Archív
2010. szeptember

Beszámoló az utolsó képviselőtestületi ülésről

 

        

Szeptember 24-én, pénteken tartotta a 4 éves ciklus legutolsó ülését Sárospatak Város Képviselő Testülete. Soha egyetlen képviselő testület sem ülésezett annyit, mint ez, az elmúlt 4 évben. Az utolsó ülésünkön nagyon fontos napirendi pontok tárgyalását kezdtük meg, a 12 kitűzött napirendi ponttal szemben, legalább 20-at tárgyaltunk, hiszen időközben is jöttek olyan aktuális pontok, amelyek tárgyalása elengedhetetlenül fontos volt – nyilatkozta Aros János alpolgármester...
 
 


Aros János

       El kell mondanom ehhez azt is, hogy minden olyan döntést, amely akár költségvetést érintett volna, akár komolyabb döntés lett volna, azt már nem akartuk bevinni erre a testületi ülésre, hiszen a következő képviselő testületnek kell majd ezekről dönteni. Költségvetési előirányzatok módosítására került sor, majd polgármester úr, mint a kistérségi tanács elnöke számolt be a többcélú kistérségi társulás tanácsban végzett munkájáról, majd elfogadtuk a belső ellenőrzési tervet.
A következő napirendi pontban Papp Imréné, a Gondozási Központ vezetője, illetve Molnár Marianna, a Családsegítő és Pedagógia Szakszolgálat vezetője, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai munkájának értékelését terjesztette a képviselő testület elé.

Nagyon fontos napirendi pontunk volt az integrált városfejlesztési stratégia jóváhagyása, és a döntés egy 360 milliós pályázat beadásáról. Az integrált városfejlesztési stratégiát a bizottságok megtárgyalták, valamint lehetőséget adtunk a pataki lakosoknak, ill. a civilszervezeteknek is, hogy eljuttassák hozzánk a véleményüket. Nagyon sokan éltek ezzel a lehetőséggel, s ezeket összegyúrva készült el az integrált városfejlesztési stratégia. Ennél a napirendi pontnál tájékoztattuk a képviselő testületet, ill. a Zemplén TV-n keresztül a pataki lakosokat, hogy 2 újabb sikeres pályázaton vagyunk túl, az egyik a volt Esze Tamás Általános Iskola felújítása és abból egy kistérségi központ létrehozása. Olyan funkciókat szeretnénk ide elvinni, amelyek elszórtan a város területén működnek, mint pl. a Műszaki Iroda, a Családsegítő intézménye, a Pedagógiai Szakszolgálat, a Gondozási Központ és az Okmányiroda. Tehát itt egy modern, európai színvonalú, felújított Kistérségi Központban látjuk majd el ezeket a feladatokat.
 


 

 

 
Szintén egy 170 millió Ft-os pályázatot nyertünk el a Kommunális Szervezettel együtt, ami 48 fő foglalkoztatását, és képzését teszi lehetővé, valamint egy 37 milliós Ft-os eszközbeszerzést. Így azokat a gépeket, eszközöket, a melyeknek a cseréje erősen megérett a Kommunális Szervezetnél, meg tudjuk majd vásárolni. Tehát 48 főnek tudunk munkahelyet és képzést biztosítani és szeretnénk, ha a képzés olyan lenne, amely további megtakarításokat is eredményezhet. Ilyen lesz pl. az alternatív tüzelés lehetőségének kihasználása, a fa-apríték gyártás, amely végtermékkel a Kommunális Szervezet fűtését szeretnénk jelentősen csökkenteni, átalakítva a jelenlegi fűtési rendszert.
A Csepel tó és az Óbodrog hasznosítására vonatkozóan már korábban kötöttünk szerződést azzal a horgászegyesülettel, amely városunk legnagyobb civilszervezete. Ezúttal 2012. december 31-ig hosszabbítottuk meg a szerződést. Az előző szervezet tartalmával megegyező módon és ugyanazokkal az érvekkel alátámasztva, amint tettük akkor, adtuk most szintén bérbe a tavat a Sárospataki Bodrogmenti Sporthorgász Egyesültnek. A Bodrog keleti holtágának hasznosítására kötendő haszonbérleti szerződésről, valamint a szerződéshez kapcsolódó üzemeltetési szabályzatról is döntött a képviselőtestület.

Örömmel üdvözöltük Kun László urat, aki az új Sárospataki Kirendeltség vezetője, hiszen Laki József úr magasabb beosztást kapott. Ezúton kívánunk mindkettőjüknek jó egészséget, és jó munkát a jövőben.

Ezen túl, a Szent József utcával határos magántelek átadásáról döntött a képviselőtestület. Arról a telekről van szó, amely régen a kisegítő iskolának - az Arany János úton még valamikor, évtizedekkel ezelőtt volt a kisegítő általános iskola - a végében volt egy ingatlan, amely most az Árpád Vezér Gimnáziumhoz tartozik. Viszont szervesen és történelmileg is, a mellette lévő görög katolikus egyház lenne illetékes, hogy ezt szépen karbantartsa, gondozza és használja. Ezzel a kéréssel már többször is fordultak korábbi képviselőtestületekhez is. Mi semmi akadályát nem látjuk, hogy ezt a telket, amely egyébként gazos és elhanyagolt, hiszen az Árpád vezér Gimnázium nem használja, a görög katolikus egyház pedig még nem használta, hiszen nem az övé volt. Semmilyen érvet nem találtunk tehát, hogy ne ítélnénk nekik, így ezzel a döntésünkkel rendelkezésre bocsátjuk a görög katolikus egyházközségnek és bízunk benne, hogy gondos gazda módjára majd meg tudják valósítani azokat az elképzeléseket, amelyekkel alátámasztották kérelmüket.


Az ár- és belvízvédelemmel kapcsolatos tervezési feladatokkal kapcsolatban komoly dilemmában volt a képviselőtestület, hiszen több 10 millió Ft-ot kell a tervekre fordítani, Bodroghalász és Kispatak városrészen. Reményeink és sejtéseink szerint, hamarosan kiírásra kerülnek olyan pályázatok, amelyek lehetővé teszik ezeknek a terveknek az elkészítését és finanszírozását. Ezzel szemben javaslatomra úgy döntött a képviselő testület, hogy inkább ezt a 10 milliót kockáztassuk most, minthogy annak a 60-65 lakásnak az újból víz alá kerülését, amelyek már 3-szor sikerült megvédeni az árvíz alól, de továbbra is veszélyeztetve vannak. A képviselőtestület úgy döntött, hogy ennek az összegnek a rendelkezésre bocsátásával azonnal elkezdődhetnek a tervezési munkálatok. Ha idő közben a pályázat kiírásra kerül, akkor megpróbáljuk átvinni a pályázatba, mivel nagy könnyebbség lenne az önkormányzatnak, ha máshogy lehetne finanszírozni.
A mederkotrással kapcsolatban úgy döntöttünk, mivel ígéretet kaptunk arra, hogy október végén, november elején az ÉKÖVÍZIG megkezdi a hozzátartozó meder kotrását, ehhez mi is hozzá fogunk kapcsolódni az önkormányzathoz tartozó mederszakasznak a kotrásával. Így az ősszel teljes hosszában megtisztul a Radvány patak medre. Reményeink szerint, így gyorsabban el tudja vezetni a vizet a Bodrogba és még egyszer árvízhelyzet nem alakul ki emiatt.
A SIDINFO Kft. támogatási kérelméről szólt egy előterjesztés, 6 millió Ft-ot kért igazgató úr a működéshez. 3 millió Ft-ot szavazott meg az önkormányzat, hiszen vannak már olyan számlák, amelyek kifizetése halaszthatatlan. Talán lehetne még tolni egy ideig, de semmi értelme, hiszen ezeket a számlákat úgy is ki kell fizetni. A következő évben jár le az a korábbi városvezetés által megkötött szerződés, amelynek értelmében a Sarokbástyát és a szabadtéri színpadot, olyan funkcióval kellett üzemeltetnünk az első 4 évben, amelynek több kiadása volt, mint bevétele. Következő évtől ez megváltozik, sokkal nagyobb bevételt szeretnénk, ha produkálna az Újbástya Rendezvénycentrum, hiszen az a célunk, hogy az önkormányzatnak minél kevesebb támogatást legyen szükséges majd biztosítani a működéséhez.

Az önkormányzat külkapcsolatainak alakulásáról hallottunk egy előterjesztést polgármester úrtól. Láthattuk, azokat a külkapcsolatokat próbáltuk az elmúlt ciklusban kihasználni, amelyeknek pozitív hozadéka is van a város számára. Egyszer voltunk Nokiában, Collegnoban egyszer sem voltunk, inkább a Szent Erzsébet kultusszal kapcsolatos testvérvárosi kapcsolatokat elevenítettük fel, és tovább keressük azokat a lehetőségeket, amelyek következtében a Felvidéken, vagy Erdélyben magyar lakta településekkel tudjuk fölvenni a kapcsolatot.
Időközben két újabb kapcsolat is kialakult, az egyik Franciaországban, a Párizs melletti Grosboisban, ahol múlt héten avatták fel a sárospataki szobrászművész, Borsi Antal Rákóczi szobrát. Ezen a településen a Rákóczi kultuszt nagyon komolyan ápolják, hiszen itt volt eltemetve Rákóczinak a szíve és jelezték azon szándékukat, hogy Rákóczi városával, Sárospatakkal szeretnének egy komolyabb kapcsolatot kialakítani - de ez már a következő testületnek a döntésétől függ.
Szintén egy újabb kapcsolat körvonalazódik, Prágában, ahol Comenius kultuszát ápolják, és mivel Magyarországon, itt Sárospatakon végezte a legnagyobb pedagógiai tevékenységét, a jövőben reményeink szerint itt is várható egy szorosabb együttműködés a két település között.

Behajthatatlan kintlévőségekről tartottam egy tájékozatót. Több mint 6 millió Ft kintlévősége van az Önkormányzatnak, elsősorban lakbérekről - ezek egy része behajthatatlan - azonban a nagyobb részéről, több mint a feléről úgy ítéltem meg, hogy meg kell még tennünk mindent annak érdekében, hogyha megpróbálnak kibújni a fizetési kötelezettség alól, akkor is próbáljuk meg ezeket a kintlévőségeket behajtani. Akik fizetni hajlandóak a jelentős tartozás mellett, nekik lehetővé tesszük a részletfizetési kedvezményt, a kamatok egy részét elengedjük, ugyanis tudjuk, hogy az emberek nagyon nehéz helyzetben vannak, és ha látjuk a szándékot, akkor mi is mindent megteszünk annak érdekében, hogy maradhassanak a lakásban és az eddigi felhalmozott tartozásukat rendezzék.

A testületi ülés végén a ciklus lezárásaként többen is hozzászóltak, azt hiszem mindenki számára egyértelmű, hogy ez a képviselőtestület mindent megtett annak érdekében, hogy Sárospatak fejlődjön. Ezt bizonyítják a pályázataink, beruházásaink, és ezt bizonyítják azok a közös döntések, amelyeket vita nélkül hozott meg a város fejlődése érdekében. Természetesen voltak csipkelődések, viták, de ez viszi előrébb a város életét, a józanésszel, jó szándékkal megfogalmazott kritikákat el kellett fogadnunk, ezeket be kellett építeni a következő döntésünkbe.
A 4 éves munkát egy emléklappal és egy 2000-es évjáratú Tokaji aszúborral köszönte meg polgármester úr minden egyes képviselőtársunknak, utána pedig egy búcsúebéd keretében köszöntünk el egymástól, hiszen a következő képviselőtestületnek, a jelenlegi testületből előreláthatóan jó néhányan szintén tagjai lesznek, de akadnak közöttünk olyanok is, akik ezt a közéleti tevékenységet – legalább is a következő 4 éves ciklusra befejezték.

Mindenkinek megköszönöm az elmúlt 4 évben végzett munkáját, és szeretném megköszönni a pataki lakosoknak a visszajelzését, a segítségét, a jó szándékát.

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2010.09.30./
 

Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete alaposan kivette részét a városfejlesztési stratégia megalkotásából

        
     

Kihelyezett műhelymunkát tartott a Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete, melynek fő témája a városfejlesztési stratégia volt. Saláta László elnök elmondta, hogy külön tárgyalták a belváros, a várnegyed és fürdő fejlesztési koncepcióját, de konkrét terveik vannak a Bodrog-parti szabad strand és kikötő létrehozására is…


Saláta László

       A Lokálpatrióták Egyesületének tizenegy szakmai műhelye van. Megbeszélésünk tárgya, a testületi ülés egyik napirendi pontja, a városfejlesztési koncepció volt, amely elkészülésének egész folyamatában részesei voltunk. Több fázison keresztül tárgyaltuk már ezt az előterjesztést.
A városfejlesztési stratégiát három területre bontottuk, a belváros vonatkozásában, illetve a fürdő, és a várnegyed tekintetében fejtettük ki elképzeléseinket. Örömmel konstatáltuk, hogy javaslataink bekerültek az előterjesztésbe. Írásos formában tizenegynéhány oldalban tettük le a szerkesztők asztalára javaslatainkat, akik már visszajeleztek, hogy beépítették az anyagba. Örömmel tapasztaltam, hogy jó néhány olyan dolog, amelyet mi felvetettünk, már konkrétan, időponttal, projektekként szerepelnek, megjelölve azt is, hogy milyen forrásokból lehetne azokat megvalósítani.
Javaslataink még számos területet érintenek a városfejlesztési stratégiában. Ilyen például, a városi agóra, az elkerülő és a 37-es út, valamint a belvárosi homlokzatok kérdése, amit már korábban is szorgalmaztunk.

A Bodrog-parti kikötő kérdése is helyet kapott az új városfejlesztési stratégiában. A Bodrog-part rehabilitációjára konkrét tervünk van, már pályáztunk is rá, a Bodrog-part túloldalán tervezzük a szabad strand kialakítását, mint ahogy az annak idején volt. Erre mérnökeink készítettek konkrét terveket és pályázat útján szeretnénk ennek a kivitelezésében, és megvalósításában részt venni.
A Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete műhelymunkáján elhangzott, hogy a 11 szakértői csoport továbbra is Sárospatakért fog dolgozni.
 


 

 

 


Törő Gábor
/2010.09.30./
 

A kortárs könnyűzenei kultúra és a fiatalok találkozása Sárospatakon

 

        
      

Egészen röviden ez annyit jelent, hogy egy remek hangulatú koncertet hallhattak az érdeklődők szombaton a Lőtéren. Több mint egy éves szünet után dübörögtünk ismét a Manduláson, ami nemcsak azért eredmény, mert ezt a rendezvényt az aktivisták a két kezükkel „rakták össze”, hanem azért is mert egy csodálatos hagyomány fog tovább élni immáron a meghatározó Erdei János vezetése nélkül. Elsősorban arra voltam kíváncsi, hogy képesek-e a fiatalok a saját lábukra állni és minden problémával, ami egy ilyen rendezvény szervezése kapcsán felmerül, megbirkóznak-e – küldte tudósítását Erdei János, a Híd-2002 Alapítvány Elnöke…
 
 


Erdei János

       Veszik-e az akadályokat és képesek lesznek-e a továbbiakban önmagukat szervezni és életben tartani az Irgum Burgum Rock Klubot. Merthogy kell egy hely és kell egy csapat . A Lőteret az MTTSZ természetesen szigorú házirend és szabályok mellett kölcsönadta, hiszen a legritkább esetekben vannak éjszakai lövészetek, a ma is hivatalosan működő Lőtér épületében.
A békés egymás mellett élés jegyében a fiatalok vállalták, hogy karbantartják és felügyelik az (egyébként gyűjtögető hordák célpontjává vált) épületet és a külső környezetét. Annál is inkább értékes ez a városnak, mert a Mandulás és a régi kőbánya természetvédelmi területnek számít és a helyi védelem mellett már a Nemzeti Park is védettség alá helyezte. Épp ezért a külső környezet megóvása közös ügyünk. Mindemellett a Híd-2002 Alapítvány egyik alapgondolata, hogy ifjúsági színtereket hozzunk létre, ahol a fiatalok jól érzik magukat, de nem zavarják sajátos szórakozási kultúrájukkal közvetlen környezetüket.

Ennél alkalmasabb hely nem is lehet a Lőtérnél, hiszen kívül esik a város közvetlen környezetétől, de mégis öt perc séta alatt elérhető. Biztosak lehetnek a városban lakók, hogy senkit nem fog zavarni ezután sem az Irgum Burgum Rock Klub működése. Átadtam tehát a stafétabotot, ami persze nem jelenti azt, hogy tanácsaimmal, kétkezi munkámmal nem fogom irányítani az esetleges koncerteket, de úgy érzem, hogy most már a csapat, aki az Irgum Burgum köré szerveződött, képes ezt a feladatot önállóan is végrehajtani. Számomra ez a legnagyobb értéke az elmúlt évek munkájának, hogy a sokszor lefitymált elkergetett fiatalok igenis, képesek sorsukat a saját kezükbe venni, és önálló gondolataikkal, sőt cselekedeteikkel egymás és a közösség hasznára lenni.
Sajnos az új kormány első intézkedéseinek egyike volt a PANKKK ( Program A Nemzeti Kortárs Könnyűzenei Kultúráért) program leállítása. Arról még nincsenek információink, hogy e program helyébe lép-e valami más fiataloknak szóló pályázati lehetőség, vagy pusztán maga az az elv vezetett idáig, hogy Bozóky volt miniszter találmánya ez a remek ötlet. Reméljük, hogy a döntéshozók nem szüntetik meg egy tollvonással mindazokat az eredményeket, amelyeket az elmúlt négy évben borzasztó sok munkával értek el a programban munkálkodó hivatalnokok, népművelők, aktivisták, zenekarok és természetesen maguk a közönség tagjai. Annak ellenére Sárospatak az egyik kiemelt színtere a PANKKK programnak, hogy a város eddig mindösszesen egyetlen egyszer támogatta alapítványunkat a koncertsorozatok lebonyolításában. Remélem, találkozunk a következő Irgum Burgum rendezvényen, nem tudom mikor és nem tudom hol, de egyvalami biztos: ezután is számítok RÁTOK szívvel-lélekkel!


 

 

 


Híd-2002 Alapítvány
/2010.09.30./
 

Támogatás az óvodának…

 

        

 


Szvitankó Tamás

       Sajtótájékoztató formájában kaptunk hírt arról, hogy a Carolina Óvoda és Bölcsőde pénzügyi támogatásban részesült. A 2010. szeptember 25-ei Lakótelep Napja rendezvény tombolabevételét adta át Sikora Attila, a térség önkormányzati képviselője az intézmény vezetőjének. Az eseményen jelent volt Szvitankó Tamás, aki magánemberként szponzorálta a hétvégi rendezvényt.

A 30.000 Ft pénzbeni támogatást Lendvainé Szendrei Ágnes intézményvezető köszönettel vette át, és elmondta, hogy az összeget a kibővített intézmény nagy tereinek díszítésére, szépítésére kívánják felhasználni.
 


 

 

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.09.30./
 

Tisztítják a csapadékvíz elvezető árkokat Kispatakon

 

        
      

Ezen a héten Kispatak városrész, Árpád utca lakóinak nyugalmát munkagépek zaja zavarta meg. Emiatt viszont ezúttal senki sem panaszkodott, inkább örömmel nyugtázták, hogy végre takarítják, mélyítik a vízelvezető árkokat, tisztítják az átereszeket, amiknek az eltömődése ebben az évben annyi gondot okozott. A munkálatokról Szabó András önkormányzati képviselő nyilatkozott…
 
 


Szabó András

       2007. áprilisában hívtam fel rá a figyelmet először, hogy a kispataki árkok, átereszek nem olyan állapotban vannak, mint kellene. Sajnos a nyári, rendkívüli időjárás megmutatta, hogy hol vannak a hiányosságok.

Amit lehetett azonnal javítottuk, de az Árpád és Gárdonyi utca a MAGYAR-KÖZÚT kezelésében van, ezért felvettük velük a kapcsolatot és kértük az intézkedésüket. Más teendőik és szűkös költségvetésük miatt csak most értek ide, de végre az árok kitakarítása, és a padka megszedése után már szabad lefolyása lesz a csapadékvíznek az Árpád úton.

Kérem a lakókat, ha valahol valamilyen probléma még maradna, jelezzék felém, mint eddig. Reményeink szerint ez a munka a Gárdonyi úton rövidesen árokásással folytatódik. Ez már egy sokkal nagyobb volumenű munka lesz, ahol egy régi nyomvonalat kellene visszaállítani. Mindezt nehezíti, hogy a közműveket az akkor még meglévő árok-élben fektették le. Erre az árokra már rá lehetne kötni a Toldi utcából a csapadékvizet, így az a probléma is megoldódna.


 

 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.09.30./
 

Munkában a Civil Mozgalom

 

        

A Civil Mozgalom Borsod Abaúj Zemplén Megyei Szervezete az elmúl héten tartotta rendkívüli képviselői felkészítői értekezletét. Az értekezleten elsőként értékelésre kerültek az ajánlószelvények gyűjtésének tapasztalatai, majd a képviselőjelöltek a Civil Mozgalom Hitvallását tartalmazó fogadalomtétellel egybekötött dokumentumot fogadtak el, és aláírásukkal látták el hogy ezzel teljes egészében azonosulnak - nyilatkozta Szajkó József tanár – közoktatási szakértő…
 
 


Szajkó József

       Ez a dokumentum biztosíték a Civil Mozgalom és a választópolgárok részére, hogy hittel, tisztességgel és becsülettel végezik majd munkájukat mindazok a képviselőjelöltek, aki az október 3.-ai megmérettetés után a választópolgárok érdekeit fogják képviselni. Megállapították, hogy a dokumentum egyben letéteménye annak is, hogy a Civil Mozgalom pártoktól függetlenül, közvetlenül a választópolgárok érdekeit kívánja szolgálni!

A Civil Mozgalom Hitvallásának elfogadását, a mellékelt képen látható képviselőjelöltek csoportja is, hitelesítette aláírásával.

A képen balról:
1. Jobbágy Zsolt Miskolc: tanár – intézmény vezető
2. Szajkó József Sárospatak: tanár – közoktatási szakértő
3. Horváth Rita Miskolc: tanár – CM megyei vezető
4. Argyel Róbert Miskolc - területi igazgató


 

 

 


További információk : civilmozgalom.hu
/2010.09.30./
 

Nehéz, de eredményes négy év van mögöttünk - interjú Dr. Hörcsik Richárddal

 


Riport jelent meg a Zemplén újságban Dr. Hörcsik Richárddal. A cikk több fontos kérdést érint az elmúlt 4 év küzdelmeit és eredményeit illetően, ezért a szerző – Hajdu Imre - hozzájárulásával teljes egészében átvettük, a Sárospatak Honlap olvasói számára…
 
 


Dr. Hörcsik Richárd

       Polgármester úr, sokan azt mondják, hogy Sárospatakon az elmúlt négy évben semmi nem történt. Sokan mondják azt is, hogy többre számítottak. Ön mit gondol erről?
Sokan pedig azt mondják, hogy végre valami történt…. Emlékezzünk csak vissza 2006-ra, amikor első intézkedésünk volt a polgármester és az alpolgármester költségtérítésének és jutalmazásának megszüntetése. Megszüntettük a képviselőknek addig járó kedvezményeket és bevezettük a polgármesteri hivatal gépjárműveinek menetlevél használatát. Ezekkel a szigorításokkal évente több, mint 20 millió forintot takarítottunk meg.

Újra és újra visszatérő probléma az utak, a járdák és a híd állapota…
Ezen a téren eddig és ezt követően is rengeteg tennivalónk van annak ellenére, hogy 2007-2010 között közel 100 millió forintot költöttunk az utak és járdák állapotának javítására. Példaként szolgáljon a Herceg utca, amit az 1998-as választások idején rohamtempóban, alap nélkül készítettek el. A legkisebb terhelésre is kátyúk jelennek meg rajta, és hiába foltozzuk, újra- és újra ez a helyzet. Csak ebben az évben 5 millió forintot (!) költöttünk rá, és látjuk, hogy ismét el kellene kezdenünk a kátyúzását.
A helyzetet pedig csak súlyosbítja, hogy a szocialista kormányzat megszüntette azokat a pályázatokat, amikből teljes utak és utcák aszfaltozását meg tudnánk oldani. Nagyon sok pataki út (például az Eötvös, Erdélyi, Kazinczy, Arany János, Rákóczi, Táncsics, Gárdonyi, Árpád) ráadásul a Közútkezelő Kht kezelésében van. Ilyenkor nincs mit tenni, folyamatosan egyeztetünk a felújítás menetrendjéről. Hol meghallják, hol pedig többszöri telefon, és személyes találkozás után sikerült eredményt elérni.
 


 

 

 
A városházába igyekvő polgármester- és képviselőjelöltektől gyakran hallani, hogy Sárospatak az elmúlt négy évben annyira eladósodott, hogy az már-már kezelhetetlen. Milyen helyzetben van Sárospatak költségvetése?
Ha röviden kellene válaszolnom, akkor azt mondanám, hogy semmi valóságalapja nincs ezeknek a híreszteléseknek. Sárospatak gazdálkodása sohasem volt ennyire nyilvános, mint az elmúlt négy esztendőben. Minden pénzügyi adatot azonnal nyilvánosságra hozunk, szakítva elődeink titkolózásával. 2006-ban azt fogadtuk meg, hogy a város érdekében meg kell teremteni a nyilvánosság fórumait, hogy az állampolgároknak ne kelljen könyörögni, ha egy konkrét adatra vagy számra kíváncsiak. Így is tettünk. Minden megtalálható Sárospatak honlapján: aki kíváncsi, azonnal megnézheti.

Azok kedvéért, akiknek nincs internet előfizetése, kérem, mondjon pár számadatot Sárospatak költségvetéséről.
Sárospatak költségvetési főösszege 2009-ben hozzávetőlegesen 6,8 millárd forint volt, a hiány pedig 363 millió forint tett ki. A hiány mértéke tehát a költségvetés 5,3%-a volt.
Összehasonlításként érdemes megvizsgálnunk például a 2005-ös esztendőt, amikor a városi költségvetés 3,9 milliárdból gazdálkodott, a hiány pedig 387 millió forint volt. Gyors számolás után kiderül, hogy a hiány mértéke 2005-ben a költségvetés közel 10%-át tette ki.
Aki ezek után azt állítja, hogy Sárospatak eladósodott, annak vagy fogalma sincs a valós helyzetről, vagy direkt állít valótlanságot.
Ami még nagyobb probléma ezzel kapcsolatban az, hogy akik összeomlással riogatják az embereket, gyakorlatilag semmibe veszik azt a négy éves munkát, amit jóformán a nulláról indulva valósítottunk meg a pataki polgárokkal közösen.
Azért, hogy Sárospatak költségvetése stabil maradjon, azért, hogy a pedagógusok, műszaki dolgozók, bérét időben ki tudjuk fizetni, azért, hogy legyen fűtés az óvodákban, iskolákban, az orvosi rendelőkben, számos olyan intézkedést kellett meghoznunk, ami költségcsökkenést eredményezett, de áldozatvállalást jelentett a sárospatakiaktól. Köszönet érte mindenkinek!
Mindezek mellett a folyamatosan beadott pályázatokból (iskola, óvoda, fürdő, egészségház, utak) 2,5 milliárd forintot sikerült Sárospatakra hozni és a következő négy évben csak növekedhet.

És mi a helyzet a kötvénykibocsátással?
Így választási kampány idején gyakran hallani kitörési pontokról, arról, hogy a turizmus fogadási feltételeinek javítása elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a város bevételei növekedjenek. 2006-ban ezt mondtuk mi is. A lehetőségeket figyelembe véve, az ország számos más településéhez hasonlóan kötvényt bocsátottunk ki, amit olyan beruházásra fordítottunk, aminek bevételeiből vissza tudjuk majd fizetni a felvett összeget. Ez pedig a fürdőfejlesztés, aminek az első ütemét valósítottuk meg az elmúlt esztendőben. Növeltük a vízfelületet, elbontottuk a 30 éves faházakat és felvonulási épületeket, és ma már kulturált környezet tudunk biztosítani az ide látogató vendégek számára. A következő években – elsősorban pályázati pénzből – folytatódni fog a fejlesztés.

Ha már a fürdőnél tartunk, hogyan alakultak a bevételei az utóbbi két évben?
Ha nem látnám, magam is nehezen hinném el, de a fürdő nyeresége tavaly szeptemberben meghaladta a 100 millió forintot, és idén – annak ellenére, hogy az időjárás nem volt kegyes hozzánk – is eléri a 80 milliót. Emlékszünk: ez 2005-ben alig érte el a 20 millió forintot… A fejlesztés és az okszerű gazdálkodás tehát megérte a pénzét.
Azonban azt is tudjuk, hogy nem lehet mindent a pénz nyelvére lefordítani. Az egészség pontosan ilyen dolog. Ezért már 2007-től megteremtettük a lehetőségét a vízilabda edzések rendszeres megtartásának. 4 év alatt több, mint 2 millió forint támogatást sikerült erre a célra biztosítanunk. A vízilabdázó gyerekek az edzések idejére ma már ingyen vehetik igénybe a fürdőt. Ezen kívül minden sárospataki iskola tanulói szintén ingyen járhatnak szervezett úszásoktatásra.
A következő években tovább kell szélesítenünk a patakiak által igénybe vehető kedvezmények körét, például a nagycsaládosok, nyugdíjasok, mozgáskorlátozottak számára.

Négy évvel ezelőtti programjában kiemelten kezelte az önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködést, hiszen az addig teljesen rendezetlen és esetleges volt. Milyen eredményeket értek el ezen a téren?
A kulturális tevékenységet folytató civil szervezetek támogatásában jelentős áttörést értünk el. Olyan átlátható és követhető támogatási rendszert vezettünk be, ami az Állami Számvevőszék szerint is példaértékű. Csak az idén több mint 20 egyházi- és civil szervezet működéséhez, programjaihoz járult hozzá az Önkormányzat. És, hogy konkrétumokat is említsek:
A Szent Erzsébet Napok rendezvényeire évente 1 millió forint vissza nem térítendő támogatást tervezünk a költségvetésben. Emlékszünk: 2006-ig nem kapott önkormányzati támogatást a Szent Erzsébet Történelmi Társaság.
A Szent Erzsébet utcában az ArtÉrt Alapítvány Galériájának kialakításához ingatlant biztosítottunk, feLugossy László Munkácsy díjas képzőművész életműalbumának kiadásához is jelentős összeggel járultunk hozzá. A Zempléni Fesztivál megrendezését mind anyagilag, mind pedig más módon kiemelten támogattuk. Hosszan tudnám sorolni, de azt hiszem, hogy mindennél ékesebben bizonyítja Sárospatak utóbbi években elért elismertségét, hogy 2007-ben elnyertük Az Év települése címet, 2009-ben pedig az ország 81 kisvárosa közül városimázs szempontjából városunk tavaly a 6. helyet érte el.

Milyen tapasztalatokkal búcsúzik a polgármesteri tisztségtől?
Itt is szeretném megköszönni a sárospataki polgárok bizalmát, amivel 2006-ban új képviselőket és új polgármestert választottak. Ezt a bizalmat éreztük négy éven át, és e nélkül ez az amúgy is nehéz négy esztendő még nehezebb lett volna. Köszönöm, hogy mellettünk álltak azokban az időkben is, amikor nehéz döntéseket kellett meghoznunk.
Sárospatak gazdálkodása stabil, a fejlesztések elindultak. A Parlament Európai Ügyek Bizottsága elnökeként minden segítséget megadok, és minden követ megmozgatok azért, Zemplén települései, így Sárospatak és Sátoraljaújhely fejlődése a következő időszakban is töretlen maradjon. Ehhez kérem az új önkormányzatok segítségét és támogatását.

Hajdu Imre - Zemplén újság
/2010.09.29./
 

A Zene Világnapja

 

        
   

 


Fábián Krisztina

       1975-ben Yehudi Menuhin hegedűművész javaslatára az UNICEF minden év október 1-ét a Zene Világnapjává nyilvánította. A Farkas ferenc Művészeti Iskola ez alkalomból, az idén is megrendezi hagyományos ünnepi hangversenyét - küldte a tudósítást Fábián Krisztina, a hangverseny műsorának szervezője...

Ilyenkor együtt muzsikálnak tanárok, diákok, kicsinyek, nagyok, idősebbek és fiatalok. Szeretettel meghívunk minden zenekedvelőt a rendezvényre, melyen Erkel Ferenc születésének 200. évfordulójáról is megemlékezünk. A zeneszerző, Hunyadi László című operájának két népszerű részletét a "Meghalt a cselszövő" kezdetű dalt, valamint a "Palotást" adjuk élőkórusunk, táncosaink és zenekarunk közreműködésével. Az említett műsorszámokon kívül további szép és hangulatos zenével várjuk kedves közönségünket 2010. szeptember 30-án 17 órai kezdettel A Művelődés Háza és Könyvtára színháztermébe.


 

 

 

Cziczer Katalin
/2010.09.29./
 

Kutatók éjszakája az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban

 

        
   

 


Tóth Tamás

       A 2010-es évben már 3. alkalommal csatlakozott az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium a „Kutatók éjszakája” nevet viselő rendezvényhez. Az ismeretszerzés játékos, cselekedtető módja a természet- és a humántudományos területekre egyaránt csábította az ötfős csapatokban versenyző diákokat - számolt be Tóth Tamás igazgató...

Előhívható ismeretek, kreativitás, ügyesség, megfigyelés, merész ötletek s együttműködés egyaránt szükségesek voltak ahhoz, hogy sikeresen vegyék az akadályokat.
Molnárkakészítés vagy gombaismeret, „székelyül” tudás vagy csillagképek felfedezése, a „szappanos hajó” működésének magyarázata, bármi is volt a feladat – a fotók jókedvű, zsibongó, feltétlenül tartalmas szórakozást nyújtó estéről tanúskodnak.
 


 

 

 

További fotók >>>

Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium
/2010.09.29./
 

Átadták kondicionáló teremet a tűzoltóknak

 

        

 


Wilhelm Rambold

       2010. szeptember 14-én Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága ünnepélyes keretek között adta át megújult kondicionáló termét. A rendezvényen részt vett a Prec-Cast Öntödei Kft. tulajdonosa Wilhelm Rambold úr, Dr. Bokodi Béla ügyvezető igazgató, Szamosvölgyi Péter polgármester és Dankó Dénes alpolgármester...

Tavalyi éven igény merült fel a tűzoltó állomány részéről egy színvonalas kondicionáló terem iránt. A parancsnokság elhatározta, hogy a fizikai erőnlét fenntartása érdekében létrehoz egy ilyen helyiséget. Felvettük a kapcsolatot a Prec-Cast Öntödei Kft. vezetőségével, majd kértük segítségüket, amit ők üdvözöltek és biztosítottak minket támogatásukról. A Zemplén Tűzvédelmi Alapítvány kiegészítette ezt a támogatást és így megvalósulhatott a kondicionáló terem.


 

 

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.09.29./
 

10 éves a Zempléni Múzsa

 

        
      

A 2001-ben indult és 2009 végéig harminchat számot közreadó, 2010-ben 10. évfolyamába lépett Zempléni Múzsa a zempléni régió társadalomtudományi és kulturális folyóirata, főszerkesztője Bolvári-Takács Gábor, lapigazgatója Bordás István...
 
 


Bordás István

       Célja, hogy a társadalomtudományok és a kultúra területéről országos, illetve határon túli kitekintésű írásokat közöljön. Szerzői körében elsőbbséget biztosít a Zemplénben élőknek, az onnan elszármazottaknak, továbbá a nem zempléni illetőségűeknek, ha írásuk témája a régióval kapcsolatos.
A Zempléni Múzsa kiemelkedő szerepet tölt be a zempléni régió közművelődésének fejlesztésében. A születésnapot rendezvénysorozattal ünnepli a lapkiadó a Zempléni Múzsa Alapítvány. Ennek részeként került sor 2010. szeptember 24-én arra a konferenciára, aminek a Múzsák temploma adott otthon.

Az elhangzott előadások, melyek témája a Zempléni Múzsa szellemiségének történeti alapjai köré csoportosultak, a következőek voltak:
Történelmi és etnikai alapok (Tamás Edit),
Eszmei és szellemi alapok (Takács Ádám)
Neveléstörténeti alapok (Ugrai János),
Irodalmi és társasági közéleti alapok (Fehér József)

A tanácskozáson elhangzott előadásokat követően kerekasztal beszélgetésre került sor a lap eddigi zempléni szerepéről és jövőbeni fejlődésének lehetőségéről. Az összejövetelt baráti beszélgetést zárta a Sárospataki Képtárban.


 

 

 

További fotók>>>


/2010.09.29./
 

Autóbusszal szállítjuk az ovisokat….

 

        
   

2010. szeptember 15-én megnyitotta kapuit a kibővített lakótelepi óvodánk. Ide nyertek felvételt a bodroghalászi, a lakótelepi, valamint azok a külterületen (Halászhomok, Apróhomok, Páterhomok) élő gyermekek, akiket a városközpontban lévő József Attila úti tagintézményünkbe -férőhely hiányában- nem tudtunk felvenni – nyilatkozta Lendvainé Szendrei Ágnes, intézményvezető...
 
 


Lendvainé Szendrei Ágnes

       Tisztában voltunk vele, hogy a külterületen élő szülőknek problémát jelent majd gyermekeik óvodába járatása, hiszen a buszpályaudvartól viszonylag messze van a Carolina Óvoda és Bölcsőde új épülete.

