Ön jelenleg a sarospatak.hu archívumát olvassa. A lapok legutolsó frissítése 2014. október 31. Az aktuális honlap eléréséhez klikkeljen ide!
SÁROSPATAK Aktuális - üres lap ( kéthasábos )

Archív
2010. január

Romhányban ünnepeltünk

 

        
      

Romhány község önkormányzata a Rákóczi-szabadságharc romhányi csatájának 300. évfordulója tiszteletére országos történelmi versenyt hirdetett – küldték a tudósítást Császár Erika és Kanyóné Preszoly Ibolya felkészítő tanárok...
 
 


Császár Erika

 

A verseny kétfordulós volt. A szóbeli vetélkedőre az írásbeli feladatmegoldások eredménye alapján kerültek be a csapatok. Január 22-én az országból 10 csapat, a határon túlról 3 csapat mérhette össze a tudását.

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola fiúcsapata II. helyezést ért el (0,5 ponttal maradtunk el az I. helyezettől).
A csapat tagjai: Götz Máté 8.d, Matisz Ádám 8.d, Rák Szabolcs 8.d osztályos tanulók. Az írásbeli forduló eredményeihez hozzájárultak Papp Dávid 8.d, Popik Mihály 8.d és Pásztor Tamás 6.d osztályos tanulók, akik korabeli motívumokkal díszítették a városunkról elkészített albumunkat. Póttag: Melles Károly 7.a osztályos tanuló. A csapat felkészítő tanárai: Császár Erika, Kanyóné Preszoly Ibolya.

Szeretnénk köszönetet mondani iskolánk mindazon dolgozóinak, akik munkájukkal hozzájárultak csapatunk szép helyezéséhez, valamint külső segítőinek: Gombos Leventének (Levi Foto) és a Rákóczi-vár dolgozóinak.
Külön köszönetet érdemelnek a romhányi szervezők, akik nagyon színvonalas rendezvénysorozattal ünnepelték meg ezt a történelmi évfordulót.


Kanyóné Preszoly Ibolya

 

További fotók

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2010.01.31./
 

Felvételi a Refiben

 

        
   

A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona 2010. január 23-án tartotta a központi írásbeli felvételi vizsgákat a továbbtanulni vágyó 8. osztályos tanulók számára - nyilatkozta Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó, igazgató...
 
 


Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó

 

A 9.30-kor kezdődő tájékoztató után az iskola I. és II. emeleti tantermeit az izgalommal teli diákok töltötték meg, míg az aggódó szülők a földszinti tantermekben várakoztak. Míg a diákok az írásbeli vizsgák feladatainak megoldásával küzdöttek, addig az iskolavezetés tagjai az érdeklődő szülők kérdéseire válaszoltak. A vizsgázó diákok első visszajelzései azt mutatják, hogy a matematikai feladatlap jobban megdolgoztatta őket, mint a magyar nyelvi feladatlap, ám reménykedve várják a folytatást: a szóbeli elbeszélgetést.
A felvételi eljárás részét képező szóbeli elbeszélgetésekre a 9. évfolyamra jelentkező tanulók számára 2009. február 22-én 9.00 órától, míg a 6 évfolyamos gimnáziumi képzésre jelentkezők számára 2010. február 23-án, 14.00 órától kerül sor. A felvételről szóló végleges értesítésre azonban 2010. április 26-ig várniuk kell!

Református gimnáziumunk igyekszik megfelelni a XXI. század elvárásainak és kihívásainak, s bár ez manapság nem könnyű feladat, mi erőt merítünk az ősöktől reánk hagyományozott örökségből: oktató-nevelőmunkánk keresztyén értékrenden alapul.
Képzési rendszerünkben az angol és német nyelv emelt szintű oktatása kiemelt helyet kap.


 

20 éve magyar-angol két tanítási nyelvű képzés is folyik gimnáziumunkban. Továbbra is nagy az érdeklődés e képzési forma iránt. Az itt tanulóknak ez az oktatási forma lehetőséget biztosít arra, hogy tanulóink az érettségi vizsgával egyidejűleg – az előírt feltételek teljesítésével - megszerezzék angol nyelvből a felsőfokú nyelvvizsgát. Az emelt szintű biológia-kémia, matematika és informatika osztályainkban a reál tárgyak iránt érdeklődők tanulhatnak.

Az emelt óraszámú tantárgyakon kívül minden diáknak lehetősége van választani abból a hetente mintegy száz órában folyó délutáni tehetséggondozó, felzárkóztató vagy olyan egyéb foglalkozás közül, amelyek elősegítik tanulóink harmonikus testi-lelki-szellemi fejlődését, jellemük, ízlésük, kommunikációs-képességeik fejlődését, hitbéli erősödésüket, érzésviláguk gazdagodását. (Pl.: bibliakörök, egyházi ének, gazdasági ismeretek, rádiós szakkör, énekkar, DÖK stb.)
Az átlagosnál igyekszünk többet nyújtani diákjainknak tudásuk elmélyítésében és személyiségük fejlődésében, ám igényesek is vagyunk velük szemben: következetes szigorral, de krisztusi szeretettel. Kipróbált ismeretanyagot és értékrendszert közvetítünk, bevált módszerekkel.
Kossuth, Szemere, Kazinczy, Móricz és még sok jeles történelmi és irodalmi személy iskolája ma is próbál a nagy elődökhöz méltó utódokat nevelni.

Az elmúl évek tapasztalatai azt mutatják: van okunk reményre, tanulóink évről-évre szebb és szebb eredményeket érnek. Öröm számunkra, hogy az egyetemeken, főiskolákon továbbtanuló diákjaink helytállása, szakmai felkészültsége , a tantestületmunkájának elismeréseképpen mára gimnáziumunk már három magyarországi egyetemmel kötött együttműködési szerződést, alakított partneri kapcsolatot, így is segítve a végzős diákok pályaválasztását: Debreceni Egyetem, Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kara és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Iskolánk várja mindazok jelentkezését, akik jelenleg hatodikos vagy nyolcadikos diákok, s nem csupán egyetemre, főiskolára akarnak bejutni, hanem az is fontos számukra, hogy keresztyén-nemzeti elkötelezettségű, az emberi értékekre komolyan figyelő közösségben töltsék el életüknek egyik legfogékonyabb, legmeghatározóbb négy, öt vagy hat évét.

Kérjük, kövessék figyelemmel iskolánk életét iskolánk honlapján, a www.reformatus-sp.sulinet.hu oldalon. Itt a legfrissebb hírekkel, tájékoztatókkal, esemény naptárral találkozhatnak.

További fotók

 Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma
/2010.01.31./
 

Idén nő a közhasznú munkások és foglalkoztatóik száma is

 

        
             

A tavalyi évhez képest változás történt, hiszen tavaly még kevesebb foglalkoztató intézmény kapcsolódott be a közcélú foglalkoztatásba itt Sárospatakon, legalábbis a tavalyi terv készítése során. Év közben viszont újabb foglalkoztatók kerültek be és velük kibővülve készül el az idén a közfoglalkoztatású terv, amelyet 2010-re vonatkozóan február 15-ig kell elkészíteni. Ennek a véleményezése történt itt a szociális kerekasztal megbeszélésen – tudtuk meg Rák Józsefné, igazgatási irodavezetőtől…
 
 


Rák Józsefné

Oláh József

 

A foglalkoztatottak létszámát tekintve is van bővülés, mint ahogy említettem az intézmények számát tekintve is. Beléptek tehát újabb szervezetek, egyesületek, gazdálkodó szervezetek is, hiszen tavaly, év közben módosult a szociális törvény, amely eléggé tág teret biztosít már a közcélú foglalkoztatásra. Tehát az volt a módosítás célja, hogy minél szélesebb körben lehessen foglalkoztatni a közcélú dolgozókat. Ennek megfelelően emelkedett RÁT-osok száma, hiszen őket foglalkoztatjuk közcélú munka keretében.

A tavalyi évben a tervezés nehézsége abból adódott, hogy az első év volt, amikor ilyen volumenű tervet kellett készíteni, az volt - én úgy gondolom - a tanulóév. Tapasztalatokat gyűjtöttünk, amelyeket most fel tudtunk használni az idei terv készítése során. Nyilván bővült a terv is, hiszen az idei terv már tartalmazza a tavalyi év tapasztalatait is, tehát szerepel benne rövid szöveges és táblázatos tájékoztató arról, hogy 2009. évben hogyan valósult meg Sárospatakon a közcélú foglalkoztatás - hiszen ez is érdekli a képviselőtestületet - és ezzel párhuzamosan megjelenik az idei közfoglalkoztatási terv is ebben az anyagban.

Nagyon fontos az önkormányzat szempontjából, hogy foglalkoztassuk mindazokat az embereket, akik erre rászorulnak – tette hozzá Oláh József, a Szociális Bizottság elnöke - hiszen a törvény lehetőséget adott arra, hogy a RÁT-osokat közfoglalkoztatás keretében az önkormányzat foglalkoztassa…

Motiváljuk ezeket az embereket – akik hasznos munkát végeznek - hiszen muszáj visszaszoktatni őket az élet mindennapjaiba, hogy munkával keressék meg a mindennapi betevőjüket, ne pedig otthon segélyre várva és üljenek.

Önkormányzatunknál több mint 600 RÁT-ost regisztrálunk 2010. év elejéig. Ebből több, mint 200 fő volt, akit közfoglalkoztatásban tudott az önkormányzat különböző intézményeknél foglalkoztatni, amiért ők munkát végeztek és munkabért kaptak nem pedig segélyt.


 

Törő Gábor
/2010.01.31./
 

Győzelem a játékos ügyességi csapatbajnokságon

 

        
      

Ebben a tanévben is megrendezésre került a diákolimpiai játékos ügyességi csapatbajnokság az I - II. kcs. tanulóknak. A verseny az Árvay József Gyakorló Általános Iskola tornacsarnokában zajlott...

A körzetből két iskola nevezett: a házigazdák és a Zempléni Általános Iskola és Óvoda Vámosújfalui Tagiskolája. A változatos feladatokat nagyon sportszerűen, jó hangulatban teljesítették a versenyzők. Az első helyet iskolánk tanulói szerezték meg, így a megyei döntőben az Árvay csapata képviseli a várost és körzetét Ózdon, február 4-én.

Csapattagok: Kalocsai Attila 3. b, Hornyák Levente Zsolt 2. b, Molnár Csaba Szabolcs 3. b, Botos Zsolt 3. b, Dékány Kolos 3. a, Balogh Krisztián Gábor 3. a, Gönczfalvi Gábor 5. a, Hochvárt Bence 4. a, Varjas Marcell 4. a, Kardosi Karina 3. a, Mudróczki Fanni 3. a, Ardó Réka 3. a, Tóth Tamara 3. a, Bánóczi Regina 4. a, Vajóczki Karolina 3. b, Kardosi Blanka 5. b, Kiss Boglárka 5. a, Csordás Dóra 4. a.
Gratulálunk mindenkinek!

 


További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.01.31./
 

Új vállalkozóval működik tovább a Hild téri Optika

 

        
         

Ez az üzlet mindig is Optika volt, és amikor megüresedett akkor úgy gondoltam, hogy mindenképpen élni szeretnék ezzel a lehetőséggel – mondta Szabó János látszerész, aki a Hild téri Optika üzletet a továbbiakban üzemeltetni fogja…
 
 


Szabó János


Dr. Hörcsik Richárd

 

A szerencse és a véletlen is segített ebben. Valamikor 17 évvel ezelőtt kezdtem a tanulmányaimat itt Sárospatakon és most ugye konkurense lettem volt tanítómesteremnek, de biztos vagyok abban, hogy mindenképpen békésen fogunk egymás mellett dolgozni. Sok optika van, de mindenki egy kicsit más szolgáltatást próbál előtérbe helyezni, valaki az árakkal, valaki a minőséggel, valaki a szolgáltatásainak a széles skálájával próbálja megnyerni a vevőket, a leendő ügyfeleket.

Én úgy gondolom, hogy a 17 éves szakmai múltam talán lehetőséget ad arra, hogy itt hosszútávon megvesse a cég a lábát, és akkor mondhatom azt zempléni látszerészként, hogy Szerencs, Sátoraljaújhely után most Sárospatakon is ez az üzlet remélhetőleg hosszútávon biztosítja majd a lakosok szemüveg, napszemüveg és kontaktlencse ellátását.
Ma már egy igazi Optika szemvizsgálattal kezdődik, vagy azzal ér véget. Nálunk szem szakorvos és opometrista is fog vizsgálni, kialakítottuk erre a megfelelő helyiséget, a megfelelő gépek rendelkezésre állnak, hetente valószínűleg két alkalommal, szerda és pénteki napokon szemvizsgálattal tudunk az érdeklődők rendelkezésére állni, ebben benne van a szemüveg, illetve a kontaktlencse vizsgálat is.

Dr. Hörcsik Richárd polgármester, aki minden munkahelyteremtést és minden szolgáltatásbővítést örömmel üdvözöl, ezúttal is ott volt az avatáson…

Ebben a gazdasági helyzetben, amikor Zemplén-szerte és így Sárospatakon is sok vállalkozás szűnik meg, meg kell becsülnünk minden olyan vállalkozást, amely munkahelyeket teremt a városban. Szabó János visszatért Sárospatakra, hiszen 17 évvel ezelőtt itt kezdte működését. Örülök annak, hogy ő most vállalkozásának egy részét itt folytatja Sárospatakon.

Aki munkahelyeket tart meg a városban, annak az önkormányzatnak minden segítséget meg kell adni, ráadásul azoknak is, akik új munkahelyeket teremtenek. Ezért határozta el a város vezetése, hogy ebben az évben a kommunális adót megszűntetjük, ezzel is elő próbáljuk segíteni a város anyagi terheinek a csökkentését, bízva abban, hogy ez munkahelyek megtartását jelentheti Sárospatakon.
Reméljük, hogy ez a vállalkozás is életképes lesz, mint ahogy más városokban Szabó János vállalkozásai azok, hiszen új termékekkel és új szolgáltatásokkal jelenik meg a piacon. Ehhez sok sikert kívánok!


 

További fotók

Kistóth Karolina
/2010.01.30./
 

Nyílt nap a Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolájában

 

        
   

Szerda reggel a csengőszó után nemcsak a diákok ültek be az Árvay osztálytermeibe, hanem azok a kedves szülők is, akik elfogadták a pedagógusok meghívását. Izgalommal és örömmel készültek a gyerekek és a tanítók, tanárok erre a napra, mert szerették volna bemutatni az intézményben folyó sokoldalú oktatási és nevelési munkát, az iskola belső életét, mindennapjait- - nyilatkozta Baranyi Józsefné – Ilike néni...
 
 


Baranyi Józsefné

 

Különleges, tapasztalatokban és élményekben gazdag volt ez a nap mindenki számára. „Nagy volt az érdeklődés az alsó és felső tagozatban egyaránt. Sok osztályterem zsúfolásig megtelt. Ezen a napon egy-egy tanítási óra olyan volt, mint egy nyitott könyv, a szülők személyesen tapasztalhatták meg az órák hangulatát, figyelhették gyermekeik és tanítóik közös munkáját.

A nyílt napon találkoztak a leendő elsős tanító nénik az óvodásokkal és szüleikkel. A kisgyermekek örömmel „kóstolgatták” milyen iskolásnak lenni, élvezték az órákon folyó izgalmas játékokat, feladatokat.”
Köszönjük minden érdeklődő megtisztelő látogatását!


 

További fotók

Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskola
/2010.01.30./
 

Megyei úszó diákolimpia Ózdon

 

        
         

Január 18-án Ózdon rendezték meg az I-II. korcsoportos (6-10 évesek) tanulók megyei diákolimpiáját úszásból. Városunkat szinte csak a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola képviselte – nyilatkozta Sontra László, testnevelő…
 
 


Sontra László

 

Sajnos a leány váltó nem tudott kiállni betegség miatt. Az eredmények szerények lettek, de hogy ettől az évtől beindult az úszó DSE, sok pici gyerek bontogatja szárnyait. Reméljük, jövőre már megmutatják farkaskörmeiket is. Tisztesen helyálltak tanulóink. Több gyereket elkísértek szüleik is. Köszönjük a szurkolást, a bíztatást.
A következő eredmények születtek:
50 m fiú hát, II. korcsoport
11. hely - Gulyás Péter 4.a

50 m leány hát, II. korcsoport
11. hely - Perényi Júlia 4.a

50 m leány mell, II. korcsoport
14. hely - Perényi Júlia 4.a

50 m fiú gyorsváltó, II. korcsoport
8. hely - Csizmadia István 5.b, Gulyás Péter 4.a, Nádaskai Dénes 4.b, Sárosi Simon 4.a
Az 50 m leány, mell, I. korcsoportban Szabó Eszter 3.a osztályos tanulót szabálytalan forduló miatt kizárták. Gratulálunk minden versenyzőnek!

Február 8-án Miskolcon lesz a III-IV. korcsoportos döntő, ahol érmeket várunk. Nagy létszámú csapatunk lesz, így reméljük az érmek száma is sok lesz.


 

További Szabó András - fotók >>>  

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2010.01.30./
 

A Rákóczi család és Sárospatak – előadás a könyvtárban

 

        
         

Itt élünk Sárospatakon, amiről mindenkinek a Rákóczi-vár, és azon keresztül a Rákóczi család jut az eszébe, ezért nagyon jó választásnak tartjuk, hogy A Művelős Háza és Könyvtárában most induló sorozat első előadása éppen a Rákóczi családdal foglalkozott, Dr.Tamás Edit muzeológus előadásában. Magáról a sorozatról Kövér Sándorné, a Könyvtár vezetője számolt be…
 
 


Kövér Sándorné

 


Dr. Tamás Edit

 

A mai nap több szempontból is jelentős, hiszen egyrészt ezzel az előadással kezdtük meg a könyvtár 2010-es eseménysorát felnőttek számára, másrészt pedig nagyon jelentős szempont az is, hogy a TÁMOP pályázat keretében lehetőségünk nyílik egy olyan rendezvénysorozat létrehozására, ami a legkisebbektől – az óvodásoktól - kezdve a felnőtteken át, a nyugdíjas korosztállyal bezárólag mindenkit felölel. Ennek az első, nyitórendezvénye volt a mai.

Hogy miért is ezt a témát választottuk? Ennek szintén két vonatkozása van. Az egyik, hogy az idén ünnepeljük Lorántffy Zsuzsanna születésének 110. illetve halálának 350. évfordulóját. Nagyon sok szó fog még esni - biztos vagyok benne - az idén Lorántffy Zsuzsannáról és koráról. A másik pedig, ami számunkra szintén nagyon fontos szempont, 10 éve vettük föl Zrínyi Ilona nevét, ekkor jött létre a Zrínyi Ilona Városi Könyvtár. Igaz, hogy két éve egy szervezeti átalakulás következtében összevontak minket A Művelődés Házával, de a köztudatban sokan még mindig Zrínyi Ilona Városi Könyvtárnak ismernek bennünket - és ennek is szerettünk volna adózni a mai előadás megrendezésével.

Az előadásom elején igyekeztem vázlatosan megfogalmazni, hogy a Rákóczi család különböző személyiségei mit is hagytak Sárospatakra – kezdte előadásának összefoglalást Dr.Tamás Edit, a MNM Rákóczi Múzeumának muzeológusa…

Ugyan nem pataki birtokos volt Rákóczi Zsigmond, de fiatal korában megfordult a sárospataki várban és örökül hagyta a patakiakra és az egész magyarságra a vizsolyi bibliát, melynek kiadásában a legfőbb támogató volt.
I. Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsanna idejében emelkedett a Rákóczi család az európai fejedelmi családok rangjára és ekkor ismerték meg Sárospatakot és a Rákócziakat Európa- szerte. Ez tette lehetővé, hogy majd a kisebbik fiuk egy európai királylányt kapjon feleségül. Ez az időszak a Rákóczi időszak, amikor a Sárospataki Református Kollégium is európai rangú iskolává emelkedik, hiszen akkor tanít itt Comenius, akit a Rákócziak hívtak ide Sárospatakra. I. Rákóczi Ferenc időszakára esik a Wesselényi-féle összeesküvés, amely második szakaszának tárgyalásai itt Sárospatakon voltak. Ez az a része a várnak, amelyet legtöbben ismernek Sárospatak kapcsán, ők a várban a Sub Rosa termet keresik - tehát itt egy országos jelentőségű esemény zajlott ebben az időszakban.
A II.Rákóczi Ferenc vezetette szabadságharc időszakában, az 1707-et követő években, a szabadságharc egyik politikai központjaként tekinthetünk a városra, mivel itt zajlott az 1708-as Sárospataki Országgyűlés.
Láthatjuk tehát, hogy a pataki és a Rákóczi együttélés hihetetlenül sok szálú volt a város történetében, másrészt pedig a református Rákócziak - tehát Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsanna - időszakában Sárospatakon is a reformátusok legnagyobb támogatójaként tekinthetünk rájuk. Báthory Zsófia és Zrínyi Ilona időszakában pedig a katolikus egyház megerősödésének vagyunk tanúi, viszont a katolikus egyházhoz és a katolikus vártemplomhoz II. Rákóczi Ferenc is ragaszkodott.
                                                     


 

 További fotók>>>

  Törő Gábor
/2010.01.30./
 

MEGYEI BAJNOKOK A SUSI-s LÁNYOK

 

        
         

Megyei bajnokságot nyertek a SUSI-s lányok az 1998-1999-es kézisek 2010. január 17-én Ózdra látogattak, azért, hogy az ADIDAS Bajnokság Megyei döntőjének első fordulóját lejátsszák . Az izgalmas mérkőzéseken , remek játékkal lettek- Papp József tanítványai – elsők, és ezzel bejutottak a régió döntőbe...
 
 


Papp József

Punyi Gyula

 

Sajnos a csapat egyik tagjának – az éles küzdelemben – eltört a karja. Bajzáth Emesének jobbulást kívánunk!

Eredmények:
Mezőnagymihály SE – SUSI 5:6
SUSI - Ózd Lóczi DSE 8:4
MISKOLCI SPORTISKOLA - SUSI 7:10

AZ 1999-es fiú labdarúgók 2010. január 17-én Füzesabonyban vettek részt egy 12 csapatos nemzetközi tornán. A csapat főleg 2000-es gyerekekből állt, mivel az idősebbekből többen sérüléssel bajlódnak. A csapatnak erősnek bizonyult a mezőny, hiszen nem jutottak tovább a csoportból, ráadásul a későbbi tornagyőztes is az ő csoportjukból volt ( Debrecen). Punyi Gyula edző szerint a küzdeni tudással nem volt baj, csak a mutatott játékkal, igaz valamennyi csapat egy évvel idősebb volt.

Eredmények:
Sárospatak SUSI – Salgótarján 0:4
Sárospatak SUSI – Görög Focisuli 0:3
Sárospatak SUSI - Olasz Focisuli 1:3

A SUSI 1999-2000-es labdarúgó csapatát az a megtiszteltetés érte, hogy az ÁVG-ben lebonyolított I. DON PATYA PIZZÉRIA VÁROSI TEREMLABDARÚGÓ TORNÁN bemutató mérkőzést játszhatott a CIGÁND SE 1998-ban született csapata ellen. Egyébként a tornát a sárospataki SOCCER TEAM nyerte.
 


 

SUSI
/2010.01.30./
 

Élet a világ tetején

 

        
         

Nagy érdeklődés kísérte a Világjárók Klubjának soron következő programját, amely keretében Vadkertiné Kőrössy Anna Nepálról és Himalájáról tartott kiállítással egybekötött, vetítettképes előadást „Élet a világ tetején” címmel.
 
 


Vadkertiné Kőrössy Anna

 

Az ismertető Nepál 1800 méter magasan fekvő fővárosával, Kathmanduval kezdődött, ahol a résztvevők megcsodálhatták a nepáli építészet emlékeit, majd felkereshették Pasupatinath szent halottégetőjét, ellátogathattak olyan királyi városokba, mint Bhaktapur, Patan és Kirtipur.

Az út Dél-Nepálban, terai dzsungelének mélyén, a Royal Chitwan Nemzeti Parkban folytatódott. A dzsungel világával való ismerkedés után a következő úti cél Pokhara, a Himalája-túrák központja volt, ahol a klub látogatói gyönyörködhettek a 8000 méteres hegyekben, és szinte megérinthették a Mont-Everest hófedte csúcsát. Közben a vendégek hallhattak egy távoli világ életéről, szokásairól, kultúrájáról. Az előadás végén a Maminti Teaház nepáli teakülönlegességeit lehetett megkóstolni, mintegy idézve egy távoli világ hangulatát.

Az előadáshoz kapcsolódó kiállítás február végéig tekinthető meg a Művelődés Háza és Könyvtára épületében.


 

További fotók>>>                              Vetített fotók1>>>                              Vetített fotók2>>>  
          
Kistóth Karolina
/2010.01.29./
 

A Sárospataki Református Kollégium Múzeuma kincsei

 

        
       

Január 19-én az Irodalmi Olvasókör a Sárospataki Református Kollégiumban tartotta meg az első összejövetelét. Vendéglátónk Pocsainé Dr. Eperjesi Eszter, a kiváló lelkész, etnográfus volt, aki néhány évtizede a Múzeum vezetőjeként tevékenykedik - nyilatkozta Halász Magdolna, az Olvasókör elnöke...
 
 


Halász Magdolna

 

Először a Kollégium Múzeuma históriáját hallgathattuk meg. A gyűjteményt a 18. század elején Simándi István, a híres pataki professzor alapította. Egyik külföldi tanulmányútjáról olyan korszerű eszközöket hozott magával, amelyeket a fizika tudománya tanításához, szemléltetéséhez az akkori oktatási intézmények közül elsőként alkalmazott. A szemléltető eszközöket külön helyiségben, a Szertárban őrizték. Példáját követve a Kollégium tanárai Éremtárat, Természetrajzi-, Szépészeti és Műrégészeti Gyűjteményt is alapítottak. Az összegyűjtött értékek, a külföldi, a hazai adományok egy általános gyűjtőkörű egyházi múzeum létrehozását eredményezte. Az 1830-as évektől a Berna-sor épületében jelenleg is működő Múzeum fő gyűjtési területe az iskolatörténet és az egyházművészet. Szívesen fogadják továbbra is az értékes hagyatékokat, a különféle felajánlásokat. A regisztrált dokumentumok száma jelenleg: 28 ezer.

A szerzeményezett értékek között az 1950-es évek faluszeminárium néprajzi anyaga, neves művészek, volt pataki diákok képzőművészeti alkotásai, híres kerámiák, európai országokból származó porcelánok, régészeti leletek, egyháztörténeti műkincsek fellelhetők és kutathatók. Egy-egy tematikus anyagot időszaki kiállításokon mutatják be az érdeklődőknek. Az iskolatörténeti anyag a Berna-sor egyik termében az állandó tárlaton megtekinthető.
A diaképeken a református egyházművészet kincseiből a 16-17. századi úri hímzéses úrasztal terítőket, iparművészeti remekműveket ismerhettük meg. Nagy élmény volt az európai országokból származó néhány gyönyörű ékszerdoboz, porcelánkészlet megtekintése is.
Hálásan köszönjük Pocsainé Dr. Eperjesi Eszter színvonalas, lenyűgöző, szemléletes előadását. Sokszínű áldásos tevékenységéhez, tudományos kutatómunkájához további sok sikert kívánunk!


Pocsainé Dr. Eperjesi Eszter

 

További fotók

Cziczer Katalin
/2010.01.29./
 

Online konferencia a kortárs könnyűzene művelőinek 

 

        
          

A PANKKK és az Irgum-Burgum Rock Klub felhívást tesz közzé amatőr zenekaroknak, koncert szervezőknek arról, hogy a PANKKK szervezésében 2010. február 6-án szombaton 10-18 óráig online interaktív zenei konferenciát rendez amihez a sárospataki Újbástya Rendezvénycentrum konferenciaterméből (Sárospatak, Szent Erzsébet u. 2.) is lehet csatlakozni – küldte felhívást Erdei János, a klub vezetője…
 


Erdei János

 


Az online konferencia szünetében a HÍD-2002 Alapítvány szervezésében meghívott vendégekkel kerül sor a Zempléni Zenészmustra a zempléni amatőr zenekarokért regionális konferenciára 2010. február 6. szombat 12-14 óráig.

Szerinted mi kell ahhoz, hogy egy zenekar befusson? Szerencse? Tudás? Jó háttér? Jó hely? Jó időpont? A Zipkomm célja, hogy ezekre a kérdésekre is választ adjon, ráadásul a hazai zeneipar legaktívabb szereplői mellett több száz sikerre éhes zenekar bevonásával indítsa be a közös gondolkodást és fejlődést.

A PANKKK Programiroda szervezésében 2010. február 6-án (szombaton) a budapesti Gödör Klubban lezajló egész napos Zipkomm országos zenei konferencián a közönség felé is nyitott kerekasztal beszélgetésekre kerül sor a legkülönfélébb témákban. A rendezvényen minden érdeklődőnek alkalma nyílik, hogy megismerje a legkiválóbb hazai szakemberek véleményét és személyesen is találkozzon zenésztársaival és az iparág képviselőivel
A konferencia online jellegét az adja, hogy Sárospatakon az Újbástya Rendezvénycentrumban is nyomon követhetjük a konferencia eseményeit és a sárospataki helyszínről interaktív módon kérdéseket és véleményeket küldhetünk az Internet segítségével az előadást tartó szakembereknek.

Ezen túlmenően a sárospataki konferencia legfontosabb feladata, hogy összefogja a zempléni amatőr zenekarokat és az iparággal foglalkozó résztvevőket: klubokat, intézményeket, civilszervezeteket.
Szeretnénk közös, együttgondolkodásra hívni a zempléni zenekarokat, hogy a közös lemezkiadás, közös turné szervezésével országosan és nemzetközi színtereken is bemutathassuk a zempléni zenei értékeket.

Megbeszélhetjük közös problémáinkat: milyen módon segíthetünk egymáson a nagy cél érdekében. Célunk, hogy minél több zempléni zenekar arasson sikert a világot jelentő deszkákon.
A konferencia résztvevőit ingyenes büfé és pályázati tanácsdadás is várja.
Bővebb információ Erdei János 06 70 940 17 99
www.pankkk.hu
 


 
A Zipkomm részletes programjában öt témakör szerepel, ezek az alábbiak:

• Tehetségkutatás, tehetséggondozás, A&R
Tervezett kerekasztal résztvevők: Cserteg István (Peron Music Alapítvány), Veress Tamás (Azfeszt fesztivál), Vörös András (BZF Tehetségkutató), Szabó "Zé" Zoltán (producer), Dominus Ákos (Rootes & Routes Tehetségkutató), Sallai Zsuzsa (Music TV talent and music manager), Póka Egon (Kőbányai Zenei Stúdió)

• Zenekari menedzsment és koncertszervezés
Tervezett kerekasztal résztvevők: Vörös András (BPRNR), Horváth Renátó (Fourty Main menedzsment), Deák András Előd (Stage Product), Szász Márk (Parno Graszt), Szalai Attila (Spartak Music menedzsment), Gáncs Andrea (Budapest Bár menedzsment) Szepesi Mátyás (MMM Booking - Óriás, Harcsa Veronika, Yonderboi), Anga Kis Miklós (MMM Booking - Subscribe, IHM, Necksprain).

• Internetes jelenlét, PR, közösségépítés
Tervezett kerekasztal résztvevők: Bodrogi András (Zene360), Gál Róbert (White Monkey Music Distribution), Morcz Fruzsina (Bold Booking & Management), Bucsai Tímea (Warner Music Hungary), Szabó Márton (IWIW), Veszelovszki Zsolt (Port.hu), Biljarszki Emil (Dalok.hu)

• Lemezkiadás, terjesztés, jogdíjak
Tervezett kerekasztal résztvevők: Bérczes Ádám (CLS), Szűts László (Mahasz), Balogh Gyula (Chameleon Records), Czutor Zoltán (Szerzők.hu), György Péter (EMI Publishing), Lovasi András (Megadó Kiadó), Szinger András (Artisjus), Gyimesi László (Előadóművészi Jogvédő Iroda)

• Médiajelenlét
Tervezett kerekasztal résztvevők: Marinka Csaba (Sziget), Sallai Zsuzsa (Music TV), Borcsik Attila (MR2), Bihari Balázs (Presscode), Winkler Nóra Kultúrház), Hegyi György (M1 (NeoFM), Illés Csaba (Bravo, IM)
 

Törő Gábor
/2010.01.29./
 

XXV. Borosi László teremlabdarúgó emléktorna

 

        
          

A XXV. Borosi László teremlabdarúgó emléktorna selejtezőit játszották a hét végén a térség különböző városaiban. A mi csapatunkat a cigándi csoportba osztották be. A cél természetesen a továbbjutás volt – küldte a tudósítást Koscsó István, az STC Baráti Kör elnöke...
 
 


Koscsó István

 

Ez nem volt kis feladat, mivel az első hely megszerzését célozták meg a helyiek is, akik két osztállyal feljebb szerepelnek a bajnokságban és a hazai pálya előnyeit is élvezhették. Most is nagyon sok pataki szimpatizáns kísérte el a csapatot. A résztvevő csapatok a megyei II. osztályban szereplő Bodroghalom, Karcsa, Pácin és Sárospatak, illetve az NB III-ban játszó Cigánd voltak. Mindenki játszott mindenkivel, s a legeredményesebben szereplő együttes jutott tovább a miskolci döntőbe.

Az eredmények időrendi sorrendben:
Karcsa – Sárospatak 4 – 12
Pácin – Cigánd 1 – 8
Bodroghalom – Karcsa 4 – 3
Sárospatak – Pácin 5 – 4
Cigánd – Bodroghalom 3 – 2
Karcsa – Pácin 3-3, büntetőkkel 6 - 7
Bodroghalom – Sárospatak 2 – 4
Cigánd – Karcsa 13 – 2
Bodroghalom – Pácin 11 – 3
Sárospatak – Cigánd 2 – 5


 
Ennek megfelelően a végső sorrend:
1. Cigánd
2. Sárospatak
3. Bodroghalom
4. Pácin
5. Karcsa

Így a továbbjutást jelentő első helynek a hazaiak örülhettek. Gratulálunk nekik, és sok sikert kívánunk a döntőben! A mindent eldöntő utolsó mérkőzésen végig partiban voltunk, s nekünk is megvoltak a helyzeteink, de most nem sikerült kihasználni azokat. El kell ismerni Cigándiak kulturáltan, szépen játszottak és megérdemelten nyertek!

Enyhén keserű szájízzel, de büszkén mondhatjuk, hogy ez a győzelem egy kicsit a miénk is a cigándi csapatban szereplő pataki játékosok miatt. Egyik kedves szurkoló társunk a végén meg is jegyezte: Patak legyőzte Patakot! Külön dicséret illeti a bírókat, korrektül és részlehajlás nélkül fújták a sípot!
Jó iramú mérkőzéseket láthattunk kellemes környezetben a helybeliek vendégszeretete közepette. Szurkolóink a mutatott játéknak és a második helynek is nagyon örültek, és ezt hazaérkezésünk után egy pohár itallal ünnepelték meg. A napot egyik kedves futballistánk és családja meghívásának eleget téve tettük emlékezetessé.

