Ön jelenleg a sarospatak.hu archívumát olvassa. A lapok legutolsó frissítése 2014. október 31. Az aktuális honlap eléréséhez klikkeljen ide!
SÁROSPATAK Aktuális - üres lap ( kéthasábos )

Archív
2009. június

Tanévzáró istentisztelet és akadémiai közgyűlés a Sárospataki Református Teológiai Akadémián

 

        
          

2009. június 27-én 13 órától tartotta ünnepélyes tanévzáró istentiszteletét és akadémiai közgyűlését a Sárospataki Református Teológiai Akadémia.
Ezt megelőzően az első lelkészképesítő vizsgát tett hallgatók és a katekéta-lelkipásztori munkatárs szakon sikeres záróvizsgát tett hallgatók az iskolakertben gyűltek össze, hogy fát ültessenek önmaguk emlékeztetésére, az itt maradók bátorítására és gazdagítására. A végzett hallgatók búcsúztatása és búcsúzása szintén hagyományosan a Kollégium árkádja alatt történt, ahonnan közösen vonultak át utoljára együtt a sárospataki gyülekezet templomába.

Az évzáró istentiszteleten Gazda István, a Borsod-Gömöri Egyházmegye esperese hirdette az Igét János evangéliuma első fejezetének válogatott versei alapján. Keresztelő János példáját állítva a középpontba intette alázatra a végzős hallgatókat, rámutatva arra, hogy Keresztelő János is csak útkészítő kívánt lenni, így nekünk sem kiabáló vagy hangoskodó, hanem kiáltó szóként kell szolgálnunk Istent.

Az Akadémiai Közgyűlés előtt a teológia énekkarának szolgálatát hallgathatta meg a gyülekezet. A Közgyűlésen legelőször *dr. Kádár Ferenc rektor évzáró jelentéséből* értesülhetett a hallgatóság az Akadémia életének fontosabb eseményeiről, az elvégzett munkáról.

Az Akadémia közössége az élő történelem két jelentős alakját köszönthette a Sárospataki Református Kollégiumért díj átadásával: *Berényi József* nyugalmazott lelkipásztort, az Akadémia egykori lelkigondozóját és homiletika gyakorlat tanárát, illetve *Dr. Szabó Dániel*t, az egyházkerület egykori főgondnokát.
Ezt követte az oklevelek átadása. A segédlelkészektől dr. Börzsönyi József zempléni esperes vette ki az esküt és bocsátotta ki őket a szolgálatba. Az Akadémia köszönettel búcsúzott két oktatótól is: a továbbiakban nélkülözniük kell Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta és Dr. Marjovszky Tibor óraadói munkáját.

A hallgatói jutalmak és pályadíjak között külön említést érdemel a Magyar Népfőiskola Collegium pályadíja, melyet Babes-Ardai Erika lelkipásztornő adott át Bodnár Zsolt hallgatónak. Szikszai Szabolcs leköszönő szeniort emléklappal köszöntötte az őt tisztségében követő Menyhárt István.

Az istentiszteletet Dr. Molnár Pálnak, az egyházkerület újonnan választott világi főjegyzőjének köszöntő szavai zárták. Az istentiszteletet követő szeretetvendégségen dr. Tokics Imre teológiai professzor méltatta az Akadémiát, amiért a hallgatók sorában három évre helyet kaphatott az Adventista Egyház egy lelkésze is.


 
 


További képek>>>

/2009.06.30./
 

 

Véget ért a tanév az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumában

 

        
                 

Közel 10 hónapon át a diákok második otthona volt a gimnázium. Most több mint 2 hónapra elszakadnak a tanulók az intézménytől, egymástól és tanáraiktól. Hiszen elkezdődött számukra a várva várt pihenés, a vakáció. A 2008-2009-es tanévről, az iskolában elért sikerekről és eredményekről az ünnepségen beszámolt Tóth Tamás igazgató….
 


 
 


Tóth Tamás


 

Azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk ennek az évnek is a tanulói teljesítményeivel, az iskolai rendezvények színvonalával és a versenyek eredményével is. Most amikor készültem a tanévzáró beszédem megírásakor, akkor sikerült egy kis statisztikát is elvégeznem és örömmel tudatosult bennem, hogy több mint 100 diákunk kapott jeles vagy kitűnő tanulmányi eredményt és 140 olyan diákunk van, aki az 5-ös tanulmányi munka mellett valamilyen tantárgyból tantárgyi dicséretet is kaphatott. Ez azt bizonyítja számunkra, hogy a diákok döntő többsége komolyan veszi a munkát. Hiszen pontosan tudja, hogy a bizonyítványba bekerülő jegyek majd a végelszámolásnál milyen nagy szerephez fognak játszania felvételi esetében.
Egy iskolai munka természetesen nemcsak tanórákból és osztályozásból áll, hanem a közösség építő programokból is. Ezekből is bőven akadt az évre esemény.

Rendkívül gazdag volt idén is a délutáni foglalkozások, a különböző rendezvényeknek a színvonala. Igyekeztünk úgy összeállítani, hogy az élet minél több területéről kapjanak külsős előadóktól is információt.
Különösen büszkék vagyunk versenyzőinkre, akik idén is elsősorban számítástechnikából jutottak el az országos versenyek a legmagasabbig. Hiszen 2 diákunk megosztott első helyezést ért el LOGO Számítástechnikai Versenyen, Kiss László és Vitéz Ádám tanulók. Rajtuk kívül többen jutottak be országos döntőbe, nemcsak informatikából, hanem történelemből, idegen nyelvű versenyeken, ill. az OKT második fordulójában is képviselték iskolánkat. Sokat dolgoztunk, azt gondolom, hogy jó hangulatban dolgoztunk, ezért most diák és tanár is együtt várja a jól megérdemelt pihenést, amely azt hiszem elegendő lesz arra, hogy egy kicsit feltöltődve kezdhessük el a következő tanévet.


 

További képek>>>

/2009.06.30./
 

 

Tanévzáró ünnepély a Refiben

 

        
                 

A Református Általános Iskolában idén 5 évfolyam zárta eredményesen a 2008-2009-es tanévet. A 128 gyermek számára nyárra tábort is terveznek a tanítók, így nem csak a tanév során, hanem még a nyáron is találkoznak a pedagógusok a tanulókkal - nyilatkozta Szatmáriné Tóth –Pál Ildikó
 


 
 


Szatmáriné Tóth –Pál Ildikó


 

Nagyon jól telt az évünk, rengeteg versenyen vettek részt tanítványaink. Úgy könyveljük el ezt az évet, hogy nagyon-nagyon sok siker volt. Itt a tanévzáró ünnepélyen olyan gyerekeink kaptak jutalmat, akik országos versenyig eljutottak és nagyon szép helyezést értek el. Említhetném az anyanyelv, szép magyar beszéd és matematika tantárgyakat. Nagy várakozással vagyunk nem csak mi, hanem a tanítványaink is, hiszen az első 3 osztályban szöveges értékelést kapnak tanulóink, 4.-5. osztályban pedig érdemjegyet és természetesen a 4.-eseknek ez az első olyan bizonyítványuk, ahol jegyekkel osztályozták őket. Gondolom, hogy ők nagyon izgulnak emiatt is.
A gimnáziumban a tanulmányi eredmények és a közösségi programok is eredményesek voltak. A gimis tanulóátlaga a 2008-2009-es tanévben 4-es lett. Ez 630 diák összteljesítménye.

Azt gondolom, hogy az éven olyan feladatokra is tellett az erőnkből is és az időnkből, mint pl. 2 német gimnáziummal, egyházi gimnáziummal vettünk föl és alapítottunk testvériskolai kapcsolatot. Ez az év tavasza volt az a tavasz, amikor 2 híres egyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem és a Debreceni Egyetem „Az egyetemi partneri iskolája kitüntető” címet adományozta iskolánknak. Több mint 170 gyermekünk szerzett nyelvvizsgát a tanévben. Több mint 300 tanuló képviselte különböző versenyeken iskolánkat és ért el nemzetközi versenyeken is kimagaslóan szép eredményeket.
A tavalyi évhez képest most jóval kevesebb tanulónak kell a nyarát tanulással töltenie, a nem megfelelő teljesítmények miatt.


 

További képek>>> 

/2009.06.30./
 

 

PREAPAPARTY immár harmadszor

 

        
                 

2007-ben dr. Komáromy Sándor dékán kezdeményezésére jött létre az első találkozó. Ez az összefogás Sárospatakon nem újdonság, hiszen a pataki öregdiákok mindig jó kapcsolatot ápolnak egymással. Erre adott tanúbizonyságot a Prepaparty is…
 


 
 


dr: Komáromy Sándor


 

Megerősödünk, feltöltődünk minden alkalommal. Látjuk, hogy honnan indultunk, hogy mindenki visszaemlékszik a saját gyerekkorára, főleg a velem korúak tudják, hogy mit jelentett annak idején indulásán az óvodapedagógus, a tanító. Főleg most, amikor egyfajta értékválságot érünk meg minden területen, a társadalomban, a pedagógusképzés területén is. Ez áttételes is, egyrészt a pedagógus képzésben, másrészt a pedagógus pályán maga éli meg ezeket a válsághelyzeteket. Nagyon fontos, hogy hitet, reményt merítsünk a volt tanítványok és a mostani kollégák, egykori diáktársaink életéből, életútjából.

A rendezvényen a város polgármestere Dr. Hörcsik Richárd is köszöntötte a jelen levőket. Hangsúlyozta, hogy a város nemcsak a helyi lakosok segítségével épül és szépül, hanem az öreg pataki diákok által is….
Patak szellemi nagyhatalom. Ezért fontos számukra, hogy napi kapcsolatot tartsunk azon diákokkal, akik 10-20-30 vagy 50 éve valamelyik tanintézményünkben végzett. Az öreg pataki diákok ezért mindig visszagondolnak, nemcsak a tanintézetekre, hanem a városra is. Ez nekünk kell, mint egy falat kenyér. Ha belegondolok, hogy az elmúlt 2 és félévben vagy 3 évben, mint polgármester hányszor kérdtem a volt pataki diákok segítségét, akik különböző kulcspozíciókban vannak. Mindenki tárt karokkal várt és segített. Ennek is köszönhető az, hogy most már lassan 2 milliárd Ft támogatást sikerült szerezni és lassan megvalósítani.

A résztvevők a találkozót több szempontból is fontosnak tartották. Nagyszerű dolog az, hogy a régi diákokat visszavárják, beszélgethettek, együtt lehettek, Valami mindig megmozdul abban, aki pataki volt. Az ünnepség Commenius szobrának koszorúzásával zárult.


 

További képek>>>                          További képek>>>

Törő Gábor
/2009.06.30./
 

 

Jönnek a tűzoltók!

 

        
                 

Sárospatak Város Önkormányzata örömmel vette Kovács Sándor, tűzoltó alezredes a BAZ Megyei Tűzoltó Szövetség elnöke megkeresését, amely szerint a harmadik országos hagyományos verseny városunkban kerülne megrendezésre. Ez körülbelül hatszáz fő tűzoltót – versenyzőt és versenybírót - és ugyanennyi kísérőt jelent a város részére, számolt be a hétvégi tűzoltóversenyről Víghné Fehérvári Zsuzsa
 


 
 


Víghné Fehérvári Zsuzsa

Kovács Sándor


 

Elsősorban a szállás, illetve az infrastrukturális lehetőségekkel tudunk segíteni számukra, hiszen a verseny a Sportpályán kerül lebonyolításra. A kollégiumokban kapnak szállást a résztvevők, illetve az étkezés megoldásában tudtunk számukra segíteni. Már véglegesítettük a háromnapos, július 3-4-5-én zajló programot, amelynek egyes részleteibe a városlakók is betekintést nyerhetnek, hiszen a Sárospatak Város Hivatalos Honlapjára felkerülő részletes programból kiderül majd, hogy melyek azok a rendezvények, ahova várják a város lakosságát.

A 3. országos hagyományos tűzoltóverseny kerül majd megrendezésre Sárospatak városában, tette hozzá Kovács Sándor, tűzoltó alezredes…
Ez egy hazánkban egyedülálló, országos tűzoltóverseny, ahol önkéntes létesítményi, és hivatásos tűzoltók is versenyeznek. Ez egy nemzetközi szabályok alapján lebonyolított verseny lesz, ahonnan az első helyezett jutnak majd tovább a csehországi Osztrovába, a Nemzetközi Tűzoltó Versenyre.

Miért jövünk pont Sárospatakra? Legutóbb Berettyóújfaluban volt megrendezve a verseny, de most a Magyar Tűzoltó Szövetség fel kért bennünket, hogy a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Tűzoltó Szövetség segítsen a verseny megrendezésében. Úgy gondolom, hogy ez a történelmi város, amely az oktatásban is mindig élen járt, méltó helyszíne lesz ennek versenynek és akik itt részt vesznek majd a versenyen, élményekkel gazdagodva térnek majd haza.

A verseny három napos, harmadikán érkeznek a csapatok 10 óra magasságában, ebéd után viszont már kezdődik a munka a sportpályán, ugyanis az itt berendezett pályán gyakorolnak majd a versenycsapatok, magát a szerelési foglalkozást és a staféta versenyszámot is. Majd másnap, 4-én szombaton, kilenc órakor lesz az ünnepélyes megnyitó zászlófelvonással a Sportpályán, a versenyzőknek illetve a bíróknak a fogadalomtételével, esküjével, 9 óra 30 perckor pedig már indul a verseny. Ez egész nap tart majd a verseny, délután hat óráig, hiszen elég sok, 45 csapat regisztrálta magát erre a versenyre.
Utána szabadfoglalkozás lesz a versenyző csapatoknak, illetve lesz egy kiállításmegnyitás is a sárospataki tűzoltó múlttal kapcsolatosan.
Vasárnap pedig a verseny zárása lesz egy felvonulással a Sportpályától délelőtt 10 órától- A Művelődés Házáig, majd ott kerül sor a díjak ünnepélyes átadására. A felvonulás mazsorettekkel, tűzoltó zenekarral, a versenycsapatokkal illetve a tűzoltó technikák felvonultatásával nagyon látványosnak ígérkezik.


 

További képek>>>

Cziczer Katalin
/2009.06.29./
 

 

Viharkárok a Berek Horgászfaluban

 

        
                 

A június 26-ai, péntek délutáni vihart nagy égzengés és erős szél kísérte. A vihar ereje a Horgászfalu környékén volt a legerősebb, ahol két helyen fákat tört derékba, amelyek minkét helyen egy-egy háztetőt is megkárosítottak. Kárt tettek a villanyvezetékekben, valamint egy áramszekrény és egy WC-is áldozatul esett. Az utat a tűzoltók tették járhatóvá, akik a házakat is megszabadították a rájuk dőlt tehertől. A bodrogközi utakat az esti polgárőr szolgálat ellenőrizte - Szabó András és Várhomoki Vince-, akik eltávolították az utakról a letört ágakat...
 


 
 


Szabó András


 

Egy fárasztó estén vagyunk túl. Várhomoki Vince járőrtársammal elmentünk megnézni a Berekbe a vihar nyomait, ahol sajnos weekend házakat károsított a szél. A letört gallyak -volt, ahol a házakat rongálták meg, volt, ahol a kerítést döntötték ki. Ugyanezt, utunk során, Bálványoson is észleltük, ahol több órán keresztül áram sem volt, de ott az épületekben nem tett kárt a vihar.

Dorkón már kétkezi munkával takarítottuk az utat, ahol karnyi vastag fák is le voltak törve. Azért, hogy a baleset veszélyét megpróbáljuk elhárítani, ezeket ledobáltuk az útból. A Hadház felé vezető úton szintén tapasztaltuk, hogy egy nagy fát kitört a szél, amelyet valaki vagy traktorral, vagy teherautóval oldalra vontatott. A Páterhomok felé vezető úton már csak apróbb gallyakat láttunk ugyan, de ott jártunkkor a közlámpák nem égtek, nem volt közvilágítás.

Ezen kívül a Berekkel kapcsolatosan meg fogom keresni Egyed Attila képviselőtársamat, akivel együtt bemegyünk majd a Műszaki Osztályra megnézni azt, hogy kihez is tartoznak pontosan a nyárfák. Mikor lettek ültetve, hiszen úgy tünik, hogy egy ilyen viharnál ezek már életveszélyesek lehetnek. Tehát, ha hétvégén tört volna ki ez a vihar, akkor sokkal nagyobb gondot is okozhatott volna. Oda kell erre figyelni, mert ahogy a Lábasháznál meg az Árpád utcán egy pár éve sok fa kidőlt- úgy itt is a házak között nagyon sok régi nyárfa van. Erre valamilyen megoldást fontos találni, vagy ritkítás, vagy gallyalás formájában.


 

További képek a Horgászfaluban>>>                       További képek>>>

Cziczer Katalin
/2009.06.29./
 

 

Alkotó Mesetábor Sárospatakon

 

        
                 

Az elmúlt héten alkotó mesetábort rendeztek a Művelődés Háza és Könyvtárában amelyen 23 gyermek vett részt akiknek heti tevékenységéről Kovácsné Géczi Julianna számolt be...
 


 
 


Kovácsné Géczi Julianna


 

Az alkotó mesetábor olyan céllal jött létre, hogy a Benedek Elek évforduló alkalmából a gyerekek megismerkedjenek elsősorban Benedek Elek meséivel. A mesélésen túl egy közösen kiválasztott történetet nevezetesen a kacorkirályt, igyekeztünk úgy feldolgozni a gyerekekkel, hogy elsősorban nem előadás, hanem inkább játék szintjén eljátsszák azt.
A gyermekek megismerték a mesét több oldalról is. Novákovits Zsuzsával szituációs játékokat, körjátékokat, mozgásos és hangjátékokat játszottak, aki igyekezett tudása és a gyerekek adottságai szerint ezeket színpadra, játszótérre vinni.

Ezen túl a hozzávaló kellékeket is elkészítették, megalkották a mese szereplőit, sokat nemezeltünk, fontunk, agyagoztunk, elkészítettük az ujjbábokat, a figurákat. Ugyanakkor megalkották a díszleteket, megfestették a hátteret, nagyon ügyesen, nagyon sok energiával és munkával, mindezt Géczi Ági vezetésével, aki egyébként mesekönyv illusztrátor is. Mindent, amit a héten a gyerekek tanultak nálunk és amivel foglalkoztak azt bemutattuk a szülőknek. Kiállítottuk, és megkértük őket, hogy péntek délután 3 órára jöjjenek el egy kis játékra, előadásra, hogy lássák a heti munkánk eredményét.
23 gyermek szüleinek a bizalmát sikerült élveznünk, akik elhozták hozzánk gyermekeiket, akik mindazok ellenére, hogy az időjárás nem igazán kedvezett, nagyon jól alkalmazkodtak a körülményhez. Ügyesen feltalálták magukat és a tábor végére jól elfáradtak, hiszen elég sok benti munka folyt, ami a nagyon mozgékony gyerekeknek nem igazán kedvezett, mert kevés lehetőség adódott ahhoz, hogy szabadban lehessünk.
Nagyon sok hatéves gyermekünk volt, óvodáskorú, akik még nem igazán tudnak szerepet betanulni, ők amolyan kis állatos jelenetet játszottak el, viszont a tábor jó alkalom volt nekik arra, hogy iskolába menés előtt egy új közösséget megismerjenek, alkalmazkodjanak hozzá, és így egy kicsit felkészüljenek az iskolai életre is.
Mivel a tábor időpontja közvetlen az iskola után, de még az igazi nyaralások elé esett -talán ez is indokolta, hogy ilyen szép számmal vettek részt a gyerekek. Reméljük, hogy jövőre is sikerül megrendezni ezt a tábort, jobb időjárási körülmények között és egyre több tapasztalattal a hátunk mögött.


 

További képek>>>             További képek>>>

Törő Gábor
/2009.06.29./
 

 

Miről tárgyalt a Testület?

 

        
                 

A napirendi pontok tárgyalása előtt, dr. Tóthné dr. Béres Katalintól, a Választási Bizottság elnökétől halottunk egy tájékoztatót a június 7-én megtartott választásokkal kapcsolatban – kezdte beszámolóját a június 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről Aros János alpolgármester…
 


 
 


Aros János


 

Bizonyára mindenki tudja, hogy a hatos számú választókerületben, a lakótelepen Kőszegi képviselő úr lemondása után a megüresedett helyre négyen pályáztak, akik közül meggyőző eredménnyel Sikora Attila nyerte el a képviselői tisztséget. A tájékoztatót követően az ő eskütételére került sor, majd polgármester úr tájékoztatott a két ülés közötti legfontosabb intézkedésekről, eseményekről, illetve a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Mindkét napirend előtti hozzászólást a képviselőtestület elfogadta.

Ez után kezdtünk hozzá a 25 napirendi pont tárgyalásához, amelyek közül a 2009. évi költségvetési előirányzatok módosításáról döntött a képviselő testület, majd a piachelypénz mértékének emelésére tettem javaslatot, ami 2009. július elsején lép életbe.
Négy éve nem volt emelve a piachelypénz, most sem számottevően emelkedett: a földről vagy asztalról történő árusítás esetén, 30 forinttal négyzetméterenként az autóból történő árusítás esetén pedig 50 forinttal. Bízom benne, hogy a piacot használó vállalkozók ezt ki fogják tudni gazdálkodni.
Egyes önkormányzati rendeletek módosítására tett javaslatot a jegyző asszony, majd egy beszámolót hallottunk Téglás Zsolt igazgató úrtól a Vay Miklós Szakképző Iskola igazgatójától, aki az intézmény munkájáról tartott beszámolót, amit a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott és köszönetét fejezte ki az igazgató úron keresztül az intézmény valamennyi dolgozójának a színvonalas munkáért.
Polgármester úr, mint a Kistérségi Társulás elnöke a Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsban végzett tevékenységéről tartott egy beszámolót, amihez még Pongrácz László irodavezető úr járult hozzá információkkal.
 


 
Papp Imréné napirendi pontja az Időskorúak Gondozóháza kiürítésének végrehajtásáról, valamint a Fogyatékosok Nappali Intézményének létrehozásáról adott egy tájékoztatót. A kiürítés rendben lezajlott, a Szociális Otthon vezetőjének Blanár Csillának fejezte ki köszönetét igazgató asszony, hogy zökkenőmentesen és gyorsan sikerült elhelyezni az itt tartózkodó időskorúakat.
Szintén a Gondozási Központtal kapcsolatban az alapító okirat módosítására került sor, majd az RFV Sárospatak Nonprofit Kft-ben történő változásokról, valamint a hőszolgáltatási szerződés felülvizsgálatának a lezárásáról adott a jegyzőasszony egy tájékoztatást.
Kitűzésre került a taggyűlés időpontja, ezen a taggyűlésen polgármester úr, mint a többségi tulajdonos képviselője illetve Makra József, mint a kisebbségi tulajdonos képviselője fogják elfogadni - remélhetőleg - azokat a változtatásokat, amelyet a képviselőtestület az előző testületi ülésen jóvá hagyott. Így minden akadály elhárulhat az elől, hogy most már mindenki számára megnyugtató formában működjön az a Kft, amely az elmúlt időszak legnagyobb átalakítását hozta Sárospatak életében, hiszen a távhő, a hőszolgáltatás, a közétkeztetés, a karbantartás és az energiaszolgáltatás szakágakat vittünk ki intézményi formában és végzi ezeket a tevékenységeket most már az RFV Sárospatak Nonprofit Kft. Az átalakításról az előző testületi ülés után már tájékoztatást adtunk, vázlatosan arról van szó, hogy az eddigi két ügyvezetős modell helyett egy ügyvezető fogja igazgatni a Kft.-t Sárospataki központtal. Itt történik majd a számlázás és a könyvelés is, és az eddigi szavazati arányok ötven százalékra változnak, tehát mind két tagtársnak tulajdonképpen ugyanannyi szavazati aránya lesz. Egyértelműen látszanak most már az RFV Kft. megalakításának az előnyei, hiszen mind hőszolgáltatásban, mind közétkeztetésben olyan megtakarításokat tudtunk elérni, amelyek következtében nem kellett az időközben megtörtént áremeléseket a lakosság felé továbbhárítani.

Az Innovo Patak Kft. tulajdonában lévő ingatlanok hasznosításáról Kiss Csaba, az Innovo Patak Kft. ügyvezetője tett egy előterjesztést a képviselő-testület elé. Az ő javaslata az, hogy az E raktár lakásokká történő átalakításáról most tegyen le a képviselőtestület, hiszen nagyon beragadt a lakáspiac, félő, hogy nem tudnánk értékesíteni a lakásokat olyan áron, hogy azzal haszonra tegyen szert a város, viszont továbbra is javasolja az úgynevezett Derczó telep beépítését, hiszen üzlethelyiségekre Patakon továbbra is van igény, illetve belvárosban egy nagyobb áruháznak a földszinti részen történő kialakítását is el tudja képzelni az igazgató úr.

A továbbiakban a második félévi munkaterv elfogadására került sor, majd az Önkormányzat tulajdonában álló külterületi és zártkerti földterületek hasznosításáról tettem egy előterjesztést a képviselőtestület elé. Az eredeti előterjesztés arról szólt, hogy amire felhatalmazást kaptunk, a műszaki iroda és jómagam, hogy nézzük meg, hogy ezeknek a területeknek hogyan lehetne a leginkább hasznát venni. Több, mint 540 hektárról van szó, 2008-ban fölmérte a műszaki iroda valamennyi területünket. Ezeknek a területeknek a 90%-a elhanyagolt és gazos. Három cégtől kaptunk ajánlatokat arra vonatkozóan, hogy egyben megvásárolnák ezeket – közel 40 millió forintot ígért érte a legmagasabb árat ígérő cég. Ezzel szemben az én javaslatom, illetve a bizottságok javaslata – amit a képviselőtestület is egyhangúlag támogatott – az volt, hogy a 2002-ben kialakított árakat aktualizálja a képviselő testület. Oldja fel az értékesítési tilalmat, hiszen 2002 óta, külterületi földterületeket nem adhatott el az önkormányzat - erre tilalom volt. Nézzük meg annak a lehetőségét, hogy hosszú távú bérleti viszony kialakításával kik szeretnének élni, hiszen nekünk is az lenne a jó, hogyha megmaradna a földterületünk, illetve a jelenlegi és az eddigi bérlőinknek is az lenne a jó, ha nem csak egy-egy évre hosszabbítanánk meg a bérleti szerződést, hanem mondjuk egy öt éves időtartamra. Ők igénybe tudnák venni az ide vonatkozó állami, vagy uniós támogatást, mi pedig egy magasabb bérleti összegért tudnánk bérbe ezt adni. Tehát ez tűnik a legjobb megoldásnak, utána pedig én azt javasoltam, hogyha értékesíteni kívánja az önkormányzat, akkor előbb a pataki lakosokat hozzuk olyan helyzetbe, hogy azoknak, akiknek a területe mellett találhatóak ilyen önkormányzati területek, azoknak tegyük lehetővé, hogy megvásárolják. Természetesen így is fognak megmaradni olyan területek, amelyeket nem tudunk értékesíteni, ekkor lehet szó majd véleményem szerint az együttes értékesítésekről.

A Termálfürdő és Kemping területén lévő kereskedelmi célú üzlethelyiségek bérbeadásáról szóló szerződést módosítottuk. Folyamatosan, ahogy a fürdő működése indokolja ezeket a szerződéseket, nekünk módosítanunk kell, követve az esetleges változásokat.

A Balassi Bálint utcában található építési terület megvásárlására hallottunk egy előterjesztést. Itt a kérelmet beadó részére a képviselő-testület tett egy ajánlatot és várjuk a visszajelzést.

Az önkormányzati intézményekben foglalkoztatottak kedvezményes étkeztetéséről már korábban döntött a képviselőtestület, ez azt jelentette, hogy 160 forinttal támogatta mindenkinek az étkezését, természetesen önkormányzati intézményben dolgozókról van szó. Az ÁFA változása miatt itt is növekedni fognak az árak, az a 160 forintos támogatás azonban továbbra is megmarad.
Közbeszerzések ellenőrzésének 2008. évi tapasztalatairól hallottunk Batta Istók Sándortól és a jegyzőasszonytól egy tájékoztatót, majd a halasztott értékesítési bérlakás építési program keretében felépült lakásokhoz tartozó telek értékesítéséről valamint az együttműködési megállapításról hallottunk egy tájékoztatót.
A Tiszk Zempléni Szakképzési Szervezési Társuláshoz történő csatlakozásáról tájékoztatott minket Bőcs község önkormányzata, részünkről ehhez hozzájárulunk és ennek értelmében a társulási megállapodás és az alapító okirat módosításához is hozzájárult a képviselő-testület.

Az egyebek között a Pénzügyi Bizottság elnökétől, Feró Istvántól kértem egy összefoglalót a termálfürdő munkájának kezdeti szakaszától, hogy a tervezéstől a közbeszerzésen keresztül az átadásig adjon egy részletes tájékoztatást, hiszen ezt a lakosok több fórumon is igényelték. A tájékoztatást az elnökúr megadta és a honlap olvasói részére ezt a tájékoztatót hozzáférhetővé tesszük.
A fürdőbelépők és kedvezmények határozati javaslatának a megváltoztatása is megtörtént, hiszen 2008. októberében 2009. évi fürdőjegy és bérletárakat a képviselőtestület elfogadta, de a Kft. működésbe lépésének pillanatától a Kft. ügyvezető igazgatója új árakat vezetett be, tehát a mi határozatunkat és az ehhez kapcsolódó rendeleteket is módosítanunk kell.
Ez úton szeretnék mindenkit tájékoztatni, hogy a kedvezmények a pataki lakosok részére továbbra is megmaradnak, tehát az eddig eladott kedvezményes éves bérletek továbbra is használhatóak, a 70 év felettiek továbbra is ingyen vehetik igénybe a fürdő szolgáltatásait, valamint ingyen vehetik igénybe a pataki mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkezők is. Továbbra is ingyenessé kívánjuk tenni az iskolai, szervezett formában történő úszásoktatást. Augusztus végéig, pedig felhatalmazást illetve utasítást kaptunk egy új kedvezményrendszer kidolgozására, egy úgynevezett városkártya - Patak kártya - bevezetésére, amely nem csak a termálfürdőben nyújtott kedvezményeket, hanem más önkormányzati intézmények kedvezményeit is tartalmazni fogja pataki lakosok részére. Ehhez a patak kártyához bárkinek csatlakozni lehet majd, tehát vállalkozóktól, szállásadóktól kezdve bárkinek.

Zárt ülésen az első lakáshoz jutók támogatásáról döntött a képviselő-testület, valamint az augusztus 20-án átadandó kitüntetésekről döntöttünk, az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság valamint a Kulturális Bizottság és a Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság javaslatai alapján, a díszpolgári címről, a köz szolgálatáért díjról, a Pécsváradi Botond díjról illetve azokról a cégekről - 3 kategóriában - akik az elmúlt években kiemelkedő színvonalas munkát végeztek. Ezeket a kitüntetéseket augusztus 20-án, az ünnepségen fogjuk átadni.

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2009.06.28./
 

 

Figyelmesebben közlekedjünk!

 

        
                  
 


Bacsó Tibor


 

2009. június 28-án este 21 óra körül Sárospatakon, a Déryné és az Arany János út kereszteződésében személyi sérüléssel járó, közúti közlekedési baleset történt – nyilatkozta Bacsó Tibor rendőr őrnagy, a közlekedésrendészeti osztály vezetője...

Az elsődleges adatok alapján egy személygépkocsi nem adott továbbhaladási elsőbbséget a védett Arany János úton, Sárospatak belterületének irányából Bodrogolaszi felé közlekedő segéd motorkerékpárnak.
A szabálytalanság miatt összeütköztek, a baleset körülményeit büntetőeljárás keretében vizsgálja a rendőrség. Az elsődleges orvosi vélemény alapján a motoros súlyos sérülést szenvedett.


 

Törő Gábor
/2009.06.28./
 

 

Körösmenti sokadalom

 

        
                  
 


 


 

Országos fesztiválon szerepelt a Farkas Ferenc Művészeti Iskola két néptánccsoportja a hétvégén. Mint arról korábban hírt adtunk, a – Darmos Éva és Darmos István vezette - Csimpolya Gyermektánccsoport és a – Kovács Borbála, Sajószegi Gábor vezette - Zsákbolha Gyermektánccsoport a regionális fesztiválon kiemelkedő teljesítményt nyújtott, és onnan az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület „Körösmenti sokadalom” elnevezésű országos fesztiváljára jutott tovább, Gyulára...

A gyermekek számára ez a fesztivál már tulajdonképpen jutalomjáték, hiszen itt már nincs zsűri, nincs verseny, az ország legjobbjai találkoznak egy-egy ilyen rendezvényen. Természetesen fontos része a találkozónak az, hogy táncosaink egy kiváló helyszínen – a gyulai tószínpadon – rendkívül színvonalas gálaműsorban léphettek fel, nagyszámú közönség előtt.
A gyermekek számára a gálaműsoron való fellépés mellett közös programokat, vásározást, szórakozást jelentett a fesztivál. Jutalom ez az egész éves jó teljesítményért csoportjainknak azért is, mert a szállás és étkezés költségeit a rendezők, míg az utiköltséget és zenekari díjakat az iskola finanszírozta, így a gyermekeknek és szüleiknek e két nap pénzbe nem került. Az hogy iskolánkból két csoport is továbbjutott országos fesztiválra, bizonyítéka a kiemelkedő színvonalú szakmai munkának.


 


Törő Gábor
/2009.06.28./
 

 

Újabb kuriózum Sárospatakon a Vöröstorony Reneszánsz Étterem

 

        
                  
 


Varga László


 

Már eddig is rendelkezett Sárospatak olyan látnivalókkal, amelyek máshol nem lehetők fel. Örömteli dolog, hogy ezek száma az idei turista szezon kezdetére eggyel nőtt, hiszen az önmagában is kuriózumnak számító Rákóczi várban egy reneszánsz ebédet, vagy vacsorát elfogyasztani, korhű kosztümös személyzet és hangulatos zene mellett, bizonyára maradandó élmény...

Az étteremben Varga László étteremvezető és munkatársai minden nap 11-től 23 óráig várják vendégeiket, reneszánsz kori ételek és italok gazdag választékával.

Szeretettel várják a sárospatakiakat is, hiszen számunkra is különleges élményt jelenthet megismerkedni a reneszánsz kor szokásaival, a kor ételeinek ízeivel, mindezt hangulatos, hozzá illő zene hallgatása közben.


 

További képek>>>

Cziczer Katalin
/2009.06.27./
 

 

Véget ért a Nemzeti Zarándoklat

 

        
                 

AIgaz magyar emberek, igaz keresztények gyűltek össze, hogy hitet tegyenek az örök emberi értékek mellett – hangzott el Budapesten, amikor a Nemzeti Zarándoklat négy égtáj felől érkező ágai összetalálkoztak, és az általuk hozott négy keresztágat összeillesztették. Büszkék vagyunk rá, hogy Sárospatak hazafias múltjához hűen, méltóképpen vettünk részt ebben a nemes kezdeményezésben, többen Budapestre is felutaztak. Az ott történtekről Poncsák Ferenc számol be…
 


 
 


Poncsák Ferenc

Köteles László

Lesovics Miklós


 

A sárospatakiak kilenc órakor érkeztek a Keleti Pályaudvarra, ott már a komlóskaiak, a hollóháziak és a pálházaiak gyülekeztek, összesen körülbelül százan voltunk. Egy fél óra múlva elindultunk a Rákóczi úton, út közben a Rózsák terének temploma körül tettünk egy sétát, az Astóriánál jobbra fordultunk és a Deák térhez mentünk, szintén gyalog. A Deák térnél egy kicsit várakoztunk amiatt, hogy a négy égtáj felől érkező zarándoklat egyszerre érjen a Bazilikához, ugyanis Pálházán és Komlóskán kívül még Ópusztaszerről, Pannonhalmáról és Balassagyarmatról indultak zarándok csoportok, akik miénkhez hasonlóan stafétaszerűen, tehát szakaszonként egymást váltva értek el a fővárosba.

Amikor a négy irányból jövő zarándoklat odaért a Bazilikához, egy kis várakozás után összeszerelték a négy csoport által hozott keresztágakat, ezt a dr. Keresztes Szilárd nyugalmazott hajdúdorogi görög katolikus püspök végezte a polgármesterekkel együtt, tehát Komlóska polgármesterével, Köteles Lászlóval és Pálháza polgármesterével Lesovics Miklóssal.
Ezt követően a zarándokok együtt bevonultak a Bazilikába és csatlakoztak hozzájuk a közben a rendezvényre érkezett budapestiek is, akikkel együtt a Bazilikát teljesen megtöltöttük.
Ezt követően ökomenikus ima következett, amelyen imádkozott Csomós József tiszáninneni református püspök, Keresztes Szilárd nyugalmazott hajdúdorogi görög katolikus püspök, valamint az esztergomi segédpüspök és Jelenics István piarista szerzetes is.
A rendezvény áldásosztással ért véget, közben miatyánk énekek is elhangzottak, majd ezt követően elindult az összegyűlt sokaság a Hősök terére, ahol a Szent Korona másolat előtti tiszteletadásra is lehetőségünk nyílt.

Mint erről már mi is írtunk, a Nemzeti Zarándoklatot a pártpolitikától távol tartották a szervezők, nem volt viszont mentes olyan mondanivalóktól, követelésektől, amelyek a Nemzet érdekeit szolgálják. Ezeket több sajtóorgánum közzétette – bár mi úgy érezzük, hogy a Nemzeti Zarándoklat nem kapta meg azt a sajtónyilvánosságot, amit megérdemelt volna…
Vizsgálják felül azokat a privatizációs ügyleteket, amelyek során a mindenkori kormány túllépett alkotmányos hatáskörén - követelték a Nemzeti Zarándoklat szervezői szombaton a zarándoklat végállomásán a budapesti 56-osok terén. A követelések között az is szerepel, hogy a Nemzeti Földalap földvagyonából csak a helyi gazdálkodók részesüljenek, a vízellátás és a közművek maradjanak nemzeti közösségi tulajdonban, illetve, hogy a környezetszennyezést adóztassák meg, míg a munkát terhelő adókat mérsékeljék.
"A politika becsületének helyreállítása érdekében" többek között azt követelték, hogy növeljék a döntéshozók személyi felelősségét, tegyék nyilvánossá a döntési folyamatokat, továbbá a kollektív jogok teljességét a határon túl élő magyarok számára és társadalmi vitát a választási törvény reformjáról. Köteles László, Komlóska polgármestere, a zarándoklat egyik szervezője az MTI-nek úgy fogalmazott: mi polgármesterek és önkormányzatok értékeket képviselünk, az embereket és a természeti kincseket, "ezek azok az értékek, amikért mi küzdünk, ezek a kincsek ne jussanak ki a nemzetünk hatalmából".
Bencsik János, Tatabánya polgármestere szerint helyre kell állítani a régi, évszázados kapcsolatokat, le kell bontani a jogszabályi falakat annak érdekében, hogy a falu és a város gazdasági érdekközössége ismét megteremtődjék.


