Archív
2010. március

   Miért jó Rákóczisnak lenni?

 

        
           

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola az idén is négy alkalomra tervezte a beiskolázási programját. Ebből a harmadik foglalkozást tartottuk március 16-án, ahol a mesék birodalmán belül a nyelvek és az informatika világába kalauzoltuk a leendő elsősöket – nyilatkozta Szegedi Istvánné igazgatónő…

 
 


Szegedi Istvánné

 

A foglalkozást – ahol angol és német nyelv játékos tanulás folyt – a szülők is nézhették, hogyan kapcsolódnak be gyermekeik a mozgalmas, játékos foglalkozásba. Majd kettévált a kínálat: a leendő elsősök játékos informatikai foglalkozáson vettek részt, a szülőket pedig egy kötetlen hangulatú beszélgetésre vártuk, ahol a jelenleg is iskolánkba járó diákok szülei mondták el, miért is választották iskolánkat, miért örülnek, hogy ide járhatnak gyerekeik?

A jó hangulatot bizonyítja, hogy a gyerekek nehezen akartak hazamenni.


 

 

További fotók

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2010.03.31./
 

     Átmeneti időre tűzgyújtási tilalmat rendelt el

 

        
           

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága működési területén 2010 március 21-től március 29-ig történt eseményekkel kapcsolatban tájékoztatom a lakosságot - nyilatkozta Juhász Péter tűzoltó őrnagy, mb. városi tűzoltóparancsnok...
 
 


Juhász Péter

 

Az említett időszakban 13 esetben vonultunk szárazfű tűzesethez. Az egyik helyen a tűz átterjedt egy 10x13 m-es melléképületre. Két esetben személygépjármű az árokba csúszott .Az egyik személygépjármű a baleset következtében kigyulladt.
Egy esetben a lakóház felé veszélyesen megdőlt fát kellett eltávolítani. 2 db vízeltávolításunk volt, ahol a lakóház pincéjéből, a felgyülemlett talajvizet távolítottuk el. Az említett időszakban volt még egy téves jelzésünk, valamint egy vaklármánk.

Felhívás:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága - működési területén - az elmúlt évben 177 alkalommal oltott el avar- és szárazfű tüzeket, melyek veszélyeztették az erdő-területeket. Tizennyolc esetben égett erdő, illetve erdősülés és 38 esetben egyéb fás terület.
Az erdőtüzek megelőzése érdekében és a tűzkárok csökkentésére az alábbi előírások megtartása szükséges:

1. A helyi lakosok figyelmét fel kell hívni arra, hogy a tűzgyújtási tilalom elrendelése után az erdő szélétől 200 méteren belül tüzet gyújtani, gazt égetni tilos.
2. Szabadban tüzet felügyelet nélkül hagyni nem szabad, ha a szél feltámad azt azonnal el kell oltani.
3. Az a személy, aki az erdő- vagy avartüzet észleli, köteles a tűzoltóságot értesíteni (a 105-ös segélykérőszámon, vagy mobil telefonról a 06-47-523-140-es telefonszámon).
4. Az állampolgárok a tűzoltás vezetőjének felhívására kötelesek a tűz oltásában személyes részvételükkel közreműködni, amennyiben ezt nem teszik tűzvédelmi szabálysértés kiszabásával sújthatók, vagy a hivatásos önkormányzati tűzoltóság helyszíni bírságot szabhat ki.
5. Biztosítani kell a községekben lévő segélykérő telefonok állandó üzemképességét.
6. Felkérem az önkormányzatok polgármestereit, szervezzék meg a lakosság és az önkéntes tűzoltók riaszthatóságát egy esetlegesen bekövetkezett tűz esetén.
7. Az erdőtűz elleni védelmével kapcsolatos feltételek megteremtéséről az erdőgazdálkodó köteles gondoskodni.
8. Az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008.(VIII.1.) ÖM rendelet előírtakat be kell tartani, többek között az erdővel érintkező vagy azon áthaladó vasút és közút kezelője az erdő felőli oldalon köteles 2 méter széles védősávot kialakítani. A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól, cserjéktől, fáktól tisztán kell tartani.
9. Az erdőgazdálkodó köteles az erdőbe vezető utak, ösvények, nyiladékok bejáratánál, az autóspihenőknél, valamint a tűzrakó helyeken – jól látható módon – az erdőben történő tűzrakásra, a nyílt láng használatára, a dohányzás szabályaira és a tűzjelzés módjára vonatkozó figyelmeztető, tájékoztató táblákat elhelyezni.


 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága
/2010.03.31./
 

     Nemrég még nekik meséltek – mesemondó verseny óvodásoknak

 

        
           

A Művelődés Háza Könyvtárában március 18-án az Óvodások Mesemondó Versenye zajlott. A versenyre a környékbeli - Olaszliszka, Tolcsva - és helyi óvodákból érkeztek az óvodások - számolt be Krenyitzkyné Sárosi Krisztina...
 
 


Krenyitzkyné Sárosi Krisztina

 

A zsűri elnöke Tuss Istvánné, tanító néni volt, aki elégedetten hallgatta a nagycsoportos óvodásokat, akik igazán felkészültek voltak.
A kisgyermekek szabadon választott mesével készültek. A délelőtt folyamán sok szép mesét hallhattunk. A helyezettek értékes meséskönyveket a többi versenyző pedig emléklapot kapott.

Helyezettek:
I. Kocsik Dóra
I. Rák Zoltán
II. Kalocsai Máté
III. Fercsák Dorina
III. Nagy Blanka

Különdíj : Krenyitzky Kristóf


 

 

További fotók

/2010.03.31./
 

     Elzárkózás helyett felzárkózás

 

        
           

A program, amin most jelen vagyunk, az „Elzárkózás helyett felzárkózás” prevenciós korrekció Sárospatak és kistérsége területén belül. Ez egy TÁMOP-os program ami már az elmúlt évben elkezdődött – számolt be a felzárkóztatásért tett erőfeszítéseikről Sáfrányos Sarolta
 
 


Sáfrányos Sarolta

 

A nyáron, ezen program keretén belül voltunk kint Halászhomokon és tartottunk a családoknak családi délutánt, illetve azt lezártuk egy családi nappal. Amin most vagyunk az egy szülősegítő, konfliktuskezelő kommunikációs tréning, amely kimondottan hátrányos helyzetben élő családok és szülők számára jött létre.
A célunk az volt, amikor szerveztük ezt a csoportot, hogy a szülőket olyan információk birtokába juttassuk, és olyan segítséget kapjanak, amelyek a mindennapi boldogulásukhoz szükségesek.
Gyakorlatilag úgy szerveztük a programokat, hogy először volt előadó, utána magunk voltunk, aztán megint előadó, és mindig valamilyen hasznos tudással, információval vérteztük fel a jelenlévőket.
Az előadások során, például volt már nálunk a Gyámhatóság, amikor is az aktuális családtámogatásokról esett szó, volt nálunk az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke, aki megint csak aktualitásokkal ismertette meg őket. Jelen esetben a Munkaügyi Kirendeltség egyik munkatársa van itt, aki választ fog adni a szülők kérdéseire.


 

 


Törő Gábor

/2010.03.31./
 

      Szakmai kiállítás volt a Vay Miklós Szakképző Iskolában

 

        
    

A sárospataki Vay Miklós Szakképző Iskolában 2010. március 25-26-án rendezték meg a Gépjárműtechnikai és Épületgépészeti Kiállítást, illetve a hozzá kapcsolódó szakmai tanácskozást. Az immár hagyománnyá vált találkozónknak mindig más és más aktualitása van – állapította meg Dr.Téglás Zsolt igazgató…
 
 


Dr. Téglás Zsolt


Dr. Hörcsik Richárd

 

Tavaly a Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központ létrejöttével kapcsoltuk össze rendezvényünket, idén pedig leginkább magában a szakképzés rendszerében végbemenő változásokra fókuszálunk, melynek kapcsán vannak pozitív, de sajnos negativ tendenciák is. Ez utóbbiak közül jól jellemzi a helyzetet, hogy a TISZK-ek létrejötte egymagában nem oldotta meg a magyarországi szakképzés problémáit. A nagy és nemes tervek mellett most már egyre inkább forráshiányról hallunk pénzügyi vonatkozásban, továbbá maguknak a TISZK-eknek a működtetése és fenntartásának biztosítása sem tűnik megnyugtatónak.

A másik, és talán nagyobb gond, hogy az ezredforduló után a szakképzés társadalmi szintű megítélésének romlását sem sikerült megállítani, sőt egyre rosszabb a helyzet ezen a területen is. Ezt a folyamatot szeretnénk megállítani mai rendezvényünkkel is, mert ugyan hosszasan lehetne még sorolni az akadályokat és a jelenlegi szakképzési rendszer hiányosságait, egy azonban adott: rendszer ide vagy oda, nekünk a jelenlegi körülmények közepette kell helyt állnunk és biztosítani a munkaerőpiac elvárásaihoz igazodó iskolai keretek között végbemenő szakképzést.
Ahhoz, hogy sikeres legyen ezen törekvésünk, egy dolgot rendkívül fontos szem előtt tartanunk, ami a nehézségek ellenére csak rajtunk áll: a diákok motiválását és a szakma megszerettetését.

Úgy gondolom, sárospataki tanárként a jelen helyzetben is érdemes a gyökerekben, a pataki szellemiségben keresnünk a megoldáshoz vezető utat és megfogadnunk Comenius tanácsait a XVII. századból, aki így fogalmazott: “Hogy komolyabban tanulj, szeress tanulni!” A neves pedagógus, aki tankönyvek sorait írta Sárospatakon eltöltött 4 éve alatt, saját példáján keresztül motiválta diákjait. Úgy tartotta, hogy az iskolát, az oktatást vonzóvá kell tenni, ahhoz, hogy a diák szeressen tanulni. A Comenius-i örökséget életre keltve, iskolánk nevelőtestülete is ezt a szemléletet vallja magáénak, hiszen úgy gondoljuk, megfelelő motiváció nélkül nem létezik hatékony és eredményes tanulás” – mondta Dr. Téglás Zsolt igazgató megnyitó beszédében.

Dr. Hörcsik Richárd, Sárospatak Város polgármestere köszöntőjében üdvözölte az országból idelátogató cégeket, szakembereket, a diákoknak pedig arra hívta fel a figyelmét, hogy kövessék a technikai újdonságokat és tartsanak lépést a fejlődéssel, hogy igazán jó és keresett szakember válhasson belőlük. A szakmai összejövetelen és kiállításon mintegy 15, témához kapcsolódó szakmai előadást hallhattak az érdeklődők egyebek között a hibridhajtás jövőjéről vagy az alternativ energiafelhasználásról.

A Vay Miklós Szakképző Iskola a szakmai kiállításon és pályaorientációs rendezvényeken túlmenően egyéb téren is fontosnak tartja, hogy diákjai képviseljék a sárospataki szakképzés hagyományait - ez a terület pedig a szakmai versenyek témaköre. Legutóbb 2010. március 10-én az iskola szakács és pincer tanulói hozták el a 4. helyezést Borosné Petro Edit tanárnő vezetésével az I. Schnitta Sámuel Országos Szakmai Tanuló Emlékversenyen, továbbá 2010. március 23-án a szerkezetlakatos Novák Ádám 13.B osztályos tanuló szerepelt eredményesen az Esztergomban megrendezett Szakma Sztár Fesztivál országos versenyen, mely eredmény többek között Egyedné Csorba Erika tanárnő és Fedor Mátyás műszaki igazgató-helyettes, valamint Gerő András gyakorlati oktatásvezető felkészítő munkáját dicséri.


 

 

További fotók                        További fotók

Cziczer Katalin

/2010.03.31./
 

      Borsodból, Abaújból és Zemplénből is az iskola-rendőrök fórumán

 

        
    

Március 24-én Budapesten a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei iskolarendőrök pedagógussal „megerősítve” vettek részt egy a baleset-megelőzést és a kisiskolások védelmét szolgálni hivatott országos szakmai fórumon. A képen Bujdosó Norbert rendőr törzszászlós sárospataki iskola rendőr...
 
 


Bujdosó Norbert

 

Az iskolarendőrök, óvoda- és iskolapedagógusok, valamint önkormányzati szakemberek számára megtartott találkozót az ORFK Országos Baleset-megelőzési Bizottság a Nemzedékek Biztonságáért Alapítvánnyal együttműködve szervezte meg.

A fórum témája volt többek között a közlekedésbiztonság és a baleset-megelőzés rendőri szemmel, az oktatási intézményekben történő KRESZ oktatás tapasztalatai, de a MINI-KRESZ program 5 éves eredményei is a találkozó terítékén szerepeltek.

Információs háttér:
A gyermekek biztonsága igen fontos társadalmi érdek, ezért az elmúlt évek tapasztalataira támaszkodva 2009. év szeptemberétől Borsod-Abaúj-Zemplén megye több mint 180 iskolájában közel 170 iskolarendőr teljesít szolgálatot.

A program alapja a személyes kapcsolattartás. Ennek érdekében az iskola igazgatója, a tantestület és a szülői munkaközösség ismeri a rendőrt, illetve annak elérhetőségét (telefonszámát és azt, hogy hol teljesít szolgálatot). Mindemellett az iskola részéről is a kapcsolattartást egy külön tanár biztosítja. Ha a területen több iskola is működik, úgy egy rendőr akár több iskolát is „patronálhat”.

A tegnapi országos szakmai fórumon elhangzott: míg 1990-ben országosan 107 gyermek vált közlekedési baleset áldozatává, addig 2008-ban 25-re, majd a 2009 évre 15-re sikerült ezt a számot redukálni.

A gyermekek biztonságos közlekedésre nevelése a szülők, pedagógusok, önkormányzati és állami szervek közös feladata: többek között ezt a feladat adta lehetőséget meglátva indította el és működteti a rendőrség az iskola rendőre programot.


 

 


B-A-Z. MRFK. Kommunikációs Iroda

/2010.03.31./
 

     Miről tárgyalt a Testület?

 

        
           

Március 26-án pénteken 9 órától tartotta Sárospatak város képviselőtestülete a soron következő rendes testületi ülését, amikor több, mint 20 napirendi pont tárgyalását kezdtük el – nyilatkozta Aros János alpolgármester…
 
 


Aros János

 

Az ülés kezdetén Dávid Benedekről, volt önkormányzati képviselőtársunkról egyperces néma felállással emlékezett meg Sárospatak Város Képviselőtestülete, majd Dr. Hörcsik Richárd polgármester úr a két ülés közt eltelt legfontosabb intézkedésekről és eseményekről tartott egy beszámolót - szokásához híven. A beszámoló végén válaszolt polgármester úr, az elmúlt testületi ülésen képviselőasszony által feltett kérdésre, mely szerint van-e tartozása a fürdőberuházás kapcsán a fővállalkozónak a pataki alvállalkozók felé.
Már akkor elmondtuk, tájékoztattuk a képviselőasszonyt és rajta keresztül az érdeklődőket, hogy Sárospatak minden számláját kifizette a fővállalkozó felé és a tegnap felolvasott levél alapján a fővállalkozó is mindent kifizetett a két nagy alvállalkozó felé köszönetét fejezte ki a város vezetésének a közbenjárásért és reméljük, hogy ők, az ő alvállalkozóikat is ki tudják majd fizetni ebből a pénzből. Sajnos a jelenlegi kormány okozta válságos gazdasági helyzetben láthatjuk a körbetartozásokat melyek igen nehéz helyzetbe hozták a kis és közepes vállalkozókat. Sárospatak város vezetése mindent megtett annak érdekében, hogy pataki vállalkozók kapják meg ezt a munkát, dolgozhassanak alvállalkozóként és a végszámláik, pedig teljes mértékben ki legyenek fizetve.
 


 

 
A következő napirendi pontban lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló rendelet megalkotására került sor. Bizottsági ülésen is nagy vitát váltott ki ez a téma és többen kérdezték, hogy miért van erre szükség. Előterjesztőként egy űrt éreztem ebben a témában, hiszen ha kollégiumról van szó, akkor tudjuk, hogy a kollégiumba beiratkozni is annyi gyereknek lehet, amennyire megfelelő az alapterülete, tehát meg van szabva, hogy egy gyermekre hány négyzetméternek kell jutnia a szobákban, a közös helyiségekben vagy az étkezőkben. Nincs ez másképp a börtönökben sem, épp a napokban hallottuk, hogy valamelyik börtönnel kapcsolatban az ombudsman kifogást tett, hogy nem volt meg a megfelelő négyzetméter az ott „vakációjukat töltő” raboknak. Vagy ha megnézzük az állatkerteket, akkor az európai uniós szabályok alapján az állatkertben is biztosítani kell a lakteret az ide kiállításra kerülő állatoknak, legyen szó bármilyen madárról, mókusról vagy éppen tigrisről.
Egy dolgot nem szabályozott még az ide vonatkozó jogszabály, az pedig az, hogy egy lakásba hányan jelentkezhetnek és költözhetnek be. Önkormányzati lakásoknál nem engedtünk beköltözni csak a szorosan oda tartozó családtagoknak, azonban a nem önkormányzati, magántulajdonban lévő lakásokra nekünk nem volt semmilyen ráhatásunk addig, amíg ezt a rendeletet el nem fogadtuk. Előfordult az is, hogy egy-egy saját lakásba 10-15-en, sőt ahogy tavaly az egyik egészségügyi bizottsági ülésen megnéztük, közel 40-en jelentkeztek már be. Ennek az okait ismerjük, elsősorban a szociális segélyrendszer ad arra lehetőséget, hogy csak a bejelentett lakcímmel rendelkezők vehetik igénybe az adott település segélyrendszerét. Szeretnénk ennek gátat szabni, ezért került megalkotásra ez a rendelet.

Következő napirendi pontunk a változtatási tilalom elrendeléséről szólt, majd ami talán legnagyobb érdeklődésre tartott számot, az Sárospatak város 2009. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló volt. A Sárospataki Rendőrkapitányság vezetője dr. Téglás István rendőr alezredes, a megye részéről pedig Farkas József rendőr ezredes, főkapitány-helyettes, rendészeti igazgató tartották meg a kiegészítésüket. Sajnálattal vettük tudomásul, hogy az a két évvel ezelőtti létszám, amelynek örültünk - hogy a határőrséggel történő összevonás kapcsán több, mint 10 fővel bővült a pataki kapitányság létszáma - az mostanra teljes mértékben elolvadt, hiszen ők ugyan maradtak, viszont az időközben nyugdíjba, vagy más ok miatt eltávozó rendőrök helyett újabbaknak a felvételére nem volt lehetőség.
Ennek ellenére örömmel állapítottuk meg, hogy a statisztikák szerint a közbiztonság helyzete tovább javult Sárospatakon, köszönhetően a rendőrségi alkalmazottak kitűnő munkájának és köszönhetően annak, hogy Sárospatak Város Önkormányzata is mindent megtesz ennek érdekében. Így például évről évre támogatja a polgárőrség működését, sőt jó néhány képviselőtársammal együtt aktívan részt is veszünk benne. Megerősítettük a tavalyi év elején a közterület felügyeletet, hiszen közcélú munkásokból 10 főt alkalmazunk a két főállású közterület felügyelő mellé, akik egész nap járőröznek, az idegenforgalmi szezonban korán reggeltől –valamikor már 4 órától – késő estig, 8-10 óráig vigyázzák a rendet Sárospatakon.

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok hasznosításáról, wellness szálloda és kapcsolódó szolgáltatások létesítésére írtunk ki pályázatot egy korábbi képviselőtestületi ülésen. A pályázat határideje lejárt, az előkészítő bizottság megállapította, hogy egy érvényes pályázat érkezett be, erről az egy érvényes pályázatról döntött most a képviselőtestület. Úgy döntöttünk, hogy érdemes tovább tárgyalni velük, megállapítottuk azokat a határidőket, amelyen belül olyan szerződéstervezetet kell készíteniük az önkormányzat jogászainak, illetve a Kft. képviselőinek, amelyet elfogadhatónak tart mind a két fél, majd ezt visszahozva a képviselőtestület elé születhet meg az a döntés, amelynek következtében két éven belül megépülhet a wellness szálloda. Ez egy nagyon fontos beruházás lesz a sárospatakiak életében, hiszen a parkfürdő felújításának hatásaként már tavaly láthattuk, hogy mennyivel több turista érkezett Sárospatakra és ez bevételként is érezhető volt.
Jelenleg körülbelül 3 hónap az a szezon, amikor nyereséget tud termelni a fürdő, ezt szeretnénk kitolni, ezért kezdünk neki idén már nyár végén a wellness fürdő kialakításának, ami viszont csak akkor lesz nyereséges, ha mellette megfelelő minőségű szálloda is működik. A szálloda építésére az önkormányzatnak már nincs pénze, további kölcsönt pedig nem szeretnénk fölvenni, ezért kerestük annak a lehetőségét, hogy hogyan lehet befektetői tőkéből megépíteni a wellness szállodát. Bízunk benne, hogy olyan szerződéstervezetet tudunk előkészíteni, amely elfogadható lesz és mindkét fél számára nyereséget hozhat majd.
A „K+F” Kutatás Fejlesztési Tanácsadó Központ Kft. (Budapest) nyújtott be pályázatot, ideális esetben 18 hónap alatt, de maximum 24 hónap alatt végzik el a beruházást. A szállodafejlesztés teljes költsége közel 2,8 milliárd forint is lehet. 25% saját erőt vállalna a Kft. a többit pedig Európai Uniós vagy kormányzati, vissza nem térítendő pályázati forrásból kívánják fedezni.

A Farkas Ferenc Művészeti Iskola igazgatói pályázatának kiírásáról döntött a képviselő testület, a paramétereket az eddigi megszokott módon az oktatási és a sportbizottság előterjesztése alapján adták meg.

A hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés módosításáról döntöttünk. Lengyel Attila igazgató úrhoz - nem szorosan a napirendi ponthoz, de szemétszállítási ügyhöz kapcsolódó - kérdés is érkezett, így például, hogy hogyan lehetne mérhetővé tenni az elszállított hulladékot. Sárospatakon nagyon sokan igazságtalannak érzik, - főleg az idősek, akikről tudjuk jól, hogy amit lehet, újrahasznosítanak, visszaforgatnak - hogy ők is ugyanannyit fizetnek, mint például egy öt gyerekes család, akiknek valóban, hetente összegyűlik a 110 literes kukára való szemét, míg náluk ez idő alatt csak 2-3 kilónyi hulladék keletkezik. Igazgató úr elmondta, hogy ennek egyelőre technikai feltételei nem adottak, de ők is érzik a problémát és megtesznek mindent annak érdekében, hogy számolhatóbb és korrektebb legyen a szemétszállítási díj megállapítása.

A Kommunális Szervezet tehergépkocsi parkjának fejlesztéséről már korábban is beszélt a képviselőtestület. Most úgy döntöttünk, hogy 5 millió forintot a rendelkezésükre bocsátunk, a Kommunális Szervezet vezetői pedig eldöntik, hogy ebből milyen formában és milyen gépjárművet vásárolnak. Amennyiben további megtakarítást tudnak eszközölni a Kommunális Szervezet szakemberei, akkor a háromnegyed éves beszámoló kapcsán további összegeket szabadíthatunk föl, amelyből esetleg egy másik tehergépkocsit is lehet majd vásárolni.

A 2010. évi sporttámogatások felosztásáról volt szó a következő pontban. Ez az a napirendi pont, amelyet bizottsági ülésen hosszas vita előz meg. Látható az a tendencia, amelyet következetesen betart a képviselőtestület a sporttal kapcsolatban, évről-évre növelni tudtuk a sporttámogatás teljes összegét annak ellenére, hogy évről évre rosszabb helyzetben van az önkormányzat. Ezeket, a döntéseket egyhangúlag hozzuk meg, ennek köszönhető, hogy kitűnő eredményeket érnek el az utánpótlás csapataink és kitűnő eredményeket érnek el a felnőtt csapataink is – remélhetően részben ennek köszönhetően.

Sportegyesületek legnagyobb támogatója még mindig az önkormányzat, de hozzá kell tennünk, hogy köszönet illet minden olyan vállalkozót, aki a nehéz anyagi körülmények között sem pártolt el a sporttól. Minden jel arra mutat, hogy végre méltó helyére, a megyei I. osztályba juthat fel Sárospatak labdarúgó csapata. Egy ilyen bajnoki címre 20 évet kellett várni a sárospataki labdarúgóknak és a labdarúgást szerető közönségnek. Mi nem csak beszéltünk a levegőbe hanem valóban mindent megtettünk, hogy ez sikerüljön és teljesülhessen.

ÖNHIKI pályázat benyújtásáról döntöttünk. Az ÁSZ vizsgálattal kapcsolatban elkészítettük az intézkedési tervet. A vizsgálat különösebb hiányosságot nem állapított meg. Az apróbb hiányosságokat az intézkedési terv formájában fogjuk kijavítani a megadott határidőn belül.

Beszámolót illetve tájékoztatót hallottunk a Sárospataki Torna Club 2009. évi munkájáról, amit Krai Csaba az STC elnöke tartott . Örömmel láttuk, hogy mind a felnőtt, mind az utánpótlás csapataink kitűnően szerepelnek. Kézilabdásaink 2 évvel ezelőtt az NB II-es bajnokságot nyerték meg, tavaly másodikak voltak és idén is dobogó közelében vannak, a labdarúgók sikereit pedig már fentebb említettem. Ökölvívóinknál egy kis gond van, erről zárt ülés keretein belül tájékoztatott minket elnök úr. Asztaliteniszezőink 3 bajnokságban vesznek részt, egyelőre az eredményeiket nem látjuk, de reméljük, hogy a fejlődés itt is hamarosan be fog indulni.

Tájékoztatót tartottunk 2007. október 1. előtt keletkezett, meg nem fizetett TÁVHŐ díjakról. Mindenki előtt ismeretes, hogy addig intézményként működött a TÁVHÖ, majd az intézmény megszűnése után az RFV Sárospatak Nonprofit Kft. vette át a TÁVHÖ szolgáltatását. Az intézményként keletkezett adósságok 2007. október elsején mintegy 40 millió forintra rúgtak, aminek a felét már sikerült lefaragni, behajtani és a maradék 20 millió forint estében is megtörténtek a különböző jogi lépések - reményeink szerint jó részét ennek is be tudjuk majd hajtani. Nem szívesen tesszük ezt, de azt hiszem, hogy a rendesen fizető sárospataki TÁVHÖ szolgáltatást igénylő lakosoknak az érdeke az, hogy senki ne bújhasson ki a fizetési kötelezettsége alól. Amikor megnéztük a számlákat, találtunk olyan esetet, ahol tudatosan, valaki éveken, sőt évtizedeken keresztül nem fizette a TÁVHÖ szolgáltatás díját, ezt sajnos akkor megtehette, de most már nem lehet megtenni.

Zárt ülésen a Pataqua Kft. Felügyelő Bizottsága tagjának lemondásáról tájékoztattam a képviselőtestületet majd önkormányzati bérlakás elidegenítéséről döntöttünk.


Kistóth Karolina
/2010.03.30./
 

    Fontos mérkőzést nyert meg futballcsapatunk a hét végén

 

        
           

Szép tavaszi időben látogattunk következő bajnoki mérkőzésünkre mögöttünk, a tabella második helyén álló Bodrogkisfalud együtteséhez. Most is sok pataki szurkoló kísérte el a csapatot. A hazai szervezők igazi ünnepi hangulatot teremtettek az eseménynek. Felemelő érzés volt, kezdés előtt a Himnusz eléneklése – küldte tudósítását Koscsó István, az STC Baráti Kör elnöke…
 
 


Vécsi Gábor
 


Zsófi József


Koscsó István

 

Fokozta az izgalmat, hogy előtte az ifjúsági csapatunk kétgólos hátrányból fordítani tudott és 4:2 arányban nyert.
A mérkőzés fontosabb eseményei:
A 6. percben Zsófi Dávid talált a hálóba, de a bíró les miatt érvénytelenítette.
A 13. percben a hazaiak megszerezték a vezetést. A 16-os sarkától 4-5 méterre szabadrúgást végezhettek el. A lövés a védőnk fején irányt változtatva a felső lécről vágódott a hálóba.1:0
A 16. percben a nemrég vállsérüléséből felépülő Simkó Gábor rosszul ért földet és újra megsérült. Mielőbbi gyógyulást kívánunk neki!
A szünet után az első támadásból már ki is egyenlíthettünk volna, de Pothurszky Roland labdája a kapufát a külső oldalán kerülte meg.
A második félidőben ugyanebben az időben és ugyanebből a helyzetből rúghattak a helyiek szabadot és sajnos be is találtak a hálóba. 2:0
Már-már elúszni látszott a hajó. Játékosaink viszont nem adták fel és még jobban beleerősítettek. Egyik támadás a másikat követte. Szinte „bedaráltuk” ellenfelünket.
A 73. percben Kerékgyártó Csaba 20 m-es erős lövése talált a „fű alatt” a hálóba. 2:1
Visszajöttek a remények. Még nagyobb erővel támadtunk.
A 79. percben Kecskés Tamás szögletét Vécsi Gábor fejelte gyönyörűen a bal felső sarokba. 2:2
A 87. percben úgy tűnt átvesszük a vezetést. Kísértetiesen hasonló helyzetből, ahonnan a gólokat kaptuk, most mi rúghattunk, a labda a hálóba került, de a 2. számú partjelző - egyébként szép leány - mint a mérkőzésen nagyon sokszor- most is rosszul lengette zászlaját, beintésére a bíró lest ítélt. Ezen még a hazai szurkolók is mosolyogtak.
A hosszabbítás első percében Kecskés Tamás szögletét Vécsi Gábor rúgta kapura. A védőkről kipattanó labdát Kecskés Tamás a hálóba lőtte, ezzel megszerezte a győzelemmel járó három pontot jelentő gólt. 2:3
A végén parázs hangulat alakult ki, mert edzőnk a feléje tartó labdába belerúgott, hogy ezzel időt nyerjünk. (Ez nem volt sportszerű cselekedet részéről, viszont az is az igazsághoz tartozik, hogy a mérkőzés túlnyomó részében a vezető hazaiak egyfolytában húzták az időt. Több alkalommal Vécsi Gábor hozta vissza a kapusnak a labdát, s tette le az ötös sarkára.)

A végén Zsófi József edző a következőket mondta:
Nehéz mérkőzésre számítottunk. Az elején a pálya adottságaihoz kellett igazodnunk, mert a minősége elmarad a miénktől és kisebb a szabványosnál. Ez hátráltatta a szélső játékunkat, amivel a védők mögé tudtunk volna kerülni. Eleinte nem tudtunk érvényesülni az ellenfél egyszerű védőjátékával szemben. Sajnos sérülésből eredő csere miatt át is kellett szervezni a csapatot.
A második félidőben már kétgólos hátránnyal álltunk fel. Nehéz időszakot éltünk meg. Sok helyzetet alakítottunk ki, de eleinte semmi sem sikerült. Több 100 %-os helyzet maradt ki. A végén azért örülhetünk a győzelemnek, mert nagyon akartuk és ilyen körülmények között is meg tudtunk felelni az elvárásoknak. Jók között említeném Vécsi Gábort, Kecskés Tamást, Kerékgyártó Csabát, Géczi Józsefet és Lukács Istvánt.

A legjobbnak járó pezsgőt Vécsi Gábor kapta. Ezzel a győzelemmel 13 pont előnyre tettünk szert, ami megnyugtató, viszont még messze van a bajnokság vége, nem szabad könnyen venni a további mérkőzéseket. Gratulálunk! Szép volt fiúk! Hajrá Patak!

A következő forduló Sárospatak-Pálháza mérkőzést az ünnepre való tekintettel előre hozták szombatra. A mérkőzés időpontja: 2010.04.03. szombat 16 óra 30perc. A további mérkőzésekről a honlapon található eseménynaptárban kapunk naprakész információt!


 

 

További fotók>>>

STC Baráti kör

/2010.03.30./
 

    Nappali kórházi ellátás is lesz a Járóbeteg Szakellátó Központban

 

        
           

Az Emeltszintű Járóbeteg Szakellátó Központ, valóban emeltszintű ellátást fog jelenteni. A színvonal emelését azzal szeretnénk elérni, hogy elindítjuk a nappali kórházi ellátást, ami leginkább a belgyógyászatot érinti majd. Szeretnénk az egynapos sebészetet is elindítani, ami elég sok szakmában fog magas szintű ellátást nyújtani, így a sebészet, szemészet, nőgyógyászat, fül-orr-gégészet, ortopédia területén - vázolta fel Keresztúri Ferencné, a Rendelőintézet vezetője a fejlesztés várható eredményét…
 
 


Keresztúri Ferencné


Dr.Hörcsik Richárd

 

Az otthoni szakápolást is szeretnénk megvalósítani. Reméljük mindezt meg tudjuk majd úgy szervezni, hogy jól működjön, és a lakosság tényleg érezze, hogy ez a beruházás nekik nagyon sok jót hozott. Ezen kívül szeretnénk bővíteni, szélesíteni a járóbeteg szakellátás palettáját, mert ezekre szükségük van a betegeknek. Ilyen az ortopédia, az urológia, a kardiológia, a gasztroenterológia, a bőrgyógyászat és a traumatológia.

Amiatt is jó, hogy ez az épület megépül, hogy a szakdolgozóinknak, orvosainknak - akik itt az ellátást végzik - végre megfelelő munkahelyük lesz, hiszen jelenleg nincs egy orvosi szobánk, nincs egy asszisztensi helyiségünk, nem tudunk étkezésre sem helyiséget biztosítani a dolgozóinknak, ami pedig nagyon fontos lenne, mert az alapellátással együtt körülbelül 100-an dolgozunk itt.

Végre, a sokat várt egészségügyi járóbeteg központunk közbeszerzésére megtörtént a kiírás, így várhatóan pár hónapon belül megkezdhetjük a munkálatokat – jelentette be Dr.Hörcsik Richárd polgármester, aki fejlesztés további lépéseit is vázolta…

Uniós jogszabály írja elő, hogy a majdan benne dolgozóknak egy beosztott menetrend szerint tájékoztatást kell adnunk az építkezés menetéről, ezt követően, pedig hasonló módon, a város és a kistérség polgárait is tájékoztatnunk kell.
Sárospatak város egészségügyi ellátó rendszere megújításának első lépése ez a 736 millió forintos megnyert pályázat, amihez közel 40 millió forintot tesz önerőként az önkormányzat.
Ez egy óriási, minőségi lépést jelent a város és kistérsége egészségügyi ellátásában. Amit már majdnem egy évtizede tervez a város, az most a megvalósítás szakaszába lép - ez az első lépés.
A második lépés pedig, hogyha megépül az új járóbeteg ellátó központ, akkor a régit megújítjuk. A harmadik lépés a volt szülőotthonnak a megújítása, ahol majd egy ápolási osztály kap otthont, hiszen erre nagy igény van. Így ez az új beruházás 8-10, az ápolási osztályunk pedig körülbelül 20-25 új munkahelyet jelent.
Negyedik lépésünk az úgynevezett mentőállomás építésének a pályázata, ami annak rendje módja szerint már halad is, és remélhetőleg ősszel le tudjuk tenni az alapkövét.
Mind ezzel Sárospatak város önkormányzatának és a sárospataki kistérség 15 településének, -mintegy 30 ezer polgárnak- az egészségügyi ellátása alapvetően javulni fog, ami egy óriási eredmény.


 

 

További fotók>>>

Törő Gábor

/2010.03.30./
 

     12. alkalommal is eredményes volt a diákok szervezésével történő véradás a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában

 

        
           

Iskolánk immár 12. alkalommal szervezte meg a véradást, ami azért különleges, mert az általános iskolás gyerekek életkorukból adódóan vért ugyan nem adhatnak, viszont szüleiket, nagyszüleiket, ismerőseiket beszervezhetik véradónak- küldte a tudósítást Szegediné Gonda Zsófia igazgatóhelyettes...
 
 


Szegediné Gonda Zsófia

 

Március 23-án 13 – 17 óra között 69 véradó jelent meg az iskolánkban. Külön öröm, hogy 19 első véradóként érkezett, köztük több régi tanítványunk is. 18 véradásra jelentkező esetében – az előzetes vizsgálatok alapján – nem kerülhetett sor a véradásra, ami számukra felért egy szűrővizsgálattal és ezt követően orvoshoz fordulhatnak.
A gyerekek a véradóknak és a véradást lebonyolító dolgozóknak az iskola által készített illatzsákkal és kártyával köszönték meg ezt a humanitárius cselekedetet.

Az osztályok közötti szervező munkát – a tavalyihoz hasonlóan – értékeljük, és a legtöbb véradót beszervező osztályt oklevéllel és egy nagy gyümölcskosárral jutalmazzuk.
Akik a legtöbb véradót szervezték be:
4.a osztály tanítók: Kun Lajosné, Lipcsei Gáborné 14 fő
5.b osztály osztályfőnök: Klima Beáta 13 fő
5.a osztály osztályfőnök: Bartus Györgyné 6 fő

Köszönjük a véradóknak és szervezőiknek, hogy hívásunkat elfogadták, ezáltal is segítették az iskolai egészségnevelési programunkat.
Szintén köszönetünket fejezzük ki a Vöröskereszt szervezőjének, Repeiné Bodnár Zsófiának és a Véradóállomás minden dolgozójának, akik igen tapintatosan és figyelmesen végezték el a munkájukat.
„AKI VÉRT AD, ÉLETET AD!”


 

 

További fotók

Kistóth Karolina

/2010.03.30./
 

     Nyár közepén már elindulhat a kistérségi járóbeteg szakellátó központ építése

 

        
           

Kistérségi járóbeteg szakellátó központ építése kezdődhet el hamarosan Sárospatakon, ami nemcsak a sárospatakiak, hanem a térségben élők egészségügyi szakellátását is segíteni fogja. Nagyon sokan várják már a munkálatok elkezdését, de ezt még megelőzi a közbeszerzés. Erdős Tamás projektvezető szavaiból kiderül, hogy ez a folyamat nem egyszerű, de végigvihető…
 
 


Erdős Tamás

 

A közbeszerzés ma még egy nagyon nehéz és nagyon hosszadalmas folyamat. A közbeszerzési törvénnyel nincsen gond, de ennek a sokszor bürokratikus és a nehezen kezelhető részei azok, amelyek nagy nehézségeket okoznak.
Optimális esetben, júliusban elkezdődik a beruházás, a jelenlegi rendelőintézettől északra a volt szülőotthon felé a gyalogjárda vonalában kerül kialakításra az új épület, a régivel azonos szintmagasságokkal, összességében véve mintegy 2000 négyzetméterrel.

Éppen 2 éve, hogy az első hivatalos lépést megtettük, 2008. március 27-én kötöttünk engedélyes terv készítésére vonatkozó szerződést egy elismert tervező irodával, a miskolci székhelyű Arc Építész Kft-vel, Rostás László vezető tervezővel, akinek személye ennek a tervnek a megalkotását fémjelzi. 2008. március 27-e volt az első hivatalos momentum. Ezt megelőzően 6 hónappal kezdtük el a program kidolgozását, vártuk a pályázat megjelenését.
 


 

 
2008. június 23-án történt meg a pályázat benyújtása, a támogatási értesítőt, pedig 2009. május 5-én kaptuk meg, vagyis 11 hónap telt el a benyújtás és a támogatási értesítő között. Természetesen eközben számos hiánypótlás, pontosítás, módosítás, adatváltozás nehezítette a feladatot, így ez a 11 hónap egy nehéz időszak volt. A megítélt támogatást az eredeti igényhez képest 44,8 millió forinttal kevesebb lett. Így végül a támogatás összege 736 millió, a saját erő összege pedig, -ami a város költségvetéséből immáron rendelkezésre áll,- 38 millió, ami azt jelenti, hogy a teljes beruházási érték mintegy 775 millió forint bruttó értéket jelent.
Az építés összes költsége várhatóan bruttó 587 millió forint lesz, az eszközök, orvosi műszerek, bútorzat, számítástechnikai berendezések összértéke 96 millió forintot meghaladó összeg, és az immateriális javak, szoftverek 30 millió forintba kerülnek majd, természetesen ezeket is közbeszerzési eljárást követően fogjuk beszerezni. A végső költségvetés természetesen a közbeszerzési eljárásokat követően állapítható meg.

A jogerős építési engedély kiadására 2009. május 11-én került sor. A projektet ezt követően 2009. június 1-én elkezdtük, ami azt jelenti, hogy megkötöttük az első projektköltségvetés szempontjából releváns szerződéseket, ezek a projektmenedzsment, a műszaki ellenőrzés, a közbeszerzés és egyéb szerződések, tehát ezzel jogilag a projekt kezdetét vette.

A támogatási szerződést 2009. június 24-én kötöttük meg. Az engedélyes tervezés után egy közbeszerzési eljárást kellett lefolytatnunk abból a célból, hogy a kiviteli terv készítőjét a törvényi előírásoknak megfelelően kijelölhessük. Az elejétől tudtuk, hogy ő fogja csinálni, hiszen a szerzői jogok védik a tervezőt és kötik a megbízót, de miután a közbeszerzési törvény azt mondja, hogy ki kell írni egy pályázatot, amire csak ő jelentkezhet. Mindez azt jelenti, hogy össze kellett ülnünk, értékelnünk kellett azt az egy pályázót, akiről tudtuk, hogy ő fogja megnyerni, meg kellett állapítanunk, hogy alkalmas a pályázatra, ezek után ki kellett hirdetnünk, hogy ő a győztes és mind a felhívást, mind az eredményt közzé kellett tennünk a közbeszerzési értesítőben.
Ezt követően szeptember 18-án kötöttük meg vele a kiviteli tervezésre vonatkozó szerződést.

Az első határidő, amikor is a kiviteli terveket megkaptuk, 2009. szeptember 30-a volt, amit áttekintettek a műszaki ellenőrök. Ez a terv az eredeti engedélyes tervhez képest még a 40 milliós csökkentés előtti állapot műszaki megoldásait tartalmazta és meghaladta a beruházás értéke a rendelkezésre álló forrásokat, ezért vissza kellett adnunk a tervezőnek, hiszen át kellett dolgozzák, és olyan műszaki megoldásokat kellett alkalmazni, amivel a 40 milliós megtakarítást el tudjuk érni, mivel a városnak nincs 40 milliója, amit pluszba hozzá tudna tenni a projekthez.
Így egészen 2010. március 3-ig, azaz 3 héttel ezelőttig húzódott a kiviteli tervek végleges, közbeszerzési eljárásra alkalmas állapotának kimunkálása - ehhez hozzá kell tegyem, hogy a műszaki ellenőrök, az igazgatóasszony, a munkatársaim számtalanszor átnézték és javításokat kezdeményeztek benne. Mindennek köszönhetően ma rendelkezünk azzal a tervdokumentációval, ami alkalmas a közbeszerzés meghirdetésére.

Így a nemzetközi tender február 25-én megjelent, ami egy fontos mérföldkő, mert ezek után már csak ajánlattevők kellenek, majd egy 115 napos eljárás, amely során értékelünk, és újraértékelünk, végül eredményt hirdetünk, és ezután kezdődhet a beruházás, feltéve, hogy nem kerül sor jogorvoslati eljárásra.

Azaz holnap még nem lesznek a beruházás helyszínén gépek, hiszen február 25. volt a kihirdetés dátuma. Kétszakaszos eljárást hirdettünk meg, melynek első szakaszában az ajánlattevők bemutatják alkalmasságukat a feladatra. Akik az első szakaszon túljutnak, azok a kiviteli tervek alapján megteszik az árajánlatukat, majd egy súlyozott értékelési rendszer alapján elbíráljuk a pályázatokat. Ezután kerülhet sor az eredményhirdetésre és a kiviteli szerződés megkötésére, végül a munkaterület átadására.

Ha a február 25-höz hozzá adunk 115 napot, akkor nagyjából júliusban vagyunk, ekkor tudja a győztes kivitelező a munkát elkezdeni. Ha minden optimálisan megy, akkor júliusban a munkaterület átadása meg kell, hogy történjen, és a beruházás elindul. A zárásra pedig, mostani tudásunk szerint 2011. május 31-re kerülhet sor, tehát én azt remélem, hogy 2011 júniusában már Sárospatakon egy korszerű, teljesen új, kibővített szolgáltatásokkal üzemelő kistérségi járóbeteg szakellátó központot vehet használatba a térség és a város lakossága.

A projektindításra készült prezentációs meghívó

Cziczer Katalin
/2010.03.29./
 

     Egyesületük alapítójára, Dávid Benedekre emlékeztek mozgáskorlátozottak

 

        
           

A Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén- Térségi Egyesülete március 20-án Széphalomban, A Magyar Nyelv Múzeumában rendezte meg a VI. Kulturális Találkozóját és Kiállítását. A rendezvényt Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere nyitotta meg. Székely József, köszöntőjében megemlékezett Dávid Benedekről, egyesületünk alapító elnökéről, aki a közelmúltban távozott el közülünk. A találkozót, beszédében az ő emlékére ajánlotta fel…
 
 


Székely József

 

A program egy kerekasztal beszélgetéssel kezdődött térségünk képzőművészeti alkotóival, többek között Beregszászyné Molnár Évával, Brodáné Benedek Irénnel és Reszegi Lajosnéval.
A műsor iránt érdeklődő egyesületi tagok, valamint a társegyesületek képviselői, egy egész napos program keretében ismerkedhettek meg Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, valamint Királyhelmec és Tiszacsernyő íróinak, költőinek műveivel. A fellépők között minden korosztály képviseltette magát a kisiskolásoktól kezdve a nyugdíjasokig. Színvonalas műsorral szórakoztatták a közönséget a Hegyközi Általános Iskola társastánc csoportja, a Széphalmi Nyugdíjas Klub énekkara, a Lavotta Művészeti Iskola Zempléni Pengetősök csoportja, a hollóházi gyermekcsoport, a Huták Virágai Népdalkör, valamint a Hegyköz Néptáncegyüttes.
A program keretében lehetőség nyílt több megyei, és határon túli mozgásában korlátozott személynek egy kiállításon való bemutatkozásra, ahol a legszebb képzőművészeti alkotásaikat vonultatták fel. A kiállítás látogatói így láthattak kézimunkákat, szőtteseket, olajfestményeket, kerámiákat és fafaragott használati tárgyakat.
A rendezvényünket a Nemzeti Civil Alap Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiumának támogatásával valósítottuk meg.