Ezzel a tornával megkezdődött a felkészülés a tavaszi fordulóra. Az első bajnoki mérkőzésre várhatóan március 14-én kerül sor, de addig lesznek edzőmeccsek is. Ezek időpontjairól és helyszíneiről a Patak Honlap eseménynaptárban kapnak az érdeklődők naprakész tájékoztatást!
Gratulálunk! Hajrá Patak!

További fotók

Koscsó István, az STC Baráti Kör elnöke
/2010.01.29./
 

Sárospatakon jól vizsgázott a közmunka program

        

Bizony eleinte nagyon féltünk a közfoglalkoztatástól, hiszen előtte nem voltak tapasztalatok, hogy milyen lesz a gyakorlat, aztán kiderült, hogy nagyon tartalmasan, nagyon jó színvonalon sikerült megvalósítani a tervben foglaltakat – nyilatkozott Saláta László, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke a januári bizottsági ülésükről…
 


Saláta László

 

Féltünk attól is, hogy leamortizálódott munkaerőket fogunk alkalmazni és nem egészen jó színvonalú munkát fognak ők végezni, de kellemes csalódás ért mindenkit, aki foglalkoztatta őket és úgy tűnik, hogy a 2010-es évben meg növekedett azoknak a száma is, akik szeretnék továbbra is - illetve bővített formában -igénybe venni a közfoglalkoztatásban részt vevőket.
150 millió forint értékben végeztek hasznos tevékenységet, ennek 5%-át kellett a foglalkoztatóknak állni, azért mondom, hogy foglalkoztatóknak, hiszen nem csak az önkormányzat foglalkoztatta ezeket a dolgozókat, hanem az önkormányzat többi intézményei, de egyébként civil szervezetek is. Az idén egyéb nagyságrendben 260 millió forint fölött lenne az, az összeg amilyen mértékben szeretnénk foglalkoztatni, ami azt jelenti, hogy mind tartalmában, mind minőségében szeretnénk tovább folytatni ezt a munkát. Van arra remény, hogy ez tovább fog bővülni és más foglalkoztatókat is be fogunk tudni vonni majd később ebbe a munkába.

A bizottsági ülés során kiemelten foglalkoztak azzal a napirenddel is, amely a városban megvalósítandó pályázatokkal foglalkozott.

A pályázatok világát éljük, tudjuk, hogy nagyobb nagyságrendben csak pályázatok útján tudunk a költségvetésen túl hozzájutni olyan pénzeszközökhöz, amelyekkel a város értékeit gyarapíthatjuk. Ezért ezt foglaltuk egy csokorba, a pályázattal kapcsolatos eljárási módokat, a pályázatok rendszerét- ezt őszintén javasolja bizottságunk elfogadásra a képviselő testületnek.


 

 

Cziczer Katalin
/2010.01.29./
 

Három év alatt harmadára csökkent az Állami Számvevőszék által jelzett észrevételek száma

 

        
    

A Zemplén Televízió minden évben beszámol az elmúlt évi tevékenységéről és a következő év terveiről. Az elhangzottak alapján arról kaptunk tájékoztatást - és ez a beszámolóban is megtalálható - hogy az elmúlt évben a két fő tulajdonos által adott támogatások összege az elvárásoknak megfelelő volt - mi 20 millió forintot tudtunk biztosítani – nyilatkozta Feró István, a Pénzügyi Bizottság elnöke…
 
 


Feró István

 

Itt egy probléma volt, ami élesen vetődött fel, ez pedig Kisvárda tulajdonosi, illetve nem tulajdonosi kérdésköre. Megtudtuk azt is - ami lényeges lehet pénzügyileg - hogy a pályázati pénzek elnyerése a 2009-es évben nem volt olyan sikeres. A pályázatokat beadták, nem bírálták el  azokat a pénzeket, amelyekre jogosan vártak. A 2010-es esztendőben ezeknek a bevétele erőteljesebben jelentkezhet, hiszen most már talán elbírálják azokat a pályázatokat, amiket a televízió beadott és ezzel kapcsolatban a pénzügyi bevételei jobban fognak alakulni.
Fontosnak tartjuk viszont, hogy a bevétel 60%-a saját munkából adódik, tehát a tulajdonosok, illetve az önkormányzati támogatások a bevétel 40%-át teszik ki.
Még egy kérdés merül felt a Zemplén TV-vel kapcsolatosan, a digitalizációra való áttérés problematikája. Komoly előkészítési munkák kellenek ahhoz a bizottság véleménye szerint, hogy a 2011. december 31-re a törvény szerint előírtak megvalósuljanak, és ez nem kevés pénzbe fog kerülni. Ennek a kimunkálását kértük a televízió igazgatójától, hogy ebben működjön közre, és minél hamarabb lássák a tulajdonos önkormányzatok, hogy ez mennyi pénzébe fog kerülni a televíziónak, illetve a tulajdonosoknak.

A következő amit kiemelnék, ez a turisztikai területen a magyar szentföld vallásturisztikai projekthez konzorciumi tagként történő csatlakozásnak a napirendje volt. Itt javasoljuk egymillió forintnak a biztosítását ehhez a feladathoz, úgy értékeltük, hogy újszerű turisztikai attrakcióról van szó, és ebbe be kell kapcsolódni, hiszen Sárospatak, ahol Szent Erzsébet, Lorántffy Zsuzsanna éltek, és ami ezeknek a hagyományoknak megfelel, nem nagyon maradhat ki egy ilyen jellegű projektből…

Fontos dolog volt annak a jelentésnek illetve intézkedési tervnek az elfogadása is, ami az Állami Számvevőszék elmúlt évi vizsgálatait összegezte, és napirendi pontként szerepelt a testületi ülés előtt. Itt elkészült az az intézkedési terv, amit az Állami Számvevőszék munkája kapcsán elkészített az önkormányzat és ennek megfelelően fog haladni a továbbiakban. Itt fontos megemlíteni azt, hogy még a korábbi, 3 évvel ezelőtti vizsgálatnál 55 pontban fogalmaztak meg problémákat, ebben az évben ez lényegesen lecsökkent, 18 pont körül van az, amire reagálni kell. Ilyenek például, hogy likviditási tervet kell készíteni a költségvetés elfogadásával együtt, február 15-ig, tehát magyarul, hogyan fogjuk a pénzeszközöket működtetni és az önkormányzat hogyan használja fel ezeket az eszközöket.

Továbbá, az eurós támogatásból létrejött projekteknek a bevétel és kiadási részletes tervét is el kell készíteni, aztán az ellenőrzési tervet is alaposabban kell vizsgálni. Ez már visszautal arra, hogy a 2009. év végén a belső ellenőri munkatervben már ennek szempontjait figyelembe véve készült el az ellenőrzési terve az önkormányzatnak.

Ami szintén lényeges és talán pénzügyileg nem annyira izgalmas, de mindenképpen pénzzel fog járni, ez pedig a pályázatokkal összefüggő feladatok eljárási rendjéről szóló szabályzat jóváhagyása.


 

Törő Gábor
/2010.01.28./
 

Kismértékű díjemelés várható a gyermekétkeztetésben

 

        
          

Nagyon fontos napirendi pontokat érintett a bizottsági ülésünk, melyek közül az egyik családokat érintő előterjesztés volt, a gyermekétkeztetés térítési díjaival foglalkozott – kezdte tájékoztatóját az Egészségügyi és Szociális Bizottság üléséről Oláh József, a bizottság elnöke…
 
 


Oláh József

 

2008 óta nem emelt az önkormányzat térítési díjat. Az egy- és kétforintos érmék kivonásával, illetve a 25%-os ÁFÁ-ra történő emeléssel megemelkedett az önkormányzat költsége a térítés díjjal kapcsolatban, amit nem érvényesített a családok felé, így az önkormányzat most 5%-os emelést tervez. Nem hiszem, hogy ez akkora mértékű lenne, amit a családok nem bírnának ki. Számszerűen kifejezve a bölcsőde napi négyszeri étkezése nettó 244 forintba, az óvodánál a napi háromszori étkezés szintén 244 forintba, az általános iskolai napi étkezés 312 forintba, a középiskolai ebéd, pedig 252 forintba fog kerülni, hogyha a testület ezt így elfogadja.

Következő napirendi pontunkban tárgyaltuk a közfoglalkoztatási tervet, amire már az előző napon összehívtunk egy kerekasztalt, ahol ezt megbeszéltük.

Előterjesztés hangzott el az Időskorúak Európában nemzetközi testvérvárosi programról, ugyanis megkeresték városunkat azzal kapcsolatban, hogy 6 ország 6 városa egy programot alakítson ki, ami az Európai Unióhoz pályázatot fog benyújtani. Minden város külön programmal fog ebben az összefogásban elindulni. Az időskorúakat szeretné ez a program megcélozni, üdültetéssel, kirándulással, klubok felállításával kapcsolatban.

Tájékoztató hangzott el továbbá a szociális bérlakásban lakó bérlők szociális rászorultságáról. Az önkormányzatnak lehetősége van arra, hogy akár minden évben végrehajtsa a szociális alapú bérlakások felülvizsgálatát. Eddig erre példa nem volt, a 71 kiadott adatlap alapján 33 családnál szüntették meg szociális alapon megítélt rászorultságot.


 

Cziczer Katalin
/2010.01.28./
 

A nyári kulturális rendezvények összehangolásán dolgozik a Kulturális Bizottság

 

        
       

A testületi ülés napirendjei között a Zemplén Televízió üzleti tervének tárgyalására is sort kerített a kulturális bizottság. Volt vita, voltak kérdések, amelyek elsősorban a digitális átállás köré csoportosultak – számolt be a Kulturális Bizottság üléséről Hajdu Imre, a bizottság elnöke…
 
 


Hajdu Imre

 

A városból többek véleményét tolmácsoltam, hogy mit tud tenni a Zemplén Televízió azért, hogy Sárospatak a súlyához mérten szerepeljen bizonyos idősávokban. Erre egyelőre megnyugtató választ nem kaptunk, de bízunk abban, hogy ez a probléma megoldódik, és minden idősávban azonos lehetőségeket fog kapni Sárospatak Sátoraljaújhelyhez képest.
Az üzleti tervet elfogadásra javasolja a Kulturális Bizottság, kivéve a 20 millió forintos támogatást, ami már évek óta 20 millió forint, de ezt csak a költségvetés tárgyaláskor fogjuk tudni elfogadni, hiszen rendkívüli megszorításokat szenved el az önkormányzatunk, és előre nem tudunk ígérni a Zemplén Televíziónak sem.

Tavaly először volt olyan év, amikor a Sárospatak kulturális életében részt vevő civil szervezeteket, illetve egyházakat megkerestük azzal, hogy próbáljuk már meg összehangolni a tavaszi, nyári és kora őszi kulturális rendezvényeket. Akkor ez eredményre vezetett, hiszen sikerült úgy összehangolni a rendezvényeket, azok ne üssék egymást. Így lesz ez most, hiszen a Kulturális Bizottsághoz több intézmény is eljött, elmondták, hogy mikor, milyen rendezvényük lesz.

Rendkívül színes lesz idén is a kínálat. Az önkormányzat részéről a Sidinfo Kft-t, tehát az Újbástya Rendezvénycentrumot bíztuk meg azzal, hogy ezt a koordinációs tevékenységet folytassa le, hiszen itt azért nem jelent meg mindenki, aki rendezvényeket szervezne.
Bízunk benne, hogy már az idei rendezvénynaptárat sikerül az idei Utazás Kiállításra nyomtatott formában is elkészíteni, hogy az ország többi részében élők is el tudjanak jönni ezekre.


 

Kistóth Karolina
/2010.01.28./
 

A Gazdasági Bizottság üléséről

 

        
        

A mostani bizottsági ülésen nem voltak az előző hónapok üléseihez hasonlatosan nagy horderejű kérdések, persze ez nem jelenti azt, hogy ezek nem fontosak, csak nem stratégiai jelentőségűek – számol be Erdős Tamás elnök a Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság üléséről…
 
 


Erdős Tamás

 

Döntően az ingatlan és vagyongazdálkodással kapcsolatos kérdések kerültek elénk. Ha témát szeretnék kiragadni, ami fontos és kiemelendő az, az önkormányzat vagyonával való gazdálkodás, ami bizottsági ülésünkön 9,10 napirendi pontot is érintett a húszból. Ezek egy része ingatlanértékesítés, más része pedig konkrétan egy rossz állapotú épület bontása, illetve szociális bérlakások, piaci bérlakások elidegenítése, bérbe adása, meglévő bérleti szerződések meghosszabbítása.

Ezzel a témával összefüggésben két érdekes napirendről volt szó, az egyik a megüresedett önkormányzati bérlakások elidegenítése, amelyben kilenc ingatlan értékesítéséről döntött bizottságunk. Ezek egy része lakótelepi, más része pedig belvárosi ingatlan. Ez, hogy a bérlakások elidegenítésre kerülhettek, ez annak a tavalyelőtt elindított és tavaly elfogadott lakáskoncepciónak a része - illetve részeredménye - amit a testület nagyon módszeresen és nagyon tudatosan alkotott meg. Az önkormányzat tiszta tulajdoni profilt szeretne saját vagyonát illetően. A lakáskoncepció azt is tartalmazza, hogy olyan társasházi ingatlanoknál, ahol a társasházon belül az önkormányzatnak kevés ingatlanja van, ott ütemesen próbáljuk ezt a tulajdont föladni, hogy ne maradjunk olyan ingatlantömegben, ahol az önkormányzatnak elszigetelten egy-egy lakása van. Például ha egy lépcsőházban, egy önkormányzati és mondjuk tizenegy magántulajdonú lakás van, ott szorgalmazzuk annak az egy lakásnak az eladását. Erre azért van szükség, mert nagyon sok esetben az volt a gyakorlat, hogy ahol az önkormányzat tulajdonosként megjelent ott globálisan várták el a tulajdonostársak - tehát a magánszemélyek - hogy az önkormányzat minden problémát saját költségén oldjon meg, ami számos esetben konfliktusokhoz illetve többletköltséghez vezetett.
 


 
Nagyon fontos volt még a 11-es napirendi pontban a szociális lakásokban való bérlők szociális rászorultságának felülvizsgálatáról szóló napirend. A 2006. előtti időszakban az az általános és téves nézet terjedt el, hogy nincs mit tenni azokkal a szociális bérlakókkal, akik nem fizetnek rendszeresen. Nem szüntethető meg a határozatlan idejű szerződés, és nincsenek módszerek arra, hogy őket jobb fizetési morálra lehessen kényszeríteni. Nos, ez az elvrendszer, amit a szociális bérlakás programunk kapcsán alkalmazunk, az igenis felülírja ezt a régi és a város számára rendkívül káros nézetet, hiszen a programnak köszönhetően felülvizsgáltuk a szociális rászorultságot. 71 vizsgálatot folytattunk le, melynek során pontosan 33 esetben derült ki, hogy már nem jogosult a szociális módon bérlő lakos erre a kedvezményes bérletre. Így a felülvizsgálatok eredményeképpen a 71-ből 33 esetben megszűntettük a szociális bérlakói szerződést és piaci alapúvá változtattuk, ami jelentősen magasabb összeget jelent a bérlőnek, tehát a városnak magasabb bevételt, továbbá, nem igazságtalan a város többi bérlőivel szemben és mindenképpen egy tisztább képet teremt.
Így csökkenthetjük a szociális bérlakások számát is és a szociális bérlakói jogviszonyok számát is, illetőleg ösztönözni tudjuk a városlakókat arra, hogy lehetőleg tulajdonhoz jussanak és magántulajdonosként próbálják ezeket a lakásokat fenntartani, illetve saját lakhatásukat megoldani.

Ami nagyon örömteli dolog még, és szintén ennek a programnak köszönhető, hogy a Kazinczy 19. szám alatt található társasház, ami egy problémás társasház volt a város tulajdonában és mostanra odáig jutott, hogy mostanra a 12 lakóból csupán 4 lakó lakik már bent és ők sem tartósan, hiszen a jogcímeik megszűnnek. Így a testület már tavaly ősszel hozott egy döntést, hogy amint ez az ingatlan felszabadul, akkor egyéb hasznosítás céljára meghirdetjük eladásra vagy bármilyen befektetői hasznosításra. Ez örömteli a város számára, hogy a határozott és szigorú elvek mentén végrehajtott programok meghozzák az eredményt.
Sokat javult a szociális bérlakók illetve a bérlakók fizetési morálja, hiszen bevezettünk egy olyan kedvezményrendszert ami a pontos fizetést ösztönzi. Aki határidőben és határidőn belül fizet, annak kedvezményt biztosítunk. Ezzel nagyon- nagyon sokan élnek és jelentősen javult a fizetési morál, hiszen igyekeznek az emberek a kedvezmények fejében pontosan fizetni.

Tehát ezek voltak azok az intézkedések, amelyeket a bérlakásprogrammal kapcsolatosan mindenképpen eredményként tudunk feltüntetni.

A bizottsági ülés kapcsán még kiemelendő, hogy volt egy kiemelt vagyonkör, ami a belvárosban nagy értékű ingatlankört jelöl. Ennek a kiürítése, felszabadítása folyamatban van és ezen az ülésen is szerepelt olyan ingatlaneladás, ami végre ismét azt fogja jelenteni, hogy belvárosi, nagy értékű, vegyes tulajdonú ingatlanban az önkormányzat megszabadul a vagyonától így lehetővé válik a magántulajdonosnak, hogy városi, építészeti szempontból is rendezett, tiszta, átlátható környezetet teremtsen. A közös tulajdon megszűntetése tehát, az esetek döntő többségében pozitív változást hoz a város arculatát illetően is.


Törő Gábor
/2010.01.27./
 

XIII. Zempléni Gyermek Szólótánc Fesztivál

 

        
       

A XIII. Zempléni Gyermek Szólótánc Fesztiválra 84 versenyző jelentkezett, Golopról, Encsről, Szerencsről, Sátoraljaújhelyből 2 táncműhelyből, Vajdácskáról, Bodroghalomból és Sárospatakról. Putz Katalin és Jocha Balázs – a győrújbaráti Csobolyó Táncegyüttes művészeti vezetői – zsűrizték a versenyzőket - számolt be Darmos István...
 
 


Darmos István

 

A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap, és Sárospatak Város Önkormányzata támogatta, valamint többen ajánlottak fel különdíjakat. A versenyen az alábbi eredmények születtek:

Zempléni Kaláris díjat nyertek:
Csomós Henrietta / Farkas Ferenc Művészeti Iskola, Vajdácska/
Jákob Jennifer / FFMI, Vajdácska/
Dékány Lea /FFMI, Sárospatak/
Kotán Fanni /FFMI, Sárospatak/
Gócs Annabella /FFMI, Sárospatak/
Szécsi Karolina / FFMI, Sárospatak/

Zempléni Bokréta díjat nyertek:
Sáfrány Viktor /Golop/
André Márk /Bodroghalmi Rozmaring Néptáncegyesület/
Szőnyi Máté /Úti-Poti Gyermek Néptánccsoport, Sátoraljaújhely/
Gál András / FFMI, Sárospatak/
Rák Máté / FFMI, Sárospatak/
Szécsi Máté /FFMI, Sárospatak/

Örökös Zempléni Bokréta díjat nyert:
Stumpf Attila / FFMI, Sárospatak/

Különdíjat nyertek:
Krupár Luca, Saláta Zsuzsa, Jaskó Eszter, Gáspár Barbara, Vartnal Patrik, Preszoly Fruzsina, Kállai Zoltán, Bíró Márk, Göncfalvi Gergely, Csomós Hajnalka, Kállai Noémi, Sereg Fanni, Illés Anett, Varga Petra, Móré Zsófia, Ambrus Baltazár, Darmos Ábel, Vinnai Balázs, Fekete István, Bogáthy Csenge, Varga Gábor, Donkó Janka, Pap Ferenc Levente, Csoma Zoltán.


 

További  Szabó András -fotók 1. >>>             További Szabó András - fotók 2. >>>

/2010.01.27./
 

A Kassai Thália Színház részére gyűjtöttek adományokat

 

        
       

 


 Csatlósné Komátomi Katalin

 

Január 21-én csütörtökön este a 11. színházi évad harmadik produkcióját Ephraim Kishon: A házasságlevél c. vígjátékát A Száguldó Orfeum és a Pécsi Horvát Színház közös előadásában láthatta a sárospataki közönség A Művelődés Házában - nyilatkozta Csatlósné Komátomi Katalin, igazgatónő...

A komédia számos külföldi és a budapesti siker után most a közönség nagy örömére Sárospatakon is színre került Besenczi Árpád felügyelete mellett. Az előadás ideje alatt a színházterem előtt elhelyezet gyűjtőládák segítségével a Kassai Thália Színház részére gyűjtöttünk adományokat.

Terveink szerint Tamási Áron: VITÉZ LÉLEK tanulságos székely góbés játéka két részben a Turay Ida Színház előadásában február 25-én kerül bemutatásra.


 

További LEVI- fotók

/2010.01.27./
 

Baleset az Arany János úton

 

        
            

 


Bacsó Tibor

 

2010. január 27-én a reggeli órákban történt egy súlyos sérüléssel járó közlekedési baleset Sárospatakon, az Arany János utcában. Egy személygépkocsi közlekedett Sárospatak Rákóczi út irányából az Arany János úton Bodroghalász irányába. A Komáromi János utca kereszteződéséhez érve elütötte a neki balról az úttestre behaladó gyalogosan közlekedő nőt – nyilatkozta Bacsó Tibor rendőr őrnagy…

A baleset következtében a gyalogos súlyos sérüléseket szenvedett, akit a mentők a sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórházba szállítottak. A rendőrség büntetőeljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit.
 


 

Cziczer Katalin
/2010.01.27./
 

Adakozási lehetőség vasárnap a Haiti földrendés áldozatai javára a református templomban

 

        
            

 


Virágh Sándor

 

A Református Szeretetszolgálat Haitiban dolgozó munkatársai szolgálatát országos adománygyűjtési akció támogatja. Aki önzetlen szeretetből segíteni kívánja a nálunknál is nagyobb bajban levő országot, vasárnap délelőtt 10 órakor a református templomban tartandó Istentiszteleten elhelyezheti adományát - közöljük Virágh Sándor református lelkész felhívását...

A sajtón keresztül folyamatos képeket kapunk a romokról, emberi áldozatokról. De a legborzalmasabb az az emberi torzulás, ami a fosztogatásban, káoszban nyilvánul meg. Legyen intő jel társadalmunk számára mindez, ahol kevesek nagy vagyonokat halmoztak fel, és sokaknak kell szűkölködniük, hogy ne katasztrófák figyelmeztessenek az embertársaink felé fordulásra, hanem egy , a munkát jobban elismerő, igazságosabb társadalmat rendezzünk be a jövőben.

 


 

Református Lelkészi Hivatal
/2010.01.26./
 

Búcsú Tölgyesi Istvántól

 

        
       

Sárospatak Város Önkormányzata mély megrendüléssel tudatja, hogy 2010. január 26-án elhunyt Tölgyesi István (1923-2010). Hosszú életpályája során jelentős időt dolgozott közalkalmazottként és köztisztviselőként egyaránt.
 
 


Tölgyesi István

 

Mint pedagógus, tanítványaival rendkívüli lelkesedéssel, kitartással és kiváló szakmai tudással foglalkozott egészen nyugdíjba vonulásáig.
Ezt követően köztisztviselőként a tanítványok egészséges fejlődését elősegítő testnevelők, sportszervezők, sportegyesületek munkáját segítette és szervezte.

Tölgyesi Istvánt Sárospatak Város Önkormányzata saját halottjának tekinti. A végső búcsú 2010. január 29-én (pénteken), 14 órakor lesz a katolikus temetőben.

Emlékét örökre megőrizzük.

A fotók 2008. augusztus 20-án készültek.


 

Sárospatak Város Önkormányzata
/2010.01.26./
 

Jövőkép bemutató – Nyílt nap a rendőrségen


A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 2010-ben-ben is meghirdette ösztöndíj pályázatát cigány származású fiatalok körében. A program népszerűsítése érdekében január 28-án a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság nyílt napot szervez a Kiképző Központjában.

A rendőrségi ösztöndíj célja többek között a hivatásos állomány utánpótlási bázisának szélesítése, a középiskola nappali tagozatán tanuló cigány származású fiatalok tanulmányainak eredményes befejezése, és a rendőri pálya választásának ösztönzése. A sikeres projekt ebben az esztendőben jelentős mértékben növeli az ösztöndíjasok számát!

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság romaösztöndíj pályázatán minden középfokú oktatási intézmény valamennyi évfolyamán tanuló roma származású fiatal elindulhat.
- Ez év végére, két lépcsőben összesen huszonötre emelkedhet a támogatottak létszáma, a korábbi évi háromhoz képest.
- A programra a nappali tagozatok első, második vagy harmadik évfolyamán tanulók jelentkezhetnek.
- A támogatást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság biztosítja saját költségvetése terhére a középfokú oktatási intézményben folytatott tanulmányok hátralévő idejére. A pályázatot nyert tanulóval kötött tanulmányi szerződés tartalmazza a felek jogait és kötelezettségeit, a szülő (törvényes képviselő) írásbeli hozzájárulását.

- A támogatás mértéke és módja:
a) számla vagy egyéb igazolás alapján a diákotthoni vagy kollégiumi szállásköltség, a menzai ellátás költségeinek teljes körű térítése, vagy étkezési utalvány biztosítása;
b) tanévenként - számla alapján, személyenként legfeljebb 25.000 forint értékben - ruházkodási segély;
c) tanszersegély (a tankönyvek költségeinek számla alapján történő, teljes mértékű térítésével, az egyéb taneszközök esetében pedig - ugyancsak számla alapján - tanévenként és személyenként legfeljebb 4500 forint értékhatárig);
d) az előző félév végi tanulmányi eredmény függvényében a tanév alatt, havi rendszerességgel folyósított pénzbeli juttatás.

- A jelentkezőknek, mint ahogy eddig is meg kell felelniük a fizikai, pszichikai alkalmasságukat érintő vizsgálatokon is, valamint életvitelüknek olyannak kell lenni, amely nem veszélyezteti a későbbi szolgálat törvényes és befolyástól mentes ellátását.B-A-Z. MRFK: Kommunikációs Iroda
/2010.01.25./
 

Kékfestő kiállítás nyílt A Művelődés Házában

 

        
       

Májusban lesz 6 éve, hogy itt A Művelődés Háza és Könyvtárában működik a foltvarró kör amelynek a neve, Foltos Pille Kör. Mi megpróbáltuk a kezdetektől a foltvarrás mindenféle területét megismerni és megtanítani a többieknek. Azóta nagyon-nagyon sok kiállításon vettünk részt és országos pályázatokon, sőt most egy nemzetközi pályázaton is – nyilatkozta Bogdán Erzsébet, a sárospataki Foltos Pille Kör vezetője..
 
 


Bogdán Erzsébet

 

 

Most a Pápai Kékfestő Múzeum által kiírt nemzetközi pályázat, melynek a címe: Felhívás „Kékfestő keringőre” és foltvarró technikával kellett készíteni a műveket, az előírás annyi volt, hogy csak eredeti magyar kékfestő anyag szerepelhet benne. A magyarokon kívül 16 ország vett részt ezen a pályázaton ami 3 kategóriában volt kiírva és büszkén mondhatjuk el, hogy „Falikép kategóriában” az I. helyezést mi nyertük el.
1998-ban egy tanfolyamon vettem részt és ott ismerkedtem meg a foltvarrással – tette hozzá Domonkos Lajosné, az Észak Kelet Magyarországi Foltvarrók régióvezetője…

Magával ragadott maga a szépsége és, hogy a textilből milyen fantasztikus alkotásokat lehet készíteni - ezen kívül a barátság ami a foltvarrókat összeköti. Találkozunk egy-egy régiótalálkozón, egy-egy nagy rendezvényen és elbeszélgetünk egymással. Borzasztó jó érzés valahova tartozni a Magyar Foltvarró Céhen belül.
Nekem van egy klubom, a Szinvaparti Öltögetők foltvarró csoport és a Miskolci Ifjúsági és Szabadidő Házban működünk minden hónapban egyszer, ott dolgozunk, ott készítjük elő a régiótalálkozót.

A Művelődés Háza és Könyvtára az elmúlt évben több alkalommal mutatott be olyan anyagot, ahol a foltvarrás került a középpontba – mondta Csatlósné Komáromi Katalin, A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatónője…

Ennek az egyik oka az volt, hogy a Foltos Pille Kör intézményünk legfiatalabb alkotó közössége, hiszen ők öt éve alakultak. Az elmúlt időszak olyan termékeny volt számukra, ami nagyon sok hazai - és most már mondhatjuk - nemzetközi elismerést is hozott. Az idő múlásával mindig igyekeztünk az újdonságaikat bemutatni. Ezen kívül a Foltos Pillék hallattak magukról a jól sikerült nyári táborok, a varró hétvégék kapcsán is, illetve hát mondhatom, hogy a régióban minden olyan továbbképzésen és szakmai megmérettetésen részt vesznek, ami az ő technikai fejlődésüket és előrelépésüket segíti.
A mai kiállításunk apropója, hogy az elmúlt évben a Pápai Kékfestő Múzeum által meghirdetett pályázatra - ahová 16 országból küldtek be nevezéseket - két sárospataki foltvarró munkája nyerte.
Tehát most már bátran mondhatjuk, hogy ebben a kitekintésben is nagyon eredményes a kör. Bogdán Erzsébet és Szabó Miklósné munkája volt, ami a nemzetközi I. helyezést elnyerte, de ezen kívül a különböző régiós varrásokon és az Észak-magyarországi régióban rendezett legtöbb versenyen akár egyéni, akár csoportos formában első helyezéseket és különdíjakat nyertek sorozatosan az elmúlt évek során.


 

További fotók

Cziczer Katalin
/2010.01.25./
 

Kicsúszott egy autó a hatházi kanyarban

 

        
       

2010. január 24-én a hajnali órákban történt egy személyi sérüléssel járó közlekedési baleset az úgynevezett hatházi kanyarban a Cigánd felé vezető úton, amiről Bacsó Tibor rendőr őrnagy nyilatkozott…
 
 


Bacsó Tibor

 

Egy személygépkocsi közlekedett Cigánd irányából Sárospatak felé, amely a menetirányát tekintve a jobbra ívelő útkanyarultban nem a lefagyott útviszonyoknak és az út vonalvezetésének megfelelően választotta meg a gépjárműve sebességét, amely miatt a fékezést követően az úttest bal szélén, a szalagkorláton áthaladt, majd a négy méter mély vízlevezető árokba csúszott.

Más gépkocsival ütközés nem történt, a baleset során a gépkocsiban tartózkodó három utas sérült meg, ők szerencsére csak nyolc napon belül gyógyuló, könnyű sérüléseket szenvedtek, a mentők a sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórházba szállították őket.
Ittasság gyanúja nem merült fel, „csak” a relatív gyorshajtás ténye, mint szabályszegés. A rendőrség szabálysértési eljárás keretén belül vizsgálja a közlekedési balesetet.


 


Törő Gábor
/2010.01.24./
 

Házi és diabetikus sütemények – sárospataki szerzőtől

 

        
       

Sárospataki szerző mutatta be könyvét A Művelődés Háza és Könyvtárában. A könyvbemutatóra sok háziasszony eljött, hiszen a sütés soha sem megy ki a divatból. Nincs annál családiasabb, mint amikor a frissen sült sütemény illatát érezzük a konyhából. Sokan voltak kíváncsiak a receptkönyv születésének történetére is, amit Kuzsmickiné Téglás Mária készséggel elmondott…
 
 


 Kuzsmickiné Téglás Mária

Csatlósné Komáromi Katalin

 

Az elején az anyukámtól tanultam bizonyos recepteket, de nagyon sokat saját magam kísérleteztem ki. Ha a cukrászdában süteményt ettem, azt is saját ízlésemhez alakítottam át és így lettek meg a receptek.

A diabetikus süteményeket annyiban készítjük másként, hogy cukrot nem használunk, hanem valamilyen mesterséges édesítőt. Általában a gyümölcscukorral készítem el a diabetikus süteményeket.

Körülbelül két éve szántam rá magam, hogy a recepteket leírjam és megjelentessem - egy barátnőm tanácsolta ezt. Az elején még elvetettem az ötletet, aztán sok gondolkodás után úgy döntöttem, hogy mégis kiadatom. Saját erőből készült a könyv, az interneten találtam a kiadót, 2009 nyarán vettem fel velük a kapcsolatot és a közös munka eredménye lett ez a könyv.

Csatlósné Komáromi Katalin, a Művelődés Háza és Könyvtára igazgatónője készséggel adott helyet az intézményben a könyvbemutatónak…

Szerintem egy nyitott szellemiségű közművelődési intézménynek minden olyan témát fel kell vállalni, ami a lakókörzetében élő emberek mindennapjait érinti. Azt hiszem, hogy a gasztronómia soha nem volt annyira divatos, mint napjainkban, sok-sok szakácskönyv jelenik meg, és hogy ebben a témában éppen egy sárospataki illetőségű hölgy jelent meg egy önálló kiadvánnyal, ez megint csak egy olyan terület, aminek szívesen adunk teret és bemutatkozási lehetőséget.

Mi magunk is nagyon kíváncsiak vagyunk ennek a könyvnek a születésére, annak a gondolatnak a megismerésére, hogy mi vezet egy háziasszonyt arra, hogy pont ezeket a recepteket kiválassza, pont ezekből egy ilyen igényes kiadványt készítsen és természetesen az a módszer, ahogyan a süteményreceptek anyáról leányra hagyományozódnak. Ennek van egy bevált módszere, de ez a könyv azért mégiscsak egy kuriózum.


 

További fotók

Kistóth Karolina
/2010.01.24./
 

Munkaadók ellen irányuló közérdekű bejelentések


A foglalkoztatók jogszabálysértő magatartásával kapcsolatosan évről-évre több bejelentés érkezik az APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatóságához.
A bejelentett legjellemzőbb jogsértések:
- adó- és járulékfizetés elmulasztása;
- be nem jelentett foglalkoztatás;
- alkalmi munkavállalói kiskönyv érvényesítésének hiánya;
- minimálbérig történő bejelentés mellett „zsebbe” kifizetés;
- kifizetett jövedelemről, levont adóelőlegről szóló igazolás kiadásának elmulasztása.

