Ön jelenleg a sarospatak.hu archívumát olvassa. A lapok legutolsó frissítése 2014. október 31. Az aktuális honlap eléréséhez klikkeljen ide!
SÁROSPATAK Aktuális - üres lap ( kéthasábos )

Archív
2009.október

Közel 100 millió forintot nyert a könyvtári konzorcium, aminek Sárospatak is részese

 

        
        

A nyolctagú konzorcium – aminek a sárospataki könyvtár is tagja – által elnyert 99.817.883 forint a tagok korszerű technikai eszközparkjának a megteremtését segíti elő az összehangolt könyvtári szolgáltatások fejlesztése érdekében. Dr. Skaliczki Judit, az Oktatási és Kulturális Minisztérium főosztályvezető-helyettese nagy jelentőséget tulajdonít a projektnek, ami a Európai Unió támogatásával valósul meg…
  
 


Dr. Skaliczki Judit


Venyigéné Makrányi Margit


Csatlósné Komáromi Katalin


Kövér Sándorné

 

 

Azt gondolom, hogy azért nagy reményű ez a projekt, mert egy megyei informatikai hálózatot alakít ki, ami egy olyan XXI. századi kommunikációs lehetőséget tesz nyilvánvalóvá a könyvtárak között, amitől mondjuk nem lesz távolság például a megyei és a sárospataki városi könyvtár között.
Ez az egyikrésze az eredménynek, a másik pedig az, hogy a használók egy más szintű szolgáltatáshoz fognak jutni. Erre ráépül az a TÁMOP-os szolgáltatásfejlesztés, amit a megyei könyvtár konzorciumi formában szintén megnyert – tehát erre az infrastruktúrára egy nagyon korszerű dokumentumszolgáltatás épül majd.
A könyvtáraknak azért van nagy lehetőségük most, mert a tudás és a tanulás szerepe valóban felértékelődött. A tudásnak és a tanulásnak pedig egy központi helye a könyvtár. Tehát könyvtár nélkül nem lehet sem tudásról, sem tanulásról beszélni.

A sikeres pályázat eredményességéről 2009. október 28-án a sajtó képviselői számoltak be Miskolcon, a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárban. Venyigéné Makrányi Margit a könyvtár igazgatója elmondta, hogy miért is hívták össze ezt a sajtótájékoztatót…
A Megyei Könyvtár vezetésével egy nyolctagú konzorcium adott be pályázatot a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program egyik céljára, ennek az ünnepélyes nyitórendezvényére kerül ma sor, ahol részben természetesen szeretnénk tájékoztatni az érdeklődőket arról- főleg a sajtó képviselőit- hogy mit is jelent ez a pályázat, milyen célokat fogalmaztunk meg. Ehhez támogatónk és segítségünk lesz az Oktatási és Kulturális Minisztérium főosztályvezető helyettese dr. Skaliczki Judit, aki nyilván egy tágabb kontextusba helyezi ezt az egész fejlesztést, szólni fog azokról az elképzelésekről amelyek mind a TIOP, mind a TÁMOP keretében megvalósulhatnak.
Arra törekedtünk, hogy ne csak erről a fejlesztésről szóljunk, hanem kicsit azt is próbáljuk megmutatni, hogy mi várható Magyarországon, mi felé haladunk. Az a fejlődés, ami azt gondolom, sokunk számára természetes, mások számára pedig szinte kezelhetetlen és felfoghatatlan, ami az információ, a digitális világ fejlődésében érhető tetten, mit eredményezhet és mi ebben milyen szerepet tudunk vállalni - erről szól majd dr. Varga Csaba előadása.

A Művelődés Háza és Könyvtára számára ez a KIOP pályázat egy nagy lehetőség – tette hozzá Csatlósné Komáromi Katalin, a sárospataki intézmény igazgatónője…

Nem csak azért, mert az elnyert összeg olyan nagyságrendű, ami egyébként az önkormányzati támogatás más pályázati forrásokból csak nehezen összeszedhető, hanem azért is, mert olyan új csatornát és lehetőséget nyit meg A Művelődés Háza és Könyvtára előtt amire ezt megelőzően nem volt példa. Ami nagyon fontos, hogy az a vérkeringés, ami elindult a megyei és országos könyvtári hálózaton belül, ebbe mi a program által, az infrastruktúra segítségével be tudunk kapcsolódni és így a sárospataki és a kistérségi olvasóknak is egy új, magasabb színvonalú szolgáltatást tudunk biztosítani.
A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a pályázat segítségével tulajdonképpen 125 települést szólítottak meg. Ebből a mi számadatunk sem kevés, hiszen ez a körzetközponttal együtt 16 települést jelent. Ami még nagyon fontos, hogy az összevont intézményi struktúrából adódóan az a fajta digitalizációs műhelymunka, aminek még nem volt helye és felszerelése az is bekerülhet ebbe a programba és ami az első és legfontosabb: egy olyan eszközfejlesztés ami a magasabb színvonalú szolgáltatást garantálja.

A pályázaton egy kilencmilliós összeget nyertünk, aminek nagyon jó helye lesz a könyvtárunkban – fejezte ki örömét Kövér Sándorné, a sárospataki könyvtár vezetője…

Nagyon sok mindent szeretnénk fejleszteni, elsősorban az infrastruktúra fejlesztésére gondolok, először is 12 számítógép beszerzésére, s így a könyvtárosoknak, mindenkinek önálló munkaállomás fog jutni, ami ma még sajnos nem biztosított.
Az olvasók is kapnak gépeket, valamint ami nagyon fontos és kiemelt szerepet tölt be a projektben, hogy látássérülteknek is szerzünk be szoftvereket, illetve olvasókészüléket is kapnak. A hallássérültek pedig indukciós hurokkal élvezhetik ezután a könyvtári rendezvényeket.
A számítógépes fejlesztés az alapja a számítógépes kölcsönzés megteremtésének, ezért a pályázatot kihasználjuk ebből a szempontból is, hiszen vonalkód nyomtatót, vonalkód olvasót, blokknyomtatót is be tudunk szerezni és az adatbázisunk konvertálása után lesz egy olyan állományunk, amit már lehet számítógépesen kölcsönözni.
Ma egy városi könyvtárban ez már alapkövetelmény lenne - sajnos ez ügyben egy kicsit el vagyunk maradva, de ezt a jövő év folyamán mindenképp szeretnénk pótolni. Terveink között szerepel még a wifi elérés biztosítása, hiszen sokan laptoppal járnak hozzánk, helyben használnak saját számítógépeket és így az internetes elérés is biztosított lesz.
Nagyon fontos feladatunk még az újonnan átadott zenei könyvtárnak a bővítése. A pályázatból lehetőségünk lesz, számítógépek beépítésére, házimozi rendszert vásárlunk, illetve projektort, ami mindenképpen a szolgáltatásokat színesíti, és teljessé teszi.
Amit az olvasók már ma is láthatnak, hiszen a projektünk október elsejével elindult.

Elkezdődött a villamos hálózat korszerűsítése is. Ami elsősorban szembetűnő az, hogy az olvasótérben már fölszerelték a kiegészítő lámpákat és további világításkorszerűsítés, illetve elektromos hálózatbővítés várható. Mindenképpen föl kell mérni ezt a hálózatot, hiszen egy új terhelésnek lesz kitéve az új gépek állományba, munkába állítása által, és ehhez kell egy megbízható, jól működő elektromos hálózat, ami még az idén úgy néz ki, hogy megvalósításra kerül.
A projektünk 2010. december 31-ével zárul, ez azt jelenti, hogy a jövő év végére, reméljük és bízunk benne, hogy mindezekkel rendelkezünk majd. E mellett persze folyamatosan fut majd a TÁMOP pályázat, ami szintén erre az infrastruktúrára épül.


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2009.10.31./
 

 

100 éve született Sárospatakon Nagy Barna, a Kálvin-kutatók legjelesebb képviselője

 

        
        

Vannak olyan régi sárospataki emberek, akiknek a nevét az egész világon sokan ismerik, ezért nekünk, ma élő patakiaknak is illik tudni róluk. Közéjük tartozik a 100 éve született és 40 éve elhunyt Dr.Nagy Barna is. Kálvin munkásságának sok kutatója volt, mégis rengeteg forrásmunka maradt feldolgozatlan, mert azokat ó-francia nyelven, gyorsírással írták le. Miért éppen egy pataki tanár, Dr.Nagy Barna tudta ezeket elolvasni? Erre a kérdésre kereste a választ előadásában Dr.Hörcsik Richárd
  
 


Dr. Nagy Barna


Dr. Hörcsik Richárd

 

Az előadás azon a kétnapos rendezvényen – annak a második napján - hangzott el, amit a Sárospataki Református Teológiai Akadémia az Osterhaven tanulmányi napok sorozatában rendezett meg október 21-22-én.
Nagy Barna kivételes tehetség volt, ahogy az előadó nevezte: zseni. Már gimnazista korában három nyelvről fordított magyarra verseket:
„Nagy Barna 1909. május 15-én született Sárospatakon. Édesapja Nagy Béla (1877-1939) teológiai tanár. 1919 és 1927 között gimnazista a pataki Kollégiumban. A későbbi Kálvin-kutatása szempontjából érdemes megjegyezni, hogy ekkor bomlik ki nyelvtehetsége. A sárospataki Ifjúsági Közlönyben sorra jelennek meg angolból, németből, franciából versfordításai. A teológus évei alatt pedig elsajátítja a gyorsírás tudományát, több iskolai versenyt is megnyer. Ez pedig abban lesz nagy segítségére, hogy szinte folyamatosan tudja olvasni azokat a francia gyorsírók által készített XVI. századi jegyzeteket, amivel Kálvin prédikációit jegyezték le.”

A gimnáziumi évek alatt szerzett nyelvtudását idegen nyelvi környezetben erősítette meg, 1929-30-ban Franciaországban tanult, 1933-ban és 34-ben Bonnban, majd külföldi tanulmányai után, 1936-ban avatták Debrecenben teológiai doktorrá. 1937-ben édesapja helyére a teológia tanárává választották Sárospatakon.
A pataki Kollégium megszűnés után az 50-es években elhagyta szeretett városát, Sárospatakot és Budapestre költözött, ahol az Egyetemes Konventre került. Az 1956-os forradalom után börtönbe zárták, majd szabadulása után 1957 őszén megfosztották pesti katedrájától.

Mivel nem taníthatott, a tudományos kutatásba fektette energiáját. Hatalmas energiával ásta bele magát a magyar és ezzel együtt az európai reformáció kezdődő századába. Tizenkét évnyi kutatásával ezen a téren is az élvonalba küzdötte fel magát.
Az is tény, hogy a katedrájától megfosztott tanár nem nevelhetett teológus nemzedékeket, nem tudott kinevelni Kálvin-kutató fiatal nemzedéket, aminek ma érezzük hiányát igazán. Viszont a Kálvin-kutatás szempontjából maradandót, mi több, pótolhatatlant tudott alkotni.
Nagy Barnát 1969. szeptember 17-én Budapesten, egyik előadása alatt érte a halál.
A professzor emlékére egy kiállítás is nyílt a Sárospataki Teológiai Akadémia emeletén, a konferencia résztvevői pedig megkoszorúzták Nagy Barna református temetőben található sírját is.
 


 

További fotók>>>

Törő Gábor - Dr.Hörcsik Richárd előadása nyomán
/2009.10.31./
 

 

„Nyugat csapatjának keleti zászlója…” Móricz Zsigmond írói módszere és ars poeticája c. előadás az Olvasókörben

 

        
        

2009. október 21-én a Sárospataki Irodalmi Olvasókör az Újbástya Rendezvénycentrumban Dr. János István irodalomtörténészt, a nyíregyházi Főiskola tanszékvezető professzorát, a Móricz Zsigmond Egyesület elnökét látta vendégül, akitől a megtartandó előadásáról érdeklődtünk…
  
 


Dr. János István

 


Halász Magdolna

 

A mai alkalommal Móricz írói módszeréről, szemléletéről, írói-alkotói világképről beszélnék, amely alkotói világkép a valósággal, a népi hétköznapokkal, népi kultúrával és a magyarság életének, sorsának jobbításával van nagyon szoros összefüggésben. A móriczi ars poétikának egyik nagyon fontos összetevője az a felelősség, amelyet népe, s különösen nagy elkötelezettséget a szegény emberek sorsa iránt érzett. Számos olyan műve szól a nincstelen emberekről, nevezetesen a Szegény emberek című novellája, ami egy tragédiát dolgoz fel, s ilyen a Barbárok című elbeszélése is,
móriczi sorsvállalásnak egyik kardinális pontja az, hogy eme tragikumot nem csak ábrázolni kell, hanem a tragikus létet meg kell változtatni.

Az átalakítás egyik nagyon fontos eszközének tekintette a nép, tanulás által való felemelését. 1939-ben, amikor átvette a Kelet Népe szerkesztését, azonnal csatlakozott a népfőiskolai mozgalomhoz. A magyar népfőiskolai mozgalom, ekkor már meglehetősen nagy múltra tekintett vissza. Ehhez fűzte azokat a reményeket, hogy majd, mint államon kívüli intézmény a népet felemeli és megjobbítja. Tehát kineveli azt a népi intelligenciát - hogy úgy mondjam - amely aztán a későbbiek folyamán be tud kapcsolódni az ország jobbításába.
Tehát egy ilyen programja is van Móricznak. Móricz hitt a magyarság jövőjében, ezért a népiség nála nem népiesség, nem is pusztán élményanyag, hanem a népét jövőbe emelő látásmód, útkeresés és netán útmutatás is.

A másik írói program - amelyet Ady is észrevett - a valóság mellett az írásainak az esztétikuma. Gyönyörűket írni, a szent nagy álom - ahogy Ady fogalmazta - szintén az írói hitvallásprogramja közé tartozott. Végső soron, mint minden művészet, Móricz írásművészete is az emberi sorsokat ábrázolja, az emberi sorsokkal foglalkozik és az ember törekvése minden körülmények között az, hogy boldog legyen. Az ember nem arra született, hogy ne legyen boldog,- mondta Móricz. Később számos regénye: pl. az Árvácska is, vagy a Pillangó is erről szólna, a boldogság kereséséről és a be nem teljesedett boldogságról, ill. a mesék világában beteljesedett boldogságról.

Halász Magdolna, az Olvasókör elnöke hozzátette, nagy érdeklődéssel hallgattuk meg Dr. János István professzor úr magas színtű, értékes előadását a 130 évvel ezelőtt született Móricz Zsigmond írásművészetéről.
Behatóbban ismerhettük meg a magyar prózairodalom legkiválóbb képviselője írói tevékenységét, módszereit, nagyszabású elképzeléseit, terveit. Móricz számos regénye, novellája kedvelt, népszerű a huszonegyedik század embere számára, mivel mondandója ma is elszomorítóan aktuális.
„Rád furcsa emberek furcsán figyelnek:
Ma te vagy a tévő és a jótékony gyermek,
Nyugat csapatjának keleti zászlója,
Mi nagy csatázásunk nagy igazolója….

Adassék a levél Móricz Zsigmond úrnak,
Kit most érdemelten szépen koszorúznak,
Koszorút nem viszek, írás megy helyette….

S ha a Lehetetlent nem tudtuk lebírni,
Volt egy szent szándékunk: gyönyörűket írni.”
(Ady Endre: Levélféle Móricz Zsigmondhoz)


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2009.10.31./
 

 

Őszi napközis programok az Árvayban

 

        
               

A Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolájában a napköziben folyó munka központjában is a személyiségfejlesztés áll. A sok játék, mese, rajzolás segíti a gyermekek önkifejezését, kreativitását - nyilatkozta Kissné Murányi Andrea, igazgatónő...
  
 


Kissné Murányi Andrea

 

Az együtt átélt közös élmények, az egymáshoz való tartozás érzését, a csoportszellemet alakítják. A tanulók szabadidejének szervezésében törekszünk arra, hogy sokoldalú, változatos, színes programokat valósítsunk meg tanítványaink aktív részvételével. Az 2009/2010-es tanév eltelt őszi időszakában a napközis csoportjainkban megvalósult programokból, a teljesség igénye nélkül szeretnénk néhányat bemutatni.

Takarítási Világnap alkalmából az iskola udvarán és környékén szemetet szedtek a gyerekek. Remélhetőleg a mindennapjaik részévé válik, hogy a tanulók figyelnek környezetük tisztaságának megóvására.  
További fotók>>>

A Zempléni Gombászegyesület által szervezett gombakiállításon járt az iskola több napközis csoportja is. Itt megtanulhatták azt is, melyek a leggyakoribb ehető és mérgező fajok. A kisdiákok ezek után a Gombakirály című mesét hallgatták és játszották el a könyvtárban.  
További fotók>>>

Kézműves foglalkozás volt 7-es számú csoportban, ahol 2009. október 16-án Halloween-ra készültek. A figurákat hagyományos fekete és narancssárga papírból nyírták ki. Pl.: holló, denevér, sütőtök, boszorkány, szellem, macska, később ezekkel a munkákkal díszítették fel a tantermet.
  További fotók>>>

Az Állatok Világnapja alkalmából a 9-es számú napközis csoport vidám műsort készített az első osztályosoknak. A programban szerepelt közös éneklés, zenehallgatás, vetélkedő, vers, mese, bábozás, találós kérdések és hangszeres előadás is. A műsort anyagát a gyerekek állították össze. A foglalkozás végén a nagyobb tanulók saját maguk által készített ajándékkal kedveskedtek a kicsiknek. 
További fotók>>>


 

Törő Gábor
/2009.10.31./
 

 

Az erdélyi irodalom - Takaró Mihály irodalomtörténész szemével

 

        
               

A sárospataki Wass Albert Kör vendége volt 2009. október 26-án Takaró Mihály író, irodalomtörténész, aki az erdélyi magyar irodalomról tartott előadást A Művelődés Háza pódiumtermében. Először a választott témáról, majd pedig a Sárospatakkal való kapcsolatáról kérdeztük…
  
 


Takaró Mihály

 

Elsősorban azért fontos ez a téma, mert a magyarság nem csak gazdaságilag van válságban, de identitásában - ha lehet - még jobban válságban van. Az a líra és az a próza, amit az erdélyi irodalom produkál a XX. század első felében, az éppen erről beszél: a helytállásról, a kitartásról, a megmaradásról, arról, ami ma hiányzik a mai magyarságból.

Konkrétan az 1920. utáni erdélyi líra nagy kvartettjéről, a helikoni triászról beszéltem. Azért mondtam a nagy kvartettet, mert a negyedik majd Dzsida Jenő lesz, a helikoni triász pedig Áprily Lajos, Tompa László és Reményik Sándor. Döntően - más írok megemlítése mellett - róluk és az ő életművükről beszéltem.

Természetesen már a Wass Albert Kör meghívásai előtt is jártam Sárospatakon, hiszen itt művész és tanár barátaim is élnek, ez a város az egyik kedvencem és a legmagyarabb városok egyike és a magyar kultúra egyik olyan termőföldje, ami párját ritkítja.
Ez a vidék és ennek a vidéknek a környéke, termékenyítette meg többek között a magyar nyelvet, erről a vidékről való a magyar irodalmi köznyelv és természetesen mindaz, amit Sárospatak jelent a magyar kultúrában.
Szeretek ide jönni. Értő és nagyszerű közönség van itt, akik nem csak azért jönnek, hogy hallgassanak, hanem azért is, hogy épüljenek általa. A mai előadásnak a lényege éppen az volt, hogy megismertessen olyan verseket a hallgatókkal, amelyek mondanivalóját majd - mint sokszorosítók - ők eljuttassák a barátokhoz, családtagokhoz, gyermekeikhez, unokáikhoz.


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2009.10.31./
 

 

Október 31 a reformáció emlékünnepe

 

        
               

Bár a reformáció egy olyan folyamat, amely a mindenkori keresztyén egyház sajátossága, ünneplését Luther Márton jelképes cselekedete emlékezetéhez kötik a protestáns egyházak, amikor 1517 október 31-én a mindenszenteket ünneplők tájékoztatására kiszögelte híressé lett 95 tételét a Wittenbergi vártemplom kapujára - küldte a beszámolót Virágh Sándor református lelkész...
  
 


Virágh Sándor

 

A magyar reformáció az 1560-as évektől a svájci, helvét hitvallás szerint alakította szervezetét és tanításait, így hódított teret a "Kálvinistának" nevezett református egyház. Az anyanyelvi fejlődésre, az oktatásra, tudományok szabad művelésére nagy hatással volt ez a hit, amely aztán az üldöztetésekben, rekatolizációs törekvésekben a gályarabok hűségével állták ki a próbatételeket. A nyugati egyetemeken járt peregrinus diákok hozták haza a műveltséget, és a könyveket, a nép kezéhez is eljutottak a Bibliák, imakönyvek, vallásos irodalmak.

Elterjedt a zsoltáréneklés, a korálok meghódították a szíveket. A reformáció szót tévesen használják az "újítás" kifejezésére. A pontos jelentése: visszaalakítás. A deformáció visszaalakítása az eredeti formációra. A szót a politikai élet pontatlanul és illegitimül használja. A pontos tartalma szerint az emberi életet vissza kell formálni az Istentől megszabott rendre. Van ezen a téren tennivaló, mert a reformáció nem csak egy középkori vallási küzdelem, hanem egy örök folyamat. Ezt szolgálta a református gyülekezet ünnepi felkészülése és előadássorozata a Lorántffy teremben, mely az 500 éve született Kálvin emlékezete és munkássága előtt tisztelgett.


 

Református Lelkészi Hivatal
/2009.10.31./
 

 

56-os megemlékezések Kanadában

 

        
        

A kanadai Londonban szombaton, október 24-én emlékeztek meg a magyarok az 1956-os szabadságharcról. Délután 2-kor a temetőben lévő magyar emlékműnél tették tiszteletüket, majd délután 3-kor a Lengyel Házban folytatódott a program szavalatokkal és zeneszámokkal.
Az ünnepi szónok a tiszakarádi születésű Kántor Pál, hamiltoni református lelkész, egykori pataki diák volt…
  
 


Kántor Pál

 

A délutáni műsor egyik fénypontja a helyi Liliom citeraegyüttes népdalcsokor előadása volt (képünkön). Hamiltonban a megemlékezés vasárnapra, november 1-re van tervezve. Délután 2-kor a woodlandi temető magyar 1956-os obeliszkjének a megkoszorúzása után, délután 3-kor a református egyház nagytermében folytatódik a megemlékezés, Kántor Pál házigazda vezetésével.
 
Hamiltonban a Magyar Házat a Nyugdíjas Klub ebben az évben eladta, így a jövőben, a három magyar templom: római, görög és református egyház termeiben lesz felváltva az 56-os megemlékezés.

(A 2. képen a hamiltoni magyar ref. templom látható)


 


Törő Gábor
/2009.10.30./
 

 

Tiszteletbeli tanári címet kapott Dr.Hörcsik Richárd

 

        
               

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia az Osterhaven tanulmányi napok sorozatában 2009. október 21. és 22. napján Sárospatakon, a Református Kollégium Imatermében Nemzetközi Kálvin-konferenciát és Nagy Barna-emlékülést tartott. Ennek keretében két külföldi és két magyar professzornak adtak át tiszteletbeli tanári címeket, az utóbbiak egyike Dr.Hörcsik Richárd volt…
  
 


Dr .Hörcsik Richárd

 

A tiszteletbeli tanári címek átadására a konferencia második napján került sor, ami egy előadással kezdődött, Dr. John Hesselink professzor, az Egyesült Államokból tartotta meg előadását, Kálvin teológiájának egyik szeletét bemutatva.
11 órától kezdődött az akadémia rendkívüli közgyűlése, amikor 4 tiszteletbeli tanári címet adott át az Akadémia Szenátusa közösen az Egyházkerület elnökségével. Az ünnepséget Csomós József, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke kezdte meg igei szolgálatával a Józsué 4,20-22 alapján: „Azt a tizenkét követ, amelyet a Jordánból vettek ki, Gilgálban állíttatta föl Józsué, és ezt mondta Izráel fiainak: Ha majd megkérdezik fiaitok apáiktól, hogy miféle kövek ezek, magyarázzátok el fiaitoknak, hogy szárazon kelt át Izráel itt a Jordánon."

Az igehirdetés után az akadémiai közgyűlést nyitotta meg Dr. Kádár Ferenc rektor, aki szólt a tiszteletbeli tanárság egyik forrásáról, aminek jó alapjául szolgál a Zsidókhoz írt levél 12,1 verse. Ez a vers a bizonyságtételről szól. A tiszteletbeli tanárság nem pusztán bizonyságtétel az intézmény jóhíréről, hanem bizonyságtevés Krisztusról, ami által bennünket serkentenek, arra, hogy jobban végezzük mindennapi szolgálatunkat és növekedjünk a hitben.
Tiszteletbeli tanárrá fogadták a hollandiai Dr. Erik A. de Boer professzort, akinek laudációját Dr. Börzsönyi József és Dr. Frank Sawyer mondta el. Tiszteletbeli tanárrá fogadták Dr. John F. Hesselink professzort, akinek méltatását Dr. Frank Sawyer és Dr. Füsti-Molnár Szilveszter mondta el. Két további tiszteletbeli tanárrá avatás következett: Dr. Márkus Mihály, akinek méltatását Dr. Dienes Dénestől hallhattuk, majd Dr. Hörcsik Richárd, akit Dr. Enghy Sándor méltatott. Az oklevelek átadását követően minden tiszteletbeli tanár röviden, de személyes hangvételben reagált a kitüntető címek átvételére.

Az ünnepség a 90 éves Demeter Gyula tanár úr köszöntésével folytatódott, akinek élete pótolhatatlan hídként ível át az Akadémia bezárása előtti és az újraindulás utáni időszak között. Demeter Gyula tanár úr rossz egészségi állapota miatt nem lehetett jelen az ünnepségen, de az Akadémia és a Kollégium vezetése személyesen viszi majd el számára elkészített oklevelet. Az ünnepségnek kerületünk főgondnoka, Ábrám Tibor zárszóként
A konferencia második napjának délutánján a Magyarországi Református Egyház 20. századának egyik legkiemelkedőbb, 100 éve született és 40 éve elhunyt teológusára és Kálvin kutatójára, Nagy Barnára emlékeztek. Munkásságát Dr. Hörcsik Richárd méltatta egy előadás keretében.


 

További fotók>>>

 www.tirek.hu (Rácsok András írása alapján)
/2009.10.30./
 

 

Mindenszentekre elkészült a katolikus temető kerítése és kapuja

 

        
               

Ígéretünkhöz híven már megújult kerítéssel és megújult nagykapuval várjuk a hétvégére - Mindenszentek ünnepére és a Halottak Napjára - a katolikus temetőbe érkező, kegyeletüket leróni szándékozó patakra látogatókat és pataki lakosokat – jelentette be Aros János alpolgármester egy egész nyáron át tartó munka befejezését…
  
 


Aros János

 

Ezzel együtt szeretném azt is elmondani, hogy a munkálatoknak lassan a végéhez érünk. Látható, hogy a tavasszal elkezdett, Kommunális Szervezet által kivitelezett felújítási munkáknak most már látszik az eredménye. Nagyon sok pataki lakos meg van elégedve ezzel a munkával, nagyon sokaknak tetszik, sok pozitív visszajelzést kapok.

A temető kerítés felújítása a Kommunális Szervezet költségvetésében elkülönített pénzből valósulhatott meg, nagyrészt közcélú munkások foglalkoztatásával. Ez több okból is kiemelkedő, hiszen így nem segélyt adtunk azoknak a munkásoknak, akik vállalták a feladatot, hanem munkát tudtunk nekik biztosítani. Ebből ők megélhetést biztosítottak a családjuknak, mi pedig látjuk a kétkezi munkájuknak az eredményét.

Tehát ezzel is meg tudjuk azt cáfolni, hogy azok, akik segélyen vannak, nem szeretnének dolgozni. Igenis szeretnének dolgozni, és ha a kormányzati elképzelések és a helyi önkormányzatoknak a szándéka egymásra talál, akkor ilyen értékteremtő beruházást tudunk belőle megvalósítani.
A hétvégével kapcsolatban még azt szeretném elmondani, hogy tanulva a tavalyi és a tavalyelőtti problémákból, mely szerint ilyenkor sajnálatos módon megnövekszik a temetőbeli lopások száma - általában virág és koszorúlopásokról van szó - megerősített szolgálatot fog tartani a polgárőrség, valamint a közterület felügyelőkkel is gyakrabban fognak találkozni a temetőbe látogatók.
Bátorítok mindenkit, hogy ha bármilyen rendellenességet tapasztalnak, akkor a közterület felügyelőség, a rendőrség vagy akár az önkormányzat felé ezt mindenképp jelezzék, hogy minél hamarabb orvosolni tudjuk.


 

Törő Gábor
/2009.10.30./
 

 

Bemutatjuk Kriston Milánt, aki két nap alatt meghódította a pataki közönséget

 

        
               

Először az Idősek Napján láthattuk Sárospatak színpadán ezt a fiatalembert, aki – miközben régi slágereket énekelt – mindenki az életkorát tippelgette, hiszen kinézetre fiatal volt, kiművelt előadásmódját illetően viszont felvette a versenyt tapasztaltabb művésztársaival…
  
 


Kriston Milán

 

Két nap sem telt el és egész más témában bizonyította, hogy komoly is tud lenni, ha ezt kívánja a feladat: az 1956-os megemlékezésen láthattuk ugyanazon a színpadon szomorkás dalokat előadni. Ez az előadás után „csíptük el”, hogy mondjon valamit magáról…

Kriston Milán vagyok, 18 éves, most a Miskolci Nemzeti Színházban fogok játszani több szerepben, a Hotel Mentolban, a Dzsungel Könyvében és a Muzsika Hangjában is. Közben mellette egy amatőr társulatnál, a Miskolci Musical és Dalszínháznál szerepelek. Most éppen a Vuk című musicalben fogok játszani, amit most októberben mutattunk be, és majd november harmadikán és hatodikán lesz belőle előadásunk. Az egyik Diósgyőrben az Ady Endre Művelődés Központban, a másik pedig a Művészetek Házában, Miskolcon.

Most érettségiztem és jelenleg ugyanott, a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközép Iskolában vagyok „szakmais” hallgató 5. éven – ahol énekelni tanulok - és mellette csinálom a Nemzeti Színházban az előadásokat.

Előadásaimat megelőzően még csak iskolai kirándulás keretében jártam Sárospatakon, ebben a művelődési házban is voltunk és ez most érdekes - úgymond a sors fintora - hogy erre 7-8 évre most itt léptem fel, ráadásul egy héten belül kétszer is.
Úgyhogy – idézőjelesen - másodszor idejönni fellépni már olyan volt, mintha haza jöttem volna: ismert volt a technika, a színpad.

Reméljük sokszor látjuk még Sárospatakon, és mikor már híres színész lesz, jól eső érzéssel gondolunk majd vissza ezekre az időkre, amikor részesei lehettünk bíztató szárnypróbálgatásainak.


 

További fotók>>>                        További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2009.10.30./
 

Kistérségi irodaépületté alakítják a volt Esze Tamás Általános Iskola épületét

        
               

Több, mint 3 órán át tárgyaltak a Pénzügyi Bizottság tagjai azokról az előterjesztésekről, melyekről javaslattételt állítottak össze a képviselő-testület felé, mivel a napirendi pontok több, mint a felében érdekeltek voltak. A legjelentősebb előterjesztések között Feró István, a bizottság elnöke a fürdőt működtető Pataqua Kft. és az Önkormányzat között megkötendő szerződést emelte ki…
 


Feró István

 

Az Önkormányzat az RFV. Sárospatak Nonprofit Kft-nek 2009. évben nyújtott kölcsönök elszámolásának előterjesztését is javasolta a bizottság elfogadásra.

Tárgyaltak az innovatív integrált térségi szolgáltatások létesítésére történő pályázat benyújtásáról is. A volt Esze Tamás iskola átalakítása történne meg egy központi kistérségi és városi feladatokat ellátó irodaépületté. Ennek a támogatását javasolja a képviselőtestületnek a pénzügyi bizottság annál is inkább, mert 100%-os támogatottságú beruházás lenne, amit nyilvánvalóan nem szabad elszalasztani.

A Pénzügyi Bizottság előtt is szerepelt a bérlakások fejlesztési koncepciójának végrehajtásáról szóló beszámoló. Mint a bizottság elnöke elmondta, ebben az évben, ezekből az ingatlanértékesítésekből 70 millió forintos bevételt terveztek. A folyamat elindult, de valószínűleg a tervezettnek csal kb. 50%-a fog bevételként megjelenik, olyan 35-40 millió forint. A következő évben már előreláthatólag pontosabban lesz tervezhető ez a bevétel, mert tényszerűen konkrétan felmérten, érték becsülve kerülnek az ingatlanok forgalmazásra.

Ezen pontok után a fürdő mellett történő szálloda beruházásról, a Sárospatak kártyáról, valamint az általános iskolák úszástámogatásáról is tárgyaltak a képviselők.


 

Cziczer Katalin
/2009.10.29./
 

 

A pataki iskolák tanulóinak továbbra is ingyenes lesz az úszásoktatás

 

        
  

Intézményvezetőket hallgattak meg, sporttámogatásokat osztottak, és megoldották az úszásoktatás ingyenességét az Oktatási és Sport Bizottság ülésén. Mindezekről részletesen Lendák Lajos, a bizottság elnöke számolt be…
  
 


Lendák Lajos

 

Ha egy intézmény új vezetőt kap, akkor a kinevezést követően, a mandátum lejárta előtti utolsó évben köteles beszámolót tartani az Önkormányzat és így a város felé. Így került sor bizottsági ülésünkön az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiuma kapcsán Tóth Tamás igazgató úr, valamint Lendvai Szendrei Ágnes, a Mese Óvoda és Bölcsőde vezetője beszámolójára.
Elmondható az óvodáról is, hogy megfelelően működik, az összevonás nem jelentett hátrányt a tagintézményeknek, mind a három óvoda más tanrendszerben dolgozik és ez sem szenvedett hátrányt az összevonást követően.
Az Árpád Vezér Gimnáziummal kapcsolatban még annyit említenék meg, hogy az utóbbi évek legnagyobb létszámával dolgozik az intézmény, ami azért jó, mert megfelelően feltöltött az intézmény, sőt még válogatni is tudnak az ide jelentkezők közül, hogy minél jobb képességű tanulókat vegyenek fel. Rossz amiatt, mert behatároltak az intézmény tantermei, de jövőre ez fog változni, amikor 5 osztály hagyja el az iskolát és azt követően már csak 4 osztály lesz végzős.
A jövő feladatai közé tartozik az épület kisebb -nagyobb renoválása, erre Makovecz tervező úrral is történtek egyeztetések és beleegyezését adta az intézmény felé.

A kollégiumban is nagyon színvonalas nevelőmunka folyik, oda figyelnek a diákokra az ott dolgozók, de túlzsúfoltság tapasztalható, amire valamilyen megoldást kell találni a jövőben, hogy minél megfelelőbb körülményeket biztosítsunk az ott lakó diákoknak.

Három támogatási előterjesztésünk is van, amik összefüggenek egymással. A tavaszi elosztáskor, amikor a sporttámogatásokat osztottuk fel akkor a Labdarúgó Szakosztály feljutása esetére irányoztunk elő egy egymillió forintos összeget. Nem jutottak fel a labdarúgók a megyei I. osztályba - bár az ősszel kapcsolatban bizakodhatunk, hiszen jelenleg 5 ponttal vezetnek a bajnokságban. Ennek az egymillió forintnak a rovására javasolja bizottságunk a két intézménynek, az Árvay József Gyakorló Általános Iskola Diák Sport Egyesületének és a Református Kollégium Általános Iskolájának a támogatását.

Ez összefügg két másik, nem önkormányzati intézmény támogatási kérelmével, hiszen nyáron a fürdő a Pataqua Kft.-hez került, tudjuk, hogy sok változás érintette ezért az iskolákat is. Ilyen az uszodabelépő, amelyre Pataqua Kft-vel egyeztetések történtek az utóbbi hetekben - egy 200 forintos belépőjegy árban állapodtak meg a nem önkormányzati intézményekkel a fürdő vezetői. Bizottságunk ehhez nyújtana támogatást, hiszen az Árvay József Gyakorló Általános Iskola tudjuk, hogy nagy létszámmal jár a fürdőbe. Ugyanúgy pataki diákokról, úszástanulásról van szó, amivel kapcsolatban szokták mondani az úszásoktatók, hogy a 4. osztályból sem volna szabad feljebb menni olyan diáknak, aki nem tud úszni - és ehhez javasoltunk ebből az 1 millió forintos keretből támogatást.
Ezeken kívül zárt ülésen tárgyaljuk a Jó tanuló, jó sportoló díj kiosztását, amelyre az idén 10 tanulót jelöltek és belőlük 4-en fogják megkapni ezt az elismerést, amit a decemberi képviselő-testületi ülésen szoktunk átadni.


 

Törő Gábor
/2009.10.29./
 

 

Wass Albert emlékhely lesz Sárospatakon

 

        
  

A pénteki képviselő-testületi ülésre készülve október 25-én a Díszteremben ülésezett a Kulturális Bizottság. Hajdú Imrét, a bizottság elnökét a legfontosabb napirendekről kérdezve, két témát emelt ki, az egyik a patakiak számára a fürdőben nyújtott kedvezmény, a másik pedig a Wass Albert emlékhely volt…
  
 


Hajdu Imre

 

A fürdőfejlesztéssel kapcsolatban vetődött fel, hogy kedvezményeket kellene biztosítani a sárospataki lakosoknak, amivel az Önkormányzat, s azon belül a Kulturális Bizottság is tökéletesen egyet ért. Életszerű az, hogy a fürdő a patakiaké, s ha ez így van, akkor kedvezményekkel olcsóbban lehessen bejutniuk a fürdőbe az év 365 napján. Nagyon sok városban van már kedvezményeket biztosító kártya, ami az önkormányzati intézményeknek, a szolgáltató egységeknek, vendéglátóhelyeknek a szolgáltatásaira ad kedvezményt.

Sárospatak egyéb szolgáltatásainál is szeretnénk, ha ez így lenne, de tudni kell azt, hogy természetesen nekünk erre nincs különösebb ráhatásunk. Mi legfeljebb saját intézményeinkre tudunk ilyen kedvezményeket biztosítani – ezek az intézmények pedig az Árpád Vezér Gimnáziumnak a műfüves pályája és terembérlete, a fürdő, vagy A Művelődés Házának és Könyvtára rendezvényei, illetve a mozijegyeknél is van erre lehetőségünk.

Ugyanakkor alpolgármester úr - ha elfogadja képviselő-testület ezt az előterjesztést - felkeresi majd a város vállalkozóit, akikkel megbeszéléseket folytat a csatlakozás lehetőségéről. Abban reménykedünk, hogy többen bekapcsolódnak majd ebbe a kezdeményezésbe. Az önkormányzati intézmények esetében a kedvezmények kapcsán legalább 10%-ot fogok javasolni, de hogy a vállalkozások milyen mértékben fognak beszállni ebbe, milyen kedvezményeket biztosítanak, az nyilván az ő dolguk lesz.

Emlékszünk rá, hogy a Wass Albert Kör idén tavasszal kérelemmel fordult hozzánk, hogy a Hild téri szökőkútnál, annak a felújítása során szeretnének egy Wass Albert emlékhelyet létrehozni. Ez borzalmasan sokba került volna, ezért új utak felkeresése mellett döntött a Wass Albert Kör.
Most kaptunk egy kérelmet, miszerint meg van az új hely a Pavletics-ház mellett, ahova Kovács Ágnes tervei alapján fog felállításra kerülni a Wass Albert emlékmű. A Wass Albert Kör azt kérte, hogy az Önkormányzat bólintson rá erre a helyszínre, hiszen önkormányzati területről van szó.
Tudni kell, hogy az emlékműnek szolgáló követ ingyen kapta Tállyáról a Wass Albert Kör, az ideszállítás költségeit, pedig a Kör tagjai adakozásból adták össze és úgy került ide.


 

Cziczer Katalin
/2009.10.29./
 

 

Nem mindenki igyekszik megvenni a szociális bérlakását

 

        
  

Tizenkét napirendet tárgyaltunk, illetve fölvettünk egy tizenharmadikat is az alpolgármester úr javaslatára, az Öregek Otthonába tervezett akadálymentesítési beruházással kapcsolatosan, nyilatkozta Saláta László, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke, az október végi bizottsági ülésük kapcsán…
  
 


Saláta László

 

Fontos rendeletalkotás volt az első lakáshoz jutók támogatásának kérdése. Elég régen tárgyalta már ezt az önkormányzat, és azóta a világ dolgai megváltoztak, ezért új rendelet alkotására került sor, amelyben lényegében szó esik arról, hogy hogyan, kik, milyen feltételekkel kaphatják meg a lakásokat – és kik nem kaphatják meg. Természetesen az önkormányzat beépítette a saját maga garanciáit, remélhetően ezt az új rendelet-tervezetet el fogja fogadni a képviselőtestület.

Érdemes még beszélni a lakáskoncepcióval kapcsolatos anyagról, amiről tulajdonképpen egy tájékoztató készült. Most már tudjuk, hogy van egy csoportunk, aki foglalkozik az értékeinkkel, az értékeinkkel való gazdálkodással, és ezért hoztuk létre ezt a koncepciót, mely szerint most már tudatosan szeretnénk a tulajdonviszonyokat is helyére tenni. Tudjuk azt, hogy - ugyan már nincs olyan sok önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanunk, s azok meglehetősen leromlott állapotban vannak – szeretnénk ezeket, miután pénzünk nem lesz arra, hogy felújítsuk őket, a lakók tulajdonába adni.


 
Sajnos meg kell állapítani azt is, hogy annak ellenére, hogy javult a fizetési morál, még mindig egy 5 millió forint kintlévőség van, ami azt mutatja, hogy ezek a lakók valószínűleg nem fogják megvásárolni a szóban forgó lakást. Elképzelhető, hogy a jövőben azon kell majd gondolkodnunk, hogy akár liciteljárás keretén belül rendelkezésére bocsátjuk azoknak, akik tényleg szeretnék megvásárolni. Ez nem jelenti azt, hogy bármennyire is vannak most már folyamatban lévő bírósági ügyek a nemfizetést illetően, eddig sem került erre sor, és reméljük a jövőben sem, hogy úgy kell majd kilakoltatni valakit a lakásból, hogy egyébként az életfeltételeit alapvető módon nem tudjuk biztosítani.

Az ülésen még a wellness szálloda építésével kapcsolatban vetődtek fel anomáliák, mint ismeretes korábban erre pályázat lett kiírva, amelyet megnyert egy kft, amivel tárgyalásokat folytattunk a szerződéskötés feltételeiről. De az az igazság, hogy hosszas tárgyalás után is maradtak olyan pontok, amelyekben nem tudtunk megegyezni. Ilyen volt az opciós jog kérdése, ami azt jelenti, hogy ő sokkal nagyobb területet szeretett volna igénybe venni, megvásárolni tőlünk, mint amit a szállodaépítéshez felhasznál - ezt nyilván üzletpolitikai célokra szerette volna felhasználni. Mi ezzel kizártunk volna olyan fejlesztési elképzeléseket, amelyek még a jövőben rendelkezésünkre állnak.

Ugyanakkor felvetődött az is, hogy a jelenlegi árakon próbáljunk opciós jogot biztosítani számukra, hogy 4-5 év múlva elkészülendő beruházásokat a mai árakon számoljuk- természetesen az önkormányzat jó gazdája a tulajdonának, ezért nem szeretnénk egyrészt a versenyből sem kizárni senkit, másrészt nem szeretnénk elherdálni tulajdonunkban lévő ingatlanjainkat. Ezért aztán úgy döntöttünk, hogy miután nem fogadta el a szerződő fél a feltételeinket, egy újabb pályázat kiírására kerül sor, amely egyrészt sokkal részletesebben ki lesz munkálva, és sokkal jobban a város érdekeit veszi figyelembe. Remélhetőleg erre a pályázatra is lesz több jelentkező.