 

 

További fotók

A Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén- Térségi Egyesülete

/2010.03.29./
 

     Irodalmi teadélután a honszeretet jegyében

 

        
           

Irodalmi teadélután került megrendezésre március 24-én a Művelődés Háza és Könyvtára olvasótermében „ … e múltnak már adósa szelíd jövővel” címmel – számolt be rendezvényükről Stumpfné Gyöngyösi Etelka
 
 


Stumpfné Gyöngyösi Etelka

 

Irodalmi barangolásra hívtam az érdeklődőket, hiszen nemzetünk történelmének minden jelentősebb eseménye megjelenik irodalmunkban. Szent István országépítése éppúgy, mint Mohács bánata, és folytathatnám a sort, sok - sok versben szólal meg a hazafiság gondolata. A hazáról mindig tudtak újat, fontosat mondani, egyébként a témában az sem baj, ha nem újat mondanak, de szépet!

Három részre bontottam múltunk történelmét. Ma olyan verseket és dalokat hallgathattak és nézhettek meg vetítettképes formában az irodalomkedvelők, melyekben egy esemény bemutatásán keresztül derül ki a szerző honszeretete, vagy a költő elmondja a maga érzelmi kötődését a hazához.
Májusban egy délutánt szentelnénk Trianonnak, hogy hogyan jelenik meg a magyar költészetben.
Októberben pedig megemlékeznénk 1956 eseményeiről. Tennénk ezt verssel, dallal, képpel.

Köszönöm hogy ilyen sokan tiszteltek meg bennünket érdeklődésükkel, és osztották meg velünk verseiket, idézeteiket és gondolataikat.


 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin

/2010.03.29./
 

     Már 262-en igényeltek Patak Kártyát

 

        
           

Varga Donát vagyok, március elsejétől foglalkozom a Sárospatak Kártya ügyintézésével, tehát a Sárospatak Kártya igényeknek a felvételével és azoknak a vállalkozóknak a megkeresésével, akik a kedvezményeket fogják majd adni…
 
 


Varga Donát

 

A Sárospataki Polgármesteri Hivatal 4-es számú szobájában vagyok elérhető, illetve a 06/20-279-4779-es telefonszámon. Hétfőn és kedden 8-tól 15:30-ig, szerdán 8-tól 17-ig, pénteken 8-tól 11:30-ig van ügyfélfogadás, de csütörtökön nincs.
Eddig 262-en igényelték ezt a kártyát, az első vásárlások valószínűleg a fürdőbérletek miatt történtek, de most kezdődtek el a tárgyalások a cégekkel, amikor egyre több magánvállalkozó és intézmény száll majd be a kedvezményt adók a körébe.

Az éttermek közül jelenleg az V. András Étteremmel van már megállapodásunk, ahol családi rendezvényekre tehát, esküvőre, eljegyzésre, ballagási ebédre 20%-os kedvezmény van a teljes fogyasztásból.

A szolgáltatók közül Tóth Sándor autószerelő adott továbbá a nála javított autókhoz vásárolt autóalkatrész árakból 5%-os kedvezményt, illetve nála még bővülhet a kedvezmények köre, mert még nincsen teljesen megkötve a megállapodás.

Már több cikkben is olvasható volt, de ha valaki még nem tudná, a Végardói Fürdő éves bérletét 50%-os kedvezménnyel lehet megvásárolni, illetve A Művelődés Háza és Könyvtára a színházi jegyei és A Mozi belépő árából 10 %-os kedvezményt ad.
Ezen kívül az Újbástya Rendezvénycentrum az internet használati díjából 50% kedvezményt nyújt, a nyári szabadtéri színházi előadások áraiból 15%-ot, az Újbástya Kávézó áraiból pedig 5%-ot.

Ha valaki ezeket a kedvezményekkel szeretne élni, fontos, hogy a szolgáltatás igénybevétele előtt jelezze, hogy Sárospatak Kártyával rendelkezik, hogy a bonyodalmakat elkerüljük.

A kártya elkészítéséhez személyigazolvány és lakcímkártya szükséges, illetve 1000 forintba kerül a kártya elkészítése, amit akkor kell kifizetni, amikor a kártya megérkezik. Ezen kívül, amikor valakinek felvesszük a kártyaigényét, akkor adunk neki egy igazolást, amivel a kártya megérkezéséig már mindenféle kedvezményt igénybe vehet.


 

 

Törő Gábor
/2010.03.29./
 

     A Baba-Mama Klub tagjai már bölcsire és az ovira készülnek

 

        
           

 


Kernyiczkyné Sárosi Krisztina

 

A Művelődés Háza és Könyvtára március 25-én tartotta a Baba-Mama Klub soron következő összejövetelét. Ezen a délelőttön vendégünk : Lendvainé Szendrei Ágnes a Mese Óvoda és Bölcsőde vezetője és Braun Jánosné bölcsődevezető volt. A találkozóról Kernyiczkyné Sárosi Krisztina számolt be…

A kismamák tájékoztatást hallottak a bölcsőde és az óvodák beiratkozási feltételeiről és a nevelési programjaikról. Az anyukák között sokan vannak, akik a munkába visszatérnek, így aktuális volt számukra a téma.
A tájékoztató után személyes kérdéseiket is feltehették az anyukák a meghívott vendégeknek.
 


 

 

További fotók

Kistóth Karolina

/2010.03.29./
 

     Megjelent Déry Zoltán könyve

 

        
           

Könyvbemutató volt 2010. március 23-án délután az Újbástya Rendezvénycentrumban, ahol Déry Zoltán, a sárospataki közélet aktív tagja mutatta be Magyar sors – magyar tragédia(?) című kötetét. A bemutatót Dr. Hörcsik Richárd polgármester nyitotta meg, bevezetőt Dobay Béla, tanár mondott "Ébredj magyar! Termőfölded másoknak terem! Gonosz irányba sodor ez a megveszekedett új történelem!" (Wass Albert) – mottóval…
 
 


Déry Zoltán

 

Gyermekkorom óta mindig érdeklődtem a történelem és a magyarság sorsa iránt. Nagyon sok mindenen kellett nemzetünknek keresztülmenni, sajnos magam is részese voltam sok fájdalmas eseménynek - a világháborúnak is - és úgy gondoltam, hogy szeretném ezekre a történésekre ráirányítani a figyelmet. Könyvem tulajdonképpen nem Magyarország történtéről, hanem a magyarságról szól, éppen annak érdekében, hogy akit ez érdekel, az elé olyan ismeretket és szempontokat tárjak, amire érdemes ráirányítani a figyelmet.

Könyvemben végigmegyek a magyarság születésétől, tehát a nemzet létrejöttétől kezdve egészen napjainkig. Elsősorban azokat a dolgokat próbáltam megfogalmazni, amik tragédiát okoztak a nemzet életében, hiszen a könyvemnek a címe is ez, hogy „Magyar sors, magyar tragédia (?)” – aminek a végén van egy kérdőjel, ami azt jelenti, hogy én bízom benne, hogy van a magyarságban még annyi erő és akarat, hogy ebből a helyzetből ki tud lábalni. Ha a könyvvel egy kicsit is sikerült a figyelmet erre ráirányítani, akkor úgy gondolom, hogy nem dolgoztam hiába.


 

 

További fotók

Cziczer Katalin

/2010.03.28./
 

      Mikszáth Kálmánra emlékeztek a könyvtárban

 

        
    

 


Kövér Sándorné

 

Idén ünnepeljük Mikszáth Kálmán halálának 100. évfordulóját, ezért terveztünk egy olyan előadást, amelynek kapcsán emlékezhetünk a nagyszerű íróra „Egyenes igazságok görbe országból” címmel. A meghívott előadónk Veres Miklós irodalomtörténész, a kisvárdai általános iskola és gimnázium tanára, akinek nagyon értékes gondolatai és kutatásai vannak a magyar irodalom témakörében – mondta az előadás után Kövér Sándorné, a könyvtár vezetője…

Veres Miklós többször járt már a könyvtárunkban, az olvasók nagyon szeretik az előadásait. A mai alkalommal is nagyon jól érezték magukat a hallgatók, hiszen árnyalt humorral, pikantériával, ízes történetekkel fűszerezve, nagyon értékes előadás hangzott el, ami kedvet ébresztett mindenkiben, hogy Mikszáthnak a kis novelláit, történeteit elővegye, újra olvassa - így nekünk is könnyebb lesz őket „becsalogatni” a könyvtárunkba.


 

 

További fotók >>>

Kistóth Karolina

/2010.03.28./
 

      Sárospatakon tartották a Megyei Rézfúvós Versenyt

 

        
    

Március 19-én 9 órai kezdettel Megyei Rézfúvós Versenyt tartottak a Farkas Ferenc Művészeti Iskolában. Bálint Béla igazgató úr elmondta, hogy Sárospatak 24 évvel ezelőtt vállalta fel, hogy kétévente megrendezi a megyei rézfúvós versenyt, de ennyien még soha sem voltak…
 
 


Bálint Béla

 


Dr. Hörcsik Richárd

 

 

A versenyen 65 gyermek vesz részt, ami nagy öröm számomra, és az is, hogy már ennyi ideje népszerűsíthetjük a megyében a rézfúvós hangszereket az által, hogy rézfúvós versenyeket rendezünk Sárospatakon.
Valamikor olyan negyvenes létszámmal indultunk el, de akkor nyilvánvalóan kevesebb volt a művészeti iskola. Most, hogy ezek megszaporodtak, vannak közöttük, amelyekben már olyan színvonalra emelkedett a zeneoktatás, hogy ők is itt tudnak lenni. 16 megyei településről, iskolából érkeztek a növendékek, és hat hangszertípus az, amelyeken a versenyzők összemérik tudásukat.
Valamikor Magyarországon sokkal nagyobb volt a rézfúvós hangszerek szeretete, Patakon is volt, amikor 3 fúvós zenekar volt, pedig csak fele volt a város lakossága a mostaninak.
Hogyha ehhez mérem, akkor nagyon messze vagyunk, de ha az elmúlt 30-40 évet vesszük figyelembe, akkor elmondhatjuk, hogy városunkban is megnövekedett a rézfúvós hangszereket tanuló gyerekek száma, ami nagyon örvendetes.

Dr. Dobay Béla, a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézet főiskolai tanára és a fúvós tanszék vezetője is örömmel konstatálta, hogy a fúvós hangszerek egyre népszerűbbek…

Úgy gondolom, hogy a hangszerek családjában elég töretlen a rézfúvósok jelenléte. A rézfúvós család úgy érezzük nagyon fontos, mert a rézfúvós hangszerek alkotják például azt a hagyományos kis fúvószenekart, ami egy kisvárosnak a zenei életében egy nagyon szép színfolt lehet. Ezek a hangszerek sokoldalúak, kamarazenében is önállóan tudnak játszani, tehát nagyon sokféle műfajban tudnak szerepelni. A trombita és a harsona a bigband-ek és a jazz világában is kiválóan megállja a helyét, tehát nagyon sokrétűen használható hangszerek ezek.
Mi nagyon örülünk annak, hogy itt most ilyen szép a nevezési létszám, népes a mezőny, mert ebből azt látjuk, hogy egy kicsit tényleg fellendülőben van a szakág és ez nagyon fontos, mert az utánpótlás így tud igazán jól kialakulni, hiszen kell egy nagyobb mennyiség is ahhoz, hogy abból aztán a minőség is kialakuljon.

A kicsiknél nagyon fontos az, hogy hogyan vannak indítva, hogy milyen szép hangon játszanak, milyen a technikájuk, hogyan működnek azok a funkciók, amelyek majd meghatározóak lesznek a későbbi fejlődésben.
A nagyobbaknál - mondjuk a gimnazistáknál - pedig már inkább azt nézzük, hogy mennyire talál örömet a zenében. Azt is nézzük, milyen minőségben, de azt is figyeljük, mennyire önfeledten és szórakoztatóan játszik.

Sárospatak a Kultúra Magyar Városa és a zene városa is - ezt nyugodtan kijelenthetem, hiszen az elmúlt 15-20 év kulturális eseményeit tekintve, a zenei fesztiválok, a zenei szereplések mind kiemelt jelentőségűek voltak - tette hozzá Dr. Hörcsik Richárd polgármester...
Elég, hogyha csak a Crescendo-ra, vagy a Zemplén Fesztiválra gondolunk. Úgy hiszem, hogy mindezek a zenei teljesítmények nem lehetnek meg alapok nélkül.
Zeneiskolánk, művészeti iskolánk 51 éves, és ez alatt az 50 év alatt több generációt nevelt föl. Számunkra fontos a művészeti oktatás - a város számára - hiszen a szülők nagyon fontosnak tartják, és ezért ezt nekünk támogatnunk kell, hiszen városunkban nem csak egy, hanem több alapfokú művészeti iskola működik, és benne a zenei szakok mind nagy jelentőségűek.

Úgy hiszem, hogy a városunk életében a zenei élet alapját adják az alapfokú művészeti iskolák. Számunkra rendkívül fontos, hogy a város zenei-művészeti életében az iskoláink kivegyék részüket, hiszen a jövő művészgenerációit nevelik itt Sárospatakon és a megyében is.
Ez a fesztivál úgy hiszem, hogy a mi alapfokú művészeti oktatásunknak és zeneoktatásunknak az egyik megyei elismerése, hiszen 12. alkalommal kerül megrendezésre is Sárospatakon. Ez elismerése iskolánknak, elismerés ez Bálint Béla igazgató és munkatársai kiváló munkájának - és természetesen városunknak is.


 

 

További fotók >>>                 További LEVI-fotók>>>

Törő Gábor

/2010.03.28./
 

      Thuronyi István, a fény festője kiállítása látható a Szent Erzsébet Házban

 

        
    

2010. március 19-én kiállítás nyílt Sárospatakon a Szent Erzsébet Házban, Thuronyi István: A fény festője címmel, a festőművész képeiből. „A békét, a harmóniát, a bizalmat, a belső örömet szeretném közvetíteni ” – áll a költő célkitűzésében, amit - a képeit szemlélve - meg is valósított. A „keresztény festő” életét a hazától távol töltötte, korábban itthon nem is propagálták, pedig méltó rá, hogy minden magyar ismerje a nevét. A kiállítást megnyitotta Dr. Szabó Irén
 
 


Dr. Szabó Irén

 

Thuronyi István 1921-ben született Tőkésújfalun, a mai Szlovákia területén, nemesi családban. Sokoldalú művészi képzésben részesült, Glatz Oszkár, a család barátja volt első mestere. A Mezőgazdasági Akadémián szerzett oklevelet, majd a Liszt Ferenc Zeneakadémián zeneszerzést tanult két évig. 1944-ben menekülni kényszerült. 1947-ben Franciaországban telepedett le.
1955-ben feleségül vette Paule de Lescuret, aki szellemi és lelki társaként ráébresztette arra, hogy tehetsége olyan adomány, mely erkölcsileg is kötelez.
A művészet és keresztény szellemiség szoros egységét a karizmatikus megújulással való találkozás hozta meg. Ettől fogva Thuronyi „keresztény festőként” határozta meg önmagát.
1989-ben, három évvel szeretett társa halála után belépett a katolikus alapítású Chemin Neuf Közösségbe, és a Sablonceaux-i apátságban kilenc termékeny alkotói év következett.
Képeinek visszatérő motívuma a fény, mely mint a kompozíció középpontja, „az örökkévalóságra nyit ablakot és vonzza a tekintetet.”
Művészi stílusa a kubizmuson kívül Rouault, Léger, Chagall, Turner és a magyar expresszionista festők hatására alakult ki.

Thuronyi István képeit a Thuronyi Művészeti Alapítvány gondozza. További információk a festőről, művészetéről, az alapítványról a Chemin Neuf Közösség honlapján találhatóak: http://www.chemin-neuf.hu.

A kiállítás megtekinthető 2010. július 11-ig hétfő kivételével naponta 10 – 16 óráig a Szent Erzsébet Házban (Sárospatak, Szent Erzsébet út 13.).


 

 

További fotók >>>

Szent Erzsébet Ház

/2010.03.28./
 

      Elkezdődött a Dobó Ferenc utcai járda felújítása

 

        
    

Március 23-án elkezdődött az a beruházás, melynek összegét egy tavaly megírt pályázaton sikerült elnyernünk. 12 millió forintról van szó, amit a Dobó utcai járda teljes felújítására fordítunk. A Kassai úti elágazástól kezdődően, egészen a Görbe útig történik meg ez a felújítás, 602 méter hosszúságon – nyilatkozta Aros János alpolgármester…
 
 


Aros János

 

A beruházás közbeszerzését elnyert cég képviselőjét kértem, hogy a lehető legkisebb kellemetlenségekkel próbálják meg ezt a munkát kivitelezni. Ez konkrétan arról szól, hogy a jelenlegi járdát teljes felületén fel fogják szedni, az aszfaltos részt is, illetve az úgynevezett „Bába gödör” környékén a járólapokkal lerakott részt is. Az egésznek az alját újra fogják rakni, újra tömörítik, majd erre a tömörített zúzalékos alapra húzzák fel az aszfaltréteget - természetesen mindkét oldalon kijavítva a járdaszegélyeket is ott, ahol szükséges. Ahol nem szükséges ott megpróbáljuk megmenteni a régi járdaszegélyeket, de aki arra jár, az láthatja, hogy - valószínűleg anyaghiba miatt - ezek a járdaszegélyek, amelyek nem olyan régen lettek lerakva, már jelentős mértékben károsodtak, elporladtak.

Kértem a vállalkozót arra is, hogy minden egyes kapubejáró tulajdonossal külön egyeztessen, hogy nehogy előforduljon az, hogy valaki reggel a munkálatok megkezdése után, már nem tud kiállni az udvarról, vagy éppen fordítva, este, amikor megérkezik, akkor szembesüljön azzal a ténnyel, hogy a kapubejárója előtti járdaszakaszt is felbontották.
Kérek minden lakástulajdonost az említett és érintett útszakaszon, hogyha észrevételeik, problémáik vannak, akkor bátran forduljanak a kivitelező képviselőjéhez, vagy személyesen hozzám.
A felújítást mindenképpen folytatnunk kell, hiszen a Dobó út folytatásaként a Borsi úton, majd a Végardói úton is elengedhetetlenül fontos, részben a meglévő járdák felújítása, részben pedig, ahol még nincs járda, ott járdaszakasz kiépítése. Reményeink szerint ebben az évben is tudunk beadni pályázatot és ekkor elsőbbséget fog élvezni ez a terület.

Természetesen tudjuk, hogy a sárospataki utak és járdák rendkívül rossz állapotban vannak. Sajnálattal vettük tudomásul, hogy azokat a pályázati lehetőségeket, amelyekből évente négy-öt utat, vagy járdát mintegy 50-60 millió forint értékben fel tudtunk újítani, a kormány január 1-től beszüntette. Más formáját kell tehát találnunk annak, hogy hogyan történjen meg az utak felújítása. Egyelőre csak a kátyúzás az, amellyel tudunk toldozgatni-foldozgatni.
Tavaly hatmillió forintot fordított a Kommunális Szervezet a kátyúzásra, idén 10 millió forintra emeltük ezt a keretet, de látva az utak rendkívül rossz állapotát, tartok attól, hogy ez a keret az idegenforgalmi szezon kezdetére el fog fogyni. Ekkor a képviselőtestületnek kell majd döntést hozni és újabb pénzeszközöket felszabadítani, hiszen ha komolyan gondoljuk azt, hogy Sárospataknak az idegenforgalomból kell a legjelentősebb bevételét eszközölnie, akkor bizony az útjainkat és járdáinkat is olyan állapotba kell hozni, hogy azok megfeleljenek az idelátogató turisták igényeinek, és természetesen a Sárospatakon élő lakosok elvárásainak is.


 

 

További fotók

Cziczer Katalin

/2010.03.27./
 

      A közlekedés olyan, mint egy társasjáték - rendőrök az óvodában

 

        
    

A közlekedés olyan, mint egy nagy társasjáték, és mint a társasjátékokban, itt is a legfontosabb, hogy mindenki betartsa a szabályokat. A szabályok nem csak a felnőttekre, de a gyerekekre is vonatkoznak, ezért fontosnak tartjuk, hogy már a legkisebbekkel megismertessük a legfontosabb közlekedési szabályokat – nyilatkozta Ladics Tamás r. hadnagy az Carolina Óvodában tett látogatás után…
 
 


Ladics Tamás

 

A Sárospataki Rendőrkapitányság tovább folytatja a korábbi években elkezdett, kisgyermekek részére tartott közlekedés biztonsági előadásait, hiszen a kisgyermekek is közlekednek.

A közlekedés életünk fontos része. Mindenki, aki képes a helyváltoztatásra, attól a pillanattól, hogy kilép egy kapun, egészen addig, amíg egy másik kapun be nem lép, közlekedik. A legelső közlekedési forma, amit életünk során önállóan meg kell tanulnunk, a gyalogos közlekedés. Ez a közlekedési mód mindenkinek rendelkezésére áll, annak is, akinek nincs autója.

A jó idő beálltával a gyerekek egyre többet lesznek kint a szabadban, ahol játszanak, futkosnak, kerékpároznak. A mostani előadáson azokat a dolgokat elevenítettük fel, amelyek elősegítik a szabad idejük biztonságos eltöltését. Beszélgettünk a gyalogos, illetve a kerékpáros közlekedés szabályairól, majd a gyerekek megnézhették a rendőrautót, a rendőrök felszereléseit és közben a kérdéseikre is szívesen válaszoltunk.

Feladataink során egyik legfontosabb célkitűzésünk, a gyermekbalesetek számának csökkentése és ezért előadásainkkal szívesen látogatjuk az óvodák, iskolák gyermekeit.


 

 

További fotók >>>

Kistóth Karolina

/2010.03.27./
 

      Nő a családok elszegényedése – állapította meg a Gyermekvédelmi Tanácskozás

 

        
    

Törvény általi kötelezettségének tett eleget a Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat – Gyermekjóléti Szolgálata, amikor 2010. március 23-án az Újbástya Rendezvénycentrumban megtartotta éves Gyermekvédelmi Tanácskozását – írja Sáfrányos Sarolta a megbeszélésről küldött tudósításában…
 
 


Sáfrányos Sarolta

 

A tanácskozáson városunk minden gyermekintézményének és gyermekekkel foglalkozó szervezetének képviselői részt vettek, továbbá jelen voltak az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjai is. A hagyományoknak megfelelően a résztvevők beszámoltak az előző év munkájáról. Beszámolóik tartalmazták a saját, éves gyermekvédelmi tevékenységeiket, az elmúlt évben végzett feladataikat, eredményeiket, valamint összegezték tapasztalataikat is. Feltárták, hogy mi segítette, esetenként mi nehezítette, akadályozta munkájukat.

A jelzőrendszer beszámolóin és értékelésén keresztül megállapítható, hogy a gyermekvédelmi munkában fokozottan felszínre kerülnek a szociális, társadalmi problémák, s hogy nő a családok elszegényedése.
Egymás értékelését meghallgatva közös stratégiát dolgoztunk ki a meglévő problémák megoldása, a feladatok színvonalasabb ellátása érdekében – közös érdekünk - a gyermekek érdekét szem előtt tartva.


 

 

További fotók

Cziczer Katalin

/2010.03.27./
 

      Címerkiállítás nyílt az Újbástyában

 

        
    

Az Újbástya Rendezvénycentrum épületében március 19-én "SZÉPSÉGES JEL PAJZSODON" címmel nyílt meg Dr. Tóth Péter és Kovács Zsolt kiállítása, ahol válogatást tekinthetünk meg Borsod-Abaúj-Zemplén megye címereiből. A kiállítás címereiről Dr. Tóth Péter, a Miskolci Egyetem középkori és újkori tanszékének vezetője számolt be…
 
 


Dr. Tóth Péter

 

Ez a kiállítás településcímereket ábrázol, olyan települések címereit is, amelyek nem rendelkeztek ilyen címerrel, mégpedig azért, mert címere csak szabad királyi városoknak lehetett. Használtak azonban a kis települések is olyan jelképet, ami emlékeztetett címerre, ezek voltak a pecsétábrák, amik viszont nem címerek. Ha ma címert tervezünk település számára, akkor legtöbbször régi, egyszer már használt jelképből kell kiindulni. Leginkább ezt tettük ezeknek a címereknek az esetében is.

Hozzá kell tenni, hogy nem minden településnek volt pecsétábrája, vagy ha volt, akkor ezek iratokon nem maradtak meg. Ilyen esetekben máshoz kellett nyúlni. Ilyen az adott település esetleges kisebb közösségeinek a jelképe - ha volt valamilyen nemesi közösség – ha megtaláltuk a jelképét, akkor azt használtuk fel. Általában egyházaknak is szoktak jelképei lenni, tehát ezeket is felhasználhatjuk.

Ha pedig végkép nem volt ilyen, akkor valamilyen jellegzetességet kell találni, ami az adott településre vonatkozik. Hangsúlyozom, hogy ez mindig legutolsó eset, mert a címer nem valamiféle középkori bemutató, hanem jelkép - hősökre emlékezünk a címerek használatával, hiszen a címerek a megszületésétől kezdve a szabadság jelképei.
Nem véletlen, hogy a 90-es évek után kezdődött a címereknek a szó szoros értelmében vett divatja. Talán megérezték az önkormányzatok is, hogy ezek nagy szerepet fognak játszani a települések életében.


 

 

További fotók>>>

Törő Gábor

/2010.03.27./
 

  Másfél milliós játszótér a tét az Év TeszVesz Közössége versenyen

 

        
    

A TeszVesz.hu online aukciós oldal elindította az Év TeszVesz Közössége versenyt, melyben a legaktívabb települést díjazza az internetes portál. Az Év TeszVesz Közössége címért minden magyarországi település automatikusan ringbe száll. Az elismerést és az értékes díjat az a település nyeri el, ahol április 30-án arányaiban a legtöbben teszveszeznek, azaz aktivált felhasználói fiókkal rendelkeznek a TeszVesz.hu oldalán...
 

 

 

 

A győztes település másfél millió forint értékű kültéri rönkfa játszóteret kap, duplatornyos várral, hintával, csúszdával, pótkocsis kistraktorral és mászó fallal. A kampány első számú nyertesei tehát biztosan a kisgyermekek lesznek. A játszótéren kívül több értékes nyeremény is vár a győztes településre: gyerekkönyvek, játékok, babzsákfotelek. 

A verseny mellett fotópályázat is indult, érdemes oda is beküldeni a legjobb teszveszes fotókat. Részletek a TeszVesz.hu oldalán olvashatók a versennyel és a pályázattal kapcsolatban. 

Az aukciós portálnak egyébként saját Facebook rajongói oldala is van, ahol egyéb információk mellett az Év TeszVesz Közössége 2010 kampány is követhető. 

Érdemes tehát összefogni, és minél többen regisztrálni az oldalon! Aki még nem regisztrált tag, regisztráljon, ha már teszveszezik, akkor buzdítsa a környezetét – szomszédait, ismerőseit – is a regisztrálásra, hogy a mi településünk nyerhesse meg az Év TeszVesz Közössége Díjat és ezzel az értékes nyereményeket!


 

 

Év TeszVesz Közössége
/2010.03.26./
 

  Sárospatak is csatlakozott az elsötétítési akcióhoz – MA ESTE 20.30-21.30-ig

 

        
            

2010. március 27-én, szombaton, negyedik alkalommal rendezik meg az eseményt, melynek keretében 20.30 és 21.30 óra között a bolygó sokezer városában sötétülnek el a fények, és emberek milliói kapcsolják le a világítást otthonaikban vagy munkahelyükön. Az akcióhoz Sárospatak is csatlakozott…

Múlt évben 67 önkormányzat, és több millió ember vett részt a magyarországi Föld Órája akcióban. Idén Sárospatak is szeretne csatlakozni a kezdeményezéshez, melynek keretében hivatalosan regisztráltuk részvételünket, és az említett órában a város jelentősebb épületeinek díszvilágítását kapcsoljuk le.

A WWF nemzetközi természetvédelmi szervezet világméretű kezdeményezése a Föld Órája akció, melynek célja a globális felmelegedés elleni összefogás hangsúlyozása.

A Föld Órája weboldalán (http://foldoraja.hu) bárki regisztrálhat, ezzel fejezve ki elkötelezettségét, támogatását a környezetvédelem iránt, illetve további információkat kaphat az eseménnyel kapcsolatban.

Reméljük az akció pozitív üzenete minél több emberhez eljut itt Sárospatakon és környékén egyaránt, és bízunk abban, hogy sok százan kapcsolják majd le a villanyokat otthonaikban is.

 


/2010.03.26./
 

      Megnyitották a Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáját a Református Kollégium Gimnáziumában

 

        
    

Idén tizedik alkalommal rendezi meg a Kutató Diákok Országos Szövetsége, március 26-27-én a Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáját.
A jubileumi esemény helyszíne a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma. A megnyitón - amin Dr.Hörcsik Richárd polgármester, egykori diák is részt vett - Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó igazgatónő köszöntötte a vendégeket...
 
 

Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó

 

Mint minden évben most is a regionális konferenciákról jutottak tovább a legjobbak. Idén a 160 résztvevő 100 előadást mutathat be a zsűrinek az aábbi program szerint:

2010. március 26. péntek


10.00- Regisztráció, szállás elfoglalása
14.00-15.00 Megnyitó ünnepség

15.30-18.00 Szekcióülések
Fizika
Helytörténet-életpályakutatás
Környezetvédelem
Magyar irodalom-nyelvészet
Néprajz-művelődéstörténet
Orvostudomány-mikrobiológia
Pszichológia-szociológia
Technológia

19.30-20.30 10 éves a TUDOK - jubileumi ünnepség
2010. március 27. szombat
8.00- Prezentációk feltöltése
8.30-9.00 Zsűri tájékoztató
9.00-12.00 Szekcióülések
Botanika
Egészségtan-humánbiológia
Földrajz-hidrológia
Kémia
Matematika
Történelem
Zoológia-ökológia

13.00- Díjkiosztó

 


 

 

További fotók>>>

A Ref. Gimnázium Honlapjáról

/2010.03.26./
 

      Új tájékoztató táblával gazdagodott a Tengerszem

 

        
    

Az Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület (AZERTKE http://www.azertke.hu/) a Természeti értékeink, a Zemplén jövője című pályázatának keretében elkészítette a Hüllők Zemplénben és Abaújban című tájékoztató táblát. Az 1 m × 1 m-es táblából összesen 7 db készült, melyek a Abaúj és Zemplén különböző helyein kerültek elhelyezésre – küldte tájékoztatását Soltész Róbert…
 
 

Soltész Róbert

 

Az egyik táblát a Megyer-hegyi Tengerszemen szándékoztunk elhelyezni, ezért még tavaly ősszel felkerestem Aros János alpolgármester urat, akinek, miután elmondtam, hogy miről lenne szó, rögtön biztosított támogatásáról. Abban is segített, hogy a táblához tartozó keretet elkészítse a Kommunális Szervezet.
Ágoston András úrral felvéve a kapcsolatot elkészült az állvány, de sajnos az időjárás az ősszel már nem tette lehetővé a kihelyezést. A tavasz megérkezésével, járművel is megközelíthetővé vált a terület, így 2010. március 22-én került sor a tábla kihelyezésére.

Az érdeklődők megismerhetik az Abaújban és Zemplénben élő hüllőket, elolvasva részletes jellemzésüket, és megnézhetik a róluk készült fotókat is.

A pályázatot támogatta Izland, Liechtenstein és Norvégia, az EGT Finanszírozási Mechanizmuson és a Norvég Finanszírozási Mechanizmuson keresztül.


 

 

További fotók>>>

Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület

/2010.03.26./
 

      Zrínyi Ilona Matematikaverseny

 

        
    

Február 19-én Sátoraljaújhelyben rendezték meg az országos Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei fordulóját. Iskolánkat 24 tanuló képviselte a rangos, komoly felkészülést igénylő megmérettetésen. A legjobb eredményt Gönczy Márk az Árvay József Gyakorló Általános Iskola 3. a osztályos tanulója érte el, akit szerzett pontjai alapján behívtak a Sajószentpéteren megrendezett megyei ünnepélyes eredményhirdetésre. Elért eredményéért értékes könyvjutalomban részesült...
 
 


Gönczy Márk

 

Legjobban szerepelt tanulóink évfolyamonként:

3. évfolyam: Gönczy Márk
4. évfolyam: Rusznyák Zsófia
5. évfolyam: Ambrus Bendegúz
6. évfolyam: Vitányi Barbara
7. évfolyam: Máji Franciska
8. évfolyam: Gál Dorottya


 

 

További fotók>>>

Árvay József Gyakorló Általános Iskola

/2010.03.25./
 

      Foltbarátság határok nélkül

 

        
    

Március 19-20-án "Foltbarátság határok nélkül" címmel kiállítás és szakmai nap megrendezésére kerül sor A Művelődés Háza és Könyvtárában. A kiállítást 19-én Dolányi Anna, a foltvarrás „nagyasszonya” nyitotta meg, aki a foltvarrást Magyarországon meghonosította…
 
 

  Dolányi Anna

Csatlósné Komáromi Katalin

Bogdán Erzsébet

 

Úgy alakult az életem, hogy külföldön éltem sokáig, ott találkoztam a foltvarrással. Az első foltmunkám az nagyon furcsa volt, ugyanis Párizsban egy szoknyát varrtam. Szétment a szoknyám, nem volt pénzem, fáztam és különböző maradék kordbársony anyagokból egy hosszú szoknyát varrtam magamnak.
Az volt az első sikerélményem is, mert megállítottak az utcán, hogy hol vettem a szoknyámat - ami Párizsban nem kis dolog. Tehát gyakorlatilag praktikusságból született meg az első munkám, de akkor még nem is gondoltam, hogy én foltvarró leszek.

Amikor hazatelepültem, akkor láttam, hogy itthon még ezt nem ismeri senki. Volt egy kiállításom fényképekből, szitanyomatokból és az első munkáimból – mert én is akkor tanultam meg egy zsebkönyv alapján – aminek olyan nagy sikere volt, hogy utána mindjárt kértek is, hogy tartsak egy tanfolyamot.

Így indult el, mint egy lavina, az egyik meghívást kaptam a másik után és lehet látni most is, hogy hihetetlen öröm rejlik ebben, hiszen annak is öröm, aki varrja, annak is aki kapja, és az a legszebb benne, hogy összehozza az embereket. Együtt, egymástól tanulnak, megmutatják egymásnak a munkáikat, és ami nagyon hiányzik az életünkből, hogy sikerélményt ad.

Az is nagyon fontos, hogy ehhez mindenki hozzáférhet, tehát nem egy olyan exkluzív dolog, amihez nagy befektetés kell, hanem akinek van otthon tűje, cérnája, meg két rossz ing, az már tud valami foltmunkát varrni - és ha egyszer elkezdi valaki, akkor bekövetkezik az, ami miatt úgy is hívják a foltvarrást, hogy egy jóindulatú szenvedélybetegség, mert nem lehet abbahagyni.

Engem azért tartanak nagymamának, a foltvarrás nagyasszonyának, mert én hoztam be a technikát Magyarországra, és 20 évvel ezelőtt megalakítottam azt a foltvarró céhet, amin belül Debrecenben 12-en indultunk és Pesten is 12-en, és ezzel a 24 fővel indultunk el akkor, és ma már 800-nál is többen vagyunk. Az egész országban most 60 csoport működik és lehet látni, hogy milyen örömmel, lelkesedéssel és milyen szépen dolgoznak.


2009. nyarán Jászberényben kiírtak egy országos peachwork pályázatot, aminek az volt a címe, hogy Foltbarátság határok nélkül – nyilatkozta a megnyitó előtt Bogdán Erzsébet, akit viszont mélán nevezhetünk a sárospataki foltvarrók nagyasszonyának…

Erre a pályázatra a mi klubunkból hatan neveztünk be. A kiállítás anyagát azóta az országban több nagyvárosba elvitték, és most hoztuk el Sárospatakra ezt a kiállítási anyagot, mely március 27-ig lesz látható.

Itt most 39 pályamű szerepel, és mivel ez a barátságról és a szeretetről szól, ezért úgy gondoltuk, hogy összekötjük egy varrós hétvégével, és mivel még nem látogatott el soha Dolányi Anna a foltvarrás első asszonya hozzánk, ezért őt kértük meg, hogy jöjjön el. A kiállítást ő fogja megnyitni és egy Dolányis napot is tartunk, melynek során Anna először egy filmvetítést tartott Indiáról, mert már háromszor járt ott, több hónapot töltött kint és ennek kapcsán indiai quilt-et tanít nekünk ezen a délutánon.


 

 

További fotók >>>

Kistóth Karolina

/2010.03.25./
 

    Megyei versenyen fuvoláztak a Farkas Ferenc Művészeti Iskola tanulói

 

        
    

Február utolsó szombatján rendezték meg Miskolcon a Megyei Fuvolaversenyt. A Farkas Ferenc Művészeti Iskolát 11 fuvolista képviselte. A megmérettetés 7 korcsoportban zajlott, ahol egy kötelező és egy szabadon választott művet kellett játszani. A fuvolásokat zongorán Fedorcsák Katalin tanárnő kísérte - küldte a beszámolót Karacs Mónika
 
 

Karacs Mónika

 
A tanulók 1 Dicsérettel, 3 III. helyezéssel és 3 II. helyezéssel tértek haza.

I. korcsoport: Batta Eszter Dicséret Tanára: Karacs Mónika
Gombos Pálma Dóra III. helyezés Tanára: Karacs Mónika
Tepliczky Panna Tanára: Soltész Károlyné
Zombori Gréta II. helyezés Tanára: Karacs Mónika

II. korcsoport: Vajda Kata Tanára: Soltész Károlyné

IV. korcsoport: Gaál Teodóra Tanára: Soltész Károlyné
Vigh András Zsolt II. helyezés Tanára: Karacs Mónika

VI. korcsoport: Majoros Fanni Tanára: Soltész Károlyné
Makláry Karina Dáris III. helyezés Tanára: Karacs Mónika

VII. korcsoport: Csatlós Dóra III. helyezés Tanára Karacs Mónika
Karacs Martina II. helyezés Tanára: Karacs Mónika

Az eredményes felkészítő munkáért Karacs Mónika Tanári díjat kapott, Fedorcsák Katalin pedig Zongorakísérői díjat.

 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.03.25./
 

      Az önkormányzati ingatlanok bérbeadásáról és értékesítéséről

 

        
    

2010-ben jelentős változások léptek életbe Sárospatak Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok bérbeadását, valamint értékesítését illetően. Ezekről Cziráki Zsolt vezető tanácsos, a Műszaki és Kommunális Iroda Vagyongazdálkodási csoportjának munkatársa küldött tájékoztatást…
 
 


Cziráki Zsolt

 

Egyfelől a Képviselő-testület tavaly nyáron döntött a külterületi és zártkerti mezőgazdasági ingatlanok haszonbérletbe adásának feltételeiről, mely döntés értelmében ezentúl ismét van lehetőség az ingatlanok hosszú távú bérbevételére, ezzel is elősegítve az igényelhető állami és EU-s támogatások igénybevételét.

Másfelől a Képviselő-testület - a lakosság részéről is többször megfogalmazott igénynek megfelelően - feloldotta az önkormányzati tulajdonú
külterületi  és zártkerti mezőgazdasági ingatlanok értékesítésére vonatkozó, 2002-ben bevezetett moratóriumot, s a szakmai szervezetek által javasolt piaci árszint alatt kínálja megvételre az ingatlanokat a sárospataki lakosság részére.

A bérbe vehető, valamint a megvásárolható ingatlanok listája Sárospatak Város honlapján megtekinthető, de a Műszaki és Kommunális Iroda vagyongazdálkodási csoportjánál is kérhető felvilágosítás a (47) 513-275 –as telefonszámon.

További lényeges változás, hogy az értékesítésre, bérbeadásra meghirdetett önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal (lakások, nem lakás célú ingatlanok, horgásztelkek, stb.) kapcsolatos hirdetmények, pályázati felhívások ezentúl Sárospatak Város honlapján az „ingatlan.com” felirat alatt kerülnek megjelentetésre.
Ezen új hirdetési felület érdekessége, hogy az önkormányzati ingatlanokra vonatkozó hirdetések mellett megtekinthető minden olyan sárospataki – akár magántulajdonban lévő – ingatlannal kapcsolatos hirdetés is, melyet a hirdető az ingatlan.com internetes felületén tett közzé.     ( a fotók illusztrációk)


 

 

Törő Gábor
/2010.03.25./
 

      Csak használt tehergépkocsikkal frissítheti gépjárműparkját a Kommunális Szervezet

        
    

A Pénzügyi Bizottság legutóbbi ülésén - március 23-án - 10 napirendi pontot tárgyaltunk, melyek közül egyet-kettőt ki fogok emelni, bár szerintem mindegyik nagyon fontos volt – számolt be Feró István elnök bizottságuk üléséről…
 


Feró István

 

Az RFV Sárospatak Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2009. évi gazdasági tevékenységéről szóló beszámolót elnapolta a bizottság, mert nem volt meg a könyvvizsgálói jelentés. Úgy foglaltunk állást, hogy amennyiben péntekre meglesz akkor azt a képviselőtestület tárgyalja, amennyiben nem akkor el kell napolni.

Az önkormányzati ingatlanok hasznosításáról szóló napirend - tulajdonképpen a wellness szálloda építkezésének az elindítása - egy nagyon fontos téma volt, melynek kapcsán a wellness szálloda építésének a rendszerét, ütemezését és egyéb ügyeit tárgyaltuk meg.
Úgy döntöttünk, hogy javasoljuk a pályázat eredményességének a kihirdetését, és hogy a „K+F” Kutatás Fejlesztési Tanácsadó Központ Kft- t hirdessük ki a pályázat nyertesének és bízzuk meg a beruházás lefolytatásával. Így gyakorlatilag azt a célt érjük el, hogy közel egyező időben készül el a szálloda és a wellness központ, s így a komplex fürdőszolgáltatás mindenki részére elérhetővé válik.

A hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés módosítását elfogadtuk és javasoljuk elfogadásra a testületnek. Egy kisebb módosítási indítványunk volt, ami megfogalmazásbeli dolgot jelentett, de összességében ez mindenféleképpen támogatandó.

A Kommunális Szervezet tehergépkocsi-parkjának fejlesztése hosszas vitát eredményezett, több variációt is megtárgyalt a pénzügyi bizottság, és végül úgy döntött, hogy azt javasolja a testületnek, hogy készpénzes formában, használt gépkocsik beszerzésével próbálják meg megoldani a problémát, 10 millió forintos nagyságrendű keretösszeg határáig.

Az ÖNHIKI pályázat benyújtását természetesen támogattuk.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás továbbvitelét támogatta és elfogadásra javasolja bizottságunk. Az első lépcsőben már csatlakoztunk ehhez a rendszerhez, így természetes, hogy ennek folytatódnia kell.

A 2007. október 1. előtt keletkezett, meg nem fizetett TÁVHŐ díjairól szóló előterjesztést és tájékoztatót is elfogadtuk azzal a feltétellel, hogy javasoljuk annak megvizsgálását, hogy melyek azok a behajthatatlan kintlévőségek, amiket le kellene írni, és konkrétan vizsgáljuk meg azt is, hogy melyek azok a kintlévőségek, melyeket az önkormányzat be tud hajtani és amelyekből végrehajtás kapcsán pénzbevételt tud eszközölni.


 

 

További fotók

Kistóth Karolina

/2010.03.25./
 

Zárt ülést tartott az Egészségügyi és Szociális Bizottság

 

        
     

 


Oláh József

 

A bizottsági ülésünkön abban a sajátságos helyzetben vagyunk, hogy a pénteki képviselő-testületi ülésen igazából nem tárgyalunk olyan napirendi pontokat , ami szorosan kötődne a bizottságunkhoz, így nyílt napirendi pontunk nincs. Zárt ülésben tárgyaltuk a mai bizottsági ülést – nyilatkozta Oláh József, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke…

Zárt ülésben egy szociális bérlakás kerül elbírálásra, négy darab pályázat érkezett erre a Bartók Béla utcai szociális bérlakásra. Adósságkezelés, átmeneti segélyek elbírálása, illetve szociális bérlakás szerződés meghosszabbítási kérelem lesz még az, amit tárgyal bizottságunk a mai nap folyamán.                  ( a fotók illusztrációk)


 

 


Kistóth Karolina
/2010.03.25./
 

Érvényes pályázat érkezett a wellness szálloda építésére

 

        
     

14 napirendi pontot tárgyalt bizottságunk nyílt ülésben és hatot zártban. Nyílt ülésben, ahogy máskor is, a legtöbb esetben ingatlanhasznosítással, vagyongazdálkodással kapcsolatos napirendek kerültek előtérbe, ezek között voltak lakások hasznosítására, közterület-hasznosításra, bérelt üzlethelységre, illetve építési tevékenységgel kapcsolatos szabályozásra vonatkozó napirendünk is – foglalta össze a Gazdasági Bizottság ülésének eseményeit Erdős Tamás, a bizottság elnöke…
 
 


Erdős Tamás

 

Ezen kívül fontosabb napirendünk az RFV Sárospatak Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2009. évi gazdasági tevékenységéről szóló mérlegbeszámoló elfogadásának az első fordulója volt.

