Archív
2010. november

   Meggyújtottuk az első adventi gyertyát

 

        
       

„És valahol csak kétkedő beszédet hallok, szomorúan nézek, a kis Jézuska itt van a közelben, legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, s ne csak így decemberben…” – köszöntötte Aros János polgármester Juhász Gyula szavaival a hihetetlenül nagy számban megjelent pataki polgárokat A Művelődés Háza előtti koszorúnál, Advent első vasárnapján…
 
 


Aros János


 

       A november 28-i rendezvény minden várakozáson felül sikerült, közösen gyújtottuk meg az első gyertyát, azon a nagyon szép koszorún, amit a Kommunális Szervezet Kovácsné Géczi Julianna közreműködésével készített – számolt be elismeréssel a rendezvényről a polgármester.
Elképzelésen felüli létszámmal találkozhattunk, gyerekek, szülők, nagyszülők, kicsik, nagyok, vallási felekezettől függetlenül mindenki ott volt annak ellenére, hogy farkasordító hideg volt - a hideget egy kicsit enyhítette a női Kiwanis által szervírozott forró tea.

Öröm volt látni az ott lévőket, akiket rövid műsorral együtt tudtunk köszönteni advent első vasárnapján a Művelődés Háza szervezésében. A műsor minden idők legszínvonalasabb előadása volt, A Művelődés Háza kórusának énekével kezdődött, ami a Kávéház teraszáról zengte be a teret. A műsorban szerepeltek a tanítóképző főiskolai kar hallgatói, gimnazisták és általános iskolás tanulók is, zenélt a Zsindely Együttes Szebényi Lúcia énekével és ezúttal is nagy sikerrel lépett fel a 8KOR Színház.
Az első közös adventi alkalmat az egyházi vezetők adventi köszöntője tette igazán magasztossá, a Bodrog Néptáncegyüttes üveg mögötti tánca pedig látványossá.

Ahogy elmondtam a köszöntő beszédemben is, az advent a várakozás, a kis Jézus érkezésének a várása. Nekünk, hétköznapi embereknek a várakozás többnyire kellemetlen dolog, ezzel szemben ez a várakozás örömteli, hiszen a készülődés, a családok és a hitben élők legnagyobb ünnepére, a megváltó születésére, a karácsonyra való várakozást jelenti…

Remélem, hogy az év hátralévő vasárnapjain is ugyanilyen szép számmal fognak eljönni majd a vendégek, hiszen a következő előttünk lévő vasárnapon, december 5-én a Művelődés Háza és Könyvtára előtti térre ismét meghívjuk a második gyertya meggyújtására a lakosokat. Most a Református Egyházközség Kórusa fog rövid ünnepi műsorral kedveskedni, 12-én pedig A Művelődés Háza Kamarakórusától hallunk egy nagyon színvonalas előadást. 19-én 18 órától a Táncművészeti Iskola növendékei mutatják be műsorukat. Valamint, 18-19-én meghívjuk a kézművészeseket, akik egész napos kirakodóvásárral forralt borral, és egyéb csemegékkel, kézműves termékekkel fognak kedveskedni a pataki lakosoknak.

Ezúton is várunk mindenkit, minden rendezvényünkre. December 31-én a szokásos óévbúcsúztató, újévköszöntő A Művelődés Háza előtti téren lesz, ahol kis műsorral, forralt borral, teával várjuk az ünnepelni érkezőket. 

 

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.11.30./
 

   Lengyel fotósok képeit állították ki a Református Gimnáziumban

 

        
    

2010. november 22-én A Nagyvilágunk Harmadik Szemmel című fotókiállítás nyílt meg Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában. A Kroszno testvér városunk fotóművészeinek ( Waclaw Turek, Mariusz Kasa, Jerzy Bryla, Stanislaw Materniak stb.) a munkáit mutatták be a mindenre kíváncsi pataki diákoknak...
 
 


Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó


Derczó István

       360 évvel ezelőtt, ugyanígy mint most, Szeges János, az iskola híres professzora először tett fel képet a Trója tantermének falára, amit később Amszterdamban Orbis Sensualium Pictus képes szótárában is megörökítette. A jövő-menő diákság a lépcsőn közlekedve életre kelti a csodálatos világunkról szóló képeket és új viziókat ébreszt fel álmos és fáradt szemükben.

Gyányi Adél, gimnáziumi tanuló, szintén fotóival készül szerepelni a hagyományos Lengyel-Magyar Barátság Napján jövő év márciusában, ahol újra fellép majd a gyönyörű énekével Tamás Janka iskolatársa is.
Ezekkel a kiállításokkal a pedagógusok a művészi értékekre, a szépségre próbálják felhívni a fiatalok figyelmét ebben a rohanó világunkban.

Egy hosszú távú lengyel-magyar együttműködés keretében lengyel fotóművészek kiállításában gyönyörködhetnek a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának tanulói november közepétől, amelyek az iskola lépcsőháza falán tekinthetők meg. A kiállítást Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó igazgatónő nyitotta meg…

Azt gondolom, hogy a kép nép történelmi barátsága, kultúrája, múltja kötelez bennünket arra, hogy ezt az utat továbbjárjuk, tehát nem új helyzettel állunk szemben. Régen bejáratott dolgot kell újra felfrissíteni, elővenni, és kötelességünk, hogy a határ menti régiókban keressük a kapcsolatokat, a továbblépés lehetőségét, amivel a határokat szélesítjük ki.

Ha elutazunk a lengyelországi Krosznóba, Sárospatak testvérvárosába, olyan érzésem van, mintha haza mentünk volna – folytatta a gondolatot Derczó István, a történelmi barátság ápolásának elkötelezett híve és mecénása…
Természetesen itt van a hazánk, a gyökerünk, viszont a közös értékek felkutatásában, a hagyományok ápolásában és a történelmi útkeresésben erős barátokra, támogatókra leltünk Lengyelországban.
A lengyel-magyar kulturális, hagyományőrző kapcsolatoknak a rendkívül magas szintre emelése jövő március 20-án, a Lengyel-Magyar Barátság Napján lesz, amikor egy állami szintű vezetővel kívánunk hangsúlyt adni ennek az ügynek.

Természetesen jelen volt a megnyitón – és tolmácsi feladatokat látott el – Vozdvizsenszkij Vagyim, az intézmény angol-francia szakos tanára is, aki szintén „haza jár” Krosznóba, hiszen rendes tagja a lengyel Portius társaságnak. 

 

 

További fotók>>>  

Cziczer Katalin
/2010.11.30./
 

   115 éve született Mécs László

 

        
      

A Sárospataki Irodalmi Olvasókör a tagság által elfogadott Alapszabálya szerint feladatának tekinti a határon kívüli, kevésbé ismert, újból felfedezett magyar írók, költők életpályája bemutatását, közkinccsé tételét - nyilatkozta Halász Magdolna az Olvasókör elnöke...
 
 


Halász Magdolna

 

 


Dr. Szalay László

       A novemberi összejövetelünkön Mécs Lászlóra emlékeztünk, aki a Felvidéken élt és alkotott. Vendégünk: Dr. Szalay László, királyhelmeci plébános, egyházjogász volt, aki tudományos alapossággal, szemléletesen taglalta a híres, népszerű, sorscsapásoktól sem mentes papköltő életpályáját.
Mécs László varázslatos személyiségét, példaértékű munkásságát híres irodalomtörténészek különböző értékelése tükrében mutatta be. Laczkó Géza kortárs író szerint: „ A legegyszerűbb költő, akivel valaha találkoztam, s mégis a legkülönösebb. Pap, Költő, Ember. Ez a háromság teszi ki lényét. „

Megtudhattuk, hogy a költő a Mártoncsik-család ötödik, József nevű gyermekeként 1895. január 17-én született Hernádszentistvánban. A tehetséges ifjoncot a kántortanító édesapja a kassai Premontrei Gimnáziumba íratta be, aztán a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem magyar-latin szakán folytatta tanulmányait. 1914-ben a premontrei rend tagja lett, a beöltözésekor a László nevet kapta.
1915-től Mécs László néven adta közre verseit, elbeszéléseit. Négy év múltán Jászóvárott pappá szentelték. Rövid ideig a kassai Premontrei Gimnáziumban tanított, majd Jászóváron a könyvtárosi teendőket látta el.
1920-ban Nagykapos plébánosának nevezték ki, ahol kilenc évig végezte áldásos tevékenységét. A felvidéki magyar lapok egyik legnépszerűbb munkatársaként is munkálkodott. A regionális periodikák rendszeresen közreadták a szebbnél szebb verseit. Az első önálló kötete 1923-ban a Hajnali harangszó címmel jelent meg. 1925-ben a Rabszolgák énekelnek, két év múlva a Vigasztaló c. könyveit is kedvezően fogadták. Mécs László a hazai és külföldi országokban, városokban (Budapest, Pozsony, Berlin, Kassa, Miskolc, stb.) szervezett előadókörútjain találkozhatott az olvasóival, neves irodalmi személyiségekkel.

1930-tól Királyhelmec plébánosaként. népszerűsége, elismertsége tovább növekedett. Pályája csúcsán újabb kötetei: Az ember és árnyéka, az Üveglegenda, a Bolond Istók bábszínháza, a Legyen világosság, a Válogatott költeményei, a Megdicsőülés, a Fehéren és kéken, az Élőket nézek, a Forgószínpad, az Összes versei, az Anya kell. c. láttak napvilágot. Folytatta sikeres előadói körútjait ( Franciaország, Berlin, Benelux államok, stb.), mindenütt méltatták költészetét. Dsida Jenő szerint:” Ő a szétszakított magyarság ragasztója, országokat barangoló új Tinódi Sebestyénje.” 1941-42-ben a Vigilia folyóirat főszerkesztője. 1944-ben el kellett hagynia Királyhelmecet, barátainál, rokonainál később Pannonhalmán talált menedéket. Koholt vádak miatt 1953-ban letartóztatják, a 10 évi börtönbüntetéséből csaknem három évet letöltve szabadult. 1957-1960 között Budapesten lelkipásztor, 1961-től a pannonhalmi Szociális Otthon lakója. 1944-től irodalmi munkássága huszonnégy évig „ tiltott listára” került.1968-tól az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában és a katolikus egyház gondozásában jelennek meg újra a verseskötetei. Halála előtt három nappal Illyés Gyula, az örök irodalmi ellenfele a megbékélés szándékával kereste fel.Pannonhalmán, 1978. november 9-én, 83 éves korában ment el a minden élők útján.A hagyaték gondozását a pannonhalmi apátság vállalta fel.
Az értékes előadás az utókor emlékezetével, a nagykaposi és a királyhelmeci Mécs László- emlékek rendszeres gondozásával ,ébren tartásával zárult.
A beszámoló illusztrálásaként György Kosztik Pálné különleges tolmácsolásában hallgathattuk meg a költő: A királyfi három bánata, A gyermek játszani akar és a Májusi legenda c. halhatatlan verseit. György Kosztik Pálné is Királyhelmecen született. Népes családjával ott élt, közeli kapcsolatban álltak Mécs Lászlóval. Megtekinthettük a família által féltve őrzött Mécs László- relikviákat is.
Hálásan köszönjük Dr. Szalay László plébános úr színvonalas előadását , György Kosztik Pálné szíves közreműködését. Közelebbről megismerhettük Mécs László papköltő sikerekben gazdag, szenvedésekkel teli életútját , különlegesen szép verseit, amelyek a magyar irodalom gyöngyszemei.

„ ..Ez az út a magányosság csönd
és halálvermes útja:
Idegenség országában célok felé sose visz...
Jó kedvemben ifjúságom áldott
arany-alma fáját meg-megrázom,
csillag-gyémánt csoda hull….”
( Mécs László: Siratnak engem a fák ) 

 

 


Törő Gábor
/2010.11.30./
 

   Megyei Informatika verseny - Mezőkövesd

 

        
       

Az idén is meghirdetésre került a MÁAMIPSZ által a megyei informatika verseny, melyet Mezőkövesden rendeztek meg. A verseny célja az informatikában tehetséges diákok számára lehetőséget teremteni a megyei szintű megmérettetésre - számolt be a felkészítő tanáruk Tatárkáné Nagy Anna...

Az iskolai fordulóból a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolából 2 tanuló jutott tovább a november 12-én megrendezett megyei fordulóba. A versenyen Word, Excel és PowerPoint feladatokat kellett megoldani, majd az internet segítségével kérdésekre válaszolni. A feladatok megoldására 90 perc állt rendelkezésre. 7-8. évfolyamos kategóriában I. helyezést ért el Jaskó Dániel (8.c) osztályos tanuló, akik egyben az "Informatikus Diák" címet is megkapta, VI. helyezést ért el Nagy Dániel (8.a). Kiemelkedő munkájuk jutalma pendrive és MP4 lejátszó volt.
 
 


További fotók>>>

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2010.11.30./
 

   Őszi érettségi vizsgák a Vayban

 

        
       

 


Dr. Téglás Zsolt

       Az Oktatási Hivatal intézményünket, a Vay Miklós Szakképző Iskolát jelölte ki az őszi érettségi vizsgaidőszak megszervezésére, előkészítésére és lebonyolítására - nyilatkozta Dr. Téglás Zsolt az intézmény igazgatója...

Az őszi érettségi nem elsősorban a javítóvizsgák időszaka, annál is inkább, mert a diákok a hét vizsgafajta mindegyikével éltek. A leggyakoribb vizsgafajta az előrehozott érettségi. A vizsgatárgyak közül az angol nyelv volt a legnépszerűbb, melyből 49-en vállalták a megmérettetést.

2010. októberében zajlottak az írásbeli érettségi vizsgák. Az érettségizők (választásaik alapján) 12 vizsgatárgyból vizsgáztak középszinten, melyre 127 diák jelentkezett, 13-an pedig az emelt szintű vizsgát választották. 

 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.11.30./
 

   Erdei utakon

 

        
      

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár együttműködő partnereivel közösen Fekete István születésének 110. évfordulója alkalmából „Erdei utakon „ címmel műveltségi vetélkedőt hirdetett. A Fekete István életútját és munkásságát megidéző verseny egy írásbeli és egy szóbeli részből áll – számolt be Krenyitzkyné Sárosi Krisztina gyermekkönyvtáros...
 
 


Krenyitzkyné Sárosi Krisztina

       A versenyre négy csapat jelentkezett a helyi és a vámosújfalui általános iskolákból az írásbeli döntőre. Ezen verseny eredményhirdetésére 2010. november 23-án került sor. A verseny eredménye:

I. helyezett: Berek csapat – Barna Dorottya, Dékány Kolos, Kardosi Karina / Árvay József Gyakorló Általános Iskola/
II. helyezett: A kis „Fekete” csapat – Balogh Bálint Gábor, Csoma Csenge,  Kocsik Dániel / II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola/
III. helyezett: Karak csapat – Magyar Péter, Sarkadi Debóra, Smajda Dóra / Zempléni Általános Iskola és Óvoda – Vámosújfalui Tagiskola
III .helyezett: Csele csapat – Berei Fruzsina, Füsti – Molnár Emma, Pásztor Anna /Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája

Az eredményhirdetés után a gyerekek egy jutalom előadáson vettek részt, ahol Géczi István tanár úr elmesélte nekik hogyan tette őt természetvédővé Fekete István. Az előadás nagyon jó hangulatban telt el. A gyerekek érdeklődve nézték a vetített képes előadást, amelyen sok új és hasznos információt kaptak az erdő –mező élővilágáról.

A szóbeli döntőre az első és második helyezett jutott tovább. A döntő Miskolcon II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárban 2010. november 29-én lesz, ahol a miskolci, abaújszántói, ózdi, sátoraljaújhelyi csapatokkal mérik össze tudásukat a továbbjutott csapatok. A sikeresen szereplő csapatokat, tanulókat érdekes ajándékok, jutalmak várják. A megyei döntőbe bejutott csapatoknak szívből gratulálunk és eredményes felkészülést kívánunk! 

 

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.11.30./
 

   Visszahonosítási ünnep volt a Városházán

 

        
    

 


Aros János

       Ha valakinek az ősei mindannyian magyarok voltak, természetes volna, hogy magyar állampolgár. Sajnos ez nagyon sok esetben nem így van. Közülük a szerencsésebbek egy visszahonosítási procedúra után lehetnek ismét magyar állampolgárok. Egy ilyen esemény részese lehetett az elmúlt héten egy Kárpátalján született hölgy, akinek az okiratot Aros János polgármester adta át ünnepélyes keretek között…

Állampolgári eskütételre került sor a Városházán. Ez újdonság volt nekem is és természetesen minden ebben résztvevőnek. Nagyon örülök ennek, két okból is. Az egyik, hogy Sárospatak lakosságának száma így legalább egy fővel, de hamarosan - mivel családról van szó - több fővel is gyarapodni fog. A másik pedig, hogy már nyolc éve ismert és elismert tagja a sárospataki közösségnek kért és kapott most állampolgárságot. Mindannyian sokszor szoktunk találkozni Csillával a Márka ABC-ben. Gratulálunk, és nagyon sok boldogságot kívánunk itt Sárospatakon! 

 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.11.29./
 

   Bállal zárultak az őszi Szent Erzsébet Napok

 

        
       

Az őszi Szent Erzsébet napok zárását is jelentette a Sárospataki Katolikus Bál, amely három éve viseli a Szent Erzsébet Bál nevet. A rendezvényen mintegy 180-an vettek részt, aki megváltott jegyükkel idén is a kétszáz éves orgona felújításához járultak hozzá – számolt be a jótékony célú mulatságról Kolesztár Krisztián, a bál szervezője...
 
 


Koleszár Krisztián

       A cél már jó néhány éve ugyanaz, a bál bevételét a most már bazilikaként nevezett templom műemlék jellegű orgonájának felújítására ajánljuk fel. A város polgármestere kiemelte, az egyháznak fontos közösségépítő szerepe van ebben a válságos időszakban. A gyerekek is adtak műsorokat, s együtt töltötték az esti ünnepet szüleikkel, és a résztvevő közönséggel.

Az muzeális orgona felújításához számos engedélyre volt szükség. A térség országgyűlési képviselője személyesen is közbenjárt az ügy érdekben. Hosszú évek után végre elkezdődhet a tervezés, forráskeresés. Dr. Hörcsik Richárd, országgyűlési képviselő elmondta, hogy közös összefogással végre megvan az esély, hogy különböző forrásokból végre sikerüljön befejezni a felújítást. Bár az orgona felújításához még sok pénzre van szükség, egyúttal a tetőszerkezet felújítását is el kell végezni, mert hiába újítjuk fel az orgonát, ha beázik.

Egy kettős pályázat felé indulunk, egyrészt a műemlék orgona, másrészt a templom tetőszerkezetének megjavítása érdekében, és bizony ez jelentős összeg, de mi patakiak nem hátrálunk meg a nehézségektől.


Kecskés Attila
 

 

 

További fotók (műsor) >>>     További fotók (tánc) >>>

Cziczer Katalin
/2010.11.29./
 

   Sikeres volt a Refi alapítványi bálja

 

        
    

2010-ben már 5. alkalommal rendezte meg a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma alapítványa jótékonysági bálját. Mindamellett, hogy az összetartozás, az összetartás, az egymás segítése és a szórakozás a célunk, természetesen célul tűzzük ki azt is, hogy az általános iskola és a gimnázium tanulóinak a környezetét szebbé, modernebbé tegyük – nyilatkozta Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó, a gimnázium igazgatónője…
 
 


Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó

       Az alapítványi bálnak minden évben meghatározott célja van, idén a kisrefi egyik tantermét is szeretnék berendezni a leendő 8. osztályosok számára. Gimnazistáink részére az elavult padokat, a megkopott parkettát szeretnénk felújítani, a padokat újra cserélni, és a mai, 21. század körülményeinek megfelelően tanulási környezetet biztosítani számukra.

Egy jó bálhoz komoly szervezőmunka is szükséges, a tanári és szülői szervező gárda hetekkel korábban megkezdte a felkészülést. Tímáriné Király Sarolta, a Református Általános Iskola igazgatónője elmondta, hogy az időpontot már augusztusban ki kellett választani, hogy mindenki számára megfelelő legyen. Igyekeztek olyan műsort, olyan szereplőkkel összeállítani, ami a szülők számára szórakoztató és kikapcsolódást nyújt. A meglepetésműsorba idén is bekapcsolódtak a szülők, akik önként jelentkeztek, és a tanárok is, akik szintén szívesen vesznek részt a táncprodukcióban. Az alapítványi bálon közel 180-an vettek részt a Mudrányban. 

 

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.11.29./
 

   Gyermekeknek szervez színházi előadást a Kiwanis

 

        
    

A Kiwanis Női Klub és a Zemplén Kiwanis Férfi Klub közös adventi ajándéka egy színházi előadás Sárospatak óvodás- és iskolás- korú gyermekei számára. A karácsonyra készülődve gondolkodtunk azon, hogy mivel tudnánk örömet szerezni a város gyerekeinek és mi lenne az, ami ráhangolja őket az adventi időszak érzésére. Így találtunk rá a tiszalúci Kaméleon Ifjúsági Színház előadására, melyben a klasszikus anderseni mesefigurák történetén keresztül a jégkirálynő szívét is felolvasztja a szeretet - nyilatkozta Hörcsik Erika elnök...
 
 


Hörcsik Erika

       December 7-én városunk valamennyi kisgyermekét várjuk az „Andersen, avagy a mesék meséje” című előadásra A Művelődés Házába. Két előadás is lesz, az egyik délelőtt 10 órakor, a másik délután 14.00 órakor. Mivel a program hétköznapra esik, így felvettük az iskolákkal és az óvodánkkal a kapcsolatot, a gyerekek szervezetten, pedagógusok kíséretével nézhetik meg az előadásokat.

Megragadva az alkalmat, köszönetet mondok városunk lakosainak, akik támogatták a Kiwanis Női Klub mesekönyv gyűjtési akcióját. Nagyon sok és szép mesekönyv jutott el hozzánk a nyár és az ősz folyamán. Akciónkkal az Erdélyben élő gyerekeket kívántuk támogatni és sikerült is örömet szerezni nekik és a szüleiknek egyaránt. A mesekönyveket Szatmárnémetiben adtuk át az ottani Kiwanis Klub tagjainak és kértük őket, hogy Sárospatak adományát osszák meg a szatmárnémeti és erdélyi gyerekek között.

A könyvadományokkal együtt iskolaszerekkel is támogattuk a szatmárnémeti gyerekeket, ezek a füzetek, íróeszközök (mintegy 100.000.Ft értékben) egy beteg gyerekeket nevelő iskolába kerültek.

Klubunk, a már hagyománnyá vált „karácsonyi vásárát” dec. 17-én és 18-án tartja a Hild téren. Kérjük városunk polgárait, akik adományokkal, vásárlással tudják támogatni a nehéz sorban lévő, vagy betegséggel küzdő gyerekeket látogassák meg vásárunkat.

A Kiwanis Női Klub tagjai nevében köszönetet mondok minden kedves sárospataki polgárnak, akik ez éven is támogatták munkánkat. Áldott adventi napokat kívánva: Hörcsik Erika 

 

 


Törő Gábor
/2010.11.29./
 

   Közlekedési akció a gyalogosok védelmében

 

        
    

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság a gyalogosok közlekedésbiztonsági helyzetének javítására irányuló ellenőrzés végrehajtását rendelte el, mivel a megyénk területén az elmúlt időszakban több személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset következett be kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, gyalogos elütésével - nyilatkozta Ladics Tamás rendőr főhadnagy - sajtóreferens...
 
 


Ladics Tamás

       A balesetek okai elsődlegesen az elsőbbségi szabályok figyelmen kívül hagyása, amely során a járművezetők nem biztosítottak áthaladási elsőbbséget a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen áthaladó gyalogosok számára. A balesetek bekövetkezésében nagy szerepet játszik a beköszöntő őszi időjárási körülmények, így a korai sötétedés, az esős- párás időjárás, a megváltozott út és látási viszonyok.

Az ellenőrzés során elsősorban a kijelölt gyalogátkelőhelyek közvetlen közelében a gyalogosok és gépjárművezetők által egyaránt elkövetett szabálysértések kiszűrése a célunk. Ezeket a célirányos ellenőrzéseket a december hónapban is folytatni fogjuk.

Az ellenőrzések elsősorban az alábbi KRESZ (1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet) paragrafusok betartásának ellenőrzésére terjednek ki.

A gyalogosforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülékek fényjelzéseinek a jelentése:
8. § (2) Az (1) bekezdésben említett fényjelző készülék
a) a folyamatos zöld fény szabad utat jelez: a gyalogos az úttesten áthaladhat;
b) a villogó zöld fény az áthaladásra engedélyezett időtartam végét jelzi: a gyalogos az úttestre nem léphet, az úttesten levő gyalogos pedig köteles az áthaladást mielőbb befejezni;
c) a piros fény az áthaladás tilalmát jelzi: a gyalogos az úttestre nem léphet.

Magatartás a gyalogosokkal szemben:

43. § (1) Kijelölt gyalogos-átkelőhelyen a járművel a gyalogosnak elsőbbséget kell adni. Útkereszteződésnél a bekanyarodó járművel - kijelölt gyalogos-átkelőhely hiányában is - elsőbbséget kell adni a gyalogosnak, ha azon az úttesten halad át, amelyre a jármű bekanyarodik.
(2) Azt a helyet, ahol az (1) bekezdés értelmében a gyalogosnak elsőbbsége van, a jármű vezetőjének csak olyan sebességgel szabad megközelítenie, hogy a jármű vezetője az elsőbbségadási kötelezettségének eleget tudjon tenni. A jármű vezetőjének a kijelölt gyalogos-átkelőhelyet csak fokozott óvatossággal és olyan sebességgel szabad megközelítenie, hogy a járművel, amennyiben szükséges, a gyalogos átkelőhely előtt meg is tudjon állni.
(3) A kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt megálló vagy forgalmi okból álló jármű mellett meg kell állni és továbbhaladni akkor szabad, ha a vezető meggyőződött arról, hogy azt a gyalogosok elsőbbségének a megsértése nélkül megteheti. 

 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.11.29./
 

   24 órás Mikszáth felolvasó nap a Rákócziban

 

        
    

Mikszáth Kálmán halálának 100. évfordulója tiszteletére a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2010. november 26-27-én 24 órás felolvasó napot rendezett. A felolvasás célját a meghívón szereplő idézet hirdette: „Egy írót kitüntetni nem lehet sem diadalkapuval, sem koszorúkkal, úgy mint azzal, ha őt műveiben megismerik: ez a legnagyobb jutalma.” Az irodalmi megemlékezésen túl célunk volt még az olvasás népszerűsítése tanulóink és Sárospatak lakossága körében - számolt be Cilli Márta tanárnő...
 
 


Cilli Márta

 


Szegedi Istvánné

 


Aros János

       A rendezvény ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét A Művelődés Háza színháztermében, melyet Veres Miklós Mikszáth Kálmán-kutató, irodalomtörténész nyitott meg. Ezt követően tanulóink, vendégeink az író szülőföldjének palóctáncát láthatták a Farkas Ferenc Művészeti Iskola néptánc tagozatának előadásában, akik egyben iskolánk tanulói is.

A megnyitó után az ünneplők átvonultak tantermeikbe, ugyanis az iskolában tanítás is folyt. Az 1. és 2. évfolyam pedig a felolvasás helyszínére érkezett, az iskola könyvtárába. Itt a szervezők a könyvtárat a Mikszáth Málmán korabeli irodalmi kávéházzá varázsolták. A felolvasást az irodalomtörténész-tanár úr kezdte. A 2-3. évfolyam az író meséit, kedves gyermektörténeteit olvasta fel az elsősöknek. A 4. osztályosok regéket, mondákat választottak felolvasásra. Az 5-6. évfolyam Mikszáth Kálmán ifjúsági regényeiből, A beszélő köntös-ből, A két koldusdiák-ból mutatott be részleteket a hallgatóknak. A 7. osztályosok a világsikernek számító Szent Péter esernyője című műből adtak ízelítőt. Közben már a meghívott vendégek is sorra kerültek. A 8. évfolyam a Különös házasság című helytörténeti értékű regény sorait elevenítette föl. A felnőttek az író novelláiból, karcolataiból válogattak.

A tanulókon kívül Sárospatak valamennyi rétege megtisztelte rendezvényünket: szülők, nagyszülők, pedagógusok; volt tanítványok; társintézményeink: Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium, Vay Miklós Szakképző Iskola, ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola, Cogito ÁMK, A Művelődés Háza és Könyvtára; egyházak, református egyház, Cserkész Szövetség, Szent Erzsébet Társaság, olvasókörök: Sárospataki Irodalmi Olvasókör, Wass Albert Olvasókör; civil szervezetek: Kiwanis Női Klub, Kiwanis Férfi Klub, Zempléni Gombász Egyesület; Sárospataki Rendőrkapitányság, Sárospataki Közhasznú Nonprofit Kft; a fenntartó Önkormányzat Oktatási, közművelődési és sport irodájának dolgozói, a Kistérségi Társulás. A felolvasó nap éppen egybeesett Sárospatak Város Képviselő-testületi ülésével. Az ülést követően a képviselő-testület tagjai egy része felolvasott, másik része hallgatóként vett részt.

A felolvasó napon való részvételre felkértük Kőváry Anettet, a Class FM rádió műsorbemondóját is. A rozsnyói Fábry Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű testvériskola tanulói is részt vettek a felolvasáson, így rendezvényünk nemzetközi méretet öltött. A felolvasást a Zemplén Televízió riportere, az Önkormányzat Humán Bizottságának elnöke és a város polgármestere, Aros János zárta.

Az összefogás szép példáját mutatta a város. Összesen 257 olvasó szólaltatta meg az ünnepelt író sorait. A rendezvényen résztvevőket támogatóink segítségével megvendégeltük, például az esti menü palócleves volt, ezzel is tisztelegve „a nagy palóc” szülőföldjének.

A felolvasással az olvasók és a hallgatók az író barátjaivá váltak, mint ahogyan azt a felolvasó nap másik mottója hirdette: ”Az olvasóim mind barátaimmá lesznek apródonként.”
A felolvasók a Vendégkönyvbe aláírásukkal tanúsították a rendezvényen való részvételüket. Emlékül minden felolvasó Mikszáth Kálmánt ábrázoló és az író idézetét tartalmazó könyvjelzőt kapott.

A Vendégkönyvbe gondolatokat is írhattak olvasóink. Valamennyi beírás elismerés, gratuláció a rendezvényről. Sárospatakon igény van a könyvekre, a szépirodalomra, az olvasásra, még ebben a digitális világban is. A színjátszóink záróműsora tanúsítja: „Amíg a magyar nyelv él, addig Mikszáth Kálmán elfelejthetetlen lesz”.
Rendezvényünk az ünnepi irodalmi megemlékezésen és az olvasás népszerűsítésén túl hozzájárult tanulóink személyiségének alakításához, az olvasási képességeik fejlesztéséhez, az olvasási kompetenciájuk erősítéséhez, mert ezzel a gyorsan változó világgal csak az tud lépést tartani, aki jó olvasási kompetenciával rendelkezik.

A felolvasó nappal csatlakoztunk a 2010 „A Családi Olvasás Éve” programsorozathoz is. Köszönet mindenkinek, aki a felolvasási nap sikeres megvalósítását segítette, ünnepi fényét emelte.
Támogatóink:  Aladdin Gyros Bár, A Művelődés Háza és Könyvtára, Az Oktatás Korszerűsítéséért Alapítvány, Bodrog Wellness Szálloda, Collegno,
Farkas Ferenc Művészeti Iskola, Férfi Kiwanis Klub, GEO-MILK Kft., Heitzmann Cukrászda, Lukács Sütöde, Női Kiwanis Klub, Pauleczki Antal, Sárospataki Közhasznú Nonprofit Kft., Sereg János, Traszik Lángos, Vár Vendéglő, Panzió, Vár Kávéház, és azok a kedves szülők, akik süteménnyel, üdítőitallal segítették rendezvényünk színvonalas lebonyolítását. 

 

 

További fotók>>>

 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2010.11.29./
 

   Nyílt nap az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban

 

        
    

2010. november 17-i nyílt napján 5 és 6 évfolyamos képzéseinek bemutatására teremtett lehetőséget az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium. Az érdeklődő szülők, diákok száma jól mutatta, hogy már általános iskolás korban is nehéz feladat a továbbtanulásról dönteni.

Az óralátogatások, a tanárokkal, diákokkal való beszélgetési lehetőség talán segítő őket mindebben - nyilatkozta Tóth Tamás igazgató...
Az iskola mindennapjainak hangulatát megérezni ugyancsak megkönnyítheti a felelős választást.
 

 


További fotók>>>

Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium
/2010.11.28./
 

   Miről tárgyalt a Testület?

