteletre méltó kivételtől eltekintve – az önkormányzattól várják még azt is, hogy az elromlott zárat, a betört üveget is kicseréltesse, a rendszeres tisztasági meszelést elvégezze. Az is előfordult, hogy a bérlő hevesen követeli, hogy az önkormányzat építsen neki kinti WC-t, mert a gyerekeknek nincs hova menniük…

Mindezen ellentmondások feloldása érdekében a korábbi komfortfokozat szerint megállapított néhány száz forintos havi bérleti díjakat július 1-től – komfortfokozattól és földrajzi fekvéstől függetlenül – 3000 Ft-ra emeltük, ez az úgynevezett lakbérminimum. A lakbér mértéke a lakás komfortfokozatától és fekvésétől függően kerül meghatározásra, ami a korábbi lakbér többszörösét is kiteheti. Ez még mindig nem piaci ár, de jelentősen magasabb a korábbinál.

A mai előterjesztésben annak a rendeletnek a módosításáról tárgyaltunk, amely a szociális bérlakások megvásárlásának szabályait rögzíti. Eszerint törvényi kötelezettségeknek megfelelően kell a lakáscélú ingatlanokat értékesíteni, de az önkormányzatnak, mint tulajdonosnak lehetősége van a törvény által előírt kedvezményeket saját érdekei és szándékai szerint meghatározni. A döntés eredményeképpen a bérlők rövidesen levélben kapnak tájékoztatást a bérelt lakások megvásárlásának feltételeiről, külön erre célra ügyfélszolgálati irodát alakítunk ki.

A lakbéremelésnek köszönhetően a fizetendő havi bérleti díj mértéke megközelíti azt az összeget, ami egy hitelfelvétel esetén havi törlesztő részként fizetendő. A bérlők a törvény szerint meghatározott kedvezmények közül választva akár a forgalmi érték 40%-át is kedvezményként kaphatják, de szintén törvényi kötelezettség alapján módjuk van akár 15-20 év alatt törleszteni a fennmaradó vételárat. A végső cél az, hogy a még mindig jelentős bérlakás állományt rövid távon az 50%-ára csökkentsük. Természetesen nem minden lakás lesz eladó, hiszen olyan frekventált helyeken is működnek szociális bérlakások, amelyeket más funkcióval tudnánk működtetni, magasabb áron, városképi és gazdasági szempontból más értéken tudunk hasznosítani. Az itt lakók számára – szintén a törvényi előírások betartásával – alternatív lehetőségeket igyekszünk kínálni.
Egyértelmű szándék, hogy a jelenlegi bérlőkből rövid távon is tulajdonosok váljanak.

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2009.03.23./
 

 

Gyermekvédelmi tanácskozást szervezett a Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat

 

        
        

A sárospataki Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat 2009. március 19-én, az Újbástya Rendezvénycentrumban tartotta meg éves gyermekvédelmi tanácskozását, amelyen a város intézményeiből sok érintett munkatárs részt vett. Hogy kik vettek részt ezen és miről tárgyaltak, arról Molnár Marianna, a szolgálat vezetője számolt be…
 


 
 


Molnár Marianna


Sáfrányos Sarolta


dr. Téglás István


 

Minden évben, március 31-ig kell megtartanunk az éves gyermekvédelmi tanácskozást, amelyen az adott év gyermekvédelmi munkáját tekintjük át. Ennek a megállapításait, a városban gyermekvédelemmel foglalkozók beszámolóinak legfontosabb eredményeit, problémáit terjesztjük aztán a képviselőtestület elé május 31-ig. A testület megvitatja a beszámolót, és a tanácskozás során kijelölt feladatokat, irányvonalat követve meghatározza
a következő év feladatait a gyermekek védelmére, a gyermekek településen való helyzetének javítására.

Nagyon fontosnak tartjuk - a saját munkánk értékelése szempontjából is - ezeket a tanácskozásokat. A résztvevők köre a mindenkori gyermekvédelmi kerekasztal, az észlelő és jelző rendszer. Ez egy széles körből kerül ki, az iskolák, óvodák és a bölcsőde gyermekvédelmi felelősei, a rendőrség és az orvosok, védőnők tartoznak hozzá. Ez a kör napi szinten is munkakapcsolatban áll egymással. Ilyenkor egymás előtt is beszámolnak és a következő évi legfontosabb szempontokat, legfontosabb teendőket megvitatják.

Fontosnak tartom elmondani, hogy - eltérően más kistérségektől - megállapíthatjuk, hogy itt Sárospatakon az észlelő és jelző rendszer tökéletesen működik. Tehát nem tudunk olyan gyermeket találni, aki valamilyen módon a rendszerbe ne kerülne be. De ez csak az első lépcső. Az utolsó lépcsőig, hogy a gyermeknek a sorsa, a problémái rendeződjenek, addig nagyon hosszú az út, és bizony ennek vannak buktatói, ebben vannak komoly nehézségek.
A városban 138 gyereket gondozunk heti rendszerességgel, ez körülbelül 60 családot érint. A fentiekben felsorolt munkatársak, tehát az iskolai gyermekvédelmisek, a professzionális segítők, a családgondozók, a rendőrség, a védőnők dolgoznak, ám ennek ellenére ez a szám évről-évre növekszik. Ezért úgy gondolom, hogy nem lehetünk nyugodtak.

A tevékenységünk egészen a csecsemőkortól kezdve, 18 évvel bezárólag minden korosztályt érint. Külön foglalkoztunk most azzal, hogy mely korcsoportokban, mi okoz igazán nehézséget a városban élő gyermekeknek. Köztudott, hogy két olyan iskolája van a városnak, az Erdélyi János Általános Iskola, illetőleg a Vay Miklós Szakképző Iskola, ahol a problémák koncentráltan jelentkeznek, ahol a gyermekek többségének a családi háttere problémás. Szerencsére a többi iskolában ez kisebb arányban jelent nehézséget. Keressük azokat a lehetőségeket, amelyek ezen intézmények tanulóinak gyermekjóléti, gyermekvédelmi problémáira válaszolhatnak.

Szintén megállapítást nyert az is, hogy a Kisebbségi Önkormányzat képviselői évek óta nem vesznek részt, sem a kerekasztalokon, sem ezen az éves gyermekvédelmi tanácskozáson – meghívásunk ellenére. Úgyhogy a legelső és legfontosabb teendőnk, hogy az ő képviselőjüket, illetőleg mindnyájukat minél hamarabb újra bevonjuk ebbe a munkába.

Évekkel ezelőtt ez nagyon jól működött, együtt jártunk ki családot látogatni és tudtunk családokon segíteni. Az utóbbi két-három évben ez teljesen megszűnt, pedig elengedhetetlenül szükséges, hogy együtt tudjunk azokon a rétegeken segíteni, vagy akár számon kérni őket, akik hozzánk fordulnak, illetőleg akiknek hozzánk kell jönnie. Hiszen a jelzőrendszer jó működése azt is jelenti, hogy nemcsak önként jönnek ide a szülők, hanem többségükben a gyermek problémája miatt jönniük kell, és el kell fogadniuk a felajánlott segítséget, ha a családban feszültség, diszfunkcionális működés van, ha a gyermek elhanyagolt akár fizikailag akár érzelmileg, nem jár iskolába, csavarog, stb.
 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2009.03.24./
 

 

Magabiztos hazai győzelem a pataki focipályán


    
  
 
A korai tavasznak megfelelő időben került sor az év első hazai bajnoki labdarúgó mérkőzésére Tiszakarád csapata ellen. A szurkolók a meccs előtt arról tanakodtak, hogy miképp kaphatott ki a múlt héten csapatunk Erdőhorvátiban, s lesz-e feltámadás - küldte tudósítását Koscsó István, az STC Baráti Kör elnöke...
 
 


Zsófi József


Kozma Ferenc


Koscsó István


 

Ezt sokan nem értettük igazán, de most, amikor megtudtuk, hogy a hétvégén a tabellán a nyomunkban lévő Mád otthonában vendégszerepeltek, és onnan is pontot raboltak, jöttünk rá hogy történik valami. Köszönjük nekik!
A múlt heti vereség kellőképen felbőszítette csapatunkat. Nagy iramban támadtunk, s már a 3. percben meg is szereztük a vezetést: Vígh Péter baloldalról ívelte be a labdát Simkó Gábor fejére, aki azt okosan a bal kapufa mellett továbbította a hálóba. 1:0
A gól a kelleténél jobban megnyugtatta játékosainkat. Az iram alábbhagyott, és a második gólra egészen a 34. percig kellett várni, amikor újra ez a két játékos játszotta a főszerepet.
Az egész mérkőzésen jól játszó Vígh Pétert a tizenhatoson belül felvágták, s a megítélt büntetőt Simkó Gábor laposan a kapus mellett rúgta a hálóba. 2:0
A második félidőt is egy gyors góllal kezdtük. Most nem adta, hanem kapta a labdát Vígh Péter, és bár lesodródott az alapvonalig, onnan egy ritkán látható szép gólt lőtt. A labda a bal oldali kapufát súrolta a jobb oldaliról pedig bepattant a hálóba. 3:0
Ezután a vendégek néhány durva cselekedetükkel hívták fel a figyelmet magukra, amit a bíró több sárga, illetve a 64. és a 72. percben pedig piros lappal „jutalmazott.”
A 77. percben az egész meccsen sokat magára vállaló Szabó Sándor fejese a kapufáról kifelé pattant.
A következő perben Horváth Zsolttal szemben szabálytalankodtak a 16-oson belül. A megítélt 11-est Simkó Gábor - mint az egyik képen is látható,- gyönyörűen a bal felső sarokba rúgta, beállítva ezzel a végeredményt: 4:0 Patak javára.

Vélemények a mérkőzésről:
Zsófi József edző:
Nagy elánnal kezdtük a mérkőzést, mert a múlt heti fiaskó után mindenféleképpen javítani szerettünk volna. Volt egy letámadási taktikánk a mérkőzés elején, amikor nagyon sok labdát próbáltunk szerezni az ellenféltől. Ilyenből szereztük az első gólt is, majd a csapat a gól után visszavett, megnyugodott. Egy picit át kellett rendezni a csapatot, hogy agresszívabban játsszunk, és több támadást vezessünk. Aránylag későn jött a második gól. A labda birtoklását nézve szerintem vagy 20-80% volt a javunkra, veszély nem fenyegette a csapatot, hogy vereséget szenved. A második félidőben két cserével próbáltam a két szélt még jobban megerősíteni, de nem igazán tudtunk kibontakozni, mert - megmondom őszintén - kemények voltak. Többen féltek a sérüléstől. Ezt mutatja a két kiállítás is.
A két kiállítás után több gólt vártam, de csak egyet sikerült. Végeredményben az eredménnyel elégedettek lehetünk, remélem, hogy ezzel most már kilábalunk abból a hullámvölgyből, amibe kerültünk az első mérkőzésen, szebb folytatás lesz. Elsősorban Vígh Peti, Simkó Gabi és Szabó Sanyi játékával voltam elégedett.
Kozma Ferenc szurkoló:
Gyengébb ellenféllel szemben javuló játékkal nyertünk!
Gratulálunk! Hajrá Patak!

Az ifi 1:1-es döntetlent játszott.
 


 

További fotók>>>

/2009.03.24./
 

 

„TÜZES HÍREK”

 

        
        

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága illetékességi területén a 2009. február 21. és március 20. közötti időszakban 25 tűzeset és 5 műszaki mentés történt, 1 esetben vaklármához vonultak egységeink és 4 esetben kaptunk téves jelzést- nyilatkozták Barna Norbert és Bodnár Attila tűzoltók…
 


 
 


Barna Norbert


Bodnár Attila


 

A fenti időszakban 2 alkalommal működtek közre tűzoltóink közúti balesetnél, szerencsére ezek nem halálos kimenetelűek voltak. A viharos erejű szél következtében 1 esetben kaptunk riasztást megdőlt kémény miatt, ami balesetveszélyt jelentett, 1-1 esetben pedig gázszivárgásnál és életmentésnél működtek közre egységeink. 

-        2009. március 15-én a délutáni órákban Erdőhorváti, Agáros-Tetőn egy személy feltehetően öngyilkossági szándékból felmászott a 35 méter magas átjátszó toronyra. A kiérkező egységeink mentőkötél segítségével szerencsére sérülés nélkül lehozták az átjátszó toronyról az illetőt és átadták a mentősöknek.

-        2009. március 18-án az esti órákban Sárospatak, Apróhomok külterületén egy Renault Laguna típusú személygépkocsi az árokba hajtott. Tűzoltóink feszítő–vágó segítségével a beszorult személyt kiszabadították, és a mentősöknek átadták. Áramtalanították a járművet, és a forgalmi akadályt megszüntették.  

A februári és márciusi időszakban megnőtt az erdő- és vegetáció tüzek száma, emiatt a fenti időszakban 24-szer riasztották egységeinket.

-        2009. március 19-én a feltehetően a késő esti órákban Bodroghalomban égett egy 6x25 méteres alapterületű régi típusú, kő falazatú, fa tetőszerkezetű, cserép tetőfedésű egyszintes családi ház utolsó (hátsó) 2,5x6 méteres alapterületű helyiségében egy egyszemélyes, fából készült heverő, a rajta lévő párnával, ágyneművel együtt. A keletkezett hőtől a berendezési és használati tárgyak megolvadtak, a helyiség falazata és mennyezete erősen kormozódott. A tűz következtében egy idős férfi életét vesztette feltehetően füstmérgezésben. 

Felhívás: 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága Parancsnoka 2009. március 3-án körlevelet adott ki az erdőtüzek megelőzése érdekében: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága - működési területén - az elmúlt évben 70 alkalommal oltott el avar- és szárazfű tüzeket, melyek veszélyeztették az erdő-területeket. Háromszor az erdőben is volt tűz.

Az erdőtüzek megelőzése érdekében és a tűzkárok csökkentésére az alábbi előírások megtartása szükséges: 

1.      A helyi lakosok figyelmét fel kell hívni arra, hogy a tűzgyújtási tilalom elrendelése után az erdő szélétől 200 méteren belül tüzet gyújtani, gazt égetni tilos.

2.      Szabadban tüzet felügyelet nélkül hagyni nem szabad, ha a szél feltámad azt azonnal el kell oltani.

3.      Az a személy, aki az erdő- vagy avartüzet észleli, köteles a tűzoltóságot értesíteni (a 105-ös segélykérőszámon, vagy mobil telefonról a 06-47-523-140-es telefonszámon).

4.      Az állampolgárok a tűzoltás vezetőjének felhívására kötelesek a tűz oltásában személyes részvételükkel közreműködni, amennyiben ezt nem teszik tűzvédelmi szabálysértés kiszabásával sújthatók, vagy a hivatásos önkormányzati tűzoltóság helyszíni bírságot szabhat ki..

5.      Biztosítani kell a községekben lévő segélykérő telefonok állandó üzemképességét.

6.      Felkérem az önkormányzatok polgármestereit, szervezzék meg a lakosság és az önkéntes tűzoltók riaszthatóságát egy esetlegesen bekövetkezett tűz esetén.

7.      Az erdőtűz elleni védelmével kapcsolatos feltételek megteremtéséről az erdőgazdálkodó köteles gondoskodni.

8.      Az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008.(VIII.1.) ÖM rendelet előírtakat be kell tartani, többek között az erdő és a közút szilárd burkolatú széle között  legalább 2 méter széles védősávot kell biztosítani. A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól, cserjéktől, fáktól tisztán kell tartani. 

Tűz esetén hívják a 105-ös segélykérő számunkat, és ne feledjék ÖNÖKÉRT HA KELL, TŰZBE MEGYÜNK! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a mobil telefonkészülékről indított 105-ös segélykérő hívás Miskolcra, a miskolci Hivatásos Tűzoltóság ügyeletére fut be. A tűzoltóság mobil telefonkészülékről a 06-47-523-140 számon közvetlenül elérhető.                


 

 Bodnár Attila és Barna Norbert
/2009.03.24./
 

 

Társastáncosaink is öregbítik városunk hírnevét

 

        
        

Talán kevesen tudják városunkban, hogy Sárospatakon lakik két középiskolás diák, akik sok-sok hétvégét töltenek az ország különböző városaiban társastánc versenyeken. Ők Szebényi Andrea és Papp Gergely. Andi a Sárospataki Református Gimnázium tanulója, Gergő pedig a Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolába jár....

Szabadidejük nagy részében táncolnak, és szeretnének a jövőben is a tánccal foglalkozni. Standard táncokból D, míg latin-amerikai táncokból C kategóriások. Három hónapja alkotnak egy táncospárt, de mindketten több éve versenyeznek. Legutóbbi versenyükön Nyíregyházán az I. Szabolcs Kupán a dobogó második fokán álltak. Találkozhatunk velük a város rendezvényein, bálokban. Reméljük, hogy a továbbiakban is eredményesen szerepelnek!


 
 


További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2009.03.23./
 

 

Szépen menetelnek a sárospataki kézilabdásaink

 

        
        

DEAC Debrecen - Sárospatak TC

2009. 02. 28-án rajtolt a kézilabda NBII tavaszi szezonja. Az első szezonnyitó mérkőzésre Debrecenben került sor, ahol 28 : 30 (11 : 14) eredménnyel nyerték a fiúk a mérkőzést. Ez az összecsapás jó volt arra, hogy bemelegedjenek a szezonra.


Sárospatak TC - Hajdúnánás-Robzol 2000 KSE - 27 : 26 (11 : 13)

A második mérkőzés hazai pályán folyt. Hihetetlen fordulatokkal teli, izgalmas, fergeteges hangulatú, minőségi játékkal fűszerezett mérkőzés volt. Gadnai Attila 2. félidei védései, Szemán László parádés teljesítménye, a kemény és koncentrált védekezés meghozta a gyümölcsét. A nánási csapat sokat fejlődött az előző szezonhoz képest. Nem volt könnyű győzelem, de annál többet ért. A vége 27-26 lett.
2009. 03. 07. 11:00

Hajdúszoboszlói KSKE- Sárospatak TC - 23 : 29 (11 : 13)

Újra egy idegenbeli játszma következett. Kézilabdásaink magabiztos játékkal és védekezéssel bizonyították be ellenfelüknek és ott mindenkinek, hogy a hazai pálya előnye kevés lesz a szoboszlói örömhöz. Így az első és a második félidei végeredmények is a pataki csapatnak kedveztek. Így megvolt a harmadik győzelem is.
2009. 03. 14. 16:00

Hajdúböszörményi KSE - Sárospatak TC -28 : 28 (14 : 15)

A szezon egyik legfontosabb mérkőzésén van túl a pataki gárda. Az elmúlt hét végén este lépett a böszörményi arénába csapatunk. Az esti vendégszereplés nem túl kedvező a kézilabdában. Tudták ezt a böszörményiek is. Azonban a tét hatalmas volt. Nagyon fontos pontot mentettek fiaink a döntetlennel. Hozzá kell tennem, hogy az előző szezonban nyertünk Hajdúböszörmény ellen. Így a mostani döntetlen stratégiailag nagyon jó eredmény. A csapat minden tagja átszellemülten, a feladathoz felnőve, kellő odaadással játszott. Az első félidő végén egy gólos előnnyel mehettünk pihenni. A második félidőben is tartottuk ezt az egy gólos különbséget az utolsó percekig. Az utolsó lehetőség a mi kezünkben volt, de sajnos ezt nem sikerült (nagyobb) sikerre váltani. A két csapat végül azonos számú dobott gól után mehetett zuhanyozni. 2009. 03. 21. 18:00

Gratulálunk Kézilabdásainknak!


 
 


Kovács Zsolt - kézilabdás
/2009.03.23./
 

 

Országos versenyeredmény a Farkas Ferenc Művészeti Iskola képzőművészet tagozatán

 

        
        

Az Országos Krutilla József Akvarellfestő Versenyre 14 pályamunkát küldtek be az iskola tanulói és 13 rajz készítője bejutott a Tiszavasváriban rendezendő országos döntőbe 2009. február 28-án, ahol az alábbi eredmények születtek:
IV. kategóra: FŐDÍJ: Csomor Annamári
II. díj: Ferenczi Evelin + különdíj

V. kategóri: FŐDÍJ: Stumpf Diána
II.díj: Makláry Virág
III. díj: Fedor Mariann + különdíj
IV. díj: Beke Luca

A tanulók felkészítő tanára: Balogh Istvánné Molnár Irén.


 
 


További fotók>>>

/2009.03.23./
 

 

Nem mindennapi adományt oszthat ki a Családsegítő Szolgálat

 

        
        

Értékes ruhaadományt kapott a Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat - Családsegítő Szolgálata egy helyi vállalkozótól. A vállalkozó és családja Sárospatak első butikjának tulajdonosa volt. Mindannyian szívesen fordultunk meg kereskedésében az Anna butikban, vásároltunk nála, mert kedvességével, hozzáértésével, odafigyelésével megnyerővé tette üzletét számunkra – számolt be Sáfrányos Sarolta egy értékes adományról…
 


 
 


Sáfrányos Sarolta


 

Tulajdonosa megfáradt a hosszú évek kihívásaiban, ezért családja úgy döntött, hogy az üzlet készletét a rászorulóknak adományozza. Segítségükkel azon emberek is új ruhadarabokhoz jutnak, akiknek megvásárolni nem lenne rá lehetőségük.
Köszönjük Rézműves Józsefnek és családjának, hogy adományukkal segítették klienseink mindennapjait. Kívánunk számukra sok szerencsét és jó egészséget a hétköznapokban!

Megkerestük az adományozó családját, ahol megbizonyosodtunk arról, hogy jó szívvel, a segítő szándékú emberek örömével adták az adományt…

Rézműves Lajosné vagyok, az apósom Rézműves József, aki életkora és betegeskedése miatt megszünteti a vállalkozását és felszámolta a butikját. Azt volt a célunk, hogy a butikban lévő árukészlet mindenképpen Patakon maradjon, és olyan helyre kerüljön, ahol rászorult embereknek nyújt segítséget.
Ezért döntöttünk a Családsegítő Szolgálat mellett, őket megkeresvén, felajánlottuk nekik az árukészletet, amit ők elfogadtak. Ezt mi és apósom is nagyon- nagyon szívből adtuk, nagyon örülünk annak, hogy adhattunk, és hogy nehéz helyzetben lévőknek segítünk ezzel.


 


Törő Gábor
/2009.03.23./
 

 

Újraválasztották Klíma János kistérségi polgárőr parancsnokot


    
  
 
Elég nehéz munkát végeztünk az eltelt öt év alatt, és a mai helyzetet ismerve nem számíthatunk arra, hogy a munkánk az elkövetkező időszakban könnyebb lesz – kezdte hozzászólását Klima János, miután 2009. március 17-én az Önkormányzat Dísztermében ismét Őt választották meg kistérségi polgárőr parancsnokká
 
 


Klima János


Csóra György


dr. Téglás István


 

Megismertük egymást a rendőrséggel és a következő időszakban sem szeretnénk ezzel a bizalommal visszaélni. Egyet értek azzal, amit a kapitányúr is elmondott, hogy nem „erőből” kell megoldani a problémákat, hanem inkábba együttműködés ereje az, amit jobban ki kell használnunk. Ennek a szellemében, kívánok én a jövőben szorosabb együttműködésre törekedni a rendőrséggel.
A további munkámat illetően ugyanúgy ki fogok látogatni mindenhová mint eddig, gyűjtöm a tapasztalatokat és az információkat, szervezem a munkát, valamint a szakmai előadásokat, továbbképzéseket is, amiből lesz bőven.
Örülök, hogy minden egyes polgárőr megjelent ezen a mai ülésen, tehát fontosnak tartja a polgárőr életet, fontosnak tartja a településén élők biztonságát.

Én is azért vállalom továbbra is ezt a feladatot, mert én is szeretnék hozzátenni valamit ahhoz, hogy az unokám, az édesanyám, az édesapám, és a településeink minden lakója nyugodtan kimehessen este az utcára és azt hiszem, hogy mindenkit ez sarkall, mindenki előtt ez a cél lebeg és ennek az érdekében tesszük a dolgunkat.
Köszönöm, hogy az eddigi bizalom továbbra is megmaradt.

A közgyűlést megtisztelte jelenlétével Csóra György, a B.A.Z. Megyei Polgárőr Szövetség elnöke is, aki hozzászólásában teljes bizalmáról biztosította Klima Jánost, és ecsetelte a kistérségi polgárőr szervezetek fontosságát…

Klíma János az elmúlt időszakban nagyon komoly munkát végzett. A megyei polgárőr mozgalomban fehér folt volt pár évvel ezelőtt Sárospatak és környéke, ma pedig egy húzóerő ez a régió, amelyhez nagyban hozzájárult Klima János munkássága. Ezért döntött úgy a Megyei Polgárőr Szövetség vezetése, hogy javasoljuk Klima urat ismételten vezetőnek. Én örülök annk, hogy Jánost megválasztották, mert egy nagyon jó munkatárs, és nem csak a sárospataki polgárőrségét, hanem a régióban lévő valamennyi egyesületnek a dolgát valóban a szívén viseli. Nagyon jó kapcsolatteremtő képessége van, nagyon jól együttműködik a rendőrkapitánysággal és az önkormányzatokkal is.

A Megyei Polgárőr Szövetség Borsod megyében 230 egyesület tart számon. Ennyi egyesületet egy miskolci központból nem lehet összefogni. Ezért szükséges az, hogy legyenek kistérségi felelősök, akik az adott kistérségben élnek, akik részt vesznek a megyei szövetség elnökségi ülésein, első kézből kapják meg az információkat, és első kézből tudják eljuttatni közvetlenül az egyesületeknek, és ha netán tán az egyesületeknek valami problémája, gondja van, akkor ő ezt közvetlenül tudja jelezni a megyei szövetség felé, és akár helyben is tud intézkedni.

A 2009. évet az Országos Polgárőr Szövetség a kistelepülések bűnmegelőzési évének nyilvánította. Tehát kiemelten kívánunk 2009-ben foglalkozni a kistelepülésekkel, mert ott szorít most a cipő. Az elmúlt időszakban nagyon sok rendkívüli esemény történt Borsod és Hajdú megyében és más megyékben is, ezért az országos főkapitány úr a miniszter úrral közösen fölkérte a polgárőrséget, hogy a nyolc érintett megyében a közrend, közbiztonság védelme érdekében fokozzuk a szolgálatainkat.
Ezen kívül kiemelt figyelmet fordítsunk azokra a területekre, ahol kritikus pontok vannak. Ennek a felhívásnak történt meg most a tolmácsolása, kértük az egyesületeket, hogy fokozzák a rendőri, polgárőri közös szolgálatokat, elsősorban azokon a településeken, ahol jelenleg is gond van.
A harmadik dolog, amiről tájékoztattuk a polgárőr egyesületi vezetőket, hogy most lesz az Országos Polgárőr Szövetség tisztújító közgyűlése, ahol szeretnénk beterjeszteni a közgyűlésnek - és bízunk benne, hogy a közgyűlés jóváhagyja - a polgárőr törvény módosítását.
Tehát olyan jogosítványokat szeretnénk most már kérni polgárőreinknek, hogy szolgálat ellátásaik során, tudják magukat megvédeni, valamint tudjanak olyan esetekben intézkedni, ami olyan intézkedési formát követel a polgárőrségtől, ami korábban nem volt meg.


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2009.03.22./
 

Tárlatvezetés a kiállításon


    
  
 


Gyárfás Pál


 

A tizedik csoportnak tartott tárlatvezetést Gyárfás Pál, a Zempléni Hadtörténeti Egyesület tagja. Március végéig látható a Zempléni katonák a Don partján című kiállítás az Újbástya Rendezvénycentrumban, amely eddig is nagy érdeklődést váltott ki az iskolás korosztály körében...

A kiállítás szervezői a Zempléni Hadtörténeti Egyesület, akik a háborús emlékek, relikviák bemutatásával azt szeretnék elérni, hogy soha többé ne legyen háború, gyűlölködés, ezért a kiállítás a legfogékonyabb korcsoportnak nem csak a tudását bővíti, hanem életszemléletét is előnyösen formálja.
Az előre bejelentett csoportok számára Gyárfás Pál, az ZHE tagja tárlatvezetést is tart, aminek a lehetőségével az óvodásoktól a főiskolákig számos csoport élt már, a fotókon a tizedik vezetett csoport látható, akik az Árpád vezér Gimnázium 7. osztályos tanulói.


 

Törő Gábor
/2009.03.22./
 

 

Élményszerző kirándulás


    
  
 


Baloghné Pintér Katalin


 

A Mese Óvoda és Bölcsőde Süni csoportja meghívást kapott Végardóra egy régi óvodásuk családjához a házi állatok megismerésére, simogatására. Örömmel fogadták el a meghívást és 2009. március 19-én délelőtt sort kerítettek a kirándulásra – nyilatkozta Baloghné Pintér Katalin általános vezető helyettes.

A gyerekek izgatottan szálltak fel a buszra. Először az anyakocát és a kismalacokat nézték meg. Láthatták, hogyan szopnak a kicsik. Ezután a nyulak ketrecéhez mentek, ahol örömmel etették szénával őket. Majd a házigazda néhány kisnyuszit kivett a kosárba, amit boldogan simogattak meg a gyerekek. Természetes környezetükben megfigyelhették a kutyát és a macskát is.

Nagy élményt jelentett a kis óvodások számára ez a mai nap, hiszen legtöbbjük most látott először saját környezetében háziállatokat.
Ezúton is még egyszer köszönjük a Mérei családnak a meghívást.


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2009.03.22./
 

 

Kistérségi alsó tagozatos népdaléneklési verseny


    
  
 
2009. március 10-én 13. alkalommal került megrendezésre az alsó tagozatos népdaléneklési verseny Vámosújfalun. A tanulók 7 iskolából érkeztek: Hercegkút, Kenézlő, Tolcsva, Vámosújfalu, Sárospatak (Árvay, II. Rákóczi, Református). 2., 3., 4. osztályos diákok mérhették össze tudásukat egy kötelező és egy szabadon választott népdallal.
 
 


Goreczky Gáborné


Gyöngyösi Géézáné


 

A szakmai zsűrinek nehéz feladata volt a jól felkészült tanulók közül, a szoros versenyben kiválasztani a helyezetteket.
A helyezettek a következők:
2. évfolyam
I. Szabó Diána Elizabet, ME Árvay József Gyakorló Ált. Isk., Sárospatak  (felkészítő pedagógus Gyöngyösi Gézáné)
II. Götz Vivien, Gyöngyszem Német Nemz. Ált. Isk., Hercegkút
III. Choi Lídia, Sárospataki Reform. Koll. Gimn. és Ált. Isk., Sp.
Különdíj: Vajóczki Virág, Sárospataki Reform. Koll. Gimn. és Ált. Isk., Sp.
             Vismeg Botond, Sárospataki Reform. Koll. Gimn. és Ált. Isk., Sp.

3. évfolyam
I. Batta Eszter, ME Árvay József Gyakorló Ált. Isk., Sárospatak
II. Kertész Regina, ME Árvay József Gyakorló Ált. Isk., Sárospatak
III. Makláry Izidor Demeter, II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola, Sárospatak
Különdíj: Balogh Bernadett, ME Árvay József Gyakorló Ált. Isk., Sárospatak
                 Leczó Gábor, Körzeti Általános Iskola, Kenézlő

4. évfolyam

I. Takács Zoltán, Sárospataki Reform. Koll. Gimn. és Ált. Isk., Sp.
II. Feigel Hanna Dóra, ME Árvay József Gyakorló Ált. Isk., Sárospatak
III. Varga Mihály Gábor, II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola, Sárospatak
Különdíj: Boros Panna Flóra, Sárospataki Reform. Koll. Gimn. és Ált. Isk., Sp.
              Dékány Lea, ME Árvay József Gyakorló Ált. Isk., Sárospatak

Gratulálunk a résztvevő és nyertes tanulóknak és a felkészítő pedagógusoknak!