Ennek a problémának ment elébe Aros János alpolgármester úr, valamint Oláh József önkormányzati képviselő, mikor levélben megkeresték a Borsod Volán vezetőjét, segítségét kérve a gyermekek szállításában. A konkretizálás és az előkészületek után – már az óvodanyitás első napjára, szeptember15-re megoldottuk a gyermekek közlekedtetését. Azóta is minden reggel 7.15 – 7.30 óra között 1 fő óvodapedagógus és 1 fő pedagógiai asszisztens várja és átveszi a gyermekeket a szülőktől, egy a pályaudvaron várakozó autóbuszba, amely leszállítja őket a Kossuth Tsz. előtti megállóhelyig. Onnan gyalogosan sétálnak át az óvodába. Létszámuk változó, jelenleg 10-15 fő közötti.

Délután még kényelmesebb a helyzet, hisz akkor már rendelkezésünkre áll a városi iskolabusz. Ez a jármű 15.30-órakor az óvoda kapujában felveszi a gyermekeket és felhozza őket a Volán Pályaudvarra, ahol a kolléganőim átadják őket a szülőknek.

Mindez nagyon komoly szervezést igényel az óvodavezetés részéről, de mindezt vállaljuk, azért, hogy a külterületen élő gyermekek se maradjanak ki a rendszeres óvodai nevelésből.


 

 

 

Cziczer Katalin
/2010.09.28./
 

Szlovákiában van testvériskolája a Vay Miklós Szakképző Iskolának

 

        
   

A sikeres felvidéki kapcsolatfelvétel után elérkezett első állomásához a szlovákiai, Királyhelmeci Szakképző Iskola és a sárospataki Vay Miklós Szakképző Iskola együttműködése. 2010. szeptember 21-én 9 diák és 7 pedagógus látogatott városunkból a szlovákiai testvér-iskolába, ahol szakmai kiállítás keretében ismerkedhettek a szlovákiai szakképzéssel – küldte beszámolóját Dr.Téglás Zsolt igazgató…
 
 


Dr.Téglás Zsolt

       A két oktatási intézmény több szakmacsoportban is rendelkezik kölcsönös kapcsolódási pontokkal, így a gépészeti, építőipari, faipari szakmák és a közlekedés szakmacsoport területén is törekszik a hosszútávú együttműködésre.

Célkitűzéseik között szerepelnek a nyári szakmai gyakorlatok, diákcserék, közös kulturális és sportrendezvények szervezése és természetesen az Európai Unió által támogatott, határon átnyúló projektek pályázatainak kihasználása.

A kedvező földrajzi fekvés, a rokonszakmák, a hasonló regionális adottságok elősegíthetik a szakképzés adta lehetőségek kiaknázását, amit nagy mértékben megkönnyíthet, hogy nyelvi nehézségek sincsenek a két iskola diákjai és tanárai között.


 

 

 

Törő Gábor
/2010.09.28./
 

Tótos, cicus, vagy hátbaverőcske

 

        
   

Ismét gazdagodott a sárospataki szerzők által létrehozott könyvkínálat. Megjelent Darmos István Tótos, cicus, vagy hátbaverőcske című könyve. A Könyvet az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület adta ki, ezéven induló szakkönyvsorozatában. A szerzőt arról kérdeztük, mit takar a cím, milyen előzményei vannak e kiadványnak, és kinek ajánlja a művet...
 
 


Darmos István

       Darmos István elmondta, a cím egy bodrogközi népi gyermekjáték három különböző elnevezése, a könyv témájáról viszont az alcím - népi gyermekjátékaink eredetének, jelentésének és pedagógiai felhasználásának egyes kérdéseiről - ad igazán tájékoztatást. A könyv két részből áll, az első egy tanulmány, amely pedagógiai és módszertani kérdéseket boncolgat, valamint a játékok kialakulásával, alakulásával, a hagyományos kultúrában betöltött szerepével, és a szövegek vagy játékcselekmények mára sokszor értelmüket vesztett eredeti funkciójával foglalkozik.

A második része egy példatár, amely 86 bodrogközi játékot tartalmaz, részben levéltári és szakirodalmi forrásokból, részben saját gyűjtésből. A Tótos, cicus és hátbaverőcske harmadik gyermekjátékokkal foglalkozó könyvem, ezek mellett még négy néprajzi, tánctörténeti kiadványt készítettem el. Közvetlen előzménye a Hóc hóc Kassára című bodrogközi gyermekjáték gyűjtemény, valamint a Hol jársz, hol kelsz... című könyv. Az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület a módszertani sorozat darabjait táncpedagógusoknak szánta, de ezt a könyvet - azt gondolom - haszonnal forgathatja mindenki aki gyermekekkel foglalkozik iskolában, óvodában, szakkörökben.


 

 

 

Cziczer Katalin
/2010.09.28./
 

Nyitórendezvényen mutatta be LHH-s projektjét a Zemplén Régióért Egyesület

 

        
   

Újabb kistérségi projekt megvalósítása kezdődött el a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatását célzó program (LHH) keretében. Ezúttal a fiatalok helyben maradását és hazatérését célzó „Vissza a szülőföldre, Zemplénbe” elnevezésű, kétéves TÁMOP program nyitórendezvényére került sor 2010. szeptember 24.-én Sárospatakon, az Újbástya Rendezvénycentrumban. Az eseményről és a projektről a projektgazda Zemplén Régióért Egyesület nevében, Dr. Dankó László projekt menedzser küldött beszámolót.
 
 


Dr. Dankó László


Dr. Hörcsik Richárd


Aros János

       A 2010. szeptember 01.- 2012. augusztus 31 között megvalósuló projekt fő célja, hogy javítsa a felsőfokú tanulmányokat folytató, vagy éppen befejező, Sárospataki kistérségben lakó fiatalok kistérségünkben történő elhelyezkedésének esélyeit, a végzős középiskolásokat pedig a térségi igényeknek megfelelő pályaválasztásra orientálja.

Ennek elérése érdekében az egyesület elsőként létrehoz egy adatbázist, melyben összesíti a kistérségben elhelyezkedni, visszatelepülni szándékozó hallgatók, valamint a hallgatók fogadására –gyakornoki program vagy állásajánlat formájában- hajlandó vállalkozások adatait. Ezt követően kerülhet sor a programban résztvevő két oldal igényeinek „összehozására”, együttműködésük megszervezésére.
A projekt során elkészítésre kerül egy „Kistérségi munkaerő-piaci tréning” tananyag melyet sokszorosítva juttatnak el a programhoz csatlakozó fiatalok számára nyomtatott és elektronikus (cd-rom) kivitelben.
A projektgazda mentorprogramot működtet majd hétvégi konzultációk, távoktatás (email) formájában a gyakornoki és munkahelyi belépésre való felkészítésre. Kistérségi elhelyezkedési tanácsadás és katalizálás, valamint a jó gyakorlatok, helyi társadalom felé felelősséget tanúsító foglalkoztatók, sikeres „visszatérők” bemutatása, megismertetése is szerepel a vállalt tevékenységek sorában. A felvételi tájékoztatók megjelenéséhez időzítve Sárospatak középiskoláiban a végzős diákok számára konzultációkat szerveznek, melyek keretében bemutatják a kistérség intézményi és gazdasági struktúráit, munkaerő-piaci folyamatait, hogy azok, akik felsőfokú tanulmányaik befejezése után vissza szándékoznak térni szülőföldjükre, az itteni lehetőségeket is figyelembe véve válasszák meg továbbtanulásuk irányát.

A projekt közvetlen eredménye az együttműködő partnerek számára egyebek mellett az lehet, hogy egyrészt a kistérség intézményeinek, vállalkozásainak, az ottani munkakörülményeknek, lehetőségeknek a megismerésén keresztül javulhat a kistérségből származó hallgatók, vagy már fiatal, pályakezdő szakemberek gyakornoki, vagy állásbani foglalkoztatásának helyi lehetősége és esélye.
Ezen túl a foglalkoztatók számára potenciális előny, hogy a kistérségben csökken a helyi kötődésű, keresett felsőfokú végzettségű szakemberekre vonatkozó munkaerőhiány, s általában is javul a kistérség szellemi potenciálja, belső kereslete. A kvalifikált, nyelveket beszélő, külföldön tanult, vagy már dolgozott fiatalok alkalmazása révén a kistérségi intézményekben, vállalkozásoknál nő az innovációs készség és a külső (pályázati, befektetői) források bevonásával összefüggő abszorpciós képesség.

A projektszándék fontosságát és támogatottságát jelzi, hogy a nyitórendezvényen Dr. Hörcsik Richárd a térség országgyűlési képviselője is előadást tartott „Zemplén demográfiai helyzete és a jobbítás lehetősége”i címmel, majd ezt követően Aros János Sárospatak alpolgármestere ismertette a humánpotenciál fejlesztésére, a képzett fiatalok megtartására vonatkozó terveket Sárospatak elfogadott Városfejlesztési Koncepciója alapján.
Az első két előadó szavaihoz kapcsolódva Dr. Dankó László a ZRE projektmenedzsere a program indokoltságát, céljait, célcsoportjait, a megvalósítás menetét és ütemezését mutatta be a nyitórendezvény iránt érdeklődő foglalkoztatók és fiatalok, valamint a regionális sajtó számára.
A nyitórendezvény a programhoz már csatlakozott kistérségi foglalkoztatók és fiatalok közötti kötetlen ismerkedéssel, eszmecseréjével zárult.

Bízunk benne, hogy a programba minél több Sárospataki és környékbeli fiatal, valamint vállalkozás bekapcsolódik és a projekt eredményeképpen javul fiataljaink szülőföldjükre történő visszatérésének lehetősége. A projektről bővebb információ a www.prozemplen.hu honlapon található.


 

 

 

További fotók>>>

Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás
/2010.09.28./
 

Járdafelújítás Györgytarlón

 

        
   

 


Oláh István

       Nem csak Sárospatakon, de a Sárospataki Kistérségi Társulás településein is igyekeznek kihasználni a pályázatok adta lehetőségeket. Így történt ez a Bodrogköz egyik kis településén, Györgytarlón is, ahol járdákat újítottak fel pályázati pénzből. A nyertes projektről Oláh István polgármestertől kaptunk tájékoztatást…

Györgytarló Községi Önkormányzat az ÉMOP 3.1.3/B. – 09 – 2009 – 0011. számú sikeres pályázat keretében 13.993.488.Ft - ot nyert a Martinovics Ignác valamint a Rákóczi Ferenc utca járdáinak felújítására. A felújítandó járdaszakasz hossza 1.200 m. A régi, 40 x 40 cm-es
járdalapokból készült járdaszakaszt térkőburkolat váltotta fel.
Az Önkormányzat által biztosított önerő összege 736.500.- Ft volt. A beruházás 2010. augusztus 16-án átadásra került.


 

 

 

Törő Gábor
/2010.09.27./
 

Bajnokok csatája volt a hét végén

 

        
   

Vasárnap Edelényben vendégszerepelt futballcsapatunk. Tavaly ők a megyei II. osztály északi, mi pedig a keleti csoportjában nyertük meg a bajnokságot. Eddigi jó szereplésüknek köszönhetően egy ponttal megelőztek minket, és ahhoz, hogy helyet cseréljünk, győznünk kellett – küldte tudósítását Koscsó István, az STC Baráti Kör elnöke…
 
 


Koscsó István

 


Zsófi József
 

       Természetesen a hazaiaknak is céljuk volt otthon tartani a három pontot. Az elején a szakadó eső miatt kétséges volt, hogy a pálya alkalmas-e a játékra Az ifi mérkőzésének megkezdése előtt a bírók és a szakvezetők alaposan szemrevételezték, s zöld utat adtak az összecsapásnak. Ez egy kis időt vett igénybe, így az ifjúság késve kezdett. A tabella harmadik helyén álló, fiataljaink a második helyen álló hazaiakat magabiztosan 2:0-ra legyőzték, egy pontra csökkentve ezzel a köztük levő különbséget.
A főmérkőzést egy nagyon kellemes női hang konferálta fel. Elmondta az előző napi eredményeket, a két csapat jelenlegi állását és tájékoztatott minket, nézőket egyéb a mérkőzéshez tartozó fontos tudnivalókról, majd a kivonuló játékosokat a szurkolók tapsa köszöntötte. A rossz időjárás ellenére népes pataki szurkolótáborban néhányan meg is jegyezték, hogy ezt a példát mi is követhetnénk! A népes hazai szurkolótábor ünnepi hangulatát nem csak a forralt bor, hanem a háziasszonyok süteménykínálgatása is fokozta.
A 90 perc alatt magas színvonalú, fordulatokban gazdag mérkőzést láthattunk az eső és a sáros, nehéz pálya ellenére is.
Szemezgetés a mérkőzésből:
A 14. percben Simkó Gábor játszotta magát tisztára, a lövése éppen csak elsuhant a kapufa mellett.
A 15. percben Kapusunk nagy bravúrral, lábbal védett egy erős közeli lövést.
A 16. percben a hazaiak megszerezték a vezetést. 1:0
A 21. percben egy –a hazaiak által is elismert- szabályos gólunkat les miatt nem adott meg a játékvezető.
A 41. percben a kapura törő Zsófi Dávidot utolsó emberként a védő lerántotta a 16-os közelében. A megítélt szabadrúgást Vécsi Gábor végezte el. Lapos lövése a kapu jobb sarkánál landolt a hálóban. 1.1
A pihenőre vonuló játékosok között egy kis kakaskodás alakult ki, de egymást csakhamar megnyugtatták. Úgy tudjuk, hogy az egyik pataki játékos szájából olyan meggondolatlan megjegyzés hangzott el, ami az edelényiekre nézve sértő volt. Bizonyára volt előzménye is, de ettől függetlenül bocsánatot kérünk mindenkitől. A további mérkőzéseiken lélekben velük leszünk és szurkolunk nekik.
A második félidő 2. percében mi szereztük meg a vezetést. Kecskés Tamás beadását Halder Péter fejelte a hálóba. 1:2
Sajnos egy perc múlva jött a válasz és már 2:2.
Két perc múlva büntetőhöz jutottak a hazaiak, amiből ismét megszerezték a vezetést. 3:2
Ekkor mi pataki szurkolók azt hittük, most baj van. A szünetben a helyiek azt beszélték, hogy a második félidőben mindig jobban megy a játék kedveskéiknek. Ez a rossz érzés hála Istennek csak egy-két percig tartott, mert most mi rúghattunk a 11-es pontról szabadot, ugyanis az edelényi védő lerántotta csatárunkat a büntetőterületen belül. A sértett Halder Péter állt a labda mögé, s egyenlített újra. 3:3 (Mindez négy perc alatt történt! Egyik szurkoló meg is jegyezte: ez egy őrült mérkőzés!)
Négy perccel a vége előtt Sikorszki Péter futott fel a jobb oldalon, beadását a hazaiak hátvédje a saját kapujuk közepébe rúgta, megszerezve a győztes gólt, de mi örültünk neki.

Göndör Judit, Edelény csapatvezetője a látottakról: Változatos, küzdelmes mérkőzés volt. Nem érdemeltünk vereséget. Szerintem nem volt teljesen korrekt a játékvezetés. Néhány olyan sportszerűtlen elem is fűszerezte, aminek következtében az utolsó 15 percet emberhátrányban kellett lejátszani. Gratulálunk Pataknak!

Zsófi József edzőnk szerint: Az egész mérkőzésen nagyszerűen játszott a csapat. A célunk az volt, hogy a három pontot megszerezzük Edelény otthonában. Ezért az első félidőben is nagyon sokat tett a csapat. Futószalagon gyártottuk a gólhelyzeteket, de csak két les gólra tellett az előnyből. Szinte a semmiből talált az ellenfél egy gólt, ami nagyon megnehezítette a helyzetünket. Az egyébként nagyon jól védő kapusunk most hibázott. Megállt a tócsában a labda és nagy nehezen bekóválygott az alsó sarokba. Ezután egy kicsit nehéz időszakot éltünk át, de sikerült egyenlíteni. Nagy hangsúlyt helyeztünk a támadásokra. Szép, tudatos játékot produkált a csapat. A második félidőben mindent egy lapra téve támadtunk. Meg is lett az eredménye, hiszen gólt szereztünk. A védőink hibája miatt viszont megfordult az eredmény. A második félidő elején egymást követték a gólok mindkét kapuban. Már-már nehéz volt követni az eredmény alakulását. Ekkor arra kértem a játékosokat, hogy ne siettessük a támadásokat, mert az sok hiba forrása lehet. Többet játszottunk vonal mellett, a passzokat próbáltuk lassítani, majd ezekből ritmust váltva alakítottunk ki gólhelyzeteket. Nem csak az egyenlítés sikerült, hanem a három pontot is el tudtuk hozni. Jók: az egész csapat!

Nagy fejtörést okoztam a mérkőzés végén a jelen lévő pataki szurkolóknak azzal a kérdésemmel, hogy ki kapja a legjobbnak járó pezsgőt: a kapus aki lábbal mentette a gólba tartó labdát, vagy a hátvédek közül valaki, hiszen nekik köszönhettük, hogy a veszélyes hazai támadásokat sorra szerelték, vagy egy a középpályások közül, akik elsősorban teremtik meg a nagy iramú látványos játékot, vagy egy csatár, hiszen idegenben egy ilyen elismerten jó csapatnak négy gólt lőni (nem beszélve a les miatt meg nem adottakról) nem kis dolog, vagy ne kapja senki, mert senki nem volt kiemelkedő, aminek könnyen olyan kicsengése lehet, hogy senki sem érdemli meg. Kapta hát így az egész csapat. A fárasztó mérkőzés után gondolom jól esett mindenkinek. Egészségükre! Gratulálunk! Hajrá Patak!

Vasárnap Bükkábrány gárdájával mérjük össze tudásunkat városi pályánkon 15 órai kezdettel. Szeretettel várunk minden pataki szurkolót!


 

 

 

További fotók>>>

STC Baráti Kör
/2010.09.27./
 

 Munkácsy-kiállítás lesz Sárospatakon

 

        
   

Pénteken, 2010. szeptember 24-én Sárospatakon járt a Munkácsy Alapítvány alelnöke, Marschalek Ákos, ahol Kiss Csaba, a Bodrogparti Athén Sárospatak Fejlődéséért Közhasznú Egyesület elnöke folytatott baráti hangulatú beszélgetést. Az alelnök úr elmondta, egy közelmúltban készült hazai felmérés szerint Munkácsy Mihály Magyarország legnépszerűbb művésze, amit a kiállításait látogató 1,1 milliós nézőszám is alátámaszt…
 
 


Kiss Csaba

       A Munkácsy Alapítványt tehát a közérdeklődés hívta életre, sokrétű feladattal látva el a közhasznú szervezetet, amelynek kuratóriumában olyan prominens személyiségek vannak jelen, mint dr. Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, dr. Bölcskei Gusztáv református püspök, dr. Pálinkás József, az MTA elnöke, Spányi Antal római katolikus püspök, dr. Vizi E. Szilveszter agykutató, az MTA volt elnöke.

Az Alapítvány Munkácsy Mihály életművének feldolgozása, népszerűsítése és az ismeretterjesztés mellett támogatja a fiatal tehetségeket is, az általa létrehozott Excellencia Díj által.
Marschalek úr elmondta, akár november közepétől megnyílhat Sárospatakon a kb. 30 db képből álló Munkácsy-kiállítás, aminek költségét és kivitelezését teljes mértékben az Alapítvány vállalja, a városnak csak helyiséget kellene biztosítania. A három hónapos kiállítás bevételén 50-50%-os arányban osztozna Sárospatak és a Munkácsy Alapítvány. További előny, hogy diákok, nyugdíjasok számára a belépés ingyenes lenne. Az Alapítvány alelnöke éppen a legjobb helyen, Tokaj-Hegyalján vetette fel azt a gondolatot, hogy szeretnének egy ún. Munkácsy-bort forgalomba hozni, amely méltó kísérője lehetne a kiváló „Hungaricum”, Munkácsy Mihály életművének, szerte a világban.

Kiss Csaba a héten tárgyalásokat folytatott emellett a Diamond Projekt Kft.-vel, amely egy beruházás-szervezéssel és -fejlesztéssel foglalkozó, sikeres pályázatokat generáló vállalkozás, valamint a Westprodukt Kft. vezetőivel, akik a szociális bérlakás programban szeretnének közreműködni, így Sárospatakon is lehetővé válna a nagyértékű belvárosi polgári házak más jellegű hasznosítása, valamint a jelenlegi lakók élhetőbb környezetbe kerülése.


 

 

 


Bodrogparti Athén Sárospatak Fejlődéséért Közhasznú Egyesület
/2010.09.26./
 

 Kistérségi Szolgáltató Központ lesz a régi Járásbíróság épületéből

 

        
   

Sárospatakon az eddig elnyert pályázati források mellett, újabb két jelentős beruházás kezdődhet meg, mivel a korábban beadott pályázatokat eredményesnek minősítették. Az egyik ilyen a régi Esze Tamás Általános Iskola épülete, amely a következő tanévtől kiürül, hiszen kész lesz a Petőfi úti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tetőterének beépítése, ekkorra tervezzük, hogy a gyerekek valamennyien ebben az épületben kezdhetik meg a következő tanévet – számol be következő beruházásokról Aros János alpolgármester…
 
 


Aros János


 

       A felújítására az EHH program keretén belül nyújtottunk be pályázatot, ezt nyilvánították nyertesnek, így 100%-os támogatással, 287 millió Ft értékben tudjuk a régi Esze Tamás Általános Iskola épületének a felújítását megkezdeni. Reményeink szerint 2012 nyarára egy új, modern, az európai színvonalnak megfelelő kistérségi szolgáltatási központot tudunk létrehozni, amelyben a kistérségi gyámhivatal, az építési hatóság, az Okmányiroda, a Családsegítő és Pedagógus Szakszolgálat, valamint a Gondozási Központ kaphatna helyet. Tehát 100%-os támogatású pályázatról van szó, ebből a 287 millió Ft-ból a legnagyobb rész, 245 millió Ft az építésre és a felújításra használható fel, mintegy 12,5 millió Ft pedig eszköz és bútorbeszerzésre. Az így felszabadított épületek további hasznosításáról a későbbiekben fogunk majd dönteni.

Szintén egy örömteli hír a napokból, hogy az LHH-s program keretén belül egy olyan projektet tudunk megkezdeni, 170 millió Ft 100%-os támogatás elnyerésével, amellyel 48 fő tartósan munkanélkülinek tudunk munkát biztosítani - és ez a 48 új munkahely teremtése a mai világban jelentős segítség Sárospatak életében. Elsősorban sárospataki, illetve a kistérségben élő személyeket kell bevonnunk ebbe a képzésbe majd, amely 24 hónapon át biztosít számukra munkalehetőséget és képzést 4 területre, fa-apríték előállítása, épület karbantartás, szőlő és kert művelése és takarítás. A projektet a Kommunális Szervezet keretein belül fogjuk elvégezni, éppen ezért örvendetes, hogy nem csak az említett 48 főnek a bérkiadásait, a foglalkoztatásaik költségeit tudjuk mintegy 100 millió Ft értékben fedezni, hanem a Kommunális Szervezetben már régóta hiányzó eszközbeszerzést is meg tudjuk valósítani 37,5 millió Ft értékben. Mindenki láthatta, hogy ezek az eszközök - legyen az a hó eltakarítás, vagy árvízi védekezés - meglehetősen rossz állapotban vannak, mindenképpen szükséges ennek az eszközparknak a megújítása. Így lehetőségünk lesz majd olyan gépek beszerzésére, mint pl. homokrakodó gép, JCV gépek, árokásó gép, modern still fűrészek, szerszámok.

Döntött a képviselőtestület egy újabb pályázat beadásáról, ez pedig a belváros rehabilitációjára vonatkozó pályázat. Ennek keretén belül a piac területét tudjuk felújítani, az Esze Tamás Általános Iskola útszakaszát tudjuk bővíteni, a parkolók számát tudjuk növelni és egy szintén nagy problémát, A Művelődés Háza környékének a járdaburkolatának, illetve ottani térburkolatának a cseréjét szeretnénk megoldani, mivel nagyon rossz állapotban van. Előzetes egyeztetést kezdtünk a Miskolci Egyetemmel arról, hogy a tanítóképző kerítésének elbontásával esetlegesen egy tág teret tudnánk ott létrehozni, egy elnyújtott „fekvőrendőrnek” a beépítésével és a forgalom korlátozásával. Ez az újbóli, közel 800 millió Ft a jelenlegi elnyert pályázatainknak a folytatása. Én bízom benne, hogy az előbb említett két nyertes pályázat mellett hamarosan értesítést kapunk ennek a 320 millió Ft-os pályázatnak a pozitív elbírálásáról is. Míg az előző 100%-os támogatású, addig ez a 320 millió Ft-os összeg, kiegészítésre szorul, hiszen ez 88%-os támogatású, ehhez az önkormányzatnak még 43 millió Ft önrészt kell hozzátennie.


 

 

 


Cziczer Katalin
/2010.09.26./
 

Hagyománnyá válik a Máté Napi Aszúünnep Sárospatakon

        
   

Idén már második alkalommal tartottak Máté Napi Aszúünnepet Sárospatakon, amit tavaly Virágh Sándor református lelkész indítványozott, emléket állítva ezzel Szepsi Laczkó Máténak, akinek a nevéhez az aszú bor készítése fűződik. A korábbi versenyek hagyományát ilyen keretek között folytatva tovább, a hétvége legrangosabb eseménye a Borverseny volt. Az eseménydús hétvégéről a szervező Újbástya Rendezvénycentrum vezetője, Siska Tamás számolt be…
 


Siska Tamás


Aros János

       A szombat délelőtti programokat elmosta az eső, ám a délutáni szüreti felvonulástól már kellemes őszi idő fogadta a kilátogatókat. A délelőtti programok közül a jubileumi, 10. borverseny viszont zavartalanul zajlott, A Művelődés Házában.
Ünnepiek voltak a borok is, nagyon szép, száraz borokat lehetett kóstolni és mivel ez egy aszú ünnep, itt kicsit a puttonyszámok emelkedettsége miatt is, zömében 5-6 puttonyos aszúk kerültek a bíráló bizottságok asztalára.
Mire véget ért a több órás borbírálat, kijavult az idő és zavartalanul folytatódhatott a Máté Napi Aszúünnep. A délutáni, lovasok által vezetett szüreti felvonulás fél 3-kor a Lorántffy Zsuzsanna szobortól indult és a Vízikapuig vonultak le a résztvevők, akiket a város érdeklődő közönsége nagy számban kísért végig a főutcán. Itt zajlottak le színpadi programok, amiket csak a borverseny eredményhirdetése szakított meg 18 órakor.

A kilátogatók érdekes, finom sajtokat, aszalt gyümölcsöket és persze finom borokat kóstolhattak. Aros János alpolgármester miután köszöntötte a résztvevőket, a rendezvény alapötletéről is beszélt. Virágh Sándor nagytiszteletű úr volt az ünnep kezdeményezője még tavaly, aki egy teljesen jogos kritikával illette Sárospatakot, nevezetesen azzal, hogy a környéken mindenütt megemlékeztek a 17. század derekán élő híres borászról, prédikátorról, Szepsi Laczkó Mátéról, egyedül Sárospatakon intézményt sem neveztünk el róla, és szobrot sem állítottunk neki. Mindezek pótlására a város egy 3 napos rendezvényt szervez évente Szepsi Laczkó Máté tiszteletére.
A borversenyen Sárospatak városa 4 díjat ajánlott fel. Az egyik a Sárospatak város bora, de a másik 3 díjazottal is 100-100 ezer Ft-os szerződést kívánunk kötni, ugyanis az önkormányzatnak mindig vannak reprezentációs kötelezettségei. Szeretnénk ezzel is segíteni azokat a termelőket, akik energiát, munkát fektetnek abba, hogy ilyen kitűnő borokat tudjanak produkálni.
Tokaji aszú kategóriában első helyezést 2000-es évjáratú 6 puttonyos borával Herman Emerencia, sárospataki termelő érte el. A Máté Napi Aszúünnep a borverseny eredménye után zenekarok fellépéseivel, majd utcabállal zárult.


 

 

 

További fotók- istentiszteletről>>>         További fotók- felvonulásról>>>      További fotók- borverseny eredményhírdetéséről >>>  

Cziczer Katalin
/2010.09.26./
 

Krosznói fotóművészek állítottak ki Sárospatakon

 

        
   

Szeptember 17-én pénteken "Harmadik Szem" címmel a Krosznói Fotóklub kiállítását nyitották meg az Újbástya Rendezvénycentrumban, melyet Siska Tamás, az intézmény igazgatója és Vaslaw Ture, a Krosznói Fotóklub vezetője mutatta be az érdeklődő közönségnek…
 
 


Vaslaw Ture

       Ez az év olyan szinten szerveződött - a kiállító tér tartalmát illetően - hogy foglalkozunk az egyik legintenzívebb kapcsolatot ápoló testvérvárosunkkal Krosznóval is, hiszen köztudott, hogy ott több képzőművész is jelentős mértékben, és minőségben alkot – mondta el Siska Tamás. Ezt a fotókiállítást kisplasztika kiállítás előzte meg Sárospatakon, amikor pár hónappal ezelőtt, a nyár derekán a Maciej Syrek tárlatának bemutatására, most pedig a Krosznói Fotóklub kiállítására került sor itt nálunk, amit ráadásul úgy lehet mondani divatos EU-s nyelven, hogy tükörprojekt, hiszen nagyjából ugyanebben az időben egy Sárospatakról szóló Vajkó Csaba kiállítás van Krosznóban.
A lengyel-magyar kapcsolat biztosan nem ér véget, hiszen az Újbástyában jövőre is számolunk a lengyel művészekkel. A fotóklubbal úgy tűnik, hogy egy intenzívebb kapcsolata alakul ki majd a helyi fotósoknak, tehát fotókiállítás még biztos lesz a következő években is. Tervezzük még, hogy a képzőművészet egyéb ágaiból is hívunk meg tőlük művészeket, és ők is meghívnak minket.

A krosznói fotóklub elnöke, Vaslaw Ture úr elmondta, hogy fiataltól öregig találhatóak tagok a klubban és fotóikat a világot járva készítik…
A klubunk már évek óta működik és szomszédos országokat egyrészt bejárjuk, másrészt közös kiállításokat rendezünk, pl. a szomszédos Szlovákiával, illetve most itt vagyunk Magyarországon. A klubtagjaink között különböző korú vannak, 17 éves kortól 80 éves korig. Járjuk a világot, képeket készítünk, amelyeknek egy része itt van kiállítva.
Ennek a kiállításnak a kapcsolatépítés a közvetett célja. A célunk azzal, hogy most először kiállítunk Magyarországon, egyfajta kapcsolatfelvétel az itteni művészekkel, az itteni fotósokkal, hogy több ilyen közös kiállítást rendezhessünk a következő években.

A „Harmadik szem” című krossnoi fotóklub kiállítása másfél hónapig látható az Újbástya Rendezvénycentrumban.

Ez után a program 2. emeleti konferenciateremben egy beszélgetéssel folytatódott, ahol kialakult egy közös állásfoglalás a lengyel és a magyar művészek között a további együttműködésre vonatkozóan.


 

 

 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2010.09.25./
 

Kitüntetés Szajkó Józsefnek

        
   


Szajkó József

       Az év egyik legemberibb napja a Pedagógus Nap. Ezen a napon köszönet jár mindazoknak, akik eredményesen dolgoznak a jövő formálásán, szívből vállalt hivatásuknak nap, mint nap eleget tesznek. A júniusi árvízi katasztrófahelyzet miatt elmaradt megyei Pedagógus Szakszervezeti ünnepségre szeptember 21.-én került sor Miskolcon.

A magyar közoktatás érdekében végzett lelkiismeretes és eredményes munkájának elismeréseként, ebből az alkalomból, Sárospatakról, az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium tanára Szajkó József vehette át az Eötvös József emlékplakett kitüntetés bronz fokozatát, a PSz Országos elnökétől és a PSz BAZ Megyei elnöktől. Kitüntetéséhez gratulálunk, és sok siker kívánunk tanár úrnak további munkájához.
 


 

 

 


Törő Gábor
/2010.09.25./
 

 Természetismereti táborban a Kisrefisek

 

        

Az első nyári táborunk Bózsván volt 2008-ban. Tavaly szintén itt táboroztunk. Az idén két tábort szerveztünk. Az egyiket 1.2.3. osztályos tanulóinknak, a másikat a nagyobbaknak, 4.5.6. osztályosoknak - számolt be nyári élményeikről Varga Lukácsné tanító...
 
 

Varga Lukácsné

       A kicsikkel Pálházán a Hanyi Istók Túristaházban voltunk június 30-tól július 3-ig. 19 gyereknek szerveztünk programokat Tanásziné Kántor Erzsébet kolléganőmmel. A szülők személyautókkal szállítottak ki minket. A szállás elfoglalása után Fűzérre mentünk autóbusszal. Itt megnéztük a várat és gyönyörködtünk a környező hegyekben. Vacsora után Szegedi Zsolt természetvédelmi őr diavetítéssel egybekötött előadását hallgattuk meg a Zemplén madárvilágáról. Másnap Vílyvitányban a Tamarix Lovasudvarban lovagoltunk és íjászkodtunk. Majd felsétáltunk a Kálváriára és játszottunk. A faluba és vissza a buszmegállóba Tornádó és Vihar húzta lovaskocsival mentünk. Délután Füzérradványban a Károlyi kastélyba látogattunk el. A parkban öreg fák árnyékában pihentünk. Este Szigeti Gábor és felesége, Évike mézeskalácsait díszítettük és kóstoltuk. A legszebbeket hazahoztuk emlékbe. Sötétedés után a bátorságpróbán ügyességi feladatok várták a gyerekeket. Péntek délelőtt egy erdei sétára került sor. Messziről láthattuk a perlitbányában folyó külszíni munkákat. Délután akadályversenyen, vetélkedőn, közös játékban mérhették össze tudásukat, ügyességüket. Este a tábortűznél töltött órák tették még emlékezetesebbé az eltelt napokat. Szombaton, ebéd előtt még egy ügyességi váltóversenyt rendeztünk. Ebéd után pakolás, takarítás következett, s vártuk a szülőket, akik szintén autókkal szállították haza a gyerekeket.

A nagyobbak Jósvafőn táboroztak július 7-től 12-ig. 17 gyerekkel keltünk útra Gálné Kaczvinszki Johanna kolléganőmmel. Szerencsig szülők segítségével, autókkal mentünk, majd vonatra, Edelényben vonatpótló buszra szálltunk, s nagyon szép tájakon keresztül jutottunk el Jósvafőre. Elfoglaltuk a szállásunkat, s megismerkedtünk a környékével. Péntek délelőtt hucul lovakon lovagoltunk, s lovaskocsival körbejártuk a falut. Ebéd után 2 km-es erdei úton sétáltunk a Vörös-tóhoz, ahonnan a Baradla-barlangban középtúrára indultunk. A barlangi séta 2 km hosszú volt, ami másfél órán át tartott, s gyönyörködtünk a természet csodáiban, a cseppkövekben. Este a bátorságpróbán mindenkinek sikerült teljesíteni a feladatokat. Szombaton egy 14 km-es gyalogtúrán vettünk részt. Játszottunk a Szalamandra-ház kastélyában, felmásztunk Szád-vár romjaihoz. Meghatottan jártuk végig Derenket, a holt falut. 1943-ban Horthy Miklós utasítására telepítették ki a falu lakosságát más falvakba, mert a kormányzó egységes vadászterületté akarta tenni ezt a vidéket. Este paprikáskrumplit főztünk bográcsban, Lukács bácsi segítségével. Vasárnap kenyeret dagasztottunk, sütöttünk. Míg kelt a tészta, megnéztük a falu tájházát, 11 órától pedig Istentiszteletre mentünk. Délután vetélkedőn és közös játékban mérhették össze tudásukat, ügyességüket a gyerekek. Az esti tábortűznél a megsütött kenyérre csepegtettük a finom szalonna zsírját. A vacsora után együtt szurkoltunk a foci VB döntőjében küzdő két csapatnak. A tv szállítását és beállítását köszönjük Bandi bácsinak. Hétfőn készülődtünk haza, s busszal, vonattal, majd Szerencstől ismét autókkal értünk vissza Sárospatakra.

Reméljük, minden gyerek jól érezte magát mindkét táborban, s szép élményekkel tértek haza. Kolléganőim és a gyerekek nevében megköszönöm a szülők sokrétű segítségét. Köszönjük a pálházi tábor vezetőjének, Babják Józsefnek az áldozatos munkáját. Hálás köszönet Mező Arnold tisztelendő úrnak és Berecz Bélának, hogy Jósvafőn is szép napokat tölthettünk.


 

 

 

Jósvafő           Pálháza

Református Kollégium Gimnázium Általános Iskolája
/2010.09.25./
 

 Szeptember 30-ig váltható pénzre a közteherjegy

 

 

Már csak néhány napja maradt a munkáltatóknak arra, hogy a fel nem használt közteherjegyeket visszaváltsák az adóhatóságnál. Az alkalmi munkavállalói könyv idén április 1-jével megszűnt, helyét az egyszerűsített foglalkoztatás vette át. Azok a munkáltatók, akik a közteherjegyekből a szükségesnél többet vásároltak, e hónap végéig kérhetik az adóhatóságtól azok értékének visszatérítését.

Az észak-magyarországi régióban ez idáig 209 kérelmező 9.369 darab közteherjegy visszaváltását kezdeményezte, 2.600.500 forint értékben. Akik még rendelkeznek korábban vásárolt közteherjegyekkel, szeptember 30-ig kérhetik a visszaváltást az erre a célra rendszeresített 10KTH jelű nyomtatványon.