 

        
  

November 26-án, pénteken tartotta rendes képviselőtestületi ülését Sárospatak Város Önkormányzata, ahol a két ülés között tett legfontosabb intézkedésekről tartottam egy tájékoztatót. Megállapítható, hogy ismét egy tartalmas egy hónap van mögöttünk. – számolt be Aros János polgármester a november végi testületi ülésről…
 
 


Aros János

       A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselőtestület egyhangúlag elfogadta, majd a személyes gondoskodást nyújtó ellátásról, azok igénybevételéről szóló rendelet megalkotására került sor. Korábban többször kellett módosítani ezt a rendeletet, most az látszott célszerűnek, hogy a jelenlegi rendeletet hatályon kívül helyezzük, és egy teljesen újat alkotunk meg a törvényi előírásoknak megfelelő kötelezettségek beépítésével.

A 2010. évi költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról hallottunk egy tájékoztatót. Úgy tűnik, hogy az év elején tervezett 400 millió forintos hiányt jelentősen túl fogja lépni az önkormányzat, az év végi realizálható hiány több mint 500 millió forint lesz. A következő napirendi pontban ezt a problémát próbáltuk megoldani.
Több lehetőségünk van, hogy ezt megoldjuk, éppen ezért a következő napirendi pontnál, a 2011. év költségvetési koncepciónál nem csak egy általános koncepciót fogadtunk el, mint eddig szokásos volt az önkormányzatok esetében. Az új országos költségvetést ugyanis még nem ismerjük és így nehéz 2011. évi költségvetést tervezni. Azonban látva a ľ éves eredményt, most sokkal több konkrétumot mondtam el már a bizottsági üléseken, és itt a képviselőtestületi ülésen is. Tehát kölcsönt is vehetünk fel, és tovább folytatjuk ezt a gazdálkodást, azonban láthatjuk, hogy hiába takarítunk meg évről évre 100-100 millió forintot, a csökkenő normatívák hatására már olyan helyzetben vagyunk, hogy komolyabb lépéseket kell tennünk. 

 

 
Éppen ezért javasoltam a képviselőtestületnek, hogy azonnal kezdjük el az előkészítő munkát. Kisebb csoportokban, bizottságokban, szakértői csoportokban, szakértői vélemények alapján át kell néznünk az összes beruházásunkat, az összes kiírt és már beadott pályázatokat, hogy az önerőt hogyan tudjuk hozzátenni. Meg kell vizsgálni a folyamatban lévő beruházásokat is.
Meg kell nézni, melyek azok a cégek, intézmények, melyek üzemeltetése során esetleg átfedés mutatkozik, hogy tudunk-e még gazdasági megtakarítást elérni, ha intézményeket átalakítunk, átszervezünk. Meg kell nézni, hogy bizonyos közalkalmazottakkal végzett feladatokat más formában tudunk-e hatékonyabban ellátni

Azonnali létszámstopot kell elrendelnünk, meg kell néznünk, hogy bizonyos feladatokat – a minőséget lehetőleg megtartva - kisebb létszámmal el tudunk-e látni. Intézményeinket sokkal takarékosabb, gazdaságosabb üzemeltetésre, működésre kell rábírnunk. Meg kell nézni, hogy hol van még fűtés megtakarítás lehetősége, hasonlóan áram, telefon és fénymásoló költség megtakarítás lehetősége. Természetesen ezeket először itt a Polgármesteri Hivatalban vizsgáljuk meg és magunkon kezdjük a takarékoskodást.

A következő évi közcélú program az ideihez hasonló, vagy akár még jobb lehetőségeket is fog biztosítani. Éppen ezért nézzük meg azokat a lehetőségeket, amelyeket a közcélú programban rejlő lehetőségek biztosítanak számunkra. Tovább kell szorgalmazni a a bevételi lehetőségeinket. Az ehhez szükséges előkészítési munkákat már elkezdtük, és valamennyi intézményünk átvilágítását is. Kértük a Magyar Könyvvizsgálói Kamara álláspontját, a jelenlegi helyzettel kapcsolatban, valamint kértük a könyvvizsgálónkat, hogy segítsen ebben a munkában.

Az első, amit át kell néznünk a következő évi költségvetés tervezésekor az, hogy milyen kötelező és nem kötelező feladataink vannak. A kötelező feladatok mellett milyen engedményeket, kedvezményeket teszünk még, így felül kell vizsgálnunk az étkezési hozzájárulást is. Sajnos felül kell vizsgálnunk az étkezési utalványok kifizetésének a további lehetőségét, valamint a kafetéria rendszert, mi az belőle, ami kötelező és mi az, amit el lehet engedni. Felül kell vizsgálni az intézményeink, és a cégek gépjárműparkját, amennyiben vannak olyan gépjárművek, melyek kihasználtsága nem optimális, azoktól megválunk. Így nem csak egyszerű bevételhez jutunk, hanem az éves üzemeltetési költséget is meg tudjuk takarítani.

A képviselőtestületi ülés előtt ezekről a témákról bizottsági üléseken és utánuk egy informális testületi ülésen már tájékoztattam képviselőtársaimat. Köszönettel vettem, hogy mindenki partner abban, hogy tovább, hitelekből nem fedezhető az önkormányzat hiánya. Egészen egyszerűen arról van szó, hogy csak addig nyújtózkodhatunk, ameddig a takarónk ér.
Bízunk benne, hogy a normatívák kedvezőbben fognak alakulni, azonban erre várni most felelőtlenség lenne. Meg kell tennünk azokat a lépéseket, amelyek ezt a hiányt 0-hoz közeli állapotra tudják majd hozni, és ha emellett kedvezően alakul az országos költségvetés, akkor ebből csak profitálni fog az önkormányzat. Természetesen az év elején megvont kedvezményekből - amennyiben évvégén lesz lehetőség - vissza fogunk pótolni.

A Zemplén Vízmű Kft első háromnegyed éves tevékenységéről hallottunk előterjesztést, ahol a képviselőtársaim kérdéseket tettek fel a működéssel kapcsolatban, illetve visszatértünk az árvíz okozta károkhoz is. Többen kérdezték, hogy mi lett annak a füstölésnek az eredménye, amit azok után rendeltünk meg Kft.-től, hogy kiderült egyértelműen, nagyon sokan kötötték a csapadékvizüket a szennyvízcsatornára. Ennek szó szerint néhány településrész itta meg a levét, így tehát az Illyés Gyula út, Bodroghalász, Kispatak városrész, a Fazekas sor, és a Dobó utca környéke. Sajnálattal értesültünk róla, hogy a füstöléssel megvizsgált lakások csaknem a felének rá van kötve a csapadékvize – az ereszcsatorna – a szennyvízcsatornára. Ezeknek a megszüntetésére felszólította a Zemplén Vízmű Kft a lakosokat.

A köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező célok meghatározására került sor a továbbiakban, majd a Bodrog keleti holtág területének a 2011. évi mederhasználati díj megállapítására került sor. A tavalyi 1100 Ft/m2/év helyett most 1200 Ft/m2/év-ben határoztuk meg a meder használati díját - a szabályosan telepített stégek díjáról van szó.

A következő napirendi pontban a Többcélú Kistérségi Társulás SZMSZ-ének módosítására került sor, majd a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodás elfogadására, valamint a belső ellenőrzési stratégiai ellenőrzési tervének a jóváírására. Valamennyi kistérségi téma, hiszen a belső ellenőrzési feladatokat a kistérségi társulás látja el, külön megállapodás alapján.

A Vak Bottyán utcai ingatlannyilvántartásból kértünk egy tájékoztatót az előző testületi ülésen. Orosz László irodavezető úr elmondta a lehetőségeket, a képviselőtestület pedig úgy döntött, hogy megteremti a feltételeit annak, hogy akár egyben, akár négy részben ezt a jó helyen lévő belvárosi telket minél hamarabb meghirdetjük értékesítésre.

A Sidinfó Idegenforgalmi Információs Nonprofit Kft alapító okirata módosítására került sor, majd közterületen lévő fa kivágási kérelemhez hozzájáruló nyilatkozat megadásáról döntött a képviselőtestület. Felmerülhet a kérdés, hogy miért kell ennek a problémának a testület elé kerülnie. Azért, mert amennyiben valaki ragaszkodik egy ilyen igényéhez, akkor arról csak a képviselőtestületnek van joga dönteni. Természetesen a három bekért szakvélemény alapján hozzájárult a fa kivágásához a testület, viszont a jegyzőasszony kötelessége, hogy a fa pótlásáról szóló utasításokat, döntéseket meghozza.

Önkormányzati tulajdonú ingatlan elidegenítéséről döntöttünk és hallottunk egy tájékoztatót a Pataqua Kft törzstőke emelésre kapott összeg felhasználásáról.

Zárt ülésen a Jó tanuló, jó sportoló díj adományozásáról döntött a testület, valamint az Arany János tehetséggondozó programban két pataki diák kért támogatást az önkormányzattól – ehhez a hozzájáruló nyilatkozatot megadta a testület.

Döntöttünk a Sidinfó Idegenforgalmi Információs Nonprofit Kft felügyelő bizottságának megválasztásáról, valamint a kft régi, ügyvezetői igazgatói megbízás meghosszabbításáról legkésőbb március végéig. Ugyanakkor kiírjuk a pályázatot a kft ügyvezetői igazgatói posztjára.
A képviselőtestületi ülésen hallottunk egy tájékoztatót arról a pályázatról, amelynek a beadásáról már korábban döntöttünk. Ez egy un. LHH-s pályázat, amellyel kapcsolatban jó reménységeink vannak, hogy meg tudjuk nyerni ezt a 360 millió forintos pályázatot, amelyből a belváros rehabilitációjára kerülhet sor. Nevezetesen A Művelődés Háza térburkolatának a cseréjéről, az útburkolat fölemeléséről és díszburkolattal történő ellátásáról, a Miskolci Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara kerítésének áthelyezéséről. Tulajdonképpen ez a tér így egybe lesz nyitva, érdemes megnézni a terveket mindenkinek. Én azt hiszem, hogy ennek a pályázatnak a megvalósításával jelentősen tudunk majd előre lépni.

Ugyanez a pályázat tartalmazza annak a nagy problémánk megoldását, amely 17-én egy hatósági ellenőrzés során is megerősítést nyert. Nevezetesen a jelenlegi piacnak a felújítását is tudjuk ebből finanszírozni, mintegy 30-40 millió Ft értékben. Ez azt jelenti, hogy zárható lesz, és mindenféle termék, pl. füstölt hús árú és tejtermék árusítására is megfelelővé kívánjuk tenni a jelenlegi piac területét.

További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.11.28./
 

   Főiskolások báboztak az ovisoknak…

 

        
  

 


 Lendvainé Szendrei Ágnes

       Nagy élményben volt részük óvodásainknak 2010. november 25-én délután – nyilatkozta Lendvainé Szendrei Ágnes intézményvezető...

A Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar III. évfolyamos óvodapedagógus hallgatói - a BÁBOS BANKÁK Bábegyüttese – Andersen: A repülő koffer meséjének bábszínpadi adaptációját adták elő, intézményünk rendezvénytermében. Az előadás nagy sikert aratott, mely terveink szerint egy „bábszínházi élményeim” című rajzkiállítással fejeződik be. A gyermekek megrajzolhatják, hogy milyen benyomásokat és élményeket szereztek a program során. Az elkészült rajzokból egy aukciót is szervezünk.

Mindannyiunk nevében ezúton is megköszönöm az óvodapedagógus hallgatóknak és a csoport vezetőjének, Szentirmai László tanár úrnak önzetlen munkáját. 

 

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.11.28./
 

   Pályaválasztási kiállítás volt a Vay Miklós Szakképző Iskolában

 

        
  

 


Dr. Téglás Zsolt

       2010. november 22-én pályaválasztási kiállítást rendezett a Vay Miklós Szakképző Iskola. Aros János polgármester úr köszöntötte a pályaválasztás előtt álló fiatalokat, akik nem csak a város általános iskoláiból látogattak el a rendezvényre, hanem a környező településeket is nagy létszámban képviselték. Dr. Téglás Zsolt, igazgató úr arra hívta fel a nyolcadikosok figyelmét, hogy ugyan nagy döntés előtt állnak most, de ez korántsem az utolsó, mert az élethosszig tartó tanulás időszakában még gyakorta találkoznak majd a diákok ehhez hasonló döntési helyzetekkel...

Az intézmény a tanműhely bemutatásával és különböző modern taneszközök kiállításával igyekezett megkönnyíteni a pályaválasztás előtt álló fiatalok helyzetét, azt remélve, hogy a látogatók közül jövő szeptembertől sok tanulót Vay-s diákként láthatnak majd viszont. A kiállításra ellátogatott Királyhelmecről az iskola felvidéki partnerintézményének tanárokból és diákokból álló 25 fős csoportja is, akik szintén betekintést nyerhettek a Vay Miklós Szakképző Iskolában folyó nevelő-oktató munkába.Aros János

 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.11.28./
 

   Himnusz-éneklő versenyt rendeztek a könyvtárban

 

        
    

A Művelődés Háza és Könyvtára Zenei-részlege Erkel Ferenc születésének 200. évfordulója tiszteletére Himnusz-éneklő versenyt hirdetett az általános iskolák és a hatosztályos gimnáziumok 7-8. osztályos tanulói részére - számolt be Noszályné Bodnár Ágnes zenei könyvtáros...
 
 


Noszályné Bodnár Ágnes

       Nagy örömünkre a helyi jelentkezőkön kívül a kistérségből is kaptunk nevezést a versenyre, amely november 18-án került megrendezésre. A versenyzők izgultak, ennek ellenére nagyon színvonalas produkciókat hallhattunk. Az értékelést szakértő zsűri végezte, melynek tagjai Varjas Csabáné zenepedagógus, a Farkas Ferenc Művészeti Iskola tanárnője és Stumpf Gábor népművelő, A Művelődés Háza Kamarakórusának tagja voltak. Az értékelés során a zsűri tagjaitól hasznos tanácsokat kaptak a gyerekek az éneklési technikákról, amelyeket majd hasznosíthatnak a további felkészülésük során. A verseny díjazottjai oklevelet és értékes ajándékkönyveket kaptak. Köszönjük a pedagógusok, a szülők és segítők felkészítő munkáját, amellyel elősegítették a gyermekek eredményes szereplését!

Helyezettek:
1. díj: Ambrus Baltazár János Kisrefi
2. díj: Nagy Máté ÁVG
3. díj: Espák Máté ÁVG
Különdíj: Újlaki Anett II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 

 

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.11.27./
 

   Várakozáson felüli volt a részvétel a lokálpatrióta véradáson

 

        
  

Elmondhatjuk, hogy a Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete egy új tevékenységgel gyarapodott, ugyanis fennállása óta első alkalommal véradó napot szervezett – kezdte beszámolóját a várakozáson felül eredményes akcióról Saláta László, az egyesület elnöke…
 
 


Saláta László

       Tavaly vetődött fel annak gondolata, hogy egyesületünk váradó napot szervezzen. Bár az egyesület 170 tagja közül sokan vannak idősebb korosztályban, akik már nem adhatnak vért, mégis úgy gondoltuk, hogy talán 30-40 fő rászánhatja majd magát véradásra. Első körben 25-30 fő jelezte vissza, hogy jön, viszont a Zemplén Tv-nek és a honlapnak köszönhetően többen is információt szereztek róla, és így spontán érdeklődők is jelentkeztek, hogy ilyen módon segítsék embertársaikat. Végül 55 jelentkező jött el A Művelődés Házában megtartott véradásra, akik közül 52-en tudtak vért adni.

Különösen érdekes dolog volt, hogy egy fiatalembernek egészségügyi állapota miatt friss vért kellett kapnia és kimondottan az ő gyógyulásáért jött el 8-10 fő, aki kifejezetten olyan vért adtak, amilyenre neki szüksége van..
Sokan jöttek el családostól szintén az egyesület tagjai közül. Örülök neki, hogy többen jelentek meg a véradáson, mint azt terveztük, ezzel is segítve azokon, akiknek az adott vér az életet jelentheti. 

 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.11.27./
 

  Trükkös tolvajok garázdálkodnak Patakon

 

        
    

Ismét idősek estek áldozatul lelketlen emberek bűncselekményeinek. Hiába vannak a lakossági fórumok, szórólapok és a trükkös lopásokról szóló híradások, akik becsületesen élnek, azok másokban is megbíznak, így még mindig van, aki idegeneket enged be a lakásába és áldozatul esik. Dr. Téglás István rendőrkapitány két ilyen esetről is beszámolt, amelyek Sárospatakon történtek…
 
 


dr. Téglás István

       A Comenius utcáról érkezett egy bejelentés, miszerint két fiatalember azzal az ürüggyel, hogy dugulás elhárítást old meg a bérházi lakásokban, egy idősebb hölgyhöz ment be és a figyelmét elterelve ellopta a pénzét. A dugulás elhárításra hivatkozva végigjárták a lakást a nénivel és arra kérték, hogy a konyha mosogatószekrényéből ő pakolja ki az edényeket. A néni ekkor kapcsolt, rájött, hogy nem lehet kerek ez a történet és elkezdte őket kitessékelni a lakásból. Ekkor vette észre, hogy a másik férfi nem a szerszámokért ment – mint ahogy mondta - hanem az ő szobájában tartózkodik. Hogy a pénztárcája eltűnt, azt csak a távozásuk után észlelte.

Ugyanezen a délutánon, mint ahogy a reggeli időpontban, bementek egy idősebb hölgyhöz, és itt is ugyanaz volt a történet, hogy dugulást jöttek elhárítani. Itt is azt kérték, hogy a kiskonyhájában pakolja ki a mosogatószekrény aljából az edényeket. Gondoljuk, hogy innen is pénzt szerettek volna zsákmányolni, azonban innen „csak” értéktárgyakat sikerült elvinniük. 

 

 
Véleményünk szerint ugyanazok az elkövetők voltak, az első sértett elmondásai szerint 25-30 év körüliek, fekete, illetve sötét színű ruhát viseltek baseball sapkával, és a sapkára a kapucnit is ráhúzták. Azt tapasztaltuk, hogy a sértettek nem igazán tudják egységesen megadni a személyleírást, hiszen a második néni azt mondta, hogy az egyik elkövető egy 40-50 körüli férfi lehetett.

Az egészben az a legszomorúbb, hogy amikor kimentem a helyszínre, az idős néni olyan lelki állapotban volt, ami még veszélyes is lehetett számára. Azon voltam, hogy inkább őt nyugtassam, és próbáltam megmagyarázni, hogy a pénz a legkevesebb, a saját egészségére, vérnyomására figyelve nyugodjon meg, mert ez a stressz több kárt okozhat neki, mint amit elvittek.

Továbbra is azt tudom javasolni mindenkinek, hogy nem kell beengedni senkit a lakásba, hisz a mai világban már minden egyes szolgáltató előtte egy értesítést küld, bármilyen karbantartási munkálatokat készül végezni.

Más kapitányságokon voltak olyan trükkös lopások, amikor arra hivatkoztak, hogy visszatérítést hoznak. Ilyenkor azt mondják, hogy 11 ezer forintot adnának, de csak 20 ezresük van, és ezt kell felváltani. A húszezres felváltása után elterelik a figyelmet és ellopják azt a kis pénzt, ami a házban van. Más kapitányság területén elterjedt az a módszer, hogy az elkövetők azt hazudták, hogy az önkormányzattól hoztak támogatást, meg egy kis krumplit is. Ilyenkor 3-5 kiló krumplit megmutattak az időseknek, és mondták, hogy hoztak pénzt is, ami természetesen fel kellett váltani…
Amikor arról van szó, hogy egy húszezrest fel kell váltani, akkor az már gyanús lehet az idősek számára, hiszen az esetek többségében mindig 11ezer forintot hoztak a sértetteknek. Ezt fel kell váltani, ehhez elő kell venni a pénztárcát, vagy az elrejtett pénzünket, ezek a trükkös tolvajok pedig általában legalább ketten járnak. Az után, hogy a pénzt felváltották, elterelik a sértett figyelmét, a másik személy pedig a kilesett helyről, vagy más helyiségben, szobában kutatva magához veszi a pénzt, vagy az értéktárgyakat.

Megelőzésként a figyelemfelhívás segíthet, ezért kértem lehetőséget Önöktől, a sajtótól, hogy minden fórumot ragadjunk meg arra, hogy felhívjuk a lakosok figyelmét, mind az idősekét, a hozzátartozókét és a szomszédokét. Figyeljünk egymásra, mert csak így lehet ezeket a szomorú eseteket megakadályozni. Ezekben az esetekben nem biztos, hogy erőszakot tesznek az elkövetők, behízelkedő modorral, vagy kicsit határozottabb fellépéssel az időseket már tudják befolyásolni, és ez lesz a vége.

Segítve a megelőzésben a bűnügyi osztály kollégái egy kiadványt szerkesztettek, amelyet a közterület ellenőrökkel közösen fogunk szétszórni, terjeszteni a lakosság körében. Megint csak azt kérem a lakosoktól, figyeljünk egymásra, és lehetőség szerint az ilyen trükköknek ne dőljenek be.

Törő Gábor
/2010.11.27./
 

   Tökös Nap az Erdélyiben

 

        
    

Az Erdélyi János Általános Iskola és Kollégiumában a szünetet megelőző utolsó csütörtökön került megrendezésre – a már hagyományos – őszi játszóház. Idén nem a szőlő, hanem a tök volt a „főszereplő”, erről árulkodik a játszóház elnevezése is: „Ez egy tökös nap”.

A játszóház egy kiállítás megtekintésével kezdődött, melyet a gyerekek állítottak össze az általuk gyűjtött különböző fajtájú és formájú tökökből. A kiállításon a hagyományos sütőtöktől kezdve a patisszonon, lopótökön, korsótökön át egészen a napjainkban oly divatos dísztökig, szinte minden tökféle megtalálható volt. Miután megbeszéltük, hogy melyiket mire és hogyan lehet felhasználni, elkezdődött a töklámpások készítése.

Szebbnél-szebb lámpások kerültek ki a gyerekek kezei alól. A játszóház fénypontja az volt, amikor a tanulók meggyújthatták és gyönyörködhettek a lámpások fényeiben. A játszóházat – a lányok által előző nap megsütött – tökös sütemény elfogyasztása, valamint a „Tökvers író” versenyre beérkezett versek felolvasása és zsűrizése zárta. A legjobbnak ítélt tökvers, amelyet iskolánk 4. osztályosai írtak:

Tök, tök, sütőtök.
Ha megsüttök,
kinyílik a sütőtök.
Finom lesz az nekem.
Na, figyeljetek!

Mind megeszem Sütőtök, lopótök, főzőtök,
nekem mindegy milyen fajta,
sokkal finomabb, mint bármelyik alma.
 

További fotók>>>

Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium
/2010.11.27./
 

   Budapest, de csodás…

 

        
    

Újabb projektünk került megrendezésre II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában 2010. november 10-én változatlan céllal, úgy ötvözni a tantárgyakat, hogy egy komplex egészet kapjanak a gyerekek, s mindezt játszva, észrevétlenül - nyilatkozta Szegedi Istvánné igazgatónő...
 
 


Szegedi Istvánné

       A tudományok napján iskolánkat teljesen átrendeztük egy nagy tudományos múzeummá, ahol valós budapesti múzeumok játékos másait jelenítettünk meg. 20 helyszínen várták a gyerekeket érdekes, játékos, sok-sok ismeretet hordozó feladatok. Volt itt Szépművészeti Múzeum, Petőfi Irodalmi Múzeum, Zeneakadémia, Néprajzi Múzeum, Közlekedési Múzeum, Magyar Kereskedelmi és Vendéglátó Múzeum, Iparművészeti Múzeum, Mezőgazdasági Múzeum, és helyszínt kapott néhány nem múzeum is, mint a Csodák Palotája, Brit Nagykövetség, Német Nagykövetség, Nemzeti Táncszínház. Valamennyi tantárgyat átölelték a feladatok, régi és új ismereteket adhattak át a gyerekeknek.

A csoportok kialakítása nem osztályszinten történt, hanem 1. - 8. osztályig vegyesen volt minden csoportban 2-3 fő. Jó alkalom ez megismerni egymást, de segíteni is, amire sok aranyos példát is láttunk. Valóban figyeltek a gyerekek egymásra is.

A feladatok sokszínűségére utal, hogy egy – egy múzeumon belül a gyerekek megismerhették a múzeum történetét, a tantárgyakkal való kapcsolatát, és differenciáltan különböző tevékenykedtető feladatba is bekapcsolódhattak.
A zavartalan „múzeumlátogatást” jól szervezett időbeosztás segítette, s egy színes menetlevél, amely tartalmazta a fontosabb információkat is.
A napunk sikeréhez jelentősen hozzájárultak a „múzeumvezető” pedagógusok a jól kidolgozott ötleteikkel. Köszönjük az alapítványunk anyagi támogatását, és külön köszönet jár a főiskola pedagógus jelöltjeinek, akik egy nagy csapattal segítették munkánkat úgy az előkészítés során, mint a megvalósításban. Köszönet jár még a Művelődés Háza vezetőjének és dolgozóinak a helyszín és a technika biztosításáért.
Kellően elfáradtunk valamennyien a zárásig, de sikerünket bizonyítja, hogy amikor a legvégén felcsendült egy a nap során megismert dallam, táncra pattant apraja - nagyja, s a színpad megtelt jókedvű, táncoló gyereksereggel. 

 

 

További fotók>>>

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2010.11.26./
 

   Sikeresen versenyeztek a tűzoltók

 

        
  

2010. november 11-én immár XVII. alkalommal került megrendezésre Miskolcon, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mentésszervezési Osztálya által szervezett 2010. évi tűzoltó szakmai vetélkedő. A 9 induló csapatra három versenyfeladat várt: az írásbeli teszt során elméleti felkészültségükről adtak számot a csapattagok, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Kiképzőközpontjának vezetéstechnikai pályáján a gépkocsivezetők ügyessége döntött, a tűzoltási gyakorlati feladat pedig a Kiképzőközpontban várt az egységekre - számolt be Juhász Péter tűzoltó őrnagy a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága parancsnoka...
 
 


Juhász Péter

       A feltételezés szerint a jelzett helyen az épület belső udvarában található nyitott lőtéren meggyulladt a szárazfű, amely átterjedt a fedett lőállásokra is. Az épületből nem tudott kijönni mindenki, 2 személyt nem találnak. A csapatoknak gyorsbeavatkozó használata nélkül kellett megoldani a feladatot, a helyszín felderítését, az eltűnt személyek megtalálását és kimentését, valamint a tűz megfékezését.

A beavatkozást a Megyei Igazgatóság Mentésszervezési és Megelőzési Osztályának munkatársai ellenőrizték, a visszaszerelés után minden csapatot külön értékeltek. A sátoraljaújhelyi tűzoltóság csapata a negyedik helyezést szerezte meg. A sátoraljaújhelyi csapatból egyéni versenyben Szabó Sándor tűzoltó zászlós irányítói kategóriában második helyezést ért el. A csapat tagjai: Szabó Sándor tűzoltó zászlós (irányító), Ragyák Miklós tűzoltó törzsőrmester (gépkocsi-vezető), Csabai Tamás tűzoltó törzsőrmester, Ruzsinszki László tűzoltó törzsőrmester, Timkó Ádám tűzoltó őrmester és Dókus Attila tűzoltó őrmester (beosztott tűzoltók).

A képen szerepelnek (álló sor jobbról): Lipták Attila mk. pv. ezredes a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, Timkó István tűzoltó főhadnagy a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága Tűzoltási és Műszaki Mentési osztályvezetője, Szabó Sándor tűzoltó zászlós, Dókus Attila tűzoltó őrmester, Ragyák Miklós tűzoltó törzsőrmester, Dr. Szabó Péter tűzoltó alezredes a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgató-helyettese, Muzsnay Lajos ny. tűzoltó alezredes BOSCH tűzvédelmi megbízottja (guggolnak): Csabai Tamás tűzoltó törzsőrmester, Juhász Péter tűzoltó őrnagy a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága parancsnoka, Timkó Ádám tűzoltó őrmester és Ruzsinszki László tűzoltó törzsőrmester. 

 

 

Törő Gábor
/2010.11.26./
 

   Új kézműves szakkör indult A Művelődés Házában

 

        
    

A 2010 évben csipke szakkörrel bővült A Művelődés Háza kézműves köreinek száma. A vert csipke készítésének igénye először a hímzőkben fogalmazódott meg, mert szerették volna az úrihímzéses terítőiket arra méltó szélcsipkével díszíteni. A szakkörbe nem csak hímzők járnak, hanem mindenki, akit érdekel ez a technika – tájékoztatott bennünket a kör vezetője Koscsó Istvánné...
 
 


Koscsó Istvánné

       A csipkekészítés ősi női foglalatosság, egyidős az emberrel. Már az ókorban is díszítették vele ruházatukat. Kezdetben csak az anyag szálát húzták ki és szőtték vissza díszesen, később az évszázadok során számtalan technika és technológia alakult ki a csipkekészítésre. Az egyik ilyen régi technika a csipkeverés, melyet a mai napig a csipkék királynőjének neveznek.

Az egész Magyarország területén elterjedt, közismert és közkedvelt volt pl. a gömöri, a sóvári és az iparművészek által magyar motívumokból kialakított Hunnia csipke. Szerették sokrétű alkalmazhatósága miatt, hiszen készíthető belőle a háztartásban található textilek szélcsipkéje, önálló díszek, öltözék kiegészítők, ékszerek. Felhasználhatóságának csak a képzelet szab határt.
Jelenleg az adventi készülődés folyik, készítik a karácsonyfadíszeket: angyalkákat, szíveket, csengettyűket.
A jövőbeni terveik között szerepel más technikák elsajátítása is pl. varrott csipkék készítése, hajócskacsipke (frivolitás) és horgolás.

Szeretettel várnak mindenkit, aki szereti a szép tárgyakat maga körül, szeret kézműveskedni és érdekli ez a különleges, könnyen tanulható ősi tevékenység. 

 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.11.26./
 

   Wass Albert szavalóesttel köszönti az adventet Szász Hilda

 

        
  

A „Karácsony készül emberek, szépek és tiszták legyetek
Súroljátok fel lelketek, csillogtassátok kebletek,
Legyetek újra GYERMEKEK, hogy EMBEREK lehessetek. ”Wass Albert
 
 


Szász Hilda

       Az előadás egy összeállítás Wass Albert verseiből, és a szerző „Hagyaték” című válogatásának gondolataiból. Az alkalomra 2010. november 28-án vasárnap 17 órakor a Református Egyház Lorántffy termében kerül sor az adventi gyertyagyújtás előtt. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! – hívja az alkalomra az érdeklődőket Virágh tiszteletes úr,,,

Az előadó néhány gyöngyszemet szeretne felmutatni a költő versekből felfűzött igazgyöngy füzéréről. A „Sóhaj” c. vers motívumszerűen visszatér a műsorban, és egy-egy téma vagy gondolat köré csoportosított részt választ el, miközben az idő múlását és az élet végességét jelzi. A műsor bemutatkozással indul, majd az első részben az író, költő ars poetica-ja fogalmazódik meg. A második részben örökérvényű kérdéseink jelennek meg, és a költő üzenete hozzánk: a világhoz. A zenés részek a mondanivaló alátámasztását, vagy színesítését szolgálják.

Wass Albert azzá válik ezen az adventi első vasárnapon, „ami igazán lenni akart”. Továbbá az előadó ezzel kíván mindenkinek áldott adventi várakozást és egyben békés, boldog ünnepeket.


 

 

 

Ref. Lelkészi Hivatal
/2010.11.25./
 

   A Humán Bizottság üléséről

 

        
  

Számos közérdeklődésre számot tartó tartott témát tárgyalt Sárospatak Város Önkormányzatának Humán Bizottsága. Ezek közül Lendák Lajos bizottsági tag a Carolina Óvoda és Bölcsődét és a Sidinfo Kft-t érintő napirendi pontokat, valamint a jövő évi Zsákomban a Bábom 13. nemzetközi bábfesztivál előkészületeit emelte ki…
 
 


Lendák Lajos

       A reggeli buszjárattól bekísérésre kerülnek a gyerekek reggel fél 8 és 8 között a József Attila úti tagintézménybe, ahonnan az önkormányzat buszával szállítják le az új épületbe a gyerekeket, vissza pedig ugyanígy. Az óvodavezetés javaslatára a délutáni gyermekmegőrzés most 16 óra helyett 17 órára tolódik - amit bizottságunk is támogat.

2007-től, amióta az Újbástya Rendezvénycentrum jelen van Sárospatak kulturális életében, úgy hiszem, hogy mindenki számára ismert és elismert céggé, intézménnyé vált. Az anyagi nehézségek még képlékennyé teszik a további működését, hiszen azt a fajta bevételt, amit tervezett a cég - hogy ne kerüljön az a városnak pénzébe – nem sikerült elérni. Ezzel még a Humán Bizottságnak és a képviselőtestületnek foglalkoznia kell még a következő hónapokban is.