Köszönjük a vámosújfalui iskola igazgatójának és kolléganőinek a szívélyes fogadtatást és a vendéglátást.
Köszönjük továbbá a zsűri munkáját, a szponzorok (Sárospataki Közoktatási Szakmai Szolgáltatás, Apáczai Kiadó és Goreczky Gáborné) hozzájárulását!
További jó munkát és sok sikert kívánunk!


 

További fotók>>>

/2009.03.22./
 

 

A jövő idegenforgalmi szakemberei ismerkedtek a Várnegyeddel


    
  
 


 


 

Az Árpád Vezér Gimnázium utazás-turizmus fakultációjának tanulói látogatást tettek a Bazilikában és a Szent Erzsébet Házban. A végzős diákok heti öt órában tanulják a turizmus széleskörű tananyagát.

Emellett nagyon fontos a gyakorlati képzésük, ami a turisztikai attrakciók megtekintését, a történelmi, kulturális és egyéb vonatkozásainak felderítését foglalja magában. A fakultáción ugyan ezen az éven csak 6 diák tanul, mégis nagy odafigyelést kíván a képzésük, hiszen ők lehetnek a jövő idegenforgalmi szakemberei.
Bodnár Boglárka a korosztály sajátosságaihoz igazította előadását, amit a gyerekek nagy odafigyeléssel hallgattak, és sok kérdést tettek fel.
A diákok találkoztak dr. Szabó Irénnel, a Szent Erzsébet Társaság elnökével is, aki felajánlotta a rendezvényeiken való részvétel lehetőségét, így előfordulhat, hogy a Pünkösdi Szent Erzsébet Napokon korabeli kosztümbe öltözött hostessként találkoznak az ÁVG-s turizmusszakos diákokkal.


 


/2009.03.21./
 

 

„Volt egyszer egy Alkotóház”


    
  
 
A Művelődés Háza és Könyvtárában március 19-én a sárospataki Alkotóház története (1947-1959) címmel Vámosi Katalin a Miskolci Herman Ottó Múzeumának muzeológusa prezentációs előadásával folytatódott „A Hely ahol élünk” előadássorozat - küldte tudósítását Kurucz Tamás a sorozat szervezője...
 
 


Vámosi Katain


 

A Rákóczi várban Rácz István szervezőmunkájának köszönhetően 1947-ben megalakult az Alkotóház, ami 1950-es években a Képzőművészeti Alap kezelésébe került kiemelt, I. számú Alkotóházként működött. Az Alkotóházban folyó élettel, érdekességeivel a nevezetesebb alkotók itt készült munkáival ismerkedhetett meg az érdeklődő közönség.

A sorozat következő előadására április 22-én 18.00 órakor kerül sor intézményünkben. Ekkor a XVIII. századi sárospataki kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények címmel Dr. Komáromy Sándor főiskolai tanár, PhD előadása általánosan áttekinti a napjainkban is ismert és fellelhető valamennyi feltehetően Sárospatakon, a XVIII. században keletkezett kéziratos gyűjteményeket. A bemutatás irodalomtörténeti szándékú, viszont az indokolt történeti, művelődéstörténeti, folklór jellegű összefüggésekre és adalékokra is kitér.


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2009.03.21./
 

 

Délvidék legmagyarabb városában, Zentán


    
  
 


Tóth Tamás


 

A sárospataki küldöttség az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium zentai testvériskolájának, a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégiumnak meghívására március 12-én érkezett a vajdasági városba. A kétnapos ott tartózkodás kiváló lehetőséget biztosított a magyar nyelven folyó gimnáziumi tehetséggondozó munka megismerésére, a két gimnázium kapcsolatait szorosabbá tevő programtervek megbeszélésére, valamint Zenta, Szabadka és Palics legszebb nevezetességeinek megtekintésére - nyilatkozta Tóth Tamás, igazgató...

A találkozás legmeghatóbb pillanatai azok a percek voltak, amikor az iskola diáksága előtt a kollégiumban, majd Zenta polgársága előtt a városházán csendültek fel a 8-kor együttes előadásában az 1848/49-es forradalom és szabadságharc örök érvényű eszméit magába foglaló dalok, versek, imák és gondolatok. A nézők feszült figyelme és könnyekkel teli tekintete vallott mélyen megélt magyarságukról…
 


 

További fotók>>>

/2009.03.21./
 

 

A gyorshajtásból előbb-utóbb baj származik


    
  
 


Bacsó Tibor


 

Egy személygépkocsi haladt Apróhomok felől Sárospatak irányába amikor töltés melletti, balra ívelő útkanyarulatban a gépkocsi a jobb oldali kerekeivel az úttestről lehaladt – kezdte a szerda esti baleset magyarázatát Bacsó Tibor, rendőr őrnagy…

Egy korrigálást követően a gépkocsivezető járművével az úttestre visszatért, majd a másodlagos korrigálás után a gépkocsival a menetirány szerinti jobb oldalon lévő füves árokba csapódott. A baleset során a gépkocsiban tartózkodó utasok nem, csak a gépkocsi vezetője sérült könnyebben.
A helyszínen szabálysértési szemlét tartottunk és az eset kivizsgálása szabálysértési eljárás keretében fog megtörténni.
 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2009.03.20./
 

 

Közcélú munkásokat fogadhatnak majd az intézmények


    
  
 
Szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt hozta a sárospataki képviselőtestület azokat a döntéseit, amelyek akkoriban elég nagy visszhangot váltottak ki. Két rendeletmódosításról volt szó, az egyik a gyermekvédelmi támogatásról szóló rendelet módosítása, a másik pedig a közcélúak foglalkoztatásával kapcsolatos – nyilatkozta Aros János alpolgármester…
 
 


Aros János


 

Mindkettővel kapcsolatban megkaptuk azt a fenyegetést, hogy alkotmánybírósághoz fordulnak vele a különböző hivatalok. Nos, most beigazolódott, hogy az akkori elképzelésünk életképes, sőt az „út a munkához” című program, ez az általunk elképzelteknek a hivatalossá tétele.
Éppen ezért örülünk annak, hogy ez a lehetőség, amelyet mi ebben felismertünk, most már legálisan, törvényszerűen életbe lép. Sárospatakon ez azt jelenti, hogy közel 500 fő az, aki az ebben foglaltaknak megfelel, tehát a rendelkezésre állási támogatásra jogosult.
Mi szeretnénk a tavalyi koncepciónkat végigvinni most már legálisan, amely akkor arról szólt, hogy azokat a segélyen lévő állampolgárokat, akik tudják vállalni, hogy közfoglalkoztatásban, közcélúként részt vesznek, azoknak munkát biztosítunk.

Akik ezzel a lehetőséggel nem élnek, azoktól pedig a segélyt megvonjuk. Úgy tűnik most, hogy az 500 főből, föl kell mérnünk egy-két hónapon belül, hogy kik azok, akik megfelelnek a munkavégzés feltételeinek, kik azok, akik 55 éven felettiek, kik azok, akik a 35 évet nem lépték túl és nincs meg a 8 általános iskolai végzettségük, kik azok, akik orvosilag tudják igazolni, hogy nem alkalmasak a munkavégzésre. Számításaink szerint az 500 főből olyan 300-350 fő lesz az, akit foglalkoztatni tudunk.
A ma délelőtti intézményvezetői megbeszélésnek a közfoglalkoztatási terv volt a témája, hogy azt össze tudjuk állítani, hiszen ez a program azzal kezdődik, hogy a képviselőtestületnek el kell fogadnia, miután a szociális kerekasztal illetve a munkaügyi központ véleményezte.
 


 
Ehhez kértük ma az intézményvezetők segítségét. Az intézményvezetők átlátták a lehetőséget és a jelentőségét ennek a tervnek, hiszen rengeteg olyan munkakört be tudnak most közcélúval tölteni, amellyel kapcsolatban hiába kopogtattak eddig az önkormányzathoz, nem volt lehetőségünk, hogy létszámkeretet bővítsünk. Most viszont a rendelkezésre állók köréből jó néhányat ők is tudnak foglalkoztatni.
Úgy tűnik, hogy a legnagyobb foglalkoztató az a Kommunális Szervezet lesz, ők havi 80-90-100 főt tudnak foglalkoztatni, lehetővé téve ezzel a pataki lakosok régi, jogos kérését, hogy például a Patakon található közterületeket, parkokat, árkokat, utakat és a Bodrog-partot rendbe tudjuk tenni.
Nem csak az önkormányzati fenntartásúakat, hanem gondolok itt a Várkertre, az Iskolakertre, és az állomásra is. Rendszeresen felmerülő probléma, hogy hogyan fogadjuk az állomáson, illetve a MÁV épületén keresztül Patakra érkező turistákat és látogatókat. Most lehetőségünk lesz rá, hogy itt is felügyeletet és biztonsági őröket tudjunk állítani annak érdekében, hogy megfelelő körülmények között fogadhassuk az idelátogatókat.

A Kommunális Szervezeten kívül az oktatási intézményeinknek is lehetősége lesz az udvarosok, a karbantartók, a pedagógiai asszisztensek a foglalkoztatására. Intézményenként átlagosan 6-8 ember, akiket ők foglalkoztatni tudnak. A Polgármesteri Hivatal, mint intézmény is élen jár ebben a kérdésben, hiszen több mint 20 főt tudunk mi is alkalmazni. Létre fogjuk hozni a városőrséget, ami azt jelenti, hogy a rendőrséggel, a polgárőrséggel és a közterület felügyelettel karöltve, az ő szakmai irányításuk alatt de a mi alkalmazásunkban lévő közcélúakkal tudjuk biztosítani a rendet Sárospatakon.
Ennek a programnak azonban van egy olyan része is, hogy a program során a 35 év alattiaknak, akik nem végezték még el az általános iskolát, vissza kell ülniük a munkaügyi központon keresztül az iskolapadba. Ezért, ők természetesen egy bizonyos juttatást fognak kapni. Reméljük, hogy ennek nem az lesz az üzenete számukra, hogy a fiataloknak nem kell elvégezniük az általános iskolát 15 éves korukig, mert az állam később úgyis finanszírozza.

Cziczer Katalin
/2009.03.20./
 

 

Munkába állt az új aljegyző


    
  
 
Az aljegyzői tisztség hosszú ideig betöltetlen volt Sárospatakon, így mindenki örömmel nyugtázta, hogy végre van egy sikeres pályázó, akit megbízhatnak ezzel a nem könnyű feladattal. Mi, Kossuth tisztelő patakiak ismeretlenül is szimpátiával fogadjuk, hiszen aki Monokról jön, rossz ember nem lehet. Dr. Szabó Rita hétfőn állt munkába, és amint elmondta, most ismerkedik új munkahelyével, új munkatársaival…
 
 


Szabó Rita


 

Természetesen, egy nagyon szép kihívásnak tartom Sárospatakon az aljegyzői feladatok ellátását, és ahogy jegyző asszony is említette, hamarosan át kell vennem a stafétabotot, úgyhogy most teljes igyekezetemmel azon vagyok, hogy megismerjem az önkormányzat szervezetrendszerét.
Hétfő délután még csak egy nagyon rövid ismerkedés történt a hivatal irodavezetőivel. Most bővítjük a kört, tegnap a hivatal dolgozóival megtörtént a kölcsönös bemutatkozás, ma pedig az intézmények vezetőivel. Igyekeztem memorizálni az egyes személyeket, hogy ki milyen feladatot lát el. A helyismeret is nagyon fontos, hogy ki hol dolgozik és milyen tevékenységek zajlanak a városban. Apránként igyekszem minél hamarabb átvenni jegyző asszonytól az ellátandó feladatokat.

Kérésünkre a fiatal, új aljegyző szívesen beszélt eddigi életéről…
Az általános iskola felső tagozatának négy éve és a gimnáziumi évek Hajdúböszörményben teltek. Nagyon szép emlékekkel gondolok vissza a városra, és számomra van némi hasonlóság Hajdúböszörmény és Sárospatak között. Ma a bemutatkozás kapcsán is, mikor az intézményvezetők sorra bemutatkoztak, nagyon ismerősek voltak egyes kisvárosi élmények; például, amikor a fürdőre került a sor, illetőleg a gimnáziumra, azután a főiskolai kar gyakorló iskolájára. Nekem ezek mind párhuzamok voltak Böszörménnyel. Ezen kívül Sárospatak természeti szépsége nagyon magával ragadott…


 

Tehát elkerültem Hajdúböszörményből a gimnázium elvégzése után, és a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán végeztem 1997-ben. Most teszek egy kis kitérőt: ahogy jegyző asszony is említette, mi évfolyamtársak voltunk, tehát öt éven keresztül együtt tanultunk, együtt vizsgáztunk, és ebből az időszakból van egy nagyon kellemes zempléni élményem. Talán a másodévet követően, hogy egy kicsit jobban megismerjük évfolyamtársainkkal egymást és az ő lakóhelyüket, egy alkalommal Tarcalra mentünk, ahol életem első pincelátogatását éltem meg, épp Komáromi Éva szüleinek a pincéjében.
Az egyetem elvégzését követően ügyvédjelöltként kezdtem el dolgozni Miskolc egyik ügyvédjénél, ahol részben beleláttam egy nagyváros gazdálkodásának az életébe is, annál is inkább, mert ő akkor városi képviselő is volt.
A kötelező ügyvédjelölti idő után, gyorsan igyekeztem letenni a szakvizsgákat, és 2000. május 1-jétől egyéni ügyvéd lettem Miskolcon. Munkám során egyre inkább éreztem, hogy nem vagyok egy rámenős-törtetős ügyvéd típus, ismeretséggel, családi kapcsolatokkal sem rendelkeztem Miskolcon, ezért nagyon alulról kezdtem a pályát. Rendszeresen ingyenes jogi tanácsadást tartottam, és bűntető ügyekben kirendeléseket is vállaltam, tehát az ügyvédi élet minden szakterületébe beleláttam egy kicsit. Voltak kellemetlen tapasztalataim is. A büntetőjogot egyáltalán nem éreztem hozzám közelállónak, illetve azt a fajta mentalitást, amire azt mondják, hogy „gyomorral is bírni kell”.
A véletlen úgy hozta, hogy az akkori monoki polgármester megkeresett, mert a jegyző betegsége miatt rövid időn belül szüksége volt egy másik jegyzőre. Én akkor azt a választ adtam az akkori polgármester úrnak, hogy „nem, köszönöm szépen, én nagyon jól megvagyok egyéni ügyvédként itt a saját ügyvédi irodámban”. Ő erre azt válaszolta, hogy gondoljam át és majd 2-3 nap múlva keressem meg, ha úgy gondolom. Átgondoltam 2-3 nap alatt, és úgy döntöttem, hogy nem veszítek semmit, vagyok annyira kezdetén az ügyvédi pályának, hogy megpróbáljak egy másféle jogászi szakterületet. 2001. november 1-jétől így kerültem Monokra.
Nagyon szimpatikus volt a község, nagyon tetszett a dimbes-dombos, hegyvidékes természeti táj. Egy ideig kijártam Miskolcról Monokra, de az utazás fárasztó volta miatt hamar kértem egy szolgálati lakást. Attól függetlenül, hogy kicsi koromtól kezdve mindig bérházban laktam, mégis a vidéki életformát vallom sajátomnak, hiszen úgy nőttem föl, hogy a nagyszülőkhöz, a családi hétvégi házhoz mentünk minden hétvégén, és a nyári szünetet is ott töltöttük. Tehát ami a kert műveléséhez, a gyümölcsfák, a zöldségek gondozásához, a gyümölcs berakásához kapcsolódik, a családban ezt mi mind megszoktunk és megtanultuk a szüleinktől és a nagyszülőktől. Mindehhez hozzájárul a vidéki életmód, melyet Monokon az eltelt évek során sikerült szépen kialakítani. Ha lehet, mindenkinek azt tanácsolom, nagyon figyeljen oda a természetes életmódra, és ami a környezetében megterem, igyekezzen abból táplálkozni, mert óriási különbséget tapasztalhat bárki, aki egyszer is megpróbálja valóban „természetesen”, a természettel együtt élni az életét.
Tehát Monokon nagyon megszerettem a falusi környezetet, hamar megszoktam az ottani légkört. Egy idő után már úgy éreztem, hogy talán többre is képes lennék, mint egy kis község jegyzői feladatait ellátni, és elkezdtem körülnézni.

Megint csak azt mondhatom, a véletlen hozta úgy, hogy a sárospataki aljegyzői álláshely éppen kiírás alatt volt, tehát még nem telt le a beadási határideje, amikor elszántam magam, hogy pályázni fogok.
Azon a bizottsági megbeszélésen, amelyre már hivatalos értesítést kaptam, és újra eljöttem a városba, sok kellemes benyomás ért. Amikor megtudtam, hogy a jegyző asszonyt is helyettesíteni kell majd, akkor egy kicsit elgondolkodtam, hogy ez az elején nagyobb falat lesz a kelleténél, de a már említett régi ismeretségünk egyfajta nyugalmat vagy biztonságot jelent azon a téren, hogy talán könnyebb lesz a város mindenféle ügyét-baját átvennem, hiszen úgy érzem, számíthatok a segítségére.

Hasonlóképpen, mint ahogy a „monoki letelepedésem” zajlott, szándékomban áll Sárospatakra költözni férjemmel együtt. Egy átmeneti időszak mindenképpen be fog következni, hogy ez milyen hosszú lesz, azt nem tudom megítélni, jelenleg keressük a lehetőségeket. Addig is a két település közti távolság sem leküzdhetetlen, egyelőre utazom a lakóhely és a munkahely között. Az utazás kikapcsolódást jelent számomra, mert gyönyörködöm a tájban: a kiöntött Bodrogban és a hegyek körvonalaiban. Ez a fajta felüdülés most nagyon jót tesz nekem.

További fotók>>>

Törő Gábor
/2009.03.20./
 

 

A rendőrkapitány megköszönte a média munkáját


    
  
 


Nagy Mariann

Cziczer Katalin


 

A Sárospataki Rendőrkapitányság nevében a velünk szoros kapcsolatban álló, a kapitányság munkáját és tevékenységét bemutató sajtó munkatársainak adományoztunk díszoklevelet a Magyar Sajtó Napja alkalmából.

Nagy Mariann
a Zemplén Televízió, Cziczer Katalin pedig a Sárospatak Honlap szerkesztőjeként kapta meg ezt, a rendőrségi munka hiteles, korrekt megismertetése terén kifejtett tevékenységéért – nyilatkozta dr.Téglás István rendőrkapitány…

Aros János alpolgármester az Önkormányzat nevében mindhárom kitüntetettnek gratulált…

Mindkét kitüntetettnek gratulálok, részben, mint a Sárospatak Honlap fenntartó önkormányzata és ugyanez vonatkozik a Zemplén Televízióra is. Köszönöm kapitány úrnak, hogy a szoros munkájuk ellenére is tudnak arra figyelni, hogy a sajtót rendszeresen tájékoztassák, és ezt az elvégzett munkát még egy elismerő oklevéllel jutalmazni is tudják.

Sárospatakon az elmúlt napokban a Magyar Sajtó Napjával kapcsolatban már ez a harmadik kitüntetés, amit a sárospataki sajtósok kaptak, hiszen Vukovich László Sátoraljaújhely Polgármesteri Hivatalától - mint a Zemplén Televízió másik fenntartójától - kapott Aranytoll elismerést, Cziczer Katalin a Megyei Katasztrófavédelemtől kapott elismerést a színvonalas munkája és a korrekt tájékoztatásáért valamint most Nagy Mariannal együtt a rendőrségtől díszoklevelet kaptak.

Mind három kitüntetettnek ezúton, a Sárospatak Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és a képviselőtestület nevében is gratulálok, köszönöm az egész éves elvégzett munkájukat, a korrekt tájékoztatást, a következő évekhez pedig hasonló sikereket kívánok.

 


Aros János

Téglás István

További fotók>>>

Törő Gábor
/2009.03.19./
 

 

Rendbe hozott fészkekkel várják a gólyákat


    
  
 
Kis városunkat még hangulatosabbá teszik nyáron a gólyák, így örömmel fedeztük fel, hogy a Magyar Madártani Egyesület munkatársa már a rövidesen visszaérkező gólyák fészkének rendbetételén munkálkodik. Serfőző József, a Zempléni Helyi Csoport gólyaprogram felelőse készséggel számolt be munkájáról…
 
 


Serfőző József


 

A fehér gólyák már rövidesen hazaérkeznek az afrikai telelőhelyükről és mi próbálunk nekik segíteni nekik, hogy ne kelljen sok időt tölteniük a fészkek építésével. Az új párok megtelepedését próbáljuk elősegíteni egy-egy ilyen műfészek kihelyezésével, mint amit itt a Lorántffy utcában Sárospatakon elvégeztünk.
Itt körülbelül hat-hét évvel ezelőtt történt egy állványozás, mert már óriási nagy volt a fészek és féltünk, hogy kettészakad az oszlopon és leesik, nagy károkat okozva. Ha pedig a költés közben szakad le, akkor az a gólyának is komoly veszteség, mert akkor az évi szaporulata is elpusztul.
Akkor az állványra ki is helyeztünk egy műfészket, de sajnos már nem telepedett rá vissza a madár, illetve voltak rajta gólyák, de költés az nem zajlott. Aztán néhány évig kimaradt a fészeklátogatás is és így teljesen lepusztult ez a műfészek.
A tavalyi évben egy madár járt rá rendszeresen pihenni és abban bízva, hogy hátha majd fog költeni rajta, most feltettünk neki egy erősebb, nagyobb műfészket, ami talán tovább, több évig bírja, ha esetleg most nem is költözik bele madár, akkor még jövőre, vagy esetleg három év múlva is erős stabil fészek fogja őket várni.
Több cím is van, ahol esetleg olyan probléma áll fenn, hogy leszakadt a gólyafészek, vagy nagyobb méretű és félő, hogy le fog dőlni a fészek. Olyan hely is van, ahol megszűnt a gólya költése és a fészek annyira lepusztult a fészek, hogy félő, hogy azt már nem foglalná vissza a madár.
Körülbelül harminc cím van így nekem összegyűjtve, Borsod-Abaúj-Zemplén megye keleti feléből, ahova kellene kihelyeznünk ilyen típusú műfészkeket. A mai napon Kenézlőre és Sátoraljaújhelyre tervezem még a kihelyezést, illetve a héten még végig ez lesz a program, például Tiszatardoson van a művelődési ház kéményén egy nagy méretűvé vált fészek, ami szintén már ledőlés veszélyes, illetve Szegilongon, Bodrogkisfaludon, Bodrogkeresztúrban vannak olyanok, amelyek drótokra épültek és olyan állványok, amelyeken régen költött a gólya de elhagyta, lepusztult róla a fészek és most megpróbáljuk így visszatelepíteni.

Köszönjük a Madártani Egyesület munkatársainak, hogy odafigyelnek a gólyáinkra, s külön köszönet Serfőző Józsefnek, aki mindig visszatér hozzánk, hol a gólyákhoz, hol pedig a gyerekekhez, hiszen ő volt a két évvel ezelőtti, vihar utáni gólyamentő Kispatakon, tavaly pedig a Rákóczi iskola tanulóinak tartott érdekes előadást a gólyákról.


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2009.03.19./
 

 

Újabb egyezetés a kispataki lakóparkról


    
  
 
Egy héten belül már másodszor hívtam össze, egy nagyobb beszélgetést, találkozót, egyeztetést a Keller-féle lakóparkkal kapcsolatban, hiszen valóban szeretnénk, ha az események is hasonló ütemben gyorsulnának föl, mint ahogy most ezek a beszélgetések követik egymást – számolt be a dolgok állásáról Aros János alpolgármester…
 
 


Keller József

Aros János

Szabó András


 

Bízom abban, hogy sikerült a vitás kérdéseket lezárni, pontot tenni a végükre és olyan megoldási javaslatokat találni, amelyek mindenki számára elfogadhatóak. Reményeink szerint már rövid időn belül, tehát még ebben a félévben látható eredmények születnek a lakóparkkal kapcsolatban, és végre látványosan folytatódhat a beruházás.

Az önkormányzatnak elsősorban koordináló szerepet kell magára vállalnia, amelyet a mostani két beszélgetés során is fölvállaltunk, valamint vannak még olyan vitás kérdések, amelyekre a vállalkozó az előző városvezetéstől szóbeli ígéretet kapott. Erre semmilyen dokumentum, sem képviselőtestületi jegyzőkönyvet nem találtunk, ezért ha arra lesz szükség, hogy az önkormányzatnak valamilyen anyagi hozzájárulást kell eszközölnie, akkor természetesen a képviselőtestület döntésének függvénye lesz, hogy milyen mértékben kívánunk anyagilag is beszállni ebbe a lakóparkba.

Az elsődleges szempontunk az, hogy meggyorsítsuk az építkezést, természetesen úgy, hogy a jelenlegi kispataki lakosoknak ebből hátránya nem származhat, kizárólag előnyt szeretnénk, hogyha élveznének.

A kispataki lakópark nem csak mint látvány, mint leendő lakások és leendő munkahelyek érintik Kispatakot, hanem – szó szerint – mélyebb összefüggések is vannak, nevezetesen a víz és szennyvíz hálózat. Szabó András, a városrész önkormányzati képviselője máris azon töri a fejét, hogyan lehetne ezt összekapcsolni egy Toldi utcai fejlesztéssel…

Azzal, hogy ilyen hamar újra összeült ez a kerekasztal, és hogy Keller urat is személyesen láttuk, én úgy gondolom, hogy az-az összefogás, amit én a múltkor tapasztaltam az továbbra is megmarad.

Amint alpolgármester úr is elmondta, azt kell megnézni, hogy a város miképpen tud belépni, honnan tudunk, vagy akarunk pénzt arra áldozni, hogy akár egy Toldi utcai vízfejlesztésbe beszálljunk. Én azt mondom, várjuk meg az új, módosított tervrajzokat, akkor készülhet egy vizsgálat arról, hogy a jelenleg megépült lakópark rendszere az bírja-e ezt a víz és szennyvíz terhelést. Utána tudjuk megnézni azt, hogy a Toldi utcán kell-e végrehajtani fejlesztést, és ha igen, akkor milyen mértékben. Akkor lehet majd testület elé vinni azt a dolgot, hogy nekünk milyen mértékben kell ehhez beszállni, vagy pedig milyen más kompromisszumos megoldást tudunk kitalálni.


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2009.03.19./
 

 

Előléptették Bacsó Tibor rendőr századost


    
  
 
A Sárospataki Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetője Bacsó Tibor rendőr százados, március tizenötödike, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepe alakalmából, március elsejei hatállyal visszamenőleg, soron kívül őrnagyi előléptetésben részesült – nyilatkozta dr.Téglás István, a kapitányság vezetője…
 
 


Bacsó Tibor


 

Mindezt munkája elismeréseként, a közlekedési szakterületen kifejtett példamutató, szakszerű munkájáért és szorgalmáért kapta. A százados – most már őrnagy – urat nekünk is van szerencsénk ismerni, hiszen gyakran nyilatkozik honlapunknak egy-egy balesetről, vagy hívja fel olvasóink figyelmét a közlekedés éppen aktuális veszélyeire. Szakértelméről és precízitásáról mi is meggyőződtünk, amellett segítőkész, humánus emberi tulajdonságairól is…

Ezúttal nem egy balesetről kérdeztük, hanem az volt a kérésünk, hogy beszéljen saját szakmai múltjáról…
1993. szeptember elsejétől vagyok rendőr, azóta szerepelek a rendőrség állományában, akkor kezdtem munkámat a Sárospataki Rendőrkapitányság Közlekedési Osztályán, mint baleseti helyszínelő.
A rendőrtiszti főiskolát 1997. és 2001. között végeztem el, majd 2001-től közlekedési vizsgálóként teljesítettem szolgálatomat egészen 2007. májusáig, amikor az előző osztályvezető, Sárosi József nyugdíjba vonulása után megbízott osztályvezetőként, majd 2007. december 6-tól kinevezett osztályvezetőként teljesítem szolgálatot.
Nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy március tizenötödike alkalmával munkám elismeréseként rendőr őrnaggyá léptettek elő.


 

Cziczer Katalin
/2009.03.19./
 

 

Kiállítás nyílt Molnár Irén festményeiből


    
  
 
Március 15-én a városi ünnepség és a fáklyás felvonulás között volt még egy rendezvény, amit szintén nagy érdeklődés kísért, ez pedig Molnár Irén művésztanár kiállítása nyílt az Art-Ért Alapítvány Szent Erzsébet utcai kiállítótermében…
 
 


Molnár Irén


 

Az érdeklődők nagy száma még magát a festőművészt is meglepte, pedig – mint elmondta – „mindig szoktak lenni” a kiállításain. Ha a megnyitón elhangzott mondatára gondolok, mi szerint „válság idején az emberekben megnő az igény, hogy keressék a szépet, a harmóniát”, 2009-ben ez önmagában is indokolná, hogy az emberek nem fértek be az ajtón - még az épület előtt is álltak – de azt hiszem, itt többről van szó.
Baloghné Molnár Irén köztünk él és szereti Patakot. Valószínűleg ez a szeretet „megy át” a képekbe és ettől lesznek a színek kellemesek és a vonalak lágyak. Aki a képeit nézi, megérzi ezt a szeretetet. és Patakot szinte családiasan szépnek, barátságosnak látja.

Molnár Irént Patak festőjeként ismerjük, de ha a kiállítást megnézzük, nagyon jók a portréi és közel áll hozzá a természet is. Ő maga így mutatja be a kiállítást:
Három részre tagolódik a kiállítás, az egyik része - amit már megszoktak tőlem - a hagyományos pataki tájképek.
A második teremben - megfogadtam én egyszer egy riportban és be is próbáltam tartani, hogy jellegzetes pataki emberekről, akikkel kapcsolatban valamitől úgy érezzük, hogy hozzánk közel állnak, mert régen ismerjük őket, portrésorozatot szeretnék indítani. Tehát megrajzolok, nem csak nagy embereket, hanem mindenkit, aki Patakot valamilyen módon képviseli.

A harmadik pedig az, amit szintén évek óta művelek csak kevésszer állítottam ki, ezek a virágképek. Engem nagyon elbűvöl a természet, amelynek a virágok gyönyörű részei.

Vannak illusztratív jellegű képeim is, de azok most ebbe a kiállításba nem fértek be. Tehát van egy-két kép, amely már kicsit ezeknek a pataki képeknek az átírása, amely már túlmutat a láthatón, egy kicsit már inkább festmény, mint konkrét táj. Az ember alakul, én is más vagyok, mint tíz évvel ezelőtt és mást is festek, mint tíz évvel ezelőtt, és ha elfogadjuk, hogy az alkotás az egyenlő az alkotóval - tehát azt csinálom ami bennem van, nem tudok mást. Ha ez igaz, akkor természetes kell, hogy legyen, hogy az embernek a képei is változnak évről évre.


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2009.03.19./
 

 

Megemlékeztek a nemzeti ünnepünkről


    
  
 


Kissné Murányi Andrea


 

A Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolájában 2009.március 13-án emlékeztünk meg nemzeti ünnepünkről. A felkészülés már az előző héten megkezdődött: az alsósok tenyérlenyomatos kokárdákat készítettek a napköziben, a felsősök versenyen adtak számot arról, mit tudnak 1848 márciusáról - nyilatkozta Kissné Murányi Andrea, igazgatónő...

Pénteken az osztályok képviselői koszorúzáson vettek részt a Kossuth – emléktáblánál. A sokszínű ünnepi műsor szereplői elsősorban iskolánk 5. osztályos tanulói voltak.