A 10KTH jelű nyomtatvány kereskedelmi forgalomban nem kapható, de az állami adóhatóság bármely ügyfélszolgálatán beszerezhető és az APEH honlapjáról is letölthető. A kérelmet kizárólag nyomtatott formában lehet beadni, mellékelni kell a fel nem használt közteherjegyeket, valamint a vásárlást igazoló eredeti számlát is. Aki a visszatérítésre irányuló kérelmét postai úton terjeszti elő, annak a közteherjegyeket lezárt és a lezárására szolgáló felületen általa aláírt borítékba helyezve kell a nyomtatványhoz mellékelnie.

A kérelmet az APEH regionális igazgatóságnak címezve, postai úton legkésőbb a hónap utolsó napján lehet feladni. Személyes ügyintézésre kizárólag az állami adóhatóság megyeszékhelyein található ügyfélszolgálatokon van lehetőség. A szeptember 30-i határidőt elmulasztók kérelme érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, tehát közteherjegyeik értékét nem kapják vissza. Amennyiben a kérelmezőnek az APEH-nál nyilvántartott köztartozása van, a fel nem használt közteherjegy visszatérítendő összegét az adóhatóság a tartozás erejéig visszatarthatja.
 
 


Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság
/2010.09.25./
 

 Emlékkő érkezett Józseffalvára

 

        
   

Érkezett egy hatalmas kő Sárospatakra a németországi Dürbheim faluból, arról a településről, ahonnan a józseffalvai lakosok ősei származnak.
1750-1760 között érkeztek a svábok Sárospatakra, s ma is Józseffalvának hívják azt a városrészt, ahol a vár közelében akkor letelepedtek. A leszármazottak nagy örömmel fogadták azt a követ, ami őseik szülőföldjéről származik...

Azt írja az ajándékozási szerződésben Alfred Trader, Dürbheim polgármestere, hogy nagy megtiszteltetés számára, hogy Józseffalva az emlékezés jeleként egy követ kért tőlük, így azt adományozták számunkra az egykori lakóhelyről.

Józseffalván egy olyan helyet akarnak kialakítani, ahol méltóképpen emlékezhetnek meg őseikről. Jaskó György elmondta, a hagyományőrzésre egyesületet is alakítottak. Az emlékmű egy éves munka után érkezett Sárospatakra. Ez körülbelül egy éves álmunk, vagy legalábbis egy éve, hogy kipattant az ötlet egy szűkebb körnek a fejéből, hogy jó lenne egy követ hozni onnan, ahonnan az őseink jöttek ide, amikor 32 család települt itt le.
A későbbiekben szeretnének még ide egy táblát is szerelni, vagy mellé hegeszteni, annak a 32 családfőnek a nevével, akik annak idején ide letelepültek.

Jó érzéssel tölt el, hogy most nyáron alapítottuk a Józseffalváért Egyesületet. Ez mind azért van, hogy a későbbiekben a fiatalok sem felejtsék el, hogy mi volt itt Józseffalván, hisz nekik talán csak egy utca, de nekünk többet jelent. Az emlékkő végső helye még formálódik, de a közösség minél hamarabb rendbe szeretné tudni. A Józseffalvára érkezett emlékkő több mint 1300 kg, súlyánál már csak az a szeretet nagyobb, amivel fogadták az utcabeliek - mondta Jaskó József.
 Józseffalva
/2010.09.24./
 

 A Művelődés Háza és Könyvtára a 2010/2011. évadra új, Zenei bérletet hirdet

 

        
   

Az előttünk álló évadban egy új, a zenekedvelők számára összeállított sorozattal szeretnénk kedveskedni a műfaj iránt érdeklődő vendégeinknek. A sorozat megtervezésekor igyekeztünk figyelemmel lenni az érdeklődők széles körére, ennek megfelelően változatos és színes programot összeállítani, ahogy azt az alábbiakból is láthatják - hívja fel az olvasók figyelmét az új zenei évadra Stumpf Gábor...
 
 


Stumpf Gábor

       Zenei bérletünket idén először, de hagyományteremtő szándékkal indítjuk útjára, bízva abban, hogy megfelelő fogadtatás esetén évek múlva ugyanolyan nélkülözhetetlen része lesz Sárospatak kulturális kínálatának, mint amilyenné mára már a színházi bérlet, vagy a Zempléni Fesztivál vált. Kezdeményezésünkkel szeretnénk elmozdulni egyfajta egyensúlyi helyzet felé, ami a nyári és a téli zenei élet eddigi aránytalanságán változtatna.
Bízunk benne, hogy új bérletünk elnyeri az érdeklődők tetszését és sokukkal találkozunk majd az előadásokon.
November 5-e (péntek) 19 óra Exodus - Carmina Burana – T á n c j á t é k a Miskolci Nemzeti Színház előadásában

November 26-a (péntek) 19 óra Miskolc Dixieland Band

Február - Erkel Ferenc Kamarazenekar – Erkel emlékhangverseny

Március- Misztrál együttes

Bérletek szeptember 20-tól vásárolhatók A Művelődés Háza és Könyvtárában. A négy előadásos bérlet ára: 2000 Ft.


 

 

 

Cziczer Katalin
/2010.09.25./
 

Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság üléséről

        
   

A 2010. évi költségvetési előirányzat tartalmazott olyan tételeket, amelyek az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság szempontjából fontos összegek voltak. Szinte valamennyi beruházást, fejlesztést jelentett. Ebben örömteli dolgok is voltak, amik az oktatási bizottságnak a látókörébe kerültek, ilyen volt nyáron az Árpád Vezér Gimnázium udvarának a kialakítása, mely 5 millió Ft-ot igényelt, vagy a Móricz Kollégium nyílászáróinak cseréje, illetve a Szociális Otthon felújítása – nyilatkozta Lendák Lajos, a bizottság elnöke…
 


Lendák Lajos

       A legnagyobb volumenű a Karolina Óvoda földszintjének a felújítása volt, ami 18 millió Ft-ot vett igénybe, hiszen ez szükséges volt az új emelet alatt. Természetesen más munkák is voltak, de ez fontos tétel volt a költségvetésben.
Továbbá, a tételek között szerepelt a Vay Miklós Szakképző Iskola kérelme, ami kb. 3 millió Ft-os támogatást igényelt, de ebben benne van a kútfúrás, a Sportpályához a napkollektorok felhelyezése, amit energiatermésre használnak. Ez mind-mind jövőt építő beruházás az iskola részéről. Megint csak elmondható, hogy annak idején, amikor a sportpályát a Vayhoz csatoltuk, sokak szerint jó döntés volt, hiszen valóban gazdája a sportpályának és nem csorbultak a lehetőségei azoknak a sportegyesületeknek, amelyek a sportpályát használják.

A szakbizottság azt is megvizsgálta ezen az ülésen, hogy az integrált városfejlesztési stratégia a 3 területet - oktatás, ifjúság és sport - milyen módon tartalmazza, ugyanis mikor első olvasatban hozzánk került, akkor pontosan ezt kifogásoltuk, hogy a sport és az oktatási ügyekkel nem kellő mértékben foglalkozik ez az irat.


 

 

 

Törő Gábor
/2010.09.25./
 

     Nem döntött hosszú távú kérdésekben a Pénzügyi Bizottság

        
 

A Pénzügyi Bizottság utolsó ülésén 10 napirendi pont kapcsán fogalmazta meg álláspontját. Feró István, a bizottság elnöke elmondta, hosszútávra szóló döntéseket nem hoztak, hogy az újonnan felálló képviselőtestületet ne kényszerítsék bele adott helyzetekbe…
 


Feró István

       A költségvetés módosításának áttekintése hosszabb időt vett igénybe, hiszen azt részleteibe menően is megvizsgáltuk. Az átvezetéseket - amiket az irodavezető elénk tárt - megvizsgáltuk, összességében és részleteiben is megfelelnek a valóságnak, tehát itt a hiánycél csak az „önhikinek” pluszban történő bekönyvelésével, illetve a költségvetésre való átvezetésével csökkent, de lényegében a többi dolog belső átcsoportosítást jelentett.

A bizottság tagjai azt is támogatták, hogy a Csepel tavak és a Bodrog keleti holtágának hasznosítását 2012. december 31-ig továbbra is a jelenlegi gondozó, a Bodrogmenti Sporthorgász Egyesület kapja meg. Javasoljuk visszaadni a görög katolikus egyháznak azt a földterületet, amit kérelmében benyújtott. Az önkormányzat nem hasznosítja, nem használja, a gimnáziumnak nincs rá szüksége és a terület az egyház részéről hasznosítva lesz, és ez a most gazos-romos rész rendbe lesz az elkövetkezendő időszakra.

Komolyabb vitát váltottak ki az árvíz és belvízvédelemmel kapcsolatos tervezési és fenntartási feladatok. Megoszlott a bizottság tagjainak a véleménye, de a végső döntés az volt, hogy elkötelezettséget nem vállalna most a Pénzügyi Bizottság, ill. a testület. Kezdődjenek meg a tárgyalások, induljon el ennek az egész kérdésnek a komplex vizsgálata, az önkormányzat és az illetékes hatóság, a vízügyi igazgatóság társulata, a magántulajdonosok és minden érintett részéről és a következő testületnek azt javasoljuk, hogy a következő év költségvetése lehetőleg tartalmazzon olyan költségvetési tételeket, ami ennek a kérdésnek a megoldását rendezni tudja.


 

 

 

Törő Gábor
/2010.09.24./
 

 Rózsákat készítettek a Szent Erzsébet Házban

 

        
   

A sárospataki Szent Erzsébet Ház 2006 óta rendszeresen kapcsolódik be az Európa Tanács védnökségével rendezett Kulturális Örökség Napjai című programba, melynek célja, hogy olyan épületek értékeire irányítsa a figyelmet, melyek a társadalom által csak időlegesen vagy részleges látogathatók. Az ide érkező vendégek, ezen a hétvégén szervezett séta keretében ismerhették meg a Sárospataki Bazilika és a Szent Erzsébet tér régészeti emlékeinek történetét, valamint a Szent Erzsébet Ház aktuális kiállításait - számolt be Bodnár Boglárka...
 
 


Orient Enikő

       A vezetett séták mellett minden évben igyekeztünk egy-egy programmal azokat is megszólítani, akik már jól ismerik a Szent Erzsébet Házat. Az idén kapcsolódva Orient Enikő Doxológia című időszaki kiállításához, a művésznőt kértük meg, hogy szeptember 19-én tartson bemutatót. Orient Enikő elismert textilművész, néhány évvel ezelőtt fordult az ún. origami technika felé, mely technikát számos alkotásában alkalmaz.

Vasárnap délután tizennégy lelkes hölgy és egy úr gyűlt össze, hogy papírból és textilből „hajtogasson“ rózsát. A fotókon látható csokrokat együtt készítettük. Szent Erzsébet kenyerei rózsákká váltak kötényében, ezek a rózsák sok örömet adtak a számunkra, mind az alkotás során, mind pedig a közösségben, egymás társaságában eltöltött idő.

Orient Enikő Doxológia című kiállítása megtekinthető 2011 márciusáig a Szent Erzsébet Házban.


 

 

 


Törő Gábor
/2010.09.24./
 

Szépülni fog a belváros és a piac is

        

Ez volt bizottságunk utolsó ülése, amely meglepően rövid idő, mintegy 2 óra alatt lezajlott 2010. szeptember 20-án, 12 napirendi pontot tárgyalva. Relatíve nagy konszenzussal, hiszen az esetek nagy részében a bizottság tagjai egyetértettek – nyilatkozta Erdős Tamás, a Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke
 


Erdős Tamás

       Nem ilyen volt az 1-es napirendi pont, ami a 2010. évi költségvetés előirányzatok módosításáról szólt. Olyan technikai átvezetések történtek a költségvetésben, melyek már egyébként tényszerűen bekövetkezett változásokat jelentettek.

Az integrált városfejlesztési stratégia jóváhagyása már a jövő terveit is tartalmazza, erről is tanácskoztak a jelenlévő tagok, akik ezzel együtt a város-rehabilitációs pályázat benyújtását is megvitatták. Ennek előzménye az előző ülésen a városfejlesztési koncepció volt, ami részét képezi az integrált városfejlesztési stratégiának. További 2 dokumentummal egészült ki az IVS, egész pontosan a kiegészítő dokumentummal és az antiszegregációs tervvel, valamint az ezen stratégia által megfogalmazott, a belvárosra, a városközpontra vonatkozó tervvel. A harmadik pontja, ennek a sok-sok idegen és nehezen fogható dolognak egy pályázat, ami már konkrétum. Az októberi határidő miatt ugyanis még ennek a testületnek kell arról dönteni, hogy beadja a belváros rehabilitációs pályázatot. Ezt a bizottság elfogadásra javasolja majd a képviselő-testületnek.

Ez egyrészt a piac megújítását jelenti, másrészről az Eötvös utca, a Művelődés Háza és főiskola közötti szakaszának, valamint az Esze Tamás Iskola és az Oktatási Központ közti szakasz megújítását is jelenti, illetve számos egyéb elemet is tartalmaz, pl. a Petőfi iskola mellett, a Petőfi utcában parkoló építését. Ez a többhelyszínes belváros-rehabilitációs pályázat, amely 360 millió Ft-ból valósulhat meg a következő 2 évben.

A bizottság arról is döntött, hogy a jelenlegi gazda, a Bodrog menti Sporthorgász Egyesület üzemelteti tovább a Csepel tavat és a Bodrog keleti holtágát. Az ülésen a jelenlévők számba vették a város külkapcsolatait, és foglalkoztak az ár-, és belvízvédelemmel kapcsolatos tervezési és fenntartási feladatokkal.


 

 

 

További fotók >>>
 
Cziczer Katalin
/2010.09.24./
 

 Az Egészségügyi és Szociális Bizottság üléséről

        

AAz Egészségügyi és Szociális Bizottság 2010szeptember 21.-én kedden tartotta ennek a ciklusnak utolsó bizottsági ülését, ahol 19 napirendi pontot tárgyaltunk nyilatkozta Egyed Attila, a bizottság tagja...
 


Egyed Attila

       A napirenden volt előterjesztés 2010. évi költségvetési előirányzatok módosítására, amit parázs vita után elfogadott bizottságunk.
Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai munkájának értékelésére.Beszámolt Molnár Marianna a Családsegítő és Pedagógia Szakszolgálat vezetője valamint Papp Imréné a Gondozási Központ vezetője az elmúlt év munkájáról. A bizottság elfogadta a beszámolót és gratulált az intézményvezetőknek, valamint a kollégáiknak a fáradhatatlan és lelkiismeretes munkájukhoz. Jóváhagyta a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Napirenden volt az integrált városfejlesztési stratégia jóváhagyása, és a városrehabilitációs pályázat benyújtása, amit a bizottság javasolt.
Elbírálásra került a Sárospatak Lavotta út 59 II/5. ajtószám alatti bérlakás pályázata. Döntött a bizottságunk 9 db bérlakás szerződés hosszabbítási kérelméről. A különböző segélyfajtákat is egyenként megvitattuk.
Egyéb ügyeket is megtárgyaltunk.


 

 

 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2010.09.23./
 

 Kedvező pályázati konstrukcióban szépíthető a belváros

 

        

A Kulturális Bizottság napirendjén összesen négy pont szerepelt, melyek közük a jelenlévők elsőként az idei költségvetési előirányzat módosításával foglalkoztak. A legtöbbet azonban az integrált városfejlesztési stratégiáról tanácskoztak a tagok. A legfontosabb, amiről tárgyaltunk, az a 320 millió Ft-os beadandó pályázat volt, amiből 12 % saját erőt kell biztosítani, tehát a támogatási intenzitás 88%-os – nyilatkozta Hajdu Imre, a bizottság elnöke…
 
 


Hajdu Imre

       Ennek a pályázatnak a keretében megvalósulhat a Művelődés Háza előtti tér felújítása, illetve egy nagyon régi elképzelés, hogy a tanítóképző kerítését elbontva, egy nagy teret nyisson az önkormányzat, nyilván a képzővel együttműködésben. Emellett még parkolókat szeretnénk ennek a pályázatnak a segítségével kialakítani az Eötvös utcán, valamint az Esze Tamás Általános Iskola épületét a kistérségi központ céljaira szeretnénk átalakítani.

A Hild téri padok cseréje is ebben a pályázati elképzelésben szerepel. A bizottság emellett áttekintette az önkormányzat külkapcsolatait is.
Vannak települések a testvérvárosok között, amelyekkel példaértékű a kapcsolatunk, ilyen Krosznó, Eisenach és Rodostó. Azt is megállapította a bizottság, hogy nem feltétlenül mindegyik testvérvárossal úgy működnek a kapcsolatok, ahogy elvárható lenne. Ugyanakkor újra felmerült az igénye a határon túli városoknak, magyarlakta településeknek a testvérvárosi kapcsolatokból való felkeresése. Sajnos az elmúlt 4 évben hiába próbálkoztunk pl. Erdélyben legalább 10 településnél, mert Erdélyben 6-7 magyar testvérvárosa van szinte mindegyik városnak, de természetesen nem állhatunk le ezzel és tovább kell próbálkozni.

Az ülésen elhangzott, hogy Felvidék felé is nyitni szeretne ez ügyben a település. Ám ennek az elképzelésnek a megvalósítása már a következő képviselőtestület feladata lesz.


 

 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.09.23./
 

Ülésezett az Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

        

Az Ügyrendi és Jogi Bizottság elsőként megtárgyalta azt, hogy az elmúlt 4 évben milyen hatékonysággal tudta végrehajtani az önkormányzat a határozatait. Kiderült, hogy mindössze 3 olyan határozat létezik, amely más-más okok miatt később lesz megvalósítható – nyilatkozta Saláta László, a bizottság elnöke…
 
 


Saláta László

       Ezt követően az idei költségvetési előirányzat módosításairól is szó volt, majd ez a bizottság is megtárgyalta az integrált városfejlesztési stratégiát.
Hosszú évek igénye volt a városfejlesztési stratégia, illetve a városfejlesztési koncepció elkésztése, amely tulajdonképpen egy testületi ülésen már részben lezárult azzal, hogy el kell majd készíteni. Már elkészült a városfejlesztési stratégiai terv is, amely azért fontos, mert egy hosszútávra szóló városfejlesztési koncepció mellett, már konkrét fejlesztések, időpontok, határidők, pénzügyi hátterek megjelölésével kikerült előterjesztésre.
Emellett az előterjesztés mellett további 3 javaslat került megfogalmazásra. Az integrált városfejlesztési stratégiát elfogadtuk, 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és elfogadtuk az ehhez kapcsolódó akciótervet is.

Ennek a feltételrendszernek a megléte alapján már tudunk újabb pályázatokat benyújtani, és újabb terveket próbáltunk most a testület elé vinni. Ez pedig annak a pályázatnak a beadását jelenti, amelyek a tervek megvalósítását segíti. Ezt egyhangúan támogatásra méltónak tartotta a bizottság.


 

 

 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2010.09.23./
 

Nyugdíjas találkozó a Tűzoltóságon

        


Juhász Péter

       2010. szeptember 10-én Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága nyugdíjas találkozót szervezett.

A hagyományok ápolása lehetőséget ad arra, hogy az egymást követő generációk kicseréljék tapasztalataikat, megismerjék egymás munkáját és megfigyelhetik az idő előre haladtával a fejlődés ütemét, és menetét - nyilatkozta Juhász Péter tűzoltó parancsnok...
 


 

 

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.09.22./
 

  Az LMP is indít képviselőjelöltet Sárospatakon

 

        
   

Kolláthné Bodnár Sarolta a sárospataki 1. számú választókerület önkormányzati képviselő-jelöltjének vendége volt Dr. Dorosz Dávid a Lehet Más a Politika (LMP) országgyűlési képviselője, aki a Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság, illetve a Külügyi és Határon Túli Magyarok Bizottságának tagja.
 
 


Dr.Dorosz Dávid


Subicz Róbert

Kolláthné Bodnár Sarolta

       Az eseményre 2010. szeptember 17-én, hangulatos körülmények között, a Maminti Teaház és Kávézóban került sor…

A beszélgetés témája az LMP rendvédelmi politikája volt, de minden másról is szó esett, ami a résztvevőket érdekelte, úgymint a munkanélküliség és hajléktalanság helyi és megyei helyzete, a fiatalok elvándorlásának és a rész-munkaidős foglalkoztatás kérdése, a munkahelyteremtés lehetőségei, a mezőgazdaság munkahelyteremtő szerepe, valamint a helyi kis-és középvállalkozások támogatása, ha munkanélkülit, vagy pályakezdőt alkalmaznak.
Az eseményen többek között részt vett Subicz Róbert az LMP Országos Politikai Tanácsának tagja és a megyei választmánynak a vezetője, aki a párt megyei programjából kiemelte, hogy a megyében is, a közbiztonság szempontjából a rendőrség megerősítése az elsődleges.

Elmondta, hogy az LMP megyei listát állított, melyen Kolláthné Bodnár Sarolta a 4. helyet foglalja el, aki a megyei közgyűlésben a Zempléni és a Bodrogközi térség gondjait is képviselheti.

Dr. Dorosz Dávid a büntetés-végrehajtást más megvilágításba helyzete azáltal, hogy a bűnelkövetőket elzárás helyett közhasznú munkára kellene ítélni. Ez alatt azt értette, hogy ha valaki másnak kárt okoz és e miatt elzárással büntetik, akkor büntetését hasznos tevékenységgel kellene letölteni a sértettnél, vagy más e tevékenység elvégzésére képtelen magánszemélynél. Ez lehet például, akár kerítésfestés, vagy más egyéb házkörüli tevékenység is. Ezáltal is az állami költségvetésben elzárásukkal kapcsolatos költségekben csökkenés következhet be, mivel a hasznos munka értékével hozzájárulnak fogva tartási költségeik csökkentéséhez.

Ezt követően került sor Kolláthné Bodnár Sarolta önkormányzati képviselő-jelölt bemutatkozására. Hangsúlyozta, hogy a sárospataki Polgármesteri Hivatalban végzett több éves szociális igazgatási, valamint az államigazgatási munkában szerzett tapasztatát és tudását a lakosság szolgálatába kívánja állítani.

Legégetőbb problémának a munkahelyteremtés fontosságát, a fiatalok lakhatási feltételeinek megoldását, a 37-es út és a Bodrogköz között, a Sárospatakot elkerülő út megépítését, valamint a fiatalokkal és az idősekkel való törődést és a családok részére a szociális biztonság megteremtését emelte ki.

Hangsúlyozta továbbá a választópolgárokkal való kapcsolattartás fontosságát is.

 


 

 

 

Cziczer Katalin
/2010.09.22./
 

Gyorshajtás okozott balesetet a 37-esen

        
  


Bacsó Tibor

       2010. szeptember 20-án 06:45-kor személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt a 37-es számú főút 56 km 450 m-es szelvényében. Egy lengyel állampolgár, az általa vezetett Volvo típusú személygépkocsival közlekedett a 37-es főúton, Miskolc irányából Sárospatak felé – nyilatkozta Bacsó Tibor rendőr őrnagy, a Sárospataki Rendőrkapitányság sajtóreferense…

A gépkocsiban 1 utas is tartózkodott. A főút említett szelvényében a gépkocsival egy úttesten lévő kátyút került ki, amelynek során - a nem megfelelően megválasztott sebessége miatt - a gépkocsival a menetirány szerinti baloldalra, majd a vízelvezető árokba sodródott, majd egy bekötő úton áthaladva mezőgazdasági területen állt meg, miközben többször átpördült.

A baleset következtében a gépkocsivezető és utasa személyi sérülést szenvedett, szerencsére mind a kettőjük sérülés 8 napon belül gyógyuló. A rendőrség szabálysértési eljárásban vizsgálja a baleset körülményeit.


 

 

 


Törő Gábor
/2010.09.22./
 

  20 éve végzi szolgálatát Sárospatakon Virágh tiszteletes

 

        
   

A sárospataki református templomban szeptember 19-én nem csupán Szepsi Laczkó Máté prédikátor, az "aszúbor atyja" és úrnője, Lorántffy Zsuzsanna volt a Máté napi aszúünnep megemlékezése középpontjában, hanem épp erre az időpontra esett a gyülekezet lelkipásztora, Virágh Sándor sárospataki szolgálata 20. évfordulója is...
 
 


Virágh Sándor
 

 

 

 


Aros János

 

 

 
Sípos István

       A hálaadás alkalmát gazdagította a helyi énekkar Dr. Takács Andrásné vezényletével, Bundzik Tímea orgonakíséretével, Simon Norbert trombitajátékával, valamint a tizenöt éves múltra visszatekintő határon túli testvérgyülekezeti kapcsolat révén jelen lévő Szatmárnémeti Láncos Templom Kórusa, Orosz Márta karnagy vezényletével, valamint megtisztelte az eseményt jelenlétével Götz Mária Ildikó borkirálynő is.

Virágh Sándor igehirdetésében a Zsoltárok könyve 116. részéből vett igével a "szabadulás kelyhe felemelésével" hívta fel a figyelmet egyrészt arra a folyamatra, ami a szőlőtőke plántálástól a bor elkészüléséig tart, és nem mindegy, hogy azt a bort ajándékként az öröm ünnepi megélésére, az Isten szabadító munkája felett érzett hálaáldozat megélésére, vagy mértéktelenséggel, önpusztító szenvedélyre használja fel az ember.
Szepsi Laczkó Máté hajdanán húsvétra, a feltámadás ünnepére ajánlotta Lorántffy Zsuzsanna számára az elkészítet nemes aszúbort, és ha ma megkérdezik, mire emeljünk poharat, azt mondhatjuk, hogy a bűnök bocsánatára és az örök életre. Ez a Jézus " többlete", hiszen a világ embere alig tudja kezelni a bűnöket, Ő pedig a megbocsátás erejével új életet szül, ami értelmessé és értékessé teszi az életet, ami a gyermekek, iskolák, családok megélhetése kérdéseire tereli a figyelmet. Az a szándék, hogy Lorántffy Zsuzsanna emlékezetére elkészüljön a torony harmadik haragja, nem csupán az egykori építők szándékának mostani valóra váltása, mint a Szentháromság tiszteletének jelképe, amit az univerzum törvényszerűségeivel egybevágó zenei hármashangzat is megerősít, hanem a harang, mint égi kehely hirdeti az ó és új szövetségbeli szabadulást, áldással hívogatva az élőket, békével kísérve az elmenőket.
A lelkész felemlegette a húsz esztendő nevezetes szolgálati, közösségi és építési eseményeit, megemlékezett mindazokról, akik már elmentek a minden élők útján, megköszönte az együttmunkálkodást a presbiterekkel, önkéntes segítőkkel, kulturális és közéleti kapcsolatokban részt vevő partnerekkel.

Az alkalmon köszöntések hangzottak el a az egyházközség vezetősége, a munkatársak, a testvérgyülekezet, a Református Kollégium valamennyi intézményi vezetője, a város és a család részéről, sok szeretetet és megbecsülést kifejezve. Kedves mozzanata volt az ünnepségnek, hogy Csengő Miklós és felesége egy palásttal ajándékozta meg a jubiláló lelkipásztort, megemlékezve a 15 évvel ezelőtti balesetük idején tapasztalt samaritánusi szolgálatról, melyhez a nőszövetség és presbitérium egy díszmagyar kabáttal csatlakozott. A díszebéd meglepetése pedig a Kövér Zsolt cukrászmester-presbiter által elkészített 200 személyes szilvaízű ország-torta volt.
Aros János alpolgármester pedig a város közéletében végzett munka megbecsüléseként nyújtotta át a templom Molnár Irén művésztanár által megfestett képét.

Nagy tetszésére szolgált a gyülekezetnek a két kórus éneke és Kádárné Szász Hilda, valamint a szatmárnémeti Hankovszkiné Gergely Ilona verselése.  A jubiláló lelkész köszönő szavaiban kifejezte szándékát hivatása teljes odaadással való végzésére, hogy egy Felix Civitas - boldog város - formálódjon a Bodrog partján, ahol lehet születni, érdemes élni, és megtapasztalóivá válhatunk a hit általi újjászületésnek.


Sípos István - a Sárospataki Református Egyházközség főgondnoka - köszöntése:

Kedves Virágh Sándor Nagytiszteletű Úr!
Tisztelt Gyülekezet!

Bizonyára megbocsátják kedves Vendégeink, hogy a következő percekben „magamhoz ragadom a szót”, és megemlékezem Egyházközségünk nevében is arról, hogy kereken 20 éve került ide lelkipásztornak Virágh Sándor. Lelki életünk „takarítása” és karbantartása mellett olyan tényeknek is volt kezdeményezője, résztvevője és végrehajtója, amelyek nélküle valószínűleg nem léteznének.
Nem fogok sem az Ünnepelt, sem a Gyülekezet türelmével és idejével visszaélni, de – a teljesség igénye nélkül – címszavakban felsorolok néhányat emlékeztetőül: a Lorántffy-terem létrehozása; a Nőszövetség újjászervezése; temető-takarítások; az orgona felújítása; a kerti partik megszervezése; a toronyóra és a harangok javítása; az énekkar újjászervezése; a Lorántffy-harang kigondolása; az egyházi ingatlanok hasznosítása a Ref. Egyház javára; kapcsolatok kiépítése városunk Vezetőségével, Vállalkozókkal, más Gyülekezetekkel; a Ref. Bálok programjának rendezése, szervezése; szociális akciók szervezése, lebonyolítása; részvétel városi rendezvényeken; kirándulások szervezése; a Máté-napi ünnepség kigondolása; a temetői 1956-os emlékmű elkészíttetése; a Cserkészet ügyének felkarolása; a Zempléni Zenei Fesztivál gondolatának felvetése, stb.
Bevallom, mindig öröm és büszkeség töltötte el szívünket nemcsak az eredmények láttán, hanem akkor is, ha egyházi fölötteseink kitüntető megbízást adtak Lelkipásztorunknak, vagy az egyházlátogatók értékelték munkáját, vagy ha az ökumenikus imahetek során más felekezethez tartozó emberek irigykedő megjegyzéseket tettek.
Tudjuk, hogy a feladatok megvalósításában sok segítséget nyújtott kedves Felesége, Katika, és biztos támpontot, hátteret jelentettek munkájában kedves Szülei.
Isten és a Gyülekezet színe előtt köszönöm meg Nagytiszteletű Úrnak az előző 20 évben végzett munkát, de azt is, hogy ezen idő alatt „patakivá” vált, és soha nem titkolt magyar nemzeti érzelmeivel komoly nevelő hatást fejtett ki.
Köszönetet mondok kedves Családjának is a támogatásokért.
Ennek a kis ünnepségnek a kezdeményezője az 1995-ben újjáalakult Nőszövetség volt, tőlük vette át az ötletet a Presbitérium, majd a Gyülekezet.
Kívánok még sok-sok eredményes 20 évet ebben az Egyházközségben, és Mindnyájukra Isten gazdag áldását kérem!

 


 

 

 

További fotók>>>    További fotók (Tamás István) >>>   

Törő Gábor
/2010.09.22./
 

  „+ 1 esély Zemplénben”

 

        
   

„+ 1 esély Zemplénben” – A Művelődés Háza és Könyvtára felnőttképzési kapacitásának fejlesztése a Sárospataki Kistérség lakói életminőségének javítására” (TAMOP 3.2.3-08/1-2009.0035.) című program projektjének két soron következő felnőttképzési tanfolyamához kapcsolódó műhelymunkára került sor szept. 15-én - nyilatkozta Csatlósné Komáromi Katalin, A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatónője...
 
 


Csatlósné Komáromi Katalin

       A szociális segítő valamint a borászati és falusi turizmussal foglalkozó kurzusra a vártnál is nagyobb volt a jelentkezők száma. A szerdai alkalom azt a célt szolgálta, hogy a jövendőbeli tanfolyami résztvevők megismerkedjenek a képzés tartalmi elemeivel és azokkal a praktikus információkkal, amelyek a tanfolyam kereteit adják. A műhelymunkákon lehetőség nyílt találkozni a szakmai vezetőkkel és a tanfolyamszervezőkkel.

A szociális segítő szak esetében a túljelentkezés miatt fontos volt az egyéni elképzelések és a tanfolyam célkitűzéseinek tisztázása, mert a pályázat meghatározott számú jelentkező fogadását biztosítja. A borászati- és falusi turizmus képzésre jelentkezők száma optimális volt, ezért megkezdődhetett a csoport érdemi munkája.

Mindkét képzés elméleti és gyakorlati foglalkozásokat egyaránt tartalmaz, összesen 220 ill. 240 óra tartamban, és mindkét képzés része a 20 órás tanulás technika tréning.
A következő műhelymunka időpontja 2010. szeptember 29. 15 óra.


 

 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.09.21./
 

  Rákóczi szíve és a labancok átka

 

        
   

Egy különleges eseményen lehettem jelen Párizsban, a Magyar delegációval. A Nagyságos Fejedelem, II. Rákóczi Ferenc a szabadságharc leverése után menedéket kapott a francia udvarban, amit nagyon megszeretett - kezdte levelét Köteles László, Komlóska polgármestere...
 
 


 Borsi Antal


Köteles László

       Ennek jele, hogy soha nem felejtette el Grosbois-t, s haláláig szívében őrizte e hely és népe iránti szeretetét. Ezért az volt a végakarata, hogy halála után bebalzsamozott szívét és vallásos munkáinak kéziratait ide hozzák a grosbois-i kamalduliak őrizetére.
A Francia Forradalom zavaros napjai során azonban eltűnt II. Rákóczi Ferenc Fejedelem szíve.
Az elmúlt évben Dr. Kovács János, megyei főjegyző úr kezdeményezte, hogy hálánk és tiszteletünk jeléül pótolják e hiányt. Ehhez a kezdeményezéshez társult mind a 19 magyar megye.
2010. szeptember 18-án, különlegesen szép ünnepségen avatták fel Borsi Antal szobrászművész alkotását.
A rendezvényen beszédet mondott Halász János államtitkár úr, Dr. Ódor Ferenc elnök úr, Dr. Kovács János főjegyző úr, Perényi János úr, a kint élő magyar szervezetek vezetői és a házigazda város vezetői.
A nagy számban tették tiszteletüket a rendezvényen a kint élő magyarok, a szobrászművész családja, előadóművészek, hagyományőrző csoportok, a magyarországi települések - Sárospatak, Komlóska, Regéc, Felsővadász - polgármesterei.

A rendezvény egy kulturális műsorral és egy jó hangulatú közös estebéddel folytatódott.

Másnap küldöttségünk visszaindult Magyarországra.
Sajnos a delegációt szállító szabályosan közlekedő egyik autóbuszba vasárnap éjszaka Ausztriában az autópályán hátulról belerohant egy osztrák személyautó és a buszt az úttestről lesodorta, mely totálkárosra tört.
Az utasok többsége megsérült, kórházakba szállították Öket. A legsúlyosabb Borsi Antal sérülése és többek között ápolásra szorult még Nagy Csaba tárogatóművész is.

Fotók: Végh Csaba
 


 

 

 

További fotók (Végh Csaba) >>>

Köteles László
/2010.09.21./
 

  Sárospatakon járt az Országgyűlés elnöke

 

        
   

2010. szeptember 16-án Aros János polgármesterjelölt meghívására Sárospatakra látogatott Dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke Dr. Hörcsik Richárd és Szamosvölgyi Péter polgármesterek társaságában vett részt Aros János programismertetőjén a Művelődés Háza Színháztermében…
 
 


 Dr. Kövér László

       A rendezvény a FIDESZ-es önkormányzati képviselőjelöltek kampányfilmjeinek megtekintésével kezdődött, s miután a vendégek megérkeztek, Aros János polgármesterjelölt bemutatkozó filmjére is sor került.

A vendégeket és a megjelent érdeklődőket Dr.Hörcsik Richárd köszöntötte, aki szólt az elmúlt 4 év erőfeszítéseiről, és hangsúlyozta, hogy nem megfutamodás részéről, hogy nem indul újra polgármesteri címért. A valódi oka ennek az, hogy a Parlament Európai Ügyek Bizottsága elnökeként komoly feladatok várnak rá – miközben sokat tud majd tenni Zemplénért, Sátoraljaújhelyért és Sárospatakért.

Ez után következett Aros János polgármesterjelölt, aki határozottan és meggyőzően adta elő programját, ígéretet téve arra, hogy megválasztása esetén következetese folytatja az a munkát, amit alpolgármesterként elkezdett.

Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere többek között az ikervárosi kapcsolatunk további kiaknázási lehetőségeiről szólt.

Dr.Kövér László, az Országgyűlés elnöke szerencsésnek tartotta Aros János polgármesterként való indítását, akit alkalmasnak tart a feladat ellátására. Beszédében visszatérő motívum volt az a bizonyos vitorlás, ami hátszéllel jobban halad – utalva ezzel a fideszes államvezetés és ugyanilyen önkormányzat hatékony, közös munkájára.


 

 

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.09.21./
 

        Filmnézés és beszélgetés a torinói lepelről

 

        
   

Ismét ökumenikus Net for God est lesz Sárospatakon a Szent Erzsébet Házban, szeptember 23-án csütörtökön 19 órától a Chemin Neuf Közösség szervezésében, akik szeretettel várnak minden érdeklődőt egy filmnézéssel egybekötött beszélgetésre - küldte az előzetes tájékoztatót Bodnár Boglárka...
 
