Archív
2011. január

Az életvezetés etikája

 

        
                                                     

Az életvezetés etikája címmel új előadássorozat indult a Szent Erzsébet Házban. Az öt előadást Dr. Papp Miklós görög katolikus lelkész, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola morálteológia tanszékvezetője tartja. Az első előadásra január 21-én pénteken került sor, melyben az életvezetés fontosságáról esett szó...
 
 


Dr. Papp Miklós

      

Dr. Szabó Irén köszöntötte az előadót és a vendégeket. Elmondta, hogy Szent Erzsébet korában a szegények, a pestises betegek szolgálata volt az elsődleges. Ma ritkán a kenyérgond a legsúlyosabb. A lelki intelligencia hiánya, szétesettség, irányvesztettség, lelki vakság, ez korunk pestise. Szegénységünkben segítségünkre vannak a szentek, Szent Erzsébet példája, de szükség van arra is, hogy kiérlelt értékek szerint, tudatosan éljük életünket. Ehhez ad segítséget ez a népszerű előadássorozat, melyet a tavalyi félévben nagyszámú közönség előtt tartott a budapesti Sapintia Szabadegyetemen Dr. Papp Miklós atya.
Az öt előadás egymásra épülő tematikájú. Minden hónap egy-egy péntekjén este 17.30 órakor kezdődnek. A belépés díjtalan, ezzel is azt remélve, hogy minél többen hallgatják meg az előadásokat.

Az előadássorozat további előadásainak időpontja:

Február 18. A nagy döntések meghozatalának módja. Konkrét tanácsok.
Március 18. A stratégikus életvezetés: a nagy döntések végig vitelének módja, a célnak megfelelő életstílus.
Április 15. Hogyan rontjuk el az életünket? A lejtőn való lecsúszás lépései.
Május 20. Hogyan kell a lelki gödörből kijönni? A talpra állás lépései.

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.01.31./
 

Megegyezés született a távhővezeték cseréjének ügyében

 

        
                                                     

A január végi képviselő-testületi ülésen a távhővezeték felújításával kapcsolatos munkálatok elvégzéséről szóló megállapodás jóváhagyására is sor került. Mint ismeretes az elmúlt évben két olyan fontos csőszakaszt is felderítettek, melyek kijavítására feltétlenül szükség volt. Mint dr. Szabó Rita alpolgármestertől megtudtuk, nem csak a vezetékcsere volt bonyolult művelet, hanem a felújítás pénzügyi rendezése is…
 
 


dr. Szabó Rita

      

Elfogadta a képviselőtestület a január végi rendes ülésén a távhővezetékek rekonstrukciójával kapcsolatos megállapodást, amely hosszú hónapok után pontot tett a Karolina óvoda melletti, nyár végén történt meghibásodás helyreállítási ügyére. Az ügy lezárása amiatt húzódott sokáig, mert az önkormányzat ragaszkodott ahhoz az álláspontjához, mely szerint a gázvezetékek az önkormányzat tulajdonában vannak, és ezek vagyonkezelésben kerültek átadásra a PATAKHŐ kft-nek.

Mint vagyonkezelt eszközön, pedig a vagyonkezelőnek kell elvégeznie minden olyan felújítási, karbantartási, és egyéb rekonstrukciós munkálatokat, amelyek a felelősségi körébe tartoznak. A pénzügyi háttér előteremtése, valamint a műszaki paramétereknek a szerződésben történő megfelelő illesztése elég hosszú egyeztetési időszakot vett igénybe.

A tulajdonostárs RFV-Nyrt képviselőivel megállapodtunk abban, hogy ez a beruházás a PATAKHŐ kft megrendelésében történt, a kivitelezője pedig az Rfv Esco kft volt, aki szolgáltatja részünkre a hőenergiát. A beruházás ellenértékét a PATAKHŐ kft-nek öt év alatt egyenlő havi részletekben kell megtérítenie az Rfv Esco-nak. Az önkormányzat szempontjából pedig a legfontosabb előny, hogy ez további terhet, további díjnövekedést nem hárít sem az önkormányzatra, sem pedig az intézményekre.

A képviselőtestület ülését követően ugyanazon a pénteki napon a PATAKHŐ kft felügyelő bizottsága is ülésezett, utána pedig a kft tartott taggyűlést, melyen többek közt ezt a megállapodást is jóváhagyta mind az Rt, mind pedig a taggyűlés.

 


Törő Gábor
/2011.01.31./
 

Miről tárgyalt a Testület?

 

        
                                                     

Január 28-án, pénteken tartotta ebben az évben első rendes testületi ülését Sárospatak Város Önkormányzata. A választások után a képviselőtestület létszáma 18-ról 11 főre csökkent, a bizottságok számát is felére csökkentettük - 6 helyett 3 bizottság segíti a munkámat – és a bizottsági létszámok is csökkentek. Éppen ezért figyeltünk arra, hogy a korábban megszokott alapos előkészítő munka most is megmaradjon. Szerencsére így is történt – kezdte beszámolóját az ülésről Aros János polgármester…
 
 


Aros János

      

Ennek köszönhetően az előttünk lévő 30 napirendi pontot nagyon gyorsan és hatékonyan meg tudta tárgyalni a képviselő-testület. A határozatképesség megállapítása után, hivatalos minőségében is köszöntöttem jegyzőasszonyt, hiszen a visszatérése után ez volt az első rendes testületi ülés, a korábbi aljegyzőnket, dr. Szabó Ritát pedig már új minőségében, alpolgármesterként köszönthettem. Az ő kettőjük szakmai felkészültsége bíztat engem arra, hogy minden egyes napirendi pontot alapos előkészítéssel meg tudunk majd tárgyalni és így tárjuk a képviselőtestület elé.

A két ülés között tett legfontosabb intézkedésekről és eseményekről tartottam egy tájékoztatót, ami meglehetősen hosszúra sikerült a sok esemény miatt. A lejárt idejű határozatok végrehajtásáról döntöttünk, amelyet a képviselőtestület elfogadott.

Napirendi pontjaink között Sárospatak Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló rendelet megalkotásáról döntött. Korábbi rendeletünket annyiszor módosítottuk már, hogy éppen itt volt az ideje egy új rendelet megalkotásának - köszönet a rendelet előkészítőinek.

 
A továbbiakban a települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról alkotott rendelet módosítására került sor. Mint ismeretes, a ZHK által megállapított szemétszállítási díjból jelentős kedvezményeket ad Sárospatak Város Önkormányzata, elsősorban a 65 év felettieknek. Ezek nagy része az 50 %-os kedvezmény volt, amely kedvezményt az önkormányzat döntése értelmében a Polgármesteri Hivatal fizette ki a ZHK-nak. Ez éves szinten valamivel több, mint kb. 9 millió Ft volt. Szükségét láttuk egy új kedvezményrendszer kidolgozásának, ezért a korábbit megszüntette a képviselőtestület és májusig kell kidolgozni az új támogatásról szóló rendeletet.

A Zemplén TV 2011. évi üzleti tervéről hallottunk előterjesztést, a napirendi pontot tárgyaló bizottsági üléseken hosszasan és nagyon alaposan tárgyaltuk ezt a napirendi pontot, így azt hiszem, hogy minden kérdésre sikerült megnyugtató válaszokat találnunk. Ezeknek a tárgyalásoknak köszönhetően az üzleti tervet később javasolja elfogadni a két bizottság és a képviselőtestület is, az üzleti tervben található támogatásra vonatkozó előterjesztésről pedig értelemszerűen a költségvetés tárgyalásakor fogunk dönteni.

A Zemplén TV társasági kérelmet jutatott el hozzánk, amely arról szól, hogy a szükséges forgóeszköz hitelhez, amelyet föl kell vennie a Zemplén TV Kft-nek kézfizető kezességet vállaljon az önkormányzatunk – ezt a másik két tulajdonos társunk, Sátoraljaújhely és Záhony is megtette - ennek semmi akadálya nem volt. Természetesen a költségvetés elfogadásakor nyújtott támogatásnak a terhére tudjuk ezt a kötelezettség kezességvállalást vállalni.

Háziorvos és fogorvos működtetési szerződések elfogadására került sor, mindösszesen egyetlen változás van. Minden évben terveztünk a költségvetésben egy bizonyos önkormányzati hozzájárulást, amely a Rendelőintézet felújítására vonatkozott. Ezt most átalakítottuk, önkormányzatunk azt tudja vállalni, hogy szükség esetén dologi támogatást nyújt. Ez jelenthet egy tisztasági meszelést, vagy valamilyen hasonló munkát, amelyet valamelyik cégünk, vagy valamelyik intézményünk el fog elvégezni - ezt tartalmazza a szerződés további része.

INNOVO Sárospataki Városfejlesztő Non-Profit Kft-vel egy keretszerződés elfogadására került sor, amelynek a lényege az, hogy 2011. január 1.-jétől a 2007. évi ide vonatkozó törvény módosítása lehetővé teszi egyes közfeladatok ellátása céljából együttműködő közösség létrehozását, amelynek tagjai a közös cél elérése érdekében a PTK rendelkezései szerint létrehozott jogi társaság keretében általános forgalmi adó mentességet élveznek az adott feladat ellátásával kapcsolatos szolgáltatások vásárlása során. Tehát az ÁFA-t szeretnénk megtakarítani, így a jövőben ez nem veszteségként fog jelentkezni.

Azt sem titok, hogy az Aditus nevű céggel korábban kötött szerződésünket január elsejei hatállyal megszüntettük. Ez volt az a cégünk, amely a pályázatokat figyelte és nagyrészt a pályázataink megírásával is ezt a céget bíztuk meg. Ezt a szerződést most megszüntettük és szeretnénk minden pályázattal kapcsolatos feladatot az INNOVO – 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő – kft-be bevinni. Természetesen különböző biztosítékokat kikötöttünk, nincs kizárólagossága a kft-nek, megmaradt az a lehetőségünk, ha esetleg valamilyen kedvezőbb feltétel miatt, vagy valamilyen más érdek miatt mással kívánjuk a pályázatot megvalósítani, akkor van rá lehetőségünk. Azt is kikötötte a képviselő-testület, hogy minden, a Kft által beadott pályázat a beadás végső stádiumában kerüljön képviselőtestület elé. A testület elfogadta a keretszerződést.

A Szociális foglalkoztatási projekt a sárospataki kistérségben című pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződés megkötéséről döntöttünk. Egy korábban elnyert pályázatunkról van szó, amelyben 190 millió Ft-ot pályáztunk, 170 millió Ft-ot nyertünk, a hiányzó közel 20 millió Ft-ra pedig beadtunk egy fellebbezést, hiszen véleményünk szerint nem megfelelő értelmezés miatt vonták meg ezt a 20 millió Ft-os támogatást. A fellebbezést elutasították, tehát így a megnyert 170 millió Ft-nak a felhasználásáról döntöttünk most. Itt a kérdés az volt, hogy a támogatási szerződés aláírása előtt - amely a napokban egyébként várható - február 1-jén el tudjuk-e kezdeni a munkát. A testülettől a felhatalmazást megkaptam, tehát február 1-jével ez a projekt indul, ami 40 fő 2 éves foglalkoztatásáról szól. Ami még nagyon fontos, hogy közel 40 millió Ft-os eszközbeszerzés is szerepel ebben, melynek során megvalósulhat az a régi vágyunk, hogy a Kommunális Szervezet gépparkját bővítsük, elsősorban azt a bizonyos földmunkagépet be tudjuk szerezni, aminek most már semmi akadálya sincs. Tehát 170 millió Ft-ról és 100 %-os támogatásról van szó.

Körülbelül 100 fő munkanélkülivel kezdjük a projektet, az ő szűrésüket fogják elkezdeni az első néhány hónapban és attól függően, hogy a 40 fő milyen összetételű lesz, úgy indul meg a képzés. Mindenképpen a Kommunális Szervezet bevonásával szeretnénk majd elvégezni a képzést is és a Sárospatakon végrehajtott munkavégzést is koordinálni. Több dologra gondoltunk, épületek felújításán keresztül, az alternatív tüzelési lehetőségek bevezetéséig, de ez majd a projekt során fog teljesen letisztázódni. Mindenképpen értékteremtő munkát szeretnék végeztetni ez alatt a 2 év alatt.

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola felújítására egy újabb pályázatot kívánunk benyújtani, mindenki számára ismeretes, hogy a korábban elnyert pályázat két részből áll. Az első rész az óvodának a felújítása, ez már megtörtént, szeptembertől a felújított intézménybe járhatnak a gyerekek. Ennek a pályázatnak a keretein belül nyertünk támogatást a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola felújítására. A beadott és nyertes pályázatban célszerű volt tartalmat módosítani, szűkíteni, hiszen az első beadott pályázatunk az a korábbi koncepció alapján egy sokkal magasabb műszaki tartalmat feltételezett és azt, hogy a kistérségi iskolákból a gyerekeket ide tudjuk hozni a kistérség központjába. Most, mivel a kormány koncepciója is változott, úgy tűnik, hogy támogatják a kistérségben a kisiskolák megmaradását, ezért ésszerűtlen lett volna egy magasabb tartalommal megépíteni ezt az iskolát. Ezért nyújtottunk be kérelmet, a kérelmet jóváhagyják, így a korábbi új épület építése helyett most egy tetőtér ráépítés előtt állunk. Ez a munkafolyamat abban a fázisban van, hogy a napokban kiírásra kerül a közbeszerzési eljárás. Ha az első közbeszerzési eljárás érvényes és eredményes lesz, akkor április környékén kezdődhet a munka és láthattuk, hogy az óvoda esetében is 100 nap alatt tudták megoldani a felújítást, tehát komoly reményeink vannak arra, hogy a következő szeptemberi tanévet már a felújított iskolában kezdhetik a gyerekeink.

Azt is megvizsgáltuk a tavalyi év során, hogy melyek azok a pályázataink, amelyeket mindenképpen meg kell csinálnunk, és melyek azok, amelyekből vissza kell lépnünk. Így megvizsgáltuk a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolára beadott pályázatunkat is. Amennyiben úgy döntöttünk volna, hogy kiszállunk ebből a pályázatból és nem kívánjuk megvalósítani, akkor 300 millió Ft-unkba került volna, hiszen ezt az összeget vissza kellett volna fizetni a pályázat kiírójának, mert nem valósult meg a pályázat. Így 300 millió Ft-unkba lenne az óvoda felújítása. Ha úgy döntünk, hogy felújítsuk a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolát, akkor kb. 200 millió Ft-ot kell hozzátennünk önrészként, saját erőből ehhez a projekthez. Ebben az esetben van egy felújított óvodánk és egy felújított iskolánk és a 300-hoz képest 200 millióba került. Tehát mindenképpen folytatnunk kell ezt a projektet. A 200 millió Ft önrészre húzunk most még egy merészet, hiszen ennek a nagy részét szeretnénk még megpályázni. Éppen ezért a 8-as napirendi pont keretén belül arról döntöttünk, hogy a 200 millió Ft önerőből 170 millió Ft-ra még beadjuk a pályázatot - ez is LHH-s keretből lenne. Tehát nagyon komolyan bízunk benne, hogy sikerül elnyernünk ezt a pályázatot, amire szükségünk is van, hiszen minden egyes elnyert Ft a 200 millió Ft önrészt csökkenti. Bízunk benne, és erősen lobbizunk, hogy ez a pályázatunk nyertes legyen.

A Sárospatak című újság újraindításáról döntött a képviselőtestület. Amikor Sárospatak címen jelent meg az újság, akkor évi 8 millió Ft-ot biztosított rá az önkormányzat - ez még az un. Jánosdeák szférában volt - aztán később feleztük, közösen adtuk ki Újhellyel az újságot, ekkor 4 millió Ft-jába került az önkormányzatnak a közös újság kiadása. Tavaly döntöttünk úgy különböző okok miatt, hogy megszüntetjük a közös újságot, Újhely is külön adja ki a saját újságját és Sárospatak is, ismét Sárospatak néven. Ismét sikerült felezni az összeget és 2 millió Ft támogatást fogunk elfogadni a költségvetés tárgyalásakor. Úgy érezzük, hogy szükség van az újságra, annak ellenére, hogy van egy jól működő Zemplén TV, és van egy kitűnően működő Sárospatak honlapunk, de ez a két médium sem elég arra, hogy a teljes lakosságot lefedje, ezért látjuk szükségét az újságnak, amelynek a terjesztésén is spórolni akarunk. A választott képviselők maguk vállalták, hogy havonta egyszer végigjárva körzetüket, mindenkihez eljuttatják az újságot.

Mindannyian tudjuk, hogy van olyan réteg Sárospatakon, amely mindent elkövet, hogy ne kapjanak hiteles tájékoztatást a pataki lakosok, ők azok, akik különböző pletykákkal árasztják el a várost. Ilyeneket gyakran hallunk, pl, hogy a Lidl-lel szemben pert vesztett az önkormányzat, holott mindenki tudja, hogy soha semmilyen viszonyban, így peres viszonyban sem állt az önkormányzat a Lidl-lel. Ilyen volt továbbá a nagy árvíz idején, hogy a sárospataki ivóvíz ihatatlan, pillanatokon belül elterjedt, alig bírtuk cáfolni és meggyőzni az embereket, hogy nem igaz ez a rosszindulatú pletyka. Terjesztették, hogy a képviselőink verekedtek, mindenki tudta, hogy szó sincs róla, ennek ellenére futótűzként terjedt. Hasonlóképpen az is, hogy a piacot be kell zárni - és sorolhatnám még tovább. Ilyen pletykák voltak, vannak, ezért kérek mindenkit, hogy mielőtt tovább adná, győződjenek meg az igazságról. Ezen újság célja tehát a hiteles tájékoztatás lesz, többek között azért, hogy ne terjedhessenek információ hiányból, vagy rosszindulatból adódó alaptalan hírek.

A korábbitól eltérő szerkezetben gondolkodunk, szeretnénk, ha a közéletet ez is jobban fel tudná pörgetni, civil szervezetek, egyesületek, magánszemélyek kapnak majd benne lehetőséget és Patakról, patakiaknak fog szólni. Ennek szellemében kezdtük el a szervezését, a szerkesztéssel pedig Prokop Viktort bízta meg a képviselőtestület. Az első szám nagy valószínűség szerint már a jövő héten meg fog jelenni.

Egységes javadalmazási szabályzat elfogadásáról döntöttünk, ugyanis a tavaly november végi képviselőtestületi ülésen, azt a koncepciót fogadta a képviselőtestület, hogy működési hiány nélkül kell terveznünk a 2011. évet. Ez nem egyszerű, tovább kell szigorítanunk az önkormányzati intézményeink működését, és nem titok, hogy nagy valószínűség szerint a létszámgazdálkodásunkat is felül kell vizsgálni. Meg kell nézni, melyek azok a feladatok, amelyeket más munkakörben tudunk elláttatni, s melyek nem kötelezőek és teljes egészében ki tudjuk váltani őket.
Ha az önkormányzati intézményeinkre vonatkozik a további megtakarítás, akkor nem engedhetjük meg, hogy a nemrég alapított kft-kre ne vonatkozzon, éppen ezért egy egységes javadalmazási szabályzatot fogadtunk most el, amely arról szól, hogy lesz a cégeink vezetőinek egy fix elfogadott bére - a jelenleginél alacsonyabb. Ha az üzleti tervben elfogadottakat, a kitűzött célokat maradéktalanul tudja teljesíteni, akkor egy premizálási rendszeren keresztül juthatnak plusz juttatáshoz. A korábbi dolog, hogy különböző fizetéseik voltak a cégvezetőknek, esetenként jóval magasabb, mint az önkormányzati intézmények vezetőinek, akiknek a színvonalas munkáit ismerjük, ez a továbbiakban nem tartható.

Az intézményeinkről beszéltem, de ezek a megszorítások természetesen a Polgármesteri Hivatalt is kell, hogy érintsék. Éppen ezért a javadalmazási szabályzat elfogadása mellett egységesen szabályoztuk – ezt múlt időben mondom, hiszen ehhez nem kellett testületi döntés - valamennyi intézményünk, cégünk, így a Hivatal vonalas és mobiltelefon használatát is. Szigorítottuk a gépkocsi használatot is, amit meglehetősen szűk keretek közé szorítottuk, az útiköltség elszámolástól a kilométer teljesítményfutásig.

Visszavásárolási jog érvényesítéséről döntött a képviselőtestület. Korábban egy pályázat benyújtásához a képviselőtestület döntése értelmében magánszemélynek értékesítettünk egy ingatlant, aki pálinkafőzdét szeretett volna ezen a területen létesíteni munkahelyteremtéssel. Mindkettőre szükség lett volna mind pálinkafőzdére, mind a munkahelyekre. Ha ez a pályázat nem nyer - mivel valószínűleg piaci ár alatt értékesítettük pont ezek miatt az elképzelések miatt a területet - ezért visszavásárlási jogot kötöttünk ki ebben a szerződésben, ha nem sikerül ez a pályázat, akkor az önkormányzatnak joga legyen visszavásárolni ugyanezen az áron. Ez történt, így a visszavásárlási jogunkkal kívánunk élni a napokban. Felvesszük a magánszeméllyel a kapcsolatot, hogy akár csereingatlan biztosítással, vagy pedig készpénz átutalásával, valamilyen formában szeretnénk hozzájutni ehhez az ingatlanhoz.

A Telenor Zrt. bérleti ajánlatáról: nagyon hosszas tárgyalások után jutottunk el ehhez az előterjesztéshez. 1996 júniusában - akkor még Pannon GSM néven - kötöttünk szerződést a mobilszolgáltatóval, amely szerződés 2008 év végén lejárt. A felmondásról tájékoztattuk a bérlőt, ők azonban nem ismerték el, vitatták álláspontunkat. Az ő álláspontjuk szerint automatikusan, ez a szerződés a korábbi feltételekkel további 7,5 évvel meghosszabbodik. Ezt viszont mi nem fogadtuk el, így azóta folyik az egyeztetés, most már 4. éve. Mind a két fél megegyezésre törekedett, és bár ez az egyeztetés nagyon hosszúra nyúlt, úgy néz ki, hogy a most tett ajánlat elfogadható, ez azt jelenti, hogy visszamenőleg április 30-ig átutalják a meg nem fizetett bérleti díját, ami 3,2 millió Ft + áfa. A továbbiakban pedig 1 millió 200 ezer forint +áfára emeljük a bérleti díjat, amely a bérlet teljes időtartama alatt évente fix 100 ezer forint + áfával emelkedik.

Közfoglalkoztatás támogatási pályázat benyújtásában döntöttünk, hiszen a korábbi közmunka program december 31-ével megszűnt. Nagyon hiányoznak intézményeinkből a különböző feladatokat ellátó közcélúak, ezért minél hamarabb be szeretnénk adni ezt a pályázatot, hogy a munkánkat továbbra is könnyítsék. Idén a keret valószínűleg 400-420 fő négy órás foglalkoztatására, és 40-40 fő 6 vagy 8 órás foglalkoztatása lesz elegendő. Bízunk benne, hogy ezzel a kerettel hasonló színvonallal - vagy akár jobb színvonallal is - el tudjuk látni a feladatainkat, mint ahogy tettük eddig is.

A már lezárult pályázataink elszámolása során fel nem használt támogatások lemondására került sor. Ezekre azért volt szükség, mert a közbeszerzési eljárás során kevesebb összegről tettek ajánlatot, mint amit ténylegesen elnyertünk. A kettő közötti különbözetről pedig le kell mondani, tehát nem visszafizetésről van szó - hiszen igénybe sem vettük - hanem mindössze a pályázat kiírója felé jelezni kell, hogy ezt az összeget nem kívánjuk érvényesíteni.

A Sidinfó Nonprofit kft 2011. első negyedévére benyújtott finanszírozási kérelméről döntöttünk, ugyanis újabb, több millió forintos kérelem érkezett a kft-től. A testület döntése az volt, hogy minden egyes számlát a polgármester tekintsen át, és hagyjon jóvá.
Mint ismeretes a Sidinfo Kft. ügyvezető igazgatójának szerződése tavaly novemberben lejárt. Akkor úgy döntött a képviselőtestület, hogy új pályázatot ír ki az igazgatói állásra. A kft-ről tudni kell, hogy ő üzemeltette az Újbástya Rendezvénycentrumot, amelyet egy korábbi pályázatból valósítottunk meg. A kiírt pályázat határideje január 31-én lejárt. Nem érkezett be egyetlen egy pályázat sem, és a korábbi ügyvezető igazgató is jelezte, hogy nem kíván pályázatot beadni, mivel nem tartja teljesíthetőnek azt a feltételt, amelyet az önkormányzat támasztott, vagy elmondott szóban, nevezetesen, hogy nem tud tovább hozzá tenni 20-25 millió forintot az Újbástya az üzemeltetéséhez. Olyan formában kellene a kft-t és azon keresztül az Újbástyát üzemeltetni, hogy az nyereség közeli állapotba kerüljön - természetesen betartva a szent-negyed ide vonatkozó erkölcsi előírásait. Tehát az ügyvezető igazgató nem adott be újabb pályázatot, sőt - erről testületi ülésen tájékoztattam a képviselőtestület tagjait és a ZTV nézőit - az ügyvezető igazgatói posztjáról is lemondott. Ügyvezető igazgatónak ezért a Sidinfo Kft jelenlegi alkalmazottját Szabó Zitát bízta meg a képviselőtestület, aki a tourinform feladatok ellátásával is meg van megbízva egy újabb pályázat elbírálásáig, vagy legkésőbb március végéig.

Az események tehát felgyorsultak, jelenleg a költségvetés tárgyalásáig szeretnénk megnyugtatóan rendezni a Sidinfo Kft és az Újbástya sorsát. Szóba kerülhet az épület bérbeadása, esetleg értékesítése is. Hozzá kell tennem, hogy erre most kis esélyt látok, az előttünk álló két héten belül, inkább azt a vonalat kell erősítenünk, hogy azokat a feladatokat, amelyeket mindenképpen el kellett látni - pl. a Tourinform Iroda üzemeltetésére, és a szabadtéri színpad megfelelő nyári kihasználására gondolok - ezeket valamely intézményünkhöz, vagy cégünkhöz kell hozzácsatolnunk legkésőbb a költségvetés tárgyalásáig. Egy intézményünk, A Művelődés Háza és egy cégünk, Pataqua Kft jöhet szóba. A napokban el fogjuk dönteni, hogy milyen javaslatot teszünk le a képviselőtestület elé, amelyről a képviselőtestületi tagokat is tájékoztatni fogom, a február 11-i - a 2011. évi költségvetést tárgyaló - képviselőtestületi ülésen pedig mindenki számára világossá válik, hogy ezeket a feladatokat milyen formában láttatjuk el tovább.

Ezzel kapcsolatban is érdekes pletykák terjednek a kft további sorsát illetően, ezért leszögezem, hogy a kft-t én nem javaslom megszüntetni, hiszen későbbiek során szükségünk lehet rá, akár pályázat miatt, akár más miatt. Az Újbástyát, mint létesítményt nem zárhatjuk be, hisz a bezárás során sokkal több kár keletkezhet a tulajdonos önkormányzatnak, mintha üzemeltetjük. Biztos vagyok benne, hogy meg fogjuk találni az üzemeltetés megoldását, hogy az a legoptimálisabb legyen a város költségvetése és a pataki lakosok szempontjából. Továbbra is várjuk az ötleteket, hiszen bárkinek lehet olyan ötlete, ami hasznos lehet a további működtetés vonatkozásában.

További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.01.31./
 

Újabb siker a megyei sakkbajnokságon

 

        
                                                     

Január utolsó vasárnapján Encs csapata látogatott Sárospatakra, hogy a megyei bajnokságban pontokat szerezzen városunk sakkozói ellen - számolt be a bajnokság újabb fordulójáról a csapat tagja, Tóth Tamás...
 
 


Tóth Tamás

      

Az eredmény: Sárospatak – Encs 9-3

Győztek:
Braun Márton
Balogh László
Isépy József
Kovács Tamás
Simai Máté
Tóth Tamás
Tóth Ferenc
Nagy Zsolt

Döntetlen:
Lendák Lajos
Rakaczki Zoltán

Hátralévő mérkőzések:
2011. február 27. Sárospatak – Kazincbarcika (A Művelődés Háza, 10 óra)
2011. március 13. Putnok – Sárospatak
2011. április 3. Helyosztó idegenben a másik csoport azonos helyezést elért csapatával.     (a tabella állása)

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.01.31./
 

Nyílt Napok az Árvayban

 

        
                                                     

2011. január 26-án és 27-én 8-16 óráig nyílt napokat tartottak a Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolájában. Az első napon a leendő első osztályosok és szüleik látogathattak órákat a 2.b (osztályfőnök Hoffmann Tiborné) és a 2.c osztályokban (osztályfőnök Székelyné Nagy Judit) - nyilatkozta Kissné Murányi Andrea igazgatónő...
 
 


Kissné Murányi Andrea

      

Az óvodások nagy érdeklődéssel figyelték az iskolások és a pedagógusok tevékenységét, szívesen vettek részt az órai feladatok megoldásában, többek között: bábozásban, mesélésben, színezésben, éneklésben. Nagyszerű lehetőség nyílt arra is, hogy megismerkedjenek azokkal a tanítókkal, akik a 2011/2012-es tanév kezdetén már iskolásként fogják őket üdvözölni.

Január 27-én az iskola minden évfolyamán és osztályában kinyíltak a tanteremajtók és a szülők betekinthettek az iskolánkban folyó nevelő-oktató munkába. Nagy öröm volt a pedagógusok és a tanulók számára, hogy ezen a két napon sokan elfogadták a meghívást. Köszönjük a szülők, nagyszülők elismerő szavait, igyekszünk a munkánkat továbbra is magas színvonalon végezni.

További  információk az iskola honlapján a (www.iskolakeresek.hu/arvay) olvasható.