Törő Gábor
/2009.10.29./
 

 

Ismét Patakon játszott Marczi Mariann zongoraművész

 

        
  

A Művelődés Házában történt közönségtalálkozó után a Crescendo Nyári Akadémia tanáraként láthattuk Sárospatakon, most pedig a Múzsák Palotájában gyönyörködhettünk sárospataki származású Marczi Mariann zongoraművész elragadó játékában. Műsorában ezúttal Győri Noémi fuvolaművész is fellépett…
  
 


Marczi Mariann

 

Fellépéseiről érdeklődve Mariann elmondta, hogy Noémivel már léptek fel együtt a Művészetek Palotájában is, ahol ő önálló koncertet is adott. Ez ugyanúgy meghatározó élmény volt számára, mint itt Sárospatakon, amikor a Crescendo Nyári Akadémián mesterkurzust tartott. A fellépések és a tanítás mellett természetesen igyekszik minél több időt tölteni családja körében hároméves kisfiával.

A mostani koncert a Magyar Zeneművészeti Társaság és a Rákóczi Múzeum közös szervezésében alakult ki – válaszolt Mariann a mai koncertre vonatkozó kérdésünkre. A Zeneművészeti Társaság olyan vidéki koncerteket támogat, ahol kortárs magyar zeneművek is elhangzanak. A termet a múzeumnak köszönhetjük, a hangszert pedig Bálint Béla igazgató úrnak - ezeket még egyszer nagyon hálásan köszönjük.
Haydn és Tansman művek hangzottak el a 200. évforduló miatt, mind a két zeneszerző évfordulós ebben az évben, ezeken kívül pedig XX. századi francia darabok fuvolára és zongorára, valamint kortárs magyarzene zongorára - Kurtág és Ligeti művei, majd  Farkas Ferenc egyik darabja.
A koncert után Mariannt és művésztársát szeretettel vették körül volt tanárai, iskolatársai és mindazok, akik a csupán zene szeretete miatt jöttek el a Múzsák Palotájába ezen az őszi estén.


Győri Noémi

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2009.10.29./
 

 

Kórustalálkozó Bárdos Lajos emlékére

 

        
  

Október 23-án 17 órakor a Bárdos Lajos zenepedagógus, zeneszerző és karnagy tiszteletére, születésének 110. évfordulója alkalmából rendezett kórustalálkozót A Művelődés Háza és Könyvtára a sárospataki református templomban – küldte tudósítását Stumpf Gábor népművelő, aki maga is énekelt A Művelődés Háza kórusában..
  
 


Stumpf Gábor

 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által támogatott rendezvényen öt kórus vett részt. A házigazda intézmény kamarakórusa mellett Sárospatakról még a Gaudium Musici Női Kamarakórus, valamint Tokaj Város Vegyeskara, a szerencsi Hegyalja Pedagógus Kórus és a Diósgyőri Vasas Vegyeskar műsorát hallgathatta a szépszámú közönség.

A hangverseny műsorában a 20. század egyik legjelentősebb magyar kórusszerzőjének számtalan műve - főleg egyházi szerzeményei – mellett természetesen más hazai és külföldi szerzők kórusműveiben is gyönyörködhetett a közönség.
Tekintettel a nemzeti ünnepre, a hangverseny zárásaként két résztvevő kórus – A Művelődés Háza Kamarakórusa és a Hegyalja Pedagógus Kórus – közös előadásában hallhatták a jelenlévők Bárdos Lajos: Missa Tertia művének Kyrie tételét, mellyel az előadók a forradalom áldozatainak emléke előtt tisztelegtek.


 

További fotók (LEVI FOTÓ)>>>

Törő Gábor
/2009.10.29./
 

 

Felhívás!

 

        
    

Mustgáz: Tokaj hegyalján megkezdődtek a szüreti munkálatok, ezért felhívjuk olvasóink figyelmét arra, hogy mielőtt a borospincékbe mennének, mindig tartsák szem előtt, hogy a pincékben elhelyezett must erjedésekor mustgáz keletkezik, melynek kismennyiségű belégzése is eszméletvesztéshez vezet – nyilatkozta Barna Norbert tűzoltó hadnagy…
  
 


Barna Norbert

 

Néhány évvel ezelőtt előfordult, hogy ezt figyelmen kívül hagyták, így a szerencsétlenség sajnálatos módon be is következett. Ha mégis a pincébe indulnak, vigyenek magukkal égő gyertyát, melyet tartsanak derékmagasságban, ha a gyertya elalszik, akkor az azt jelenti, hogy az erjedés már megindult és az emberi életre veszélyes mustgáz keletkezett, mely nehezebb a levegőnél, ezáltal a pince alsó részében gyülemlik fel. Ilyen esetben a helységet azonnal hagyják el!

Fűtés:
Augusztus végével az ősz hamar beköszöntött. Azt tapasztalhattuk, hogy a hőmérséklet 10-15 fokkal is esett, melyet az emberi szervezet nehezen visel el, ezért többen már a hónap elején befűtöttek, de a hónap közepén már kezdetét vette a fűtési szezon is.
Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy csak kifogástalan állapotú tüzelő- és fűtőberendezést használjanak, a tüzelés során tartsák be az alábbi jó tanácsokat:

- A gázkazánokat a fűtési szezon előtt vizsgáltassák felül szakemberrel, hogy halálos füstmérgezéses balesetek ne forduljanak elő!
- A füstelvezető csövet 1,5 méterenként, de legalább egy helyen az épület szerkezethez kell rögzíteni.
- A kéményeket kéményseprő által rendszeresen felül kell vizsgáltatni, ki kell tisztíttatni.
- A használaton kívüli kémény-nyílásokat nem éghető anyaggal hézagmentesen le kell zárni.
- A hőtermelő berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, illetve olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőtermeléssel való üzemeltetés mellett se jelentsen az éghető anyagra gyújtási veszélyt!
- Az éghető padozatú helységekben lévő szilárd tüzelésű kályhák elé megfelelő nagyságú, nem éghető anyagú parázsfelfogó tálcát helyezzenek el, mely biztosítja, hogy az esetlegesen kihulló, kipattanó szikra ne juthasson a padozatra.
- Soha ne használjunk éghető folyadékokat a tűz élesztésére, mert robbanás lehet a végeredménye.
- A tűzhelyek tisztításakor összegyűlt hamut, salakot csak teljesen kihűlt állapotban öntsék ki!

Vihar előrejelzés:
Továbbá tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján (www.baz.katasztrofavedelem.hu) folyamatosan tájékozódhatnak a várható időjárás alakulásáról. Az oldalon 3 óránként frissítik az információkat, így figyelemmel kísérhetik a meteorológiai veszélyjelzéseket, és a figyelmeztető előrejelzéseket.

Tűz esetén hívják a 105-ös segélykérő számunkat, és ne feledjék „ÖNÖKÉRT HA KELL, TŰZBE MEGYÜNK!” Tájékoztatjuk Önöket, hogy a mobil telefonkészülékről indított 105-ös segélykérő hívás Miskolcra, a miskolci Hivatásos Tűzoltóság ügyeletére fut be. A tűzoltóság mobil telefonkészülékről a 06-47-523-140 számon közvetlenül elérhető.


 

Barna Norbert tűzoltó hadnagy és Tóth János tűzoltó hadnagy
/2009.10.29./
 

 

10 éves a református gyülekezet szatmárnémeti testvérkapcsolata

 

        
  

Mint a legközelebbi rokonokat, olyan szeretettel fogadták a buszról leszálló patakiakat Szatmárnémetiben, akik az immár 10 éves testvérgyülekezeti kapcsolat soron következő látogatására érkeztek hozzájuk - számolt be Virágh Sándor lelkipásztor...
  
 


Virágh Sándor

 

A szombat estét a vendéglátó családokkal töltötték az ismerősök, vasárnap pedig az ünnepi Istentiszteleten a sárospataki református énekkar szolgálata gazdagította a jubileumot - vezényelt Dr. Takács Andrásné, orgonán közreműködött Bundzik Tímea, hegedült Váradi Zoltán. Igét hirdetett Virágh Sándor lelkipásztor, aki számára kettős örömnap volt az esemény, mivel rábukkantak egy 100 évvel ezelőtti jegyzőkönyvi bejegyzésre, mi szerint a lelkész dédnagyapja szatmárnémeti segédlelkész korában egy ünnepségen olyan nagy sikerrel adott elő egy Kossuth ódát, hogy azt írásban is megörökítették.

Másrészt a 10 éves kapcsolat örömére bemutatták az alkalmon azt a verseskönyvet, ami Virágh Sándor és a szatmárnémetiek költője Hankovszkiné Gergely Ilonka verseit tartalmazza: 50-50 alkotás ugyanarról a címről. Ez a verseskönyv is ki szeretné fejezni, hogy a magyar testvériség megélésének, valamint a nemzet sebei gyógyításának sokféle lehetősége van, és buzdítás kíván lenni, hogy igyekezzen megtenni mindenki a maga részét benne.
A verseskönyv sárospataki bemutatója november 8-án vasárnap délelőtt 10 órakor lesz, ahol a szerzők dedikálják is művüket.


 


Ref. Lelkészi Hivatal
/2009.10.29./
 

 

Koccanás a Rákóczi úton

 

        
  
 
 


Bacsó Tibor

 

2009. október 28-án délután háromnegyed három körül a Sárospatak, Rákóczi út 53. szám előtti útszakaszon anyagi kárral járó közúti közlekedési baleset történt, amiről Bacsó Tibor rendőr őrnagytól, a Sárospataki Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának vezetőjétől kaptunk információt…

Az elsődleges adatok szerint, egy gépkocsi forgalmi ok miatt lassított, s mivel a mögötte haladó gépkocsi nem tartott megfelelő követési távolságot, hátulról neki ütközött.
A baleset során személyi sérülés nem történt, a rendőrség szabálysértési eljárás keretében vizsgálja a történteket.
 


 

Cziczer Katalin
/2009.10.28./
 

 

Beszámolókat hallhatott meg a Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

        

2009. október 27. a beszámolók napja volt bizottságunk, az Egészségügyi és Szociális Bizottság számára. Ülésünkön beszámolója volt a Rendelő Intézetnek, a Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálatnak, a Gondozási Központnak és tájékoztatást kértem az egy évvel ezelőtt önkormányzatilag oda adott 1-es, illetve 3-as számú fogorvosi praxis tulajdonosaitól – számolt be az ülésről Oláh József, a bizottság elnöke…
  
 


Oláh József

 

Első napirendi pontunkban az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról szóló rendeletet módosítottuk olyan formában, hogy további feltételeket csatoltunk be. Most már 18 éves kortól 35 éves korig lehet igénybe venni ezt a támogatást, ami az Önkormányzat részéről egy 1 millió forintos kamatmentes hitel. Ebből a körből még kiesnek azok, akiknek a nevén előzőleg már lakás volt.

Nagyon nehéz helyzetben vannak ma a rendelőintézetek és kaotikus állapot van egész Magyarország egészségügyében. Küszködnek a finanszírozásokkal, folyamatos átszervezésekre van szükség. Jellemző a sárospataki Egészségházra is, hogy csak folyamatos átszervezésekkel tudja magát fenntartani. Úgy néz ki, hogy át kell szervezni Sárospatak laborját is, amit megpróbál a Rendelőintézet vezetője úgy megvalósítani, hogy ebből a Sárospataki lakosok semmit ne vegyenek észre. Ugyanúgy, a Rendelőintézetbe kell elmenni vérvételre és egyéb vizsgálatokra és az eredményért is ugyanoda kell visszamenni.

A Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat beszámolójában, mint aktuális kérdés merült fel a hajléktalanok helyzete. A sárospataki hajléktalanok helyzetéről elmondhatom, hogy tárgyalások folynak a Református Lelkészi Hivatallal és valószínű, hogy fognak tudni biztosítani egy helyiséget, ahol nappali melegedőt lehet berendezni, aminek a Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat vállalta fel a felügyeletét, tehát állandó felügyelő személy lesz ebben az épületben.
Gondozási Központ beszámolója kapcsán sajnos a bürokrácia nehezítette meg azt, hogy időben el tudjuk kezdeni a Fogyatékkal Élők Nappali Otthonos intézményének a beindítását, ami folyamatban van. Remélhetőleg, ha minden engedély meg lesz és az akadálymentesítés is befejeződik, s így el fogjuk tudni indítani a Fogyatékkal Élők Nappali Otthonos intézményének a működését. Itt is mindkét esetben el kell mondjuk azt, hogy egy harmadával csökkentik minden egyes ellátásnak a finanszírozását, ebbe beleértve már azt az intézményt is, amit még az önkormányzat el se indított.

Tájékoztató hangzott el az 1-es és 3-as fogorvosi praxisok eddigi tevékenységéről. Itt mindenképpen meg kell említenem, hogy az 1-es számú fogorvosi praxisnak volt itt a tulajdonosa, tőle kaptunk tájékoztatást.
Az alapvető feladatokon túl elmondta, hogy több szakfeladatot is indítottak, ami nem térítésmentes itt Sárospatakon, mert sajnos az OEP nem finanszírozza. De elindították, még így is megkönnyebbülés - úgy gondolom - Sárospatak és környéke lakossága számára, hogy egy fogszabályozás vagy szájsebészeti probléma miatt nem kell Miskolcra vagy más nagyobb városba utazni. Talán mérföldkő itt Sárospatakon, az hogy indulhatott egy fogorvosi hétvégi ügyelet. Hat órában ezt a feladatot ellátják, ezt sem finanszírozza az OEP, így ezekért a szolgáltatásokért fizetnie kell a lakosságának.


 

Törő Gábor
/2009.10.28./
 

 

Szavazni lehet az év legkiemelkedőbb eseményeire

 

        
    

Rendkívül gazdag éven, ezen belül is gazdag nyáron vagyunk túl Sárospatak életében, hiszen mindenki láthatta, hogy soha nem látott számú turista érkezett Sárospatakra. Ez részben magának a városnak, a város lakóinak, de azt hiszem nagyobb részben az új fürdőberuházásnak köszönhető, hiszen a fürdőbe valószínűleg rekordlétszámú vendég érkezett az idén – tekint vissza az évre, az évvége közeledtével Aros János alpolgármester…
  
 


Aros János

 

Éppen ezért szeretnénk a sárospataki lakosok segítségét kérni annak eldöntésében, hogy melyik volt a legjelentősebb rendezvény Sárospatakon ebben az évben. Kérjük ezt a segítséget azért is, hogy egyúttal a következő évre vonatkozó javaslatokat is össze tudjuk gyűjteni - gondolok például arra, hogy melyik volt a legjelentősebb sportesemény. Nagyon sok szép sporteredménnyel büszkélkedhetünk, csak néhányat szeretnék kiragadni a teljesség igénye nélkül. Ilyen volt például a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola leány vízilabda csapatának országos első helyezése, az Árvay Diák Sport Egyesület labdarúgó csapatának országos helyezése, a felnőtt MB II-es kézilabdacsapatunk bajnokságban elért második helyezése, vitorlásversenyzőink dobogós helyezései, és szerencsére sorolhatnám még sokáig.

A sárospataki rendezvények vonatkozásában gyönyörű szép augusztus huszadikai és március tizenötödikei rendezvényünk volt, idén ünnepelte a Bodrog Néptánc Együttes 55. évfordulóját, és nagyon méltóságteljesen tartottuk meg idén is a Szent Erzsébet Napokat. Hosszú idő után ismét volt Családi Nap, kissé megosztva a város lakosságát. Volt, aki pozitívumként értékelte és nagyon tetszett neki, és volt, aki inkább kritikákat fogalmazott meg. Itt is szeretnénk látni, hogy mi a sárospataki lakosok véleménye.
Voltak még más események is, mint például a Virágos Város cím elnyerése, az Év Polgárőr Egyesülete cím elnyerése, de intézményeink is nagyon szép eredményekkel büszkélkedhetnek.

Ezeket összegyűjtve szeretnénk a végén a javaslatokból egy szavazást tartani, melynek kiértékelésére kerül majd sor a 2009. év végén. S hogy senkit és semmit ne hagyjunk ki, kérjük, hogy ötleteikkel segítsék a minél teljesebb lista összeállítását.

A szerkesztőség a honlap@sarospatak.hu e-mail címre várja a további eseményeket. A szavazás megnyitásakor már csak az addig beérkezett javaslatokra lehet majd voksolni. A további szavazási ötleteket, eseményeket e hétvégéig, szombaton 24 óráig várja a szerkesztőség.


 

Cziczer Katalin
/2009.10.28./
 

 

A gombák csodálatos világa – rendhagyó természetismereti órák a kistérségben

 

        
  

Október 14-15-én a Zempléni Gombász Egyesülettel együttműködve négy település diákjai vehettek részt rendhagyó természetismereti órán A Művelődés Háza Könyvtárának a szervezésében – küldte a tudósítást Kövér Sándorné, a könyvtár vezetője...
  
 


Kövér Sándorné

 

Kőszeginé Tóth Judit, az egyesület titkára tartott élménydús előadást a gombák csodálatos világáról. Vissen, Kenézlőn, Tolcsván és Bodrogolasziban is örömmel fogadták az előadót, aki a gombák sajátosságait ismertette, és gyakorlati jó tanácsokkal is szolgált. Megismerhettük sajátos előfordulási helyeiket, változatos formavilágukat, szaporodási módjaikat. Mindezt gyönyörű képekkel szemléltetve. De a legnagyobb élményt mégis a két ládányi élő gomba kézbevétele jelentette.

Reméljük, hogy az előadássorozatot a következő évben is folytatni tudjuk, hiszen környékünk gombákban gazdag, és jó lenne, ha minden gyermek (és felnőtt is) megismerhetné a gombagyűjtés szabályait! 


Kőszeginé Tóth Judit

 

További fotók Bodrogolaszi>>>                    További fotók Kenézlő>>>              További fotók Tolcsva>>>                   További fotók Viss>>>

Törő Gábor
/2009.10.28./
 

Nemzetközi Kálvin-konferenciát tartottak Sárospatakon

        
  

A kétnapos rendezvényt a Sárospataki Református Teológiai Akadémia az Osterhaven tanulmányi napok sorozatában rendezte meg október 21-22-én. A rendezvényt, mely egyértelműen az emlékezés jegyében telt, Dr. Kádár Ferenc az akadémia rektora nyitotta meg....
 


Dr. Kádár Ferenc

 

Köszöntőjében elmondta, hogy az anyaszentegyházban az emlékezés és az emlékeztetés igénye és parancsa kezdettől fogva megvan. A Zsidókhoz írt levél nagy kérését teljesítjük ilyenkor: Emlékezzetek meg azokról, akik előttetek jártak. Az előttünk jártak hitét, életét és életcélját meg kell ismerni ahhoz, hogy a mi életünk is erős, veretes viharokat legyőző hit lehessen.

A szerdai napot Dr. Márkus Mihály teológiai tanár, a Dunántúli Református Egyházkerület nyugalmazott püspökének előadása folytatta „Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni - a kereszténység és az úrvacsora Kálvin tanításában" címmel. Az előadást követően lehetőség volt kérdéseket is feltenni, illetve Dr. Márkus Mihály külön felkérésre ismertette a Kálvin bizottság folyamatban lévő terveit is.

Ezt követően Dr. Erik de Boer professzor tartotta meg előadását, aki Hollandiából érkezett. Az előadás témája a prófétálás, a nyelveken szólás és a magyarázás ajándéka, mind abban az értelemben, ahogy a karizmatikusok értik, mind a reformáció korának értelmezése szerint.

A nap zárásaként Dr. Börzsönyi József zempléni esperes érdekes vetített képes beszámolót tartott az egyházmegye nemrég tett Kálvin-útjáról.


 

 

www.tirek.hu - Rácsok András
/2009.10.28./
 

 

Kimagasló eredmény a tűzoltók versenyén

 

        
  

Immár 16. alkalommal szeptember 25-én került megrendezésre a sátoraljaújhelyi sportcsarnokban és az új műfüves sportpályán a Sport és Barátság 2009. évi Kispályás Labdarúgó Torna. A tornán 6 csapat vett részt (Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön, Sátoraljaújhelyi Mentők, Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság, Közalkalmazottak, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága). A csapatok körmérkőzéseken mérték össze tudásukat...
  
 


Juhász Péter

 


Ragyák Miklós

 

HA Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága csapata a 2. helyezést szerezték meg a tornán. A mezőny legjobb játékosának Juhász Pétert (Tűzoltóság) választották. A csapat tagjai: Juhász Péter, Braun Zsolt, Trembulyák Nándor, Ocsenás József, Matusz Tamás, Fedor László, Jurkó Tamás, Sütő Péter, Timkó Ádám és Regős László.

Október 06-án VII. alkalommal került megrendezésre Szolnokon, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által szervezett 2009. évi Országos Tűzoltó Szakmai Vetélkedő országrészi (területi) selejtezője. A verseny elméleti és gyakorlati feladatokból tevődött össze. Az elméleti feladatsor a beosztotti és az irányító kategóriában is egy 100 kérdéses tesztből állt.
Ennek kitöltésére 1 óra volt biztosítva. A gépjárművezetők szintén egy 100 kérdésből álló tesztet töltöttek ki, de nekik a feladatsor KRESZ, szakmai, munkavédelmi és műszaki részekre volt felbontva. A gépjárművezetőknek szintén 1 óra állt rendelkezésükre. Az irányító és a beosztotti kategóriában a versenyen gyakorlati feladatsort is végre kellett hajtani. A feladatsor egy favágási gyakorlattal kezdődött, amiben egy 100 cm hosszú fatörzsről kellett levágni egy hibátlan szeletet, majd futás után a légzőkészüléket kellett felvenni és beélesíteni, majd ezután 3 db vízzel megtöltött 60 literes hordót, és 4 db 20 literes benzines kannát kellet egy megadott helyre cipelni.

A csapat gyakorlati feladata rutin pályával kezdődött, amelynek eredménye beszámított a gépjárművezető egyéni értékelésébe, ezután egy összetett szerelési feladatott kellet bemutatni. A feltételezés szerint egy kétszintes családi házban gázrobbanás történt, feltehetőleg személyek tartózkodnak az épületben. Az épületbe a behatolást nehezítette egy fém ajtó, így csak ennek eltávolításával volt lehetséges az épületbe való bejutás. Az épületből személyek mentése és gázpalackok eltávolítása volt a feladat, míg az épületen kívül sugárszerelés, táplálás-szerelés volt meghatározva.
A szerelés végeztével, visszaszereléssel fejeződött be a feladat. A csapat a gyakorlati feladat végrehajtásában a 2. helyen végzett. A sátoraljaújhelyi tűzoltóság összesítésben megszerezte a második helyezést, így továbbjutott a 2009. november 06-07-én Pakson megrendezésre kerülő Országos Tűzoltó Szakmai Vetélkedő döntőjére. A sátoraljaújhelyi csapatból egyéni versenyben Juhász Péter tűzoltó őrnagy irányítói kategóriában második, míg Ragyák Miklós tűzoltó őrmester gépjárművezetői kategóriában első helyezést ért el. Ők az országos döntőn egyéniben is versenyezni fognak a csapatunkból.
A csapat tagjai (álló sor): Csabai Tamás, Szabó Sándor, Ragyák Miklós, (guggolnak): Timkó Ádám, Juhász Péter, Kulcsár Gábor.

Diákverseny 2009.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tűzoltószövetség által hatodik alkalommal került kiírásra a megye diáktűzoltói részére tűzoltóverseny, melynek területi fordulóját október 23-án rendezte parancsnokságunk. Két kategóriában összesen 13 csapat részvételével zajlott a küzdelem, melynek tétje a megyei döntőbe kerülés volt. Általános iskolás kategóriában 10, középiskolás kategóriában pedig 3 csapat mérte össze tudását. A sátoraljaújhelyi csapatok mellett Bodroghalom, Cigánd, Tolcsva és Sárospatak tűzoltó diákjai feszültek egymásnak az elméleti és gyakorlati fordulókon. A megyei döntőbe általános iskolás kategóriában a Tolcsva Általános Iskola II. csapata, míg középiskolás kategóriában a sátoraljaújhelyi Kossuth Gimnázium II. csapata kvalifikálta magát.

A megyei döntőre 2009. október 9-én került sor Ózdon, ahol 13 csapat versengett két kategóriában. A verseny során nyolc állomáson adhattak számot diákjaink felkészültségükről. A sok- sok felkészüléssel töltött óra meghozta gyümölcsét, hiszen általános iskolás kategóriában negyedik helyezést, míg középiskolás kategóriában az első helyezést szerezték meg csapataink. Mind a felkészítőknek, mind a csapattagoknak köszönet a lelkes munkáért, az elért eredményekhez pedig gratulálunk!


 

Barna Norbert tűzoltó hadnagy. és Tóth János tűzoltó hadnagy
/2009.10.28./
 

 

Előadássorozat a Reformáció emlékhetében - Szebik Imre püspök részvételével

 

        
      

A Kálvin János reformátor születése 500. évfordulója tiszteletére szentelt emlékév egyik sárospataki programja a reformáció emlékhetében az október 26-30 napjaiban végbemenő előadássorozat, amelyre Virágh Sándor református lelkész hívja fel olvasóink figyelmét...
  
 


Szebik Imre püspök
 

 

Az alkalmak esténként 17 órakor kezdődnek a Református Egyház Lorántffy termében. Hétfőn Nagy Barna professzor, mint Kálvin műveinek fordítója címmel tartott előadást Dr. Füsti Molnár Szilveszter teológiai tanár.
Kedden Szebik Imre püspök, az Ökumenikus Tanács elnöke Kálvin az én szememmel címmel osztotta meg gondolatait a Lorántffy terem közönségével.
Szerdán Dr. Dienes Dénes professzor Kálvin Istentiszteleti reformja című előadására várjuk az érdeklődőket.
Csütörtökön Kálvin egyházzenei reformjáról Virágh Sándor lelkész tart előadást,
pénteken pedig Kálvin hatása korára, és az utókorra című előadást hallgathatják meg, Dr. Hörcsik Richárd történész, egyetemi tanár előadásában.

Illyés Gyula is eltöprengett a reformáció genfi emlékművéről írt versében, hogy a reformáció nem csak európa vallási helyzetére volt kihatással, hanem kulturális, gazdasági és demokratikus jogi életére is, mely értékeket a ma embere is jó, ha ismer és alkalmaz. A magyarság számára pedig nemzetmegtartó erőt jelentett a megújuló anyanyelviség, iskolaügy és nemzetközi kapcsolatrendszer.
Az előadások előtt rövid áhítattal készülődünk a hétvégi kegyeleti ünnepekre.


 

Református Lelkészi Hivatal
/2009.10.27./

 

 

Szemünk előtt készült a perec, utána pedig a boroshordó

 

        
      

A Művelődés Háza és Könyvtárában kezdetét vette egy új sorozat, amit hagyományőrzés céljából indítottunk útjára és „Kéz közt a múlt jövője” címet kapta. Több mestert és mesterséget próbálunk bemutatni, azokat a mestereket elsősorban, akiknek már nem annyira ismert a szakmájuk – számolt be Kovácsné Géczi Julianna erről a 24. órában lévő hagyománymentő kezdeményezésről…
  
 


Soltész Árpád

Hotyek Attila

Kovácsné Géczi Julianna

 

Ezek a mesterségek már kihalófélben vannak, több esetben idős emberek képviselik és szeretnénk, ha a közreműködésünkkel készült bemutatók és filmfelvételek segítségével tovább tudnák adni a szakmai fogásokat a felnövekvő generációnak.

A városunkban, illetve a kistérségünkben élő mestereket kutattuk fel, így aztán a mai nap bemutatásra került az Erdőhorváti Kerek Perec és aki képviseli, Soltész Árpád és felesége, akik itt kézműves foglalkozás keretén belül is megmutatták, hogy hogyan készül, ugyanakkor egy filmet vetítettünk le, amit előzőleg készítettünk el velük.

Minden sorozatot, minden programunkat meg fog előzni egy film készítése, hogy a bemutatók alkalmával meg tudjuk mutatni a nagyközönségnek, ill. aki igényt tart rá, ezen keresztül is megismerhetik a programot, amit szeretnénk ha minél többen megismernének.

A másik nagy programunk volt ma – ugyanis most kettőt mutattunk be – a kádár mesterség Erdőbényéről. Hotyek Attila kádár mester jött el hozzánk, akinek a filmjét szintén bemutattuk, ezt követően volt egy beszélgetés a résztvevőkkel, végül pedig egy hordókészítést mutatott be a segédjével.

Ezt nagyon érdekesnek találta az érdeklődő közönségünk, a tűzrakás maga, és ahogy a hordó készül így élőben, teljesen más, mint látni egy kész hordót. Nagy élmény volt ennek az egész történetét megtudni, hogy a készítése hogyan is történik.

Egy is egy nagyon komoly szakma és szeretnénk még azzal is egy kicsit tovább bővíteni az ismeretanyagokat, hogy egy kis elméleti tudást is szerezzenek maguknak a résztvevők, ezt elősegítve egy kis játékra invitáltuk őket.

Egy kérdőívet szerkesztettem, amiben olyan kérdéseket teszünk fel a témához kapcsolatban, amivel egy kicsit mélyebben megismerkedhetnek az adott szakmával, az adott szakkifejezéseivel, a szerszámokkal, a mesterfogásokkal, a készítés mikéntjével és talán így is sikerül a köztudatba jobban bevinni és közelebb hozni az emberekhez ezt az egész hagyományőrző programunkat.

Hogy milyen szakmákat mutatunk be a továbbiakban? A következő a mézeskalácsos lesz, aki Sárospatakon él, Veres Sándorné Erzsike néni. Ő azt fogja megmutatni, hogy az ő dinasztiája - régen űzi már a család ezt a mesterséget - hogyan készítette a mézest annak idején.

Hogyan vásároztak, hogyan terjesztették ezt az árut, és hogyan érvényesül ez a mai viszonyok között, hogyan is terjed ez a mézes, hogyan válik az embereknek kézzelfoghatóvá, ehetővé, és milyen motívumokat, milyen egyéb formákat tud őrizni még a múltból, a mai ember számára.


 

További fotók>>>                              További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2009.10.27./
 

 

Anyagi káros baleset a Hunyadi úton

 

        
  

2009. október 24-én 12 óra 20 perckor történt egy anyagi kárral járó közlekedési baleset Sárospatak, Hunyadi utcában. Egy sárospataki lakos, az általa vezetett Opel típusú személygépkocsival közlekedett a Kőrösi Csoma Sándor utca irányából a Déryné irányába. Idézte fel a baleset körülményeit Bacsó Tibor rendőr őrnagy…
  
 


Bacsó Tibor

 

A Hunyadi utcában szabályosan parkolt az úttest menetirány szerinti jobb oldalán egy Ford személygépkocsi. Az Opel személygépkocsit vezető férfi nem tartott kellő oldaltávolságot a személygépkocsi kikerülésekor és nekiütközött a parkoló gépkocsinak. A Ford gépkocsiban nem tartózkodott senki, az üresen parkolt, így személyi sérülés nem is történhetett.

A balesetet okozó személygépkocsi vezetője a baleset helyszínéről adatainak hátrahagyása nélkül elhajtott. Ez után került sor a rendőri intézkedésre, amikor a gépkocsi vezetőjét lakásán találták meg ittas állapotban és vele szemben a szükséges rendőri intézkedéseket megtették.
 


 

Törő Gábor
/2009.10.27./
 

 

Gombamesék könyvtári környezetben

 

        
  
 
 


Krenyitzkyné Sárosi Krisztina

 

Október 12-13-án a Zempléni Gombász Egyesület és A Művelődés Háza és Könyvtára közös rendezvénysorozatára került sor. Ebbe kapcsolódott be
immáron második alkalommal a könyvtár is számolt be
Krenyitzkyné Sárosi Krisztina és Noszályné Bodnár Ágnes...

A gombakiállítás megtekintése után az óvodások, kisiskolások lelkesen keresték fel a könyvtárat egy élvezetes együttmesélésre. A könyvtáros nénik
ötletes jelmezeket készítettek, és a gyerekekkel közösen játszották el a gombamesét.
A két nap során közel 250 kisgyereket láttunk vendégül, bár az időjárás a második napon kifejezetten mostoha volt.
Aki most nem jutott el hozzánk, azt jövőre feltétlenül várjuk, aki pedig itt volt, az - reméljük - , azért fog visszajönni!


Noszályné Bodnár Ágnes

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2009.10.27./
 

 

Szülői fórum az óvodában

 

        
  

A Mese Óvoda és Bölcsőde, valamint tagintézményeiben szülői összejövetelre került sor a nagycsoportos óvodások szülei, a Családsegítő és Pedagógia Szakszolgálat munkatársai, valamint az óvodapedagógusok részvételével – nyilatkozta Lendvainé Szendrei Ágnes intézményvezető...
  
 


Lendvainé Szendrei Ágnes

 

A tanácskozás célja az iskolaérettség jellemzőinek ismertetése, valamint a sikeres iskolakezdés időpontjának meghatározása volt. A fórumon meghívottként részt vett Molnár Marianna, a Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat vezetője és munkatársai: logopédusok, fejlesztő pedagógusok, valamint a mozgásfejlesztő szakember. Ismertették a szülőkkel az iskolaérettség kritériumait, azokat a fejlettségi mutatókat, amelyekkel a gyermekeknek a sikeres iskolakezdéshez rendelkezniük kell. Felhívták a szülők figyelmét azokra a tényezőkre, melyek megléte esetén célszerű várni az iskolakezdéssel.

A téma ismertetését, a tájékoztató megtartását, illetve az ehhez kapcsolódó konzultációs beszélgetést a nevelési év elejére terveztük, hogy a hallottak ismeretében a jövőben a szülők tudatosan figyeljenek gyermekükre. Együttes tevékenységünk eredményeképpen - a szakemberek, az óvodapedagógusok és a szülők részvételével - az esetlegesen meglévő hiányosságok kiküszöbölésre kerüljenek. Célunk, hogy közös, megalapozott, jó döntés szülessen évvégére az iskolakezdésről, illetve az óvodai nevelés folytatásáról.
Úgy gondoljuk, hogy az ilyen és ehhez hasonló témák megvitatása az óvoda és a szülők között, szakemberek közreműködésével a jövőben is szükséges és hasznos.


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2009.10.26./
 

 

Szüreti mulatság

 

        
                  

Az Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium október 21-én tartotta Szüreti mulatságát. A kisbíró a következő szavakkal nyitotta meg a szüretet:

Közhírré tétetik!
Adatik tudtára kicsiknek és nagyoknak, kinek van füle kikiáltom annak!
Az Úr 2009-ik esztendejében nem üldögélünk bánatosan, tétlen!
Szóljon gyorsan mindenki sógornak, komának eljött az ideje a Szüreti bálnak. Itt mulat a suli apraja és nagyja búját és bánatát mind otthon hagyja. Bor folyik a csapból ihatja ki bírja, részegségért ki-ki csak magát okolja. 
 


További fotók>>>

/2009.10.26./
 

 

Nagy fölényben voltak az Árvay atlétái az őszi versenyeken

 

        
               
 
 


Juhászné Nyusti Klára

 


A Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolájának atlétái újra kiemelkedően szerepeltek a diákolimpia körzeti versenyein. Szeptemberben az ügyességi csapatbajnokság 7 számából 6 aranyérmet szereztek meg, majd a mezei futó csapatversenyeken nyertek meg 3 csapat aranyat az elnyerhető 4-ből – küldte a tudósítást Juhászné Nyusti Klára...

A Tiszaújvárosban megrendezett ügyességi csapatbajnokság megyei döntőjén hatodik és hetedik helyezést értek el. Jelenleg a november 5-én Miskolcon sorra kerülő mezei futó megyei döntőre készülnek három csapattal.
 


 

További fotók>>>     

Törő Gábor
/2009.10.26./
 

 

Baráti futballtalálkozó pataki győzelemmel

 

        
               

Soron következő bajnoki mérkőzésünkön a hétvégén Mikóháza csapatát fogadtuk. A vendégcsapat gerincét a szurkolóink és játékosaink által jól ismert személyek alkotják. Néhányan nálunk is játszottak nemrégen, edzőjük –Tokár Tibor – a csapatunk karmestere is volt – küldte tudósítását Koscsó István, az STC Baráti Kör elnöke…
  
 


Halder Péter


Stumpf János


Zsófi József

 

A szép őszi időjárásnak és a csapat jó szereplésének köszönhetően most is szép számmal voltak kíváncsiak a mérkőzésre. Ezt ifi csapatunk13:0 arányú győzelmével hálálta meg.
A mérkőzést nagy elánnal kezdtük, sok gólhelyzetet alakítottunk ki az ellenfél kapuja előtt, de csak a 25. percben jegyezte fel - az egyébként kitűnően tevékenykedő – játékvezető a noteszába az eseményt. A kapura törő csatárunkat a büntető területen belül elakasztották. A megítélt 11-est Halder Péter lőtte a jobbra mozduló kapus mellett a hálóba. 1:0

Aztán újra jöttek a kimaradt helyzetek, majd a 42. percben Halder Péter megmutatta, hogy akcióból is tud gólt lőni. (A vendégek lest reklamáltak. Az egyik játékosuk vehemensebben a kelleténél, ezért a bíró őt ki is állította.) 2:0
A második félidőben majdnem „felbillent” a pálya, mert minden játékos a vendégek kapuja előtt hadakozott.
A 49. percben jártunk, amikor a sérüléséből felépülő, s a gyorsaságáról is híres Zsófi Dávid veszélyesen tört kapura, de már csak szabálytalanul tudták elválasztani a labdától. Mivel az eset megint a 16-oson belül történt újabb 11-es rúgás következett. Ezt Simkó Gábor magabiztosan értékesítette.3:0

Az 54. percben Halder Péter újabb góljával „mesterhármast” ért el! 4:0
A 65. percben Halder Péter jobb oldali beadásából Simkó Gábor beállította az 5:0 arányú hazai győzelmet.
A sportszerű mérkőzésen mindkét csapatnál volt egy-egy sérülés, de ez a csúszós pályának volt köszönhető.
A mérkőzés fontosabb mozzanataiból a képeken láthatunk ízelítőt.

Zsófi József edző véleménye a mérkőzésről: Mikóháza csapatára, mint erős ellenfélre számítottunk, hiszen korábban pontokat raboltak a nagy erőt képviselő Mád és Gönc csapatától. Már a mérkőzés elején kiderült, hogy nem rendelkeznek nagy játékerővel, de sportszerűek és fegyelmezettek. Szokásunkhoz híven most is sok helyzetet alakítottunk ki, de ezek közül sokat kihagytunk. Görcsösen és akadozva hoztuk fel hátulról a labdát, sok hiba csúszott a játékunkba. Mikóháza szinte csak védekezett, s ez megnehezítette a dolgunkat. Rossz felfogásban csináltuk a védők előtti játékot. A hosszan előre rúgott labdák inkább a védőknek kedveztek. Többet kellett volna a védőfal előtt járatni a labdát és úgy bejátszani a résekbe - ebből volt kevesebb. Nem mondom azt, hogy az öt gólos győzelemmel nem vagyok elégedett, de az bánt, hogy kevés volt a tudatos játék.
A jók: A három gólt lővő Halder Péter, Simkó Gábor és a védelemből Espák Pál.

Stumpf János szurkoló véleménye: Az egész mérkőzésen jobbak voltunk, de rengeteg gólhelyzetet hagytunk ki. A gól után még jobban ráhajtottunk. A kiállítás megpecsételte a Mikóháza sorsát. Helyzetük sem nagyon volt. Az öt gól teljes mértékben tükrözi a két csapat közötti különbséget - legalábbis ezen a napon. A legjobbnak járó pezsgőt, annak ellenére, hogy több helyzetet kihagyott (ő is!), a három rúgott gól miatt Halder Péternek ajánlom adni.

Gratulálunk mindkét csapatunknak a győzelemhez és Halder Péternek a „mesterhármasához”!
Szép volt fiúk! Hajrá Patak!
A további mérkőzésekről a honlapon található eseménynaptárban találnak információt!


 

További fotók >>>

Koscsó István, az STC Baráti Kör elnöke
/2009.10.25./
 

 

Elvitték az összegyűjtött iskolaszereket Moldvába

 

        
               

A Szent Erzsébet Társaság szervezésében Csángóföldre, Moldvába szerveztünk utat, melyen részt vett Sárospatak város képviseletében Aros János alpolgármester, a Szent Erzsébet Társaságot pedig Gáll Józseffel, Poncsák Ferenccel együtt képviseltem - számolt be az útról Szabó Éva
  
 


Szabó Éva

Aros János

 

Utunk célja, a csángóföldi magyarok gyermekeinek az iskolai oktatás keretein belül megszervezett fakultációs programokon való részvételhez szükséges eszközök továbbítása volt. Értendők ezeken a taneszközök és egyéb olyan dolgok, amelyeket tudnak hasznosítani a mindennapjaik során.

Nagyon nagy szeretettel fogadtak bennünket, mintegy 800 kilométerrel Sárospatak városától. Egy szolid, egyszerű kis iskolában tanítják a gyermekeket, amely hasonlít a régi magyar tanyasi világ iskoláihoz; két tanító néni foglalkozik velük minden nap. A gyermekek óvodás koruktól egészen a nyolcadik osztályig tanulják a magyar nyelvet fakultációban - minden nap 45 percben- melynek a szülők nagyon örülnek, és a gyerekek is nagyon szívesen járnak ebbe az iskolába.

Ehhez szeretne minél nagyobb segítséget nyújtani a Szent Erzsébet Társaság. Rendelkeznek ugyan bizonyos dolgi felszereltséggel, mint például olvasókönyvek és egyéb eszközök, de nagyon sok mindenre szükségük van még ahhoz, hogy a magyar nyelv oktatása igazán hatékony és zökkenőmentes legyen.

Szállásolás tekintetében nagy vendégszeretetnek örvendtünk mindannyian.
A moldvai magyarok fontosnak érzik azt, hogy megjelenjünk az életükben, és segítséget nyújtsunk, hogy a magyarságtudatuk és érzésük tulajdonképpen ébren maradjon. A gyermekek is nagyon szívesen foglalkoznak a magyar nyelvvel és mindenféle segítséget elfogadnak, amit innen Magyarország nyújt nekik ahhoz, hogy Csángóföldön életben maradjon a magyarság.


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2009.10.25./
 

 

Koszorúzással és ünnepi megemlékezéssel tisztelegtünk ’56 hőseinek emléke előtt

 

        
               

A szemerkélő eső ellenére sokan gyűltek össze az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján, a református temető hősi emlékművénél, ahol Virágh Sándor református lelkész emlékezett a forradalom mártírjaira, majd először az Önkormányzat, utána az intézmények, pártok és civilszervezetek képviselői tették le koszorúikat, virágaikat az emlékmű fakeresztje elé…
  
 


Török István

 

A református temetőben elkezdett megemlékezés A Művelődés Háza és Könyvtára Színháztermében folytatódott, ahol Török István nyugalmazott református lelkész a forradalomban részt vett, majd meghurcolt ember hitelességével emlékezett a hősökre, s jelentette ki "A mártírok vére magvetés" - vagyis, nem hiába haltak meg!

Az ünnepi beszéd hatására átélt fájdalmat az azt követően előadott irodalmi művekkel, elénekelt dalokkal még tovább fokozták a műsorban résztvevők: Répássy Olívia előadóművész, Ötvös Éva és Kriston Milán színművészek.
Köszönjük, hogy hozzájárultak a méltó emlékezéshez!