 

Törő Gábor
/2009.06.27./
 

 

Bemutatjuk a Kommunális Szervezet új vezetőjét, Emri Lászlót

 

        
                 

A Kommunális Szervezet munkáját a lakosság szeme előtt végzi. Hogy városunk – vendégeink véleménye szerint is – virágos és tiszta, ez nagyrészt ezen intézmény munkáját dicséri. A vezetői állás megüresedése után kiírt pályázatra többen jelentkeztek, akik közül a képviselő-testület Emri László pályázatát fogadta el. A továbbiakban rajta keresztül tartjuk a kapcsolatot a Kommunális Szervezettel, így szeretnénk, ha Olvasóink is megismernék…

Sátoraljaújhelyben született, de gyermekéveit Mikóházán töltötte. A sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnáziumban érettségizett, felsőfokú tanulmányait pedig a szegedi Élelmiszeripari Főiskola irányítástechnikai szakán végezte, ahol gépészmérnöki diplomát szerzett.
Első munkahelyként a NORPAN Sütőipari Kft-nél helyezkedett el, mint üzemvezető. A Kft a megyén belül több telephellyel rendelkezett, amelyek mindegyikén dolgozott, köztük a Sárospataki telephelyen is. Feladata a teljes körű üzemvezetés volt, amibe az alapanyag beszerzéstől, a termelés irányításán keresztül, a boltok felé történő értékesítésig minden bele tartozott.

Később az újhelyi Zemplén-Hús Kft-nél volt üzemvezető, de kultúraszervezés világába is nyert betekintést, amikor a katonaság helyett az újhelyi Művelődési Központban volt polgári szolgálatos. A Szerencsi Mezőgazdasági Rt-nél eltöltött évek legfontosabb hozadéka a minőségbiztosításban való jártasság megszerzése volt számára, amit a Kommunális Szervezet előtti utolsó munkahelyén, a PREC-CAST Kft-nél is jól tudott hasznosítani, ugyanúgy, mint ahogy jelenlegi munkahelyén is jó hasznát veszi majd.
Mindig rendszerető ember volt, de minőségellenőrzési munkája során tudatosult benne, hogy a „Rend a lelke mindennek” szállóige mennyire igaz, és betartása milyen sokat segít az élet minden területén, így a vezetői munka során is.
Öt éve él Sárospatakon. Még építkeznek, de a saját portáján is azt szeretné elérni, amit a városban, hogy rend legyen és tisztaság, sok virág és sok zöld terület.

Kívánjuk, hogy hosszú időn keresztül, sikerrel tudja megvalósítani terveit!


 
 


Cziczer Katalin
/2009.06.26./
 

 

Bravúros 2. helyezés az országos döntőn

 

        
                 

A Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség Országos Döntőjében az Árvay DSE 1996-ban született lány csapata nem akármilyen körülmények között ért el 2. helyezést a 20 döntőbe jutott csapat között - nyilatkozta Gönczy Zoltán edző...
 


 
 


Gönczy Zoltán


 

Sajnos családi okok és váratlan betegség miatt csak hat lány tudott elutazni Budapestre, így az egész napos tornát csere nélkül kellett végig játszaniuk. Hat mérkőzést játszottak és az utolsó hármat pihenő idő nélkül. Nagyobb játéktudásuk egészen a döntőig ellensúlyozta a nagyobb fizikai megterhelést és csak az utolsó mérkőzésen kaptak először gólt.

Ilyen előzmények után az ezüst érem is nagyon szépen csillogott a lányok nyakában. A lányok mérkőzései közül többet is megtekintett Kovács Norbert, az MGYLSZ elnökségének sárospataki származású tagja . A csapat tagjai közös fényképet készítettek az UEFA képviselőjével, aki a Real Madridban játszott; és a legendás Aranycsapat tagjával – Buzánszky Jenő bácsival- is.

A csapat tagjai: Sohajda Krisztina, Kapéri Kitti, Maczkó Gréta, Preszoly Fruzsina, Osztroha Petra és Stumpf Evelin. Edző: Gönczy Zoltán.


 

További képek>>>

Törő Gábor
/2009.06.26./
 

 

Ismét gazdagabb lett halban a Berek-holtág

 

        
                  
 


Gulyás Péter


 

A Bodrogmenti Sporthorgász Egyesület éves tervének megfelelően ismét halasítást végzett az elmúlt héten, amiről Gulyás Péter, az egyesület titkára tájékoztatja Olvasóinkat….

A Hortobágyi Halgazdaságtól hoztuk a halat - 10 mázsa 50 kg háromnyaras pontyot – melyek átlagsúlya körülbelül 2 kg 30 dkg. A Majális térnél raktunk le egy tartállyal, majd egy tartályt az ófalunál, egyet az újfalunál ürítettünk vízbe.

A halasítást sok horgász követte figyelemmel, akik kifejezték elégedettségüket. Reméljük egyesületünk minden tagja eredményesen fog hódolni horgászszenvedélyének, és mindannyian észlelni fogják, hogy halban gazdagabb lett a Berek.


 

További képek>>>

Cziczer Katalin
/2009.06.26./
 

 

Hegyaljánk nagy vándorai

 

        
                 

Hegyaljánk nagy vándorai című előadás sorozat harmadik részére került sor 2009.06.04-én az Újbástya Rendezvénycentrumban, amelyben Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának 11.H osztályos diákjai részt vettek Vozdvizsenszkij Vagyim tanár úr közreműködésével. Az előadás Grigorij Szkovorodáról szólt, a híres orosz és ukrán filozófus, költő és pedagógusról, aki Tokaj-Hegyalján töltött néhány évet az orosz Császári Magyar Borok Komissziójának kántora és tolmácsaként...
 


 
 


Vozdvizsenszkij Vagyim


 

Grigorij Szkovoroda, Janus Amos Comenius keleti ajtaja a keresztény pedagógia felé
Az orosz és ukrán pedagógusok között Grigorij Szkovoroda elsőként, első kézből ismerkedett meg Janus Amos Comenius sárospataki pedagógiai műveivel, amikor 1745 és 1749 között több alkalommal személyesen megfordult a Sárospataki Református Kollégiumban. A száz éves időkülönbség ellenére, az ismert cseh és magyar „educator” szellemisége továbbra is jelen volt a patinás iskolában. Az intellektuális örökség egyik leghívebb őrzője ifj. Csécsi János volt, aki azokban az években már nem tanított, de visszajárt a kollégiumba. A nyugalmazott igazgató és társai felfigyeltek a latinul folyékonyan beszélő idegen vendégdiákra, aki nagy érdeklődést mutatott az itteni pedagógiai módszerek iránt, mivel nem sokkal azelőtt, ő maga is ott ült a Kijevo-Mogilyanszkaja Akadémia padjaiban. A huszonhárom éves Grigorij Szkovoroda meg akarta változtatni a hazájában – Kisoroszországban (mai Ukrajna) – alkalmazott tanítási és oktatási gyakorlatot. Comenius példájára hozzálátott a magyar nyelv alapjainak elsajátításához azért, hogy jobban azonosuljon a Tokaj-hegyaljai értelmiség lelki világával, illetve a megszállók által sanyargatott magyar nép tragikus sorsával. A magyar nyelv iránti szeretete hol nyíltan, hol pedig rejtve jelenik meg lírai és prózai műveiben. Erről például a Bevezető ajtó a keresztény erkölcshöz című filozofikus írásában bizonyosodhatunk meg: „Akár most is némely földön Istennek nevezik az Urat.” A nyelvtanítással kapcsolatos, Sárospatakon szerzett tapasztalatait később alkalmazta gyakorlatban, amikor 1750-ben poétika tanításába kezdett a Perejaszlavi Kollégiumban, Kijev mellett, amihez – Comenishoz hasonlóan - saját tankönyvet szerkesztett, amivel segíteni akart a tanítványainak, hogy megkönnyítse egy ilyen fontos tantárgy eredményes megértését. A papi vezetés nem nézte jó szemmel a fiatal kolléga szokatlan módszereit, különösen azért, mert Marc-Antoine Muret, francia protestáns költő és szónok verseit idézte a diákjainak. Már 1751-ben távoznia kellett az intézményből a perejaszlavi püspökkel való konfliktusa miatt, mondván: „Alia res sceptrum, alia plectrum.” Az ilyen fajta ragaszkodás a tanári módszertani szabadsághoz ismeretlen volt az akkori viszonyok között, és nagyfokú bátorságra vallott, és példának szolgálhatott a későbbi pedagógusok generációi számára. A tanár és diák közötti szellemi összhang végig jelen volt az óráin és az iskolán kívüli munkájában is. Comeniushoz hasonlóan, előre megírt párbeszédeket alkalmazott, amivel segíteni próbált a logikus gondolkodás fejlesztésében. A szép kézírás fontosságára is figyelt és saját példáján keresztül igyekezte motiválni diákjait. Comenius Patakon írt könyveire – Vestibulum, Janua, Atrium és Orbis Sensualium Pictus – való utalásai megtalálhatóak a Bevezető ajtó a keresztény erkölcshöz, illetve az Ábécének nevezett beszélgetés vagy a világ ábécéje műcímekben. A gondolat, a nyelv és a cselekvés hármas egysége végig fellelhető ezekben a művekben.

1759-tól és 1769-ig görögöt tanított a Harkovi Kollégiumban, Szlobozsanscsinában (történelmi nevén: Szabad Ukrajna). Igyekezett megértetni a növendékeivel, köztük Mihail Kovalenszkijjel, az idegen nyelvek ismeretének a fontosságát, ugyanakkor, szükségesnek tartotta az anyanyelv közvetítő szerepét, ami a kezdetekben nélkülözhetetlennek számított. Óráin példaként mesélt azokról az európai élményekről, tapasztalatokról, amelyeket Tokaj-hegyalján, Ofenben (Buda), Wienben (Bécs), Pressburgban (Pozsony), Észak-Olaszországban, Kassán, Krakkóban, Krosznóban, valamint Torunban és Danzigban (Gdanszk) szerzett. Magyar, görög, latin, héber, német, olasz, lengyel stb. nyelvtudásának köszönhetően egyenlőnek érezte magát az általa meglátogatott 18. századbeli országok polgáraival, de ugyanakkor a saját kis- és nagyorosz nyelvét is népszerűsítette.

Kétszáztizenöt évvel Grigorij Szkovoroda halála után is teljes bizonyossággal kijelenthetjük, hogy Janus Amos Comenius pedagógiai elveinek legnagyobb orosz és ukrán követőjének tekinthetjük.


 


Törő Gábor
/2009.06.26./
 

 

Vakáció: kerékpározó gyermekek az utakon

 

        
                 

Megtörtént térségünkben a vakáció első kerékpáros baleste, ami szerencsére nem lett végzetes, de legyen minden szülő számára intő jel és emlékeztető arra, hogy a nyárnak az örömei mellett veszélyei is vannak. A balesetről Ladics Tamástól rendőr hadnagy, közlekedési fővizsgálótól kaptunk tájékoztatást…
 


 
 


Ladics Tamás


 

Az elmúlt héten két közlekedési baleset történt a Sárospataki Rendőrkapitányság illetékességi területén. 2009. június 19-én 9 órakor Kenézlőn történt egy könnyű sérüléssel járó közúti közlekedési baleset. A település belterületén egy 8 éves kerékpáros kisfiú egy útkereszteződéshez érve a kihelyezett „ÁLLJ, elsőbbségadás kötelező” táblát – STOP táblát - figyelmen kívül hagyta és egy gépkocsi elé hajtott a kereszteződésben. A baleset következtében a kerékpáros gyermek 8 napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett.

Mivel a gyermekeknek megkezdődött a nyári szünet és a szabadidejük egy részét a szabadban túrázással, kerékpározással töltik, ezért kérjük a gépjárművel közlekedőket, hogy ezeket figyelembe véve, óvatosabban és körültekintőbben közlekedjenek!
Kérjük továbbá a szülőket, győződjenek meg arról, hogy kerékpározó gyermekeik tisztában vannak-e a közlekedés szabályaival!

A másik baleset 2009. június 20.-án 13 óra 32 perckor történt, Erdőhorváti határában. Egy idősebb férfi a tulajdonát képező lovas szekérrel fát szállított Erdőhorváti község irányába, amikor szekerének egyik kereke egy mély nyomvályúba belehajtott, aminek következtében a kerék megszorult, megakadt. A szekér hirtelen megállása miatt a lovas szekér bakjáról a lovat hajtó férfi a földútra esett, melynek következtében 8 napon túl gyógyuló súlyos sérülést szenvedett.


 


Cziczer Katalin
/2009.06.25./
 

 

Emléktornával emlékeztek a sárospataki aranycsapatra

 

        
                 

Pontosan 20 évvel ezelőtt, 1989-ben a Sárospataki TC első helyezést ért el Borsod megyei II. osztályú bajnokságban, ezzel bajnok lett és 11 gyötrelmes év után feljutott a Megyei I. osztályba. Az akkori bajnokcsapat egy nagyon egységes, igazi csapatot alkotó társaság volt. Az Ő tiszteletükre egész napos rendezvényt szerveztek a városi sportpályán „20 éves a bajnokcsaPATAK” elnevezéssel…
A rendezvény reggel 8.00 órakor kezdődött, amikor a játékosok megkoszorúzták a bajnokcsapat két elhunyt edzőjének Csetneki Imrének és Dr.Kelsánszky Györgynek, illetve volt játékostársuknak, Kerchner Zoltánnak a síremlékét.
A tornán négy csapat vett részt: a Tokaj FC, a Mezőkövesd FC, Mezőcsát VSE és természetesen a Sárospataki TC 1989-es csapatai. A játék ugyanolyan színvonalas volt mint 20 évvel ezelőtt csak lassabb kivitelben. A kort hűen tükrözték a játékvezetők is, Mozgó, Geró, Zvolenszky és Molnár sporttársak.

A torna végeredménye a következő volt:
1.Mezőkövesd FC,
2. Sárospataki TC,
3. Mezőcsát VSE,
4. Tokaj FC
Az eredményhirdetéskor a város alpolgármestere Aros János, a Borsod Megyei Labdarúgó Szövetség elnöke Balázs András és a Sárospataki TC elnöke Krai Csaba adták át a kupákat és az emléktárgyakat. Elhunyt játékosunk Kerchner Zoltán szülei és özvegye különdíjat ajánlottak fel mind a négy csapat számára.

Ezután egy nagyon finom vadpörköltes ebédet fogyasztottak el a csapatok és a vendégek, az asztalról nem hiányoztak a finom hegyaljai borok sem.

Az egésznapos program este 19.00 órakor megemlékező állófogadással zárult az Evinor Panzióban. A város polgármestere Dr.Hörcsik Richárd és Mikolai Péter, volt szakosztályvezető méltatták az eseményt, és annak a reményüknek adtak hangot, hogy újra megismétlődhet az a nap, amikor Sárospatak csapata feljut a megyei I. osztályba.
Ezután az aranycsapat tagjai és azok, akik sokat tettek a város labdarúgásáért, emléktárgyakat vehettek át, ami emlékeztetni fogja őket arra, hogy 20 évvel ezelőtt volt egy BAJNOKCSAPAT Sárospatakon. Köszönjük a szervezést és rendezést Hermann Tibor és Sikorszki Gábor egykori játékosoknak, a szponzoroknak pedig az önzetlen támogatást. Erről a 20 évvel ezelőtti eseményről megjelent egy kiadvány is, melyben fényképek és visszaemlékezések találhatók.


 
 


További képek>>>

STC Baráti Kör
/2009.06.25./
 

 

A fürdő árakkal is foglalkozott a Pénzügyi Bizottság

 

        
                 

Fontos döntés volt a június Pénzügyi Bizottsági ülésen annak a javaslata, hogy az Innovo Patak Kft. lépjen annak érdekében, hogy az E raktár illetve az Erdély utcai saroktelek eladásra, vagy bérbeadásra kerüljenek – kezdte tájékoztatását Feró István, a bizottság elnöke…
 


 
 


Feró István


 

Erre felhatalmazást kapott az igazgató, hogy tegye meg azokat a lépéseket, amelyekkel ezeket a folyamatokat elindíthatja az önkormányzat. Az E raktár gyakorlatilag most került a kft tulajdonába, így ennek kapcsán most már tudunk intézkedni.

A fürdővel kapcsolatos egyéb események felgyorsultak és ennek kapcsán önkormányzati döntéseket kell hozni. Elsősorban az árak, illetve az elmúlt évben hozott önkormányzati döntésekkel kapcsolatosan, pl. hogy a fürdő bérletek árai hogyan alakulnak ebben az évben, illetve hogyan fognak alakulni a 2010-es esztendőtől.
Az árak ebben az évben lényegesen nem fognak emelkedni, tehát nem lesz drasztikus emelkedés. Inkább a bérletek szerkezete fog megváltozni, nem éves bérlet lesz, hanem havi- negyedéves- húsznapos- ötvennapos stb. mely bérletek egyénre vonatkoznak, tehát nem lesz olyan, hogy 15 ezer forintért családi bérletet vásároljon valaki a fürdőbe.

Afelé próbálunk menni, hogy konkrétan számoljuk ki, hogy mennyibe kerül a szolgáltatás a szolgáltatónak, s az árak a megfelelő számviteli szabályok szerint kerüljön megfogalmazásra, az átlag látogatottságot figyelembe véve. Hogy mit jelent ez napi jegyben, milyen kedvezményeket lehet adni, pl. gyermekeknek, mind ezekkel kapcsolatban most egy komoly előkészítő munkára lesz szükség, mert nem csak a pataki embereket kell figyelembe venni, hanem az Európai Uniós előírásokat is.
Például ha egy nyugdíjas, nyugdíjas kedvezményt kap, akkor a környék összes nyugdíjasa jogot formál erre, tehát ezeket a körülményeket is figyelembe kell venni. Most jelenleg az a kérdés, hogy a tavaly elfogadott önkormányzati döntés, ami a fürdő árakra egész évben vonatkozik, megváltozzon, vagy ne változzon meg, és ha igen, akkor milyen formában. Ez elsősorban a bérleteket és a napi jegyeket érinti. Ettől kezdve új bérleteket kiadni csak az új tarifák, és az új rendszer szerint lehessen. A napi jegy árakat 1000 forintról 1100 forintra fogjuk javasolni emelni, a délutáni jegyek ára pedig 800 forintról 900 forintra fog emelkedni, de nem négy órától hanem korábbi időponttól, hogy az arányosság fennálljon.


 

Törő Gábor
/2009.06.24./
 

 

Fogyatékosok Nappali Intézményévé alakul az Időskorúak Gondozóháza Végardón

 

        
                 

A Végardón eddig Időskorúak Gondozóházaként működő önkormányzati intézmény Fogyatékosok Nappali Intézményévé való átalakítása elsősorban a Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörébe tartozik, amit 2009. június 23-án megtartott ülésükön tárgyaltak. Oláh József, a bizottság elnöke erről a következőképpen számolt be…
 


 
 


Oláh József


 

A Gondozási Központ tájékoztatójával azért kereste meg bizottságunkat, mert megtörtént az Időskorúak Gondozóházának a kiürítése. Ez egy hónappal kevesebb időt vett igénybe, mint amit előzetesen kértek. Ebben nagy segítséget nyújtottak a Sárospataki Szociális Otthon munkatársai és vezetője. Néhány fő saját otthonába költözött vissza az otthonból, jó néhány főt pedig a Szociális Otthonnak sikerült elhelyeznie, így a kiürítés gond nélkül megtörtént.

Az átalakulás ügyét két napirendi pontban is tárgyaltuk, egyik napirendi pont a tájékoztató volt, a másik napirendi pontban pedig a Gondozó Ház alapító okiratának a módosítását tárgyaltuk, amire azért volt szükség, mert a gondozóház megszüntetésével egy időben a fogyatékkal élők nappali otthona intézményét hozzuk létre, ami miatt az alapító okiratot módosítani kell.

Hogyan áll ennek az épületnek a helyzete? Az önkormányzat pályázaton nyert pénzt az átalakításra, ami már folyamatban van, és reményeink szerint hogyha lezajlik, akkor megnyílhat a fogyatékkal élők nappali intézménye, amelynek nyitása reményeink szerint szeptember elsején megtörténik.
Ez kistérségi szinten fog működni, és azoknak a fiataloknak nyújt elhelyezési lehetőséget a nappali időszakban, akik már az Erdélyi János Iskolából életkoruk miatt kiestek, ezért az elhelyezésük megoldatlanná vált.


 


Cziczer Katalin
/2009.06.24./
 

 

„Követési távolságos” baleset az Arany János úton

 

        
                 
 


Ladics Tamás


 

2009. június. 23-án 15 óra után Sárospatak, Arany János úton anyagi kárral járó közúti közlekedési baleset történt, amelyről Ladics Tamás rendőr hadnagy, közlekedési fővizsgáló adott tájékoztatást…

Az elsődleges információk alapján egy Opel személygépkocsi közlekedett Bodrogolaszi felől Sárospatak belváros irányába. Miután forgalmi ok miatt lassított, a mögötte haladó kis tehergépkocsi – ami nem tartott megfelelő követési távolságot - a fékezést követően hátulról nekiütközött az Opel típusú gépkocsinak. A baleset során személyi sérülés nem történt, a baleset körülményeit szabálysértési eljárás keretében vizsgálják.
 


 

Törő Gábor
/2009.06.23./
 

 

„TÜZES HÍREK”

 

        
                

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága illetékességi területén a 2009. május 20. és június 20. közötti időszakban 15 tűzeset, 7 műszaki mentés történ, 2 esetben kaptunk téves jelzést és 1 esetben vaklármához vonultak egységeink – nyilatkozta Barna Norbert tűzoltó hadnagy...
 


 
 


Barna Norbert

Bornár Attila


 

A műszaki mentések során 2 esetben lakóházat, a közúti forgalmat veszélyeztető fát távolítottak el egységeink, 2-2 esetben méhraj befogásához, illetve pincében, kazánházban felgyülemlett víz eltávolításához vonultak tűzoltóink, 1 esetben pedig a vihar által megdőlt és életveszélyessé vált tűzfalhoz és tönkrement tetőszerkezethez riasztották tűzoltóinkat.
-2009. június 12-én a délutáni órákban a viharos erejű szél következtében Sátoraljaújhelyen egy lakóház tetőszerkezete és tűzfala megdőlt és veszélyeztette a házban élő emberek testi épségét. Kiérkező egységeink kéziszerszámokkal és kézi erővel eltávolították a tűzfalat és a tetőszerkezet sérült részeit, majd lefóliázták a födémet, az élet és balesetveszélyt megszüntették. Szerencsére személyi sérülés nem történt.

A tűzesetek közül 11 esetben szárazfű tűzhöz vonultak egységeink, 1-1 alkalommal lakóházban, hétvégi házban, melléképületben keletkezett tűz, 1 alkalommal pedig száraz trágya gyulladt meg.
-2009. június 19-én a délutáni órákban Vajdácskán egy lakóház konyhájában a gáztűzhelyen felejtett, lábasban lévő olaj gyulladt meg. A tűz következtében a konyhában lévő páraelszívó berendezés, konyhaszekrény és a helyiség állmennyezete károsodott. A kiérkező egységeink a terület hűtését, átvizsgálását és az elektromos leválasztást végezték el. Személyi sérülés szerencsére nem történt.

2009. június 07-én a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei ügyeletese a sátoraljaújhelyi egységeket segítségnyújtásra riasztotta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyébe viharkárok által keletkezett élet- és balesetveszély elhárítása érdekében. A tűzoltóink június 07. és június 11-e között 28 káresetet számoltak fel, illetve balesetveszélyt hárítottak el Cigánd, Kékcse, Demecser, Dombrád és nagyszámban Nyírbogdány településén.

2009. június 20-án a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága Családi Napot tartott Károlyfalván. A családi napon a tűzoltóság aktív és nyugállományban lévő tagjai vettek részt a családtagjaikkal együtt. Főzőverseny, gyerekeknek felállított ugráló vár színesítette a programot. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Rétközi Ferenc tűzoltó ezredes a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója is.
Ezúton szeretnénk megköszönni a támogatóinknak, hogy a rendezvény sikeres megtartásához hozzájárultak: Nyírzem-Coop Zrt., Misi-Husi, Prímagáz Zrt., Frucht-T-Mix Kkt., Tokaj Kereskedőház Zrt., Várda-Drink Kft., Lengyel Zsolt, Király János, Czók Gyula, Ficsor János, Rák József, Kerchner Róbert, Szalontai szeszfőzde és a helyszínért külön köszönet Mikolai Péternek.


 
Versenyek:
-2009. május 27-én került megrendezésre Tiszaújvárosban a Megyei tűzoltóverseny. A versenyen nyolc megyei város hivatásos tűzoltói mérték össze tudásukat 4 versenyszámban: 100m-es akadálypálya futás, 4x100 m-es váltóverseny, gépjárműfecskendőről való szerelés és horoglétra mászás. A sátoraljaújhelyi csapat tagjai jól teljesítették a feladatokat, így a 4x100 m-es váltóversenyben második, a 100m-es akadálypálya futásban és a horoglétra mászásban harmadik, és a gépjárműfecskendőről való szerelésben az ötödik helyet szerezték meg. Ezzel az összesített csapatversenyben a negyedikek lettek. A csapat tagjai: Szabó Sándor, Jurkó Tamás, Disznósi Gábor, Trembulyák Nándor tűzoltó főtörzsőrmesterek, Csabai Tamás, Dakos Tamás, Holozsai Ferenc, Fedor László, Csoma Miklós és Ocsenás József tűzoltó őrmesterek.
-2009. május 29-30-án Budapesten a Művészetek Palotája parkolójában került megrendezésre a Tűzoltó Erőpróba Verseny (TFA). A sátoraljaújhelyi tűzoltóságot 3 fő képviselte a versenyen, melyre 200 fő tűzoltó jelentkezett. Holozsai Ferenc tűzoltó őrmester 28., Csabai Tamás tűzoltó őrmester 43., Juhász Péter tűzoltó százados 41. helyezést ért el a korcsoportjában. A csapat összetettben az előkelő 20. helyen végzett.
-2009. június 19-én került megrendezésre Encsen a XVIII. Flórián Kispályás Labdarúgó Torna, melyen a sátoraljaújhelyi tűzoltóság csapata az előző évekhez hasonlóan idén is részt vett. Sajnos az éven „elpártolt” tőlünk Fortuna és csapatunk a legjobb négy közé kerülésért vívott harcban alulmaradt a régi rivális Hajdúnánás csapatával szemben, így a középmezőnyben végeztek fiaink. A csapat tagjai: Juhász Péter tűzoltó százados, Pletenyik Béla tűzoltó hadnagy, Bányácski Zoltán, Szabó Sándor, Regős László, Trembulyák Nándor tűzoltó főtörzsőrmesterek, Ocsenás József, Timkó Ádám és Fedor László tűzoltó őrmesterek.

Tűz esetén hívják a 105-ös segélykérő számunkat, és ne feledjék ÖNÖKÉRT HA KELL, TŰZBE MEGYÜNK! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a mobil telefonkészülékről indított 105-ös segélykérő hívás Miskolcra, a miskolci Hivatásos Tűzoltóság ügyeletére fut be. A tűzoltóság mobil telefonkészülékről a 06-47-523-140 számon közvetlenül elérhető.

Bodnár Attila tűzoltó hadnagy. és Barna Norbert tűzoltó hadnagy
/2009.06.23./
 

 

Első helyezés patchwork pályázaton

 

        
                 

Örömteli dolog, hogy a legkülönbözőbb sport- és művészeti ágakban érnek el sikereket sárospatakiak, öregbítve a város hírnevét. A balatoni vitorlás versenyzőinkről és a 15 éves magyar gólkirálynőről szóló cikk után most örömmel számolunk be foltvarróink nemzetközi pályázaton elért első helyezéséről, amiről Bogdán Erzsébettől, a versenyzőpáros egyik tagjától szereztünk tudomást…
 


 
 


Bogdán Erzsébet


 

A Pápai Kékfestő Múzeum „Kékfestő Keringő” néven meghirdetett egy nemzetközi patchwork pályázatot, amelyben a kiírás szerint csak eredeti kékfestő anyag szerepelhetett.
Mi még országos pályázaton sem vettünk részt, nemhogy nemzetközin, de úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk. Nagy kihívás volt, de jelentkeztünk Szabóné Ágikával, akivel ketten készítettünk el egy pályamunkát.
Az ötlet az volt, hogy a Kluge Pápai Kékfestő Múzeumot a Kluge család alapította és nekik, alapítás 100 éves évfordulójára, 1883-ra készítettek egy csodálatos kékfestő emlékterítőt, és mi abból a középmotívumot, egy kék-fehér virágkoszorút készítettük el kézi rátétes technikával és hímzéssel.
Mi ezt mi beküldtük a meghatározott időre, viszont a kiállítás megnyitására és az eredményhirdetésre – ami Pápán volt - a nagy távolság miatt nem mentünk el, bár meghívót kaptunk rá. Ezért mi nem is tudtunk az eredményről semmit.
Utólag kaptunk egy telefont a Pápai Múzeumból, hogy kategóriánkban első helyezést értünk el. Mi a falikép-ágytakaró kategóriában indultunk - emellett még két kategóriában lehetett indulni, hagyományos és folklór kategóriákban.

Magyarországon kívül 16 ország vett részt a pályázaton 82 pályaművel, Anglia, USA, Ausztrália, Ausztria, Németország, Franciaország, Belgium és még sok ország, és mi elhoztuk az egyik első helyezést. Még most sem akarom elhinni, hogy ez sikerült.

 


 

További képek>>>

Cziczer Katalin
/2009.06.23./
 

 

Miniszteri elismerést kapott az 55 éves Bodrog Néptáncegyüttes

 

        
                

Június 20-án ünnepelte a Bodrog Néptáncegyüttes alapításának 55. évfordulóját. Az ünnepi gálaműsorban mintegy 120 olyan táncos lépett fel, aki vagy egykor tagja volt az együttesnek, vagy a jelenlegi Bodrog illetve Bodrog Néptáncegyüttes Sárospatak Egyesület tagja. A rendkívül színes és magával ragadó gálaműsort Darmos István, a „héthatáron túl” is ismert táncegyüttes vezetője állította össze..
 


 
 


Darmos István


 

A jelenlegi táncosok mellett négy egykori generáció tagjai álltak össze egy-egy műsorszám erejéig. Így került a színpadra a 70-es évek táncosai által előadott cigándi, a 80-as évekből a berecki, s a következő évtizedből Tímár Sándor Zempléni táncok című koreográfiája.

A jelenlegi Bodrogos táncosok együtt táncolták a régiekkel a Moldvait, míg az egyesület jelenlegi tagjai egykori táncosaikkal Tímár mátyusföldijét. A Bodrog Néptáncegyüttes "Mikor én még legény voltam" című szerkesztett műsorát adta elő, míg az egyesület szatmári, felcsíki, nyírségi táncokat mutatott be.

Az együttest, az alapító tagokat, az egykori és jelenlegi vezetőket köszöntötte Dr. Hörcsik Richárd polgármester, majd Dr. Szurmainé Silkó Mária minisztériumi főosztályvezető, aki miniszteri elismerést is átadott a jubiláló táncosoknak.

Az ünneplés egyben emlékezés is volt. Emlékezés az alapítókra, együttesvezetőkre - Sipos Gyuri bácsira, Pécsvárady Botondra, Ureczky Csabára -, és azokra a táncosokra, akik ma már nincsenek közöttünk. A gálaműsor mellett tervezett tűzugrás fesztivál az eső miatt elmaradt, s a táncosok az ünneplést egy rendkívül jó hangulatú bálban folytatták tovább.


 

További képek>>>

Törő Gábor
/2009.06.22./
 

 

Zempléni Fesztivál Extra - zenés Istentisztelet Sárospatakon

 

        
                

Dicsérjétek Őt kürtben, ékes éneklésekben ...olvasható a 150. zsoltárban a bibliai idők templomi zenéjének megörökítéseként. Ezt élhették át a 2009 június 21-én vasárnap délelőtt a sárospataki református templomban levők, akik részesévé lettek a Zempléni Fesztivál ajándékaképp lezajlott, nyári programsorozatot beharangozó alkalomnak.
A Budafoki Dohnányi Zenekar 10 tagú Fúvós együttese és Nagy László Adrián orgonaművész játéka nyomán is beigazolódott a programfüzetük jelmondata: A biztos színvonal. Az Istentisztelet liturgiájába illszkedően hangzottak fel ihletett tolmácsolásban Clark, Pezel, Pretorius, Muffat, Perry művei - Trompet Voluntary összefoglaló címmel.
A sárospataki református templom az egyik fő színhelye a fesztiválunk, öt zenei eseménynek a színhelye lesz augusztus során.


 
 


További képek>>>

Reformatus Lelkészi Hivatal
/2009.06.22./
 

 

Ünnepélyes tájékoztatón ismerhettük meg a kistérség LHH projektcsomagjáról született döntést

 

        
                

A „Nem mondunk le senkiről” kiemelt fejlesztési program megvalósításában elértük az első jelentős mérföldkövet. A projekt csomag benyújtását követően lezajlott az értékelés, a konzultáció, majd a regionális fejlesztési tanács, az érintett minisztériumok és irányító hatóságok képviselőiből álló zsűri javaslatai alapján megszületett a döntés a Sárospataki kistérség előzetesen támogathatónak ítélt projektjeiről és azok pénzügyi kereteiről – kaptuk a tájékoztatást Pongrácz Lászlótól, a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás irodavezetőjétől…
 


 
 


Pongrácz László

 


Kullmann Ádám


 

A döntésről 2009. június 10-én, ünnepélyes keretek között tájékoztatta a projektgazdákat Kullmann Ádám, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség LHH Fejlesztési Programiroda vezetője és Herczeg Béla, az NFÜ Koordinációs Irányító Hatóságának projektmenedzsere.

Az Újbástya Rendezvénycentrumban tartott tájékoztatón megtudtuk, hogy az előzetes tervektől eltérően nem született végleges döntés a kistérség számára elkülönített 2,3 milliárd forint felhasználhatóságáról. Ennek több oka is van. Egyrészről a tervezés közben született döntés értelmében - részben a világgazdasági válság hatására - minden kistérségnek lehetősége van programjába gazdaságfejlesztést célzó projekteket beemelni. Ennek összegét kistérségünk esetében 100 millió forintban határozták meg, mely forrás erejéig vállalkozások nyújthatnak be projekteket.
Másik terület, melyben nem hozott egyértelmű döntést a zsűri, a kisléptékű településfejlesztés. Itt meghatározásra került egy 155 millió forintos keretösszeg, melynek erejéig újra benyújthatja a Kistérségi Társulás Tanácsa projektjavaslatait.

A közoktatás infrastruktúra fejlesztését célzó projektek esetében viszont konkrét döntés született, melynek nem örülhetünk maradéktalanul. Kistérségünk 6 települése nyújtott be ilyen jellegű fejlesztési igényt, melyből mindössze hármat ítélt támogathatónak a zsűri. Ennek okairól a Programiroda vezető úr elmondta, hogy mind az Észak-magyarországi régióban, mind a 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség összességében többszörös igény merült fel a rendelkezésre álló forráskerethez képest, ezért jó néhány projekt esetében meg kellett vonniuk a támogatást.

Mindezek eredményeként a kistérségnek jelenleg 486 millió forint ún. "szabad kerete" jelentkezik, mely összeg felhasználására várhatóan ősszel újra javaslatokat nyújthat be a kistérség. Persze csak azon konstrukciókban, melyekben még van felhasználható forrás.

Jó hír viszont, hogy a humán jellegű projektek esetében az önkormányzatok és intézmények fejlesztési igényei mind jóváhagyásra kerültek. A civil szervezetek esetében első körben csak a projektek célját tudták jóváhagyni, de a programiroda vezetője megnyugtatta az érintetteket, hogy amennyiben projektjeik megfelelnek a végleges pályázati kiírás feltételeinek, vélhetően támogathatóak lesznek az ő elképzeléseik is.

Tehát - ahogy azt Dr.Hörcsik Richárd elnök úr is említette az ünnepségen - nem vagyunk maradéktalanul elégedettek a döntéssel, de örülünk a részsikereknek is. A munka pedig folytatódik annak érdekében, hogy minél előbb látható eredményei legyenek az elmúlt hónapok erőfeszítéseinek.

                                                   


 

 

Törő Gábor
/2009.06.22./
 

 

A patakiak régi álma valósult meg

 

        
                

Szép nap volt a fürdőnyitás napja, az ég kék volt, a nap ragyogott. Minden jelenlévő boldog volt, hiszen minden szép volt körülöttünk, az új épületek, a díszburkolat, a színes napernyők. Ebben a hangulatban zajlott a megnyitó műsor is, a néptáncosok ropták a táncot, a Dr. Hörcsik Richárd polgármester egy fehér csíkos „fecske” fürdőnadrág lobogtatásával kezdte ünnepi beszédét, amit fürdődressznek nevezett…
 


 
 


Dr. Hörcsik Richárd


 

Ez a hangulat a polgármester médiának adott nyilatkozatából is érezhető…
„Nagyon boldog vagyok, és ezt őszintén mondom, hiszen a patakiaknak egy régi álma valósult meg. Az elmúlt 20-30 évben tervezgettek, gondolkodtak, álmodtak, s mi megcsináltuk! Abban a fázisában vagyunk Sárospatak fejlesztésének, hogy ezeket a fejlesztéseket most kell megcsinálni.

Nagyon nagy dolog az, hogy a képviselőtestület segítségével bele tudtunk vágni önerőből, hiszen kötvényből valósítjuk meg az első lépést, amit itt láthatunk, a következő lépés - 1,5 milliárdos beruházás - pedig a wellness központ építése lesz, utána pedig a szálloda következik.
Lám mennyi vendég jött, tehát érdemes volt kockáztatnunk. Egyelőre úgy hiszem, hogy mindenki megelégedéssel fogadja, nemcsak az idelátogatók, hanem nagyon-nagyon fontos, hogy a patakiak, a zempléniek, az újhelyiek is meg legyenek elégedve, hiszen a miénk a fürdő.
A végardói termálfürdő beruházásának 2. állomásán vagyunk, ma érkeztünk el erre pontra. A gyerekmedence felújítása mintegy 40 millió Ft-ba került, most pedig a nyári fürdő felújítása mintegy 500 millió Ft, ami kötvénypénzből valósult meg. Nagyon lényeges, hogy van egy 500 négyzetméteres vízfelületű újmedence, ami egy új színfoltja a fürdőnek.

A régi járólapok helyett modern, új térburkolatok lettek beépítve, több 100 négyzetméter térburkolattal növeltük az új felületet. A tereprendezéssel a tér teljesen kitágult, ez az 5 és fél hektáros terület, most látjuk milyen nagy. Korábban itt be voltak a régi fabódék közé szorítva a vendégek, most ez szétnyílt hála Istennek - köszönhetően a tervezésnek - sikerült a funkció és a forma között megtalálni az egyensúlyt, hiszen a két beléptető résznél helyeztük el az északi és a déli kapunál a vendéglátó helységeket. Ilyen helyszínen szolgáljuk ki a vendégeket.
Nagyon lényeges, hogy az egészségügyi és a szaniter ellátás megújult, tehát 21. századi női-férfi WC, mozgáskorlátozott férfi-női, zuhanyzók, stb. szabadtéri zuhanyzók is vannak. Tehát Mindazt, amit a tervezők megálmodtak, sikerült 4 és fél hónap alatt megvalósítani, ez rekord teljesítmény volt.
Én azt hiszem, hogy már most az idelátogató patakiak, újhelyiek, zempléniek, szlovák és a lengyel turisták nagyon-nagyon kedvező fogadtatásban részesülhetnek. Természetesen vannak még apró dolgok, amikre reméljük, hogy vigyázni is fognak a vendégek, pl. a fű, ami 3 hét múlva reméljük már beáll. Amit elvetettek már itt lehet látni egyrészről, hogy amit időben sikerült elvetni az már kizöldellt. Mi minden apró részletre odafigyelünk, tehát reméljük, hogy ez az itteni vendégkör minőségi és mennyiségű változást hozzon.