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.01.30./
 

Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak

 

        
                                                     

Idén második alkalommal rendezte meg Sárospatak Város Önkormányzata a várostörténeti vetélkedőt január 27-én, az Újbástya Rendezvénycentrumban. A célunk ezzel az, hogy megismerjék a fiatalok azt a várost, ahol születtek és ahol felnőnek. Sok jó szakirodalom van, amiből fel tudtak készülni, s mondhatom a tegnapi forduló után, hogy igen jól felkészültek, nem nagyon tudtunk olyan kérdést feltenni Sárospatak közelmúltjáról, a 20. századból, amire ne tudtak volna válaszolni – számolt be a versenyről Hajdu Imre
 
 


Hajdu Imre

Sikora Attila

      

Kiemelkedő tudással rendelkeznek a vays diákok, a refis és az ÁVG tanulói is. Akár esszékérdésekben - pl. írják le, hogy a kisvasútról mit tudnak – de más kérdéstípusokban is jó felkészültségről tettek tanúbizonyságot, gratulálunk.

Ezt megelőzően már volt egy első, iskolai forduló, és ez után jutott be a Refiből három csapat (9 tanuló), az ÁVG-ből két csapat, a Vay-ból pedig egy csapat a második fordulóba. Itt legjobban a Református Kollégium Gimnáziumának tanulói remekeltek, akik az 1. és a 2. helyezést is elvitték.

Február közepén a Városháza dísztermében a polgármester fogja őket köszönteni és adja át a díjakat.

Sikora Attila alpolgármester - aki vetélkedőt levezette - szintén nagyon fontosnak tartja, hogy a mai diákok is képet kapjanak a város történelméről…

Itt már csak a legjobb 6 csapatot láthattuk, de valójában legalább 30 csapat indult a vetélkedőn, ennyien olvastak utána Sárospatak 20. századi történelmének. Ők az első fordulón egy kiküldött feladatlapot töltöttek ki, a másodikra csak a legjobb 6 csapatot hívtuk be, akik magas színvonalról és gazdag ismeretanyagról tettek tanúbizonyságot.

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.01.30./
 

5 éve van bowling bajnokság Sárospatakon

 

        
                                                     

Szombaton immár ötödik alkalommal került sor a városi amatőr bowling bajnokságra. A helyszín ezúttal is a Hotel Bodrog Wellness bowling klubja volt. A résztvevők száma meghaladott minden korábbi versenyt, hiszen több mint egy tucat játékos jelentkezett – számolt be a nem mindennapi sportversenyről Sikora Attila, a bowling klub tagja…
 
 


Sikora Attila

      

Igazán izgalmas, és színvonalas csaták után dőltek el a helyezések. A Ristorante Collegno Étteremnek köszönhetően tökéletes ellátásban is részesültek a versenyben indulók.

A jó hangulatú rendezvény végén mindenki egyhangúlag ígérte, hogy a következő évben ismét részt vesz ezen a versenyen.

A torna végeredménye:
1. Sikora Attila

2. Sajgó Zoltán
3. Tóth Zsolt
4. Simai Zsolt
 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.01.30./
 

Elindult a pataki Mozi honlapja

 

        
                                                     

Sárospatak aktív webes közössége egy újabb oldalt vehet a birtokába – A Mozi honlapját. Az oldal az anyaintézmény honlapjáról (www.amuvelodehaza.hu) érhető el. A fejlesztésnél nagy hangsúlyt fektettünk a használhatóságra és az átláthatóságra - nyilatkozta Sajószegi Gábor A Mozi vezetője...
 
 


Sajószegi Gábor

      

Igyekeztünk olyan szerkezetet kialakítani, hogy a látogatók könnyen tudják véleményezni, ajánlani egymásnak a filmeket. Minden adott, hogy az oldal a pataki filmkedveló közönség online találkahelye legyen. Friss műsorral, újdonságokkal várjuk a látogatókat. Február 3-tól 16-ig egy mobil vetítőberendezés segítségével 3D-s digitális vetítéseket rendezünk a Moziban! Aki még nem találkozott ezzel a technikával, ne hagyja ki, most verhetetlen áron ismerkedhet meg a mozizás jövőjével! Bővebb információkért KATTINTSON IDE!

Az oldal arcát és szerkezetét a PWS Design rajzolta és fejlesztette, a munkát az NKA támogatta.

 

 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.01.29./
 

Sárospatakhoz is közeledik az influenzajárvány

 

        
                                                     

Nyugaton és Pest megyében már kihirdette az ÁNTSZ az influenzajárványt. A betegség fokozatosan terjed, szerencsére még nem érte el Sárospatak térségét, bár egy-egy esetben már előfordult – számol be Dr.Cserkúti Sándor belgyógyász főorvos a járvány közeledtéről és a védekezés módjáról…
 
 


Dr.Cserkúti Sándor

      

Az influenza cseppfertőzéssel terjed, aminek a nyálkás időjárás kedvez. Pár héten belül várható, hogy térségünkben nagyobb számban is jelennek meg influenzás esetek. Az influenza megelőzésére még van idő, de aki csak teheti, mielőbb adassa be magának a védőoltást. Tudni kell, hogy a védettség kialakulásához két-három hét szükséges.

A védőoltás sokaknak ajánlott, nem csak az idősebbeknek, pl. kismamáknak is érdemes felvenni a védőoltást. Elsősorban szív- és érrendszeri betegségben szenvedő betegek szoktak még jelentkezni a védőoltásért, amit már eddig is, több éven keresztül mindig megkaptak. Hasonlóképpen ajánlott a veszélyeztetett környezetben lévőknek, akik sok emberrel találkoznak.
Míg az elmúlt évben sokan H1N1 elleni oltást kértek, idén inkább a kombinált oltás a gyakoribb. Ez utóbbi tartalmazza a H1N1 törzset is, de több törzs ellen is védelmet nyújt.
Az influenzajárvány vélhetően két-három hét múlva éri el térségünket, így aki még a napokban beadatja a védőoltást, nyugodtabb lehet a következő hónapokban.

 

Cziczer Katalin
/2011.01.29./
 

Szavalóversenyt rendeztek a Magyar Kultúra Napja alkalmából

 

        
                                                     

A Művelődés Háza és Könyvtára január 25-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából a hagyományokhoz híven regionális szavalóversenyt rendezett az általános iskolák felső tagozatos tanulói részére – számolt be Krenyítzkiné Sárosi Krisztina...
 
 


Krenyítzkiné Sárosi Krisztina

      

A versenyre 36 tanuló jelentkezett a helyi és környékbeli iskolákból. A délelőtt folyamán sok szép verset hallottunk. A versenyzők által választott versek között találkoztunk gyermekversekkel és igazán komoly versekkel is. A zsűri elnöke Bodnárné Novákovits Zsuzsanna tanárnő volt, aki bíztatta a tanulókat a versek olvasására , megismerésére a továbbiakban is. A díjazott tanulók könyvjutalmat kaptak, amelyet hasznosan forgathatnak tanulmányaik során.

Helyezettek: 5 -6. osztály
I. Gócs Annabella
II. Rózsahegyi Luca
III. Jaskó Eszter

Különdíj:
Margittay Fanni
Fodor Zsófia

7 – 8. osztály
I. Brezóczki Bianka
II. Bogáthy Csenge
III. Jákób Bianka

 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.01.29./
 

Felvételi vizsgák az Árpád Vezér Gimnáziumban

 

        
                                                     

Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban már január 21-én, pénteken elkezdődött a felvételi eljárás a 2011/2012-es tanévre. Ennek az volt az oka, hogy az Arany János tehetséggondozó programban pályázó diákoknak a többi diákkal párhuzamosan megírandó központi írásbeli vizsga mellett, péntek délután pszichológiai méréseken is részt kellett venni – kezdte beszámolóját az idei felvételi vizsgák kezdetéről Tóth Tamás igazgató…
 
 


Tóth Tamás

      

Ezért ez a 70 diák, aki az Arany János tehetséggondozó programba jelentkezett, péntek délután megírta ezeket a pszichológiai teszteket, valamint az esti időszakban az intézmény pedagógusaival elbeszélgetésen is részt vettek. Ezek után került sor a szombat délelőtti írásbeli, rendes felvételi eljárást megelőző központi írásbeli vizsgára, amelyre összesen 192 diák jelentkezett az iskolánkba. Közülük 70 diák az Arany János tehetséggondozó programba, a másik 122 diák pedig a többi képzésünkre jelentkezik. Tudni kell, hogy nem csak azok a diákok jelenhetnek meg, akik hozzánk akarnak jelentkezni, hanem azok is, akik esetleg másik iskolában szeretnék majd az írásbeli teszten megszerezni a pontokat. Bízunk abban, hogy mint ahogy nálunk is vannak olyan diákok, akik nem feltétlenül hozzánk jönnek, vannak olyan középiskolák, ahol pedig a lakóhelyükhöz közelebb lévő iskolában írták meg az írásbelit, de a jelentkezési lapok majd hozzánk fognak befutni.

A matematika és a magyar szakos kollégák véleménye alapján azt mondhatom, hogy a matematika írásbeli felvételi vizsga könnyebb volt, mint az előző év megmérettetése. Bizonyítja ezt, hogy a gyerekek jobb eredménnyel zártak, kb.10-15 pontos átlageredménnyel jobb teljesítmények születtek, valamint az is, hogy lényegesen többen jutottak el az utolsó – 10. feladat – megoldásához.
Magyarból nem ennyire jó a helyzet az előző évekhez képest, bár tematikájában a feladattípusok hasonlóak voltak most, mint korábbi években. Talán a fogalmazási feladat volt egy kicsivel könnyebb, vagy legalább is közelebb állt a diákok életkorához.

Nagyon bízunk abban, hogy ebben az évben is sok jelentkező lesz az iskolába, tudunk válogatni, s azok a gyerek fognak bekerülni hozzánk, akik megfelelő szorgalommal állnak hozzá a feladathoz, és az itt kapott képzéssel felvételt nyerhetnek egy felsőfokú intézménybe.

Ha összehasonlítjuk az Arany János tehetséggondozó programunkra jelentkező diákok számát az ország összes többi Arany János programos iskolájába jelentkező diákok számával, akkor a huszonhárom intézményből a hozzánk jelentkezett diákok száma szerint harmadikok vagyunk. Ez is arra ösztönöz bennünket, hogy érdemes ezekkel a tehetséges, de hátrányos helyzetű diákokkal foglalkozni.

 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.01.28./
 

Szociális segítőket képeztek A Művelődés Házában

 

        
                                                     

Szociális segítőket képeztek idősgondozó és gyermekgondozó szakágon A Művelődés Házában, akik közül 10-en idős emberek, 8-an pedig gyermekek gondozására szakosodtak. Hogy hogyan kerül ez a komoly szakképzés egy közművelődési intézmény profiljába, arról Csatlósné Komáromi Katalin igazgatónő számolt be…
 
 


Csatlósné Komáromi Katalin


Freiné Stumpf Henrietta


Marczi Gábor

      

A Művelődés Háza és Könyvtára 2009. március 02-án nyújtotta be pályázatát a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) „Építő közösségek” – közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért című pályázati felhíváshoz. A nyertes projekt címe: „+ 1 esély Zemplénben” – A Művelődés Háza és Könyvtára felnőttképzési kapacitásának fejlesztése a Sárospataki Kistérség lakói életminőségének javítására.

Amikor ebbe a pályázatba belevágtunk, úgy értékeltük, hogy a közművelődési intézményünknek is van szerepe a helyi felnőttképzési palettán. Most már a második tanfolyam zárul, a 3. folyamatban van, és egy másik ilyen jellegű programunk is fut. Úgy tűnik, hogy jó döntés volt részünkről.

A pályázat keretében 2010. október 5-én vette kezdetét a „Szociális segítők képzése idősgondozó és gyermekgondozó szakágon”. A tanfolyam indulása előtt 2 alkalommal műhelymunkára került sor, ahol a túljelentkezés miatt a jelentkezők alkalmassági interjún vettek részt, majd önismereti teszteket töltöttek ki. A kitöltött tesztek alapján választották ki az oktatók, hogy ki alkalmas a tanfolyam elvégzésére.
A 18 felvételt nyert hallgatóból 10-en jelentkeztek az idősgondozó szakágra, és 8-an a választották a gyermekgondozó szakágat. A képzésben résztvevők 2 hónapon keresztül napi rendszerességgel jártak a tanfolyami órákra. Az elméleti oktatást tanulságos gyakorlati munka is kísérte. Az idősgondozó szakág hallgatói több alkalommal vettek részt szakmai gyakorlati munkán a sátoraljaújhelyi Szent Anna Szeretetotthonban, míg a gyermekgondozó szakág hallgatói bölcsődékbe, óvodákba látogattak el.
Szintén a gyakorlati órák keretében sajátították el a gyermekjátékok és a kisgyermekek ellátását biztosító ételek készítését.
2011. január 24-én műhelymunka keretében elégedettségmérő kérdőívet töltöttek ki a hallgatók a tanfolyamra vonatkozóan, melyben az alábbi témákról kellett értékelést adniuk: tanfolyam szervezettsége, oktatók felkészültsége, tananyag minősége, szervezők segítőkészsége, ügyintézés. A tanfolyamzáró műhelymunkán kiosztásra kerültek a „Szociális segítők képzése idősgondozó és gyermekgondozó szakágon” című tanfolyam elvégzést igazoló tanúsítványok!

A mai bevezetőben is elmondtam, azon kívül, hogy itt új ismereteket, kompetenciákat szereztek az ide beiratkozott hallgatók, akarva-akaratlanul bepillantottak, bekapcsolódtak A Művelődés Háza egyéb tevékenységébe és életébe, tehát szerintem mindenképpen sikerült ez által is egy kis frissítést kapniuk, új gondolatokat kapniuk útravalóul. Reméljük, hogy ezzel is tudtuk segíteni az ő későbbi munkaerő piaci útjukat.

Az idősgondozás gyakorlati képzését a sátoraljaújhelyi Szent Anna Szeretetotthon biztosította, aminek igazgatónője, Freiné Stumpf Henrietta nagyon jó véleménnyel volt a hallgatókról…
A képzésben a gyakorlati helyet biztosítottuk, 2 szakmai tárgyban. Nagyon lelkesek, odaadóak voltak, és ami nekem nagyon jó érzés volt, hogy az idősekkel jól tudnak bánni, jó a hozzáállásuk, tisztelettudóak, ami valószínűleg a lelkületükből is jön, mert a szűrés eredményeképpen elég jó kis csapatot sikerült összeállítani. Azt gondolom, hogy bátran el lehet őket indítani ebben az irányba továbbiakban. Nagyon lelkesek voltak és hallottuk tőlük, hogy szeretnék még képezni magukat. Erre nagyon jó lehetőség az OKJ-s továbbképzés, most kaptak egy olyan alapot, amivel már el tudtak indulni a továbbiakban.

Marczi Gábor, a sárospataki Munkaügyi Kirendeltség vezetője szerint keresett szakmákra képezték magukat…
Bíztatni szeretnék mindenkit továbbra is a tanulásra, az elsajátított tudás megfelelő alap arra, hogy szándék és akarat esetén erre ráképezzenek és ennek a területnek megfelelő szakirányú szakképesítést szerezzenek. Ez mindenképpen jelentősen fogja az ő munkaerőpiaci esélyeiket növelni, mivel a társadalom meglehetősen polarizálódik, elég sok a rászoruló mind a fiatalok, mind az idősebbek körében. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen hasznos társadalmilag, és ezzel a szakképesítéssel hosszabb távon az emberi tőke meg fog térülni, amit ebbe a tanulásba befektettek.

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.01.28./
 

Tokajban vendégeskedtek

 

        
                                                     

A SUSI-nak évek óta nagyon jó a kapcsolata a Tokaji DSE-vel. Ezt a jó viszonyt, csak erősítette, hogy ismét meghívták a sportiskolásokat, a Tisza parti városba, egy labdarúgó villámtornára. Az eseményen a 2001-es labdarúgók vehettek részt és játszhattak izgalmas mérkőzéseket. Az oda-vissza vágós rendszerű kupán, második helyen zártak a patakiak – küldte a tudósítást Belicza János edző…
 
 


Vachter Tamás

      

A csapat a Nyíregyházi Kertvárost előzte meg, a tornát pedig a hazaiak nyerték, veretlenül. GRATULÁLUNK!
A CSAPAT TAGJAI: Keksz B., Séra I., Kálid A., Tóth S., Tagai A., Ladomérszki K., Hunyadi B., Molnár Cs., Baba J. – játékosok; Vachter Tamás – edző.

2011. január 22-én a Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola – a Görög Focisuli által rendezett – labdarúgó tornára volt hivatalos. A szabolcsi, Gyulaházán rendezendő kupára a következő csapatok voltak meghívva: NYÍRSULI, DEBRECENI OLASZ FOCISULI, FEHÉRGYARMAT, MUNKÁCS, GÖRÖG FOCISULI, CIGÁND, MÁTÉSZALKA, HAJDÚNÁNÁS, CSENGER.

A patakiak nagyon jól szerepeltek a csoportban, hiszen a Munkácsot, a Fehérgyarmatot és a Debrecent is legyőzték. Egyedül – a későbbi torna győztes – Nyírsulitól kaptak ki, 2:1 arányban. Így, Vachter Tamás tanítványai, a tíz csapatos tornán, a harmadik helyért játszhattak, ahol a Hajdúnánást győzték le. A szakemberek visszajelzése szerint, nagyon ügyesen, kultúráltan játszottak a SUSI-s gyerekek. A torna legjobb kapusa, Keksz Bence lett. GRATULÁLUNK!
A CSAPAT TAGJAI: Keksz Bence,Hunyadi Bence, Ardó Alex, Tagai András, Vachter Fanni, Batta Gergő, Szőke Márkó, Dékány Csanád, Halász Dániel – játékosok; Vachter Tamás – edző.

 

SUSI
/2011.01.28./
 

Diákolimpia Városkörzeti Sakk csapatverseny

 

        
                                                     

2011. január 25 -én rendeztük meg sakkversenyünket ismét A Művelődés Háza és Könyvtára emeleti társalgójában, hiszen ebben az évben 13 csapat jelentkezett 4 kategóriában. A sárospataki iskolák tanulói mellett Tolcsva és Olaszliszka csapatai is megmérkőztek - számolt be Víghné Fehérvári Zsuzsa ifjúsági és sport referens...
 
 


Víghné Fehérvári Zsuzsa

      

A következő eredmények születtek:
I. korcsoport leányok:

1. Általános Iskola, Tolcsva: Pogácsás Panna, Szalánczi Flóra, Butkai Vivien
2. Árvay, Sárospatak: Balogh Lilla, Kardosi Karina, Barna Dorottya

II. korcsoport leányok:
1. Hegyalja Általános Iskola, Olaszliszka-Erdőhorváti: Lipcsei Anikó, Lovász Bettina, Román Petra
2. Általános Iskola,Tolcsva: Komáromi Karina, Huszák Annamária, Butkai Antónia

I. korcsoport fiúk:
1. Árvay, Sárospatak: Gönczfalvi Tamás, Göcz Martin, Gönczy Márk
2. Hegyalja Általános Iskola, Olaszliszka- Erdőhorváti: Szuetta Mihály, Farkas Ádám, Veleczki Ádám
3. Általános Iskola, Tolcsva: Szalontai Ákos, Butkai Bálint, Fridrik István

II. korcsoport fiúk:
1. Rákóczi, Sárospatak: Leitner Csaba, Molnár András, Budai József, André Patrik
2. Hegyalja Általános Iskola, Olaszliszka- Erdőhorváti: Kajuha József, Kazsimér Bence, Götli István, Horváth Sándor
3. Általános Iskola, Tolcsva: Soltész Kristóf, Fedor Ákos, Póta Ádám, Butkai Péter

Gratulálunk minden résztvevőnek!
A korcsoportok első helyezettjei a megyei döntőn képviselik a körzetet, 2011. február 24-én Sajószentpéteren.

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.01.27./
 

Először ovi foci Sárospatakon

 

        
                                                     

 


Gönczy Zoltán

      

A Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolájában – Sárospatakon először – ovi foci indult. A heti egy alkalommal tartott foglalkozásokon a 2004-2005-ben született lányok és fiúk mozoghatnak játékos keretek között – számolt be a kezdeményezésről Gönczy Zoltán

Az első ilyen edzésen – a szervezők legnagyobb örömére – 21 kisgyermek vett részt. A gyakorlóiskola továbbra is várja minden csütörtökön 16.30-tól az iskola tornacsarnokában azokat az ovisokat, akik szeretnének megismerkedni a labdarúgás alapjaival.

 

További fotók >>> 

Cziczer Katalin
/2011.01.27./
 

A Humán Bizottság üléséről

 

        
                               

Humán Bizottságunk január végi ülésén négy napirendi pontot tárgyalt, s ekkor esett szó két megemlékezés időpontjának kitűzéséről is. Február 9-én a doni áttörés magyar áldozatiról, február 25-én pedig a kommunista diktatúra áldozatairól fogunk megemlékezést tartani – kezdte beszámolóját legutóbbi ülésükről Szvitankó Tamás, a Humán Bizottság elnöke…
 
 


Szvitankó Tamás

      

A Polgármesteri Hivatal falán van elhelyezve egy emléktábla, s bizottságunk olyan javaslatot fog tenni a testület felé, hogy a február 25-ei testületi ülésünket megszakítva az egész testület és a város intézményei közösen koszorúznák meg ezt az emléktáblát. Még egy, eddig elmulasztott megemlékezést is javasolni fogunk a Testület felé, ugyanis február 9-én van annak az évfordulója, amikor a doni áttöréskor - ami 1943. január 12-től február 9-ig tartott - megsemmisült a 2. magyar hadsereg és erről méltatlanul megfeledkeztünk, pedig Sárospatakon egy hősi emlékmű is van ezen áldozatokra is emlékezve, a Béla király téren. Bizottságunk ide szervez február 9-én egy ünnepséget. Erről majd a megfelelő tájékoztatást fogunk adni, hiszen Sárospatakról is legalább 300 név merült fel, akik a Don kanyarban haltak meg.

Tárgyaltuk a Zemplén TV üzleti tervét, melynél bizottságunk támaszkodott a Pénzügyi Bizottság javaslataira, hiszen ők a szakemberek egy ilyen üzleti tervnél. Végül azt a javaslatot tettük a testület felé, hogy dolgozzák át az üzleti tervet, bontsák ki a sarokszámokat, és újra hozzák vissza a testület elé, amit majd a városi költségvetéssel együtt fogunk tárgyalni.

Szintén a Zemplén TV-től érkezett egy kezességvállaló kérelem. Ennek a kérelemnek az a lényege, hogy minden pályázat a TV-ben utófinanszírozott, s ennek az önerő részét a kft-nek meg kell megteremteni, de mivel a ZTV non-profit kft, mi ilyen vagyonnal, pénzel, tőkével nem rendelkezünk, ezért ezeket csak hitelből tudjuk biztosítani, amihez kezességvállaló szervezet szükséges. Mivel a fenntartó az önkormányzat, ezért az önkormányzatot kéri a ZTV erre, s ezt bizottságunk javasolni fogja a testület felé, hogy járuljunk hozzá ehhez.

A bizottságunk tárgyalta a Sárospatak újság ügyét. Bizottságunk az újság újraindítása mellett foglalt állást, viszont kérdésként merült fel, hogy miből fogjuk ezt finanszírozni. Végül is, ha a számokra kíváncsiak az olvasók, akkor eddig 4 millió Ft-ot fordított az önkormányzat az úgynevezett közös Zemplén újságra, a másik 4-et Sátoraljaújhely város.
Most ezt az újságot havi megjelenéssel 4 színű nyomással A3-as méretben 2 millió Ft-ból tudná előállítani a város, a Humán Bizottság azzal a javaslattal él, hogy megkeresve az anyagi forrását indítsuk újra február 1-jével a Sárospatak című újságot.

További napirendi pontként tárgyaltuk a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola fejlesztését. Van egy pályázati lehetőség, amivel 170 millió Ft-ot lehívhatunk az iskola bővítésére, ennek a pályázati előkészítése megtörtént és a benyújtásához kell a testület jóváhagyása. Öt igen szavazattal javasoljuk, hogy a pályázatot nyújtsuk be.

 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.01.27./
 

Napirenden a ZHK szerződés és az Újbástya

 

        
                                          

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság január 25-én ülésezett, amelyen több napirendi pontot tárgyaltak. Régóta téma városunkban a szemétszállítási díjak racionalizálása, valamint az Újbástya további sorsa is, ezért Hajdu Imrét, a bizottság elnökét, ezekről a napirendi pontokról kérdeztük…
 
 


Hajdu Imre

      

Köztudott, hogy Sárospatak város több mint 9 millió Ft-ot támogatást nyújtott a 60 év feletti sárospataki lakosok szemétszállítási díjához. Az az előterjesztés született, hogy a megtakarítási intézkedések keretén belül ez kerüljön eltörlésre. Ezt javasolja a testületnek a Pénzügyi Bizottság, ugyanakkor azt a kitételt tesszük a határozati javaslat mellé, hogy keresse meg a képviselő-testület azokat a lehetőségeket, amelyek alapján más formában sikerülne támogatni a nyugdíjasokat - gondolok itt a 60 literes edények a bevezetésére.
Még a decemberi testületi ülésen volt erről szó, amikor a ZHK képviselői Sárospatakon jártak. Akkor felvetésemre megígérték, hogy a februári testületi ülésre behozzák ezeket a javaslataikat, hogy mennyibe kerülne a 60 litereses kukának az ürítése, bevezetése, ill. emellett milyen más egyéb intézkedéseket lehetne még hozni. Gondolok pl. a szemétdíj havi fizetésére, mert nem mindegy, hogy egyszerre kell kifizetni 5800 Ft, vagy havonta1500-at.
Emellett, ha lehetőség van rá, a teljesítményarányos szemétszállítási díj bevezetésére is kértünk javaslatot a ZHK-tól. Valóban nem tartható fenn, hogy vannak egyedülálló nyugdíjasok, akik egy hónapban töltenek meg egy kukát, hiszen nem termelnek szemetet. Ők is ugyanannyit fizetnek, mint az, aki 8 tagú családdal él együtt, és akinek 2 nap alatt telik meg egy kuka. Nyilván a differenciálásnak meg kell jelennie a szemétszállítási díjakban is.

Ezért nem titok, ajánlatokat fogunk kérni más szemétszállító cégektől ugyanezen feladatok ellátására - tehát a lakossági szemétszállítási feladatot más cégek mennyiért vállalnák el. Ha kevesebbért vállalják, akkor nyilván előnyösebb tárgyalási pozícióban leszünk. Ha a ZHK nem hajlandó a módosításra, akkor sajnálattal, de át kell mennünk másik szemétszállítóhoz. Persze hozzáteszem, meg kell néznünk a szemétszállítási közszolgáltatási szerződést, hogy milyen feltételekkel tud Sárospatak kilépni ebből. 2000 táján - amikor alakult a ZHK- akkor kötöttük ezt a szerződést, s nagyon remélem, hogy kevés olyan pont van benne, ami megnehezítené a kilépést. Alpolgármester asszonyt megkértem, hogy ezt a közszolgáltatási szerződést vegye elő a fiókból és nézzük át részletesen, mert nekünk a sárospataki polgárok érdekeit kell szolgálnunk és nem a ZHK-ét.

A képviselő-testület kapott egy finanszírozási kérelmet a SIDINFO Kft-től, az Újbástyát üzemeltető non-profit gazdasági társaságtól. Arra kaptunk finanszírozási kérelmet, hogy az éves működéshez szükséges 20 millió Ft arányos részét az első negyedévben utalja át az önkormányzat, mert a működésük veszélybe kerül. A bizottság nemcsak arról tárgyalt, hogy szükséges-e ennek a pénznek az átutalása, hanem általában tettek fel kérdéseket a bizottsági tagok a Sarokbástya eddigi pénzügyi működésével kapcsolatban. Tudjuk, hogy tavaly és tavalyelőtt is 20 millió Ft-ot ítélt meg az önkormányzat működésre az igazgató úr által előterjesztett költségvetése alapján. Ez minden évben kevésnek bizonyult. A bizottság úgy látja, hogy nem sikerült azt a cél elérni, amit a kft alapításakor az önkormányzat megfogalmazott, mind az igazgató úr, ill. a menedzsment elvállalt, hogy 0-ra kell kihozni a Sarokbástya működését.

Viszont a költségvetés tervezésekor látnunk kell, hogy nem tudunk 20 millió Ft-ot - ami múlt évben 30 millió Ft volt - hozzátenni az Újbástya működéséhez, bármennyire is szereznénk, hiszen szakmailag kiváló munkát végeztek az Újbástya munkatársai. Gondolok itt a nyári rendezvényekre, a városrészi napokra, vagy mindenhol, ahova hívták őket a színpaddal, hangosítással és minden más egyéb tevékenységgel. Nem ezzel van a problémája a pénzügyi bizottságnak, hanem a pénzügyi teljesítésekkel, ill. a pénzigényekkel. Nem tudjuk megtenni idén is, hogy 20-30 millió Ft-ot szavazzunk meg az Újbástyának, így át kell gondolni a működését. Több alternatíva is szóba került, A Művelődés Házához való csatolása, bérbeadása, értékesítése. Az utóbbiból biztos nem lesz semmi, hiszen emlékszünk rá, 500 millió Ft-ba került maga az épület, ill. a bérbeadás is elég bizonytalan, tekintettel arra, hogy olyan tevékenységre, amire adnánk - kocsmáról szó se lehet - egyszerűen nem jelentkezik bérlő. Pedig már akkor is odaadnánk egyébként, ha nem fizetne bérleti díjat, hanem vállalná azt, hogy az önkormányzatnak nem kell hozzátennie. Igazgató úrtól megtudtuk a bizottsági ülésen,hogy az a 8-9-10 millió Ft kevés a működésére, amit a Tourinform Irodára megítél évente az önkormányzat - ez a pénz nem garantálja a szakmai munka a színvonalát. Mégis azt kellett mondanunk, hogy nem tudjuk támogatni ezt a kérelmet, a felmerülő költségeket, tehát azt javasolja a Pénzügyi Bizottság, hogy a sarokbástyánál felmerülő költségeket az igazgató úr, a polgármester úrral leigazoltatva tudja megkapni és tudja esetleg a rezsi-csekkeket befizetni, valamint a béreket kifizetni.