A Humán Bizottság ülésén Szentirmai László tájékoztatót tartott a jövő évi Zsákomban a Bábom Nemzetközi Bábfesztiválról. Elmondta, hogy bár kevés forrás áll rendelkezésére, mégis megszervezi a 13. Zsákomban a Bábom fesztivált Sárospatakon.Szvitankó Tamás

 

 

Törő Gábor
/2010.11.25./
 

   Aktualizálják a szociális ellátás rendeleteit

 

        
  

Több órán keresztül tartott Sárospatak Város Egészségügyi és Szociális Bizottságának ülése. A szociális támogatások és bérlakások szerződésein túl, más fontos kérdéseket is érintettünk – nyilatkozta Oláh József, a bizottság elnöke…
 
 


Oláh József

Rák Józsefné

       Elsőként előterjesztést hallgattunk meg a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, s tárgyaltunk az igénybevételükről szóló rendeletekről. Következő napirendi pontunkban a 2010-es évi költségvetés háromnegyedének végrehajtásáról tárgyaltunk, utána pedig a 2011-es év költségvetési koncepciójáról.

Napirendjeink között szerepelt a Lavotta 59. 2/4 lakásra érkezett pályázatai is, amelyre 3 pályázat is érkezett, de egyiket sem fogadta el a bizottság, ezért a lakás újra kiírásra kerül, tehát ismét lehet pályázatokat benyújtani erre a lakásra.

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről szóló rendelet újradolgozása kiemelten fontos volt – tette hozzá Rák Józsefné az igazgatási iroda vezetője – ugyanis a rendelet számos alapellátást szabályoz a városban. Jelenleg Sárospatakon alapszolgáltatási ellátási formákról beszélhetünk, étkeztetésről, házi segítségnyújtásról, családsegítésről, illetve nappali ellátásról, mely a fogyatékkal élők nappali intézményét, és az Idősek Klubját foglalja magában.

A rendelet az igénybevételt és az ahhoz szükséges dokumentumokat is szabályozza amelyek az intézményvezető és az ellátást igénybevevő között megkötendő megállapodás tartalmi elemeire, az ellátás megszűnésére, illetve megszüntetésére is vonatkoznak.

A bizottság tárgyalta a város háromnegyed éves költségvetését is, amiről Egyed Attila, bizottsági tag szólt…
Megállapítottuk, hogy a szoros költségvetés mellett nagyon nehéz évet fogunk zárni. Ennek ellenére a Szociális Bizottság a költségvetése keretein belül maradt a háromnegyed évnél, reméljük, hogy ha nagyobb probléma nem adódik, akkor év végére is a kereten belül tudunk maradni.Egyed Attila

 

 

Cziczer Katalin
/2010.11.25./
 

   A költségvetési hiány megszüntetésére törekszik az Önkormányzat

 

        
  

A héten tartotta ülését Sárospatak város Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága. A legfontosabb témák a költségvetést érintették. Hajdu Imre, a bizottság elnöke elmondta, hogy a 2010-es évi költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról szóló előterjesztésről, valamint a 2011-es költségvetési koncepcióról tárgyaltak hosszasan…
 
 


Hajdu Imre

       Az idei költségvetés háromnegyed éves beszámolóját végül egyhangúlag fogadta el a bizottság, ami viszont már összefüggött a jövő évivel. Ott sajnos azt kellett megállapítanunk, hogy a mostani 2010-es költségvetési hiány nem hogy nem fokozható, hanem arra kell törekedni, hogy Sárospatak Város Önkormányzatának ne legyen költségvetési hiánya, a bevételek és a kiadások legalább 0-nál találkozzanak.

A problémát az okozza, hogy a kötelező feladatok állami támogatása évek óta alacsony, így folyamatos önkormányzati támogatásra szorulnak az intézmények. Az általános iskolai normatívák is csak felében fedezik a valós költségeket. Emellett számos olyan nem kötelező feladatot finanszíroz az önkormányzat, amelyeknek a további finanszírozását felül kell vizsgálnunk - fájó ugyan, de meg kell tennünk. Ez nem azt jelenti, hogy például a sporttámogatásokat, vagy a kulturális alap pénzeit megszüntetjük, hanem azt, hogy ésszerűen csökkentjük.

A bizottság a Zempléni Vízmű Kft háromnegyed éves beszámolóját is meghallgatta, és megállapította, hogy szolgáltató idén sincs könnyű helyzetben. Szomorúan vettük tudomásul, hogy a vízműnek rendkívül magas a kintlévősége. Fennáll ez a például a börtön esetében is, de több önkormányzatnak is több 10 millió forintos tartozása van. A két nagy tulajdonosnak, Sárospatak és Sátoraljaújhely önkormányzatának lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy ezek a kintlévőségeket sikerüljön behajtani a vízműnél, mert ha ez nem történik meg, akkor a vízmű tönkremehet.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ebben az esetben azt javasolja a képviselőtestületnek, hogy a Zempléni Vízmű Kft-t kintlévőségeinek behajtására szólítsa fel.


 

 

 

Törő Gábor
/2010.11.25./
 

   Három hasonló betörés történt a városban

 

        
  

Az elmúlt 3 hétben történt 3 betörés, amelyek közös jellemzője, hogy a behatolás műanyag ablakokon keresztül történt amikor ne voltak otthon a tulajdonosok. Általában a tulajdonosok távozását követően nem sokkal történtek meg ezek az esetek, értékek, pénz tűnt el, de egyelőre a nyomozás érdekében többet nem szeretnék mondani az üggyel kapcsolatban – nyilatkozott dr.Téglás István rendőr alezredes egy ismétlődő bűncselekményről…
 
 


dr. Téglás István

       Felhívnám viszont a lakosok figyelmét az egymásra figyelésre, hiszen a mai világban fel kell hogy tűnjön egy idegen autó, amelyik megáll azon a környéken, abból kiszállnak emberek, járkálnak, majd 5 perc múlva megint visszamennek. Azért úgy gondolom, hogy ennek intő jelnek kellene lennie.
Olyan világot élünk, amikor nem figyelünk annyira oda egymásra, talán az a gondolat fogalmazódik meg mindenkiben, hogy velem nem történhet meg.
Sajnos megtörténhet és nekünk is sokkal nehezebb a dolgunk akkor, amikor nincs elegendő információnk az esetről, vagy egymásnak ellentmondó információk vannak egy kocsiról, vagy egy elkövetőről. Ezért kérek mindenkit, hogy kellő körültekintéssel és figyelemmel legyen mások és saját javai iránt is.
Ha gyanúsat észlelnek, hívják a 107-et, vagy a Sárospataki Rendőrkapitányság számát, a 06 47 513 030.


 

 

 


Cziczer Katalin
/2010.11.25./
 

  Képzés pedagógusoknak

        
  

A Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat a TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0010. sz. A pedagógiai szakszolgáltatás és a könyvtári szolgáltatások fejlesztése a sárospataki kistérségben című projektjének megvalósítása során képzést szervezett 2010. november 19-20-án pedagógusoknak, érdeklődő szülőknek A magatartászavaros és hiperaktív-figyelemzavaros gyermekek kognitív viselkedésterápiája címmel - nyilatkozta Molnár Marianna a Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat vezetője...
 


Molnár Marianna

       A kétnapos tanfolyam a Vadaskert Kórház és Szakambulancia továbbképzése, amelyet az Újbástya Rendezvénycentrumban tartottak meg. Sok hasznos technikát, lehetőséget ismerhetett meg a 30 résztvevő, amelyek segíteni tudják a munkájukat, a gyerekek beilleszkedését, s amelyekkel a szülőket is támogatni tudják. Az előadásokon kívül filmrészleteken is bemutatták a módszereket, és szakmai tapasztalatcserére is lehetőség nyílt, különösen a szünetekben. A képzés a pályázatnak köszönhetően ingyenes volt a résztvevőknek.

A szervezők fontosnak tartják az ilyen képzéseket, hiszen a pedagógusok sokszor tehetetlenül állnak gyakorlati munkájuk során a növekvő számú beilleszkedési és magatartási zavarral küzdő gyerek fegyelmezésének, tanításának, egyéni bánásmódjának kialakítása során. Szükséges, hogy használható, praktikus ismereteket kapjanak. Ez a tanfolyam - a visszajelzések szerint - betöltötte ezt a funkcióját.

A program az Európai Szociális Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében valósul meg.

                                   


 

 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.11.24./
 

   Rendkívüli ülést tartott a képviselő-testület

 


    

 


Aros János

       A képviselőtestületi ülés összehívására november 22-én azért volt szükség, mert most telik le a határideje a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázatnak a beadásának. A Szociális Bizottság megfelelő előkészítő munkája után meghoztuk a döntésünket, amely arról szól, hogy A típusú pályázók esetében, akik már részt vesznek a felsőoktatási intézményrendszerben, 108 tanulót tudunk támogatni az idén, és 11 tanulót tudunk támogatni, akik 2011-ben kezdik meg a felsőoktatási tanulmányaikat – számol be Aros János polgármester...

A következő napirendi pont az Innovo-Patak Városfejlesztő Non-profit Kft alapító okiratának a módosításával függött össze, ahol a változásokat kell átvezetni. Az kft vezetésében ugyanis változás történt, hiszen ez év augusztus közepén az előző ügyvezető igazgató - Kiss Csaba - bejelentette a lemondását, és az előző képviselő testületi ülésen töltöttük be újra ezt a posztot. Azóta Erdős Tamás személyében van új vezetője a kft-nek, aki a feladatot tiszteletdíj nélkül látja el.


 

 

 

Törő Gábor
/2010.11.24./
 

   Bíborcsiga – nemezes kiállítás A Művelődés Háza Galériájában


        

Lassan természetessé válik számunkra, hogy A Művelődés Háza a legértékesebb, legpazarabb kiállításokat mutatja be galériájában. Így történt ez most is, a november 19-én Rádainé Bodnár Katalin textilrestaurátor által megnyitott kiállítás igazi kuriózum, ami még december 7-ig megtekinthető. A kiállításról Csatlósné Komáromi Katalin igazgatónő elragadtatással beszélt…
 


Tóth-Pócs Judit

       Tóth-Pócs Judit nemezes iparművész kiállítása nagyon jól illeszkedik a Művelődés Háza és Könyvtára azon kiállításai közé, melyek középpontjában a textil áll. Rendkívül érdekes színekben és formákban gazdag anyagot mutathattunk be a sárospataki közösségnek, hiszen a Bíborcsiga elnevezésre hallgató tárlat nagyon sok olyan napi használatos tárgyat, mindennapos öltözködésben fellelhető kiegészítőket mutat be, és természetesen olyan alkotásokat is, amelyek a szem és lélek pihentetését jelentik.

A kiállítás megnyitónak két különlegessége is volt. Az egyik, hogy a különböző kalapokat élő sárospataki kislányok, modellek mutatták be, a másik pedig, hogy a megnyitó keretében egy olyan film is bemutatásra került, amely a nemezkészítés, az ember és az anyag kapcsolatát mutatja be.
A kiállítás minden látogatójának lehetősége van arra, hogy ezt a filmet megnézze és a rendkívül fiatal és bájos nemezes iparművészt közelebbről is megismerje.

Tóth-Pócs Judit Kecskeméten él és dolgozik, és nagyon örülünk, hogy sikerült ebben az intézményben ezt a kiállítást megszervezni.


 

 

 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2010.11.24./
 

   VII. DIEGO – SUSI Nemzetközi Labdarúgó Torna

 

        
  

A Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola 2010. november 21-én rendezte meg a VII. DIEGO – SUSI NEMZETKÖZI Labdarúgó Tornát, amelyre neves csapatok fogadták el a meghívást. A mérkőzéseket az Árpád Vezér Gimnázium tornacsarnokában játszották. A sárospataki egyesület 2000-ben és 2001-ben születetteknek biztosított játéklehetőséget. 10 csapat vett részt a tornán és játszott izgalmas mérkőzéseket. Az egész napos kupán, a szervezők megpróbáltak felejthetetlen élményt nyújtani a gyermekeknek. Az idén is, a DIEGO volt a fő támogatója a rendezvénynek - számolt be Belicza János szervező...
 
 


Belicza János

       Kiváló színvonalú mérkőzéseket láthattak a nagy számban kilátogató szurkolók. A tornán 150 darab érem, 2 darab serleg, 8 különdíj és 20 darab oklevél talált gazdára. A SUSI vezetői, Kék Ágit és Egyed Pétert a DIEGO képviseletében, Aros János polgármestert, Sikora Attila alpolgármestert, Szvitankó Tamást a Humán Bizottság elnökét és Kovács Katalint (MOGYI) kérte fel a díjátadásra. A programot a tombolasorsolás és a MOGYI által felajánlott meglepetések színesítették. A mérkőzéseket Szemán Imre és Tóth János sporttársak vezették.

Összességében e rendezvény jó alkalmat nyújtott arra, hogy a SUSI csapatai megfelelően felkészüljenek a további versenyekre. A szervezők büszkék arra, hogy neves egyesületek utánpótlás csapatai vettek részt a tornán. A kupasorozat folytatódik, hiszen 2010. december 5-én a SUSI kézilabdázói mutathatják meg tudásukat, az ÁVG-ben. A sportiskolának, ezen kívül, még sok meghívása van hasonló rendezvényekre 2010.december 4-5-én a XX. Jubileumi Nemzetközi Karácsony Kupán vesznek részt, Debrecenben, a 2001-es fiú focisták. Ugyanebben az időpontban a 2000-es labdarúgók Nyíregyházán vendégszerepelnek. Ráadásul a vezetők idén is megrendezik a IV. SUSI Karácsonyi Sportfesztivált, melynek az időpontja később kerül kijelölésre. HAJRÁ SÁROSPATAK! HAJRÁ SUSI! www.susi.mlap.hu

Köszönet a FŐ TÁMOGATÓKNAK: DIEGO – SÁROSPATAK és SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Köszönet a KIEMELT TÁMOGATÓKNAK: Árpád Vezér Gimnázium, Hunyadi ABC – Kenézlő, MOGYI Kft.

Köszönet a TÁMOGATÓKNAK: Black and White – Fehérnemű, Árpád Vezér Gimnázium, Árvay J. Gyakorló Általános Iskola, www.sarospatak.hu, Evinor Bt., Patak Kerámia, Zemplén Hírlap, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája, Helyi Krónika, Rákóczi Panzió, Kék és Társa Kft., STC, www.boon.hu, PEPE Büfé, és természetesen a SZÜLŐKNEK , akik nagyon sokat segítettek a rendezvény ideje alatt,és nélkülük nem lenne SUSI!

A VII. DIEGO – SUSI Nemzetközi Labdarúgó Torna hivatalos végeredménye:
2000-es fiú labdarúgás
I.hely: NYÍREGYHÁZI KERTVÁROS
II.hely: NYÍRSULI
III.hely: SUSI
IV.hely: OLIMPIAKOSZ PÁLHÁZA
V.hely: TOKAJ

Legjobb mezőnyjátékos: NAGY MÁTÉ (Nyíregyházi Kertváros)
Legjobb kapus: CSONTOS MARCELL (Olimpiakosz Pálháza)
Gólkirály: KELEMEN GERGŐ (SUSI)
Legjobb hazai játékos: MOLNÁR CSABA (SUSI)

A SUSI-s csapat tagjai: Berki Bence, Ignácz Ákos, Szemkó Balázs, Molnár Csabó, Kelemen Gergő, Ladomérszky Bence, Botos Zsolt, Kocsik Dániel, Kerülő László, Tagai Péter, Kalocsai Attila – játékosok; Punyi Gyula – edző.

2001-es fiú labdarúgás
I.hely: NYÍRSULI
II.hely: BORSI ALAPISKOLA
III.hely: TOKAJ
IV.hely: DEBRECENI SPORTISKOLA
V.hely: SUSI

Legjobb mezőnyjátékos: KECSKEMÉTI PÉTER (Nyírsuli)
Legjobb kapus: DEME TAMÁS (BORSI)
Gólkirály: VITÁLIS MILÁN (Nyírsuli)
Legjobb hazai játékos: SÉRA ISTVÁN (SUSI)

A SUSI-s csapat tagjai: Séra István, Keksz Bence, Baba János, Tóth Sebestyén, Vitányi Szabolcs, Tagai András, Ladomérszki Kristóf, Kálid Ahmed, Hunyadi Bence, Ardó Alex, Vachter Fanni, Mózes Tamás, Szőke Márkó, – játékosok; Vachter Tamás – edző.


 

 

 

További fotók (játék) >>>                                         További fotók (eredményhirdetés) >>>

Cziczer Katalin
/2010.11.24./
 

   Árvay-Comenius Kupa ifjúsági sakkverseny

 

        
  

2010. november 20-án került megrendezésre az Árvay-Comenius Kupa 2010-11. évad őszi fordulója. A versenynek hagyományosan a ME Árvay József Gyakorló Általános Iskolája adott otthont. A rendezvény fő célja, a tehetséges gyerekek felkutatása, játéklehetőség biztosítása az iskolákban szakkör rendszerű oktatásban résztvevő gyerekek számára, illetve a szakosztályok munkájának segítése az utánpótlás-nevelés terén – nyilatkozta Kovács Tamás...
 
 


Kovács Tamás

       A versenyre most is szép számmal (81 fő) jöttek gyerekek a megye számos iskolájából, sakkegyesületéből . Több résztvevővel már a korábbi években is találkozhattunk, és voltak akik sakkversenyen most tették meg első lépéseiket. Sok szép és izgalmas játszmát láthattak a szülők, kísérők. Különösen a legkisebbek harcoltak szívvel-lélekkel az utolsó lépésig. A gyerekek mindvégig a felnőttekhez hasonló fegyelemmel és sportszerűséggel versenyeztek.

Hét forduló után a következő eredménnyel zárult a verseny :
A I. számú korcsoport (alsósok) díjazottjai:
1. Horváth Kristóf (EMSE-Miskolc) 7 pont

2. Vanczák Tamás (Kisbocsok-Miskolc) 5,5 pont
3. Ács Kristóf (EMSE-Miskolc) 5,5 pont

Legjobb lány: Kalóz Aletta (Tiszaújváros) 5 pont
Legfiatalabb résztvevő: Özel Szamira (Pálháza)

A II. számú korcsoport (felsősök) díjazottjai:
1. Mengyán Márton (Kisbocsok-Miskolc) 6,5 pont

2. Kassay Lilla (Kisbocsok-Miskolc) 6 pont
3. Csatlós Kornél (Református Kollégium Ált. Isk-ja) 5,5 pont

Legjobb lány: Ács Petra (EMSE-Miskolc) 5 pont

A csapatverseny (bármely 4 játékos eredménye alapján) végeredményét az őszi és a tavaszi forduló együttesen fogja adni, de előzetesen a verseny állása az őszi forduló után:
1. Kisbocsok-Miskolc 23 pont
2. EMSE-Miskolc 21,5 pont
3. Tiszaújváros 19,5 pont

Köszönet a rendezvény támogatásáért: Árvay Diáksport Egyesület, „ÉMÁSZ a jövőért” Alapítvány, ME Árvay József Gyakorló Általános Iskolája,
Sárospatak Város Önkormányzata.


 

 

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.11.24./
 

   Baleset volt a Malomkőgyári kanyarban

 

        
  

 


Ladics Tamás

       2010. november 24-én 14 óra után a 37-es számú főúton Sárospataknál személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt. Miskolc felől Sátoraljaújhely irányába haladt egy személygépkocsi, amelyben öten utaztak. A Malomkőgyári bekötőutat elhagyva a bal ívelésű kanyarban a gépkocsi a jobb oldali útpadkára lehaladt, aminek következtében a gépkocsivezető ellenkormányzott, majd a gépkocsi kormányzása felett az uralmát elveszítve járműve a jobb oldali, útmenti mély árokban, a tetejére borulva állt meg – nyilatkozta a baleset körülményeiről Ladics Tamás rendőr főhadnagy, sajtóreferens…

A baleset idején más nem közlekedett azon az útszakaszon, így mással nem ütközött a gépkocsi. A baleset során a gépkocsi egyik utasa 8 napon túl gyógyuló súlyos sérülést szenvedett, a többi utasait könnyebb sérülésekkel vitték a mentők gyógyellátás céljából  a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórházba.
A baleset körülményeit büntető eljárás keretén belül vizsgálja a rendőrség.


 

 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.11.24./
 

   Eisenachi delegáció érkezett Sárospatakra

 

        
  

November 18-án este érkeztek meg az eisenachi vendégeink, hiszen napra pontosan, két évvel ezelőtt, november 19-én - Erzsébet napján - írtuk alá a testvérvárosi megállapodást a német Eisenach és Sárospatak között – számolt be a testvérvárosi látogatásról Aros János polgármester… a fotón Heike Apel az eisenachi testvérvárosi kapcsolatok koordinátora
 
 


Heike Apel

Aros János

       Magánlátogatáson voltak jelen, de természetesen a városos vezetése részéről fogadtam őket, ami azért volt jó, mert egy május elejei közös rendezvényünkről tudtunk tartalmas tanácskozást folytatni. Szándékaink szerint egy amerikai 100 tagú kórus – ami egy európai turnén vesz részt – két helyen adna koncertet Magyarországon, az egyik Budapest, a másik pedig Sárospatak lenne. Ennek az előkészületi munkáiról ejtettünk néhány szót.

Városunk két középfokú oktatási intézményének képviselői is jelen voltak, hiszen mindkét iskola testvérintézményi kapcsolatot alakított ki az ottani hasonló iskolákkal. Az Árpád Vezér Gimnáziumról és Református Gimnáziumról van szó, tehát az ő vezetőikkel, valamint Virágh Sándor nagytiszteletű úrral bővítettük ki a tanácskozást, hiszen ennek a nagyszabású európai színvonalú koncertnek a helyszíne nagy valószínűséggel a református templom lesz.

Tartalmas beszélgetésen vagyunk túl, úgy néz ki, hogy meg fogjuk tudni oldani a fogadásukat annak ellenére, hogy ugyanezen a május elsejei hétvégén anyák napja, ráadásul - most már harmadik éve - a középfokú oktatási intézményekben ballagás is lesz. Megnéztük az esetlegesen szóba jövő szállás és rendezvényhelyszíneket is.

Este egy vacsorát rendeztünk az eisenachiaknak, akik másnap még megnézték a várat, és folytatódott a tanácskozás is az Újbástyában, majd vasárnap reggel indultak haza.


 

 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.11.23./
 

   Lufi és Szamóca kalandjai a pataki könyvtárban

 

        
  

Hogy kicsoda Lufi és Szamóca? Ez is kiderült A Művelődés Háza és Könyvtárában 2010. november 9-én megrendezett író-olvasó találkozón, ahol Balázs Ágnes volt a vendégünk - számolt be Kövér Sándorné...
 
 


 

       A felnőttek elsősorban színésznőként ismerik, a gyerekek viszont jópofa ifjúsági regények szerzőjeként. Aki eddig még nem ismerte, a találkozón megbarátkozhatott könyvsorozatának állandó szereplőivel, megismerhette kedvenc állataikat, kalandjaikat. Hogy milyen formában? Természetesen egy jó hangulatú vetélkedő során. Az írónő által előadott részletekhez kérdések kapcsolódtak, amelyre írásban kellett válaszolni.

A jól válaszoló gyerekek között sok finom csokoládét sorsoltunk ki. Ezután következett a dedikálás és autogram-osztás. Ez aztán az írónőnek volt kemény munka, hiszen a több, mint 130 gyerek közül mindenki szeretett volna valami emléket kapni Ági nénitől.
Akinek tetszett az előadás, vagy csak egyszerűen szeret olvasni, könyvtárunkban megtalálja az írónő köteteit.
Mindenkinek jó szórakozást kívánunk!


 

 

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.11.23./
 

  "Lelki Erőmű Sárospatakon!"

 

        

Az idén harmadik alkalommal kerül sor Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez kötődően az Őszi Szent Erzsébet Napokra Sárospatakon. November 17-én ünnepli a világegyház Erzsébetet. Ezen a napon a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász csoportjai lelkinapot tartottak a Sárospataki Bazilikában 500 fő részvételével. Gégény Béla Karitász igazgató, a lelki nap szervezője az alábbi levelet jutatta el számunkra...


Nagymarossal kapcsolatban került először megfogalmazásra, de igaz ez Árpád-házi Szent Erzsébet szülővárosára, Sárospatakra is. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász november 17-én rákapcsolódott a Lelki Erőműre, egy törékeny, fiatal, kiszolgáltatott körülmények között élő királyi sarj szeretettel teljes életére. A hívó szót 500 karitász önkéntes, segítő és pap hallotta meg és válaszolt a jelenlétével: /"szólj Uram, szolgád figyel!"/

A Sárospataki Római Katolikus Egyházközség szeretetteljes fogadtatása, Kecskés Attila plébános atya és a karitász önkéntesek fáradtságot nem ismerő mosolygós jelenléte előkészítette és megalapozta az Egyházmegyei Karitász Lelki Napjának sikerét.

Kecskés Attila plébános atya a Szolgáló Szeretet szentjének ereklyéje előtt elvégzett litániája adta meg az alaphangot. Dr. Szabó Irén, az Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság elnökének élményszerű előadása közelebb hozta a jelenlévőkhöz szentünk alakját és életének eseményeit. Nagy örömünkre szolgált a plébános atya jó híre: a Szent Erzsébet Nővérei Rend sárospataki letelepedésének előkészületeiről szóló beszámoló.

Écsy Gábor atya, a Katolikus Karitász országos igazgatója a valóságról beszélt, de nem szomorúan. A reményt sugározta, amikor a Katolikus Karitász katasztrófáktól sújtott térségekben végzett munkájáról, annak eredményeiről beszélt. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye is megtapasztalta a segítő szeretet kézzelfogható tetteit, az 1999-es belvíz, a 2001-es beregi árvíz, a 2009-es jégkár esetében. De az Egyházmegyei Karitász is bekapcsolódott a borsodi árvízkárosultak és a vörösiszap katasztrófa áldozatainak megsegítésébe. A Katolikus Karitász kiemelten támogatja térségünket az EU-s élelmiszersegély programban, tudva azt, hogy itt, Kelet-Magyarországon élnek a leginkább rászorult emberek.

A Papp János apát, Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társ-székesegyház plébánosa által bemutatott szentmisén 14 pap imádkozott Isten minden értelmet meghaladó kegyelméért, irgalmas és cselekvésre indító szeretetéért. A templomból kijövő 500 karitász- zarándok kézhez kapta Szent Erzsébet kenyerét.

Délután a Sárospataki Plébánia és a Szent Erzsébet Ház vendégeiként hellyel, pogácsával, borral kínáltak bennünket és bemutatták a házat, valamint lehetőséget kaptak a résztvevők a Rákóczi Vár megtekintésére is.

Volt miért hálát adni, volt mit megköszönni. Elsősorban az Istennek, aki a szolgáló szeretet szentjét adta nekünk, aztán a 14 atyának, akik elzarándokoltak Sárospatakra, hogy megerősítsék az egyházközségeik karitász önkénteseit és az Egyházmegye Karitász munkáját. A vendéglátóinknak, akik testvéri szeretettel és figyelmes szolgálattal segítették lelki töltődésünket.

A Lelki Erőmű feltöltötte a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász munkatársait, segítőit, hogy megifjodott lélekkel, kitartó szeretettel járjanak a szolgáló szeretet útján Jézust követve, Szent Erzsébet életére, tetteire figyelve, püspökünk és papjaink vezetésével tegyük a jót, soha bele ne fáradva a szeretet cselekedeteibe.

A Lelki Erőmű folyamatosan működik! Sárospatak, Szent Erzsébet szülővárosa várja a szeretet munkatársait! Csak rá kell kapcsolódni valamennyi karitász munkatársnak, és általa megújul az életük, karitász csoportjuk, plébániájuk, Egyházmegyéjük és az Egyház!
 
 


Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság
/2010.11.22./
 

   VELMOVSZKI MÁTÉ EURÓPA KUPA GYŐZTES

 

        
  

Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolája 8.a osztályos tanulója - Velmovszki Máté - 2010. november 14-én Budapesten versenyzett a II. Össz-Knockdown Utánpótlás Bajnokság BUSHIDO EURÓPA KUPÁN. Önmagát nem kímélve, öt ellenfele legyőzésével megszerezte serdülő közép kategóriában az I. helyet.

Gratulálunk!
 
 


Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolája
/2010.11.22./
 

  „TÜZES HÍREK”

 

        
  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága illetékességi területén a 2010. október 21. és 2010. november 18. közötti időszakban 11 tűzeset, 7 műszaki mentés történt és 4 esetben kaptunk téves jelzést - nyilatkozta Barna Norbert tűzoltó főhadnagy...
 
 


Barna Norbert

       20A műszaki mentések során 2 esetben pincéből távolítottunk el vizet, 2 esetben életmentésnél működtünk közre, 1 esetben közúti balesethez riasztották egységeinket és 2 esetben lakóházat, közúti forgalmat veszélyeztető fát távolítottak el tűzoltóinkat.

- 2010. október 27-én a déli órákban Széphalom és Mikóháza között egy VOLVO típusú tehergépkocsi és egy Opel Corsa típusú személyautó ütközött. A balesetben 1 személy sajnos életét vesztette.
- 2010. november 4-én a rendőrség kérésére tűzoltóink Sátoraljaújhelyen egy lakóházba hatoltak be kéziszerszámok segítségével. A házban egy idős férfit találták, aki nem reagált a külső ingerekre. A sérültet a mentősöknek átadták.
- 2010. november 9-én Sárospatakon egy férfi egy 5 méter mély munkaterületen szenvedett balesetet. Egy betonkeverő gép hidraulikus töltőgémje leszakadt és ráesett a férfire, aki sajnos életét vesztette.

A tűzesetek közül 2 esetben gépkocsi motorterében keletkezett tűz, 3 alkalommal szárazfű égett, 1 esetben szemetes konténerben lévő szemét gyulladt meg, 1 esetben Panzió gyulladt ki és 4 alkalommal lakóházban keletkezett tűz.

- 2010. október 27-én a délelőtti órákban Nagytanyán a Panzió épületének tetőterében keletkezett tűz. A tűz továbbterjedt a fa tetőszerkezetre és a tetőtérben kialakított helyiségek (szobák, stb.) berendezési, használati tárgyaira. A tetőtér a tégla falazat kivételével teljesen megsemmisült.

A keletkezett tűztől az első emeleti helyiségek ferde síkú fa födémszerkezetei leszakadtak, és itt a tűz továbbterjedt az éghető berendezési tárgyakra. A tetőtérből lehulló égő fadarabok meggyújtották a panzió és a mellette kialakított földszinti fedett tér lambériával befedett előterét, mely részben megégett. A Panzió helyiségeinek falazata és mennyezete a keletkezett füsttől erősen kormozódott. A tűzoltásban részt vettek a sátoraljaújhelyi egységeken kívül az encsi és a szerencsi tűzoltók is. Személyi sérülés szerencsére nem történt, de az anyagi kár jelentős.


 

 

 


Barna Norbert tű. fhdgy. és Tóth János tű. hdgy.
/2010.11.22./
 

  Egy MAN tehergépkocsit kaptunk Soest testvérvárosunktól

 

        
  

November 16-án német testvérvárosunkban, Soestban tettünk látogatást egy delegációval, amelynek tagja volt Donkó József szakreferens, Oláh József a szociális bizottság elnöke, Buchalter Nóra főtanácsos, Zérczi László képviselő és jómagam, számolt be az útról Aros János polgármester…
 
 


Aros János

       Valamint vittünk magunkkal két sofőrt is, hiszen a látogatásnak kettős célja volt. Az egyik, hogy köszöntsük Sárospataki új vezetése nevében a soesti polgármestert, a másik pedig, hogy Zérczi képviselő úr korábbi ötletét megvalósítsuk. Ugyanis az árvízhelyzetben és a tavaly téli hó eltakarításakor szembesültünk azzal, hogy bizony a Kommunális Szervezet géppartja jelentős bővítésre és felújításra szorul. Képviselő úr ötlete alapján a testvérvárosokat megkerestük, hogy vannak-e számukra kevésbé használatos járművek, amelyeket mi még tudnánk használni és Soestől kaptunk pozitív visszajelzést, hogy náluk van egy 10 tonnás MAN típusú teherautó, amelyet már megfelelő módon felkészítettek, lepapíroztak, és most Sárospatak rendelkezésére bocsátották.
Ezt a teherautót hozta el a Kommunális Szervezet két sofőrje. Bízom benne, hogy ezzel a város érdekében végzett munkálatokat meg fogjuk tudni könnyíteni. Reméljük, hogy árvízhelyzetben már nem lesz rá szükség, de a téli hó eltakarításban és egyéb szállítási feladatokra tudjuk majd használni. Nem zárták ki a beszélgetések során annak a lehetőségét, hogy lesz még további olyan gépük, amelyeket mi tudnánk használni a Kommunális Szervezetben.

Nagyon tartalmas egy napot töltöttünk ott, hiszen egy napot utaztunk oda, egyet vissza, a tárgyalásokra így egy nap állt rendelkezésünkre. Szerdán több intézménnyel is folytattunk tárgyalásokat, így a soesti és mi művészeti iskolánk között készítettünk elő egy együttműködést. Ugyanezt tettük a soesti szakképző intézmény vezetőjével - ez egy közel 2000 fős intézmény - megnéztük, hogy milyen szakmacsoportokat és milyen formában tanítanak, és találtunk olyan lehetőséget, ill. átfedést, hogy a mi diákjaink részt tudnának venni az ottani szakképzésben akár hosszabb időtartamban is, a német gyerekek pedig szintén megismerkedhetnek a magyarországi szakképzési oktatási rendszerrel. Soest városnak kórháza is van, amit szintén meglátogattunk.

