Archív
2010.  április

    A Gazdasági Bizottság üléséről

 

        
           

Tíz napirendi pontot tárgyalt a Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 2010. április 26-án, hétfőn délután megtartott ülésén. Ezek közül az első a 2009. évi költségvetés lezárása, a zárszámadási rendelet volt, amelyet a bizottság támogatott – kezdte beszámolóját az üléséről Erdős Tamás, a bizottság elnöke…
 
 


Erdős Tamás

  A másik fajsúlyos kérdés a bizottsági ülésen az RFV Sárospatak Városgazdálkodási Nonprofit Kft. üzleti átvilágításáról készült jelentés volt, illetve a jelentésben megfogalmazott lehetőségek, észrevételek továbbfejlesztése, azaz „merre tovább RFV?” .
Talán köztudott, hogy az RFV Sárospatak Városgazdálkodási Nonprofit Kft. jelentős hiányt halmozott föl az elmúlt évek működésében, ami arra készteti az önkormányzatot, hogy átgondolja a Kft. működésének a szervezeti struktúráját és logikáját, így az átvilágítás napirendje után a jövővel foglalkozott a bizottság.
Az előterjesztés arról szól, hogy válasszuk külön az 5 közszolgáltatási üzletág tevékenységeit, külön társaságban végezzük a jövőben ezeket a tevékenységeket. Nevezetesen a közétkeztetési tevékenység és a karbantartás maradjon a jelenlegi RFV Sárospatak Városgazdálkodási Nonprofit Kft. keretei között - itt a teljes, tehát a 100%-os tulajdonrészt szerezze meg az önkormányzat – konszolidáljuk a céget és vegyük át a működését, kivásárolva a kisebbségi tulajdonost, illetve kivásárolva a technológiát, ami azt jelenti, hogy a ezzel a jelenlegi működési paraméterekhez képest további 20-25 millió forint megtakarítást tudunk elérni ezen az ágazaton.
 

 

 

 
Ez valójában a közétkeztetési ágazat, hiszen a karbantartási ágazat az egy átfutó tétel volt, nem befolyásolta jelentősen a Kft. működési paramétereit.
Természetesen ott is van javításra szükség, mindenesetre a javaslat arról szól, hogy a cégben 100%-os önkormányzati tulajdonban maradjon a közétkeztetés és a karbantartás. Ezzel párhuzamosan az RFV Nyrt-vel, a jelenlegi partnerünkkel, hozzunk létre egy új társaságot, ahol a tulajdoni arányok és a szavazati arányok a jelenlegivel azonos módon maradjanak, és a 3 energetikai üzletágat, a közvilágítást, a hőszolgáltatást és a TÁVHŐ szolgáltatást pedig ebben az új társaságban az RFV Nyrt.-vel együttműködve valósítsuk meg. Ennek indoka az, hogy szükséges olyan szakmai tudás, ami szakmai befektetői partner létét jelenti, hiszen nem rendelkezik még a város olyan szakemberrel, olyan szakmai tapasztalattal és olyan kiterjedt üzemeltetési tapasztalattal, mint a szakmai partnerünk. A közös energiavásárlás szintén egy fontos szempont, hiszen nem csak az ő hasznukat hajtja, hanem a város költségeit is csökkenti. Gondolok itt arra, hogy az országban nagyon sok helyen, nagyon nagy volumenben vásárol például gázt az RFV cégcsoport és ennek az árkedvezményéből is részesül a város.
Ez az előterjesztés szerepelt a bizottság előtt, a bizottság ezeket megtárgyalta és hosszas vita és elemzés után javasolja a képviselőtestületnek elfogadni.

Fontos napirendi pont volt a hulladékudvar helyszínének kijelölése is, ami régóta vágyott dolog Sárospatakon, és most a cinegei, megszűnt szemétlerakó rekultivációjával egyidejűleg módunk nyílna arra, hogy ezt a hulladékudvart elkészíttessük. A javaslat arról szól, hogy a lakótelepen a TÁVHŐ üzem előtti zöld park területén kerüljön kialakításra - ami nem egyenlő a szemétteleppel, tehát senki ne értse félre.
Ez egy olyan lehetőséget biztosít a város lakossága számára, hogy leadhat olyan hulladékjellegű dolgokat, amelyek egyébként sehol nem helyezhetőek el a városban, és amelyek egy nagyon szakszerű, egy nagyon tiszta és egy nagyon rövid idejű tárolás után elszállításra kerülnek, tehát ez egy ilyen tranzit állomás, amiből kívülről semmi nem látszik, és nincs szaga. A kollégák az országban nagyon sok helyen végigjárták ezeket, elhozták a tapasztalatokat, és mi úgy gondoljuk, hogy ez szükséges, hiszen ma nagyon sok olyan hulladék van, amivel nem tudunk mit kezdeni. Alkalom ezek leadására csupán a tavaszi és az őszi lomtalanításkor adódik, de ott sincs minden megoldva, hiszen veszélyes, illetve speciális hulladékfajtákat nem visznek el a lomtalanítás során, ezért szükséges, hogy erről gondolkodjunk. Tehát itt nem kommunális hulladékról van szó, hanem egy tranzit állomásról, ahol szekcionáltan gyűjtik a különböző hulladékokat, a laposelemeket, az akkumulátorokat, az autógumit, építési törmeléket stb. és ezt naponta elszállítják.

Az „egyéb” napirendi pontok közül az egyik, a lakótelepi óvoda bővítésével volt kapcsolatos, hiszen az óvoda udvarigénye megnő, mivel a gyermeklétszám is megnő, és erre vonatkozólag kérünk felhatalmazást a testülettől, hogy járuljon hozzá az ingatlan méretének a megnöveléséhez. A szomszédos beépítetlen terület önkormányzati tulajdonú, tehát itt a telekalakításhoz kell a testületnek hozzájárulnia. Ezt a folyamatot indítja el a Gazdasági Bizottság.

További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.04.30./
 

     Más református kollégiumokkal frissítette fel kapcsolatait a sárospataki kollégium

 

        
           

A Művelődés Háza és Könyvtára az elmúlt évben nyújtott be pályázatot a Református Kollégiumok Kulturális Találkozójára megrendezésére. Erre azért volt lehetőségünk, mert a Kálvini Emlékév kapcsán a kiemelt események városai közé tartozott Sárospatak is, és ezért kapott lehetőséget a város ilyen pályázatra – ismertette velünk Csatlósné Komáromi Katalin igazgatónő egy sikeres rendezvény hátterét…
 
 


Csatlósné Komáromi Katalin

  Azt a szándékot fogalmaztuk meg, hogy a református kollégiumok tanulóit, elsősorban a gimnazista korosztályt megszólítva, picit a régi diáknapok hagyományait felelevenítve, részükre egy kulturális találkozót szervezzünk.
Azok a városok kerültek - elnyert pályázat után - meghívásra, amelyek a kálvini év kapcsán már előtérben voltak: Debrecen, Pápa, Csurgó, Nagyenyed és természetesen a sárospataki kollégium. A pápai kollégiumból nem tudtak a program idejére Sárospatakra utazni, de a többi kollégiumból szép számú delegáció érkezett, akik nagyon igényes műsorszámokkal léptek színpadra.
Az egyéb, szabadidős programokat úgy szerveztük meg, hogy megismerjék a tanulók a környék nevezetességeit és egymással is minél közelebbi, baráti kapcsolatokat alakíthassanak ki.

Nagyon örültünk, hogy ezt a rendezvényt a közművelődés területéről sikerült tető alá hozni. Az első visszajelzések nagyon pozitívak voltak az itt tartózkodó pedagógusok és diákok részéről egyaránt. Én bízom benne, hogy a jövőben - amennyiben az oktatás területéről sikerül megfelelő forrást szerezni - a kollégiumok között forgószínpadszerűen folytatódik ez a kezdeményezés.
Helyi viszonylatban a program megvalósításában A Művelődés Háza és Könyvtára, a helyi református kollégium és gimnázium, a Református Egyházközség és Sárospatak Város Önkormányzata segítette és támogatta. Így együttes erővel olyan, programokban gazdag hétvégét sikerült a diákok számára biztosítani, ami valóban életre szóló emlékeket jelenthet számukra, élményekben gazdagodva és a hitükben megerősödve tértek haza – elvíve Sárospatak jó hírét…

 

 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.04.30./
 

 A Pénzügyi Bizottság üléséről

        
    

A Pénzügyi Bizottság legutóbbi ülésén szakterületénél fogva főként az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról tanácskozott. Ezzel a napirendi ponttal vette kezdetét a 7 témával foglalkozó bizottsági munka – nyilatkozta Feró István, a bizottság elnöke…
 


Feró István

       Egyébként az évet 360 millió Ft hiánnyal zártuk, ami a terveinkben is szerepelt. Bizottságunk is tárgyalta az RFV-vel kapcsolatos napirendet. A szerteágazó alapos átvilágítás kapcsán kiderült, változtatások szükségesek az intézmény feladatellátását tekintve. Ennyire különböző feladatokat egy vállalatban nem igazán lehet gazdaságosan elvégezni.

Azokat a területeket, amelyekhez szakmailag hozzá tud járulni egy másik cég a gazdasági szférából, az önkormányzatnak azokkal együtt lehet megvalósítani. Ami pedig megoldható, az 100%-os önkormányzati cégként működjön a továbbiakban. Ilyen lesz várhatóan a közétkeztetés és a karbantartás, ami itt marad a városnál 100%-os önkormányzati tulajdonban. Ennek a rendszerből való kivásárlását egy 175 millió Ft-os hitelfelvétellel meg lehet valósítani. Ez tíz év alatt térülne meg, mindamellett, hogy az önkormányzat 25-30 millió Ft-ot tudna spórolni a kivásárlás átszervezése kapcsán.

 

 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.04.30./
 

    A Jogi és Ügyrendi Bizottság üléséről

 

        
           

Most kivételesen rövid volt a bizottsági ülésünk tekintettel arra, hogy mindössze három napirendi pontot tárgyaltunk. Ezek közül kettő feltétlenül fontos volt, én azt gondolom, hogy az egész testületi ülés előkészítésében ennek a két napirendnek van a legnagyobb jelentősége – kezdte tájékoztatását a Jogi és Ügyrendi Bizottság üléséről Saláta László elnök…
 
 


Saláta László

  A szokásos módon mi tárgyaljuk a lejárt határidejű határozatokat, szerencsére ezzel különösebb problémánk most sincs, most is határidőre végrehajtottuk a határozatainkat elképzeléseinknek megfelelően.

Két napirend közül, ami nagyon fontos lehet az egyik az a 2009. évi költségvetés módosításával, illetve véglegesítésével kapcsolatos előterjesztés, amit tulajdonképpen vita nélkül elfogadott az Ügyrendi Bizottság, de jellegéből adódóan azért mégiscsak volt egynéhány megjegyzése, ugyanis előfordult, hogy bár nem nagy mértékben, de néhány intézményünk a költségvetésben előre meghatározott keretet túllépte.
Mi korábban is szót emeltünk annak érdekében, hogy ilyenek ne forduljanak elő oly mértékben, hogy ez különösebben a költségvetést zavarhatná, de ami ettől lényegében fontosabb az, hogy csak olyan pénzeszközöket használjanak fel, amelyeket a testület jóváhagyott. Következésképpen kértük és azt fogjuk elmondani a képviselőtestületnek, hogy a pénzügyi irodánk kérjen igazoló jelentést azoktól az intézményektől, melyek túllépték ezeket a kereteket. Kérdezzük meg, hogy miért is lépték túl, és hogyha szükséges, és ha ez felelőtlen gazdálkodásból fakad, akár még a felelősségre vonástól se riadjunk vissza. Ugyanis ennek meg van a rendje, módja, hiszen kéthavonta, vagy negyedévente egyszer legalább mód van arra, hogy mindenki az előre eldöntött költségvetési összeget módosíthatja, mert az élet az nem egy statikus dolog, de hát ezt meg kell tenni. Arra ne legyen példa, amire már volt korábban is precedens, hogy utólag hoztak be olyan költségeket elszámolásra, amelyek egyébként jogosak voltak, csak éppen ilyen alapon akkor mindenki megtehetné, hogy utólag elszámol olyan költséget, amelyet előzetesen a képviselőtestület nem tárgyalt meg. Tehát erre szeretném majd felhívni a képviselőtestület és az intézményeink figyelmét, hogy azért figyeljünk oda, mert amikor ilyen gazdasági viszonyok között élünk, mint ma, akkor minden fillérre vigyázni kell.

A másik fontos dolog az RFV-vel kapcsolatos volt, ugyanis a Kft. átvilágítása megtörtént. Már körülbelül egy féléve foglalkoztat minket az RFV sorsa, helyzete, és az a tény, hogy az RFV összességével negatív eredménnyel zárta az elmúlt esztendőt. Alapvetően - többek között - egy nagyon fontos tényező is közrejátszott ebben a veszteségben, mégpedig az, hogy az újonnan épített Hetes Étterem, illetve a közétkeztetésnek a költségei olyan magasra hágtak, hogy ez jelentős veszteséget okozott. Mind emellett tudott az is, hogy komplex módon vizsgálatot folytatott egy átvilágító cég, ami most adta a bizottságok asztalára előzetesen az átvilágítás anyagát és ajánlásokat is tett azzal kapcsolatosan, hogy milyen irányba kell lépni.

A közétkeztetéssel kapcsolatosan az a célunk, hogy - miután nagyon magas szolgáltatási díjat kell fizetnünk az Esco-nak - vásároljuk ki az étkeztetést, hiszen ezt mi el tudnánk látni. Nekünk elsősorban a város érdekeit kell szem előtt tartanunk, éppen ezért ha kivásároljuk ezt a szolgáltatást, akkor mi tulajdonképpen egy ilyen költségháttér nélkül - mert saját magunknak nem fogunk szolgáltatási díjat elszámolni - az előzetes számítások szerint ez egy olyan 20-25 millió forintos megtakarítást eredményezhetne. Tehát az a tervünk, hogy kivásároljuk az RFV Sárospatak Nonprofit Kft-t és kifejezetten csak az étkeztetés, illetve a karbantartás szolgáltatását végeznék tovább, az egyéb tevékenységeket pedig egyelőre együtt csinálnánk tovább az Escoval úgy, hogy egy külön Kft-t hoznánk létre ennek a működtetésére.
Felvetődött az is, hogy mi lenne, ha az egészet kivásárolnánk, de ez egy olyan nagy volumenű - 600-700 millió forint összeg lenne - amire az önkormányzatnak pillanatnyilag nincsenek anyagi fedezetei. Itt viszont úgy tűnik, hogy ezt a 200-225 millió forintot, amivel a kivásárlással kapcsolatos költséget tudjuk fedezni, ezt viszont a hitelkeret volumenének a megemelésével tudjuk eszközölni és folyamatosan kidolgozni, meghosszabbítva ezzel tulajdonképpen a futamidőt is. Mert a legnagyobb probléma ez volt, hogy ha ezt a megtérülést nem 2-3 évre korlátoztuk volna, hanem elosztottuk volna ezt a szolgáltatási díjat 25 évre, akkor teljesen más lett volna ez a dolog, de ez a szerződés már így elkészült, viszont ez a szerződés tovább már így tarthatatlan, tehát a megoldás az, hogy vásároljuk ki. Ez körülbelül ennyi pénzünkbe fog kerülni, de ezt a hitelkeret megemelésével, és nem pedig plusz pénzeszközök felemelésével próbáljuk majd megoldani.
Terveink szerint két verzió lehetséges. Egyik, hogy maga az RFV. Kft. veszi majd fel esetleg ezt az összeget - ha így dönt a testület - a másik pedig az, hogy a testület hitelkeretéből előfinanszírozza ezt az összeget, ami később majd természetesen remélhetőleg megtérül. A kintlévőségeket viszont az RFV továbbra is próbálja behajtani és a befolyó összegekből szintén visszafinanszírozza azt a kölcsönt amit ilyen értelemben beinvesztál majd az önkormányzat.

 

 

 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2010.04.30./
 

     Az Oktatási Központban és a volt Esze iskolában kezdenek szeptemberben a Rákóczisok

 

        
           

Az első fontosabb napirendi pontunk az óvoda, illetve iskolafejlesztéssel kapcsolatos, hiszen az önkormányzat a fenntartója az iskoláknak, illetve az óvodának és most kell határoznunk testületi ülésen a jövővel kapcsolatban – kezdete beszámolóját az Oktatási és Sport Bizottság április végi üléséről Lendák Lajos, a bizottság elnöke…
 
 


Lendák Lajos

  A következő tanévet csak úgy lehet megkezdeni az Oktatási Hivatal és a törvény előírásainak megfelelően, hogy az előző év márciusában illetve most, május 15-ig erről tájékoztatni kell az Oktatási Hivatalt. Tudniillik az történik majd, hogy reményeink szerint az óvoda bővítése és felújítása augusztus 31-ig be kell, hogy fejeződjön, viszont az iskolával kapcsolatban egy költözés fog történni, hiszen az nem megengedhető, hogy az új szárny építése környékén gyerekek tartózkodjanak, mert ez balesetveszélyes. Emiatt önkormányzatunknak egy más megoldást kellett találnia, ezért alakult az ki, hogy a következő tanévet a főiskola oktatási központjában, illetve a volt Esze Tamás iskolában kezdik a tanulók, s ameddig az iskola beruházás véget nem ér, addig a tanítás ott zajlik majd. Amikor ez befejeződik, az Esze Tamás iskolát akkor lehet felújítani kistérségi központtá, amit szintén megnyert önkormányzatunk.

Másik fontos napirendi pontunk a Vay Miklós Szakképző Iskolával kapcsolatos, hiszen előző döntésünk alapján a Városi Sportpálya a Vay Miklós Szakképző Iskola fenntartásába került. Ez a beszámoló az elmúlt év tapasztalatait foglalta össze, hála Istennek pozitív módon, hiszen Téglás Zsolt igazgató úrtól tájékoztatót kaptunk az ott elvégzett változtatásokról, de akik meccsre vagy edzésekre járnak, vagy kilátogatnak a sportpályára, azt hiszem ők is láthatják a változást. Felújítási munkálatok indultak meg, a növényzet gyomtalanítása, ápolása megtörtént, a régi Siker Sportklub termét saját erőből nagyon szépen átalakították, az iskola tanítói illetve mesterei egy tanműhelyt, tankonyhát hoztak létre, ahol a szakácstanulók tudnak gyakorolni. Bizottságunk megállapítása szerint ez a felállás jobbnak tűnik a sportpályával kapcsolatban, mint ami előtte volt.

Az utolsó, szintén nagyon fontos napirendi pont a Sárospataki Utánpótlásnevelő Sport Iskolának (SUSI) tájékoztatója. 2007. végén alakult a SUSI és elmondható, hogy nagyszerű munkát végeznek az ott dolgozó edzők, illetve szakvezetők - két év alatt országosan is ismertté vált az egyesület. Május 15-én most már hagyományosnak tekinthető SUSI gyermekfesztivál kerül megrendezésre, ahol például a leány kézilabdások játsszák majd az országos elődöntőt, itt az Árpád Vezér Gimnázium Sportcsarnokában. Most már elmondhatom, hogy más, nevesebb sportiskolák is rögtön igent mondanak a SUSI meghívására, ami egy nagyon nagy eredmény és innen is kívánunk kitartást az ott dolgozó edzőknek, gyerekeknek és további szép sikereket.

 

 

 


Cziczer Katalin
/2010.04.30./
 

   Ülésezett a Jegyzői Kollégium

 

        
           

A Jegyzői Kollégium legutóbbi ülése nem volt határozatképes, de a jegyző kollégák távolléte nagyrészt betudható annak, hogy több településen volt a választásnak második fordulója is, s így a hétfő délelőtti időpont többeknek nem volt megfelelő. Ezért a jelenlévő kollégákkal csak tárgyaltuk a meghívóban szereplő napirendi pontokat, de véleményt, állásfoglalást kialakítani nem tudtunk – kaptuk a tájékoztatást dr. Szabó Rita, a Jegyzői Kollégium elnökétől…
 
 


dr. Szabó Rita

  Nem a meghívó szerinti sorrendben haladtunk, hanem az előterjesztőket meghallgatva, először is a mozgó könyvtári feladatellátás 2009. évi beszámolójával kezdtünk. Kövér Sándorné könyvtárvezető nagyon szép és eredményes munkáról számolt be a könyvtár tevékenységét illetően. Tevékenységüket az iroda vezetője is úgy jellemezte, hogy a Többcélú Kistérségi Társulásnak a mozgó könyvtári szolgálat az egyik legsikeresebb tevékenysége.

Ezt követően a központi orvosi ügyelet beszámolójáról volt szó. Keresztúri Ferencné, a Rendelőintézet vezetője összefoglalta a problémákat, melyek között szerepelt, hogy a központi orvosi ügyeletben érezhető a betöltetlen orvosi praxisok folytán előálló betegellátási nehézség. Ezt követően az iroda vezetője néhány kérdést tett fel a beszámoló számszaki oldalát tekintve, amire a későbbiek során ígért választ a rendelőintézet vezetője.
Összességében itt is elismerésre került, hogy nagyon nehéz feladatat az, amit a központi orvosi ügyeletben az orvosoknak és az ott dolgozó asszisztenseknek, gépkocsivezetőknek el kell látniuk.
A továbbiakban a Pedagógiai Szakszolgálat beszámolóját tárgyalta a Jegyzői Kollégium. Tulajdonképpen itt is egy eredményes és nagyon fontos munka, amit ellátnak a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai. A normatíva amennyire elengedő, olyan mértékben látják el a kollégák a feladatot. Tulajdonképpen a minimális kötelező szolgáltatást a társulás települései részére el tudják látni a központi finanszírozásából. Mivel Sárospatak saját költségvetéséből még hozzátesz ehhez a normatívához, így a pataki gyerekek, úgymond igény szerint, tehát ahányszor eljönnek az intézménybe, annyiszor vehetik igénybe ezt az ellátást.

Továbbiakban a 2009. évi előirányzat módosításról és a 2009. évi beszámolóról eset szó, itt Nádasi Bálint - mint a pénzügyekért felelős munkatárs a kistérségi társulásban - összefoglalta, hogy lényegi változások nélkül, a központi finanszírozás változása miatt sor került az előirányzat módosításra. Ezen túlmenően szépen, a tervezethez képest zajlott a tavalyi tevékenység.
Meghallgattuk még a belső ellenőrünket, Batta Istók Sándort, aki szintén egy nagyon tartalmas összefoglaló anyagot készített. Lévén, hogy mindenki előtt ismertek ezek a beszámolók miatt, kérdések nem merültek fel ezzel kapcsolatban, azonban a belső ellenőr jelezte, hogy megpályázta az Árpád Vezér Gimnázium gazdasági vezetői álláshelyét és ezt elnyerte. Május elsejétől távozik a kistérségi társulástól, elköszönt a kollégáktól, úgyhogy mi további sok sikert kívántunk neki és megköszöntük az eddigi tartalmas és nagyon precíz tevékenységét.
Az egyéb ügyek között néhány aktuális dologról esett szó. Iskolabuszra pályázott a kistérségi társulás, viszont most sajnálatos módon nem nyertünk. Irodavezető úr úgy tájékoztatott bennünket, hogy túl sok igény érkezett, és mi ezért nem nyertünk ezen a pályázaton.

 

 

 


Törő Gábor
/2010.04.30./
 

     Május közepén elkezdődik a lakótelepi óvoda bővítése

 

        
           

 


Erdős Tamás

  Sárospatak Város Önkormányzata rendkívüli testületi ülést tartott. Ennek keretében a képviselők egyetlen napirendi pontot tárgyaltak. Három ajánlattevő közül választották ki azt a beruházót, aki a Mese Óvoda bővítését és akadálymentesítését elvégezheti. A nyertes Adeptus-H Zrt május közepén veszi át a munkaterületet a tervek szerint és szeptemberben már itt kezdik az új nevelési évet a bölcsődések és az óvodások – nyilatkozta Erdős Tamás tanácsnok…

Ez azt jelenti, hogy a hónapok-évek óta emlegetett nagyberuházásaink valójában építési szinten is elkezdődnek. Az iskola-óvoda nagy projektünk első momentuma az óvodaépítés. Ez a lakótelepi tagóvodának a bővítését célzó beruházás kezdetét jelenti, amikor egy új szint épül az óvoda tetejére. Ennek az eredményeképpen május 10-ével tudunk szerződést kötni a kivitelezővel, és gyakorlatilag egy héten belül szeretnénk is elkezdeni. Az óvoda ekkor a másik két óvodába költözik át.
Szeptember elsejére viszont az óvodának fogadni kell a gyerekeket, a Carolina Óvoda gyermekeit is, hiszen a Carolina Óvoda a tervek szerint szeptember elsejétől megszűnik

 

 

 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2010.04.30./
 

     Sok szép élmény vár ránk a Vízikapunál

 

        
           

A mai Irgum-Burgum koncerttel kezdetét veszi a Vízikapu Szabadtéri Színpad idei szezonja. A HÍD-2002 Alapítvánnyal közösen szervezett ingyenes rendezvényen a Vízikapuhoz látogatók a rockzenén kívül hűtött italokat is élvezhetnek. A 19.30-kor kezdődő programon három együttes vesz részt - számolt be Siska Tamás...
 
 


Siska Tamás

  Az Újbástya Rendezvénycentrum saját szervezésű programjai közül a következő a május 29-én megrendezésre kerülő Rendvédelmi főzőverseny és Zempléni Zenészmustra , majd a június 5-én 21 órai kezdettel fellépő Republic együttes koncertje. A program rossz idő esetén június 6-án, vasárnap kerül megrendezésre.
A Patak Kártyával rendelkezők számára az Újbástya Rendezvénycentrum minden szabadtéri rendezvénye árából 15% kedvezményt ad. Valamennyi programunkra a Ticketportal országos jegyirodán keresztül is vásárolható jegy. Személyesen az Újbástya Rendezvénycentrumban ( Szent Erzsébet u. 3. ) a ház nyitvatartási idejében ( péntek, szombat 10-24 óráig, a többi napon 8-22 óráig ) válthatnak belépőt. A Republic koncertre május 15-ig elővételi kedvezménnyel kaphatók a belépőjegyek.

A Szabadtéri Színpad nyári kínálata igazán gazdag és változatos. A programok között szerepel nagyoperett ( Csárdáskirálynő -június 26. - Kalocsai Színház ), musical (Noé bárkája-július 10. - Musical Műhely Miskolc ), falusi komédia (Indul a bakterház – július 24. - Kalocsai Színház) , komoly- és könnyűzenei programok.

 

 

 


Törő Gábor
/2010.04.30./
 

      Lakossági Fórumot tartott Sárospatakon a Magyarok Szövetsége

 

        
           

A Magyarok Szövetsége lakossági fórumot tartott 2010. április 28-án, szerdán, 18.00 óráról a Lorántffy imateremben. Közel száz érdeklődő hallgatta Vukics Ferenc országos elöljáró gondolatait az egyszerű ember politikai bölcsességéről…
 
 


Vukics Ferenc

  Az elöljáró kiemelte, mennyire fontosnak tartja, hogy az emberek újra egymás felé forduljanak, közösséget alakítva összefogjanak céljaik érdekében, ne forduljanak el a közélettől, a helyi politikától. Sokan kiábrándultak, elegük van a politikából, politikusokból, nem érzik biztonságban családjukat, megélhetésüket. Ebben az utolsó percben nyitnunk kell egymás felé!
Ha a tisztességes emberek nem tesznek a közért, akkor a tisztességtelenek teszik meg helyettük, de ennek a következményeit már megtapasztalhattuk az utóbbi évtizedekben.
A fórumon megismerhették az érdeklődők a Magyarok Szövetsége - mint kárpát-medencei népi mozgalom - céljait, feladatait, megalakulásának körülményeit.
A fórumra érkezőket a helyi tized tagjai vendégelték meg sajtokkal, házi sütésű kenyérrel, borokkal és gulyással. A fórum elején az ART ÉRT Művészeti Iskola diákjai teremtették meg az ünnepélyes hangulatot előadásukkal, melyben mások mellett Wass Albert versei hangzottak el.
Sárospatakon idén, március 15-én alakult meg a Magyarok Szövetségének helyi tizede, akik legközelebbi programjaikra várják az érdeklődőket:

- Jelenszky István - Háború a nemzet ellen című filmjének vetítésére, 2010. május 4, 11, 18, 25-én, 18.00 óráról az Újbástya Rendezvénycentrumba. A belépés ingyenes.
- Felvidéki majális Gombaszögön 2010. május 9. (Vasárnap)

 

 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.04.30./
 

     Ülésezett a Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

        
           

Bizottsági ülésünkön az első napirendi pontban a 2009. évi költségvetési év végrehajtásáról tárgyaltunk, amelyben inkább a Szociális és Egészségügyi Bizottsághoz tartozó pontokat vettük sorra – kezdte beszámolóját Oláh József, a bizottság elnöke…
 
 


Oláh József

  A bizottság megállapította, hogy jó gazda módjára bántunk a keretösszeggel, amit felhasználhattunk. A normatív támogatásokból ezek az összegek lehívhatóak, így kiderült, hogy nem léptük túl a felhasználható összeget.

A 2. napirendi pontban egy márciusban tett felhívásra tértünk vissza, amikor arról tárgyaltunk, hogy a lakásfenntartási támogatásról illetve tüzelő utalványok beváltásánál mely vállalkozóval fog szerződést kötni az önkormányzat. Két vállalkozótól kaptunk árajánlatot Sárospatakon. Ismételten úgy döntött a bizottság, hogy Tőrös és Társa Bt-vel fogjuk tovább folytatni a kapcsolatot, mivel tőle kaptuk a legkedvezőbb ajánlatot. A tekézett fának 2000 Ft a mázsája, a hasogatott tűzifának pedig 2100 Ft. Ebbe az összegbe a kiszállítás költsége is beletartozik.

 

 

 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2010.04.30./
 

     Horgászvizeinken nem lesz pontytilalom

 

        
           

A sárospataki Bodrogmenti Sporthorgász Egyesület vezetősége ígéretet tett horgászainak, mindent megtesz annak érdekében, hogy a kezelésében lévő vízterületeken ne legyen pontytilalom – nyilatkozta az elnökség részéről Pingor Zsolt….
 
 


Pingor Zsolt

  A halgazdálkodási tervben vállalt extra méretű pontyok telepítése mind a három évben megtörtént. A Megyei Halászati Felügyelet és a Halbiológiai Szakértő is támogatását adta működésünkhöz. Azonban egy új, áprilisban hatályba lépett Környezetvédelmi Minisztériumi rendeletnek köszönhetően sajnos komoly nehézségeink támadtak. Ez a rendelet szigorúan ellenőrzi azon vízterületeken a pontytilalom betartását, amelyek természetvédelmi területen találhatóak.
Csak ott hajlandóak a tilalom alóli feloldást támogatni, ahol tényszerűen megállapítható a pontyívást elősegítő tevékenység, esetünkben a nagyméretű halak telepítése és a horgászattól elzárt, közel 6 hektáros terület biztosítása, őrzése.
Pingor Zsolt, az egyesület elnöke örömmel értesíti a horgásztársakat, hogy az Országos Horgászrendben feltüntetett, május 02-től érvénybe lépő pontytilalom az egyesület kezelésében lévő vízterületeken NEM LESZ!!! Ennek köszönhetően a horgászattól lezárt terület kivételével mindenhol lehet pontyra is horgászni.

Természetesen ez nem igaz a Bodrog folyóra és annak egyéb holtágaira, ahol a Szabolcsi Halászati Szövetkezet szigorúan ellenőrzi a tilalom betartását.
Az egyesület elnöke kéri a horgászokat, hogy óvatosan bánjanak a méreten aluli pontyokkal, hiszen az elmúlt évben jelentős számú egyed lett kihelyezve ivadékmentésből és egyre többet lehet fogni a természetes szaporulatból is!

Az egyesület elnöke szeretné felhívni a figyelmet a Halászati Törvény változására, amely szerint május 02-től tilalmi idő védi a jászkeszeget, a szilvaorrú keszeget és a padúc is. A harcsák esetében a 80 centitől nagyobb egyedek elvihetőek.

Az egyesület elnöke kéri a horgásztársakat, hogy a horgászhelyeiket tartsák tisztán, a növényzet károsítását (part menti cserjék, vízinövények) csökkentsék a legminimálisabbra, mert a Környezetvédelmi Minisztérium a támogatásával egy időben elrendelte a terület fokozottabb ellenőrzését is.
A horgászegyesület vezetősége eredményes horgászatot és további jó szórakozást kíván minden horgászának! (a fotók illusztrációk)

 

 

 


Cziczer Katalin
/2010.04.30./
 

     Ismét rockzene a Vízikapunál

 

        
         

Ígéretesen kezdődik a nyári szezon a Vízkapunál, hiszen április 30-án, péntek este három kemény zenekar mutatkozik be a sárospataki közönség előtt - a PANKKK első lemezes zenekarai - Budapestről, Székesfehérvárról és Debrecenből – hívja fel a zenekedvelők fegyelmét Erdei János, a szervezők ( a HÍD-2002 Alapítvány és az Újbástya Rendezvénycentrum) részéről…
 
 


Erdei János

  Warner gondozásában új lemezt kiadott Dirty Flippers az Amerikai Egyesült Államokat is megjárta. Kíváncsian várjuk a rockzene akusztikus megjelenésének újszerű megszólalását. A PFL szinte az ország valamennyi színpadán megjelent már. Ők is akusztikus hangszereléssel mutatják be zenéjüket.
Az Aetrigan Debrecenből érkezik. Ők a létező összes tehetségkutatót megnyerték, amit műfajukban kiírtak.
Ez alkalommal zempléni zenekarok nem játsszanak, de május 29-én ismét Zempléni Zenészmustra, ahol a környék legsikeresebb zenekarai lépnek színpadra.

A belépés, mint ahogy eddig is ingyenes. Ezzel szeretnénk hozzájárulni a sárospataki és a környékbeli fiatalok kortárs könnyűzenei kultúrához való kötődéséhez.

Program:
április 30-án Irgum-burgum a Vízikapunál

2010. április 30-án 19:30-tól bemutatkoznak a PANKKK első lemezes zenekarai.

19:30 Dirty Flippers and a Far for Home Budapest
21:00 PFL Székesfehérvár
22:30 Aetrigan Debrecen

A belépés díjtalan. Szervező a HÍD-2002 Alapítvány és az Újbástya rendezvénycentrum.
 
 

 

Törő Gábor
/2010.04.29./
 

   Pataki oktatás históriája

 

        
            

A Bodrog Néptáncegyüttes a Református Iskolák Kulturális Találkozója keretében mutatta be a Pataki oktatás históriája című táncjátékát. Az elképzelt történetben a pataki oktatás egyes fejezetei elevenednek meg a zene és a tánc nyelvén. A Mohácstól napjainkig tartó időszakból villannak fel olyan pillanatok, amelyek nem csak a város és az iskola életében voltak jelentősek, de több közülük a hazai oktatástörténet vagy a magyar történelem fontos mozzanata is egyben - küldte a tudósítást Darmos István, az együttes vezetője...
 
 


Darmos István

  Együttesünk többször vett már részt olyan zenés játékokban, ahol táncosainknak a néptánctól sokszor eltérő feladatokat kellett megoldani, ilyen volt az Itt élned, halnod kell, A költő visszatér, vagy az István a király produkció. A pataki oktatás históriája az első önálló táncjátékunk. Még 2009-ben kezdtünk a darab elkészítéséhez. A kezdetekben az előzetes tervek szerint alakítottuk ki az egyes fejezetek történéseit, ezzel párhuzamosan Rőmer Ottó zeneszerző készítette a zenei alapokat. Következő lépés volt az, hogy a táncosokkal a koreográfiák összeállításához fogtunk hozzá. A darab koroegráfusai Kovács Borbála, Darmos István és Sajószegi Gábor.

Ezek közben a színpadi díszletek, viseletek tervezése, készíttetése, válogatása is faladatunk volt. Nagyon sok segítséget kaptunk többek között Virágh Sándortól, a Tudományos Gyűjtemények munkatársaitól, és Dr. Szabó Iréntől, az eszközök beszerzésében, viseletek kérdésében, vagy a történések kiemelésében. Mindenkinek aki részese volt a darab elkészítésének, aki segítette munkánkat ezúton is szeretnénk köszönetet mondani. Az első bemutató a találkozón résztvevők számára volt látható, de hamarosan két előadásban mutatjuk be a táncjátékot itt Sárospatakon.

Május 11-én 17.00-tól és 19.30-tól tervezzük az előadásokat, amelyet mind gyermekek, mind a diákok és felnőttek számára ajánlunk. A belépőjegy árát is úgy alakítottuk ki – egységesen 500 Ft/fő -, hogy mindenki számára elérhetővé tegyük ezt a közel egyórás táncjátékot.
Az előadás megvalósítását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.
 
 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.04.28./
 

     Tartsunk megfelelő követési távolságot!

 

        
  

 


Bacsó Tibor

  2010. április 28-án 16 óra 30 perc körül anyagi kárral járó közúti közlekedési baleset történt Sárospatak és Vajdácskai bekötőút között, a két Berek-bejáró közötti útszakaszon - nyilatkozta Bacsó Tibor rendőr őrnagy a közlekedésrendészeti osztály vezetője…

Egy sürgősségi vérellátó gépkocsival közlekedett egy férfi Sárospatak irányába, amikor forgalmi ok miatt fékezni kényszerült. A mögötte haladó Wolksvagen gépkocsi vezetője nem tartott megfelelő követési távolságot, aminek következtében nagy erővel a fékező gépkocsi hátuljának ütközött.
A baleset következtében személyi sérülés nem történt, az anyagi kár viszont jelentős. A helyszínen szabálysértési szemlét tartottunk, melynek ideje alatt a forgalom fél sávon haladt, csak sérült gépjármű elvontatásának idejére volt mindkét sáv lezárva.
 