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.01.26./
 

A Magyar Kultúra Napjára emlékeztek

 

        
                                                     

A Sárospataki Irodalmi Olvasókörünk, 2011.január 18-ai összejövetelén ünnepelte meg a Magyar Kultúra Napját. Az Újbástya Rendezvénycentrumban a több mint félszáz köri tag és érdeklődő először színvonalas irodalmi műsor részese lehetett - küldte a tudósítást Halász Magdolna az olvasókör vezetője...
 
 


Halász Magdolna

      

Reményik Sándor: Nagy magyar télben c megzenésített költeményét, Csetneki József, az ART-ÉRT Művészeti Iskola alapítója, tanára és Engi Saron az intézmény hallgatója adta elő. Juhász Ferenc: Himnusz- töredékét Csetneki József művészi tolmácsolásában, Vörösmarty Mihály: Szózat c versét Engi Saron előadásában hallgattuk meg. A felkészítő tanár: Diósi Istvánné. Nagy tisztelettel köszönjük meg az ART –ÉRT Művészeti Iskola rendezvényeinken való színvonalas közreműködését.

Ezután kedves vendégünk, Veres Miklós, a kiváló irodalomtörténész: Nemzet, európaiságunk, emberiség összefüggései Vörösmarty költészetében c. előadása következett. A körünkben is népszerű, kisvárdai pedagógus tudományos alapossággal, mélyreható elemzéssel mutatta be a 211 éve született Vörösmarty Mihály életútja fontosabb állomásait és poézisét.

Megtudhattuk, hogy a reformkor sokoldalú vezéralakja, a magyar romantikus költészet legnagyobb képviselője 1800.december 1-én,Puszta-nyéken( Kápolnásnyéken) elszegénye- dett középnemesi család gyermekeként született., Székesfehérvárott és Pesten egyházi iskolákban végezte középiskolai tanulmányait, majd Pesten jogot tanult. Édesapja halála után a népes családja megélhetése érdekében a Perczel-családban vállalt nevelői munkát. Később sikeres ügyvédi diplomát szerzett, és az irodalmi életünk egyik nagy alakjaként tevékenykedett. 40 évesen alapított családot, feleségül vette a 20 évvel fiatalabb Csajághy Laurát és négy gyermekük született. A Kisfaludy Társaságban megismerhette Toldy Ferencet, barátságot kötött Czuczor Gergellyel és a későbbi sógorával, Bajza Józseffel.

Azután a Kisfaludy Társaság elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, lefordítja Shakespeare két drámáját, szótárkészítő, több folyóirat szerkesztője. Az 1848-as szabadságharc idején képviselő, egy évvel később a kegyelmi szék bírájaként is tevékenykedett. A szabadságharc bukása után rövid ideig bujdosott, lelkileg nem tudta feldolgozni a szomorú történelmi eseményeket, ezért visszavonult a közélettől a baracskai, valamint a nyéki birtokán gazdálkodással foglalkozott. 1850-től halálos beteg, Pesten több évig gyógykezelték, gyógyulásra nem volt remény, és 55 évesen távozott az élők sorából. Végső nyughelye a pesti Kerepesi temetőben van.

Vörösmarty termékeny költő volt, munkássága műfajilag sokszínű. 1816-25 között háromszáz lírai vers, később elbeszélő költemények és nagysikerű dráma szerzője.
1830-40 között írt hazafias verseiben (Honszeretet ,Emlékkönyvbe, a második nemzeti imádságunk a Szózat „ a dicső múltat állítja szembe a sivár valósággal.” 1850-től a filozofikus, gondolati költemények kiváló alkotója. A Gutenberg-albumba, Elősző, A vén cigány c. komor hangulatú verseiben a magyar nemzet, az európaiságunk, az emberiség nagy kérdései foglalkoztatják és a menekvés, a szabadulás lehetséges útját is megjelöli.

Nagy tisztelettel köszönjük meg Veres Miklós tanár úr nagyhatású előadását, mindannyiunk számára közelebb hozta Vörösmarty nagy figyelmet igénylő költészetét, amely a huszonegyedik századi ember számára is gondolkodásra, töprengésre szólít, az életünk továbbviteléhez útmutató is lehet:

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, ó magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

 


Törő Gábor
/2011.01.26./
 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság üléséről

 

        
                                                          

Bizottsági ülésünkön 15 nyílt napirendi pontot tárgyaltunk. Első napirendi pontunk a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló rendelet megalkotása volt, ugyanis ez 2005-ben volt utoljára módosítva, s most az aktuális szociális törvényekhez kellett igazítani a helyi rendeletünket – számolt be az Egészségügyi és Szociális Bizottság üléséről Oláh József, a bizottság elnöke…
 
 


Oláh József

      

Mivel az előző rendelet módosítása már nem életképes, ezért úgy beszéltük meg az igazgatási iroda vezetőjével, jegyzőasszonnyal, hogy új rendeletként fogalmazunk meg egy helyi rendeletet, a törvények betartása mellett. Ez tartalmazza a rendszeres szociális segélyeket, a lakásfenntartási támogatást, átmeneti segélyeket, temetési segélyt, köztemetést, közgyógyellátást, és a szociális szolgáltatásokat.
Ami leginkább, hónapról hónapra érinti a lakosságot, a lakásfenntartási támogatás, nem a normatív lakásfenntartási támogatás, hanem amit az önkormányzat, nyújtani tud, ami teljes mértékben az önkormányzat költségvetését terheli. Helyi lakásfenntartási után támogatás annak a személynek nyújtható, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. Feltéve, ha a lakásfenntartás havi költsége, a háztartás havi összjövedelmének 25%-át nem haladja meg. A helyi lakásfenntartási támogatás összegét 2500 Ft/hóban határozta meg a bizottság, ezt fogja javasolni a testületnek is elfogadásra.

A másik fontos kérdés, ami érinti Sárospatak lakosságát, az átmeneti segély. Tudjuk, hogy hónapról hónapra a rászorulók részére, akik létfenntartási gondokkal küszködnek, 5000 Ft értékű támogatást tud nyújtani az önkormányzat, átmeneti segély formájában, vagy 12000 Ft támogatást természetben, (pl. tűzifa, vagy a közszolgáltatás érintő - gáz, ÉMÁSZ, távhő, egyéb). Itt több változás is történt, többek között a jövedelemhatárok: aki családban él, az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregség nyugdíj 130%-át, egyedül élő esetében pedig 180%-át meg nem haladó. Ez még mindig pont azokat a rétegeket célozza meg, aki nagyon kis jövedelemből próbálják magukat fenntartani, amihez valamilyen támogatást tudnunk kell nyújtani.
Ebben az átmeneti segélyrendeletében segélyt határoztunk egy pontban elemi kárt szenvedettek, balesetet szenvedettek számára, valamint aki bűncselekmény áldozata lett, vagy tartós, egy hónapot meghaladó kórházi kezelés, vagy betegség miatt jelentős jövedelem kiesés keletkezett. Ebben a pontban az elemi kárt szenvedettek esetében jövedelemvizsgálat nélkül nyújtató be a támogatási igény, melynek összege 100 ezer Ft értékig terjedhet. A másik két esetben is az öregségi nyugdíjat vesszük alapul, aki családban él, és az öregségi nyugdíj 200%-át nem haladja meg az egy főre eső jövedelem, az beadhatja kérelmét, illetve egyedül élők esetében 250%. Ebben a két pontban 20 ezer forintig terjedhet a támogatás értéke. Az öregségi nyugdíj évek óta már nem változott, 28500 Ft maradt, tavaly és tavaly előtt is ennyi volt.

Harmadik napirendi pontban tárgyalta bizottságunk a „Szociális foglalkoztatási projekt a sárospataki kistérségben” című pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződés megkötését, illetve a projekt megvalósítását, elindítását. Sokszor hallottak már róla a sárospatakiak, hogy 2010 januárjában beadott az önkormányzat egy ilyen pályázatot, amiben 190 millió forint támogatást igényelt, 100%-os támogatással. Az elbíráló bizottságtól 2010. szeptember 27-én kaptunk egy értesítést, hogy ezt a 190 millió forintot közel 20 millió forinttal csökkentették. Ezt önkormányzatunk megfellebbezte, de 2010. decemberében a fellebbezést a Nemzetgazdasági Minisztérium elutasította, s a költségcsökkentő döntését hagyta helyben. Így a projektnek a z összköltsége 170 millió 450 ezer forint, mely 100%-ban támogatott. Ez 39 hátrányos helyzetű, állandó munkajövedelemmel nem rendelkező Sárospatak és környékbeli személyek számára fog biztosítani munkalehetőséget képzésekkel, eszközökkel egy 22 hónapos foglalkoztatás keretében. Ebből az összegből 25%-a fordítható eszközvásárlásra, és a projekttel kapcsolatban felmerülő egyéb költségekre.

Napirendi pontjaink közt volt a rövidebb és hosszabb idejű közfoglalkoztatási támogatás iránti pályázat benyújtása. Tudjuk, hogy 2011 évtől megváltozott a közfoglalkoztatás. 4-6 illetve 8 órában lehet foglalkoztatni a sárospataki lakosokat. A 4 órás foglalkoztatás esetén a támogatás összege 95%-os a 6 órás foglalkoztatás 70, a 8 órásnál ismét 70%-os.

A települési önkormányzathoz kapcsolódó önkormányzati tulajdonban lévő intézmények leadták ez évre az igénylésüket, ami szerint éves összesítésben 4 órás foglalkoztatásban 770 főt kívánnak foglalkoztatni, 6 illetve 8 órában pedig 63 főt.
Lehetővé tette a kormány, hogy a magánvállalkozásokban is lehet foglalkoztatni közfoglalkoztatottakat, még ebben a körben esetleg a foglalkoztatottak létszáma bővülhet.

 

További képek>>>

Cziczer Katalin
/2011.01.26./
 

Zempléni Gyermek Szólótánc Fesztivál

 

        
                                                     

Január 21-én 14. alkalommal rendezte meg a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó rendezvényét, a Zempléni Gyermek Szólótánc Fesztivált A Művelődés Háza és Könyvtára – amiről Darmos István, a színvonalas rendezvény szervezője számolt be…
 
 


Darmos István

 


Szvitankó Tamás

      

Idén 69 gyermek jelentkezett, de végül 65-en vettek részt a versenyen, Abaújszántóról, Bodroghalomból, Encsről, Golopról, Sárospatakról, Szerencsről és Vajdácskáról. A kötelező nyírségi táncok – pároknak lassú- és friss csárdás, fiúknak oláhos – mellett rendkívül színes volt a szabadon választott táncok palettája, a Bodrogköz, Baranya, Székelyföld, Magyarbőd, Mezőföld, Gömör, Sárköz, Dél-alföld, Kalocsa, Rábaköz, Szilágyság, Szatmár, Felcsík, Bonchida, Gagybátor, és a Hegyköz táncaiból is kaphattak ízelítőt az érdeklődők.
A gyermekeket a Szikes zenekar kísérte, magas színvonalú muzsikájával – olykor hangszerelések változtatásával – a versenyzőknek és a nézőknek is emlékezetes zenei élményt nyújtva. A táncbemutatókat a Hercz Beáta és Hercz Vilmos – a népművészet ifjú mesterei, táncpedagógusok, koreográfusok, a Debreceni Népi Együttes művészeti vezetői - által alkotott zsűri értékelte.

A rendezvényt támogatta a Nemzeti Kulturális Alap, Sárospatak Város Önkormányzata, valamint különdíjak felajánlásával a Boglyasovszky család, a Darmos család, a Farkas Ferenc Művészeti Iskola és a Kovács család.

A rendezvényt Szvitankó Tamás önkormányzati képviselő, a Humán Bizottság elnöke nyitotta meg.

Eredmények:
 
Örökös Zempléni Kaláris
- Jákob Jennifer /FFMI Kaláris cs., Vajdácska/
- Csomós Henrietta /FFMI Kaláris cs., Vajdácska/
- Preszoly Fruzsina /FFMI Csimpolya cs./

Örökös Zempléni Bokréta
- Szécsi Máté /FFMI Csimpolya cs./
- Kállai Zoltán /FFMI Csimpolya cs./

Zempléni kaláris
- Ambrus Borbála /FFMI Pacurka cs./
- Gócs Annabella /FFMI Pacurka cs./
- Jaskó Eszter /FFMI Pacurka cs./
- Kotán Fanni /FFMI Pacurka cs./
- Szécsi Karolin /FFMI Csimpolya cs./

Zempléni Bokréta
- Rák Máté / FFMI Pacurka cs./
- Gál András / FFMI Pacurka cs./
- Fekete István /FFMI Kaláris cs., Vajdácska/
- Darmos Ábel /FFMI Pacurka cs./
- Sáfrány Viktor / Abaújszántó, felkészítője Maier Reimond/
Különdíjak
- Dékány Lea /FFMI Zsákbolha cs./
- Csoma Zoltán /FFMI Zsákbolha cs./
- Velmovszki Dóra /FFMI Sisere cs./
- Kállai Noémi /FFMI Zsákbolha cs./
- Szécsi Tamara /FFMI Sisere cs./
- Napravszky Roland /FFMI Sisere cs./
- Kalocsai Zsófia /FFMI Pacurka cs./
- Viczmándi Vivien /FFMI Pacurka cs./
- Pap Levente /FFMI Pacurka cs./
- Barna Elizabet /FFMI Kaláris cs. Vajdácska/
- Sánta Bálint / FFMI Kaláris cs. Vajdácska/
- Naár Zsófia /FFMI Pacurka cs./
- Csomós Hajnalka /FFMI Kaláris cs. Vajdácska/
- Móré Zsófia /FFMI Pacurka cs./
- Sánta Soma /FFMI Pacurka cs./
- Kondráth Kinga /Abaújszántó, felkészítője Maier Reimond/

 

 

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.01.25./
 

Közlekedésbiztonsági óra a kisiskolásoknak

 

        
                                                     

A Sárospataki Rendőrkapitányság Közlekedésrendészei Osztály beosztottjai a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola kisiskolásainak közlekedésbiztonsági órát tartottak - nyilatkozta Ladics Tamás rendőr hadnagy sajtóreferens...
 
 


Ladics Tamás

      

A közlekedés életünk fontos része. Mindenki, aki képes a helyváltoztatásra, attól a pillanattól, hogy elindul az otthonából és egészen addig, míg haza nem ér, közlekedik. A közlekedés olyan, mint egy nagy társasjáték, és mint a társasjátékokban, itt is a legfontosabb, hogy mindenki betartsa a szabályokat. A szabályok nem csak a felnőttekre, de a gyerekekre is vonatkoznak, ezért fontosnak tartjuk, hogy már a legkisebbekkel megismertessük a legfontosabb közlekedési szabályokat.

A jó idő beálltával a gyerekek majd egyre többet lesznek kint a szabadban, ahol játszani, futkosni, kerékpározni fognak. A mostani előadáson azokat a dolgokat beszéltük meg, amelyek elősegítik a szabad idejük biztonságos eltöltését. Beszélgettünk a gyalogos, illetve a kerékpáros közlekedés szabályairól, majd egy általunk összeállított tesztlappal mértük fel a gyermekek felkészültségét. Az osztályokat folyamatosan látogatni fogjuk, mert azt szeretnénk, hogy mire a jó idő megérkezik, minden gyermek rendelkezzen egy alap színtű közlekedési ismerettel. Ebben a célkitűzésünkben aktívan részt vesznek az iskolák pedagógusai is, és sokat segíthet a helyes szülői példamutatás is.

A feladataink során egyik legfontosabb célkitűzésünk, hogy minél kevesebb gyermek váljon közlekedési baleset áldozatává, ezért előadásainkkal szívesen látogatjuk őket.

 

További fotók >>> 

Cziczer Katalin
/2011.01.25./
 

   Feltaláló gimnazista az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban

 

        
                                                     

Megújuló energiaforrások témakörben rendeznek 2011. február 17-27. között nemzetközi konferenciát az izraeli Eilat városában. A soron következő klímakonferencia előrendezvényének tekinthető, fiataloknak szóló programon 12 ország – az USÁ-tól egész Indiáig – képviselteti magát. Magyarországot a sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium utolsó éves diákja, Lipécz Ádám, aki a Kutató Diákok Országos Szövetségének felhívására jelentkezett, s lett kiválasztva a részvételre...
 
 


Lipécz Ádám

      

Pályázatának sikeres elbírálásához hozzásegítette őt az a kétéves innovációs munka, amely meghatározta utolsó gimnáziumi éveit, s melynek egyik állomása volt egy polikarbonát napkollektor megtervezése.

Ádám és társai feladata Izraelben a megújuló energiák tárolására kidolgozandó módszer elkészítése lesz. A tehetséges, kreatív fiataloknak ott szervezett csapatokban kell egyéni ötleteiket sikeres együttműködésben felhasználni, inspiratívan alkalmazni. Ádám nyitott, újító gondolkodására, ötleteire bizton számíthatnak majd csapattársai. Erre a feltételezésre korábbi munkái szolgálnak bizonyítékként.

Ádám legkiemelkedőbb, elismerést hozó találmánya a 2010-ben 19. alkalommal rendezett Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató versenyen 2. helyezettként értékelt „STEP AND ROLL” kerékpár volt. Az összehajtható, nagyon könnyű, meghajtásához nem láncot, hanem speciálisan fonott műanyag szálat használó kerékpár a városi közlekedés kiváló eszköze lehet. Mentorként édesapja, Lipécz Gyula, és Szeder László tanár úr segíti a tehetséges gimnazistát.
Gratulálunk az eddigi sikerekhez, eredményes külföldi szereplést kívánunk.

 


Cziczer Katalin
/2011.01.24./
 

Hétvégén már megszűnik a forgalmi akadály

 

        
                                                     

 


Oláh József

      

Kérem a lakosság türelmét annak kapcsán, hogy az Eötvös utca Tanítóképző Főiskola előtti szakaszán egy tábla lett kihelyezve az utca közepére. Sajnos a csapadékvíz-elvezető akna beszakadt és ennek a helyét betonnal töltötték meg két héttel ezelőtt. Az időjárás miatt a beton kötése több időt vesz igénybe. Várhatóan ezen hétvégén már el lehet távolítani a kihelyezett táblát – nyilatkozta Oláh József a Kommunális Szervezet utak- hidak csoportjának vezetője….

Sajnos ugyanez a helyzet a Komáromi utca és a Szent József utca kereszteződésében is. Amíg jobbra nem fordul az időjárás, nem merünk hozzákezdeni, hiszen itt is betonozni kellene a fedőlapot, és a beton ilyen hidegben nehezen köt.

 


Törő Gábor
/2011.01.24./
 

Kitüntetések a Magyar Kultúra Napján

 

        
                                                   

Kölcsey Ferenc Himnusz c. költeményét 1823. január 22-én fejezte be. E nap 1989 óta a Magyar Kultúra Napja. Ünnepnap ez a január végi dátum, a különböző művészeti ágakban dolgozóknak és alkotóknak, pedagógusoknak, muzeológusoknak, levéltárakban, könyvtárakban, és közművelődési intézményekben tevékenykedőknek, amit Sárospatakon is méltóképpen megünnepeltünk – számol be A Művelődés Háza és Könyvtára színháztermében megtartott ünnepségről Csatlósné Komáromi Katalin igazgatónő. Ünnepi köszöntőt Kolár Péter a Kassai Thália Színház igazgatója mondott…
 
 


Koncz Gábor


Moór Marianna


Szentirmai László


Kolár Péter

      

Az ünnepi szónok hangsúlyozta a magyar nyelv nemzet összetartó erejét. Mondandójában többször utalt Kassa és Sárospatak jó kapcsolatára, és arra az összefogásra, amit a helyiek a Thália Színház megmentése érdekében tettek

Sárospatak 2006-ban nyerte el a Magyar Kultúra Városa megtisztelő címet, ezzel is bizonyítva, hogy a település nemcsak az elmúlt évszázadokban tett sokat a magyar kulturális értékek teremtéséért, hanem napjainkban is sokan dolgozunk azok méltó megőrzéséért, továbbörökítéséért. Ennek bizonyítéka, hogy ezen a napon, 5 városunkban élő népi iparművész anyagát is bemutattuk. Bogdán Erzsébet, Gécziné Bankus Zsuzsanna, Jakab Gábor, Sztankóné Németh Anna és Újlaki Erzsébet büszkélkedhetnek e kitüntető címmel.

A kultúra napi ünnepség különös jelentőséggel bír intézményünk és városunk történetében egyaránt. Természetesen ez a különlegesség a kiváló művészek sárospataki látogatásával szorosan összefügg.
Intézményünk több mint egy évtizede a színházbérletesek egyre bővülő táborával büszkélkedhet. Az általában 5 előadásból álló bérletes sorozatot évről-évre többen látogatják.
A Művelődés Háza és Könyvtára az elmúlt évadban alapított Pécsi Sándor díjat – emléket állítva a nagyszerű pataki diáknak, – melyet a közönség szavazatai alapján első alkalommal adott át az évad során legjobb alakítást nyújtó színművészeknek.

A Pécsi Sándor díjat a közönség elsőként Moór Marianna színésznőnek ítélte oda. A közönség rövid részletet tekintett meg a Kopogós römi című színdarabból Moór Marianna játékával. Vannak nők, akik egész életükben ragyogó szépségűek, mellyel mindig elbűvölik környezetüket. Moór Marianna is közéjük tartozik.
Hisszük, hogy színpad iránti elkötelezettségét a sárospataki közönség által odaítélt Pécsi Sándor-díj is erősíti, melyhez szívből gratulálunk.

Pécsi Sándor díjat a közönség a legjobb férfi alakításért Koncz Gábor színművésznek ítélte. 2010. februárjában láthattuk Vitéz lélek című előadásban, melyből egy rövid részlet került bemutatásra. Reményeink szerint a sárospataki közönség által odaítélt Pécsi Sándor-díj tovább erősíti kötődését szülőföldjéhez, Borsod-Abaúj-Zemplén megyéhez.
A díjhoz őszinte szeretettel gratulálunk.

A Ködöböcz József-díjat Sikora Attila alpolgármester úr Szentirmai László tanár úrnak adta át. Sárospatak Város Önkormányzata minden évben a Magyar Kultúra Napján Ködöböcz József díjat adományoz a város művelődéséért, kulturális életének fejlesztéséért kiemelkedő munkát végző személyeknek, csoportoknak. Az idén olyan személy részére került átadásra a kitüntetés, aki önvallomásában így ír:
„Már az általános iskolában is, de később a gimnáziumban is úgy tartottak számon, mint aki valamivel jobban rajzol, mint a többiek. Mindenáron animációsfilm rendezővé szerettem volna válni. Egerbe, a tanárképző főiskolára is Dargay Attila tanácsára jelentkeztem, aki látva karikatúráimat azt ajánlotta – szerezzek egy oklevelet, aztán majd meglátjuk. Még akkor sárkányölő kislovaggá ütött egy celluloidlapra rögtönzött firkával, ami ma is a szobám falán függ. Leveleztem Foky Ottóval is, akinek bábfilmjei nagy hatással voltak rám. Jóka „ördöge” – a bábfilm címszereplője – a legbecsesebb gyerekkori szerzeményeként lapul a szekrényemben.”

A Magyar Kultúra Napja alkalmából, Réthelyi Miklós a Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztere, Arany Katedra Emlékplakettet adományozott a gyermekek, tanulók oktatása-nevelése érdekében hosszú időn keresztül végzett kiemelkedő munkája elismeréseként:
- Ladomérszky Lászlóné tanítónőnek, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola pedagógusának,
- Tuss Istvánné tanítónőnek, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola pedagógusának,
- Repka Sándor tanár úrnak, a Vay Miklós Szakképző Iskola pedagógusának.

Az ünnepi műsorban közreműködött a 8KOR Színház, Szabó Levente az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium tanulója, valamint a Bodrog Néptáncegyüttes.

A kitüntetésben részesülők, valamint a Magyar Kultúra Napi ünnepség résztvevői az emeleti társalgóban baráti beszélgetéssel folytatták az estét.

 


Ladomérszky Lászlóné


Tuss Istvánné


Repka Sándor


Csatlósné Komáromi Katalin

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.01.24./
 

Az árvízi összefogás azt mutatja, hogy a magyar nemzet lelkében nagyon erős

 

        
                                                    

Egyenként százezer forint értékű adományt nyújtottak át a B-A-Z megyei Polgárok Háza képviselői a megye hét árvízkárosult családjának 2011. január 20-án, a miskolci Megyeházán. Az adományozottak között volt Sárospatakról Tóth Ferenc és családja, akik az Árpád utcán laknak. Azért rájuk esett a választás, mert a nagy esőzések idején a lakásukban többször is feljött a szennyvíz, így az komoly károsodást szenvedett. A segély átvételére Szabó András és Oláh József képviselők kisérték el a családot…
 
 


Dr. Mengyi Roland

 


Kozma Imre

 


Árvai Ferenc

 


Csizmadia István

 


Trznadel Angéla

      

Az alkalomból Dr. Mengyi Roland, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke, egyben a Megyei Védelmi Bizottság elnöke, köszönetét fejezte ki az önkéntes munkát végző és koordináló segélyszervezeteknek az árvízi katasztrófában nyújtott segítségért. Az esemény egyúttal kapcsolódott a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által meghirdetett Család évéhez.

Az önkéntesek nélkülözhetetlen segítsége

Dr. Mengyi Roland a tájékoztatón arról beszélt, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakossága 2010-ben megtapasztalhatta, milyen nélkülözhetetlen erőt és segítséget jelent az önkéntesek jelenléte. Az árvízi katasztrófában önkéntesek ezrei adták erejüket, idejüket a rászoruló embereknek, családoknak, gyakran testi épségüket veszélyeztetve.
Borsod-Abaúj-Zemplén megyének tehát komoly tapasztalatai vannak arról, hogy milyen fontos az önkéntesség.

Dr. Mengyi Roland ismertette, hogy felmérések szerint tízből három európai polgár, saját bevallása szerint aktívan vállal önkéntes munkát. Magyarországon a lakosság 40 százaléka, mintegy 3,5 millió ember kapcsolódott be valamilyen önkéntes tevékenységbe.
Dr. Mengyi Roland felhívta a figyelmet arra, hogy az önkéntes munka segíthet a gazdasági válság leküzdésében is, hiszen 0,5-5% között járul hozzá az EU GDP-jéhez, tehát, mint gazdasági érték jelenik meg. Ezzel összefüggésben fontosnak nevezte, hogy a polgárok aktívvá, cselekvőképessé váljanak, hogy tegyenek saját, illetve közösségük sorsának jobbra fordulásáért.

Azt a régi felismerést, miszerint közösségben az erő –leginkább az egyházak érzik, és tudják – fejtette ki Dr. Mengyi Roland. Az egyház, amely 2011-ben nemcsak az önkéntességről emlékezik meg, hanem a társadalom elemi egységéről, legfontosabb pilléréről, a családról is, hiszen a 2011-es esztendő a Család Éve a magyar egyházban.
Ezzel kapcsolatban felidézte II. János Pál Pápa szavait, amely szerint védeni és segíteni kell a családokat.
„Sokan azt mondják: Európa ma, azonosságának mély válságát éli. Kortársaink közül sokan abban akarják megélni szabadságukat, hogy mindentől függetlenítik magukat” – fejtette ki Dr. Mengyi Roland hozzátéve: a Fidesz-KDNP pártszövetség, a Magyar Kormány felismerte ennek veszélyét. Emlékeztetett arra, hogy a Nemzeti Kormány létrehozta például a családi adózás rendszerét.
„Ezért is örülök annak, hogy ezen a mostani alkalmon az önkéntesség mellett beszélhetünk a családokról is – kiváltképpen azért, mert számos család vesz minket itt, most fizikailag körül. Nekik nyújt át ma adományt a Polgárok Háza.” – zárta gondolatait Dr. Mengyi Roland.

„Isten egymáshoz küld minket”

Kozma Imre, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke az adomány átadással egybekötött sajtótájékoztatón elmondta, hogy a Szeretetszolgálat kötelékében mintegy tízezer önkéntes dolgozik. Számukra arról szólt a 2010-es esztendő, hogy a másik ember, a bajba jutott felé fordultak, hogy segítséget nyújtsanak. Isten is „egymáshoz küld miket” – emelte ki Kozma atya. Az első, és legfontosabb, hogy megállunk a másik előtt, nem megyünk el mellette. Ez jelenti azt, hogy összetartozunk. Azt mondta még: az ember életének értelmét a szolgálat adja. Az önkéntesség viszont a szolgálat bibliai értelme – egymást befogadni, beengedni az életünkbe, és jelen lenni a másik életében.
Kifejtette azt is: noha 2010 az árvízi tragédia éve volt, mégis kiderült a legfontosabb dolog, éppen az önkéntesség kapcsán. Ez pedig az, hogy lelkében a magyar nemzet nagyon erős.