Talán a leghangsúlyosabb kérdésként a wellness szálloda és kapcsolódó szolgáltatások létesítésére vonatkozó pályázat elbírálása került a bizottság elé. Ez az úgynevezett wellness szálló projekt kérdése, amelybe befektetési tőkebevonást tervezünk. Pályázatot írtunk ki a fürdő melletti ingatlanok hasznosítására, amire egy érvényes pályázat érkezett. Az előkészítő bizottság ezt értékelte és alkalmasnak találta, bizottságunk pedig szintén javasolja a testületnek, hogy kezdjük meg a tárgyalásokat a befektetővel.

Előterjesztést hallgattunk még meg a hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés módosítására vonatkozólag. Kaptunk információt a cég képviselőjétől és az egyeztetések után javaslatot tettünk a testületnek a szerződésmódosítás tartalmára.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Térségi Ivóvíz- kezelési Önkormányzati Társulás alap dokumentumainak elfogadásáról tárgyalt a bizottság és további információig - a testületi ülésig - az erről való döntést felfüggesztette, hiszen nem állt rendelkezésünkre kellő mennyiségű információ.

Tájékoztatót hallgattunk meg a Sárospatak területén lévő közkutakról, illetve egy másik tájékoztatóban a 2007. október 1. előtt keletkezett, meg nem fizetett TÁVHŐ díjakról szóló tájékoztatót volt kénytelen a bizottság tényként tudomásul venni.

A Kiwanis Női Klub elnöke részéről érkezett egy kérelem, játszóterek fejlesztése kapcsán.

Zárt ülésben pedig szintén ingatlangazdálkodással, önkormányzati bérlakások bérbeadásával, lakásértékesítéssel, illetve lakások elidegenítésével foglalkoztunk.


 

 

További fotók

Cziczer Katalin
/2010.03.24./
 

Szurkolótábor nélküli döntetlent játszottak itthon kézilabdásaink

 

        
        

Az elmúlt hétvégén a második helyen álló fehérgyarmati kézilabdacsapatot fogadtuk az Árpád Vezér Gimnázium tornacsarnokában. Egy nagyon kiélezett mérkőzésre számíthattunk az előzetesek alapján, ami a mérkőzésen realizálódott is – számolt be a mérkőzésről Papp József szakosztályvezető…
 
 


Papp József

 

Fej-fej mellett haladt a két csapat, majd a 16. percre 6: 2-es vezetésre tettünk szert. Itt a Fehérgyarmat időt kért és sikerült is rendezniük a soraikat, egyenlítettek, sőt a vezetést is átvették. Sajnos itt mi csak kerestük a nyitott védekezésük elleni lehetőségeket, ami sajnos a félidőig nem igazán sikerült, hiszen a vendégcsapat 13: 11-re vezetett ellenünk.

A második félidőben minden erőnket mozgósítottuk a legjobb eredmény elérése érdekében és így a félidő közepén utolértük a gyarmati csapatot, sőt a vezetést is átvettük - két góllal is vezettünk már, de sajnos nem sikerült megőrizni az előnyt így 22:22-es döntetlennel ért véget a mérkőzés.
Az utolsó másodpercekben Simon Andris egy óriási bravúrt hajtott végre, amiből indította a bal oldali szélső játékosunkat, aki a ziccert a kapufára lőtte, így zárult döntetlennel a mérkőzés.

Nagyon-nagyon kevesen látogattak ki a meccsre, a hozzátartozókon kívül mindössze két sárospataki szurkolót foglalt helyett a lelátón. Tudom, hogy az Árpád Vezér Gimnázium lelátója, csarnoka nem igazán alkalmas a mérkőzések megtekintésére de azért ettől mégis sokkal többen próbálhatták volna buzdítani a csapatunkat. A legfájdalmasabb az, hogy Fehérgyarmatról legalább ötvenen látogattak el a csapattal, és talán ahogy szurkoltak a Fehérgyarmatnak az adott nekünk egyre nagyobb erőt, hogy azért hazai pályán mégiscsak megmutatjuk nekik, hogy kié a jobb csapat.
Hozzá kell fűznöm még, hogy nagyon gyenge játékvezetés folyt a pályán, a Fülöp István és Nyéki László páros ítéleteivel folyamatosan sújtotta a csapatunkat, a végjátékban pedig nyilvánvalóan belenyúltak a mérkőzésbe, aminek a végeredményeképpen alakult ki ez a döntetlen. Persze, a második helyezett csapattól egy pontot elrabolni, az nem egy rossz eredmény, de a második félidő alapján győzelmet érdemeltünk volna.

Ifjúsági csapatunk ismét vereséget szenvedett, ami szintén nagyon fájó pont, hiszen végig vezettünk, és megint a végjátékban kaptunk ki. 3-4 góllal is nálunk volt az előny, de sajnos kisebbek és picit rutintalanabbak vagyunk még, ezért sikerült a Fehérgyarmatnak az utolsó percekben megfordítani a mérkőzést és 25:27-re diadalmaskodni.

Most hétvégén a harmadik helyezett Hajdúnánás csapatát fogadjuk, velük is mindig nagyon jó mérkőzéseket játszottunk és bízom benne, hogy talán kicsit több embert érdekel majd, hogy mi lesz SÁROSPATAK kézilabda csapatának az eredménye.              ( a fotók illusztrációk)


 

 

Törő Gábor
/2010.03.24./
 

Hadtörténeti kiállítás látható az Újbástyában

 

        
     

Nagy örömmel vállaltam el ezt a felkérést, amiről most már látom, hogy ez nem egy kis kiállítás. Ez egy nagy mélységű, nagy terjedelmű kiállítás, ami a Magyar Néphadsereg előtti időszakról, majd a Magyar Néphadsereg időszakától egészen a mai modern honvédségig lefed mindent – fejezte ki elismerését az Újbástyában megrendezett kiállításról Dömény Sándor bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese…
 
 


Dömény Sándor

 


Dr. Hörcsik Richárd

 

Csak magas szinten tudok gratulálni, a társaság minden tagjának. Hogy itt egy ilyen társaság működik, ez mindenképpen előremutató jel, ami egy példa kell, hogy legyen. Ehhez elhivatottság kell, akarat kell és pénz is - bár nem a pénz az elsődleges. Nagyon jó visszagondolni - főleg egy ilyen környezetben - az elmúlt idők katonaságára.

A háborút és a háború utáni időszakot lezárva, a demokratikus hadsereget elkezdve a kijövő korszakból visszamaradt kabátot illetve egy sapkát hoztunk el, tehát ezzel indul a kiállítás – vázolta fel Rózsahegyi Tamás, a Zempléni Hadtörténeti Társaság elnöke a kiállítás tartalmát…
Aztán eljutunk az 50-es évektől abba a korba, amikor még orosz mintára készültek az egyenruhák, a váll-lapok, a felszerelés nagy része. A további korszakok egyes eszközeit is bemutatjuk, így a híradó, a folyami flottillának, a légierőnek, páncélos erőknek mutatjuk be különböző felszerelését, egyenruháját illetve két olyan tárgy is kapott helyet a kiállításon, ami napjaink tevékenységét mutatja be.

Igazából az eddigi kiállításaink is megfogalmazásban mindig azzal kezdődtek, hogy zempléni katonák... A mostaninak is talán csak az eredeti cím hosszúsága miatt nem ezt adtuk alcímnek. De mi ezekkel a kiállításokkal szeretnénk kifejezni mindazok felé tiszteletünket, akik katonák voltak és valamilyen korban - akár már a Néphadseregben vagy honvédség kötelékében - szolgáltak és a haza iránt megtették azt a kötelezettséget, ami szükségeltetett abban a korban.

Először is meg kell, hogy köszönjem, mint a város polgármestere és Zemplén országgyűlési képviselője, hogy van egy civil szervezet, a Zempléni Hadtörténeti Társaság, akik saját pénzen, szabadidejüket áldozva rá összegyűjtik múltunknak ezt a nagyon fontos szeletét – fejezte ki köszönetét és elismerését Dr. Hörcsik Richárd

Ezek a kiállítások a magyar dicsőséget, és egyben a magyar tragédiát is hordozzák, bemutatva azokat a katonai eszközöket, ruhákat, fegyvereket, amik korszakonként meghatározták a civilek életét is. Hiszen nagyon sokszor végigvonult rajtunk a történelem: az I. Világháború, II. Világháború, 56. Ezeket hamar elfelejtjük. Ez az társaság célul tűzte ki, hogy összegyűjti ezeket az emlékeket és bemutatja, hiszen gyermekeink, unokáink már ebből nagyon keveset tudnak. A történelemkönyvben ugyan néhány oldalon megemlítik, akár az I. akár a II. Világháborút, itt viszont közelről láthatják a ruhákat, a fegyverek, ami érzelmileg is megérintheti őket. Nagyon fontos, hogy ők is megismerjék ezeket a korokat.
Én úgy hiszem, hogy erre igény van, elsősorban a fiataljaink számára, hogy egy kicsit bemutassuk a magyar honvédségnek a magyar katonaságnak a történetét, hiszen a gyermekek mindig is fogékonyak voltak a katonáskodásra, akik most a kiállításon keresztül ismerhetik meg a múltunknak ezt a részét.
Sárospatak másrészről a turistákra is számít, mert másutt ilyen kiállítás nem látható, talán csak a Hadtörténeti Múzeumban, ezért fontos, hogy nem kell nekünk sem Budapestre elmenni, hanem itt ismerkedhetnek meg gyermekeink múltunknak ezzel a részével.

Nem véletlen, hogy március 15-e ünnepkörében nyílt meg a kiállítás, hiszen 1848. március 15-e a gyökere mindennek, ami a 19-20. században a honvédség megújítása-szervezésében történt, hiszen az önálló magyar hadsereg, a honvédség létrejötte éppen márciusi forradalomnak köszönhető, amikor a semmiből szervezték meg éppen Kossuth kezdeményezésére, az akkori pénzügyminiszter felhívására. Rájuk is kell emlékeznünk, azon hősökre, akik 1848-1849-ben végigharcolták a szabadságharcot, védték a magyar hazát és a magyar szabadságot. Meg kell emlékeznünk azon zempléniekről, sárospatakiakról, Damjanich vörös sapkásairól, akik vitézül védték a magyar szabadságot és utána sokan szétszéledtek, börtönbe kerültek, de az első magyar honvédség megszervezésénél ott voltak a zempléniek.
Akár az I. Világháborúból, a 10-es honvédek Sátoraljaújhelyben tevékenyen kivették a részüket hősiesen és a II. Világháborúból sem maradt ki Zemplén. Tehát sok-sok köze van Zemplénnek a hadsereghez, a magyar demokratikus hadseregtől egészen a honvédségig.

Örülök annak, hogy ezek a felszerelések sorsa a jövőben nem csak az enyészet, hanem az egyesület tulajdonába kerülve ezeket be tudják mutatni. Gratulálok nekik, és remélem, hogy sokan eljönnek és megnézik, hiszen sokunknak része is volt benne, különösen a 70-80-as években, amikor nekünk is sorkatonai kötelezettségnek kellett megfelelni.
Ajánlom mindazoknak, akik a 60-as, 80-as években sorkatonaként szolgáltak az ország bármely területén, talán számukra is kellemes és kellemetlen emléket idéz mindaz, amit itt látnak, hiszen a 60-70-es évekből váll lapok, ruhák, fényképek idézik fel a néphadseregnek a múltját, és lehet látni, hogy újult meg a ruhájában, a váll lapokban, rangjelzésekben a magyar hadsereg. A kiállítás minden nap 10-18 óráig idegenvezetéssel tekinthető meg.


 

 

További fotók
 
Kistóth Karolina
/2010.03.24./
 

Itt a tavasz, újra van élet a futballpályákon 

 

        
     

Győzelemmel kezdte a tabella élén álló futballcsapatunk a bajnokság tavaszi fordulóját. A mérkőzésre nagyon sok szurkoló látogatott ki, ami az őszi jó szereplésnek, a foci nélküli hónapoknak és a nagyszerű időjárásnak tudható be – tudósít az első mérkőzésről Koscsó István, az STC Baráti kör elnöke…
 
 


Zsófi Dávid


Kovács Gábor


Zsófi  József


Koscsó István

 

A bajnokság menete úgy alakult, hogy az elején kell játszanunk a minket közvetlenül trónfosztási szándékkal követő együttesekkel. Így ha nyerünk „elhúzunk” a többiektől, és nyugodtabban léphetünk a későbbiekben pályára, vagy elolvad az ősszel szerzett előnyünk és állandó nyerési kényszerben kell játszanunk.

A hét végi mérkőzés valójában a harmadik forduló volt, ugyanis ősszel előrehozva lejátszották az elsőt, a másodikat pedig a múlt héten az időjárásra való tekintettel április 28-ra halasztották.
Most a harmadik helyen álló Bodroghalom csapata volt a vendégünk, akiknek hasonló céljaik vannak, így a három pont megszerzése mindenkinek nagyon fontos volt.

Ennek szellemében a mérkőzés elejétől fogva támadtunk. A vendégek szinte csak a védekezésre tudtak koncentrálni. Az első félidőben az idény elejére jellemző játék miatt nem született gól.
A második félidőt ott folytattuk, ahol az elsőt abbahagytuk, sőt még rá is tettünk egy lapáttal. Az 51. percben szép jobb oldali támadást Zsófi Dávid okosan, a kapus mellett a jobb oldali hosszúsarokba lőtt góllal koronázta meg. 1:0
Négy perccel később az ellenfél védelmének megingását kihasználva, Lukács István labdáját Simkó Gábor továbbította a hálóba. 2:0
A 71. percben az egész mérkőzésen jól játszó Vécsi Gábor állította be a végeredményt.3:0
Zsófi József edzőnek ezzel a győzelemmel kívánunk Boldog Névnapot!

Vélemények a mérkőzésről:
Zsófi József: elég nehézkesen indultunk az első félidőben, görcsössé vált az elején a játékunk. 100%-os helyzetet nem tudtunk kialakítani, de azért így is sokszor jutottunk az ellenfél védelmi vonala mögé. Bíztató lehetőségek voltak, de sajnos nem tudtuk gólra váltani őket. A második félidőben egy más mentalítású csapat jött ki a pályára. A 10. percben már két góllal vezettünk. Sokkal jobban pörgött a csapat. Jól szerveztük a játékunkat. Több gólt is lőhettünk volna. A második félidő további részében cseréltem, ezzel lehetőséget adtam más játékosoknak is. Ez egy kis törést jelentett a játékunkban, de a három gólos győzelmünkhöz így sem fér kétség. Ezzel egy lépéssel közelebb kerültünk a célunkhoz.
Elsősorban Zsófi Dávid, Simkó Gábor, Vécsi Gábor és Szabó Sándor játékával voltam elégedett.

Kovács Gábor szakosztályvezető szerint is a szezon elejére jellemzően nehezen indult a mérkőzés. Végig a saját kapuja előtt tartottuk az ellenfelet, de a helyzeteinket nem tudtuk kihasználni. A második félidőben már kijött a két csapat alapozásából eredő erőnléti különbség, ami aztán gólokban is megmutatkozott. Bizakodóan tekinthetünk a jövőbe, hiszen az alapozásunk és az átigazolásaink is jól sikerültek. Több jól teljesítő játékos közül Zsófi Dávidnak javaslom adni a legjobbnak járó pezsgőt.

Jövő vasárnap Bodrogkisfalud csapatához látogatunk, akik mögöttünk a második helyen állnak. A hasonlóan nagyon fontos mérkőzést szeretnénk megnyerni! Kérjük aki teheti kísérje el csapatunkat, s buzdítsa őket.

Ifjúsági csapatunk 4:0 arányban diadalmaskodott!
Gratulálunk mindkét csapatunknak a győzelemhez!
Szép volt fiúk! Hajrá Patak!

A további mérkőzésekről a honlapon található eseménynaptárban kapunk információt!
 


 

 

További fotók>>>

STC Baráti Kör

/2010.03.23./
 

Rendőrségi hírek

 

        
     

2010. március 18-án 18 óra 5 perckor történt egy rendőri intézkedés Sárospatakon a MÁV állomáson. A MÁV állomás szolgálatvezetője kért gyors rendőri intézkedést, mert fiatalok a MÁV állomás várótermében ittas állapotban betörték az egyik válaszfal üvegét – kezdte az utóbbi rendőri intézkedések ismertetését Bacsó Tibor rendőr őrnagy, a Sárospataki Rendőrkapitányság sajtóreferense…
 
 


Bacsó Tibor

 

A rendőri intézkedés gyors volt, az intézkedő rendőrjárőr hamar a helyszínre ért, és tetten érte az ott tartózkodó fiatalkorú sátoraljaújhelyi „úriembert”, aki ittas állapotban betörte az üveget. Elmondása szerint, azért törte be az üveget, mert születésnapot ünnepeltek, ő lekéste a vonatot, amitől ideges állapotba került és az üvegen vezette le a feszültségét.
Ezen cselekményét az intézkedő rendőri járőrök egy feljelentéssel jutalmazták, szándékos rongálás miatt indítottak vele szemben szabálysértési eljárást.

A másik rendőri intézkedés szintén március 18-án történt 12 óra 20 perckor történt, amikor az intézkedő rendőr járőr a 37-es számú főút mellett, a sárazsadányi bekötőútnál vont intézkedés alá egy hölgyet, aki tiltott kéjelgés szabálysértését követte el, vagyis bájait árulta az arra közlekedőknek. Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy a hölgy nem rendelkezik semmilyen orvosi igazolással, amivel ezt a tevékenységét folytathatná, ezért vele szemben szabálysértési feljelentést tettek az intézkedő rendőrök.

A harmadik rendőri intézkedés március 17-én történt, melynek az volt az oka, hogy egy fiatalkorú személy úgy gondolta, hogy a vasúti átjáró piros jelzése rá nem vonatkozik. Amikor a vasúti fénysorompó piros jelzést adott és a fénysorompó rúdja zárt állapotba került ő azt kikerülve átment a vasúti átjárón.
A rendőrjárőr ezt látta, igazoltatta és vele szemben szabálysértési feljelentést tett.

Felhívnám a figyelmet arra, hogy a tilos jelzéseket - a közúti jelzéseket ugyanúgy, mint a vasúti fénysorompó jelzéseit - nem csak a járművezetőknek, de a gyalogosoknak is kötelességük betartani. Rájuk ugyanúgy vonatkozik a KRESZ, és ha ezeket a szabályokat nem tartják be, akkor velük szemben is rendőri intézkedést fogunk foganatosítani.                       ( a fotók illusztrációk)


 

 

Törő Gábor
/2010.03.23./
 

Megtartotta éves közgyűlését a Sárospataki Torna Club

 

        
     

 


Krai Csaba

 

Minden egyesületnek törvényi kötelessége beszámolnia az elmúlt időszakról gazdaságilag és szakmailag. Ezért kellett összehívni a rendes éves közgyűlést - nyilatkozta Krai Csaba, a Sárospataki Torna Klub elnöke…

A napirendi pontok ennek megfelelően alakultak, a 2009-es év beszámolóját tartalmazták, gazdaságilag és szakmailag. A beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Sajnos az egyik elnökségi tagunk Kerülő Gyula lemond, ezért az ő helyére új embert kell választanunk. A lemondás fő oka, hogy Kerülő Gyula cége Dunántúlon több munkát is kapott, emiatt gyakran tartózkodik távol.

Nem tudjuk még pontosan, hogy gazdaságilag hogyan fog alakulni a 2010-es év, de megpróbáljuk sikeresen végigvinni.


 

 

További fotók

Kistóth Karolina

/2010.03.23./
 

Közterületi egyeztető fórum volt a közbiztonság javításáért és a város rendjéért

 

        
     

A rendőrség kezdeményezésére közterületi fórumot, megbeszélést tartottunk a Sárospataki Rendőrkapitányságon, aminek a célja az volt, hogy összehangoljuk a közterület-felügyelők munkáját a rendőrséggel és a polgárőrséggel – nyilatkozta Klima János polgárőr parancsnok…
 
 


Klima János

 

Mi résztvevők mindannyian egyetértettünk abban, hogy egy jól összehangolt tevékenység a város hasznára lehet. Szó volt többek között arról, hogy a szemeteléstől kezdve, a tilosban parkoló autókig észrevételt tehetünk, jelzést adhatunk a rendőrség, illetve a Polgármesteri Hivatal felé, akik így meg tudják tenni a megfelelő lépést.
E három szervezet között nagyon jó a kapcsolat, ami köszönhető a rendőrség munkatársainak és a közterület felügyelőknek, akik mindig készek velünk, polgárőrökkel egyeztetni. A rendőrség sosem vette még zokon, hogy bejelentést tettünk feléjük valamilyen ügyben - azonnal jönnek, az esetet megvizsgálják, s ha kell, intézkednek.

A jövőben szeretnénk ezt a kapcsolatot még szorosabbra fűzni, egyeztetni az időpontokat, a legkritikusabb órákban járőrözni – s észrevenni a dolgokat. Most nem csak arra gondolok, hogy milyen szabálytalanságok fordulnak elő, hanem arra is, hogy pl. nyitott szemmel járva vegyük észre a megrongált jelzőtáblákat, beszakadt víznyelő rácsokat, frissen festett falfirkákat stb…
Amikor járjuk az utcát, lépten nyomon látunk ilyen dolgokat, amelyeket a továbbiakban is regisztrálunk és a megfelelő helyre eljuttatunk. Ez is segítség a városnak abból a szempontból, hogy ezeket időben tudják javítani.                   ( a fotók illusztrációk)


 

 

Cziczer Katalin
/2010.03.23./
 

Kolozsvár régen és ma

 

        
        

Kolozsvár régen és ma címmel ismeretterjesztő kiállítás nyílt A Művelődés Háza és Könyvtárában. Ezen a tárlaton a látogatók Kolozsvárt ismerhették meg, mégpedig az 1859-ben és a 2002-ben készült képek alapján. Hajdú Imre tanácsnok a kolozsvári képkiállításról szólt és kifejezte reményét, hogy további kapcsolatok alakulnak majd ki erdélyi városok és Sárospatak között…
 
 


Hajdu Imre

 

Ez a kiállítás akkora öröksége a kolozsváriaknak, amire ők méltán lehetnek büszkék, és láthatóan nagyon is vigyáznak rá. Ez az óvó szeretet, amivel ők körül veszik ezeket a képeket, természetesen arra is sarkallja őket, hogy megmutassák másoknak is. Javaslom minden patakinak, hogy nézze meg, mert rendkívül tanulságosak a képek.

A kiállítás egy nagyon izgalmas időutazást is rejt magában, nagyon örülök, hogy Sárospatak ennek helyt adott és bízom abban, hogy ennek kapcsán elindulhat az Erdélyi városok és Sárospatak között egy olyan kapcsolat ami akár egymás történelmének a megismertetését hozhatja magával, de akár élő civil szervezetek közötti kapcsolatokat is jelenthet.

A kiállítás különlegessége, hogy Sárospatak után Budapesten és az ország néhány nagyvárosában látható majd.


 

 

További fotók

Törő Gábor

/2010.03.23./
 

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület egyik bástyája lett Sárospatak

 

        
     

A Művelődés Háza és Könyvtára az elmúlt esztendőben fűzte szorosabbra a kapcsolatait az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesülettel. Ennek egyik állomása volt, hogy a tavalyi évben az EMKE tagok közül már tízen részt vettek itt egy sárospataki, illetve megyei hétvégén. A közös elképzeléseink és szakmai programjaink, pedig egyre inkább azt mutatták, hogy érdemes ezt a kapcsolatot még hatékonyabbá tenni – nyilatkozta Csatlósné Komáromi Katalin igazgatónő…
 
 


Csatlósné Komáromi Katalin

Dr. Szurmainé Silkó Mária

Borbáth Erika

Dr. Hörcsik Richárd

Dáné Tibor Kálmán

 

Ennek jegyében született meg ez a rendezvény, amelyre az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület magyar házainak képviseletében 30 vendég érkezett. Ők Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Kalotaszeg vidékén, Nagyszebenben és még számos kisebb településen végzik a mindennapi munkájukat régóta, amelyet mindenki a maga módján be is mutatott a nap folyamán.

A délelőtti szakmai tanácskozáson részt vettek a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei intézmények képviselői is, Ózd, Kazincbarcika, Sajószentpéter, Hidasnémeti, Bőcs, Miskolc és itt voltak a munkánkat országos szinten irányító szervezetek is, így az Oktatási és Kulturális Minisztérium képviseletében Dr. Szurmainé Silkó Mária a közművelődési főosztály vezetője, illetve Borbáth Erika, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus főigazgatója.
Minden olyan információ, ami a délelőtt folyamán elhangzott, egy irányba mutat, mégpedig abba az irányba, ahogy a határon túli együttműködés a kultúra területén az egyik leghatékonyabb és leginkább kézzelfogható.

A délelőtt folyamán egy olyan tábla avatására is sor került, ami hivatalosan is jelzi, hogy A Sárospataki Művelődés Háza és Könyvtára ez Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület észak-magyarországi képviseletévé vált. Ez egy nagyon kitüntetett cím az intézmény számára és természetesen ezt nem egyedüli munkával értük el. Ebben élen járt a Sárospataki Népfőiskolai Egyesület is, és név szerint Bordás István is, aki már az 1990-es évek elejétől építette ezt a kapcsolatot, illetve valamennyi népművelő kolléga, aki ebben a munkában részt vett. A mi intézményünk lesz az, aki az elkövetkező időkben akár az Észak-Magyarországi régió házai felé, akár pedig a Felvidék felé az effajta kapcsolatokat és együttműködéseket koordinálja.

A táblaavató mellett még két kísérőprogram is volt a délelőtt folyamán, az egyik a Kalotaszeg tárgyi emlékeit bemutató nagyon látványos és úgy gondolom sok mindent eláruló kiállítási anyag, ami az intézmény földszintjén található, illetve a Kolozsvár barokk emlékeit felvonultató fotókiállítás.

A napnak a délutáni, vagy estébe hajló programja elsősorban a sárospataki nagyközönség számára szólt, ugyanis Kolozsvár régen és ma címmel egy fotókiállítás megnyitójára került sor, amelynek különlegessége, hogy a városnak ugyanazon helyszíneit az 1800-as, majd a 2000-es években fotózva mutatja be a közönségnek.

Ezt követően a Közművelődési Egyesület elnöke egy átfogó képet adott a jelenlévőknek arról, hogy ma hogyan is működik az oktatás és a kulturális élet az egyesület által összefogott területeken. Azt hiszem, hogy mindenki talált beszélgetőpartnert az este folyamán, amit direkt egy pohár bor mellett eltölthető baráti beszélgetésként hirdettünk meg, hiszen Sárospataknak oktatási és egyházi vonalon, kulturális területen számos Erdélyi kapcsolata van, és az erdélyi vendégek közül is nagyon sokan érkeztek hasonló indíttatásból.
Remélem, hogy ez a nap is egy folyamatnak az eleje és ebből nem csak Művelődés Háza és Könyvtára, hanem Patak egésze is építkezhet majd a jövőben.

Úgy gondolom, hogy a kultúráról nincs olyan időszak, amikor nem csak pozitívan lehet nyilatkozni. Hiszen a legnehezebb időszakban is a kultúra volt a kapocs és az, az átmentő közeg, ami segített nem csak a magánembereknek, hanem nyilván közösségeknek is – osztotta meg velünk gondolatait Dr. Szurmainé Silkó Mária, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közművelődési Főosztályának a vezetője.

Azt, hogy itt Sárospatakon vagyunk A Művelődés Háza és Könyvtárában, én sok szempontból üdvözlöm és örülök neki, hiszen ez az intézmény az, aki tulajdonképpen már a kilencvenes évektől kezdve - amikor még messze nem volt Európai Uniós közösség - már ápolta az erdélyi kapcsolatokat.
Tulajdonképpen már a kilencvenes évekre visszavezethető az erdélyiekkel, pontosabban az erdélyi népfőiskolákkal való kapcsolódás és tulajdonképpen a különböző támogatások és segítségek voltak azok, amelyek rásegítették arra az intézetet és nyilván az erdélyi kapcsolódásokat is, hogy ma már ott tartunk, hogy egy nagyon élő kapcsolat alakulhatott ki a két terület között.

Nem csak a személyek és az intézmények között jó ez a kapcsolat, hanem tulajdonképpen, ha országos mintaként lehetne kiemelni, akkor azt gondolom, hogy példaértékű ez a dolog. Pontosan erre lenne a mindennapokban szükség, hogy ne csak beszéljünk arról, hogy együttműködünk, hogy hogyan kell együtt pályáznunk, együtt gondolkodnunk, abban, hogy a Kárpát-medencei kultúra valóban egy egységes tér.

Dáné Tibor Kálmán, az EMKE elnökétől sokat megtudhattunk az Egyesület történetéről és céljairól…
Az EMKE romániai és magyar viszonylatban az úgynevezett történelmi egyesületek sorába tartozik. Ami érdekes, hogy ezek a történelmi egyesületek igaz, hogy a XIX. század második felében alakultak Erdélyben, de olyan kulturális erővonalak mentén jöttek létre akkor, amelyek a kommunista rendszerben is valahol a mélyben éltek. Például az EMKE Sarok, vagy az EMKE Ház megmaradtak az emberek tudatában, de nyilván ezek az egyesületek nem működtek abban a rendszerben – viszont 1990 után újra tudtuk éleszteni és úgy tűnik, hogy ezek az egyesületek megint megtalálták a helyüket a hazai, magyar művelődési életben.
Lényegében az EMKE feladata az Erdélyi Magyar közművelődési életnek a mozgatása, segítése és ezért kifejezetten a szórványterületekre koncentrálunk.
 


 

 

További fotók                További fotók>>>

Kistóth Karolina

/2010.03.23./
 

   Ismét sok az avartűz!

 

        
   

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága működési területén 2010 március 15-től március 21-ig történt eseményekkel kapcsolatban tájékoztatom a lakosságot - nyilatkozta Juhász Péter tűzoltó őrnagy, mb. városi tűzoltóparancsnok...
 
 


Juhász Péter

 

Az említett időszakban 1 lakóháztüzünk volt, ahol a lakóház villanyóraládája, valamint a benne lévő mérőműszerek égtek. Egy esetben a lakóház melléképületében tárolt méhkaptár égett.
Az említett időszakban 12 szárazfű tűz volt. Az egyik tűzesetnél a tűz következtében egy elhagyatott telken lévő gázcsonk begyulladt, ami nehezítette az oltást.
Egy vízeltávolításunk
volt, ahol a lakóház pincéjéből, a felgyülemlett talajvizet távolítottuk el.

Felhívás:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága - működési területén - az elmúlt évben 177 alkalommal oltott el avar- és szárazfű tüzeket, melyek veszélyeztették az erdő-területeket. Tizennyolc esetben égett erdő, illetve erdősülés és 38 esetben egyéb fás terület.
Az erdőtüzek megelőzése érdekében és a tűzkárok csökkentésére az alábbi előírások megtartása szükséges:

1. A helyi lakosok figyelmét fel kell hívni arra, hogy a tűzgyújtási tilalom elrendelése után az erdő szélétől 200 méteren belül tüzet gyújtani, gazt égetni tilos.
2. Szabadban tüzet felügyelet nélkül hagyni nem szabad, ha a szél feltámad azt azonnal el kell oltani.
3. Az a személy, aki az erdő- vagy avartüzet észleli, köteles a tűzoltóságot értesíteni (a 105-ös segélykérőszámon, vagy mobil telefonról a 06-47-523-140-es telefonszámon).
4. Az állampolgárok a tűzoltás vezetőjének felhívására kötelesek a tűz oltásában személyes részvételükkel közreműködni, amennyiben ezt nem teszik tűzvédelmi szabálysértés kiszabásával sújthatók, vagy a hivatásos önkormányzati tűzoltóság helyszíni bírságot szabhat ki.
5. Biztosítani kell a községekben lévő segélykérő telefonok állandó üzemképességét.
6. Felkérem az önkormányzatok polgármestereit, szervezzék meg a lakosság és az önkéntes tűzoltók riaszthatóságát egy esetlegesen bekövetkezett tűz esetén.
7. Az erdőtűz elleni védelmével kapcsolatos feltételek megteremtéséről az erdőgazdálkodó köteles gondoskodni.
8. Az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008.(VIII.1.) ÖM rendelet előírtakat be kell tartani, többek között az erdővel érintkező vagy azon áthaladó vasút és közút kezelője az erdő felőli oldalon köteles 2 méter széles védősávot kialakítani. A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól, cserjéktől, fáktól tisztán kell tartani.
9. Az erdőgazdálkodó köteles az erdőbe vezető utak, ösvények, nyiladékok bejáratánál, az autóspihenőknél, valamint a tűzrakó helyeken – jól látható módon – az erdőben történő tűzrakásra, a nyílt láng használatára, a dohányzás szabályaira és a tűzjelzés módjára vonatkozó figyelmeztető, tájékoztató táblákat elhelyezni.


 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága
/2010.03.22./
 

    Kezdődnek a vízvezeték és útfelújítások

 

        
   

Nem csak az útjaink vannak rendkívül rossz állapotban, hanem az utak alatt húzódó ivóvíz és szennyvízvezetékek is, márpedig az utak felújításához csak úgy lenne érdemes hozzákezdenünk, ha előtte az alatta lévő ivóvíz és szennyvízvezeték cseréjét elvégezzük, hiszen ha egy vízvezetékek pontosan az út felújítása után megy tönkre, akkor az egész útfelújítás kárba vész – nyilatkozta Aros János alpolgármester…
 
 


Aros János

 

Tehát egy ilyen előkészítő munkára kerül sor a héten kezdődően a Görbe utca esetében, amelyre közel 20 millió Ft-ot nyert az önkormányzat a vízvezeték felújítására. Bízunk benne, hogy lesz még olyan pályázat, aminek köszönhetően a következő évben, az ivóvízhálózat felújítása utána a Görbe utca teljes hosszát föl tudjuk újítani.
A napokban tájékoztatni fogjuk az ott lakókat, hiszen egyirányú utcáról van szó, a Görbe út, a Fazekas sor és a Kolozsvári út vonatkozásában. Tehát itt rövid ideig majd komoly forgalomváltozásra, korlátozásra lehet számítani. Ehhez kérem az ott lakók megértését.

Kértem a kivitelezőt, aki a közbeszerzési eljárást elnyerte - és szerencsére sárospataki vállalkozó - hogy a lehető legkisebb fennakadással próbáljuk megoldani ezt az ivóvízvezeték cserét. Utána sem lesz nyugta viszont az itt lakóknak, hiszen nem sokára kezdődik majd a Kolozsvári utcán az útfelújítás, amelyet még akkor ígért meg az előző városvezetés, amikor a gát kiépítésre került a teljes Fazekas sor mellett, a Bodrog jobb partján. Ez akkor jelentős segítség volt az ott lakóknak, mert már nem kell évente kétszer elköltözniük az árvíz miatt.

Viszont a Kolozsvári út akkor oly mértékben károsodott, hogy azt már elkerülhetetlen felújítani. Itt az útburkolat cseréjére kerül sor. Természetesen, ha közben bármi olyan rendellenességet tapasztalunk, amit nekünk javítani kell, akkor ezt az összeget növelni fogjuk, egyébként egy 2 milliós összeg, amit pályázaton nyertünk el. Bízom benne, hogy a nyári szezon kezdetére, a Görbe utcai ivóvíz vezeték és a Kolozsvári utca felújítása az ott lakók jobb közérzetét fogja biztosítani.

Szintén pályázaton nyertünk még a Kopácsi utca útburkolat felújítására egy 6 millió Ft-os összeget. Itt is heteken belül lehet várni a felújítás kezdetét, valamint a jövő héten átadjuk a munkaterületet a Dobó utcai járda felújítására vonatkozóan, hiszen mint azt már egy korábbi képviselőtársam nagyon sokszor említette, tulajdonképpen a Dobó úton hiába van járda, az használhatatlan - aki arra jár, ezt tanúsítani tudja. Egészen a Végardói útig sétáló utca van, hiszen az utcán sétálnak az emberek, mivel járdák használhatatlanok - majd később a Borsi útig már nincsenek. Most, első szakaszban a Dobó utcai járdának a felbontása, újra lerakása, tehát felújítása fog elkezdődni.


 

 

Cziczer Katalin
/2010.03.22./
 

    A pataki fazekasság

 

        
   

 


Kovácsné Géczi Julianna

 

A Művelődés Háza és Könyvtára falain belül minden hónapban rendszeresen megjelenik a „Kézközt a múlt jövője” sorozat. Ez a program 600 ezer forintos pályázatból fut, és a cél hogy a régi mesterségek a fiatalok látókörébe bekerüljenek. A legutóbbi alkalommal a pataki fazekas mesterség került bemutatásra - számolt be Kovácsné Géczi Julianna...

Szkircsák Bertalanné, haláláig folytatta az évszázados hagyományt. Életművét környezete is elismerte. Gyermekei közül Ferenc, Endre és Ilona élesztették újra az évtizedekig tetszhalott agyagművességet. Közülük Ilonka néni máig munkálkodik tanítványain keresztül. A bemutató kézműves foglalkozásra tanítványai Gécziné Bankus Zsuzsanna, Kovács Gábor és Jakab Gábor fazekasmesterek, közreműködésével kerül sor, a filmvetítést követően.

Szebényi Lúcia népdalénekes bodrogközi népdalcsokrot ad elő a program keretén belül. A rendezvény-sorozatot támogatja az: OKM
 


 

 

További fotók

Törő Gábor

/2010.03.22./
 

    Filmpremier volt Sárospatakon

 

        
   

 


feLugossy László

 

Március 18-án országos premier keretében indult a sárospataki Moziban Hajdú Szabolcs Bibliotheque Pascal című filmje. Az alkotás a 41. Magyar Filmszemlén elnyerte a fődíjat, az Arany Orsót, a külföldi kritikusok Gene Moskowitz-díját, az Országos Diákzsűri Zöld Holló-díját, valamint a film operatőre, Nagy András kapta az operatőri díjat – kaptuk a tudósítást Sajószegi Gábortól…

A film után feLugossy László képzőművésszel, a szemle játékfilmes zsűrijének tagjával beszélgettünk a filmről és a szemle tapasztalatairól.


 

 

További fotók

Kistóth Karolina

/2010.03.22./
 

    Kreatív Varázssziget

 

        
   

A Művelődés Háza és Könyvtárában március 11-én tavaszi lakásdíszeket készítettek a Kreatív Varázsszigeten résztvevő anyukák, nagymamák és gyermekek. Lakásunkban akkor érezzük jól magunkat, ha személyes tárgyak vesznek körbe minket , melyek meghitté, hangulatossá, kényelmessé varázsolják az életteret a kellemes szabadidő eltöltéséhez – számolt be Krenyítzkíné Sárosi Krisztina
 
 


Krenyítzkíné Sárosi Krisztina

 

Ahogy otthonunk berendezése is életszakaszonként igényli a változtatást, a megújulást úgy annak díszítése sem lehet állandó. Nem attól lesz egy lakás otthonos, ha a bútorzatot időről időre lecseréljük, hanem attól, amit magunkból adunk hozzá. A különböző évszakokban használt lakásdíszek, ünnepekre készített dekorációk, abroszok egy időre megváltoztatják a megszokott környezetet.
Ilyenkor tavasszal éledezik a természet, megjelennek a kora tavaszi növények, melyekkel igazán üdévé, illatossá varázsolhatjuk a lakásunkat. Saját készítésű díszekkel, és sok-sok színes illatos virággal vidám tavaszi hangulatot varázsolhatunk otthonunkba. A foglalkozáson otthonunk díszítésére készítettünk ajtókopogtatókat, ablakdíszeket, és gyermekszobába való mobilokat. A kézműves délutánra sokan ellátogattak hozzánk. Ez mutatja a rendezvény sikerét, de mellette azt is, hogy már mindenki nagyon várja a tavaszt.

Könyvajánló:
Tavaszváró kreatív ötlettár
Koers Marget : Barkácsoljunk egész évben!
Blücher Laura: Húsvéti díszek és ajándékok
Walz,Inge: Szélharangok
Gall, Christine: Tarkabarka húsvéti díszek
Michalski, Frauke: Húsvéti figurák, díszek
Taubner, Armin: Játssz a széllel!


 

 

További fotók

Cziczer Katalin

/2010.03.22./
 

    „TÜZES HÍREK”

 

        
   

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága illetékességi területén a 2010. február 21. és 2010. március 20. közötti időszakban 23 tűzeset, 16 műszaki mentés történ és 1 esetben kaptunk téves jelzést – nyilatkozta Barna Norbert tűzoltó főhadnagy…
 
 


Barna Norbert

 

A műszaki mentések során 2 esetben közúti balesethez vonultak tűzoltóink, 11 alkalommal a hirtelen megolvadt hó miatt jelentkező áradások okozta víz mederbe való visszaemeléséhez, illetve lakóházak pincéjében felgyülemlett víz eltávolításához vonultak tűzoltóink, 1-1 esetben pedig lakóházba való behatoláshoz, tetőn lévő emberek lementéséhez, valamint eltűnt személy kereséséhez riasztották tűzoltóinkat.

- 2010. március 5-én az esti órákban a rendőrség kérésére tűzoltóink Sátoraljaújhelyen egy lakóház tetőszerkezetéről mentettek le 2 személyt, akiket a rendőrség embereinek átadtak.
- 2010. március 7-én a délutáni órákban szintén a rendőrség kérésére tűzoltóink Sátoraljaújhelyen egy lakóházba hatoltak be kéziszerszámok segítségével. A házban egy idős férfi holttestét találták. A helyszínt a Rendőrségnek átadták.

A tűzesetek közül 2 esetben lakóházban keletkezett tűz, 2 alkalommal villanyóra szekrény és vezetékei égtek, 2 esetben kéménytűzhöz vonultak tűzoltóink és 1-1 esetben húsfüstölő és melléképület gyulladt ki. A februári és márciusi időszakban megnőtt az erdő- és vegetáció tüzek száma, emiatt a fenti időszakban 15-szer riasztották egységeinket.

- 2010. március 9-én a hajnali órákban Pálházán égett egy 5x12 méteres alapterületű lakóház tetőszerkezete, valamint a hozzá tartozó konyha és kamra helyiségek. A tűz következtében 2 db 11,5 kg-os pébé gázpalack felrobbant. Kiérkező egységeink a tüzet 4 db „D” sugárral és kéziszerszámokkal eloltották. A tűz következtében szerencsére személyi sérülés nem történt. Az anyagi kár jelentős.

Elismerés:
Március 10-én Encsen a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tűzoltószövetség elnöke Kovács Sándor tűzoltó alezredes a Sajtó Napja alkalmából kitüntetést adományozott Cziczer Katalinnak a Sárospatak Honlap szerkesztőjének kiemelkedő munkájáért, aki 2009. évben a legkorrektebb, leghűebb tájékoztatást adta a tűzoltóság, a polgárvédelem a katasztrófavédelem munkájáról. Ugyanezen alkalomból a Zemplén Televízió igazgatója, Hörcsig Márton úr is megkapta a kitüntetést, a Zemplén Televízió által végzett hiteles és korrekt tájékoztatásért.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága valamennyi alkalmazottja nevében ezúton szeretnénk megköszönni nekik és munkatársaiknak áldozatos munkájukat, melyet a tűzoltóság propaganda munkája során végeznek.
Elismerésükhöz szívből gratulálunk!


Tűz esetén hívják a 105-ös segélykérő számunkat, és ne feledjék „ÖNÖKÉRT HA KELL, TŰZBE MEGYÜNK!” Tájékoztatjuk Önöket, hogy a mobil telefonkészülékről indított 105-ös segélykérő hívás Miskolcra, a miskolci Hivatásos Tűzoltóság ügyeletére fut be. A tűzoltóság mobil telefonkészülékről a 06-47-523-140-es számon közvetlenül elérhető.


 

 

Barna Norbert tűzoltó főhadnagy és Tóth János tűzoltó hadnagy
/2010.03.22./
 

    Az operett felnőtteknek szóló mese - Oszvald Marika Sárospatakon

 

        
   

Az operettet nagyon szereti a közönség, vágynak is rá, utána mindig föltöltődve mennek haza és nekem nagyon-nagyon nagy boldogság látni azt, hogy örömet tudtunk szerezni – mondta Oszvald Marika színésznő, operett énekes látva a lelkes sárospataki közönséget…
 
 


Oszvald Marika

 


Szabó Árpád

 

Az operett nálunk családi hagyomány, édesapám Oszvald Gyula, édesanyám Halasi Marika ugyanezt a műfajt csinálták, sőt még operát is énekeltek.  Gyermekkoromtól fogva ebben a világban nőttem fel és valószínűleg fogékony voltam erre a dologra, aztán itt is maradtam ezen a pályán.

Tulajdonképpen az operett egy varázslat, egy „felnőtteknek szóló mese” szoktuk mondani közhelyszerűen. Hiszen azokat az érzelmeket mutatja meg és azokat a lehetséges dolgokat, amelyek elérhetőek az életben, csak tudomásul kell venni az embernek, hogy nem csupán a sár, a pocsolya, a szenvedések és a szörnyűségek vannak a világban. Persze az is van, de ez az élet másik oldala, az operett, egy picit idealizálja az életet, megmutatja, hogy milyen lehetne, és amikor ezt magába szívja a közönség az operetten keresztül, akkor ez olyan érzéseket vált ki benne, mint amikor a gyermeknek elmondanak egy mesét. A gyermek ettől egy varázslatban érzi magát, azt érzi, hogy „elérhetem a boldogságot, elérhetem a szerencsét”- és így van ezzel a felnőtt is. Ezt tudja adni az operett - szerintem.
Ez a műfaj engem is napról-napra feltölt, rám is ilyen hatással van, mert tulajdonképpen én is az operettnek egy közönségrétege vagyok, csak amikor csinálom, akkor át is tudom adni.