 

 

Törő Gábor
/2010.04.28./
 

     Sárospatakon tartottak konferenciát ország fazekasai

 

        
           

A napokban adott otthont A Művelődés Háza és Könyvtára a Fazekasok Országos Konferenciájának. Ez nagyon fontos volt számunkra, hiszen így ezt a területet sikerült még inkább a központba helyezni, aminek ennek évszázados hagyományai és gyökerei vannak Sárospatakon – nyilatkozta Csatlósné Komáromi Katalin igazgatónő…
 
 


Csatlósné Komáromi Katalin

  A téma helyi beágyazottsága mindenképpen indokolta, hogy ezzel az intézményünk foglalkozzon, annál is inkább, mert a hagyományőrző programokban gyakran visszaköszön a fazekasság itt, az intézményen belül is.
A programban az ország sok-sok pontjáról érkezett fazekas rendkívül tevékenyen és aktívan vett részt. Ez a konferencia ismét csak megerősítette az intézmény és Sárospatak jó hírnevét is, hiszen olyan településekről is eljöttek mint Nádudvar, Békéscsaba vagy a dunántúli térség, ahol komoly hagyományai vannak a fazekasságnak.
A programban bemutatott kiállítás és egyéb szakmai bemutatók, előadások - úgy gondoljuk - mindenkinek a szakmai épülését szolgálták. Megfogalmazódott az az igény is, hogy jó lenne több ilyen eseményt szervezni a fazekas szakmán belül, hiszen egy évben mindössze egy-két hasonló rendezvény van.

Mi szeretnénk itt a konferencián elhangzott tapasztalatokat a jövőben hasznosítani. A Pataki Kerámia Kft-t Uzelmann Annamária vezetésével, illetve a Vay Miklós Szakképző Iskola fazekassággal foglalkozó csoportjait pedig szeretnénk még aktívabban bevonni ebbe a munkába.

Uzelmann Annamária

 

 

További fotók

Cziczer Katalin
/2010.04.28./
 

       Két ellentétes félidő után újabb pataki győzelem  

 

        
           

Szép napsütéses időben kísérte el –mint már megszoktuk- nagyon sok pataki szurkoló a csapatot Karcsára, a következő bajnoki fordulóra. Játékosaink kedvét fokozta, hogy a fiatalok az előmérkőzésen 10:0 arányban nyertek. A hazaiak korábban velünk együtt a megyei I. osztályban szerepeltek és most is az élmezőnyben tartózkodnak, így nehéz mérkőzés elé néztünk – küldte tudósítását Koscsó István, az STC Baráti Kör elnöke…
 
 


Szabó Sándor


Molnár Attila


Zsófi  József

  A szépszámú közönséget a pataki focisták szép támadó játékkal kápráztatták el. A sok helyzetből hármat sikerült is értékesíteni.
A 12. percben Sikorszki Péter baloldalról ívelt be szögletet és a labda érintés nélkül száguldott a háló felé. A kapus későn vette észre, s már csak a gólvonal mögött tudta megfogni. Ritkán látható okos gól volt. 0:1
A 29. percben Szabó Sándor tört előre és mintegy 20-22 m-ről pontos gólt lőtt a jobb kapufa tövénél. 0:2
Mezőnyfölényünket bizonyította, hogy a hazaiak az első kapura lövése a 32. percben történt, amit kapusunk könnyűszerrel hárított.
A 45. percben Vécsi Gabor cselezte ki az egész hátvédsort, majd a kapuson is átjutva vezette a hálóig a labdát. 0:3
A második félidőben ott folytattuk, ahol az elsőben abbahagytuk. Gólhelyzetek sorát dolgoztuk ki, majd a 11. percben Bacsó Gábor a kapus felett átemelve a labdát betalált a hálóba. Többek szerint ez volt a mérkőzés legszebb találata, csak az a baj, hogy mindezt a saját kapunkba sikerült megmutatni. (Valószínű, az zavarhatta meg, hogy a Karcsai kapuban egy pataki lakos, míg a mi kapunkban egy tolcsvai illetőségű játékos védett). 1:3
Ez feldobta a vendéglátók játékkedvét, s egyre több támadást vezettek a kapunk felé.
A 60. pecben Zsófi Dávidot kellett levinni a pályáról, mert egy rossz mozdulásból letapadt a lába és a combja meghúzódott. Mielőbbi gyógyulást kívánunk neki!
A 64. percben majdnem megszerezték a helyiek a második góljukat, de a labda a kapufáról kifelé pattant.
Ezután mi is összekaptuk magunkat, s újra áthelyeztük a támadás súlypontját az ellenfél kapuja felé.
A 75. percben a támadásunkat a kapus csak a 16-oson kívül kézzel tudta hárítani, amiért megkapta a második sárga lapját, ami mint tudjuk, már csak piros lehetett.
A helyére beállt tartalékkapust nem sikerült felavatni így maradt az eredmény.

Vélemények a látottakról:

Zsófi József edző:
Nehéz csatára számítottunk Karcsa ellen. Ez az első félidőben nem igazolódott be. Jól játszott a csapatunk, sok támadást építettünk az ellenfél térfelén. Sikerült is három gólt lőni. Nagy mezőnyfölényben játszottunk, szinte csak mi voltunk a pályán. Ha jobban odafigyelnek a játékosok, több gól is születhetett volna. A második félidőben viszont érthetetlen módon nem igazán kapta el a fonalat a csapat. Balszerencsénkre Bacsó Gábor egy óriási hibát vétett azzal, hogy öngólt lőtt egy olyan szituációban, amiben ez szinte megbocsáthatatlan bűn. Hazafelé a kapusnak csak földön szabad passzolni! Ő viszont átemelte felette a labdát, ami egy óriási egyéni hiba volt. Vérszemet kapott az ellenfél és veszélyes felívelésekkel támadta a kapunkat. Igazában két gólhelyzetük volt, amiből az egyiket a kapufa hárított. Utána nekünk is sikerült eljutni az ellenfél kapujáig, de olyan rosszul koncentráltak a játékosok, hogy több gól már nem született. Értékes győzelmet arattunk, s ezzel egy lépéssel közelebb kerültünk céljaink eléréséhez!
Jók: Szabó Sándor, Sikorszki Péter, Géczi József, Pothurszky Roland és Zsófi Dávid

Molnár Attila szurkoló:
Egy nehéznek tűnő mérkőzést az első félidőben könnyűvé tettünk. A másodikban, pedig megnehezítettük sorsunkat, s nehéz körülmények között sok hibával nyertünk. A meccs legjobbja Szabó Sándor volt.

Gratulálunk mindenkinek!
Szép volt fiúk! Hajrá Patak!

A további mérkőzésekről a honlapon található eseménynaptárban találunk információt!
 
 
 

 

További fotók>>>

STC Baráti Kör
/2010.04.28./
 

       Ingyenes lomtalanítás

 

        
           

Idén tavasszal is megrendeztük a ZHK-val közösen, a lakosok részére, az ingyenes lomtalanítást, illetve hulladékelszállítást. Eredetileg május 8-ra terveztük, de tekintettel arra, hogy Sárospatakon a választások második fordulójára nem került sor, így lehetőségünk volt előrébb hozni – nyilatkozta Aros János alpolgármester…
 
 


Aros János

  Minden pataki már évről-évre várja ezt az alkalmat és sokan érdeklődnek a lomtalanítás időpontjáról. Most, április 24-én, szombaton reggel rendeztük meg a lomtalanítást. Rendben megtörtént, a szemetet a ZHK munkatársai elszállították.
Hétfőn szokásainkhoz híven még köbe jártuk a várost. Azokon a helyeken, ahol valamilyen ok miatt nem történt meg a lomok elszállítása, vagy a megadott határidőnél később helyezték ki az elszállítandó lomot, szemetet, ott az elszállítást mi magunk végeztük el. Beszállítottuk a Kommunális Szervezet telephelyére, ahonnan a ZHK el fogja szállítani.
Úgy éreztem, hogy az idén a lomtalanítás miatt a látogatók, az éjszakai vendégek is mintha kevesebben jöttek volna. Köszönhető ez a rendőrség és a polgárőrség szoros felügyeletének.

A következő lomtalanítást ősszel fogjuk végezni, aminek a pontos időpontjáról a Sárospatak Honlap segítségével tájékoztatjuk majd a lakosságot. Ez a lomtalanítás a lakosok részére ingyenes, a városnak több, mint egymillió Forintjába került. Idén ennek a költségét még az önkormányzat fizeti, azonban egy korábbi megállapodásunk értelmében jövőre már a városnak sem kell utána fizetni. A ZHK a saját költségvetése keretein belül fogja ezt elvégezni Sárospataknak.
 
 

 


Cziczer Katalin
/2010.04.27./
 

      II. Sipos György Néptánc Fesztivál

 

        
           

A Sipos György nevét viselő művészetoktatási alapítvány és a fenntartása alatt működő Sárospataki Alapfokú Művészetoktatási Intézmény második alkalommal rendezte meg a fesztivált, melynek egyik célja, hogy Sipos György emléke és munkássága előtt tisztelegjenek az utódok- küldte a tudósítást Réthiné Muha Krisztina, igazgatónő...
 
 


Réthiné Muha Krisztina

  A tiszteletadás mellett a fesztivál lehetőséget ad a művészeti iskolában működő néptánc csoportoknak, hogy színpadi körülmények között, zsűri előtt mutathassák be tudásukat. A 2010. április 18.-án megrendezett versenyen 14 település 260 néptáncos tanulója 17 produkciót mutatott be. A színpadon megelevenedtek kalocsai, somogyi, sárközi, mezőföldi, domaházi, csikszentdomokosi játékok és táncok. A zsűri tagjai Maier Reimond, Fehér Eszter, Oláhné Fojdl Adrienn, a csoportok teljesítményét arany-ezüst- bronz és részt vett minősítéssel értékelték. A rendezvény kiváló lehetőséget biztosított a pedagógusok, szülők és tanulók számára, hogy ismerkedjenek, barátkozzanak és felmérjék, hogy a többi csoporthoz képest hol tartanak a néptánc megismerésében. A fesztivál jó felkészülési alkalom volt az országos tanulmányi versenyre készülő Aprócska, Kacifánt, és Csicsuri csoportok tanulóinak és a felkészítő pedagógusoknak.
Maier Reimond a zsűri elnöke a díjak átadása előtt kiemelte, hogy a hagyományőrzés mellett az a legfontosabb, hogy gyerekek táncukkal örömet szerezzenek másoknak, és a tánc saját maguk számára is örömet okozzon. Értékelésében kiemelte, hogy az igazi tánc, belülről fakad, és nagy örömmel tapasztalta, hogy a fellépők között voltak olyan gyerekek, akiknél ezt felfedezte.
Minden résztvevő csoportnak és felkészítő pedagógusnak gratulálunk!

Az elért minősítések a következők:
• Gyakorlócska csoport, Somogyi kanásztánc Bronz minősítés
• Cserregő csoport, Egy, kettő, három… Bronz minősítés
• Bodroghalmi aprók, Elvesztettem zsebkendőmet Bronz minősítés
• Aprócska csoport, Kalocsai játékok és táncok Ezüst minősítés
• Bodzavirág csoport, Ispilángi rózsa Ezüst minősítés
• Kacifánt csoport, Sárközi ugrós Ezüst minősítés
• Tokaji Kisgyöngyszemek, Csib-csib csibőricke Ezüst minősítés
• Aprócska csoport, Itt a kendő, hol a kendő Arany minősítés
• Kacifánt csoport, Kötél és csutka Arany minősítés
• Kis-Tisza Néptánc Együttes, Kalendárium Arany minősítés
• Tokaji Gyöngyszemek, Dunántúli játékok és táncok Arany minősítés
• Tokaji Kisgyöngyszemek, Kalocsai játékok és táncok Arany minősítés
• Kendermorzsa csoport, Mit játszunk lányok Arany minősítés
• Csitergő és Csuri csoport, Domokosi táncok Arany minősítés
• Rozmaring Néptánc Együttes, Hol jártál az éjjel…. Arany minősítés
• Tokaji Gyöngyszemek csoport, Sárközi játékok és táncok Arany minősítés
• Csitergő és Csuri csoport, Domaházi táncok Arany minősítésokat.
 
 

 

További fotók>>>

Sárospataki Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
/2010.04.27./
 

           Kőleves készült a sárospataki piacon

 

        
            

Egy szép magyar népmese elevenedett meg szombaton a piacon, amikor egy jókora kaviccsal a bográcsban kezdték el a főzést és a piacozóktól gyűjtötték össze a hozzávalók java részét. A szervezők a Magyarok Szövetsége lakossági fórumára invitáltak ezzel az alkalommal, amit április 28-án - szerdán - tartanak a Lorántffy teremben. Az akciót egy baráti társaság szervezte, akik közül Révész Kornélt kérdeztük az eseményről…
 
 


Révész Kornél

 

 

 

A Magyarok Szövetsége pesti piacokon kezdte a kőleves készítést most a választások előtt, mi onnan vettük az ötletet. Egyik társunk felvetette, nekünk tetszett, és egy hét alatt meg is szerveztük. Az itteni szervezők a Magyarok Szövetsége sárospataki járásának tagjai. Célunk ezzel a figyelemfelkeltés, a szerdai lakossági fórumunknak a hirdetése, ami 18 órakor kezdődik a Lorántffy imateremben. Akkor Vukics Ferenc érkezik hozzánk, a Magyarok Szövetségének országos elöljárója.
A Magyarok Szövetsége egy másfél éve szerveződött, teljesen civil mozgalom, ami most szerveződik egyesületté. Jórészt azokat gyűjti maga köré, akik a politikában már csalódtak, és nem nagyon találnak a pártok között olyat, amit szívesen tudnának támogatni. Ez a mozgalom ezt a civil összefogást igyekszik megteremteni, ami nagyon jól sikerül is neki, mert pl. tavaly nyáron 250 ezer embert tudott egy helyre, Kunszentmiklós határába összehívni egy hosszú hétvége ideje alatt. Most a választásokon semmilyen pártot nem támogatott, az önkormányzati választásokon viszont szeretne jelölteket indítani. Ilyen formába szeretné a népképviseletet erősíteni az önkormányzatoknál.

A pataki piacon szervezett főzés szép érdeklődésre talált, ahogy megszólottuk az embereket, kértünk tőlük valamit, lelkesen, pozitívan álltak hozzá. A kőleves valóban úgy készült, mint a mesében, mi minimális alapokat hoztunk hozzá, de mindent össze tudtunk gyűjteni itt a piacon, önzetlenül és jó kedvvel adták a hozzávalókat az emberek – miután elkészült, akkor pedig szívesen fogadták a tányér levest.

Akik itt ebben részt vettünk, egy baráti társaság, akik évek óta együtt szervezünk családi, baráti rendezvényeket. Volt egy Fehér ló fia nevű egyesület, gyakorlatilag a régi tagok vagyunk itt együtt. Mindenki, aki szeretne egy kicsit tenni a gyereke jövőéjért, Patakért, az országért, aki a jövőt szeretné egy kicsit megváltoztatni, hogy ne arra haladjon, ez a mai világ, amerre most halad…


  

 

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.04.27./
 

           Sárospatakon tartott szakmai tanácskozást a FIDESZ Kulturális Kabinet

 

        
            

A FIDESZ delegációja a csütörtök délutánt töltötte Sárospatakon, amikor A Művelődés Háza és Könyvtárában valamint a Rákóczi-várban tartottak szakmai konzultációkat, majd részt vettek az Iskolakertben a Református Kollégiumok Kulturális Találkozójának megnyitóján. A kabinet vezetője, Halász János országgyűlési képviselő elismeréssel szólt Sárospatak kulturális értékeiről…
 
 


Halász János

 

 


Dr.Hörcsik Richárd

 

Sok ilyen hely van, de Sárospatak kitüntetett szerepet visel a magyar történelemben, hiszen nemzeti kultúránk őrzője tulajdonképpen és olyan tapasztalatokat lehet itt gyűjteni, amelyek egyrészt föltöltik az embert, megerősítik abban, hogy a magyar kultúra ma is él, és az a nagy hagyományrendszer, amire alapozódik, az nem szűnhet meg, sőt ki kell teljesednie.

Másodsorban, pedig arról is meggyőződhetünk, hogy egy kulturális intézményrendszer milyen fontos egy helyi közösség életében, egy ilyen város életében, mint Sárospatak. Ez a kulturális intézményrendszer itt ma működik, létezik, az önkormányzat jóvoltából, az itt dolgozó kollegák jóvoltából és nyilván az itt élőket segítve.
Nagyon fontos tapasztalatunk az, hogy milyen összetett ez a rendszer, van önkormányzat által fenntartott művelődési ház könyvtárral és az ottani szolgáltatásrendszerrel, vagy itt van a vár, amely a Nemzeti Múzeum egy fiókintézménye. Éppen néhány hete tárgyaltam a Nemzeti Múzeum új főigazgatójával éppen ezekről a társintézményekről is. Az állami fenntartás a Nemzeti Múzeumon keresztül nagyon fontos, itt a magyar kormány az, amely ezt az intézményrendszert működteti, illetve a benne dolgozók.
Ezeket fontos látnunk, egy ilyen látogatás új információkat hoz és nagy segítséget abban, hogy, hogyan lehet ezt még jobban csinálni.

Azt tudom mondani, a magyar kulturális életben, az elkövetkező időszakban fontos irányok kellenek, hogy érvényesüljenek támogatáspolitikában, az intézményfejlesztési politikában – tette hozzá Dr.Hörcsik Richárd polgármester…
Ennek az egyik eleme Sárospataknak is jó üzenet, mert a fesztiválok területén át kell gondolnunk a vidéki fesztiválok területének az erősítését. Azt gondolom, hogy egyáltalán a kultúra decentralizálása, a vidéki kultúra segítése, az, hogy minél több emberhez eljussanak a kulturális, művészeti teljesítmények, az nagyon fontos lesz a következő időszakban, és ennek a kultúra közvetítésének a letéteményesei a minőségi fesztiválok. A Zempléni Fesztivál egy ilyen fesztivál, és úgy gondolom, hogy ez az irány, ennek az iránynak a megerősítése fontos lesz itt a környéken is. Egyúttal a kultúra gazdaságfejlesztő erejét is be tudja mutatni egy-egy ilyen fesztivál.
A másik ilyen elem, az a kisvárosok közösségi tereinek, művelődési házainak fejlesztése. Az elmúlt időszakban a szocialista kormány e tekintetben is nagyon rosszul dolgozott, mert kifelejtette ezeket a fejlesztéseket. Márpedig olyan központokról, olyan városokról van szó, amelyek térségi központok is egyúttal.
Sokszor egy intézményen belül, színházak, koncertterem, közösségeknek a helye, könyvtár - és még sorolhatnám - amelyeket emberek ezrei látogatnak, de sokszor 20 vagy 30 éve nem kaptak lehetőséget a felújításra. Az európai uniós maradék, a szocialisták által még el nem költött, vagy el nem lopott pénzek felhasználásával segítenünk kell ezeket az intézményeket.

Itt nem csak Sárospatakról van szó, hanem Zemplénről is. Azokat a projekteket tekintettük át, amelyek most a jelenben és a közeljövőben érintik Zemplént, Sátoraljaújhelyt, Hegyközt, Sárospatakot és esetleg Tokajt is. Tehát itt ebben a zempléni egységében kell tekinteni a kultúrát, hiszen az már egyre világosabb, hogy itt nem erőműveket és hatalmas ipari beruházásokat kell eszközölni, hanem a kultúrát, a kulturális turizmust és az idegenforgalmat kell fejleszteni. Ez viszont pályázatok és állami támogatások nélkül nem megy.
Ezért fontos, hogy egyszerre nem, hanem lépésről lépésre mik azok a lehetőségek és adottságok, amelyeket ki kell használnunk.

Ezért van itt a FIDESZ Kulturális Kabinetje és talán már egy pár hét múlva, akik itt voltak kormányzati szerepkörben tudnak gondolkodni. Ahogy szoktuk is mondani a pataki diák elébe megy a tavasznak, tehát már jó előre tudjuk azokat a projekteket amelyek bennünket érintenek.
Így a legfontosabb, ami szinte minden zempléni várost érint, a művészeti fesztiválunk, a Zempléni Fesztivál. A támogatás kérdése központi támogatás nélkül korábban is nagy probléma volt. Úgy hiszem most egyet léphetünk előre az által -mi bizonyítottunk 18 éven keresztül azzal - a kultúra legjavát adtuk. Itt mi arra törekszünk, hogy megnyervén azt a kiemelt támogatási lehetőséget, amit az elmúlt esztendőben Budapesten vettünk át, most ezt szeretnénk favorizálni, aprópénzre váltani. Mint ahogy vannak nagy, kiemelt támogatású projektek, fesztiválok, mint például a Budapesti tavaszi fesztivál - mi is legyünk ott ebben - jól felfogott érdekünk, hogy így csökkentsük az önkormányzati, esetleg magán hozzájárulást.
Ez elemi érdekünk, hogy tovább folytatódjék ebben az ínséges gazdasági válságban, ne sérüljön a Zempléni Fesztivál, mert ez vendéget hoz, mert ez elviszi Zemplén jó hírét és Zemplén idegenforgalmát akár nem csak egy hétre, hanem az egész nyárra meghosszabbíthatja.

Sárospatakon, ahol szükséges az itt lévő ásatások folytatása, illetve a Pálóczi kúriának a feltárása, amit mi Önkormányzat megtehet ebben az ügyben, azt megtesszük. A Széldombon, a mátyáskorabeli udvarház még a föld alatt van, amit valahogy elő kellene varázsolni. Most az utolsó órában vagyunk, cseretelekkel talán még megoldható, mert ha valaki oda most építkezik, ingatlant vesz, akkor egy évszázadra megakadályozhatja ennek a feltárását. Tehát itt már most kell elkezdenünk a jövendő kulturális kormányzattal lépésről lépésre a régészeti ásatásokat, feltárásokat és ez egy újabb idegenforgalmi attrakciója a habán múltnak, a kultúrának a helyszínen történő bemutatása. Illetve nem tudhatjuk, hogy még mit rejt a föld, egy mátyáskorabeli Pálóczi kúria, ami a mostani Rákóczi várnak kvázi elődje - tehát ez rendkívül izgalmas megoldandó feladat számunkra.

Másrészt, pedig a Szentnegyednek, magának a Várnegyednek a helyreállítási munkálatai, mert ugyan a vár maga látványos, de a környékén az elmúlt 30-50 évben ilyen munka nem történt. Itt is a 24. órában vagyunk, hogy ne olyan magántulajdonok akadályozzák ennek az elindulását, amit most talán az önkormányzat segítségével át tudunk hidalni.
Természetesen itt van még jó néhány Zemplént érintő projekt, például a Magyar Nyelv Múzeumának az élettel való megtöltése, hiszen ez egy élő múzeum, a kulturális kormányzatnak kell, hogy látókörébe legyen és erre ígéretet is kaptunk.
Ez részben a határon túli magyarok kérdését is felveti egy komolyabb együttműködés kapcsán és nem szabad arról sem elfeledkeznünk, hogy 2013-ban Kassa lesz Európa kulturális fővárosa és Zemplén is szeretne csatlakozni.

Nekünk két adott lehetőségünk van, II.Rákóczi Ferenc és Szent Erzsébet, és természetesen azon is dolgozunk, hogy Kassán a magyar kultúrának meg kell jelennie. Egy magyar házzal szeretnénk megjelenni, amit remélhetőleg az új kulturális kormányzat is támogatni fog. Ez elemi érdekünk, ami nem csak a mi idegenforgalmunkat növeli, hanem úgy érzem, az odaát lévő magyarság harcában is fontos támpontot jelent, mint ahogy a Thália Színház ügyében Zemplén megmozdult. Tehát ebben az egységben kell látnunk az elkövetkező 3-5 évet. 

 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.04.26./
 

       39. alkalommal rendezték meg a Hegyaljai Pedagógus Kupát

 

        
           

Idén Sárospatak rendezi a Hegyaljai Pedagógiai Kupa kispályás labdarúgó bajnokságot. Ez a térség legnagyobb hagyományokkal rendelkező ilyen sportrendezvénye, hiszen idén 39. alkalommal rendezzük meg. A nagy öregek közül olyanok kezdték ezt a rendezvénysorozatot, mint pl. Dobai Tanár úr, Bigus Imre tanár úr, vagy Szűcs Mihály tanár úr, aki még ma is aktív játékos és a jelenlegi torna rangidős játékosa – számolt be az ÁVG műfüves pályáján lebonyolított mérkőzésekről Aros János
 
 


Aros János

  Évről-évre 4 csapat részt ezen és forgásszerűen rendezzük meg Tokaj, Szerencs, Királyhelmec és Sárospatak között. Idén Sárospatakra került a sor, jövőre a jubileumi rendezvényt Királyhelmecen fogjuk tartani. A mérkőzések mindig nagyon jó hangulatúak. Ez egy kétnapos rendezvény, péntek délben szoktuk kezdeni, majd szombat délben eredményhirdetéssel és ebéddel fejezzük be.

Azon kívül, hogy kitűnő kapcsolatot tudunk tartani, az esti beszélgetések során - mivel pedagógusokról van szó – a kollégákkal szakmai tapasztalatcserét tartunk és nyilvánvalóan egy kis politikát is meg tudunk tárgyalni.

Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy már 20. alkalommal vehetek részt ezen a rendezvényen, ahol a nagy öregeken kívül mindig figyelünk arra, hogy fiatal pedagógus kollégák is épüljenek be, hogy legyen később, aki majd folytatja ezeket a hagyományokat.
 
 

 

További fotók>>>                   További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.04.26./
 

      Horgászverseny a Berekben

 

        
           

Április 25-én a Bodrogmenti Sporthorgász Egyesület adott helyet az Országos Csapatbajnokság B.-A.-Z. megyei első fordulójának. A versenyt Pingor Zsolt, az egyesület elnöke nyitotta meg, aki egyben mint a megyei szövetség vezetőségi tagja, a megyei MOHOSZ vezetőség nevében is köszöntötte a versenyzőket és az érdeklődő nézőket...
 
 


Pingor Zsolt

 

A megye 43 egyesületéből 8 egyesület képviseltette magát, közel 80 versenyzővel. Sajnálatos, hogy a megyei egyesületek jelentős része nem rendelkezik olyan anyagi háttérrel és személyi állománnyal, hogy egy ilyen rendezvényen megmérettesse magát. A megjelent egyesületek által nevezett csapatok felnőtt női, férfi, ifjúsági és gyermek csapattagokból épülnek fel.

Az elnök a megnyitón elmondta, hogy három éves álma teljesül a vezetőségnek, hiszen ilyen volumenű versenyt több, mint 12 éve nem rendeztek Sárospatakon. A verseny ugyan rövid időszakra áldozatot kíván a területen horgászóktól, de marketing oldalról hatalmas reklámértéke van. A napijegyes bevételeken keresztül ez az áldozat további halasításokat eredményez a jelenlegi halgazdálkodási terven felül, így a horgászok a teljes vízterületen tovább növelhetik majd eredményességüket.

A kifogott halak többsége dévérkeszeg volt, ami jól mutatja a három éve szisztematikusan folytatott harcsahorgászat és a rendszeres és tervszerű telepítések eredményességét. A megjelent versenyzők megelégedetten nyilatkoztak a versenypálya adottságairól és ezt megerősítve Németh László, az Országos Versenybizottság tagja ígéretet tett arra, hogy a 2011-es évben a sárospataki Berek holtág egy nemzetközi versenynek ad majd otthont.
Egyben megköszönte a helyi vezetésnek a helyszín biztosítását, a versenybizottság tagjainak a helyszín előkészítésében végzett munkáját és a verseny ideje alatt ott dolgozók segítségét.

A verseny végén Tóth László, a Megyei Szövetség Verenyfelelőse ismertette az eredményeket, de díjkiosztás még nem volt, hiszen a csapatbajnokság második fordulójára 2010. június 6-án kerül majd sor Lázbércen. A sárospataki csapat sportszerű versenyzéssel minimális hátránnyal a negyedik helyről várja a folytatást. Nagy sikernek könyvelhetjük el, hogy a gyerekek között sárospataki horgászé, Halász Márké lett a szektor első helyezés.
Az egyesület vezetősége további sok sikert kíván a folytatáshoz! 

 

 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2010.04.26./
 

       Ismét arattak a Rákóczisok

 

        
           

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-magyarországi Irodája és a Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezete „Észak-Magyarország várai, kastélyai” címmel vizuális alkotó pályázatot hirdetett – küldte Császár Erika tanárnő…
 
 


Császár Erika

 

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulóját, Ruszkai Ákost (6. d) a szakértői zsűri díjazásban részesítette. Ákos pályamunkáját „A gyermek és a felnőtt Rákóczi Sárospatakon” címmel készítette el, és több száz beküldött munkából az övét értékelte a zsűri a saját kategóriájában az egyik legszínvonalasabbnak. A díjazásban részesült tanulók munkáiból Miskolcon kiállítást tartanak.

Tanulónktól interjút kért az Európa Rádió. Ákos kiemelte, hogy fontosnak tartja azt, hogy iskolánk névadójának és Sárospataknak a kapcsolatát minden tanulónknak ismernie kell.
Köszönetünket szeretnénk kifejezni városunk fényképész mesterének, Gombos Leventének, aki segítségünkre volt a pályázat technikai kivitelezésében.
  

 

 

További fotók>>>

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2010.04.26./
 

       A kutyák éve 2010 – Erősödő lábakon a közbiztonság

 

        
         

Felértékelődött a rendőrkutyák szerepe a közrendvédelemben. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság a közbiztonság és a közterületi jelenlét megerősítése érdekében komplex programcsomagot dolgozott ki a kutyás járőrök számának növelésére. A most befejeződő tanfolyamon újabb rendőrkutyák és járőrvezetőik tettek sikeres vizsgát, akik a megye területén teljesítenek szolgálatot.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság által elindított kutyás-projekt eddigi eredményeiről és távlati terveiről, Dr. Mecser Tamás r. ezredes a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatója valamint Farkas József r. ezredes a Rendészeti Igazgatója tájékoztatta a média képviselőit április 20-án. A rendezvényen a 2009. novemberében indult és 2010. március végén befejeződött tanfolyamon vizsgát tett kutyás járőrvezetők és négylábú társainak ünnepélyes kibocsátóján az érintettek rövid bemutatót tartottak ezzel is demonstrálva felkészültségüket. A tanfolyamon most 8 kutyavezető és négylábú társai tettek sikeres vizsgát. Ők a Miskolci, a Szerencsi, a Sátoraljaújhelyi, Sárospataki, az Ózdi és a Kazincbarcikai Rendőrkapitányságok állományát erősítik.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányságon jelenleg 54 kutyavezető 52 közrendvédelmi kutya teljesít szolgálatot, így szinte megduplázódott számuk a korábbi időszakhoz képest!

A szolgálati kutyák klasszikus hármas igénybevételi lehetőségei: felderítés, biztonsági célú bevetés, illetve kényszerítő eszközként való alkalmazás.

Az úgynevezett kutyás-projektről összességében elmondható, hogy a lakosság jelentős része megelégedéssel fogadta a kutyás szolgálat létszámának növekedését. Több alkalommal jelezték a rendőrség felé segítő és együttműködő szándékukat, valamint a kutyás járőrök jelenlétének igényét és az abban rejlő lehetőségek kiaknázásának szükségességét.
 


Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Iroda
/2010.04.25./
 

       Tanulmányi verseny az Erdélyiben

 

        
           

Évente megrendezésre kerül a tanulásban akadályozott gyermekek nevelését, oktatását ellátó általános iskolák tanulóinak Országos Komplex Tanulmányi Versenye - küldte a tudósítást Kis Márta igazgatónő...
 
 


Kis Márta

 

A verseny célja: a tanulásban akadályozott tanulók tehetséggondozása, pályaorientációjának segítése. 2010. április 9-én az rendeztük a megyei verseny előkészítéseként az iskolai fordulót. A verseny témakörei: földrajz, magyar irodalom, történelem, természetismeret, életvitel és gyakorlati ismeretek, informatika.

A csapatok ennek alapján év elejétől lelkesen készültek a nagy területet felölelő tudásanyagból: Magyarország tájegységei, A Pál utcai fiúk, a magyar államalapítás a Hunyadiak koráig, Nemzeti parkok hazánkban, kirándulás szervezése, matematikai fejtörők, algoritmusok értelmezése stb.
A felsoroltak ízelítőt adnak,- fő irányvonalai a verseny- komplexitásából. A megyei fordulót április 14-én tartották Sályban. Iskolánkat 4 fős
csapat képviselte, 5. helyezést értek el. 

 

 

További fotók>>>

Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium
/2010.04.25./
 

       Hogy állnak a kilakoltatások?

 

        
           

Megbeszélést tartottak a városházán azoknak az önkormányzati ingatlanoknak az ügyében, ahol a bérlők évek óta nem fizetnek. Mint kiderült, némely esetben több 100 ezer Ft-nyi tartozást halmoztak fel annak ellenére, hogy ezeknél a lakásoknál a bérleti díj mindössze havi néhány ezer Ft. A kilakoltatások állásáról Aros János alpolgármestert kérdeztük…
 
 


Aros János

 

Sárospatakon több, mint 200 szociálisan bérbe adott lakás van, amely lakások többségének a bérlői tisztességesen rendesen fizetik lakbérüket. Azonban van egy kis százalék, akik semmilyen hajlandóságot nem mutatnak, hogy a lakbéreiket rendezzék. Így előfordul, hogy több 100 ezres, 5-600 ezres, esetleg milliós tartozásokat is fölhalmoztak. Ezeknél minden esetben fölmondásra került a lakásbérleti szerződés, s mivel a lakást nem hagyták el, ezért bíróságon próbáltunk a lakásunkhoz hozzájutni. Mivel ennek sem volt foganatja ezért a kilakoltatási moratórium lejárta után a végrehajtó hamarosan be fog kopogtatni azokhoz a lakókhoz, akik a jelentős lakbértartozást fölhalmozták, vagy ahol időközben kiderül, hogy szocpolos lakást építettek. Kiderült ugyanis, hogy van olyan szociális bérlőnk, aki tovább adja albérletbe az önkormányzattól kapott szociális bérlakást, ő pedig egy másik helyen lakik. Ezt az esetet sem tudunk tolerálni.

Sárospatakon több, mint 200 szociális bérlakásból csupán néhány esetben kerülhet sor kilakoltatásra a nyár folyamán. Jelenleg a folyamatban lévő ügyek közül, kb. 10 esetben lehet a nyáron kilakoltatásra számítani, s ezen kívül még 10-15 eset van bírósági szakaszban. Ezeket az eseteket, amelyekben most születik majd végső döntés, és két évvel ezelőtt kezdtük rendezni. Tehát a most megindított eljárások vonatkoztatásában is lehet arra számítani, hogy idén őszig történnek meg - ősszel életbe lép a kilakoltatási moratórium - a további kilakoltatásokra pedig majd a következő tavasszal fog sor kerülni.
A sárospataki önkormányzat átmeneti szálláshelyet biztosít azok számára, akik a lakások elhagyására kényszerülnek. Szeretném, ha nem kerülne senki olyan helyzetbe, hogy nekünk élni kelljen ezzel a lehetősséggel, hiszen mindenkinek magának kell majd gondoskodnia arról, hogy hogyan tovább. Ennek ellenére egy vésztartalék ingatlant fenn fogunk tartani arra az esetre, ha a kilakoltatás utáni éjszakán, vagy a kilakoltatás utáni napokban segítséget kell nyújtanunk. Ez nem azt jelenti, hogy most egy más szociális bérlakást fog az önkormányzat biztosítani azok részére, akiket lakbértartozás vagy más okok miatt kilakoltatott, hanem azt jelenti, hogy néhány napra átmeneti megoldást fogunk tudni biztosítani, de az után mindenkinek magának kell gondoskodni a lakhatásáról

Gondot jelent, hogy a gyámügyi hivatal törvény szerint kiemelheti a gyerekeket azoktól a családoktól, akik nem tudnak családjukról gondoskodni a kilakoltatás után. Szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy ahol más problémák – a szülői elhanyagolás miatt - a gyerekek nem kerülnének ilyen kiemelésre, azok most sem fognak kiemelésre kerülni. Ahogy végignéztük a listát, most nincsenek olyan gyerekek, akik ilyen sorsra jutnának, vagy akár a határán lennének annak, hogy ki kellene emelni őket. Abban bízom, hogy a családok össze tudnak fogni, illetve, hogy annyi pénze mindenkinek van, hogy minimális albérletet tudnak majd fizetni.
A megbeszélésen azt is megtudtuk, hogy a szociálisan bérbe adott lakások nagy részét a bérlők jelentős kedvezménnyel, az eredeti összeg 60%-áért megvásárolhatják. Jelenleg úgy tűnik, néhány család élni fog ezzel a lehetőséggel. 

 

 


Törő Gábor
/2010.04.25./
 

    Hangyatúrán a leendő elsősök

 

        
           

 


Szegedi Istvánné

 

Megtartotta utolsó beiskolázási programját a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola. A programsorozat a mesék világába kalauzolta a leendő kisdiákokat, mindig más céllal. Ezen a délutánon „kishangya”-ként túrán vettek részt, ahol persze szükség volt ügyességükre, játékosságukra – számolt be Szegedi Istvánné igazgatónő...

Az érdeklődő gyerekek míg „túráztak”, szüleiknek Erdős Tamás tanácsnok és az igazgatónő tartott tájékoztatást a 2010/11-es tanévvel kapcsolatosan. Ekkor hallhatták a szülők, hogy az iskolabővítés miatt a következő tanévet az alsó tagozatosok az Oktatási Központban kezdik el. A szülők feltehették kérdéseiket, fényképeket láthattak a leendő helyszínekről és megnyugtatást kaptak, hogy az átmeneti helyszínen is az iskola célja a szakmaiságának megőrzése, a gyermekeknek nyugodt, megbízható iskola biztosítása.Erdős Tamás

 

 

További fotók>>>

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2010.04.24./
 

       Tűzoltó rajzpályázaton vesznek részt az óvodások

 

        
           

Pénteken délelőtt két tűzoltó autó haladt át a városon, amelyek a Carolina Óvodába siettek. A járókelők azt gondolhatták, hogy talán tűz van az óvodában, pedig csupán ezért érkeztek, hogy az óvodásoknak megmutassák az autóikat és a felszereléseiket. Ennek okáról vezetőjük, Ruzsinszki László szolgálatvezető helyettes számolt be…
 
 


Ruzsinszki László

 

Az óvodások egy tűzoltóság által meghirdetett rajzpályázatra készülnek, és azért jöttünk most Sárospatakra két tűzoltó autóval, hogy ezeket számukra bemutassuk. Egy kollégám magára fogja ölteni a teljes tűzoltó felszerelést, a tűzoltó fecskendőt pedig működés közben mutatja majd be. Remélem tetszeni fog a gyerekeknek és elég sok dolgot megfigyelnek ahhoz, hogy tudjanak mit rajzolni a pályázatra.

