Archív
2011. április

   Kedves Ballagó Diákok!

 

               
 

Életetek egyik legfontosabb hétvégéje áll előttetek, hiszen rövidesen számot tehettek arról a tudásról, amelyet az elmúlt évek alatt szereztetek meg.  Ebből az alkalomból kívánok nektek a hátra lévő néhány napra derűs ballagást, nyugodt felkészülést, a jövő hétre pedig olyan érettségi tételeket, hogy mindenki megfelelően tudja venni az akadályokat.

 Az érettségi után Sárospatak továbbra is haza vár benneteket!

 Aros János polgármester
 

 


 

      

Érettségi tablók (LEVI FOTÓ):

Árpád Vezér Gimnázium: 12/a  13/b   13/c  13/d  13/e   
     További fotók>>>  Videó>>

Református Koll. Gimn.  12/a  13/b  12/c  13/e  12/h 
       További fotók>>>  Videó>>

Vay Miklós Szakképző Iskola 12/b   12/c   12/k   12/t     
   További  fotók>>> Videó>>

 
 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.04.30./
 

   Esti gimnázium indulna Sárospatakon

 

               

A képviselő- testületi ülést megelőzően mindhárom bizottság megtartotta ülését, köztük a Humán Bizottság is. Erre 2011. április 27-én került sor. Néhány közérdeklődésre számot tartó napirendi pontról Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke számolt be…
 

 


Szvitankó Tamás

      

Meghallgattuk a Vay Miklós Szakképző Iskola igazgatójának kérelmét, aki esti gimnáziumot szeretne indítani az intézményében, egy budapesti társintézmény közreműködésével. A kérelemben az szerepel, hogy ezt elindítsák, részünkről az osztálytermet és a technikai felszerelést kell biztosítani bérleti díj ellenében. Bizottságunk ezt a kérést támogatja és a képviselő testület felé elfogadásra javasolja.

Mint ismeretes, már több lépcsőben tárgyaltunk a görög katolikus egyház vezetésével, és most érkezett el az a pont, amikor testület elé kell vinni a kérést. Sajnos nem tudtunk dönteni a kérdésben, ugyanis is a kérvényben olyan kérés fogalmazódott meg, hogy az un. könyvszerinti érték feléért szeretnék megvásárolni az épületet. Ebbe a bizottságunk nem mer bele menni, mert ez értelmezésünkben a hűtlen kezelés fogalmát is kimerítheti, így javaslatunk a testület felé az lesz, hogy névértéken tudunk tárgyalni az épület eladásáról, és ha ez nem felel meg, akkor további tárgyalásokat javaslunk.

Kétévente kerül megrendezésre a „Zsákomban a bábom” elnevezésű nemzetközi bábfesztivál Sárospatakon. Szentirmai László tanár urat, a rendezvény szervezőit hívtuk meg, hogy tájékoztassa a bizottságot. A szervezés jól halad, a fesztivál fővédnöke Dr. Hoffmann Rózsa, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium oktatásért felelős államtitkára és Jankovics Marcell filmrendező lesz. Reméljük, hogy idén is tartalmas három napnak nézünk elébe.

 
 


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.04.30./
 

   Szigorították a szórakozóhelyek üzemeltetési feltételeit

               
 

2011. április 19. napján a Polgármesteri Hivatal dísztermében a 2011. március 16. napján hatályba lépett zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. Korm. rendelettel, valamint ez év augusztusában huszadik alkalommal megrendezésre kerülő Zempléni Fesztivál előzetes szervezésével kapcsolatos megbeszélést tartottunk - Bányainé Hajnal Blanka Kereskedelmi ügyintéző - Vezető-tanácsos...
 


Bányainé Hajnal Blanka

      

A megbeszélésen Sárospatak belvárosában található vendéglátóhelyek, éttermek üzemeltetői, a Végardó Fürdő, A Művelődés Háza és Könyvtára vezetője, a rendőrség és a tűzoltóság szakemberei vettek részt.

A Korm. rendelet hatálya alá tartozó zenés, táncos rendezvény a rendelet hatálybalépésétől számított kilencven napon túl csak e rendeletben meghatározott rendezvénytartási engedély birtokában tartható. Engedélyt azon zenés, táncos rendezvényekre kell kérni, amelyeket tömegtartózkodásra szolgáló építményben, tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó építményben – ez 300 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségekre, épületekre vonatkozik – , illetve a szabadban tartanak és ez esetben a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja.

Az engedély iránti kérelmet a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetőjének, szabadtéri rendezvény esetén a rendezvény szervezőjének kell benyújtania az erre rendszeresített formanyomtatványon. A nyomtatvány és az ügyleírás letölthető a www. sarospatak.hu – önkormányzat – kereskedelmi és ipari dokumentumok honlapjáról. A rendeletet nem kell alkalmazni a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre, a választási eljárásokról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre, a törvényesen elismert egyházak, vallásfelekezetek által szervezett vallási szertartásokra, rendezvényekre, a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és a közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre.

A huszadik alkalommal megrendezésre kerülő Zempléni Fesztivál központja hagyományosan Sárospatak. A Zempléni Fesztivál szervezésével kapcsolatosan előzetes megbeszélésen többek között szó esett a színvonalas vendéglátóhelyek fesztivál ideje alatti nyitva tartásásáról, annak érdekében, hogy városunk a kikapcsolódás, a pihenés, a szórakozás biztos és biztonságos helyszíne legyen a Sárospatakra látogató vendégek, valamint a Sárospatakon élők számára.

 
 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.04.30./
 

   Ülésezett az Egészségügyi és Szociális Bizottság

 

               

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság legutóbbi ülésén tárgyalta többek között annak az önkormányzati rendeletnek a módosítását, amely a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások odaítélését szabályozza – kezdte beszámolóját a bizottság április 26-án megtartott üléséről Oláh József, a bizottság elnöke…
 

 


Oláh József

      

Ez most egy plusz ponttal bővült, az úgynevezett köztemetés kapcsán nyújtandó segítséggel. Az élet úgy hozta, hogy nagyon sok ember van nagyon nehéz anyagi körülmények között, és vannak olyan elhalálozott személyek, akiknek vagyona nincs és nagyon nehéz behajtani ezeket az összegeket a hozzátartozóktól. Ezért gondoltuk, hogy adjunk egy olyan lehetőséget - és rendeletben ezt szabályozzuk - hogy a köztemetést megfinanszírozza az önkormányzat és részletfizetési lehetőséget ad ezzel kapcsolatban. A köztemetésre vonatkozó részletfizetési kérelmet továbbra is a város vezetőjéhez, azaz a polgármesterhez kell benyújtani.
Ezen a rendeleten belül további változás is életbe lép, ez pedig a saját magánterület és a közvetlen környezet rendbetartását teszi kötelezővé azok számára, akik régi nevén szociális segélyben részesülnek - most már nem szociális segélynek, hanem bérpótló juttatásnak hívjuk ezt a 28500 Ft-ot. Ezeket az embereket vissza kell vezetni a munka világába és ezt saját portájuk, ill. a közvetlen környezetük rendben tartásával is elkezdhetik.

A bizottság tagjai emellett elbírálták azt a 3 beérkező pályázatot, amely az úgynevezett tüzelőutalványok beváltására lesz jogosult Sárospatakon 2011-2012 telén. A bizottság végül a Tőrös Bt-t javasolta ennek a feladatnak az ellátásával. Ezt a pályáztatást minden évben elvégezzük a törvényességi előírásoknak megfelelően. Előre nem tudjuk, hogy pontosan hány embert fog érinteni, mert ez mindig változik, a beadott segélyigények mennyisége határozza meg. Mint már beszámoltunk róla, itt a lakásfenntartási támogatásról van szó, ahol tűzifában lehet kérni ezt a fajta segítséget. Ez összességében, egész évben egy olyan 2,5-3 millió Ft értéket képvisel.
A tüzelőutalvány lényege – amely maximális értéke 12.000 Ft lehet - hogy a támogatást nem pénzben, hanem tűzifában kapja meg az igénylő. Ezek szállítását végzi a kiválasztott vállalkozás.

 
 


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.04.30./
 

   Sportosztályok indulnak a Rákóczi iskolában

 

               

Nyílt ülés keretében 26, még zárt ülés keretében további 5 napirendi pontot tárgyaltunk, azaz több mint 30 téma kapcsán foglalt állást a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a 2011. április 26-án megtartott ülésén – kezdte beszámolóját az ülésen elhangzottak közül néhány témáról Hajdu Imre, a bizottság elnöke…
 

 


Hajdu Imre

      

Az előterjesztések között szerepelt az önkormányzati tulajdonú cégek mérlegeinek megtárgyalása is. Ezek közé tartozik az Innovó-Patak Sárospataki Városfejlesztő Non-profit Kft, a Pataqua Sárospataki Termálfürdő és Kempingfejlesztő Kft, az RFV Sárospatak Városgazdálkodási Non-profit Kft, valamint a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft.

Azoknak az elvárásoknak, amelyeket az önkormányzat a cégei felé megfogalmazott, eleget tettek, de Innovó-Patak Kft-nél sajnos azok az elképzelések nem fognak megvalósulni, amiket szerettünk volna - a pályázatírás, figyelés, ill. projektmenedzseléssel kapcsolatban - mert a Nemzeti Adó és Vámhivatal állásfoglalása alapján egy olyan kategóriába lép az önkormányzat, ahol ezt nem teheti meg.
Mindegyik kft-nknél bízunk abban, hogy az idei évben is eredményesen fognak gazdálkodni és minél több bevételt tudnak hozni a városnak - elsősorban Pataqua Kft-re gondolok. Nagyon fontos ez, hiszen a kötvényfelhasználásnak 2013-tól a tőkéjét is el kell kezdenünk törleszteni. A cégeknek egyébként törvényi kötelezettségük, hogy május 31-ig ennek a beszámolásnak eleget tegyenek.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság most tárgyalta a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola pedagógiai programjának módosítását, mivel az iskola idén a sportosztályokat kíván beindítani az 1. és az 5. évfolyamon felmenő rendszerrel, ami többletköltségekkel jár. Ezt hallgattuk meg az előterjesztőtől és fogadtuk el, mert tudjuk jól, hogy szükség van arra, hogy sportosztályok működjenek a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában, ezzel is színesítve azt a palettát, ami a sárospataki utánpótlás nevelésnek a bázisává teheti az iskolát.
Arról is kaptunk tájékoztatást az intézmény vezetőjétől, hogy a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában a beiratkozási adatok alapján 34 fő elsőosztályos kezdi meg tanulmányait.

 
 


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.04.29./
 

   Wartburg Choir európai turné – tisztelet a múlt előtt

 

               

A Wartburg kórus 13 helyszínen lép fel európai turnéja során, melyen európai zeneszerzők műveit, amerikai népdalokat és egyházi énekeket adnak elő. A 85 tagú kórus, Dr. Lee Nelson, zenei egyetemi docens irányításával Magyarországon, Németországban, Norvégiában, Svédországban és Dániában lép fel április 30. és május 24. között - hívja fel az érdeklődők figyelmét Buchalter Nóra...
 

 


Buchalter Nóra

      

A turné szeretné feleleveníteni korábbi európai turnék pillanatait, ezzel kifejezni tiszteletüket a kórus alapítója Dr. Edwin Liemohn iránt, miközben új elemekkel színesítik a programot.

Két új műnek lesz premierje. "Uram, nyisd ki füleid és hallgass meg" melyet egy német zeneszerző Siegmund Schmidt írt a kórus számára, valamint a "Szent Eredet", melyet egy norvég származású, New York-i székhelyű zeneszerző, Ola Gjeilo írt, Liemohn gyermekeinek megbízásából, apjuk tiszteletére. A kórus olyan műveket is előad, melyek szerzői a meglátogatott országból származnak. Ezen kívül, mondja Nelson, "A nemzetközi közönség jellemzően amerikai zenét akar hallani, így a programban számos népdal és egyházi ének is szerepel."

Dr. Brian Pfaltzgraff, tenor adja elő az "I Lift Mine Eyes Unto the Hills” című szerzeményt, melyet Adolphus Hailstork afro-amerikai zeneszerző írt.

A kórus magyarországi fellépésének helyszíne Sárospatak, ahol Szent Erzsébet született. A turné nyitókoncertjére itt kerül sor 2011. április 30.-án, 19.00 órakor a Református templomban.

További fontos helyszínek Wartburg vára, a marburgi kastély, Németországban, valamint többek között az Oslói székesegyház Norvégiában, mely az egyik leghíresebb katedrális Skandináviában.
Dr. Karen Black, orgonista, és Dr. Suzanne Torkelson, zongorista is elkísérik a kórust, és részt vesznek az előadásaikon.

A Wartburg kórus egyike a főiskola három zenei együttesének, akik háromévente szerveznek nemzetközi turnékat, míg a közbeeső 2 évben az Egyesült Államokban szerepelnek.
További információk az együttesekről a www.wartburg.edu/music oldalon érhetők el.

 
 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.04.29./
 

   Idén is lesz szúnyogirtás

 

               
  

Sárospatak Város Önkormányzata a Sárospatak város közigazgatási határán belül elvégzendő - 2011. évre vonatkozó - légi-kémiai szúnyogirtással kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtja Törökné Hornyák Rita, a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Csoport munkatársa...
 

 


Törökné Hornyák Rita

      

A légi-kémiai szúnyogirtás összefüggő, nagy felületen történő beavatkozásra alkalmas módszer. Az irtószereket légi járműről, különleges szórófejekkel, igen finom (mikron méretű) ULV permet formájában juttatják ki, mely a szúnyogokkal érintkezve azok elpusztulását eredményezi. Az irtásra felhasznált anyagok az emberre veszélytelenek, kijuttatásuk után rövid idő alatt elbomlanak, a környezetet nem terhelik. 

Nyári időszakban, az időjárástól és a szúnyogimágók populációjától függően 6 alkalommal kerül sor a kémiai védekezés elvégzésére, mely során a szakemberek figyelembe veszik az optimális időpont kiválasztásánál az imágók gradációját, az idegenforgalmi szempontokat és a szakértők javaslatait.

Az irtást a KOMPLEX AIR Kft. végzi.
A kezelést végző jármű: KA-26 típusú helikopter.
Az ULV berendezés típusa: Unirot – 4, 30-60 mikronos dobbal.
Szórási szélesség: 50 méter. 

 Szúnyogirtás tervezett időpontjai 

 

              Tervezett

Pótidőpont

 

Hónap

Nap

Hónap

Nap

I.

május

9-10-11

május

12-13-14

II.

június

2-3-4

június

8-9-10

III.

június

20-21-22

június

23-24-25

IV.

július

11-12-13

július

14-15-16

V.

augusztus

1-2-3

augusztus

4-5-6

VI.

augusztus

15-16-17

augusztus

18-19-22

 Sárospatak Város Önkormányzata a fenti időpontok változtatásának jogát fenntartja! ( a fotók illusztrációk)

 
 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.04.28./
 

  A Vízikapunál lesz a Majális

 

               
 

Ebben az évben, május elsején a majálist a megszokott helyszíntől eltérően a Vízikapunál tervezzük megrendezni. Ennek egyik oka a híd jelenlegi felújítása, hiszen várhatóan az érdeklődők meglehetősen nehézkesen tudnának átjutni, illetve visszajutni a Berekből hídon. Így a Vízikapunál fogjuk a Majálist megrendezni – tájékoztatja a változásról a lakosságot Donkó József, a kabinetiroda vezetője…
 

 


Donkó József

      

Ezt megelőzően 28-án, csütörtökön 9 órakor, a helyszínen tartunk egy szokásos helykijelölést és egyeztetést azokkal a vállalkozókkal, érintettekkel, akik a majálison megjelennek. A Vízikapunál 10 órakor először a sátoraljaújhelyi Karate Sportegyesület tart egy bemutatót a szabadtéri színpadon, ezt a Sárospataki Torna Klub ökölvívó szakosztályának bemutatója fogja követni. Kb. 11 órakor fognak fellépni, mintegy 40-45 perces időtartamban a Sárospataki Alapfokú Művészetoktatási Intézmény táncművészeti tanszakának csoportjai.

11.45-től a sárospataki Dixieland Band fog zenélni, 12.45-től pedig várhatóan a Karambol Együttes fogja biztosítani a majális jó hangulatát. Természetesen a műsorszámok között, ha szükséges, technikai szüneteket tartunk, itt nyilván a Karambol Együttes beállásához lesz némi időre szükség. Ezen a napon kb. 11 óra magasságában a majálison megjelenők felé, illetve az Anyák napja miatt Aros János polgármester fog egy köszöntőt mondani.
 

 
 


 


 


Törő Gábor
/2011.04.28./
 

   Sikeresen szerepeltek diákjaink a megyei íjász diákolimpián

 

               

 


 

      

2010. szeptember óta folyik a II. Rákóczi Ferenc Iskolában íjászoktatás Juhász Zoltán vezetésével. A lelkes kis csapat 2011. április 17-én Egerben, íjász diákolimpia észak-magyarországi régiójának versenyén vettek részt és nagyon jó eredményekkel tértek haza...
 

Büszkék vagyunk Zsóka Kittire (6.c), aki 1. helyezést ért el és továbbjutott az országos döntőbe. A versenyen Hermann Dániel (6.a) 3. helyezést, Fedor Levente (6.a) 6. helyezést és Korda Péter (6.a) 7. helyezést ért el.
Az siker után a gyermekek további eredményes versenyzése a cél.

Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítőjüknek egyaránt!
 

 
 


 


 

További fotók >>>

 II. Rákóczi Ferenc Iskola
/2011.04.28./
 

   II. Zsindely Táncház

 

               
 

 


Dr. Téglás Zsolt

      

Április 19-én rendezték meg Sárospatakon a II. Zsindely Táncházat, melyre ismét sok érdeklődő látogatott el. Az est folyamán bodrogközi néptáncokkal ismerkedhettek meg a népzenét és néptáncot kedvelő résztvevők, akik a tánc szüneteiben a Vay Miklós Szakképző Iskola tanulói és tanárai által készített zsíros kenyeret és meleg teát is fogyaszthattak...

A táncházat a nagysikerű sláger, a Most múlik pontosan előadása és közös eléneklése zárta. A Zsindely Népzenei Együttes legközelebb szatmári táncházzal várja az érdeklődőket, melynek pontos időpontjáról később olvashatunk.

 
 


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.04.28./
 

   Rendhagyó irodalom óra az Árvayban

 

               
 

2011. április 13 – án szerdán a 3. órában az iskola három nyolcadik osztálya kibővülve érdeklődő főiskolai hallgatókkal egy rendhagyó irodalom órán vehetett részt. A Sorstalanság című film főszereplője Nagy Marcell elfogadta dr. Rózsahegyiné Nagy Andrea magyar szakos tanárnő meghívását és ellátogatott Sárospatakra - számolt be Kissné Murányi Andrea igazgatónő...
 

 


Kissné Murányi Andrea

      

Az ME Árvay József Gyakorló Általános Iskola végzős tanulói az előző két napban megnézték a filmet, melyben egy kamasz fiú emlékei nyomán ismerhették meg a fasizmus szörnyűségeit. A látottak alapján kérdéseket tettek fel a főszereplőnek. Marcell elmondta, hogy 14 évesen milyen hatással volt rá a forgatás, és milyen érzés volt híres színészek mellett játszani.

Aztán kíváncsiak voltak a résztvevők arra is, hogy a 20 éves Nagy Marcell mivel tölti a napjait. Megtudhatták, hogy a filmezés nem áll távol tőle, mert az operatőri szakma érdekli, ezzel foglalkozik mostanában. A film megtekintése és a főszereplő megnyerő egyénisége reméljük, hogy sokakat ösztönöz majd Kertész Imre Nobel-díjas regényének elolvasására is.

 
 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.04.27./
 

   A kerékpárosra is vonatkoznak a KRESZ szabályai

 

               
  

A2011.április 21-én 15-óra körüli időben a Sárospatataki Rendőrkapitányság illetékességi területén - Vámosújfalu belterületében - egy kerékpáros okozott anyagi káros közúti közlekedési balesetet – nyilatkozta Ladics Tamás rendőr hadnagy...
 

 


Ladics Tamás

      

Az ittas állapotban a kerékpáros férfi nem tett eleget a jobbratartási kötelezettségének, mivel az útest bal oldalánál kerékpározott. Amikor a szemből érkező gépkocsit észrevette, vissza akart térni a jobb oldali forgalmi sávba, minek következtében a szemből érkező gépjármű jobb oldalának ütközött kerékpárja első kerekével.

A baleset során az ittas kerékpáros férfi 8 napon belül gyógyuló fejsérülést szenvedet. mivel ittas állapotban közlekedet kerékpárjával, ezért vele szemben a járőrök vérvételre előállították az Olaszliszkai Rendelőintézetben. A kerékpárossal szemben a rendőrség szabálysértési eljárás keretén belül folytatja le az eljárást.

 
 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.04.27./
 

   Szép eredmények a Rákócziban

 

               

2011. március 30-án Miskolcon került megrendezésre a Megyei biológiaverseny, melyen az alábbi tanulók képviselték a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolát - számolt be Szegedi Istvánné igazgató...
 

 


Szegedi Istvánné

      

Aros Márk 7.a, Schmiedt Balázs 7.a, Orosz Dávid 7.d, Tóth László 8.a, Jaskó Dániel 8.c.

A 7. évfolyamon 49 fő, a 8. évfolyamon pedig 61 tanuló mérte össze tudását. A versenyen az adott évfolyam tananyaga mellett nagy hangsúlyt kaptak az előző évi ismeretanyag is, ami igen megnehezítette a megoldást. A versenyen az alábbi kiemelkedő eredmények születtek:

7. évfolyamon: 2. helyezett: Schmiedt Balázs 7.a
8. évfolyamon: 9. helyezett: Jaskó Dániel 8.c, 12. helyezett: Tóth László 8.a
Felkészítő tanáruk: Szegediné Gonda Zsófia

Április 2-án szintén Miskolcon zajlott a Teleki Pál Országos földrajz – földtan verseny megyei fordulója. Iskolánkat két nyolcadikos és egy hetedikes tanuló képviselte. Hetedik évfolyamon 41-en, nyolcadik évfolyamon pedig 27-en mérték össze tudásukat. A versenyzőknek nemcsak a tananyaggal, hanem Teleki Pál életével kapcsolatos ismeretekből és a Természetbúvár című folyóirat cikkeinek megismeréséből is számot kellett adniuk. A versenyen az alábbi eredmények születtek:

8. évfolyamon: 6. helyezett: Melles Károly 8.a, 12. helyezett: Jaskó Dániel 8.c
7. évfolyamon: 13. helyezett: Schmiedt Balázs 7.a
Felkészítő tanáruk: Szabóné Deák Sarolta

Gratulálunk a szép eredményekhez!

 
 


 


 


 a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2011.04.27./
 

   Sok dolguk akadt a rendőröknek húsvétkor

 

               
 

Meglehetősen zsúfolt programja volt a rendőrségnek a húsvéti ünnepek alatt, amelyből néhány esetet meg is említenék – kezdte beszámolóját a hétvége rendőrségi eseményeiről dr.Téglás István a Sárospataki Rendőrkapitányság vezetője…
 

 


dr.Téglás István

      

Ittas járművezetőt igazoltattak kollégáim, aki egy autóval közkútnak ment, majd egy kerékpárost, aki pedig egy gépjárműnek hajtott neki. A hosszú hétvége alatt két távoltartási határozatot is hoztunk ideiglenesen, családon belüli erőszak miatt.

Volt szabálysértési feljelentésünk csendháborítás miatt, illetve közterületen szeszesital fogyasztása miatt. Két intézeti szökött gyermeket fogtunk el, és vittük vissza őket az intézetbe, illetve egy motorost is találtunk, aki vezetői engedély és kötelező felelősségbiztosítás nélkül motorozott.

A sárospataki Bodrog hídon hétfőn a forgalmat ellenőriztünk, hiszen feltorlódott a sor, a vége majdnem a kispataki tónál állt. Valamennyi arra közlekedő figyelmét felhívom, hogy a szabályok betartására fokozott figyelmet fordítsanak, hiszen a közlekedési jelzőlámpa piros jelzése ott is mindenkire érvényes. A kollégáim ezeket a szabálysértéseket videokamerás felvételek alapján fogják büntetni, amennyiben a közlekedők ezeket megszegik.

 
 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.04.27./
 

 Magyar Pálinka Szépe 2011

               
 

A Borkirálynő után kishíján Pálinkakirálynője is lett Sárospataknak, ugyanis a Gyula városában megrendezett XII. Kisüsti Pálinka Fesztiválon Karajz Judit Ivett sárospataki szépség II. helyezést ért el, vagyis A Magyar Pálinka Szépe 2011 verseny győztesének első udvarhölgye lett. Juditot a Sándor testvérek nevezték be, akiknek a Zempléni Arany fantázia nevű pálinkája ezüst érmet kapott.
 


Karajz Judit Ivett

      

Gyula városában került megrendezésre 2011. Április 15-16-17-én a magyar pálinka legjelentősebb és legfontosabb ünnepe a XII. Nemzetközi Kisüsti Pálinkafesztivál, Kiállítás és Vásár, benne a XIX. Magyar Országos Pálinka– és Törkölypálinka, Nemzetközi Gyümölcs- és Borpárlat Verseny.

Ezen fesztivál keretein belül zajlott a Magyar Pálinka Szépe választás, amelyen Sárospatak is képviseltette magát Karajz Judit Ivett személyében.

Április 16-án az Elizabeth Hotelben tartották az előválogatót, ahol kiválasztották a 12 döntős lányt, köztük városunk szépét is. A próbák fáradalmai után vasárnap délután divatbemutató keretein belül mutatkoztak be a döntős lányok. Bár nem hazai pályán zajlott a verseny, de mégis sikerült elkápráztatni a zsűri tagjait, így lett I. udvarhölgy Karajz Judit Ivett.

Ez az előkelő helyezés nem jöhetett volna létre a Sándor testvérek támogatása nélkül, hiszen ők voltak akik díjnyertes pálinkájuk mellett benevezték a zempléni lányt is. Ők végig bíztak a sikerekben. Zempléni Arany fantázia nevű pálinkájuk ezüst érmet kapott. Ez úton is szeretne köszönetet mondani nekik a Magyar Pálinka Szépe I. udvarhölgye.

Gratulálunk kedves Judit és köszönjük, hogy a Zempléni Arany mellett Sárospatakot is népszerűsítette!

 
 


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.04.27./
 

   A vidék élni akar! - Társadalmi vita a 10 éves vidékstratégiáról

 

               
    

2011. április 28-án, A Művelődés Háza és Könyvtára színháztermében, 15-től 20 óráig kerül megrendezésre a "A vidék élni akar! Társadalmi vita a 10 éves vidékstratégiáról" című fórumsorozat. A fórum célja, hogy a Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció vitaanyagáról a résztvevők kifejthessék véleményüket, aktívan részt vehessenek a magyar vidék jövőjét érintő kérdések megvitatásában – hívja fel az érdeklődők figyelmét dr. Szabó Rita alpolgármester….
 

 


dr. Szabó Rita

      

Hazánk természeti adottságai – termékeny földjeink, termál-, gyógy- és ivóvízbázisaink, változatos természeti tájaink, élelmiszereink – kiválóak, kultúránk kimeríthetetlenül gazdag. Ma mégis a vidéki életfeltételek jelentős romlásának, a mezőgazdaság hanyatlásának vagyunk tanúi.
A vidék további leépülésének megállítása érdekében gyors és alapvető gazdaság- és társadalompolitikai fordulatra van szükség. Ezt szolgálja az eddig hiányzó Nemzeti Vidékstratégia, amely hosszú távú jövőképet, világos alapelveket valamint cselekvési programokat határoz meg a mezőgazdaság, a vidék és a gazdatársadalom újraélesztésére. A Stratégia célja, hogy 2020-ig a vidék társadalmi és gazdasági folyamataiban látható és minden érintett számára érezhető javulás következzen be.

Magyarország szándékaink szerint olyan ország lesz, ahol az európai sokszínű, minőségi mezőgazdaság, a környezet- és tájgazdálkodás válik általánossá. Úgy állít elő értékes, egészséges, biztonságos és génmódosítás-mentes élelmiszereket, hogy közben védi talajait, ivóvízbázisait, az élővilágot, a tájat és benne az embert közösségeivel és kultúrájával. Egyúttal munkát és megélhetést biztosít a lehető legtöbb állampolgár számára. Helyre kívánjuk állítani a vidéki élet becsületét és vonzerejét, hogy újra büszkeség és öröm legyen vidékinek lenni és vidéken élni!
Magyarország történelme során mindig a vidéki gyökerekből táplálkozva, a falusi közösségek erejére támaszkodva tudott megújulni. A vidék, a mezőgazdaság és a környezet ügye nem csak a falvakban élők gondja. Sikereinek és kudarcainak a társadalom minden tagja részese. A Vidékfejlesztési Minisztérium ezért arra törekszik, hogy a legszélesebb társadalmi párbeszéd előzze meg a stratégia és az erre épülő sarkalatos kerettörvény elfogadását.

Kérjük, hogy vegyen részt a vitában, alkossuk meg együtt a nemzeti érdekeinket szolgáló vidékstratégiánkat, a „magyar vidék alkotmányát”!

 
 


 


 


Törő Gábor
/2011.04.26./
 

   Közigazgatási fórum a várható változásokról

 

               
 

Dr. Komáromi Éva jegyző kedden sajtótájékoztatón jelentette be, hogy 2011. április 28-án (csütörtökön) 13 órai kezdettel közigazgatási fórum lesz Sárospatakon az Újbástyában, dr.Csonka Ernő helyettes államtitkár részvételével. Várhatóan jelen lesz Demeter Ervin, a B-A-Z Megyei Kormányhivatal vezetője és dr.Kovács János főjegyző is…
 

 


dr. Komáromi Éva

      

A járási kistérség szerkezeti átalakításának aktuális kérdéseire szeretnénk választ kapni, hisz ez minket minden nap érint – hangsúlyozta a fórum fontosságát dr.Komáromi Éva jegyző…

Úgy érezzük, hogy nagyon sok változás van a levegőben. Nagyon sok mindent előrevetített a kormányprogram erre a ciklusra vonatkozóan, illetve a Magyary Zoltán program, amelyet a kormány tervezett meghirdetni. Még nem kapott sajtónyilvánosságot, de várhatóan ez fogja tartalmazni azokat a részleteket, amelyek a közigazgatási reform végrehajtásának lépéseit meghatározzák.
Szeretnénk megtudni a minisztériumi előadónktól, illetve a kormány által megbízott személytől azokra a kérdésekre adható válaszokat, amelyek minket akár helyi, akár kistérségi járási szinten érinthetnek. Jó lenne tudni, hogy a szakma milyen jövőképre számíthat, mi az a modell, ami részünkre középtávon előrelátható, s mik azok a ténylegesen, önkormányzatunkat érintő váltható változások - akár finanszírozás, akár településüzemeltetés, akár kötelező feladatellátás terén - melyek rövidtávon kell, hogy a jegyzőket, polgármestereket irányítsák, s gondolataikat a nem túl távoli jövőben, a település irányításában meghatározzák.

A hallgatóság körében olyan gyakorlati szakemberek, jegyzők, polgármester urak és hölgyek fognak részt venni, akik ma a települések irányítását végzik, s a tájékoztatás alapján próbálják majd megrajzolni azt a jövőképet, ami egy-egy település életének további irányításához szükséges.
.
Éppen ezért bízunk abban, hogy kialakul egy olyan párbeszéd, melynek során a kérdések és válaszok megadják azt az iránymutatást, ami alapján tervezhető a középtávú jövőképünk.