 

 

További képek>>>                 További képek2>>>  

Cziczer Katalin - Törő Gábor
/2009.06.21./
 

 

Érdemes volt letenni az alapkövet

 

        
                

Dr. Ódor Ferenc, a Megyei Közgyűlés elnöke igazán figyelemmel kíséri a végardói fürdőberuházást, hiszen itt volt február 13-án, amikor szállingózó hóesésben letették a fejlesztés alapkövét, és itt volt most, június 19-én is, a kész létesítmény átadási ünnepségén. Megérkezésekor kissé csodálkozva nézett körül, mint aki nem hisz a szemének…
 


 
 


Dr. Ódor Ferenc


 

A hírneve az megvan Sárospataknak, de ha öregbítjük, az sosem árt, hiszen a jó bornak is kell a cégér. Itt megtalálható a jó bor, tehát a fürdőzés után van arra alkalom, hogy megkóstolják a környék finomságait, akár ételben akár a borokban.
Van egy nagyon jó hozzáállás az emberek részéről, akik örömmel fogadják a vendégeket, tehát a vendéglátás meg van oldva. Azt reméljük, hogy a távolság nem nagy Lengyelország irányába, és a Felvidékről jövő emberek számára, tehát nemcsak a város polgárait, hanem a környéknek a polgárait is szolgálni fogja ez a létesítmény.

Ha arra gondolunk, hogy Miskolctól már nincs északra gyógyfürdő, akkor ez egy öröm és egy nagyszerű dolog, hogy itt egyáltalán megtalálták a vizet és most van arra mód és alkalom, hogy ezt kihasználják.


 

 

Törő Gábor
/2009.06.21./
 

 

A Krosznóiak is itt voltak a fürdőnyitáson

 

        
                 
 


Piotr Przytocki


 

A tapasztalat azt mutatja, hogy termálfürdőnk iránt a legnagyobb érdeklődést az északi szomszédaink tanúsítják. Ezért kezdtük el kapcsolatainkat kiépíteni a szlovák és lengyel településekkel, és ezért üdvözölte a vendégek között Dr.Hörcsik Richárd polgármester örömmel Piotr Przytockit, lengyel testvérvárosunk, Krosno polgármesterét

Przytocki úr kérdésünkre elmondta, hogy véleménye szerint Sárospatak ezzel a beruházással sokkal „eladhatóbbá” vált. Így azon lengyel vendégek is szívesebben jönnek majd, akik jobb körülményeket szeretnének nyaralásuk során. Számukra sokkal vonzóbbá vált a település.

Érdekes számukra ez a fejlesztés, ők is szeretnének egy ilyen üdülési központot, csak egy baj van, hogy náluk nincs meleg víz.


 

 

Cziczer Katalin
/2009.06.21./
 

 

Makovecz Imre kifejezte elismerését

 

        
                

Dr.Hörcsik Richárd polgármester megnyitó beszédében megkülönböztetett tisztelettel köszöntötte Makovecz Imrét, városunk díszpolgárát, örömét kifejezve, hogy az általa kialakított „pataki stílus” a fürdő újjáépítésekor is érvényesülhetett. A világhírű tervező viszont köszöntőjében a polgármesterről beszélt elismerően, hogy ezt a fejlesztést ilyen gördülékenyen végig tudta vinni…
 


 
 


Makovecz Imre


 

Örülök annak, hogy Hörcsik Richárd szívós munkával, saját erőből és pataki mesteremberekkel ezt meg tudta csinálni. Tehát semmiféle idegen kéz nincs. Összeszedhető pénzből, saját emberekkel meg tudta építeni. Ez a legnagyobb eredmény, ami manapság elmondható. A nyomorult önkormányzatok mindenütt a közbeszerzési törvény és a különböző közvetítőknek a végeláthatatlan útjain kínlódnak és vagy lesz pénzük, vagy nem, és megy a cirkusz és nincs semmi. Képtelenek fejleszteni.

Nem tudom, hogy az itt élő patakiak fel tudják-e mérni, hogy egyáltalán mekkora teljesítmény Richárdtól az, hogy ezt a dolgot egyáltalán meg tudta csinálni. Sőt, nem hagyja abba, mert még egy frissítő házat akar csinálni - idegen nyelven fitness-wellness - és még egy szállót, és ezzel beindít egy olyan idegenforgalmat - most idegenforgalom alatt magyar forgalmat is értek, nemcsak szlovákiait, meg lengyelt - ami Pataknak mind kereskedelmileg, mint üzletileg, mind szellemileg sokat jelent. Ez a dolog lényege. Ehhez a Richárdnak csak gratulálni tudok.


 

 


Törő Gábor
/2009.06.20./
 

 

A siker titka a jó szervezés és egy jó nyár

 

        
                

Vörös Imre, a fürdőt üzemeltető Pataqua Kft igazgatója, a nyitás alkalmával beszélt terveiről, ahol fontosnak tartja a jó szervezést és egy jó nyárért imádkozik…
 


 
 


Vörös Imre


 

Ami most a legfontosabb feladat - miután van ez a szép létesítmény, ami elkészült - hogy ezt most jól kell működni, de a legfontosabb feladat az kettős. Az egyik az, hogy legyen sok elégedett vendégünk, a második pedig, hogy eredményesen működjön a kft.

Sokat kell tennünk azért, hogy itt az üzemeltetés magas színvonalú legyen, hogy a vendégek elégedettek legyenek. Ezért nekünk a kollégákkal sokat kell beszélgetni, még sok feladatot kell átbeszélni. Kicsit már át is szerveztük a munkatársak munkáját, de ebben még sokat kell tenni.

Ahhoz, hogy gazdaságosan tudjunk működni, ahhoz sok minden kell, egyrészt nekünk kell jól dolgozni, másrészt pedig kell egy jó nyár, tehát imádkozni kell, hogy most szép nyarunk legyen. Hogyha nincs, akkor bármilyen szép a fürdő, és bármilyen okosak is vagyunk, akkor az eredmény nem jön, de reméljük, hogy az idő egy átlagos nyárnál jobb lesz, és hasonlóan az eredmény is…


 

 

További képek>>>

Törő Gábor
/2009.06.20./
 

 

A vizsgákon és a versenyeken is túl vannak már a Vay Mikós Szakképző iskola tanulói

 

        
                

Az írásbeli megmérettetések után immár befejeződtek a gyakorlati és a szóbeli vizsgák a Vay Miklós Szakképző Iskolában, melynek keretében 62 tanuló tett sikeres szakmai vizsgát, valamint további 35 diák eredményes érettségi vizsgát tett - nyilatkozta Téglás Zsolt igazgató…
 


 
 


Téglás Zsolt


 

A vizsgaidőszak alatt is tovább folytatódott a szorgalmi időszakban megkezdett országos, és megyei versenyeken való részvételsorozatunk. Diákjaink ezúttal az V. Országos Fazekasinas Versenyen szerepeltek eredményesen, ahonnan Gécziné Bankus Zsuzsanna tanárnő vezetésével elhozták a 3. (Németh Mónika) és a 7. (Németh Ágnes) helyezést.

A szakmát átfogó versenyfeladatok alkalmával diákjainknak többek között különböző színű és eltérő keménységű agyagokat kellett egyneművé gyúrni megadott idő alatt, valamint 2 tányért kellett díszíteni – számolt be a verseny részleteiről Gécziné Bankus Zsuzsanna tanárnő…
Az egyiket barcasági (Erdély) stílusban konkrét dekorral, a másikat viszont szabadon választott stílusban kellett elkészíteni. Tanulóink természetesen tányérjaikon a sárospataki tájegységet mutatták be. A feladatok értékelésében a szakma neves kiválóságai vettek részt.

A Vay Miklós Szakképző Iskola következő intézményi eseménye a tanévzáró ünnepség lesz 2009. június 25-én 8 órakor, melyre szeretettel várják az érdeklődőket.


 

 

További képek>>>

Cziczer Katalin
/2009.06.20./
 

 

Határidőn belül készült el a fürdőfejlesztés

 

        
                

A Pénzügyi Bizottság a megújított Végardói Termálfürdő átadása előtt egy nappal, 2009. június 18-án kihelyezett ülésen tekintette meg a végardói strandberuházás állapotát. Feró István a bizottság elnöke elmondta, hogy bizottságuknak már ez a harmadik alkalom, hogy megtekintik a beruházást és értékelik annak helyzetét…
 


 
 


Feró István

Erdős Tamás


 

A fürdő területének bejárása után leültek, hogy megbeszéljék a látottakat és összegezzék a tapasztalatokat. Feró István elnök köszöntötte a megjelenteket és a jelen lévő Erdős Tamás tanácsnoknak az alábbi kérdéseket tette fel.

- A beruházás befejezése határidőre történt-e meg a szerződés szerint és van-e kötbér?
- Mennyi összeg áll rendelkezésre az esetleges garanciális munkák elvégzésére?
- Az üzembe helyezéshez szükséges használatba vételi engedélyt megkapta-e a fürdő?
- Az üzletek működési engedélye rendelkezésre áll-e?
- Hogyan képzeljük megoldani a korán reggel úszni járó közönség helyzetét az új beléptetési rendszer és az új üzemeltetési rendszer ismeretében?
Ez utóbbi ponthoz felajánlotta a Pénzügyi bizottság a segítségét, úgyszintén a kialakítandó új jegyárak és a kedvezmények kidolgozásához.

Erdős Tamás válaszában elmondta, hogy a beruházás az érvényes építési engedélytől számított határidőn belül készült el, a garanciális munkák fedezetére 22 M Ft áll rendelkezésre.
Mind a használatba vételi engedély, mind pedig a működési engedélyek rendben vannak, a műszaki átadás a mai nap megtörtént, így semmi akadálya nincs a holnapi ünnepélyes megnyitásnak. Az egy hónapos próbaüzem a Zemplén Vízmű szennyvízkezelő részlege előírása szerint történik.

Ezután kérdésként hangzott el, hogy a pénzügyi teljesítések hogyan történtek meg. Megállapították, hogy a leigazolt számlák kifizetése határidőre megtörtént, az alvállalkozók is megkapták a járandóságukat.

Feró István megköszönte a bizottság munkáját a rendkívüli üléseken, majd kiemelte, hogy a kivitelezési munkák határidőre és jó minőségben készültek el, s ezért elismerés illeti meg a kivitelezőket.


 

További képek>>>

Törő Gábor
/2009.06.20./
 

 

Bébiétel adományt kaptunk

 

        
                 
 


Emri László


 

Oláh József, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke elmondta, ismét adomány érkezett Sárpatakra, amelynek szétosztása a napokban elkezdődik. Ezúttal bébiételt kaptunk, így a kisgyermekes családok számíthatnak rá…

Az adomány kétfajta bébiételt tartalmaz, az egyik egy gyümölcs ízesítésű pép, egy gyümölcs desszert, a másik pedig porformájú, vízzel, vagy tejjel hígítható, gyakorlatilag ebből a termékből egy tejbegrízszerűséget lehet készíteni, 4 ill. 6 hónapos kortól ajánlott. A kiosztás az úgy fog működni, hogy a Rendelőintézettel felveszem a kapcsolatot, ahol a védőknél rendelkezésre áll az 1 és 4 év közötti sárospataki gyerek névsora. Én úgy tudom -előzetes információk alapján - hogy 90 gyermek van ilyen korban Sárospatakon, közöttük fogjuk ezt az adományt szétosztani.

Az adomány származásáról Emri Lászlótól, a Kommunális Szervezet igazgatójától kaptunk információt…
A Hajdúdorogi Egyházmegyei Karitasztól érkezett egy megkeresés, hogy van két mázsa bébiételük, nem lenne-e rá szükségünk. Én ezzel megkerestem alpolgármesterurat, aki Oláh úrhoz irányított és megszerveztük, hogy elmegyünk érte, így elhoztuk és kipakoltuk.


Oláh József

 


Cziczer Katalin
/2009.06.19./
 

 

Takarékosabbra cserélik az utcai lámpákat

 

        
                

Hajdu Imre tanácsnok, az Újtelep önkormányzati képviselője hívta fel a figyelmünket arra a munkára, amit a villanyszerelők a Szabó Gyula utcában, a vasúti átkelő és a piac között végeztek. A szakemberek a hagyományos izzókat LED-es technikájúra cserélték, ami nem csak energiatakarékosabb, de az élettartamai is hosszabb…
 


 
 


Hajdu Imre


 

Burján József, az RFV Sárospatak megbízásából dolgozó Ricseron Kft vezetője elmondta, hogy ezen az útszakaszon 11 lámpatest cseréjére került sor. Az eddigi izzók egyenként 49 W-ot fogyasztottak, az újak pedig 19 W fogyasztással, valamivel jobb megvilágítást fognak biztosítani - a gyári adatok alapján. Ezt most mérésekkel fogják ellenőrizni és ki fog derülni 1-2 héten belül. A megvilágítási szintet is vizsgálni fogják, hogy milyen a régihez képest.

Az előző lámpatestek, 5-8 ezer órát tudtak üzemidőben, ezeknél pedig százezret garantál a gyártó. A LED-diódás lámpatest még ezen a vidéken újdonságnak számít. Ez az első 11 db, ami beépítésre kerül, ezeken kívül Miskolc városában van még 6 db kísérleti céllal feltéve. Üzemeltetési tapasztalat tehát még nincs vele, majd az elkövetkezendő idők fogják igazolni, hogy mennyire válnak be.

Ha a kísérleti időszak után megállapítható, hogy megfelelnek az elvárásoknak, akkor kerülnek bevezetésre Sárospatak egész területén, kivéve a nagy átkelő szakaszokat, ahová nagyobb fényerőre van szükség. Azokat az utakat - pl. Wesselényi, Eötvös, Rákóczi - ezekkel a teljesítményekkel nem lehet megvilágítani, ott maradnak még a sárgafényű, de erősebben világító lámpák.
Tehát az „alsóbb rendű” irányfény jellegű megvilágítások vannak megcélozva ezekkel a takarékosabb lámpatestekkel, mert nagy teljesítményű megvilágításra nem alkalmasak.


Burján József

 

További képek>>>

Törő Gábor
/2009.06.19./
 

 

Véradást szervezett a Kiwanis Klub

 

        
                 
 


Feró István


 

A Zemplén Kiwanis Klub és a Női Kiwanis Klub 6. alkalommal rendezte meg Sárospatakon A Művelődés Háza és Könyvtárában a Kiwanis véradást, ahol 30 véradó jelent meg - nyilatkozta Feró István

Ez az ötlet hat évvel ezelőtt olyan elgondolás alapján, hogy a karitatív tevékenységet mi úgy értékeltük, hogy nem csak gyermekeknek, hanem minden embertársunknak szüksége lehet valamilyen segítségre.

Ezt a segítséget úgy gondolom, hogy leginkább a véradással tudjuk megvalósítani. Ez egy kicsit tágabbá nyitotta a Kiwanis mozgalom határait, de a meglévő anyagi forrásainkat továbbra is elsősorban a gyerekek érdekeiért, a gyerekek javára fordítjuk.
Ez a véradás nem nagy anyagi ráfordításba kerül - az emléklap és a kis ajándék beszerzése - de azt hiszem, hogy mégis, nagyon sokat segítünk vele az embereknek, közöttük a gyerekeknek is, ha éppen nekik van szükségük vérre egy kórházi kezelés, vagy műtét alkalmával. Minden véradó három embernek segít, hiszen a szlogen azt mondja, hogy „Köszönjük, hogy vért adott és megmentett három életet”.


 

További képek>>>

Cziczer Katalin
/2009.06.19./
 

 

Tíz harsonás vetélkedik az orgonával vasárnap a református templomban

 

        
                   

Különleges eseményre hívogat minden zenebarátot a Református Gyülekezet és a Zempléni Fesztivál. 2009. június 21-én, vasárnap délelőtt 10 órakor a sárospataki református templomban olyan zenés Istentisztelet lesz, ahol közreműködik a Budafoki Dohnányi Zenekar Fúvósegyüttes, valamint orgonán játszik Nagy László Adrián.


 
  

A Zempléni Fesztivál Extra beharangozó alkalom tiszteleg a felújított Mooser hangszer előtt, valamint része a Kálvin János reformátor születése 500. évfordulója emlékezetére szentelt emlékévnek.

A Zempléni Fesztivál jóvoltából sorra kerülő alkalmon szeretettel látunk mindenkit.
 

 
 

Református Lelkészi Hivatal
/2009.06.19./
 

 

Országos Döntő - Szekszárdra utaztak a SUSI-s lányok

 

        
                

A Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola 1999-2000-ben született szivacskézilabda lány csapata, 2009. június 5-6-7-én ORSZÁGOS DÖNTŐBEN vett részt, amit a SZEKSZÁRDI sportcsarnokban bonyolítottak le. A rangos eseményre a SUSI-sok a – hazai rendezésű – Gyermekfesztiválon harcolták ki a részvételi jogot - nyilatkozta Papp József – edző...
 


 
 


Papp József


 

A szakvezetés döntése alapján, a döntőre, előző nap elutazott a csapat, azért, hogy a másnapi mérkőzéseket fitten tudják kezdeni a sportolók. Szép megnyitót követően, a sárospataki sportiskolások első ellenfele az Óbudai Kézilabda Sportiskola SE volt. Ahol kitűnő játékkal 10:8 arányban diadalmaskodtak a zempléniek. Majd következhetett a hazai csapat, a szekszárdi alakulat. Aki később a döntőt is játszotta. A végeredmény 20:11 az UKSE Szekszárd Dienes KC javára. Majd a csoport utolsó mérkőzésén a Szombathelyi Rajczy Sportiskola volt az ellenfél. Hatalmas csatában, enyhe segítséggel, 18:15 arányban a Szombathely nyert, de érdemes megjegyezni, hogy a félidőben 8:5-ös SUSI-s vezetés volt. Az alsóházi küzdelmekben a nagyon erős Dunaújvárosi Városi Sportiskola és újra az Óbuda következhetett. A lányok kettő vereséget követően az előkelő 8. helyen zártak, és érték el a SUSI megalakulásának eddigi legjobb eredményét. GRATULÁLUNK!

A SUSI-s csapat tagjai: Perényi Júlia, Zombori Gréta, Bajzáth Emese, Krenyitzki Sarolta, Ferencz Dorina, Fodor Zsófia, Papp Dóra, Rák Petra, Pauleczki Kitti, Csordás Dóra – játékosok; Papp József – edző.

Az utazás támogatói: Sárospatak Város Önkormányzata, Árpád Vezér Gimnázium, Pauleczki Antal, K&H, Sütő és Társa Kft., Szülők, akik nélkül nem lenne SUSI.


 

További képek>>>

Cziczer Katalin
/2009.06.18./
 

 

10 éves az „Árvay Mazsorett” csoport

 

        
                

Fennállásának tízedik évfordulóját ünnepelte a Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Iskolájának mazsorett csoportja. Az iskola keretein belül megtartott ünnepségen a jelenleg működő csoportok adtak műsort - számolt be az ünnepségről Bódiszné Hajnal Aliz, a mazsorett csoport alapító-vezetője...
 


 
 


Bódiszné Hajnal Aliz


 

Az érdeklődők megtekinthették azt a rövidfilm összeállítást is, melynek segítségével felidézték az elmúlt évtized fontosabb fellépéseit, sikereit. Színesítette a programot a bodrogkeresztúri nyugdíjas mazsorettek vendég fellépése is.

Bódiszné Hajnal Aliz a mazsorett csoport alapító-vezetője beszédében elmondta: „Nagy dolog az, hogy egyetlen iskola tanulóinak tehetségére alapozó, szakkörként működő csoport tíz évig fennmaradt, folyamatosan működött, fenn tudta tartani a gyerekek érdeklődését a műfaj iránt, állandó fellépőivé váltak a térség rendezvényeinek, ráadásul regionális és országos sikereket is el tudtak érni. Mindez a rengeteg munkának és kitartásnak, valamint a szülők segítőkész hozzáállásának köszönhető” – tette hozzá.

Reményét fejezte ki, hogy a jövőben is lesz lehetőség tovább folytatni a mazsorett hagyományokat. Ezeken kívül szükség van megújulásra is. A gyerekek között sok az ígéretes tehetség, célunk, hogy megadjuk számukra a lehetőséget a kibontakozásra.


 

További képek>>>

Törő Gábor
/2009.06.18./
 

 

Fokozott ellenőrzéssel csökkentik a városon áthaladó kamionforgalmat

 

        
                 
 


Bacsó Tibor


 


A Sárospataki Rendőrkapitányság Közlekedési Osztálya és a Nemzeti Közlekedési Hatóság ellenőrei közösen teljesítettek szolgálatot a Sárospataki Rendőrkapitányság illetékességi területén, amelyről Bacsó Tibor rendőr őrnagy adott információt…


Az ellenőrzés célja – mint már az évben többször is – a tehergépjármű forgalom ellenőrzése, a szabálytalanul közlekedő tehergépjárművek forgalomból történő kiszűrése és a tengelyterhelésük mérése. Ez az akció minden esetben sikeresnek mondható, még akkor is, ha néha nem találunk túlsúlyos tehergépjárművet, viszont az akció első órája után már szemmel láthatóan csökken a Sárospatak város területén keresztülhaladó kamionforgalom.
 


 

Cziczer Katalin
/2009.06.18./
 

 

Élményszerző kirándulás

 

        
                 
 


Gyana Ferencné


 

A Mese Óvoda és Bölcsőde József székhelyintézmény Pillangó csoportja autóbusszal kirándult Vajdácskára, ahol Simonits Gyula lovastanyájára látogattak el az egyik szülő meghívására – nyilatkozta Gyana Ferencné óvodapedagógus.

A gyerekek sokféle állatot: kecskét, bárányt, nyulat, galambot és lovakat láttak. Ezeket megetethették és megsimogathatták. A lóra mindenki felülhetett és tett egy kört lóháton. Az állatokon kívül mezőgazdasági gépeket: traktort, pótkocsit és boronálót is láttak.
A hatalmas területen sokat játszottunk, fogócskáztunk és fociztunk. A kirándulásról a gyerekek – bár kissé elfáradva, de nagyon sok élménnyel gazdagodva térhettek haza.


 

További képek>>>

Törő Gábor
/2009.06.18./
 

 

ÁRVAY NAP 2009.

 

        
                

A gyakorlóiskola tantermeiben a táblán ez olvasható: „AKÁCIÓ”. Az iskolában ezen a napon rendezték meg az Árvay napot. Az esemény a hagyományoknak megfelelően az Árvay emléktábla koszorúzásával kezdődött, majd az iskola aulájában az Árvay emléklapok átadásával folytatódott. Ebben a tanévben 11 tanuló érdemelte ki kiemelkedő munkájáért ezt a díjat- nyilatkozta Kissné Murányi Andrea, igazgatónő...
 


 
 


Kissné Murányi Andrea


 

Braun Réka 8.a, Bogáthy Nikoletta 8.b, Vajda Levente 8.b, Rusznyák Ágnes 8.c, Götz Máté 8.c, Varró Fanni 7.a, Bódisz Áron 7.a, Vojth Violetta 7.b, Preszoly Fruzsina 6.a, Bodnár Anita 6.c, Vitányi Barbara 5.a.

Ezután a kulcsátadás következett. Az idei tanévben Bogáthy Nikoletta lett a diákigazgató. A délelőtt további részében a tanulók színes programokon vehettek részt. Az alsósokat bolhapiac, ugráló vár, cserkészet és lovaglás várta. A felsősök TORPEDÓ elnevezésű játékos ügyességi versenyen mérkőztek meg, társaikkal és tanáraikkal.

Aztán TRIÁL bemutató kezdődött az udvaron. 11 órakor két meglepetés vendég érkezett iskolánkba, Kiss Melinda és Hermann Ottó volt tanítványaink, akik musical slágerekkel kedveskedtek tanítványainknak. A hangulat tovább fokozódott, a kicsik és nagyok KI MIT TUD? vetélkedőn mutathatták meg tehetségüket tánc, ének, rajz és vers kategóriában. A sport sem maradt ki, a tornateremben tanár-diák focimérkőzés is volt.
A jó hangulatú, vidám napot a 10 éves ÁRVAY MAZSORETT műsora koronázta meg.


 

További képek>>>

Cziczer Katalin
/2009.06.17./
 

 

Nemzetközi labdarúgótorna Nagykaposon

 

        
                

Május 29-én Nagykapos (Szlovákia) adott otthont a nemzetközi labdarúgótornának a III. és IV. korcsoportban. Mindkét korosztályban 4-4 csapat (Szerencs, Nagykapos, Királyhelmec, Sárospatak) vett részt - nyilatkozta Sontra László, edző...
 


 
 


Sontra László


 

Szomorkás, esős volt az idő, de az eredmény számunkra annál fényesebb volt. A III. korcsoportban a Vachter Tamás edző által irányított csapat az I. helyet szerezte meg.
A IV. korcsoportban iskolánk csapata a II. helyezett lett, edzőjük Sontra László testnevelő. A szervezés a mindig megszokott jó színvonalú volt a szlovákiai magyaroktól. Mindenkit tízóraival, üdítővel és ebéddel vártak, de ugyanilyen színvonalas volt a labdarúgótorna megrendezése is. Köszönjük.
Jövőre Szerencsen találkozunk ezen a nemzetközi tornán.

A csapat tagjai: III. korcsoport: Almádi Richárd, Gulyás Csaba, Gulyás József, Kis Ákos, Mertán Gergő, Pándy-Szekeres Dániel, Takács Tamás,

IV. korcsoport: Barkó Gábor, Bartha Ádám., Budai Csaba, Halász Máté, Hegedűs Ádám, Hmelyovszki Márk, Horváth István, Iván Viktor, Poroszka László, Szebényi Ádám, Szemán Tamás, Tóth Erik, Urbán Bence.
Kísérők: Durst Géza, Demlovszky József, Iván Sándor, Ivánné Rácz Judit, Bartha Lajos, Sontra László, Vachter Tamás.


 

További képek>>>

Törő Gábor
/2009.06.17./
 

 

Pataki gólkirálynő az FTC női focicsapatában

 

        
                  

Vachter Zsófia korcsoportjában a Ferencvárosi Torna Club U-15 csapatában az év játékosa lett. A kezdő rúgásokat édesapja, Vachter Tamás - egykori pataki játékos, aki magasabb szintű csapatoknál is megfordult - tanította meg neki, és ő szeretette meg vele a labdarúgást...
 


 
 


Vachter Zsófia


 


 

Pályafutása a Rákóczi (akkor még Petőfi) általános iskolában kezdődött Demblovszky József tanár úr keze alatt. Később Gönczi Zoltán irányításával az Árvai DSE-ben edzett hetente kétszer.
A Góliát Mc. Donalds országos tornán figyeltek fel a tehetségére a pesti szakemberek. Megkeresték itt Patakon és a szülők beleegyezésével került a Ferencvárosi Torna Club csapatához. Bal oldali támadó középpályásként ért el e szép eredményt és ebben az évben 15 góllal ő lett a gólkirálynő.
Egy éve van ott és már elérte a korosztályában a legjobbnak járó címet.15 éves lévén az U-15-ben (15 évesnél fiatalabbak utánpótlása) van a helye, de tudása révén meghívást kapott az U-17 válogatott tagjai közé.
A sport mellett a tanulást is ilyen komolyan veszi. Bár most elmondása szerint az ötösök közé becsúszott egy–két négyes is az év végi bizonyítványba, de ígéri, hogy jövőre kijavítja.

Gratulálunk! További sok sikert kívánunk a töretlenül felfelé ívelő pályáján!
 

 
 

BARÁTI KÖR
/2009.06.17./
 

 

Táblát avattak Józseffalván

 

        
                

Látszólag csak két tábla avatása történt meg 2009. június 9-én Sárospatak Rákóczi-vár mögötti utcáján „Józseffalva” felirattal, de valójában sokkal több történt ennél: egy városrész magára talált. Végre elérkezett az idő, amikor az itt lakók és az innen elszármazottak bátran, sőt - amint egyikük, Stumpf Attila önkormányzati képviselő kifejezte - büszkén vállalhatják származásukat…
 


 
 


Stumpf AttilaDr. Kistóth Lajos
 


 

Régi álma valósult meg a józseffalvaiaknak és a Józseffalváról elszármazott embereknek, akik büszkék arra, hogy honnan származnak, és akik nagyon hagyományápoló, hagyománytisztelő emberek.
Ez a táblaavatás egy olyan esemény, amivel ők megpróbálják hovatartozásukat igazolni, bizonyítja azt, hogy történelmüket nem felejtik el, még ha az idők során ez problémát is jelentett számukra. Reméljük, hogy az újabb nemzedék már a helyén fogja kezelni ezt a dolgot! Nekik már nem kell kutatni a múltat – köszönet Dr.Tamás Editnek - hanem csak ápolni kell ezeket a hagyományokat.

A táblák kihelyezésében - és mindenben, ami előbbre vitte eddig Józseffalva ügyeit – nagy szerepet játszott Dr.Kis-Tóth Lajos, aki ugyan Egerben él, de a szívében továbbra is pataki – pontosabban józseffalvai – polgár…

Ha össze akarjuk foglalni, akkor Józseffalvának a mai napon egyfajta történelmi eseményére került sor, amikor kikerült az utca végére a Józseffalvát jelző tábla. Én azt gondolom, ez a patakiaknak is újdonság, hiszen erről a városrészről hosszú ideig nem tudták, hogy ez valamikor egy önálló városrész volt, 1912-ig Józseffalva, ahol 1785-ben 32 családot II. József letelepített és ez a 32 család saját stílusában, rendkívül szép körülmények között, eredményesen tevékenykedett Sárospatak érdekében.
Ma már persze Sárospatak szerves része, de azért azt gondolom, hogy ezek az események fontosak, mint ahogy polgármester úr mondta, hogy Sárospatak egyfajta mozaikként összerakható. Én azt hiszem, hogy ez a városrész is hozzáadott most ehhez a mozaikhoz egy nagyon szép, bár bonyolult darabot, de ma már ennek a mozaiknak nagyon sok részletét ismerjük.
Ez a mai program arra volt jó, hogy az itt lévő fiatalok ugyanúgy továbbadják majd ezt, és ne abban éljenek, amiben mi éltünk hosszú évtizedekig, hogy nem tudtuk, hogy hol lakunk, mi az eredetünk, honnan jöttünk. Ők már tudják, mert most legalább harmadszor hallották a táblaavatás kapcsán, és ígérem, hogy jövőre egy újabb ilyen ünnepségen megint valami meglepetéssel előjövünk, ahol ugyanezeket el fogjuk mondani a fiataloknak, hogy kitörölhetetlenül megmaradjon az emlékezetükben.

Dr. Hörcsik Richárd polgármester köszöntőjében hangsúlyozta, hogy Sárospatak mindig is befogadó város volt és ma is büszke sokszínűségére.
A város nem csak erkölcsileg, de szerény lehetőségei ellenére kis mértékben anyagilag is támogatta a táblák kihelyezését, amikor a táblák feliratozását 40 ezer Ft értékben támogatta.
Voltak ellenvetések a képviselő-testületben, de a polgármester meggyőzte őket, hogy ez csak egy nagyon kis része annak az értéknek, amivel Sárospatak ezáltal gazdagabb lett: a helyiek sokkal többet adtak hozzá pénzben, munkával és szellemiekben.
Bármely történelmi városrész rukkol elő hasonló „attrakcióval”, a városvezetés hasonló hozzáállására számíthat!


Dr. Hörcsik Richárd


Dr. Tamás Edit


 

További képek a délelőtti táblaállításról>>>                         További képek a délutáni táblaavatásról>>>

Cziczer Katalin - Törő Gábor
/2009.06.17./
 

 

Ünnepi könyvhét 2009

 

        
                

Idén 80. alkalommal rendezték meg országszerte az Ünnepi Könyvhetet. 1929-ben Supka Géza kezdeményezésére tartottak először könyvünnepet, azóta minden évben (kivéve 1957-ben) összefog a könyves szakma, hogy a könyvkultúrát népszerűsítse - Kövér Sándorné könyvtárvezető...

 


 
 


Kövér Sándorné


 

A Művelődés Háza és Könyvtára is igyekezett kivenni részét e nemes feladatból. Június 3-án az Ünnepi Könyvhét nyitórendezvényén Endrei Judittal találkozhattak az érdeklődők a Zrínyi Ilona Városi Könyvtár olvasótermében. A kötetlen beszélgetés alkalmával hallhattunk a televíziós múltjáról, pályaváltásáról, új feladatairól, a család jelentőségéről. Elmondta, hogy a nők szerepe, gondolkodása, tevékenységi köre a 21. századra alaposan megváltozott.
Ahhoz, hogy az új kihívásoknak megfelelhessen, elsősorban önmagával kell harmóniában lennie. Kellő önismerettel és önbizalommal megvalósíthatja elképzeléseit, és idősebb korban is teljes értékű nőként felelhet meg a család, a munkahely és környezete elvárásainak. Könyvei kapcsán kitért a férfi-nő kapcsolatra, a társadalmi szerepük megváltozására. Példákkal illusztrálta, hogy e viszony kialakításában milyen sokat tehetnek a nők. A korosodó hölgyek támogatására, ötletekkel, tanácsokkal való ellátására a Perla Stúdiót, és a Kor-határtalanul klubot alakította ki. Aki végighallgatta Endrei Juditot, megtapasztalhatta, hogy milyennek is kell lennie egy modern nőnek. Mindannyiunk számára kellemes élmény volt nyitottsága, kedvessége, emberszeretete.

Június 4-én Amnesztia napot tartottunk. Többen éltek a lehetőséggel, így nem kellett késedelmi díjat fizetniük a késve visszahozott könyvekért.
Június 5. a könyvbemutatók napja volt. Délelőtt 11 órától Vámosújfalun két mesekönyvvel ismerkedhettek meg a gyerekek. Tusnády Mária 10 olasz népmesét fordított magyarra. Meséskönyve Festett zománc címen jelent meg. Nyiri Péter német nyelvről fordította Robert Reinick: Mesék című kötetét. A 12 történetből képes feldolgozásban hallgathatták meg A gyökérhercegnő meséjét. Az előadásokon az Árpádházi Szent Margit Általános Iskola tanulói működtek közre. Ezekből a könyvekből közelebbről megismerhetjük más népek mesekultúráját, és a nyelvtanuláshoz is jól használhatók. (A könyv egyik oldalán az olasz, illetve a német nyelvű szövege olvashatjuk, a másikon pedig a magyar fordítást.)

Ugyanebben az időpontban a sárospataki kisiskolásoknak Gál Halász Anna új meséskönyvét mutatta be. 2008-ban nagy sikert aratott a „Nagyi mesélj!” című első gyermekkönyvével. Most az Ünnepi Könyvhétre megjelent a folytatás „Nagyi, mesélj még! címen. A lelkes fogadtatás most sem maradt el. A gyerekek élvezettel hallgatták a könyvecske nevelő célzatú kis történeteit.
Délután ugyanezt a varázslatot élték át a vissi gyerekek is. Ők sem akarták elengedni az írónőt, inkább ráadás történeteket kértek. A könyvből készült kifestőkre kaptak aláírást, és kérték „mesenagyit”, hogy máskor is látogassa meg őket.

Június 8-ra könyvbörzét hirdettünk a könyvtárunk bejárata elé. Ide mindenki elhozhatta az otthon fölöslegessé vált könyveit, és szemezgethetett a mások által behozott kötetekből. Bár az eseményt csak egy naposra terveztük, de sokan kérték a hosszabbítást. A kérést meghallgatva még egy napot hosszabbítottunk, így június 9-én 16 óráig lehetett ingyen érdekes könyvekhez jutni.


 

Cziczer Katalin
/2009.06.16./
 

 

Ballagás az Árvayban

 

        
                

A tanév egyik utolsó ünnepi alkalma, amikor a 8. osztályos diákok búcsút vesznek az iskolától. 2009. június 12-én 12 órakor a Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolájában három 8. osztályának utoljára szólalt meg az intézmény csengője - a búcsúcsengő. Felhangzott a búcsúdal, melyet 68 végzős diák énekelt.A vállakon lévő tarisznya, benne a pogácsa, a vándorbot jelkép, az elbocsájtás, az önállóvá válás jelképe...
 


 
 


Kissné Murányi Andrea


 

Részlet Kissné Murányi Andrea igazgatónő búcsúztató beszédéből:
„Minden teremhez, tanárhoz, diáktárshoz sok-sok emléketek fűződik. Az itt töltött évek minden mozzanata összeköt benneteket.
Most elbúcsúznak egymástól az osztálytársak. Nincs több közös osztálykirándulás, farsang, Árvay nap, levelezés az órákon, házi feladat másolás az első óra előtt.
Ugye milyen sok minden megváltozott az elmúlt évek alatt?
De van valami, ami nem változott meg! Az az aggodalom, gondoskodás, amit a jövőtök iránt éreztünk és érzünk. Kollégáimmal együtt örültünk minden sikereteknek, apró örömötöknek, átéreztük a kudarc okozta fájdalmat, bánatot. Mi nagyon büszkék vagyunk rátok és szeretnénk, ha további életetek állomásait továbbkísérhetnénk, legyen az öröm, boldogság esetleg velünk megosztott gond.”
„Az élet érték – vigyázz rá,
az élet vagyon – használd fel,
az élet szeretet – add át magad,
az élet titok – fejtsd meg,
az élet jutalom – érdemeld ki,
az élet élet – éljed!”


 

További képek>>>

Törő Gábor
/2009.06.16./
 

 

Ballagás a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában

 

        
                

Igaz, csúszik az iskolapályázat elkezdése, de a tervezhetőség miatt már nem változtatott a féléves tervén az iskola, így egy héttel a szokásos idő előtt, június 6-án, szombaton tartottuk a 8. osztályosok búcsúzóját. Az elballagó 100 tanulóhoz az égiek is kegyesek voltak, mert éppen a színvonalas műsor befejezése után eredt el az eső...


 
 


Szegedi Istvánné


 

búcsúzó diákok közül a legérdemesebbek itt kapták meg a Rákóczi emlékérmet, amelyet a kimagasló eredményükért vehettek át:
Albert Annamária 8.b, Kiss Ákos 8.c, Horváth István 8.d, Tamás Janka 8.d.

Szintén itt vehették át jutalmukat azok a diákok, akik nyolc év alatt végig kitűnő tanulmányi eredményt értek el:
Albert Annamária 8.b, Géczi Fruzsina 8.c, Kiss Ákos 8.c, Sontra Eszter 8.c, Göttli Boglárka 8.d, Horváth István 8.d, Kucsinka Flóra 8.d,Tamás Janka 8.d.
A kissé meghatódott osztályok osztályfőnökeikkel 8.a osztály, osztályfőnöke Klima Beáta tanárnő;
8.b osztály, osztályfőnöke Sztankó István tanár úr;
8.c osztály, osztályfőnöke Goreczky Gáborné tanárnő;
8.d osztály, osztályfőnöke Bartus Györgyné tanárnő felsorakozva közös dallal búcsúztak el az iskolától, tanáraiktól, itt maradó társaiktól, hogy szeptemberben ki-ki az általa választott középfokú intézményben folytassa tanulmányait.

Az igazgatónő egy Bertold Brecht idézettel búcsúzott volt tanítványaitól:
„Egyszer mindent elér az ember,
Azt is, mi most még messze cél.
Csak küzdj és áldozz, ne csüggedj el,
S győzelmed lesz a hősi babér.”n.


 

További képek>>>

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2009.06.16./
 

 

STOP táblát figyelmen kívül hagyni veszélyes

 

        
                

2009. június 12-én 11 órakor a sárazsadányi bekötőút kereszteződésében az alsó úton személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt - nyilatkozta Bacsó Tibor rendőr őrnagy, a közlekedésrendészeti osztály vezetője…
 


 
 


Bacsó Tibor


 

Egy Suzuki személygépkocsi haladt a 37-es számú főútról lekanyarodva, Sárazsadány felé, az alsó út irányába. Vezetője az alsó úthoz kihelyezett STOP, „ÁLLJ! elsőbbségadás kötelező!” jelzőtáblát figyelmen kívül hagyta, kihajtott az alsó útra és nem biztosított továbbhaladási elsőbbséget az Olaszliszka irányából szabályosan közlekedő AUDI személygépjárműnek.
Az ütközés elég nagy erejű volt, a Suzuki megpördült, az Audi gépkocsi pedig az árokba hajtott. A balesetben két fő - az Audi két utasa – könnyebben megsérült, 8 napon belüli sérüléseket szenvedtek.