Polgármester úr fogadott minket, a két város jelenlegi helyzetéről és a további együttműködési lehetőségekről beszéltünk. Többek között a művészeti napok távlati programjaiban szeretnénk lehetőséget biztosítani a soesti művészeknek is. Turjányi Miklós fesztiváligazgatóval is beszéltem már, talán a Zempléni Fesztivál keretében is lesz lehetőség egy zenekar fogadására.


 

 

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.11.21./
 

   Újra ÁRVAY-KUPA – már tizedik alkalommal

 

        
  

A Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolája és az Árvay DSE idén november 27-28-án rendezi meg 10. alkalommal labdarúgó tornáit. Három fiú és egy lány korcsoportban összesen 21 csapat fog megküzdeni az értékes serlegekért - küldte az előzetes tájékoztatót Gönczy Zoltán - szervező...
 
 


Gönczy Zoltán

       Minden csapat számára komoly erőpróbát jelent majd a torna, hiszen edzésben lévő, a megye és az ország határain túlról is érkező csapatokkal mérhetik össze felkészültségüket. A torna megrendezése nem kis szervező munkát és jelentős anyagiakat is igényel, de az iskola, az Árvay Alapítvány a támogatók és a szülők segítségével mindig színvonalasan sikerül a sportesemény. A rendezvényt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat is támogatja évről-évre.
A szervezők minden érdeklődőt szívesen várnak az Árvay József Gyakorló Általános Iskola tornacsarnokába.

Támogatóink: B-A-Z MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT, BODROG WELLNESS SZÁLLODA ÉS TENGERSZEM KEMPING, RISTORANTE COLLEGNO PIZZÉRIA, AJTAI ÉS TÁRSAI KFT., MINIMÁL SPORT CITY CENTER, LEPORELLÓ 2005 KFT., LEVI FOTÓ, ÁRVAY ALAPÍTVÁNY, Bártfai Éva, Pataqua Kft. és a Szülők.


 

 

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.11.21./
 

   Tolerancia nap az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban

 

        
  

Az ENSZ 1995-ös tolerancia éve óta november 16-án a türelmes, az elfogadó emberi magatartásra fókuszálhatunk, ez a tolerancia napja. Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Diákönkormányzatának idei tolerancia napi rendezvénye olyan programelemekből épült fel, melyek elgondolkodásra, a toleráns magatartás felismerésére késztettek diákot s felnőttet egyaránt.

A fogyatékkal élők, a megváltozott képességűek világának megtapasztalása, a Vakok Intézetének munkatársaival való beszélgetések, a diákok s a Hajdú Krisztina, pszichológus vezette interaktív gyakorlatok, majd az esti, diákok által szerkesztett s előadott műsor a kívánatos együttműködő magatartásnak máris példája volt.
 
 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.11.21./
 

  Kirándulás Budapestre

 

        
  

Az Európai Bizottság Magyarországi Delegációja és a Millenáris Nonprofit Kft. pályázatot hirdetett hátrányos helyzetű diákok kulturális-szabadidős programjainak támogatására és utaztatására, ezt a pályázatot megnyertük, így 2010.11. 09-én az Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium tanuló közül 34 gyerek Budapestre utazhatott - számolt be Kis Márta igazgatónő....
 
 


Kis Márta

       Nefelejcs-foglalkozásokon és Szalóki Ági Gingalló koncertjén vehettünk részt. A koncert 11órától kezdődött, ahol a gyerekek együtt énekelhettek, táncolhattak az előadóval. Ezután a csoport egy része kutya terápiás foglalkozáson volt még a másik része kézműves foglalkozásokon. A kézműves foglalkozásokon virág hajtogatása, mézes kalács sütése, agyagozás volt a program.
 
A gyerekek nagyon élvezték a foglalkozásokat, amibe aktívan bekapcsolódtak. Egy órától a közeli játszótérre mentünk, ahol sok érdekes játékot kipróbálhattak, valamint a Parkban egy kis tóban sok színes halat is láthattak. Akinek még pénze is volt, a közeli Mamut Áruházban elkölthette.
Külön élményt jelentett tanulóink számára hogy láthatták az Országházat, a Budai Várat, átmentünk a Lánchídon, valamint a fővárosi forgalom látványa (sok autó, villamos,) mind-mind felejthetetlen marad számukra. Köszönjük!


 

 

 

További fotók>>>

Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium
/2010.11.20./
 

   Hat mérkőzésből hatot nyert meg az U-14-es csapatunk

 

        

A Sárospataki Torna Club U-14 csapata a 2010/2011 őszi szezont hibátlanul, 100% -os teljesítménnyel fejezte be, s ezzel a keleti csoport élén végeztek 3 pont előnnyel. A gyerekek 6 mérkőzésből 6-ot megnyertek, ami 18 pontot eredményezett. 55 gólt rúgtak és mindössze 4-et kaptak. Ezen felül a keleti csoport góllövő listájának első három helyezettje is a Sárospataki TC játékosa – számol be a nem mindennapi sportsikerről Sánta Tibor, a csapat edzője…
 
 


Sánta Tibor

       10 góllal Zsoldos Attila vezet, 9-9 találattal pedig holtversenyben Molnár Krisztián és Pándy – Szekeres Dániel áll a második ill. harmadik helyen.
Összességében elégedett vagyok a csapat teljesítményével, az edzések látogatottsága 90%-os volt. Nehezítette a felkészülést, hogy a bejáró játékosaink - akik fontos láncszemei a csapatnak - csak heti 1 edzésre tudnak jönni, iskolai és otthoni elfoglaltságaik miatt. A helyzetkihasználásunk a rengeteg rúgott gól ellenére is csiszolásra szorul, minden poszton kicsivel több odafigyelést várok, viszont rengeteget fejlődött a csapat passzjátéka, ami a jó eredményhez vezetett.

Az, hogy most az 1. helyen állunk óriási meglepetés, ugyanis fiatal a csapat. Elsődleges célunk a dobogó megszerzése volt, és hangsúlyozom, nem a bajnoki cím az elsődleges, de nem fogunk róla lemondani, megpróbálunk érte mindent megtenni. A legfontosabb mégis az, hogy amit az edzéseken gyakorlunk, azt a mérkőzésen visszalássam a csapattól. Örömmel mondhatom, hogy ez több mérkőzésen ez sikerült!

A játékos a képen:
Állnak: Zsoldos Attila, Molnár Krisztián, Almádi Richárd, Ignácz Ákos , Koleszár Dávid, Orosz Miklós, Pauleczki Antal, Sánta Tibor (edző)
Guggolnak: Farkas Soma, Preszoly Patrik, Orosz Máté, Zajácz Ákos, Szemán Gergő, Darmos Ábel, Tóth Árpád, Majoros Máté, Kelemen Gergő, Hockvárt Bence.
Nincsenek a képen: Ladomérszky Bence, Napravszki Roland, Botos Zsolt és Pándy – Szekeres Dániel.


 

 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.11.20./
 

   Újabb kiemelkedő sikert ért el a Bodrog Néptáncegyüttes

 

        
 

2010. november 14-én, Budapesten a Hagyományok Házában rendezték meg a Néptáncosok Országos Bemutató Színpada elnevezésű minősítő fesztivált. E rendezvényen a Bodrog Néptáncegyüttes 122 szerzett ponttal megvédte jól minősült címét, ezzel is bizonyságát adva annak, hogy a térség kiemelkedő néptáncos műhelye. Az együttest a Tényleg és a Szikes összevont zenekar kísérte, s közreműködött a műsorban János Hajnalka népdalénekes - számolt be Darmos István, az együttes vezetője...
 
 


Darmos István


Darmos Éva

       Hónapok óta készítettük „otthonunkban” A Művelődés Háza és Könyvtára színháztermében azt a 28 perces új, szerkesztett műsort, amellyel beneveztünk a minősítő fesztiválra. Ezt a fesztivált kétévente rendezik, s kétévenként „mérlegre állhatnak” az amatőr néptáncegyüttesek. Már két alkalommal sikerült a jól minősült kategóriába kerülnünk, s ez volt a célunk ez éven is. Olyan neves szakemberek zsűrizték együttesünket, mint Németh Ildikó koreográfus, Ratkó Lujza néprajzkutató, Diószegi László és Széphalmi Zoltán koreográfusok és Eredics Gábor népzenész, többek mintegy tíz éve figyelemmel kísérik együttesünk szakmai munkáját.

A zsűri tagjai építő jellegű kritikájuk mellett megfogalmazták, hogy a Bodrog Néptáncegyüttes folyamatosan magas szakmai színvonalon dolgozik, színpadi megjelenésben, tánctudásban, tánctechnikában, előadói színvonalban folyamatosan fejlődik. Ratkó Lujza kiemelte, hogy a fesztiválon bemutatott, az eddigi legjobban szerkesztett műsor, amit ő a Bodrogtól látott. Természetesen a dicséret mellett köszönettel vettük a zsűritől azokat a javaslatokat, amelyeket átgondolva, némelyeket megfogadva még színvonalasabbá tehetjük előadásainkat. Külön öröm volt számunkra, hogy a zsűri tagjai mellett a nézőtéren ülők közül is többen gratuláltak az együttes műsorához, egyik másik nekik tetsző részt kiemelve, s volt olyan, akit a műsor mondanivalója érintett meg.

Jó volt látni, hogy több egykori – ma Budapesten élő – táncosunk ült a nézőtéren, még nagyobb öröm lett volna számunkra, ha ők is a színpadon állhatnak velünk együtt, hiszen együttesünk mindenki számára nyitott, aki jó közösségbe vágyik, s szívügye a magyar néptánckultúra. Több fiatal táncos ezen a fesztiválon lépett elsőként színpadra a felnőtt együttessel, s mindannyian megállták a helyüket. Köszönetet kell mondanom mindazoknak – táncosoknak, koreográfusoknak, zenészeknek, technikusoknak, a viseletek készítőinek – akik munkánkat segítették, hiszen ez az ő sikerük is. Mindig jó érzés együtt sikereket megélni, de talán mégis kicsit különleges ez az újabb lépcsőfok. Különleges azért, mert éppen tíz éve irányítjuk négyen – Darmos Éva, Kovács Borbála, Sajószegi Gábor és én magam – az együttes munkáját, s a zsűri szavai, valamint az elért eredmény igazolják, hogy méltóképpen visszük tovább elődeink - Sipos Gyuri bácsi, valamennyi egykori szakmai vezető, és valamennyi régi bodrogos táncos - örökségét.


Kovács Borbála


Sajószegi Gábor


 

 


Törő Gábor
/2010.11.20./
 

   Ismét nyert Trikó Norbert

 

        
 

Miközben nap mint nap adunk hírt a fociról és a kézilabdáról, kevés szó esik bizonyos küzdő sportokról, pedig azok is kitartó felkészülést igényelnek és városunk hírnevét ugyanúgy öregbítik. Ezért örömmel számolunk most be Trikó Norbert, az Árpád Vezér Gimnázium 10. osztályos tanulójának újabb sikereiről, akit a versenyre Orehovszki Sándor készített fel…
 
 


Trikó Norbert

      
Norbert a közelmúltban a Karcagon megrendezett X. "Nagykun Kupa" Utánpótlás és felnőtt Kyokushin Magyar Bajnokságon és a budapesti II. Össz-Knockdown Karate Utánpótlás Bajnokság Bushido Európa Kupán szerepelt eredményesen I. helyezett lett…

360 versenyző volt a karate versenyen, az én iskolámból - Sátoraljaújhelyi KK SE - 20-an voltunk összesen. A verseny az Európai Kuschido Kupa nevet viselte. Négy ellenfelem volt, magyarokkal kerültem össze, akiket különböző technikákkal győztem le, illetve bírói döntés miatt nem folytathatták tovább a versenyt. 2,5-3 éve versenyzek, 10 éve karatézok.

Azért jelentkeztem a versenyre, mert ki akartam próbálni magam, és a saját súlycsoportomban sikerült is nyernem.  Legközelebb három hónap múlva lesz egy újabb megmérettetés, a Zemplén Kupa, ahol szintén indulni szeretnék.


 

 

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.11.19./
 

  SZÍNTISZTA utánzat

 

        

„SZÍNTISZTA utánzat” címmel hirdettek meg versenyt az Európa Unió iskolái számára a termékhamisításról és a kalózkodásról, amely az Európai Parlament támogatásával valósult meg – számolt be Császár Erika tanárnő ...
 
 


Császár Erika

       Örömmel értesültünk róla, hogy az iskolánk tanulói által elkészített társasjáték, amelynek a ZÓLAKTEN-NETKALÓZ nevet adtuk ,dicsérő oklevelet kapott. Ezt kiemelkedő elismerésnek tartjuk, hiszen az EU 17 országából ( még Oroszországból is ) több mint 80 iskola kapcsolódott be a versenybe és a több száz benevezésből a mi csapatunk munkáját is jutalmazták.
A csapat tagjai: Donkó Janka 6.a Koleszár Zsófia 7.d, Jaskó György 7.d,Leitner Csaba 7.d, Matisz Patrik 7.d, Pásztor Tamás 7,d, Ruszkai Ákos 7. d osztályos tanulók.
Tanulóink az Európai Parlament elnökének aláírásával ellátott oklevelet és egyéb ajándékokat vehettek át sikeres munkájukért.

Nagyon büszkék vagyunk diákjainkra,mert iskolánkat a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolát méltó módon képviselték és népszerűsítették. Iskolánk jó hírét elvitték határainkon túlra is és eredményükkel nemzetközi elismerést szereztek számunkra. Gratulálunk.

 

 

 


II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2010.11.19./
 

   Már készülünk az ünnepekre

 

        

A Humán Bizottság elnöke, Szvitankó Tamás egyeztető tárgyalást hívott össze, amelyen részt vettek mindazok, akik az adventi és szilveszteri, városi rendezvények szervezésében, előkészítésében, biztosításában, lebonyolításában érintettek. Ennek eredményeképpen már körvonalazódnak az ünnepi rendezvények, amelyek „menetrendje” rövidesen nyomtatásban is megjelenik és minden háztarásba eljuttatják…
 
 


Szvitankó Tamás

       Az egyeztető megbeszélés eredményeképpen, az előző években kialakult és bevált események kisebb változtatásokkal megmaradnak. Ilyen az adventi gyertyagyújtások sora is, de most az adventi koszorú jobban ki lesz emelve, hogy láthatóbb legyen, a műsort pedig nem a különböző iskolák adják, mint tavaly, hanem más módja lesz az ünnepi gyertyák gyújtásának, egyet pl. egy ökumenikus ima keretében gyújtanak meg, egy másikat pedig A Művelődés Háza Kórusa tesz majd hangulatossá.
Az utolsó gyertyagyújtást már kántálással kötik össze, a képviselők által szervezett, területükről érkező kántálókkal. Egyébként a tervek között szerepel egy választókerületenkénti fenyőfadíszítés is.

Igazi, kihagyhatatlan látványosság lesz idén is A Művelődés Háza kézművesei által tavaly készített életnagyságú Betlehem, amit évente tovább bővítenek. Fenyőfát most is állítanak – szintén a művház előtt - bár volt olyan javaslat, hogy élő fát díszítsenek fel a városban.

A Hild tér az eddigiekhez hasonlóan a vásározók rendelkezésére áll majd, újdonság viszont, hogy Aranyvasárnap - és már szombaton is – A Művelődés Háza előtt kézművesek kínálhatják majd saját termékeiket, helypénz fizetése nélkül.

A tanácskozáson jelenlévők azt is megbeszélték, hogy idén sem maradhat el az óévbúcsúztató és újévköszöntő közös rendezvény. Ennek A Művelődés Háza előtti tér ad majd helyet.

Amint láthatjuk a városban, a Kommunális Szervezet dolgozói már szorgoskodnak a díszvilágításon, ami – ígéretük szerint – december elején, a szokott időben idén ki is kigyullad majd.

A város önkormányzata hamarosan minden postaládába eljuttatja az újság különszámát, amelyből a lakosok pontosan megtudhatják a programok helyszíneit és időpontjait.

Az önkormányzati szervezésű rendezvények mellett felhívjuk még Olvasóink figyelmét a karácsonyt megelőző szombaton szokásos Hild téri Kiwanis vásárra, valamint a szenteste délutánján évtizedek óta működő kispataki élő Betlehemre, ahová évről-évre egyre többen látogatnak ki a családok gyermekeikkel.

 

 

 

Cziczer Katalin
/2010.11.19./
 

   Egy szál harangvirág – az iszapkárosultak megsegítésére

 

        

Főleg az idősebb korosztály tagjai jelentek meg azon a Gergely Róbert esten, amelyen a népszerű énekes Szécsi Pál dalokat énekelt. A régi, szép emlékek felidézése mellett jól eső érzést váltott ki a közönségből, hogy a jegyük megváltásával segítették azokat, akik a vörösiszap katasztrófa során mindenüket elveszítették. Csatlósné Komáromi Katalin, a Művelődés Háza és Könyvtára igazgatónője elmondta, hogy egy országos gyűjtőakció részesei lehettünk…
 
 


Gergely Róbert

       A Magyar Népművelők Országos Egyesülete 2010. október 8-án hozott egy határozatot, miszerint minden olyan rendezvény, ami november 11. és 14. között az ország bármely művelődés házában lebonyolításra kerül, annak a teljes bevételét a devecseri, illetve kolontári vörösiszap károsultak javára ajánljuk fel…

Gergely Róbert előadóművész fontosnak tartja, hogy Szécsi Pál emlékét tovább őrizze az utókor számára…

Mint színész és mint magánember azt kell, hogy mondjam, ha az embert megérinti ennek a Szécsi Pál nevű úriembernek – aki már nincsen közöttünk -, énekesnek a szelleme, a lelke, a dalai, akkor nem térhet ki előle – így vagyok ezzel én is. Miért is tenném? Most, hogy idősebb, tapasztaltabb lettem, és láttam jó néhány éve egy dokumentumfilmet, amely által nagyon érdekes és izgalmas dolgot fedezhettem fel, akkor azt mondtam, hogy nekem kötelességem a dalait énekelni. Azok közé a színészek, énekesek, művészek közé tartoznom, akik feladatunknak érezzük, hogy ezeket a dalokat valóban elénekeljük úgy, hogy velünk együtt dúdolják azok, akik szeretik.

A segélykoncertre 178-an váltottak jegyet. Az így befolyt összeget az iszapkárosultak megsegítésére juttatják el a szervezők.

 

 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.11.18./
 

   Kézilabda: jövünk fel

 

        

Jelen pillanatban a 3. helyen állunk, miközben lassan közeledünk a bajnokság végéhez - már csak két forduló van hátra. A bajnokság elején, az első négy mérkőzésen a végjátékig nagyon jól helytállt a csapat, de az utolsó 10 perceket mindig elveszítettük és ez által sajnos vereséget szenvedtünk – számol be Papp József a kézilabda csapat bíztató eredményeiről…
 
 


Papp József

       Ez után a fiatalok - és persze az idősebbek is - átérezték a mérkőzés egészének a jelentőségét, így fordult a kocka és az elmúlt 4 mérkőzésünket már megnyertük, így jöttünk fel a 3. helyre. Eleinte 1-2 góllal nyertünk, de most, az utolsó mérkőzéseinken már 9 és 15 góllal is vertük azokat az ellenfeleket, ahol kikaptunk idegenben. Ez mindenképp egy pozitív eredménye a hozzáállásnak, remélhetőleg ez így is fog folytatódni.

Sajnos a csapaton belül vannak még hullámzó teljesítmények, de ezt még türelemmel kell fogadnunk, mert ezek a srácok azért még fiatalok, és felnőtt bajnokságban kell részt venniük. A gyerekeink, az ifjúsági csapatunk, vagyis az országos edzőbajnokság előtti csapatunk, egyelőre viseli a megmérettetést – ugyanis sokkal idősebbekkel kell szerepelniük - de határtalan a lelkesedésük és ugyan vereséget szenvednek, de a jövőre nézve nagyon bizakodók vagyunk.

 

 

 


Törő Gábor
/2010.11.18./
 

   Átadták a Balassa István emlékérmet

 

        

Alexander Balega - Fazekas Sándor szlovák területen élő magyar műfordító kapta idén a Balassa Iván emlékérmet, amit 2010. november 12-én adtak át Sárospatakon, a Múzsák Templomában. A Bodrogközi Művelődési Egyesület a bodrogközkutatás és a terület megismerése terén nyújtott kiemelkedő teljesítmény elismerésére alapította ezt az emlékérmet, mely a kiváló tudós, etnográfus Balassa Iván nevét viseli. Az emlékérem idén 6. alkalommal került átadásra…
 
 


Alexander Balega

       Ez nagyon megtisztelő, mert akik mostanáig megkapták a Balassa Iván díjat, nagyon sok munkát végzettek a kutatás területén. Nagyon meglepett engem, hogy Szlovákia területéről elsőként én kaptam meg ezt az elismerést. Ahogy elhangzott a beszédemben is, én nagyon sokat nem dolgoztam kutatási munkában.

Nem volt rá lehetőségem, mert politikai okokból nem volt szabad publikálni, így a magyar-szlovák kulturális kapcsolatok területén olyan helyre kellett elbújni a politikusok elől, ahol nem nagyon látnak. Amivel foglalkoztam, az nem a konkrét terület kutatásával volt kapcsolatos, hanem elsősorban a fordítás volt. Így sikerült 15 könyvet lefordítanom magyarról szlovákra, amelyek között vannak mesék és Krúdy regények is, nemcsak szakkönyvek. A szakkutatásban inkább az utolsó 4-5 év alatt tudtam valamit végezni, inkább szervezési munkákat – mondta Fazekas Sándor a díj átvétele után.

 

 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.11.18./
 

   Vasárnap megy a VII. DIEGO – SUSI labdarúgó torna

 

        

2010. november 21-én (vasárnap) rendezi meg a Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola azt a nemzetközi labdarúgó tornát, melyen 2 korosztály, 10 csapata vesz részt. Az eseményen 2000-ben és 2001-ben született fiúk vesznek részt – számol be az újabb rangos sárospataki eseményről a szervezők közül Belicza János tanár úr…
 


Belicza János

       A nagyszabású rendezvény az Árpád Vezér Gimnázium sportcsarnokában kerül megrendezésre. A mérkőzések 900 órakor kezdődnek, amikor szervezők nagy szeretettel várnak, minden kedves szurkolót is. A labdarúgó torna főszponzora ismét a sárospataki DIEGO.

A kupán nagy küzdelem várható, ahol a gyermekek érmeket, okleveleket, különdíjakat is kaphatnak a játék öröme mellett. Az egész napos rendezvény igazi sport csemege lesz annak, aki kilátogat a rendezvényekre, hiszen van olyan SUSI-s korosztály, amely most mutatkozik be először Sárospatakon, ráadásul Magyarország két legerősebb sportiskolája is jelen lesz az eseményen, a Debreceni SI és a Nyírsuli „személyében”.

Lesz mazsorett bemutató és tombolasorsolás is. A részletes program a www.susi.mlap.hu –n megtalálható. Pár név a nevezett csapatokból: DVSC SI, Nyíregyházi Sportiskola - Nyírsuli, Borsi Alapiskola, Tokaj DSE, Nyíregyházi Kertváros, Olimpiakosz Pálháza.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

 

 


Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola
/2010.11.18./
 

 

   Tisztújító közgyűlést tartott a Magyar Comenius Társaság

 

        
 

 


Kiss Ferenc

       Hatévenként esedékes tisztújító közgyűlését és évente sorra kerülő felolvasó ülését tartotta meg a Magyar Comenius Társaság Sárospatakon, a Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Karán 2010. november 10-én. A közgyűlés a társaság díszelnökévé választotta Dr. R. Várkonyi Ágnes akadémikust, Széchenyi-díjas történészt. A Társaság elnöke újra Dr. Földy Ferenc ny. főiskolai tanár lett, alelnökök Dr. Hegedűs László és Dr. Koncz Gábor, titkár Kiss Ferenc...

Az elnökség további tagjai: Dr. Gönczy Ákos, Dr. Nagy György, Dr. Győri István, Dr. Tamás Edit és Dr. Ősz Ferenc. A felolvasó ülés első részében laudációk hangzottak el azokról az elnökségi és választmányi tagokról, akik az elmúlt néhány évben távoztak közülünk. Ezután a tudományos előadások „Comenius és a múzsák” téma köré szerveződve szóltak a nagy pedagógus korabeli és a későbbi századokra gyakorolt hatásairól. Az írások a tervek szerint a Társaság jubileumi, 25. évében a Bibliotheca Comeniana sorozat XV. kötetében jelennek majd meg.

 

 

 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2010.11.17./
 

   ZÖLD NAP az Erdélyiben

 

        
 

Az Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium ÖKOISKOLA-i programja keretében 2010. november 13-án, szombaton ÖKO Napot szervezett. A ZÖLD NAPOK célkitűzéseiben szerepel az iskolánk parkjának, zöld övezetének átalakítása, felújítása. Dolgozóink lehetőségeiknek megfelelően járultak hozzá, szerszámokkal, virágokkal, virághagymákkal és természetesen munkájukkal közvetlen környezetünk szebbé, otthonosabbá tételéhez- számolt be Kis Márta igazgatónő...
 
 


Kis Márta

       Sok virágot, cserjét, bokrot, facsemetét tudtunk elültetni. Több virágágyás került kialakításra, többek között egy fűszer-és gyógynövényes sziget is. Elkészült a sziklakert, amely szép dísze lett a zöldfelületnek. A munkát folytatjuk tovább, hiszen nem tudtunk mindent elvégezni. A tél beállta előtt egy igazi szép, nagy madáretető felállítását tervezzük.

Köszönjük Ágoston András főkertésznek a hasznos tanácsokat, és a konténert, amelyben a sok falevelet és nyesedéket elszállították.

 
 

 

 

További fotók >>>

Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium
/2010.11.17./
 

    Miről tanácskoztak az intézményvezetők?

 


A november havi intézményvezetői értekezletet Aros János polgármester más elfoglaltsága miatt Donkó József oktatási szakreferens fejezte be 2010. november 11-én, így az ott elhangzottakról tőle kaptunk tájékoztatást…
 
 


Donkó József

       Minden intézményvezető elmondta sorban a saját problémáját, ami nagyon hasznos volt a többiek számára is, hiszen ugyanazon típusú problémákkal találkozunk, legyen szó egy oktatási, egy költségvetési, közművelődési, vagy a város egyéb működtetését segítő intézményről.
Nagyon komoly téma volt a közcélú foglalkoztatással kapcsolatos tájékoztató, amelyet a hivatal munkatársa tartott. Ezzel kapcsolatban azt kértük, hogy minden intézményvezetőhöz papír alapon is kerüljön ez ki, hiszen egyszeri hallás után nem lehet minden fontos információt megjegyezni.
A központi tájékoztatás szerint egyébként december végével, pontosabban január elejével a közcélú foglalkoztatás megváltozik. Hogy pontosan milyen módon, azt jelen pillanatban még nem lehet tudni. Ez minden intézményünket érinteni fog, hiszen gyakorlatilag minden költségvetési szervünknél, illetve a más típusú feladat ellátást biztosító önkormányzati cégnél foglalkoztatnak közcélú alkalmazottakat.

Ezen a munkaértekezleten a Sárospataki Rendőr Főkapitányság két munkatársa is részt vett. Egyrészt tájékoztatták az intézményvezetőket egy bűnmegelőzési pályázat nyújtotta lehetőségekről, illetve szóba került egy olyan probléma - amelyet szülők jeleztek felénk is - mégpedig, hogy a bejáró gyerekek között néha feszültség támad a buszállomáson és ez olykor tettlegességig fajul. Ennek megakadályozására a rendőrség mellett, saját intézményeink, a közterület felügyelet, és a polgárőrség segítségét is igénybe fogjuk venni.

A Pataqua Kft. Vezetője Oros István úr tájékoztatta az intézményvezetőket arról, hogy a korábban csak a nyári időszakban itt lévő defibrillátor jelenlétét a téli időszakra is megoldották. Elsősorban az úszásoktatás indokolja ezt, hisz adott esetben sajnos szükség lehet erre az életmentő eszközre. Egyenlőre az a cél, hogy ha már egy ilyen komoly, korszerű eszköz rendelkezésre áll, akkor azok a kollégák, akik úszásoktatást folytatnak, mindenképpen részt vegyenek egy olyan továbbképzésen, ahol adott esetben újraélesztéssel, illetve ennek a készüléknek a használásával, célszerű alkalmazásával foglalkoznak.
 

 

 


Törő Gábor
/2010.11.16./
 

    Magyar Tájak - Cserehát

 

        
 

A Művelődés Háza és Könyvtára pódiumsorozata, a Magyar Tájak folytatódott november 16-án. Ez alkalommal a Cserehát bemutatásra vállalkoztak a szervezők és a meghívott vendégek. A területet Máté Béla, Krasznokvajdán élő pedagógus – egykori pataki diák - mutatta be, míg az intézményhálózatról az ottani iskola igazgatója beszélt.
 
 


Máté Béla

       Ez alkalommal egy közeli területre kalauzoltuk az érdeklődőket. A Cserehát olyan vidéke hazánknak, amely bővelkedik látnivalókban – kastélyokban, várakban, templomokban, népi építészeti emlékekben, gyönyörű természeti környezetben – mégis egy-két kiemelt helytől eltekintve az idegenforgalom számára kevéssé felfedezett terület. Számos kapcsolódási pont van az ottani települések és városunk között, csak egy-két példát kiemelve: Felsővadászról származik a Rákóczi család, Gagybátorból pedig Béres Ferenc.

Máté Béla a kirándulóhelyekről, a településeken fellelhető látnivalókról, s a természeti kincsekről – pld. a kockás liliomról is - szót ejtett, s részleteket hallhattak, láthattak néprajzi gyűjtések anyagából is. Ez alkalommal soros laskát kóstolhattak az itt lévők, habart bablevessel. A soros laska egy olyan lepényféle, amelynek a kialakulása még a kenyér előtti időszakra nyúlhat vissza, így valódi érdekességként fogyaszthatták vendégeink.
Sorozatunkat januárban folytatjuk, amikor Kalotaszeget mutatja be a Sárospatakon élő Pándy-Szekeres Anna.
 

 

 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2010.11.16./
 

    Sorban állás helyett köztartozásmentes adózói adatbázis

 

 

A Jogszabályi változások következtében azok a munkáltatók, akik a Munkaügyi Központ által nyújtott foglalkoztatást elősegítő támogatásban részesülnek, kötelesek minden hónapban, a támogatás folyósítását megelőzően 30 napnál nem régebbi együttes adóigazolással bizonyítani, hogy nincs esedékessé vált, de meg nem fizetett köztartozásuk.

A munkabér-támogatás kapcsán előterjesztett együttes adóigazolás iránti kérelem illetékmentesen – a 10UK12 számú nyomtatványon – elektronikusan vagy postai úton, illetve személyesen az APEH ügyfélszolgálatán nyújtható be. Az állami adóhatóság – az adózás rendjéről szóló jogszabályban foglaltak alapján – 30 napon belül köteles ezen igazolás kiállítására.

A sorban állás elkerülhető, ha a támogatott munkáltató ingyenes eljárás keretében 10UK21 számú adatlapon elektronikus úton kérelmezi felvételét a köztartozásmentes adózói adatbázisba.

Az adózás rendjéről szóló törvény értelmében a köztartozásmentes adózói adatbázis az állami adóhatóság honlapján (www.apeh.hu) közzétett, az adózó nevét, elnevezését, adószámát tartalmazó nyilvántartás, amely azokat az adózókat tartalmazza, akiknek/amelyeknek az alábbi együttes feltételek szerint
a) a közzétételt megelőző hónap utolsó napján nincs az állami adóhatóságnál és vámhatóságnál nyilvántartott nettó adótartozása, valamint köztartozása;
b) nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült adótartozása;
c) nyilatkozata alapján a közzétételt megelőző hónap utolsó napjáig esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz/tett;
d) adószámát nem függesztették fel;
e) nem áll csődeljárás, végelszámolás illetve felszámolási eljárás alatt;
f) csoportos adóalanyiság esetén a csoportos adóalanynak nincs általános forgalmi adó tartozása;
g) nem minősül adó megfizetésére kötelezettnek.

A törvény szerint az állami adóhatóság az adózó erre irányuló kérelme alapján, a kérelem benyújtásának hónapját követő hónap 10. napján felveszi az adózót a köztartozásmentes adózói adatbázisba, ha az adóhatóság vizsgálata alapján az adózó a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételhez a törvényben előírt feltételeket teljesíti, illetve külön nyilatkozik arról, hogy a köztartozásmentes adózói adatbázis közzétételét megelőző hónap utolsó napjáig esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz/tett.

A kérelem – 2010-ben az 10UK21 számú adatlap - kizárólag elektronikus úton nyújtható be az ügyfélkapun keresztül (www.magyarorszag.hu).