 
 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.04.26./
 

   Lakossági fórum volt a bodroghalászi választókörzetben

 

               
    

Az önkormányzati választást követően a második lakossági fórumát tartotta Zérczi László képviselő, a Bodroghalászi Református Egyházközség imatermében. A fórumon résztvevő lakosokat megtisztelte jelenlétével Aros János polgármester is. Zérczi László, a novemberi lakossági fórum fényében rövid tájékoztatást adott az eltelt időszak alatt tett intézkedésekről, a rövid-, és hosszabb távú feladatokról…
 

 


Zérczi László


Aros János

      

Beszámolt a körzet szomszédságában lévő kőbányákkal való együttműködésről, a három helyre koncentrálódó faültetési akcióról, az árkok tisztításairól és a híd környékének rendbetételéről. A biztonságosabb áramszolgáltatás érdekében Bodroghalász egész területén kicserélték a fa villanyoszlopokat betonra, folyamatban van az utcai közvilágítás átvizsgálása, és az egykori Tanácsháza épületének visszaszerzése.
Ezt követően Aros János polgármester úr tájékoztatást adott a város 2011-es költségvetéséről és az önkormányzat folyamatban lévő pályázatairól, illetve a beadás előtt álló pályázatok lehetőségeiről, kiemelve a Bodroghalász és környékét érintő pályázatokat.

A jelenlévők sorra tették fel kérdéseiket, észrevételeiket, többek között a Szilágyi Erzsébet utca csapadékelvezetéséről, a Pécsi Sándor utcán való "szemét" lerakásáról, a szennyvíztelep előtt kialakult mocsaras területről, a gáton lévő zsilip kezeléséről, a templom előtti terület virágosításról és további, lakosokat érintő problémákról. A polgármester és képviselő úr mindenkinek igyekezett megnyugtató választ adni, illetve jelezték, hogy a lehetséges és szükséges intézkedéseket a megoldás érdekében igyekeznek megtenni.

Szinte pontosan egy évvel ezelőtt volt az első árvíz, aminek következtében komoly, szinte életveszélyes helyzetbe került 50 család, akiket a Radvány patak áradása közvetlenül érintett – idézte fel Aros János polgármester a városrészt érintő múlt évi árvízi eseményeket és szólt az azt követő intézkedésekről…

Az áradás levonulása után azonnal hozzákezdtünk a munkálatokhoz, hogy többet ilyen ne fordulhasson elő. Volt, amit kétkezi munkával, önerőből valósítottunk meg és volt, amire pályázatot nyújtottunk be, vis maior pályázatot, amin nyertünk és ezeket a munkálatokat abból a pénzből végezhettük el.
Vannak olyan problémák, amelyeknek az eredete 10-20 évvel ezelőttre nyúlik vissza, ám a probléma a miénk. Ezeket is meg kell oldanunk. Mivel az önkormányzat anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy most még plusz költségeket vigyünk bele, ezért kizárólag csak pályázati lehetőség van ezeknek a munkálatoknak az elvégzésére. Ismerjük ezeket a problémákat és mindent elkövetünk, hogy ezek minél hamarabb javításra kerüljenek, hogy az embereknek még egyszer ne kelljen, úgy lefeküdni, hogy a Radvány patak áradása miatt nekik majd éjjel gátra vonulniuk, mert víz árasztja el a területüket.
A lakossági fórumon nagyon sok pozitív észrevételt kaptunk, jobbító szándékú javaslatokat, amiket természetesen megfogadunk és beépítjük a döntéseinkbe.

 
 


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.04.26./
 

   Krisztussal a Golgotára

 

               
 

 

      

"Sárospatakot az Isten jó kedvében teremtette" - szoktuk idézni Dr. Újszászy Kálmánt - ami húsvétkor is eszünkbe juthat, hiszen nem csak hegyünk, völgyünk és folyónk - nem beszélve a Berekről - de még Golgotánk is van. A Mandulás-hegy köves hegyoldala éppen olyan, mint amilyennek Krisztus szenvedésének színhelyét képzeljük. Ide vezet minden évben a katolikus hívek kereszt-útja, amit énekelve, imádkozva tesznek meg.

 
 


 


 

További fotók (indulás) >>>                      További fotók (érkezés) >>>


Törő Gábor
/2011.04.25./
 

   LOMTALANÍTÁS

 

               
  

 


Törökné Hornyák Rita

      

2011. április 16-án (szombaton) rendben zajlott le az idei lomtalanítás. Csak néhány helyről kapott az Önkormányzat visszajelzést, hogy a közszolgáltató nem szállította el a korán reggeli órákban kihelyezett lomokat. A lomtalanítást követő hétfő reggelén kértük a Z.H.K. Kft-t-t, hogy az otthagyott hulladékokat is vigyék el, és hétfő estére már sehol nem lehetett találkozni a kitett lomokkal - nyilatkozta Törökné Hornyák Rita Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Csoport munkatársa...

Az idén először Sárospatak Város Önkormányzatának sem került költségébe a lomtalanítás, mert a közszolgáltató egy hosszútávú terv alapján már 3-4 évvel ezelőtt elkezdte beépíteni a szolgáltatás díjába a kötelező egyszeri lomtalanítás költségét.
A nehéz gazdasági helyzetre tekintettel döntött úgy az Önkormányzat, hogy ez évben csak egyszer rendeli meg a lomtalanítást, mert a második alkalom már a városnak 389,- Ft+ÁFA/fogyasztói hely kerülne.

 
 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.04.25./
 

   A menetrendekről egyeztettek

               
 

Menetrend egyezető tárgyalás volt április közepén a Polgármesteri Hivatalban, amelyen részt vettek a MÁV és a Volán szakemberei, néhányan a kistérségi polgármesteri közül és Aros János, Sárospatak város polgármestere, aki az alábbiakban foglalta össze az ott elhangzottakat…
 


Aros János

      

A bevezetett, új menetrendeket mind a Volán, mind a MÁV esetében tudomásul veszi az önkormányzat annak tükrében, hogy egyik cégnek sincs túl sok lehetősége, akár több busz, vagy vonat indítására pénz szűke miatt. Ennek ellenére a jelenlévőkkel átbeszéltük a lakosság részéről érkező kéréseket.
Amiben viszont előre tudunk lépni: több észrevétel is érkezett már - főleg a nyári hónapokban - a MÁV állomás és a Volán pályaudvar szemetességével, gondozatlanságával kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy az igazgató urak megfogadják a kérésünket és találunk rá megoldást. Ezeken a területeken ugyanis nagyobb személygyűjtőket helyeznek el, és a z itt dolgozó Volán és MÁV alkalmazottak is jobban odafigyelnek majd arra, hogy ne szemeteljenek a várakozó utasok.
Szeretnénk továbbá, ha rendeződne a most üresen álló resti sorsa is. Lenne rá érdeklődő vállalkozás, azonban olyan magas a bérleti díj, hogy azt senki nem hajlandó megfizetni. Pedig jobb megoldás lenne egy kisebb összegért kiadott, de működő helyiség, mint egy üresen álló, ami rontja a vasútállomás képét.

A megbeszélésen szóba került az utak is, amelyet már nem csak városi, hanem kistérségi szinten is egyre rosszabb állapotban vannak. Nagyjából 2 hónappal ezelőtt az egyik kistérségi ülésen felhatalmazást, megbízást, sőt utasítást kaptam a kistérségi polgármesterektől, hogy a 37-es út tarthatatlan állapotával kapcsolatban levelet jutassak el az illetékesekhez. A válaszok megérkeztek, de azoktól nem lettünk boldogabbak, hiszen a legközelebbi dátum, amelyet a hatóságok számunkra leírtak, ez 2024-2025. környéke. Természetesen ezt a dátumot nem tudjuk elfogadni és megpróbálunk minél hatékonyabban lobbizni annak érdekében, hogy a 37-es út mielőbb megfelelő állapotba kerüljön. Pontosan ennek kapcsán merült fel az IC vonatok és a vasút villamosítás kérdése is.

Hiszen, ha valaki kulturált körülmények közt 2 óra alatt fel tud jutni Budapestre, vagy Budapestről Sárospatakra tud látogatni, akkor biztos vagyok benne, hogy nem a közutat választaná, hanem a vonatot választaná. Ezzel kapcsolatban sem kaptunk semmi bíztatót, viszont tudomásom van arról, hogy a térség országgyűlési képviselője erős lobbit folytat ebben az ügyben. Ezért reménykednek abban, hogy ez hamarosan mégis megvalósul.

 
 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.04.25./
 

   Gólkirály a kapuban!

 

               
    

Gyönyörű tavaszi időben kirándulhattunk Szikszóra futballcsapatunkkal, a soron következő bajnoki találkozóra. A múltbéli kisiklás az alacsony nézőszámon is megmutatkozott. Megérkezésünkkor a pálya minősége formálta kerekre a szemünket, pedig az igazi meglepetést csak később érzékelhettük, amikor kiderült, hogy „billenthető” is - küldte a tudósítást Koscsó István az STC Baráti Kör elnöke...
 

 


Pothurszky Roland


Koscsó István


Zsófi József

      

Az első percek a talajhoz való alkalmazkodással teltek. Később Kecskés Tamás és Halder Péter kerültek gólhelyzetbe, de lövésük elkerülte a kaput.
A 28. percben egy bal oldali támadást ártalmatlanított szabálytalanul Hoffman Gábor a tizenhatoson kívül (ez a képen is látható), a bíró viszont tizenegyest ítélt. A kapunkban az a Pothurszky Roland állt, aki a csapatban csatárként a gólokat lövi, s néhány évvel ezelőtt a bajnokságban a legtöbbször talált a hálóba. (Braun Zsolt eltiltását tölti, Nagy István Csaba pedig hazautazott az ünnepre családjához Erdélyországba). Roli a büntetőt védte, de a hazaiak csatárának másodszorra sikerült a fekvő kapus mellett betalálni. 1:0
A 40. percben Kecskés Tamás szögletét Sikorszki Gábor fejelte a hálóba: 1:1
A második félidő 12. percében a vezetést is megszereztük. Jobb oldalon felfutó Halder Péter átívelte a labdát a bal oldalon érkező Vécsi Gábornak, aki a kimozduló kapus mellett lőtte a bal alsó sarokba győzelmet jelentő gólunkat. 1:2

Előtte és utána is voltak kihagyott ziccerek. Sikorszki Péter a kapusba, Horváth Zsolt, pedig csúnyán fölé lőtte. (Valószínű megijedtek a kb. 165 cm magas portástól.)
Kapusunk Pothurszky Roland a találkozó folyamán gesztikulált védéseivel vívta ki a „nagyérdemű” szimpátiáját. A végeredmény nem változott, pedig nem csak a játékosok, mások is igyekeztek tenni az ügy érdekében. Látványos volt, ahogy az egyébként vízszintes pálya hogy lejtett mindég abba az irányba amerre a hazaiak támadtak. Azt is megfejtettük, hogy ezt a játéktéren megkülönböztetett mezt viselő személy irányítja. Minket rendesen megszórt sárga lappal, míg a hazaiak akkor sem kaptak, amikor például az egyik játékos szándékosan, kézzel ütötte el a labdát, pedig a bíró látta, mert le is fújta. A 89.percben kísértetiesen hasonló szabálytalanság történt ugyanott ahol a tizenegyest kaptuk A kapura törő játékosunkat a hazaiak hátvédje ütötte el szabálytalanul „utolsó emberként”, de még csak figyelmeztetést sem kapott. Géczi József jobb csuklója az ütközéskor annyira megsérült, hogy orvosi, majd kórházi kezelésre szorult. Mielőbbi gyógyulást kívánunk neki! Az ítéletek edzőnknek sem tetszettek, mivel véleményéről tájékoztatta a bírókat, elküldték a kispadról.

Zsófi József edzőnk szakmai véleménye: Nehéz mérkőzésre számítottam, mert az előző két mérkőzésen nagyon rosszul teljesített a csapatunk. Mindössze egy pontot sikerült szerezni a hatból. Ez a mérkőzés is veszélyesnek ígérkezett, mivel Szikszó-Tomor-Lak a kiesés ellen küzd. A mérkőzés langyos iramban kezdődött. Az ellenfél nem igazán támadott, inkább a fellőtt labdákkal próbáltak veszélyt teremteni. Mi keményen megszerveztük a középpályás védekezésünket, ezáltal nem igazán tudták felpasszolni a labdát. Rákényszerültek arra, hogy ívelgessenek, azokat pedig a hosszú idő után újra jól játszó védelmünk tudta hatástalanítani. Ennek ellenére egy jogtalan tizenegyessel szereztek vezetést, ami még a pótkapusunk Pothurszky Roland védett, de a visszapattanót már belőtte az ellenfél csatára. Óriási erőket mozgattunk az egyenlítésért. A játékvezető és a partjelző állandó nyomás alatt tartotta csapatunkat. Ez megmutatkozott a játékunkban is, nem tudtunk kibontakozni. Ennek ellenére egy szép bal oldali támadás végén a beadás után Sikorszki Gábor fejelt a kapuba. Itt megcsillantak a három pontos reményeink. Tovább küzdött, hajtott a csapat. Végig kezében tartotta a mérkőzést. Annak ellenére, hogy a játékvezető az ítéleteivel mindég az ellenfélnek kedvezett. „Sárgázta” folyamatosan a csapatunkat. Az egyes számú partjelző nem nyújtott neki segítséget, sőt hibát hibára halmozott. Több helyzetet alakítottunk ki, de sajnos óriási ziccerekben hibáztak játékosaink. A második félidő közepe felé egy szép kiugratás után Vécsi Gábor egy nagyszerűen eltalált labdával szép gólt lőtt a hosszúsarokba. 2:1-es vezetésünk birtokában sem álltunk be védekezni. Ezután is akadtak helyzeteink.

A hazai csapat edzőjét is megkérdeztem a látottakról, ő megköszönte a lehetőséget de nem kívánt élni vele. Jók: az egész csapat. A mezőny legjobbja Pothurszky Roland. Így ő kapta a legjobbnak járó pezsgőt. Gratulálunk!
Utánpótlás együttesünk 3:0 arányban maradt alul.

Május 1-én vasárnap hazai pályán fogadjuk a korábban magasabb osztályban szereplő és most is az élbolyban táborozó Edelény együttesét. A pontszerzés érdekében bizonyára támadó játékkal fognak előrukkolni, így izgalmas mérkőzés elé nézhetünk. Elkel majd a bíztatás, szeretettel várunk minden kedves szurkolót!
Hajrá Patak!

 
 


 


 

További fotók>>>

az STC Baráti Kör
/2011.04.25./
 

   „A cigit dobd el ne a csikket!”

 

               
    

Minden ember életében vannak jó és rossz döntések - válaszolta Szajkó József az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium tanára, arra a kérdésemre, hogy hogyan jött létre a mai, újabb 60 fő diák és tanár, dohányzás – mentes eskütétele. Ez pedig egy jó döntés.
 

 


Szajkó József


Tóth Tamás

      

Tudjuk, és ezt nagyon komolyan kell venni, - folytatta,- hogy diákjaink, akik most kezdenek a felnőtté válás útjára lépni, nincsenek könnyű helyzetben. Különösen az iskolán kívül védtelenek, kiszolgáltatottak és alkalmanként nehéz helyzetben vannak, hogy valójában mikor, mi is a helyes. Megfelelni, vagy nemet mondani minden olyan cselekedetre, ami káros lehet számukra. Szinte minden percben bizonyítaniuk kell. Ez nem könnyű feladat!

Mi pedagógusok segítünk, és segítő kezet nyújtunk. Segítünk, hogy egészséges fiatalok építsék a jövőt. Sok éves tapasztalat alapján tanítványaim egyetértésével létrehozott programom is ezt a célt szolgálja. Két évvel ezelőtt hosszas előkészítés után 25 fő valódi, komoly esküvel fogadta meg, hogy tanulmányi idejük alatt nem szoknak rá a dohányzásra. Ezt valóban tartják, sőt a kezdeti kétkedéseket követően, ma már sokan egyetértenek ezzel a cselekedetükkel. Különösen a szülők örülnek! Felkeltettük az érdeklődést és sokan elgondolkodtak rajta. Ez volt a lényeg.

Sok-sok egyéni beszélgetésem előzte meg a mai napot. Nagyon sok érdekes beszélgetésnek voltam részese. Így jutottam, jutottunk el idáig, hogy ma, ismét olyan napot jegyezhetünk fel az iskola történetébe, amikor esküt tesznek, diákok és tanárok, és ezzel egyben szavaznak, hogy füst nélkül jobb élni.
A legfontosabb, pedig az hogy elkezdődött és folytatódik valami, valami olyan folyamat, ami fontos az ember életében, Egészséget építünk és egységet teremtünk. Nem szabad abbahagyni, folytatni kell és ennek a folytatásnak lehetünk a mai napon tanúi. Meggyőződésem, hogy ez az egyik első, egyedül, a szülők nélkül meghozott komoly döntésük, az egyik első komoly megmérettetés a felnőtté válás útján. Megértették, hogy „egy rossz lépés….és minden terved füstbe megy!”

Köszönet illeti az itt megjelent kollégáimat is, akik felvállalták, hogy a program mellé állnak, és ők maguk is esküt tesznek, megmutatva hogy a kiállnak a diákokkal a füstmentes mindennapokért. Egyetértenek a füstmentes programmal. Köszönet érdemelnek azok a végzős diákok is, akik szintén felvállalták az eskütételt és hozzászólásukban üzentek, hogy az intézményt elhagyva is támogatják ezt a programot. Büszkék az iskolájukra, amely ilyen programmal segítik a diákokat.

Az esküt követően Tóth Tamás Igazgató Úr dicsérő szavaival köszöntötte a programba belépő új tagokat. Örül, hogy ilyen nagy létszámmal bővül a program és ezzel gazdagodik az iskola. Kifejezte örömét, annak is, hogy ha így haladunk tovább egy-két éven belül iskolánk elmondhatja magáról, hogy füstmentes iskola. Végezetül, aláírásával hitelesítette az esküjegyzőkönyvet. A hivatalos részt követően, meglepetésként, No smoking feliratú tortát kaptak az esküt tevők. Köszönöm az interjút és kívánom, tanár úrnak hogy a program sikeresen folytatódjon!

 
 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.04.25./
 

   Kiszűrik az ittas vezetőket

 

               
    

Elérkezett a várva-várt jó idő, melynek hatására Sárospatak területén és az illetékességi területünkön előkerültek a nagymotor és segédmotor kerékpárok, s megnövekedett ezen járművek forgalma. Valamint elkerültek olyan gépjárművel közlekedők is, akik a téli időszakban letették a gépjárműveiket, és azzal nem közlekedtek – kezdte húsvéti felhívását Bacsó Tibor rendőr őrnagy, a Sárospataki Rendőrkapitányság sajtóreferense…
 

 


Bacsó Tibor

      

Eljött a jó idő, a gépjárműveiket elővették, és most kezdik újra „tanulgatni” a vezetést, mert még nem rendelkeznek megfelelő vezetési tapasztalattal. Hétvégén húsvét, a rendőrség a megnövekedett járműforgalomra számít, ennek megfelelően fokozzuk a rendőri jelenlétet közútjainkon. Ellenőrzéseink fő iránya - a húsvétra való tekintettel - az ittas járművezetés ellenőrzése, valamint az olyan járművek ellenőrzése, amelyek a műszaki feltételeknek nem felelnek meg (nincsen műszaki érvényességük, nincsen kötelező biztosításuk, valamint más műszaki előírások betartásának hiányával közlekednek a gépjárművek).

Sárospatakon most egyedi forgalmi helyzet van, hiszen a hidat felújítják, és azon jelzőlámpával irányítják a forgalmat. Állampolgári bejelentésekből tudjuk, hogy ez nem minden esetben úgy valósul meg, ahogy kellene, néhány gépjárművezető figyelmen kívül hagyja a készülék tilos jelezését. Mint ahogy korábban, úgy most is ellenőrizni fogjuk videokamerával ezen szabálysértés elkövetőit és velük szemben a megfelelő szankciókat ki fogjuk szabni.
Ellenőrizni kell, és ellenőrizni fogjuk azokat a gépjárművezetőket, akik közútjainkon közlekednek, hogy betartják-e a rájuk vonatkozó KRESZ előírásokat. Feladatunk, hogy kiszűrjük azokat a gépjárművezetőket, járművezetőket, motorkerékpárosakat, segéd-motorkerékpárosokat és kerékpárosokat, akik nem tartják be a KRESZ szabályokat, és velük szemben határozottan fogunk fellépni.

 
 


 


 


Törő Gábor
/2011.04.24./
 

   Ülésezett a Jegyzői Kollégium

 

               
    

2011. április 19-én ülésezett a Kistérségi Jegyzői Kollégium, amelyen másnapi társulási ülés anyagát tárgyaltuk meg, illetve döntésre készítettük elő. A főbb napirendi pontokat a 2010. évi költségvetés végrehajtásához kapcsolódtak – kezdte olvasóink tájékoztatását dr.Komáromi Éva, Sárospatak város jegyzője, a Jegyzői Kollégium elnöke…
 

 


dr Komáromi Éva

      

Elsősorban a társulási tanács 2010. évi költségvetésének végrehajtása, ill. az egyes tevékenységek 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolók – úgy mint a központi orvosi ügyelet, a pedagógiai szakszolgálat és a belsőellenőrzési feladat ellátás beszámolója - kerültek napirendre.

Ezen kívül megtárgyaltuk még a társulás SZMSZ-ének - szervezeti és működési szabályzatának - módosításáról szóló előterjesztést, ill. a mozgókönyvtári feladatellátásról szóló beszámolót. A Jegyzői Kollégium felhívta a figyelmet arra, hogy 2011. júniusában a társulási megállapodás 5 éves időtartama lejár, így új társulási megállapodást kell majd elfogadni, amelyhez kapcsolódóan javasoljuk a társulási tanács szervezeti és működési szabályzatának átfogó felülvizsgálatát is, figyelembe véve az új jogalkotási jogszabályokat és irányelveket.
 

 
 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.04.24./
 

   Hídfelújítás Bodroghalászban

 

               
    

 


Zérczi László

      

Az elmúlt évi áradások erősen megrongálták a Kisfaludy utcán lévő közúti hidat. Alámosta a híd előtti partfalat és az árkokból kiemelt hordalék azóta is csúfította a vízelvezető árkok széleit. A BODKŐ Kft. egyhetes munkával szépen helyreállította a víz okozta károkat, elegyengette a belső területet, a kupacokba rakott köves hordalékot elszállította - számolt be az eseményekről Zérczi László képviselő...

Ezzel egy újabb lépést tettünk a környéken élők biztonsága érdekében, hogy megelőzzük azt a rémséges, katasztrofális helyzetet, amit a 2010-es árvizek okoztak. Remélhetőleg hamarosan folytatódhat a megelőző munka a híd és a nagy gát közötti árokszakasz kitisztításával.
 

 
 


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.04.24./
 

   Civilek segítik az Önkormányzat munkáját

 

               
    

A képviselőtestület megalakulása után komoly energiát fordítottunk arra, hogy a civil szervezeteket sokkal jobban bevonjuk a város vezetésébe. Éppen ezért tettem kezdeményezést a Városmarketing Tanács, az Egyházügyi Tanács és a Vállalkozói Tanács megalakulására, akik a döntéseink előkészítésében segédkeznek – nyilatkozta Aros János polgármester…
 

 


Aros János

      

Látható, hogy a Városmarketing Tanács óriási lendülettel kezdett hozzá a munkához, köszönet Dankó elnök úrnak, a SIDINFÓ Kft új elnökének az aktivitásáért. Az Egyházügyi Tanácsból Virágh Sándor nagytiszteletű úr veszi ki legaktívabban a részét és véleményezi a napirendi pontokat. A Vállalkozói Tanács véleményét többször is kikértem már. Így volt ez tegnap is, amikor újra összeültünk. Korábban a város költségvetésével kapcsolatban és az intézményi összevonásokról mondták el véleményüket. Érdekes számomra, hogy a vállalkozók mennyivel más oldalról, más szemszögből látják a dolgokat, mindenképpen érdemes megfontolni az ő tanácsaikat.

A hétfői ülés legfontosabb napirendi pontja, a gazdasági program véleményezése volt, melyet Déri Zoltán, az akkori Pénzügyi Bizottság tagja 2007. márciusában elkészített. Ez 2013-ig szól, s ennek a felülvizsgálatára került most sor. Mivel jómagam sem vagyok gazdasági szakember és a képviselőtestületben sem mondható, hogy olyan nagyszámban lennének gazdasági szakemberek, ezért kérek mindenkit, hogy a gazdasági programmal kapcsolatos észrevételeit jutassa el hozzám. Ezért tettük fel a honlapra, ahol mindenki számára elérhető. Elküldtük több civil szervezetnek, akik közül már többen vissza is jeleztek.

Hétfőn este arra kértem a Vállalkozói Tanács tagjait, hogy ők is üljenek össze, mondják el a véleményüket az egész programmal kapcsolatban. Melyek azok a pontok, amelyeket meg kell tartanunk, amelyeket ki kell egészítenünk, esetleg új pontokat belevenni. Nagyon örülök annak az aktivitásnak, ami mutatkozik a civilszervezetek részéről, hiszen valóban úgy gondolom, hogy az ő munkájuk komolyan segítheti a mi előkészítő munkánkat és döntéseinket.

 
 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.04.23./
 

   Bontással kezdődött a Petőfi utcai iskola felújítása

 

               
        

Az Erdélyi János, vagy a Petőfi utca felé járva mindannyian láthatjuk, hogy milyen nagy lendülettel kezdődött el az általános iskola felújítása. Pontosabban, egyelőre bontást látunk, de az óvoda felújításból tudjuk, hogy az építkezést némi bontás előzi meg. Kíváncsiak voltunk rá, hogy mit szólnak ehhez, akik ott dolgoztak – és fognak dolgozni – ezért erről Szegedi Istvánné igazgatónőt kérdeztük meg…
 

 


Szegedi Istvánné

      

Örömmel adtuk át az elmúlt hét folyamán az iskola területét a beruházónak, ami azt jelenti, hogy teljes egészében ki kellett költöznünk, s átadni az iskola kulcsait, hiszen a továbbiakban csak az ő engedélyükkel léphetünk be az iskolába. Egyrészt rossz érzés volt számunkra, hogy az iskolába nem mehetünk be, másrészt viszont öröm, hogy végre elkezdődött a munka, amire két évig vártunk. Most még kicsit furcsa, hogy rombolják először az iskolánkat, de azzal bíztatnak - meg egymást is azzal bíztatjuk - hogy a romolásból lesz az építés, ami akkor lesz majd látványos, mikor már ténylegesen elkezdődik az Erdélyi János út felőli rész ráépítése, de ehhez meg kell erősíteni az alapokat. Ha az már megjelenik, akkor következik a külső - belső felújítás, szigetelés és a nyílászárók cseréje, melyek még csak tátongó lyukak, főleg a földszinten lehet ezeket látni.
A Kommunális Szervezet munkatársai segítik a felújítási programot, hogy minél kisebb önerőre legyen szüksége a városnak, s kisebb költségekkel próbálják ezt megvalósítani.

Hiszek abban, s ez látható az eddig elkezdett munka alapján, hogy tényleg komolyan gondolja a beruházó, az általa vállalt, látszólag rövidnek tűnő határidőt.
A munkatempóval, és az óvodai beruházással bizonyította, hogy ha az időjárás is úgy akarja, s nem lesz semmilyen bontás során felmerülő műszaki probléma, akkor tarthatóan, július közepére át tudják adni az épületet.
Nekünk és a dolgozóknak ez nagy feladatot jelent majd, hiszen akkor jön majd az örömteli költözés, amit már nagyon várunk. Úgy tűnik, hogy az augusztusi hónapunk lesz egy kicsit feszített és húzós, amikor minden kolléga és minden diák, sőt a szülők segítségét is kérjük majd, hogy újult erővel tudjuk majd birtokba venni, újra belakni, és otthonná varázsolni ezt a bizonyosan gyönyörűvé alakuló épületet.

 
 


 


 


Törő Gábor
/2011.04.23./
 

  A kocsiajtó kinyitásával is okozhatunk balesetet

 

               
     

Április közepén történt egy könnyű sérüléssel járó közlekedési baleset. Egy kerékpáros közlekedett kemping kerékpárjával Sárospatak, Rákóczi úton a Kazinczy út irányába. Amikor a Református Kollégium főépülete előtt haladt, egy parkolósávban, az úttest mellett parkoló személygépkocsi bal első ajtaját a gépkocsivezető kinyitotta a kerékpáros előtt, aki annak nekiütközött – kezdte egy baleset ismertetését Bacsó Tibor, rendőr őrnagy…
 

 


Bacsó Tibor

      

A kerékpáros az ütközés következtében elvesztette egyensúlyát és felborult. A balesetet követően a két fél a helyszín megegyezett. A kerékpáros úgy érezte, hogy nem sérült meg, így a lakására távozott. Másnap érezte rosszul magát, s került a sátoraljaújhelyi kórházba, amely értesítette pataki rendőrkapitányságot - ekkor indult meg a rendőrségi eljárás. A baleset körülményeit szabálysértési eljárás keretében vizsgálja a rendőrkapitányság, mivel a kerékpáros sérülése szerencsére csak könnyebb sérülés.

Április közepén egy anyagi kárral járó közlekedési baleset történt Sárospatakon. Egy személygépkocsi közlekedett a Táncsics úton a MÁV állomás felől a Rákóczi út irányába. A Táncsics út 9. szám előtti útszakaszon az úttest jobb oldalán parkoló autókat úgy kerülte ki, hogy nem tartotta meg a megfelelő oldaltávolságot, mely során az ott parkoló és elindulásra várakozó személygépkocsi külső visszapillantó tükrének nekiütközött. A tükrök az ütközés következtében enyhén behajoltak, nem törtek be, így csak kisebb anyagi kár keletkezett. Az eset során személyi sérülés nem történt. A rendőrség szabálysértési eljárás keretében vizsgálja a baleset bekövetkeztének körülményeit.

 
 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.04.23./
 

   Soha nem látott húsvéti tojás kiállítás A Művelődés Házában

 

               
    

Kovácsné Géczi Julianna nem kis büszkeséggel mutatta be A Művelődés Háza folyosóján lévő vitrinekben sorakozó húsvéti tojásokat, amelyeket a kézműves szakkörével készítettek, és éppen olyan lelkesedéssel azokat is, amelyekkel más kézművesek gazdagították a kiállítást…
 

 


Kovácsné Géczi Julianna

      

A Kézműves Szakkör felhívására indult el a tojásdíszítés, mi kitaláltuk, hogy ezt szeretnénk húsvétra, mint ahogy karácsonyra is készítettük a fenyőfadíszeket. Most festett tojásokkal lepnénk meg a sárospatakiakat és minden érdeklődőt. Ehhez csatlakozott A Művelődés Háza többi alkotóköre és mindazok, akik ilyen tevékenységet folytatnak, akik természetesen a saját maguk által használt technikákkal vitték fel a díszítést a tojásokra.

A vendég kiállítók közül had említsem Sátoraljaújhelyből Fehér Zsuzsát, aki hírét vette, hogy mi ilyen kiállításra készülünk és nagy örömünkre elhozott 100 tojást, ami mind különböző díszítménnyel készült. Meg hívtuk erre a mai bemutatkozó foglalkozásra is, hogy mutassa meg, hogy hogyan is készíti ezeket a gyönyörűséges tojásokat. Ugyanakkor, akinek volt, elhozta az eddig összegyűjtött festett tojásait, amelyek különböző tájegységekről érkeztek és ezeket is bemutattuk.
Ennél nagyobb tojáskiállításunk egyszer volt, Zengővárkonyból - ami egy híres múzeum. Mi azt túlszárnyalni biztos nem tudjuk, ott azért míves asszonyok kezéből kerültek ki a tojások, mi pedig amatőr szinten műveljük, de ezért azt megmutatjuk, hogy egyszerű kezek által is létre lehet hozni otthon ilyen dolgokat és talán becses ajándékot tudunk készíteni, amit húsvétkor a készítője valakinek odaad. Amellett ezt a hagyományt is tovább tudjuk vinni és szélesíteni az érdeklődők táborát.