Közreműködtek még: Rusznyák Máté 6.c, Karajz Tamás 7.b , Braun Réka 8.a , Balogh Márk 8.b , Rusznyák Ágnes 8.c osztályos tanulók, az énekkar ; valamint Koleszár Gábor IV. évfolyamos főiskolai hallgató .
A gyerekek számára fontosak ezek az ünnepségek. Arra törekszünk, hogy érezzék, különleges nap az életünkben, amikor megemlékezünk régi korok hőseiről, eseményeiről.


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2009.03.18./
 

 

Vacsora a reliefért


    
  
 
A farsangi időszak végén gyűltek össze a Sárospataki Lokálpatrióta Egyesület tagjai a Huszár Panzióban. Azt gondolhatnánk, hogy az ebben az időszakban szokásos mulatozásról volt szó, de Saláta László elnök úrtól megtudtuk, hogy a vacsorának sokkal nemesebb célja volt…
 
 


Saláta László


 

Egyesületünk három éves, és most harmadszor került sor ilyen vacsorára. Ennek is konkrét oka volt. Vacsora volt és nem bál, viccesen még azt is mondhatnánk, hogy munkavacsora. Azért vacsoráztunk, hogy egy kis pénzt össze tudjunk szedni egyik küldetésünkhöz, amit fölvállaltunk, még pedig a műemlékvédelmi tevékenységünkhöz.

A vacsorán egyébként közel nyolcvan fő vett részt, de a jelen nem lévő vállalkozóktól a továbbiakban még fogunk kérni a segítséget, hogy összejöhessen az az összeg, amiből a dombormű kijavítása, illetve az elszállítása az Újbástyába megtörténhet.

Sor kerül ugyanis az állomás épületén lévő, a város szimbólumait ábrázoló relief áthelyezésére, tekintettel arra, hogy azt megrongálták és sajnos elmondható, hogy a továbbiakban az ott nem volna biztonságban.
Az alkotó, Stremeny Géza szobrászművész a vele történt megegyezés értelmében kijavítja, pótolja az eltűnt figurát, nevezetesen Újszászy Kálmán bácsi portréját.

Azóta már itt járt a művész úr, elvégezte ezeket a feladatokat és a reliefet, kis komplikációval fogjuk átvinni az Újbástyába, tekintettel arra, hogy olyan súlya van, és olyan terjedelmű, hogy daruval fogjuk felvinni és ott, az előkészítő munkák után valószínű, hogy március 26-án fogjuk felavatni.

A Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik felajánlásukkal hozzájárultak és hozzá kívánnak járulni a város műemlékeinek, műalkotásainak védelméhez – különös tekintettel azokra, akik a március 7-ei Jótékonysági Vacsoránkon tombolatárgyakat ajánlottak fel az állomás melletti relief (Dombormű) restaurálásához és biztonságos helyre (Újbástya Rendezvénycentrum) történő elhelyezéséhez:

A Művelődés Háza, Aster Kft. – Bana Ferenc, Dr. Hörcsik Richárd polgármester, Elvira virágboltja, ÉMÁSZ – Kovács Gábor, ÉPSZER Kft. – Leskó István, Evinor Simkó Borászat, FITOMARK Borászat – Kiss István, FLOTT Patak Kft. – Varga László, Gombos Levente fotóművész, Huszár Panzió – Untener Barnabás, Jakab Gábor keramikus, Karóczkai Ker. Kft. (Euronics), Kecskeméti Ágota, Kispatak 2000 Kft. – Valler János, Kövér Zsolt cukrász, Magyar Kultúra Alapítvány – dr. Koncz Gábor, Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma, Mauks Donátné, Melovics Csaba vállalkozó, MOMO Üzletház, Muha József vállalkozó, Nagy Miklósné, Novadóka Zrt. - Megay Oktáv, Omelka László vállalkozó, Patak Glas Kft. - Braun András, Pataki Ruhaipari Zrt. – Schneider József, Réthy Katalin, RFV-Sárospatak Nonprofit Kft., Spinda János vállalkozó, Stumpf Józsefné vállalkozó,Szabó Béláné , Szabó Dániel borász, Szemán György vállalkozó, Szent Erzsébet Társaság, Szkircsákné Preszoly Erzsébet vállalkozó, Szorgos MÉH BT – Koleszár József, Takács János vállalkozó, TEAHÁZ – F. Tóth Balázs, Termálfürdő és Camping, Tiborcz György vállalkozó, TIGER-TOOLS Kft. – Vadkerti András, Veres Sándorné mézeskalácsos, Weinberg ’93 Kft. – Derczó István.


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2009.03.18./
 

 

Visszaköltöznek az alkatrészek az orgonaházba


    
  
 
A református templom műemlék Mooser orgonája restaurálásának befejeződtek a műhelymunkálatai Budapesten. Az alkatrészek visszaépítésének izgalmas folyamata kezdődött el. A sípok megújulása mellett ezentúl a mozgató mechanika és a légrendszer is tökéletesebben fogja szolgálni a 130 évet ledolgozott szakrális instrumentumot.

Az érdeklődők a héten akár meg is tekinthetik a különlegesnek számító munkavégzést a helyszínen. Az orgona a tervek szerint húsvétra megszólal, az ünnepélyes felszentelésre május 17 -én kerül sor Fassang László játékával.
 
 

További fotók>>>

Ref. Lelkészi Hivatal
/2009.03.18./
 

 

Fogszabályozás, szájsebészet Sárospatakon


    
  
 
Dr.Ódor Ferenc a Megyei Közgyűlés elnöke a fogszabályozás szakrendelés megoldására összehívta azon önkormányzatok képviselőit, akik vállalták, hogy a területükhöz tartozó lakosság részére biztosítják az ellátást. Ezen a megbeszélésen mi is részt vettünk, hisz a város vezetése már régóta szeretné megoldani ezt a problémát, de erre jogszabály adta lehetőség csak 2009. január 01-től van – nyilatkozta Aros János alpolgármester…
 
 


Aros János


 

A megbeszélésen támogatták azt, hogy Sárospatakon OEP finanszírozással működjön a fogszabályozás, és ennek érdekében szakorvosi óraszám miatt az elnök úr egyeztet az ÁNTSZ-szel és a Megyei Kórházzal, és az óraszám bővítésre előterjesztik javaslatukat. Ennek eredményeként legkorábban szeptembertől indulhat majd OEP által finanszírozott fogszabályozás.

Városunkban két fogorvosi parxisban a tavalyi évben szolgáltatóváltás történt, a képviselő testület arra törekedett, hogy a lakosság részére az új szolgáltatók minél szélesebb körű ellátást nyújtsanak. Az I-es fogászatot átvevő BODROG DENTAL KFT vállalta, hogy a lakosság részére a fogszabályozást és szájsebészeti ellátást is megszervezi. Kialakításra került egy új rendelőhelyiség, mely ezt a célt szolgálja. A kft berendezte és felszerelte a helyiséget a megfelelő fogászati eszközökkel, és folyamatban van az ANTSZ működési engedélyezés.

Jelenleg nem áll rendelkezésre szakorvosi óraszám az OEP finanszírozáshoz, ezért magánrendelés formájában, már jövő héttől beindul a szájsebészeti ellátás.
Hétfőn 9-13 óráig, dr Miskolczi Sándor szakorvos végzi a tevékenységet, a fogszabályozás pedig kedden 14-18 óráig tart, amikor dr. Barnóczky Erika fogszabályzó szakorvos végzi a tevékenységet.
Ezek jelenleg fizetős rendelések, de a főorvosnő a vele történt egyeztetéseken jelezte, hogy az árakat úgy alakította ki, hogy az itteni lakosság részére megfizethető legyen. A szakrendelésekre a Rendelőintézet I-es fogászatán személyesen valamint a 06-47/513-120 vagy a 06-20/364-7705-ös telefonszámon lehet előzetesen bejelentkezni.
 


 
Hétvégi fogászati ügyelet kezdi meg működését április 01-től. Szombaton és vasárnap 9-13 óráig a Comenius 16. szám alatti (volt szülőotthon) fogászati rendelőben. A Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött szerződésben szereplő települések (sárospataki kistérség) állandó bejelentett lakosai részére ez a hétvégi sürgősségi fogászati ellátás térítésmentes. Más települések lakosai ezt a szolgáltatást térítési díj fizetésével vehetik igénybe.

FOGSZABÁLYOZÓ KEZELÉSEK ORVOSI DÍJTÉTELEI

Konzultáció ingyenes
Szakvizsgálat, kezelési terv, RTG kiértékelés, lenyomatvétel: 3000 Ft
Kivehetó készülék aktiválása: 2500 Ft
Beragasztott készülék aktiválása állcsontonként: 4000 Ft
Multiband készülék beragasztása állcsontonként: 10000 Ft
Retainer beragasztása foganként: 5000 Ft
Multiband készülék eltávolítása állcsontonként: 5000 Ft

A kezelések díjai nem tartalmazzák a készülékek árait, és a Magyar Orvosi Kamara 1994. évi XXVIII. törvény 2.§(1)i bekezdésének értelmében minimál árat jelentenek.

FOGSZABÁLYOZÓ KÉSZÜLÉKEK TECHNIKAI DÍJAI

Aktív lemez egy csavarral 25000 Ft
Aktív lemez Bertoni csavarral 30000 Ft
Hansa készülék 35000 Ft
Retenciós készülék 18000 Ft
Multiband készülék fémból 90000 – 150000 Ft
Multiband készülék porcelánból 130000 - 250000 Ft

Cziczer Katalin
/2009.03.17./
 

 

Hazalátogatott Sárospatakra Marczi Mariann zongoraművész


    
  
 
A Művelődés Háza és Könyvtára „A zene az kell” címet viselő zenés pódiumbeszélgetés sorozatának újabb gyöngyszemére került sor az elmúlt héten, amikor Stumpf Gábor, Marczi Mariann zongoraművésszel beszélgetett…
 
 


Marczi Mariann


Stumpf Gábor


 

Ezt a titulust még szoknunk kell, hiszen nem is olyan régen, még kislányként ismertük Mariannt itt Sárospatakon, hiszen ő is azoknak az országosan, sőt határainkon túl is elismert művészeknek a számát gyarapítja, akik kis Bodrog-parti városunkból származnak, akik itt kezdték zenei tanulmányaikat.
Nem is feledkezik meg pataki tanárairól Mariann, hiszen a vele készült riport jelentős része kedves tanáraira való emlékezéssel telt.
A tanárok felsorolását édesanyjával kezdte, hiszen 4 évesen kezdett zongorázni, amikor még furcsa lett volna zeneiskolába járnia, de a zeneiskolai tanárairól is elragadtatással beszélt…

A zeneiskolában Fridl Andrásnéhoz kerültem. Az ő tanítása számomra elsősorban egy nagyon bizalmas és bensőséges légkört jelentett, mintha hazamentem volna, olyan volt hozzá bemenni zongoraórára. Ő egy igazi anyatípus, aki a szárnyai alá veszi a növendékeket. Nem csak a zongorázást tanította, hanem a kamarazenélést, négykezeseztünk is, és az együtt zenélés nagyon nagy öröm volt.
De a szolfézs is nagyon meghatározó volt, Csehi Ferencnél tanultam szolfézst és Péceli Istvánné Marika néninél. Kamarazenét Péceli Istvánnál, ami szintén nagyon nagy élmény volt, vonósokkal, fúvósokkal, és aztán kis kamarazenekarral együtt.

Általános iskola felső tagozata környékén már több zenetagozatos meghallgatásra elvitt engem Ildikó néni, utána pedig megyei- és országos zongoraversenyekre. Az itt elért eredmények és biztatások vittek rá arra, hogy zenei pályát válasszak.
A Bartók Béla Zeneművészeti Középiskolát végeztem el Budapesten majd a Zeneakadémiára vitt az út tovább, ahol aztán 2000-ben szereztem zongoraművészi diplomát.

Azóta már doktorált is Marczi Mariann, és az élete – mint az esti beszélgetés során elmondta - három örömteli dolog között oszlik meg, ez pedig a koncertezés, a tanítás és a család. A férje zeneértő és művészetpártoló – tehát rokonlélek – és a gyermekük is minden valószínűség szerint ilyem lesz, aki már elmúlt két éves.
Stumpf Gábor, a sorozat házigazdája profi zeneismerő módjára beszélgetett a kis művésznővel, láthatóan otthonosan mozogva a klasszikus és a modern zene világában…
 


 
Nagyon fontos, hogy a jelenlévők - vagy ha éppen a televízió kamerája is itt van, akkor a TV kameráin keresztül lényegesen többen is - emberi oldaláról ismerhessék meg az illető előadóművészt. Úgy gondolom, hogy így volt ez a legelső alkalommal is, a másodikon is, és szintén így volt ez ma este Marczi Mariannal.
Én Mariannt körülbelül húsz éve ismerem, tehát az itteni, pataki kezdésétől igyekeztem figyelemmel kísérni a pályafutását. Amikor elkerült, és amikor már például a Zeneakadémiára járt, már inkább csak a szülőktől tájékozódtam, de nagyon sok más zenésszel is így van ez.
Tudom róluk, hogy hol vannak, hol zenélnek éppen, hogy mi van velük. Szerintem mindenkinek, aki itt volt, érdekes volt, egy kicsit megismerni Mariann gondolkodásmódját, azt az alázatot, ahogy a zenéhez fordul. Én a magam részéről azt tapasztaltam, hogy az a hajdani kislány, ugyanaz a kedves teremtés maradt mind a mai napig, és én meg vagyok róla győződve, hogy így lesz ez az elkövetkezendő évtizedekben is.

Ezt a sorozatot is, mint egy másik sorozatomat, amikor indítottam, főleg inkább az őszi téli estékre szántam. A késő tavaszi, nyári időszak egy szünetet fog hozni, azonban a jövő évadban folytatódik vélhetően, hiszen nagyon sok zenész került el, biztos, hogy legalább negyven körül van azon zenészeknek a száma, akik Sárospatakról az elmúlt évtizedeken elkerültek és zenei pályán folytatják életüket.
Éppen ezért az egyeztetések mindig gondot jelentenek, hiszen olyan előadó művészekről van szó, akik járják a világot, Európát, vagy éppen idehaza koncerteznek és e mellett még családjuk is van. Tehát ez egy hosszas egyeztetést igényel, de bízom benne, hogy ez a sorozat a következő évadban is tovább fog menni.

Azok sem csalódtak, akik élő zenére is számítottak az este folyamán, hiszen Mariann a beszélgetés elején és végén is nagyon szép zenével kedveskedett a közönségnek.

  További fotók>>>                 Amatőr film>>>

Törő Gábor
/2009.03.17./
 

 

Egyedülálló kiállítás látható A Művelődés Házában


    
  
 
Ritkaságszámba menő, de lehet, hogy így együtt többé soha nem látható kiállítást tekinthetnek meg az érdeklődők ezekben a napokban A Művelődés Háza és Könyvtára galériájában: a magyar nemzet tájegységeinek népi viseleteit. A ruhák nem valami vándorkiállítás darabjai, hanem a Bodrog Néptáncegyüttes táncruhái – tudtuk meg Darmos Isvántól, az együttes vezetőjétől…
 
 


Darmos István


Csatlósné Komáromi Katalin


Leskóné Szemán Éva


 

A Bodrog Néptáncegyüttes 55. évfordulója inspirált bennünket arra, hogy egy magyar népviseleti kiállítást állítsunk össze. A kiállításra került ruhadarabok mind eredetiek, tehát az adott tájegységen vásároltuk meg őket. Mi nem azzal a szándékkal gyűjtöttük össze ezeket a ruhákat, hogy mint egy múzeum raktározzuk, megőrizzük, kiállítsuk őket, hanem hogy a Bodrog Néptáncegyüttes táncosai, illetve a Farkas Ferenc Művészeti Iskolában tanuló néptáncos gyermekek, ezekben a ruhákban fellépéseken szerepelhessenek.
Ezzel próbáljuk meg a tánckultúrát, a zenekultúrát és a viseletkultúrát is minél hűebben visszaadni.

A kiállítás elején az alapanyagokat igyekeztünk bemutatni, a vásznat, a kékfestőt, a brokátot, a kázsmért, kartont illetve a bőrnek a felhasználását, akár ruhadarabként, akár lábbeliként.

A kiállítás másik, nagyobb része pedig tájegységenként mutatja be a különböző viseleteket. Kezdtük a Bodrogközzel és Hegyközzel, aztán a nógrádi palócság köréből Rimóc település viseletét mutattuk be, majd a Pest megyei Galga mentéről Boldog és Bag települések ünnepi és hétköznapi viseleteit tudtuk kiállítani, majd határon túlra Zoborvidékre, a Felvidékre kirándultunk. Ezt követően bemutattuk a kalocsai viseleteknek a színeit és tarkaságát és bemutattuk a kalocsai viseleteknek a másik oldalát is, amelyre kékfestő anyagok használata, bársony anyagok használata, illetve teljesen más színvilág jellemző, mint amit a leány és fiatalasszony viseletből ismerünk.
Aztán a román-magyar határt léptük át, amely kapcsán a mezőségi Szék településnek a női és férfi viseletét lehet látni, majd egy mezőségi ruhát. Több öltözetet állítottunk ki, talán az egyik legszínesebb magyar terület viseleteiről, ez pedig a Kalotaszeg. Ezen kívül Moldvai és Gyimesi ruhákat is láthatunk. A kiállítást egy kis rögtönzött divatbemutatóval igyekeztünk színesíteni.

Megpróbáltam a kis tárlatvezetéssel érdekessé tenni a ruhadarabokat. Elmondtam azt is, hogy milyen háttere van, hogy hogyan gondolkodnak a parasztasszonyok akkor, amikor egy brokátszoknyában a kötény által eltakart részbe bele sem teszik a brokátot, hanem azt egy olcsó kartonból készítik el, hiszen spórolnak vele. Beszéltem arról is, hogy milyen lehetett egy nagyon kemény kendervászon ingnek a viselete. Tehát próbáltam egy kicsit közel vinni az emberekhez, a mai világunkhoz ezt.
Másrészt, pedig amikor kitaláltuk a kiállítást akkor azt gondoltuk, hogy egy kicsit a modern technikát is bevetjük. Itt vannak fotók, viseletdarabok kitéve és vannak monitorok, amelyeken a viseleteket láthatják az érdeklődők úgy, ahogy azt hordják, ott ahol hordják még, tehát Széken, Kalotaszegen vagy éppen Gyimesben.

Várunk mindenkit, akit érdekel a magyar népviseletek világa. Azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, ha az iskolás gyerekek is megismerkednének ezzel a kiállítással, hiszen ilyen közelségbe nagyon kevés alkalommal kerülhetnek a viseletekhez, mint ahogy most itt, akár oda léphetnek közel, megnézhetik, akár talán meg is érinthetik a ruhákat.
A Kiállítás a Művelődés Háza nyitva tartásának idejében körülbelül három hétig tekinthető meg. Ez a kiállítás ilyen formában soha nem volt még együtt és talán nem is lesz.

A kiállítás elsősorban Darmos István érdeme, akinek nagyon sokat segített Leskóné Szemán Éva, de Csatlósné Komáromi Katalin, az intézmény igazgatónője is szívügyének tekintette…

Célunk a kiállítással az, hogy részben bemutassuk azokat a viseleteket, amelyekből az együttes a fellépések és a koreográfiák alkalmával táplálkozik, másrészt pedig szerettük volna bemutatni azt a ruhatárat amivel az 55 éves együttes rendelkezik, és ami azt hiszem, az együttes tisztaságát, autentikus forrását igazolja, hiszen a működésének egyik legfontosabb pillére is ez, hogy mindig magas színvonalon és a valódi értékeket adhasson át.


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2009.03.17./
 

 

Ragyogó időben emlékeztünk a1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire


    
  
 
Kegyes volt hozzánk az időjárás nemzeti ünnepünkön, március 15-én. Valószínűleg ez is közrejátszott abban, hogy rekordlétszámban jelentek meg az emberek a rendezvényeinken, 14 órakor a Kossuth szobornál tartott városi ünnepségen több mint 500-an, az esti fáklyás felvonuláson pedig legalább 70-en …
 
 


dr. Tamás Edit


 

Az Önkormányzat által szervezett ünnepséget nem csak a gyönyörű idő tette emlékezetessé, hanem dr.Tamás Edit, a MNM Rákóczi Múzeumának főmuzeológusának ünnepi beszéde is, ami szakember alaposságával és lényeglátásával tárta elénk a 161 évvel ezelőtt történteket, azok eredményeit, hatásait és máig szóló tanulságait.

Hasonlóképpen köszönettel tartozunk a Kassai Thália Színhát három művészének, akik verseikkel és dalaikkal mélyítették el bennünk azt az érzést, ami március idusán mindig magával ragad bennünket.

Hangulatos volt a Zempléni Lovas Egyesület hagyományőrző csoportjának díszőrsége, és nagyon beleillett a múltat idéző hangulatba az időnkét felhangzó lónyerítés (pedig a gazdája csitítani igyekezett).
Amíg a lovasok most először fokozták az ünnepség hangulatát, a kis cserkészek díszőrsége már lassan megszokottá válik a március 15-ei ünnepségeken.

A megemlékezés végén nagyon sok koszorú gyűlt össze Kossuth Lajos kormányzó úr szobrának talpazata előtt.

Az esti rendezvény szintén méltóképpen zajlott, komolyan és méltósággal. Ez egy polgári kezdeményezés volt, aminek magját a Wass Albert kör tagjai képezték, de hozzájuk sokan csatlakoztak, így legalább 70 fő gyűlt össze a Petőfi szobornál, az iskola előtt.
Rövid emlékezés után koszorúzás következett, majd elindult a fáklyás menet, meglátogatva a házat, ahol Kossuth, majd ahol Szemere Bertalan lakott és ahol Petőfi Sándor megszállt. A Kollégium előtt a vörössipkásokra emlékeztek, a Patay emléktáblánál pedig a szabadsághős családjának leszármazottja, Patay István mondott beszédet.
Végül a Kossuth szobornál, egy szép Kossuth vers szavalatával fejeződött be a megemlékezés napja.


 

További fotók>>>                              További fotók>>>

Törő Gábor
/2009.03.17./
 

 

Aranytoll díjat kapott Vukovich László


    
  
 
Vukovich László riportjait, műsorait nézve a Zemplén TV-ben egy idő után mindenkinek feltűnik, hogy minden témában otthon van: egy politikussal éppen olyan tájékozottan beszélget, mint egy képzőművésszel, zenésszel, vagy gazdasági szakemberrel. Akik rendszeres nézői térségünk televíziójának, egyáltalán nem csodálkoznak, hogy a Magyar Sajtó Napján Aranytoll díjjal 2009-ben őt jutalmazták
 
 


Vukovich  László


 

Vukovich László elmondta – de erről nekünk, patakiaknak emlékeink is vannak – hogy annak idején rendszeresen írt a Sárospatak Újságban és más folyóiratokban, sőt egy időben a Miskolci Rádiónak is dolgozott, még a 90-es évek elején.

1991-től külsős, ’93-tól pedig állandó munkatársa a Zemplén Televíziónak. Ennyi idő alatt szinte részévé vált a ZTV-nek, közismert ember lett. Elmondása szerint az utcán is gyakran megállítják, hogy véleményt - kritikát vagy dicséretet – mondjanak. (Az utóbbiból valószínűleg jóval több van.)

A Magyar Sajtó Napját Sátoraljaújhely minden évben március 15-e előtt néhány nappal ünnepli. Ezen az ünnepségen idén is jelen voltak az elektronikus és a nyomtatott sajtó dolgozói. Megjelent Dr. Hörcsik Richárd, az ikerváros polgármestere is, aki felszólalásában a sajtószabadságot 1848 egyik legnagyobb vívmányának nevezte.
Az Aranytoll díjat Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere adta át a népszerű riporternek.
 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2009.03.16./
 

 

Megkezdődött a labdarúgó bajnokság tavaszi fordulója


    
  
 
Szép március 15.-éhez illő időben érkeztünk az erdők falujába Horvátiba. Nagyon sokan voltak kíváncsiak csapatunk játékára. Az ifi csapatunk 7:0-s győzelme mosolyt keltett arcunkon, amit a felnőttek ráfagyasztottak...
 
 Rák Zsolt


 

Egy magas színvonalúnak nem nevezhető mérkőzésen úgy kaptunk ki 4:0 arányban, hogy az első „helyzetünk „ a második félidő 36. percében volt.
Az első gólt a 23. percben kaptuk. 25m-ről egy közepesen erős lövésből, mely a kapufa éléről befelé pattant. 0:1
A másodikat a második félidő 4. percében. Újra egy távoli próbálkozásuk volt eredményes a hazaiaknak. 30m-ről megint a kapufáról pattant a hálóba a labda. 0:2
A 81. percben Kerékgyártó Krisztián kezére pattant a labda s mivel a 16-oson belül volt a bíró a tizenegyesre mutatott. A büntetőt a hazaiak vezéregyénisége Rebecsák Norbi magabiztosan értékesítette. 0:3
A negyediket a mérkőzés utolsó percében kaptuk. A jobb oldalon a csatár szabadon vihette a labdát a kapu felé, a kifutó kapus mellett elgurította, s utána már nem volt nehéz belőni. 0:4

Vélemények a mérkőzésről:
Zsófi József: A felkészülésünk jól sikerült, semmi jel nem mutatott erre, hogy így kezdődjön a tavaszi idény. Azt tudni kell, hogy egy megerősödött Erdőhorvátival álltunk szembe. Egy agresszívan és nagyon lelkesen játszó csapattal ellen kellett felvenni a harcot. Mindenki mélyen tudása alatt játszott. Tulajdonképpen nem volt egy épkézláb támadásunk, kapura lövésünk. Egyszerűen nem tudtuk felvenni azt a ritmust amit az ellenfél ránk kényszeríttet. Remélem a héten sikerül a fejekben rendet teremteni, hogy egyesek ne csak a nevüket vigyék ki a pályára, hanem a tudásukkal bizonyítsanak. Minden mérkőzésre becsületesen és odaadóan kell készülni. Sokszor nem a tudás fog dönteni az ilyen meccseken, hanem, hogy ki tudja túllelkesülni a másik csapatot. Tudásban nem voltak jobbak a hazaiak de ilyen kényelmes futballal nem fogunk tudni sikert elérni.

Rák Zsolt szerint addig nincs értelme nagyobb célokat kitűzni magunk elé, amíg a csapat játékosainak a zöme edzésen illetve edzőmeccsen mindent megcsinál, de ha már valamilyen tétje van a mérkőzésnek akkor a tizenegy játékosból egy sem képes jó teljesítményt nyújtani. Ami még az eredménynél is szomorúbb, ha az akaratot pontoznák (és nem gólra játszanának) még sokkal rosszabb eredmény született volna!
Az ifi csapatnak gratulálunk! Hajrá Patak!
A soron következő mérkőzés- mint ahogy azt az eseménynaptárban is megnézhetjük -jövő vasárnap lesz Sárospatakon 15 órakor Az ellenfél Tiszakarád együttese lesz.


 

További fotók>>>

Koscsó István, az STC Baráti Körének elnöke
/2009.03.16./
 

 

Angol újságíró ismerkedett Sárospatakon újdonságaival


    
  
 
Magyarországról szóló útikönyvének idei frissítése kapcsán Sárospatakra érkezett Norm Longley angol újságíró. Nagyon jól ismeri már hazánkat, hiszen minden évben végiglátogatja, és kifejezetten az újdonságokra kíváncsi.  - nyilatkozta Marcziné Szappanos Judit turisztikai menedzser...
 
 


Norm Longley


Marcziné Szappanos Judit


 

Sárospatakra érkezése éppen egybeesett a Sárospatak Turizmusáért Egyesület ülésével, ahol a turisztikai ágazatok szerinti munkacsoportok létrehozása zajlott. Az ülésen jelenlévők így megismerték azt a személyt, akin keresztül az angol nyelvű potenciális
turisták tudomást szereznek városunkról, térségünkről.

Újdonság volt számára maga az Újbástya is, a legutóbbi látogatásakor ugyanis még épülőfélben volt. Miután elsoroltam neki néhány további újdonságot, ill. számára új információkat, valamint terveket, mind borvidéki szerepünk, mind a a Szent Erzsébet kultusz, ill. Termálfürdő-beruházás kapcsán, bemutattam neki Götz Ildikót, Magyarország első borkirálynőjét, aki szintén részt vett a tanácskozáson és kiválóan beszél angolul, s rögtön megajándékozta egy üveg borral.

Az este további részében látogatást tett a Rákóczi Pincében, és hogy meg is tudja kóstolni a borokat, azt az egyik
angol-holland származású ismerősünk, Lavrik Wiersum tette lehetővé, aki kísérőként és sofőrként ajánlkozott. A felkínált szálláslehetőségek közül a komlóskai Solyómvár Panziót választotta az újságíró.

Norm Longley kéthetes országjáró útját a Magyar Turizmus Zrt. szervezte, így az Észak-Magyarországi RMI és a Tourinform Sárospatak is részt vett benne. Kérésünkre környékünk szolgáltatói szálláslehetőséget és étkezési lehetőséget ajánlottak fel, valamint ilyen esetekben megkérjük a programban szereplő múzeumokat, hogy tekintsenek el a belépő díjától, sőt, külön figyelemmel kísérjék a vendéget.

Minden közreműködőnek köszönjük, hogy hozzájárultak Sárospatak és környékének turisztikai szolgáltatásairól való kedvező kép kialakításához és Norm Longley szívélyes vendéglátáshoz! Akit nem említettem, kérem jelezze, ha kimaradt a felsorolásból, mert a teljes programjáról ennyi információ jutott vissza hozzánk.


 

Cziczer Katalin
/2009.03.16./
 

 

A Főiskolán is megemlékeztek


    
  
 
   


Szemán Ákos


 

A Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Karán az intézmény dísztermében emlékeztek meg a Kar hallgatói, oktatói, dolgozói az 1848-49.évi forradalom és szabadságharc 161. évfordulójáról.

A megemlékezés igényes ünnepi műsorát hagyományosan a főiskolai ifjúság, a hallgatói önkormányzat szervezte, amelyben Czabányi Attila, Götz Anett, Asztalos Diána, Lukács Ákos idézte meg a forradalom és szabadság napjait. Emlékbeszédet Szemán Ákos, a hallgatói önkormányzat elnöke mondott.


 


/2009.03.16./
 

 

Cserkész fogadalomtétel a nemzeti ünnepen


    
  
 


vitéz Újlaki Csaba


 

A 763. sz. Sztárai Mihály Cserkészcsapat számára március 15. kétszeresen is ünnep, hiszen a cserkészpróbát tett újoncok ilyenkor tesznek fogadalmat, és válnak a csapat teljes jogú tagjává. Mivel az ünnepnap vasárnapra esett, a református templomban népes gyülekezet volt tanúja az Istentisztelet keretében a fogadalomtételnek. Az idén vitéz Újlaki Csaba parancsnok hat jelöltet készített fel a cserkészéletre: Darmos Ábel, Durányik Bianka, Ferencz Gergő, Ferencz Dorina, Németh Patrik tett esküt, hogy a 10 cserkésztörvény szellemében fogja szeretni és tisztelni hazáját, hitét, a természetet és embertársait.

A gyülekezet nevében Sipos István főgondnok köszöntötte a fiatalokat, emlékeztetve őket a nagy elődök örökségére, és a jó példa fontosságára. Kazinzy szavaival fejezte ki reményét, hogy az ifjak egy jobb kor megvalósításának letéteményesei. A fogadalomtétel után a cserkészotthonban a Lorántffy Zsuzsanna Nőszövetség uzsonnával, a szülők süteménnyel fogadták az ünneplőbe öltözött csapatot, akik délután a városi ünnepségen is dicséretes magaviselettel részt vettek.