Az állami adóhatóság a köztartozásmentes adózói adatbázis adatait minden hónap 10. napján frissíti. A nyilvántartásba visszamenőleg felkerülni, illetőleg onnan visszamenőleg kikerülni nem lehetséges. Minden havi adatbázis az állami adóhatóság honlapján archiválásra kerül és évekkel később is lekérdezhető lesz. Amennyiben az adózó adatai már szerepelnek a nyilvántartásban, de tovább már nem kívánja adatait szerepeltetni, akkor az adózó saját kérelmére az állami adóhatóság törli az adatbázisból. Az adatbázissal kapcsolatos bővebb tájékoztató az adóhatóság honlapján érhető el (www.apeh.hu).
 
 


Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Főigazgatóság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága
/2010.11.16./
 

    Sakk: sikeresen kezdtük a megyei bajnokságot

 

        
 

A 2010/11-es szezonban két csoportban (A-B) zajlanak a küzdelmek, s a két csoport győztese játszik majd a megyei bajnoki címért és az ezzel együtt járó osztályozós lehetőségért, mely NB II-es tagságot jelenthet. Hazai mérkőzéseink megtekinthetők vasárnaponként A Művelődés Házában, 10 órai kezdettel – számolt be az első fordulóról Tóth Tamás tanár úr…
 
 


Tóth Tamás

       A Sárospataki Elektromos SE sakkcsapata vasárnap megkezdte a megyei csapatbajnokságot, s az első fordulót sikerrel vette:
Sárospataki ESE – Szendrő VSSZK: 10-2

Győztek:
Braun Márton
Balogh László
Isépy József
Kovács Tamás
Simai Máté
Tóth Tamás
Lengyel Gábor
Kanyog Gergő
Simai Gábor

Döntetlen:
Lendák Lajos
Merényi János
 
( a fotók illusztrációk)
 

 

 


Cziczer Katalin
/2010.11.15./
 

    Emlékezés a Wass Albert emlékkőnél

 

        

A Sárospataki Wass Albert kör szervezésében az I. Bécsi Döntés évfordulóján, november 2-án idézték fel a magyarlakta Felvidék visszacsatolásának 1938. évi eseményeit a Wass Albert emlékkőnél. Gáll József történelem tanár felidézte az akkori politikusok erőfeszítéseit, majd kijelentette: ma már nincsenek határok. A feladatunk az, hogy minden tekintetben erősítsük kapcsolatainkat az ott élő magyarsággal...
 
 


Gáll József

       Emlékező beszédében hangsúlyozta: emlékezni kell, de azt úgy kell tenni, hogy az ne a szélsőséges nacionalista megnyilvánulások táptalaja legyen. Mi minden népet szeretünk és tisztelünk. Viszont ha nem hajtunk fejet történelmi múltunkról, akkor olyan károkat szenvedünk el, amelyeknek jeleit már láthatjuk napjainkban.

Az elmúlt történelmem személyiségei megérdemlik, hogy emlékezzünk rájuk, és nem csak rájuk, hanem az akkor élt emberekre is. Dédpapáinkra, ükapáinkra, akik akkor ezeket az eseményeket megélték. Másrészt építkezhetünk belőle, hiszen az emlékezés erőt, hitet, lelkesedést adhat, mert nem könnyű a feladatunk ma sem. Egy leépült, anyagilag, erkölcsileg bizony végponton lévő hazát kellene újjászülettetni, újjáteremteni.

 
 

 

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.11.15./
 

    Egységes szoftvert kapnak az önkormányzati intézmények

 

        
 

A közoktatási intézmények hardver beszerzése jó néhány éve már folyamatos, hiszen erre a központi költségvetés évről évre keretet biztosít. Idén a szoftverellátás is sorra került, amiről Donkó József oktatásügyi szakreferens számolt be egy intézményvezetői megbeszélés kapcsán…
 
 


Donkó József

       Közoktatási intézményvezetőinket egy korábban megkezdett munka befejezéséhez hívtuk most össze, hiszen a központi költségvetés informatikai célokra is biztosít normatívát minden évben. Ebben az évben ennek a keretnek a 30%-át tanügy-igazgatási, iskolaüzemeltetési szoftverre kell az intézményeknek fordítaniuk. A fenntartó kezdeményezésére kell az intézményeknek a szoftver kiválasztásában és használatában megállapodniuk, ehhez hívtuk őket össze az érintett cég képviselőivel együtt.

Nyilván minden újjal nehezebben szoktunk megbarátkozni, bár azt mondják, hogy a jót könnyű megszokni. Én nagyon bízom benne, hogy egy ilyen típusú bevezetése sikeres lesz majd ennek a szoftvernek, és óriási segítséget fog nyújtani majd a bevezetést követően az intézményeknek közvetlenül is, a saját napi nyilvántartásaik vezetésében és a fenntartónak nem különben, hiszen úgy képzeljük el, hogy segítségével bármikor, bármelyik intézményünk naprakész adataiba tudunk azonnali bepillantást nyerni.

A normatíva megállapítása egyébként létszámfüggő, van olyan intézményünk, amelynek az erre a célra fordítható kerete 2 millió Ft és ennek a 30%-át kell szoftverre használnia, és van olyan is, amelynek a kerete csak 1 millió Ft. Tehát az egyiknél egy 600 ezer, a másiknál 300 ezer Ft fordítható erre a feladatra. De nyilván mivel rendszerben, fenntartói szinten gondolkozunk, ezt tömbösítve, olyan közoktatási intézményt is szeretnénk bevenni ebbe a programba, amely erre a programra nem kap normatívát, de az adataira ugyanúgy szüksége a van a fenntartónak.
 

 

 


Törő Gábor
/2010.11.15./
 

    Foci: a tabella második helyén fejeztük be az őszi fordulót

 

        
  

Az évszakhoz képest kellemes időben látogattunk a tabella alsó részén táborozó Encs labdarúgó csapatához. Nagyon kultúrált környezetben fogadtak bennünket. Látszott, hogy sokat áldoznak a labdarúgásra, hiszen három füves pályájuk van, így az ifi és a felnőtt csapat külön helyszínen játszhatott! „Hátha még olyan jó csapatunk lenne, mint Pataknak, mennyit áldoznánk a focira!” – hallottuk az ottaniaktól. A mérkőzésről ezúttal is Koscsó István, az STC Baráti Kör Elnöke tudósított...
 
 


Kőrösi Pál


Zsófi Dávid


Szőke Zoltán


Zsófi József

Koscsó István

       NA mérkőzés első percétől érezhető volt, hogy mindkét csapat pályázik a három pontra. Mi azért, hogy a dobogón maradhassunk ők pedig, hogy feljebb zárkózhassanak. Egymásnak is estek a csapatok rendesen, de igazán gólhelyzetbe mi kerültünk.
A 21. percben meg is szereztük a vezetést: Halder Péter mintegy 18 m-ről lőtt a kapu jobb sarkába. 0:1
Mint tudjuk: egy gól nem gól, így ez csak az adrenalin termelésünket csökkentette, de nem nyugodhattunk meg teljesen. A mondás beigazolódott, hiszen a 32. percben ki is egyenlítettek a hazaiak. A félpálya közepéről végezhettek el szabadrúgást, a jól eltalált lövés a szétnyíló sorfal között talált utat a kapunk bal sarkába. 1:1 (Civilben egy encsi tűzoltó állt szemben egy újhelyi tűzoltóval, mellesleg jól ismerik egymást!)
Nehezítette helyzetünket, hogy három perccel később emberhátrányba kerültünk. Támadásunk folyamán, az ellenfél térfelén nyilvánvalóan szabálytalankodtak ellenünk. Mindenki leállt, csak az egyik hazai játékos nem, s a kapunk felé tört. Amikor eszméltünk, hogy nem fújt a bíró, már csak Lukács István védőnk utolsó emberként tudta megállítani a lendületben lévő játékost. A szabálytalan a szerelésért az előírások szerint piros lap jár. Az esemény pikantériája az, hogy a közelben lévő bíró először továbbot intett, majd a távolabb álló, a mögötte lévő nézők szóbeli támogatását élvező partjelző erősködésére megváltoztatta a véleményét. Ezek után jól jött a félidei pihenő, hogy edzőnk rendezhesse a sorokat.
A szünetben a pataki nézők arról beszéltek, hogy mit kellene tenni az edzőnek. A védelmet erősíteni, hogy megtartsuk az egy pontot, a középpályát erősíteni, hogy ne tudjanak közelebb kerülni a kapunkhoz, vagy játszunk a győzelemre. Ez utóbbit választotta Zsófi József edzőnk, s mint a végén kiderült jól döntött. (Most is!) Az 59. percben beérett a gyümölcse, mert a mérkőzésen kimagaslóan jól játszó és nagy örömünkre a sérüléséből lassan felépülő Espák Pál önzetlenül passzolt gólhelyzetben, a jobb pozícióban lévő Zsófi Dávidnak, aki újra megszerezte a vezetésünket. 1:2
A 66. percben Sikorszki Gábor látta meg jól, hogy Zsófi Dávid a jobb oldalon a tizenhatos sarka közelében ígéretes helyzetben van. Dávid a megkapott labdát tovább tolta, s a rövid sarkon álló kapus és a kapufa közötti kis rést átlőve meglepte a hálóőrt. 1:3
A 71. percben védelmünk és kapusunk hibája következtében, szorosabb lett a vége. 2:3

Az edzők véleménye a mérkőzés után:
Kőrösi Pál: Jó iramú, küzdelmes mérkőzésen sajnos a tíz emberrel játszó Sárospatak jobb volt és megérdemelte a győzelmet.

Zsófi József: A tabellán elfoglalt helyünk azt mutatta, hogy győzelmi esélyekkel kell, hogy pályára lépjünk Encs csapata ellen. Nem becsültük le őket, mert tudomásom szerint nem is olyan rég, augusztus hónapban felkérték őket az NB-III-as szereplésre. Nincsenek méltó helyen most a megyei-I. osztály tabelláján. Sokkal jobb csapatnak ismerem őket. Ez a mérkőzésen be is bizonyosodott. Kemény, de sportszerű mérkőzésen nagy csatát vívtunk. Sajnos fegyelmezetlenségünk miatt hátrányba kerültünk. Azt tudni kell, hogy a játékvezető megint nem állt a helyzet magaslatán, rengeteg olyan ítélettel borzolta a kedélyeket, amiből hátránya volt a csapatnak. Egy szép Halder Péter lövéssel megszereztük a vezetést. Kevesebb helyzetet tudtunk kialakítani. Nagyon sokat kellett futni ezen a többiekhez képest nagyobb pályán a játékosaimnak. Vezetésünk után uraltuk a játékot. Az ellenfél egy szabadrúgásból kiegyenlített, aztán kiállították Lukács Istvánt, így hátrányba kerültünk. Innentől kezdve sem álltunk be védekezni, hanem maradtunk a kétcsatáros játéknál. Inkább egy középpályás posztot áldoztam fel, amit azzal próbáltam pótolni, hogy a két szélső besegít a védekezésbe. Ezt nagyon jól megoldotta a csapat. Nem sok helyzete volt az ellenfélnek, szinte a kapusomnak nem is kellett védenie. A második félidőben támadólag léptünk fel, mert nyerni szerettünk volna tíz emberrel is. Egy támadás végén (Zsófi Dávid révén - szerk.) betaláltunk és előnyt szereztünk. Később kettőre növeltük előnyünket. Innentől kezdve biztosabbnak látszott a győzelmünk, de védelmünk és kapusunk hibája miatt közelebb jött hozzánk az ellenfél. „Visszajöttek a mérkőzésbe.” Egy gyorsan elvégzett szabadrúgás után elaléltunk és nem tudtuk levédeni ezt az egyszerű manővert, így szoros lett a vége. A végén már csak védekeztünk, s csak kontrákra építettünk. A feladatot megoldotta a csapat, így büszke lehetek, hogy ilyen együttesnek vagyok az edzője.
Jók: Szabó Sándor, Espák Pál, Halder Péter Zsófi Dávid és Kerékgyártó Csaba.

A mérkőzés legjobbjának kiválasztására korábbi sérülése miatt műtétre váró jobbhátvédünket, Szőke Zoltánt kértem fel. Véleménye szerint a pezsgőre leginkább Espák Pál és Zsófi Dávid pályázhatott, de mivel a labdarúgás „sava borsa” a gól és Zsófi Dávid kétszer is betalált, ő kapta.
Gratulálunk!
Ifi csapatunknak 2:0 arányban vereséget szenvedett.

Ez volt az őszi forduló utolsó mérkőzése. Ezüstérmes helyen sikerült zárni mindkét csapatunknak. Ezt a szép szereplést kívánjuk megünnepelni november 27-én az ÁVG-ben megrendezésre kerülő sportbálon. Szeretettel várunk mindenkit! Menjünk, ünnepeljünk együtt, hiszen tudjuk, hogy a megosztott öröm, dupla öröm!
A kedvező időjárásra való tekintettel, a tavaszi fordulóból hoznak előre mérkőzéseket. A jövő hét végén Sajóbábonyba látogatunk. Itthon az első mérkőzésen alul maradtunk, s most revánsot szeretnénk venni.
Hajrá Patak!

 
 

 

 

 További fotók>>>

STC Baráti Kör
/2010.11.15./
 

    PATAKON A KISPÁLFILM!

 

        
  

A sárospataki Moziban november 24-én 20 órakor forog az egy, az utolsó alkalmat megörökítő koncertfilm. A KISPÁLFILM. NAPOZZ HOLDDAL, ez a címe. A filmet az egész országban csak egyszer, csak ebben az időpontban, a (volt) zenekar élő bejelentkezésével vetítik. Utána nem.

Az ország 25 mozijában közel 5000 néző lehet részese ennek az alkalomnak. A jegyár 3000 Ft. Ne ess hanyatt, ebben benne van a Kispál és a Borz limitált DVD is, amit az előadás előtt vehetsz át. Patakon csak 100 hely van, igyekezz!
 
 

 

/2010.11.14./
 

   Szalagavató az ÁVG-ben

 

        

A szalagavató olyan közösségi csomópont, amely az iskolai élet egy mérföldkövét hivatott jelölni – mondta 2010. november 12-én Vigyikán Csaba tanár úr, a 13. D osztály osztályfőnöke ünnepi beszédében.„Ilyenkor az idő megállni látszik, … s arra készteti, kényszeríti az embert, hogy ő maga is így tegyen. Megálljon, s eszméljen saját magára…, hogy felkészüljön várni a várhatatlant (a jövőt).”

142 diákhoz és rokonaikhoz szóltak ezek a gondolatok, melyek után a hagyományos szalagtűzés és a vidám, felhőtlen szórakozást nyújtó műsorok következtek a Művelődés Háza és Könyvtára színháztermében.
A diákság és a tantestület közös vacsorájával, táncával zárult az ünnep immár az iskola impozáns aulájában.
 
 

 További fotók>>>                          További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.11.13./
 

    Folytatni kell az elöregedett távhővezetékek cseréjét

 

        
 

Az óvoda felújítása során szembesültünk azzal a ténnyel, amit már korábban is gyanítottunk, hogy a távhő vezetékeink állapota katasztrofális. A néhány tíz évvel ezelőtt lerakott csövek most már olyan állapotban vannak, hogy naponta több köbméter víz folyik el, de annak a veszélye is fennáll, hogy a vezetékek bármelyik pillanatban, esetleg a legnagyobb fagyok idején is megrepedhetnek és hosszabb időre is fűtéskiesést okozhatnak – számol be Aros János polgármester egy nem kívánt beruházásról…
 
 


Aros János

       Azt a kritikus szakaszt akkor kicseréltük, ez nagyjából 27 millió forintjába került ez a Kft-nek, de meg kellett tennünk. A legmodernebb vezetékeket fektettük le, amelyeknek a kővesztesége minimális, így számításaink szerint 70%-os megtakarítást tudunk ezen a felújításon realizálni. Sajnos az összes többi vezetéket is ki kellene cserélnünk, ami az előzetes felmérések alapján több mint 300 millió forintba kerülne. Ezt egyszerre kifizetni képtelenség, ezért szakaszolnunk kell.

Most a legfontosabb, legégetőbb probléma az Október 23. tér 1-3. és 5. szám alatt lévő vezeték. Körülbelül 10-15 milliós költséggel tudjuk elvégezni ezt a szakaszcserét, ami az összes közül a legrosszabb állapotban van. Erről döntött most a képviselőtestület, és a taggyűlésen azt a felhatalmazást kaptam, hogy a Kft-nk minél hamarabb kérjen be három árajánlatot, és a legolcsóbb ajánlatot tevő céggel végeztessük el a munkálatokat. Ehhez az önkormányzat egyenlőre kötvényforrásból, havi kölcsön formájában tudja biztosítani a pénzügyi forrást, az előzetesen felmérések alapján 8-10 millió forintos összegre lehet majd számítani.

Szeretném megnyugtatni az ott élőket, hogy ez nem okoz majd fűtéskimaradást, hiszen a legmodernebb technikával úgy végzik el a vezetékcserét, hogy miközben lekötnek róla, egy ideiglenes csövön folyamatosan biztosítják a hőszolgáltatást a szakaszcsere ideje alatt is, tehát csak a művelet megkezdése és befejezésekor kell 1-1.5 órás fűtéskimaradásra számítani.
( a fotók illusztrációk)
 

 

 


Törő Gábor
/2010.11.13./
 

   Csarnokavató volt a Weinberg '93 Kft-nél

 

        

2010. november 12-én csarnokavató és egyben projektzáró ünnepséget tartottak az ipari csarnoképítés jeles hazai képviselője, a WEINBERG '93 Kft Malomkőgyár utcai telephelyén. Az új csarnok bekerülési költsége a benne működő modern technológiákkal több százmillió Ft-os nagyságrendű, amely részben pályázati támogatásból, részben önerőből jött létre.
 


Derczó István

       A nagyszámban megjelent vendégek – akik között ott volt Bihall Tamás a B-A-Z Megyei Iparkamara elnöke és Dr.Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő is – végigsétáltak az óriás méretű csarnokon, ahol a gyár főmérnöke végigkövetve az anyag útját, a gyártósort bemutatta.
Ez után került sor az avatóünnepségre, amelyen a Farkas Ferenc Művészeti Iskola fúvósai, majd az Árvay Mazsorett táncosai is közreműködtek.
A cégvezetésnek Aros János polgármester is gratulált, az európai színvonalú csarnokhoz és elmondta, hogy nem csak azért figyelemre méltó a cég, mert közel 200 főnek - s a beszállítóin keresztül még ugyanennyinek - ad munkát, hanem azért is, mert Derczó István által a város különböző rendezvényeinek legaktívabb támogatói közé tartozik.

A társaság fejlesztési céljainak megvalósítása érdekében sikeresen pályázatott Európai Uniós forrásokra a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett telephely fejlesztési programján.
Pályázati szám: ÉMOP-1.1.1/F-2009-0122.
A projekt teljes költségvetése meghaladta a 300 millió Ft-ot, amelyből az Európai Unió támogatása 50%-os intenzitású volt, 136.769.779,- Ft.
A beruházás befejezési ideje: 2010. december 31.
Támogató szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)

Közreműködő szervezet: a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. (3525 Miskolc, Széchenyi u. 107.)

Kedvezményezett: Weinberg ’93 Építő Kft. (3950 Sárospatak, Malomkőgyár u. 7.)

 


Dr.Hörcsik Richárd

 

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.11.13./
 

    Kreativitás, hagyomány és közösség

 

        
  

A Művelődés Háza és Könyvtára a TÁMOP 3.2.3-08/2-2009-0036 „Kreativitás, hagyomány és közösség” – Nem formális és informális tanulási lehetőségek bővítése Sárospatakon és térségében című projektjében a sárospataki csoportok képzései október végén elindultak - nyilatkozta Csatlósné Komáromi Katalin igazgató...
 
 


Csatlósné Komáromi Katalin

       - „Az alkotás öröme” – képzőművészeti tanuló csoport általános és középiskolások részvételével. A program lehetőséget kínál az elmélyült alkotótevékenységre, siker esetén az „az alkotás örömének” megélésére.
- „A képi látás művészete” – vizuális műhely általános és középiskolások részvételével. A képzés ideje alatt a résztvevők bepillantanak a képkészítés rejtelmeibe, illetve továbbfejleszthetik a fotós és videós ismereteiket.
- „A szavak ereje” – hagyományos retorika és írásművészet általános és középiskolások részvételével. A képzéseken a kommunikáció nyelvi és nem nyelvi elemeinek tudatosításával a színház világába juttatjuk el a résztvevőket.

Hercegkúton megtörtént a szervezési tevékenységet folytató szolgáltató és a programban résztvevő oktatók kiválasztása, és a csoportok kialakítása:

- Zenei hagyományok 2 csoportban. A zenei hagyományok feltárása, magyar és német népdalok felkutatása, feldolgozása. Hagyományőrző énekkar működtetése.

- Tánc hagyományok 2 csoportban. A német nemzetiségi és a magyar táncok hagyományainak feltárása, a táncok megismertetése, betanítsa, bemutatása.
- Helyi szokásokat feltáró 1 csoport. Évszakokhoz, ünnepekhez, az emberi élet fontos fordulópontjaihoz kapcsolódó helyi hagyományok, szokások, a népi kultúra, műveltség elemeinek felkutatása, megismertetése, feldolgozása, bemutatása.

Erdőhorvátiban szintén megtörtént a szervezési tevékenységet folytató szolgáltató kiválasztása, és elkezdődött a célcsoport szervezése. A képzés tartalma a demokratikus jogok gyakorlására, az állampolgári cselekvési kompetenciák kialakítására szolgál.
 

 

 

 További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.11.13./
 

    Egészségügyi megelőző szűrés Végardón

 

        

Orvosi rendelővé alakult a Végardói Faluház november 10-én, ezen a késő őszi napon, amikor folyamatosan érkeztek a betegek a városrész egész területéről. Pontosabban ők nem voltak betegek, éppen azért jöttek, hogy ne is legyenek azok, hiszen Nagy Béla doktor úr és asszisztenciája megelőző szűréseket végzett. A kezdeményezésről Egyed Attila, a városrész önkormányzati képviselője számolt be…
 
 


Egyed Attila

       Nagy Béla doktor úr és asszisztenciája gyakran kijár a Végardói Nyugdíjas Klubba előadásokat tartani és folyamatosan tartja a kapcsolatot a városrész lakóival. Ezt a szűrési programot is a nyugdíjas klub kezdte el szervezni, amibe Keresztúri Ferencné, az Egészségház vezetője is bekapcsolódott és segítséget nyújtott ahhoz, hogy egy átfogó szűrővizsgálat legyen Végardón. Ehhez még egy vendéget is hívtunk Miskolcról, dr. Tóth Mária személyében, aki a csontritkulásról tartott előadást.

Sok idős ember van, aki nem tud bemenni a rendelőbe, a sorát kivárni, vagy napokat rászánni, hogy egy vizsgálatsorozatot elvégezzenek rajta. Azt gondoltuk, ide talán eljönnek, és ez be is bizonyosodott, ugyanis nagyon szép számmal jöttek a szűrésre jelentkezők. Ez is mutatja, hogy az embereket érdekli az egészségük, érdekli a jövőjük, érdekli őket az, hogy az esetleges betegségeket minél hamarabb felderítsék, hogy azt időben kezelve megállítsák.
 
 

 

 

 További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.11.12./
 

    Lakossági fórum a 6. számú választókerületben

 

        

Megtartotta első lakossági fórumát Zérczi László, a 6. számú választókerület önkormányzati képviselője november 9-én, a bodroghalászi Református Egyházközség Imatermében. A teltházas érdeklődés elsősorban annak volt köszönhető, hogy az ez évi árvizek sok kérdést vetettek fel az itt élők körében…
 
 


Zérczi László

       A fórumon meghívott vendégként jelen volt Emri László, a Kommunális Szervezet igazgatója, és György Zoltán, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési csoport vezetője is.
Zérczi László bevezetőjében röviden beszélt képviselői elképzeléseiről, a folyamatos kapcsolattartás fontosságáról és annak jelentőségéről. Ezt követően tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az elmúlt két hónapban mely utakat javították a körzetben, valamint az Egressy Béni utcai ivóvízvezeték cseréjéről és a Radvány patak kotrásáról.
Elmondta, hogy folyamatban van a Nagy Ernő, Jókai, Illyés, és Radvány utcák padkázása és a Kisfaludy és Benczúr utcák árkainak tisztítása.
Utalt az újonnan alakult Bodroghalászért Egyesület megalakulására, amellyel együttműködési szándékát fejezte ki. Ezt követően a lakosoktól sorban érkeztek a kérdések, vélemények és ötletek a jelent és a jövőt illetően egyaránt.

A néha feszült, de kulturált formában zajló párbeszédből mindenki kivette a részét. Zérczi László és vendégei igyekeztek megnyugtató választ adni a jelenlévőknek és képviselő úr ígéretet tett arra, hogy a jövőt illetően is mindig, minden kérdésre válaszolni fog. A legfajsúlyosabb téma az árvízzel volt kapcsolatos, amely összefügg a felszíni és felszín alatti csapadék és szennyvízhálózattal. Ennek megoldására az a komplex rendezési terv mutatkozik, amely egyszerre tartaná a vizet a Radvány-patak medrében, és oldaná meg az Arany János út mindkét oldalán a csapadékvíz zavartalan levezetését, valamint annak a Bodrogba való biztonságos levezetését.
Fontos felvetés volt, hogy a gát túloldalán lévő kősarkantyúk a gát felé irányítják a sodrást és az veszélyeztetheti a gátat. Ennek az érintettek bevonásával utána fognak nézni.

Az itt élők fontosnak tartanák egy előre kidolgozott intézkedési terv szükségességét vészhelyzet estére.
A jelenlévők között egyöntetű vélemény formálódott ki arról, hogy a fűnyírást, a kátyúzást, és a zöldhulladék szállítást illetően egységes rendszer kidolgozására lenne szükség a város egész területére.
A hosszú, de tartalmas beszélgetés végén több segítség felajánlása is megtörtént, és azzal zárult a fórum, hogy „legközelebb tavasszal találkozunk."
 

 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.11.12./
 

   Elkezdődött a gyermekszínházi évad A Művelődés Házában

 

        
 

 


Kurucz Tamás

       A szokásostól eltérően október helyett november 11-én a nyíregyházi Mandala Dalszínház előadásával kezdődött a gyermekszínházi évad A Művelődés Házában. A változatos, színes előadás sok kistérségi és sárospataki gyermeknek nyújtott felejthetetlen élményt. A következő előadásra, Weöres Sándor: "Három görbe legényke" Holló együttes jelmezes, interaktív gyermekkoncertjére december 2-án 14 órától kerül sor - küldte a tudósítást Kurucz Tamás népművelő...

A következő félévben a sorozat keretén belül Robinson Crusoe (Szegedi Miniszínház), Róbert Gida és barátai (Miskolci Csodamalom Bábszínház), A Világszép Nádszálkisasszony (Nektár Gyermekszínház) c. előadásokra várjuk az érdeklődőket.
 
 

 

 

 További fotók>>>

A Művelődés Háza és Könyvtára
/2010.11.12./
 

    "A közlekedésben látni és látszani egyenlő az élet úttal"

 

        
 

Az őszi évszakváltás kapcsán a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Balesetmegelőzési Bizottság által meghirdetett láthatósági kampányban a sárospataki Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya is részt vesz, mely során a gyalogosan és kerékpárral közlekedők között osztunk szét olyan eszközöket, amelyek a láthatóságot segítik - nyilatkozta Ladics Tamás rendőr főhadnagy, sajtóreferens...
 
 


Ladics Tamás

       Az őszi korai sötétedés, az évszakra jellemző esőzések, ködösödés, párásódás jelentősen befolyásolják a láthatóságot is. Este, korlátozott látási viszonyok között eltűnnek a színek, az árnyalatok, összemosódnak az alakok, nehezebb felmérni a távolságokat. Nem véletlen, hogy ebben az időszakban jelentősen emelkedik a gyalogos és kerékpáros elütések száma, azonban ezek a balesetek megelőzhetők!

Akár gyalogosról, akár kerékpárosról van szó nagyon fontos, hogy rossz látási körülmények között jól láthatóak legyenek a közúti közlekedés során. Egy fényvisszaverő eszközzel ellátott gyalogos vagy kivilágított kerékpáros éjszaka már 130-150 méter távolságból is észlelhető, és ez jelentősen csökkenti a baleseti kockázatokat.
Éppen ezért nagyon fontosnak tartjuk a láthatóság fontosságát, melynek célja a közlekedési balesetek megelőzése, melyek során a hiányos felszereltségű, kivilágítatlan, sok esetben még fényvisszaverő eszközzel sem rendelkező kerékpárosok, illetve gyalogosok válnak áldozattá.
 

 

 

                 További fotók>>>              További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.11.12./
 

    Partneriskolai megállapodást írt alá Eisenachban az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium

 

        
 

2010. október 27-30. között az eisenachi Ernst Abbe Gimnázium meghívására kis küldöttség érkezett Thüringiába az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumból. A látogatás célja a két gimnázium közötti kapcsolatfelvételen túl egy több éven áthúzódó, közös program kereteit biztosító együttműködési megállapodás megfogalmazása és elfogadása volt - nyilatkozta Tóth Tamás igazgató...
 
 


Tóth Tamás

       A partneriskolai kapcsolat létrejötte az együttműködő felek szándéka szerint lehetőséget biztosít a két nép és a két város történelmi-, kulturális hagyományainak megismerésére, a közös kapcsolódási pontok megtalálására, felerősítésére, illetve a diákok és tanárok kölcsönös tapasztalatcseréjére.

Ez utóbbi cél elérése érdekében a megállapodás évről évre lehetőséget biztosít tanulók és diákok hosszabb-rövidebb idejű tartózkodására egymás intézményeiben. Az együttműködési program keretén belül az első projektre (Szent Erzsébet szellemiségének felidézésére) 2011 februárjában, majd szeptemberében kerül sor.

A szakmai megbeszélésen túl a látogatás lehetőséget biztosított Eisenach-Wartburg, Gotha és Weimar nevezetességeinek megismerésére, a diákokat és pedagógusokat fogadó német családok életébe történő bepillantásra.
Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium diákjai hazánk és Sárospatak értékeinek tanórákon való bemutatására is törekedtek, amely nagy sikert aratott a német diákok körében.
A vendéglátó iskola vezetőségének, tanárainak, diákságának rendkívül kedves fogadtatása, nyitottsága nagy reményekre jogosít nemcsak a két iskola, hanem a két testvérváros kapcsolatainak további erősítésére is.
 

 

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.11.11./
 

    Refis diák sikere határon túl

 

        
 

Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszony születésének 410. és halálának 350. évfordulója alkalmából a marosvásárhelyi Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület a pályázatot hirdetett középiskolás diákok számára Az iskolák felettébb szükséges voltáról címmel. Olyan kutató hajlamú diákok érdeklődésére számítottak, akik a rendelkezésre álló szakirodalomban is elmélyülve kortörténeti témákat kutatnak - számolt be Vinnainé Lakatos Éva
a történelem munkaközösség vezetője...

A pályázók között volta a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának diákja, Kurucz Emese 11. E osztályos tanuló is, aki részt vehetett a Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszony tiszteletére rendezett konferencia záróünnepségén. A háromnapos út során lehetősége nyílt néhány erdélyi település nevezetességének megtekintésére is (Marosvásárhely, Szováta, Parajd, Segesvár stb.).

A zsűri a konferencián értékelte a beküldött pályamunkákat. Kurucz Emese „Ifjú nemes kisasszonyok neveltetése a XVII. században” című dolgozatát I. díjjal jutalmazta. Eredményéhez szívből gratulálunk, hiszen sikerével a határon túl is öregbítette iskolánk hírnevét.
 A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma
/2010.11.11./
 

    Mindenkit megdöbbentett az építkezésen történt haláleset

 

        
  

Minden sárospatakit megrendített a hír, hogy egy munkás munkahelyi balesetben meghalt az Egészségház bővítésének építkezésén. Annyira örültünk az építkezés elkezdésének és olyan szép reményeket fűztünk az új épülethez, ami az emberek gyógyulását segíti majd. Senki sem gondolt rá, hogy éppen ezen az építkezésen történik halálos baleset. A hír Aros János polgármestert is megdöbbentette…
 
 


Aros János

       Kedden koradélután, amikor értesültem a szörnyű tragédiáról, azonnal a helyszínre siettem, ahol megpróbáltam tájékozódni, hiszen különféle hírek jutottak el hozzám és gondolom a pataki lakosokhoz is.

Sajnálattal tapasztaltam, hogy a hallottak valós tények. A tűzoltók és a mentők, akik azonnal a helyszínre érkeztek – rövid időn belül a mentőhelikopter is - szakemberei már nem tudtak segíteni. Már nem tudták újraéleszteni azt az 50 év körüli fiatalembert, aki az egyik alvállalkozó cég dolgozójaként, éppen az első napját kezdte az építkezésen. A vizsgálat még folyamatban van, az eredményt csak akkor fogjuk tudni, amikor a mindenre részletre kiterjedő nyomozást a rendőrség és a munkavédelem lefolytatja.