 
 


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.04.23./
 

   Ausztrál vendégek Sárospatakon

 

               
    

Az elmúlt héten Laurie Ferguson MP, ausztrál parlamenti képviselő és neje érkeztek Sárospatakra Dr.Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő meghívására. Ragyogóan szép időben ismerkedtek a várossal, ahol legjobban a város történelmi levegője ragadta meg őket…
 

 


Laurie Ferguson MP

 


Dr. Hörcsik Richárd

 


Aros János

      

Ferguson úr elmondta, hogy tanulmányúton vesz részt Európa keleti blokkjában, még csak Csehországban járt és onnan, az ő személyes érdeklődése hozta Magyarországra. Elmehet valaki Budapestre és nézheti, hogy milyen szép a kilátás a várból, de az országot igazából így lehet megismerni, ha eljön vidékre is, és meglátja, hogy hogyan élnek az emberek, milyen problémáik és milyen lehetőségeik vannak, valamint az ország szépségét is így ismerheti meg jobban – mondta Ferguson úr.

A három vallás együtt élése, a városban látható fejlesztések, a határhoz való közelség, ezek mind, így együttvéve helyezték különleges perspektívába Sárospatakot számára. Az ausztrálok legtöbbje tud valamit Magyarországról, de Tokaj az, amiről egészen biztos, hogy mindenki hallott az ausztrálok közül, ezért is érdemes ebbe a régióba ellátogatni egy ausztrálnak. Mikor visszamegyek, egy beszámolót kell írnom. Az én választókerületemben az ott élők több mint 50 %-a nem Ausztráliában született, ezért nagy bennem az érdeklődés a multi-kultúrák tekintetében, és ezért érdekel Magyarországon pl. a romakérdés, vagy a határon túli magyarok helyzete és az, hogy ezek hogyan befolyásolják az itteni emberek életét és az itteni politikát.

Tulajdonképpen ezért is akartam Magyarországra jönni, hogy megismerkedjem ezekkel a dolgokkal. Ausztrália nem egy tökéletes ország, de amire nagyon büszkék lehetünk, az az országnak a befogadó képességére, hogy nagyon sok bevándorlót és menekülteket fogadtunk be, akik integrálódtak a társadalomba. A magyar bevándorlás egyébként egyre csökken, már a 3. - 4. generációs bevándorlásról beszélhetünk, így egyre nehezebb megőrizniük a kulturális örökségüket és identitásukat. Tavaly részt vettem egy találkozón, amit az Ausztráliában élő magyarok különböző szövetségei tartottak – emlékszem egy operaénekesre, aki Miskolcról érkezett.
Kormányunk ugyanis elindított egy multi-kulturális programot, azzal próbáljuk segíteni és ösztönözni kultúrájuk megőrzésére a náluk élő népcsoportokat, köztük a magyarokat is.

A 60-70-80-as években a magyarok jó része már befutott embernek számított Ausztráliában, ahol az üzleti élet különböző területein nagyon sikeresé váltak, az egyik legnagyobb állam vezetője is magyar származású volt.
Még a futballban is sokat segítettek, pl. a két utolsó világbajnokságon, ahová kijutott Ausztrália, a helyi TV fő kommentátora is egy magyar származású ember volt.
A Sárospatakon látottakból az ausztrál képviselő a Rákóczi-várat és a Nagykönyvtárat emelte ki és elmondta, hogy egy olyan országból jőve, ahol az első fehér telepesek 200 évvel ezelőtt jelentek meg, a történelem egészen más léptékekben jelenik meg.

Dr. Hörcsik Richárd – aki büszkén mutatta be a messziről jött vendégeknek Sárospatak nevezetességeit – elmondta, hogy hogyan is került velük kapcsolatba…

Nagyon fontosnak tartom, hogy az Ausztráliából hazánkba érkező képviselők egy pozitív képet vigyenek Magyarországról, hiszen ez alapvetően fontos a két ország kapcsolatában, a kapcsolatépítésben. Így engem, mint az Európai Ügyek Bizottságának elnökét keresett meg nagykövet úr és kérte, hogy Budapesten, a hivatalomban találkozzam a hazájából érkezett képviselővel. Én viszont felajánlottam, hogy a képviselő kicsit nézze meg vidéket is. Amikor Magyarországról készít jelentést, akkor az nem csak a fővárosról, a politikai pártokról, hanem a vidékről is szóljon. Így adódott az a lehetőség, hogy eljött Sárospatakra, szívesen vállalta ezt az utat. Természetesen itt minden, ami a vidék Magyarországát érinti, szóba került és szóba fog kerülni. Meglepődött a város rendezettségén és azon, hogy itt 3 vallás él együtt békében, valamint látta azokat a fejlesztéseket, amik elindultak.
Ami különösen lenyűgözte, az a történelem. Itt alkalmunk nyílik arra, hogy egy kicsit bővebben beszámoljunk a vallási turizmusról, Anasztáziáról, Szent Erzsébetről, a Református Kollégiumról, a protestáns világ ide kapcsolásáról. Badarság lenne azt mondani, hogy holnaptól nagyon sok ausztrál turista jön városunkba. Inkább azt mondhatjuk, hogy Sárospatak segít abban, hogy egy pozitív képet vigyen magáról, nemcsak az ország egészéről, hanem egy helyi közösségről, a városról is. Ezért tartotta fontosnak képviselő úr is, hogy Aros János polgármester úrral találkozzon, kifejezett kérése volt, hogy a helyi közösségről halljon, az itt élők problémáiról, a város költségvetéséről, hiszen a képviselő úr felesége hosszú időn keresztül szintén képviselő volt egy helyi közösségben, az ő városukban egy városrésznél.

Tehát fontos az, hogy a pozitív képet elvigye Sárospatakról, Magyarországról, ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy szorosabb kapcsolat alakuljon ki Ausztrália és Magyarország között, hiszen mi egy szövetséges rendszerhez tartozunk, és soha nem lehet tudni, hogy a jövőben mi következik a politikában.
Ide tartozik az is, hogy a Nagykönyvtárban olyan régi ausztrál dokumentumokat mutattunk meg, ami felkeltette az érdeklődését, hogy itt nemcsak mint egy átlag magyar polgár tudunk Ausztráliáról, hanem a történelmükről is többet tudunk.
Természetesen, ami összeköt bennünket, az az Ausztráliában élő magyarság. Sárospatakról is sokan származtak el, és pl. ahol ő él, fölfedezte itt a Nagykönyvtárban, hogy 30-40 évvel ezelőtt az ő szomszédságában, amikorra oda költöztek, nem is tudta, hogy magyar könyvesbolt volt, a másik utcában pedig magyar hentes. Ide kellett jönnie Sárospatakra, hogy megtudja, ez is a meglepetéseinek egyike volt.
Természetesen szóba kerül majd az ausztrál Tokaji is, mert forszíroztam, hogy erről is beszéljünk, mert ő az ausztrál törvényhozásnak a tagja, és volt korábban probléma az ausztrál Tokaji névhasználatról.
Erről is fogunk szót ejteni, természetesen meglátogatjuk a fürdőt, az új beruházásunkat, és természetesen meglátogatjuk a tokaji pincéket is.

Az Ausztrál Parlament egyik legnagyobb tapasztalattal rendelkező képviselőjét láthattuk vendégül itt Sárospatakon – tette hozzá Aros János polgármester…

Örülök annak, hogy nem csak a szokásos protokoll látogatást tették Budapesten, hanem valóban érdeklődnek az ország települései, a vidék iránt is. Vendégünk nagy érdeklődéssel kérdezett a történelmi hagyományok, a képviselőtestület, és a fejlesztésekkel kapcsolatban. Igyekeztem mindenre kielégítő választ adni és remélem, hogy a továbbiakban tartalommal is meg tudjuk ezt a kezdődő kapcsolatot tölteni.

 
 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.04.22./
 

   Látogatás Mezőkövesden

 

               
      

 


Csatlósné Komáromi Katalin

      

A Művelődés Háza és Könyvtára 2007 óta működteti a sárospataki Közkincs- kerekasztalt. A 2010. évi sikeres pályázat nemcsak, a Közkincs-kerekasztal további működtetésére nyújtott lehetőséget, hanem szakmai tapasztalatcserére is, melyre 2011. április 13-án került sor - számolt be Csatlósné Komáromi Katalin igazgatónő...

A Sárospataki kistérség 9 fős csoportja többek között látogatást tett a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás irodájában, a Mezőkövesdi Városi Könyvtárban, a Tourinform irodában, a Matyó Múzeumban. A résztvevők a szakmai munkájuk során használható ötletekkel és élményekkel tértek haza.

 
 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.04.22./
 

   Kiállítást rendeztek a Vay Miklós Szakképző Iskolában

 

               
         

 


dr. Téglás Zsolt

      

Április 19-én Épületgépészeti és Gépjárműtechnikai Kiállítást rendezett a Vay Miklós Szakképző Iskola. A számos kiállító cég mellett több szakmai előadás kínálkozott párhuzamosan az osztálytermekben az érdeklődők számára, melyek többsége az új, innovatív technológiai megoldásokat és az újrahasznosítható energiaforrások felhasználási területeit mutatta be - nyilatkozta Dr. Téglás Zsolt igazgató...

Az iskola udvarán 7 autóból álló BMW flotta sorakozott fel, ami nagy sikert aratott nem csak a tanulók, de a lakosság körében is. A kiállítás után a királyhelmeci testvériskolával folytatott tanár illetve diák labdarúgó mérkőzések következtek, majd a Zsindely Népzenei Együttes bodrogközi táncháza zárta a 2 napos rendezvényt.

 
 


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.04.22./
 

   Sárospatakon adott koncertet Lajkó Félix hegedűművész

               
 

Tisztelet a 75 éves Makovecz Imrének, csodálat a fa kupolák akusztikája előtt – ezzel a mottóval egy 10 koncertből álló koncertsorozatot ad Lajkó Félix hegedűművész. Ennek második állomása volt Sárospatak, ahol a művészi partnere Brasnyó Ádám brácsás volt…
 


Lajkó Félix

      

Lajkó Félix elmondta, hogy számára a zenével való találkozás sorsszerű volt, valójában soha nem készült zenészi pályára. Az első hangszer, ami „megbabonázta”, egy citera volt, ami egy barátjánál kerület a kezébe.

A kapcsolat a közönséggel is különleges. Ő egyáltalán nem a szavak embere. Mindent, amit el szeretne mondani, a zene segítségével teszi. Ő nem szeret koncert közben beszélni, szerinte a zenész az zenéljen. Nála a zene az érzésekről, hatásokról, viszonyokról szól, melyeket nem lehet sem szavakba, sem kottába foglalni.

Akár naponta is megihleti más hegedűs, vagy akármilyen más hangszeren játszó ember, és zeneszerzők is. Gyakran hallgat – még a kocsiban is – klasszikus zenét, Bachot, Mozartot, de egyéb zenéket is.

 
 


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.04.22./
 

   Szalagkorlát fogta meg a Nissant

 

               
 

 


Bacsó Tibor

      

2011. április16-án szombaton este 20 óra körül anyagi kárral járó közúti közlekedési baleset történt a Gombos-hegyi csárda közelében, amiről Bacsó Tibor rendőr őrnagy, a Sárospataki Rendőrkapitányság sajtóreferense számolt be…

Egy Nissan típusú személyi gépkocsi haladt Miskolc felől Sárospatak irányába a 37-es számú főútvonalon. Sárospatak közelében a Gombos hegyi csárda melletti bal ívelésű kanyarban a járművezető a jármű sebességét nem jól választotta meg, az úton megcsúszott és a szalagkorlátnak ütközött. Személy is érülés nem történt.
Szabálysértési eljárás keretében vizsgálja a Sárospataki Rendőrség a közlekedési balesetet.

 
 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.04.22./
 

   90 éves asszonyt köszöntött a polgármester

 

               
    

Mindig nagy boldogság egy születésnap, különösen akkor nagy az öröm, ha valaki 90 éves. Sárospatakon már régóta szokás a város időseinek köszöntése. A polgármester otthonában kereste fel Sóstói Lajosné Gyöngyi nénit, aki ma is szívesen emlékszik vissza a sárospataki várban végzett munkájára…
 

 


Sóstói Lajosné

      

A várban dolgoztam, majdnem 10 évig. Mikor nyugdíjas lettem, az igazgató nem engedett el, mert franciául és németül is vezettem, meg szlovákul és csehül. Úgyhogy nagyon szerettek. Volt rá eset, hogy hoztak magukkal tolmácsot a vendégek, de mikor lengyelül köszöntöttem őket a sárospataki várban, akkor elküldték a tolmácsot.

Aros János polgármester a köszöntésen hangsúlyozta, hogy büszke a Sárospatakon élő idős emberekre

Mindig nagy tisztelettel jövünk azokhoz az idős emberekhez, akiknek a kétkezi munkája gyümölcsét ma is élvezzük, hiszen ők voltak azok, akik Sárospatakot felépítették az utókornak.
A szép kor egy fontos kérdést mindig az ember eszébe juttat: mi a titok? Hogyan lehet 90 évig élni? Tartok tőle, hogy a mi korosztályunk már nem nagyon fogja ezt a kort megélni. Gyöngyi néni elmondta, hogy az erős hit, az egészség és a család. Ez utóbbi különösen fontos, hiszen most a család évét ünnepeljük, és 63 évet együtt leélni egy házaspárnak, én azt hiszem, hogy ez mindenképpen tiszteletre méltó. Ahogy a képeket nézegettük - és elmondta Gyöngyi néni is - hogy ez a család ma is összetartó a 3 gyerekkel, a 6 unokával és az 5 dédunokával.
Én azt hiszem, hogy példaképnek tekintheti őket valamennyi sárospataki lakos. Boldog Születésnapot kívánunk! Sárospatak város polgármestere egy, a miniszterelnök által aláírt emléklapot is átadott Sóstói néninek.

 


Aros János


 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.04.22./
 

   Emléktáblát avatott Sárospatakon Patrubány Miklós

 

               
    

2011. április 17-én Comenius emléktáblát avattak Sárospatakon, az éppen 480. tanévében járó Református Kollégium udvarán. Sárospatakon eddig is volt Comenius emléktábla, dombormű és szobor is, ez mégis nagy jelentőségű, mert azon a helyen látható, ahol a nagy pedagógus 4 évig tevékenykedett, de főként azért, mert ez az első, amely egyértelműen utal a mester magyar származására, születési neve – Szeges János – feltüntetésével. Az emléktáblát Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetsége elnöke és Bálint Béla iskolaigazgató leplezték le…
 

 


Patrubány Miklós


Végh Balázs


Aros János

      

Végh Balázs közigazgató köszöntő szavaiból kiderült, hogy a befogadó intézmény büszkén vállalja a Comenius magyarságát hirdető emléktáblát, amit a Magyarok Világszövetsége ifj. Mladonyiczky Béla szobrászművésszel készíttetett…

Öröm és megtiszteltetés, hogy ez a tábla a Református Kollégium falán kerül elhelyezésre, mert Comenius ide, erre a földre jött, ezek között a falak között élt és dolgozott, így bátran mondhatjuk, hogy a tábla a legjobb helyre került. Sárospatakon utca van elnevezve Comeniusról, viseli nevét intézmény, szervezet, alapítvány, s ezen túl ez a tábla is. Álljon itt emlékül Comeniusnak – Szeges Jánosnak – a nagy pedagógusnak!

Hálás köszönetet mondok Sárospatak Városának és a Sárospataki Református Kollégium vezetőinek, hogy befogadták ezt az emléktáblát – mondta Patrubány Miklós a tábla leleplezését követően…
Lehet, hogy az Úr akarata teljesült ezzel, hogy a tábla oda került - és vele Comenius Ámos János, született Szeges János lelke - ahol leginkább otthon van, Magyarországon és Sárospatakon, a Református Kollégium udvarán, ahol élete egyik gyönyörű szakaszát töltötte és a legjelentősebb műveit megírta.
Szeretném leszögezni, hogy mi nem kívánjuk valamilyen nemzeti túlbuzgásból kisajátítani Comeniust, hiszen ő árva gyermekként a cseh-morva testvériség közösségében nőtt, gyarapodott, annak lett a püspöke, őt méltán tekinti Morvaország nagy morvának, és ezt mi nem akarjuk elvitatni. De méltatlan lenne Comeniushoz és az igazsághoz, ha mi magyarokként továbbra is kitagadnánk őt.
Az az ember, aki a keresztségben a Szeges János nevet viseli, és aki az 1968-ban megtalált, saját kézzel írott végrendelete tanulsága szerint halála előtt szintén, arról talán az utókor is megemlékezhet Szeges Jánosként. Hiszen az elmúlás pillanatára gondolva saját kezűleg áthúzta a Comenius nevet az aláírásban - még kis se írta, csak az első két betűjét, majd keresztülhúzta - és aláírta a Szeges nevet. Tehát, aki születésében Szeges János és holtában is Szeges János, arról talán az utókor is megemlékezhet Szeges Jánosként.

Különleges magyar tragédiának tartjuk, hogy annak ellenére, hogy immár több mint négy évtizede ez a tény közismertté vált a tudományos körökben - hiszen egy Norvégiába szakadt cseh kutató, M. Blekästad megtalálta a saját kézzel írott végrendeletet - nem tudatosult a magyar közéletben, nem része a magyar kulturális örökségnek…

Mától kezdve ne történjen Comenius nevének említése a magyar nyilvánosságban anélkül, hogy oda nem tennénk, „született: Szeges”! Azt hiszem, ezzel nem igazságtalanságot, nem magunk felé hajlást, hanem méltányosságot gyakorolunk Isten és ember színe előtt és Johannes Amos Comenius, született Szeges János emlékezete előtt. Köszönjük Önöknek, hogy visszafogadták Comeniust, született Szeges Jánost!


Aros János polgármester dr.Komáromi Éva jegyzővel elsőként helyezte el a tábla előtt az Önkormányzat koszorúját, amiről az avatóünnepség utáni sajtótájékoztatón kihangsúlyozta, hogy Sárospatak valamennyi lakója nevében tett…

Sárospatak, már a bizonyító erejű, saját kézzel írott végrendelet megtalálása előtt, eddig is tudta ezt, és ma is büszke Comenius magyar származására. Sárospatak valamennyi lakója nevében köszönöm a Magyarok Világszövetségének, hogy az emléktáblát elkészítették és itt helyezték el. Ne szégyelljük, hogy Comenius magyar származású volt, sőt, legyünk rá büszkék – más település is ezt tenné Európa-szerte.
Köszönet ezért Patrubány elnök úrnak és Bálint Béla igazgató úrnak, köszönet a Református Kollégium valamennyi vezetőjének.

A táblát a történelmi egyházak részéről id.Virágh Sándor református lelkész és Telenkó Miklós görög katolikus parókus szentelték meg, a világhírű tanító és író méltatása mellett.
A jelenlévők a sajtótájékoztatón sok érdekes és fontos információt kaphattak Comeniusról és a Comenius-kutatásról Dr.Földi Ferenctől, a Magyar Comenius Társaság elnökétől, Dr. Dienes Dénes gyűjteményi igazgatótól és Dobay Béla ny. középiskolai tanártól, aki saját kutatásairól számolt be.

Az ünnepi alkalmat a 8KOR Színház szavalatai és éneke tette még magasztosabbá.

 
 


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.04.21./
 

   Tavaszköszöntés – Húsvéti ünnepvárás

 

               
    

A Carolina Óvoda és Bölcsőde József Attila úti Tagintézményében 2011. április 15-én, „Tavaszköszöntés – Húsvéti ünnepvárás” rendezvényen vehettek részt az óvodások, szülők, nagyszülők, családtagok és az óvoda dolgozói – nyilatkozta Saláta Gáborné tagintézmény-vezető...
 

 


Saláta Gáborné

      

A programot a Katica csoport színes, hangulatos és színvonalas műsora nyitotta meg, melyben a tavaszt köszöntötték, csokorba szedett dalokkal és versekkel. A műsor után minden csoport az óvoda udvarán, a fűszálak között elrejtett csokitojások keresésére indult, amit nagy izgalommal és még nagyobb örömmel élhettek meg a gyerekek.

A délután folyamán, a húsvéti előkészületek jegyében, a gyermekek és a szülők közösen készítették el – változatos technikákkal – az ünnepi asztalt díszítő hímes tojásokat. Az elkészült munkákból az előtérben kiállítást rendeztünk, ahol mindenki megtekinthette egymás kreatív munkáit.

A rendezvény ideje alatt büfé üzemelt, mely további húsvéti meglepetések és finomságok fogyasztására csábította a gyerekeket és a szülőket. A hangulatot fokozta, hogy az óvodások élő húsvéti nyuszikat simogathattak az udvaron.
Vidám hangulatban telt a délután, melyen kicsik-nagyon egyaránt jól érezték magukat.

 
 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.04.21./
 

   Befejeződött a faültetési akció

 

               
    

 


Zérczi László

      

Szeles időben, de jó kedéllyel ültették el a 40 db nemes nyár facsemetét a szombaton megjelent emberek. A Pécsi Sándor utca végére meghirdetett faültetésen az önként jelentkezőknek nem csak a széllel, de a rendkívül köves talajjal is meg kellett birkóznia. Újságolta Zérczi László képviselő, az ültetés szervezője...

Az itt lévő önkormányzati területen a Radvány-patak mellett kezdtük és folytattuk a vasúti töltés előtt, majd a Pécsi Sándor út melletti részen a facsemeték földbe helyezését. Ezzel együtt több mint 200 db nyár és hársfát ültettünk el a választókerületben. Szeretném megköszönni a lakosoknak, hogy mindhárom helyszínre - szennyvíztelep, futballpálya, Pécsi S. út - sokan jöttek el és vettek részt a faültetésben.

 
 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.04.20./
 

   A vidék élni akar! - Társadalmi vita a 10 éves vidékstratégiáról

 

               
    

2011. április 28-án, A Művelődés Háza és Könyvtára színháztermében, 15-től 20 óráig kerül megrendezésre a "A vidék élni akar! Társadalmi vita a 10 éves vidékstratégiáról" című fórumsorozat. A fórum célja, hogy a Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció vitaanyagáról a résztvevők kifejthessék véleményüket, aktívan részt vehessenek a magyar vidék jövőjét érintő kérdések megvitatásában – hívja fel az érdeklődők figyelmét dr. Szabó Rita alpolgármester….
 

 


dr. Szabó Rita

      

Hazánk természeti adottságai – termékeny földjeink, termál-, gyógy- és ivóvízbázisaink, változatos természeti tájaink, élelmiszereink – kiválóak, kultúránk kimeríthetetlenül gazdag. Ma mégis a vidéki életfeltételek jelentős romlásának, a mezőgazdaság hanyatlásának vagyunk tanúi.
A vidék további leépülésének megállítása érdekében gyors és alapvető gazdaság- és társadalompolitikai fordulatra van szükség. Ezt szolgálja az eddig hiányzó Nemzeti Vidékstratégia, amely hosszú távú jövőképet, világos alapelveket valamint cselekvési programokat határoz meg a mezőgazdaság, a vidék és a gazdatársadalom újraélesztésére. A Stratégia célja, hogy 2020-ig a vidék társadalmi és gazdasági folyamataiban látható és minden érintett számára érezhető javulás következzen be.

Magyarország szándékaink szerint olyan ország lesz, ahol az európai sokszínű, minőségi mezőgazdaság, a környezet- és tájgazdálkodás válik általánossá. Úgy állít elő értékes, egészséges, biztonságos és génmódosítás-mentes élelmiszereket, hogy közben védi talajait, ivóvízbázisait, az élővilágot, a tájat és benne az embert közösségeivel és kultúrájával. Egyúttal munkát és megélhetést biztosít a lehető legtöbb állampolgár számára. Helyre kívánjuk állítani a vidéki élet becsületét és vonzerejét, hogy újra büszkeség és öröm legyen vidékinek lenni és vidéken élni!
Magyarország történelme során mindig a vidéki gyökerekből táplálkozva, a falusi közösségek erejére támaszkodva tudott megújulni. A vidék, a mezőgazdaság és a környezet ügye nem csak a falvakban élők gondja. Sikereinek és kudarcainak a társadalom minden tagja részese. A Vidékfejlesztési Minisztérium ezért arra törekszik, hogy a legszélesebb társadalmi párbeszéd előzze meg a stratégia és az erre épülő sarkalatos kerettörvény elfogadását.

Kérjük, hogy vegyen részt a vitában, alkossuk meg együtt a nemzeti érdekeinket szolgáló vidékstratégiánkat, a „magyar vidék alkotmányát”!

 
 


 


 


Törő Gábor
/2011.04.20./
 

   Országos szintű tanulmányi versenyen Erdélyi János Általános Iskola tanulói

 

               
    

Az idén Ózdon, 2011. április 15-én rendezték meg a tanulásban akadályozott gyermekek megyei szintű komplex tanulmányi versenyét. Tanulóinknak földrajz, magyar irodalom, történelem, gyakorlati és életvitel ismeretek, természetismeret, és informatika tárgyakból kellett, hogy tanúbizonyságot adjanak tudásukról, ami sikerült is nekik, - első helyet értek el - számolt be Kis Márta igazgatónő...
 

 


Kis Márta

      Így Borsod-Abaúj-Zemplén megyét a Makón megrendezésre kerülő országos szintű tanulmányi versenyen az Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium tanulói képviselik.

Szívből gratulálunk a csapat tagjainak:
Babai Alexandra (7.o.)
Darók Csilla (7.o.)
Horváth Mária (6.o.)
 

 
 


 


 

További fotók>>>

Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium
/2011.04.20./
 

   Szülői fórum a Carolina Óvoda és Bölcsőde József Attila úti Tagintézményében

 

               
    

Szülői fórumra került sor a Carolina Óvoda és Bölcsőde József Attila úti tagintézményében. Mint arról már korábban tájékozódhattunk, a görög katolikus egyház is be kíván kapcsolódni Sárospatak közoktatási rendszerébe, mint intézményfenntartó. A József Attila úton lévő óvodai épületben szeretnének három óvodai csoportot működtetni és ha igény van rá, akkor bölcsődei csoport indítását is elképzelhetőnek tartják - nyilatkozta Donkó József, a kabibet iroda vezetője...
 

 


Donkó József

      

A szülők élénk érdeklődéssel figyelik az eseményeket. Mint ahogy azt kifejezték, sokuknak nagyon fontos, hogy gyermeke továbbra is abba az épületbe járjon óvodába, ahová eddig, hiszen a közlekedés adott esetben komoly problémát jelenthet számukra. Többen kifejezték azt is, hogy a már jó megszokott óvó nénit szeretnék követni, illetve ha már csak egy, esetleg két óvodai év van hátra, nem szeretnék gyermeküket változásnak kitenni.

A jelenlegi létszámok ismeretében az is elhangzott, hogy az egyházi óvodás csoportokat lehetőleg maximum létszámra, azaz legalább 25 főre szeretnék feltölteni, illetőleg ha a létszám miatt szükséges, akkor 30 fővel indulnának a csoportok. Az önkormányzat számára a következő tanévtől így 12 óvodai csoport működtetése maradna.

 
 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.04.20./
 

  „TÜZES HÍREK”

 

               
    

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága illetékességi területén a 2011. március 22. és 2011. április 19. közötti időszakban 43 tűzeset, 20 műszaki mentés történt, 3 esetben kaptunk téves jelzést és 1 esetben vaklármához vonultak egységeink - nyilatkozta Barna Norbert tűzoltó főhadnagy...
 

 


Barna Norbert


Tóth János

      

A műszaki mentések során 3 alkalommal lakóházak pincéjében felgyülemlett víz eltávolításához vonultak tűzoltóink, 10 esetben lakóházat, a közúti forgalmat veszélyeztető fát távolítottak el egységeink, 2 esetben közlekedési balesetnél működtek közre tűzoltóink, 1-1 esetben pedig állatmentésnél, kútból állattetem kiemelésénél, Rendőrség kérésére tehergépjármű átvizsgálásánál, Mentősök kérésére beteg személy lakásból való kihozatalánál és szivárgó PB gázpalack eltávolításánál működtek közre tűzoltóink.

- 2011. április 11-én az esti órákban Sárospatakon két személygépkocsi ütközött. Kiérkező egységeink feszítő-vágóval a sérülteket kimentették a gépjárművökből és 2 fő sérültet a Mentők a kórházba szállítottak. Egységeink áramtalanították a gépjárműveket és a forgalmi akadályt megszüntették.
- 2011. április 19-én a délutáni órákban Mikóháza Pálháza között két személygépkocsi ütközött. 1 fő súlyos sérültet a Mentők a kórházba szállítottak. Egységeink áramtalanították a gépjárműveket és a forgalmi akadályt megszüntették.

A száraz, csapadékmentes időjárás miatt megnőtt az erdő- és vegetáció tüzek száma, emiatt a fenti időszakban 43-szor riasztották egységeinket, 1 esetben pedig lakóház villanyóra szekrénye gyulladt ki.

Felhívás:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága tisztelettel meghív minden kedves érdeklődőt a 2011. május 3-án 10 órától 18 óráig tartandó Nyílt Napunkra. Helye: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága laktanyája.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága tisztelettel meghív minden kedves érdeklődőt a 2011. május 4-én 14 órától tartandó tűzoltási és műszaki mentési bemutatóra. Helye: Sátoraljaújhely, Hajnal utca, a 9 emeletes előtti terület.

Tűz esetén hívják a 105-ös segélykérő számunkat, és ne feledjék „ÖNÖKÉRT HA KELL, TŰZBE MEGYÜNK!” Tájékoztatjuk Önöket, hogy a mobil telefonkészülékről indított 105-ös segélykérő hívás Miskolcra, a miskolci Hivatásos Tűzoltóság ügyeletére fut be. A tűzoltóság mobil telefonkészülékről a 06-47-523-140 számon közvetlenül elérhető.

 


 


 


Barna Norbert tűzoltó főhadnagy és Tóth János tűzoltó hadnagy
/2011.04.19./
 

   I. Vay- Napok

 

               
    

Hagyományteremtő szándékkal szervezték meg a sárospataki Vay Miklós Szakképző Iskolában az I. Vay-Napokat, melynek keretében április 18-án hétfőn emlékkő avatást tartottak. Géczi Zsuzsanna művész-tanár Vay domborművét és az iskolában oktatott szakmákra utaló jelképeket lehet az intézmény előtt szépen kialakított parkban álló emlékkövön megcsodálni - számolt be Dr. Téglás Zsolt igazgató...
 

 


Géczi Zsuzsanna

      

Gáll József nyugalmazott iskolaigazgató avatóbeszéde után Dr. Téglás Zsolt igazgató úr köszöntötte a diákokat és vendégeket, majd díjátadások következtek. Idén alapította az iskola a Vay Miklós Pedagógiai Díjat, melyet első alkalommal Vinnai Lajos tanár úr vehetett át.

Az avatóünnepséget közösségi programok követték: műveltségi vetélkedő, plakátkészítő verseny, labdarúgó bajnokság és sportvetélkedők gazdagították a délelőtti órákat, melyeken diákok és tanárok egyaránt részt vettek. A hétfői programot közös gulyásfőzés zárta az iskolai sportpályán, ahol a mintegy 600 fős diáksereg jóízűen falatozott a vetélkedőkben bővelkedő nap után.