 


Bodnár Boglárka

       2010. április 11-től május 23-ig több, mint kétmillió zarándok vette az útját a torinói Keresztelő Sz.t János-székesegyház felé, Észak-Olaszországban. Azért mentek, hogy elmélkedjenek a nyugati világ egyik legtitokzatosabb tárgya, a torinói lepel felett.
Ez a szövetdarab az egyetlen a világon, amelyen megfigyelhetjük a lenyomatát a testnek, melyet hajdan beleburkoltak: egy halott, keresztre feszített férfi, aki az orvosi tanulmányok szerint óriási kínzáson esett át. Ez maga az Evangélium, képekben: Jézus Krisztus kínszenvedése a legapróbb részletekig!

A filmben felmerülő kérdések, és az azokra adott válaszok a lepelről való igazi elmélkedéshez, szemlélődéshez vezetnek; a lepelről, amely ma is misztérium.

1. Honnan való a lepel?
2. Hogyan keletkezett rajta a kép?
3. Ki a leplen szereplő férfi?
4. Mi a lepel kora?
5. A lenyomat hatása a mi életünkre.

Több tanúságtevő, köztük komoly tudósok próbálnak válaszolni a kérdésekre:
Barrie Schwortz, amerikai tudományos fotós, aki a STURP csoportjának tagja volt 1978-ban (Shroud of Turin Research Project). Zsidó nemzetiségű, 32 évet töltött életéből a lepel kutatásával! Kutatásai meggyőzték arról, hogy a meglepő tudományos tények szerint a lepel igenis az a lenvászondarab, amelybe a Názáreti Jézus testét burkolták kereszthalála után. A lepel tanulmányozása felforgatta az életét!

Thibault Heimburger, orvos, francia tudós, és Sébastien Cataldo, társszerzői a „A torinói lepel, a legutóbbi felfedezések” c. könyvnek, segítenek belépnünk a lepel misztériumába. Ez a tudományos rejtély, mely egy „provokáció az értelem számára” (II. János Pál fogalmazott így 1998-ban). Az évszázadok folyamán a lepel állandóan újabb kihívások elé állítja a tudományt és annak bizonyítékait: hogyan került a kép a szőttesre, mi a lepel kora… Mindezek még ma is rejtélyt jelentenek!

Ugyanakkor sokan vannak, akik ebben a megkínzott, halott testben felismerik Isten Fiának szeretetét; Jézusnak a minden ember iránti szeretetét. Ilyen Béatrice Guespereau is, a „Mutasd meg nekünk arcodat” szervezet alelnöke. Különböző országokba látogat, hogy továbbadja azt a fényt, mely a lepelből áradt számára és átalakította életét.


 

 

 

Cziczer Katalin
/2010.09.20./
 

Újra győzött futballcsapatunk a hét végén

 

        
   

Az ellenfél Tomor csapata volt, aki most ugyan a kiesési zónában tartózkodik, de tavaly az 5. helyen végzett. Így nem lehetett biztosra venni győzelmünket. A múlt héten idegenben rúgott egy tucat gól felkeltette a nézők érdeklődését, akik a hűvös őszi idő ellenére szép számban látogattak ki a mérkőzésre - számolt be az izgalmas mérkőzésről Koscsó István, a STC Baráti Kör elnöke...
 
 


Vécsei Gábor

Szilvai Attila

Zsófi József

       Az egész mérkőzésen leginkább az ellenfél térfelén folyt a küzdelem. A vendégek csak ritkán próbálkoztak szerencsével, amiből gólhelyzetet is ki tudtak alakítani, sőt a hálóba is betaláltak, de elég nagy les volt ahhoz, hogy a bíró ne vegye észre.
Az első félidő harmadik percében Zsófi Dávid rúgta a hálóba a labdát, de les miatt a bíró érvénytelenítette. Utána folyamatosan támadtunk, de gól helyett csak Zsófi Dávid szép kapufájában gyönyörködhettünk. A félidő vége felé néhányszor feljebb merészkedett a tomori csapat. Ők is megmutatták, hogy tudnak lesgólt lőni.

A szünetben alaposan felbőszítették játékosaikat az edzők, mert utána rendesen egymásnak estek a csapatok, de többnyire most is mi támadtunk. Látszott, hogy csak idő kérdése, hogy tudásbeli különbségünk mikor érik góllá. Erre a 67. percig kellett várni, amikor egy jobb oldali támadás után Vécsi Gábor megszerezte a vezetést:1:0
A gól hatására a tomori csapat nagyobb sebességre kapcsolt az egy pontot érő egyenlítésért, de öt perc múlva Vécsi Gábor újabb találatával lehűtötte a kedélyeket. 2:0
A 86. percben Zsófi Dávid jobb oldali beadásából egy ritkán látható érdekes gólt lőtt egykori gólkirályunk Pothurszky Roland, beállítva ezzel a 3:0-s végeredményt.

Zsófi József edzőnk véleménye a mérkőzésről: Nem úgy készültünk a mérkőzésre, hogy az utolsó előttivel játszunk. Tudtuk, hogy ettől azért nehezebb lesz a dolgunk, mert mindig nagy küzdelmet vívtunk velük a mérkőzéseken. Az első félidőben nagyon sok szépen kidolgozott támadást vezettünk, de a mérkőzés sava borsa a gól elmaradt. Az első húsz percben alig lépték át az ellenfél játékosai a felezővonalat. A második félidőben még rátettünk egy lapáttal és futószalagon gyártottuk a helyzeteket. Sikerült most már gólokat is lőni. A három gól mellett most játszott a csapat legjobban. A labdarúgásban felvonultatta, amit eddig esetleg titkolt a közönség elől. Szép összjátékunk és támadásaink voltak, ami közönségszórakoztató volt.
Jók: Vécsi Gábor, Simkó Gábor, Zsófi Dávid és Szabó Sándor.

Szilvai Attila a Tomor-Lak edzője nem kívánta elemezni a látottakat, csak annyit mondott őrizzük meg régi szép emlékeinket.

A mérkőzés legjobbjának járó pezsgőt Vécsi Gábor kapta.
Gratulálunk! Szép volt fiúk!
Ifi csapatunk 1:1 arányú döntetlent ért el.
Jövő vasárnap a tabella előkelő helyén táborozó Edelény csapatához látogatunk. Menjünk, szurkoljunk, hátha sikerül pontot vagy pontokat rabolni tőlük.
Hajrá Patak!


 

 

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.09.20./
 

  Tűz volt a Petőfi utcában

 

        
   

 


Barna Norbert

       2010. szeptember 20-án a koradélutáni órákban a Petőfi utcai társasház lakói vették észre, hogy az egyik garázsból füst szivárog. Miközben értesítették a tűzoltókat, ők maguk kezdték el a tűz oltását, ugyanis a garázs tulajdonosa nem tartózkodott ott…

A Sátoraljaújhelyi Tűzoltóság munkatársa, Barna Norbert elmondta, hogy kiérkezésükig a tüzet a lakók gyakorlatilag eloltották, számukra már csak az utómunkálatok maradtak. Nehezítette a tűz okának felderítését, hogy a garázst tulajdonosa – mivel lakással nem rendelkezett - lakás céljára használta.
 


 

 

 


Törő Gábor
/2010.09.20./
 

  Pályázati siker az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban

 

        
   

 


       Örömmel ad hírt az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium pályázati sikeréről, melyet a Tempus Közalapítvány „Comenius iskolai együttműködések” körében nyert. A két éves időtartamú nemzetközi projektben a gimnázium mellett angol, török, lengyel, cseh, román iskolák vesznek részt. Első találkozási alkalmuk 2010. október 12-16. között valósul meg Brnóban, ahol hat ÁVG-s diák és két tanár részvételével kezdődik el a tevékeny közös munka...

A hosszú projekt kiváló alkalom a diákok és pedagógusok számára a nyelvgyakorlásra, az ismeretszerzésre, betekintés más nemzetek oktatási rendszerébe, s lehetőség a kultúrák egymáshoz közelítésére is.


 

 

 


Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium
/2010.09.19./
 

   Járőr-gépkocsi vezetők, rendőr-motorosok versenye (B-A-Z. MRFK)

 

        
   

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Balesetmegelőzési bizottság 1992. évi megalakulása óta - a Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályával közösen - már több alkalommal volt házigazdája közlekedés-biztonsággal kapcsolatos vetélkedőnek.

Az idén is megrendezésre került megyénkben a „Legjobb rendőri motorkerékpár-vezető” cím elnyeréséért indított járőrverseny, illetve ezzel párhuzamosan a rendőri gépjárművezetők vetélkedője. A megmérettetés során a járőrök számot adtak KRESZ-elméleti és ügyességi tudásukról, egyéni és csapat kategóriában egyaránt. Minden Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrkapitányság 2-2 fős csapattal nevezett a versenyre.

A rendezvényre elfogadták a meghívást a Kassai Kerületi Rendőrségi Igazgatóság munkatársai is, akik 2 fős gépkocsizó járőr csapattal, illetve 1 motorkerékpáros versenyzővel képviseltették magukat a vetélkedőn. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Makó Tibor ezredes, a Szlovák Nagykövetség rendőr attaséja.

Eredmények: Járőr-gépkocsivezető kategória:
I. Szopkó Tibor r. főtörzszászlós, Kazincbarcikai Rendőrkapitányság
II. Sulyok Róbert r. törzszászlós, Miskolci Rendőrkapitányság
III. Németh Zoltán r. főtörzszászlós, Kazincbarcikai Rendőrkapitányság

Rendőr-motoros kategóriában:
I. Laczkó Zsolt r. főtörzszászlós, MRFK Forgalomellenőrző Alosztály
II. Béres Gábor r. főtörzsőrmester, MRFK Forgalomellenőrző Alosztály
III. Papp Ákos r. törzszászlós, MRFK Forgalomellenőrző Alosztály

Csapat kategóriában:
I. Kazincbarcikai Rendőrkapitányság
II. Miskolci Rendőrkapitányság
III. Sárospataki Rendőrkapitányság - Bujdosó Norbert rendőr törzs zászlós és Fedor József rendőr főtörzs zászlós

Legjobb KRESZ elméleti tudás: Laczkó Zsolt r. főtörzszászlós, MRFK Forgalomellenőrző Alosztály
Legjobb ügyességi autós: Szopkó Tibor, Kazincbarcikai Rendőrkapitányság
Legjobb ügyességi motoros: Révész Péter r. törzszászlós, MRFK Forgalomellenőrző Alosztály
A szlovák vendégcsapat különdíjban részesült.
 


B-A-Z. MRFK Kommunikációs Iroda
/2010.09.19./
 

         Megyei bajnokság I. fordulóját tartották az Újbástya Rendezvénycentrumban

 

        
   

A 2010-2011-es darts évadban, Sárospatak adott otthont a megyei bajnokság I. fordulójának. Az Újbástya Rendezvénycentrum a már megszokott remek színvonalú versenyhelyszínt biztosította a versenyzők részére. A versenyre 11 pár, és 24 egyéni versenyző adta le a nevezését - küldte a tudósítást Hornyák István a verseny rendezője...
 
 


Hornyák István

       13 órakor Hornyák István (a verseny rendezője) köszöntötte a megjelenteket, és hivatalosan is megnyitotta a 2010-2011-es évad első versenyét. A köszöntő után a páros sorsolás következett. Felolvasták a főági mérkőzések párosait, és mindenkit a táblához szólítottak, írókkal együtt, ahogy illik. Az első körben három előselejtezőt kellett játszani 6 párosnak azért, hogy közülük a három győztes páros felkerüljön a főtáblára. Miután ezek a mérkőzések véget értek, elkezdődött a gigászi küzdelem. Elszánt versenyzők, fokozott adrenalin, és szoros legek! Ez jellemezte az idény első megmérettetéseit.

Páros végeredmény:
I. hely Bodnár Gergely – Molnár Tibor (Miskolc)
II. hely Béres Károly – Kántor Imre (Sárospatak)
III. hely Hornyák István – Tagai András (Sárospatak)
Beregi László – Farkas Sándor (Miskolc)
Gratulálunk nekik.

A páros után eljött az idő, hogy az egyéni csoportokat kisorsolják, és megkezdődjön az I. forduló egyéni versenye is. Ezen a versenyen még nem volt alkalmazható a kiemelés szabályzata, ezért teljesen Fortunán múlott az, hogy ki, kivel fogja vívni az évad első mérkőzéseit. A csoportmeccsek végeztével 24 ember juthatott tovább a 32-es főtáblára, ahol a csoportelsők előnyerők lettek.
A főtáblára kerülve jött a csavar, és jól megkeverte amit meg kell. Már az első és második körökben összekerültek a jobbnak vélt játékosok, és döntőhöz méltó színvonalat teremtettek már a 9. hely megszerzéséért is.
Az elmúlt idényben már jelezte jelenlétét az a fiatal játékos, Kovács Patrik személyében, aki ezen a versenynapon, gyönyörű játékkal, pontos, magabiztos kiszállókkal nyerte sorra a nehezebbnél nehezebb mérkőzéseket. A küzdelmének meg is lett a gyümölcse, hiszen a nap végén, a legfényesebb érmet akasztották a nyakába. Szép volt Patrik.

Egyéni végeredmény:
I. hely Kovács Patrik (Putnok)
II. hely Beregi László (Miskolc)
III. hely Béres Károly (Sárospatak)
III. hely Molnár Tamás (Miskolc)

Köszönet a Újbástyának a remek helyszín biztosításáért, és mindazoknak akik ellátogattak a versenyre.


 

 

 

További fotók>>>

Sorompó Darts Club
/2010.09.19./
 

  Az idei nyár kedvezett a virágoknak - de a gyomnövényeknek is

 

        

Az idei nyár végén is kiszállt a Virágos Magyarországért mozgalom szakmai zsűrije, hogy parkjainkat és a város tisztaságát megvizsgálja. Arcukon főként az elismerés tükröződött, de bizonyára más városok is szépek, így van miért izgulnunk az eredményhirdetésig. Mindenestre saját szemünkkel láthatjuk, hogy a Kommunális Szervezet mindent megtesz, hogy városunk tiszta, és virágos legyen. Az év jellegzetességeiről Ágoston András főkertészt és Emri László igazgatót kérdeztük meg…
 
 


Emri László


Ágoston András

       Ez évben is a terveknek megfelelően kezdtük el a virágok kiültetését tavasszal - igaz, hogy egy hónappal később tudtuk elkezdeni a munkát az esős időjárás miatt, kezdte mondandóját Ágoston András.
A sok eső következtében az egész nyár folyamán fokozottabban oda kellett figyelnünk a növényvédelmi munkálatokra, ami sokkal nagyobb költséget is jelentett az előző évek növényvédelmi feladataihoz képest. Bizonyára mindenki tapasztalta, hogy nagyon sok gyomnövény jelent meg minden egyes földterületen - így a virágágyásokban is - ahol a talpas muhar is felütötte a fejét. Így napi szinten kellett gyomlálni és ápolni virágainkat.

Hasonlóan az előző évekhez, a növények darabszáma 45 ezer volt, amelyben 5-6 újdonság ez évben is szerepelt. Itt szeretném kiemelni azokat a virágoszlopokat, amelyek a főutcán a buszmegállókban, illetve a Hild téren a sétányt díszítették. Ezeket ebben az évben alkalmaztuk először.

Lassan, az ősz beálltával eljön az egynyári virágok növénycseréje, és 3 hét múlva kezdjük el kiültetni a kétnyári növényeket, árvácskát, százszorszépet és közé a tulipánhagymákat.

A Virágos Magyarországért verseny ez évi zsűrizése alkalmával a zsűri tagjai pozitívan értékelték a város zöldterületeit, tisztaságát, virágosítását. Nagy öröm számomra, hogy évről-évre tudjuk tartani azt a megszokott színvonalat, ami korábban is jellemezte Sárospatakot.
Helyezésről még korai lenne beszélni, de biztos, hogy a Kommunális Szervezet dolgozóival együtt mindent megtettünk annak érdekében, hogy városunk méltóképpen jelenjen meg a versenyen és hogy a lakosság és az idelátogató turisták is jól érezzék magukat a virágos környezetben. Az idén is több esetben tapasztaltuk, hogy turisták a virágágyások mellé állva fényképezték egymást. Volt erre példa a Comenius és Eötvös úton, a Szent Erzsébet téren, de még a körforgalomnál lévő virágainkat is láttuk fényképezni.
A szakmai zsűri az egyszerű látványon kívül a színkombinációkat és a színharmóniát külön értékelte, ami öröm volt számomra, mert erre évről évre nagy gondot fordítok.

Nem csak kimondottan a virágokat és a zöldnövényeket vizsgálta a zsűri, de szó esett a lakosság pozitív hozzáállásáról is – tette hozzá Emri László, a Kommunális Szervezet igazgatója…
Több helyen láthatták a városon belül, hogy mind a családi házzal rendelkező lakosok, mind pedig pedig azok, akik a lakótelepeken, bérházakban laknak, ők is úgymond részt vesznek a versenyben. Az ablakokba, erkélyekre helyeznek ki virágokat, de amint pl. a Comenius utcában is látni, van egy-két virágosított parkrész, amit nemcsak mi gondozunk rendszeresen. Több helyen kihasználják azokat a kis területeket, amiket lehet, hogy barátságosabbá tegyék környezetüket.
A virágosítás hátteréről annyit, hogy a saját, régi dolgozóinkon kívül jelentős számú közcélú dolgozóval veszünk részt a város szépítésében, hiszen közel 150 közcélúval dolgozunk, akik a parképítésben is részt vesznek azon kívül, hogy az árkok, utak rendbetételéből is kiveszik a részüket.


 

 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.09.18./
 

  A gyermekek számára is átadtuk az óvodát…

 

        
   

2010. szeptember 15-én, szerdán délután 16 órától ünnepélyes keretek között a gyermekek és szüleik számára is átadtuk a lakótelepi új óvodát – nyilatkozta Lendvainé Szendrei Ágnes intézményvezető...
 
 


Lendvainé Szendrei Ágnes

       AA gyermekek már ezen a napon, reggel 7 órától használatba vették az épületet. Miivel azonban a szülők nagy része a munkahelyre sietett, ezért az ünnepséget a délutáni órákban tudtuk megtartani. A megnyitón sok szülő ünnepelte együtt gyermekével az intézmény birtokbavételét. Az építkezéssel járó esetleges kellemetlenségek elviselését, valamint a tanúsított türelmüket ezúton is köszönjük!

Az ünnepélyes átadás keretében dr. Hörcsik Richárd polgármester köszöntötte az óvodás és bölcsődés gyermekeket és szüleiket. Kívánta, hogy érezzék jól magukat, játszanak nagyokat, szerezzenek sok új ismeretet, használják egészséggel és hasznosan az új intézményt!

Mindannyian bízunk benne, hogy a gyermekek, a szülők, s a dolgozók is egyaránt jól érzik majd magukat ebben a gyönyörű, világos, hangulatos épületben, amely a külső homlokzati megjelenésében a négy évszakot szimbolizálja. Ezt tükrözik a csoportszobák színei is. A bennük lévő sok új berendezés, a tágas, nagy terek, a tornaterem, a rendezvényterem számtalan lehetőséget rejtenek a változatos programok lebonyolítására. A megnövekedett udvar kialakítása – az időjárás függvényében – rövidesen megtörténik, így a külső környezetünk is megszépül. Az ünnepségről minden óvodás egy kis emlékkel tért haza, melyen az új óvoda épülete, s új neve, a Carolina Óvoda és Bölcsőde volt megjelenítve.


 

 

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.09.18./
 

  Sárospatak Magyarország hatodik legnépszerűbb kisvárosa

 

        
     

 


Hajdu Imre

       Az Image Factory és az Observer Budapest Médiafigyelő most tette közzé 2009-es jelentését, ami a magyarországi települések városimázs toplistáját összegzi. Sárospatak ebben az összevetésben a vizsgált 81 kisváros közül az előkelő 6. helyet szerezte meg egy hellyel megelőzve Mezőkövesdet - számolt be a legújabb megmérettetésről Hajdu Imre, a Kulturális Bizottság elnöke...

A vizsgálat alapvető módszertana, hogy folyamatosan nyomon követik a településekről megjelent pozitív és negatív híreket, tudósításokat. Sárospatak hatodik helyezése azt jelenti, hogy az országos médiában nagy figyelemmel kísérik az itt megvalósított kulturális eseményeket, illetve elégedetten nyilatkoznak a város egyre erősödő vonzerejéről.


 

 

 


Törő Gábor
/2010.09.18./
 

  Ismét rockzene a Lőtéren

 

        
   

A nyári szünet után megint beindulhatnak a rockerek, hiszen ismét megnyitja kapuit az érdeklődők előtt az Irgum-Burgum Nomád Rock Klub 2010. szeptember 25-én szombaton. A helyszín továbbra is a sárospataki Lőtér a Manduláson, ahol ismét a lakosság zavarása nélkül düböröghet a rockzene hajnalig – tájékoztatja a kemény rock kedvelőit Erdei János szervező…
 
 


Erdei János

       A programban két pataki zenekar szerepel, az újtelepi On the Spot valamint a Fat Rockers ciripel egy kicsit, valamint egy kis hajnali örömzenére invitáljuk a nagyérdeműt. A belépés továbbra is ingyenes a klubtagoknak, de sietve tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy korlátozott számban még elfogadjuk a regisztrációt a helyszínen is.

Sajnálattal értesültünk, hogy az őszre tervezett Zempléni Zenészmustra, mely az Aszúünnep keretében lett volna esedékes elmaradt. Ezt pótolván döntöttünk úgy a szervezőkkel – a Híd-2002 Alapítvány aktivistáival - , hogy kielégítjük azokat a jogos igényeket, amiket az elmúlt hónapokban támasztottak irányunkba a fiatalok. A koncert érdekességét többek között az jelentheti, hogy ez lesz az első nem hivatalos lemezbemutató koncertje a Fat Rockers csapatának. Akik a koncerten regisztrálják e-mail címüket a szervezőknél, ingyenes példányt kaphatnak a még friss kiadás előtt álló anyagból egyelőre még csak mp3 vagy mp4 formátumban.

A lemez várhatóan december elejére kerülhet a polcokra, amit egy a közönséggel közösen forgatott videoklip felvétele előz majd meg. A koncertek után a régi zenésztársak és az új csiszolatlan gyémántok próbálgathatják összehozni a zene szeretetét néhány akkord és ritmus erejéig. Hajnalig aztán kívánságműsor hozott anyagból mindenkinek a kedvenc zenéjével fűszerezve. Minden érdeklődőt szeretettel várnak az együttesek tagjai és a szervezők.
Természetesen aki autóval érkezik, vagy a hazaindulást inkább reggelre halasztaná az hozzon magával hálózsákot, a megszokottak szerint az ottalvás és a jó hangulat biztosítva lesz.


 

 

 


Törő Gábor
/2010.09.17./
 

 Ima a keresztnél

 

        
   

Látványnak is szép volt, amint a Sárospatakról Vajdácska felé kivezető úttól jobbra lévő keresztnél emberek imádkoztak, miközben az őszi napfény fáradt sugarai aranyozták be a bodrogközi tájat. Hogy milyen alkalomból gyűltek itt össze a görög katolikus hívek azt Miklós Atyától tudtuk meg…
 
 


Telenkó Miklós

       Szeptember 14-én a Szent kereszt felmagasztalásának ünnepén a kispataki kápolna hívei vecsernyét énekeltek a város határában lévő keresztnél. Az ott lévők az első keresztényekkel vallják, hogy a kereszt jelével le tudják győzni a világban lévő gyarlóságokat. Az egyik imádság így hangzott: Üdvözítsd Uram a Te népedet, és áldd meg a Te örökségedet. Adj győzelmet ellenségei fölött hazánknak, s kereszteddel őrizd meg a te népedet.


A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe

Szeptember 14-én, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén két történelmi eseményre, Krisztus keresztjének megtalálására, valamint visszaszerzésére emlékezik az Egyház.
A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe 335. szeptember 13-ára nyúlik vissza, amikor Jeruzsálemben felszentelték a bazilikát, amelyet Nagy Konstantin császár emeltetett Krisztus sírja fölé. A Szent Keresztet Nagy Konstantin császár édesanyja, Szent Ilona találta meg Jeruzsálemben. A Keresztet szeptember 14-én ünnepélyesen felmutatták az összegyűlt népnek. Innen az elnevezés: Szent Kereszt felmagasztalása.
Az ereklyét, amelyet később elraboltak a perzsák, Hérakleiosz császár 630 körül szerezte vissza és vitte őrzési helyére – a legenda szerint mezítláb, szegényes ruhában, a saját vállán.

Az egyház minden évben megüli a Kereszt felemelésének és felmagasztalásának ünnepét. Felemeli a Keresztet, hogy rátekintsünk, és tudatossá legyen, mit vállalt értünk Jézus, és milyen úton kell haladnia minden kereszténynek.
A kereszt ószövetségi előképe a Mózes által póznára tűzött rézkígyó: aki hittel és bűnbánattal tekintett a kígyóra, megmenekült a marásától. E rézkígyót Jézus is említi Nikodémusnak mint kereszthalála előképét.
A kereszt hitünk központi jelképe és tartalma. Általa nyertük el megváltásunkat, a kereszt útján mutatta meg Isten irántunk való végtelen szeretetét. Titkát Krisztus feltámadása tárja fel. Jézus Krisztus megfeszítése előtt a kereszt a legnagyobb tehetetlenség és szégyen jele volt; ám feltámadásával a remény, a győzelem és a szeretet jelévé vált. A kereszt az ókori és kora középkori keresztény hitvilágban és művészetben győzelmi jel, az üdvösség fája, amelyen Krisztus királlyá dicsőül.


 

 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.09.17./
 

  Napkollektor a Rákóczi Panzióban

 

        
   

 


Kék Tamás

       Sikeres tesztidőszakon van túl a Rákóczi Panzió tetőszerkezetére szerelt napkollektor rendszer, amely a nyár közepe óta üzemel biztonságosan. A Panzióban a melegvíz ellátást az év 8-9 hónapjában teljes egészében kiváltja ezen túl a napkollektorral nyert energia, amit eddig gázüzemű kazánnak nyertek. A környezetkímélő beruházásról Kék Tamás üzletvezető számolt be…

A 8 db vákuumcsöves nagyteljesítményű napkollektor még borús időben is képes a meleg víz előállítására a hozzá kapcsolódó 1000 literes tároló segítségével. A beruházással az évi gázfogyasztás 5-6000 köbméterrel csökkenthető ezáltal a megtérülési idő kb. 5 év. A projekt az Új Magyarország fejlesztési terv keretében valósult meg.

 


 

 

 

Törő Gábor
/2010.09.17./
 

  CSEREPES NAP

 

        
   

Értékes fazekas hagyománnyal bír Sárospatak. Vállaltuk, hogy amíg él a nagy Szkircsák dinasztia képviselője, Ilonka néni, feltétlenül elindítunk egy olyan helyi értékeket felkaroló programot, amelyet hagyományteremtő céllal a jövőben is életben kívánunk tartani. Tavasszal megrendeztük az első Fazekas Konferenciát, nyáron „Pataki Fazekas Kisinas tábort tartottunk - tájékoztatja az olvasókat Kovácsné Géczi Julianna...
 
 


Kovácsné Géczi Julianna

       Beváltva ígéretünket, a fazekasság újabb szeletét tártuk Önök elé. Cserépedényeket mutattunk be A Művelődés Háza és Könyvtárában szeptember 11-én. A sütő-főzőedényeket helyi fazekasaink, Gécziné Bankus Zsuzsanna és Jakab Gábor készítették. Természetesen az is fontos, mi sül-fő bennük, hogyan használjuk őket. Ezek megismertetése volt programunk célja.

A délután jó hangulatú együtt főzéssel telt el. Közösen készítettünk el egy menüsort. Sütöttünk sütőben, főztünk gázon, szabadban egy speciális cserépből készült „masinán”. Köpültünk vajat, természetesen cserép köpülőben. Igyekeztünk a sütő-főző edények széles skáláját az érdeklődők elé tárni, megmutatva széleskörű használati lehetőségüket. A tálalás is helyi fazekasaink edényeivel történt.
Reméljük, hogy ezek a természetes anyagból készült edények sok háztartásban fognak helyet kapni, elterjed használatuk.


 

 

 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2010.09.16./
 

     Zökkenőmentes iskolakezdés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában

 

        
   

A 2010/11-es tanévet rendhagyó módon új helyszíneken kellett megszervezni a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában a Petőfi úti épület nyertes pályázata megvalósítása miatt. A tanév rendben beindult. Az iskolakezdésre berendezett, felújított osztálytermek várták diákjainkat, igaz nem egy helyszínen - nyilatkozta Szegedi Istvánné, igazgatónő...
 
 


Szegedi Istvánné

       A Comenius Tanítóképző Főiskola partnersége lehetőséget adott arra, hogy a korszerű Oktatási Központba kerüljenek elhelyezésre az első és a negyedik évfolyamosok. A második évfolyam a Rákóczi út 29. szám alatti épületben, a harmadik évfolyam pedig a Patika köz és a Rákóczi út 32-ben tanulnak; a felső tagozat szintén a Rákóczi út 32-ben van.

Minden helyszínünkön arra törekedtünk, hogy biztonságos udvar is legyen, amely vagy adott volt (Patika köz, Rákóczi út 29.), vagy kerítéssel (Oktatási Központ) oldottunk meg. Fontos, hogy mindenki szem előtt tartsa: ez egy ideiglenes állapot, amely alatt sem az oktatás színvonalából, sem pedig a gyermekeink biztonságos elhelyezéséből nem engedhetünk.

Ezúton szeretném kérni a sárospatakiak türelmét és megértését az útlezárás miatt. Folyamatosan figyelemmel kísérjük ennek szükségességét, és amennyiben gyermekeink biztonságát nem veszélyezteti, újra átgondoljuk a Rendőrséggel az esetleges megnyitást.
Tanulóink jól beilleszkedtek az új környezetbe, a szülői visszajelzések is pozitívak. A kollegák a felmerülő problémákra az azonnali megoldásokat keresik, hiszen nem véletlen az évre választott mottónk: „Az akadályokat csak az látja, aki leveszi a szemét a célról”. Márpedig a mi célunk az, hogy egy év múlva felújított, kibővített, korszerű iskolába költözhessünk vissza.


 

 

 

További fotók>>>

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2010.09.16./
 

     Fellépésekkel kezdődött az új tanév a mazsorettesek számára

 

        
   

Két rendezvényen is felléptek a szeptember 4-ei és 5-ei hétvégén a Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskola mazsorettesei. Szombaton az első alkalommal megrendezett Sátoraljaújhelyi Mazsorett Fesztiválon vettek részt három csoporttal. A program menettánccal kezdődött, majd a város díszterén léptek fel a csoportok színpadi produkcióikkal - számolt be Bódiszné Hajnal Alíz...
 
 


Bódiszné Hajnal Alíz

       Bár minősítés ezúttal nem volt, mind a koreográfia, mind pedig az előadásmód kedvező értékelést kapott a szakemberektől. A Miss Mazsorett szépségversenyen Csordás Dóra 5.a osztályos tanuló harmadik helyezést ért el. A házigazdák hangulatos és jóízű vacsorával köszönték meg a fellépést. A szülők ismét önzetlenül segítették a csoportot, ugyanis a gyerekeket autókkal szállították át a szomszédos városba.

Másnap a Miskolci Egyetem évnyitó kerti partijára voltak hivatalosak a mazsorettesek, ahol az egyetem dolgozóinak részvételével lezajlott eseményt ők nyitották meg. A produkció nagy sikert aratott. Az egyetem ugyancsak megvendégelte a gyerekeket, de levezetésként belefért még egy kis fagyizás a McDonalds-ben.


 

 

 

További fotók>>>

Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskola
/2010.09.16./
 

     Máté Napi Aszúünnep

 


 

Idén második alkalommal kerül megrendezésre a Máté Napi Aszúünnep, városunk legrangosabb őszi rendezvénye, ami az emberek körében Sárospataki Bornapok néven vált ismertté. Szombaton délelőtt lesz a borverseny, amely A Művelődés Háza és Könyvtárában kerül megrendezésre. Ezzel párhuzamosan folyik majd a főzőverseny is a Vízikapu Szabadtéri Színpadnál. Ez még csak a délelőtt, a délután is tartogat számunkra némi kellemes élményt...

Szeptember 17-én pénteken "HARMADIK SZEM" címmel a Krosói Fotóklub kiállítását tekinthetik meg az érdeklődők. A kiállítást Siska Tamás, az Újbástya Rendezvénycentrum igazgatója köszönti majd. A kiállítást Waclaw Turek, a Krosnói Fotóklub vezetője fogja bemutatni. A Sárospatakot bemutató, Krosnóban jelenleg is látogatható fotókiállítás élményeiről Bajkó Csaba fotóművész fog beszámolni. Ezután a 2. emeleti konferenciateremben egy beszélgetés lesz, ahol a tervek szerint kialakul egy közös állásfoglalás a lengyel és magyar művészek között a további együttműködésre vonatkozóan.

Szeptember 18-án szombaton reggel 8 órakor az egyes városrészi főzőcsapatok bevonulásával kezdjük meg a napot. A Művelődés Háza és Könyvtárában borverseny, a Vízikapunál pedig a Városrészek közti vetélkedő lesz megrendezve.
Délben a főzőcsapatok adják le az ételeket zsűrizésre, majd egy óra múlva megtörténik az eredményhirdetés is. Délután fél kettőtől indul a szüreti felvonulás az Iskolakertből - a Lórántffy Zsuzsanna szobortól - a Vízikapu Szabadtéri Színpadig. Ezután az általános iskolás tanulók produkciói következnek, a Sárospataki Alapfokú Művészetoktatási Intézmény néptáncosai, moderntáncosai, valamint a Bodrog Néptánc Együttes veszi át a színpadot. 17 órától érkezik a Karambol együttes, 18 órakor pedig a borverseny eredményhirdetésére kerül sor. Fél héttől autómodell bemutató lesz az egyik füves szegleten. 19 órától jön a COSOMBOLIS, akik majd' egy órát fogják szórakoztatni a közönséget. Utánuk közvetlenül az utcabál fog kezdődni, melynek jó hangulatát a Rokonok zenekar fogja garantálni.

Szeptember 19-én vasárnap délelőtt 10 órától a Református Templomban zenés Ünnepi Istentisztelet fog kezdődni, ahol közreműködik a Szatmárnémeti Láncos Templom és a Sárospataki Református Templom énekkara.

A Tamara Kubasova szobrászművész alkotásaiból megnyitott tárlat Szeptember 18-a 9 órától másnap 12 óráig megtekinthető. A szombati programsorozat alatt egész nap lehetőség lesz borkóstolásra, valamint kirakodó árusok különféle termékeinek böngészésére. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
 Újbástya Rendezvénycentrum
/2010.09.15./
 

Medertisztítás Bodroghalászban - Összefogás a városrészért

        
   


Lendák Lajos

       A Kommunális Szervezet és az ÉKÖVÍZIG dolgozói valamint bodroghalászi önkéntesek 2010. augusztus 18-19-én kitisztították a Radvány patak medrének egy kritikus szakaszát - Számolt be Lendák Lajos a körzet önkormányzati képviselője, az akció szervezője.

A takarítás eredetileg augusztus 16-ára volt meghirdetve, de a hétvégi viharok megemelték a patak szintjét, ezért tolódott a munka. Mint ismeretes, az áradás az idei nagy csapadékmennyiség miatt kétszer is elöntötte a városrészt. A városi csapadékvíz elvezetésének problémái mellett a vízügy kezelésében lévő gyorsfolyású Radvány patak medrét kellett a növényzettől kitisztítani majd a kotrás is feltétlenül fontos lesz. Ezúton is köszönöm mindenki segítségét!


 

 

 


Törő Gábor
/2010.09.15./
 

    Átadták az új óvodát

 

        

2010. szeptember 14-én 17 órai kezdettel ünnepélyes keretek között átadták az új óvodát, ami a lakótelepi óvodára való szint ráépítéssel hoztak létre. Ugyanakkor a földszint is megújult, így az óvodások és nevelőik egy teljesen új óvodában folytathatják tevékenységüket. A neve Carolina Óvoda és Bölcsőde lett, vagyis átöröklődött a régi óvoda neve, amit még Carolina hercegnő alapított...
 
 


Lendvainé Szendrei Ágnes

 


Aros János

       Aros János megnyitó beszédében köszönetet mondott a képviselő-testületnek, hogy annak idején meghozták ezt a döntést, valamint kifejezte elismerését a kivitelezőnek, hogy a munkát hátráltató időjárási viszonyok mellett a beruházást 100 nap alatt véghezvitte. Lendvainé Szendrei Ágnes igazgatónő mindezek mellett kiemelte azt a megfeszített munkát is, amit az óvoda dolgozói végeztek a ki és beköltözés, az óvoda berendezése során.

Miután történelmi egyházaink lelkészei megáldották az új óvodát, az óvodások léptek színre, akik hangulatos műsorral vették birtokba az épületet.

Visszaemlékezve az 1970-es évekre, amikor is az eredeti épületet átadták, egy akkori szülő, Gyulai József előadásában hallgathattunk meg egy verset és az egyik volt óvodás, Choi Yae Won hegedült, aki jelenleg a Farkas Ferenc Művészeti Iskola növendéke.