Értesüléseim és információim szerint a munkavédelem a munkaterületen mindent rendben talált. Az egyik alvállalkozó cég betonszállítójának tört le a daruja. Ennek pontos okát még vizsgálják, hogy anyaghiba lehetett-e vagy valakinek a mulasztása. Az én kérésem a rendőrség felé, hogy mivel itt haláleset történt, a felelőst találják meg. Ehhez minden segítséget megadunk. Bízom benne, hogy hamarosan megtalálják a szörnyű baleset felelősét.
A kivitelezést közbeszerzési eljáráson elnyert cég vezetőjével is sikerült beszélnem. Határozottan kértem, még egyszer mindent ellenőrizzenek, hogy a munkaterületen a legszigorúbb munkavédelmi szabályokat betartva folytassák az építkezést.

Az Önkormányzat és a képviselő-testület nevében részvétem fejezem ki a családnak. A közeljövőben fel fogom venni a kapcsolatot a nem sárospataki elhunyt családjával és lakóhelyének vezetőivel is.
 

 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.11.11./
 

    "Ez nem előadás volt..."

 

        

 


Wittner Mária

       Ezekkel a szavakkal fejezte ki elismerését a 8kor Színház művészeinek Wittner Mária Komlóskán, a "Zempléni gondolatok" rendezvénysorozat legutóbbi eseménye után, melyet - a sors fintoraként - éppen november 7-én rendeztek a csodálatos fekvésű kis falu templomában…

S valóban így volt, mert bár a társulat tagjai sokszor szerepeltek már történelmi helyszíneken, szent ereklyék közelében, vagy éppen legendás művészek társaságában, most mindannyiukra
olyan hatással volt az előadás tárgyát képező történelmi esemény egyik hősével való karnyújtásnyi közelség, ami különleges lelki töltést adott énekhez, vershez egyaránt.
Két évtizedes színpadi múlt, többszáz megélt előadás után is szinte kezelhetetlen érzelmi hullámok tették minden eddigitől más, felejthetetlen élménnyé számukra ezt a hűvös
őszi estét, melyen a leheletek párája talán a történelem szelétől kavargott annyira...
Aztán a jelenbe való visszaút többórás folyamatát segítette az a kötetlen beszélgetés, melynek résztvevői egy újabb barátsággal lettek gazdagabbak.
 

 

 

További fotók>>>

a 8kor Színház
/2010.11.10./
 

    A Köztünk élő világjárók

 

        
 

A Művelődés Háza és Könyvtára pódiumtermében, november 4-én tartották a Köztünk élő világjárók előadássorozat következő részét. A Bodrog Néptáncegyüttes ez év júliusában Portugáliában vendégszerepelt, erről az utazásról tartott élménybeszámolót az együttes vezetője, Darmos István...
 
 


Darmos István

       Fotókkal, mutatta be az előadó azokat a portugáliai és spanyol településeket, amelyeket az utazás során megismerhettek, s e mellett videó-bejátszásokkal felidézték a nemzetközi fesztivál hangulatát is. A résztvevők az előadás végén az ízekkel is ismerkedhettek, egy portugál ételt és portugál bort kóstolhattak.

A Bodrog Néptáncegyüttes júliusban a portugáliai Barcelos település fesztiváljára kapott meghívást. Ez a település Portótól mintegy 60 km-re fekszik, nem túl messze a spanyol határtól. Az ottlétünk ideje alatt Barcelosban és a környéken – például Alheira, Vila Verde, vagy Ponte de Lima településeken – számos fellépésünk volt, így sok portugál nevezetességgel megismerkedhettünk. Több alkalommal közeli spanyol városokban is járhattunk. Vendéglátóink jóvoltából ismerkedhettünk a spanyol tengerparti üdülőhellyel, Vígóval, ellátogattunk a régies hangulatú Valenca településre, s külön kiránduláson ismerkedtünk Portó nevezetességeivel is.

A portói városnézés része volt a bormúzeumban tett látogatásunk és a portói bor kóstolása. Az előadáson e települések nevezetességei mellett igyekeztünk fotókkal és videó vetítéssel a nemzetközi fesztivál hangulatát is megidézni, s néhány képet felvillantottunk az utazásról, marseillesi szállásunkról, és a buszút pillanatairól. Már az utazás során készültünk arra, hogy itthon tartunk majd élménybeszámolót, éppen ezért hoztunk magunkkal portugál bort, és egy portugál étel receptjét, így az érdeklődők a terület ízeiből is kaptak egy kis kóstolót ezen az estén.

Az előadáshoz kapcsolódóan az intézményünk oldalbejáratánál található vitrinekben egy kis kiállítást rendeztünk be azokból az ajándékokból, emléktárgyakból, amelyeket az utazás során együttesünk kapott. Ezt a kiállítást az intézményünkbe látogatók még egy-két hétig láthatják.
 

 

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.11.10./
 

    A pedagógiai szakszolgáltatás és a könyvtári szolgáltatások fejlesztése a sárospataki kistérségben

 

        
  

A Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat megtartotta a TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0010. sz. projektjének Nyitókonferenciáját 2010. október 20-án az Újbástya Rendezvénycentrumban - nyilatkozta Molnár Marianna...
 
 


Molnár Marianna

       Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez nyújtott be pályázatot az intézmény az LHH kistérségek pályázati lehetősége között „A pedagógiai szakszolgáltatás és a könyvtári szolgáltatások fejlesztése a sárospataki kistérségben” címmel. A projektjavaslat megvalósításához az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 49 949 580,- Ft összegű támogatást nyújt két éven keresztül.

A Nyitókonferenciát Aros János, Sárospatak Város polgármestere nyitotta meg, aki méltatta az intézmény pályázati tevékenységét, és örömét fejezte ki, hogy a szűkös normatív támogatás mellett lehetőség nyílik az oktatásban fejlesztésre, új, kvalifikált munkaerő alkalmazására, hosszabb távon pedig a hátrányos helyzetű térségben élők felzárkózására a támogatás által.

Takács Péter, a program menedzsere ismertette a projekt főbb elemeit, majd Molnár Marianna, a fejlesztés szakmai vezetője részletesen mutatta be a két év ütemtervét, a tevékenységeket, amelyek a pedagógiai-logopédiai fejlesztő terápiák mellett az SNI-s gyermekek és szüleik mentorálását, iskolai pályafutásuk segítését valósítja meg, a képzés struktúráját, amelyet figyelem zavaros és magatartási problémákkal küzdő gyermekek pedagógusainak, szüleinek szerveznek, a záró országos konferenciát, amely a hátrányok kompenzálásának lehetőségeit, a programok hatékonyságát mutatja majd be. A szép számban összegyűlt résztvevők megismerhették az öt új munkatársat, két logopédust, három fejlesztő pedagógust, akik röviden ismertették eddigi szakmai pályafutásukat, céljaikat.
Kövér Sándorné a sárospataki Könyvtár vezetője részletesen tájékoztatta a résztvevőket, hogy minden, a kistérséghez tartozó településen szerveznek programot a pályázat keretében, a helyi igényekhez igazodóan: író-olvasó találkozó, helytörténeti vetélkedő, olvasás népszerűsítő foglalkozás, online internetes tanfolyam formájában – minden korosztály számára.
A nyitókonferencia zárásaként kötetlen beszélgetésre, tapasztalatcserére nyílt lehetőség.
 

 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.11.10./
 

   Baleset az építkezésen

 

        
 

Halált okozó foglakozás körében elkövetett gondatlan munkavégzés veszélyeztetés vétsége miatt folytat eljárást a Borsod –Abaúj – Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság ismeretlen tettes ellen...

November 9-én a kora délutáni órákban a sárospataki Emeltszíntű Betegellátó Központ építési munkaterülete fölé 22-méterre kinyúló betonmixer-cső ismeretlen körülmények között leszakadt és rázuhant az alatta munkát végző férfira. Ennek következtében olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy a helyszínen elhalálozott.
A Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság szakértők bevonásával vizsgálja a baleset pontos körülményeit.
 
 


További (szerkesztőségi) fotók>>>

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Iroda
/2010.11.09./
 

    Bejárás az 5. számú választókerületben

 

        
 

Sikora Attila, Sárospatak Város alpolgármestere, Szvitankó Tamás önkormányzati képviselő, Emri László, a Kommunális Szervezet vezetője és Oláh József az Utak-Hidak csoport vezetője közösen járták be a lakótelepet, és Sárospatak Józseffalvának nevezett részét, amelyek az 5. számú választókerületet képezik…
 
 


Szvitankó Tamás

Emri László

       A helyszíni tanácskozás célja az volt, hogy áttekintsék azokat a fontos feladatokat, amelyeket rövid időn belül el szeretnének végezni az itt élők komfortérzetének növelése érdekében. Mint ahogy Szvitankó Tamás megfogalmazta: több dolog ugyanis nem pénz, hanem szándék kérdése. Ő volt az, aki területbejárásra invitálta a város alpolgármesterét és a Kommunális Szervezet vezetőjét. Padok és szemetesek kihelyezése, lefolyók tisztítása, nyáron bűzölgő szemeteskukák megszüntetése - csak néhány feladat, amit az 5. számú választókerületben az önkormányzati képviselő szeretne megoldani.

Sok olyan probléma, gond van, ami idegesíti a lakókat, de megoldása nem pénz kérdése, inkább pici odafigyelés kell hozzá. Nem tud lefolyni a víz, mert nincs hol, amihez csak az árkot kell kitakarítani. Nagyon feszítő probléma a Bessenyei úti társasházas övezetben a kukák elhelyezése. Rossz helyen vannak és bűzösek, ennek kialakítását vizsgáljuk most és eldöntjük, hogy mi az, ami még ősszel megoldható, mihez nem kell különösebb anyagi forrás, és mi az, amihez szükség van pénzre, tehát testületi döntés kell hozzá – foglalta össze a teendőket Szvitankó Tamás.

Jön a tél, amikor alkalmas idő lesz padok gyártására, amelyek természetesen már csak tavasszal kerül ki. Hogy nem találunk a járda mentén egy szemetest, az szinte azonnal, de heteken belül mindenképpen orvosolható, hasonlóképpen a parkolóhelyek kialakítása is. Nincs hol parkolni, ezért füves területeken parkolnak az autók. Van, ahol csak zúzott kővel kell meghordani, hogy ne sárban álljanak.

A most újonnan felálló képviselőtestület elhatározta, hogy bejárják a körzetüket, megnézik, hogy melyek azok a területek, ahol olyan változtatásokat tudnak eszközölni, amelyek nem igazán pénzigényesek

Emri László elmondta, hogy mivel a Kommunális Szervezet jelentős számban foglalkoztat közcélúakat, sok olyan probléma van – mind a parkolók kialakítása, mind a vízelvezetés – amit segítségükkel meg tudnak oldani.
A körzet további területei is bejárták a jelenlévők. Így például a Bodrog-parton jelentkező problémákat is számba vették és megoldást keresnek azok orvoslására is.

Sikora Attila


Oláh József


 

 

Törő Gábor
/2010.11.09./
 

  Carmina Burana és az Exodus

 

        
  

November 5-én 19 órakor Carl Orff: Carmina Burana és Wojciech Kilar:Exodus c. zeneművére írt táncjátékokkal indult A Művelődés Háza és Könyvtára legújabb sorozata, a zenei bérlet – küldte tudósítását Stumpf Gábor népművelő…
 
 


Stumpf Gábor

       Carl Orff zenéjére a Kozma Attila által készített koreográfiát, míg a lengyel Kilár zenéjére Krámer György koreográfus, a Miskolci Nemzeti Színház Tánctagozatának vezetője által készített táncjátékot láthatta a közel 250 fős érdeklődő közönség.

Kozma Attila koreográfiája Orff jól ismert és közkedvelt zenéjére újszerű megoldásokkal lepte meg a közönséget, melyek igencsak próbára tették a tánckar erőnlétét is. Az Exodus talán hagyományosabb, mégis kifejezetten érdekes és talán a laikus számára is érthetőbb megoldásokkal igyekezett a Kilar által megírt zenét a táncszínház eszközeivel még kifejezőbbé tenni.

A Miskolci Nemzeti Színház Tánctagozatának tagjai mindkét darab előadásában jeleskedtek, s nemcsak magas színtű tánctudásukról, de komoly erőnlétükről is bizonyságot tettek, hisz nem kis teljesítmény volt részükről a két koreográfia egy előadás keretében való bemutatása. A hálás közönség szűnni nem akaró tapssal hálálta meg mind a koreográfusok, mind pedig a táncosok ragyogó teljesítményét.

Ezzel a szép estével sikeres kezdetét vette az intézmény új kezdeményezése a Zenei bérlet, melynek következő előadása november 26-án pénteken 19 órakor lesz, amikor a Miskolc Dixieland Band lép fel A Művelődés Háza színpadán, az együttes 20 éves Jubileumi koncertjével.
 

 

 


További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.11.09./
 

    Fogadóórát tartott az országgyűlési képviselő

 

        
 

Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő a 10-es számú választókerületben havonta egyszer fogadóórát tart egy-egy városban. Ezen a pénteken Sátoraljaújhelyben várta a polgárokat, hogy személyesen hallgathassa meg a problémáikat, kérdéseiket…
 
 


Dr. Hörcsik Richárd

       Az országgyűlési képviselői munkához hozzátartozik a polgárokkal való szoros kapcsolattartás. Ez megnyilvánul például lakossági fórumokon, ahol az általában véve az országgyűlés munkájáról, a törvénykezés menetéről, az intézkedésekről adunk tájékoztatót – mondta Dr.Hörcsik Richárd. Azonban nagyon-nagyon sok egyéni problémát is kell, hogy segítsen az országgyűlési képviselő, kezdve a nyugdíjintézeti ügyektől a különböző állásügyeken át a polgárok mindennapi gondjaiban is próbálunk segíteni. Éppen ezért fontos ez az intézmény, amit úgy hívnak, hogy fogadóóra.

Fontos azért is, hogy a polgárok érezzék, hogy a képviselő dolgozik, jelen van a mindennapok életében. Számomra is fontos a kapcsolattartás, amikor a választópolgár nem csak az egyéni problémájával keres meg, hanem sokszor általában véve az Országgyűlés munkájáról, a kormány munkájáról vagy a térséget illető problémákról is beszámol.
Egyébként többnyire olyan ügyekkel keresnek meg leginkább, amelyek elég „rázósak”, amiket korábban nem tudtak máshol, más formában megoldani. Ilyenkor adatokat veszek fel, meghallgatom a problémát. A következő napokban, hétfőn, kedden sokszor szerdán is Budapesten vagyok, ahol alkalmam nyílik arra, hogy a minisztériumokkal felvegyem a kapcsolatot, tehát igyekszem a polgároknak egy hónapon belül visszajelezni, hogy tudtam-e segíteni, vagy mi a következő fórum ahová fordulniuk kell, mi az a megfelelő fórum - esetleg a minisztérium, vagy valamely hivatal - ahol az ügyükkel foglalkozni tudnak.

Dr. Hörcsik Richárd elmondta, igyekszik segíteni, hogy a polgárok ügyei minél hamarabb megoldódjanak, vagy felhívja az illetékes hatóságok figyelmét az állampolgárokat érintő kérdésekre.
 

 

 


Törő Gábor
/2010.11.09./
 

   Rendőr is lovagol majd a Zempléni Lovas Egyesülettel

 

        

A közbiztonság javítását célzó pályázatot adott be a Sárospataki Rendőrkapitányság, melyben szempont volt, hogy civil szervezetet is vonjanak be a rendvédelembe. Így esett választásuk a Zempléni Lovas Egyesületre, hiszen a jogtalan eltulajdonítások egy része a határban, illetve az erdőkben történik. A további részletekről dr.Téglás István, a kapitányság vezetője számolt be…
 
 


dr. Téglás István


Aros János


Klima János

       A 33 fős mezőnyből 10 kapitányságot bíráltak el pozitívan, a Belügyminisztériumban az elmúlt héten tartották a hivatalos eredményhirdetést, ahol 5. helyen emelték ki a Sárospataki Rendőrkapitányság anyagát. A pályázat elbírálásakor, szerintem nagyon fontos volt az, hogy a civil szféra érdemi bevonására irányuljon a pályázat, valamint, hogy új módszereket mutassunk fel.
A pályázatban négy alprojektet jelöltünk meg, melyek közül kettőt már korábban is végeztünk, ezekre is egy pici változtatással készülünk, illetve a két másik alprojekt, egy-egy új ötlet. A meglévő tevékenységek közé tartozik az iskoláskorúak közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési oktatása, a szülői munkaközösségek bevonása a reggeli jelzőőri feladatok ellátásába, újként pedig a Polgárőr Egyesület tagjai közül un. mentor képzése, aki az információkat a polgárőröknek tovább adja, valamint – ami a legnagyobb érdeklődésre tart számot – a Zempléni Lovas Egyesület tagjainak bevonása az erdők és mezők figyelésébe.

Heti rendszerességgel tartunk majd oktatást a Zempléni Lovas Egyesület tagjainak, ezeket követően pedig kolléganőnk - aki lovas járőr volt korábban - velük menne és így rendőr-szakmai ismeretek birtokában tőle a helyszínen szereznének további, gyakorlati ismereteket. Így a későbbiek során a lovas egyesület tagjai már célirányosan figyelhetnek. Elsősorban a tulajdon elleni szabálysértések és bűncselekmények - pl. falopás -, vagy az illegális vadászat felderítése a cél, valamint a várostól távol élő idősekkel való kapcsolattartást is segíthetik.

Természetesen én nagyon fontosnak tartom a természetvédelmet is, hisz aki nyitott szemmel jár, az lehet, hogy észlel egy illegális szemétlerakást, vagy egyéb jogellenes cselekményt, amely hatáskörünkbe tartozhat. De nem csak kizárólag a rendőrség hatáskörébe tartozó feladatokban várjuk az eredményeket ettől a lovaglástól, hanem a társhatóságokkal együttműködve is megtesszük a szükséges intézkedéseket

Aros János polgármester lelkesen fogadta a lovasok bevonását Sárospatak külterületének őrzésébe…
Úgy érzem, hogy Sárospatakon az együttműködés a rendőrség, Sárospatak város Önkormányzata és a Polgárőr Egyesület között példaértékű. Ennek bizonyítéka, hogy mind a polgárőr egyesület elnöke, mint kapitány úr, mind a korábbi polgármestere Sárospataknak, megkapta a Polgárőri Érdemkereszt arany fokozatát. Jómagam alpolgármesterként ezüst fokozatban részesültem. Egy évvel ezelőtt Sárospatak az év települése lett, az Év Polgárőr Egyesülete címet pedig Sárospatak egyesülete nyerte el Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.

Ez kitűnő munka, bízom benne, hogy érezhető a lakosok körében is, hiszen ennek köszönhetően nem nőtt a bűncselekmények száma, sőt én meg merem kockáztatni, hogy megnőtt a közbiztonság Sárospatakon. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy kényelmesen hátra dőlhetünk, van még mit tennünk.
Ezért örülök ennek az együttműködésnek, amely a régi elképzelésemet valósíthatja meg, nevezetesen azt, hogy a lovas egyesület tagjai, akik időnként kilovagolnak a környező településrészekre, az erdőkbe, a Tengerszemre, és sorolhatnám még a környező helyeket, szórakozás közben, a sportolás közben, az őrző-védő tevékenységeket is elláthatják.
Teszik ezt kétféleképpen: egyik, hogy az együttműködés eredményeképpen bármikor bejelentést tehetnek közvetlenül a rendőrkapitányságra, hogyha valami olyasmit észlelnek, amit jelenteni kell. A másik pedig, hogy ennek a pályázatnak köszönhetően 10 alkalommal, a rendőrséggel együtt járőrözhetnek az egyesület tagjai.
 

 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.11.08./
 

    Foci: nagy küzdelem és fontos győzelem a hét végén

 

        
 

Szép őszi időben fogadtuk a tabella 16. helyén állomásozó Abaújszántó együttesét. A számok alapján a győzelem kötelező volt ugyan, de sok meghatározó játékosunkat kellett különböző okok miatt nélkülözni, így nem lehetett nyugodt sem játékos, sem edző a kezdés előtt. Ifi csapatunk most is kitett magáért, hiszen Beimli Zsolt edző vezényletével „gólcsúcsot” döntött: 13:0-ra nyert. Győzelmével továbbra is a dobogó élén tündököl – küldte tudósítását Koscsó István, az STC Baráti Kör elnöke…
 
 


Zsófi Dávid

Gyulai József

Zsófi József

       A mérkőzés úgy indult, ahogy azt vártuk. Pataki támadások, amiket gól követett.
A 9. percben Zsófi Dávid használta ki jobb szélen a gyorsaságát, majd beadását Kecskés Tamás fejelte a hálóba. 1:0
A mosoly sajnos nemsokára az arcunkra fagyott, mert egy perc múlva a vendégek kiegyenlítettek. 1:1
Utána egy kevésbé látványos mezőnyharc alakult ki a pályán. Mi beszürkültünk, a vendégek pedig azt játszották, amit ilyenkor kell. Beálltak tíz emberrel védekezni, s inkább csak kontratámadásokkal próbálkoztak, amelyekből egy-kettő veszélyes is volt. A második félidő vége felé aztán mind tudásban, mind erőnlétben felülmúltuk a fegyelmezetten és kulturáltan játszó ellenfelünket. Többször voltunk veszélyesek a kapujukra, először előzékenyen kihagytuk, majd a kapufát céloztuk, végül be is találtunk a hálóba.
A 77. percben Halder Péter a baloldalról átívelte a másik oldalra a labdát, amit a berobbanó Zsófi Dávid a hálóba bombázott, beállítva ezzel a végeredményt. 2:1

Az edzők véleménye a látottakról:
Gyulai József: Nagy nehézségekkel küzdöttünk egész héten. Még a mai nap is telefonálgattunk, hogy ki tudjunk állni. Három ifis korú játékos ült a cserepadon. Ez látszott is a játékunkon, s a tabellán elfoglalt helyünk is mutatja. Sajnos ma sem tudtunk előrébb lépni. Egy nagyon erős csapat otthonában játszottunk. Úgy érzem benne volt az egy pont a mérkőzésben, viszont a 70. perctől kezdve nagyon nyomott minket a Sárospatak. Kijött a csapatunknak az erőléti problémája, aminek sajnos vereség lett a vége.

Zsófi József: Negatív előjelekkel készültünk a találkozóra. Sajnos sokan hiányoztak a kezdőcsapatból. Vécsi Gábor, Espák Pál és Sikorszki Gábor iskolai elfoglaltság miatt nem tudtak jelen lenni. Tetézte a gondjaimat Géczi József múlt heti kiállítása, valamint Szőke Zoltán korábbi sérülése. Elég problémás volt a csapatot összeállítani. Közel nyolc utánpótláskorú játékos szerepelt a keretben. Azt kértem a játékosaimtól, hogy próbáljanak meg alázattal és nagy lelkesedéssel futballozni, mert ebben az összeállításban is meg tudjuk verni Abaújszántó együttesét. A mérkőzésen nem igazán alakult ki folyamatos játék, de küzdeni tudásból és akaraterőből jelesre vizsgázott a csapat. Végeredményben egy kellemes, kulturált futballt játszó ellenfelet győztünk le rutin nélkül nagy lelkesedéssel. Jók: Szabó Sándor, Zsófi Dávid, Kerékgyártó Csaba és Hoffmann Gábor.

A mérkőzés legjobbjának járó pezsgőt Zsófi Dávid kapta!
Gratulálunk mindenkinek! Hajrá Patak!

Szombaton 13 órától Encsen vendégszerepel együttesünk. Reméljük erősebb csapattal fogunk felállni, s ha nehezen is, de győzelmünkkel begyűjtjük a három pontot. A komoly futballmúlttal rendelkező vendéglátóknak is nagy szüksége lenne a pontokra, mert szeretnének a tabella alsó fertályából feljebb kerülni. Kísérjük el kedvenceinket és szurkoljunk nekik, mert ez plusz erőt jelent számukra.
 

 

 

További fotók>>>

STC Baráti Kör
/2010.11.08./
 

    A Felvidékre szervezett kirándulást a Wass Albert Kör

 

        

Az őszi színekben pompázó Szepesi-völgyön át, Kassát érintve érkeztünk Szepes várához. Közép-Európa egyik legnagyobb várát a 12. században kezdték építeni. Először királyi birtok volt, majd a Zápolya családé lett, aztán a Habsburgoké, Thurzóké, és 1945-ig a Csáky családé – küldte tudósítását egy történelmi kirándulásról Pándy-Szekeres Anna tanárnő…
 
 


Pándy-Szekeres Anna

       A mai látogatónak is élményt jelent bejárni a vár területét, felmászni a Nebojsza - Nefélj toronyba, és végigsétálni a szépen helyreállított és berendezett termeken.
A várból csodálatos kilátás nyílik a környékre. A vár lábánál meghúzódó Szepesváralja és Szepeshely központjában még állnak a hajdani szász polgárok szorosan egymás mellé épített házai.
A várból leereszkedve a 12. században alapított szepeshelyi apátság felé vettük utunkat. A Szent Márton katedrális 1245-73-ig épült, a püspöki palota 1652 körül, a szeminárium 1739-ben. Az impozáns épületegyüttes ma női szerzeteseknek ad otthont.

Lőcse belvárosának a magyar látogatók számára legismertebb épülete a Városháza és a középkori hangulatot sugalló Főtér gótikus, reneszánsz, kora barokk stílusú, árkádos, belső udvarú polgári épületei, valamint az 1600-ban felállított szégyenketrec.
Az egynapos, autóval bejárható út kicsiknek-nagyoknak maradandó élményt jelentett, közelebb hozta a Felvidéket.
 

 

 

További fotók>>>

Sárospataki Wass Albert Kör
/2010.11.07./
 

     Lassan, de biztosan halad tovább a fürdő fejlesztése

 

        
    

Nem csak a Végardó Fürdő által meghirdetett embléma- és kabalapályázat eredményét tudhattuk meg az Újbástya Rendezvénycentrumban, október 28-án, hanem az azt követő sajtótájékoztatón még néhány információt a fürdő idei évéről és néhány elképzelést a fürdő jövőjét illetően Aros János polgármester és Oros István fürdőigazgató nyilatkozataiból…
 
 


 Aros János


 


Oros István

       Eddig valamennyi képviselőtestület foglalkozott a fürdő fejlesztésével. Az előző testület volt az, amelyik ezt valóra is váltotta, hiszen közel 600 millió Ft tőke bevonásával, kötvényforrásból, a parkfürdő rész felújítását elvégezte. A következő lépés a wellness fürdőrész kialakítása lesz és mellette magántőke bevonásával egy wellness szálloda építése – mondta Aros János polgármester…
Látva a jelenlegi gazdasági viszonyokat és látva azt, hogy nem egy gyorsan megtérülő beruházás lesz, én egy kicsit más döntés felé fogom megpróbálni a képviselő-testületet befolyásolni – hacsak nem lesz egy kiemelt pályázat, amiből ezt a 1,5-2 milliárd Ft-ot elő tudjuk teremteni. Tehát én azt mondom, hogy kicsit lassabb tempóban kezdjük el a vízfelület növelését és a kemping fejlesztését, hiszen látjuk, hogy óriási érdeklődés van a fürdő és a kemping iránt. Az ide látogatók zöme a környékről, Szlovákiából és Lengyelországból érkezik, és ők szeretik ezt a kempinget. Ha háromszor ekkora kempingünk lenne, ugyanebben – vagy jobb – komfort fokozatban, akkor sokkal több vendéget tudnánk fogadni. Tehát én azt mondom, hogy vízfelület növelés, kempingfejlesztés, és titkos vágyam egy télen is használható ülőfürdő kialakítása, elsősorban a pataki lakosokra gondolva, hiszen láthatjuk, hogy nyáron a pataki lakosok nem nagyon látogatják a fürdőt, viszont az un. holtszezonban, tavasszal, ősszel és télen elsősorban a pataki vendégeket várnánk, nekik szeretnénk ezzel komfortosabbá tenni a fürdőt.

Oros István fürdővezető örvendetesnek tartja, hogy a forgalom jó volt, mutatja azt a tendenciát, ami megfigyelhető, amióta a fürdő az Önkormányzat döntése alapján fejlesztésen esett át és olyan kínálatot idézett elő, amely nem csak a hazai, hanem főleg a külföldiek, szlovákok, lengyelek számára is vonzó. Ez mindenképpen olyan érték, ami megtartásra érdemes, és tovább is kell fejleszteni…

Viszont olyan előrelépést ebben az évben nem tudunk felmutatni - folytatta a fürdő vezetője - ami a szolgáltatási palettán említésre méltó változást eredményezett volna, ez az év a 2009-es átalakítás stabilizálását szolgálta. Örültünk annak, hogy a kempingünk tele van, hogy a medence technikája jól szolgál, ám csomó hiányosságot is tapasztaltunk, pl. a kommunikációban: nem tudjuk jól megszólítani a vendéget. Bár, akik távolabbról jönnek, méltányolják azt, hogy a pénztárosok meg tudnak már szólalni szlovákul esetleg lengyelül, s a fiatalabb kollégák angolul is beszélnek társalgási szinten és fogadják a vendégeket. A karszalagos megoldás nem vált be, nem fogjuk használni a jövőben.
2011-ben egy új kommunikációs eszközt használunk egy új emblémát, ami kedvességet, vonzerőt és stabilitást sugároz, és arra fogunk törekedni, hogy a fürdő ilyen is legyen.
2011-ben a kemping tekintetében szeretnénk előrelépést felmutatni, néhány új házzal és új recepcióval bővíteni és valamilyen szinten felújítjuk a meglévő bungalóinkat.

Az emlémapályázat elérte a célját, a beérkezett pályamunkák nagy alkotókedvről tettek tanúbizonyságot az amatőr kategóriában. Bár az elfogadott és a jövőben használt emblémát egy profi reklámügynökség tette le az asztalra, az amatőr kategóriában megszületett alkotások is nagyon figyelemreméltóak, ötletesek, és érdemesek arra, hogy valamilyen módon a jövőben használjuk őket. Hasonlóképpen, a beérkezett kabalaállatok, a vidra, béka és gólya kabalásított változata is jól használható a fürdő további működéses során.

Kabalafigura pályázat eredménye:
1. Csupka Tamás – gólya
2. Dékány Lea – béka
3. Gulyás Kristóf – vidra

Az emblémapályázat eredménye:
1. Bóka Krisztina
2. Nagy Krisztina
3. Horváth Mihály
Gratulálunk a nyerteseknek!
 

 

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.11.07./
 

     Nem árad ki többé a Radvány patak

 

        
  

A nyár elején levonuló háromszori árvíz okozta katasztrófahelyzet után azonnal hozzáláttunk azokhoz az intézkedésekhez, amelyek következtében reményeink szerint soha többé nem kell félnie a bodroghalászi lakóknak a Radvány patak áradásától – nyilatkozta Aros János polgármester…
 
 


Aros János
 

       A tervek előkészítését elkezdtük, s a megvalósítás leglátványosabb részéhez október közepén értünk, amikor megkezdődött a Radvány patak kotrása. Nyár végén a bodroghalászi lakosok képviselő úrral összefogva mentek, megtisztították a fáktól, gallyaktól a Radvány patak mentét, így az ÉKÖVIZIG, akinek a kezelésében van ez a patakszakasz, hozzá tudott kezdeni a kotráshoz. Aki arra jár, láthatja, hogy milyen eredményes munkát végeztek.

Köszönet ezért az ÉKÖVIZIG dolgozóinak és vezetőjének, hiszen mind a védekezés, mind a kotrás során végig összhangban tudtunk egymással dolgozni, és végig azon voltak, hogyan tudnának a leghatékonyabban segíteni. Kb. 3 millió forintot fordítottak ennek a szakasznak a kotrására, és látható, hogy a mederből kitermelt iszapot, földet nem szállíttatták el, hanem mint másodlagos védőgátat a Radvány patak bal partján felhalmozták.
Előttünk is van még munka, hiszen az önkormányzat kezelésében lévő szakaszokat - pl. a Büdös-árok - és más szakaszokat nekünk is hamarosan el kell kezdeni kotorni, ami kétféleképpen valósulhat majd meg, vagy a Kommunális Szervezet által elnyert pályázatból megvásárolt géppel kezdünk neki, vagy pedig ugyanezzel a pataki vállalkozóval végeztetjük el, aki már bizonyított, s látható, hogy milyen szép munkát végzett.

A város többi részére vonatkozóan is elkezdtük a tervek előkészítését, azonban ehhez több millió forintot kell hozzátenni az önkormányzatnak, előre láthatóan kötvényforrásból. Megpróbálunk pályázatokat benyújtani, amelyek esélyt adnak arra, hogy a pályázat ezt a tervkészítést finanszírozni tudja. Ha nem, akkor nekünk kell hozzátenni kötvényforrásból.

Teljes mértékben szeretnénk megvalósítani akkor is a belterületi csapadékvíz elvezető árkoknak a rendezését, a korábban rosszul kivitelezett munkálatok kijavítását, az árterek felújítását, helyenként megszüntetését, vagy új ártereknek a beépítését, tehát komplexen szeretnénk ezt kezelni. Előttünk áll még a külterületi árkokra vonatkozó terv is, ehhez azonban szintén pályázati forrásra lesz szükségünk.
 