Ezen kívül még kisebb koccanásos balesetek történtek a Sárospataki Rendőrkapitányság illetékességi területén.
A Comenius úton két tolató személyautó csúszott össze, személyi sérülés nem történt.  
Június 13-án a déli órákban anyagi kárral járó közúti közlekedési baleset történt a Déryné és az Arany János utcák kereszteződésében.
A Déryné úton közlekedett egy személyautó, ami a részére kihelyezett STOP táblánál megállt, viszont neki jobbról érkezett egy személyautó az Arany János úton, ami úgy kanyarodott be a Déryné útra, hogy érintőlegesen ütközött a neki szabályosan elsőbbséget biztosító személygépkocsival.
Szerencsére csak anyagi kár keletkezett személyi sérülés nem történt.


 

További képek>>>

Cziczer Katalin
/2009.06.16./
 

 

Megalakult a B.-A.-Z. megyei Felnőttképzési Civil Hálózat

 

        
                

Közreműködés közfeladatok ellátásában a felnőttképzés területén A Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség és a Magyar Népfőiskolai Társaság közös programja, melyről melyről a tudósítást küldte Feróné Komolay Anikó Koordinátor ...
 


 
 


Feróné Komolay Anikó


 

A szakmapolitikai prioritások és a források tekintetében nemcsak a felnőttkori tanulás nem kapja meg még mindig a megérdemelt elismerést, hanem azok a civil szervezetek sem, amelyek fő feladatuknak tartják a felnőttkori tanulás tevékeny segítését – annak ellenére, hogy az elmúlt években az élethosszig tartó tanulás kérdése politikailag hangsúlyos helyre került.
Ezt felismerve fogott össze az a két civil szervezet, amelyek szakterületük alapján a legnagyobb országos civil szervezetnek minősülnek
.
A Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség és a Magyar Népfőiskolai Társaság közös projektjében a felnőttképzéssel foglalkozó civil szervezetek érdekképviseleti és szakmai hálózatát kívánja megszervezni és működtetni . Így 2009. május 27-én egy Sárospatakon szervezett Konferencia és Fórum keretében hivatalosan is megalakult 20 tagszervezet együttműködésével a B.-A.-Z megyei Felnőttképzési Civil Hálózat.
A projekt célja, hogy a civil szervezetek képviselői felkészüljenek az érdekérvényesítésre, ismerjenek hatékony módszereket érdekeik képviseletére és hosszú távon működjenek együtt az érdekképviseleti munkában.


 

A szakmai-hálózati együttműködés keretében olyan adatbázisrendszert fejlesztenek ki, amely segítséget nyújt a felnőttképzési munkához, hozzájárul a tudásalapú társadalom létrehozásához és az élethosszig tartó tanulás eszméjének terjesztéséhez.

A kétéves (2009–10) projekt eredményeként négy régió (észak-magyarországi, észak-alföldi, dél-alföldi, közép-dunántúli) 12 megyéjében koordinátorok fogják össze a civil szervezeti munkát, B.-A.-Z-megye koordinátora Feróné Komolay Anikó, aki a május 27-én megrendezett Konferenciát és Fórumot szervezte.( Programja a mellékletben!)
Itt választották meg a tagszervezetek képviselői Bordás István személyében területi képviselőjüket, s majd a 12 megye megválasztott területi. képviselője alakítja meg az országos lobbyszervezetet.
A kiemelt célcsoport, vagyis a civil szervezetek számára rendszeres programok és műhelyek szolgáltatnak majd fejlesztési lehetőséget. A projekt másik célcsoportjaként döntéshozók, szakmai szervezetek és szponzorok megkeresése, tájékoztatása és meggyőzése történik a felnőttképzési civil szervezetek fontosságáról és szükségességéről.( lsd: lobbyszervezet)
A projekt során felmérés készül a civil szervezetek képzési tevékenységéről, oktatói és szakértői bázisáról, valamint ágazati-szakmai igényeikről. A projekt hozzásegíti a szervezeteket nemzetközi mobilitási pályázatokban való részvételre.

A fejlesztési program elért eredményeinek országos bemutatását 100 fős záró konferencia és országos terjesztésű kiadvány megjelentetése szolgálja. A projekt megvalósulása segíti, hogy a szervezetek felépítéséből, felkészültségéből és kapcsolatrendszeréből adódó hiányosságok megszűnjenek, valamint az általános célú felnőttképzés gyakorlatai beépüljenek a magyar civil szféra tevékenységébe. Legfontosabb eredménye egy szubszidiaritáson alapuló felnőttképzési érdekképviseleti hálózat kialakítása és a hatékony szervezeti együttműködés biztosítása.

                                           

További képek>>> 

Törő Gábor
/2009.06.15./
 

 

A Bodrog Néptáncegyüttes Gálaműsorral ünnepli 55. születésnapját

 

        
         
           
 
Június 20-án 17.30 órai kezdettel Sárospatakon, A Művelődés Háza színháztermében a Bodrog Néptáncegyüttes Gálaműsorral ünnepli fennállásának 55. évfordulóját. Darmos István, a táncegyüttes vezetője erre invitálja a város néptánckedvelő lakosságát…

A Gálaműsor első része 17.30-kor kezdődik, amikor először Dr. Szurmainé Silkó Mária Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közművelődési Főosztályának vezetője, majd Dr. Hörcsik Richárd köszönti a több mint fél évszázada fennálló együttest.

A műsor egy látványos szabadtéri programmal folytatódik majd, kb.19 órakor tűzugrás kezdődik az Ady téren, amellyel a program kapcsolódik az Országos Tűzugrás Fesztiválhoz.

A Gálaműsor II. része 19.30-kor kezdődik, amelyben fellép a Bodrog Néptáncegyüttes, a Bodrog Néptáncegyüttes Sárospatak Egyesület, a Kohoutek Együttes (Csehország), valamint az Óbodrog, Öreg Bodrog, és az együttes egykori táncosai ..

A gálaműsorra a belépőjegy ára 1000 Ft/fő, a diákjegy 500 Ft/fő.

 

/2009.06.15./
 

 

Finisébe ért a FŐZZÖN JÁTSZÓTERET AKCIÓ

 

        
                

Mint a jobb oldali plakátra kattintva olvashatták, csatlakoztunk a Delikát által meghirdetett akcióhoz, hogy a vonalkódok gyűjtése utáni sorsoláson nyerve Kispatak játszóterét felújíthassuk – küldi felhívását Szabó András, Kispatak önkormányzati képviselője…
 


 
 


 

Június hónapban még mindenki eljuttathatja hozzám a DELIKÁTOS vonalkódokat, vagy szívesen elmegyek érte. Köszönet az eddigi vonalkódokért, jó érzés, hogy ilyen sokan mögém álltak, nem csak Kispatakról, hanem a városból és a környékről is kaptam kódokat.
 
A vonalkódok leadhatóak az alábbi boltokban elhelyezett gyűjtődobozokban is: REÁL (MÁRKA) ABC; SZIVÁRVÁNY ABC Dózsa György út;
GORECZKI ANDRÁS Árpád úti boltjában; PÁSZTOR és Társa KFT Gárdonyi Géza úti bolt; AJTAI és tsi KFT (BODROG ÁRUHÁZ).
Még egyszer köszönöm az eddigi felajánlásokat, és várom a kódokat.

FIGYELEM! 2009.07.11.-én immár V. alkalommal kerül megrendezésre a Kispataki Bogrács- és Grillparty, melyre Főzőcsapatok jelentkezését várjuk.
Jelentkezni 2009.06.28-ig lehet a 06/70/239-7373- as telefonon, vagy e-mailben a szaboandras@sarospatak.hu címen.


 

Cziczer Katalin
/2009.06.15./
 

 

Ezüstérmes lett focicsapatunk

 

        
                

Az elért eredményt a mérkőzés után a szurkolók és játékosok együtt ünnepelték meg. A labdarúgás szempontjából kedvező időjárásban fogadtuk a bajnokságban jelenleg gyengélkedő Pálháza futballcsapatát. Célul tűztük ki, hogy egy magabiztos győzelemmel zárjuk a szezont. A tudósítást ezúttal is Koscsó István, az STC Baráti Kör elnöke küldte…
 


 
 


Pothurszky Roland

Tőrös Gábor

Zsófi József


 

Ennek megfelelően azonnal támadásba is lendültünk, de csak a 7. gólhelyzetet tudtuk értékesíteni.
A 11.percben Géczi József a jobb oldalon futott fel, majd Pothurszky Rolandnak passzolt, aki megszerezte a vezetést. 1:0
A 18. percben Géczi József szemfülesen szerzett labdát az ellenfél kapusától, s az eredmény már 2:0.
A 25. percben Gierling Csongor adott gólpasszt Pothurszky Rolandnak. 3:0
A 28. percben Pothurszky Roland 18 m-es szabadrúgásgóljának örülhettünk. 4:0
A 41. percben Simkó Gábor gyönyörű cselsorozat után került a kapu közelébe, majd önzetlenül, a jobb helyzetben lévő Pothurszky Rolandnak továbbította a labdát, aki nagy gólt lőtt. 5:0

A második félidő 15. percében Horváth Zsolt folytatta a gólgyártást. 6:0
A vége előtt egy perccel Lukács István éles szögből a kapus és a kapufa között lévő nagyon kis résen talált be erős és pontos lövésével a hálóba, s állította be ezzel a 7:0 arányú Pataki győzelmet. Ezzel a szép győzelemmel zárta csapatunk a 2008-09-es bajnoki szezont és elérte az előkelő második helyet.

Vélemények a mérkőzésről: Zsófi József edző:
Az elmúlt hetekben a Pálháza csapata biztosította tagságát a megyei II. osztályban. Ide már úgy érkeztek, hogy biztos bennmaradók, így nyugodtan játszottak az egész mérkőzésen. A Pataki csapat az első perctől kezdve, (főleg az első félidőben) végig rohamozta a mérkőzést. Rengeteg támadást készítettünk elő. Az első 5-8 percben legalább 4 ziccert hagytunk ki. Később megtört a jég, szép támadások révén 5:0 arányú vezetéssel sikerült zárni az első félidőt.
A másodikban cserével több fiatal játékosnak lehetőséget adtam, emiatt akadozott egy kicsit a játékunk. Így is voltak helyzeteink, s több odafigyeléssel nagyobb gólarányú győzelmet is elérhettünk volna a sportszerű, de nálunk gyengébb játékerőt képviselő Pálháza csapata ellen. A jók között megemlítem elsősorban Szabó Sándor, Pothurszky Roland, Géczi József, Lukács István és Simkó Gábor nevét.

Tőrös Gábor szurkoló:
Sajnálom, hogy csak a második helyen zárt a pataki csapat. A mai játékban több is benne volt. A második félidőben mi magunk bohóckodtuk el a játékot. A legjobbnak járó pezsgőt 4 rúgott gólja miatt szerintem Pothurszky Roland érdemli meg.

Az ifi csapatunk hasonlóan 7:0 arányban nyert!
A találkozót követően a Baráti Kör megköszönte a játékosok színvonalas játékát és a szurkolók támogatását, majd mindenkit vendégül látott egy kis meleg vacsorára. Késő éjszakába nyúló beszélgetéssel zártuk a napot. Gratulálunk mindenkinek! Hajrá Patak!


 

További képek a mérkőzésről>>>      További képek a találkozóról>>>

STC Baráti Kör
/2009.06.16./
 

 

A "szeretet hegedűse" a sárospataki református templomban

 

        
                

Mága Zoltán és az angyalok közreműködésével volt zenés Istentisztelet a sárospataki református templomban. A hírneves művészek Keller József egri téglagyártulajdonos ajándékaképpen léptek fel a templomban, aki ezzel szerzett örömet az orgonafelújítás alkalmából a gyülekezetnek, valamint az alkalom a református szeretetszolgálat jégverés sújtotta szatmár-beregi segélyprogramjához való hozzájárulást is szolgálta...
 


 
 


Mága Zoltán


 

A kedves közvetlenséggel és együttérző szívvel jelen lévő Mága Zoltán egy-egy zeneszámot ajánlással is ellátott. Megemlékezett a 2007-ben balesetben elhunyt Kerchner Zoltánról. A gyülekezet emlékező és hálaadó tagjait is muzsika köszöntötte, mint például a megkeresztelt Stein Hanna Grace-t és családját.

A 70. születésnapját ünneplő Téglás István presbitert, az éven pedagógusi életmű kitüntetéssel elismert 80 éves Magyar Pálnét, a vasdiplomát átvevő Király Bélánét, vagy Dr. Hörcsik Richárd polgármestert, aki éppen előző nap kapta a hírt, hogy nagyapa lett.
A klasszikus művek sorát a Monthy csárdás zárta, amit a gyülekezet nagy tapssal jutalmazott.


 

Református Lelkészi Hivatal
/2009.06.16./
 

 

Köszönet a szavazóknak

 

        
                

Szeretném megköszönni a Lakótelepen élő választópolgároknak, hogy az időközi helyi választáson szavazataikkal engem támogattak legnagyobb arányban. Köszönöm szépen azt a bizalmat, ami ebből visszatükröződik! Nem szeretnék olyasmit ígérni, ami nagyzásnak, vagy túlzásnak tűnne, de azt megígérem, hogy igyekszem meghálálni azt a bizalmat, amit ez a 192 szavazat jelentett – kezdte köszönetnyilvánítását Sikora Attila, a Lakótelep városrész új, választott önkormányzati képviselője
 


 
 


Sikora Attila


 

Most nem szeretnék még konkrét dolgokba belemenni, hiszen néhány nappal a választások után az ember még nincs teljesen tisztában a lehetőségekkel. De azt mindenképpen szeretném felvállalni, hogy becsülettel fogom végezni a munkát. Akinek gondja van, bármikor megtalál a Lakótelepen, hiszen ott élek.
Hamarosan módot fogok keríteni arra, hogy tájékoztassam a lakókat, hogy hogyan és milyen módon tudnak engem elérni. Szeretnék majd egy képviselői ládát is elhelyezni a lakótelepen – mint képviselői panaszláda, vagy ügyfélláda - ahová bedobhatják az üzeneteiket, kérdéseiket, gondjukat, bajukat tartalmazó cédulákat. Ennek a helye valószínűleg a Lottózóban lesz, már a tulajdonossal megbeszéltem.
Illetve, ha üzenni nem akarnak, akkor pedig élőben, a Katona József út 36. szám alatt, ahol bármikor megtalálható vagyok, a hét minden napján, hiszen ott élek. Meg fogom majd adni a telefonos elérhetőségemet, valamint lakossági fórumot is tartok, hiszen most is volt ilyen a kampány során, ahová nagyon sokan eljöttek. Ezúton is kifejezem köszönetemet azoknak, akik részt vettek ezen - közel 50-en voltak - ami nem volt eddig jellemző a lakossági fórumokra.

A fűtésszezon előtt még mindenképpen tartunk egy lakossági fórumot, hiszen a fűtésszámla, Lakótelepen egy igen égető kérdés. Ezért szeretnénk szeptember elején egy olyan fórumot szervezni, ahol az érintett szakemberek és a város vezetői is részt vesznek, ahol ismét átbeszélnénk a fűtéssel kapcsolatos problémákat.


 

Cziczer Katalin
/2009.06.15./
 

 

50 éves a Sárospataki zeneoktatás

 

        
                

Sárospatakon idén az állami zeneoktatás Sárospatakon való kezdésének 50. jubileumi évfordulóját ünnepeljük. Az iskola 10 évig a sátoraljaújhelyi zeneiskola kihelyezett tagozataként, 1969-től pedig önálló iskolaként működött – számol be az iskola eredményeiről az évforduló kapcsán Bálint Béla, a Farka Ferenc Művészetoktatási Intézmény igazgatója…
 


 
 


Bálint Béla

Freidl Andrásné

Darmos Éva


 

Az iskola létrehozásának kigondolója és megalapítója is Csehi Ferenc volt, és az ő munkásságához köthető egészen 2000-ig az iskola fejlődése, az iskolában kialakult módszereknek, rendszereknek az egysége, ill. az ő nevéhez köthető az is, hogy Sárospatakról addig 50-en mehettek zenei pályára.
Feri bácsi sajnálatos betegsége után én vettem át az iskola irányítását. Az intézményt művészeti iskolává alakítottam át, hogy könnyebb legyen a fenntartása. Az elmúlt időszakban minden művészeti ág beindult az átalakult zeneiskolában. 2001-ben felvette Farkas Ferenc nevét és a néptánc tagozaton 250 körüli létszámmal működünk azóta is.

Nagyon szép eredményekkel, antológiás csoportjaink vannak állandóan, országos fesztiválra javasolt csoportok vannak idén is, ahová két antológiás csoport megy.
A képzőművészet területén kezdetektől Baloghné Molnár Irén az, aki viszi a speciális rajz szakot, aminek eredményeként idén fantasztikus eredmények születhettek Tiszavasváriban, ahol a 14 beküldött pályamunkából 13 lett díjazva. Három korcsoportban voltak gyerekeink, akik 2 korcsoportban nem csak a különdíjat, hanem az első 3 helyezést is elhozták, a 3. korcsoportból is a különdíjat nem, de az 1. és 2. díjat szintén elhozták. Sőt, volt egy nemzetközi pályázat, amire a beküldött pályamunkák közül egy gyermekünknek a pályamunkáját javasolták a nemzetközi zsűriből, hogy vegyen részt az európai megmérettetésen is.

Iskolánk 2007-ben kiválóra minősült, és ez is indokolttá tette azt, hogy most már gyönyörű környezetben, a Várkert, Szent Erzsébet u. 12 alatt a táncosoknak és a képzőművészetnek is megfelelő helye legyen az iskolában.

Az eszközök megléte mindig feltétele volt annak, hogy szép eredmények születhessenek. A személyi feltétel adva van, adva volt, a tárgyi feltételekkel megpróbálunk a dolgok elébe menni, ezáltal kedvet tudunk csinálni a gyerekeknek a különböző művészeti ágakban való elmélyüléshez.
Az iskola a nehézségek ellenére stabil abban az időszakban, amikor nagyon sok iskola elvérzett. Ez köszönhető a fenntartónak és köszönhető annak, hogy Sárospatakon fontosnak tartják, hogy a gyerekekkel ilyen módon a művészetek minden területén foglalkozzunk, foglalkozzanak a kollégáink.
Ennek a városnak a szellemisége olyan, hogy fenntartja a művészetek iránti igényt, így volt ez a múltban is és bízom benne, hogy jövőben is, majd ha visszatekintenek, fognak tudni ránk hivatkozni, hogy ebben az időben mi is megtettük azt, amit kellett, és ezért tudott életképesen megmaradni az iskola.

Az iskola az évforduló kapacsán kapott kitüntetései között van a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségének az elismerő oklevele, a Magyar Művészetoktatásért plakett. Az Oktatási Minisztériumtól kaptunk az 50. évfordulóra egy elismerő oklevelet az oktatási munkánkért és a szakmai szervezettől szintén kaptunk egy elismerő díszoklevelet.
Az iskolánkban Freidl Andrásné pedagógus szolgálati emlékérmet kapott az Oktatási Minisztériumtól, ill. Darmos Éva táncpedagógus kapta most meg a Comenius emlékérmet.


 

A játszott darabokról a Meghívóban olvashatnak>>>                   További képek>>>           További képek a díjátadásról>>>                 

Törő Gábor
/2009.06.15./
 

 

Patakiak vitték a Nemzeti Zarándoklat zászlaját

 

        
                

Sok sárospataki szíve dobbant meg, amikor a Nemzeti Zarándoklat zászlaját patakiak kezében látta lobogni 2009. június 11-én. Egy teljes napig volt nálunk a zászló, amikor a zarándoklathoz csatlakozó patakiak vitték tovább Bodrogkeresztúrig gyalogszerrel, az út elején tűző napon, a végén pedig zuhogó esőben. Az útról Aros János alpolgármester kérdeztük, aki végig a csoport élén haladt…
 


 
 


Aros János


Felházi József


Fekete Gyula


 

Sárospatak város képviselőtestülete az elsők között csatlakozott a két polgármester – Köteles László és Lesovics Miklós - kezdeményezéshez. Tettük ezt azért, mert teljes mértékben egyetértünk azokkal a célokkal, melyeket ők fogalmaztak meg. Éppen itt az ideje, hogy a demokráciához híven visszakapják a települések az irányítási jogot, hiszen elméletben demokrácia van, elméletben önkormányzatiság van, ezt azonban a gyakorlatban egyelőre nem látjuk. Erre szeretnénk felhívni a figyelmét a jelenlegi kormánynak és a jelenlegi, parlamentben ülő pártoknak, azok vezetőinek.

Ezért döntöttünk úgy, hogy Sárospatak csatlakozik olyan módon is a zarándoklathoz, hogy ma reggel egy szűk csoport indult el Patakról, és teljesíti azt a távot, amely mára ki van tűzve. A reggeli indulás során a három történelmi egyház vezetőitől kaptunk egy útravalót, kaptunk egy áldást, és nagyon kellemesen, nagyon méltóságteljesen fogadtak minket az útba eső településeken, Bodrogolasziban, Sárazsadányban és itt, Vámosújfaluban is.

Ide várjuk a Komlóskáról érkező zarándokokat, hiszen a pálházai vonal indult el tegnap a Pálháza – Sátoraljaújhely – Sárospatak – Bodrogolaszi -Vámosújfalu vonalon, és ma reggel indult el a komlóskai vonal - ennek a két településnek (Pálháza és Komlóska) a polgármestere volt a kezdeményező. A komlóskai vonalról induló zarándoktársainkat várjuk itt be egy kis ünnepség keretén belül és indulunk tovább Bodrogkeresztúr felé.

Tehát még előttünk van Olaszliszka, Szegilong, Szegi, Bodrogkisfalud és úgy jutunk el Bodrogkeresztúrba, ahol a Zempléni Telpülésszövetség elnöke, Májer József fogad bennünket - aki Bodrogkeresztrúr polgármestere - egy jelképes vendéglátással, illetve egy ünnepi műsorral. A második napi zarándoklatot itt fogjuk befejezni.

Olaszliszkán terített asztal várta a zarándoklat résztvevőit. Polgármestere, Fekete Gyula lelkesen fogadta a vendégeket…
Mi jónak tartjuk a kezdeményezést, amit úgy gondoltuk, hogy közösen támogatunk olyan módon is, hogy Vámosújfalu önkormányzatával együtt vendégül látjuk ebédre a zarándokokat. Mivel kiszámíthatatlan az időjárás, ezért kulturált körülmények között Olaszliszkán, a Művelődési Házban terítettünk meg az ebédhez a megfáradt zarándokoknak.
Mi örömmel üdvözöltük ezt a kezdeményezést és biztos vagyok benne, hogy hozzánk hasonlóan mellé állnak a többi érintett település lakosai is...

Mint Fekete Gyula elmondta, az ebéd a két – szinte összeérő - falu lakossága hozzájárulása volt a zarándoktathoz. Ezt Felházi József, Vámosújfalu polgármestere is megerősítette…

Örülünk, hogy ilyen módon részt vehettünk ebben a megmozdulásban, így teljes lakosságunkkal támogattuk a zarándoklatot. Szívesen láttuk őket vendégül Olaszliszkával közösen, mivel körjegyzőségben állunk velük. Közösen szerveztük a zarándoklat menetútvonalát is településeinken. Nagyon örülünk, hogy ideért, nagy tisztelettel fogadtuk őket az egyházzal közösen. Együtt gondolkodunk, együtt vagyunk velük. Komlóskán együtt vettünk részt az indulásnál, ahol a püspök úr megáldotta a menetet. Bízunk benne, hogy sikere lesz ennek az útnak.


 

Indulás tovább pataki résztvevőkkel>>>           Bodrogolaszi>>>          Sárazsadány>>>       Vámosújfalu>>>       Olaszliszka>>>      Fogadtatás ünnepi műsorral Bodrogkeresztúrban>>>  

   Cziczer Katalin
    /2009.06.15./
 

 

Új járművekkel a fatolvajok ellen

 

        
                

A Sárospataki Rendőrkapitányság illetékességi területén több erdőterület is található. Ezeknek vannak olyan területegységei, amelyek veszélyeztettek, falopások, illegális fatermelések érhetők tetten. Ezek ellen a kapitányság saját hatáskörben már korábban is intézkedéseket vezetett be – nyilatkozta dr.Téglás István, a Sárospataki Rendőrkapitányság vezetője…
 


 
 


dr.Téglás István


Pálmai István


 

Megbeszélést folytattunk az év elején az Északerdő Zrt. Sárospataki Igazgatóságán Pálmai Istvánnal igazgató úrral közösen szervezett értekezlet keretében, beosztott és kerületi erdészekkel, a bíróság képviselőivel, kollégákkal, ahol feltérképeztük a lehetséges megoldási módozatokat.
Ezen részt vett többek között Makkoshotyka polgármesterasszonya, ill. az erdőbirtokossági társulatok képviselői is, valamint a szakigazgatósági hivatalok. Akkor is ígéretet tettünk, valamint korábban a makkoshotykai közmeghallgatás keretében mind a lakosságnak, mind a település vezetőségének, hogy kiemelt figyelmet fordítunk az illegális tevékenységek visszaszorítására.
Ennek keretében kértük most meg a miskolci eszközöket, így egy nagyobb teljesítményű terepjáró BMW motort, ill. egy az Észak-erdő Zrt. által a megyei főkapitányság részére adományozott quad, azaz 4 kerekű kis terepjáró motort. Ezek felhasználásával fogunk most egy akciót végrehajtani itt a makkoshotykai erdőterületen.
Ennek az a lényege az, hogy feltérképezzük ezen a gépjárművek segítségével azokat a területeket, ahol esetleg illegális hulladéklerakók is működhetnek, megelőzzük a bűncselekményt, ill. tulajdon elleni szabálysértésen tetten is érhetjük az elkövetőket.

Év elején már egy nagyobb arányú fellépést is eszközöltünk itt a makkoshotykai területen, amelynek során mind az eszközöket – pl. a motoros fűrészt - mind az eltulajdonított fát lefoglaltuk.
A mai napi akció még sajtó-nyilvános, ezáltal ez egy üzenet az elkövetők számára, hogy beveti a rendőrség mindazon új eszközeit, amelyekkel nem rendelkezett eddig. Hiszen az köztudomású, hogy egy úgymond utcai rendőrjárőr autóval itt a hegyben intézkedni nem lehet. Éppen ezért számíthatnak arra a tilos úton járók, hogy az elkövetkezendő időszakban bejelentés nélkül, váratlan ellenőrzéseket fogunk végrehajtani ezeknek az eszközöknek a segítségével.

Nagyon fontos ez a fellépés az erdők károsítóval szemben, hiszen a nagyságrendről annyit tudok mondani, hogy milliós nagyságrendű az évi jogtalanul eltulajdonított famennyiség értéke, amihez hozzá jön még az egyelőre ki nem mondott természeti károsítás és az, hogy itt a helyreállítása az nem néhány év, hanem néhány évtizedes időszakot jelent – jelentette ki Pálmai István erdészeti igazgató…

Ha a tanácsomra kíváncsiak az érintettek – akik az erdők fatolvajlását életpályának tekintik - akkor nagyon jó, ha komolyan veszik, hogy ez a korlát megszűnik most már, hogy el lehet az erdőben tűnni, a rendőrség és a velük együttműködő erdészek elől, a falopás céljára átalakított járműveikkel. Ennek az időszaknak vége.


 

További képek>>> 

Törő Gábor
/2009.06.15./
 

 

Sárospatak csapata a Balaton Regatta második futamát is megnyerte

 

        
                

Kiemelkedő eredménnyel kezdte az ide versenyévadot a Sárospataki Vízisport Egyesület vitorlás szakosztálya. Az első kihívás a Pünkösdi Regatta volt a lelkes zempléni csapatnak, ami egy 3 napos verseny, komoly távokkal és 300 hajóval. A versenyről Kék Tamás, az egyesület vezetője számolt be…
 


 
 


Kék Tamás


 

Az első napon sikerült egy kiváló rajtolással és remek stratégiával az első helyet elérni. A második nap sajnos vétettünk egy óriási hibát és a rajtot elvétve tetemes hátránnyal indultunk a mezőny után. Bár a szél a segítségünkre sietett - amit eddig sosem tett - sajnos csak a negyedik helyet tudtuk elérni. A harmadik napon nagyon gyenge, lengedező szél várta a rajtnál felsorakozó hajókat. A 23 km-re lévő cél szinte elérhetetlennek tűnt de türelemmel és 7 órás menetidővel Negyedikként futottunk be nagy örömmel, hiszen a mezőny szétesésével összetettben harmadikok lettünk.

A továbbiakban a Balaton Regatta nevű versenysorozatra koncentráltunk. Az első verseny Badacsonyban volt, ami már a leutazásnál próbára tette a csapatot, hiszen Tihany alatt óriás vihar tört ki, ami közel 80 km/h széllel érkezett és pillanatok alatt a nádasban találtuk magunkat, ugyanis a szél tehetetlenül kisodort minket.
Kormánytöréssel megúsztuk, amit későn este megjavítottunk, majd korán hajnalban folytattuk az utat. Az előző napi megpróbáltatások ellenére remek csapatmunkával elsők lettünk. A parti rendezvényen a Legek földje című (szerintem kiváló és hiánypótló) kiadványt népszerűsítettük, ami nagy tetszést aratott a közel 500 fős mezőnyben.

A Balaton Regatta versenysorozat 7 futamból áll, a második Balatonföldváron került megrendezésre. Nagy izgalommal készültünk, hiszen címvédőként nagy szorítás volt rajtunk. Már a rajtnál ránk tapadtak az ellenfelek és ádáz csata bontakozott ki. Sokáig a második helyen vitorláztunk de a cél előtt egy remek taktikai húzással - amit egy rövid, persze célratörő veszekedés előzött - meg elsőként futottunk be. Így a sorozatban magasan vezetünk.
A díjátadón amit az ismert rádiós Búza Sándor vezetett, ért minket egy nagyon kellemes élmény, hiszen a műsorvezetőnk külön kiemelte, hogy a sárospataki csapat ismét első lett, amit nagy taps követett. Sportolónak ettől jobb érzést kívánni sem lehet. Folyt. köv…


 

További képek>>>

Cziczer Katalin
/2009.06.14./
 

 

Méltóképpen emlékeztünk Trianonra

 

        
         

A trianoni diktátum napján, június 4-én az Iskolakertben lévő Trianon Emlékoszlop előtt méltóan, szép versekkel, emlékbeszéddel és tánccal emlékeztünk meg a diktátum aláírásának évfordulójáról. A - még 89 év után is fájó - emlékbeszédet Kiss Endre Józseftől hallhattuk…
 


 
 


Kiss Endre József


Dr. Hörcsik Richárd


 

A ”Honfitársak! 1920. június 4.-én – 89 éve – aláírták a versaillesi Trianon-palotában a magyar nemzet halálos ítéletét. Az ország területét harmadára csökkentették, magyarok milliói kerültek egy csapásra idegen fennhatóság alá. Magyarországot megfosztották önvédelmi képességétől, megbélyegezték, kollektív bűnösség vádjával elítélték, politikai és gazdasági szankciókkal sújtották, abban a reményben, hogy ezek után soha többé nem fog tudni talpra állni. Nincs olyan magyar család, melyet közvetlenül, vagy közvetve ne érintett volna ennek a nemzetgyilkossági kísérletnek a fájdalmas következménye. Magyar az, akinek fáj Trianon – idézhetjük – és hozzátehetjük: nem magyar az, akinek nem fáj, még akkor sem, ha hivatalból annak tekintik”
- kezdte beszédét Kiss Endre József, a megemlékezést szervező Wass Albert Kör oszlopos tagja, akinek minden szava egyetértéssel találkozott a résztvevők szívében… A teljes beszéd szövege itt olvasható.

A beszéd nehéz tartalmát a Farkas F. Művészeti Iskola növendékeinek tánca segített oldani, amit stílusosan a határon túli magyar táncok közül választottak. A versek és táncok után nagyon szépen hangzott az Iskolakert évszázados fái alatt székely és a magyar Himnusz…

Dr. Hörcsik Richárd egy aznap tartott visszahonosítási szertartás alkalmával mondta el érzései és gondolatait a gyászos évforduló kapacsán…

A Trianoni békediktátum szomorú napja ez. Sárospatak azzal járult hozzá az elmúlt 80-90 évben ezen sebeknek a gyógyításához, hogy ápolja a határon túli magyarokkal a kapcsolatot, elsősorban oktatás területén. A város, a Református Egyházkerület és a Kollégium mindig adott alkalmat, lehetőséget arra, hogy tanulhassanak itt határon túli fiatalok.
Mi erre az elmúlt 20 év alatt áldoztunk erre, és szerény lehetőségeinkhez képest ezt tovább is szeretnénk folytatni. Az egyházaink is, nemcsak a református, hanem a római katolikus és a görög katolikus egyházközösség is missziót végez ezen a területen, pl. a nyári táborok szervezésével.
Patakon van egy hagyomány, amely a 70-es, 80-as években a nyári kollégiumok formájában valósult meg. A Kossuth Internátusban, a határon túlról, másod, harmad generációs gyerekeket oktattak a magyar nyelvre. Most szerényebb formában, de ezt is folytatjuk azáltal, hogy az egyházak ezt tovább ápolják.


 
Természetesen nagyon fontosak az üzleti kapcsolatok is. Akik áttelepültek mondjuk Kárpátaljáról, az elmúlt 20 évben segítségül voltak az itteni vállalkozásoknak, dupla nyelvtudásuk miatt is, de helyismeretük miatt is sokat tudtak segíteni és maguk is érvényesültek, akár Ungváron, Munkácson vagy éppen Kijevben tudtak üzletet csinálni.

Sárospatak szeretné megőrizni a híd szerepét, ezért mi mindent megteszünk, hogy az ide jövők magyarok állampolgárságot nyerjenek és nem csak Magyarországnak, hanem városunk nagy családjának alkotó tagjai lehessenek, hogy jól érezzék magukat, hogy munkát és megélhetést találjanak. Ezért ezen a szomorú napon mi is gyógyítjuk azt a sebet, amit a történelem ejtett. Ezek apró lépések.
Azért egy másik szomorú nap is van, a december 4-ei népszavazás. Erre is gyógyírt kell tennünk és úgy hiszem, hogy a május 22. egy olyan dátum, amikor is a Kárpát- medencei és a világ magyar reformátusai egy alkotmányt fogadtak el. Ez egy nagyon-nagy ünnepély volt Debrecenben, ahol magam is részt vettem, majd az Országgyűlésben a rákövetkezendő kedden a napirendben is elmondtam, és maga a kormány is üdvözölte ezt az örömünnepet.

Lélekben mi egyek vagyunk. Sajnálom, hogy a határ másik oldalán vannak olyan politikusok - akiket most nem akarok a hely és az alkalom miatt bármilyen jelzővel illetni - akik otromba módon belegázolnak egy másik nemzetnek a lelkiismeretébe, holott mi nem szeretnénk mást, mint a magyar anyanyelvet használni, iskolában magyarul tanulni és a magyar identitást megőrizni. Mi csak egyszerűen európai magyar polgárok szeretnénk lenni. Olyan nagy bűn ez Szlovákiában? Olyan nagy bűn ez Romániában? Ez európai standard, hát hol vagyunk mi ehhez? Remélem, hogy hamarosan a szlovák belpolitika is megváltozik és nem szitokszóként használják azt, hogy magyar.
Sárospatak szeretné gyógyítani ezeket a sebeket, mi határozottan kiállunk magyar véreink, magyar testvéreink mellett. Nem akarunk határváltoztatást, nem akarunk emiatt belviszályt akármelyik országban. Mi mindig betartottuk az elmúlt 80-90 évben az európai standard-et, a kisebbségek tiszteletét és a többség tiszteletét. Viszont ezt elvárnánk a másik oldaltól is, akár Romániában, Szlovákiában vagy éppen Ukrajnában.
Baj van. 20-30 év múlva már nem lesz kiért dalt énekelni, nem lesz milyen magyarsággal kapcsoltat tartani a határ másik oldalán. Borzasztó ez az asszimiláció, ez nem európai standard. Ezt kell nekünk törvényes eszközökkel, az európai módszerekkel elősegíteni, hogy ez a folyamat megálljon. Mikor következik már el, hogy felnő egy olyan fiatal politikusi generáció Európa szerte, akik másképpen gondolják mint a mostaniak?

További képek>>>

Törő Gábor
/2009.06.14./
 

 

Közmunkások a közbiztonságért

 

        
                

Újabb 9 fiatalt tudtunk alkalmazni az Út a munkához program keretén belül, tehát kilenc, eddig segélyen vagy rendelkezési támogatáson lévő fiatalt vett fel a Polgármesteri Hivatal – nyilatkozta Aros János alpolgármester…
 


 
 


Aros János


 

Őket a közterület felügyelethez osztottuk be munkára, hiszen ez az intézmény az, amely megerősítve Sárospatak közbiztonságához hozzá tud járulni. Tehát a most felvett fiatalokat, a polgárőrség és a rendőrség vezetőit, ill. a közterület felügyeletet hívtam össze egy beszélgetésre, ahol vártuk az említett szervektől azokat a kéréseket, azokat az észrevételeket és természetesen tanácsokat, utasításokat, amelyeket föl tudunk használni majd a munkánk során, hiszen csak így, szorosan együttműködve - tehát rendőrség, polgárőrség, közterület felügyelet – tudjuk majd azt garantálni, hogy Sárospatak közbiztonsága tovább növekedjen.
A fiatalok tehát az utcán fognak szolgálatot teljesíteni. Nekem későbbi tervem az, hogy minden egyes városrésznek minden egyes képviselői körzetnek meg legyen a saját közterület felügyelője, aki legalább hetente egyszer végig fogja járni a körzetet, be fog csengetni azokhoz a lakókhoz, akikről tudjuk, hogy egyedül vannak, és segítségre szorulnak és mintegy kapcsolatot fog tartani a lakosság, a választott képviselő és az önkormányzat között.
Kérem a lakosságot, hogy fogadják őket szeretettel, segítsék a munkájukat, és bármilyen észrevételük van, akkor azt jelezzék a közterület felügyeleten keresztül felénk, hogy minél hamarabb segíteni, vagy ha kell, akkor változtatni tudjunk.


 

Törő Gábor
/2009.06.14./
 

 

Szívélyes fogadtatásban részesültek a zarándokok Sárospatakon

 

        
                

A június 10-én elindult Nemzeti Zarándoklat első napjának végállomása Sárospatak volt. A Pálházától idáig gyalogolt, megfáradt zarándokokat hideg itallal és pogácsával fogadtuk, az ünnepi műsor után pedig egy babgulyással pótolhatták a nap során elveszített energiát. Talán ennél is jobban estek számukra a szívélyes szavak, melyekkel Dr.Hörcsik Richárd polgármester, országgyűlési képviselő és minden felszólaló őket köszöntötte…
 


 
 


Dr. Hörcsik Richárd
Makovecz Imre


 


 

Dr. Hörcsik Richárd polgármester Makovecz Imre, városunk díszpolgára levelének felolvasásával kezdte a Zarándoklat köszöntését:
„Magyar Testvéreim!
A zarándoklás évezredek óta megszentelt vonulás. Vonulás a fájdalomból, a megaláztatásból, a sötétség világából az öröm, az emelkedettség, a világosság országába.
A magyarságnak elege lett Trianonból, az igaztalan szétszóródtatásból, a hazug, gazdag álkommunistákból! Zászlók alatt, daloló szívvel, ragyogó tekintettel akarunk a jövőnk felé haladni, amelyet végre mi mondunk meg, és mi valósítunk meg. Emeljük fel szívünket és induljunk el végre azon az úton, melyre nem rejtőzködő pénzemberek, új honfoglalók, vagy más idegenszívűek terelnek bennünket, hanem menjünk azon az úton, melyet évezredekkel ezelőtt őreink állítottak.
Isten áldja meg zarándok Testvéreimet!”