Az ünnepségen résztvettek
- Siklósi József Ybl-díjas építészt, az átadásra kerülő épület tervezője, aki röviden szólt is erről a feladatról,
- a kivitelezést végző miskolci ADEPTUS Mély- és Magasépítő Zrt. Képviselői,
- a kivitelezésben alvállalkozóként részt vett vállalkozások képviselői,
- az egyéb kiegészítő munkálatokban részt vett segítői,
- a projekt menedzsmentje,
- Sárospatak Város Képviselő-testületének tagjai,
- városunk közoktatási, közművelődési és egyéb intézményeinek vezetői, vezető-helyettesei, gazdasági vezetői,
- a történelmi egyházak képviselői,
- az intézményünket támogató óvodaszék és alapítványok vezetői, valamint
- a Carolina Óvoda és Bölcsőde valamennyi dolgozója.

Rendkívüli esemény és nagy öröm számunkra ez a mai nap. Egy gyönyörű épületet vehetünk birtokba, a mai napon mi, a dolgozók, holnaptól pedig a gyermekek is, mondta ünnepi köszöntőjében Lendvainé Szendrei Ágnes intézményvezető, majd így folytatta:

A Carolina Óvoda és Bölcsőde dolgozói nevében nagy örömmel veszem át a külsejében és nevében is megújult intézményt az óvodás és bölcsődés gyermekek számára.
Úgy gondolom, hogy Swarczenberg Carolina hercegnő – aki 1846-ban alapított óvodát Sárospatakon, s akinek a nevét továbbvisszük – méltán lenne büszke.
Nagyon jó feltételek mellett, gyönyörűen kialakított épületben, jó felszereltség biztosításával nevelhetjük az óvodás és bölcsődés gyermekeket. Itt Sárospatakon mindaz megvan, amely egy európai szintű gyermekintézményben lehetséges. Világos, tágas csoportszobák, öltözők, hatalmas, nagy terek, tornaterem, fejlesztőszobák, könyvtár, orvosi szoba, elkülönítő és egy tágas rendezvényterem az óvodai események lebonyolítására, valamennyi óvodai csoportszoba vadonatúj berendezéssel és felszereléssel lett berendezve.
Az emeleti részen kívül a földszinten is jelentős felújítások történtek. A teljes elektromos hálózat felújításra került, megvalósult a mosdókban a víz- és szennyvízvezetékek cseréje, továbbá valamennyi csoportszobában parkettacsere történt. Két, korábbi földszinti csoportszobát az új emeleti részben helyeztük el. A közeljövőben, viszonylag kis beruházással teljesen felújítható az alsó rész is. Élni kívánunk a pályázati lehetőségekkel és mihamarabb az emeletihez hasonló körülményeket szeretnénk biztosítani az óvodai nevelés számára.
Úgy ítéljük meg, hogy minden feltétel adott a magas színvonalú, minőségi nevelőmunkához. Ismert, hogy Sárospatak óvodáiban eddig is jó színvonalú nevelőmunka folyt, s most, ezeknek a tárgyi feltételeknek a kihasználása még tartalmasabb és még minőségibb munkát tesz lehetővé számunkra.
Az épület funkcionálisan sokszínű program lebonyolítására, míg a kibővített udvar sok-sok szabadtéri mozgásra, játékra ad lehetőséget.

Tudjuk, hogy az óvoda környezete és udvara még kívánnivalókat hagy maga után. Az építők két hete hagyták el a területet, s az eső azóta is szinte minden nap esett, ami késlelteti kicsit a tereprendezést. De azért igyekszünk! Örvendetes tény, hogy a megnövekedett gyermeklétszámra való tekintettel a fenntartó több mint 1000 m2 új udvarrészt biztosít számunkra a volt Vásártér területéből, amelyre a bekerítés után fogjuk beépíteni a projektben szereplő udvari játék-eszközeinket.
Holnap, 2010. szeptember 15-én 257 óvodás és 20 bölcsődés gyermekkel kezdjük meg a 2010/11-es nevelési évet.
A 12 óvodai és a 2 bölcsődei csoportban 48 dolgozó segíti a gyermekek nevelését. Óvodai keretek között úszásoktatás, angol nyelvi előkészítő, míg az óvodai nevelésen túl – a művészeti iskolák által meghirdetett plusz foglalkozásokon változatos - képesség-fejlesztés és tehetséggondozás történik. Zeneóvoda, néptánc, mozgásfejlesztés. Ezen kívül, a fejlődésükben lemaradt gyermekek számára felzárkóztatást, differenciált fejlesztést folytatunk.
A külterületen élő óvodásokat óvodabusszal szállítjuk ide a buszpályaudvarról.
Mindezekkel a kimagasló tárgyi feltételekkel, a jó színvonalú nevelőmunkával, és a változatos szolgáltatásokkal magas szintű ellátást tudunk biztosítani a bölcsődés- és óvodás korú gyermekek számára.

Köszönjük mindezt a fenntartónak, Sárospatak Város Önkormányzatának, az épület tervezőjének, a kivitelezőnek és mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy az intézmény a mai napon átadásra kerülhessen. Mi a jövőben igyekszünk az épületet belakni, használni, de ugyanakkor állapotára vigyázni, megóvni és megvédeni.


 

 

 További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.09.15./
 

     Jogerősen 4 év letöltendő az elfogástól számított két nap alatt (Sárospataki Rk. – B-A-Z. MRFK)

 

 

Egy 19 éves sárospataki fiatal augusztus végén kora reggel kirabolt egy 24 éves férfit. Szeptember másodikán – gyorsított eljárás eredményeként - a vádlottat a bíróság jogerősen négy évi szabadságvesztésre ítélte.

A Sárospataki Rendőrkapitányság a közelmúltban rablás bűntette miatt azért indított büntetőeljárást ismeretlen tettes ellen, mert augusztus 21-én hajnali 5 óra körüli időben egy fiatalember a város belterületén megállított egy ittas állapotban gyalogosan hazafelé tartó 24 éves férfit, tőle pénzt kért, majd amikor a sértett a felszólításnak nem tett eleget, egy esetben arcon ütötte. Ennek hatására a sértett 2-300 forintnyi aprópénzt adott át támadójának.
A nyomozás során megállapítást nyert, hogy az elkövető a támadás előtt - kihasználva a sértett alkoholos befolyásoltságát -, a zsebéből eltulajdonította annak mobiltelefonját is.

A sárospataki nyomozók eredményes felderítő munkájának köszönhetően augusztus 31-én az elkövető egy 19 éves helyi lakos személyében beazonosításra került, egyben a rendőrség lefoglalta az eltulajdonított telefonkészüléket is. Mivel kihallgatása során a gyanúsított beismerő vallomást tett, két nap múlva, szeptember 02-án gyorsított eljárás keretében bíróság elé állították, ahol az eljáró bíró 4 évi szabadságvesztésre ítélte. Az ítélet még aznap jogerőre emelkedett.

Az ügy pikantériája, hogy elkövető évekkel ezelőtt már állt bíróság előtt rablás és zsarolás miatt, amiért 3 év javító intézeti nevelésre ítélték. Mivel javító intézeti nevelésből a 19 éves fiatal felnőtt ez év januárjában kedvezménnyel szabadult, ezért a most kiszabott négy év szabadságvesztés-büntetés mellett a hátramaradó kilenc hónapját is ugyancsak le kell majd töltenie.
 
 


A Sárospataki Rendőrkapitányság tájékoztatása alapján: B-A-Z. MRFK Kommunikációs Iroda
/2010.09.14./
 

     Hogyan tovább Sárospatak?

 

        
   

Ezzel a címmel szervezett fórumot a Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete A Művelődés Háza színháztermében polgármesterjelöltek részére, hogy ilyen módon is bemutatkozhassanak, s megvitathassák a városvezetésről alkotott elképzeléseiket - nyilatkozta Saláta László az egyesület elnöke...
 
 


Saláta László

       A meghívást Aros János, Dr.Jánosdeák Gábor és Kiss Csaba polgármesterjelöltek elfogadták, egyedül Dékány Zsolt nem kívánt élni ezzel a lehetőséggel, mondván, hogy városvezetési elképzeléseit, programját már a választók tudomására hozta.

A Fórum mindhármuk részére egy-egy 10 perces bemutatkozással kezdődött, majd előre megfogalmazott témákról nyilatkoztak mindhárman, végül a hallgatóság is kérdezhetett - a kérdést írásban juttatták el a jelöltekhez.
A hangulat akkor kezdett forrósodni, amikor a Dr. Jánosdeák Gábor a fürdőberuházást kezdte kritizálni, majd Újhely sétálóutcájával példálódzott, amit persze Aros János nem hagyott válasz nélkül...

A Fórumot Rónay Ferenc nagy rátermettséggel vezette.


 

 

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.09.14./
 

     Filmet forgattak Sárospatakon

 

        
   

 


Donkó József és Jászter Beáta

       Moliere, A botcsinálta doktor című művét Kazinczy Ferenc fordította magyarra és most a Zemplén TV és a Duna TV közösen készít belőle filmet egy nyertes pályázat eredményeképpen. Az elmúlt héten forgattak Sárospatakon, egyébként Zemplén több településén veszik fel a jeleneteket: Károlyfalván, Erdőbényén, Makkoshotykán és Tokajban....


Az amatőr - sárospataki, sátoraljaújhelyi és királyhelmeci - színészek nagyszerűen játszanak, öröm volt nézni, amíg a fotókat készítve a forgatás helyszínén voltunk. A felvétel viszont nem csak móka és kacagás, egy jelenetet talán tízszer is elismételnek, amíg a rendező. Zsigmond Dezső azt nem mondja, hogy ez jó volt.


 

 

 További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.09.14./
 

     Tehetséggondozás és sport

 

        
 

 


Orosz Róbert

       2010 szeptember 11.-én a ME Comenius Főiskolai Karán került megrendezésre a „Tehetséggondozás és sport” című képzés.

A képzést a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége a Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program TÁMOP 3.4.4.A-08/1-2009-0001 című kiemelt projekt keretén belül került megszervezésre.

A képzés előadója Orosz Róbert a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetének oktatója volt. A 20 fős képzésen Főiskolai oktatók, Gyakorló iskolai tanítók, tanárok és hallgatók vettek részt.
 


 

 

 

További fotók >>>

ME Comenius Főiskolai Kar
/2010.09.13./
 

      Pályázati felhívás a Rendőrség hivatásos állományába történő felvételre (B-A-Z. MRFK)

 

 

Mint az a Rendőrség honlapján megjelent, a Belügyminisztérium pályázati felhívást adott ki 18-34 év közötti életkorú, érettségizettek számára, 2011. február 1-jétől kezdődő munkavállalásra, a Rendőrség állományába történő felvételre.

A pályázók felvételi eljárást követően kerülnek a Rendőrség állományába. Az érdeklődők Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is 2010. október 22-ig nyújthatják be jelentkezésüket az erre szolgáló –csatoltan letölthető - nyomtatványok kitöltésével a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatához címezve. Ezt követően kerül sor a pályázatok elbírálására, és a felvételi eljárás megindítására.

A felvételt nyert pályázókat 2011. február 1-jei hatállyal próbaidős rendőrnek nevezik ki 12 hónap próbaidő kikötésével. A próbaidő első felében felnőttképzés keretében kerülnek beiskolázásra a Miskolci Rendészeti Szakközépiskolába, ahol 5+1 hónapos felkészülést követően objektumőr-kísérő rész-szakképesítést szerezhetnek. Ennek birtokában a próbaidő további 6 hónapjában a szakképesítésük jellegének megfelelő szolgálati feladatokat látnak el a Rendőrség által meghatározott rendőri szerv állományában.

A felvételt nyert pályázók már a képzés során, a próbaidő alatt is pályakezdő besorolású illetményre jogosultak.

Azok, akik sikeresen teljesítik a követelményeket, további lehetőséget kaphatnak a rendőr szakképesítés megszerzésére.

Olyan, legalább érettségivel rendelkezők jelentkezését várjuk, akik egészségesek, megfelelnek a kifogástalan életvitel követelményeinek, vállalják az erre vonatkozó ellenőrzések végrehajtását, valamint a későbbiekben a hivatásos állománnyal járó elvárások, követelmények maradéktalan teljesítését, illetve tudomásul veszik alkotmányos jogaiknak – a leendő hivatásos állományviszonnyal összefüggésben lévő – törvény szerinti korlátozását.

Azok jelentkezését is várjuk, akik 2010-ben már részt vettek a rendészeti szakközépiskolákban felvételi eljáráson, de az akkor elért pontszámuk nem volt elegendő a tanulmányok megkezdéséhez. Az érdeklődők további részletes felvilágosításért a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatához fordulhatnak.

 A B-A-Z. MRFK Humánigazgatási Szolgálat tájékoztatása alapján: MRFK. Kommunikációs Iroda
/2010.09.13./
 

      Nem csak az óvoda épülete, de a hővezetékei is megújultak

 

        
   

Az óvoda felújítását fotózva az épülettől nyugatra csővezeték fektetési munkálatokat is láttunk. Andaházy Pétertől, a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. operatív ügyvezető igazgatójától megtudtuk, hogy ez valójában nem ahhoz a beruházáshoz tartozik, csak egy szerencsés egybeesés tanúi vagyunk…
 
 


Andaházy Péter

       A vezetékcserék a Patakhő Kft-nél előre kidolgozott program szerint történnek. A jelenlegi vezetékszakasz csere a jelentős elöregedés és műszaki meghibásodás miatt történt. Szerencsére ez egybeesett az óvodai rekonstrukcióval, így az óvodai vezetékszakasz cseréjét is lebonyolíthattuk. Modernebb vezeték beépítésére került sor, egy ISO+ nevű csőrendszerre, aminek az aknája már fel van töltve, nem kerül víz alá, jelentősen kisebb a hő vesztesége is.

Amikor a teljes rendszer cseréje megtörténik - nem csak ennek az egy szakasznak, hanem a végighúzódó fő gerincnek is - jelentősen lehetne emelni az üzemi hőmérsékletét a kimenő víznek és az üzemi nyomást, így lakásonként csökkenteni lehetne a fűtési költséget, mivel magasabb lenne a kilépő fűtővíz hőmérséklete.

A költségvetési hozzájárulástól függ - a két tulajdonos közti egyeztetések folyamatosak - hogy mikor melyik vezetékszakasz cseréjére kerül sor. Az RFV (Regionális Fejlesztési Vállalat) leányvállalata a Patakhő Kft. Az Önkormányzat 51% tulajdonjogot birtokol, a 49% pedig az RFV tulajdona. Az állandó cserék egyeztetése a kettő közös megegyezése alapján történik. Jelenleg az október 23. tér 1-3 és 5 számnál szükséges a csere, valamint a Lavotta 59 -nél egy hidrováltós átalakítást kell elvégezni a fűtési szezon kezdetéig.

Az RFV-Sárospatak Nonprofit Kft. szétválása után a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. felelős a közétkeztetési és karbantartási feladatokért, mi pedig - Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. néven - a hő-és távhőszolgáltatásért, valamint a közvilágításért felelünk. A Rákóczi utcán berendeztünk egy modern ügyfélfogadási irodát, modern kommunikációs rendszerrel, számítástechnikai eszközökkel és nyomtató-másoló rendszerrel, ahol az ügyfeleket kulturált körülmények közt, rugalmas, gyors ügyintézéssel tudjuk fogadni.

A vezeték állapota miatt vált szükségessé egy szakasz cseréje, a rendszeres meghibásodások miatt lakások sora maradt fűtés nélkül – erősítette meg a csere szükségességét Kovács József - Terra 21 létesítményi felelős…


 

 

 


Cziczer Katalin
/2010.09.13./
 

      A Női Sportfesztiválon jártak az ÁVG-sek

 

        

Ismét Budapesten sportoltak a sárospatakiak! Szokás szerint szeptember elején került megrendezésre az Országos Női Sportfesztivál, melyre a sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium és Igrici kis csapata utazott el - számolt be Kordáné Györki Erika, testnevelő - BAZ Megyei Szabadidősport Szövetség elnökségi tagja...
 
 


 Kordáné Györki Erika

       Itt minden éven bepillanthatunk a fitnesz és szabadidősportok széles tárházába, szakképzett oktatók várják az arra érdeklődőket. Tollaslabda, falmászás, aerobik, jóga, gerinctorna, trambulin, kosárlabda és sok-sok színes program várja az arra érdeklődőket, s még a most oly nagy népszerűségnek örvendő Nordic Walking-ot is megtanulhatta bárki itt.

Korunk emberének erős ingerekre van szüksége, hogy érdeklődését felkeltsük. Ezért sok országos fitneszrendezvényen veszünk részt, ahol több ezer ember társaságában a sport új oldalaival ismerkedünk meg. Nagy motiváló ereje van ezeknek a rendezvényeknek, a hazai sztárelőadók egy életre meg tudják nyerni az ügynek a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt. Be kell építeni a mozgást a mindennapjainkba, hogy ez által is teljesebb legyen az életünk!
 


 

 

 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2010.09.12./
 

      Tartsunk megfelelő követési távolságot!

 

        
    

2010. szeptember 4-én, a délelőtti órákban a Sárospatak és Apróhomok közötti útszakaszon anyagi kárral járó közúti közlekedési baleset történt, amiről Bacsó Tibor rendőr őrnagy, a Sárospataki Rendőrkapitányság sajtóreferense számolt be…
 
 


Bacsó Tibor

       A baleset elsődleges vizsgálata szerint egy személygépkocsi Sárospatak felől haladt Apróhomok irányába, amikor a 3-as kilométerszelvénynél egy mezőgazdasági útra kívánt balra bekanyarodni, illetve ott megállni. A gépkocsi lassított és irányjelzéssel jelezte a balra kanyarodási szándékát, de forgalmi okból nem tudott folyamatosan kanyarodni, ezért ott megállt.

Mögötte haladt azonos irányba egy személygépkocsi, ami - mivel nem tartott megfelelő követési távolságot - ezen megállást, illetve kanyarodási szándékot későn észlelte, és az előtte lassító, illetve megálló gépkocsinak hátulról nekiütközött.

A baleset során személyi sérülés nem történt, a baleset körülményeit a rendőrség szabálysértési eljárás keretén belül vizsgálja.
  

 

 

Törő Gábor
/2010.09.12./
 

      Patak – Újhely rangadó volt szerdán, a városi pályánkon

 

        
 

A két város szurkolói több éve várták már, hogy újra tétmérkőzésen találkozhasson a két csapat. Azzal, hogy tavaly megnyertük a bajnokságot és újra felkerültünk a megyei elitbe, ez most megvalósult. Sem a hétközi időpont, sem a hideg esős időjárás nem csalogatta ki a nézőket a pályára. Ennek ellenére többen voltak, mint azt remélni mertük. Azok, akik ideje korán kilátogattak, az ifjúság 5:0 arányú győzelmét láthatták – küldte tudósítását Koscsó István, az STC Baráti Kör elnöke….
 
 


Szabó Sándor

Szabó László

Zsófi József

       A bíró kezdősípszava után mindjárt neki estek egymásnak a csapatok, érződött, hogy mindketten a három pontra pályáznak. A nehéz talajú pálya ellenére komoly párharcok alakultak ki. Az első félidőben nekünk három, a vendégeknek két ziccerük volt, ami kimaradt.
A második félidőben megmutatta csapatunk, hogy nagyobb erőt képvisel, mint az ellenfél, csak az a baj, hogy ez gólokban nem mutatkozott meg. Mindenesetre, aki eljött a mérkőzésre nem ment haza csalódottan, mert a vizes pályán a körülményekhez képest küzdelmes, színvonalas játékot láthatott.

Az edzők véleménye a látottakról:
Szabó László: Ismerem a pataki csapatot, annak idején néhányan nálam játszottak az NB-III.-ban Újhelyben. Jó képességű, jó erőkből áll. Megfelelően ötvöződik a fiatalabb és az idősebb generáció. A mai napon a hazai csapat mutatott játéka alapján közelebb állt a győzelemhez. Mi ezt kiemelkedő kapus teljesítménnyel ellensúlyoztuk, aki szerintem a mezőny legjobbja volt. Az első félidőben nekünk is voltak lehetőségeink a gólszerzésre, a másodikban viszont nem nagyon voltunk veszélyesek kapura. Ennek oka, hogy a hazaiak edzőjének volt lehetősége frissíteni, főleg támadójátékban. A két ék váltásával illetve azzal, hogy Vécsi Gábor visszább jött és hátrébbról próbálta összeszedni a labdát és támadást indítani, valamint a két szélén tudtak váltani. Ez a támadójátékuknak lendületet adott, ami meg is látszott. Sokkal többet birtokolták a labdát, amiből nem mindig alakult ki nagy helyzet. Nálunk három játékos is hiányzott, aki alapember. Őket igyekszünk pótolni. A múlt héten otthon elvesztettünk két pontot, most szereztünk egyet. Nyílván nagyon örültünk volna, ha győztesként hagyjuk el a pályát, de ezzel a döntetlennel is elégedett vagyok. Sajnos a támadó játékunkban most nem éreztem azt az átütőerőt, hogy abból gólt tudtunk volna szerezni. Ez a talaj egyik csapatnak sem kedvezett. A mi játékunk az építés–támadás elve, amit csúszós talajon elég nehéz megvalósítani. Nagyon nehéz lett volna nekünk hátrányban játszani, mert nincs rá meg a játékosállományunk jelen pillanatban.

Jók: Vécsi Gábor elég jól játszott, Szabó Sándor tartást adott a védelemnek, elől Zsófi Dávid gyorsasága lendületet adott a csapatnak. A mi csapatunkból kapusunkat, Zubik Gyulát emelném ki, mint a mai nap legjobbját, a középpályán Barna Norbi sok labdát szerzett és jól osztogatott valamint két védőnket, Matisz Marcit és Fodor Robit.

Zsófi József: Nagyon készültünk a Sátoraljaújhely elleni mérkőzésre. Annak dacára, hogy a múlt héten Aszalón hagytunk két pontot, most mindenképpen szerettük volna mind a hármat begyűjteni. A közönség egy óriási rangadót láthatott a mai napon. Kőkemény férfias küzdelem folyt a pályán. Sajnos a játékvezető nem volt partner a csapatunk számára, mert gusztustalan tréfát űzött velünk végig a mérkőzésen. Rengeteg téves ítélete volt, és egy egyértelmű tizenegyest nem adott meg nekünk, amivel jelentősen befolyásolta az eredményt. A mérkőzés jelentős részében a küzdelem dominált. Ebből mindkét csapat jelesre vizsgázott. Nekünk sokkal több gólhelyzetünk volt, de vagy elhibáztuk a lehetőséget, vagy a kapusuk védett, aki szerintem a mezőny legjobbja volt. Sajnálom, hogy hazai pályán veszítettünk két pontot.
Jók: Szabó Sándor, Espák Pál, Vécsi Gábor és Sikorszki Gábor
Hajrá Patak!


 

 

 

További fotók>>>

Koscsó István,az STC Baráti Kör elnöke
/2010.09.12./
 

      Beszámoló az intézményvezetői értekezletről

 

        
 

A nyári szünet utáni első intézményvezetői értekezletet tartottunk, amely ebben a ciklusban egyben az utolsó intézményvezetői értekezletet volt. Valamennyi oktatási intézményünk életében nagyon túlhajszolt volt ez a nyár, rengeteget dolgoztak a kollegák, a nyári szünetben sem tudták kivenni a szabadságukat, hiszen valamilyen átalakítás, illetve munkálatok miatt mindenki készenlétben volt egész nyáron – kezdte tájékoztatóját Aros János alpolgármester…
 
 


Aeos János

       Nagyon feszített volt ez a nyár, de nagyon tartalmas is. Hogy csak néhány intézményünket említsek, az óvodában pl. a közbeszerzési eljárás lebonyolítása után koranyáron kezdtünk hozzá a lakótelepi óvoda bővítéséhez. Látható, hogy milyen feszített tempójú munka folyt, gyakran még hétvégén is látni lehetett a munkásokat. Itt a nyári szünet elején a kipakolásban kellett segédkezniük a pedagóguskollégáknak, most pedig már abba a fázisba jutottunk, hogy megkezdődött a műszaki átadás-átvétel, így lassan a takarítás, a visszapakolás, a visszaköltözés van napirenden. Elképzeléseink szerint jövő héten, kedden történik meg az óvoda átadása és már az új, európai szinten megújult óvodában kezdhetik a 2010/11-es tanévet az óvodásaink és az óvodapedagógusok. Ami problémaként jelentkezett, hogy a József Attila úti óvoda még nem tudott minden vidékről beérkező gyereket befogadni, ezért - köszönhetően a Volán segítőkész hozzáállásának - egy buszjáratot tudunk indítani reggelente az állomásról, amely összeszedi a vidékről beérkező gyerekeket és elszállítja a lakótelepi óvodába - kb. 20-30 gyerekről van szó. Reméljük, hogy ez meg fogja tudni oldani a problémákat.

 

 

 

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában sem volt egyszerű a tanévkezdés, hiszen a korábban elnyert pályázatnak köszönhetően egy teljesen új helyszínen kezdték meg a tanulók és a pedagógusok a tanévet. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Petőfi úti épületét teljesen kiürítettük, reményeink szerint hamarosan, napokon belül hozzájárulnak a korábbi tervek módosításához és itt is kezdődhet a munka. Mindenesetre, hogy a tanévet ne zavarja az építkezés, az Oktatási Központban a régi Esze Tamás iskola épületében, valamint a Rákóczi u. 29. szám alatt lévő tanteremben kezdődik meg az oktatás. Nem volt egyszerű ennek a megszervezése, de az igazgatóasszonynak és a pedagógus kollégáknak köszönhetően rendben beindult a tanév. Elképzeléseink és reményeink szerint a következő 2011/12-es tanévet már egy új, tetőtéri szintépítéssel megújult épületben kezdhetik meg a pedagógusok és a diákok.

Nagyon látványos munkák folytak a nyáron az Árpád Vezér Gimnáziumban is, hiszen itt tavaly évközben, a szaktantermek felújítása és a tornaterem átalakítása után idén a Móricz Kollégium nyílászáróinak cseréjére került sor. Rövidebb, mint egy hónap alatt sikerült ezt megoldani.
Nagy munka volt ez is, de talán, ami a leglátványosabb volt ennek az intézményünknek az életében, az a 17 éve kezeletlen állapotban lévő iskolaudvarnak a megújítása, amely hatalmas élmény volt mindenki számára, hiszen egy olyan közös összefogás eredményét láthatjuk készen, amelyre nagyon kevés példa volt, talán utoljára ilyen példát a Radvány patak kiáradásakor láttam a bodroghalászi városrészen. Az elképzelésem és a tervem nagyon hamar táptalajra talált, igazgató úr azonnal mellém ált, a KIWANIS Klub hasonlóan, az egyetemisták pedig - Turi Attila Ybl Díjas építészmérnök úr vezetésével - nagyon jónak tartották az ötletet. Az ő általuk elkészített tervek alapján az önkormányzat biztosította az anyag költségét és a Kommunális Szervezet szakembereinek közreműködésével az egyetemisták, a diákok és a pedagógusok végezték el a kivitelezési munkát, több mint 5 millió Ft értékben.
Nagy élmény volt látni, ahogy együtt lapátoltak pedagógusok, diákok és szülők. Ennek a gyümölcse egy szépen megújult udvar lett, amellyel 17 éves adósságunkat pótoltuk be.

Az Egészségház életében is nagy változások történnek, hiszen egy pályázat elnyerésével itt is, most már reményeink szerint heteken belül megkezdődhet a látványos munka. Egy egynapos betegellátó központ kialakításába vágtunk, amellyel azt szeretnénk megoldani, hogy a sárospataki, ill. a közvetlen Patak környéki települések lakóinak ne kelljen Miskolcra, Kisvárdára, vagy más településre menni, amikor 1-1 kisebb műtétet kell elvégezni, vagy olyan vizsgálatokat kell ellátni, amire Sárospatakon eddig nem volt lehetőség. A munkaterületet átadtuk, mihelyt a munkások levonulnak az óvodától, a kapacitás felszabadul, azonnal látványos munkát fognak kezdeni ezen a területrészen is.

Az összes többi intézményünk életében is rendben megkezdődött az év. Intézményvezetőink beszámolói alapján kiderült, hogy valamennyi intézményünknél, ahogy a mögöttünk lévő 4 évben már hozzászoktunk, a nyár során is rengeteg ellenőrzés zajlott le. Köszönhetően a névtelen, vagy névvel történő feljelentéseknek, valamennyi intézményünk most már úgy át van világítva - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - hogy mindenki megbizonyosodhatott róla azt hiszem, hogy minden fűszál a helyén van.

Ezek a bejelentések, feljelentések kellemetlenek, hiszen plusz munkát adnak a kollegáinknak, azonban van egy jó oldala is, hogy mindenki megbizonyosodhatott róla, hogy tisztán, átláthatóan mindenki számára nyitottan folyik minden intézményünknek, így önkormányzatunknak a gazdálkodása is. Mindent rendben találtak az átvilágítók, így valamennyi intézményünk, mondhatjuk azt, hogy 100%-os biztonsággal és jó teljesítménnyel működik.

Cziczer Katalin
/2010.09.11./
 

      Sikeres nyári időszakot zárt a Tourinform Sárospatak

 

        
 

A nyár eleji pangás után szerencsére júliusban és augusztusban a Tourinform Sárospatak szinte elérte a tavalyi látogatottsági adatokat. A sok külföldi – főleg német nyelvterületről és Lengyelországból érkező - vendég mellett talán a tavalyinál is több hazai kiránduló keresett fel minket. - nyilatkozta Szabó Zita, a Tourinform Sárospatak megbízott vezetője...
 
 


Szabó Zita

       A hagyományos látványosságok mellett sokan szeretnének túrázni, kikapcsolódni és kulturális programokon részt venni. Észrevehetően nagyobb volt a forgalom a hosszú hétvégéken, illetve a nagyobb eseményeken. A Tourinform irodák számára meghatározott, kötelező nyitva tartási törzsidőn túl a nyári turistaszezonban hétköznapokon 8.00-18.00, hétvégén 10.00-18.00 óráig vártuk a turistákat és helybelieket. Minden ünnepnapon és ún. hosszú hétvégén meghosszabbított nyitvatartással álltunk és állunk az érdeklődők rendelkezésére.

A Tourinform-iroda 2008. májusában került a SIDINFO Nonprofit Kft. üzemeltetésébe. Ekkor az iroda új helyszínen, új munkatársakkal folytatta munkáját. Két és fél éves működésünk alatt próbáltunk minden lehetséges információt összegyűjteni mind Sárospatakról, mind az adatgyűjtő területünkről. Így pontos adatokkal rendelkezünk a látványosságokról, szálláshelyekről, vendéglátóhelyekről, egyéb közérdekű információkról. Az internet segítségével bármelyik településen tudunk rövid időn belül szállást keresni, vagy egyéb turisztikai objektumot megtalálni. Az említett területet felölelve összegyűjtjük az aktuális rendezvényeket, programokat, amelyeket hírlevél formájában levelező lista segítségével elküldünk a Tourinform-irodáknak, szállásadóknak, a turizmus résztvevőinek és minden érdeklődőnek. A mi kezdeményezésünkre jött létre a Patak honlapon megjelenő Google-naptár, ahová a város több intézménye, sőt a kistérségből egyes önkormányzatok is rendszeresen feltöltik saját programjaikat. Azok nevében, akik nem csatlakoztak ehhez a naptárhoz, mi visszük fel az események részleteit.
 


 

 

 
Az információ mellett az érdeklődők hozzájuthatnak ingyenes turisztikai kiadványokhoz. Saját anyagaink mellett közvetítjük és terjesztjük az országos és regionális kiadványokat is.

Az információ szolgáltatáson kívül a Tourinform-irodák másik alapfeladata a meghatározott módon történő adatgyűjtés, adattovábbítás és adatfrissítés a Magyar Turizmus Zrt. Nemzeti Turisztikai Adatbankja számára. Az irodák által begyűjtött adatokból álló Nemzeti Turisztikai Adatbázis, a NETA , egy információs rendszer alapját képezi, amely adatai a www.itthon.hu honlapon találhatók meg. Minden iroda rendelkezik egy ún. adatgyűjtő területtel. Sárospatak adatgyűjtő területéhez 30 település tartozik. Irodánk a fent említett településekről ugyanolyan naprakész információkkal kell, hogy rendelkezzen, mint városunkról. A NETÁban az adatokat magyar, angol és német nyelven kell feltüntetni a különböző turisztikai objektumokról. A fent említett honlapon való megjelenés adatokkal és öt fényképpel minden turisztikai szolgáltató számára ingyenes.

A magas szintű információszolgáltatáson, adatgyűjtésen, adatszolgáltatáson, értékesítési tevékenységen felül irodánk foglalkozik a területi turisztikai marketing gyakorlati megvalósításával. Területi marketing- és információs irodaként munkatársaink rendszeresen részt vesznek bel-és külföldi turisztikai vásárokon, kiállításokon, ahol helyi és térségi kiadványokkal népszerűsítjük városunkat és a térséget. Kérdőívekkel mérjük fel a városba érkezők igényeit, elvárásait, személyes beszélgetések alapján sok tapasztalatot gyűjtünk arról, hogyan ítélik meg városunkat és a térséget a turisták és a helyiek egyaránt. Saját kiadványt szerkesztünk, illetve részt veszünk korábbi kiadványok aktualizálásában.

Az alapfeladatokon túl a Tourinform Sárospatak igyekszik bevétel növelő elemekkel bővíteni tevékenységi körét:

A Ticketportal internetes jegyiroda hálózatának tagjaként négy ország rendezvényeire vásárolhatóak nálunk belépőjegyek. Saját, illetve városi programokra való jegyárusítás mellett nem ritka az sem, hogy térségi rendezvények szervezői keresnek meg minket jegyértékesítési ajánlattal.

A Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft.-vel kötött együttműködési megállapodás alapján az Üdülési Csekk elfogadóhelyektől elszámolásukat átvesszük és azt az Üdülési Szolgálathoz heti rendszerességgel futárszolgálattal díjmentesen eljuttatjuk. 2009 januárja óta irodánk előlépett Üdülési Csekk Információs Irodává. Ez az Üdülési Csekk pályázatával, felhasználásával, meghosszabbításával kapcsolatos információk átadását jelenti, valamint azóta cégek és magánszemélyek számára átvehető az Üdülési Csekk irodánkban.

Internet-sarkot és ajándék-shopot üzemeltetünk, ahol törekszünk a helyi kézművesek és borászok termékeit megjeleníteni. Az apró ajándéktárgyakon kívül kaphatóak nálunk könyvek, térképek, utikönyvek, képeslapok, CD-k, Borsa-desszert, Pataki Kerámia, Jakab Gábor kerámiái, a Bükki Nemzeti Park kiadványai, pólók, merített papírból készült ajándéktárgyak, borok.

Két kolléganőnek van idegenvezetői végzettsége is. Segítségükkel a hozzánk beérkező ilyen irányú kérések többségének eleget tudunk tenni magyar, angol és német nyelven, ezzel is növelve a Tourinform bevételét.

A sok munka idén hozta meg gyümölcsét. A Magyar Turizmus Zrt. kidolgozott egy egységes értékelési rendszert, amellyel a Tourinform-irodák munkáját minősítik. Negyedévente pontozzák az irodák tevékenységét. 2010-ben nagyon jó eredményt értünk el, a második negyedévi értékelés során a maximálisan elérhető pontszámokon jóval túl teljesítettünk.

Az iroda elhelyezkedéséből adódóan a hivatalos nyitvatartási időn túl a Tourinform-részlegen egy idegen nyelvet is beszélő kolléga teljesít szolgálatot, aki az Újbástya Rendezvénycentrum nyitvatartási idejében ( pénteken és szombaton éjfél, a többi napon 22 óra ) üzemelteti az internet-sarkot, ajándék-shopot, valamint jegyeket árusít az aktuális rendezvényekre. Gyakran előfordul, hogy késő délutáni időpontokban jönnek turisták különböző igényekkel, ilyenkor nem zárt ajtókat találnak, hanem az ingyenes és árusított kiadványok mellett szakszerű segítséget is kapnak szálláskeresésben vagy egyéb megoldandó problémában.

Bár a turista-áradat ebben az időszakban már csökken, továbbra is szeretettel várja a Tourinform csapata a vendégeket és természetesen a patakiakat is szeptember 1. és június 15. között hétköznapokon 8.00-16.00 óráig, szombaton 10.00-16.00 óráig és azon túl az Újbástya Rendezvénycentrum munkatársa a ház nyitvatartási idejében. ( Sárospatak, Szent Erzsébet u. 3. Tel.: 47/513-150, Fax: 47/513-155

További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.09.11./
 

      Köszöntjük Sárospatakon Mészáros Ferenc káplánt

 

        

2010. augusztus 1-jével Sárospatakra diszponálta Dr. Ternyák Csaba egri érsek atya Mészáros Ferencet, a Sárospataki Római Katolikus Egyházközség szolgálatára. A következőkben az ő bemutatkozását adjuk közre olvasóink számára…
 
 


Mészáros Ferenc

       Kedves Testvérek!

„Navigare necesse est!”, azaz: „Hajózni muszáj!” – tartották a régiek, s eme igazság nem veszti sohasem értelmét. Igaz ez a mai kor emberére is, persze a maga sajátos értelmében. Ránk, papokra talán különösképpen is.
Amikor egy vándor útja közben megérkezik egy újabb szálláshelyre, s kopogtat az ajtón, illendő, hogy bemutatkozással kezdje. Isten adta vándorutamon most úgy hozta a Kegyelem, hogy itt, a sárospataki plébánia ajtaján kopogtassak, bebocsátást kérve az egyházközségbe, a hívek itteni nagy családjába.
Így hát röviden bemutatkoznék: Mészáros Ferencnek hívnak, és 1975 decemberében születtem Karcagon, a Nagykunság szívében. Az emberek szeretete és szolgálata iránti elköteleződésemet legfőképpen szüleimtől örököltem: édesapám – Isten nyugosztalja – zenetanárként, karnagyként, édesanyám pedig óvónőként mindig is az önzetlen emberszeretet példaképei voltak számomra.