 

További fotók>>>                               További fotók>>>

Törő Gábor
/2009.10.25./
 

 

Sárospataki kő erősíti majd egy németországi iskola falát

 

        
               

Dr. Michael A. Ling professzor boldog, hogy egy követ vihet Sárospatakról - ahol Szent Erzsébet született - haza, egy német püspökségbe, ahol egy katolikus iskola épül, és ezt a sárospataki követ abba ez épületbe fogják beépíteni...
  
 


Dr. Michael A. Ling


Dr. Szabó Irén

 

A professzor úr - aki egész jól beszél magyarul – elmondta, hogy most újraépítik az iskolát, és azt gondolták, hogy jó volna Sárospatakról hozni egy követ - mivel itt születet Szent Erzsébet - amit beépítenénk az alapkőbe. 2011-ben szeretnék befejezni az épületet, amiben lehet majd látni ezt az alapkövet a falban berakva.
S végül hozzá tetteve: „Az édes nagymamám itt születet Sárospatakon, ezért ismerem a várost egy kicsit.”

Dr. Szabó Irén, a Szent Erzsébet Társaság elnöke, legalább annyira örült ennek a megkeresésnek, mint Ling professzor a kőnek, hiszen ez a megkeresés valamit jelez, valamit bizonyít…

Sárospatak Város Önkormányzatához érkezett egy megkeresés a Mainzi Püspökségről, hogy Mainzban Szent Erzsébet nevéről fognak elnevezni egy most épülő katolikus iskolát. Ennek az iskolának az alapkőletételéhez Sárospatakról szeretnének egy követ vinni. Ez nagyon nagy öröm Sárospataknak, hiszen azt hiszem, hogy ez is egy gyümölcse az elmúlt évtizedes munkának, amiben Szent Erzsébet és Sárospatak neve összeforrott. A sárospatakiak Szent Erzsébet tisztelete az nemcsak a város határain belül él, hanem most már Magyarországon és határokon túl is ismert, hogy Szent Erzsébet Sárospatakon született. Olyannyira, hogy éppen egy ilyen eseményben, ebben az alapkőletételben is meg tudott mutatkozni, hogy Szent Erzsébet Sárospatak szülöttje és ezt Mainzban a mainzi iskolások is fogják tudni. Ennek ez a kő ennek ékes bizonyítéka.
Hogy pontosan honnan? Egy sárospataki épület bontása során került elő ez a kő, de Valójában nem is ez a lényeges, hogy fizikailag éppen melyik utca, meg melyik épületéből, hanem a lényeg az, hogy ez egy sárospataki kő.

Nem ez az egyetlen ilyen kő, ami Németországba került Sárospatakról, hiszen tudunk olyan ferences kistemplomról, aminek az oltárán ott van egy sárospataki kis kövecske, amit innen a Rotundából, egy itt járó német zarándok vitt magával.

Ez nagyon fontos, azt hiszem, hogy örök igénye az embernek, hogy a megszentelt helyek közelében, és ahol egy szent születik, az ott található tárgyak valahogy részesednek abból a szentségből és sugallják azt a szellemiséget.
Mindenképpen meg van az embernek az az igénye, hogy tárgyi valójában legyen valami, amit meg tud fogni, ha egy szentről van szó, különösen, ha 800 évvel ezelőtt élt.
Úgy gondolom, hogy egy iskola mindig a jövőnek szól, és ha a felnövekvő generáció - Németországban és Magyarországban egyaránt - Szent Erzsébet életével megismerkedik és Szent Erzsébet életének az üzenetével, az lesz az igazán megfogható, ha ezt már a mindennapi életben is megtapasztalhatunk, hogyha az már az emberek életében mutatkozik meg.
Ehhez segít egy ilyen kő, ami eszköze lehet annak, hogy egy élő tanítás tovább éljen az emberekben.


 

Cziczer Katalin
/2009.10.25./
 

 

Gondokkal terhelve, de leadták az alapanyagot a Polgármesterek Borához

 

        
               

Kedden Tolcsván adták le a polgármesterek az a 200 kg szőlőt és 20 kg aszúszemet, amiből a polgármesterek bora készül majd. 2001 óta gyűjtik így a szőlőt, és - természetesen - kapják vissza az ebből készült bort, amit reprezentációs célokra használnak, ezzel is öregbítve szerte a világon a hegyaljai bor hírnevét. Dr Hörcsik Richárd, Sárospatak város polgármestere mindezt az összefogás erejének tulajdonítja, és a gondokat sem hallgatja el…
  
 


Dr Hörcsik Richárd

 

Itt is megmutatkozik, hogy az egységben van az erő. Ez a mi esetünkben is igaz, hiszen Hegyalján 27 település van hivatalosan bejegyezve, és ennek a 27 településnek az egysége segíti elő a Tokaji bor imázsának a növekedését.
Szeretném elmondani azt is, hogy tavaly és tavaly előtt is Sátoraljaújhely és Sárospatak együtt töltötte be ezt a szőlőt és az aszút, hogy ezzel is kifejezzük az ikervárosok egységét.

Minden településnek vannak sajátossága, a borok másfajta ízűek, de akkor is tokaji furmint, hárslevelű, aszú, szomorodni. Ezt az egységet meg kell őriznünk, hiszen amellett, hogy egységes, csak így tudjuk biztosítani a minőséget. Ma már a piacon csak minőségi Tokaji borral lehet igazán versenyképesnek lenni, amikor azt látjuk, hogy a fehérbor európai és hazai piaca egyre inkább szűkül.
Itt nemcsak azt kell nézni, hogy ez egy Tokaji furmint, hárslevelű, aszú, hanem azt is, hogy mi van az aszú és a Tokaji bor mögött: mennyi munkahely, mennyi verejték és mennyi probléma halmozódott föl.

Láthatjuk, hogy a szőlőnek a felvásárlási ára bizony nagyon-nagyon alacsony, ami eleve veszteséget termel a kistermelőknek. Ez már évek óta így halmozódik, nem véletlen, hogy 30 hektár fölötti területre adták be Hegyalján a kivágási pályázatot, ami nagyon-nagyon szomorú dolog. Tehát itt mindenféleképpen a piacra jutás segítségét kell megadni a kormányzatnak, és ezt csak akkor lehet - ami rajtunk múlik - hogy a minőség is ehhez kapcsolódik. Ezen is múlik úgymond Tokaj- Hegyaljának az imázsa.

Mi a Világörökség része vagyunk ez is egyfajta egységet teremtett itt Hegyalján. Most fogjuk majd a világörökségi törvényt tárgyalni az Országgyűlésben. Ezt is sokan félreértették, pedig az egység felmutatása ebben a kérdésben is nagyon-nagyon fontos.


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2009.10.24./
 

 

Folytatódik a terepbejárás

 

        
               

A Bodrog Egyesület tagjaival folytatjuk Sárospatak környékének megismerését, bemutatását. Az iskola 4.c osztályos tanulói 2009. október 16-án, pénteken a Mandulásra kirándultak...
  
 


Molnár Antal

 

Az iskolában Molnár Antal biológus és Tatár Antal történész érdekes és értékes beszámolót tartottak. A gyerekek megismerkedtek a természetvédelmi területekkel, nemzeti parkokkal, fokozottan védett területek növény- és állatvilágával. Az előadásból megismerték Sárospatak környékének feledésbe merült kirándulóhelyeit (Szemince, Mandulás, Tengerszem). A színes beszámoló után következett a didergős gyalogtúra a Mandulásra.

A gyerekek fázósan, de jókedvűen vonultak végig az utcákon és az ösvényeken. A hegyről gyönyörű kilátás nyílt a városra és a hercegkúti Kálváriára. A Manduláson rövid beszámolót hallottunk a hegy kialakulásáról és nevének eredetéről.

Rövid nézelődés után fáradtan tértünk vissza az iskolába.
 


Tatár Antal

 

További fotók>>>

/2009.10.24./
 

 

2. születésnapját ünnepelte a Baba-Mama Klub

 

        
               
 
 


Krenyítzkyné Sárosi Krisztina

 

A Művelődés Háza Könyvtárában október 22-én tartotta a Baba-Mama Klub a soron következő összejövetelét. Ezen alkalommal a klub fennállásának 2. évfordulóját ünnepeltük a kismamákkal és csemetéikkel együtt - számolt be Krenyítzkyné Sárosi Krisztina...

A klub életében ez nagy dolog, a kismamák váltják egymást, hiszen a gyerkőcök gyorsan megnőnek, de nagy örömünkre mindig sokan gyűlünk össze. A délelőttöt kötetlen beszélgetéssel, játékkal, zenehallgatással, tánccal töltöttük el.

Ezután egyik kismamánk a gyerekeknek kedveskedve lufit hajtogatott, amit a kicsik nagy érdeklődéssel figyeltek és mindenkinek jutott egy kedves figura. A következő foglalkozáson a hiszti és a dackorszak kezelésének lehetőségeiről beszélgetnénk. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2009.10.24./
 

 

Az Idősek Napja Sárospatakon

 

        
               

Sárospatak Város Önkormányzata az Idősek Napja alkalmából 2009. október 21-én rendezett ünnepséget A Művelődés Háza és Könyvtára színháztermében, ahol Dr.Hörcsik Richárd polgármester köszöntőjét színvonalas, zenés műsor követte, majd kis vendéglátással ért véget a kellemes este…

  
 


Dr. Hörcsik Richárd

 

A polgármester köszöntő beszédében elmondta, hogy az Idősek Napja kiváló alkalom arra, hogy felülvizsgáljuk öregjeink irányába tanúsított – néha-néha bizony elmaradozó – gondoskodásunkat. Mindennapi tennivalóink mellett sajnos hajlamosak vagyunk arra, elfeledkezzünk róla: törődéssel tartozunk az idősek felé, a figyelem kijárna minden nap.

Mint ahogy szeretni sem csak karácsonykor kell, ugyanúgy odafigyelni sem csak az idősek napján! Önkormányzatunk is igyekszik mindent megtenni, hogy a városunkban lakó idős, nyugdíjas polgárainkra többet szenteljünk. Ezt szolgálják fejlesztéseink, az egészségháza is, amit jövőre kezdünk el építeni. Gondolkodunk – az egyházközségekkel együtt – egy idősek otthona tervezésében, a kistérséggel pedig a házi jelzőrendszer kiépítését tervezzük, ami az idősek biztonságát fogja szolgálni.

A köszöntő után Donkó József három színművészt konferált be, Radnai Erikát, Homonai Istvánt és Kriston Milánt, akik operett-részletek és régi slágerek válogatásából fergeteges műsort adtak a jelenlévő idősek nagy-nagy örömére.


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2009.10.24./
 

 

A Magyar Festészet Napja Sárospatakon

 

        
               

A Magyar Festészet Napját Sárospatakon akciófestészettel és Fazekas Balogh István kiállításának megnyitásával ünnepelték 2009. október 18-án, vasárnap. A közös festésre az Újbástya Rendezvénycentrumban, a kiállítás megnyitására pedig az Art Ért Galériában került sor…
  
 


Bujdos Attila


Fazekas Balogh István

 

Mindkét rendezvényt nagy érdeklődés övezte, nem csak a patakiak körében, de Miskolcról is többen érkeztek, akik érdeklődnek a kortárs festészet, illetve a sárospataki művészek munkái iránt. Jövetelük célját Bujdos Attila, az Észak-Magyarország újságírója, a látogatás egyik szervezője fogalmazta meg...

Többen eljöttünk Miskolcról, a Miskolci Nemzeti Színház, az Észak-Magyarország című napilap és a Miskolci Galéria közös szervezésében. Ennek a programnak a neve Északfok, amelyben azt a lehetőséget próbáltuk megteremteni, hogy akit érdekel a festészet, el tudjon ide jönni, megnézni, hogy Sárospatakon a képzőművészek hogyan viszonyulnak ehhez a művészethez. Mennyire számít nekik ez a hely, és mennyire szeretik őket Sárospatakon.
A programunk - a Festészet Napja alkalmából - abban áll, hogy most részt veszünk ebben az akciófestésben, amikor közösen készítünk az itteni festőművészekkel, Fazekas Balogh Istvánnal, Csetneki Józseffel és feLugosi Lászlóval egy hajót ábrázoló festményt. Megnyitjuk Fazekas Balogh István kiállítását, valamint este már volt egy beszélgetésünk arról, hogy mit jelent ma művésznek lenni Sárospatakon, mennyire inspiráló a hely, van-e olyan mű, ami csak itt tudott megszületni. Szóba került az is, hogy mennyire tudja követni a közönség a kortárs művészeteket és mennyire befogadója ennek.

Fazekas Balogh István különböző technikákkal készült alkotásait állította ki, amelyek mégis harmóniát sugároztak…

Lassú ember vagyok, nem vagyok egy rövidtávfutó, nem vagyok egy sprinter. Szeretem a dolgokat érlelni, próbálok a tökéletességre törekedni. Nekem sok idő kell ahhoz, hogy a munkáim létre jöjjenek – néhány ritka kivételtől eltekintve.

A kiállításomon több plasztika is található, a kiállítás főszereplőinek őket tartom. Elég precíz plasztikák ezek, sok idő telt el az elkészítésükkel. Szerettem volna, ha az összes terem ezekkel lett volna megtöltve, ugyanakkor a kiállításnak mindig van egy kis módszertani vonatkozása, pedagógiája is - mivel az oktatásban dolgozom, nem tudom elhessegetni magamtól a pedagógiát - ezért szeretnék olyat is megmutatni, ami vélhetőleg egy kicsit közelebb kerül a kiállítás látogatóihoz. A festmény az, ami hagyományos, talán hamarabb megtalálják benne a számításukat, elképzeléseiket. Ezekből azért került több bemutatásra, mert az utóbbi egy évben készített képeket is kiállítottam.
Grafikák is láthatóak még, amelyek a társadalmi élet aktualitásait mutatják be, valószínűleg azokat fogják a legtöbben megérteni, megkedvelni.
Mind ezeken túl egy harmóniát igyekeztem megteremteni, kellemes és szép látványt a szemnek. Ha valakinek ez már sikerült - hogy kellemesen érezte magát - akkor ez a kiállítás elérte célját.


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2009.10.24./
 

 

A Kisrefisek az Iskolakertben emlékeztek meg az 1956-os szabadságharcról

 

        
               

Szerdán délután vonultak fel a Református Kollégium Általános Iskolájának tanulói az Iskolakert fái alatt lévő, 1956-os emlékoszlophoz, hogy kis műsorral emlékezzenek meg a hősökről...
  
 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2009.10.23./
 

 

Megemlékezés október 23-ról

 

        
               

„Vannak napok és hetek, amelyek kitörölhetetlenek az emberek tudatából és egy nemzeti közösség emlékezetéből. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc ezen időszakok közé tartozik. A mai magyar fiatalok nem felejthetik el '56 szellemét, üzenetét, eseményeit - nyilatkozta Kissné Murányi Andrea, igazgatónő...
  
 


Kissné Murányi Andrea

 

Október 23-a jelkép, ezért kiáltották ki hazánkban, 1989-ben ezen a napon a köztársaságot. Ezért határozott úgy az Országgyűlés 1991-ben, hogy e nap hivatalos nemzeti ünnep legyen.”

A Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolája tanulói idén osztálykeretben emlékeztek meg az 1956-os eseményekről.
Mindenki megnézte az aulában található kiállítást, az osztálytermekben pedig különböző formákban idéztük fel a korabeli történéseket: versmondással, a gyerekek által gyűjtött anyagból összeállított kis műsorral, projektmunkával. Délután a napközisek felkeresték az Iskolakertben található emlékoszlopot.

A nap végére mindenki az életkorának megfelelően ismerhette meg, és kerülhetett közelebb a történelmi eseményekhez.


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2009.10.23./
 

Az 1956-os forradalomra emlékeztünk...

        
               

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 53. évfordulójára emlékeztek a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulói október 22-én A Művelődés Házában....

A műsorban az irodalmi színpad tagjai, az énekkarosok és iskolánk alsó tagozatos tánccsoportja szerepelt. A színvonalas, felemelő összeállítás maradandó élményt nyújtott a gyermekek és felnőttek számára egyaránt. A műsor megható, ünnepélyes hangulata méltóan idézte föl a hősök emlékét.

A műsort összeállította: Polyákné Szebényi Erika. Felkészítő tanárok: Polyákné Szebényi Erika, Goreczky Gáborné, Benkőné Ignáth Mária, Kovács Borbála.
 

További fotók>>>

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2009.10.23./
 

 

Őszi versenysorozatban a Vay Miklós Szakképző Iskola

 

        
               

A Vay Miklós Szakképző Iskola első alkalommal vett részt a Szerencsen megrendezésre kerülő TISZK labdarúgó tornán. A zord időjárás ellenére jó színvonalú mérkőzések voltak - nyilatkozta Téglás Zsolt igazgató...
  
 


Téglás Zsolt

 

A nehéz kezdés után (az első mérkőzést elvesztettük) fokozatosan javult a játékunk és sorozatban nyertük a mérkőzéseket. Ennek volt köszönhető, hogy a kilenc csapatos tornán iskolánk a döntőbe jutott. Itt az első félidőben helyzeteink kimaradtak és kapufát is rúgtunk, ami után viszont a második félidőben az ellenfelünk helyzeteit berúgta, így a nagyon szép második helyen végeztünk.
Minden dicséretet megérdemelnek játékosaink, akik végig igen nagy lelkesedéssel játszottak. A második hely mellett a legjobb kapus címet is mi kaptuk – számoltak be Tölgyesi István és Galgovics Csaba, az iskola testnevelő tanárai.

Borosné Petro Edit tanárnő vezetésével az intézmény 4 fős csapata (Sztankó Dániel, Sikora Róbert, Kiss Gergely, Rása László, Hamvai Tibor) részt vett az I. Szent Máté Napi Borünnep alkalmából rendezett főzőversenyen. A verseny Sárospatak rendezésében városrészek szerint zajlott, és iskolánk csapata a Hustác városrészt képviselte. Tokaji borral készült ételt kellett elkészíteni, mi a Tolcsvai aprópecsenyét választottuk. Összetett feladat volt ez, mert nemcsak az ételek elkészítésére, az aszú ünnephez kapcsolódó dekorációra, az öltözékre és a higiéniára is külön értékelést kaptunk. A nyolc csapatból a legelőkelőbb első helyezést értük el – tudtuk meg Borosné Petró Edit és Nagy Mihály pedagógusoktól.

Október 15-én a közlekedés szakmacsoportos diákoknak lehetőségük volt egy napot Budapesten tölteniük, mivel az iskola az Oktatásért Közalapítvány pályázatán pénzt nyert múzeumi- és szabadidős programok szervezésére. A diákok a kirándulás alkalmával megtekintették a Közlekedési Múzeum állandó kiállítását, majd városnézésen vehettek részt Budapest belvárosában – nyilatkozta Farkas Erika, Kovács Lórándné és Muha Mihály, a kirándulást szervező tanárok.

Az intézmény fazekas tanulói szintén jeleskednek továbbra is a szebbnél szebb alkotások előállításában. Gécziné Bankus Zsuzsanna tanárnő vezetésével ismét egy első (Németh Ágnes) illetve egy harmadik helyezést (Csízi Viktória) értek el Nádudvaron az Országos Ifjúsági Fazekasversenyen.


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2009.10.23./
 

 

Közös családi munkálkodás az óvodában

 

        
               

A Mese Óvoda és Bölcsőde székhelyintézmény Süni csoportja - Baloghné Pintér Katalin és Fehérné Tóth Zsuzsanna óvodapedagógusok közreműködésével - az egészséges életmód jegyében szórakoztató közös délutánra invitálta a családok apraját-nagyját – nyilatkozta Lendvainé Szendrei Ágnes intézményvezető...
  
 


Lendvainé Szendrei Ágnes

 

A program iránt igen nagy érdeklődés mutatkozott. Több mint 60 szülő, nagyszülő, testvér jött el, akik a csoporttal közösen zöldségekből és gyümölcsökből készítettek bábokat. Mindenki hihetetlen ötletességről, kreativitásról tett tanúbizonyságot. Az elkészült „művek” önmagukért beszéltek. A gyermekek a kezükbe véve, azonnal életre is keltették a zöldségekből készült figurákat.

Megszólaltatták a bábokat és önfeledten játszottak velük. Jókedvű, kötetlen beszélgetés alakult ki a szülők között a „barkácsolás” ideje alatt. Közben finom illat lengte be az egész óvodát. Elkészült a mézédes sült tök és a zamatos sült alma is, melyet mindenki jóízűen fogyasztott. Vidám hangulatban telt a közös délután, melynek folytatását tervezzük. A hatalmas töklámpásokat kitettük az óvoda bejáratához, amely az esti sötétségben hangulatos fényt bocsátott ki.


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2009.10.23./
 

 

Egységes nyomtatványkitöltő program a közigazgatásban

 

     

Napjainkban az államigazgatási szervekhez –ügyfélkapus regisztrációt követően– egyre több nyomtatvány már elektronikusan is benyújtható. 2009. október l-jétől a különböző hivatalok felé benyújtandó nyomtatványok egységes nyomtatványkitöltő programmal tölthetők ki. Ezáltal az otthonról történő ügyintézés kényelmesebbé, komfortosabbá vált.

A nyomtatványok kitöltése és ellenőrzése az egységesített Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) keretprogram segítségével történik, amely az APEH által eddig alkalmazott AbevJava keretprogram továbbfejlesztett változata. A program az APEH honlapjáról tölthető le és valamennyi operációs rendszeren használható. Az egységesítésnek köszönhetően a program mind az APEH, mind a közigazgatás más szervezeteinek a nyomtatványait is képes kezelni.

Fontos kiemelni, hogy a névváltozás az adóhivatal által készített nyomtatványkitöltő programok használatában nem okoz változást. 

Az új keretprogrammal kapcsolatos információk és technikai változások az APEH honlapján (www.apeh.hu) folyamatosan nyomon követhetőek a „Letöltések/Nyomtatványkitöltő programok/” menüpont „Információk az ÁNYK-AbevJava kitöltőhöz” elnevezésű link alatt, illetőleg tájékoztatást kaphatnak a Kormányzati Portálon is (www.mo.hu). 
 
 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága
/2009.10.22./
 

 

„TÜZES HÍREK”

 

        
               

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága illetékességi területén a 2009. szeptember 21. és október 20. közötti időszakban 16 tűzeset, 17 műszaki mentés történ és 4 esetben kaptunk téves jelzést – nyilatkozta Barna Norbert tűzoltó hadnagy…
  
 


Barna Norbert

 

A műszaki mentések során 11 esetben lakóházat, a közúti forgalmat veszélyeztető fát távolítottak el egységeink, 1 esetben kútból állat tetemének kiemelését hajtották végre, 1 esetben lakóházba való behatoláshoz riasztották tűzoltóinkat, 1 esetben pincében felgyülemlett víz eltávolításához vonultak tűzoltóink, 2 esetben közúti balesetnél működtek közre tűzoltóink és 1 esetben  vihar következtében megrongálódott tetőszerkezetet javítottak ki a balesetveszély elkerülése érdekében.

2009. szeptember 30-án a reggeli órákban Sárospatak és Páterhomok között egy Audi típusú személygépkocsi és egy Ford Transit ütközött. Kiérkező egységeink a személyautóból 1 fő sérültet feszítővágó segítségével kimentettek és átadták a Mentőszolgálat szakembereinek. A forgalmi akadályt megszüntették.

2009. október 3-án a délelőtti órákban Sátoraljaújhely közelében a 37-es főút 69-es km szelvényénél egy Alfa Romeo típusú személygépkocsi és egy WV Transporter ütközött frontálisan. Kiérkező egységeink 1 fő sérültet feszítővágó segítségével kimentettek és átadták a Mentősöknek, a forgalmi akadályt megszüntették.       

2009. október 16-án a délelőtti órákban a rendőrség kérésére tűzoltóink Sátoraljaújhelyen egy lakóházba hatoltak be gépezetes tolólétra segítségével az erkélyen keresztül, ahol egy idős férfi holttestét találták. A helyszínt a Rendőrségnek átadták.  

A tűzesetek közül 11 esetben szárazfű tűzhöz vonultak egységeink, 2 esetben pincében, szabad területen összegyűlt szemét-gaz égett, 1 esetben gázrobbanáshoz riasztották tűzoltóinkat, és 1-1 alkalommal raktárépületben, illetve víkendházban keletkezett tűz. 

2009. október 5-én az esti órákban Sárospatakon gázrobbanás történt, melynek következtében egy családi ház első része lakhatatlanná vált. Kiérkezett egységeink a keletkezett tüzet 2 db „D” sugárral eloltották. A robbanást az ott lakó férfi öngyilkossági szándékból okozta, aki súlyos égési sérüléseket szenvedett. Az anyagi kár jelentős. Az ügyet a Sárospataki Rendőrkapitányság vizsgálja.        

2009. október 14-én a hajnali órákban Tolcsva, Nagytanyán egy 10x35 méter alapterületű raktárépületben keletkezett tűz. Kiérkezésünk után a tüzet 4 db „D” sugárral eloltottuk. A raktárépület teljes terjedelmében kiégett, az anyagi kár jelentős. Személyi sérülés szerencsére nem történt. Az ügyet a Sárospataki Rendőrkapitányság szintén vizsgálja.


 

Barna Norbert tűzoltó hadnagy. és Tóth János tűzoltó hadnagy
/2009.10.22./
 

 

„Húzzad édes muzsikásom”

 

        
               

Október 17-én a moldvai muzsika és tánc szerelmeseit várta A Művelődés Háza és Könyvtára. A „Húzzad édes muzsikásom” elnevezésű táncházi sorozat keretében megtartott programon a Szigony Zenekar muzsikált - nyilatkozta Darmos István, szervező...
  
 


Darmos István

 

A táncházban a Szigony Zenekar szolgáltatta a zenét, és Barsi Csaba miskolci táncoktató működött közre, mint táncház vezető. A zenekarról tudni kell, hogy kiváló zenészek – többek között a Magyarország egyik legjobb moldvai furulyásának tartott Kerényi Róbert, valamint a híres Zurgó zenekarból ismert, Sófalvi Kiss Csaba – alkotják, s elkötelezett gyűjtői, tolmácsolói a moldvai, és gyimesi zenei kultúrának.

A táncház elején - nagy örömünkre – nagyon sok gyermeket hoztak el a szüleik, s együtt álltak be a körbe. Később az ifjúsági korosztályú fiúk és lányok, valamint a felnőttek táncoltak a kiváló muzsikára. Összesen mintegy 70 fő körül volt az érdeklődők létszáma. Sorozatunk november 28-án a Dűvő Zenekar táncházával folytatódik majd.
A sorozatot a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.


 

Törő Gábor
/2009.10.22./
 

 

Kalotaszegiek érkeznek Sárospatakra

 

        
               

A kalotaszegi népviselet és néptánc fogalommá vált az egész világon, ahol magyarok élnek. E hétvégén az Inaktelki Hagyományőrző Tánccsoport (Erdély, Kalotaszeg) vendégszerepel Sárospatakon, akik a Centrál Kávéházban, illetve a Centrál Üzletház udvarán várják az érdeklődőket az alábbi időpontokban…

Október 23. (Péntek)
21:00 órától táncház, melyre szeretettel várunk minden néptánc kedvelő kedves vendéget!
A talpalávalót biztosítja: Czilika Gyuszi és zenekara Kalotaszegről

Október 24. (Szombat)
13:00 órától népművészeti kiállítás a Centrál üzletház udvarán.
21:00 órától zenés-táncos rendezvény, a nosztalgia jegyében;
A jó hangulatról gondoskodik Kiss Szilárd

Mindkét nap rendezvényeire várják népi viseletek és néptánc iránt érdeklődő, szórakozni vágyó vendégeket. A belépés ingyenes. 
 


Törő Gábor
/2009.10.21./
 

 

Kórushangverseny Bárdos Lajos emlékére

 

        
               

Száztíz éve, 1899. október 1-jén született Bárdos Lajos Kossuth-díjas zeneszerző, karnagy, zenepedagógus. Kodály és Bartók mellett világszerte a legtöbbet énekelt magyar kórusszerző. Tiszteletére A Művelődés Háza és Könyvtára 2009. október 23-ára kórushangversenyt rendez, amelyről Stumpf Gábor tájékoztatja zenekedvelő olvasóinkat…
  
 


Bárdos Lajos

 

A hangverseny vendégei lesznek: a Diósgyőri Vasas Vegyeskar, az Abaúji Pedagógus Kórus, Tokaj Város Vegyeskara, a Gaudium Musici Női Kamarakórus és természetesen a rendező intézmény együttese, A Művelődés Háza Kamarakórusa. A tisztelgő hangverseny október 23-án 17.00 órakor a Református templomban lesz, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Bárdos Lajos, a 20. századi magyar zenei élet egyik kiemelkedő alakja 1978-ban éppen a házigazda kórus vendégeként járt Sárospatakon, s vett részt egy akkori, az Ő műveinek bemutatására rendezett hangversenyen. Az akkori nagysikerű rendezvényen – öt kórus előadásában - sok Bárdos művel ismerkedhetett meg a tisztelt közönség, melyek közül néhányat bizonyára a mostani hangversenyen is megszólaltatnak majd a kórusok.
A szerző sokirányú munkásságából maga is a karnagyi voltát szerette legjobban. Nagyon sokat tett a hazai kóruskultúra fejlesztéséért. Karnagyi tevékenységét oly odaadással végezte, hogy mindkét infarktusa vezénylés közben érte - ezért 1962-ben karnagyi tevékenységétől visszavonult.
A 23 évvel ezelőtt, 1986-ban bekövetkezett halálával nagy veszteség érte a magyar zenei életet.


 

Cziczer Katalin
/2009.10.21./
 

 

Egész évben karácsonyra készül a kézműves szakkör

 

        
               

A Művelődés házában nagyon régen, 1996 óta működik a kézműves szakkörünk, mindig különböző célkitűzésekkel – nyilatkozta Kovácsné Géczi Julianna
  
 


Kovácsné Géczi Julianna

 

A Kezdetekben nagyon egyszerű technikákkal ismerkedtünk meg. Azóta olyannyira fejlődött a szakkör, hogy már nagyon sokan elvégezték a népi játszóház vezetői képzőt. Legtöbben pedagógusok, akik ezt hasznosítják az óvodákban, iskolákban a munkájuk során.

Minden évre van célkitűzésünk, most pl. még az év elején eldöntöttük, hogy az idei karácsonyra elkészítjük A Művelődés Házában természetes anyagból a dekorációt egy majdnem élethű betlehemeshez. Ezeket különböző anyagokból különféle technikákkal valósítjuk meg, amelyben lesz vessző, cserép és vászon. Nagyon érdekes megoldást találtunk ki, a betlehemes figurák arca és a kezei cserépből készülnek, ezután kerül sor a ruhájukra. Tavasztól a Kispataki Alkotóházban fontuk a vesszőt a kellékekhez. Kiskarácsonyi műsorként, pedig a fűzéri betlehemest szeretnénk előadni.

Most szalmafonással díszeket készítünk a karácsonyfára és a gyertyákat is igyekszünk mi magunk mártani. Közel egy éve dolgozunk, de még mindig bőven akad teendőnk advent első vasárnapjáig. Az első gyertyagyújtást már ebben az ünnepi környezetben szeretnék elvégezni.


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2009.10.21./
 

 

Külső hőszigetelésre pályázik a társasház

 

        
               

Lakógyűlést tartottak a Kincskereső Óvodában az elmúlt héten a Lakótelepen élő, Lavotta úti 55-57 szám alatti társasház lakói. Tóthné Kovács Katalin közös képviselő elmondta, hogy pályázatot készül beadni a társasházuk a panelprogram részeként…
  
 


Tóthné Kovács Katalin

 

Ennek kapcsán ültek össze a lakók, akik úgy döntöttek, hogy indulnak a „ A panelprogram zöld beruházási rendszer részeként” című pályázaton. A költségek egy harmad részét biztosítja az állam, egy harmad részét az önkormányzat - vagyis az RFV Nonprofit KFT. - egy harmad részét pedig a társasház. Ennek eredményeképpen a Lavotta út 55-57 épületének a külső hőszigetelését el tudják készíteni.

Döntöttek még a közös költségek emeléséről is. A következő lakógyűlést a jövő év februárjára tervezik, amikor már várhatóan beszámolhatnak a pályázat eredményéről is.
 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2009.10.21./
 

 

Közlemény a közvilágítási problémákról

 

        
               

Az elmúlt napok közvilágítási zavarai érdekében az ÉMÁSZ és az RFV- Sárospatak Kft. képviselői 2009.október 19-én találkoztak – nyilatkozta Gulybán László, az RFV vezetője...
  
 


Gulybán Lászó

 

Az ÉMÁSZ képviselői elmondták, hogy a viharos szél mind a lakossági áramszolgáltatásban, mind a közvilágításban sok meghibásodást okozott. A legtöbb hibát a fák okozták.
Ezzel összefüggésben a fák lombkoronájának gallyazása a Kommunális Szervezettel összehangolva azonnal megkezdődött. A hibák kijavítása folyamatosan zajlott. Ebben az esetben a teljes közvilágítás helyreállítása több napot vett igénybe, a meghibásodások nagy száma miatt. Ma már elmondhatjuk mindenütt elhárításra kerültek a szakaszhibák is és az egyedi hibák is.

Köszönjük a lakosságnak a segítőszándékú bejelentéseiket. Természetesen a jövőben is számítunk rá.

Ezúton is közöljük a közvilágítás hibabejelentés elérhetőségeit:
telefon: 06-40/200-855
e-mail : kozvilhiba@t-online.hu

Ezek az elérhetőségek a Sárospatak honlapon szintén megtalálhatók.


 

Törő Gábor
/2009.10.20./
 

 

Az Év Polgárőr Egyesülete címet kapták a sárospataki polgárőrök

 

        
               

Az idén sem maradt elismerés nélkül a Sárospataki Polgárőr Egyesület munkája, ezúttal az Év Polgárőr Egyesülete díj átvételéért utazott Budapestre Aros János alpolgármester - aki egyébként maga is aktív polgárőr – és Klima János polgárőr parancsnok…
  
 


Klima János

 


Csóra György

 


Aros János

 

Ez az elismerés a 2009-es év munkájáért szól, de meg kell, hogy jegyezzem, hogy B-A-Z megye 220 polgárőrsége közül bármelyik megkaphatta volna a díjat, ezt az elismerést – értékelte a kapott díjat Klima János. Ránk esett a választás – amit megköszönünk – szerintem ez azt fémjelzi, hogy a sárospataki polgárőrök jól végzik munkájukat.
Az alap célkitűzés az, hogy az ország életébe, az idősek életébe tudjunk egy kis nyugalmat csempészni. Ha ez sikerül, megnyugtató érzéssel tölt el minket. Ezt ismerték most el egy ilyen plakettel – köszönet a városvezetésnek a támogatásért, a Sárospataki Rendőrkapitányságnak, ami biztos hátteret jelent a polgárőrség működéséhez és – nem utolsó sorban - köszönet a tagoknak, akik részt vesznek ebben a munkában.

Nagyon fontos számunkra, hogy Borsod megye a Magyar Polgárőr Mozgalom egyik bölcsője – kaptuk a tájékoztatást Csóra Györgytől, a B.-A.-Z. Megyei Polgárőr Szövetség elnökétől. Itt fogalmazódott meg az emberekben valamikor, annak idején, a rendszerváltás után, hogy valamit közösen tenni kell a közrendért, közbiztonságért. És ma Magyarországon a Magyar Polgárőr Mozgalomban a B.A.Z. megyei a legnagyobb szervezet.
A legnagyobb szervezethez automatikusan deklarálódik az is, hogy a legjobban kell dolgoznia, és Borsod megye ebben valóban példaértéket mutat az Országos Polgárőr Mozgalomban. Hiszen innen indult el a kistelepülések bűnmegelőzési programja, innen indult el az egy iskola-egy polgárőr mozgalom. Nagyon sok olyan kezdeményezés történ Borsod megyében, amit a Magyar Polgárőr Mozgalom hasznosítani tud. Úgy gondolom, ezt a munkát ismerte el az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége, amikor személy szerint engem is kitüntetett. Bár ebben nagyon nagy szerepe van annak a 8000 polgárőrnek, akik Borsod-Abaúj-Zemplén megyében teljesítenek szolgálatot. Valamint kitüntette Sárospatakot, mint az „Év Polgárőr Egyesületét”, mert ez az egyesület valóban a legjobban dolgozott ebben az évben a megyénkben.
A legfontosabb az emberek bizalma! - a rendőrkapitánytól kapott tájékoztatás alapján jelentősen javult Sárospatakon a közrend, a közbiztonság, köszönhetően a polgárőrök munkájának is, de nem elvitatva a rendőrség szerepét.
Nagy érdeme a patakiaknak az is, hogy több olyan kezdeményezést indítottak el, amit a megyei szövetség tudott hasznosítani a Megyei Polgárőr Mozgalom érdekében, és a harmadik, hogy Sárospatak vezető szerepet vívott ki magának a térségben.

Tehát példaértékű a térségben a polgárőr egyesületek felé a Sárospataki Polgárőr Egyesület működése és így ösztönzik azokat a településeket, ahol még nincs polgárőrség, hogy íme, lássátok „együtt egymásért” - a polgárőr szlogen szellemében – fogjunk össze és tegyünk a közrendért, közbiztonságért. Ebben játszik Sárospatak vezető szerepet a térségben.

A budapesti ünnepségen az Önkormányzatot Aros János alpolgármester képviselte, akinek az évenkénti pesti utak lassan megszokottá válnak…
Számomra -azt hiszem Sárospatak valamennyi lakosa számára is - nagyon nagy megtiszteltetés, hogy az elmúlt évben a polgárőr érdemkereszt bronz fokozatát vehettem át. Az idén pedig egy országos kitüntetésbe részesültünk, nevezetesen az „Év Polgárőr Egyesülete” címet kapta meg a Sárospataki Polgárőr Egyesület. Az az egyesület, ami mindössze 5 éve alakult meg, de az ő munkájuk elismeréseként kaptuk meg mind a két kitüntetést. Hiszen az a több mint harminc polgárőrnek, akik önzetlenül, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül végzik a munkájukat, nekik szól ez a kitüntetés. A munkájuk eredménye azt hiszem látható, hiszen a két héttel ezelőtti lakossági fórumon, amikor a sárospataki rendőrfőkapitány tájékoztatott minket a bűnügyi statisztikákról, akkor örömmel láthattuk, hogy jó néhány kategóriában csökkent a bűnesetek száma.

Természetesen elégedettek nem lehetünk. Annak örülnék a legjobban - bármilyen meglepő - hogyha a polgárőrséget föl kellene számolni. Hiszen ez azt jelentené, hogy nincs több bűncselekmény Sárospatakon, nincs miért dolgoznia ennek a több, mint harminc önzetlen polgárőrnek. Azonban a polgárőrség munkájának van egy másik oldala is, hiszen gyakran találkozunk velük rendezvények biztosításánál, különféle ünnepségeken, egyre gyakrabban találkozunk velük karitatív események, gyűjtések kapcsán is. Úgy gondolom, hogy a Sárospataki Polgárőr Egyesület minden tagjának meg kell, hogy köszönjük ezt a kitüntetést.
Külön meg kell köszönnünk Klima Jánosnak, az egyesület vezetőjének, hiszen ő a mozgatórugója ennek a civilszervezetnek, ennek az egyesületnek. Nagyon büszke vagyok erre a kitüntetésre!


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2009.10.20./
 

 

Nehéz mérkőzésen fontos győzelmet aratott focicsapatunk

 

        
               

A borús, esőre hajló idő ellenére is sok pataki szurkoló kísérte el a csapatot Mádra. Tavaly a találkozót megelőző fordulón a bíró - emlékezetesen - megcsonkította csapatunkat, s akkor egy „talált” góllal kikaptunk. A célunk most is a győzelemért járó három pont megszerzése volt – küldte tudósítását Koscsó István, az STC Baráti Kör elnöke…
  
 


Koscsó István

Hermann Tibor

Pothurszky Roland

Zsófi József

 

Mindjárt az elején támadóan léptünk fel, amit a hazaiak durvaságukkal ellensúlyoztak. A 6. percben az egyik játékosunkat azért kellett ápolni, mert vérzett az orra, pedig nem is magas a vérnyomása…
A 19. percben az állandósult pataki nyomás meghozta a gyümölcsét. Komlósi Mihály baloldali beadása után a kapu közelében álló Halder Péter térdéről került a hálóba a labda 0:1

Tovább folytatódott a pataki mezőnyfölény: a 35. percben az ellenfél térfelének közepén álló Halder Péter kapta a labdát, s Pothurszky Roland elé tette, aki a bal sarokba továbbította 0:2

Az első félidő vége előtt két perccel Halder Péter megszerezte második, a csapatnak viszont a harmadik gólját. 0:3
A második félidőből 10 perc telt el, amikor a hazaiak 11-eshez jutottak. Az erősen, jól helyezett, jobb sarokba tartó labdát Braun Zsolt kapusunk majdnem kivédte. 1:3

A gól feldobta az ellenfelet és tovább támadtak. Mindkét kapu előtt voltak lehetőségek, de a mieinké azok is maradtak. Ennek az lett az eredménye, hogy hét perccel később újabb gólnak örülhetett a mádi közönség. 2:3
Ekkor felcsillant a pontszerzés reménye a vendéglátó csapat előtt és még nagyobb elánnal támadott. A vége előtt 10 perccel ki is egyenlített. 3:3
Szerencsére nem estünk kétségbe. A feladat adott volt: rúgni kell még egy gólt.
Három perc múlva Komlósi Mihály bal oldali beadását Pothurszky Roland lőtte a jobb sarokba, s állította be a végeredményt. 3:4.

Zsófi József edző véleménye a látottakról: Ez rangadó volt a javából. Nem tévesztett meg bennünket, hogy nincsenek az első „ötben”. Azt tudni kell, hogy az elején jól szerepeltek, utána volt egy kis törés a játékukban, emiatt lejjebb csúsztak.
Nehéz összecsapásra számítottam. Az első félidő nem ezt tükrözte, mert nagyszerűen játszott a csapatunk. Rengeteg támadást vezettünk és helyzeteket alakítottunk ki. Szinte 100 %-os helyzetben hibáztunk az első 10-15 percben, de a folyamatos szép és jó játék meghozta a gyümölcsét és egy nagyszerű játékkal 3:0-ra el tudtunk menni az ellenféltől.

A második félidőben nem mondom azt, hogy „bent maradt a csapat az öltözőben”, mert készültünk rá, hogy nem állunk vissza, nem próbáljuk megvédeni az eredményt, hanem játsszuk tovább a saját játékunkat. Sajnos egy óriási hibát vétettünk Kecskés Tamásnak köszönhetően a 16-oson belül, emiatt 11-eshez jutott az ellenfél, amit be is lőttek. Ez demoralizálta a csapatunkat. Nekünk semmi sem sikerült, így nagyon ránk jött az ellenfél.

A sorozatos felívelésekkel nagy bajban voltuk. A további két mádi gól már-már majdnem megpecsételte a csapat helyzetét, de a meccs végére is maradtak helyzeteink, amiből egy szép felfutás végén Komlósi Mihály ügyes passza után Pothurszky Roland gól lőtt. Így kialakult a megérdemelt 4:3-as siker a csapatunk számára.
Jók voltak: Halder Péter, Pothurszky Roland, Kerékgyártó Krisztián, Géczi József és Szabó Sándor.

Hermann Tibor - az egykori pataki „aranycsapat” kapitányának - véleménye a látottakról:
Az első félidőben érvényesítette akaratát csapatunk a hazaiakkal szemben, ami gólokban is megmutatkozott. A második félidő elején kihagyott két ziccerünk után a hazaiak átvették a játék irányítását és egalizálták az eredményt. A mérkőzés vége felé egy jól végig játszott kontratámadásból Pothurszky Roland feltette az i-re a pontot, ezért őt jelölöm a csapat legjobbjának. Gratulálok a magam és a szurkolók nevében a győzelemhez!