A továbbiakban a polgármester elmondta, hogy Sárospatak Város Önkormányzatának többsége az elsők között csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, majd a középkorból hozott egy példát, amikor Európát háborúk sújtották, amit senki sem tudott megállítani. És akkor jött Assisi Szent Ferenc, aki a szeretet szavával és összefogásra buzdítással győzte le a fegyvereket.
A mi korunkban ugyan nem a fegyvereké a szó, viszont szeretetlenség és acsarkodás jellemzi, de én hiszek abban, hogy a szeretettel és az összefogással ma is lehet változást elérni. Elindultunk és elmondjuk panaszainkat, reméljük lesz aki meghallgatja – fejezte ki a zarándoklatba vetett hitét Dr.Hörcsik Richárd.

A Művelődés Háza előtti tér megtelt emberekkel, a területet pedig a Zempléni Lovas Egyesület és a Honfoglalási Emlékpark lovasai határolták. Az ünnepélyes, buzdító szavak folytatásaként, időnként felhangzott egy-egy „helyeslő”, hangos nyerítés, mintha a lovak régmúlt bíztató üzenetét továbbították volna…
Virágh Sándor református lelkész hiányolta a diákságot, akiknek már a város határában kellett volna sorfalat állni egy ilyen zarándoklat előtt, amely a nemzet egységéért indul útnak, majd bejelentette csatlakozási szándékát. (Ezt be is tartotta, másnap tagja volt a Pataktól Bodrogkeresztúrig gyalogoló csoportnak.)
Telenkó Miklós parókus rövid példabeszédében azokat az embereket méltatta, akik képesek tenni, áldozatot hozni ha szükség van rá.
Szamosvölgyi Péter Sátoraljaújhely polgármestere már saját városában köszöntötte a menetet, de itt is szót kért, hogy a patakiak előtt is kifejezze egyetértését a zarándoklat céljait illetően.
Lesovics Miklós meghatottan köszönte meg a sárospataki fogadtatást, majd elhelyezték a „kincses ládában” vidékünk földjét. Patraskó Tamás, a Honfoglalási Emlékpark kitalálója és működtetője stílusosan lóháton vitte a ládához küldeményét.

A zarándokok fogadását a magyaros, szabadtéri műsor tette színessé, amely óvodások játékával kezdődött, majd énekelt Szebényi Lucia, a Csimpolya Gyermektánccsoport sárközi és szilágysági táncokat mutatott be, az Összesített Kórus a Magyar Éneket és a Tartsd meg hazánkat énekelte, a Görög katolikus Kórus pedig a Szeretet Himnuszát. A érzelmektől fűtött programot Aros János alpolgármester bejelentése fejezte be, ami a másnap reggeli indulásról szólt, felajánlva saját részvételét is.


 

        Sárospatak felé közeledik a Zarándoklat>>>                     A Zarándoklat köszöntés Sárospatakon>>>

Cziczer Katalin
/2009.06.14./
 

 

45 éve házasokat köszöntöttek Végardón

 

        
                

Szokásos keddenkénti összejövetelükre érkeztek a Végardói Nyugdíjas Klub tagjai, akik közül egy házaspárra meglepetés várt. 45. házassági évfordulójuk alkalmából egy közösen elfogyasztandó ünnepi ebéddel fogadták Soltész Miklóst és feleségét. A meglepetést fokozta, hogy egy nagy csokor virággal megjelent a polgármester is...
 


 
 


Soltész Miklós és felesége

Egyed Attila


 

A város vezetése az elmúlt időszakban több jubiláló családot, iparost és intézményt is köszöntött. Legtöbbször figyelmünk az intézmények felé irányul, amikor is valamelyik 50, 40 vagy 30 éves fennállását ünnepli. Ez nagyon szép és jó dolog, de az intézmények mögött mindig keresnünk kell az embert.
Ugyanígy fontos számunkra, hogy itt Végardón, ha egy család tisztességben és békében megélt házasságban 45 évet - még kimondani is hosszú - ez példát ad a mai fiataloknak és tiszteletet érdemel. Városunk vezetése fontosnak tartja, hogy minden ilyen évfordulónál köszöntsük őket. Egyrészt megköszönjük a város részéről, hogy kitartottak Sárospatak mellett, hogy itt tisztességben leélték az életüket és munkájukkal példát adtak. Másrészt viszont figyelni kell arra, hogy megbecsüljük, a - most már nyugdíjas korú – polgárokat.
Nekünk különösen fontos a rohanó életben, hogy legyen figyelmünk az idősek fele, akik a házasságban eltöltött 45 év után megérdemlik a különös tiszteletet.
Majd 30-40 év múlva a mostani fiatalokat is nyilván fogja köszönteni az akkori városvezetés - ha együtt tudnak maradni – a példa itt áll előttük. Becsüljük és tiszteljük egymást! Ne csak az intézményeket, hanem az intézmények mögött álló polgárokat is.

A jubiláló házaspárnak Egyed Attila választott önkormányzati képviselő is gratulált…
A Végardói Tájházban vagyunk, ahol a Nyugdíjas Klub szervezésében Soltész Miklós és felesége 45. házassági évfordulóját ünnepeljük. Ezúton is gratulálunk ehhez a szép időhöz, amelyet megéltek együtt jóban-rosszban. A Nyugdíjas Klub ezzel az ebéddel lepte meg őket, hogy emlékezetesebbé tegyék ezt az amúgy is nagyon szép napot.

A meglepetés megszervezésében nem kis része volt Kovács Zoltánnénak, a nyugdíjas klub vezetőjének…
Hazai születésű házaspárról van szó, akik 45 éve kötöttek házasságot és úgy gondoltuk, hogy ezt azért nagyon meg kellene ünnepelni, hiszen nem kerek szám ugyan, de azért nagyon szép szám. Azt gondolom, hogy ez a fiataloknak nagyon jól példázza, ahogy mondja a film, hogy jóban-rosszban. Én azt gondolom, hogy ezt meg kell ünnepelni - egyébként keddenként járunk össze - és valóban, ez a kedd egy kicsit ünnepélyesebb lett.
Mi a férjemmel már 47 éve vagyunk házasok, és én ma is ugyanazt a fiút választanám, ezért érzek velük együtt…


 

                                                                                                                                  További képek>>>

                                                                                                                                       Törő Gábor
                                                                                                                                     /2009.06.13./
 

 

Elindult a Nemzeti Zarándoklat

 

        
                

Amikor a Nemzeti Zarándoklat gondolatával megkeresett engem a két polgármester úr, akkor pillanatok alatt szót értettünk egymással, hiszen azt hiszem, hogy mindannyian érezzük és látjuk azt, hogy valami nagyon nincsen rendben ebben az országban – nyilatkozta Dr. Bölcskei Gusztáv tiszántúli püspök, a MRE lelkészi elnöke, mikor 2009. június 10-én Pálházán, a Nemzeti Zarándoklatot útjára indította…
 


 
 


Dr.Bölcskei Gusztáv


Köteles László


Lesovics Miklós


 

Olyan indulatok szabadulnak el, amelyek szembefordítanak egymással embereket, csoportokat, és ilyen körülmények között nagyon tiszteletre méltó, hogy elindulnak az emberek együtt, közösen, áldozatot hozva, amit nem kérnek tőlük, nem kényszerítik ki, nem parancsolják nekik, hanem azt mondják, hogy lássuk már meg, hogy kik is vagyunk ebben az országban: hívők, nem hívők, önkormányzatok, történelmi egyházak.

Én azt hiszem, hogy ilyen eseményekre van szüksége annak az országnak, amelyik annyira elvesztette a reménységét, annyira elvesztette a jövőbe vetett hitét. Egy ilyen megindulással, megmozdulással úgy gondolom valóban fel lehet rázni embereket, rá lehet arra ébreszteni, hogy megtudják, mi a fontos és mi a lényeges. Mi az, amiért érdemes áldozatot hozni, tenni és ami felülemeli azokon a napi konfliktusokon, ellentéteken, amelyek csak mérgezik az emberek életét.

Június 10-én indulunk Pálházáról, ez a leghosszabb szakasz, ez az ún. keleti szakasz, ez több mint 300 km, mi indulunk ma. Holnap indul június 11-én Komlóska, ami csatlakozik rá a mi menetünkre, de még ez is a keleti szakaszhoz tartozik – kezdte tájékoztatását a Nemzeti Zarándoklat indulásáról Köteles László, Komlóska polgármestere…

Utána indulnak a szegedi részről fölfele, mert az a következő szakasz, majd indulnak Székesfehérvár részéről ugyanabba az irányba - nyugati szakasz - és úgy indul majd következőként a balassagyarmati rész. Tehát egy kereszt formálódik meg az országban és ezen minden nap csatlakoznak hozzánk. Nyolcan, tízen, százan, kétszázan, településenként változóan, és mire Budapestre érünk 20-án, már azt szeretnénk, hogy az országnak jelentős része tudja, hogy mi a célja ennek a zarándoklatnak, miért indultunk el az összefogás erejével, és miért próbálunk meg egy békés zarándoklatot levezényelni ebben az országban.

A zarándoklatunk célja az, hogy közelebb hozzuk egymáshoz az embereket. Annyit vállaltunk, hogy elindulunk az összefogás útján és nagy örömmel látom, hogy egyre többen csatlakoznak hozzánk – tette hozzá Lesovics Miklós, Pálháza polgármestere...
Valamint szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy értékeket képviselünk. Mint legitimen választott településvezető polgármesterek, számunkra a legnagyobb értéket a településeinken élő emberek jelentik, valamint az ott lévő épített örökségeink és természeti kincseink. Erre szeretnénk felhívni a figyelmet.

A gondolat már régebben megszületett, az előkészítő munka pedig március elejétől folyik, rengeteg munkánk van benne. Elmondhatom, egy óriási csapat állt össze az ország minden részéről. Néhány sarokszámot ha mondok, 750 km a zarándoklat útvonala, számos települést érint és a keleti útvonal 335 km hosszú. Minden településtől nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk, mindenütt szeretettel fogadnak bennünket, így ez egy szeretetünnep is lesz. A fagyos hangulatot ezzel szeretnénk oldani az országunkban, hogy közelebb hozzuk egymáshoz az embereket. Beszélgetünk, egyik településvezető találkozik a másikkal, és mindannyian egy közös célért zarándokolunk, azért, hogy a nemzetünk elinduljon az összefogás útján.
Azért gondoltunk a vallási színezetre, mert szükséges, hogy áldás legyen ezen a zarándoklaton, mint minden zarándoklaton. Nem véletlenül vállaltuk föl a Szent István király intelmeire és intézkedéseire való figyelemfelhívást, ugyanis ezer évvel ezelőtt alapította a megyerendszereket, tehát ezer tulajdonképpen ezer évesek az önkormányzati rendszerek is.
A zarándoklat vallási jellegével továbbá szeretnénk távol tartani azokat a negatív indulatokat, amelyek egy ilyen nagy rendezvényt bárhol és bármikor fenyegethetnek.
Én úgy gondolom, hogy ha az áldás rajta lesz a ezen a zarándoklaton - ami egy világi zarándoklat - az kellő mértékben távol tartja a rossz indulatot és kellő mértékben megerősíti azt az összefogást és azt a szeretetet, amely cél érdekében indulunk.
 


 

További képek>>>


                        Elindult a Nemzeti Zarándoklat from Zemplén TV on Vimeo.

                                                                                                                                         Cziczer Katalin
                                                                                                                                         /2009.06.13./
 

 

Szakmai nap az Erdészeti Igazgatóságon

 

        
                

Az Országos Erdészeti Egyesület helyi csoportja 2009. május 22-én tartotta idei szakmai rendezvényét, melynek házigazdája a Sárospataki Erdészeti Igazgatóság volt. A szakmai nap témája a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése keretében megvalósult, cigándi árapasztó tározó körüli hullámtörő erdősáv telepítési munkálatainak bemutatása volt tekintve, hogy az említett tározó erdősítési munkálatait a sárospataki erdészet végezte – nyilatkozta Sándor Zsolt erdőmérnök…
 


 
 


Sándor Zsolt


 

A program az erdészet épületében kezdődött, ahol a résztvevők egy előadás keretében ismerkedtek meg az elvégzett munkával. A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése kapcsán elsőként megvalósult cigándi tározó, hullámtörő erdősávját mintegy 147 hektáron alakították ki az elmúlt ősz folyamán.

A kialakított erdősávot - illeszkedve a termőhelyi adottságokhoz - mintegy 60 hektár füzes, 25 hektár hazai nyaras, 60 hektár tölgyes alkotja.
A terepi program a tározó vízügyi jelentőségének és egyediségének bemutatásával kezdődött egy rendkívül érdekes előadás, illetve bemutató keretében, amelyet az ÉKÖVIZIG helyi munkatársa tartott.

A terepi program további részében a résztvevők az erdőtelepítéseket tekintették meg.
A szakmai nap az erdészet tanácstermében egy finom ebéddel és kötetlen baráti beszélgetéssel zárult.


 

További képek>>>

Törő Gábor
/2009.06.13./
 

 

Újabb visszahonosítási ünnep volt a Polgármesteri Hivatalban

 

        
                

Szerencsére nem először osztozhatunk azok örömében, akik visszakapták azt az állampolgárságot, ami jogosan megilleti őket, hiszen minden ősük magyar állampolgár volt mindaddig, amíg egy felelőtlen, rossz döntés miatt más országban nem találták magukat…
 


 
 


Jana Katerina

Bartha Örs

Dr. Hörcsik Richárd


 

Jana Katerina gyógyszerésznő Kárpátaljáról került vissza az Anyaországba. Ennek történetét így mesélte el: Ukrajnában, Nagyszőlősön születtem. Először a letelepedési engedélyt kérelmeztem, hogy biztosan ne utasítsák vissza az egyetemre való jelentkezésemet. Utána, amikor bekerültem az egyetemre, akkor úgy gondoltam, hogy már nincs értelme visszamenni Ukrajnába, itt szerettem volna maradni, ezért kértem a magyar állampolgárságot. Tavaly diplomáztam és sikerült állást találnom. Lassan már egy éve itt dolgozom, és itt tervezem a jövőmet. Jó érzés ez, nagyon sokat vártam rá, hosszú út vezetett idáig…

Bartha Örs református lelkész Erdélyből, Székelyföldről érkezett…
Én eddig is ugyanúgy magyarnak éreztem magam mint most, csak hát a szolgálatomhoz és hivatásomhoz ez hozzátartozik illetve nagyban megkönnyíti, hogy magyar állampolgár vagyok. Ezek az adminisztrációs ügyek ezek kelletek, szükségesek voltak.
A változást igazából még nem tudtam átérezni, azt hiszem, csak ezután fogom megtapasztalni, hogy milyen teljes státuszban Magyarországon élni.

Dr.Hörcsik Richárd polgármester mindig, most is a legnagyobb figyelemmel és odaadással végezte a visszahonosítási ceremóniát…
Ez egy felemelő esemény. Évente legalább 2-3 alkalommal tesznek állampolgári esküt itt a Polgármesteri Hivatalban azok a polgárok, akik valamilyen formában, nemcsak Magyarországhoz, hanem Sárospatakhoz kötődnek. Ez egy örömteli dolog, hiszen Sárospatak lakossága több mint két évtizede állandóan fogy, elvándorolnak a fiatalok, mivel kevés a munkahely, nem találnak megélhetést a környéken.

Ilyenkor nagyon meg kell becsülnünk, hogy vannak olyan fiatalok, akik idejönnek. Az más kérdés, hogy Kárpátaljáról, Erdélyből, akár a Délvidékről kérik magyar állampolgárságukat, Ezért duplán is öröm számunkra, nemcsak Magyarország népessége gyarapodik, hanem Sárospatak népessége is.
Sárospatak az a hely, ahol találkoznak a nemzetiségek és találkoznak az elszakított országrészekből ideérkező polgárok.

Sárospatakon missziói feladat, ápolni a határon túlra szakadt magyarság fiataljainak az oktatását. Olyan tanintézményeink vannak - a Református Kollégium, a városi fenntartásban működő Árpád Vezér Gimnázium, a szakképző iskolánk, vagy a zeneiskolánk - akik mindig abban gondolkodtak, hogy hogyan tudunk segíteni a határ másik oldalán lévő magyarjainknak.

Nagyon sok kárpátaljai, felvidéki és erdélyi diák tanult itt, ennek nagy hagyománya van, hiszen a Református Kollégium mindig ilyen tanintézete volt a városnak az elmúlt 400 évben. Mi ezt a hagyományt tovább folytatjuk, talán éppen ezért nagyobb az állampolgársági esküt tevők száma ebben a városban.
Fontosnak tartom, hogy mindannyian úgy gondoljuk, hogy Sárospataknak, mind az önkormányzatnak, mind az itt lakó polgároknak és a tanintézeteknek ez egy missziói feladatuk.


 

További képek>>>

Cziczer Katalin
/2009.06.13./
 

 

Erdei Óvoda

 

        
                

 


 
 


Egyed Katalin


 

Minden évben szervezünk többnapos erdei óvodát, melynek az évek során fokozatosan kialakult a programja. Helye mindig a lakóhelyünkhöz közel eső Zemplén hegység, Újhuta – nyilatkozta Egyed Katalin, a Carolina Tagóvoda vezetője...

Célunk a természet megismerése, közvetlen megtapasztalás útján. Az erdei programok megszervezésénél figyelembe vettük a gyermekek életkori sajátosságait, teherbírását, szükségleteit. Ráirányítottuk figyelmünket a természet tiszteletére és védelmére. Különös figyelmet fordítottunk a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre, akik számára az óvodai nevelésen túl üdülési lehetőségként is szolgált ez a program.


 

További képek>>>

Törő Gábor
/2009.06.13./
 

 

Pedagógusnap a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában

 

        
                 
 


Király Béláné


 

Június első vasárnapja a pedagógusok köszöntéséé. Az iskolában is kis ünnepséget szerveztünk, ahol az 1.a osztályosok műsora köszöntötte az intézményi dolgozókat - nyilatkozta Szegedi Istvánné, igazgatónő...

Hagyományosan itt került sor az alkalmazottak gyermekeinek köszöntésére, akik most végeztek egy-egy oktatási intézményben.
A kora délutáni rendezvényünkre meghívtuk nyugdíjas pedagógusainkat is, akik közül sok szeretettel köszöntöttük Király Bélánét, Sárika nénit vasdiplomája átvételének alkalmából.
A közös ebéd elfogyasztása után jó volt közvetlenül beszélgetni ezen a délutánon, majd együtt átmentünk a városi pedagógus ünnepségre.
 


 

További képek>>>

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2009.06.12./
 

 

XXXI. Csereháti Fesztivál

 

        
      

              

 


 
 


Darmos István


 

A Farkas Ferenc Művészeti Iskola Pacurka gyermektánccsoportja a szlovákiai Buzitán a XXXI. Csereháti Fesztiválon vett részt a hét végén. A fesztivál programjában magyarországi és szlovákiai magyar, valamint szlovák együttesekkel, s citerazenekarokkal léptek fel a pataki gyerekek - küldte a tudósítást Darmos István...

- A csoport ebben a tanévben rendkívül jó eredményeket - a Vécsey Kamaratánc Versenyen korosztályi II. helyezést és az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület Regionális Fesztiváljáról a gyermektánc antológiára szóló jelölést – ért el. Ezek után a tanév szép lezárása volt a Csereháti Fesztiválon a csoport fellépése. A fellépés mellett a gyermekek kézművességgel és szabadidős programokkal is foglalkoztak, s megnézték a Szeredás Együttes Három bajusz című dramatikus műsorát.


 

Cziczer Katalin
/2009.06.12./
 

 

Kerti-party a Mese Óvoda és Bölcsődébe

 

        
                

2009. június 06-án szombaton a Mese Óvoda és Bölcsőde Szülői Szervezete kerti-partyt szervezett az intézmény mellett működő alapítvány, valamint az óvoda kollektívájával közösen. Az udvarra tervezett rendezvény szabadtéri lebonyolítását sajnos az idén is megakadályozta az időjárás – tájékoztatja az érdeklődőket Ledvainé Szendrei Ágnes, intézményvezető...
 


 
 


 Ledvainé Szendrei Ágnes,


 

Így az Újbástya Rendezvénycentrum adott otthont a rendezvénynek. Fellépett az óvoda tánccsoportja, a gyermeket Darmos Éva készítette fel. Azt követően Rusznyák Ágnes 8/c és Braun Réka 8/a osztályos tanulók énekeltek. Meglepetéssel szolgáltak az óvoda dolgozói, akiket Bódiszné Hajnal Aliz felkészítésével adtak elő egy zenés műsorszámot. A Makkhetes Étterem által felszolgált vacsora után a talpalávalót Májer Attila szolgáltatta. Vacsora után a táncot mellőzőknek póker-partyt szerveztek.
Az est folyamán tombolasorsolásra is sor került. Rengeteg ajándék talált gazdára egy-egy szerencsés nyertes által. A közel 100 résztvevő köteletlen, vidám hangulatban töltött el egy kellemes estét. A rendezvény bevételét a szervezők az óvoda udvarán álló nádfedeles ház tetőfelújítására kívánják fordítani.

Ezúton köszönetet mondunk mindazoknak, akik közreműködésükkel, illetve felajánlásaikkal hozzájárultak a rendezvény sikeréhez!
Aros János, AZÁRIA Bt.. Baba-Világ, Baloghné Siska Nikoletta, Bartusz Józsefné, Bódiszné Hajnal Aliz, Bokréta Virág- és Ajándékbolt, Boleró Divatáru – Balogh Pál, Borostyán Ötvös Műhely, COLLEGNO Bt., COLUMBIA Butik, Csákiné Szabó Ágnes, CSILLAG Babaruházat – Hagymási Józsefné, Darmos Éva, DERESZLA Pincészet, Dr. Hörcsik Richárd, Erdős Tamás, EURONICS Műszaki Áruházlánc, FOR YOU 2 Kft. - Ékszerbolt, FOTON Kft., GLASS, Bőrdíszmű, Gombos Levente István, Greskó Lászlóné, HEITZMANN Cukrászda, HUMANITAS Gyógyszertár, HUSZÁR ÉTTEREM, Jakab Gábor, J-PRESS
Katica Édesség – Quelle Bolt, Keszeg Horgászbolt, KIKISE Kft. (Ruhadiszkont), Király János, KORONA Lakásfelszerelés, KORONA Lakásfelszerelés - Simai Gábor, Kövér Zsolt, LE-PORELLÓ 2005. Kft., Májer Attila, MAMINTI Teaház és Kávézó, Mátyás Csabáné, Mayher László, M-COMPUTER Kft., Megay Oktáv, MOMO Üzletház, Móré Ferenc, M-VILL Kft., Napfény Szépségstúdió, NATURATIO Kft., Népművészet és Ajándék Üzlet, PALATINUS Fürdőszobaszalon, Pizza Expressz, POLOPONT, Poremba Marianna, PORTIUS Pincészet, Prezent BT., PUMA Sportruházat, RFV-Sárospatak Nonprofit Kft. Saláta László, Sárospatak Város Önkormányzata, Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete, STOP Üzletház, Stumpf Tímea, Szabó Dániel, Szabó Katalin., Szűcs Ilona szülői felajánlások, Tótin Erika, Traszik Miklós, Újbástya Rendezvénycentrum, Vár-Kereskedelmi Kft., VECTRA 2003. Kft., Virág Varázs.


 

További képek>>>                   További képek2>>>

Törő Gábor
/2009.06.12./
 

 

A dobogó második fokán állnak kézilabdásaink

 

        
                

Izgalmas, fordulatos végjátékkal – végül – az ezüstérmet szerezte meg kézilabda csapatunk az NBII Észak-Keleti férfi felnőtt csoportjában. Az egyetlen csapat, amelynek sikerült megelőzni a hazai oroszlánokat nem más, mint a nagy rivális Hajdúböszörményi KSE. A tavalyi idény során is Ők bizonyultak a legnagyobb ellenfélnek. Akkor a mi fiaink jöttek ki győztesként. Sajnos most nem sikerült megvédeni a bajnoki címet. Az ezüstérem azonban megérdemelten lóg kézilabdásaink nyakában.

Az idény alatt volt minden, ami egy ilyen kemény, profi csapatot érhet. Voltak sikerek, örömök, könnyek, összezördülések, összeborulások… ami hiányzott; a KÖZÖNSÉG.
Voltak nem várt elvesztett mérkőzések, hihetetlen győzelmek, könnyfakasztóan szép, igényes játékok stb. Azonban mindezeken felül a legfontosabb, hogy LÉTEZIK EGY CSAPAT, ahol életre szóló barátságok születtek, születnek. Ez a csapat ezzel tud az élmezőnyben lenni. A pályát elhagyva nem vállnak el útjaink. Hatalmas egység uralkodik a csapaton belül. Vannak összetűzések, mint a legjobb családban is, de ezek nagy része építő jellegű és csak erősíti a csapatot.

Sárospataki Polgárok! Becsüljük meg ezt a csapatot és ha találkozunk velük bátran gratuláljunk nekik, mert megérdemlik! 3-4 megyén keresztül viszik Sárospatak hírét és tanulják meg sokan és egyre többen a város és a csapat nevét. Jövőre kívánok a csapatnak sok szurkolót és azt, hogy sikerüljön visszaszerezni a legfényesebb érmet és csapatunk újra „bajnokcsapat” lehessen. Ehhez kívánok neki sok erőt és kitartást! Gratulálunk!


 
 


További képek>>>

Cziczer Katalin
/2009.06.12./
 

 

Beszámoló a Tokaj-hegyalja Fejlődéséért Szövetség találkozójáról

 

        
                

A Tokaj-hegyalja Fejlődéséért Szövetség (TFSZ) 2009. május 21-én konzultációra hívta Zemplén térség Tourinform-irodáinak vezetőit, amelynek témája a borvidék egységes fejlődésének turisztikai, közigazgatási és törvényi vonatkozású lehetőségei, valamint a megvalósítás hosszú távú céljai és kezdeti lépései volta - nyilatkozta Marcziné Szappanos Judit...
 


 
 


Marcziné Szappanos Judit


 

A Takács András, a TFSZ munkatársa által kezdeményzett, jó hangulatú megbeszélésnek az Aranyos-völgy csodálatos környezetében igényesen kialakított Völgykapu Fogadó adott otthont. A találkozón részt vett Nagy Júlia, a Tourinform Tokaj vezetője, Blanár Róbert a sátoraljaújhelyi Zemplén Tourinform vezetője, jómagam a Tourinform Sárospatak vezetőjeként, valamint Alkonyi László borász szakíró és Illés Tamás, a Magyar Bormarketing Kht. és egy tokaj-hegyaljai borászati egyesület képviseletében.

A szövetség tagjai a borvidékünkön működő hét nagy borászati egyesület, amelyeknek szoros együttműködése első ízben látszik megvalósulni. A közös fellépést elősegítette a Világörökséghez tartozó kultúrtájat az utóbbi időben ért támadások sorozata, azaz az ismert környezetkárosító beruházások megkezdése is. A világörökségek védelmére szolgáló készülő törvény akár ez év decemberében az Országgyűlés elé kerülhet. A törvénytervezet alakulását a Szövetség is befolyásolja véleményével. Fontosnak tartják az 5 kistérség területéhez tartozó Tokaj-hegyalja egységes közigazgatását, turisztikai lehetőségeinek jobb kihasználását és a szomszédos zempléni kistájak, a Bodrogköz és a Hegyköz attrakcióinak beépítését a borturisztikai csomagokba.

Kérdésemre, mennyire törekednek arra, hogy egyértelmű legyen, a „Tokaj” név valójában a borvidék 27 települését takarja, Takács András azt válaszolta, igen fontos kérdés ez, éppen ezért szorgalmazzák többek között a hivatalosan is tokajira leegyszerűsített Tokaj-hegyaljai borvidék nevének visszaszerzését, ami a területen élő polgárok és az itt dolgozó borászok identitásának helyreállítása érdekében is nagyon fontos, és elengedhetetlen a több évszázados hagyományokat ápoló világörökségi kultúrtáj méltóságának visszaállításához. Megbeszéléseink a jelentősebb szolgáltatók bevonásával tovább folytatódnak.


 

További képek>>>  

Cziczer Katalin
/2009.06.12./
 

 

Meghívták a leendő első osztályosokat

 

        
                

„Sok újdonsült
kisdiáknak
kitárul egy új világ…”

2009.május 27-én játékos ismerkedésre hívtuk az első osztályokba beírt tanulókat a Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolájába. A gyerekek megismerhették leendő osztálytársaikat és tanító nénijüket is, így szeptemberben már ismerősként köszönthetik egymást. Meseolvasás, érdekes, játékos logikai feladatok, zenés mozgás várta a kicsiket.
A foglalkozáson mindenki ügyesen és aktívan vett részt.


 
 

További képek>>>  

/2009.06.11./
 

 

Kistérségi műhelymunka a könyvtárban

 

        
                

Az előzetes tervekhez képest változás történt: technikai problémák miatt nem Háromhutában, hanem a könyvtárban tartottuk meg soron következő összejövetelünket. Így is sok fontos dolgot kellett egyeztetni - nyilatkozta Kövér Sándorné, a könyvtár vezetője...
 


 
 


Kövér Sándorné


 

Az éves költségvetés alapján ütemezni tudtuk a rendezvényekre vonatkozó elképzeléseket, illetve szó esett a második félév feladatairól.
Elkezdődött az állományrevízió Bodrogolasziban, és ősszel még Háromhutában is esedékessé válik a leltár.

Szolgáltató könyvtárként A Művelődés Háza és Könyvtára sikeres pályázatot nyújtott be az NKA könyvtári szakkollégiumához. Ennek eredményeként a mozgókönyvtári szolgáltatások népszerűsítésére könyvtárunk közel félmillió forintot nyert egy színes, népszerűsítő kiadvány megjelentetésére.

Erről tájékoztattam a könyvtáros kollégákat is, és megbeszéltük, hogy milyen feladataik lesznek ezzel kapcsolatban. A határidő elég rövid, így mindenki pontos munkájára feltétlenül számítok! Legközelebb a Műhelymunka szeptemberben lesz, de a nyáron is végezzük feladatainkat!


 


Cziczer Katalin
/2009.06.11./
 

 

Ajándékozz élményt!

 

        
                

Rendhagyó módon telt egy délelőtt a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola elsősei számára június 3-án. Így év vége felé, néhány pillanatra a vakációtól, a padban ülve bizony lassan múlik az idő. Bezzeg lóháton és” Piczinke” vonaton vágtat! - számolt be a kirándulásról Sóstói Andrásné...

Ezt a nem mindennapi élményt kapták ajándékba elsős tanítványaink iskolánktól. A képek magukért beszélnek. Köszönjük a Betyár Lovastanyán töltött kellemes órákat, a lovaglást, kúszást-mászást az akadálypályán, és persze a vonatozást.
Mi, tanító nénik a boldog, sugárzó gyermekarcokat.
 


 
 

További képek>>>  

/2009.06.11./
 

 

Képzőművész fiatalt támogat a Zempéni Kiwanis

 

        
                

A Kiwanis áldásos tevékenysége mindig fiatalokhoz kapcsolódik. Gyerekeket ajándékoznak meg, vidítanak fel, segítenek a tanulásban. Ezúttal egy képzőművész fiatalembernek segítenek tanulmányai befejezésében. A részben sárospataki tagokból álló Zempléni Kiwanis Klub nevében Kanesütz Tibor nyilatkozott…
 


 
 


Kanesütz Tibor
 


 

A mi kis csapatunk évtizedek óta azon munkálkodik, hogy fiatalokat karoljon fel és azoknak, akik rászorulnak, segítséget nyújtson. Általában az a gyakorlat, hogy inkább csoportoknak adtuk, amit össze tudunk gyűjteni, de most egy fiatalember fordult hozzánk azzal a kéréssel, hogy segítsük tanulmányainak befejezését.

Szeretné befejezni a Képzőművészeti Főiskolát, és mivel nagyon ígéretes, jó szobrai, képei vannak, úgy gondoltuk, hogy kis segítséget nyújtunk neki a célja eléréséhez. Reméljük ezzel jobban kötődik majd Zemplénhez, másrészt ha majd felnő, akkor mint mecénáshoz mi is küldhetünk hozzá gyerekeket, s ő segítheti tovább a következő nemzedéket.

Mindenre egyre kevesebb pénz jut manapság - ezt mindenki érzi - és a művészeteknél, a kultúránál ez fokozottan jelentkezik, mert az emberek az olvasásról és a képek vásárlásáról szoknak le leghamarabb - tisztelet a kivételeknek, mert azért vannak környezetünkben is olyanok, akiknek a felvásárolt képeiből kiállítás nyílhatna.
Ez a fiatalember újhelyi és a segítségadás úgy kapcsolódik Sárospatakhoz, hogy a klubunk Sárospatakon van. A klubunk tehát kapcsolatot jelent Sátoraljaújhely és Sárospatak városok között és a mi klubunk alapította meg legelőször azt, amit előtte évtizedek óta nem tudunk megcsinálni, hogy Sárospatak és Sátoraljaújhely egy asztal köré összeüljön.

Varga Sándor elmondta, hogy a támogatás nagyon sokat segít a művészeti pályán lévő fiataloknak, mert a tanulás és a munkák kivitelezése is költséges, és nem mindenkinek tudják a szülei finanszírozni. Budapesten az élet is költséges így nagyon sokat jelent neki ez a segítség, amiért hálás a Kiwanis Klubnak.


 

További képek>>>  

Törő Gábor
/2009.06.11./
 

 

Rendben zajlott le a szavazás Sárospatakon

 

        
                

Az Európai Parlamenti és időközi helyi választásokat alapos felkészülés előzte meg Sárospatakon, így valójában nem lepett meg, hogy dr.Szabó Rita aljegyző, a helyi választási iroda vezetője semmi hibáról, vagy rendellenességről nem tudott beszámolni a szavazás esetéjén. Beszámolt viszont arról, hogy 17 választókörben zajlott a szavazás, ahol az országos átlaggal megegyező arányban járultak urnához a választópolgárok – annál mindössze 0.1%-kal volt magasabb a részvételi arány. Tőle tudtuk meg azt is, hogy az időközi helyi választáson, a 6-os számú választókerületben (Lakótelep) a négy induló közül Sikora Attila kapta a legtöbb szavazatot.

Miközben nekünk, egyszerű választópolgároknak, csak annyit kellett tennünk, hogy elmenjünk szavazni – sokan még erre sem voltak képesek – a szavazásban közreműködőknek az egész napjukat igénybe vette, sőt a Polgármesteri Hivatalban még este 9-kor is nagy volt a sürgés-forgás. Az ő munkájukról Dankóné Gál Terézia számol be olvasóinknak…


 
 


dr. Szabó Rita


Dankóné Gál Terézia


 

A szavazóhelyiségek 1900 órakor történő bezárását követően a Szavazatszámláló Bizottság tagjaira, a bizottság munkáját segítő jegyzőkönyvvezetőkre, a szavazóköri eredmény megállapításától – a választási iratoknak a Polgármesteri Hivatalba történő beszállításáig – sok, szerteágazó, nagy figyelmet, pontosságot igénylő munka vár. Még órákat dolgoznak a szavazókörben.

Mindeközben a Polgármesteri Hivatal Választási Irodájának dolgozói felkészülnek a szavazólapok első számlálását követően telefonon történő úgynevezett előzetes adatok fogadására, ellenőrzésére és számítógépes feldolgozására.

Amikor a szavazóhelyiségben a Szavazatszámláló Bizottság tagjai elvégzik feladataikat – többek között érvényes, érvénytelen, rontott szavazólapok számának megállapítása, az érvényes szavazatokat tartalmazó szavazólapok listánkénti, jelöltenkénti csoportosítása, legalább kétszeri számlálása, a szavazólapok előírás szerinti csomagolása, szavazóköri jegyzőkönyvek, adatlapok kiállítása, delegáltaknak másolatok átadása, stb. – a választási iratokat, szavazólapokat tartalmazó lezárt urnát, üres urnákat a Szavazatszámláló Bizottság elnöke és a jegyzőkönyvvezető beszállítja a Polgármesteri Hivatalba.

A Választási Iroda dolgozói az átvételi elismervényben részletezettek szerint átveszik az iratokat, urnákat, amely során többek között ellenőrzik a szavazóköri jegyzőkönyv és adatlap kitöltését, az átvevők összeolvassák a szavazóköri jegyzőkönyvek 1-es, 2-es példányában szereplő adatokat, ellenőrzik a számszaki összefüggéseket, ellenőrzik továbbá a nap folyamán a szavazás során kiállított egyéb választási iratokat, például mozgóurnás szavazás nyilvántartása, igazolással történő szavazás nyilvántartása, mozgóurna kérelmek, bevont igazolások megléte, szavazólap elszámolás, stb.
Az átvételt követően, ha az átvevők mindent rendben találtak, a szavazóköri jegyzőkönyv 1-es számú példánya számítógépes feldolgozásra kerül.
Amíg a számítógépes feldolgozás történik, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke a szavazóköri jegyzőkönyvvezetővel együtt a kijelölt helyen átadja a szavazólapokat tartalmazó lezárt urnát, bélyegzőt, fel nem használt iratokat, stb.
Mindezek megtörténtét követően tekintjük a Szavazatszámláló Bizottság munkáját befejezettnek.

A szavazóköri jegyzőkönyv számítógépes feldolgozását követően a Helyi Választási Iroda vezetője és helyettese a jegyzőkönyveket előírás szerint beszállítja a 10. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda székhelyére, Sátoraljaújhelybe, ahol ismételt ellenőrzés mellett azokat átveszik, majd innen az OEVK Választási Iroda vezetője az éjszaka folyamán az illetékességi területéről átvett valamennyi szavazóköri jegyzőkönyvet a Területi Választási Irodába (Miskolc) szállít és átad, innen pedig az Országos Választási Irodához (Budapest) történik a jegyzőkönyvek beszállítása.

Figyelemmel arra, hogy az Európai Parlament tagjainak választásával egyidejűleg Sárospatakon időközi helyi önkormányzati képviselő-választásra is sor került – 6. számú egyéni választókerület, 8. számú szavazókör – ezen választás kitűzésétől a választás befejeződéséig a Helyi Választási Bizottság is működött. A szavazás napjáig több alkalommal ülésezett, mely során nyilvántartásba vette a jelölő szervezeteket, jelölteket, jóváhagyta a szavazólapok adattartalmát, a szavazás napján pedig megállapította a 6. számú egyéni választókerület választási eredményét.

A választás lebonyolításában megközelítőleg 160 fő vett részt, akiknek ezúton is köszönjük felelősségteljes, nagy türelmet, kitartást igénylő munkájukat.


 

                       További képek a szavazásról>>>                            További képek a további adminisztrációról>>>

Törő Gábor
/2009.06.11./
 

 

Most először az őstermelőknek is kell iparűzési adót fizetni

 

        
                

Az utóbbi hetekben nagyon felborzolta a kedélyeket az őstermelők iparűzési adófizetési kötelezettsége, miután megkapták azt a tájékoztatást, hogy elsőként ebben az évben iparűzési adót kell fizetniük. E kötelezettség hátteréről dr. Szabó Rita, Sárospatak város aljegyzője tájékoztatja olvasóinkat…
 


 
 


dr. Szabó Rita


 

Érthető, hogy meglehetősen rossz fogadtatása volt ennek a tájékoztatásnak. Szeretném hangsúlyozni, hogy ebben a vonatkozásban a Polgármesteri Hivatal kénytelen végrehajtani a magasabb rendű jogszabály, ez esetben a helyi adókról szóló törvény rendelkezéseit, mely szerint a mezőgazdasági őstermelő is vállalkozónak minősül, ha tevékenységéből származó bevétele a 600.000,- Ft-ot meghaladja.