 

 

 
Egerben készültem a teológia évei alatt a papszentelésre, az igazi szolgálatra. Miután 2002-ben diakónussá, majd 2003. júniusában pedig pappá szenteltek, elkezdtem papi szolgálatomat Tiszafüreden. Hamarosan, alig másfél hónap után Gyöngyösre kerültem, ahol egészen 2006. január végéig voltam szolgálatban. Február elején, amikor Füzesabonyba kerültem, nagyjából sejtettem, hogy abban az esztendőben ismét költözködnöm kell. Nagy öröm volt a számomra, hogy Seregély érsek atya Miskolcra, a Szent Anna plébániára, diakónusi gyakorlatom egykori helyszínére küldött további szolgálatom folytatására. Nagyszerű két esztendőt töltöttem itt káplánként, és örömmel folytattam volna e szolgálatot tovább, de nagy meglepetésemre Ternyák érsek atya a miskolci Fráter György Gimnázium és Kollégium iskolalelkészévé nevezett ki 2008. augusztusától.

Szerettem tanítani, szerettem a pedagógiai munkát, de legfőképpen szerettem mindig is a diákok, a fiatalok között lenni. Az iskolalelkészség teljesen más szolgálat, mint a plébániai papi munka. Itt nincs temetés, nincs keresztelés, nincsenek esküvők, de van sok-sok hittanóra, beszélgetés, lelki program. És mindennek megvan a maga szépsége, de a maga nehézsége is. Pont e kettő változatossága tette nagyon széppé azt a két évet, amit a Gimnáziumban volt szerencsém eltölteni.
Ez év tavaszán világossá vált a számomra, hogy újabb költözésre számíthatok. Amikor megtudtam, mi is lesz a sorsom, nem tagadhatom, egyik szemem sírt, a másik nevetett. Mérhetetlen csalódottság volt bennem amiatt, hogy káplánként kell folytatnom a szolgálatot, annak ellenére, hogy ígéretet kaptam arra, hogy immáron önálló lelkipásztorként, plébánosként tevékenykedhetek majd. Ugyanakkor nagy boldogság és öröm volt számomra, – és szerencsére ez az érzés volt sokkal nagyobb – hogy ide, Sárospatakra kapom a helyezésemet.

Így hát tényleg örömmel és nagy-nagy várakozással készülődtem az idejövetelemre. Vajon milyen is lesz? Milyenek lesznek a hívek? Milyenek a falvak? Milyen maga a város? Vagy éppen a paptestvérek? Milyen lesz együtt dolgozni az egykori kedves prefektusommal, Attila atyával? Megannyi izgalmas kérdés… És azóta napról napra egyre több a válasz, méghozzá nagyon szép és pozitív válasz.
Öröm volt megtapasztalni első perctől kezdve a templomba járó emberek befogadó, érdeklődő szeretetét, bizalmát, melyet nagyon köszönök. Megígérhetem: igyekszem is rászolgálni e kedves bizalomra, remélem, hogy Isten segítségével mindig hűségben tudom szolgálni Krisztust a kedves Testvéreken keresztül! Öröm a szolgálat a szép templomokban, különösen is a Bazilikában, melynek gótikus stílusa azonnal a szívembe lopta magát. És öröm a szolgálat a plébános-főesperes atyával együtt, kinek kedves fogadását úgyszintén köszönöm. Biztosra veszem, hogy nagyszerűen tudunk majd együtt munkálkodni, és ami külön öröm, együtt imádkozni, építve közösen az Isten országát. Hiszen ez valamennyiőnk, hívek és papok közös feladata. Adjon Isten erőt mindannyiunknak e szép küldetéshez, szívemből kívánom.

Szeretettel és tisztelettel: Mészáros Feri atya

Szeretettel köszöntjük Mészáros Atyát Sárospatakon, kívánunk Neki sok esketést, keresztelést - és nagyon kevés temetést. Végezze munkáját jó egészségben, és érje el az itt töltött évek alatt mindazokat a célokat, amiket maga elé kitűzött.

Sárospataki Római Katolikus Egyházközség
/2010.09.11./
 

      Már tudni mekkora összeget kapnak a „civilek”

 

 

Az adóhatóság honlapján már olvasható a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásához kapcsolódóan a ténylegesen támogatásban részesült civil kedvezményezettek neve és a 2009. évi állampolgári rendelkezések együttes összege. Régiónkban van olyan egyesület, amelyet összesen egy állampolgár; de akad olyan alapítvány is, amelyet viszont több, mint hatezren támogattak adójuk 1%-val. A támogatások összege a pár ezer forinttól a több tízmillió forintig is terjedhet, ezért különösen fontos, hogy a kedvezményezettek a számukra előírt feltételeknek eleget tegyenek.

A civil kedvezményezettek részére az állami adóhatóság már 2010. szeptember 1-ig postázta a felhívó-tájékoztató leveleket, a 2009. évi szja 1 %-ból részükre történt felajánlás összegének várható nagyságáról és azon törvényi feltételekről, amelyek meglétét a levél kézbesítését követő 30 napon belül igazolniuk kell. A felhívó leveleket a szervezetek részére az adóhatóság a bejelentett székhelycímekre postázta ki

Ez évben sem képezi a felhívó-tájékoztató levél mellékletét az adatlap, amely 2010. szeptember 1-jétől az APEH honlapjáról (www.apeh.hu) 1037A számú bizonylatként letölthető, és kitöltve - postai úton, személyesen, vagy elektronikus úton - juttatható el az állami adóhatóság részére.

Az az alapítvány, társadalmi szervezet vagy közalapítvány, amelynek 2010. augusztus 1. napja és az adatlapon megtett nyilatkozatának az időpontja között köztartozása állt fenn, nem jogosult a javára felajánlott szja 1 %-os összegre. Az előzőekben felsorolt szervezetek, továbbá a könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve alkotó- vagy előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezetek a kedvezményezettség törvényi feltételeinek igazolására biztosított, a felhívó-tájékoztató levél kézbesítésétől számított 30 napos határidő elmulasztása esetén sem jogosultak az szja 1 %-os összegre, amennyiben a késedelmüket nem igazolják.
Jogszabályi előírás alapján, kivételes méltányosságot érdemlő esetben azonban az állami adóhatóság eltekinthet a fentiekben ismertetett feltételek meglététől, különösen abban az esetben, ha az szja 1 %-os összeg átutalásának meghiúsulása a kedvezményezett alapvető céljának elérését súlyosan veszélyezteti.
Ezen hivatkozott méltányosság gyakorlása esetén a kedvezményezett részére a fennálló köztartozás rendezését követően utalható át a felajánlás összege. A kivételes méltányosság gyakorlására irányuló kérelmet az adatlap benyújtásakor, illetve az adatlapon terjesztheti elő a szervezet.
 
 

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság
/2010.09.10./
 

      Koltó díszpolgárai lettek a 8kor Színház művészei

 

        
 

A 8kor Színház az idén - mint az ezt megelőző években eddig is már tizennégy alkalommal - szeptember első hétvégéjét Koltón töltötte, s most is részese volt a hagyományos "Koltói ősz" rendezvénysorozatnak. A Nagybánya mellett fekvő település évről-évre így tiszteleg Petőfi Sándor emléke előtt, aki élete legboldogabb időszakát, mézesheteit töltötte a Lápos-patak melletti községben barátja, gróf Teleki Sándor meghívására…
 
 


Karacs Mónika

       A 8kor idei vendégszereplése több tekintetben is rendhagyó volt, s bár egy rövid műsorral azért készült a - Donkó Józsefet filmforgatás miatt nélkülözni kényszerülő - társulat, a hangsúly ezúttal nem a színpadi jelenléten volt. A csapat tagjai eleve úgy készültek, hogy - a 15 éves "jubileumi" látogatás alkalmával - az ottani barátokkal való együttlét, a közös ünneplés öröme lesz a főszereplő, s ezért a megszokott műsorelemek mellett a színpadon is saját érzéseiket, gondolataikat osztották meg a népes közönséggel.

De mielőtt erre sor került volna, mindannyiuk legnagyobb meglepetésére Koltó elöljárói felolvasták a község képviselőtestületének határozatát, mely szerint a 8kor Színház művészeinek, akik "...nemzetépítő, lélekemelő munkájukkal hozzájárultak a község hírnevének öregbítéséhez", a "Koltó község Díszpolgára" kitüntető címet adományozza. Az átadás legmeghatóbb pillanataként Pécsvárady Botondné is átvehette a 8kor egykori meghatározó egyénisége számára átnyújtott posztumusz díszpolgári címet.

A társulat tagjai 1994 őszén jártak először Koltón, s azóta - egyetlen esztendő kivételével - minden évben ott töltik az ősz első hétvégéjét. Ez idő alatt olyan szoros barátság, lelki kötődés jött létre az ottaniakkal, a község vezetőivel, az ünnepség szervezőivel, hogy a szó igazi értelmében otthon érezhetik magukat. Jó néhány éve már a koltóiak is "helybeli"-ként kezelik őket, s időnként már házigazdai feladatokat bíznak rájuk. És természetesen, a jövőben is - hogy most immár hivatalosan is koltói polgárok lettek - hazavárják őket...

Gratulálunk a 8kor Színház tagjainak, művészeinek! Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy az Anyaország "nagykövetei" éppen Sárospatakról érkeztek Koltóra és ott  elérték a lehető legnagyobb elismerést. Kívánjuk, hogy missziójuk még nagyon sokáig tartson, visszaadva az Anyaországba vetett hitet Koltón és még sok helyen, ahol határon kívülre rekedt magyarok élnek.  

 

 

További fotók>>>

/2010.09.10./
 

      Lassan ugyan, de gyarapítja pontjainak számát focicsapatunk

 

        
 

Aszalón vendégszerepeltünk vasárnap délután. A hűvös, szeles idő ellenére most is sok pataki szurkoló kísérte el kedvenceit. Ifi csapatunk 4:0-s győzelmével szép példát mutatott felnőtt társainak. A hazaiak hozzánk hasonlóan szerepeltek eddig, két győzelem és három vereség volt eddig tarsolyukban. Amikor megláttuk a pálya minőségét, rögtön tudtuk, hogy nem lesz egyszerű dolgunk. Ők itt játsszanak, edzenek, így ehhez jobban hozzá vannak szokva – küldte tudósítását Koscsó István, az STC Baráti Kör elnöke
 
 


Simkó Gábor


Zsófi József

Szlifka Miklós

       Az első félidőben mindkét csapat játékán látszott, hogy a három pontra igényt tartanak.
A hazaiak talán kissé jobban uralták a pályát, hiszen minden mélyedésnek ismerték a helyét, nekünk viszont először fel kellett térképezni a helyzetet, így óvatosabbak voltunk.
Támadásaiknak meg is lett az eredménye, mert a 7. percben vezetéshez jutottak. A kaputól mintegy 30 m-re, az oldalvonal közeléből pontrúgásból ívelték be a labdát a kapunk elé. Kapusunk - mint az a képen is látható - nem biztos, hogy önszántából, de aláfutott, s csak egy kicsit tudta azt megpaskolni, így gól lett belőle. 1:0
Az első 45 percre a küzdelem volt a jellemző.
A szünet után felfrissülve, még nagyobb elszántsággal harcoltunk. Az egyenlítő gólra nem is kellett sokat várni.
A második félidő 2. percében egy nagyon szép támadásnak köszönhetően a csereként beállt Simkó Gábor mintegy 20 m-es lapos lövése talált a hálóba. 1:1
Négy perccel később a jól játszó Simkó Gábort elgáncsolták a 16-oson belül, amiért a bíró 11-est ítélt a javunkra. A büntetőrúgást maga a sértett végezte el és egy nagyon szép kapufát rúgott. Így Gábor „egyszerre járta meg a mennyet és a poklot”.
A második félidőben mutatott játék alapján azt gondoltuk, hogy csak idő kérdése és megszerezzük a vezetést. Mezőnyfölényben játszottunk, voltak nagy helyzeteink, de sajnos egyet sem sikerült berúgni. Mi ugyan többet tettünk a három pont megszerzéséért, de valljuk meg őszintén, a mérkőzés végén a vendéglátók is bezsebelhették volna. Sajnálhatjuk az ott hagyott két pontot, de örüljünk a megszerzett egynek.

Na, de hogyan látták a szakemberek?
Szlifka Miklós Aszaló edzője: Mindkét csapatnak megvoltak a lehetőségei a győzelemre. Az első félidőben mi kezdtünk jobban. 20 percen belül két alkalmunk is volt a további gólszerzésre. A másodikban a pataki csapat játszott jobban, de nekünk is voltak még esélyeink a győzelmet jelentő gólra. Önöknél Simkó Gábor nagyon jól játszott, alig tudtuk tartani. Vécsi Gábor is jól megtartotta elől a labdákat, amiket ügyesen lepörgetett a társainak. A gólnál is adott egy szép passzt. Összességében örülök a döntetlennek. Mindkét csapat úgy mehet haza, hogy reális eredmény született. A második félidőben lehet, hogy Patak jobban játszott, de nekünk is voltak esélyeink, amit ha kihasználunk más a végeredmény.

Zsófi József Sárospatak edzője: Sajnos ma egy játékra alkalmatlan pályán, irreális körülmények között játszottunk. Ha nincs ott a két kapu, lehet, hogy nem ismertem volna fel, hogy futballpályán vagyok. Emiatt nagyon nehezen kezdtük a mérkőzést. Szinte semmi sem sikerült, kapkodtunk, és ólomlábakon mozogtunk. A fáradság jeleit lehetett tapasztalni. Nem nagyon tudtunk helyzetbe kerülni az ellenfél kapujánál. Kapushibából kaptunk egy gólt. Sajnos aláfutott a labdának, az ellenfél csatára pedig ezt kihasználva befejelte a labdát. A gól után sem igazán tudtunk talpra állni. Jól jött a félidei sípszó, hogy rendezzük a sorokat. Kettős cserével sikerült a csapatot feldobni. Pillanatok alatt meg lehetett volna fordítani a mérkőzést, ha a 11-est berúgjuk. Úgy gondolom, akkor a mérkőzés is meg lett volna. A továbbiakban is a győzelemre hajtottunk. Ennek érdekében ismét cseréltem. Több nagy helyzetünk volt még, de nem tudtuk őket gólokra váltani. A hazaiak kontratámadásai is veszélyesek voltak. Úgy érzem a látottak alapján, itt hagytunk két pontot, ugyanis mi sokkal közelebb álltunk a győzelemhez, mint az ellenfél.Jók: Lukács István, Simkó Gábor és Szabó Sándor


 

 

 

STC Baráti Kör
/2010.09.10./
 

      Hamarosan birtokba vesszük a lakótelepi óvodánkat

 

        
 

Várva várt eseményhez készülődünk. Május közepén óvodabővítés céljára átadtuk a kivitelezőnek a Zrínyi utcai épületünket. A nyár folyamán nagy átalakítások zajlottak az ingatlanon. Rövid idő alatt szinte dupla méretűvé bővült és kívülről is csodálatosan szép lett – nyilatkozta Lendvainé Szendrei Ágnes intézményvezető...
 
 


Lendvainé Szendrei Ágnes

       A gyermekek a jövő hét közepén – nagy-nagy várakozás után – birtokba is vehetik az új létesítményt. A 2010. szeptember 14-i hivatalos átadást követően, másnap reggel 7 órakor a gyermekek előtt is megnyitjuk a nevében is megújuló, immár a Carolina Óvoda és Bölcsőde nevet viselő intézményünket.

Ugyanezen a napon, délután 16 órától Évnyitó Ünnepséget tartunk az óvoda udvarán, ahová a gyermekekkel együtt szívesen látjuk és szeretettel fogadjuk a kedves szülőket, illetve minden érdeklődőt!
Ma még zajlanak az előkészítő munkálatok: a takarítás, az új bútorok átvétele, a berendezkedés és a szépítgetés.

Megragadva az alkalmat, kérjük a kedves szülőket és a város lakosságát, akinek nagyméretű virága, vagy dekorációhoz használható egyéb dísztárgya, képe van az otthonában és szívesen megválna tőle, illetve felajánlaná számunkra, mi örömmel elfogadjuk! Az épületen belül ugyanis hatalmas, gyönyörű, világos tereink és falfelületeink vannak, ahol jól érvényesülnek ezek a kiegészítők, és még meghittebb, otthonosabb hangulatot teremtenek a gyermekek számára. Ezeken a felajánlott tárgyakon megjelölni kívánjuk az adományozó nevét.

Segítő szándékukat előre is köszönjük! Kérem, hogy felajánlásaikat a 06 20/993-1002-es telefonszámon egyeztessük, mert a virágok elszállításáról természetesen mi gondoskodunk!
 


 

 

 

Cziczer Katalin
/2010.09.09./
 

    Újra Kreatív Varázssziget

        
 


Krenyítzkiné Sárosi Krisztina

       A Kreatív Varázssziget újra szeretettel várja minden hónap első szerdáján a barkácsolni vágyókat. A nyári szünet után szeptember 7-én volt az első foglalkozásunk A Művelődés Háza Könyvtárában - számolt be Krenyítzkiné Sárosi Krisztina, gyerekkönyvtáros....

Ezen alkalommal az iskolakezdéshez kapcsolódó praktikus ceruzadíszeket és kulcstartókat készítettünk. A következő alkalommal az őszi hangulatra koncentrálva ablak-és asztali díszeket tervezünk készíteni.


 

 

 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2010.09.09./
 

    Péczeli tanár úr játszik vasárnap a Mooser orgonán

        
 


Péczeli István

       Szeptember 12-én vasárnap délelőtt 10 órakor a sárospataki református templom Mooser orgonáján Péczeli István tanár úr zenei szolgálata gazdagítja az Istentiszteletet. J. S. Bach és Max Réger áhitatos korálfeldolgozásai hangoznak el a muzeális hangszeren.

Az orgona nem unatkozott a nyár folyamán, hiszen a zenei évadnyitás a Zempléni Fesztivál extrával ezen a hangszeren történt, A Mooser orgona szolgált a Bubnó Tamás vezette Szent Efrém Kórus legutóbbi lemezfelvételén kíséretként, valamint ezen tartotta nyári mesterkurzusát Fassang László a Crescendo Akadémia keretében. Az őszi szezonban is szeretettel hívjuk az orgona hangját kedvelőket, most éppen a Péczeli tanár úr vasárnapi alkalmára.


 

 

 

Református Lelkészi Hivatal
/2010.09.09./
 

      „Ne dobd el” - Ökomat környezetvédelmi roadshow Sárospatakon

 

        
  

Az Ökomat Elektronikai Hulladék Hasznosítást Koordináló Közhasznú Nonprofit Kft. az önkormányzatokkal együttműködve, a szelektíven nem gyűjthető, mégis elkülönítetten gyűjtendő elektromos és elektronikai hulladékok visszagyűjtését, a fenntartható életmódot szolgáló hulladék begyűjtési akciók szervezésével foglalkozik. Főként a fiatalokat, iskoláskorú gyerekeket kívánják környezettudatos magatartásra nevelni, ezért egy 2009-ben elnyert KEOP pályázatnak köszönhetően az iskolai környezetneveléstől eltérő, játékos, szórakoztató roadshow formájában népszerűsítik programjukat.

A projekt lényege, hogy az ország különböző kistérségeiben található iskolák bevonásával e-hulladék begyűjtésével kapcsolatos környezetvédelmi napot szerveznek, ahol az iskolások játékos formában juthatnak hozzá hasznos ismeretekhez a környezetvédelemmel kapcsolatosan.
2010. évi országjárásuk következő állomása 2010. szeptember 17-én, Sárospatakon, az Árvay József Gyakorló Általános Iskolában lesz. A nap folyamán délelőtt a résztvevő iskolák 10 fős csapatai mérik össze tudásukat környezetvédelmi vetélkedőkön, játékokban. Az első három helyezett csapat – iskolája részére – értékes ajándékot nyerhet. Délután pedig szórakoztató produkciók, köztük Lola és a Sugarloaf együttes fellépése várja a résztvevőket.

A környezetvédelmi nappal egybekötött e-hulladék gyűjtésében a lakosság közreműködését is várják, 8-13 óra között, a rendezvény helyszínén lehetőség nyílik az elektromos hulladékok leadására, amit valamelyik résztvevő intézmény javára ajánlhatnak fel. A környezetvédelmi roadshow-ban résztvevő és legtöbb szórakoztató elektronikai hulladékot gyűjtő iskola egy komplett számítógépet kap az Ökomat Kft. és a Fe-Group Zrt. felajánlásából.

A rendezvényről bővebb információt az Ökomat Nonprofit Kft. honlapján és a plakáton találhatnak az érdeklődők. Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!
 


/2010.09.07./
 

      Cserepes nap lesz A Művelődés Háza és Könyvtárában

 

        
 

Értékes fazekas hagyománnyal bír Sárospatak. Vállaltuk, hogy amíg él a nagy dinasztia képviselője feltétlenül elindítunk egy olyan helyi értékeket felkaroló programot, amelyet hagyományteremtő céllal a jövőben is életben kívánunk tartani. Tavasszal megrendeztük az első Fazekas Konferenciát, nyáron „Pataki Fazekas Kisinas tábort tartottunk – küldte felhívását Kovácsné Géczi Julianna, A Művelődés Háza népművelője…
 
 


Kovácsné Géczi Julianna

       Beváltva ígéretünket, a fazekasság újabb szeletét tárjuk Önök elé. Cserépedényeket mutatunk be, melyeket helyi fazekasaink készítenek. Természetesen az is fontos, mi fő-sül bennük, hogyan használjuk őket. Ezek megismertetése programunk célja. Ebből az alkalomból befűtjük a nyáron épített égető kemencét is, hogy láthassák, hogyan alakul ki a végtermék.

Várunk mindenkit 2010. szeptember 11-én 14 órára az Alkotóház udvarára egy kézműves foglalkozással, bemutatóval egybekötött délutánra.

Eső esetén a rendezvény A Művelődés Háza és Könyvtárában kerül megrendezésre!

Belépő: 300 Ft/fő
Gyerekeknek 3-14 éves korig 100 Ft/fő
 


 

 

 

A Művelődés Háza és Könyvtára
/2010.09.08./
 

      Adományház nyílik Sárospatakon

 

        
 

Egészségügyi és Szociális Bizottságot a tavalyi évben megkereste egy hölgy azzal az ötlettel, hogy egy adományházat nyissunk itt Sárospatakon. Akkor még igazán nem volt aktualitása, de a tavaszi esőzések után úgy láttuk, hogy akkora kár keletkezett sok családnál, hogy szükséges lenne ennek az adományháznak a beindítása – nyilatkozta Oláh József, a bizottság elnöke…
 
 


Oláh József


Csáki Ferencné

       Adományokat kaptunk Rákóczifalváról és más településekről is, és így szervezett módon ki lehet osztani ezeket az adományokat. Szeptember 6-án volt az adományház megnyitása, először az árvízkárosultak részére - kb. 70 családot fog érinteni - két héten keresztül, utána pedig a teljes sárospataki lakosság részére látogatható lesz.

Szeretném megjegyezni, hogy vinni és hozni is lehet majd adományokat, ill. felajánlásokat, tehát várjuk mindazokat a felajánlókat, akiknek felesleges dolgaik vannak - akár háztartási cikk, ruhanemű, műszaki cikkek - azokat nyugodtan be lehet hozni. Azért azt mondanám, hogy ne szemetet hozzunk, mert gondoljunk arra, hogy azokat az embereket megsértenénk vele, akik esetleg önhibájukon kívül rászorulnak ezekre az adományokra, hanem még használható dolgok kerüljenek ebben az adományházba.
Az adományház a Kossuth utcában lesz, a Városháza közvetlen szomszédságában, ahol régen a háztartási bolt, utána pedig festékbolt volt.

Csáki Ferencnétől, az ADOMÁNYHÁZ ügyintézőjétől további fontos részleteket tudtunk meg az adományház működéséről…

Értesítünk minden sárospataki lakost, hogy ADOMÁNYHÁZUNK (a Marci bácsi festékbolt helyén) munkanapokon 8:30-15:30-ig nyitva áll.
Az első két hétben azokat az árvízkárosultakat várjuk, akiknek a katasztrófa miatt lelki sérülésükön túl anyagi veszteség is érte, akiknek dologi eszközökkel segíthetünk. Tudjuk, ezek teljes mértékben nem pótolhatják az őket ért veszteségeket, de talán jó érzés tudniuk, hogy mennyi segítőkész ember van, aki együtt érez velük.

Rengeteg ruházat, továbbá háztartási eszköz, játék, könyv, illetve némi tisztítószer, műszaki cikk és bútor gyűlt össze. Az árvízkárosultak segítése után is folyamatosan szeretnénk működtetni adományházunkat, tehát továbbra is várjuk az árut, a fölöslegessé vált, de még használható ruhaneműt és egyéb használható dolgokat és várjuk azokat, akik anyagi nehézségeik miatt újonnan nem tudják megvenni ezeket - szeretnénk, ha a rászorulók feltétel és minden félelem nélkül jönnének be ide…

Az adok-kapok akár össze is mosódhat, hiszen ha valaki otthon 8-10 darabot összeszed és elhozza a neki nem szükséges eszközöket, ruhákat, itt körülnézve helyette néhány darab számára, szükséges holmit el is vihet. Mivel bőven van kirakott készlet, időt is kell szentelni a válogatásra, közben esetleg ismerősökre, barátokra lelhetünk, kellemesen tölthetjük az időt.

Jó lenne, ha a nézelődés, válogatás közben legalább egy órára elfelednénk mindennapi gondjainkat. Ne feledjük, az élet kiszámíthatatlan, bármikor produkálhat adakozókból rászorultakat és ez igaz fordítva is. Ha a hétköznapi emberek nap mint nap, egy-két új dologgal, jó érzéssel segítenek, a rászorulók pedig a segítséget elfogadva boldogan távoznak, már megérte. Legyen ez mindnyájunk közös HÁZA!


 

 

 

Törő Gábor
/2010.09.08./
 

      Rekordlétszámmal kezdi a tanévet a Vay Miklós Szakképző Iskola

 

        
    

A 2010/2011-es tanévet 6 szakmacsoportban és mintegy 15 szakmában oktatott 620 diákkal kezdte a Vay Miklós Szakképző Iskola - nyilatkozta Dr.Téglás Zsolt igazgató...
 
 


Dr. Téglás Zsolt

       Egy iskolai tanévnyitó a régi diákok, kollégák üdvözlésén és a nyári munkálatok összegzésén túl elsősorban az új diákok köszöntésének ünnepi alkalma. „A hidraulikus lemezvágó ollótól a csúcstechnológiát képviselő hegesztőparkunkon keresztül a legmodernebb CNC esztergáig és a napenergia hasznosításáig számos érdekességgel találkozhattok nálunk, ami akár Harry Potter mágusképző Roxfortjára is emlékeztethetne benneteket, ha a Roxfort-i iskola nem lenne a képzelet szülötte. Roxforttal ellentétben a mi iskolánk nagyon is valóságos, ahol a diákok és a szakmák elismert oktatói közösen, lelkiismeretes munkájukkal teremtik meg a Harry Potter világára emlékeztető varázslatos pillanatokat”- mondta tanévnyitó beszédében Dr. Téglás Zsolt, igazgató.

A pataki szakképzés történelemkönyvében 1877 óta már jó néhány oldalt teleírtak, amikor is megalakult városunkban 67 iparos taggal az az ipartestület, melynek többek között az inas-képzés volt az egyik fő feladata. Az idei tanévvel a Vay Miklós Szakképző Iskolára vár a következő oldal.
 


 

 

 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2010.09.08./
 

       Bemutatták a FIDESZ-es polgármesterjelölteket

 

        

Szeptember 2-án Sárospatakon, az Újbástya Rendezvénycentrumban, a sajtó képviselői előtt mutatta be Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő és Tölgyesi Gergely, Borsod – Abaúj – Zemplén megye 10-es számú választókerület kampányfőnöke a kerület FIDESZ-es polgármesterjelöltjeit…
 
 


Tölgyesi Gergely


Dr.Hörcsik Richárd
 

       18 polgármesterjelölt nevét jelentették be, akik zömében jelen voltak, felsorakozva Dr. Hörcsik Richárd mellett.

 

SÁROSPATAK

AROS JÁNOS

SÁTORALJAÚJHELY

SZAMOSVÖLGYI PÉTER

BODROGHALOM

KIS MÁRIA

FELSŐBERECKI

HORVÁTH TIBOR

KAROS

SÁFRÁNYOS JÓZSEF

TOLCSVA

CSOMA ERNŐ

LÁCACSÉKE

TÉGLÁS CSABA

RICSE

BUDA JÓZSEF

FELSŐREGMEC

GERGELY DÁVID

FÜZÉR

HORVÁTH JENŐ

PÁLHÁZA

LESOVICS MIKLÓS

FÜZÉRKOMLÓS

MESTER ANDRÁS

FÜZÉRRADVÁNY

KISS NÁNDOR

HOLLÓHÁZA

VASZLAVIK CSABA ISTVÁN

PUSZTAFALU

MAJOROS KRISZTIÁN CSABA

BODROGOLASZI

TÖLGYESI ISTVÁN

KOMLÓSKA

KÖTELES LÁSZLÓ

MAKKOSHOTYKA

KÁNTOR FERENC

A cédulagyűjtés tapasztalataiból látszik, hogy valamennyi jelöltnek jó esélye van arra, hogy elnyerje a választók többségének bizalmát – ajánlotta a jelölteket Dr.Hörcsik Richárd. Minden jelöltünket nyugodt szívvel ajánlhatjuk a választópolgároknak, érdemes rájuk szavazni, hiszen ők azok, akik helyben megtestesítik majd azt a példátlan összefogást, amit tavasszal Magyarország véghezvitt.  

 

 


FIDESZ
/2010.09.07./
 

      A kompenzációs listáról döntött a Függetlenek Sárospatakért Egyesület

 

        

Taggyűlést tartott a Függetlenek Sárospatakért Egyesület, melyen a listás helyekről beszélgettek, és azt az alábbi közlemény formájában fogalmazták meg – küldte tudósítását Zérczi László, az egyesület elnöke…
 
 


Zérczi László

       KÖZLEMÉNY:
A Függetlenek Sárospatakért Egyesület elnöksége, a tagság és képviselőjelöltjei, teljes egyetértésben hozta meg döntését a szervezet kompenzációs listájának összeállításával kapcsolatosan. Ezek szerint az előzetes lista sorrendjét névsor szerint adják le a Választási Irodának, amely az október 3-ai választási eredmény ismeretében a következők szerint alakul, alakulhat át.

Az egyesület kompenzációs listájának élére az a képviselőjelölt kerül, aki arányosan a legtöbb szavazatot kapta, aki a legnagyobb támogatásban részesült a választópolgárok részéről. Így, amennyiben listás helyet szerez az egyesület, a legjobb eredményt elérő képviselőjelöltje lesz arra jogosult. Négy évvel ez előtt is így jártunk el, és most is ezt tesszük. Ezt tartjuk jelöltjeink között a legdemokratikusabbnak és legigazságosabbnak. Nincs előre kiemelt személy, döntsenek a szavazók!

Végül szeretnénk megköszönni a sok-sok ajánlószelvényt, melyek segítségével minden képviselőjelöltünk regisztrálta magát a választási névjegyzékben.
Jelöltjeink: Jarecsni János László, Kék Tamás, Pórembah Ferenc, Krai Csaba, Tóth József, Zérczi László, Dékány Zsolt Gyula és Ádám László József.
 


 

 

 

Függetlenek Sárospatakért Egyesület
/2010.09.07./
 

      Minden választókerületben indít képviselőjelöltet a Jobbik

 

        

Szerkesztőségünket arról értesítette Vincze Tamás, a sárospataki Jobbik-alapszervezet elnöke, hogy a Választási Bizottság döntése értelmében a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelölőszervezet egyéni választókerületi képviselő-jelöltjeit minden választókerületben nyilvántartásba vette…
 
 


Vincze Tamás

       Van tehát minden választókerületben jelöltje a pataki Jobbiknak. A Helyi Választási Bizottság a Jobbik Magyarországért Mozgalom kompenzációs listáját is nyilvántartásba vette. A lista a következő:

1. Vincze Tamás
2. Erdei János Béla
3. Takács Sándor
4. Rusznák József
5. Hernádi György Ferenc
6. Deák Sándor

A választókerületi jelöltek pedig:

1. Erdei János Béla
2. Takács Sándor
3. Rusznák József
4. Vincze Tamás
5. Hernádi György Ferenc
6. Deák Sándor
7. Szabó Tamás
8. Ormos Tas Zsolt

A többi jelölthöz hasonlóan nekik, illetve a választóknak sok sikert kívánunk!

 

 

 

a Jobbik Magyarországért Mozgalom sárospataki alapszervezete
/2010.09.07./
 

      Mesterházi Attila is jelen volt az MSZP sajtótájékoztatóján

 

        
                     

A Hotel Bodrog Wellness teraszán tartott sajtótájékoztatót augusztus végén az MSZP Sárospataki Szervezete, ahol Hutkainé Novák Márta jelentette be a képviselőjelöltek neveit. A jelölteket Mesterházi Attila is köszöntötte…
 
 


Mesterházi Attila

       A sajtótájékoztatón 7 képviselőjelöltet neveztek meg, mivel a 8. név akkor még egyeztetés alatt állt. Azóta a 8. személy kopogtatócéduláit is leadták így elmondhatják, hogy minden választókerületben van MSZP-s jelölt is.

A képviselőjelöltjeik választókerületenként:
1. Bárányné Bodnár Magdolna
2. Hutkainé Novák Márta
3. Feró István
4. Dr.Muha Miklós
5. Újhelyi Ernő
6. Schneider Gábor
7. Tóth Krisztián
8. .Fazekas Zsolt

Hutkainé Novák Mártától megtudtuk, hogy polgármesterjelöltet nem indítanak, a független Dr.Jánosdeák Gábort támogatják.

Hutkainé Novák Márta
 

 

 

További fotók>>>

MSZP Sárospataki Szervezete
/2010.09.07./
 

        Táborozás Erdélyben

 

        

Az idén a  II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában 2010. július 11-18. között harmadik alkalommal hirdettük meg nyári táborunkat az Erdélyben található Gyergyócsomafalvára. A tábor népszerűségét mutatja, hogy az eddigi létszámot bővítenünk kellett és 3 nap alatt 26 fő jelentkezett. A gyerekek között akadtak olyanok szép számmal, akik másodszor vagy harmadszor jöttek el velünk. A tábor szervezői: Császár Erika és Peresné Batta Andrea tanárnők...
 
 


Császár Erika

       Táborunk célja, hogy tanulóink megismerjék a határon túl élő magyarság szokásait, hagyományait, tájait. Erre az ad nagyon nagy lehetőséget, hogy a gyerekek családoknál vannak elszállásolva. Összetartozásunkat ily módon erősítjük bennük.
A tábor ideje alatt ezeken a helyeken jártunk: Gyergyócsomafalva, Gyergyószentmiklós, Pongrác-tető, Gyilkos-tó, Kis-Cohárd, Békás-szoros, sátorozás Libán-tetőn, Ivó, Madarasi- Hargita, Zetelaka, Kis-Lok, Nagy-Lok.
Köszönjük az iskola vezetőségének a segítségét és Az Oktatás Korszerűsítéséért Alapítvány Kuratóriumának támogatását.

Kiss Péter táborozó beszámolója
Nagyon megörültem amikor megtudtam, hogy Erika néni és Andi néni kihirdette, hogy az idén harmadszor is szerveznek tábort Gyergyócsomafalvára. Az előző évek tapasztalatai alapján egyre többen jelentkeztek, így az idén a 18 főre tervezett táborból 26 fős lett.
2010.07.11-én vasárnap este 10 órakor volt gyülekező A Művelődés Háza parkolójában.
Jó érzés volt látni, hogy mindenki arcán ott volt a jókedv és a várakozás. Fél 11-kor elindultunk. Pár óra múlva átléptük a határt Ártándnál, és utána utunkat már Erdélyben folytattuk. Kb.10 óra utazás után odaértünk, a gyerekek és a szülők már a megszokott helyen vártak minket. Családoknál voltunk elszállásolva, mindenki nagyon jól érezte magát.
Hétfőn pár órás pihenő után délután 4 órakor találkoztunk, megbeszéltük a programokat, az újaknak a régiek meg Erika néni és Andi néni megmutatta a falut.
Kedden 10 órakor találkoztunk, elindultunk Gyergyószentmiklósra majd tovább a Gyilkos- tóhoz. Megmásztuk a Kis-Cohárdot, ami 1354 m, ahonnan a Gyilkos- tóra gyönyörű kilátás nyílik. István bácsival, a túravezetőnkkel kb. másfél óra alatt másztuk meg a hegyet. Visszafele elkapott minket egy kis eső, úgyhogy lefelé csúszkáltunk egy kicsit. J Ezek után a Békás-szorosban sétáltunk, mindenkit lenyűgözött a látvány. A régi Magyarország történelmi határát elérve tudatosult bennünk, hogy milyen nagy volt a mi országunk.
Este a tartalmas napi program után összejöttünk és kimentünk a faluba egy kicsit szórakozni, beszélgetni.
Szerdán felmentünk a Libán-tetőre sátrazni, ez az a hely, ahol a Harry Potter filmből a Tiltott Rengeteg felvételeit készítették. Miután felállítottuk a sátrakat, elmentünk fát gyűjteni a főzéshez és az esti tábortűzhöz. Sokat játszottunk, nevettünk a tábortűz mellett.
Csütörtökön szalonnát sütöttünk, sátrat bontottunk és visszamentünk Csomafalvára.
Pénteken traktorral felmentünk a Madarasi Hargitára, ami 1801 méter, az út egy részét gyalog tettük meg, de megérte, mert nagyon szép volt a kilátás. A hegy tetején emléket hagytunk magunk után, mert kövekből kiraktuk Sárospatak nevét.
Szombaton nagyon izgalmas utunk volt, mert szekérrel mentünk fel a Kis-lokra és a Nagy-Lokra. Ezeken a helyeken gyakori a medve, sajnos mi most eggyel sem találkoztunk, de felmásztunk a medve-lesre és megnéztük az etetőjüket és találtunk ott egy hatalmas lerágott lókoponyát. Majd visszaszekereztünk Csomafalvára. Összepakoltunk, szomorúan vettünk búcsút vendéglátóinktól, megfogadtuk, hogy jövőre is jövünk. Én már harmadszor voltam itt. Évről évre jobban érzem magam és évről évre gyorsabban repül el ez az egy hét. Nagyon szeretek ott lenni és ajánlom minden embernek, aki még nem járt Erdélyben, legalább egyszer menjen el, hogy tapasztalja az ott lakók csodálatos vendégszeretetét, és lássa a gyönyörű tájakat.
Nagyon jó volt ez a tábor, fantasztikusan éreztük magunkat.
Ezért köszönetet mondunk Peresné Batta Andreának (Andi néni) Császár Erikának (Erika néni) és Peres Zoli bácsinak.