 
Dr. Téglás Zsolt


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.04.19./
 

   Gólokban gazdag hétvége

 

               
    

Virágvasárnaphoz méltó, áprilist meghazudtoló napsütésben fogadtuk Szalonna együttesét. Ők a tabella utolsó helyén állnak, így abban reménykedtünk, hogy sok szép hazai gólnak örülhetünk majd. A bajnokságot vezető ifi csapatunk 9:2 arányú győzelme fokozta ünnepi hangulatunkat, de a nézők, talán valamit sejthettek, hiszen a megszokottnál kevesebben látogattak ki a találkozóra - számolt be Koscsó István, az STC Baráti Kör elnöke...
 

 


Espák Pál

Kertész Gyula

Zsófi József

      

A mérkőzés úgy kezdődött, ahogy azt elképzeltük. Az első támadásunkból egy kapufát érintve hagyta el a játékteret a labda. Javarészt az ellenfél térfelén tartottuk a labdát, bár a kontráik nem voltak veszélytelenek.
Folyamatos nyomásunknak meg is lett a gyümölcse: a 15. percben Sikorszki Péter tört be a tizenhatoson belülre és mintegy nyolc méterről lőtte ki a bal alsó sarkot. 1:0
A 27. percben egy bal oldali szögletből Espák Pál fejes góljával növeltük előnyünket. 2:0
A 30. percben egy jobb oldali kontratámadásnak köszönhetően szépítettek a vendégek. 2:1
A 42. percben Horváth Zsoltnak köszönhetően újra kettőre nőtt előnyünk. 3:1
Ezzel a bíztató vezetéssel vonultak játékosaink a pihenőre.
A második félidőben is többnyire mi rohamoztunk, de az ellenfél rúgta a gólokat.
Először az 51. percben, majd a 87. percben. Így lett a végeredmény 3:3
Többnyire mi irányítottuk a játékot, de valljuk be, a másik oldalon is akadtak kihagyott nagy helyzetek.

Mit lehet erre mondani? Kérdezzük meg a szakembereket.
Kertész Gyula Szalonna: A második félidőben egy hajszálon múlott, hogy nem nyertünk. Én teljes mértékben meg vagyok elégedve a fiúk teljesítményével. Induláskor az esélyeket latolgatva, egy tisztes vereségbe beleegyeztem volna, most pedig azt sajnálom, hogy csak iksz lett a vége megmondom őszintén. Az őszi (szalonnai) eredményhez képest, amikor egy tucat gólt kaptunk, nagyot változott a helyzet.

Zsófi József Sárospatak: Az újhelyi mérkőzés után rossz passzba kerültünk. Reménykedtem, hogy nem lesz gond a Szalonna elleni mérkőzés idehaza. Úgy is alakult a mérkőzés, rengeteg helyzetet alakítottuk ki, igaz nagyon sokat ki is hagytunk. Már az első félidőben eldönthettük volna a három pont sorsát a javunkra. 2:0-s vezetésünknél „visszajöttek a mérkőzésbe.” Megnyugtató 3:1-es félidei vezetéssel mehettünk az öltözőbe. A második félidőben kértem a játékosaimat, hogy próbáljanak agresszívebben, aktívabban játszani, mert probléma adódhat a lelkes ellenfél ellen. Sajnos beigazolódott a félelmem, mert nem tudtuk magunkat felszívni és rengeteg hiba tarkította a játékunkat. Szinte akaratgyengének tűntünk. Nem adjuk fel, megpróbálunk tisztességesen helyt állni a továbbiakban. Nem lesz egyszerű, mert nehéz mérkőzések jönnek.

A múlt heti újhelyi vereség több szurkolóban kétes gondolatokat ébresztett, a most látottak is inkább hullámvölgyre utalnak. Ennek okait felkutatjuk és a Sárospatak újság következő számában visszatérünk rá.

A következő mérkőzésünk szombaton 17 órától Szikszón lesz. Ők a tabella utolsó előtti helyén állnak. Reméljük, hogy ezt a majd két évezrede gyászos napot nem tesszük még szomorúbbá.
Hajrá Patak!

 


 


 

További fotók>>>

az STC Baráti Kör
/2011.04.18./
 

  Árvay-Comenius Kupa ifjúsági sakkverseny

 

               
  

2011. április 16-án került megrendezésre az Árvay-Comenius Kupa 2010-11. évad tavaszi fordulója. A versenynek hagyományosan a ME Árvay József Gyakorló Általános Iskolája adott otthont. A rendezvény fő célja, a tehetséges gyerekek felkutatása, játéklehetőség biztosítása az iskolákban szakkör rendszerű oktatásban résztvevő gyerekek számára, illetve a szakosztályok munkájának segítése az utánpótlás-nevelés terén - küldte a tudósítást Tóth Tamás...
 

 


Tóth Tamás

 


Kovács Tamás

      

A versenyre a megye számos iskolájából jöttek gyerekek, összesen 61 résztvevő ült asztalhoz: 33 alsó tagozatos és 28 felsős. Sárospatak, Olaszliszka, Erdőhorváti, Sátoraljaújhely, Pálháza, Ricse, Miskolc, Tiszaújváros általános iskolái hozták csapataikat, vagy egyéni versenyzőiket. Több résztvevővel már a korábbi években is találkozhattunk, de olyanok is voltak, akik sakkversenyen most tették meg első lépéseiket. Sok izgalmas játszmát láthattak a szülők, kísérők, főleg az első táblákon. A gyerekek mindvégig a felnőttekhez hasonló fegyelemmel és sportszerűséggel versenyeztek. A 9 egyéni díjazott mellett a csapatverseny első négy helyezettje is értékes ajándékokkal gazdagodott.

Hét forduló után a következő eredménnyel zárult a verseny:
A I. számú korcsoport (alsósok) díjazottjai:
1. Ács Kristóf (EMSE- Miskolc) 6,5 pont
2. Oláh Mózes (Tiszaújváros) 5,5 pont
3. Vanczák Tamás (Kisbocsok-Miskolc) 5,5 pont

Legjobb lány: Hajdú Petra (Sárospatak) 4,5 pont
Legfiatalabb résztvevő: Özel Szamira (Pálháza, 7 éves)

A II. számú korcsoport (felsősök) díjazottjai:
1. Kassay Krisztián (Kisbocsok-Miskolc) 6 pont
2. Mengyán Márton (Kisbocsok-Miskolc) 5,5 pont
3. Kassay Lilla (Kisbocsok-Miskolc) 5,5 pont

Legjobb lány: Ács Petra (EMSE- Miskolc) 5 pont

A csapatverseny (bármely 4 játékos eredménye alapján) végeredményét az őszi és a tavaszi forduló együttesen adta, ahol miskolci túlerő mutatkozott:
1. Kisbocsok-Miskolc 44,5 pont
2. EMSE-Miskolc 41 pont
3. Tiszaújváros 39 pont
4. Ricse 33 pont.

 


 


 

További fotók>>>                           További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.04.18./
 

   Intézményvezetők tanácskoztak

 

               
  

Az önkormányzat által működtetett költségvetési szervek igazgatói, valamint a tulajdonában lévő Kft-ék ügyvezetői április 12-én tartották a Polgármesteri hivatal dísztermében e havi tanácskozásukat. Az intézményvezetők tájékoztatták a városvezetést és egymást az aktuális problémákról, a megoldásra váró feladatokról - nyilatkozta Donkó József, a kabinet iroda vezetője...
 

 


Donkó József

      

Az óvoda vezetője többek között érintette azt a témát is, amelyet jelenleg a legnagyobb érdeklődés övez. Tájékoztatta a többieket, hogy jelenleg hogyan állnak a tárgyalások a görög katolikus egyház képviselőivel, akik várhatóan 2011 szeptemberétől bekapcsolódnak a helyi közoktatási rendszerbe azzal, hogy 3 óvodai csoportot átvesznek az önkormányzattól és azokat a József Attila úti épületben működtetnék.
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatója röviden tájékoztatta a jelenlévőket a közoktatási típusú sportiskolai elképzeléseikről, a közelgő első osztályos beíratás várható és remélt eredményeiről, valamint arról, hogy végre a küszöbére ért az iskola a bővítésnek, felújításnak.

A Gondozási Központ dolgozói a tőlük megszokott készséges hozzáállással, pontosan látják el feladatukat. A Rendelő Intézet beruházása már látványosabb szakaszba ért, amiről mindenki maga is meggyőződhet, ha arra jár. A Kommunális Szervezet is készül a tavaszi és nyári munkálatokra. A Művelődés Háza és Könyvtára vezetője tájékoztatott bennünket arról, hogy mind Pécsett, mind pedig Erdélyben tartott konferenciákon ismerkedhettek a közművelődésben dolgozó kollégák a patakiak munkájával. Középiskoláinkban a közelgő érettségi és szakmai vizsgák megszervezése most az aktuális feladat, illetve az ezeket megelőző ballagás.

A Farkas Ferenc Művészeti Iskola igazgatója örömmel számolt be az április elsején tartott teltházas produkciójukról, amely az Ilyen még nem volt címet viselte. A Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat vezetője ismét a hajléktalan ellátás megszervezésének problémáját vetette fel. A Pataqva ügyvezetője elmondta, hogyan állnak a felkészüléssel, a szezonra történő megnyitás előkészületeivel. A Patakhő vezetője felé az intézményvezetők fogalmaztak meg kérdéseket, kéréseket.
Áttekintették, hogy a soron következő önkormányzati ülésre kinek, milyen témában lesz előterjesztése, beszámolója.

 


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.04.18./
 

    Kerámiakép díszíti a Carolina Óvoda és Bölcsőde falát

 

               
  

Egy örömünnep volt 2011. április 12-én, kedden a Carolina Óvoda és Bölcsőde gyermekei és dolgozói számára. Gécziné Bankus Zsuzsanna, a Vay Miklós Szakképző Iskola tanárnője – a Nemzeti Kulturális Alap pályázatának támogatásávalegy hatalmas kerámiaképet készített és adományozott az intézményünknek – mesélte Lendvainé Szendrei Ágnes intézményvezető...
 

 


Gécziné Bankus Zsuzsanna

      

A 16 darabból álló népművészeti elemeket tartalmazó alkotás, egy hatalmas életfát ábrázol, melyen 3 madár foglal helyet, a népi motívumokkal díszített faágakon. A falikép agyagból készült, égetett, terrakotta színű alapon, színes népi formákkal díszített.

Az alkotást Aros János polgármester úr adta át, melyet amikor a gyermekek meglátták csodálkozó és hangos üdvrivalgással fogadták. Ez mindent elárult arról, hogy mennyire tetszik nekik és örülnek neki. Azonnal meg is állapították, hogy hasonló rajzokkal kezdődik a Magyar népmesék sorozat is. Ez a felismerés azért is örvendetes számunkra, mert óvodánkban a gyermekek gyakran találkoznak a néphagyomány elemeivel, a népi szokásokkal és az azokhoz köthető eszközökkel, szerszámokkal, díszítő motívumokkal, tárgyakkal.

A gyönyörű alkotás az épület emeleti galériáját díszíti . Valamennyi, „külsős” kedves érdeklődő számára is bármikor megtekinthető. A tanárnőnek nem ez az első adománya és találkozása az óvodával, hisz karácsonyra már két alkalommal is készítettek ajándékokat ( csengő,fenyőfa ) a szakképző iskola keramikus tanulóival, az óvodás és bölcsődés gyermekek számára.
Kötődését az óvodához, nagylelkűségét és figyelmességét valamint ezt a csodálatosan szép és hatalmas munkát hordozó alkotást mindannyiunk nevében szívből köszönjük!

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.04.18./
 

    Nincs pénz a Bodrogolaszi felé vezető út felújítására

 

               
  

Sok pataki autós gyakran használja az „alsó utat”, nem csak akkor, ha Bodrogolasziba megy, de akkor is ezen indul el, ha Miskolc felé más településre akar eljutni. Ha nincs más autó a láthatáron, még el is lavírozgatunk az út közepén a bukkanók között, de ha jönnek szembe, a lehúzódás már elég körülményes a gödrös útpadkán. Az út várható felújításáról Aros János polgármester számol be olvasóinknak…
 

 


Aros János

      

Körülbelül egy hónappal ezelőtt Kovács Józseffel, Bodrogolaszi polgármesterével együtt megkerestük az út fenntartóját, üzemeltetőjét, hogy szeretnénk, ha minél hamarabb megtörténne az útszakasz felújítása. A napokban meg is jelent egy hír a sajtóban, mely szerint ez meg fog történni, azonban sajnálattal kell mindenkit kiábrándítanom, hogy csak az út menti padkának a kátyúzása történik meg - a napokban ezt be is fejezik - az út oldalán lévő árok tisztítására is sor kerül májusban, azonban a teljes útburkolat felújítására, amit mindnyájan nagyon szeretnénk, nincs forrása a Közútkezelő Kht-nak.

Nem tettünk még le róla, hisz mind a pataki, mind az olaszi lakosságnak meg van az igénye ennek a felújítására, mert valóban nagyon rossz állapotban van. Továbbra is fogjuk kérni az út fenntartóját, hogy minél hamarabb találja meg a forrását, s kezdje meg az út felújítását.
 

 


 


 


Törő Gábor
/2011.04.17./
 

     Egyeztető megbeszélés a kilakoltatásokról

 

               

2011. április 12-én egyeztető megbeszélést hívtunk össze a május közepén esedékes kilakoltatások ügyében. Önkormányzatunk ezzel az eseménnyel közel kétéves folyamat végére ér, ugyanis a képviselőtestület 2009-ben fogadta el az új lakáskoncepciót, melynek végrehajtása fejeződik most be – kezdte tájékoztatását dr.Komáromi Éva jegyző…
 

 


dr.Komáromi Éva

      

Nagyon sok bérleti szerződés felmondásra kerül, egyrészt a más célból való hasznosítás érdekében, másrészt pedig a nagy összegű lakbértartozások felhalmozódása miatt. A megindított végrehajtási eljárások eredményeként már a tavalyi évben is történtek lakáskiürítések, idén azonban még erre nem került sor tekintettel arra, hogy tavaly októbertől kilakoltatási moratórium volt életben. Április 15-tel ez megszűnt, így a bírósági végrehajtó elindítja a kilakoltatásokat. 8 esetben kaptuk meg az értesítést, május 16. és június 15. közé ütemezve ezeket.

Erről tartottunk megbeszélést, a hivatal szakdolgozói, a Családsegítő Szakszolgálat, valamint a rendőrkapitányság részvételével. Meghívtuk a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökét és alelnökét is abból a célból, hogy legyenek segítségünkre az érintett lakosság felé való kommunikációban. Alelnök úr vett részt a megbeszélésen, elmondta észrevételeit, elsősorban az előzményekre vonatkozóan. A jelenlegi tényeket kértük, hogy tolmácsolja az érintettek felé - bár hangsúlyozandó, hogy mindenki kapott értesítést, mivel valamennyi esetben bírósági végzés született a lakás kiürítésének kötelezettségéről.
Megbeszélésünkön különös hangsúlyt fektettünk az érintett családokban élő kiskorú gyermekek további elhelyezése és kapcsolódó kérdések megbeszélésére.

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.04.17./
 

     A holokauszt sárospataki áldozataira emlékeztünk

 

               
    

A parlament 2000-ben nyilvánította április 16-át a holokauszt áldozatainak emléknapjává. Sárospatakon 2008-ban emlékeztünk először az Önkormányzat szervezésében a városunkból elhurcolt zsidó áldozatokra, az akkor leleplezett emléktábla előtt, amit ez egykori zsidó fürdő épületének falán helyeztek el. Azóta minden évben összegyűlnek itt mindazok, akik úgy gondolják, hogy nem szabad elfeledni a szörnyűségeket…
 

 


Dr. Győri István

      

A 4. alkalommal megvalósult közös emlékezés éppen olyan megrázó volt lelkileg, mint az előzőek. Bárki is az előadó és bárhogyan közelít a témához, az eredménye ugyanaz: a hallgatóság magába roskadva tűnődik: Hogyan történhetett ez meg? Próbálunk belegondolni a szörnyűségekbe, de az emberi agy tiltakozik…
Sárospatak Város Önkormányzata nevében Donkó József, a kabinetiroda vezetője köszöntötte az emlékezésre egybegyűlteket, majd Czabányi Attila főiskolai hallgató mondta el egy túlélő visszaemlékezését a „gyárba” érkezésről. Szavai hallatán átélhettük az érzést, ahogy az elhurcolt lépésről-lépésre döbbent rá: azok a kémények nem gyárkémények, és akiket zuhanyozni visznek, nem térnek onnan vissza…
Dr. Győri István a Sárospataki Teológiai Akadémia tanszékvezető tanára megemlékezése kezdetén pozitívan értékelte, hogy a jelenlévők között sok fiatal is van, de megnyugvással állapította meg azt is, hogy köztük nincsenek kisdiákok, akik nem tudnának mit kezdeni az itt hallott „információkkal”, és mi sem tudnánk az őszinte kérdéseikre elfogadható választ adni.

A Sárospatakról elhurcolt 1200 ember közük 200 élte túl a borzalmakat. Tanár úr egy szülővárosába visszalátogató túlélő emlékezését is felolvasta, onnantól kezdve, hogy leszáll a vonatról és az Iskolakert mentén elindul a város felé. Közben lejátszódnak benne boldog gyermekkorának emlékei. Amíg szülei a zsinagógában imádkoztak, ők gyermekként kívül maradva játszottak. A zsinagógához érve bútorboltot talál, amelyről a márványtábla is eltűnt, a világháborúban, a hazáért meghalt hittársainak névsorával. Iskolában ők is ezt tanulták: a magyar hazáért mindent meg kell tennünk, adott esetben életünket is áldozni kell…

Miközben az akkori államszervezet szolgai módon végrehajtotta a józanésznek, az emberiességnek, a keresztény és demokrata szemléletnek ellentmondó parancsokat, örömmel hallottuk, hogy Sárospatakon is voltak, akik szívükre és saját, belső meggyőződésükre hallgattak. Tanár úrtól hallottunk először arról, hogy a Kollégium tanárai és diákjai között is voltak, akik igyekeztek megmenteni zsidókat. Az Angol Internátus tanulói hónapokig bújtatták zsidó diáktársukat, akit sikerült is megmenteniük.
A méltóan emlékező rendezvény záróeseménye a koszorúk elhelyezése volt az emléktábla alatt, melyen Radnóti Miklós szavai olvashatóak:

”Ember vigyázz, figyeld meg jól világod:
Ez volt a múlt, emez a vad jelen,
Hordozd szívedben. Éld e rossz világot
És mindig tudd, hogy mit kell
Tenned érte, hogy más legyen”

 


 


 

                                                                                                                              További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.04.17./
 

    Önellátó települések, helyben termelt áruk

 

               
   

A Magyar Piac Szövetkezet kezdeményezésére újból előadás megtartására került sor Sárospatakon. A meghívott előadó ezúttal a Vidékfejlesztési Minisztérium egyik osztályvezetője volt, aki előadásában meglehetősen széleskörűen vázolta fel a vidéki gazdák számára kínálkozó lehetőségeket – számolt be dr. Szabó Rita alpolgármester az Önkormányzat által szervezett, elmozdulást ígérő találkozóról…
 

 


dr. Szabó Rita

      

Összefoglalta mi a Vidékfejlesztési Minisztérium jelenlegi stratégiája, mivel szeretnék a vidéket kimozdítani a jelenlegi holtpontról. Tájékoztatást kaptunk a megnyíló pályázati lehetőségekről, mind az új Széchenyi terv, mind az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretein belül, valamint a LEADER akciócsoportokon belül, ahol szintén támogatási lehetőségek nyílnak meg a közeljövőben. Hangsúlyozta, hogy komplett programokat kíván támogatni a szaktárca, ami azt jelenti, hogy az egymásra épülő, egymáshoz kapcsolódó elképzeléseket támogatják, a termék előállításától kezdve annak felhasználásáig, értékesítéséig, a hozzá kapcsolódó energiaszükségletekig – elsősorban a megújuló energiaforrások kiaknázására gondolva.
Mindezek miatt úgy ítélem meg, hogy az előadás nagyon hasznos volt a résztvevő önkormányzatok és gazdálkodók számára, akik a környékünkről elfogadták meghívásunkat. Akik tudnak élni ezzel az információval, készülhetnek a megnyíló pályázati lehetőségekre a feldolgozás vonatkozásában.
Miután meghallgattuk az osztályvezető úr előadását, a Magyar Piac Szövetkezet elnök asszonya buzdította a hallgatóságot az aktív részvételre. Nyilván az ország más területein is indulnak ezek a programok, de minden térség más és más sajátossággal rendelkezik. Itt Zemplénben is előttünk áll egy olyan lehetőség, amivel élhetünk. Ha tudunk, ha meglesz az összefogás, akkor van, lesz lehetőség a megélhetésre.

Az előadók sorában Köteles László polgármester úr beszélt arról, hogy Komlóskán hogyan képzeli el a település jövőjét, egy önfenntartó öko-falu mintáját említette. Megfontolásra ad okot, hiszen a jelenlegi energiaárak és gazdasági körülmények között egy településnek, egy önkormányzatnak érdemes arra hangsúlyt helyezni, hogy hogyan tudja komplexen kezelni a falu megélhetését, akár az önkormányzatra, a vállalkozókra vagy a lakosságra gondolunk.

Volt lehetőség arra is, hogy a fórum előtt és azt követően is beszélgessünk osztályvezető úrral és kollégáival. Sárospatak közétkeztetését az egyik önkormányzati gazdasági társaság, a Sárospataki Közszolgáltatási Kft látja el, akik most folytatták le a közbeszerzési eljárást, az árubeszerzés vonatkozásában. Mivel a Magyar Piac Szövetkezet programjának jókora szerepe van a helyben megtermett áruk közétkeztetésben történő felhasználásában, kulcskérdés számunkra, van-e arra lehetőség, hogy közbeszerzési eljárás mellett, felvásároljunk helyben termelt árukat. Erre viszont nem az osztályvezető úrtól kaptuk meg a választ, hanem a közbeszerzési szakértőnktől, aki sajnálatos módon negatív válasszal tudott szolgálni, miután a közétkeztetést ellátó kizárólagos önkormányzati tulajdonú Kft. árubeszerzésének nettó értéke meghaladja a nemzeti értékhatárt. Sárospatak vonatkozásában tehát nem tudunk élni ezzel a lehetőséggel.
Viszont erősíteni tudjuk azt az elképzelést, miszerint egy „gazdaboltot” kell nyitni a városban, élénkítve a környékben megtermett áruk felvásárlását, kereskedelmét, hozzászoktatni az embereket ahhoz, hogy jó minőségű, helyben termelt zöldséget, gyümölcsöt vásároljanak. Nem olyan árut, amely esetleg egy budapesti elosztóból érkezik, több száz kilométert utazva hűtőkocsikban, hűtőkamrákban. Meg kell mutatni, hogy az itt élők, itt dolgozók által fáradtságos munkával megtermelt gyümölcsnek, zöldségnek jobb az íze.
Ránézésre lehet, hogy ugyanazt a barackot és almát kapjuk az egyik és a másik boltban, de mikor megkóstolják, az dönti el, hogy egész más ez a gyümölcs, ami itt termett egy karnyújtásnyira tőlünk, vagy az, ami végigutazta a fél országot – pl. egy fakó, halványpiros paradicsom.
A szemléletet ezáltal próbáljuk abba az irányba terelni, hogy lássanak megélhetést az itt élő gazdálkodók, esetleg akik jelenleg munka nélkül vannak, szeretnénk bekapcsolni őket a munka világába.

Megerősítést kaptunk a Munkaügyi Kirendeltség vezetője részéről, Marczi Gábor úrtól is, aki szintén a meghívott vendégek sorában ült. Ezeket a foglalkoztatásra irányuló programokat, a Vidékfejlesztési Minisztérium külön is támogatja. Hamarosan várható, hogy megnyílnak ezen munkalehetőségek az emberek számára.

 


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.04.16./
 

     Kiállítás nyílt a málenkij robotról

               
       

Meghatottsággal állok önök előtt, könnyeimmel küszködve próbálok egy bevezetőt tartani a kiállítással kapcsolatban, mert olyan élettapasztalatok és sorsok kerültek elő ennek a kiállításának az összegyűjtése során, melyek engem is megváltoztattak. Másképp látom a világot, másképp gondolkodom sok mindenről – kezdte A Művelődés Háza „Több mint élettörténetek – sorsok” című kiállításának megnyitását az Újbástyában Walterné Müller Judit, aki az anyagát összeállította…
 


Walterné Müller Judit


Csatlósné Komáromi Katalin


 Stumpf Bálint

      

Mi vitt rá, hogy ezt a kiállítást elindítsam, illetve a kollégáim segítségével összeállítsuk? Az én nagymamám. 4 évet töltött el málenkij robotban, a nagyapám pedig hadifogolyként 5 évet volt kint. Nem is tudtak egymásról semmit ez idő alatt. Édesanyám akkor 4 éves, a nagynéném pedig 6 éves volt, a dédimamára voltak bízva. Teljes kilátástalanságban teltek ezek az évek. Kislány koromban Mecseknádasdon nőttem fel, egy baranyai kis faluban, ahol a lakosság 98 %-ban a magyarországi németséghez tartozott, magyar szó alig hangzott el a faluban. Sokszor azon is csodálkoztam, hogy van ember ebben az országban, aki nem tud németül. Sokat hallottam számomra ismeretlen kifejezéseket, mint elhurcolás, málenkij robot, kitelepítés. Tudtam, hogy a mamámnak a rokonait, a nagynénémet kitelepítették Németországba, de fogalmam sem volt, hogy miért, a magyarázat nem érkezett meg. Mamáék nem nagyon akartak és nem nagyon tudtak erről beszélni, hiszen a hallgatás és elhallgatás éveit éltük. Bíztam abban, hogy majd egyszer fény derül a történelemnek erre az időszakára, de a középiskolában sem esett egyetlen szó sem erről a történetről, az elhurcolt magyarországi németekről és magyarokról, mert ne felejtsük el, hogy elsősorban németeket, de magyarokat is vittek el. Egyetemen történelem szakot végeztem, ott sem esett egyetlen szó sem erről.
A változást a rendszerváltás hozta, mikor egyre másra jelentek meg a különböző beszélgetések, interjúk, kötetek. Akkor már mertünk erről beszélni, mertünk erről kérdezni. Hosszas kutatómunkára volt szükség, ami megelőzte ennek a kiállításnak, történetnek az összeállítását.
Aztán jött egy újabb lehetőség, hogy múzeumba kerültem dolgozni. Kollégáim azzal bíztattak, hogy közülük való vagyok, ismerem a nyelvüket, velem fognak beszélgetni. Először sokan visszautasítottak azzal, hogy el akarják felejteni, nem akarnak róla beszélni. Elmondtam, hogy csak azért érdeklődöm, hogy mindenki megtudja, hogy mit tettek, hogy mennyi bűnt követtek el a második világháború után. 17-18 évesen vitték el Baranyából, Sárospatak és környékéről ugyanúgy a fiatal lányokat, asszonyokat, függetlenül attól, hogy volt-e gyerekük, vagy családjuk. Fiatalembereket szintén, akiknek fogalmuk sem volt a háború bűneiről. Ők bűnhődtek azért mert a 2. világháború így alakult.
Ennek a kiállításnak egyik legnagyobb célja semmiképpen a fájó emlékek felelevenítése volt, hanem, hogy emléket állítsunk, és fejet hajtsunk azon emberek előtt, akiket ártatlanul elvittek robotra, „kis” munkára. Azt mondták, hogy 4-5 napos, kisebb felújítási, újjáépítési munkálatokban fognak részt venni. Ennek ellenére távoli országban, 3-5 éven keresztül dolgoztatták őket, bányákban, útépítéseken, olajvezetékek építésében.
80-90 éves beszélgetőtársaimmal nagyon jó barátok lettünk, nem volt olyan beszélgetés, hogy ne sírtunk volna, most is küszködöm vele.

Ez a kiállítás már több helyen volt. Pécsett nyitottuk meg először a Várostörténeti Múzeumban, aztán Kárpátalján, ahol egy felemelő, de megrázó konferencián vettünk részt. A magyarországi németek, a kárpátaljai németek és magyarok, a felvidéki magyarok, az erdélyi magyarok és németek közös megaláztatásáról, megrázkódtatásáról, kitelepítéséről, elhurcolásáról hallhattunk ott. Közösen kell gondolkodnunk Közép-Kelet-Európában, hiszen egy a sorsunk.

Nagyon megrendülve látom itt a kedves nénikéket, hölgyeket és urakat, akik megjárták ezt a poklot, és visszatértek. Nagypapám mesélte mindig, hogy egy dolog éltette: hogy visszatérhessen oda, ahová tartozik, ahonnan elhurcolták, ahol a családja van. Ezt sok mindenkinek nem sikerült - sajnos. Mintegy 50 ezer embert hurcoltak el Magyarország területéről, ennek majdnem 1/3-a odaveszett, ezt már sajnos tényként kezelhetjük.

Megrendítő volt, amikor elmesélték, hogy milyen életük volt ott. Sokan kiemelték, hogy az ottani emberek, az egyszerű orosz, ukrán emberek mind-mind jó szándékkal voltak velük szemben. Ők is szegények voltak. Sokszor megosztották azt a három krumplit, ami talán az utolsó néhány falatjuk volt.

Voltak olyan beszélgetések, amelyek több óráig tartottak, többször visszamentem, mert szerettek volna még róla beszélni. Kaptam olyan tárgyakat is, amiket a táborból hoztak el. Mindenki, akivel beszéltem, rögtön ideadta ezeket, hogy könnyebben felejtse, mikor megemlítettem, hogy mindenkinek meg szeretném mutatni ezeket kiállítás formájában

A Német Kisebbségi Önkormányzat nevében Stumpf Bálint kereste meg intézményünket, hogy a Baranya megyében összeállított és már több helyen bemutatott „Sorsok” kiállításnak helyet keresnek. Örömmel fogadtuk, bár a témájában rendkívül nehéz, ugyanakkor a mai napig nagy érdeklődésre számot tartó anyagok ezek – számot be a kiállítás bemutatásának körülményeiről Csatlósné Komáromi Katalin, A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatónője…

Így a Baranya Megyei Múzeum igazgatóságának a jóvoltából április 9-én megnyitottuk a kiállítást. Az ünnepélyes megnyitón sokan részt vettek, nem csak a megyéből, hanem a környező német kisebbségi önkormányzatok képviselői is. Mindenkinek rendkívül megható volt ez az esemény, hiszen olyan öreg nénik és bácsik elevenítik fel ezt a programot, akik maguk is az elhurcoltak között voltak.

A kiállítás megnyitójában is hangsúlyoztam, hogy miként tudták ezt az anyagot egyáltalán összegyűjteni, rendezni, hogyan lett ebből mások számára is érthető és felfogadható kiállítás. Stumpf Bálint, a Német Kisebbségi Önkormányzat vezetője koordinálta ezt a programot A Művelődés Házával. Az Újbástya kiállító termében méltó helye van ennek az anyagnak, ahol május 2-ig tekinthetik meg az érdeklődők naponta 10-16 óráig.  A kiállításon kívül a rendezvényhez kapcsolódó konferenciának is helyet adott az Újbástya épülete.re.

 


 


 


További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.04.17./
 

     Tovább jutottak a kézilabdás kislányok

 

               

Az országos Erima Gyermekbajnokság 2000-es korcsoportjának lány megyei döntője zajlott szombaton a sárospataki az ÁVG tornacsarnokában. Ezen a tornán a SUSI-nak 2000, és ez évtől fiatalabb kislányai alkotta csapat mérette meg magát Tokaji DSE, s az Ózd Lóczy DSE ellen – számolt be Papp József tanár úr az elmúlt hétvége kézilabda eseményeiről…
 

 


Papp József

      

Az eredményeket figyelembe véve a tokaji csapatot könnyedén sikerült legyőznünk. Az egyik meccsen 13:4, a másikon 14:6 arányban. Ózddal szemben viszont mindkétszer vereséget szenvedtünk, egyiken 11:4, a másikon 16:2 arányban. A mi csapatunkban hárman 2000-es, a többiek 2001-02-es születésűek. Vannak, akiknek ez volt az első igazi megmérettetése.
Úgy gondolom, az eredmény azt tükrözte, hogy a gyerekek összességében megfeleltek az elvárásoknak. Mivel 2.-ok lettünk, bejutottunk a régiódöntőbe, ahol majd április 21-én fogunk részt venni Ózdon, ami már egy komolyabb megmérettetés lesz.
Úgy tudom jelen állás szerint, hogy Mátészalka, Ózd, Gyöngyös, és Óbudai kézilabda csapatai ellen kell felvennünk a küzdelmet. Megpróbáljuk a maximumot nyújtani, hogy az mire lesz elég, azt majd meglátjuk.