Ezen bejelentéseket döntően név és cím feltüntetése nélkül nyújtják be az állampolgárok, melynek oka, hogy a munkavállalók tartanak a következményektől, hiszen a személyes érintettség itt különösen jellemző. A névtelenség azonban, ezen ügyekben különösen nehezíti az adóhatóság helyzetét, mivel nincs lehetőség további bizonyítékok (kifizetéseket igazoló iratok, tanúvallomás, nyilatkozatok) bekérésére. További nehézséget jelent, hogy a konkrét adatokat nem tartalmazó, illetve hiányos tartalmú adatközlés következtében a bejelentéssel érintett személy, szervezet egyértelműen nem azonosítható be, vagy sok esetben még a jogszabálysértő foglalkoztatás végzésének pontos helye sem állapítható meg.
A jogsértés kivizsgálásának eredményességéhez jelentősen hozzájárul az, ha a bejelentő a beadványában előadottakat bizonyítékkal is alátámasztja, illetve hajlandó személyesen közreműködni az ellenőrzés során. Mivel a bejelentés többnyire a bejelentő saját jogviszonyát érinti, az adóhatóság akkor tudja az előadott jogsértést eredményesen kivizsgálni, ha bejelentő hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a hatóság felhasználja.

Többször előfordul, hogy az adózást érintő körülmények mellett munkaügyi, munkavédelmi szabálytalanságra is irányul a bejelentés (munkaszerződés írásba foglalásának elmulasztása, munkaügyi nyilvántartások vezetésének hiánya), vagy a munkabér kifizetésének elmaradása miatt fordul a bejelentő az állami adóhatósághoz. Első esetben az Országos Munkaügyi és Munkavédelmi Főfelügyelőség illetékes felügyelősége, az utóbbi esetben pedig a munkaügyi bíróság rendelkezik hatáskörrel. Ezen hatóságok közvetlen megkeresésével az eljárás megindítására gyorsabban sor kerülhet.
A munkavállaló arról, hogy a foglalkoztató bejelentette-e, az illetékes Egészségbiztosítási Pénztárnál kaphat felvilágosítást, illetve az internet-hozzáféréssel és ügyfélkapuval rendelkező munkavállalók elektronikus úton maguk is meggyőződhetnek foglalkoztatási viszonyuk jogszerűségéről.Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság
/2010.01.24./
 

A korai idegen nyelv tanulásról és a hagyományokról írta doktori disszertációját Téglás Zsolt  

 

        
       

A Vay Miklós Szakképző Iskola igazgatójának, Téglás Zsolt Gábornak 2010. január 12-én került sor az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolájában doktori védésére, ahol PhD fokozatot szerzett. Téglás Zsoltot, mint a Hansa Nyelviskola vezetőjét is sokan ismerik, a népzene kedvelői pedig mint a Zsindely Együttes prímásaként találkozhattak vele. Közismert, köztiszteletnek örvendő polgára Sárospataknak, sikereinek sokan örülünk…
 
 


Dr. Téglás Zsolt


Dr.Hörcsik Richárd

 

A hagyományápolással foglalkozó kutatás Dr. Schaffhauser Franz egyetemi docens témavezetésével a nemzetiségi hagyományok korai idegennyelv-tanulásban betöltött szerepét, valamint a népzene, néptánc, a népi kultúra irodalmi anyagainak iskolai felhasználását és hatásait vizsgálta, hazai és nemzetközi vonatkozásban. A témakörben a doktorandusz által 6 német és 5 magyar nyelvű publikáció született, melyek magyar, osztrák és német szakmai folyóiratokban jelentek meg. A Prof. Dr. Bábosik István által vezetett Védési Bizottság opponensei is elismerően értékelték a kutatást, melyet az alábbi rövid összegzések is mutatnak:

Átfogóan, egészként tekintve az értekezésre a dolgozat külön hozadéka, hogy a kutatás azokat a lehetőségeket hozza fel példaként, amelyek megvalósíthatóak, és egyben a hagyományos értékek megőrzését, folytonosságát hivatottak betölteni. Társadalmi viszonyrendszerbe helyezi a hagyományápolás befogadását, illetve a hagyományos értékrend bizonyos formáinak revitalizációját pozícionálja. A disszerens elkötelezettsége a hagyományok iránt korábbi publikációiban is megnyilvánult, erre a nevelési területre vonatkozottan több német nyelvű tanulmánya jelent meg. A disszertációt jól felépített, tényfeltáró és tudományosan megalapozott munkának tartom, elfogadását feltétlenül ajánlom, és a szerzőnek, Téglás Zsolt Gábor sárospataki pedagógusnak a Ph.D fokozat megítélését javaslom
Dr. Szőke Anna, néprajzkutató és kulturális antropológus, a Vajdasági Magyar Óvodapedagógusok Egyesületének elnöke

Összegzésként úgy vélem, hogy olyan sok diszciplína szintézisére törekvő, tudományos igényű, empirikus alapozású disszertációt olvashattam, amelyben szerves egységet alkotnak a feldolgozott szakirodalom, mások interjúzásából származó vélemény és a szerző saját összegző megállapításai. Az egész disszertáció központi eleme a megélt tapasztalatokból származó bizonyosság, amit csak az érezhet, aki maga is műveli azt, amiről ír.
Gratulálok a disszertáció elkészítéséhez és nyilvános doktori védésre bocsátását javasolom! - Dr. Mikonya György, az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolájának habilitált egyetemi docense, az ELTE Tanító-és Óvóképző Karának dékánja

Nem csak az általa vezetett tanintézet, hanem a fenntartó Önkormányzat és tulajdonképpen az egész város számára büszkeség, hogy az intézet vezetője, városunk polgára PhD fokozatot szerzett, mivel ez térségünkben meglehetősen ritka – fejezte ki gratulációját Dr.Hörcsik Richárd polgármester…
Dr.Téglás Zsolt folyamatos önképzésével, publikációival, tudományos munkáival, közéleti tevékenységével követendő példaként állhat nem csak a város tanulóifjúsága, de az hozzá hasonlóan fiatal tanárgeneráció előtt is.
Jó egészséget és további szakmai sikereket kívánok a Vay Miklós Szakképző Iskola igazgatójának.


 


További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.01.23./
 

A Magyar Kultúra Napja Sárospatakon

 

        
       

2010 január 21-én 17 órai kezdettel A Művelődés Háza és Könyvtára pódiumtermében tartotta Sárospatak Város Önkormányzata a Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett ünnepséget. Az ünnepi beszédet Takaró Mihály irodalomtörténész tartotta, az Önkormányzat által odaítélt Ködöböcz József díjat pedig Dr.Hörcsik Richárd polgármester feLugossy László, Munkácsy díjas festőművésznek nyújtotta át…
 
 


Takaró Mihály


feLugossy László


Dr.Hörcsik Richárd

 

Takaró Mihály nem először járt Sárospatakon, a Wass Albert Kör meghívásainak köszönhetően már többször csodálhattuk a magyar irodalomba való jártasságát és magával ragadó előadói képességét. Nem volt ez másképp most sem, nagyon szépen felépített előadást hallhattunk tőle, aminek a legfőbb mondanivalója az volt, hogy a mindig a kultúra segítette a nemzetünk továbbélését a krízishelyzetek után.
Előadása után fiatalok léptek a közönség elé, akik a magyar kultúra egy-egy szeletéből, dalokkal, táncokkal, szavalattal adtak ízelítőt.

Ekkor szólította Dr.Hörcsik Richárd polgármester feLugossy László, Sárospatakon élő Munkácsi-díjas festőművészt, hogy számára a Sárospatak Város Önkormányzata által 2000-ben alapított Ködöböcz József díjat átadja.

Ha feLugossy László kiállítására elmegyünk – akit barátai és művésztársai egyszerű kedvességgel csak Lacának szólítanak - abban biztosan lehetünk, hogy nem fogunk unatkozni. Mindig fogunk ott találni valami meghökkentőt, valami szokatlant, ami a művész sajátos - de mindig megindokolható és tulajdonképpen következetes – gondolkodásmódjára utal.
Jó példa erre, a 2008 májusában az Art-Ért Galériában megnyílt Minimál Plasztikák című kiállítása, ahol fehér háttérre felragasztott bárányka figura, vagy a pohár tejet két gyertya között ábrázoló kép már-már zavarba hozta a legtalálékonyabb látogatót is, de „Laca” ezt is „meg tudta magyarázni” és be kellett látni, hogy jogos:
„Egy fölturbózott világ mai, amely vizuális világának egy ellentétét szerettem volna megmutatni, amikor ilyen egyszerűbb, visszafogottabb fogalmazásban készült munkákat állítottam ki. Ezzel akartam egy picit kompenzálni, visszavenni abból, amit mostanság tapasztalunk. A napjainkból annyira áramló bombasztikus képeknek az ellenkezőjét akartam bemutatni, mert hogy mindig azon gondolkodunk, hogy a világnak, hogyha nincs benne semmi izgalom, akkor izgalmas dolgokat csináljunk, ha meg túl sok az izgalom, akkor egyszerűsítsük a dolgokat, mert így van meg a harmóniája ezeknek a dolgoknak.
Ez a szemlélet benne van a modern művészetben, mert ezzel gyakoroljuk a reflexióinkat a világ felé, ami áramlik felénk, arra a művészek valahogy így próbálnak reagálni, néha hangosabban, néha pedig nagyon finoman, mert amikor már túl sok a zaj, akkor a csend a jó.”

A Magyar Kultúra Napja alkalmából eddig elismerésben részesültek:
2000: Halász Magdolna
2001: Jósvainé Dr.Dankó Katalin
2002: Sipos István
2003. Novákovits István
2004: +Seres János
2005: Saláta Jánosné sz: Szkircsák Ilona
2006: A Művelődés Háza Kamarakórusa
2007: Sárospataki Református Kollégium Tidományos Gyűjteményei
2008: Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság
2009. Bodrog Néptáncegyüttes
2010: feLugossy László


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.01.23./
 

Szavalóversenyt rendeztek a Magyar Kultúra Napja alkalmából

 

        
        

A Művelődés Háza és Könyvtára január 21-én regionális szavalóversenyt rendezett az általános iskolák felső tagozatos tanulói számára a Magyar Kultúra Napja alkalmából. A versenyre 47 tanuló nevezett a helyi és környékbeli iskolákból - nyilatkozta Krenyítzkyné Sárosi Krisztina...
 
 


Krenyítzkyné Sárosi Krisztina

 

A tanulók egy kötelező és egy szabadon választott vers előadásával mutatták be tudásukat. A zsűri elnöke Bodnárné Novákovits Zsuzsanna tanárnő volt. A zsűrinek nehéz dolga volt, mert a gyerekek nagyon felkészültek voltak. Színvonalas előadásoknak lehettünk részesei. A díjazottak értékes könyveket kaptak, amiket tanulmányaik során hasznosan forgathatnak.

Helyezettek: 5-6. osztály
I. díj: Szabó Ferenc Református Ált. Iskola Sárospatak
II. díj: Jaskó Eszter Református. Ált. Iskola Sárospatak
III. díj: Brezóczki Bianka Ált. Iskola Tolcsva
III. díj: Kállai Zsófia II. Rákóczi F. Ált. Iskola Sárospatak

Különdíj: Iván Eszter Ált. Iskola Vámosújfalu
Donkó Janka II. Rákóczi F. Ált. Iskola
Takács Zoltán Református Ált. Iskola Sárospatak

7-8. osztály
I. díj: Kállai Zoltán Református Kollégium Gimnáziuma Sárospatak
II. díj: Horváth Beatrix Árpád Vezér Gimnázium Sárospatak
II. díj: Plébán Gréta II. Rákóczi F. Ált. iskola Sárospatak
III. díj: Iván Katalin II. Rákóczi Ált. Iskola Sárospatak

Különdíj: Beimli Ákos II. Rákóczi Ált. Iskola Sárospatak
Szabó Helga Általános Iskola Bodrogolaszi
Pogácsás Nóra Általános Iskola Tolcsva


 

További fotók >>>                                    További fotók >>>

Kistóth Karolina
/2010.01.23./
 

Üde színfolt a város szívében – megújult a Patika közben lévő vendéglátó hely

 

        
       

Miután városunkban a turizmus talán az egyetlen lehetőség, aminek fejlődésében bízhatunk, a turistaszezon közeledtével örömmel üdvözlünk egy központi helyen lévő vendéglátó helyet, ami idén nyáron már a turistákat is várja. A megváltozott körülményekről Schneider Gábor – az üzemeltetők egyike – küldött tudósítást…
 
 


Schneider Gábor

 

Nem mindig a kulturált vendégköréről és környezetéről volt híres ez a belvárosban lévő szórakozó hely, de az általunk elvégzett, mindenre kiterjedő átalakítás úgy gondoljuk jelentős változást fog hozni, s egy üde színfolt lesz a város szívében.

Itt ízlésesen berendezett környezetben várjuk nem csak a turistákat, de a helyi értelmiségieket, főiskolásokat is és mindazokat, akik igényes környezetben szeretnének egy kis időt eltölteni és valamit fogyasztani - legyen az egy korsó sör, egy csésze kávé, egy pohár üdítő, vagy téli időszakban finom forralt bor. Ha megéhezik akkor sincs gond, hiszen van lehetőség a könnyed, gyors étkezésre is -
mindezt halk zene mellett, dohánymentes övezetben.

Tavasszal megnyílik az ugyancsak igényes kinézetű kerthelyiségünk is, melyből szép kilátás nyílik a református templomra, környezete pedig igazán szép, parkosított, rendezett kis udvar. A leírtakról győződjön meg személyesen, szeretettel várjuk!


 


Törő Gábor
/2010.01.22./
 

"Szerelmem vagy Te, szép hazám"

 

        
      

 


Stumpfné Gyöngyösi Etelka

 

A Művelődés Háza és Könyvtárában január 20-án megtartott teadélutánunkon a Magyar Kultúra Napjáról emlékeztünk meg. Rövid áttekintést adtam Himnuszunk történetéről, majd egy vetített képes bemutatón a Budakeszin található Himnusz-emlékművel ismerkedhettek meg kedves vendégeim - számolt be Stumpfné Gyöngyösi Etelka...

A következő részben művelődéstörténetünkből a folyómotívumokat kiemelve (Duna- Tisza -Bodrog ) haladtunk végig hazánkon képpel, verssel, zenével. A jó hangulatban lezajlott programon voltak akik verset olvastak fel, mások pedig gondolataikat osztották meg velünk a témával kapcsolatban.
Köszönöm kedves közönségemnek, hogy aktívan részt vettek és szeretettel várom Őket és minden érdeklődőt a következő rendezvényre is.
 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2010.01.22./
 

Nem hagyjuk cserben a kassai Thália Színházat!

 

        
      

Sárospatak város képviselőtestülete a december 18-i ülésén elfogadott egy felhívást és egyben nyilatkozatot. A felhívás az a Kassai Thália Színház megsegítésére szól és ugyanezen az ülésen a testület megszavazott egy 100 ezer forintos támogatást a Thália Színház részére - számol be a gondokkal küzdő magyar színház megsegítésének folyamatáról Stumpf Gábor, a B-A-Z Népművelők Egyesületének elnöke…
 
 


Stumpf Gábor

 

Tudni kell azt, hogy az elmúlt év során a színház és a színházon keresztül az egész kelet-szlovákiai magyar színjátszás veszélybe került, hiszen komolyan felmerült - anyagi nehézségek miatt - a színház esetleges működésképtelensége. Most ehhez hozzájárul a szlovák kormány támogatási rendszere is, amely lényegesen alacsonyabb támogatást biztosít a Kassai Thália Színháznak, mint mondjuk a kassai szlovák nyelvű színháznak - és még sok egyéb probléma is van.
December közepén személyes találkozót kértem Kollár Péter igazgató úrtól, egy megbeszélt időpontban elmentem, ahol végigbeszéltük a színház helyzetét, gondjait, problémáit. Ugyanakkor azt is tisztáztuk, hogy a Duna Televízió által kezdeményezett gyűjtés tulajdonképpen a tavalyi év lezárásának kérdését oldotta meg, amivel a legnagyobb problémák elhárultak a színház feje fölül. Tehát az idei évet úgymond viszonylagos normál helyzetben tudták indítani.
Azonban a jelenlegi szabályozások továbbra is szükségessé teszik azt, hogy valamilyen formában a színház működését támogassa mindaz a színházszerető, illetve a magyar nyelvű kultúra iránt elfogult személy, aki ebben segíteni tud. Ennek kapcsán vetődött fel, hogy a képviselőtestülettel elfogadtassunk egy ilyen nyilatkozatot, amelyet nagy örömömre a képviselőtestület egyhangú szavazattal fogadott el annak ellenére, hogy Sárospatak Város Önkormányzata is nagyon nehéz helyzetben van.

Ma este, a színházi előadás előtt egyébként szintén szeretnék néhány szót szólni, és a Thália Színház javára egy gyűjtést is szervezünk. Ez tulajdonképpen már a harmadik lépcső lesz, hiszen az első lépcsőben még a Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete december elején egy gyors segítséggel jelent meg Kassán - összekötve egy színházlátogatással. Most pedig folytatódik a gyűjtés, folytatja A Művelődés Háza és Könyvtára, de mint a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Népművelők Egyesületének elnöke tudom mondani, hogy összefogva a Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézettel, valamint a megye egyéb városaiban dolgozó intézményekkel – tehát megyei szinten is – szervezzük a gyűjtést.
Remélem, hogy meg lesz az eredménye, ezek hatására, illetve a politika normalizálódása után a Thália Színház végül is túléli ezt a nehéz időszakot, további évtizedekben a megszokott módon tud majd tovább dolgozni.

 

Cziczer Katalin
/2010.01.21./
 

A mozgáskorlátozottak gyermekprogramjait támogatta a Rotary Club

 

        
       

A Rotary Club Sátoraljaújhelyi Szervezete az adventi jótékonysági gyűjtésének összegét, 150.000 Ft-ot a Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén- Térségi Egyesületének 2010. évi ifjúsági és gyermekprogramjai megvalósításához ajánlotta fel…
 
 


Ruzsinszki László


 Székely József,

 

A felajánlás átadása ünnepélyes keretek között zajlott Sárospatakon az Újbástya Rendezvénycentrumban, melyen jelen voltak a Rotary Club képviselői: Ruzsinszki László elnök, Szabó Sándor titkár és Rudnay Lajos programfelelős, valamint a Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén- Térségi Egyesületének elnöke Székely József, a vezetőségi tagok és az ifjúsági csoport tagjai.
A Rotary Club Sátoraljaújhelyi Szervezete évek óta szoros kapcsolatban áll az egyesülettel, gyermek és ifjúsági programjainkat rendszeresen támogatja.

A mai napon a gyermekeket az összegyűjtött 150 ezer forinttal tudjuk támogatni, amely azt hiszem a mostani nehéz gazdasági körülmények között segítséget jelent az egyesületnek – mondta el Ruzsinszki László. Ebből az adományból nem csak egy gyereket, hanem egy gyerekcsoportot is lehet elvinni üdültetni, vagy pedig kirándulni és olyan lehetőségek nyílnak meg ezek előtt a gyerekek előtt amelyre egyébként azt hiszem nincs lehetőségük, és olyan élményt kaphatnak, amely egy életre szólhat - ezt szeretnénk erősíteni, illetve ebben szeretnénk segíteni.
Az összeg összegyűjtése aranyvasárnap, illetve előtte való szombaton és pénteken történt Sátoraljaújhely főterén. Köszönet mindazoknak, akik segítettek, közreműködtek ebben, hiszen mínusz 15 fok körüli volt a hőmérséklet, amiben ott végig állni egy nagyon kemény dolog volt, ezért mindenképpen szeretném ezt megköszönni mindazoknak, akik közreműködésükkel segítették a gyűjtést.


Szeretném megköszönni a sátoraljaújhelyi Rotari Clubnak ezt a fölajánlást – mondta az adomány átvételét követően Székely József, a Mozgáskorlátozottak Egyesületének elnöke. Azt hiszem, hogy amióta megalakult a sátoraljaújhelyi Rotari Club, azóta ahogy csak teheti, minden évben támogatja a mi egyesületünket.
Az utóbbi időben kiemelten, elsősorban a mozgáskorlátozott gyermekeket támogatják - amire mi is nagy hangsúlyt fektetünk – bár a korábbi üdültetéseknek, vagy akár a Budapestre való feljutásnak is nagy támogatója volt a Rotari Club. Az ő segítségükkel tudtak eljutni a gyerekek a Vidámparkba Budapestre, vagy a múlt héten a Csodák Palotájába. A tavalyi évben Sárospatak Város Önkormányzata is támogatója volt ennek a programnak, amelynek szintén nagyon örülünk.
A 2010-es évre vonatkozóan az ifjúsági csoport már nagyrészt összeállította a programját, s bízunk abban, hogy 2010-ben folytatódik a mozgássérült gyermekek táboroztatása. Ugyanakkor tervbe vették a fiatalok, hogy szeretnének térségünkben megvalósítani egy Megyei Ifjúsági Találkozót, amit szintén valamilyen szinten finanszírozni kell.
Ezen kívül bízunk benne, hogy az idén is fel fognak tudni jutni ezek a gyermekek a Vidámparkba, ugyanis a Vidámparknak van egy projektje, hogy minden éven 2 – 3 napot biztosít a fogyatékkal élő gyermekeknek az ingyenes bejutásra, de tőlünk ugye nagyon messze van Budapest, és nekünk az is gondot okoz, hogy mivel és milyen módon tudjuk feljuttatni a gyerekeket.
Nagyon szépen köszönjük még egyszer a támogatást és bízunk benne, hogy ez a kapcsolat tovább fog élni, tovább fog gyümölcsözni és természetesen köszönjük mind azoknak, akik meglátogatták a Rotari sátrat és adományaikkal hozzájárultak a gyerekek programjaihoz.

 

További fotók

Törő Gábor
/2010.01.21./
 

Pályázati tájékoztatót tartottak a kistérségi koordinátorok

 

        
      

A NORDA Regionális Fejlesztési Ügynökség szervezte a mai értekezletet, ami gyakorlatilag a leghátrányosabb helyzetű kistérségek számára kiírt programról egy tájékoztató nap – tájékoztatta szerkesztőségünket Szkircsák István, a Sárospataki Kistérség kistérségi koordinátora, aki Magyar Eszter koordinátorral közösen szervezte ezt az LHH tájékoztató napot…
 
 


Magyar Eszter

 

Ez alapvetően arról szól, hogy jó pár pályázat beérkezett már a program keretében, ezekről tapasztalatokat szereztünk, hogy milyen gondok, problémák merültek fel a már benyújtott projektekkel kapcsolatban, és ezekről adtunk rövid tájékoztatót azoknak a projektgazdáknak, akik ezeket a projekteket benyújtották.
Március elsejéig még folyamatosan fognak beérkezni a program keretében újabb pályázatok, és akik még nem küldték be a pályázatukat, azok számára még ezekről a gondokról, problémákról, hibalehetőségekről kívántunk tájékoztatást adni, hogy a hibákat elkerüljék.

A továbbiakban a projektgazdák számára a megítélt támogatások után elkezdett projekteknek a pénzügyi elszámolásával, a szerződéskötéssekkel kapcsolatos információkról adtunk tájékoztatást, hogy gördülékenyen tudjanak ezek a pályázatok megvalósulni.


Szkircsák István

További fotók

Kistóth Karolina
/2010.01.21./
 

Amit képekkel könnyebben el lehet mondani - Határon túliak festészete a Dialógusok – 2010 konferencián

 

        
      

A Dialógusok – 2010 konferencián nem csak szavakkal cseréltek gondoltatokat, hanem képekkel is, hiszen a kép sokszor a szavaknál is hatékonyabb kifejező eszköz. Így került sor a kassai képek kiállítására A Művelődés Házában és kárpátaljai festőművészek alkotásainak bemutatására az Újbástyában. Az utóbbiakat Dupka György, a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közösségének elnöke mutatta be…
 
 


Dupka György

Réti János

Soltész Péter

 

12 éve járok a Dialógusokra, ami egy konferenciák sorozatából álló találkozó. Ezen egy minőségi fordulat következett be, amikor a képeket is elkezdtük bemutatni. Tegnap a kassaiak szerepeltek, ma pedig a kárpátaljai festőművészek hoztak ízelítőt munkáikból.

Érdemes tudni, hogy Kárpátalján a festőművészet a művészeti ágak között a legerősebb, mert több olyan képzőművészeti műhely van, ahol az alkotók az úgynevezett Kárpátaljai Festőiskolából kerültek ki. Továbbá létezik még a Munkácsy Mihály nevével fémjelzett mozgalom, hiszen Munkácsy Mihály Munkácshoz kötődik és ez a mozgalom tulajdonképpen egy szervezett, belső műhelyszemléletet alakított ki.

Kárpátalján van az egyik legnagyobb Magyar gyűjtemény Tiszapéterfalván, ahol több száz festményt őrzünk. Ez mind értékteremtés, mind értékmegőrzés de fejlesztés is, hiszen minden évben festőtáborokat, alkotótáborokat szervezünk, ahol magyarországi és erdélyi magyar festők is részt vesznek. Ez az a fordulat amikor az egyetemes magyar művészetről beszélhetünk, nincs széttagolódás és most már mindegy, hogy ki hol alkot, de értéket hoz létre, és ezeken a találkozókon bensőséges szakmai megbeszélések és barátságok is szövődnek.

Gyermekkorom óta festek, pontosabban gyermekként még nem festettem, inkább firkálgattam, rajzolgattam – mondta a kiállító művészek egyike, Réti János festőművész…

Ha kint vagyok, rabja vagyok a természetnek, ha műhelyben vagyok, akkor másféle ötletek adódnak, saját kompozíciók. Ha grafikáról van szó, akkor a téma egészen más, nagyon szeretem például a mitológiát. Képeimmel a szín ragyogását szeretném átadni az embereknek.

Soltész Péternek hívnak, Kárpátaljáról jöttem, Ungvárról – mutatkozott be egy újabb alkotó…
Most öten rendeztük a kiállítást, amelyben különböző képek szerepelnek, csendéletek, tájképek de festünk portrékat és figurális kompozíciókat is.
Gyermekkoromban nagyon szerettem rajzolni, és a szüleim vették észre, hogy van bennem valamiféle tehetség, így beadtak Ungvárra, egy rajzstúdióba.

Mi vízparton laktunk és az elgondolkodó, lírikus ember szemével néztem a fákat, a madarakat, a természetet. Szerintem fontos, hogy az alkotó ember észre vegye, amit más talán nem vesz észre, és át tudja adni azt. A festészethez ihlet kell, szívből, lélekből kell végezni, hogy a kép hasson az emberekre, mert vannak kiállítások, ahol az emberek végigmennek, aztán üresen jönnek ki a teremből, hiszen semmi nem ragadta meg őket.
Az Isten megteremtette a természetet, és mi csak próbálkozunk annak szépségét átadni, eljuttatni az emberekhez.

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.01.21./
 

Ökumenikus imaesték Sárospatakon

 

        
     

Immár száz éves múltra tekint vissza az ökumenikus mozgalom, amikor a különböző keresztyén felekezetek közös imaestéken találkoznak, és megélik lelki egységüket.
Sárospatakon a közös imádság alkalma hétfőn 17 órakor vette kezdetét a Bazilikában, ahol
Szentimrey Márk bodroghalászi református lelkész hirdette az Igét, közreműködött a Laudáte énekegyüttes Fedorcsák Katalin vezényletével...
 
 


Virágh Sándor

Szentimrey Márk
 

 

Kedden Bodroghalászban Mosolygó Tamás görög katolikus parókus szolgálata erősítette a jelenlevők hitét.

Szerdán a görög katolikus templomban Virágh Sándor református lelkész prédikált, közreműködött Kaszó Lajos vezetésével a Melodosz kórus.
Csütörtökön 17 órakor a református templomban Dr. Melles Tivadar adta át gondolatait, közreműködött Dr. Takács Andrásné és Bak Adrienn vezényletével a Református Templom és a Református Gimnázium egyesített énekkara. Orgonált Bundzik Tímea.

A közös alkalmak sora pénteken Végardón a görög katolikus templomban zárult, ahol Dombi Ferenc római katolikus káplán hirdette az Igét.

Az idei találkozások központi gondolata a Lukács evangéliuma 24. részében található emmausi tanítványok történetének tanulsága: hogyan változtatja meg a feltámadt Krisztussal való találkozás az értékrendünket, miként érthetjük meg a szentírás összefüggéseit, különös
tekintettel a szenvedés értelmére.

A történelmi múltból hordozott örökségek megőrzése mellett az imaesték célja, hogy kimunkálja a minél szélesebb együttműködést és a hiteles szolgálatot.
 


 

 
 
  Mosolygó Tamás Telenkó Miklós Dr. Melles Tivadar  

Kecskés Attila


Dombi Ferenc
 

Ref. Lelkészi Hivatal
/ 2010.01.20. /
 

A Civil Összefogás Fórum is képviseltette magát a Dialógusok – 2010 konferencián

 

        
      

A január 14-15-én megrendezett Dialógusok – 2010 című tanácskozáson részt vett civil szervezetek képviselői között érkezett Sárospatakra Dr. Schulek Ágoston, a CÖF szóvivője és alapítója, aki a Magyar Atlétikai Szövetség örökös, tiszteletbeli elnöke, aki nagy jelentőséget tulajdonít a civil összefogásnak…
 
 


Dr. Schulek Ágoston

 

Azt hiszem, hogy a Civil Összefogás Fórum egyik alapítójaként hívtak meg erre a konferenciára. Ez a Civil Összefogás Fórum az, amelyik sok demonstrációt és sok megmozdulást szervezett az elmúlt esztendők folyamán. A célunk az, hogy minél több civil szervezetet összefogva egyfajta segítséget adjunk a politikának, hogy a politika, a pártpolitika, végre a civilekkel együtt gondolkozzék és a civilekkel együtt építse föl azt az új társadalmat, amelyre szükség van, hiszen ma úgy tűnik - és azt hiszem ezzel mindenki egyet ért - hogy szétvált egymástól a politikai elit és a hétköznapi emberek összessége.
Bármilyen civil szervezetet tekintünk, akár az egyházakat, akár a különböző társadalmi szervezeteket, egyesületeket, vagy a polgári köröket, bármit nézünk látjuk, hogy magukra hagyva, de erősödik a civil mozgalom, erősödik a civil társadalom, és egyre nagyobb szükség van arra, hogy ebből a morális és gazdasági mélypontból kiemelje az országot.

A mi szervezetünkben természetesen a határon túli magyarokra is gondolunk, ez nagyon- nagyon fontos, hogy a külországi és a Magyarországon lévő magyarok együtt tudjanak gondolkodni, együtt tudjanak dolgozni és együtt építsék azt a jövőt, amire Magyarország azt hiszem méltó és amire Magyarország népe úgy érzem nagyon vár.
Ez ügyben szervezünk előadásokat mi is, és próbálunk olyan társadalmi szerződést kötni a következő várható politikai erővel, amelyben mi 12 pontban foglaltuk össze azokat az alapelvárásokat, amelyeket elvárunk, és ha már itt a mai rendezvénynél tartunk- az egyik ilyen pont ebben a 12 pontban, hogy igenis meg kell adni a külországban lévő magyaroknak is a teljes jogú Magyar állampolgárságot, mert ez egy olyan katartikus élményt jelent nekünk is és nekik is, ami segíthet kiemelkedni ebből a nagyon mély morális helyzetből.
 

 
A tapasztalat az, hogy az országban egyre több civil szerveződés van. A civil társadalom elindult, megindult és erősödik. Ez ilyen sok kis apró, pici kis láng, amit valahol össze kell fogni és mi, a Civil Összefogás Fórum nem akarunk semmilyen vezető pozíciót, hanem egy koordináló szerv szeretnénk és akarunk lenni és pillanatnyilag több, mint 1100 olyan szervezet, szervezetecske, polgári kör tartozik hozzánk, aki támogatja a mi elképzeléseinket és nagyon remélem, hogy a következő, mondjam úgy 1 -1,5 hónapon belül ezt a bizonyos társadalmi szerződést alá is fogjuk írni azzal a politikai erővel, amelyik várhatóan a következő időszakban vezetni fogja Magyarországot.

Mit tudunk mi adni? Mi azt tudjuk adni, hogy a szavazatainkkal támogatjuk - amennyire lehetséges - ezt az erőt, és akkor is támogatni fogjuk őket, amikor majd a választás másnapján a médiának egy része sulykolni fogja feltehetően, hogy lám-lám még mindig nem történt semmi. Nagyon nagy szükség lesz az első időszakban, talán az első években, hogy érezze a politika, hogy a civil társadalom mellettük áll akkor is, amíg nagy nehézségek vannak, mert nagyon nagy nehézségek elé nézünk ez egyértelmű. Nagyon reméljük, hogy a politika megfogja tartani azt az utat, amit mi is várunk és elvárunk tőlük. Ez a közös reménységünk és ezért dolgozunk sokan és sokat.

Dr. Schulek Ágostonnak, mint a Magyar Atlétikai Szövetség örökös, tiszteletbeli elnökének is volt mondanivalója…

A félmaratoni futóbajnokság Magyarország egyik atlétikai, bajnoki versenye amit, 3 esztendőre Borsod-Abaúj-Zemplén megye kapott meg és az első évben Borsod-, második évben Abaúj-, harmadik évben Zemplén megyében rendezi. Nagyon nagy sikerrel, és nagyon nagy helyi szeretettel és lelkesedéssel végzik ezt és ez nagyon-nagyon más, mint ahogy máshol történik.
Budapesten egy ilyen rendezvény súlytalan, nincs jelentősége. Csak egy példát had mondjak. Az elsőnél - ami két éve volt - beszéltek azoknak a falvaknak a lakóival, amelyeken keresztül futott ez a mezőny és kérték, hogy a portáikat tisztítsák ki, az utcát rakják rendbe és, hogy ők is legyenek részesei a versenynek, valamint 100 forinttal szálljanak be a rendezésbe.
Ettől a 100 forinttól, ami senkinek nem okozott problémát, mindenki magáénak érezte a versenyt és az egész eseményt. A polgármesterek főzték a vendégeknek az ennivalót és olyan családi hangulat volt, amivel nagyon behozták úgymond az országnak ezt a részét a köztudatba.
Én magam megmondom őszintén, ezt a szót, hogy „Pitypalaty völgy” ekkor hallottam először és azt látom, hogy ez egy csodálatosan szép vidék, és ahogy hallom, itt egy még nagyobb „durranásra” készülnek, amiről bővebben még nem tudok beszámolni de remélem még lesz rá mód a közeljövőben.