Rajzpályázatra kaptunk egy felhívást a tűzoltóságtól, amit április 26-áig kell benyújtani – mondta el a meghívás történetét Egyed Katalin, a Carolina Óvoda tagintézmény vezetője…

Aztán kaptunk még egy levelet, hogy május 4-én nyíltnap lesz náluk. Gondoltuk, hogy oda kicsit körülményes lenne beutazni, de hogy a rajzpályázatra tudjanak a gyerekek egy kicsit felkészülni és legyen valami rálátásuk magára a tűzoltók munkájára, ezért megkerestük a tűzoltóparancsnokot és megkérdeztük, hogy lenne-e lehetőségük eljönni hozzánk egy bemutatót tartani?
Nagyon készségesek voltak, így ma ellátogattak hozzánk, aminek a gyerekek nagyon örültek.Egyed Katalin

 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.04.24./
 

    Ünnepeljük együtt Lorántffy Zsuzsannát április 25-én vasárnap

 

        
           

Sárospatak és nemzetünk történelme egyik fénylő személyisége Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszony, aki 350 éve költözött földi sorsából az örökkévalóságba. Máig ható értékű épített, szellemi és lelki örökséget hagyott az utókorra, melynek most mi lehetünk megbecsülői és továbbadói.

Április 25-én vasárnap délelőtt 10 órakor a református templomban Istentiszteleten emlékezünk a nagyasszonyra. Emlékbeszédet tart Dr. Szathmáry Sarolta, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum Főigazgató helyettese. Elhangzik Tompa Mihály Lorántffy Zsuzsanna emlékezete c. verse is.

11 órakor pedig történelmi emlékmenetre hívjuk a sárospatakiakat, amely a Rákóczi utcáról indul, keresztülhalad a Várkerten, majd a Szent Erzsébet utca, Kossuth utca útvonalon a Református Kollégiumon át az iskolakerti Lorántffy Zsuzsanna szoborhoz érkezik, ahol koszorúzással zárul a megemlékezés. Szeretettel várjuk a megemlékezésre, az emlékmenetre mindnyájukat, hogy erőt merítsünk elődeink példájából, miként lehet megújulni és nehéz sorsunkból a Lélek erejével a gyarapodás és megmaradás útjára lépni.
 


Ref. Lelkészi Hivatal
/2010.04.24./
 

        A kis gyufaárus lány

 

        
           

Az Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium 6. osztályos csapata a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozón Bronz minősítést ért el.

Az előadás címe: A kis gyufaárus lány. Felkészító pedagógusok: Molnár Józsefné és Preszolyné Kállai Katalin.

Gratulálunk!
 


További fotók>>>

Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium
/2010.04.23./
 

        Mezey István festő- és grafikusművész kiállítása Sárospatakon

 

        
           

Mezey Istvánról - nekünk sárospatakiaknak - először is „azt kell tudni”, hogy a legtermékenyebb alkotó éveiben elhunyt, fafaragó művészünk, Mezey Tamás édes testvére. Mezey Tamás a sárospataki fafaragó táborok elindítója, néprajzi gyűjtő, s egy olyan „kaliberű” művész volt, akinek az 1975-ben hársfából készült, a karácsony misztériumát ábrázoló domborműve ma is a Sárospataki Bazilikát díszíti…
 
 


Mezey István

 

Elgondolkodtató, hogy milyen nevelést kaphattak azok a gyerekek, akikből ilyen szintű művészek lettek. Mezey István 1945-ben, Szikszón született. Amíg testvérét Zemplénbe, őt Borsodba vitte az élet útja. Ő Edelénynek és Kazincbarcikának lett olyan elismert polgára – és díszpolgára – amilyen Tamás lett volna Sárospatakon, ha tovább folytathatja néprajzi értékmentő, művészi és közösségi tevékenységét.
Ahogy Tamás a faragványaival, úgy István a rajzaival, újságrajzaival, könyvillusztrációival, sokszorosított grafikáival vívott ki elismerést magának, de köztéri plasztikákkal és díszletek tervezésével is foglalkozik.
Sárospataki kiállítását 2010. április 20-án nyitották meg A Művelődés Háza és Könyvtára Galériájában, ahol Stumpf Gábor népművelő és Sajó Attila, a Magyar Népművelők Egyesületének elnöke köszöntötték, nagy elismeréssel beszélve nem csak művészetéről, de róla, mint emberről is.

A megnyitón sok művészetkedvelő pataki polgár megjelent, akiknek a kiállított képeken mellett nagy örömet szereztek fuvolajátékukkal a Farkas Ferenc Művészeti Iskola tanulói is. A kiállítás – ami elrendezésében Leskó Istvánné munkáját dicséri - május 24-ig tekinthető meg.


 

 

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.04.23./
 

        Az I. Rákóczi Autós Pálinkatúra és Pálinkamustra

 

        
           

Április 17-18-án került megrendezésre az I. Rákóczi Autós Pálinkatúra és Pálinkamustra, amelyre Sárospatak Város Önkormányzata is meghívást kapott a közgyűlés elnökétől Dr. Ódor Ferenctől. Örömmel tettünk eleget a meghívásnak, hiszen annak ellenére, hogy a meghívás elfogadásakor még nem tudtuk, hogy konkrétan milyen programokat fog tartalmazni ez a hosszú nap - nyilatkozta Aros János alpolgármester…
 
 


Aros János

 

Gondoltuk, hogy Sárospatak sem maradhat ki Borsod-Abaúj-Zemplén megye településeinek népszerűsítéséből, ennek a túrának ugyanis komoly célja volt. Elsősorban az, hogy a megyénkben található települések nevezetességeit minél több emberrel megismertessük elsősorban több országon belül, de országhatáron kívül is.

22 nevező csapattal vágtunk neki ennek a túrának, amelyen 18 akadályt kellett teljesíteni. Több mint 300 km-t tettünk meg összesen, Miskolcról reggel 8 órakor indulva, délután 6 órakor a végállomásra, Kékedre érkezve. Az akadályok között nagyon sok meglepő volt, amelyre igazán nem számítottunk. Volt közötte virág felismerés, íjász verseny, szellemi vetélkedő, teszt feladatok, fogathajtás, s ami nekem a legnagyobb élményt nyújtotta, autós ügyességi versenyek. Többek között itt Sárospatakon is ilyen ügyességi verseny volt, ahol kihasználva a hazai pálya előnyét, sikerült az első helyen végezni. Elég összetett volt a verseny, ami végig nagyon jó hangulatban telt.

Úgy gondolom, hogy a célját elérve, tudtuk teljesíteni ezt a távot. Bízom benne, hogy a figyelemfelkeltés sikeres volt. A szervezők elmondása alapján jövőre lehet számítani a folytatásra, amelyen már nem a város két vezetője, hanem tőlünk sokkal jobban hozzáértő és tőlünk sokkal ügyesebb sárospataki versenyzők vesznek részt.Dr. Hörcsik Richárd

 

 

További fotók >>>

Kistóth Karolina
/2010.04.23./
 

       Központban az egyszerűsített foglalkoztatás

 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mezőgazdasági Érdekvédelmi Szövetséggel (MÉSZ) együttműködve 2010. április 20-án nyílt szakmai nap jelleggel regionális értekezlet került megrendezésre az APEH igazgatóságának miskolci székházában. Az érdeklődők a 2010. április 1-jével életbe lépő egyszerűsített foglalkoztatás szabályozása, valamint a közteherjegyek visszaváltása kapcsán hallgathatták meg a hatóságok tájékoztatóit.

Ezt követően a megjelenteknek egy konzultatív jellegű megbeszélés keretében lehetőségük volt kérdéseik felvetésére is, melyekre Dr. Bakos József, az OMMF Észak-magyarországi Munkaügyi Felügyelőség regionális igazgatója; Barcsák Attila a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal osztályvezetője, illetve Tompa Krisztián, az APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság adó- és illetékügyi szakigazgatója és munkatársai válaszoltak.
 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága
/2010.04.23./
 

        Együtt gyászoltunk a krosznóiakkal - Búcsú Lech Kaczynskitől

 

        
           

Nem formális tiszteletadás volt a Bazilkában tartott gyászmise, hanem őszinte együttérzés lengyel barátainkkal, mély gyászukban. Meghatóbbá tette az alkalmat, hogy közösen gyászoltunk Krosznó testvérvárosunk néhány vezetőjével, akik szintén ott voltak a Bazilikában egy lengyel szerzetes pap kíséretében…
 
 


Lech Kaczynsky

 

Dr.Hörcsik Richárd búcsúbeszédében elmondta, hogy személyes ismerőse volt a lengyel állami vezető, akivel már többször is találkozott. A kép, amin együtt láthatóak, 2009-ben, a Lengyel-Magyar Barátság Napján, Krosznóban készült…

Tisztelt Emlékező és Gyászoló Gyülekezet!
Kedves krosnói és pataki polgárok!


Sárospatak polgárai mély megrendüléssel és fájdalommal értesültek a Lech Kaczynsky elnök úr és felesége külön gépét ért április 10-i oroszországi, szmolenszki katasztrófáról. A II. világháború és a katyni mészárlás óta nem érte nagyobb csapás Lengyelországot, mint ezen a délelőttön.

Ez a tragédia minden magyar embert és minden sárospataki polgárt megrendített, mert olyan közel áll egymáshoz a két nemzet lelke, hogy ha veszteség és tragédia éri a lengyel népet, akkor az nekünk is fáj!

Hogyne fájna, hiszen városunk polgárait is baráti kapcsolatok fűzik Lengyelországhoz. Elsőben is Krosno városához, akivel testvérvárosi kapcsolat fűz! Jaslo városa és kistérsége polgáraival számtalanszor működtünk együtt. Jaroslaw városa, és Zamosc térségével, akikkel tavaly vettük fel a kapcsolatot.
Az elmúlt években szinte soha nem múlt el olyan városi jubileumi rendezvényünk, hogy Lengyelországból ne érkeztek volna vendégek! Így hát az említett katasztrófa okozta lengyel barátaink gyászát mi itt Sárospatakon, bizony nagyon is közelinek érezzük!

Kedves Krosnoi, Jaslói, Jaroslawi és Zamosci polgárok! A Ti veszteségetek a mi veszteségünk is, a Ti gyászotok a mi gyászunk is, mint már oly sokszor történt az ezer éves lengyel-magyar közös történelmünkben.

De az a gyász azért is személyes fájdalmunk, mert olyan jeles lengyel személyek mentek el a mindenélők útján, akikkel személyes kapcsolatunk volt, akikkel nemrégen még találkozhattunk és beszélhettünk velük. Hiszen a szerencsétlenül járt gépen volt Jasló város szenátora, Zajoncz Stanislaw, aki személyes ismerőse volt Ladomérszky László városi képviselőnknek.

De én is szeretettel emlékezek vissza Lech Kaczynski elnök úrra, akivel tavaly éppen Krosnóban találkoztam és alkalmam nyílt, hogy beszélgessek vele a két város, Krosno és Sárospatak jó kapcsolatáról. Vagy Ryszard Kaczorowszki elnök úrral, az utolsó lengyel emigrációs kormány miniszterelnökével, Krosno város díszpolgárával, akivel együtt nyitottuk meg Krosnóban 2006 őszén, az 1956-os kiállítást.

A mai ökumenikus gyászistentisztelet, itt a Bazilica Minorban, kifejezi mindnyájunk érzését, hogy Sárospatak polgárai osztoznak, elsőben is Krosno testvérvárosunk polgárainak, és minden lengyel barátunk fájdalmában és gyászában. Ma este Sárospatakon, itt a Basilica Minorban közösen imádkozzunk azért, hogy a Mindenható Isten enyhítse a lengyel nemzet fájdalmát. Köszönöm, hogy meghallgattak!


 

 

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.04.23./
 

        Rendhagyó irodalomóra az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban

 

        
           

 


Kuklay Antal

 

Pilinszky János költőt ismerő, verseit értelmező szerepében várták Kuklay Antal plébános urat iskolájukba az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium fiataljai 2010. április 15-én...

A verset mondó felnőtt, a konkretista költőt megmutató befogadó, a versolvasásra, verstanulásra buzdító mentor egy személyben volt a diákok számára az atya.
Hiteles előadása, érzékletes képértelmezései közelebb hozták hallgatóságához Pilinszky Jánost, s költészetének alapelemét, a részvét érzésében rejlő katartikus erőt.
Finoman irányította az előadó közönsége figyelmét a nyelv zseniális alkalmazójára, a 60 percre megidézett költőre. Köszönet az emlékezetes találkozásért!


 

 

 

További fotók>>>

Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium
/2010.04.22./
 

        „TÜZES HÍREK”

 

        
           

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága illetékességi területén a 2010. március 21. és 2010. április 18. közötti időszakban 32 tűzeset, 15 műszaki mentés történ 2 esetben kaptunk téves jelzést és 1 esetben vaklármához vonultak egységeink – nyilatkozta Barna Norbert tűzoltó főhadnagy…
 
 


Barna Norbert

 

A műszaki mentések során 2 esetben közúti balesethez, 4 alkalommal lakóházak pincéjében felgyülemlett víz eltávolításához vonultak tűzoltóink, 5 esetben lakóházat, a közúti forgalmat veszélyeztető fát távolítottak el egységeink, 1-1 esetben pedig lakóházba való behatoláshoz, leszakadt ereszcsatorna eltávolításához, gázszivárgáshoz és holttest vízből történő kiemeléséhez riasztották tűzoltóinkat.
- 2010. április 12-én délben a Sárospataki Rendőrkapitányság kérésére az egységeink a Bodrog folyóból egy halott férfi holttestét emeltek ki.

A márciusi áprilisi időszakban megnőtt az erdő- és vegetáció tüzek száma, emiatt a fenti időszakban 25-ször riasztották egységeinket. A tűzesetek közül 2 esetben gazdasági épületben, illetve faházban keletkezett tűz, 2 alkalommal villany bojler, illetve lakóház villamos elosztó doboza és vezetékei égtek, 1 esetben pékségben elhelyezett szigetelő anyag gyulladt meg, 1 alkalommal gépjármű égett és 1 esetben egy élelmiszerboltban keletkezett tűzesethez riasztották egységeinket.

- 2010. március 27-én a késő esti órákban Tolcsva és Erdőbénye közötti bekötőúton egy Opel Astra típusú személygépkocsi az árokba borult és kigyulladt. Kiérkező egységeink a tüzet 2 db „D” sugárral és kéziszerszámokkal eloltották. A tűz következtében szerencsére személyi sérülés nem történt. Az anyagi kár jelentős.
- 2010. április 5-én a délutáni órákban Alsóbereckiben egy 10x5 méteres alapterületű élelmiszerboltban keletkezett tűz. Kiérkező egységeink a tüzet 4 db „D” sugárral, dugólétrák és kéziszerszámok segítségével eloltották. A tűz következtében szerencsére személyi sérülés nem történt. Az anyagi kár jelentős.

Verseny:
- 2010. április 18-án került megrendezésre a hagyományosnak mondható Kossuth Staféta futóverseny Sátoraljaújhely és Sárospatak között. Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága a váltóversenyben 3 csapattal képviseltette magát (szolgálati csoportonként egy csapat). A csapatok korcsoportjukban megszerezték az I., II. és III. helyezést. A I. helyezést elérő csapat tagjai voltak: Juhász Péter tűzoltó őrnagy, Holozsai Ferenc, Csabai Tamás és Timkó Ádám tűzoltó őrmesterek. A II. helyezést elérő csapat tagjai voltak: Orosz Péter, Kovács Norbert, Dakos Zoltán és Sütő Péter tűzoltó őrmesterek. A III. helyezést elérő csapat tagjai voltak: Jurkó Tamás tűzoltó főtörzsörmester, Ocsenás József, Dakos Tamás és Hoffmann Zsolt tűzoltó őrmesterek.

Felhívás:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága tisztelettel meghív minden kedves érdeklődőt a 2010. május 4-én délután 13 órától 17 óráig tartandó Nyílt Napunkra. Helye: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága laktanyája.


Tűz esetén hívják a 105-ös segélykérő számunkat, és ne feledjék „ÖNÖKÉRT HA KELL, TŰZBE MEGYÜNK!” Tájékoztatjuk Önöket, hogy a mobil telefonkészülékről indított 105-ös segélykérő hívás Miskolcra, a miskolci Hivatásos Tűzoltóság ügyeletére fut be. A tűzoltóság mobil telefonkészülékről a 06-47-523-140-es számon közvetlenül elérhető.


 

 

 


Barna Norbert tű. fhdgy. és Tóth János tű. hdgy.
/2010.04.22./
 

        Négy nap alatt négy labdarúgó tornát nyert az Árvay

 

        
           

Sikeres heten vannak túl a Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolájának leány és fiú labdarúgói. Április 12-én hétfőn a diákolimpia I. korcsoportjában a legkisebb fiúk szerezték meg az 1. helyet - küldte a tudósítást Gönczy Zoltán edző...
 
 


Gönczy Zoltán

 

Kedden a lányok győzelméhez sem férhetett kétség. Csütörtökön a II. korcsoportos fiúk diákolimpiai küzdelmében szintén az Árvay csapata szerzett aranyérmet és jutott tovább. Csütörtökön délután az Árvay leánycsapata a bökönyi iskola meghívására részt vett az iskola névadójáról elnevezett Barota Kupán, ahol szintén megszerezte az 1. helyet.
A négy sporteseményen az Árvay csapatai minden mérkőzésüket megnyerték.

Eredmények: Diákolimpia I-es korcsoport:
Árvay – Rákóczi 9:1
Árvay – Refi 4:1
Névsor: Ardó Alex, Baba János, Baráth Benedek, Dékány Csanád, Gulyás Márk, Hornyák Levente, Hunyadi Bence, Kalocsay Attila, Molnár Csaba, Laczkó György, Séra István.

II-es korcsoport:
Árvay – Rákóczi 3:2
Árvay – Refi 13:1
Névsor: Berki Bence, Vitányi Patrik, Kerülő László, Molnár Csaba, Preszoly Patrik, Hochvárt Bence, Botos Zsolt, Gulyás Tamás, Götz Martin, Kalocsay Attila.

III. kcs. lányok:
Árvay – Rákóczi 6:2
Árvay – Tolcsva 9:0
Névsor: Sohajda Krisztina, Kapéri Kitti, Molnár Dóra, Illés Erika, Preszoly Fruzsina, Maczkó Gréta, Szuromi Gréta, Aranyosi Anett, Kardosi Blanka, Hallók Petra, Sütő Zsófia, Csehi Kincső.

Barota Kupa (Bököny)
Árvay – Balkány 4:1
Árvay – Nyíradony 3:0
Árvay – Bököny 1:0
Árvay – Újfehértó 1:0
Névsor: Kapéri Kitti, Molnár Dóra, Preszoly Fruzsina, Maczkó Gréta


 

 

 

További fotók>>>

Árvay József Gyakorló Általános Iskola
/2010.04.22./
 

        Hudák Katalin királyhelmeci költő, előadóművész Sárospatakon

 

        
           

A Költészet Napja alkalmából a Sárospataki Irodalmi Olvasókör vendége volt Hudák Katalin királyhelmeci költő, előadóművész. Az Újbástya Rendezvénycentrumban csaknem félszázan hallgattuk meg: Az én magyarságom c. zenés, irodalmi műsorát- számolt be Halász Magdolna, az Olvasókör elnöke...
 
 


Hudák Katalin

 

Az igen tehetséges költőnőt ismét szeretettel fogadtuk az anyaországban, nagy sikere volt 2006-ban a Zrínyi Ilona Városi Könyvtárban, Bodrogszerdahelyen a Határon kívüli kistelepülések II. nemzetközi konferenciáján, a múlt évben a Kassai Figyelő munkatársaként is vendégül láthattuk.
A kellemes megjelenésű, gyönyörű hangú, tehetséges művésznő bevezetésként József Attila:Ringató , majd a saját költeményeit énekelte,adta elő. Közben beszámolt a felvidéki költőkkel szervezett székelyföldi Irodalmi Karaván útjukról, a saját terveiről. Megtudhattuk, hogy hamarosan megjelenik egy CD-je is.

A szívhez szóló szép program Ady Endre címadó verse éneklésével zárult. A jelenlévők vastapssal köszönték meg a fiatal költőnő színes műsorát.
Szívből gratulálunk a magyar irodalmat népszerűsítő küldetéséhez, a különleges verseihez és a sokszínű tevékenységéhez.


 

 

 

További fotók>>>

Sárospataki Irodalmi Olvasókör
/2010.04.22./
 

        Nem engedte elhurcolni zsidó származású feleségét Szabó Gyula doktor…

 

        
         

2008-ban helyezte el Sárospatak Város Önkormányzata a volt zsidó fürdő épületének falán azt az emléktáblát, ami előtt azóta évente összegyűlnek pataki polgárok, hogy emlékezzenek azokra, akiket elhurcoltak közülük és nem tértek vissza. Így történt ez idén, április 19-én is, amikor az emlékbeszédet Hajdu Imre tanácsnok mondta…
 
 


Hajdu Imre


Dr.Hörcsik Richárd

 

Az ünnepség Váradi Zoltán művésztanár hegedűjátékával kezdődött. Egy végtelenül szomorú dalt játszott, ami mintha a szétszakított és elhurcolt családok szomorú sorsáról szólt volna…

Megemlékezésének első részében Hajdu Imre a Patakon élt zsidóság történetéről beszélt, hogy mióta éltek városunkban, mivel foglalkoztak, s hogyan vettek részt a város életében, a többi felekezethez hasonló módon.
Aztán jött 1944, amikor minden megváltozott. Sárga csillagot kellett hordaniuk, mozgásukban korlátozták őket, boltjaikat bezáratták, árúikat elkobozták. Talán azt hitték, hogy ennél rosszabb már nem lehet, de nem így történt…
Innentől kezdve a beszéd egy ember sorsát követte, Dr.Szabó Gyuláét, aki kitüntetésekkel harcolta végig az 1.világháborút, s 1922-ben nyitotta meg rendelőjét Sárospatakon. Tagja volt a képviselő testületnek az országos orvosszövetségnek. Boldog házasságban éltek feleségével, akivel két fiút neveltek.

1944 májusában házról-házra jártak a törvény emberei és szólították fel a zsidókat arra, hogy legszükségesebb holmijaikkal együtt vonuljanak az újhelyi gettóba. Bekopogtak az 53 éves Szabó Gyula doktorékhoz is. Nem a doktorért, hanem a feleségéért, a zsidó származású Swartz Kláráért jöttek, de ők már nem mentek sehova – öngyilkosok lettek.

Ez a végtelenül szomorú, pataki történet annyira meghatotta a hallhatóságot, hogy utána néma csend lett, senki nem szólt és nem is mozdult. Végül lassan elkezdődött a koszorúzás. Az Önkormányzat koszorúját Dr.Hörcsik Richárd polgármester és Stumpf Gábor képviselő helyezték el a tábla alatt, majd többen kifejezték együttérzésüket egy csokor, vagy egy szál virággal.

Nagyon sötét korszaka volt ez nem csak Magyarországnak, de Sárospatak 800 éves történetének is – jelentette ki - még a megemlékezés hatása alatt - Dr.Hörcsik Richárd polgármester…

A sárospataki zsidóság emlékére minden évben egy szál virágot hozunk ide. Ők részei voltak az akkori Sárospatak mindennapjainak, kivették részüket Sárospatak politikai gazdasági és kulturális életéből. Egész Hegyaljának fontos része volt a zsidó kereskedés, akkor ment igazán jól a hegyaljai bor kereskedése is.
Emlékeztessen bennünket ez az alkalom zsidó honfitársainkra és arra, hogy többé ez nem történhet meg.


 

 

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.04.22./
 

        Kreatív Varázssziget

 

        
           

 


Noszályné Bodnár Ágnes

 

A Kreatív Varázssziget április 15-én tartotta soron következő összejövetelét A Művelődés Háza és Könyvtára gyermek-részlegében. Ezen alkalommal vidám és színes figurákkal díszített virágkarókat barkácsoltunk - számolt be Noszályné Bodnár Ágnes, könyvtáros...

A munkadarabot fakanálból készítettük. A fakanál a háztartásokban használatos tárgy, amelynek funkcióját mindenki ismeri. Most azt mutattuk meg vendégeinknek, hogy nemcsak a konyhában, hanem a kertben is hasznát vehetjük, csak egy kis kreativitás kell hozzá. Készítettünk csibe, cica és kerti manó figurákat is. A gyermekek, a szülők és nagyszülők vidám hangulatban töltötték el a könyvtárban a délutánt. A kiállított könyvekből pedig további ötleteket meríthettek vendégeink az otthoni kreatív időtöltéshez.
 


 

 

 

További fotók>>>

Kistóth Karolina
/2010.04.22./
 

        Szombaton lesz a tavaszi lomtalanítás

 

        
           

Április 24-én, szombaton rendezi Sárospatak Város Önkormányzata a ZHK-val közös tavaszi lomtalanítást, amely a sárospataki lakosok részére az eddig megszokottakhoz hasonlóan, az idén is ingyenesen lesz lebonyolítva – nyilatkozta Aros János alpolgármester…
 
 


Aros János

 

A korábbiakban május 8-ra terveztük ezt az időpontot, azonban így, hogy az országgyűlési választások második fordulójára nem kell készülnünk az előttünk álló hétvégén, a lomtalanítás időpontját többek kérésére és javaslatára előre hoztuk.
Tisztelettel kérek mindenkit, hogy a Sárospatak honlapon megjelent feltételeknek megfelelően, illetve a plakátokon, szórólapokon és a Zemplén TV-ben történő hirdetések tartalmának megfelelően helyezzék ki a lomokat.

Lehetőleg péntek este, vagy szombaton reggel oldják ezt meg, hogy elkerüljük az ilyenkor, sajnos ezzel együtt járó kellemetlenségeket. Mint tudjuk, péntek éjszaka és szombat kora hajnalban a lomtalanítás előtt megjelenő - általában nem csak sárospataki polgárok - szét szokták szórni a szemetet. Ezért kérek mindenkit, hogy a megadott időpontban helyezzék ki a felesleges lomokat.

A veszélyes hulladékokat viszont továbbra sem tudjuk elszállítani, éppen ezért kérjük, hogy a veszélyes hulladéknak számító tárgyakat és az építési törmeléket ne helyezzék ki, mert a szolgáltató azt nem tudja elszállítani.
Ezt követően természetesen ősszel is meg fogjuk rendezni a lomtalanítást. Akinek most nem lesz rá ideje, vagy ismét összegyűlik, annak ősszel is lesz lehetősége elszállíttatni.


 

 

 


Törő Gábor
/2010.04.22./
 

        Rákóczis megyei siker

 

        
           

 


Ladomérszky Lászlóné

 

Márciusban iskolánk, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola benevezett a Kisiskolások és serdülőkorúak országos közlekedésre nevelési versenyre – küldte a tudósítást Ladomérszky Lászlóné tanítónő...

Az első fordulóban a 3. és 7. évfolyamon tanulók közlekedési feladatlapot töltöttek ki. A legjobb eredményt elért 1-1 tanuló vehetett részt a megyei fordulón, melyet április 12-én rendeztek meg Miskolcon, a Szabó Lőrinc Általános Iskola és Német Két Tanítási Nyelvű Iskolában.
Közel 70 kisdiák közül Ladomérszky Bence 3.c osztályos tanuló 3. helyezést ért el. Felkészítője: Ladomérszkyné Vendriczky Zsuzsa.
Mindkettőjüknek gratulálunk, balesetmentes közlekedést kívánunk!


 

 

 

 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2010.04.21./
 

        Haltelepítés volt, horgászverseny lesz

 

        
           

Az esős idő miatt legutóbb a szokásosnál kevesebb érdeklődő várta a hortobágyi halastavaktól érkező teherautót. Akik viszont kimentek a Berekbe, vagy a Csepel tóhoz, igen szép halakat láthattak. A haltelepítésről és a közelgő horgászversenyekről Bujdosó Norbert, a Bodrogmenti Sporthorgász Egyesület elnökségének tagja számolt be…
 
 


Bujdosó Norbert

 

Április 14-én megtartottuk a 2010-es év 2. haltelepítését a Berek holtágon és a Csepel tónál. 15 mázsa ponty telepítésére került sor, amelyek átlagosan 2 kg-osak voltak. A Berekben 3 helyen lettek beengedve a halak – összesen 13 mázsa - a Csepel tóban pedig egy helyen, 2 mázsa. Aznap tilos volt a horgászat ezeken a vizeken, de 15-én reggel 6 órától már lehetett horgászni.

Amit szeretnék még elmondani, hogy április 25-én - vasárnap - egy nagyon komoly országos verseny megyei fordulójára kerül sor a Berek holtág Majális részén, ahová nagyon szívesen várjuk az érdeklődőket. Érdemes lesz kilátogatni, nagyon sok érdekesség és újdonság látható majd.
Erre nevezni nem lehet, ez egy meghirdetett verseny, viszont rá egy hétre, május másodikán tatjuk az évadnyitó horgászversenyünket, amire nagyon szívesen várjuk, nem csak az egyesületi tagok, hanem minden más horgász nevezését is. A nevezés 3000 Ft lesz mindössze, éppen azért, hogy minél nagyobb létszámban induljanak a horgászok. Nincs megszabva, hogy milyen bottal, úszóssal vagy fenekezővel, a rablóhalazáson kívül minden mást lehet csinálni, az egyetlen kikötés az, hogy egy bottal és egy horoggal lehet horgászni. Reggel 8-tól déli 12 órái fog tartani a verseny.

Mindkét verseny idején - 25-én és 2-án is – tilalom lesz a Berekben, de csak a Majális részen - a verseny területén - előző éjféltől délután 4 óráig. Aki a május másodikai versenyre nevezni akar, azt versenyfelelősünknél a 70 778 97 99-as telefonszámon, vagy a horgász irodában teheti meg.


 

 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.04.21./
 

        Mit érdemes tudni a parkolási engedélyről

 

        
           

Többen megkeresték irodánkat, azzal a kéréssel, hogy a 218/2003 (XII.11) Korm. rendelet alapján a súlyos mozgáskorlátozott személyek által igénybe vehető parkolási engedély használatáról nyújtsunk információt - nyilatkozta Székely József, a Zempléni Mozgáskorlátozottak Egyesületének elnöke...
 
 


Székely József

 

Gyakran felmerülő kérdések: Milyen előnyökkel jár a parkolási igazolvány?
Például, ha a mozgáskorlátozott személy, illetve az őt szállító jármű vezetője járművével:

1. a járdán - meghatározott feltételek fennállása esetén - akkor is megállhat, ha ezt jelzőtábla vagy útburkolati jel nem engedi meg;
2. olyan helyen is várakozhat, ahol a várakozást jelzőtábla tiltja;
3. korlátozott várakozási övezetben és várakozási övezetben ingyenesen várakozhat (parkolhat) - ez utóbbi kedvezmény eredményezte a parkolási engedélyek tömeges hamisítását
Az igazolvány használata
Használatkor az igazolványt a mozgásában korlátozott személyt szállító jármű szélvédője mögött úgy kell elhelyezni, hogy előlapja az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából látható legyen. Az igazolványt az ellenőrzésre jogosult személy felszólítására ellenőrzés céljából át kell adni.
Az igazolványt a jogosult köteles sértetlenül megőrizni. Az érvénytelenné vált, illetve a megrongálódott vagy egyéb okból cserére szoruló igazolványt haladéktalanul le kell adni az okmányirodában. Szintén be kell jelenteni, ha az igazolványát ellopták, megsemmisült vagy elveszett.
Az igazolvány nem adható át használatra az arra jogosulatlan személynek. A jogosultat szállító jármű vezetője az igazolvány által biztosított kedvezményekkel csak a jogosult szállítása esetén élhet. Amennyiben a jogosult maga él vissza az igazolvány biztosította kedvezményekkel, az igazolványt vissza kell vonni és a visszavonástól számított egy évig részére új igazolvány nem állítható ki.


 

 

 
Kik jogosultak az igazolványra?
Parkolási igazolványra az a személy jogosult, aki a vonatkozó jogszabályok meghatározása szerint:
1. súlyos mozgáskorlátozottnak minősül (lásd: 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet) látási fogyatékosnak; értelmi fogyatékosnak; autistának; illetve mozgásszervi fogyatékosnak minősül (lásd: 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet),
2. vaknak vagy gyengénlátónak, mozgásszervi fogyatékosnak, értelmi fogyatékosnak vagy autistának minősül (lásd: 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet),továbbá,
3. akit 2001. július 1-jét megelőzően vaknak minősítettek.
Valamennyi esetben feltétel, hogy a jogosultságot az azt meghatározó jogszabály szerint kiadott szakvélemények valamelyikével kell igazolni.
Hol lehet a kérelmet benyújtani?
Az igazolvány kiadására, meghosszabbítására, visszavonására, cseréjére, pótlására, nyilvántartására irányuló eljárásban a körzetközpontú jegyző jár el.
Az igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. A kérelemhez mellékelni kell az orvosi szakvéleményt. A jogosultnak a kérelemhez csatolnia kell egy darab igazolványképét is.
Az igazolvány kiadására irányuló eljárásban a jogosultnak személyesen kell eljárnia, de a személyes megjelenésben akadályozott jogosult az igazolvány kiadására irányuló kérelmét a lakóhely szerinti önkormányzat jegyzőjénél is előterjesztheti, aki azt haladéktalanul megküldi a jogosult lakóhelye szerint illetékes körzetközponti jegyzőnek.
Természetesen lehetőség van arra is, hogy ha valaki nem képes a hatóság előtt személyesen megjelenni, akkor helyette meghatalmazottja járjon el.
Az igazolvány iránti kérelem személyes előterjesztésekor a jogosultról az okmányiroda arcképmás felvételt készít. A kérelemhez igazolványképét csak akkor kell mellékelni, ha nem személyesen történt a kérelem benyújtása.
A kérelmet saját kezűleg kell aláírni. Ezt akkor is meg kell tenni, ha meghatalmazott jár el (kivéve, ha a jogosult írásképtelen).
Az igazolvány kézhezvétele
Az igazolványt - a kérelmező választása szerint - postai úton kell továbbítani, vagy azt a kérelmező személyesen, illetve az általa írásban meghatalmazott személy útján veheti át az okmányirodában. A postai úton át nem vett igazolványt a kérelmező vagy az általa írásban meghatalmazott személy személyesen veheti át az okmányirodában. A személyesen át nem vett igazolványt - az átvételre való felhívást követően - az okmányiroda a kiállítástól számított egy év elteltével megsemmisíti.
Az igazolvány érvényessége
Az igazolvány érvényességének időtartama a kiállítás napjától számított 3 év. Amennyiben a szakvélemény a következő felülvizsgálat, ellenőrző vizsgálat időpontjaként 3 évnél rövidebb időtartamot határoz meg az igazolvány érvényességének időtartama megegyezik a szakvéleményben rögzítettekkel.
A jogosultság további fennállása esetén az igazolvány érvényessége újabb 3 éves időtartamra, illetve a szakvélemény érvényességének megfelelő időtartamra meghosszabbítható.
5 éves időtartamra abban az esetben állítják ki az igazolványt, ha a kérelemhez mellékelt szakvélemény szerint a mozgásában korlátozott személy állapota végleges. Az érvényességi idő leteltével az igazolvány érvényessége további 5 évvel újabb szakvélemény bemutatása nélkül meghosszabbítható.
Érvénytelen az igazolvány, ha:
1. a jogosult meghalt;
2. érvényességi ideje lejárt;
3. a jogosult személyére és jogosultságára vonatkozó adatok megállapítására alkalmatlan;
4. meghamisították;
5. az okmányiroda a visszavonását a nyilvántartásba bejegyezte.

Adatváltozások
Ha az igazolvány kiadásáig a kérelemben feltüntetett adatokban változás következik be, a kérelmező köteles az adatváltozást haladéktalanul bejelenteni, és a kérelmet annak megfelelően módosítani. A nyilvántartott adatok megváltozását az adatváltozást követő 15 napon belül be kell jelenteni az okmányirodában. Ha az adatváltozás az igazolványban feltüntetett adatokat is érinti, a bejelentéssel egyidejűleg az igazolvány cseréjét is kérni kell.
Az igazolvány meghosszabbítására, cseréjére, pótlására irányuló eljárásban a kérelmet az igazolvány kiadására irányadó szabályok szerint kell benyújtani.
Igazolvány cseréje
Amennyiben az igazolvány a jogosult személyére és jogosultságára vonatkozó adatok megállapítására alkalmatlanná vált - így különösen megrongálódott, olvashatatlan, az arcképmás alapján a jogosult nem azonosítható, a feltüntetett adatokban változás következett be -, az igazolvány cseréjét kell kérni. A csere iránti kérelmet benyújtása esetén az okmányiroda a jogosultság további fennállása esetén új igazolványt ad ki. Cserére sor kerülhet akkor is, ha az téves bejegyzést tartalmaz vagy anyaghibás.

A 218/2003 (XII.11) Korm. rendelet 4.számú mellékletének értelmében az alábbi országokban használható a súlyos mozgáskorlátozottak parkolási engedélye:
Albánia, Ausztria, Azerbajdzsán, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Fehér-Oroszország, Finnország, Franciaország, Grúzia, Görögország, Hollandia, Horvátország, Izland, Írország, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxembourg, Macedónia, Magyarország, Moldávia, Nagy-Britannia, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Ukrajna.

Zempléni Mozgáskorlátozottak Egyesülete
/2010.04.21./
 

        Közös programok a lengyelországi Zamosc és Sárospatak között

 

        
           

Zamosc Község vezetősége kereste fel városunkat az elmúlt héten Ryszard Gliwinski polgármester vezetésével. „Európa Zöld Szíve – Zamosc Község természeti és kulturális értékeinek propagálása” nevet viseli az a projekt, amelyhez az Európai Unió Regionális Fejlesztési Programjának pályázatával nyert támogatást a lengyel település...
 