 

További fotók>>>

Református Lelkészi Hivatal
/2009.03.16./
 

 

Az irodavezetők már most készülnek a hó végi testületi ülésre


    
  
 
A március 27-ei képviselőtestületi ülést előkészítendő polgármesteri hivatali vezetői értekezletet tartottuk meg március 12-én a hivatal dísztermében. Egyébként minden hónapban tartunk vezetői értekezletet, aminek egyik aktualitása a soron következő testületi ülésre való felkészülés, valamint az egyéb aktuális problémák felvetése, megbeszélése – nyilatkozta dr. Komáromi Éva jegyző…
 
 


dr. Komáromi Éva


 

Így történt ez most is, végigvettük a várható napirendeket, valamint valamennyi irodavezető és a megbeszélésen részt vevő többi kolléga elmondhatta azt, hogy saját csoportjában, irodájában, adott szakterületen mik a legaktuálisabb problémák, feladatok.

Így szó esett többek között a várható napirendekről, rendeletmódosításokról, a jelenlegi napokban legtöbbet tárgyalt közfoglalkoztatási programokról, ezek várható hatásairól, az előkészületekről, a várható negyedéves pénzügyi beszámolóról és minden aktuális napi problémáról.

Ezeket a megbeszéléseket, alpolgármester úr és én, mint jegyző vezetjük, részt vesz rajtuk valamennyi irodavezető és csoportvezető, összesen körülbelül tíz-tizenegy fő a Polgármesteri Hivatal dolgozói közül.


 

Cziczer Katalin
/2009.03.15./
 

 

A gazdasági válság felgyorsítja a kapcsolatfelvételt Ukrajnával


    
  
 
Serhiy Pershyn azért jött Cserkasziból Sárospatakra, hogy a vállalkozások kapcsolatfelvételét elindítsa, és nem is távozott üres kézzel: Dr.Hörcsik Richárd polgármester városunk innovációs lehetőségeit összefoglaló, angol nyelvű kiadványát ajánlotta a figyelmébe. Cserkaszi megye első embere pedig meghívta városunk vállalkozóit egy májusban tartandó nagyszabású találkozóra…
 
 Serhiy PershynDr. Hörcsik Richárd


 

Szeretném megköszönni polgármester úrnak azt a figyelmet, amit a cserkaszi régióra fordít, valamint azt, hogy most egy nagyon fontos anyagot átadott nekünk az itteni gazdasági helyzetről, az itteni cégekről. Nagy lehetőségeket látunk ezen a téren, azért is jöttünk el ismét Sárospatakra.
Május 11-én egy nagyszabású nemzetközi invesztíciós fórumot rendezünk Cserkasziban, ahol különböző cégek különböző országokból fogják képviseltetni magukat, és oda szeretnénk invitálni a sárospataki vállalkozókat, itteni cégeket, hogy ők is vegyenek részt.

Az elmúlt esztendők során Ukrajnával egy szorosabb kapcsolatot alakítottunk ki – tekintett vissza a kapcsolat múltjára Dr.Hörcsik Richárd polgármester…
Ennek egyik része volt a kijevi turisztikai megállapodás, a másik pedig Cserkaszi megye és Cserkaszi város Ipari és Kereskedelmi Kamarájával kötött megállapodás. Ezt számtalan konzultáció követte.
Most a világválság nem csak Magyarországot, de Ukrajnát is érinti és ebben a vonatkozásban az Ukrán partnerek keresnek bennünket, hogy próbáljuk meg a kis és közepes vállalkozásainkat összehozni egy szorosabb kapcsolatot kiépítve.

A Cserkaszi Ipari és Kereskedelmi Kamara delegációja a miskolci, Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Ipari és Kereskedelmi Kamarával folytat konzultációt és ezen konzultáció keretében kerestek fel bennünket. Előre tudva a látogatásról, Sárospatakról egy már korábban elkészített kiadványt angol nyelvre lefordítva nyújtottam át. Ez pataki vállalkozókról szól akik jelentkeztek, hogy részt kívántak venni ebben a kiadványban. Ez nagymértékben fogja segíteni azt, hogy a magyar partnerek keresése során sárospataki partnereket is fognak találni.

Már meg is kaptuk a meghívást, május 14-én lesz egy konferencia Cserkasziban ahol befektetői és üzleti partnereket keresnek. Ez a nem titkolt célja ennek az összejövetelnek. Én azt ajánlottam föl, hogy tanulmányozzák ezt a kiadványt, és ha találnak megfelelő partnert akkor mi már konkrét megszólított cégeket tartalmazó delegációval szeretnénk kiutazni, hogy legyen haszna a kiutazásnak, legyen konkrét tárgyalás, hiszen több, mint egy napi autóút Cserkaszi. Május 14-ig még van idő ott konzultációra. Ez a kiadvány kiváló lehetőséget ad arra, hogy fölmérjék, milyen konkrét üzleti lehetőségeket találnának partnerekként, hogy Cserkaszi megyében vagy Cserkaszi városában és Sárospatakon működő vállalkozások egymás piacait bővítsék.
Az a lényeg, hogy piacot tudjunk találni, esetleg közös megjelenéssel harmadik országban például Oroszországban. Van érdeklődés - ez komoly dolog - és van fizetőképes lehetőség a piac bővítésére az elmondásuk szerint. Mi ezzel is szeretnénk segíteni a pataki vállalkozóknak.


 

Törő Gábor
/2009.03.15./
 

 

Rendkívüli ülésen tárgyaltak a fürdő új kereskedelmi egységeiről


    
  
 
A március 13-án megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésen elsősorban azokról a határidős, aktuális fürdőberuházással kapcsolatos témákról tárgyaltunk, amelyek számára a 2009. évi naptárban már ezt a helyet biztosítottuk. Tehát ezekkel a napirendi pontokkal már nem tudtunk várni a rendes márciusi képviselőtestületi ülésig – tájékoztatja olvasóinkat Aros János alpolgármester…
 
 


Aros János


 

Természetesen ilyenkor más aktuális napirendi pontokat is fölveszünk a napirendi pontok közé, ez történt a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló rendelet módosításával, majd az után következtek a fürdővel kapcsolatban az előterjesztések.

A fürdő és a kemping területén kialakítandó kereskedelmi célú helyiségek bérleti díjáról döntött a képviselő testület. Ezeket a bérleti díjakat hosszas előzetes egyeztetések után alakítottuk ki. Ezeket szeretnénk alkalmazni majd a fürdő területén az önkormányzat által felépített üzlethelyiségek bérlőivel szemben.
Első körben azokat a bérlőket szólítottuk meg és tettünk ajánlatot nekik, akik már eddig is hosszú, színvonalas munkát végeztek a fürdőben, a nyári szezonokban. Ismeretes, hogy velük területbérleti szerződést kötött mindig a fürdő, ami minden év májusától, szeptemberéig tartott, majd ezek a szerződések megszűntek és a következő szezonban új szerződéskötésre került sor.


 
Most éves szerződéseket fogunk kötni és egy fejlesztési hozzájárulás befizetése lehetőséget ad arra, hogy a testületi döntés értelmében három évre előre kössük meg a szerződéseket. A kereskedelmi célú helyiségek bérbeadásáról is volt egy napirendi pont, amely tartalmazza azokat a feltételeket, amelyeket már szintén egyeztettünk a leendő bérlőkkel. Hosszas egyeztetések voltak ezek, hiszen az ő érdekeik, bár kicsit a mi érdekeinkkel azonosak, azonban mégiscsak a saját érdekek, ezeket kellett összhangba hozni.

Úgy tűnik, hogy mindkét fél részére elfogadható az az előterjesztés, amelyet most a képviselőtestület is támogatott. Három olyan üzlethelyiség van még a felújított fürdő területén, amelynek a bérbeadásáról még nem döntött a képviselő testület. A városi bejárat részében egy 150 négyzetméteres étteremnek a bérleti pályázata, szintén a városi bejáratban egy kereskedelmi célú üzlethelyiség pályázata, és a felső részben, funkcióval nem jelöltük meg, de itt is egy üzlethelyiség pályázata lesz még meghirdetve. A pályázati felhívás hétfőtől látható lesz a Sárospatak honlapon, illetve a Zempléni Hírlap újságban.

A képviselő-testület döntött arról is, hogy a Termálfürdő és Kemping költségvetési terv átalakítását milyen ütemben kezdjük el végezni, hiszen mint ismeretes a beruházásra és a későbbi üzemeltetése is egy 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő Kft-t hoztunk létre.

Jelenleg a Termálfürdő és Kemping intézményként működik, közalkalmazottakkal, az ő átsorolásuk fog megtörténni közalkalmazotti státuszból immár munkakönyvessé. Ezeknek az időpontjait tűzte most ki a képviselő-testület, valamint a strandfürdő és környéke szabályozási tervének módosítására került sor. Erre azért volt szükség, mert meghirdettük - szintén pályázatban - az általunk felépítendő wellness központ mellé egy wellness szálloda építkezésre vonatkozó területünket is - erre már érdeklődők vannak - viszont ahhoz, hogy itt az általunk elképzelt szálloda megépülhessen, ehhez szükséges a mi, városi szabályozási tervünknek a módosítása is, hiszen ez valószínűleg egy 2 vagy 3 emeletes szálloda lesz és a beépítési százalékot is valószínűleg emelnie kell majd a képviselő-testületnek.

Az „egyebek” között A Művelődés Házának és a Farkas Ferenc Általános Iskolának egy pályázati szándékáról döntött a képviselő-testület, mindkettőt támogatta.
Az Eisenachba látogató delegációról tájékoztattam a képviselő testületet, valamint a Nemzeti Zarándoklat felhívását ismertettem a testület jelenlévő tagjaival, amely felhívás a honlapunkon megtekinthető. Egyébként ezt Komlóska polgármestere, Köteles László, illetve Pálháza polgármestere Lesovics Miklós juttatta el hozzánk és az ország valamennyi településéhez.

Cziczer Katalin
/2009.03.15./
 

 

Megtörtént az év első halasítása horgászvizeinken


    
  
 
A 2009-es év első nagy halasítását hajtotta végre a Bodrogparti Sporthorgász Egyesület 2009. március 13-án. A tavalyi évhez hasonlóan halainkat, ebben az évben is a Hortobágyi Halgazdaság Zrt-től vásároltuk - számolt be az egyesület elnöke Pingor Zsolt a horgászokat fölöttébb érdeklő eseményről…
 
 


Pingor Zsolt


 

Az első nagy halasításnál jelen pillanatban 27 mázsa halat hoztunk, ebből 7 mázsa amur, 20 pedig fogható méretű ponty. Az amurok mérete 3 kg-tól 5 kg-ig terjed. A megvásárolt amur mennyiséget elsősorban a Berek vízterületére tesszük be, hiszen abban a hínár, illetve a növényzet állománynak a karbantartása és szinten tartása érdekében muszáj sok növényevő halat tenni.

A Csepel-tó viszont tavaly, illetve tavaly előtt is kapott amur állományt, így ott ilyen problémák nincsenek. Innentől kezdve havonta készülünk egy-egy nagyobb halasításra, április közepén ugyanígy egy 20 mázsa körüli haltelepítés jön, majd májusban szintén egy nagyobb arányú, ezt követően pedig, még két kisebb méretű halasítással készül a horgászegyesület, hogy kiszolgálja a sporthorgászokat.


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2009.03.15./
 

 

Gyors idegenforgalmi szezonnyitásra készül Sárospatak


    
  
 
Eddig egy várakozó állásponton voltunk, vártuk azt, hogy tényleg fog e működni TDM, a Turisztikai Desztinációs Menedzsment, hogy a szervezetben valami történni fog és kiírásra kerülnek a pályázatok. De most már nincs mire várnunk, nyakunkon az idegenforgalmi főszezon, nyilatkozta Bágyi Pál, a Sárospataki Turisztikai Egyesület elnöke, a március 13-án történt megbeszélésük alkalmával...
 
 Bágyi Pál
 


 

Azt gondolom, hogy ami most itt történt, az nem csak a mostani gyors szezonnyitás szempontjából lesz érdekes, hanem most egy hosszú távú koncepciós gondolkodás is elindult, amit ha komolyan tudunk venni, akkor az elképzeléseink meg fognak valósulni.

Itt jól felkészült munkacsoportok fognak létre jönni, és remélem, hogy az elnökséget bombázni fogják a jobbnál jobb ötleteikkel, és nem csak a város marketingjét kell, hogy előrébb vigye ez az alakuló ülésünk most, hanem azt gondolom, hogy majd idegenforgalmi értékek is teremtődnek. Sőt, lehet, hogy olyan szférában is erősödhet a város idegenforgalma, ahol eddig azért nem látszott, mert vagy nem értettünk hozzá, vagy azért, mert nem volt a látókörünkben.

Én azt gondolom, hogy az egyesületünknek a vezető szerepe meg kell, hogy maradjon, de nyitnunk kell. Ez a város, ez a sárospataki lakosoké. Tehát akinek ötlete van és tudja segíteni a munkánkat, azt örömmel vesszük, függetlenül attól, hogy egyesületünknek tagja-e, vagy nem.
Már itt is örömömre volt, hogy több nem egyesületi tag is jelezte a részvételét, hogy aktívan segíteni akarja a munkánkat. Azt gondolom, hogy ha itt egy jól szervezett munka fog kialakulni, akkor előbb utóbb, ezek a hölgyek és urak is a tagjaink soraiba akarnak majd lépni.


 


Törő Gábor
/2009.03.15./
 

 

Elkezdték a kóbor ebek begyűjtését


    
  
 


Zelina József


 

Az elmúlt időszakban nagyon sok lakossági bejelentés érkezett, hogy egyre több kóbor eb található a közterületeken. Ezért alpolgármester úr utasítására a pénteki nap folyamán a kóbor ebek begyűjtése elkezdődött - nyilatkozta Zelina József, közterület-felügyelő...

Az a tapasztalat, hogy amikor közeledik az eboltás időpontja, az olyan ebeket melyeket meguntak és egyébként sem akarják beoltatni, azokat kiteszik az utcára. Vélhetően ebből is adódik az, hogy megszaporodtak ezek a jószágok.
Itt kérnénk az ebtartókat, hogy a jövő héten történő eboltásra mindenki hozza el beoltatni a tulajdonában lévő ebeket, az oltási könyvvel együtt, hogy igazolni tudjuk az oltás megtörténtét.


 

Cziczer Katalin
/2009.03.15./
 

 

Zemplén TV-ben szombaton: A költő visszatér


    
  
 
Tizenegy éve vitte színpadra a Művelődés Háza és a 8KOR Színház - Kormorán-Páskándi: A költő visszatér című rockmusicaljét, amit a Zemplén TV március 14-én, nemzeti ünnepünk előestéjén a Hír 7 után megismétel. Megtekintésével méltóképpen emlékezhetünk városunk megbecsült polgárára Pécsvárdy Botondra, aki Kossuth Lajost alakította…  Pécsvárady Botond
 


 

A nagyszabású, zenés-táncos produkcióban a 8KOR Színház mellett részt vett A Művelődés Háza Vegyeskara és a Bodrog Táncegyüttes is. A rendező Földházi István, a Művelődés Háza akkori igazgatóhelyettese volt.

"Számomra többet jelentett egy egyszerű előadásnál. Ugyanis e produkció nemcsak az 1848/49-es forradalomról és szabadságharcról, nem csak a Petőfit visszaváró kultuszról és az emlékezetes zenei élményt adó rockmuzsikáról szólt, hanem arról is, hogyan foghatja össze egy kisváros művelődési háza a helyi tehetségek alkotó közösségét.” – írta róla Sajó Attila.
 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2009.03.14./
 

 

Tartálykocsis kamion ütközött pénzszállítóval


    
  
 


Bacsó Tibor


 

2009. március 13-án pénteken a késő délelőtti órákban, havas esős időjárási körülmények között, a 3814-es számú úton - amely Sárospatakról Cigándra vezető út – Páterhomok tanya után egy nagyon erősen ívelő kanyarban, anyagi kárral járó közúti közlekedési baleset történt – nyilatkozta Bacsó Tibor rendőr százados…

A baleset úgy következett be, hogy egy litván kamion közlekedett Sárospatak irányából Cigánd felé, ami egy erősen balra ívelő kanyarba úgy haladt be, hogy kanyarodás közben a pótkocsijával áttért a másik forgalmi sávba is, aminek következtében a vele szemben szabályosan közlekedő pénzszállítóval autó nagy erővel, érintőlegesen ütközött. A baleset következtében személyi sérülés nem történt, de a baleset körülményeit tolmács és igazságügyi műszaki szakértő bevonásával vizsgáljuk.
 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2009.03.13./
 

 

A kispataki lakópark beruházása folytatódik


    
  
 
A építkezés kezdetén részletesen beszámoltunk a kispataki lakópark terveiről és az előkészítő munkálatokról, de hosszú idő óta csak egy-egy fotóval mutattuk be a többszintes lakóházak épülését. Most örömmel számolunk be arról, hogy az Önkormányzat kezdeményezésére kerekasztal-beszélgetés jött létre a lakópark további sorsát illetően
 
 


Aros János

Szabó Ferenc

Szabó András

Bana Gyula

Virágh Sándor


 

Kedden délután a kispataki lakóparkkal kapcsolatban hívtam össze egy megbeszélést, amelyen részt vett Kispatak önkormányzati képviselője, a városfejlesztési cégünk vezetője, a református egyház részéről Virág Sándor tiszteletes úr, a befektető Keller úr nevében Szabó Ferenc úr, aki a Keller-lakópark helyi ügyeit fogja intézni a továbbiakban, illetve azok a szakemberek, akik a fölmerült problémákról tájékoztatták az itt megjelenteket – kezdte a tanácskozásról szóló ismertetőjét Aros János alpolgármester…

A műszaki iroda részéről jelen volt György Zoltán, a Zemplén Vízmű Kft. szennyvíz üzletág vezetője Géczi Ágnes, illetve az ivóvíz ágazat pataki vezetője Bana Gyula úr. Hallottunk egy összefoglalót, hogy hogyan áll jelenleg a lakópark, majd kértem a kollegáimat, hogy olyan szemszögből próbáljuk megvilágítani ezeket a problémákat, hogy hogyan tudnánk mi, a Sárospataki Önkormányzat kicsit fölgyorsítani, segíteni ennek a lakóparknak a mielőbbi átadását, hiszen látjuk, hogy most már évek óta ott állnak azok a házak, amelyek elkészültek, viszont működési engedélyt bizonyos hiányosságok miatt még nem kaphattak.

Nagy örömünkre szolgált, hogy a Református Egyház elképzelései bele illeszkednek a városi elképzelésekbe, mely szerint szeretnének itt egy szeretetotthont létrehozni. Úgy tűnik, hogy Keller úr a komplett lakóparkot értékesíteni fogja, és ennek az értékesítésnek a keretén belül lehetőség lesz a Református Egyház által kialakítandó idősek otthona felépítésére is.

Szóba került még egy benzinkútnak illetve egy bevásárló központnak a megépítése is. Bízom benne, hogy most az események fölgyorsulnak azzal, hogy egy befektetési cég megvásárolja a lakóparkot. Biztosítottam minden jelenlévőt az Önkormányzatnak arról a szándékáról, hogy a lakópark további épüléséhez minden segítséget – amire az Önkormányzatnak lehetősége van - meg fogjuk adni, hiszen nekünk is az az érdekünk, hogy minél hamarabb rendezetté váljon ez a kispataki rész, amely a város egyik büszkeségévé válhat. Ezen kívül, tolmácsoltuk a lakosoknak azt a kérését, hogy lehetőség szerint a tó maradjon meg…


Én Keller úr megbízásából vagyok itt, és ha minden igaz, akkor lehetőség lesz arra, hogy ezt a kispataki lakóparkot megpróbáljuk visszahelyezni abba a mederbe, amiben a legelején elindult – mutatkozott be Szabó Ferenc úr, akit a lakópark ügyeinek intézésével bíztak meg.

Értékesítve a meglévő lakásokat, és az öregek otthonát, lehetőség lesz arra, hogy e pénzügyi háttérrel folytatni tudjuk ezt a beruházást, ami mind a Keller úrnak, mind a lakosságnak, mind pedig a sárospataki önkormányzatnak, nagyon jó lenne. Egyrészt azért is, hogy azt a területet hasznosítsák, másrészt pedig, mert ezzel munkahelyeket teremthetnek.

Ahogy az a mostani kerekasztal-beszélgetésnél kiderült, vannak még hiányosságok, de a városvezetés, a vízművek és egyéb szervek közreműködésével meg tudjuk ezeket oldani, folytatódhat a beruházás, és talán két-három év múlva már eredményét is fogjuk látni.

Szabó András, Kispatak városrész önkormányzati képviselője bizakodóan állt fel a beszélgetés végeztével…

Én úgy gondolom, hogy ez a beruházás már a jelenlegi fázisában is sokkal szebb képet mutat, mint korábban az évek óta nem használatos téglagyár területe mutatott. Bízom abban, hogy a mai nappal újabb fordulatot vesz a lakópark építése, itt a segítő szándék mindenki részéről nyilvánvaló volt. Így bízom benne, hogy áprilistól elindulhat a további fejlesztés.

A lakóparkról:
2004- ben indult az építkezés egy több mint 10 hektáros területen. Még abban az évben meg is állt, illetve tavaly végeztek rajta kisebb munkákat.
Három lakótömb van kész pillanatnyilag - körülbelül 95%-ig, de használatbavételi engedély még nincs. Gázórákat kell még elhelyezni, ezen kívül apróbb javítások vannak még hátra.

Áruházat, idősek otthonát, benzinkutat illetve családi házat terveznek, de probléma van a szennyvízelvezetéssel, csapadékvíz elvezetéssel, átemelő szivattyúkkal kapcsolatosan, útbekötésekkel, gázzal, kapcsolatos bekötésekkel. A hiányosságok, problémák feltárására érdekében jött létre a kerek asztalbeszélgetés. Ha minden nagyon flottul menne, talán már az év vége felé elkezdhetnék az öregek otthonának a munkálatait, s így a jövő évben, és 2011-2012 körül talán már ez is megkaphatná a lakhatási, üzemeltetési engedélyeket.


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2009.03.13./
 

 

Versenyeredmények a Kisrefiben


    
  
 
2009. március 6-án és 7-én „Csodát virágzik a jelen” református iskolák versenyén és találkozóján vettünk részt Nyíregyházán. 27 iskola több, mint 200 tanulója mérte össze tudását. Iskolánk diákjai derekasan helyt álltak.

4. osztályosok közül Prózamondásban
I. helyezett: Kállai Noémi

Versmondásban
II. helyezett: Jaskó Eszter

Anyanyelvi vetélkedőn Felföldi Mónika II. helyezett
Felkészítő tanító: Varga Lukácsné

5. osztályosok közül Prózamondásban
Tarr Gábor I. helyezett

Versmondásban Szabó Ferenc Anyanyelvi vetélkedőn  Frikker Gabriella tanulóink jól szerepeltek.
Felkészítő tanár: Tamásné Soltész Magdolna. Diákjainknak, szüleiknek és felkészítő pedagógusaiknak gratulálunk!

2009. március 6-án Sajószentpéteren a Zrínyi Ilona matematikaverseny eredményhirdetése lezajlott. Mózes Árpád 5. osztályos tanuló VIII. helyezést ért el.
Gratulálunk a szép eredményhez!

2009. február 18-án a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesíró verseny területi fordulóján Frikker Gabriella és Mózes Árpád képviselte iskolánk 5. osztályosait.
Mózes Árpád III. helyezett, Frikker Gabriella IV. helyezett.
Felkészítő tanáruk: Tamásné Soltész Magdolna
Gratulálunk és további eredményes versenyzést kívánunk!
 

További fotók>>>

/2009.03.13./
 

 

A Csillagászat Nemzetközi Éve 2009


    
  
 
A Nemzetközi Csillagászati Unió és az ENSZ Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) 2009-et a Csillagászat Nemzetközi Évének nyilvánította. 135 ország- Magyarország is- kötelezte el magát az Év megrendezésére. A hivatalos megnyitó ünnepséget 2009.január 15-én Párizsban rendezték meg.
A Csillagászat Nemzetközi Éve 2009 során a 400 évvel ezelőtti, tudományos forradalmat elindító eseményre emlékezünk: 1609-ben Galileo Galilei kezdte alkalmazni a távcsövet csillagászati megfigyelésekre.
 
  


 

A Magyar Csillagászati Egyesület is magáénak vallja A Csillagászat Nemzetközi Éve 2009 célját, a csillagászat mint tudomány minél teljesebb megismertetését, a Galilei-élmény átadását. Kulin György hat évtizeddel ezelőtti célkitűzését választotta mottójául: „ Az iskolából kikerülő minden fiatal legalább annyit lásson a távcsövön át az égboltból, amennyit Galilei látott.” A magyarországi programokról, rendezvényekről információk: www.mcse.hu valamint a Meteor csillagászati évkönyv 2009-ben (szerk.: Benkő József - Mizser Attila, MCSE, Bp.2008) találhatók.

 A Csillagászat Nemzetközi Éve 2009 célkitűzéseihez a magunk szerény módján mi, sárospataki amatőr csillagászok és a csillagászat iránt érdeklődők is hozzájárulhatunk.

Azzal a felhívással fordulunk a Sárospatakon és környékén élő, csillagászati távcsővel rendelkező lakosokhoz, hogy szervezzük meg 2009.április 2-án (derült égbolt esetén) este az első „flasztercsillagászat”-i (angolul sidewalk astronomy) programot, amelynek lényege az, hogy a távcsöveket felállítjuk A Művelődés Háza és Könyvtára előtti téren, és az arra járók megfigyelhetik az éppen akkor látható égitesteket. Jelentkezésüket 2009. március 20-ig e-mail-ben:
demeter@ctif.hu   várja Demeter Éva és Lukácsi László. 


 


/2009.03.12./
 

 

Rekordidő alatt épült fel az Erdélyi-Rákóczi utcai saroképület


    
  
 
Amikor tavaly nyáron adtunk hírt róla, hogy letették az Erdélyi és Rákóczi utcák sarkára tervezett épület alapkövét, nem is gondoltuk volna, hogy a háromszintes, a városkép szempontjából is jelentős épület ilyen gyorsan, még a tavasz beköszöntése előtt felépül és átadásra kerül…
 
 


Beke T. István

Dr. Hörcsik Richárd


 

Márpedig ez történt, az épületet 2009. március első napjaiban ünnepélyes keretek között átadták. Mint az alapkő letételénél, úgy Beke T. István – az épület tervezője, a vállalkozás vezetője - most is meghívta a városvezetést, valamint jelen volt és köszöntőt mondott Telenkó Miklós atya is.

Ritka pillanatnak vagyunk tanúi. Amikor nyáron az alapkövet leraktuk, nem is gondoltuk, hogy a városkép szempontjából is ilyen jelentősége lesz ennek az épületnek. Ha a Református Kollégium felől a főutcán jövünk, mint a város egyik ékessége tűnik a szemünk elé, ami a városközpontot, mit egy városkapu zárja le – hangsúlyozta Dr. Hörcsik Richárd polgármester az épület jelentőségét.

A polgármester ezután gratulált Beke T. Istvánnak az épület megálmodójának, tervezőjének és építtetőjének, aki a körbetartozásokkal terhelt gazdasági helyzetben zökkenőmentesen meg tudta valósítani elképzelését. Hasonlóképpen elismerését fejezte ki a kivitelezőnek, aki ennyi idő alatt és ilyen minőségben végezte el ezt a nem kis beruházást. Örömét fejezte ki, hogy – ha nem is sárospataki, de zempléni cég dolgozóinak adott munkát ez az építkezés.

Beke T. István köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek a beruházás megvalósításában. Külön hangsúlyozta a család - szülei és társa – segítő együttműködését, aki nélkül ez a beruházás így nem valósulhatott volna meg, valamint utalt arra, hogy a beruházás a nyár folyamán folytatódni fog…
 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2009.03.12./
 

 

Sárospatakon járt az EU nőszervezetének elnöke


    
  
 
Dr. Gúrmai Zita Európa Parlamenti képviselő, az Európai Szocialisták Nőszervezetének Elnöke járt Sárospatakon, aki a Nemzetközi Nőnap alkalmával a Hotel Bodrogban tartott sajtótájékoztatót. A szocialista nőnap este A Művelődés Házában, a Sipos György Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak színvonalas műsorával folytatódott. A képviselőnő a helyi médiának is nyilatkozott…
 
 Dr. Gúrmai Zita


Hutkainé Novák Márta


Vécsi István
 


 

Alapadottságnak kellene lenni, hogy a képviselő pontosan tudja, mit képvisel, milyen ügyek vannak, amik mentén politizálni érdemes, legyen tisztában azzal, hogy az ország, melyet képvisel pontosan mire vágyik.

Két területet kaptam az Európai Parlamentben, az egyik a jogi esélyegyenlőségi bizottság, a másik, pedig a közlekedés politika. A statisztikák mellettünk szólnak, ez éppen abból következik, hogy mi nők, sokkal gondosabban vezetünk, mert hozzuk magunkkal azt az őskori elemet, hogy egyszerre több dologra rudunk figyelni.
A kereszteződésben mikor megállunk, akkor többször körbe nézünk, míg a vadászó férfiak, akik leginkább egy irányba néznek. No de az intelligens autó pontosan arról szól, hogy milyen segédeszközöket kell az autóba beszerelni, hogy emberéleteket mentsünk.
Én meggyőződéssel vállaltam azt az ügyet, hiszen ma 42.000-en halnak meg az utakon Európában, ez egy közepes méretű településnek az elvesztése. Azt kell mondjam, hogy minden emberélet fontos.
Európa már nem pénzügyi, hanem gazdasági válságban szenved, és azt kell mondjam, hogy nagyon fontos, hogy Magyarország tagja az Európai Uniónak látva azt az Izlandot, aki nem tagja, és ma már azt tudja mondani, hogy nincs holnap nyugdíj, mert nincs fedezet rá.
Tehát nagyon fontos az, hogy az Európai Unió egyfajta védelmet ad, hogy hamarosan egy globális alapot fogunk létrehozni, hogy lehetősége volt Magyarországnak azonnal esélyt kapni arra, hogy forrásokhoz jusson. Ez bizony azt jelenti, hogy jobb bent, mint kint.

Az is kétségtelen tény, hogy az európai parlamentben 31%-ban vagyunk nők, már áttör a női hang. Legalább 25%-ban kell női képviselőnek lenni bármilyen döntéshozatali pozícióban, hogy a szociális érzékenység, azok a képességek, amivel egy nő jobban fel van szerelve, egyszerűen azért, mert anyává válik, és olyan érzeteket kap amivel sajnos egy férfi nem rendelkezik. De pontosan a partnerségi Európának arról beszélünk, hogy hogyan lehet nőknek férfiakkal ezt a fajta világot megváltoztatni.
Meggyőződésem, hogy a krízisben nagyon jelentős szerep vár a nőkre, egyszerűen azért, mert ha megnézzük, a kisgazdaságokat a nők kezelik, a nagygazdaságokat a férfiak. Azzal, hogy mi kis kockázattal működünk, kevesebbet kockáztatunk. A férfiak nagyobb kockázattal dolgoznak és éppen ezért volt fontos az, amit miniszterelnök úr márciusban kezdeményezett, hogy legyen egy olyan bankfelügyeleti rendszer, hogy valóban ne legyenek ekkora nagy kilengések, hogy ne legyen ilyen jelentős a spekuláció, hiszen családok, emberéletek mennek tönkre az által, hogy kikerülnek az utcára, mert rossz kölcsönöket vettek fel.