További fotók

Kistóth Karolina
/2010.01.20./
 

Busójárás volt Sárospatakon

 

        
      

A Művelődés Háza és Könyvtára a „Tájak, szokások, hagyományok” sorozat januári rendezvényével már a farsangolás időszakát nyitotta meg, ugyanis a mohácsról érkezett hagyományőrzők a busójárást mutatták be Sárospatakon, sőt a busóálarcok készítésébe is beavatták az érdeklődőket, Frekov Jakab muzeológus szakszerű tájékoztatása mellett…
 
 


 Frekov Jakab

 

A sárospataki Művelődés Háza és Könyvtára meghívott bennünket, hogy a busójárást, mint farsangi népszokást reprezentáljuk a városukban – nyilatkozta a vendégek képviseletében Vikár Csaba

Itt elsősorban a népszokás bemutatása, egy ízelítő a cél, ezért Ferkov Jakab muzeológus tart egy előadást, majd Mohács több, mint 30 maszkfaragójának képviseletében két jeles maszkfaragó, Prókai György és Élő József - akiket valószínűleg idén, de legkésőbb jövőre népi iparművész címmel méltatnak - mutatja be, hogy milyen a mohácsi busó maszkfaragás, illetve két busó illetve egy sokáclány reprezentálja a mohácsi busó népszokást.
A busójáráson hagyományos öröm, vidámság és vendégvárás szokását elevenítjük fel rövid táncban bemutatva, ami igazából a mohácsi sokacoknak hagyományos néptánc motívumait tartalmazza. Ez a horvát tánctól kicsit eltér, de egy jellegzetes mohácsi sokac tánc.
 


Vikár Csaba

További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.01.20./
 

Kassai kiállítás tekinthető meg Sárospatakon

 

        
      

Ez évben az első kiállításunk ez, ami ebben a Makovecz Imre által tervezett gyönyörű művelődési házban került megrendezésre. A Dialógusok programjai között szerveztük meg ezt a kiállítást, ami nekem egy nagy öröm - nyilatkozta Eleonóra Kovacsikova, a kassai Megyei Művelődési Központ Igazgatónője…
 
 


Eleonóra Kovacsikova

 

A Dialógusok már 12 éve zajlik, aminek én már 6. éve vagyok résztvevője. 5 éve vettük fel a kapcsolatot, amikor először vettem részt a rendezvényen ugyanitt, és azóta minden éven cseréljük a kiállításokat. Volt úgy is, hogy hozzánk hoztak kiállítást sárospatakiak, például peachwork-öt, ami Kassán óriási sikert aratott.
Ez éven arra gondoltunk, hogyha itt egy ilyen nemzetközi kör lesz, akkor olyan kiállítást hozunk, amelynek képei több országból valóak. Szlovákiában minden éven rendezünk nemzetközi alkotótáborokat mindig más területen, hogy bemutassuk a vidék gyönyörűségeit, és mindig jönnek alkotók Romániából, Csehországból, Lengyelországból és Sárospatakról is. Általában 30 ember gyűlik össze egy-egy alkotótábor alkalmával, akik nagyon jól ismerik és szeretik egymást. A kiállítás képei ilyen alkotó táborokban készültek és nagy szeretettel hoztuk őket…

A Kassai Nemzetközi Festőtábor anyagából nyílt egy kiállítás a Művelődés Háza és Könyvtára emeletén, ami kapcsolódik a Dialógusok 2010. konferenciához. Egyébként intézményünknek és a Kassai Megyei Közművelődési Intézetnek már ötödik évre visszatekintő közös munkája van – erősítette meg az elmondottakat Csatlósné Komáromi Katalin, A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatónője…

Pontosan egy ilyen dialógus konferencián 2005-ben, kezdődött ez az együttműködés. Azóta amatőr alkotóink rendszeresen cserélik programjaikat kiállítás, nyári tábor és egyéb keretek között. Ennek a kapcsolatnak köszönhetően a rajzkör már több alkalommal bemutatkozott Kassán, a Foltospille Körünk, illetve valamennyi előadó csoportunk szerepelt már a Kassai Színházban, így a Bodrog Néptáncegyüttes, a 8kor Színház, illetve A Művelődés Háza Kamarakórusa.
Sok együttműködésünk volt, amivel segítettük egymás munkáját és mindenképpen szeretnénk, hogy minél előremutatóbb legyen ez a kapcsolat.

 

További fotók

Cziczer Katalin
/2010.01.19./
 

Nem kell fizetni azért, hogy megkaphassunk egy nyereményt!

 

        
      

Van aki bedől annak, hogy telefonon közlik vele, nagy összeget nyert, de ahhoz, hogy hozzájusson, bizonyos összeget záros határidőn belül be kell fizetnie. Ilyen estek a környékünkön is előfordultak, ezekről – plusz egy betöréses lopásról – Solymosi Antal rendőr alezredes, a Sárospataki Rendőrkapitányság bűnügyi osztályának vezetője számol be…
 
 


Solymosi Antal

 

A Sárospataki Rendőrkapitányság csalás miatt folytat büntetőeljárás ismeretlen tettes ellen, aki 2009. december 29-én felhívta J.M. vissi lakost, majd a T-Mobile képviselőjeként bemutatkozva azzal tévesztette meg, hogy 7.650.000 forint összegű bankkártyát nyert a cégtől, a kártya átvételéhez azonban fél órán belül 400.000 forintos regisztrációs díjat kell befizetnie egy általa megadott számlaszámra. J.M. ezt követően a szomszédjával bevitette magát a sárospataki K§H bankba, majd a 400.000 forintot 117.000 forintra lealkudva, ez utóbbi összeget utalta át az elkövető által bediktált számlaszámra.

Ismét nagyobb gyakorisággal fordul elő a következő módszer. Mobil előfizetéssel rendelkező személyeket hívnak fel rejtett számról, majd a telefonszolgáltató nevében hivatalosan tájékozatják, hogy nagyobb összeget (több százezres nagyságrendben) nyert a szolgáltató nyereményjátékán, s hogy ezen összegnek boldog tulajdonosa legyen mindössze annyit kell tennie, hogy húsz percen belül vásároljon öt darab feltöltő kártyát, majd a rajtuk lévő sorszámokat diktálja be. Az érintettek egy rész bedőlve a trükknek, azonnal rohan a legközelebbi kártyaárusító helyre, majd miután a feltöltésre használt kódot bediktálta, a csalók feltöltik a saját kártyájukat.

Lopás bűntette miatt indult büntetőeljárás azon személyek ellen, aki 2009. november és december hónapjában több alkalommal behatoltak a DOPEX Kft. Malomkőgyár úti telephelyére, és onnan különböző kisgépeket, szerszámokat tulajdonítottak el egymillió forintot meghaladó értékben. A nyomozás során megállapítást nyert, hogy a bűncselekményt a cég egyik elbocsátott dolgozója követte el egy olyan ismerősével, aki már többször állt bíróság előtt, s hasonló jellegű bűncselekmény miatt jelenleg is börtönbüntetését tölti.

 

Törő Gábor
/2010.01.19./
 

A kenyér és a héja - Sárospatakon járt Duray Miklós

 

        
      

Két napon át tartott a Dialógusok – 2010 című tanácskozás Sárospatakon, 2010. január 14 és 15-én a B-A-Z Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet szervezésében. Sok neves felvidéki és kárpátaljai résztvevő között megjelent Duray Miklós, a szlovákiai Magyar Koalíció Pártja stratégiai alelnöke is...
 
 


Duray Miklós

 

A segítségre kölcsönösen szükségünk van, és nehogy azt gondoljuk, hogy csak az elszakított magyarság szorul Magyarország segítségére, ez fordítva is így van. Lehet, hogy sokan nem gondolják, de ez úgy működik, mint a kenyér és a héja. Ha kívülről leszedjük a héját, akkor elkezd morzsolódni a belseje. Tehát ezért kölcsönösen szükségünk van egymásra, és úgy gondolom, hogy a határon átívelő magyar-magyar együttműködés, vagy a nemzetnek a határon átívelő újraegyesítése, az ilyen szempontból a legfontosabb. Mert nem az az igazi veszteség, hogyha néhány tízezer elszakított magyar esetleg asszimilálódik, hanem az, ha Magyarország gyengül, és ezzel az egész nemzet gyengül. Sőt, tovább léphetünk még egy gondolattal, hogyha Magyarország gyengül, akkor az egész Kárpát-medence térségében problémák adódnak. Ahhoz, hogy Magyarország ne gyengüljön, ahhoz szüksége van az elszakított magyarságra is.

Az összetartozás érzése az létezik. Létezett akkor is, amikor nem folyt a nemzeten belül a tömbmagyarság és a leszakított magyarság között párbeszéd, mert nem folyhatott, mert olyan rendszerben éltünk. Viszont ami az együttműködést illeti, az szervezett formákat igényel, és ehhez van szükség a párbeszédre, mert csak a párbeszéd teremtheti meg a szellemi, a lelki és a társadalmi alapját annak, hogy valóban olyan szerkezetek jöjjenek létre, amelyek működőképesek és amelyek eredményesek. Mert van két nagy valóságos területe az életünknek, az egyik a gazdasági létünk, a másik pedig a szellemi létünk, most a lelkiekről nem beszélek, mert az egy harmadik nagy terület.

 
Viszont a gazdasági és a szellemi létünk annyiban összefügg, hogy a szellemi létünk sem tud jól működni, mert szellemi létnek a követelménye szintén valahol a gazdasághoz kötődik. Az intézményeknek a fenntartása, működtetése, vagy új intézményeknek a létrehozása a szellemi életünk létrehozása és kibontakoztatása érdekében, tehát létünknek ez a két kézzelfogható területe ez nagyon szorosan összefügg. Még akkor is, hogyha a kettő jellegében eltérő egymástól. Szoktunk beszélni civilizációról például, de nem is tudjuk pontosan, hogy mit értünk ezen, de egyben biztosak lehetünk: hogy a civilizációs körülmények megváltoztathatják a kulturális szokásainkat is. De ha a kultúránkat töretlenül műveljük, akkor az pozitív hatással lehet a civilizációnk kibontakozására.

A szlovák nyelvtörvény hatása már most is érezhető, hiszen maguk a törvény mögötti elképzelések végül is ezzel számoltak, hogy félelmet kell kelteni. Nos az ezzel kapcsolatos félelem, nem úgy keletkezik, mint ahogyan a kisgyerekeket a sötét szobában ijesztgetik - ez sokkal kézzelfoghatóbb félelem, ugyanis az ilyen törvény, amely egy olyan természetszerűséget próbál korlátozni vagy átalakítani, mint az anyanyelvnek a használata, ez görcsöket vált ki az emberből. A görcsökön túl félelmeket attól, hogy megbüntetik, félelmeket attól, hogy konfliktusba kerül, ellentétek alakulnak ki a hatalom és az egyén között, két nemzet között.
Karácsony napján mentem egy pozsonyi utcán - a templomból jöttünk - egymás között magyarul beszéltünk és az utca másik oldaláról éktelen üvöltéssel kezdtek minket szidni amiatt, hogy magyarul beszélünk. Én ezt fel sem veszem, mert ez énrólam lepereg, de most képzeljük el, hogyha egy félős emberre kezdenek el így üvöltözni az utcán világos nappal, hogy abból az emberből ez mit válthat ki. Vagy ha meglátogatja őt a végrehajtó és bevasalja rajta az 5000 eurós büntetést a nyelvhasználat miatt. Vagy a kórházban félnie kell amiatt, hogy milyen nyelven beszél az orvossal, holott az lenne a természetes, hogy az egészségügyi intézmény gondoskodna arról, hogy a páciensekkel lehetőleg az anyanyelvükön kommunikáljanak.

Koltay Gábor filmet készített Duray Miklósról A Szabadság ára címmel…
2010. tavaszán bemutatásra kerül. Sok olyan dolog van benne elmondva amiről keveset beszélünk…

További fotók

Kistóth Karolina
/2010.01.19./
 

„TÜZES HÍREK”

 

        
      

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága illetékességi területén a 2009. december 21. és 2010. január 18. közötti időszakban 11 tűzeset, 18 műszaki mentés történ, 3 esetben kaptunk téves jelzést és 1 esetben vaklármához vonultak egységeink - nyilatkozta Barna Norbert tűzoltó hadnagy...
 
 


Barna Norbert

 

A műszaki mentések során 9 esetben árokba csúszott gépjárművek kivontatásánál működtek közre tűzoltóink, 3 esetben lakóházat, a közúti forgalmat veszélyeztető fát távolítottak el egységeink, 3 alkalommal pincében, kazánházban felgyülemlett víz eltávolításához vonultak tűzoltóink, 1 alkalommal lakóház tetőszerkezetéről távolították el havat az élet– és balesetveszély elhárítása érdekében, 1 esetben lakóházba való behatoláshoz riasztották tűzoltóinkat és 1 esetben pébé gázpalack robbanásához vonultak ki egységeink.

- 2010. január 16-án az esti órákban a 37-es számú főút károlyfalvai elágazásánál Renault Scenic típusú személygépkocsi felborult. A baleset során 2 fő sérült meg, akiket a kiérkező mentők a kórházba szállítottak. A gépjárműveket áramtalanították, az úttestet letakarították és a forgalmi akadályt megszüntették.

A tűzesetek közül 3 esetben lakóházban keletkezett tűz, 2 esetben kazánház, 1 esetben melléképület gyulladt ki és 5 alkalommal kéménytűzhöz vonultak tűzoltóink.

- 2009. december 27-én a délelőtti órákban Olaszliszkán egy kazánházban keletkezett tűz. Kiérkező egységeink a tüzet 2 db sugárral és kéziszerszámokkal eloltották. A tűz következtében 2 személy megsérült, akiket a mentők a kórházba szállítottak.
- 2010. január 15-én a késő esti órákban Sátoraljaújhelyen keletkezett tűz egy háromszintes családi házban. Égett a földszinten kialakított 2,2x3,2 méteres alapterületű szoba helyisége teljes terjedelemben, illetve a benne elhelyezett bútorok, használati tárgyak, elektromos eszközök és az ott tárolt iratok. A keletkezett hőtől megolvadtak a házban lévő használati tárgyak, eszközök, bútorok. A ház helyiségeinek falazata és mennyezete a keletkezett füsttől erősen kormozódott. Kiérkező egységeink a tüzet 3 db sugárral és kéziszerszámokkal eloltották. A tűz következtében 2 személy füstmérgezést szenvedett, akiket a mentők a kórházba szállítottak. Az anyagi kár jelentős.

Tűz esetén hívják a 105-ös segélykérő számunkat, és ne feledjék „ÖNÖKÉRT HA KELL, TŰZBE MEGYÜNK!” Tájékoztatjuk Önöket, hogy a mobil telefonkészülékről indított 105-ös segélykérő hívás Miskolcra, a miskolci Hivatásos Tűzoltóság ügyeletére fut be. A tűzoltóság mobil telefonkészülékről a 06-47-523-140-es számon közvetlenül elérhető.

 


Barna Norbert tűzoltó hadnagy és Tóth János tűzoltó hadnagy
/2010.01.18./
 

5 éves a Zempléni Gombász Egyesület

 

        
      

Születésnapot ünnepeltünk január 16-án. 2004 végén Mihály Attila vezetésével 20 fő alapította meg az egyesületet. Jelenleg 102 tagunk van a térség 11 településéről. Céljaink: a gombák kutatása, ismeretterjesztés, a gombászat iránt érdeklődők összefogása - nyilatkozta Kőszeginé Tóth Judit, a ZGE titkára...
 
 


Kőszeginé Tóth Judit

 

Az ünnepségen személyes hangvételű visszaemlékezésekkel, élménybeszámolókkal idéztük fel azokat a kirándulásokat, utazásokat, terepgyakorlatokat, amelyek a gombákról és a természetvédelemről szóló ismeretek átadásán túl, közösségépítő munkánk fontos színterei. Beszámoló hangzott el az 5 év szakmai munkájáról: az ismeretterjesztő kiállításokról, az iskolai és felnőtteknek szóló előadásokról, kutatómunkákról, az alapfokú tanfolyamokról, a gombaszakellenőri szakképzésről.
Nehéz lenne felsorolni azt a sok közhasznú tevékenységet, amit sikerült megvalósítanunk. Természetesen beszéltünk a következő évek terveiről is. A hivatalos részhez tartozott még az egyesületben végzett kiemelkedő munkáért az elismerő oklevelek kiosztása.

Ezek után elfogyasztottuk a megérdemelt vacsoránkat, majd a gombászpalánták nagy örömére egy 100 szeletes tortával ünnepeltük meg a születésnapot. Beszélgetések, nótázás, mulatás következett és mivel volt mit lemozogni, többen majd 3 óráig roptuk a táncot.
Elmondhatjuk, hogy tagjaink, támogatóink önzetlen közös munkája, együttműködése, anyagi és pénzben nem kifejezhető támogatása révén nagyon sikeres, eredményekben gazdag 5 év áll mögöttünk.

Arra kérem az érdeklődőket, hogy kísérjék figyelemmel munkánkat, programjainkat, amelyekről rendszeresen beszámolunk a Zemplén Televízió "Gombázzunk együtt" című műsorában, a Zempléni Hírlapban, a települések weblapjain és a saját honlapunkon (www.zge.hu). Az eseményekről készült fotók megtekinthetők a www.zge.fotoalbum.hu -n.
Várunk mindenkit aki szereti a természetet, érdeklődik a gombák iránt, vagy egy jó közösséghez szeretne tartozni.

 

Zempléni Gombász Egyesület
/2010.01.19./
 

Újra siker a Diákolimpia Országos Döntőjében

 

        
      

Az idei évben Egerben rendezték meg a Kispályás Floorball Diákolimpia Országos Döntőjét. A nagy múltú város a sportág bástyájának számít, hiszen az ottani iskolák lánycsapatai több ízben voltak már bajnokok az elmúlt években. Ennek megfelelően a rendezők igyekeztek egy emlékezetes versenyt rendezni, ami sikerült is - küldte a tudósítást Fekete Csaba edző...
 
 


Fekete Csaba

 

Az Árvaysok tavaly szépen szerepeltek az I. korcsoport döntőjén, az előzetes versenyek, selejtezők most is bizakodásra adtak okot.
A fiúk és lányok ennek megfelelően nagy lendülettel kezdtek. A fiúk lendülete a későbbi bajnok Paks elleni 3-0-s vezetést követően sajnos elszállt, így végül a nyolcadik helyen végeztek. A csapat tagjai: Mahalek Dominik, Sárosi Sándor, Keksz Bence, Traszik Vince, Batta Gergő 2.a, Juszku Viktor 2.b osztályos tanulók. A lányok viszont a döntőig meneteltek. Ők mindhárom csoportmeccsüket, és az elődöntőt is kétgólos győzelemmel zárták.

A döntőben az előzetesen legnagyobb ellenfélnek tartott egyik kecskeméti csapattal kerültek szembe. (Az országos elődöntőn ők harmadikak, míg lányaink az elsők voltak.) Most sajnos fordult a kocka, a „Hírös város” lányai nyerték a mérkőzést, így a fiúk tavalyi ezüstje után az idén a lányok nyakába akasztotta Martinek János olimpiai bajnok öttusázó a másodiknak járó érmet és adta át a kupát.
A csapat tagjai Ardó Réka, Mudróczki Fanni, Kardosi Karina 3. osztályos, Misztina Hanga, Feigel Linda és Sasi Kitti 2. osztályos tanulók.
Gratulálunk nekik!
A tornán minden korcsoportban All Star csapatot is hirdettek, így Ardó Réka az ezüstérem mellett különdíjjal is büszkélkedhet, korosztályában a szakemberek az ország három legjobb játékosa közé választották.

 

További fotók


/2010.01.18./
 

Ajándék a könyvtárnak

 

        
      

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola kiemelten fontosnak tartja, hogy a gyerekek a mai „digitális világban” is szívesen olvassák a könyveket, ismeretüket a hiteles kiadványokból, regényekből, olvasmányokból merítsék – nyilatkozta Szegedi Istvánné, igazgató...
 
 


Szegedi Istvánné

 

Hat kiadó karácsonyi ajándékaként az iskola könyvtára értékes könyvekkel, köztük gyermek- és ifjúsági regényekkel, kötelező- és ajánlott olvasmányokkal, verseskötetekkel, ismeretterjesztő kiadványokkal, szótárakkal bővült.
A támogatás összesen 88 kötetet jelent, melynek értéke 140.000 Ft.

Könyvtári állományunk az alábbiakkal gyarapodott:
Krónika Nova Kiadó Kft.
Művek, pályák, nemzedékek
Korok, stílusok, irányzatok az európai irodalomban
Fülhegyező
Kiss illemtudós
 

 
Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.
Műelemző 1.
Műelemző 2.
Műelemző 3.
Műelemző 4.
A nagyenyedi két fűzfa
Egri csillagok
A kőszívű ember fiai
Petőfi Sándor válogatott versei
Csokonai Vitéz Mihály válogatott versei
Kosztolányi Dezső válogatott versei
Arany János válogatott versei
Ady Endre válogatott versei
József Attila válogatott versei
Jel-Kép Kiadó
Útikalauz Időutazóknak – Ókori Róma
Útikalauz Időutazóknak – Ókori Róma
Animus Kiadó
Artur Slade: Törzsek
Anne-Laure Bondoux: A princetta és a kapitány
Hilari Bell: Kobolderdő
Kathryn Lasky: A katlan titka
Linda Sur Park: Min mester inasa
Anthony Horowitz: Égi háború
Philip Reeve: Ragadozó városok
Staton Rabin: Betsy és a császár
Anthony Horowitz: Hollókapu
Debi Gliori: Varázsbagázs

Köszönjük a kiadók támogatását! Szeretettel várunk minden olvasót!
Logopédia Kiadó
Tárnok Gitta: Pontról pontra pontosan
Dékány Judit: Mit gondolsz? 1.
Dékány Judit: Mit gondolsz? 2.
Dékány Judit: Mit gondolsz? 3.
Tölgyszéky Papp Gyuláné: Tanulási nehézségek kezelése
Kincsessziget – társasjáték (1-8. osztályosoknak)
Hornyákné Tarnai Klára: Betűsuli 1.
Hornyákné Tarnai Klára: Betűsuli 2.
Besztercei Enikő: Másképp
Vannay Aladárné: Gondolkodj és írj!
Grimm Könyvkiadó Kereskedelmi Kft.
Ruzsiczky Éva: Csak Egy kicsit más (Szinonimák a kicsinyeknek)
Jó reggelt, Sam! (Marie-Louse Gay)
War of the Gangs – Bandaháború
The Parrot Knew Everything – A papagáj mindent tudott
Angol-magyar Magyar-angol tanulószótár
Scolar Kiadó
Kovács Róbert: Századvégi utazások
Kémek kézikönyve
Érsek Rózsa: Vidám olvasó
Erlend Loe: A pénz bajjal jár
Erlend Loe: A nagy fogás
Erlend Loe: Kurt híres lesz
Fabian Lenk: Idődetektívek – Összeesküvés a Holtak Városában
Sas Elemér: Beszélgetések a fizikáról

További fotók

 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2010.01.18./
 

Irodát nyitott Sárospatakon az Axa pénzügyi tanácsadó cég

 

        
      

2010. január 12-én 15.30-kor Sárospatakon, a Rákóczi utcai könyvesbolt mellett megnyitotta kapuit az AXA Személyes Pénzügyek Tanácsadó Kft sárospataki irodája. Horváth Gyula területi vezető elmondta, hogy a magánszemélyeknek és a cégeknek is rendelkezésére állnak pénzügyi szolgáltatásaikkal, melyek közül a hitelek nyújtásában egyedülállóak…
 
 


Horváth Gyula


 Dr. Hörcsik Richárd

 

Cégünk a magánszemélyeket is érinti, hiszen az összes pénzügyi szolgáltatást nyújtja számukra, kiemelve a magánnyugdíjpénztári szolgáltatást, ami mindenkit érint, aki elhelyezkedik, munkába áll, pályakezdőként különösen, de akiknek van meglévő pénztára azokat is.
Nagyon sok ember gondolkodik folyamatosan arról, hogy szeretne hitelhez jutni. Az utóbbi években, az utóbbi hónapokban talán azt mondhatnám, hogy nagyon nehéz hitelhez jutni. Ilyen szempontból cégünk egy kivétel, amit oázisként említhetnék, ahol a hitelezés ugyanúgy folyik tovább, mint a válság előtti időben, mindenféle devizában.

Ami még érdekes lehet, hogy nem csak magánszemélyeknek, de vállalkozóknak is rendelkezésre állunk és munkát is szeretnénk adni néhány munkatársnak, hiszen itt az irodában is szükségünk van néhány olyan alkalmazottra, munkatársra, akik ezeket a termékeket értékesítik, az ügyfelekkel foglalkoznak.
Mi teljesítményorientált cég vagyunk, minél jobban dolgozik valaki, annál sikeresebb, és ha sikeresebb, akkor nagyobbra tud nőni, a növekedést pedig támogatjuk. Hogyha ezek a vállalkozók, akik elindultak, egyre jobban fognak majd tevékenykedni, sikeresebbek lesznek. Bízom benne, hogy hamarosan ezt az irodát is ki fogjuk nőni. Bár nagyon szép és nagyon gyorsan összerakták, de szerintem rövidesen nagyobb területre lesz szükségünk.


Mivel Sárospatak lakosságának és vállalkozásainak nyúlt szolgáltatásokat az új iroda, Dr. Hörcsik Richárd polgármester is megjelent a megnyitón, hogy a cég képviselőit személyesen is üdvözölhesse…

Számunkra minden egyes olyan vállalkozás fontos a városban, a térségben, amelyek munkahelyeket teremtenek. Örömteli, hogy ebben a sanyarú gazdasági helyzetben vannak olyan vállalkozók, akik mégis látnak fantáziát ilyen szolgáltatás bevezetésében. Öröm számunkra az, hogy ez a vállalkozás új munkahelyeket tudott létrehozni, és reméljük, hogy ez hosszú időn keresztül fog itt működni.
Másodsorban pedig olyan szolgáltatásokat vezet be a városba, ami talán más cégeknél kevés van. Tehát mindenféleképpen bővíti a választékot azon pataki, zempléni polgárok számára, akik ezzel a céggel szeretnének üzletet kötni.

Ez egy kicsit idehozza Európát ez az európai hírű cég, ezért örülünk annak, hogy Sárospatak főutcáján új üzletet nyitott. Reméljük, hogy megtalálják számításaikat, és ugyanúgy a pataki polgárok is, akik bizalommal fordulnak hozzájuk, hiszen olyan szolgáltatást találnak, ami korábban nem volt.
Ebben az üzleti világban alapvetően kérdőjeleződik meg a bizalom megléte. Bizalmatlankodunk egymással, márpedig az üzlet, a bizalomról szól. Reméljük, hogy bizalmuk lesz a pataki polgároknak, illetve a zemplénieknek ezen üzletág felé, és reméljük azt is, hogy ezzel sok-sok pataki vállalkozónak, polgárnak könnyíti meg az életét az új szolgáltatások igénybevétele. Mindenképpen gratulálunk és reméljük, hogy jól fog működni a rendszer.

 

További fotók

Törő Gábor
/2010.01.18./
 

Csak egészség legyen!

 

        
      

„Csak egészség legyen!”, hallhatjuk lépten-nyomon. De megteszünk mindent azért, ami valóban a legnagyobb kincs számunkra? – teszi fel e kérdést Kordáné Györki Erika testnevelő, személyi edző, Nordic Walking oktató, aki megoldást is kínál azoknak, akik változtatni akarnak mozgásszegény életmódjukon…
 
 


 Kordáné Györki Erika

 

Míg génállományunkat az állandóság jellemzi, életmódunk óriási változáson ment keresztül az utóbbi években. Ma ugyanazt a testet használjuk 8-10 órás ülésre és szórakozásra - persze szintén ülésben - mint amellyel őseink naphosszat fizikai munkát végeztek. E mellett persze szervezetünk igényének többszörösét esszük, haszontalanok élelmiszereink, a munkánk java részét pedig gépek végzik.
Nem kell persze különösebben bemutatni ezen tényezők negatív hatását, szervezetünket nem lehet becsapni, felismeri az őt fenyegető dolgokat, és jelez a maga módján:
hátfájdalmak, elhízás (már egészen kis korban is, mely korábban messzemenően nem volt ilyen nagymértékű!), vérnyomásproblémák, fejfájás, stressz (korunk „pestise”), alvási problémák.
Persze innentől ránk van bízva, meg akarjuk-e érteni testünk jelzéseit?

Szerencsére a legtöbb esetben van lehetőség arra, hogy életmódunkon változtassunk, melyet szervezetünk hamarosan meghálál. A legtöbben veszélyes divatdiétákkal próbálkoznak, de többszöri sikertelen próbálkozás után nyitva marad a kérdés: „Hogyan tovább?”
Erre a kérdésre a legjobb válasz az egyénre szabott mozgás- és életmódprogram, de legfőképp a rendszeresség, az apró lépésekből felépített életmódváltás.

Jöjjenek, pillantsanak be ebbe az új világba, mely mindenki számára elhozhatja a várva-várt sikert. Megfelelően felépített sport-, táplálkozási- és életviteli tanácsokkal várok minden arra érdeklődőt újonnan megnyitott fitnesstermemben (Sárospatak, Erdélyi u.7. tel: 70/ 771-51-67)

 

Kistóth Karolina
/2010.01.17./
 

Készíts magadnak ékszert!

 

        
      

A Kreatív Varázssziget január 14-én tartotta a Művelődés Háza Könyvtárának zenei részlegében a soron következő foglalkozását. Ezen a délutánon a gyerekek a szüleikkel gyöngy és nemezékszereket készítettek – számol be a foglalkozásról Kenyiczkyné Sárosi Krisztina
 
 


Kenyiczkyné Sárosi Krisztina

 

Fantáziával és kreativitással ízléses használati tárgyakat, táskákat, tárcákat, zacskókat is készíthetünk, de ezen alkalommal az egyedi ékszerkészítést próbálhatták ki a jelenlévők. A nemezeléshez szükségünk volt, elsősorban két kezünkre, gyapjúra, meleg vízre, szappanra és nem utolsósorban némi türelemre.

A birka gyapját az emberek már ősidőktől használják, valószínűleg az ebből készült ruha a legősibb textília amit ember alkotott. Bizonyára már sokan megtapasztalták, milyen is az, amikor a gyapjúpulóvert véletlenül túl forró vízben mossuk ki. Összemegy és az anyaga filcessé válik. Ugyanez történik a kézműves nemezelés esetében is a kezeletlen gyapjúval.
Ebben a szépséges kézműves technikában megannyi lehetőség lakozik kreativitásunk kiteljesítésére, belső énünk kibontakoztatására. Ezen a foglalkozáson ezt mindannyian megtapasztalhattuk és divatos ékszerek készültek a régi és az új technikák találkozásával.

 

További fotók

Cziczer Katalin
/2010.01.17./
 

Takarékossági intézkedések a Kommunális Szervezetnél

 

        
             

Június elsejével kaptam meg a megbízást, azóta vagyok a Kommunális Szervezet vezetője. Már az első hónapokban láttam, hogy nagyon sok tennivaló vár rám, nem csak a belső szervezést illetően, hanem azokkal a feladatokkal kapcsolatosan is, amelyekkel Sárospatak életében nap mint nap jelen van a cég – kezdte visszatekintését az elmúlt évre Emri László igazgató…
 
 


Emri László
 

 

Mint a lakosság is láthatja, folyamatosan részt veszünk az ünnepekre való felkészülésben, az időszakos munkálatokban, a hóeltakarításban, a síkosságmentesítésben, a parkosításban és nyáron növények kezelésében. Folyamatosan végezzük az utak tisztántartását, a kátyúzást és az utóbbi időben látványos építőipari munkát is végeztünk a két temetőkerítés vonatkozásában. Megjelenünk az önkormányzati intézményekben is, ahol a vagyonkezelési iroda, vagy az RFV megbízásából végezzük el a különböző festési, karbantartási munkálatokat.

Már az első időkben megállapítottam, hogy egyértelműsíteni kell az egyes területek feladatait, hatásköreit, és minél nagyobb nyomonkövethetőséget kell biztosítani. Ez az én egyik "vesszőparipám", amit a múltamból hoztam magammal, azokból az időkből, amikor 10 éven keresztül a minőségbiztosításban dolgoztam, ahol alapvető követelmény volt nyomonkövethetőség, a beszállítástól a vevőig. Ez szinte a véremmé vált, s ezt igyekeztem bevezetni a Kommunális Szervezetnél is.

 
Amikor megkaptam ezt a megbízást, fő nyomvonalként a költséghatékonyságot határozta meg számomra az önkormányzat. Elsők között a beszerzésre összpontosítottam, ahol nem csak a szabályzást, a szakszerű dokumentálást vezettem be, hanem számítógépet is telepítettem oda internet hozzáféréssel, mobil telefonnal, s így interneten keresztül is meg tudunk rendelni bármilyen alapanyagot, illetve az egész országban szét tudunk nézni az árakkal kapcsolatban. Így a nagykereket is meg tudjuk találni, el tudjuk érni, és nagyon sok esetben ennek olyan hatása lett, hogy ugyanazt a terméket olcsóbban tudjuk beszerezni, amit esetleg díjmentesen még házhoz is szállítanak, tehát még a városba se kell érte bemennie az anyagbeszerzőnek.
A beszerzés átszervezésének anyagi vonzati is lettek, hiszen nem csak a beszerzésvezető, hanem én magam is körbejártam a helyi és környékbeli, valamint - gép előtt - az interneten fellelhető boltok kínálatait, s így alakítottuk ki a beszerzés új struktúráját, aminek eredményeképpen milliós nagyságrendű megtakarítást értünk el.

A megtakarítások egy része az önkormányzati intézmények egy részét – így közvetve az önkormányzatot - is érintette, ahol különböző karbantartási munkálatokat – festés, burkolás, asztalos munkák – végzünk, ugyanis mi az anyagok árát is továbbszámlázzuk az intézmények felé, és nem mindegy, hogy ha pl. kifestünk egy iskolát, akkor annak költségében az anyagár 500, vagy csak 400 ezer Ft. A vásárolt anyagok, eszközök nagy része persze saját felhasználású, pl. seprűk, vágókorongok, traktoralkatrészek. A megtakarítás a beszerzéseken árucikkenként változóan 15-20 % között mozog, de volt olyan traktoralkatrész, amit 50 %-kal olcsóbban sikerült beszereznünk.

Mivel több gépjárművel rendelkezünk és a kiadásaink között jelentős összegként jelennek meg az üzemanyag költségek, a következő intézkedés az volt, hogy több kocsiba GPS-t tettünk. Ezeknek nem magas a bérleti költségük, darabonként 6-7 ezer Ft, mégis több szolgáltatást nyújtanak. Például teljes nyomonkövethetőséget biztosítanak a gépjármű számára, akár hónapokra visszamenőleg meg lehet nézni, hogy mikor, hol volt a gépjármű, mennyi utat tett meg, mennyi volt a fogyasztása, de még az üzemanyagszintet is folyamatosan követni lehet, ha szabálytalan kivételezés történne, azt is látszana.
Gyakorlatilag egy sok szolgáltatást nyújtó digitális tachográfként működik. Gondolkodunk a digitális menetlevél funkció bérelésén is, ami nem sokkal növeli meg a bérleti költséget, viszont teljesen felváltja a hagyományos, papíralapú menetlevelet, amit a rendőr is elfogad.
Az egyéb intézkedések – a házhoz szállítások bevezetése, következteség, nyomonkövethetőség – mellett talán ennek is része lehetett abban, hogy a 2009-re betervezett 15.5 milliós keret helyett 11.5 millió Ft volt az üzemanyagra költött összeg.