 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.11.07./
 

      Nemzetközi, tehetséggondozó konferenciát tartottak Sárospatakon

 

        
    

Néhány héttel a szüreti felvonulás után ismét benépesült Sárospatak főutcája, ezúttal népviseletbe öltözött, különböző országból érkezett táncosok vonták magukra az érdeklődő patakiak tekintetét. A látványosság nem ennyiből állt, hiszen a táncosok A Művelődés Háza színháztermébe vonultak be és adtak fergeteges műsort. Réthiné Muha Krisztinától, a Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatónőjétől megtudtuk, hogy ez a délután egy nemzetközi konferencia részeként kápráztatta el a patakiakat…
 
 


Réthiné Muha Krisztina

       Már a nyolcadik nemzetközi művészetoktatási konferenciáját nyitotta meg a Sárospataki Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. A mostani konferencia egy uniós pályázatnak a része volt. A Sárospataki Alapfokú Művészetoktatási és Nevelési Alapítvány 2010. május 1-től megkezdte az Európai Uniós pályázatát, amelyen belül számtalan rendezvényre kaptunk Uniós támogatást. Az egyik ilyen rendezvény idén ősszel került megrendezésre, ennek címe a VIII. Európai Uniós Konferencia és Néptánc fesztivál.

A konferencia fő témája a tehetséggondozás volt. Külföldről érkezett vendégek osztották meg velünk gondolataikat a konferencia keretében, amely délelőtt 10-kor kezdődött és 13 óráig tartott. Volt 8 előadónk, aki közül ketten voltak magyarok, a többiek külföldiek, akik Ukrajnából és Szlovákiából érkeztek hozzánk…

A tehetséggondozó konferencia után a tehetségüket is megmutathatták a nemzetek képviselői. Felvonulással kezdtünk, ahol megmutattuk Sárospatak lakosságának, hogy milyen sok gyermeket tudunk megmozgatni, majd pedig a Néptánc Gálán mutatták be tudásukat a gyerekek, jó kétórás műsorban.

A tehetséggondozást mindenki másképp értelmezi, egy valamiben viszont egyetértenek a szakemberek, a tehetségekre figyelni kell. Nagyon érdekes volt azt látni, hogy teljesen mindegy, hogy Magyarországon vagyunk, Szlovákiában, Ukrajnában, vagy Erdélyben, mindenütt ugyanazt a célt tűzték ki az ottani pedagógusok, hogy azok a gyerekeket, akikkel a művészetoktatás keretében foglalkoznak, igenis, a tehetségükben előre mozdítsák, és olyan feladatokat és rendezvényeket szervezzenek számukra, ami alapján egyre több megmérettetési lehetőséget kapnak.
A gyermekek bár sokszor nem értik egymás nyelvét, egyféleképpen megértik egymást, a tánc által. Teljesen mindegy milyen nemzetből jönnek, ugyanúgy szívvel lélekkel táncolnak, és ilyenkor azt lehet mondani, hogy a színpad tánca, ami a színpadon történik, az egy nyelv. Mindegy, hogy az Ukrajnából jött, angolul tud, németül, vagy oroszul, de ott mindenki egy nyelvet beszél, ez pedig a tánc nyelve.
A Sárospataki Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tervei szerint jövőre is megrendezik a nemzetközi konferenciát, amit igyekeznek majd még jobban kiszélesíteni.
 

 

 


Cziczer Katalin
/2010.11.07./
 

      Új elnöke van a Sárospataki Polgárős Egyesületnek

 

        
  

A sárospataki Polgárőr Egyesület rendkívüli közgyűlést tartott. A jelenlévő tagok a napirendek elfogadása után elsőként arról határoztak, hogy az újonnan megválasztott polgármester, Aros János legyen a civil szerveződés elnöke, aki maga is polgárőr - nyilatkozta Klima János polgárőr parancsnok…
 
 


Aros János

Dr. Hörcsik Richárd
 

       Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy egy olyan egyesületnek lehetek az elnöke, amely az öt éves múltja alatt, nem csak a megyében, hanem országos viszonylatban is eredményesen működött és vitte Sárospatak jó hírét, még az ország határain túl is. Nem rég Németországból jöttek el, Sárospatakon modellezték és tanulmányozták a polgárőrség munkáját. Az is megtiszteltetés, hogy egy olyan elnök után vehetem át ezt a posztot, mint Dr. Hörcsik Richárd, aki folyamatosan támogatta, segítette a Polgárőr Egyesületet. Ez nagyban
hozzájárult, hogy Sárospatakon a polgárőrség olyan munkát tudott végezni, aminek következtében jelentősen csökkent a bűnözés városunkban.

A jelenlévők arról is döntöttek, hogy a leköszönt polgármester, Dr. Hörcsik Richárd ezután tiszteletbeli elnöke legyen az egyesületnek…
Ez nagy megtiszteltetés számomra, ami azt jelzi, hogy megbecsüljük egymást. Hiszen az elmúlt négy év során gyakran jöttünk össze és gyakran dolgoztunk együtt olyan helyzetekben, amikor sok problémát kellett megoldani. Beigazolódott, hogy érdemes volt a korábbi város vezetésének támogatni - erőnkön felül is - a pataki Polgárőr Egyesületet. Öröm volt dolgozni az itt lévő polgárőrökkel, és igazán megható számomra, hogy ők miután letelt a mandátumom, mint polgármester, nem feledkeztek el rólam, hanem a kapcsolatot tovább szeretnék folytatni, minta ahogy én is.

Klima János polgárőr parancsnok megköszönte a leköszönő elnök segítségét, akinek támogatása négy éven keresztül folyamatosan nagy segítséget jelentett számukra. Hasonlóképpen köszönetet mondott a polgárőrtársaknak, hogy szabadidejük terhére, annyi munkaórában segítettek a város rendjének fenntartásában, folyamatos, megbízható segítséget adva ezzel a Sárospataki Rendőrkapitányságnak. Külön említést tett arról a példamutató magatartásról, amit az árvízi védelem során tanúsítottak, s megköszönte a véradásban tanúsított
szintén példaértékű részvételüket is.

A Sárospataki Polgárőr Egyesület tagjai ezután egyhangú szavazással arról is határoztak, hogy a taglétszám további két fővel bővüljön. Így jelenleg közel negyven tagot számlál a civil szervezet. A közgyűlésen az is elhangzott, hogy a polgárőrökre további fontos feladat hárul a hideg idő beköszöntével, emellett arról is szó volt, hogy a külterületeken is erősödni fog a polgárőrök jelenléte.
Klima János

 

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.11.06./
 

      Ismét lesz éjszakai szállásuk a hajléktalanoknak

 

        
  

A Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat Családsegítő Szolgálata 2010. október 27-én kerekasztal megbeszélést tartott, melyen a szociális munkával foglalkozó intézmények, karitatív tevékenységgel foglalkozó szervezetek, rendőrség, polgárőrség, történelmi egyházak képviselői vettek részt, továbbá jelen voltak az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjai is – nyilatkozta Sáfrányos Sarolta
 
 


Sáfrányos Sarolta


Oláh József

       A résztvevők - hivatkozva a tavalyi tél tapasztalataira - összegezték eredményeiket és megbeszélték az aktuális feladataikat a hajléktalanok ide ellátásával kapcsolatosan. Feltárták, hogy tavaly mi segítette, esetenként mi nehezítette, akadályozta munkájukat.
A Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat Családsegítő Szolgálata évek óta önként vállalt feladatként végzi a városunkban élő hajléktalanok ellátását. Az intézmény évek óta részese az „alternatív szálláslehetőség” ill. lakhatási programoknak, téli étkeztetéseknek. 2009/2010. telén először egészségügyi ellátás is biztosított volt Sárospatak város hajléktalanjai számára.

A Szolgálatnál közel 20 fő van regisztrálva, akik nem mind fedél nélkül élők, hanem a városunk „szegényei” is köztük vannak, akik lakhatatlan helyiségekben tengetik mindennapjaikat. Alacsony jövedelmi viszonyaik és komforttalan szállásaik nem teszik lehetővé a rendszeres főzést, étkezést. Rendszeresen tartjuk velük a kapcsolatot, bizalommal fordulnak hozzák nehézségeikkel, ügyintézéseikkel.
2009/2010. telén először a tényleges fedélnélkülieknek biztosítottunk férőhelyet. A szolgáltatás „alacsonyküszöbű” ellátás volt, mely a hideg hónapokban szálláslehetőséget biztosított, emellett nappali melegedőként szolgált a rászorultak számára.
Lehetőségük volt védett környezetben, kultúrált körülmények között eltölteni idejüket. Biztosítottunk számukra fűtött, közösségi együttlétre alkalmas helyiséget, továbbá étkezést, ételmelegítést, fürdést, ruházat tisztításának lehetőségét, mentális gondozást, szociális ügyek intézésében való segítséget. Így emberhez méltó körülmények között tudták eltölteni mindennapjaikat, lakhatási lehetőséghez jutottak azok is, akik évek óta az utcán élnek.
A elmúlt tél tapasztalataira alapozva az idén is hasonló módon szeretnénk megszervezni ellátásukat, melyhez anyagi támogatást a Hajléktalanokért Közalapítvány már meglévő és még függőben lévő pályázati lehetőségei biztosítanak.

A beszélgetésen Oláh József, az önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottságának elnöke is részt vett…
A hajléktalankérdés megoldására megvan a szándék az Önkormányzat részéről, mivel a hajléktalanokról való gondoskodás kötelező feladat. Az elmúlt évben a Református Egyház biztosított számukra egy épületet Virágh Sándor tiszteletes úr jóvoltából, ami nappali melegedőként és éjszakai szállóként használtak. Közcélú foglalkoztatottakkal idén is meg fogjuk oldani a 24 órás szolgálatot ugyanebben az épületben, ahol a fürdési és mosási lehetőség nyáron is rendelkezésükre állt. 

 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.11.06./
 

      B.-A.-Z. megyei Felnőttképzési Civil Hálózat Műhelytalálkozójáról

 

        
  

Az egy éve alakult B.-A.-Z. megyei Felnőttképzési Civil Hálózat 2010.október 28-án tartotta 5. Műhelytalálkozóját a Hotel Bodrog Wellness kis tanácskozójában - nyilatkozta Feróné Komolai Anikó...
 
 


Feróné Komolai Anikó

       A hálózat létrejöttét a Magyar Népfőiskolai Társaság és a Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület közös TÁMOP pályázata tette lehetővé. A pályázat egyik fő célkitűzése: egy országos lefedettségű Felnőttképzési Civil Hálózat létrehozása.
Jelenleg az ország 10 megyéjében szerveződött meg a hálózat, a felnőttképzésben részt vevők önszerveződő alapon létrejövő érdekérvényesítő és konzultációs fórumaként.

A BAZ megyei hálózatba 20 civil szervezet regisztrálta magát. A csatlakozás nyitott, tehát bármikor van mód a csatlakozásra, s a műhelyfoglalkozásokra is minden érdeklődőt vár az FCH.
A mai Műhelytalálkozó programja két téma köré szerveződött:
1. A felnőttképzés módszerei-módszertani tanácsok gyakorlatból vett példák alapján.
Előadó: Feróné Komolay Anikó megyei koordinátor

A témaválasztás a hálózat tagjainak kérésére történt. A korábbi műhelybeszélgetések során vetődött fel, hogy a civil szervezetekben igényként fogalmazódik meg a „képzők képzése”, melynek fontos eleme a módszertani kultúra szinesítése, a korszerű interaktív, kooperatív tanulási technikák megismerése, a szükségletekhez igazodó kommunikációs ügyesség elsajátítása.
Ez az interaktív előadás ezt a célt szolgálta, ezt tükrözte a résztvevők aktivitása, érdeklődése.

2. Tájékoztatás a Grundtvig Szövetség a Nonprofit Felnőttképzésért szervezet megalakulásáról.
A szervezet, mely egyesületi formában működik, 2010.május 18-án alakult meg.
A Felnőttképző Civilek Hálózata több mint egy tucat szervezete alapította meg ezt az országos érdekképviseleti szervezetet és hálózatot. A Szövetség (GSZNF) által összeállított lobbi anyag az általános képzés fontosságával, illetve a projektfinanszírozás feltételeinek javításával foglalkozik, mindezekhez megfogalmazta az állásfoglalásait és javaslatait.
A Szövetség küldetése
Grundtvig Szövetség a Nonprofit Felnőttképzésért társadalmi szervezetként a nonprofit felnőttképző szervezetek érdekeit szem előtt tartva szerepet kíván vállalni:
- a projektmechanizmusok ésszerűsítésében,
- a bírálók toborzásában, felkészítésében és kiválasztásában.
- valamint elsődlegesen a pályázati kiírások szakmai egyeztetésének előkészítésében.
Mindehhez az előkészítő fórumok és bizottságok körében aktív meghívott, javaslattevő és szavazati joggal rendelkező szerepkörre tart igényt.
A továbbiakban műhelybeszélgetéssel folytatódott a találkozó, ahol a résztvevők témához kapcsolódó konkrét gyakorlati problémák megbeszélésére, a felnőttképzés helyzetének értékelésére, a tapasztalatok kicserélésére került sor.
A Műhelytalálkozó közös ebéddel zárult 

 

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.11.06./
 

      Elzárkózás helyett felzárkózás - megtartották a zárókonferenciát

 

        
     

A Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat 2010. október 20-án megtartotta a TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0275.sz. Elzárkózás helyett felzárkózás – prevenció és korrekció – komplex integrációs program a sárospataki kistérségben című projektjének Zárókonferenciáját - nyilatkozta Molnár Marianna...
 
 


Aros János
 

      

A rendezvényt Aros János, Sárospatak Városának polgármestere nyitotta meg. A szóbeli beszámolók mellett a résztvevők megtekintették a projektről készült filmet.
A másfél éves programba több mint 180 gyermeket, több mint 60 családot vontak be. Három személyiségfejlesztő, egy tehetséggondozó csoportot működtettek egy éven át. Szabadidős programokat szerveztek a város leszakadó területein élő gyermekeknek: két nyáron át Halászhomokon heti rendszerességgel, nyári napközis tábort a telepesi gyermekeknek, családi délutánokat, és egy családi napot, amelyen több mint kétszázan vettek részt.
Két szülőcsoportban segítették a szülői kompetenciák, kommunikációs és konfliktuskezelési készségek fejlesztését.

Ingyenes szolgáltatások – családterápia, mediálás, konfliktuskezelési tanácsadás – igénybevételére nyílt lehetőség, több mint egy éven át.
A projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Európai Unió és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. A támogatás összege 15 166 110,- Ft volt.

Molnár Marianna

 

 


Cziczer Katalin
/2010.11.05./
 

     Mikulási traffipax túra - Állítsák Önök szolgálatba a sebességmérőt!

 

Magyarországon a legelterjedtebb közlekedési szabályszegés és a legfőbb baleseti ok a sebességtúllépés, mely elsődleges a halálos, illetve a súlyos sérülések bekövetkezésében játszik szerepet. Évek óta az összes személysérüléses közúti baleset mintegy 25-30 %-a, a halálos kimenetelű baleseteknek pedig kb. 40 %-a vezethető vissza a gyorshajtásra. A közlekedési szabályok betartása életek százait mentheti meg évente. A traffipax ellenőrzéseket a világ minden országának közlekedésrendészete alkalmazza.

Az akció célja:
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság által kezdeményezett - a Boon.hu és az Észak Magyarország napilap által támogatott - közlekedésbiztonsági program célja, hogy az állampolgárok bevonásával és hatékony közreműködésével szervezzük ezeket a sebességmérő helyszíneket, akciókat.
Ennek elérése érdekében 2010. november 1-je és december 1-je közötti időben várjuk az állampolgárok jelzéseit, hogy megyénk útjain véleményük szerint mely útszakaszokat milyen időpontban tartanak veszélyesnek, illetve hol tartanák szükségesnek a sebességméréseket.
Jelezzék a sajto.borsodmrfk@borsod.police.hu e-mail címre.

A szakmailag is legjobb javaslatot tevők közül kisorsolt nyertes részt vehet az általa javasolt helyszínen a traffipax mérési akcióban, melyre 2010. december 6-án, MIKULÁS napján kerül sor - melyet a média is végigkísér.

Fontos tudnivalók:
- Az észrevételek megküldésének helye: a megadott e-mail cím: borsodmrfk@borsod.police.hu
- A bejelentések elfogadásának határideje: 2010. november 1 - december 1.
- Fontos a javasolt helyszín és időpont pontos megjelölése.

Végül fogadjanak némi tapasztalati segítséget. Balesetek és sebességtúllépés szempontjából a legveszélyesebb útszakasz a 3-as számú főút Miskolc - országhatár közötti szakasza. Fokozottan veszélyes a lakott területeken belül átvezető főutak szakaszai.

Várjuk megfontolt és hasznos bejelentéseiket! Balesetmentes közlekedést kívánunk!
 


Egyedné Novodonszki Éva főtanácsos - B-A-Z. MRFK Kommunikációs Iroda sajtóreferens
/2010.11.05./
 

     A Kreatív Varázsszigeten Halloweeen-re készültek

 

        
 

A Művelődés Háza Könyvtárában a Kreatív Varázsszigeten október 27-én a Halloweeen-re készülve töklámpásokat faragtak és boszorkányokat illetve denevéreket készítettek a résztvevők. Halloween ünnepe mindenkinek leginkább az amerikai filmeket juttatja eszébe. A kisgyerekek ilyenkor boszorkánynak vagy szellemnek öltözve járják a házakat, ahol friss gyümölcsöt vagy édességet kapnak ajándékba. Ez a szokás hosszú évtizedek alatt alakult ki, ám maga az ünnep évszázadok óta létezik - számolt be Krenyítzkiné Sárosi Krisztina gyermekkönyvtáros...
 
 


Krenyítzkiné Sárosi Krisztina

       És vajon honnan ered? Mivel angolszász hagyományról van szó, talán nem meglepő, hogy a keltáktól. Ez az ősi nép október utolsó napján a szent tölgyfák alatt ünnepelte meg az óévet. Állatbőrbe öltözve hatalmas tüzet gyújtottak, s áldozatot mutattak be, hogy kiengeszteljék a szellemeket. Úgy gondolták, hogy ezen a napon a szellemek és a halottak lelke visszatér a földre. Később, a rómaiak hódításával sem tűnt el ez a pogány szokás, Samhain isten ünnepe, csupán keresztény formát öltött. Maga a "Halloween" elnevezés is innen ered (all hallows evening, vagyis mindenszentek éjszakája). Ugyanakkor október 31-e a protestánsok naptárában a reformáció, a jelképes megtisztulás ünnepét is jelenti.

Magyarországon is számtalan hiedelem látott napvilágot mindenszentek estéjével és halottak napjával kapcsolatban. Úgy vélték, ilyenkor a halottak hazalátogatnak, ezért ebben az időszakban egy hétig tilos volt dolgozni. A ház összes helyiségében lámpát gyújtottak, s vizet, kenyeret és sót helyeztek az asztalra, hogy ezzel ajándékozzák meg a hazatérő lelkeket. Ám Magyarországon október utolsó napja inkább szomorú, emlékezéssel teli nap.
Maga a Halloween pedig csak jelmezbálként ismert, bár az utóbbi években hazánkban is kezd népszerűvé válni. A töklámpás pedig elengedhetetlen kelléke az ünnepnek, nélküle nincs is igazi Halloween! Ezen a délutánon sok érdekes töklámpás készült el, amelyeknek elkészítéséhez segítséget nyújtottak a könyvtárban található kreatív témájú könyvek.
A délután gyorsan eltelt a nagy alkotás közben. A gyerekek örömmel tértek haza a töklámpásaikkal otthonaikba, amelyeket rögtön ki is próbáltak. 

 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.11.05./
 

      Jól szerepeltek a Lorántffy Zsuzsanna Hímzőműhely tagjai az Országos Népművészeti Kiállításon

 

        
 

Idén tizenötödik alkalommal került sor az Országos Népművészeti Kiállításra Budapesten a Néprajzi Múzeumban, a Hagyományok Háza, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Népművészeti Egyesületek Szövetsége támogatásával – számolt be Koscsó Istvánné, a hímző műhely vezetője...
 
 


 Koscsó Istvánné

       Ez a hagyományos népi mesterségek országos szemléje, melyet 5 évenként rendeznek meg. Erre a kiállításra pályázatot írtak ki a még ma is aktívan működő alkotók között bútor, kisplasztika, fa és kéregmunkák, szaru és csontmunkák, hímzés, viselet, csipke, szőttes, nemez, fazekasság, fémművesség, bőrművesség, szálasanyag, mézeskalács, ékszer, hímestojás és játék kategóriákban. Pályázni az elmúlt 5 év alkotásaival lehetett. A beérkező nagyszámú pályamunkát területi zsűrik rostálták.

A kiállítást október 29.-én a Néprajzi Múzeum aulájában Jankovics Marcell a Nemzeti Kulturális Alap elnöke nyitotta meg. Itt osztották ki a szakma kitüntetéseit a kiemelkedő teljesítményt nyújtó alkotók között. A Lorántffy Zsuzsanna Hímzőműhely vezetője, Koscsó Istvánné Ezüst Oklevél kitüntetésben részesült orosházi fonottas garnitúrájáért, Sztankóné Németh Anna tardi keresztszemes munkáját kiállításra méltónak találta a neves tagokból álló zsűri.

A Művelődés Háza támogatásának köszönhetően a hímző műhely néhány tagja képviselhette Sárospatakot a megnyitó ünnepségen. A kiállítás 2011 március 27-ig várja az érdeklődőket. 

 

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.11.05./
 

      Bűnmegelőzési Fotópályázat

 

        

A Miskolci Rendőrkapitányság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályával közösen az *Egyes települések közbiztonságának javítását célzó együttműködéshez kapcsolódó támogatások elnyerésére* címmel kiírt belügyminisztériumi pályázat keretein belül VÉDJÜK MEG ŐKET! címmel digitális fotó és számítógépes grafikai pályázatot hirdet.

Részvétel:
A pályázaton bármely Borsod-Abaúj-Zemplén megyei lakos, vagy itt tanuló diák részt vehet, korra való tekintet nélkül, tetszés szerinti számú pályaművel.

A pályaművek mondanivalója:
A digitális technika segítségével elkészített, olyan plakátokat, képeket, fotómontázsokat várunk a pályázóktól, amelyek rávilágítanak a mai kor fiataljait fenyegető veszélyekre. Hívják fel a figyelmet a szenvedélybetegségek terjedésére és veszélyeire, a bűnözés egyre erőszakosabb voltára. Mutassák be az iskolakerülés következményeit,
és a hasznos szabadidő eltöltésre is adjanak követhető példát. Várjuk továbbá olyan pályamunkák elkészítését is amelyek a bűnözés szempontjából veszélyeztetett csoportok (idősek, gyermekek, nők) áldozattá válásának megelőzését dolgozzák fel.

Méretek, technikai adatok:
A pályaművek digitális fényképezőgéppel, vagy számítógépes technikával készített grafika, fotómontázs alkalmazásával készíthetők el. A pályaművek ajánlott legkisebb képi felbontása számítógépes grafikánál
600 dpi, digitális fotó esetén 3 Mp lehet.

A pályaművek benyújtása:
A pályaműveket a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya címére kell eljuttatni (3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32.) digitális formában (CD, DVD) amennyiben lehetséges a bbalap@hu.inter.net E-mail címre óriás file-ként is elküldhető 2010. november 27-ig.

A pályaművek mellékleteként, ahhoz csatolva meg kell adni:
-az alkotó nevét, életkorát
-foglalkozását,
-lakcímét,
-a mű címét,
-a leadott file nevét,
-szükség esetén rövid, pár soros ismertetőt.

Díjazás:
A beérkezett pályaműveket a pályázatot kiíró szerv bírálja és jutalmazza.
Összesen két első díjat (30-30.000.- Ft értékben), két második díjat (15-15.000.- Ft értékben) és tíz harmadik díjat (5-5.000.- Ft értékben) osztunk ki.
A fotópályázat elbírálása december 06-ig megtörténik.

Megjegyzés:
A pályázó hozzájárul, hogy pályaművét a pályázat lezárulta után a szervezők felhasználják, közreadják, természetesen a szerző nevének feltüntetésével. A pályázat benyújtásánál használt adathordozó (CD, DVD) a pályázat lezárulta után személyesen átvehető a fenti címen.
 
 Egyedné Novodonszki Éva főtanácsos B-A-Z. MRFK Kommunikációs Iroda sajtóreferens
/2010.11.04./
 

      Megtartotta első ülést a megújult Kistérségi Tanács

 

        
  

Október 27-én tartotta az első ülését a Kistérségi Tanács. Mindenek előtt, mint házigazda, a város polgármestereként köszöntöttem a régi polgármestert, és az újonnan megválasztott polgármestereket. Ez után a Kistérségi Tanács elnökének, alelnökök, bizottsági tagok és elnökök megválasztására került sor – számolt be Aros János az első ülésről…
 
 


Aros János
 

       Korábbi szokásoknak megfelelően, most is Sárospatak - mint kistérségi központ -polgármesterét választotta elnöknek a tanácsban részt vevő 16 polgármester. Köszönöm a bizalmat, igyekszem majd a munka során ezt a bizalmat úgy használni, hogy mindenki megelégedésére szolgáljon. A korábbi két alelnökkel kívánom folytatni a munkát, Rák József Hercegkút, illetve Hunyadi Tibor, Kenézlő polgármesterével. A korábbi elvet szeretném továbbvinni, tehát a Bodrog feletti és alatti részről is egy-egy polgármester fogja segíteni a munkámat.

Pénzügyi Bizottság és a Területfejlesztési Bizottság életre hívására tettem javaslatot. A Pénzügyi Bizottság elnöke Papp Gizella, Zalkod polgármestere, a Területfejlesztési Bizottság elnöke pedig Csoma Ernő Tolcsva polgármestere lett. A Pénzügyi Bizottság tagjai: Köteles László, Fazekas Gyula, Kerekes Attila és Palcsó Mihály. A Területfejlesztési Bizottság tagjai: Takács Gábor, Felházi József, Kovács József, Kuik István, Oláh István és Verbovszky Károly.

A szavazások után hozzákezdtünk a munkához, hisz ezen a tanácsülésen már dolgozni is kellett a tanácstagoknak. A napirendi pontok: az SZMSZ módosítására tettünk javaslatot, belső ellenőrzési ütemtervet javasolt az előterjesztő irodavezető úr, valamint a belső ellenőri megállapodás-tervezet, munkaterv, munkaszervezet módosítás szerepelt még a napirenden.

Irodavezető úr ötlete alapján egy változó tanácsülési helyszínre is javaslatot tettünk, hiszen eddig mindig Sárospatakon, a kistérség központjában történtek a tanácsülések, most szeretnénk minden települést alaposan megismerni, ezért ABC sorrendben kezdünk el majd a különböző településeken ülésezni. A következő ülés tehát Bodrogolasziban lesz. Ezzel azt szeretnénk elérni, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz a polgármesterek, megismerjük a településeket, az ottani problémákat, így remélhetőleg könnyebb lesz majd dönteni azokban a kérdésekben, ahol bizonyos településeket kell helyzetbe hozni.

Döntöttünk még egy pályázat beadásáról is, amelyben a mélyszegénységben élők helyzetbe hozásáról van szó. Konzorciumba szeretnénk ezt a pályázatot beadni Sárospatak központtal, a konzorcium tagjai pedig a Kistérségi Tanács, Kistérségi Szervezet, és az Innovo Patak Kft. A támogatás mértéke mintegy 180 millió forint, ezt meg is pályáztuk, a finanszírozása pedig 100%-os, tehát reményeink szerint nem kell hozzátenni semmit a résztvevő önkormányzatoknak. Konzorciumon kívül 6 település vesz még részt a pályázatban. A határidő nagyon szoros volt, a pályázat már beadásra is került, várjuk az elbírálást. Bízunk abban, hogy a pályázatban foglalt célok meg fognak valósulni. 

 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.11.04./
 

     Ülésezett a Jegyzői Kollégium

 

        
 

A választásokat követően a jegyző kollégákkal megtartottuk a Jegyzői Kollégium ülését. - nyilatkozta dr. Szabó Rita. Egy kivételével ugyanazokat a napirendi pontokat tárgyaltuk, amit a Kistérségi Társulási Tanács, ugyanis a személyi javaslatok, azaz a tisztségviselő választás nem tartozott a kompetenciánkba...
 
 


dr. Szabó Rita
 

       A Jegyzői Kollégium részletesen tárgyalta az SzMSz-t, ugyanis a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása is napirendre került. Alaposan megtárgyaltuk a kollégákkal, és a véleményünket megfogalmazva kiegészítésekkel javasoltuk a Kistérségi Társulási Tanácsnak elfogadásra.

A saját feladatellátásra vonatkozóan megtárgyaltuk az elkövetkezendő négy évre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai tervet, a jövő évi belső ellenőrzési éves tervet, valamint egy belső ellenőrzési tevékenységre vonatkozó együttműködési megállapodást, mely a társulás és a tagönkormányzatok közt fog megköttetni.

A jogértelmezés és a jogalkalmazás minden ember olvasatában eltérő lehet, ezért megkönnyíti a munkánkat, ha egymásnak segítséget tudunk nyújtani, illetőleg a polgármesterek és testületek számára is hasznos, ha közös vélemény formálódik meg a kistérségben. Manapság olyan időket élünk, hogy a jogszabályváltozás elég gyakori, így főleg azoknak a polgármestereknek, akik korábban nem vettek részt önkormányzati munkában, nagy segítséget jelent, ha megkapják a jogi hátteret.

A Kistérségi Jegyzői Kollégium szakmai munkája a jövőben is folytonos lesz. A jegyzők tájékoztatása elengedhetetlen a stabil önkormányzati működés érdekében. 

 

 

Törő Gábor
/2010.11.04./
 

      Félúton a szociális képzés tanfolyam A Művelődés Háza és Könyvtárában

 

        
 

A TAMOP 3.2.3-081-2009.0035. +1 esély Zemplénben pályázat szociális segítő gyermek és idősgondozó szakágon projekt során kidolgozott képzési tematika GYES-ről, GYED-ről visszatérő illetve tartós munkanélküli nőknek készült. A képzés során olyan ismeretekre tesznek szert, amellyel szociális segítő szolgáltatásokat tudnak végezni - nyilatkozta Mezősi Judit Katalin képzésben résztvevő hallgató...
 
 


 

       A tematika modul rendszerű és az alapképzésen túl két szakirányultságot kínál. A hallgatók maguk döntenek az idősgondozói és a gyermekgondozói szakág elsajátítása felöl.

A tanfolyam során sok pozitív dolgot kapunk. Nagy öröm volt mikor tájékoztatást kaptam, hogy indul ez a tanfolyam a Művelődés Háza és Könyvtárában. Rengeteg új ismeretet sajátítunk el, kiváló oktatóktól, akik nagyon jól, érthetően adják le az anyagot, az idősebbek is jól veszik az ismereteket. Sok hibát már felismerünk, tudjuk javítani a hétköznapi életünkben. Nagy öröm számomra a tanfolyamon való részvétel. 

 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.11.04./
 

Borivóknak való Borbaráti Borbarangalási Bortantúra Krosznói módra

 

        
    
 
 


Vozdvizsenszkij Vagyim

 

A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának tanárai és Vozdvizsenszkij Vagyim Balassi Bálint október 20-i születésnapjának tiszteletére és 440-ik évfordulójának a Krosznói Várba való odaérkezésének alkalmából ünnepi irodalmi megemlékezést rendeztek, amelyen a világ hat különböző nyelvén olvasták fel verseit...
 
A ceremónia után megkoszorúzták Balassi Bálint emléktábláit három különböző helyen a krosznói járás területén a Portius Társaság tagjainak jelenlétével és segítségével. A tokaji bor hírnevét is öregbítették, amelynek a költő is nagy szerelmese volt. A szombati nap Lázy nevű település tiszteletbeli polgárai is lettek, amiről hivatalos okleveleket állított ki Stanislaw Materniak, "független burgomisztere", azon kívül Krosznó Város híres fotóművésze és a Portius Társaság bátor közlegénye.


 

További fotók>>>

Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma
/2010.11.03./
 

Felhívás!

 

        
    

Mustgáz: Tokaj hegyalján megkezdődtek a szüreti munkálatok, ezért felhívjuk olvasóink figyelmét arra, hogy mielőtt a borospincékbe mennének, mindig tartsák szem előtt, hogy a pincékben elhelyezett must erjedésekor mustgáz keletkezik, melynek kismennyiségű belégzése is eszméletvesztéshez vezet – nyilatkozta Barna Norbert tűzoltó hadnagy…
  
 


Barna Norbert

 

Néhány évvel ezelőtt előfordult, hogy ezt figyelmen kívül hagyták, így a szerencsétlenség sajnálatos módon be is következett. Ha mégis a pincébe indulnak, vigyenek magukkal égő gyertyát, melyet tartsanak derékmagasságban, ha a gyertya elalszik, akkor az azt jelenti, hogy az erjedés már megindult és az emberi életre veszélyes mustgáz keletkezett, mely nehezebb a levegőnél, ezáltal a pince alsó részében gyülemlik fel. Ilyen esetben a helységet azonnal hagyják el!