Hajrá Patak!
Ifjúsági csapatunk egy gólos vereséget szenvedett.
A további mérkőzésekről a honlapon található eseménynaptárban találnak információt.


 

További fotók >>>

Koscsó István, az STC Baráti Kör elnöke
/2009.10.20./
 

 

Ez a hétvége a lovaglásé: pénteken konferencia, szombaton vadászlovaglás

 

        
               

Október 23-án, pénteken, a Zempléni Lovas Egyesület szeretettel várja az érdeklődőket a „Konferencia a Lovaglásért” elnevezésű programjára az Újbástya Rendezvénycentrumba. Szeretnénk a lovaglást szerető embereknek egy szakmai programot kínálni, ahol végre kicsit több szó esik a lovaglásról, mint a hétköznapokban - hívja fel figyelmünket a lovagló hétvégére Lívják Emília
  
 


Lívják Emília

 

Igyekeztünk érdekes előadókat válogatni, amelyek azok számára is érdekesek lehetnek, akik még nem lovagolnak, de nagyon szimpatizálnak ezzel a sporttal.

A Zempléni Lovas Egyesület az őszi időszakban gyakorlott lovasoknak rendezi meg a hagyományos vadászlovaglást. Az őszi időszak kiemelkedő eseménye, minden amatőr lovas legnagyobb álma. Hangulata semmihez sem hasonlítható. Az őszi erdő ezernyi színe, a lovak patáinak dobogása, győzelem mámora magában is felejthetetlen, hát még mindez együtt!

A lovasok számára az őszi-téli vadászlovaglás jelenti a lovaglószezon befejezésének és az új szezon kezdetének méltó megünneplését. E hagyományos lovas program a régi korok lovas vadászatait eleveníti fel, melynek középpontjában ma már nem egy róka, szarvas vagy vaddisznó elejtése, hanem egy mintegy 20 km-es, akadályokkal nehezített terep végiglovaglása áll.

Az akadályok teljesítése után kerül sor a befutó vágtára, ahol a leggyorsabb lovas nyeri a rókafarkat. A nap végén zenés vacsorával zárul a nap, amely keretében rendezzük a vadászbíróságot, ahol a nap során elkövetett hibák kerülnek értékelésre játékos formában.
Mindenkit szeretettel várunk programjainkra.

Érdeklődni és jelentkezni a Huszár Panzióban Untener Barnánál, Lívják Emíliánál 06-30-9982-528-as telefonszámon lehet.


 

Cziczer Katalin
/2009.10.20./
 

 

Rendhagyó történelemóra Habsburg György részvételével az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban

 

        
               

2009. október 16-án az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban járt Habsburg György a Magyar Vöröskereszt elnöke. Kitüntető látogatásának oka a vöröskeresztes bázisintézményként kiváló munkát folytató iskola meglátogatása, találkozás az ezen tevékenységben aktívan résztvevő diákokkal...
  
 


Habsburg György

 

A vizitáció azonban lehetőséget nyújtott egy rendhagyó történelemóra megszervezésére is, ahol az érdeklődő diákok, a feltett kérdéseikre adott válaszok által, személyes benyomást nyerhettek a magyar történelemben sok évszázadon át meghatározó szerepet játszó uralkodó dinasztia múltjáról és jelenéről.

Elnök úr beszélt az európai parlamenti választásokon vállalt szerepéről, a Nemzetközi Vöröskeresztben folytatott munkájáról, a hivatali elfoglaltság és a magánélet összehangolásának nehézségeiről, a nyelvtanulás fontosságáról és a közösségi érdekek felvállalásának szükségszerűségéről is.
A diákok szűnni nem akaró kérdéssora bizonyította, hogy inspiráló találkozás részesei lehettek.


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2009.10.20./
 

 

Nagyi mesélj még! – könyvbemutatók a kistérségben

 

        
               

Az Országos Nagyi Könyvtári Napok keretében Gál Halász Anna új meséskönyvével ismerkedhettek meg a györgytarlói és a kenézlői kisdiákok - számolt be Kövér Sándor, a könyvtár vezetője...
  
 


Gál Halász Anna

-

Az előző évben az írónő első meséskötetével Vámosújfalun, és szerte a megyében is nagy sikert aratott. Az Ünnepi könyvhétre megjelent a folytatás is, amelynek bájos illusztrációit ismét Schlosserné Báthory Piroska készítette.

Nagy örömmel fogadták a gyermekek mellett a szülők, nagyszülők, pedagógusok is az új történeteket, hiszen Gál Halász Anna legfőbb célja, hogy közös beszélgetésre, együttmesélésre buzdítsa a családokat, az iskolai nevelőket. Rövid kis történeteit a mindennapokból veszi, nevelő célzattal gyűjti össze, és adja közre.

A kötet kis meséit csillogó szemmel hallgatták mindkét település diákjai, izgatottan várták a dedikálást. Ez a legfőbb bizonyíték, hogy szükség van ezekre a tanító mesékre, az együttlétre, beszélgetésekre gyermekek és felnőttek között.
Izgatottan várjuk a folytatást!


 

További fotók Györgytarló>>>                   További fotók  Kenézlőn>>>

Cziczer Katalin
/2009.10.20./
 

 

Szüreti mulatság a Kincskereső Tagóvodában

 

        
               

Nagy örömmel bejelentem, szüret van a szőlőhegyen…” – szólt a vidám hívogatás a hagyományos óvodai szüreti mulatságra. Az idei szüretre is nagy izgalommal készült óvodánk apraja-nagyja – tájékoztatta az olvasókat Hubainé Józsa Magdolna, tagóvoda vezető...
  
 


Hubainé Józsa Magdolna

-

Ahogy a szőlősgazda méregette az eget, úgy biztattuk magunkat mi is: „nem lesz eső, jó idő lesz”. S bár a napsütés esetenként hiányzott, a közeli s távolabbi szőlődombokon ill. a kertekben jókedvű gyerekekkel szüretelhettük az édes és nagyra nőtt szőlőfürtöket.
Az élménygazdag tapasztalatszerzést követően a szüreti mulatság napjára előkerültek a szoknyák, kendők, kalapok, és a szőlő feldolgozásához használatos eszközök. Volt minden, ami egy jó szüret kelléke: puttony, daráló, szőlőprés, hordó, gazda, szekér, szőlő, pogácsa…

Az időjárás ugyan nem kedvezett nekünk, de ez nem szegte a kedvünk. A mulatság természetesen az idén is jól sikerült, az illatos szőlőfürtök „zokszó nélkül” lényegültek át musttá, és foglalták el megérdemelt helyüket a poharakban, üvegekben.
Óvodánkban a hagyományőrzés, a népszokások felelevenítése és a környező világ tevékeny megismertetése szorosan összekapcsolódik. Ősszel megismerkedünk szűkebb-tágabb környezetünkkel. A szülők segítségével, a gyerekekkel megcsodáljuk a hatalmas diófákat, a végtelennek tűnő szőlősorokat, a sokféle gyümölcsfát, és szívesen segítünk a termés betakarításában.

Nevelési szemléletünket nagyban meghatározza a hagyományok tisztelete és a természet szeretete. Hisszük, hogy az e szellemben nevelkedő gyerekek megismerik a közös tevékenység örömét, a múlt értékeit, érzelmileg gazdagabbá válnak. Valljuk, hogy a családokkal együttműködve, a hagyományápoláshoz kapcsolódó népszokások pozitívan hatnak a gyerekekre, hisz az átélt tevékenységek, ünnepek, közös élmények erősítik az összetartozás érzését.

Köszönjük a családoknak, a szülőknek, nagyszülőknek és minden segítő támogatónknak, hogy lelkes közreműködésükkel hozzájárultak gyermekeink élményeinek gazdagításához!


 

További fotók >>>                   További fotók >>>

Törő Gábor
/2009.10.20./
 

 

Záhonyban vendégszerepelt a Csimpolya Gyermektánccsoport

 

        
               

A Farkas Ferenc Művészeti Iskola Csimpolya Gyermektánccsoportja Záhonyban vendégszerepelt az elmúlt héten. Egy évvel ezelőtt már volt egy fellépésük e határmenti városban, s az olyan jól sikerült, hogy most ismét meghívást kaptak az idősek-napi rendezvényre – küldte a tudósítást Darmos István
  
 


Darmos István

-

Örömmel vettük, hogy a tavalyi műsor után idén is hívtak bennünket a záhonyi kis ünnepségre. Az idősek-napjára szervezett programot gyermekszínjátszók, nótaénekesek, versmondók műsorából állították össze, s a mi csoportunk egy 30 perces néptáncos blokkot mutatott be, ezek között.

Igyekeztünk változatosan szerkeszteni a műsort, így sárközi, bodrogközi, moldvai, jobbágytelki táncokat, valamint gyimesi népdalokat szerkesztettünk csokorba.
Most is nagy sikerük volt a gyerekeknek, hatalmas tapsot kaptak a közönségtől. A szervezők is elégedettek voltak, rendkívül színvonalasnak értékelték a csoport munkáját, s azzal válunk el, hogy várnak bennünket jövőre is.


 


Cziczer Katalin
/2009.10.20./
 

 

Betakarításban segédkeztek az óvodások

 

        
               
 
 


Baloghné Pintér Katalin

-

Egy igen kedves meghívásnak tett eleget a Mese Óvoda és Bölcsőde székhelyintézmény Süni csoportja, melyet ezúton ismételten megköszönünk – nyilatkozta Baloghné Pintér Katalin, intézményvezető-helyettes...

Őszi betakarítási munkálatokban vehettek részt a gyermekek Kispatakon. A kiskertben lehetőség nyílt kukoricatörésre, tök- és paradicsomszedésre, valamint almaszüretre.

A munka után jól esett a vendéglátó által kínált sütemény és a hűsítő gyümölcslé. Pihenésként ellátogattunk a nem rég átadott új kispataki játszótérre, ahol a gyerekek kedvükre mászhattak, bújhattak a Fecskevárban. Önfeledten hintáztak, labdáztak és futkároztak.
Ez a nap mindenki számára kellemesen telt el, az idő kedvező volt. Szeretnénk jövőre is megismételni!
 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2009.10.19./
 

 

Sárospatakot is megmutatta német vendégeinek a Megyei Önkormányzat

 

        
               

Örömmel állapíthatjuk meg, hogy Sárospatak „megkerülhetetlen”, bárhol járnak a környéken külföldi vendégek, a vendéglátóik mindig megmutatják nekik Sárospatakot. Így történt ez a B-A-Z Megyei Önkormányzat esetében is, akiknek a német vendégeit hozta el Varga Ferenc külügyi szakmai tanácsadó Sárospatakra…
  
 


Varga Ferenc

-

Borsod-Abaúj-Zemplén megye és a németországi Hessen tartományban lévő Rheingau-Taunus-Kreis járás között a rendszerváltást követően, 1990 óta működik egy úgynevezett partnermegyei kapcsolat - amit régebben testvérmegyei kapcsolatnak neveztünk. Ezt azóta is fenntartjuk, rendszeres az együttműködés különböző területeken, például az oktatás, vagy a tűzoltóságok között, többek között Rátkán és Hercegkúton. A Hegyalján lévő sváb településeknek segítettek például a német nyelvoktatásban, az általános iskolákban azzal, hogy tankönyveket, és a német nyelv tanításhoz szükséges dolgokat küldtek. Közel 20 év alatt nagyon sok minden történt.
 
Ez a látogatás most tulajdonképpen ennek a folytatása. Felmerült az-az ötlet, hogy folytatni kellene az ifjúsági csereprogramokat az általános iskolától a középiskoláig, tehát a magyar gyermekcsoportokat Németországba küldeni és a német gyermekeket ide.

Ennek az-az értelme, hogy fiatal korban fogékonyak a gyermekek arra, hogy nyelveket tanuljanak, barátkozzanak, hogy megismerjék egymást. Így meglátják, hogy az a német gyerek, ugyanolyan mint én, ugyanúgy gondolkozik, ugyanazt a zenét imádja, stb... Tulajdonképpen, ha visszatérünk az Európai Unió megalakulásához, Robert Schumann-nak is ez volt az elképzelése, hogy egy egységesített Európa jöjjön létre, hogy soha többé háború ne törhessen ki e kontinensen.


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2009.10.19./
 

 

A Művelődés Háza asztalait díszítik Foltos Pille Kör terítői

 

        
               

A Foltos Pille Kör az intézmény egyik legfiatalabb, de annál eredményesebb közössége, nagyon sok szép hazai, nemzetközi, regionális díjat nyertek eddigi munkáikkal. Költségvetési kereteinkből, pályázati pénzekből igyekszünk biztosítani szakmai fejlődésüket, így képzéseken, varrótalálkozókon, nyári táborokon való részvételt - nyilatkozta Csatlósné Komáromi Katalin, A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatója…
  
 


Csatlósné Komáromi Katalin

-

Most mi fordultunk segítségért hozzájuk, és azt kértük, hogy a ház stílusához alkalmazkodó terítőket, asztaldíszeket készítsenek. Két különböző garnitúrát varrtak asztalainkra, egyikben a kékfestő minta dominál, másik vidám zöld-sárga színösszeállítással teremt jó hangulatot a sötét fa bútorok között. Munkájukat ezúton is köszönöm, a hozzánk látogatók sokszor fognak találkozni a kézi remekművekkel.

Felkérést kaptunk terítők készítésére, s mi örültünk, hogy bemutathatjuk tudásunkat, mindazt, amit az elmúlt évek alatt felhalmoztunk – számolt be a testhezálló feladatról Bogdán Erzsébet, a Foltos Pille Kör vezetője…

A Művelődés Háza kiscsoportjaként öt éve működünk és valóban sok szép eredményt értünk már el. Nagy kihívásnak éreztük, hogy ebbe a szép Makovecz épületbe illesszük a patchwork technikával készült munkadarabokat. A kör tagjaival minden héten, pénteken, délután 3 órát varrunk együtt, de ezt az időt kevésnek találtuk erre a nagy munkára. Ezért egy varrós hétvégét – egy szombati napot - kijelöltünk, amikor mindannyian együtt, nagy lelkesedéssel és nagyon jó hangulatban varrtuk meg a terítőket. Szín- és forma világában igyekeztünk a ház egyéni arculatára igazítani az alkotásokat.


Bogdán Erzsébet

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2009.10.19./
 

 

Átadták a segélykoncert bevételét

 

        
               

A gázrobbanás áldozatául esett ház még mindig fedél nélkül áll, de az új tető elészülésnek esélyei növekedtek, miután A Művelődés Háza, a Református Egyházközség és az Önkormányzat segélykoncertet szervezett. A koncert bevételét már másnap átadták a télre fedél nélkül maradt idős bácsinak. A gyűjtés fő szervezője, Virágh Sándor református lelkész így értékelte a történteket…
  
 


Virágh Sándor

-

Had mondjak el egy kis mesebeli történetet. Az erdőben tűz ütött ki, amitől az állatok, pánikba estek és fejvesztve menekülni kezdtek, míg az egyik kismadár a csőrében elkezdett vizet vinni a tűz oltására. Erre azt mondták az állatok neki:
- Menekülj, mentsd az életedet, egy csepp vízzel úgy sem tudod a tüzet eloltani! Erre a kismadár azt mondta:
- Ha mindenki vinne egy csepp vizet, és azt összeadnánk, akkor talán el tudnánk oltani a tüzet - én a részemmel elindultam…
Így próbáltuk mi is, hogy bár szerény eszközeink vannak, de a cseppet elhoztuk, amihez ha mások is csatlakoznak, örülni fogunk neki és kívánjuk, hogy a nagy tragédiát a szeretetcseppek változtassák valamilyen életszerű megoldásra, hogy a ház gyógyulása mellett a lelki gyógyulás is bekövetkezhessen.

Ez alkalommal körülbelül 200 ember jótékonysága tette lehetővé ezt az összeget és még számíthatunk kisebb összegekre, hiszen a 8KOR Együttes DVD lemezeket ajánlott fel, szám szerint 25 darabot, aminek egy része már elkelt közvetlenül a koncert után, de a meglevő példányok ára is ide fog majd szolgálni.


 


Törő Gábor
/2009.10.19./
 

 

Őszi nagytakarítási akcióban a Rákóczisok

 

        
               

2009. október 10-én, szombaton, a Polgárőrség által szervezett őszi nagytakarítási akcióban 23 tanulóval képviseltük a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolát, csatlakozva a „Van aki tisztán szereti” országos akcióhoz – számolt be Klima Beáta tanárnő a szabadban töltött szombat délelőttről…
  
 


Klima Beáta

-

A diákok az 5.b, 6.d, 7.a, 8.a, 8.b osztályból jöttek „szemétteleníteni”, akikkel 8 órakor az iskolánk előtt gyülekeztünk. Innen indultunk a Mandulásra, ahol a lőtér melletti területet tűztük ki takarításunk célpontjául. A gyerekek nagy lendülettel vetették bele magukat a munkába: építési törmeléket lapátoltak, hulladékot gyűjtöttek, gereblyéztek.

12 órakor kissé fáradtan hagytuk el a Mandulást, megtisztítva a szeméttől. A tanulók nagyon lelkesek voltak, jól érezték magukat a hasznos munkával eltöltött délelőtt során. Jutalmunk egy közös pizzázás volt, amit a Polgárőrség irodájában fogyasztottunk el.


 

További fotók>>>

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2009.10.19./
 

 

Ügyes nagyik, szorgos kezek

 

        
               

Ügyes nagyik, szorgos kezek címmel foglalkozást tartott a Művelődés Háza és Könyvtára az Országos Nagyi Könyvtári Napok keretén belül a nyugdíjasoknak - számoltak be a délutánról Krenyitzkyné Sárosi Krisztina és Noszályné Bodnár Ágnes...
  
 


 Noszályné Bodnár Ágnes

-

A Végardói Nyugdíjas klub tagjai ismerkedtek meg az üvegfestés technikájával. Mandalát festettek, valamint lehetőség volt az unokák számára szobadíszek készítésére is. A nagyik nagy érdeklődéssel és lelkesedéssel fogtak hozzá a munkához és készítették el az általuk kiválasztott díszt.

Nagyon jó hangulatban telt a délután. Mivel vendégeink nagyon érdeklődőek voltak az új kreatív technikák iránt, úgy gondoljuk hogy ennek a napnak lesz még folytatása.


Krenyitzkyné Sárosi Krisztina

 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2009.10.19./
 

 

Fizika becslési verseny és határon túli testvériskolák találkozója az Árpád Vezér Gimnáziumban

 

        
               

Az elmúlt hétvégén 15. alkalommal rendezte meg az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium, az 1995-ben útjára indított, s az országban egyedülinek számító, fizika becslési versenyt, amiről Tóth Tamás igazgató számolt be…
  
 


Tóth Tamás

-

A természettudományos megmérettetésen gimnáziumunk határon túli testvériskoláinak (Kassa, Királyhelmec, Nagykapos, Munkács, Temesvár, Székelykeresztúr, Zenta) csapatai mellett, az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő iskolák (Budapest, Székesfehérvár, Veszprém, Pápa, Bonyhád, Kaposvár, Kecskemét, Mezőberény, Miskolc, Nyíregyháza, Eger, Kisvárda) háromfős küldöttségei is összemérték tudásukat.

A versenyre történő felkészülés során, otthoni feladatként, Békésy György Nobel-díjas természettudós tevékenységéről készítettek posztert, valamint egy vízhajtású rakétát. Ezek bemutatására pénteken került sor, majd szombaton állomásról állomásra járva, az iskolákban tanult fizikai ismeretekre alapozva becsülték meg az érdekes kísérletek várható eredményeit, és magyarázták a jelenségeket. A versenyfordulók között előadás és szórakoztató kísérleti bemutató enyhítette az izgalmakat. Dr. Radnai Gyula, az ELTE Anyagfizikai Tanszékének egyetemi docense Békésy György tudományos tevékenységét állította példaként a hallgatóság elé, míg Härtlein Károly, a BME Fizikai Intézetének demonstrációslabor-vezetője a csodák palotájának hangulatát idézte.

A verseny alkalmat adott arra is, hogy megemlékezzünk a sárospataki kísérleti fizikai oktatás elindításának 300. évfordulójára, hiszen 1709-ben, Magyarországon először, a sárospataki Kollégiumban Simándi István professzor használt szemléltető eszközöket a természettudományos oktatásban.
A versenyen az első helyezést szimbolizáló kupát, az „Arany Jánosos” iskolák kategóriájában a veszprémi Lovassy László Gimnázium, míg a testvériskolák csoportjában az Árpád Vezér Gimnázium csapata vehette át.

A becslési versennyel párhuzamosan testvériskoláink diákjai a Magyar nyelv éve és Kazinczy Ferenc emléke előtt fejet hajtva szavaló, népdaléneklési és rajzversenyen vettek részt. Az előadások és alkotások színvonala mind a zsűrit, mind a hallgatóságot meggyőzte arról, hogy a mai fiatalok is szívesen fordulnak a magyar kultúra kincseihez. 
A rendezvényt támogatta a Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Önkormányzat.


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2009.10.19./
 

 

Van aki tisztán szereti – szemétszedési akciót szerveztek a polgárőrök

 

        
        

Az Országos Polgárőr Szövetség 2050 településen több mint 50 ezer önkéntes segítségére számított 2009. október 10-én az "Őszi Nagytakarítás" elnevezésű országos akció napján, melynek célja a településeken található elhagyott hulladék felszámolása volt. Klima János polgárőr parancsnok elmondta, hogy a sárospataki polgárőrök is csatlakoztak az akcióhoz…
  
 


Klima János

-

Nem csak saját állományunkat mozgósítottuk, hanem iskolásokat is szerveztünk be, összesen 62 tanulót a három iskolából, a város két gimnáziumából és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolából.

Nem számítottunk rá, hogy a gyerekek ilyen hatékonyak lesznek, gyorsan bejárták a kijelölt területeket és zsákokban hozták az összeszedett hulladékot. Így délre fel tudtuk takarítani a Mandulás-hegy, a Vasútállomás, az Iskolakert, a 37-es főútvonal környékét és a Bodrog-part egy részét.
Az akciónak az időjárás is kedvezett, hiszen előző nap még hideg szél fújt, ami szombatra eláll és az idő megenyhült.
 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2009.10.19./
 

 

2009. október – a bajnoki idény kezdete a Zempléni Vízilabda Klubban

 

        
        

Szeptemberrel nemcsak az iskola kezdődött el a Zempléni Vízilabda Klub sportolói számára, hanem a 2009/2010-es vízilabda bajnoki idény is - számolt be Erdei János edző... 
 


Erdei János

-

A Zempléni Vízilabda Klub 2005 óta működik a két zempléni településen, Sárospatakon és Sátoraljaújhelyen.
A szakosztályban az 1992-es serdülő korosztálytól kezdve a 2003-as születésű gyerekekig közel 100 gyerek sportol. Több korcsoportban folyik a rendszeres felkészítés, és a sikeres munka eredményeként egyre több gyermek vállalja ezt a fizikailag nehéz, ámde szép sikereket megélt sportágat.

Az edzések alapja a vízilabda sportág speciális úszástechnikájának oktatásán túl a gyermekek életkori sajátosságának megfelelő technikai, taktikai elemek tanulása.

Erdei János szakedző szakmai elhivatottságát mutatja, hogy a csapat, a bajnokságra már nyáron elkezdte a felkészülést, öt héten keresztül naponta 6 órát edzettek a gyerekek. Részt vettek a Szentesen már több éve megrendezésre kerülő Turbó Kupán, s júniusban a németországi Ludwigsburgba is kijutott a csapat.

2009. szeptember 26-án Sátoraljaújhelyben a Városnapi rendezvényen bemutatkozhatott a Zempléni Vízilabda Klub, amit ezúton is köszönünk a városnak.
Október 3-án – már a bajnokságra készülve – edzőmérkőzést játszott a csapat a kassai gyerek II és gyerek III-as korosztállyal. Október 9-én a Debrecen csapatával mérkőztek meg gyerekeink – szintén a bajnokságra készülve.A ZVK 2005 óta működik sikeresen, amit számos kupa, dobogós helyezés is bizonyít.

Az Egyesület nem csak hazai csapatok ellen játszik és ér el szép sikereket, hanem nemzetközi vizeken is lehetőség nyílik játékra, tapasztalat szerzésre.
A bajnoki eredmények és a nemzetközi szereplések mind sportolóink, mind pedig városaink számára siker. Gratulálunk a csapatnak és külön Erdei János szakedzőnek az eredményekhez, és további sikeres szereplést kívánunk!


 

Törő Gábor
/2009.10.18./
 

 

Sikeresen szerepeltek az Amatőr Gálán

 

        
               

A Bodrog Néptáncegyüttes kiemelkedő teljesítményt nyújtott, s tovább jutott a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Amatőr Gála területi fordulóján - küldte a tudósítást Darmos István, az együttes vezetője...
  
 


Darmos István

-

Együttesünk Kovács Norbert Szásznagyvesszősi táncok című koreográfiájával lépett fel a rendezvényen, s mind a közönség mind a zsűri visszajelzéseiből az derült ki, jól sikerült az előadás. A Küküllő-menti település férfitáncait és páros táncait feldolgozó koreográfia rendkívül látványos, pörgős, a táncosok szeretik táncolni, s ez látszik az előadásokon is. A felkészülést együttesünk teljes vezetése figyelemmel kísérte, magát a fellépést pedig Sajószegi Gábor művészeti munkatárs irányította.

Azt gondolom, hogy együttesünknek szinte kötelező részt venni egy ilyen megmérettetésen, hiszen az előző években mindig sikeresen vettük a fordulókat és ott lehettünk a megyei díszelőadáson, s azt gondolom, a mi együttesünknek, de a többi együttesnek is fontos, hogy tudja, milyen helyet foglal el a megye néptánc életében. Ez egy egészséges versengés, amelynek rendkívül jó lehetőséget biztosít ez a megyei rendezvény.
 


 

Cziczer Katalin
/2009.10.18./
 

 

Mosó Masa mosodája A Művelődés Házában

 

        
               
 
 


 Kurucz Tamás

-

A Művelődés Háza és Könyvtára szokásos gyermekrendezvény sorozatát a Miskolci Csodamalom Bábszínház Mosó Masa mosodája című előadásával kezdte meg. A helyi iskolákon kívül Vajdácskáról is jöttek gyerekek az előadásra, amit nagyon élveztek. A többi előadásra is nagy szeretettel várja az érdeklődő gyermekközönséget Kurucz Tamás népművelő…

Általában változatosságra törekszünk, hogy ne mindig ugyanazok az előadók vagy ugyanazok a színházak szerepeljenek a kiajánlóban, ugyanis magának az egész sorozatnak a megtervezése egy kiajánló alapján működik és ebből a kiajánlóból válogatnak a pedagógusok. Végül azok a darabok jönnek, amelyekre a legtöbb szavazat ékezett.
Itt a pedagógusok véleményére is kíváncsiak vagyunk, valamint természetesen ők jobban tudják, hogy mennyit enged a pénztárca, ezért a jegyárak is eléggé befolyásolják - hogy úgy mondjam - a vásárló kedvet.


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2009.10.18./
 

 

Segélykoncertet adtak a gázrobbanás károsultjainak megsegítésére

 

        
      

A Művelődés Háza és Könyvtára örömmel adott otthont ennek a ma esti programnak. Mikor Virágh Sándor nagytiszteletű úr megkeresett a rendezvény ötletével, akkor természetesen én azonnal igent mondtam, és úgy gondolom, hogy nem ez az első alkalom, amikor egy jótékony célú eseményben együtt tudunk működni, akár egyházközséggel, akár más civil szervezettel – nyilatkozta Csatlósné Komáromi Katalin igazgatónő…
  
 


Virágh Sándor
 

-

Úgy gondolom, hogy ilyen rendezvényeknek helye van a Házban és az a sok jó szándékú ember, aki ma akár közreműködőként, akár hallgatóként eljött, az mind-mind segíteni szeretne – szerintem ez így természetes és így normális egy ilyen kis közösségben. Örülünk, hogy ennek ma a részesei voltunk.

Virágh Sándor református lelkész nem csak a szervezője volt a jótékonysági koncertnek, de éneklésével tevékenyen is részt vett az est műsorában…
Ezeket a dalokat én már sokadszor énekeltem, de most olyan atmoszférája volt az éneklésnek, ami nagyon ritkán adatik meg. A mai este az érződött, hogy aki eljött nyitott szívvel, az a lelkét is bele adta, és ez teremtett egy olyan atmoszférát, amit mind megtapasztalhattunk, akik itt voltunk.

Ez az elsődleges lényeg, mert ebből születnek a további csatlakozások, felajánlások. Nagyon örülök, hogy egyáltalán létrejött ez az este. Mi, akik itt voltunk már nyertünk és az, hogy örömet szerezhetünk egy családnak, azzal kapcsolatban had mondjak el egy kis epizódot: Amikor a plakátokat hordta az egyik munkatársunk, bement a gyógyszertárba is. Ott valaki megkérdezte őt, akit nem ismert, hogy hogyan lesz ez a hangverseny - és elmondta, hogy ő családtag és nagyon megérintette, hogy ez történik.

Ezt azért szeretném, megosztani, hogy akik eljöttek szerepelni, segíteni, ez az örömszerzés és áldáskívánás a legnagyobb jótétemény - hogy mellesleg pár cserépre adni tudtunk, az pedig egy ráadás. Köszönjük mindenkinek!


Csatlósné Komáromi Katalin

 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2009.10.18./
 

 

Újabb sárospataki karate siker

 

        
               

Pálfalvi Dávid, a Vay Milós Szakképző Iskola tanulója, a IX. Nagyun Kupa utánpótlás és felnőtt KYOKUSHIN magyar bajnokságán junior fiú 60 kg súlycsoportban 1. helyezést ért el…

Karcagon került megrendezésre a Nagykun Kupa nevű verseny, a magyar bajnokság, ami az éven jobban meg volt szervezve, mint eddig, mert most előre megvoltak a sorsolások. Nagyon örülök a győzelemnek, de azt el kell mondjam, hogy sokkal jobb érzés lett volna úgy nyerni, hogyha több ellenfelem lett volna. Csak egy ellenféllel kellett küzdenem, ugyanis eredetileg három induló volt a mi súlycsoportunkba de egyikük feladta. Célom, hogy később bekerüljek a válogatottba, hogy minél nagyobb versenyeken vehessek részt.

Négy évvel ezelőtt kezdtem bele ebbe a sportba. Eredetileg focizni szerettem volna, de nővérem barátja azt javasolta, hogy ne fussak kint a hidegben, hanem elmondta, hogy ő régen karatézott, nagyon szerette és, hogy próbáljam ki én is. Elmentem, kipróbáltam, nagyon tetszett a társaság és az edző is, akit Orehovszki Zoltánnak hívnak, és akit nagyon jó edzőnek tartok. Ezt a sportot mindenkinek nagyon tudom ajánlani a kicsiktől a nagyokig.

Gratulálunk és további sok sikert kívánunk Dávidnak! 
 


Törő Gábor
/2009.10.18./
 

 

Határokon átívelő zarándokút születik Észak-Magyarországon

 

        
               

A „Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program” keretében új kulturális és turisztikai kapocs születik az Észak-magyarországi régióban a két ország közt az elkövetkező években. A sárospataki Szent Erzsébet Út Alapítvány és a kassai Gótikus Utak Gyöngye Alapítvány pályázati forrásokból arra vállalkozott, hogy egy Szent Erzsébet Zarándokúttal köti össze a két várost – küldte tájékoztatóját dr. Takács András… A képen Dr.Szabó Irén, a Szent Erzsébet Társaság elnöke
  
 


 Dr.Szabó Irén


dr. Takács András

-

Az új, Sárospatak és Kassa közé tervezett zarándokút – igazodva a 21. századi kulturális, gazdasági és társadalmi környezethez – egyszerre próbál majd vallásos lelki élményt nyújtani az arra vállalkozóknak, miközben a szervezői arra is számítanak, hogy az egyben turisztikai, vidékfejlesztési és kulturális lehetőségeket is nyújt azoknak a falvaknak, amelyeket érint.

De hogyan lehet pár év alatt, belátható időn belül, létrehozni egy új zarándok utat, amelyről az ember azt gondolná, hogy az csak évszázadok alatt alakulhat ki, mind lelkiségében, mind útvonalában? A szervezők választ adnak erre a kérdésre is. Az Észak-magyarországi és a kassai régió tele van olyan egyházi, egyháztörténeti és vallási-kultikus helyszínekkel, hagyományokkal, amelyek lehetőséget adnak az útvonal megtervezésére a két város közt, és amelyek bejárása és megismerése egyszerre nyújthat vallási, kulturális és turisztikai élményt a zarándokoknak, utazóknak.

Elég, ha csak a sárospataki és kassai Rákóczi emlékhelyekre, a sárospataki Szent Erzsébet-kultuszra vagy a zempléni hegység pálos kolostoraira és falusi templomaira gondolunk. Ezek önmagukban is mind olyan élmények, amelyek megállásra, megpihenésre, gondolkodásra hívhatják az utazókat és turistákat.

A 2011. tavaszáig tartó program első szakaszában a szervezők felmérik azokat a helyszíneket, településeket, amelyeket a két város közt az útvonal érinthet, és a vallásos, kulturális élmények mellett biztosíthatják a gyalogos és autós zarándokok szálláshelyét, pihenését is, valamint felveszik a kapcsolatot azokkal a helyi emberekkel (pl. turisztikai szakemberek, szállásadók, vendéglősök), akik a munkájukkal biztosítani tudják a zarándokút hosszú távú működését: azaz azt, hogy az útra vállalkozók egyszerre érezhessék és tapasztalhassák meg a zarándok lét lelkiséget építő magányát és közösségmegtartó, gondoskodó erejét.

Szent Erzsébet Út Alapítvány; Sárospatak
Képviselő, további információ:
Dr. Szabó Irén; tel.: 06 30 740 16 68, e-mail: spatak@enternet.hu


 

Cziczer Katalin
/2009.10.18./
 

 

Szlovák-magyar bodrogközi konferencia volt Tiszacsermelyen

 

        
     

A múltunkon keresztül a közös jövőnkbe – ez a címe annak a konferenciasorozatnak, amin a Bodrogköz szlovák és magyar lakosságának képviselői tanácskoznak egymással a fejlődés közös lehetőségeiről. Az utolsót ilyen találkozót Tiszacsermelyen tartották, amelyen Dr. Hörcsik Richárd is részt vett…
  
 


Dr. Hörcsik Richárd

Szabóné Kémeri Klára

-

A Bodrogközi Települési Partnerség 5 éve folytatja munkáját és megnyert uniós pályázatból hol a Bodrogköz szlovákiai, hol pedig magyar részén tart együttműködési konferenciákat. Ma is az egyik ilyen állomáson voltunk, ahol szakértőket kértek föl, többek között engem, mint a térség országgyűlési képviselőjét, illetve a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás elnökét, hogy tartsak rövid előadást arról, hogy a kistelepüléseket hogyan segíti a Kistérségi Többcélú Társulás, milyen lehetőségei vannak az együttműködésnek, és milyen hátrányai lehetnek az együttműködés hiányának, valamint arról, hogy a kialakult helyzetben milyen tapasztalatokra tettünk szert.

Ezt elmondtam, részben hangsúlyozván a szlovák-magyar együttműködés fontosságát a kistérségben - pontosabban a határ mentén - hiszen nem szabad követnünk azt a gyakorlatot, amit a szlovák nagypolitika végez.

Eljött a mai nap, amikor is folytatjuk tovább megkezdett témáinkat, hogy a konferenciasorozat végén teljesebb képet tudjunk alkotni a Bodrogközi Fejlesztési Partnerségről az érdeklődők részére – fogalmazott megnyitó beszédében Szabóné Kémeri Klára, a VITEA Alapítvány munkatársa. A konferenciasorozatunk címe „A múltunkon keresztül a közös jövőnkbe.” Tehát emlékezzünk a múltra és döntsük el a jövőt, az alcíme pedig: Bodrogközi Fejlesztési Partnerség az unióban.

Kinyitottuk az 5 éves születésnapját ünneplő partnerség kapuit, mivel ebben az évben a tagok úgy döntöttek, hogy bemutatjuk egy konferenciasorozaton keresztül, hogy mit értünk el közösen a partnerség égisze alatt. Milyen uniós vívmányokat, forrásokat tudunk közösen idecsalogatni a Bodrogközi térségbe.

Felhívnám a figyelmet a mostani konferenciának a mottójára, amit szerintem mindenkinek, aki dolgozni szeretne a Bodrogközért, meg kell fogadnia: „Tedd azt amit tudsz, add azt amid van és ott ahol vagy.”


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2009.10.17./
 

 

Ismét Kiwanis barátok Sárospatakon

 

        
               

2009. október tizedikén ismét Kiwanis barátok jártak Sárospatakon. A Kiwanis 20 éves évfordulójára, melynek a megünneplésére Miskolcon került sor, Leondingból Kiwanis delegáció érkezett. A találkozóról Feró István, a Kiwanis örökös tagja számol be…
  
 


Feró István

-

A leondingi klub tagjai Stefan Huber - aki 2007-2008-ban a Kiwanis európai elnöke volt – vezetésével az évforduló kapcsán ellátogattak Sárospatakra is. Stefan Huber az a személy, aki 20 évvel ezelőtt a Kiwanis mozgalom létrejöttében bábáskodott. Magyarországon is, többek között ő az alapító közreműködője a Sárospataki Zemplén Kiwanis Klubnak is. Ezen alkalomból meglátogattuk a delegációval a sárospataki nevezetességek közül a várat és az Újbástya Rendezvénycentrumot. Az Újbástya Rendezvénycentrumban megtekintették azt a kiállítást, amit a Kiwanis sárospataki klubja és az ERT ÉRT Alapítvány közös megegyezése alapján festőművészek képeinek felajánlásából készítettünk.

Ezt követően váratlan kérésre kíváncsiak lettek a Kiwanis Női Klub által létesített játszóterekre is a vendégek. Ezek közül A Művelődés Háza és Könyvtára mögött elkészült görkorcsolya pályát tekintették meg, és tájékoztatást kaptak arról, hogy a női klub ezen játszótéren kívül még két játszóteret létesített Sárospatakon – meg kell jegyezni, hogy ilyen a Európában vagy talán a világon sincs, hogy egy Kiwanis klub egy városban három gyerekeknek szóló játszóteret létesítsen.

A program további részében Tolcsvára látogattak ki egyik Kiwanis barátunkhoz Kiss Istvánhoz, akinek a pincészetét és a szőlőfeldolgozás műveleteit tekintették meg, majd egy ebédre voltak vendégeink.
Utána a program tovább folytatódott Miskolcon, ahol a Kiwanis mozgalom 20 éves évfordulóján az alapító klub a Miskolci Avas Klub közreműködésével került sor a 20 éves jubileumi ünnepségre.

Itt Stefan Huberen kívül megjelent Gunter Gasser is, aki az ausztriai kormányzóságot képviselte Magyarországon és a jelenleg folyó Kiwanis oktatási programnak az egyik szülőatyja. A program részeként került sor az új elnökválasztásra, ahol az eddigi elnök dr. Erica Heslinget a győri klub korábbi elnökét dr. Zsirai Sándor az egri klub volt elnöke váltotta fel - ő lesz három évig a Kiwanis Szövetség magyarországi elnöke.


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2009.10.17./
 

 

Újra gombakiállításon jártunk

 

        
               

Október 12-13-án került megrendezésre Sárospatakon A Művelődés Háza és Könyvtárában az immár hagyományosnak tekinthető gombakiállítás a Zempléni Gombász Egyesület szervezésében. A kiállításhoz az idén is érdekes programok kapcsolódtak - Szabóné Deák Sarolta munkaközösség-vezető...
  
 


 Szabóné Deák Sarolta

-

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola valamennyi osztálya részt vett ezen a rendezvényen. Az 1-2. osztályosok a kiállítás megtekintése előtt a Gombakirály című mesét hallgatták meg és játszhatták el a gyermekkönyvtárosok irányításával.

A 3-8. osztályosok a kiállítás után egy-egy érdekes előadást hallgathattak meg a Zempléni-hegység élővilágáról az Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület (AZÉRTKE) munkatársainak segítségével. Megismerkedhettünk az itt élő gombafajok, a farkasok, a hiúzok, a baglyok, a fehér gólya és a vízimadarak szokásaival, élőhelyével és a Zempléni Tájvédelmi Körzet természeti értékeivel.

Bízunk benne, hogy az itt szerzett információkat minden diákunk hasznosítani tudja majd a tanórai munka során.
Köszönjük a szervezőknek ezt az értékes programot.


 

További fotók >>>

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2009.10.17./
 

 

Élménydús őszi programok az ovisoknak

 

        
               

A Mese Óvoda és Bölcsőde intézmény Halacska csoportja szeptember és október hónapokban három nagy kirándulást tett. Ezek a csoportba járó szülők munkahelyéhez, az őszi betakarítási munkákhoz, a természet változásaihoz, valamint az október 4-i Állatok Világnapjához kapcsolódtak – nyilatkozta Lendvainé Szendrei Ágnes intézményvezető...
  
 


Lendvainé Szendrei Ágnes

-

Első alkalommal autóbusszal indultunk Bodrogkeresztúrba - mesélték a csoport óvónői: Debreczeni Erika Ágota és Ujvári János Gáborné -, ahol a Dereszla Pincészetet látogattuk meg. A gyerekek itt megfigyelhették a szőlő feldolgozását az üzembe érkezéstől - a daráláson és préselésen át - a tartályokig, majd tovább, a palackozásig. Ezután 1 km-es sétát tettünk a pincében a hordók, a muzeális üvegek között. Kalocsai László, a Dereszla Pincészet vezetője egy igazi mustkóstolóval is meglepett minket. Végül ajándék szőlővel tértünk vissza az óvodába.

Második kirándulásunk már az október 4-i Állatok Világnapjához kapcsolódott. Ezen a napon szintén autóbusszal érkeztünk Sátoraljaújhelybe, a Csibefarm Kft. Telephelyére. Ide a Megyesi család hívott meg bennünket. A gyerekek testközelből ismerkedhettek az állatokkal, lovakkal, kiscsirkékkel, megtapasztalhatták az állatokról való gondoskodás fontosságát, az állatok szeretetének érzését. A csoportunkba járó sok fiú örömére felülhettek a traktorra, más gépekre és a hintóra is.

Végül október 7-én egy egész napos kirándulásra indultunk Bodrogolasziba, a Baranyi család meghívására. Velünk jött 13 anyuka is, akiknek gyermeke a mi csoportunkba jár. A reggeli rossz idő ellenére elvonatoztunk a szomszéd községbe, ahol kis pihenő után már napsütésben indulhattunk a túrára, a hegyek közé. Utunk során végig az őszi terméseket, a színes fákat, bokrokat csodáltuk, kökényt kóstoltunk, zuzmót, bogarakat, vadetetőt figyeltünk, magaslesre másztunk. Felérve pedig gyönyörű panoráma tárult elénk. Visszaérkezésünk után a dédiék finom ebéddel várták a fáradt csapatot, de a gyerekeknek még egy kis játékra is maradt erejük.

Köszönjük a szülők kedves meghívásait, a vendéglátást, a rengeteg élményt, amellyel a gyermekek gazdagodtak. Reméljük, tavasszal folytathatjuk a kirándulások sorát!


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2009.10.17./
 

 

Sikeresen szerepeltek

 

        
               

A Farkas Ferenc Művészeti Iskola Pacurka és Csimpolya gyermektánccsoportja is továbbjutott az elmúlt hétvégén megrendezésre kerülő B-A-Z. Megyei Amatőr Gálán - nyilatkozta Darmos István...
  