Fontos annak tisztázása, hogy ki minősül vállalkozónak a helyi iparűzési adó megfizetése szempontjából. Más a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meglévő vállalkozói fogalom, és más a helyi adókról szóló törvény meghatározása. Ez utóbbi törvény hatálya tehát kiterjed az őstermelőkre is.
Hogy miért pont most jelentkezik az adózási teher, arra az a jogszabályi magyarázat, hogy az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkat követően 2007. december 31-éig rendelkezhettek úgy az önkormányzatok, hogy a helyi rendeletükben - az általános szabályokhoz képest – további mentességet vagy kedvezményeket biztosítanak a vállalkozóknak. Élt ez a mentesség Sárospatakon is, de miután nincs arra törvényi felhatalmazás, hogy 2008. január 1-je után külön menteségeket biztosítson a képviselő-testület, sajnos ilyen vonatkozású rendeletmódosítást nem hozhatunk.
Tehát, 2008. volt az első olyan év, amelyről bevallást kell tenniük az őstermelőknek is. A bevallás megtételének a határideje 2009. május 31-e volt.

Miután általánosságban a vállalkozóknak, beleértve az őstermelőket is, iparűzési adót kell fizetniük Sárospatak területén, két lehetőség áll rendelkezésünkre: vagy egyetlen vállalkozó sem fizet, tehát mindenki mentesül a helyi iparűzési adó alól, vagy – sajnálatos módon – az őstermelőknek is iparűzési adót kell fizetniük. Természetesen akkor, ha éves bevételük meghaladta a 600.000,- Ft-ot.

Az önkormányzatok helyzete sem másabb az átlagemberekétől, mi is csak a megszorításokat és a többletfeladatokat tapasztaljuk, így az iparűzési adó bevételről nem tud lemondani a város. Mindaddig, amíg a Magyar Országgyűlés nem módosítja a helyi iparűzési adóról szóló törvénynek a vállalkozókra vonatkozó meghatározását, addig a Polgármesteri Hivatal ügyintézőinek sajnos ezt kell végrehajtaniuk. Tudjuk és érezzük, hogy mennyire nehéz az emberek megélhetése, nehéz az őstermelők és nagyon sok kisvállalkozó helyzete is, Sárospatakon és az ország jó részében.
Nem tehetünk mást, nekünk az a kötelességünk, hogy végrehajtsuk a jogszabályi rendelkezéseket, hiszen felettes szervek ezt számon kérhetik a Polgármesteri Hivatalon.


 

Cziczer Katalin
/2009.06.10./
 

 

A legek földje: Zemplén

 

        
                

Az Újbástya Rendezvénycentrumban, a sajtó képviselői előtt mutatta be Siska Tamás és Marcziné Szappanos Judit Tourinform Irodájuk hiánypótló kiadványát, ami nagyon vonzóan sorolja fel Zemplén azon értékeit, amikért érdemes idelátogatni…
 


 
 


Marcziné Szappanos Judit

Siska Tamás


 

Zemplén Tourinform irodáiban, számos turisztikai szolgáltatónál és településen elérhető a ,,Legek földje: Zemplén" című térségi kiadvány, amely Zemplén értékeit négy nyelven, sok fotóval, A/4 formátumban 36 oldalon keresztül mutatja be. A kiadvány az Újbástya Rendezvénycentrum és a Tourinform Sárospatak közös munkája.
Az érték-kincstár összeállításának célja a figyelem felkeltése Zemplén turisztikai attrakciói, lehetőségei iránt. Szerettük volna, ha mindenki talál az érdeklődésének megfelelő vonzerőt térségünkben, amely a természeti, kulturális és építészeti értékekben bővelkedve valóban a legek, a különleges értékek földje.

Dr.Hörcsik Richárd polgármester, aki szintén jelen volt a sajtótájékoztatón, örömmel és érdeklődéssel vette kézbe az új kiadványt…

Mi tudjuk, hogy milyen szép Zemplén, de aki 80-100 km-re, vagy még annál is messzebb él innen, az már kevésbé. Nem elég szépnek lenni, ezt láttatni is kell a sajtóban, ilyen kiadványokban és különböző szakmai fórumokon. Az a kezdeményezés jól mutatja, hogy Sárospatak komolyan készül a turisztikai évadra, sőt az elkövetkező évtizedekre. Ennek az első terméke ez a kiadvány, melyben Sárospatak már megadta ez első impulziust a turizmusban való összefogásra, hiszen formálódóban van a turisztikai desztináció, aminek a központja Sárospatak lesz, éppen ez az intézmény. Mi összefogást érünk és magunk is ezt gyakoroljuk, hiszen ebben a kiadványban nem csak Sárospatakról van szó, hanem az egész Zemplénről. Benne van Hegyalja, Hegyköz, Bodrogköz, de még a
közeli Taktaköz és Abaúj egy része is, ugyanis egyedül nem lehet turisztikai desztinációt felmutatni.
Nem kértünk pénzt a környező településektől, mégis benn vannak, mert szerettük volna, hogy az ide érkező turista olyan csomagot kapjon, amelyben ne csak egy napra, de hetekre való látnivaló van.
 


Dr. Hörcsik Richárd

 

Cziczer Katalin
/2009.06.10./
 

 

Végre megszabadulhattunk az elektromos hulladékoktól

 

        
                

Régi gondunk volt - sárospataki lakosoknak - hogy nem tudtuk, hogyan szabadulhatnánk meg az évtizedek alatt felgyülemlett az elektronikai hulladékainktól, a régi, rossz TV készülékektől, monitoroktól és nyomtatóktól, de még sok kisebb-nagyobb háztartási gépet fel lehetne sorolni - nyilatkozta Keresztény Natália, a Zempléni Hulladékkezelési Kft. Munkatársa...
 


 
 


Keresztény Natália

Aros János


 

Mivel ezek veszélyes hulladéknak minősülnek, a kukába nem tehettük – a legtöbb bele se férne – és lomtalanításkor sem viszik el. Ezért örültünk sokan a lehetőségnek, hogy a régi Márka ÁBC parkolójában ezeket leadhattuk. Kérem olvassák el a szervezők sajtóközleményét ezzel kapcsolatban, ami sok érdekes információt tartalmaz..

Hozd vissza, Sárospatak! - Ajándék járt a hulladékért a Környezetvédelmi Világnapon Bedobták a hárommilliomodik palackot

Sárospatak, 2009. június 5. – Hulladékcsere akcióval ünnepelte a Környezetvédelmi Világnapot az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. Sárospatakon. A szelektív hulladékgyűjtést koordináló szervezet az Electro-Coord Magyarország Kht.-val és a Zempléni Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft.-vel összefogva szervezte meg az egész napos programot. Aros János alpolgármester is bedobta a magáét.

Június 5-ét 1972 óta a világ szinte minden országában a környezetvédelem világnapjaként tartják számon. Nem véletlen hát, hogy az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. öt évvel ezelőtt éppen ezt a napot választotta Hozd vissza! névre keresztelt programjának elindítására. A szervezet célja az volt, hogy ismertté és népszerűvé tegye a gyűjtőszigeteken történő szelektív hulladékgyűjtést, és ezáltal minél több csomagolási hulladék juthasson vissza a körforgásba. A Hozd vissza! program az elmúlt években 40 városba jutott el, hogy megkedveltesse a szelektálást az emberekkel. Idén, kilenc másik település mellett, Sárospatak volt a nap házigazdája.

A sárospatakiak az otthon felhalmozódott üveg, papír és műanyaghulladékokat, valamint az elektronikai hulladékokat adhatták le a kijelölt gyűjtőszigetnél, a Márka ABC előtti parkolóban. A Hozd vissza, Sárospatak! gyűjtőnapot délelőtt 10 órakor Aros János alpolgármester nyitotta meg, többször is kiemelve a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát. Aki este 6 óráig különválogatott hulladékkal érkezett ide, újrahasznosított anyagból készült ajándékot kapott: üvegért bögre, papírért jegyzettömb, műanyagért bevásárló vászontáska, fémért kulcstartó, elektronikai hulladékért pedig világító kulcstartó járt.
 


 
„Az üveg üresen is érték” – ez volt az idei akció mottója, ennek megfelelően az iskolák számára meghirdetett verseny főszereplője is az üveg volt. Az ÖKO-Pannon levélben kérte fel a sárospataki iskolaigazgatókat, hogy mozgósítsák a diákokat az üveggyűjtésre. Az osztályok 20 db üveggel nevezhettek – lehetett közöttük színes vagy átlátszó, kicsi vagy nagy, italos vagy befőttes. A legtöbb üveget gyűjtő osztályt az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. 10 ezer forintos könyvvásárlási utalvánnyal jutalmazza.

Az üveg szelektív gyűjtésének jelentőségére hívta fel a figyelmet Aros János alpolgármester is, aki a Hozd vissza Sárospatak! akció nyitó eseményeként jelképesen elhelyezte az idei hárommilliomodik üvegpalackot a szelektív konténerben. Az ÖKO-Pannon számításai szerint ugyanis a Környezetvédelmi Világnapra a szelektíven visszagyűjtött üvegek száma elérte a hárommillió darabot. Ahhoz azonban, hogy a keletkező üveghulladék előírt arányát (2009-ben 32 százalék) hasznosítani tudjuk, a lakosság aktív részvételére van szükség az év hátralévő részében is.

A Hozd vissza! akcióhoz immár harmadik éve csatlakozik az ELECTRO-COORD Magyarország Kht., amely a használt elektromos és elektronikai berendezések egész országra kiterjedő begyűjtését, elszállítását, szakszerű kezelését, ártalmatlanítását, hasznosítását koordináló szervezet.
Mi számít elektronikai hulladéknak?
Háztartási nagy- és kisgépek, mint pl. hűtőszekrény, mosógép, vasaló, villanyborotva, mikrohullámú sütő, stb.; szórakoztató elektronikai készülékek, pl.: magnó, rádió, tv, dvd-, cd- és videólejátszó, fényképezőgép stb.; számítástechnikai berendezések: pl.: számítógép, monitor, mobiltelefon stb., világítótestek: pl.: izzók, fénycsövek, lámpatestek stb.
Miért fontos, hogy a használt elektromos és elektronikai készülékek ne az árok partján végezzék?
Egyrészt azért, mert ezek a készülékek, azon túl, hogy elcsúfítják a települések határait, a környezetre veszélyes anyagokat is tartalmazhatnak, melyek szakszerű módon történő eltávolításával, ártalmatlanításával csökkenthető a talaj és a levegő szennyezése. Másrészről, a feldolgozott hulladék 80 százaléka az ipar számára újrahasznosítható másodnyersanyagot biztosít. Így hosszú távon tisztábbá, élhetőbbé válik világunk.
További információ:

Pribelszki Edina - ÖKO-Panonn Nonprofit Kft. - 1/383-9305 - epribelszki@okpannon.hu
Sinka Gabriella - Noguchi Porter Novelli - 70/280-2209 - gsinka@noguchi.hu
Keresztény Natália - Zempléni Hulladékkezelési Kft. - 47/362-852 - szhkkft@t-online.hu

Törő Gábor
/2009.06.10./
 

 

Erdélyi Nap az Erdélyi János Általános Iskolában

 

        
             

A gyermekek és mi felnőttek egyaránt nagy várakozással indultunk 2009. június 04-én az Erdélyi János Általános Iskolába, ahol immár hatodik alkalommal került megrendezésre névadónk tiszteletére, a róla elnevezett Erdélyi-nap – küldte tudósítását Végh Gabriella pedagógus…

Az iskola pedagógusainak és minden dolgozójának munkájához, valamint a program sikeréhez ebben az évben a Sátoraljaújhelyi Ifjúsági Egyesület is hozzájárult, a Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén-Térségi Egyesületével együttműködésben.
A nap egy rövid megnyitóval kezdődött mely után Erdélyi János Iskolakertben található szobrának megkoszorúzása következett. Az iskola tornaterme még előző este megtelt a tanulóink által, ebben a tanévben készített szebbnél szebb alkotásokkal: rajzokkal, papírból, agyagból készített használati és dísztárgyakkal. Néhány igazán kiválóan sikerült remekmű előtt elámulva álltunk meg: mi mindenre képesek tanulóink. Délelőtt még három kedves műsorszámmal szórakoztatott el minket a harmadik, ötödik és az első-második osztály. Vidám, zenés kis jelenetek voltak, melyeken azonban a lelkes és komoly pedagógusmunka minden nyoma meglátszott.
Az időjárás kifogástalan volt, így alkalom nyílt arra, hogy – mint minden évben most is – az események nagy részét a szabadban bonyolítsuk le. A Fiatalok Fiatalokért egyesület (Miskolc) Mini Ifjúsági Szolgálata arcfestéssel, kézműveskedéssel, sőt egy hatalmas sikert aratott trambulinnal szórakoztatta iskolánk tanulóit, mely utóbbin még néhány bátrabb felnőtt is megmutathatta hajlékonyságát, mozgékonyságát. Csak úgy röpködtek a szaltók és a vidám kacaj…A felsőbb évesek az Észak-magyarországi Regionális Képző Központ OMNI-Bus-án a pályaorientációval kapcsolatos információkra kaphattak válaszokat.

Az iskola pedagógusai is kivették részüket a kézműves foglalkozások lebonyolításában: üvegfestés, origami, emblémakészítés között válogathattak a gyerekek. Közben az udvar egy másik részében fergeteges sportverseny zajlott. izmainkat most is, mint minden évben a sportvetélkedőn kívül Arosné Czakó Rita gyógytestnevelő is átmozgatta egy zenés torna keretében. Az épületben néhány irodalmat kedvelő tanuló összemérte tudását szellemi síkon is: Erdélyi János életéről, munkásságáról adtak számot egy rövid vetélkedő keretében, ahol egyik zsűritagként a Művelődés Háza és Könyvtár munkatársa, Krenyiczkiné Sárosi Krisztina is segédkezett. Szerencsére a sok meghívott vendég odaadásával támogatta a mai nap szenzációs hangulatát, így eljött hozzánk és agyagozni tanította a gyerekeket Jakab Gábor, valamint ebéd után ma nem szieszta következett, hanem egy igazi bűvész, Hegyaljai Sándor kápráztatott el minket varázslásával, mutatványaival. Néhány műsorszámba még a gyerekeket is bevonta, végül aztán a tanulóink el sem akarták engedni bűvészünket.
A ráadás ezután következett. A Sátoraljaújhelyi Ifjúsági Egyesület a Magyar Élelmiszerbank Egyesület, a NetMagic 2001 Kft. a Mozgáskorlátozottat Sárospataki és Zemplén Térségi Egyesülete támogatásával meglepetés uzsonna érkezett, mégpedig hatalmas gólyalábakon érkezett hozzánk egy fiatalember, aki Hlinyánszky Tamás gólyalábas eszközein lépegetve osztotta ki a finomságokat és apró ajándékokat.
A nap végén elfáradva, de nem elgyötörten terültünk el, s örömünkre szolgált, hogy a gyerekek, a vendégek, az iskola dolgozói egyaránt elégedetten és élményekkel feltöltődve térhettünk haza.

Mennyire igaz Tolsztoj mondása: „Úgy a gyermek, mint a felnőtt, csak bizonyos ösztönzött állapotban fogékony a benyomások iránt. Ezért egészen goromba hiba, - amellyel fölösen találkozunk – ha a vidámság szellemét a tanító az iskolában ellenségnek tartja s onnan számkiveti.”
A program önkéntesei voltak az iskola dolgozói mellett: Barati Ádám, Dede Klára, Fábián Gyula, Gergely Miklós, Gombos Ferenc, Kelemen László, Mike Adrienn, Schafer Kinga.


 
 

Erdélyi János Általános Iskola
/2009.06.10./
 

 

Szomorú futballhétvége

 

        
             

Az ellenfél az a boldogkőváraljai csapat volt, aki a tavaszi szezonban komoly erősítésüknek köszönhetően nagyon jól szerepel. Két fordulóval a vége előtt második helyezésünk a tabellán nem volt veszélyben, de azért a győzelem volt a cél – küldte tudósítását Koscsó István, az STC Baráti Kör elnöke…
 


 
 


Pothurszky Roland


Punyi Gyula


Zsófi József


 

A mérkőzés előtt ifi csapatunk játszott, s 2:2 arányú döntetlent ért el. Szomorúak is voltak a végén, hogy nem győztek, de azt gondoltuk, hogy a felnőtt csapatunk győzelme majd feledteti ezt.
A mérkőzés elején komoly támadásokat vezettünk, de ahogy ez sokszor lenni szokott, „kontratámadásból” mégis az ellenfél ért el gólt.
A 9. percben a nézők szerint lesen lévő csatár szerezte meg a vendégek vezető gólját.0:1
A 18. percben kb. 18m-re a kapunktól szabadrúgást végezhettek el a vendégek. A lövés a kapusunkról kipattant, de a vendégek hamarabb eszméltek és másodszorra be is lőtték a hálóba a labdát.0:2. Nem sokkal később már szépíthettünk volna, de a kapufáról kifelé pattant a labda.
A 29. percben végre meglett a pataki nyomás eredménye: Pothurszky Roland szép gólja visszahozta a reményeket.1:2 Ezután még erőteljesebben támadtunk.
A 34. percben a 16-oson belül Pothurszky Rolandot felvágták, de a bíró sípja néma maradt! A 36. percben egy ritkán látható szerencsétlen gólt kaptunk. A nagy igyekezetben három védőnk úgy futott össze, hogy mindannyian a földre kerültek. Így az üresen, egyedül álló csatárnak nem volt nehéz dolga a kapusunkkal szemben.1:3. Csapatunk most sem adta fel. A 60. percben újra Pothurszky Roland hozta vissza a reményeket. 2:3
Sajnos nem sokáig örülhettünk, mert két perc múlva újra a mi hálónkban kötött ki a labda. Ez a helyzet mindenki szerint les volt, csak a bíró szerint nem.2:4
Három a magyar igazság! Ez most a les gólokra is igaz volt, ugyanis a 75. percben megkaptuk a harmadikat is. 2.5
A 79. percben ismét felkapaszkodtunk. Egy baloldali szögletből Espák Pál talált a hálóba.3:5
Bármennyire furcsa, de, ahogy küzdöttünk és amennyivel jobbak voltunk még ekkor sem hittük el, hogy elveszíthetjük ezt a mérkőzést. Csodálkozva néztünk, amikor egy pataki cserénél még pályára sem léphetett a játékos már ki is állította a bíró. Amikor viszont látványosan felvágták a csatárunkat a büntetőterületen belül és nagy meglepetésünkre a játékvezető sípja megint néma maradt, akkor már nem csak sejtettük, hogy nem csak a 11 boldogkőváraljai játékost kell legyőzni. Sajnos nem sikerült, maradt az 5:3 arányú vendéggyőzelem.
Az okokról két szakembert kérdeztem.

Punyi Gyula a SUSI tanára, aki nemrégen ebben a pataki csapatban rúgta a labdát: Az időjárás sem a hazai csapatot támogatta. Aki „játszani” akarja a focit annak ez a csúszós pálya nem kedvez. A lelkes vendégek kontratámadásokból kihasználva a pataki csapat megingásait döntő pillanatokban tudtak vezetést szerezni, mi pedig végig futottunk az eredmény után. Amikor lett volna remény, hogy feltámadjunk, újra egy-egy védelmi hiba történt. Középpályásaink sokat dolgoztak, de úgy éreztem, hogy „súlytalanok” voltak. Elöl Pothurszky Roland tartotta a csapatban a lelket, de ez kevés volt egy védekező csapat ellen.

Zsófi József edző: Gondoltam, hogy nem lesz könnyű legyőzni Boldogkőváralja csapatát. Egységes csapat benyomását keltették az elmúlt időszakban. Visszajöttek a régebbi jó játékosok, illetve Gallyas személyében van egy nagyobb tudású, magasabb osztályba hivatott támadójuk is. Felkészítettem a játékosokat arra, hogy ez egy veszélyes mérkőzés lesz veszélyes csatárokkal. Az elején nem igazán tudtunk felpörögni, de utána támadást támadás után vezettünk, sajnos ezeket sorra kihagytuk. A mérkőzésen nagyon sok bírói tévedés volt, ami befolyásolta a végeredményt. Gondolok itt a tizenegyesek meg nem adására, illetve azokra a kapott gólokra, amiket még az ellenfél kispadján is lesnek ítéltek. Ezek után úgy gondolom, hogy szólni kell a történtekről, mert már nem az első eset, hogy a játékvezetők nem csak idegenben, hanem már hazai környezetben is megaláznak minket. Ilyen viszonyok között nem érdemes e nemes célért, a feljutásért küzdeni. A csapat küzdött, hajtott az ügyesen játszó ellenfél ellen, de a játékvezető és 1.sz. segítőjének óriási hibái miatt nem tudtuk megnyerni a mérkőzést.

Szombaton 13-án 17órai kezdettel játssza az utolsó bajnoki mérkőzését csapatunk hazai pályán. Előtte az ifi mérkőzés 15órakor lesz.
Hajrá Patak!


 

További képek>>>

Koscsó István, az STC Baráti Kör elnöke
/2009.06.10./
 

 

Mága Zoltán hegedül vasárnap a Református Templomban

 

        
             

A királyok hegedűse, Mága Zoltán hegedül június 14-én vasárnap a 10 órai Istentiszteleten a sárospataki Református Templomban. Az alkalomra szeretettel lát mindenkit a gyülekezet…
 


 
 Mága Zoltán


 

A neves művész jelenléte Keller József lakópark tulajdonos ajándéka, az orgona felújítást véghezvivő gyülekezet részére.

Szeretettel hívjuk mindazokat, akik támogatták az orgona felújítást, hogy e köszönetkoncert keretében is békében, szeretetben lehessünk együtt Isten házában a lélekemelő muzsika hangjaival.
 


Keller József

 

Ref. lelkészi Hivatal
/2009.06.09./
 

 

Pedagógusnap Sárospatakon

 

        
             

2009. június 5-én, péntek délután A Művelődés Háza színháztermében tartotta Önkormányzatunk a városi pedagógusnapi ünnepséget, ahol szép számban jelentek meg pedagógusok az óvodáktól kezdve minden oktatási intézményből...
 


 
 


Király Béláné

 


 

Köszöntőt Melles Marcell, a Református Kollégium Gimnáziumának végzős tanulója mondott, majd Aros János alpolgármester emlékérmeket és okleveleket adott át a kitüntetetteknek. Ezt követően műsorral szórakoztatták a pedagógusokat: Szebényi Lucia és Haluska Katalin népdalokat énekelt, majd a Bodrog Néptáncegyüttes tagjai léptek színpadra.

A Művelődés Házából az Újbástya Rendezvénycentrum Kazamatájába sétált át a vendégsereg, ahol Aros János alpolgármester köszöntő szavai után fogadáson vettek részt.

A kitüntettek közül Comenius Emlékérmet kapott:
- Darmos Éva a Farkas Ferenc Művészeti Iskola néptáncpedagógusa,
- Páldi Ildikó, a Református Kollégium Gimnáziumának tanára,
- Gáll József, a Vay Miklós Szakképző Iskola tanára

Szabó Károly díjjal jutalmazták
- Erdei János vízilabda szakedzőt

Vasdiplomát kapott Király Béláné, aki 65 éve szerzett tanítói oklevelet. Az elismerést Dr.Komáromy Sándor, a Tanítóképző Főiskolai Kar dékánja adta át, majd kisiskolások köszöntötték Sárika nénit, akik 1980-ban vonult nyugdíjba.


 

További képek>>>                          További képek a fogadásról>>>

Untitled from Zemplén TV on Vimeo.Törő Gábor
/2009.06.09./
 

 

Ismét elkészült a Polgármesterek Bora

 

        
                

Május 29-én a Tokaji Borfesztivál keretében immár 8. alkalommal vehették át Hegyalja polgármesteri az ősszel, általuk leadott szőlőből és aszúszemekből elkészült bort. Dr. Hörcsik Richárd polgármester a Polgármesterek Bora jelentőségét a marketingben látja, ami egyben a hegyaljai polgármesterek összefogásának jelképe is…
 


 
 


Dr. Hörcsik Richárd
 


 

Nagy jelentőséget tulajdonítok annak, hogy a Polgármesterek Borának átvételén Sárospatak polgármestere személyesen jelenjen meg, ezzel súlyt adva annak, hogy városunk fontos része a Tokaj-Hegyaljai bortermelő közösségnek, az itt lévő településeknek. Fontos ez az alkalom azért is, mert a Polgármesterek Bora az összefogást szimbolizálja.
Nem könnyű a hegyaljai borászokat egy közös platformra összehozni, mint ahogy az más borvidékeken, pl. Villányban és Egerben már megvalósult. Ebben segít ez a Nyikos István által 2001-ben kigondolt közös tevékenység.
Összefogás és közös marketing! Csak összefogással lehet ide tartósan vendéget csalogatni, pl. a „nyitott pincék” akcióval, melynek keretében Tarcaltól Sátoraljaújhelyig fogadják a vendégeket, beleértve Sárospatak és Hercegkút, de a többi település pincéit is.
Olyan értékünk van: a Tokaji bor, ami a természet csodája, ami miatt a Világörökség címet is megkaptuk. Ezért mi sokat dolgoztunk közösen és ez a cím a további együttműködést is megkívánja.
Előttünk áll a világörökségi törvény kimunkálása, amiben én remélem, hogy a Tokaj-hegyaljai települések tevékenyen részt vesznek. Én ezt - mint országgyűlési képviselő -megpróbálom koordinálni, már a közeljövőben lesz Sárospatakon egy ilyen összejövetel.

A Sárospatakra visszahozott Polgármesterek Borát nem a testület issza meg, hanem ha külföldi vendég érkezik, úgy válunk el tőle, hogy egy üveg bort kap ajándékképpen, amivel Hegyalja jó hírét viszi el – így segíti ez a bor a Tokaji marketingjét.


 

További képek>>>  

Cziczer Katalin
/2009.06.09./
 

 

Vendégeket fogadtunk Eisenachból

 

        
             

A sárospataki Szent Erzsébet ünnepségre Eisenachból is érkeztek vendégek városunkba. A 30 fős delegációnak alkalma nyílt megnézni a Rákóczi-várat, a Nagykönyvtárat, az épülő fürdőt, de ellátogattunk a Tokaji Borfesztiválra is – nyilatkozta Buchalter Nóra
 


 
 


Buchalter Nóra


 

Sajnos az idő nem volt kegyes hozzánk Pünkösd vasárnap, ennek ellenére megpróbáltuk kellemesen eltölteni az időt.
Sokat beszélgettünk a közeli és távoli jövőt érintő kérdésekről egyaránt. Terveink közt szerepel többek között olyan turisztikai, kulturális csomag kidolgozása, amivel vonzóvá tehetjük Sárospatakot és Zemplént külföldi és belföldi vendégeink számára egyaránt.

Eisenach a legfiatalabb testvérvárosunk, akik rendkívül nagy érdeklődést mutatnak Sárospatak iránt. Ezt bizonyítja az is, hogy a Zempléni Fesztivál keretei közt megrendezésre kerülő Dixieland, Blues és Jazz napok egyik fellépője az eisenach-i Good News együttes lesz.

 


 

 További képek>>>
               
Törő Gábor
/2009.06.09./
 

 

Várakozáson felüli szereplés a diákolimpia országos döntőjén

 

        
             

Az Árvay József Gyakorló Általános Iskola leány labdarúgó csapata Szentgotthárdra utazott, hogy a legrangosabb diák sporteseményen – a diákolimpiánképviselje Sárospatakot és Borsod-Abaúj-Zemplén megyét. A 19 megyei bajnokot és Budapest bajnokát felvonultató esemény három nap alatt került lebonyolításra - küldte a tudósítást Gönczy Zoltán edző...
 


 
 


Gönczy Zoltán


 

Az első napon a megnyitó volt, amelyet jelenlétével megtisztelt a Magyar Diáksport Szövetség alelnöke, a kétszeres olimpiai bajnok öttusázó Martinek János is. A második napon a csoport mérkőzések, a harmadikon a helyosztók zajlottak. A fiatal árvays lányok az előzetes várakozásokat felülmúlva a húsz csapat közül a 6. helyen végeztek.
A csapat tagjai: Sohajda Krisztina, Kapéri Kitti, Braun Barbara, Taskovics Fruzsina, Vaskó Zsófia, Ferenczi Evelin, Szuromi Gréta, Maczkó Gréta, Molnár Dóra. Sérülés miatt hiányzott: Preszoly Fruzsina.

A több, mint 1000 kilométeres utazást támogatták: Sárospatak Város Önkormányzata, A szülők, Árvay Alapítvány, Árvay DSE.
Köszönjük!


 

További képek>>>

Cziczer Katalin
/2009.06.08./
 

Könyvtári rendezvények a gyermeknap jegyében

 

        
            

Május 28-án a gyermekeket vártuk A Művelődés Háza Könyvtárának rendezvényeire. Második alkalommal szerveztünk gyermeknapot a könyvtárban. A tavalyi sikeren felbuzdulva a kistérségi iskolákba is elküldtük felhívásunkat - nyilatkozta Kövér Sándorné, a könyvtár vezetője...
 
 


Kövér Sándorné


 

A Baba-Mama Klubba hívtuk 10 órára a legapróbb babákat szüleikkel együtt. A közös mulatozáson szörppel, süteménnyel fogadtuk az érkezőket. A piciknek nagyon tetszett a buborékfújás, de legalább ekkora sikere volt a sok szép lufinak. Hatalmas birkózás kezdődött, a színes gömbökkel és a plüssfigurákkal. A képeskönyveket is örömmel lapozgatták a babák és az anyukák, majd többet ki is kölcsönöztek.

Az alsó tagozatos tanulók számára rajzpályázatot hirdettünk „Ami engem boldoggá tesz” címmel. A sárospataki és környékbeli iskolákból 250 pályamunka érkezett. Olyan sok színvonalas munkát küldtek be a gyerekek, hogy két korcsoportban osztottunk ki díjakat. A sárospatakiak mellett tolcsvai és vajdácskai gyerekek is kaptak ajándékot.
Fontosnak tartom megemlíteni, hogy milyen jó témák köszöntek vissza a rajzokról: a család, a sport, a kirándulás, a természet szeretete. A mai világban még inkább értékelni kell, hogy a gyerekeket ezek a pillanatok teszik boldoggá, és nagyon fontosnak tartják a közös programokat szüleikkel, testvéreikkel, barátaikkal!


 

A kiállítás a Ház felső folyosóján május 28-tól június 30-ig megtekinthető, minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Délután 2 órától Gyermeknapi bulit szerveztünk a könyvtár melletti parkban. A megjelenteket Aros János alpolgármester úr köszöntötte, és adta át a rajzpályázat díjazottjainak az ajándékcsomagokat.
A délután folyamán került sor a „Vár a nyár!” című aszfaltrajz-verseny lebonyolítására, amelyre 16 csapat nevezett be.
A többi gyermek a következő lehetőségek közül választhatott: papírvirágok színes csíkokból, meghívók, könyvjelzők készítése különböző technikákkal, epervarrás a textilből, karkötőkészítés színes fonalból, arcfestés, ügyességi játékok, ördöglovaglás.
A jó hangulatú összejövetel az aszfaltrajz-verseny eredményhirdetésével, az ajándékcsomagok kiosztásával zárult.
Az eseményen majdnem 400 fő vett részt, búcsúztatta velünk a tanévet, köszöntötte a nyarat.

„Ami engem boldoggá tesz” című rajzpályázat díjazottjai:

1-2. osztály 3-4. osztály
1. helyezett: Papp Zsófia 1. helyezett: Mezey Márta
2. helyezett: Jaskó Emese 2. helyezett: Csorba Réka, Csoma Csenge Tanászi Ábel
3. helyezett: Vismeg Botond 3. helyezett: Veleczki Laura, Krenyitzky Sarolta Hornyák Dávid
Különdíj: Golenya Soma Különdíj: Csomós Hajnalka, Vinkler Viktória Varga Gábor, Rusznyák Zsófia, Móré Zsófia, Bodnár Dorina

„Vár a nyár!” című aszfaltrajz- verseny díjazottjai:
1. helyezett: II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. 3. a osztály csapata
2. helyezett: Árvay József Gyak Ált. Isk. 3. a osztály csapata
3. helyezett: Ref. Koll. Ált. Isk. 2. osztályos csapata
Különdíj: II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. 1. a osztály csapata, II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. 2. c osztály csapata, Erdélyi János Ált. Isk. csapata, Árvay József Gyak. Ált. Isk. 2. b osztály csapata, Ref. Koll. Ált. Isk. 3. osztályos csapata.

A rendezvényt támogatták:
Sárospatak Város Önkormányzata, Bodnár Ferenc – vállalkozó, Szépségpatika – Mózes Szolár Kft., Babavilág, Nosztalgia Virágszalon,
Euronics Üzletház Bokréta Virág és Ajándék Bolt, Cerka Papír-Írószer Kreatív Bolt, Kispatak-2000 Kft., Momo Üzletház, Bolero Divatáru, Leporello 2005 Kft., Origo Üzletház, Korona Lakásfelszerelés, Fanero Divat- Ajándék, Ajtai és Társai, 100-Ft-os Krajcáros Bolt, Pizza Expressz, Azária Könyvesbolt, Kövér Cukrászda, Bömbi Diszkont, Nikoletta Kerámia. Köszönjük!

További képek gyereknap1>>>                        További képek gyereknap2>>>                        További képek baba-mama>>>

Törő Gábor
/2009.06.08./
 

 

Június 19-én adják át a megújult fürdőt

 

        
             

A befejező szakaszába érkezett nyári fürdő beruházás állapotáról, a fürdő megnyitásáról érdeklődtünk a Városházán és a termálfürdőben. A munkálatok az elfogadott ütemezésnek megfelelően, feszített tempóban folynak – kezdi tájékoztatóját Dr. Hörcsik Richárd polgármester...
 


 
 


Dr. Hörcsik Richárd


Vörös Imre


 

A pünkösdi hétvégi és a múlt heti esők jelentősen megnehezítették a munkálatokat, hiszen a hetek óta kiszáradt, majd hirtelen felázott agyagos talajon a munkagépek nehezebben mozogtak, sőt több esetben el is akadtak. A durva földmunkák során is több nehézség adódott, azonban a frissen vetett fűnek éltető áldást hozott a nagyon várt eső. További esőzésekkel is számolnunk kell, szinte valamennyi időjós csapadékot ígér a következő napokra. A szigorú ütemterv szerint a jövő hétre elkészülnek a térburkolatok, a baba-mama pihenő, a bébi pancsoló, befejeződik a parkosítás – feltéve, ha az időjárás kegyes hozzánk. A héten végre lebomlott a „kaszárnyakerítés” egy része, a bejárati frontokon rövidesen elkészül az új kerítés is. Nagyon sok feladat maradt még az utolsó hétre is, de biztos vagyok abban, hogy a kivitelezésben résztvevők minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy a fürdő végre megújult külsővel, sokkal magasabb színvonalon fogadhassa a kezdődő nyári szezonban a vendégeket.
Örömmel számolok be arról, hogy az új épületek – a két bejárati épület, az új vizesblokk és a személyzeti épület – valamint az új strandmedence elkészültek, a műszaki átadások pénteken elkezdődnek. A használatba vételi engedélyezési eljárás folyamatban van, ennek lezárulta után – reményem szerint a jövő hét derekán – kerülhet sor az üzletek működési engedélyeinek kiadására.

A június 19-én, pénteken 11 órakor kerül sor a megújult fürdő hivatalos nyitóünnepségére. Az eseményre hazai és külföldi vendégek – köztük turisztikai szakemberek, partnertelepülések delegációi, szakmai szervezetek és a média munkatársai - kapnak meghívást. Június 19-én 13 órakor a széles közönség előtt is megnyitjuk a fürdő kapuit és teljes erővel elindulhat az idei strandszezon.

Június 11-én nulla órától a megszűnő Termálfürdő és Kemping költségvetési szerv létesítményeinek üzemeltetését az elfogadott közfeladat átadási megállapodás alapján a Pataqua Kft. veszi át – tudjuk meg Vörös Imrétől, a 100%-ban önkormányzati tulajdonú Kft. ügyvezető igazgatójától.
A Végardó Fürdő felújítási, átépítési munkái június 11-ére várhatóan elkészülnek, majd birtokba vesszük a létesítményt. Ezt követi a próbaüzem, melynek során az új medencék, valamint az új épületek, rendszerek lesznek kipróbálva, beszabályozva üzemszerű állapotban. Ennek keretében az új medencék (Acapulco medence és bébi medence) és épületek terheléses próbának is alá lesznek vetve, ezért ezt felhasználjuk arra, hogy a helyi lakosok ingyen kipróbálhassák ezeket. Ekkor a régi medencéket is rendelkezésükre bocsájtjuk, tehát életszerűen használhatják a fürdőt. Reméljük, hogy ebben az időszakban már nem lesznek működési problémák, üzemzavarok. Ezzel egyidőben az üzletek és a vendéglátóhelyek is megtartják a saját próbaüzemüket, tehát reményeink szerint a vendégek teljes körű kiszolgálásban részesülnek. A dolgozóink is megismerkednek az új munkahelyekkel, nekik is be kell gyakorolniuk az új feladatokat.

Várhatóan (ez természetesen az esetleg felmerülő műszaki és üzemeltetési problémáktól függ) a vendégekkel történő próbaüzem 17-én és 18-án történik, de ha nem merülnek fel jelentősebb akadályok, akkor már akár korábban is kezdődhet. Ennek pontos idejéről a Fürdő internetes oldalán, ill. a Tourinform irodában (47/513-150) adunk tájékoztatást.

A hivatalos nyitás 19-én, 13 órakor lesz, ekkor már a Fürdő teljes kapacitással, és térítés ellenében működik, ettől az időponttól fogadjuk kedves vendégeinket. A nyitást aznap 11 órai kezdettel megelőzi az avatási ünnepség, melyre csak a meghívott vendégeiket várjuk.
A belépőjegy áraknál a tavalyiakhoz képest némi emelkedés lesz. Ennek oka az infláció, valamint a nyáron megemelkedő ÁFA is, de a magasabb árért a vendégek színvonalasabb kiszolgálásban, és bővített kínálatban részesülnek.


 

További képek>>>

Törő Gábor
/2009.06.08./
 

 

Nő a XXI. században

 

        
             

Június 3-án a 80. alkalommal megrendezésre kerülő Ünnepi Könyvhét nyitórendezvényén Endrei Judittal találkozhattak az érdeklődők a Zrínyi Ilona Városi Könyvtárban - nyilatkozta Kövér Sándorné, a könyvtár vezetője...
 


 
 


Endrei Judit


 

A kötetlen beszélgetés alkalmával hallhattunk a televíziós múltjáról, pályaváltásáról, új feladatairól, a család jelentőségéről. Elmondta, hogy a nők szerepe, gondolkodása, tevékenységi köre a 21. századra alaposan megváltozott. Ahhoz, hogy az új kihívásoknak megfelelhessen, elsősorban önmagával kell harmóniában lennie. Kellő önismerettel és önbizalommal megvalósíthatja elképzeléseit, és idősebb korban is teljes értékű nőként felelhet meg a család, a munkahely és környezete elvárásainak. Könyvei kapcsán kitért a férfi-nő kapcsolatra, a társadalmi szerepük megváltozására. Példákkal illusztrálta, hogy e viszony kialakításában milyen sokat tehetnek a nők.