„Otthonokat építünk”

Árvai Ferenc, a Katolikus Karitász egri igazgatója felidézte, hogy a katolikus egyház két alappillére az Evangélium, és a Diakóniai Szolgálat. Magyarországon, 1931-ben alakult meg a szervezet, majd az ötvenes években beszűntették. 1991-ben alakultak újjá. Kiemelte, hogy 2010-ben a Katolikus Karitász nagyon gyorsan és hatékonyan reagált az árvízi helyzetre, hiszen 700 településen tízezer önkéntes segíti munkájukat.
Első lépésben azonnali gyorssegélyt, gyógyszereket és tartós élelmet juttattak el a rászoruló családoknak mintegy 90 millió forint értékben. A takarítás és fertőtlenítés időszakában 6 tonna fertőtlenítő –és tisztítószert adtak át. Ezen felül részt vettek a lakások helyreállításában. Jelmondatuk az volt: otthonokat építünk!
A hit – remény – szeretet sorrendje így alakult át szeretet – remény – hit sorrenddé: a Karitász szeretete felélesztette az emberekben a reményt, és hitet.

„A Családok éve kegyelmi idő”

Csizmadia István mezőkövesdi plébános a Család évéről szólva elmondta: véleménye szerint minden gyermeknek joga van édesanyához, és édesapához. Ahhoz, hogy a családban felnőve fejlessze identitását, és testvérei körében megtapasztalhassa az összetartozás élményét.

Hét árvízkárosult család kapott pénzadományt és ajándékot

Trznadel Angéla, a Polgárok Háza kulturális programigazgatója adta át a hét Borsod-Abaúj-Zemplén megyében élő, árvízkárosult családnak a százezer forint értékű adományt, valamint ajándékcsomagot.
Elmondta: a Polgárok Háza életre hívása, és immár csaknem hétéves története is szorosan összefonódik az önkéntességgel. Emlékeztetett, hogy Orbán Viktor miniszterelnök 2002-ben tett felkérésére a polgári körök adományaiból 100 millió forint gyűlt össze, így épülhetett fel a Polgárok Háza többnyire magánszemélyek néhányezer forintjából.
Ismertette azt is: a Polgárok Háza minden évben gyűjt adományokat. Így tudták támogatni Böjte Csaba dévai árváit, a Budapest VIII. kerületi nagycsaládosokat, a vörösiszap károsultjait, és most, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által kiválasztott hét árvízkárosult családot egyenként százezer forinttal.
Dr. Mengyi Roland, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke a Megyeháza névre szóló ajándékait adta át a gyermekeknek.

A cikk M. Bíró Liza Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Sajtóreferensének hírlevele alapján készült.

 


Tóth Ferenc

 


Szabó András

 


Oláh József

 


M. Bíró Liza

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.01.24./
 

Megkezdődött a felvételi a Refiben

 

        
                                                    

A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona 2011. január 22-én tartotta a központi írásbeli felvételi vizsgákat a továbbtanulni vágyó 8. osztályos tanulók számára. A 9.30-kor kezdődő tájékoztató után az iskola I. és II. emeleti tantermeit az izgalommal teli diákok töltötték meg, míg az aggódó szülők a földszinti tantermekben várakoztak - nyilatkozta Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó igazgató...
 
 


Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó

      

Míg a diákok az írásbeli vizsgák feladatainak megoldásával küzdöttek, addig az iskolavezetés tagjai az érdeklődő szülők kérdéseire válaszoltak. A vizsgázó diákok első visszajelzései szerint mind a matematikai feladatlap mind a magyar nyelvi feladatlap megdolgoztatta őket, ám az általános iskolai tanulmányok, valamint a felvételi előkészítőn szerzett tapasztalatok és ismeretanyag nagy segítségül szolgált számunkra, így reménykedve várják a folytatást: a szóbeli elbeszélgetést.

Az általános felvételi eljárás részét képező szóbeli elbeszélgetésekre a 9. évfolyamra jelentkező tanulók számára 2011. február 21-én 9.00 órától, míg a 6 évfolyamos gimnáziumi képzésre jelentkezők számára 2011.. február 21-én, 14.00 órától kerül sor. A felvételről szóló végleges értesítésre azonban 2011. április 27-ig várniuk kell!

Református gimnáziumunk igyekszik megfelelni a XXI. század elvárásainak és kihívásainak, s bár ez manapság nem könnyű feladat, mi erőt merítünk az ősöktől reánk hagyományozott örökségből: oktató-nevelőmunkánk keresztyén értékrenden alapul.

Képzési rendszerünkben a hit- és erkölcstan órák mellett kiemelt helyet kapnak az angol és német nyelv emelt szintű oktatása valamint a természettudományos tárgyak is.

24 éve magyar-angol két tanítási nyelvű képzés is folyik gimnáziumunkban. Továbbra is nagy az érdeklődés e képzési forma iránt. Az itt tanulóknak ez az oktatási forma lehetőséget biztosít arra, hogy tanulóink az érettségi vizsgával egyidejűleg – az előírt feltételek teljesítésével - megszerezzék angol nyelvből a felsőfokú „C” típusú nyelvvizsgát. A magyar-angol két tanítási nyelvű, valamint az emelt óraszámú angol nyelvi osztályokban két – az ESI szerződés keretében hozzánk érkező - anyanyelvi lektor segíti az angol nyelv elsajátítását. A német nyelvi előkészítő osztályban tanulók közül sokan már a negyedik év végére megszerzik a középfokú „C” típusú nyelvvizsgát, s közülük többen meg sem állnak felsőfokú „C” típusú nyelvvizsgáig! Az emelt szintű biológia-kémia osztályban tanulók már az itt töltött évek alatt is sok szép eredménnyel öregbítik iskolánk hírnevét, míg a matematika és informatika osztályainkban a reál tárgyak iránt érdeklődők mélyítik el tudásukat.

Az emelt óraszámú tantárgyakon kívül minden diáknak lehetősége van választani abból a hetente mintegy nyolcvan órában folyó délutáni tehetséggondozó, felzárkóztató vagy olyan egyéb foglalkozások közül, amelyek elősegítik tanulóink harmonikus testi-lelki-szellemi fejlődését, jellemük ízlésük, kommunikációs-képességeik fejlődését, hitbéli erősödésüket, érzésviláguk gazdagodását. (Pl.: bibliakörök, egyházi ének, énekkar, SDG / „Sárospataki Dalárda Galaxis”/, szaktárgyi előkészítők, ZTDK, DÖK, teaház, stb.)

Az átlagosnál igyekszünk többet nyújtani diákjainknak tudásuk elmélyítésében és személyiségük fejlődésében, ám igényesek is vagyunk velük szemben: következetes szigorral, de krisztusi szeretettel.

Kipróbált ismeretanyagot és értékrendszert közvetítünk, bevált módszerekkel.
Kossuth, Szemere, Kazinczy, Móricz és még sok jeles történelmi és irodalmi személy iskolája ma is próbál a nagy elődökhöz méltó utódokat nevelni.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják: van okunk reményre, tanulóink évről-évre szebb és szebb eredményeket érnek el. Öröm számunkra, hogy az egyetemeken, főiskolákon továbbtanuló diákjaink helytállása, szakmai felkészültsége, a tantestület munkájának elismeréseképpen mára gimnáziumunk már három magyarországi egyetemmel kötött együttműködési szerződést, alakított partneri kapcsolatot, így is segítve a végzős diákok pályaválasztását: Debreceni Egyetem, Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kara és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Iskolánk várja mindazok jelentkezését, akik jelenleg hatodikos vagy nyolcadikos diákok, s nem csupán egyetemre, főiskolára akarnak bejutni, hanem az is fontos számukra, hogy keresztyén-nemzeti elkötelezettségű, az emberi értékekre komolyan figyelő közösségben töltsék el életüknek egyik legfogékonyabb, legmeghatározóbb négy, öt vagy hat évét.

Kérjük, kövessék figyelemmel iskolánk életét iskolánk honlapján, a www.reformatus-sp.sulinet.hu oldalon. Itt a legfrissebb hírekkel, tájékoztatókkal, esemény naptárral találkozhatnak.

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.01.23./
 

Együtt imádkoztak a keresztyén gyülekezetetek

 

        
                                                    

Január harmadik hetében a világ számos településén megtartják az ökumenikus imaalkalmakat, amikor a keresztyén egyházak lelkipásztorai és hívei találkoznak egymással a közös szolgálatban. A több mint száz esztendős múltra visszatekintő mozgalomnak, már két évtizedet meghaladó hagyománya van Sárospatakon is - számolt be az estékről Virágh Sándor református lelkész...
 
 


Virágh Sándor

      

SEgy zarándoklathoz hasonlóan estéről estére sorra kerülnek a házigazdaságban város templomai, melyben a szentírásolvasás, a közös imádság, az imahét központi témáiról szóló igehirdetés, és a különböző felekezetek énekei szerepeltek. Jó érzés megtapasztalni, hogy ilyenkor a különböző városrészek hagyományai, felekezei sajátosságai is megmutatkozhatnak, és van egy odaszánt magja a mozgalomnak, akik valamennyi estén részt vettek. Az eseményt gazdagították a templomok énekkarai és a Református Gimnázium ifjúsági csoportjának énekesei.

Az ökumenikus imaalkalmak lehetőséget teremtenek a párbeszédre, és a békés közösségvállalás gyakorlására, hiszen a családok és a város sokszínűséget mutatnak lelkiségük tekintetében. A világ bajainak imádsággal való gyógyítása mellett fontos, hogy megerősítse saját küldetésében a közösségeket ez az esemény, és elősegítse egymás megértését, tiszteletét, melynek áldása a hiteles megnyilvánulás a Krisztusi szeretettel összhangban.
A templomi szolgálatot követően minden este a lelkipásztorok baráti beszélgetésen voltak együtt a parókiák fehér asztala mellett, kifejezve örömüket a lelkiekben feltöltekezést adó alkalmakért.

 


Református Lelkészi Hivatal
/2011.01.23./
 

Vizsgáztak az önkéntes tűzoltók

 

        
                                                    

2011. január 9-én vizsgával zárult Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága illetékességi területén található Önkéntes Tűzoltó Egyesületek tagjainak 40 órás tűzoltó alaptanfolyama. A tanfolyamon hercegkúti, hollóházi, komlóskai és pálházai önkéntes tűzoltók, összesen 55 fő vett részt - Barna Norbert tűzoltó főhadnagy...
 
 


Barna Norbert
 

      

A vizsgázók az alapos felkészítésnek köszönhetően mindannyian sikeres vizsgát tettek, elméleti és gyakorlati felkészültségükről adtak számot. A vizsgabizottság elnöke Dr. Szabó Péter tű. alezredes volt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgató-helyettese.

A tanfolyam során 2010. decemberének hétvégéin a sátoraljaújhelyi hivatásos tűzoltóság szakemberei tartottak elméleti és gyakorlati képzést a résztvevőknek. Az egyesületi tűzoltóságok tagjai számtalan beavatkozás alkalmával bizonyították már rátermettségüket, szakértelmüket és felkészültségüket. Nagyon sok esetben a hivatásos tűzoltóság kiérkezése előtt elkezdik a beavatkozást, így megelőzve a nagyobb károk kialakulását. Ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy az önkéntes képzésben résztvevők bekerüljenek a tűzoltók népes táborába, ahol egyetlen célként segítsék a komolyabb katasztrófahelyzetek védekezési munkálatait.

Tűz esetén hívják a 105-ös segélykérő számunkat, és ne feledjék „ÖNÖKÉRT HA KELL, TŰZBE MEGYÜNK!” Tájékoztatjuk Önöket, hogy a mobil telefonkészülékről indított 105-ös segélykérő hívás Miskolcra, a miskolci Hivatásos Tűzoltóság ügyeletére fut be. A tűzoltóság mobil telefonkészülékről a 06-47-523-140 számon közvetlenül elérhető.

 


Tóth János


Barna Norbert tűzoltó főhadnagy és Tóth János tűzoltó hadnagy
/2011.01.23./
 

Eredményes félévzárás a Vay Miklós Szakképző Iskolában

 

        
                                                   

Sikeresen zárta a 2010/2011-es tanév első félévét a sárospataki Vay Miklós Szakképző Iskola. A hagyományos nevelő-oktató munka mellett számos innovatív, új kezdeményezés is elindult 2010. szeptemberétől az oktatási intézményben. Ilyen volt például a felzárkóztató osztály megszervezése és egy új szakma, a magasépítő-technikus képzés elindítása – nyilatkozta Dr. Téglás Zsolt igazgató...
 
 


Dr. Téglás Zsolt

      

A Királyhelmeci Szakképző Iskolával történt kapcsolatfelvétel után kölcsönösen ellátogattak egymáshoz a két iskola diákjai és tanárai, mely együttműködés következő állomása 2011. márciusában esedékes. Az iskola által szervezett nyílt nap, pályaválasztási kiállítás vagy a színvonalas szalagavató ünnepségen túl - melyet egyébként első alkalommal rendeztek meg A Művelődés Házában – több városi programon találkozhattunk a Vay-s diákokkal.

A tavalyi évhez hűen az idei tanévben is megajándékozták az iskola fazekas tanulói a sárospataki óvodásokat és a karácsonyi vásáron is aktívan közreműködtek, ahol a kerámiás tanulók portékáit lehetett megvásárolni illetve a szakács tanulók finomságai hozták közelebb karácsony meghitt hangulatát.

Iskolánk közösségének rendkívül jól esett és büszkék vagyunk, hogy több külső elismerés is jelezte eredményeinket. Ezek közül különösen kiemelnék 2 kollégánk által kapott pedagógiai díjat: Kovács Lórándné tanárnő 2010. decemberében Megyei Pedagógiai Kitüntetést vehetett át Miskolcon, illetve Repka Sándor tanár úr 2011. január közepén Arany Katedra Miniszteri Oklevelet kapott többéves, eredményes pedagógiai munkájáért. Az iskola hasonló tervekkel tekint a második félévre is.

Már javában zajlanak az előkészületek a 2011. február 05-én megrendezésre kerülő II. Alapítványi Bálra továbbá február 16-án egy néphagyomány ápoló rendezvénysorozat veszi kezdetét a Városi Sportpálya Tanéttermében, ahol a széki tánctanítás, népdaltanítás és a Zsindely Népzenei Együttes fellépése mellett az iskola kuktáinak kínálatát (farsangi fánkot és teát) lehet megkóstolni illetve a fazekas kisinasok által készített, festett motívumos teáscsuprokat lehet megvásárolni.

Az intézmény tavaszi programtervezetének az egyik legfontosabb rendezvénye a már hagyományos Épületgépészeti Napok és Gépjárműtechnikai Kiállítás lesz, mely idén szintén kibővült formában kínál lehetőségeket az érdeklődőknek. A kiállítás és a szakmai előadások mellett kulturális- és sportrendezvények, emlékkőavatás, táncház, kirakodóvásár és kemencében sült ételek fogadják majd az idelátogatókat.

 


Törő Gábor
/2011.01.22./
 

Elkezdődik a mentorképzés a kistérség polgárőrei számára

 

        
                                                   

Egy pályázat írása közben a rendőrség megkeresett, hogy a pályázat eredményeképpen a sárospataki polgárőrök részére tanfolyamot indítanának. A kérésem az volt, hogy jó lenne kibővíteni a kistérségre is, így alakult, hogy nem csak a sárospataki, hanem a kistérségi polgárőrség is részt vesz a továbbképzésen – nyilatkozta Klima János a Sárospataki Polgárőr Egyesület elnöke, aki egyben a kistérség polgárőrparancsnoka is…
 
 


Klima János


dr. Téglás István


Jenei János

      

Nagyon örültem, mert köztudottan jól felkészült rendőrök vannak itt Sárospatakon, ezúttal is osztályvezetők tartják az előadásokat, akik elismert szakemberek. Az érdeklődés a kistérségben is megfelelő volt, úgy láttam, hogy minden polgárőrség képviseltette magát 3-3 fővel. Így olyan rendőri ismereteket tudnak elsajátítani, amiknek a településen nagy hasznát fogják venni szolgálat közben. Nem volt még panasz polgárőrök felkészültségére, de tanulni mindig érdemes, csak hasznunkra válik, ha bővíthetjük az ismereteket.

A mentorképzés lényegéről és a tanfolyam egyéb részleteiről dr. Téglás István, a Sárospataki Rendőrkapitányság vezetője tájékoztatta szerkesztőségünket…

A mai napon indul a Sárospataki Rendőrkapitányságon a polgárőr egyesületek mentorainak képzése, amely egy sikeres belügyminisztériumi pályázat eredményeként valósulhatott meg. Ennek célja, hogy a területünkön lévő polgárőr egyesületekből 3-3 fő - un. mentor - vegyen részt ezen a képzésen, amely 4 alkalommal 3-3 órában történik, az ötödiken pedig vizsgáztatásra kerül sor. Ezek a mentorok visszakerülve az anyaegyesületükhöz a megszerzett ismereteket továbbadják.

Szeretném, ha ez nem egy tankönyv ízű jogszabály-felolvasás és ismertetés lenne, hanem olyan valódi, a mindennapi életben hasznosítható, tudásanyagot célozna meg, amely mindenki előnyére válhat. Visszaemlékezve a gyermekkori tapasztalatokra és tanulási folyamatokra, a polgárőrök felkészültsége kapcsán is lehetnek olyan kérdések, amik nekik sem teljesen világosak. Arra ösztönöztem őket, hogy szűk szakmai körben – 27 fő, plusz az oktató – merüljenek föl azok a kérdések, amelyek foglalkoztatják őket. A mindennapokra kihegyezett, a mai kor követelményeinek megfelelő ismeret, az illetékességi területeken jelentkező problémákra választ adóoktatás lehet a megoldás.

Ez egy hosszabb távú együttműködést feltételez, de ha visszatekintünk az elmúlt évekre, mindig jó volt a viszonyunk, kapcsolatunk a polgárőrséggel. Hangsúlyoztam a megnyitón is, hogy területünkön lévő rendezvények a polgárőrök nélkül csak nagyon nagy nehézséggel lennének levezényelhetőek. Gondoljunk egy borfesztiválra, vagy egy majálisra, hiszen ott olyan létszámban vannak jelen a polgárőrök a közlekedési feladatok végzésében, a rendezvénybiztosításban, amit mi saját erőnkből nem tudnánk megoldani.

Három oktató vesz részt a projektben, egyrészről közrendvédelmi ismereteket, intézkedéstaktikai jogszabályi hátteret, közlekedésrendészeti, közlekedési, bűnmegelőzési és rendezvénybiztosítási ismereteket oktatunk, valamint szabálysértési, közigazgatási, bírságolási, illetve egyéb fölmerülő kérdésekre kívánunk választ adni és megoldásokat felmutatni a polgárőrök részére.
A tematikát mi állítottuk össze az ismerős problémák okán, hiszen az élet mindig halad előre, mindig más problémával kell számolni, viszont vannak szép számban visszatérő problémák és feladatok, és olyan problémák is, amelyek egy-egy területre jellemzőek. Van olyan terület, ahol a falopás jobban jelentkezik a téli időszakban, és van, ahol az „árusok” megjelenése gyakori. Ezekre szeretnénk felhívni a polgárőrök figyelmét, mert úgy gondoljuk, hogy ha az ismereteket meghallják, s tovább adják, nem csak a kollégák, polgárőrök részére, hanem a családban is, így már több helyre eljutott az intő jel.

Jenei János rendőr alezredes, a Közrendvédelmi Osztály vezetője, rendészeti, intézkedéstaktikai témában, Bacsó Tibor rendőr őrnagy Közlekedésrendészeti osztályvezető, aki balesetmegelőzés, közlekedéssel kapcsolatos bűnmegelőzés, illetve rendezvénybiztosítási ismereteket nyújt, hiszen nagyon sok településnek rendszeres programjai vannak, s polgárőrök nélkül sem a rendőrség, sem a település nem tudná ezeket levezényelni.
Dr. Gaál Krisztián őrnagy az Igazgatásrendészeti Osztály részéről pedig szabálysértési ismeretek, közigazgatási bírságolással kapcsolatos ismeretek és egyéb jogi kérdésekben segíti a résztvevőket.

 


Bacsó Tibor

 


Dr. Gaál Krisztián

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.01.22./
 

Egyre több gyerek tanulhat meg úszni a Rákóczi iskolában

 

        
                                                    

A második félévben is igyekszünk kihasználni minden lehetőséget, ami tanulóink testi és szellemi fejlődését szolgálja. A negyedik évfolyam így továbbra is részesül úszásoktatásban a testnevelés órákon, akik amikor nem férnek be a tornaterembe, azokon az órákon is lejárnak a fürdőbe úszni – számol be a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatónője, Szegedi Istvánné az iskolában folyó úszásoktatásról…
 
 


 

      

Szintén váltottunk, most a páratlan évfolyamok úsznak ugyan, de indul az első és második évfolyamos úszásoktatásunk is, amit megígértünk a leendő elsős szülőknek. Délután fognak menni a gyerekek két órában, természetesen úszóedző felügyeletével.
Itt merült fel a gondolat, hogy az oktatásunkat átszervezzük, mégpedig úgy, hogy elsőtől hatodik évfolyamig úsznának a gyerekeink, hiszen minél kisebb a gyerek, annál könnyebb a vízhez szoktatása. Emellett a hetedik, nyolcadik osztályos gyerekeknek is biztosítunk úszásoktatást heti két alkalommal.

Oda már azok a gyerekek fognak menni, akik addigra már tudnak úszni, és szívesen vállalják. Itt már bejönnek a korukból adódó problémák is, különösen a kislányoknál, amit ki is használnak és a folyamatos felmentéskéréssel nehezen tud a kolléga mit kezdeni. Ezért megpróbáljuk úgy átszervezni az úszásoktatást a jövőben, hogy ennek a korosztálynak lehetőségként oktatjuk az úszást.     
(a fotók illusztrációk)

 


Törő Gábor
/2011.01.22./
 

Rövidesen zár a bábkiállítás az óvodában…

 

        
                                                   

A Carolina Óvoda és Bölcsőde Zrínyi u. 40. sz. alatti épületében először adtunk helyet egy ilyen különleges programnak. Igazán szívesen tettük ezt, hisz az új épületünk – a világos, tágas terekkel – kiválóan alkalmas nagyszabású rendezvények és események lebonyolítására – nyilatkozta Lendvainé Szendrei Ágnes intézményvezető...
 
 


Lendvainé Szendrei Ágnes

      

A Telenkó Miklós atya által felajánlott és Hegedűs Erzsébet bajai népművész által készített bibliai bábokat örömmel fogadtuk, kiállítás céljára. A karácsony előtti megnyitót követően sok látogatója és csodálója volt a galériának. Az óvodás gyermekek nap mint nap szívesen járták újra körbe és mutatták meg szüleiknek a varázslatos bábokat.
A „külsős” látogatók között voltak általános- és középiskolai tanulók, osztályok, valamint nagyszámban a város érdeklődő lakossága is. Többen írtak a a vendégkönyvbe a kellemes benyomásaikról.

Ezúton tájékoztatom az érdeklődőket, hogy 2011. január 31-el a kiállítás bezár. Addig is nagy szeretettel várjuk és fogadjuk mindazokat, akik szeretnék még megnézni!
 

 


Törő Gábor
/2011.01.21./
 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye közúti közlekedésbiztonsági helyzetének alakulása 2010-ben

 

        
                                                   

Az elmúlt év (2010) baleseti statisztikai kimutatásai, amelyek megyénk közlekedésbiztonsági helyzetéről készültek, kedvező tendenciát mutatnak. Borsod-Abaúj-Zemplén megye folyamatosan romló közlekedésbiztonsági helyzetét - amely szinte minden vonatkozásban kedvezőtlenül alakult az országos adatokhoz hasonlóan - 2005. évben sikerült egy intézkedéssorozat eredményeként megállítani...

Ezáltal javultak a statisztikai mutatók, ami igazolta, hogy a továbbiakban is szükséges a fokozott közúti ellenőrzések sorozata, illetve a széles körű propaganda tevékenység. Ezek együttes hatására pozitív tendencia mutatkozott, illetve folyamatos csökkenés diagnosztizálható a baleseti mutatók terén. Mindezek alapján javuló közlekedésbiztonsági helyzetet tapasztalhatunk.

Megyénkben a személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek adatai 2010-ben is kedvezően alakultak, sikerült megtartani a javuló értékeket, illetve további csökkenést elérni a baleseti mutatók terén. Tavaly összesen 815 (-8 %) személyi sérüléses közúti közlekedési baleset történt megyénk útjain.

A halálos kimenetelű balesetek száma sajnos 6-tal (33-ról 39-re), míg az elhunytak száma 2-vel (42-ről 44-re) emelkedett. Csökkent viszont a súlyos sérüléses (-7 %), és a könnyű kimenetelű balesetek száma (-10%).
A pozitív értékek egyik fontos eleme, hogy a megye útjain 7,3 %-kal kevesebb személy sérült meg, mint 2009-ben.
Örvendetes az a tény is, hogy a fokozott ellenőrzések során igen nagy hangsúlyt kapott ittas vezetők kiszűrése is eredményesnek tekinthető, hiszen 6,5 %-kal csökkent az alkohol befolyása alatt előidézett balesetek száma.

Jelentős csökkenés tapasztalható a követési távolság be nem tartásával (-27,3 %), a kanyarodással (-16,5 %), az elsőbbségi joggal (-7,5 %), valamint a gyorshajtással (-4,6 %) összefüggő balesetek számában. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azonban azt a tényt, hogy 22,8 %-kal emelkedett a figyelmetlenségből, és 14,2 %-kal az előzési szabályok be nem tartásából adódó balesetek száma.

2010-ben is a legtöbb közlekedési balesetet a személygépjárművek vezetői okozták, amely az összes baleset 60,2 %-át tette ki. Nagyarányú csökkenés mutatkozik a motorkerékpárosok körében (- 51,6 %), ami kifejezetten jó eredménynek tekinthető. Szintén előrelépés történt a kerékpárosok (- 13 %) és a gyalogosok (- 11,8 %) által okozott balesetek számában is. Fontos viszont megjegyezni, hogy az ittas állapotban okozott balesetek 26,1 %-át a kerékpárosok tették ki.

Emelkedés tapasztalható azonban a segédmotoros-kerékpárosoknál, hiszen míg 2009-ben mindössze a balesetek 1,5 %-át, addig 2010-ben az 5 %-át okozták.

Az elmúlt évben a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek többsége, 67,7 %-a (552) lakott területen belül következett be, ugyanakkor főútjainkon az összes baleset csupán 26,1 %-a (213) történt. A közút-vasút szintbeli kereszteződésében 4 személyi sérüléses baleset volt, melynek során három személy vesztette életét, egy-egy fő súlyos, illetve könnyű sérülést szenvedett.

Az előző évekhez képest, amikor is a balesetek nagy része pénteken következett be, tavaly ez áttevődött a szombati napokra (149), és ezen belül is a délutáni, 12-18 óra közötti időszak tűnik a legveszélyesebbnek., ugyanis az esetek 40,4 %-a ekkor történt.

Az eredmények elérését elősegítették a jogszabályi változások is, amit leginkább az ittas járművezetés szankciórendszerébe újból bevezetett „zéró tolerancia”, valamint elsősorban a gyorshajtások kiszűrése szempontjából lényeges „objektív felelősség” jogintézménye jelent, ami beépült a közlekedők tudatába. Szintén a közúti közlekedési balesetek visszaszorítása volt a célja a 2010. év elején életbe lépett KRESZ módosításnak is.

A pozitív számadatok eléréséhez nagyban hozzájárult az a balesetmegelőzési munka is, melynek fő célja a balesetek számának és súlyossági fokának további csökkentése, az ittas vezetés visszaszorítása, a közlekedési morál folyamatos javítása, a passzív biztonsági eszközök használatának propagálása, annak betartása, valamint a gyermekbalesetek megelőzése.

Összefoglalva megállapítható, hogy megyénkben a személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek számadatai kedvező képet mutatnak. A közlekedésbiztonság terén megfogalmazott azon kiemelt célt (melyet az Európai Unió közlekedésbiztonsági célkitűzéseit tartalmazó „Fehér könyv” fogalmazott meg), hogy a személyi sérüléses balesetek és a halálos áldozatok száma 2010-ig érje el a 30%-os, valamint 2015-ig az 50%-os csökkenést, megyénk már részben teljesítette.
Továbbra is kiemelt figyelmet fordít a rendőrség a balesetek szempontjából kiemelt veszélyforrást jelentő ittas gépjárművezetők kiszűrésére, továbbá a segédmotoros-kerékpárosok ellenőrzésére.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 2011-ben fokozottan odafigyel a közlekedés legvédtelenebb képviselői közé tartozó kerékpárosokra is. Az ellenőrzések a közúti szabályok megtartása mellett a kétkerekű járművek kötelező felszerelési tárgyainak meglétére, valamint - a jogszabály által meghatározott esetekben – a láthatósági mellény használatára is kiterjednek. A kerékpárosok is rendszeresen számíthatnak az alkoholszondás ellenőrzésekre, hiszen az ittas kerékpárosok részvétele a közlekedésben a tapasztalatok szerint is nagyarányú.   
(a fotók illusztrációk)
 Egyedné Novodonszki Éva főtanácsos B-A-Z. MRFK Kommunikációs Iroda sajtóreferense
/2011.01.21./
 

Beszélgetés az Újbástya válságáról

 

        
                                                   

Tények és talányok címmel szervezett nyilvános beszélgetést 2010. január 18-ára az Újbástya Rendezvénycentrum, az intézmény az eddigi tevékenységéről és lehetséges jövőjéről. Az épület konferenciatermében sokan megjelentek, az intézmény dolgozói mellett többen jelen voltak a város kulturális és művészeti életének személyiségei közül. A vita során az önkormányzat álláspontját Szvitankó Tamás, a Humán Bizottság elnöke képviselte, aki kérésünkre röviden így foglalta össze az ott elhangzottakat…
 
 


Szvitankó Tamás


Siska Tamás

      

Siska Tamás, az intézmény vezetője a fórum elején elmondta, hogy az eddigi két és fél éves fennállása alatt mit végzett az Újbástya Rendezvénycentrumot üzemeltető Sidinfo Kft. Többen kiálltak az Újbástya mellett, tiltakozva az ellen, hogy az önkormányzat az elhangzottak ellenére be akarja zárni az épületet, amit nem szabad engedni, hiszen abban nagyon sok embernek nagyon sok munkája van.
Ezek után fontosnak tartottam tisztázni, hogy az önkormányzat részéről senki nem jelentett ki azt, hogy lakat kerülne az épületre, de még olyan sem merült fel, sem szóban, sem pedig írásban, hogy nem ismernénk el az intézmény eddig végzett munkáját.