Fűtés:
Augusztus végével az ősz hamar beköszöntött. Azt tapasztalhattuk, hogy a hőmérséklet 10-15 fokkal is esett, melyet az emberi szervezet nehezen visel el, ezért többen már a hónap elején befűtöttek, de a hónap közepén már kezdetét vette a fűtési szezon is.
Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy csak kifogástalan állapotú tüzelő- és fűtőberendezést használjanak, a tüzelés során tartsák be az alábbi jó tanácsokat:

- A gázkazánokat a fűtési szezon előtt vizsgáltassák felül szakemberrel, hogy halálos füstmérgezéses balesetek ne forduljanak elő!
- A füstelvezető csövet 1,5 méterenként, de legalább egy helyen az épület szerkezethez kell rögzíteni.
- A kéményeket kéményseprő által rendszeresen felül kell vizsgáltatni, ki kell tisztíttatni.
- A használaton kívüli kémény-nyílásokat nem éghető anyaggal hézagmentesen le kell zárni.
- A hőtermelő berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, illetve olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőtermeléssel való üzemeltetés mellett se jelentsen az éghető anyagra gyújtási veszélyt!
- Az éghető padozatú helységekben lévő szilárd tüzelésű kályhák elé megfelelő nagyságú, nem éghető anyagú parázsfelfogó tálcát helyezzenek el, mely biztosítja, hogy az esetlegesen kihulló, kipattanó szikra ne juthasson a padozatra.
- Soha ne használjunk éghető folyadékokat a tűz élesztésére, mert robbanás lehet a végeredménye.
- A tűzhelyek tisztításakor összegyűlt hamut, salakot csak teljesen kihűlt állapotban öntsék ki!

Vihar előrejelzés:
Továbbá tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján (www.baz.katasztrofavedelem.hu) folyamatosan tájékozódhatnak a várható időjárás alakulásáról. Az oldalon 3 óránként frissítik az információkat, így figyelemmel kísérhetik a meteorológiai veszélyjelzéseket, és a figyelmeztető előrejelzéseket.

Tűz esetén hívják a 105-ös segélykérő számunkat, és ne feledjék „ÖNÖKÉRT HA KELL, TŰZBE MEGYÜNK!” Tájékoztatjuk Önöket, hogy a mobil telefonkészülékről indított 105-ös segélykérő hívás Miskolcra, a miskolci Hivatásos Tűzoltóság ügyeletére fut be. A tűzoltóság mobil telefonkészülékről a 06-47-523-140 számon közvetlenül elérhető.


 

Barna Norbert tűzoltó hadnagy és Tóth János tűzoltó hadnagy
/2010.11.03./
 

Tök-jó partyk az óvodai csoportokban

 

        
  

2010. október 26-án a Carolina Óvoda Bölcsőde József Attila úti Tagintézményének minden csoportja közreműködésével – Az egészséges életmód jegyében szórakoztató közös délutánra invitálta a családok apraját-nagyját – nyilatkozta Saláta Gáborné tagintézmény vezető...
 
 


 

       A program iránt nagy érdeklődés mutatkozott, zöldségekből-gyümölcsökből és más termésekből ötletes bábokat, figurákat készítettek szülők, nagyszülők, óvodások és testvérek. Mindenki hihetetlen ötletességről, kreativitásról tett tanúbizonyságot. A szorgos kezek munkája nyomán életre keltek az elkészült alkotások, ami spontán játékra adott alkalmat a gyerekeknek. Mind e közben sült tök és sült alma illata lengte át az óvoda épületét, ami kóstolásra csábított mindenkit.

A tevékenység közben a gyerekek nem csak a különböző zöldségek-gyümölcsök állagát, színét, formáját ismerhették meg, hanem lehetőség nyílt ízük és zamatuk megtapasztalására is. Jókedvű, kötetlen beszélgetés alakult ki a szülők között a „barkácsolás” ideje alatt.
A nap végén az elkészült munkákból kiállítást rendeztünk, ahol mindenki megtekinthette a másik kreatív ötleteit. A töklámpásokat együtt helyeztük el a hangulat fényében az óvoda udvarán és a bejáratnál. Vidám hangulatban telt a közös délután, melynek folytatását tervezzük.
A Zrínyi úti tagintézményben a néphagyományőrző csoportokban is Dömötör nap tájékán a betakarított termésekből kiállítást szerveztünk az óvoda zsibongójában, ahol érdekes, különleges figurákat jelenítettek meg.

Régen ez idő tájt kezdődtek a ráérősebb, mulatósabb együttlétek, közös esték. A gyerekek is ezeket a szokásokat élik át a mindennapokban, és a szülőkkel a Dömötör esteken.
A néphagyományőrző csoportokban – Nyuszi, Cica, Bodza csoportok –a gyerekek a mindennapjaikban olyan dalokat, mondókákat, játékokat játszanak, amelyek ehhez az időszakhoz, a betakarított termésekhez kapcsolódnak, és főleg a magyar nép hagyományaiból merítkezik.
Dömötör napján a szülőket meghívtuk egy közös estre, ahol az őszi ünnepkörhöz tartozó dalokból, játékokból, mondókákból összeállított kis műsorral kedveskedtek a gyerekek. Az est végén a szülők a gyerekekkel közösen vetélkedhettek és töklámpást faraghattak. 

 

 

További fotók>>>

Carolina Óvoda Bölcsőde József Attila úti Tagintézmény
/2010.11.03./
 

Elindult a borturizmus képzés A Művelődés Háza és Könyvtárában

 

        
 

 


Csatlósné Komáromi Katalin

       Október 25-én, a szeptemberben lezajlott előkészítő műhelymunkák után kezdetét vette a munka a TAMOP 3.2.3-081-2009.0035. +1 esély Zemplénben pályázat Borturizmus képzési projektjének keretében. A projekt során kidolgozott képzési tematika a Tokaj-hegyaljához tartozó Sárospataki Kistérség azon lakóit készíti fel a szakszerű vendéglátásra, akik a falusi vendéglátással ötvözött bor turisztikai és/vagy a bor turisztikai vendéglátást kívánnak folytatni - nyilatkozta Csatlósné Komáromi Katalin igazgatónő...
 

A vendéglátó ipari, borászati, borkínálási, falusi turizmussal kapcsolatos ismereteket nyújtó képzés februárig folyamatos elfoglaltságot jelent a képzésben résztvevők számára. A 220 órában elsajátítható elméleti és gyakorlati ismeretek mellett, a tanfolyam elején a későbbi tanulmányokat jól előkészítő 20 órás Hatékony ismeretszerzési módszerek, tanulási technikák tréningen vesznek részt a hallgatók.
 
 

 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.11.03./
 

       Ifi csapatunk aranyérmes helyen

 

        
           

Szép napos, őszi időben fogadtuk Tiszalúc együttesét a hét végén. Az előmérkőzésen az ifjúság magabiztos 2:0 arányú győzelmével a tabella élére került! Beimli Zsolt edzőre és csapatára büszke lehet egész Sárospatak. Gratulálunk Nekik! A felnőttek is azzal a céllal léptek pályára, hogy a győztesnek járó három pontot megszerezzék, biztosítva ezzel a helyet a dobogó második fokán - küldte a tudósítást Koscsó István, az STC Baráti Kör elnöke...
 
 


Beimli Zsolt


Zsófi Dávid


Majdanics Péter


Zsófi József

      

A találkozó első perceiben már lehetett látni, hogy harcos összecsapás lesz. Többnyire mi kerültünk volna gólhelyzetbe, ha azokat a partjelző nem látja lesnek. Parázs hangulatot keltett ezekkel az ítéleteivel pályán kívül és belül. Az esetekhez közel álló közönség tombolt, szidta a partjelzőt, az edző és a játékosok erélyesen reklamáltak. A bíró a 28. percben egy piros lap kiosztásával csillapította le a kedélyeket a játékosok körében. Géczi József sajnos nem válogatta meg kellőképpen a szavait, s ez a bírónak nem tetszett. Ezzel az emberhátránnyal meg is nehezítettük a dolgunkat. Ekkor már a döntetlenben is kiegyeztünk volna, de tíz emberrel is mi támadtunk többet. Abban bíztunk, hogy a második félidőben a másik partjelző talán jobban „vonalban” lesz az eseményekkel és reálisabban „húzza be” a leseket. Így is történt, több ziccerünk is volt, de sorra elpuskáztuk azokat. Aztán, ahogy ilyenkor lenni szokott az ellenfél talált egy gólt a 67. percben. 0:1
Ettől még nagyobb sebességre kapcsoltunk, s nemsokára ki is egyenlítettünk. Zsófi Dávid a74. percben, szép jobboldali gyors támadását góllal fejezte be. 1:1
Ez feldobta a csapatot, s a játék képe alapján a győztes gól is benne volt a levegőben, de sajnos ott is maradt.
A mérkőzés után érdeklődtem az eseményekhez közel álló nézőktől a lesek valódiságát illetően. Megoszlottak a vélemények. Attól is függött melyik tábort kérdeztem. A hosszabbítás utolsó másodpercei viszont elítélendők, ugyanis a tiszalúci kapu előteréből, a tizenhatos vonalához közel látványosan szabálytalankodtak csatárunkkal. A bíró le is fújta, de a szabadrúgást már nem engedte elvégezni az ígéretes helyről, véget vetett a mérkőzésnek. Természetesen megtehette, de nem volt sportszerű cselekedet részéről!

Edzői vélemények:
Majdanics Péter: Nagyon indiszponált volt ma a játékunk. Nem is nagyon lehet a csapatomból jó teljesítményt nyújtó játékost találni. Egyedül talán a gólt szerző Suller Zsoltot tudnám csak kiemelni. A pozitívum csupán az lehet, hogy ilyen gyenge játékkal is pontot tudtunk szerezni. Amiatt viszont nagyon bosszús vagyok, hogy az emberelőnyt nem tudtuk kihasználni. Amikor a vezető gólt megszereztük akkor győzelmi esélyünk volt. Nemcsak, hogy nem sikerült egy esetleges másik góllal bebiztosítani, de még megtartani sem, mert egy védelmi hibából a hazaiaknak sikerült egyenlíteni.

Zsófi József: A mérkőzés előtt sajnos voltak gondjaim, mert érzem a csapaton, hogy nincs csúcsformában. Ennek szellemében kellett felkészíteni őket az egész idény alatt jól teljesítő Tiszalúc ellen. A lehetőségeim eléggé korlátozottak. Sokan sérülés miatt nem tudják vállalni a játékot, de vannak, akiknél az iskolai elfoglaltság az akadályozó tényező. Akadnak olyanok is, akiknél a mutatott játék színvonalában van visszaesés. Ennek ellenére mi mindig győzelemre játszunk. Nagyon sajnálom, hogy a nézők és játékosok számára egyaránt eléggé ideges hangulatban telt el a mérkőzés és több fegyelmezetlenség történt a csapatunkban. A sorozatos rossz bírói döntések vezettek ehhez, s a levét is mi ittuk meg azzal, hogy Géczi Józsefet kiállították. Közel egy órán keresztül emberhátrányban kellett játszani, ami nem igazán tűnt fel, mert a fiúk felszívták magukat és ellensúlyozni tudták a hiányt. Szép, folyamatos játék nem volt jellemző a mai találkozóra. A szélen vezetett támadásokkal voltunk inkább veszélyesek. (Főleg a jobb oldalon Zsófi Dávidnak köszönhetően! Szerk.) Egy szerencsétlen góllal előnybe került az ellenfél. Nem volt más lehetőségünk, minthogy még erőteljesebben támadjunk, aminek nemsokára meg is lett az eredménye, mert kiegyenlítettünk. A győzelemre is meg voltak a lehetőségeink de – főleg a bal oldali szárny gyenge teljesítménye miatt – nem tudtunk többször a hálóba találni. A játékvezetők téves ítéleteikkel jelentősen befolyásolták a mérkőzést. Ezt már a múlt héten is tapasztalhattuk, de akkor nem akartam róla említést tenni, de most már kénytelen vagyok. Nem kívánok a továbbiakban ezzel foglalkozni. Megpróbálom inkább szó nélkül lenyelni, ameddig tudom, s ha ilyen bántóan fognak továbbra is tevékenykedni, el kell gondolkodni a jövőt illetően. Nem értem miért nem lehet megfegyelmezni ezeket a játékvezetőket. A nyilatkozatokból olvashatjuk, hogy más edzők is panaszkodnak a tevékenységükre. Összességében csalódott vagyok, mert nyerni szerettünk volna, de mind a mi gyenge teljesítményünk, mind az 1.sz. partjelző tevékenysége ezt most nem tette lehetővé.
Jók: Szabó Sándor, Hoffmann Gábor, Zsófi Dávid és Sikorszki Gábor.

A pataki csapatban a szurkolóknak Zsófi Dávid játéka tetszett legjobban, így Ő kapta a pezsgőt. Gratulálunk!
A mérkőzés végén a 60. születésnapját ünneplő Kiss András vendégül látta a csapatot. További hosszú boldog nyugdíjas éveket kívánunk!

A következő mérkőzést is hazai környezetben játsszuk. A tabella 16. helyén lévő Abaújszántó gárdájával mérjük össze tudásunkat vasárnap13 órai kezdettel. Talán érdemes áthelyezni az ebéd időpontját a mérkőzés utánra és megtekinteni az élen álló ifi csapatunk játékát is. (Ennek talán a háziasszonyok is fognak örülni). Ők két órával előtte, 11-kor kezdenek. Vélhetően nekik nehezebb dolguk lesz, de szurkolói segítséggel szerintem megoldják. Hajrá Patak!
 

 

 

További fotók>>>

STC Baráti Kör
/2010.11.03./
 

Miről tárgyalt a Testület?

 

        
        

Október 29-én tartotta az új felállású képviselőtestület első rendes ülését. Napirend előtt Cserkúti Sándor doktor úr eskütételére került sor, aki a Szociális és Egészségügyi Bizottság kültagja lett. Az alakuló ülésen nem tudott részt venni, így most került sor erre az eskütételre – számolt be Sikora Attila alpolgármester a képviselő-testületi ülés eseményeiről…
 
 


Sikora Attila

       Szintén napirend előtt tárgyaltuk az Innovo-Patak Sárospataki Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének személyéről. Erre azért került sor, mert a korábbi elnök, Kiss Csaba lemondott és új vezetőt kellett választani a kft élére. Az alkalmas embert Erdős Tamás személyében találtuk meg.
A következőkben rögtön egy olyan napirendet tárgyaltak, amelyben egy új pályázatot adott be az önkormányzat. (TÁMOP. 5.1.3.), melynek témája a közösségi felzárkóztatás a mély szegénységben élők integrációjáért. Erre a konstrukcióra is pályázik az önkormányzat, és konzorciumi keretek között nagyobb lehetőség nyílik a pályázat elnyerésére, ezért az Innovo Patak Kft lett a konzorcium másik tagja, és így adják be a 180 millió Ft értékű pályázatot, mely 100%-ban támogatott, tehát nem igényel önrészt – erről is döntött a képviselő testületünk, még napirend előtt.

Ezek után a polgármester úr beszámolt a két ülés között zajlott eseményekről, majd elkezdődtek a napirend pontjai szerinti tárgyalások. Az első volt a településrendezési munkák beindításáról szóló előterjesztés. Szükséges a város településrendezési tervének az elkészítése, illetve felújítása, hiszen már több mint 20 módosítás történt ennek keretein belül az elmúlt években, így már gyakorlatilag nem használható, ezért van szükség az újraértelmezésére, aktualizálására. Erre több céget keresett meg az Önkormányzat, végül a Régió Kft-t bízta meg azzal, hogy elkészítse a város településrendezési tervét.
  

 

 
Következő napirendi pont a Pataqua Kft. tőke leszállításáról illetve a töke emelés visszavonásáról szólt. Ennek keretében korábban a Kft. részéről kapott kölcsön visszafizetéséről és a tőke kivonásáról volt szó.
A következő napirendi pont szintén ehhez a kft-hez tartozik, amelyben az éves bérleti díjról döntött a képviselő-testület. A fürdő bevételéből ebben az évben is 52 600 000 Ft bérleti díj került átutalásra az önkormányzat számára, tehát a tervezett összeget ebben az évben is sikeresen teljesítette a fürdő.

A 4. napirendi pontban a Patakhő Kft. taggyűlésén történt korszerűsítéssel kapcsolatos ügyek szerepeltek, melyek során kiderült, hogy néhány vezetékszakasz komoly gondokkal küszködik, amelyek folyamatos cseréjére lenne szükség. Természetesen ez komoly költségekkel is jár, így polgármester urat megbízta az önkormányzatunk, hogy árajánlatot kérjen be a felújítási munkálatokra, ami elsősorban az Október 23 tér 1-3. szám előtti, ill. az Lavotta u. 59. szám alatti lakótömböket érinti, hiszen ezek azok a szakaszok, amelyek a legaktuálisabbak a felújítás szempontjából, mert bármikor történhet valami komoly meghibásodás, ami a lakótelep fűtését veszélyeztetné. Azt mindenképpen el kell még mondani, hogy a tél beállta előtt igyekszik a kft ezt a cserét megoldani, ami nem jelenti azt, hogy fűtés nélkül maradnak a lakótelepen élők, mivel szakaszolással fogja a kft megoldani, szakaszonként egy-egy óra leállást jelent naponta a fűtésben, tehát a lakótelepen élők nem fognak ebből érezni semmit.

Az ötös napirendi pontban egy Vak Bottyán utcán található ingatlan tulajdonjogáról kellett dönteni, amely már 25 éve húzódó ügy volt. A tulajdonos felajánlotta megvételre az önkormányzatnak az ingatlant, amit az elfogadott, hiszen így négy olyan ingatlan került egymás mellett önkormányzati tulajdonba, mely később hasznosítható, s a pénz is visszatérül.

Ugyancsak egy nagyon régi adósságot kellett rendezni a hatos napirendi pontban, több mint 10 évvel ezelőtti ügy végére tett pontot a képviselőtestület. A 2000-ben megépült Herceg Ferenc utca bizonyos szakaszán annak idején kisajátítások történtek és néhány akkori tulajdonosnak azóta sem sikerült rendezni ezt a problémáját. Most végre megegyeztek a tulajdonosokkal, mindannyian elfogadták az önkormányzat által javasolt kisajátítási összeget, illetve volt egy tulajdonos, aki nem pénzben, hanem a Bodrog-holtágon lévő horgászfaluban kért cserébe két telket. Mivel ezeknek az eladása az utóbbi időben megállt, így önkormányzatunk támogatta.

A következő napirendi pontban egy önkormányzati lakás elidegenítése felől döntött a képviselő testület, majd egy olyan téma került napirendre, amely az utóbbi időben borzolta a városlakók kedélyeit. A Karajz udvar melletti parkoló lezárásáról volt szó, amelyet sokan meglepődve fogadtak, hogy be lett kerítve egy drótkerítéssel. Nos erről el kell mondanunk, hogy a tulajdonos jogosan kerítette el, hiszen az ő tulajdonába került egy bírósági döntés alapján az a terület, viszont így komolyan veszélybe került 20 üzlettulajdonos áruszállítása és parkolása, valamint a város közepén nem igazán volt kedvező a város vásárlói számára ez a drótkerítés, ami az átjárást is akadályozta. A tulajdonos bérleti díjat számol fel ezért a parkolóhelyért. Az önkormányzat kezdeményezett egy tárgyalást az ott lévő vállalkozókkal és tulajdonosokkal, és arra a megegyezésre jutottunk, hogy egy fél éves időtartamra az ott lévő üzlettulajdonosok és az önkormányzat megfelezi ezt a bérleti díjat. Ezáltal próbálnak segíteni egyrészt a vásárlókon, akik ott közlekedtek, másrészt, hogy parkolóhely továbbra is legyen, illetve a vállalkozókon, hogy az ottani alkalmazottakat ne kelljen elbocsátani, hisz ha nem működik az üzlet, akkor ez lenne a következmény. Ez a megoldás hat hónapig lesz érvényben, majd a felek visszatérnek a problémára.

Utolsó nyílt napirendi pont az önkormányzat folyószámla hitelkeretének csökkentése volt. Korábban, egy áprilisi döntésben megemelték a keretet 400 millió forintra, az előző 150 millióról. Erre a 150 fölötti részére azonban nem volt szükségünk, s mivel ennek a készenléti keretnek megléte is költségeket jelent, ezért csökkentették vissza az eredeti 150 millióra a hitelkeretet.

Kérelmek érkeztek az önkormányzati képviselő testülethez, amelynek tárgyalása ott, az ülésen lettek napirendre véve.
Az egyik ilyen volt a Rákóczi Ferenc Általános Iskola kérelme, amelyben igazgató asszony azt kérte, hogy a törvény előírásoknak megfelelően szeretné megváltoztatni a pedagógiai programját. Ettől az évtől kezdve az iskolákban a hagyományos értékelési formára térnének vissza, tehát a szöveges értékelés helyett már második évfolyam végétől a hagyományos érdemjeggyel való értékelést alkalmaznák. Valamint megszüntethető az a bizonyos, nem szakrendszerű képzés, amelyet 5-6. osztályban vezettek be 3 évvel ezelőtt - ehhez is az önkormányzat engedélyére van szükség.
Ugyancsak kérelemmel fordult az önkormányzat felé az Újbástya Rendezvénycentrum, amelyben bizonyos anyagi hozzájárulást kért. A képviselőtestület úgy döntött az ülésen, hogy egyelőre nem tud átutalni, megvárja a következő hónapot, hogy milyen bevételek állnak majd a rendelkezésükre és annak függvényében dönt. Természetesen az nem fordulhat elő, hogy az Újbástya Rendezvénycentrum dolgozói ne kapják meg bérüket, ha szükség van rá, ezt az önkormányzat biztosítani fogja.

Ugyancsak kérelem érkezett az Idősek és Fogyatékosok Egyesített Szociális intézményének akadálymentességéről, ahol egy elektromos rendszer kiépítéséhez egy kicsit több anyagi forrásra van szükség, mint azt eredetileg tervezték. A képviselőtestület úgy döntött, hogy 2.780.000 forint értékben egy maximalizált felső plafont állít be, és ha ennyiből megvalósítható, akkor támogatja, de csak ennek a keretösszegnek a határáig.

Szintén egy napirend utáni előterjesztés volt a Patakhő Kft-nek a bejegyzés módosítása, ami csak egy adminisztrációs feladat, be kell jeleneti telephelyként a Patakhő Kft Rákóczi utcai irodáját is.
Előterjesztés történt egy önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadásáról (Október 23 tér 12. sz.) ahová egy önkormányzatnál munkaviszonyt létesítő család kerül elhelyezésre.

Szó esett a Humán Bizottság ajánlásaképpen a Sárospatak újságjának önállóvá válásáról. Az elmúlt időszakban komoly kritikák érték a Sátoraljaújhellyel közös Zemplén újság nevezetű „vállalkozásunkat”, amelyek eredményeképpen a Humán Bizottság is tárgyalt róla, és arra az elhatározásra jutott, hogy valamilyen más formában szeretné továbbműködtetni ezt az újságot. Kezdeményezi majd Sátoraljaújhely önkormányzatával a tárgyalásokat, és esetleg megpróbálják a régi Sárospatak újság újraindítását kezdeményezni. Hogy milyen feltételek mellet, ez még a következő hónapok tárgyalásainak faladata lesz.

Szintén változások történtek a különböző önkormányzati kft-k felügyelő bizottságaiban. A Patakqua Kft bizottsága 5 főre bővült a három fő helyett, új tagként került be Királyhegyi Petra és Keresztúri Ferencné. Az Innovo Patak Kft-ben is három új tag került a felügyelő bizottságba: Tóth József, Kovács Ágnes, és Jarecsni János. A Sid-Info kft felügyelő-bizottságnak november végén jár le a megbízatása, tehát megvárjuk mindenkinek a tagsága végét, és az után történik csak változás. A Sárospataki Közszolgáltatási kft-ben egy változás történt, Kis Csaba lett az új tagja. Illetve a Patakhő Kft-ben a polgármester helyett Vámosi Ilona lett a felügyelő-bizottság tagja.

További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.11.02./
 

A Várkápolnában kezdte négyéves ciklusát az új képviselő testület

 

        

A sárospataki Rákóczi-vár kápolnájában a történelmi egyházak helyi képviselői közös imádságot tartottak az önkormányzati képviselőtestület tagjaival. A Humán Bizottság kezdeményezésére és meghívására Virágh Sándor református lelkész, Kecskés Attila római katolikus esperes plébános és Mosolygó Tamás görög katolikus parókus azért imádkozott a jelenlévőkkel együtt, hogy a városatyák lelkiségükben is méltó módon tudják majd döntéseiket meghozni, és ezzel képviselni Sárospatak állampolgárainak érdekét…
 
 


Aros János

       Nagyon örültem ennek a kezdeményezésnek és azonnal támogattam - nyilatkozta Aros János polgármester - és ahogy a jelenlévő képviselőtársaim maximális létszámából kitűnik, mindenki szívesen fogadta. Azt hiszem, hogy megfelelő lelki feltöltődéssel tudunk így hozzákezdeni az első rendes képviselő-testületi ülésünkhöz, és bízom benne, hogy ez a feltöltődés, a hangulat, a légkör a következő négy évben meg fog maradni.

Ez az ökumenikus találkozás egy újabb bizonyítéka annak, hogy a város vezetése szeretne még jobban nyitni az egyházak felé. Az első megbeszélést már megtartottuk az egyházi vezetőkkel, ennek következtében fog megalakulni hamarosan az az Egyházügyi Tanács, amelynek véleményét a város életének minden teréről szeretnénk majd kikérni. Szeretnénk közelebb vinni az egyházakat intézményeinkhez, a képviselőtestülethez, hiszen az a munka, amit eddig erőfeszítve végeztek, most kell, hogy megérlelje gyümölcsét. Mi ehhez képviselőtestületként támogatást nyújtunk, és természetesen várjuk az egyházak támogatását, javaslatait a város életével kapcsolatban, hiszen olyan értékeket képviselnek a történelmi egyházak, amelyekre az embereknek ma is szükségük van, nyugalmat, békességet, különböző területeken szakmai tanácsokat, hiszen ők évezredeken keresztül végzik már azt a karitatív tevékenységet, amelyet mi a mögöttünk lévő negyven évben hanyagoltunk. Valahogy vissza kell terelni az embereket az egyházhoz, a valláshoz - persze ezt erőltetve nem lehet. Szeretnénk, ha mindenki megismerné a szándékot, azt a jóságot, azt a szeretetet, amelyet az egyházak nyújtanak.
Az önkormányzati képviselők ezt követően megtartották az első rendes testületi ülésüket a Polgármesteri Hivatal dísztermében. 

 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.11.02./
 

       Író-olvasó találkozó Sohonyai Edittel

 

        
        

A tizenéves könyvtárlátogatók előtt nem ismeretlen Sohonyai Edit neve. Kiválóan ismeri a tinik zűrös lelkivilágát, szókimondó, közvetlen stílusával, vált közkedveltté - számolt be a két találkozóról Kövér Sándorné a könyvtár vezetője...
 
 


Sohonyai Edit

      

2010. október 20-án Sárospatakon, és Kenézlőn találkozott jelenlegi, és jövőbeni olvasóival. Az összejöveteleket a jókedv, és a közvetlen hangulat jellemezte. Saját tapasztalataiból kiindulva mutatta be a fiú-lány kapcsolatot, a jellemző viselkedési formákat. A jelen levők játékos feladatok során ismerkedhettek meg a legalapvetőbb testbeszéddel, mankót kaphattak a másik nem jelzéseinek értelmezéséhez. A könyvekből jól ismert humor jellemezte a találkozókat.

A sikert mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a találkozó óta az összes könyve ki van kölcsönözve, a könyvtárban alig lehet 1-1 példányt bent találni. Figyelem, előjegyzést felveszünk!
A rendezvények európai uniós támogatással valósultak meg.
 

 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.11.02./
 

          Megkezdődött a színházi bérletes sorozat A Művelődés Házában

 

        
           

 


Csatlósné Komáromi Katalin

       A Turay Ida Színház és a Soproni Petőfi Színház három részes zenés komédiájával Georges Feydeau – Szentirmai Ákos – Bradányi Iván: OSZTRIGÁS MICI című darabjával kezdődött a 12. színházi évad A Művelődés Házában október végén - tájékoztatja a színház látogatókat Csatlósné Komáromi Katalin, igazgatónő...

A félreértések, a személy- és szerepcserék, a bohózati helyzetek sokságát felsoroltató zenés darab nagy sikert aratott. A sorozat következő darabja (november 23-án kedden) Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek c. drámája lesz a Kassai Thália Színház előadásában.
  

 

 

További LEVI - fotók>>>

A Művelődés Háza és Könyvtára
/2010.11.01./
 

Pataki pedagógus volt a Bécsi Egyetem vendégtanára

 

        
        

 


Dr. Téglás Zsolt

       Október végén Dr. Téglás Zsolt, a Vay Miklós Szakképző Iskola igazgatója a Bécsi Egyetem pedagógia szakos hallgatóinak tartott 3 napon át tartó, 22 tanórás előadássorozatot. Egy sikeres pályázat kapcsán került sor a vendégtanári meghívásra, melynek keretében szó esett a Comenius-i hagyományokból táplálkozó pedagógiai szellemi örökség és modern korunk neveléstudományának kapcsolatrendszeréről...


Az iskola és a szülők viszonyával és a hagyományok szerepének kutatásával foglalkozó kurzusra jelentkező 95 egyetemista közül 36-an vehettek részt a képzésen, akik a tantárgy követelményrendszeréhez tartozó vizsga sikeres teljesítése után juthatnak majd 3 kreditpontjukhoz.
  

 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.11.01./
 

Rendhagyó mozitörténeti órák a Moziban

 

        
          

 


Sajószegi Gábor

       Az elmúlt két hét során a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola számos alsó és felső tagozatos osztálya, közel 300 diák látogatott el a Moziba. Az ingyenes, bármely iskola által igénybe vehető rendhagyó technika órákkal az a célunk, hogy minél több fiatallal fedeztessük fel a közös mozizás élményét - számolt be Sajószegi Gábor...

Az óra alatt a diákok megismerkedtek a mozizás történeti és technikai hátterével, kultúrájával. A kíváncsi tekintetek, az izgatott érdeklődés és a lényegre törő kérdések láttán, hallatán remélem minél több fiatal arcot köszönthetünk majd a filmszínházunkban.
  

 

 


Törő Gábor
/2010.11.01./
 

 Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott Kiss István pv. parancsnok

 

        
          

A köztársasági elnök a Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt Katonai Tagozatát adományozta Kiss István pv. alezredesnek, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Sárospataki Polgári Védelmi Kirendeltség vezetőjének – olvastuk a Belügyminisztérium honlapján…
 
 


Kiss István

       Október 21-ére kaptam egy meghívót a Belügyminisztériumba, ahol nagy meglepetésemre a katonai tagozat Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesültem, arra való hivatkozással, hogy a katasztrófavédelem területén több évtizeden át, valamint az árvízi védekezések során kimagasló szakmai tevékenységet végeztem – nyilatkozta Kiss István polgári-védelmi alezredes, akivel az elmúlt évek során és az idei árvizek idején is mindig ott találkoztunk, ahol a legnagyobb volt a baj…

A kitüntetést a Magyar Köztársaság elnöke adományozta és Pintér Sándor belügyminiszter nyújtotta át Budapesten egy kis ünnepség keretében. Úgy gondolom, hogy ebben nem csak az én munkám van benne, hanem valahol a munkatársaimé is, valamint az Önkormányzatnak az a tevékenysége, amivel segíti a polgári védelem munkáját. Minden bizonnyal felfigyeltek arra a rendkívüli munkára, ami az elmúlt évek során végeztünk, különösen az idei évben, amikor Sárospatakon és környékén az árvízi védekezés során sikerült eredményesen felvenni a harcot a hegyekből lezúduló vízzel, többek között itt Sárospatakon, a bodroghalászi városrész esetében.
Nem csak ebben az évben voltak teendőink, hiszen 1998 óta majd minden évben volt valamilyen rendkívüli esemény, 98-ban nagy árvíz, 99-ben rendkívüli hóhelyzet, majd még egy nagy árvíz. Ha nem is itt Sárospatakon, de a kirendeltség területén majdnem minden évben történt valami rendkívüli esemény, ami során a polgármesterekkel, a lakossággal, a polgárvédelmi szervezetekkel valamilyen formában együtt kellett dolgozni. Az összes év közül kiemelkedik az idei év védekezése, ami nem volt olyan látványos, hiszen sikerült megoldani a helyzetet, éppen ezért esett jól, hogy mégis felfigyeltek rá. Az a lakossági összefogás, aminek tanúi lehettünk a májusi esőzések során, aminek köszönhetően eredményesen vívtuk meg a küzdelmet a vízzel, ez hosszú évekig emlékezetes lesz számunkra

Egyébként jövőre, december 31-én lesz 40 éves a szolgálati viszonyom, ami azt jelenti, hogy 1972-ben már katona voltam. 

 

 


Cziczer Katalin
/2010.10.31./