 


Darmos István

-

A Csimpolya csoporttal ez éven az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület felmenő rendszerű fesztiváljain a regionálisról országos fesztiválra jutottunk, s most az amatőr gálán is sikerült továbbjutni sárközi táncokkal.

A Pacurka csoport az Egyszer egy királyfi című koreográfiával lépett színpadra – amellyel a csoport bejutott a Gyermektánc Antológia műsorába -, s a sikeres szereplést bizonyítja az amatőr gálán elért továbbjutás is.

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a helyi és az országos megmérettetésen túl a megyei rendezvényeken is megjelenjenek a csoportjaink, és jó szereplésükkel bizonyítsák, hogy a térség kiemelkedő néptáncos műhelye működik a Farkas Ferenc Művészeti Iskolában, e mellett a gyermekek számára is sikerélményt jelent egy-egy ilyen eredmény.


 

Cziczer Katalin
/2009.10.17./
 

 

Már készülnek az október végi testületi ülésre

 

        
               
 
 


Aros János

-

Megtartottuk a szokásos vezetői értekezletünket, amelyre a Polgármesteri Hivatal osztályainak a vezetőit szoktuk meghívni. Legfőbb napirendi pontunk az október harmincadikai rendes képviselőtestületi ülés előkészítése volt, amelyre már közel harminc napirendi pontot sikerült összeszedni – nyilatkozta Aros János alpolgármester…

Bizonyára mindenki emlékszik rá, hogy szeptember hónapban nem tartottunk testületi ülést, hanem október elején tartottuk a kéthavi képviselőtestületi ülésünket, melynek következtében már jó néhány olyan anyag felgyülemlett, amely részben a második féléves ütemtervünkben szerepel, részben pedig időközben jöttek létre olyan megoldandó feladatok amelynek a tárgyalása elengedhetetlenül szükséges.
 


 

Törő Gábor
/2009.10.16./
 

 

Napirenden a Cinege rekultivációja

 

        
               

Megindult a 46 lerakót érintő rekultivációs program itt Zemplén Abaújban – nyilván ebben Sárospatak városának lerakója a Cinege is benne van. Ez a mai rendezvény, amit mi itt megszerveztünk, ez egy kötelező eleme a projektnek, mert tájékoztatási kötelezettségeink vannak – számolt be a rekultivációs program állásáról az Újbástya Rendezvénycentrumban Lengyel Attila
  
 


Lengyel Attila

-

Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy mindenféle kötelezettségeket félre téve is nekünk, a társulásnak tisztünk, hogy a környék lakosságát tájékoztassuk az ilyen nagymérvű programokról.

Nem kis program ez, hiszen 4 és fél milliárd forintról szól ez az egész beruházás. Most az előkészítési szakaszban vagyunk, ami körülbelül 200 millió forintba kerül. Az előkészítési szakaszban készülnek el a tervek, engedélyek ahhoz, hogy a körülbelül majd 4 milliárd forintos forrásokat lehívhassuk és elkölthessük.

Ezen a rendezvényen tájékoztatást adok a projektről, általában véve arról, hogy mi is az a rekultiváció, miért is csináljuk, és milyen előnyei is lesznek annak, hogy ezt a 46 lerakót rendbe tesszük, aztán pedig a felmerülő kérdésekre válaszolok.
 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2009.10.16./
 

Kispályás focibajnokság volt a Bázis Sörözőben

        
               

Utcai focibajnokság volt a lakótelep mögött lévő, Lavotta utcai Bázis Söröző hátsó udvarában. Egy évadot zártak le ezzel a délelőttel, ami a régi idők grund hangulatát idézte. Az eredményről a söröző üzemeltetője Tőrös Gábor számolt be…
 


 Tőrös Gábor

-

Az idén nyáron már az ötödik alkalommal rendeztük meg a Bázis kupát. Májustól folyamatosan mentek a mérkőzések, amelyeket havi rendszerességgel szerveztünk.

Remélem minden résztvevő úgy érezte, hogy nagyon jó hangulatú mérkőzések voltak ezek folyamatosan – elsősorban ilyen sörmeccs jelleggel - néha picit komolyabban véve természetesen, hiszen a hév az hajtotta a csapatokat.
Az 5. Bázis kupa eredménye:
Az első helyen Albánia fantázianévvel induló makkoshotykai és halászhomoki fiatalok végeztek, a második helyen a Sárospataki Torna Klub ifi csapata, valamint a nagy csapatából a néhány fiatal - ők folyamatosan ott vannak az élmezőnyben. A harmadik helyezett a Bázis Söröző saját csapata lett, akiknek ez egy előrelépés volt, hiszen eddig folyamatosan, olyan ötödik hely környékén végeztek és most a harmadik helyen tudtak zárni. Volt egy negyedik csapat is, akik Apróhomokról jöttek, ők zártak most a 4. helyen.
A jövőt illetően azt tervezzük, hogy mivel homokos a pálya, fel lesz szántva és szeretnénk befüvesíteni. Egy kicsit felújítanánk, mert itt régen volt több ilyen torna is, de tulajdonosváltások történtek, más volt folyamatosan a bérlő, ami azt eredményezte, hogy eléggé elhanyagolttá vált a pálya, amit mi most megpróbálunk egy kicsit rendbe hozni.


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2009.10.16./
 

 

Iskolások járnak az Alkotó kedd(v) foglalkozásaira – a hét minden napján

 

        
               

A Művelődés Háza és Könyvtára épületét délelőttönként is élet tölti meg, hiszen csoportokban érkeznek az osztályok egy kis kikapcsolódásra. Ez alatt viszont szinte észrevétlenül ismerkednek meg néphagyományainkkal, miközben testközelbe kerülnek a múltban használt természetes anyagokkal, régi mesterségekkel, s a két óra elteltével boldogan viszik el a kis díszt, vagy játékot, amit saját kezükkel készítettek. Kovácsné Géczi Julianna örömmel számolt be ezekről a foglalkozásokról…
  
 


Kovácsné Géczi Julianna

-

Az „Alkotó kedd - alkotó kedv” sorozatot valamikor tavasszal indítottuk el, ami tulajdonképpen a játszóháznak egy változata, mert kézműves foglalkozásokat tartunk a gyerekeknek.
Onnan indult ez az egész, hogy van nekünk egy alkotóházunk Kispatakon, ami teljesen alkalmas arra, hogy a gyerekeket a régi dolgokkal megismertessük, hiszen a környezet önmagát hozza. Ezért olyan munkálatokat, kézműves foglalkozásokat terveztünk oda, amelyeket kicsit természetesebb, eredetibb környezetben tudunk megmutatni, megvalósítani a gyerekekkel.

A tavaszi foglalkozások mind ott voltak megtartva a csűrben, de az őszi idő sajnos nem kedvezett nekünk arra, hogy a hidegben ott tudjunk foglalkozást tartani, ezért most ide A Művelődés Háza és Könyvtárába kerültek be a foglalkozások. A keddi napok is csak alkotó kedvé váltak, mert a csoportok más napokra jelentkeztek, ugyanis az órarend megváltozott az őszi új iskolai tanévkezdéssel - ezért mi alkalmazkodtunk hozzájuk.
Hogy több időt tudjunk eltölteni egy-egy foglalkozás során a gyerekekkel, és jobban elmélyüljenek a tevékenységben, ezért egy dupla órás, tehát 2 órás foglalkozásba sűrítettünk egy témát.
Az idén a kínálatból kiválaszthatták, hogy milyen foglalkozást szeretnének, mi pedig leképeztük ezt a korosztály számára, hogy az ő szintjükön tudjuk ezt megvalósítani.


 

Törő Gábor
/2009.10.16./
 

 

Károkat okozott a viharos szél

 

        
               
 
 


Bacsó Tibor

-

2009. október 13-án 11 óra 50 perckor Sárospatak Rákóczi 1. szám előtti útszakaszon, a Református Gimnázium előtt, egy üresen parkoló személygépkocsinak a viharos erejű szél nekivágott egy fából készült, önkormányzati tulajdonban lévő hirdetőtáblát – nyilatkozta Bacsó Tibor rendőr őrnagy…

Ennek következtében a nagy értékű gépkocsiban jelentős anyagi kár keletkezett. A gépkocsi tulajdonosa elmondta, hogy az önkormányzathoz fordul majd panaszával, illetve sérelmével.

Ezen kívül a Berek-horgászfaluból jutott tudomásunkra káresemény, ahol egy vihar által derékba tört fa okozott kárt egy víkendház tetőszerkezetében.


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2009.10.15./
 

 

Példás büntetést kaptak az utcai rablás elkövetői

 

        
               

Néhány hónappal ezelőtt a sárospataki lakosok kedélyét egy - eddig szokatlan - esemény borzolta fel. Nevezetesen, két önkormányzati intézményünkben dolgozó takarítónő munkatársunkat támadtak meg, mondhatom, hogy fényes nappal, hiszen munkából hazafelé menet érte őket a támadás – nyilatkozta Aros János alpolgármester…
  
 


Aros János

-

Köszönhetően a rendőrség gyors intézkedésének, az elkövetőket azonnal elfogták, előzetes letartóztatásba helyezték őket, és most megszületett az ügyészség döntése is. Örömmel vettük, hogy példaértékű büntetésben részesültek – az egyébként pataki lakosok - akik megtámadták a kolléganőinket: ketten 7 évet, egy személy pedig 5 év 6 hónap börtönbüntetést kapott jogerősen.

Remélhetően ez példaként szolgál mindenki számára, akinek a fejében esetleg megfordulna az a gondolat, hogy ily módon bántalmazza a pataki lakosokat, vagy ily módon szerezze meg az értékeiket.
Köszönetünket fejezzük ki azoknak a pataki lakosoknak, akik jelezték a bűncselekmény elkövetését, és akik segítettek a kézre kerítésükben és természetesen a rendőrségnek, hiszen nagyon hatékonyan és gyorsan intézkedtek - ennek köszönhetően tölthetik most megérdemelt börtönbüntetésüket az elkövetők.


 

Törő Gábor
/2009.10.15./
 

Második alkalommal gyűjtötték Sárospatakon elektromos hulladékot

        
          


Törökné Hornyák Rita

-

Ismét sokan vették igénybe azt a lehetőséget, hogy a már leselejtezett elektromos készülékeiket leadják, amikor a lakótelep melletti ÁBC parkolójában gyűjtötték azokat. Ezzel nagy gondot vettek le a vállunkról a szervezők, ugyanis az elromlott TV-ket, monitorokat, hűtőket a kukások nem viszik el, és lomtalanításkor sem lehet azokat kitenni.
Az akciót az Önkormányzat Műszaki Osztálya részéről Törökné Hornyák Rita koordinálta, a szervezésről őt kérdeztük…

A gyűjtőakciót a budapesti Elektro Coord Magyarország Kft szervezte, akivel Sárospatak Város Önkormányzata kötött megállapodást. Az ő alvállalkozójuk a miskolci Wiker Kft, akiknek az autói a hulladékot elszállítják.
Egész nap folyamatosan érkezek a roncskészülékek, ahonnan az erre illetékes cég legalább 5 tonnányi szállítmányt vitt el a nap folyamán.
 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2009.10.15./
 

 

Lakossági fórum volt a Lakótelepen

 

        
               
 
 


Sikora Attila

-

Közel félszáz lakótelepi lakos fogadta el a meghívást, és gyűlt össze az óvodában az elmúlt csütörtökön. Néhány nappal a fűtési szezon kezdete előtt mi más lehetett volna fontosabb téma, mint a távfűtés – számolt be a lakossági fórumról Sikora Attila, a Lakótelep városrész önkormányzati képviselője…

Előtte azonban a város anyagi helyzetéről és a fejlesztésekről hallhattunk egy alapos tájékoztatást Aros János alpolgármestertől. Ezt követően Gulybán László ügyvezető igazgató válaszolt az RFV Nonprofit Kft-t érintő kérdésekre. Sok problémát sikerült megvitatni. Köszönet ezért mindenkinek, aki részt vett a találkozón.


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2009.10.15./
 

 

Arany Rózsa Díjat nyert a virágos Sárospatak

 

        
         

Idén egy igen rangos címet sikerült elnyernünk a Virágos Magyarországért versenyen, ugyanis a zsűri a legnagyobb elismerést, az „Arany Rózsa Díjat” ítélte oda Sárospataknak. Ezzel tulajdonképpen a város virágosítását, a parkok és a családi házak kertjeinek rendben tartását, a kertészek, és a város takarításába bevont diákság és magánszemélyek munkáját díjazták - jelentette be Dr. Hörcsik Richárd polgármester...
  
 


Dr.Hörcsik Richárd

Ágoston András

Emri László

-

- Négy éve folyamatosan ez a díj lebeg a szemem előtt, ez hiányzott még városunk palettájáról, ezért külön öröm számomra, hogy 2009-ben Sárospataknak sikerült az „Arany Rózsát” elhoznia - fejezte ki nem titkolt elégedettségét Ágoston András főkertész, miután hazaérkeztek a soproni ünnepségről…

- Hogyan is jött ez létre a 2009-es évben? Sajnos az időjárás ezen a nyáron nagyon mostoha volt hozzánk, ezért sokkal felkészültebben, nagyobb odafigyeléssel, jobb szervezőmunkával kellett a zöldterületeinket, virágágyainkat ápolni. Sokkal több öntözés, sokkal több tápoldatozás, nagyobb növényvédelem, sokrétűbb munka jellemezte tevékenységünket.

Úgy érzem - ha az elmúlt évekre visszatekintek - most sikerült a legjobban megszerveznünk és kiviteleznünk a munkákat. Minden évben - az egynyári virágok kiültetése előtt - tervezési munkával kezdődik a munkafolyamat. Ezt saját elgondolás alapján tervezőasztal mellett végzem, amiben csak a sokéves tapasztalatom segít. Jól sikerült, jól megkomponált, színes, harmonikus virágágyásokat sikerült ez évre terveznem, melyeket a munkatársaim a kivitelezés, vagyis a bel- és külterületekre való kiültetés során kiváló minőségű palántákkal tettek még színesebbé.

A kandeláberekre összesen 4200 darab növényt helyeztünk ki – ezek elsősorban futópetúniák és futómuskátlik, amelyek még a mai napig is gyönyörű szépen virágoznak.
Az ágyásokba 45 ezer egynyári palántát telepítettünk, amit a napokban folyamatosan cserélünk le kétnyári virágokra, nefelejcset, árvácskát, százszorszépet ültetünk, melyek közé tulipánhagymák kerülnek. Összesen 8 millió forintot fordítunk éves szinten a virágfelületekre, melyhez az ápolási munkáknál jelentkező egyéb költségek adódnak hozzá.

A kertészet 16 közalkalmazotti dolgozója mellett jelentős számú közcélú foglalkoztatott segítette a zöldterületi fenntartási munkánkat. Jelenleg mintegy 140 közcélú dolgozó végez munkát a Kommunális Szervezetnél.


Sopronba utazott még Emri László, a Kommunális Szervezet igazgatója és Aros János alpolgármester is, aki a díjat a városvezetés nevében vette át. Az elismerést az alpolgármester is nagyra értékelte…

Sárospatak Város Önkormányzatának Kommunális Szervezete az, amely a város zöldfelületeinek karbantartásaival, virágosításával foglalkozik. A szervezet 2009-ben is benevezett a Virágos Magyarországért versenybe, ahogy ezt korábban is, éveken keresztül tette.

Nagyon örülünk az idei eredménynek, hiszen az elmúlt nyár tapasztalatai alapján Sárospatak már valóban Zemplén turisztikai és idegenforgalmi központja lett, ez a díj pedig tovább gyarapítja városunk elismeréseit. Gondolok itt a „Kultúra Magyar Városa” és az „Év Települése” címekre vagy a Virágos Magyarországért versenyben eddig elért helyezésekre.

Ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni a város főkertészének Ágoston András úrnak, aki koordinálta a munkálatokat, a Kommunális Szervezet vezetőjének, Emri László úrnak, és a Kommunális Szervezet valamennyi dolgozójának, hogy ilyen széppé tették a városunkat.
És természetesen azoknak a magánszemélyeknek is, akik a saját virágoskertjük, illetve lakásuk előtti közterület folyamatos ápolásával, hozzásegítették városunkat ehhez a kitüntetéshez.


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2009.10.14./
 

 

Ez az éjszaka más mint a többi…

 

        
               

Október 9-én „Ez az éjszaka más mint a többi…” címmel gyermekprogramot tartottunk A Művelődés Háza és Könyvtárában, az Országos Könyvtári Napok keretében. 13 gyermek jelentkezett a felhívásra, akik hálózsákkal, kispárnával, pizsamával felszerelkezve jöttek a könyvtári éjszakára - Noszályné Bodnár Ágnes és Krenyitzkyné Sárosi Krisztina...
  
 


Noszályné Bodnár Ágnes

-

Kvízjátékkal kezdtük az estét, ami nagyon tetszett a gyerekeknek. A legügyesebbek apró ajándékot is választhattak maguknak. Ezután activity társasjátékkal töltöttük az időt. A gyöngyfűzés a lányokat kötötte le inkább, a fiúk közben könyveket nézegettek. Aztán következett a sárkányvadászat, amit a gyerekek már nagy izgalommal vártak. Lázasan keresték a „mesekönyvekből előbújó” sárkányokat. A legügyesebb „sárkányvadászok” ajándékot kaptak.

A hálózsákok elhelyezése és a lefekvés után következett az esti mese és az elalvás.
Az esti programok alatt a gyerekek összebarátkoztak és reggel már jó hangulatban egy csapatként ébredtünk. Reméljük, hogy a résztvevők a könyvtárban igazán otthon érezték magukat.
Köszönjük a Pizza Expressz támogatását, akik a vacsorát biztosították.


Krenyitzkyné Sárosi Krisztina

 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2009.10.14./
 

 

Fizika becslési verseny volt az Árpád Vezér Gimnáziumban

 

        
               

Örömmel állapíthatjuk meg, hogy egyre népszerűbb a fizika becslési verseny. Amikor elkezdtük a testvériskoláinkkal 1995-ben itt az Árpád Vezér Gimnáziumban, akkor még csak 6 csapattal indultunk most pedig, már 20 csapattal versenyzünk, és egyre népszerűbb a gyerekek körében – mondta a hagyománnyá vált verseny elindítója, Bigus Imre tanár úr…
  
 


Bigus Imre


Dr.Radnai  Gyula


Tóth Tamás

-

Az utóbbi időkben a pedagógusoknak az is a feladatai közé tartozik, hogy népszerűsítsék a tantárgyaikat. Ebben az évben azt a házi feladatot adtuk, hogy készítsenek vizes rakétát. A vizes rakéta elkészítése elég nehéz feladat elé állítja a pedagógusokat és a diákokat is. A készítés módját megkapták, Vida József megírta egy könyvben, azt irodalomként megadtam. Az előző évben autómobilt, villamosmotort kellett készíteni. Ezen kívül otthoni munka minden évben az, hogy egy-egy magyar híres fizikusról posztert kell készíteni – ebben az évben Békésy György születésének 110. évfordulója alkalmából rá emlékezünk.
A kísérleti fizika oktatása Sárospatakon háromszáz évvel ezelőtt kezdődött 1709. július 29-én a mutatta be a várban Simándi István Rákóczinak tulajdonképpen az első mozit Magyarországon. Az akkor bemutatott eszközök közül néhány még ma is megtalálható a Református Kollégium gyűjteményében.

Egész életemben azzal foglalkoztam, hogy hogyan lehet a fizikát tanítani - erre tanítottam a hallgatókat az egyetemen, ezzel kapcsolatban jelentek meg könyveim – mondta a meghívott vendég, Dr.Radnai Gyula egyetemi docens…

Szerintem a fizika elég érdekes tudomány ahhoz, hogy önmagában vonzza a gyerekek figyelmét, és hogyha ezt nem tereljük el rossz irányba, akkor egy olyan társadalom nőhet fel, amely a természettudományokat értékeli. Tehát a gyerekek biztosan fogékonyak erre, a felnőttek esetében viszont az a sokféle hatás, amely őket éri, eltereli a figyelmüket.
De vannak olyan felnőttek is, akik meg tudják tartani a gyermekekben a kíváncsiságot és érdeklődést, és akkor ezek a gyerekek szemében is olyan emberek lesznek, akik tiszteletreméltóak és követendő példák - lehet, hogy mérnökök, lehet, hogy orvosok – nekik mind a hivatásukhoz tartozik a fizika művelése és valamilyen szintű ismeret terjesztése is. Nem csak az iskolában lehet fizikát tanulni, hanem aki nyitott szemmel jár a világban, az mindenhol megláthatja, ha erre fogékony. Ennek a versenynek az a neve, hogy becslési verseny, mert egy olyan tulajdonságot fejleszt ki a versenyzőkben, hogy mielőtt elvégzi a mérést, már meg tudja becsülni annak a végeredményét - meg tudja saccolni, akár a legegyszerűbb dolgokat - mint távolság, idő, súly - ami a mindennapi életben is egy nagyon fontos dolog.

Valóban több szempontból ünnep ez az alkalom, egyrészt ünnep a szívünknek, hogy újra itt köszönthetjük az iskola falai között azokat, akiket szeretettel várunk, a határon túli testvériskoláink, illetve az Arany János tehetséggondozó programban résztvevő intézmények küldöttségeit – fejezte ki a nap jelentőségét Tóth Tamás igazgató…

Ünnep azért, mert 1995-ben ennek az intézménynek néhány fizika tanára úgy döntött, hogy egy rendhagyó fizikaversenyt indít útjára - egy fizika becslési versenyt, amely ebből az alkalomból a 15. versenyét ünnepli, tehát egy évfordulón vagyunk túl. Ahogy végiggondoltuk ezt a 15 évet az elmúlt napokban, rádöbbentünk arra, hogy azon kívül, hogy folyamatosan bővült azoknak a köre, akik részt vettek ebben a versenyben, rengeteg barátságot is eredményezett.
Természetesen nem csak a fizika becslési versenyen köszöntjük a vendégeinket, hanem határon túlról érkező iskolák tanulói népdaléneklés, rajz illetve szavaló versenyen is részt vesznek. De ahogy az ember a múltban néha-néha tájékozódik, akkor egy másik évfordulóra is rátalál – ez pedig az, hogy 1709-ben Sárospatakon indult el a kíséreti fizika oktatás, Simándi István professzor úrnak köszönhetően aki megelőzte korát. Éppen ezért gondoltuk azt, hogy ezeket az alkalmakat összekötjük - a 300 évvel ezelőtti évfordulót, illetve a jelenlegit, a 15 évvel ezelőtti évfordulót - és bízunk benne, hogy az itt jelen lévő diákok, illetve pedagógusok majd jó emlékekkel fognak tőlünk távozni és viszik annak a szerepnek a hírét, amit Sárospatak betöltött és betölt az oktatásban.


 

További fotók >>>                További fotók a kiállításról>>>

Törő Gábor
/2009.10.14./
 

 

Rákóczisok péntek délután a Szemincén

 

        
               

A Bodrog Egyesület szervezésében Zólyomi Tamás (biológus) és Tatár Antal (történész) túravezető segítségével a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 1. napközis csoportja (5.a, 5.b, 6.d) a Szemincére kirándult - számolt be Sikora Lili pedagógiai asszisztens...
  
 


Sikora Lili

-

Kissé borúsan indult a nap, mi mégis reménykedtünk, hogy a kirándulás esőmentesen fog zajlani. Így is lett: napsütésben jöttünk, mentünk.
Az iskolában tartott rövid előadás után elindult a 18 gyermekből és 3 kísérőből álló csapat. Félórás séta után érkeztünk meg, és gyönyörű látvány fogadott bennünket. A Szemince-hegy a Zempléni-hegység Északkeleti peremterületének botanikai szempontból igen értékes kiemelkedése. Ez a magaslat (csakúgy, mint a környező hegyek) valójában domb, mivel magassága meg sem közelíti a tengerszint feletti 300 métert.
Alapkőzete a vulkanikus eredetű andezit. Növényei között sok értékes egyed található, állatvilága még felfedezésre vár, de a gyerekek néhány levegőben köröző sast, és egy a terület felett áthúzó darucsapatot láttak. A terület védetté nyilvánítása folyamatban van. A Szemince távolsága oda vissza 15-20 km – tudtuk meg a túravezetőtől. A gyerekek vidáman, érdeklődéssel vettek részt a programban.
A domb alján szőlőskertek, gyümölcsösök helyezkednek el, a domb tetején pedig csodálatos a látvány: Sárospatak és környékének panorámája tárul elénk.
A kőbánya félelmetes mélysége a gyermekeket is lenyűgözte, és bennük is felmerült a kérdés, vajon az egész Szemincét elbányásszák-e?
Élvezettel másztak fára, gyűjtöttek diót, és fáradtan uzsonnáztak meg a szeles dombtetőn. Nagy sajnálatukra viszonylag hamar indultunk vissza, és jól kifáradva értünk az iskolába. Reméljük a további csoportoknak is szerencséjük lesz az időjárás tekintetében.


Tatár Antal

 

További fotók >>>

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2009.10.14./
 

 

Kézilabda: vereség idegenben

 

        
               

Az elmúlt hétvégén, Hajdúnánáson szerepelt MB II-es felnőtt kézilabdacsapatunk, ahol 14:10-es félidő után 29:21-es vereséget szenvedtünk. Egy nagyon jól motivált és egy nagyon jól összeállított, összeigazolt Hajdúnánás ellen vettük fel a küzdelmet – számol be Papp József szakosztályvezető a hétvégi mérkőzésről…
  
 


Papp József

-

Nagyon sokáig fej-fej mellett mentünk, az első félidő 25. percénél 9:9 volt az állás. A végjátékban volt egy kis holtpont a játékunkban, aminek eredményeképpen négygólos vezetésre tett szert a hazai csapat. A második félidő eleje nagyon gyatrán sikerült, így az első negyedórát elveszítettük 8:4 arányban. Itt már 6 góllal vezetett a hazai csapat és a végére se tudtunk közelebb kerülni hozzájuk, így összességében nézve egy nagyon egyértelmű vereséget szenvedtünk.

A csapatunkból sajnos nem tudnék kiemelni senkit – mindenki tudása alatt teljesített. Ezen a mérkőzésen még a csapategység sem úgy dominált, mint ahogy az elmúlt mérkőzéseken. Úgy gondolom, hogy talán ebben a vereségben benne volt az is, hogy már egy hónapja idegenben járunk mérkőzést játszani és mindenki elfáradt már egy kicsit ebben a sok utazásban. Persze ez nem mentség a vereségre. A következő mérkőzésen, hétvégén Bőcsöt fogadjuk - már hála Istennek - itthon és próbáljuk kijavítani ezt a fiaskót.


 

Cziczer Katalin
/2009.10.14./
 

 

Miről szólt a Kistérségi Tanácsülés?

 

        
               

Gyakorlatilag arról van szó, hogy az irányító hatósággal egyeztetve ezek az önkormányzatok az adott határidőre be tudják nyújtani a pályázataikat és a pályázat összeállításában nem lesz hiba, akkor valószínű, hogy ezek a pályázatok nyertesek lesznek, hiszen az LHH-s programnak az a lényege, hogy nem kell más pályázókkal versenyezni – vágott bele az októberi Kistérségi Tanácsülés lényegébe Dr.Hörcsik Richárd, a tanács elnöke…
  
 


 Dr.Hörcsik Richárd

-

Nos, ennek az időbeli kifutását illetően, valószínűleg december hónapra fogja elfogadni az irányító hatóság, és utána valószínűleg ebből már pénzt lehet látni, különösen kisebb beruházások esetében, mint Hercegkút, Bodrogolaszi, Olaszliszka, Kenézlő, Tolcsva, Komlóska, vagy Vajdácska – itt bizonyos iskolai, informatikai fejlesztésekről van szó, átlagban 3-4 millió forintos támogatással.

El kell mondani, hogy az LHH-ás (leghátrányosabb helyzetű) programban nagyon sok polgármester csalódott, hiszen a két és fél év óta beharangozott 4 milliárd forintból most csak ezek a pár milliós tételek kerülnek meghatározásra, és ebből még egy guruló forintot sem láttunk, ami megvalósult volna a kistérségben. Reméljük, hogy végül is valamikor 3 év után végre csak elkezdődik.

A másik napirend a 2009. évi szakfeladati rend, valamint a 2010-es terveknek a jóváhagyása volt. Fontos volt még, hogy a kistérségi tanácsülésen egy tájékoztatót hallgattunk meg az úgynevezett buszos gyermekszállítás során történő problémák megoldása érdekében. Bacsó Tibort és dr.Téglás István kapitány urat hallgattuk meg, tudniillik a kistérségben az együttműködés következtében több önkormányzatnak utaztatni kell a gyermekeket, és ezért több önkormányzat iskolabuszt, illetve társulási buszt használ erre a célra.

A gyerekek fokozottabb védelme érdekében a rendőrség elmondta, hogy mik azok a biztonsági intézkedések, melyekre feltétlenül - ha iskolabuszként üzemeltetjük az adott kistérségi buszt - plusz figyelmet kell fordítani, például az ülésmagasság kérdése, vagy a biztonsági övek kérdése kapcsán.
Mindenestre a tájékoztatóval megpróbáltuk azt elérni, hogy ezeket a kistérségben megkapott Többcélú Kistérségi Társulási buszokat jogszabályi előírásoknak megfelelően iskolabuszként is lehessen használni.


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2009.10.14./
 

 

A sárospataki közbiztonságról

 

        
               

2009. szeptember végén Sárospatak Város Önkormányzata és a Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete szervezett egy fórumot a város közrendje és közbiztonsága és aktuális feladatai címmel. Ezen meghívottként szerepelt dr. Téglás István r. alezredes, a Sárospataki Rendőrkapitányság vezetője, Kecskés Lajos r. százados, közrendvédelmi osztályvezető-helyettes és Klima János, a Sárospataki Polgárőr Egyesület Elnöke…
  
 


dr. Téglás István


Kecskés Lajos


Saláta László


Klima János

-

Az eseményen Klima János megismertette a résztvevőket a polgárőrség feladataival, az elért eredményekkel és felhívta a figyelmet mindazokra a veszélyforrásokra, ami az időskorúakat érheti. Sajnos történt egy megkötözéses rablás időskorúak sérelmére Sárospatakon, és ennek is volt előzménye. A jelenlegi adatok szerint lehetett egy terepfelmérés, amelyben két nappal a bűncselekményt megelőzően egy magát árusnak kiadó női személy bement az idősekhez, amit azonban nem jeleztek a rendőrség felé és ez is vezethetett esetleg a rabláshoz.

A kapitányságvezető néhány gondolatot osztott meg a jelenlévőkkel, egyrészt a rendőrség feladatairól, azon belül is arról, hogy a bűnmegelőzésben milyen prioritások vannak a nemzeti stratégiában, továbbá mik a rendőrség fő feladatai a bűnmegelőzés körében, így kitért a gyermek és fiatalkorú bűnözés megelőzésére, csökkentésére. Ebben nagy szerep hárul az Iskola rendőre programra, mely minden iskolában működik Sárospatakon is.
A családon belüli erőszak kezelésének egy külön fejezetet szentelt, hiszen itt 2009. október 1-től a megelőző távoltartás intézménye jelentkezik új feladatként a rendőrségnél.

Mivel a közbiztonság megteremtése nem csak és kizárólag a rendőrség feladata, hanem komplex termék, ezért vázolta az ebben feladattal rendelkezőket. Így az önkormányzatokat is említette, kitérve Sárospatak Bűnmegelőzés koncepciójára, néhány pontban felsorolta, hogy melyek az önkormányzatok feladatai ezzel kapcsolatban, aztán kitért az egyéb bűnmegelőzési szervezetekre, ahol külön kiemelte és köszönetet mondott Klima János úrnak a sárospataki polgárőrök tevékenységéért, hiszen áldozatos munkát vállalnak.

Ismertette a „Rend és Biztonság” tíz pontból álló rendőrségi programját, részletesebben kitért a településőrség lehetőségére, illetve a kis értékű lopások felderítése érdekében a jegyzők megerősítésével a hatékonyabb eljárásokkal kapcsolatos változásokra.
Kihangsúlyozta, hogy a rendőrség nem jogalkotó, hanem jogalkalmazó (így például az objektív felelősség során nincs mérlegelési jogköre az eljáró rendőrnek).
Az állomány felé irányuló kapitányi elvárásait is bemutatta: a köz érdekében, tisztességesen, törvényesen, szakszerűen, felelősen, következetesen, kultúráltan és emberségesen kéri a kollégáit intézkedni és eljárni.
Közbiztonság és biztonságérzet területén leszögezte, hogy egyértelműen tudja mindenki, hogy más a biztonságérzet és a valós közbiztonsági helyzet, ugyanis a lakosságot befolyásolják a hallottak, a környezetükben történt események, életmód, életstílus, a kommunikáció és nagymértékben a média. És itt nem a Sárospatakon elérhető médiákat említette negatívan, hanem az országos médiát, amelyeknél a hírhajhászás és a negatívumok bemutatása nagyon sok esetben csak a cél.

A rendőrkapitányság bűnügyi mutatói:
Megállapítható, hogy a testi sértések 58%-al csökkentek, összességében a személy elleni bűncselekmények stagnálnak, tehát számazonosak és a garázdaságok száma is 15 úgy, mint tavaly. Közrend elleni bűncselekmények 65-ről 42-re 34%-os csökkenést mutatnak, a lopások 40 %-os csökkenést és a betöréses lopások számának örülök a gépi statisztika 69%-os csökkenést mutat, ami azért fontos, mert a betöréses lopással nem csak a vagyoni értékek mennek el, hanem valahol az intim szférájába is betörnek az állampolgárnak és az egy ilyen visszatetszést, rossz érzést kelthet a családban, főleg ha kisgyermekek vagy idősek, akkor egyfajta félelem alakulhat ki bennük. Ezért örülünk hogy ez lecsökkent. A rablások száma az egyik, amelyik nagymértékben emelkedett 45%-al, 16-ot regisztráltunk ebben az időszakban. Sajnos ezeket a rablásokat megelőzni, a tapasztalat azt mutatja, nem lehet- a felderítésre kell helyezni a hangsúlyt. Megelőzni azét nem lehet, mert volt konkrét példa rá- negyed órával a rendőri igazoltatást követően hajtotta végre a rablást a fiatalkorú. A kapitányság bűnügyi mutatói javultak, én remélem, hogy ez év végéig meg is marad.

A rendőrkapitány ezeken kívül jó pár elkövetési módszert vázolt még fel, ami a pénzváltás, csatornacsere, javítás, tisztítás, hulladékfém felvásárlás, olcsónak tűnő termékek árusítása és tartozás megadásának színlelése- ezeket részletesen kifejtette- célja a terepszemle, a szokások kiismerése a későbbi bűnmegelőzés érdekében és általában idősek, egyedülállók sérelmére. Következtetésképp levonta, hogy csökken a tolerancia a társadalomban- durvul az ember, nyilván azok a társadalmi feszültségek amelyek jelen vannak még inkább agresszióban fognak megjelenni és erre kell megtalálni az ellenszert. Kitérte arra is, hogy nő a zaklatások bejelentett száma. A bűnesetek számának csökkenését eredményezhetné, hogyha a társadalom tagjai jobban figyelnének egymásra, működne a jelzőrendszer.


 

Az előadást követően a résztvevők kérdéseket tettek fel és javaslatokat fogalmaztak meg. Valaki feltette kérdésként, hogy gyalogos rendőr lesz-e Sárospatakon. Ekkor többen is összenéztünk, hiszen van gyalogos rendőr, rendszeres jelenlétük biztosított a frekventált helyeken, az iskolák környékén például mindig láthatóak iskolakezdési időszakokban.
Kecskés százados a kérdés kapcsán elmondta, hogy meg kell találni azt az optimális arányt, hogy mennyi legyen a gépjárművel, illetve gyalogosan járőröző kolléga, hiszen azt mutatják a mindennapi tapasztalatok, hogy a gyors reagáláshoz – az azonnali intézkedéshez - az kell, hogy a rendőr a gépjárműve közelében legyen.

Gyalogátkelőhelyekkel kapcsolatban több felvetés is volt: akkor még nem voltak a jelzések felfestve, illetve, hogy hol hiányzanak gyalogátkelőhelyek. Ezzel kapcsolatban elmondtuk, hogy ez nem rendőrségi hatáskörbe tartozik, ugyanúgy nem, mint a közlekedési jelzőtáblák kihelyezése, illetve gyalogátkelőhelyek és körforgalmi helyek kialakítása, melyekkel kapcsolatban javaslattal és véleményezéssel élhetünk.

Volt olyan fölvetés is, hogy a város belterületére 30-as sebességkorlátozó táblát helyezzünk ki, amelynek indokoltságát megkérdőjeleztük.
Jogosítvány, azaz vezető engedély nélküli sofőrök problematikája is felmerült, ott az egyik résztvevő megkérdezte, hogy miért lehetséges az, hogy tudva tudottan írni-olvasni nem tudó személyek rendelkeznek jogosítvánnyal. A jogszabály azt írja elő, hogy mi azt ellenőrizzük, hogy megvan-e a megfelelő engedélye a személynek, nem azt, hogy hogyan szerezte? Viszont amennyiben gyanú merül fel ezzel kapcsolatban, akkor a szükséges intézkedéseket megtesszük.

Klima János elmondta és megkérte a lakosokat, hogy az idegen autók rendszámát az adott lakókörnyezetben meg kellene jegyezni azért, hogyha netán történik később valami jogsértő cselekmény, akkor könnyebb legyen a felderítés. Megállapította az egyik hozzászóló, hogy az embereknek jobban oda kellene figyelni egymásra.

A sebességmérő készülékekkel kapcsolatban volt fölvetés, amellyel kapcsolatban azt tudtam válaszolni, hogy két fixen telepítettre ígéretet kaptunk, majd ha a pályázat befejeződik, akkor reménységünk szerint a város újabb két pontján el lesznek helyezve.
Szintén felvetés volt, hogy robogókkal, hogy nagy hangerejű motorokkal száguldozgatnak a város egyes utcáin – ezzel kapcsolatban elmondtam, hogy ez ellen külön akciókat is szerveztünk központilag és saját erőből, illetve ezekre a későbbiekben is odafigyelünk, sőt, a Forgalomellenőrző Alosztály rendőrmotorosait is be fogjuk venni.
Amikor összefoglaltam a fórumon elhangzott kéréseket és felvetéseket, azt állapítottam meg, hogy nincs nagy gond Sárospatakon a közbiztonsággal, amit a statisztikák is alátámasztanak.

Még egyszer rátértem, hogy milyen konkrét javaslat lenne az, ami a rendőrség hatáskörében meg tud valósulni. Összefoglalva tulajdonképpen az lett, hogy láthatóan több rendőr kell az utcára. Ezzel kapcsolatban elmondtam, hogy magunk erejéből a szolgálatszervezési lehetőségekkel élünk, illetve szükség esetén a megyei és egyéb rendőri erőket is igénybe vesszük. Mint ahogy azt az előadásomban is megfogalmaztam, megkövetelem az állománytól a következetes, emberséges, szakszerű, tisztességes, törvényes munkát és hozzáállást.

Cziczer Katalin
/2009.10.13./
 

 

Ülésezett a Jegyzői Kollégium

 

        
               

Néhány apróbb, de mégis fontos tárgyköre volt az október 7-én megtartott összejövetelnek. Elsőnek a leghátrányosabb helyzetű kistérségek pályázati kiírásában szereplő maradványösszeg felosztásáról kellett véleményt alkotnunk, továbbá a 2009. illetőleg a 2010. évi szakfeladat rendjét véleményezte a Jegyzői Kollégium a Többcélú Kistérségi Tanács vonatkozásában – nyilatkozta dr. Szabó Rita aljegyző…
  
 


Dr. Szabó Rita

-

Az utóbbit korábban már megtette a Jegyzői Kollégium a társulás munkaszervezetét érintően, de az előírások a Társulási Tanács vonatkozásában is ezt szükségessé teszik.

Ezen kívül – az egyéb bejelentések tárgykörében - visszatértünk a belső ellenőrzési jelentések tapasztalataira, mivel igény merült fel korábban arra nézve, hogy ne csak egy évben egyszer kapjanak a jegyző kollégák a belső ellenőrzés tapasztalatairól.
Azt tervezzük, hogy egy szakmai tapasztalatcserében, egy kerekasztal-beszélgetésben bővebben adunk tájékoztatást a jegyzők, a pénzügyesek és az érintett munkatársak részére.

Csak véleményezni tudtunk, mivel nem volt határozatképes a Jegyzői Kollégium, de a vélemények mind egybehangzóak voltak abban a tekintetben, hogy elfogadásra javasoljuk a Társulási Tanácsnak.


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2009.10.13./
 

 

Utcai rablás volt Kenézlőn

 

        
               
 
 


Solymosi Antal

-

Rablás bűntette miatt indult büntetőeljárás három fő ismeretlen tettes ellen, akik 2009. augusztus 15-én, 23 óra körül, Kenézlő község Kárpát és Kossuth utcájának kereszteződésében tettleg bántalmazták G.B. budapesti lakost, majd a zsebéből egy 5.000 Ft értékű telefont, 1.200 forintnyi készpénzt és kulcscsomót tulajdonítottak el – tudtuk meg Solymosi Antal rendőr alezredestől, a Sárospataki Rendőrkapitányság osztályvezetőjétől…

Az egyhónapos nyomozás során megállapítást nyert, hogy a bűncselekmény elkövetésével két fiatalkorú és egy felnőtt személy gyanúsítható megalapozottan. Kihallgatásuk során mindhárman beismerő vallomást tettek és az eltulajdonított telefon is lefoglalásra került.


 

Törő Gábor
/2009.10.13./
 

 

Zempléni Kyokushin Karate siker sárospataki résztvevővel

 

        
                   

A múlt hétvégén 2009.09.26-án Karcagon a városi sportcsarnokban rendezték meg a IX. Nagykun Kupa Országos Kyokushin Bajnokságot…

A versenyen több mint 200 versenyző indult. A Sátoraljaújhelyi Kyokushin Karate SE. 12 versenyzővel és három bíróval képviselte magát a rangos és színvonalas rendezvényen. A nehéz küzdelmek után egy bronzérem, három ezüst és ÖT arany érem született.

Az első helyezettek között van egy 15 éves sárospataki sportoló Trikó Norbert, aki tíz éve edz és öt éve az újhelyi klub tagja. Több országos bajnokságon és diákolimpián is versenyzett már. Fogunk még hallani róla!
Büszkék vagyunk Rá! 
 


Cziczer Katalin
/2009.10.13./
 

 

Sárospatakon járt Böszörményi Zoltán író

 

        
               

A Wass Albert kör ezúttal Böszörményi Zoltán írót hívta meg Sárospatakra, aki a Református Kollégium Repozitóriumában Az éj puha teste című, legújabb regényét mutatta be. A Wass Albert kör értékítéletében ezúttal sem kellett csalódnunk, Böszörményi Zoltánban egy világszerte ismert, kiváló mai magyar írót ismerhettünk meg…
  
 


 Böszörményi Zoltán

-

Szinte hihetetlen, hogy ennyire jártas legyen a magyar irodalomban egy olyan ember, aki ugyan Erdélyben nőtt fel, de felnőtt korától egy óceán választotta el hazájától. A távolság nem csökkentette – inkább megerősítette – hazaszeretetét.
A sors ránk mérte Európa legnagyobb nemzeti tragédiáját, amit soha sem fogunk már kiheverni – mondta egy riport kapcsán Trianonról…
Azt tapasztalom, sajnos, a mai egyesült Európában sem kapjuk meg az erkölcsi és szellemi elégtételt, kárpótlást azért a példátlan drámáért, amivel majdnem kilencven éve népünket, országunkat sújtották

Az írónak már az életpályája is izgalmas, hiszen Erdélyben született, ahol gyermekkorában megtanulta, hogy milyen mostoha gyereknek lenni, éhezni, nehéz fizikai munkát végezni és pofonokat kapni - egy verséért - a kihallgató tiszttől.
Ezek után nem csoda, hogy kiszökött az országból, ahová évek múlva gazdag üzletemberként tért vissza Kanadából, fényforrásgyárat alapított és vállalatával modernizálta Bukarest közvilágítását.
Ma már megszabadult a cégeitől, és megteheti, hogy Monacóban letelepedve csak az irodalomnak - régi szerelmének - éljen.
Jó volt találkozni egy nyelveket beszélő, művelt íróval, akik bejárta a világot, mégis megmaradt igaz magyar embernek


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2009.10.13./
 

 

Két csapat az Árvayból a FIFA Kupán

 

        
               

Az elmúlt hétvégén az Árvay DSE leány és fiú labdarúgó csapata is képviselte megyénket a magyar válogatott új edzőcentrumában - Telkiben - megrendezett FIFA Kupán. A részvételt a csapatok az elmúlt tanévben a Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség versenyrendszerében nyújtott kimagasló teljesítményeikkel érdemelték ki. Mindkét csapat jól helytállt és felejthetetlen élményekkel gazdagodott – küldte a tudósítást Gönczy Zoltán edző...
  