 

 

 

További fotók>>>

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2010.09.06./
 

     Balatonfenyvesen táboroztunk

 

        

2010 június 18-22-ig, Balatonfenyvesen nyaralt  Árvay József Gyakorló Általános Iskola 33 kisdiák a vakáció első heteiben. Az idei tábor helyszínéül a Balatont választották a szervezők. Így idézték fel az élményeket a résztvevők: "A saját parttal rendelkező táborban a változékony időjárás ellenére élvezhettük a „magyar tenger” hűs vizét - Kissné Murányi Andrea igazgatónő...
 
 


Kissné Murányi Andrea

       A színes matracok a stégről való csobbanás igazi nyári hangulatot teremtett. Kirándultunk Keszthelyre ahol a Festetics kastély parkjában gyönyörködhettünk, majd egy izgalmas vadászati és vasútmodell kiállítást tekintettünk meg. Maradandó élmény marad Ilike néni takarodója, Karcsi bácsi vetélkedője, János bácsi saját készítésű horgászbotjai és Imre bácsi pontos időbeosztása. Szívesen gondolunk vissza az esti „kareokeekra” és kártyázásokra. A táborzárás alkalmával mindenki megérdemelte a Leg…leg…leg…címeket. A rossz idő ellenére az utolsó este bátorságpróbát is tartottunk."
A tanulók számára kedvességükkel, vidámságukkal is emlékezetesessé tették ezt a pár napot a táboroztató pedagógusok: dr. Rózsahegyiné Nagy Andrea, Kocsmárszki Ilona, Belicza János és Kecskeméthy Károly.
Köszönjük a szülőknek, támogatóinknak: Árvay Alapítvány, Weinberg 93, Leporello, Nosztalgia Virágüzlet, hogy adományaikkal színesebbé és változatosabbá tehettük ezt a balatoni nyarat.

 


 

 

 

További fotók>>>

 Árvay József Gyakorló Általános Iskola
/2010.09.06./
 

      Budapesten vendégeskedett a Zempléni Vízilabda Klub csapata

 

        
                   

Merész András, a lányok utánpótlás szövetségi kapitánya, az ügy kezdeményezője már többször járt Zemplénben különböző korosztályos válogatott csapatokkal, ahol a szíves vendéglátás minden formáját megpróbáltuk felvonultatni. Most, hogy a nyári felkészülésünket az újhelyi uszoda helyreállítási munkálatai gyakorlatilag lehetetlenné tették, jött az ötlet, hogy valamilyen formában viszonzásra kerüljön az eddigi sikertörténet – küldte tudósítását Erdei János vízilabda szakedző…
 
 


Merész András

Erdei János

       15 gyerek és 2 felnőtt kísérő vendéglátását vállalta a Szövetség, a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Igazgatóság Héraklész programjának keretében. Felejthetetlen élményben volt részük gyereknek, felnőttnek egyaránt, hiszen azon túl, hogy egy Dunán ringatódzó szállodahajón laktunk a Margit-híd lábánál, megnézhettük az összes nemzetközi mérkőzést a Vodafone kupán. Sőt, a válogatott edzéseit is láthattuk, ahol örök értékű fotókat készíthettek a gyerekek a sztárjátékosokkal. Köszönet illeti Kemény Dénes szövetségi kapitányt is, aki nagyon barátságosan és közvetlenül fogadta messziről jött kis csapatunkat.

A programban szerepelt még egy parlamenti látogatás, hajókázás a Dunán valamint egy séta a Budai Várban, és e sorok írójának is örök emlék marad az éjszakai Vidámpark Ikarusz nevű játéka. Bár a gyerekek felültek a többi pörgő-forgó játékra is, állítom, az edző a legjobb ha a parton, azaz két lábbal a földön van.

Felejthetetlen emlék marad az is, hogy egy-egy edzés erejéig vízbe szállhattunk a vízilabdázás szentélyének számító Hajós Alfréd uszoda fedett és nyitott 33 m-es medencéjében. Edzettünk a válogatott mérkőzések helyszínén, a nyitott 50 m-es medencében és a sok csatát látott Komjádi Béla sportuszodában is. Részt vehettünk az Újpest Vízilabda Sportegyesület által szervezett „1 nap vízilabda” elnevezésű tornán, amelynek különlegességét az adta, hogy 24 órán keresztül folyt a mérkőzés a medencében, miközben a parton igazi fesztiváli hangulatban sztárok, színészek, zenészek szórakoztatták a gyerekeket.

Természetesen nem maradhatott ki a programból az augusztus 20-i tűzijáték sem, melyet a gyerekek a Margit-szigetről néztek végig. Köszönet mindazoknak, akik gondoltak ránk, részt vettek a döntésben, a szervezésben vagy a lebonyolításban, ezáltal lehetővé tették, hogy egy különleges élménnyel legyünk gazdagabbak.


 

 

 

További fotók>>>

Zemplén Vízilabda Klub
/2010.09.06./
 

 Három 40 éves házassági évfordulót ünnepeltek Végardón

 

        
                 

Szerintem egy város életében is nagy szó, nem még egy ilyen kis közösség életében, mint Végardó, hogy 40 évvel ezelőtt egy napon esküdött egymásnak örök hűséget három pár, akik most, 40 év elmúltával együtt emlékezhetnek arra a szép napra. Velük együtt örülünk mi is, a Végardói Nyugdíjas Klub tagjai, akik meghívtuk őket, hogy gratulálhassunk a 40 boldog évhez – nyilatkozta Kovács Zoltánné, a klub vezetője…
 
 


Kovács Zoltánné

       A három pár: Jerebák József és kedves neje Margó, Mátyás Károly és felesége Irénke valamint Miglódi József és Zsuzsi a felesége. Én szerveztem, amire nagyon büszke vagyok, bár végül is közösen szerveztük, de én vertem a vasat, hogy ezt az alkalmat nem szabad kihagyni.

Kéthetente jövünk össze a nyugdíjas klubbal, bár most volt egy kis nyári szünet, de még ezalatt is összejöttünk, hisz az utolsó nagyobb volumenű összejövetelünk erre az időszakra esett Nyíregyházán, ahol a Vadas Parkot néztük meg, és persze a nyíregyházi piacot sem hagytuk ki.
Utána meghívtak bennünket Újhelybe a Szent Anna Szeretetotthonba ahol a Szent Anna napi megemlékezésen énekeltünk. Elmentünk a Tolcsvai Borfesztiválra is, ahová az ottani polgármester felajánlásával ki is szállítottak bennünket.

Most a három házassági évfordulós pár köszöntésére jöttünk össze, két hét múlva pedig megbeszéljük az egri kirándulási utat, mivel mához 4 hétre lesz az egri utunk, ami most van szervezés alatt…

Sárospatak Város Önkormányzata nevében Aros János alpolgármester köszöntötte az ünnepelteket, akiknek egy-egy díszoklevelet is átnyújtott…
Köszöntő beszédében elmondta, hogy valóban nagy, ritkaságszámba menő esemény ez a hármas, közös ünneplés. A továbbiakban egyre ritkábban lehet ilyen évfordulókra számítani, hiszen ma már gyakoribbak a válások, sőt egyre többen házasság nélkül élnek együtt. Ezért meg kell becsülni, és oda kell figyelni az ilyen eseteke, amelyek példaként állnak a fiatalok előtt.


 

 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.09.05./
 

 A nyár is mozgalmas volt a Sárospataki Református Kollégiumban

 

        
                 

 


Végh Balázs

       Sikeres és mozgalmas nyáron vagyunk túl. Jó néhány református gyülekezet és egyéb szervezet tartotta nyári táborát a Kollégium férőhelyeit kihasználva Sárospatakon, valamint intézményünk adhatott otthont immáron másodszor az idén hetedszer megrendezett Crescendo Nyári Művészeti Akadémiának. Ez utóbbinak köszönhetően a pataki polgárok számos igényes koncertnek lehettek hallgatói – számol be Végh Balázs közigazgató a nyári, és az azon is túlnyúló kollégiumi eseményekről…

A tavaly megújult Kollégiumi Csónakház idén nyáron újra fogadhatott vendégeket és örömteli, hogy a vendégforgalom folyamatosan nő. Szeretnénk egyszersmind, ha a Csónakház a pataki diák-vízisport élet egyik központjává válhatna.

Ami a fejlesztéseket illeti, a szokásos éves karbantartásokon túl a következő nagyobb volumenű munkák folytak, illetve folynak:
Sikerült az Oktatásért Közalapítványnál elnyernünk egy energetikai pályázatot, amelynek köszönhetően új nyílászárók kerülnek a Kossuth Internátus épületébe. A projekt összköltségvetése mintegy 22 millió forint, amelyből 8 millió pályázati pénz, a fennmaradó részt pedig fenntartónk, a Tiszáninneni Református Egyházkerület állja. Az új nyílászárókhoz igyekszünk új belsőt is biztosítani, így önerőből az internátus teljes belső festése is megújul. A munkálatok az ősz végéig tartanak, addig átcsoportosítással oldottuk meg a diákok elhelyezését.
Szintén önerőből valósult meg az az elektronikus beléptető rendszer, amely reményeink szerint a főépület és az internátusok, illetve az ott lakók és dolgozók biztonságát növeli majd. Ennek beindítása a napokban történik meg.

A szűkös anyagi források miatt ez évben ezekre a feladatokra kerülhetett sor, de bízunk benne, hogy évről évre sikerül fejleszteni a Kollégium infrastruktúráját.
  

 

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.09.05./
 

 Krosnoban járt a Zsákbolha Táncegyüttes

 

        
                 

 


Sajószegi Gábor

       A Zsákbolha Táncegyüttes, a Farkas Ferenc Művészeti Iskola csoportja 2010. augusztus 27-29. között testvérvárosunkban, a lengyelországi Krosnóban vendégszerepelt. A meghívásnak nagy örömmel tettünk eleget. Megérkezésünk után a hivatalos programra siettünk, ahol Bajkó Csaba Sárospatak című kiállításának képei közt Dr. Hörcsik Richárd polgármester Fazekas Sándor Földművelésügyi miniszternek mutatta be a táncegyüttest - számolt be Sajószegi Gábor...

A csoport két műsort is adott a város főterén felállított szabadtéri színpadon. Vendéglátóink a rossz időjárás ellenére igyekeztek minél többet megmutatni Krosnóból, így lehetőségünk volt megtekinteni az Ipartörténeti Múzeumot és a Harangtornyot, valamint - táncosaink nagy örömére - összehasonlító vizsgálatnak vethettük alá a város fürdőjét is.

Most egy kis pihenőt tartunk, de szeptember 6-tól már indulnak a rendszeres próbák és készülnünk kell a Lakótelep napjára.


 

 

 

További fotók>>> (Bajkó Csaba és Klencs János készítették)


/2010.09.04./
 

      Miről tárgyalt a Testület?

 

        
                 

Szeptember 2-án, csütörtökön tartotta a rendes képviselőtestületi ülését Sárospatak Város Képviselőtestülete, ahol a testületi ülésen elhangzott kiegészítésekkel 20 napirendi pont tárgyalásának vágtunk neki – kezdte rövid tájékoztatóját Aros János alpolgármester…
 
 


Aros János

       Napirend előtt - a szokásos két ülés közötti tájékoztató, ill. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló után - a 2010. évi költségvetés első félévi végrehajtásáról hallottunk egy előterjesztést. Láthattuk, hogy a 2010. évi költségvetésben megfogalmazottakat a képviselőtestület tudja tartani.

Következőkben megtárgyaltuk az önkormányzatok által fenntartott intézményekben történő dologi kiadásokat érintő csökkentésről szóló előterjesztést. Egy korábbi képviselőtestületi döntés értelmében a belső ellenőrrel, a pénzügyi iroda vezetőjével, ill. az érintett intézmények vezetőivel minden egyes intézményünk költségvetését átnéztük és azt állapítottuk meg, hogy általános, 10%-os zárolást egyetlenegy intézményünkben sem tudunk végrehajtani. Vannak olyan intézmények, ahol néhány 100 ezer, vagy milliós megtakarítás látszik évvégéig, azonban az intézményeink többsége - köszönhetően az előző kormány folyamatos normatíva csökkentésének - így is csúcsra van járatva, sőt az energiakiadások alultervezése miatt még ezt a költségvetést is elég nehéz lesz tartani. Egyetlenegy intézményünknél látszik megtakarítás lehetősége - mivel saját magunkon szoktuk kezdeni a kiadások faragását – s ez a Polgármesteri Hivatal. Itt úgy néz ki, hogy a jövőre átcsoportosítható feladatok idei elhagyásával kb. 15-20 millió Ft-ot tudunk még spórolni.
 


 

 

 
A Carolina Óvoda és Bölcsőde nevelési programjának jóváhagyására került sor a továbbiakban. Ennél a napirendi pontnál szót ejtettünk az óvoda átalakításáról, amely ütemszerűen halad. Láthatják az érdeklődők, hogy nyáron is, volt hogy korán reggel, éjszaka, vagy hétvégén, vagy éppen szakadó esőben is dolgoztak a munkások, hogy az ütemet tartani tudják. A műszaki átadás folyamata megkezdődött, szeptember közepére gyermekeink egy kulturált, európai óvodában folytathatják tovább foglakozásaikat. Ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg ezt az óvodát, hiszen egy nagyon szép beruházást sikerült megvalósítani. Egy probléma viszont felmerült ezzel kapcsolatban, nevezetesen az, hogy Patakra dolgozni jövő szülők, hogyan fogják tudni az állomásról lejuttatni a gyerekeit a lakótelepi óvodába. Igazgatónő és Oláh képviselő úr kezdeményezése alapján a Volán partner volt ebben. Tehát úgy tűnik, hogy ez megoldódni látszik, reggel fél 8, háromnegyed 8 környékén össze tudjuk gyűjteni az állomáson a Patakra érkező gyerekeket, akiket felnőtt kísérőkkel együtt fogunk leszállítani az óvodába. Egyelőre biztos, hogy beindítjuk ezt a reggeli buszjáratot, aztán meglátjuk, hogy milyen igény lesz rá, ezért bővíteni, vagy szűkíteni fogjuk.

A Vay Miklós Szakképző Iskola helyi tantervének módosítására került sor, ugyanis igazgató úrnak volt egy kérése. Idén soha nem látott számban iratkoztak be a gyerekek a Vay Miklós Szakképző Iskolába - látható, hogy a színvonal növekedésével az érdeklődés is folyamatosan nő a szakképző iskola iránt - ezért nekünk mindent meg kell tenni a jövőben annak érdekében, hogy az itt megszokott szakokat majd indítani tudjuk. Igazgató úr kérte, hogy plusz egy osztály indításához járuljunk hozzá, hiszen 50 fős csoportokban lehetetlen a tanítás. A képviselőtestület ezt a hozzájárulást egyhangúlag megadta az iskolának.

A Farkas Ferenc Művészeti Iskola feladata bővítéséről és alapító okirata módosításáról volt szó, majd a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat 2011. évi fordulójáról szóló előterjesztést hallgattuk meg. Önkormányzatunk évek óta, folyamatosan részt vesz ebben a programban, hiszen az a néhány 1000 Ft, amit így tudunk biztosítani a felsőoktatási intézményekben tanuló diákoknak, jelentős hozzájárulás az egyébként rossz helyzetben élő gyerekek és szülők részére. A hozzájárulás megemeléséről is döntött a képviselőtestület - a Polgármesteri Hivatal 1-es szobájában, az oktatási szakreferenseknél érdeklődhetnek a feltételekről.
A Bodrog keleti holtágának hasznosításáról döntött a képviselőtestület, ami úgy szól, hogy a jelenlegi bérlővel, a Bodrogmenti Sporthorgász Egyesülettel 2012. december 31-ig meghosszabbítjuk a szerződést.

A beiskolázási segély biztosításáról Oláh József, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke tett egy előterjesztést, hogy az 1000 Ft-os normatívát még plusz 2000 Ft-tal az önkormányzat kiegészíti, így minden sárospataki iskolába járó lakos, amely általános vagy középiskolába tanul, ehhez 1000 + 2000 Ft-hoz hozzá fog tudni jutni. Azok a gyerekek, akik pataki lakosok és pataki iskolába járnak, az iskolán keresztül jutnak hozzá, akik pedig sárospataki lakosok, de más település iskolájába járnak, a Polgármesteri Hivatal pénztárában tudják a megfelelő igazolások bemutatásával fölvenni ezt az összeget.

Kossuth utca 24. szám alatti bérlakás elidegenítéséről döntött a képviselőtestület.

A Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesülettel kötött szerződésben foglaltak áttekintéséről hallottunk egy tájékoztatót. A képviselőtestület úgy döntött, hogy a megállapodást fölbontja az egyesülettel, annak a lehetőségét fönntartva, hogy az újonnan megalakult képviselőtestület már megújult tartalommal, ismét megkötheti az egyesülettel a megállapodást, amennyiben ezt ők is úgy gondolják.

A Művelődés Háza és Könyvtára nyílászáróinak cseréje ügyében érkezett hozzám egy kérelem, amelyet megvizsgáltam és teljesen jogosnak tartom, hiszen az elmúlt 25 évben A Művelődés Háza állapota rendkívüli módon romlott. Nagyon jól tudjuk, hogy a kultúrára az előző kormány egyetlen fillért sem adott az önkormányzatoknak, folyamatos foltozgatás történt, hiszen évente több millió Ft-ot fordítottunk a fűtés korszerűsítésére, a tetőtér beázásának megszüntetésére, tavaly a lépcső felújítására, stb. Azonban úgy tűnik, hogy a nyílászárók cseréje most már tovább nem halasztható. Idén fogjuk megoldani az Eötvös út felé nyíló ablakok cseréjét, jövőre pedig megpróbáljuk - elsősorban pályázati lehetőségek kihasználásával, ám ha ez nem ad lehetőséget, akkor más forrásból - kicserélni a könyvtár nyílászáróit.

Az árvízkárosultaknak összegyűjtött kézpénzadományok elosztására tett javaslatot Oláh József bizottsági elnök úr, amely arról szól, hogy a több mint 60 károsult javára összegyűjtött több mint 600 ezer Ft-ot, nagyjából 10 ezer Ft/család módon fogják felosztani, plusz a tavaly megmaradt összegből - hiszen tavaly 1000-1000 Ft-ot adtunk a rászoruló nyugdíjasoknak, ebből megmaradt több mint 100 ezer Ft - még egy 2000 Ft-os vásárlási utalvánnyal is ki tudjuk egészíteni. Valamint örömmel jelenthetem be, hogy közel 200 ezer Ft összegyűlt a Sárospatak-Debrecen mérkőzés alatt, tehát ennek az összegnek a rendelkezésére bocsátásával, az így megállapított összeget kiegészítve, a Polgármesteri Hivatal pénztárában juthatnak hozzá azok ár-, vagy belvízkárosultak, akik a képviselőjüknek az erre vonatkozó igényüket már korábban leadták.
A Sárospatak Közszolgáltatási Non-profit Kft. ügyvezetőjének díjazásáról szóló előterjesztést tárgyaltunk zárt ülésben, valamint az Innovó Sárospataki Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének lemondását fogadta el a képviselőtestület.

További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.09.04./
 

      Sok sikeres nyári rendezvényen van túl az Újbástya Rendezvénycentrum

 

        
                        

Az idei szezon rendezvényeiről számolt az Újbástya Rendezvény Centrum vezetője Siska Tamás, aki elmondta, idén részt vettek a Zempléni Fesztivál rendezvényeiben, de számos saját rendezvényt is lebonyolítottak…
 
 


Siska Tamás

       A Zempléni Fesztivál mellett sok egyéb, saját szervezésű program is volt a Vízikapu Szabadtéri Színpadon, többek közt említhetném a nagy rock legendák visszatérését, a P.Mobilt az elő és utózenekarral. Sikeres volt az Újtelep Napja is, amikor szintén kiváló zenekarok szólaltak meg és egy egész napos fergeteges program várta mindazokat, akik ebben a kitűnő jó időben kilátogattak az Újtelepre.
Szintén egy városrészen volt megrendezve Bodroghalász Napja szombaton - amihez viszont az időjárás már nem volt olyan kegyes - de előtte, pénteken Bódi Guszti és a Fekete Szemek egyfajta közönségkívánatra szintén a Vízikapu Szabadtéri Színpadon nagy sikert aratott.

Az ezt követő hétvégén szeptember első hétvégéjén volt a Kormorán koncert szintén a Vízikapunál, amire az esős idő ellenére is nagyon sokan eljöttek.

A rendezvényszervezők most sem pihennek, a következő napokban is számos nagy rendezvényünk lesz. Szeptember 3. hétvégéjén rendezik meg a második Máté-napi Aszú Ünnepet a Vízikapunál ill. a református templomnál.
Lesz szüneti felvonulás, borverseny A Művelődés Házában, főzőverseny és vetélkedő a városrészek csapatai között a Vízikapu és a vár fala közötti területen. 15 órától egészen éjfélig lesznek folyamatosan színpadi rendezvények. Hasonlóképpen, mint tavaly, 20 órától éjfélig tart majd az utcabál a színpad előtti köves részen és a hagyományokhoz híven, a vasárnapi napon pedig a református templomban egy koncert és egy zenés istentisztelet zárja ezt az ünnepet.

Siska Tamás elmondta azt is, hogy egy-egy rendezvényen 10 fő dolgozik, hogy minden zökkenőmentes legyen, a feladatokat pedig egy rendezvényszervező koordinálja.
Ezzel a csapattal jelentős logisztikai feladatokat látnak el, hiszen ők szerelik a mobil színpadot, a mobil fedéssel, amit láthatott a közönség már a nyáron fölállítva, akár a Végardó Fürdő előtti parkolóban a szezonnyitó rendezvényen, vagy éppen Bodroghalászban. Ezeket bizony mozgatni, építeni kell. Így összesen 10 ember dolgozott ezeken a rendezvényeken egész nyáron át.
A sárospataki programok nyár vége felé és ősszel sem érnek véget, sőt már a téli időszak kínálatán dolgoznak az Újbástya Rendezvénycentrumban.

 

 

 

További fotók Bódi Guszti>>>               További fotók a P.Mobil>>>                          További fotók a Kormorán koncertről>>>
                            
Cziczer Katalin
/2010.09.04./
 

      Az éves keret időarányos részét költöttük eddig szociális kiadásokra

        
                 

2010. augusztus 31-én ülésezett az Egészségügyi és Szociális Bizottság. A 16 nyílt és 5 zárt ülésen tárgyalt napirend között kardinális kérdésként tárgyaltuk a 2010. évi költségvetés első félévi végrehajtásáról szóló előterjesztést. 282 millió Ft-ot tettünk a szociális feladatokra és ebből az első félévben 143 millió Ft került felhasználásra. Látszik, hogy nem léptük túl jelentősen a féléves keretet, tehát évvégén is belül fogunk maradni az előirányzatban – nyilatkozta Oláh József
 


Oláh József

       Minden intézményben volt egy vizsgálat, de úgy tűnik, hogy nem lehet a dologi a kiadásokat csökkenteni a szociális intézményekben, mert akkor maga a működés kerülhetne veszélybe, így a szociális intézményeknél nem kerül sor plusz elvonásokra.

Szociális bizottságunk 2 szociális bérlakást adott bérbe, egy bérlakást újra meghirdettünk és volt számtalan olyan bérlakás, ahol szerződés meghosszabbítását tárgyalta a bizottság. Voltak ezekben sajnos megszűntések is, ami abból adódott, hogy lakbértartozások miatt a bizottságunknak mérlegelési lehetősége arra, hogy tovább meghosszabbítsuk ezeket a szerződéseket. Ilyen esetben van egy határidő, és ki kell költözni ebből a lakásból.

A Bursa Hungarica ugyanazokkal a feltételekkel indul, mint tavaly, ezt is betervezte az önkormányzat a költségvetésébe. Ez 4000 Ft-os önkormányzati támogatást jelent, a Megyei Önkormányzat, ill. az állami támogatás 10.000 Ft-ot jelent még.
A beiskolázási segélyekről tudjuk, hogy az állami támogatás 1000 Ft, ezt még kiegészíti az önkormányzat 2000 Ft-tal, amit minden sárospataki diák meg fog kapni az önkormányzattól.
A beiskolázási támogatást természetesen támogatja az Egészségügyi és Szociális bizottság is, javasolja elfogadásra a testületnek a 2000 Ft-os támogatást.


 

 

 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2010.09.04./
 

      A Carolina Óvoda név továbbra is fennmarad

 

        

A többieket természetesen nem háttérbe szorítva talán a legfontosabb téma volt az Oktatási és Sportbizottság ülésén a Carolina Óvoda és Bölcsőde oktatási anyagainak az elfogadása és támogatása. Tudniillik nyáron egy fontos döntést hoztunk, az összevont óvodákat, Carolina Óvoda és Bölcsőde névre kereszteltük, természetesen dolgozók véleményét figyelembe véve – nyilatkozta Lendák Lajos, a bizottság elnöke…
 
 


Lendák Lajos

       Szomorú, hogy így él tovább a Carolina Óvoda, de a dolog örömteli része az, hogy mindenki megelégedésére történik az óvoda bővítése, az óvoda felújítása, és ezzel kapcsolatban kellett átdolgozni azokat a fontos dokumentumokat, amelyek az óvoda életét meghatározzák. Ilyen a nevelési program, a szervezeti és működési szabályzat, a minőségirányítási program és a házirend is.

Igazgatónő egy teljeskörű tájékoztatást adott bizottságunknak, amelyben mindenki megnyugvására szerepelt az is, hogy továbbra is indítják azokat a nevelési csoportokat, amelyeket eddig. Eddig három tagintézményként működött az óvoda, de mindenki megtartotta az önállóságát. Tudjuk, hogy tavasz óta az oktatásban nagy változások történtek. Az új minisztérium új szabályozásokat, új törvényeket alkot, a következő években is ez lesz a jellemző, így az óvodában is így kellett átdolgozni a nevelési programot.

Viszont az igazgatónő elmondása szerint - és ez fontos a szülőknek is - nagyobb változtatásokra nem lesz szükség, tehát megmaradnak az előző nevelési csoportok, mindenki olyan csoportba járathatja a gyerekét, ahova eddig. Azért lesz egy kis változás, hiszen a mostani törvényi szabályozások nem engedik az eddigi angol csoport működését, de igazgatónő elmondása szerint, ha a szülők igénylik, akkor azt is meg fogják oldani másfajta módszerrel, így az angol nyelvű oktatás továbbra is megvalósulhat az óvodában.
A két telephelyen lesz tehát az óvoda, a József Attila utcában a korábbi Mese Óvoda, valamint a Kincskereső Óvoda kibővített épületében a Carolina Óvoda és Bölcsőde is funkcionál a továbbiakban.

A kivitelező napokon belül el fog vonulni a területről. Ez durván kéthetes csúszás, ami úgy gondolom, hogy megengedhető egy házépítésnél is, vagy egy saját kisebb projektnél, hát még ilyen nagy munkánál... Előreláthatóan szeptember 10-e körül tudják majd fogadni a gyermekeket az óvodában. Igazgatónő a szülők türelmét kéri, hiszen május közepétől, szeptember közepéig kérte, hogy a gyermekfelügyeletet másképpen oldják meg.

Megemlíteném még a Farkas Ferenc Művészeti Iskola feladatainak bővítéséről szóló előterjesztést, ehhez az alapító okiratot kellett módosítani, hiszen a néptánc oktatásának kiterjesztését foglalja magában most már az Erdélyi János Általános Iskolában és a Hercegkúti Általános Iskolában is. Azt hiszem mind a kettő örömmel tölti el az emberek szívét, de az Erdélyi Általános Iskolában, különösen a fogyatékkal élő gyerekek néptánc oktatása az egy unikumnak számít. Az ő életükben szerintem a mozgás és ezek a foglalkozások még fontosabb helyet fognak betölteni, mint másoknál.

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium újra kiírta a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázatot. Itt kérnénk mindenkit, hogy október 29-éig adja le a pályázati lapját önkormányzatunkon. Ugyanúgy A és B kategóriában, mint az előző években és ugyanúgy az önkormányzat havi 4000 Ft-os ösztöndíjjal járul hozzá, amit a megye, ill. a minisztérium kiegészíti egy 10500-11000 Ft-os havi ösztöndíjra, ami az előző évben is nagy segítség volt ezeknek a családoknak. A 120-130 család számára – akik ebben a programban részt vesznek - úgy gondolom, hogy szükséges a program folytatása, hiszen nagy segítség a gyermekek továbbtanulásához.


 

 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.09.03./
 

      Ülésezett a Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

        
                 

Legutóbbi ülésünkön összesen hat napirendet tárgyaltunk, ebből ötöt plenáris, egyet pedig zárt ülésen. A szokásos módon tárgyaltuk a lejárt idejű határozatokat, viszont most ennek a testületnek lassan lejár a mandátuma, ezért még egyszer, ill. a következő ülésen utoljára áttekintjük a határozatainkat – nyilatkozta Saláta László, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke…
 
 


Saláta László

       Reméljük, hogy a következő ülésig minden határozatunk végrehajtásra kerül. Ez idáig, a mai nappal végrehajtottuk azokat a határozatokat, amelyeket erre a testületi ülésre szánunk előterjeszteni.
Következő napirendi pontként tárgyaltuk az első félévi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos dolgokat, amelyeket tudomásul vettünk, ill. elfogadtunk és javasolunk elfogadásra 2/1 arányban a képviselőtestületnek. Emellett tárgyaltuk a költségvetés megtakarításával összefüggésben, korábban az intézményeinktől zárolt 10%-ot. Ezt a 10%-ot úgy ítéltük meg, hogy továbbra is fenntartjuk a fegyelmezett gazdálkodás érdekében mindaddig, amíg az új választás meg nem történik. Emellett még a Polgármesteri Hivatalnál különböző forrásokból - amiknek a részletezésére sor kerül a testületi ülésen - mint egy 20 millió Ft-ot gondoltunk megtakarítani. Tehát a fel nem használt pénzek felhasználását a továbbiakban zárolni javasoljuk és emellett volt egy olyan ötlet is, hogy világítsuk át a Kft-nket, hogy eddig, az 1-8. hónapban hogyan gazdálkodtak, és a gazdálkodás folyamatáról egyfajta prognózist alakítsunk ki. Attól függően, hogy év végéig hogyan fognak alakulni ezek az intézmények, tegyük meg a következő időszakra az intézkedéseket.

Ezt követően döntöttünk a Carolina Óvoda és Bölcsőde házirendjéről, ill. működési szabályzatáról, valamint a minőségirányítási rendszer kérdésében. Azért voltunk könnyebb helyzetben, mert előttünk már megtárgyalta az Oktatási Bizottság, akik szakmailag ezt értékelték. Mindamellett Donkó József szakreferens véleménye alapján a dokumentumot jogszerűnek ítéltük meg és javasoljuk a képviselőtestületnek elfogadásra.

Egy kicsit hosszabb volt ez az előterjesztés, de indokolt is volt, hiszen szeptember 16-ára beköltöznek az új intézménybe és át akartuk gondolni, hogy minden feltétel adott ahhoz, hogy elkezdődhessenek a foglalkozások.

Zárt ülésen egy napirendet tárgyaltunk, ez pedig az egyszemélyes Kft-nk ügyvezetői igazgatójának a lemondása, ill. pótlása kapcsán volt aktuális. Erről majd a képviselőtestületi döntés után…


 

 

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.09.03./
 

     A takarékosság továbbra is kötelező

 

        
                        

A 2010. évi költségvetés 1. félévi végrehajtásával kapcsolatos napirendi pont nyitotta meg a bizottsági ülést. Ehhez szigorúan kapcsolódott a 2. napirendi pont, ami az önkormányzat által fenntartott intézményekben történő dologi kiadásokat érintő költségvetési csökkentésről szólt – kezdte beszámolóját a Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság üléséről Erdős Tamás, a bizottság elnöke…
 
 


Erdős Tamás

       A legfontosabb téma a költségvetés. Nem állunk jól, hiszen már a költségvetés jóváhagyásakor is jelentős forráshiánnyal indultunk. Már akkor elrendeltünk egy 10 %-os általános költségvetési zárolást, amelyet sajnos máig sem nem tudtunk és továbbra sem tudunk feloldani. Szükség van arra, hogy minden intézmény, így a Polgármesteri Hivatal is, a legnagyobb óvatossággal, takarékossággal folytassa az idei esztendőt. Ahogyan ez a bizottsági ülésen elhangzott, a legfontosabb kérdés, hogy hogyan tudunk további megtakarításokat elérni. A Polgármesteri Hivatalnál már most 20 millió Ft-nyi megtakarítást sikerült találnunk, ami természetesen bizonyos dolgok elhagyását vonja maga után.
Ezek közé tartozik, hogy a régóta, talán évtizedes problémaként felmerülő forgalomtechnikai felülvizsgálatra elkülönített 10 milliós Ft-os költségvetési keretet javasoljuk a testületnek a költségvetésből kivenni.
Olyan tétel képezi a további 10 millió Ft-ot, ami a Sárospatak Turizmusáért Egyesületével kapcsolatos. Az egyesület számára 2008-ban és 2009-ben szerződés alapján az önkormányzat támogatást folyósított, a fel nem használt részek visszafizetésével ezt a megtakarítást tudjuk realizálni, ill. a 2010-ben megszavazott, a költségvetésben szereplő, de át nem adott támogatási részt is megtakarításként tudjuk elszámolni.

Fontos napirendet tárgyaltunk a Berek hasznosításról. A Berek önkormányzati tulajdonú, részben ÉKŐVIZIG által kezelt vízfelület, üzemeltetője - bérleti szerződés alapján - a Bodrogmenti Sporthorgász Egyesület, aminek szerződése lejár. Az üzemeltetési kérdés nem olyan egyszerű, mint ahogy az gondolnánk, hiszen a kezelő egyben hatóság is, és bizonyos korlátozások vannak, sok jogi, elvi és gyakorlati nehézség, amelyet az üzemeltetőnek figyelembe kell venni. Az egyesület tevékenysége a horgásztatással kapcsolatban egyébként nagyon eredményes volt az elmúlt években, hiszen elmondhatjuk, hogy olyan halgazdagság, halbőség régen volt a Berekben, mint amilyen most van és népszerűbb víz sem igen volt a környéken.
Javasoljuk, hogy az Önkormányzat, mint a holtág tulajdonosa 2012. június 30-ig hosszabbítsa meg a fennálló bérleti szerződést és a horgásztatással, a horgászegyesület tevékenységével kapcsolatos összes egyéb egyeztetésre mielőbb kerüljön sor, hogy végre ez a bonyolult üzemletetési tevékenység is megnyugtatóan megoldódhasson.

A költségvetés kapcsán említett Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület támogatási szerződés kérdése önálló napirendként került a bizottság elé és javasoltuk azt, hogy mindkét megállapodást bontsa föl az Önkormányzat, hiszen a jövőbeni elképzeléseink már egy kicsit eltérnek egymástól, ezért a bizottság javasolja a testületnek a két együttműködési megállapodás felmondását.

Ingatlan ügyekről volt még szó, a Kossuth utca 24. szám alatti önkormányzati bérlakás értékesítéséről, a Kossuth utca 49. szám alatti bérlakás szerződés meghosszabbításáról, a Katona József utcai lakásról és szociális bérlakás pályázatok elbírálásáról, ill. a halasztott értékesítési bérlakás programba jelentkező bérlők kijelöléséről.

A Berekben egy ingatlaneladás ügyében is hozott döntést a bizottság, valamint zárt ülésben a Sárospataki Közszolgálati Nonprofit Kft. ügyvezetőjének díjazásáról szóló napirend, az Innovo-Patak Városfejlesztő Non-profit Kft. ügyvezetőjének lemondásáról és új ügyvezető választásáról szóló napirend került megtárgyalásra, ill. az első lakáshoz jutók támogatását bíráltuk el.