Senki nem volt felkészülve az Egyesült Államokbeli válságra és nem tudjuk, hogy mennyi rossz hitelt csomagoltak a jó hitelekbe, tehát nem tudjuk, hogy meddig és milyen mélységben tart ez a válság. A legutolsó adat amit kaptam, hogy nagyon sokan el fogják veszíteni az állásukat, és ebből 22 millió a nőket érinti itt, a következő időszakban.
Ma Európában 18 millió munkanélkülit számolunk az 500 milliós Európai Unióban. Hogyha nincs egy tisztességes újraépítési tervünk, akkor ez akár lehet 25 millió. Nagyon jelentős a felelőssége a mostani parlamentnek, a bizottságnak és természetesen a tanácsnak, hogy erre legyen egy válságkezelési javaslat. Meggyőződésem, hogy ebben mi élen jártunk, hiszen az európai szocialisták pártja március 19-én egy olyan újraépítési tervet fog letenni az asztalra, ahol én vagyok a női szempontért felelős, tehát valóban úgy kell ezt a csomagot létrehozni, hogy a szociális szempontoknak kézben kell tartva lennie, hiszen valóban a legszegényebbekre, a legelesettebbekre kell tudni odafigyelni.
Én azt mondom, hogy nem csak ilyen nőkre van szükség, hanem olyan férfiakra is akik ezt az ügyet segítik, mert ezt a nők nem tudják egyedül megcsinálni. Tehát ez a mostani Európa, a mostani döntéshozatalban részvétel egyszerűen azt jelenti, hogy azt a másságot tudja hozni a nő, amit a férfi nem tud. Hogyha megnézzük a mostani Norvég törvényhozást, ahol öt év alatt 7 %-ról 39 %-ra emelkedett a legfelsőbb döntéshozatalban a nők száma, hogy jelentős mértékben megnövelik a profitot a cégeknél, akkor ez azt jelenti, hogy nem mondhatunk le a társadalomban 52%-ban levő nőkről, akik ehhez értenek.


 
Most persze föl lehet tenni a kérdést, hogy családi élet és a munka összeegyeztethetősége egyáltalán ma Magyarországon - mennyire akarnak a nők politizálni? A nőknek esélyt, döntési esélyt kell adni, hogy ha akarják csinálják, ha nem akarják ne csinálják.
De az, hogy ma a magyar Országgyűlés még mindig arról szavaz - persze a 89% férfi - hogy köszönjük szépen, a nőkből nem kell, miközben a hármas terhet a nő viseli, a gyereket ő neveli, a családot ő látja el, az elesettekkel ő foglalkozik, tehát valahol az egyensúly megbomlott…
Meg kell nézni, hogy mit jelent ez ma, az európai uniós tagállamokban. Miért van az, hogy a dán modell működik, a családi élet és a munka összeegyeztethetősége. Miért él tovább a dán férfi, miközben 80 %-ban ott vannak a nők a munkaerőpiacon és a második legtöbb gyermek ott születik? Egyszerűen azért, hogy azáltal, hogy a kispapa beszáll a családba, szeretetet kap, békességet kap. Kevesebb a válás, igenis érdemes nekünk is végiggondolni azt, hogy szükség van a férfiakra, hogy tovább éljenek, de ezért nekik is kell tenni valamit, be kell szállni.

Konkrétan megfogalmaztuk tegnap Brüsszelben a Nemzetközi Nőnapon - hiszen ez egy baloldali kezdeményezés, de ma már mindenki ünnepli nem csak Európában, hanem az Egyesült államokban is, sőt Amerika tovább megy, ott egy egész hónap a nőkről szól. Szóval megfogalmaztuk azt, hogy 40%-ban lenne fontos a részvétel a következő Európai Parlamentben. Érdemes megnézni, hogy nálunk a baloldaliak közül 40%-kal képviseljük a nőket, a zöldek 47%-al, ők egyébként a legjelentősebb létszámmal rendelkeznek, 42%-ban vannak a liberális képviselők.
Tehát nagyon fontos, hogy ki hogyan veszi komolyan az 52%-os női lakosságot. Nekem meggyőződésem, hogy ügyek mentén kell politizálni az Európai Parlamentben. Én az elmúlt öt év legjelentősebb sikertörténetének az egyenlő munkáért, egyenlő bér elvéből készült jelentést tartom, ami valóban arról szól, hogy letettünk valamit az asztalra az elmúlt időszakban.
A másik probléma az emberkereskedelem. Egy olyan ügyben vonultunk utcára, gyűjtöttünk több, mint 130 ezer aláírást, amikor Németországba, kényszerített prostitúcióra vittek közel 90%-ban kiskorúakat, tehát 18 évet nem betöltő lányokat. Akkor egy olyan felhívást tudtunk végiggurítani Európán, egy olyan ellenőrzési rendszert tudtunk bevezetni, amikor igenis azt mondtuk, hogy tett valamit az Európai Parlament.
Tehát fontos az, hogy megtaláljuk azokat az ügyeket, amikben változásra van szükség. Az egyenlő munkáért egyenlő bér azért is nagyon fontos, mivel az alapszerződés Rómában már megfogalmazta ezt. A szegénység egészen addig megmarad, amíg ezen nem változtatunk.

Az eltarthatóság megváltozik, mindenkire egyformán szükség van a munkaerőpiacon. Fontos az, hogy a nő eldönthesse, hogy ha akar, otthon marad, ha akar, gyermeket vállal, de fontos, hogy vállaljon gyereket, mert ha nem tudunk családonként két gyermeket vállalni, akkor bizony nagyon komoly veszélyben lesz, nemcsak a magyar, hanem az európai lakosság is.
Tehát bőven van teendő. Ehhez bele kell fektetni a gyerekbe, ehhez sokkal többet kell a gyerekre áldozni.
Magyarországon egyébként a családi pótlék összege, az ellátás, európai mércével mérve a legjobbak közé tartozik, tehát sok tagállam van, ahol jóval kevesebbet, jóval kisebb összeget fizetnek, a nyugdíj is jóval szerényebb juttatásként érvényesül.
Fontos tudni megbecsülni azt ami van, és az is nagyon fontos, hogy az élet végéig tartó tanulást - aminek mindannyian részesei vagyunk - valahol vegyük komolyan. A barcelonai célkitűzések arról szólnak, hogy már 0 éves kortól foglalkozni kell a gyerekkel, mert nincs igazság, hogyha különböző esélyekkel indulnak a gyerekek. Ott, ahol mély szegénység van, újratermelődik a szegénység. Ott, ahol a szülők nem dolgoznak, és nem megy el a gyerek bölcsödébe, óvodába, ő előtte nincs pozitív modell, hogy valóban ennek a kitörésnek részese lehessen. Nem tudatosul benne, hogy ha tanul, akkor esélyt kap, mert a tudás az, amit soha senki Európában nem tud tőle elvenni.

A baloldal számára mindig fontos volt a nőnap, s a nőnap az üzenete – tette hozza Vécsi István, MSZP-s országgyűlés képviselő. Láthatjuk most, a gazdasági világválság során is, hogy azok a terhek, amelyek jelentkeznek, végül a családoknál csapódnak le, és ez legjobban a nőket viseli meg.
Oda kell rájuk figyelni nemcsak abban az időszakban amikor ünnepelünk, hanem mindig, amikor terheket kellene levenni a nők, az asszonyok válláról. A képviselőasszony beszélt arról, hogy Európában hogyan gondolkodnak a jövőről, a nők szerepéről a közéletben és a gyermeknevelésben, s hogy mit tesznek a nők annak érdekében, hogy egy kicsit jobb legyen, egy kicsit jobb irányba forduljon a világ. Ez mind a Nőnap üzenete.

Az elmúlt időszakban talán egy kicsit elmentünk a virágos nőnapok irányába, ami barátságosabb, emberibb volt. Most ebben az időszakban, amikor gond van az országban, gond van Európában, és gond van a világban, úgy gondolom, hogy fontosak azok a kérdések, amelyekről a képviselőasszony a sajtótájékoztató során is és a riport során is elmondott önöknek és elmondta a Zemplén asszonyainak, hogy a baloldal miként, hogyan gondolkodik, hogyan vélekedik erről a kérdésről.

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2009.03.12./
 

 

Közmunkások közreműködésével tették rendbe a temetőket


    
  
 
A tavaly elnyert közmunka program keretén belül, a Kistérségi Társulás pályázatából Sárospataknak is lehetősége nyílt 40 fő közmunkás alkalmazására. Ebbe a közmunkaprogramba beillesztettük a temetők karbantartását, takarítását, tisztítását is – nyilatkozta Aros János alpolgármester…
 
 


Aros János
 


 

Tettük ezt azért, mert régóta jogos igénye és kérése ez a pataki lakosoknak és a temetőket fenntartó egyházi vezetőknek. Úgy tűnik, hogy a 3 hónapos közmunka programmal látható eredményt sikerült produkálni, hiszen mindenki pozitív visszajelzéssel jött önkormányzatunk felé és köszönik ezt a munkát.
Én is kilátogattam a temetőbe és meggyőződtem arról, hogy valóban hatékony volt a munka. Ezen felbuzdulva úgy döntöttünk, hogy mivel lehetőségünk lesz közcélú munkások alkalmazásával most már rendszeres karbantartókat, temető gondnokokat alkalmazni, mindent megteszünk azért, hogy ezt az állapotot fent tudjuk tartani.
Továbbra is együttműködést ajánlunk az egyházi vezetőknek, hiszen ez nem segítség - mint ahogy jó néhányan gondolják - hanem az Önkormányzatnak kötelessége, hogy a saját temetőit így fenntartsa. Köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik ebben a munkában részt vettek, hiszen önkéntesek is voltak, akik segítették ezt a tevékenységet.

A napokban is folyik a segélyezettek felülvizsgálata, jelenleg több mint 400 szociális segélyre jogosult lakos van Sárospatakon. Folyamatosan mindenkit egyenként felülvizsgálunk és kiajánljuk a közmunkának, a közcélú munkának a lehetőségét. Előzetes számításaink alapján közel 150 főnek tudunk így havonta munkát biztosítani. Aki nem él ezzel a lehetőséggel, attól értelemszerűen, ahogy ezt tavaly is tettük, megvonjuk a segélyt.


 

Cziczer Katalin
/2009.03.12./
 

 

Áldásos volt a nők ökumenikus imanapja

 

        
        

Sárospatakon a Lorántffy Zsuzsanna Református Nőszövetség évről évre odaadó házigazdája, a világ 170 országában március első péntekjén ökumenikus közösségben megtartott imanapnak. Az idén Pápua új Guinea asszonyai készítették el az esemény tartalmi részét, bemutatták hazájuk természeti és történelmi környezetét, és missziói céljaikat...

A hatalmas hegyekkel és őserdőkkel tagolt országban mintegy 800 különböző nyelvű törzs él, többségük szegény körülmények közt, küzdenek az erőszakkal, bűnözéssel, betegségekkel. A nők missziói munkája a hitébresztés mellett a társadalmi béke, valamint az oktatás és egészségügy területén való részt vállalásban is megnyilvánul. Munkájuk ráépül arra a szolgálatra, amit Molnár Mária is végzett közöttük, nagyszüleik idejében. A Lorántffy termet megtöltő asszonyok valamennyien részt vettek az imafüzet anyagának felolvasásában, a közös imádságban. A kiadott lemezről megismerték a jelenlévők a pápuák zenéjét, és a környezetükről készült képeket a terem egyik sarkában kis kiállítás formájában készítette el Mészáros Ildikó gyülekezeti munkatárs. A mély együttérzéssel és lelkiséggel végbement alkalmat tea és sütemény mellett való beszélgetés zárta.


 
 


További fotók>>>

Református Lelkészi Hivatal
/2009.03.11./
 

 

Alapítványi bált tartott a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

 

        
        

Szombaton tartotta a hagyományos alapítványi bálját a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola. Kollégák, szülők, támogatók összefogásával került megrendezésre a bál. Változatos műsorszámok nyitották az estét, volt mazsorett bemutató, az Országos Népdaléneklési döntő résztvevői adtak elő egy dalcsokrot, néptánc színesítette a programot, zárószámként pedig a tantestület hölgytagjaiból alakult amatőr együttes csángó tánca aratott nagy sikert - nyilatkozta Szegedi Istvánné, igazgatónő...
 


 
 Szegedi Istvánné


 

Igazgatónő rövid megnyitójában kiemelte, hogy az esemény egyik célja a szülők-nevelők kötetlen találkozásának lehetősége, másik az iskola alapítványának támogatása, amely a gyerekeknek szervezett rendezvényeket, eszközöket biztosítja lehetőségéhez mérten.
Jó dolog, hogy ilyen nehéz gazdasági helyzetben vannak, akik tudják támogatni iskolánkat akár tombolatárgyakkal, akár részvételükkel.
Szeretnék köszönetet mondani a bál szervezéséért kollégáimnak, szülőknek, szponzori támogatóknak egyaránt.

Bálunk támogatói:
Ajtai és Társai Kft., Andrássy László és családja, Anzsoger Cipészet, Aros János alpolgármester, Babavilág, Bodnárné Vinnai Tünde, Bokréta Virág és ajándékbolt., Dócs Tibor, Dócsné Frecskó Katalin, Erdős Tamás, Ferenc Tiborné, Ferencné Komáromi Mónika, Fodorné Sütő Judit, GEO-MILK Kft., Gombos Levente, Görög Katolikus Egyház, Götz Pincészet (Hercegkút), Hagymási Józsefné, Iván Sándor, Karóczkai Kereskedelmi Kft., KIKISE Kft. (Hejőszalonta), Koncz család, Korona Lakásfelszerelés – Simai Gábor, Krai Csaba, Kun Lajos (Terra-Vin Kft.), Maminti Teaház, Mayher László, Németh Patrik, Népművészet és ajándéküzlet, Nosztalgia Virágszalon , Oláh Ferencné, Oláh József Csaba, Palatinusz Valéria, Pauleczky Antal, Poremba Mariann, Sajgó Pincészet (Tolcsva), Sárosi Tibor, Sárospatak Város Önkormányzata, Sárospataki Reform. Koll. Gimn. és Ált. Isk., Schmiedtné Szűcs Mónika, Szabó András, Tokaj Kereskedőház Zrt., Traszik Ágnes, Vajkóné Márton Krisztina, Zsófiné Szabó Anikó.
1.a osztály, 2.b osztály, 2.c osztály ,3.b osztály, 3.c osztály, 5.a osztály, 5.d osztály, 6.a osztály, 6.b osztály, 6.c osztály, 7.a osztály, 7.d osztály, 8.a osztály, 8.d osztály.


 

További fotók (Szabó András) >>>             Youtube Sárospatak


/2009.03.11./
 

 

Sáros Nagy Patak és Sáros Kis Patak 3-4 száz évvel ezelőtt

 

        
        

Sokszor érezzük, hogy jó volna többet tudni Sárospatakról. Éppen ezt a célt szolgálja színes előadásaival A Művelődés Háza és Könyvtára „A hely ahol élünk” sorozata, melyben legutóbb - február 25-én - Gáll József tanár úr, a Vay Miklós szakképző iskola történelem tanára tartott érdekes előadást „Sárospatak közigazgatása az oppidumtól (mezőváros) a polgári berendezkedésig” címmel…
 


 
 


Gáll József


 

A Levéltári források és szakirodalom alapján a két, előjogokkal rendelkező mezőváros Sáros Nagy és Sáros Kis Patak életét mutattam be a XVIII. század kezdetétől a XIX. század utolsó harmadáig.
Alapvetésként a tárgyalt korszak állam, jog és közigazgatás történeti összefüggéseit, a magyar közigazgatás (főleg a vármegye- mezőváros) felépítését, működését tekintettem át.
Részletesen tárgyaltam az alábbi, vázlatpontokban megjelölt, egymással összefüggő tételeket.
1. Állam és jogtörténet ―> Közigazgatás történet
2. A modern állam és jellemzői a XVIII- XIX. század első felében.
3. Magyarország a Habsburg Monarchiában:
- A magyar állam a közigazgatása a XVIII- XIX. század első felében.
- Modernizációs kísérletek <― > magyar rendi válaszok
- Magyar reformtörekvések ―> Habsburg magatartás
 


 
4. A magyar közigazgatás alapvető szerkezeti egységei:
a; vármegyék ( az egyetlen szerv, amelyen keresztül a központi – állami akarat érvényesülhetett)
b; Mezővárosok (sajátos közép – európai formációk)

5. A PRIVILÉGIUM mint jogforrás, a magyar jogalkotásban.
6. A mezővárosi önkormányzat, tisztviselői.
7. A nagybirtok és közigazgatás.
8. A Rákóczi – birtokok sorsa.
9. Földesúri támadások: a hegyaljai mezővárosok ellen ―> és a Rákóczi birtokok új tulajdonosai alatt is.
10. Katonai ügyek: PORTIÓ, DEPERDITA
11. Városunk közigazgatása 1808- 1835 között: Bíróválasztás, Városi Tanács, Szenátorok
12. Rendre Ügyelő Útmutatás: a város helyi Statutuma.
13. Közigazgatás a gyakorlatban: a Városi Tanács iratai és a Tanácsülési Jegyzőkönyvek alapján.
14. Nemesi Tanács, Hadnagyi Szék.
15. Adózás, Költségvetés, Gazdálkodás.
16. Perben a herceggel, a város megváltása.
17. Sárospataki közbizottság Szervezeti és Ügyrendje.
18. 1848- 1849 utáni időszak: a városi cím elvesztésének körülményei.

További fotók>>>

Törő Gábor
/2009.03.11./
 

 

„RangAdó” az adózási vetélkedő

 


Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal az adótudatos nevelés keretében „RangAdó” címen, egy a középiskolásoknak szóló vetélkedőt hirdetett meg, melynek első három fordulója - a diákok komoly érdeklődése mellett - az Interneten keresztül került lebonyolításra. A körönkénti 50 kérdést tartalmazó feladatsorokat a versenyzők az APEH honlapjáról tölthették le, és a megoldott tesztlapokat adott határidőre egy e-mail címre juttatták vissza. A vetélkedő régiónkban is megmozgatta a diákokat, hiszen 23 oktatási intézmény 81 csapata várta körönként az eredményeket. Fordulónként, országosan a 20 legmagasabb pontszámot elérő résztvevő adózási tudásának ellenőrzésén túl, díjazásban is részesült.

Így régiónkból az első fordulóban négy a másodikban egy, míg a harmadik körben két csapat került a legjobbak közé. Teljesítményük jutalmául a csapattagok könyvutalványban részesülnek.

A verseny azonban tovább folytatódik, március 20-án a régió hét legeredményesebb csapata méri össze immár személyesen is tudását. A régiós döntőbe Miskolcról és Balassagyarmatról két-két, míg Egerből három csapat jutott be. A tét itt még komolyabb, hiszen a régió győztese az áprilisban megrendezésre kerülő országos döntőben folytathatja a versenyt.
A vetélkedő valamennyi résztvevője az elért eredménytől függetlenül jól járt, hiszen bővültek adózási ismereteik, melyekre támaszkodva tájékozottan, és magabiztosan kezelhetik később adózási ügyeiket.


 
 


/2009.03.10./
 

 

Irodalmi teadélután a könyvtárban

 

        
        

 


 
 


Stumpfné Gyöngyösi Etelka


 

Március 5-én irodalmi teadélutánra invitáltuk kedves olvasóinkat, és a téma iránt érdeklődőket. Központi témánk a következő volt: Női sorsok az irodalomban. A nemzetközi nőnap alkalmából Márai Sándor szavaival és egy virtuális tavaszi virágcsokorral köszöntöttük a megjelent hölgyeket, majd ajánlottuk figyelmükbe új szolgáltatásainkat, folyóiratainkat. A forró tea és aprósütemény mindenkinek jólesett az esős időben, és a hangulatot is kellően oldottá tette - nyilatkozta Kövér Sándorné, a könyvtár vezetője.

Stumpfné Gyöngyösi Etelka tartott színvonalas könyvbemutatót a különböző női sorsokat bemutató könyvekről, szerzőkről, a könyvek születésének hátteréről. A hatása sem maradt el: mindenki élvezettel lapozott bele a kiállított könyvekbe, és osztotta meg saját olvasmányélményeit, véleményét a jelen levőkkel. Természetesen ki is kölcsönözhették a kiválasztott köteteket.

Jó hangulatú beszélgetésben, élménydús eszmecserékben volt részünk. Ennek nagyon örülök, mert szeretnénk hagyományt teremteni: könyvtárunkban kötetlen hangú baráti beszélgetéseket szeretnénk kezdeményezni, ahová mindenki eljöhet, jól érezheti magát és nyugodtan elmondhatja saját gondolatait is. Mindenkit hívunk és szeretettel várunk!


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2009.03.10./
 

 

II. Országos KUTDIÁK Poszterverseny

 

        
        

A Kutató Diákok Országos Szövetsége által meghirdetett II. Országos KUTDIÁK Poszterversenyt a salgótarjáni Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskolában rendezték meg 2009. február 27-28-án. A jelentkezési feltételeknek megfelelően az országos megmérettetésre összesen 24 posztert neveztek be készítőik. A versenyt nevezhetjük nemzetközinek is, hiszen a határon túli versenyzők Nagykárolyról, Zentáról hozták el munkáikat. A hazai középiskolák közül pedig Budapestről, Győrből, Kiskunhalasról, Mátészalkáról, Sárospatakról, Sopronból, Vácról, Várpalotáról jöttek a versenyzők Salgótarjánba, ahonnan mindkét gimnázium (Bolyai János Gimnázium, Madách Imre Gimnázium) tanulói is versenybe szálltak.

A versenyzőknek a poszterek illetve saját kutatáson alapuló eredményeik bemutatására maximum 5 percben volt lehetősége. Utána 5 perces vita következett a zsűri és a közönség kérdései alapján. Négy szekcióban folyt a poszterek bemutatása a szakértő zsűri és a közönség előtt. Az eredményhirdetés előtt a zsűri elnöke a verseny értékelésében kiemelte a poszterek változatos témáit, többségében magas színvonalú tudományos tartalmát, az előadók kiváló felkészültségét és jó vitakészségét.

Iskolánkat Nagy Vanda 12.A osztályos tanuló képviselte ezen a versenyen, amelyen a Mezo- és hidrofiton növények ásványianyag-táplálkozása című poszterével és az elvégzett vizsgálatok eredményeinek a bemutatásával a verseny különdíját kapta! Eredményéhez gratulálunk!


 
 


a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma
/2009.03.10./
 

 

A magyarországi görög katolikus vallásgyakorlat gesztusai

 

        
        

A sárospatakiak és a sárospataki görög katolikus egyházközség tagjai tavaly decemberben már megismerkedhettek dr.Szabó Irén A magyarországi görög katolikus vallásgyakorlat gesztusai című kötetével. 2009. február 26-án a budai Várban is bemutatták a kötetet a Litea Könyvesbolt és Teázóban...

 


 
 


dr. Szabó Irén


 

Bakó Annamária a könyvesbolt tulajdonosa köszöntőjében hangsúlyozta, hogy mennyire kedves városa Sárospatak, és hogy a sárospataki vonatkozású könyves rendezvényeknek rendszeresen ad otthont a Litea, ezek mindig színvonalasak és sok vendéget vonzanak.

A kötet a népi vallásosság kutatásának egy teljesen új területét tárja fel, így a görög és római katolikus hívek mellett, a szakmai körökből is nagy számban vettek részt a bemutatón. A kötetet Voigt Vilmos professzor és Kocsis Fülöp hajdúdorogi megyéspüspök ismertette. Voigt Vilmos az ELTE Folklore Tanszéke doktori iskolájának vezetője, a kötet bevezetőjének szerzője.

Elmondta, hogy Szabó Irén könyvében a népi vallásosság gesztuskutatásának kiemelkedő összegzését tárja elénk, továbbá felhívta a figyelmet a kutatás folytatására, hiszen a vallásos gyakorlathoz kapcsolódó mély és szerteágazó tradíciók még feltáratlanok. Kocsis Fülöp püspök atya elmondta, hogy milyen fontosak egy felekezet életében, önismeretében a tudományos kutatások eredményei, de az igazán fontos annak tudatosítása, hogy mindaz amit ez a könyv leír az élő valóság része.
Ezt az eleven valóságot varázsolta a zsúfolásig megtelt terembe a Szent Efrém férfikar, amely Bubnó Tamás karnagy vezetésével liturgikus énekeket énekelt magyarul, ószlávul és görögül.

A könyv bibliográfiai adatai:
Szabó Irén: A magyarországi görög katolikus vallásgyakorlat gesztusai. Gondolat Kiadó - Európai Folklór Intézet, Budapest, 2008.


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2009.03.09./
 

 

SUSI-s fiatalok a döntőbe

 

        
        

A SÁROSPATAKI UTÁNPÓTLÁSNEVELŐ SPORTISKOLA folyamatosan versenyezteti a lány és fiú kézilabdásait az országos felmenőrendszerben működő, ADIDAS Gyermekbajnokságban. Ebben a küzdelemsorozatban megyei döntővel kezdődnek a küzdelmek, majd jöhet a régió bajnokság, ami az 1998-as születésű fiúknál idén, Fehérgyarmaton volt megrendezve - számolt be a mérkőzésről Belicza János, edző...
 


 
 


Nagyházi Sándor


Papp József


 

Három megye bajnokai és második helyezettjei részvételével zajlott a torna. Nagyházi Sándor tanítványai a Szabolcs – Szatmár – Bereg megyei ezüstérmessel kezdtek, egy igen kemény mérkőzésen, ahol egygólos győzelmet arattak. Majd Heves megye bajnokát – Óhatvant – 12-7 arányban győzték le. Az elődöntő igazi kézilabda csemegét hozott, hiszen a rendes játékidőben 10 - 10-et mutatott az eredményjelző, így következhettek a büntetődobások.
Mind a sárospataki, mind a gyöngyösi sportiskolások jól dobtak, ám 3-2 arányban a SUSI-s fiatalok nyerték meg a találkozót, és jutottak be a döntőbe. Így a pataki fiatalok már az országos elődöntőben érezhették magukat, amit a SUSI szeretne hazai pályán megrendezni. A Nyírsuli ellen 18-14-es vereséget szenvedtek a fiúk, így ezüstérmesek lettek. A krónikához hozzá tartozik, hogy az egész tornát hét játékossal játszották végig a gyerekek, ezáltal még nagyobb elismerés jár nekik. GRATULÁLUNK!

A csapat tagjai: Marczi Máté, Aros Damján, Gál András, Götz Bence, Zajácz Ákos, Rák Máté, Kajati J. Gergely, Korda Péter, Tanászi Ábel – játékosok, Nagyházi Sándor – edző, Papp József – kísérő edző.

2009. február 28-án a Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola 1998-as leány kézilabda csapat ADIDAS kupa megyei döntőt játszott, az ÁVG-ben és Miskolcon. Az izgalmas mérkőzéseken, szépen szerepeltek a kislányok. A második fordulót követően a második helyet foglalják el a táblázaton, így bejutottak a régió döntőbe. GRATULÁLUNK!
Eredmények: SUSI – Miskolci Sportiskola 8:4
Miskolci Sportiskola – Mezőnagymihály 5:12
SUSI – Mezőnagymihály 3:6
SUSI – MISI 4-6
SUSI – Mezőnagymihály 8-7
A csapat tagjai: Sütő Zsófi, Perényi Júlia, Antal Dominika, Csordás Dóra, Fodor Zsófi, Hallók Petra, Csehi Kincső, Papp Dóra – játékosok, Györki Erika, Papp József – edzők


 

További fotók>>>

/2009.03.09./
 

 

Környezetvédelem és műszaki találmányok

 

        
        

Dr. Raisz Iván, a kémiatudományok kandidátusa hívta az ÁVG-estek 2009. március 4-i előadásán együttgondolkodásra, ismeretszerzésre az ÁVG-s fiatalokat. A Magyar Feltalálók Egyesületének 2008-ban lett díjazottja a kutató, a „környezetvédelem mestere” és hasonlóan találmányai, a „környezetvédelem műremekei” címet elnyerve.
 


 
 


Dr. Raisz Iván,


 

A környezetszennyezésben döntő szerepet játszó emberi felelősségre döbbentette rá fiatal hallgatóságát az előadó, legyen az nagyvárosi szmog, a cianid „lehalászás” vagy faszénégetés.

A felelősség kérdésén túl a problémát csökkentő lehetőségek közül is bemutatott néhányat a feltaláló. A diákok érdeklődéssel fogadták beszámolóját saját találmányairól, a környezetbarát üzemanyag-adalékról, a veszélyes erőműi hulladékmosó ártalmatlanításáról, s a kommunális hulladék kezelése során előállított, pl. üzemanyagként is hasznosítható metanolról.

A hallgatóságot az is érdekelte, hogy mi a tizenévesek lehetősége a környezeti ártalmak csökkentésében.
 


 

Törő Gábor
/2009.03.09./
 

 

Baba- Mama klub

 

        
        

 


 
 


László Irén


 

A Művelődés Háza Könyvtárában február 26-án tartotta a Baba- Mama Klub soron következő összejövetelét. Ezen alkalommal a kismamák voltak a középpontban, mert témánk a szülés utáni regenerálódás volt, mind testiekben és lelkiekben. Vendégünk László Irén – testnevelő, életmód tanácsadó volt, aki hasznos tanácsokkal, ötletekkel látta el a kismamákat.

Egyéni állapotfelmérés történt, testsúlyméréssel és testzsírméréssel. Ez alapján tanácsadónk kiszámolta ideális testsúlyunkat. Ez a téma igen nagy tetszésnek örvendett, hiszen 20 anyuka vett részt a foglalkozáson csemetéjével.
 


 

Cziczer Katalin
/2009.03.09./
 

 

Fogadóórát tartott a polgármester

 

        
        

Eseménydús fogadónap volt a pénteki, nem csak a városból, hanem a térségből is többen megkerestek. Ezeknek a problémáknak a nagy része megélhetési, munkahelyi, családokat érintő probléma volt – számolt be Dr.Hörcsik Richárd polgármester a 2009. március 6-án tartott fogadóórájáról…
 


 
 Dr. Hörcsik Richárd


 

Az én véleményem az, hogy minden probléma fontos. A képviselő, polgármester azért van, hogy megpróbáljon segíteni. Önmagamban én nem tudom megoldani a problémákat, azonban vannak munkatársaim, akiknek a segítségét kérem, másrészt pedig, mint országgyűlési képviselőnek, olyan kapcsolatrendszerem van, hogy ha egy problémára az állampolgár felhívja a figyelmemet, akkor az ügyben el tudok járni. A képviselői, a polgármesteri munkának ez egy kicsi, de fontos része.
Ezen a fogadóórán nagyon sok problémával találkoztam. Részben ismert, akut, másrészt, pedig újonnan jelentkező problémákkal. Az első és legfontosabb maga az időjárás. Pl. telektulajdonosok kerestek meg, hogy a szomszéd nem vezeti el az esővizet, ami az ő telkére átfolyik és ez neki problémát okoz. Ezt meg kell oldani, helyileg tudjuk kezelni.

Van olyan önkormányzati út a külterületen, ami tényleg járhatatlan - magam is nemrégen láttam - a rendbetételét ennek is meg kell oldani valamilyen formában. Erre is többször, és ismételten felhívták a figyelmemet.

Aztán a falopások ügye, ami Sárospatakot és a kistérségét is érinti, éppen most zajlik egy széleskörű összefogás ezek megfékezésére.