 


Gönczy Zoltán

-

A nagy média érdeklődésnek köszönhetően a pataki gyerekek több országos televízió csatornán is láthatóak voltak.

III. korcsoportos lányok:
Hallók Petra, Csehi Kincső, Sütő Zsófia, Kardosi Blanka, Aranyosi Anett, Illés Erika, Repka Szilvia, Csehi Ibolya. Edző: Gönczy Zoltán.

II. korcsoportos fiúk:
Preszoly Patrik, Vitányi Patrik, Cziper Dominik, Hochvárt Bence, Berki Bence, Kerülő László, Botos Zsolt, Ladomerszki Bence, Tarr Milán, Orosz Máté, Sikorszki Máté, Kelemen Gergő. Edző: Belicza János.


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2009.10.12./
 

 

 „Boldog őszidő”

 

        
                    

Az október 7-én tartott irodalmi teadélutánunk a „ Boldog őszidő” címet kapta. Prezentációt készítettem -verssel, zenével- így kívántam érzékeltetni azt, hogy hogyan jelenik meg az ősz a művészetben - nyilatkozta Stumpfné Gyöngyösi Etelka a rendezvény házigazdája... 
 


Stumpfné Gyöngyösi Etelka

Az a tény, hogy a helyszín a könyvtár , számomra egyértelművé teszi, hogy elsősorban az irodalomból vett példákkal tettem mindezt. Az irodalomban az ősz az elmúlás, az öregedés szimbóluma, így verseimet, idézeteimet is ennek megfelelően állítottam össze.

„ A föld megőszült;
Nem hajszálanként, mint a boldog ember,
Egyszerre őszült az meg, mint az isten,
Ki megteremtvén a világot, embert,
E félig istent, félig állatot,
Elborzadott a zordon mű felett
És bánatában ősz lett és öreg. / Vörösmarty Mihály/

Mivel október 1-én volt az Idősek világnapja, őket a mai napon Óbecsey István: Szeressétek az öregeket c. versére készült bemutatóval
köszöntöttem . Szilágyi Domokos szerint: „ Az idősemberek olyanok, mint az őszi fák. Gyümölcsökkel teli színpompás ligetek”

Végül Susanna Clarke szavaival ajánlottam a jelenlévőknek könyveket és irodalmi hanganyagokat. „ Nem hiszek a kötelező olvasmányok listáiban. Nem hinném, hogy az embereknek elő kell írni, hogy mit olvassanak. Ezzel azt kockáztatjuk, hogy az olvasás kötelességgé válik, ami oda vezetne, hogy az olvasók meggyűlölnék a szegény írókat. Szerintem jobb, ha mindenki szabadon olvashat, és megtalálhatja a saját kincseit. Mindenki lelje fel azokat a könyveket, amik gazdagítják a belső világát, lelkesítik és ábrándozásra késztetik. Akár olyan is lehet, amiket én személy szerint ki nem állhatok. Nekem az ellen sincs kifogásom.”
Köszönöm, hogy megtiszteltek a jelenlétükkel, és következő, decemberi találkozónkra is várok szeretettel mindenkit!


 

További fotók>>>                       További fotók >>>

Törő Gábor
/2009.10.12./
 

 

Itt járt a Rama-busz

 

        
                     

Kedd reggel rendhagyó módon indult az iskolakezdés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában. Az iskola bekapcsolódott a Rama „Egészséges tízórai” kampányába, mert fontosnak érzi, hogy a gyerekek rendszeresen tízóraizzanak, egészségesen táplálkozzanak. A Rama-busz már 6.45-től várta iskolakezdésig – elsősorban – az alsó tagozatos gyerekeket.

Akik ezen a reggelen bemutatták a hozott tízóraijukat, egy uzsonnás dobozt, valamint egy játékos, szendvicsrecepteket tartalmazó kis füzetet kaptak ajándékba. Fotósuk képeket készített azokról, akik szívesen álltak a Rama „szendvicsmanóhoz”.

A hét folyamán pedagógusaink órák keretében is felhívják a tanulók figyelmét a helyes napi táplálkozásra, hiszen ez az a korosztály, akiket legjobban veszélyeztethet a helytelen táplálkozás. 
 

 
További fotók>>>

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2009.10.12./
 

 

Változások az építésügyi hatósági eljárásokban

 

        
                    

2009. október 1-jétől jelentős változások léptek életbe az építésügyi hatósági eljárásokban, illetve jelentősen módosult az építésügyi hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött, illetve engedély és bejelentés nélkül végezhető építési tevékenységek köre – tudtuk meg Dr. Szabó Rita aljegyzőtől … 
 


Dr. Szabó Rita

 

2009. október 1-jétől megváltozott a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályiról szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.). A törvény módosítása magával hozta több a Ket.-re épülő ágazati jogszabály módosulását.  Az építésügyi jogszabályok közül nagy mértékben módosult az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló módosított 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet, amelynek gyakorlatilag csak a telekalakítási eljárásra, az építésügyi hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött építési tevékenységekre és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmára vonatkozó része maradt hatályban. Az engedélyezési eljárás lefolytatásának módját, az ügyintézési határidőket új jogszabály, az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szabályozza.

Módosultak az ügyintézési határidők (pld. 60 nap helyett 45 munkanap, 30 nap helyett 22 munkanap), változás van az engedélyköteles, a bejelentési engedély köteles és az építési engedély és bejelentés nélkül végezhető tevékenységekben is.

Szeretném felhívni a tisztelt építkezni kívánók figyelmét, hogy az egyes települések Helyi Építési Szabályzatai eltérő szabályozásokat tartalmazhatnak, továbbá hogy az építési engedély és bejelentés nélkül végezhető építési tevékenységek is csak az általános érvényű építési előírások betartása mellett végezhetők. Az ezektől eltérően végzett építési tevékenység engedély nélkül végzett építési tevékenységnek minősül és építésügyi hatósági eljárás megindítását (bontás elrendelését, fennmaradási engedélyezési eljárást és építésügyi bírság kiszabását) vonja maga után.

A kellemetlenségek elkerülése érdekében kérem, hogy a tervezett építési tevékenység megkezdése előtt, az ismert elérhetőségeken, kérjenek információt a Műszaki és Kommunális Iroda Hatósági Csoportjának munkatársaitól.


 

Cziczer Katalin
/2009.10.12./
 

 

Egy tucat gól született a hétvégén a pataki focipályán

 

        
                    

Borús, esős időben fogadtuk Boldogkőváralja csapatát a hétvégén, hogy lejátsszuk következő bajnoki mérkőzésünket. Ők a tabella 7. helyen állnak, de tudnak meglepetést okozni. A múlt héten a bajnokság megnyerésére törekvő Gönc csapatát győzték le három góllal. Így nem lehetett biztosra menni – küldte tudósítását Koscsó István, az STC Baráti Kör elnöke…
  
 


Zsófi József

 


Hanuder László

-

Az esős idő és a Hegyalján most zajló szüret ellenére most is sokan voltak kíváncsiak a csapat játékára.
A mérkőzés elején támadásba lendült csapatunk s a gólhelyzetek sorozatát alakította ki az ellenfél kapuja előtt, de a több 100%-os gólhelyzetből csak a 22. percben tudtunk betalálni a hálóba Lukács István nagy lövésének köszönhetően. 1:0
A 32. percben Horváth Zsolt növelte előnyünket. 2:0
A 37. percben a vendégek lövése a felső lécről kifelé pattant. Mi néztük, ők pedig cselekedtek és az eredmény :2:1
Az 51. percben Horváth Zsolt volt újra eredményes. 3:1
A 61. percben Halder Péter tovább növeli előnyünket 4:1
A 64. percben újra szépítenek a vendégek 4:2
A 78. percben Halder Péter állítja be a végeredményt 5:2
A gólokról bepillantást kaphatunk a képeken.

Zsófi József edző véleménye a látottakról: A mai mérkőzésen az volt a legfontosabb, hogy túl tudjuk magunkat tenni az elmúlt heti vereségen, ami Erdőhorvátiban következett be. A csapat átérezte a mérkőzés fontosságát és az első perctől kezdve rohamozta az ellenfél kapuját. Nagyon sok helyzetet alakítottunk ki. Az első 10 percig 4-5 db 100%-os helyzetet számoltam - sajnos kimaradtak. Ilyenkor mindig a görcsös akarás következik, aminek nyögés a vége.
Az első félidőben a megnyugtató kétgólos előnyre tettünk szert, de az ellenfél is talált egy gólt, így szoros lett a félidő vége. A másodikban még egy lapáttal rá tett a csapat és magabiztos győzelmet aratott az utolsó erőit mozgósító boldogkőváraljai csapat ellen.
Elsősorban Halder Péter, Lukács István, Horváth Zsolt és Komlósi Mihály játékával voltam elégedett.

Hanuder László szurkoló, a közelmúltban még aktív játékos (most született kisfia, aki a pataki foci nagy reménysége lehet) véleménye szerint: A csúszós, mély pálya rányomta a játék képére a bélyegét, de küzdeni akarásból mind a két fél kivette a részét. Összességében győzelmünk nem forgott veszélyben, magabiztos siker született. A legjobban Halder Péter játéka tetszett, így a legjobbnak járó pezsgőt neki javaslom adni.

Ifjúsági csapatunk is kitett magáért és 5:0 arányban győzött!
Gratulálunk Mindenkinek! Hajrá Patak!
A további mérkőzésekről a honlapon található eseménynaptárban kaphatnak információt.


 

 További fotók>>>

Koscsó István, az STC Baráti Kör elnöke
/2009.10.12./
 

 

Aki gyorsan ad, kétszeresen ad - szolidaritási koncert a gázrobbanás helyreállításáért

 

        
                    

2009. október 14-én, szerdán, 19 órai kezdettel egyórás szolidaritási koncertre hívjuk Sárospatak segítőkész polgárait A Művelődés Házába, hogy a közelmúltban gázrobbanást szenvedett ház újból tető alá kerüljön – küldte felhívását Virágh Sándor református lelkész…
  
 


Virágh Sándor

-

A tragédia anyagi és lelki kárain enyhítendő, a szolidaritási koncerten műsorral szolgálnak Sárospatak énekkarai és a Farkas Ferenc Művészeti Iskola tanárai. Kérjük, jöjjenek el minél többen, és ha tehetik, egy cserép és egy tetőléc árával, egy sárospataki pénzzel, 500 Ft-os adományukkal támogassák az újjáépítést.

Az alkalom polgári összefogásból, civil kezdeményezésként jön létre, aki hallja, adja tovább, és ahogy az árvíz idején az összefogás ereje enyhíteni tudta a károkat, most ezzel az eseménnyel tegyünk bizonyságot arról, hogy hiszünk a szeretet és összefogás erejében. Találkozzunk szerdán este a szolidaritás jegyében, mert mindig jobb adni, mint károsultnak, adományra szorultnak lenni.


 

Református Lelkészi Hivatal
/2009.10.11./
 

 

Motorosok emlékeztek Szögi Lajosra

 

        
                    

Három éve, hogy Olaszliszkán értelmetlenül meggyilkolták Szögi Lajos tanár urat. Az esetet nem lehet elfelejteni, nem lehet megmagyarázni, a bűnösöket nem lehet eléggé megbüntetni. Mást nem tehetünk, mint tisztelettel és kegyelettel emlékezünk a Tanár Úrra. Tesszük ezt azért is, mert a bűnösök érdeke az lenne, hogy feledésbe merüljön a szégyenteljes cselekedetük. Nem fog feledésbe merülni! Amíg élnek megbélyegzettek maradnak, és szembesülniük kell azzal mit tettek!
  
 


Szögi Lajos

-

Emlékezni jöttek a GÓJ MOTOROSOK is szombaton délelőtt, akik most is nagy létszámban vonultak ki és gyújtottak gyertyát a kegyetlen tett színhelyén. Hozzájuk a Zempléni Farkasok is csatlakoztak és jelen volt Szögi Lajos családjának több tagja, köztük lánya Emese, akinek 3 éve a szeme előtt zajlott a szörnyű tett.

Miért tették ezt? Kinek lett jobb ezután? - tette fel a kérdést egyikük. Az áldozat családjának semmiképpen, de a tetteseknek, és az ő családjuknak sem. Akkor miért volt erre szükség?

Vezetőjük, Mészáros Imre szerint a cigányságnak saját maguknak kellene saját házuk táján rendet teremteni! Említést tett arról is, hogy volt aki őket akarta belekeverni a cigánygyilkosságokba...
A megemlékezés békésen és méltósággal zajlott, majd a motorosok rendőri felvezetéssel - mint ahogy jöttek - eltávoztak...


Mészáros Imre

 

További fotók>>>                   További fotók (Vad Kálmántól) >>>

Törő Gábor
/2009.10.11./
 

 

Embernek maradni – a fiatalok szemszögéből

 

        
                  

2007-ben, Szent Erzsébet évében indult el egy projekt, amely férfiakat és nőket szólított meg, és róluk készültek fotók. Most egy új projekt indul el, aminek a címe az, hogy „Embernek maradni”. Ebbe a projektbe kapcsolódott be Sárospatakról gyakorlatilag mind a két gimnázium – számol be egy ősszel nyíló kiállításról Bálint Béla igazgató…
  
 


Bálint Béla

 


Wolfgang Knappe

-

Ez a kérdés azért is fontos, mert ha az embernek nincsen életcélja, akkor egy bizonyos idő után nem leli a helyét és agresszív lesz - ezt szeretnénk megelőzni és elkerülni a fiataljaink esetében.
Kiállításokkal, az abban szereplő embereknek a meghívásával szeretnénk ezért tenni. A fiatalokról is készül fotó és tőlük is lesz kérve jelmondat, hogy mit tartanak az életben fontosnak, és mi az, ami nekik az életcéljuk és mi az, ami nekik a vezérfonaluk azzal kapcsolatban, hogy ember maradjon valaki.
Ebből áll majd össze egy fotókiállítás, amely könyv alakjában is meg fog majd jelenni, nem csak Sárospatakon, hanem Magyarországon máshol, külföldön is, ahol tudunk ez irányban cserekapcsolatokat létesíteni.

Ennek a programnak az indítása végett járt nálunk Wolfgang Knappe úr, illetve november első felében fog érkezni az Árpád Vezér Gimnáziumba az a projekt, ami a férfiembereknek az életről való rövid mottókban megfogalmazott jelmondatait tartalmazza a fotók mellett.

Knappe úrról azt kell tudni, hogy egy várnak az igazgatója, az ottani filmirodának a vezetője és a Maria Pavlovna Társaságnak ő az elnöke. A Türingiai tartomány miniszterelnök asszonyával, Christina asszonnyal nagyon szoros kapcsolatban vannak, illetve Hans Kaiser úr, aki valamikor minisztere volt Németországnak, most pedig a Magyarországi Német Kultúrháznak a vezetője Budapesten – egy nemzetközi összefogással élnek, ami először itt nálunk Szent Erzsébet évében tett bizonyságot és Szent Erzsébet kiállításokat szerveznek szerte a világban.
Volt egy jelmondata ennek a különböző nemzeteket, népeket összehozó programnak, ami Szent Erzsébet életét vette alapul és „A művészet mint híd” volt az első a projektnek a címe. Több mint 70 kiállítás volt már a különböző képekből melyeket ők készítettek, Németországban, Ausztriában, Lengyelországban, Romániában, Szlovákiában és Ukrajnában is, és minden embernek, akiről képek készültek volt egy ehhez kapcsolódó jelmondata.

Mindennek tulajdonképpen az alapja Szent Erzsébetnek az élete, életútja.
Az ő rövid életében megfogalmazódott fontos dolgok - az hogy az elesetteket felkarolni, a szegényeket segíteni, hogy mennyire fontos a szeretet ami őt jellemezte, hogy mennyire fontosnak tartotta a családot, hogy mennyire fontosnak tartotta azt, hogy egy eszme mellett kitartson és akár azt is vállalta ezért, hogy rangon aluli dolgokat tegyen meg - hiszen tudjuk, hogy beteg, és sokszor fertőző és halálos betegségekben szenvedő embereknek vállalta az ápolását, gondozását, etetését.

Tehát ez a fajta életút az, ami az egésznek az apropóját követi a továbbiakban is, erre épül az egész projekt, csak most már a fiatalokat szeretnénk ez irányban megszólítani, hogy az ő körükben is minél szélesebben elterjedjen ez a szemléletmód, hogy az „Embernek maradni” címmel indított projektben minél több fiatal vegyen részt és próbálja meg elsajátítani ezeket az eszméket. A kiállítás a Szent Erzsébet Házban 2008. májusában volt látható.


 

Cziczer Katalin
/2009.10.11./
 

 

Kreatív Varázssziget

 

        
                  
 
 


Krenyítzkyné Sárosi Krisztina

-

A Kreatív Varázssziget október 6-án tartotta a szezon második összejövetelét. A foglalkozásnak otthont ad a nemrégen átadott zenei könyvtár, amely új közösségi térként funkcionál – küldte a tudósítást Krenyítzkyné Sárosi Krisztina...

A Varázssziget tevékenységeihez ez a helyiség lehetőséget biztosít újabb technikák kipróbálásához. Ezen alkalommal a gyerekek és szüleik a batikolással ismerkedhettek meg. Kendőt, sálat, hajbavalót festhettek maguknak a résztvevők, különböző mintákkal. Novemberben vidám lámpásokat fogunk készíteni. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2009.10.11./
 

 

Tanulni sohasem elég…

 

        
                  

2009. október 6-án, kedden este a Mese Óvoda és Bölcsőde Kincskereső Tagóvodájában működő Néphagyományőrző Munkaközösség kibővített foglalkozást tartott – nyilatkozta Lendvainé Szendrei Ágnes intézményvezető...
  
 


Lendvainé Szendrei Ágnes

-

A munkaközösség vezetője: Kovács Lászlóné óvodapedagógus – éves munkaterve alapján – meghívott előadóval, Darmos István népművelő, néprajzkutató közreműködésével szervezte meg a programot. A nagyon jó hangulatban lezajlott rendezvényen a munkaközösség 6 tagján kívül még sok-sok érdeklődő kolléganő vett részt. Az intézmény 35 fős nevelőtestületéből 21 óvodapedagógus jelen volt az összejövetelen, valamint a szakmai gyakorlatát teljesítő 2 óvodapedagógus hallgató a Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Karáról.

Az est első részében ismertető előadás hangzott el a bodrogközi néphagyományokról, a gyermekjátékok különböző típusairól és a gyermekek körében is újraéleszthető, régi szokásokról. Elhangzott Szent Erzsébet - Sárospatak szülötte - személyének jelentősége a magyar népi gyermekjátékokban.
Tapasztalatunk szerint a gyermekjátékok a hagyományos kultúrában sokkal mélyebb tartalommal bírnak, mint hogy egyszerű szórakozási formának tekinthetnénk azokat. A gyermek a játék folyamán tanul bele a felnőttek világába, ezen keresztül sajátít el különböző szerepeket, s számos elemet az adott közösség kultúrájából. A játék tehát a gyermek szocializációs folyamatának része. Aki a játékból kimarad, az nem tanulja meg az őt körülvevő világot, kevésbé tud beilleszkedni a közösségbe.

Végezetül, az est befejezéseként kipróbáltunk néhány játékfajtát, az eszközös ügyességi játékot, a mozgásos játékok közül az ügyességi és erőjátékot, a párválasztót, valamint a rejtő-kereső játékot. Ez köralakításokkal, páros tánccal, egy elrejtett tárgy megkeresésével és különböző mozgásformák gyakorlásával járt. Vidámság, önfeledt jó hangulat keretében zajlott a program. Ez is bizonyítja, hogy a felnőttek számára is kellemes kikapcsolódást, jó szórakozást tud nyújtani a JÁTÉK.


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2009.10.11./
 

 

A meséké volt a főszerep az Árvayban

 

        
                  

A Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolájában immár második alkalommal, színes programokkal emlékeztek meg a Népmese Napjáról - nyilatkozta Hoffmann Tiborné alsós munkaközösség vezető...
  
 


Hoffmann Tiborné

-

Az első tanítási óra elején felső tagozatos tanulók meséltek az alsós diákoknak. Az első szünetben került sor az alsósoknak hirdetett rajpályázat és a felsősök meseíró versenyének eredményhirdetésére. Délután a napközisek mesét hallgattak, majd magyar népmeséket és a „Gyurka hol a hurka?” című mese bemutatóját nézhették meg.

Két alkalommal látták vendégül az óvodásokat az iskola aulájában, ahol megtekinthették az ovisok és iskolások mesékről készült rajzait. A vendégeket Czabányi Attila kistanító bácsi és Kissné Murányi Andrea igazgatónő zenével, közös daltanulással, Kocsis Zoltánné (Csilla néni) játékkuckóval és Szekeres Istvánné (Zsuzsa néni) mesével és a 2.b osztályosok mesejátékkal szórakoztatták. Reméljük, hogy maradandó élményekkel gazdagodtak a programok résztvevői.

„Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe, de mintha egyre gyakrabban tétlenül néznénk ennek háttérbe szorulását, elfelejtését. Vegyük birtokba, ismerjük meg, fényesítsük újra és adjuk tovább az eleinktők kapott, élethosszig érvényes, értékes, unokáink számára is feltétlenül megőrzendő, mesebeli kincseket!”    (Részlet a Magyar Olvasástársaság 2005-ös felhívásából)


 

További fotók>>>

Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskola
/2009.10.11./
 

 

Színházlátogatáson a 2.a osztály

 

        
                  

Október 1-jén Miskolcra utazott a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2.a osztálya, ahol a "Leander és Lenszirom" című mesejátékot tekintettük meg. Csodálatos jelmezeket, díszleteket láttunk és varázslatos színészi produkcióban gyönyörködtünk- számolt be a kirándulásról Omelka Lászlóné tanító...

Az előadás előtt volt időnk egy rövid sétára, játékra egy játszótéren. A napot süteményezéssel zártuk.
Kellemesen elfáradtunk és készülünk a következő színházi élményre.
  
 

További fotók>>>

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2009.10.11./
 

 

Lettek Sárospatakon

 

        
                  

Sok náció megfordul Sárospatakon, nekünk most szerencsénk lettországiakkal is találkozni. Az idegenvezetőjük Gunta Medne asszony volt, aki jól beszél magyarul, mivel férje magyar és Budapesten laknak…
  
 


Gunta Medne

-

Nagyon örülök, hogy a társaimmal együtt volt alkalmam eljönni Sárospatakra, hogy ezt a nevezetes helyet nem csak én élvezzem és megismerjem, hanem a lettországi emberek is, akik olyan formában csoportosultak, hogy képviselők egy nonprofit szervezetben, akik női jogokkal foglalkoznak. Ez ma igazán aktuális téma és ez összehoz minket. Megismerjük az önök kultúráját és ezzel együtt talán az önök problémáit is.

Meglátogattuk Dávid Benedeket, akit családi kapcsolatok révén ismerek – a férjem jó barátja. Ő szívvel lélekkel pataki, egy öreg sárospataki diák, egy csodálatos ember.
Találkoztunk és tapasztalatokat cseréltünk Hörcsik Erikával is, aki egy sikeres sárospataki női egyesület vezetője. Nagyon kellemes őszi időben érkeztünk ide, sétáltunk az Iskolakertben, megnéztük a Nagykönyvtárat és a Rákóczi-várat. Nagyon jól éreztük itt magunkat!


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2009.10.10./
 

 

Méltóképpen emlékezetünk Aradi Vértanúk Emléknapján

 

        
                   

Sárospatak Város Önkormányzata az Aradi Vértanúk Emléknapja alkalmából 2009. október 6-án rendezett városi ünnepséget Kazinczy Lajos honvédtábornok szobránál, az Iskolakert fái alatt. Emlékbeszédet Kiss Endre József, a Kollégiumi Nagykönyvtár igazgatója mondott…
  
 


Kiss Endre József

-

A szónok emlékeztette a megemlékezésre egybegyűlteket, hogy a szabadságharc leverés után nem csak az Aradi 13-at, hanem szám szerint összesen 179 embert végeztek ki, néhányukat szintén Aradon, másokat az ország más helyein.

Még méltóbbá tette a megemlékezést az egyházi tiszteletadás, a Református Teológiai Akadémia hallgatóinak szívhez szóló, megemlékező műsora és Bálint Béla igazgató úr közreműködése.
A megemlékezés koszorúzással zárult…
 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2009.10.10./
 

 

„S ők élni fognak, élni mindörökkön…”

 

        
                 

A „kisrefisek” iskolája az Iskolakertben van, amit nem csak sétákra használnak, de ott bőségesen találnak olyan helyeket, szobrokat, ahol méltóképpen ünnepelhetik nemzeti ünnepeinket, s méltóképpen emlékezhetnek mártírjainkra. Így történt ez 2009. október 6-án is, amikor Kazinczy Lajos honvédtábornok szobránál az Aradi Vértanukra emlékeztek

A magyarokon kívül volt közöttük német, osztrák, lengyel, horvát, szerb; kisnemes, polgár és főnemes; dúsgazdag és vagyontalan, de egyben azonosak voltak: hősiesen harcoltak a magyar szabadságért, nemzeti függetlenségünkért, s életüket áldozták.
Ünnepi műsorral a 3. osztályosok készültek Takács Zoltánné és Tanásziné Kántor Erzsébet tanító nénik vezetésével. 
 


További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2009.10.10./
 

 

Október 4-én volt az Állatok Világnapja

 

        
                 

2Október 4-én, az Állatok Világnapján, és az év egészében éljünk úgy, hogy a természettel, környezetünkkel, az abban található más fajú élőlényekkel való kapcsolatkor megtaláljuk a humánus normát – kaptuk a figyelemfelhívást az Orpheus Állatvédő Egyesülettől…

Az ember a környezetében található háziasított és vadállat-állományt a mindennapi élet során, széles körben használja. A körülöttünk élő állatokat tesszük ételként az asztalra, belőlük készülnek ipari módon termékek. Némely ember prémjükkel védi hidegben a testét, sokan az erdőkben hobbiból lövik őket, de vannak, akik állatukat családtagként tartják. Annyira hozzá szoktunk az állatok maximális kihasználásához, hogy egyre kevesebb szó esik az állati élet tiszteletéről, pedig az állatok felhasználásának az ember sokat köszönhet.

Hagyományosnak mondható, hogy október 4-e, az Állatok Világnapja azzal telik el, hogy az állatvédők az ember által tartott gazdasági és kedvtelési állatok tenyésztését, tartását, a velük való bánásmódot összegezik.

Az állattartás két nagy osztályba sorolható: gazdasági állattartás, és kedvtelési célú állattartás. Míg a gazdasági állatok közé általában az ember számára (főleg élelmezési célból) iparszerűen tartott állatokat soroljuk, addig a kedvtelési állatok csoportjába minden más olyan állat tartozik, amelyet az ember "szeretetből", a velük való kapcsolattartás végett tart. Nem feledkezhetünk meg ezen a napon a prémtermelés céljából tartott (Magyarországon sok tízezer ilyen célból elpusztított) állatról, és a kísérleti laborok-telepek állatairól sem.

Az Orpheus Állatvédő Egyesület véleménye szerint az ország állattartási kultúrája vad, haszonorientált, ezért a humánus alternatíva sok esetben nem érvényesülhet.

A gazdasági állatokat iparszerűen tenyésztik, hizlalják. E jószágok sok esetben minden természetes ingertől hermetikusan elzárva, stresszel teli környezetben érik el a feldolgozási állapotukat. A tenyésztési helyről a vágóhelyig jutás országon belüli, és nemzetközi formája is sok esetben gyalázatos. Libák és más szárnyasok szállítás közben sok esetben gyakran roncsolt állapotban jutnak a "végcélhoz", a juhok és sertések a megrakott teherautókon gyakran egymást széttapossák, csontjaikat törik a hosszú út alatt. Az állatok feldolgozása gyakran ilyen előzmények után valósul meg, s ezt az (élet)minőséget kapjuk vissza, mikor az étkezéshez vesszük meg a hiper-szuper áruházakban az akciós hozzávalókat.

A kedvtelési állatok köre évről évre egyre bővebb, hiszen nemcsak kutyát-macskát tarthatunk, hanem a hüllők, halfélék, díszmadarak, pókok-rovarok, egyéb állatok megszámlálhatatlan faja és fajtája áll rendelkezésre legális-illegális formában. Mindez azért, hogy mi, emberek tarthassuk őket. Az állatok beszerzése egyéni úton, és állatkereskedések által is megvalósulhat. A kedvelési állattartás a felelősségen kell, hogy alapuljon, a "kedvencként" tartott állatokat egy életen át kellene, hogy tartsuk, és megfelelő háttérrel kellene rendelkeznünk a tartási-egészségmegőrzési költségek fedezéséhez.

Az állattartáskor fontos lenne, hogy az állat védelme érdekében megfelelő életteret alakítsunk ki. Magyarországon évente többszázezer állat válik otthontalanná (megunás, érdektelenség miatt), a gyepmesteri telepeken az országban több tízezer állat kerül elpusztításra.

A tél közeledtével ruhatárunkat is selejtezzük, és van, aki prémből készült testfedővel helyettesíti a régi kabátot. Gondoljuk arra, hogy csak az országban több tízezer szürke róka válik a prémkészítés áldozatává, a más, ilyen célból tenyésztett apró gerincesek (hörcsögök, nyércek, csincsillák) száma sok százezer. Ha nem vásárolunk prémeket, csökken az igény, és a termelési kapacitás. Öltözve is védhetjük az állatokat, hiszen az élő állatból készült prémnek van alternatívája...

A laborállatok kérdésköre igen bonyolult. Joga van-e az embernek (mint főragadozónak) más fajú élőlényeket felhasználni arra a célra, hogy saját maga túlélését segítse? Emberi szemszögből a válasz egyértelmű: igen. De ha beleképzeljük magunkat egy laboratóriumban kísérleti állat bőrébe, a kérdésre adott válasz már nem ilyen határozott. Ilyenkor elgondolkozunk, és azt mondjuk, hogy igen, de" A laboratóriumi állatok száma a világon eléri a százmilliót, védelmük fontosságára való tekintettel "saját" napjuk van, mégpedig: Laboratóriumi Állatok Világnapja. Minden évben április 24-e.

Október 4-én, az Állatok Világnapján, és az év egészében éljünk úgy, hogy a természettel, környezetünkkel, az abban található más fajú élőlényekkel való kapcsolatkor megtaláljuk a humánus normát. Hozzuk létre az élet tiszteletén alapuló állattartást, egy magasabb szintű környezeti kultúrát, hogy aztán majd mi emberek egymással szemben is hasonló elvárásokat támaszthassunk.

Ön is lehet állatvédő, hiszen a bennünket körülvevő világot mi magunk alakítjuk! web: www.zug.hu – Állatbarát Web Kuckó 
 /2009.10.10./
 

 

Páros horgászverseny csónakból

 

        
               

2009. október 4-én rendeztük meg az év utolsó horgászversenyét. Ez kiemelt szerepű az egyesület életében, hiszen ilyen verseny a környéken sehol nincs, ahol csónakból pergető versenyt tudnának szervezni – számolt be a nem mindennapi versenyről Pingor Zsolt, a Bodrogmenti Sporthorgász Egyesület elnöke…
  
 


Pingor Zsolt

-

Nálunk az elmúlt évhez képest öt csapattal bővült a csapatok száma, hiszen ezen a napon 22 csapat vett részt ebben a versenyben. Azért is kiemelt fontosságú ez a verseny, mert ma az utolsó versenyt bonyolítjuk le – tehát az éves versenyidőszakban ez a verseny számít az év záró versenyének. A jó időjárásnak köszönhetően nagyon jó hangulatban indult el a verseny.

Ezt megelőzően szerdán nagy mennyiségű csuka lett kihelyezve erre a területre, három mázsa 29 kilogrammnyi csukát hoztunk másfél és két kilogramm közötti egységsúlyban. Ennek köszönhetően nagyon szépen fogtak a horgászok, tehát szép mennyiségű halat tudtak kifogni, és ezek a halak a tavalyi évtől eltérően szinte már mind méretesek voltak. A verseny vége előtt 10 perccel a legnagyobb csuka egy 2 kilo 10 dekás volt, és darabszámot tekintve több horgász is fogott négy darabot is.


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2009.10.09./
 

 

Még nem volt H1N1 vírus okozta megbetegedés Sárospatakon és környékén

 

        
        

Mindannyian aggódva figyeljük az új, H1N1 vírus terjedéséről szóló híreket. Bíztunk abban, hogy nem jut el Magyarországra. De ha már eljutott, bízunk benne, hogy nem terjed, és ha mégis, akkor lesz ellenszere. Dr.Cserkúti Sándor háziorvos megnyugtatóan nyilatkozott erről, de azt sem titkolta, hogy vannak még bizonytalanságok is az új vakcinát illetően…
  
 


Dr. Cserkúti Sándor

-

Azt kell tudni, hogy a jelenleg szezonális, tehát a minden évben jelentkező influenza elleni védőoltást, a mindenki által hallott H1N1 törzs által okozott pandémia - tehát világjárvány - miatti kampány védőoltást is egy időben, egyszerre végezzük. Az eddigi évek tapasztalata azt mutatta, hogy a szezonális influenza elleni védőoltás beváltotta a hozzá fűzött reményeket, jó hatású. Azt tudom mondani, hogy gyakorlatilag szövődménymentesen oltható.
Ez a védőoltás jelenleg is rendelkezésünkre fog állni ugyanúgy, ezzel nincs különösebb probléma. Ami inkább gondot jelent, az a pandémiát okozó H1N1 új törzs ellen létrehozott védőoltással kapcsolatban van. Ugyanis ennek az egyértelmű hatékonyságát illetve a mellékhatásait én úgy érzem, hogy jelenleg még a gyártó cég, illetve az egészségügyi kormányzat 100%-osan nem tudja garantálni, ezért vannak a problémák. Ezt a szakma is hangoztatja, egy szakmai körlevélben a következőket írja az Országos Infektológiai Szakmai Kollégium: „sok még a szakmai bizonytalanság, tekintettel arra, hogy egy új vírussal állunk szemben és nem teljesen ismert ennek a viselkedése”.
Kezdetben sokkal veszélyesebbnek tűnt, mi is csak a médiából hallottuk, hogy az amerikai földrészen voltak súlyosabb kimenetelű szövődményei is a vírusnak. Ugyanakkor úgy néz ki, hogy a hozzánk elkerült vírustörzs már jóval barátságosabb és kevesebb szövődményt okozott.

Ezzel kapcsolatban én a személyes véleményemet még egyszer szeretném elmondani, hogy itt bizonytalanságot érzek magamban is, illetve az egész szakmában. Nem teljesen világos még, hogy milyen hatással bír az oltóanyag és gondolom, hogy még a klinikai vizsgálatok sem fejeződtek be. Egy magára adó orvos ilyenkor azt kell, hogy mondja, hogy itt egy kicsit tartózkodónak és körültekintőnek kell lennie. Azért szeretnénk azokat az információkat megkapni az egészségügyi hatóságtól, amely alapján mi nyugodtan mondhatjuk a betegeinknek azt, hogy „tessenek jönni, rendelkezésre áll a védőoltás – beadjuk”.

Keresztúri Ferencné, a Rendelőintézet igazgatónője azt javasolja, hogy ezzel kapcsolatban mindenki a háziorvosához forduljon, ha szeretné magát beoltatni az új vírus ellen.


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2009.10.09./
 

 

Két pályázat önrészének biztosítását szavazták meg a rendkívüli testületi ülésen

 

        
               

Újabb pályázatokat nyújtunk be, amikhez szükséges az önerő biztosítása. Ezért voltunk kénytelenek rendkívüli ülést tartani, hiszen a beadásnak van egy határideje, és amire elkészülnek a dokumentumok, akkorra meg kell hozni a képviselőtestület határozatát is – számolt be Dr.Hörcsik Richárd polgármester a rendkívüli ülés okáról…
  
 


Dr.Hörcsik Richárd

-

Két ilyen pályázatról van szó, mind a kettő a pénzről szól. Az egyik az úgynevezett TISZK-es pályázat. Az Európai Unió egy pályázatot írt ki, ami a szakképzés és felnőttképzés infrastruktúrájának átalakítására vonatkozik. Ennek 5,5%-át úgy mint egy 5,5 millió forint önerőt kell biztosítani. Önkormányzatunk fontosnak tartja, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt úgynevezett KIOP-os pályázaton sikeresen vegyünk részt, ennek egy előfeltétele az, hogy az önerőt biztosítsuk.
Tehát önkormányzatunk az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően szeretné megragadni ezt a pályázati lehetőséget, hiszen 95%-os pályázati támogatottságról van szó.

A másik beadandó pályázatunk az úgynevezett önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települések pályázata. Sajnos önkormányzatunk - mint sok más zempléni önkormányzat -hátrányos helyzetű, állandó adósságot görgetünk magunk előtt. Az más kérdés, hogy az elmúlt három évben ezt sikerült csökkentenünk, azonban még mindig nagyon tetemes ez az adósság, közel 350 millió forint.
Ezért a törvényi előírásnak megfelelően szeretnénk egy pályázatot benyújtani a Pénzügyminisztériumhoz mintegy 155 millió forint értékben. Ehhez szintén testületi határozat kell. Sajnos hogy idáig jutottak az önkormányzatok. Ahhoz, hogy ezt az adósságállomány ne növekedjen, ahhoz szükséges ennek a 155 millió forintos pályázatnak az elnyerése. Amennyiben nem nyerjük el, akkor új helyzet áll elő – akkor ismét meg kell húzni a nadrágszíjat.


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2009.10.09./
 

 

A szakképzés fejlesztésért áldozni kell

 

        
               
 
 


Feró István

-

A képviselőtestületi ülést megelőző bizottsági ülések ugyanúgy a beadandó pályázatok önrészének biztosításáról szóltak. Mint Feró István, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, bizottságuk javasolja a Testületnek a napirenden lévő, szakképzésről szóló pályázat önrészének biztosítását…

A TISZK rendszerén belül a szakképzés integrált továbbfejlesztésnek a pályázati rendszerbe való bekapcsolására Sárospatak város számára a maximum, 900 millió forint igényelhető, aminek az önerő igénye 5 és fél százalékos. Ezt mi javasoljuk elfogadásra a képviselő testületnek.

 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2009.10.09./
 

 

Két évtized megmentett műkincsi láthatóak a Rákóczi-várban

 

        
         

2009. október 3-án nyitották meg Sárospatakon, a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumában azt a kiállítást, amit két évtized megmentett műkincsiből állítottak össze. A rangos eseményen jelen volt Dr.Schneider Márta kulturális szakállamtitkár is, akinek nagy érdemei vannak abban, hogy a 3400 műtárgyat tartalmazó kiállítást megnyithatták…
  
 


Dr.Schneider Márta


Jósvainé Dr .Dankó Katalin


Dr. Tamás Edit


Dr.Hörcsik Richárd

-

Sárospatak barátja vagyok mint sokan mások, akik nagyon szeretjük ezt a várost és nagyon szeretjük ezt a múzeumot – kezdte a városhoz fűződő kapcsolatának kifejezését Dr.Schneider Márta

Én az állami hivatásomnál fogva nyolc éve kísérem úgy nyomon ennek az intézménynek a működését, hogy nem csak, mint látogató, hanem úgy is, mint a kulturális területért felelős minisztériumi tisztviselő látom és segítem a munkát. Amikor megismerkedtem igazgató asszonnyal Dankó Katalinnal, az egy nagyon érdekes látogatás volt. Megmutatott nekem nagyon sok mindent, amit egyébként a látogatók lehet, hogy nem láthattak abban az időben és elmondta a terveit. Ő egy nagyon fantasztikus személyiség, aki engem arról győzött meg, hogy ezeket a törekvéseket támogatni kell, mert érdemes és látnivaló, és hogy nagyon sok munka beérett.
Húsz éve igazgatóasszony Katalin ebben a múzeumban és nagyon sok minden történt ez alatt a húsz év alatt. Ha csak a fejlesztéseket nézzük, a Vörös bástyát, az Olasz bástyát, a kiállításokat, az állandó kiállítást… Mindig, mindenbe belekapcsolódott ez az intézmény és én azt gondolom, hogy ez egy valóban különleges hely. Mint említettem, annak idején Dankó Katalin olyanokat is megmutatott nekem, amiket másnak nem, például a régészeti ásatásokat. Éppen abban az állapotban, ahogy akkor voltak és azzal a reménnyel, hogyha tovább tudják folytatni a munkát, akkor milyen kincsek kerülhetnek elő például az ágyúöntő műhelyből, vagy éppen a reneszánsz konyhából, vagy éppen a reneszánszkori kemencének a környékéről.

Tulajdonképpen minden megvalósult és most működik egy reneszánsz konyha, az Olasz bástya kazamatáiba van egy érdekes kiállítás, és tervek is vannak az elkövetkezendő időszakra a Gombos kert vagy éppen a Bodrog part megújítása. Én úgy gondolom, hogy ezt a munkát érdemes folytatni, a mindenkori kulturális kormányzat számára pedig érdemes támogatni.

Dr.Tamás Edit történész - muzeológustól érdekes részleteket tudtunk meg a kiállítása tartalmát illetően…

Az elmúlt két évtizedben 3400 tárggyal gyarapodott a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma gyűjteménye. Ezt természetesen egy ilyen kis kamara-kiállításon nincs módunkban bemutatni, de azt szerettük volna elérni, hogy a sok esetben a múzeum raktáraiban lévő műtárgyak kikerüljenek és a nagyközönség megismerhesse azokat, amelyeket talán állandó vagy időszaki kiállításba nem tudunk beépíteni de ugyanakkor érdekesek, értékesek, különlegesek Sárospatak története szempontjából.
Gyűjteményi szempontból válogattuk össze azokat a tárgyakat, amelyek most erre a kiállításra bekerültek. A képzőművészet körében láthatjuk például Halmy Miklós, Kass János, Konok Tamás, Győri Elek, Zugor Sándor, Domján József, Aknay János, Lakner László, Urbán György és Debreceni Zoltán alkotásait.
A következő nagy egység, amelyet bemutat a múzeum az a történeti gyűjtemény. A történeti gyűjteménynek természetesen alapját képezik a Rákócziakhoz kapcsolódó tárgyak, ezek között vannak olyan különleges darabok, mint például az I. Rákóczi Györgyöt szolgáló Doppler Ferencnek a szablyahüvelye, amelyet az azonos nevű, jelenleg Amerikában élő Doppler Ferenc adományozott a múzeumnak, de ugyancsak ő adományozott az elmúlt években viseleti tárgyakat, régi fotókat is családjáról.
Kiállításunk fő helyén egy Sárospataki-várat ábrázoló képet láthatnak, ami az Oktatási és Kulturális Minisztérium ajándékaként került ide az elmúlt években jól szimbolizálva azt, hogy a gyűjteményi gyarapításban az elmúlt években mindig számíthattunk a minisztériumra, vagy ha nem is a minisztériumra közvetlenül de a szintén állami szerv Nemzeti Kulturális Alap támogatására.