Aki a Kommunális Szervezethez jön, láthatja, hogy idegen őrző-védő cég alkalmazottai látják el a kapus szolgálatot. Korábban saját alkalmazottak látták el ezt a feladatot, akik között gyakran volt olyan személy is, aki valamilyen egyéb szakképzéssel rendelkezett – és azzal a bérezéssel látta el ezt a feladatot – akiket a saját szakmájukban hatékonyabban tudtunk volna foglalkoztatni.
Az őrző-védő cég alkalmazása szintén takarékossági megfontolásokból történt, ugyanis, hogy ezt a feladatot folyamatosan, napi 24 órában ellássuk, ahhoz 5 embert kellene alkalmaznunk. Az ő bérüket plusz járulékukat összehasonlítva az idegen cég árajánlatával, havi 100 ezer forint megtakarítást érünk el őrző-védő cég alkalmazása esetén.
Alkalmazhatnánk közcélú dolgozót is - hogy a bérköltségeinket csökkentsük - viszont őket 200 napig alkalmazhatjuk, s ha valamilyen rendkívüli esemény történik a szolgálatuk alatt – pl. eltűnik valami – akkor maximum elbocsáthatjuk őket, de a kár nem hajtható be rajtuk, hiszen a folyamatos jövedelmük nem biztos. Az őrző-védő cégek viszont felelősséggel vállalják a munkát, szerződésben rögzítetten megtérítik a szolgálati idejükben, az ő hibájukból bekövetkezett kárt, pl. az eltűnt eszköz, vagy alkatrész értékét.

Igyekszünk megtakarításokat elérni a készenlétekért és a rendkívüli munkavégzésért fizetendő béreken is, természetesen ezt a szervezés optimalizálásával érjük el, szem előtt tartva azt, hogy a munkavégzéshez szükséges megfelelő létszám mindig rendelkezésre álljon.
Törvény szerint a készenlétért – tehát hogy Sárospatakon tartózkodjon, és elérhető legyen a dolgozó – pótlék fizetendő, és a rendkívüli munkavégzésnek is meg van a törvény által előírt díjazása.
Idén a gépek számához és a konkrét feladathoz igazítottam az ügyeleti rendet. Két hótoló autónk van - két 30 éves IFA - felesleges tehát a teljes gépjárművezetői létszámot berendelni. Hasonlóan beosztva a „gyalogos” dolgozók létszámát is, hogy az éjszaka berendeltek és az őket váltók száma is megfelelő legyen.

Hogy a kellemesebb dolgokról is beszámoljak, nyáron rendeztünk egy családi nap szerű rendezvényt a Végardói Faluházban, ahol dolgozóink csalásodtól megjelenhettek, közös főzéssel, evés-ivással, beszélgetéssel töltöttük az időt.
Most, évvégén is volt egy vacsora, amivel zártuk az évet és kiadtuk azt az ajándékutalványt is, ami törvény szerint adható volt közalkalmazottak részére. Nem a mi érdemünk, de elmondanám, hogy 10 nagycsaládosnak tudtunk kiosztani élelmiszer segélyt, ami a Hajdúdorogi Egyházmegye adománya volt.

Törő Gábor
/2010.01.17./
 

Nyugdíjba vonult Pálmai István úr, az erdészet igazgatója

 

        
             

2010. január 8-án családias légkörben köszöntötték kollégái Pálmai Istvánt, a Északerdő Rt. Sárospataki Erdészeti Igazgatóságának nyugállományba vonuló igazgatóját. Munkatársai között köszöntötte Sándor Zsolt erdőmérnök, aki megbízott igazgatóként a helyébe lép, s elhangzottak Aros János köszönő szavai és jó kívánságai is, hiszen Pálmai úrnak köztudottan sokat köszönhet Sárospatak.
A pályám utolsó 25 éve Sárospatakhoz és térségéhez kötődik, akkor költöztem ide a családommal, egyébként dunántúliak vagyunk – kezdte visszaemlékezését Pálmai István…
 
 


Pálmai István

 


Sándor Zsolt

 


Aros János

 

 

Sokan mondják, hogy Dunántúlról elköltözni, az nem egy perspektivikus gondolkodásra vall. Én pedig azt mondom, amikor így döntött a családunk, akkor jól döntöttünk. Ilyen kedves emberekkel, ilyen szép erdőkkel, ilyen gyönyörű tájjal, mint a zempléni, sehol nem lehet találkozni – nem merem mondani, hogy a világon, mert a világot nem jártam be, de az országban nem igazán van még egy ilyen szép hely. Feleségem pedagógusként követett engem, ő is letöltötte itt a rá kiszabott időt, nagyon szép időszak volt…

Korábban, szakmámból adódóan – mivel erdőmérnök vagyok - ugyancsak a pályán dolgoztam, de ma már amikor arról kérdeznek, hogy hogyan töltöttem az időmet, akkor - abból a nyugdíjintézet által elismert 43 évből, ami nem kevés - az itt töltött időszakra emlékszem legszívesebben. Nem tagadom meg a dunántúli voltomat, Bakony a második helyen szerepel a listán nálam, de Zemplén az első.

Itt tulajdonképpen úgy indult a pályám, hogy én Tolcsvára kerültem 1984. május 1-jével. Az akkori szervezet más volt, mint a mai, ott főmérnök voltam és nyolc évet töltöttem el. A pataki erdészet nyolc év kihagyással akkoriban ismét talpra állt, önálló erdészeti igazgatósággá vált. Ezt mi aláírásgyűjtéssel, a dolgozók aláírásaival kényszerítettük ki, ami akkoriban, 1992-ben nem volt egészen megszokott dolog, bár a rendszerváltás már megtörtént.
Zárójelben jegyzem meg, hogy inspirált minket az a dolog is - a személyes érdekeken kívül - azért itt mindig volt erdészeti igazgatás. Sokan nem tudják, én is azért tudom, mert utána olvastam, I. István királyunk itt erdészeti igazgatási központot hozott létre, ami valamilyen módon itt mindig működött. 1984 és 1992 között ez a dolog szégyenszemre szünetelt, de mi helyreállítottuk. Úgy gondolom, ez a pályámnak egy nagyon fontos része volt.
1992 óta itt kiváló emberekkel, nagyon tehetséges erdőmérnökökkel, erdész technikusokkal dolgoztam együtt, hálás vagyok a Jóistennek azért, hogy ez nekem megadatott, és egy ilyen jó csapatot sikerült itt összehozni, aminek nyilván én is részese voltam.

Arra gondolok, hogy tulajdonképpen megérett az idő arra - azon túl, hogy ugye léteznek nyugdíj jogszabályok is - hogy átadjam a stafétabotot. Olyan embereket, olyan csapatot sikerül itt hagyni, - idézőjelben itt hagyni, mert ugye a napi munkában hagyom őket itt, a barátság, a szakmai összetartozás az nyilván nem változik egy jottányit sem - akik a jövő feladatainak - és ezt minden álszerénység nélkül mondom - jobban meg fognak felelni.

Azzal köszöntem el, hogy az itt, Patakon töltött 17 év tulajdonképpen hozott nagyon sok örömet, sikert, de voltak kellemetlenségek, nehézségek, voltak pocsék helyzetek is. Mindig kimásztunk ezekből, és én azt kívánom a csapatnak, hogy ne legyenek ilyen helyzeteik, de meg vagyok róla győződve, hogyha lesznek kétszer ilyen nehéz helyzetek is, ez a csapat abból is ki fog mászni. Kiváló emberek, akiknek csak a legjobbakat tudom kívánni!

Az első nyugdíjas napok úgy telnek, hogy nagyon élvezem azt a helyzetet, hogy úgymond szabad vagyok. Az elköszönésben egy olyan dolgot találtam mondani - amit komolyan is gondolok - hogy ha megkérdezik, végül is mi változik a nyugdíjba menés kapcsán, erre azt tudom mondani, hogy óriási változások lesznek. Eddig a vezérigazgató úr mondta meg, hogy mit csináljak, innentől kezdve pedig a feleségem.
De van egy nagyon komoly életcélom, amit a Bölcsek újabb ajándéka című könyvből szeretnék idézni. Tulajdonképpen célul tűztem ki, hogy sikeres ember akarok lenni, de mielőtt azt a kommentárt fűznék hozzá, hogy elég baj, ha valaki csak 62 évesen akar sikeres ember lenni, elmondanék egy gondolatot a sikerességről egy újabb felfogásban. - Ki a sikeres ember? Az, aki reggel felkel, este lefekszik, és közben azt csinálja, amihez kedve van. Nos ez az én programom.
Nekem ilyesmikhez van kedvem, hogy egyrészt a baráti, kollegiális kapcsolatokat tartani – de nem rátelepedve a kollégákra - továbbá rettenetesen szeretek olvasni, tehát ennek a szenvedélyemnek mindenképpen élni szeretnék, nagyon sok könyvem van.
A vadászatot sem fogom abbahagyni. Eddig profi vadász voltam olyan értelemben, hogy a vadászat nekem nem azt jelentette, hogy én szórakozzak, hanem, hogy másokat szórakoztassak, nekem kellett kiszolgálni a vadászokat - ez most fordul egy kicsit.
Ezen kívül a bennem eredendően meglévő gyerekkori szenvedélynek, a horgászatnak szeretnék hódolni, ami egy igényes dolog. Már föl is szerelkeztem és rájöttem, hogy ez nem egy olcsó dolog.
Úgyhogy biztos vagyok benne, jól fognak a nyugdíjas évek telni és hozzáteszem, hogy van két nagyon aranyos kis unokám, akik közül a nagyobbik meg is kérdezte: Papa akkor te már nem is fogsz járni az erdészetre dolgozni? Mondtam erre neki, hogy nem kisfiam, most már elköszöntem onnan. Erre a kis unokám: Nagyon jó! Akkor most már többet tudsz velünk játszani! Úgyhogy a programnak ez is része...

 

További fotók

Kistóth Karolina
/2010.01.16./
 

Húsz csapat vett részt az idei teremlabdarúgó tornán

 

        
             

Azért lett Don Patya Pizzéria Teremlabdarúgó Torna, mert Belicza János főszervezővel arról kezdtünk el komolyan gondolkodni, hogy miként lehetne fölfejleszteni ezt a tornát olyan szintre, hogy érdemes legyen a nézőknek kilátogatni. Ő is abban látta a megoldást, hogy egy támogató karolja föl ezt az eseményt, hogy könnyebb legyen a rendezés költségeit elosztani. Ez lettem én, aki bevállalta a terembérleti díjat és azt hiszem ezért is lettünk névadó szponzorok – nyilatkozta Tóth István, alias Don Patya
 
 


Tóth István, alias Don Patya


Belicza János


Boldog Máté


Aros János

 

 

Belicza János munkájának köszönhetően nagyon jó csapatok szép számban érkeztek, kicsit gondban is voltunk, mert a két napból két és fél napot kellett csinálnunk, mert nem fért bele a két napba a mérkőzésszám.
A torna célja mindenképpen a Sárospataki Téli Teremfoci föllendítése, mert ugye régebben talán egy négy-öt évvel ezelőtt is, még körülbelül olyan negyvencsapatos torna volt megszervezve folyamatosan, aztán az utóbbi időkben ez nagyon lecsökkent, annyira, hogy szinte se néző, se csapat, tehát majdnem megszűnt ez a hagyomány. Ez lenne a lényeg, hogy visszahozzuk ezeket a régi, jól megszervezett, nagy csapatlétszámú tornákat, hogy a fiataloknak legyen lehetőségük a téli szezonban is sportolni. Remélem, hogy mindenkinek tetszett ez a torna, mert szerintem eléggé színvonalasra sikerült.
Reméljük, hogy fogjuk tudni folytatni hasonló színvonalon és hasonlóan jó csapatokkal, jó szervezéssel a jövőben is ezt a tornát. Célunk mindenképpen az lenne, hogy visszahozzuk a 30-40 fő körüli csapatmennyiséget, hogy két hétig fociláz legyen Sárospatakon, ami a városnak is jó, hiszen elég kevés a rendezvény ilyenkor télen.

Sárospatakon már nagyon régóta hagyományai vannak a Téli Teremlabdarúgó Torna megszervezésének, fűzte hozzá mondandóját Aros János alpolgármester, aki az Önkormányzat képviseletében vett részt a torna szervezésében…

Mi – a kevésbé fiatal korosztály - emlékszünk még azokra a nyolcvanas évek végi, kilencvenes évek rendezvényeire, amikor 30-40 csapat is benevezett erre a rendezvényre. Ekkor Sárospatakon kívül nem nagyon volt a környéken más ilyen teremlabdarúgó torna. Ez azóta megváltozott, hiszen szinte minden hétvégén tornákat rendeznek. Éppen ezért volt fontos olyan időpontot találnunk, amely időpont nem ütközik a más városok, vagy települések által szervezett tornákkal. Úgy érzem, hogy ezt az időpontot sikerült megtalálnunk ezzel a január közepén lévő hétvégével. Nagyon sok meghívót küldtünk szét, ezekre több mint 20 jelentkezés érkezett.
Szeretném megköszönni azoknak, akik részt vettek ennek a tornának a rendezésében, elsősorban a SUSI elnökének Belicza Jánosnak, másodsorban a Don Patya Pizzéria tulajdonosának Tóth István úrnak, aki anyagilag is jelentős összeget áldozott, hogy ez a torna ilyen színvonalon kerüljön megrendezésre, valamint köszönet még a szervezésben résztvevő valamennyi kollegámnak.
Köszönet azért, mert úgy érzem, hogy az utóbbi évek legszínvonalasabb tornáját sikerült megrendezni, mind szervezés, mind a csapatok részvételének, mind pedig a mutatott játék tekintetében.
Néhány évvel ezelőtt válságba került ennek a tornának a megrendezése, részben belső ellentétek miatt, részben pedig amiatt, amit már mondtam, hogy a bőség zavarával rendelkezünk itt a környéken, tehát meg kellett találni és megszólítani azokat a csapatokat és megtalálni a motivációt, ami miatt a csapatok eljönnek ide Sárospatakra. Ez a motiváció véleményem szerint két dologból tevődik össze, egyrészt az igényes, a színvonalas szervezés, másrészt, pedig a pénzbeli motiváció. Sokáig próbálkoztunk amatőr tornák szervezésével, hiszen itt Sárospatakon is láthattunk profi csapatokat is, akik szinte minden hétvégén valamilyen tornán részt vesznek - köztük pénzdíjas tornákon is - de tudomásul kell venni, hogy ezeket a csapatokat jobban megmozgatja az, hogyha valamilyen pénzdíjat tűzzünk ki. Ennek a most megrendezett tornának 250 ezer forint volt az összdíjazása, ebből az első helyezett kapott 100 ezer forintot, a második helyezett csapat 60, a harmadik 30 ezer forintot, a negyedik pedig 15 ezer forintot.

Nem csak a jó szervezés miatt örülök, hanem ha valaki kilátogatott ezen a két napon az Árpád Vezér Gimnáziumba, akkor nagyon színvonalas mérkőzéseket láthatott. Örömmel tapasztalhattuk, hogy a sárospataki csapatok nem hogy fölvették a versenyt a hozzánk érkező Debrecen, Nyíregyháza, Mucsony, Kazincbarcika, Edelény csapataival, hanem ugye az egyik pataki csapat nyerte meg a tornát, azt is hozzá kell tenni, hogy megérdemelten, hiszen hatalmas lelkesedéssel és nagyon intelligens játékkal érték el azt a gyönyörű szép eredményt.

Levonva azokat az apró hibáknak a tanulságait, amelyek azért jellemezték ezt a két napot - nem kell nagy dolgokra gondolni, csak például a hangosításon kell majd változtatnunk, meg kell oldani azt, hogy a nézők, ha már nem látják az ott lévő oszlopoktól, akkor legalább hallhassák a közvetítést. Jó visszajelzést kaptunk arról, hogy az aulában élőben lehetett nyomon követni a mérkőzéseket. Köszönet a Videópont Stúdiónak és az ifjú operatőröknek. Jövőre ezt is bővíteni fogjuk, valószínűleg két televízión, hanggal együtt fogjuk majd megoldani a kivetítést.
Tehát ha ezeket a hibákat kijavítjuk, akkor én úgy gondolom, hogy ismét a régi fényében tündökölhet majd a Sárospataki Teremlabdarúgó Torna. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam a résztvevő csapatoktól, akik már most kijelentették, hogy jövőre is szeretnének Sárospatakra jönni.

A tornát a Soccer Tean nevű sárospataki csapat nyerte, melynek kapitánya Boldog Máté gólkirály elégedetten tekintett vissza az előző napok küzdelmeire…

 
A Don Patya Teremlabdarúgó tornán vettünk részt a Soccer Team nevű csapatommal, amelynek én vagyok a csapatkapitánya, ami sárospataki fiatalokból álló csapat. A háromnapos teremtornán, az első napon sikeresen, veretlenül jutottunk tovább a középdöntőbe. Onnan egyenes ágon történt a kiesés és sikerült végül is veretlenül végigzakatolnunk a döntőig, ahol sikeresen felülmúltuk a cigándi csapatot, és mint ahogy megtudtam utólag, gólkirály lettem.

16 éve focizok, itt kezdtem el pályafutásomat a Sárospataki Torna Klubban, ahol végigjártam a ranglistát, a serdülő, ifi korosztályt, mind a két korosztályban megnyertük a bajnokságot. Az ifjúsági csapat után én elkerültem Nyíregyházára, ahol a középiskola harmadik, negyedik osztályában a Nyíregyházi Spartacusnál fociztam két évig, majd onnan felkerültem a nagycsapathoz is, egy hétig edzőtáboroztam velük, de úgy hozta a sors, hogy mennem kellett, mert egy MB-III-as csapathoz, a Rakamaz SC-hez kölcsönadtak. Annál a csapatnál három évet töltöttem el, nagyon jól éreztem magam, a legjobb eredményünk az MB. III második helyezettje volt. Onnan továbbléptem az Erdőbényéhez, ahol egy évet töltöttem el a Megyei I. osztályban és ott harmadikok lettünk, utána sajnos megszűnt a foci így igazolnom kellett. Szintén egy borsodi csapathoz, az ongai megyei I.-es csapathoz kerültem, ahol három évet fociztam. Ezt követően kerültem Cigándra, ami most egy MB III-as csapat és jelenleg is ott focizok. Nagyon szeretek ott lenni.
Hozzáteszem a teremtornára visszakanyarodva, hogy ez a kis Soccer csapat, ha jól emlékszem 4 éve állt össze, Sikorszky Gábor szervezte a csapatot, mert az ő csapattagjai közül mindenkinek volt edzője és így kovácsolta össze ezt a sárospataki labdarúgókból álló csapatot. Már ez a második sárospataki torna amit megnyertünk, voltunk Debrecenben is komolyabb tornákon ahol sajnos nem jutottunk tovább, mert még fiatalok voltunk és nem igazán értünk be.
Célunk, hogy minden évben összeállva egyre jobb eredményeket érjünk el, a környező városokban rendezendő tornákon részt vegyünk és sikeresen szerepeljünk, jó barátságokat kössünk és családias hangulatú bajnokságokon vegyünk részt.
A Soccer csapaton belül van öt játékos - tehát rajtam kívül négy játékos - akikkel a cigándi csapatban is együtt játszom, név szerint Vécsi Gábor, Sikorszki Gábor, Prókai Péter és Szacskó László. Ezen a tornán is nagyon látszott, hogy Vécsi Gabival már nagyon régóta együtt focizok.
Eddig úgy volt, hogy az előző két évben ő volt a gólkirály, mert mindig én passzoltam le neki, most pedig a sors visszaadta, hogy én legyek a gólkirály és nagyon nagy része van benne, hogy ezt a címet elnyerhettem.

Cziczer Katalin
/2010.01.16./
 

Nyílt nap volt a Főiskolai Karon

 

        
      

A mai nap, az egy nyílt nap a felsőoktatási intézményekben és Sárospatakon is. Célja, hogy bemutatkozzon a főiskolai kar. Elmondjuk, hogy hogyan, milyen módon hirdetjük meg a felvételi lehetőségeinket – számolt be a Miskolci Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karának 2010. január 12-én megtartott nyílt napjáról Dr.Komáromy Sándor, a kar dékánja…
 
 


Dr.Komáromy Sándor

 

Nem most kezdtük, hiszen hetek óta folyik már az előkészítés, a középiskolákban is tartunk bemutatkozó napokat. A nyílt nap természetesen fontos állomása ennek az eseménysorozatnak. Sárospatak továbbra is a tanítóképzés és az óvópedagógus képzés fontos bázisa. Meghirdetjük ezt a két fontos alapszakunkat és reméljük, hogy az előző évekhez hasonló érdeklődésünk lesz, és hasonló számban jelentkeznek hozzánk hallgatók, hiszen érdemes jönni tanítónak és óvópedagógus képzésre, mert biztos vagyok benne, hogy a jövőben is szükség lesz tanítóra és óvópedagógusra.
Mi egy befejezett képzést nyújtunk, szakképesítést adunk és három és négy év múlva az illető munkába állhat - reméljük, hogy lesz állása is. Nagyon sikeresek voltak tavaly a felsőfokú szakképzéseink, a csecsemőgondozó, kisgyermeknevelő felsőfokú szakképzésünk és a web programozó telitalálat volt, hiszen több mint százan jelentkeztek.
Tavaly közel 200 elsős hallgatónk volt, és reméljük, hogy az idén is lesz ennyi. Én szeretném, sőt optimista vagyok a tekintetben, hogy az idén, lehet, hogy a 200-as számot még túl is lépjük, tehát a sárospataki tanítóképző főiskolánkat nem fogják megszüntetni, nem zárják be.

Szeretném hangsúlyozni, hogy érdemes hozzánk jönni, szeretettel fogadjuk ezen alkalommal is az érdeklődőket, dísztermünk tele van hallgatókkal, ami egy nagyon jól eső érzés és munkatársaim mindent megtesznek, hogy minden információt elmondjanak, a jelentkezés határidejét, pontszámítási példákat fogunk bemutatni, a lapok kitöltését, továbbítását, egy kis játék is lesz, és sorolhatnám még azokat a kedves dolgokat, amelyekkel felkeltjük a leendő hallgatók érdeklődését a pataki főiskolai kar iránt.

 

További fotók

Törő Gábor
/2010.01.16./
 

Nem adja lejjebb a színvonalat a tavalyi év polgárőr egyesülete

 

        
             

A sárospataki polgárőrség a tavalyi esztendőben azt kell, hogy mondjam, elég jó teljesítményt nyújtott. Ebben az évben kapta meg egyesületünkből egy fő az érdemkereszt arany fokozatát és ekkor lett a Sárospataki Polgárőr Egyesület az Év Egyesülete. Ezt a címet nagyon meg kell becsülnünk és továbbra úgy folytatni a munkánkat, hogy bizonyítsuk, ezt méltó helyre adták – tekint vissza Klima János, a Sárospataki Polgárőr Egyesület elnöke az elmúlt évre…
 
 


Klima  János

 

Az órák tekintetében - most járok a vége felé az összesítésnek - 7260 óra volt önálló szolgálat és 1624 óra a rendőrséggel közös szolgálat. Teljesítettük azt a célkitűzést amit elvártak tőlünk, hogy meg kell háromszorozni az óraszámot - ez nekünk sikerült. Köszönet ezért a kollégáknak és a rendőrségnek, hogy partnerek voltak ebben.

Ebben az évben továbbra is feladatot jelentenek a hagyományos rendezvények, ezen kívül figyelembe véve, hogy Patak nagy múltú iskolaváros, rendelkezünk egy Bazilikával és rengeteg történelmi nevezetességgel, sok turista érkezik a városba, ami a polgárőrség számára is feladatot jelent, különösen nagy rendezvények idején, amelyek biztosításából mindig kivesszük a részünket. Szívesen teszünk eleget ezeknek a felkéréseknek, biztosítjuk a rendezvényeket, legyen az városi, állami, vagy egyházi esemény.

El kell mondanom, hogy az éven a megye ránk bízta - a Sárospataki Polgárőr Egyesületre - a megyei közlekedésbiztonsági verseny szervezését. Egy színvonalas versenyt várnak tőlünk, egy színvonalas szervezést, és ennek mi nagyon szeretnénk eleget tenni, illetve azt is szeretnénk, hogy a patakiak nagyon jól szerepeljenek ezen a versenyen.
El kell mondanom, hogy a tavalyi évben is részt vettünk a megyei versenyen, ami egy nagyon jól megszervezett verseny volt, és ahol a csapatunk tisztességesen helyt állt.

Némi gyakorlatunk már van a versenyszervezésben, hiszen tavaly egy sikeres közlekedésbiztonsági versenyt rendeztünk Sárospatakon, amelyen részt vettek a szerencsi, a sátoraljaújhelyi és a sárospataki rendőrkapitányságok csapatai, valamint két polgárőr csapat, a hercegkúti és a tolcsvai. A verseny nagyon színvonalas volt, ahol tényleg láthattuk, hogy a rendőröknek és a polgárőröknek is komoly tudás birtokában kell lenni, ha szakszerűen akarják végezni a munkájukat. Kiváló teszteket írtak a rendőreink, aminek örülünk, és büszkék vagyunk rájuk.  A taglétszámunk stabilnak látszik, fluktuáció van, de általában a 35 főt tartjuk.

 

Cziczer Katalin
/2010.01.15./
 

Pályázati alapot létesítettek a kultúrával foglalkozó szervezetek számára

 

        
             

Rendkívüli bizottsági ülést kellett összehívnunk elsősorban azért, mert a két ülés közötti időszakban több olyan ügy gyűlt össze, ami nem tűrt halasztást. Elsősorban a költségvetésre készülve örömmel számolhatok be arról, hogy az idén pályázati rendszerben fogjuk támogatni a sárospataki egyházi és civil szervezeteket, amelyek kulturális tevékenységgel foglalkoznak – nyilatkozta Hajdu Imre, a Kulturális Bizottság elnöke… 
 
 


 Hajdu Imre

 

A bizottsági ülésen az előterjesztésben megfogalmazott pályázati kiírást tárgyalta meg a bizottság, amellyel kapcsolatban különösebb módosítási javaslatok nem voltak. Elmondhatom, hogy többféle tevékenységre pályázhatnak majd az egyházi és civil szervezetek - természetesen, csak ha a képviselőtestület jóváhagyja - eszközbeszerzésre, rendezvények szervezésére, lebonyolítására, máshol megrendezendő rendezvényeken való részvételre, valamint honlap készítésre is. Természetesen, mint a pályázati rendszerekben általában, itt is saját erőt fog kérni az önkormányzat, ami nem lesz magasabb10 %-nál.
Úgy gondolom az előző évekhez képest ez egy jelentős előrelépés, hiszen a sporttámogatási pályázati rendszert az állami számvevőszék is rendkívül jónak és sikeresnek ítélte meg. Ezen felbuzdulva gondoltuk azt, hogy a kulturális támogatást is ilyen formában kellene a sárospatakiak rendelkezésére bocsátanunk. Bízunk abban, sokan fognak pályázni – elsősorban kulturális tevékenységet végző egyesületekről, alapítványokról, illetve egyházi szervezetekről van szó.
A pályázati felhívással kapcsolatban azt is szeretném elmondani, a politikai tevékenységet folytató egyesületek és civil szervezetek ne pályázzanak. Bízunk abban, hogy a kulturális tevékenységet végzők közül viszont sokan igénybe fogják venni.

A másik napirendi pontunk - ami Sárospatak mindennapjait érinti - az elsődleges információforrásként szolgáló Sárospatak honlapnak a tájékoztatója volt, amelynél Törő Gábor és Cziczer Katalin jelentek meg a bizottsági ülésen. A bizottság elismerte a munkájukat, és azt is elismerte, hogy elsődleges hírforrásként működnek. A gyorsaságot valamint az információáramlás mennyiségét is kiemelte a bizottság és további jó munkát kívánt a szerkesztőgárdának. Mindemellett a honlap jelenlegi szerkezete lehet, hogy felújításra szorul és ehhez a bizottságon keresztül az önkormányzat minden segítséget meg fog adni a jelenlegi szerkesztőknek.

Támogatási kérelmek is érkeztek az önkormányzatunkhoz. Talán 2007-ben volt először szó arról, hogy Dér András megrendezi filmre vinni a Vöröstorony kincsei című ifjúsági regényt. Ismételten beérkezett egy támogatási kérelem, amelyben az önkormányzattól azt kérte a rendező úr, hogy egy szándéknyilatkozatot adjunk ki, hogy támogatjuk a filmnek a megvalósulását. Ennek semmi akadálya, természetesen eddig is támogattuk, de az a helyzet, hogy olyan pénzbeli hozzájárulást, ami nagyságrendileg segítené a film elkészítését, sajnos nem tudunk adni, például az előbb említett kulturális támogatási keret sem lesz nagyobb 3-4 millió forintnál. Most ehhez képest egy filmnek a támogatáshoz jelentősebb összegre, 10-20 millió forintra lenne szükség, amit teljes képtelenség ebben a gazdasági helyzetben, ilyen megszorításokkal teli időszakban kifizetni, viszont minden olyan segítséget szeretnénk megadni, ami nem pénzbeli. Gondolok itt például a területeknek a rendelkezésre bocsátására, vagy logisztikai feladatok megoldására. A szándéknyilatkozat kiadására természetesen sor kerül, amennyiben ez pénzbeli kötelezettséggel nem jár.

Ezen kívül érkezett még másik támogatási kérelem is, ott felhívjuk a kérelmező figyelmét arra, hogy pályázzon a az előbb említett pályázati alapra.

 

Kistóth Karolina
/2010.01.15./
 

Továbbra is működik H1N1 elleni oltópont Sárospatakon

 

        
             

2009. november 17-től kezdtük az oltópont működtetését, ami hivatalosan december 22-ig működött, bár mi továbbra is folytattuk a védőoltás beadását. Most február 4-ig ismét oltópontok vagyunk – számol be Keresztúri Ferencné a H1N1 elleni védőoltáshoz jutás lehetőségéről…
 
 


 Keresztúri Ferencné

 

December hónapban 130 védőoltást adtunk be, és továbbra is reggel nyolctól este nyolcig várjuk azokat, akik oltást szeretnének beadatni. Ez a Fluval P védőoltás, ami csak a H1N1 ellen véd, a hagyományos, influenza elleni védőoltást a háziorvosnál kell kérni.
A H1N1 oltás díja 3000 forint, de nem kell a gyógyszertárba menni, és receptet sem kell íratni. Bejön a beteg, befizeti a 3000 forintot - erről számlát adunk - és meg is kapja a védőoltást.
Reggel nyolctól este hatig, hogyha jön a beteg, akkor a portán tud fizetni, ott kap számlát és kap egy nyilatkozatot, aminek a hátoldalát ki kell tölteni, mert az rá vonatkozó kérdéseket tartalmaz, majd a portás útba igazítja, hogy kihez mehet, aki azonnal beoltja.

A kitöltött nyilatkozat alapján az orvos fogja eldönteni, hogy alkalmas-e a beteg egészségügyi állapota arra, hogy megkapja ezt a védőoltást - amennyiben nem, akkor visszaadjuk a pénzt. Este hat óra után az ügyeletben is meg lehet kapni ezt a védőoltást, sőt hétvégén reggel nyolctól, este nyolcig is.

 

Törő Gábor
/2010.01.15./
 

Parkolási díj bevezetését fontolgatja az önkormányzat

 

        
             

Megtartottuk a 2010-es év első irodavezetői értekezletét, amelyen az ilyenkor szokásos, hó végi képviselőtestületi ülés napirendi pontjain kívül más egyéb olyan témákat is tárgyaltunk, amelyek esetleg egész évre vonatkozhatnak – nyilatkozta Aros János alpolgármester…
 
 


Aros János

 

A fő csapásvonal természetesen a január 29-ei képviselőtestületi ülésnek az előkészítése volt, hisz hamarosan itt van már előttünk ez az időpont, ezért kijelöltük azokat a határidőket, hogy mikorra kell beérkeznie különböző előterjesztéseknek ahhoz, hogy ezt időben tudjuk postázni, illetve email-en eljuttatni a bizottság tagjainak, bizottságok elnökének, és a képviselőtestület valamennyi tagjának.
A rendes éves, első félévi munkatervünkben összesen három napirendi pont szerepel, természetesen jó szokásunkhoz híven ezt is megsokszoroztuk, körülbelül 15 napirendi pont tárgyalásához látunk hozzá 29-én, de úgy döntöttünk már korábban, hogy nem tárgyaljuk ezen a rendes képviselőtestületi ülésen a költségvetést, hanem erre egy külön testületi ülést fogunk összehívni, előreláthatólag február 12-én, hiszen 15-ig kell jóváhagyni a képviselő-testületeknek az éves költségvetést.

A napirendi pontok között olyan aktuális témák szerepeltek, amelyeket részben már a munkatervben szerepeltettünk, részben pedig időközben kerültek terítékre. Ezen az irodavezetői ülésen előjött több olyan téma is, amelyben megoldást kell találnunk rövid időn belül.
Fölmerült a parkolási rendszernek a meglehetősen kaotikus és lehetetlen állapota. Nagy valószínűség szerint idén még nem fogjuk bevezetni a parkolási rendszert, de reálisan nézve úgy látja minden szakember, hogy a 2011-es évben valamilyen rendet kell teremteni Sárospatak belvárosában, hiszen úgy tűnik, hogy egyre több autó van, és egyre kevesebb szabad parkolási hely. Ebből nem csak bevétele lehet az önkormányzatnak, hanem reményeink szerint valamilyen rend is kialakulhat, hiszen látható főleg péntek délutánonként, szombat délelőttönként, hogy a Rákóczi utca környékén, vagy a belvárosban már nem lehet parkolni. Ezzel kapcsolatban tehát az előkészítő munkát már idén meg kell kezdenünk.
 

 
Szintén egy visszásságra derült fény, amelyet hamarosan rendeznünk kell. Nevezetesen azt, hogy az új üzletet nyitandó tulajdonosoknak, vagy cégvezetőknek előírjuk, hogy hány parkolóhellyel kell rendelkezniük. Ha ezt nem tudják biztosítani, akkor parkoló helyeket kell megváltaniuk Sárospatak Város Önkormányzatától. Ugyanez a kötelezettség nem vonatkozik a korábban működő üzletekre. Tehát most az a visszás helyzet alakult ki, hogy akik korábban, 10-15 évvel ezelőtt nyitották meg az üzletüket, nekik nincs ilyen befizetési kötelezettségük, annak, aki megvette, új tulajdonossal üzemelteti, vagy aki most szeretne vállalkozást indítani, annak pedig van. Ezt is valamilyen formában egységesítenünk kell. Reményeink szerint nem úgy, hogy mindenkinek kötelezővé tesszük, hanem úgy, hogy a jelenlegi rendszeren valamilyen könnyítést fogunk eszközölni - ennek az előkészítése is folyamatban van.