 

 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.09.03./
 

      Patakra látogatott a Loki

        
                        

A sárospataki árvízkárosultak megsegítésére jótékonysági futballmérkőzést játszott pénteken csapatunk a Debreceni VSC-TEVA NB I-es labdarúgó csapatával. A találkozó szervezése már a Radvány patak áradása után megkezdődött, de csak most érkezett el az az idő, amikor a debreceni csapat szabaddá tudta tenni magát, hiszen az Európa Ligában és az NB I-es bajnokságban is szerepelnek. A mérkőzés teljes bevételét az árvízkárosultak megsegítésére fogjuk fordítani - küldte a tudósítást Koscsó István az STC Baráti Kör elnöke...
 


Kecskés Tamás

Zoran Spiljak

Zsófi József

       Annak ellenére, hogy az időpont csak néhány nappal előtte vált pontossá, mégis sok emberhez eljutott a híre. A patakiakon kívül több környékbeli település szurkolóival is találkozhattunk. Az égen a felhők nagyon csoportosultak, de az eső szerencsére elkerült bennünket.
A mérkőzés megkezdése előtt Aros János alpolgármester úr köszöntötte a csapatokat, a közönséget, és felhívta a figyelmet az esemény fontosságára.
A kivonuláskor a nézők tapssal fogadták a csapatokat. Jóleső érzés volt tapasztalni, hogy nem a tartalék játékosok jöttek el Debrecenből, hanem valamennyi híres játékost élőben láthattunk! Ezúton is köszönjük Nekik!
A találkozót pataki bírói hármas vezette. Belicza János, segítői Punyi Gyula és Butkai János!
Az egész mérkőzésen nagyon szép, kultúrált labdarúgást láthatott a nagyszámú közönség látványos passzokkal és ügyes cselekkel fűszerezve. A szépen kidolgozott gólokból is sokat tanulhattunk.
Az első gólt a hetedik percben kaptuk, amit,- mint előre sejtettünk,- több is követett.
A vendégek kapusának Malinauskasnak tizenegyes rúgása Panyenkára emlékeztetett minket.
Egy perccel az első félidő lefújása előtt a debreceni védő kezére pattant a labda. A kaputól mintegy 18m-re Kecskés Tamás végezte el a szabadrúgást, s a régi Kecskés Tamás emlékét felidézve hatalmas gólt lőtt, amit a közönség nagy tapssal díjazott.
6:1 volt a félidő eredménye. A második félidőben mindkét csapat tett rá még egy lapáttal, és két újabb gólt is láthattunk. Így a végeredmény 8:1 a magyar bajnok javára.
Aztán következett az aláírás osztogatás és fényképezkedés a kedvencekkel.
A 90 perc alatt elhasznált energiát a Vörös Torony Reneszánsz étteremben nagyon finoman elkészített vacsorával pótolták a játékosok.

A mérkőzés után az edzők az alábbiakat nyilatkozták:
Zoran Spiljak:
Mindenkinek köszönöm a mai szereplést. Örömmel tapasztaltuk, hogy milyen kedvesen fogadtak minket, s hogy mindenkinek nagy örömet szerezhettünk itt létünkkel. Köszönöm mindenkinek, hogy ilyen sokan eljöttek és tapsoltak nekünk. Mindkét csapat maximálisan odatette magát. Egy jó barátságos meccset láthattunk. Az eredmény nem is igazán lényeges, inkább az volt a fontos, hogy a nézők egy jó mérkőzést láthassanak. A DVSC klub és a magam nevében megköszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettünk és segíthettünk a rászorulókon.
A legjobbnak a pataki csapatban Kecskés Tamást láttam. Nem csak a gólja, hanem a mérkőzésen mutatott játéka is tetszett.

Zsófi József:
Örömünkre szolgált, hogy a Debrecen elfogadta a meghívásunkat a jótékonysági mérkőzésre. Igaz, hogy a bajnoki mérkőzés miatt az időpont nem volt ideális, de sikerült áttenni vasárnapra így játszhattunk a Debrecennel. Sportszerű mérkőzésen az NB-I egyik legjobb csapata jó erőket vonultatott fel ellenünk. A válogatottakon kívül szinte mindenki itt volt. Így elég nehéz dolgunk volt az egész mérkőzésen. Nagy igénybevételnek voltak kitéve játékosaink a 90perc alatt, sokat kellett futniuk. Nagyon sokat tanultunk az ország egyik legprofibb együttesétől, úgy játékban, mint hozzáállásban. Külön öröm, hogy gólt tudtunk elérni és egy-két veszélyes támadást is vezettünk. A nagyszámú közönség jól szórakozott. A vereség ellenére mi sem jöttünk le a pályáról lehajtott fővel.
Jók között Szabót, Szőkét Kecskést és Pothurszkyt emelném ki. Köszönjük az önkormányzat közbenjárását, hogy a mérőzés létrejöhetett.
Köszönet mindenkinek ezért a szép napért! Hajrá Patak! Hajrá Debrecen!


 

 

 

További fotók>>>

STC Baráti Kör
/2010.09.03./
 

      Bemutatjuk Velmovszki Máté karate bajnokunkat

 

        
                        

A futball és a kézilabda folyamatosan napirenden van városunkban, de ritkán beszélünk a küzdősportok művelőiről, pedig ők is sokat dolgoznak, és sportágukban szép eredményeket érnek el. Régi mulasztásunkat pótolva ezúttal Velmovszki Máté kyokushin karate versenyzőt mutatjuk be…
 
 


Velmovszki Máté

       Ez a fiatal sportember a Sátoraljaújhelyi Kyokushin Karete Sportegyesületének serdülőkorú versenyzője. Senki nem gondolná, hogy ez a ránézésre szerény, a többi, korabeli sráctól semmiben el nem térő megjelenésű fiatalember kilenc éve foglalkozik küzdősporttal.

Velmovszki Máté 14 éves kora ellenére Sárospatak eredményes küzdősport versenyzője. Versenyzői múltja három évre tekint vissza, s az elmúlt évek versenyein mindig dobogós helyezést ért el, a 2009. évben pedig csak aranyérmeket gyűjtött be.
Ezt a kiemelkedő eredményt a város önkormányzata SÁROSPATAK SPORTJÁÉRT kitüntetéssel ismerte el. Mátét nagyszerű sportemberek példamutató, önzetlen segítsége viszi előre. Édesapja mellett – aki maga is barna öves karatéka – példaképének tekinti Sensei Orehovszki Zoltán 4 danos karate mestert, aki a karate klub mesteredzője. Sensei sportban elért szakmai tapasztalata és hozzáértése nagyban segítette Máté sportsikereit.

Velmovszki Máté eddigi eredményei:
2008.04.12. : Zemplén Kupa OB. III.hely
2008.10.23. : Sátor Kupa OB. I. hely
2009.05.23. : Zemplén Kupa OB.
2009.09.26. : Nagykun Kupa OB. I. hely
2009.11.21. : Bushidó Kupa Össz-Knockdown Bajnokság Budapest I. hely

2010.02.27. : Zemplén Kupa OB. II. hely
2010.04.18. : Karate Diákolimpia Szentes I.hely
2010.05.22. : Ashirara Kupa Dunaharaszti nemzetközi bajnokság II.hely

Máté versenyzői bemutatását saját szavaival zárjuk: „Köszönetemet szeretném kifejezni Szüleimnek, Mesteremnek és nem utolsó sorban Edzőtársaimnak, akik példamutatása, elszántsága és kitartása lendít előre a mindennapokban a KYOKUSHIN útján! OSU!”


 

 

 

Videó>>>

Törő Gábor
/2010.09.03./
 

      Megkezdődött a 2010/2011-es tanév

 

        
                        

 


Szegedi Istvánné

       Iskolánkban, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában szeptember 1-jén kezdődött el a tanév. Tanulóink vidám kis műsorral próbálták ráhangolni a gyerekeket az új tanévre. Alsósok és felsősök szívesen vállalták a tanévnyitó műsorában a szereplést. A legkisebbek is ügyesen és bátran mondták verseiket, énekeltek, meséltek - számolt be Szegedi Istvánné igazgatónő...


Az ünnepség után az eső ellenére is jó hangulatban indultak el az osztályok az új helyszínekre, hogy megkezdjék a munkát, a tanulást. Ezek a termek a nyár folyamán otthonossá varázsolódtak a Kommunális Szervezet, a takarítók és a pedagógusok munkája által.
Köszönet mindenkinek, és eredményes tanévet kívánunk!
 


 

 

 

További fotók>>>

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2010.09.02./
 

      Évnyitó az Árvay József Gyakorló Általános Iskolájában

 

        
                        

A Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolájában ünnepélyes tanévnyitóval kezdődött el a 2010/2011-es tanév szeptember 1-jén. A Himnusz közös eléneklését követően Matos Maja: Elsős leszek című versét hallhattuk Csubák Vanda és Repei Mátyás 1.a osztályos tanulóktól. Ezt követően az iskola igazgató asszonya Kissné Murányi Andrea vette át a szót, s megtartotta ünnepi tanévnyitó beszédét, melyben először a nyári eseményekről számolt be...
 
 


Kissné Murányi Andrea

       Szó esett a Balatonfenyvesen megtartott nyári táborról, illetve az iskola lány labdarúgóinak tiszaújvárosi döntőben való részvételéről, ahol a 3. helyezéssel zártak. Két volt 8. osztályos tanuló tett sikeres alapfokú nyelvvizsgát az előző tanév végén. Megtörtének a nyári felújítási munkák is, így került sor a tantermek lábazatainak lefestésére, kisebb javítások elvégzésére, a mellékhelyiségek meszelésére. A 209-es tanterem új linóleumot kapott. Az ebédlőbe sötétítő függöny, s az asztalokra viaszos vászonterítők kerültek.

A Sárospataki Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedig saját forrásból az ebédlőbe vezető folyosó falaira lambériát szereltetett. A tornacsarnokban új hálót tettek fel a régi helyett a Wienberg 93 Kft. segítségével. Az igazgató ezután a szülőket szólította meg. Kiemelte, hogy az iskolába járó gyermekek különbözőek, akárcsak egy gyümölcsöskertben a különböző gyümölcsfák, s mindenki máshogy értékes és fontos. Az új tanévben is Hoffmann Rózsa szavaival élve: „Lesz rend, munka, kötelességteljesítés, de jókedv, öröm és jutalmazás is.”

Ezután a nyolcadikosok, majd az első éves diákok köszöntésére került sor. A tanévnyitó beszédet követően Varga Ferencné: Elsős leszek c. versét szavalták el Fekete Boglárka és Mahalek Luca 1.b osztályos tanulók. Őket követte Glinka: Polka c. műve, melyet zongorán kísértek Csorba Réka és Fedor Zsófia 6.a osztályos tanulók. Az első osztályos tanulókat Záhonyi Patrik 8.c osztályos tanuló köszöntötte, majd Bódisz Ábel 1. a osztályos adta elő Utolérem a bátyámat c. verset. Végül Báthory László és Bárhory Zoltán: Hé, te mondd meg című számát énekelték el a 8.a és 8.b osztályos lányok. A rövid műsort közérdekű bejelentések követték, majd a Szózat éneklésével zárult az ünnepség.
Sikerekben gazdag, eredményes tanévet kívánunk minden Árvays diáknak!


 

 

 

További fotók>>>

Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskola
/2010.09.02./
 

      Dombóváron nyaraltak a kisrefisek

 

        
                        

A Református Kollégium Gimnáziumának és Általános Iskolájának tanulói Dombóváron nyaraltak egy nagyon szép táborban, Gunaras fürdőn. Augusztus elején hívott fel polgármester úr, hogy a Dombóvári Kistérségi Társulás felajánlott egy ilyen utat és ránk bízza, hogy milyen szempont szerint és mely gyerekeket küldjük el ebbe a táborba – számolt be tanulóik üdüléséről Timáriné Király Sarolta tagintézmény vezető…
 
 


Timáriné Király Sarolta

       Szép számmal vannak intézményünkben 5. és 6. osztályos gyerekek és a gimnáziumból is 7. és 8. osztályos gyerekek, akik kiváló versenyeredményeket és jó tanulmányi eredményt értek el. Őket próbáltuk a létszámba belevenni, így 24 gyerek vett részt a jutalomüdülésen és két kísérő nevelő.
Nagyon gazdag program várta őket, hiszen megismerkedhettek Szekszárd és Dombóvár környékével, nevezetességeivel. Volt fürdőzés, sportprogramok, kézműves foglalkozások, tehát egy nagyon tartalmas programban volt részük. 27-én, pénteken érkeztek haza, tele élményekkel.

Dombóvár polgármestere keresett meg minket azzal, hogy az árvízkárosult településekről szívesen látnak gyerekeket a nyári szünet utolsó hetére – számolt be a jutalomüdülés hátteréről Aros János alpolgármester…

Személyes kapcsolat révén került most szóba Sárospatak és mi nagyon örültünk ennek a lehetőségnek, hiszen a kisrefis gyerekek közül sokan vannak, akik egész évben kitűnően teljesítettek, de sajnos sem az iskola, sem a szülők nem engedhetik meg maguknak, hogy 1-2 hetes táborba utaztassák a gyerekeket. Így örömmel éltünk ezzel a lehetőséggel, a sárospataki önkormányzat az oda útban segített a kirándulni indult gyerekeknek, az egész teljes hét ellátási költségeit pedig a Dombóvári Kistérség vezetői vállaltak. Nagyon tartalmasan szervezték meg a programot, és szerencsésen megtörtént a visszautazás is, vállalkozók, ill. szülők segítségével. Örülünk, hogy segíthetünk a gyerekeknek.

Aros János

 

 

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.09.02./
 

      Forgalmi rend változás a belvárosban

 

        
                        

Aki a Comenius és Eötvös utcák kereszteződésének környékén járt, bizonyára észrevette, hogy virágládákkal le van zárva a Comenius utca vége, így autóval nem lehet a patika-házat az Eötvös utca felől megközelíteni. A másik szembetűnő változás, hogy az Oktatási Központ köré hegesztett hálóból kerítést készítettek. Mindezek okáról Oláh Józsefet, a Kommunális Szervezet Utak-Hidak Csoportjának vezetőjét kérdeztük…
 
 


Oláh József

       Szeretnénk felhívni Sárospatak lakosságának a figyelmét hívni arra, hogy Sárospatakon történt egy forgalmi rendváltozás, a Comenius, ill. az Eötvös utcák kereszteződésben, az Oktatási Központ oldalában. Tudjuk, hogy a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola felújításra kerül, ezért ki kellett üríteni.

Így az Oktatási Központban is oktatások folynak szeptember 1-től a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola kapcsán és az 1-4 évfolyamig lesznek elhelyezve a gyerekek, ezért indokoltnak láttuk azt, hogy ott azt az útkereszteződés forgalmi rendjét megváltoztassuk. Került oda egy fizikai útlezárás - virágtartókkal zártuk le a Comenus utca kijáratát, ugyanis a gyerekek a főiskolán fognak ebédelni és a balesetveszély megelőzése érdekében tettük meg ezt a szükséges lépést.

Az egész tanévben várható, hogy ez így marad, amint befejeződik a tanév, akkor meg fogjuk nyitni a forgalom számára ezt az útszakaszt is, de ha továbbra is szükség lesz rá, akkor újból útlezárására lehet majd számítani. Így a Comenius utcának az a része zsákutcává alakult és az Oktatási Központhoz közeli parkoló rész az a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolai dolgozók részére lesz fenntartva. A körbekerített füves rész pedig egy elkerített udvarként most az iskolához tartozik.


 

 

 


Cziczer Katalin
/2010.09.02./
 

      Pályázat útján bővül a Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat tevékenységi köre

 

        
                    

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez nyújtott be pályázatot a Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat az LHH kistérségek között „A pedagógiai szakszolgáltatás és a könyvtári szolgáltatások fejlesztése a sárospataki kistérségben” címmel. A TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0010.sz projektjavaslatot az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 49 949 580,- Ft összegű támogatásra ítélte – tudtuk meg Molnár Marianntól, az intézmény vezetőjétől…
 
 


Molnár Mariann

 

 

 


Aros János

       A projekt több célt és tevékenységet foglal magában – fejtette ki a nyertes pályázat tartalmát Molnár Mariann…
A legfontosabb, hogy a pedagógiai szakszolgáltatás mennyiségi és minőségi fejlesztését valósítja meg a sárospataki kistérségben 5 új munkatárs - 3 fejlesztő vagy gyógypedagógus, 2 logopédus - alkalmazásával, az ezzel járó költségek biztosításával. Ezáltal nemcsak az ellátásba vonható gyermekek száma nő, hanem az egy főre eső terápiás órák számát is emelni tudjuk, olyan ellátást biztosítva, amely valóban segíti a tanulási és szociokulturális hátrányok csökkentését.

A másik fő terület a sajátos nevelési igényű gyermekek leszakadásának a megállítása, esélyegyenlőségük biztosítása. Egyénre szabott, komplex fejlesztési program kidolgozása személyenként, amelyben összehangoljuk az iskolai és otthoni tanulást, facilitáljuk és segítjük az egyéni fejlesztési tervek megvalósítását, összehangoljuk a szülő-pedagógus-fejlesztő hármas feladatait. Évente kétszer esetkonferenciát tartunk minden, a gyermeket tanító-fejlesztő pedagógussal, és folyamatosan segítjük a szülőt is egyéni beszélgetésekkel.

Egy Sárospatakon megvalósuló képzés megszervezésével a legnehezebben kezelhető - hiperaktív, ADHD szindrómás és magatartászavaros - gyermekek viselkedésterápiájának megtanulására adunk lehetőséget a gyógypedagógusoknak, iskolai pedagógusoknak és szülőknek. A képzést annak a Vadaskert Kórháznak a munkatársai tartják, amely az ADHD kezelésében, a viselkedésterápiák elterjesztésében Magyarországon a legnagyobb tapasztalattal bír.

A közművelődési blokk keretében a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás egyik legsikeresebb területét - a mozgókönyvtári ellátást - fejlesztjük tovább, hogy minél szélesebb rétegek váljanak olvasóvá, tudják az élethossziglani tanulást a könyvtárakon keresztül is megvalósítani: író-olvasó találkozók, olvasásnépszerűsítő könyvtári szolgáltatások, mesedramatizálások, internethasználatra, online könyvtári szolgáltatások igénybe vételére képessé tevő tanfolyamok, a könyvtár használatát feltételező helytörténeti vetélkedő megtartását tervezzük, minden kistérségi településen, 15 helyen. Az adott településen megvalósuló tevékenységformák tervezése előzetes igényfelmérés alapján készült.

A projekt nyitókonferenciával indul, és egy nagyszabású zárókonferencia zárja majd, ahol az eredmények bemutatásán túl az egyes témák szaktekintélyei is előadnak majd, így lehetőség nyílik az eredmények és az országos tendencia összevetésére.

A projekt megvalósításában több partnerünk lesz, akikkel eddig is nagyon szorosan együttműködtünk: térség óvodái, iskolái, a városi és a térségi gyermekjóléti szolgálatok. Minden gyermek a saját oktatási intézményében kapja meg általunk a fejlesztést. Ezáltal a pedagógusokkal és a szülőkkel a mindennapi kapcsolat lehetősége teremtődik meg a gyermek érdekében.
A kulturális szolgáltatások fejlesztését már a projektben is A Művelődés Háza és Könyvtárával együtt dolgoztuk ki, megvalósítása is közös feladat lesz.
A módszertani sokszínűség az egyik értéke a projektnek, amely a közös, team munkára épül.

A program az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával, az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében valósul meg.

A normatívák gyakran az összes kiadás felét sem érik el, így van ez valamennyi intézményünknél. Ezért különösen örülünk annak, hogy intézményvezetőink minden pályázati lehetőséget kihasználnak annak érdekében, hogy a költségvetésüket valamilyen formában jobbá tudják tenni és ezzel a munkát minőségben is tudják javítani – fejezte ki elismerését Aros János alpolgármester…

Ez az 50 milliós pályázati forrás egy igen jelentős összeg, azt hiszem, hogy nagyon kevés intézmény mondhatja el magáról, hogy ilyen sikeresen tud pályázni. Ezért köszönetemet szeretném kifejezni a pályázatban részt vevő valamennyi kollégának és elsősorban igazgatóasszonynak, aki végig koordinálta és a pályázat elkészítésében is jelentős szerepet vállalt.
Ennek a pályázatnak nyomán öt új munkahelyet is tudunk teremteni, ami nagyon fontos, hiszen az elmúlt négy évben elsősorban a munkahelyek megtartása volt - a válság következtében - valamennyi önkormányzat feladata, és lassan ott járunk, hogy ilyen pályázati lehetőségek kihasználásával néhány munkahelyet is tudunk teremteni, amire a következő ciklusban is nagyon-nagy erőt kell fordítani. Ezeknek az új munkahelyeknek a forrása, tehát pályázatból teremtődik meg, két évig finanszírozza a pályázat a munkatársaknak az összes bérköltségét. A 3. évben kell kötelezettséget vállalnia az önkormányzatnak, azonban úgy ítéltük meg, hogy megfelelő átcsoportosítással ezt mindenképpen meg fogjuk tudni valósítani.

Ez a pályázat jó az intézménynek, hiszen nő a költségvetése, jó lesz a kollégáknak, hiszen megfelelő körülmények közt tudják tartani az óráikat, jó lesz a programban résztvevő gyerekeknek, annak a közel 1500 gyereknek, akik a 3 év alatt megfelelő ellátást kaphatnak és elég komoly fejlődés elé tudnak nézni, és jó lesz az önkormányzatnak is, hiszen csökken majd az az önrész, amit hozzá kell tenni az intézményhez


 

 

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.09.02./
 

     Elkészült az Árpád Vezér Gimnázium udvara

 

        
                       

Évről-évre jelezték felénk, hogy az egyik legnagyobb hiányossága az Árpád Vezér Gimnáziumnak az iskolai udvar hiánya, de most végre ez a probléma megoldódott. A Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karának hallgatói már az elmúlt két évben is végeztek Sárospatakon hasonló jellegű munkákat és ennek folytatásaként idén is megkeresték Sárospatak Város Önkormányzatát azzal a céllal, hogy szeretnének ismét egy nyári gyakorlatot városunkban elvégezni – számolt be a gimnázium épülete mögötti, nyárvégi munkálatokról Tóth Tamás igazgató…
 
 


Tóth Tamás

 


Turi Attila

 


Aros János

 


Máté Albert

       Mivel a város önkormányzati vezetése ismerte iskolánk problémáját, gyakorlatilag ők voltak az ötletadó gazdák, hogy egyetemistákat bevonva, végre ez a probléma megoldásra kerüljön.
Igyekeztünk olyan feltételeket teremteni ebben a 9 napban, hogy kellemesen érezzék magukat a hallgatók, mind a szállás, mind az ellátás terén, ill. amennyire a munka üteme engedte, Sárospatak megismerésére is volt lehetőségük, így reméljük kellemes érzésekkel-élményekkel távoztak tőlünk.
Szeretnénk továbbá magával az egyetemmel is egy szorosabb kapcsolatot kiépíteni. A közös munkánkból adódóan olyan lehetőségekben is gondolkodunk, hogy az itt lévő hallgatók, ill. vezetőjük előadásokat tartanának az ÁVG-s diákok számára az egyetemről, illetve annak lehetőségeiről, ami egy hosszú távú együttműködést biztosíthatna a két intézmény között.

Hozzá kell tennem, hogy nem csak az egyetemisták, de iskolánk jelenlegi és volt diákjai is segítettek ebben a munkában, ami nagy megtakarítást jelent intézményünk számára. Az anyagköltség miatt az új udvar még így is több millió Ft-ba került. Ezt a fenntartó biztosítja, ami nagy örömünkre szolgál, hiszen régi hiány pótlására került sor.


A hallgatók munkáját Turi Attila építész irányította, akitől néhány dolgot megtudtunk a sárospataki munka előzményeiről, illetve hátteréről…

Régi hagyomány, nagyon régi időkre nyúlik vissza ez a táborozós nyári gyakorlat. Az első ilyen építőtábort még Makovecz Imre szervezte a Pilisben 25-30 évvel ezelőtt. Amikor megkérdezték tőle, hogy mi a lényege a visegrádi táboroknak, akkor azt mondta: „az, hogy ne vágják a másik lábába a csákányt, hogy megtanuljanak együtt dolgozni”. Én ezért tartom fontosnak azt, hogy a mi egyetemi képzésünkbe belekerült a sárospataki tábor és ez a fajta tevékenység, hogy megszűnjék az a szétválasztottság, ami a szakma elméleti és gyakorlati része között van.
Nem normális dolog, hogy valaki a papírnak rajzol és az sem normális dolog, hogy az építtetők ezt csak papírnak tekintik. Tanulják meg, hogy mi az építés maga - nem az építészet maga, hanem az építés. Ez pedig a tervezéssel kezdődik, ami bele illeszkedik az egyetemi oktatásba, egy féléves tárgy volt, ami szerves építészet néven Makovecz mesterrel fémjelezve folyt, ahol előadásokat hallgattak. A félév záró feladata az volt, hogy egy építményt kellett tervezni. Mindenkinek be kellett ezt adnia és mindenki szavazhatott. Így kijött több nyertes. Ezeket a munkákat idehoztuk Patakra, megmutattuk az önkormányzatnak, hogy ezt szeretnénk építeni, és mint vétójoggal rendelkező befogadó mondja azt, hogy ezt otthon a kertben építsék föl maguknak, vagy hogy megfelelő ez a dolog és jó az ötlet.

Az elfogadott tervben van pl. ez az ötszögletű épület, egy kis kerti pavilon, ahol órákat is lehet tartani. Azt kérte még az önkormányzat, hogy a sportpályával párhuzamosan készítsünk egy kis leülőt - ahol le lehet pakolni a cuccokat és beszélgetni lehet - egy ilyen sor is legyen, ezért ott egy 20 méteres perbola sor van. Továbbá, a gimnázium azt kérte, hogy jelöljünk ki egy helyet, ahol minden évfolyam egy fát el tud ültetni. Úgy gondoltuk, hogy a legalkalmasabb az lenne, hogy ahol a középpontja van az egésznek, oda egy nagy tölgyfát kellene ültetni, kvázi a tudás fájaként. Készítettünk 5 db virágágyást is, amit az igazgató úr kitalált, hogy minden évfolyamnak meg lesz a maga virágágyása, amit rendben fog tartani. Egy egészséges verseny lesz és egyáltalán, a gazda szellem alakulhat így ki. Kiemelt virágágyások vannak, amiken nem lehet végiggyalogolni, amiknek a szélét olyan magasra csináltuk mint egy padot, tehát le lehet rá ülni, beszélgetni lehet. Egyébként maga ez a spirál alak Makovecz Imre a meditativ ábrájának a felnagyítása.

Most már 3. éve, hogy a kialakult, jó személyes kapcsolat következtében Sárospatakon töltik a gyakorlatukat az egyetemisták – emlékezett vissza a kapcsolat kezdetére Aros János alpolgármester…
Az első évben az Ady téren készítették el a görkorcsolya pályát, tavaly pedig a kispataki játszótéren láttuk a két kezük munkáját. Idén nem sokat gondolkodtunk, hiszen szembetűnő volt, hogy a 17 évvel ezelőtt átadott Makovecz épület, az Árpád Vezér Gimnázium udvarának egy része még mindig rendezetlen. Két évvel ezelőtt megépítettük a műfüves pályát, és folyamatosan rendezzük a kézilabda és a kosárlabda pálya sorsát. Azonban itt volt az a terület, amely még gondozatlan volt és nagyon hiányzott mind a diákoknak, mind pedig a pedagógus kollégáknak, hogy jó idő alkalmával kijöhessenek, akár szünetben, akár pedig délután, vagy - ahogy most a lehetőséget biztosítani tudjuk - akár tanóra kereteiben is, hiszen itt egy szabadtéri tanterem is helyet kapott.
Az elképzelés hamar megvolt, nagyon örülök neki, hogy megfelelő partnereket is találtunk Túri Attila úr személyében, aki az egyeztetéseket Makovecz úrral elvégezte, Tóth Tamás igazgató úr személyében, aki a kezdeményezés élére állt és diákokat, pedagógus kollégákat szervezett, valamint a Kommunális Szervezet vezetői és dolgozói személyében, akik a munka szakmai részét koordinálták és az előkészítő munkát elvégezték.

A képviselőtestület egyhangúlag döntött arról, hogy az alapanyagot biztosítja a költségvetésben a Kommunális Szervezet számára, a munkát a diákok, az egyetemisták, a pedagógusok és a szülők tették hozzá. Ezzel már 17 éve tartozunk az ÁVG tanulóinak, pedagógusainak és a városnak.

Máté Albert, építészmérnök hallgató vagyok a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemről hozzátette. Jó érzés olyat alkotni, aminek örülnek a helybeliek és nekünk is nagy élmény létrehozni valami olyasmit, amit mi tervezünk, mert a diploma megszerzése után még eléggé sokára fog megvalósulni az első saját épületünk.
Most a kertrendezést végezzük és két nagyobb épületet is terveztek az évfolyamtársaim. Az egyik egy pavilon lesz, amiben kinti órákat is lehet tartani - tehát félig építmény - a másik pedig egy leülős lugas, ami tervek szerint vadszőlővel lesz befuttatva és az egyik feléről a foci pályán játszott meccseket is lehet majd élvezni.


 

 

 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2010.09.01./
 

     A KIWANIS ezúttal könyvekkel segít

 

        
                      

Könyvekkel a gyermekekért - ez a neve annak a mesekönyv gyűjtési akciónak, amelyet két hete indított útjára a Sárospataki Női KIWANIS Klub. Klubunk tagjai közt több pedagógus van, akikkel sokat beszélgettünk a mai gyerekek életéről, életmódjáról. Talán nehezebb egy kicsit a mai gyerekeknek, mint nekünk az 50-eseknek volt valamikor. Megállapítottuk, hogy sok minden másképpen történik a gyerekek életében, az olvasási szokásaik is másak, vagy nincsenek is olvasási szokásaik – számol be egy újabb KIWANIS akcióról Hörcsik Erika soros elnök…
 
 


Hörcsik Erika

       A női KIWANIS Klub tagok ezen szeretnének változtatni ezzel a mesekönyv gyűjtési akcióval. Pontosan azzal a céllal, hogy a gyerekekhez közvetlenül vihessünk el nagyon szép, érdekes mesés- és gyermekkönyveket, közvetlenül adhassuk a kezükbe. Talán sok családban nem is jut eszükbe a szülőknek, hogy mennyire fontos a gyerekek szellemi fejlődésében, hogy könyveket olvassanak, talán sok családban nem is jut már erre a mindenféle számlák kifizetése után.
A könyvgyűjtési akció első kedvezményezettei az erdélyi gyerekek lesznek. Nagyon szép segélycsomagot kaptunk a szatmárnémeti KIWANIS Klubtól az árvíz idején, amikor erre szükség volt. Szeretné viszonozni a mi klubunk az ő támogatásukat, mi íróeszközöket, füzeteket viszünk, első sorban az iskolakezdéshez, az ottani rászoruló gyermekeknek és ezt akarjuk megtűzdelni még szép magyar nyelvű mese- és gyermekirodalommal.

Sárospatakon több alkalom is lesz, amikor az adományozott könyveket kiosztjuk: szeptemberben iskolakezdéskor, majd karácsonykor is megajándékozzák a gyermekeket 1-1 szép könyvel, vagyis a mesekönyv gyűjtési akció tovább folytatódik.
Nagyon sok szép és érdekes könyvet kaptunk már a sárospataki lakosoktól. Köszönöm nekik és kérem, ha találnak még a polcokon használaton kívüli szép könyveket, akkor azt a meghirdetett felvevő helyeinkre jutassák el.

A női KIWANIS klub elnöke azt is elmondta, az adományozók akár közvetlenül a KIWANIS tagoknak is átadhatják gyermekeknek szóló adományokat.


 

 

 


Törő Gábor
/2010.09.01./
 

      Ostromhétvége a sárospataki Rákóczi-várban

 

        
                     

A Bethlen Hagyományőrség és a Bethlen Garde (Kassa) ostromelőadást tartott a sárospataki Rákóczi várban 2010 augusztus 28-án, szombaton 16 órától. Az előadást megismételték másnap, vasárnap 11 órától. A látványos rendezvény szervezője a MNM Rákóczi Múzeuma részéről  Ringer István régész volt...
 
 


Ringer István

       Egy áruló ereszkedett le a várfalon és jelzett a közelben rejtőző osztrák katonáknak, akik csendben, létrákon felmászva lepték meg a várőrséget. Mivel gyorsan riadót fújtak sikerült meghátrálásra készteni a támadókat, akik ezután már nyíltan támadtak muskétákkal és egy ágyúval felfegyverkezve. Ekkor ismét feljutottak a várba, de kemény kézitusa után ez úttal is menekülésre kényszerültek. Ez volt a jelenet rövid története, amivel az egri és kassai katonákból álló Bethlen Hagyományőrség az egybegyűlt érdeklődőket szórakoztatta.

Ringer István, a MNM Rákóczi Múzeumának régésze elmondta, hogy szeretnének ebből hagyományt teremteni, ami újabb jelentős turisztikai attrakció lehet Sárospatakon…
Az egri Bethlen Gábor Hagyományőrség Egyesület és testvércsapatuk a kassai Bethlen Gárda adott egy jelenetet, egy várostrom bemutatót a sárospataki külső vár területén, amelyben a kora-újkori hadviselési szokásokat – viselet, fegyverzetet, illetve harcászati szokásokat - jelenítettek meg. Nagyon hiteles, autentikus módon csinálják mindezt, szakemberek számára is abszolút elfogadható módon - és azt hiszem a nézők is kedvelik őket. Egy olyan jelenetet mutattak be, ahol a korszak tűzfegyvereit, kanócos muskétákat, szakállas puskákat, ágyúkat használva várostromot imitáltak. Császári zsoldos csapat ostromolta sárospataki vár olasz bástyáját, amit magyar, hajdú-katonák védtek, korhű fegyverzettel felszerelve.

Hagyományteremtő célzattal szerveztük meg ezt a rendezvényt, amit akár minden évben, a Sárospatak Várnap keretében tartanánk meg.
Volt ennek már előzménye, hiszen a Múzeumok Éjszakája keretében, a tavaly őszi, egynapos programon már szerepelt ez az egyesület itt a sárospataki várban. Akkor is nagy sikerük volt és úgy gondolom, hogy ez a két nap is pozitívan zárult. Az embereket érdekli, tetszik nekik, ezért szeretnénk ebből hagyományt teremteni.
Azt hiszem, szükség van erre, hiszen a statikus, vitrines kiállítások mellett - amiket színvonalasan kínál a vár már évek óta - szükség van másféle programokra is, talán a gyerekeknek és egyéb érdeklődőknek egy lazább, kötetlenebb szórakozás, ugyanakkor a tanulás folyamata is benne lehet, mert a szereplők tényleg nagyon hitelesen jelenítik meg ezeket a korabeli harcászati eseményeket.
 


 

 

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.09.01./
 

      Közgyűlést tartott a Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete

 

        
                        

A Sárospataki Lokálpatrióták Egyesületének augusztus 31-én megtartott közgyűlésén központi helyet foglaltak el a közelgő választások feladatai. Saláta László egyesületi elnök tájékoztatója előtt a tagság egyperces néma felállással adózott a közelmúltban elhunyt Fürjész Gyula emlékének, aki alapító tagsága mellett az Ellenőrző Bizottságban is megbízatást látott el – küldte tudósítását Vadkertiné Kőrössy Anna, egyesületi titkár…
 
 


Vadkertiné Kőrössy Anna

       Ezután külön köszöntöttük két tagtársunkat, akik augusztus 20-án a városi ünnepség keretében lettek kitüntetve. Kiss József Pro Urbe, Tamás Erzsébet pedig Pécsvárady Botond közéleti díj elismerésben részesült, amelyekhez mi is gratulálunk.

Közgyűlésünk következő napirendi pontjaként hat új tag felvételére került sor. A helyhatósági választások kapcsán Saláta László elnök bemutatta az egyes választókerületben indulókat és bejelentette, mindnyájuk nyilvántartásba vétele megtörtént, így hivatalosan is, a lokálpatriótákat a körzetek sorrendjében a következő jelöltek képviselik:
Jadlóczki Lajos vállalkozó, Vadkertiné Kőrössy Anna pedagógus- nyelvtanár, Saláta László Mihály művelődés-politikus, Vígh László mezőgazdasági vállalkozó, Jósvainé dr. Dankó Katalin múzeumigazgató, Vitányi János vállalkozó, Darmos István népművelő-táncpedagógus, Kovácsné Géczi Julianna népművelő.
Tanácskozásunkon megerősítettük egyesületünk választási keretprogramját, elfogadtuk a jelöltek listáját, majd Ágoston András személyében megválasztottuk az Ellenőrző Bizottság új tagját.

Ezt követően beszéltük meg mindazokat a teendőket, amelyek a választási kampány hátralévő időszakában várnak ránk. Szó volt a szeptember 9-én, a Művelődés Háza Színház- termében 17. órától megrendezésre kerülő „Hogyan tovább Sárospatak” című városi fórum szervezéséről, amely rendezvényünkre ezúton is nagy tisztelettel hívjuk és várjuk a városunk jövője iránt érdeklődőket. A rendezvényen meghívott vendégeink lesznek a választáson induló polgármester-jelöltek is.
Egyesületünk közgyűlésének zárásaképp elhangzottak azon a gondolatok, amelyek szerint jó lenne, ha az október 3-i választások estéjén a lakosság bölcs döntése után leadott szavazatok összesítésekor a város is úgy érezhetné, hogy nyert, nem csak a megválasztott jelöltek.


 

 

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.09.01./