Dr.Hörcsik Richárd Sárospatak város polgármestere, országgyűlési képviselő kifejezte nagyrabecsülését azok iránt, akik a gyűjtőmunka részesei voltak..

Az 50-es években egy viccet meséltek itt hegyalján: 2 hátizsák megy a Hegyközben, kik vannak alattuk és mi van a hátizsákokban? A hátizsákok alatt Balassa Iván és Takács Béla, és ami a hátizsákban van, azok a kacatnak mondott tárgyak, amiket begyűjtött a két múzeumigazgató. Balassa Iván bácsi az 50-es években volt itt múzeumigazgató a hős időkben, Takács Béla pedig a Református Kollégium Múzeumának az igazgatója volt. Akkor nem sokra becsülték azokat a kacatokat, amelyek itt a Hegyalján, hegyközben találhatóak voltak, de ők időben járták végig a házakat, a térséget és gyűjtötték össze ezeket.

Ennek köszönhetően ma a Rákóczi Múzeum tárában illetve a Református Kollégium raktárában páratlan kincseket halmoztak föl, ami rólunk szól- a Hegyaljáról, a Bodrogközről és a Hegyközről. Nagyon fontos, hogy a gyűjtőszenvedély, ami ott élt az egykori igazgatókban, ugyanúgy él a mai munkatársakban, Dankó Katalin igazgatóasszonyban, Tamás Editben és munkatársaiban. Ezzel a gyűjtőszenvedéllyel próbálták meg a lehetetlent, hogy az egyre nehezedő műkincspiacon sikerült begyűjteniük ezeket a tárgyakat, összegyűjteni azokat az embereket, akik támogatást nyújtottak.
Éppen ezért fontos ez a mai nap, amikor az elmúlt húsz év gyűjtőmunkájára tekintünk vissza, több, mint 3000 tárgyra.


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2009.10.09./
 

 

Népmese Hete

 

        
               
 
 


Krenyiczkyné Sárosi Krisztina

-

A Művelődés Háza Könyvtára szeptember 28-tól október 2-ig a Népmese hetét tartotta a könyvtár gyermekrészlegében. A foglalkozásokon a mesék világába kalauzoltuk a kisgyermekeket - számolt be a foglalkozásokról Krenyiczkyné Sárosi Krisztina...


Elsőként az Éneklő madárijesztő című bábjátékot tekinthették meg. Ezután a meseposztón jelenítettük meg Az alma meg a kerti manó című lengyel népmesét. A három kiscsibe című mesét a gyerekek közreműködésével játszottuk el. Végül Benedek Elek meséi diafilmen elevenedtek meg. A foglalkozásokon 25 csoportban 408 óvodás és kisiskolás vett részt.
 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2009.10.09./
 

 

Elzárást is kaphatnak a gyermeküket iskolában nem járató szülők

 

        
          

A legutóbbi vezetői megbeszélésre az eddigiektől eltérő módon, nem csak a Sárospatak Város Önkormányzata által fenntartott oktatási intézmények, hanem a más fenntartású oktatási intézmények is meghívást kaptak. A Református Kollégium Gimnáziumának igazgatónője, illetve az Árvay József Gyakorló Általános Iskola igazgatónője kapott még meghívást, hiszen két olyan napirendi pont is volt, amely őket is érintette – számolt be az ülésről Aros János alpolgármester…
  
 


Aros János

-

Természetesen az összes többi napirendi pontnál is szívesen láttuk az említett intézmények vezetőit, hiszen szeretnénk megismerkedni az ő elképzeléseikkel, szeretnénk, hogyha azok a rendezvények, események, amelyeket ők terveznek, a város kulturális és sport naptárában és rendezvénynaptárában is helyet kapnának.

Az első napirendi pontunk az úszásoktatással kapcsolatos tájékoztató volt, hiszen valamennyi oktatási intézményünk vezetője megkapta a fürdővel foglalkozó kft vezetőjének a szerződéstervezetét, amely az ingyenes úszásoktatásról szólt.
Tudni kell, hogy az úszásoktatás, amely a pataki oktatásintézményekben ingyenes volt, ezután is ingyenes lesz a gyerekek részére, csak az a kedvezmény, amelyet eddig a fürdő, mint intézmény kapott meg, ezen túl nem a Kft-nél jelentkezik, hanem az adott oktatási intézmény fogja megkapni
Sárospatak Város Önkormányzatától az intézményeknek kell ez alapján a megkötött szerződés alapján megkapni majd a gyerekek ingyenes úszásoktatására vonatkozó költségeket. Önkormányzati fenntartású intézményeknél tehát ezt a költséget az önkormányzat vállalja magára.


 
Jogos lehet a kérdés, hogy azoknál a nem önkormányzati intézményeknél, ahová szintén pataki gyerekek járnak, mi lesz ezekkel a költségekkel. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy ezeket a költségeket is átvállalja az önkormányzat, hiszen ezekbe az intézményekbe is pataki gyerekek járnak, és ezek az intézmények is betervezték már az órarendjükbe az úszásoktatást.
A következő napirendi pontunknál a rendszeres hiányzókkal kapcsolatos szigorúbb fellépésről tájékoztatta a jegyzőasszony az érintett intézmények a vezetőit. Nagyon következetesen be fogjuk tartani, hogy az első figyelmeztetés után azonnal egy pénzbírságot kapnak azok, akikről tudjuk, hogy saját hibájuknak róható fel, hogy nem gondoskodnak rendszeresen gyermekük iskolába járásáról. Ez a büntetés később az 50 ezer forintot is elérheti. Amennyiben nem tudja, vagy nem akarja valaki ezt kifizetni és nyilvánvaló a szándékosság és rendszeresség, ebben az esetben elzárással is lehet majd büntetni a felelőtlen szülőket.
Ennél a napirendi pontnál több észrevételt is tettek az oktatási intézmények vezetői és kérték az önkormányzat segítségét.

Fokozott ellenőrzést kezdünk már ezen a héten a közterület-felügyelet és a rendőrség közös összefogásával, elsősorban azt a rendeletünket szeretnénk hatékonyabban betartatni, amely a közterületen történő szeszesital fogyasztást tiltja. Ez úton is szeretném felhívni mindenki figyelmét, hogy akár 50 ezer forintos pénzbírsággal is lehet súlytani azt, aki nem tartja be ezt a rendeletet.
Jelezték az intézményvezetők, hogy ezzel a probléma nincs még megoldva, hiszen több szórakozóhelyen, vendéglátó-ipari egységben, vagy akár boltban is kiszolgálják a gyerekeket szeszesitallal és dohányárúval. Itt is határozottabb fellépést szándékozunk tenni, fölvesszük a kapcsolatot a fogyasztóvédelemmel, a rendőrséggel, így szintén és lehet majd arra számítani, hogy razziákat, ellenőrzéseket fogunk tartani.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényt veséztük ki, elsősorban az intézményeink gazdasági vezetőinek a besorolásával kapcsolatban. Itt kértem a szakreferens úrtól egy pontos kimutatást, hogy ki, milyen végzettséggel, milyen kategóriába van besorolva, és ehhez képest hogyan van meghatározva a fizetése - szeretnénk ezt is egységessé tenni. Ennek az igénye a legutóbbi közös rendezvényen, a Sárospatak Város Önkormányzata és a Kistérségi Társulás által közösen megszervezett szakmai fórumon merült fel.

Ennél a törvényelemzésnél más érdekes dolgokat is szomorúan konstatáltunk. Szót váltottunk a megszorító intézkedésekről, szomorúan állapítottuk meg, hogy a művészeti iskolák normatívája oly mértékben csökken, hogy ez már komolyan veszélyezteti az érintett intézményeknek a működését.
A Református Kollégium Gimnáziumának igazgatónője tájékoztatott arról, és kérte a polgármester úr - és képviselő úr - hatékony segítségét, hogy a következő évi költségvetésben megszüntetni tervezik a két tannyelvű oktatásra szánt plusz normatívát. Ez azt jelenti, hogy az a kitűnő szakmai munka, amit a Református Gimnázium végzett, ebben az esetben is komoly veszélybe kerülhet. Képviselő úr interpellációt tervez majd ezzel kapcsolatban.
Megszünteti a kormány a kulturális normatívát teljes egészében, a sporttámogatást teljes egészében, az iskolai sporttámogatást nem nevesíti meg, tehát egy közös kalapba fog kerülni, valamint oly mértékben csökken a szociális normatíva és a gyermekétkeztetés normatíva, hogy itt is komoly veszély látszik.
Ezeket a megszorításokat tulajdonképpen el tudnánk fogadni, hogyha nem látnánk azt, hogy a másik oldalon pedig több száz milliós végkielégítéseket vesznek föl azok az elvtársak, akik közel ülnek a tűzhöz és nem látnánk azt, hogy a pályázati pénzekkel is hogyan történik az elszámolás és nem látnánk, hogy hogyan tudták a saját párttársaik által működtetett egyesületeket, alapítványokat finanszírozni közpénzekből.
Éppen ezért polgármester úr felhívására a szombatra tervezett Kósa Lajos polgármester által meghirdetett demonstráción mi is részt fogunk venni. Bízunk benne hogy sikerül ezt a katasztrofális, benyújtott költségvetési törvényt még visszavonatni a parlamenttel.
A mai intézményvezetői beszélgetést nagyon hasznosnak tartom és a következőkben is tervezzük ennek folytatását.

Törő Gábor
/2009.10.08./
 

 

Felvételi előkészítő az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban

 

        
               

Nagy izgalmat jelent az iskolatípus-váltásra készülő diákoknak (sőt, családjaiknak is) az a beválogatást segítő, írásbeli és szóbeli vizsga, mely 2010. január végén, február folyamán vár rájuk - nyilatkozta Tóth Tamás igazgató...
  
 


Tóth Tamás

-

A feszültség enyhítésének leghatékonyabb módja az lehet, ha a fiatalok azt érzik, nem lehetetlen és nem ismeretlen feladatot kell a vizsgán teljesíteni; felkészülten indulnak a mérésre. Ennek elérését segítendő hirdet a 8. osztályosok számára felvételi előkészítő foglalkozásokat a sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium.
Az írásbeli típusfeladatain túl a szóbeli vizsgakövetelmények pontosítása, feladatmegoldás történik majd az előkészítőkön, melyet matematika, magyar és informatika területeken indít az iskola. Az optimális begyakorlottság eléréséhez természetesen a diákok aktivitása, szorgalma szükséges, ám a foglalkozásokat vezető tanárok útmutatásai – legyen az logikai, szövegértési , -alkotási vagy informatikai területen – mindenképp eredményessé tehetik a felkészülést.

A felkészítő foglalkozások időpontjai: területei:

2009. október 22. 14 óra matematika
2009. október 22. 15 óra magyar

2009. november 6. 15 óra informatika
2009. november 13. 14 óra magyar

2009. november 13. 15 óra matematika
2009. november 13. 15 óra informatika

2009. november 27. 14 óra matematika
2009. november 27. 15 óra magyar

2009. december 11. 15 óra informatika

2009. december 18. 14 óra magyar
2009. december 18. 15 óra matematika

2010. január 8. 14 óra matematika
2010. január 8. 15 óra magyar
2010. január 8. 15 óra informatika

Szeretettel vár minden érdeklődőt az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium, a foglalkozásokat vezetők, Jancsó Erzsébet, Kiszelyné Lencsés Anna tanárnők és Szeder László tanár úr.


 

Cziczer Katalin
/2009.10.08./
 

 

Bodrog Néptáncegyüttes is csatlakozott a gyűjtéshez

 

        
               

A Bodrog Néptáncegyüttes is csatlakozott ahhoz a gyűjtéshez, amit a moldvai magyar iskola támogatására indított az Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság. A több mint három doboznyi adományt az elmúlt szombaton adták át a társaságnak - nyilatkozta Darmos István az együttes vezetője...
  
 


Darmos István

-

Azzal a gondolattal kezdtük meg a gyűjtést, hogy ki segítsen, ha nem mi táncosok, akik valamelyest ismerjük a moldvai csángó hagyományokat, fellépéseken magunkra öltjük a csángó viseletet, énekeljük a csángó dalokat, és nagyon szeretjük táncolni a moldvai táncokat.

Jó néhány táncosunk hozott be adományokat, ma már nem táncoló egykori együttes tagunk is komolyan vette a gyűjtést, sőt az egyik táncosunk a munkahelyén, a Dalkia Energia ZRT. munkatársai körében is jelentős adományt tudott összegyűjteni. A dobozok főleg írószereket, füzeteket, írótömböket, dossziékat, vonalzókat, festékeket, színeseket rejtenek, de némi pénzadomány is kerül rajtunk keresztül a moldvai magyar nyelvű oktatás szervezésére.

Én magam Moldvában láttam, milyen körülmények között, hogyan működik egy ilyen iskola, tisztában vagyok vele, hogy elkél a segítség. Azt gondolom, az adományokkal egy kicsit mi is hozzájárulhattunk az ottani magyar gyermekek taníttatásához.
 


 

Cziczer Katalin
/2009.10.08./
 

Megtörtént az év utolsó halasítása

        
               

2009. szeptember 30-án a Bodrogmenti Sporthorgász Egyesület megtartotta az év utolsó nagy halasítását. Ennek keretében háromnyaras ponty, háromnyaras csuka, kárász és amur érkezett vizeinkbe 27 mázsa összmennyiségben – számolt be a horgászokat felettébb érdeklő eseményről Pingor Zsolt, az Egyesület elnöke…
 


Pingor Zsolt

-

Ezzel a Sporthorgász Egyesület az évre vállalt halasítási tervét nemhogy teljesítette, hanem túl is teljesítette, hiszen ebben az évben több, mint 105 mázsa hal érkezett a Berek és a Csepel tó vizébe.
A halgazdálkodási terven felüli haltelepítésnek az oka az volt, hogy az elmúlt években komoly mennyiségű hal fogyott el a vizekből és ezzel is igyekeztünk a kifogott, és a behelyezett hal egyensúlyát biztosítani, illetve az éven a szerencsés időjárásnak, a víz hőmérsékletnek és a tavaszi áradásnak köszönhetően komolyabb mennyiségű ívásra lehetett számolni. Reméljük, hogy a következő években ez majd megmutatkozik, és ez is hozzájárul a halmennyiség növekedéséhez.

Ezzel egy időben komoly ellenőrzési folyamat kezdődött meg az egyesülethez tartozó két vízterületen, aminek eredményeként már sajnos többen elvesztették az engedélyüket, illetve több olyan eszközt is fölszedtek a halőrök a vizekről, amelyek nem kívánatos eszközök: varsák, véghorgok.
Az ellenőrzés alapja az, hogy a horgászegyesület vezetősége egy együttműködési megállapodást kötött Radóczi Jánossal a Szabolcsi Halászati Szövetkezet elnökével, illetve az ő halőreivel, a Sárospataki Polgárőr Egyesülettel és a Rendőrkapitánysággal, ennek megfelelően négy forrásból lehet embereket meríteni az őrzés megszervezéséhez. Reméljük, hogy ez az őrzés a közeljövőben is ilyen eredményességgel folytatódik, ezért kérjük a horgásztársakat a helyi és az általános szabályok betartására.


 

Cziczer Katalin
/2009.10.08./
 

 

Fölfelé visz a folyó – Jeney András verseskötete a könyvtárban

 

        
               

Október 5-én A Művelődés Háza Könyvtárában Dr. Jeney András verseskötetének bemutatására került sor. A szerző műszaki végzettségű, a Miskolci Egyetem Alkalmazott Matematikai Tanszékének docense – számolt be Kövér Sándorné, a könyvtár vezetője…
  
 


Dr. Jeney András

-

A költészet iránti fogékonyságát édesanyjától örökölte, aki már gyermekként megszerettette vele és öt testvérével a magyar és világirodalom értékeit. Református lelkész édesapjától az emberszeretetet és a munka megbecsülését kapta útravalóul.

„A versek otthonról hozott ritmusai, ha rejtve is, de végig ott rezegtek a génjeimben, hogy aztán viszonylag későn, 12-13 évvel ezelőtt egyszer csak búvópatakként feltörve fennhangon is megszólaljanak.” – vallja magáról a költő. Az este folyamán elhangzott verseiből felsejlik érzékeny lelkülete, líraisága, életigenlése.
A verseket felesége, dr. Korondi Klára és Schlosserné Báthory Piroska, a könyv illusztrátora a szerzővel felváltva tolmácsolták. Karády István megzenésített költeményét adta elő.
A dedikálás után jó hangulatú beszélgetéssel ért véget az este. Az Országos Nagyi Könyvtári Napok nyitórendezvénye megadta az alaphangot az egész hetes eseménysorozathoz, amelyre továbbra is sok szeretettel várjuk az érdeklődőket.


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2009.10.08./
 

 

Tűzoltóversenyen voltak

 

        
               

Szeptember 23-án a II: Rákóczi Ferenc Általános Iskola csapata először vett részt a sátoraljaújhelyi Tűzoltóságon rendezett tűzoltóversenyen.
  
 


Györki Erika

-

A csapat tagjai: Bacskai József 8.d, Matisz Ádám 8.d, Rák Szabolcs 8.d, Józsa Gábor 8.c, Gulybán Ádám 8.c, Tüzér Máté 8.c.

A verseny előtt 3 alkalommal volt lehetőségünk a Tűzoltóságon felkészülni a versenyen várható gyakorlati feladatokra, na és persze az elméletire is.
13 csapat (10 általános iskola, 3 középiskola) mérte össze tudását az addig tanultakból.
A megmérettetés egy elméleti és egy gyakorlati részből állt. A gyakorlati rész első fele a Tűzoltóságon zajlott, ahol tömlőt gurítottunk, kötelet szedtünk fel és üvegeket töltögettünk. Ezután a verseny a Dohány úti sportpályán folytatódott, ahol tűzoltással kapcsolatos feladatok voltak (váltófutás, osztószerelés). Csapatunk 5. helyezést ért el.

A verseny mindenkinek nagyon tetszett, ahonnan élményekkel és új tudással gazdagodva tértünk haza. Mind a felkészítésekre, mind a versenyre dr. Perényiné Vitányi Éva néni kísért bennünket, aki azért nem látszik a képeken, mert ő készítette rólunk a jobbnál-jobb fotókat.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a felkészítésben és a verseny során nyújtott segítséget Ruzsinkszki László és Szamosvölgyi Péter tűzoltóknak.


 

További fotók >>>

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2009.10.08./
 

 

Egészségkárosultak alkotásaiból nyílt kiállítás

 

        
               

Régóta terveztük ezt a kiállítást és régóta szerettünk volna ide jönni. Régi vágyam volt, hogy itt Sárospatakon bemutathassuk ezt a kiállítást, hiszen Sárospatak nekem egy etalon, mivel a magyar művelődéstörténetben óriási szerepe volt évszázadokon keresztül – mondta Dr. Rácz József Zoltán A Művelődés Háza Galériájában megnyitott kiállításon…
  
 


Dr. Rácz József Zoltán

 


Csatlósné Komáromi Katalin

-

Tulajdonképpen ezzel is szerettem volna a sérült embereknek azt a lehetőséget megadni, hogy olyan helyekre is eljussanak a képeik, ahol az ő alkotásaikat a korábbi időkben nem is látták a galériákban. Ez egy valamiféle igazságtétel a részemről, hogy az egészséges és egészségkárosodott embereket közelebb hozzam egymáshoz. Ehhez viszont meg kellett emelnem az egészségkárosodott embereket – legalábbis megpróbálni. Van amikor sikerül, van amikor kevésbé – azért az a tendenciánk, hogy a 96. kiállításunk ez, és nagyon sok helyen például Stockholmban, Párizsban, Moszkvában, Budapesten, Keszthelyen a Helikon kastélyban, a gödöllői Király kastélyban jártunk, persze elmentünk kis falvakba is és mindezzel az volt a célunk, hogy olyan helyen is bemutassuk a kiállítást, ahol a sérült embereket korábban nem nagyon látták még közönségnek sem.

Volt egy olyan történetünk, amikor egy alkotó művészünk elment egy budapesti galériába és ott meg sem nézve a képeit - miután látták, hogy járógéppel jön - finoman azt mondták neki, hogy „bácsi vigye a búcsúba az alkotásait” – közben ő az egyik legjobb festőnk, aki több nemzetközi díjat is nyert - tehát a tudás győzött a látszattal és az előítélettel szemben.
Ez ellen próbálunk mi tenni a magunk kis szerény kis eszközeivel, hiszen nem áll mögöttünk a nagy média, hiszen vér nem folyik, ez csak egy hétköznapi munka, melynek során egyik tégláról másikra rakjuk az építményünket, hogy valahová eljussunk.

Dr. Rácz József Zoltán, 2000-ben Moszkvában az új Operaházban egy nemzetközi kiállításon Nemzetközi Filantróp díjat kapott, 2004-ben pedig a Magyar Kultúra Lovagrendjét, amit a Magyar Kultúra Napján kapott meg Budapesten a Stefánia Palotában. mindezt nagy megtiszteltetésnek gondolja, hiszen nem szoktak sérült alkotóművészt vagy szervezőt sem nagyon kitüntetni, nem szokták észrevenni a sérült embereket semmilyen szempontból és ezért is estek különösen jól neki ezek a dolgok.

A Művelődés Háza és Könyvtára 2009-2010-es évadja tulajdonképpen Zene Világnapján vette kezdetét, amikor egy nagyon színvonalas koncertnek lehettek részesei a vendégeink - most pedig egy kiállítás megnyitásával folytatódik – hangzottak el a megnyitón Csatlósné Komáromi Katalin igazgatónő méltató szavai…

Az anyag kicsit szokatlan, hiszen a Nyitott Kapu Alapítvány „Esélyegyenlőség” tárlatának a megnyitójára került sor. Ez az alapítvány a látás, hallás, mozgás és a mai világban sajnos nem ritka lelki sérült embereknek a közössége, akiknek az a törekvése, hogy mindezen nehézségek ellenére ők az egészségesekkel egyenértékű állampolgárokként – egyenértékű alkotóként mutatkozhassanak be.
A bevezetőben megfogalmazott gondolatok, hogy a közösségben minden tégla egymásra épül, azt hiszem, nagyon szépen rímel arra a gondolatra, hogy a mi intézményünkben is minden bemutatásra kerülő művészeti ág vagy produkció egy-egy tégla, ami ugyan egymásra épül de mindegyik egy kicsit más. Ez igaz erre a kiállításra is, és én nagyon bízom benne, hogy azok a látogatók, akik október 22-ig felkeresik ezt a kis kiállítást, meglátják benne azokat az értékes gondolatokat, és azt a sok-sok tenni és élni akarást, ami ezeknek az embereknek, ennek a közösségnek az üzenete.


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2009.10.08./
 

 

Tájak, szokások, kézműves hagyományok

 

        
               

Tájak, szokások, kézműves hagyományok címmel egy új sorozatot indít útjára A Művelődés Háza és Könyvtára. Ezzel a sorozattal azt céloztuk meg, hogy az országunkban, pontosabban a magyarlakta területeken még meglévő sajátos szokásokat ide elhozzuk és bemutassuk a sárospatakiaknak - számol be Kovácsné Géczi Julianna egy érdekesnek és a hagyományőrzés szempontjából nagyon értékesnek ígérkező kezdeményezésről…
  
 


Kovácsné Géczi Julianna

-

Utazni sem kell - hiszen nem mindenki tudja ezt megtenni - itt a különböző tájak jellegzetes mesterségeit maguk a mesteremberek fogják bemutatni, akik el is tudják magyarázni előadás, illetve és kézműves bemutató formájában, hogy hogyan is történik ez a tevékenység, és mit is jelentett ez az ő vidékükön élő embereknek.

A sorozat foglalkozásai kb. havonta, mindig szerdai napokon, 18 órai kezdettel lesznek megtartva, az alábbiak szerint

November 04. Temetőkultúra, temetkezési szokások, Telkibánya Kopjafás temető
Bemutató: Kerekes István fejfafaragó
Előadás Szalai László lelkész

December 16. Karácsonyi szokások Betlehelmes játék - Fűzér

Január 13. Farsangolás , sokácok, , Mohács bemutatkozása.
Busójárás, busóálarcok készítése
Kézműves bemutató: Rosta Endre busóálarc készítő
Kiállítás: busó álarcok Rosta Endre Prókai György Mohácson élő busóálarc faragók munkáiból
Előadók: Ferkov Jakab muzeológus, Mészáros Zita intézmény vezető / Széchenyi István IC /

Március 24. Sárközi húsvétolás.
Tojás díszítés: Lehel Péterné tojásfestő Bátán élő népművészet ifjú mestere.
Kiállítás: Sárközi húsvéti tojások
A rendezvényt támogatja a Nemzeti Kulturális Alap. (a fotók illusztrációk)


 


/2009.10.07./
 

 

Sikeresek voltak az I. Sárospataki Modellrepülő Napok

 

        
               

Az I. Sárospataki Modellrepülő Napok nagyon jól sikerült, hisz kiválóan felkészült modellezők mutatták be gépeiket és így felejthetetlenné tették ezt a napot – számol be a hagyományteremtő rendezvényről Göncfalvi Balázs szakosztályvezető…
  
 


Göncfalvi Balázs

-

Az idelátogató hazai és külföldi modellezők lenyűgöző és szemet gyönyörködtető műsora, mély nyomot hagyott az emberek szívében és remélem, hogy a következő rendezvényünkön még többen leszünk, és még jobban fogjuk érezni magunkat.
Szeretném, megköszöni a Nimród Vadászboltnak, Árpád Vezér Gimnáziumnak, Újbástya Rendezvénycentrumnak, Sárospataki Szikvíz üzemnek, Vízműnek, ifj. Szalai Andrásnak, hogy támogattak minket.
Külön köszönetet a Sárospataki Modellező Klub minden egyes tagjának, akik nélkül nem jöhetett volna létre ez a remek rendezvény.

Repülőgépektől és gépkocsiktól volt hangos a sárospataki repülőtér a közelmúltban megrendezett repülőnapokon. Őrült tempóban emelkedtek a levegőbe a légi járművek a zöldfüves felszállópályáról és közben alattuk hatalmasakat ugrottak a dobbantóról a versenyautók. Valamennyi jármű modell méretű volt a Sárospataki Modellező Klub által szervezett sportnapokon.

Az időjárás egyrészt pompás volt, mert sütött a nap, másrészt esetenként megnehezítette a repülőgépek levegőbe maradását a hirtelen erősödő szél, és annak irányváltásai. Az egyik géppel kényszerleszállást kellett végrehajtani, nehogy a fáknak csapódva darabokra törjön.
Göncfalvi Balázs az esemény frontembere elmondta még, hogy hagyományteremtő szándékkal hívták életre az I. Sárospataki Modellrepülő Napokat. A Sárospataki Modellező Klub felhívására az ország távolabbi részéről is érkeztek versenyzők. Akadt, aki ultra könnyű, csupán néhány dekagramm súlyú repülővel érkezett, volt azonban több mint egy méter szárny fesztávolságú sportgép és kétfedeles modell, ami megszólalásig hasonlít az eredetire. Mint az igaziakkal, mindent meg lehet csinálni velük a levegőben.

Miközben a repülőgépek és a helikopterek az égbolton mutatták be akrobatikus mozgási képességüket, a zöld gyepen fél méteres, vagy annál kisebb méretű versenyautók cikáztak. Szinte hihetetlen, de az apró versenykocsi óránként kilencven kilométeres sebességgel képes száguldani, és négy métert ugrik nekifutás után…
Gratulálunk a sikeres és látványos rendezvényhez, ami újabb sportágban hívta fel az országban – de még azon kívül is – a figyelmet Sárospatakra és sok pataki családnak nyújtott nem mindennapi szórakozást.
Köszönjük a rendezők fáradhatatlan munkáját!


 

Képek a szombat délutánról>>>                             Képek a vasárnap délutánról>>>
Törő Gábor
/2009.10.07./
 

 

Nagy vagy!

 

        
               

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola csapata szeptember 26-án Budapesten a "Nagy vagy" országos játékos sportverseny elődöntőjében 3. helyezést ért el. (Sajnos nem jutottak tovább.)...
  
 


Györki Erika

-

A feledhetetlen élmény mellett egy csillebérci kalandparkba szóló 10 fős belépőt kaptak a játékosok.

A csapat tagjai:
Korda Evelin 8.a
Plébán Gréta 8.c
Beimli Ákos 8.c
Perényi Júlia 4.a
Tóth Árpád 4.a
Kelemen Gergő 4.c
Kordáné Györki Erika
Stumpfné Nagy Anita
Korda Zoltán
Tóth Árpád


 

További fotók >>>

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2009.10.07./
 

 

Gyors segítség a gázrobbanás károsultjainak

 

        
               
 
 


Dr. Hörcsik Richárd

-

Kedden délben az előző este gázrobbanást szenvedett családi ház lakóit meglátogatta Dr.Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, Sárospatak város polgármestere és Aros János alpolgármester, akik gyorssegélyt adtak át a sérült ház idős tulajdonosának

A házban élő apa és fia az éjszakát a felajánlott kollégiumban töltötte, nappalra pedig visszamentek a ház hátsó részében lévő, épen maradt nyári konyhába. Ők ott tartózkodtak a robbanás pillanatában is.
A Gondozási Központ vezetői már délelőtt kijöttek, hogy figyelmet fordítsanak az itt lakó 80 éves bácsira és fiára. Már ma hoznak nekik ebédet és a továbbiakban is gondoskodni fogunk az étkezésükről és szállásukról – jelentette ki Aros János.

Most egy rendkívüli gyors segélyt hoztunk és nyújtottunk át a bácsinak és megvizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy a továbbiakban hogyan fogunk majd tudni segíteni rajtuk.


Aros János

 


Cziczer Katalin
/2009.10.06./
 

 

Országos bajnokságon szerzett dobogós helyet Aros Dorina

 

        
               

Az elmúlt hétvégén Kiskunhalason rendezték meg az utánpótlás Díjugrató és Díjlovagló Országos Bajnokságot és a Kezdő Lovasok Országos Döntőjét. A háromnapos rendezvényen több mint száz ló, és százhetven lovas mérte össze tudását díjlovaglásban és díjugratásban, különböző kategóriákban…
  
 


Aros Dorina

-

Az Észak-Magyarországi régiót, kezdő ifjúsági kategóriában a sárospataki Zemplén Lovas Egyesület versenyzője Aros Dorina képviselte. Pénteken a stílusbajnokságban Abu Hasszán nevű lovával nyolcadik, szombaton, Pk2 kategóriában verőhiba nélkül, de négy hibaponttal második, vasárnap szintén Pk2-ben egy verőhibával harmadik, összesítésben a három nap eredménye alapján, a kezdő lovasok díjugrató bajnokságában szintén harmadik helyezést ért el.

Ló és lovasa a felkészülését a Betyár Lovastanyán, Bubán Zsolt vezetésével végezte. Segítségére volt még Bertók Viktor (Amekó SE), Sütő Tibor és a Zempléni Lovas Egyesület valamennyi tagja.

Gratulálunk Aros Dorinának, aki az Árpád Vezér Gimnázium 10. osztályos tanulója…


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2009.10.06./
 

 

Három hónapos parkgondozó képzés indul a Munkaügyi Kirendeltségen

 

        
                         

A most induló program egy 3 hónapos „parkgondozó” képzés, melynek során a keresetpótló juttatást tudjuk adni az ügyfeleknek, ami azt jelenti, hogy a minimálbért kapják és 90%-os utazási kedvezményt is. Minden tanfolyamnak egy elméleti és egy gyakorlati része van, amely vizsgával zárul – számol be képzésről Baranyi József, a B-A-Z Megyei Munkaügyi Központ Sárospataki Kirendeltségének vezetője…
  
 


Baranyi József

-

2008-ban indult a TÁMOP 1.1.2. program – decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért. A program elég komplex, a munkaerő piaci programokhoz a munkanélküli és inaktív emberek foglalkoztatásáért hozták létre. Célja, hogy a hátrányos helyzetű embereknek segítsen a munkaerőpiacra visszailletve bekerülni, személyre szabottan és a helyi munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez igazodva szolgáltatásokkal és támogatásokkal.

A szolgáltatás humánszolgáltatás, ami egyrészt pályaorientációs foglalkozásokat, motivációs csoportfoglalkozásokat tartalmaz, pontosan ezért személyre szabott. A támogatás pedig azt jelenti, hogy akik nálunk végeznek tanfolyamon, azok 100%-os bér, plusz járulékos támogatást fognak élvezni, miután befejezték a tanfolyamot, így alkalmazásuk a munkaadónak nem kerül pénzébe pár hónapig, tehát nagymértékben megkönnyítjük az elhelyezkedésüket.


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2009.10.06./
 

 

Könyvtári ellátás a Sárospataki Kistérségben

 

        
               

A Művelődés Háza és Könyvtára, valamint a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás közös kiadványt jelentetett meg „Könyvtári ellátás a Sárospataki Kistérségben” címmel – számolt be Kövér Sándorné, a könyvtár vezetője a 2009. szeptember 29-én bemutatott, kistérségi információkban gazdag könyvről…
  
 


Kövér Sándorné

-

Nagy örömmel mutattam be a nagyközönségnek ezt a kiadványt, hiszen elkészültét hatalmas munka előzte meg. Hogy honnan is volt erre lehetőségünk? Az idén februárban a Nemzeti Kulturális Alap Szakkollégiuma pályázatot írt ki, amelyben mozgókönyvtári ellátások népszerűsítését szolgáló kiadvány létrehozására lehetett pályázni.

Ez rögtön megragadta a mi figyelmünket is, hiszen15 könyvtár tartozik hozzánk, amelyeket ellátunk. Ez a folyamat 2004-től - a kezdetektől - folyamatosan fejlesztés alatt áll és mindenképpen szeretnénk, ha a nagyközönségnek, a könyvtárlátogatóknak és ezen túl az idelátogatóknak, a turistáknak is egy támpontot adna. Megismerkedhetnének a kistérség könyvtáraival, elérhetőségeikkel, hiszen ezek információs pontokként működnek minden településen.

A Nemzeti Kulturális Alaptól 468 ezer forintot nyertünk erre a feladatra és ebbe természetesen bevontuk a kistérség könyvtárosait is, hiszen a nyári szünet alatt - amíg mások pihentek - ők a területük, településük történetét kutatták, a könyvtárakról adatokat szolgáltattak, fotókat készítettek. Ezeket begyűjtöttük és a nyár folyamán itt állítottuk össze a kiadványt, amit Miskolcon nyomtattak ki.
Úgy gondolom, hogy egy nagyon színvonalas, nagyon sok képet tartalmazó, figyelemfelkeltő kiadványt tudtunk kézbe adni.


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2009.10.06./
 

 

Gázrobbanás volt Sárospatakon

 

        
               

2009. október 5-én este 19 óra körül gázrobbanás történt Sárospatakon, a Kinizsi utca egy családi házában, amelynek ereje az ablakból az üveg és rolódarabokat az utcára röpítette és a tetőn a cserepeket elmozdította. Az idős tulajdonos és egyik fia nem sérült meg, de a másik, 51 éves fiát a mentők égési sebekkel kórházba szállították. A Sátoraljaújhelyi Tűzoltóság parancsnoka, Szunyog Zoltán tűzoltó százados elmondta…
  
 


Szunyog Zoltán

 


Aros János

 

..hogy kiérkezésükkor egy ágy és műszaki eszközök égtek, amely tüzet pillanatok alatt eloltottak.  A tűzoltóparancsnoktól tudtuk meg azt is, hogy a ház statikailag károsodott, a lakói nem tölthetik benne az éjszakát.

Aros János alpolgármestertől - aki szintén a helyszínen tájékozódott a történtekről - megtudtuk, hogy mivel az épület lakhatatlanná vált, az Önkormányzat éjszakai szállást biztosít a lakóknak a Móricz Kollégiumban, valamint pedig étkezést is biztosítanak számukra.

A polgárőrök segítségével a nyitott, életveszélyes ház éjszakai őrzését is megszervezték.
Aros János a szerencsétlenség mellett szerencsének tartja, hogy emberéletben nem esett kár, valamint, hogy sem a járókelők, sem a szomszédos házak nem sérültek meg. 

Rendőrségi közlemény:

Megnyitotta a gázpalackokat majd rágyújtott 

2009. október 5-én, nem sokkal 19.00 óra után érkezett a bejelentés a Sárospataki Rendőrkapitányságra, hogy az egyik családi házban gázrobbanás történt. 

A helyszínen a rendőr járőrök megállapították, hogy a házban lakó 51 éves férfi öngyilkossági szándékkal a szobában két gázpalackot megnyitott, majd mikor a helység telítődött a gázzal, cigarettára gyújtott. Ennek következtében robban be a gázkeverék. Ezt követően a férfi elzárta mindkét palackot, majd kivitte az udvarra, illetve megkezdte a keletkezett tűz oltását is, ennek során a kezei, illetve a lábai megégtek.

A lakóház utcafront felőli részén a robbanás következtében a tetőszerkezet több helyen beszakadt, megrongálódott. Ezen túlmenően több ablak is betört. A szomszédos házakban kár nem keletkezett, lakók nem sérültek meg. 

A kiérkező tűzoltók elvégezték a veszélyelhárítást, illetve a gázpalackok hűtését. A szolgáltatók kiiktatták az áram, illetve gázszolgáltatást, az önkormányzat pedig lezáratta az épületet. 

Az 51 éves férfi több, nyolc napon túl gyógyuló égési sérülést szenvedett, kórházba szállították. Vele szemben a Sárospataki Rendőrkapitányság közveszély okozás bűntett kísérlete miatt indított eljárást. 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2009.10.05./
 

 

FIGYELEM! Újabb trükkel próbálkoznak a csalók!

 

        
               

Egyik szomszédos megyénkben új elkövetési magatartás jelent meg. A bűncselekmények megelőzése céljából a Sárospataki Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya a cselekmény rövid leírásával kívánja tájékoztatni a lakosságot, és felhívni a figyelmet arra, hogy az ilyen típusú elkövetői magatartás esetén időben ismerjék fel a bűnös szándékot és azonnal értesítsék a rendőrséget - küldte felhívását Solymosi Antal, a bűnügyi osztály vezetője...
  
 


Solymosi Antal

-

2009. március 30-án két személy hivatalos személynek adva ki magát megjelent a sértett lakásán, ahol azt állították, hogy a sértett által a bank automatából felvett bankjegyek hamisak, ezért azokat le kell foglalniuk.

Ugyanezen a napon egy másik sértettnél rendőrnek adta ki magát a két férfi, és arra hivatkoztak, hogy a helyi pénzintézet hamis pénzt adott ki több személynek, köztük a sértettnek is, ezért azokat le kell foglalni és meg kell vizsgáltatni. Hogy meggyőzőbbek legyenek, ehhez egy, a hamis pénzre reagáló, csipogó hangot kiadó készüléket is használtak.

Természetesen mindkét esetben eltulajdonították a sértettek lakásban tartott pénzét, s az első helyszínről az arany ékszereket is magukkal vitték.
 


 

Törő Gábor
/2009.10.05./
 

Idősek Napja Sárospatakon

        
          

Az Idősek Klubjában hagyományainkhoz híven minden évben megrendezésre kerül az Idősek Napja. Ez a mai nap az idősek ünnepléséről szól de számunkra fontos, hogy ne csak az ünnepnapok alkalmából tiszteljük meg és szeressük az idős embereket, hanem az év mind a 365 napján kell, hogy tartson ez a szeretet, tisztelet és a róluk való gondoskodás – mondta Papp Imréné, a Gondozási Központ vezetője…
 


Papp Imréné

 


Lencse Ágnes

-

Ez a nap persze egy kicsit ünnepélyesebb jelleget öltött, hiszen eljöttek a Farkas Ferenc Művészeti Iskola, valamint a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola diákjai, akik egy kis műsorral is kedveskedtek az ellátottainknak.

Lencse Ágnes klubvezető ezekkel a szavakkal köszöntötte a gondozottakat:
Szeretettel köszöntöm Vendégeinket az Idősek Világnapja alkalmából. Ünnepelni gyűltünk össze, kifejezni a hálát, a szeretetet, a tiszteletet, a megbecsülést azoknak az embereknek, akik elfogadják azt a kihívást, hogy az öregség nem betegség, hanem az élet legaktívabb szakasza utáni nyugodt, békés, boldog, derűs időszak.
Köszöntjük Önöket, akik bölcsességükkel, tapasztalatukkal utat mutatnak a fiataloknak, hiszen kitartásuk, szeretetük végigkíséri életünket. Hiszen ki ne érezte volna már egy ráncos kéz szívbe markoló melegségét, egy nagyszülő megnyugtató pillantását, vagy egy örömteli mosolyt.
A mindennapok harcaiban jó megállni egy pillanatra és ráirányítani a figyelmet az élet alapvetően fontos dolgaira: az örömre, a szeretetre, a boldogságra.
Azt gondolná az ember, hogy a boldogság fogalmába nagy dolgok tartoznak. Pedig az életünk csupa apró örömökből és boldogtalanságokból áll össze.
Az idős embernek nagyon fontos, hogy biztonságérzete legyen. Ezt egy társ vagy a család, esetleg barátok, kisebb közösségek adhatják meg számára. Az egymáshoz tartozás biztonsága érzelmileg is gazdagít bennünket. Ilyen emberi kapcsolatokban lehet megtapasztalni a másoknak szerzett öröm érzését.
Az örömszerzéshez nem kell mindig pénz. Elég az egymáshoz való figyelmesség, egy vigasztaló jó szó, egy jókor elhangzó dicséret, köszöntésül egy vers, egy kilesett óhaj. Ez a nap akkor lehet igazi tisztelgés, ha azok, akiket gondozunk, mindig érzik a törődést, a támaszt. Azt, hogy mindig mellettük vagyunk, számíthatnak ránk.

Idősek napjára

Elmúlt egy újabb esztendő
Történt jó is, rossz is, elegendő.
Idősebbek lettünk egy évvel,
Ősz hajszálunk gyarapodott szépen.

Gondoljunk az idősekre,
kik előttünk járnak sok-sok évvel!
Gyengülnek és felejtenek,
Éppen ezért óvjuk, védjük őket!
Tiszteljük a sok-sok munkát,
törődést és fáradozást.
Tisztelettel, hálatelten
köszönjük meg, amit értünk tettek.

Szép korúak, örök fiatalok!
Legyen ma egy víg napotok!
Felejtsétek a bút, bánatot,
Legyen még tengernyi boldog órátok!

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2009.10.05./
 

 

 

Közösen ellenőrzik a közterületeket

 

        
               

Országos Rendőr-főkapitányság és a Közterület-felügyelők Országos Szövetsége között létrejött együttműködési megállapodása alapján a sárospataki Rendőrkapitányság és a Sárospatak Város Önkormányzatának közterület-felügyelőivel 2007-ben az együttműködési megállapodásunkat aláírtuk - nyilatkozta Jenei János rendőr alezredes, a közrendvédelmi osztály vezetője...
  
 


Jenei János

-

A 2008. évben kiemelt feladatunknak tekintjük a közterületek, nyílvános helyek rendjének, biztonságának megőrzését, az állami és önkormányzati rendészet, valamint a civil szféra összefogását a közterületi jogsértések visszaszorítása, megelőzése érdekében, az európai színvonalú közterületi rend, tisztaság és biztonságérzetet megteremtését.