Ezzel szemben felhívtam a figyelmet arra a problémára, ami mostani, bizonytalan állapot forrása: letelt az az idő, ameddig az önkormányzat a Sidinfo Kft-t támogatta, mostanra a Kft-nek saját lábára kellett volna állnia. Jelen gazdasági helyzetben nincs az Önkormányzatnak évi 27 millió Ft-ja a kft támogatására.
Ez után eléggé parázs vita alakult ki, más intézményeket hoztak fel érvként a Zemplén TV-től kezdve A Művelődés Házáig, de az összehasonlítás nem vitte előbbre az Újbástya ügyét, hiszen az utóbbi pl. költségvetési intézmény. Felmerült a vita során az is, hogy kell-e a Sidinfonak közművelődési feladatokat vállalnia – pl. játszóház - amikor a nevében is benne van, hogy Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Kft?

Elmondtam ott is, hogy Sárospatak Város Önkormányzata felelősen gondolkodik az épületről, nem adjuk oda kocsmának és semmi olyan rendeltetésnek, ami nem oda való. Vannak nagyon komoly remények, hogy ugyanazzal a céllal működjön tovább, amire épült.
A Tourinform természetesen minden esetben ott fog maradni, és üzemelni fog, a város erre költséget fordít, arról soha nem volt szó, hogy a Tourinformmal valami is történik, mindig is azt mondtuk, hogy arra meg van a pénz, az egy kötelező feladata a városnak és ezért üzemeltetni fogja. Ha az épület többi részét semmire sem használnák, a Tourinform akkor is működne, tehát az épületre lakat nem kerülhet.

A célunk persze nem ez, hiszem keressük a lehetőséget a bérbeadásra, használatba adásra, vagy egyéb módon megoldani, hogy az egész épület működjön. Egyáltalán nem arról van szó, hogy mi veszni hagyjunk egy ilyen vagyont, amiben valóban nagyon sok ember munkája fekszik. Már vannak bíztató próbálkozások és remények a további sorsát illetően, de erről még nagyon korai volna nyilatkozni.
A jelenlévőktől nem hangzott el olyan elképzelés, amely alapján a Sidinfo most elindulhatna egy olyan úton, hogy fenn tudja magát tartani.

 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.01.21./
 

Két baleset a híd környékén

 

        
                                                   

 


Bacsó Tibor

      

2011. január 20-án, reggel 6 óra 10 perckor anyagi kárral járó közlekedési baleset történt. Egy Toyota Corolla személygépkocsi haladt az Árpád úton Kenézlő irányába, vele szemben pedig szabályosan közlekedett a Bodrog híd felé egy Skoda Fabia gépkocsi. A Toyota ekkor szabálytalanul balra kanyarodott - a Skoda elé - s ennek következtében összeütköztek. Szerencsére csak anyagi kár keletkezett, személyi sérülés nem történt – számolt be az első balesetről Bacsó Tibor rendőr őrnagy…

A másik baleset szintén a Híd közelében történt és szintén figyelmetlenségből adódott:
Sárospatak Bodrog hídjáról feljőve az Attila úton, a belváros irányába közlekedett egy román tehergépkocsi. A neki bal ívelésű kanyarban „levágta a kanyart” és áttért a menetirány szerinti baloldalra, ahol összeütközött a vele szemben szabályosan közlekedő kis tehergépkocsival. Szerencsére itt is csak anyagi kár keletkezett - az is minimális - személyi sérülés pedig nem történt. A rendőrség a balesetet szabálysértési eljárás keretében vizsgálja.

 


Cziczer Katalin
/2011.01.20./
 

Eltelt az első félév

 

        
                                                   

Eltelt ez a félév, amit óvatos nekiindulással kezdtünk, hiszen új környezetben kezdtük el a 2010/11-es tanévet, de elmondhatom, hogy a körülményekhez képest hamar belerázódtak a gyerekek, és a kollégák is. Fontos volt, hogy a szülők is megtalálják azokat a kapcsolódási pontokat, ahol utolérik az osztályfőnököket, befizethetik a csekkeket, az iskolatitkárral kommunikálhatnak és engem is ugyanúgy megtaláltak, mint az előző helyünkön – számolt be a mögöttük lévő első félévről Szegedi Istvánné, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatónője…
 
 


Szegedi Istvánné

      

A fogadóórámon jelentek meg szülők, akik jónak találják, hogy továbbra is könnyen tarthatják a tanítónénikkel a kapcsolatot, különösen azokon az évfolyamokon, amelyek a legkritikusabbak. Az első évfolyam a földszinten került elhelyezésre az Oktatási Központban. Hagytuk azt a türelmi időt, miszerint nem csak bekísérni szabad a gyerekeket, hanem délután is el lehetett jönni és megbeszélhetik a tanítónénikkel a problémákat.

Most aktuális a nyolcadikosok továbbtanulása, most keresik az osztályfőnököket a szülők, ez viszont eddig is ebben az épületben volt. Az ő helyzetük annyiban könnyebb, hogy itt van az iskolatitkár, a továbbtanulási papírt is itt kapják meg, itt van a helyettes és mindenki, aki ezzel foglalkozik. Kisebb, praktikusabb, de szükségmegoldásként bejáratott helyszíneken megy a munka.
A félévet az osztályozóértekezlettel zártuk le és 21-én kapta meg minden gyerek a félévi értesítést. Megnéztem a bukások számát a felső tagozatban, ez 18 %, ami sajnos magas, de ha kétes jegyre állt valaki, akkor inkább most, félévkor a rosszabbat adják meg a gyerekeknek.

Összességében azt látom, hogy nehéz a gyerekeket rászoktatni a mindennapos és folyamatos tanulásra. Dömpingszerűen tanulnak, és így nem tudják a lényeget kiemelni az adott tantárgyakból. Meg fogjuk velük ismertetni az új programunkat az 5. évfolyamtól, hogy hogyan tanuljanak – ez a tanulás tanulása. Az egyik kolléganőm a saját osztályával már végigvitte, és nagy sikere is volt. Valóban ráébresztette a gyerekeket arra, hogy egészen más a felső tagozatos tantárgyakat önállóan megtanulni. Felkészüléskor használhatják egymás segítségét is, de továbbra is lehetőség van arra, hogy a napközis pedagógusok segítségét kérjék.
(a fotók illusztrációk)

 


Törő Gábor
/2011.01.20./
 

   A régi tagok kedvezményesen léphetnek be ismét a horgász egyesületbe

 

        
                                                   

 

      

A Bodrogmenti Sporthorgász Egyesület óriási akciót hirdet azok számára, akik valaha az egyesület tagságában voltak, és foglalkoznak azzal a gondolattal, hogy ÚJRA a BSHE taglétszámát növeljék! Számukra 2011. március 1-ig egyesületünk elengedi az első belépéskor megfizetendő vagyoni hozzájárulást, amely jelenleg 7500 forint.

Horgászirodánkban várunk minden érdeklődőt hétfőn, szerdán és pénteken 16-18 óráig.
(a fotók illusztrációk)

www.berekcsepel.hu

 


Bodrogmenti Sporthorgász Egyesület
/2011.01.20./
 

Sakkoztak a diákok

 

        
                                                   

Sárospatak Városkörzet Diáksport Bizottsága 2011. január 18-án 14 órától A Művelődés Háza és Könyvtára emeleti társalgójában rendezte meg a sakk városkörzeti egyéni versenyt. Több mint 50 versenyző jelentkezett 4 korcsoportban 6 iskolából ebben a kategóriában - számolt be Víghné Fehérvári Zsuzsa...
 
 


Víghné Fehérvári Zsuzsa

      

A következő eredmények születtek:
 
I. korcsoport leányok:
1. Szalánczi Flóra- Tolcsva
2. Butkai Vivien – Tolcsva
3. Bálló Kinga- ME Árvay József Gyakorló Általános Iskola
I. korcsoport fiúk:
1. Szuetta Mihály- Olaszliszka
2. Szabó Bence – ME Árvay József Gyakorló Általános Iskola
3. Szendrei Gábor- ME Árvay József Gyakorló Általános Iskola
 
II. korcsoport leányok:
1. Balogh Lilla- ME Árvay József Gyakorló Általános Iskola
2. Pogácsás Panna- Tolcsva
3. Soltész Csenge- Tolcsva
II. korcsoport fiúk:
1. Farkas Ádám- Olaszliszka
2. Veleczki Ádám- Tolcsva
3. Gönczy Márk- ME Árvay József Gyakorló Általános Iskola
 
III. korcsoport leányok:
1. Román Petra- Olaszliszka
2. Popovics Csilla- Tolcsva
III. korcsoport fiúk:
1. Göttli István- Olaszliszka
2. Novák Tibor- Erdőhorváti
3. Kajuha József – Olaszliszka
 
IV. korcsoport leányok:
1. Lipcsei Anikó- Olaszliszka
2. Lovász Bettina- Erdőhorváti
3. Komáromi Karina – Tolcsva
IV. korcsoport fiúk:
1. Csatlós Kornél- Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona
2. Kazsimér Bence- Erdőhorváti
3. Horváth Sándor – Olaszliszka

Az egyéni kategória megyei döntőjére 2011. február 16-án Tolcsván kerül sor, melyre az itt első helyet megszerzők jutnak tovább.

A sakk csapatverseny 2011. január 25-én 14 órától lesz A Művelődés Háza és Könyvtára emeleti társalgójában.

A verseny zökkenőmentes lebonyolításáért ezúton mondunk köszönetet Kovács Tamásnak, a Sárospataki Elektromos Sportegyesület sakk szakosztály vezetőjének és Simai Máténak, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona diákjának.

   

 

 

 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.01.19./
 

„TÜZES HÍREK”

 

        
                                                 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága illetékességi területén a 2010. december 20. és 2011. január 18. közötti időszakban 7 tűzeset, 13 műszaki mentés történt, 5 esetben kaptunk téves jelzést és 1 esetben vaklármához vonultak egységeink – nyilatkozta Barna Norbert tűzoltó főhadnagy…
 
 


Barna Norbert

      

A műszaki mentések során 5 esetben pincéből távolítottunk el vizet, 1 esetben életmentésnél, 5 esetben árokba csúszott gépjárművek kivontatásánál működtek közre tűzoltóink, 1 esetben a vihar által megrongálódott és így balesetveszélyessé vált falat bontottunk le, valamint 1 esetben a rendőrség kérésére úttestet takarítottunk le.  

A tűzesetek közül 2 esetben lakóház melléképületében keletkezett tűz, 2 alkalommal lakóház elektromos vezetékei égtek, 1 esetben lakóház szobája égett és 2 alkalommal kazánházban keletkezett tűz.  

Minden év eleje az elmúlt esztendő elemzésével és értékelésével kezdődik, így mi is elkészítettük a 2010-es év statisztikáját 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága működési területén a 2010. évben 111 tűzeset, 1100 műszaki mentés történt, 41 esetben kaptunk téves jelzést és 7 esetben vaklármához vonultak egységeink. 

Az ipari ágazatok: Ebben a nemzetgazdasági ágazatban, 2010 évben egy tűz volt, az előző évi négy tűzesettel szemben.

Mező- és erdőgazdálkodás:
Ebben a nemzetgazdasági ágazatban a tűzesetek száma a 2009-es 177 esetről 46 esetre csökkent, ami a nedves, csapadékos időjárásnak köszönhető.

Erdő 1 (20 ha), egyéb fás terület 18 (50 ha), mezőgazdasági terület 1 (0,004 ha), egyéb terület 41 esetben (135 ha) égett. Az esetszámtól (46 db) azért mutat eltérést a keletkezési területek számának összege (61 db), mert egy-egy tűzesetnél a tűz több területre is átterjedt (pl.: erdős terület és egyéb fás terület is égett egyszerre). Koronatűz szerencsére nem fordult elő. A tüzeket 16-szor hanyagság, vagy véletlen okozta. A fennmaradt tűzkeletkezési okok ismeretlenként vannak megállapítva, ami abból adódik, hogy egyszerre több tűzkeletkezési ok is szóba jöhet. Az elkövetők kilétének megállapítása szinte lehetetlen, mert a tűzoltó egységek kiérkezésekor felelős személyt a tűz közelében vagy környezetében nem lehet találni.

A lakás és személyi ingatlan:
A 2009 évi 49 tűzesettel szemben 2010 évben 33 tűzeset következett be.

Közlekedés:
A közlekedésben bekövetkezett tűzesetek száma 5-ről 7-re nőtt. A gépjárművekben az előző évekkel hasonlóan a villamos berendezések meghibásodása, és az üzemanyag ellátórendszerek meghibásodása okozta a tüzet.

Kereskedelem: A 2009-es 4 tűzesettel szemben 5 tűzeset történt.

Az egyéb nemzetgazdasági ágazatban:
A 2009 évi 35 tűzesettel szemben 2010 évben 19 tűzeset következett be. Illetékességi területünkön adventi koszorútűz, karácsonyfatűz nem volt, ami a sokrétű propagandamunkának is köszönhető.
A tűzeseteknél három haláleset történt és hat személy sérült meg tűzeset következtében. 

A tűzesetek keletkezési okait összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy a „Nyílt láng” vezet, melyet az „Elektromos energia”, „Hőtermelő berendezés” „Technológiai hiba”, „Dohányzás” mint tűzkeletkezési okrendszer követ. 

Mivel a tűzoltóság munkája nagymértékben műszaki mentésekből áll, ezért fontos megemlítenünk e terület statisztikáját is. A 2010. évben 4 esetben állatbalesethez, 54 esetben elemi csapás, viharkárhoz, 1 esetben eltűnt személy kereséséhez, 57 esetben életmentéshez, 2 esetben épületomláshoz, 148 esetben fakidőléshez, 729 esetben vízkárhoz, 1 esetben gázszivárgáshoz, 5 esetben halott személy kiemeléséhez, 44 esetben közúti balesethez, 3 esetben omlásveszélyhez, 3 esetben robbanáshoz, 2 esetben vízi balesethez, jégről mentéshez és 47 esetben egyéb okok miatt riasztották tűzoltóinkat. A vízkárok száma a májusi és júniusi árvizek miatt ilyen magas.

A műszaki mentések során 9 személy meghalt, 12 személy sérült és 258 személyt mentettünk meg.   

 
 


 

 

 


Barna Norbert tűzoltó főhadnagy és Tóth János tűzoltó hadnagy
/2011.01.19./
 

A Magyar Kultúra Napja – városi megemlékezés

 

        
                                                   

1989-től, minden évben megünnepeljük a Magyar Kultúra Napját, amikor Kölcsey Ferenc befejezte nemzeti imánk, a Himnusz kéziratát. Idén a városi ünnepséget január 20-án, 18 órai kezdettel tartjuk A Művelődés Házában, melynek keretében a Ködöböcz József és a Pécsi Sándor díjakat is átadják. Munkáikon keresztül egy kiállítás megnyitásával bemutatjuk a városunkban élő népi iparművészeket is - tájékoztatja az érdeklődőket Csatlósné Komáromi Katalin igazgatónő…
 
 


Csatlósné Komáromi Katalin

      

Sárospatak és a magyar kultúra kapcsolata az elmúlt közel ezer év során szétválaszthatatlanul összeforrott, így illő, hogy városunk évről-évre méltó módon emlékezzék e jeles napra. Idén a hagyományos megemlékezés és a már szintén hagyományos Sárospatak Kultúrájáért odaítélt Ködöböcz József díj átadásán túl, a most először odaítélt Pécsi Sándor plakettek átadása is gazdagítja és emeli a Magyar Kultúra Napjára való emlékezés rangját.

A Művelődés Háza és Könyvtára által meghirdetett Pécsi Sándor plakettet az elmúlt színházi évad bérletes előadásainak – a közönség szavazata alapján – legjobb női és férfi alakításáért Moór Marianna Kossuth-díjas, Érdemes és Kiváló művész, valamint Koncz Gábor Kossuth-, Jászai Mari-díjas, Érdemes művészek vehetik át.

Ebből az alkalomból kiállító népi iparművészek munkái megtekinthetőek: Újlaki Erzsébet- hímző, Bogdán Erzsébet-hímző, Sztankóné Német Anna-hímző, Jakab Gábor-fazekas, Gécziné Bankus Zsuzsanna-fazekas.

 


Törő Gábor
/2011.01.19./
 

„Keltsd életre”

 

        
                                                   

A Magyar Nemzeti Múzeum és a Szitakötő folyóirat „Keltsd életre” címmel országos pályázatot hirdetett általános iskolásoknak. Az életre kelthető tárgyak között szerepelt II. Rákóczi Ferenc karosszéke is, melyet hársfából maga a nagyságos fejedelem készített Rodostóban – számolt be Császár Erika tanárnő...
 
 


Ruszkai Ákos

      

Ruszkai Ákos a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 7.d osztályos tanulójának pályázatát, amely: ”A fejedelem hársfája, a hársfák fejedelme” címet viselte a neves zsűri (a zsűri tagjai: Kesik Gabriella a Magyar Nemzeti Múzeum Közművelődési Főosztályának mb. főosztályvezetője, Horgas Judit programvezető Szitakötő Magazin, Csorba László a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója) különdíjban részesítette.

Ákos az oklevél mellett a Magyar Nemzeti Múzeum által kiadott értékes könyveket vehetett át munkájáért. Mindig nagy gondot fordítunk arra, hogy iskolánk névadójának emlékét méltó módon ápoljuk, amit ez a szép siker is bizonyít.

Köszönetet mondunk Gombos Leventének, városunk fényképészmesterének és munkatársainak, akik segítettek nekünk a pályázat végleges formájának az elkészítésében. Ákosnak gratulálunk és további szép sikereket kívánunk.

 
Császár Erika


 

 

 


II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2011.01.18./
 

A Refisek lekörözték Arkhimédészt!

 

        
                                                  

A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának 7. és 8. osztályos tanulói 2011. január 07- én az Árpád-házi Szent Margit Általános Iskolában, Sátoraljaújhelyen kémia versenyen vettek részt...

A "Körözzük le Archimedest!" természettudományi versenyen iskolánk csapata kémiából (Lukács Dalma, Magyar Evelin, Pál Dóra) az első helyezést, a „kis refisek” (Ambrus Baltazár, Mózes Árpád, Pingor Gergely) a harmadik helyezést érte el, Zsigrai Emese 8. osztályos tanuló különdíjban részesült. Gratulálunk minden kedves résztvevőnek a nagyszerű kísérletekhez, további munkájukhoz pedig kitartást kívánunk!

A kis kémikusok elmondták: a versenyre nagy izgalommal és kíváncsisággal készültünk. Amikor megérkeztünk az iskolába, szívélyes fogadtatásban volt részünk. Mindenki nagyon kedves és segítőkész volt. Megismerkedtünk az iskolával és a más iskolákból érkező versenyző diákokkal is.
Amikor elkezdődött a verseny nagy érdeklődéssel és kíváncsisággal figyeltük a többi csapat kísérleteit. Összesen 7 csapat vett részt a versenyen. Volt olyan csapat, amelyik kémiai-, de volt olyan csapat is, amelyik fizikai kísérletet mutatott be. Mindenki nagy érdeklődéssel figyelte a többiek kísérleteit.

Amikor a mi csapatunk került sorra nagyon izgultunk, de ez az izgalom hamar elszállt, amikor elkezdtük a kísérleteket bemutatni és láttuk, hogy mindenki nagyon kíváncsi az eredményekre. Összesen 5 kísérletet mutattunk be, és mindegyik nagyon jól sikerült.
Mindenki nagyon izgatottan várta az eredményeket. Mialatt a zsűri meghozta döntését, mi a többi „kis kémikussal” együtt megbeszéltük egymás kísérleteit, s megvitattuk a kísérletek, a kémia fontosságát.

Ezután jött az eredményhirdetés, amit már nagyon vártunk. Mikor kimondták az első helyezett csapatból az első nevet nagyon örültünk neki. A csapat minden tagja oklevelet és könyvet kapott eredményes szerepléséért.
Nagyon tetszettek nekünk a kémiai kísérletek, nagyon örültünk ennek a lehetőségnek, s reméljük, hogy jövőre is lesz ilyen alkalom!
 


További fotók >>> 

 Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma
/2011.01.18./
 

Sikeres évet zárt a városi könyvtár

 

        
                                                 

Sikeres évet zárt A Művelődés Háza és Könyvtára, Zrínyi Ilona Városi Könyvtár a 2010-es évben. Munkánk során arra törekszünk, hogy jó kapcsolatot építsünk ki Sárospatak és a kistérség önkormányzataival, intézményeivel, és szervezeteivel, és magas színvonalon szolgáljuk ki olvasóinkat, látogatóinkat – nyilatkozta Kövér Sándorné, a könyvtár vezetője...

 
 


Kövér Sándorné

      

A könyvtár állományát 1.450 kötet, száznál több CD, DVD beszerzésével frissítettük. Az olvasóteremben 140 féle folyóiratot lapozhatnak az érdeklődők, egyes lapszámokat ki is lehet kölcsönözni. 

Az elmúlt évben 233 rendezvényen fogadtuk az érdeklődőket. Választani lehetett a könyvtári foglalkozások, vetélkedők, kiállítások, könyvbemutatók, előadások, koncertek, író-olvasó találkozók széles választékából. Egyre nagyobb sikere van az irodalmi teadélutánnak, a kreatív foglalkozásoknak, és a Baba-mama klubnak is.

Rendezvényeink alkalmával optimálisan kihasználjuk közművelődési intézményegység által biztosított lehetőségeket. A sárospataki és a kitérségi rendezvényeink látogatóinak száma megközelíti a 9400-at. 
A statisztikai adatokból jól látszik, hogy a beiratkozott olvasók száma kis mértékű emelkedést mutat, de nőtt a kölcsönzések és a helyben használatok száma is.
Az internet használat közel 20 %-os emelkedést mutat a TIOP pályázatból megvalósuló közel 7 millió forintos műszaki-, és informatikai fejlesztések következtében.
 

A 2009-ben átadott, és európai uniós forrásokból felszerelt zenei részleg (Fonotéka) teljesen beilleszkedett a könyvtári szervezetbe. Az idei év statisztikája bizonyította, hogy szükség van erre az állományrészre, és az esztétikus megjelenése, magas színvonalú műszaki felszereltsége révén méltán vált közkedveltté.

A helyben használat mellett hangos könyvek, CD, DVD, hanglemezek, kazetták, videofilmek kölcsönzését biztosítjuk. 

Az év eredménye, hogy végre online módon is kutathatóvá vált a könyvtárunk állománya a http://opac.rfmlib.hu/WebPac_SAROSPATAK/CorvinaWeb címen, így azok is használhatják a katalógusunkat, akik nem tudnak a könyvtárba eljönni. 

2010. évben a könyvtárosok 6 akkreditációs képzésen sikeresen vettek részt, és a használóképzés során 60 fő ismerkedett meg az Internet használat alapjaival.  

Ezúton köszönöm meg támogatásukat mindazoknak, akik a munkánkat segítik látogatásaikkal, ötleteikkel, tevékenységükkel! Bízom benne, hogy az új évben is ilyen szép számban látogatják  rendezvényeinket, veszik igénybe szolgáltatásainkat ! 

 

 

 

 


Cziczer Katalin
/2011.01.18./
 

A TISZK miatt hívták össze a rendkívüli testületi ülést

 

        
                                                

2011. január 17-én délután bizottsági ülésen készítették elő, majd rendkívüli képviselő-testületi ülésen tárgyaltak a Zempléni TISZK 2011. évi költségvetéséről és a felnőttképzési pályázatának benyújtásáról. Az ülésről Sikora Attila alpolgármester számolt be…

 
 


Sikora Attila

      

A TISZK egy mozaikszó, amely a Térségi Integrált Szakképző Központ rövidítése. A Zempléni TISZK feladata az észak-magyarországi régióban (Szerencs, Encs, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szikszó, Mezőkövesd, Bőcs) a pályakezdő fiatalok munkanélküliségének megelőzése érdekében a szakképzési rendszer továbbfejlesztése.

Most azért volt szükség a rendkívüli testületi ülés összehívására, mert egy olyan téma került elénk, ami határidős, nevezetesen holnap lesz a TISZK megyei gyűlése Miskolcon, ahol Sárospatakot Hajdu Imre bizottsági elnök képviseli majd.

A napirend első része a 2011. évi költségvetésről szólt, a hozzánk eljuttatott anyagot kisebb módosításokkal elfogadta a képviselő-testület. Az egyetlen napirendi pont második része a felnőttképzési lista jóváhagyása volt, amin a sárospataki Vay Miklós Szakképző Iskola is szerepel. Ezt szintén egyhangúlag fogadta el a képviselő testület.

Előtte már a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság mind a két témát megtárgyalta, a módosító javaslatokat ők terjesztették be, és az ő indoklásukat elfogadva fogadta el a testület ezt a néhány módosítást, amit a költségvetéshez mellékelünk.

 

 

 

 


Törő Gábor
/2011.01.17./
 

Kovács Kornélra emlékeztek

 

        
                                               

Szombaton került megrendezésre az Árpád Vezér Gimnázium sportcsarnokában a III. Kovács Kornél Teremlabdarúgó Emléktorna, melyen a fiatalon elhunyt labdarúgóra emlékeztek barátai, korábbi csapattársai. A rendezvényen tíz csapat lépett pályára, köztük Kornél valamennyi korábbi egyesülete. A torna végig sportszerű hangulatban zajlott, a szurkolók a délelőtt tíztől este kilenc óráig tartó rendezvényen számos izgalmas mérkőzés szemtanúi lehettek - számolt be Mende Zoltán szervező...
 
 


Mende Zoltán

 

 


Kovács Kornél

      

A címvédő Pataki Barátok csapata ezúttal halványabban szerepelt, mint tavaly. Igaz, komoly nehézséget jelentett számukra, hogy kapusuk, Majori Adrián az első meccsen rosszul esett és megsérült, így ő az eredményhirdetésen már begipszelt kézzel jelent meg. A Karcsa és a Sárospatak együttese ahogy eddig mindig, az idén is bekerült a legjobb négy közé, ám az ebben a formációban a tornán először induló, javarészt egykori és jelenlegi STC játékosokból álló Friends csapata ezúttal számukra is túl nagy falatnak bizonyult.

Az eredményhirdetés végén a játékosok, szervezők és szurkolók úgy váltak el egymástól, hogy jövő télen ismét ugyanitt találkoznak, hogy újra együtt emlékezzenek egy jó barátra, és tehetséges futballistára, Kovács Kornélra.

III. Kovács Kornél Teremlabdarúgó Emléktorna
 
"A" csoport, végeredmény:

1. Sárospatak
2. Friends
3. Árpád Vezér Gimnázium
4. Hercegkút
5. Sajólád
 
"B" csoport, végeredmény:

1. Árpád Vezér Kollégium
2. Karcsa
3. Pataki Barátok
4. Sárazsadány
5. Alsóberecki
 


Elődöntők:
Sárospatak - Karcsa 2 - 2, büntetőkkel 1 - 3.
Friends - ÁVG Koli 2 - 1.

III. helyéret:
Sárospatak - ÁVG Koli 6 - 0

Döntő:
Friends - Karcsa 3 - 0.

Különdíjak:
Gólkirály: Sánta Tibor (ÁGV Koli)
Legjobb játékos: Tóth Roland (Friends)
Legjobb kapus: Laczi Attila (Karcsa)

További különdíjak:
Horváth Zsolt (Sárospatak)
Lőkös Gábor (Pataki Barátok)
Borjús Dávid (ÁVG Koli)
Majori Adrián (Pataki Barátok)

 

 

 

 

További fotók a megnyitóról>>>                  További fotók a mérkőzésekről>>>                         További fotók az eredményhirdetésről>>>

Cziczer Katalin
/2011.01.17./
 

Kreatív Varázssziget

 

        
                                                

A Művelődés Háza Könyvtára még 2008-ban indította útjára a Kreatív Varázssziget elnevezésű programját. Ezek a foglalkozások az új kreatív hobby technikák megismerésére épülnek, amelyek napjainkban nagyon népszerűek. Kreatív délutánjainkon részt vesznek nagymamák, nagypapák, anyukák, apukák és természetesen a gyerkőcök - küldte Krenyítzkiné Sárosi Krisztina...
 
 


Krenyítzkiné Sárosi Krisztina

      

Nem történt másképp most sem, 2011. január 12-én volt az év első foglalkozása. A témánk a dínók világa volt, ami nagyon felkeltette a gyermekek figyelmét. A gyermek- részlegbe érkező vendégeink megtekinthették a dinoszauruszok világába elkalauzoló könyvek sokaságát és természetesen sokan el is merültek az olvasásban.

Ezután következett három jellegzetes formájú dínó elkészítése dekorgumiból háromdimenzóban. Nagy meglepetésünkre a gyerekek nagyon otthon voltak ebben a témában és már sorolták is a dínók nevét. Ez volt az első olyan foglalkozásunk, ahol a témához társítottuk a kézműves tevékenységet. Nagyon sikeres volt, hiszen közel negyvenen jöttek el ezen a délutánon a könyvtárba.