 


Ryszard Gliwinski

 

Nagy örömünkre szolgált, hogy Sárospatakot is felkérték a mintegy 2 évet átölelő programsorozatban való részvételre, melyben közösen tudunk majd olyan eseményeket megvalósítani, melyek kölcsönösen bemutatják régióink kulturális és természeti értékeit, valamint lehetőséget biztosítanak ebben a témakörben tapasztalatcserére.
A programok kivitelezésének teljes költsége Zamosc Községet terheli, partnereiktől csak megfelelő szellemi, logisztikai és technikai hátteret kérnek. Sárospatakon kívül Szlovákia és Olaszország egy-egy városa, valamint a Lengyel Turisztikai Szövetség vállal főszerepet.

A programsorozat első eseményére június 2-7. között kerül sor „Önkormányzati Napok” keretében. A 20 éves lengyel önkormányzatiságnak szentelt rendezvényen a turizmus, sport, kultúra és rekreáció terén nyílik lehetőség tapasztalatcserére.
Városunkat 5 fős delegáció fogja képviselni. A hivatalos szemináriumokon a partnerek kölcsönös megismerése a cél, melyre egy 30-40 perces, Sárospatakot és környékét bemutató prezentációval készülünk - tette hozzá Dr. Hörcsik Richárd polgármester.

Az említett nyertes pályázat egy internetes oldal létrehozását is tartalmazza, ahol Sárospatak havi rendszerességgel jelentethet meg információkat, eseményeket, aktualitásokat, turisztikai, kulturális programokat, ismertetőanyagokat.Dr. Hörcsik Richárd

 

 

További fotók>>>

Kistóth Karolina
/2010.04.21./
 

    Figyelem, ismét csalók járnak!

 

        
           

A Sárospataki Rendőrkapitányság felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az utóbbi időben megszaporodtak a bűnelkövetők részéről a lakosságot érintő lopások, csalások - nyilatkozta Sütő Barbara rendőr főtörzsőrmester...
 
 


Sütő Barbara

 

Az elkövetők magukat hivatalos személynek kiadva jutnak be - így akadálytalanul - a magánlakásokba, majd kihasználva a lakosság figyelmetlenségét (akár figyelemelterelés módszerével) bűncselekményt követnek el ellenük.

Népszerűvé vált az a módszer, hogy ÉMÁSZ dolgozóknak, a Vám- és Pénzügyőrség munkatársainak, egyéb hivatalos személynek adják ki magukat, melyhez a kellő formaruhát minden nehézség nélkül be tudják szerezni.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy mielőtt bárkit beengednének az otthonukba, győződjenek meg arról, hogy az ismeretlen személyek valóban hivatalos célból keresték-e meg Önöket!

Amennyiben bűncselekményt észlelnek, azonnal értesítsék a Sárospataki Rendőrkapitányságot a 06-47/513-030-as telefonszámon, vagy hívják a 107-es rendőrségi, illetve 112-es segélyhívó telefonszámot.

A lehetőségekhez mérten figyeljék meg az elkövetők kinézetét, ruházatát és jegyezzék fel az elkövetők által használt gépjármű színét, típusát, rendszámát!
Kérünk mindenkit, tájékoztassák ezen elkövetési módokról ismerőseiket, hozzátartozóikat, főleg az idősebb generációt! ( a fotók illusztrációk)


 

 

 


Cziczer Katalin
/2010.04.21./
 

        Előrelépés várható a Tokaj-Hegyaljai Világörökség ügyében

 

        
           

Az elmúlt években a világörökség ügyében sok volt a bizonytalanság, senki sem tudott biztosat, hogy pontosan mit is jelent ez, a törvény pedig nem még született meg. Ezért örömmel tesszük közzé Dr.Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő bíztató tájékoztatását…
 
 


Dr.Hörcsik Richárd

 

Sajnos az elmúlt kormány ígérete ellenére nem készítette el időben a törvénytervezetet. Ugyan folytak a munkálatok - és ebben én is részt vettem - különösen az elmúlt két és fél év során. Az elmúlt évben kaptuk az ígéretet, hogy tavaly szeptemberben az őszi ülésszak első napjaiban benyújtja a kormány a világörökség törvényét. Tervezet volt, azonban nem nyújtották be, csak az utolsó pillanatban. De talán jobb is, mert így az új parlamentre vár az egyébként elég jól kidolgozott, aránylag konszenzusos alappal rendelkező törvénytervezet, ami azonban még finomításra szorul, elsősorban a szakma részéről.
Én minden erőmmel azon leszek, hogy ez a világörökségi törvény ebben az évben megszülessen. Ebben a frakcióm támogatását is bírom és természetesen, mint a világörökség egyik területének országgyűlési képviselője, mint ahogy korábban is a 2006-os vagy 2001-es törvényekben is részt vettem, a vitában most is részt kívánok venni, hiszen alapvetően fontos, hogy a hegyaljai világörökség érdekei ott legyenek a világörökség törvényben és erre a már most megváltozott polgári kormányban több lesz a lehetőségünk.

Úgy látom, hogy az információ korábban elég kevés volt az önkormányzatok, a polgárok és a vállalkozók részére. Pontosan senki sem tudta, hogy ez milyen lehetőségekkel és milyen kötelességekkel jár, mert nem is volt törvényi háttere, nem volt végrehajtási utasítás, tervezet és működési szabályzat. Mindenki beszélt mindent össze-vissza, ezért például két évvel ezelőtt látott napvilágot az az eset, hogy három hegyaljai önkormányzat ki akar lépni ebből a világörökségi területből. Mindez azt mutatja, hogy korábban nem fordítottak kellő figyelmet arra, hogy a polgárokat tájékoztassák - de ez nem mehet a fejünk fölött, hanem itt is ki kell teríteni a kártyákat.

Amennyiben az új törvényt úgy fogjuk elfogadni, ahogy mi szeretnénk, akkor igenis itt lesz kiegészítő támogatás a világörökség részén lévő önkormányzatoknak, előnyt fogunk élvezni az uniós támogatásoknál és a város illetve a falurendezési tervek anyagi eszközeit a kormánynak kell vállalnia. Egy egységes szerkezetet kell összehozni - mondhatom azt - az igazgatásban, tehát egy világörökségi építész, főépítész munkája kell, hogy segítse az egységes Hegyalját.


 

 

 

További fotók

Kistóth Karolina
/2010.04.20./
 

       „Családi Nap” az Árvayban

 

        
           

A Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolájában immár hatodik alkalommal került megrendezésre 2010. április 17-én délelőtt a „Fecskeköszöntő” Családi Nap. A rendezvény célja, hogy az intézménybe járó tanulókat és családtagjaikat közös tevékenységekre, mozgásra ösztönözze - – küldte a tudósítást Kissné Murányi Andrea igazgatónő...
 
 


Kissné Murányi Andrea

dr. Rózsahegyiné Nagy Andrea

 

Nagyon örültünk a nagy létszámú érdeklődőnek, de sok óvodás gyermeket is elhoztak a szüleik az iskolánkba és így együtt tölthettük el ezt a szép tavaszi délelőttöt. Az idei program mottója „ÉLJ EGÉSZSÉGESEN!”

A diákönkormányzatunk vezetősége a tanulók ötletei alapján színes, változatos programot állított össze, amelyekkel sikerült minden korosztályt megszólítani – tájékoztatott dr. Rózsahegyiné Nagy Andrea diákönkormányzat-vezető.

Az osztályok tanulói együtt készítettek egy plakátot az egészség védelemmel és - megőrzéssel kapcsolatosan, majd ezeket elhelyezték a tantermek ajtóin, hogy mindenki megnézhesse, olvashassa. Valamennyi jelenlévőt megmozgató „Reggeli torna” után a következő lehetőségek várták az érdeklődőket:

- Ingyenes egészségügyi szűrés a megelőzés érdekében (iskolaorvos, védőnők)
- Moccanj! – családi ügyességi vetélkedő
- Floorball mérkőzés
- Ugráló-vár
- Sakkjáték /óriás figurákkal/
- Teaház
- Mesejáték az iskola színjátszó szakköröseinek előadásában
- Kézműves foglalkozás
- Aszfaltrajz-verseny
- Pólófestés
Az időjárás is kegyes volt a szombati napon, így a szabadban és az épületen belül is lehetőség volt kicsiknek és nagyoknak a közös felhőtlen szórakozásra.


 

 

 

További fotók1>>>                      További fotók2>>>

Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolája
/2010.04.20./
 

      Sárospatakon rendezték meg a 17. Országos Középiskolai Pneumatika Verseny döntőjét

 

        
           

Talán nem is tudja mindenki, hogy a pneumatika sűrített levegős technikát jelent, amit az iparban széles körben alkalmaznak. Az április 15-én Sárospatakra érkezett fiatalok viszont jól felkészültek ebből a tudományágból, hiszen országos versenyre érkeztek, amit idén a Miskolci Egyetem sárospataki karán tartottak. A versenyt Merényi József mérnöktanár nyitotta meg, aki lapunkat az alábbiak szerint tájékoztatta a versenyről…
 
 


Merényi József

 

A Csernyánszky Imre Országos Középiskolai Pneumatika Verseny döntőjét most itt, a Comenius Főiskolai karon tartjuk. Ezt a versenyt évente rendezzük meg, az itt lévő diákok a honi gépészképzésben vesznek részt. Én Miskolcon, az Andrássy Gyula Szakközépiskolában tanítok, és független versenyfelelősként, a versenyt kezdete óta szervezem a Gépipari Tudományos Egyesület Pneumatika Szakosztályának vezetőségi tagjaként, majd a verseny ötödik évében a Nemzeti Szakképzési Intézet a verseny felelősnek nevezett ki. Innentől kezdve a verseny állami támogatással folyt egészen a tavalyi esztendőig. Ettől az iskolai évtől ez a támogatás megszűnt, így a verseny finanszírozását teljes egészében multinacionális cégek és alapítványok vették át.

Egy gépész szakterület, nevezetesen a sűrített levegős technika az, amivel foglakozunk. Az ipari pneumatika nem áll meg a keményre felfújt autógumiknál, hanem pl. egy palackozó gépsorban egy rettenetesen hosszú és borzasztóan bonyolult gépsorban a palackokat úgynevezett munkahengerek rakogatják ide-oda, ezeket sűrített levegős elemek irányítják, amelyeket manapság már számítógéppel irányítanak. Egy rendkívül összetett berendezés az, amit mi egy ipari pneumatikus rendszernek nevezünk.
Ezeknek a rendszereknek a középszintű ismeretében jártas, nagyon tehetséges fiatalok mérik itt össze az erejüket. Egy háromórás írásbeli feladat megoldása jelenti a verseny elméleti részét – amely vaskos gyakorlati kérdésekből állt. Itt a matematikai logikát és a fizikai ismereteket értékeljük.
A gyakorlati részhez tudni kell, hogy az ipari pneumatika oktatása nagyon hosszú ideje úgy történik, hogy valóságos ipari pneumatikai elemeket – munkahengereket, útszelepeket és egyéb dolgokat – egy speciálisan előkészített táblára lehet felrakni. Utána csövekkel összekötjük az egyes elemeket, ráadjuk a valóságos sűrített levegőt, aminek működnie kell.


 

 

 

           További fotóka megnyitóról >>>                        További fotók a versenyről>>>

Törő Gábor
/2010.04.20./
 

        Gólzáporos hétvége

 

        
           

A kézilabdázók szombati hétgólos győzelme adta meg az alaphangulatot, amit ifi csapatunk 7:0 arányú győzelme tovább fokozott. Az ellenfél Mezőzombor csapata volt. Az időjárás is kedvezett a szabadidőnk kellemes eltöltéséhez – küldte tudósítását Koscsó István, az STC Baráti Kör elnöke…
 
 


Pothurszky RolandSárossy Tibor Zsófi József

 

A vendégek tavaly kerültek fel ebbe az osztályba, jelenleg a 12. helyen állnak, így a többgólos győzelem volt a cél. Ennek szellemében az elején támadásokkal ostromoltuk a vendégek kapuját, aminek meg is lett az eredménye: az első gólra nem sokat kellett várnunk.
A 4. percben egy baloldali támadás révén Sikorszki Péter beadását Pothurszky Roland juttatta a bal kapufa mellett a hálóba. 1:0
Bő egy perc múlva újra örülhetett a pataki közönség. Baloldalon a 16-os csücskétől nem messzire végezhettünk el szabadrúgást, ami elsőre nem ment be, a kapu előtt járt a labda lábról-lábra, míg Horváth Zsolthoz került, akinek lövése a bal kapufa mellett a hálóba szállt. 2:0
Ettől megnyugodtunk és átmenetileg a játék színvonala is csökkent. A 25. percben majdnem gólt kaptunk. Szerencsére a zombori csatár nem célzott elég pontosan. Ezután megint jöttek a pataki helyzetek.
A 42. percben egy szögletből érkező labdát - a valamennyi mérkőzésen kiemelkedően teljesítő - Vécsi Gábor vezényelte kb. 20 m-ről a bal kapufa tövénél a hálóba. 3.0
A második félidőben ott folytattuk, ahol abbahagytuk és a 61. percben újabb gólt értünk el.
Vécsi Gábor átadásából Pothurszky Roland először a kapufát találta el, majd a kipattanót a tehetetlen kapus mellett keményen a hálóba lőtte. 4:0
A 67. percben Géczi József futott fel a bal oldalon, okosan kicselezte a kapust, majd laposan a hálóba továbbította a játékszert. 5:0 Hangzott is a kórus: „Géczi Józsi a legnagyobb király, a legnagyobb király…”
A 69. percben Punyi Máté szögletből lőtte laposan (!) a hosszúsarokba a labdát. Ez a ritkán látható szép találat lehetett volna a mérkőzés, ha nem a forduló gólja. A bíró nem tudni miért, nem adta meg.
A 73. percben Zsófi Dávidot buktatták a 16-oson belül. A megítélt büntetőt Vécsi Gábor erősen a kapu közepébe rúgta, amit a kapus hárított.
A 75. percben Bacsó Gábor indította Zsófi Dávodot a jobb szélen, aki nagy sebességgel a kapura tört és találatával állította be a végeredményt. 6:0

Vélemények a látottakról: Zsófi József edző:
A mérkőzést fergeteges iramban kezdtük, aminek az eredményeképpen 6 perc alatt két szép gólt szereztünk. Utána a csapat elégedetten, kényelmesebben játszott, így csak a félidő vége felé tudtunk újra betalálni a kapuba. Tudjuk, hogy itt a teljesítményt gólokban mérik, s nekünk az a feladatunk, hogy a közönséget minél jobban kiszolgáljuk. Fontos, hogy az edzéseken megtanultakat hasznosíthassuk, illetve megmutathassuk. Ez az első félidőben nem igazán sikerült, de a háromgólos vezetéssel biztos előny birtokában vonultunk a félidei pihenőre. A második félidőben cserékkel próbáltam frissíteni a játékunkat. (A beállított Zsófi Dávid játékával és góljával meg is hálálta, Kecskés Krisztián viszont most tudása alatt teljesített - Szerk.) Játéklehetőséget kaptak azok is, akik kevesebbet játszanak. Bajnok Zoltán fia születését szép játékával ünnepelte meg. (Gratulálunk!). A hat gólos végeredmény elfogadható, bár lehetett volna több is. Időnként szépen játszottunk, de sok helyzetet ki is hagytunk. Jók: Szabó Sándor, Géczi József, Vécsi Gábor, Kerékgyártó Csaba, Pothurszky Roland és Zsófi Dávid

Sárossy Tibor szurkoló:
Nagyon jó mérkőzést láthatott a közönség. A pataki csapat dobogó élén állóhoz méltó játékot mutatott. Osztálykülönbség volt a két csapat között. Nagyon fontos, hogy az időjárás is kedvezett nekünk. A sok jó teljesítményt mutató játékosok közül talán inkább az idősebbeket helyezném előnybe, s közülük Pothurszky Rolandnak javaslom adni a pezsgőt.

Április 21-én szerdán 17 órai kezdettel játszott volna kupameccset csapatunk Vajdácskán, de a pálya alkalmatlansága miatt el lett halasztva május 5-re! Az első fordulóban elmaradt pácini vendégszereplésünket a jövő hét szerdán pótoljuk! Gratulálunk mindenkinek! Szép volt fiúk! Hajrá Patak!
A további mérkőzésekről a honlapon található eseménynaptárban kapunk információt!


 

 

 

További fotók>>>

STC Baráti Kör
/2010.04.20./
 

        Fazekas konferenciát tartottak Sárospatakon

 

        
           

A város közel 800 éves történetében dokumentálhatóan fontos szerepet játszott a fazekasság. Elég, ha csak a XVI-XVII. századra gondolok, amikor a habánok betelepítésével egy új kultúra és egy új iparág telepedett meg a városban, ami beolvadt a korábbi, sárospataki fazekasság munkájába – jelentette ki Dr. Hörcsik Richárd a Sárospatakon, A Művelődés Házában megtartott Fazekas Konferencia kapcsán…
 
 


Dr. Hörcsik Richárd

 

Évszázadokon keresztül mindig voltak olyanok, akik átadták, és voltak olyanok, akik átvették ezt az örökséget, ezért ennek is köszönhetően ma Sárospatak fazekasságának nem csak a múltjáról, hanem a jelenéről is van mit beszélni, hiszen olyan mesterek, mint például Szkircsák Ilonka néni, vagy Jakab Gáborék vagy a Sárospatak Kerámia Manufaktúra, akik cégszerűen jelen vannak és űzik ezt az ipart - és hála Istennek túlélték a válságot.

A konferencia jövőnek is szól, amiről szintén van mit beszélni, hiszen a Vay Miklós Szakképző Iskolánkban van egy olyan tagozat ahol a fazekassággal foglalkoznak és nagyon szép termékeket készítenek. Én úgy érzem tehát, hogy van mit a múltról és a jelenről beszélni és reméljük, hogy a jövőről is lesz mit, hiszen Sárospatak büszke a fazekasaira és ezt a tevékenységet szeretné segíteni és azt is, hogy a vállalkozók megmaradjanak ebben a szakmában minél több munkahelyet teremtve.


 

 

 

További fotók a megnyitó>>>                   További fotók>>>

Kistóth Karolina
/2010.04.19./
 

       Rákóczi színjátszók arany minősítése

 

        
           

Színjátszó tanítványaimmal április 10-én a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó megyei fordulóján vettünk részt, ahol Lázár Ervin A Négyszögletű Kerek Erdő című meséjének egyik fejezetét jelenítettük meg a színpadon számolt be a versenyről Sóstói Andrásné felkészítő tanár…
 
 


Sóstói Andrásné

 

A rendezvény egyben minősítő verseny is volt, ahol a csoportokat a Magyar Drámapedagógiai Társaság által delegált szakemberek értékelték. A nyolc kis tanítványom előadását a zsűri ARANY minősítéssel díjazta, egyedüliként a megye színjátszó csoportjainak produkciója közül. Tiszta játékukkal, kedves egyéniségükkel belopták magukat a zsűri és a nézők szívébe. A megmérettetés a regionális bemutatón folytatódik majd május 5-6-án Nyírbátorban.

Az előadás szereplői: Fodor Zsófia, Földes Lili, Kovács Eszter, Ladomérszky Bence, Ladomérszky Kristóf, Mezei Márta, Papp Dóra és Tóth Zsófia.

Szép játékukat magam is csak megköszönni tudom.
 


 

 

 

További fotók>>>

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2010.04.19./
 

        Rajzpályázat óvodásoknak

 

        
           

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága Szent Flórián napja alkalmából óvodás korú gyermekek részére rajzpályázatot hirdet. A pályázatra Tűzoltósággal kapcsolatos témájú rajzokat várunk – hívja fel az óvodák vezetői figyelmét Juhász Péter tűzoltó őrnagy mb. városi tűzoltóparancsnok…
 
 


Juhász Péter

 

A pályázatokat Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltóságára kell eljuttatni - 3980 Sátoraljaújhely, Pataki út 2.- 2010. április 26. beérkezési határidővel.

A beérkezett rajzokat a Tűzoltóság laktanyájában kiállítjuk és természetesen a legjobban sikerült rajzok készítőit díjazásban részesítjük.
A helyezések sorrendjét az állomány véleménye alapján fogjuk meghatározni, a díjakat pedig a Szent Flórián napi koszorúzási ünnepségünkön kívánjuk átadni, melyet 2010. május 4-én tartunk 10.30 órától Sátoraljaújhelyen a Római Katolikus Nagytemplom mögötti Flórián szobornál.
 


 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága
/2010.04.19./
 

     A rendkívüli testületi ülésről

 

        
           

Az április 13-án lezajlott rendkívüli képviselő-testületi ülésnek két témája volt, két pályázat kétszakaszos közbeszerzési eljárásának a szakaszbírálatát végezte el a testület a közbeszerzési szabályzat szerint eljárva – számolt be Erdős Tamás tanácsnok a rendkívüli ülésen történtekről…
 
 


Erdős Tamás

 

Ezek a pályázatok, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola bővítésének első üteme, illetve a kistérségi járóbeteg központ kivitelezésére meghirdetett közbeszerzési eljárás első szakaszának bírálata, lezárása. Ez természetesen két külön közbeszerzési eljárásban fut.

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola bővítésének első üteme címmel megjelent közbeszerzésben az első szakaszban 6 ajánlat érkezett. A közbeszerzési szakértő a beérkezett 6 ajánlatot elbírálta, a közbeszerzési szabályzat szerint a szakértői értékelés alapján a Közbeszerzési Értékelő Bizottságnak kell javaslatot tennie a testület felé. A Közbeszerzési Értékelő Bizottság a közbeszerzési szakértői értékelési javaslat alapján elvégezte a munkáját, majd a testület az Értékelő Bizottság javaslata alapján döntött, mely szerint a hatból 1 ajánlattevő nem felel meg a részvételi felhívásban, illetve a részvételi dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ezért érvénytelenítette a testület ennek az ajánlattevőnek az ajánlatát. A másik 5 ajánlattevő jogosulttá vált a felhívásban jelzett szabályok szerint a második szakaszba lépni, azaz a konkrét kivitelezésre vonatkozó ajánlatát megtenni.

A másik beruházás, a kistérségi járóbeteg központ esetében ugyanezt a folyamatot végeztük el, tehát szakértői értékelés alapján a Közbeszerzési Értékelő Bizottság javaslatot tett a testületnek. Ezen pályázat kapcsán 9 részvételi ajánlat érkezett az első szakaszban. A 9 ajánlatból 2 ajánlat nem felelt meg a már említett részvételi felhívásban, illetve a részvételi dokumentációban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek, így a szakértő és a bizottság javasolta ezeknek a kizárását, ezért a kilencből 7 ajánlattevő folytathatja a második szakaszban ajánlattételt, tehát heten fognak a konkrét kivitelezési munkálatokra ajánlatot tenni. Ezek azok az eljárások, amelyeket minden beruházás esetén - ami bizonyos értékhatár fölötti értékkel bír - mind a szakértőnek, mind az értékelő bizottságnak, mind a testületnek el kell végezni. Kivételt képez ez alól a 100 millió forint értéket meg nem haladó értékű beruházás, hiszen itt a közbeszerzési szabályzat szerint a testület helyett a polgármester jogosult a szükséges lépéseket megtenni. Minden egyéb esetben, amikor a beruházási érték a 100 millió forintot meghaladja a testület joga és kötelessége, hogy ezeket a lépéseket megtegye.

Elhangzott a testületi ülésen az is, hogy a harmadik beruházásunk, a Kincskereső Tagóvoda bővítése tárgyában futó egyszakaszos közbeszerzési eljárásnak az eredményhirdetésére április 28-ig sort kell kerítenünk, így szintén rendkívüli testületi ülés keretében fogjuk ezt is tárgyalni.


 

 

További fotók

Kistóth Karolina
/2010.04.18./
 

        Hamarosan megújul a kispataki játszótér

 

        
           

Tájékoztatom a lakosságot, hogy elkezdődött a kispataki játszótér felújítása, amit a közbeszerzési elnyerő ózdi Fafirma Kft végez. A múlt hét elején elkezdték a gumiszőnyeg lerakását, ami hétvégére el is készült – nyilatkozta Szabó András önkormányzati képviselő...
 
 


Szabó András

 

Felhívnám a szülők figyelmét, hogy kis gyermekeket a munkálatok ideje alatt még ne engedjenek a játszótérre, mert ezek a játékelemek most még alkalmatlanok a használatra, csak éppen be vannak állítva.

Döbör Attila a Fafirma Kft kereskedelmi igazgatója elmondta, hogy a cégük 1990-ben alakult, főleg faipari termékekkel foglalkoznak. 2002 óta gyártanak játszótéri eszközöket, amelyek jelen pillanatban is az uniós szabályoknak megfelelően készülnek, majd kerülnek telepítésre.
Játékaikat faalapanyagból gyártják, nagyrészt akác rönkből, de gyártanak fenyő fűrészáruból is, illetve Magyarországon egyedülállóan rozsdamentes acélból is készítenek játszótéri eszközöket. Az elemeket főleg közületek részére gyártják különböző intézmények tereire.


Döbör Attila

 

 

További fotók

Cziczer Katalin
/2010.04.18./
 

        Kistérségi vers- és prózamondó verseny

 

        
           

2010. április 13-án került megrendezésre a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában a Költészet napja alkalmából meghirdetett vers- és prózamondó verseny. A versenyre 3. és 4. osztályosok nevezhettek magyar írók vagy költők műveivel – számolt be Horváth Istvánné, kistérségi alsós munkaközösség-vezető...
 
 


Horváth Istvánné

 

29 tanuló képviselte a kistérség iskoláit: Tolcsva, Olaszliszka, Vajdácska, Sárospatak (Kisrefi, Árvay, Rákóczi). A zsűri 3 kategóriában értékelte a nagyon jól felkészült tanulókat. Zsűritagok: Kőszegi Bertalanné, Gaál Antalné, Livják Józsefné.

Helyezettek: 3. osztály – vers:
1. hely Ladomérszky Bence (II. Rákóczi F. Ált. Isk., Sárospatak)
2. hely Nagy Georgina (Sp-i Ref. Koll. Gimn. és Ált. Isk., Sárospatak)
3. hely Puchnyák Gábor (Ált. Iskola, Tolcsva)

4. osztály – vers:
1. hely Fodor Zsófia (II. Rákóczi F. Ált. Isk., Sárospatak)
2. hely Gócs Annabella (Sp-i Ref. Koll. Gimn. és Ált. Isk., Sárospatak)
2. hely Pogácsás Panna (Ált. Iskola, Tolcsva)
3. hely Rubóczki Renáta (Ált. Iskola, Tolcsva)
Különdíj: Pothurszky Virág (II. Rákóczi F. Ált. Isk., Sárospatak)

3-4. osztály – próza:
1. hely Tóth Roland 3.o. (II. Rákóczi F. Ált. Isk., Sárospatak)
1. hely Szabó Elizabet 3.o. (Sp-i Ref. Koll. Gimn. és Ált. Isk., Sárospatak)
2. hely Papp Dóra 4.o. (II. Rákóczi F. Ált. Isk., Sárospatak)
2. hely Géczi Ákos 4.o. (II. Rákóczi F. Ált. Isk., Sárospatak)
3. hely Dékány Kolos 3.o. (ME Árvay J. Gyak. Ált. Isk., Sárospatak)

Különdíj: Tinon Augustin 3.o. (Hegyalja Ált. Isk., Olaszliszka)
Repei Anna 4.o. (ME Árvay J. Gyak. Ált. Isk., Sárospatak)

Gratulálunk a résztvevő és nyertes tanulóknak és a felkészítő pedagógusoknak. Köszönjük a zsűri munkáját, a szponzorok hozzájárulását!
Támogatók: Sárospataki Közoktatási Szakmai Szolgáltatás, RFV Sárospatak (tea, műzli szelet), Sereg János vállalkozó (könyvek, könyvutalványok), Ristorante Collegno (pizzautalvány). További jó munkát és sok sikert kívánunk!


 

 

További fotók

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2010.04.17./
 

       A Rotary Klub ajándékokat adott át a Fogyatékosok Nappali Otthonában

 

        
           

Mindössze március elseje óta kezdte meg működését Végardón a Fogyatékkal Élők Nappali Ellátó Intézménye, a Sátoraljaújhelyi Rotary Klub máris a segítségükre sietett. Hiszen április 12-én játékokat és különböző készségfejlesztő eszközöket vásároltak az intézmény számára, mintegy 30 ezer forint értékben. Ezeket egy meghitt hangulatos esemény keretében adta át a civil szervezet elnöksége az ellátó központ vezetőinek…
 
 


Ruzsinszki László

 

Kérelemmel fordultunk a Rotary Clubhoz, hogy ha módjukban áll, segítsenek már a fogyatékkal élők nappali ellátásában résztvevő gyerekek számára játékok és egyéb képességfejlesztő eszközök beszerzésében. Nagy örömünkre szolgált, amikor közölte velünk Székely József úr, hogy kérésünk meghallgatásra talált – számolt be az örömteli eseményről Papp Imréné intézményvezető.

Ruzsinszki László, a Rotari Club elnöke elmondta, hogy nagy örömmel tettek eleget ennek a kérésnek. Sikerült ajándékokat vásárolni, amelyekkel a gyerekek mindennapi foglalkozását meg tudják oldani, ezáltal örömet szerezni a gyerekeknek. Ha le tudják őket kötni és tudják őket foglalkoztatni, akkor könnyebben és gyorsabban telik a napjuk, s közben olyan élményt és információt kapnak, ami fejlesztően hat rájuk.
Szívesen tettünk eleget ennek a kérésnek, most úgy alakultak a körülményeink, hogy lehetőségünk is volt rá. Sajnos nem minden esetben van erre módunk és lehetőségünk.


Papp Imréné

 

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.04.17./
 

       350 éve halt meg Lorántffy Zsuzsanna

 

        
           

Április 18-án 350 esztendővel ezelőtt halt meg Lorántffy Zsuzsanna, Erdély és Patak nagyasszonya, fejedelemasszonya. Erre az évfordulóra emlékezünk két előadással a Rákóczi Múzeumban – hívja fel figyelmünket az évfordulóra Dr. Tamás Edit, a MNM Rákóczi Múzeumának főmuzeológusa…
 
 


Dr. Tamás Edit

 

Ebből az alkalomból Oláh Tamás a Zempléni Levéltár vezetője tartott előadást. Előadásában levéltári ritkaságokra hívta fel a figyelmet, elsősorban is olyan meghívókra, amelyek családi eseményekhez kapcsolódtak és temetésekre invitáló meghívókat is bemutatott. Ezen kívül a kapcsolódó családi események történeteiről, levéltári érdekességekről, címerekről is hallhattunk az előadótól.

Ezen a héten pedig Pocsainé dr. Eperjesi Eszter, a Sárospataki Református Kollégium Múzeumának vezetője tart előadást nagyasszonyaink bibliáiról. A Református Egyház különböző évkörökben kiadott bibliáit mutatja be úgy, hogy egy-egy személyhez kapcsolja majd, Lorántffy Zsuzsannához, Árva Bethlen Katához illetve Kazinczy Ferencné személyéhez, aki katolikus létére a családban református bibliát használt.

Ez a kis előadáscsokor egy kicsit másként de mégis, a 350-400 évvel ezelőtti eseményeket villantja föl. Tudjuk, hogy Lorántffy Zsuzsanna nem csak hogy városunkhoz kapcsolódik, hanem itt is van eltemetve, hiszen halálát követően jó néhány hónapra - ami a kor szokása volt – 1660. október 17-én a Vártemplomban temették el és lelt végső nyugalomra, amit akkor a reformátusok használtak.


 

 

További fotók

Kistóth Karolina
/2010.04.17./
 

        „Szólj költemény…” – Gyulai József kedvenc költeményeiből

 

        
           

1964. óta április 11. a magyar kultúra egyik legszebb ünnepe. A József Attila születésnapja körüli napokban szerte az országban verseket olvasnak, szavalnak, a Költészet Napját ünneplik – számolt be Kövér Sándorné, a könyvtár vezetője...
 
 


Gyulai József

 

Április 13-án könyvtárunk is verses megemlékezésre hívta az irodalomkedvelő közönséget. Gyulai József, agrármérnök, irodalmár válogatott egy csokorra valót, és nyújtotta át vendégeinknek.

Gyulai József neve nem ismeretlen, hiszen néhány éve tartott már előadói estet a könyvtárunk szervezésében, és szerte az országban szeretettel hallgatják szavalatait.

A Költészet napja alkalmából saját versei mellett hallhattunk például Áprily Lajos, Baranyi Ferenc, Csoóri Sándor, Nagy László, Radnóti Miklós költeményeiből is néhányat. A rendezvénynek méltó befejezése volt Wass Albert: Üzenet haza című műve. Köszönjük ezt a szép élményt, az érzelmekkel teli előadást, mindannyian meghatódottan térhettünk haza!


 

 

További fotók

A Művelődés Háza és Könyvtára
/2010.04.17./
 

      Rákóczi Gála

 

        
           

„Tág a világ, mint az álom,
Mégis elfér egy virágon.”

Weöres Sándor szép verssorait bizonyították tanítványaink április 13-án és 14-én a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola kilencedik alkalommal megrendezett gálaműsorában a művészet eszközeivel. Vers, próza, zene, ének, tánc, dramatikus játék, színdarab; színes volt a műfaji paletta - számol be a rendezvényről Sóstói Andrásné tanárnő...
 
 


Sóstói Andrásné

 

A 3 órás műsorban közel 300 gyermek mutatta meg tehetségét, kedvét és szorgalmát. Iskolánk sok-sok diákjának és pedagógusának közös munkája, készülődése és öröme ez a rendezvény. A gálán készült fotók magukért beszélnek.

Köszönjük A Művelődés Háza és Könyvtárának, hogy rendezvényünknek évről évre otthont ad, dolgozóinak a szakmai segítséget. Köszönet illeti városunk művészeti iskoláinak tanárait is, akik zenész tanítványainkat felkészítik, több osztálynak tánckoreográfiát készítenek és a táncok megtanításában közreműködnek. Ebben az évben Fehérné Sulyok Éva, Bundzik Tímea, Darmos Éva, Kovács Borbála (Farkas Ferenc Művészeti Iskola), Stofanné Barna Boglárka, Stofan Ferenc (Táncművészeti Iskola), valamint Sikora Lili táncpedagógus, Balogh Sándor táncos és Benkő Edit segítsége tette még színesebbé és színvonalasabbá műsorunkat.
A gálát rendezte: Kiss Gabriella, Ivánné Rácz Judit, Goreczky Gáborné és Sóstói Andrásné.
Bízunk benne, hogy a gyerekek szereplése szép pillanatokat szerzett tanítványaink családjának és minden kedves vendégünknek.


 

 

További fotók

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2010.04.16./
 

   Ovisok a tisztaságért

 

        
           

2010. április 8-án a Mese Óvoda és Bölcsőde intézmény, valamint tagintézményeinek óvodásai, mintegy 300 fővel mesejátékon vettek részt A Művelődés Házában. Az ÖKO-PANNON Nonprofit Kft. szelektív hulladékgyűjtési programjának keretén belül a „Hajnal” című darabot nézték meg a Maskara Társulat előadásában – nyilatkozta Lendvainé Szendrei Ágnes intézményvezető..
 
 


Lendvainé Szendrei Ágnes

 

Ez a mesejáték kifejezetten óvodásoknak szólt. A gyermekek nem csak nézői, hanem aktív résztvevői lehettek az előadásnak. Könnyen és játékosan ismerhették meg, amit a különböző színű gyűjtőedényekről tudniuk érdemes, valamint azt is megérthették, hogy miért fontos vigyáznunk környezetünk tisztaságára.

Az előadás elősegítette, hogy az óvodásokban megalapozódjon a környezettudatos szemlélet. A látottak és hallottak elősegítették, hogy a legkisebbek számára is érthetővé váljon, hogy miért kell szétválogatnunk a hulladékokat, miért gyűjtjük szelektíven. A műsor végén a gyerekek a témához kapcsolódó kifestő füzetet kaptak az ÖKO-PANNON Nonprofit Kft-től ajándékba, melyet nagy örömmel vittek haza.


 

 

További fotók

Cziczer Katalin
/2010.04.16./
 

       „Szeret engem a világ!” - Költészet napi megemlékezés az Árvayban

 

        
           

 


Finta Éva

 

2010. április 13-án a Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolájában együtt emlékeztek meg minden versíróra a Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar I. F csoportos hallgatói segítségével, Finta Éva tanárnő vezetésével. A műsor anyagát a gyermekköltészet tárházából merítették az előadók, sok ismert vers életre keltésével, mindenki örömére.

1905. április 11-én született József Attila, a XX. század magyar irodalmának egyik legismertebb költője. 1964 óta ez a nap a Költészet Napja.
A vers, éppen a rövidsége miatt képes könnyen megszólítani bennünket, és felhívja a figyelmet arra, hogy az olvasás és az újraértelmezés révén mi is hozzáadhatunk valamit a világ dolgaihoz.


 

 

További fotók

Kistóth Karolina
/2010.04.16./
 

     Levonult az ár Komlóskán

 

        
           

A tartós esőzések és a 2010. április 14-én, hirtelen lezúduló csapadék miatt a hegyekből lefolyó vizek megárasztották a patakot. A víz elöntötte a Komlóskát a külvilággal összekötő egyetlen közutat, elmosta az útpadkát – küldte tudósítását Köteles László, Komlóska polgármestere…
 
 


Köteles László

 

A víz belterületen is jelentős károkat okozott a az önkormányzati utakban, ingatlanokban. A lakosság veteményeskertjeit és pincéit árasztotta el a víz. A kisebb vizek elvezetését az önkormányzat dolgozói és a lakosság még aznap elvégezte, a nagyobb vizeket a veszélyessége miatt, csak az ár levonulása után tudtuk szabályozni.

Az ár 15-én reggelre leapadt, az önkormányzat dolgozóival elkezdtük a károk elhárítását, az uszadékok, hordalékok eltávolítását az utakról. Egy brigád a pincékbe befolyt víz kiszivattyúzását végzi.