Már több százszor voltam színpadon és a gálát is már jó néhány százszor konferáltam föl mégis úgy izgulok ma, mint annak idején először. Ez azért van, mert én Sárospatakon születtem. Az almamáterem is itt van, a mai Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában jártam valamikor én is, és ide visszatérni nekem különleges élményt jelent. Itt lesz a rokonságom nagy része, ezért is izgulok - mondta Szabó Árpád, a Pesti Magyar Operett Színpad igazgatója

A bodrogközi Tiszacsermely községben éltem gyerekkoromat, ami nagyon boldog gyermekkor volt, aztán 14 évesen kerültem Patakra a kollégiumba, majd az élet tovább repített előbb Nyíregyházára, a főiskolára, majd Budapestre és akkor ebbe a bolond színházi világba kerültem 11 évvel ezelőtt - de nem bántam meg.

Hogy mit adott nekem Patak? Már jó régen leírták, hogy Patakon még a falak is nevelnek, ha az iskoláról beszélünk. Történelem szakon végeztem,  szoktam mondani, hogy Zemplénben, de különösen Sárospatakon a levegőben van a történelem, tehát a mai napig nagyon erős történelmi hagyománya van a régiónak és ezen belül Sárospataknak.
Amikor tehetem, ellátogatok a várba is, ellátogatok az Iskolakertbe és az egykori kollégiumhoz az emlékek miatt és a gimnázium udvarába. Van néhány régi cimbora is itthon, ezért ha haza jövök, akkor leülünk egy kávé mellé és elbeszélgetünk.
Én azt gondolom, hogy nagyon meghatározó a gyermekkor és a középiskola is. Hogy rendes ember nem lettem azt szerencsére nem mondhatom és ez nyilván Édesanyámnak nagyban köszönhető, de ebben szerintem Sárospatak is nagy szerepet játszott, mint ahogy abban is, hogy kultúrával foglalkozom.

A Pesti Magyar Operett Színpad 2001-ben alakult és akkoriban négy fővel -négy énekessel- indult el. Kisebb operett műsorokkal jártuk be az egész országot. Rá pár évre nagyszabású operett gálákra adtuk a fejünket, ami azt jelenti, hogy kétórás, egész estés operett gálákat, operett show-kat adtunk a kedves nézőknek. Ennek a gálának több városban már hagyománya is van és nem titkolt szándékunk az, hogy Sárospatak is ilyen város legyen.

A mai műsor összeállítása az úgy néz ki, hogy az első felvonásban kis operetteket, örökzöldeket hallhat tőlünk a kedves néző, a második felvonásban jönnek a nagy operettek, a veretes nagy művek. Elsősorban Kálmán Imre és Lehár Ferenc munkásságából válogattunk főleg az első gálánkra –mivel több nagy gálánk is van - de az elsőben, tényleg a legismertebb operettek csendülnek föl. Nyilvánvalóan egy ilyen gálából nem hiányozhatnak a Csárdáskirálynő nagybecsű dalai, de lesz Marica grófnő is, Mágnás Miska, de sorolhatnám tovább még hosszasan, hiszen több mint harminc dal került ebbe a műsorba. Esténket az operett nagyasszonya Oszvald Marika koronázza majd meg, akinek mindkét felvonásban önálló blokkja lesz.


 

 

További fotók

Kistóth Karolina

/2010.03.22./
 

   Két játszótér felújítására nyert támogatást az Önkormányzat

 

        
   

Régi hiányossága Sárospataknak, hogy azok a játszóterek, amelyek a városban találhatóak, nem felelnek meg az EU-s szabványnak. Éppen ezért döntött úgy a képviselőtestület több mint egy évvel ezelőtt, hogy megpróbálja azokat a pályázati lehetőségeket kihasználni, amelyek lehetőséget biztosítanak a játszóterek felújítására, esetleg új játszóterek létrehozására – kezdte tájékoztatóját Aros János alpolgármester…
 
 


Aros János

 

A játszóteres pályázaton csak azokra a játszóterekre tudunk pályázni, amelyek játszótérként vannak nyilvánítva, de sajnálatos módon mindössze 2 db játszótér volt Sárospatakon játszótérként nyilvánítva, az egyik az Újtelepen, a másik pedig Kispatakon található. Az utóbbin a felújítási munkát már tavaly elkezdtük, amikor a városunkban tartózkodó építész fiatalok segítségével már egy új elemet elkészítettünk.
Az összes többi játszótér nincs ebben a státuszban, tehát előbb nekünk kell majd kezdeményezni a játszótérré nyilvánítást, és ha lesz pályázat, akkor így játszótérként tudunk részt venni ezeken a pályázatokon.

Ez a két, általunk beadott pályázat nyert, összesen 12 millió Ft-ot tudunk a két játszótér felújítására fordítani. Az első körben a közbeszerzési eljárás eredménytelen volt, tehát még egyszer ki kell írni a közbeszerzést. A második körben kiválasztásra került a nyertes kivitelező, akivel a kapcsolatot felvettük, a szerződést megkötöttük és a jövő héten, ha az idő engedi, akkor elkezdjük a tényleges kivitelezési munkákat. Tehát két játszótérről van szó, kispatakiak és az újtelepiek örülhetnek egyelőre.
 


 

 
Ezzel párhuzamosan egy másik ilyen hiányosságunkat is pótolni fogjuk. Nevezetesen a fürdő felső bejáratánál, mindenki emlékszik rá, hogy volt néhány fából készített játékelem, de ez a fa csak néhány évet bírt ki, baleset- és életveszélyesség miatt ezeket a játékelemeket le kellett szerelni és el kellett szállítani. Most lehetőségünk lesz arra, hogy ígéretüket betartva erre az idegenforgalmi szezonra visszakerüljenek a már felújított játékelemek. Nem kell nagy játszótérre gondolni, de egy kis pihenési lehetőséget biztosít majd az ide látogató turistáknak és első sorban a fürdő környékén lakó kisgyermekes szülőknek, akiknek eddig nem volt lehetőségük játszótérre vinni gyermekeiket, mert a belvárosi játszóterek messze vannak, ott a környéken pedig nem volt más ilyen lehetőség.

Szintén ezzel párhuzamosan a női KIWANIS Klub kérésére egy új játékelemmel fog bővülni a belvárosban, a Hild téren található fa játszótér. Ez egy régi KIWANIS klubtagnak a kérése, aki időközben sajnálatos módon meghalt, így az elképzelést a jelenlegi KIWANIS Klub vezetése vette szárnyai alá. Itt a Kommunális Szervezet segítségével az őáltaluk biztosított pénzforrás fedezetével fogjuk ezt az új játékelemet - egy kisvonatot – beállítani a játszótérre.

Természetesen nagyon sok hiányossága van még e tekintetben is a városnak, úgyhogy minden pályázati lehetőséget megpróbálunk arra kihasználni, hogy a lakótelepi játszótér és a város más területén található játszóterek is ezt követően olyan állapotba kerülhessenek, hogy a szülők élvezettel, bátran tudják odavinni a kicsiket.

Ezek a felújítások tehát legkésőbb május elejére, az idegenforgalmi szezon kezdetére elkészülnek, ill. arra az időszakra, amikor már az időjárás is alkalmas lesz arra, hogy a gyerekeket ki lehessen vinni játszótérre. Bízom benne, hogy a felújítás után meg tudjuk majd óvni a játszótereket közösen az ott lakókkal, a polgárőrséggel és a pataki lakosokkal, hiszen ismeretes, hogy sajnálatos módon vandalizmussal is találkozhatunk Sárospatakon.

Cziczer Katalin
/2010.03.21./
 

    Folyamatos az ellenőrzés

 

        
   

A 2009. évben kidolgozott „Közbiztonsági Háló” program a visszajelzések alapján javította a megyénkben élő lakosság biztonságérzetét. Társadalmi elvárás, hogy a közterületeken több és látható rendőr teljesítsen szolgálatot, a jogsértőkkel szembeni fellépés legyen határozott és következetes, továbbá biztosított legyen a bűncselekmények elkövetésének jellemző időszakaiban a szükséges reagáló erő - nyilatkozta dr.Téglás István rendőr alezredes, a Sárospataki Rendőrkapitányság vezetője...
 
 


dr.Téglás István

 

A „Közbiztonság Háló” programban részt vesz a Sárospataki Rendőrkapitányság is. Az ellenőrzések kiterjednek a Sárospataki Rendőrkapitányság teljes illetékességi területére, így biztosítva látható rendőri jelenlétet mindenhol.

Március 13 és 18 között eltelt időben a „Közbiztonsági Háló” programban 60 személy igazoltatására került sor, 3 esetben helyszíni bírság kiszabására került sor, 32 esetben szabálysértési feljelentéssel zárult az intézkedés.

A tavalyihoz hasonló az idei program célkitűzése, hogy a Rendőrség a társadalom által megfogalmazott növekvő elvárásokhoz igazodva biztosítsa a folyamatos közterületi jelenlétet, az állampolgári bejelentésekre történő gyors és hatékony reagálással, a jogsértések gyors felderítésével és a közösségi rendfenntartás eszközeivel javítsa a közbiztonságot, a lakosság biztonságérzetét.


 

 

Cziczer Katalin
/2010.03.21./
 

    Székesfehérvár és a Mezőföld bemutatkozásával zárult a Magyar Tájak sorozat

 

        
   

 


Darmos István

 

A Március 18-án A Művelődés Háza és Könyvtára pódiumtermében a Magyar Tájak pódiumsorozatban Székesfehérvárt, és a Mezőföldet mutatták be a meghívott előadók, Majoros Andor és Göbölös Gábor. A rendezvényről Darmos István küldött tudósítást…

Majoros Andor kisfilmbejátszásokkal és fotókkal színesített előadásában a királyi város történelmi múltját, és építészeti emlékeit mutatta be, s szólt Székesfehérvár jelenlegi kulturális életéről is, majd történelmi táncok bemutatásával tették még gazdagabbá a bemutatást.

Göbölös Gábor a Mezőföld növény és állatvilágáról, néprajzi értékeiről, római kori emlékeiről és kastélyairól tartott kivetített képes beszámolót, s mezőföldi eszközös táncokkal, és csárdással adtak ízelítőt a terület gazdag tánckultúrájából. Az előadás végén az érdeklődők megkóstolhatták a bakonyi betyárlevest.

Ez a rendezvény zárta a 2009-2010-es évad magyar tájakat bemutató pódiumsorozatát.


 

 

További fotók >>>

Törő Gábor

/2010.03.21./
 

 Összeült az Esélyegyenlőségi Fórum

 

        
   

Március 16-án a Polgármesteri Hivatal Díszermében egy tanácskozást fotóztunk, melyen jelen voltak az oktatási intézmények vezetői, a Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai, a Cigány Kisebbség képviselői, az aljegyző, Dr.Hörcsik Richárd polgármester -aki elnökölt - valamint Donkó József, aki beszámolót küldött az eseményről…
 
 


Donkó József

 

Sárospatak Város Önkormányzata jogszabályi kötelezettségének eleget téve, 2008-ban elkészítette és elfogadta a Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Tervet. 2009-ben felülvizsgálatra és módosításra, aktualizálásra került. Most 2010-ben pedig folytatva a megkezdett munkát, megalakult a szintén település szintű Közoktatási Esélyegyenlőségi Fórum.
A hátrányos helyzetű (HH) és halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek, tanulók közoktatásban való részvételével, segítésével foglalkozik a fórum. Céljai között szerepel, hogy meggátolja a közoktatási intézmények közötti szegregálódást, illetve segítse azt a munkát, hogy az intézmények arányosan vállaljanak ezen a területen feladatot.

Az Esélyegyenlőségi Fórum mellett – amelynek jogszabályi felhatalmazás alapján a polgármester az elnöke, tagjai pedig intézményvezetők és a hivatal illetékes munkatársai – két munkacsoport működik. Az Integrációs és a Pedagógiai Munkacsoport. Tagjai azok a szakemberek, akik mindennapi munkájuk során találkoznak az érintettekkel.

A munkát két héten belül már csoportokban folytatják, amelyek negyedévente adnak beszámolót a fórumnak. Az Esélyegyenlőségi Fórum évente egy alkalommal ülésezik, illetve ad beszámolót az eltelt időszakban elvégzett feladatokról.


 

 

További fotók>>>

Kistóth Karolina

/2010.03.21./
 

   Városi és kistérségi együttműködés

 

        
   

 


Sajószegi Gábor

 

A Művelődés Háza és Könyvtára minden tevékenységi körét felhasználva folyamatosan azon dolgozik, hogy a város kistérségébe tartozó települések lakói számára minél több téren biztosítson lehetőséget a „kultúra-fogyasztásra” és lehetőség szerint igyekezzen arra igényt kialakítani. Sajószegi Gábor népművelő ezúttal A Moziba invitálta meg a kistérség tanulóit

Ez a törekvés intézményünk tevékenységének egyik mozgatója az alapítás óta. Legújabb ilyen irányú „akciónkra” március 11-én, A Moziban került sor. A sárospataki kistérség területéről, Vámosújfaluról és Hercegkútról több mint 150 alsó és felső tagozatos gyermeket látott vendégül a sárospataki mozi.
A fiatalok egy vetítéssel egybekötött, rendhagyó technika óra keretében ismerkedhettek meg a mozi, a mozizás történetével, működésével. A cél az volt, hogy kedvezményes lehetőséget kínáljunk a gyermekek számára, hiszen a kistérségből sokan, nagyon ritkán jutnak el filmszínházba.
A másik nem titkolt cél az akcióval a sárospataki Mozi és - mint közösségi, szabadidős tevékenység – a mozizás népszerűsítése volt. A program Bosch Ágnes kistérségi közművelődési referens is közreműködött.


 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.03.21./
 

    Könyvbemutató a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumában

 

        
   

A Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma és a Bodrogközi Művelődési Egyesület 2010. március 6-án, szombaton délután a Múzsák Templomába könyvbemutatóra invitálta az érdeklődőket. Két Királyhelmecen, illetve egy Gödöllőn-Sárospatakon kiadott könyvet ajánlottak szerzői/szerkesztői az elsősorban sárospataki, másodsorban szélesebb nagyközönségnek…
 
 


Dr.Tamás Edit

 


Dr.Hörcsik Richárd

 


Dr.Tuba Zoltán

 

A „Lengyel menekültek 1939-1945” című tanulmánykötet a 2009 decemberében Királyhelmecen rendezett lengyel-szlovák-magyar tudományos konferencia előadásait gyűjtötte csokorba. A „Lorántffy Zsuzsanna Polgári Társulás” kiadásában megjelent kötet 12 tanulmányt tartalmaz magyarul, egyet szlovákul. Tamás Edit a kötet bemutatásakor felvázolta az 1939-et megelőző történelmi környezetet, a lengyel menekültek magyarországi befogadásának körülményeit, a lengyel katonák második világháborús frontokon játszott szerepét. Szerkesztőként hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a tanulmányok által a közös lengyel, magyar és szlovák történelem elevenedik meg.
Kifejezte azon reményét, hogy a történelem iránt érdeklődők széles rétege forgatja majd a Molnár Imrével közösen szerkesztett tanulmánykötetet, megismerve a 70 évvel ezelőtti történéseket.

Ugyancsak Királyhelmecen jelent meg Bogoly János, Boros László, Oláh Tamás és Tamás Edit közös munkájaként a „Folyók közén” című, a Felső-Bodrogköz természeti környezetét, történelmét, településeit, neves szülötteit bemutató kötet. Az egyik szerző, Oláh Tamás – a történelmi fejezetek készítője – ajánlotta ezt az információ-gazdag ismeretterjesztő kiadványt. A jól ismert részletek mellett felhívta a közönség figyelmét arra, hogy milyen sokrétű, szép eredményeket hozó levéltári kutatások zajlottak az elmúlt években. Ezek eredményei sok esetben még nem épültek be a köztudatba, nem lettek közkinccsé. Ezek sorába tartozik, s itt került először publikálásra pl. a királyhelmeci vár történetének tisztázása, de itt említhető a Bocskai-birtokok sorsa, a XVI-XVII. századi katonai hadjáratok pusztításai és a Rákóczi-szabadságharc dokumentumainak eddig nem ismert információi.

Hallhattunk arról, hogy a Bodrogközben is vannak szőlőterületek, beszélhetünk borvidékről, a szélesebb értelemben vett Bodrogközhöz tartoznak azok a falvak, amelyek a Magyarországon meghatározott Tokaj-hegyaljai borvidék részei. Minderről Boros László tanulmányában olvashatunk. A Rákóczi Baráti Köre kiadásában megjelent kötet fontos helytörténeti kiadvány, mely elsősorban a Felső-Bodrogközben élők, az ottani oktatásban résztvevők számára készült, de a szélesebb nyilvánosság érdeklődésére is számít.

A „Bodrogköz – A magyarországi Bodrogköz tájmonográfiája” című kötet a 2004 óta folyó tudományos kutatás eredményeképpen születhetett meg. A kutatás kezdeményezője a kötet „megálmodója” Dr. Tuba Zoltán egyetemi tanár, a Szent István Egyetem intézetigazgatója volt. Munkája nyomán a magyarországi tudományos élet vezető kutatói vettek részt a Bodrogköz természeti, társadalmi, néprajzi értékeinek feltárásában, feldolgozásában.

A „Bodrogköz” kötet a Lorántffy Zsuzsanna Szellemében Alapítvány kiadása. A kötet hiánypótló. A magyarországi Bodrogköz természetrajzáról átfogó, önálló tudományos monográfia ez ideig nem jelent meg. Ezzel a monumentális vállalkozással alapvetően megváltozott a terület kutatottsága, feldolgozottsága. Jellegét, műfaját tekintve előzmények nélküli alapozó munkát, természettudományos kistáj monográfiát tett a tudományos élet és az érdeklődők elé Dr.Tuba Zoltán és csapata.
A különleges könyvbemutató keretében Dr. Tuba Zoltán kollégái a területen végzett kutatásaik eredményeiről számoltak be. Nagy János egyetemi adjunktus a Bodrogköz flórájáról, Szirmai Orsolya a fátlan társulásokról, Szerdahelyi Tibor a fás társulásokról tartott előadást.
A könyvbemutatón itt volt a Lorántffy Zsuzsanna Szellemében Alapítvány egyik alapítója, Tubáné Madas Judit. Sajnos a kötet megvalósítója, az Alapítvány másik létrehozója, Dr. Tuba Zoltán professzor már csak a tájmonográfiában leírt tudományos és személyes írásai által lehetett jelen. Az elmúlt évben tragikus hirtelenséggel, fiatalon elhunyt.

Reméljük, minél többen olvassák gondolatait és forgatják érdeklődve a tájmonográfiát, mely a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumában megvásárolható.
A rendkívül nagy érdeklődés mellett tartott könyvbemutatót kötetlen beszélgetés és találkozó követte a szakma képviselői, a sárospataki és környékbeli érdeklődők között.

A hármas könyvbemutatót Dr.Hörcsik Richárd nem csak mint Sárospatak város polgármestere, inkább mint a térség országgyűlési képviselője hallgatta végig, hiszen mindhárom kiadvány szorosan kapcsolódik az általa képviselt területhez, Zemplénhez és még inkább a Bodrogközhöz…

A lengyel-magyar múlttal foglalkozó Lengyel menekültek 1939-1945 című kiadványról szóló ismertetőt nagy érdeklődéssel hallgattam végig, hiszen a történelem olyan kevéssé ismert tényeit tárja fel, mint a lengyel menekültek fogadása. Számomra is új volt, hogy ebben nem csak Balaton környéki települések vettek részt, hanem bodrogközi és zempléni falvak is, köztük többek között Királyhelmec, Pácin és Tállya.
Nagyon fontos számunkra ezeknek az ismerete, hiszen Sárospataknak testvérvárosa Krosznó és a dél-kelet lengyelországi Vajdasággal is szoros kapcsolatokat ápolunk, amelyben fontos szerepet játszanak a lengyel-magyar történelmi kapcsolatok.
Számomra örömteli, hogy ennek a múltnak a kutatásában Dr.Tamás Edit, a MNM Rákóczi Múzeumának főmuzeológusa is részt vett…

A könyvbemutatón olyan értéket is kezünkbe vehettünk, ami közelről érinti Sárospatakot is. Sárospatak része nem csak Zemplénnek, hanem a Bodrogköznek is, hiszen a Bodrog folyó összeköt bennünket - nem csak a Bodrogköz magyar, hanem a szlovák területével is. Mint ahogy a Duna népeket, úgy a Bodrog tájegységeket köt össze. Dr. Tamás Edit és szerzőtársai olyan dokumentumokat tártak fel a Bodrogközről a Folyók közén című tanulmányukban, amelyek eddig ismeretlenek voltak. Mint a térségnek – s így a Bodrogköznek is – országgyűlési képviselője, minden ilyen kezdeményezést támogatok, ami a Bodrogköz rendkívül gazdag múltjának a feltárását segíti.

A harmadik könyvben Tuba Zoltán, volt pataki diáktársunk álma valósult meg, aki a Gödöllői Egyetem professzora volt, s akinek a hamvait nem is olyan régen – végakaratának megfelelően – az általa annyira szeretett Bodrogba hintettük.
Ő nagyon sokat tett a Bodrogköz kutatásáért. Fiatalon halt meg, de egy fiatal kutató gárdát nevelt, akiket beoltott Sárospatak és a Bodrogköz szeretetével. Ez a kutatás azóta is folyik, s ennek a kutatásnak az eredménye A magyarországi Bodrogköz tájmonográfiája című kötet.


 

 

További fotók>>>

Törő Gábor

/2010.03.20./
 

    Rekordmennyiségű hal érkezett horgászvizeinkbe

 

        
   

2010. március 17-én 13 óra 30 perctől egészen 17 óráig tartott az első halasításunk a Berek és Csepel-tó horgászvizeinken. Elmondhatjuk, hogy a Bodrogmenti Sporthorgász Egyesület életében az egyik legnagyobb halasításra került sor most, amikor mintegy 31 mázsa hal érkezett – számolt be a horgászok számára fontos eseményről Bujdosó Norbert az Egyesület elnökségi tagja…
 
 


Bujdosó Norbert

 

A Berekben három helyen telepítettünk, helyenként 7 és fél mázsa amurt és fogható pontyot. A fogható ponttyal kapcsolatban a kint lévő horgászok nagy megelégedéssel tapasztalták, hogy 2, 3 és 4 kilósok is vannak közöttük, míg a Csepel vízbe 5 mázsa extra pontyot telepítettek, amelyek között vannak 6-7 kilós példányok is, illetve amur és körülbelül három mázsa fogható ponty.

Szokás szerint most is számos érdeklődő volt kint a vizek partján, várták az első telepítést, hiszen a horgászok a hosszú tél után már vágynak ki a természetbe, a reggeli rigófüttyöt már a horgászbotjuk mellet szeretnék hallani.
Ezen a napon - mint mindig - tilalmat rendeltünk el, tehát nem lehetett horgászni, de másnap reggel 6 órától már vártunk minden egyes horgászegyesületi tagot, illetve napijegyes horgászt a vizeinken.

Szeretném megragadni az alkalmat, hogy bejelentsem, egy óriási dolog történik az egyesület életében. A Berek holtág majális résznél fogunk helyszínt adni egy országos horgász csapatversenynek április 25-én. Rá egy hétre – május másodikán - fogjuk szervezni a berekben a szezonnyitó horgászversenyünket, amelyre majd minden nevezőt nagy szeretettel várunk.


 

 

További fotók>>>

Kistóth Karolina

/2010.03.20./
 

     Kanadai megemlékezés

 

        
   

Vasárnap, március 14-én délután emlékezett meg a hamiltoni magyarság az 1848-as Szabadságharcról a Református Egyház nagytermében.  A műsort a házigazda lelkész, tiszakarádi születésű, volt pataki diák, Kántor Pál vezette a magyar és kanadai himnuszokat követően...

 


Kántor Pál

 

A program a magyar és kanadai zászlók behozatalával kezdődött, amit a fiú és lány csapat cserkészei hoztak a terembe Kossuth nótát énekelve. Az ünnepi szónok a 86 éves vitéz Hertelendi József volt, aki a kanadai magyar szervezetekben a bűvészmutatványai által vált ismertté. Szavalatokat hallottunk Kasza Marton Lajostól, a Kanadai Magyar Írószövetség elnökétől, Kákóczi Bertalantól, Racota Máriától, Kanalas Miklós és Szabó Bea cserkészektől. Seregélyes Márton furulyaszólókkal szórakoztatta a résztvevőket, amit hazafias és népdalok közös éneklése követett.

Kántor Pál az ünnepi szónok szolgálatát a Tiszavirág, Csillaghullás, Hímzett párnahuzat, közel 300-300 oldalas versesköteteivel köszönte meg. Befejezésül elmondta, hogy a több mint tízéves buffalói szolgálata idején Wass Albert háromszor volt vendége, aki az egyik előadói körútján megemlítette, hogy kellene egy olyan himnusz, ami a külföldre szakadt magyarok lelkületét tükrözi vissza. Ennek a himnusznak a dallama legyen áhítatos, de legyen olyan változata is, amire menetelni is lehet. A beszélgetés hatására született meg a MAGYAR FOHÁSZ című vers. Kántor Pál dallamot is írt hozzá Wass Albert kérésének megfelelően. A költeményt a Kormorán együttes is megzenésítette 2009-ben. A március 15. megemlékezést ezzel a verssel fejezte a házigazda, amit a Székely himnusz éneklése követett.

MAGYAR FOHÁSZ
 
A nagy világban és hazánkban
Áldd meg Isten a magyart.
Egy ezredéves szenvedésre
Hozz egy jobb kort, s diadalt.

Az ősi nyelvben tartsd meg Isten
Árpád dicső nemzetét.
A szétszórtságban szenteld újjá
Örökét és szellemét.
A Kárpátoktól új hazánkig
Te adj Isten oltalmat.
Ha szavunk, tettünk eggyé teszed,
Megmaradunk magyarnak.

Megmaradni és alkotni,
Ez a célunk minekünk.
Bárhol lakunk, érted élünk,
Drága magyar nemzetünk.
 

Szeretettel ajánljuk Olvasóink figyelmébe, a távolban élő, de szülőföldjéhez hű maradt lelkész web-oldalát, azon belül is a kanadai magyaroknak készült heti 1 órás rádió műsorát, amelyet - sok egyéb mellett - az ott összegyűjtött szép, régi magyar dalok miatt idehaza is sokan hallgatnak... 


 

 

Törő Gábor
/2010.03.20./
 

     Árvays tanuló jutott a megyei döntőbe

 

        
   

 


Nagyné Deák Ilona

 

Az Országos angol nyelvi verseny első, írásbeli fordulóján a Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Iskolájából tíz 7. és 8. osztályos tanuló vett részt: Debnár Melinda, Demeter Klaudia ,Varga Alíz, Záhonyi Patrik (7. osztály) és Bódisz Áron, Varró Fanni, Vojth Violetta, Gál Dorottya, Noszály Kamilla (8. osztály)- küldte a tudósítást Nagyné Deák Ilona felkészítő tanár...


A feladatsort e-mailben kapták meg az iskolák és 90 perc alatt kellett megoldaniuk a résztvevőknek. Záhonyi Patrik magas pontszámmal bejutott a megyei fordulóba, ahol a behívott 13 hetedikes közül a III. lett.
Büszkék vagyunk Patrikra és további sok sikert kívánunk lelkes nyelvtanulóinknak!


 

 

Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Iskola
/2010.03.20./
 

     Három év után először kaptak ki itthon a kézilabdásaink

 

        
   

Az elmúlt hétvégén a Balmazújvárosi Kézilabda Klub csapatát láttuk vendégül egy igazi presztízsmérkőzésen, hiszen az egymás elleni eredményekben volt, hogy már ők is nyertek nálunk, illetve mi is győzelemmel fejeztük be a mérkőzést ott – kezdte tudósítását az elmúlt hétvégi kézilabda eseményekről Papp József szakosztályvezető…
 
 


Papp József

 

Ebből kifolyólag mindig kiélezett és színvonalas küzdelmet szokott hozni az egymás elleni mérkőzésünk. Így volt ez most is, bár inkább abból a nézőpontból nézve, hogy ők játszották a színvonalas játékot, mi pedig sajnos csak rohantunk az eredmény után. Nagyon komolyan megerősítették a Balmazújváros csapatát, 10 új érkező játékosuk volt, új edzőjük, hiszen nem titkos cél náluk az NB I /B-be való bejutás. Városi összefogásra is sor került Balmazújvárosban, városi sportcsarnokot is szeretnének építeni, és ennek jegyében szeretnének egy NB I /B-s férfi kézilabdacsapatot felépíteni, aminek úgy érzem, elkezdték lerakni az alapkövét. Ha az egész mérkőzést nézzük, ők uralták a játékot, sajnos mi csak az eredmény után futottunk és így nem is történhetett más, mint hogy vereséget szenvedtünk hazai pályán.
Az első félidőben 6:6 –ig fej-fej mellett haladtunk, viszont onnantól kezdve hibáinkat könyörtelenül kihasználták, kihagytunk hétméterest, körülbelül négy vonal ziccert, amiből ők mind-mind gólokat lőttek és elhúztak tőlünk 13:6-ra. A félidőben 14:9-re vezettek.

A második félidőben úgy éreztem, hogy talán meg tudjuk őket fogni. Így is alakult, az 50. perc tájékán 22:20-nál úgy nézett ki, hogy utolérjük őket, viszont akkor kijött a nagyobb kondíció, az ebből eredő ötletesebb és kreatívabb játék, aminek sajnos a végén csak szemlélő alanyai lehettünk, így 26:22-re vereséget szenvedtünk. Ez fájó számunkra, mert már majdnem harmadik éve, hogy nem kaptunk ki hazai pályán.
Így elvesztettük egyik nagy fegyvertényünket – hiszen Sárospatakot már oroszlánbarlangnak hívták, mert a legjobb csapatok is nagyon-nagyon megizzadtak és többnyire vereséggel távoztak tőlünk az elmúlt három évben.

A másik fájó pont az ifjúsági csapat veresége, hiszen egy verhető ellenfelet láthattunk az ellenfél ifjúsági csapatában. Sajnos valamilyen oknál fogva a végjátékot nagyon elszúrták a gyerekek és 25:22-es vereséget szenvedtünk.


 

 


Kistóth Karolina

/2010.03.19./
 

     Rákóczisok az állatokért

 

        
 

     

Szegedi Istvánné igazgatónő méltán lehet büszke a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola állatbarát tanulóira, hiszen már másodszor bizonyították, hogy érző szívű emberek, akik szívesesen segítenek a bajba jutott állatokon is…
 
 


Szegedi Istvánné


Klima Beáta

 

Tanulóink már az év elején bizonyították, hogy szívesen segítenek abban, hogy ezek a gazdátlan, szeretetre éhes állatok itt, Sárospatakon is otthonra találjanak, hiszen a telephely kitakarításában is segítettek önkénteseink.
Most ismét bizonyították, hogy milyen segítőkészek egy – számukra is fontos – cél érdekében. Jó látni azt, hogy vannak ilyen önzetlen, segíteni akaró tanulók iskolánkban.

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulói – Klima Beáta tanárnő kezdeményezésére – élelmet gyűjtöttek az árván hagyott kutyusok számára, amelyeket sárospataki állatbarátok gondoznak…

Amikor a gyerekek meghallották, hogy egy ilyen nemes célt szolgálhatnak, sokan hozták el „adományaikat” a szeretetre méltó jószágoknak. Kis küldöttség keretében adtuk át ajándékainkat, és a kutyusok azonnal neki is láttak a lakmározásnak. Láthatóan örültek az élelemnek, de még jobban a simogatásnak – számolt be tanárnő a gazdátlan állatoknál tett látogatásról…

A szerkesztő megjegyzése:
Miután tavaly nyáron a sárospataki állatbarátok tudomásukra jutott, hogy a sátoraljaújhelyi kutyamenhely elhelyezési gondokkal küzd, valóságos
mozgalom indult el Sárospatakon, hogy az utcára került kutyák életét megmentsük – hiszen sorsuk az elaltatás lett volna.

Nagyon sokan segítettek abban, hogy a számunkra átengedett területen kitelelő kutyák részére az átmeneti szállást kialakíthassuk, valamint a mai napig is sok személy, illetve család vesz részt az etetésükben is, egy-egy zsák táppal. Most első ízben fordult elő, hogy az állatok etetésébe diákok szervezetten is bekapcsolódtak.
Látva a cégek, a lakosság – és most már a gyerekek – segítő hozzáállását is, az év során Állatbarát Szabadidő Parkot szeretnénk kialakítani azon a területen, ami agility pályát és igazi állatmenhelyet is tartalmaz. A munkálatokat Zemplén Help Alapítvány koordinálja...


 

 

 További fotók>>>

Törő Gábor
  /2010.03.19./
 

     Kimentek a tankok, bejöttek a bankok

 

        
   

Idén március 15-én fagyos szél fújt, mégis több mint 500 sárospataki polgár gyűlt össze az Iskolakertben lévő Kossuth szobornál, hogy emlékezzen a 162 évvel ezelőtti eseményekre, megtekintse az ünnepi műsort és meghallgassa Raffay Ernő történészt, aki az ünnepi megemlékezést tartotta…
 
 


Raffay Ernő

 

Az ünnepi szónok beszédben azt követte végig, hogy a márciusi ifjak által megfogalmazott 12 pont, az azóta eltelt időszakban hogyan teljesült. Megállapította, hogy 20. században, Bethlen István miniszterelnöksége alatt állt legközelebb a megvalósuláshoz 1921 és 1931 között – amikor csak az utolsó pont – az unió Erdéllyel – nem valósult meg. A kommunista uralom alatt mind a 12 pont – mint követelés – aktuális lett volna, de még beszélni sem lehetett róla.

1990. március 15-én szónokunk Szegeden szintén beszédet mondott, amikor más szónokokkal együtt megállapították, hogy most jött el az ideje a 12 pont megvalósulásának.
Azóta eltelt 20 év amikor Raffay Ernő szomorúan jelentette ki Sárospatak ünneplő közönsége előtt, hogy közvetett, vagy közvetlen módon mind a 12 pont aktuális maradt, ugyanis vagy egyáltalán nem, vagy csak formálisan valósultak meg. Példaként a szólásszabadságot hozta, ami elvileg megvalósult ugyan, de szólásszabadsága kinek van? Aki a TV képernyőjére, vagy a rádió mikrofonja elé kerül…
És mi a helyzet a 10. ponttal? A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk. Idegen katonák ugyan nincsenek hazánkban, de az örömünk nem felhőtlen, hiszen mint Kiss Dénes költőt idézte Raffay Ernő:
Kimentek a tankok, bejöttek a bankok. Hiszen a lakosság nagy része „bankrabszolgák vagyunk” azért dolgozunk, hogy be tudjuk fizetni a bankkölcsönt. Ez volna a magyar nemzeti érdek, egy nép kollektív eladósítása?

Most 2010-ben ismét történelmi fordulat előtt áll Magyarország népe, viszont most forradalmat nem karddal kell csinálni – mint annak idején Petőfiék - hanem ésszel és szívvel.
Raffay Ernő kifejezte reményét, hogy a most végre e magyar nép kezébe veszi a saját sorsát és jól dönt a saját jövőjéről…

Az ünnepi műsorban közreműködött Művelődés Háza Kamarakórusa, a Sárospataki Református Egyház énekkara, valamint a Bodrog Néptáncegyüttes.
A megemlékező eseményt a koszorúzás, majd a fáklyás felvonulás zárta.


 

 

                      További fotók>>>                        További fotók a koszorúzásról                       További fotók a fáklyás felvonulásról.

Törő Gábor
  /2010.03.18./
 

      Átadták a fogyatékkal élők nappali ellátására kialakított épületet Végardón

 

        
   

Nekem leírhatatlan boldogságot jelent, hogy három év után beérett a munkánk gyümölcse és ilyen nagyon szép, korszerű, teljesen akadálymentesített, otthonos épületet tudunk biztosítani a fogyatékos gyerekek részére. Ezzel 24 családnak a gondján-baján tudunk segíteni, hiszen 24 férőhelyes az intézményünk és szeretnénk – mondta Papp Imréné, a Gondozási Központ vezetője a fogyatékkal élők nappali ellátását biztosító intézet átadásakor….
 
 


Papp Imréné


Dr.Hörcsik Richárd


Takács Péter

 

Nagyon örülök annak, hogy itt Sárospatakon, Szent Erzsébet szülővárosában - aki az európai caritas megtestesítője - egy ilyen, fogyatékkal élők nappali ellátását biztosító helyet létre tudtunk hozni – osztotta meg a jelenlévőkkel érzelmeit és gondolatait a szalag átvágása után Dr.Hörcsik Richárd polgármester…
Azon túl, hogy tudunk segíteni a fogyatékos gyermekeken és az őket gondozó szülőkön, túlnő a város határain ennek a jelentőssége, hiszen elviszi a hírünket, hogy Sárospatak olyan önkormányzat, ahol a rászorulók segítésével sokat foglalkoznak, nem csak az idősek, hanem a fogyatékosok nappali ellátásával is, és örülök annak, hogy ezt éppen itt valósul meg, Szent Erzsébet szülővárásában.
Amikor a fiatal gondozottakkal és a szülőkkel beszélgettem az intézmény átadása előtt, akkor döbbentem rá arra – azt hiszem nyugodtan mondhatom - ez minden pénznél többet ér. Mert ha valaminek van értelme itt Sárospatakon, Szent Erzsébet szülővárosában, a válság közepette, amikor egymásba rugdosunk, amikor kígyót, békát kiabálunk egymásra és csak az önös érdekeinket nézzük, akkor egy bibliai ige figyelmeztet minket a legfontosabbra, hogy „egymás terhét hordozzátok”. Ebből a válságból igazán csak úgy tudunk kilábalni, hogyha valóban egymás terhét hordozzuk, vagy legalább egymásra figyelünk.

Az önkormányzatnak kötelessége, hogy az idősekkel és a hátrányos helyzetűekkel foglalkozzon és lehetőségéhez mérten ezt a szociális védőhálót megpróbálja jól megerősíteni. Most látjuk igazán, hogy érdemes volt ezért küzdeni közel három éven keresztül, a projekt megvalósítása közben változtatást kérni - igaz így egy kicsit több önerőt kellett odatenni - de most látszik igazán, hogy 24-25 családnak tudunk könnyebbséget hozni, hogy teljes életet élhessenek a szülők és egy kicsit jobb körülmények között legyenek a fogyatékos gyermekek.
Ez rámutat arra, hogy a magyarországi szociális védőhálón nagyon sok toldozni-foldozni való van. Bizony, ez az egyik olyan hiátus, amit mi itt Sárospatakon tudtunk kezelni, de úgy hiszem, hogy nagyobb figyelmet kell tudni szentelni nem csak a fogyatékkal élő fiatalokra, hanem a nehézségekkel küzdő polgártársainkra is Sárospatakon és a kistérségben, akik elvesztették a munkájukat az elmúlt esztendőkben.
Az átszervezések során sok-sok ezer honfitársunk veszítette el az állását és a fogyatékkal élőknek nem csak keresetet jelent, hanem az életet jelenti a foglalkoztatás. Az önkormányzat amit tud és tudott tenni azt megtette, hogy segítsen a fogyatékkal élőknek. Az elkövetkező időszakban a nyugdíjasok felé kell, hogy irányuljon az önkormányzat figyelme, hiszen Bodrogközben és itt Sárospatakon is nagyon sok egyedül élő idős szülő él és nekünk segítenünk kell egymáson.
Én örülök annak, hogy ha bárki idejön mi feltudjuk mutatni, hogy lehet Európai Uniós pénzt úgy értelmesen elkölteni, hogy az valóban a magyar polgárok hasznát szolgálja.

2007. augusztusában az önkormányzat egy pályázat elkészítésére kérte szervezetünket, az ADITUSZ Zrt-t, amely a Gondozási Központ időskorúak számára átmeneti elhelyezést nyújtó intézményének akadálymentesítéséről szólt. Ezt mi elékészítettünk és be is nyújtottuk – emlékezett vissza a kezdetekre Takács Péter, a pályázat készítője…

Most ott állunk, hogy majdnem 3 év után egy sikeres projektet zárhat a Gondozási Központ. A mi részünk innentől a projekt vezetés és a projekt menedzsment feladata bezárult. További feladatunk, hogy az intézmény kialakítása során elköltött támogatási összeg utólagos finanszírozását kezdeményezzük. Magyarul a kifizetési kérelem és a záró projekt jelentés elkészítése van még hátra.
A projekt az eredetileg tervezett 8 és fél millió Ft bruttó beruházás helyett, több mint 10 millió Ft-os beruházást igényelt. Így az eredetileg tervezett közel 1 millió Ft-os önkormányzati hozzájárulás, amely a projekt megvalósításához szükséges összeg 10%-át jelentette, 3.5 millió Ft bruttó sajátforrás hozzátételét tette szükségessé. Ez egyrészt azért alakult így, mert a 2007-es benyújtás és a 2010-es megvalósítás között az árak természetesen emelkedtek, másrészt pedig funkcióváltás történt, merthogy az önkormányzat igyekszik a lakosság igényeire figyelni és az időskorúak elhelyezésére irányuló csökkenő igény és a fogyatékkal élő fiatalok nappali ellátására jelentkező növekvő igény figyelembevételével az önkormányzat a projekt megvalósítása folyamán változtatott az intézmény funkcióján.


 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.03.18./
 

     Fogadalmat tettek a sárospataki cserkészek

 

        
     

 


Újlaki Csaba

 

Hagyományosan a nemzeti ünnep idejére sajátítják el a 763.sz. Sztárai Mihály cserkészcsapat újoncai a cserkészélet fortélyait, amit a cserkészpróbák sikeres leküzdésével bizonyítanak...

Március 14-én vasárnap 4 új cserkészt fogadott sorai közé a csapat. A templomi ünnepségen Újlaki Csaba parancsnok beszámolt a felkészülésről, köszönetet mondott a csapat támogatóinak, és a hazafias nevelést igénylő szülőknek.

A nemzeti dal, a cserkészinduló elhangzása után a 10 törvény megtartására tettek életre szóló fogadalmat a gyerekek, melyet Nagy Gábor kürtjátéka tett még emlékezetesebbé. Ezt követően a Lorántffy Zsuzsanna nőszövetség látta vendégül a csapatot, akik a nagyközönség előtt díszelgéssel szolgálnak március 15-én a városi ünnepségen, és vezetik a fáklyás menetet.


 

 


Református Lelkészi Hivatal
/2010.03.18./
 

    Óvodai nyílt napok

 

        
   

A Mese Óvoda és Bölcsődében, valamint tagintézményeiben nyílt napokat tartunk a következő napokban, illetve hetekben – nyilatkozta Lendvainé Szendrei Ágnes intézményvezető...
 
 


Lendvainé Szendrei Ágnes

 

Ezeket az eseményeket mindhárom intézményegységben nagy érdeklődés kíséri. A már óvodába járó gyermekek, valamint a leendő óvodások szülei és hozzátartozói is szívesen nyernek betekintést az óvodai élet mindennapjaiba.

Az érdeklődők megtapasztalhatják, hogyan és mivel játszanak a gyermekek, továbbá, hogy milyen változatos tevékenységek zajlanak az ismeretnyújtás, ill. ismeretszerzés folyamatában. A csoportokban jól nyomon követhetik, hogy gyermekeik a különböző, új ismereteket gyakorlati tapasztalatok útján sajátítják el.
A nyílt napokon látottak és az ott szerzett benyomások – véleményünk szerint – nagy segítséget nyújthatnak a leendő óvodások szüleinek az óvodaválasztáshoz.

A nyílt napok időpontjai:
Mese Óvoda és Bölcsőde
(3950 Sárospatak, József Attila út 31.)  2010. március 23-24-25., 30.

Carolina Tagóvoda (3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 16.)
2010. április 12-15. között

Kincskereső Tagóvoda (3950 Sárospatak, Zrínyi u. 40.)
2010. április 13-14.- a már járó óvodások szülei számára, április 20-21. - a leendő óvodások szülei számára.
Valamennyi óvodai csoportunkba szeretettel hívjuk és várjuk a kedves érdeklődőket!


 

 


Törő Gábor

/2010.03.18./
 

     Darts diákolimpiai országos döntő Budapesten

 

        
   

 


 Gönczy Zoltán

 

Március 13-án Budapesten rendezték meg a darts diákolimpia országos döntőjét, ahol I-II. korcsoportban a Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolájának két sportolója is rajthoz állt. Az ország számos helyéről érkezett 38 fiú kezdte meg az izgalmas versenyt - számolt be Gönczy Zoltán és Maczkó Attila felkészítő tanár...

Ebben a korosztályban két nyert játszmáig tartanak a mérkőzések és két vereség után kiesik a sportoló a versenyből. Így van olyan, aki már a 2. vagy a 3. forduló után búcsúzik. De az árvays fiúk nem tartoztak ebbe a kategóriába, Göncfalvi Tamás a 9., míg Gönczy Márk az előkelő 5. helyen végzett. A versenyen jelen volt Bezzeg Nándor, a jelenlegi legjobb magyar darts játékos is.
A gyerekek felkészüléséhez nyújtott segítségért köszönet a Sorompó Darts Clubnak, Hornyák Istvánnak és Béres Károlynak.
 


Maczkó Attila

 

 

További fotók

Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskola
/2010.03.18./
 

     Sárospatakon járt Bosnyák Viktória meseíró

 

        
   

A Művelődés Háza és Könyvtárában március 10-én a könyvtár gyermek-részlegében gyermek író-olvasó találkozó zajlott. A könyvtár vendége Bosnyák Viktória volt, aki az eddig megjelent hét könyvét mutatta be a gyerekeknek…
 
 


Bosnyák Viktória

 

A találkozó humoros, kötetlen beszélgetéssel indult. Ezután egy filmbejátszás következett, amely az író egyik könyvének gyermekszínjátszók által előadott jeleneteit tartalmazta. Ez nagyon lekötötte a gyerekek figyelmét.

A jelenetek megbeszélése után az írónő felolvasott egy vidám részt a „Klott gatya ne fárassz” című könyvéből. A folytatásban beszélgetés formájában kaptak választ a gyerekek minden kérdésükre, amely érdekelte őket az írónővel és pályájával kapcsolatban.