Voltak munkahelyek megszűnésével kapcsolatos problémák, hárman voltak, akik elvesztették a munkájukat, illetve el fogják bocsátani őket. Ezen is megpróbálunk segíteni. Nagyon szorosan együttműködünk Baranyi Józseffel, a Munkaügyi Központ vezetőjével, hogy közös programokat csináljunk annak érdekében, hogy akik elvesztették a munkájukat, azokat mi legalább átmenetileg tudjuk foglalkoztatni.

Természetesen az energia, a társasházak ügye is nagy probléma. Itt is olyan napi problémák jelentkeztek, amiket részben az RFV munkatársaival próbálunk meg orvosolni, másrészt, pedig rendeleteket kell alkotni. Ilyen probléma pl. ami konkrétan felvetődött az egyik társasháznál, a szelektív hulladékgyűjtés kérdése. Most egy konkrét kérdésben a ZHK-val próbálunk együttműködni, hogy így egy lakótömbnek, egy társasháznak az igényeit ki tudjuk elégíteni.


 

Törő Gábor
/2009.03.08./
 

 

Csökken a bűncselekmények száma, mégsem érezzük magunkat nagyobb biztonságban

 

        
        

A Sárospataki Rendőrkapitányság 2009. március 3-án évértékelő állománygyűlést tartott, amin részt vett Dr. Szabó Aladár rendőr alezredes, a B-A-Z Megyei Rendőr Főkapitányság ellenőrzési szolgálatának vezetője is. Alezredes úr egyenletesen jó teljesítményűnek ítélte meg rendőrkapitányságunk munkáját…
 


 
 Dr. Szabó Aladár


Dr. Téglás István


Jenei János


Solymosi Antal
 


Bacsó TiborDr. Gaál Krisztián


 

A Sárospataki Rendőrkapitányság megyénk legkisebb létszámú rendőrkapitánysága ugyan, de nagyon fontos feladatot lát el. Fontos, mert Sárospatak a környék egyik turisztikai célterülete, célpontja, rengeteg turista fordul meg a városban és nagyon nem mindegy, hogy itt milyen a közbiztonság, a közhangulat, milyen a rendőrkollégáink megítélése. Én azt hiszem, hogy egyenletes, jó színvonalú munka jellemzi az itteni kollégákat, minimális eltérések vannak évről évre az elkövetett bűncselekmények számában, a felderítési mutatóban.

A 2008-as évben az integrációt követően a létszám feltöltésre került, bár megjegyzem, hogy a minden egyes kapitányságunkat sújtó nyugdíjazási hullám, itt is nehézséget jelent. Tehát én azt mondom a főkapitányság vezetése nevében, hogy a Sárospataki Rendőrkapitányság egy egyenletes, jó színvonalú munkát végzett az elmúlt évben.
Természetesen a rendőrség nem kerülheti meg azt a felelősségét, hogy a közbiztonság megteremtésében a legnagyobb teher rá hárul, de azt el kell mondani, hogy ez nem csak a rendőrségen múlik - mostanában ezt sokan hajlamosak elfelejteni. Az önkormányzatok, az egyének, a különböző állami szervek, a polgároknak az önkéntes szerveződései, a biztonsági cégek, ezeknek az össztevékenységéből áll össze ez a közbiztonság. Ebben természetesen oroszlánrésze a rendőrségnek van. Az elvárásunk az, hogy a közbiztonságnak egy motorja legyen a rendőrség, ami úgy működjön együtt ezekkel a szervezetekkel, hogy sikerüljön bevonni őket ennek a megteremtésébe, olyanok legyenek a társadalmi kapcsolatok, amelyek még tovább szélesítik ezeket a lehetőségeket.

Dr.Téglás István, a Sárospataki Rendőrkapitányság vezetője az állománygyűlésen részletesen ismertette a mutatók 2008. évi alakulását, amelyek közül a legfontosabbakat Olvasóinkkal az alábbiak szerint ismerteti…

A Sárospataki Rendőrkapitányság a 2008. évben is fő célkitűzéseinek megfelelően teljesítette a feladatát, amely az illetékességi területünk közrendjének, közbiztonságának, a lakosság közbiztonságának erősítésére irányult.
Ha megnézzük a statisztikai adatokat, azokat az objektív mutatókat, amelyek az elmúlt évet jellemzik, jól látható, hogy 2008-ban sikerült a bűncselekmények számát visszaszorítani 20%-kal, az előző évi 1052-ről gyakorlatilag visszaállt az átlagosnak mondható értékre, 838-ra, amelynek 57, 4%-át Sárospatakon követték el.
Megállapítható, hogy valamennyi bűncselekmény kategóriában csökkenés történt. A testi sértések jelentősen, 43%-kal csökkentek. A közrend elleni bűncselekmények 46%-kal, 193-ról 103-ra csökkentek. A vagyon elleni bűncselekmények száma 25%-kal csökkent 790-ről 590-re.
Azt tényként állapíthatjuk meg, hogy a regisztrált bűncselekmények jelentős részét, 70,4%-át a vagyon elleni bűncselekmények alkotják. A lopások száma 17,3%-os csökkenést mutat, azonban a betöréses lopások száma 13%-kal nőtt, ezért ennek visszaszorítása ebben az évben további feladatként jelentkezik.
A közrend elleni bűncselekmények pozitív változásában feltehetően szerepet játszott a rendőrség közterületi szolgálatának létszámnövekedése, a jelenlét bűnmegelőző hatása.
A rablások száma szintén 16,7%-al csökkent. Az elkövetők összetételéről is ejtenék néhány szót. A fiatalkorú elkövetők aránya maradt 17% az összes elkövetőkön belül, viszont örvendetes, hogy a gyermekkorú elkövetők száma 19-ről 11-re csökkent, melyben szintén úgy gondolom, hogy szerepet játszik a megelőző tevékenységünk, hiszen az iskola rendőre programot megelőzően is, már megjelentünk az iskolákban rendészeti osztályfőnöki órák keretében.

Az elkövetőket elemezve megállapítható, hogy csökkenés mutatkozik a büntetett előéletűek és a visszaesők számában is. Azonban ez azt jelenti, hogy egyre több új elkövetővel kell számolnunk. Ez további feladatokat fog róni a rendőrségre. 2008-ban új elkövetési módszer nem terjedt el, a megelőző- illetve propagandatevékenységünknek köszönhetően. A közrendvédelmi szolgálati ág tevékenységéről elmondhatjuk, hogy az év eleji létszám feltöltés eredményes volt, többet tudtunk közterületen lenni, tehát a közterületi órák és a közterületi személyek száma is nőtt. A járőreink 40%-al több büntetőfeljelentést tettek, mint 2007-ben.

A járőrállományunk feltöltött, hasonlóan a körzeti megbízottaink létszáma is, hiszen a településeinken hét körzeti megbízotti székhelyen, kilenc fő lát el szolgálatot.
Tavaly 849 olyan bejelentésben volt rendőri intézkedés, ahol sem szabálysértés, sem bűncselekmény gyanúja nem volt megállapítható. A kapitányság illetékességi területén a színesfém lopások, falopások, illegális fakitermelések, valamint az illegális hulladéklerakókkal és feldolgozókkal kapcsolatos bűncselekmények hatékonyabb felderítése és megelőzése érdekében 22 esetben foganatosítottunk az együttműködőkkel közösen fokozott ellenőrzéseket.
Minden arra alkalmas esetben, falopások esetében éltünk a lefoglalás lehetőségével és többször kezdeményeztük az erdővédelmi bírság kiszabását.
Többször hajtottak végre a járőreink vonatkísérő szolgálatot, valamint a vasútállomásokon, illetve a menetrendszerű autóbusz járatokon a rendőreink általános bűnmegelőzési és közrendvédelmi feladatokat láttak el.
A közrendvédelmi állomány majdnem 60%-kal többször alkalmazott kényszerítő eszközt az előző évhez képest. 2008-ban 133 előállítás történt az előállító helyiségünkben.
A közlekedésrendészeti szolgálat tevékenységéről elmondható, hogy 148 közlekedési baleset történt, ebből egy halálos kimenetelű volt, a súlyos sérülésesek száma 16, a könnyű sérüléses száma pedig harminc volt. 101 olyan bejelentett anyagi káros baleset volt, amelyben rendőreink intézkedtek.
Örvendetes, hogy az ittas vezetőket nagyobb számban szűrtük ki a forgalomból az elmúlt évben. Nem csak a balesetek után értük tetten őket, hanem menet közben, a forgalomból kiemelve is.
Az igazgatásrendészeti szolgálati ág tevékenységéről el lehet mondani, hogy az előző évinél kicsivel több, 596 szabálysértési feljelentés érkezett. Ennek döntő többsége közlekedési szabálysértés volt. A kiszabott pénzbírság egy főre eső átlaga csökkent a tavai évhez képest. Szabálysértési határozataink ellen 2007-ben összesen 64-en, 2008-ban pedig 31 esetben nyújtottak be kifogást az arra jogosultak. Ez azt jelenti, hogy megalapozottak a határozatok.

A fegyvertartási engedéllyel rendelkezők száma 225 fő, a tűzfegyverek száma pedig 627 darab. Folyamatosan végeztük a vadászatokkal összefüggő, illetve a személy és vagyonvédelmi, igazgatási feladatainkat is.
Kapcsolatrendszerünket tovább fejlesztettük, a polgárőrséggel minden településen jó kapcsolatot alakítottunk ki, ugyanis együttesen tudjuk hatékonyabbá tenni a feladatvégzést.

A 2008. év elemzéséhez azonban azt hozzá kell tenni, hogy az elmúlt két-három hónapban olyan jelenségek, események történtek az országban, amelyek a társadalomra nagy kihatással vannak. Ezek nagy része érinti a rendőrséget is és az elvégzendő feladatokat megjelöli. Azzal kezdtem a bűnügyi helyzet értékelését, hogy jelentősnek mondható bűncselekmény szám csökkenés történt, azonban ezek az objektív számok nem mindig jelentik azt, hogy a lakosság is ugyanígy érezné a közbiztonság helyzetét. A rendőrség 2009-et a közbiztonság, a közterületi biztonság évének nevezte el, és így a rendőri jelenlét fokozása, a lakosság szubjektív biztonságérzetét negatívan befolyásoló cselekményekkel, elkövetőkkel szembeni határozott, jogszerű, következetes fellépés lesz a fő feladatunk.
Ebben továbbra is számítunk partnereinkre, az együttműködőkre, támogatóinkra, hiszen ez mindnyájunk közös célja. A Sárospataki Rendőrkapitányság teljes személyi állománya meg fog ennek érdekében tenni minden olyan intézkedést, amely ezt elősegítheti.


 

További fotók>>>
              

Cziczer Katalin
/2009.03.08./
 

 

Nőnapi köszöntés a Polgármesteri Hivatalban

 

        
        

Először is egy régi francia mondás jut eszembe, ami úgy hangzik: „Cherchez la femme - keresd a nőt!”. Nos, Nőnapkor nem is kell keresni, hiszen körülöttünk vannak, élnek a családban, a munkahelyen. Mint egy hivatalnak a vezetője, én örömmel konstatálom, hogy nagyon sok, csinos hölgy van a hivatalban, akik egy kicsit színesebbé teszik - szürke hétköznapjainkat – kezdte a Polgármesteri Hivatalban tartott nőnapi köszöntőjét Dr.Hörcsik Richárd polgármester…
 


 
  

A nők megbecsülése sokszor nem is pénz, hanem inkább figyelem kérdésre. Jobban kell figyelünk egymásra, és még jobban kell figyelnünk a hölgyekre.
Mint a Sárospataki Polgármesteri Hivatal vezetője szeretném megköszönni a hölgy munkatársak eredményes munkáját. Egy ügyet talán egy hölgy munkatárs jobban el tud intézni egy kedves mosollyal, mint egy férfi munkatárs mogorván.

A Nőnaphoz az is hozzátartozik, hogy odafigyelünk a munkájukra. Tudjuk, hogy sokan közülük családfenntartók, oszlopos tagjai a saját családjuknak, kenyérkeresők, nagyon sok problémával küszködnek - különösen a válság közepén. Nagyra értékeljük, hogy az otthoni problémáikat hátrahagyva ezért a nagy családért, Sárospatakért dolgoznak, ami különös felelősséget ró rájuk, hiszen mi erre esküdtünk föl, hogy a közt szolgáljuk.

Ilyenkor, a Nőnap alkalmával kerítünk sort arra, hogy hölgy munkatársaink egész éves munkáját megköszönjük, hogy megbecsülésünket kifejezzük, és hogy egy kis virágot átnyújtva jó egészséget és sok boldogságot kívánjunk Nekik.


 

További fotók>>>                 Vidó is készült>>>

Törő Gábor
/2009.03.08./
 

 

Közös értekezlet a falopások csökkentéséért

 

        
        

A falopás országos probléma, a sajtóból értesültünk róla, hogy már van, ahol erdők tűntek el. Ez a gond térségünket is sújtja, ha nem is ilyen veszélyes mértékben. Hogy a falopást Zemplénben visszaszorítsák, az ügyben érintett szervek egy közös tanácskozást tartottak 2009. március 4-én Sárospatakon. Ezen részt vett Cserép János, az Északerdő Zrt. vezérigazgatója is, aki honlapunknak is nyilatkozott…
 


 
 


Cserép János

 


Pálmai István

 


dr. Téglás István

 


Aros János


 

Az Északerdő Zrt. 2009. január 15-én kötött egy együttműködési megállapodást a Megyei Rendőrkapitánysággal, ami akkor eredményez igazi előrelépést, ha mindezt „aprópénzre váltjuk”. Ez alatt azt értem, hogy a helyi szinteken is megszerveződnek az együttműködési formák. Ezért is támogattam, és örömmel jöttem erre a mai kezdeményezésre, amely során a Sárospataki Erdészet igazgatóságával, a polgárőrséggel, az erdészeti hatósággal és a rendőrkapitánysággal egy olyan fórumon vehettünk részt, ahol nagyjából föltártuk azt, hogy mik a lehetőségek a falopásokkal és az erdő megőrzésével kapcsolatban. A bíróság képviselője is jelen volt, akitől nagyon sok olyan információt kaptunk, amit mindenki a maga területén nagyon jól tud majd hasznosítani.

Én úgy éreztem, hogy ez egyben munkatanácskozás is volt, hiszen itt konkrétumok hangzottak el azzal kapcsolatban is, hogy az erdészek és a rendőrök hogyan dolgozzanak együtt. Konkrét javaslat volt a bíróság részéről, hogy a feljelentés mire térjen ki, hogy a mai törvényeket betartva, mégis kellő szigorral tudjanak fellépni a fatolvajlás ellen.

Annak mindenképpen örülök, hogy az Önkormányzat és a Polgárőrség is együttműködést tanúsít, hiszen a falopásnak nagymértékű visszaszorítása csak akkor várható, hogyha a helyi lakosság is rádöbben arra, hogy az olcsón vett fának mi az ára.
Mert ha nem, akkor eltűnnek erdők és ezzel együtt a jövőnk tűnik el.Ezt az értekezletet megelőzte a Pálmai István igazgató úrral történt beszélgetések sorozata, amelyen fölmerült az, hogy mind a rendőrség, mind pedig az erdészet munkatársai egy közös megbeszélés keretében vessék fel azokat az ötleteket, gondokat, problémákat, amelyek előrébb vihetik a falopások megelőzését, megszakítását – tette hozzá dr.Téglás István a Sárospataki Rendőrkapitányság vezetője 2008. március 4-én megtartott megbeszélés után…

Előzménye már volt ennek 2007. decemberében is, amikor is a Sárospataki Rendőrkapitányságon volt egy megbeszélés, ami az erdészet, a polgárőrség és az APEH képviselőinek részvételével történt, és akkor volt néhány megállapítás, amelyeket ezen az értekezleten a nyitó gondolatok között elmondtam, mert azt tapasztaltuk, hogy több olyan probléma is van, amelyben változást nem sikerült elérni.

Van egy még magasabb szintre helyezett együttműködés is, hiszen 2009. január 15-én a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főkapitányság és az Észak Erdő Zrt között egy együttműködési megállapodás került aláírásra. Ez a gyakorlatban - az idő rövidsége miatt - még nem teljesedett ki, éppen érdekében ismertettem kivonatosan a megbeszélésen résztvevőkkel ennek főbb pontjait, hogy melyek azok a feladatok, jogok illetve kötelezettségek, amelyeket a két fél az együttműködés keretében vállalt.

Kimondott célja volt ennek a beszélgetésnek - és ezt Pálmai igazgató úr nagyon jól megfogalmazta a bevezetőjében - hogy egyfajta ötletváró beszélgetés ez, szabadabb formában - és ez így is valósult meg. A jelenléti ív tanúsága szerint huszonkilencen voltunk.
Meg kell köszönni a részvételét Cserép János vezérigazgató úrnak, valamint a szervezőmunkát Pálmai István igazgató úrnak. Jelen voltak a kerületvezető erdészek és a beosztott erdészek, továbbá a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóságától Bobkó úr, ő tulajdonképpen a hatóságot, az Erdőfelügyeletet képviselte, továbbá a Sárospataki Polgárőrség és a Makkoshotykai Polgárőr Egyesület vezetője, Aros János alpolgármester úr és a Sárospataki Rendőrkapitányság vezetői állománya. Ezen kívül nagyon fontos és örvendetes volt, hogy a Sátoraljaújhelyi Városi Bíróság bírája, Dr. Szatmári Béla bíró úr is jelen volt.
A megbeszélés több felszólalással, mintegy három óra időtartamban tartott. Nagyon fontos kiemelni a környezet- és természetkárosítás témakörét, ugyanis egy falopással - amennyiben bizonyos mértéket elér - az érintett vegetációt, annak élő környezetét is bolygatják, tönkre teszik, így megállapítható ennek a bűncselekménynek az elkövetése is.
Erre bíró úr is hozott gyakorlati példát, illetve egy új ítélkezési gyakorlatot mutatott be ezzel kapcsolatban. Azt is hozzá kell tenni, hogy szakértői kérdés ennek eldöntése, tehát nem a rendőrség önálló hatásköre, amit mi indítványozni szoktunk.
Mi azt vállaltuk a rendőrség részéről, hogy a tulajdon elleni szabálysértések estén a gyorsított eljárásokban még nagyobb partnerséget vállalunk és amennyiben a szükséges körülmények is fennállnak, a 72 órás szabálysértési őrizet elrendelését is meg fogjuk tenni, annak érdekében, hogy ez visszatartó erőt képviseljen.

Kérésünk volt az erdészet felé - amely meg is valósul - hogy megkapjuk azokat az okmányokat, szigorú számadású nyomtatványokat fénymásolatban, amelyekkel a fatermék szállítása az erdőből történhet, hogy a járőreink ebben még körültekintőbben tudjanak intézkedni.
A polgárőrökkel is szorosabbra kívánjuk vonni ebben a témában az együttműködést, illetve saját és a miskolci erők alkalmazásával célirányos akciókat a továbbiakban is fogunk szervezni és erre, s amennyiben lehetőséget ad rá az időjárás, terepmotoros rendőröket is szeretnénk igénybe venni. Másik kérésünk és felvetésünk volt korábban, hogy ne minden nap lehessen az erdőből fát elszállítani, hiszen ez lehetőséget ad a csalásokra is. Most a vezérigazgató úr azt a tájékoztatást adta ezzel kapcsolatban, hogy ez meg fog valósulni, és akkor jobban lehet koncentrálni az erőket, mert aki attól eltérő időpontban szállít és nincs megfelelő igazolása erre, az már azt jelenti, hogy tilosban jár.
Ennek a megbeszélésnek reményem szerint fontos eredménye, hogy a mindennapokban is meg tudjuk valósítani a magasabb szinteken megkötött megállapodásokat, illetve megegyezéseket, így ezek a konkrét együttműködésekben is megnyilvánulhatnak, amikor a körzeti megbízott, a járőr az erdészekkel fogja a kapcsolatot tartani, és amikor bejönnek majd azok az információk, amelyek elősegítik a falopások visszaszorítását.


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2009.03.08./
 

 

Zsoltár és népdaléneklési verseny Nagykőrösön

 

        
        

A Soli Deo Gloria Református Diákmozgalom 2009. február 28-án Nagykőrösön rendezte meg a már hagyománnyá vált zsoltár és népdaléneklési versenyt református középiskolások számára. A versenyen a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumát egyéni kategóriában Kállai Zoltán 7.H, Bálint Brigitta 9.H osztályos tanulók képviselték...

Csoportos kategóriában hat tanuló indult a 9.H osztályból: Bálint Brigitta, Tóth Lejla, Dienes Dániel, Nagy Máté, Nagy Tamás, Takács Pál György. Tanulóink az országos megmérettetésen szép eredményeket értek el.

Szóló kategória:
Kállai Zoltán (7.H) arany minősítés
Bálint Brigitta (9.H) ezüst minősítés
Csoportos kategória:
A 9.H. osztályos csoport ezüst minősítést kapott. Felkészítő tanáruk: Bak Adrienn ének-zene szakos tanárnő


 
 


További fotók>>> 

/2009.03.07./
 

 

Lakossági fórumot tartott Stumpf Gábor

 

        
        

Lakossági fórumon találkozott választóival február 25-én 18 órakor a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola ebédlőjében Stumpf Gábor, az 5. sz. választókerület egyéni képviselője. A jó hangulatú beszélgetést a képviselő bevezetője nyitotta meg, melyben röviden összefoglalta a választások óta eltelt idő alatt történteket…
 


 
 


Stumpf Gábor


 

Szólt a város egészét és a választókerületet érintő dolgokról egyaránt. Ezt követően a jelenlévők fogalmazták meg véleményüket és kérdéseiket a várost érintő ügyekről. Szóba került természetesen az Erdélyi úti forgalom, illetve az ott lakók elmondták, hogy a forgalom lassító sebességmérők kihelyezése óta észrevehető a sebességcsökkentés, de azt is, hogy ezt csupán ideiglenes megoldásnak gondolják, az elkerülő út megépítéséig.

Kérdések hangzottak el a fürdőfejlesztéssel kapcsolatban csakúgy, mint az utcák állapotáról, vagy éppen a Katona József utca családi házas részének rossz közvilágításáról. Szóba került a nagy bevásárlóközpontok távolmaradása is, s ennek okai.
A mintegy két órás beszélgetés során természetesen szóba kerültek a városban terjengő minden alapot nélkülöző pletykák is, melyeket sikerült tisztázni.
Kár, hogy nem éltek többen a lehetőséggel, hisz most mindenki elmondhatta véleményét, feltehette kérdéseit.


 

Törő Gábor
/2009.03.07./
 

 

Tartanak a Nyílt Napok a Mese Óvoda és Bölcsődében

 

        
        

A Mese Óvoda és Bölcsőde József Attila úti székhelyintézményében példátlan érdeklődés mellett zajlanak a Nyílt Napok. Szinte minden gyermekhez jön egy-egy szülő, nagyi, esetleg keresztmama. Ez a nap jó alkalom arra is, hogy az összevont intézmény dolgozói - akik a különböző tagintézményekben végzik nevelőmunkájukat - betekintést nyerjenek egymás munkájába, tapasztalatot szerezzenek a tagintézményekben folyó nevelő-oktató tevékenységről. Örvendetes, hogy az idén először nemcsak lehetőség maradt a kollégák tapasztalatszerzése, hanem éltek is a lehetőséggel, hogy a munkatársaik által használt módszereket megismerjék - nyilatkozta Lendvainé Szendrei Ágnes intézményvezető...
 


 
 Lendvainé Szendrei Ágnes


 

Ezeken a délelőttökön lehetőségük van a szülőknek, az érdeklődőknek és a leendő óvodásoknak arra, hogy bepillantsanak az óvodások mindennapi életébe. Megtekinthetik a személyiségfejlesztő játék változatos formáit (gyakorlójáték, szerepjáték, szabályjáték, konstrukciós játék). Azt, hogy a különböző tevékenységformák (rajzolás, mintázás, kézimunka, külső világ tevékeny megismerése, környezetvédelem, ének, énekes játék, zenehallgatás, testi nevelés, anyanyelvi nevelés) keretében hogyan történik az ismeretnyújtás, illetve ismeretszerzés a gyerekek körében.
A jelenlévők megtapasztalhatják, hogy a mindennapos testneveléssel hogyan történik a gyermekek természetes mozgásigényének kielégítése, testi képességeik és mozgáskultúrájuk fejlesztése. A láb- és tartásjavító tornával az egészséges testi, fizikai fejlődésük elősegítése.
A mindennapos mese keretében – irodalmi élmény biztosításával, de ugyanakkor a mesetudat alakításával – meghitt hangulatban, hogyan történik az érzelmi nevelés és az anyanyelvi kultúra fejlesztése.

Nyílt Nap zajlott már a Pillangó csoportban Gyana Ferencné, a Katica csoportban Szabóné Vinnai Ilona és a Halacska csoportban Debreczeni Erika Ágota óvónők vezetésével.
2009. március 10-én Baloghné Pintér Katalin óvónő Süni csoportjában folytatódik a program.
A Mese Óvoda és Bölcsőde két tagintézményében, a Kincskereső Tagóvodában április 1-jén és 2-án, a Carolina Tagóvodában pedig március 23-tól március 27-ig folytatódnak a Nyílt Napok. Ide várunk minden kedves érdeklődőt!


 

További fotók>>>  

Cziczer Katalin
/2009.03.07./
 

 

Újabb pataki siker a kosárlabda diákolimpián

 

        
        

A „kicsik” (III.kcs.) után a IV. korcsoportos rákóczis leányok is jól szerepeltek a 2009. március 2-án Sátoraljaújhelyben rendezett körzeti diákolimpián. Az ellenfelek ezúttal az Aszalói Ált. Iskola és a Sátoraljaújhelyi Magyar-Szlovák Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola csapatai voltak – küldte a tudósítást Géczi Tamás, edző...

A sárospataki lányok hozták a papírformát, sőt mindkét mérkőzést leléptetéssel nyerték. Ez azt jelenti, hogy – a diákolimpia szabálya szerint – ha az eredmény eléri a 40 pontos különbséget, a mérkőzés abban a pillanatban véget ér, függetlenül a hátralévő időtől.

Eredmények:
Rákóczi - Aszaló
44 - 3
Rákóczi - Szlovák
52 - 12

A csapat tagjai: Albert Annamária, Egyed Eszter, Fábián Krisztina, Géczi Fruzsina, Gulyás Daniella, Iván Katalin, Korda Evelin, Szabó Adrienn, Szirom Petra.


 
 


További fotók>>>
             

/2009.03.07./
 

 

Pataki könyvek bemutatója és a Balassa Iván Emlékérem átadása a Magyar Nemzeti Múzeumban

 

        
        

A Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma több rendezvénnyel köszöntette a pataki országgyűlés 300. évfordulóját 2008-ban. „II. Rákóczi Ferenc, az államférfi” címmel került megrendezésre a történészek konferenciája, melyen 27 előadást hangzott el. A konferencia előadásai 2008 decemberében megjelentek tanulmánykötetben, Dr. Tamás Edit szerkesztésében a Sárospataki Rákóczi Múzeum Füzetei 53. köteteként....
 


 
 


Tamás Edit 


Jósvainé dr. Dankó Katalin


 

2009. február 25-én a Magyar Nemzeti Múzeum Apponyi-termében került sor a tanulmánykötet ünnepélyes bemutatójára. Dr. Kovács Tibor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója köszöntötte a megjelent szerzőket és a nagyszámú érdeklődőt. R. Várkonyi Ágnes akadémikus, professor emerita, Rákóczi kutató foglalta össze gondolatait az évforduló jelentőségéről, a legújabb kutatások eredményeiről. Jósvainé dr. Dankó Katalin múzeumigazgató meleg szavakkal köszönte meg a professzor asszony sokoldalú segítségét, mellyel a MNM Rákóczi Múzeuma évfordulós rendezvényeit támogatta.
A MNM Rákóczi Múzeuma kiadványsorozatának legújabb kötetét Káldi Gyula építész mutatta be a budapesti könyvbemutatón. A 2009-ben megjelent kötet címe: „A Rákócziak városa Sárospatak – A Rákóczi-szabadságharc 300. évfordulóján. The town of the Rákóczis‘ Sárospatak – The 300th anniversary of the Sárospatak parliameent of the Rákóczi freedom fight“. A kötetben K. Pintér Tamás 28 rajza mutatja be a késő reneszánsz vár-együttest, a Rákóczi kori történelmi események helyszínét, a város nevezetes épületeit. A képek mellett magyarul és angolul olvashatunk rövid összegfoglalókat Jósvainé dr. Dankó Katalin tollából. Köszöntőjében arra bíztatja a képeket csodáló, s a sorokat olvasó érdeklődőket Dankó Katalin, hogy „Fedezzék fel Önök is a körülöttünk lévő csodákat, és szívvel lélekkel vigyázzunk értékeinkre!“

A könyvbemutató kezdetén ünnepi pillanatnak lehettünk tanúi. A Bodrogközi Művelődési Egyesület negyedik alkalommal adta át az alapító elnökéről elnevezett Balassa Iván Emlékérmet. Dr. Bodó Sándor, az Egyesület elnöke Dr. Frisnyák Sándor nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanárt, az MTA doktorát köszöntötte.
Dr. Frisnyák Sándor a Bodrogközi Művelődési Egyesület alapító tagja, alelnöke. Laudációját Dr. Boros László készítette, összefoglalva a Professzor Úr szakmai munkásságát.

Frisnyák Sándor pályakezdő tanárként egyrészt a Bükk és a Sajó-völgyi iparvidék társadalom- és gazdaságföldrajzát, másrészt a magyar földrajztudomány Miskolchoz és Tokaj-Hegyaljához (elsősorban a pataki kollégiumhoz) kapcsolódó hagyományait dolgozta fel. Tantárgy- és tudománytörténeti kutatómunkáját Újszászy Kálmán teológiai professzor, a régió szellemtörténetének legkiválóbb ismerője, tájkutató tevékenységét Peja Győző Kossuth-díjas földrajztudós segítette. Később, a néprajzkutatókkal és a történészekkel erősödő szakmai kapcsolatai révén, a gazdasági és településföldrajzi munkáiban felerősödött a történelmi szemlélet (a genetikai elv), az oksági kapcsolatok keresése (kauzalitás) és a szintézis-alkotásra való törekvés. Ilyen szellemben íródott Miskolc iparföldrajza c. doktori értekezése (1968) és több regionális földrajzi tanulmánya.
 


 
1968-ban Nyíregyházára került, ahol immár négy évtizede tanít (tanszékvezető adjunktus, docens, főiskolai tanár, egyetemi tanár, majd 70 éves korától professzor emeritus). Nyíregyházán a tanszéképítés, a földrajz-tanárképzés személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése, a kutatómunka szervezése, továbbá a főiskolai és egyetemi tankönyvírás-szerkesztés kötette le minden energiáját. 1972-ben természettudományi főigazgató-helyettesi kinevezést kapott, amelyet öt ciklusban látott el.

Hazánkban elsőként, bevezette Magyarország történeti földrajza oktatását, és megírta ennek anyagát, melyet Enyedi György akadémikus, az MTA alelnöke a hazai felsőoktatás egyik alapművének, Frisnyák Sándort pedig a történeti földrajz legkiválóbb geográfus művelőjeként értékelt. A magyar honfoglalás 1100. és az államalapítás 1000. évfordulója alkalmából 1995-től 2004-ig nemzetközi konferenciákat rendezett a Kárpát-medence történeti földrajza témaköréből, s ezek anyagát terjedelmes kötetekben megjelentette.