Komlóska a II. Világháború után fejlesztésre nem javasolt, azaz felszámolásra ítélt település volt, a lakosság jelentős részét 1948-ban kitelepítették, 1990-ig nem volt saját vezetése és gazdálkodása. Elmaradtok azok a fejlesztések, melyek szükségesek lettek volna a vízrendezésnél. Az utóbbi években, 1994-től már több vízelvezető rendszert és támfalat is építettünk, de még mindig jelentős hiányosságok vannak.
Kezdeményezésünkre a vízügyi hatóság már 2000-ben javasolta, hogy a helyi vízkárok csökkentésére záportározót kellene építeni a falu fölé. Sajnos Önkormányzatunk a mindennapi létfenntartásért küzd, nem volt saját forrása ezen fejlesztésekre, pedig a tervek is rendelkezésre állnak. Központi forrás szintén nem volt, a hasonló helyzetű települések megóvását szolgáló záportározók megvalósítására. Amíg a fejlesztések nem valósulnak meg, addig továbbra is rendszeresen várhatóak hasonló vízkárok, mint a mostani, vagy az előző években megtörténtek.

Köszönjük a rengeteg érdeklődést, a médiától, elszármazottainktól, turista vendégeinktől, ismerőseinktől, barátainktól. Szerencsére most nem történt személyi sérülés. (Korábban ugyanezen patak tolcsvai szakaszán sodort el az áradás egy asszonyt, akit csak napokkal később találtak meg holtan.)

Az anyagi kár több millió forintra becsülhető, pontos összegét a későbbi felmérések után tudjuk megállapítani. A helyreállításokhoz a Kormányzati vis maior alapból szeretnénk támogatást kérni.
 


 

 

Polgármesteri Hivatal  - Komlóska
/2010.04.16./
 

     Mire a nyár eljön, a játszóterek is megújulnak

 

        
           

A tavalyi évben több pályázatot is benyújtott Sárospatak Város Önkormányzata, ezek között volt a játszóterek felújítására benyújtott pályázatunk is. A sárospataki játszóterek közül kettő rendelkezik ténylegesen játszótéri minősítéssel. Tehát, ami valóban játszótérként van bejegyezve, az a Kispatakon, illetve az Újtelepen található játszótér, ezekre adtuk be a pályázatot – számol be Aros János alpolgármester a játszótereken folyó munkálatokról…
 
 


Aros János

 

Örömmel értesültünk arról, hogy a pályázat nyert, így 12 millió forint értékben megkezdhetjük ezeknek a játszótereknek a felújítását. Tudni kell, hogy Sárospatakon valamennyi játszótér elmarad az európai normáktól, éppen ezért valamennyi játszótér hamarosan felújításra kell, hogy kerüljön. Az említett 12 millió forintból már megkezdődött kispataki, illetve az újtelepi játszótér felújítása. Húsvét szombatján megkezdték a földmunkákat és reményeink szerint a közbeszerzési eljárást megnyert vállalkozó május elejére, közepére be is tudja fejezni a játszóterek felújítását.

Ezzel párhuzamosan megkezdjük a végardói fürdő felső bejáratánál tavaly nyáron leszerelt játszótér felújítását és visszahelyezését. Mint ismeretes, ezt a játszóteret adományból a Kommunális Szervezet dolgozói készítették. Sajnos a fa minősége nem tette lehetővé, hogy a felújítás ott helyben megtörténjen, a baleset- és életveszély miatt ezt a játszóteret tavaly teljesen le kellett szerelni és elemeit elszállították a Kommunális Szervezet telephelyére. Most, a strandszezon kezdetére, tehát május közepére, végére, ez a játszótér egy megújított formában vissza fog kerülni arra a helyre, ahonnan tavaly leszereltük.

A belvárosban található játszótér, amelyet néhány évvel ezelőtt a Kiwanis Klub ajánlott föl Sárospatak gyermekei részére, egy további elemmel, egy kisvonattal fog bővülni, hiszen a Női Kiwanis Klub egyik tagjának - aki sajnálatos módon nemrég elhalálozott - kérése az volt, hogy a temetésére ne koszorút vegyenek, hanem a koszorúra szánt pénzt gyűjtsék össze, és a Kiwanis játszóteret fejlesszék belőle. Így összegyűlt pénzből a Kommunális Szervezet által elvégzett munkával fog ez az új játékelem a játszótérre kerülni.

Reményeink szerint újabb pályázat beadásának nem lesz akadálya idén sem, így Sárospatak játszóterei szépen, lassan mind megújulhatnak.


 

 

Cziczer Katalin
/2010.04.15./
 

                Nagy az érdeklődés a Kulturális Bizottság által kiírt pályázat iránt

 

        
           

A Kulturális Bizottság javaslatára idén először döntött a Képviselőtestület civil szervezetek és egyházak kulturális tevékenységéről szóló pályázat meghirdetéséről. Határidőig 22 pályázat érkezett be, amiből húszat tartott támogatásra érdemesnek a bizottság, és javasolja a képviselő testületnek, hogy velük kapcsolatban döntsön - számolt be egy ígéretes kezdeményezés folytatásáról Hajdu Imre, a bizottság elnöke.
 
 


Hajdu Imre

 

A beérkezett pályázatok közül átlagosan 100 ezer forint körüli támogatásra tesz javaslatot a bizottság, ami pontosan 2 millió forintra jön ki. Képeztünk még 750 ezer forint tartalékot a később esetleg beérkező igényekre. Bízunk abban, hogy a képviselőtestület el fogja fogadni a Kulturális Bizottság javaslatát és ezek a támogatások - idén először - célhoz érnek.


Tisztelettel felhívjuk Sárospatak város lakosságának figyelmét, hogy jövő héten hétfőn a holokauszt áldozatainak emléknapján a volt zsidó fürdőnél (Szent Erzsébet utca eleje) megemlékezést tartunk, ahova szeretettel várjuk városunk polgárait.


 

 

További fotók

Törő Gábor
/2010.04.15./
 

             Országos sportnapon az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium diákjai

 

        
           

Sárospatakon, az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium régóta célkitűzésének tartja a diákok egészséges életmódra nevelését, melyről számos formában tesz tanúbizonyságot - küldte a tudósítást Korda Zoltánné, testnevelő tanár...
 
 


Korda Zoltánné

 

Vitathatatlan, hogy korunk diákjainak erős ingerekre van szükségük, hogy érdeklődésüket bármi iránt felkeltsük. Nem kivétel ez alól a sport sem. Könnyebben motivál az újdonság, egy-egy hiteles, országosan ismert személyiség, a városból való kimozdulás...

Ezért több országos fitness-rendezvényen vettek már részt diákjaink. Nagy élmény számukra több ezer ember társaságában a sport új oldalaival megismerkedni. Erős mozgósító ereje van ezeknek a felfokozott atmoszférájú rendezvényeknek, a hazai sztárelőadók sok esetben egy életre meg tudják nyerni az ügynek a gyerekeket.

Legutóbb 26 fővel a március 28-án megrendezett 4. Fittségi Sportnapon vettünk részt Miskolcon. A rendezvény s a diákok hangulatáról a képek magukért beszélnek…


 

 

További fotók>>>

Kistóth Karolina
/2010.04.15./
 

    HÚSVÉT KUPA

 

        
           

2010. április 10-én ismét versenyt rendeztek a sárospataki sakkozók HÚSVÉT KUPA névvel, melynek A Művelődés Háza adott otthont. A 9 fordulós megmérettetésen 36 fő ült asztalhoz, nagy részükkel találkoztunk már, de több új arc is feltűnt az indulók között – számolt be Kovács Tamás szervező…
 
 


Kovács Tamás

 

Megtisztelték versenyünket közelebbi és távolabbi településekről játékosok, valamint szlovákiai barátaink is! Remek hangulatú és egyre színvonalasabb rendezvényünkön az alábbi eredmények születtek:

1. Ács Gábor 8 pont (Miskolc)
2. Tóth Tamás 7,5 pont (SESE)
3. Kovács Tamás 7 pont (SESE)
4. Kendi Stefan 6 pont (Királyhelmec)
5. Perhács Géza 6 pont (Királyhelmec)
6. Vasvári Béla 6 pont (Sátoraljaújhely)

Különdíjasok: 14 év alattiaknál:
1. Csatlós Kornél 4,5 pont (Sátoraljaújhely)
2. Ács Kristóf 4 pont (Miskolc)
3. Szabó Bálint 4 pont (Sárospatak)

Legjobb 18 év alatti:
Simai Balázs 4 pont (Sárospatak)
Legjobb senior (55 év feletti):
Vasvári Béla 6 pont (Sátoraljaújhely)
Legjobb nem díjazott sárospataki:
Simai Gábor 5,5 pont
Legjobb nem sárospataki:
Kendi Stefan 6 pont (Királyhelmec)
Legjobb lány versenyző:
Pogácsás Panna 4 pont (Tolcsva)
Legfiatalabb résztvevő:
Rokonay Szonja 3 pont (Miskolc)


 

 

 További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.04.15./
 

    Halló, jövedelemigazolást kérnék!, avagy új menüpontok az APEH Ügyintézői Contact Centerében

 

        
 

Manapság sorban állás nélkül, akár otthonról is, időt és pénzt megtakarítva intézhetjük adóügyeinket. Az állami adóhatóság általános tájékoztatást adó telefonos rendszere, a TCC mellett ugyanis további segítéség egy szintén telefonon elérhető ügyfél-tájékoztató és ügyintéző rendszer, az ÜCC, mely lehetővé teszi az adózók telefonon történő ügyintézését, egyedi ügyeikben történő tájékoztatását.

A telefonon intézhető ügyek köre folyamatosan bővül. 2010. április 1-től így az alábbi menüpontok is elérhetővé váltak:
- közösségi adószám igénylése,
- alanyi adómentes értékhatár túllépése esetén történő bejelentés,
- jövedelemigazolás iránti kérelemmel kapcsolatos ügyintézés.

Az új – és természetesen a régi – szolgáltatások igénybevételének azonban feltétele, hogy az adózó rendelkezzen egyedi ügyfél azonosító számmal, melyet az adóhatóság honlapján található és letölthető 10UK30-as nyomtatvány benyújtásával kérhet. Ezen 8 jegyű azonosító és a telefonáló adóazonosító jelének megadása után van lehetőség a megfelelő menüpont kiválasztására.

A telefonos ügyintézést hétfőtől csütörtökig munkanapokon 08.30-től 16.00 óráig, a pénteki munkarend szerinti napokon pedig 08.30 és 13.30 között lehet igénybe venni. A hívószám: 06 40/20-21-22, mely helyi tarifával hívható az ország egész területéről. A rendszer külföldről is elérhető a +36 1/441 96 00 számon, ilyenkor azonban a beszélgetés teljes díját meg kell térítenie a hívó félnek.
 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága
/2010.04.15./
 

     Rákóczi-díjjal ismerték el a Rákóczi-vár dolgozóinak munkáját

 

        
           

Április 8. nevezetes nap Rákóczi tisztelői között, hiszen 1735-ben ezen a napon hunyt el rodostói száműzetésében II.Rákóczi Ferenc. 2010-ben Sárospatakon ezen a napon adták át a Rákóczi díjakat. Az egyiket maga a Rákóczi-vár kapta, amit Jósviné dr.Dankó Katalin igazgatónő vett át, a másikat pedig R.Várkonyi Ágnes történész. A díjakat Gubcsi Lajos író, A Magyar Művészetért Díj és a Rákóczi-díj kuratóriumának elnöke adta át…
 
 


Jósviné dr.Dankó Katalin


Gubcsi Lajos

 

Ez a mai nap április 8., sokáig nem vette észre az utókor, egy drámai és fenséges nap- mind a kettő egyszerre – hiszen egy bizonyos évben, 1735-ben Rodostóban április 8-án elhunyt a legnagyobb magyar szabadságharcos Rákóczi Ferenc, a fejedelem, a bujdosó, a hős, a herceg. 150 évvel ezelőtt pedig, 1860 április 8-án Bécs mellett Dublinban elhunyt a legnagyobb magyar, Széchenyi István. Egy napon, mintha valami szomorú, baljós kéz írná a történelmet.

A Széchenyi emlékdíjakat már átadtuk márciusban, és most idén, és mint a kuratórium döntött jövőre is, Rákóczi Ferenc díjakat adunk át. Megemeltük tehát a díjak számát, éppen a nagyságos fejedelem és a kuruc szabadságharc tiszteletére, ami ezekben a napokban is 300 évvel ezelőtt minden nap folyt, kicsit visszaszorulóban, már inkább csak ezen a vidéken, ahol most vagyunk, de folyt.

A kuratórium az egész Kárpát-medencét összefoglalta, tehát Háromszéktől egészen az Őrvidékig terjedt a kuratórium tagjainak létszáma, Felvidék, Kárpátalja, Magyarország, Erdély. A díjakat is így állapítottuk meg. Adott volt, hogy Borsiban, a borsi kastélyban díjat adunk át, ami ma 15 órakor meg is történik, hiszen az Rákóczi születési helye. A másik pedig Rákóczi egész szabadságharca és az ő családjának, illetve neki magának is az emléke két helyben szimbolizálódik: Munkács és Sárospatak. Tehát teljesen természetes nekünk, hogy a Sárospataki Vár, mint eszme, mint a szabadság egyik jelképe, a szabadságharc jelképe szintén Rákóczi díjat kap. Vannak nagy magyar történészek, Köpeczi Béla nem régen elhunyt, de él egy nagy magyar asszony R.Várkonyi Ágnes történész, akinek a neve, egész élete a szabadságharccal és a Rákóczi hagyatékkal függ össze. Ő is itt a Rákóczi-vár udvarán veszi át a Rákóczi díjat.

Döntöttünk még erre az évre két további díjról ebben az évben, az egyik, a dunántúli szabadságharc, a Rákóczi szabadságharc emlékét sokáig ápolták a majki szerzetesek. A szerzeteseknek a lakóhelye, az élőhelye, a szerzetesrendnek a temploma egyben szimbóluma volt ennek az emlékőrzésnek. Ami legalább ennyire fontos, Rákóczi a szívét visszaküldte végrendeletében Franciaországba, ahol sokáig volt a szabadságharc után és maga is egy szerzetesrendhez csatlakozott és Grosbois-ba küldte vissza a szívét, ahol őrizték sokáig, míg nem aztán ellopták az aranyszelencével együtt. De a párizsi magyarok, a franciaországi magyarok és Grosbois, mint emlékhely, nagyon eleven és élő kapcsolat. A franciák a szabadságharc idején is, és Rákóczi egész életében nagyon fontos szerepet játszottak és ma is, az ott élő magyarok ezt újra és újra megünneplik. Tehát ez a bizonyos Rákóczi szív, Grosbois és Párizs, a magyar- francia szabadságharcos kapcsolatok emlékére visszük ki Párizsba a Rákóczi díjat szeptemberben.


 

 

További fotók  

Törő Gábor
/2010.04.15./
 

    Több tűzesethez is vonultak

 

        
           

 


Juhász Péter

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága működési területén 2010 április 05-től április 12-ig történt eseményekkel kapcsolatban tájékoztatom a lakosságot - nyilatkozta Juhász Péter tűzoltó őrnagy, mb. városi tűzoltóparancsnok...

Az említett időszakban időszakban 5 esetben vonultunk tűzesethez, valamint 2 esetben műszaki mentéshez. A tűzeseteket tekintve egy esetben egy lakóházzal összeépített 10x7m-es bolthelyiség égett teljes terjedelmében . Egy esetben pékség forgókemencéjének a tetején lévő szigetelés égett.
Ezenkívül 3 esetben vonultunk szárazfű tűzhöz. A műszaki mentéseket tekintve mindkét esetben lakóház udvarán lévő veszélyesen megdőlt fákat távolítottunk el.


 

 


Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága
/2010.04.15./
 

     II. Rákóczi Ferenc korabeli viselet- és fegyverbemutató

 

        
           

II. Rákóczi Ferenc korabeli viselet- és fegyverbemutató címmel tartott a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában előadást április 9-én dr. Hidán Csaba László régész, történész, harcművészeti oktató és tanítványa, Somogyi Róza, a Károlyi Gáspár Református Egyetem hallgatója – számolt be Császár Erika történelem szakos tanár...
 
 


Császár Erika

 

Diákjaink megismerkedhettek a II. Rákóczi Ferenc által vezetett szabadságharc katonáinak, a kurucoknak a fegyvereivel és azok használatával, illetve a csatákban játszott szerepükkel. Bemutatásra kerülő fegyverek voltak: szablya, fokos balta, rézbuzogány, krími tatár íj, krími tatár harci kés.
Tanulóink megcsodálhatták a XVII. század végi erdélyi női és férfi középnemesi viseletet is. Megtapinthattuk ezeknek a ruháknak az anyagait: a bársonyt, a posztót, a gyolcsot, a bőrt és az ezek díszítésére használt bronzot és ezüstöt.

Ez a bemutató méltó folytatása volt iskolánk névadójának, II. Rákóczi Ferencnek a tiszteletére megtartott megemlékezésünknek. Mi, "Rákóczisok" méltón lehetünk büszkék és tarthatjuk példaképünknek nemzetünk legönfeláldozóbb alakját, a nagyságos fejedelmet. ivát Rákóczi!
 


 

 

További fotók>>>

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2010.04.15./
 

     Egy kun Budán és Pesten – találkozás a szerzővel

 

        
           

Gubcsi Lajos író, a Magyar Művészetért Díj és a Rákóczi-díj kuratóriumának elnöke mutatta be könyvét Sárospatakon 2010. április 6-án 17 órakor a Farkas Ferenc Művészeti Iskolában…
 
 


Gubcsi Lajos

 

A könyv címe az, hogy Egy kun Budán és Pesten, és arról a rettentő fáradtságos életútról szól, amit mindenkinek meg kell tennie, ha a világvégén születik, de nem szeretné ott befejezni. Ez egyben 62 év korrajza is. 1948-ban Magyarország még majdnem szabad választás előtt volt, aztán jött a diktatúra vagy 40 éven keresztül, aztán jött egy lassanként több mint 20 éves megújulási szándék, amelyből látjuk, hogy nem jött ki az, amit vártunk tőle.
Fontos szakaszai voltak az életemnek, amelyeknek a konklúziója az, hogy „ne add fel soha”, tehát itt nem szabad megtorpanni, visszahőkölni, fenyegetésektől megijedni, vagy olyan új értékrendektől megijedni, amelyeknek te nem vagy híve.
Ma mindent forintban mérnek, de ha te nem vagy híve, hogy a forint legyen a mérő, akkor leértékelnek, hiszen nem felelsz meg a mértéknek. De azok közé kell tartozni, akik új mértéket teremtenek, akik azt mondják, hogy az erkölcs, a tudás, a tanulás fontosabb, mint a te nyavalyás forintod, amit mondjuk árokparti kurvákkal vagy állami vagyon megszerzésével szereztél magadnak.

Gubcsi Lajos: Egy kun Budán és Pesten című regénye élet-, kor- és közrajz, szépirodalmi alkotás. A 420 oldalas mű 1948-2010 között változatos műfaji megoldásokkal rajzolja meg egy "világ végéről" induló, majd a karrier magaslatait megjáró, végül az önmagával teljes harmóniára törekvő fiú, férfi életét, közben éles kontúrokat festve a korról, a közállapotokról, végig nagyon élvezetes stílusban.

Az előszóból:
Kun, bár ennek ma már nincs sok értelme. Annyi azért van, hogy mivel az író példaképe Rákóczi mellett Petőfi, ugyanazt érzi, mint a zseniális költő és szabadságharcos érzett, amikor csúfolták szlávságát: ő is oly nagyon magyar, hogy már nem is magyar, hanem kun. Kiskun. A délszláv és szlovák szülőktől származó Petőfi tudta, hogy a Duna-Tisza-közének kunjai a mocsárvilágba, a szikre szorítva is másoknál hűségesebben megőrizték azt, amivel évszázadokkal azelőtt azonosultak, amibe belefolytak, mint a Tisza a Dunába. Mostoha világgal dacolva őrizték szerzett magyarságukat, és addig dacoltak, míg már soha nem engednének belőle egy jottányit sem.
Ezt vallotta Petőfi, ezt érzi a könyv szerzője. Egy rövid monológ tőle:
„Mindenekelőtt ember vagyok. Ezt kell leginkább tudnom magamról, s tudom, mire kötelez ez. Aztán férfi vagyok. Utána apa. Ezeket a feleségeimnek és a gyerekeimnek kell tudniuk. S utána közgazdász vagyok és újságíró. Ezt a magyar életközösségem a joga elismerni vagy megtagadni tőlem, ha nem vagyok méltó rá. S végül író vagyok. Most éppen az. Ezt az olvasómra bízom.”


 

 

További fotók>>>

Kistóth Karolina
/2010.04.15./
 

     Emlékezés a lengyel államfőre

 

        
           

Mély megrendüléssel értesültünk a szörnyű tragédiáról, és vettük tudomásul a tényt, hogy Lengyelország egy kiváló államférfival lett szegényebb az elmúlt héten.
Lech Kaczyński halála óriási veszteség – nyilatkozta Dr. Hörcsik Richárd polgármester...
 
 


Lech Kaczinsky

 

Közös történelmi múltunkra visszatekintve és a jelenkor kapcsolatait is figyelemmel kísérve elmondhatom, hogy ami a lengyel népnek fáj, az a magyar nemzetet is fájdalmasan érinti.

Ezúton nyilvánítunk részvétet, és osztozunk egy ország és a családok gyászában Sárospatakról, önkormányzatunk, hivatalunk dolgozói és városunk lakói nevében egyaránt.

Együttérzésünk kifejezéseképpen ökumenikus imádság keretében megemlékezést tarunk 2010. április 18-án, vasárnap 17órakor a sárospataki Basilika Minorban.
 


Dr. Hörcsik Richárd

 

 

Cziczer Katalin
/2010.04.14./
 

     Bővítik a Csokigyárat

 

        
           

Örömmel számolunk be arról, hogy a Csokigyár néven ismert sárospataki üzem „Sárospatak Hungária Édesipari Kft telephelyfejlesztése” című pályázata eredményes volt, a munkálatokat már el is kezdték. Hegyi Tibor ügyvezető elmondta, hogy az üzem fejlesztése hosszú távra teszi stabilabbá az ott dolgozók munkahelyét és létszámbővítést is eredményez majd…
 
 


Hegyi Tibor

 

A projekt újabb, korszerű berendezések beszerzése mellett (2 db csokoládéolvasztó tartály, 4 db szállítószalag és egy masszagyártó gépsor) a meglévő épület bővítését és az utca másik oldalán lévő telephelyükön egy teljesen új raktárépület felépítését is tartalmazza.

A pályázatot az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez nyújtották be ÉMOP-1.1.1/F-2009-0123 jellel, amire a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága 124,004,981 Ft vissza nem térítendő támogatást ítélt meg.
A projekt 50%-os támogatottságú, így a saját résszel együtt a beruházás összértéke bruttó 290.863.193 Ft.
 


 

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.04.14./
 

     Április 14. – a Könyvtárosok Világnapja

 

        
           

Április 14-ét a Könyvtárosok Világnapjának nyilvánították. Az ALA (Amerika Könyvtárak Szövetsége) és az IFLA (Könyvtári Egyesületek és Intézmények Nemzetközi Szövetsége) kezdeményezte, hogy ezen a napon világszerte programokat szervezzenek a könyvtárak, a könyvtáros szervezetek. Ezzel a könyvtárak és a könyvtárosok nyújtotta értékekre hívják fel a figyelmet - nyilatkozta Kövér Sándorné könyvtárvezető...
 
 


Kövér Sándorné

 

Magyarországon azonban nem terjedt el széles körben az ünneplés eme formája. A szakmára jellemző, hogy a könyvtárosok ünnepén programokat szervezünk, azaz ilyenkor is dolgozunk. Lehetséges, hogy ezért nem terjedt el felénk a mi világnapunk? Míg más szakmák esetében köszöntik az ünnepelteket, szórakozni, kirándulni mennek, addig mi szervezzünk még több programot?
Most én szakítanék ezzel a mentalitással, és sok szeretettel köszöntöm az összes könyvtáros kollégát szerte a világban! Jó egészséget, sok sikert és kitartást kívánok ehhez a gyönyörű munkához mindannyiuk számára!

Ja, és még annyit: egy picit gondoljanak magukra, és vegyenek elő egy jó könyvet csak úgy, szórakozásból!


 

 

Kistóth Karolina
/2010.04.14./
 

           Megemlékezés II. Rákóczi Ferenc halálának 275. évfordulójáról

 

        
           

Az évforduló alkalmából - az iskola névadójára emlékezve - egy délelőtti programsorozatot szerveztünk. Először minden alsós diák várlátogatáson vett részt, majd a 11 órától kezdődő megemlékezésen már minden iskolai tanuló felsorakozott a Rákóczi Vár udvarán – nyilatkozta Szegedi Istvánné igazgatónő...
 
 


Szegedi Istvánné

 

A rövid műsor után tárogató hangjának kíséretében évfolyamonként megkoszorúzták a Várkertban található Rákóczi szobrot. A felső tagozatosok ezután vettek részt a várlátogatáson, melynek egyik legfontosabb célja, hogy az iskolánkból senki ne kerüljön úgy ki, hogy nem járt a Rákóczi Várban.

Nekünk, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulóinak, dolgozóinak még inkább ápolnunk kell névadónk emlékeit, hagyományait, örökségét. Eszterházi János azt írta a jeles felvidéki személyiségről:
"Csak az a nemzet érdemes jobb sorsra és örök életre, amely meg tudja becsülni nagyjait és amelyek mindig szeme előtt lebeg azok példát adó munkássága".
Az ünnepi beszédben Császár Erika történelem szakos tanárnő a korosztálynak megfelelően mutatta be a gyermek II. Rákóczi Ferenc és családját, végigkövetve őt fejlődésében, történelmi szerepvállalásában.

Hisszük, hogy ez a névadónkról történő méltó megemlékezés hozzájárult gyermekeink fejlődéséhez.


 

 

További fotók>>>

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2010.04.14./
 

     „Közbiztonság Háló” - folyamatos az ellenőrzés

 

        
           

A „Közbiztonság Háló” programban részt vesz a Sárospataki Rendőrkapitányság Az ellenőrzések, kiterjednek a Sárospataki Rendőrkapitányság teljes illetékességi területére, így biztosítva látható rendőri jelenlétet mindenhol - nyilatkozta Bacsó Tibor rendőr őrnagy, a közlekedésrendészeti osztály vezetője...
 
 


Bacsó Tibor

 

Március 29. és április 04. között eltelt időben a „Közbiztonsági Háló” programban 95 személy igazoltatására került sor, 20 esetben helyszíni bírság kiszabására került sor, 26 esetben szabálysértési feljelentéssel zárult az intézkedés, valamint 3 személyt ittas járművezetésen értek tetten az intézkedő rendőrök.

A „Közbiztonsági Háló” program a visszajelzések alapján javította a megyénkben élő lakosság biztonságérzetét.
Társadalmi elvárás, hogy a közterületeken több és látható rendőr teljesítsen szolgálatot, a jogsértőkkel szembeni fellépés legyen határozott és következetes, továbbá biztosított legyen a bűncselekmények elkövetésének jellemző időszakaiban a szükséges reagáló erő.

A tavalyihoz hasonló az idei program célkitűzése, hogy a Rendőrség a társadalom által megfogalmazott növekvő elvárásokhoz igazodva biztosítsa a folyamatos közterületi jelenlétet, az állampolgári bejelentésekre történő gyors és hatékony reagálással, a jogsértések gyors felderítésével és a közösségi rendfenntartás eszközeivel javítsa a közbiztonságot, a lakosság biztonságérzetét.


 

 


Cziczer Katalin
/2010.04.14./
 

    X.Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája

 

        
         

Idén tizedik alkalommal rendezte meg a Kutató Diákok Országos Szövetsége március 26-27-én a Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáját. A jubileumi esemény helyszíne a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma volt. Mint minden évben most is a regionális konferenciákról jutottak tovább a legjobbak. Idén a 160 résztvevő 100 előadást mutathatott be a zsűrinek - nyilatkozta Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó igazgatónő...
 
 


Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó

 

Felvételi pluszpontokat is kaptak azok a kutató diákok, akik az iskolánkban megrendezett Középiskolai Tudományos Diákkörök X. Jubileumi Országos Konferenciáján a legjobb eredményeket érték el. Magyarországon, Erdélyben, a Felvidéken és a Vajdaságban mintegy ötezer középiskolás vesz részt tudományos kutatásokban.

A nyolc regionális konferencia zsűrije az elmúlt év őszén ötszáz fölötti előadásból választotta ki azt a százat, amelyek szerzői az országos döntőben is bemutathatták munkájukat. A tizenöt szekcióban változatos témákról tartottak beszámolót a diákok. A versenyben a kutatásokról elhangzó előadásokat középiskolai és egyetemi oktatók, neves szakemberek értékelték. A nagydíjasok 30, az első helyezést elérő diákok 15 többlet felvételi pontot kaptak. A legjobbak részt vesznek majd egy válogatón is, ahol egy diákot választanak ki, aki részt vehet a 2010-es Nobel-díj átadási ünnepségén.

A díjazott ifjú kutatók meghívást kapnak a már hagyománnyá vált nyári káptalanfürdői kutatótáborba és publikációs lehetőséghez jutnak. A szervezők azonban a díjaknál fontosabbnak tartják, hogy a résztvevők a magyar tudományos élet kiválóságaival együtt dolgozva életre szóló élményt szereznek a tudomány világában, megtanulják a kitartó, kreatív munkát.

Az őszi regionális Gyöngyösön megrendezett konferenciáról három diákunk jutott a tavaszi országos döntőbe: Búzás Eszter Bíborka 12. E a fizika, Czinke László 11. H ökológia-zoológia és Melles Marcell 2009/E a történelem szekcióban mutathatta be kutatásai eredményeit és vehetett részt a nemes vetélkedésben.

Iskolánk diákjai, CZINKE LÁSZLÓ 11. H osztályos tanuló „Vízminősítési vizsgálatok a Karcsa – tavon” címmel tartott előadást az Ökológia-Zoológia szekcióban, ahol a zsűri értékelése alapján a KONFERENCIA ELSŐ DÍJÁT kapta, valamint BÚZÁS ESZTER BÍBORKA 12. E osztályos tanuló a FIZIKA szekcióban „Radon –aktivitáskoncentráció mérése hegyaljai borospincékben” című előadásáért zsűri dicséretet kapott. Eredményeikhez gratulálunk.


 

 

A díjazottak névsora               Képek a megnyitóról           Képek a pénteki előadásokról          Képek a jubileumi ünnepségről   

Képek a szombati előadásokról                         Képek a  díjkiosztóról                      Egyéb képek            

Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma
/2010.04.14./
 

     Elvámolt nászéjszaka

 

        
           

Március 29-én hétfő este a 11. színházi évad ötödik produkcióját Maurice Hennequin - Pierre Veber - Nádas Gábor: Elvámolt nászéjszaka zenés vígjátékát a Fogi Színház előadásában láthatta a sárospataki közönség A Művelődés Házában számolt be az estről Csatlósné Komáromi Katalin, igazgatónő...
 
 


Csatlósné Komáromi Katalin

 

A megyénkben több helyen is, sikeresen bemutatott darabot a pataki színházlátogatók is szívesen fogadták és egy vidám estét tölthettek el a neves színészek jóvoltából. Ezzel az 2009-2010-es színházi évad befejeződött, és máris kezdjük szervezni a következő sorozat előadásait. Szándékaink szerint ismét szeretnénk egy-két zenés darab mellett komolyabb produkciót is bemutatni, valamint a Kassai Thália színházzal is keressük a kapcsolatot egy előadás erejéig.

Reméljük terveinket siker koronázza és egy izgalmas új évadot sikerül indítanunk októbertől.


 

 

További LEVI-fotók>>>

Törő Gábor
/2010.04.14./
 

     Márciusi SUSI-s sikerek

 

        
           

A SUSI 2000-2001-es labdarúgó csapata 2010. március 14-én Kazincbarcikára látogatott a Tavasz Kupára, ahol 5-ek lettek a fiúk. A teremlabdarúgó eseményen, jól szerepeltek a patakiak, hiszen az NBI-es DVTK-t is megverték. Punyi Gyula edző szerint ügyesen játszottak a gyerekek, de mentálisan sokat kell még fejlődniük, hiszen a ki-ki mérkőzéseken meg-meg remeg a lábuk - küldte a tudósítást Belicza János edző...
 
 


Belicza János

 


Punyi Gyula


Papp József

 

 

 

Eredmények: SUSI - Pluto SE Eger 6:0; SUSI - Salgótarjáni Sportiskola 1:3; SUSI - Kazincbarcika 1:4; SUSI - DVTK A 3:1; SUSI - DVTK B 1:0; SUSI - Mezőkövesd 1:3.
A VII. Lóci Kupa, meghívásos felkészülési tornán vettek részt a 99-es SUSI-s kézis lányok, amely Ózdon került megrendezésre. A rendezők kizárólag olyan csapatokat hívtak meg erre a tornára, akik részt vesznek a közeljövőben megrendezendő régiós döntőkön. Többek között Debrecen, Hajdúnánás és Ózd csapatai vártak ellenfélként Papp Józsi bácsi tanítványaira.

A torna a várakozásoknak megfelelően az Ózd - SUSI öszecsapás kapcsán vált igazán forró hangulatúvá, ám lányaink ezt a feladatot sikeresen teljesítették.Óriási meglepetésre azonban Debrecen csapata nyújtott igazán kiemelkedő játékot, akik a torna folyamán egészpályás letámadást alkalmazva győzték le ellenfeleiket, többek között a SUSI csapatát is. Az utolsó mérkőzésükön lányaink Hajdúnánás ellen is jól teljesítettek, ezért megérdemelten nyerték el a torna összesített versenyében a II. helyet. Külön öröm volt számunkra, hogy a torna legtechnikásabb játékosa címet Papp Dóra nyerte el, így az ezüstérem mellé ezt a megtisztelő díjat is neki ítélte a szakemberekből álló döntő bizottság. Eredmények: Ózd-SUSI: 9-11, SUSI-Debrecen:17-22, Hajdúnánás-SUSI: 10-14. A csapat tagjai: Rák Petra, Krenyitzki Sarolta, Papp Dóra, Fodor Zsófia, Bajzáth Emese, Csordás Dóra, Perényi Júlia, Zombori Gréta, Ferencz Dorina.

2010. március 26-án, Gyöngyösön rendezték meg az 1998-ban született fiú kézilabdásoknak a Régió Döntőjét, ahol három megye (Szabolcs, Heves, BAZ) legjobb csapatai küzdhettek meg a dobogós helyekért! Csendes István edző tanítványainak a célja nem lehetett más, mint az országos elődöntőbe jutni. Igen nehéz feladatnak ígérkezett e cél teljesítése, hiszen az Egri Városi Sportiskola és a Fehérgyarmat DSE volt a csoportbeli ellenfél.
Ám a patakiak lehengerlő játékkal, szívüket - lelküket kitéve, mindkét mérkőzésüket megnyerték, így csoportelsőként jutottak be a négy közé! Itt a hazai csapat várt a SUSI-s okra! A hazai pálya minden előnyét élvező Gyöngyösi Sportiskola együttesét 15:11-es arányban legyőzték a sárospataki sportolók, így már biztos volt az országos elődöntőbeli részvétel. A győzelemhez, minden tanuló, nem csak a lelkesedésével járult hozzá, hanem a csapatsportágakban ritkán látható összetartás és kiváló játék is jellemezte a csapatot! A döntőre kicsit elfáradt a társaság, ám ez sem árnyékolta be a SUSI-s gyerekek jókedvét!

Eredmények: Csoportbeosztás: A csoport: Nyíregyháza Nyírsuli, Lóci DSE, Gyöngyös. B csoport: SUSI, Fehérgyarmat, Eger. SUSI - Egri Városi Sportiskola 19:9, SUSI - Fehérgyarmat DSE 22:13, SUSI - Gyöngyösi Sportiskola 15:11, SUSI - Nyíregyháza 10:15, A csapat tagjai: Marczi Máté, Gál András, Götz Bence, Kajati Gergely, Korda Péter, Kerülő László, Zajácz Ákos, Rák Máté, Csendes István edző.

A Kulcsár Anita régió döntőn is "aranyosak" voltak a SUSI-s lányok! Nehéz feladat várt a SUSI 1999-es lány kézilabda csapatára, hiszen a tavalyi év országos döntőbe jutott csapatával szemben egyértelmű elvárás volt részükre, hogy kvalifikálják magukat az országos elődöntőbe. Ezt az elvárást még fokozta, hogy a 98-as fiúk szintén bejutottak az országos elődöntőbe. Erre 2010. március 28-án Ózdon nyílt lehetőségük, mivel Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék legjobb csapatainak itt került megrendezésre az úgynevezett régiós döntő.
Öt csapat játékosai ( Ózd, Gyöngyös, Mátészalka, Fehérgyarmat és Sárospatak) vártak arra, hogy tudásukat összemérve eldöntsék a továbbjutást jelentő első és második helyek sorsát. Nehéz meccsekre volt kilátás, mivel tényleg a legjobb formában lévő csapatok érkeztek erre a viadalra, és köztük volt az a gyöngyösi és ózdi csapat is, akikkel a lányok már többször kiélezett küzdelmet folytattak az előkészületi meccsek során.
Papp Józsi bácsi tanítványai végül a torna egészén egyenletes teljesítményt nyújtva, minden meccset magabiztosan megnyerve teljesítették a feladatot. "Örülök annak, hogy a csapat minden tagja szívvel-lélekkel küzdött, és helyenként szemet gyönyörködtető játékkal győztük meg a rendezvényre látogatókat arról, hogy megérdemelten akasztják nyakunkba az aranyérmet.
Igazi csapatként dolgoztunk, és minden kislány teljesítményén látszott a motiváltság és az összetartás." - nyilatkozta az eredményhirdetést követően Papp József edző, aki a mérkőzések után már mosolygósan és optimistán tekintett a következő megmérettetések elé. Külön köszönet illeti a szülőket, akik szép számban kísérték el a csapatot, és buzdították a kislányokat.