GRATULÁLUNK!
A csapat tagjai: Rák Petra, Hauser Petra, Hardon Réka, Szabó Eszter, Krenyitczki Sarolta, Mester Patrícia, Zombori Gréta, Vachter Fanni – játékosok, Papp József – edző.

 


 


 

További fotók  (Szabó András)>>>

Törő Gábor
/2011.04.16./
 

     Katolikus fenntartású lehet a gyakorló iskola

 

               
    

A Katolikus Egyház kéréssel folyamodott az Árvay József Gyakorló Általános Iskola fenntartójához, a Miskolci Egyetemhez, hogy az iskolát átvenné. Az egyetem vezetése ebbe beleegyezett, tekintve, hogy az egyházi iskola a jelenlegi értékek megtartása mellett további értékeket közvetítene miközben továbbra is gyakorló iskola maradna. Az átvételi folyamat jelentős eseménye volt a 2011. április 12-én megtartott találkozó, amikor az egyetem részéről Dr. Patkó Gyula rektor, az egyház részéről pedig Dr. Ternyák Csaba egri érsek tájékoztatta a szülőket…
 

 


Dr. Ternyák Csaba

 


Dr.Patkó Gyula

      

A megjelentek nagy érdeklődéssel hallgatták az elmondottakat, a felmerült kérdések első sorban a hittan órákra vonatkoztak, de érsek úr és pap társai megnyugtatták az aggódókat, hogy természetesen más felekezetűek és nem vallásosak is járhatnak az iskolába, hogy felekezetenként külön lesz a hittan óra, és hogy senkinek nem válik kárára, ha megismeri a kereszténységet, mint az európai kultúra lényeges elemét.

Érsek úr a találkozón elhangzottakhoz a következőket fűzte hozzá:
A szülői kérdések, amelyek elhangzottak, inkább aggodalmak voltak, azoknak a részéről, akik attól félnek, hogy egy katolikus intézményben hitoktatás van - a legtöbb kérdés erre vonatkozott. Vannak néhányan ilyen szülők - az volt az érzésem, hogy nem sokan - akik attól félnek, hogy hittanóra a térítés eszköze lenne. A hittanóra információkat közvetít, és azok számára, akik nem hívők, lehetőséget biztosít arra, hogy megismerjék a kereszténységet, az európai kultúra lényeges elemét. Ettől tapasztalatokban és információkban gazdagodnak.

Nem csak Sárospatakon, más városokban is fontos ez számunkra. A nagyobb városokban többen élnek katolikusok, tudomásom szerint a város több mint felét katolikusnak keresztelték. Ez nem azt jelenti, hogy csak az a katolikus, aki minden vasárnap ott van a templomban. Mindaz katolikus, aki meg van keresztelve, aki kultúrájában hordozza a katolikus egyházközösséghez való tartozást. Van, aki úgy fejezi ezt ki, hogy az 1%-ot a katolikus egyháznak adja, vagy ha megkérdezik a vallását, s azt mondja rá, hogy katolikus. Van, aki úgy fejezi ki, hogy minden vasárnap elmegy a templomba, tehát az egyházhoz való tartozásnak is különböző mélységei vannak.
Mint a katolikus egyház egyik vezetőjének, kötelességem a sárospataki katolikus híveknek ezt a lehetőséget biztosítani, hogy gyermekeiket katolikus iskolába járathassák. Fontosnak tartom azt is, hogy a nem hívő emberek számára is lehetőség legyen, nem felekezeti iskolába járatni gyermekeket. Ezért elsősorban városi helyeken lehet szó arról, hogy katolikus iskolát működtessünk. Sárospatak elég nagy város ahhoz, hogy itt egy ökumenikus közösség kialakuljon, van már református, vannak önkormányzati, semleges iskolák, a katolikus emberek számára is legyen egy iskola. Úgy gondolom, hogy ez az identitásunknak is része, nekünk is megvannak a jogaink, nem csak a nem hívő embereknek.

A mi elvárásaink nem túl nagyok. A pedagógusoknak felajánljuk azt a lehetőséget, hogy együttműködjenek velünk. Akik ezt elfogadják, azokkal mi is együtt kívánunk működni. A pedagógusokkal való találkozó után az volt a benyomásom, hogy messze túlnyomó többségük – az is lehet, hogy mindenki – együtt kíván velünk működni.

A kezdeményezés a katolikus egyház részéről indult. Érsek úr kereste meg az egyetem akkori vezetőit, hogy mit gondolnak arról, hogy a katolikus egyház egy általános iskolát bevezetne, a Miskolci Egyetem gyakorlóiskoláját átvennék – emlékezett vissza Dr.Patkó Gyula a kezdetekre…

Akkor is, és most is úgy gondolom, hogy a katolikus iskola értéket képvisel, ad át a fiataloknak. Nem csak a katolikus, ugyan úgy a református, az evangélikus és valamennyi történelmi egyházról elmondhatom, értékeket ad át. Azáltal, hogy az iskolát egyház működteti, további értékeket kapnak a fiatalok. Úgy gondolom, hogy mint pedagógus, és mint hívő ember az értékeket helyezem előtérbe. Ezért személy szerint támogatom azt, hogy ebben a városban legyen ilyen felekezeti iskola is.

A mai napon az első lépés történt meg, hiszen a jogszabályok előírják, hogy mi a teendő akkor, ha egy fenntartóváltást tervez valaki. Az első lépés az, hogy a szándékról tájékoztatni kell az oktatói kart, a pedagógusokat, a szülőket, a diákönkormányzatot, ezek történtek meg a mai napon.
A szülők további tájékoztatásokat fognak kapni az elkövetkezendő napokban az igazgató részéről szülői értekezletek keretében. Tehát ne legyenek találgatások arra vonatkozóan, hogy kinek mi a szándéka. Ez a tájékoztatás, az első megtörtént. A részletek kimunkálása fog következni, amikor megbeszéljük, hogy hogyan képzeljük el az iskola fenntartói jogosultságának az átadását. Amikor ezek előkészülnek, akkor ebben a hónapban április 28-án az egyetemi szenátus elé visszük az ügyet.

De addig még sok mindennek meg kell történnie, sok mindent át kell gondolni, a munka igazán most kezdődik. Az egyetem részéről így látszik, és az a meggyőződésem, hogy az egyház részéről is a megfelelő grémiumok, testületek át fogják tekinteni azt, hogy milyen feladatok, kötelezettségek várhatóak. Ha mindennel elkészültünk, akkor a mi saját fenntartónkhoz kell fordulnunk, a Nemzeti Erőforrás Minisztériumához, miniszter úrhoz és államtitkár asszonyhoz, akiknek előterjesztjük a szándékunkat, s ők fognak dönteni arról, hogy ez a szándék megvalósulhat-e, vagy sem. Mi szándékokat közvetítettünk a pedagógusoknak, szülőknek, a döntés természetesen országos szinten az államtitkár asszony, és a miniszter úr kezében van.

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.04.16./
 

     Idén csak egyszer lesz lomtalanítás

 

               
    

Tájékoztatom a lakosságot, hogy 2011. április 16-án, szombaton ingyenes lomtalanítást tartunk. Az a kérésünk, hogy mivel szombati napon kerül sor ennek a lebonyolítására, legkorábban pénteken, a késő délutáni órákban, de legkésőbb szombaton, a reggeli órákban helyezzék ki a használaton kívüli tárgyaikat – számol be az idei lomtalanítás menetéről dr. Komáromi Éva jegyző…
 

 


dr. Komáromi Éva

      

Sárospatak város egész közigazgatási területén - a külterületeket is beleértve - egy alkalommal fog végighaladni az autó, mely elszállítja a kikészített dolgokat. Kérjük, hogy ezeket zsákolva, vagy egyéb, elszállításra alkalmas állapotban helyezzék ki a közterületre.

Veszélyes hulladékot és építési törmeléket nem szállítanak el, de minden egyéb háztartási felesleges tárgy elszállításra kerül.

Fontos megemlíteni, hogy lomtalanításra idén csak egy alkalommal kerül sor. Tehát minden, erre a célra szánt otthoni, felesleges hulladékot ez alkalommal tegye ki a lakosság, mert idén valószínűleg NEM lesz őszi lomtalanítás.

Ez a lomtalanítás a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan ingyenes, nem kell érte fizetni a lakosságnak, költségét a város vállalta magára.

(a fotók illusztrációk)

 


 


 


Törő Gábor
/2011.04.15./
 

     Sárospataki költők ankétja

 

               
        

A Költészet Napján A Művelődés Háza és Könyvtára, Zrínyi Ilona Városi Könyvtára különleges rendezvényre hívta városunk irodalomszerető közönségét. A Sárospatakon élő és alkotó költőket hívtuk meg egy jó hangulatú, közös beszélgetésre - nyilatkozta Kövér Sándorné. a könyvtár vezetője...
 

 


Kövér Sándorné

      

A rendezvényen Balogh Mária, Finta Éva, Gyulai József, Halász István, Martinák János, Dr. Tusnády László és Virágh Sándor volt a vendégünk. Mindannyian kendőzetlen őszinteséggel beszéltek pályájuk indulásáról, arról, hogy milyen szerepet tölt be életükben a költészet, mennyire meghatározó a közönség visszajelzése. Megismerhettük azokat a személyiségeket, akik ösztönözték, támogatták tehetségük kibontakozását. Hallhattunk elért sikereikről, és jövőbeni terveikről.

A beszélgetést a költők versei színesítették, amelyeket Kádárné Szász Hilda ihletett előadásmódja tett igazi élménnyé. A rendezvény során mélyebb interjúkra nem kerülhetett sor, de sikerült megmutatnunk, hogy mindannyian különleges személyiségek, sajátos életúttal, egyéni gondolatvilággal. Közösen reprezentálják a mai sárospataki költészet sokszínűségét, gazdagságát.

Az est folyamán bebizonyosodott, hogy Sárospataknak nemcsak a múltja tiszteletreméltó, hanem a jelene, és – bízom benne – a jövője is. A könyvtárunkban megtalálható kötetek nagy száma is bizonyítja, hogy termékeny tehetséges alkotókkal büszkélkedhet városunk.

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.04.15./
 

     Szakképzési Fórum Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

 

               
    

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési Fórumot szervezett a megye szakiskolai szakképzéssel foglalkozó intézményei, illetve fenntartói számára. A fórum elsődleges témája a modern, hároméves szakmunkásképzés bevezetése volt. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szász termében rendezett fórumon Riz Gábor, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés alelnöke elmondta: a szakképzési rendszer átalakításának célja, hogy megfelelő számú szakember álljon a gazdaság szolgálatába…
 

 


Riz Gábor

      

Ennek érdekében fog össze a kamara a kormánnyal. Törekvésük megegyezik a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat céljaival, amely aktív szereplője kíván lenni a szakképzésnek a megyében.

Társy József, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal kabinetvezetője a fórumon elmondta: új helyzet állt elő az oktatásban, a kormány, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közötti megállapodás értelmében ugyanis életbe lép a duális szakképzés rendszere, amely a vállalati, gyakorlati képzést hangolja össze az elméletivel. Ennek célja a gazdaság versenyképességének javítása.

Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a fórumon úgy fogalmazott: cél a gyakorlatorientált, munkaerő-piaci igényeknek megfelelő képzés kialakítása, amelynek az alapjait már lefektették.
Emlékeztetett arra is, hogy Magyarországon a szakképesítéssel bírók elhelyezkedési aránya nagyobb, mint a pusztán érettségivel rendelkezőké, és közel azonos a diplomásokéval.

 
Bihall Tamás
 


 


 


M. Bíró Liza sajtóreferens - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
/2011.04.15./
 

    Tűzoltók látogattak a Carolina Óvoda központi épületébe

 

               
      

Sátoraljaújhely Város Tűzoltósága Szent Flórián napja alkalmából rajzpályázatot hirdetett óvodáskorú gyermekek számára. A pályázatra a tűzoltósággal és a tűzzel kapcsolatos témájú rajzokat várnak – nyilatkozta Lendvainé Szendrei Ágnes intézményvezető...
 

 


Lendvainé Szendrei Ágnes

      

Mivel a gyermekek a témával kapcsolatban - szerencsére - kevés élménnyel rendelkeznek, ezért nevelőtestületünk elhatározta, meghívja a tűzoltókat, hogy tartsanak egy kis bemutatót óvodásainknak. 2011. április 11-én, délelőtt egy tűzoltóautó jelent meg az óvoda udvarán. A gyerekek csodálkozva állták körül, és szájtátva nézték a nagy, piros autót. A tűzoltók megmutatták a tömlőket, a poroltókat, a létrákat, amit a gyerekek érdeklődve figyeltek. Beülhettek az autóba, a vezetőülésbe. Aki akarta, felpróbálhatta a védősisakot és a gázálarcot is.

Búcsúzóul bekapcsolták a szirénákat és a villogókat is, így köszöntek el a gyerekektől és az óvodától.
Ezúton is megköszönjük a tűzoltóság munkatársinak ezt a nem mindennapi élményt!

 


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.04.15./
 

   Hogyan alakulnak testvérvárosi kapcsolataink?

 

               
     

Korábban, a választások után vállaltuk, hogy a testvérvárosi kapcsolatainkat felülvizsgáljuk, hiszen képviselőtársaimmal nem látjuk értelmét, hogy olyan testvérvárosi kapcsolatokat tartunk fent, amiknek nincs eredménye. Letudjuk a protokoll látogatást évente egyszer ide, egyszer oda, de továbblépni nem tudunk – indokolta Aros János polgármester a meglévő testvérvárosi kapcsolatok felülvizsgálatát…
 

 


Aros János

      

Ezek alapján kezdtem meg a látogatásomat azon a testvérvárosi települések polgármestereihez, amelyekről úgy ítéljük meg, hogy mindenképpen fent kell tartani a kapcsolatot. Az első testvérváros, ahol néhány hónappal ezelőtt látogatást tettem Soest volt, ahol biztosítottam az ottani polgármestert a további együttműködésünkről. Ennek látható eredménye van, hiszen diákok jönnek, diákok mennek, többek közt a Zempléni Fesztiválon is fogunk látni soesti művészeti csapatokat. Úgy néz ki, hogy egy tartalmas kapcsolat kialakítása kezdődhet meg szakképző iskoláink között is.

A második hely, ahova ellátogattam Eisenach város volt, aminek polgármesterével három éve írtuk alá a testvérvárosi megállapodást. Szent Erzsébet személye az, aki összeköti a két települést, hiszen ő Sárospatakon született és 1211-ben – pontosan 800 évvel ezelőtt - ment Eisenachba és vált szentté és ismertté. Wartburg várában is látogatást tettünk. Sikerült megbeszélni azokat a pontokat, ahol látjuk az együttműködés lehetőségét, szintén a közoktatásban és sport terén. A Református Kollégium Gimnáziumának és az ottani evangélikus gimnáziumnak már élő kapcsolata van, köszönhetően az előző találkozónak. Április 30-án szintén egy közös programban lesz részünk, hiszen Eisenach amerikai testvérvárosának világhírű Wartburg Kórusa európai turnéját Sárospatakon indítja, és a református templomban fog koncertet adni. További iskolai és sportkapcsolatot, valamint gazdasági kapcsolatokat is igyekszünk kiépíteni. Többször folytattam megbeszélést a polgármester úrral, és lehetőségünk volt találkozni a türingiai tartomány országgyűlési képviselőjével, miniszterével, valamint kint élő magyarokkal is.
Eisenachban, amellett, hogy találkoztunk az ottani magyarokkal, meghívást kaptunk egy másodosztályú kézilabda mérkőzésre is a helyi csapat edzőjétől. Ő egy magyar származású játékos, Szép Kis Krisztián. Biztos sokan emlékeznek rá, hiszen Szegeden és Budapesten is játszott. Most kint egy megbecsült szakember. Tudtunk a sportról is egyeztetni, nem tartom kizártnak, hogy hamarosan ezen a vonalon is előrelépés történik.
Úgy ítéljük meg, hogy ezt a kapcsolatot érdemes fenntartani, sőt, lehetőség szerint szorosabbra kell fűzni, annak ellenére, hogy a távolság elég jelentős, 1200 km.

A következő látogatásom színhelye valószínűleg Krosno és Jaslo települések lesznek, hiszen továbbra is számítunk az innen érkező vendégekre. Szeretnénk ott a tokaji bort is népszerűsíteni, s lehetőséget adni a bortermelőknek, hogy erre a piacra is betörjenek.

Hamarosan látogatást fogunk tenni Rodostóban, ahol egyrészt kegyeletünket rójuk le II. Rákóczi Ferenc emléke előtt, másrészt itt is keressük a lehetőséget, hogyan tudnánk ezt a kapcsolatot is még tartalmasabbá tenni.

Több pataki lakos határozott kérése, hogy valamely erdélyi településsel is vegyük fel a kapcsolatot. A két héttel ezelőtti utazás-turizmus kiállításon, Miskolcon sikerült jó kapcsolatot kiépíteni az erdélyi vendégekkel. Nyáron valószínűleg velük is felvesszük majd a kapcsolatot, és megnézzük, milyen együttműködési lehetőségeink vannak.

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.04.15./
 

    A költészet másként a Költészet Napján

 

               
     

A költészet másként a Költészet Napján címmel hirdetett pályázatot A Művelődés Háza a városban működő oktatási intézmények tanulói számára azzal a szándékkal, hogy kedvenc verseik mondanivalóját más művészeti nyelven kifejezzék. A városban sokféle művészeti csoport működik, illetve sok gyerek végez különböző művészeti fakultációt. Ennek az együttesét szerettük volna ma itt bemutatni úgy, hogy ez kötődjön a költészet napjához is – számolt be Csatlósné Komáromi Katalin egy jó ötlet megvalósulásáról…
 

 


Csatlósné Komáromi Katalin

Szvitankó Tamás

      

Nagyon sok - több mint 100 - mű érkezett be, ezekből 86 egyéni munka, a többi csoportos jelentkezés volt a film, a prezentáció, a tánc, a bábjáték, a rajz – ebből volt a legtöbb -, a képzőművészet, illetve a kerámia nyelvén.

Nagyon örültünk a sok pályázónak és köszönjük valamennyi kisdiáknak és felkészítő tanárnak, hogy felfigyeltek a pályázatra, hogy időt és energiát szenteltek a megvalósítására. A meghívott zsűri két részletben dolgozott. A múlt héten a már beérkezett pályaműveket zsűrizték, amelyekből az emeleti társalgóban nyílt kiállítás. A mai délután pedig a jelenlévő pályázókkal és érdeklődőkkel együtt tekinthettük meg azokat a színpadi játékokat, amelyeknek a bemutatására ma került sor. A két területnek az összesített eredményét hozza majd meg a zsűri, és adjuk át a gyerekeknek a megérdemelt jutalmakat.

Munkánkat a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Szakmai Kollégiuma támogatta, hogy ne csak Sárospatak, hanem a kistérség gyermekei is részt vehessenek a munkában, így Hercegkút, Tolcsva, Erdőhorváti, Tiszakarád és még néhány kisközség képviseltette magát ezen a versenyen.
Az intézményen belül Kovácsné Géczi Julianna népművelő és Krenyiczkyné Sárosi Krisztina gyermek-könyvtáros volt a program gondozója, a pályázat az ő koordinálásukkal zajlott le.

Tudom, sok nap és sok óra kellett ahhoz, amíg egy-egy irodalmi alkotás mondanivalóját vizuális formába öntöttétek. De amikor ez elkészül a mű, és mások számára érthető, már megérte – mondta Szvitankó Tamás, a Humán Bizottság elnöke, miután a díjátadó rendezvény megnyitásaként az Önkormányzat részéről a résztvevőket köszöntötte…

Ahogy körbe nézek a teremben, egy kis Hollywood elevenedik meg előttem, hisz itt ülnek a jövő rendezői, színészei, táncosai, operatőrei és díszlettervezői, egy stáb, a Jövő Stábja!
Aki ma itt van és bemutatkozik valamilyen művészeti ágban az már nyertes, mert megfelelő tehetséggel és önbizalommal rendelkezik, hogy gondolatait mások számára átadja.
Nyertesek vagytok azért is, mert megismeritek egymást, barátságok születnek és remélem ez által megszületik a nagy STÁB, akiknek mi átadhatjuk majd a staféta botot.

 


 


 

További fotók-1>>>                              További fotók-2>>>                        Díjazottak

Törő Gábor
/2011.04.15./
 

    Áprilisban fokozottabban ellenőrzik a kerékpárosokat

 

               
     

A Sárospataki Rendőrkapitányság részt vesz a 2011. április 4. és 26. között megrendelésre kerülő fokozott kerékpáros ellenőrzésben, melynek célja a kerékpárosok biztonságának növelése. Az elmúlt években végrehajtott ellenőrzések tapasztalatai azt mutatják, hogy a kerékpárral közlekedők közül sokan nincsenek tisztában a rájuk vonatkozó alapvető közlekedési szabályokkal – számolt be Bacsó Tibor sajtóreferens a kerékpárosok védelmében végzett ellenőrzésről…
 

 


Bacsó Tibor

      

Egyre gyakoribb, mikor a kerékpárosok szándékosan hagyják figyelmen kívül a közúti közlekedési jelzéseket, mintha az rájuk nem vonatkozna, s ez által szenvednek balesetet.
A kerékpárosokat érintő közlekedési balesetek másodlagos oka, a kerékpárt gyakran ittas állapotban vezető személy felelőtlen magatartása. Megyei szinten az ittas állapotban okozott személyi sérülések közötti közlekedési balesetek 26 %-át az ittas kerékpárosok okozzák.

Az elrendelt, fokozott közúti ellenőrzés célja a magyar közutak közlekedésbiztonságának javítása, valamint annak elérése, hogy a súlyosabb fokú balesetek száma, a súlyosan sérült és balesetben elhunyt személyek száma csökkenjen.

Az ellenőrzés során elsősorban a kerékpárosokkal kapcsolatos közúti közlekedési szabályoknak kell érvényt szerezni. Kiemelt feladat, a kerékpárosok közúti közlekedésére vonatkozó általános közlekedési szabályok betartásának, a kerékpárosok éjszakai és korlátozott látási viszonyok közötti láthatóságának, valamint a kerékpár kötelező tartozékainak ellenőrzése. Kiemelt feladat továbbá a kerékpárt ittas állapotban vezető személyek forgalomból történő kiszűrése és szankcionálása.

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.04.15./
 

    Telt ház előtt mutatták be a Botcsinálta doktort

 

               
     

A sárospataki Mozi tegnap mutatta be telt ház előtt a Zemplén Televízió és a Duna Televízió közös produkcióját, a BOTCSINÁLTA DOKTOR című filmet. A nagy érdeklődés miatt a meghirdetett 17 órás vetítés után még egy vetítést szerveztünk - küldte a tudósítást Sajószegi Gábor A Mozi vezetője...
 

 


Botcsinálta doktor

      

A nagy figyelem egyáltalán nem volt véletlen, hiszen ez az első olyan produkció amely helyi szereplők és alkotók bevonásával környékbeli helyszíneken, a Zemplén Televízió stábjával készült. A film főbb szerepeiben sárospataki, sátoraljaújhelyi, királyhelmeci, vásárosnaményi amatőr színészeket láthattunk.

A rendezőt, operatőröket és színészeket Aros János polgármester, Csatlósné Komáromi Katalin igazgató, Fehér József a Magyar Nyelv Múzeumának igazgatója méltatta és köszöntötte. Az első vetítésen a sorok között ült a film teljes alkotógárdája, akik a közönség nagy örömére a film után saját tapasztalataikat, élményeiket is megosztották a forgatásról.
 

 


 


 

További fotók>>>

A Művelődés Háza és Könyvtára
/2011.04.14./
 

   Újhely-Patak futballmérkőzés volt a hétvégén

 

               
     

Hideg, szeles, időnként csapadékos idő fogadta a szurkolók és játékosok által várva-várt rangadót. Ennek ellenére szép számú pataki szurkolósereg kísérte el kedvenc csapatát. Az előmérkőzésen, a bajnokság élén álló ifi csapatunk 6:1 arányú győzelme tette vidámmá ottlétünket - küldte a tudósítást Koscsó István, az STC Baráti Kör elnöke....
 

 


Halder PéterKoscsó István
 

      

A játék úgy kezdődött, ahogy elképzeltük, mi támadtunk, igaz ebben az erős szél is segített.
A 3. percben jött a figyelmeztető jelzés, a hazaiak pontrúgásból a kapufa bal felső sarkát találták el.
A 9. percben Pothurszky Rolandnak köszönhetően hasonló helyzetben kapufából egyenlítettünk.
A 28. percben mi juttattuk be először a labdát a hálóba, de a bíró, a partjelző beintésére lest ítélt. (A kapu előtti nagy kavarodásban nem volt könnyű megítélni, de hiszünk neki.)
A 29. percben egy kontratámadásból viszont a hazaiak értek el találatot.1:0
Ezzel az eredménnyel vonultak a játékosok pihenőre. Abban reménykedtünk, hogy az öltözőben edzőnk rendezi a sorokat.
Nyolc perc játék után, vagyis az 53. percben védelmünk és kapusunk figyelmetlenségét kihasználva növelte előnyét az újhelyi gárda. 2:0
Ekkor már sejtettük sötét jövőnket, hiszen széllel szemben nehéz feladat várt a játékosokra.
Az 55. percben visszajött a remény, Sikorszki Péter beívelését Halder Péter fejelte a hálóba. 2:1
A 72. percben emberelőnyhöz jutottunk, un. „kétsárgás” kiállítással. Sajnos ezt sem tudtuk kihasználni, az egyenlítés csak a piros lapokat illetően sikerült. Kapusunk nehezen viselte el, (megjegyzem mi is!), hogy a hazaiak húzzák az időt. Az egyik Újhelyit kézzel próbálta siettetni, aki a honvágyat igyekezett benne feléleszteni azzal, hogy az édesanyját emlegette.

A szakemberek véleménye:
Szabó László Újhely edzője: Helyi rangadónak számít a mai összecsapás. A két csapat helyezése között nagy a különbség a tabella szerint. Ennek ellenére a mérkőzésen a mi akaratunk érvényesült. Az, hogy az első félidőben sikerült gólt szerezni az mindenképpen pozitív dolog volt. A másodikban voltak lehetőségeink ugyanúgy, mint Pataknak. Úgy gondolom az egy gólos győzelmünk megérdemelt volt.

Zsófi József Patak edzője: Nem olyan eredmény született amilyet a szurkolók és én is elvártunk a csapattól. Felhívtam a játékosok figyelmét, hogy nem lesz egyszerű mérkőzés, mert nem abból kell kiindulni, hogy Újhely hanyadik és mi hanyadikok vagyunk a tabellán. Teljesen más helyzetben kell megközelíteni. A félelmem be is igazolódott, mert csak a védekezéssel törődő Újhely mégis talált egy gólt az első félidőben. A másodikban pedig egy újabbat egy óriási hibából. Így nagyon távlatinak tűnt ebben az időszakban a pontok megszerzése, de pillanatok alatt vissza tudtunk jönni a mérkőzésbe. Óriási energiát fordítottunk a támadásokra, szinte „egykapuztunk.” A hazaiak kontrái veszélyt rejtettek ugyan, de fel kellett adni a védekezést, mert többen szerettünk volna elől lenni. A helyzeteink megvoltak, de hibáztunk és mivel nem tudtunk gólt lőni, ilyen defenzív futballal is Újhely csapata nyert.

Jók: Halder Péter és Hoffman Gábor

Egy szép hosszú, győzelemből álló sorozatot szakítottunk meg (ideiglenesen) ezzel a vereséggel. (Utoljára október 23-án kaptunk ki Mezőcsáton.) Bízunk benne, hogy a jövő héten újra „visszaáll a rend.” Vasárnap hazai pályán fogadjuk Szalonna tizenegyét. 17 órai kezdettel mérjük össze tudásunkat. Szeretettel várjuk kedves szurkolóinkat! Hajrá Patak!

 
Szabó László

 


Zsófi József


 


 

További fotók>>>

az STC Baráti Kör
/2011.04.14./
 

    Tavaszköszöntő az Erdélyiben

 

               
     

 


Preszolyné Kállai Katalin

      

Az Erdélyi János Áltanos Iskola és Kollégiumban "Tavaszköszöntő" játszóházat tartottak a Nyílt hét keretében. Dalok hallgatásával (Kicsi Hang:Tavaszodik, Apacuka: Tavaszfény) felidéztük az újjáéledő természet hangjait, színeit. Majd képek segítségével megismerkedtek a tavasszal nyíló virágokkal, azok elnevezésével...

Tanösvényi kirándulásokhoz kapcsolódva részletesebben beszélgettek a kökörcsinről. Közös éneklés után hozzáfogtak az évszakra jellemző virágok elkészítéséhez, ahol különböző technikákat alkalmaztak (terméskép, origami virág, pillangó papírból).

 


 


 

További fotók>>>

Erdélyi János Áltanos Iskola és Kollégium
/2011.04.14./
 

    Húsvéti Sakkverseny

 

               
     

Sakkszakosztályunk április 10-én vásárnap rendezte meg a HÚSVÉT KUPA versenyét A Művelődés Házába. A kis versenyeinkhez képest csúcsot döntött az indulók létszáma, hisz két csoportban 38 fő tisztelt meg bennünket! Remek hangulatban mérkőztünk meg a díjas helyekért, a gyerekek epekedve várták a következő ellenfelüket, fordulók között pedig lelkesen fogócskáztak A Művelődés Háza előtti téren - számolt be Kovács Tamás Sakkszakosztály vezetője - rendező...
 

 


Kovács Tamás

      

Rendezvényünkre Zemplén minden részéből érkezek részvevők, Miskolcról is egyre többen érdeklődnek ( nagyon sok díjat nyerve!) és már természetesnek vehető a határon túli magyarok részvétele.

Végeredmények: 14 éven aluliak csoportja: (18 induló)
1. Kassay Krisztián 7 pont Miskolc
2. Kassay Lilla 7 pont Miskolc
3. Csendi Balázs 6,5 pont Miskolc

Legjobb 10 éven aluli : Vanczák Tamás 6,5 pont Miskolc
Legjobb Lány: Kovács Dóra Anna 5 pont Miskolc

Főverseny: (20 induló)
1. Vanczák Attila 8 pont (Miskolc)
2. Kovács Tamás 7 pont (SESE)
3. Bujdosó Barnabás 6 pont (Szendrő)

Legjobb 18 év alatti: Bakó Bianka 6 pont (Miskolc)
Legjobb nem sárospataki : Tóth Levente 5,5 pont (Szerencs)
Legjobb sárospataki: Tóth Tamás 5,5 pont
Legjobb senior: Remák Dezső 4,5 pont (Szlovákia)

 


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.04.14./
 

    Foltvarró nap barcikai vendégekkel

 

               
     

A Foltos Pille Körrel elhatároztuk, hogy Sárospatakon, A Művelődés Háza és Könyvtárában szervezünk egy foltvarró napot. Ez jó alkalom volt arra is, hogy a kazincbarcikai foltvarrók ellátogassanak hozzánk, akikkel évek óta nagyon jó kapcsolatban vagyunk - számolt be Bogdán Erzsébet a nagyon jó hangulatú klubnapról…
 

 


Bogdán Erzsébet

      

Az alkalom tavaszra és a húsvét előtti időszakra esett, így helyileg kiírtunk egy foltvarró pályázatot Tavasz-húsvét címmel. A leadási időpontot úgy időzítettük, hogy erre az alkalomra egy kiállítást is létrehoztunk az elkészült 17 gyönyörű alkotásból. Nem csak patakiak pályáztak, klubunkban vannak olyan tagok is, aki Sátoraljaújhelyen, Szerencsen, vagy a környező településeken élnek.
A kazincbarcikaiak egy varróeszköz tartó kosárkát készítettek itt, amit mi tanítottunk meg számukra. Ők is hoztak nekünk ajándékokat, amikről elmondták, hogy hogyan készítették. A foltvarrók mindig tudnak tanulni egymástól, ha meglátunk egy munkát, megkérdezzük hogyan kell készíteni - mindenből tanulunk. Ha valaki kibontja a dossziétartóját, az egy csoda egy foltvarrónál, akkor már rögtön tudjuk, hogy mi is megvarrjuk legközelebb. Kazincbarcikáról 10-en érkeztek hozzánk.