Februári témánk: A kalózláda kincse, amelyre szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

 

 

 

 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.01.16./
 

Ökumenikus Imaesték Sárospatakon

 

        
                                                

Az Ökumenikus Imaesték alkalmak hétfőtől péntekig esténként 17 órai kezdettel a következő rendben lesznek- hívja fel a hívek figyelmét Virágh Sándor református lelkész...
 
 


Virágh Sándor

      

17-én Hétfő Végardói városrész Görög Katolikus templomában igehirdető Szentimrey Márk ref. lelkész

18-án Kedd Bodroghalászi városrész Református templomában igehirdető Dr. Melles Tivadar gör. kat. parókus

19-én Szerda Görög Katolikus templomban igehirdető Virágh Sándor ref. lelkész

20-án Csütörtök Református Templomban igehirdető Kecskés Attila róm. kat. főesperes plébános

21-én Péntek Római Katolikus Basilica Minorban igehirdető Mosolygó Tamás gör. kat. parókus

Közreműködnek a templomok énekkarai, valamint a Református Gimnázium ifjúsági csoportja

 

 

 

 


Református Lelkészi Hivatal
/2011.01.16./
 

    Árvay futsalosok a megyei döntőben

 

        
                                                

A Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolájának IV. korcsoportos fiú futsal csapata bejutott a megye legjobb négy csapata közé. A kiváló eredmény eléréséhez, a körzeti döntőn három, a megyei elődöntőn kettő csapatot kellett legyőznie a patakiaknak - küldte a tudósítást Belicza János edző...
 
 


Belicza János

      

2011. januárjában kezdődtek el a diákolimpiai küzdelmek, a kispályás labdarúgáshoz hasonlító futsalban. A gyakorló iskola diákjai remek teljesítményt nyújtottak a körzeti döntőn, hiszen 100%-os teljesítménnyel jutottak tovább. Következhetett a megyei elődöntő, ahol Tokaj és Bodroghalom csapatát sikerült legyőzniük a sárospatakiaknak. A megyei döntőt Sátoraljaújhelyben rendezték meg, ahol negyedikek lettek a fiúk. A tornát Mezőkövesd csapata nyerte. GRATULÁLUNK!

A csapat tagjai: SÁPI JÁRDÁN MÁRK, KOLESZÁR DÁVID, KÓRÓ JÁNOS, PÁSZTOR ALEX, SÁROSI JÁNOS, PALCSÓ PATRIK, OROSZ ZSOLT, PRESZOLY PATRIK, BODOG KRISZTIÁN – JÁTÉKOSOK; BELICZA JÁNOS – EDZŐ.
 

 

 

 

 


Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskola
/2011.01.16./
 

Az életvezetés etikája – előadássorozat a Szent Erzsébet Házban

 

        
                                                

A Sapientia Szabadegyetem tavaly ősszel Budapesten „Az életvezetés etikája” címmel előadássorozatot indított, melynek előadója Dr. Papp Miklós görög katolikus lelkész, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Erkölcsteológia Tanszékének vezetője. A nagy érdeklődéssel kísért előadássorozatot meghívtuk Sárospatakra is – küldte meghívását a Szent Erzsébet Házban megtartott programokra Bodnár Boglárka
 
 


Bodnár Boglárka

      

Az öt előadásból álló sorozat januártól májusig kerül megrendezésre pénteki napokon, délután 17.30-tól, amelyek a következő témákról szólnak:

Január 21. Az életvezetés fontossága. Az élet alapvető beirányítása.
Február 18. A nagy döntések meghozatalának módja. Konkrét tanácsok.
Március 18. A stratégikus életvezetés: a nagy döntések végig vitelének módja, a célnak megfelelő életstílus.
Április 15. Hogyan rontjuk el az életünket? A lejtőn való lecsúszás lépései.
Május 20. Hogyan kell a lelki gödörből kijönni? A talpra állás lépései.

Az előadások látogatása díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

 

 

 


Cziczer Katalin
/2011.01.15./
 

A közfoglalkoztatás 2011. évi változásai

 

        
                        

Polgármester úr kezdeményezésére 2011. január 12-én reggel 8 órától egyeztető megbeszélést tartottunk az Önkormányzat intézményvezetői, cégvezetői és a Polgármesterei Hivatal vezető munkatársai részvételével a közfoglalkoztatás 2011. évi változásairól – számolt be a sokakat érdeklő tájékoztatóról dr.Komáromi Éva, Sárospatak jegyzője…
 
 


dr.Komáromi Éva

      

Ezen témában tartott tájékoztatót részünkre Marczi Gábor úr, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának Sárospataki Kirendeltség vezetője. Kirendeltség vezető úr elmondta, hogy a korábban már jelzett változtatásoknak megfelelően átalakult a közfoglalkoztatás az idei évben.

Már nem kizárólag az önkormányzat fogja össze a közfoglalkoztatás szervezését, hanem alapvetően a Munkaügyi Központ kirendeltségeinek a feladata. Az önkormányzat a rövidebb távú, azaz 4 órás 2-4 hónapig terjedő időtartamú foglalkoztatás esetében pályázik, míg a 6-8 órás 2-12 hónapig terjedő időtartamú foglalkoztatás esetében az intézmények önállóan pályázhatnak.
A benyújtott pályázatokat a munkaügyi kirendeltség 8 napon belül bírálja el, és ezt követően alkalmazhatóak az igényelt személyek. Az alkalmazás elsődlegesen a bérpótló juttatásban részesülő munkavállalókra vonatkozik.

Városunkra vonatkozóan elmondható, hogy a tavalyi foglalkoztatáshoz képest arányaiban kevesebb támogatott munkavállaló igénybevételére nyílik lehetőségünk, de ez kompenzálható a rövidebb időtartamú foglalkoztatás rotációjával.

Intézményvezetőink néhány kérdést intéztek a kirendeltség vezetőjéhez, majd ezt követően megegyeztünk abban, hogy további egyeztetéseket folytatunk, még a pályázat(ok) benyújtása előtt. A kirendeltség vezetője és kollégái mindennemű támogatásukról és szakmai segítségadásukról biztosították önkormányzatunkat.

 

 

 

 


Törő Gábor
/2011.01.15./
 

Harc a belvíz ellen - a Piti-csatorna kotrásával csatát nyertünk

 

        
                      

Bejárásunk alkalmával láthattuk, hogy folyik a belvízvédekezés, a legérintettebb szakaszokon a vízelvezetést tudjuk biztosítani. Láttuk, hogy a Piti csatornán a mederkotrási munkák kellő mértékben előrehaladtak – kezdte beszámolóját a Bodrogközben végzett munkálatok eredményéről Kun László, az ÉKÖVÍZIG szakaszmérnökség vezetője…
 
 


Kun László

      

Rövidesen befejeződik a kotrási munka, és a fotókon is jól látszik, hogy jelentős vízszintcsökkenést értünk el, közel 1 métert süllyedt a csatornák vízszintje. A csatlakozó területekről most már a belvizek levezethetőek, a befogadó képes arra, hogy a szivattyútelepek irányába a vizet levezesse.

Az időjárási körülmények továbbra sem kedveznek a belvizek levezetésének, a korábban leesett hó elolvadt és csapadéktevékenység is van, amelyek hátráltatják a területi vízelvezetést. Amennyiben a meteorológiai helyzet kedvezőbbé válik, vagyis hidegebb idő jön, és egy előürítést is sikerül addigra elvégezni, jó esélyünk van arra, hogy a tavaszi hóolvadás kapcsán kialakult belvizeket kezelni tudjuk és a mindenkori befogadóképességet a fő és mellékcsatornákon biztosítani tudjuk.

Dorkó térségében a lakott területi szakaszokon is láthattuk, hogy lényegesen csökkent a belvízi terhelés, ugyanakkor a talajvíz magas volta miatt lényeges javulás csak akkor fog bekövetkezni, ha tartósan tudjuk biztosítani egyrészt a vízelvetést, másrészt pedig előbb-utóbb a talajvízszint csökkenésére is számítunk.

Úgy látszik, hogy a közvetlen veszély elhárult és jó esély van arra, hogy a közben elvégzett munkák eredményeképpen a tavasz folyamán nem fog kialakulni kritikus állapot.

 

 

 

 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.01.15./
 

Az Árvay leány focistáinak újabb országos sikere

 

        
                     

Új sportágban mérették meg magukat a Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolájának leány labdarúgói. A lábtenisz diákolimpiára neveztek be és az elmúlt két hónapban heti egy alkalommal erre is készültek a foci mellett - számolt be felkészítő tanáruk Gönczy Zoltán...
 
 


Gönczy Zoltán

      

A Kazincbarcikán megrendezett országos elődöntőn meglepően felkészült, már több éve lábteniszező csapatokkal találkoztak a pataki lányok. Párosban 10 csapat versenyzett az országos döntőt érő első négy helyért. Az árvays lány csapatok a 3. és 4. helyet megszerezve biztosították helyüket az országos döntőben.
 
A hármasok versenyére már sikerült ’ellesni’ a játék finomságait a lányoknak, így a 7 csapat versenyében sárospataki ’házidöntőt’ láthatott a versenybizottság. Az első két helyezés így újabb két országos döntőt jelent az Árvay lány labdarúgóinak.
Jutalmul a csapat Miskolcon megnézte a Magyarország-Finnország férfi futsal válogatott mérkőzést, amely a magyarok sikerével végződött.

A csapatok tagjai: Szuromi Gréta, Molnár Dóra, Preszoly Fruzsina, Aranyosi Anett, Osztroha Petra, Maczkó Gréta, Illés Erika és Kardosi Blanka. Felkészítők: Gönczy Zoltán, Új Tamás.

 

 

 

 

További fotók >>>

Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskola
/2011.01.14./
 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kifogásolja a 2011. évi költségvetést

 

        
                      

A Sárospataki Cigány Kisebbségi Önkormányzat rendkívüli ülésének témája a 2011. évi költségvetés volt, valamint a két önkormányzattal való kapcsolat, ugyanis nyílt levélben fordultam a polgármester úrhoz és kértem, hogy üljünk le és tárgyaljunk, mivel 8-10 %-a vagyunk a lakosságnak és még mindig nagy feszültség van közöttünk, amit én itt akartam megoldani Sárospatakon – kezdte beszámolóját Budai Gyula Károly a kisebbségi önkormányzat vezetője…
 
 


Budai Gyula Károly

 

 

 


Aros János

      

A 20 éves munkám során mindig azt vallottam, hogy itt, helyileg kell megoldani ezeket a problémákat és feszültségeket. Mint a cigány önkormányzat vezetője – már a 6. ciklusban - úgy veszem észre, hogy nem vesznek minket komolyan. Gondolok itt a lakhatási feltételekre, hogy az elszegényedés nagyon nagy, hogy egyre nagyobb munkanélküliség lesz, és én ezektől nagyon félek. Félek a 2011. áprilisában várható kilakoltatásoktól, és azoktól a konfliktusoktól, amelyek akkor várhatóak, amikor a cigány lakosokat kirakják a lakásukból.

Meg akarom előzni azt, ami Sátoraljaújhelyen volt, ahol a romáktól elszakították a saját gyermekeiket. Mi nem akarunk ilyenekben részt venni, ezért én írtam egy nyílt levelet a polgármester úrhoz, hogy vannak olyan gondok, amelyeket jó lenne, ha közösen megoldanánk. Többek között megírtam, hogy amennyiben nem tudunk közös nevezőre jutni, ha a város a nomád életre kényszerít vissza minket a 18. századba, akkor mi úgy fogunk élni, akkor a költségvetésünk 50 %-át arra fogom felhasználni, hogy azt a 15-20 családot beültetem egy buszba - amit 3-4 TV-stábbal fognak közvetíteni.
Egyébként nem áll szándékunkban elmenni, pedig 11 család már elvándorolt, akik tős-gyökeres sárospataki lakosok voltak, mert bizonytalan itt a jövőjük. Mi viszont nem szeretnénk elmenni a szülőföldünkről, mi itt szeretnénk élni. Ez nem olyan nagy kérés és én úgy érzem, hogy az együttélési szabályokat betartva éljünk már közösen, nyugodtan, békességben. Ez nem nagy dolog – mindössze egy lakhatási feltétel…

Beleírtam természetesen a romatelepeket is. Komoly probléma, hogy a 21. században már nem volna szabad 200 m-es távolságból hordani az ívó vizet, és térdig sárban járni, mint pl. a Kutya-hegyen, ahol a gyerekeket úgy hordják iskolába.

Ezeket a fontos dolgokat leírtam, viszont nem írtam alá – természetesen - a városnak a költségvetését, amiért a polgármester úr helyre is utasított, hogy jelen pillanatban én nem is vagyok önkormányzati képviselő. Viszont nekünk is van egy koncepciónk és ezért a város koncepcióját nem fogadta el a kisebbségi önkormányzat, ugyanis a romákat érintő fejlesztés nincs a városi koncepcióban. Pedig mi nem kértünk pénzt, mint ahogy eddig sem, úgy most sem adott be pénz igényt a Cigány Kisebbségi Önkormányzat.
A városi koncepció szerint mi nem számíthatunk úthálózatokra, vagy cigány programokra, mi egyáltalán nem szerepelünk a költségvetésben.

Aros János polgármester reagálása Budai Gyula Károly felvetéseire:

Az elnök úr nyílt levelére válaszoltam, azt hiszem még megtalálható a honlapon (szerk: A Gyorshírekben december 12-i dátummal ma is olvasható mindkét levél). Emellett többször elmondtam szóban és írásban is, hogy Sárospatakon ugyanolyan jogainak és kötelességeinek kell lenni minden lakosnak, legyen az magyar, cigány, német vagy ruszin. Ezt mindenki meg is érti, egyedül a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke nem akarja tudomásul venni, hogy a szociális lakások bérbeadási feltételei megváltoztak, és szintén egyformán vonatkoznak mindenkire, ahogy az is mindenkire vonatkozik, hogy ha valaki néhány ezer forintos lakbérekből évtizedek során több százezer forint adósságot halmozott föl, azt a többi pataki lakos nem hajlandó kifizetni helyette. Ha többszöri felszólításra sem rendezi a tartozását, bírósághoz fordulunk, ahol elrendelik a kilakoltatást.
Abban az esetben is így járunk el, ha valaki a bérleti szerződése lejárta után nem gondoskodik a saját lakhatásáról és nem hagyja el az önkormányzat tulajdonában lévő lakást. Aki nem tud saját erejéből gondoskodni a lakhatásról, lehetősége van pályázni másik szociális bérlakásra.

Ettől eltérni nem tudok és nem is áll szándékomban akkor sem, ha az elnök úr már nem először fenyeget a sajtóval vagy a TV "Patakra" hívásával. Az elmúlt négy évben többször kellett jelentéseket írnom az ombudsmannak, nyilatkoznom az RTL-nek vagy a TV2-nek de az is előfordult, hogy Brüsszelből hívtak telefonon és kértek tájékoztatást.
Sajnálom, hogy elnök úr nem hajlandó együttműködni a képviselőtestülettel, pedig a cigányságnak nagy szüksége lenne erre.

 

 

 

 


Törő Gábor
/2011.01.14./
 

90 éves nénit köszöntött a polgármester

 

        
                     

Kedves gesztus Sárospatakon, hogy az önkormányzat figyel a szépkorúakra. Az elmúlt napokban a makkoshotykai származású Vitányi Józsefnét köszöntötte Sárospatak polgármestere 90. születésnapja alkalmából
 
 


Vitányi Józsefné

Aros János

      

Nekem jutott az a megtiszteltetés, hogy Sárospatak Város Képviselőtestülete és valamennyi polgára nevében köszönhetem Erzsike nénit e jeles alkalomból, hiszen, hogy 90 évet megéltek, azt hiszem, nagyon kevesen mondhatják el magukról.

Ezúton szeretném megköszönni, mindazt, amit ez idő alatt tenni tetszett. Sajnos hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy mindaz, ami most látszik Sárospatakon és a vidéken - Makkoshotykán is - az mind az Önök keze munkájának köszönhető – köszöntötte a meghatódott idős nénit Aros János polgármester.

Erzsike néni két és fél éve lakik leányával Sárospatakon, ahová férje halála után költözött. Látása már nem a régi, egyébként kiváló egészségnek örvend. A 90 év alatt sok minden történt, ám mégis sikerült kiegyensúlyozott családi életet élnie.

Erzsike néni elmondta, hogy két gyermeke volt, egy fia és a lánya, de fia már meghalt. A lányának két lánya van, a fiának pedig két fia. Ha csak teheti, sétálgat az udvaron és a kertben. Ehhez csak sétabotot használ, mert a járókeret csak öregeknek való...

Erzsike néni igazán fiatalos, amikor beléptem a szobába – mivel előtte személyesen nem ismertem - először nem akartam elhinni, hogy Őt jöttünk köszönteni 90 éves születésnapján - fejezte ki elismerését a polgármester - a Vele való beszélgetés pedig csak fokozta bennem a csodálatot, hiszen egy csillogó szemű, friss szellemi állapotban lévő, jó kedélyállapotú néni ült velem szemben.

Kívánom Erzsike néninek, hogy ezt a jó egészséget, jó kedvet, jó mesélőkészséget tartsa meg a jó Isten még nagyon sokáig, és tudjunk még örülni a 95. és a 100. születésnapjának is.

 

 

 

 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.01.14./
 

Megtörtént az év első anyagi káros közlekedési balesete

 

        
                      

 


Bacsó Tibor

      

2011. január hónap eddig eltelt időszakában egy anyagi kárral járó közlekedési baleset történt Sárospatak illetékességi területén, ami a 37-es számú főúton Olaszliszka és Sárazsadány között következett be. A balesetről Bacsó Tibor rendőr őrnagy a Sárospataki Rendőrkapitányság sajtóreferense számolt be…

Egy személygépkocsi nem az útviszonyoknak megfelelő sebességgel közlekedett, vezetője elvesztette uralmát a gépjármű felett, így lehaladva az úttestről az árokba hajtott. Szerencsére személyi sérülés nem történt. A rendőrséget egy éppen arra haladó mentőautó személyzete értesítette, akik először észrevették a balesetet szenvedett gépjárművet.

Így indult a rendőri intézkedés, melynek során a balesetet a rendőrség szabálysértési eljárás keretében vizsgálja.

 

 

 

 

Cziczer Katalin
/2011.01.13./
 

Továbbra is kérhetnek tűzifa segélyt a rászorulók

 

        
                      

 


Oláh József

      

Tavaly a polgármesteri hatáskörbe tartozó szociális tűzifa kiosztást Aros János alpolgármester végezte, de miután megválasztották polgármesternek, ezt a feladatot a Szociális Bizottság részére adta át tekintve, hogy több éves tapasztalatok alapján úgyis mi ismerjük azokat, akik a leginkább rászorulnak – nyilatkozta Oláh József, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke…

Kevés tűzifáról van szó, alkalmanként 5 mázsát szállítunk ki a Kommunális Szervezet telephelyéről. 1000 Ft-os szállítási költség megfizetése mellett az arra rászorulók részére kiszállítani ezt a mennyiséget.
Nagyon korlátozottak a lehetőségeink, hiszen az önkormányzat tulajdonába csak a Berek-holtág erdő tartozik, onnan gyűjtik be a Kommunális Szervezet dolgozói ezt a tűzifát. Jelen pillanatban telephelyünkön nincs ilyen fa, de a kérelmeket átvesszük, és ahogy érkezik be a tűzifa, azt a rászorulók, kérelmezők részére kiszállítjuk.

 

 

 

 


Törő Gábor
/2011.01.13./
 

Színes programokkal várja vendégeit az Újbástya

 

        
                                      

2011. január 18-tól újra nyitva áll a Tourinform Sárospatak és az Újbástya Rendezvénycentrum a sárospatakiak és a városunkba látogatók előtt. Átmenetileg rövidített nyitva tartással működik az intézmény. Hétköznapokon 10-16 óráig vehetőek igénybe termeink, ajándék- shopunk, internet- sarkunk, látogatható panoptikumunk - küldte a programajánlót Szabó Zita a Tourinform munkatársa... 
 
 


Szabó Zita

      

Ebben az időben várjuk azokat, akik üdülési csekket szeretnének leadni, illetve átvenni vagy turisztikai jellegű információkat akarnak megtudni. A közeljövőben négy rendezvényen vehetnek részt az érdeklődők az Újbástya Rendezvénycentrumban.

Január 18-án, kedden 16 órai kezdettel a Sárospataki Irodalmi Olvasókör rendez összejövetelt a Magyar Kultúra Napja alkalmából, aznap
18 órakor kezdődik egy nyilvános beszélgetés " Tények és talányok"
címmel az Újbástya eddig végzett tevékenységéről és jövőbeli lehetőségeiről.

Január 22-én, szombaton 13 órától a Steel Darts verseny VII. megyei fordulóján szurkolhatnak az érdeklődők a pataki Sorompó Darts Clubnak.
Szintén januárban érkezik a Duma Színház újabb két tagja Patakra. A 25-én 19 órakor kezdődő előadáson Kovács András Péter és Dombovári István poénjain szórakozhatnak a jelenlévők. A jegyek január 18-tól kaphatóak a Tourinform Sárospatak irodájában a Szent Erzsébet u. 3. szám alatt.

 

 

 

 


Törő Gábor
/2011.01.13./
 

II. NEMZETKÖZI KUPA VÁROSI TEREMLABDARÚGÓ TORNA

 

        
           

Szebbnél szebb cselek, bombagólok, izgalmas mérkőzések és kiváló színvonal jellemezte a II. Nemzetközi Soproni Kupa Teremlabdarúgó Tornát, melyet 2011. január 7-8-9-én rendeztek meg Sárospatakon, az Árpád Vezér Gimnázium sportcsarnokában. Sárospatak Város Önkormányzata mellett, a Soproni Sörgyár Zrt. volt a főtámogatója a három napos eseménynek. Belicza Jánostól – a versenybizottság elnökétől – és Tóth Istvántól – a torna koordinátorától megtudtuk, hogy 27 csapat adta le nevezését, melyből 25 alakulat nevezését tudták elfogadni - számolt be a tornáról Belicza János...
 
 


Belicza János

      

Idén is remek hangulatú mérkőzéseket játszottak a csapatok. A kupa színvonalát emelte, hogy Királyhelmecről, Budapestről, Dombrádról, Szerencsről, Debrecenből, Göncről, Kenézlőről, Encsről, Sátoraljaújhelyből, Karcsáról, Tarcalról, Cigándról, Nyíregyházáról, Nagyrozvágyról, Györgytarlóról, Tokajból, Ibrányból, Mátészalkáról, Kazincbarcikáról és Sárospatakról is érkeztek együttesek. Kiegészítő programokkal is várták a szervezők a – szép számban – kilátogató nézőket, hiszen volt tombolasorsolás és mazsorett bemutató is, melyet az Árvay József Gyakorló Általános Iskola Plasztik és Gyémánt csoportja adott elő, felkészítőjük, Bódiszné Hajnal Alíz vezetésével.

A szervezők idén is háromnaposra tervezték a tornát, hiszen két nap kevés lett volna a 66 mérkőzés lejátszásáig. Pénteken az „A” csoport küzdelmeivel indult útjára a labda, mégpedig a Friends és a Györgytarló találkozójával. Mint a sorsoláskor kiderült, a versenybizottság, 5db, 5-ös csoportba osztotta be a csapatokat. Majd a 16 legjobb csapat egyenes kieséses rendszerben folytathatta a küzdelmet és játszott izgalmasnál-izgalmasabb mérkőzéseket. Vasárnap délutánra pedig már kialakult a legjobb 8 mezőnye is. Végül a legjobb négy közé a SOCCER TEAM, a DREAM TEAM, a TARCAL – INTEGRÁL és a NUNO BARÁTI KÖRE jutott. A helyosztók előtt tombolasorsolás volt, melyen a fődíj, 3 napos WELLNESS hétvége volt, 2 fő részére.

 

 

 

 
Az egyik elődöntőbe a Soccer Team a Tarcal-Integrállal játszott, és büntetőkkel az előbbi csapat jutott be a döntőbe. A másik ágon a Dream Team fölényesen verte a Nuno Baráti Körét, így ő is kvalifikálta magát a fináléba. A harmadik helyért – drámai csatában – NUNO-ék nyertek, mégpedig 28 (!) büntető után. Következhetett a DÖNTŐ, ahol szebbnél szebb gólok, parádés jelenetek, igazi futball hangulat uralkodott. Természetesen itt sem bírtak egymással a csapatok, itt is büntetőpárbaj döntött. Az idegek harcát a SOCCER TEAM bírta jobban, és hódította el a trófeát. Tehát 2009 és 2010 után, 2011-ben is a SOCCER-esek lettek az elsők, azaz megvédték a címüket.

Az ünnepélyes eredményhirdetésnél, a díjakat AROS JÁNOS polgármester úr, SZVITANKÓ TAMÁS a humánbizottság elnöke és GAZDAG ISTVÁN a Soproni Sörgyár marketing vezetője adta át. A szervezők különdíjakról is gondoskodtak, így a szakmai zsűri a torna legtehetségesebb sárospataki játékosának HOFFMAN GÁBORT, a legjobb játékosnak CIZMAR TOMAST (Dream Team), legjobb kapusnak BRAUN ZSOLTOT (Soccer Team) választotta meg. A II. Nemzetközi Soproni Kupa Városi Teremlabdarúgó Torna gólkirálya MONYÓK PÉTER (Soccer Team) lett. Sárospatak Város Önkormányzata létrehozott egy vándorserleget, melyet a legjobb sárospataki játékosnak adták oda. Idén, ezt a díjat NAGY ISTVÁN CSABA (Csontdarálók) érdemelte ki.

A rendezvényen több NBII-es és NBIII-as labdarúgó is szerepelt, de volt NBI-es játékos is, TAKÁCS PÉTER személyében, aki jelenleg a PÁPA labdarúgója és U21-es magyar válogatott. De kubai focista is játszott a tornán, akit YANKO CARLOSNAK hívtak és a Nagyrozvágy csapatában szerepelt. A NIKE Most-Vanted tehetségkutató 2010-es győztese – BALOGH TAMÁS – is jelen volt. A mérkőzéseken SZEMÁN IMRE, BUTKAI JÁNOS, BUTKAI JÓZSEF, BORZA TIBOR, NAGY FERENC és – az NBI-es futsal játékvezető – KUJBUS LÁSZLÓ sporttársak működtek közre. A három nap folyamán nagy munkát végzett a versenybizottság, tagjai: Preszoly András, Kiss András, Sikora Attila, Vachter Tamás, Kecskeméthy Károly. Külön köszönet a Sárospataki Polgárőr egyesületnek is!
Összességében a remek hangulat és a szebbnél szebb megmozdulások mellett, ki lehet jelenteni, hogy visszanyerte régi hírnevét Sárospatakon a teremfoci.

A TORNA SZÁMOKBAN:3 NAP
66 MÉRKŐZÉS
1584 LEJÁTSZOTT PERC
331 GÓL
15 SÁRGA LAP
2 PIROS LAP
14 KÉTPERCES KIÁLLÍTÁS
325 JÁTÉKOS
7 BÜNTETŐPÁRBAJ
72 BÜNTETŐ

II. NEMZETKÖZI SOPRONI KUPA VÁROSI TEREMLABDARÚGÓ TORNA FŐTÁMOGATÓI: SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, SOPRONI SÖRGYÁR Zrt.

II. NEMZETKÖZI SOPRONI KUPA VÁROSI TEREMLABDARÚGÓ TORNA TÁMOGATÓI:
Don Patya Pizzéria – Szerencs, SUSI, Ristorante Collegno, Árpád Vezér Gimnázium, Evinor Bt., www.sarospatak.hu, Zemplén TV, Szalontai Pálinkafőzde, Origó Üzletház, Orosz Pálinkafőzde – Erdőhorváti, Pogi Team Autósbolt, Eldorádó Ékszerbolt, Vectra 2003 Kft. – Barkácsbolt, Levi Fotó, Észak Magyarország, www.boon.hu, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Árvay József Gyakorló Általános Iskola, Varing Kft., Szvitankó Tamás – VIDEO TOMIX STÚDIÓ, Sárospataki Polgárőr Egyesület, Helyi Krónika, Euronics – Sárospatak, Ez + Az Divatáru üzlet – Sátoraljaújhely, Márka ABC, Végardó Fürdő, Szabó Dániel borászata, Corner Music Pub, Pólópont, A Művelődés Háza, Bodrog Áruház ABC, Csubák Testvérek,

HIVATALOS VÉGEREDMÉNY
1. SOCCER TEAM
2. DREAM TEAM
3. NUNO BARÁTI KÖRE
4. TARCAL-INTEGRÁL
5. NYÍRSÉG COPY
6. CSONTDARÁLÓK
7. LEGENDÁS KRESZPARK RANGERS
8. BRAZIL NYÍREGYHÁZI CSONTDARÁLÓK
9. TOKAJI EVINOR – DON PATYA PIZZÉRIA
10. LAVINA
11. ENCS – LÉGIÓSOK
12. MONOK
13. TOM TAILOR
14. RED BULLS
15. GÖNC
16. BODROG TISZA TORKOLAT
17. STC IFI
18. FRIENDS
19. MUSLICÁK
20. NAGYROZVÁGY
21. GYÖRGYTARLÓ
22. KENÉZLŐ
23. A KÁVÉHÁZ
24. OPEKUN SECURITY - BUDAPEST
25. NO NAME

A győztes csapat névsora: Braun Zsolt, Prókai Péter, Sikorszki Gábor, Espák Pál, Szabó Sándor, Lukács István, Boldog Máté, Monyók Péter, Lázár Norbert, Sikorszki Péter, Kerékgyártó Krisztián, Gyana Gergely.