Befejezésül pedig „Amikor kivirágzott a fánk fánk” című könyvéből kaphattak ízelítőt a gyerekek illusztráció segítségével.
Az írónő egy jól felkészült, rutinos előadó aki, magával ragadó egyéniségével egy nagyon jó hangulatú sikeres találkozót tartott a gyerekeknek. Azok a gyerekek, akik már olvasták műveit a személyes találkozással még közelebb kerülhettetek hozzá. Akik pedig eddig nem olvastak Bosnyák Viktóriától, kedvet kaphattak könyveihez. A rendezvényen 135 gyermek és 8 felnőtt vett részt.


 

 

További fotók>>>

Kistóth Karolina

/2010.03.18./
 

      Kitüntetést kapott a Zemplén TV és a Sárospatak Honlap munkatársa

 

        
   

2009. júliusában három napon át Sárospatakra figyelt az ország, mivel itt rendezték meg az országos hagyományos tűzoltóversenyt. Az erről történt színvonalas tudósítással és a több éven át tartó korrekt híradással indokolta Kovács Sándor tűzoltó alezredes, a B-A-Z Megyei Tűzoltószövetség elnöke, az Encsi Tűzoltóság parancsnoka azt a kitüntetést, amit a Sajtó Napja alkalmából adott át Cziczer Katalinnak, a Sárospatak Honlap munkatársának.
A Zemplén Televízió munkáját pedig a katasztrófavédelem ismerte el a vezetőjének, Hörcsig Mártonnak odaítélt kitüntetéssel..
 
 


Kovács Sándor

Kohánka István

Aros János

Cziczer Katalin

Hörcsig Márton

 

Nagyon fontos számunkra, hogy a sajtó az állampolgárokat a bekövetkezett káreseményekről, és azok tanúságairól értesítse, és azt is fontosnak tarjuk, hogy közreműködésével a megelőzésre is nagy figyelmet fordítsunk.

A felvilágosító tevékenységükre is szükség van, ha pedig egy esemény bekövetkezik, akkor a tényeket szavahihetően, objektíven közölni kell a lakossággal. Az előző évek tapasztalatai alapján ezek tekintetében a Zemplén Televízióra és a Sárospatak Honlapra mindig számíthattunk.
Az átadóünnepség után Kovács Sándor parancsnok úr bemutatta a 2006-ban átadott új Encsi Tűzoltóságot, ahol európai színvonalú körülmények között végzik tevékenységüket a tűzoltók. 

Encsen vagyunk és a mai napon a Szabad Sajtó Napját tartottuk meg – nyilatkozott az ünnepség után Kohánka István mk. pv. ezredes, a B-A-Z megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgató-helyettese…

Ez most már egy hagyományos rendezvény, ami azért fontos számunkra, mert mi a médiával nagyon szoros együttműködést folytatunk, hiszen a média mutatja meg a mindennapjainkat amikor káresethez sietünk, amikor olykor nagyon komoly tragédiák is bekövetkeznek. A bajban a katasztrófavédelem, a tűzoltók és a polgárvédelem szakemberei segítenek az embereken.

A segítség, az egyfajta oltalmazás, egyfajta védelem mindig szükséges, hiszen az emberek biztonságra vágynak. Mi ezt a biztonságot igyekszünk szavatolni számukra. Ma Magyarországon ennek a munkának a megítélés nagyon jó, tehát valóban, a tűzoltó állomány, a katasztrófavédelmi állomány és a polgárvédelmi állomány mindenképpen bírja a társadalom elismerését - de ezt fenn is kell tartanunk.

Ma gyakorlatilag kevés embert tudtunk elismerésben részesíteni, sokkal – sokkal több segítőnk van, de szelektálni kellett és ki kellett választani a legjobbakat, ami nem volt könnyű. Úgy érzem, hogy ez végül sikerült és szeretném ez úton is megköszönni a munkáját mindazoknak, akik segítették a munkánkat. Segítették a hétköznapjainkat és bemutatták életünket - életünk nehéz pontjait is - tehát szeretnénk gratulálni az elismerésben részesülteknek.

Az átadó ünnepségre a fenntartó önkormányzat képviseletében Aros János alpolgármester is meghívást kapott, aki szintén elismeréssel szólt a két médium munkájáról…

Március 10-én Encsen volt lehetősége a Sárospatak Honlap szerkesztőjének Cziczer Katalinnak a Szabad Sajtó Napja alkalmából átvenni a tűzoltóság különdíját, amelyet minden éven annak a szerkesztőnek, újságírónak, médiával foglalkozó személynek adnak - függetlenül attól, hogy épp nyomtatott vagy elektronikus sajtó - aki az adott évben a legkorrektebb, leghűebb tájékoztatást adta a tűzoltóság, a polgárvédelem a katasztrófavédelem munkájáról.

Tavaly ugyanezen alkalomból szintén a Sárospatak Honlap szerkesztője kapta meg, akkor a polgárvédelem különdíját, idén pedig a tűzoltóság ítélte meg úgy, hogy a megyében a leghitelesebb tájékoztatást a Sárospatak Honlap segítségével kapták az eseményekről.

Nagyon nagy megtiszteltetés ez nekünk - Sárospatak Város Önkormányzatának - mint a honlap tulajdonosának. Gratulálunk Cziczer Katalinnak, gratulálunk a honlap munkatársainak, és én is csatlakozom azokhoz, akik a jókívánságaik mellett a köszönetüket is kifejezik. Nem csak a tűzoltósággal vagy a katasztrófavédelemmel kapcsolatban, hanem Sárospatak minden lakosának megelégedésére, ők minden egyes témában korrekt tájékoztatást nyújtanak a sárospataki lakosoknak.

Mint ahogy a visszajelzésekből kitűnik, nem csak a patakiak olvassák ezt a honlapot, hanem a Sárospatakról elszármazott valamennyi volt pataki diák, volt pataki lakos, és nyugodtan állíthatom, hogy sokan, minden reggel a napjukat valószínűleg azzal kezdik - ez látható a számláló adataiból is, hiszen több, mint 2000-en nézik naponta a honlapot – hogy rákapcsolódnak az internetre és megnézik, hogy milyen hírek, milyen események vannak Sárospatakon. Éppen ezért fontos nekünk, hogy ez a honlap továbbra is ilyen jó színvonalon működjön, és ilyen hűen tájékoztassa az érdeklődőket.

Ugyanezen alkalomból a Zemplén Televízió igazgatója, Hörcsig Márton úr is megkapta a kitüntetést, a Zemplén Televízió által végzett hiteles és korrekt tájékoztatásért.
Nagyon nagy áldás az nekünk, hogy itt a környéken működik egy ilyen kis közösség, akik nem csak a tűzoltósággal kapcsolatos híreket hanem valamennyi Zemplénben, elsősorban a két nagy városban de a kistérségi településeken történtekről is hűen és korrekten be tudnak számolni.

Köszönet ezért Hörcsig igazgató úrnak és valamennyi Zemplén Televíziós munkatársnak is, aki későbbi időpontban veszi át az elismerést


 

 

 

További fotók

Törő Gábor

/2010.03.17./
 

     Elsősegélynyújtás, véradás az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban

 

        
   

Több alkalommal hírt adtunk már arról, hogy a Magyar Vöröskereszt bázisintézményeként sokféle prevenciós, egészségvédelmi tevékenység szervezője a gimnázium. A tavaszi hetekben életmentő tevékenységek megismerésére és gyakorlására volt lehetőség...
 
 


Orosz Ferenc

 

Szinte már hagyományosnak mondható, hogy évente két alkalommal véradást szerveznek az iskolában. Az öt évfolyamos képzésnek köszönhető, hogy az utolsó éves diákok már felnőtt korba érnek, így felelősségteljes döntésük lehet, hogy véradásukkal hozzájárulnak a magyarországi vérbank stabilitásához. Örömmel tapasztaltuk, hogy a fiatalok lelkesen vállalták a segítségadásnak ezt a módját.

A tantestület igényeként felmerülő elsősegélynyújtó tanfolyamok is a hetekben zajlottak, ahol Orosz Ferenc, mentőápoló tiszt oktatta az életmentés szakszerű fogásait. Tájékoztatását, magyarázatait az ambu-babán kipróbált fogások tették még reálisabbá.


 

 

További fotók

Kistóth Karolina
/2010.03.17./
 

        A tűzoltóság munkájához nem csak jó felkészültség, de jó idegzet is kell

 

        
   

 


Juhász Péter

 

Tájékoztatom a lakosságot a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága működési területén 2010. március 08-tól március 15-ig történt eseményekkel kapcsolatban - küldte beszámolóját Juhász Péter tűzoltó őrnagy mb. városi tűzoltóparancsnok...

Az említett időszakban 2 lakóháztűzünk volt. Az egyik lakóháztűznél 2 db PB gázpalack felrobbant. Ezen kívül 4 szárazfű tűz volt az említett időszakban, valamint volt egy vízeltávolítási feladatunk is, ahol egy lakóház pincéjéből, a felgyülemlett nagymennyiségű talajvizet távolítottuk el.

A jelzett időszakban egy közúti balesethez vonultunk ki, valamint a rendőrség kérésére egy személyt - akit holtan találtak a Bodrog parton felakasztva - emeltünk le a fáról.
 


 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága
/2010.03.17./
 

 1848. március 15- re emlékeztek

 

        
   

 


Fodor Géza

 

„Vannak napok, melyek nem szállnak el,
De az idők végéig megmaradnak…”
(Juhász Gyula)

Kokárda, Petőfi Sándor, Nemzeti dal, 12 pont… mindenkinek ugyanazt jelenti: március 15-ét, nemzeti ünnepünket - számolt be Fodor Géza,  az Árvay József Gyakorló Általános Iskola megemlékezéséről

A Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolájában március 12-én, az 5.a osztály tanulói és az iskola kórusának színvonalas ünnepi műsora idézte fel az 1848-as forradalom és szabadságharc történelmi pillanatait, szereplőit.
E nap a tiszta hit és az emlékezés ünnepe, melynek történéseiből sokat tanulhatnak kicsik és nagyok egyaránt.
A délelőtt folyamán az osztályok tanulói felkeresték a Sárospatakon található emlékhelyeket, ahol koszorúk és nemzetiszínű zászlók elhelyezésével tisztelegtek március 15. emlékének.


 

 

További fotók

Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskola
/2010.03.17./
 

       Kezdődik a labdarúgó bajnokság tavaszi fordulója

 

        
   

Csapatunk a tabella élén állva várja a második fordulót. Több felkészülési mérkőzést játszottak játékosaink az elmúlt két hónapban, hogy megfelelő formával indulhassanak a mérkőzésekre – küldte tudósítását Koscsó István, az STC Baráti Kör elnöke…
 
 


Koscsó István


Zsófi József

 

A napokban leesett hó az egyébként is fagyos, csúszós pályák minőségét tovább rontotta, s emiatt a hétvégi bajnoki fordulót elhalasztották. Kihasználva a lehetőséget Emőd csapata meghívott minket egy barátságos meccsre. Az összecsapásra egy csodálatra és irigylésre méltó környezetben került sor a Tiszaújvárosi Sportcentrum műfüves pályáján.
Az ellenfél is a megyei II. osztályban szerepel az élvonalban. Mi szereztük meg a vezetést, amit sikerült kiegyenlíteniük. A második félidőben már gólokban is megmutatkozott a tudásbeli különbség és a végeredmény 4:2 lett a javunkra.
A mérkőzés végén e nagyon szép, rendezett, tiszta létesítménynek a vezetője - Gaál Csaba, akiről mint megtudtuk pataki származású - vendégül látta a csapatot. Szép kirándulás volt pataki győzelemmel.

Zsófi József edző a csapat felkészülési időszakát a következőképen értékelte:
Január 18-án kezdtük a felkészülést szabadtéri és tornatermi foglalkozásokkal. Sajnos az időjárás, így a pálya talaja is nagyon rossz volt, e miatt az edzőmérkőzésekből kettő el is maradt. Ennek ellenére tudtunk játszani a DVTK harmadik csapatával egy nagyon jó mérkőzést, és a hétvégén Emőd ellen léptünk pályára.
Fizikálisan a munkát el tudtuk végezni a csapattal, de a technikai-taktikai dolgokra kevesebb idő jutott a pálya minősége miatt. Jó volt az edzések látogatottság, a fiúk lelkesen hajtották végre a feladatokat.
A felkészülési időszakban nem távozott senki a keretünkből, sőt három játékost igazoltunk. Vécsi Gábort Cigándról, Sikorszki Pétert Újhelyből és Tordai Vincét Hevesről.
Nagyon készülünk a bajnokságra. Nehéz mérkőzésekre számítunk, mert tudjuk, hogy nekünk „duplán kell magunkat odatenni,” hiszen mindenki a bajnokság élén állót, Patakot akarja megverni, mert ez nagyobb fegyverténynek számít. Úgy érzem minden tekintetben jobbak vagyunk a többi csapatnál, minden mérkőzésre a három pontért lépünk pályára.
Köszönöm a vezetők és a Baráti Kör odaadó segítő munkáját.

Gratulálunk a Mesternek és a Fiúknak az őszi fordulóban elért eredményhez és reménykedve várjuk a következő mérkőzéseket! Hajrá Patak!
A mérkőzések időpontjairól és helyszíneiről a honlapon található eseménynaptárban kapunk mindig naprakész információt!


 

 

További fotók>>>

 STC Baráti Kör
/2010.03.16./
 

      Évértékelés a református gyülekezetben

 

        
     

Március 10-én zajlott a 2009. év eseményeinek áttekintése, a gazdálkodási beszámoló értékelése a sárospataki református közösségben - amiről Virágh Sándor református lelkész számolt be...
 
 


Virágh Sándor

 

A Zempléni Egyházmegye valamennyi egyházközségébe ellátogat az ünnepek előtt egy bizottság, Sárospatakra Baksy János érkezett Pálházáról, valamint Bihari Sándor Vajdácskáról.

A vendégek igehirdetéssel, buzdító szavakkal erősítették a nehéz időkben is küldetésteljesítő életformára a megjelenteket. A 2009-es év mozgalmas volt egyrészt az orgonaszentelési ünnep és a zenés nyár jóvoltából, de a statisztika szerint 61 említésre méltó eseményt örökített meg a Zempléni Reformátusok Lapja Sárospatakról, ami figyelemre méltó tény. A hivatalos tennivalók közt kedves pont volt a közös ismerősök találása, emlékek felidézése, és a kölcsönös üdvözletek, üzenetek kifejezése.


 

 

Református Lelkészi Hivatal
/2010.03.16./
 

       Elindul az újtelepi és a kispataki játszótér felújítása

 

        
   

Jó hír az Újtelepieknek, és a Kispatakiaknak, hogy az Önkormányzat sikeresen benyújtott pályázata után immár a közbeszerzési eljárás is véget ért. A hivatalos utat megjárva, a mai napon elindult a két játszótér felújítása – számol be örömmel a fejleményekről Szabó András, Kispatak városrész önkormányzati képviselője…
 
 


Szabó András

 

Az Önkormányzat dolgozói, és a közbeszerzési eljárást megnyerő FA-FIRMA KFT képviselőjével együtt én is részt vettem a mai terepszemlén, és bejáráson. Most már csak a talaj és az időjárás kedvező „együttállását” kell megvárni, hogy ténylegesen elkezdődjön a munka.

Kérem a szülőket, az építés ideje alatt ne engedjék egyedül a játszótérre kisebb gyermekeiket, nehogy valamilyen balesetet szenvedjenek a kis kíváncsiskodók.
A munkafázisokról folyamatosan tájékoztatom önöket, akinek kedve, és ideje van, kérem, sétáljon ki a Dózsa György utcába, hogy saját maga is megtekintse az építést, közben pedig elmondhatja a véleményét, ötletét.


 

 

Cziczer Katalin
/2010.03.16./
 

       Információs napok a Helyi Vidékfejlesztési Irodában

 

        
   

A HVI – kiegészülve és együttműködve a kistérségi koordinátorokkal – minden csütörtökön 8 óra és 12 óra között információs napot és közös fogadóórát tart a HVI irodájában, melyre minden vidékfejlesztésben érdekeltet és érdeklődőt vár. Sárospatakon az iroda az Eötvös út 5 szám alatt, az Oktatási Központ első emeletén található. Munkájukról Godzsák Tibor irodavezető adott tájékoztatást...
 
 


Godzsák Tibor

 

A Helyi Vidékfejlesztési Irodák országos hálózatát az ÚMVP vidékfejlesztési forrásainak minél hatékonyabb felhasználása érdekében hívta életre az FVM. Magyarország minden egyes vidéki kistérségében megtalálhatják a HVI-t a településükért és kistérségükért felelősséget érző, a vidék fejlesztése iránt elhivatott önkormányzatok, civil szervezetek és vállalkozók, valamint az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap forrásaira pályázni kívánó szervezetek.

A HVI alapfunkciója szerint az FVM vidékfejlesztési „lába” a kistérségekben: a kormányzati vidékpolitika hírnöke, a helyi kezdeményezések szócsöve. Olyan modern szellemiségű, szolgáltatás-orientált, decentralizált szervezet, amely a kistérségi problémákat a helyi érdekeltek összefogásának útján képes megoldani, a helyi adottságokat pedig kiaknázni. Nem hatóság, nem a bürokrácia bővülését eredményező szervezet, de bizonyos közfunkciókat ellátó közszolgáltató iroda.
A HVI-k szűken vett hatóköre a III-IV. tengelyek intézkedéseiben foglalt támogatásokra jogosult települések teljes területe, de az integrált vidékfejlesztési intézkedések tovagyűrűző hatásai útján az egész kistérség fejlődését szolgálják. Elérhető, megbízható vidékfejlesztési információs csomópont a kistérségben.

A HVI feladatai az ÚMVP I-IV. tengely intézkedéseihez és támogatásaihoz kapcsolódóan tanácsadási, tájékoztatási szolgáltatások nyújtása a kistérségben tevékenykedő vidéki szereplők (üzleti vállalkozások, civil szervezetek, önkormányzatok) számára. Rendezvények, képzések, tréningek, illetve egyéb közösségi akciók tervezése, szervezése.
További feladat a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek munkájának háttértámogatása, valamint részvétel a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat szervezésében.


 

 

Törő Gábor
/2010.03.16./
 

       Közbiztonsági Háló

        
       

A 2009. évben kidolgozott „Közbiztonsági Háló” program a visszajelzések alapján javította a megyénkben élő lakosság biztonságérzetét. Társadalmi elvárás, hogy a közterületeken több és látható rendőr teljesítsen szolgálatot, a jogsértőkkel szembeni fellépés legyen határozott és következetes, továbbá biztosított legyen a bűncselekmények elkövetésének jellemző időszakaiban a szükséges reagáló erő - nyilatkozta dr. Téglás István rendőr alezredes, a Sárospataki Rendőrkapitányság vezetője...
 


dr. Téglás István

 

A tavalyihoz hasonló az idei program célkitűzése, azaz a Rendőrség a társadalom által megfogalmazott növekvő elvárásokhoz igazodva biztosítsa a folyamatos közterületi jelenlétet, az állampolgári bejelentésekre történő gyors és hatékony reagálással, a jogsértések gyors felderítésével és a közösségi rendfenntartás eszközeivel javítsa a közbiztonságot, a lakosság biztonságérzetét.

A márciustól tartó akció a – a tervek szerint – május 31-ig tart.

A „Közbiztonság Háló” programban részt vesz a Sárospataki Rendőrkapitányság is, az ellenőrzések kiterjednek a teljes illetékességi területére, így biztosítva látható rendőri jelenlétet mindenhol.

A 2010. március 11-én megtartott fokozott ellenőrzés eredményeként eljárást indítottunk egy vissi presszó tulajdonos ellen, mert a presszóban szeszes itallal kiszolgált egy fiatalkorú és 3 gyermekkorú személyt is, akik erősen leittasodtak.

Valamint a fokozott ellenőrzés eredménye az is, hogy olyan tehergépjármű vezetővel szemben intézkedtek a rendőrök, aki nem rendelkezett érvényes vezetői engedéllyel, amellyel ezt a járműszerelvényt vezethette volna, ennek ellenére a nyíregyházi lakos Sárospatakon közlekedett. (a fotók Illusztrációk)


 

 

Cziczer Katalin
/2010.03.16./
 

       Gyermekhangok nemzeti ünnepünkön

 

        
   

Minden ünnepnek vannak színei. A mai ünnepé a piros, a fehér és a zöld. A magyar nemzet színei. Minden ünnepnek vannak jelképei. A mai ünnep jelképe a kokárda. Minden ünnepnek vannak hangjai. A mi ünnepünk hangjai gyermekhangok – nyilatkozta Császár Erika, az iskola történelem szakos tanára...
 
 


Császár Erika

 

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola március 11-én emlékezett A Művelődés Házában színvonalas ünnepi műsorral nemzetünk egyik kiemelkedő történelmi eseményéről, az 1848. március 15-i forradalomról. E nap történéseit a költészet, a zene és a tánc hozta közelebb tanítványainkhoz. A szereplő gyerekek átérezték és átadták nekünk e kor hangulatát, érzéseit és üzenetét. Köszönet nekik ezért az élményért, és hogy lelkünkben feltöltődve emlékezhettünk meg ezekről a mai is példát mutató emberekről.

A műsort szerkesztette és rendezte Sóstói Andrásné, a kórust betanította és vezényelte Goreczky Gáborné. Külön köszönet Kovács Borbálának, a Farkas Ferenc Művészeti Iskola táncpedagógusának és tanítványainak a műsort teljessé tevő szép táncokért; és A Művelődés Háza dolgozóinak segítségükért.

„Március! … Szabadság!
Ezt zengik az örök,
messzi kék hegyek,
a róna, az éther,
s a költő nevével
ezt zúgja a vérem; …”
(Sinka István)


 

 

További fotók>>>

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

/2010.03.15./
 

       1848-ra emlékeztek az Erdélyiben

 

        
   

Az Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium 2010. március 12-én pénteken emlékezett meg az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc évfordulójáról. Az ünnepi műsort a 6-os és 8-os tanulók előadásában láthattuk.
 
 


További fotók>>>

Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium

/2010.03.15./
 

       Szózatmondó verseny

 

        
   

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában már hagyomány, hogy évente szavalóversenyt hirdetünk felső tagozatos tanulóink számára valamilyen jeles írói – költői évforduló vagy irodalmi esemény alkalmából – küldte Cilli Márta, humán munkaközösség-vezető...
 
 


Cilli Márta

 

Az idei tanévben megújítottuk versenyünket. Minden tanuló a Szózatot, második nemzeti imánkat szavalta, ezzel tisztelegve Vörösmarty Mihály, a reformkor nagy embere előtt születésének 210. évfordulója alkalmából. A verseny időpontja sem volt véletlen. Március 10-én, nemzeti ünnepünk küszöbén került megrendezésre. Ezzel emlékezve a költő ’48-as forradalmi tevékenységére.

A költőhöz hasonlóan rendületlen hazaszeretetre buzdítottuk tanulóinkat és hallgató közönséget. Napjainkban is nagy szükségünk van a hazaszeretetre, a nemzeti összefogásra. A tanulók teljesítményét háromtagú szakmai zsűri értékelte: Finta Éva a ME CTKF magyar nyelvi és irodalmi tanszékének tanára, költő; Vadkertiné Kőrössy Anna művelődési szakreferens, magyar szakos tanár; Fehér József a sátoraljaújhelyi Kazinczy Múzeum igazgatója, magyar szakos tanár. A szavalóversenyt a Szózat éneklésével zártuk.
Mintegy félszáz tanuló mérettetett meg, köszönjük a lelkesedést és a tanárok felkészítő munkáját. Valamennyi résztvevő emléklapban, a helyezettek könyvjutalomban és oklevélben részesültek.

Eredmények:
5. évfolyam
1. hely Gáspár Lilla Ágota 5.b
2. hely Göttli Vivien Zita 5.b
3. hely Kelemen István 5.a
4. hely Donkó Janka 5.a
Felkészítő tanáruk: Benkőné Ignáth Mária

6. évfolyam
1. hely Farkas Réka 6.a
2. hely Koleszár Zsófia 6.d
3. hely Lipcsei Annamária 6.d
Felkészítő tanáruk: Cilli Márta
7. évfolyam
1. hely Iván Katalin 7.a
2. hely Hajdú Bernadett 7.a
Felkészítő tanáruk: Cilli Márta

8. évfolyam
1. hely Plébán Gréta 8.c
2. hely Beimli Ákos 8.c
Felkészítő tanáruk: Kanyóné Preszoly Ibolya
3. hely Papp Dávid 8.d
4. hely Egyed Fanni Vivien 8.a
Felkészítő tanáruk: Benkőné Ignáth Mária

A program a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg.


 

 

További fotók>>>

Törő Gábor

/2010.03.15./
 

       Ismét megjelentek a házalók

 

        
   

Kapitányságunk illetékességi területén újra megjelentek a „házalással” elkövetett jogsértő cselekmények - nyilatkozta dr. Téglás István rendőr alezredes, a Sárospataki Rendőrkapitányság vezetője...
 
 


dr. Téglás István

 

Amíg a vas felvásárlási ára alacsony volt, addig az úgynevezett „vasas felvásárlók” nem jelentek meg területünkön, az általuk elkövetett bűncselekmények szinte megszűntek.
Az elmúlt időszakban viszont emelkedni kezdett a vas és színesfémek felvásárlási ára, így ismét felbukkant a területünkön az olyan személyek és gépkocsik, amelyek fémek felvásárlásával foglalkoznak és az idős korúak figyelmetlenségét illetőleg hiszékenységét kihasználva sérelmükre bűncselekményeket követnek el.

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a bűncselekmények megelőzése érdekében, ha gyanús személyeket észlelnek lakóhelyük közelében, akkor soron kívül értesítsék a Sárospataki Rendőrkapitányságot a 06-47/513-030-as vagy a 107-es ingyenes telefonszámon.

Idegen személyeket ne engedjenek be a házukba, még az udvarra sem!


 

 

Törő Gábor
/2010.03.15./
 

       Jógagyakorlat kismamáknak

 

        
   

A Baba-Mama Klub február 25-én tartotta a soron következő foglalkozását A Művelődés Háza Könyvtárában. Ezen a délelőttön a vendégünk Jaskó Gézáné jógaoktató volt, aki a jóga jótékony hatásairól tartott előadást – számolt be a klubfoglalkozásról Krenyitzkyné Sárosi Krisztina, a klub vezetője…
 
 


Jaskó Gézáné

 

Elmondta, hogy a jóga hatása révén miként javíthatunk egészségi állapotunkon, harmonizálhatjuk testsúlyunkat, légzésünket, vérkeringésünket és növelhetjük szellemi teljesítőképességünket. A speciális gyakorlatok révén jótékony hatást gyakorolhatunk a bőrünk szépségére és az idegrendszerünk működésére is. A jóga lassítja az öregedést, és egészséges kisugárzást biztosít. Nagymértékben növeli az állóképességet, nyújtja, feszesíti az izmokat. Mindenfajta sporttevékenységhez kitűnő izomzatot biztosít, amely rugalmas és ellenáll a sérüléseknek. Szervezetünk irányíthatóvá válik, szembeszáll a betegségekkel, könnyebben regenerálódik. A jóga nagymértékben oldja a stresszt, amely - sajnálatos módon - a modern élet velejárója. A jóga továbbá foglalkozik a lelki életünk harmóniájával is. Javíthatunk a családtagjainkkal és más emberekkel való jó viszonyunkon. Megtanít erőt meríteni saját magunkból a mindennapokhoz. Növeli az önbizalmat.

Ezen kívül beszélgettünk a babajógáról, amely lehetővé teszi a kisgyermekeknek is, a játékos jógaalapú gyakorlatok elsajátítását. A foglalkozás során a kismamák kipróbálták az egyszerűbb jógagyakorlatokat, ezáltal egy kis betekintést nyerhettek a jóga világába.

Márciusban az érdeklődők megismerkedhetnek a helyi bölcsőde és az óvodák beiratkozási feltételeivel és nevelési programjaikkal.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!


 

 

További fotók>>>

Kistóth Karolina

/2010.03.15./
 

       „Tavaszváró, rügypattintó” foglalkozás az Árvayban

 

        
   

Március 10-én 17 órára kíváncsi tekintetű óvodások érkeztek a ME Árvay József Gyakorló Általános Iskolájának sporteszközökkel és játékokkal teli tornacsarnokába. A tavaszhoz kapcsolódó feladatokkal vehették birtokba ezt a területet a leendő iskolások és testvéreik - küldte a beszámolót Kissné murányi Andrea, igazgatónő...

 
 


Kissné murányi Andrea

 

Először Szekeres Istvánné (Zsuzsa néni) körjátékot játszott a gyerekekkel, mellyel megidézték az évszakokat, ezután a tavasszal visszatérő fecskékké változva Kocsis Zoltánné (Csilla néni) zenés játéka mozgatott meg mindenkit.
Baranyi Józsefné (Ilike néni) 4. a osztályos tanítványai matrózokat és kalózokat toboroztak, majd kincsvadászatra és ügyességpróbára vezették a csapatok tagjait. Szinte elrepült ez az egy óra, végül éremmel és egy kifestővel térhettek haza a foglalkozás résztvevői.

Reméljük, hogy az iskolánkkal és a pedagógusokkal való ismerkedési alkalmak segítették a leendő elsősöket és szüleiket, hogy szeptemberben örömmel, ismerősként lépjenek be intézményünk falai közé.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a beiratkozás előtti utolsó programunkra a „Fecskeköszöntő” - családi napra 2010. április 17- én szombaton 9 órától.


 

 

További fotók>>>

ME Árvay József Gyakorló Általános Iskola

/2010.03.14./
 

      Bátran forduljunk panaszainkkal az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz

 

        
   

Márciusban a Polgármesteri Hivatal Dísztermében az Egyenlő Bánásmód Hatóság kihelyezett tárgyalást tartott, ahol egy sárospataki mozgáskorlátozott parkolási ügyét tárgyalta - nyilatkozta Dr. Kossuth Borbála, az Egyenlő Bánásmód Hatóság hatósági referense...
 
 


Dr. Kossuth Borbála

 

A hatósághoz forduló kérelmező leírta a kérelmében, hogy Miskolc egyik mozgáskorlátozottak számára fenntartott fizetős parkolóhelyén parkolt, az autó szélvédőjére kihelyezte a mozgáskorlátozott parkolási igazolványát, ennek ellenére mégis megbírságolták. Ő azt valószínűsítette a hatóság előtt, hogy ennek oka, fogyatékosságával, tehát mozgáskorlátozott mivoltával volt összefüggésben. A hatóság előtti eljárásban a hátrányt és az úgynevezett védett tulajdonságot kell valószínűsíteni. A valószínűsítés nem bizonyítás, hanem egy olyan dokumentumokkal alátámasztott elmondás, amelyből egy átlag emberben az, az érzet keltődhet, hogy valóban sérült az egyenlő bánásmód követelménye. A hatóság ennek okán eljárást indított, eljárás alá vonta a parkolási céget, és beszerezte az iratokat, illetve nyilatkozatokat. Jelen eljárásban az rajzolódott ki, hogy önkormányzati rendelet, tehát jogszabály szabályozza a parkolás rendjét illetve a parkolási igazolvány elhelyezésének módját is.

A hatóság jogszabályon alapuló eljárásokat nem vizsgálhat, jogszabályok felülvizsgálatára természetesen csak az alkotmánybíróság rendelkezik hatáskörrel. Ettől függetlenül a hatóság úgy érzékelte, úgy ítélte meg, hogy mivel itt kihelyezésre került a parkolási igazolvány, tehát a kérelmező eleget tett kötelezettségének, ami őt terheli a parkolása során, és mivel a másik fél részéről – legalábbis a kérelmező beadványában foglaltak alapján – nem volt érzékelhető az a fajta emberi méltányosság ami ilyen esetben akár elvárható lett volna, ezért a hatóság fontosnak tartotta, hogy a véleményeket személyesen is, egy tárgyalás keretében ütköztesse, ami eredményre is vezetett.


 

 
A hatóság előtt a felek megegyeztek. Természetesen a kérelmező ezen eljárás keretén belül is kinyilatkoztatta, hogy fokozottan oda fog arra figyelni, hogy a mozgáskorlátozott igazolványán ne csak a neve illetve a kiállító hatóság, hanem például az érvényességi idő is jól látható legyen a parkolási őrök számára. De az eljárás alá vont parkolási cég is kinyilatkoztatta azt, hogy bocsánatot kér, hogyha esetlegesen az ügyintézés során munkatársai esetleg durvább hangnemet használtak a kérelmezővel szemben, amelyet a panaszos sérelmezett is. Másrészről, pedig elengedte kérelmező bírságát is, egyúttal kinyilatkoztatta azt, hogy van egy olyan lehetőség, hogyha valaki a parkolási igazolványát, a megbírságolást követő 8 napon belül bemutatja a parkolási cégnél akkor egy kedvezményes, 1700 forintos, úgynevezett kezelési költséget kell csupán megfizetnie.

Ennek jelenleginél is a fokozottabb ismertetésére, tájékoztatására az eljárás alá vont cég kötelezettséget vállalt. Ugyanúgy kötelezettséget vállalt a hatóság előtt megjelenő mozgáskorlátozott egyesület is, hogy tagságának figyelmét felhívja a mozgáskorlátozott igazolványok szabályszerű kihelyezésének módjára, melyet természetesen be kell tartani és erre a mozgáskorlátozott állampolgároknak fokozottan oda kell figyelni arra, hogy valóban minden adat olvasható legyen, mert ellenkező esetben a parkolási cég nem találja jogosnak, szabályszerűnek hogy a parkolási hely használatát. Nagyon fontos erre odafigyelni. Ezt a kezdeményezést a hatóság azért is tartja örvendetesnek, mert rendkívül fontos, a civil és mozgáskorlátozott szervezetekkel való együttműködés, hiszen az információáramlásban és tájékoztatásban a hatóságnak nagy segítséget jelentenek.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóságnak a központi címe Budapesten van (1024 Budapest, Margit krt. 85.), ahol természetesen van személyes ügyfélfogadás is, előzetes telefonos egyeztetést követően (tel.: 06-1-336-7843). De a központi székhelyre való eljutás az ország bármely területéről nehézséget okozhat. Ennek a megkönnyítésére is szolgál az, hogy a hatóság megyei egyenlő bánásmód referensi hálózattal rendelkezik. Ilyen megyei referensi hálózatban dolgozó munkatársunk van Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is, akit a Miskolci Esélyek Házában (3525 Miskolc, Király u. 10.) hétfőnként 13.30 és 17.30 óra között lehet keresni.

Cziczer Katalin
/2010.03.14./
 

       Bűnmegelőzés a sárospataki középiskolákban

 

        
   

Az elmúlt időszakban országszerte jelentősen megnőtt az iskolai agresszió, az erőszakba torkolló cselekmények száma, így az oktatási intézmények részéről nagy az érdeklődés, az igény a bűnmegelőzési és felvilágosító előadások iránt, melyet városunkban - többek között - a Sárospataki Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály körözési- és bűnmegelőzési előadója, Sütő Barbara rendőr főtörzsőrmester tart az iskolákban…
 
 


Sütő Barbara

 

A konfliktusok szélsőséges megjelenése jelen van tanár-diák, tanár-szülő és diák-diák között is. A problémák egy részének megoldása a pedagógusok és az iskola kezében van, de a rendőrség sem hagyhatja magára e nehéz feladat leküzdésében az oktatási intézményeket. Ezt a célt hivatott szolgálni a rendőrség részéről a bűnmegelőzési előadások szervezése az osztályfőnöki órák keretében.

2010. március 03-án a Sárospataki Rendőrkapitányság meghívását elfogadva a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság két ifjúságvédelmi előadója, Vinczéné Kárpátfalvi Erika rendőr őrnagy és Jenei Károly rendőr alezredes tettek látogatást a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma és a Sárospataki Vay Miklós Szakképző Iskola 1-1 óráján.
Tapasztalat, hogy sok fiatal nincs tisztában tettével, tettének következményeivel, ezért a tanórák keretében a bűnelkövetővé, a szenvedélybeteggé és áldozattá válás elkerüléséhez szükséges ismeretekre hívták fel a tanulók figyelmét.
Reméljük, a jövőben a rendőrség és az oktatási intézmények kapcsolatának szorosabbá fűzésével visszaszorítható a fiatalkorú bűnelkövetők száma és megelőzhető a fiatalkori bűnözés elterjedése.


 

 

Törő Gábor
/2010.03.14./
 

       Első bálozók a Rákócziban

 

        
   

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában már harmadik éve folyik a táncoktatás a 7. osztályosok számára. Tudomásunk szerint más iskolákban nincs ilyen oktatás - nyilatkozta Szegedi Istvánné igazgatónő...
 
 


Szegedi Istvánné

 

A 7. osztályos táncosok elmondták, hogy pár hónap alatt összesen 17 tánc alaplépéseire tettünk szert. Ez éven ránk került a sor, hogy kipróbáljuk magunkat a tánc világában. Minden hétfőn nagy izgalommal vártuk, hogy újabb és újabb táncot tanulhassunk meg. A táncokat Stofan Ferenc és Stofanné Barna Boglárka tanította meg. A táncok mellett viselkedéskultúrát is tanultunk. Bemutatkoztunk az iskolai Alapítványi bálon, amikor nagyon izgultunk azért, hogy mindent jól csináljunk, de szerencsére mindenkinek elnyerte a tetszését a bemutató. Többségben társastáncot tanultunk, de mellette még csárdást, polkát és mazurkát is tanultunk, ami vagy néptánc vagy más nemzetek tánca.

Az Alapítványi bál után pár héttel következett a mi első bálunk, amin az összes tanult táncot bemutattuk. A kötelező táncok után következtek a szülői, a tanári, a szabadtáncok és a versenyek. A lufis tánc volt a legjobb, de volt még székfoglaló és újságtánc is. A szabad körökben a legtöbb zene fiatalos volt és mindenki azzal táncolt, akivel szeretett volna. A bálnak éjfél után lett vége, amit mi nagyon bántunk, hiszen igazából belelendültünk a táncba.
Következő fellépésünk a Rákóczi Gálán lesz, ahová mindenkit szeretettel várunk. Nagyon szerettünk járni a próbákra és nagyon élveztük az órákat, mindenkinek ajánljuk, ha teheti, akkor tanuljon táncot.
Köszönjük Géczi Tamásné, Marika néninek, hogy megszervezte nekünk a tanfolyamot, és az iskolának, hogy helyet biztosított nekünk.


 

 

További fotók>>>

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

/2010.03.14./
 

   Ellenőrzési irányelv, avagy kiket ellenőriz az APEH 2010. évben

   

A Sokadik éve már, hogy február végén az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közzéteszi az ellenőrzési irányelvét. Idén sem történt ez másképp:

Az elmúlt évekhez hasonlóan az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal ellenőrzései során az adóelkerülések megelőzésére, a prevencióra és a gyors reagálásra fordít kiemelt figyelmet. A feltárt jogsértések súlyának megfelelő, következetes, szigorú ugyanakkor méltányos jogkövetkezmény alkalmazását, valamint az adóbevételi szempontból kiemelt kockázatot jelentő gazdasági folyamatok, magatartási formák nyomon követését további törekvésként fogalmazza meg a 2010-es irányelv.

Az állami adóhatóság az ellenőrzések hatékonyságát a kiválasztási tevékenységének erősítésével, az egyedi kockázatelemzés gyakorlati bevezetésével, az informatikai fejlesztések és a revizori szaktudást hasznosító módszerek alkalmazásával igyekszik tovább növelni.

Az ellenőrzések során fokozott hangsúlyt kapnak a társadalombiztosítási bevételekkel kapcsolatos, a feketegazdaság visszaszorítására, a feketefoglalkoztatás ellenőrzésére irányuló vizsgálatok.

Azok a vállalkozások továbbra is számíthatnak ellenőrzésre, amelyek nem nyújtanak be adóbevallást, többször váltanak székhelyet, illetve tulajdonost, nagy összegű tagi kölcsönnel működnek, sok adóhátralékot halmoznak fel, tartósan veszteségesek és láthatóan adóminimalizálásra törekszenek.

Az idei évben a papír- és nyomdaipar, az őrző-védő szolgáltatások területén működő alvállalkozói láncolatok, a termékbemutatókon keresztül bonyolódó kereskedelem, valamint a hitelközvetítés és üzletviteli tanácsadás kerül majd a revíziók középpontjába. Ezeknél a tevékenységi köröknél az APEH elsősorban a jövedelmezőség elmaradását vizsgálja.
Kiemelt ellenőrzési területek 2010. évben a vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem, a zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem és a vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem is.Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága
/2010.03.14./
 

       Aradon a TV előtt is felállnak, ha a Magyar Himnuszt meghallják

 

        
   

    Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület sárospataki látogatásának rengeteg hozadéka volt. Nem csak a nyilvános előadások és bemutatkozások által lehettünk gazdagabbak, de a magánbeszélgetések során is bőven volt lehetőségünk a magyarságtudatunk erősítésére.
Matekovits Mihály is – aki az Arad városi EMKE képviseletében jött Sárospatakra – az első emeleti társalgóban megtartott bemutatkozások során több szívet melengető dologról is említést tett, amit ott nem volt alkalma bővebben kifejteni, pedig estig is hallgattuk volna..
 
 


Matekovits Mihály (Arad)

 

Elmondta többek között, hogy Aradon az év legnagyobb ünnepe október 6. amikor a 13 aradi vértanúra emlékezők már előző este "megszállják" a várost. Ilyenkor náluk is annyian szállnak meg, hogy volt, amikor a feleségével - akik az EMKE helyi elnöke – elmentek sétálni, mert a lakásukban egy szabad szék sem maradt, ahová le tudtak volna ülni…

Mivel több érdekes dolgot érintett, ebéd előtt szólítottam meg, hogy néhányat fejtsen ki számunkra:

- Említette, hogy Aradhoz Budapest közelebb van mint Bukarest - de ettől függetlenül is - az ott élő magyarok inkább az Anyaország felé fordulnak, a Magyarországról jövő híreket nézik és hallgatják. Ilyenkor vagy elszomorodnak, vagy felvidulnak. Mit értett ez alatt?

- Az aradiak zöme a Kossuth Rádiót hallgatja és a Duna TV-t, vagy az M1-est nézi mindenki, a román műsorokat a magyarok nagyon ritkán nézik - inkább csak a sporteseményeket - és ezáltal elszomorodnak, ha azt látják, hogy a Parlamentben, vagy máshol a magyarok csak egymást eszik. Nálunk - mondjuk Aradon - két magyar az utcán, vagy közintézményben sohasem veszekszik, mert pont azáltal, hogy kevesen vagyunk, ha egy magyarnak gondja van egy másikkal, azt inkább zárt körben rendezi el és nem nyilvánosan. Ezért általában – főleg az idősebb generációra – nagyon durván hat az, amikor magyar a magyarral sokszor elvtelenül vitatkozik.
Ugyanakkor az aradi öreg nénik is, akik életükben sohasem jártak futballmeccsen, ha magyar csapat játszik és kikap, akkor sírnak, és netalántán ha egy magyar csapat győz, akkor örülnek. Ha az olimpián elhangzik a Magyar Himnusz, higgyék el, hogy Aradon az egyedül ülő és TV-t néző néni is feláll, és állva hallgatja végig. Ha valahol Európában bármilyen művészeti ágban valaki - legyen az zongorista, hegedűművész, vagy operaénekes - úgy szerepel, hogy magyar, valahogy úgy érzik a szórványban élő magyarok, hogy ez a mienk…

- Említette továbbá, hogy Aradon a magyar ajkúak aránya 15 % körül van, de a környezetében vannak színmagyar települések, akik a hagyományőrzésben is élen járnak. Hogyan maradhattak ők meg magyar falvaknak?

- Ezek egy része régebbi falu. Másrész telepes falu olyan értelemben, hogy pl. Simonyifalvára Simonyi gróf hozta oda az embereket az1800-as évek közepén, úgy hogy katolikusok legyenek és földműveléssel foglalkozzanak. Akkor az volt a szokás, hogy a főúr, a gróf, vagy a birtokos hoz valahonnan embereket. Neki az egyetlen feltétele az volt, hogy egyvallásúak legyenek, ezért ezek vagy tiszta református, vagy tiszta katolikus falvak ezek. Ő építette a templomot és adott hozzá házhelyet, ezáltal csak egy templomot kellett építenie. Ezek a tiszta magyar falvak megmaradtak az idők folyamán. Nagyon ritka volt a vegyes házasság, de itt ma is ritka az, hogy román férj, vagy feleség legyen - de a gyermekek akkor is magyar iskolába mennek.
A közművelődés nagyon virágzik ezekben a falvakban mindenhol van néptánc csoport, és sok helyen a citerát is megtalálták a padláson 90 után és elkezdték újból használni. Mindenhol akadt egy közművelődés szervező – pedagógus többnyire – egyik a kórusmozgalomhoz értett, a másik a citerához, a harmadik a tánchoz, de mindegyik csinált valamit, s így alakult ki ezekben a falvakban az aktív közművelődési élet.

- 2004 óta, ha határon túli magyarokkal beszélünk, három téma között biztosan szóba kerül december 5. Így sikerült ez most is, éppen harmadikként kérdezek rá erre a témára. Több mint 5 év telt el az óta. Fel lehet dolgozni egyáltalán Ön szerint ami akkor történt?