Szintén szóba került az intézményvezetői megbeszélésen is a kafetéria rendszer bevezetése, hiszen mindenki már tavaly is hallott róla, de valójában csak most januárban szembesült azzal a ténnyel, hogy az eddigi ingyenes juttatást megadóztatják.
Nem kell nagy összegre gondolni, közalkalmazottanként, köztisztviselőnként 6.000 forint volt az, amelyet minden hónap végén hidegétkezési utalvány formájában az alkalmazottak hazavihettek és ez nagy segítség volt nekik, hiszen ezt a hidegétkezési utalványt le tudták vásárolni bármelyik sárospataki üzletben, vagy bármelyik multinacionális cég üzletében. Idén megadóztatták, mégpedig a legjobban, több közel 98%-os adóval sújtották a hidegétkezési utalványt, innentől kezdve butaság lenne részünkről, hogyha ebben a formában adnánk ezt a plusz juttatást az alkalmazottaknak, hiszen a már megemelt összegből - ami most idén 7500 forint lesz - tulajdonképpen csak 1.000 forint körül kapnának a munkavállalók, tehát valamilyen más formát, más kiskaput kell találni.
Éppen ezért kínáltunk egy listát, amelyen fel vannak sorolva a lehetőségek, és amelyről minden alkalmazott kiválaszthatja, hogy milyen kafetéria juttatást szeretne. Itt vannak a nullás adózásútól kezdve - internet előfizetés - melegétkezési utalvány, amit mi preferálnánk, hiszen 25%-os adó terheli és ezt jelenleg az RFV Nonprofit Kft. valamennyi konyhája be tudja váltani, vagy amit mi még ajánlani tudunk, az-az üdülési csekk, amelyet szintén 25%-os adó terhel.
Természetesen több lehetőség is van, az életbiztosításon keresztül a különböző befektetési formákig. Ebből mindenki saját maga ki fogja választani, hogy mit szeretne. Jelenleg a meleg étkezési utalványt saját konyhánkon kívül más bevásárló hely nem fogadja el.
Komoly tárgyalások folynak annak érdekében, hogy a Sárospatakon telephellyel rendelkező nagy üzletláncok is elfogadják ezt a melegétkezési utalványt, akkor ugye a problémánk megoldódna, hiszen nagy valószínűséggel, ezt fogják választani az alkalmazottak, de itt sajnos még nem járunk.

A Patak Kártyával kapcsolatban is elkezdtük a tárgyalást, a jelenleg kiadott Patak Kártyákat mágnes csíkkal fogjuk ellátni, erre a mágnes csíkkal ellátott kártyára fogjuk tudni a kafetéria rendszerben adott juttatást adni, és akkor mindenki az általa kiválasztott módon ezt majd beválthatja a különböző helyeken. A megbeszélésen több aktualitást is tárgyaltunk de ezek voltak a legfontosabbak.

További fotók

Cziczer Katalin
/2010.01.14./
 

Kárpátalján járt a Wass Albert kör küldöttsége

 

        
             

A sárospataki Wass Albert Kör hagyományaihoz híven ebben az évben is gyűjtést szervezett kárpátaljai gyerekek számára, konkrétabban Beregdéda 10 családja és a családok gyermekei számára. A Kör sokéves hagyományáról Gál József tanár úr számolt be…
 
 


Gál József

 

Már 2002-től járunk ki így évvégén Kárpátaljára, felkeressük a családokat és a befolyt adományokat a helyi lelkészek javaslatai alapján adjuk át. Az adományozásokon túl az évek során megismerkedtünk a családokkal, gyerekekkel. Több családnál az általános iskolás gyermekből azóta már középiskolás lett, illetőleg a munkába állás előtt álló fiatal felnőtt.

A beregdédai családok általában igyekeznek önellátásra berendezkedni. Sok esetben 12-13 éves fiú végzi azt a kemény paraszti munkát, amit én gyermekkoromban szüleimtől láttam, és amibe én is belenevelődtem volna, hogyha nem történnek nálunk a változások.
Ezek a fiúk mindezt korukhoz képest rendkívüli felelősséggel végzik, hiszen ez a fennmaradást biztosítja számukra.
Probléma az is, hogy egy kárpátaljai magyar településen lakó magyar fiatalnak nagyon nehéz manapság munkát vállalni az ukrán nyelv nélkül, vagy csekély ismeretében, márpedig az iskolában, alig-alig tanulnak nyelvet, csak egy-két órában, ami nem elég. Ezért a mozgásuk is nagyon korlátozott.

Nagyon közeli kapcsolatba kerültünk a családokkal és azzal a világgal is, amit a kárpátaljai magyarság megél manapság. Szívesen megyünk oda, várnak már minket, megbeszéljük a közös dolgainkat, gondjainkat, problémáinkat, mert ha ez egy picike része is az életünknek és csak néhány emberről van szó – úgy gondoljuk, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a kárpát-medencei magyarság közötti kapcsolatok megmaradjanak, megerősödjenek, mert összességében tudjuk, hogy bizony nagyon komoly tennivalónk van, vagy lehet a jövőben.

Próbálunk tanácsot is adni, ami nem könnyű, hiszen az ő helyzetük is egyre romlik. Sajnálatos módon azt tapasztaljuk, hogy a meggyengült anyaországba a szomszédos nemzetállamok, és a törekedő nacionalista politikusok igyekeznek bele rúgni és igyekeznek az ott lévő magyarság életkörülményeit még tovább nehezíteni.

Ezt a vállalást szeretnénk a jövőben is folytatni annak ellenére, hogy nálunk is komoly gazdasági gondok vannak, mert nem szabad elfelejteni, hogy a határon túl is élnek testvéreink.
A kis küldöttségünk tagjai: Maklári Zsolt festőművész, Fink Nándor és jómagam. Mi képviseltük a Sárospataki Wass Albert Kört.

 

Törő Gábor
/2010.01.14./
 

Néhány jelentősebb 2009-ben feltárt visszaélés

 

           

1. Építőipari alvállalkozók

Az ellenőrzésre véletlenszerűen kiválasztott építőipari tevékenységet végző társaság bemutatott számlái, szerződései szerint egy milliárdos beruházás egyik alvállalkozója volt. Tény, hogy a társaság ukrán érdekeltségű megrendelőjével kötött több 100 milliós szerződése tartalmazza, hogy további ukrán érdekeltségű társaságokkal köt alvállalkozói szerződést, mint ahogy az is, hogy a számlákon feltüntetett munkák megvalósultak, mivel a beruházás tárgyát képező épületegyüttes áll. Nem bizonyított azonban, hogy a kivitelezési munkálatokat a számlákon feltüntetett társaságok, illetve azok alkalmazottai végezték el. A vizsgált adózónál ugyanis mindössze egy, az általa igénybe vett alvállalkozóknál pedig egyetlen bejelentett alkalmazott sem volt a vizsgált időszakban. Az ellenőrzés megállapította, hogy adózó nem győződött meg arról, hogy valóban az alvállalkozók képviselőivel áll-e kapcsolatban, azok rendelkeznek-e munkaerővel, eszközökkel. Ezen „feledékenysége” miatt a társaság terhére 36 millió forint áfa adókülönbözet, valamint 30 millió forint bírság és késedelmi pótlék került megállapításra.2. Az értékesítési céllal vett termékekkel el kell számolni

Az EU-n belüli termékértékesítés után Magyarországon nem keletkezik áfa fizetési kötelezettség, ugyanakkor az ezen értékesítéshez kapcsolódó beszerzések áfa tartalma levonható. Ezt próbálta kihasználni egy miskolci székhelyű cég, melynek az utólagos ellenőrzése során megállapításra került, hogy 2005. évi beszerzéseinek nagyságrendje nem állt arányban az értékesítéseivel.

A Kft egy unión belüli ruházati céggel állt szerződéses kapcsolatban, részére itthon varratott ruhákat, amit közösségen belüli értékesítésként számlázott megrendelője felé. Beszerzéseinek ÁFA tartalmát levonható adóként elszámolta, a vizsgált időszakban belföldi értékesítése nem volt.
A beszerzések felülvizsgálata során feltártuk, hogy a társaság több esetben vásárolt készterméket egy olyan külföldi tulajdonban lévő Bt-től, melynek kézbesítési megbízottja éppen a vizsgált Kft. vezetője volt. Míg a varrodáktól beszerzett termékek értékesítése könnyen beazonosítható volt, a Bt-től vásároltak esetében azonban nem volt meg az „értékesítési oldal”. Magyarázatként a cégvezető selejtezésre hivatkozott, de annak tényét hitelt érdemlően nem tudta igazolni. Az ellenőrzés be nem vallott belföldi értékesítést állapított meg, mely után 6,5 millió forint áfa hiányt állapított meg és 5 millió forint bírságot szabott ki.


3. Nem mindennapi ingatlan ”biznisz”

Egy cég szétválás miatti ellenőrzése során kollégáink felfigyeltek arra, hogy a jogelőd 2005 évi beszámolójában egyéb bevételként egy jelentős nagyságrendű és a társaság előéletéhez képest kiugró mértékű tétel szerepel. Mint kiderült, a társaság néhány millió forintért egy egymilliárd forintot meghaladó hitelezői követelést vásárolt, majd az adós felszámolása során egy ennek megfelelő értékű budapesti ingatlanhoz jutott.
Az ügylet eredményeképpen a társaságnál több százmillió forintos nyereség keletkezett, mely után tízmilliós nagyságrendű társasági adót kellett volna fizetni. A fizetési kötelezettség csökkentése érdekében a cég az adóalapul szolgáló nyereséggel szemben egy leányvállalatában lévő, 2004 évben szerzett, 100 %-os részesedésének értékvesztését számolta el azzal az indokkal, hogy a társaság vagyona a valóságban alacsonyabb értékű a könyveiben nyilvántartott üzletrész értékénél.
A vizsgálat megállapította, hogy a leányvállalat vagyonának csökkenése ugyanazon budapesti ingatlan elvesztéséhez kötődik, melyet az anyavállalat nagy nyereséggel megszerzett. A további vizsgálódás során kiderült az is, hogy az ingatlan ténylegesen sosem képezte a leányvállalat tulajdonát.
Az ellenőrzés a leányvállalatnál az ingatlanhoz kapcsolódó jogosulatlan költségelszámolás miatt 11 millió forint társasági adó különbözet állapított meg, melyhez 6 millió forintos bírság és pótlék kapcsolódik, az anyavállalatnál a leányvállalati vagyonvesztésének valótlansága miatt 68 millió forint társasági adó különbözetet és közel 50 millió forint bírságot és pótlékot állapított meg.
 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága
/2010.01.14./
 

Élő közvetítésben az Árvay floorballosai

 

        
             

Szombaton 12-14 óra között a Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolája I. korcsoportos floorball csapatainak több mérkőzése is élőben kerül közvetítésre a www.mdsz.hu honlapon a közvetítések menüpont alatt.

Fekete Csaba testnevelő tanítványai Egerben a Diákolimpia Országos Döntőjében küzdenek a sárospataki sikerért.
Szurkoljunk együtt a pataki gyerekeknek!

 


/2010.01.14./
 

ME CTFK hallgatóinak sikere a Pető József Országos Számítástechnikai Versenyen

 

        
             

2009. december 4. és 15-e között a debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolán rendezték meg a Pető József Országos Számítástechnikai Versenyt, melyre főiskola informatika műveltségterületi képzésben résztvevő hallgatói is beneveztek...

A verseny zsűrije és szervezőbizottsága döntése alapján
Kocsi László 2.,
Markovics Máté 3. helyezést ért el,
Molnár Éva dícséretet kapott.

Az elért eredményekhez gratulálunk.
 


/2010.01.13./
 

Kazinczy-verseny

 

        
             

" A nyelv egyik legféltőbb kincse, egyik legfőbb dísze a nemzeteknek."
(Kazinczy Ferenc)

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság a 2009/2010-es tanévre is meghirdette a Kazinczyról elnevezett "Szép Magyar Beszéd " versenyt az 5-8. évfolyamos tanulók számára. Ennek iskolai fordulóját 2010. január 11-én rendezték meg 21 diák részvételével a Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolájában. A versenyzők feladata rövid szövegrészletek értő és értető tolmácsolása volt.

Az eredmények:
5-6.osztály
I. Fedor Zsófia (5.a)
II. Rózsahegyi Luca (5.a)
III. Vitányi Barbara (6.a)

7-8. osztály
I. Maczkó Gréta (7.a)
II.Trunkos Bence(7.a)
III. Varró Fanni (8.a)
A Sátoraljaújhelyben megrendezendő területi fordulón az 1. helyezettek képviselhetik majd az iskolát.
 Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskola
/2010.01.13./
 

Ingyenes tűzifa a rászorultaknak

 

        
             

Ingyenes tűzifát biztosít Sárospatak Város Önkormányzata az arra rászorulóknak. Ezen a télen is rendszeresek a támogatások. Az egyedi elbírálás alapján megítélt mennyiséget idén is a Kommunális Szervezet által, az önkormányzat területeiről összegyűjtött fából biztosítja az önkormányzat – nyilatkozta Aros János, alpolgármester...
 
 


Aros János

 

A kormány megszorító intézkedései következtében nagyon sokan kerültek nehéz, már-már lehetetlen helyzetbe. A tavalyi év végén nagyon sokan jöttek hozzám, hogy nem tudják kifizetni a tartozásaikat, nem tudnak miből tűzifát vásárolni. Ezért döntöttünk úgy, hogy az eddigi szokástól eltérően nem adunk engedélyt arra, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő földterületekről bárki begyűjtse a hulladék fát.

Ez a Kommunális Szervezet koordinálásával közcélú munkások termelik ki a és gyűjtik be. A beszállítják a Kommunális Szervezet telephelyére, ahonnan a valóban rászorulóknak ingyenesen tudunk biztosítani 3, maximum 5 mázsa tüzelőt. Ez a fa, nem jár automatikusan mindenkinek, -egy elég bonyolult elbírálási eljárás után - kerülhet azokhoz a valóban rászorulókhoz.
Ezzel segítünk a tüzelőgondján enyhíteni, akik nehéz helyzetbe kerültek legalább egy hétvégét vagy esetleg egy hetet ki tudjanak húzni ezzel a segítséggel. Már közel 100 családnak nyújtottunk így gyors segítséget.

Bízom benne, hogy ezt a telet nehezen, de át fogják tudni majd vészelni. Természetesen a támogatás másik formája, ami a szociális bizottság elbírálásán keresztül működő tüzelő támogatás az továbbra is fennáll. Az előbbit, tehát az ingyenes juttatást azt egy hozzám eljuttatott kérelem alapján bíráljuk el, a szociális bizottsághoz eljuttatott kérelmet, pedig az ügyintézőkön keresztül továbbra is a szociális bizottság.

 

Kistóth Karolina
/2010.01.13./
 

Ez az év is mozgalmas lesz A Művelődés Háza és Könyvtárában

 

        
             

A Művelődés Háza és Könyvtára 2009-ben a nehézségek ellenére is egy sikeres évet zárt. Ezt részben a programok tekintetében mondhatjuk el, hiszen sikerült az intézmény anyagi stabilitását megőrizni és a pályázatokon eredményesen szerepelni – nyilatkozta Csatlósné Komáromi Katalin, az intézmény igazgatója...
 
 


Csatlósné Komáromi Katalin

 

Ebben az évben szeretnénk ugyanezt a törekvést folytatni, természetesen a rendezvényeink igazodni fognak az év aktuális programjaihoz. Már most van néhány olyan kiemelkedő pont, ami azt hiszem, méltán tart majd számot a városiak vagy az idelátogatók érdeklődésére. Ezek közül is kettőt szeretnék kiemelni. Március hónapban, a nemzeti ünnephez közeledve az erdélyi magyar kulturális intézményeknek egy programját szeretnénk itt megvalósítani, amely részben a szakmának szól, részben pedig „Kolozsvár bemutatkozik” címmel a városnak is szeretnénk egy nívós rendezvényt biztosítani.

Április utolsó hétvégéjén rendezzük majd meg - még a Kálvin évhez kötődően - a református iskolavárosok találkozóját, amelyben a Református Egyházközség és a Református Kollégium Gimnáziuma lesz a partnerünk.
Természetesen már megkezdődött a nyári rendezvények tervezése, ebben a tavalyi évnek a logikáját követve a városrészi napok a mi szervezésünkben úgy tűnik, hogy elmaradnak, viszont a Családi Napot szeretnénk mi szervezni.
Az augusztus hónap lesz a nyárban, ami leginkább rendezvényekkel teli, hiszen mind a két nagy fesztiválnak a Zempléni Fesztiválnak és a Crescendonak is hosszabbított programsorozata lesz. Mindkét szervezet jelezte, hogy nagyon erősen szeretne támaszkodni az intézményünk segítségére.
E mellett az összes beindított sorozatunk - legyen az színház, gyermekelőadás, ismeretterjesztő, vagy kézműves program - továbbra is zajlik majd és természetesen az összevont intézménystruktúrájából adódó előnyöket is szeretnénk élvezni. Gondolok itt a könyvtár, a mozi, és a közművelődési terület minél szorosabb összekapcsolására.

Az Európai Uniós pályázatok - amelyek tulajdonképpen már mind elindult projektek - ebben az évben fogják leginkább a domináns jelenlétüket megmutatni. A könyvtár vonatkozásában két pályázatról van szó, az intézményünkben, pedig egyről – a TÁMOP programról - melynek keretében a felnőtt képzés első tanfolyamát fogjuk megszervezni.

A rendezvényekkel kapcsolatban a hagyományos csatornákon kapnak értesítést a látogatók, megmarad a havi bontású műsorfüzetünk, ami egészen május 31-ig ebben a formában működik.
Nyárra mindenképp szeretnénk valami rövid nyári kiajánlót készíteni, majd az évad indulásakor, újból folytatódik a sárga műsorfüzet. Emellett a honlapunk is megújult. Szeretném felhívni a vendégek figyelmét, hogy nem csak a hagyományos, eddigi menük találhatóak benne, hanem a TÁMOP-ról és a közkincs kerekasztal munkájáról szintén adunk ott tájékoztatást, hiszen az egész éves rendezvénystruktúrával kapcsolatban nagyon fontos, hogy a kistérségi együttműködést tudjuk a már megkezdett folyamatoknak, az elfogadott kulturális stratégiának megfelelően folytatni.

 

Cziczer Katalin
/2010.01.12./
 

Ismét fokozott a közúti ellenőrzés az utakon

 

        
             

A közlekedésbiztonság terén tapasztalható kedvező tendencia fenntartása, további javítása érdekében 2010. január 11. és 31. között fokozott közúti ellenőrzés elrendelésére került sor, amelyben részt vesz a Sárospataki Rendőrkapitányság is - nyilatkozta Bacsó Tibor rendőr őrnagy, a közlekedésrendészeti osztály vezetője...
 
 


Bacsó Tibor

 

A fokozott ellenőrzés kiemelt célja:
A magyar közutak közlekedésbiztonságának javítása, valamint annak elérése, hogy a közúti közlekedési balesetek száma, súlyossági foka, valamint a meghalt és megsérült személyek száma tovább csökkenjen.

Az ellenőrzés legfontosabb feladatai:
- a sebességtúllépést elkövetők, valamint az ittas járművezetők forgalomból történő kiszűrése
- a passzív biztonsági eszközök használatának, ellenőrzése (a biztonsági öv és a gyermekbiztonsági rendszer),
- a túlsúlyos és rossz műszaki állapotban lévő tehergépjárművek, autóbuszok, a nemzetközi közúti fuvarozásban résztvevő járművezetők vezetési és pihenőidejének ellenőrzése,
- a nehéz tehergépjárművek hétvégi közlekedésének korlátozására vonatkozó rendelkezések, a túlméret, túlsúly, valamint a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrzése.

 

Törő Gábor
/2010.01.12./
 

Februárban indul a röntgen szakrendelés az Egészségházban

 

        
             

2009. november végétől átköltöztettük a Tüdőgondozót - a tüdőgyógyászatot és a tüdőszűrést is – az Egészségházba, a Comenius 20. szám alá. A Tüdőgondozó eddigi épülete a Tompa úton már eléggé leamortizálódott, már nem felelt meg a mai elvárásoknak és követelményeinknek – számol be a tüdőgondozó átköltözéséről Keresztúri Ferencné, a Rendelőintézet vezetője…
 
 


Keresztúri Ferencné

 

Itt alakítottuk ki a helyiségeket, hogy a tüdőgyógyászatot illetve a gondozást is áthozzuk, annál is inkább, mivel átadtuk az új, digitális röntgent. Ez megoldotta azt a problémánkat, hogy annyi felszerelést kelljen mozgatni, ami a tüdőgondozóba volt. Itt már a szűrés és a tüdőfelvételek is az új, digitális röntgenen készülnek. Ez sokkal pontosabb diagnózisra is ad lehetőséget, mivel a képek sokkal jobbak, végül is ez már XXI. századi technológia.

A rendelési idő változatlan maradt, hétfőn Csete dr. rendel 13 órától 17 óráig, keddtől péntekig pedig Stamatiu dr. rendel 14:30-tól este 18 óráig. Ugyanebben az időben végezzük a tüdőszűrést is, pontosabban 12 órától este 18 óráig, tehát nyugodtan lehet jönni tüdőszűrésre is ebben az időben.

2010. február elsejétől beindítjuk a röntgen szakrendelésünket is, ami reggel 8 órától 12-ig fog működni és a leletezés is rögtön megtörténik. Így február elsejétől várjuk a betegeket röntgen szakrendelésünkre is.

 

Cziczer Katalin
/2010.01.12./
 

A gazdaságnak fehérebb volt a karácsony - kevesebb szabálytalanságot tárt fel az APEH

 


Befejeződött az Észak–magyarországi régió (Borsod, Heves és Nógrád megyék) területét érintően a karácsonyi kiemelt forgalmú időszakhoz kapcsolódó az APEH, a VPOP, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, az ÁNTSZ, a Rendőrség, a Munkaügyi és a Munkavédelmi Felügyelőség, illetve az Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal ellenőrző szervei által végzett ellenőrzéssorozat. Az ellenőrzések célja a korábbi akciósorozatokhoz hasonlóan most is a feketegazdaság visszaszorítása volt.

Az akció keretében a vizsgálatokat végzők a karácsonyi vásárokra, a szezonális árucikkeket forgalmazó ideiglenes elárusítóhelyekre, illetve az ünnepekhez kötődő rendezvények helyszíneire koncentráltak. Az operatív egységek fokozottan vizsgálták a számla és nyugtaadási kötelezettség betartását, a forgalmazott árucikkek eredetét és a foglalkoztatás szabályszerűségét.

A három megyében 53 különböző helyszínen közel 400 vizsgálat került lefolytatásra. Az ellenőrzések tapasztalatai szerint a vizsgált adózók mintegy 14%-a semmilyen bizonylatot nem bocsátott ki az értékesítésről, a revíziók további 16 %-ában egyéb kisebb súlyú mulasztás képezte a megállapítás alapját. Előfordult olyan eset is, hogy az eladó a kereskedelmi tevékenység végzéséhez szükséges alapvető engedélyekkel, dokumentumokkal – így adószámmal sem – rendelkezett.
Egyre több esetben tapasztaltuk azt is, hogy a vállalkozók alkalmazott nélkül, maguk árusítottak, ezzel együtt továbbra is a foglalkoztatotti ellenőrzéseknél tapasztaltuk legsúlyosabb jogsértéseket: az ellenőrzések több mint 16 %-ánál tártunk fel bejelentés nélküli foglalkoztatást, túlnyomórészt AM kiskönyvvel kapcsolatosan.

Az ellenőrzéssorozat számadatai ugyanakkor pozitív elmozdulást is tükröznek, a korábbi mulasztásokhoz képest az adózási fegyelem javult, melyben az adóhatósági jelenlét mellett az önkéntes jogkövetés erősödése is szerepet játszik.

Érdekes eset volt az akció során, amikor a karácsonyi díszeket közterületen árusító magánszemély az eladott áruról semmilyen bizonylatot nem bocsátott ki, ugyanakkor az általa foglalkoztatóként megnevezett egyéni vállalkozó nem ismerte el, hogy az értékesítést végző az ő alkalmazottja lenne. Az eladó később elismerte, hogy saját nevében saját árujának értékesítését végezte és csak azért akarta megtéveszteni az ellenőröket, hogy ne foglalják le a helyszínen az árukészletét, illetve ne szólítsák fel az értékesítés befejezésére.

Az ellenőrzéssorozat során az APEH közel 12 millió Ft mulasztási bírságot szabott ki a régióban, valamint 28 intézkedés jellegű szankciót – jellemzően 12 napos üzletbezárást – foganatosított.
 


Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága

/2010.01.11./
 

A fél ország legjobb csapatai mérkőztek a Don Patya Pizzéria Városi Teremlabdarúgó Tornán

 

        
   

A hármas összefogás, három napon keresztül, sikeresnek bizonyult. 2010. január 8-9-10-én került megrendezésre az a felnőtt labdarúgó kupa, melynek DON PATYA PIZZÉRIA VÁROSI TEREMLABDARÚGÓ TORNA lett a neve. Sárospatak Város Önkormányzata és a Sárospataki Sportiskola mellett, idén először névadó főszponzora is volt a 20 csapatos rendezvénynek...
 
 


Belicza János
 

 

A szervezők, a – nem várt – nagy létszámra való tekintettel, kibővítették a kétnaposra tervezett eseményt, így már pénteken elkezdődött a küzdelemsorozat. Ekkor az „E” csoport mérkőzéseit láthatták a szép számban kilátogató nézők. A remek hangulatú találkozókon végül a DON PATYA EVINOR és PÁCIN csapata jutott tovább.

Másnap reggel kezdődött az a játéknap, ahol három csoport is megküzdhetett a továbbjutásért. Délelőtt a remekül játszó LAVINA és a VÉN GESZTENYE SÖRÖZŐ, még nap közben a debreceni REAL TEAM és – mindenki legnagyobb meglepetésére – a pataki fiatalokból álló, CSONTDARÁLÓK diadalmaskodott.
Estére következhetett a SOCCER TEAM menetelése az EDELÉNNYEL párhuzamban. A mérkőzéseket – a SZVITANKÓ VIDEO TOMIX STÚDIÓ jóvoltából – az ÁRPÁD VEZÉR GIMNÁZIUM aulájában kivetítőn is láthatták a szurkolók.

Vasárnapra maradt a „D” csoport. Innen a cigándi GIRDÁN FA és a MUCSONY-BARCIKA jutott az első nyolcba. A csoportmérkőzések után következett a hetes-rúgó verseny, melyen 16 fő vett részt. Végül Balogh Dénes lett a győztes, a miskolci LÉGVÁR TEAM csapatából. Ahhoz, hogy a Pácin, a Csontdarálók, a Vén Gesztenye és az Edelény bejusson a negyeddöntőbe, még játszaniuk kellett egymással. Végül – szikrázóan kemény mérkőzéseken – az utóbbi kettő kvalifikálta magát.

 
A nyolc között már nagyon jó, színvonalas mérkőzéseket láthatott a 350 fős publikum. Az elődöntőbe a Soccer Team, a Mucsony, a Girdán Fa és a Don Patya Evinor jutott. Külön ki kell emelni a Soccer és a Mucsony mérkőzését, ahol szebbnél szebb gólok, parádés jelenetek, igazi futballhangulat uralkodott. A másik ágon pedig a házigazda Don Patya Evinor egy büntetővel alul maradt a Girdán Fa csapatával szemben.

A helyosztók előtt tombolasorsolás volt, melyen PUNYI MÁTÉ a Bodroghalász csapatából nyerte a fődíjat, ami 4 db belépő volt a FUTSAL EB döntőjére, utazással együtt. Bemutató gyerekmérkőzés is volt a repertoárban, mégpedig a CIGÁND SE 1998-as csapata játszott a SUSI 1999-2000-es együttesével.

A döntőt a cigándiak és a socceresek játszották. Boldog Máté és Vécsi Gábor remekelésével győzött a SOCCER TEAM, elhódította a kupát és a százezer forintot is, ami az első helyért járt.
A bronz meccsen 5 gól született, 3-2-es elosztásban – a magyar strandfoci válogatottakat is a soraiban tudó – MUCSONY javára. A mérkőzéseken SZEMÁN IMRE, BUTKAI JÁNOS, BUTKAI JÓZSEF, BORZA TIBOR és az év kispályás játékvezetője TUSZ GÁBOR sporttársak működtek közre.

Az ünnepélyes eredményhirdetésnél az Árvay Plasztik és az Árvay Gyémánt mazsorett csoport kísérte be a csapatokat és tették színesebbé műsorukkal a programot. A díjakat AROS JÁNOS alpolgármester úr és Belicza János főszervező adta át.
A szervezők különdíjakról is gondoskodtak, így a torna LEGJOBB JÁTÉKOSA BADALIK SZABOLCS (Mucsony) lett, még a GÓLKIRÁLY BOLDOG MÁTÉ a Soccer Team-ből, a LEGJOBB KAPUS pedig TÓTH ÁDÁM, a házigazda DON PATYA EVINOR-ból.

Összességében a rendezvény színvonalát mutatja, hogy érkeztek csapatok BUDAPESTRŐL, DEBRECENBŐL, MISKOLCRÓL, NYÍREGYHÁZÁRÓL és KAZICBARCIKÁRÓL is. A remek hangulat és a szebbnél szebb megmozdulások mellett, el lehet mondani, hogy régen volt ilyen színvonalas felnőtt torna Sárospatakon. Az apróbb hibák kijavítása után, jöhet a Városi Műfüves bajnokság kiírása, rendezése.

DON PATYA PIZZÉRIA – VÁROSI TEREMLABDARÚGÓ TORNA TÁMOGATÓI:
SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, DON PATYA PIZZÉRIA, SUSI, Árpád Vezér Gimnázium, Evinor Bt., www.sarospatak.hu, Zemplén TV, Minimál Sport City Center, Szalontai Pálinkafőzde, Origó Üzletház, Orosz Pálinkafőzde – Erdőhorváti, Ristorante Collegno, Pizza Express, Sörömtanya Kisvendéglő, Eldorádó Ékszerbolt, Vectra 2003 Kft. – Barkácsbolt, Pogi Team Autósbolt, Levi Fotó, Észak Magyarország, www.boon.hu, Bodkő Kft., Varing Kft., Szvitankó Tamás – VIDEO TOMIX STÚDIÓ, Best 100 – Rákóczi utca, Huszár Panzió, Sárospataki Polgárőr Egyesület, Zemplén Hírlap, Nexus Holding, Helyi Krónika.

A TORNA HIVATALOS VÉGEREDMÉNYE
1. SOCCER TEAM
2. GIRDÁN FA
3. MUCSONY - KAZINCBARCIKA
4. DON PATYA - EVINOR
5. LAVINA
6. REAL TEAM FC
7. BTE EDELÉNY
8. VÉN GESZTENYE – SÖRÖZŐ
9. CSONTDARÁLÓK
10. PÁCIN
11. LÉGVÁR TEAM
12. BAXX FC
13. BODROGHALÁSZ
14. TOM TAILOR
15. NO NAME
16. FRIENDS
17. PATAK – GÁZ Kft.
18. GYÖRGYTARLÓ
19. FIATALOK FC
20. BÁZIS SÖRÖZŐ

További fotók péntek >>>              További fotók szombat                További fotókvasárnap            További fotók --eredmény hirdetés>>>
                     
Kistóth Karolina
/2010.01.11./
 

Kattints rá, Nagyi!

 

        
             

2010. február 2-től ismét tanfolyamot hirdet A Művelődés Háza, hogy az időskorúak is megismerjék és használják a számítógépet, a kapcsolattartás új eszközeit.
 
 


 

 

Úgy gondoljuk, hogy az élethosszig tartó tanulás és a modern kommunikációs és információs technika megismertetése kiemelten fontos az idősek számára, akik így lehetőséget kapnak az elektronikus társadalomhoz történő csatlakozásra, egy új világ megismerésére, új ismeretek szerzésére és az - internet révén – családi, baráti kapcsolataik ápolására, újak létesítésére.

A Művelődés Háza - a régióban először - 2004. februárjában indította el a „Kattints rá, Nagyi” című időseknek szóló számítógépes tanfolyamot. A tanfolyam tananyagaként alapvető számítástechnikai ismereteket, internet és e-mail használatot sajátítottak el a résztvevők.

A tanfolyam délelőttönként zajlik, a részvételi díj 1000 Ft.
Jelentkezni A Művelődés Háza titkárságán lehet 2010. január 26-ig.

Cím: A Művelődés Háza és Könyvtára, Sárospatak Eötvös út 6. Tel: 47/311-811, 47/312-812
A jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadjuk!

 


/2010.01.10./
 

Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok kialakítása

 

        
             

Nagy jelentőséggel bíró nyertes pályázat résztvevője és megvalósítója a ME Comenius Tanítóképző Főiskolai Kara- tájékoztatta honlapunkat Kiss Ferenc projektmenedzser...
 
 


Kiss Ferenc


Lőrincz Enikő

 

Az intézmény szakmai fejlődésének, megújulásának és távlati lehetőségeinek szempontjából is, igen fontos konzorciumi pályázat egyik nyertese a Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kara.
Az új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP 4.1.2. „B” jelű pályázat a „Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok kialakítása” címet viseli. A főpályázó az egri Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kara, a partnerek között a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara – annak Tanárképző Intézete, valamint a tanító, óvodapedagógus képzésre vonatkozóan önálló szakmai projekttel a Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar szerepel.

A pályázat összértéke 272.096.000 Ft, a sárospataki kar 11.660.000 Ft-tal gazdálkodhat a két éves futamidő alatt.
A pályázati célok közül kiemelendő a kompetencia alapú oktatást biztosító pedagógusképző intézmények regionális kutató és szolgáltató központjának kialakítása, valamint a fejlesztési és adaptációs folyamat hatására új kompetencia alapú módszertani eljárások, új képzési tematikák, tantárgyak kidolgozása, a kidolgozott, a megismert és az adaptált programok beépítése a képzési stratégiába, attitűdformálás.

A kar, a projekten belül négy tevékenységi terület felvállalásával és alkotó megújításával kíván a társadalmi, és a közoktatásban erőteljesen érvényesülő új kihívásoknak megfelelni.
Az általunk fókuszba állított fejlesztési területek a következők:
- A felsőoktatásban, a pedagógusképzésben foglalkoztatott oktatók kompetencia alapú pedagógiai munkára történő felkészítése.
- A közoktatásban szakmai gyakorlatot végző, pedagógusjelölteket, a képzőintézmény oktatóit és a gyakorlatvezető tanárokat, mentorokat segítő, az egyes hallgatók gyakorlati képzésének elemeit, hallgatói értékelését összehangoló fórum kiépítése, fejlesztése.
- Alternatív tantervi programok adaptációja, fejlesztése, kísérleti jellegű megvalósítása.
- Az interkulturális oktatáshoz, a migránsok oktatásához és a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatására való érzékenyítéshez kapcsolódó pedagógiai módszerek fejlesztése.

A Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar esetében a projektmenedzser Kiss Ferenc tanszékvezető főiskolai docens. A projekt szakmai vezetője, a pályázat írója Lőrincz Enikő főiskolai tanársegéd, az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolájának doktorandusza.

A projekt várható eredménye: Az Észak-Magyarországi Regionális Pedagógusképzési Kutató-, Fejlesztő-, és Szolgáltató Központ létrehozása 2011-ig, egri székhellyel az Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnikai Karán, valamint a Miskolci Egyetemen és a ME Comenius Tanítóképző Főiskolai Karán, Sárospatakon együttműködő centrumokkal.

 

Cziczer Katalin
/2010.01.09./
 

Hévégén ismét várja a gyerekeket a Huncutka Bábszínház

 

        
             

A Huncutka Bábszínházban bemutató előadás volt december 7-én A törpekirály epreskertje c. darabbal a tiszakarádi, mikóházi, bodrogolaszi és sárospataki gyermekek nagy örömére - küldte a tudósítást Mátyásné Füzi Csilla, a Huncutka Bábszínház igazgatója...
 
 


Mátyásné Füzi Csilla

 

A történet télen játszódik, főszereplője a Törpekirály aki menedéket keres éjszakára a hideg elöl, a gazdaglánytól ill. a szegénylánytól kérve segítséget. Amelyikük befogadja, az különleges jutalomban részesül! Jótett helyébe jót várj!- ez a mese üzenete, valamint az ajándékozás öröme és az, hogy nehéz időkben se veszítsük el az emberségünket. Mindez vajang bábokkal és élő zenekarral előadva kb. 30 percben.
Tervezte: Szentirmai László
Készítette, rendezte: Mátyásné Füzi Csilla
Zenekar: Gere Bálint, Sóhajda Gyula, Pécsváradi Attila, Mátyás György.
Szereplők:
Törpekirály: Mátyás Máté
Szegénylány: Puhl Márta
Gazdaglány: Mátyásné Füzi Csilla
Szegényember: Szakál Tünde
Gyerekek: Mátyás Bíborka

A következő előadás 2010.01.16-án szombaton 14.00 órakor lesz, amire várjuk az óvodai, iskolai csoportok bejelentkezését a 06 30/683-0338 számon. Az érdeklődők a www.huncutkapuppet.hu honlapon további információkat találnak.
Jó szórakozást!

 

Törő Gábor
/2010.01.09./
 

Hétfőn 12 óráig lehet szavazni B-A-Z megye sportolóira

 

        
                  

 


Erdei János

 

Sárospatak egy vízlabda edzője Erdei János (képünkön),  egy vízilabdázója  Kőrösi Ádám, és két csapata, a  SUSI szivacs leány kézilabda és a  Zemplén Vízilabda Klub fiú gyerek I-es csapata került fel arra a listára, amelyről szavazatainkkal döntőbe juttathatjuk a legjobbakat.
A szavazás egyszerű, bár az e-mail címünket is meg kell adni, ahol egy kattintással meg kell erősíteni a szavazatunkat.
Kérjük segítsék a patakiakat, ha arra érdemesnek találják őket!
  
Itt lehet választani és szavazni >>>
(A kategóriák között az utolsó 3-ban vannak az érintettjeink)


Kőrösi Ádám


/2010.01.09./
 

Folytatódik az iskolatej program Sárospatakon

 

        
                  

Az idei 2010. év első képviselőtestületi ülésén vagyunk túl, ami egy rendkívüli ülés volt. Azért volt szükség ismét a rendes képviselőtestületi ülés előtt összehívni a testület tagjait, mert az iskolatej programban szerettük volna, ha továbbra is részt vesz Sárospatak Város Önkormányzata, ahogy azt tette már több éven keresztül – számolt be az ülésről Aros János alpolgármester…
 
 


Aros János

 

Ez azt jelenti, hogy az óvodás és az általános iskolás gyerekeinknek tudunk biztosítani kakaót, illetve tejet, és hogy minél hamarabb be tudjuk indítani ezt a programot - reményeink szerint már jövő héttől - ezért ezt a döntést meg kellett hoznia a képviselőtestületnek.

Az előzetesen bekért árajánlatok alapján többen is szerették volna elnyerni ezt a pályázatot. A bizottság egyhangú javaslata alapján a képviselőtestület is egyhangúlag úgy döntött, hogy egy sárospataki céggel a Kispatak-2000. Kereskedelmi Kft-vel fogja ezt a nemes feladatot elvégeztetni.

Zárt ülésen döntött a képviselőtestület a Magyar Kultúra Napján átadandó Ködöböc József díjról. A személy természetesen titkos, a díjátadó ünnepség január 21-én délután 17 órától A Művelődés Ház pódiumtermében lesz, ünnepi beszédet Takaró Mihály irodalomtörténész tanár úr fog mondani. Mindenkit szeretettel várunk erre a rendezvényre!

 

Kistóth Karolina
/2010.01.08./
 

Összevont bizottsági ülés az iskolatej programról

        
             

Elkezdődött a 2010-es esztendő az önkormányzati képviselők számára is, és az első rendkívüli testületi ülést megelőző bizottsági ülések között a Pénzügyi Bizottság, valamint az Ifjúsági és Sportbizottság együtt tartotta meg az év első ülését. A mai napon egy napirendi pont volt, de ez nagyon lényeges, mert a gyerekeket érinti – nyilatkozta Feró István, a bizottság elnöke…
 


Feró István

 

A gazdasági évnek megfelelően választani kellett egy szállítót, aki az iskolatej programban részt vesz, illetve ezt a folyamatot egész évben fogja működtetni. Az iskolatejre fordítandó összeg úgy adódik össze, hogy az általános iskolások számára adandó iskolatej 100%-ig állami támogatást élvez, az óvodások részéről kevesebb az állami támogatás, ebben az önkormányzatnak kell részt vállalni.

Az elmúlt évben a Kispatak-2000 Kft könyvelte el képviselőtestület bizalmát, erre a bizalomra érdemesek is voltak, így az újabb pályázatukat is támogatta a két bizottság. A Pénzügyi Bizottság, valamint az Ifjúsági és Sportbizottság. Tudjuk azt is, hogy a Kispatak 2000 Kft egyébként is folyamatosan támogatja a várost, különböző rendezvényeken, intézmények összejövetelein, egyéb rendezvények szervezésekor mindig számíthatunk rájuk.

Az egyéb kérdések már a délelőtti intézményvezetői értekezleten - ahol magam is részt vettem - körvonalazódtak. Úgy néz ki, hogy a költségvetési előkészületek jól haladnak az intézményekben, az együttműködés mindenféleképpen megvan az intézményvezetők és az önkormányzat között. Én arra gondolok, hogy január végén már két intézményi költségvetéssel kell rendelkeznünk, amelyben a finanszírozás oldal is rögzítésre kerül, úgyhogy a február 15-ig megtartandó képviselőtestületi ülésen, ahol a költségvetést el kell fogadni, ezek már rendben lesznek. Problémánk én úgy gondolom a 2010-es esztendőben sem lesz, azzal a hitelfelvétellel azonban számolnunk kell, amit a 2009-es évben is folyamatosan igénybe vett az önkormányzat.

Az iskolatej program törvényi hátteréről és néhány számadatáról Koleszárné Braun Mónikától kaptunk tájékoztatást…
2010. január elsejétől új rendelet szabályozza az iskolatej programot, amely szerint városunkban az általános iskolás tanulókra és az óvodásokra tudjuk igénybe venni. Általános Iskolás tanulók esetében 400- 900 főre, óvodások esetében 400 főre. A támogatás olyan formában történik, hogy az általános iskolások részére a bruttó vételárat támogatja a minisztérium, az óvodások esetében egy teljesen más támogatási formát határoztak meg, ez mindig az Euró árfolyamától függ, ez alapján számítjuk ki.
Éves szinten 4 és fél millió forintba kerül az iskolások támogatása, illetve az önkormányzatnak nem kerül semmilyen költségébe, az óvodások esetében egy 639 ezer forintos önkormányzati kiegészítést igényel.

 

Kistóth Karolina
/2010.01.08./
 

Amerikai előadássorozatra készül a 8KOR Színház

 

        
             

2009. júniusában Kanadában vendégszerepeltek, most pedig az Amerikai Egyesült Államokba utaznak, hogy az ott élő magyarok előtt 10 színhelyen adják elő szívhez szóló műsorukat. Hogyan kapták ezt a megtisztelő meghívást? Erre a kérdésre adott választ Bálint Béla, aki nem színpadi megjelenésével, hanem rendező és szervező munkájával vesz részt ebben a misszióban…

Mondhatom megint, hogy egy teljesen véletlen folytán kerültünk kapcsolatba Magyar Kálmán úrral. Nevezetesen ő az, aki az Andrássy Kurta hagyatékot a világban kezeli. Engem megkért annak idején, hogy segítsünk már zenével, mert itt a szomszédunkban, a képtárban egy Andrássy Kurta János életét bemutató, és még a mai napig Magyarországon be nem mutatott műveket tudott prezentálni, ami a Zempléni Fesztivál keretében volt meghirdetve. Természetesen én örömmel álltam az ő rendelkezésére, ekkor ismerkedtünk meg. Ő, mint ennek a bemutatóját végző szakember, engem pedig ajánlottak, mint az iskolának a vezetőjét, hogy a zenei aláfestést biztosítsuk számukra.
Ennek kapcsán találkoztunk újból itt Patakon, mert ő Patakra már többszöri alkalommal jött és egy alkalommal meséltem neki arról, hogy kint voltunk Torontóban. Kérdezte tőlem, hogy milyen műsorunk van, és én elmondtam neki, hogy milyen jellegű a 8KOR Színház megjelenése az emberek előtt. Erre ő azt kérdezte, hogy miért nem megyünk Amerikába? Én mondtam, hogy minket Torontóba hívtak Vaski Gáborék, és ugyan már vannak ismeretségek az USA-ban is, és több helyen szerették volna, de ott nincs olyan „kontaktember”, aki segítene a szervezésben. Erre ő azt mondja, hogy „én vagyok New York-ban a Magyar Háznak tulajdonképpen a kultúrfelelőse, szeretném megnézni a műsorotokat”. Akkor történt az, hogy egy DVD-t a kezébe adtunk és meghívtam őt augusztus huszadikán bemutatott műsorunkra.

Így történt az, hogy huszadikán megnézte a műsorunkat és azt mondta, hogy rá nem jellemző módon többször is elérzékenyült, úgyhogy vár minket New Yorkban, már csak az időpontban kell megegyeznünk. Az első időpont november volt, de elmondta, hogy neki annyira tetszik a műsorunk, és annyira büszke ránk, hogy az a kérése van, ne novemberben menjünk, hanem januárban, mert akkor ő is ott lehet. Ugyanis van egy magyar-amerikai közös vállalata, és egyszer itt van egy hónapot, egyszer pedig Amerikában.

Szerette volna, hogy Amerikába úgy menjen a csapat, hogy egy kicsit publikus legyen, tehát az amerikaiakat is bevonni, de én mondtam neki, hogy ez nem való másoknak, csak magyaroknak. Nem csak azért, mert magyar nyelven szól, hanem mert csak a magyar embereket ütik szíven ezek az igazságok, ezek a gyönyörű versek, zenék, dallamok, ezek csak a magyaroknak mondják azt, amit mondanivalónak szánunk.
New Yorkban lesz három fellépésünk, és egy körutat teszünk a keleti parton tulajdonképpen hét városban, köztük Detroit, Buffalo, Hamilton és utána ismét elmegyünk Torontóba.
Mindenütt templomokban fogunk fellépni, tehát egy nagy magyar közösség fogja hallani a műsorunkat, ahol megfelelő technikai hátteret fognak tudni nekünk biztosítani, remélhetőleg olyan helyszíneken, ahol az emberek olyan lelkülettel bírnak, ahogy mi szeretnénk, hogy ott üljenek és hallgassák ezt a műsort.

Viszünk még egy fiatalembert Erdő Zoltán személyében, aki az én növendékem volt és világversenyt nyert tárogatóval - őt is meghallgatta Magyar Kálmán, ő is elküldte a zenei anyagát, tehát vele bővül ki tulajdonképpen a 8KOR Színház, illetve Spisák Bélát pedig visszük, mert megkértek, hogy készítsünk erről az útról egy filmet is.
Amerikai útjukat a B-A-Z Megyei Önkormányzat és Sárospatak Város Önkormányzata is támogatja.


Az indulás előtti magyarországi főpróbát indulásunk előtt két nappal, január 12-én este tartjuk itt, a Szent Erzsébet út 12 szám alatt, ahová minden érdeklődőt szeretettel várunk!
 


További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.01.08./
 

Január 1-től módosult a KRESZ

 

        
             

Január elsejétől közel 60 pontban módosult a KRESZ, amelynek a célja főleg a gyalogosok és a kerékpárosok védelme, közlekedésük megkönnyítése volt, de új közúti jelzőtáblákat, valamint új útburkolati jeleket is hozott ez a KRESZ módosítás - nyilatkozta Bacsó Tibor rendőr őrnagy…
 
 


Bacsó Tibor

 

Erre a rendőrségnek is fel kell készülnie, valamint a közút kezelőjének is, mert ezeket az új útburkolati jeleket létre kell hozni és a kiegészítő táblákat is el kell helyezni.

A kerékpárosok helyzetét többek között azzal is könnyíti ez a KRESZ módosítás, hogy megszűntette az abszolút jobbra tartási kötelezettségüket, mellette az általános jobbra tartási kötelezettségük maradt meg. Ez alapján könnyebben tudnak esetlegesen balra kanyarodni, illetve közlekedni az úttesten.
Újdonságként jött be számukra az is, hogy a kerékpárosok, illetve a segédmotor kerékpárosok a fényjelző készülékek piros jelzésénél az oldaltartási kötelezettségük mellett, felsorolhatnak a fényjelző készülékig, de csak a fényjelző készülék piros jelzése alatt, és onnan indulhatnak tovább.
Érdekesség még az is, hogy a kerékpárosoknak is sebességhatárokat határoz meg a KRESZ két esetben is, ha használ a kerékpáros védősisakot, illetve hogyha nem. Lakott területen kívül védősisakot használó kerékpáros 50 km/h sebességgel közlekedhet, védősisak nélkül, pedig 40 km/h sebességgel.

A kerékpárosok - ha kiegészítő tábla engedélyezi nekik - egyirányú úton forgalommal szemben is közlekedhetnek, ez is egy nagy újdonság. Erre a gépjárművezetőknek nagyon fel kell készülni, hiszen nem megszokott az, hogy egyirányú úton kerékpárossal találkozhatnak szembe.

Új közúti jelzőtáblaként jelent meg a torlódásjelző közúti jelzőtábla, ez a ráfutásos balesetek megelőzésére szolgál. A sebességkorlátozó jelzőtáblák alá kiegészítő táblát is lehet helyezni - például hóesés, vagy csúszós úttest - és ezt a sebességet akkor kell betartani, amikor ezek az időjárási feltételek fennállnak.

A január elsejei KRESZ módosításból kivették azt, hogy a vasút, közút kereszteződést bizonyos sebességgel lehet csak megközelíteni, ez lakott területen kívül 40 km/h volt, lakott területen belül pedig 30 km/h. A mostani KRESZ módosítás azt mondja, hogy fokozott óvatossággal kell megközelíteni a vasút, közút kereszteződését, de sebességhatárt már nem határoz meg.

A gyalogátkelőhelynél viszont előírja azt a KRESZ, hogy úgy kell megközelítenie a gépjárművekkel, hogy a gyalogátkelőhely előtt meg tudjanak állni. Ez is egy újdonság, amivel szintén a gyalogosok közlekedését segíti, illetve védi a KRESZ módosítás.

Az aktuális KRESZ-szel mindenképpen tisztában kell lenni a gépjárművezetőknek, hiszen annak betartásával kell közlekedniük. A gépjármű közlekedés egy veszélyes üzem, melyben különféle veszélyhelyzetek jelentkezhetnek. A közlekedés során kialakuló helyzetekre egyértelmű megoldást csak a KRESZ betartása adhat, ezáltal megelőzhetőek a közlekedési balesetek.

 

Cziczer Katalin
/2010.01.08./
 

Elkezdődtek az előkészületek a Pünkösdi Szent Erzsébet Ünnepre

 

        
             

2010. január 8-án megbeszélést tartott az Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság vezetősége. A szokásos előkészítő feladatok áttekintése mellett, szóba került a lehetséges esőhelyszínek kialakítása is. Többször előfordult már, hogy pünkösdkor rövidebb esőzés megzavarta a rendezvényt, de a tavalyihoz hasonló, egész napos esőre még nem volt példa – mondta Dr.Szabó Irén, a Társaság elnöke…
 
 


Dr. Szabó Irén

 

A Várnegyedben maradva, több helyszínt bekapcsolva alternatív megoldásokat dolgozunk ki, hogy a kézműves foglalkozások, mesterség bemutatók és a színpadi előadások fedél alá kerüljenek. Tervezzük a kétnapos ünnepség bővítését egy egész hétvégét betöltő három napos fesztivállá, amelyet a következő évben már szeretnénk megvalósítani.
A szombati nap tervezett témája: a kenyér és rózsa ünnepe Szent Erzsébet városában. A szombati napon így helyet kapna mindaz, ami a kenyérhez és rózsához kapcsolható attrakció. A projekt kidolgozása és pályázati lehetőségek megtalálása ennek az évnek a feladata.

Az egy vendégéjszakás pünkösdi hétvégét így kettőre lehetne emelni, és a rendezvény így még több látogatót vonzana a városba.
 

 

Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság
/2010.01.08./
 

Ismét útra kel a Világjárók klubja

 

        
             

 


Stumpf Gábor

 

Idén júniusban újra útra kel A Művelődés Háza és Könyvtára Világjárók klubja. A Szepesség, Kárpátalja, Prága és a nagy sikerű Dél-Erdély után most a Délvidékre (Al-Duna, Vaskapu, Nándorfehérvár, stb.) invitáljuk a világot látni vágyókat – hívja fel az érdeklődők figyelmét Stumpf Gábor népművelő...

Innen, az ország északkeleti csücskéből csak ritkán és kevesen látogatnak az egykor szebb napokat látott déli tájakra, mely vidék történelmi múltja egyébként szorosan kapcsolódik a tavalyi utunkhoz, leginkább a török elleni harcok és a Hunyadiak révén.
A felhíváshoz csatolt részletes útitervből mindenki meggyőződhet a program gazdagságáról. A programot – a tavalyi sikeres együttműködés után - idén is a Misszió Tours Utazási Irodával közösen szervezzük. Jelentkezni és érdeklődni A Művelődés Házában Stumpf Gábor népművelőnél lehet.
 

 

/2010.01.07./
 

Elismerés válogatott sportolóinknak

 

        
 

A 2009-es esztendő szép sikereket hozott a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság sportolóinak. Az országos versenyeken elért kiemelkedő eredmények mellett a legjobbak a különböző sportágakban (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, terepfutás) megrendezett Rendőr Európa Bajnokságokon is részt vehettek...
 
 


dr. Vereckei Csaba

 

Sokan nem is tudják, hogy az állomány - sportot és versenyzést kedvelő - tagjai közül abban a szerencsében és megtiszteltetésben részesülhettek, hogy a Magyar Rendőrség válogatott versenyzőjeként külföldön képviselhették hazánkat. Ők nyolcan időt nem sajnálva, fáradtságot nem ismerve vállalták, hogy szeretett sportágukban * a tőlük telhető legjobb teljesítmény elérésével * járuljanak hozzá Magyarország nemzetközi sikereinek gyarapításához.
Január 4-én dr. Vereckei Csaba r. dandártábornok, megyei főkapitány jutalmakat adott át a főkapitányság válogatott sportolói részére.

Hátsó sor (balról):Csáki Róbert (labdarúgás), Virág József (labdarúgás), Nyeste László (labdarúgás)
Első sor (balról): Béres Ferenc (kézilabda), Czili Attila (kézilabda), Dr. Fazekas Csaba (kosárlabda), dr. Vereckei Csaba r. dandártábornok, megyei főkapitány, Ali Dóra (terepfutás), Espák Pál (labdarúgás) Sárospatak.


    Espák Pál

 
 

       Czili Attila

Egyedné Novodonszki Éva - B-A-Z. MRFK Kommunikációs Iroda
/2010.01.07./
 

Tájak, szokások, kézműves hagyományok

 

        
             

A különböző tájak szokásait, kézműves hagyományait bemutató sorozat egy olyan új kezdeményezés, melynek során a tőlünk távolabbi vidékek hagyományai, életben tartott szokásai, kézműves tevékenységeinek bemutatása kerül előtérbe – hívja fel a figyelmünket a sorozat házigazdája Kovácsné Géczi Julianna
 
 


Kovácsné Géczi Julianna

  Nem sokan tehetik meg, hogy elutazzanak távoli településekre egy-egy ünnep alkalmával. Számunkra fontos, hogy megismerjük mások szokásait is, ízelítőt kaphassunk hagyományápolásukból előadás, bemutató, kiállítás formájában.
Elsősorban azokat a vidékeket szeretnénk bemutatni, ahol még él egy-egy hagyomány, folytatnak a településre jellemző kézműves tevékenységet. Minden alkalommal egy-egy speciális étel készítésével, ízvilágával is szeretnénk az érdeklődőket megismertetni.

2010. január 13-án Mohács mutatkozik be a BUSÓJÁRÁS-sal, ez már a farsangolás időszaka. Sokunk csak a leírásokból, tv-ből ismeri a sokácok sajátságos szokását, a Busójárást, mely jelenleg az egyetlen szellemi világörökség kis hazánkban. Bemutatjuk a busók és sokácok viseletét. Az érdeklődők kipróbálhatják kézügyességüket a bemutató során, a Mohácson élő busóálarc faragók segítségével.
Kézműves bemutató és kiállítás a Mohácson élő busóálarc faragók munkáiból.
Előadó: Ferkov Jakab muzeológus.
Népi étel: cserépben főtt babos étel.

2010. március 24. Sárközi húsvétolás
Tojás díszítés: Lehel Péterné tojásfestő Bátán élő népművészet ifjú mestere.
Előadást és bemutatót is tart, miközben megismerhetik a bátai /sárközi/ viseletet a résztvevők.
Kiállítás: Sárközi húsvéti tojások
Étel: Húsvéti perec
Helyszín: A Művelődés Háza és Könyvtára Sárospatak, Támogatónk : NKA
Az egyes bemutatók 18 órakor kezdődnek. Belépő: 300 Ft előadásonként

 

Cziczer Katalin
/2010.01.07./
 

Rajz- és süteményversennyel várták a karácsonyt az Újbástyában

 

        
             

A karácsonyi játszóház keretén belül megrendezésre került egy kisebb gyermekrajz kiállítás és ezzel együtt a szülőknek ünnepi süteménysütő verseny. Két szép verset illusztrálhatott az ovis és alsós korosztály, "József Attila: Betlehemi királyok" és "Dsida Jenő: Itt van a szép karácsony!" című művét – kaptuk a tudósítást Halász-Géczi Ágnes az Újbástya munkatársa…
 
 


Halász-Géczi Ágnes

  Az előbbire érkezett a legtöbb alkotás helyi és hercegkúti iskolákból valamint az ART ÉRT iskola művészeti tagozatosaitól. A cél - azon túl, hogy magukat vizuálisan kifejezve fejlesszék személyiségüket és sikerélményük legyen - az volt, hogy ily módon is beleéljék magukat az igazi ünnepi várakozásba, a Megváltó eljövetelébe.

Minden rajz egy külön világot képviselt és a zsűrizés is nehéz volt, mert minden kép érdekes és különleges volt. Az értékelésben Csetneki József és feLugossy László művészek segítettek. A helyezetteken és különdíjasokon kívül mindenki kapott jutalmat, aki részt vett a rajzával a versenyen. Akik a pályázók közül az eredményhirdetésen nem jelentek meg, ajándékaikat január 14-től az Újbástyában átvehetik.
Gratulálunk minden résztvevő gyerkőcnek, nagyon ügyesek vagytok!

A süteményeket két helyi cukrászmester, Heitzmann Károly és Kövér Zsolt értékelte, és díjazta is. Főként mézes sütik készültek különböző dekoratív formákban, de krémesekkel is neveztek. A döntés itt sem volt könnyű, hosszas kóstolgatás és szemügyre vételezés után, több szempontot is figyelembe véve döntött a zsűri. Itt is mind a három résztvevő jutalomban részesült, ezután pedig a játszóházon résztvevők is "letesztelték" az alkotásokat...
Köszönjük a zsűrizők segítségét és a pályázaton résztvevők buzgóságát!
Ezen kívül köszönetet mondunk az alábbi cégeknek, boltoknak felajánlásaikért:

1. Levi-Foto Gombos Levente István fényképész és iparcikk kereskedő
3950 Sárospatak, Erdélyi J. u. 1-3.
2. Rákóczi Könyvesbolt
Sárospatak Rákóczi út 34. 0647/311-794
3. Heitzmann Cukrászda
Sárospatak, Táncsics u. 9. 47/311-728
4. Kövér Cukrászda
Sárospatak, Móra Ferenc u.8. 0630/5904384
5. MOMO Üzletház
6. High-Care Stúdió 3950 Sárospatak, Rákóczi út 43.
Telefon: 47/315-277, 30/590-0083
7. Pásztor és Társa Kft. cipő- és papírbolt,
Sárospatak Rákóczi u. 38. 47/411-702
8. Origo Üzletház- Sportruházat, játék és ajándék
Sárospatak, Béla király tér 6. 47/314 400
e-mail: origo@pr.hu
9. High Care stúdió Szépségpatika,
Centrál Üzletház, Sárospatak, Rákóczi u. 43. 47/315-277

Reméljük 2010-ben is sok érdekes és hasznos programon találkozhatunk majd a gyermekekkel és szüleikkel. Ezekről az eseményekről és ott készült képekről, felhívásokról, pályázatokról honlapunkon adunk majd tájékoztatást (www.ujbastya.hu) , kérünk mindenkit, figyelje ezeket és a szórólapjainkat, plakátjainkat is! 2010-ben is mindenkit szeretettel várunk az Újbástyában!

 

További fotók>>>

Újbástya Rendezvénycentrum
/2010.01.07./
 

Az ünnepekre készültek

 

        
                   

 


Krenyítzkyné Sárosi Krisztina

  A Művelődés Háza Könyvtárának Baba-Mama Klubja december 17-én tartotta karácsonyi összejövetelét. Ezen alkalommal a foglalkozás a karácsony jegyében telt küldte a tudósítást Krenyítzkyné Sárosi Krisztina, gyermekkönyvtáros...

A kismamák karácsonyfára való díszeket készítettek, közben a kisbabák játszottak. A karácsonyi zene a hangulatot még meghittebbé tette. Januári foglalkozásunkon vendégünk Varjas Csabáné- zenepedagógus- lesz, aki zenebölcsit tart majd a legkisebbeknek.

Ez évben is nagy szeretettel várjuk a kismamákat!

 

További fotók >>>

Kistóth Karolina
/2010.01.06./
 

Felhívás

 

        
             

Felhívom az üzlettulajdonosok és alkalmazottaik figyelmét, hogy Sárospatakon és vonzáskörzetében megjelentek olyan személyek, akik az üzleteket lopási szándékkal keresik fel – nyilatkozta Aros János alpolgármester...
 
 


Aros János

 

Általában 4-8 fős, férfiakból álló csoport tevékenykedik egyszerre, akik belépve az üzletbe, előre megbeszélt módon elterelik az eladók figyelmét, majd az üzlet profiljának megfelelő árukat tulajdonítanak el. Módszerükhöz tartozik a felháborodó, lekezelő hangnem, mely a sértetteket elbizonytalanítja, s így a gyors intézkedésben hátráltatja őket.

Kérem, a sárospataki lakosokat, hogy amennyiben a fentiekben leírt módszerrel találkoznak, legyenek éberek, körültekintőek, kísérjék figyelemmel a tolvajok mozgását, a figyelem elterelő trükkökre ne reagáljanak, azonnal értesítsék a Sárospataki Rendőrkapitányságot a 107-es segélykérő, vagy a 06-47/513-030-as telefonszámon, a Polgármesteri Hivatalban a közterület-felügyelőket a 47/513-281-es vagy a Polgárőrséget a 20/26 49 654-es telefonszámon!

 
Előre is köszönöm segítségüket!

 

Törő Gábor
/2010.01.06./
 

Táncházzal búcsúztatták az óévet

 

        
             

December 29-én évzáró táncházzal zárult A Művelődés Háza és Könyvtára egyéves táncházi sorozata. A miskolci Tényleg Zenekar húzta a talpalávalót, a táncot kedvelők mezőségi, kalotaszegi, Küküllő-menti, gömöri, hegyközi és moldvai táncokkal múlathatták az időt - számolt be Darmos István...
 
 


Darmos István

  A kezdetekben főleg a nagyobb ünnepekhez, vagy népzenei rendezvényekhez kapcsolódó táncházakat tartottunk, évente kettőt, hármat, négyet. Folyamatosan éreztük annak az igényét, hogy rendszeres formában, legalább havonta összegyűljenek a környék táncot, népzenét kedvelői egy-egy közös mulatságra. A szülők gyermektáncházak tartását is szorgalmazták. Természetesen igyekeztünk megteremteni a pénzügyi forrást is, hiszen ez nélkülözhetetlen a rendezvénysorozathoz.
Az előző években egy-egy rendezvény költségvetésébe volt a táncház költsége is beépítve, míg ezen az éven a Nemzeti Kulturális Alap pénzügyi segítségével szervezhettük meg a sorozatot. A pályázati támogatás csak részben biztosította a költségeket, annak másik részét az intézmény saját költségvetéséből, illetve a bevételekből tette mellé. Mindez tette lehetővé, hogy 2009-ben kiváló zenekarok biztosították a muzsikát rendezvényeinken. A Dűvő Zenekar, a Szeredás zenekar, a Szigony, a Morotva, vagy a Tényleg Zenekar rendkívül jó hangulatot teremtett, ennek köszönhető, hogy nem csak időnként be-betérő emberekkel találkoztunk, hanem egy törzsközönség is kialakult táncházainkban. Van aki táncolni, nótázni, van aki csak jó muzsikát hallgatni jön el minden alkalommal. Természetesen szeretnénk a táncházat 2010-ben is folytatni, reményeink szerint ismételten pályázati segítséggel.

 

További fotók>>>

Kistóth Karolina
/2010.01.06./
 

A Sárospataki Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Adventi műsora

 

        
             

A szeretet ünnepére készülve a SAMI tanítványai, pedagógusai és dolgozói idén is természetesnek tartották, hogy ismét, mint évek óta annyiszor, Adventi műsorral kedveskedjenek a szülőknek, nagyszülőknek, barátoknak és minden érdeklődőnek, aki figyelemmel kíséri az iskolában folyó művészeti munkát - számolt be az iskola adventi műsoráról Darmos Csaba...
 
 


Darmos Csaba

  Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani azért a figyelemért, és szeretetért, amellyel Sárospatak, és a környező települések közössége iskolánk felé fordul, és tíz év óta minden alkalommal megtölti A Művelődés Házát, mely méltó helyszínt biztosít az egyre színesebb, színvonalasabb előadásoknak. Köszönet, azon települések polgármestereinek, iskolaigazgatóinak, akik elfogadták meghívásunkat, és megtekintették az előadást.

A műsor, melynek címe „Váróterem” volt, egy új művészi koncepció második alkotása volt. Igyekeztünk egy keretbe foglalni az összes bemutatott produkciót, egy kerek, egész művészi élményt nyújtó alkotás létrehozásával.

A produkcióban minden Sárospatakon működő csoport fellépett, a három éves óvodástól, a huszonkét éves egyetemistáig. A műsorban klasszikus balett, moderntánc, társastánc és néptánc produkciók váltották egymást. A tizenkét csoportba járó közel kétszázötven tanuló mellett az iskola pedagógusai is felléptek egy-egy jelenetben. A műsort szerkesztette és rendezte Mihályné Kővári Henrietta, iskolánk klasszikus balett és moderntánc tanára.

Reméljük, akik megtisztelték jelenlétükkel műsorunkat, kellemes élményekkel gazdagodva tértek haza, és hozzá tudtunk járulni néhány meghitt pillanattal az ünnep hangulatához.

Mindenkinek Boldog Új Évet kívánunk!

 

További fotók>>>

Sárospataki Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
/2010.01.05./
 

Fontosabb jogszabályváltozások

 


2010. 01. 01-től számos változás lép életbe az adózás és járulékfizetés területén. A legtöbb adózót érintő módosítást gyűjtöttük össze. A hétköznapi nyelvben elterjedt un. „szuperbruttósítás” lényege, hogy januártól az adóalap részévé válik a munkáltató által fizetett, foglalkoztatót terhelő társadalombiztosítási járulék, illetve biztosítás hiányában az egészségügyi hozzájárulás összege is; mindkettő mértéke 27 % lesz. Az ekként meghatározott ún. „szuperbruttó” jövedelem után kell a számított személyi jövedelemadót megállapítani.

Ezzel együtt jelentősen megemelkedik az alsó kulcs sávhatára az adókulcsok csökkenése mellett: évi 5 millió forintos jövedelemig az adó mértéke 17 százalék lesz, efelett pedig 32 százalék.
Változik az adójóváírás mértéke is. Az adójóváírás a bér 17 százaléka, legfeljebb havi 15 100 forint lesz, amely teljes egészében utoljára az évi 3 188 000 forintos jövedelemnél vehető igénybe. Ezt követően 12 százalékkal kell csökkenteni, így 4 698 000 forintos éves jövedelemszintig érvényesíthető, efelett már nem.

A személyi jövedelemadó módosítás és a különadó megszüntetése hatására valamennyi keresetszinten emelkedik az alkalmazottak nettó keresete. A nettó kereset emelkedésének legnagyobb összege a 2009. évi nettó keresethez képest havi 16 ezer 500 forint, amely a havi 240 ezer forintos bruttó keresetnél jelentkezik. A nettó kereset csökkenése először a 2 millió forintos havi keresetnél mutatható ki.

A ténylegesen hazavitt munkabér összegére hatással lesznek még az adókedvezmények, illetve a béren kívüli juttatások körében történő módosulások. Megszűnnek az összevont adókedvezmények, többek között a biztosítás, tandíj, háztartási adókedvezmény, azonban megmarad a családi és személyi kedvezmény. Változnak a béren kívüli juttatásokra vonatkozó szabályozások, egyes korábban adómentes juttatások (pl. hideg étkezésre jogosító utalvány, csekély értékű ajándék) adókötelessé válnak, mások pedig egy kedvezményes 25 százalékos adókulccsal adóznak. A kedvezményes adókulccsal adózik majd - többek között - az üdülési csekk, a meleg étkeztetés formájában juttatott bevétel és az iskolakezdési támogatás is bizonyos összeghatárig.