Továbbra is szükségesnek tarjuk a Közterületi Egyeztető Fórumok összehívását és a célírányos feladatmeghatározásokat, amelyen a meghívottként a rendészeti és rendvédelmi szervek - Tűzoltóság, Határőrség, Rendőrség, VPOP, Polgári védelem - önkormányzati szabálysértési hatóság képviselőivel közös megbeszéléseken gondoljuk át a szükséges teendőket.

Célirányos adatgyűjtéssel értékeljük, elemezzük az egyes szabálysértések sorozatjellegét, elkövetési módokat, elkövetési eszközöket, jellemző helyszíneket.

A jövőre vonatkozóan a közterület-felügyelet hatáskörének további bővítése várható, mind a rendészeti, mind pedig a bűnmegelőzési területen, melyek nagymértékben hozzájárulhatnak az állampolgárok biztonságérzetének javításához és az amúgy is leterhelt rendőrség e területet érintő tevékenységének tehermentesítéséhez.


 

Törő Gábor
/2009.10.05./
 

 

Elkezdődtek az őszi kirándulások

 

        
                
 
 


Egyed Katalin

-

„ A természet hatalmas, az ember parányi.
Ezért az ember léte attól függ, hogy milyen
kapcsolatot tud teremteni a természettel….. „

/ Szent Györgyi Albert /

A Mese Óvoda és Bölcsőde, valamint tagintézményeiben elkezdődtek az őszi kirándulások. A Carolina Tagóvoda Süni csoportjának gyermekei Bárdosi Rózsa és Kőrösi Anita óvodapedagógusok vezetésével először a Mandulásra gyalogoltak el, majd két játszóteret (a Várkertben, valamint Kispatakon) is birtokba vettek – nyilatkozta Egyed Katalin tagintézmény-vezető...

A séták, kirándulások mindig jó alkalmat adnak a gyermekek ismereteinek bővítésére, a tapasztalatszerzésre, a megfigyelésekre. A természet megszerettetésének, védelmének, a hozzá fűződő pozitív életérzés kialakításának elsődleges helyszínei.
Az óvodapedagógusok arra törekszenek, hogy ezek a séták, kirándulások élményszerűek, játékosak legyenek, valamint, hogy megtanítsák a gyermekeket a szabadban, a természetben való kultúrált viselkedésre.
A két játszótéren a várak „elfoglalása”, az új játékok megismerése és kipróbálása nagy élményt jelentett az óvodások számára, hisz szüleikkel kevés lehetőségük van erre.


 

További fotók Mandulás >>>                 További fotók Várkert >>>                 További fotók Fecskevár >>>        

Cziczer Katalin
/2009.10.04./
 

 

A tabella első helyén álló focicsapatunk az utolsó helyen álló csapattal találkozott a hétvégén

 

        
           

Szép, napos időben látogattunk Erdőhorvátiba, hogy lejátsszuk soron következő bajnoki mérkőzésünket. Tavaly itt kikaptunk a helyi lelkes és szimpatikus csapattól, de reméltük, hogy most ez nem ismétlődik meg. Az ifjúsági csapatunk dicséretet érdemlő 7:0 arányú győzelme jó biztatást jelentett a nagyok számára – küldte tudósítását Koscsó István, az STC Baráti Kör elnöke…
  
 


Koscsó István

Zsófi József

Baba János
 

-

Az első félidőben, nagy mezőnyfölényben, sok - közöttük több 100%-os - gólhelyzetet alakítottunk ki, de ezek sajnos rendre kimaradtak, így gól nélkül mentünk a félidei pihenőre.
A második félidőben tovább folytattuk támadásainkat, mégis az ellenfél jutott előnyhöz.
Az 58. percben egy erős lövést küldtek kapura, amit kapusunk kiöklözött, - pontosan a lövő játékos élé, aki másodszorra nem hibázott. 1:0
Ez feldobta a hazaiakat s akarásuknak meg is lett a gyümölcse, mert néhány perccel később újabb gólt szereztek. A 61. percben egy szögletből berúgott labdát az előbbi gólhoz hasonlóan kiütött kapusunk, s a duplázás most is sikeres volt. 2:0
Ezek után még jobban beálltak védekezni a hazaiak. „El a kaputól” jelszóval, ami eredményes is volt számukra.
Amíg a hazaiaknál mind a két lövés a hálóba talált, addig a mieink mindig megpattantak egy-egy védő lábán. A szerencsére nem igazán jellemző, hogy igazságos lenne, de most nagyon a hazaiakhoz pártolt.

Vélemények a mérkőzésről:
Zsófi József edző: Annak ellenére, hogy csapatunk az első helyen várta az összecsapást, az Erdőhorváti pedig az utolsó helyen, biztos voltam benne, hogy nem lesz könnyű mérkőzés. Ha a futballban van mumus csapat, akkor nekünk a horváti csapat az. Amióta visszaestünk ebbe az osztályba, nem tudtunk itt nyerni, sőt még gólt sem rúgtunk. Ennek ellenére az első félidőben sok helyzetet dolgoztunk ki. Közel tíz volt az a mutató, amikor gólt lehetett volna elérni. Minden helyzetet elpuskáztunk, vagy elszerencsétlenkedtünk. Így az első félidőt sajnos gól nélkül kellett zárni. A második félidőben bealudt a csapat és görcsösen próbált előnyt szerezni. Cseréltünk is ennek szellemében. Simkó Gábor behozatalával a támadáson kívántam erősíteni. Sajnos a hazaiaknak az egész mérkőzésen két kapura lövésük volt, s mindkettőből gól született. A mérkőzés további részében „szétrugdalták” a mérkőzést. Hiába szorítottuk őket a kapujukhoz, egyszerűen képtelenek voltunk betalálni a mai mérkőzésen a kapuba. Rossz teljesítményt nyújtottunk, rengeteg helyzetet hagytunk ki, a játékunk is rossz volt. Akik ebből kiemelkednek az Espák Pál és Szőke Zoltán.

Baba János szurkoló: Az érdemtelenül a tabella utolsó helyén álló csapattal találkozott a magabiztos, 100%-os csapatunk. Ennek alapján sok labdabirtoklást és magabiztos győzelmet vártunk. Az első félidőben a pattogós pályán több helyzetet alakítottunk ki, de nem tudtuk gólra váltani fölényünket. A második félidőben a váratlanul kapott két gól után nem tudtunk újítani, görcsössé vált a játékunk. Sajnos elszenvedtünk első vereségünket. „Legjobbnak” nem emelnék ki senkit. Az első félidőben Szőke Zoltánnak volt két ígéretes felfutása, de gólpassza csak passz maradt. Pothurszky Rolandnak is voltak helyzetei, de elpuskázta őket. A második félidőben akart a csapat, de ennyire tellett.
Egy nagy tekintélynek, sportvezetőnknek véleménye szerint nem tudtuk akaratunkat, játékstílusunkat az ellenfélre erőltetni,- de legalább alkalmazkodni tudtunk volna az adott helyzethez. Sajnos ezúttal ez sem ment.
A horvátiak sportvezetője elmondta, hogy a múlt héten - a bajnokság megnyerésére törekvő - Gönc csapata ellen annyira nem volt szerencséjük, hogy még három méterről sem tudtak a hálóba találni, így most a sors kárpótolta őket.
Egy hazai játékos megjegyezte: Szerencse, hogy nem a mutatott játékot díjazzák, hanem a rúgott gólokat.
Hazafelé egy kedves pataki szurkoló megjegyezte: Csatát vesztettünk, de háborút nem!
Hajrá Patak!

A további mérkőzésekről a honlapon található eseménynaptárban kapunk információt
 


 

További fotók>>>

STC Baráti Kör
/2009.10.04./
 

 

Taggyűlést tartott az RFV Sárospatak Nonprofit Kft

 

        
            

Szeptember 28-án 11 órától tartotta az RFV Sárospatak Nonprofit Kft. a felügyelő-bizottsági ülését, majd ezt követően 12-től a taggyűlést. A taggyűlésen jelen volt Makra József vezérigazgató, Gulybán László a társaság ügyvezetője, a felügyelő-bizottság tagjai közül Erdős Tamás tanácsnok, illetve Feró István felügyelő-bizottsági tag, Sárospatak Város Önkormányzatát pedig polgármester úr távollétében én képviseltem – számolt be az ülésről Aros János alpolgármester…
  
 


Makra József

-

A tulajdonosi közgyűlés előzetesen két napirendi pont tárgyalását tervezte. Ez a könyvvizsgáló visszahívásáról, egy új könyvvizsgáló választásáról, díjazásának megállapításáról szólt, valamint egy egységes szerkezetű létesítő okirat elfogadásáról. Mindkét napirendi pontot a taggyűlés egyhangúlag elfogadta, természetesen figyelembe véve a felügyelő-bizottság hasonló irányú javaslatát.
A napirendi pontok befejezése után természetesen szót ejtettünk a közös Kft-nk jelenlegi helyzetéről is. Végigvettük azokat a szakágakat, amelyeknek a féléves eredményei előttünk voltak, ezeket összehasonlítottuk a tavalyi féléves, illetve a tavaly évi eredményekkel. Így láthattuk azt, hogy mely területeken kell változtatnunk.
Tartunk attól, hogy a kormány által bejelentett megszorítások cégünket is érinthetik – gondolok itt elsősorban a közétkeztetésre. Amennyiben valóban, a jelenlegi 66 ezer forintról 22 ezer forintra fog csökkenni a támogatott gyerek normatívája, akkor tartunk attól, hogy az ingyenes közétkeztetést nagyon sokan nem fogják tudni igénybe venni, hiszen a szülőkre nem lehet tovább hárítani ezt a költséget, az önkormányzat által fenntartott iskolák pedig olyan szoros gazdálkodásban vannak, hogy ők sem tudják már ezt az összeget kigazdálkodni.

Kértük a felügyelő-bizottságot, hogy nézze át 1 hónapon belül, hogy hogyan lehetne javítani a cégnek az eredményein, kiküszöbölendő az esetleges hiányosságokat. Szót ejtettünk természetesen az összes többi üzletágról is, megállapodtunk szóban arról, hogy a Kft-hez tartozó karbantartási részlegünk költségeit egy külön alszámlán fogja a Kft. a továbbiakban működtetni, hiszen ebben az ágazatban teljesen más mozgása van a pénznek, mint például a hőszolgáltatásnál, vagy a gázszolgáltatásnál, de mondhatnám a közétkeztetésnél is.
Végül előremutató beszélgetéssé alakult a közgyűlés. Remélem, hogy a tavalyi évhez hasonló eredményes évet fogunk tudni zárni 2009. év végén is.


 

Törő Gábor
/2009.10.04./
 

 

Miniszteri kitüntetés az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumnak

 

        
            

2009. szeptember. 25-én Hiller István oktatási és kulturális miniszter, miniszteri elismerő oklevél kitüntetést adományozott a sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumnak a tehetséggondozás terén végzett kiemelkedő munkájáért...

A Magyar Tehetséggondozó Társaság megalakulásának 20. évfordulója alkalmából megrendezett szakmai konferencia keretén belül, három másik oktatási intézménnyel együtt, de gimnáziumként egyedül, érte ezen elismerő megtiszteltetés az iskolát.

A kitüntetés odaítélése, az intézményben folyó másfél évtizedes tehetségfejlesztő tevékenység magas színvonalának, sokszínűségének köszönhető. A tanulmányi, sport és művészeti versenyeken elért országos eredmények, a hat évfolyamos projekt módszeren alapuló komplex tehetségfejlesztő munka és az Arany János Tehetséggondozó Program sikere, valamint a tehetséggondozással kapcsolatos szakmai konferenciák, előadássorozatok, továbbképzések szervezése áll az elismerés hátterében. 
 


Cziczer Katalin
/2009.10.04./
 

 

Zenei Könyvtár kezdte meg működését A Művelődés Házában

 

        
            

2009. szeptember 29-én ismét bővült A Művelődés Háza és Könyvtára szolgáltatásainak köre, amikor a más helyre költözött Tourinform Iroda helyén Zenei Könyvtárat nyitottak. Csatlósné Komáromi Katalin igazgatónő köszöntőjében örömmel számolt be erről a fejlesztésről…
  
 


Csatlósné Komáromi Katalin

Kövér Sándorné

Venyigéné Makrányi Margit

-

A Művelődés Háza és Könyvtára életében nagyon jelentős ez a mai nap, amikor egy új közösségi szolgáltató teret, az úgynevezett Zenei Könyvtárat nyitjuk meg a látogatók előtt. Ennek a mai napnak két fontos apropója van, az egyik az természetesen, hogy megint egy sikeres pályázati munkát tudhatunk magunk mögött, a Nemzeti Kulturális Alap közel egymillió forintos támogatásával sikerült a volt Tourinform Iroda helyén kialakítani ezt a többfunkciós teret, amelyben azok a CD-k, hanglemezek, DVD-k, hangos könyvek, régi kazetták kaptak helyet, amelyek eddig nehezen hozzáférhetőek voltak a könyvtári állományból.
Ezt a teret heti két órás nyitva tartásban, három napon: kedden, csütörtökön és pénteken 14 és 16 óra között látogathatják az utcán át betérve a kedves vendégek, illetve előre egyeztetett időpontban bármilyen iskolai, nyugdíjas, vagy bármilyen foglalkozásnak szívesen teret adunk.

Ez az egyik fontos dolog, a másik pedig az, hogy megint bővült és gazdagodott ezáltal az intézményünk infrastruktúrája. Tulajdonképpen az a fejlesztés amit elkezdtünk az épület egyik sarkában 2005-ben a mozi felújításával és rendbehozatalával, ezt most mondhatjuk, hogy körbe ért az épületen, hiszen 2006-ban megújult a színházterem, a pódiumterem, a próbaterem, most pedig a szimmetria szempontját figyelembe véve a Tourinform Iroda helyén ez a Zenei Könyvtár került sorra. Mi örülünk, akik létrehoztuk, de nagyon bízom benne, a használók még jobban fognak örülni és élvezni fogják a használatát.

Ugyanezt az alkalmat használták fel arra, hogy Mozgókönyvtári ellátás a kistérségben című kiadványt bemutassák a nagyközönségnek, amit Kövér Sándorné könyvtárvezető ismertetett…
A mozgókönyvtári ellátás népszerűsítésére a Nemzeti Kulturális Alapnál nyertünk pályázatot. Tulajdonképpen egy félmillió forintos összegből tudtunk egy színvonalas kiadványt létrehozni, amelyben a kistérség 15 települése mutatkozhatott be, a könyvtárak elérhetőségeivel, specialitásaival, gyűjtőkörével, nagyon sok fontos, hasznos információval és nagyon sok színes képpel. Ezzel nem csak a szakmának, hanem az itt lakóknak, és az idelátogatóknak is egy olyan fogódzót szántunk, amiben a könyvtárakat, mint információs pontokat elérhetik, és információkhoz tudnak jutni a legkorszerűbb szolgáltatások segítségével

Az átadást megtisztelte jelenlétével Venyigéné Makrányi Margit, a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár igazgatónője, a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Szakmai Kollégiumának elnöke, aki nem csak jelenlétével, de kedves, elismerő szavaival is megtisztelte Sárospatakot…

Én azt gondolom, hogy a mai megszorításokkal telített időszakokban borzasztóan fontos, hogy legyen a kultúrának forrása, és azt kell, mondjam, egyre inkább azt tapasztalom, hogy ezek a pályázatok - ezek a források azok, melyekhez nyúlni lehet.
Számomra a kis Sárospatak mindig is az volt, és azt hiszem mindig is a kultúra meghatározó fellegvára lesz, és nem csak Észak-Magyarországon, hanem azt gondolom Közép-Európában is.
Én nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy ebben az értékvesztett világban legyenek olyan pontok, olyan bázishelyek – hogyha nagyon élesen akarok fogalmazni – bástyák, ahol még őrzik az értékeket, ahol van lehetőség ezeket átadni, megismerni. Én nagyon bízom abban, hogy a felnövekvő nemzedék nem a silány műsorokon akar felnőni, hanem szeretné megismerni saját népének, saját családjának a kultúráját. Ilyen helyek, mint egy zenei, nyelvi részleg úgy vélem, hogy ehhez tökéletes hátteret adnak, és a könyvtárosok, akik gyakorlatilag rendszerben dolgoznak – maguk mögött tudhatják az ország valamennyi könyvtárosát - biztos vagyok benne, hogy nagyon jó partnerek lesznek ebben.


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2009.10.04./
 

 

Hangverseny a Zene Világnapján – mindenki örömére

 

        
            

2009. október elsején a Farkas Ferenc Művészeti Iskola tanárai és növendékei, a Zene Világnapja alkalmából adtak nagysikerű, színes hangversenyt A Művelődés Háza Színháztermében. A hangversenyről - amelyből talán az iskola valamennyi tanulója kivette a részét - Bálint Béla igazgató számolt be…
  
 


Bálint Béla

-

A mai rendezvényünk apropóját nem más adja, mint az, hogy 1978-ban Yehudi Menuhin, a világhírű hegedűművész az ENSZ-ben felvetette, hogy a zenének is legyen világnapja. Ezt akkor elfogadták, és innentől kezdve gyakorlatilag a szerte a világon megemlékeznek október elsején a mindenkori zeneszerzőkről, zenészekről, illetve mindenkiről tulajdonképpen, hiszen a zene - én úgy gondolom - nem elválasztható az embertől.

A Zene Világnapjáról így a mi iskolánk is évről évre megemlékezik. Ilyenkor a tanárok a diákokkal a lehető legnagyobb létszámban színpadra lépnek, hogy előadjanak zeneműveket, ami tulajdonképpen példázza az iskolában folyó munkát.
Mivel még most indult az iskola, így talán nem azok a minőségű hangok jönnek időről időre, mint már esetleg év végén egy-egy produkció során, de azt gondolom, hogy maga az esemény, az emlékezés, egy olyan fontos dolog, amit a gyermekekbe bele kell nevelni, hogy a későbbi korokban is fontosságát érezzék ezeknek.
Mi minden évben ezt tesszük - ugyanígy, hogy tanárok és diákok közösen kisebb-nagyobb hangversenyt adnak - amikor megpróbálunk olyan zeneműveket kiállítani, amelyek a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenkit bevonnak ebbe a hangversenybe, a közönség és a diákok megelégedésére és örömére.


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2009.10.03./
 

 

A mesemondás nem mehet ki a divatból

 

        
            

Talán semmi sincs, amivel úgy fejlesztenénk kisgyermekeink szókincsét, képzelőerejét, érzelemvilágát, s értelmi képességeit, mint amikor mesét mondunk nekik. Amikor pedig már ők mondják a mesét, az öröm mindenkinek, a mesemondónak éppen úgy, mint a hallgatóinak. Ilyen örömben volt részük A Művelődés Háza Könyvtárában, a kistérségből összegyűlt gyerekeknek és pedagógusaiknak, amelyről Krenyiczkyné Sárosi Krisztina számolt be...
  
 


Krenyiczkyné Sárosi Krisztina

-

Az idén is - úgy mint az előző években - megrendeztük a mesemondó versenyt. Ebben az évben kettős évfordulót ünnepelünk, Benedek Elek születésének 150. illetve halálának 80. évfordulóját, és ennek tiszteletére rendeztük meg idén a versenyt alsó tagozatos általános iskolások számára.

Nagyon sok nevezés érkezett, 72 gyermek jelentkezett a versenyre, ami nagyon nagy szám, hiszen eddig maximum 50 gyermek mondott mesét. Ez nagy öröm számunkra, annál is inkább, hiszen a kistérségből - Tolcsváról, Komlóskáról, Vajdácskáról és Vámosújfaluról - is nagyon sokan, húsz fő felett jelentkeztek. Két korcsoportra bontottuk a versenyt, első-második évfolyam és harmadik-negyedik évfolyam, és ebben a két korcsoportban osztottuk ki a díjakat is.
Mivel Benedek Elek nagy mesegyűjtő volt, ezért ebben az évben nem szabtuk meg, hogy Benedek Elek mese legyen, hanem az összes népmeséből választhattak a gyerekek. A jutalmak pedig értékes könyvjutalmak voltak, illetve minden versenyző kapott egy csokit.
 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2009.10.03./
 

 

Napközis élet

 

        
            

A 2009/2010-es tanévben kézműves foglalkozásokkal színesítjük a felsős napközis gyerekek délutánjait a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában. A hét folyamán a lányok már kipróbálhatták a csomózásos technika alapjait. A délutáni foglalkozáson karkötőket, hajdíszeket, könyvjelzőket készítettek a gyerekek. A későbbiekben gyöngyöt fűzünk, ékszereket készítünk, szalvétázunk.

Célunk, hogy tartalmasan töltsék el a tanulási idő előtti szabadidejüket, az ünnepek közeledtével pedig kedves, apró ajándékokat készíthessenek.
  
 

 
További fotók >>>

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2009.10.03./
 

 

Miről tárgyalt a Testület?

 

        
            

Sárospatak Város Képviselő-testülete 2009. szeptember 30-ára rendkívüli ülést hívott össze. Ennek oka bizonyos határidős döntések meghozatala volt, részben az önkormányzati lakások elidegenítésével, részben pályázatokkal kapcsolatosan. Ezekről részletesebben Aros János alpolgármester adott tájékoztatást…
  
 


Aros János

-

Képviselőtestületünk egy korábbi ülésén döntött Sárospatak város bérlakás-koncepciójával kapcsolatos elképzeléseiről. Ennek értelmében az akkori, több mint 230 önkormányzati tulajdonban lévő, elsősorban szociális alapon bérbe adott lakásokkal kapcsolatban azt a szándékunkat fejeztük ki, hogy ezeknek a lakásoknak a bérlők részére az értékesítést lehetővé tesszük, mégpedig meglehetősen kedvezményes áron, hiszen az értékbecslő és a képviselőtestület által elfogadott árhoz képest egy jelentős kedvezményt tudunk biztosítani azoknak a bérlőknek, akik élnek ezzel a lehetőséggel.

Most kerültünk olyan fázisba, hogy az értékbecslések megtörténtek, a lakókkal ezeket az árakat közöltük és már érkeznek hozzánk a konkrét vételi szándékok. Ezekből most öt szerződéstervezet került a képviselő-testület elé zárt ülésben. Ugyan felhatalmazást kaptam a képviselő-testülettől arra, hogy ezeket a szerződéstervezeteket aláírjam, mégis ragaszkodnék ahhoz, hogy minden egyes szerződéstervezet a nyilvánosság tájékoztatása és az átláthatóság miatt kerüljön vissza a képviselőtestület elé. Amennyiben a képviselőtestület erre rábólint – eddig mind az öt esetben egyhangúlag bólintott rá a testület - akkor ezeket a szerződéseket megkötjük.

Jó ez a lakosnak, hiszen innentől kezdve nem emelt bérleti díjat fognak fizetni, hanem immár a saját lakásukba fordíthatják ezt az összeget és jó a városnak is, hiszen ezt a közel 240, szociális alapon bérbe adott lakást fölújítani nekünk félmilliárd forintunkba került volna. Erre az önkormányzatunknak a nehéz anyagi helyzetére való tekintettel, és látva az előttünk lévő további megszorításokat, biztos, hogy lehetősége nincs.

A rendkívüli testületi ülés összehívásának a legfontosabb oka az volt, hogy rövidesen lejár azoknak a pályázatoknak a beadási határideje, amely pályázatok elkészültek és végső fázisba kerültek. Ilyen például a Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése, a Vajdácska - Sárospatak szennyvízhálózat bővítése és kiépítése, valamint az ardai lakosoknak a régi nagy kérése, a Szalontai utca útburkolatának javítása.

Ennél a napirendi pontnál több képviselőtársam is jelezte, hogy a következő évben más utak felújítására is adjunk be pályázatot. Ez a pályázati kiírás 250 méternél hosszabb utak felújítására adott csak lehetőséget, ezért esett a választás a Szalontai utca burkolatára. Természetesen, ahogy eddig is, ezen túl is minden egyes pályázati lehetőséget ki fogunk használni, hiszen így három-négy-öt utat tudtunk évente teljesen felújítani, amely utak felújítására egyébként pénzügyi lehetősége az önkormányzatnak nincs.

Kizárólag aszfaltozásra, kátyúzásra van lehetőségünk, amelyet a Kommunális Szervezet nagy buzgalommal végez. Ennek ellenére vannak útjaink, amelyeket tavasszal egyszer már kátyúztak és most ősszel ismét olyan állapotban vannak, hogy rájuk ismét komoly összeget kell fordítanunk.
Egy kicsit elszomorít, hogy a kormánynak az önkormányzatokat érintő 120 milliárd forintos újabb megszorító intézkedése ezeket a pályázatokat teljesen megszünteti, mert a hazai pályázatok jövőre nem állnak rendelkezésre, úgyhogy az eddig megszokott megoldást másra kell majd cserélnünk. Ha ez a forrás megszűnik, megpróbálunk majd uniós pályázati lehetőségek kihasználásával pénzt szerezni az útjaink megfelelő állapotba hozására.


 

Törő Gábor
/2009.10.02./
 

 

Szennyvízrendszer, útfelújítás, hőszigetelés, telekeladás

 

        
            

A határidős feladatok elvégzése miatt tartottak Sárospatak város bizottságai ülést a rendkívüli képviselőtestületi ülés előtt. A tárgyalások gerincét a benyújtandó pályázatokkal kapcsolatos kötelezettségvállalások adták – nyilatkozta Erdős Tamás, a Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke, a Pénzügyi Bizottsággal megtartott közös ülés után…
  
 


Erdős Tamás

Feró István

-

Ezek közül hármat szavaztak meg a bizottságok tagjai, nevezetesen a Vajdácska – Sárospatak szennyvízrendszer építésére vonatkozó, határon átnyúló Szlovák-Magyar szomszédsági program keretében, két fordulóban megvalósuló pályázathoz szükséges sajáterő vállalást, illetve a programban való részvételt döntöttük el.
Ezen kívül a Szalontai utca útburkolatának felújítását, az útburkolat cseréjét és csapadékvíz elvezetését tűztük napirendre, ami nagyon régóta húzódó probléma. A pályázat benyújtására most kerül sor és természetesen majd az elbírálástól függően kerülhet sor a feladat elvégzésére.
A harmadik dolog pedig a Polgármesteri Hivatal Kossuth út 47. szám alatti épületének az akadálymentesítése, ami egy 95%-os pályázati támogatással valósulhat meg, amennyiben nyer a pályázat. Erre 1,5 millió saját erőt vállalunk.

Fontos pont volt a Lavotta utcai társasház kérelme, mely a hőszigetelésről szólt. Az Önkormányzat dönthetett volna úgy is, hogy pénzt, forrást biztosít, lakásonként 500 ezer forintot ennek a társasháznak a panelfelújítására, de nem áll az idei évben rendelkezésre a költségvetésben erre elkülönített forrás. Tavaly és tavaly előtt rendelkezésre állt a panel programban, de mivel az elmúlt két évben nem tudott a város panellakásainak tömege pályázni, az idén már nem terveztük be, így már nem áll rendelkezésre forrás. Tehát az önkormányzat csak a tömbben lévő három önkormányzati lakáshoz szükséges saját erőrész vállalásáról döntött, de ezzel megnyitotta az utat a magántulajdonosok számára is, hogy az egész társasház tudjon pályázni.

Feró István, a Pénzügyi Bizottság elnöke a Berek horgászfaluban lévő telek elidegenítéséről nyilatkozott:
A Pénzügyi Bizottság úgy foglalt állást, hogy ezt a telket el kell adni, ez ugyanis egy 20 éves probléma az Északerdő Rt. és az Önkormányzat között. Most úgy gondolom, hogy elérkezett az idő, hogy a területet, amit meg kívántak vásárolni, megvásárolhassák. Ez a terület a Berekben van és az eladását egy 3.000 forintos négyzetméter árral elfogadtuk, úgyhogy 400 ezer forint kerül majd a kasszába, ha mindez megvalósul. A vevő nyilatkozott, hogy ezen az áron megvásárolná, ezért úgy gondolom ennek semmi akadálya nem lesz.


 

Cziczer Katalin
/2009.10.02./
 

 

Budapesten képviselte városunkat az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium lánycsapata

 

        
            

A Magyar Szabadidősport Szövetség által szervezett XI. Női testébresztő mozgásfesztiválon egy kicsi, de annál lelkesebb csapat képviselte iskolánkat, városunkat és megyénket - számolt be Kordáné Györki Erika, testnevelő tanár...
  
 


Kordáné Györki Erika

-

A Millenáris parkban megrendezett egész napos megmozduláson 70 féle sportágat és sok-sok új sporteszközt próbálhattunk ki: ilyen volt a lengőteke, a kangoo, a 3 D kerék, a céltollas, a gerinctorna, az ugrólabda, a gólyaláb, a falmászás, a Nordic Walking... A legnagyobb népszerűségre azonban a főszínpadon félóránként fellépő fitnesz sztárelőadók számíthattak: Katus Attila, Szentgyörgyi Rómeó, Tatarek Rezső - csak pár név a legjobbak közül. Fergeteges zenékkel és dinamikus órákkal varázsoltak el bennünket, az órák végén pedig még arra is rá tudtuk venni őket, hogy közös fotót készíthessünk.

A meghívott vendégek között orvosok, gyógytornászok, dietetikusok is voltak, akik vérnyomás, koleszterin, testzsír és egyéb méréseket végeztek rajtunk.
Nagy öröm volt látni, hogy a hölgyek széles tábora, kisleánytól- nagymamáig együtt sportolt, mozgott ezen a nekik szervezett csodálatos őszi napon.


 

Törő Gábor
/2009.10.02./
 

 

Készül Sárospatak turisztikai honlapja

 

        
            

Lesz egy nap, amikor olvasóink a www.sarospatak.hu -ra kattintva nem a megszokott kisvárosi képet látják majd – mint most fent – hanem egy színesebbet, a turisták számára vonzóbbat, ahol látványos képek váltják majd egymást. Ezen két választási lehetőség lesz majd, melyek egyike ehhez, a most meglévő – főleg az itt élő lakosság igényeit kielégítő – honlaphoz vezet majd, a másik pedig a turisztikai látványosságokra, attrakciókra lesz „kihegyezve”. Az új, turisztikai honlapot a Sárospatak Turizmusáért Egyesület készítteti, hogy pontosan milyen célból és milyen összegből, azt Bágyi Pál, az Egyesület elnöke mondta el…
  
 


Bágyi Pál

-

Egy sikeres pályázat eredményeképpen közel 160 ezer forint elköltésére van lehetőségünk, aminek keretében reméljük, hogy egy újabb honlappal találkoznak a város lakói és az ideérkező turisták.
Határozottan szeretnénk azt kijelenteni, hogy a jelenlegi honlap semmiben sem fog megváltozni, maximum csak annyi változás történhet, hogy a nyitó honlap kinézete „dizájnosabbá” válik, valamint a turisztikai információk és az önkormányzati, közéleti dolgok el fognak különülni, de a jelenleg is működő honlap eredeti formájában fog a továbbiakban is működni.

Ezzel a fejlesztéssel azt szeretnénk elérni, hogy a turisztikai oldalra rákattintva turisztikai szempontból gazdagabb információt kapjanak, itt szeretnénk mindenféle információhalmazzal ellátni azokat, akik Sárospatak iránt érdeklődnek. Ha kell a szállásfoglalástól kezdődően az eseménynaptáron keresztül, minden olyan apró részletekig – fotókkal természetesen feldíszítve - ami felkeltheti a városunk iránti érdeklődést a honlapra látogató internetezőkben.

Én azt gondolom, hogy ez az év nem a turizmus éve volt. Teljes értékelést a város turizmusáról még nem tudok mondani, hiszen még hiányoznak számok, de az előzetes információk birtokában azt kell, hogy mondjam, hogy az előző évekhez képest csökkent az idelátogatók száma.
Én ezt saját vállalkozásomban is érzem, hiszen a szálloda kihasználtsága 10-15 %-kal csökkent. Örvendetes dolog és bíznunk kell a termálfürdő fejlesztésében. Ennek tulajdonítom, hogy a Tengerszem Kemping apartmanjának a vendégforgalma, ha nem is sokkal, de 5-6 %-kal növekedhetett. Egy nagyon szép termálfürdő fogadta ebben az évben az ideérkező látogatókat és bízom benne, hogy ez a szám tovább fog növekedni.

Felgyorsultak az események, vége van a turistaszezonnak viszont az adminisztrációs évben még egy nagyon intenzív munka előtt állunk – pl. most napokon belül be kell adnunk a turisztikai desztinációs menedzsment keretében készülő pályázatunkat.
Finomítani kell az egyesület dolgait is, most a legfontosabb az, hogy az alapszabályt át kell fésülnünk, pontosítani kell, és a jelennek megfelelően át kell dolgoznunk, hogy mindenféle szempontból megfeleljen ennek a pályázatnak.


 

Cziczer Katalin
/2009.10.02./
 

15 éves a Zempléni Településszövetség

        
            

2009. szeptember végén Mádon tartott ünnepi közgyűlést a Zempléni Településszövetség, amelyen a szövetség 15 éves fennállásáról emlékeztek meg. Településünket Aros János alpolgármester képviselte, aki Sárospatak szövetségi tagságát nagyra értékeli…
 


Aros János


Májer József

-

Sárospatak város több különböző szövetségnek, köztük országos szövetségeknek is a tagja, de bátran állíthatom, hogy az idén 15 éves születésnapját ünneplő Zempléni Településszövetség az, ahol leginkább jól érezzük magunkat, hiszen úgy érezzük, hogy ez a szövetség nem csak arra jött létre, hogy a tagsági díjakat beszedje, esetleg évente egyszer-kétszer találkozzunk, hanem itt valóban komoly munka folyik.

Ennek a munkának az eredménye látható, és láthattuk az elnök úr által bemutatott filmben is, hogy a térség települései végig, a történelem során is példát mutattak, ha baj volt, akkor vezették az országot, és így van ez most is. Láthattuk Komlóska polgármesterének a kisposták visszaállításával kapcsolatos kezdeményezését, láthattuk Szerencs kistérsége településeinek a kezdeményezését a szociális segélyekkel kapcsolatban, vagy ne menjünk messzire, láthattuk szintén ebben az évben két zempléni kistérség kezdeményezését a Nemzeti Zarándoklattal kapcsolatban.
Gyakran találkozunk - az elnökség tagjai - és mindig úgy érzem, hogyha baj van, akkor mindig vannak a településszövetség tagjai között, akik segítő kezet nyújtanak a bajba került településnek és teszik ezt úgy, hogy mindenféle politikától távol tartják magukat. A településszövetség keretein belül található tagtelepülésekkel mindig egymás szemébe tudunk nézni, akkor is, hogyha bármilyen önálló cselekedetre vagy döntésre van szükség. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy tagja lehet Sárospatak ennek a szövetségnek és bízom abban, hogy nagyon nagy dolgokat fogunk tudni - mi így együtt - véghezvinni.

A Zemplén Településszövetség még valamikor a 90-es évek elején indult útnak, 1994. szeptember 22-én 28 település alapította meg Taktaszadán – emlékezett vissza Májer József, a településszövetség elnöke a kezdetekre…

Az első időszak - mármint a 90-es évek első időszaka - valahogy azt az érzést hozta mindenkibe, hogy azt csináljuk a mi falunkkal, a mi városunkkal, ami nekünk jó - és a közös gondolkodás a háttérbe szorult. Egy idő után pedig az emberek éhesek lettek az információra, a barátkozásra, a kollégák találkozására. Akkor azt mondtuk, hogy próbáljuk meg, egy olyan civil szervezet életre hívását, ami túllép a pártpolitikák napi kérdésein és a zempléni emberek érdekében, a zempléni önkormányzatoknak információcseréjének segítését szolgálja. Hozzunk létre egy olyan teret, ahol ez egy ilyen laza közegben, szövetségi formában működhet. Azt gondolom, hogy ez a 94-es év jól sikerült és egyik legnagyobb értéke, erénye ennek a Zempléni Településszövetségnek maga a 15 év. Ezzel azt akarom mondani, hogy 15 évig az önkormányzatok, a települések, a magánszemélyek magukénak érezték a szövetséget, soha nem volt a szövetség léte veszélyben.
Természetesen, mivel említettem, hogy nem pénzosztó hely a Zempléni Településszövetség, ki-ki a maga látószöge szerint nézi ezt a kérdést, de úgy látom, és a mai ünnepi közgyűlés is abban erősített meg, hogy a tagok nagyon együtt akarnak maradni. Picit az ajtón kívül akarják már tudni a politikát és azt szeretnék, hogy valóban, itt a Zemplén térségben megfogalmazódó ügyek, problémák – kistelepülések segítése, egymás kezének a megfogása - legyen az alapcélkitűzés, az alapgondolat.


 

Törő Gábor
/2009.10.02./
 

 

Felhívás!

 

        
            

Szemtanúk jelentkezését várja a rendőrség, azzal a balesettel kapcsolatban ami 2009. szeptember 26-án 15 óra 10 perckor történt a 37-es számú főközlekedési úton a Hercegkúti bekötőútnál – küldte a felhívást Ladics Tamás, rendőr hadnagy közlekedési fővizsgáló…

  
 


Ladics Tamás

-

Egy ismeretlen személy, ismeretlen forgalmi rendszámú gépkocsival Sárospatak irányából közlekedett Miskolc irányába. A 62 km szelvénynél egy jobb ívelésű útkanyarulatba beérve nem tett eleget jobbra tartási kötelezettségének, minek következtében a menetiránya szerinti bal oldali forgalmi sávba áthaladt, ahol egy szemből, szabályosan közlekedő gépkocsival érintőlegesen összeütközött, majd megállás nélkül Miskolc irányába haladva elhagyta a helyszínt. 

A balesetet okozó és a helyszínt megállás nélkül elhagyó gépkocsi egy metál szürke színű  Fiat Ducato kistehergépkocsi, ami hosszított és magasított felépítményű és feltehetően a baleset következtében megsérült a bal oldali külső visszapillantó tükre és a tükör melletti bal oldalsó ablaküveg. 

Kérjük, hogy akik a balesettel kapcsolatban valamilyen érdemleges információval rendelkeznek, azok jelentkezzenek a Sárospataki Rendőrkapitányságon vagy hívják a 06/47 513-030 telefonszámot.


 

Cziczer Katalin
/2009.10.01./
 

 

Új reumatológus szakorvos áll munkába Sárospatakon

 

        
            
 
 


Keresztúri Ferencné

-

Tájékoztatjuk Kedves Betegeinket, hogy október 1-től a reumatológia szakrendelésen Dr. Szabó Judit reumatológus szakorvos munkába állása miatt a rendelési idő az alábbiak szerint változik – küldte a tájékoztatását Keresztúri Ferencné, a Rendelőintézet igazgatónője…

Hétfő, Szerda 8,30-16-ig Dr Csontos Csaba,

Kedd, Csütörtök 8,30-14,30-ig Dr.Szabó Judit reumatológus szakorvosok várják kedves betegeinket.

Kérjük ennek megfelelően vegyék igénybe az egészségügyi ellátást. Reméljük, hogy a rendelési idő bővítésével csökken a várakozási idő, és minden beteg időben megkapja a szükséges ellátást.


 

Törő Gábor
/2009.10.01./
 

 

Közületi mosoda nyílik Sárospatakon

 

        
            
 
 


Kék Tamás

-

Örömmel számolunk be róla, ha a mai, nehéz gazdasági helyzetben Sárospatak valamelyik vállalkozása fejlesztést végez, vagy bővíti a tevékenységi körét. Ez történt most a Kék és Társai Kft –nél, akik sikerrel pályáztak az ÚJ Magyarország Fejlesztési Terv keretében, s pályázatukban komplex mosodai szolgáltatás nyújtását tűzték ki célul – tudtuk meg Kék Tamástól, a kft ügyvezető helyettesétől…

A mosoda beindításával A Kék és Társai Kft. a környező szállodáknak kíván egy magas színvonalú versenyképes szolgáltatást nyújtani a cég telephelyén, a Dorkói út 1. szám alatt.

Az 5 178 720 Ft összértékű beruházást 3 020 920 Ft-tal támogatta a Magyar Gazdaságfejlesztő Zrt. A tervekben szerepel a fejlesztés folytatása, amely a későbbiekben jelentős létszámbővítést eredményez. Jelen pillanatban a gépek próbaüzeme és a lehetséges partnerek felkeresése folyik.


 Cziczer Katalin
/2009.10.01./
 

 

Nemzetközi diákcsapatot segédkezett a Tengerszem rendbetételénél

 

        
            

Az Újbástya Rendezvénycentrum 2009. szeptember 11-21 között harminc fiatalt fogadott a Fiatalok Lendületben Pályázati Program keretében. Az öt diák és egy felnőtt kísérőből álló csapatok Szatmárnémetiből, Kassáról, Krosnoból és Rodostóból érkeztek. Az itt töltött időről Siska Tamás, a Rendezvénycentrum igazgatója számolt be…
  
 


Siska Tamás

-

A sárospataki diákokat a Református Kollégium Gimnáziumának csapata képviselte. A program a környezetvédelem témakörére épült. A szakmai előadásokon, kerekasztal beszélgetéseken és játékos vetélkedőkön kívül a diákok megismerkedhettek Sárospatak nevezetességeivel és egymás országának kultúrájával, sőt a Tengerszem környékének rendbetételében is segédkeztek.

Az itt töltött időt jól kihasználva Európai Uniós ismeretekkel gazdagodtak, a csapatmunkát igénylő feladatok és a kikapcsolódást szolgáló közös programok elősegítették a barátságok kialakulását. A közös munka lezárásaként az aszúünnepen közös produkcióval léptek fel, egy fotókiállítást és egy élménybeszámolókkal és fényképekkel teli kiadványt készítettek.

Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni Dr. Hörcsik Richárd polgármester úrnak, Aros János alpolgármester úrnak, Hajdu Imre tanácsnok úrnak, Vozdvizsenszkij Vagyim tanár úrnak és a Református Kollégium Gimnáziuma diákjainak a program sikeres lebonyolításához nyújtott segítségüket.


 

További fotók >>>                      További fotók >>>

/2009.10.01./
 

 

Új tánccal bővült a Bodrog Néptáncegyüttes repertoárja

 

        
            

A Bodrog Néptáncegyüttes részére új koreográfia készült el az elmúlt hétvégén. Az együttes vezetői fontosnak tartják, hogy a táncosok újabb és újabb táncokat sajátítsanak el, a repertoár folyamatosan megújuljon, hiszen így mindig színes, új műsort láthat tőlük a közönség – számol be a feladat sikeres teljesítéséről Darmos István, az együttes vezetője…
  
 


Kis Demeter Erika és
Kis István

-

Kis Demeter Erika és Kis István az erdélyi Harangláb település táncait tanította az együttesnek, s ebből a táncanyagból készült el most a koreográfia. Az alkotópáros a budapesti Bem Együttes művészeti vezetői, régebben hivatásos táncosként tevékenykedtek a Háromszék Együttesben, Sepsiszentgyörgyön. A Küküllő-mente falvai - így Harangláb - tánchagyományának kiváló ismerői.

Vendégkoreográfusokkal a munka mindig hosszú folyamat, mert egy-egy hétvégén találkozunk, utána az általuk megtanított táncokat, vagy elkészített koreográfiarészeket hetekig gyakoroljuk, mire újra találkozunk, és tovább tudunk haladni.

Maga az elkészült mű egy aratóbál szokásait dolgozza fel, s kapcsolódnak hozzá virtuóz férfitáncok, különleges ritmusvilágú páros forgatós, és friss. E táncanyag nem egyszerű, elsajátítása sokat fejlesztett a táncosok technikai tudásán, s az alkotók szuggesztív személyisége, és rendkívüli lendülete is nagy hatással volt az együttes tagjaira. A munka a hétvégén nem zárult le, hiszen nagyon sokat kell még gyakorolnunk az új táncot, míg színpadra léphetünk vele, ez lehet, hogy már ez évben megtörténik, de főleg az együttes 2010-es műsorain láthatja majd a közönség.


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2009.10.01./