A korosodó hölgyek támogatására, ötletekkel, tanácsokkal való ellátására a Perla Stúdió, és a Kor-határtalanul klubot alakította ki. Aki végighallgatta Endrei Juditot, megtapasztalhatta, hogy milyennek is kell lennie egy modern nőnek. Szívesen válaszolt a közönség kéréseire is, de bárki elérheti a www.endreijudit.hu honlapon, vagy a www.korhatartalanul.hu webcímen.
Mindannyiunk számára kellemes élmény volt nyitottsága, kedvessége, emberszeretete.


 

További képek>>>

Cziczer Katalin
/2009.06.08./
 

 

Linz 2009

 

        
             

2009. május 14-16. között szakmai tanulmányúton vettem részt a felső-ausztriai Linzben, Európa Kulturális Fővárosában. A 220 ezer lakosú város 3 éve készül a Linz 2009 elnevezésű kulturális évre, amelynek keretében 220 projekt fut párhuzamosan, ill. egymást követően. Kitűnő megnyilvánulásait láttuk az egységes és kiforrott marketingnek, ami a Linz 2009 kulturális évet jellemzi - nyilatkozta Marcziné Szappanos Judit...
 


 
 


 Marcziné Szappanos Judit


 

A Felső-Ausztriai Turizmus Szövetség központjában ismerkedtünk a turizmus szervezésének, finanszírozásának rendszerével, és a kulturális rendezvények szervezési folyamatával. Érdekes, hogy a linzi turisztikai információs iroda előtti tér és maga az iroda dekorációja olyan, mintha egy hatalmas, piros kockás, osztrák éttermi abrosszal terítették volna le, így szándékozva kifejezni azt a közvetlenséget, egyszerűséget, kedves invitáló üzenetet, amit a közönség felé irányuló szolgáltatásikra jellemző.
Találkoztunk Kovács Balázzsal, a Magyar Turizmus Zrt. osztrák külképviseletének vezetőjével, aki tanácsokat adott az osztrák turisták Észak-Magyarországra csábításának sikeréhez.

A tanulmányút során párhuzamot vonhattunk az ausztriai gyakorlat és az itthon kialakuló TDM-rendszer között. Jó alkalom kínálkozott arra is, hogy a NORDA jelenlévő munkatársával megvitassuk a TDM-pályázat esetleges problémáit. Nagyon fontos, hogy az úton részt vettek az észak-magyarországi turisztikai régióban sikeresen regisztráló TDM-szervezet menedzserei, így folyamatos konzultációt folytathattunk, számos problémát és megoldási módot elemezve.
A szakmai tanulmányúton részt vett dr. Nagy Imre RIB-elnök, több RIB-tag, valamint a kirándulást szervező Észak-Magyarországi Regionális Marketing Igazgatóság képviselői, Hidvéginé Molnár Judit igazgatónő és Törőcsik Gábor RIB-titkár, akiknek ezúton is köszönöm segítő munkájukat és a részvételi lehetőséget.


 

További képek>>>

Törő Gábor
/2009.06.08./
 

 

Jutalomkirándulás Széphalomba

 

        
             

Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulója tiszteletére a Kazinczy Emlékév alkalmából a humán tantárgyi versenyeken sikeresen szereplő felső tagozatos tanulóink a felsős napközis csoporttal karöltve május 28-án jutalomkiránduláson vettek részt Széphalomban - Cilli Márta tanárnő...

A gyerekek megismerhették a neoklasszicista stílusban épült Kazinczy Mauzóleumot a benne lévő ereklyéket, emlékeket, a múzeum közelében található a nyelvújító Kazinczy Ferenc és családjának szobrait és síremlékeit. Az ifjúságnak a legnagyobb élményt az új múzeum, a Magyar Nyelv Múzeuma nyújtotta újszerű, gazdag kiállításaival. A tanulók betekintést nyerhettek a magyar nyelv gazdag szókincsébe, magyar költők gondolatát, vallomásait olvashatták anyanyelvünkről.
Különös érdeklődés kísérte a „Gyermekemet az országért” című – tatárjárás korát idéző interaktív vándorkiállítást. „Ifjú harcosaink” magukra öltve a korabeli páncélokat, sisakokat kipróbálhatták az íjakat, fegyvereket. A gyerekek a parkban sétálva megcsodálhatták Kazinczy Ferenc hitvesének, Török Sofinak bronzból készült mellszobrát és az Urali nyelvcsalád fából készült nyelvemlékét. A diákok feledhetetlen élménnyel tértek haza, bízva abban, hogy az igényes magyar nyelv tudatos használói lesznek és a Magyar Nyelv Múzeuma és rendezvényei aktív látogatói, használói.

A széphalmi kirándulás
2009. május 28-án délután kirándulni mentünk Széphalomba, irodalmi emlékhelyünkre. A Kazinczy emlékkertben először a Magyar Nyelv Múzeumát néztük meg, amely helyet biztosít a magyar nyelv bemutatásához. Ott megtekintettük a nyelvi újításokat, ábrázoló képeket, majd a jurtában nézhettünk szét. Innen egy középkori kiállításhoz vezetett utunk, ahol fegyvereket, ruhákat, régi pénzeket és kincseket láthattunk. Egy újabb teremben próbáltunk sisakot, páncélinget és összehasonlítottuk, hogy a tatár vagy a magyar páncélzat volt-e nehezebb. A kertben a nyelvcsaládfát vizsgáltuk meg. Átsétáltunk a Mauzóleumba, ahol a kiállítás áttekintést ad Kazinczy Ferenc életpályájának fő állomásairól. Végül a magyar nyelvújítás vezéralakjának és családjának sírkertjéhez érkeztünk. Nagyon jól éreztem magam! Sokat tanultam belőle - írta Tóth László 6.a osztályos tanuló.


 
 /2009.06.08./
 

 

Szemerkélő esőben emlékeztünk Szent Erzsébetre Pünkösd Vasárnapján

 

        
                

A sors iróniája, hogy több hónapi szárazság után egyetlen nap volt amikor végig esett az eső, és ez éppen Pünkösd vasárnapja, Szent Erzsébet ünnepe volt, amikor a történelmi, kosztümös felvonulást szokás tartani Sárospatakon, szabadtéri jelenetekkel megmutatva Szent Erzsébet életének legfontosabb mozzanatait…
 


 
 
dr. Szabó Irén

Szigeti Gábor


 

A nagy napra hetek óta készült a város szerepek tanulásával, jelmezek kölcsönzésével, díszletekkel. Vendégek érkeztek még Németországból is, árusok mutatványosok és zenészek népesítették be a Vízikapu környékét.

Az eső viszont reggel óta esett, hol gyengébben, hol erősebben. A szervezőknek nagy fejtörést okozott, hogy lefújják-e a jelmezes felvonulást, vagy megtartsák, amikor a szereplők és sok vendég is annyira várta.

Végül 14 óra után a megtartás mellett döntöttek. A továbbiak azt bizonyították, hogy helyes döntés volt. Nem a megszokott színhelyeken, hanem a várudvaron játszották le a jeleneteket a szitáló esőben.

A nézők így a fedett folyosókról gyönyörködhettek a jelmezes felvonulókban, akik a várudvaron mentek körbe, és ott zajlott le a zászlós bemutató is. A zárt térben jól lehetett hallani a szereplők hangját, és a felnőtt Erzsébet - Polyák Rita - valamint a kórus énekét. Végül a Bazilikáig az utcai felvonulás is megvalósult.

Ekkorra már az eső is alig szemerkélt, így a tömeg a Vízikapuhoz vonult le az egész nap várakozó árusok nagy örömére.

Szigeti Gábor színházi rendező, aki évek óta rendezi a pünkösdi eseményeket, a nehéz órákra így emlékezett vissza:

Miután egésznap esett az eső, eléggé kétségbeesetten vártuk a délután 3 órát. Végül is el kellett dönteni az illetékeseknek, hogy mi legyen. Nagyon nehéz volt dönteni. Részben azért, mert akik vállalták, hogy felöltöznek, beöltöznek, megtanulják a szövegeket, őket nem lehetett hazaküldeni.

Ezen kívül az eső ellenére azért a vár körül ott azért csoportosult 2-300 ember. Az utolsó pillanatban úgy döntöttünk, hogy akkor a várudvarban megtartjuk. Ekkor én azt mondtam, hogy jó, akkor mint színházi rendező átveszem a hatalmat, mert itt ugye minden máskép volt mint a szokásos felvonulás. Nemcsak a felvonulás maradt el, de a várudvaron volt a zászlóforgatás és a szokásos jelenetek is.

Azzal kezdtem, hogy megszólítottam az egybegyűlteket, hogy Isten meghallgatta Sárospatak népének kérését, hogy adjon esőt, és meghallgatta Szent Erzsébet imáját, hogy az Ő örömére is tiszteletére ne maradjunk adakozás nélkül, úgyhogy mi most megpróbálunk adni, akik beöltöztünk és együtt örülünk.


 

Előkészület>>>            Jelenetek1>>>                   Jelenetek2>>>          Felvonulás>>>              Felvonulás2>>>                    Vízikapunál>>>              

 
További amatőr videók a YouTube Sárospatak oldalon >>>

Cziczer Katalin - Törő Gábor
/2009.06.07./
 

Pünkösdi körmenet a Szent Erzsébet ereklyével

 

        
             

A vasárnapi Szent Erzsébet Ünnepet megnehezítő eső után szép, kora nyári napra virradunk Pünkösdhétfőn, amikor Árpád-házi Szent Erzsébet szentté avatásának 774. évfordulója tiszteletére celebrált ünnepi szentmisét Dr. Ternyák Csaba egri érsek a Sárospataki Bazilikában…
 


 
 


Dr.Ternyák Csaba


 

A Szent Erzsébet szülőhelyétől mindössze néhány méterre álló templom zsúfolásig megtelt a helyi és környékbeli hívekkel és messzi földről jött zarándokokkal.

A szent áldozást követően négy fiatal vette vállára a Bazilikában őrzött, díszes keretbe foglalt Szent Erzsébet ereklyét és elindult az ünnepi körmenet a Várkert felé. Elöl a papság, utána az ereklye, amit érsek úr követett, majd pedig a városvezetés és a hívek serege vonult, akik létszáma az ezret közelítette.

Énekük bezengte a várost, csodálatot váltva ki mindenkiből, aki hallotta. A legszebb talán az volt, amikor a templomhoz visszaérve felhangzott a régi magyar Himnusz, melynek refrénjét elérzékenyülve énekeltük: „…Magyarországról, édes Hazánkról, ne feledkezzél el szegény magyarokról…”


 

További képek>>>

Pünkösdi mise from Zemplén TV on Vimeo.Cziczer Katalin
/2009.06.07./
 
 

 

Elkezdődött a katolikus temető falának felújítása

 

        
             

A napokban kezdtünk hozzá a katolikus temető kerítésének felújításához, miután éppen hogy befejeződött a végardai görög katolikus temető kerítés pályázati pénzből történő felújítása – számol be Aros János alpolgármester a város szépülésének egy újabb mozzanatáról…
 


 
 


Aros János


 

Most egy újabb, apró lépéssel igyekszünk szebbé tenni a városunkat. Ahogy a pataki lakosok láthatták, tavaly elkészült az un. Beke Té - féle ház, valamint a vállalkozó szépen felújította a régi, katolikus temető kapujánál lévő virágüzletet, és most már kívánkozik, hogy a kettő között lévő kerítést, majd annak befejeztével a Várkert felé eső kerítésrészt is felújítsa az Önkormányzat.
Annyi eltérés van a végardói temetőkerítés felújításhoz képest, hogy míg azt pályázati forrásból tudtuk finanszírozni, addig ezt teljes mértékben önkormányzati önerőből kell megvalósítanunk. Mindkét munkálat elvégzésével a saját cégünket, a Kommunális Szervezetet bíztuk meg, 5 millió Ft-ot különítettünk el a Kommunális Szervezet költségvetéséből erre a célra.
Természetesen előtte egyeztettünk minden érintettel, egyházi vezetőkkel, egyháztagokkal és a plébános úrral is. A három látványterv közül annak a megvalósítására tettek javaslatot, amely arról szól, hogy teljesen visszabontva az eddigi kőkerítést, egy új alapot készítve a használható köveket visszahelyezve, egy zárt, szintén kőből készült kerítést fognak építeni, egy esztétikus és városképbe illő kerítésfedéssel. Bízom abban, hogy a végardói temetőkerítéshez hasonlóan, kiváló színvonalon fogjuk tudni ezt a munkát is elvégezni, ugyanis az itt eljáró lakosok nagyon kritikus szemmel fogják nézni a munkálatokat - de remélhetőleg mindenki megelégedésére fog megújulni ez a városrész is.

A nyárra tervezett további lépéseink között a piac felújításához is szeretnénk hozzákezdeni, aminek valószínűleg most az első ütemét tudjuk mintegy 15 millió Ft értékben elkezdeni.

Hamarosan elkezdődik - a képviselőtestület következő ülésén való döntés után - a Hild téri szökőkút felújítása és üzemképessé tétele, amely felújítás eredményeképpen - amelyre a költségvetést szintén a Kommunális Szervezetnél biztosított az önkormányzat. Reményeink szerint egy üzemképes, szép, állandóan működő szökőkúttal leszünk gazdagabbak.

Információink szerint még ebben hónapban indul a Penny-nek az építése is, és az ősz folyamán kezdünk hozzá az Egészségháznak pályázati pénzből történő átalakítására, valamint reményeink szerint, ha az összes akadály elhárul most már az általános iskola és óvoda felújítására elnyert pályázatunk mellől, akkor idén még ezt is el tudjuk kezdeni.


 

Törő Gábor
/2009.06.07./
 

 

Tornaverseny az Árvayban

 

        
              

2009. május 21-én, idén már harmadszor rendeztek házi tornaversenyt a Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolájában - számolt be a délutánról Csehiné Tomkó Krisztina...
 


 
 


Csehiné Tomkó Krisztina


 

A tornaszakkörös lányok két kategóriában(„A” és „B”) mérték össze tudásukat, és ez alkalommal szerenként is eredményt hirdettek.

           „A”
I. Dékány Lea 4.a
II. Csehi Kincső 4.a
Egyed Anna 3.b
III .Noszály Gréta 5.b

Szerenkénti eredmények:
Talajgyakorlat: I. Dékány Lea 4.a
II. Egyed Anna 3.a
III. Csehi Kincső 4.a és Kiss Boglárka 4.a

Szekrényugrás: I. Kiss Boglárka 4.a
II. Dékány Lea 4.a és Noszály Gréta 5.b
III. Csehi Kincső 4.a és Székely Andrea 3.a
 „B”
I. Kiss Boglárka 4.a
II. Csordás Dóra 3.a
III. Székely Andrea 3.a
IV. Fodor Zsófia 3.a
V. Egyed Boglárka 3.a
VI. Hornyák Olívia 3.a

Gerendagyakorlat: I. Dékány Lea 4.a
II. Csehi Kincső 4.a és Egyed Anna 3.b
III. Székely Andrea 3.a

Mindenkinek gratulálunk!

 

További képek>>>

Cziczer Katalin
/2009.06.07./
 

 

Gyermeknapi játszóház a Kincskereső Tagóvodában

 

        
             

Június 3-án, szerda délelőtt Gyermeknapi játszóház szervezésével kedveskedtünk a gyerekeknek. A játszóház gyakori és hagyományos esemény óvodai életünkben.
A tevékenységkínálat és a hangulat mindig az időszaknak és az aktualitásnak megfelelően alakul. Így volt ez most is: e nap különleges varázsával vált örömtelivé, élmény gazdaggá, emlékezetessé – küldte tájékoztatását Hubainé Józsa Magdolna, tagóvoda vezető...
 


 
 


Hubainé Józsa Magdolna


 

Nagy örömünkre az égiek is kegyesek voltak hozzánk, így minden feltétel adott volt ahhoz, hogy egy maradandó élményű napot tölthessünk a gyerekekkel az óvodában és a bölcsődében.
A tevékenységek kínálatából kedvük szerint válogathattak a gyerekek:
néhány asztal körül szélforgót készítettek, melyet szívesen próbálgattak, reptettek,
a homokozóban lázas együttmunkálkodással épültek a különleges formájú, egyedi tervezéssel megálmodott homokvárak
egy másik helyen kaszált fűből alkottak gyönyörű díszeket, fonatokat, koszorúkat…Mindezek mellett tágas udvarunk egy részén óriás csúszda és ugráló vár várta a gyerekeket!

S e jó hangulatú, derűs, tevékeny délelőtt zárásaként- meglepetés ajándékként - mindannyian összegyűltünk az udvar egy megjelölt részén, ahol az óvó nénik mesejátéka – A kiskakas gyémánt fél krajcárja c. magyar népmese – igazi szabadtéri színházi élményt nyújtva varázsolta el a gyerekeket.
A nevelési év vége felé közeledve jóleső érzés számunkra, hogy a sok-sok tennivaló, a gyermekcsoportok életében várható eseményekre készülődés közben (születésnapok, kirándulások, nagyok búcsúztatása, Nyárünnep…) is ilyen csodálatos nappal ajándékozhattuk meg gyermekeinket! A gyerekek nevében is köszönöm minden kolléganőmnek a fáradhatatlan, lelkes tenni akarását, elhivatott munkáját!


 

További képek>>>

Törő Gábor
/2009.06.06./
 

 

Néptáncgála

 

        
             

Június 3-án tartotta a Farkas Ferenc Művészeti Iskola néptánctanszaka év végi gálaműsorát, amely része volt az intézmény 50 éves évfordulójára összeállított rendezvénysorozatnak. A műsoron a hercegkúti és négy vajdácskai csoport mellett hét sárospataki csoport lépett fel, s mindenki igyekezett tudása legjavát bemutatni - nyilatkozta Darmos István...
 


 
 


Darmos István


 

A több mint kétszáz gyermek töbek között dunántúli ugrós, rábaközi, hegyközi, bodrogközi, rimóci, moldvai, szilágysági, sárközi, mezőföldi, kalocsai, magyarbődi táncanyagokból készült koreográfiákat mutatott be. Az ez évi eredmények is elhangzottak a műsoron, hiszen fontos a szülőknek tudni, hogy a városból csak a mi iskolánk tanulói szereztek díjat a Vécsey Kamaratánc Versenyen, jutottak tovább az Örökség Országos fesztiváljára - két csoport is -, s jutottak be az Országos Szólótánc Verseny döntőjébe.

Ezek az eredmények, s a gálán látott csoportok műsora is bizonyítja, hogy a Farkas Ferenc Művészeti Iskola a térség kiemelkedő néptáncos szakmai műhelye.
 


 

További képek>>>

Cziczer Katalin
/2009.06.06./
 

 

Májustól már csak az e-beszámoló működik

 


A ráérős vállalkozók szankciója, akár adószám felfüggesztés és megszüntetés is lehet. Május elsejétől az eddig megszokott papíralapú beszámoló helyett a cégbíróságon bejegyzett kettős könyvvitelt
vezető vállalkozások már csak elektronikusan küldhetik be beszámolójukat és az ehhez kapcsolódó dokumentumaikat a Céginformációs Szolgálatnak. A beszámolók elektronikus úton történő megküldéséről részletes tájékoztató a a
www.magyarorszag.hu és a www.e-beszamolo.irm.hu honlapokon található.

 Az elektronikus teljesítést lehetővé tévő kitöltő program és az elektronikus űrlap (IRMCEGINFO09EB) az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium honlapjáról (www.e-beszamolo.irm.hu) tölthető le. A közzététel díja egységesen 3000,- Ft, melynek teljesítéséhez a Magyar Államkincstár honlapjáról az utalványminta és költségtérítési igazolási kérelem letöltésével van lehetőség. A befizetés tényéről az Államkincstár elektronikus úton igazolást küld. Az igazolást az elektronikus űrlaphoz csatolni kell.

Figyelem! Az űrlappal együtt kell megküldeni a beszámolót és mellékleteit, melyek kizárólag PDF formátumban csatolhatók. Nincs tehát helye a papír alapú beszámoló képi formátumú elektronikus okirattá történő átalakításának, azaz a szkennelés módszere nem alkalmazható. A nem megfelelő formátumban megküldött beszámoló nem kerül befogadásra és közzétételre. 

Azoknak a szervezeteknek a beszámolóit nem kell benyújtani, melyeket nem a cégbíróság jegyzett be (pl: alapítványok, sportegyesületek, társasházak), illetve azoknak a cégbíróságon bejegyzett szervezeteknek, akiknek nem kell beszámolót készíteniük (pl: bevételi nyilvántartást vezető evás bt. és kkt.)

 Köztudott, hogy a cég részéről kormányzati portálon megküldött elektronikus űrlapot a céginformációs szolgálat - az érkezést követően haladéktalanul – továbbítja az állami adóhatóság részére.

 Ebből következik, hogy a határidőt figyelmen kívül hagyókat, 30 napon belül 15 napos határidő kitűzésével az adóhivatal fel fogja hívni a kötelezettség teljesítésére

Amennyiben az adózó a felhívás szerinti határidőben a kötelezettség teljesítését nem pótolja úgy esetében az adóhatóság kezdeményezheti a vállalkozás adószámának felfüggesztését, súlyosabb esetben a cégbíróság értesítése mellett kezdeményezhetik a cég megszüntetését.

A cégbíróság ilyenkor - a törvényben szabályozottak értelmében - a céget megszűntnek nyilvánítja, ha az nem tesz eleget a beszámoló letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének.  
 


/2009.06.06./
 

 

Egyre szélesebb a sárospataki sportpaletta

 

        
            

Újabb sportágban mutatkozott be Sárospatak az elmúlt hétvégén. A Szabolcs megyei Dögén megrendezett lovasversenyen a Zempléni Lovas Egyesület versenyzője Aros Dorina díjlovaglásban Amekó Kedves nyergében második, díjugratásban Abu Hasszánnal pkx kategóriában első, díjugratás stílusversenyben szintén Abu Hasszánnal pk1 kategóriában harmadik helyezést ért el…
 


 
 


Aros Dorina


 

Aros Dorina az Árpád Vezér Gimnázium 9. osztályos tanulója, 10 éve lovagol. Edzéseit a Betyár Lovastanyán tartja Livják Emilia felügyelete mellett. Erre a versenyre Bubán Zsolt készítette fel.


Szép eredményéhez gratulálunk!
 


 

Törő Gábor
/2009.06.06./
 

 

Sárospatak is csatlakozik a Nemzeti Zarándoklathoz

 

        
            

Sárospatak Képviselő-testülete csatlakozott a Nemzeti Zarándoklathoz, amelynek keretében június 10-én az ország négy részéről indulnak el gyalog a kistelepülések vezetői és lakosai, hogy 20-án Budapesten egyesülve felhívják a figyelmet a vidék nehéz sorsára és Szent István király intelmeire - nyilatkozta Aros János, alpolgármester...
 


 
 


Aros János


 

Kérjük, csatlakozzon hozzánk minden jó szándékú, településeinkért és nemzetünkért aggódó ember, aki azonosulni tud szándékainkkal és az egymás iránti tiszteleten alapuló kölcsönös felebaráti szeretettel.

Találkozzunk június 10-én 18 órakor A Művelődés Háza és Könyvtára előtt ahol kis ünnepség keretében fogadjuk a zarándokokat, ahol  beszédet mond Makovecz Imre, Sárospatak díszpolgára. Június 11-én reggel 8 órakor együtt indulunk tovább.

Nemzeti Zarándoklat útvonala letölthető: www.nemzetizarandoklat.hu


 

Cziczer Katalin
/2009.06.05./
 

 

A Helyi Választási Iroda felkészült a hétvégi választásokra

        
            

Az Európai Parlamenti képviselő választásra és az időközi választásra készülve a Képviselő-testület 2009. május 14-én megtartott rendkívüli ülésén kiegészítette a szavazatszámláló bizottsági tagok létszámát – kezdte beszámolóját a vasárnapi választásokra való felkészülésről dr. Szabó Rita aljegyző, mint a Helyi Választási Iroda vezetője…
 


 


dr.Szabó Rita

Dankóné Gál Terézia


 

A Képviselő-testület tagokat és póttagokat választott, majd május 29-ével lezárult a jelölő szervezetek részéről a szavazatszámláló bizottságokba történő delegálásra nyitva álló határidő. Június 2-án a szavazatszámláló bizottság választott és delegált tagjai egyaránt a Polgármesteri Hivatal dísztermében kötelező oktatáson vettek részt.

Jelen voltak még a szavazatszámláló bizottság mellett működő jegyzőkönyvvezetők és a választási iroda további tagjai is. A választásra való előkészületek során az oktatás mindig fontos esemény, hiszen ekkor a választásban résztvevők teljes körű áttekintést kapnak az előttük álló választási feladatokról.

Az oktatás előtt sor került az új tagok – mind a választottak, mind pedig a delegáltak - eskütételére. Ezt követően Dankóné Gál Terézia, a Helyi Választási Iroda jogi helyettese, egy nagyon szakszerű és jól összefoglalt oktatást tartott a jelenlevőknek.

Kezdve azzal, hogy mik az általános tudnivalók, mi határozza meg az Európai Parlamenti választásra illetőleg az időközi választásra vonatkozó szabályokat, majd végigvette mindazokat a legfontosabb teendőket, amelyek a szavazás napján, a kezdéstől a befejezésig a bizottság teendőit jelentik majd.

Számomra úgy tűnt, hogy kellően felkészültek mind a szavazatszámláló bizottsági tagok, mind pedig a választási iroda tagjai, mivel kérdés nem igazán hangzott el. Én úgy hiszem, hogy a felkészítés sikeresen elindult, a választásban résztvevők megkapták a központilag kiadott felkészítő füzetet, melyben még részletesen áttanulmányozhatják a szavazás napjára vonatkozó szabályokat.

Én ez úton is sikeres és jó felkészülést, eredményes szavazást kívánok június 7-ére.


 

További képek>>>

Cziczer Katalin
/2009.06.05./
 

 

Végardón is volt gyermeknapi játszóház

 

        
            

Lassan hagyománnyá válik, hogy - legyen az Advent, Húsvét, vagy éppen Gyermeknap - a végardói gyerekeket izgalmas játékok várják a Végardói Faluházban. Így volt ez az idei Gyermeknapon is, amikor szakavatott játékmesterek csábították a gyerekeket a különböző ügyességet próbára tevő, vagy éppen kreativitásukat fejlesztő játékok kipróbálására. A színes programokról Egyed Attila, Végardó városrész választott önkormányzati képviselője számol be…
 


 
 


Egyed Attila


 

A gyerekek különböző programok közül választhattak, többek között kerékpár ügyességi, és görkori gyorsasági versenyen vehettek részt, és KRESZ-kérdésekre adhattak válaszokat. Mindezt a Sárospataki Polgárőr Egyesület vezetője, Klima János segítségével oldhatták meg.

Ezt követően játékos sorversenyeken vehettek részt, ahol garantáltan minden porcika megmozdult. Ebben segítségemre volt Sikora Attila testnevelő. A sok mozgást levezetni, és a kézügyességet tovább fejleszteni, a fazekas műhelyben volt lehetőség. A legjobb szakember segítségével ismerkedhettek meg a gyerekek a korongozás és az agyagozás művészetével. Bankus Zsuzsa tanárnő és diákjai foglalkoztak az érdeklődő gyerekekkel.
Bodnárné Vinnai Tünde az egész játszóház ideje alatt szebbnél szebb motívumokkal festette ki a gyerekek arcát és ontotta magából a „tetkós” mintákat.

A palettát színesítette Egyedné Tóth Hajnalka kreativitása, akinek segítségével az érdeklődők papír teknősbékát készíthettek és az elkészült műveikkel, versenyezhettek. Akiknek a sokrétű foglakozás megmozgatta fantáziáját, levezethették az aszfalton egy rajzverseny keretében.

Köszönet a támogatóknak, akik lehetővé tették e kellemes délután megrendezését:
Sárospatak Város Önkormányzata - Végardói Termárfürdő, Bankus Zsuzsa és diákjai - Vay Miklós Szakképző Iskola, Sikora Attila - testnevelő, Bodnárné Vinnai Tünde- manikűrös, Egyedné Tóth Hajnalka. Köszönet, akik a jutalmat ajánlották fel: Oszlánszkyné Golej Ágnes – vállalkozó, Móré Ferenc és családja.


 

További képek >>>

Törő Gábor
/2009.06.05./
 

 

Táncos nyárköszöntő pünkösdi király választással

 

        
            

A Művelődés Háza és Könyvtára PÜNKÖSDI NYÁRKÖSZÖNTŐ rendezvénye is színesítette az elmúlt hétvége kulturális kínálatát városunkban. A program a gyermekek részvételével, s a gyermekek számára kínált tartalmas szórakozást, de a zsúfolásig megtelt nézőtéren sok felnőtt is helyet foglalt – számol be a pünkösdhétfői rendezvényről Darmos István, a program szervezője…
 


 
 


Darmos István


 

Az időjárás változékonysága miatt a programokat ugyan a szabadtéri színpadra tervezték, de a Művelődés Háza és Könyvtára színháztermében valósították meg az intézmény munkatársai.

A Pünkösdi Nyárköszöntő gyermekrendezvény. Egyrészt a művészeti bemutatón fellépők a gyermek és ifjúsági korosztályhoz tartozó művészpalánták, másrészt ezt, és a nap egyéb programjait – vetélkedőket, játékokat, pünkösdi király választást -, a gyermekek szántuk. Ez éven a sárospataki – versenytáncos, modern táncos, néptáncos – fellépők mellett kisvárdáról érkeztek gyermekek, a németországi Eisenachból ifjúsági – több műfajjal foglalkozó – tánccsoport, valamint Szlovákia magyar lakta területeiről az őrösi gyermekszínjátszók, valamint Buzitáról citerás leányok és táncosok.

A távolabbról érkezett vendégeink közül volt, aki az egész hétvégét városunkban töltötte, bekapcsolódva a középkori programokba is. A sokféle színpadi produkcióból rendkívül színes műsor kerekedett. Ezt követően tartottuk meg a pünkösdi király választást, vetélkedőkkel, játékos feladatokkal. A napot közös táncos mulatsággal zártuk.

A 2009. pünkösdi királya címet Kállai Zoltán nyerte el, míg az első udvaronc Pándy-Szekeres Áron, a második udvaronc Darmos Ábel lett.
A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jött létre.


 

További képek1>>>                       További képek2>>>

Törő Gábor
/2009.06.04./
 

Pünkösd a Kincskereső Tagóvodában

        
            

Óvodás gyermekeink nevelésében fontos szerepet játszanak az ünnepek. Minden ünnepünk kapcsolatban van a természettel, minden ünnepünknek és az ünneplés módjának megvan a maga sajátossága. Az ünneplést minden esetben megelőzi a hosszabb ideig tartó készülődés, melynek hangulata, tevékenységei, a közben átélt élmények meghatározó fontosságúak – kaptuk a tájékoztatást Hubainé Józsa Magdolna tagóvoda-vezetőtől...
 


Hubainé Józsa Magdolna


 

A pünkösdváró ünnepi készülődés napjaiban, heteiben olyan dalokból, versekből állítottuk össze a körjátékot, melyek hangulatilag felkészítették a gyerekeket az ünnepre. Beszélgettünk a népszokásokról, a néphagyományokról, elkészítettük azokat a jelképeket, amelyek ennek az ünnepnek a meghatározói. Az ünnepet megelőző napokban minden csoportban ügyességi játékokat, versengéseket szerveztünk.

A legjobb eredményt elérő gyerekek aztán egymással is összemérték erejüket a pünkösdi király ill. a pünkösdi királykisasszony cím elnyeréséért az ünnepi délelőttön.
Régi és saját hagyományainkat követve a versenyjátékok végén ünnepi díszbe öltöztettük a pünkösdi királykisasszonyt és udvarhölgyeit, a győztes fiú pedig – a lovagok körében – királyi palástot, koronát és kardot kapott.
Pünkösdi dalokat énekelve körbejártuk őket, majd pedig mindannyian „meghordoztuk” a király-kisasszonykát virágszirmok hintése és énekszó kíséretében.


 

További képek>>>

Cziczer Katalin
/2009.06.04./
 

 

EP választás: a nemzeti érdekérvényesítés a tét

 

        
              

2009. június 4-7. között 27 ország 375 millió polgára dönt Európa jövőjéről. Az EP választások a következő öt évben mintegy 500 millió állampolgár sorsát határozzák meg. Az alábbi cikkben Dr. Földy Ferenc EU szakjogász tájékoztatóját olvashatjuk a most vasárnapi európai parlamenti választásokról...
 


 
 


Dr. Földy Ferenc


 

A szavazás tétje – a hazai kampány belpolitikai hangvétele és esetleges következményei mellett is – nagy, mivel az újonnan megválasztott Európai Parlamentnek olyan fontos kérdéseket kell majd megvitatnia, mint például az energiaellátás, a pénzügyi piacok szabályozása, illetve a családi élet és a munka összeegyeztetése.

Magyar szempontból pedig szintén lényeges kulcskérdésekről fognak dönteni 2009 és 2014 között, amelyek a következő költségvetési időszak uniós támogatásrendszerének meghatározása vagy akár az agrártámogatások további fenntarthatósága. A tét tehát az, hogy felkészült, a nemzeti érdekeket kellően érvényesíteni tudó pártok politikusai jussanak ki.

Az EP választáson most vasárnap, június 7-én reggel 6 és este 19 óra között adhatjuk le szavazatainkat. Összesen
8 pártlista közül választhatunk, a kisorsolt sorrend alapján ezek a következők: FIDESZ-KDNP, SZDSZ, MCF ROMA Összefogás, MUNKÁSPÁRT, MSZP, JOBBIK, LMP-HP és az MDF.
Az, akinek nem volt „elég” a pártok plakátjaiból,
ezen a honlapon részletes kampányelemzés kíséretében még megteheti. Az eredményeket június 7-én (vasárnap) 22 órától kezdődően élő adásban közvetítik az EP plenáris ülésterméből, de a magyar televízió társaságok már az urnazárástól kezdve folyamatosan beszámolnak majd a feldolgozott eredményekről.

Minden készen áll tehát arra, hogy a választások ténylegesen a polgárok véleményét tükrözzék. Éljünk demokratikus, állampolgári jogunkkal!
2009. június 4–7. között a hangos kampányok után „az urnák csendjében” folytatódjon az európai integráció.


 

Törő Gábor
/2009.06.04./
 

 

Londonban és Párizsban jártunk

 

        
            

Május 9-én a Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolája előtt gyülekeztünk: Braun Anna, Bódisz Áron, Sebők Máté, Takács Edina, Tóth Imola, Vartnal Zsaklin, Vartnal Andrásné, Várkonyi Balázs, Vincze Márton és Gönczy Krisztina tanárnő...
 


 
 


Gönczy Krisztina


 

Az utunk Ausztrián, Németországon, Belgiumon át vezetett. Brüsszelben Grande Place-t, Maneken Pis-t, és a Királyi Palotát néztük meg. Franciaországban egy dunkerque-i tranzithotelben volt a szállásunk. Átkeltünk a Csalagúton, majd indultunk Canterburybe.
A Canterbury Katedrálisban Becket Tamás Canterbury érsek sírhelyét kerestük fel. Délután Greenwichbe látogattunk, ahol az Old Royal Observatory-t (Királyi Csillagvizsgálót), National Maritime Museum-ot (Nemzeti Tengerészeti Múzeumot) tekintettük meg, majd elfoglaltuk a szállásainkat.

Londonban gyalogos sétát tettünk: Westminster és környéke, Buckingham Palace, St.James Park, Houses of Parlament, Big Ben, Piccadilly Circus, Trafalgar Square, Downing Street. Csodálatos panoráma nyílt a fővárosra a London Eye-ból.
Windsorba kora reggel indultunk. A királynő nyári rezidenciáját a Windsor kastélyt megtekintettük. Jártunk a királyi dolgozószobában, a bál- a fegyver- és a Térdszalagteremben, majd a Waterloo-szalonban is, ahol minden év június 18-án, a csata évfordulóján nagyszabású bankettet tartanak.

Délután Oxfordban jártunk a híres „college”-ok épületei között. A gyerekek körbesétálhattak a Harry Potter film híres helyszínein is. A Tower of Londonban a királyi koronázási ékszerekben, és fegyverekben gyönyörködhettünk. Sétáltunk a Tower Bridge lábánál. Természettudományi és őslénytani kiállításon vettünk részt a Natural History Museumban, és részesei voltunk egy imitált földrengésnek is. Ellátogattunk az egyedülálló régészeti gyűjteménnyel rendelkező British Museum-ba is, majd az Oxford
Street-en vásároltunk. A világszerte híres személyek viaszmásait a Madame Tussaud’s Panoptikumban nézhettük meg. Ezután szabadprogram következett a Covent Garden-ben.

Hazafelé átkeltünk a Csalagúton és 2 napot töltöttünk Párizsban . A Louvre-ban megcsodáltuk Leonardo da Vinci Mona Lisáját, a Szfinx-et, a Milói Vénuszt és még sok világhírű műalkotást. A Notre Dame-ban Jézus töviskoszorúját és keresztjének egy darabját nézhettük meg. Ezután letekintettünk az Eiffel toronyról Párizsra. Másnap a gyerekek legnagyobb örömére egy egész napot töltöttünk Disneyland-ben. Mindenki rengeteg élménnyel gazdagodott az utazás során.


 

További képek>>>

Cziczer Katalin
/2009.06.04./
 

 

Miről tárgyalt a Testület?

 

        
            

Május 29-én tartottuk rendes képviselőtestületi ülésünket, amikor 25 napirendi pont tárgyalásához kezdtünk. Az ilyenkor szokásos előkészítő munkának köszönhetően sikerült is még aznap befejezni, bár azt hiszem, hogy az egyik leghosszabb testületi ülésen vettünk részt pénteken, hiszen 17 órára tudtunk végezni… Az ülésről ezúttal is Aros János alpolgármester számol be olvasóinknak…
 


 
 


Aros János


 

A Kommunális Szervezet igazgatói munkakörének betöltésére kiírt pályázat elbírálása volt az első napirendi pont. Nyolc pályázat érkezett be, a nyolc pályázó közül egy időközben visszavonta a pályázatát, tehát hét pályázót hallgatott meg a képviselőtestület, kiegészítve a Kommunális Szervezet jelenlegi megbízott vezetőjével, illetve a szervezet közalkalmazotti tanácsa által delegált Albert Istvánnal. Mindenki megtette a szóbeli kiegészítését, majd a képviselőtestület zárt ülésben úgy döntött, hogy a legjobb pályázatnak Emri László pályázatát minősíti, és őt bízta meg az igazgatói munkakör betöltésével. Emri László azóta már elfoglalta a helyét, így reméljük, hogy a Kommunális Szervezet az eddigi megszokott jó színvonalon fogja tudni folytatni azt a megkezdett munkát, amelyeket a pataki lakosok nap, mint nap láthatnak, hiszen a város tisztán tartása és virágosítása mellett, a végardói temető kerítésének felújítása után most a katolikus temető kerítését kezdték el rendbe tenni. Rövidesen a piac felújításához is hozzákezdenek, valamint a Hild téri szökőkút átépítésének koordinálása is az ő feladatuk lesz. Kívánunk igazgató úrnak erőt, egészséget, jó munkát!