Eredmények: Mátészalka - SUSI: 7:18, (5:10), SUSI - Fehérgyarmat: 16:6 (10:2), Ózd - SUSI: 8:15 (5:8), SUSI - Gyöngyös: 15:11 (8:4) A csapat tagjai: Rák Petra, Krenyitzki Sarolta, Fodor Zsófia, Papp Dóra, Csordás Dóra, Pauleczki Kitti, Bajzáth Emese, Zombori Gréta, Perényi Júlia, Papp Zsófia, Ferencz Dorina.

A Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola rövid szülői értekezletet tartott, 2010. március 30-án (kedden) 18 órai kezdettel, az Újbástya Rendezvény centrumban. A megbeszélés legfőbb témája a IV. SUSI Gyermekfesztivál volt, aminek a végleges időpontja 2010. május 15.


 

 

Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola
/2010.04.14./
 

     A halászattal fejeződött be a régi mesterségek sorozata

 

        
           

A „Kézközt a múlt jövője” sorozat április 7-én befejező programjához érkezett. Záró programunk a halászatról szólt, ami valamikor a víz környékén élő emberek megélhetési lehetősége volt – számolt be Kovácsné Géczi Julianna, A Művelődés Háza és Könyvtára értékes, hagyományőrző rendezvényéről…
 
 


Kovácsné Géczi Julianna

 

Mindazon túl, hogy ezek az emberek halásztak -és a hal, élelemként szolgált nekik és családjuknak,- a halászok maguk készítették el eszközeiket, tudtak hálót kötni, a téli halászatkor, pedig varsákat, tapogatókat és egyebeket raktak le. Az előadás filmvetítéssel kezdődött, melynek során szó esett arról, hogy miként van ez ma és miként volt régen.

A régi halászati módok megismertetésében segítségünkre volt F. Tóth Balázs, aki az előadás néprajzi hátterét adta. A mai halászatról, pedig Szabó Tibor halász tartott egy kisebb előadást, a gyerekeknek élőben is bemutatta a hálókötést, amit ki is próbálhattak ezen kívül egy kész varsát is hozott magával, ami egy gyönyörű szép munkaeszköz és véleményem szerint egyben egy remekmű is.


 

 

További fotók

Cziczer Katalin
/2010.04.13./
 

     Önkontraszt – kiállítás az ÁVG-ben

 

        
           

Szeretettel köszöntjük iskolánkban Mihucza Nikolettet és műveit! A művésznő Önkontraszt című kiállítása közelebb hozta és megismertette velünk a landart és a popart friss és fiatal műfajait – köszöntötte a művészt 2010. április 7-én, kiállítása megnyitóján az Árpád Vezér Gimnáziumban Csicsek Éva tanárnő…
 
 


Mihucza Nikolett

Csicsek Éva

 

A landarttal kapcsolatban úgy érzem, nem tudunk mit kezdeni a földdel, így inkább kiállítjuk, galériákba kerül, olyan dolgot csinálunk vele, amit egy földműveléssel komolyan foglalkozó ember kis valószínűséggel csinálna. A föld nem játék. Az emberek nagy része teljesen máshogy viszonyul hozzá. Érezzük, hogy hiányzik valami, de már annyira elszakadtunk a Földanyától, bemenekülve betondzsungeleinkbe, hogy nem tudjuk, hogyan térjünk vissza, mert már ÚGY, nem csinálhatjuk a dolgokat, mint a szakadás előtt.
A kukoricából vetett kereszt pedig azt a kérdést veti fel, hogy ki miben hisz?
Hiszünk a fogyasztói társadalomban? Elhisszük, hogy az ilyen mértékű fogyasztást megúszhatjuk?

Áttérve a popart képekre, azok a kérdések merülnek fel bennem, hogy ki fogyaszt kit?
Fogynak a termékek a polcról, fogynak az értékes alkotóelemek a termékekből, az E adalékokért cserébe. Miért jó ez nekünk? És miért jó az nekünk, hogy önmagunkat trendinek és egyedinek gondolva vagyonokat fizetünk azért, hogy ugyanúgy nézhessünk ki, mint több millió más ember?
Az emotikonok pedig színfoltjai nyelvünknek és életünknek. Egy darabig. Ma már inkább anyanyelvfelejtő minőségük érezhető. De hát ez a mai kor feladata, hogy helyes mederbe tereljük ezeket a vigyori gömböcöket.

Gratulálok a sokszínű tárlathoz, a csapongó stílusok kavalkádja zavarbaejtő, de ez így jó, mert ha értenénk azonnal a kapcsolódási pontokat, elmennénk mellette és csak kipipálnánk a napi programban a kiállítás megtekintését.
Kívánom a művésznőnek, hogy a jövőben találja meg azt a kifejezési módot, amivel a legátütőbben tudja kifejezni önmagát és ezt a kusza valóságot, amiben élünk.

A kiállítás április 21-ig tekinthető meg.


 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.04.13./
 

     I. Rákóczi Autós Pálinkatúra és Pálinkamustra

 

        
           

Április 16-17-18-án a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat megrendezi az I. Rákóczi Autós Pálinkatúra és Pálinkamustra című versenyrendezvényét, amely mintegy 20 résztvevővel Miskolctól Kékedig fogja átölelni a zempléni településeket – nyilatkozta Aros János alpolgármester….
 
 


Aeos János

 

Az indulók között olyan neves személyiségeket találunk, mint dr. Ódor Ferenc a Megyei Közgyűlés elnöke, Dr. Schulek Ágoston, a CÖF szóvivője és alapítója, illetve a Magyar Atlétikai Szövetség örökös, tiszteletbeli elnöke, Martinek János, olimpiai bajnok öttusázónk, vagy Repka Attila, volt olimpiai bajnok birkózónk és sorolhatnám még a neveket…

Erre a rendezvényre Sárospatak Város Önkormányzata is meghívást kapott, két funkcióban is. Egyrészt, hogy vegyen részt magán a versenyen - polgármester úrral együtt fogunk részt venni-, másrészt, az egyik állomás Sárospatakon lesz, ahová ez úton várjuk a sárospataki érdeklődőket, április 17-én szombaton, 14 és 16 óra között a Várnegyedben a Szent Erzsébet úton.

A rendezvény szombat este, a kékedi Melczer- kastélyban ér véget, ahol a Magna Cum Laude élő koncertjével zárul a nap, majd az autók együtt vonulnak tovább Encsre, ahol az országos félmaraton kezdődik. A pataki rendezvényre és a koncertre is nagy szeretettel várjuk az érdeklődőket. Korlátozott számban ingyenes tiszteletjegyek nálam igényelhetőek, a titkárságon történt bejelentkezés után.


 

 

Kistóth Karolina
/2010.04.13./
 

  Másfél milliós játszótér a tét az Év TeszVesz Közössége versenyen

        
    

A TeszVesz.hu online aukciós oldal elindította az Év TeszVesz Közössége versenyt, melyben a legaktívabb települést díjazza az internetes portál. Az Év TeszVesz Közössége címért minden magyarországi település automatikusan ringbe száll. Az elismerést és az értékes díjat az a település nyeri el, ahol április 30-án arányaiban a legtöbben teszveszeznek, azaz aktivált felhasználói fiókkal rendelkeznek a TeszVesz.hu oldalán...
 

 

 

A győztes település másfél millió forint értékű kültéri rönkfa játszóteret kap, duplatornyos várral, hintával, csúszdával, pótkocsis kistraktorral és mászó fallal. A kampány első számú nyertesei tehát biztosan a kisgyermekek lesznek. A játszótéren kívül több értékes nyeremény is vár a győztes településre: gyerekkönyvek, játékok, babzsákfotelek. 

A verseny mellett fotópályázat is indult, érdemes oda is beküldeni a legjobb teszveszes fotókat. Részletek a TeszVesz.hu oldalán olvashatók a versennyel és a pályázattal kapcsolatban. 

Az aukciós portálnak egyébként saját Facebook rajongói oldala is van, ahol egyéb információk mellett az Év TeszVesz Közössége 2010 kampány is követhető. 

Érdemes tehát összefogni, és minél többen regisztrálni az oldalon! Aki még nem regisztrált tag, regisztráljon, ha már teszveszezik, akkor buzdítsa a környezetét – szomszédait, ismerőseit – is a regisztrálásra, hogy a mi településünk nyerhesse meg az Év TeszVesz Közössége Díjat és ezzel az értékes nyereményeket!


 

 

Év TeszVesz Közössége
/2010.04.13./
 

      Idegenben győzött futballcsapatunk a hétvégén

 

        
           

Hideg, kissé szeles időben látogattunk Szalaszend együtteséhez a következő bajnoki mérkőzésünkre. A nagyobb távolság ellenére most is sok szurkoló kísérte el a csapatunkat – küldte tudósítását Koscsó István, az STC Baráti Kör elnöke…
 
 


Koscsó István

 


Vécsi Gábor

 

A vendéglátók ugyan a tabella alsó fertályában táboroznak jelenleg, de azt is tudjuk róluk, hogy a csapat gerincét a magasabb osztályban szereplő Encs csapatának egykori játékosai alkotják, akik képzett futballisták. Így nem lehetett biztosra menni.
A mérkőzésből alig telt el másfél perc már vezetéshez jutottunk. Egy szép bal oldali támadást Sikorszki Péter koronázott meg góllal. 0:1
A gól után megnyugodtunk. Kényelmesen néztük a mérkőzést, s egyszer azt vettük észre, hogy a labda a kapunkba tévedt. 1:1 Mindez a 18. percben történt.
Ez a hazaiaknak növelte az önbizalmát, és minket is felpaprikázott. Egymás után születtek jobbnál jobb helyzetek, de az eredmény ez maradt a félidő végéig.
A második félidőben nagyobb sebességre kapcsoltunk, aminek eredményeképpen az 54. percben a vezetést is megszereztük. Kecskés Tamás bal oldali szögletét Vécsi Gábor fejelte a bal kapufa mellett a hálóba. 1:2
Ezután a küzdelem volt a jellemző a pályán. A hazaiak a pontszerzésért, mi pedig a biztos győzelemért harcoltunk. Az eredmény viszont nem változott.
A 90 perc nem igazán hozott látványos futballt, átvettük a hazaiak „csapkodó” játékstílusát, de a három pont megszerzése mindennél fontosabb volt.

Vélemények a mérkőzésről - Zsófi József edző:
Úgy készültünk a mérkőzésre, hogy nem lesz könnyű dolgunk, hiába egy kiesés ellen küzdő csapat ellen játszottunk. Egyszerűen nem tudtunk alkalmazkodni ehhez a játékstílushoz. Középpályás játékuk nincs, állandóan ívelik fel a labdát, ami ilyen szélben sokszor kiszámíthatatlan és veszélyes. Nagyon küzdött a csapat. Sok támadást vezettünk. A helyzetkihasználásunk volt rosszabb a múlt hetinél. Ziccereket hagytunk ki, és így megnehezítettük a saját dolgunkat. A vezetés megszerzése után 2-3 nagy helyzetünk volt, amit be kellett volna lőni. Nekünk nem sikerült ők meg a semmiből „találtak” egy gólt. A második félidőben is a küzdelem dominált inkább. A szöglet után Vécsi Gábor fejes gólja döntően befolyásolta a mérkőzést. Az utolsó 10 perc a cserékkel, taktikázással telt el. A kapunk nem sokszor forgott veszélyben. Jó játékvezetés mellett egy magabiztos győzelmet arattunk.
Jók: Szabó Sándor, Kerékgyártó Csaba, Vécsi Gábor, Bacsó Gábor és Sikorszki Péter.

Dankó Imre szurkoló:
Nehéz mérkőzés volt. Minden csapat felkészül ellenünk. A hazaiak lelkesek voltak, jól játszottak, a Patakiak pedig jól harcoltak. A mezőny legjobbja Vécsi Gábor volt.

Ifi csapatunk 2:2-es döntetlent ért el. Gratulálunk! Hajrá Patak! A további mérkőzésekről a honlapon található eseménynaptárban kapunk információt!


Zsófi József

 


Dankó Imre


 

 

További fotók >>>

Koscsó István, az STC Baráti Kör elnöke
/2010.04.12./
 

      Tisztelt Választópolgárok!

 

        
           

Ez úton is szeretném kifejezni köszönetemet, amiért ez alkalommal is megtiszteltek bizalmukkal, s így továbbra is munkálkodhatok Sárospatak és egész Zemplén felemelkedéséért. Minden tudásommal és igyekezetemmel azon leszek, hogy az Önök bizalmának megfeleljek! – fejezi ki köszönetét Dr. Hörcsik Richárd
 
 


Dr.Hörcsik Richárd

 

Köszönetet mondok továbbá minden zempléni polgárnak, aki elszántságával, kitartásával és szavazatával hozzájárult ahhoz, hogy a magyarok számára újra felcsillanjon a remény egy élhető, nyugodt és stabil ország létrehozására.

Egyéni választókerületi eredmények:

Választáskor a névjegyzéken szereplő választásra jogosult személy Sárospatakon: 10.653 fő
Összes érvényes szavazat: 6.707 szavazat

Szavazati arányok Sárospatakon:
Dr. Hörcsik Richárd                  FIDESZ-KDNP              3.635 szavazat                      54.2 %
Szajkó Gábor                          JOBBIK                       1.345 szavazat                      20 %
Vécsi István                           MSZP                        1.173 szavazat                      17 %
Koleszár Sándor                      LMP                             421 szavazat                         6,2 %


 

 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2010.04.12./
 

      Árvays sikerek Nyíregyházán

 

        
           

2010. március 20-án az Árvay József Gyakorló Általános Iskola két labdarúgó csapata Nyíregyházán vendégszerepelt, a Móra Kupán. A sárospataki és a nyíregyházi iskolának évek óta remek a kapcsolata, hiszen a Móra Ferenc Általános Iskola gyerekei, sportolói minden évben részt vesznek a nemzetközi Árvay Kupán- nyilatkozta Gönczy Zoltán edző...
 
 


Gönczy Zoltán

 

A torna lebonyolítása is hasonló volt, mint a pataki kupasorozaté, hiszen délelőtt az 1999-2000-ben születettek, még délután az 1997-1998-ban születettek játszottak izgalmas mérkőzéseket.
A remek hangulatú találkozók előtt színvonalas megnyitó ünnepség volt, ahol a Nyíregyházán nevelkedett, ám jelenleg a Kispest Honvédban játszó Cséke György volt a sztárvendég. Ezen kívül minden tanulónak jutott egy kis meglepetés is. Az eseményen mind a két sárospataki csapat a bronzérmet szerezte meg, helyenként jó játékkal. Külön ki kell emelni a II-es korcsoportosok hazaiak elleni győzelmét, ahol az ellenfélnél 5 nyírsulis játékos is volt. A nagyobbaknál kiemelhető a Nyíregyházi Kertváros elleni küzdőszellem, ahol 1:1 lett a végeredmény, ami a harmadik helyhez volt elengedhetetlen.

Eredmények: II. korcsoport:
ÁRVAY – T.VASVÁRI 3:0
ÁRVAY – MÓRA 2:0
ÁRVAY – NYÍRBÁTOR 0:3
ÁRVAY – KERTVÁROS 0:1

A TORNA LEGJOBB JÁTÉKOSA: PRESZOLY PATRIK (ÁRVAY)
A TORNA LEGJOBB KAPUSA: BERKI BENCE (ÁRVAY)

Eredmények: III. korcsoport:
ÁRVAY – MÓRA 1:1
ÁRVAY – NYÍRBÁTOR 2:0
ÁRVAY – EÖTVÖS 0:2
ÁRVAY – KERTVÁROS 1:1

A TORNA LEGJOBB JÁTÉKOSA: KARDOSI KRISTÓF (ÁRVAY)
A TORNA GÓLKIRÁLYA: OROSZ MIKLÓS (ÁRVAY)


 

 

Árvay József Gyakorló Általános Iskola
/2010.04.12./
 

      Környezettudatos felnőttek lesznek a Rákóczisok

 

        
           

 


Szegedi Istvánné

 

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola pedagógiai programjában is kiemelt terület a tanulók környezettudatossá való nevelése. Több rendezvény is kapcsolódik e cél eléréséhez, hiszen hulladékgyűjtést szervezett a diákönkormányzat a napokban, de a gyerekeket - főleg az alsó tagozatosakat - a meséken keresztül lehet leginkább megnyerni- nyilatkozta Szegedi Istvánné, igazgatónő…

Éppen ezért örömmel fogadtuk az ÖKO-PANNON felajánlását, akik - profi színészek előadásában - a Hajnal című mesejátékot ajánlották fel. Az egy órás előadás a szelektív hulladékgyűjtésre, a környezetünk védelmére hívta fel a figyelmet sok-sok játék formájában. Az előadás végén lévő nagy taps is azt jelentette, nagyon tetszett a kisdiákoknak a mesejáték. Természetesen ezt osztálykeretben még tovább gondolhatták és megbeszélték a mese üzenetét.


 

 

További fotók >>>                  További fotók

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2010.04.12./
 

      Miért hívták össze a rendkívüli képviselőtestületi ülést?

 

        
           

A szerdai rendkívüli képviselőtestületi ülés összehívásának az apropója az volt, hogy a legutóbbi rendes ülésünkön, ahol napirendként szerepelt az RFV Sárospatak Városgazdálkodási Nonprofit Kft 2009. évi gazdasági tevékenységéről szóló beszámoló, nem állt rendelkezésünkre a Felügyelő Bizottság, illetve a könyvvizsgáló jelentése – indokolta a testület összehívását Aros János alpolgármester…
 
 


Aros János

 

Miután ez a két hiányzó dokumentum megérkezett hozzánk, kiküldtük a képviselőtestület tagjainak és így hívtuk össze szerdára a rendkívüli testületi ülést. A határidő szoros volt, hiszen még kilencedike előtt el kellett fogadni a beszámolót. A könyvvizsgálói jelentés, valamint a Felügyelő Bizottság jelentése nyomán a képviselőtestület elfogadta az RFV Sárospatak Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2009. évi gazdasági tevékenységéről szóló beszámolót.
Mivel a meghívott vendégek között itt volt a kisebbségi tulajdonostársunk, és itt volt az a könyvvizsgáló cég is, amelynek a segítségét kértük a Kft teljes átvilágításához, éppen ezért több olyan kérdést is meg tudtunk tárgyalni ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban, amely szorosan nem tartozott a napirendi ponthoz, de ezt a lehetőséget kihasználva a további gazdaságos működéssel kapcsolatban hoztuk meg a javaslatainkat és döntéseinket.

Ennek értelmében e hét csütörtökön utazom a testület felhatalmazása alapján Budapestre, ahol több témában is tárgyalást fogok folytatni az RFV Sárospatak Városgazdálkodási Nonprofit Kft. kisebbségi tulajdonosával. Szándékunkban áll a közétkeztetési üzletágazatból kivásárolni a beruházást. Saját számításaim alapján úgy látom, hogy további évi 20-25 millió forintot tudunk megtakarítani akkor, ha a szolgáltatási díjat nem az Esco-nak hanem, miután az önkormányzat vagy a kft-énk kivásárolta az Escotól a beruházást, akkor már magunknak állapíthatjuk meg.
Ugyanezt a testület felhatalmazása alapján az összes többi üzletágnál is meg fogjuk vizsgálni, tehát a hőszolgáltatásnál, a TÁVHŐ szolgáltatásnál, és a villamos energiaszolgáltatásnál is. A karbantartásnál egyszerűbb az eset, hiszen itt profithaszon nem keletkezik sehol, évente 25 millió forintot adunk át a kft-nek, ha ez elég a karbantartásra, akkor nincs szükség kiegészítésre, ha kevés, tehát több felújítási illetve karbantartási munkálatot rendelünk meg, akkor ezt az önkormányzat kiegészíti.
Tehát ilyen szellemben kezdjük meg a tárgyalásokat, a további gazdaságossági intézkedések megtételével kapcsolatban. A tárgyalás eredményeiről a következő ülésen fogom tájékoztatni a képviselőtestületet. Ekkorra már az, az átvilágító anyag is rendelkezésünkre fog állni, amelynek az elkészítésével az előbb említett független könyvvizsgáló céget megbíztuk.

Az hogy ennek a kft-nek a létrehozása eredményes volt, ez már jelenleg is látszik, de most, két év elteltével láthatjuk a működését, hol van lehetőségünk olyan további intézkedésekre, amelynek következtében további jelentős megtakarítást érhet el Sárospatak Város Önkormányzata.


 

 

További fotók

Törő Gábor
/2010.04.11./
 

      A víz világnapja és a Kisrefiben a TÁMOP…

 

        
           

Pályázat keretében egy három hetet meghaladó projektre került sor.”A víz ,mint az ezerarcú folyadék” című témában. A projektbe az 5.osztályos gyerekek kapcsolódtak be- küldte a tudósítást Varga Lukácsné Tanítónő - Projekt -vezető...
 
 


Varga Lukácsné

 

Az előkészítő szakaszban 6 csoport alakult, s a következő altémákban búvárkodtak, gyűjtőmunkát végeztek:

- Víz a Bibliában
- Az ezerarcú folyadékok
- A világ híres folyói, tavai
- Víz a művészetekben
- A vizek élővilága
- A víz mindannyiunk számára kincs

A felkészülés során önállóan gyűjtötték az ismereteket, adatokat, képeket, szemelvényeket, stb. A projektet egy témahét keretében zártuk le. Március 22-én közös reggeli áhítattal kezdtük a hetet, melyen Pásztor Gyula lelkész úr szavait zárhattuk szívünkbe. Délután a hat csoport vízzel kapcsolatos kísérleteket mutatott be az osztályoknak. Március 23-án délután a projektmunkák bemutatására került sor. Március 24-én pedig tíz helyszínen mérhették össze a tudásukat, ügyességüket az iskola tanulói. Március 25-én a rajzpályázat és az előző napi verseny eredményeit hirdettük ki és jutalmaztuk.
A gyerekek visszajelzései alapján a projekt és témahét sikeres volt. Szívesen munkálkodtak ebben a tevékenységi formában.


 

 

További fotók >>>

Kisrefi
/2010.04.11./
 

     Tűzgyújtási tilalmat rendeltek el!

 

        
           

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága működési területén 2010 március 29-től április 5-ig történt eseményekkel kapcsolatban tájékoztatom a lakosságot - nyilatkozta Juhász Péter tűzoltó őrnagy, mb. városi tűzoltóparancsnok...
 
 


Juhász Péter

 

Az említett időszakban 5 esetben vonultunk szárazfű tűzesethez. Egy esetben kamion az árokba csúszott forgalmi akadályt képezve, melyet az árokból kivontattunk, a forgalmi akadályt megszüntettük.

Továbbá tájékoztatom a lakosságot, hogy a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Borsod-Abaúj-Zemplén megyére – átmeneti időre – tűzgyújtási tilalmat rendelt el.

Felhívás:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága - működési területén - az elmúlt évben 177 alkalommal oltott el avar- és szárazfű tüzeket, melyek veszélyeztették az erdő-területeket. Tizennyolc esetben égett erdő, illetve erdősülés és 38 esetben egyéb fás terület.
Az erdőtüzek megelőzése érdekében és a tűzkárok csökkentésére az alábbi előírások megtartása szükséges:

1. A helyi lakosok figyelmét fel kell hívni arra, hogy a tűzgyújtási tilalom elrendelése után az erdő szélétől 200 méteren belül tüzet gyújtani, gazt égetni tilos.
2. Szabadban tüzet felügyelet nélkül hagyni nem szabad, ha a szél feltámad azt azonnal el kell oltani.
3. Az a személy, aki az erdő- vagy avartüzet észleli, köteles a tűzoltóságot értesíteni (a 105-ös segélykérőszámon, vagy mobil telefonról a 06-47-523-140-es telefonszámon).
4. Az állampolgárok a tűzoltás vezetőjének felhívására kötelesek a tűz oltásában személyes részvételükkel közreműködni, amennyiben ezt nem teszik tűzvédelmi szabálysértés kiszabásával sújthatók, vagy a hivatásos önkormányzati tűzoltóság helyszíni bírságot szabhat ki.
5. Biztosítani kell a községekben lévő segélykérő telefonok állandó üzemképességét.
6. Felkérem az önkormányzatok polgármestereit, szervezzék meg a lakosság és az önkéntes tűzoltók riaszthatóságát egy esetlegesen bekövetkezett tűz esetén.
7. Az erdőtűz elleni védelmével kapcsolatos feltételek megteremtéséről az erdőgazdálkodó köteles gondoskodni.
8. Az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008.(VIII.1.) ÖM rendelet előírtakat be kell tartani, többek között az erdővel érintkező vagy azon áthaladó vasút és közút kezelője az erdő felőli oldalon köteles 2 méter széles védősávot kialakítani. A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól, cserjéktől, fáktól tisztán kell tartani.
9. Az erdőgazdálkodó köteles az erdőbe vezető utak, ösvények, nyiladékok bejáratánál, az autóspihenőknél, valamint a tűzrakó helyeken – jól látható módon – az erdőben történő tűzrakásra, a nyílt láng használatára, a dohányzás szabályaira és a tűzjelzés módjára vonatkozó figyelmeztető, tájékoztató táblákat elhelyezni.


 

 


Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága
/2010.04.11./
 

     A széphalmi Mester emlékét idézték

 

        
           

A Sárospataki Olvasókör március 25-i összejövetelén a széphalmi Mester emlékét idéztük az Újbástya Rendezvénycentrumban – nyilatkozta Halász Magdolna, az Olvasókör elnöke…
 
 


Halász Magdolna

 

A Kazinczy Társaság két új, míves kötete bemutatóján először Fehér József, a Társaság népszerű elnöke, jeles történész a „Híven szeretni a jót” c. breviáriumot szemléletesen ajánlotta a jelenlévőknek.

Megtudhattuk, hogy a tartalmában, formai megjelenítésében is különleges zsebkönyv a” széphalmi Mester írásainak évtizedek óta nélkülözött válogatott gyűjteménye.” Kazinczy kevésbé ismert verseit, műfordításait, szépprózai munkáit, tanulmányait, levelezéseit adja közre. Az örök értékű gondolatok minden korosztálynak segítséget nyújthatnak, hogy” tisztábban tanuljunk látni – az Ő szemével.”

Ezután Dr. Kováts Dániel, a kiváló irodalomtörténész, jeles Kazinczy-kutató: „Fény s nagyvilág énnékem Széphalom” c. könyvét elemezte. A tudományos alapossággal összeállított, képekkel illusztrált vaskos kötet részletesen mutatja be Kazinczy Ferenc birtokát, otthonát, írói műhelyét, halála után a széphalmi emlékhely létrehozásának történetét, a Kazinczy- kultusz zempléni hatásait, az utókor tiszteletét, méltó emlékezését. ”Kazinczy megmutatta, hogy….feloldható az elzártság, bárhonnan belátható a nagyvilág ,mindenhová elvihető a fény.”

A rendezvényen megismerhettük Frimmerné Ihnáth Mariann pataki művésztanár három különleges képét, amelyek a széphalmi Emlékcsarnokot, a sírkerthez vezető őszi fasort, valamint az emlékpark egy hangulatos részletét jelenítik meg. A kellemes hangulatú rendezvény a kötetek dedikálásával, baráti beszélgetéssel zárult.


 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.04.10./
 

      A 2009. évi személyi jövedelemadó bevallások feldolgozásának jelenlegi állapota és tapasztalatai régiónkban

   
Az APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatóságához március 31-ig beérkezett bevallások száma meghaladja a 161 ezer db-ot, melynek 97 %-a már feldolgozásra is került. Az összes beérkezett bevallásból 63 ezer tartalmaz adózói visszaigénylést. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a törvény szerinti kiutalási határidőben adózóink megkapják a visszajáró összeget.

A feldolgozás során több esetben tapasztaljuk, hogy-
- az őstermelői adószámmal rendelkezők az adószámot elmulasztják ráírni a bevallásra
- hiányzik az aláírás, mely nélkül érvénytelen a bevallás
- az adójóváírást helytelen összegben állapítják meg
- lakossági számlára történő utalás esetén a pénzintézet nevét nem tüntetik fel

Felhívjuk adózóink figyelmét, hogy amennyiben a bevallás hibás és a javításra kiértesítést küldtünk a kiutalási határidőt a javítás napjától kell számítani. A javítás ügyintézésének gyorsítása érdekében javasoljuk igénybe venni az állami adóhatóság telefonos ügyintéző szolgáltatását (ÜCC).
 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága
/2010.04.10./
 

       Két baleset is volt péntek délelőtt

 

        
           

Hosszú, csendes időszak után ma délelőtt két baleset is történt Sárospatakon, egyik a bevezető úton, a másik pedig a városközpontban. Mindkettőről Bacsó Tibor rendőr őrnagytól a közlekedésrendészeti osztály vezetőjétől kaptunk információt…
 
 


Bacsó Tibor

 

Az első baleset 9 óra 30 perckor történt a Wesselényi út és az Árok utca kereszteződésében. Itt egy személygépkocsi az Árok utca felől érkezett a Wesselényi úthoz, ahol balra kívánt kanyarodni, viszont nem biztosított továbbhaladási elsőbbséget a neki jobbról érkező járműszerelvénynek (kamionnak). Oldalról nekihajtott, amely meglökte, s így nekiütődött a forgalmi ok miatt várakozó Ford Fiesta személygépkocsinak. A balesetben személyi sérülés nem történt, csak anyagi kár keletkezett. A rendőrség szabálysértési eljárás keretében vizsgálja a baleset bekövetkezésének körülményeit.

A következő baleset egy óra múlva, 10 óra 30 perckor történt Sárospatak Rákóczi úton, a Patikaköz saroknál. A Rákóczi úton lévő gyalogátkelőhelyen közlekedett egy gyalogos, akinek szabályosan elsőbbséget adott a Végardó irányából érkező BMW személygépkocsi. A gyalogátkelőhely előtt megállt, amit viszont későn észlelt a mögötte haladó Suzuki személygépkocsi és neki ütközött a BMW személygépkocsi hátuljának. Itt is csak anyagi kár keletkezett.


 

 

Cziczer Katalin
/2010.04.10./
 

       A kilakoltatásokról tárgyalt a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

 

        
           

Az elmúlt héten a Polgármesteri Hivatal egyik helyiségében tartott ülést Sárospatakon a Cigány Kisebbségi Önkormányzat. Vezetőjük Budai Gyula Károly elmondta, olyan jelzés érkezett hozzá a helyi romáktól, hogy bizonytalan a jövőjük, ezért hívták össze ezt az ülést, ahol a témát megvitathatják…
 
 


Budai Károly

 


Aros János

 

Meghívtam ide polgármester és alpolgármester urakat is. Én igazából nem vagyok elfogult, nem akarok ebből kisebbségi ügyet csinálni, mert ez egy városi ügy, mivel ugyanúgy vannak magyar lakosok is, akik a kilakoltatásban érintettek. Van, akinek fizetési elmaradása van, másoknak a bérleti szerződése jár le, ezekkel a jogi dolgokkal kapcsolatban igazából én sem nem tudok más egyebet mondani. Ezért mondtam a lakóknak, hogy eljön alpolgármester úr és a város vezetősége, leülünk, és a Kisebbségi Önkormányzat, illetve a város vezetősége lehet, hogy arra fog törekedni, hogy ezeknek a lakóknak - úgy magyar, úgy cigány lakosoknak - a lakhatási feltétele meg legyen oldva.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésére kaptam meghívást, ahol kértek egy tájékoztatást a Sárospatakon folyamatban lévő szociális bérlakásokkal kapcsolatos bírósági, illetve kilakoltatási ügyekről - nyilatkozta Aros János alpolgármester…

Mint ismeretes, korábban következetesen elkezdtük felszólítani azokat a szociális bérlakásban élő lakókat, akik jelentős tartozást halmoztak föl, hogy a tartozásukat egyenlítsék ki. Amennyiben ez nem történt meg, akkor háromszori felszólítás után bírósághoz fordultunk és a bírósági szakasz után most tíz eset került végrehajtási fázisba, ami azt jelenti, hogy jelentős tartozás miatt, vagy amiatt, mert a lejárt határidejű szerződés után nem voltak hajlandóak elhagyni a szociális bérlakást.
A végrehajtótól megkapták a felszólító levelet, hogy amennyiben a benne foglaltaknak nem tesznek eleget záros határidőn belül, akkor a kilakoltatás foganatosításra kerül. Nagy többségében már tavaly ősszel megkapták ezt a levelet, de ugye a kilakoltatási moratórium miatt, annak feloldása után, tehát most március végén kapták meg az ismételt felszólítást.

Nagy a felháborodás, de nem tehetjük meg, hogy eltekintünk a kintlévőségtől, azokkal a sárospataki lakosokkal szemben, akiknek az az első, hogy a lakbérüket, illetve a csekkjeiket befizessék. Ehhez hozzá kell tenni, hogy ha valaki havi 3-4 ezer forintos lakbérből fölhalmoz 400-500 ezer forintos tartozást, akkor azon látszik, hogy az illető tudatosan nem fizette a lakbért.
Végrehajtási fázisban most körülbelül 10 bérlő van, akik nagy többsége a lakbértartozáson kívül még TÁVHŐ tartozást is fölhalmozott. Erre nekünk hatásunk nincs, de a Kft is megkezdte a végrehajtást és a behajtást ezzel a tartozással kapcsolatban.

Még körülbelül 15 olyan folyamatban lévő ügy van, amelyben nem reagáltak sem a tőlünk kapott felszólításra, sem a bírósági felszólításra, tehát várható, hogy idén nyáron még több kilakoltatásra is sor kerül.

Ezzel kapcsolatban az elmúlt héten megkerestek engem a különböző jogvédő szervezetek, kisebbségi irodák, Horváth Aladár, sőt még Brüsszelből is, de nem tudok nekik sem mást mondani, mint hogy Sárospatakon ezzel kapcsolatban nem cigánykérdés van, hanem azt szeretnénk, hogyha mindenki attól függetlenül, hogy magyar, román, német, szlovák vagy cigány, befizetné azt a lakbért, amelyet a képviselőtestület kiszabott a szociális alapon bérbe adott lakások használata után.
Még néhány pikáns esetre fény derült itt közben, többek között olyanra is, hogy Sárospatakon jónéhányan laktak szociális bérlakásban mondjuk havi 4-5 ezer forintért, miközben az általuk korábban felépített szocpolos lakást kiadták albérletbe, mondjuk 15-20 ezer forintért. Ez nem megengedhető és teljesen tisztességtelen az összes többi rászorulóval szemben, úgyhogy ez esetekben is felmondásra kerültek a lakásbérleti szerződések.
Itt most különböző ügyvédek és jogvédő szervezetek próbálkoznak és fenyegetnek nyilvánossággal, sőt komolyabb dolgokkal is, de ebből sajnos nem tudunk engedni.


 

 

További fotók

Kistóth Karolina
/2010.04.09./
 

       Elégedettek voltak a vendégek a polgárőr közlekedésbiztonsági vetélkedő megszervezésével

 

        
           

B-A-Z Megye polgárőrei vettek részt azon a versenyen, amit formabontó módon idén nem a megyeközpontban, hanem vidéki városunkban, Sárospatakon rendeztek meg. A két továbbjutó ugyan nem házigazda egyesület tagjaiból került ki, de a szervezést illetően „verhetetlenek” voltak, a verseny végén minden vendég elégedetten távozott. A versenyt Dr. Lovassyné Németh Mária rendőr alezredes is nagyon eredményesnek ítélte meg…
 
 


Dr. Lovassyné Németh Mária

 


Dudár Imre

 


Aros János

 


Klima János

 

Ez a verseny több funkciót is magába foglalt. A résztvevők elsősorban, számot adhattak azokból az ismeretekből, amiket eddig elsajátítottak, és ami szerint végzik a munkájukat a rendőrök mellett -egyrészt erről adnak számot. Ugyanakkor egy szintfelmérés is, hogy mi az, ami kevesebb értékkel bír náluk, mi az, amiből fejlődni kell, tehát egy továbblépés is számukra, hiszen az új dolgok ilyenkor jobban tudatosulnak a polgárőrökben.
Úgy gondolom, hogy a közlekedési ismeretek elméleti része az, ami mindig egy kicsit fejlődésre szorul. Az ügyességi pályák teljesítése jobban megy, de nemcsak gyakorlati tudásra van szükség, hanem az elméletre is, hiszen nagyon sokszor ez az alapja, amire támaszkodhatnak járőrözés közben.

Ennek a lehetőségnek nagyon örültünk tavaly, amikor a sárospataki polgárőr szövetség területi vezetőjével megállapodtunk, hogy Sárospatakon tartjuk a versenyt. Úgy láttuk, hogy ennek semmi akadálya nincs. Az, hogy most az elméleti részből tesztlapon adnak számot, és nem a számítógép előtt ülnek, úgy gondolom, hogy nem jelent problémát. Az ügyességi pályát bárhol fel tudjuk állítani, itt ez a parkoló tökéletes hely erre. A vetélkedőnek ez a része olyan feladatokat tartalmaz, amelyek a mindennapi közlekedés során is elengedhetetlenek és fontosak. Hiszen a garázsba be kell állunk, parkolni mindenhol mindenkinek kell, van amikor tankolunk is, de van olyan feladat is, amikor tankolás imitálásra kerül sor. Természetesen vannak olyan feladatok is, amiket kicsit bonyolultabbaknak lehetne nevezni, nagyobb ügyességet kívánnak, hiszen nem gyakran találkozunk a mindennapok során ilyen feladatokkal. Összegezve úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó pálya, mindig szükség van ilyen tudásra, amit ez igényel.
Vezetéstechnikailag nem hinném, hogy problémát okozna az autók vezetése, hiszen a mindennapok során is ilyen autókkal dolgoznak.
Az itt látott körülmények és a fogadtatás nagyon pozitív volt, és ez mindenkinek jó érzés.