Foltvarróink 7 tagja nagyon már sok országos és nemzetközi pályázaton vett részt, és nagyon sok díjat hoztunk el, viszont csoportunkban vannak „kishitűek”, akik még soha sem vettek részt pályázaton annak ellenére, hogy nagyon szép munkáik vannak. Ahogy a kiállítás mutatja, tényleg képesek arra, hogy egy pályamunkát elkészítsenek. A megfelelő feltételeknek - mert ezek meg vannak adva - az ő munkáik már megfelelnek. Ezzel sikerélményt, még nagyobb doppingot, bátorítást kapnak ahhoz, hogy örömmel varrjanak és pályázzanak is. Már fel is bátorodtak, mert mikor hozták le a kiállítás anyagát, többen mondták, hogy írjuk ki a nyári pályázatot is…

Kazincbarcikáról jöttünk, a Folt Hátán Folt Klubból – nyilatkozott a vendégek részéről Pácz Jánosné…
Meghívásunk volt erre a baráti találkozóra, ahol megtanultuk a kiskosárka készítést, és megtekintettük ezt a szép tavaszi kiállítást, ahol mi is adtunk különdíjat a kiállított pályamunkákra. A csoporttal még nem jártunk Sárospatakon, de már mi is tartottunk nyílt foltvarró napot, amire a sárospatakiakat is meghívtuk, így igazából itt most ismerősökkel találkoztunk. Azon a nyílt napon láttuk ezt a gyönyörű kosarat is, amit Betti készített, ennek a készítését tanultuk meg itt.

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.04.14./
 

    Zséda koncert A Művelődés Házában

 

               
     

Zsédenyi Adrienn adott koncertet 2011. április 9-én A Művelődés Háza és Könyvtárában. Zséda ezen a turnén a megszokottól eltérő zenekari felállásban állt a közönség elé. Aki showra számított talán csalódott, de a kellemes, intim hangulatú koncert feledtette a showelemek hiányát - számolt be Csatlósné Komáromi Katalin igazgatónő...
 

 


Zsédenyi Adrienn

      

Az énekesnő a legnépszerűbb dalaiból, jazz standardekből és popslágerekből építette fől a műsorát. A produkcióhoz olyan neveket sikerült megnyerni háttérzenészeknek mint Hárs Viktor, Kuzbelt Péter és Gyenge Lajos. A zeneszerző-zongorista Rakonczai Viktor egészítette ki a kíséretet. Szándékosan írok háttérzenekart és kíséretet, hiszen az este Zsédáról szólt.

A kiváló muzsikusok adták azt a zenei szövetet, ahol a remek hang érvényesülni tudott. A dalok a megszokott hangszerelés helyett jazzre hangolva csendültek föl, ez újszerű ruhába öltöztette a régebbi és a stílustól teljesen idegen hangszerelésű slágereket is. A másfél óra alatt Zséda többször is bizonyította, hogy tökéletesen bánik a hangjával. Nem okozott nehézséget a technikás dalok és a lágy melódiák, sanzonok előadása sem.
A ZONGORA@ZSÉDA&TE a maga nemében hasonló kuriózum, mint a 2011. április 13-án ugyanezen a helyszínen 19 órától kezdődött Lajkó Félix koncert.

 


 


 

További fotók>>>

A Művelődés Háza és Könyvtára
/2011.04.14./
 

    Folytatódik a 2007-ben átadott Szent Erzsébet Ház felújítása

 

               
 

2007-ben, a Szent Erzsébet jubileumi évben az egykori római katolikus fiú elemi iskola felújított épületében nyitotta meg kapuit a Szent Erzsébet Ház. Most, 2011-ben folytatódik a megkezdett munka, és a ház környezetét tesszük rendbe és a belső terekben lesz fejlesztés - tájékoztatja az olvasókat Bodnár Boglárka, az Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság  munkatársa...
 

 


Bodnár Boglárka

      

A „Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013” keretében az első fordulóra beadott nyertes pályázati program keretében kezdődött meg a Szent Erzsébet Zarándok Út kiépítése, melynek hivatalos megnyitása 2011. pünkösdjén lesz, és az első zarándoklat 2011. június 13-án indul.

A második fordulóra benyújtott pályázat „A Szent Erzsébet Út nyitó és záró állomásainak infrastrukturális fejlesztése” c. projekt 2011. januárjában indult el. A sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény, mint partner szervezet a Szent Erzsébet Háznak és környezetének továbbfejlesztését, a kassai Gótikus Utak Gyöngye Alapítvány, mint vezető partner a kassai dóm északi mellékhajójának egy szakaszát valamint a II Rákóczi Ferenc életét bemutató falfestmény felújítását végezteti el a projekt 24 hónapja során.

A 2012 végéig tartó program első szakaszában sor kerül a Szent Erzsébet Ház udvarának rendbetételére. Ennek egyik fontos eleme az udvar szondázó régészeti kutatása. Elkészül egy fedett, nyitott kőtár, ahol lehetőség lesz a bazilika és környékének 1964-73 közötti ásatásain előkerült nagyméretű kövek bemutatására, a pincében kutatóraktár kialakítására. Ezzel Sárospatak középkori, koraújkori építéstörténetének megismertetéséhez járulunk hozzá azon túl, hogy újabb turisztikai látnivalót kínálunk.

Az udvaron a zarándok fogadó-tér kiépítése és egy kisebb rendezvénytér létrehozása mellett kialakításra kerül Szent Erzsébet rózsa kertje, és egy kis fűszer-gyógynövény kert is. Így a hozzánk betérőket most már nem csak az épületen belül, hanem kívül is szép környezetben tudjuk majd fogadni. A kerítés átalakításával a Szent Erzsébet Ház udvara vizuálisan kapcsolódik a bazilika környezetéhez, a Szent Erzsébet utcához, a kapuk megnyitásával pedig a város lakóinak és az idelátogatóknak egyaránt egy bensőséges teret kínál.

A program része a belső tér átalakítása azért, hogy az új feladatoknak, kihívásoknak meg tudjunk felelni. A Szent Erzsébet Úthoz kapcsolódóan kialakításra kerül egy információs pont és dokumentációs központ. Így a hozzánk betérő látogatók és a nálunk érdeklődők minden információt megkaphatnak a zarándokútról. A program előrehaladásáról folyamatosan lehet tájékozódni a www.szenterzsebetut.hu oldalon.

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.04.13./
 

    Továbbra is Hörcsig Máron vezeti a Zemplén Televíziót

 

               
 

Április 1-jén tartotta taggyűlését a Zemplén TV, melyen döntés született arról, hogy az ügyvezetői feladatokat továbbra is Hörcsig Márton, az eddigi igazgató látja el. Ismeretes, hogy a ZTV-nek négy tulajdonosa van egyaránt 25% tulajdonrésszel, Sátoraljaújhely, Sárospatak és Kisvárda városok önkormányzatai és egy egyesület, melynek tagjai maguk a ZTV dolgozói – számolt be a taggyűlés eredményéről Aros János, Sárospatak város polgármestere…
 

 


Hörcsig Márton

      

Korábban mind a négy tulajdonos meghozta javaslatát a pályázókkal kapcsolatban, ugyanis 4 pályázat érkezett be. Sárospatak város önkormányzata a március 30-i rendkívüli testületi ülésen hallgatta meg a pályázókat. Úgy döntött, hogy a 4 személy közül Hörcsig Mártonnak, a korábbi ügyvezetőnek szavaz bizalmat. A pataki képviselőtestületi döntést Hajdu Imre elnök képviselte a taggyűlésen.
Mivel a másik 3 tulajdonostársnak is ugyanez volt a javaslata, így a gyűlés egyhangúlag Hörcsig Márton újbóli megválasztása mellett döntött.

Ezzel párhuzamosan egy átvizsgálást kezdeményezett önkormányzatunk, mely pénzügyi és jogi átvizsgálása is a ZTV-nek. Szeretnénk minden témában tisztán látni, és szeretnénk, ha a térség kiemelkedő televíziója további fejlesztéseket tudna végrehajtani, s a jelenlegi színvonalas műsorszolgáltatását is fölül tudná múlni.
(a fotók illusztrációk)

 


Aros János


 


 


Törő Gábor
/2011.04.13./
 

    IX. MOGYI – SUSI – LABDARÚGÓ TORNA

 

               
  

A Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola évek óta kiváló kapcsolatot ápol a csávolyi Mogyi Kereskedelmi Kft.-vel. A Sárospataktól igen messzire lévő cég, a SUSI megalakulásától támogatja az egyesületet és halmozza el a sportolókat, kisebb-nagyobb ajándékaival. Idén – a Mogyi Kft. képviselői – Mészáros András és Bánhidi Andor, azzal az ötlettel keresték meg a pataki vezetőket, hogy a tavaszi sportiskolás rendezvénysorozatot szívesen segítenék - küldte a tudósítást Belicza János szervező...
 

 


Belicza János

      

Az eseményeket Mogyi-s termékekkel és anyagi segítséggel is szponzorálnák. Így a március 6-ai kupát VIII. MOGYI – SUSI KÉZILABDA TORNÁNAK hívták, az április – 10-eit IX. MOGYI – SUSI LABDARÚGÓ TORNÁNAK és a május 14-ei rendezvényt pedig V. MOGYI – SUSI NEMZEKÖZI GYERMEKFESZTIVÁLNAK fogják hívni. A szerződéskötéssel egybekötött sajtótájékoztatóra, 2011. február 24-én került sor, a Rákóczi Panzió éttermében, ahol a „mogyis” cég vezetői is jelen voltak!

2011. április 10-én rendezték meg a sárospataki sportiskolások, azt a labdarúgó tornát, melyen a csávolyi MOGYI Kft. volt a főtámogató. Az eseményen 11 csapat vett részt és játszott színvonalas és sportszerű mérkőzéseket. Akik kilátogattak az Árpád Vezér Gimnázium sportcsarnokába és műfüves pályájára, azok a 2000-2001-ben és a 2002-2003-ban született fiúk mérkőzéseit láthatták, ahol nagyon szépen szerepeltek a SUSI-s csapatok. A tornán 90 darab érem, 4 darab serleg, 6 különdíj és 21 darab oklevél talált gazdára. A SUSI vezetői, Szegedi Istvánné, Katika nénit – a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgat asszonyát; Mózesné Nagy Máriát – a Református Gimnázium és Általános Iskolájának tanítóját; Sikora Attilát - alpolgármester urat és Szvitankó Tamást – a Humán bizottság elnökét kérte fel a díjátadásra. A mérkőzéseket Kapéri Kitti és Szemán Imre sporttársak vezették.

 


 


 

Összességében e rendezvény jó alkalmat nyújtott arra, hogy a SUSI csapatai megfelelően felkészüljenek a további eseményekre. Külön ki kell emelni a 2000-es korosztály Nyírsuli elleni győzelmét, jó játékát és a 2002-esek bronz csatáját, ahol a Nyíregyházi Kertváros csapatát győzték le, nagy akarással. A szervezők büszkék arra, hogy neves egyesületek utánpótlás csapatai vettek részt a tornán. HAJRÁ SÁROSPATAK! HAJRÁ SUSI! www.susi.mlap.hu
Köszönet a FŐ TÁMOGATÓNAK: a MOGYI Kft-nek

Köszönet a TÁMOGATÓKNAK: SUSI Szülői Munkaközösség; Sárospatak Város Önkormányzata, Hunyadi ABC; Árpád Vezér Gimnázium, Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Árvay J. Gyakorló Általános Iskola, www.sarospatak.hu, K&H – Sárospatak, Sárospatak Újság, Helyi Krónika, Rákóczi Panzió, Fridrik Zsolt, Varga Pincészet – Tolcsva, Zemplén Televízió, Stumpfné Nagy Anita, Észak Magyarország, www.boon.hu, és természetesen a SZÜLŐKNEK , akik nagyon sokat segítettek a rendezvény ideje alatt,és nélkülük nem lenne SUSI!


A IX. MOGYI – SUSI – LABDARÚGÓ Torna hivatalos végeredménye:
2000-2001-ben született fiú tanulók:

I.HELY: Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola – SUSI
II.HELY: Nyírsuli – Nyíregyházi Sportiskola
III.HELY: Kisvárda
IV.HELY: Hajdúnánás
V. HELY: Tokaj DSE

LEGJOBB JÁTÉKOS: SZOKOLAI MÁRK (Kisvárda)
GÓLKIRÁLY: KISS LEVENTE (NYÍRSULI)
LEGJOBB KAPUS: BERKI BENCE (SUSI)

A CSAPAT TAGJAI: Berki Bence, Ignácz Ákos, Szemkó Balázs, Molnár Csaba, Kelemen Gergő, Botos Zsolt, Ladomerszky Bence, Tagai Péter, Kocsik Dániel, Kalocsai Attila, Kerülő László – játékosok; Punyi Gyula – edző.

2002-2003-ban született fiú tanulók:
I.HELY: Nyírsuli – Nyíregyházi Sportiskola
II.HELY: Kisvárda
III.HELY: Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola – SUSI
IV.HELY: Nyíregyházi Kertváros
V. HELY: Hajdúnánás
VI. HELY: Tokaj DSE

LEGJOBB JÁTÉKOS: VASAS MÁTÉ (Kisvárda)
GÓLKIRÁLY: GYÜRE ANDRÁS (NYÍRSULI)
LEGJOBB KAPUS: KEKSZ BENCE (SUSI)

A CSAPAT TAGJAI: Keksz Bence, Hunyadi Bence, Ardó Alex, Mózes Tamás, Vachter Fanni, Tagai András, Batta Gergő, Szőke Márkó, Fridrik Patrik, Horváth Dávid.– játékosok; Vachter Tamás – edző.

A tornán kimagasló teljesítményt nyújtottak a következő lányok is:
HELGERT GRÉTA (TOKAJ DSE)
BUDAI BIANKA (HAJDÚNÁNÁS)
VACHTER FANNI (SUSI)

További fotók>>>

SUSI
/2011.04.13./
 

    Súlyos sérüléses baleset a vasútállomás mellett

 

               
 

2011. április 11-én 21 óra 05 perckor súlyos sérülésekkel járó közúti közlekedési baleset történt Sárospatak József Attila és Táncsics Mihály utcák kereszteződésében. Egy Ford személygépkocsi közlekedett a József Attila úton a Tompa Mihály utca irányából a Táncsics utca irányába – nyilatkozta Bacsó Tibor rendőr őrnagy a Sárospataki Rendőrkapitányság sajtóreferense...
 

 


Bacsó Tibor

      

Az útkereszteződésbe érve nem adott elsőbbséget a védett úton közlekedő Audi személygépkocsinak, amely a Református Gimnázium irányából közlekedett egyenesen, a Csokonai utca irányába. A Ford személygépkocsi az útkereszteződésbe, az elsőbbség megadása nélkül behaladt és az Audi gépkocsival összeütközött.
A baleset következtében 3 személy súlyos, míg egy személy könnyű sérülést szenvedett. A súlyosan sérült személyek közül egy főt a Miskolci Megyei Kórházba, két főt pedig a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórházba szállítottak.

A Sárospataki Rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja a közlekedési baleset bekövetkezésének körülményeit, igazságügyi műszaki szakértő bevonásával.
 

 


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.04.12./
 

    Kiszállt a főszponzor az idén húszéves Zempléni Fesztivál mögül

 

               
 

Felmondta 19 éve tartó szponzori tevékenységét a Zempléni Fesztiválon az Antenna Hungária (AH) Zrt. Ennek oka a társaságot is érintő különadó bevezetése. A cég legutóbb a kulturális rendezvény teljes költségvetésének a harmincöt százalékát biztosította, most a fesztivál új szponzort keres...
 

 


Turjányi Miklós

      

Turjányi Miklós fesztiváligazgató a Független Hírügynökségnek elmondta: abban a levélben, amelyben az AH bejelentette a külföldi (francia) tulajdonos döntését, azt is közölték: ha változik a gazdasági helyzet, újból támogatni fogják a fesztivált. A telekommunikációs társaság a kezdetektől, vagyis 19 éve támogatja az ország egyik legszebb, de legszegényebb régiójában megrendezett fesztivált. Eddig összesen több mint félmilliárd forintot fordítottak a kulturális rendezvény támogatására. Ezért is érintette érzékenyen a szervezőket a jelentős, tízmilliós nagyságrendű támogatás elvonása.

Márcsak azért is, mert egy eddig kiszámítható pályázat is megszűnt a minisztériumokat érintő pénzelvonások miatt. Így két pénzügyi alappillér is kicsúszott a Zempléni Fesztivál alól, emiatt a rendezvény rendkívül nehéz helyzetbe került - közölte a fesztiváligazgató. Hozzátette: kérték a kormányt, hogy azokat a cégeket - köztük természetesen az AH Zrt.-t -, amelyek élen járnak a társadalmi szerepvállalásban, részesítsék adókedvezményben, de ez a próbálkozásuk sikertelen maradt.

Turjányi Miklós hozzáfűzte: egyedüli biztatást az nyújt számukra, hogy az egyik kormányzati forrásból minden eddiginél több pénzt kaptak, de az idei visszafogott fesztiválra is kevés a pillanatnyilag rendelkezésre álló 35 millió forint. A fesztiváligazgató szerint legalább ötvenmillió forint kell ahhoz, hogy színvonalas fesztivált rendezzenek, ezért megpróbálnak új főtámogatót keresni.

 


 


 - Független Hírügynökség -
/2011.04.12./
 

   ÖT NŐ AZ ESŐBEN

               
 


Kurucz Tamás

      

Március 31-én csütörtökön este a 12. színházi évad ötödik előadását Mark Dunn: ÖT NŐ AZ ESŐBEN vígjátékát a Száguldó Orfeum Színház előadásában láthatta a sárospataki közönség A Művelődés Házában. A nagy sikerrel játszott darabot a pataki színházlátogatók is szívesen fogadták és egy vidám estét tölthettek el a neves színészek jóvoltából - számolt be Kurucz Tamás...

Ezzel az 2010-2011-es színházi évad befejeződött, és máris kezdjük szervezni a következő sorozat előadásait. Szándékaink szerint ismét szeretnénk egy-két vidám, zenés darab mellett komolyabb produkciókat is bemutatni. Reméljük, terveinket siker koronázza és egy izgalmas új évadot sikerül indítanunk októbertől.
 

 


 


 

További LEVI-fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.04.11./
 

  Bocskai Byte Országos Informatika Alkalmazói Tanulmányi Verseny

               
     

Harmadik alkalommal rendezték meg a Bocskai István Református Gimnáziumban (Halásztelek) a Bocskai Byte Országos Informatika Alkalmazói Tanulmányi Versenyt. Iskolánkat öt tanuló képviselte: Dienes Ádám 13E, Simkó Kitti 12E, Gonda Zsuzsanna 11A, Tóth Zsófia Lea 11A, Lingvai Péter 11A - számolt Bocskai Byte Országos Informatika Alkalmazói Tanulmányi Verseny - számolt be Kállainé Sóstói Edina tanárnő...
 


 

      

2011. március 26-án, harmadik alkalommal rendezték meg a Bocskai István Református Gimnáziumban (Halásztelek) a Bocskai Byte Országos Informatika Alkalmazói Tanulmányi Versenyt. Iskolánkat öt tanuló képviselte: Dienes Ádám 13E, Simkó Kitti 12E, Gonda Zsuzsanna 11A, Tóth Zsófia Lea 11A, Lingvai Péter 11A.

A verseny témája szövegszerkesztés és grafika volt. Első hallásra mondhatnánk, hogy ez nem is lehet olyan nehéz. A feladat amit a diákoknak meg kellett oldani 60 perc alatt az eddig ismert OKTV vagy érettségi feladatokhoz képest jóval nehezebb volt, a középiskolai szintet jelentősen meghaladva.

A versenyen összesen 80 tanuló vett részt. Diákjaink szép eredményeket értek el, méltán lehetünk büszkék rájuk. Csapatunk legjobbja, Dienes Ádám a 9. helyen végzett.

A szép teljesítményhez mindenkinek gratulálunk!

 


 


 

További fotók>>>

Református Kollégium és Gimnáziuma
/2011.04.11./
 

    Négy országból érkeztek diákok Sárospatakra

 

               

Négy országból érkeztek diákok és tanárok Sárospatakra, akik egy héten át az Árpád Vezér Gimnázium vendégszeretetét élvezhették. Ők szerveztek programokat a cseh, lengyel, angol és török vendégek számára. A tanárokat a polgármester is fogadta, ekkor volt alkalmunk Tóth Tamás igazgató urat megkérdezni, hogy mi célból is érkezett hozzájuk ez a több nációból álló társaság…
 

 


Tóth Tamás

 


Aros János

      

Az Európai Unió által meghirdetett Comenius Programok keretein belül próbálunk meg egy nemzetközi programot kidolgozni, amelynek lényege egymás kultúráinak megismerése, és az európai demokrácia működésének a megismerése az egyes résztvevő országokban.
Sokszínű szervezete a Földnek az Európai Unió, különböző vallásokkal, kulturális hagyományokkal. A kérdés az, hogy hogyan lehet toleránsabbá tenni az unión belül és kívül lévő egymás mellett élő kultúrákat és vallásokat.
Éppen ezért most Sárospatakon, a találkozásunkon ezt emeltük ki, tehát egymás elfogadásának, toleranciájának a kérdését. Vizsgáljuk a vallási toleranciát, valamint azt, hogy a programban résztvevő országok, nemzetek között, milyen kapcsolódási pontok voltak az elmúlt évszázadokban, évezredekben, akár kulturális, történelmi vagy gazdasági téren.

Ez a program úgy zajlik, hogy a vendégek tegnap megtekintették Budapest legfontosabb nevezetességeit, hiszen minden résztvevő nemzet küldöttsége oda érkezett. A mai napon, Sárospatakon a vallási kérdést fogjuk körbejárni. Holnap a Zemplént szeretnénk bemutatni számukra, kiemelve azokat a kapcsolódási pontokat, amik mondjuk a lengyel, cseh és magyar történelemben is megtalálhatóak. Csütörtökön a program a prezentációk bemutatásával folytatódik, hogyan látják a gyerekek a magyar-angol, magyar-cseh, a magyar-lengyel, vagy magyar-török kapcsolatot. Számunkra ez nagyon érdekes lesz, mivel nekünk is van egy képünk erről és nekik is, bár ezek nem feltétlenül fogják lefedni egymást. Nyilván ez bővíti a diákok és a pedagógusok látókörét is.

Pénteken folytatjuk Észak-kelet Magyarország bemutatását, a vendégekkel meglátogatjuk Diósgyőrt, Lillafüredet és Eger városát. Ennek a programnak a végeként elköszönünk, aztán folytatjuk júniusban Törökországban, ősszel Lengyelországban, aztán Angliában fognak találkozni a diákok. A mostani találkozásnak előzménye is van, először Csehországban találkoztunk október-november környékén.

A Comenius Program keretében, jelenleg 17 vendég diák és 9 pedagógus érkezett hozzánk. Minden diákcsoporthoz tartozik tőlünk 2-2 diák, akikkel együtt dolgoznak, tehát a 4 ország tanulói mellett, 8 ÁVG-s diák vesz részt a programban. Ők készültek fel prezentációkkal, utánajártak, beszéltünk a vallásokról, kapcsolódási pontokról. Hihetetlenül érdekes, nem azokat a dolgokat emelik ki, amiket mi fontosnak tartunk. Ami nekünk hangsúlyos, az lehet, hogy nekik kevésbé.

Aros János polgármester a Városháza dísztermében szívélyesen fogadta a programban résztvevő tanár vendégeket, akiknek bemutatta a várost, válaszolt kérdéseikre, majd a polgármesterek bora 1-1 üvegével ajándékozta meg őket…

A sárospataki oktatási intézmények mindegyike, mindent megtesz annak érdekében, hogy az „iskolaváros” címnek megfeleljen. Ezért fontos a tehetséggondozás, amelyet az intézmények folytatnak, és azok a pályázatok, amelyekben részt vesznek, s amelyek keretén belül lehetőség nyílik más országok diákjaival, s az ő problémáikkal megismerkedni.

Most éppen az ÁVG egyik ilyen projektje zajlik, amely a Comenius Program keretein belül. Ma délelőtt a pedagógusokat fogadtam, röviden bemutattam a várost, a képviselőtestületet, az oktatási rendszert. Természetesen érintettem a pataki nagyokat, elsősorban Comeniust, hiszen Comenius Programról van szó.
Úgy látom, hogy nagyon tartalmas programot biztosítanak az ÁVG pedagógusai, vezetői. Bízom benne, hogy olyan tapasztalattal tudnak hazamenni az ideérkező látogatók, amiket hasznosítani tudnak, és a látványosságainkat megismerve vissza fognak térni hamarosan, valamely kulturális, vagy sport programunkra. Várjuk őket nagy szeretettel!

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.04.10./
 

   Folytatódik a faültetés

 

               
    

 


Zérczi László

      

Folytatódik a faültetés Bodroghalászban és környékén. A szennyvíztelep és Illyés Gyula utca után 43 db facsemete került elültetésre a "futballpályán". Tudtuk meg Zérczi László képviselőtől. A gyerekek által használt terület körbeültetését a Bodroghalászért Egyesület tagjai végezték el...

A parkosítás ezzel még nem ért véget, az egyesület segítségével szeretnénk tovább folytatni, kültéri játékok kihelyezésével és egy, az átjárást lehetővé tevő, fából készített kis híd megépítésével.
A faültetési akció harmadik, egyben befejező felvonása, a Pécsi Sándor utca végénél lesz, a Radvány-patakkal bezárt területen.

 


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.04.10./
 

    Segített a pályázat a Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskolának

 

               
    

2010. májusától 2011. március végégig tartott a Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola nyertes TÁMOP-os pályázata, ami az iskola számára számos színvonalas rendezvény lebonyolítását tette lehetővé – tudtuk meg Réthiné Muha Krisztina igazgatónőtől, a fenntartó alapítvány kuratóriumának elnökétől…
 

 


Réthiné Muha Krisztina

      

Az európai uniós program pályázata azért volt nagy jelentőségű az iskolának, mert olyan pályázati támogatásra, olyan forrásra tudtunk szert tenni, amelyből meg tudtuk valósítani az eddigi rendezvényeinket, kicsit másabb színvonalon, kicsit többet hozzátéve, mint amire magunktól képesek lettünk volna.

A „Kivirágzott a diófa, nagyot hajtott három ága, avagy Az autentikus kultúrától a tehetségek kultúraközvetítő szerepéig” című pályázat a telephelyek bevonását is lehetővé tette, igazodva az iskola terveihez.

Nagy eredménynek tartjuk, hogy mivel a környező települések falvaiban is jelen vagyunk, oda is kivittük ezeket a rendezvényeket, melyek korábban nem nagyon voltak jellemzőek a mi részünkről. Az anyagi hátteret megteremtve, így eljuthattunk odáig, hogy minden kis településre ki tudtunk menni, ahol pedagógusaink dolgoznak. Oda vittük ki ezeket a táncházakat, játszóházakat és egyéb rendezvényeket.

Ezeket egyébként már nem tudtuk volna megoldani, olyan mértékben csökkent a kultúrára fordított támogatások összege. Évek óta folyamatosan csökken a fejkvóta, így ezek a rendezvényeket - amelyek jelentős részét eddig is megszerveztük – a pályázati forrás felhasználásával folytatni tudtuk. Ilyen volt az idei konferencia – ami már a 8. volt a sorban - és az összes többi fesztivál is. Ezeket a pályázat nélkül már nem tudtuk volna megoldani. A következő tanévben is arra törekszünk, hogy megtartsuk a korábban bevezetett színvonalas rendezvényeinket.

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.04.10./
 

    Sajtónap a Rákóczi Múzeumban

 

               
    

A Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma készülvén a 2011-es idegenforgalmi idényre, külön program keretében fogadta a sajtó képviselőit április 1-én. Az egész napos rendezvény keretében a résztvevők megismerkedhettek a Múzeum kiállításaival, gyűjteményeivel, bepillantást nyerhettek az itt folyó ásatásokba, hallhattak a legújabb restaurálásokról - nyilatkozta dr. Tamás Edit igazgatónő...
 

 


dr. Tamás Edit

      

Dr. Csorba László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója az anyaintézmény és filiáléja szakmai kapcsolatairól, a sárospatakiak általkészített, jelenleg Budapesten látható Bethlen kiállításról is beszélt.
A legnagyobb érdeklődés a 2011. évre tervezett rendezvényeket kísérte. Nagy szerepet kapott a nyárra tervezett várostrom, melyre a Bethlen Gábor Hagyományőrség XVII. századi viseletbe öltözött jelenlévő tagjai is felhívták a figyelmet. Ligetvári Géza és Balatoni Imre egyesületük képviseletében mutatta be a csapatukban folyó szakmai munkát, beszélt a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumával közös terveikről. 2011. július 23-24-én a Rákócziak korának történelmét idéző kosztümös várostromra kerül sor a vár-együttes történelmi falai között. Katonai tábor épül a Várkertben, mely segít bemutatni a XVII. századi életkörülményeket.

Természetesen hagyományos nyári programként a Múzeumok Éjszakája Szent Iván naphoz közel, június 18-án különleges múzeumi programokkal várja az érdeklődőket. Új helyszínt is bevonunk az éjszakai nyitva tartásba: a kazamatás várfal, a Veres-bástya és a történelmi játszótér új élményeknek, különleges felfedezéseknek ad teret.
Két gasztronómiai program várta a sajtó képviselőit, s várja az év során a múzeumlátogatókat. A Vörös-torony szomszédságában, az Olaszbástya-kazamatához kapcsolódva található a múzeum Sütőháza, mely történelmi épület rekonstrukciója. Hatalmas kemencéje egykor a vár népének élelmezését szolgálta, ma azonban igazi kuriózum. A sajtónapra érkezett vendégek ízek és illatok kavalkádjában ismerkedhettek meg a kemencében sült édességekkel és kenyérlángosokkal. A Múzeum munkatársai által sütött finomságokat örömmel kóstolták vendégeink, s érdeklődéssel örökítették meg működés közben a kemencét, s a sütés folyamatait.

Évek óta kedvelt célpontja az épületnek a reneszánsz konyha, mely immár harmadik éve Vörös-torony Étteremként, napi nyitva tartással várja a látogatókat. A vadragu leves, vagy a fácánleves után mindenki örömmel kóstolta a malacsültet, mely még egészben „mutatkozott be” a látogatóknak. Ezt a programot, miként az egész napot is végigkísérte a tárogató hangja, melyet Nagy Csaba tárogatóművész meg is ismertetett az érdeklődőkkel.
A Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma és a Magyar Nemzeti Múzeum Közönségkapcsolatok Főosztálya hagyományteremtő céllal rendezte a sajtónapot. Reméljük a híradások nyomán több látogató keresi fel a múzeumot, tekinti meg kiállításainkat, tiszteleg a Rákóczi-család emléke előtt.