Említést érdemel az is, hogy Frisnyák professzor nagy gondot fordít arra is, hogy a szakmai tudományos ismeretanyag átadása mellett hallgatóit felkészítse az értelmiségi feladatokra, többek között a helyismereti földrajz (ez olyan fontos mint a helytörténet) művelésére és oktatására.
Frisnyák professzor tudományos munkásságát mintegy 260 publikáció jelenti. Publikációinak 15-16%-a a Zempléni-hegység, Tokaj-Hegyalja és a Bodrogköz történeti földrajzával foglalkozik. 1988-ban Tokajban, egy tudományos konferencián, majd 1989-ben a Tokaj-hegyaljai Települések Szövetsége abaújszántói rendezvényén javasolta a történelmi borvidék polgármestereinek együttes fellépését a Világörökség cím elnyerésére. Felvetése 2002-ben vált valóra. Ő kezdeményezte a hamarosan megjelenő „A Zempléni-hegység földrajzi lexikonát”, szerzőként és rovatszerkesztőként részt vett a közeljövőben megjelenő Bodrogköz élővilága és földrajza c. gyűjteményes kötet elkészítésében is.
Frisnyák professzort iskolateremtő tudósként értékeli a geográfus társadalom. 1997-ben habilitált, majd 2000-ben a „Tájak és tevékenységi formák” c. értekezésével akadémiai doktori minősítést szerzett.

Negyedszázada aktív szereplője a magyar tudományos közéletnek, pl. tagja az MTA Földrajzi Tudományos Bizottságának, a Magyar Professzorok Világtanácsának, a Földrajzi Közlemények szerkesztőbizottságának, továbbá a Magyar Földrajzi Társaság alelnöki tisztségét látja el. Tanári és tudományos munkásságát állami és szakmai kitüntetésekkel is elismerték. Frisnyák Sándor értékfeltáró, a nemzeti önismeretünket gazdagító munkájához jó egészséget és alkotókedvet kívánunk! Kitüntetéséhez – a Balassa Iván Emlékéremhez – szívből gratulálunk!

Törő Gábor
/2009.03.06./
 

 

Utazás 2009.

 

        
        

Az elmúlt hétvégén, február 26. - március 1. között rendezték meg az Utazás 2009 elnevezésű nemzetközi idegenforgalmi kiállítást, amelyen Sárospatak és környéke két külön standon vett részt. A rendezvényen 800 kiállító, 36 ország, 35 utazási iroda vagy multinacionális utazásszervező jelent meg ajánlataival- nyilatkozta Marcziné Szappanos Judit, turisztikai menedzser...
 


 
 


Marcziné Szappanos Judit


 

Sárospatak idén 2 standon vett részt az Utazás Kiállításon, ahol társkiállítóként a B.-A.-Z.- megyei Tourinform-iroda standján, valamint az EDEN-pályázat (Kiváló Európai Desztinációk Versenye) díjazottjaként a Magyar Turizmus Zrt. központi standján. A tapasztalok azt mutatták, hogy sokan ismerik és keresik megyénk és Zemplén térség településeit, kiemelten Aggtelek és Telkibánya ajánlatait, amelyek az utóbbi időben gyakran szerepeltek a sajtóban.

Sárospatak iránt is nagy érdeklődés volt, de főként azok részéről, akik már jártak itt, vagy az idén készülnek városunkba. Sajnos a megyei standon semmilyen formában nem jelezték városunkat, az általunk kitett honlap-címet eltávolították, hogy ne rontsa a stand összképét! Az érdeklődők e-mailcímét dobozba gyűjtöttük, így iratkozhattak fel hírlevelünkre, amelyen keresztül rendszeres programajánlatot kapnak környékünkről.

Zemplén településeinek ajánlatait számos különböző standon szétszórva találhatta csak meg a közönség, egymáshoz kellett irányítanunk az érdeklődőket, annyira nem volt egyértelmű az elhelyezkedésünk.
Valamennyi zempléni várost képviselő kiállító egyetértett abban, hogy térségünket a jövőben egy közös standon kellene megjeleníteni, amivel egyrészt igen széles kínálati palettát hoznánk egy tető alá, másrészt megteremtődne a vendégközpontú térségi turizmusmenedzselés és az ehhez szükséges szoros szakmai együttműködés, nem utolsó sorban pedig a költségek csökkentése is lehetővé válna.

Köszönjük támogatónk segítségét: Majdanovicsné Diana, a Bodrogköz kulturális referense a megyei standon segítette munkánkat, akivel a miskolci rádió riportot is készített, péntek délután volt hallható; Kiss Zsuzsának, a Bodrog Hotel gyakornokának, aki a központi standon képviselte Sárospatakot, és Bágyi Pálnak, a Sárospatak Turizmusáért Egyesület elnökének; Sárospatak Város Önkormányzatának, hogy részvételünket lehetővé tette; valamint a helyi borászati vállalkozóknak, hogy vendégeinket tokaji borral kínálhattuk meg a rendezvényen.


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2009.03.06./
 

 

Röplabda csapat a megyei elődöntőben

 

        
        

A M. E. Árvay J. Gyakorló Általános Iskolájának III. korcsoportos leány röplabda csapata megyei elődöntőn vett részt. Az első megmérettetésre 2009. február 11-én került sor, Emőd csapatát fogadtuk tornacsarnokunkban. Sajnos 0-3–as vereséget szenvedtünk egy nagyon színvonalas és szoros csatában - számolt be a mérkőzésről Beliczáné László Petra, edző...
 


 
 


Beliczáné  László Petra


 

A visszavágóra 2009. február 19-én utaztunk Emődre, 10 fős leánycsapatunkkal. Az eredmény itt is számunkra kedvezőtlenül alakult a tapasztaltabb otthoni csapat ellen (3-0), de mindenképpen helyt álltak leányaink, és ezúton is gratulálok nekik. Nálunk még gyerekcipőben jár ez a sportág, de ilyen lelkes edzéslátogatottsággal nagyon jó eredményre lesznek képesek.

A III. korcsoportos röplabda megyei elődöntős csapat tagjai:
Tóth Gréta (5.b), Vartnal Zsaklin(5.a), Kerülő Orsolya(5.b), Szuromi Gréta(6.a), Preszoly Fruzsina(6.a), Sohajda Krisztina(7.a), Aranyosi Anett(6.a), Noszály Gréta(5.b), Székely Xénia(5.b), Barna Vivien(5.a), Kapéri Kitti(7.a)

Természetesen csapatsportág lévén a csapat többi tagja nélkül nem lett volna ilyen eredményes csapatunk, köszönjük nekik is a segítséget!
 


 

Cziczer Katalin
/2009.03.06./
 

 

Ügyeskedj a könyvtárban!

 

        
        

A A Művelődés Háza Könyvtárában február 16-27-ig a helyi óvodák nagycsoportos óvodásai és a kistérségi illetve a helyi általános iskolák alsó tagozatos tanulói farsangi foglalkozásokon vettek részt - küldte a tudósítást Krenyítzkyné Sárosi Krisztina...

A foglalkozás első részében a farsangi népszokásokról beszélgettünk a gyerekekkel, ezután farsangi dalokat, verseket ismertek meg. Végül egy jelmezes mesével búcsúztattuk el a telet. A foglalkozás második részében farsangi álarcokat és kellékeket készítettek a gyerekek, amit festéssel, flitterekkel, tollakkal dekoráltak.
 


 
 


További fotók>>>

/2009.03.06./
 

 

TISZK – Tanácskozás

 

        
        

2009. március 04-én szakmai tanácskozást tartott a Zempléni TISZK a Miskolci Városházán. A 14 szakképző intézményt tömörítő Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központ által szervezett rendezvény kiemelt feladata volt, hogy megalakuljon a szervezeten belül az Igazgatók Tanácsa, melynek elnökévé Téglás Zsolt Gábort, a sárospataki Vay Miklós Szakképző Iskola igazgatóját választották...
 


 
 


Téglás Zsolt


 

A Zempléni TISZK létrejöttével az első és legszembetűnőbb pozitív folyamat, hogy a szervezet tagjai számára újra lehetővé válik a cégektől, vállalatoktól érkező szakképzési támogatások fogadása. Ez azonban csak a kezdet. A szervezet legfőbb célja, hogy fellendítse régiónk szakképzési rendszerét, melynek több összetevője van.
Ilyen például a napjainkban egyszerre tapasztalható túlképzés és szakemberhiány megszüntetése, ami a kereslet és kínálat jobb összhangjának megteremtésével érhető el, továbbá egy hatékony pályakövetési rendszer felállítása, az iskolák és tanműhelyek legkorszerűbb technikával történő felszerelése, pedagógus továbbképzések szervezése illetve hazai és EU-s pályázatok, fejlesztések megvalósítása.” – nyilatkozta Téglás Zsolt Gábor, igazgató.

A Vay Miklós Szakképző Iskola 2009 tavaszán kiállítással egybekötött szakmai napokat szervez, ahol a meghívott vendégek között szerepelnek a Zempléni TISZK szakképzéssel foglalkozó iskolái Mezőkövesdtől kezdve Szikszón keresztül Sátoraljaújhelyig, hogy elindulhasson a hatékony szakmai munka.


 

 

Törő Gábor
/2009.03.05./
 

 

Kicsiknek tartott foglalkozást az iskolarendőr

 

        
        

2009. március 2-án Bujdosó Norbert rendőr zászlós előadást tartott a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tornatermében, melyen az első tanítási órában az első és második osztályosok, a másodikban pedig a harmadik és negyedik osztályosok vettek részt…
 


 
 


Bujdosó Norbert


 

Az iskola rendőre ismét felhívta a gyerekek figyelmét a helyes közlekedés szabályainak betartására, részletesen kitért a veszélyekre, amelyek rájuk leselkednek helytelen gyalogos, vagy kerékpáros közlekedéseik során. Külön- külön elmagyarázta, hogyan kerülhetik el a baleseteket és mindezeket gyakorlati bemutatókkal is szemléltette, a gyermekek bevonásával.

Ismét a foglalkozás részét képezték a helytelen magatartási formákkal, bűncselekményekkel kapcsolatos beszélgetések, amelyekben a gyerekek őszintén és aktívan vettek részt. Az óra végén megismerkedhettek az elektromos alkoholszonda használatával, jelentőségével.

A következő előadásokra március végén kerül majd sor, amikor az iskola rendőre a felső tagozatos osztályokat látogatja meg, akiknek a figyelmét már a drogokkal kapcsolatos veszélyekre is fel fogja hívni.


 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2009.03.05./
 

 

Kerekes Tibor a Budapest-Bamako útról

 

        
        

A Budapest-Bamako 8314 km-es távon végig haladt versenyzőinket faggatva Kiss Csabától magáról a versenyről kaptunk információkat, Godó Rolandtól a navigációról és a műszaki problémák elhárításáról, aki pedig az ott élő embereket legjobban megfigyelte, az Kerekes Tibor volt
 


 
 


Kerekes Tibor


 

Afrikában járva megtapasztalhattuk, hogy milyen az igazi szegénység. Ahol megfordultunk, mindenütt kéregetőkbe botlottunk, illetve bárhol, ahol megálltunk, ahogy megláttak bennünket odajöttek és mindenki ajándékot kért. Ez nekik annyira természetes volt, mint nekünk itt bemenni a boltba és vásárolni.
Volt aki erőszakosabban kérte, volt aki szebben. Maliban voltak olyan faluk, ahol a gyerekek viselkedésén meglátszott, hogy milyen a törzsfőnök. Az egyik helyen megrohanta az autót vagy 100 gyerek, másztak fel a tetejére és rángatták volna fel az ajtót – erről vannak videó felvételeink is – a másik faluban pedig a falu szélén, az út két oldalán álltak a gyerekek, integettek és azt skandálták, hogy kadu-kadu, ami azt jelenti, hogy ajándék-ajándék.

Maliban az emberek nádfedeles, kör alakú sárkunyhókban élnek, mintha visszacsöppentünk volna a középkorba.

Kerekes Tibortól az ő étkezéseikről, „mindennapjaikról” is sok mindent megtudtunk. Az étkezésünk elég érdekes volt, ritkán volt olyan nap, amikor volt időnk reggelizni, többnyire felkeltünk, bontottuk a sátrat és indulás. Ilyenkor út közben – verseny közben – próbáltunk enni. Odafelé csak itthonról vitt dolgokat ettünk Afrikában, de visszafelé már bátrabbak voltunk. Marokkóban ettünk grill csirkét, de valami fitness csirke lehetett – alig volt rajta hús.
Visszafelé volt egy mauritániai kísérőnk, aki meghívott bennünket egy „buckába”, ahol kecskehúst grilleztek. Körbeültük az asztalt a mauritániai arabokkal és úgy ettük a frissensült kecskehúst, hozzá coca-colát ittunk. Nem volt rossz ízű és nem is lett tőle semmi bajunk. Negatív kajaélmény még odafelé, Franciaországban ért bennünket, ahol kis híján betegek lettünk egy étteremben felszolgált ételtől.

Maga a verseny nagyon kemény volt, navigáció alapján kellett megtalálnunk a pontokat. Ezek vagy számok, vagy betűk voltak és nem mindig voltak pontosan feltüntetve a koordináták. Volt, amikor még három-négy km-es körzetben kellett megkeresni, és volt amikor megmásztunk egy 800 méter magas sziklahegyet is, és végül egy villanyoszlopon találtuk meg a betűt visszafelé jövet.
Szóval nem voltak nagyon pontosan kihelyezve ezek a pontok, és olyan is előfordult, hogy az előző csapattárs letakarta, vagy odébb görgette a követ - emiatt óvások is voltak. Egyszer egy tengerparton, egy hajó oldalán kellett megtalálnunk egy betűt, de ahhoz meg kellett várni az apályt, hogy látszódjon. Csabi be is úszott a hideg vízben és úgy fényképezte le. Mindenki más betűt látott, de végül is elfogadták, amit mi lefényképeztünk.

Tehát a feladatok megoldásához mindenképpen jó tájékozódó képességre volt szükség. A napi távok átlagban 800 kilométeresek voltak. Mindig reggel hét órakor volt a rajt és általában hajnalban értünk be a célba, így eléggé keveset aludtunk, ami eléggé megterhelő volt.

Az út hegyvidéken, sivatagon folyómedreken keresztül vezetett, egy folyómederben el is akadtunk, többször a csörlőre is szükségünk volt. Egy alkalommal angolok húzták ki az autónkat. Ez fordítva is előfordult, egyszer egy versenytársunk szintén egy folyómedren akart átmenni, de nem jött neki össze, elásta magát az iszapban, neki pedig mi segítettünk. Ekkor majdnem bajba is kerültünk, mert a lökhárítónk a hegesztésnél elengedte magát. Így aztán a következő napot úgy kellett kezdenünk, hogy valami műhelyt kerestünk és Roland meghegesztette a lökhárítót, hogy tovább tudjunk menni.


 

További totók>>>

Törő Gábor
/2009.03.05./
 

 

Sikeres volt a torkos csütörtök a Makkhetes Étteremben

 

        
        

A Magyar Turizmus Rt már harmadszor hirdette meg a „Torkos Csütörtök” akciót, amihez idén a Makk Hetes Étterem is csatlakozott. Gulybán László, az üzemeltető RFV Sárospatak Nonprofit Kft vezetője nem csak a nap sikeréről számolt be, de a jeles nap eredetéről is…
 


 
 


Gulybán László


 

A magyar néphagyományban több száz éve ismerik a torkos csütörtök fogalmát. A farsang vége és a 40 napos böjt kezdete között több ismert jeles nap van: a regélő hétfő, a húshagyó kedd, a hamvazó szerda, és ezt a sort folytatja a torkos csütörtök is. A néphagyomány szerint a torkos csütörtökön még szabad volt húst fogyasztani, sőt, bizonyos területeken a csütörtöki torkoskodás kötelező volt.

Ennek az ősi néphagyománynak a felelevenítéséhez csatlakoztunk február 26-án, amikor ínyenc falatokkal vártuk a vendégeket, ráadásul 50%-os árengedménnyel. Ami még megkülönböztette ezt a vacsorát a többi napok esti étkezésétől, az a hangulatos zene
volt, ami bezengte az éttermet. A Farkas Ferenc Művészeti iskola két népszerű művészpedagógusa, Karacs Mónika és Bálint Béla, valamint volt tanítványuk Plósz Csilla Titanilla szolgáltattak olyan hangulatos zenét, amiről többen állították, hogy már ezért érdemes volt eljönni. Játékukról – amire legjobban az örömzene kifejezés illik - videó felvétel is készült, ami nagy örömünkre a város honlapjára
is felkerült.

Egy jó vacsora velejárója a jó bor, amiről a Megyer Zrt gondoskodott Ficsor László ajánlásával. Örömmel számolok be róla, hogy az
akció sikeres volt, közel 300 régi és új vendégünket szolgálhattuk ki ezen a napon. Reméljük, hogy a hétköznapokon is számíthatunk megtisztelő látogatásukra!


Ficsor László

 

További fotók>>>     Vidó is készült>>>

Cziczer Katalin
/2009.03.04./
 

 

V. MOGYI - SUSI Kupa

 

        
        

2009. március 1-jén a labdarúgók léptek „porondra” a SUSI színeiben. Az 1999-2000-ben születettek kisvárdai első helyezése után, külön is megmutathatták a SUSI-s gyerekek, hogy mire képesek, ezúttal hazai környezetben. A 12 csapatos esemény, az V. MOGYI – SUSI Kupa Teremlabdarúgó Torna elnevezést kapta, amely az ÁVG tornacsarnokában került megrendezésre - nyilatkozta Belicza János, edző...
 


 
 Belicza János


 

A mérkőzések 8 órakor kezdődtek, kiváló hangulatban. A rendezvényen a sportiskola három csapata vett részt. Az 1998-1999-ben születettek kettő, még az 2000-2001-esek egy alakulata. Az egyesület meghívását a következő csapatok fogadták el, mindkét korcsoportban: Mátészalka, Tokaj, Tiszaújváros, Encs és a Zemplén Focisuli. A nagyon jó színvonalú találkozók a döntőkkel fejeződtek be, ahol mindkét korosztályban büntetőrúgások döntöttek.
A csávolyi MOGYI Kft. hivatalosan is támogatta az eseményeket. Ráadásul a vasárnapi rendezvényt a MOGYI hivatalos képviselője is megtisztelte.
Eredmények: 2000-2001-ben születettek: 1. Mátészalka 2. Encs 3. Tiszaújváros 4. SUSI 5. Zemplén Focisuli 6. Tokaj. 1998-1999-ben születettek: 1. Tiszaújváros 2. Mátészalka 3. Zemplén Focisuli 4. Encs 5. SUSI kék 6. SUSI piros
2000-20001-es különdíjak: Legjobb játékos: Zsiga Máté (Encs)
Gólkirály: Ladomerszky Bence (SUSI)
Legjobb kapus: Lovász Martin (Tiszaújváros)
Legjobb hazai játékos: Kelemen Gergő (SUSI)

1998-1999-es különdíjak: Legjobb játékos: Varga Péter (ZEMPLÉN FOCISULI)
Gólkirály: Fodor Csaba (Mátészalka)
Legjobb kapus: Szegő Botond (Tiszaújváros)
Legjobb hazai játékos: Mitro Dávid (SUSI)
 


 
Köszönet a támogatóknak: MOGYI Kft.; Sároapatak Város Önkormányzata, COCA – COLA MAGYARORSZÁG; Árpád Vezér Gimnázium; Nexus Holding; KIK TEXTIL NON-FOOD Kft.; NORPAN Kft; Kövér Cukrászda, Tarr Gáborné; TOKAJ – PORTIUS; Szülők, akik nélkül nem lenne SUSI.
A csapat tagjai (2000-2001): Berki Bence, Botos Zsolt, Ladomerszki Bence, Kocsik Dániel, Tagai Péter, Götz Martin, Kelemen Gergő, Tóth Roland, Molnár Csaba, Kerülő László, Kalocsay Attila – játékosok, Punyi Gyula – edző.
A csapat tagjai (1998-1999): Mitro Dávid, Farkas Soma, Pachman Máté, Pachman Zsolt, Preszoly Patrik, Vitányi Patrik, Sikorszki Máté, Orosz Máté, Tóth Árpád, Hochvárt Bence, Popovics Dominik, Majoros Máté, Zajácz Ákos, Tarr Milán – játékosok, Belicza János – edző.

2009. február 28-án a Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola 1998-as leány kézilabda csapat MOGYI - ADIDAS kupa megyei döntőt játszott, hazai környezetben. Az izgalmas mérkőzéseken, szépen szerepeltek a kislányok. Az első fordulót követően a második helyet foglalják el a táblázaton, így jelenleg továbbjutónak számítanak.
Eredmények: SUSI – Miskolci Sportiskola 8:4
Miskolci Sportiskola – Mezőnagymihály 5:12
SUSI – Mezőnagymihály 3:6
A csapat tagjai: Sütő Zsófi, Perényi Júlia, Antal Dominika, Csordás Dóra, Fodor Zsófi, Hallók Petra, Csehi Kincső, Papp Dóra – játékosok, Györki Erika, Papp József – edzők

2009. február 28-án az 1996-1997-es kézilabdás lányok régió döntőt játszottak. A hat csapatos mezőnyben, nagyon kemény mérkőzések vártak a sportolókra. Ugyan a csoportmérkőzéseken a Kisköre Sportiskolától és a Fehérgyarmat DSE kikaptak, de az Eger csapata előtt az ötödik helyen végeztek. Az eseményen több sárospataki játékosra felfigyeltek a nagyobb egyesületek megfigyelői. :
A csapat tagjai: Korda Evelin, Bodnár Anita, Demeter Klaudia, Péter Petra, Györki Dóra, Bodnár Fruzsina, Egyed Bettina, Hajdú Bernadett, Vajkó Flóra, Gazsi Bettina, Hallók Petra, Sütő Zsófia, Csetneki Flóra – játékosok, Györki Erika – edző.

Hír még a SUSI házatájáról, hogy az 1998-ban született kézilabdás fiúk a március 7-én Fehérgyarmatra utaznak, az ADIDAS kupa régió döntőjére. Az 1998-as lány kézisek – ha a második forduló is sikeres lesz – akkor május 8-án részt vehetnek a fehérgyarmati régió döntőben is. Az 1998-as labdarúgók pedig május 28-án, Nyíregyházán vesznek részt egy nemzetközi tornán. A legkisebb szivacskézilabdás lányok 2009. március 15-én itthon, március 22-én Ózdon játsszák le a soros megyei döntőjüket. Az egyesület 2009. januárjában beadott pályázata a NUPI-hoz – amit sportiskolák számára írtak ki – sikeresen zárult, hiszen 800.000 Ft-ot nyertek. Ezt az összeget utazásra és eszközre szeretné költeni a vezetőség. A KIK Áruház – szülői segítséggel – egy garnitúra mezzel támogatja az egyesületet. A SUSI hivatalos honlapján továbbra is friss információhoz juthatnak a kedves olvasók: www.susi.mlap.hu. Az oldalt már több mint 5000-en látták. HAJRÁ SUSI!

További fotók>>>

/2009.03.04./
 

 

A Református Gimnáziumba látogattak a Kazinczy-túra szervezői

 

        
        

Az előzetes megbeszéltek alapján 2009 február 25-én a Magyar Irodalmi Hagyományápolók Országos Egyesületének elnöke, Birch Edit és Barkóczi Ferenc elnökségi tag iskolánkba látogatott.

A megbeszélésen jelen volt az a két diáklány is, akik részt vesznek a Kazinczy-túra magyarországi útvonalán.
Gimnáziumunkat és Sárospatakot Czabányi Enikő 10.A, Göncruszkát Dula Bernadett 9.H osztályos tanulóink képviselik.
Intézményünk 2009. május 19-én fogadja majd a túra résztvevőit.
 


 
 


További fotók >>>

/2009.03.04./
 

 

Kárpátalja a misszió szemével

 

        
        

A Művelődés Háza és Könyvtára “Köztünk élő világjárók” sorozatának február 24-ei vendégei, Pándy-Szekeres Anna és Dr. Pándy-Szekeres Dávid által bemutatott Kárpátalja, nem földrajzilag van tőlünk távol, csak a történelem viharai távolították el az anyaországtól. A missziót teljesítő házaspár éppen azon fáradozik, ez a távolság csökkenjen...
 


 
 


Pándy-Szekeres Anna


Dr. Pándy-Szekeres Dávid


 

Az előadók a Sárospataki Református Kollégium tanáraiként 1993-ban a Kárpátaljai Református Egyház meghívására érkeztek Kárpátaljára és vettek részt a református iskolák alapításában.
Előadásuk fő gondolata a kárpátaljai történelmi egyházaknak a szovjet érában elszenvedett üldöztetése és a jelenkori újjászerveződése volt.
A református egyháznak négy gimnáziuma van Kárpátalján: Nagyberegen, Nagydobronyban, Tivadarfalvan és Técsőn. A görög katolikus egyház Karacsfalván indított gimnáziumot, a római katolikus egyház gimnáziuma pedig Munkácson működik.

A ma már több, mint ezer végzett diák ezekben az iskolákban, akik az egyetemi vagy főiskolai diploma megszerzése után ott, a szülőföldjükön vállalnak szolgálatot az egyházi és oktatási intézményekben.
Az előadás meghatározott témáján kívül – a hallgatóság érdeklődésének megfelelően – az előadók beszámoltak a kárpátaljai magyarok jelenlegi helyzetéről is, de sok jót nem tudtak mondani...

Egyre nehezebb a gazdasági helyzet, a pénz értéktelenődik, munkahelyek szűnnek meg. Már Magyarországon sem könnyű munkát találni azoknak, akik itt dolgoznának mint vendégmunkások. Ami a kisebbségi oktatást illeti, az ukrán kormány az utóbbi másfél év alatt olyan rendeleteket hozott, amely egyenesen arra tör, hogy megszüntesse a kisebbségi nyelveken való iskoláztatást: tanítást, tanulást. Ma már Ukrajnában csak az számít embernek - az állam szemében - aki csak ukránul beszél, illetve tud.

Nem csak így szorítja az ukrán állam a magyarnyelvű iskolákat, hanem az egyházi iskolákat anyagilag is sújtja, hiszen megvonja tőlük azt az állami támogatást, amelyet eddig biztosított - a református iskolák számára ez a támogatás a teljes költségvetésük kb. 8%-at tette ki. A nagy gond inkább a többi 92%, amelyet eddig nagy részben magyarországi alapítványoktól szereztek be az iskolák, pl: Illyés, Apáczai, Szülőföld alapítványoktól, illetve az Oktatási Minisztériumtól. Az idén már a magyarországi református egyház sem tudja folyósítani azt a támogatást, amelyet az elmúlt években biztosított.

Jelenleg helyzet az, hogy most, március végéig tudnak a kárpátaljai református iskolák bért és rezsit fizetni, utána nincs fedezet semmire. Hogy a többi magyar felekezeti iskola ilyen téren hogyan áll, nem tudom, de gondolom, hogy ők sem állnak túl fényesen.
Az előadók a bemutatott fotókat is rendelkezésünkre bocsátották, a fekete-fehér felvételek a 90-es években készültek, a színes képek pedig a jelen állapotot mutatják.

Köszönjük, hogy az internetező patakiakra is gondolva eljuttatták hozzánk ezt az összefoglalót és a képeket. Isten áldása legyen további munkájukon!


 

További fotók>>>              További fotók>>>             További fotók>>>

Törő Gábor
/2009.03.04./
 

 

„Hit pajzsa” díjat kapott Kuklay Antal atya

 

        
        

A kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából február 28-án adták át a „Parma fidei – Hit pajzsa” díjat. A 2009-es év kitüntetettje Kuklay Antal atya, a Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény vezetője - küldte tudósítását Bodnár Boglárka, a Szent Erzsébet Ház munkatársa...
 


 
 


Kuklay Antal atya


 

A „Parma fidei – Hit pajzsa” díjat Gyurkovics Tibor író és dr. Horváth Béla volt országgyűlési képviselő 2002-ben alapította. A kitüntetést olyan egyházi személyeknek ítélik oda, akik a kommunista diktatúra alatt is hűségesek maradtak hitükhöz, magyarságukhoz. Az eddigi díjazottak között van Olofsonn Palcid bencés, Kerényi Lajos piarista, Bálint József jezsuita szerzetes.

Szombat délelőtt a zsúfolásig megtelt budapesti Egyetemi Kisboldogasszony templomban Mádl Dalma asszony adta át a díjat dr. Erdő Péter bíboros, dr. Ternyák Csaba egri érsek jelenlétében. Dr. Simicskó István bevezetőjében köszöntötte „Isten magyar népének szolgáját”, majd dr. Bolberitz Pál – szintén a Hit pajzsa-díj kitüntetettje – laudatiójában kiemelte, hogy Kuklay Antal életútjában különösen igaz az a kérdés, hogy „ki vagyok”, és nem pedig az, „hogy hol vagyok”. A laudatiót követően a Központi Papnevelő Intézet kispapja, Fülöp Dániel megemlékezett az Intézet további tíz mártír növendékéről, többek között a sárospataki ősökkel rendelkező Romzsa Tódorról a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye püspökéről. Ismertette Tóni atya mindvégig alázattal végzet pasztorális, szociális és tudományos munkáját.

Akik részletesebben szeretnének megismerkedni Kuklay Antal atya munkásságával Pilinszky költészetéről írt tanulmányai és a vele készült interjúkötet segítségével megtehetik.

Kuklay Antal: A kráter peremén. Budapest, 2005. IV. kiadás
Zsille Gábor: „Isten magyar népének szolgája”. Kuklay Antal élete vallomásai és írásai tükrében. Új Ember, Budapest, 2005. 187 p.
Mindkettő megvásárolható a Szent Erzsébet Házban (Sárospatak, Szent Erzsébet út 13.)!


 

További fotók Bodnár Boglárka >>>

/2009.03.03./
 

 

Rendbe teszik a fürdő melegvíz ellátó kútjait

 

        
        

Ahogyan arról a januári testületi ülésen is szó volt, a város elvégeztette működő kútjainak felülvizsgálatát. A további teendőkről, és a már folyamatban lévő munkákról Erdős Tamás tanácsnok számol be…
 


 
 


Erdős Tamás


 

Ebből elég sok új információt tudtunk meg, hiszen évtizedeken keresztül a kutak állapotával csak az üzemeltető foglalkozott, ami gyakorlatilag a szakmaiságnak azt a részét jelenti, hogy hogyan lehet a fürdő működtetéséhez a vizet kinyerni, de magával a kutak műszaki állapotával nem foglalkozott a város így a fürdőberuházás kapcsán erre mindenképpen szükség van.

Most már ismerjük a kutak műszaki állapotát, és örömmel számolhatok be arról is, hogy elkezdődtek a felülvizsgálati munkálataik is. Két kút táplálja a jelenleg működő fürdőt, a négyes kút, ami a Bodrog-parton a Suta patak befolyásánál található, illetve a fürdő területén működő hármas kút. A hármas kút a fő kút, a négyes kút pedig tartalékkútként működik.

Először a négyes kutat tesszük rendbe, hogy stabil, tartós üzemelést tudjon biztosítani a fürdő számára melegvízellátás, termálvíz ellátás szempontjából, majd amikor a négyes kutat kisebb munkák árán rendbe tette a szakértő cég, akkor kerül sor a hármas kútra.
Mindkét kútnak a teljes körű rendbetételére a nyári szezonig sort kell, hogy kerítsünk. Hozzátartozik az igazsághoz, hogy a négyes kúton kisebb munkálatokat kell végezni, maga a kút csőrendszere megfelelő, de vegyi és fizikai tisztításokat kell végezni, illetve a kútfejet kell rendbe tennünk.
Sokkal súlyosabb a probléma a hármas kútnál, hiszen itt a teljes csőrendszert, a szivattyút és minden gépészeti elemet gyakorlatilag cserélni kell. Tehát ez egy sokszor nagyobb munka - és sokszor nagyobb költség - de mindenképpen el kell végeztetnünk. Erre a városnak a pénzügyi fedezet rendelkezésére áll.