Sidinfo Nonprofit Kft működéséről, mérleg és eredménykimutatás jóváhagyásáról hallottunk beszámolót Siska Tamás úrtól, a Kft ügyvezetőjétől.
Az Innovo Patak Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft működéséről, mérleg és eredménykimutatásáról Kiss Csaba, a kft ügyvezetője tartott beszámolót. Ennél a napirendi pontnál úgy döntött a képviselő-testület, hogy felül kell bírálnunk az eddigi döntésünket, tehát valószínűleg sem az E-raktár átépítését, sem pedig az un. Derczó területnek a beépítését nem fogjuk elkezdeni. Egyelőre elhalasztjuk ezeknek a munkálatoknak a kezdését, hiszen a most már jól érezhető válságban valószínűleg nem célszerű, hogy újabb lakásokat építsünk, amelyeket nehezen tudunk később értékesíteni, hiszen az emberek nagyon nehéz anyagi helyzetben vannak.


 

A Pataqua Kft. egyszerűsített éves beszámolóját Vörös Imre, a Kft. ügyvezetője ismertette. Természetesen ez az egyik legfontosabb és legaktuálisabb kérdés most, hiszen a fürdő nyitási időpontja közeleg, s az utolsó simítások még hátra vannak a kft, illetve a fürdő intézménye előtt. Időközben megtörténnek az átadások, és megtörténik az alkalmazottak átvétele is a kft-be. Vörös Imre úr remélhetőleg mindenki számára megnyugtató válaszokat adott az előterjesztés során.

Zemplén Televízió Közhasznú Társaság 2008. évi közhasznúsági jelentéséről hallottunk igazgató úrtól egy beszámolót.
Az RFV Sárospatak Nonprofit Kft tevékenységével kapcsolatos képviselőtestületi döntések végrehajtásáról hallottunk egy beszámolót. Azt hiszem, hogy a későbbiek során erről egy külön beszámolót adunk majd a honlap olvasóinak, hiszen egy olyan döntés után vagyunk ismét, amely nyugodtan állíthatom, hogy az utóbbi évek, vagy talán az évtized legnagyobb átalakítása volt Sárospatak életében. Közel két évvel ezelőtt alakítottuk meg az RFV Sárospatak Nonprofit Kft-t a távhőszolgáltatás, hőszolgáltatás, közétkeztetés, étkeztetés, karbantartás és közvilágítás szakágakban. Mindannyian láttuk, hogy ezeknek a döntéseknek milyen pozitív hozadékai vannak, hiszen jelentős megtakarítások láthatóak már így is az említett szakágaknál, azonban még mindig voltak és valószínűleg lesznek is olyan csiszolnivalók, amelyek ezt a munkát még hatékonyabbá tudják tenni.
Az előző képviselőtestületi döntés értelmében kezdtünk egy egyeztetést a kissebségi tulajdontársunkkal. Ez az egyeztetés minden idők legelőremutatóbb, legkonstruktívabb és legmegnyugtatóbb egyeztetése volt. Az eddigi két ügyvezetős modellről átállunk az egy ügyvezetős modellre, az eddigi budapesti pénzügyi központ lekerül Sárospatakra, minden adminisztrációs és pénzügyi tevékenység vonatkozásában. A felügyelő bizottság létszámát háromról öt főre emeltük, a szolgáltatási díjakból 10 százalékos csökkentést sikerült elérnünk, a tulajdoni arányokat sikerült 50-50 százalékosra megváltoztatni és megtörtént az SZMSZ elkészítése is, amely nagyon hiányzott, mert a mindennapi munkában nem tudtuk azokat az ügymeneteket pontosítani vagy számon kérni, amelyeket az SZMSZ-nek kellene szabályoznia.
Bízom abban, hogy mindenki számára megnyugtatóan rendeződött most már a Kft sorsa és bízom abban, hogy a további megtakarításokat Sárospatak lakosai is meggyőzően érezni fogják.

Tájékoztatót hallottunk az elsőosztályosok beiratkozásáról. Az Árvay József Gyakorló Általános Iskola 3 osztályt, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2 osztályt, a Református Kollégium Gimnáziumának Általános Iskolája, pedig egy osztályt indít.

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról dr. Szabó Rita aljegyző és Molnár Marianna Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat vezetője tartott egy tájékoztatót.

Az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények alapító okiratának módosítására került sor. A Termálfürdő és Kemping közfeladat átadási megállapodás jóváhagyása történt meg, valamint mint költségvetési szerv megszüntető okiratának jóváhagyása.

A Zempléni Vízilabda Klub 2008-2009. évi munkájáról hallottunk egy szakmai beszámolót Erdei János úrtól a Zempléni Vízilabda Klub szakmai elnökétől. A hozzászóló képviselők valamennyien gratulációjukat fejezték ki, hiszen az országban is egyedülálló teljesítményt sikerült a mindösszesen 2 éves szakosztálynak és vízilabda klubnak produkálnia. A 3 induló csapatból mindhárom aranyérmet szerzett a bajnokságban, ehhez gratuláltunk nem csak az edzőknek, hanem a szülőknek is, hiszen tudjuk azt, hogy milyen munka fekszik ennek az eredménynek a hátterében.

A sárospataki Csepel horgásztó közvilágítás költségeinek átvállalásáról döntött a képviselőtestület, hiszen a kiépítés költségeit vállalta a horgász egyesület, mi pedig tulajdonunkba vettük a kiépített eszközöket és természetesen ezeknek a működési költségeit is átvállaljuk. Ezt a döntésünket nem csak az egyesület érdekében hoztuk, hanem meggyőződésünk, hogy ennek következtében a közállapotok, ill. a közrend is javulni fog.

Három platánfa kivágásához kért engedélyt egy sárospataki lakos. Ezeket a platánfák a Rákóczi út végén található platánsorhoz tartoznak – a katolikus temetővel szemben lévő oldalon - , ezért három szakértői véleményt is bekértünk. Az előkészítő bizottság, ill. a kollégák, valamint a szakértői vélemények megismerése után a képviselőtestület is úgy döntött, hogy nem járul hozzá a platánfák kivágásához, akkor sem, hogy ha a lakos jogosnak érzi a kérelmet. Próbáljunk meg valamilyen más megoldást találni. A Kommunális Szervezet szakemberei vissza fogják metszeni ezeket a fákat, ill. meggátoljuk valamilyen védőhálóval, hogy a levelek, és a platánfák termése az érintett ház csatornájában landoljon. Reméljük, hogy ezt el fogja fogadni a kérelmező is. Természetesen. amennyiben a testületi döntést nem fogadja el, akkor jogorvoslati lehetősége van.

A Tourist Police szolgálat éve óta kitűnően működik Sárospatakon, nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk mind a lakosok, mind pedig az ide látogató turisták részéről, tehát idén is úgy döntött a képviselő-testület, hogy ezt a szolgálatot működtetni kívánja, az ide vonatkozó anyagi fedezetet biztosítja.

A Zempléni Hírlap jövőbeni megjelenésével kapcsolatban volt előttünk egy előterjesztés. Az újságot továbbra is kívánjuk működtetni, viszont továbbra sem sikerült megoldani azokat a problémákat, amelyek elsősorban a terjesztés körül alakultak ki, tehát itt elképzelhető, hogy más megoldási javaslata lesz a későbbiek során a közös döntést előkészítő szakmai bizottságoknak, hiszen ezt az újságot Sátoraljaújhely és Sárospatak városa közösen jelenteti meg, tehát minden döntést egyeztetnünk kell a társunkkal.

Döntés született arról, hogy az autómentes naphoz Sárospatak is csatlakozik.

Tájékoztatót hallottunk a Hild téri szökőkút Wass Albert emlékhellyé történő átalakításának elképzeléséről. A Hild téri szökőkút felújítását a költségvetésünkben terveztük, ötmillió forintot különítettünk el a Kommunális Szervezetnél erre, hiszen évek óta, vagy most már nyugodtan mondhatjuk, hogy egy évtized óta nem működik a Hild téri szökőkút. Volt olyan rendezvényünk, amelyre sikerül olyan állapotba hozni, hogy 2-3 napig üzemelt, aztán ismét hosszú nyugalmi állapot következett. Valószínűleg föl kell bontani a Hild teret egy vékony csíkban, illetve a szökőkúthoz tartozó föld alatt lévő berendezéseket – ezeknek nagy részét - ki kell cserélnünk. Az árajánlat bekérése még folyamatban van, bízom abban, hogy Sárospatakon egy városunkat tényleg díszíteni tudó szökőkút fog működni a Hild téren, ezzel is gazdagítva Sárospatakot. Ez az elképzelésünk megegyezett a Wass Albert Kör kérésével, hogy szeretnének Sárospatakon egy Wass Albert emlékhelyet. A tervek elkészítését Kovács Ágnes építész vállalta magára, természetesen mindent egyeztetnünk kell Makovecz Imrével, hiszen ennek a résznek ő volt a megálmodója és kitalálója. Bízom benne, hogy a nyár elején ezek a munkálatok is befejeződhetnek.

Józseffalva - történelmi városrész - határait jelző emléktáblák kihelyezéséhez kért - a terület képviselője - Stumpf Attila támogatást. A táblák elkészültek, a kihelyezésükhöz a képviselőtestület hozzájárul.
Zárt ülésen Comenius emlékérem és Szabó Károly díj adományozásával kapcsolatban került sor döntésre, amelyet a június 5-én, pénteken, 17 órai kezdettel, A Művelődés Házában megtartandó Pedagógus Nap alkalmával fog polgármester úr átadni.
Ezúttal is mindenkit meghívunk a Pedagógus Napra, ahol ünnepi köszöntőt Melles Marcell, a Református Kollégium Gimnáziumának végzős tanulója fog mondani, az emlékérmeket pedig Dr. Hörcsik Richárd polgármester úr adja át. A műsorban Szebényi Lucia, Haluska Katalin és a Bodrog Néptáncegyüttes is közreműködik.
Pályázatok beadásáról döntött a képviselő testület, amelyek remélhetően az előző éviekhez hasonlóan sikeresek lesznek.

A június 10-én kezdődő Nemzeti Zarándoklatról tartottam egy tájékoztatót a képviselő- testület tagjainak, erről is fogunk még bővebben szólni a későbbiekben.

Horváth Aladár a roma polgárjogi mozgalom kuratóriumának elnöke fordult kérelemmel Sárospatak önkormányzatához, polgármesteréhez és a képviselőtestülethez, valamint fölajánlotta segítségét a városnak az érintett családok helyzetének vizsgálatához.
Minden segítséget elfogadunk, viszont nem tudjuk megtenni a pataki, tisztességesen fizető bérlőkkel szemben, az itt megfogalmazott kérést, mely szerint találjunk megoldást azoknak a problémájára, akik tudatosan, éveken – az említett esetben két személyről van szó – öt éven keresztül nem fizették a lakbért. Itt az ide vonatkozó jogszabályokat következetesen betartottuk, tehát felszólítások után bíróságra került az ügy, és most került végrehajtási fázisba.
Tehát ebben az esetben nem tudunk ezen változtatni, viszont minden más jellegű segítséget elfogadunk. Amennyiben a roma polgárjogi mozgalom ki tudja fizetni a fennálló tartozást, azt örömmel vesszük, de vannak más jellegű problémák is, amelyben igényeljük a segítséget, ilyen például a kamatos kamatokkal való visszaélések lehetősége, vagy a „szocpolos” lakások eladása körül kialakult problémák. Tehát várjuk az elnök úr segítségét ezekben a témákban is.

Törő Gábor
/2009.06.03./
 

A három általános iskolában hat első osztály indul

        
             

Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság nyílt ülésben hat előterjesztés kapcsán foglalt állást. A bizottság az oktatási intézmények alapító okiratait módosította, majd egy tájékoztatót hallgatott meg a 2009/2010-es tanévre történő beiratkozásról – kezdte tájékoztatóját a bizottság május végi üléséről Lendák Lajos elnök…
 


Lendák Lajos


 

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában kettő, az Árvay Gyakorló Általános Iskolában három, a Református Kollégium Általános Iskolájában pedig mint mindig, most is egy osztályt indítanak.

A továbbiakban gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szólt egy beszámoló. Tavaly a monokihoz hasonlóan mis is megtettünk 1-2 gyermekvédelmi intézkedést. Ez egy összetett feladat, amely jegyzői hatáskörbe, ill. a Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat hatáskörébe Tartozik. Tudjuk, hogy a gyermekek védelme az egyik elsődleges feladata egy társadalomnak és tudjuk azt is, hogy egyre nehezebb helyzetbe kerülnek a családok, ami a hátrányos helyzetűeket még jobban sújtja.

Ezek után még egy beszámolót hallgatott meg a bizottság, mely a vízilabda sportról szólt. Rendszeres napirendi pontjaink a támogatott sportegyesületek beszámolói. Mai bizottsági ülésünknek egy kellemes feladata volt a Zempléni Vízilabda Klub beszámolóját meghallgatni. Erdei János edző úr tisztelte meg bizottsági ülésünket és számolt be róla, hogy ez a sportág, ami Zemplénben most honosodott meg, újabb – sorrendben az ötödik - bajnoki címmel gazdagította a helyi sportéletet. Ez egy nagyszerű dolog, különösen ha figyelembe vesszük, hogy megyeszékhelyekkel is versengtek a diákok. Erdei János edzőnek és az egyesületben dolgozóknak ezúton is gratulálunk!


 

Törő Gábor
/2009.06.03./
 

 

Bírságokkal sújtják az iskolakerülő gyerekek szüleit

 

        
            

Bizottsági ülésünkön az első napirendi pontban tájékoztatót hallottunk a gyermekjóléti feladatok ellátásáról. A Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat illetve a Gyámhivatal készített egy tájékoztatót és beszámolót erről, ami tartalmazta azt is, hogy milyen problémák vannak Sárospatakon – kezdte beszámolóját a májusi ülésről Oláh József, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke…
 


 
 


Oláh József


 

Nagyon jól megragadta első mondatával a Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat, hogy mi a feladat a gyermekek fejlesztésében: „a gyermekek testi, szellemi, erkölcsi fejlesztése elsősorban a legfontosabb, intézményi és családi szinten is”. Sajnos tapasztaljuk városunkban, hogy egyes rétegek erre fittyet hányva, iskolába nem járatják a gyerekeiket, és nem követik azt a normát, ami egy családban elvárható lenne.

Ezzel kapcsolatban nagy vita kerekedett a tavalyi monoki példával kapcsolatban, amikor Sárospatak is meghozta azt a döntését, hogy megvonjuk mindazoktól a családoktól a gyermekvédelmi támogatást, akik igazolatlan hiányzás miatt vannak feljelentve az önkormányzatnál. Viszont nem szeretnénk a törvényesség elébe menni, ugyanis ez még az Alkotmánybíróságon nem ment át, az alkotmánybírák most fognak tárgyalni ezzel kapcsolatban, tehát hogy szabályos-e ez a rendelet vagy sem. Nem szeretnénk olyan döntéseket hozni, amelyek a törvénnyel, magasabb jogszabályokkal szembe mennek, de azt tudatosítani szeretnénk ezekkel a szülőkkel, hogy az igazolatlan hiányzásokat a jegyző felügyeli, a szabálysértési osztályunkat gyakorlatilag majdnem hogy utasítottuk arra, hogy magasabb szintű bírságokat vessen ki ezekre a családokra, ugyanis ezek a pénzek letilthatóak a jövedelemből, ha nincs letiltható jövedelem, akkor pedig elzárásra is átválthatóak.

Szerencsére azért kevés azoknak a családoknak a száma, akiknél ez előfordul. A Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat nagyon nagy munkát fektet abba, hogy védelembe vegyenek gyerekeket. Folyamatosan kijárnak a családokhoz, és próbálnak segíteni minden egyes olyan családnak, ahol problémák merülnek fel.
Még egy napirendi pontunk volt, előterjesztés a Gondozási Központ szakmai programjának jóváhagyására, melynek során megköszöntem a Gondozási Központ minden egyes dolgozójának és vezetőjének az egész évi munkáját.

Sárospatak-Végardón megszűntettük a nyugdíjasok bentlakásos intézményét, melynek helyén egy fogyatékkal élők nappali intézményét szeretnénk létrehozni. Tájékoztatott bennünket a Gondozási Központ vezetője, hogy erre már pályázatot nyert - az akadálymentesítését meg kell teremteni ennek az épületnek - nagyon jó eredménnyel haladnak és valószínű, hogy már ezen az éven el tudjuk indítani ezt a kistérségi szinten működtethető, fogyatékkal élők nappali intézményét.


 

Cziczer Katalin
/2009.06.03./
 

 

Két cégünk is átszervezésre kerül

 

        
            

Bizottságunk összesen 8 napirendet tárgyalt, ezen belül alapvetően két fontos napirendi pont volt, amelyek bizonyos struktúra átalakítással kapcsolatosak, nevezetesen a Termálfürdő és Kemping, valamint a RFV Sárospatak Kft-nél bekövetkező változásokról volt szó – számolt be Saláta László, a Jogi és Ügyrendi Bizottság május végi ülésén történtekről…
 


 
 


Saláta László


 

Mint tudjuk a Termálfürdő és Kemping, mint költségvetési szerv megszűnik és helyette június 11-től A Pataqua Nonprofit Kft veszi át az általuk végzett közfeladati tevékenységet. Ezzel kapcsolatosan előterjesztés hangzott el a Termálfürdő és Kemping közfeladat átadási faladatának jóváhagyására és mint költségvetési szerv megszüntetésére.
Nagyon fontos volt az RFV Sárospatak Nonprofit Kft-vel kapcsolatos előterjesztés, aminek az a lényege, hogy korábban a testület megbízta a cég vezetőjét, hogy tárgyaljanak a kisebbségi tulajdonossal, és ennek fejleményeképpen nagyon pozitív változások következtek be. Egyfelől az, hogy a gazdálkodás nem két területen folyik majd, hanem itt helyben, Sárospatakon fogják ellátni. Tehát a számlázás és minden egyéb dolog folyamatosan figyelmemmel kísérhető lesz. Mintegy 10 % kedvezményt értünk el az energiafogyasztás tekintetében. Természetesen mindent figyelembe véve, az infláció mértékét is, ez kb. 5%-kal kevesebb összeget jelent.
Ezen túlmenően egy ügyvezetője lesz az RFV Kft-nek, ez pedig Sárospatakon lesz, Gulybán László személyében.

Előterjesztés hangzott el az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények alapvető okiratainak módosításával kapcsolatban. Ezekre az eddigieknek kisebb tevékenységekkel való kiegészítése miatt van szükség.
Előterjesztés hangzott el a Rákóczi úton egy platánfa kivágásával kapcsolatosan, amelyben a tulajdonos megkeresett bennünket, hogy a fával különböző gondjai vannak, és azt szeretné, ha ezt a fát mi kivágnánk. Ettől természetesen a bizottság elzárkózott azzal, hogy mindent meg kell tenni azért, hogy az ezzel kapcsolatos gondokat, problémákat megszüntessük a Kommunális Szervezettel közösen, de a fa kivágására ne kerüljön sor, mert ha ez tendenciát indítana el, mert akkor a Kazinczy ill. a Rákóczi út hangulatát meghatározó fák sorra kivágásra kerülhetnének, amit nyilvánvalóan nem szeretnénk, ezért ezt nem is javasoljuk a képviselőtestületnek.

Sátoraljaújhelyi polgármester megkereséséről a Zempléni Hírlap jövőbeni megjelenésével kapcsolatosan hangzott el kérdés, miszerint felvetődött, hogy lejárt a határidő, ennek megfelelően akarunk-e kiírni újabb pályázatot, ugyanis elég sok észrevétel hangzott el az újsággal kapcsolatosan. Bizottságunk úgy döntött, hogy javasolja a képviselőtestületnek a pályázat kiírását annak reményében, hogy még színvonalasabb, még tartalmasabb újság kerül majd kiadásra.


 

Törő Gábor
/2009.06.03./
 

 

A számok és eredmények tükrében – évet értékelt a Sárospataki Polgárőr Egyesület

 

        
            

A 2008. évet értékelte a Sárospataki Polgárőr Egyesület, mely idén ünnepli fennállásának 5. évfordulóját. A 2004. június 4-én létrehozott civil szerveződés ma 35 fős, mely a legutóbbi taggyűlésen újabb 3 aktivistával bővült, erről is döntöttek a tagok – nyilatkozta Klíma János vezető...
 


 
 


Klima János


 

A jelenlévő polgárőrök miután megszavazták a napirendeket, elsőként azt a beszámolót hallgathatták meg, amelynek keretében a tavalyi évben elvégzett munkát értékelte Klíma János. Ennek kapcsán elhangzott, hogy a bűncselekmények megelőzése, a bűnözés elleni fellépés és a bűnmegelőzés - ezen belül a vagyonvédelem, a gyermek- ifjúságvédelem valamint a környezetvédelem társadalmi feladatainak megvalósításában való közreműködés- 2008-ban is fontos volt. Annak érdekében, hogy ezeket hatékonyan elősegíthessék a városban a bűnmegelőzés érdekében járőr-mozgóőri szolgálatot működtettek, ezzel párhuzamosan együttműködtek és kapcsolatot tartottak a Sárospataki Rendőrkapitánysággal valamint a város önkormányzatával és közreműködtek a „Szomszédok egymásért” mozgalom szervezésében.

Ami 2008-ban is visszatérő feladatot jelentett még, az a mezőgazdasági területeken, zárt kiskertekben különösen a betakarítások időszakában teljesített járőrszolgálat megvalósítása volt a mezőgazdasági lopások és kártételek megelőzése és megakadályozása érdekében- tette hozzá a civil szervezet vezetője. A beszámolóból az is kiderül, hogy az egyesület a város önkormányzatának igénye szerint a közterület-felügyelet hatáskörébe tartozó egyes feladatok önkéntes ellátását is felvállalta illetve jó néhány városi rendezvényen és egyházak által szervezett eseményeken segítettek. A Polgárőrség tavaly is rendszeresen közreműködött a rendőrség országos közlekedésbiztonsági, bűnmegelőzési akcióinak lebonyolításában. Ezekkel együtt mintegy 53 alkalommal tartottak közös szolgálatot a Sárospataki Rendőrkapitánysággal, ami az összesen teljesített 3600 órából 1600 órát tett ki, de dolgoztak még a Vám és Pénzügyőrséggel is.

A tevékenységet elemző beszámoló után a pénzügyi gazdálkodásról is szó volt. Ennek kapcsán elhangzott, hogy a rendelkezésre álló keretösszegből nagyobb tételt az új iroda kialakítása jelentette, de emellett ruhát is tudtak vásárolni a tagságnak.
A két beszámolót ezt követően egyhangúlag elfogadták a jelenlévők, illetve bizalmat szavaztak a három újonnan belépő tagnak is. Klíma János ezután hozzátette, hogy ebben az évben több pályázaton szeretnének részt venni, amelyeknek célja elsősorban az eszközbeszerzés lesz. Az egyesület ötéves évfordulóját is méltó módon kívánják megünnepelni és természetesen a munkát még jobb színvonalon szeretnék folytatni 2009-ben is. Ezt bizonyítja, hogy még 2008-ban összesen 3600 órát teljesítettek a polgárőrök, addig 2009 első öt hónapjában ez már meghaladta a 3200 órát.


 

További képek>>>

/2009.06.03./
 

 

Óvodapedagógusok továbbképzése

 

        
            

A Mese Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógusai Néphagyományőrzők Országos Találkozóján vettek részt a közeli Cigánd városában – nyilatkozta Lendvainé Szendrei Ágnes az intézmény vezetője...
 


 
 


Lendvainé Szendrei Ágnes


 

A kétnapos rendezvény programjában szakmai előadások, népi mesterségek bemutatkozása, táncház, népművészeti vásár és a Bodrogköz nevezetességeinek megtekintése szerepelt.
A Mese Óvoda és Bölcsőde helyi nevelési keretprogramjában szerepel a népszokások megismerése, megismertetése az óvodáskorú gyermekek számára. Az óvodapedagógusok hiszik, hogy a jövőt építeni csak a múlt ápolásával lehet.

Vallják, hogy népünk kultúrájának legjelentősebb sajátosságait a néphagyományban találjuk meg. A hagyományokkal már kisgyermek kortól meg lehet ismerkedni. „Add nekem a gyermek első négy évét és tiéd a gyermek!” (kínai mondás), de a magyar óvodapedagógusok a gyermek 6-7 éves koráig kérik ezt a lehetőséget, hiszen az alapvető személyiségjegyek ebben az időszakban alakulnak ki.
Hogyan ismertessük meg a gyerekekkel és hogyan tegyük mindennapjaik részévé a népi hagyományokat és szokásokat? – erről tanácskoztak az országos konferencia résztvevői, köztük a 27 sárospataki óvodapedagógus is.

A cigándi házigazdák - köztük Téglás Dezsőné, óvodavezető - nagy-nagy vendégszeretete mellett látogattunk el a helyi óvodába is, mely néphagyományőrző programon alapuló nevelést nyújt a cigándi gyermekek számára, eredeti, népi berendezésekkel és motívumokkal kialakított környezetben.
A tartalmas, hangulatos és baráti rendezvényt követően az óvónők ellátogattak a település egyedi élményt nyújtó „meseudvarába”, melyet a tulajdonos csak hobbiból, kedvtelésből és szeretetből építget és szépítget.
Ezúton is megköszönjük a cigándi kolléganőknek a kedves fogadtatást, a tartalmas programot és a különleges élményeket!


 

További képek>>>

Törő Gábor
/2009.06.02./
 

 

Baleset a hídon és Makkoshotykán

 

        
            

Az alábbi két balesetben – amelyekről Bacsó Tibor rendőr őrnagy nyilatkozott – közös, hogy mindkettőt fiatal járművezető okozta és hogy mindkettőben szerepet játszott a figyelmetlenség, a felelőtlen járművezetés
 


 
 


Bacsó Tibor


 

2009. május 29-én 23 óra 40 perckor egy fiatal férfi Renault Lagunájával közlekedett Sárospatakon az Attila úton, a Bodrog hídon át a Gárdonyi út irányába, amikor az esőtől nedves, csúszós úton nem megfelelően választotta meg gépkocsija sebességét, megcsúszott és a menetirány szerinti jobb oldalon felhaladt a járdára, ahol a híd korlátjának nagy erővel nekiütközött.
A gyalogjárdára való felhaladása és a csúszás során a gépkocsija oldalával elsodort egy járdán tartózkodó gyalogost, akit mentőautóval a kórházba szállítottak, de ott kiderült, hogy 8 napon belül gyógyuló könnyebb sérülést szenvedett.

2009. május 30-án 19 órakor Makkoshotykán anyagi káros baleset történt, amely során egy fiatal férfi egy KTM típusú motorkerékpárral közlekedett Makkoshotyka Rákóczi úton, Sárospatak irányából a futballpálya felé, amikor a bolt és a kocsma előtti útszakaszon nem tartott kellő követési távolságot, későn észlelete, hogy az előtte haladó személygépkocsi vezetője forgalmi ok miatt lassít, s a hirtelen fékezéstől a motorkerékpárjával felborult. Mintegy 30 méteren keresztül csúszott az úttest aszfaltján, majd a gépkocsi hátuljának ütközött.
A baleset következtében szerencsés körülmények között személyi sérülés nem történt, csak anyagi kár keletkezett mind a motorkerékpárban, mind a személygépkocsiban. A motorkerékpárossal szemben szabálysértési feljelentést kezdeményeztünk.


 

Cziczer Katalin
/2009.06.02./
 

 

Ülésezett a Pénzügyi Bizottság

 

        
            

A Pénzügyi Bizottság május 27-én, szerdán 14 órától tartotta meg képviselő-testületi ülés előtti bizottsági ülését, melyen több témát tárgyalt meg. Első körben az önkormányzat által alakított non-profit társaságok mérleg és eredmény kimutatásait tárgyaltuk meg, amiket mind elfogadásra javasoltuk – nyilatkozta Feró István, a bizottság elnöke…
 


 
 


Feró István


 

A számok alapos előkészítettséget mutattak, és a számviteli szabályoknak megfeleltek. A következő nagyobb témakör, a Zemplén TV közhasznúsági jelentése, ami szintén fontos pontokat tartalmazott. Ennél a napirendnél az a megfogalmazás született a bizottság részéről a kisvárdai tulajdonos nemfizetése kapcsán, hogy ha július 1-ig nem fizetnek, akkor javasolja a pénzügyi bizottság a képviselő-testületnek, hogy a tulajdoni szerkezetet változtassák meg, ill. a közgyűlés döntsön abban, hogy továbbra is tulajdonosként kezeljék-e a kisvárdai önkormányzatot.

Az RFV Sárospatak Non-profit Kft-vel kapcsolatos képviselőtestületi döntések végrehajtásáról hallottunk tájékoztatót. A képviselő-testület is ugyanolyan részletes tájékoztatást fog kapni az aljegyzőtől, mint a Pénzügyi Bizottság. Ezek alapján úgy tűnik, hogy egyenesbe kerülnek az eddig már megkötött szerződések. Az alapító okiratokat jóváhagytuk.

Ami még izgalmas kérdéskör, az a Termálfürdő és Kemping közfeladat ellátási állapotának jóváhagyása és a Termálfürdő és Kemping költségvetési szerv megszüntető okiratának a jóváhagyása. Itt azt emelném ki, hogy minden dolgozó úgy nyilatkozott, hogy át kíván menni az új szervezeti formába, így létszámcsökkenés nem várható, és a folyamatos munkaviszony is megvalósításra kerül.


 

Törő Gábor
/2009.06.01./
 

 

A Kulturális Bizottság üléséről

 

        
            

Sárospatak Város Önkormányzatának Kulturális Bizottsága több kérdéssel foglalkozott a kedd délutáni bizottsági ülésen. Többek között az önkormányzat intézménynek alapító okiratának módosítása lesz a képviselő-testület egyik témája. Ebből A Művelődés Háza és Könyvtára alapító okiratát érintette bizottságunk – számolt be az ülésről a bizottság tagja, Darmos István
 


 
 


Darmos István


 

Ez a módosítás tulajdonképpen a törvényi változások miatt vált szükségessé. A bizottság javasolta a testületnek, hogy hagyja jóvá ezt a módosítást. Ezen kívül beszámolót hallgathattunk a Zemplén TV működéséről. A beszámoló több kérdése mellett felmerült az a téma is, hogy nagyon sokan állnak át a műholdas televíziózásra és bizonyos szolgáltatók a Zemplén TV műsorait nem sugározzák. Itt Hörcsig Márton igazgató tájékoztatott bennünket arról, hogy van technikai lehetőség arra, hogy a műholdas televízió mellett hagyományos antennával továbbra is fogható legyen a televíziók nagytöbbségével a Zemplén TV adása, műsora.

Ezen kívül tájékoztatót hallgattunk meg az Erdélyi János tiszteletére rendezett ünnepségekről és szót ejtettünk a Trianoni megemlékezésekről, ami több részből áll ennek a június 4-én délelőtt A Művelődés Házában lesz egy Nyolckor együttes által előadott ehhez kapcsolódó műsor. Az Iskolakertben a Trianoni Emlékműnél este 6 órától megemlékezés.

Ezek mellett a témák mellett szót ejtettünk még arról, hogy a Hild téri szökőkutat Wass Albert emlékhellyé szeretné a Wass Albert Kör átalakíttatni. Az erre vonatkozó terveket, elképzeléseket vitattuk meg.


 

További képek>>>

Cziczer Katalin
/2009.06.01./
 

 

Háromból három bajnoki cím

 

        
            

Az összes korosztályunk képes olyan eredményt mutatni, hogy le tudtuk győzni azokat a megyeszékhelyeket, nagyvárosokat, akikkel anyagilag nehezen tudjuk felvenni a versenyt, az egyik Miskolc, a másik Nyíregyháza és itt a serdülők még az Egerrel versengtek – számolt be Erdei János edző a Zempléni Vízilabda Klub eredményéről…
 


 
 


Erdei János


 

Vasárnap pedig a legkisebbek itt Eperjes csapatával is megmérkőztek, tehát mondhatjuk, hogy határon átnyúló versengés volt ez a mai. Nagyon komoly eredménynek tartom szakmailag és emberileg is, hogy idáig el tudott jutni a zempléni vízilabda.

A Zempléni Vízilabda Klub vezetése az Önkormányzat vezetésével karöltve szeretnénk egy hagyományt teremteni. Véleményem szerint nem csak azt kell nézni, hogy egy sportegyesület mit kaphat a várostól, hanem azt is, hogy mit adhat.
Ha a vízilabda sporton keresztül is megtalálhatják az emberek annak a módját, hogy felfedezzék ezt a gyönyörű fürdőt és ezt a létesítményt, azt a várost, akkor azt gondolom, hogy a vízilabda is tudott adni a városnak. Ma itt több száz szülő és 120 gyerek volt, Nyíregyháza, Eperjes, Miskolc és a környékről nagyon sok helyről és azt gondolom, hogy ez nagyon jó reklám a városnak.
Szakmailag fontos volt ez nekem, majdhogynem jobban izgultam, mint a serdülők mérkőzése előtt, mert ez az én életemben, szakmai pályafutásom alatt mindenképpen egy mérföldkő. Azt azért ezt magam sem nem gondoltam, hogy meg tudom csinálni, hogy a legkisebbektől a legnagyobbakig minden csapat bajnok legyen.

Felépítettük a szakosztályt és az összes bajnoki cím begyűjtése bizonyítja, hogy sikerült fölépíteni egy működő, lüktető, élő klubot. Ez nem egy szakosztály, hanem maga egy klub, ami a legkisebbektől a legnagyobbakig várja a gyerekeket, és ezzel tudunk adni városnak és ezen belül a gyerekeknek is.


 

További képek>>>

Törő Gábor
/2009.06.01./
 

 

10 sportágban mozgatta meg a fiatalokat a Családi Sportnap

 

        
            

2009. május 23-án szervezete meg Sárospatak Város Önkormányzata a Városi Családi Sportnapot. A szervezésben és a megvalósításban nagy segítséget nyújtottak a testnevelő kollégák, a város sportszervezetinek szakemberei és oktatási intézményei – számol be Sárospatak eddigi történetének talán legszínesebb sportnapjáról Víghné Fehérvári Zsuzsa, az Önkormányzat szakreferense…
 


 
 


Víghné Fehérvári Zsuzsa


Aros János


Bódiszné Hajnal Alíz


 

Több helyszínen, kellemes időben, többfajta sportágban próbálhatták ki magukat az érdeklődők. Kicsik és nagyok egyaránt megtalálhatták a kedvükre való lehetőséget arra, hogy ezen a napon az egészségükre, az egészséges életmódra figyeljenek.
Sok csapat nevezett a labdajátékokban rendezett bajnokságokra különböző korcsoportokban, és nemenként. Nagy sikert arattak a diákolimpiai versenyrendszer országos döntőjén II. helyezést elért „Árvaysok” a floorball mérkőzéseken, és a Miskolcról érkezett csapattal szervezett bemutatón.
Az aerobic különféle ágazataival ismerkedhettek azok a hölgyek és lányok, akik a nap folyamán ellátogattak a rendezvényre.
Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium aulájában sokan kipróbálták a darts-ot, és nagy érdeklődés közepette rendezték meg amatőr versenyüket a Sorompó Darts Klub tagjaival.
A végardói uszodában megrendezett, hazai és szlovákiai csapatokat vendégül látó bajnokságon a Zempléni Vízilabda Klub újabb bajnokcsapatot ünnepelhetett, s végül az eseménydús napot a Bodrog folyón megrendezett kenuverseny zárta. Tovább folytatódott viszont a 36 órás horgászverseny, ami az éjszaka is tartott és csak másnap délben ért véget.

Köszönjük a szervezésben és a megvalósításban nyújtott segítségét intézményeinknek és a pedagógus kollégáknak!

Ez a nap nem csupán a diákoknak szól, hanem lehetőséget biztosít azoknak a pataki, mozgást szerető, mozgásra vágyó felnőtt lakosoknak is, akik szeretnének valamilyen formában mozogni, sportolni, az egészséges életmód feltételeivel megismerkedni, hiszen ezen a napon erre is lehetőség van – mutatott rá a május 23-án megrendezett sportnap lehetőségeire Aros János alpolgármester…

Nagyon örülök neki, hogy ez az elképzelés fogadó fülekre talált, hiszen ha az utóbbi hétvégékre visszatekintünk, láthatjuk, hogy szinte valamennyi hétvégére jutott egy ilyen sportrendezvény, amely alatt több száz gyerek látogatta meg ezeket a csarnokokat, sportpályákat. Ma a Bodrogon is egy evezős verseny lesz, és az uszodában is sokan vannak a vízilabda mérkőzésen.
Örülök, hogy a szervezők fölvállalták ennek a nehézségeit, hiszen egy-egy ilyen sporthétvégét megszervezni nem kis dolog. Örülök annak is, hogy olyan sportágak is bemutatásra kerülnek, amelyek sok ember számára újak, ilyen például a floorball amelyben az Árvay József Gyakorló Általános Iskola csapata kitűnő eredményeket ér el most már rendszeresen, lassan megszokottá válik már tőlük, hogy hozzák a kitűnő eredményeket. Azért a hagyományos sportágak is szerepelnek a palettán, amelyeket már jól ismerünk, és amelyekben szintén szép eredményeket értek el a pataki utánpótláskorú gyerekek.

Csak gratulálni lehet a gyerekek szép versenyeredményeihez, de valójában a felnőtt sportokban várjuk el az eredményeket azoktól a versenyzőinktől, akik bennünket a jó eredményekkel már évek óta megörvendeztetnek. Az utánpótláskorúaknál és a gyerekeknél nem az eredmény a legfontosabb, náluk az a fontos inkább, hogy megszerettessük velük a mozgást. Fontos, hogy ezekre a rendezvényekre eljöjjenek a gyerekek, hogy elhozzák a szülőket, esetleg a nagyszülőket is. Azért van ez a mai nap, hogy kimozdítsuk őket a megszokásból, a televízió, a DVD, a számítógép elől.

A sportnap kedves színfoltja volt rögtön a megnyitó után az Árvay Mazsorettek bemutatója, akikről felkészítő tanárukat, Bódiszné Hajnal Alízt kérdeztük…

A nagycsoporttal és a két kis haladó csoporttal jöttünk el. A nagycsoportból nyolc tanítványunk képviselte a Gyakorló Iskolát, a kicsik közül pedig kilencen jöttek, és mutatták be tudásukat itt a városi sportnapon.
A nagyokkal több éve dolgozunk együtt, igaz egy kicsit szívfájdalmunk, hogy kevesebben vagyunk már mint azelőtt, de azt gondolom, hogy akik megmaradtak, nagyon lelkesen és ügyesen dolgoznak.
A kicsik nagyon sokan vannak, most megint úgy 28-30 fő körül. Én bízom benne, hogy a kiscsoport a Gyakorló Iskolában egy olyan jövőképet mutat számomra és az iskola számára is, hogy ebből a társaságból újból ki tudunk alakítani egy olyan jó, színvonalas csoportot, akik ismét országos fesztiválokon és az ország bármelyik részén tudják képviselni a Gyakorló Iskolát.
Most lesz 10 éves az Árvay József Gyakorló Általános Iskolában a mazsorett, és itt szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy elmondjam, hogy mindenkit szeretettel várunk június 11-én 13 órakor a tornateremben, ahová a régi tanítványaimat hívjuk össze.

Hogy miért tartom fontosnak a mazsoretett? Azt hiszem a legfontosabb az, hogy a gyerekek közösségben vannak, mozognak, jól érzik magukat, megszeretik ez által a zenét, és a mozgást. Itt a nőiesebb, finomabb mozgásokat tanulják meg és bízom benne, hogy mindezek által ragaszkodnak az iskolához, társaikhoz, hozzám.
Egy pluszt adunk az életükhöz, hiszen életük végéig elkísérik őket a szép élmények, az egymással való beszélgetések, néha szenvedések is, de hát azt gondolom, hogy ez is hozzátartozik a munkánkhoz.


 

További képek>>>                 További képek>>>           További képek>>>         További képek>>>             További képek>>>

Cziczer Katalin
/2009.06.01./