 


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.04.09./
 

    Elkezdődött a híd felújítása

 

               
    

Március 30-án elkezdődött a híd felújítása, amivel valószínűleg már minden sárospataki lakos szembesült. Régi nagy kérésünk teljesül ezzel, hiszen mindenki láthatta, hogy a híd állapota már elég kritikus volt – kezdte a kezdeti tapasztalatok összegzését Aros János polgármester…
 

 


Aros János

      

Ráadásul előfordult, hogy télen a hídhoz tartozó közvilágítás három héten keresztül nem üzemelt, megnehezítve a hídon áthaladó – elsősorban kispataki – lakosok közlekedését.
 
Régóta kértük, most végre április 30-án megkezdődhetett a felújítás. A közbeszerzési eljárást a BÉKSZIG Hídépítő és Szigetelő Kft nyerte el, akik több, mint 50 millió forint értékben végzik el a munkát, amibe az útburkolattól kezdve a tartóelemek megerősítése és a közvilágítás felújítása is beletartozik.

A költségeket teljes mértékben a Közút Kht. állja, mi a koordináló munkálatokban segítünk. A kivitelezővel folytatott egyeztetés során az is kiderült, hogy május végéig a munkálatokat be tudják fejezni. Addig kérjük a patakiak és a bodrogköziek türelmét, hiszen ha valaki reggel fél 8 és 8 között jár ezen az útszakaszon, akkor láthatja, hogy elég nagy torlódást okoz a félpályás útlezárás.
Úgy próbálunk ezen enyhíteni, hogy a rendőrség és a polgárőrség segítségét kérjük, illetve a kivitelező céget még egy közlekedési lámpa beállítására fogom kérni, hiszen elsősorban a Gárdonyi útról, és az Árpád útról bejövő forgalom terelésével vannak problémák. Szakértő véleményének kérése után valószínűleg az új lámpa fog megoldást jelenteni, addig reggelente, és délutánonként fél 4 és fél 5 között a rendőrség és a polgárőrség segíti a közlekedést – egyébként naponta 7 és 18 óra között folynak a munkálatok.

Ezt az információt eljuttattuk a Bodrogközbe, és a különböző médiákhoz, hogy a kamionok, melyek eredetileg erre szoktak járni, kerüljék el Sárospatakot. Nem is bánnám, ha ezt a szokásukat a későbbiekben is megtartanák, hiszen még mindig elviselhetetlen a hídon keresztül haladó kamionforgalom.

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.04.09./
 

     Hegedűs Találkozón a zeneiskolások

 

               
     

 


Varjas Csabáné

      

A sárospataki Farkas Ferenc Művészeti Iskola növendékei 2011. március 23-án Miskolcon a B-A-Z megyei zeneiskolások Hegedűs Találkozóján vettek részt! A három diák kimagaslóan szép produkcióval lepte meg a zsűrit és a közönséget - küldte a tudósítást Varjas Csabáné tanárnő...

Choi Yae Won 2. o. Kiemelt Nívódíjat, Kis Imola Villő 2. o. szintén Kiemelt Nívódíjat kapott. Tanáruk Varjas Csabáné munkáját a zsűri Tanári Különdíjjal ismerte el.
Farkas Bernadett 3.o. tanuló is Kiemelt Nívódíjas lett, tanári Váradi Zoltán szintén Tanári Különdíjat kapott.
A zsűri méltatta a gyerekek szép zenei teljesítményét, gratulált a zeneiskolának, hogy két ilyen eredményes hegedű-szakos tanár dolgozik Sárospatakon.
Dr. Szilágyiné Pálkövi Mária művészetoktatási és tehetségszakértő mindhárom kislányt és tanáraikat meghívta egy zenei táborba, ahol szakmai továbbképzésen, együttmuzsikáláson, zenetanuláson vehetnek részt.

 


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.04.09./
 

     Főiskolások hospitáltak az Erdélyi János Általános Iskolában

 

               
    

A Comenius Főiskolai Kar I. éves magyar nyelv és irodalom műveltségi területű csoportja Remeczkiné Toma Kornélia főiskolai docens kíséretében meglátogatta az Erdélyi József Általános Iskola „nyílt heté”-nek Önálló tanulás 3-4. osztályban elnevezésű óráját...
 

 


Remeczkiné Toma Kornélia

      

A hospitálás lehetősége egy meghívó kapcsán merült föl, amelyet az általános iskola igazgatója juttatott el a főiskolára. A lehetőségnek nagyon megörültünk, hiszen a pedagógusjelöltek számára nagyon hasznos, ha megismerik a tanköteles korú sajátos nevelési igényű gyermekeket és a tanításuk, nevelésük során alkalmazott módszereket, tankönyveket.

A tanulmányi célú megfigyelés 2011. április 4-én az 5. órában zajlott. Mivel a tanító szakos kis csapat már jóval a tanítási óra kezdete előtt megérkezett, volt lehetősége arra, hogy meghallgassa Szalainé Kántor Piroska osztályfőnök ismertetőjét az osztály és az iskola tanulóiról, a tanítói, nevelői munkáról. Megnézhettük a gyerekek tankönyveit, füzeteit, s az osztályteremben kifüggesztett alkotásaikat. Megtudhattuk többek között, hogy az osztályközösség a maga által felállított, a teremben jól látható helyre kitett szabályok betartására törekszik, például „Türelem rózsát terem.”, Ne vágj bele más szavába! stb.

A tanítási óra elején a gyerekek elmondták közösen emlékezetből Weöres Sándor Altatódal című versét. A rövid frontális előkészítő rész után a 10 tanuló differenciált módon dolgozott tovább. Volt, aki egy asszisztens segítségével a hangok, betűk készletével ismerkedett, gyakorolt. További 3 kisgyermek (4. osztályosak) a Mirkó királyfi című mese tartalmát idézte föl a saját szavaival, majd a Hónapról hónapra (3. osztály, Aió Tankönyvkiadó – Meixner-módszerű anyanyelvi tankönyvcsalád) című olvasókönyvhöz készített munkafüzetben dolgozott önállóan. Másik 6 kisgyermek (3. osztályosok) a hangok/ betűk világából indulva s, zs hangot tartalmazó szavakat gyűjtött, a szavak jelentését magyarázta, megadott szavakból mondatot alkotott, majd felidézte azt a mesét, amelyben a megalkotott mondatok szerepelnek (Az egér és az oroszlán). Érdekesség volt számunkra, hogy a tanulók normál tantervhez készített tankönyvekből tanulnak, csak időben csúsztatva, azaz a negyedikesek a harmadikosoknak készített könyvből, a harmadikosok pedig a másodikos tankönyvekből.

A gyerekek egész órán szorgalmasan dolgoztak, és a magatartásuk is dicséretes volt. Ezt alapvetően tanító nénijük határozott fellépése, lendületes munkatempója és kedves személyisége alapozta meg.
( a fotók illusztrációk)

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.04.09./
 

     Gabóczi Tibor Harcsafogó Emlékverseny

 

               
    

2011. április 1-2-án egy közel 40 órás két éjszakát átölelő csapatversenyt rendeztünk, ami nagy sikert aratott. A korábbi években próbáltuk úgy megrendezni ezt az emlékversenyt, hogy egy nagyobb időszakot, két hónapot, ölelt át és egyéni horgászatokat próbáltuk értékelni. Ebben formában egy nagyon nehezen kezelhető és ellenőrizhető verseny alakult ki, ami gyakorlatilag 2010. évben nem valósult meg. Az idén sikerült egy olyan harcsafogó versenyt rendeznünk, amely minden szempontból sikeresnek mondható. A versenyen 9, két fős csapat vett részt - küldte a beszámolót Gulyás Péter versenyfelelős...
 

 


Gulyás Péter

      

A verseny ideje alatt a mezőny egy baráti csapattá kovácsolódott, amit a közös főzések és baráti beszélgetések bizonyítottak! A rendezvény értékét növelte, hogy ifj. Gabóczi Tibor megtisztelt minket azzal, hogy a versenyzők között volt. A versenyzők gyakorlatilag folyamatosan kitartottak, pedig az első éjszaka egy vihar is végigsöpört a mezőnyön. Szombat reggelre már három harcsa fogását könyvelhettük.

Tóth Zsolt harcsája 24.5kg-ot nyomot, később ez a harcsa bizonyult a verseny legnagyobb halának. Három csapat fogott harcsát a verseny ideje alatt. Több termetes csuka és süllő borzolta a versenyzők idegeit a szürkület óráiban azzal, hogy ellopták a harcsáknak szánt csalihalat. A harcsafogások az éjszakai órákban voltak.

A szombat nappali órák a barátkozás és vidám beszélgetések órái voltak. Vaddisznó pörkölt főtt a bográcsban és sült keszeg volt a desszert. A főzést Vartnal András és Horváth András horgásztársainknak köszönhetjük, Isten tartsa meg szokásukat! Az alapanyagot Tóth Zsolt barátunk biztosította, köszönettel tartozunk nekik.

Nagyon lényeges, hogy a versenynek támogatói is voltak! A tatabányai FISCH KFT ajándékutalványokkal támogatott minket, a BLERO 55 horgászcentrum kedvezményesen biztosította számunkra a tárgyjutalmakat. Támogatásukat nagyon köszönjük!

Helyezettek:
1. hely: Tóth Zsolt- Jákob Zsolt 31740 gr fogással,
2. hely: Vartnal András- Juhász Attila 4700 gr fogással,
3.hely: Sohajda Béla- Bereznyák Ferenc 2450 gr fogással.

Legnagyobb hal kifogója Tóth Zsolt, a harcsa súlya 24500 gr volt.

 


 


 


 

További fotók>>>

BODROGMENTI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET
/2011.04.08./
 

     Költészet másként

 

               
    

Pályázatot hirdettünk a Költészet másként, a költészet napján címmel, aminek az volt a lényege, hogy egyrészt a vers és az irodalom szeretetére buzdítsuk a gyereket, ám egy másik művészeti ágban kell kifejezni magukat, egy szabadon választott vers alapján – számolt be Kovácsné Géczi Julianna egy nagyon izgalmas kezdeményezésről. A különböző műfajokban készült versillusztrációk zsűrizését 2010. április 6-án tartották A Művelődés Háza emeletén…
 

 


Kovácsné Géczi Julianna

      

Nem szabtuk meg, hogy ki milyen verset választ és azt sem, hogy milyen technikával készül az illusztráció. Így szerencsénkre nagyon sok pályamű érkezett be. Különböző korosztályokat tudunk górcső alá venni, amelyekből egyének és csoportok jelentkezhettek.

86 egyéni alkotás született és 16 csoportos alkotást kaptunk. Ebben képzőművészeti alkotás, festészet, grafika, kerámia és fotó szerepel, de lesznek bábelőadások és lesz dramatikus játék is a kapott pályamunkák között. Animációs filmek és diafilmek is lesznek, tehát a gyerekek elég széles skálán mozogtak és közelítették meg ezt a témát.

A reménységen felül érkeztek pályaművek, nagyon örülünk ennek az érdeklődésnek. A zsűrizés alkalmával azt mondom, hogy a zsűrinek elég nehéz dolga lesz, mert nem tud máshoz viszonyítani, csak azt nézheti, hogy az általa választott vers és alkotás hogyan fedi egymást, és eszerint kell dönteni, hogy majd a végén. 11-én eredményt tudjunk hirdetni.

 


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.04.08./
 

     Ismét Fittségi Sportnapon vettek részt az ÁVG tanulói

 

               
    

 


 Kordáné Györki Erika

      

2011. március 27-én már ötödik alkalommal rendezte meg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet a Fittségi Sportnapot Miskolcon. Tízféle aerobic óra a dance-től a zumbáig, sportbemutatók, neves sportolók, kiállítások várták az érdeklődőket - számolt be Kordáné Györki Erika Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium testnevelője...

Szokás szerint nagy érdeklődés övezte iskolánkban ezt a rendezvényt, sokan várták már, hogy a hosszú tél után felébreszthessék testüket. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján szerencsére egyre népszerűbbek ezek a megmozdulások, hiszen a nagy tömegeket megmozgató, együtt végzett mozgás maradandó élményt szerez minden alkalommal a résztvevőknek.

 


 


 

További fotók>>>

Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium
/2011.04.08./
 

    Végre elkezdődik az iskola felújítása

 

               
    

Egy 10 éves, nagyon hosszú folyamatnak végeseményéhez érkeztünk a legutóbbi rendkívüli testületi ülésen. 10 évvel ezelőtt vonták össze az akkori Petőfi Sándor Általános Iskolát az Esze Tamás Általános Iskolával. A pedagógusok, az oda járó gyerekek és szüleik azóta várják évről évre, hogy mikor történik meg az oktatásnak és nevelésnek az egy intézménybe történő összevonása – nyilatkozta Aros János polgármester…
 

 


Aros János


Szegedi Istvánné

      

Azóta várják, hogy az a kitűnő szakmai munka, amit a nehéz és méltatlan körülmények között végeztek, mikorra válik optimális körülmények között végezhető munkává. A legutóbbi képviselőtestületi ülésünkön a közbeszerzési eljárásról hoztunk döntést. Írásban 8 pályázó adta be az ajánlatát a most már II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola felújítására. Ezek közül egy második fordulóban a közbeszerzést végző és azt bíráló cég javaslatára a képviselőtestület az Adeptus-H Zrt-t választotta ki, akik az óvoda felújítását is végezték.

Mint tudjuk, egy pályázatban valósul meg az óvoda felújítása, átalakítása, és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola felújítása. Ha az ilyenkor szokásos jogorvoslati idő lejár, akkor április 14-én meg tudjuk kötni a szerződést a nyertes kivitelezővel, át tudjuk adni a munkaterületet, és 15-ével gőzerővel kezdődhet a munka. Augusztus végére be kell fejeződnie a munkának, hogy az új, 2011/12-es tanévet már megújult környezetben, optimális körülmények között kezdhessék a gyerekeink és a pedagógusaink is.


Valóban akkor tudjuk elhinni, amikor már költözhetünk. Én, aki beleláttam a folyamatba, továbbra is hiszek abban, hogy igen, a 2011/12-es tanévet úgy kezdjük, hogy egy épületben, közösen, mégis elkülönítve, hiszen a másik emeletre tervezzük az alsó tagozatot – fejezte ki bizakodását Szegedi Istvánné igazgatónő…

Akadálytalanul és optimális környezetben tudjuk elkezdeni a következő tanévet, már a kollégák is kezdenek ebben hinni. A 10 év hosszú idő volt, s egy kicsiz szkeptikusak voltak a diákokkal és szülőkkel együtt. Mindig kiment egy-egy évfolyam, akik visszakérdeztek: arról volt szó, hogy mi még visszamehetünk a Petőfi épületbe, de ez nem történt meg. Most a nyolcadikosok érzik ugyanígy egy kicsit, de azt mondták, nem baj, majd a találkozóra visszajövünk és meglátogatjuk az új iskolánkat.
Azt gondolom, mindenki örül annak, hogy folytathatjuk a munkánkat olyan – vagy magasabb - színvonalon, mint ahogy végeztük a nehéz körülmények között is. Ez a tanév volt a legnehezebb, öt helyszínen kellett dolgoznunk. Megmutatták a dolgozók, a gyerekek, a szülők együtt összefogva, hogy így is olyan évet tudhatunk magunk mögött, ahol eredményeket tudunk felmutatni, nem is akármilyeneket. Olyan rendezvényeket tudtunk rendezni, amikre bevonzottuk a sárospatakiakat, s amikre megmozdítottuk a környező település diákjait és szüleiket is.

Ha már a környezetünk is optimálisabbá válik, akkor még inkább emelni tudjuk a szakmai színvonalat, a 2011/12-es tanévben beindítjuk a sportosztályunkat is az 1. és 5. évfolyamon, s akkor már teljesen optimális környezetben dolgozhatunk tovább, nyugodt körülmények között.

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.04.08./
 

     A kökörcsinek nyomában

 

               
    

Az Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Ökoiskola Nyílt hetének keretén belül, kökörcsin túrán vettünk részt. Kirándulásunk célja, tanulóink a környezet iránti érzékenységének, szeretetének és tiszteletének felkeltése e csodaszép, védett kis virág segítségével, amely 2011. év vadvirága címet érdemelte ki. Vendégként elkísért minket Dr. Nagy György PhD, a Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskola Általános dékán helyettese, a Zempléni Gombász Egyesület elnöke...
 

 


Dr. Nagy György

      

A gyönyörű tavaszi idő és a kibomló természet elkápráztatott felnőttet, gyermeket egyaránt. Utunk első állomása a Mandulás-hegy északi lejtőjén nyíló hegyi kökörcsin telephelyének megtekintése volt. Sajnos ezt a részt kora tavasszal felégették, ami a virágok egyedszámán is meglátszott.
Sétánkat folytatva a Gombos-hegy felé vettük az irányt.

Itt mesebeli látvány fogadott minket: kökörcsinek százai hirdették a tavaszt, hosszú szőnyeget képezve a hegy tetején. Mindannyian ámulattal néztük, ahogy a szőrös puha szárakon a sok kis lila fejecske bólogatva kandikál ki a fű közül. Természetesen megörökítettük a pillanatot.
A jövő héten folytatjuk kökörcsin túránkat: Komlóskáról indulunk Sárospatakra át a Zempléni –hegységen, útba ejtve a Zsidó rétet, a leánykökörcsinek búvóhelyét.

 


 


 

További fotók>>>

Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium
/2011.04.07./
 

     Újra megajáték a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában

 

               
    

Ha szombat, akkor lehetőség szerint játszunk - mondanák valószínűleg a rákóczis gyerekek. S valóban! Már hagyománya van annak, hogy teljesen új körülményeket teremtünk ilyenkor a tanításnak. Fő cél a játék, a megtapasztalásokon keresztül szerezhető tudás, együttműködés, a meglévő ismeretek alkalmazása nem hagyományos környezetben - nyilatkozta Szegedi Istvánné igazgatónő…
 

 


Szegedi Istvánné

      

Nagyon jól dolgoznak ilyenkor a gyerekek. Szeretnek megismerkedni minden újdonsággal. Mondhatnánk – vevők az ötleteinkre. Nagy kedvvel és érdeklődéssel kapcsolódnak be a feladatokba, és már maguk is adnak ötleteket az újabb terveinkhez.
A csoportokat vegyesen alakítottuk ki úgy, hogy az alsó tagozatban minden alsós évfolyamból, s a felső tagozaton pedig minden felső évfolyamból legyen tanuló a csoportban. Ezt a gyerekek el is fogadják, sőt már türelmetlenül várják, hogy kivel sorsoljuk őket össze.

Az iskola két témát jelölt meg ehhez a naphoz:
Az alsó tagozat: a „Kalandozás Meseországban” címet választotta. 8 helyszín várta a kíváncsi, mesét és játékot szerető gyerekeket. Volt Tündérkert, Hétfejű sárkány tanyája, Négyszögletű Kerek Erdő, Boszorkány tanya, Óriások földje, Óperenciás tenger, Mézeskalácsház és Kacsalábon forgó kastély. Különböző – a mesékhez kapcsolható – furfangos és ügyességi feladatokban kellett helytállniuk. A gyerekek ismét játszva tanultak ezen a napon. Az állomásvezető tanító néniknek pedig öröm volt hallani a gyerekek dicsérő szavait.

A felső tagozat: a „Titkok és rejtélyek” témakörét dolgozta fel. A titkok és rejtélyek témaköre bizony tág lehetőséget biztosít arra, hogy mi is elmélyüljünk egy-egy olyan témakörben, ami nem kapcsolódik szorosan a tananyaghoz, de fontos kiegészítője lehet. Voltak feladatok, amelyek megoldhatatlanok szaktárgyi jártasságok nélkül. Ezen kívül mindenhez rengeteg új ötletet társítottunk, hogy a gyerekek ne csak tartalmasan töltsék a napot, de érezzék is jól magukat.
Helyszínek: titkosírás – kódolás, nyomozótanoncok, biometriai személyazonosítás, történelmi rejtélyek, a fizika csodái, sejtelmes nyelvi rejtelmek, krimi.

A nap csattanója, három rejtélyesen eltűnt személy (az iskola vezetősége) megkeresése volt. Sok üzenet, rejtjelek használata tette nehezebbé a feladatot. Végül minden jól végződött! Szerencsére mindenkit sikerült megtalálni és beazonosítani, így valamennyien nyugodtan majszolhattuk a megérdemelt ebédet a kellemes napsütésben az udvaron.

Az iskolai minőségfejlesztő csoport a program végeztével felmérte, mennyire volt sikeres a témanap. Mind az alsós és felsős gyerekek, illetve a pedagógusok egyöntetűen hasznosnak, eredményesnek, örömtelinek értékelték a rendezvényt.
Minek örültek legjobban a gyerekek?
minden helyszín okozott kiemelt örömforrást valakinek
az étkezés újszerű megvalósítása

Minek örültek legjobban a pedagógusok?
kíváncsi, érdeklődő, aktív gyerekek
fegyelmezett, gyorsan, kreatív módon tevékenykedő csoportok
Sok-sok ötletet adtak tanítványaink arra nézve, hogy a jövő évi témanapjaink milyen témakörben és milyen módszerekkel valósuljanak meg.

 


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.04.07./
 

     Sikeres szerepeltek a néptáncosok

 

               
    

Március 25-én Sátoraljaújhelyben, a Kossuth Lajos Művelődési Központban rendezték meg a Gyermek Néptáncosok Országos Szólótánc versenyének regionális selejtezőjét. A Farkas Ferenc Művészeti Iskola táncos növendékei közül 22 gyermek vágott bele a felkészülésbe - számolt be Sajószegi Gábor felkészítő tanár...
 

 


Sajószegi Gábor

      

A másfél hónapos felkészülési időszakban az órakereten kívüli próbák során a kötelező nyírségi táncok és a szabadon választott táncanyag feldolgozása zajlott. Az erős mezőnyből két pár - Dékány Lea és Csoma Zoltán valamint Gócs Annabella és Rák Máté - jutott tovább a szarvasi döntőbe.

Az indulók:
Bogáthy Csenge – Ambrus Baltazár
Dékány Lea - Csoma Zoltán
Kállai Noémi – Bíró Márk
Velmovszki Dóra – Napravszki Roland
Felkészítő tanáraik: Kovács Borbála és Sajószegi Gábor

Ambrus Borbála - Darmos Ábel
Gócs Annabella – Rák Máté
Kotán Fanni – Gál András
Máji Franciska - Darmos Márton
Móré Zsófia – Jaskó Eszter
Preszoly Fruzsina - Kállai Zoltán
Szécsi Karolina – Szécsi Máté
Felkészítő tanáraik: Darmos Éva és Darmos István

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.04.07./
 

     Sajtótájékoztatót tartott az MSZP

               
    


Dr. Varga László

      

A Magyar Szocialista Párt Sárospataki Szervezete és Zempléni Szövetsége nevében Hutkainé Novák Márta sajtótájékoztatót szervezett Sárospatakon az alkotmányozás, a munkanélküliség és a közbiztonság helyzete témakörökben. Erre dr. Varga László országgyűlési képviselőt hívta meg...

Dr. Varga László kifejtette, hogy a kormány milyen problémákat okozott döntéseivel. Többek között az egykulcsos adórendszerrel, melynek következtében a legszegényebb munkavállalók szenvedtek reáljövedelem csökkenést, a közmunkaprogram megszüntetésével, amivel összefüggésben tovább nőtt a munkanélküliség, különösen B-A-Z Megyében. Ezért szeretnék a kétkulcsos adórendszer és a közmunkaprogram visszaállítását, valamint visszaállítanák a településőrséget is, ami amellett, hogy növelte a közbiztonságot, még munkahelyeket is teremtett. Ezek érdekében a párt aláírásgyűjtést is kezdeményezett.
 

 


 


 


Törő Gábor
/2011.04.06./
 

     A Gáborok gólokkal ünnepelték névnapjukat a hétvégén!

 

               
    

Igazi szép tavaszi idő fogadott minket vasárnap a soron következő bajnoki mérkőzésünkön. Az ellenfél Aszaló együttese volt, akik ugyan az izgalommentes középmezőnyben táboroznak, de mivel NB-s együttesektől (is!) igazoltak át játékosokat, bizonyára elégedetlenek a tabellán elfoglalt helyükkel. Így tudtuk, hogy nehéz összecsapás elé nézünk - számolt be Koscsó István az STV Baráti Kör elnöke....
 

 


Koscsó istván


Braun Zsolt


Luhály István


Zsófi József

      

A mérkőzés jól kezdődött számunkra, mert a bíró sípszavának hulláma alig érhetett el Kispatakig, mi már gólnak örülhettünk. Az egész mérkőzésen kimagaslóan jól játszó Hoffmann Gábor oldalbedobását Sikorszki Gábor fejjel továbbította a hálóba 1:0
A gól után a játék képre leginkább a küzdelem volt jellemző.
A 27. percben Zsófi Dávid 17m-ről bomba gólt lőtt.2.0
A kétgólos pataki előny hatására a vendégek még jobban rákapcsoltak, mondván minden mindegy.
A 41. percben a bíró az ellenfél kapuja előtti kavarodásnak egy büntetővel vetett véget. 2:1
A44. percben Vécsi Gábort akasztották a büntetőterületen belül. A megítélt 11-est a sértett értékesítette. 3:1
A második félidőben kapusunk többször látványos védésvariációkat mutatott a nagyérdeműnek. Voltak időszakok, amikor a játékunk nem nagyon hozta lázba a nézőközönséget, ekkor a bíró fokozta döntéseivel az izgalmakat.
A 86. percben 16m-ről egy jól eltalált lövéssel a vendégek újra megközelítettek egy gólra bennünket, de az eredmény a mérkőzés végéig már nem változott 3:2 Patak javára.

A szakemberek véleménye a mérkőzéssel kapcsolatban: Luhály István:
Egy jó iramú küzdelmes mérkőzésen két hasonló erőt képviselő csapat összecsapásából – összességében nézve, - a szerencsésebb került ki győztesen. Óriási hátrányt jelentett számunkra, hogy már az első percben vezetéshez jutott az ellenfél. Aztán sikerült szépíteni, de újabb egyéni hibából újra gólt szereztek a hazaiak. A játék képe alapján úgy éreztük a szünetben, hogy ez a mérkőzés még nincs lefutva. Sajnos a második félidőben csak a mérkőzés vége felé tudtuk hátrányunkat egy gólra csökkenteni. A rutinos hazaiak tördelték a játékot, s mindent megtettek annak érdekében, hogy az eredményt megőrizzék. Ez sikerült is nekik, amihez gratulálunk! Bár megjegyzem egy pontot megérdemeltünk volna mi is, e két jó csapat küzdelmében.

Zsófi József: Tudtuk, hogy nem lesz egyszerű mérkőzés Aszalóval, mivel nagyszerűen kezdték a szezont, (négy mérkőzésből hármat megnyertek, egy pedig döntetlen volt) illetve játszottak két dobogós együttessel is. Mindezt annak is köszönhetik, hogy a télen nagyon jól igazoltak (többek között a magasabb osztályokból, Ózdról, Bőcsről, vagy éppen innen Patakról Vasas Péter személyében). Sajnos nekünk nem volt arra módunk, hogy erősítsünk a csapatunkon, ennek ellenére a mérkőzés nagyszerűen kezdődött. Az első percben vezetéshez jutottunk Sikorszki Gábor révén. Ez megadta a mérkőzésnek az alaphangot, illetve a csapat eltökélt szándékát a győzelem irányába. Hosszas mezőnyjáték után Sikorszki Gábor nagyszerű labdájával Zsófi Dávid egy hatalmas gólt lőtt, ami a csapatot megnyugtatta. A 43. perc környékén egy kavarodásból a tizenhatoson belül 11-est ítélt a játékvezető, ő sem tudná megmondani miért.

Az értékesített büntetővel az ellenfél újra „vissza jött a mérkőzésbe.” Meg kell jegyeznem folyamatosan retorzió alatt tartotta futballistáinkat a játékvezető. Rosszul megítélt szabadrúgásaival szétzilálta támadójátékunkat. Az első félidő vége előtt mi is tizenegyeshez jutottunk, amit Vécsi Gábor értékesített. Így megnyugtató előnnyel mentünk a félidei pihenőre. A második játékrészben a jól játszó ellenfél ránk jött, s a játékvezető további támogatásával a kapunk elé tudta ívelgetni a labdát. Védekezésre szorultunk, mert kényszerű cserékhez kellett folyamodnom. Vécsi Gábor elfáradt, Sikorszki Gábor pedig sérülten vállalta a játékot és eddig bírta. Ezzel a középpálya nagymértékben gyengült, s az ellenfél nagyon ránk tudott jönni. Öt perccel a vége előtt újra gólt értek el, ez szorossá tette a mérkőzést, de csapatunk hősiesen védekezett. Így sikerült óriási küzdelemben kivívni tavasszal ötödik győzelmünket. Ezért dicséret illeti a csapatot. (Az edzőket, a szakvezetést és a szurkolókat is! A szerk.)
Jók: Hoffmann Gábor, Espák Pál, Zsófi Dávid és Sikorszki Gábor.

A mérkőzés legjobbjának kapusunkat, Braun Zsoltot választottuk, hiszen, - mint néhány képen látható is- bravúros védéseire nagy szükség volt a győzelemhez. (Nem véletlenül tartják az osztály egyik legjobb kapusának!)
Beimli Zsolt vezette ifi csapatunk 3:1 arányban bizonyult jobbnak, így továbbra is a tabella első helyével büszkélkedhetnek.
Gratulálunk! Hajrá Patak!

Szombaton fél öt órai kezdettel kerül sor a forduló következő mérkőzésére, az évek óta emlegetett nagy rangadóra Sátoraljaújhely csapatával. Ők ugyan most nem remekelnek, de otthon biztosan összekapják magukat ellenünk. Bizonyára elkel majd az odalátogató pataki szurkolótábor bíztatása!

 


 


 

További fotók>>>


Koscsó István az STV Baráti Kör elnöke
/2011.04.06./
 

     Idén csak egyszer lesz lomtalanítás

 

               
    

Tájékoztatom a lakosságot, hogy 2011. április 16-án, szombaton ingyenes lomtalanítást tartunk. Az a kérésünk, hogy mivel szombati napon kerül sor ennek a lebonyolítására, legkorábban pénteken, a késő délutáni órákban, de legkésőbb szombaton, a reggeli órákban helyezzék ki a használaton kívüli tárgyaikat – számol be az idei lomtalanítás menetéről dr. Komáromi Éva jegyző…
 

 


dr. Komáromi Éva

      

Sárospatak város egész közigazgatási területén - a külterületeket is beleértve - egy alkalommal fog végighaladni az autó, mely elszállítja a kikészített dolgokat. Kérjük, hogy ezeket zsákolva, vagy egyéb, elszállításra alkalmas állapotban helyezzék ki a közterületre.

Veszélyes hulladékot és építési törmeléket nem szállítanak el, de minden egyéb háztartási felesleges tárgy elszállításra kerül.

Fontos megemlíteni, hogy lomtalanításra idén csak egy alkalommal kerül sor. Tehát minden, erre a célra szánt otthoni, felesleges hulladékot ez alkalommal tegye ki a lakosság, mert idén valószínűleg NEM lesz őszi lomtalanítás.

Ez a lomtalanítás a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan ingyenes, nem kell érte fizetni a lakosságnak, költségét a város vállalta magára.