- Ezt nagyon nehéz feldolgozni. Én magam közéleti ember vagyok, egy hónapja mentem nyugdíjba a bukaresti Oktatási Minisztérium vezérigazgatója voltam magyar ügyekkel foglalkozó kérdésekben, nagyon sokat jártam Erdélyt és a magyar vidékeket. Eleve hibának tartottam, hogy erre sor került, hogy témája lettünk egy anyaországon belüli politikai vitának…
Nem gondoltam volna, hogy ez lesz az eredménye, rám is nagy hatással volt - bár látva a TV-ben a nagy ellenpropagandát, én már biztos voltam benne, hogy nem lesz elegendő szavazat ahhoz, hogy ez átmenjen…
Nagyon megdöbbentem, amit láttam az emberek között, az elcsüggedést. Ha nem történik semmilyen szavazás, még akkor is jobb lett volna, mint így, amikor az emberek zöme úgy érezte, hogy „ti le vagytok írva”.

Érdekes viszont nekem az, hogy az anyaországi magyarok nagy része még ma is sajnálja, fájlalja ami akkor történt. Én utána való héten Szegeden voltam egy konferencián, ahol minden hozzászólás úgy kezdődött, hogy a hozzászóló kifejezte sajnálatát a szavazás eredményét illetően. Én még ma sem értem, hogy ha olyan sokan fejezik ki állandóan a sajnálatukat, akkor kik voltak azok, akik akkor ellentétesen szavaztak, ill. nem mentek el szavazni.
Ez egy olyan kérdés, amit az anyaországi magyaroknak kell önmaguk lelkében tisztázni…

Itt valóban nem stimmel valami a számokkal, ha Matekovits tanár úr sem érti, akinek egyébként matematika tanári végzettsége van: ha minden magyar kifejezi sajnálatát a történtek miatt, akkor hol van az a 62.5%, akiket nem érdekelt a szavazás, és kik képezték a 48.5%-ot, akik NEM-mel szavaztak, megtagadva határon túli testvéreinket?


 

 

Törő Gábor
/2010.03.14./
 

       Integrált szolgáltató központot alakítanak ki a volt Esze Tamás Általános Iskola épületéből

 

        
   

A kistérségi szolgáltató központ megépítésére Sárospatak Város Önkormányzata lehetőséget kapott a Sárospataki kistérség Leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztésére vonatkozó programjának 2009. május 8-i elfogadásával. A tervezett fejlesztés várható bekerülése költsége 300 M Ft, melyet 100%-ban pályázati forrás finanszíroz - jelentette be Dr. Hörcsik Richárd polgármester…
 
 


Dr. Hörcsik Richárd

 

Ennek eredményeként Sárospatak város jogosult lett pályázat benyújtására a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Innovatív, integrált térségi szolgáltatások létesítése c. LHH tervezési felhívására (TIOP-3.5.1-09/1)

A projekt megvalósításával a Szolgáltató Központban nyújtott szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat, valamint a pedagógiai szolgáltatásokat a Sárospatak Városának Önkormányzata és a kistérség szolgáltatások működésében érintett települései úgy biztosítják, hogy azok

 -
 
infrastrukturálisan egy épületegyüttesben - a jelenlegi Esze Tamás Általános Iskola (Rákóczi Ferenc utca 37.) használaton kívülre kerülő épületében, annak felújításával és igény szerinti kibővítésével kerülnek elhelyezésre;
 -  további kulcsfontosságú kistérségi feladatokat ellátó közszolgáltatásokat (okmányiroda, építésügyi hatóság, anyakönyvi hivatal, gyámhatóság) a közösségi központba telepítenek;
 
egészséges, modern, az ügyfelek és a szakmai szolgáltatók igényeit egyaránt kielégítő környezetben működnek;  
 -
 a szakmai szolgáltatók egymáshoz való közelségében, és azok hatékony együttműködését biztosítják;
 
- fenntarthatóságát az épület költséghatékony működése szolgálja.


 

 

A projekt keretében megvalósuló szolgáltató központ ellátási területe a Sárospataki kistérség teljes területére, valamennyi lakosára, azaz 26 800 főre és valamennyi településére, azaz 16 településre terjed ki.  A szolgáltató központban nyújtandó 11 szolgáltatásból – a tevékenységi területek jelen állása szerint - 9 kistérségi hatáskörű szolgáltatás, vagyis a központ szolgáltatásainak 81%-a kistérségi célcsoportot szolgál ki.

Az épületben kerülnek elhelyezésre az alábbi intézmények és szolgáltatásaik:

Gondozási Központ

Házi segítségnyújtás

Szociális étkeztetés

Támogató Szolgálat

Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat

Családsegítő + Gyermekjóléti Szolgálat

Pedagógiai Szakszolgálat

Zempléni Alapítvány

Családsegítő és Gyermekjóléti szolgáltatás

Egyéb Közszolgáltatások

Építési hatóság - Sárospatak V. Önk.

Okmányiroda – Sárospatak V. Önk.

Gyámügy - Sárospatak V. Önk.

Anyakönyvi hivatal - Sárospatak V. Önk.

 A fejlesztés eredményeként

 -
  A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat számára biztosításra kerül a hiányzó ügyfélváró, valamint két interjú és foglalkoztató szoba.
 -
 
A pedagógiai szakszolgálat működési terei irodahelyiségtől elkülönített terápiás és foglalkoztató helyiségekkel bővülnek.
 
-   A családsegítő és gyermekjóléti, a pedagógiai és a gyámügyekkel foglalkozó szakemberek számára 40m-es konferencia terem kerül kialakításra, ami komoly hiányt pótol.
 
- A Gondozási Központ interjúszobával gazdagodik, és a házi segítségnyújtásban dolgozó szakemberek megfelelő méretű és felszerelt tereket kapnak működésükhöz.
 
-  Az okmányiroda működési alapterülete a duplájára nő, aminek jelentős részét az építési hatósággal közösen használt egyterű, modern ügyféltér és váróhelyiség teszi ki.  
 -
 Az építési hatóság működéséhez rendelkezésre álló alapterület is jelentősen, több mint duplájára növekszik: az ügyfelek megfelelő fogadását és a dokumentumok korszerű tárolását, kezelését teszik lehetővé az új terek.
 
-  Az anyakönyvi hivatal alapterületének növelésével főként a tárolás és adminisztráció egyszerűsödik.
 
-  Az okmányiroda, az építési hatóság és az anyakönyvi hivatal közösen és egymás között megosztva használhatják azt a 36m-es tárgyalót, ahol a kialakítás átgondoltságának és igényességének köszönhetően sokféle szakmai rendezvény megtartásra kerülhet majd sor - a kistérségi nagyberuházások tárgyalásaitól a kisméretű esküvők levezetéséig.
 

A projekt tevékenységei

Az építési tevékenység részeként megtörténik:

 -
   A telken lévő mindkét épület teljes körű műszaki felújítása;
 -
  A telken lévő mindkét épület nyílászáróinak (csere nélküli) megújítása;
 
-   az épületek külső és belső hőszigetelése;
 -
  az épület belső burkolatainak teljes körű cseréje;
 -  az udvarban 165m˛-en újépítésű ügyfélirodai tér kerül kialakításra és benne lift kerül elhelyezésre;
 
-  a tetőtér részleges beépítése;
 
-  mindkét épület teljes körű és komplex akadálymentesítése.

A projekt továbbá az előkészítés, menedzsment, bonyolítás költségein túl finanszírozza a működéshez szükséges eszközök beszerzését, valamint az épületbe költöző szolgáltatók közti együttműködés módszertani támogatását és hatékonyabbá tételét.

 A projekt tervezett ütemezése

Pályázat benyújtása:                         2009.10.31.
Szerződéskötés tervezett időpontja: 2010.02.28.
A projekt megvalósításának időszaka:2010.03.01 – 2011.12.31.
A projekt fizikai megvalósítása:          2010.07.31 – 2011.09.30.
A projekt zárása:                                2011.12.31.
 

Az idősebbek még emlékeznek rá, hogy az impozáns saroképület valaha Járásbíróságként működött, erre utalt, hogy a hozzá tartozó kisebb épületet még a legutolsó iskolai évek alatt is börtönnek becézték a tanárok, ami korábban valóban a bírósághoz tartozó börtönként működött.
Ez a szerepe ugyan nem tér vissza az épületnek, viszont az illetékességi terület közel ugyanaz lesz, csak most nem járásnak, hanem kistérségnek nevezzük. 

Törő Gábor
/2010.03.13./
 

       Vigyázat, kátyúk!

 

        
   

Amíg télen a csúszós út, a tél elmúltával a kátyúk okozzák a legtöbb bosszúságot az autósoknak. Ez nem csak abból áll, hogy kerülgetni kell az úttestben keletkezett gödröket, az igazi bosszúság akkor kezdődik, amikor sikerül egyet „telibe találnunk”. Tóth József, a Sárospataki Autójavító Kft. ügyvezetője elmondta, hogy az utóbbi időben egyre több, kátyúból adódó károsodással keresik meg őket az autósok…
 
 


Tóth József

 

Ezek azok a hetek, amikor sok szervizünkbe behozott autó tulajdonosa mondja el, hogy kátyúba hajtott és azóta tapasztalja, hogy valami nincs rendben az autójával. Van, aki azt tapasztalja, hogy ráz a kormány - mint amikor nincsenek a kerekek kicentrírozva - labilis a kormányzás, vagy egyszerűen félre húz az autó. Van, amikor a tulajdonos is látja, hogy megsérült, deformálódott a keréktárcsa.
Általában a kátyú-sérült autók még saját kerekeiken gurulnak be a szervizbe, de arra is volt már példa, hogy autómentő hozta be őket, mert kiesett a kerék – a talpas csapszeg kiszakadt és a kerék kifordult.
Azt javaslom az autósoknak – először is – hogy figyeljenek a kátyúkra, próbálják meg kikerülni őket. Sötétben, vagy esős időben - amikor nem láthatóak – inkább haladjanak lassabban!

Ha már megtörtént a „megrázkódtatás”, figyeljenek oda jobban az autóra, hogy nem vált e labilisabbá a vezetés, az autó iránytarása, vagy nem rázkódik-e a kormány.
Ha semmit nem észlelnek, de az autó nagy ütést kapott, akkor is érdemes megvizsgáltatni, hiszen egy kis hibából nagyobb is lehet. Ha fellazul egy alkatrész, az elkezd kopni és előbb utóbb valamilyen gondot okoz.

Csak ezt a pár hetet próbálják meg ÓVATOS VEZETÉSSEL sérülés nélkül megúszni, hiszen ilyenkor gőzerővel dolgoznak az erre hivatottak és mire az igazi tavasz elérkezik, már be lesznek foltozva a kátyúk.


 

 

Cziczer Katalin
/2010.03.13./
 

       1848-as katonai síremléket újítanak fel a lokálpatrióták

 

        
      

A Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete március 6-án jótékonysági vacsorát szervezett, melynek bevételét - a további adományokkal együtt - a Római Katolikus Temetőben lévő 1848-as Katonai Síremlék felújítására kívánják fordítani. A lokálpatrióták legújabb emlékmű-felújító akciójáról Saláta László elnök számolt be…
 
 


Dr. Hörcsik Richárd

Saláta László

 

A rendezvény, mely a Huszár Panzióban került lebonyolításra, talán utolsó volt az év eleji zenés események sorában, mégsem vált érdektelenné, hiszen közel hatvan fő jelent meg a vacsorán, ezzel is hozzájárulva a célkitűzés megvalósításához. Dr. Hörcsik Richárd polgármester úr - elmondása szerint - Ő is több mint 15 hasonló rendezvényen vett részt, mégis megtisztelte a jelenlévőket, sőt adományaival nagymértékben hozzájárult az emlékmű felújításához, amit ezúton is köszönünk. Köszönjük azoknak is, akik százon felüli értékes tombolatárgyat ajánlottak fel e nemes célra.

Az estnek az adott különös hangulatot, hogy a vacsora vendégeket az egyesület tagjai és hozzátartozóik szórakoztatták, talán hivatásos művészeket is felülmúló színvonalon, ami - óriási elismerést váltott ki. A közel egy órás műsorban meglepetéssel gyönyörködhettünk pld.: Virágh Sándor – nagytiszteletű úr és kedves felesége énekkettősének szívet melengető produkciójában, vagy Kiss József - volt városi főmérnök - hegedű virtuozitásában.

A már megszokott módon, magas színvonalú produkciót élvezhettünk a Darmos házaspártól és Bálint Béla igazgató úrtól. A Gulybán László által előadott József Attila: Óda annak ellenére, hogy már sokszor hallhattuk, mégis „borzongatóan” kedves élményt nyújtott. Karacs Mónikát és hangját már eddig is csodálhattuk, de unokahúga - Martina - hangja és tehetsége valamennyiünket elvarázsolt.
Mindannyiuknak köszönjük felejthetetlen élményt nyújtó műsorukat, csak úgy mint hangszeres kísérőiknek. Reméljük a következő hasonló rendezvényünkön más egyesületi tagtársainkról is kiderülhet sokoldalú tehetségük.

Mindezeken túl a vacsora is ízlett, Szalai László jófajta borával a hangulatot is megalapozta, amelyhez Hajdú Józsi egyszemélyes „zenekara” biztosított jó hátteret. A legfiatalabbak és a legbátrabbak táncra is perdültek. Jó hangulatú, egyben hasznos Jótékonysági estet zártunk. Megalapoztuk a síremlék felújítását, hiszen minden résztvevő adományozott az által is, hogy tombolát vásárolt, ugyan- akkor kapott is, hiszen a sorsoláson mindenkire legalább két értékes ajándék jutott, nem beszélve a műsorról, ami által valamennyien élményekkel gazdagodtunk.

Köszönjük a házigazdáknak és a résztvevőknek, és köszönettel vesszük azt is, ha az 1848-as síremlék helyreállításához további adományozók is hozzájárulnak.


 

 

További fotók>>>

Törő Gábor

/2010.03.13./
 

     Évértékelő állománygyűlést tartottak a Sárospataki Rendőrkapitányságon

 

        
      

Évértékelő állománygyűlést tartottak 2010. március 13-án délelőtt a Sárospataki Rendőrkapitányságon, amelyen Dr. Vereckei Csaba r. dandártábornok megyei főkapitány és Dr. Hörcsik Richárd polgármester is részt vett. A főkapitány a dicséret és az elismerés hangján szólt a sárospataki állomány 2009. évi munkájáról…
 
 


 Dr. Vereckei Csaba


Dr. Téglás István


Dr. Hörcsik Richárd

 

Ahhoz én nagyon tartanám magam az idei évben is - amit korábban a saját értékeléseink kapcsán már megfogadtam - hogy nem szeretnék sportversenyt csinálni a megyében a kapitányságok között, sem a bűnügyi munkából, sem a közterületi munkából.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőrkapitányság nyújtott egy éves teljesítményt, ami 10 rendőrkapitányság munkájából tevődik össze. A 10 kapitányság állománya és a főkapitányság az, akik összehozták ezt az eléggé méltányolandó és pozitív eredményekkel dúsan ellátott tavalyi teljesítményt és évértékelést. Ebből nagyon nagy részben és szervesen kivette részét a Sárospataki Rendőrkapitányság is. Én nekik is csak gratulálni tudok, és megköszönni tudom azt a munkát, amit végeztek az elmúlt évben, hiszen a megye rendkívül nagy és egész komoly szórásban – területi adottságokat, lakosság összetételt, bűnügyi számokat és bűnügyi mutatókat tekintve. Tehát nem igazán lehet objektív módon összehasonlítani a kapitányságokat, viszont az a teljesítmény, amit közösen, együtt nyújtottunk, az országos elismertséget nyert.

A statisztikai adatok azt mutatják, hogy 2009-ben 7,6 %-kal csökkent a Sárospataki Rendőrkapitányság illetékességi területén az ismertté vált bűncselekmények száma – kezdte 2009-e számadatok ismertetését Dr. Téglás István r. alezredes, a Sárospataki Rendőrkapitányság vezetője…

Megállapíthatjuk azonban, hogy ez a bűncselekményszám csökkenés nem minden kategóriában figyelhető meg - azokban a kategóriákban nem, amelyek a társadalmi együttélési zavarokból következnek, mégpedig azt tapasztaljuk, hogy az emberek elidegenednek egymástól, így a személy elleni bűncselekmények száma nőtt, valamint a gazdasági bűncselekmények száma is emelkedett. Azonban örvendetes tény, hogy a vagyon elleni bűncselekmények száma csökkent, az összbűncselekmények arányán belül is 70%-ról 67%-ra.

Az elkövetőkkel kapcsolatban a területünkön más kép tapasztalható, mint ami a médiából lejön, ugyanis itt a fiatalkorú elkövetők száma mintegy 32%-al csökkent, de – és erre oda kell figyelnünk- a visszaesők és a büntetett előéletűek bűncselekményszáma megnőtt, és fontos dolog, hogy 11%-ról 15%-ra nőtt a gyermekkorú elkövetők száma.

Egyébként szoktuk alkalmazni az egyéb – miskolci és nyírbátori – erőket is, hiszen a körzeti megbízottak a saját településeiken teljesítenek szolgálatot, a központi járőrszolgálat pedig Sárospatakot és vonzáskörzetét látja el. Ezért, hogy ezt a létszámot növeljük szükséges a külső erők igénylése.

Országosan sajnos azt kell mondanunk, hogy a rendőrség nem csak anyagi, hanem morális válságban is van. Tehát ahhoz, hogy a rendőrséget el tudják fogadni a polgárok, a bizalmat kell visszaszerezni – emlékeztetett Dr. Hörcsik Richárd polgármester a rendőrség nehéz helyzetére…

A rendőrséget átpolitizálták – különösen a fővárosban – láttuk azokat az eseményeket, amelyek arcpirítóak voltak. Nos, mi elég távol vagyunk a fővárostól és nem csak Sárospatak, hanem a Sárospataki Kistérség polgármesterei is és polgárai, megelégedéssel látják az itteni rendőrség működését.
Természetesen van jó néhány olyan dolog, ami az országos rendszer hibájából adódóan itt is megtalálható. Így például, már most 10-17 státuszt kellene betölteni, ami elősegítené azt, hogy több rendőrt lássanak az utcákon a lakosok, és megfelelő legyen a bűnüldözés, a közbiztonság. Ehhez azonban anyagi támogatás kellene.

Azt örömmel tudom mondani, hogy városunk és kistérségünk polgárai nagy többségében elégedettek a Sárospataki Rendőrkapitányság működésével, köszönhetően az ott dolgozók lelkiismeretes munkájának.
Másrészt, pedig van egy jó összefogás a várossal a polgárőrségen keresztül. Ezt az együttműködést évek óta lépésről lépésre bővítjük, például a polgárőrség munkájába bekapcsoljuk az önkormányzati képviselőket, akik rendszeres járőrözéssel próbálnak segíteni.

Úgy hiszem, hogy a város és a kapitányság között illetve a kistérség polgármesterei és a Sárospataki Rendőrkapitányság között jó az együttműködés - természetesen a kihívásoknak továbbra is szeretnénk megfelelni.


 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin

/2010.03.12./
 

RangAdó 2. - Március végén Szuperdöntőt vív a legjobb négy

 

 

Lezajlott a RangAdó 2. országos döntője pénteken, ahol a Hatvani Középiskola Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolájának Lázadók nevet viselő ötfős társulata, Lukács Bernadett, Malek Anett, Kómár Nikolett, Fekete Viviána és Horváth Nikoletta igazán szoros küzdelemben az ország ötödik legeredményesebb csapata lett.

Az APEH középiskolásoknak indított vetélkedőjének pénteken tartott országos döntőjében – a Kiemelt Adózók Igazgatóságán – a hét régió egy-egy győztese mérkőzött meg. A március 27-én, az MTV műsorán is nyomon követhető Szuperdöntőben a négy legjobb versenyez. A vetélkedő végső fináléjába budapesti, hajdúszoboszlói, szegedi, valamint komáromi csapatok jutottak be.

A pénteki „összecsapáson” a hét csapat totózott, igaz-hamis feleletválasztós feladatot oldott meg, a házi feladatként kapott és otthon kitalált „adós vicceket” adták elő játékos formában, összemérték ügyességüket a „tabu” nevű játékban, illetve számot adtak arról, mennyire ismerik az adótörvényeket, és hogyan igazodnak el a pénzügyek rendszerében.

„Az adózás közös ügyünk” gondolat jegyében meghirdetett RangAdó 2-re az ország 250 középiskolájának csaknem 500 csapata jelentkezett. Az 5 fős csapatok 3 internetes fordulóban vettek részt, majd a legeredményesebbek a regionális fordulókon mérték össze tudásukat, ahonnan régiónként 1-1 csapat került be a vetélkedő országos döntőjébe.

Az APEH második alkalommal meghirdetett középiskolai vetélkedőjének a célja az volt, hogy bővítse a középiskolások adótudatosságát. A vetélkedő kérdései között adózástörténeti érdekességek, alapvető adózási tudnivalók, az adózók jogai és kötelességei szerepeltek.
 
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága

/2010.03.12./
 

Sárospatakon is csatlakoztak a nők világ imanapjához

 

        
      

1887 óta létezik a keresztyén nők világot átfogó imalánca, amelyet a világ mintegy kétszáz országában mindig március első péntekjén tartanak meg. Magyarország 25 éve csatlakozott a mozgalomhoz ökumenikus keretben - küldte a tudósítást Virágh Sándor református lelkész...
 
 


Virágh Sándor

 

Az imaalkalom témáját, szövegét idén a Kamerunban élő nők állították össze, mely módot kínál sorsuk, országuk, hitük megismertetésére. Ez a Nigéria és Csád közé ékelődő közép afrikai ország ötször nagyobb hazánknál, mintegy százféle etnikum lakja eltérő nyelvvel, szokásokkal. Tizenkét nemzeti parkja, vadrezervátuma teszi híressé a világban. Hivatalos nyelve francia, valamint az angol afrikai változata a pidgin. Bár az ország nagyon szegény, küszködnek a munkanélküliséggel, korrupcióval, az emberek eleven lelki életet élnek, és Istentiszteleteikre az öröm, az élethez való ragaszkodás jellemző. Tele van táncos, ujjongó énekkel a liturgiájuk. Az imalánc jelmondata is egy dalból való: Minden, mi él Istent dicsérje...
Sárospatakon a Lorántffy Zsuzsanna Református Nőszövetség évről évre csatlakozik az eseményhez, meghívják a testvér keresztyén felekezetek asszonyait is, és együtt vesznek részt az imában.

A lelki programot kiegészíti a családias, az adott országra jellemző dekorációval, ízekkel, gyümölcsökkel, teával terített asztal melletti társalkodás. Sipos Istvánné elnök és Mészáros Ildikó gyülekezeti titkár idén is minden apró részletre kiterjedő figyelemmel készítették elő az alkalmat, melynek sikerét a részvevők szeméből áradó testvériség bizonyította. Megállapításra került, hogy a nálunk jóval nehezebb sorsúaktól éppen azt tanulhatjuk meg, hogyan lehet kinyílni egymás felé és az élet mindenek felett való tiszteletére, és hogyan teheti hasznossá a közösség javára magát az egyes ember. Kamerunban rengeteg az árva, mert az AIDS szedi áldozatait.

Az emberek többsége a piacra vitt dolgokból tengeti életét. A szavannákon a gátlástalan orvvadászat jelent gondolt, a földművesek a hegyek lábainál élnek, a hegyekben pedig a pásztorok. Kamerun is híres a vendégszeretetről, tájegységeik jellegzetességeivel kínálják a vendéget, északon kókuszdióval, a tengerparton pálmaborral, délen pedig pirított földimogyoróval. Az ország lakosságának fele valamelyik keresztyén felekezethez tartozik, a másik fele pedig a muzulmán hithez és hagyományos törzsi vallásokhoz kötődik, de békében élnek egymással, és országuk területén nagyon régen nem volt háború.


 

 

További fotók>>>

Református Lelkészi Hivatal

/2010.03.12./
 

I. hely a megyei sakk diákolimpián

 

        
      

Szép sikert ért el Balogh Lilla a ME Árvay József Gyakorló Általános Iskolájának 2.b osztályos tanulója, a március 3-án Sajószentpéteren megrendezett Sakk Diákolimpia Egyéni Megyei Döntőjében - küldte a tudósítást Maczkó Attila, felkészítő tanár...

Az I. korcsoportos lányok mezőnyében heten indultak, így körmérkőzésre került sor. Ezáltal itt született a legreálisabb eredmény, hiszen mindenki mindenkivel játszott. Lilla ezzel az eredménnyel kivívta a júniusban Debrecenben megrendezésre kerülő országos döntőn való részvételt. Gratulálunk!

 
 

További fotók>>>  

ME Árvay József Gyakorló Általános Iskola

/2010.03.12./
 

Országos úszás diákolimpia volt Kecskeméten

 

        
      

Március 6-án Kecskeméten, a hírös városban került megrendezésre a 2009/10. tanévi „A” kategóriás 6x50 m-es fiú úszás diákolimpia országos döntő - Sontra László testnevelő...

Autóbusszal (az Önkormányzat kisbuszával) mentünk pénteken, és szombaton reggel kezdődött a verseny. Felemelő volt, hogy a város versenyuszodájában márványfal emlékeztetett a régebbi nagyok – Hargitai András, Verasztó és sorolhatnám – országos csúcseredményeinek megdöntésére, felállítására. Ebben az évben lett az uszoda 45 éves, de a falon már ott lógott az új létesítmény látványterve.

A Himnusz lejátszásával és köszöntőkkel indult a megyei győzteseket felvonultató úszó döntő. Büszkék voltunk, hogy Sárospatak képviselte Borsod megyét ebben a versenyszámban. A versenyen az ország minden részéből a 10-18 éves korosztály legjobb amatőr és igazolt úszói vettek részt. A 12 versenyszámban több mint 500 tanuló versenyzett, akik 250 alsó- és középfokú iskolát képviseltek.
A városi döntőn 3:53-mal nyertünk, a megyei döntőn 3:29 perces eredményt értünk el, itt újabb javítás és 3:20:53-mal kilencedikként értünk célba. A megyei döntő után szinte minden nap edzettünk, úgy gondolom, hogy ez a 9. hely jó eredmény ebben a nagyon erős mezőnyben. A megyei győzteseken kívül Budapestet 3 csapat képviselte, így érthető, hogy az első tízbe kerülés óriási eredmény.
Gratulálok a fiúknak és köszönöm, hogy januártól egy nagyon hosszú felkészülés után ilyen szépen szerepeltek: Beimli Ákos, Gulyás Ádám, Gulybán Ádám, Józsa Gábor, Orosz Mihály, Papp Dávid.

Köszönöm a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolának, aki segített ebben az eredménynek az elérésében.II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

/2010.03.11./
 

Az RFV és az óvónők közös nőnapi ünnepe

 

        
        

A Mese Óvoda és Bölcsőde illetve az RFV Sárospatak Nonprofit Kft. közös nőnapi rendezvényére került sor március 9-én A Művelődés Házában. A megjelent nőket Dr.Hörcsik Richárd polgármester köszöntötte…
 


Dr. Hörcsik Richárd

Gulybán László

 

A mai este az összefogásról szól. Immáron harmadik éve, hogy önkormányzatunk az intézményvezetőket és azon intézmények női dolgozóit hívja közös ünneplésre, akikkel naponta találkozunk. Nagyon jó látni, hogy ennyi csinos hölgy dolgozik az önkormányzat intézményeiben. Van mit megköszönnünk nekik, akik a vállukon hordozzák a város egy részének a terhét és a családoknak a terhét is.

Azt is fontos tudni, hogy Sárospatak életében a nők mindig fontos szerepet játszottak. „Cherchez la femme” - keresd a nőt. Ez a mondás Sárospatak több mint 800 éves történetében igaz, hiszen ahhoz, hogy királynői városi rangot kapott Sárospatak, kellett egy Anasztázia. Ahhoz, hogy a nyugati keresztény világban ismerős legyen a város neve, ahhoz kellett egy Árpád-házi Szent Erzsébet, aki városunk szülöttje volt és ahhoz, hogy a XVII. században naggyá nőjön Sárospatak, kellett Lorántffy Zsuzsanna.
Ahhoz pedig, hogy Sárospatak ma is sikeres legyen, kellenek azok a pataki hölgyek, akik ma itt élnek köztünk, mint az említett hölgyek késői utódai.

Akik a város intézményeiben meghatározó jelleggel dolgoznak, úgy hiszem, köszönet illeti őket. Nem csak a régiekre kell gondolnunk, hanem a jelenleg köztünk élőkre is, köztük azokra a hölgyekre, akik a jövő nemzedékét nevelik. A ma este egy ilyen együttlét, az együvé tartozás kifejezése. Fontosak számunkra a Sárospatakon élő nők, nekik köszönjük meg most az egész éves munkájukat.

Ma már elmondhatjuk - 2010-ben - hogy hagyománnyá vált a két intézmény közös ünneplése a Nemzetközi Nőnap alkalmával – számolt be Gulybán László, az RFV Nonprofit Kft. igazgatója az együtt töltött kellemes estéről…

Nagyon sok téren, nagyon sok szállal kötődünk Sárospatak intézményeihez, így az óvodákhoz és a bölcsődékhez is. Együtt dolgozunk a hétköznapok során és nagy öröm számunkra, hogy együtt ünnepelhetünk.
Ma este a két intézmény hölgytagjait – méltóképpen – polgármester úr köszöntötte, és egy kis harapnivaló után egy fergeteges operett show-t nézzünk meg közösen.


 

 

További fotók  

KIstóth Karolina

/2010.03.11./
 

Véget értek az MGYLSZ tornák téli fordulói

 

        
      

Befejeződtek a Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség versenyrendszerének téli körzeti tornái. Február 19-én hat I. korcsoportos fiú csapat és három III. korcsoportos lány csapat mérte össze tudását az Árvay József Gyakorló Általános Iskola tornacsarnokában - számolt be Gönczy Zoltán – körzeti szervező...
 
 


Gönczy Zoltán

 

Két héttel később szintén hat II. és nyolc III. korcsoportos fiú csapat küzdött a téli bajnoki címért a cigándi sportcsarnokban. Összesen 37 mérkőzést játszottak le a gyerekek hivatásos játékvezetők segítségével. Minden csapat oklevelet kapott, a legjobbak pedig érem díjazásban részesültek.

Eredmények:
I. korcsoport
1. Árvay DSE
2. Rákóczi DSE
3. Karcsa DSE
4. Sp.-i Ref. Koll. Ált. Iskolája
5. ÁMK Cigánd
6. Hegyközi Ált. Iskola Pálháza

II. korcsoport
1. Árvay DSE
2. Sp.-i Ref. Koll. Ált. Iskolája
3. Karcsa DSE
4. ÁMK Cigánd
5. Rákóczi DSE
6. Hegyközi Ált. Iskola Pálháza
III. kcs. lányok
1. Árvay DSE
2. Rákóczi DSE
3. Karcsa DSE

III. korcsoport
1. Kazinczy F. Ált. Isk. Sátoraljaújhely
2. Árvay DSE
3. ÁMK Cigánd
4. Rákóczi DSE
5. Sp.-i Ref. Koll. Ált. Iskolája
6. Karcsa DSE
7. Vámosújfalu
8. Hegyközi Ált. Iskola Pálháza


 

 

További fotók>>>       

Árvay József Gyakorló Általános Iskola
/2010.03.11./
 

Virággal köszöntötték a Polgármesteri Hivatal nődolgozóit

 

        
      

Dr. Hörcsik Richárd polgármester 2010. március 8-án a Városháza dísztermében köszöntötte a Polgármesteri Hivatal nődolgozóit, akiknek a férfi kollégákkal virággal is kedveskedtek…
 
 


Dr. Hörcsik Richárd

Rák Józsefné

 

Ilyenkor minden nagyobb családban köszöntik a hölgyeket, ami egy régi kedves szokás. Itt az önkormányzatunknál is úgy gondolom, hogy mi egy nagy család vagyunk és fontos az, hogy a ne csak a munkatársat, hanem a nőt is észrevegyük a mindennapok során. Hiszen életünk egyik mozgatórugója a nő és nem mindegy, hogy milyen a kapcsolatunk a hölgyekkel, munkatársakkal, édesanyákkal, nagymamákkal, lánygyermekekkel. Fontos az, hogy a munkatársainkkal is olyan kapcsolatunk legyen, aminek az alapja a szeretet és a tisztelet.

Önkormányzatunknál nagyon sok csinos női dolgozó van és ma őket köszöntjük, mint egy nagy családban. Megköszönjük az egész éves munkájukat, hiszen tudjuk, hogy ők dupla terhet vállalnak, mert nagyon sokuknak családja is van és e mellett itt is teljesíteniük kell.
Mivel kedveskedhetnénk ezért nekik, ha nem egy szép tavaszi virággal, ami nem két-három napig, hanem remélhetőleg több hétig, vagy akár hónapig is virítani fog otthonukban, emlékeztetvén őket arra, hogy mennyire tiszteljük és szeretjük őket.

E mellett még egy aprósággal is gondoltunk rájuk, hiszen ebben a taposómalomban, amit naponta átélünk, nagyon kevés időnk van a társunkra és ezért egy 50%-os ételfogyasztással kedveskedünk, amihez két étterem ajánlotta fel az együttműködését. Ez egy olyan kedvezmény, amivel azt szeretnénk, hogy egy estét, egy vacsorát ebben az említett két étteremben el tudnának tölteni együtt a társsal, hogy érezzék a szeretetet és az odafigyelést. Ezt ajánlottuk föl elsősorban a hölgydolgozóinknak, de a férfi munkatársaink feleségeire is gondoltunk, ezért nekik is felajánlottuk ezt a kedvezményt.


Nőnap alkalmából a Polgármesteri Hivatal férfi dolgozói minden évben megemlékeznek rólunk, nőkről. Polgármester úr kedves köszöntőbeszédet mondott az idén is nekünk, és egy kis virággal, ajándékkal kedveskedtek, ami - azt hiszem valamennyi női dolgozó nevében mondhatom - igazán jóleső érzés számunkra – fejezte ki köszönetét a nők nevében Rák Józsefné.


 

 

További fotók

Cziczer Katalin

/2010.03.10./
 

 

Megyei biológiaverseny kistérségi fordulóját és kiállítást rendeztek a Rákócziban

        
      

Márciusban 3-án zajlott le a megyei biológiaverseny kistérségi fordulója és az „Özönnövények a Zempléni – hegységben” című előadás és kiállítás Sárospatakon, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában - nyilatkozta Szegediné Gonda Zsófia kistérségi munkaközösség-vezető...
 


Szegediné Gonda Zsófia

 

A Megyei biológiaverseny meghirdetője az abaújszántói Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közoktatásáért Közalapítvány támogatásával. A versenyen a Sárospataki kistérség általános iskola 7. és 8. évfolyam tanulói mérték össze biológiai tájékozottságukat, problémamegoldó képességüket.

A versenyen 37 tanuló vett részt az alábbi iskolákból:
- Általános Iskola, Kenézlő
- Általános Iskola, Tolcsva
- Általános Iskola, Vajdácska
- Árvay József Gyakorló Általános Iskola, Sárospatak
- Hegyalja Általános Iskola, Erdőhorváti
- Hegyalja Általános Iskola, Olaszliszka
- II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Sárospatak

Eredmények- 7. évfolyam
1.Vojnár Dávid, Általános Iskola, Tolcsva - felkészítő tanár Szabó Zoltán
2.Kovács Szandra, Hegyalja Á. I. , Erdőhorváti- felkészítő tanár Szabó Zoltán
3.Puhnyák Anita - Hegyalja Á. I. , Erdőhorváti - felkészítő tanár Szabó Zoltán

8. évfolyam
1. Mizsák Áron, Általános Iskola, Tolcsva - felkészítő tanár Szabó Zoltán
2. Pogácsás Nóra, Általános Iskola, Tolcsva - felkészítő tanár Szabó Zoltán
3. Gergely Bence, Hegyalja Á. I. , Erdőhorváti - felkészítő tanár Szabó Zoltán
3. Vojth Violetta, Árvay J. Á. I., Sárospatak - felkészítő tanár Bódiszné Hajnal Alíz

A versenyzőknek és felkészítő tanáraiknak gratulálunk, a további felkészüléshez és a megyei versenyhez sok sikert kívánunk!

A verseny első helyezettjei a megyei fordulóba már bejutottak, a többi tanuló egy megyei rangsor alapján még bejuthat a következő megmérettetésbe. Minden tanuló emléklapot, a helyezést elért tanulók oklevelet és könyvet kaptak.

A verseny megvalósítását a Polgármesteri Hivatal oktatási szakemberei mellett a következő szponzorok is támogatták:
- Sereg János: könyvutalvány
- Margittay Béla, az RFV élelmezésvezetője: tea, banán

Köszönjük a felajánlásokat!

A verseny után, amíg a tanárok a versenyfeladatokat javították, a versenyzők az „Özönnövények a Zempléni – hegységben” című előadáson és kiállításon vettek részt az iskolában.
Vendégünk volt Zsólyomi Tamás, az Aggteleki Nemzeti Park munkatársa, aki egy EU pályázat keretében a Zempléni- hegység természeti értékeit olyan megvilágításban mutatta be, hogyan hatnak az őshonos növények elterjedésére a behurcolt, ún. „özönnövények”. Az előadást egy 26 részes „Makrofotó a természet részleteiről” kiállítás egészítette ki. A kiállítás egy része a következő két hétben az iskola Rákóczi úti épületében megtekinthető.


 

 

További fotók>>>

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

/2010.03.10./
 

Nőnapi ünnepséget szervezett a helyi MSZP

        
      

Azt gondoljuk, hogy egy évben egyszer mindenképpen fontos áttekinteni a nőket érintő kérdéseket, a nőkkel kapcsolatos problémákat és feladatokat. Ezért várjuk minden évben azokat az embereket, akik szívesen osztják egymással a gondolataikat és akik fontosnak tartják a nőket – mondta Hutkainé Novák Márta A Művelődés Házában megrendezett nőnapi ünnepségről…
 


Hutkainé Novák Márta

 

Az ünnepségre Sárospatakra látogatott Soós Győző és a hölgyeket köszöntötte Vécsi István is, de az est legrangosabb vendége az Európai Bizottság adó- és vámügyi biztosa, Kovács László volt, aki így fejezte ki nagyrabecsülését a nők iránt…

Kicsivel több női lakosa van az országnak, mint férfi, ez már eleve aláhúzza a nők fontosságát. A másik dolog pedig, hogy a nők szerepe ilyen szempontból azért nagyobb a férfiakénál, mert a nő sok esetben családfenntartó is – vannak tönkrement házasságok, csonkacsaládok, ahol a nő a családfenntartó - de a teljes családoknál is a nő jelenti az összetartó erőt, tehát az ő szerepe különösen fontos a gyermeknevelésben, és a gyermekek fejlődésében megint csak meghatározó az anyák szerepe.
Az év 365 napja közül van egy, ami arra rendeltetett, hogy kifejezzük a nőknek a hálát, a köszönetet mindazért, amit tesznek a családért és a tágabb, nagyobb közösségért.


 

 

További fotók

Törő Gábor

/2010.03.10./
 

Tartsuk be a követési távolságot!

 

        
     

2010. március 10.-én 07 óra 20 perc körüli időben anyagi káros közlekedési baleset történt a 37-es számú főúton (Malomkőgyár bekötőnél). Egy személygépkocsi Sárospatak irányából közlekedett Sátoraljaújhely irányába a 37-es számú főúton - nyilatkozta Bacsó Tibor rendőr őrnagy, közlekedésrendészeti osztály vezetője...
 
 


Bacsó Tibor

 

Előtte közlekedett vele azonos irányban egy másik személygépkocsi. A 37-es számú főút 65 km 650 m szelvényénél az elöl haladó gépkocsi balra kívánt bekanyarodni a Malomkőgyári útra, amely miatt gépkocsiját meglassította. Forgalmi ok miatt / szemközti forgalom / lassított, megállt az útkereszteződésnél.
Ezen lassítást, megállást a második gépkocsi későn észlelte és mivel nem tartott megfelelő követési távolságot az előtte lévő gépkocsi mögött, ezért hátulról neki ütközött. A baleset során személyi sérülés nem történt.

A baleset bekövetkezési körülményeit a rendőrség szabálysértési eljárás keretében vizsgálja.


 

 

Kistóth Karolina
/2010.03.11./
 

Szombaton tartották a néptánc-népzene Amatőr Gálát

 

        
      

Március 6-án szombaton egész napos rendezvény keretében zajlott A Művelődés Háza és Könyvtárában a B-A-Z Megyei Amatőr Gála szakági bemutatója néptánc-népzene kategóriában. Az immár 8. alkalommal megrendezésre kerülő Amatőr Gála szakági versenyéről továbbjutott egyének és csoportok a május 3-i miskolci gálán képviselhetik intézményüket, településüket – küldte tudósítását Stumpf Gábor népművelő…
 
 


Stumpf Gábor

 

Mind a délelőtti néptáncosok bemutatóját, mind pedig a délutáni népzenei kategória indulóinak programját 3-3 fős szakmai zsűri értékelte, s juttatta tovább az arra érdemeseket.

A délelőtti néptánosok között három helyi csoport is indult, a Farkas Ferenc Művészeti Iskola két csoportja - a Csimpolya és Pacurka Gyermektánccsoportok - valamint A Művelődés Háza Bodrog Néptáncegyüttese. Mindhárom együttesünk ragyogóan szerepelt. Igaz ez akkor is, ha csupán két csoportunk, a Csimpolya Gyermektánccsoport és a Bodrog Néptáncegyüttes jutott tovább a miskolci gálára.

A zsűri a fellépő 17 csoport közül mindössze 6-ot juttatott tovább, hiszen tekintettel kellett lennie a gála szűkös időkeretére is, mivel a néptánc mellett még jónéhány egyéb kategória jelen lesz, mint pl. a délutáni programban fellépő népzenészek.
Délután 22 együttes, illetve szólista lépett színpadra, s közülük is mindössze 6 fellépő lehet jelen május 3-án a gálán.


 

 

További néptánc1-fotók              További néptánc2-fotók                   További népdal-fotók     

A Művelődés Háza és Könyvtára

/2010.03.10./
 

Férfias helytállás Debrecen csapata ellen

 

        
      

Az elmúlt hétvégén második forduló zajlott az NB II. észak-keleti csoportjában. A Debreceni Egyetem csapatát fogadtuk bajnoki kézilabda mérkőzésen, ahol hazai siker született, 33:29-re nyertünk 14:11-es félidő után – tudósítja a sportág kedvelőit Papp József, az STC Kézilabda Szakosztályának vezetője…
 
 


Papp József

 

A mérkőzésen végig vezetve, néha már komoly előnyre is szert téve – egyszer nyolc góllal is vezettünk - különböző taktikai, illetve védekezési variációk kipróbálása mellett az ellenfél azért kihasználta a rendezetlenségünket és így tudták kozmetikázni az eredményt, így alakult ki a végére a 33:29-es végeredmény.
Legjobb góldobóink, Novák (8 gól), Kun (7 gól), Hevele (7 gól), Kascsák (4 gól) voltak. Meg kell említenem még, hogy nagyon jó kapusteljesítmény volt mögöttünk az első félidőben, amiből nagyon jól tudtunk építkezni, hiszen a védekezés a kézilabda alapja.

Nagyon örömteli volt számomra az ifjúsági csapat szereplése, ugyanis a debreceniek csapata az NB I-es országos serdülő bajnokságában vesz részt. Tudni kell róluk, hogy 14 válogatott játékos állt az ellenfél edzőjének rendelkezésére, a csapat 190 cm körüli fiúkból állt, s ellenük játszottak a sárospataki gyerekek óriási szívvel és akarattal.

Az első félidőben még 11:10- re vezettünk, ami már eleve is nagyszerű teljesítmény. 10 kapott gól egy ilyen bajnokságban, az egy nagyon jó védekezést sejtet, illetve nagyon jó kapusteljesítmény volt mögöttünk.
Sajnos a második félidő 20. percére kijött a fizikális különbség, ahol az ellenfél kétgólos előnyre tett szert. Azt még majdnem sikerült egalizálnunk, de a végére tényleg nagyon elfáradt a csapat, a kényszerű cserék okozta rendezetlenségünket kihasználta az ellenfél, és sajnos 24:27- re elveszítettük a mérkőzést. Összességében elmondható, hogy egy nagyon színvonalas és nagyon izgalmas mérkőzésben maradtak minimálisan alul a sárospataki gyerekek.


 

 

Kistóth Karolina
/2010.03.10./
 

Szakmai továbbképzések a Vayban

 

        
      

 


Fedor Mátyás

 

A Vay Miklós Szakképző Iskola nem csak tanulóinak szervez szakmai programokat, kulturális rendezvényeket, hanem nagy figyelmet fordít az iskolában oktató tanárok szakmai fejlődésének elősegítésére is – tudtuk meg Fedor Mátyás műszaki-igazgatóhelyettestől…

2009. őszétől több továbbképzésen vehettek részt a pedagógusok, melyeket az intézmény a Zempléni TISZK-kel együttműködve szervezett. A 30 órás kurzusok között egyaránt szerepeltek az új pedagógiai módszerek megismertetésére illetve a modern oktatástechnikai eszközök használatára vonatkozó tanfolyamok is.

A „Kompetencia alapú oktatás” illetve az „Interaktív tábla használata” kurzusok után február végén a „Tanulás tanítása”, továbbá márciusban a „Csoportdinamika” témájában folynak az iskolában szakmai előadások.


 

 


Cziczer Katalin

/2010.03.10./
 

Megyei döntőben a Rákóczi leány kosárlabda csapata

 

        
      

A miskolci Fráter György Katolikus Gimnáziumban rendezték 2010. március 8-án a IV. korcsoportos kosárlabda diákolimpia megyei döntőjét, ahol a sárospataki lányok a harmadik helyezést szerezték meg, s így bronzéremmel térhettek haza. Több lépcsőn át jutottunk el a megyei döntőig- nyilatkozta Géczi Tamás, a csapat felkészítője...
 
 


Géczi Tamás

 

Először a sátoraljaújhelyi körzeti bajnokságot kellett megnyernünk, ahol 4 csapat közül lettünk elsők, majd egy megyei elődöntőn vettünk részt, ahonnan a Tiszaújváros legyőzésével jutottunk tovább. A döntőben a Sajóvámos csapatát sikerült magunk mögé utasítani, a sportiskolás miskolciakkal viszont már nem bírtunk.”