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2009.03.03./
 

 

Július elején 600 tűzoltó érkezik városunkba

 

        
        

Július első hétvégéjén Sárospatakon rendezik meg az országos és a nemzetközi tűzoltó bajnokságot. Már a tavasz folyamán minden megyében lezajlanak a versenyek, és a megyei legjobbak mérik össze tudásukat Sárospatakon. A nagyszabású rendezvény szervezőit Aros János alpolgármester fogadta, akitől a versenyről érdeklődtünk…
 


 
 


Aros János

 


Békés János


 

Nagyon örülök annak, hogy Sárospatak adhat otthont idén ennek a nemzetközi versenynek. Több, mint hatszáz tűzoltót várunk erre a hétvégére városunkba, amely nagyon jelentős esemény lesz. A megbeszélésen találkoztam a szervezőbizottsággal, hiszen hatszáz ember elszállásolása, megfelelő módon való vendégül látása és a rendezvény zökkenőmentes lebonyolítása, nagy szervezőmunkát igényel.
Éppen ezért, most átbeszéltük, hogy hol lesznek a szállások, milyen belső rendezvények azok, amelyekhez helyet, illetve kiszolgáló személyzetet kell biztosítanunk. Várható, hogy a közeljövőben még egyszer találkoznia kell a szervezőbizottságnak, hogy akkor már mindent véglegesíteni tudjunk.

A verseny, mint már említettem július első hétvégéjén, pénteken kezdődik az ünnepélyes megnyitóval. Pénteken, szombaton és vasárnap zajlanak majd a versenyek melyeknek a helyszíne a városi sportpálya lesz, az eredményhirdetés pedig terveink szerint a sportpályától A Művelődés Házáig tartó felvonulással kezdődik majd vasárnap délelőtt 10 órakor, élükön a tűzoltó zenekarral. Ekkor fogják a húsz ideérkező csapatból kihirdetni az első helyezetteket.


A megbeszélésen szervezőként részt vett Békés János nyugállományú tűzoltó ezredes, a Magyar Tűzoltó Szövetségnek volt irodavezetője is, aki nagy szakértelemről lett tanúbizonyságot a tűzoltóversenyeket illetően…

Magyarországon a tűzoltóversenyeknek nagyon komoly hagyománya van. Egészen a középkorban kezdődött már ez a megmozdulás, a magyar tűzoltóversenyek hivatalos kezdete pedig az 1800-as évekre tehető. Gyakorlatilag az 1870–ben megalakult a Magyar Tűzoltó Szövetség vállalta fel azt, hogy ezt a hagyományt ápolja.

Jelen pillanatban a Nemzetközi Tűzoltó Mozgalomban a hagyományos a tűzoltó sport, valamint az ifjúsági és a női versenyek vannak elfogadva. Magyarország ezek közül valamennyi versenyágat ápolja. A Magyar Tűzoltó Szövetség a hagyományos tűzoltó versenyeket szervezi, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pedig a tűzoltó sportversenyt ápolja.
Kétévenként van felnőtt hagyományos tűzoltóverseny, ami két versenyszámot takar, a szerelési gyakorlatot és az akadályfutást. Az ifjúsági verseny ehhez hasonló más tartalommal, a hölgyek részére szervezett verseny pedig szintén egy speciális dolog.

A tűzoltó sportverseny négy versenyágból áll, szerelési gyakorlatból, akadályfutásból, egy horoglétra gyakorlatból és váltófutásból. Tehát kétévenként szervezzük ezt a versenyt, és négy évente van a Tűzoltó Olimpiának nevezett nagy nemzetközi megmozdulás, ami idén Osztravában lesz.
Sárospatak egy gyönyörű szép része Magyarországnak és örülünk, hogy ide eljutottunk. Én azt hiszem, hogy a városnak, és a Tűzoltó Mozgalomnak is jó, ha ezt így közösen meg tudjuk szervezni. A 19 megyéből és a fővárosból három-három csapatot tudunk Sárospatakra meghívni a Megyei Tűzoltó Szövetségeken keresztül, és egy háromnapos rendezvényen belül a tűzoltók nem csak az elfogadott szabályoknak megfelelően mérettetik meg magukat egy versenyben, hanem a várossal is megbarátkoznak, a város is megbarátkozik a tűzoltókkal és egy nagyon kedves kis rendezvénynek nézünk elébe.


 

Cziczer Katalin
/2009.03.03./
 

 

Megnőtt a falopáson tetten ért elkövetők száma

 

        
        

A hétvégén bejelentés érkezett a Sárospataki Rendőrkapitányságra, miszerint Halászhomok tanya alatti részen az ártérből ismeretlen elkövető fát tulajdonít el. Ezt követően a helyszínen (Halászhomok tanya alatti részen a védőgátra felhajtva Sárospatak irányába kb. 200 m távolságra az ártéri erdőben) igazoltatásra került két halászhomoki személy, akik egy személygépkocsiba kb. 0,5 köbméter, 10-15 cm átmérőjű nyers kőris tűzifát (9.750 Ft értékben) pakoltak be - nyilatkozta Solymosi Antal rendőr alezredes, a bűnügyi osztály vezetője...
 


 
 


Solymosi Antal


 

Az intézkedés során a fa eredetét igazolni nem tudták, elmondták, hogy a fa kivágására engedélyt nem kértek senkitől, és hogy az eltulajdonított fát egyiküknek szánták.
A fát jegyzőkönyvön visszatartottuk, majd a gátőrnek átadtuk.
Mindkét személlyel szemben a szabálysértési feljelentést a Sátoraljaújhelyi Városi Bíróságnak küldtük meg.

Tetten értek a rendőrök egy komlóskai lakost, amint a saját tulajdonát képező UAZ típusú gépkocsijával Komlóska Papaj oldal elnevezésű helyről, engedély nélkül kivágott fát szállított. Nevezett személy fakitermelési engedélyt átadni nem tudott, azzal nem rendelkezett.

A gépjármű, a rajta lévő fa és a motorfűrész lefoglalásra került. Megállapítást nyert, hogy az UAZ végleg ki lett vonva a forgalomból, továbbá nem rendelkezett érvényes hatósági engedéllyel és jelzéssel, valamint a műszaki állapota nem volt megfelelő és nem rendelkezett érvényes kötelező felelősségbiztosítással.
A szabálysértések elkövetése miatt a feljelentéseket megtettük.


 

Törő Gábor
/2009.03.03./
 

 

Közeledik a Nők Ökumenikus világima napja

 

        
       

         

Sárospatakon március 6-án pénteken 17 órai kezdettel a Lorántffy teremben kerül megrendezésre az az imaalkalom, amelyet 1887 óta minden évben március első péntekjén tartanak. Mára 170 országban szervezik meg a böjti időben a lehetőséget, hogy imalánc fogja körül a világot a mozgalom jelmondata szerint: Informáltan imádkozni-imádkozva cselekedni! küldte felhívását Virágh Sándor református lelkész...
 


 
 


 

Idén az imanap programját Pápua új Guinea asszonyi állították össze, megismertetve hazájuk természeti környezetét, történelmi sorsát és a keresztények szolgálati területeit nyomorúságaik közepette. Az egyenlítő környéki ország trópusi erdőiben mintegy 800 különböző nyelvű nép él, akik a hatalmas hegyek miatt egymástól elszigetelve élnek. Az ottani keresztény nők szeretnék, ha tehetségük szerint kivehetnék részüket népük felemeléséből, és hasznos tagokként gazdagíthatnák kormányzatuk, gazdaságuk és civil szervezeteik életét.

A társadalom problémáit náluk is az erkölcsi szabályok lazasága okozza, mind az életellenes, mind a vagyonellenes bűncselekmények száma igen nagy a környezetükben. Az AIDS veszély is hatványozott gondot okoz, főleg a szegények világában. Az imanap adományai az egészségügy javára és a nők képzési feltételei javítását szolgálják.
Szeretettel vár a házigazda református gyülekezet mindenkit erre a családias és áldásokat hordozó eseményre.


 

Református Lelkészi Hivatal
/2009.03.02./
 

 

Földrajz és biológia versenyek a Sárospataki Kistérségben

 

        
        

Februárban versenyeztek a Sárospataki Kistérség hetedikes és nyolcadikos tanulói földrajzból (február 11-én) és biológiából (február 25-én).
A két verseny helyszíne a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Rákóczi úti épülete volt – számolt be Szegediné Gonda Zsófia, kistérségi munkaközösség-vezető…
 


 
 


Szegediné Gonda Zsófia


 

Az Országos Teleki Pál Földtan- és Földrajz Verseny kistérségi fordulójában 30, a Megyei biológiaverseny kistérségi fordulójában 45 tanuló mérte össze felkészültségét, tudását, figyelmét és kreativitását. A tanulók 8 iskolából érkeztek. Minden versenyző diák emléklapot kapott, a dobogós helyezettek oklevelet és könyvutalványt is szereztek.

A két versenyt a Megyei Pedagógiai Intézet koordinálásával a Sárospataki Kistérség biológia-földrajz munkaközössége szervezte.

A verseny 1. helyezettjei a versenykiírás feltételeinek megfelelően alapból bejutottak a megyei fordulókba. Az alábbi táblázatban zöld színnel jelzett tanulók az elért pontszámaik alapján még esélyesek arra, hogy a megyei rangsor alapján szintén továbbjussanak a megyei vetélkedőbe.
 


 


Teleki Pál Földtan- és Földrajz Verseny 

Évf.

Helyezés

Tanuló neve

Iskola

Felkészítő tanár

7.

1.

Gergely Bence

Hegyalja Általános Iskola Erdőhorváti Tagintézménye

Szabó Zoltán

7.

2.

Korda Evelin

II. Rákóczi F. Á. I., Spatak

Zérczi László

7.

3.

Mizsák Áron

Általános Iskola, Tolcsva

Hochrekné Szabó Csilla

8.

1.

Albert Annamária

II. Rákóczi F. Á. I., Spatak

Zérczi László

8.

2.

Horváth István

II. Rákóczi F. Á. I., Spatak

Zérczi László

8.

3.

F. Tóth Lelle

ÁVG, Spatak

Tóthné Dávid Katalin

 Megyei Biológia verseny

Évf.

Helyezés

Tanuló neve

Iskola

Felkészítő tanár

7.

1.

Gergely Bence

Hegyalja Általános Iskola Erdőhorváti Tagintézménye

Szabó Zoltán

7.

2.

Mizsák Áron

Általános Iskola, Tolcsva

Szabó Zoltán

7.

3.

Bódisz Áron

Árvay J. Gy. Á. I., Spatak

Bódiszné Hajnal Alíz

8.

1.

Bogáthy Nikoletta

Árvay J. Gy. Á. I., Spatak

Bódiszné Hajnal Alíz

8.

2.

F. Tóth Lelle

ÁVG, Sárospatak

Bacsó Andrásné

8.

3.

Feke Aletta

II. Rákóczi F. Á. I., Spatak

Szegediné Gonda Zsófia

Kucsinka Flóra

II. Rákóczi F. Á. I., Spatak

Szegediné Gonda Zsófia

8.

4.

Vinnai Fanni

II. Rákóczi F. Á. I., Spatak

Szegediné Gonda Zsófia

8.

5.

Köteles Anna

ÁVG, Sárospatak

Bacsó Andrásné

Gratulálunk a résztvevő és a nyertes tanulóknak, felkészítő tanáraiknak és a versenyekbe benevező iskoláknak, a megyei fordulóhoz pedig sikeres felkészülést és jó eredményt kívánunk.

További fotók>>>

Törő Gábor
/2009.03.01./
 

 

Befejeződtek az MGYLSZ bajnoki tornák téli fordulói

 

        
        

Folytatódtak a Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség OMV bajnoki tornái a sárospataki körzetben. Nyolc iskola csapatai, négy korcsoportban küzdöttek meg a téli dobogós helyezések eldöntéséért. Az I., II. korcsoportos fiúk és a III. korcsoportos lányok küzdelmeire az Árvay József Gyakorló Általános Iskola tornacsarnokában került sor, a III. korcsoportos fiúk tornája pedig a sátoraljaújhelyi sportcsarnokban zajlott le - nyilatkozta Gönczy Zoltán, körzeti vezető...

 


 
 


Gönczy Zoltán


 

A mérkőzések a Szövetség versenykiírása alapján hivatásos játékvezetők felügyelete mellett zajlottak.
A négy tornából kettőben az Árvay DSE csapatai, egyben a Karcsa DSE csapata és szintén egyben a sátoraljaújhelyi Kazinczy F. Általános Iskola csapata szerezte meg az 1. helyet.
A küzdelmek tavasszal már a szabadban, füves pályán folytatódnak.

EREDMÉNYEK:
III. korcsoportos lányok
1. Árvay DSE
2. Sárospataki Rákóczi DSE
3. Karcsa DSE

I. korcsoportos fiúk
1. Árvay DSE
2. Karcsa DSE
3. Sárospataki Rákóczi DSE

II. korcsoportos fiúk
1. Karcsa DSE
2. Árvay DSE
3. Református Koll. Ált. Isk., Sárospatak

III. korcsoportos fiúk
1. Kazinczy F. Ált. Isk. II. – Sátoraljaújhely
2. Sárospataki Rákóczi DSE
3. Árvay DSE


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2009.03.02./
 

 

Megjelent Halász István legújabb könyve

 

        
    

2009. február 18-án távolról is érkezett rokonok, barátok, pályatársak, irodalombarátok ünnepelték Halász Istvánt, a legújabb kötete bemutatóján - számolt be az eseményről Halász Magdolna...
 


 
 


Halász István


 

Az Újbástya Rendezvénycentrum kellemes hangulatú összejövetelén Kádárné Szász Hilda tanárnő kitűnő tolmácsolásában hallgathattuk meg Halász István különleges költeményeit, majd videofelvételről nézhettük meg sikeres bemutatkozását az Író- szövetségben.

Ezután Dr. Bertha Zoltán, a volt pataki diák, a kiváló irodalomtörténész tudomá- nyos alapossággal, részletekbe menően, nagy tisztelettel ajánlotta A titkok városa c. kötetet a jelenlévőknek. Néhány vers felolvasásával is mesterien illusztrálta az elmon- dottakat. „ Halász István által Patak üzen – az élő jelképváros, amely csakugyan egyszerre a feltétlen értékbizonyosságok és a varázslatos „titkok városa.”

Az ünnepelt megilletődve köszönte meg mindazoknak, akik segítették a második kötete kiadását és a nagyszámú jelenlévők érdeklődését.
A Sárospataki Irodalmi Olvasókör és az Újbástya Rendezvénycentrum együttmunkálkodásával szervezett találkozó eddig nem publikált versek bemutatásával és a kötet dedikálásával zárult.


Dr. Berta Zoltán

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2009.03.02./
 

 

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny

 

        
        

2009. február 18-án a ME Árvay József Gyakorló Általános Iskolájában rendezték meg a Simonyi Zsigmond Kárpát- medencei helyesírási verseny kistérségi fordulóját - nyilatkozta dr. Rózsahegyiné Nagy Andrea, szervező...
 


 
 


dr. Rózsahegyiné Nagy Andrea

Kissné Murányi Andrea


 

Kissné Murányi Andrea igazgató asszony, a következő gondolatokkal nyitotta meg a versenyt:
„Nemcsak munka, hanem gyönyörűség is ilyen nyelvvel foglalkozni”- mondta Simonyi Zsigmond, Veszprém, 1853. január 1.-Budapest, 1919. november 22. Simonyi Zsigmond nyelvtudós, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.

Négy évtizeden át nyelvészek új nemzedékét nevelte fel, és egyben tudósként is maradandót alkotott. Jelentősek a határozókról, kötőszókról, jelzőkről írt tanulmányai. Megteremtette az összehasonlító mondattant. A nyelvtudomány eredményeit az iskolai nyelvtanokban népszerűsítette. Foglalkozott a nyelvhelyesség kérdéseivel.1903-ban a közoktatásügyi miniszter megbízásából elkészítette az új iskolai helyesírást, amelyet csaknem az egész irodalmi élet is elfogadott. Mind tanárként, mint tudósként jelentőset alkotott.

Kívánom, minden résztvevőnek, hogy méltó utódai legyetek Simonyi Zsigmondnak, aki egész életén át magyar nyelvvel és helyesírással foglalkozott.

A versenyen 43 tanuló vett részt a térség iskoláiból. A megyei fordulóba jutásról, a felüljavítás után a megyei versenybizottság dönt.
A megyei forduló 2009. április 4-én lesz Miskolcon.

Továbbjutó tanulók:
5. osztály: Vitányi Barbara, ME Árvay József Gyakorló Általános Iskola,
6. osztály: Kistóth Éva Mercédesz, ME Árvay József Gyakorló Általános Iskola,
7. osztály: Zsákai Norbert, Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium,
8. osztály: Kiss Ákos, II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola.

A továbbjutóknak jó felkészülést! Gratulálunk a tanulóknak és felkészítő tanáraiknak!
Eredmények:


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2009.03.01./
 

 

Ismét vért adtak rendőreink

 

        
        

Immár negyedik alkalommal szervezünk véradást a Sárospataki Rendőrkapitányságon, amire évente kétszer kerül sor. 25-30-an jönnek a véradásainkra a kapitányság állományából, amely szám minden alkalommal folyamatosan emelkedik – számolt be az eredményes véradásról Repainé Bodnár Zsófia, vöröskereszt titkára…
 


 
 


Repainé Bodnár Zsófia


 

Ha a 2008-as évet értékeljük véradás szempontjából, akkor megyénkben még mindig a mi kistérségünk a legaktívabb. Ez azt jelenti, hogy a kistérség lakosságához viszonyítva - ami 73.200 - a lakosság az 5,4 %-a véradó. 54 település tartozik kistérségünkhöz, ahol munkahelyi, de zömében inkább lakóterületi véradásokat szervezünk.
Szomorú jelenség, hogy miután a munkahelyek megszűnnek, ill. létszámleépítések vannak, egyre nehezebb a munkahelyekre bejutni, ill. ahová eddig jártunk, változott a munkahelyi vezetői hozzáállás, hogy inkább halasszuk el, majd visszatérünk rá, majd meglátjuk, hogy a továbbiakban engedélyezik-e vagy sem.
Még ennek ellenére is elmondhatom, hogy nagyon aktívak kistérségünk lakosai a véradást illetően.
 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2009.03.01./
 

 

Befejeződött az aláírásgyűjtés Sárospatakon a BTK módosításáért

 

        
        

2009. február 26-án a sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében adta át Klima János polgárőr parancsnok Aros János alpolgármesternek azokat a szabályosan kitöltött íveket, amelyeken a Sárospataki Polgárőr Egyesület tagjai a közbiztonság javulásának reményében aláírásokat gyűjtöttek
 


 
 


Aros János

 


Klima János


 

Magam is részt vettem azon a demonstráción, ahol Szamosvölgyi Péter polgármester úr bejelentette kezdeményezését, amely a Büntető Törvénykönyv módosítására vonatkozik, és amitől azt reméljük, hogy a jelenleg közel polgárháborús helyzetbe sodort Magyarországunkat egy kicsit megnyugtatja – kezdte az aláírásgyűjtés fontosságának indoklását Aros János alpolgármester…

Szeretnénk, ha törvény megfelelő, és számukra méltó helyre juttatná azokat a bűnözőket, akik most az előzetes letartóztatás után 1-2 nappal már ismét az utcán csatangolnak és nevetve néznek azok szemébe, akiket néhány nappal ezelőtt megvertek, kiraboltak, vagy más bűncselekményt követtek el ellenük. Ezért döntött úgy Sárospatak város vezetősége, hogy csatlakozik ehhez a kezdeményezéshez. Felhívást intéztünk minden intézményünk és a velünk együttműködő civilszervezetek felé is.

Nagy örömünkre valamennyi intézmény csatlakozott, rengeteg aláírás érkezett, amelyeket már továbbítottunk a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal felé. A legaktívabb aláírásgyűjtő a polgárőrségünk volt, az a polgárőrség, amely az elmúlt években jelentős mértékben hozzásegítette Sárospatakot, hogy ne növekedjen tovább a bűnözés városunkban. Ez úton is köszönöm azt a munkájukat is, amelyet a rend fenntartása érdekében végeznek városunkban és azt is, hogy csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez és ilyen nagyszámú, közel 1.000 aláírást tudtak összegyűjteni.
Városunk továbbra is kiemelt figyelmet kíván fordítania bűnmegelőzésnek, a bűnözés megszüntetésének, a jelenlegi adatok legalább szinten tartásának, de inkább csökkentésének. Ennek érdekében egyetlen szám emelkedett városunk 2009-es évi költségvetésében. Hozzá kell tenni, hogy ez a költségvetés továbbra is forráshiányos, hiszen 350 millió Ft hiánnyal terveztünk. Ennek ellenére a polgárőrség támogatása, a tavalyihoz képest duplájára növekedett. Úgy érezzük, hogy ez az egyetlen lehetőség arra, hogy a rendőrség munkáját segítsük, hiszen látjuk azt, hogy nagyon kevés a rendőr, nagyon kevesen járőröznek még mindig az utcákon, talán így sikerül majd a rendet fenntartani.

Még egy elképzelésünk van, a polgárőrséggel és a rendőrséggel közösen, szeretnénk egy városőrséget felállítani, hiszen erre most már van lehetőségünk, a közcélú munka kihasználásával. Bízunk abban, hogy minden olyan gócpontra tudunk majd a veszélyes időszakokban járőröket biztosítani, amelyeken esetleg számíthatunk a nagyobb arányú bűnelkövetésre. Természetesen a rendőrség koordinálásával, bevonva a polgárőrséget és a közterület-felügyeletet.

Először úgy volt, hogy minden polgárőr aláírja a BTK a szigorítására tett javaslatot - ami szerintünk is esedékes - de Patakon is történt egy nagyon súlyos bűncselekmény. Ennek a hatására úgy döntöttünk, hogy aláírásgyűjtést szervezünk, így segítünk Sátoraljaújhely polgármesterének célja elérésében – tette hozzá Klima János polgárőr parancsnok.

Megítélésem szerint jól sikerült az aláírásgyűjtés, hiszen közel 1.000 aláírás érkezett, ennyit gyűjtöttek polgárőreink. Induláskor úgy döntöttünk, hogy minden polgárőr egy lapot irat alá, de ennek a többszöröse sikerült. Innen kívánunk Szamosvölgyi úrnak sok sikert a BTK szigorításáért végzett munka folytatásához!


 

Cziczer Katalin
/2009.03.01./
 

 

Jótékonysági bál a Kincskereső Tagóvodában

 

        
                  

Jótékonysági bált rendezett február 21-én a Személyiségközpontú Nevelés Alapítvány kuratóriuma, a Kincskereső Tagóvoda és a Bölcsőde szülői és dolgozói közössége az ÁVG aulájában – nyilatkozta Hubainé Józsa Magdolna tagóvoda-vezető...
 


 
 


Hubainé Józsa Magdolna


 

Sok éve már – áprilisban lesz 15 éve, hogy Sárospatakon elsőként, a nemes hagyományteremtés szándékával megrendeztük első jótékonysági bálunkat. Az emberi jóság, az önzetlen adakozás és a feltétel nélküli összefogás megannyi példája mutatkozott meg az azóta eltelt években. A jótékonykodásnak, a nemes célok megvalósulásának köszönhetően óvodánk külső és belső környezete szebb, otthonosabb, barátságosabb lett. Ugyanakkor a jó hangulatú báli együttlétek, ill. a szervezéssel járó tennivalók egymás segítését, a kölcsönös bizalom erősödését, az összefogást eredményezték a szülők, nevelők között.

Napjaink zord és kemény időszaka sajnos kedvezőtlenül hat a bálozásra, a jótékonykodásra. Nagy öröm számunkra, hogy ennek ellenére az éven is sokan elfogadták meghívásunkat, elősegítve ezzel a kitűzött céljaink megvalósítását, a csoportszobák berendezéseinek felújítását, cseréjét.
Óvodánk szép hagyománya, hogy a bálon egy emléklappal külön is köszönetet mondunk azoknak, akik megkülönböztetett segítséggel fordultak felénk, akik jelentős pénzadománnyal, vagy munkával járultak hozzá céljaink megvalósításához. Az éven a nevelő közösség köszönetet mondott Fridrik Zsoltnak és nejének Ákos Krisztinának, akiknek a csodálatos báli dekorációkat köszönhetjük.
Tóth Tibornénak, aki a karácsonyi ajándékok beszerzésénél nyújt évek óta segítséget, Hajdú Józsefnek, aki a Napsugár csoport mosdójának felújításában vállalt nagy szerepet.

Báljainkon hagyomány az is, hogy kis műsorral kedveskedünk vendégeinknek. Óvodásaink Szabó Gáborné vezetésével játszották el dalos játék csokrukat, melyet a Csibőricke óvodás tánccsoport összeállítása követett, tánctanáruk Réthiné Muha Krisztina. A gyerekek táncát még egy műsorszám követte, néhány édesanya és az óvónők közös fellépése. A fergeteges táncot Kovács Borbála tanította be. Köszönet a szülői közösségek képviselőinek a sok értékes tombola összegyűjtéséért. Köszönet a tombolákat felajánló vállalkozóknak, magánszemélyeknek, hogy ezzel is hozzájárultak a bál sikeréhez. S köszönet mindenkinek, akik a bál szervezésében közreműködtek, akik részvételükkel, támogatójegy vásárlásával, jó szándékkal segítették bálunkat, óvodánkat.


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2009.03.01./
 

 

Rendőrségi hírek

 

        
        

Jelzés érkezett a kapitányságunkra a Sárospatak, Rákóczi út 38. szám alatti lakosoktól, hogy általuk ismeretlen személyek rendszeresen a kapubejáróban dohányoznak, vizelnek, szemetelnek - nyilatkozta dr. Téglás István rendőr alezredes, a Sárospataki rendőrkapitányság vezetője...
 


 
 


dr. Téglás István


 

Ezen cselekmények megakadályozása és megelőzése érdekében került sor célirányos ellenőrzésre a fenti helyen, ahol a járőrök azt észlelték, hogy az ott tartózkodó fiatalok cigarettát szívnak, és annak hamuját és papírozott végét a földre dobták. Így mind a négy, 13-15 év közötti személlyel szemben tettek feljelentést a járőrök köztisztasági szabálysértés elkövetése miatt.
Ez az eset rávetíti a figyelmet arra, hogy az ilyen és ehhez hasonló jelenségek túlmutatnak a rendőrségen, ez össztársadalmi probléma, amelynek megoldásában első sorban a család szerepét kell hangsúlyozni, ott kellene a megfelelő magatartásformákat elsajátítani, azok megtartását számon kérni.

Az elmúlt hétvégén nagyobb számban hajtottak végre a rendőrök biztonsági intézkedést, mint más hasonló időszakokban. A rendőrségi törvény alapján intézkedtek a járőreink három esetben ittas állapotban lévő személlyel kapcsolatban, további öt esetben egyéb ok miatt erre rászoruló személlyel szemben. Nem tudjuk ennek az okát, lehet, hogy időjárási fronthatás is befolyásolta ezt.


 

Cziczer Katalin
/2009.03.01./
 

 

Programozói verseny az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban

 

        
        

A pillanatról pillanatra változó informatikai világot zseniális, tisztafejű elmék alakítják. Ezt a világot megérteni, szabályszerűségeit magas szinten felhasználni s újraformálni azonban nem csak a szakemberek hivatottak, ezt teszik a számítástechnikai versenyeken résztvevő diákok is. A LOGO Országos Számítástechnikai Tanulmányi Verseny megyei fordulóját már második éven az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium rendezi - nyilatkozta Tóth Tamás, igazgató...
 


 
 


Tóth Tamás


 

A feladatvégzés terhe mellett elismerés is ez a gimnáziumnak, az informatikaversenyeken évek óta élvonalban szereplő diákjai, magas szinten versenyeztető tanárai okán bízta ezt a feladatot az iskolára a szakmai felügyeletet végző Neumann János Számítógéptudományi Társaság, az Informatika-Számítástechnikai Tanárok Egyesülete és az Oktatási Minisztérium.

2009. február 21-én 4 korcsoportban 47 diák mérte össze tudását, a Comenius LOGO programozási nyelvet használva. A verseny sikeres lebonyolításán túl elégedettségre igazi okot az ad iskolánknak, hogy a 4. korcsoport 1. helyezettje 100%-os feladatmegoldásával Lipécz Ádám, 10. A osztályos ÁVG-s diák lett. Bizakodva léphet a LOGO verseny 3. fordulójába, immár országos döntőjébe.


 


/2009.03.01./
 

 

A Jászsági Hagyományőrző Egylet tagjai A Művelődés Házában

 

        
  

Február 26-án este fantasztikus hangulatot varázsoltak a Jászsági Hagyományőrző Egylet tagjai A Művelődés Háza próbatermébe. A Magyar Tájak sorozat eddigi legszínesebb, leggazdagabb előadását láthatta a termet megtöltő közönség. Az egylet mintegy másfél éve foglalkozik a jász hagyományok feldolgozásával, bemutatásával, a jász viselet népszerűsítésével...
 


 
 


 


 

A program Hortiné Bató Edit - múzeumigazgató etnográfus -, előadásával kezdődött, amelyben vetített fotókkal színesítve tárta fel a jászok eredetét, történetét, jelenét. Ezt követően egy fantasztikusan felépített népi divatbemutató vette kezdetét, amelyen mintegy 20 jász viseletet - gyerek, leány, legény, pásztor, köznépi, hétköznapi, templomi, huszár, előkelő ruházatot - mutattak be, majd jász dalokat énekeltek az egylet tagjai.

A lakodalmas hagyományokból a menyasszony felöltöztetését és kísérését láthattak, s a jász táncokból is ízelítőt kaptak a jelenlévők. Vőfélyrigmusok kíséretében mintegy tízféle süteményt, és jász bort kínáltak az egylet tagjai, majd megkóstolhatta a közönség a pandúrgulyást is. A Művelődés Háza és Könyvtára szervezésében megvalósuló rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jött létre.
A következő hónapban, március 26-án Kassa környékét ismerheti meg mindenki, aki ellátogat a Magyar Tájak sorozatra.


 

További fotók>>>      Vidó is készült>>>

Törő Gábor
/2009.03.01./
 

 

A második iskola-előkészítő foglalkozás a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában

 

        
        

Iskolánkban megtartottuk a második iskola-előkészítő foglalkozást február 18-án a leendő első osztályosok számára. Játékos sporttevékenységeket kínáltunk a gyermekeknek, melybe nagyon szívesen kapcsolódtak be. Vonatozással utazást tettünk hidakon, alagutakon, hegyeken át, míg egy tóhoz érkezve Gólya-béka fogócskát játszottunk - tájékoztatja az érdeklődőket Szegedi Istvánné igazgatónő...
 


 
 


Szegedi Istvánné


 

Babzsákkal való feladatok következtek, melyet nagyon kedveltek az óvodások. Páros labdajátékkal folytattuk, melyet fegyelmezetten végeztek. Végül Szobrocska című fogócskával zártunk.

Ezzel a foglalkozással az volt a célunk, hogy megfigyeljük és fejlesszük a gyermekek állóképességét, mozgását, kitartását, a játékszabályok betartásának képességét.

Köszönjük a megjelent Szülőknek, hogy részt vettek programunkban, és várjuk őket a következő alkalommal is, 2009. március 4-én (szerdán) fél 5-kor. Bekapcsolódhatnak olyanok is, akik még eddig nem látogattak el hozzánk!


 

                                                                                                                                         Képek

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2009.03.01./