A verseny kihelyezését Dudár Imre rendőr alezredes, rendészeti igazgatóság szolgálati vezetője is jó ötletnek tartotta…
Ennek a versenynek immár hagyománya van. Eddig Miskolcon volt megrendezve, és most első alkalommal tartjuk itt, Sárospatakon. Az elémúlt években nagy szerencsénkre, nagy örömünkre a Borsod megyei polgárőr csapat, aki az országos versenyen képviselte a megyét, rendre első helyezést értek el.
El kell még azt is mondanom, hogy a polgárőrök munkája a rendőrség szempontjából nagyon fontos, az elmúlt évben majd 1 millió órát teljesítettek a polgárőrök, ebből közel 300 ezer órát közösen a rendőr kollégákkal. Ez mindenféleképpen dicséretes, hiszen az ő munkájuk is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a megyei főkapitányság nagyon szép eredményeket ért el.

A házigazdák részéről Aros János, Sárospatak város alpolgármestere mondta el gondolatait, aki közelről érintett, hiszen maga is polgárőr…

Sárospatakon a polgárőrség mindössze 5 éve működik. Azt, hogy milyen kitűnő szakmai munkát végeznek a polgárőrök - a rendőrség segítségével és irányításával - az is bizonyítja, hogy már a harmadik olyan kitüntetésnek lehetünk büszke tulajdonosai, mint ez a mai rendezvény.
Két évvel ezelőtt a polgárőr érdemkereszt ezüst fokozatát kaphattam meg, természetesen nem az én érdemem miatt, hanem az itt végzett polgárőr tevékenységnek köszönhetően. A tavalyi évben az év polgárőr települése címet vehettük át Budapesten, a rendőr főkapitányságon. Most, hogy ez először egy vidéki városban, pontosan Sárospatakon van a közlekedésbiztonsági verseny, ez is azt mutatja, hogy Sárospatakon a polgárőrség Klima János vezetésével és a rendőrség koordinálásával kitűnően működik. Büszkeség ez nekünk, nagyon örülünk neki.
Bízunk benne, hogy ahhoz, amit a kapitány úr az elmúlt testületi ülésen beszámolójában elmondott, hogy valamelyest csökkeni látszik a bűnelkövetéseknek a száma, tehát nő a közbiztonság Sárospatakon, ehhez mi is hozzátehettünk valamit.
Miért volt szükség itt is a polgárőrségre, azt nem kell ecsetelni a pataki lakosoknak, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a közbiztonság helyzete azzal egyenes arányosan romlik, ahogy nő a teher az emberek, az állampolgárok vállán.

A rendőrség helyzete is egyre nehezebb, nagyon örültünk annak, amikor 2 évvel ezelőtt a határőrséggel történő összevonás kapcsán, több mint 10 helyet, létszámot kapott a sárospataki rendőrség. Sajnos mára sajnos ez a plusz 10 hely elolvadt, hiszen időközben, akik nyugdíjba vonultak, vagy a valamilyen okból eltávoztak a rendőrségtől, pótlásukra nem volt lehetőség. Ezért van kiemelten fontos szerepe és ezért van nagy szükség a polgárőrségre, hiszen bizonyos szolgálatokat, amelyhez nem feltétlen szükséges a rendőri képzettség, ezeket a polgárőrök végzik el. Sorolhatnám a különböző rendezvényeknek a biztosítását, vagy a belvárosi, illetve a külterületi rendszeres járőrözéseket a polgárőrséggel valamint a közterület felügyelettel. Úgy látom, nem hogy megtartani ezt a szintet, hanem tovább kell növelni a színvonalat és a létszámot is.

A verseny KRESZ-elméleti, szakmai elméleti tesztlap és autós ügyességi feladatokból tevődött össze, és az alábbi eredményeket születtek:

Csapatverseny I. helyezés Szerencs kistérség csapata
Egyéni összetett I. helyezés ifj. Varga Béla (Berentei kistérség)
Legjobb ügyességi versenyző Tóth István (Miskolc-Dél kistérség)
Legjobb KRESZ elméletet elért versenyző ifj. Varga Béla (Berentei kistérség)
Legjobb szakmai versenyző Lakomecz Sándor (Szerencsi kistérség)

A megyei döntő egyéni első két helyezettje képviseli majd megyénket a szeptemberi budapesti országos versenyen.


 

 

További fotók

Cziczer Katalin
/2010.04.09./
 

       A Gazdasági Bizottság üléséről

 

        
         

Bizottsági ülésünkön 3 napirendi pontot tárgyaltunk, ami a testület számára készítette elő a három döntést. Az eredeti napirend szerint az RFV Sárospatak Nonprofit Kft. 2009. évi mérlegbeszámolójának az elfogadása volt napirenden – számolt be ülésükről Erdős Tamás, a bizottság elnöke…
 
 


Erdős Tamás

 

Ebben az ügyben a bizottságok közül a Gazdasági Bizottság 4 igen és 1 nem szavazattal javasolja a képviselőtestületnek a mérlegbeszámoló elfogadását, a Jogi és Ügyrendi Bizottság nem tudott állást foglalni, a Pénzügyi Bizottság pedig nem volt határozatképes a mai összevont bizottsági ülésen.
Ezen kívül az RFV Sárospatak Nonprofit Kft-vel kapcsolatosan egy olyan döntés is született, amely szerint a képviselőtestület hatalmazza fel a polgármestert arra vonatkozólag, hogy a következő, április 30-i testületi ülésig készítse elő, egyrészt a cég jelenlegi pénzügyi helyzetével kapcsolatos átvilágítás konkrét anyagait, illetve tegyen javaslatot arra, hogy milyen működésbeli és milyen strukturális változásokat kell eszközölni a cég hatékony működésének biztosítása érdekében.

A második napirendi pont keretében a testület előtt már többször szereplő Kossuth utca 65. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésének kérdése szerepelt. A bizottságok érdemi döntést nem tudtak hozni, hiszen a szavazások eredményei nem voltak egyértelműek, így nem tudunk javaslatot tenni a képviselőtestületnek. A képviselőtestület dolga lesz, hogy ebben a szükséges döntést meghozza.

A harmadik napirendi pont pedig egy jövő hétvégi rendezvénnyel kapcsolatos, amely a Megyei Önkormányzat szervezésében történik, és amihez a bizottságok a hozzájárulásukat megadták, tehát Sárospatak Város képviselteti magát ezen az autós rendezvényen. Nagy valószínűséggel alpolgármester úr fogja azt az autót vezetni, amely a város képviseletében részt vesz ezen a remélhetően kellemes tavaszi rendezvényen, ami a megye mintegy 30-40 települését fogja érinteni.


 

 

További fotók

Törő Gábor
/2010.04.09./
 

       Ünnepélyes esküt tettek a szavazatszámláló bizottságok tagjai

 

        
           

Április 6-án került sor a 2010. évi országgyűlési képviselő választásra való felkészítő oktatásra. Az Újbástya Rendezvénycentrumban mintegy 150 szavazatszámláló bizottsági tag és jegyzőkönyvvezető alpolgármester úr jelenlétében, együtt vett részt az oktatáson és eskütételen. A városban 17 szavazókörben adhatják majd le voksukat az állampolgárok. Az április 11-én reggel 6 órától este 19 óráig tartó szavazás szabályosságára, törvényességére felügyelnek, akik a szavazatszámláló bizottságban tevékenykednek majd. – nyilatkozta dr. Szabó Rita, aljegyző...
 
 


dr. Szabó Rita

 

Minden országgyűlési képviselő választás előtt, tehát négyévente újraválasztják a szavazatszámláló bizottságok tagjait - ez megtörtént – illetőleg a múlt hét péntekkel lezárult a delegálás lehetősége, a jelölő szervezetek, azaz pártok a delegáltakat bejelentették, tehát minden tag letette az esküt.

Ezt követően a helyi választási iroda helyettese, Dankóné Gaál Terézia részletes oktatást tartott a jelenlévők részére. Ilyenkor a legfontosabb tudnivalókat, általános ismereteket illetőleg a szavazást megelőző egy-két nap, és a szavazás napján elvégzendő teendőket vesszük számba, nagyon alaposan és részletesen minden fontosabb teendőről szót ejtettünk.
 


 

 

További fotók

Kistóth Karolina
/2010.04.08./
 

       Húsvét Kupa sakkverseny lesz szombaton

 

        
           

Több mint ötvenen próbálták ki sakktudásukat pár hónappal ezelőtt A Művelődés Háza emeleti folyosóján, ahová korra és nemre való tekintet nélkül bárki benevezhetett. A nagy érdeklődés és a jó hangulat arra ösztönözte a szervezőket, hogy a rendezvényt megismételjék. Erre most szombaton, április 10-én kerül sor Húsvét Kupa néven, amint azt Tóth Tamástól a szervezők egyikétől megtudtuk…
 
 


Tóth Tamás

 

A sakkverseny délelőtt 9 órakor szintén A Művelődés Házában kezdődik, amire az érdeklődők a helyszínen nevezhetnek a verseny előtt (8 óra után).
Aki szeretné próbára tenni tudását - nem csak helybéliek indulhatnak - vagy csak szereti ezt a szellemi sportot, annak 9 fordulóban lesz lehetősége másokkal összemérni tudását, 2 x 15 perces játékidővel. Korcsoportok most sem lesznek, így felnőtt és fiatal is játszhat egymással.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!


 

 

Cziczer Katalin
/2010.04.08./
 

       Többnyire nők ültek a volán mellett húsvétkor

 

        
           

A Sárospataki Rendőrkapitányság közlekedési és közrendvédelmi állománya is részt vett a 2010. április 3. és 2010. április 5. között megtartott fokozott rendőri ellenőrzésben. Ennek tapasztalatairól Bacsó Tibor rendőr őrnagy, a közlekedésrendészeti osztály vezetője számol be…
 
 


Bacsó Tibor

 

A fokozott rendőri ellenőrzés célja az ittas, vagy bódult állapotban közlekedő gépjárművezetők, kerékpárosok kiszűrése, az agresszív szabályszegő gépjárművezetők intézkedés alá vonása, a passzív biztonsági eszközök használatának ellenőrzése, a közlekedési balesetek megelőzése illetve a közlekedés biztonságának és biztonságérzetének növelése volt.

Ennek során ellenőriztük mind a személygépkocsi vezetőket, mind a kerékpárosokat. Az ellenőrzés sikeresnek tekinthető, mivel illetékességi területünkön olyan közlekedési baleset az ünnepek alatt nem történt, amelyben az okozó, vagy a részes járművezető ittas lett volna. Két kisebb anyagi káros közlekedési balesetünk volt, ahol személyi sérülés nem történt, és ahol ittasság nem is merült fel egyik esetben sem.

A közúti ellenőrzések során két ittas járművezető került kiszűrésre, akikkel szemben szabálysértési, illetve büntetőeljárás megindítását kezdeményeztük. Az ellenőrzések alatt 8 esetben alkalmaztak kollégáim helyszíni bírságot, összességében 72 ezer forint értékben, 8 gépjárművezetővel szemben szabálysértési feljelentést tettek, valamint 10 esetben közigazgatási eljárást kezdeményeztek biztonsági öv használatának elmulasztása miatt.

Azt tapasztaltuk a közúti ellenőrzések során, hogy kerékpárossal szinte nem is találkoztunk, a gépjárművezetők 80%-a pedig nő volt, akik esetében a szonda ittasságot nem jelzett.


 

 


Cziczer Katalin
/2010.04.07./
 

       Felkészülés az avar-, a bozót- és az erdőtüzek fogadására

 

        
           

A meleg idő érkezésével a szabadtéri tűzesetek veszélye fokozottabban fennáll, ezért tartottak felkészítő tanácskozást a Sátoraljaújhelyi Tűzoltóság és a polgári védelem szakemberei számára 2010. március 26-án Fűzérkomlóson. Az előadást Kohánka István pv. ezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei igazgató-helyettese tartotta…
 
 


Kohánka István

 

Az ilyen tanácskozások is hozzájárulnak ahhoz, hogy tudjuk csökkenteni az erdőtüzeket, a tüzek hatásait – nyilatkozta Kohánka István… Terveznünk kell, hogy hol és milyen eszközzel tudunk beavatkozni. Tudnunk kell, hogy kié az erdő, hiszen ma több tulajdonos is van és ezeket a tulajdonosokat el kell érni, esetleg fel kell szólítani, hatósági tevékenységre kell bírni. Nekünk jól szervezve, és hatékonyan kell védekezni, s ez által is biztosítani kell az itt élő lakosságnak a biztonságát és a javítani biztonságérzetét.

Juhász Péter, a Sátoraljaújhelyi Tűzoltóság mb. parancsnoka, a továbbképzés házigazdája fontos feladatnak tartja a gépjárműpark fejlesztését, hiszen az első feladat, hogy minél kisebb időveszteséggel elérjék a tűzeset helyszínét, még akkor is, ha erdős, hegyes területen van…

Egy 2005-ös pályázatunkban szereplő erdőtüzes gépjármű még mindig nem érkezett meg, de nagyon reméljük, hogy az idei évben ez meg fog érkezni, és így jelentősen közelebb tudunk majd kerülni a tűzesetek helyeihez, ugyanis nagyon fontos, hogy gépjárművel minél gyorsabban, és az esethez minél közelebb fel tudjunk jutni a hegyre, hogy jóval kevesebb nemzetgazdasági érték károsodjon.


Juhász Péter

 

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.04.07./
 

       95 éves nénit köszöntött a polgármester

 

        
           

 


Bénó Bertalanné

 

Számomra megtisztelő, hogy a Magyar Köztársaság miniszterelnökének oklevelét én adhatom át a 95 éves Bénó Bertalannénak - Vilma néninek. Sajnos közülünk nagyon kevesen élik meg ezt a kort és tiszteletre méltó az a bölcsesség, ahogy Vilma néni szólt hozzánk – mondta Dr.Hörcsik Richárd polgármester…

Már majdnem egy évszázadot élt, amely évszázad hányattatásokkal, háborúkkal volt teli. Fontos, hogy megtiszteljük azon polgárainkat, akik ilyen magas kort éltek meg, hogy érezzék azt is, hogy mi egy közösség vagyunk itt a városban és Zemplénben.
 


 Dr.Hörcsik Richárd

 

 

További fotók>>>

Kistóth Karolina
/2010.04.07./
 

       Közlekedésbiztonsági vetélkedő a megye polgárőrei részére

 

        
           

Az ORFK közlekedésbiztonsági vetélkedőt hirdetett meg a polgárőrök részére, az Országos Polgárőr Szövetséggel kötött együttműködés alapján. A B-A-Z megyei versenyt idén Sárospatakon rendezték meg, 2010. április elsején. Csóra György, az Országos Polgárőr Szövetség alelnöke, B-A-Z megyei elnök elmondta, hogy a hely kiválasztásában nagy szerepet játszott az, hogy a Sárospataki Polgárőr Egyesület volt tavaly az év egyesülete…
 
 


Csóra György

 


Klima János

 

dr.Téglás István

 

Amikor kitaláltuk országos szinten, hogy a polgárőröknek is legyen közlekedési vetélkedője, nagyon fontosnak tartottuk, hogy fölmérjük azoknak a polgárőreinknek a tudását, akik a közlekedésbiztonságban helyi szinteken tudják irányítani a polgárőr tagokat. Erre a versenyre a legjobb közlekedési ismeretekkel és a legjobb technikai vezetési ismeretekkel rendelkezők jönnek. Miután ez a 6. országos illetve a 6. megyei versenyünk, Borsod megyének már nagy hagyományai vannak benne, hiszen kettőt már Borsod megyei csapat nyert meg az eddig lezajlott öt országos versenyből. Szeretnénk kinevelni a következő országos győztest is, tehát én bízom benne, hogy a mai versenyen itt Sárospatakon, ezekkel a feltételekkel melyeket a sárospataki önkormányzat biztosított, olyan csapatot tudunk majd kiállítani az országos versenyre, akik megvédik a tavalyi elsőségünket.

Sárospatak Önkormányzata nagyon sokat fordít a közlekedésbiztonságra és országos szinten is példaértékű, ahogy támogatja a polgárőr mozgalmat, és ahogy itt Sárospatakon működik a polgárőrség, az szintén példaértékű. Nem véletlen, hogy a tavalyi évben Sárospatak polgárőr egyesülete kapta az „év polgárőr egyesülete” címet.
Mivel itt adottak a lehetőségek, adottak a feltételek, úgy gondoltuk, hogy elég a centrikusságból, tehát ne mindig Miskolcon legyen a verseny, ezért most ezt Sárospatakon rendeztük meg.

B-A-Z megye polgárőr mozgalma az országban meghatározó. 85 ezer polgárőr van az országban, ebből több mint 8 ezer B-A-Z megyében teljesít szolgálatot. Az egyesületi létszámot tekintve is első helyen van a megye a 234 egyesületével, amelyeknek működése során nagyon fontos, hogy a kisebb településeken is javuljon az emberek biztonságérzete - ehhez járulnak hozzá a polgárőrök. Ehhez minden támogatást megad az Országos Polgárőr Szövetség, hiszen most 500 millió forint kerül felosztásra az egyesületek között, kimondottan az egyesületek működésére. Az a célunk, hogy azok a forráshiányos egyesületek, ahol az önkormányzat is forráshiánnyal küszködik, megfelelő módon tudják a közbiztonságot biztosítani, meg tudják venni azokat az eszközöket, amelyek szükségesek, például formaruha, rádió, infrastrukturális eszközök.

Nagy szerepe van a felkészülésünkben a Sárospataki Rendőrkapitányság dolgozóinak – számolt be a sárospatakiak felkészüléséről Klima János, a Sárospataki Polgárőr Egyesület elnöke…

A közlekedési osztály részéről Bacsó Tibor őrnagy és Ladics Tamás hadnagy tartott a versenyzőinknek egy „fejtágítást” illetve KRESZ-ből egy előadást. Reméljük a verseny során sikerül kamatoztatni az így szerzett tudást.
Meg kell, hogy mondjam a versennyel kapcsolatban, hogy az elméleti KRESZ nagyon nehéz, tudniillik, most rengeteg új törvény ill. rendelet lépett életbe, ezeket még meg kell, hogy tanulják az emberek és gyakorlatban is tudják hasznosítani. Mindezekkel nap mint nap kellene foglalkozni és félő, hogy az elméleti vizsga eredménye alatta marad majd a gyakorlati vizsgáénak, mert amivel gyakorlatban találkozunk a KRESZ szabályok és módosítások kapcsán azt tudjuk, de amit nem használunk - de a törvény mégis rendelkezik róla - azt nagyon nehéz fejben tartani.
A gyakorlati verseny Niva típusú személygépkocsival fog zajlani, ami egy külön vezetési technikát igényel. Ezt a kocsit meg kell ismerni, de ha ez sikerül, akkor nagyon hasznos jármű a polgárőrök számára. Két versenyzőnk nagyon jól elsajátította a vezetését, amiről a versenyen majd számot adhatnak.

A sárospataki rendőrség és a polgárőrség együttműködése kapcsán csak pozitív tapasztalatokról tudok beszámolni mind a sárospataki polgárőrség, mind a többi településeinken működő polgárőrségek vonatkozásában – fejezte ki elégedettségét dr.Téglás István, a Sárospataki Rendőrkapitányság vezetője…

Ennek a közlekedési versenynek volt egy előzménye is, amikor a tél folyamán egy téli pályát alakítottunk ki a polgárőrség részvételével, ahol középiskolások, a polgárőrök és a Lada Nívával mi is kipróbálhattuk vezetési technikánkat. Akkor a patakiak ebben már talán egy kis rutint is szerezhettek.
Tudvalevő, hogy Lada Nívával nem egyszerű vezetni, erre külön képesség és készség kell és ehhez kívántam sok sikert a versenyzőknek, illetve még azt kívántam nekik, hogy a közlekedési ismeretek átadásán túl egy szakmai beszélgetést is folytassanak, hiszen ezeket a tapasztalatokat - hogy különböző helyeken milyen problémákkal küzdenek a polgárőrök és milyen megoldási lehetőségeket találtak - fontos átbeszélni, mert ebből is hasznosíthatnak a mindennapi működésük során.


 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.04.07./
 

       Lengyelországban jártunk

 

        
           

Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskola 25 tanulója és 5 pedagógusa tett látogatást március 27-28-án a Lengyelországban található Tyczyn városában. Utunk Szlovákián át vezetett a szállásunk helyszínére, amely egy magán főiskola területén volt, újonnan épült luxus kivitelű apartmanokban - számolt be a tornáról Gönczy Zoltán...
 
 


Gönczy Zoltán

 

Megkóstolhattuk az ízletes hagyományos lengyel ételeket is. Az utazásunk valódi célja a négy éves múltra visszatekintő labdarúgó torna volt. A vasárnapi rendezvényen a házigazda Tyczyn gyerekcsapatain kívül a környékbeli lengyel települések (Glogowska, Blazowa, Lancut) ifjú focistáival mérték össze tudásukat csapataink.
Nem vallottunk szégyent, hiszen jóval több volt a győztes mérkőzések száma az elvesztetteknél. Végül III. korcsoportos csapatunk 3., míg IV. korcsoportosaink a 2. helyen végeztek. A házigazdák nem feledkeztek meg a csapatoknak szurkoló, az utazáson jutalomból résztvevő lány labdarúgókról sem: mindegyiküket egy-egy plüss állatkával ajándékozták meg.

Szeretnénk a két iskola közötti kapcsolatot továbbra is ápolni és bővíteni, hogy mindkét nemzet tanulói jobban megismerhessék egymás kultúráját, hagyományait, nyelvét. Megvalósulni látszik egy „cserediák program” is, mely a két iskola igazgatóinak megbeszélése, egyeztetése alapján született. Ennek eredményeként terveink szerint idén júniusban az utolsó tanítási héten néhány angol nyelvet tanuló lengyel diák tölt majd el öt napot Sárospatakon, iskolánkban, családoknál elszállásolva.
A hetedik osztályos tanítványaink közül várjuk a visszajelzést, hogy kik azok, akik fogadnák a lengyel tanulókat, majd szeptemberben ők látogatnának el a lengyel vendégdiákokhoz.
A hosszú utazás ellenére nagyon kellemes élményekkel tértünk haza, ami a szívélyes vendéglátásnak és a sok látnivalónak köszönhető.


 

 

További fotók

Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskola
/2010.04.06./
 

       Papírgyűjtés iskolánkban

 

        
           

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában évről-évre megrendezésre kerül a diákönkormányzat szervezésében a szelektív hulladékgyűjtés. Az elmúlt évben nagyon sok papír halmozódott fel a háztartásokban, így papírgyűjtési akciót szerveztünk. A gyerekeket motiválta az osztályok között meghirdetett verseny is - küldte a tudósítást Ivánné Rácz Judit diákönkormányzat-vezető...
 
 


Ivánné Rácz Judit

 

Március 25-én reggel benépesült az iskola udvara, együtt szorgoskodtak a tanulók és a szülők. Munkájuknak meg is lett a gyümölcse, hamar megtelt a ZHK által biztosított 15 m3-es konténer, amibe összesen 6473 kg papír került.

Alsó tagozaton:
1. helyezett 4.a osztály 1145,5 kg
2. helyezett 3.a osztály 343 kg
3. helyezett 4.c osztály 275 kg

Felső tagozaton:
1. helyezett 6.b osztály 589 kg
2. helyezett 5.a osztály 460 kg
3. helyezett 6.a osztály 437 kg

Gratulálunk az osztályoknak!


 

 

További fotók>>>

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2010.04.06./
 

       „Árpád Vezér” kosárlabda torna az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban

 

        
         

Már hagyománnyá vált iskolánkban, hogy a diákolimpiák befejeztével a környék középiskolái számára kosárlabda tornát szervezünk. Így került sor 2010. március 30-án az „Árpád Vezér” kosárlabda torna megrendezésére, melyre a házigazdák mellett a sátoraljaújhelyi V. István Közgazdasági Szakközépiskola és a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának csapatai kaptak meghívást - küldte a beszámolót Géczi Tamás...
 
 


Géczi Tamás

 

Annak ellenére, hogy a kupa és a legtöbb pontot szerző játékosnak járó trófea elnyerése volt csupán a barátságos torna tétje, a mérkőzések színvonalasak és dinamikusak voltak.
Mindhárom csapat példásan helyt állt, így szoros küzdelemben alakult ki a végső sorrend:

I. helyezett: Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium
II. helyezett: V. István Közgazdasági Szakközépiskola
III. helyezett: Református Kollégium Gimnáziuma

A torna legeredményesebb játékosa Nagy István, az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium tanulója volt.
A sportszerű játékhoz mindenkinek gratulálunk!


 

 

További fotók

Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium
/2010.04.06./
 

       Házi népdaléneklési verseny az Árvayban

 

        
           

2010. március 31-én került megrendezésre a Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolájában a házi népdaléneklési verseny. Az alsó tagozatos tanulók a Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar dísztermében mérhették össze a tudásukat...
 
 


Gyöngyösi Gézáné

 

Az iskolai verseny célja minél több gyermeket ösztönözni a népdalok tanulására, éneklésére és lehetőséget teremteni tehetségük megmutatására. Örömmel állapítható meg, hogy nagyon sok jó hangú, kiváló adottságú gyermek van az intézményben. A színvonalas verseny a kis versenyzőket felkészítő pedagógus Gyöngyösi Gézáné munkáját dicséri
A zsűri tagjai dr. Kelemen Judit főiskolai docens a Művészeti Nevelési Tanszék vezetője, Kissné Murányi Andrea igazgatónő és Kasza László nyugdíjas énektanár számára nem volt könnyű kiválasztani a helyezetteket.
Végül a következő döntés született:
1. osztály:
I. helyezett: Dékány Csanád
II. helyezette: Soltész Tamás
III. helyezette: Vismeg Zsombor
Különdíj: Suha Cintia

2. osztály:
I. helyezett: Batta Gergő
II. helyezett: Kolcsiter Ákos
III. helyezett: Somosi Boglárka
Különdíj: Feigel Linda
3. osztály:
I. helyezett: Langermann Benjamin
II. helyezett: Zsákai Vanessza Lili
III. helyezett: Dékány Kolos
Különdíj: Mudróczki Fanni

4. osztály:
I. helyezett: Balogh Bernadett
II. helyezett: Soltész Regina
III. helyezett: Batta Eszter
Különdíj: Varjas Marcell

Gratulálunk minden versenyzőnek! Külön dicséretet érdemelnek a napközis gyerekek, akik nagyon fegyelmezetten hallgatták végig társaik előadását.
„A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő. Sokan csak akkor veszik észre, ha már nagyon hiányzik.”
Kodály Zoltán


 

 

További fotók

Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskola
/2010.04.05./
 

       Így készülnek az óvodások a húsvétra…

 

        
           

Közeledik a húsvét, előkészületek zajlanak az óvodákban – nyilatkozta Lendvainé Szendrei Ágnes, intézményvezető.
 
 


Lendvainé Szendrei Ágnes

 

Tavaszi koszorúkat készítünk zöld ágakból, melyekre hímzett tojásokat rakunk. A csoportszobákban és a folyosókon hímes tojásokkal díszített kosarakat, ágakat helyezünk el. A csoportokban játszóházakat szervezünk, ahol a húsvéti díszek készítése közben az együttmunkálkodás örömét éli meg a szülő és a gyermek. A húsvéti tojások festése alatt - készülve a locsolkodásra - mondókákat és verseket mondogatunk.

A Mese Óvoda és Bölcsőde székhelyintézménye - a vállalkozó kislegények számára 2010. március 31-én - „húsvéti locsoló” versmondó versenyt szervezett, melynek helyszíne A Művelődés Háza Pódiumterme volt. Nagy örömünkre szolgált, hogy a gyermekek szép számmal vettek részt a programon. Tréfás, kedves kis népköltéseket, népi mondókákat, húsvéti versikéket adtak elő. Külön öröm volt nézni, ahogy a gyermekek egymásért is izgultak az előadás közben. A háromtagú zsűri - a Polgármesteri Hivatal képviseletében Víghné Fehérvári Zsuzsanna, valamint Lendvainé Szendrei Ágnes intézményvezető és Kovács Lászlóné munkaközösség-vezető – nagy gondban volt, hisz minden gyermek olyan szép teljesítményt nyújtott, hogy nagyon nehéz volt kiválasztani a legjobbakat.

Az alábbi eredmények születtek:
I.helyezettek: Kónya Levente Carolina Tagóvoda
Tán Gergő Mese Óvoda és Bölcsőde
II. helyettek: Marczi Ádám Mese Óvoda és Bölcsőde
Repei Mátyás Carolina Tagóvoda
III. helyezett: Bálló Áron Zétény Carolina Tagóvoda
Petróczi Milán Mese Óvoda és Bölcsőde

Különdíjat kapott Kalocsai Máté a Mese Óvoda és Bölcsőde óvodása.

Íme egy az elhangzott versek közül:
Erre szaladt nyuszi anyó épp az előbb titokban.
Elmesélte, hogy e házban piros tojás mily sok van.
Azt is mondta, hogy a virág csak úgy szép, ha locsolják.
Eljöttem hát meglocsolni a ház nagyját, s apraját.
Legyen e házban békesség, szeretet!
Kívánok mindnyájuknak szép húsvéti ünnepet!

A rendezvény minden résztvevője - ahogy a versében is kérte - piros tojást kapott, valamint emléklapot és vendéglátásban részesült.
Ezúton köszönjük a rendezvényen részt vevő gyermekek és az őket felkészítő óvodapedagógusok munkáját!

A színvonalas, jó hangulatú rendezvény megerősített abban, hogy intézményünk a jövőben is szervezzen olyan programot, amelyen lehetőséget biztosítunk valamennyi óvodásunk számára az együttlétre, a közös szórakozásra.


 

 

További fotók

Mese Óvoda és Bölcsőde székhelyintézmény
/2010.04.05./
 

       Futballcsapatunk góljai szebbé tették a Húsvétunkat

 

        
           

A korai tavasznak megfelelő időben fogadtuk a tabella utolsóelőtti helyén álló Pálháza csapatát. Az Északmagyarország pénteki számában sajnos rosszul jelent meg a mérkőzés időpontja, amit kérésünkre másnap sem helyesbítettek, ez a nézők számán érezhető volt - küldte tudósítását Koscsó István, az STC Baráti Kör elnöke...
 
 


Horváth Zsolt


Zsófi József


Koscsó István

 

A cél az volt, hogy minél nagyobb arányú győzelmet arassunk, ennek megfelelően a kezdést jelző sípszó elhangzása után nagy erőkkel támadtunk. Ezt a taktikát az egész mérkőzésen szem előtt tartva arattuk nagy arányú győzelmünket.
A gólok története:
A 2. percben egy baloldali támadásból Vécsi Gábor beadását Kecskés Tamás a jobb kapufa mellet továbbította a hálóba. 1:0
A 9. percben hasonló helyzetből értünk el gólt, csak most Kecskés Tamás beadásából Vécsi Gábor volt eredményes. 2:0
A 27. percben a védőink könnyelműsködésének egy szépítő gól lett a következménye. 2:1
A 34. percben Kecskés Tamás szögletét Kerékgyártó Csaba fejelte nagy erővel a kapus feje fölött a hálóba. 3:1
A 35. percben Sikorszki Gábor jobb oldali átívelését Horváth Zsolt juttatta a hálóba. 4:1

A hangulatunkat kissé beárnyékolta, hogy a szünetben a vendégek egyik játékosa az öltözőben rosszul lett és a mentő korházba szállította. Mielőbbi gyógyulást kívánunk neki!

Az 54. percben újra Horváth Zsolt volt eredményes, most Kerékgyártó Csaba gólpasszából. 5:1
Az 57. percben Géczi József és egy kis szerencse segítette Vécsi Gábort a következő gólunk elérésében. 6:1
A 72. percben Punyi Máté jobb oldali szögletét Kerékgyártó Krisztián fejelte be. 7:1
A 77. percben Vécsi Gábor a fél pálya közepéről ívelt kapura amit a kapus „bevédett”. 8:1
A 81. percben Sikorszki Gábor bal oldali felfutása és beadása eredményeképpen Horváth Zsolt volt eredményes. 9:1
A 89. percben bal oldali támadás végén Horváth Zsolt beadásából Kecskés Tamás állította be a végeredményt. 10:1
Vécsi Gábor és Horváth Zsolt „mesterhármasának” nagyon örülünk!

Zsófi József edző értékelése a mérkőzésről:
A kiesés ellen küzdő Pálházával játszottunk. Az őszi mérkőzésen kicsit szorosra sikeredett az eredmény ellenük, de ez nem a tudásbeli különbségnek, hanem a pálya talajának volt köszönhető. Itt az első perctől kezdve támadólag léptünk fel, és már a második percben sikerült vezetést szereznünk. Szinte az egész mérkőzést végigtámadtuk. Rengeteg helyzetet alakítottunk ki. A tíz gól ellenére sokat ki is hagytunk. Olykor a kapus védett nagy bravúrral. Nagyon bánt az, hogy egy védelmi fegyelmezetlenségből kaptunk egy gólt. Még ilyen előnyös helyzetből sem teheti meg senki a csapatban, hogy könnyelműsködjön. Az első félidőt 4:1 arányú vezetéssel zártuk. A szünetben felhívtam a csapat figyelmét, arra, hogy amit nyújtottak az kevés, mert nem a pálházai csapathoz kell mérni a mi tudásunkat, s akkor leszek elégedett, ha tíz körüli eredmény születik. A második félidőt is gólratörően kezdtük. Szép támadásokat vezettünk az ellenfél kapujára. Örömfutballt játszottunk. A játékra a koronát a mérkőzés utolsó gólja tette fel, hiszen „egyérintőből” született, amit csak a „nagyok” tudnak.
A csapatban mindenki jól játszott, de kiemelném azért a „gólgyárosokat”. Vécsi Gábor nem csak góljaival, hanem szervezőkészségével hívta fel magára a figyelmet. Horváth Zsolt most verekedte be magát a csapatba és három góllal járult hozzá a csapat sikeréhez. Kecskés Tamás játékával ugyan nem vagyok elégedett, de a két rúgott gólja önmagáért beszél. Rengeteg labdát szerzett Kerékgyártó Csaba, akit egy fegyelmezetlenség miatt le kellett cserélnem. Védelmünkben biztos pont volt Géczi József és Szabó Sándor.
Nem kis gondot jelentett a mérkőzés legjobbjának a kiválasztása. Hosszas tanakodás után a több esélyes közül Horváth Zsoltnak adtuk a pezsgőt.
Ifjúsági csapatunk 3:0 arányban diadalmaskodott!
Gratulálunk mindenkinek!
Szép volt fiúk! Hajrá Patak!

A további mérkőzésekről a honlapon található eseménynaptárban kapunk információt!
 


 

 

További fotók>>>

STC Baráti Kör
/2010.04.05./
 

       Új trükk: altatóval manipulálnak a házaló árusok

 

        
           

 


Solymosi Antal

 

Az idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények kapcsán egy újabb módszer jelentkezett az ország területén. Az időseknél árusként bemutatkozó, majd bizalmukba férkőző nők kedvesen, segítőkészen viselkednek a kiszemelt áldozattal, majd kávét itatnak vele, s egy óvatlan pillanatban altatót kevernek a főzetbe - hívja fel az olvasók figyelmét Solymosi Antal rendőr alezredes, a Sárospataki Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának vezetője.

Miután az érintett a kávét elfogyasztja, néhány percen belül álomba merül, s a tettesek a lakásból eltulajdonítják az összes pénzt, s az értékkel bíró tárgyakat.

Kérjük az idősebb lakosságot a hozzátartozóikat, a szomszédjaikat és a barátaikat, hogy legyenek óvatosak a nyájasan viselkedő házalókkal, ne engedjék be őket a lakásukba, s amennyiben házalókkal találkoznak, azonnal értesítsék a Sárospataki Rendőrkapitányságot a 107-es vagy az 513-030-as telefonszámon.


 

 

Cziczer Katalin
/2010.04.05./
 

       Nemzetközi Rákóczi vetélkedőn jártunk

 

        
           

A sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesület a Kazinczy Általános Iskolával közösen 2010. március 26-án 19. alkalommal rendezte meg II. Rákóczi Ferenc életéről és a szabadságharcról szóló vetélkedőjét. A verseny színvonalára és rangjára utal a széles érdeklődés, amely minden évben megmozgatja a diákok fantáziáját és a Felvidékről is jönnek csapatok – számolt be Császár Erika tanárnő...
 
 


Császár Erika

 

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolát 2 háromfős csapat képviselte kimagasló eredménnyel. 25 csapat versenyzett és nekünk a 2. és az 5. helyezéseket sikerült elérnünk.
Akik büszkék vagyunk:
2. helyezett csapat tagjai:
Donkó Janka 5.a
Götz Richárd 6.d
Melles Károly 7.a

5. helyezett csapat tagjai:
Götz Máté 8.d
Matisz Ádám 8.d
Rák Szabolcs 8.d - Felkészítő tanárok: Kanyóné Preszoly Ibolya, Császár Erika


 

 


II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2010.04.04./
 

      Mesemusical a Fogi Színház előadásában

 

        
            

Március 28-án délután teltházzal mutatta be A Művelődés Háza és Könyvtárában Pán Péter Mesemusicalját a Fogi Színház...

Pán Péter, ha ezt a címet leírjuk, szinte már nem is kell hozzá semmiféle magyarázat, ajánlószöveg. A klasszikus gyerekirodalom egyik halhatatlan, költői remeke a felnőni nem akaró Pán Péter története. Ez a mese azért marad örök, mert a minden emberben kitörölhetetlenül megbúvó, élő vágyat testesíti meg: a visszavágyást a gyerekkor csodákkal, kalandokkal teli világába.

A Darling család: a szülők, Wendy és két öccse, Pán Péter és nyugtalan tündére, Csingiling, a fő gonosz, Hook kapitány Ők, valamennyien szinte személyes ismerőseink, akár a regény, akár valamelyik színpadi feldolgozás vagy film formájában találkoztunk velük.
 