A döntő végeredménye:
1. Szabó Lőrinc Ált. Isk. Miskolc
2. Fráter György Kat. Gimn. Miskolc
3. II. Rákóczi F. Ált.Isk. Sárospatak
4. Arany J. Ált. Isk. Sajóvámos

A csapat tagjai:
Bodnár Fruzsina, Csetneki Flóra, Egyed Eszter, Fábián Krisztina, Hajdú Bernadett, Iván Katalin, Korda Evelin, Laczkó Eszter, Marczi Ágnes, Varga Délia.

A csapat legeredményesebb játékosa Korda Evelin volt.


 

 

Kistóth Karolina
/2010.03.10./
 

      Mindkét kamarazenész diákcsoportunk bejutott az országos döntőbe

 

        
  

Sikeresen szerepeltek a Farkas Ferenc Művészeti Iskola kamaracsoportjai a III. Egri Regionális Kamarazene Találkozón és a XI. Országos Kamarazene Verseny területi selejtezőjén – kaptuk a tájékoztatást Bálint Béla igazgatótól…

Az egri zeneiskola harmadik alkalommal rendezte meg a Regionális Kamarazene Találkozót, ahol a Makláry Karina Dária (fuvola, tanára Karacs Mónika), Majoros Fanni és Kovács Anna (fuvola, tanáruk: Soltész Károlyné), Melles Tivadar (gordonka, tanára: Fehérné Sulyok Éva) valamint Tarnavölgyi László (zongora, tanára: Fridl Andrásné) összeállítású kamaracsoport Dicséretben részesült.
A csoport felkészítő tanára Soltész Károlyné tanárnő.
 
 


Bálint Béla

 

Ugyanezen a napon rendezte meg az iskola a XI. Országos "ALBA REGIA" Kamarazene Verseny területi válogatóját.
Ezen a selejtezőn két kamaracsoport vállalta a megmérettetést az utazó zsűri előtt.
Bánkuti Mariann, Makláry Karina Dária, Karacs Martina (fuvola, tanáruk: Karacs Mónika) és Tarnavölgyi László (zongora, tanára: Fridl Andrásné) összeállítású együttes 54 pontot kapott (a maximális 60 pontból) amivel ezen a selejtezőn III. díjat nyert!
Felkészítő tanár: Karacs Mónika tanárnő

Az iskola fuvola együttese (Kiss Nóra, Bánkuti Mariann, Csatlós Dóra, Makláry Karina Dária, Karacs Martina, Csernátonyi Lilla, Varga Fanni és Vigh András Zsolt, tanáruk: Karacs Mónika) 51 pontot kapott.
Felkészítő tanár: Karacs Mónika

Az országosan meghatározott ponthatár 50 pont lett, ami azt jelenti, hogy mindkét kamaracsoport bejutott az április 16-18-án Székesfehérváron megrendezésre kerülő országos döntőbe.

A selejtezőn Karacs Mónika tanárnő a sikeres felkészítésért Tanári Díjban részesült.
 


 

 

További fotók

Törő Gábor

/2010.03.09./
 

      Táncszínházban az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium

 

        

Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 2010. február 24-én jutalomutazást szervezett a félévkor kitűnő vagy jeles eredményt elérő, illetve az országos versenyeken kiemelkedően szereplő diákjai számára. Az úti cél Kisvárda volt, ahol a diákság és kísérő tanáraik az Experidance táncszínház kulisszái mögé láthattak, majd megnézhették az Ezeregy év című darabot – küldte a tudósítást Tóth Gréta 12. D. A képen Tóth Tamás igazgató…
 
 


Tóth Tamás

 

Így láttuk, hogy készül a fellépők sminkje, haja, beszélgethettünk is a szereplőkkel, s megtudtuk, hogyan áll össze egy táncszínházi produkció. Később lehetőséget kaptam arra, hogy - nyilvánosan, a színpadon - interjút készítsek az Experidance turnémenedzserével és két táncosával, akiktől nagyon sok érdekességet megtudtam: fellépésekről, próbákról, a táncos életre való felkészülésről.

Maga az előadás kétszer ötven perces volt, és a magyarok ezeregy évét, azaz a honfoglalástól napjainkig tartó időt mutatta be táncos formában. A megtapasztalt tánctudás és koreográfia lenyűgöző volt! Az idő haladását jelenetező technikával érzékeltető, a látványos táncelemekben és a változatos jelmezekben bővelkedő bemutató magával ragadta a teli nézőtér közönségét. A produkciót szűnni nem akaró taps jutalmazta.
A hazaúton nem győztük csodálva, magasztalva felidézni a táncosok légies mozgását, ügyességét és összehangolt mozdulatait. Azt hiszem, ez a jutalomút valamennyi résztvevő tanulónak meghatározó, feledhetetlen élményt jelentett.


 

 

További Szajkó József - fotók

Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium

/2010.03.09./
 

      Vigyázzanak a szárazfű tüzekkel!

 

        
   

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága működési területén 2010 március 1-től március 8-ig történt időszakban 4 db szárazfű tűz volt, melynek során elhagyatott területek égtek kisebb- nagyobb területen - nyilatkozta Juhász Péter tűzoltó őrnagy mb. városi tűzoltóparancsnok...
 
 


Juhász Péter

 

Az említett időszakban egy természetes lefolyású kéménytűzünk volt. 1 db vízeltávolításunk volt, ahol a lakóház pincéjéből, a felgyülemlett nagymennyiségű esővizet távolítottuk el.
A jelzett időszakban ezenkívül 1 db életmentésünk volt . Egy lakóház tetőszerkezetéről mentettük le az illetéktelenül ott tartózkodókat.

Egy esetben pedig a Rendőrség közreműködésével egy lakóház ajtaját feszítettük fel, ahol egy személyt holtan találtunk.

Az erdőtüzek megelőzése érdekében és a tűzkárok csökkentésére az alábbi előírások megtartása szükséges:

1. A helyi lakosok figyelmét fel kell hívni arra, hogy a tűzgyújtási tilalom elrendelése után az erdő szélétől 200 méteren belül tüzet gyújtani, gazt égetni tilos.
2. Szabadban tüzet felügyelet nélkül hagyni nem szabad, ha a szél feltámad azt azonnal el kell oltani.
3. Az a személy, aki az erdő- vagy avartüzet észleli, köteles a tűzoltóságot értesíteni (a 105-ös segélykérőszámon, vagy mobil telefonról a 06-47-523-140-es telefonszámon).
4. Az állampolgárok a tűzoltás vezetőjének felhívására kötelesek a tűz oltásában személyes részvételükkel közreműködni, amennyiben ezt nem teszik tűzvédelmi szabálysértés kiszabásával sújthatók, vagy a hivatásos önkormányzati tűzoltóság helyszíni bírságot szabhat ki.
5. Biztosítani kell a községekben lévő segélykérő telefonok állandó üzemképességét.
6. Felkérem az önkormányzatok polgármestereit, szervezzék meg a lakosság és az önkéntes tűzoltók riaszthatóságát egy esetlegesen bekövetkezett tűz esetén.
7. Az erdőtűz elleni védelmével kapcsolatos feltételek megteremtéséről az erdőgazdálkodó köteles gondoskodni.
8. Az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008.(VIII.1.) ÖM rendelet előírtakat be kell tartani, többek között az erdővel érintkező vagy azon áthaladó vasút és közút kezelője az erdő felőli oldalon köteles 2 méter széles védősávot kialakítani. A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól, cserjéktől, fáktól tisztán kell tartani.
9. Az erdőgazdálkodó köteles az erdőbe vezető utak, ösvények, nyiladékok bejáratánál, az utóspihenőknél, valamint a tűzrakó helyeken – jól látható módon – az erdőben történő tűzrakásra, a nyílt láng használatára, a dohányzás szabályaira és a tűzjelzés módjára vonatkozó figyelmeztető, tájékoztató táblákat elhelyezni.


 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága
/2010.03.09./
 

       Kedves Zempléni Hölgyek!

 

        
   

Engedjék meg, hogy én is fölsorakozzak azon férfiak táborába, akik különös szeretettel figyelnek a nőkre, és egy-egy szál virággal köszöntik Önöket!
A tél elmúltával, a tavasz közeledtével, először minden évben a nőket köszöntjük. Régi igazság, hogy Önök nélkül nincs tavasz, nincs újjáéledés – mondja köszöntőjében
Dr. Hörcsik Richárd
polgármester...
 
 


Dr. Hörcsik Richárd

 

Közel 100 éve már, hogy a világ sok országában megünneplik a nők egyenjogúságáért folytatott harc emléknapját, március 8-át.
Igen, ezen a napon, együtt emlékezünk arra, hogy az elmúlt évszázad alatt a világ asszonyai nagy-nagy dolgokért küzdöttek: szavazójogért, egyenlőségért, szabad munkavállalásért, a fegyverek némaságáért.

De ezen a napon emlékeznünk kell az apró dolgokra is, hogy a nagy eszmék mellett, a nők azok, akik a hétköznapokért, azok szépségéért, a családjuk boldogságáért, napról napra teszik a dolgukat, hiszen életet és erőt adnak a gyermekeknek, társuk és asszonyuk a férfinak, akinek szeretetet, bátorítást adnak, simogató, gondoskodó kezek az idős szülőknek, és kedves szó, mosoly a barátoknak.

Kedves Zempléni Hölgyek!

Férfitársaim nevében mindezt köszönöm Önöknek! Köszönöm, hogy a világ változásai, esze-ment ideológiai tévelygései között Önök maradnak az örök Évák, az örök Nők! Nekünk férfiaknak, itt Zemplénben is!

Kívánom, hogy sok szeretet, megértés és boldogság kísérje életüket!


 

 

Cziczer Katalin
/2010.03.08./
 

      Indul a versenyszezon a lovasoknál

 

        
   

 


Aros Dorina

 

Az elmúlt hétvégén megrendezett Tattersall nyílt Budapest bajnokság döntőjében a Zemplén Lovasegyesület versenyzője Aros Dorina Coradus Korlátlan nyergében szombaton kettő, vasárnap egy versenyszámban állt rajthoz a Nemzeti lovardában…

Mindkét nap két-két verőhibával teljesítette a pályát a korosztályos és felnőtt, Magyar Bajnoki helyezettekkel felálló mezőnyben. Edzője Bubán Zsolt, a ló és lovasa felkészítését Bazsó Gergely végezte.
 


 

 

Zemplén Lovasegyesület
/2010.03.08./
 

     A Kiwanis segítségével kirándulhatnak erdei iskolába az erdélyis gyerekek

 

        
   

A Sárospataki Zemplén Kiwanis Klub egy nagyon komoly adományt szavazott meg az Erdélyi János Általános Iskola „erdei iskola” programjának megvalósításához. Már több éve támogatjuk az iskolát, s nagyon jó kapcsolat alakult ki az évek során az iskola pedagógusaival és gyerekeivel – nyilatkozta Feró István
 
 


Feró István

Sóstói András

Kis Márta

 

Úgy gondolom, hogy ez az adomány, ami talán a klub történetében a legnagyobb mértékű -100 ezer forint - az iskola tanulóinak az erdei iskolában való részvételét félig-meddig biztosítani tudja és nagy segítség lesz ezeknek a gyerekeknek ahhoz, hogy ezen keresztül egyszer ki tudjanak mozdulni egy hétre az iskola kereti között.
Ezt azért is tartom nagyon fontosnak, mert ezek a gyerekek halmozottan hátrányos helyzetűek, akik nagyon sokat küzdenek azért, hogy az életük jobb legyen, és ismereteket szerezzenek. Erről mindig meggyőződünk az ünnepségeken, ahová rendszeresen meghívnak bennünket és látszik, hogy milyen odaadással gondoskodnak róluk a pedagógusok, és milyen eredményeket tudnak felmutatni.

Sóstói András, az erdei iskola szervezője elmondta, nagyon fontosnak tarják, hogy erdei iskolába elvigyék a gyerekeket mert az ő tanulóik nem járnak se egyedül, se családdal kirándulni, s csak az ilyen, iskolai kirándulások alkalmával ismerhetik meg azt a sajátos környezetet, ahol a természet értékeit, kincseit láthatják.
A környezetvédelmet, a fenntarthatóságra való nevelést próbálják az ilyen alkalmakon becsempészni tanulóik életükbe, mert ezekről a dolgokról otthon nem biztos, hogy hallanak.
Öröm számukra, hogy mások is értékelik ezt a munkát, és lehetővé teszik, hogy ezek a gyerekek is elkerüljenek egy ilyen helyre, amit az iskola külső segítség nélkül nem tudna biztosítani számukra.


Feltétlenül el kell mondanom, hogy a Sárospataki Kiwanis Klubnak mind a női, mind a férfi tagozata már évek óta támogatja ezt az iskolát – tette hozzá Kis Márta igazgatónő…

Sok mindent köszönhetünk nekik, például fejlesztő játékokat kaptunk, és élményt adó kirándulásokban volt részünk, az Aggteleki Cseppkőbarlangba szervezett kirándulásunk sem valósulhatott volna meg nélkülük.
Minden évben támogatják az erdei iskolai programunkat is. Rendszerint ők keresnek meg bennünket, hogy miben tudnak segíteni, elfogadjuk-e segítségüket. Mi ezt csak őszintén megköszönni tudjuk, mert ide olyan gyerekek járnak, akiknek a 82 %-a hátrányos helyzetű, 50%-a halmozottan hátrányos helyzetű. Ez azt jelenti, hogy a gyermekeink túlnyomó része nagyon nehéz anyagi körülmények között élő családokból származik.

Jelen pillanatban, szintén az erdei iskola programunkra kaptunk egy nagyon szép összeget Feró István úr közvetítésével, aminek mi nagyon örülünk. Azért örülünk, mert ez egy olyan iskola, ahol hangsúlyozott szerepet kap az, hogy a gyermekeknek a szabadidő hasznos, értelmes eltöltésére alternatívákat kínáljunk. Ezt szolgálják a különböző sportrendezvények, a tanösvény túráink, és az erdei iskola foglalkozásai. Az erdei iskolát idén egészen biztos, hogy nem sikerült volna megrendeznünk e nélkül az adomány nélkül.


 

 

További fotók

Kistóth Karolina

/2010.03.08./
 

       Vezetőképző hétvégét szervezett a PADISZ

 

        
   

2010. február 12 és14 között rendezte immáron hagyományos vezetőképző hétvégéjét a Pataki Diákok Szövetsége a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány támogatásával az Öregdiák Vendégházban. A programról Vígh Mikós küldött tudósítást…
 
 


Nagy Szabolcs

Dr. Bolvári-Takács Gábor

 

A programok között a témához kapcsolódó előadások, valamint szituációs gyakorlatok segítették a tanultak elmélyítését. Természetesen kötetlen programok is segítették a hétvége csapatépítő jellegét, mivel a másodlagos cél a gimnázium tanulóinak elérése volt.

Dr. Bolvári-Takács Gábor előadása során megismerkedhettünk egy szervezet belső működésével, amit aztán Nagy Szabolcs és Szobonya László Péter vezetésével gyakorlatban is megismerhettünk. A résztvevőknek kellett felépíteniük az általuk elképzelt PADISZ-t. A program záró eseményeként pedig Szajkó Tamás mutatta be, hogyan is épül fel valójában a PADISZ, valamint milyen terveink vannak a jövőre nézve.

PADISZ hírlevél és tagtoborzás

Új szolgáltatást indított a PADISZ. Ezentúl minden hónap elején hírlevélben számolunk be az elmúlt hónap legfontosabb eseményeiről és a következő hónap programjairól. Mindezek mellett természetesen más öregdiák szervezetek, Sárospatak, valamint a Sárospataki Református Kollégium fontosabb híreiről is beszámolunk. Amennyiben érdeklődik szervezetünk iránt, az alábbi linken iratkozhat fel a hírlevélre: http://www.padisz.hu/hirlevel/hirlev_meghiv.html

Várjuk öregdiák társainkat! Amennyiben szeretne csatlakozni szervezetünkhöz, további információt talál a www.padisz.hu oldalon.


 

 

Törő Gábor
/2010.03.08./
 

  Jól szerepeltek az árvaysok a játékos sportverseny megyei döntőjén

 

        

A játékos sportverseny megyei diákolimpiai döntője februárban, Ózdon került megrendezésre. Körzetünket már szinte hagyományosan az Árvay József Gyakorló Általános Iskola képviselte a versenyen. A rangos és jól szervezett versenyen kilenc feladatot kellett teljesíteni a csapatoknak...

A résztvevő 11 csapat küzdelmét feladatonként értékelték és rangsorolták a helyezéseket. Csapatunk többször is a 3. helyen állt, végül az izgalmas, nagy küzdelmet az 5. helyen zárta. Gratulálunk a 18 tagú csapatnak!

Csapattagok:Kalocsai Attila 3. b , Hornyák Levente Zsolt 2. b, Molnár Csaba Szabolcs 3. b, Botos Zsolt 3. b, Dékány Kolos 3. a, Balogh Krisztián Gábor 3. a, Gönczfalvi Gábor 5. a, Hochvárt Bence 4. a, Varjas Marcell 4. a, Kardosi Karina 3. a, Mudróczki Fanni 3. a, Ardó Réka 3. a, Tóth Tamara 3. a, Bánóczi Regina 4. a, Vajóczki Karolina 3. b, Kardosi Blanka 5. b, Kiss Boglárka 5. a, Csordás Dóra 4. a,
Felkészítők: Csehiné Tomkó Krisztina, Juhászné Nyusti Klára
 


További fotók>>>

Árvay József Gyakorló Általános Iskola
/2010.03.07./
 

Újabb film forgatását tervezik Sárospatakon

 

        

Miközben folynak a Vöröstorony kincsei c. könyv megfilmesítésének előkészületei, egy újabb film készítésének terveiről számolhatunk be. Egy film forgatásának elképzeléseivel kereste meg a Dr.Hörcsik Richárd polgármestert Rozgonyi Ádám filmrendező, mivel Sárospatakon mindaz együtt van, amit a filmbeli történetben elképzelt. A filmrendező az is elárulta, hogy a legnagyobb vonzóerőt büszkeségünk, a Rákóczi-vár jelentette…
 
 


Rozgonyi Ádám


Dr. Hörcsik Richárd

 

A Sárospataki látogatás konkrét célja kettős. Adva van egy történet, amit mi tudunk, amit én valaha régen írtam és most leporolás alatt áll, és ami egy fikciós történet. Fiatalokról szól, zenei táborról, kollégiumról és egy várról. Ez az egyik oldala, a másik oldalon pedig az volt, hogy adva van egy város, ahol van kollégium, ahol van egy nem rom állapotú vár, ahol festői tájak és izgalmas városrészek láthatóak, ez a két dolog összetalálkozott, ezért vagyunk itt.

Megpróbáljuk a forgatókönyv pillanatnyi állapotához adaptálni azt, amit látunk a városban. Az eddigi benyomás az, hogy Sárospatak egy nagyon szép közeget nyújthat, különösen a vár és környéke. Ami nagyon fontos még, hogy a sorozatban Sárospatak a nevén lesz nevezve, tehát nem arról van szó, hogy van egy város, amit a patakiak majd sajátjukként fölismerhetnek, vagy valaki, aki esetleg erre jár, az gyanakodni kezd, hogy ebben a városban játszódik a film.
Ez abszolút vállalható a történetben, hogy az Sárospatakon játszódik, egy adott nyár, adott hónapjában. Az biztos, hogy nagyon fontos szerepet fog játszani a filmben a vár és mindannak a történelemhez kapcsolódó izgalmas képi világnak a kiexponálása, ami a várban, a kazamatákban, a folyóparton, a váron kívül és belül, illetve a tájjal elérhető.

Dr. Hörcsik Richárd polgármester nem titkolta, hogy örül a megkeresésnek, hiszen ez a városnak csak jót hozhat…
Nagyon örülünk annak, hogy Sárospatak adja a helyszínt ehhez a filmsorozathoz. Reméljük azt, hogy ez egy fontos reklámja lehet a városnak, és jó hatással lesz az idegenforgalomra.

Gondoljunk csak bele, volt egy Kisváros című televíziós sorozat Szigetvárnak mit jelentett anno. Nem állunk messze a valóságtól, hogy kicsit sűrítve, a történelmi környezetet be tudjuk mutatni, amellett azonban idegenforgalmi csalogató is, hogy milyen zenei és sport táborok szoktak itt lenni, mellette a fürdő, a jó Tokaji bor, a csodálatos környezet.
Sárospatak - hála Istennek - egy élő történelmi környezet, nem is kellenek ide nagy díszletek. Nagyon örülünk annak, hogy sikerült kontaktust találni a film rendezőjével, producerével, hiszen ez egy olyan lehetőség számunkra, ami elviszi a város jó hírnevét.

Annak is örülünk, hogy ez lengyel – magyar koprodukcióban is készül, tehát már a korábban kiépített lengyel kapcsolatainkat is be lehet kapcsolni. Ez azt is jelenti, hogy nem csak Magyarországon, hanem Lengyelországban is bemutatnák. Mi azt várnánk el a filmtől, hogy úgy a hazai, mint esetleg a lengyel turisták száma egy kicsit növekedni fog- tehát ez egy fontos reklámlehetősége a városnak.


 

 

További fotók

Törő Gábor

/2010.03.07./
 

       Megtartotta éves közgyűlését a Bodrogmenti Sporthorgász Egyesület

 

        
 

Februárban az Újbástya Rendezvénycentrumban megtartottuk a Bodrogmenti Sporthorgász Egyesület éves közgyűlését, amely baráti hangulatban zajlott le – kezdte beszámolóját a nagy létszámú rendezvényről Bujdosó Norbert, az egyesület vezetőségi tagja…
 
 


Bujdosó Norbert

 

Pingor Zsolt az egyesület elnöke és Egyed Attila gazdasági vezető éves beszámolóját egyhangúlag elfogadta a közgyűlés. Semmi olyan felvetés nem történt, amivel esetlegesen a közgyűlésen megjelent horgászok az elmúlt évvel kapcsolatosam valamit kifogásoltak volna. Gulyás Péter versenyfelelősünk és titkárunk ismertette a horgászegyesület versenyeinek eredményét.

A változások közül amit érdemes megemlíteni az, hogy a korábbi évben hozott 50 darabos limitet a közgyűlés eltöröltette, ami azt jelenti, hogy 2010. évben a horgászegyesületünk tagjai bármennyi pontyot foghatnak, most már nem él a darabszám korlátozás.
Arról is szeretném tájékoztatni a kedves horgászokat, hogy megszületett a 2010. év első haltelepítésének időpontja, amire március 17-én a kora délutáni órákban, tehát 13 és 15 óra között, a Berek majális részénél kerül sor, amikor mint egy 20 mázsa ponty várható.

Meg van az ütemterve a 2010. évi telepítésnek – áprilisban, májusban, júniusban és szeptemberben szeretnénk a további telepítéseket végezni, illetve az őszi napijegyes bevételek alapján még további, őszi telepítés is várható.
Telepítéseink során továbbra is a ponty kerül vizeinkbe nagy mennyiségben, de hozunk amurt, kárászt, keszeget, csukát és süllőt is.
Szeretném felhívni a kedves horgászok – nem csak a Bodrogmenti sporthorgászok, hanem az összes horgász – figyelmét arra, hogy 2010. évben változtak egyes halak méret- és mennyiség korlátozásai. Az új fogásnaplóban mindez pontosan részletezve van.
Felhívnám a figyelmet arra, hogy ezeket figyelmesen tanulmányozzák át, mert teljesen más némely halhoz kapcsolódó korlátozás, mint amit a korábbi években megszokhattunk és természetesen a halőrök is az új korlátozások szerint fognak eljárni. Elkészült az új honlapunk is!


 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin

/2010.03.07./
 

Vállalkozó ismereteket tanulnak a refisek

 

        
     

Azért kezdtünk ebbe a tanfolyamba, mert úgy gondoltuk, hogy amikor valaki vállalkozást indít, vállalkozásba kezd, akkor már késő azokat az ismereteket megszerezni, amelyeket most itt, talán az iskolapadban, de mégis gyakorlati példákkal fölvértezve tudunk átadni – mondta Pintér Zoltán, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara gazdaságfejlesztési szakigazgatója, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában indult tanfolyam kapcsán…
 
 


Pintér Zoltán


Végh Balázs

 

Úgy gondoltuk, hogy ebben a korban, mint a hallgatók kora, még fogékonyak az új ismeretekre és talán a most tanultakat elég jól fogják tudni hasznosítani, amikor az iskolapadból kikerülnek.
A vállalkozási ismeretekkel kezdtük, de szerettük volna, hogyha kommunikációs ismereteket is hallanak. Személyiségfejlesztő tréningen is részt vettek, amit vissza is kértek, mert nagyon népszerű volt. Az adózási, hatósági eljárások ismeretét is oktattuk számukra, vezetési ismereteket hallhattak, majd pénzügyekről volt szó az egyik előadáson. Összességében elmondható tehát, hogy minden olyanról hallhattak, amit egy vállalkozás a mindennapjaiban használ.
Nagyon jó volt a fiatalokkal együtt dolgozni, mert ezek a diákok még, hogy úgy mondjam teljesen érintetlenek ezen ismeretek kapcsán, amelyeket ők nagyon szívesen vettek és kommunikatívak voltak. Szerettek közreműködni az előadásokban, úgyhogy nem egyoldalú volt az előadás, hanem azt mondhatom, hogy valójában inkább konzultáció szintű.

Végh Balázstól, a Kollégium közigazgatójától megtudtuk, hogy elég „kalandos úton” jutott érkezett el a tanfolyam ehhez a hallgatósághoz, akik végül is nagyon jó befogadói lettek a leendő vállalkozóknak szóló ismereteknek…

A tavalyi év vége felé a Borsod Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselője keresett meg bennünket azzal a kéréssel, hogy biztosítsunk helyszínt egy vállalkozók számára indítandó tanfolyam számára. A tanfolyam címe az volt, hogy „Miből lesz a cserebogár?”.
Kezdő vállalkozók számára szerették volna megvalósítani azt a tanfolyamot, amelyhez pályázat útján nyertek lebonyolítási pénzt, és ennek egy helyszíne lett volna a Sárospataki Református Kollégium épülete. Úgy alakult, hogy túl sok érdeklődő nem volt Sárospatakról, így aztán maga a tanfolyam átkerült Sátoraljaújhelybe, és ott tartották ezt meg vállalkozók számára.
Viszont - elsősorban a gimnázium részéről - több tanár jelezte, hogy őket érdekelné ez a tanfolyam és szívesen részt vennének benne. Fölvettük a kapcsolatot a Kamarával és megkértük, hogy ha lehet, akkor hirdessék meg újra itt a Sárospatakon ezt a tanfolyamot, ami meg is történt. Ez a második megkeresés olyan nagy érdeklődést vont maga után, hogy közel negyven diák, a gimnáziumban dolgozó néhány tanár és munkavállalók is jelentkeztek.
Így azt lehet mondani, hogy ennek a tanfolyamnak az egyik legsikeresebb helyszíne lett a Sárospataki Református Kollégium.
Én nagyon örülök ennek, mert a tanfolyamnak, bár valójában vállalkozók voltak a célcsoportja, de azt gondolom, hogy olyan hasznos információkat nyerhettek végzős diákjaink, amely információk és ismeretek birtokában nagyobb sikerrel tudnak tovább lépni érettségi után, bármilyen területre is tévedjenek, akár továbbtanulnak, vagy dolgoznak, egyéni vagy családi vállalkozóként.


 

 

További fotók

Kistóth Karolina

/2010.03.06./
 

Közterület egyeztető fórum volt Sárospatakon

 

        
      

A mai napon kapitányságunk az Országos Rendőr Főkapitányság intézkedési tervének megfelelően összehívta a közterület egyeztető fórumot, melynek a végrehajtására itt Sárospataki Rendőrkapitányságon került sor – számolt be Jenei János rendőr alezredes, a közrendvédelmi osztály vezetője, a 2010. március 5-én megtartott fórumról, amit a Sárospataki Rendőrkapitányságon tartottak…
 
 


Jenei János

 

Ennek célja, a 2009. évben kidolgozott közbiztonsági háló program egyeztetése, ugyanis a visszajelzések azt bizonyítják, hogy a program életbe lépése után, tavaly 17%-al csökkent az ismertté vált bűncselekményeknek a száma, valamint társadalmi elvárás is, hogy a közterületeken több rendőr teljesítsen szolgálatot és a jogsértőkkel szembeni fellépés legyen határozott, következetes, illetve biztosított legyen a bűncselekmények elkövetésének jellemző időszakaiban a szükséges reagáló erő.

Az akció országosan a 2010. március 1-től május 31-ig terjedő időszakban lesz lefolytatva, és az egyeztető fórumnak most az a célja, hogy összehangoljuk a polgárőrség, a rendőrség, a közterület felügyelők, a közterület ellenőrök illetve a településőrök tevékenységét, akik a rendőrökkel együtt teljesítsenek szolgálatot.

Várjuk a lakosság visszajelzését, hogy mi az, amit még tenni tudunk a lakosság szubjektív biztonságérzetével kapcsolatban segíteni és ennek megfelelően ezeket szeretnénk majd fokozottan ellenőrizni.
Kiemelt településként számunkra Sárospatak van meghatározva, illetve egy normál kategóriába sorolt település, Olaszliszka. Ezt az akciósorozatot természetesen a közlekedési osztály is kiegészíti, akik közlekedési akciókat tartanak majd. A közrendvédelmi szakterületnek megfelelően mi végezzük az ellenőrzéseket, illetve a bűnügyi osztály is szakirányának megfelelően ellenőrzéseket fog elrendelni, tehát megpróbáljuk úgy kitölteni ezt az időszakot, hogy május 31-ig fokozzuk ezen tevékenységeinket.


 

 

További fotók

Cziczer Katalin

/2010.03.06./
 

Sárospatakon is alkalmazzák biblioterápiát, a könyvek gyógyító erejét

 

        
      

Biblioterápiás, kézműves foglalkozás volt a könyvtárban, amit első osztályosoknak tartottak. Gyöngyösi Ágnes, tanító és fejlesztő tanár elmondta, hogy a foglalkozás konkrét célja az olvasás megszerettetése, illetve a fejlesztés, a felzárkóztatás volt, a témája pedig a tavasz és a kikelet. Először egy mesét hallottak a gyerekek utána, pedig viaszgyurmával kézműveskedtek…
 
 


Gyöngyösi Ágnes

Kövér Sándorné

 

A biblioterápia az olvasmányokon, olvasáson, mesehallgatáson keresztül bizonyos lelki problémákra, nehéz életszituációkra igyekszik megoldást találni.
Sajnos egyre több azon gyermeknek a száma, akiknek a készségfejlesztésre szüksége van, mert ez a technikai világ, amelyben élünk, ez a gyorsaság, a rengeteg autó, a rengeteg gép, ez pont mind az ellen szól, hogy a gyerekek egészséges fejlődése rendben megtörténjen. Ha ez nem történik meg a csecsemőkortól kezdve az első hét évben, akkor utána ez magatartási és tanulási nehézségeket okoz.

Gyöngyösi Ágnes a foglalkozás szakmai oldaláról, és jelentőségéről számolt be, Kövér Sándorné, pedig a szervezési háttérről, vagyis arról, hogy milyen pénzből és milyen keretek között tudják ezt a nagyon hasznos képzést nyújtani…

A Megyei Könyvtárral konzorciumban létre hoztunk egy szervezetet és tulajdonképpen pályázatot nyújtottunk be - nyolc könyvtár - amelynek az volt a célja, hogy európai uniós forrásokból olyan összegeket tudjunk könyvtárfejlesztésre, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítésére, illetve a könyvtáros és a könyvtárhasználó képzésre fordítani, ami egy hihetetlen fejlődést eredményez majd.
Nagyon sokrétű programot adtunk be. A TÁMOP 3.2.4 –es pályázat keretében lehetőség van különféle rendezvények lebonyolítására is. Az első rendezvényünk egy ismeretterjesztő előadás volt felnőtteknek, a mai alkalommal pedig egy első osztályos csoportot várunk foglalkozásra. Elmondható tehát, hogy minden korosztályt meg szeretnénk szólítani ez által, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy már pici gyerekkorban elkezdjük a könyvtárak megismertetését, megszerettetését, különféle módszerek, új feladattípusok bevonásával, hiszen ma már a régi könyvtár szemlélet nem él. Haladni kell a korral, meg kell találni a megfelelő formákat.
Másrészt, ami nagy probléma, hogy egyre több olyan gyermekkel találkozunk, aki rendkívül hátrányos helyzetű - ami itt a településünkön különösen igaz.
Most a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolából - aki együttműködő partnerünk ebben a programban - kiválasztottunk egy első osztályos fókuszcsoportot, akiket 5 éven keresztül szeretnénk fokozottan fejleszteni. A mai alkalommal őket várjuk egy készségfejlesztő, képességfejlesztő foglalkozásra.
Tulajdonképpen az a célunk, hogy első osztálytól kezdve egy több éves folyamat révén, plusz ismereteket, plusz készségeket sajátíttassunk el a gyerekekkel, amely a későbbi munkánkban majd alapul szolgálhat és a mi munkánkat is hatékonyabbá, célravezetőbbé és élménydúsabbá tudja tenni.


 

 

További fotók

Törő Gábor

/2010.03.06./
 

Nyagykállóban kezdtük a tavaszi szezont

 

        
      

A hétvégén elkezdődött a 2009-2010-es bajnokság tavaszi küzdelemsorozata. Első fordulóban rögtön egy nagyon erős csapathoz a Nyíregyházi KSK második számú csapatához Nagykállóba látogattunk. Tudni kell erről a csapatról, hogy Medve Róbert a játékos edzője, aki az elmúlt idényben még a mi csapatunkat erősítette – számol be Papp József szakosztályvezető a szezon első mérkőzéséről…
 
 


Papp József

 

Komplett csapattal sikerült felállnunk, ami az első félidőben nagyon jól tartotta magát. Rendkívül jó kapusteljesítmény volt a csapat mögött, aminek meg is lett az eredménye, hiszen döntetlen közelben voltunk, illetve egy góllal vezetett az ellenfél, egy góllal mi. De az első félidő végjátékát sajnos az ellenfél csapata bírta jobban és így 15:12 – es vezetésre tettek szert. Sajnos itt kihagytunk két hétméterest is, ami megbosszulta magát.

A második félidő nem a legjobban kezdődött számunkra, hiszen a fiatal ellenfelünk dinamikában kicsit nagyobb játékerőt képviselt, mint a mi idősebb, rutinosabb csapatunk, így kicsit elhúztak tőlünk. Bár az utolsó öt percben, támadási taktikát váltva felcsillant a remény arra, hogy egyenlíteni is tudunk, de ezt a végén már a játékvezetők nem engedték - ki kell hangsúlyoznom, mert a második félidőben nagyon elfogultan vezették a mérkőzést, többnyire nem a mi javunkra tévedtek. Így a mérkőzés kimenetele a végén nem lehetett más, mint vereség - 29:26-os végeredménnyel.
Ami biztató volt, hogy a csapat azért azonos teljesítményt tudott nyújtani a mérkőzés folyamán, amire szükségünk lesz az elkövetkezőkben, hiszen jön hozzánk a Fehérgyarmat, Hajdúnánás, a Balmazújváros és most a hétvégén a Debreceni EAC csapata.

Ifjúsági csapatunk az első félidőben meglepően jól tartotta magát a (13:8 oda) de azt tudni kell, hogy az ellenfél csapata vezeti az NB II-es ifjúsági bajnokságot és mindenkit nagyon-nagyon meg szoktak verni. Így meglepő volt az én számomra is a szoros eredmény.
A második félidőben sajnos nagyon elfáradtunk és a hazai csapat folyamatosan növelte előnyét, ezért a végén sajnos elég komoly vereségbe szaladtak bele a fiúk, 35:16 -ra kaptak ki. De fontos elmondani azt is, az első félidőben mutatott játékunk, bíztató lehet a jövőre nézve.

Vasárnap délután 16 órától a Debreceni Egyetem csapatát fogadjuk vendégül, amelyre minden sárospataki kézilabdát szerető szurkolót szeretettel várunk.


 

 

Törő Gábor
/2010.03.05./
 

Nyugdíjasoknak énekelt Sárospatakon Gergely Róbert

 

        
      

Nyugdíjasokhoz szólni nekem nem egy szokatlan helyzet, hiszen nem is olyan régen voltam kisfiú és én borzasztóan szerettem a nagyszüleimnél lenni. A szüleim dolgoztak és gyakran elvittek a nagyszüleimhez, ahol nagyon szerettem lenni, nem csak azért, mert kényeztettek, mint unokát, hanem azért is, mert sok olyan élményt gyűjtöttem össze, amiről nem is gondoltam annak idején, hogy az nekem a későbbiek során majd nagyon fontos lesz – mondta Gergely Róbert a sárospataki fellépése előtt...
 
 


Gergely Róbert


Csatlósné Komáromi Katalin


Dr.Hörcsik Richárd

 

Olyan dalokat tanultam meg a nagyszüleimtől, amelyeket ma is szeretnék a mai nagyszülőknek elénekelni úgy, ahogy én szoktam. Általában ez úgy szokott történni, hogy velem dúdolják azokat a régi slágereket, amelyek számomra is nagyon kedvesek. Olyan filmslágereket énekelek majd, mint például a Meseautó, vagy az Oda vagyok magáért - ezeket honnan máshonnan tudnám, ha nem azoktól, akik a legközelebb állnak hozzám, a nagyszüleimtől. Ezért nagyon remélem, hogy ez a közönség is, velem együtt fogja énekelni és dúdolni ezeket a régi-régi, öreg slágereket.

A Művelődés Háza és Könyvtára az Oktatási és Kulturális Minisztérium „Közkincs” pályázatán nyerte el azt a lehetőséget, hogy a kistérségben különböző korosztályoknak rendezvények szervezését biztosítsa – számolt be Csatlósné Komáromi Katalin igazgatónő a rendezvény hátteréről…

E pályázat segítségével az elmúlt év decemberében az általános iskolás korosztálynak szerveztünk egy vetélkedőt, a mai napon, pedig a kistérségben működő nyugdíjas klubokat látjuk vendégül. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ennek a generációnak is minél többféle programot biztosítsunk. A Művelődés Háza egyébként is a műsorai szerkezetében figyel erre a korosztályra, nem véletlen, hogy a Kattints rá nagyi tanfolyamnak is már a 10. kurzusát folytatjuk most, vagy éppen az ismeretterjesztő programok, zenei rendezvények, kiállítások kapcsán igyekszünk őket megszólítani.
A mai napon több amatőr közösség is bemutatkozik, akik a települési nyugdíjas klubok keretében működnek, a sztárvendégünk pedig Gergely Róbert lesz, aki a szépkorú társaságot szórakoztatja majd.

Sárospatakon, és a Patak környéki településeken nagyon sok nyugdíjas él. Számunkra fontosak a nyugdíjasok, nem csak az idősek napján - ami hagyományosan november, decemberben van - szoktunk velük találkozni, hanem igyekszünk máskor is programokat szervezni számukra – számolt be Dr.Hörcsik Richárd polgármester arról, hogy milyen megbecsülést élveznek Sárospatakon a nyugdíjasok…

Különösen a sárospataki nyugdíjas klubokkal állunk szorosabb kapcsolatban, akiknek a nyári programjaikba be is segítünk. Meggyőződésem az, hogy a nyugdíjasok akkor élnek teljes életet, hogyha be tudjuk őket kapcsolni a város társadalmi életébe.

Hála Istennek örömmel el tudom mondani, hogy minden fronton ott vannak nyugdíjasaink, nagyon jelentős szerepet visznek Sárospatak társadalmi életében, és itt nem csak az egyházakra, különböző egyesületekre gondolok, hanem például az önkormányzati ülésekre, illetve azokra az összejövetelekre, ahol a város dolgairól van szó, és ahol ők nagyon sokszor részt vesznek és elmondják a véleményüket.

Számomra fontos az, hogy például ebbe a programba - az új tudás és műveltség mindenkinek programba - ne csak a fiatalokat, az iskoláskorúakat, hanem a nyugdíjasokat is bekapcsoljuk. Ehhez a programhoz kapcsolódik például a „Kattints rá nagyi” melynek keretében A Művelődés Háza és Könyvtára szervezésében foglalkoztunk az idősebb polgárok számítógépes képzésével, ami szintén nagyon fontos és szeretnénk mindes egyes alkalmat megragadni, hogy nyugdíjasainknak programot szervezzünk, hogy jól érezzék magukat és e mellett még a tudásukat is gyarapíthassák. Ezen kívül, ami még szintén nagyon fontos dolog, hogy a sokszor egyedülléttel járó öregkort színesítve egy kicsit felvidítsuk a szürke hétköznapjaikat. Erre is alkalmat ad egy ilyen összejövetel.


 

 

További fotók

Kistóth Karolina

/2010.03.05./
 

Felhívás az erdőtüzek megelőzése érdekében!

 

        
      

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága - működési területén - az elmúlt évben 177 alkalommal oltott el avar- és szárazfű tüzeket, melyek veszélyeztették az erdő-területeket. Tizennyolc esetben égett erdő, illetve erdősülés és 38 esetben egyéb fás terület - nyilatkozta Juhász Péter tűzoltó őrnagy, mb. városi tűzoltóparancsnok...
 
 


Juhász Péter

 

Az erdőtüzek megelőzése érdekében és a tűzkárok csökkentésére az alábbi előírások megtartása szükséges:
1. A helyi lakosok figyelmét fel kell hívni arra, hogy a tűzgyújtási tilalom elrendelése után az erdő szélétől 200 méteren belül tüzet gyújtani, gazt égetni tilos.
2. Szabadban tüzet felügyelet nélkül hagyni nem szabad, ha a szél feltámad azt azonnal el kell oltani.
3. Az a személy, aki az erdő- vagy avartüzet észleli, köteles a tűzoltóságot értesíteni (a 105-ös segélykérőszámon, vagy mobil telefonról a 06-47-523-140-es telefonszámon).
4. Az állampolgárok a tűzoltás vezetőjének felhívására kötelesek a tűz oltásában személyes részvételükkel közreműködni, amennyiben ezt nem teszik tűzvédelmi szabálysértés kiszabásával sújthatók, vagy a hivatásos önkormányzati tűzoltóság helyszíni bírságot szabhat ki.
5. Biztosítani kell a községekben lévő segélykérő telefonok állandó üzemképességét.
6. Felkérem az önkormányzatok polgármestereit, szervezzék meg a lakosság és az önkéntes tűzoltók riaszthatóságát egy esetlegesen bekövetkezett tűz esetén.
7. Az erdőtűz elleni védelmével kapcsolatos feltételek megteremtéséről az erdőgazdálkodó köteles gondoskodni.
8. Az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008.(VIII.1.) ÖM rendelet előírtakat be kell tartani, többek között az erdővel érintkező vagy azon áthaladó vasút és közút kezelője az erdő felőli oldalon köteles 2 méter széles védősávot kialakítani. A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól, cserjéktől, fáktól tisztán kell tartani.
9. Az erdőgazdálkodó köteles az erdőbe vezető utak, ösvények, nyiladékok bejáratánál, az autóspihenőknél, valamint a tűzrakó helyeken – jól látható módon – az erdőben történő tűzrakásra, a nyílt láng használatára, a dohányzás szabályaira és a tűzjelzés módjára vonatkozó figyelmeztető, tájékoztató táblákat elhelyezni.


 

 


Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága

/2010.03.04./
 

„Tiszán innen-Dunán túl” Országos népdaléneklési minősítő verseny megyei fordulója

 

        
      

A ME Árvay József Gyakorló Általános Iskolájának négy tanulója vett részt a megyei énekversenyen 2010. február 24-én, a Borsod - Abaúj Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézetben - számolt be Gyöngyösi Gézáné, felkészítő tanár...

Mindannyian lelkesen és szorgalmasan készültek és ennek megfelelően kiválóan teljesítettek megyénk „legszebbhangú” tanulói között. Az Árvay énekegyüttes a II. helyezett lett, így az országos versenyre utazhatnak Budapestre április 17-én.

Az együttes tagjai:
Dékány Lea, Máji Franciska, Preszoly Fruzsina, Szuromi Gréta - felkészítő tanár Gyöngyösi Gézáné

Gratulálunk a lányoknak és az őket felkészítő tanárnőnek! További sikeres szereplést kívánunk!
 


További fotók>>>

ME Árvay József Gyakorló Általános Iskola
/2010.03.04./
 

Az Árpád vezér Gimnázium és Kollégium versmondóinak sikere Kassán

 

        
      

Tizenkét év óta testvériskolai kapcsolat köti össze a Mára Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskolát és az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumot. A kapcsolattartás egyik hagyományos módja, hogy a két iskola diákjai szaktárgyi versenyeken mérik össze tudásukat, adottságaikat.

A XIX. Tompa Mihály vers- és prózamondó versenyen, mely egyben Kassa járás versenye is, szép eredményeket értek el iskolánk fiataljai. A versmondó pályája kezdetén álló Horváth Beatrix, 8. osztályos tanuló egy Petőfi-vers tolmácsolásával érte el kategóriája 3. helyezését.

Mózes Zsófia, végzős diák megosztott 1. helyezése Radnóti Miklós keserűségének, kétségbeesésének hiteles felidézésével született. A szakmai (színész-, újságíró-, tanárfoglalkozású) zsűri értékelésében kiemelte Zsófia több év óta figyelemmel kísért fejlődésének szép ívét, tanácsaival további munkára ösztönözte Beatrixot.
Szeretettel gratulálunk a lányok sikeréhez!
 Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium
/2010.03.04./
 

Ellenőrzik a gyalogosokat és a kerékpárosokat is

 

        
      

A gyalogosok és a kerékpárosok által okozott, illetve elszenvedett balesetek megelőzése érdekében az 2010. március 1-31. között fokozott közúti ellenőrzés elrendelésére kerül sor, amelyben részt vesznek a Sárospataki Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti és Közrendvédelmi Osztály járőrei is – nyilatkozta Bacsó Tibor rendőr őrnagy...
 