További fotók >>>       További fotók>>>          További fotók>>>     További fotók>>>          További fotók>>>    További fotók>>>

Néhány vasárnapi fotó>>>          További képek>>>      További képek>>>        középdöntő         mazsorett         tombola          döntő         eredményhirdetes

Cziczer Katalin
/2011.01.13./
 

Rendkívüli Jegyzői Kollégiumi ülést tartottak

 

        
                      

Rendkívüli Jegyzői Kollégiumi ülést hívtunk össze a mai napon, a Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetője kérésére, abból a célból, hogy a kistérségi jegyzőkkel egyeztessük a gyógytestnevelés feladatellátás 2011. évi változásait. A költségvetési törvény és a végrehajtásáról szóló kormányrendelet meghatározza a kereteit az általunk már eddig is végzett szolgáltatásnak, azonban a 2011. évi változások jelentősen módosítják a feltételrendszert - nyilatkozta dr. Komáromi Éva jegyző...
 
 


dr. Komáromi Éva

      

A jogalkotó úgy határozta meg, hogy a gyógytestnevelést és könnyített testnevelést normatívával támogatott keretek között, minimum 2 óra időtartamban kötelező megtartani. Ez azt jelenti, hogy az eddigi egy órában megtartott gyógytestnevelés és könnyített testnevelés órákat dupla számban kell megemelni. Ehhez mind személyi, mind tárgyi- infrastrukturális feltételeket biztosítani kell. Kistérségünkben, jelenleg egy fő egyetemi szintű szakképesítéssel rendelkező gyógytestnevelő van, rajta kívül, a települések saját intézményeikben főiskolai képesítéssel rendelkező óraadókkal láttatják el a feladatot.

Nehézséget okoz továbbá a megemelkedett óraszámhoz a megfelelő tornaterem vagy egyéb helyiség biztosítása úgy, hogy mindezen tanórákra délután 14.30. és 16.00 órai időpontok között kell lehetőséget biztosítani.

A jegyző kollégákkal és a munkaszervezet munkatársaival több variációt végig tárgyaltunk lehetséges megoldásként. Ezen lehetőségeket igyekszünk mihamarabb körüljárni és legkésőbb a kistérségi költségvetés elfogadásáig, a végleges megoldásra a tanács előtt javaslatot tenni. Sajnos annak lehetősége is fennáll, hogy amennyiben nem sikerül a jogszabályi feltételeknek eleget tenni, ezen szakszolgálati feladatellátást át kell gondolnunk.

 

 

 

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.01.12./
 

Szombaton rendezik a III. Kovács Kornél Teremlabdarúgó Emléktornát

 

        
                   

Immár harmadik alkalommal kerül megrendezésre e hét szombaton az Árpád Vezér Gimnázium sportcsarnokában a Kovács Kornél Teremlabdarúgó Emléktorna. Az eseménnyel a 2008 tavaszán elhunyt Kovács Kornél emléke előtt tisztelegnek barátai, egykori csapat- és iskolatársai - küldte az előzetes beharangozó cikket Mende Zoltán szervező.
 
 


Kovács Kornél

      

Kovács Kornél labdarúgó pályafutása nagy részét a Sárospataki TC színeiben töltötte, nevelőegyesületén kívül szerepelt az akkor a megyei I. osztályban szereplő Karcsa együttesében, valamint a Hercegkút, és a Sárazsadány csapataiban is.

Az előző évekhez hasonlóan az idén is pályára lép a tornán Kornél valamennyi egykori egyesülete, - a már 3 éve megszűnt sárazsadányi csapat is újra összeáll az emléktorna alkalmából - korábbi iskolája, az Árpád Vezér Gimnázium csapata, és természetesen az idén sem hiányoznak majd a parkettről a pataki és főiskolai barátok sem.

A program délelőtt fél tízkor kezdődik, a szervezők mindenkit sok szeretettel várnak a rendezvényre, amelyre a belépés ingyenes.
 

 

 

 

 

Cziczer Katalin
/2011.01.12./
 

Folyik a felszíni vizek terelése a város déli részén

 

        
                      

Fokozatosan, lépésről-lépésre történnek az ároktisztítási munkálatok Bodroghalászban és környékén. A Kommunális Szervezet emberei még ősszel elvégezték a Kisfaludy és a Benczúr utcák végénél az árkok tisztítását. Az előbbinél sajnos áteresz problémák is vannak, de a Benczúr utcában szabad lett a víz útja, itt minden ingatlan előtt biztosított a víz átfolyása - adta a tájékoztatást Zérczi László képviselő...
 
 


Zérczi László

      

A város bevezető szakaszán szinte minden eső és minden olvadás után az Ország úton keresztül folyt, ömlött a víz, amely télen sok esetben meg is fagyott! Ezt szüntettük most meg a K. P. M. segítségével úgy, hogy a kőbánya és a Nagy Ernő út közötti szakaszon megkotorták, kimélyítették az árkot. Így két helyen, a temető felső sarkánál és a Nagy Ernő út alatti vízátfolyón biztonságosan halad majd a víz a Radvány patak felé.

Természetesen sok még a teendő, de egyszerre nem, csak szakaszosan juthatunk el a végső, egyben megnyugtató állapotig. Ez azt jelenti, hogy a gát előtti zsiliphez kell terelni a választókerületben összegyűlt csapadékvizet és ott biztosítani a Bodrogba juttatását.

Más ügyben is kéréssel fordultam a K. P. M. képviselőjéhez, szükséges lenne az Ország úton és az Arany János úton keletkezett kátyúkat minél hamarabb betömni. Erre ígéretet kaptam, így hamarosan elvégzik a szükséges munkálatokat.

 

 

 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.01.12./
 

Kézművesség a kistérségben

 

        
                      

A Művelődés Háza és Könyvtára szervezésében 2011. január 10-én 15 órától Kézművesség a kistérségben című kiállítás megnyitójára került sor. A Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás településeinek kézműves alkotásait láthatják az érdeklődők A Művelődés Háza és Könyvtára emeleti társalgójában.
 
 


Csatlósné Komáromi Katalin

      

Csatlósné Komáromi Katalin az intézmény igazgatónője elmondta, hogy a kistérséghez tartozó 16 településből 13 település képviselteti magát a kiállításon, többek között hímzésekkel, fafaragásokkal, kerámiával.

Az igazgatónő hangsúlyozta, hogy ”Egyedül nem megy”, azaz ha nincs összefogás és közös elköteleződés a kultúra és a hagyományőrzés iránt a kistérségi települések vezetői és lelkes segítők részéről, akkor ez a kiállítás sem jöhetett volna létre. A megnyitón kistérségi települések monográfiájából is elhangzottak részletek.

A kiállítás megnyitóján jelen voltak a kistérségi települések polgármesterei is. Tolcsva polgármestere - Csoma Ernő- meghívására a kiállítás 2011. februárjától Tolcsván lesz megtekinthető.

A kiállítás szervezője Bosch Ágnes kistérségi közművelődési referens. A Farkas Ferenc Művészeti Iskola táncosainak előadása is színesítette a rendezvényt.

 

 

 

 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.01.11./
 

Pataki céggel folytatódik az iskolatej program

 

        
                    

Két olyan határidős napirendi ponttal kellett a rendkívül ülés keretein belül foglalkoznunk, amellyel nem tudtuk megvárni a január 28-ai rendes képviselő testületi ülést. Az egyik az iskolatej programban való részvétel, a másik pedig az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő tanulók támogatása volt – számolt be a január 10-én tartott ülésről Aros János polgármester…
 
 


Aros János

      

Az iskolatej program tárgyalása ezért volt sürgős, hogy ne legyen kiesés a tavaly megszokott és nagyon elfogadott program és a februártól esetleg újra induló program között. Ezért hoztuk meg a döntésünket, amit megelőzően két árajánlatot kértünk be. Nagy örömünkre egy sárospataki cég, a Kispatak 2000 Kereskedelmi Kft. nyerte meg pályázatával az iskolatej programot. Ezzel kötelezettséget is vállaltunk a 2011. évi költségvetésben, 628 ezer Ft önrész szerepeltetésére.
Az iskolatejjel való ellátásban 782 gyermek részesül, akik közül 363-an óvodába, 419-en pedig iskolába járnak. Az állami támogatás egész évre vonatokozóan közel 3.5 millió Ft.

A másik napirendi pontot zárt ülés keretein belül tárgyaltuk, amelyen az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételben támogatásunkról biztosítottuk két sárospataki tanulót. Bízunk benne, hogy sikeresen fognak felvételezni és jól fogják érezni magukat ebben a programban.

 

 

 

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.01.11./
 

Felújították a rendőrkapitányság ügyeleti szobáját

 

        
                      

Ezúttal nem bűnügyekről, hanem egy számunkra örömteli eseményről tudok beszámolni: az ügyeleti helyiségünkben történt egy felújítás, amelynek keretében új, beépített bútorzatot kaptunk – számolt be a Sárospataki Rendőrkapitányságon történt fejlesztésről dr. Téglás István alezredes, a kapitányság vezetője…
 
 


dr. Téglás István

      

A 12 órás ügyeleti szolgálatot az ügyeleti helységben szinte székhez kötve letöltő ügyeleteseknek volt lehetőségük és módjuk arra, ők találják ki, hogy ergonómiailag hogy nézzen ki a pult és ennek megfelelően, az ő igényeik szerint készült el a beruházás. Kívánságuk szerint alakult, hogy hova kerüljenek a monitorok, a fiókok és a nyitható szekrények. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján készítették el a tervrajzokat és így valósult meg a beruházás. A földszinten még egy mosdó helyiség burkolására és felújítására is sor került.

Két okból örömteli ez a fejlesztés, egyrészt a beosztott állomány számára is valamelyest hangulatjavító tényező, de az állampolgárok is, ha bejönnek, először az ügyeletessel és az ügyeleti helyiség látványával találkoznak, ami most már kulturáltabb benyomást kelt.

Mindezek mellett fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy nemcsak a berendezésnek kell kulturáltnak lennie, hanem magának az ügyeletesnek és valamennyi rendőrnek is - és ezekre minden alkalommal felhívjuk a kollégák figyelmét. Így reméljük, hogy az ügyfeleink megelégedésére működünk, dolgozunk.
 

 

 

 

 


Cziczer Katalin
/2011.01.11./
 

Változások fogadták a visszatérő jegyzőt

 

        
                      

2011. január elsejétől álltam vissza az önkormányzat jegyzőjének munkakörébe, mintegy 20 hónapnyi távollét után. Az önkormányzat és a hivatal életében tervezett változtatások szintén január elsejétől léptek életbe. A korábbi aljegyzői feladatokat ellátó Dr. Szabó Rita, alpolgármesteri kinevezést kapott, éppen ezért a hivatalvezetői feladatok ellátása azonnali megoldást igényelt – számol be dr. Komáromi Éva jegyző a GYES-ről való visszatérés utáni munkakezdésről…
 
 


dr. Komáromi Éva

      

Az elmúlt napokban az időm javarésze azzal telt, hogy a hivatali szervezeten belül az irodavezetőkkel, ill. a közvetlen kollégáimmal igyekeztem áttekinteni az elmúlt másfél év legfontosabb eseményeit, és kiemelten koncentráltunk a 2011. évi változásokra. Különösen fontos hogy a megváltozott jogszabályi környezetben minél gyorsabban eligazodhassunk illetve a hivatal szervezetében bekövetkezett változások mindennapjainkban való alkalmazása gördülékeny legyen.

Vezetői szinten történt átalakítás az, hogy kabinetiroda került kialakításra, amely a polgármester úr munkáját segíti elsősorban, de természetesen a képviselőtestületi ülések előkészítésében is nagy szerepe van. Az iroda vezetője Donkó József, korábbi oktatási referens, aki a kibővített feladattal végzi a kabinet irodavezetői feladatait, hiszen ehhez a kabinetirodához tartozik továbbra is az oktatási intézményekkel és a kultúra, közművelődés területével való további kapcsolattartás. Ehhez az irodához kerül további feladatként a városmarketinggel kapcsolatos feladatok ellátása is. A városmarketing és turisztikai referensi feladatokat Buchalter Nóra kolléganőnk végzi.

Polgármester úr munkáját segíti még közvetlenül Sajószegi Réka, aki titkársági ügyintézői feladatokat lát el. Ő korábban is ezt a munkát végezte, a polgármester úr titkárságán irányítja az ügyfelek forgalmát, valamint a telefonos és elektronikus adminisztrációt irányítja, de eddig más szervezeti tagozódásba tartozott. Ő most a jegyzői irodához került, közvetlen vezetője Dankóné Gál Terézia.

További változás még, hogy a korábbi műszaki irodában műszaki ügyintézői feladatokat ellátó Dr. Ponta Rajmund kollégánk közvetlenül a jegyző alá rendelt jogi referensi besorolást kapott. Aki - a munkakör megfogalmazásból eredően - a jegyző munkáját fogja segíteni, és a hivatal mindennemű jogi ügyeiben nyújt segítséget. Ő megtartotta korábbi feladatkörét abból a szempontból, hogy az önkormányzatot érintő végrehajtási, felszámolási és egyéb peres ügyekben vesz részt, valamint ezt követően minden olyan feladattal fogom megbízni, amely a jegyzői munkához kapcsolódó jogi ismereteket igényel, például jogszabályok figyelése, előterjesztések készítése, szerződéses kapcsolatokban való előkészítő munka.

Január 1-jétől a közterület-felügyelet kibővített létszámmal működik a városban, ugyanis a tavaly év végi pályázat eredményeként két közterület felügyelő került kinevezésre, a már meglévő egy fő mellé. Az utóbbi két fő pedig osztott munkakörben látja el a közterület felügyelői feladatokat.

A hivatal életében bekövetkezett változásokat igyekszünk zökkenőmentesen átvinni a mindennapokba, bízom abban, hogy kollégáink közreműködésével ennek nem lesz semmi akadálya és az ügyfeleink ebből semmilyen hátrányt nem fognak érzékelni.
Az önkormányzattal való további kapcsolattartás tekintetében ma kerül sor az idei év első rendkívüli ülésére, ahol lehetőségem lesz a megváltozott képviselőtestület tagjaival találkozni, és az ő munkájukba is bekapcsolódni. Bízom abban, hogy ez a kisebb, de remélhetően nem kevésbé hatékonytestület segítően fog hozzáállni a jegyzői munkához. Megfelelő jogi iránymutatással igyekszem segíteni, a város életének alakítását szolgáló munkájukat.

Intézményeinkkel és az önkormányzat cégeivel a napokban kívánom felvenni a kapcsolatot, és folytatni a korábban már kialakult jó munkakapcsolatot, ez egyrészt a költségvetési tárgyalások kapcsán történik meg, hiszen valamennyi intézményünk vezetője megjelenik itt a hivatalban, mikor a 2011. év várható költségvetését tárgyaljuk, illetve a különböző rendezvényeken és eseményeken igyekszem valamennyi intézményeinket felkeresni és a korábbi kapcsolatokat tovább ápolni.

2011-ben városunk életében rendkívül nehéz év várható, jelentős pénzügyi megtakarításokra kerül sor. A körülmények ellenére bízom abban, hogy polgármester úr racionális szemléletmódjával olyan irányt fog adni a városvezetésnek, amely a válságból, és a nehézségekből egyértelműen a kiút felé vezeti a várost.

Ügyfeleink számára továbbra is hétfő és szerdai napokon tartok ügyfélfogadási időt, ezeken a napokon 8-12 óráig. Ekkor az ügyfelek személyesen jöhetnek el különböző a ügyes-bajos dolgaikkal. Ha ezen időpontokban más elfoglaltságaim miatt nem tartózkodom a helyemen, akkor e-mailben, vagy titkárnőmnek hagyott üzenet alapján igyekszem felvenni az illetővel a kapcsolatot.

 

 

 

 


Törő Gábor
/2011.01.10./
 

Továbbra is jól szerepelnek sakkosaink

 

        
                      

A sárospataki sakkcsapat Sajószentpéteren vendégeskedett vasárnap délután, ahol Sajószentpéter – Sárospatak 4-8 eredménnyel folytatta jó szereplését a megyei bajnokságban – küldte tudósítását Tóth Tamás tanár úr…
 
 


Tóth Tamás

      

Győztek: Isépy József, Kovács Tamás, Simai Máté, Tóth Tamás, Nagy Zsolt, Merényi János és Csatlós Kornél.

Döntetlen: Simon Nándor, Kanyog Gergő

Hátralévő mérkőzéseink:
2011.01.30. Sárospatak – Encs (A decemberi elmaradt mérkőzés pótlása)
2011.02.27. Sárospatak – Kazincbarcika
2011.03.13. Putnok – Sárospatak

Hazai mérkőzéseink díjmentesen megtekinthetők A Művelődés Házában, 10 órai kezdettel.

 

 

 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.01.10./
 

Pedagógus továbbképzések az ÁVG-ben

 

        
                      

Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban működő Tehetségpont szervezésében a 2010/2011-es tanévben több a tehetséggondozással kapcsolatos akkreditált továbbképzésre kerül sor. A továbbképzések célja a tehetséggondozás elméleti és módszertani ismereteinek bővítése a képzésben résztvevő pedagógusok számára. Az előadások és a gyakorlati foglalkozások vezetői a magyar tehetséggondozás meghatározó személyiségei, mint például Dr. Gyarmathy Éva, a Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Intézetének tudományos főmunkatársa, és Dr. Balogh László, a Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke...
 
 


Dr. Gyarmathy Éva

      

Az eddig megvalósult továbbképzések az alulteljesítő tehetségek fejlesztésével, valamint a tehetséggondozáshoz szükséges gazdagító programok témakörével foglalkoztak.
A gimnáziumban működő tehetségpont célja a tehetséggondozással kapcsolatos ismeretek minél szélesebb körben történő elterjesztése, ezért a továbbképzéseken az intézmény pedagógusain túl részt vehettek a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, a Farkas Ferenc Művészeti Iskola, a Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolája, az Erdélyi János Általános Iskola, a Vay Miklós Szakképző Iskola, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának, valamint a Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai karának tanárai is.

Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium tehetségpontjának következő továbbképzésére 2011 áprilisában kerül sor, komplex tehetséggondozó programok témakörben.

 

 

 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.01.09./
 

Richter Gedeon díjas diák- kitüntettetek a REFI-ben

 

        
                      

 


Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó

      

A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár hosszú évek óta járul hozzá a magyar természettudományos képzés népszerűsítéséhez és magas színvonalának fenntartásához. Ennek egyik módja, hogy a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár „ Talentum Alapítványa” ösztöndíjában részesíti azon középiskolai diákokat, akik sokat tesznek ezen tantárgyak terén: egyéni kutatásokat végeznek, kiváló versenyeredményeket érnek el - számolt be Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó igazgató...

Ezek alapján 2010. évben 10 középiskolás diák részesült a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár „ Talentum Alapítványa” ösztöndíjában, közülük kettő a Sárospataki Református Gimnázium diákja: Búzás Eszter Bíborka 13/e és Czinke László 12/H osztályos tanulók.

Szeretettel gratulálunk az elismeréshez!

 

 

 

 

A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma
/2011.01.09./
 

Őrizzük meg a Berek tisztaságát!

 

        
                      

A téli hóesésben is festői szépségű a Berek holtág, viszont a hideg időjárás okozta vastag jégréteg már feladatokat is ró a víz kezelésével foglalkozó Bodrogmenti Sporthorgász Egyesületre. A 30 hektárnyi vízfelület alatt található halállomány már gondoskodást igényel az összefüggő jégréteg miatt – számolt be az egyesület téli feladatáról Pingor Zsolt elnök…
 
 


Pingor zsolt

      

Igen nagy problémát jelentett az ősz folyamán, hogy többször felmelegedett az idő, aztán jelentősen visszahűlt - sajnos a téli nagy fagyokat is ez előzte meg. Ez a magasabb rendű élőlényeket - a mi esetünkben a halakat - jelentősen megzavarta, mert a vermelési folyamatot, a télre való felkészülést biztos, hogy összezavarta nálunk.

A vastag, havas jégréteg szintén komoly problémát jelent, hiszen fényhiány és oxigénhiányt okoz vizeinkben a halaknak. Éppen ezért szükségessé válik 200 méterenként a lékelés, melyet január 10-étől szervezett formában kezd meg az egyesület az általa meghirdetett időpontokban.
Komoly problémát jelent, hogy tagjaink azt gondolják, hogy a kezelt helyek megléte annyiban merül ki, hogy csak ők horgászhatnak a saját helyeiken, és más oda nem ülhet le. Pedig ezeknek a vizeknek és a kezelt helyeknek az ápolása is az ő feladatuk, ami nem csak a tisztántartásban, hanem ilyenkor télen a lékelésben – vagyis a szellőztetésben - esetleg a hónak az elsöprésében is meg kellene, hogy nyilvánuljon. Ez utóbbi főleg azért fontos, mert így bejut a természetes fény a jég alá, amire a víz élővilágának nagy szüksége van,

Amikor a jég vastagsága lehetővé teszi, többen korcsolyáznak a Berekben, vagy csak sétálni jönnek ki, csodálva a téli Berek szépségét. Ezzel csak annyi baj van, hogy sajnos szemetet hagynak maguk után, egyre több flakon, üveg, műanyagtáskák, szatyrok, egyebek vannak eldobálva, amik tavaszig fognak gyűlni és az első környezetvédelmi napon mi szedjük össze, és mi takarítjuk el.
Egyre többen vannak itt ilyenkor, nem lehet beazonosítani, hogy kik azok a személyek, akik ezt teszik, de arra kérnék mindenkit, hogy akik kijönnek, lehetőleg ne hagyják már itt ezeket szemeteket, hanem mindenki takarítsa el maga után.

A szervezett lékelések időpontját az egyesület irodájában kifüggesztett tájékoztatóból tudhatják meg a tagok.

 

 

 

 


Törő Gábor
/2011.01.08./
 

Illegálisan lerakott szemét a város szélén

 

        
                      

A Kommunális Szervezet munkavégzése során illegálisan lerakott szemétre bukkantunk, amelyben azonosításra alkalmas csekkek és hivatalos levelek is voltak. Az esetet jeleztem a közterület-felügyelet felé és felhívom a lakosság figyelmét, hogy tartózkodjanak az ilyen magatartástól, mert ezért komoly szankciókat alkalmazhat, akár a környezetvédelmi hatóság, akár az önkormányzat – nyilatkozta Oláh József önkormányzati képviselő…
 
 


Oláh József

      

A megfelelő intézkedéseket meg fogjuk tenni és arra fogunk törekedni, hogy az illegális szemétlerakásokat minél jobban visszaszorítsuk. Mint ahogy otthon sem dobáljuk el bárhol a szemetet, azt kérem a sárospataki lakosoktól, hogy ezt közterületen se tegyék.

Polgármester úr kérésére mentünk ki a helyszínre, ő jelezte, hogy a régi Csepel gyáregység bejáratával szemben illegális hulladék került elhelyezésre és próbáljuk felderíteni, hogy ki volt az elkövető. A helyszínelés eredménnyel járt, találtunk olyan tárgyi bizonyítékokat, amelyek alapján az eljárást el tudjuk indítani – mondta el Zelina József.

Dr. Szabó Rita alpolgármestertől megtudtuk, hogy a közterület-felügyelői álláshelyet január elsejétől ketten töltik be, két részmunkaidős, 4 órás köztisztviselő. Egyikük Zelina József, akinek elég nagy tapasztalata van a szakterületet illetően, a másik pedig Gergely István, aki végzettségét tekintve megfelelt az álláshely betöltésére.

 

Zelina József

 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.01.08./
 

Sajtótájékoztató a fürdő jubileumi évéről

 

        
                      

Oros István, a Végardó Fürdő vezetője január 5-én délelőtt a Polgármesteri Hivatal dísztermében sajtótájékoztatót tartott, amelynek apropóját az adta, hogy idén 50 éve épült meg a fürdő első termálvizes medencéje. A fürdőigazgató először a jubileumi évre bevezetett kedvezményekről beszélt, majd az évre tervezett rendezvények kerültek sorra…
 
 


Oros István

 


Aros János

      

Ez egy frekventált, 50 éves évforduló, amire rendezvényekkel is készülünk, és a jegyáraink kialakításában figyelembe vettünk.
Már az éves bérletek iránt nagy volt az érdeklődés, amit egy hónap alatt - december 31-ig - 325-en vásároltak meg. Mivel többen jelezték, hogy lemaradtak a vásárlásról, a határidőt január 31-ig meghosszabbítottuk, amely időszak alatt az éves bérlet ára 25 ezer Ft, utána éves bérlet már nem vásárolható.
Megtartottuk az 5, 10 és 20 alkalomra szóló fürdőbérleteket is, viszont ebben az évben a 10 és 20 alkalomra szóló bérletek – amiket a lakcímkártya felmutatásával a pataki személyek vásárolnak meg – dupla annyi belépésre jogosítanak. Pl. a 10 alkalomra szóló, előszezonban megvásárolt nyugdíjas jeggyel – ami 5500 Ft – a lakcímkártya felmutatása mellett előszezonban 20 alkalommal léphetnek be - a jegytömb dupla számú jegyet tartalmaz.
A főszezonban pedig - ami június 15-től augusztus 31-ig tart -16 ezer Ft-ért 20 alkalomra szóló gyerek diák - nyugdíjas tömb patakiak számára 40 jegyet tartalmaz. Ezek a reggeli úszás lehetőségét is magukba foglalják.

Fontosnak tartottuk, hogy családi jegy is szerepeljen a választékban, így pl. ha két felnőtt két gyermekévek érkezik, a szezonban 4000 Ft-ért léphet be, és minden további gyermeke estében 800 Ft a jegy ára.

A kempingárak esetében is vannak kisebb változások, ugyanis eddig a szálláshelyek ára a fürdőbe való belépést is tartalmazta, amit most csak legalább 3 éjszaka kifizetése után tudunk megadni. Egyébként a faházainkat még a szezon megkezdés előtt kívül belül újra festjük és a gondjainkra bízott újhutai táborban is végzünk apró felújításokat – ezek már égető feladatok, keressük a forrást – ami pályázati lehetőség is lehet – hogy ezeken komolyabb felújításokat is végezhessünk.

Elkészítettük a listát az előttünk álló feladatoktól, megkülönböztetve az azonnal, a középtávon és a hosszú távon elvégzendő feladatokat a fürdőben és a szálláshelyeinken.

Az elmúlt évre visszatekintve elmondhatjuk, hogy a vendégforgalom az időjárás viszontagságai miatt 10-15%-kal gyengébb volt az előző évnél, de az árbevétel – mivel most teljes évet bonyolítottunk le – megközelíti a 200 millió Ft-ot. Jó cél lesz, hogy a következő évben hogyan lehet ezt a határt meghaladni…

Ennek érdekében rendezvényekkel is vonzóbbá tesszük a fürdőt, amit már tavasszal elkezdünk. Március 22. a Víz Világnapja, amihez kis úszóverseny lebonyolításával csatlakozunk. Május 1-jén valamilyen zenés rendezvénnyel nyitjuk meg a termálvizes medencét, ebben a jubileumi évben.
Július 23-ra éjszaki fürdőzést tervezünk, ami a városban is forgatagos nap lesz, hiszen a nosztalgiavonat is megérkezik, és ekkor lesz a várostrom a Rákóczi-várban. Napközben ezt főzőversennyel, divatbemutatóval és amatőr csoportokkal vezetjük fel.
Az augusztus 20-ra tervezett programok szervezése még folyamatban van, amit a városi rendezvényekkel hozunk összhangba.

Idén külön odafigyelünk a szlovák vendégekre, akik a vendégeink zömét képezik. Szeretnénk elérni azt is, hogy útjuk ne csak 17-18 óráig tartson, hanem estére is itt maradjanak, esetleg szállást is foglaljanak. Ennek érdekében a kassai idegenforgalmi kiállításon magyar és szlovák nyelvű kérdőíveket töltettünk ki, arra vonatkozóan, hogy milyen vélemény alakult ki rólunk, és mit látnának még szívesen a fürdőnkben.
Ezek kiértékelése még folyik, aminek az eredménye talán egy külön sajtótájékoztatót is megérdemel majd…

Az 50 éves évfordulónak Aros János polgármester is nagy jelentőséget tulajdonít…

Erre a sajtótájékoztatóra két ok miatt került sor. Egyrészt megszülettek a fürdő 2011. évi belépő árai, amelynek magalkotásakor igazgató úr igyekezett igénybe venni azokat a kéréseket, amelyek hozzánk érkeztek. Jogos kérésük volt a sárospataki lakosoknak, hogy mivel ezt a fürdőt ők a két kezükkel építették társadalmi munkában éppen 50 évvel ezelőtt, ezért legyen olyan kedvezmény, amiben csak ők részesülnek. Nehéz volt megtalálni ezt a kedvezményformát, de végül sikerült, ezeket a kedvezményeket beépítettük az új fürdőárakba.

A másik oka a sajtótájékoztatónak pedig a jubileumi év rendezvényei voltak. Mivel 50 évvel ezelőtt készült el a fürdő első medencéje – két évvel azelőtt a Bodrog-parton tört fel a víz, amint ez a régi fotókon jól látható és igyekeztünk ezt jól bemutatni a 2011-es naptárban is.
Tehát az 50 éves évforduló kapcsán igazgató úr tájékoztatja a lakosságot, hogy mire készülünk, milyen eddig megszokott és azoktól eltérő rendezvényekkel várjuk ide a turistákat 2011-ben. 

 

 


Cziczer Katalin
/2011.01.07./
 

MOL Tehetségtámogató ösztöndíjat nyert a REFI-s diák

 

        
                      

MOL Tehetségtámogató Program tehetséges fiatal művészek és ifjú tudósok szakmai fejlődését segíti. 2010-ben is meghirdették a pályázatot azoknak a 10-18 éves magyarországi általános és középiskolás diákok vagy diákcsoportok, ifjúsági csoportok számára, akik országos vagy nemzetközi versenyeken, kiállításokon kiemelkedő teljesítményt értek már el és szakmai fejlődésükhöz további támogatásra van szükségük.
 