További fotók

Kistóth Karolina
/2010.04.04./
 

       Megkezdődtek az óvodai nyílt napok…

 

        
           

A Mese Óvoda és Bölcsőde székhelyintézményben 2010. március 23-30. között lezajlódtak a nyílt napok. Az előző évekhez hasonlóan nagy érdeklődés kísérte az eseményeket – nyilatkozta Lendvainé Szendrei Ágnes intézményvezető…
 
 


Lendvainé Szendrei Ágnes

 

Az óvodás gyermekek szülei és hozzátartozói nagy számban vettek részt a délelőtti eseményeken. A csoportokban gyakran családias légkör alakult ki, amikor a szülők és a kisebb testvérek is bekapcsolódtak a mindennapi tevékenységekbe. Több érdeklődő szülő is eljött kisgyermekével, tájékozódni az óvodában folyó nevelő-fejlesztő munkáról, az óvodai beiratkozás részleteiről. Pozitív benyomásokat szereztek a személyiséget fejlesztő játékok változatos formáiról. Figyelemmel kísérhették a gyermekek körében alkalmazott különböző tevékenységformákat (ezen belül is a rajzolás, mintázás, kézimunka, külső világ tevékeny megismerése, matematika, ének, énekes játék, zenehallgatás, testi-, anyanyelvi nevelés). Meggyőződhettek az ismeretnyújtás és ismeretszerzés kötött, illetve kötetlen tevékenység-formák keretében történő megvalósulásáról.

A nyílt napok tovább folytatódnak a Mese Óvoda és Bölcsőde két tagintézményében: a Carolina Tagóvodában 2010. április 12-15. között, a Kincskereső Tagóvodában április 13-14-én (a jelenlegi óvodások szülei számára) és április 20-21-én (a leendő óvodások szülei számára).

Ezt követően az óvodai beiratkozás 2010. április 22-től április 30-ig tart majd a székhelyintézményben, a József Attila u. 31. szám alatt. Ide várjuk a leendő óvodások szüleit. Kérjük, hogy a beiratkozás alkalmával hozzák magukkal a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, valamint TAJ-számát!
Egyben értesítem az érdeklődőket, hogy az 1993. évi LXXIX. tv. 24. §-ának (1) bek. alapján az óvodába felvételt nyerhet az a 2,5 éves gyermek is, aki a körzetben lakik és 2010. december 31-ig betölti a 3. életévét. Ez csak abban az esetben lehetséges, amennyiben az óvodáskorú (3-6 éves) gyermekek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A bölcsődei és óvodai felvételekről Felvételi Bizottság dönt, mely - lehetőség esetén –figyelembe veszi a szülői igényeket és kéréseket. Elsődlegesen azonban az óvodai körzethatárok, valamint az intézményegységekben rendelkezésre álló férőhelyek száma határozza meg, hogy a gyermek, mely tagintézménybe nyer felvételt.


 

 

További fotók

Mese Óvoda és Bölcsőde székhelyintézmény
/2010.04.04./
 

       A Magyar Sajtó Napja Sárospatakon

 

        
           

2010. március 31-én az Újbástya Rendezvénycentrumban tartották Sárospatakon a Magyar Sajtó Napját, ahová a nyomtatott és elektronikus sajtó munkatársait is meghívta Sárospatak Város Önkormányzata a Kulturális Bizottság kihelyezett ülésre. A különböző médiumok képviselőit először Hajdu Imre, a Kulturális Bizottság elnöke köszöntötte, majd Dr.Hörcsik Richárd polgármester köszönte meg munkájukat. Végül - stílszerűen - egy Sárospatak feliratú tollat nyújtott át minden munkatársnak…
 
 


Dr. Hörcsik Richárd


Hajdu Imre 

 

1990. óta ünnepeljük meg a sajtószabadságot. A sajtószabadság nagy érték, de nem csak egy város, hanem egy ország és egy új demokrácia életében is – hangsúlyozta Dr. Hörcsik Richárd polgármester a sajtónap, még inkább a sajtószabadság fontosságát.

Egy város életében rendkívül fontos, hogy legyen sajtó, hogy a polgáraink minél több információt kapjanak egymásról, a város vezetéséről, a város életéről. A sajtószabadság fontos, és az is, hogy a polgárokat szabadon tájékoztassák - ugyanakkor ne legyen szabadosság.
Éppen ezért Sárospatak Város Önkormányzata úgy gondolta, hogy szerény keretek között de köszönetet mond a sajtó azon munkatársainak, akik az elmúlt négy évben akár a Zemplén Televízióban, a Rádió Aktívban, Sárospatak Honlapján, vagy közös újságunkban, a Zemplén Hírlapban dolgoztak, hogy érezzék, mi megbecsüljük őket.

Az újságíró munkája a jelennek szól, de a jövőnek talán még inkább – tette hozzá Hajdu Imre, aki köszöntőjében század eleji újságokból idézett. Egy újságíró pl. már akkor felvetette, hogy fürdővárossá kellene tenni Sárospatakot. Később örömmel számoltak be róla, hogy már elkészültek a kabinok a Bodrog-parton…

Fontosnak tartjuk, azt hogy a sajtó munkatársai felé évente legalább egyszer, szerény keretek között kifejezzük annak a munkának a nagyrabecsülését, amit a városunkért végeznek.

Sárospatakon 13 ezer ember él, ebből maximum 3000-en olvassák a Sárospatak Honlapot, így a többieknek is meg kell adni azt a lehetőséget, hogy tájékozódjanak a Sárospatakon történtekről – ezért van szükség a Zemplén Hírlapra. A Zemplén TV szükségességéről nem akarok beszélni, az teljesen egyértelmű…
Önkormányzatunk fontosnak tartja a tájékoztatást, ami előtte elég egysíkú volt, nem lehet tudni, hogy milyen szempontok alapján lehetett bekerülni a hírekbe. A most működő fórumot 2006-ban hoztuk létre, amivel nagy lépést tettünk előre a szólásszabadságot illetően is - ezt én tudom, mert előtte az én írásaimat is simán kitörölték. Most viszont én volnék a legjobban felháborodva, ha egy engem sértő beírást véletlenül kitörölnének. Ilyen ma már nem fordulhat elő.


 

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.04.04./
 

       Legyen a zene mindenkié - Éneklő osztályok versenye az ÁVG-ben

 

        
           

Baloghné Rozgonyi Antónia tanárnő kezdeményezésére 2010. március 31-én rendeztük meg iskolánkban az „Éneklő osztályok versenyét” az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban. A versenykiírás értelmében valamennyi osztály kategóriánként (népdal, műdal, mai dal) egy-egy énekkel készült a megmérettetésre…
 
 


Baloghné Rozgonyi Antónia

 

Az osztályok több héten keresztül nagy lelkesedéssel gyakorolták választott dalaikat. A „szigorú” zsűri és az iskola közössége előtt nagy izgalmat jelentett énektudásuk bemutatása.
A zsűri értékelése során figyelembe vette a legjobb összteljesítményt, a legtisztább hangzást, a legegységesebb fellépést, és a legötletesebb produkciót, valamint a kategóriánkénti legjobb előadást.
A több mint kétórás verseny után – amíg a zsűri meghozta döntését – a jelenlévő diákság kórussá alakult és vidám, közös éneklésbe kezdett.
Az együtt eltöltött délután hangulata, a mosolygós diákarcok bebizonyították a jelenlévők számára a zene összekovácsoló erejét, megerősítve Kodály Zoltán jelmondatát, mely szerint „Legyen a zene mindenkié!”.

Eredmények:
A legszebben előadott népdal kategória: 12. D osztály
A legszebben előadott műdal kategória: 11. D osztály
A legszebben előadott modern dal kategória: 11. B osztály
A legötletesebb előadás kategóriában: 12. B osztály
A korosztályban legegységesebb produkciók: 8. A, 10. D, 12. E osztályok

Köszönjük szépen a Farkas Ferenc Művészeti Iskola pedagógusainak, Dér Krisztina és Virágh Sándorné tanárnőknek, illetve Kaszó Lajos tanár úrnak értékelő tevékenységét.


 

 

További fotók

Cziczer Katalin
/2010.04.03./
 

       Húsvétvárás a Kincskereső Tagóvodában

 

        
           

Az évszakhoz kapcsolódó ünnepkörök és a jeles napok az óvodai életünk vezérfonalát jelentik. Egy-egy ünnep sajátos hangulata, a hozzá kötődő hagyományok, hiedelmek, szokások felelevenítése nevelőmunkánk fontos részei. Az ünnepekre a gyerekekkel, napokkal, sőt hetekkel előtte készülünk – küldte tájékoztatását Hubainé Józsa Magdolna tagóvoda vezető...
 
 


Hubainé Józsa Magdolna

 

A természet újjáéledésének, „feltámadásának” idejében a keresztény vallás egyik nagy ünnepére, a Húsvétra készülünk. Az ünnepet megelőző napokban tojásokat fújunk és színezünk. Az így elkészült tojások egy kosárban letakarva várják, hogy felhasználjuk azokat.
Az ünnepi készülődés egyik fontos része a búzavetés. E mély értelmű tevékenység során a tavaly aratás után gyűjtött és egész télen át otthon őrzött búzaszemeket vetjük el kis cserépedényekbe – együtt a gyerekekkel. A cserepet fényben, melegben és nedvesen tartva – megtapasztalva a várakozás izgalmát – várjuk a levélcsúcsok megjelenését. Az ünnep előtt zöldellő „kertecskét” visznek haza a gyerekek, melybe a húsvéti nyuszi piros tojást is hoz.

Jelentős szerepet tölt be az ünnep szimbólumai között a tojás. Mindegyikben ott található elrejtve egy aranyos nap, az újrakezdés képe. E jelentése miatt tartjuk fontosnak, hogy ilyenkor a gyerekek tojást keressenek. Ez a szimbolikus játék a felfedezés örömét adja, és a belső akaratot ösztönzi. A titokban megfestett piros tojásokat az „udvarunkon” elrejtjük, ahol a gyerekek a délelőtt folyamán megkeresik.
Az ünneplés napjára kalácsot sütünk, melyet a szépen terített ünnepi asztalnál közösen fogyasztunk el.

Az ünnepet megelőzően, péntek délután ez éven is közös készülődésre hívtuk és vártuk a családokat. Játszóházat szerveztünk, ahol különböző technikákkal díszített tojásokat és egyéb húsvéti jelképeket készítettünk. Édes kelt tésztából nyuszit, tojástartót, kalácsot… formáztunk.
A számtalan kedves, apró tárgyat és a büfé finomságait a szülők, a nagyszülők, az óvoda és a bölcsőde dolgozói készítették. Köszönjük, hogy ez alkalommal is sokan megtiszteltek jelenlétükkel, támogattak és segítettek bennünket az ünnepváró készülődésben, közös céljaink megvalósításában!


 

 

Játszóház-Kincskereső Tagóvoda>>>                  Játszóház-Nefelejtscsoport>>>                       Játszóház-Napsugár-csoport>>>

 tojáskeresés-Napsugár-csoport>>>                     tojáskeresés-Nefelejtscsoport>>>

Törő Gábor
/2010.04.03./
 

       Sok gyerek az Újbástyában készült a húsvétra

 

        
            

Szombaton ismét sok kicsi és nagyobb gyermek döntött úgy, hogy az Újbástya Játszóházban tölti el a kissé borongós tavaszi délutánt. A közös játékos munkálkodás a tavasz és a húsvét jegyében telt, megidézve a nyíló virágokat, a természet zöldülését. A húsvét jelképei a bárány, nyuszi, kiscsibe és minden asztalon felbukkant valamilyen formában, arcfestés után még a gyermekek arcán is – küldte hangulatos tudósítását Halász-Géczi Ágnes
 
 


 Halász-Géczi Ágnes

 

Több kreatív munkatárs mutatta meg a gyermekeknek és felnőtteknek, hogyan is dekorálhatjuk tavasszal házunk táját, vagy mivel is várhatják a lányok locsolkodójukat. Erika nénivel kedvükre gyúrhatták, nyújthatták, formázhatták a só-liszt gyurmát, Zsuzsa néni gyönyörű tavaszi koszorúkat és tojástartókat mutatott be, Szilvi néni textilcsodái közül most a nárcisz virág elkészítésével próbálkozhattak az érdeklődők, Évike néni pedig érdekes és mutatós húsvéti tojásokat és függődíszt hozott
.
Ezen kívül ismét volt gipszfestés, ami most kakas és kacsa alakú tojástartóból és húsvéti nyuszis függődíszekből állt, és egy üde tavaszi „virágos rét” díszgömböt is alkothattak a résztvevők, a következő felirattal:

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!
A kollégáknak köszönjük a jó ötleteket, díszeket és reméljük ismét ennyien összegyűlünk a következő alkalommal is, amelynek hirdetését itt és a www.ujbastya.hu oldalon, valamint az iskolákban és ovikban plakáton is közzéteszünk majd.


 

 

További fotók>>>

Kistóth Karolina
/2010.04.03./
 

   Krisztussal a Golgotára

 

        
           

Már hagyománynak lehet tekinteni Sárospatakon a Városi Keresztutat, amely a Sárospataki Bazilikából indul évről-évre a Mandulás-hegyi Emlékkereszthez. Bár az idő március 27-én reggel még kérdéseket vetett fel a szervezőkben, hogy meg tudjuk-e tartani a meghirdetett programot, délután 1 órára azonban eldőlt, hogy el tudunk indulni a nagyböjti közös imádság elvégzésére – küldte beszámolóját Koleszár Krisztián szervező-hitoktató, aki a menet élén haladt gitárjával végigénekelve az egész utat…
 
 


Koleszár Krisztián

 

Igaz, hogy útközben megmutatta az eső magát pár perc erejéig, de ez nem tartott vissza senkit, hogy folytassa útját a hegy felé. A 14 stációból álló keresztúton a jelenlévő hívek felváltva vitték a keresztet, a fiatalok pedig felolvasták az egy-egy stációhoz tartozó elmélkedési pontokat.
A stációk között közös imádságok, népénekek és ifjúsági énekek hangzottak el.

Ez a fajta ájtatosság egyben egy hitvallása is a katolikus keresztény embereknek, miszerint a templomból kijőve a világban, a város lakossága előtt tanúságot teszünk hitünkről, emlékezve Jézus szenvedésére és megváltó halálára.
Reméljük, mindenki lelki javára vált, vagy válik egy a közös, pár óra imádság, és lelkileg megújulva tudja megélni húsvét szent ünnepét.

Köszönjük az útbiztosítást a Sárospataki Rendőrkapitányságnak és a Sárospataki Polgárőr Egyesületnek, hogy munkájukkal zavartalanná tennék a folyamatos haladást és a Sárospatak Honlapnak, hogy utunkról sok fotóval és filmekkel számoltak be, ami által lélekben még nagyon sokan velünk tarthattak ezen az úton.


 

 

További fotók (város)>>>                    További fotók (hegytető)>>>                Mindhárom film megtekinthető a YouTube Sárospatak oldalon

Törő Gábor
/2010.04.03./
 

       Tojásfestéssel zárták a kézműves hagyományok sorozatát A Művelődés Házában

 

        
           

A Tájak, szokások, kézműves hagyományok sorozatunk utolsó programjához érkeztünk, ami nem más húsvét közeledtével, mint a tojásírás: a sárközi, bátai tojásfestést mutatták be vendégeink a népi viselettel együtt itt a mai előadáson. A tojásfestést Lehel Péterné tojásíró mutatta be, aki a népművészet ifjú mestere – számolt be a nagy érdeklődést kiváltó programról Kovácsné Géczi Julianna
 
 


 Kovácsné Géczi Julianna

 

A tojásírásnak egy nagyon régi múltra visszatekintő hagyománya van náluk, tulajdonképpen Bátát nevezik a tojásírás, a viaszírás bölcsőjének, innen ered és maradt fenn a legtöbb hagyomány. A bemutatón megtudtuk, hogy hogyan is színezték eredetileg a tojásokat. Az eredeti színek a piros, a fekete, a fehér voltak, de később ezek színesedtek a kor igényének megfelelően, illetve a piacra hozás már magával vonta, hogy egyre több színt alkalmazzanak a tojásokon.
A viseletekkel kapcsolatban is nagyon érdekes volt az előadás, ahogy az eredeti viseleteket bemutatták, nagyon szépen végigvezették, hogy milyenek voltak az ingek, a díszítések, rojtozások és nagyok érdekes volt megfigyelni, hogy hogyan világosodtak a viseletek.

Megtudhattuk, hogy Sárköz nagyon gazdag hagyományvilággal rendelkezik, nagyon nagy népművészeti múltja van. Amit ma a mátkatálban elhoztak, abban benne van minden, amit a húsvétolás náluk jelent, ugyanis ők nem locsolkodtak, hanem mátkatálat küldtek egymásnak az emberek. Ugyanígy küldött a vőlegény a menyasszonyos házhoz, ahol ha ezt elfogadták, akkor jó volt a szülők szemében, ha nem, akkor visszaküldték és a vőlegény tudta, hogy nincs ott keresnivalója.


 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.04.02./
 

   Szent Erzsébet útján a kistérség könyvtárosai

 

        
           

Március 26-án Szent Erzsébet nyomába eredtek a Olvasószolgálati Műhely résztvevői. A kistérség könyvtárosait minden évben meginvitáljuk egy kulturális, és egyben szakmai kirándulásra. Most nem mentünk messzire, hiszen Sárospatakon is találunk felfedezésre váró emlékeket – tájékoztatja az olvasókat Kövér Sándorné, a könyvtár vezetője...
 
 


 Kövér Sándorné

 

Sétánkat ott kezdtük, ahonnan Erzsébet is elindult, a Római Katolikus Vártemplomban. Megismertük Szent Erzsébet életét, és megnéztük az ereklyetartóját, majd a Szent Erzsébet Házban vendégeskedtünk. A kiállítás megtekintése után meglátogattuk a Ház könyvtárát is, képet kaptunk a Szent Erzsébet Társaság terveiről is. Sétánk következő helyszíne a Rákóczi Vár volt. Nagy érdeklődéssel fogadtuk a tárlatvezetést, felkerestük a kápolnát, a lovagtermet, és a főúri könyvtárat is.

Köszönjük Stumpf Gábornak, a Szent Erzsébet Társaság alelnökének a személyes hangú idegenvezetést, és a sok érdekes kis történetet, amellyel közel hozta hozzánk Sárospataknak e kiemelkedő szülöttét.


 

 

További fotók

Kistóth Karolina
/2010.04.02./
 

  A húsvéti ünnepekre nemcsak a locsolkodók, de az APEH is készül

 

         

Az adóhivatal a társhatóságokkal együttműködve a húsvéti ünnep előtti akcióban a bizonylat nélküli áruforgalmazást, a szabálytalan foglalkoztatást, a bejelentés nélküli tevékenység végzést ellenőrzi elsősorban. A kereskedők és szolgáltatók késő délután és este valamint hétvégén is számíthatnak az adóellenőrök megjelenésére.

A húsvéti ünnepekhez köthető akció fő célja a fogyasztók és tisztességes vállalkozások érdekeit veszélyeztető szabályszegő kereskedők és szolgáltatók kiszűrése. Az ünnepig a szokásos ünnepi áruféleségeket (virág, élelmiszer-, és italáru) forgalmazókon kívül a feldolgozó- és építőiparban, valamint a vendéglátóhelyeken is vizsgálódnak az adóhatóság szakemberei. Továbbá az ellenőrzések kiterjednek a vállalkozások helyi iparűzési adót érintő kötelezettségeinek teljesítésére is.

Az ellenőrök - a tárhatóságokkal közösen - megjelentek már a miskolci piacokon is, ahol többségében szembesültek olyan árusító hellyel, amelynek az árusai már nem, csak az árui voltak fellelhetőek. Így az operatív egységek azon árusító helyekre koncentráltak, ahol áru és árus egyaránt jelen volt és az ellenőrzés során szabálytalanságot jellemzően nem tapasztaltak. Az árusok az elmondásuk szerint várták a hatósági személyeket, ugyanis az illegális árusítás - mely az összehangolt ellenőrzések idején nagymértékben csökken - a vállalkozásuk piaci helyzetét rendkívül megnehezíti.
 
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága
/2010.04.02./
 

          Állománygyűlésen értékelte az elmúlt évet a Sátoraljaújhelyi Tűzoltóság

 

        
           

Az állományi ülésen igazából statisztikai adatok beszámolójára került sor. A tavalyi évet értékeltük, mind a három osztályunkat, a tűzoltási-műszaki mentési osztályt, gazdasági-ügyviteli osztályt, illetve a tűzmegelőzési osztályt - kezdte beszámolóját a 2010. március 22-én megtartott ülésről Juhász Péter, a Sátoraljaújhelyi Tűzoltóság mb. parancsnoka…
 
 


Juhász Péter


 


Aros János

 

Egy vetített képes bemutató mellett történt ez a beszámoló, amelyet statisztikai adatokra alapoztunk. Úgy gondolom, hogy eredményes évet zártunk, ami esetszámok tekintetében egy közepes év volt. Ugyanakkor az esetek összetétele szélesebb körűvé vált. Sokkal bonyolultabb beavatkozásaink, illetve szakmailag nehéz esetek is voltak.
Sportsikerekről annyit tudok elmondani, hogy rendkívül sok sportversenyen szerepeltünk, a maratoni futástól kedve a tűzoltási szakmai vetélkedőig, póker versenyen, horgász versenyen, kispályás labdarúgó tornákon, mindenhol megálltuk a helyünket. Kiemelném a lépcsőfutó versenyt, a tűzoltó erőpróbát, amin szintén szép eredményeket értünk el.
Úgy gondolom, hogy a jövőben is ezt kell követnünk és akkor ismételten egy eredményes évet zárhatunk, ahol sem tűzoltó kollégával nem történik baleset, sem a gépjárműveinkkel – az utóbbiakra is igen nagy szükségünk ebben a nehéz gazdasági helyzetben.

A tűzmegelőzési osztály munkájára kitérve, az év nagy részében egyedül kellett Barna Róbert tűzoltó főhadnagynak a munkáját végezni, hiszen a másik tűzmegelőzési osztályvezető kolléga nyugállományba vonult. Elég jelentős esetszámuk volt, de ez a hatósági engedélyezési, építési ügyek jelentős emelkedése miatt következett be, illetve elég sok helyen határozatokat, végzéseket kellett kiadni különböző esetekben alkalmanként. A személyzeti munkára kitérve, szintén nőtt az iratoknak a száma, ez a jelentős növekedés abból adódott, hogy nagyon összetett már a feladatuk, nagyon sok szakterületen kell otthon érezniük magukat a jogszabályokban.
A jogszabályok egyre több papírkészítést írnak elő, tehát a bürokrácia miatt rajtuk is már néha átcsapnak a hullámok. Illetve voltak olyan fegyelmi ügyek, a tűzoltósági állományon belül, amik szintén növelték az iratoknak a számát. Anyaggazdálkodásról annyit, hogy a gépjárműveink 80%-a megfelel a XXI. század előírásainak, elvárásainak, viszont vannak olyan gépjárműveink - itt a gépezetes tolólétrára gondolok elsősorban - ami már 27 éves és ideje lenne a lecserélni.
Most, az idei éven kiírt az Önkormányzati Minisztérium, illetve az OKF gépjármű technika pályázati anyagot, amiben van lehetőség még 30 méteres gépezetes tolólétrára pályázni, amit meg is fogunk tenni. Polgármester úr megerősített benne, hogy mindenképpen meg kell pályázni, mert ez hatalmas fejlődést jelentene a tűzoltóságnak, viszont saját erőből óriási pénzbe kerülne.
Egy ilyen gépjárműnek a bekerülési költsége 150-160 millió forint, aminek az önrésze is 30 millió forint felett van. Így ezeket a helyi önkormányzatok támogatásával kellene valahogy realizálnunk és mindenféleképpen egy eredményes pályázatot benyújtanunk ez ügyben.

Azok a nehézségek, amelyek minden önkormányzatot elértek, a tűzoltóságot sem kímélték, tudjuk azt, hogy nagyon szűkös anyagiakból kell gazdálkodniuk – fejtette ki gondolatait Aros János, Sárospatak város alpolgármestere…

Ennek ellenére nem tudtunk olyan kéréssel fordulni a tűzoltósághoz, amelyet azonnal nem teljesítettek volna, hiszen egészen egyszerű és már-már megszokott dolog, hogy fölemeljük a telefont ha baj van, és a baj nem csak arra vonatkozik, hogy tűz van, hanem bármilyen téren. Volt már erre rengeteg példa, árvíz, belvíz, baleset, nagyon sokszor hívtuk a Sátoraljaújhelyi Tűzoltóságot, ahol mindig kérhettünk és kaptunk is segítséget a tűzoltóktól…
Ennek bizony anyagi oldala is van, amit finanszírozni kell, és azok a szűkös anyagiak amelyek rendelkezésre állnak éppen arra futják, hogy a működést a fenntartáshoz biztosítani tudja a parancsnokság. A két város illetve a két kistérség települései közül ebből a legnagyobb részt Sátoraljaújhely önkormányzata állja, amiért külön szeretnék köszönetet mondani a Sátoraljaújhelyi Önkormányzatnak.
Én egy nemrég meglátogatott tűzoltólaktanyában döbbentem arra rá, hogy bár ezek a körülmények jók és optimálisak, amelyek itt Sátoraljaújhelyben rendelkezésre állnak de látható, hogy lenne még mit javítani. Éppen ezért bízom abban, hogy sikeresek lesznek azok a pályázatok, amelyekhez elsősorban a sátoraljaújhelyi önkormányzat ad támogatást, de ha szükség van rá, ugyanezt Sárospatak részéről is fel tudom ajánlani. Reméljük ugyanígy áll majd hozzá minden térségi önkormányzat, amelynek a területén a sátoraljaújhelyi tűzoltóság a munkáját végzi. Tehát ha ezeket a pályázati lehetőségeket sikerül kihasználni, akkor ezeken a körülményeken, és az infrastruktúrán lehet változtatni.

Gratulálok nem csak a szakmai teljesítményéhez a tűzoltóságnak, hanem azokhoz a sport téren elért eredményekhez is, amelyről tudjuk jól, hogy nem hobbiból születnek, hanem a felkészülésnek részei. Annak a felkészülésnek, melynek köszönhetően a fizikai erőnlétét minden tűzoltónak olyan szinten sikerül tartani, hogy a bevetés során ezzel probléma ne legyen. Éppen ezért nagyon értékesek ezek a sporteredmények, és amikor nem régiben jártunk más tűzoltóságon, ott is egyértelműen láthattuk, hogy itt a környéken a sportágakban a bizonyos sporteredmények kapcsán a sátoraljaújhelyi tűzoltóság állományának az eredménye kimagasló, nem csak megyei, hanem országos szinten is.

Itt az utóbbi napokban hallhattunk olyan esetről, amely nem feltétlenül jó fényben tüntette fel a tűzoltóságot, hiszen tudjuk jól, ha egy tűzoltóval történik valami, akkor azt azonnal ráhúzzák az összes kék egyenruhásra, az összes tűzoltóra, az összes állományban lévőre. Hála Istennek azt is tudjuk, hogy itt ezen a környéken mi kizárólag köszönettel tartozunk a tűzoltóságnak és ezt a köszönetet szeretném tolmácsolni polgármester úr és Sárospatak lakosságának a nevében.


 

 

További fotók

Cziczer Katalin
/2010.04.02./
 

           „Play and Win” Országos angol műveltségi és levelezőverseny

 

        
           

A „Play and Win” Országos angol műveltségi és levelezőversenyen 1200 gyerek mérte össze tudását az ország számos iskolájából. A Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolájának diákjai évek óta izgatottan követték pontjaik alakulását az interneten. Különböző szinteken és témakörökben bővítették nyelvtudásukat egyénileg vagy csapatban. Aranyosi Anett (7.a) III. helyezést...

Vajda Kata (5. b) IX. helyezést ért el Animals and Nature témakörben. Vitányi Barbara (6.a) X. lett 103 versenyző közül, míg Hegedűs Zita, Kerülő Orsolya, Tóth Gréta (6.b), Pásztor Viktória, Molnár Klaudia és Kardosi Blanka (5.b) csapatban jeleskedtek. Nem volt könnyű dolguk, hiszen 87 csapat oldotta meg a Kid’s Club feladatait. Tanáraik: Nagyné Deák Ilona és Gönczy Krisztina.
 


További fotók

Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskola
/2010.04.01./
 

   Erdélyi Tibor szoborfaragó állított ki A Művelődés Házában

 

        
           

 


 Erdélyi Tibor

Csatlósné Komáromi Katalin

 

Március 22-én 17 órától Népi Szobrászati Kiállítás nyílt Erdélyi Tibor szoborfaragó, a népművészet mestere, Erkel díjas koreográfus műveiből A Művelődés Háza és Könyvtárában. Csatlósné Komáromi Katalin igazgatónő elragadtatással beszélt a sokoldalú művész Sárospataki kiállításáról…

Nagy öröm számunkra, hogy a nagyon sokszínű és termékeny művész elfogadta az intézmény meghívását és a mai naptól április 19-ig lesznek itt láthatóak a fafaragások.

Erdélyi Tibor azon kívül, hogy rendkívül tehetséges fafaragó, a néptánc és a népművészet egyéb területein is hosszú évekig tevékenykedett. 55 országban járt, hiszen hosszú évekig az Állami Népi Együttes vezető táncosa volt, majd később a Vadrózsa Néptánc Együttes és a szolnoki Tisza Együttesnek is a mestere és koreográfusa.

A kiállítás megnyitóján dr. Kapitány Gábor, a Magyar Tudományos Akadémia doktora mondta a köszöntő szavakat és méltatta Erdélyi Tibor munkásságát. Az ő jelenlétének azért örülünk nagyon itt Sárospatakon, hiszen ő a kultúra közvetítésnek és egyáltalán a mai magyar kulturális életnek a problematikájával foglalkozik.

Az alkotások önmagukért beszélnek és a felcsendülő zene, a gyerektáncosok illetve a bartóki motívumok is jelzik, hogy milyen sokszínű lehetőség van ebben a mai kiállítási anyagban, amit nagyon remélem, hogy sokan meg fognak majd nézni az elkövetkező napokban.

A művész hitvallása is rendkívül sokat mond : „Amíg mozdulni tudok, táncolok, amíg a kezemet tudom emelni, addig faragok”. Mi kívánjuk itt Sárospatakon, hogy ez sokáig így legyen, és nagyon megtisztelő számunkra, hogy Erdélyi Tibor szobrászművész - aki egyébként Makovecz Imrének is közeli jó barátja - Sárospatakon ma bemutatkozott.


 

 

További fotók

Cziczer Katalin
/2010.04.01./
 

        Tavaszváró gyermekmunkák a Profi Magyarország Zrt. 84-es üzletében

 

        
           

 


Omelka Lászlóné

 

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2.a osztályos tanulói által készített munkáknak kiállítási felületet biztosított az üzlet vezetője, Balázs Csabáné (Marika néni) – küldte a beszámolót Omelka Lászlóné tanító néni...

A gyerekek nagy lelkesedéssel szorgoskodtak a húsvéti díszek, az üvegfestékkel festett pillangók, virágcsendéletek és a nagyméretű „tavasz tündér” megalkotásában. A gyermekek büszkék a „kiállításukra”.
Köszönjük ezt a lehetőséget az osztály nevében


 

 

További fotók

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2010.04.01./
 

   Odafigyelnek a csellengő diákokra

 

        
           

A Sárospataki Rendőrkapitányság miskolci erők bevonásával egy ellenőrzéssorozatot hajtott végre, mégpedig a sárospataki Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival közösen – nyilatkozta dr. Téglás István rendőr alezredes, a kapitányság vezetője…
 
 


 dr. Téglás István

 

Ennek az a célja, hogy a napközben, iskolaidőben csellengő gyerekeket megtaláljuk, elszámoltassuk, ezzel is figyelve a fiatalságra és a bűnmegelőzésre. Ennek keretében több helyszínen hajtottunk végre ellenőrzést így a fiatalok által gyakran látogatott Vasútállomáson, a Vízikapunál, a szakközépiskola közelében lévő autóbusz parkoló területén.

A rendőrök és a családsegítők több olyan diákkal is találkoztak, akik nem voltak iskolában a nap folyamán. Ezekre az ellenőrzésekre rendszeresen vissza fogunk térni lehetőségeink függvényében. El kell mondanom hozzá, hogy volt ennek előzménye is, ugyanis 2 héttel ezelőtt 2 fiatal lányt italkimérő helyen kiszolgáltak, ennek következtében erősen ittas állapotban öngyilkossági szándékkal beugrottak a Bodrogba. A lányokat kimentették és megfigyelésre kórházba szállították.

Korábban is kitűzött célunk volt a fiatalokra való nagyobb odafigyelés, de ez az eset még jobban megerősítette ez irányú szándékainkat.


 

 

További fotók

Törő Gábor
/2010.04.01./
 

   Július 12-ig tekinthetők meg a fény festőjének alkotásai a Szent Erzsébet Házban

 

        
           

A 2010. március 19-én nyílt egy kiállítás A fény festője címmel, Thuronyi István festőművész képeiből a Szent Erzsébet Házban, amely a nyár közepéig meghatározó látványosság lesz az ide látogató turisták számára. Mint Kuklay atyától megtudtuk a művész Franciaországban alkotott, művei Európa-szerte ismertek, így méltán számíthatunk a külföldi turisták érdeklődésére…
 
 


Kuklay Antal

 

Thuronyi István 90. életévéhez közeledő magyar festőművész, aki a II. világháború után kikerült Németországba majd Franciaországba, ahol végül letelepedett. Egy felvidéki földbirtokos családnak a fia, aki zeneművészetet és festőművészetet tanult, de az édesapja kikötötte, hogy biztonság kedvéért végezzen el egy főiskolát, így végzett el egy mezőgazdasági főiskolát, aminek végül nagy hasznát vette, mert amikor hadifogolyként kikerült Franciaországba, ott először ökörhajcsár lett a mezőgazdasági diplomájával, majd gyermeknevelő és kórusvezető, végül mezőgazdasági mérnökként helyezkedett el a francia állami mezőgazdasági szervezeten belül. Közben elkezdett festeni, tulajdonképpen így a megélhetését a mezőgazdasági mérnöki munka, a hivatását pedig a festőművészet jelentette.

A XX. századi avantgard festészetnek a stílusait elsajátította, de jött egy nagy fordulat az életében, ami egyrészt egy belső megújulást jelentett, másrészt pedig festészetének is a megújulását. Arról van szó, hogy egy - egyébként gyermekkorától mélyen vallásos ember - olyan misztikus élményben részesült, ami mélyen megváltoztatta az életét és ennek a következménye lett, hogy végül is csatlakozott egy franciaországi katolikus ökomenikus szerzetesrendhez, ahol kibontakozott a festészete.
Talán azt mondhatnám, hogy az üres avantgard, absztrakt formák megteltek lelki tartalommal, így lett ő a maga meghatározása szerint a fény festője. Ez a fény igazából nem természetes fény, hanem egy természetfeletti fény, amely sugárzik a képeiből, és amit ő átélt legbelül a lelkében. Ez fejeződik ki a képeiben, melynek az összefoglaló eszméje tulajdonképpen a béke.

Így, egy nagyon szigorú festészeti rendszeren belül hallatlan nagy szabadsággal és érzelemdúsan fejezi ki azokat a gondolatokat, érzéseket, amelyek tulajdonképpen mindnyájunkat foglalkoztatnak, és amelyről talán korábban, a XX. század első felében nem is illett direkt beszélni.
Amikor az absztrakt művészet leredukálta a festők tevékenységét egészen a formákra, ő ezeket megtöltötte humanista tartalommal, sőt természetfölötti tartalommal és ezáltal így ő - mondhatni - egy vándor prédikátor, aki a műveken keresztül szól az emberekhez és beszél nekik a lelki békességről.
Talán a legnagyobb elismerése az volt - ő maga írja ezt egy róla készült riportkötetben - amikor egy kislány a kiállításáról kijövet azt mondta, hogy „láttam a Jóistent” - és ez az érzés a felnőttekben is megismétlődik, ahogy rádöbbennek a családi életnek a szépségére, a természet szépségére, az örömre és a fájdalomra, a harmónia utáni vágyakozásra.
Ezek azok a tartalmak, amiket a maga nagyon szigorú festői világában kifejez. Például, összesen 7 színt használ, ami egy belső fegyelemnek a jele, de ugyanakkor a képeken mindent eláraszt a fény és a harmónia.
Az ő közösségük az elmúlt években Magyarországon is megtelepedett és Bodrogolaszi lett a központjuk. Ő pedig az egész festői hagyatékát, ami több száz képből áll a bodrogolaszi közösségnek ajándékozta.

A kiállítás megtekinthető 2010. július 11-ig hétfő kivételével naponta 10 – 16 óráig a Szent Erzsébet Házban ( Sárospatak, Szent Erzsébet út 13.)


 

 

További fotók >>>

Kistóth Karolina
/2010.04.01./
 

           Újabb tanfolyam fejeződött be a Sárospataki Munkaügyi Kirendeltségen

 

        
             

Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Sárospataki Kirendeltségén a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP 1.1.2. program) keretén belül 2009 őszén indult a volframelektródás+ minősített hegesztő tanfolyam, 16 fő álláskereső részvételével – tájékoztatja olvasóinkat Baranyi József, a ÉMRMK Sárospataki Kirendeltség vezetője…
 
 


Baranyi József

 

A tanfolyam március végével sikeresen lezárult, a vizsgát követően valamennyi résztvevő Okj-s bizonyítványt kapott, majd ezt követően április végén a minősítést is megszerezhetik. Ezzel a piacképes szakmával nagyobb eséllyel tudnak a munkaerőpiacon elhelyezkedni.

A képzés teljes költségét uniós forrásból, a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. 1. 2.-ben rendelkezésre álló keretből fedezzük. A tanfolyamon résztvevők a képzés idejére minimálbérnek megfelelő összegű keresetpótló juttatást kaptak, mely segítette, hogy a tanfolyam ideje alatt ne legyenek a résztvevőknek megélhetési problémáik.
A szakmák kiválasztásánál figyelembe vettük, a munkaerőpiac és a helyi foglalkoztatási igényeket.

A TÁMOP 1. 1. 2. program első szakasza 2009. év végén lezárult, a második szakaszban tavasszal újabb keret áll rendelkezésre a hátrányos helyzetű munkanélküliek programba vonására.
Áprilisban indul az ECDL számítógép-kezelő ill., májusban a TB ügyintéző képzések. Rövid írásbeli teszt és személyes elbeszélgetés során kerül sor a kiválasztásra.
Bővebb tájékoztatást a programról és az induló tanfolyamokról a kirendeltségen kérhetnek.


 

 


Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Sárospataki Kirendeltség
/2010.0401./