A társadalombiztosítást érintően talán egyik legfontosabb módosulás, hogy a TB törvény tartalmazza majd a munkerő-piaci célok fedezetére teljesítendő befizetésekre vonatkozó előírásokat is. Ennek megfelelően a biztosított és a foglalkoztató által fizetendő járulékok kiegészülnek a munkaerő-piaci járulékkal, amely a munkaadói és munkavállalói, illetve vállalkozói járulékot váltja fel. 2010. január 1-jétől megszűnik a tételes egészségügyi hozzájárulás, illetve a 11 százalékos EHO 27 százalékra emelkedik.
 

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság
/2010.01.05./
 

Köszöni a támogatást az Erdélyi!

 

        
             

Az iskolai karácsony sokat jelent tanulóinknak. Az osztályok már hetekkel előtte várják, készülnek erre a napra. Túlzás nélkül állíthatom, hogy színvonalas műsorokkal ajándékozzák meg egymást - nyilatkozta Kis Márta igazgatónő...

Sajnos zömük hátrányos helyzetű családból származik – nagyon sok közöttük a halmozottan hátrányos helyzetű. Ez nem egy esetben jelenti azt is, hogy a karácsony meghitt hangulatát itt élik át.

Iskolánk valamennyi dolgozója és tanulója nevében megköszönöm Valler Jánosnak, Hegyi Tibornak, Pálmai Istvánnak, a református teológusoknak, A Fogyatékos Gyermekeinkért Alapítványnak jótékony adományukat, segítő készségüket, amivel szebbé, boldogabbá tették gyermekeink ünnepét.
 
 

További fotók >>>                 További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2010.01.05./
 

Refis pataki siker rajzpályázaton

 

        
             

Stumpf Diána vagyok, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának 12. b. osztályos tanulója. A pályázatot, amivel országos IV. helyezést értem el, a Farkas Ferenc Művészeti Iskola Képző-, És Iparművészet tagozatának tanulójaként adtam be, ahol a tanárom Baloghné Molnár Irén művésztanár……
 
 


Stumpf Diána

  A pályázatot a Reformáció Hónapja alkalmából az MRE Zsinati elnöksége, Kommunikációs Irodája és a Református Pedagógiai Intézet írta ki. A szervezők Ady Endre költő halála 90. évfordulójának is emléket állítottak. A felhívásra a Kárpát-medencéből összesen 127 különböző iskolából 968 pályázat érkezett. A pályázatban kiírt négy kategória közül én az „Isten harsonája” című kategóriában vettem részt, ahol a feladat Ady Endre egyik versének illusztrációja és a vers elemzése volt. Én, a költő „Haza megyek a falumba” című versét választottam.

Az eredményhirdetésre 2009. december 2-án került sor. Bölcskei Gusztáv, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke nyitotta meg az eredményhirdetést és a kiállítást, ami a Baár-Madas Református Kollégium Gimnáziumában került megrendezésre. A szervező felnőttek és diákok a pályázókat és kísérőiket nagyon barátságosan fogadták és látták vendégül.

A rendezvény magas színvonalú volt és nagyon örülök, hogy részt vehettem egy ilyen eseményen. A kiállításon Tompa Laura, Makláry Karina és Soltész Kamilla is részt vett alkotásaival.

Baloghné Molnár Irén

További fotók>>>

Kistóth Karolina
/2010.01.05./
 

Pénteken indul a Teremlabdarúgó Torna

 

        
             

Több mint harminc éves múltja van már a sárospataki téli teremlabdarúgó tornának. Az elmúlt néhány évben sikerült átmenteni ezt a remek hagyományt, és az idén ismét egy nagyszabású rendezvénnyel várjuk a labdarúgást szerető sportbarátokat -hívja fel olvasóink figyelmét a hétvégi sporteseményre a szervezők részéről Sikora Attila...

 
 


Belicza János
 

  A szervezésben az önkormányzat mellett a Sárospataki Sportiskola vállalt főszerepet Belicza János vezetésével. A torna ezen a hétvégén (jan. 8-9-10)
kerül lebonyolításra az Árpád Vezér Gimnázium tornacsarnokában. A színvonalas mérkőzésekről a már biztosan benevezett csapatok gondoskodnak.

Csak néhány név kedvcsinálónak: az elmúlt évek bajnokai Soccer team, Lavina, Debrecenből a Real Team, (az ország egyik legjobb kispályás csapata), Múcsony (amelyben futsalosok is játszanak), Don Patya-Evinor, Friends, Gödör söröző, Tom Tailor (Sátoraljaújhely), Girdán fa (Cigánd), de jönnek még csapatok Bodroghalomból, Edelényből, Pácinból és Királyhelmecről is.

A torna során lesz tombolasorsolás, utánpótlás gyermek meccs, mazsorett bemutató, hetes rúgó verseny.

A belépő 200 forint, mely egyben tombolaszelvény is.
Minden szurkolót szeretettel várunk mind a három napon.


(A fotók illusztrációk, a korábbi években készültek)


Sikora Attila

Törő Gábor
/2010.01.04./
 

Visszatekintés az ünnepekre

 

        
             

Boldog új évet kívánok a Sárospatak Honlap valamennyi olvasójának és természetesen minden patakinak!
A két ünnep környékén rengeteg eseménynek lehettünk részesei ismét, kezdve az intézményeink karácsonyi, illetve évzáró műsoraitól, egészen a szilveszteri - már hagyományossá vált - újévi köszöntőig, amit idén egy új helyszínen, az Árpád Vezér Gimnázium előtt, illetve a görög katolikus templom előtt tartottunk meg – kezdte a visszatekintést Aros János alpolgármester…
 
 


Aros János
 

  A sok szép ünnep mellett természetesen az ezekkel kapcsolatos észrevételeket is eljuttatták hozzám a patakiak, néhányat személyesen, néhányat telefonon, illetve a honlap segítségével a csevegőn vagy a fórumon keresztül.
Ezeket az észrevételeket összegyűjtöttem, és a különböző tanulságokat ezekből természetesen le kell vonnunk, így a következő évben majd több gondot kell fordítanunk a városi karácsonyfa díszítésére, és figyelnünk kell majd a közvilágítással kapcsolatban érkezett bejelentésekre, hiszen annak ellenére, hogy többször kértük a szolgáltatót a problémák elhárítására, ezek nem minden esetben történtek meg azonnal. Előfordult, hogy szakaszokban nem égett a lámpa és volt olyan is, hogy a díszkivilágítás nem működött. Ebben az évben kezdeményezni fogom polgármester úrnál, illetve a képviselőtestületnél a közvilágítási szerződés felülvizsgálatát.

Szintén le kell vonnunk néhány tanulságot az újévi köszöntőből is. Azt hiszem nyugodtan elmondhatjuk, hogy erre a helyszínre az eddigiek során tapasztalható létszámhoz képest a legtöbben érkeztek. Ez abból is adódhatott, hogy idén szerettük volna a lakótelepieket is jobban belevonni a közös ünneplésbe, akik nagy számban meg is jelentek.
A továbbiakban nagyobb gondot kell fordítanunk a helyszín kiválasztása mellett arra is, hogy a hangosítás tökéletes legyen, illetve már különböző javaslatok érkeztek hozzánk a műsorokkal kapcsolatban is, volt, aki egész éjszakás rendezvényt is szívesen látna Sárospatakon. Az észrevételeket, javaslatokat meg fogjuk vizsgálni és a kollégáim bevonásával a következő évben be fogjuk építeni a rendezvényekbe.

A két ünnep között intézményeinkből nem mindenki pihenhetett, folyamatosan készítették a Patak kártyákat, de voltak, akiknek a Bodrog magas vízállása adott munkát, hiszen a hatalmas esőzések következtében bármikor olyan helyzet alakulhatott volna ki, ami - bár fel voltunk készülve - azt hiszem, elég nagy kellemetlenségeket okozhatott volna.
Azoknak a munkatársaknak, akik a karácsony alatt, a két ünnep között, illetve az Újév alkalmával a felügyeleteket ellátták, vagyis munkával töltötték az időt, ezt külön szeretném megköszönni és még egyszer minden sárospataki lakosnak boldog új évet kívánni.

 
 

Cziczer Katalin
/2010.01.04./

 

A RangAdó 2 versenysorozat II. fordulója is lezárult


A régiónkból nevezett csapatok tovább játszanak és eredményesen szerepelnek a versenysorozaton. Régiónkból, Borsod, Heves és Nógrád megyékből összesen 59 csapat regisztrált.

A november végi fordulóban országosan 24 csapat ért el maximális pontszámot, ezért közjegyző jelenlétében sorsolták ki az első forduló 15 díjazott csapatát. Régiónkból az egri Eszterházy Károly Gyakorlóiskola „LuxusadóX” csapatának kedvezett a szerencse. A 4 fős csapat minden tagja és a felkészítő tanáruk is 3000-3000 forint értékű könyvutalványt és APEH-os ajándéktárgyakat kapott.

A versenysorozat december elején lezajlott második fordulója már nagyobb szóródást eredményezett. Régiónk csapatai itt is jól szerepeltek. A hatvani Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola „adózók” csapata az országosan összesített eredmények szerint, az elérhető maximális pontszámból (150) 144-et szerzett meg, mellyel –további 3 csapattal együtt– az 5. helyen végzett.
A következő forduló januárban tartjuk.

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság
/2010.01.04./
 

Kálvin és Magyarország

 

        
             

Kálvin nem járt Magyarországon, nem volt népes magyar tanítványi köre, nem folytatott kiterjedt teológiai levelezést magyarokkal. Egy emberöltő alatt tanításai azonban olyannyira meghódították a magyar népet, hogy már a kezdetektől fogva a református (kálvinista) hitet, illetve egyházat magyar vallásnak és egyháznak nevezték. Mi több, az egyszerű nép gyakran vélte Kálvint „jó magyar embernek” – írja Dr.Hörcsik Richárd a HISTÓRIA történelmi folyóiratban megjelent tanulmányában…
 
 


Kálvin János

  A szerző a négyoldalas írásban erre a „rejtélyre” keresi a választ, vázolva a három részre szakadt ország történelmi viszonyait, amikor az összekuszálódott belpolitikai, gazdasági és egyházi viszonyok „táptalajt” teremtettek a reformáció gyors terjedésének.

A cikkből megismerhetjük az akkori magyar diákságnak azon szokását, hogy nyugati egyetemeken is megfordultak, vagy jobb sorból származó társaik kísérőjeként, vagy mecénást találva maguk számára. A szerző szerint legnagyobb részben ők hozhatták Magyarországra az új tanokat, s a magyarra
való fordításban is nagy szerepük lehetett. Mindezek alátámasztására más szerzők írásaiból is közöl részleteket.

A cikk tudományos igényű, mégis szórakoztató, amiből történelmi tanulmányainkat is felfrissíthetjük a 16. századot illetően.
 

 Dr.Hörcsik Richárd

Cziczer Katalin
/2010.01.03./
 

Nyílt nap lesz a Comenius Tanítóképző Főiskolai Karon

 

        
             

A Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kara 2010-ben is várja a pedagógusképzés iránt érdeklődőket. A nagysikerű egyetemi nyílt napok után 2010. január 12-én (10 óra) a Kar oktatói és hallgatói a főiskola dísztermébe várják azon érdeklődőket, akik a felsőfokú tanulmányaikat a főiskolánkon szeretnék megkezdeni - tájékoztatta honlapunkat Dr. Komáromy Sándor dékán...
 
 


Dr. Komáromy Sándor

  Az érdeklődők a kari nyílt napon részletesen megismerkedhetnek a kar tradicionális képzési struktúrájával, a képzés rendjével, a bolognai folyamat előnyeivel, hátrányaival és a kreditrendszerű képzés sajátosságaival. Személyre szólóan kívánunk segítséget nyújtani a felvételi pontok kalkulálásában, és a jelentkezési lapok kitöltésében.

Itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a tanító és óvodapedagógus szakra jelentkezőknek alkalmassági vizsgát kell tenniük. Az alkalmassági vizsga letételére két lehetősége van a jelentkezőnek. Az egyik az előalkalmassági vizsga, melynek időpontja 2010. január 27-28. Erre írásban kell jelentkezni az intézménynél 2010. január 15-ig. /ME CTFK, Tanulmányi Hivatal, Sárospatak, Eötvös u. 5-7. 3950/. A másik lehetőség pedig, a normál felvételi eljárás keretében letett alkalmassági vizsga.

Az előalkalmassági vizsgával illetve a felvételi eljárással kapcsolatos kérdéseikkel, kérem keressék Lőrincz Enikő pályaválasztási referenst. (30/5359898)

Kistóth Karolina
/2010.01.03./
 

„Aranyos” évet zárt a ZVK

 

        
    

December 23-án nagyon vidám társaságot találtunk az Újbástya Rendezvénycentrum emeletén, a Zempléni Vízilabda Klub fiataljait, akik Erdei János szakedzővel évértékelő összejövetelt tartottak. A pizzájukat elfogyasztva beálltak egy fotóra, miközben a kezével mindenki az 5-ös számot mutatta, jelezve, hogy az év során elért 5 aranyat ünneplik
 
 


Erdei János

  Különleges eredménynek számít minden sportágban - nemcsak a vízilabdában - ha egy utánpótlás szakosztály minden egyes versenyben indított korosztálya, az adott bajnokság első helyén végez – adta meg a magyarázatot a féktelen jókedvre Erdei János…

Ilyen bravúrt a 90-es évek közepén az akkor sokszoros bajnok BVSC utánpótlás csapatai tudtak felmutatni, de ők az országos bajnokságokban írtak így történelmet. Szeretném nevén nevezni ezeket a csapatokat, annál is inkább, mert idén, azaz 2010-ben egy korosztállyal feljebb léptek versenyzőink.
A serdülőink az Eger ellen egész évben jó teljesítményt nyújtottak. A döntőben kétgólos győzelmet aratva lettek bajnokok. A legizgalmasabb döntő a 14. évesek, azaz a Gyerek I. korcsoportban alakult ki, hiszen a döntőben 90 másodperccel a vége előtt még az ellenfél vezetett, de a zempléni srácok földöntúli energiákat megmozgatva a vége előtt 4 másodperccel belőtték a győztes gólt, így a nyíregyháziakat utasítva a második helyre lettek ők is bajnokok.
A 8, 10, és 12. évesek mezőnyében mondhatni utcahosszal nyertük a bajnokságot. Ez azért értékes eredmény, mert látszik az a szisztematikus, tervszerűen felépített munka, ami hosszútávon megalapozhatja a Zempléni Vízilabda Klub játékos utánpótlását. Az öt arany mellé azonban sikerült egy csodaszépen csillogó bronzot is szereznünk, méghozzá a Rákóczis lányok az országos döntőben a döntőbe jutásért ugyan még vereséget szenvedtek a világhírű szentesi csapattól, de a bronzmeccsen azt a Dunaújvárosi Sportiskolát sikerült egy végletekig izgalmas mérkőzésen büntetőkkel két vállra fektetnünk, aki a mai napig bearanyozza a női vízilabda honi és nemzetközi színtereit. A Magyar Vízilabda Szövetség külön értékelte ezt a teljesítményt és remélem, hogy a városunk is büszke erre az országosan is figyelemre méltó eredményre.

A fiúk az országos döntőben – bár maguk mögé utasították a Szeged, és a Cegléd csapatait – a hármas döntőbe már nem tudtak bejutni, hiszen a Szombathelyi Sportiskola ellen egy icipici góllal alulmaradtak, így ők a IV-VI helyen végeztek.

De ott voltunk a nemzetközi TURBO Kupán, ahol angolokkal, izraeliekkel, oroszokkal, franciákkal, bolgárokkal, amerikaiakkal játszottunk és vittük el Zemplén hírnevét messze a világba. 2009-ben először jutottak el a zempléni vízilabdás gyerekek egy igazi edzőtábor keretei között Ludwigsburgba, ahol nem visszaélve a németek vendégszeretetével az utolsó másodpercekben mégiscsak bevágtuk a győztes gólt, s így megmutattuk, hogy a magyar vízilabda a legjobb a világon. Láthattuk a Mercedes Múzeumot, a stuttgarti Fociarénát, és élvezhettük a világhírű Tripsdrill vidámpark egész napos vendégszeretetét. Aki ott volt, soha nem felejti el ezt a túrát.

A 2010-es év – bár magasra tettük a lécet 2009-ben – tartogathat meglepetéseket. Sajnos látom gyülekezni a viharfelhőket, ami a vízilabda szakosztályunkkal együtt az összes többi utánpótlás bázis feje fölött gyülekezik. Mégis a mi kedvenc sportunk a vízilabda különlegesen nehéz helyzetben van, hiszen olyan létesítményeket használunk, amelyek piaci értékesítésre is alkalmasak. Dönteni kell tehát az arra felhatalmazottaknak – ér-e ennyit ez a sportág, hogy ezt a hátrányt túlélni képes legyen. A gazdasági válság a sportegyesületeknek azzal a következménnyel járt, hogy ma már nincsenek szponzorok. Akik voltak, azok is vagy visszaléptek, vagy az eddigi támogatás töredékét tudják biztosítani. Így tehát az egyébként is nehéz helyzetben lévő önkormányzatokra hárul az a törvényben is rögzített, de forrással el nem látott kötelezettség, miszerint az utánpótlás nevelés az egyik kiemelt feladat. Reméljük mint ahogy azt Orbán Viktor miniszterelnök-jelölt úr nyilatkozta, sportbarát kormány kerül hatalomra 2010-ben, s az eddigi áldatlan állapotok megszűnnek majd. De addig is az önkormányzatokon múlik, hogy a fojtogató globalizáció eltiporja-e ezeket az alulról jövő kezdeményezéseket. Sikerülhet-e életben tartani a reményt, hitet adni az elkövetkező generációknak. Lesz–e időnk, erőnk kivárni, amíg nem zavarnak majd el a terített asztaltól és egyenlő mércével mérettetünk meg. Minden nap erre, azaz a „fairplay”-re, a sportszerűségre, a becsületre tanítjuk gyerekeinket és 2010-ben talán már érezhetjük, hogy nincs többé felülről kiválasztott az egyenlők között.
Azzal a hittel kezdünk munkához 2010-ben, hogy kilátástalan helyzetünk még megváltozhat. Ebben a reményben kíván mindenkinek Boldog Új Esztendőt a Zempléni Vízilabda Klub.

Zempléni Vízilabda Klub
/2010.01.03./
 

SUSI-s napok

 

        
             

A 2009-es őszi és téli hónapokban az edzéseken volt a fő hangsúly a SUSI falain belül. Az 1998-2002-ben született gyerekek augusztus végén megkezdték a sportolást az Egyesületben. Több olyan eseményen vettek részt a fiatalok, ahol szép sikereket értek el. A vezetősége szerette volna, ha több rendezvényre mennek el a sportiskolások, de sajnos egyre kevesebb tornát, kupát szerveznek az egyesületek Például az eddig nagysikerű kézilabda és szivacskézilabda ADIDAS bajnokságra is kevesen neveztek, így a küzdelem sorozat a legtöbb korcsoportban csak januárban kezdődik. Röviden álljon itt néhány esemény a SUSI életéből -nyilatkozta Belicza János...
 
 


Belicza János

  – Az ÉVKEZDÉS igen szépre sikeredett, hiszen a lány kézisek, ügyes játékkal ezüstérmet szereztek a 8 csapatos tornán, Hajdúnánáson. De a formálódó fiú csapat is helytállt új edzőjükkel. A lányok az NBI-es Hódmezővásárhely, Balmazújváros és Hajdúnánással játszottak, még a fiúk Nyíregyháza, Balmazújváros és Hajdúnánás csapataival mérkőztek és 7-ek lettek.

– A SUSI 1999-es labdarúgó csapatát az a megtiszteltetés érte, hogy az ÁVG-ben lebonyolított I. Aszú Kupán bemutató mérkőzést játszhatott. Egyébként a tornán a színészválogatott és a parlament válogatott is részt vett. KÖSZÖNJÜK HOGY OTT LEHETTÜNK!

– A SUSI 2000-es labdarúgó csapata Nemzetközi tornán vett részt, Debrecenben. A Télapó Kupán igen erős ellenfelekkel kellett megküzdenie a gyerekeknek. Punyi Gyula edző szerint, a komoly torna jól szolgálta a sportolóink felkészülését, és sok tanulsággal is járt a debreceni utazás. A SUSI-s csapatunk a csoportmérkőzéseket a Hódos sportcsarnokban játszotta. Külön öröm volt az Európa kupás Temesvárral megmérkőzni.
Eredmények: SUSI - Temesvár 1:8; - Nyírsuli 1:2; - Ungvár I. 1:2; Debreceni Sportiskola 1:6; Józsa 1:1; Ungvár II 0:1.
 
– A Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola Szülői értekezletet tartott az Újbástya rendezvény centrumban, ahol az egyesület egyik támogatója a K&H képviselője is jelen volt és adott tájékoztatást. A decemberi eseményen, a 2009-es eredmények mellett a III. SUSI Karácsonyról is szó volt. A bevétel és kiadás összegein túl, szó esett a 2010-es törekvésekről is.

– Sárospatak Város Önkormányzata idén először díjazta és fogadásra hívta azon csapatokat, akik bejutottak az országos döntőbe és ott ez első 10-ben végeztek. Így az Újbástya Rendezvénycentrumban a SUSI is jelen lehetett, az 1999-2000-es lány szivacs csapatával. GRATULÁLUNK!

– A III. SUSI Karácsonyi Sportfesztivál 2009. december 21-én volt a Gyakorló iskola tornacsarnokában. Ahol a remek hangulat mellett, a következő mérkőzések voltak: 1. 2001-es szivacs bemutató; 2. 2001-2002-es labdarúgó előkészítő mérk.; 3. 1999-2000-es labdarúgók - ANYUKÁK; 4. 98-as fiú kézi - APUKÁK; 5. 98-99-2000-es lány kézi - ANYUKÁK; 6. APUKÁK - EDZŐK. KÖSZÖNJÜK A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓINAK A SEGÍTSÉGET!

A RENDEZVÉNY FŐ TÁMOGATÓJA: RÁKÓCZI PANZIÓ ÉS ÉTTEREM; KÉK ÉS TÁRSA Kft.;
A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓI: PYRUS - 94 TERMELÉSI ÉS KERESKEDELMI Kft.; LADOMÉRSZKI PINCÉSZET; TÓTH ÁRPÁD; LUKÁCS ÉS TÁRSAI Kft.; SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA; ÁRVAY JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA; HEITZMANN CUKRÁSZDA; PRESZOLY ANDRÁS; MÁRKA ÁBC - SÁROSPATAK; SZÜLŐK AKIK NÉLKÜL NEM LENNE SUSI!

Hír még a SUSI életéből. Várhatóan az összes kézilabda és szivacskézilabda csapat elkezdi az ADIDAS küzdelmeket, a labdarúgók pedig egy encsi torna meghívás mellett, a VÁROSI TEREMFOCI BAJNOKSÁGON fognak bemutató mérkőzést játszani. HAJRÁ SUSI!
A SUSI SZERETNÉ MEGKÖSZÖNNI A TÁMOGATÓINAK (www.susi.mlap.hu-n olvasható) AZ ÉVES BIZALMAT ÉS A HONLAPOKNAK (www.sarospatak.hu, www.boon.hu,  www.borsodsport.hu), ÚJSÁGOKNAK (Nemzeti Sport, Észak Magyarország, Nexus, Zemplén Hírlap), A ZEMPLÉN TV-nek A SZÉLES KÖRŰ MEGJELENÉST!

Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola
/2010.01.02./
 

Kiváló minősítést kapott a Zempléni Fesztivál

 

        
             

 


Turjányi Miklós

  Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program Budapesten megtartott szakmai konferenciáján a 19 éves múltra visszatekintő Zempléni Fesztivál kiváló minősítést kapott.

Ez azt jelenti, hogy az ország eddig jegyzett 250 fesztiválja között mind minőségét, mind kínálatát tekintve a 26 legrangosabb esemény közé tartozik - tudtuk meg Dr. Hörcsik Richárd Sárospatak polgármesterétől, aki Turjányi Miklós fesztiváligazgatóval együtt a díjat átvette…

A polgármester elmondta, hogy ez az elismerés nem csak a városnak, hanem az egész régiónak szól. Közel 20 éve ez az a fesztivál, ami valamifajta egységet próbál felmutatni – ez egy érték. Ebben a pénztelenségben, ebben a nehéz önkormányzati világban nagyon sokan csak a saját településükben gondolkodnak, de a Zempléni Fesztivál felemel bennünket Sárospatak fölé és onnan láthatjuk Újhelyt, Pálházát, Kassát és a többi zempléni települést. A Zempléni Fesztivál segít nekünk abban, hogy ez az egység megvalósuljon.      
 

Dr. Hörcsik Richárd
 

 

 

Törő Gábor
/2010.01.02./
 

Újévi köszöntő

 

        

Idén a Makovecz Imre által tervezett impozáns Árpád Vezér Gimnázium előtti terület volt a közös, városi, újévi köszöntés helyszíne. Sárospatak város polgárai – többen kezükben egy üveg pezsgővel – már 23 órakor elkezdték a gyülekezést, a szokatlanul enyhe Szilveszter éjszakán, hogy meghallgassák Dr.Hörcsik Richárd polgármester köszöntőjét és részt vegyenek a közös koccintásban…
 
 


Dr.Hörcsik Richárd

  A várakozás percei gyorsan teltek, hiszen kellemes zene szórakoztatta az egyre nagyobb számban jelenlévőket, akiket a szervező Újbástya Rendezvénycentrum fiatal munkatársai pogácsával és forralt borral kínálgattak, s ekkor osztogatták a tombola sorsjegyeket is.
Az éjfél közeledtével Dér Krisztina, Siska Tamás és Virágh Sándor dallal köszöntötték az Újévet, majd az ünneplők közösen énekelték el a Himnuszt. Ez után következett a történelmi egyházak lelkészeinek újévi áldása, majd a polgármester lépett színre, aki a jelenlegi nehéz gazdasági helyzet ellenére is a bizakodás hangján szólt sárospataki polgárokhoz…

Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt Sárospataki Polgárok!


Az újesztendő első perceiben, mint a város polgármestere és a térség országgyűlési képviselője, sok szeretettel köszöntöm Sárospatak minden polgárát, aki megérte az új, 2010-es esztendőt, aki itt van ma éjszaka velünk a téren, és akik otthonukban várták az újévet.
Köszöntöm a hazalátogató gyermekeket, az elszármazott patakiakat, akik velünk ünnepelnek! Isten hozta Őket!
 
Hölgyeim és Uraim!
A mai szilveszteri éjszaka egy kicsit különleges, mert nemcsak egy esztendőt, hanem egy évtizedet is elbúcsúztatunk. Egy olyan évtizedet, ami 2000-ben, a Millennium hajnalán, még a remény évtizedének indult... Komolyan hittük, hogy az ezt követő 10 év a felzárkózást hozza el, hogy például lesz eurónk és versenyképes gazdaságunk, hiszen Magyarország él-lovas volt a csatlakozásra készülő országok között.
S aztán jött 2002, ami az ígéretek éve lett. Ugye emlékezünk még a szlogenre: „Több pénzt az embereknek, több pénzt az önkormányzatoknak…” S így történt, hogy 19-re lapot húzott az ország. S ha lehet még fokozni, 2006-ban már a 21-re is lapot húztak, megint.
Gondoltuk volna, hogy 10 év múltán, itt állunk az Unióban, éllovasból lett kullogóként? Közben meg azt vettük észre, hogy több, csak a munkát keresők száma lett, az önkormányzatok és a családok a pénze meg egyre kevesebb! A millenniumi derű és jókedv mára bizony sokunk arcáról eltűnt.

Kedves Barátaim!
Ezért is különleges az új évnek a kezdése, mert itt az alkalom, hogy nemcsak ettől az évtizedtől vehetünk búcsút, hanem a hamis kártyásoktól is, akik úgy tesznek, mintha semmi közük nem lenne az elmúlt 8-10 évhez és cinikus derűvel ismét a startvonalra állnak.
Az újév – új kezdet, azért ennél sokkal többet kell jelentsen számunkra: a hit, a remény és a bizakodás ünnepét.

Ezért volt különleges hangzása a Himnusz első sorának, amit pár perccel ezelőtt egy szívvel és lélekkel énekeltünk: „Isten áldd meg a magyart, jó kedvvel, bőséggel…!”
Ezt kívánom mindannyiunknak az új esztendőre!
De figyeljünk csak a sorrendre! Kölcsey szavai nemcsak a reformkor, hanem a 2010-es év igazságát is jól mutatják, mert 2010-ben ismét a startvonalhoz állunk. Viszont ahhoz, hogy bármiféle változás, előrelépés legyen, ahhoz először is az embereknek vissza kell adni a hitét és az elvesztett bizalmát, s csak azután beszélhetünk valamifajta jókedvről, hogy aztán ismét a fejlődés következzen. Mert Kölcsey harmadik kérésének, a „víg esztendő”-nek csak ezután lehet esélye 2010-ben.

Kedves Barátaim!
Vajon mit hoz, és mit tartogat az új esztendő városunk életében? Ezen az estén mi is vissza és előre tekinthetünk. Számot vetünk és tervezünk. Ugyan válsággal, gazdasági nehézségekkel teli esztendő áll mögöttünk, most mégis új tervek, remények vannak a fejünkben és további kemény küzdelmek várnak ránk.
Visszatekintve a legfontosabbnak azt tartom, hogy Sárospatak városa 2009-ben is élt a számára kínálkozó európai uniós pályázati lehetőségekkel. Munkánk nyomán végre valahára 2010 tavaszán elkezdhetjük az iskolának és az óvodának a teljes felújítását, aztán az egészségügyi központ, és a wellness-központ építését, de készen állunk az új városi piac és a kistérségi szolgáltató központ felépítésére 2010-ben!
Nyugodtan mondhatom: 2010, az építkezések éve lesz Patakon! Ez a tudat is hozzon némi derűt a pataki polgároknak: pedagógusnak, tanulónak, nyugdíjasnak és vállalkozóknak egyaránt.

Köszönettel tartozom ezért minden munkatársamnak, képviselőtársamnak és Sárospatak polgárainak egyaránt. Sárospatak polgárai várják a gazdasági hanyatlás végét. Legyen szívünkben ehhez a Kölcsey által említett derű és jókedv! Merjünk hát remélni, bízni önmagunkban és egymásban úgy, ahogyan tettük azt 2006-ban. Az előttünk álló év komoly döntéseket kíván tőlünk, s ha mindannyian úgy akarjuk, akkor nagy változásokat hoz majd mindannyiunk életében.

Legyen 2010 a változás és remény éve számunkra! Boldog Új Esztendőt kívánok!

Az egykori pataki regösök szavával szívből kívánom:

„… Adjon Isten minden jót Ez új esztendőben:
Zsíros esőt, kövér hót, Ez új esztendőben;
Bő aratást, szüretet, Ez új esztendőben;

Egészséget, jó kedvet, Ez új esztendőben!
Adjon Isten minden jót, Ez új esztendőben:
Jó kenyeret, szalonnát Tizenkét hónapon át...”


Az ünnepi köszöntővel nem ért véget a Szilveszter, hiszen utána lőtték fel az égre a tűzijátékokat, húzták ki a tombola számokat - aminek a fődíja sült malac volt - és ismét megszólat a zene, amire többek lába beindult, tánccal kezdve a 2010-es esztendőt. 

További fotók>>>

Cziczer Katalin - Törő Gábor
/2010.01.01./
 

Mától megszűnik a zöldkártya

 

        
             

A gépjármű tulajdonosok számára örvendetes rövidhírnek a Sárospataki Autójavító Kft-nél jártunk utána, ahol Tóth József ügyvezetőtől bővebb felvilágosítást kaptunk…
 
 


Tóth József

  A gépjárművek és pótkocsijuk vizsgáztatási rendje 2010. január 1-től módosul, melynek lényege az, hogy a továbbiakban a környezetvédelmi felülvizsgálat a műszaki vizsgálat részét képezi, tehát a két vizsgálat egy eljárásban valósul meg, nem kell külön környezetvédelmi vizsgálatra vinni a gépjárműveket.

A jármű műszaki és környezetvédelmi érvényességét mostantól egyedül a forgalmi engedély bizonyítja, ebbe lesz bejegyezve az érvényességi időa következő műszaki vizsga ideje - valamint a címke és plakett száma, amelyeket a vizsgáztatás alkalmával a rendszámtáblára ragasztunk fel.
Az Okmányirodába csak akkor kell elmenni, ha a forgalmi engedélybe valamilyen oknál fogva bejegyzés már nem tehető.

Van-e valami teendőjük a gépjárműtulajdonosoknak?

A zöldkártyát gyakorlatilag el lehet felejteni. Mindegy, hogy mikor jár le, a következő ellenőrzés ideje megegyezik a forgalmi engedélyben található érvényességi dátummal.

Nézze meg tehát mindenki a forgalmi engedélyben lévő érvényességi dátumot, és akkor hozza az autóját a szervizbe, ahol mindkét vizsgálatot egyszerre végezzük el. Akkor is ez a dátum a mérvadó, ha környezetvédelmi érvényesség időközben lejárna.

A szervizünk minden dolgozója nevében balesetektől és műszaki problémáktól mentes, boldog új évet kívánok Ügyfeleinknek és a honlap minden Olvasójának!

Törő Gábor
/2010.01.01./
 

Kitüntetést kapott a Violinetta Duó

 

        
             

Az ARTISJUS Zenei Alapítvány díját kapta a Violinetta Duó, a magyar zeneművek bemutatása és megismertetése érdekében végzett kimagasló tevékenységéért. A Violinetta Duó tagjai: Füzesséry Attila hegedűművész és Füzesséryné Dudás Eszter, sárospataki születésű brácsaművésznő…
 
 


 

  A díj átadására 2009. december 18-án került sor az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület ARTISJUS termében, a budai Várnegyedben. Az ünnepélyt Bródy János (képünkön), az Egyesület Elnöke nyitotta meg, majd Lakatos György fagottművész és Madarász Iván zeneszerző adta át a komolyzenei előadók, Malek Miklós zeneszerző pedig a könnyűzenei előadók elismeréseit. Malek Miklós buzdító szavai zárták a díjátadást: "Játsszunk minél több magyar zenét!"

A Violinetta duó tagjai több alkalommal Sárospatakon is játszották neves magyar zeneszerzők, mint például Hollós Máté, Kocsár Miklós műveit, valamint a sárospataki kötődésű Szabó Barna doktorandusz zeneszerző műveit is bemutatták ünnepi rendezvények alkalmával.

A Violinetta duó tagjai 2009. novemberében a Magyar Zeneművészeti Társaság tagjai közé kaptak meghívást.
A zempléni régióban legközelebb 2010-ben, Tokajban adnak hangversenyt a Magyar Zeneművészeti Társaság felkérésére.

Gratulálunk a Sárospatakon is szeretett és elismert párosnak, bízva abban, hogy 2010-ben is gyönyörködhetünk csodás játékukban!


/2010.01.01./