 


Czinke László

      

A pályázatokat eszközvásárlásra vagy útiköltség támogatásra lehetett benyújtani. Összesen 289 pályázat érkezett be. A pályázatok értékelésében zsűri közreműködött, amelynek Baán László a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, Devich Márton újságíró, zenekritikus, Esztó Zsuzsanna zongoraművész, Gereben Ágnes irodalomtörténész, és Várkonyi Péter mérnök, a BME tanára voltak a tagjai.

A pályázatokról a végső döntést a programot kezelő Új Európa Alapítvány kuratóriuma hozta meg. 2010-ben összesen 73 fiatal és csapataik nyertek el támogatást 14,5 millió forint értékben. A támogatottak között találjuk Czinke László A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának 12/H osztályos tanulója is.

Szeretettel gratulálunk az elismeréshez!


 

 

 

A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma
/2011.01.06./
 

Patak határában is uborkát fognak termeszteni a cigányok?

 

        
                      

A sárospataki kistérséghez tartozó települések cigányönkormányzatainak vezetői, és polgármesterei kaptak meghívást arra a megbeszélésre, ahol egy újfajta munkahely teremtési lehetőséget vázoltak fel az előadók. A mezőcsáti kistérségben az Igrici Kertészeti Termelő Szövetkezet ugyanis cigány emberek foglalkoztatásával végez mezőgazdasági termelőmunkát - mondta el Nótár Zoltán, a szövetkezet elnöke…
 
 


Nótár Zoltán

      

Jelenleg 67 roma családnak, ezzel együtt 100 embernek adunk munkát azzal, hogy 8 hektáron paprikát, paradicsomot és uborkát termelünk. A sok iskolázatlan cigány embert nem tudjuk máshova betenni dolgozni, csak mezőgazdaságba, ahol kapálni kell, és ültetni kell a palántákat. Ezekre a munkákra ezek az emberek alkalmasak, termelőmunkát végeznek, önmagukat eltartják és nem szorulnak segélyekre.

Ezt a modellt szeretnénk megismertetni közel 100 önkormányzattal. Nem csak a roma vezetők jönnek ezekre a fórumokra, de százával kérik segítségemet ezzel a munkahelyteremtő programmal kapcsolatban. Nálunk nincs munkanélküliség és nincsenek segélykérések az önkormányzatnál.
A sárospataki régióból több önkormányzat is érdeklődött ezután a lehetőség iránt.
 


 

 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.01.06./
 

 Új irodavezetője lesz a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulásnak

 

        
                

A január 5-én ülésezett a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás, melyen két napirendi pontot tárgyaltak. Az összehívására azért került sor, mert Pongrácz László úr, aki eddig a kistérségi irodavezetői posztot betöltötte, más munkahelyi elfoglaltságot talált Miskolcon, ahol a Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságának vezetői posztját tölti be január 1-jétől – nyilatkozta Aros János, a társulás elnöke...
 
 


Nádasi Bálint

      

Ezért vált szükségessé az iroda vezetői állás mielőbbi betöltése. Az előterjesztésben a jelenlegi gazdasági vezető, Nádasi Bálint megbízására tettem javaslatot mindaddig, amíg a kistérségi tanácsülés ki nem írja pályázatot és az elbírálására sor nem kerül. Ezt az előterjesztést egyhangúlag elfogadta a kistérségi tanács. A következő rendes ülésen már a pályázat pontos feltételei is ismerté válnak.

A napirendi pontok előtt dr. Téglás István, Sárospatak Rendőrkapitányságának vezetője kért szót, aki tájékoztatást adott az együttműködés lehetőségeiről, valamint felhívta a figyelmet azokra a negatív eseményekre melyek napjainkban történnek Sárospatakon és a kistérség településein. Egyre több a besurranásos és a trükkös tolvaj. Ezekkel szemben csak együttes összefogással fogunk tudni védekezni.

A kistérség nagyon nehéz gazdasági helyzetben van, mindenkink a 24 órája azzal telik el, hogy hogyan tudná a költségvetési hiányát lefaragni, legalább 0 közeli állapotra hozni. Így van ez Sárospatakon is és a veszteséges kistérségi településeken is. Sajnos ugyan ez mondható el a kistérségi társulás irodájáról is. Nagyon bízom benne, hogy elfogadható módon meg fogjuk tudni tervezni a költségvetésünket, melyről már a jövő héten konkrét számok birtokában fogok tudni tájékoztatást adni.
Aros János

 

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.01.05./
 

Nyugállományba vonult Kiss István polgári védelmi kirendeltség-vezető

 

        
                      

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója kérelmemre 2010. december 31-től nyugállományba helyezett. Ez 39 év szolgálati viszony után történt, mivel a felső korhatárt január 10-én érném el, így 11 nap előnyt kaptam, s élve ezzel a lehetőséggel nyugállományba vonultam – számolt be nyugdíjazásáról Kiss István pv. alezredes, polgári védelmi parancsnok…
 
 


Kiss István

      

Jelen pillanatban éppen utódomat, Varga András tűzoltó hadnagy urat fogadom és az átadás-átvétel folyamatát szervezzük meg. Megyei igazgatónk már intézkedett erről a feladatról, amely több lépcsőben zajlik. Holnap kerül sor az okmányok és az anyagi eszközök átadására is. A váltás folyamatossága érdekében, polgármester úr, egyeztetés után úgy döntött, hogy még egy ideig igényt tart arra a munkára, amit én idáig végeztem. Ez olyan formában valósul meg, hogy védelmi referensként csökkentett munkaidőben, segíthetem az önkormányzat és az új kirendeltség-vezető munkáját. Ilyen formában tehát továbbra is részt veszek a dolgok menetében. Azt hiszem, ez segítség lesz utódom számára és nekem is az valamilyen formában folyamatossá és zökkenőmentessé teszi az átmenetet.

A polgármestereket már értesítettük erről, hiszen ők az egyik legfontosabb munkatársaim a különböző természeti csapások elleni védekezésben.
 Varga András

 

 


Cziczer Katalin
/2011.01.05./
 

 Megtörtént a hétvégi teremlabdarúgó torna sorsolása

 

        
                

 


Belicza János

      

A rendezvény – sajtótájékoztatóval egybekötött – sorsolását, 2011. január 3-án (hétfőn) bonyolították le, a Polgármesteri Hivatal dísztermében. Az eseményen egy-két érdeklődő mellett, a csapatok képviselői voltak jelen, de volt olyan is, aki interneten követte a sorsolást – nyilatkozta Belicza János szervező...

Az eseményről a Zemplén TV (www.zemplentv.hu) , a Sárospatak honlap (www.sarospatak.hu)  is tudósított. A szervezők, a csapatokat 5 db 5-ös csoportba sorsolták, ahonnan az első három automatikusan továbbjut, az egyenes kieséses rendszerbe.

A neveket Butkai János sporttárs és Vachter Tamás húzta ki, így alakulhattak ki a csoportok és a mérkőzések sorrendjei is. A rendezők bíznak benne, hogy a tavalyihoz hasonló, remek mérkőzéseket láthatnak azok, akik kilátogatnak a II. Nemzetközi Soproni Kupa Városi Teremlabdarúgó Tornára.


 

 

 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.01.04./
 

 Kínában jártak

 

        
                

A Sárospatak Hungária Kft menedzsmentje a két ünnep közötti héten üzleti útra Kínába látogatott, ahol a sárospataki csokoládégyár további fejlesztéséhez szükséges gépeket tekintettek meg. Ezek olyan gépek, amelyek Európában még nem honosak, és esetleg új termék bevezetését is lehetővé teszik majd – mondta el Hegyi Tibor, a cégcsoport vezetője…
 
 


Hegyi Tibor

Nagy Varga Péter

Bodnár Sándor

       Két napot vett igénybe, hogy a cég telephelyén tanulmányozzuk a gépeket, konzultáljunk a szakemberekkel, tárgyaljunk a cégvezetőkkel és a cég tulajdonosával. Vittünk nekik ajándékokat is, természetesen Tokaji bort, valamit egy útikönyvet is vettünk itt a könyvesboltban, ami Magyarország gyöngyszemei között Sárospatakot is bemutatja. Az eltöltött idő alatt nagyon jó kapcsolat alakult ki a két cég között, így minden esély megvan arra, hogy ez a kapcsolat gyümölcsöző lesz.

Az utazás zökkenőmentes volt, Budapestről indulva Peking egy tízórás, Pekingből Sanghai pedig egy kétórás repülőút volt. Sanghaiban megnéztük úgy a belvárost mint a külvárost, úgy a fényűzést és pompát, mint az útszéli bódékban egymás mellett, szörnyű állapotban lévő árudákat, tehát rövid ott tartózkodásunk alatt is nagyon érdekes kontrasztot láttunk.

Az emberek kedvesek, mosolygósak, nem tudom milyen gyakori ott az európai ember, de mikor megláttak bennünket, mindenütt mosolyogva összenéztek és úgy szemléltek minket.

Volt egy érdekes sztorink is: Sanghaiban a legforgalmasabb sétálóutcában mentünk éppen, ahol emberáradat halad, de közöttük a legtermészetesebb módon cikáznak a kerékpárosok és kismotorosok is. Az egyik ilyen kismotorral közlekedő hölgy, valamilyen hirtelen manőver következtében, éppen előttünk borult fel. Ahogy a földön feküdt, senki sem ment oda segíteni, csak mi. Felsegítettük, felállítottuk a motort, és kezébe adtuk a leesett szatyrot is. Mikor mindezt befejeztük, legnagyobb meglepetésünkre a bennünket körben álló kínaiak megtapsoltak bennünket…

A rövid idő alatt érdekes közlekedési kultúrára lettünk figyelmesek. Akár a céges kocsival, akár taxival közlekedtünk, a sofőr egyik kezével a kormányt fogta, a másik keze pedig folyamatosan a dudán volt…

Egy alkalommal zöld zebrán mentünk keresztül, Sanghai legforgalmasabb részén. Már az út közepén jártunk, amikor egy taxi jött jobbról. Mivel nekünk telezöld lámpánk volt, nem voltunk hajlandóak megállni, de ő akkor is kikerült bennünket, szinte párhuzamosan jött velünk pár métert, de a járda másik végénél akkor is átment előttünk.

Összefoglalva, egy sikeres utat tudhat maga mögött a cég menedzsmentje, ahol velem volt Nagy Varga Péter cégvezető és Bodnár Sándor üzemvezető is. Reméljük, hogy ennek eredményeképpen már az első félévben be tudunk állítani egy gépet, vagy gépsort, ami a gyár további fejlődését és új terméket is jelenthet majd.

 

 

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.01.04./
 

 Elfogták a menekülő betörőket

 

        
                

Betöréses lopás bűntette miatt folyik hatóságunknál eljárás, mert 2010. december 29-én, kora esti időpontban, ajtóbetörés módszerével behatoltak egy Sárospatak, Erdélyi János utcai családi házba, ahonnan készpénzt és egyéb értéket tulajdonítottak el. A tulajdonosok hazaérkezésükkor észlelték, hogy a lakás bejárati ajtaja nyitva van, és látták, amint két személy rohan ki az utca irányába – nyilatkozott egy bűncselekményről Bacsó Tibor rendőr őrnagy, a Sárospataki Rendőrkapitányság sajtóreferense…
 
 


Bacsó Tibor

       Az elkövetők menekülésük közben több portára is bemásztak, de nem tudtak egérutat nyerni. A gyors rendőri reagálásnak köszönhetően egyiküket a rendőr járőrök egy fa tetejére mászva találták meg, míg a másik személyt a MÁV állomáson igazoltatták, aki nem viselt cipőt, rendkívül zavartan, idegesen viselkedett, valamint illett rá a személyleírás.

A nyomozás során megállapítást nyert, hogy a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható két férfi mezőzombori lakos, akik a bűncselekmény elkövetésének szándékával érkeztek a városunkba. Az elkövetőkkel szemben bíróság elé állítást tervezünk.
 

 

 

 


Törő Gábor
/2011.01.03./
 

A Piti-csatorna medrének kotrásával mérnek csapást a bodrogközi belvízre

 

        
               

Bodrogközi útra indultunk Kun László úrral az ÉKÖVÍZIG szakaszmérnökség vezetőjével, aki nekünk, és a Zemplén TV munkatársainak megmutatta a kotrásra kijelölt Piti-csatornát és a több mint 100 éves Törökéri Szivattyútelepet, ahol most is gőzerővel folyik a Bodrogköz belvízmentesítése…
 
 


Kun László


Aros János

       Jelenleg a szivattyútelepeink folyamatosan, éjjel-nappal üzemelnek, mind a két bodrogközi belvízövezetben, itt a Törökéri Szivattyútelepen is, ahol másfél köbméteres ABS szivattyú üzemel – mutatta be a modern gépekkel felszerelt öreg szivattyútelepet Kun László…

A most bekövetkezett hidegebb idő segített egy kicsit a belvízi helyzeten, de ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy a mély fekvésű területeken továbbra is óriási víztömegek vannak, pillanatnyilag csak a főcsatornák, mederterheltségét sikerült csökkenteni. Az elképzelésünk az, hogy egy előürítést végzünk el, amely majd biztosítja, hogy a hóolvadáskor, a tavasz folyamán majd eredményesen tudjuk felvenni a küzdelmet a belvízzel.

A védekezés időszakában lehetőséget kaptunk arra, hogy bizonyos jelentős csatornákon, így a Piti-csatornán is, a vízfolyásátló akadályokat kotrási munkával eltávolítsuk. Ezzel a víz levonulását gyorsítva, a belterületeket veszélyeztető vizeket gyorsabban fogjuk tudni levezetni.

Egy hosszú csatorna mederkotrása költséges dolog. Aros Jánostól, a Helyi Védelmi Bizottság elnökétől azt tudtuk meg, hogy hogyan sikerült ezt elérni…

December 8-án tartottunk egy megbeszélést, amely még nem hivatalos védelmi bizottsági ülés volt, de azokat az érintett személyeket hívtuk meg, akik a védelmi bizottságban részt szoktak venni. Ekkor kezdtük el az áttekintést és a felkészülést az előttünk lévő ár- és belvízveszélyre. Itt fogalmazódott meg a vízügy vezetőjétől az a javaslat, hogy én, mint a Helyi Védelmi Bizottság elnöke forduljak a Megyei Védelmi Bizottság elnökéhez, Dr. Mengyi Roland úrhoz levélben, és kezdeményezzem a Piti-csatorna azonnali kotrását. Ez a szakemberek meglátása szerint jelentősen javítana a jelenlegi belvízi helyzeten. Látva, hogy a későbbiekben sokkal nagyobb belvízre és árvízre lehet számítani, ez nélkülözhetetlen lesz, hogy a veszélyt el tudjuk hárítani.
Elnök úr december 17-én, egy héttel később már a válaszlevelét is megküldte, amelyet Rácz Miklós, az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság miskolci igazgatója szignózott és megadta az engedélyt a Piti-csatorna kotrására, amit el is rendeltek.

Ezúton is szeretném megköszönni elnök úrnak a gyors intézkedést, ill. igazgató úrnak azt, hogy már el is kezdték a munkálatokat. Nagyon bízom benne, hogy a mostani kialakult helyzeten is segíteni tud ez a több millió Ft értékű munka és a tavaszi árvíz és belvíz alkalmával be fog igazolódni, hogy erre a munkára nagy szükség van.

Külön öröm számomra, hogy a munkát sárospataki vállalkozó kapta meg és végzi el, ugyanaz, akinek a kitűnő munkáját már megismerhettük a Radvány patak medrének kotrása során.

 

 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.01.03./
 

     7 mérkőzés – 7 győzelem

 

        
             

 


Géczi Tamás

       Sűrű volt a programja az Árpád Vezér Gimnázium kosárlabda szakosztályának az év utolsó tanítási hetében, hiszen öt nap alatt 7 mérkőzést játszottak a diákolimpiai versenysorozatban. Három korcsoportban, fiú és leány csapatokkal indultunk el a bajnokságban, és szeptember óta már közel 30 mérkőzést játszottunk - ” – nyilatkozta Géczi Tamás, a csapatok felkészítője...

Ez hetente átlagban 2-3 meccset jelent, a sorsolásnak köszönhetően azonban az utolsó héten hétszer kellett pályára lépnünk. A jól sikerült forduló után még minden csapatunk versenyben van a továbbjutásért, V. korcsoportos lányaink pedig a miskolci Földes Ferenc Gimnázium, a miskolci Avasi Gimnázium és a szerencsi Bocskai István Gimnázium legyőzésével gyakorlatilag már bejutottak a megyei döntőbe.
 

 

 

 


Törő Gábor
/2011.01.02./
 

     II. Nemzetközi Soproni Kupa – Teremlabdarúgó Torna

 

        
             

A hármas összefogás, három napon keresztül, sikeresnek bizonyult. 2010 januárjában, hiszen ekkor rendezték meg a városi – felnőtt – teremlabdarúgó tornát. Ennek apropóján kezdtek hozzá a szervezők a 2011-es év első sárospataki sporteseményének szervezéséhez, amelynek a neve: II. Nemzetközi Soproni Kupa – Teremlabdarúgó Torna – Belicza János...
 
 


Sikora Attila

       Sárospatak Város Önkormányzata mellett, idén másodszor névadó főszponzora is van a rendezvénynek, melyre rekord létszámú nevezés érkezett. Belicza János és Tóth István főszervezők elmondták, hogy 25 (!) csapat jelezte indulási szándékát.

Idén is remek hangulatú találkozókra van kilátás, hiszen Királyhelmecről, Budapestről, Dombrádról, Szerencsről, Debrecenből, Göncről, Kenézlőről, Encsről, Sátoraljaújhelyből, Karcsáról, Tarcalról, Cigándról, Nyíregyházáról, Nagyrozvágyról, Györgytarlóról, Tokajból, Ibrányból, Mátészalkáról, Kazincbarcikáról és Sárospatakról is érkeznek együttesek.
Az eseményt 2011. január 7-8-9-én rendezik meg az Árpád Vezér Gimnázium sportcsarnokában. Kiegészítő programokkal is várják a szervezők a kilátogató nézőket, hiszen lesz tombolasorsolás és mazsorett bemutató is. A belépő 200 Ft. lesz, ami egyben egy tombola szelvénynek felel meg.

Nevezett csapatok: FRIENDS, TOKAJI EVINOR, TOP GUN - DOMBRÁD, A KÁVÉHÁZ, INTEGRÁL - TARCAL, Legendás Kresszpark Rangers - CIGÁND, SOCCER TEAM, SZERENCSI FIÚK - MONOK, GÖNC, KENÉZLŐ, RED BULLS, Bodrog-Tisza Torkolat - TOKAJ, DREAM TEAM, NYÍREGYHÁZI CSONTDARÁLÓK, NYÍREGYHÁZI COPY, LAVINA, NAGYROZVÁGY, GYÖRGYTARLÓ, CSONTDARÁLÓK, ENCS - LÉGIÓSOK, TOM TAILOR, BAXX - NO NAME, OPEKUN SECURITY – BUDAPEST, STC IFI, MUSLICÁK.

A sajtótájékoztatóval egybekötött sorsolás 2011. január 3-án (hétfőn) lesz, 18 órától, a Polgármesteri Hivatalának dísztermében, melyre sok szeretettel látnak a szervezők minden érdeklődőt. A rendezők bíznak benne, hogy ezzel a rendezvénnyel sikerül visszaállítani a hírnevét a sárospataki teremfocinak!

 

 

 


Cziczer Katalin
/2011.01.02./
 

     BUÉK - 2011

 

        
                

Jó hangulatban köszöntötték a 2011-es új esztendőt Sárospatak város polgárai A Művelődés Háza előtti téren. Dermesztő hideg volt ugyan, de ezt több tényező enyhítette: a Rokonok Zenekar zenéje, ami a lábakat mozgatta meg, a forró tea és forralt bor, ami belülről melegített, az égő tüzek, amiknél gémberedő kezeinket melegíthettük, ami pedig a szívünket melegítette, Aros János polgármester és a lelkészek szívhez szóló köszöntése volt, és az az érzés, hogy ismét együtt ünnepelhetünk barátainkkal...

Ünnepi köszöntőjében Aros János visszatekintett az elmúlt évre és keserűen állapította meg, hogy ennél nehezebb évekre csak az idősebbek emlékeznek. Nem csak az egyre romló gazdasági helyzet sújtott bennünket, de a rendkívüli időjárás is. Hogy az esőzések okozta kár nem lett még nagyobb, az csak a lakosság összefogásának köszönhető.
Erre az összefogásra továbbra is szükségünk lesz, emellett sok erőre, tenni akarásra és elszántságra is, hiszen nő az elszegényedés, a lakosság egy része a „tisztes szegénységből a mélyszegénységbe sodródik” – mondta a polgármester, akinek szavai az összegyűlt, több mint 500 főnyi hallgatóság helyeslésével találkoztak, majd így folytatta:
”A költségvetés minden nehézség ellenére biztosítanunk kell intézményeink működését, a munkahelyek megtartását, a vállalkozások megmaradásához szükséges feltételeket.”

Köszöntése végén a polgármester a következő verssel kívánt boldog új évet az ünnepi pillanatokra összegyűlt pataki polgároknak:

Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntő újév reggelén

Nem kívánok senkinek se
különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud,
legyen boldog.
Érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon,
s megint többre. Tiszta szívből
ezt kívánom.
Szaporodjon ez az ország
Emberségbe’, hitbe’, kedvbe’,
s ki honnan jött, soha soha
ne feledje.
Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,
vissza nem fognak a kátyúk…
A többit majd apródonként
megcsináljuk.
Végül pedig azt kívánom,
legyen béke. –
Gyönyörködjünk még sokáig
a lehulló hópihékbe’!
 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.01.01./
 

    Lakástűz a lakótelepen

 

        
             

A lakótelep egyik Déryné útról nyíló, 4. emeleti lakásában keletkezett tűz Szilveszter napján a koraesti órákban, miközben az egyedül ott lakó fiatal nő már korábban elment otthonról. A kiszivárgó füst láttán a rendőrséget és a tűzoltókat a szomszédok értesítették - időközben a lakó is hazaérkezett...

A környéken elég nagy riadalmat keltett a kivonuló rendőr autó, egy mentő és a három tűzoltó autó. Szerencsére a mentő feladat nélkül távozhatott. A tűzoltók a tüzet eloltották - az oltás idejére a szomszéd lakásokat el kellett hagyni az ott lakóknak, bizonyára robbanástól tartva.

A helyszínen szerzett információk szerint ágynemű és ruhanemű égett kb. 2 m2-en, olyan nagy füstöt okozva, hogy ott jártunkkor a tűzoltók még nem tudták a tűz okát felderíteni.
 Cziczer Katalin
/2011.01.01./
 

     A Polgármesteri Hivatalban már koccintottak

 

        
             

December 31-e az utolsó munkanap, amely vége közeledtével, déli 12 órakor gyűltek össze a Díszteremben a Hivatal dolgozói, hogy együtt mondjanak búcsút a mögöttünk álló évnek.

A jelenlévőknek Aros János polgármester köszönte meg az éves munkát, és kívánt boldog új esztendőt.

 
 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.01.01./
 

     Lovas rendőr is figyeli a külterületeket

 

        
           

Már korábban megállapodást kötött a Sárospataki Rendőrkapitányság a Zempléni Lovas Egyesülettel, melynek keretében a továbbiakban, időnként – Márk Éva törzszászlós személyében - rendőr is lovagol majd velük túráik során, figyelve az erdőket és mezőket, megelőzve, esetleg tetten érve a természetkárosító magatartást és a lopásokat. Most éppen a falopásnak van szezonja, így aktuális körül nézni az erdők környékén. Az akcióhoz a Sárospataki Polgárőrség is csatlakozott, amit az első portyán Aros János polgárőr képviselt...
 
 


Márk Éva


Aros János


Dr. Gaál Krisztián


Lívják Emília

       Márk Éva törzszászlós elmondta, hogy Miskolc Városi Rendőrkapitányságon, mint lovas járőr 2002-ig szolgált járőrvezetőként, aztán került ide Sárospatakra. Nagyon örül annak, hogy most újra van lehetősége a pályázat keretében lóra szállni és ezzel is segíteni a sárospataki közbiztonságot.

A Sárospataki Rendőrkapitányság vezetősége nevében Dr. Gaál Krisztián rendőr őrnagy, nyilatkozott, beszámolva a közös járőrözés hátteréről…

Összességében közel 800 ezer Ft-ot nyert a Sárospataki Rendőrkapitányság egy pályázat során. A pályázat a települések közbiztonságának javításának céljából a civil szervezetek együttműködő bevonását tűzte ki célul, ami a mi esetünkben három részből állt. Az egyik a lovas járőrözés hasznosítása, főleg a külterületeken, ahova a gépkocsizó és a gyalogos járőrszolgálatunk sajnos a terepviszonyok miatt nem tud eljutni – ennek vagyunk tanúi most.

Emellett még szerepelt a pályázatunkban a polgárőr egyesületi tagok oktatása, kiválasztott mentorok által, ill. a jelzőőri hálózat kiépítése, ill. a gyakorlati megvalósítása, ami egyben az általános iskolás tanulók baleset-megelőzési képzését is magában foglalja.

A lovas szolgálat az úgy zajlik, hogy van egy kolléganőnk Márk Éva, aki korábban lovas rendőri járőr szolgálatot látott el korábbi állomáshelyén, s mivel ő rendelkezik ilyen képesítéssel, ezért mint lovas rendőrt be tudjuk vonni ebbe a külterületi járőrszolgálatba - természetesen a lovas egyesülettel együttműködve, így az egyesület tagjai közösen vesznek részt ebben a járőrszolgálatban a mi hivatásos rendőrünkkel.
Nagyon szeretnénk, ha ez a lovas szolgálat a pályázat lezárulása után tovább is fennmaradna.


A lovasok között a képeken Aros János polgármestert is felismerhetjük, aki polgárőr uniformisban lovagol, ugyanis még alpolgármester korában belépett a Sárospataki Polgárőr Egyesületbe…

Azt hiszem, hogy a közbiztonság kívánni valót hagy maga után, bár szerencsére itt Sárospatakon nagy problémák nincsenek. Ennek ellenére nagyon fontosnak tartom, hogy mindenki a saját módján próbáljon meg mindent megtenni a rendért és a közbiztonság javításáért. Mint látjuk ebben szerepe lehet a civilszervezeteknek is, valamint természetesen a polgárőr szervezetnek, amely mindösszesen 5 éve alakult meg Sárospatakon, mégis kitűnő eredményekkel büszkélkedhet, amelyre az országban is mindenhol felfigyeltek, példaértékűnek tartanak.

Nagyon fontosnak tartom ezt az együttműködési megállapodást, amelyet néhány héttel ezelőtt írtak alá, a rendőrség pályázatának apropóján a Sárospataki Rendőrkapitányság, a Sárospataki Polgárőr Egyesület és a Zempléni Lovas Egyesület vezetői. Így most az a régi elképzelésünk is teljesülhet, hogy a polgárőrség- rendőrség- civilszervezetek együtt járőröznek. Most lesz az első ilyen közös járőrszolgálatunk, amikor a Tengerszem felé vezető úton fogunk fellovagolni, ami a fatolvajlás felderítését is szolgálja, ugyanis azokra a területekre is eljutunk, így lóháton a Zempléni Lovas Egyesület segítségével, amely területeket autóval vagy motorral nagyon nehéz lenne megközelíteni. Sejtjük van róla, hogy hol történnek ezek a fatolvajlások, így ezeket a területeket fogjuk szemügyre venni.

Fontos ez a civil együttműködés és remélem, hogy ez egy hosszú távú együttműködés kezdete – tette hozzá bíztatóan Lívják Emília, a Zempléni Lovas Egyesület elnöke - bármilyen hivatalos tervvel együtt tudunk működni.

2004-ben alakult az egyesület, azóta próbálkozunk közösségépítéssel, és a lovaglás népszerűsítésével. Igyekszünk együttműködni minél több szervezettel, ami sikerül is a városban. Jó kapcsolatunk van az önkormányzattal, a Szent Erzsébet Társasággal, az Art-ért Alapítvánnyal és Művészeti Iskolával, valamint a vállalkozókkal. A rendőrséggel való együttműködés most egy új elem, aminek szintén örülünk.

A fotók között talán többen felismerték Kriza Ákost, Miskolc polgármesterét, aki piros felsőben lovagol. Ő magánemberként lovagol most a havas zempléni tájon, amint elmondta, kikapacsolódásképpen…
Ez karácsony és újév között egy kis baráti kiruccanás, remélem, hogy egy jót fogunk lovagolni, nagyokat beszélgetünk, tehát ez egy kis kikapcsolódás a családdal, ill. a barátokkal.

 

 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.12.31./
 

     Miért hívták össze a rendkívüli testületi ülést?

 

        
             

 


Sikora Attila

       Rögtön karácsony után rendkívüli képviselő-testületi ülést tartottak a Városháza dísztermében, amit Sikora Attila alpolgármester vezetett, így a tárgyalt napirendről is őt kérdeztük meg..

Két napirendi pontot tárgyaltunk. Az egyikben egy nyáron meghozott döntésünket kellett kiegészíteni: az Államkincstár kérésére számszerűsíteni kellett az épülő Járóbeteg Központ önrészét a folytatáshoz.

A második pontban a Zemplén Televízió kérését tárgyaltuk, ugyanis kérte, járuljunk hozzá, hogy egy új újságot indíthassanak Sátoraljaújhelyben. Sárospataknak ez semmilyen költséget nem jelent, de mint tulajdonostársnak, a mi hozzájárulásunkra is szükség van.

Mindkét előterjesztést elfogadta a testület.

 

 

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.12.31./