 


Bacsó Tibor

 

A fokozott közúti ellenőrzés feladata a gyalogosokkal és kerékpárosokkal kapcsolatos közúti közlekedési szabályok ellenőrzése, azonban  nem hagyhatók figyelmen kívül a gépjárművezetők által elkövetett szabályszegések sem

(pl. a gyalogos-átkelőhely fokozott óvatossággal való megközelítése, elsőbbség biztosítása, előzés tilalma stb.). A gyalogos-átkelőhely közelében rendszeres rendőri ellenőrzésekre törekszünk, amely során sebességellenőrzést, illetőleg az egyéb szabályszegések képi dokumentálását végezzük. Tudatosítani kell a járművezetőkben, hogy a gyalogos-átkelőhelyet mindig kellő körültekintéssel és fokozott óvatossággal közelítsék meg.

A fokozott közúti ellenőrzés célja a magyar közutak közlekedésbiztonságának javítása, valamint annak elérése, hogy a közúti közlekedési balesetek száma, súlyossági foka, valamint a meghalt és megsérült személyek száma tovább csökkenjen. 

Kiemelt feladatként kezeljük :
 -
a gyalogosok és kerékpárosok közúti közlekedésére vonatkozó általános közlekedési szabályok betartásának;
 - a gyalogosok és kerékpárosok éjszakai és korlátozott látási viszonyok közötti láthatóságának;
 - valamint a kerékpár kötelező tartozékainak ellenőrzése;
 - a kerékpárt ittas állapotban hajtó személyek forgalomból történő kiszűrése és szankcionálása.


 

 


Kistóth Karolina
/2010.03.04./
 

         SUSI-s február

 

        
              

A Debreceni Főnix kupán járt a SUSI lánykézilabda csapata. Az igen erős tornán a „B” csoportba kerültek a patakiak. A torna csoportbeosztása: "A" csoport: Angyalföld, Hódmezővásárhely, Szombathely, Nádudvar, Szekszárd. ”B" csoport: FTC, Orosháza, KMSE, SUSI Sárospatak, Debrecen - küldte a tudósítást Belicza János, edző...
 
 


Belicza János


Papp József


Punyi Gyula

 

A torna minőségét jelzi, hogy csak olyan csapatok képviseltették magukat, akiknek van felnőtt női csapatuk, ráadásul az együttesek 90 %-a NB1-es utánpótlásközpont. Így kimondható hogy a SUSI-s lányok még ilyen erős tornán nem vettek részt. Ahogy megszokhattuk a sportiskolásoktól, remek teljesítményt nyújtottak, ám ez is kevés volt a csoportból való továbbjutásra. Bár a szakemberek szerint, nagyon fontosak voltak a mérkőzések az ADIDAS megyei és régió döntői előtt. SUSI - KMSE 8-20; SUSI - DEBRECEN 14-14; SUSI - FTC 9:18; SUSI - OROSHÁZA 20-13.
A SUSI 1998-ban született fiú és az 1999-ben született lány kézilabdásai a 2010. február 6-7-et bearanyozták, hiszen ekkor rendezték meg az ADIDAS megyei döntőjét, illetve megyei döntőjének első fordulóját, az ÁVG-ben. A mérkőzések közül külön ki kell emelni a SUSI-MISI párharcot ahol, végül egygólos hazai győzelem született a fiúknál. Majd jött a lányok – Miskolci – második fordulója. Február 13-án, Miskolcon rendezték az ADIDAS utánpótlás kézilabda torna második fordulóját az 99-es lányoknak. A küzdelemsorozatot az élről várta a kézilabda csapat, és ezt a helyezést meg is tartotta. Így - csak úgy mint az 1998-asoknál - ebben a korosztályban is MEGYEI BAJNOK A SUSI! A régió döntő időpontja még nincs kijelölve, ám aki látta az Ózd elleni mérkőzést, az joggal mondhatja, hogy ott sem esélytelen a Papp csapat. Egyébként, ezt a találkozót egy időntúli szabaddobással nyerték meg a gyerekek. A csapat tagjai: Rák Petra, Hallók Petra, Csordás Dóra, Fodor Zsófia, Papp Dóra, Krenyiczki Sarolta, Papp Zsófia, Ferencz Dorina, Zombori Gréta, Perényi Júlia, Bajzáth Emese
FIÚ: SUSI-MISI SC 13:12. K.barcika Dózsa DSK - Lóci DSE Ózd 8:8.
MISI SC - K.barcika Dózsa DSK 10:4.
Lóczi DSE Ózd - SUSI 8:19. K.barcika Dózsa DSK - SUSI 7:13.
LÁNY: Lóczi DSE Ózd - MISI SI 12:7.
MISI SC - SUSI 4:21
SUSI - Lóci DSE Ózd 14:3
Lóci DSE Ózd - MISI SC 19:7
MISI - Lóci DSE Ózd 10:16.
SUSI - Lóci DSE Ózd 18:17,
SUSI - MISI 24:5.

A SUSI 1998-ban született fiú kézilabdásai a 2010. február 6-7-et bearanyozták, de ekkor még nem tudták hogy a Mezőkövesddel is játszani kell a továbbjutásért. Csendes István edző kérésére - egybekötve a kellemest a hasznossal - a SUSI ellátogatott Matyó földre, és remek játékkal kétvállra fektette a házigazdákat is, sőt egy NB1-es OSB mérkőzést is megtekintettek. Így most már kimondható: a MEGYE LEGJOBB CSAPATA A SUSI 98!!! GRATULÁLUNK!!!! A CSAPAT TAGJAI: Marczi Máté, Rák Máté, Gál András, Korda Péter, Götz Bence, Zajácz Ákos, Kerülő László, Kajati Gergő. Külön örömteli hír, hogy február 27-én a fiú és a lány régió döntő Sárospatakon lesz!

A SUSI 1999-es labdarúgó csapata, 2010. február 13-án Kazincbarcikán vett részt, egy 12 csapatos nemzetközi labdarúgó tornán. A csoportbeosztás szerint a "C" csoportba kerültek a fiúk. A találkozók nem várt sikert hoztak, hiszen a pataki gyerekek továbbjutottak a csoportból. Külön ki kell emelni a DVTK elleni 4:0-ás eredményt (!), ahol nagyon akartak a fiúk és szinte minden összejött, ami egy foci mérkőzésen össze jöhetett. Belicza János edző, véleménye: régen játszottak ilyen jól, szemre tetszetősen a gyerekek, igazi csapatként küzdött a társaság, ráadásul a csapat fele 2000-es születésű és Preszoly Patrik is hiányzott a csapatból, aki régóta sérüléssel bajlódik. A csapat tagjai: Berki Bence, Hochvárt Bence, Orosz Máté, Botos Zsolt, Ladomérszki Bence, Kelemen Gergő, Vitányi Patrik, Sikorszki Máté, Gulyás Tamás. Edző: Belicza János, Punyi Gyula. Mérkőzéseik: DVTK - SUSI 0:4. GÖRÖG FOCISULI - SUSI 3:1. KAZINCBARCIKA (2) - SUSI 0:6. SUSI-Kazincbarcika (1) 1:3.


 

 

A torna hivatalos végeredménye:
1. Encs
2. Kazinbarcika A
3. Görög Focisuli
4. Kazincbarcika B
5. DVTK
6. SUSI
7. Sajószentpéter
8. BTE Edelény
9. Borsod Volán
10. Gyöngyösi Sportiskola
11. Mezőkövesd
12. Kazincbarcika C

2010. február 27-én az Árpád Vezér Gimnáziumban rendezték meg az Országos ADIDAS Gyermekkézilabda Torna, Kulcsár Anita Régió döntőjét, az 1998-ban született lányok részére. A Magyar Kézilabda Szövetség immáron 5. alkalommal adja a rendezési jogot a Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskolának. Az eseményen három megye legjobb csapatai mérkőzhettek meg a továbbjutó két helyért. A SUSI-s csapat szépen szerepelt és a bronzérmet szerezte meg. Ami ugyan továbbjutást nem ért, de a jövőre nézve igen biztató, hiszen az 1999-eseknél még csak most lesz a régió döntő. A végeredemény: 1. Fehérgyarmat; 2. Gyöngyösi Sportiskola; 3. SUSI; 4. Mezőnagymihály; 5. Tiszavasvári. A torna gólkirálya: Della Barbara (Fehérgyarmat); A torna legjobb játékosa: Fodor Zsófia (SUSI); A torna legjobb kapusa: Sebők Evelin (Gyöngyös). A csapat tagjai: Rák Petra, Hallók Petra, Csordás Dóra, Fodor Zsófia, Papp Dóra, Krenyiczki Sarolta, Ferencz Dorina, Zombori Gréta, Perényi Júlia, Csehi Kincső, Sütő Zsófia. Edző: Papp József.

A SUSI 2001-2002-es csapata 2010. február 28-án Fehérgyarmatra látogatott a Gyarmat Kupára, ahol az „A” csoportba kerültek a fiúk. A teremlabdarúgó eseményen, jól szerepeltek a kicsik, hiszen életük első tornáján vettek részt. Mérkőzések: SUSI –Ungvár 0:3; SUSI-Csenger (későbbi tornagyőztes) 0:1; SUSI-Fehérgyarmat 1:0; SUSI- Kisvárda 2:3; így a 6. helyen végeztek a patakiak. A csapat tagjai: Bajnok Tamás; Molnár Csaba; Kalocsay Attila; Séra István; Ladomérszky Kristóf; Baba János; Gócs Bálint; Szőke Márkó; Tóth Sebestyén; Mózes Tamás;

Hír még a SUSI életéből: a 2010-es évben a következő pályázatok lettek és lesznek beadva az előrehaladás érdekében:
1. Mecénás pályázat
2. EURÓPA A POLGÁROKÉRT PROGRAM – Europe for Citizens - páylázat
3. NCA működési pályázat
4. NCA nemzetközi kapcsolatok pályázat
5. Wesselényi pályázat
6. UMVP falunapi programok – páylázat
7. EON pályázat
8. Sárospatak Város Önkormányzat által kiírt működési pályázat

További fotók>>>

SUSI
/2010.03.03./
 

         Sárospatak is csatlakozott a Wass Albert felolvasó mozgalomhoz

 

        
              

 


Gáll József

 

A Kárpát-medence és a világ magyar közösségei idén februárban is összefognak, hogy közös felolvasással megidézzék Wass Albert hagyatékát, erősítsék az általa sokszor emlegetett összetartozást. A programhoz idén huszonhét helyszín csatlakozott, Debrecentől Zentáig, Marosvásárhelytől Tapolcáig, köztük Sárospatak is, amiről Gáll József, a Sárospataki Wass Albert Kör elnöke tájékoztatott bennünket…

2010. február 26-án délután 5 órától éjfélig a sárospataki Wass Albert Kör is csatlakozott a WASS ALBERT emlékére rendezett országos felolvasó mozgalomhoz. Helyszíne a Sárospataki Református Kollégium Gutenberg terme volt. Valamennyi korosztály képviselte magát, húsz felolvasó közvetítette a nagy magyar író gondolatait.
A hallgatóság időnként cserélődött, de 10-15 fő folyamatosan jelen volt. Az olvasás és befogadás, a szokatlan időpont és helyszín maradandó élményt jelentett számunkra. Jövőre alaposabb szervezéssel ismét találkozunk.


 

 

Sárospataki Wass Albert Kör
/2010.03.03./
 

         Az Év Sportolója Díjat vehette át Hornyák István február 19-én, a Megyeháza dísztermében

 

        
              

Immár hagyományosan 8. alkalommal került sor a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Sportszövetségek Képviselete és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet közös rendezésében a Megye Év Sportolója díjátadó ünnepségre 2010. február 19-én a Megyeháza dísztermében. 2009. év legeredményesebb dartsosa Hornyák István, a Sorompó Darts Club versenyzője...
 
 


Hornyák István

Tagai András

 

A díjra a megyében működő szövetségek javasolták sportáguk 2009. évi eredménye alapján a legjobb sportolót. Azon sportágak, melyek nem rendelkeznek megyei szövetséggel a nyilvános felhívásra tehettek javaslatot egyesületük révén.
Az ünnepséget megtisztelte Dr. Ódor Ferenc, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke, országgyűlési képviselő, Koncz Ferenc, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés alelnöke, dr. Sója Szabolcs, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés alelnöke, Dr. Kovács János, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés főjegyzője, Budai Erzsébet, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Oktatási és Sportbizottságának elnöke, dr. Orosz Lajos, Miskolc Megyei Jogú Város alpolgármestere, Prof. Dr. Besenyei Lajos, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Sportszövetségek Képviseletének elnöke, Szaniszló Sándor, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Sportszövetségek Képviseletének alelnöke, Orosz Gábor, a Közigazgatási Hivatal vezetője, Daragó Lászlóné, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet igazgatója.

Az ünnepség nyitásaként és zárásaként a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetének diákjai két darabot adtak elő, valamint a Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola VI. osztályos tanulóitól csengettyűs műsorszámot hallhattak a megjelentek.
Először dr. Ódor Ferenc, a Megyei Közgyűlés elnöke köszöntötte a résztvevőket, majd prof. dr. Besenyei Lajos, a Szövetségek Képviseletének elnöke a 2009-es évet értékelte.

2009. év legeredményesebb dartsosa Hornyák István, a Sorompó Darts Club versenyzője.
2009. évi legjobb eredményei:
- megyei bajnok egyéniben és párosban
- kiemelt kategóriás fordulók 1., 2. és 3. helyezése
- magyar válogatottban szerepelt a Magyarország-Finnország válogatott viadalon. A sportoló edzője: Tagai András.
forrás: www.borsodsport.hu - Virág


 

 

További fotók>>>

Sorompó Darts Club
/2010.03.03./
 

         Sárospatakiak sikere a Vécsey Kamaratánc és Népdaléneklési Versenyen

 

        
              

A Farkas Ferenc Művészeti Iskola néptánc tagozatának csoportjai idén is kimagaslóan szerepeltek a régió legmagasabb színvonalú gyermek kamaratánc versenyén. A verseny kiírása szerint csak hat gyermek tartózkodhat egy időben a színpadon, így kell számot adniuk tudásukról...
 
 


 Darmos Éva

Darmos István

 

A szigorú szakmai zsűri a tánctudáson és a viseleten kívül a koreográfiák ötletességét, megvalósítását is szerepelteti az értékelési szempontok között. A zsűri tagjai voltak:
- Tóth Judit néptáncpedagógus
- Maródi Attila a Szinvavölgyi Táncműhely vezetője
- Széphalmi Zoltán a Gödöllő Táncegyüttes vezetője
- Kökény Richárd a Magyar Állami Népi Együttes tánckarvezetője, a zsűri elnöke

A Farkas Ferenc Művészeti Iskola három csoportja képviseltette magát a megmérettetésen: a Pacurka- , Csimpolya Gyermek Táncegyüttesek Darmos Éva és Darmos István vezetésével és a Zsákbolha Gyermek Táncegyüttes Kovács Borbála és Sajószegi Gábor vezetésével. A három csoport közül kettő lett eredményes a versenyen:

I. korosztály: II. helyezés Zsákbolha Táncegyüttes, Kovács Borbála - Sajószegi Gábor: Földi boszorkányok című koreográfiája
II. korosztály: II. helyezés, Zsákbolha Táncegyüttes, Kovács Borbála - Sajószegi Gábor: Bokrétát kötöttem című koreográfiája, III. helyezés Csimpolya Táncegyüttes, Darmos Éva – Darmos István: Ládafia című koreográfiája

A legígéretesebb táncos tehetség Különdíja, Dékány Lea Zsákbolha Táncegyüttes
Koreográfusi Díj, Kovács Borbála, Sajószegi Gábor
Vécsey Népdaléneklési Verseny, III. korosztály, III. helyezés Tamás Janka, Csimpolya Táncegyüttes


Kovács Borbála


Sajószegi Gábor

 

 

További Szabó András-fotók>>>

Törő Gábor
/2010.03.03./
 

         Bemutatjuk Juhász Péter mb. tűzoltó parancsnokot

 

        
              

2009. november 30-án Szunyog Zoltán tűzoltó százados urat, megbízott parancsnokunkat - aki a megyei igazgatóság mentésszervezési osztályán dolgozik - visszavezényelték állomáshelyére és december 1-jével engem bíztak meg a parancsnokság vezetésével – mutatkozik be Olvasóinknak Juhász Péter tűzoltó őrnagy a Sátoraljai Tűzoltóság új mb. parancsnoka
 
 


Juhász Péter

 

A megbízatásom a parancsnoki pályázat elbírálása napjáig tart. A képviselőtestület kiír egy pályázatot, amit egy hónapos határidővel lezárnak. Akik jelentkeznek erre, azokat mind meghallgatják, majd döntést hoznak egy testületi ülés keretein belül.

Jelenleg úgy végzem a feladatomat, hogy a munkám, a tűzoltóság munkája is minden tekintetben megfeleljen a lakosság, illetve intézményünk vezetői elvárásainak.

1976. május 28-án születtem Budapesten. Általános és középiskolába, Sátoraljaújhelyben jártam, majd Pécsre kerültem a testnevelési egyetemre, amit a sí válogatott kerettagságomnak köszönhetek. Pécsen 4 év alatt elvégeztem a testnevelési egyetem kihelyezett tagozatát, közben egy évet sikerült fociznom MB I-ben a PMFC színeiben. Az iskola befejeztével tűzoltónak jelentkeztem, ahová elsőre sikerült a felvételim.
2000. szeptember 15. óta vagyok állományban, 2001-ben elvégeztem a tiszti átképzőt, majd szolgálatparancsnok helyettes lettem. Ezt követően 2006-ban szolgálatparancsnoki megbízást kaptam, majd 2009. április 1-el megbíztak tűzoltási műszaki mentési osztályvezetőnek, amelyet egészen november 30-ig töltöttem be, azóta parancsnok vagyok. A tűzoltóság minden szakterületen próbálom megállni a helyem.
Hobbijaim közé mindenekelőtt a sport tartozik. Gyönyörű szép családom van, három gyönyörű gyerekem, amit eddig elértem a szüleimnek tudom megköszönni, akik biztosították, hogy tanulhassak.

A parancsnokságom óta eltelt időszakban jelentősebb események a hóhelyzet miatt kialakult feladatok és a közúti balesetek voltak, illetve most már a hóolvadás, az esőzések következményeként a belvíz eltávolítása különböző magánportákról és cégek területeiről.

A legutóbbi időszakban 2010. február 22-től február 28-ig Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága működési területén egy közúti baleset volt, melynek során két személygépjármű a jeges úton megcsúszott és az út menti árokban kötöttek ki. 1 fő könnyű sérültet a mentők elszállítottak.

Az említett időszakban hét vízeltávolításunk volt, ahol a lakóházak pincéiből, alagsoraiból a felgyülemlett nagymennyiségű esővizet távolítottuk el. Ebben az időszakban 2 db téves jelzésünk is volt.        (a fotók illusztrációk)


 

 

Cziczer Katalin
/2010.03.02./
 

         Farsang az Árvayban

 

        
              

 


dr. Rózsahegyiné Nagy Andrea

 

„Farsangi álarcosbál

Van itt álarc, sok és merész,
elefántos, na meg tevés!
Egy a lényeg: jól találd ki!
ne ismerjen meg benne senki!

Kell még hozzá egy jó jelmez,
mit mindenki otthon tervez!
Abból is van mindenféle,
mint királynak hű segédje.

Jelmezbálon egy a lényeg:
jól érzed magad, ezt ígérd meg!
Nem kell oda semmi más,
játék, móka, kacagás”

Így kezdődött a farsangolás a Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolájában- számolt be dr. Rózsahegyiné Nagy Andrea
A péntek délelőtt még a készülődéssel és a várakozással telt, de a délután igazi báli hangulattal folytatódott. A hoppmester köszöntötte a bál résztvevőit, majd a királyi udvartartás zászlós bevonulását, az iskola hagyományaihoz híven a nyolcadik osztályos tanulók szemet gyönyörködtető nyitótánca követte. A remek koreográfiákat Fekete Csaba tanár úr tanította be. Az iskola mazsorett csoportjainak látványos bemutatóját az osztályonkénti színes és ötletes csoportos jelmezek követték.
A kavalkádban megjelentek a színes ceruzák, Meseország és Csodaország lakói, a táncos bárány, lovagok és a háromfejű sárkány, kalózok és matrózok, ismert filmek szereplői. A nagyobbak humoros jeleneteket adtak elő: látható volt a veresegyházi asszonykórus, ”TV forever”, zenés, táncos darabok. A felvonulás után elkezdődött az önfeledt szórakozás. Majd egy kis időre - a gyerekek örömére- tombolasorsolás szakította félbe a mulatozást. Szebbnél szebb és értékesebbnél értékesebb nyeremények várták a szerencséseket.
A hatalmas érdeklődés mellett az idén is elmondhatjuk, hogy egy nagyon sikeres rendezvény volt az „Árvay farsang”.
Köszönet a szülőknek és a rendezvény támogatóinak!


 

 

További fotók >>>


Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskola
/2010.03.02./
 

        Ülésezett a Helyi Védelmi Bizottság

 

        
          

Az elmúlt hetekben, látván a kialakult időjárást, a gyors hóolvadásból adódó helyzetet, a Bodrog és a Tisza vízszintjének emelkedését, a sok esőzést, védelmi bizottsági ülést hívtam össze - nyilatkozta Dr.Hörcsik Richárd polgármester, a Helyi Védelmi Bizottság elnöke…
 
 


 Laki József


Dr.Hörcsik Richárd

 

Az érintett feleket meghallgatván meggyőződtem arról, hogy felkészülten várjuk ezeket a várható, előre számítható, de a váratlan eseményeket is. Nagyon fontos, hogy ha olyan események következnek be, amelyek meghaladják az erőnket, akkor készen álljon az a kapcsolatrendszer, amivel nagyobb erőket tudunk bevonni - gondolok itt pl. a megyei tűzoltóságra, a katasztrófavédelem minden olyan tagjára, akik a megyében, vagy akár országosan is működnek.
Nagyon fontos az árvíz kialakult helyzete, amire most már másodfokú védekezést rendeltek el, és most várható az időjárás előrejelzés szerint a hó olvadása a vízgyűjtő területen és a gyűjtőfolyó, tehát a Bodrog gyűjtő felső Tisza-vidéki és a Bodrogot érintő szlovákiai szakaszon. A Kárpátok hóolvadása nagymértékben befolyásolni fogja az elkövetkezendő hetekben, hogy milyen mértékű lesz a Bodrognak a szintje. Jelenleg másodfokú a védekezés és reméljük, hogy nem lesz magasabb fokú, ha lesz, akkor emberileg felkészültünk. Gondolok itt arra, hogy a Kommunális Szervezettel homokzsák és emberi vonatkozásokban készen állunk a védekezésre.
A belvíz egy másik olyan probléma, amivel Sárospatakon és a környékén a polgárok és a gazdák küszködnek. Itt én szeretném felhívni miden sárospataki és környéki polgár figyelmét arra - akik kertes házban laknak - hogy a lakásuk előtt lévő átereszeket pucolják ki, hogy ezzel is próbáljunk védekezni. Másrészt pedig mi is megpróbáljuk a városban azokat a gócpontokat kipucolni, ahol problémák adódhatnak, hogy ezzel is elejét vegyük a belvíz elhatalmasodásának.

A folyókon a jég levonult a jeges árvíz veszélye már elhárult, a hegyvidékekből jövő patakokon hóolvadásból adódó problémák veszélye is elmúlt - kezdte a vízügyi helyzetről adott tájékoztatóját Laki József, a szakaszmérnökség vezetője…

A Bodrogon és a Tiszán december óta három – készültséget igénylő, vagy ahhoz közeli - árhullám vonult le, a Bodrog most is áradó tendenciát mutat, várhatóan készültség elrendelésére fog sor kerülni – a riport készítés óta ez már meg is történt.
A Bodrogköz sajátossága, hogy két folyó határolja és a két folyón levonuló árhullámok talajvízre gyakorolt hatása igen jelentős. Ez e jelenlegi belvíz helyzetnek az egyik oka, a másik pedig az esővel történő hóolvadás, a harmadik pedig az hogy – ellentétben Sárospatakkal, a hol közhasznú munkásokkal kitisztították az árkokat – a Bodrogközben eltömődött árkok is akadályozzák a víz lefolyását
Ezekből jön össze a vízügyi probléma, ami annyit jelent, hogy a Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő szivattyútelepeket sorban üzembe kellett helyezni, a törökérit, két tiszakarádit, a felsőbereckit és a ricseit is, naponta 600-650 ezer m3 vizet emelünk át.
Ha az időjárás előrejelzést figyelembe vesszük, ez a védekezés március végéig ki fog tartani

Az ülésen részt vettek továbbá a Kommunális Szervezet, a Polgárőrség, a Tűzoltóság, Polgári Védelem és a Közútkezelő KHT. , a Rendőrség képviselői is.


 

 

További  fotók>>>

Törő Gábor
/2010.03.02./
 

        Miről tárgyalt a Testület?

 

        
          

Február 26-án pénteken, 9 órától tartotta Sárospatak város képviselőtestülete a rendes februári ülését. Mindenki számára ismert, hogy 2 héttel ezelőtt, február 12-én már tartottunk egy testületi ülést, amelynek egyetlen fontos napirendi pontja volt, ez pedig a 2010. évi költségvetés – kezdte összefoglalóját Aros János alpolgármester…
 
 


Aros János

Szabó Éva

 

Ezúttal közel 30 napirendi pont tárgyalásának kezdtünk neki, ezek nagy részét nyílt ülésben, és majdnem 10 napirendi pontot zárt ülésen tárgyaltunk.

A képviselőtestületi ülés megnyitása után az Ügyrendi és Jogi Bizottság külsős tagjának megválasztására került sor, hiszen az előző hónapban dr. Demeter Zita külsős tag bejelentette lemondását a bizottsági tisztségről, mert munkahelyi elfoglaltsága nem teszi lehetővé, hogy rendszeresen részt vegyen a testületi üléseken, és már többször előfordult, hogy e miatt a határozatképesség veszélybe került. Az ő helyét a bizottság külsős tagjaként Szabó Éva, sárospataki lakos fogja betölteni, akinek szakértelmére és segítségére számíthatunk, hiszen ő korábban jegyzői feladatokat is ellátott Makkoshotykán és államigazgatási főiskolai végzettséggel illetve államigazgatási gyakorlattal rendelkezik.

Ezt követően a két ülés közötti intézkedésekről és eseményekről számolt be polgármester úr, majd a lejárt határidejű határozatok végrehajtására került sor. A rendes napirendi pontok között a 2009. évi költségvetés módosításáról szólt az első előterjesztés, majd a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló rendelet megalkotására került sor.

Módosításra került továbbá a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásról szóló rendelet.
A települési képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló rendelet módosítása is a képviselőtestület előtt volt. A képviselőtestület tiszteletdíja idén sem emelkedett, hasonlóan tavalyi és tavalyelőtti évekhez. Az egyéb juttatásként kapott fürdőbérlet - amelyhez minden képviselőtestületi tag és külsős bizottsági tag a rendelet értelmében hozzájutott - idén január elsejétől megszűnik. Minden képviselőnek lehetősége lesz a Patak Kártya kiváltása után ugyanazokkal a kedvezményekkel igénybe venni a fürdő szolgáltatásait, mint azt bármely pataki lakos megteheti. A képviselőtestület az előterjesztéssel egyhangúlag egyetértett, támogatta és elfogadta azt.

A Pedagógiai Szakszolgálat munkájáról hallgattunk meg Molnár Marianna igazgatóasszonytól egy beszámolót, amit a képviselőtestület szintén egyhangúlag tudomásul vett.
 


 

 
A 2010. évi sporttámogatások felosztásának módjáról hallottunk egy előterjesztést. Az eddigiekhez hasonlóan idén is a költségvetésben elfogadott összeget – amely 1,5 millió forinttal emelkedett az előző évihez képest - pályáztatás útján kívánja a képviselőtestület felosztani, tehát egy adatlap kitöltésével, mely adatlap megtalálható a Sárospatak Honlapon. Kérjük, hogy támogatási igényüket ennek segítségével nyújtsák be a sportegyesületek, illetve azok a szervezetek, akik szeretnének valamilyen versenyrendszerben részt venni, vagy sporteseményt megvalósítani a 2010. évben. Ez a plusz másfél millió forint nem sok, de minden éven bizonyos összeggel többet adtunk a sportra, így már több mint 13 millió forintot fordítunk a sportegyesületek támogatására. Ebből a legnagyobb rész fordítódik a Sárospataki Torna Klub támogatására, hiszen, mint köztudott, itt működnek azok a szakosztályok, amelyek leginkább pénzigényesek. Ilyen például a kézilabda szakosztály, amely továbbra is az MB II-es bajnokságban a tavalyelőtti első hely, a tavalyi második hely után idén is dobogós eredményekért küzd. Ilyen továbbá a labdarúgó szakosztályunk, amelynek végre - a megyei másodosztályba való néhány évvel ezelőtti száműzetése után - itt van a lehetősége, hogy megnyerje a megyei másodosztályú bajnokságot, így jogot szerezzen arra, hogy Sárospatak városát a megyei első osztályban képviselje. Természetesen azok a szakosztályok és egyesületek is részesülni fognak ebből a támogatásból, akik tavaly már letették a névjegyüket, és országos vagy nemzetközi versenyekre vitték el Sárospatak nevét.

Az önkormányzat tulajdonában álló, mezőgazdasági földterületek értékesítéséről került elénk egy előterjesztés. Tavaly júniusban tárgyalta ezt először a képviselőtestület, ekkor felülvizsgáltuk azokat a nevetségesen alacsony árakat, amelyekért bérbe adta a korábbi önkormányzat ezeket a földterületeket. Szintén akkor tárgyaltunk arról, hogy nem teljesítjük azoknak a cégeknek a kérését, akik a sárospataki földterületeket egybe szerették volna megvásárolni. Így a pataki vállalkozók, pataki bérlők hátrányos helyzetbe kerülhettek volna, ha az országos tendenciához hasonlóan - amelynek szemtanúi lehettünk - mások jutottak volna a pataki földekhez. Mi ezt akkor nem támogattuk, szerettük volna előnybe hozni a pataki vállalkozókat. Ezért került napirendre az előterjesztés a benne szereplő árakkal, amely árak piacképességét sokáig vizsgáltuk és elfogadhatónak találtuk. Így kívánjuk meghirdetni értékesítésre elsősorban a patakiaknak az önkormányzati földterületeket. Nem kerülnek meghirdetésre azok a területek, amelyek értékesek, van például egy egyben 17 hektáros területünk, de említhetném a Tengerszem környékét, a Bereknek a környékét, a Bodrog-parti részeket. Valamint most nem kerülnek meghirdetésre, elidegenítésre azok az öt évre, tehát hosszú távra bérbe adott földterületeink sem, amelyekre a bérlők nem rég kötötték meg a bérleti szerződést, ők ugyanis a hosszú távú szerződéssel jogosulttá váltak az állami támogatások lehívására. Ezeknek a bérleti szerződéseknek a lejárta után a következő képviselőtestület fog dönteni arról, hogy továbbra is bérbe kívánja-e adni, vagy pedig értékesíti, természetesen szem előtt tartva a jelenlegi bérlők elővásárlási jogát.

Két sportegyesületünk tartott tájékoztatót, a Rákóczi Diáksport Egyesület és az Árvay Diáksport Egyesület, Sontra László és Gönczi Zoltán, az egyesületek elnökei tették meg szóbeli kiegészítésüket a testületi ülésen. Szinte valamennyi hozzászóló a bizottsági ülésen és a testületi ülésen is köszönetét fejezte ki az elnökökön keresztül valamennyi diáksport egyesületben dolgozó edző és testnevelő kollegának és valamennyi szülőnek és valamennyi versenyzőnek, hiszen láttuk a két héttel ezelőtti költségvetés elfogadásakor, hogy a kultúrához hasonlóan a sportról is lemondott a jelenlegi kormány. Idén egyetlenegy fillér sem szerepel elkülönített összegként sporttámogatás címén. Ezért Sárospatak Önkormányzatának ezt az összeget saját magának kell kigazdálkodnia, azonban valamennyi képviselőtestületi taggal és szaktársammal együtt egyaránt úgy gondoljuk, hogy ez az összeg nagyon jó helyre megy, hiszen a gyerekekre fordított összeg, egyrészt az ő egészséges életmódjukra, másrészt Sárospatak jó hírének öregbítésére jó hatással lesz.

A Pataqua Kft. ügyvezetőjének lemondásáról, új ügyvezető megbízásáról, az új ügyvezetői álláshelyre való pályázat kiírásáról hallottunk egy előterjesztést. A képviselőtestület úgy döntött, hogy a Kft. élére ügyvezetőként a fürdő jelenlegi dolgozóját, Misztina Magdolnát bízza meg határozott időre - 2010. december 31-ig - aki felsőfokú gazdasági végzettséggel rendelkezik és kéri az új, megbízott ügyvezető igazgatót, hogy azonnal írjon ki pályázatot a fürdő vezetői álláshely betöltésére.
Polgármester úr megköszönte Vörös Imrének az addigi tevékenységét, hiszen mind a fürdő üzemeltetésében, mint pedig a parkfürdő beruházás lebonyolításában és a - reményeink szerint hamarosan induló - wellness fürdő beruházás előkészítő munkálataiban nagyon jól képviselte Sárospatak város érdekeit.

Ezt követően önkormányzati tulajdonú, megüresedett bérlakások elidegenítéséről esett szó. A korábbi lakáskoncepciónknak megfelelően újabb két önkormányzati lakás ürült ki, ezekről a bizottság javaslata alapján a képviselőtestület úgy döntött, hogy meghirdeti és értékesíteni kívánja.

Tölgyfa kivágási kérelemhez hozzájáruló nyilatkozat megadására érkezett hozzánk egy kérelem. Három szakértő véleményének meghallgatása után úgy döntött a képviselőtestület, hogy nem engedélyezi a többszázezer forint eszmei értékű tölgyfának a kivágását.
Itt merült föl annak a lehetősége, hogy szeretnénk, hogyha valaki most már főállásban ellátná a főkertészi feladatokat, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy Ágoston András úr - aki a Kommunális Szervezet igazgatóhelyettese - végzi jelenleg ezt a tevékenységet. Hozzáteszem, hogy mindenki legnagyobb megelégedésére és nagy elismerése mellett, hiszen az ő munkájának köszönhetően többször nyertünk rangos díjat a Virágos Magyarországért versenyen. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy milyen módon lehetne a főkertészi állást betölteni a Polgármesteri Hivatal keretein belül.

A gofri pavilon által elfoglalt terület további bérbeadásáról döntöttünk négy éves időtartamra, kikötve annak a lehetőségét, hogy a bérbeadó, tehát az önkormányzat, harminc napos határidővel bármikor felmondhatja ezt a szerződést, ha netán szüksége lenne a területre.

Egy jelzálogjog alapítására és bejegyzéséről döntött a fürdő területére a képviselő testület. Erre a wellness fürdő beruházáshoz lesz szükség. Természetesen, ha a pontos paramétereket tudni fogjuk akkor ez újra visszakerül - már adatokkal és számokkal - a képviselőtestület elé.

Gödi ingatlanról hallottunk egy rövid tájékoztatót. Ebben a témában előrébb sajnos nem jutottunk. Mindenki emlékszik a kilencvenes évek Frukó-ügy botrányára, ennek egyik hozadéka még mindig a gödi ingatlan kérdése. A következő hetekben részletesebben fogunk tájékozódni ennek az ingatlannak a jelenlegi állapotáról.

Zárt ülésen a szavazatszámláló bizottság tagjairól és póttagjairól döntött a képviselő testület, továbbá önkormányzati lakások értékesítéséről, amely már korábban volt a képviselőtestület előtt.

További fotók>>>

Kistóth Karolina
/2010.03.01./
 

         Ahogy a Bodrog nem ismer határokat, úgy a vízi turizmus sem

 

        
              

Egy egyéves futamidejű program első nyilvános eseménye kezdődött meg 2010. február 19-én 13 órakor az Újbástya Rendezvénycentrumban Sárospatakon. A kezdeményezés célja az volt, hogy a Bodrog folyó szlovák illetve magyar szakaszán a szelíd vízi turizmus – a kajak és kenu túrák – közös marketing tevékenysége elkezdődjön – tudtuk meg Molnár Antaltól, a Zöld Kör Civil Szervezet vezetőjétől…
 
 


Molnár Antal

Szemán Tibor

 Dr.Hörcsik Richárd

 

Mindez a működő, aktív turisztikai szolgáltatók, vendéglátó, illetve kereskedelmi szálláshely forgalmazók, vállalkozások vagy más érintett szervezetek bevonásával történik, tehát az ő aktív közreműködésükkel jön majd létre egy közös marketingtevékenység. A program első hónapjaiban az együttműködést próbáljuk megélénkíteni, illetve ezzel kapcsolatosan workshopokat, találkozókat szervezünk.
Nyilván a programnak fontos eleme az is, hogy olyan marketingelemek kerüljenek megjelenésre - például brosúrák - melyek elsősorban a víziturizmust hivatottak majd szolgálni és pihenők kialakítására is sor kerül majd.

Nagyon fontos eleme még ennek a programnak, hogy tourinformokon, szolgáltatókon keresztül ingyenesen hozzáférhető vízi túra térkép is meg fog majd jelenni, amely a szlovák illetve magyar szakaszt is bemutatja, nyilván olyan pontos és releváns információkkal, amelyek nagy szolgálatot tesznek majd a vízitúrázóknak. Van már és volt is vízitúra térkép a Bodrogról, de olyan, amely a határ mindkét oldalának a folyószakaszát így bevonná, olyan még nem volt.

Magát a programot az Európai Unió és a Magyar Állam a magyar-szlovák határmenti együttműködési programból finanszírozza túlnyomó részben, tehát 95%-os támogatottsága van ennek a programnak és a maradék 5%-ot a két együttműködő szervezet az említett Zöld Kör illetve a határon túli partner, a Bence Egyesület adja.

Szemán Tibor, a Bence Egyesület elnöke és a Bodrogtour Egyesület munkatársa is jelen volt a megbeszélésen…
Úgy érzem, egyszerűen csak keresni kell a közös hangot, hiszen mint ahogy a folyó nem ismer határokat, ugyan úgy a turizmus sem. Ebben a programban is keresni kell azt a közös pontot, amiben mind a szlovák, mind a magyar oldalon érdekeltek a különböző szolgáltatók, civil szervezetek, hogy valóban, ha nem is megélhetést, de talán egy ilyen kisebb kapaszkodót, vagy kitörési pontot a mai zűrös világunkban jelenthessen ez. Aki ebben érdekelt és szereti csinálni, az valóban tudjon ez által boldogulni és egy kicsit előre haladni.


Sárospatak Város Önkormányzata ezt az uniós projektet támogatta, és támogatni is kívánja - szólt hozzá Dr.Hörcsik Richárd, Sárospatak város polgármestere, a térség országgyűlési képviselője…
Annál is inkább, mert ez nem csak egy várost érint – Sárospatakot - hanem a Bodrog jobb partján lévő kis, volt mezővárosokat, településeket is érinti, sőt nemzetközi ügyeket is érint, hiszen Szlovákiával is összeköt bennünket.

Régi álmunk volt, hogy a Bodrogot hajózhatóvá tegyük, hogy olyan idegenforgalmi, turisztikai attrakciót tudjunk ide vonzani, ami egészen a Bodrog eredésétől Tokajig állandó hajójárat. Számtalan ötlet született itt Sárospatakon is, csak sajnos pénz hiányában nem tudtuk megvalósítani. Ezért kell felkarolnunk minden olyan kezdeményezést, ami abban kíván segíteni, hogy a turisztikai attrakcióját fejlesszük a Bodrognak, magyarán, hogy minél több vízi turizmust kedvelő polgárt ide tudjunk vonzani - ami egyébként már részben adott, hiszen évről-évre megfigyelhetjük, hogy nagyon sokan jönnek, főleg diákok. De ez nem elegendő, ennek az infrastruktúrájának a fejlesztése elemi érdeke minden Bodrog-parti településnek.


 

 

További fotók

Cziczer Katalin
/2010.03.02./
 

         Soha többé, semmilyen diktatúrát!

 

        
              

2010. február 25-én, 15 órakor emlékeztek a kommunizmus áldozataira a Városháza előtt, ahol az Önkormányzat koszorúját Dr.Szabó Rita aljegyző, Dr. Hörcsik Richárd polgármester és Aros János alpolgármester helyezték el a mártírhalált halt Becker András emléktáblája előtt…
 
 


 Dr. Hörcsik Richárd

 

Ezen a napon fontos az emlékezés és az emlékek felidézése – fejtette ki az emlékezés fontosságát a polgármester…
Emlékezzünk a kommunizmus áldozataira, nemcsak általában arra a 100 millió emberre, akik az egész világon áldozatul estek, hanem azokra a zempléni, vagy pataki polgárra is, akik áldozatai voltak a kommunista diktatúrának - nem csak 1919-nek, hanem a későbbi, 1950-es éveknek is.
Sok olyan polgárra emlékezünk, akik ugyan nem haltak meg, de gerincük kettétört, elszakított életek, bebörtönzött emberek - bizony sok ezren megszenvedték ezen éveket.

Emlékeztetnünk kell ezen a napon, hogy soha ilyen többé elő ne forduljon, mert mindegy, hogy barna, fehér, fekete vagy vörös a diktatúra, egyikből sem kérünk. Mi az új magyar demokráciában azon dolgozunk, hogy ezektől mentsük meg gyermekeinket, hogy tiszta legyen a demokrácia, mert jönnek jobbról és jönnek balról civil hangok...
Nekünk középen kell a magyar demokráciában állni és meg kell óvnunk gyermekeinket. Emlékeztetni kell őket - akik már hála Istennek egy új korban születtek, egy demokráciában - hogy ilyen veszély bármikor előállhat a Kárpát-medencében, Magyarországon, de soha többé se kommunista, se náci, se egyéb diktatúra nem kell!


 

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.03.01./
 

         Vastapssal hálálta meg a közönség a színészek nagyszerű játékát

 

        
              

Vastapssal hálálta meg a közönség a színészek nagyszerű játékát, mellyel Tamási Áron: Vitéz lélek című darabját tolmácsolták. A kiváló szereposztás – Őze Áron, Koncz Gábor, Nagy Anna, Bregyán Péter, Nemcsák Károly - és a rendező személye – Eperjes Károly – garancia volt a sikerre – küldte a tudósítást Csatlósné Komáromi Katalin igazgatónő...
 
 


Csatlósné Komáromi Katalin

 

A Vitéz lélek előadása egy kis székely világot tárt elénk. Olyan figurákat, akik a mai ember számára különlegesnek hatnak természetszeretetükkel, naiv bölcsességükkel, csavaros humorukkal. Tamási Áron darabja azt a csodát mutatta be, ahogy a kisember a katasztrófák közepette is képes talpra állni, magára találni. A kalandok nemcsak lélekben játszódtak le, hanem nyomasztó múltbéli titkok is kiderültek.
A szünet nélkül bemutatott darab minden rezdülésével együtt élt a közönség.

Az előadás után került sor a már hagyományos színházi „páholy-partyra”. Intézményünk minden év februárjában e társasági esemény formájában köszöni meg a színházbérletesek megtisztelő érdeklődését. A jó hangulatú összejövetel tovább erősíti a színházba járók közösségét.
 


 

 

További LEVI fotók>>>

Törő Gábor
/2010.03.01./
 

         Farsang az Erdélyiben

 

        
              

Az Erdélyi János Általános Iskolában február 18-án csütörtökön rendezték meg a farsangi műsorukat.

"Jelmezt öltünk, síppal-dobbal
lármázunk egy keveset,
hogy a hosszú, szürke álom
érjen véget, ha lehet,
s ne hozzon több hideget."
 

További fotók

Erdélyi János Általános Iskola
/2010.03.01./
 

           Elnökségi ülést tartott a Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület

 

        
              

2010. február 22-én 16 órától elnökségi ülést tartott az egyesület az Újbástya Rendezvénycentrum konferenciatermében. Az tanácskozás feladatairól Götz Mária Ildikót, az egyesület elnökét kérdeztük…
 
 


 Götz Mária Ildikó

 

A munkaszervezetben történt változások voltak a legfőbb okai, amiért most összejött a Felügyelő Bizottság és az Elnökség egy közös megbeszélésre. Eredetileg azért jöttünk volna össze, hogy átnézzük a szerződéseket és átbeszéljük a feladatokat, hogy mindenki tisztában legyen a dolgával, viszont az egyéb változások miatt szükségét éreztük egy felügyelő bizottsági és elnökségi ülés közös megtartásának.

Megismerve a szerződéseket és átbeszélve a feladatokat, el kell döntenünk, hogy hogyan tovább? Elsőként a munkaszervezet kialakítását kellene megoldani az egyesületnél. Ezek még nem letisztázott dolgok, a mostani megbeszélésen fogunk sok mindent kialakítani – tette hozzá Feró István, a Felügyelő Bizottság elnöke.

Az Egyesület honlapján olvastuk, hogy az adminisztrációs feladataikat a SIDINFO Nonprofit Kft. látja el, az egyesület az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program pályázatának keretén belül 2010. május 15-én turisztikai szezonnyitó rendezvényt kíván megrendezni, továbbá szóba került az ülésen még a március 4-7 között megrendezésre kerülő budapesti Utazás kiállítás, melyen az Egyesület is képviselteti magát.


Feró István

 

 

További fotók >>>              További fotók >>>

Kistórh Karolina
/2010.03.01./