(a fotók illusztrációk)

 


 


 


Törő Gábor
/2011.04.06./
 

      Hétvége a sakké Sárospatakon

 

               
    

Hétvége a sakké Sárospatakon, hisz április 9-én szombaton játssza csapatunk a megyei DÖNTŐT Kazincbarcika ellen. Eme összecsapás győztese lesz a megyei bajnok, melyre régóta vágyunk - küldte az előzetes felhívást Kovács Tamás, a Sakkszakosztály vezetője...
 

 


Kovács Tamás

      

APersze kétesélyes a csata, hisz az ellenfélnek hatalmas erőtartalékai vannak (NBI és NBII csapatuk is van), melyek meg tud mozgatni. De ennek ellenére bízunk magunkban és szoros, kis arányú győzelmet remélünk!

Másnap, április 10-én vasárnap remélhetően az ünneplés és örömjáték napja lesz, hisz ekkor kerül megrendezésre a mára már hagyománnyá vált HÚSVÉT KUPA sakkversenyünk, melynek A Művelődés Háza ad ismételten otthont!
A nagyon jó hangulatú rendezvényünket 2 csoportban bonyolítjuk le: a "FŐ" csoportban bárki indulhat, a 14 év alattiak pedig külön versenghetnek!

Várunk minden érdeklődőt, gyereket és felnőttet, kezdőt, amatőrt, műkedvelőt, vagy éppen profit, itt nincs elvárás, itt mindenki megtalálhatja a számítását! 
(a fotók illusztrációk)

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.04.06./
 

      Ráhajtottak az útjavítást jelző táblára

 

               
    

 


Oláh József

      

A jó idő érkezésével a Kommunális Szervezet elkezdte mindazoknak a víznyelőknek, csapadékelvezető aknáknak a felújítását, amik az időjárás miatt megsüllyedtek, vagy a terhelés alatt beszakadtak. Így jutottunk el a József Attila és Táncsics utcák kereszteződésébe, hogy ezt a hibát kijavítsuk. A munkaterületet kitábláztuk, de másnap reggelre valaki oly mértékben megrongálta, hogy rendőrségi feljelentést kellett tenni, s a táblát pótolni – nyilatkozta Oláh József az utak-hidak csoport vezetője…

Tudom, hogy útban vannak ezek a táblák a közlekedők számára, de kérem, vegyék figyelembe, hogy a betonnak, aszfaltnak, mindennek a kötési ideje van. Türelmet kérek ezért minden gépjárművezetőtől, hogy ezeket a hibákat el tudjuk hárítani, és a közlekedés számára az utat vissza tudjuk adni.

 


 


 


Törő Gábor
/2011.04.06./
 

      Július végére kell elkészülnie a Járóbeteg Központnak

 

               
    

Az április 4-én megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülés második napirendi pontjában az Emeltszintű Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ kivitelezőjének kérelmét tárgyaltuk, aki az eredeti határidő módosítását kérte – számolt be Aros János polgármester az átadási időpont változásáról…
 

 


Aros János

      

Az eredeti határidő április 16. volt, a de a kivitelező különböző okokra hivatkozva - hét tételben felsorolva -kérte a szerződés módosítását augusztus 31-re. Az általa felsorolt indokok egy részét kénytelenek vagyunk elismerni, többek között a legnagyobb tételt, egy kéthónapos csúszást, ami abból adódott, hogy késve tudtuk átadni a munkaterületet.

Voltak olyan tételek is, amelyeket a képviselőtestület nem ismert el, mert úgy ítéljük meg, hogy ez a szerződésében foglaltaknak megfelel. Ezek alapján a képviselőtestület hozzájárult a szerződés módosítására, de nem a kivitelező által kért időpontig, hanem július 31-ig be kell fejeződnie az építkezésnek. Amennyiben ez nem történik meg, természetesen itt is élni fogunk a vállalt kötbér kifizetésének lehetőségével.

Mindenki láthatja, hogy az eddigi, nem látványos munka után most már egy olyan fázisába ért a kivitelezés, ahol látszik, hogy napról-napra milyen munkát végeznek. Eddig sajnos a tél és a csapadékos időjárás egy kicsit visszafogta a munkálatokat, mostanra azonban úgy látom, hogy kezdik utolérni magukat.
Naponta látogatjuk a munkaterületet és érdeklődünk a haladás felől. Nagyon bízom benne, hogy erre az új, módosított időpontra, tehát július végére mindenki számára elfogadható állapotban, kitűnő, új szolgáltatásokat nyújtva át tudjuk adni a nagyközönségnek ezt a beruházást.

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.04.05./
 

      Képes Géza műfordító és novellaíró verseny

 

               
  

A Sárospataki Református Kollégium több évszázados fennállása során számtalan nagyszerű eredménnyel és újító törekvéssel járult hozzá hazánk kulturális és szellemi életének gyarapításához. Intézményünk volt az első az országban, amely a British Council támogatásával bentlakásos iskolát nyitott az angol nyelv magas színvonalú oktatásának elősegítésére...
 

 


Képes Géza

 


Képes Júlia

      

AAz erre a célra épült internátust Angol Internátus néven adták át 1931-ben ( jelenleg: Kossuth Internátus ), Vitéz Nagybányai Horthy Miklós kormányzó fővédnöksége alatt. Az ünnepélyes és nagyszabású megnyitón maga a kormányzó is tiszteletét tette. Nem nehéz kiszámolni, hogy idén ünnepeljük tehát a pataki angol nyelvoktatás 80-ik évfordulóját, amely egybeesik az iskola fennállásának 480-ik évfordulójával

A Gimnázium angol tanári munkaközössége ebből az alkalomból írta ki a Képes Géza műfordító és novellaíró versenyt, amelyre a Kárpát-medence összes református középiskolájából lehetett pályázni. A névadó iráni tisztelet nem véletlen, hiszen az egykori pataki diák neves műfordító, író, novellista és esszéista volt. A rendkívül színvonalas verseny döntője iskolánkban zajlott a hétvégén, messziről jött versenyzők, tanárok és zsűritagok megtisztelő jelenlétével (Debrecen, Pécs, Kecskemét, Budapest, Gödöllő, Mezőtúr).

A tavaszi időpont nemcsak a verőfényes napsütés miatt volt szerencsés, hanem más szempontok miatt is: a verseny képzeletbeli tisztelgés a tavalyi évben elhunyt Dr. Derda István Tanár Úr, a pataki Dual Language Education megálmodója előtt, akinek közelgő születésnapja (május 19.) szintén emelkedettebb légkört kölcsönzött az eseménynek. A döntő díszvendége a Képes Géza lánya, Képes Júlia volt, aki a zsűri munkáját is segítette egyben. A döntő roppant jó hangulatban zajlott, és igen szép műfordításokat és izgalmas novellákat termett. A hagyományteremtő szándékkal kezdeményezett pályázat két év múlva újra kiírásra kerül, addig is lehet pallérozni az elméket, taposni a verslábakat!

Eredmények: Novellaírás:-
1. Kiss Ákos - Kecskeméti Ref. Gimn.
2. Őri Péter - Sárospataki Ref. Koll. Gimn.
3. Bagó Renáta - Gödöllői Ref. L. Gimn.

Műfordítás:
1. Simon Zsófia - Sárospataki Ref. Koll. Gimn.
2. ---
3. Torkos Hanga - Gödöllői Ref. L. Gimn.
Németh Zoltán - Benkő István Ref. Gimn. , Bp.

Zsűritagok: Novellaírás:
Erin Heartwell
Peggy Williams
Dr Donald Morse

Műfordítás:
Dr Bertha Csilla
Képes Júlia
Dr Pinczés István
Demkó Ferenc

Gratulálunk minden kedves résztvevőnek, köszönjük a zsűri és a szervezők munkáját, a nyertesekre pedig büszkék vagyunk!

 


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.04.05./
 

      Szép sikerek a „ Ki minek mestere ?” I. Országos Pályaorientációs Versenyen

 

               
    

2011. március 22-én egy csodálatos élményben lehetett része a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulóinak az I. Országos Pályaorientációs Verseny döntőjében. A megmérettetést nagy készülődés előzte meg. A kiírás szerint egyéni pályázattal és csapatmunkával lehetett jelentkezni...
 

 


Géczi Tamásné


Császár Erika

      

A témák nagyon érdekesek voltak, melyek célja a szakmák megismerése, a térségünk szakmái jeles képviselőinek felkutatása volt. A 7-8 évfolyam számára nagyban meghatározó, hogy milyen szakmákat ismernek meg a gyerekek, hisz ez befolyásolja azt is, hogy a továbbtanulásuk milyen irányt vesz. Megragadtuk így a lehetőséget, s a kiírásnak megfelelően gyűjtőmunkába kezdtünk. Volt aki az egyéni pályázatot választotta, és alakult egy csapatunk is. A csapat két fordulón sikeresen túljutva bejutott az országos döntőbe, melyet Sopronban rendeztek meg. A 47 csapatból 15 csapat jutott be a döntőbe , ahol nagyon szoros mezőny alakult ki.

Ennek eredménye :
9. hely Frikker Balázs
Orosz Ramóna Amanda
Stempel Richárd 8. b osztályos tanulók- felkészítő : Géczi Tamásné

Az egyéni pályázók több kategóriában mérhették össze tudásukat. Három kategóriában a legjobb helyezést sikerült megszereznünk.

1. hely Krai Boglárka 8.b osztályos tanuló
A fazekasság – felkészítő : Gécziné Bankus Zsuszanna, Géczi Tamásné
1. hely Pásztor Tamás 7. d osztályos tanuló
Cukrász mesterség - felkészítő : Heitzmann Károly, Császár Erika
1. hely Ráski Sándor Roland 8. b osztályos tanuló
Az erdő őrzője – felkészítő : Géczi Tamásné

Külön öröm számunkra, hogy a legsikeresebb iskola címet is elhozhattuk.
Köszönjük a támogatóinknak, hogy lehetővé tették számunkra, hogy a döntőn ott lehessünk.
Köszönjük a szervezőknek, hogy színvonalas körülményeket és helyszínt biztosítottak a versenynek, hogy ott nagyon jól érezhessük magunkat.

Tanulóink kimagasló eredményei méltón hozzájárultak iskolánk és városunk jó hírnevének öregbítéséhez.

 


 


 


II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2011.04.05./
 

      Környezetvédelmi hét az Árvayban

 

               
  

A Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskola nyolcvan tanulója a Víz Világnapja alkalmából tanulmányi kiránduláson vett részt. A Tiszalöki Vizierőművet tekintettük meg március 19-én. Megismerkedtünk magával az építkezéssel és történetével is 1951-től 1958-ig. Az idegenvezető válaszolt az épülettel, energiatermeléssel és a gépekkel kapcsolatos kérdésekre... a fotón Bódiszné Hajnal Alíz
 

 


Bódiszné Hajnal Alíz

      

Bemutatta az erőmű részeit: a hajózsilipet, a duzzasztót és a turbinákat. Először az emelet magasságából, majd a mólón állva nézhettük a pillanatnyi vízállást ( az Adriai-tengerhez viszonyítva) és a karbantartási munkákat, ami épp akkor az uszadék eltávolítását jelentette. Meglepetéssel tapasztaltuk, hogy a munkálatokat csak 58 fő végzi a korszerűsítésnek köszönhetően. Az itt előállított energia bár nem nagy mennyiségű, mégis a világ egyik legtisztább, környezetbarát energiája. Megtudtuk azonban, hogy a fő szempont a környező területek öntözővízzel való ellátása, illetve a hajózáshoz szükséges vízállás biztosítása. A kirándulás Tokajban folytatódott, ahonnan kis pihenő és séta után indultunk haza. Mindezt fotókon is megörökítettük.

Bódiszné Hajnal Alíz szervezésében ismét folytatódott a PET palack gyűjtési verseny az osztályok között. Ennek eredménye, hogy rekord mennyiségű műanyag került a zsákokba. A mennyiség óriási, eddig 100 000 flakon gyűlt össze, az osztályok becsülettel részt vettek a munkában. Leginkább a 2.a és a 3.b osztályok jeleskedtek. Külön érdemes megemlíteni, hogy a gyerekek kimosva, összetaposva (préselve) és bezsákolva hozták be mindezt az udvarra.

Március 22-én iskolánk aulájában megemlékeztünk a Víz Világnapjáról. Nagyon érdekes bemutatót láthattunk kivetítőn, amit Dobronyi Andrea 7.b osztályos tanuló készített. A diákok az aulából és az emeletekről figyelhették az érdekes képsorokat. Délután pedig az 5.a osztályos tanulók a napközis csoportokban mindezt vetélkedőkkel egészítették ki.

Tanáraink örültek a sok résztvevőnek és a diákok aktivitásának, mert az iskolában fontosnak tartják a környezettudatos nevelést és életmódot.

 


 


 


Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolája
/2011.04.05./
 

      Ismét megmozdult az Árpád Vezér Gimnázium

 

               
    

Március 18-án délután 14 órától egészen este 22 óráig tartott az újra megszervezett "Mozdulj Árpád!, a "15 órás sport” programjaival. Leány kézilabda, sorversenyek, foci, filmezés, darts, tollas és pingpong, röplabda színesítette a sportolás lehetőségét - küldte a tudósítást Kordáné Györki Erika...
 

 


Kordáné Györki Erika

      

Az esemény nyitányaként négy osztály rendhagyó kézilabda mérkőzésére került sor. A 8.a, 9.a, 9.b és 9.d osztály lánytagjai mérték össze tudásukat a tornateremben. Majd elkezdődött az "Osztályok versenye" az osztályok közötti sorversenyekkel. A versenyzőknek érdekes feladatokat kellett teljesíteni, például zsámolyt ugrani, padon futni, földön kúszni, kézzel lufit vezetni, s ezzel együtt ügyesség és gyorsaság alapján dőlt el, hogy ki lett a győztes csapat.

Kikapcsolódásképp dartsozni lehetett az aulában, - köszönhető volt ez a Sorompó Darts Club-nak és Hornyák Istvánnak, - illetve filmezésre volt lehetőség a megadott tantermekben.
A műfüves pályán a fiúk focizhattak kedvükre, egészen a zárásig, este tíz óráig. Több diák a filmnézés helyett, inkább a bőrt rugdosó srácokat nézte.

Nyolc környékén három részre osztottuk a tornatermet, s az egyik részben lány foci, a középsőben tollaslabda, illetve pingponglabda bajnokság folyt, a harmadik szegletben pedig röplabdamérkőzések zajlottak.
Az egész program nagyon jó hangulatban telt, s a mozgás és a játék öröme mellett, a közösségépítést is elősegíthette ez az esemény.
A sportesemény alatt fogadóórák és szülői értekezlet zajlott, így a szülők is megtapasztalhatták, milyen aktív sportélet folyik iskolánkban.

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.04.05./
 

     „Turné 2011"

 

               
    

Az élő zene varázsa, klasszikus elegancia, finom nőiesség, meghitt harmónia… Egy műsor, mely különleges zenei kalandozásra csábít… zongora@zséda&te címmel 2011 tavaszán új műsorral turnézik Zsédenyi Adrienn, aki Sárospatakon április 9-én 19 órától lép fel A Művelődés Háza és Könyvtára színháztermében...

A rendhagyó koncert repertoárjába bekerültek olyan Zséda számára fontos dalok, melyek meghatározták eddigi pályafutását, kedvesek, fontosak számára, és saját slágerei is új köntösbe öltöztek ennek a koncertsorozatnak az idejére.
A koncertekre különlegessége, hogy ezúttal Zsédával tart Rakonczai Viktor is, aki a Motel, a Fekete Rúzs, vagy éppen a Mindhalálig mellettem című dalok szerzője.
Ez az akusztikus hangvételű, könnyeden elegáns műsor felejthetetlen tavaszi estéket garantál mindazoknak, akik ellátogatnak a koncertekre.

Közreműködnek:

Rakonczai Viktor - zongora
Gyenge Lajos - dob
Hárs Viktor - nagybőgő
Kuzbelt Péter - szaxofon

 


A Művelődés Háza és Könyvtára
/2011.04.05./
 

      Rövidesen indulhat az iskola felújítása

 

               
  

Április 4-én délután rendkívüli képviselőtestületi ülést tartott az Önkormányzat. Ennek két napirendi pontja volt, melyek közül az elsőben előterjesztést hallgattak meg a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola rekonstrukciója és bővítése tárgyában meghirdetett közbeszerzési ajánlatok elbírálásáról. Ennek eredményéről Aros János polgármester számolt be…
 

 


Aros János

      

Ma értünk ahhoz a határidőhöz, amikor eredményt kellett hirdetnünk erről a közbeszerzési eljárásról. A K&Z Horizontál KFT, akit a közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbíztunk, 3 fordulóban értékelte a pályázó, 8 érvényes ajánlatot. Első körben írásban kérte az ajánlatokat, második körben hiánypótlást kért és egy harmadik pedig arról szólt, hogy 2 nagyon fontos szempont alapján, minden egyes pályázót behívott a cég képviselője, és még egyszer kérte pontosítani az adatokat. Ez a két szempont nem volt más, minthogy minél olcsóbb legyen, hiszen egy keretösszeg állt az önkormányzat rendelkezésére, ill. az, hogy szeptember 1-jén a diákok és a pedagógusok itt tudják kezdeni a tanévet. Csak érdekességképpen mondom, hogy volt olyan pályázó, aki az eredeti ajánlatához képest 117 millió Ft-tal kisebb ajánlatot tett a szóbeli elbeszélgetés alapján, úgyhogy mindenképpen értékesnek tudom ezt az eljárást minősíteni.

A mai napon megtörtént a közbeszerzési bíráló bizottság értékelése. Ez alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tette le a javaslatát és a képviselőtestület döntött. 3 pályázatot tartottunk érvényesnek és a 3 pályázó közül a közbeszerzési eljárást az Adeptus-H Zrt, miskolci cég nyerte el. A további határidőkkel kapcsolatosan, meg kell várnunk a következő 14 napban az egyeztetések és fellebbezések ilyenkor szokásos határidejét és április 17-én tudunk a nyertes céggel szerződést kötni és ezen a napon szeretnénk is átadni a munkaterületet, hogy a pályázó, az általa vállaltakat maradéktalanul teljesíteni tudja.

Mint mindenki számára ismeretes, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolának a felújítása, beruházása az egy korábban elnyert pályázatnak a 2. üteme, hiszen egy pályázatban szerepelt az óvoda és az általános iskola felújítása. Ugyanaz a cég nyerte ennek az intézményünknek a felújítását is, aki korábban mindösszesen 100 nap alatt végezte el az óvoda felújítását, mindenki láthatja, hogy milyen szép eredménnyel.
Ezért bízunk abban, hogy ugyanazon a színvonalon és ugyanúgy, a határidő betartásával fogja elvégezni a kívánt munkát. Pályázatában egy nagyon komoly kötbért vállalt, amelyet természetesen érvényesíteni fogunk, amennyiben a határidő csúszik, ám nekünk nem ez a célunk, hanem az, hogy minél hamarabb befejezze a beruházást, hogy a gyermekeink és a pedagógusaink végre megnyugodva, egy teljesen felújított épületben kezdhessék a 2011/12-es tanévet.

 


 


 


Törő Gábor
/2011.04.04./
 

      IX. MOGYI – SUSI LABDARÚGÓ TORNA

 

               
  

A Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola évek óta kiváló kapcsolatot ápol a csávolyi Mogyi Kereskedelmi Kft.-vel. Idén egy rendezvénysorozatot támogat a MOGYI Kft. Ennek a rendezvénysorozatnak a következő állomása 2011. április 10-én lesz, melyet IX. MOGYI – SUSI LABDARÚGÓ TORNÁNAK fognak hívni - küldte az előzetes felhívást Belicza János szervező...
 

 


Belicza János

      

Az eseményre eredetileg 8 csapatot szerettek volna meghívni a rendezők, de végül 11 csapat fog küzdeni az érmekért, serlegekért és a különdíjakért. Mivel a kupára igen sok egyesület jelentkezett – a szervezők legnagyobb örömére – ezért két helyszínen, két korosztályban (2000 és 2002-ben születettek) egyszerre lesznek a mérkőzések.

Az Árpád Vezér Gimnázium műfüves pályáján és sportcsarnokában láthatják a kilátogató nézők, a kis focistákat. HAJRÁ SÁROSPATAK! HAJRÁ SUSI! www.susi.mlap.hu

( a fotók illusztrációk)

 


 


 


Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola
/2011.04.04./
 

      „Az egy mi?”

 

               
               

 


Fodor Zsófia

      

Rekordszámú, összesen 670 pályázat érkezett a Nemzeti Tankönyvkiadó „Az egy mi?” című meseíró pályázatára. A verseny keretében különleges település-, növény- és állatnevekhez vártak eredetmeséket.

A II. Rákóczi Ferenec Általános Iskola 5.A. osztályos tanulója, Fodor Zsófia "Havasi pityer" című pályaművével a Nemzeti Tankönyvkiadó különdíjában részesült (II. kategóriában, az 5-6. évfolyamosok között). Felkészítő tanára: Fodorné Sütő Judit...

Az eseményről összefoglaló és a díjazott meseírók névsora megtalálható a Nemzeti Tankönyvkiadó honlapján:
 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.04.04./
 

      Rendkívüli ülésen fogadták el a Patakhő Kft mérlegbeszámolóját

 

               
              

A március 28-i rendkívüli ülés megtartására azért került sor, mert pénteken ugyan napirendre tűzte a képviselőtestület a Patakhő Kft 2010. évi mérlegbeszámolójának a megtárgyalását, de a felügyelő bizottsági ülést és jóváhagyást követően az ügyvezetés a mérlegen módosításokat kért eszközölni. Mindaddig, míg meg nem győződtünk arról, hogy mi indokolja a módosításokat, levettük a rendes ülés napirendjéről – nyilatkozta dr. Szabó Rita alpolgármester…
 

 


dr. Szabó Rita

      

Március 28-án hétfőn rendkívüli felügyelő bizottsági ülést is tartottunk, valamint a Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági bizottsága is megtárgyalta a mérlegbeszámolót, immár a jelzett változtatások tükrében. Volt egy kölcsönkeret szerződés, ami különösebb jelentőséggel bír az önkormányzat, mint tulajdonostárs vonatkozásában. Ezt alaposan körüljártuk az első két napirendi pont keretében, s ezt követően elfogadásra került a Patakhő Kft. tavalyi évi mérlege.

A Patakhő Kft. mérlegét két ügyvezető jegyezte, Marczika Gábor és Peták Ákos. Peták Ákos műszaki ügyekért felelős ügyvezető, 2011. február 1-jétől kezdte meg munkáját Sárospatakon Andaházi Péter korábbi ügyvezető helyébe lépve.
Mint ismeretes, három ügyvezetője van a Patakhő Kft-nek, Marczika Gábor a pénzügyekért felelős, ill. egy általános ügyvezető is van – Kassai Ákos - aki többek közt a munkáltatói jogokat gyakorolja a kft munkavállalói felett, és önálló cégjegyzési jogkörrel rendelkezik.

A Képviselő-testület ülését követően sor került a Patakhő Kft. taggyűlésének megtartására is. A meghatalmazás alapján a RFV Nyrt-t, illetve annak névváltozás folytán bekövetkezett jogutódját E-STAR Alternatív Nyrt-t dr. Sárkány Gergely képviselte. A taggyűlés is elfogadta a tavalyi évi mérlegbeszámolót, illetve a már említett kölcsön megállapodást.

Külön napirendi pontban esett arról szó, hogy ennek a bizonyos kölcsönkeret szerződésnek mi volt az indoka. A kft tavaly nyári megalakulását követően a beinduláshoz, a biztonságos működéshez nagyobb tőkére volt szükség, mivel a kft. 500 ezer forint törzstőkével alakult. Miután az önkormányzat nem látta megalapozottnak egy 50 millió Ft-os összegű kölcsön-keretszerződés fenntartását, javasoltuk azt megszüntetni, s helyette az igénybe vett kölcsön összegével megegyező új kölcsön megállapodást kötni a legrövidebb visszafizetési határidővel. Marczika Gábor ügyvezető úgy tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 2011. április 1-jével a felvett kölcsönt vissza is tudja fizetni a Patakhő Kft., így további kamatok nem fogják terhelni a Kft-t.

 


 


 


Törő Gábor
/2011.04.04./
 

      Áramlopás

 

               
               

 


Bacsó Tibor

      

Sárospataki Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya és az ÉMÁSZ dolgozói közös ellenőrzés tartottak Tolcsván, mert olyan információk kerültek a rendőrség tudomására, hogy több családi háznál lopják az áramot – nyilatkozta Bacsó Tibor rendőr őrnagy, sajtóreferens…

A bűnügyi osztály és az ÉMÁSZ dolgozói kimentek ellenőrizni és három családi háznál találtak olyan speciális eszközt beszerelve a villanyórába, ami arra volt jó, hogy segítségével áramot tudtak lopni az ott lakó személyek, s ezzel kárt okoztak az ÉMÁSZ-nak.

A házkutatások során lefoglalásra került több olyan eszköz, ami az áram lopására volt alkalmas. Ezeket az eszközöket lefoglalták és lopás miatt kezdeményeztek bűntető eljárást az elkövetők ellen.

    


 


 


Törő Gábor
/2011.04.03./
 

      A Rákóczi-család postabélyegeken

 

               
               

A kuruc szabadságharc lezárásának 300. évfordulója alkalmából a 2011-es évet a megyei közgyűlés Rákóczi Emlékévvé nyilvánította. Már el is kezdődött a rendezvények sora, amelyhez A Művelődé Háza és könyvtára, Zrínyi Ilona Városi Könyvtára is kapcsolódott - számolt be Kövér Sándorné, a könyvtár vezetője...
 

 


Kövér Sándorné

      

Ebből az alkalomból hívtuk meg az érdeklődőket egy rendhagyó történelem órára. A téma a Rákóczi család, a megközelítés merőben új. A XVI-XVIII. századi eseményeket a postabélyegek tükrében szemléltük. Az előadást dr.Nagy László ny. főiskolai docens, a sárospataki Bélyegkör vezetője tartotta.

A Rákóczi család mellett említést tett a Lórántffy-, Báthory-, Zrínyi családok történelemformáló szerepéről is. A projektoros vetítés során megismertük a kuruc életképeket, és hadvezéreket bemutató bélyegsorokat, miközben megismertük a filatélia szakkifejezéseit is.
Az előadás során kirajzolódott a plasztikus történelmi háttér, amely meghatározta ezen kiemelkedő személyiségek sorsát, tevékenységét.
A rendezvény beszélgetéssel zárult, közben mindenki megnézhette a témához kapcsolódó könyvkiállításunkat, és nagy sikere volt a kuruc kort bemutató képeslap-, és bélyegkiállításnak is.

 


dr. Nagy László
 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.04.03./
 

      Faültetés a szennyvíztelepen

 

               
               

Nagyszabású faültetési akcióban vettek részt a Zempléni Vízmű Kft. sárospataki szennyvíztelepének környékén élő lakosok. Adta a tájékoztatást Zérczi László önkormányzati képviselő. A 2010 november 9-én tartott lakossági fórumon hangzott el a jelenlévők részéről, fák ültetésével is mérsékelni lehetne a szél által a lakóházak felé hozott kellemetlen szagokat...
 

 


Zérczi László

      


Megnéztük a telep körüli tulajdon viszonyokat, egyeztettünk a vízművekkel, tanácsot kértünk Ágoston András főkertészünktől, majd hozzáfogtunk a facsemeték beszerzéséhez. A közel 200 db nemes nyár és hársfa csemetéket Horváth Jenő Fűzér polgármesterétől, Mihók Istvántól és az Erdészeti Szövetkezettől kaptuk, melyet ezúton is köszönünk. Március 30-án szép számban jelentek meg a lakosok és fogtak hozzá a fák ültetéséhez, melyben a Kommunális Szervezet is segítségünkre volt. A köves talaj ellenére gyorsan földbe kerültek a facsemeték, melyekből jutott az Illyés Gyula út szélére is, valamint április 2-án szintén a helyi lakosok segítségével kerül sor a Kisfaludy, Honvéd utak által közbezárt terület beültetésre.

    


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.04.02./
 

      Internet Fiesta a könyvtárakban

 

               
               

Könyvtárunk is csatlakozott az Internet Fiesta rendezvénysorozatához, melyet az Informatikai és Könyvtári Szövetség és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával már 12. alkalommal rendeztek meg a könyvtárakban. Többféle lehetőséget kínáltunk olvasóinknak és a kistérségi könyvtáros kollégáknak - tájékoztatja az olvasókat Trembeczki Lászlóné könyvtáros...
 

 


Trembeczki Lászlóné

      

A célunk az olvasás, tanulás és az új típusú kommunikáció népszerűsítése. Látogatóink megismerkedhettek a játék és az olvasás internetes lehetőségeivel. A játékok sokasága lelhető fel a neten kicsik és nagyok, fiatalok és idősebbek számára, melyből nagyon sok hasznos ismeretet sajátíthatnak el. A könyvtáros kollégáknak pedig bemutattuk az Országos Dokumentum-ellátó Rendszert, melynek segítségével több könyvtár katalógusában kereshetnek és kölcsönözhetnek is az internet segítségével.

Hasznos könyvtári oldalakat is ajánlottunk a kistérség könyvtárosainak, melyet a mindennapi munkájukban eredményesen tudnak használni. A rendezvénysorozat alkalmával a Vay Miklós Szakképző Iskola diákjai, és az Erdélyi János Általános Iskola tanulói és a kistérség könyvtárosai látogattak el intézményünkbe.
 

    


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.04.02./
 

      Márciusi SUSI-s hírek

 

               
               

2011. márciusában rendezték meg az ERIMA Országos Kézilabda Bajnokság megyei döntőjét. A kétfordulós eseményt Sárospatakon és Ózdon bonyolították le, az 1999-2000-ben született lányok részére. A SUSI sportolóinak az volt a céljuk, hogy minimum a második helyen végezzenek, hiszen így a Régió döntőbe juthattak volna - küldte a tudósítást Belicza János edző...
 

 


Belicza János

      

Nagy csatát hozott a megyei döntő. Végül sikerült az ezüst érmet megszerezni a lányoknak! Gratulálunk! A végső sorrend: 1. Ózd Lóci DSE; 2. SUSI; 3. Miskolci Sportiskola; 4. Kazincbarcika. A CSAPAT TAGJAI: Rák Petra, Hauser Petra, Hardon Réka, Szabó Eszter, Krenyitczki Sarolta, Perényi Júlia, Mester Patrícia, Bajzáth Emese, Zombori Gréta, Csordás Dóra, Vachter Fanni, Horváth Inez – játékosok; Papp József – edző. A Régió döntő Tiszavasváriban lesz megrendezve, április 1-jén. Sok sikert kívánunk a csapatnak!

2011. március 26-án a 2002-ben született focisták, Vachter Tamás bácsi vezetésével, Tokajban vettek részt, a IX. Tapsi Kupán. A kicsik jó játékkal a második helyen végeztek, a Nyíregyházi Kertváros mögött. A torna végeredménye: 1. Nyíregyháza; 2. SUSI; 3. Hajdúnánás; 4. Tokaj DSE. Az esemény kiválóan szolgálta a felkészülést az április 10-ei hazai eseményre. A fiúk edzője kiemelte, hogy az egész eseményen, igazi CSAPATKÉNT küzdöttek, játszottak a gyerekek! A csapat tagjai: Keksz B. ,Hunyadi B. , Ardó A. , Vachter F. , Tagai A. , Batta G. , Mózes T. , Szőke M. , Fridrik P– játékosok; Vachter Tamás – edző. GRATULÁLUNK!

A Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola évek óta kiváló kapcsolatot ápol a csávolyi Mogyi Kereskedelmi Kft.-vel. Idén egy rendezvénysorozatot támogat a MOGYI Kft. Ennek a rendezvénysorozatnak a következő állomása 2011. április 10-én lesz, melyet IX. MOGYI – SUSI LABDARÚGÓ TORNÁNAK fognak hívni. Az eseményre eredetileg 8 csapatot szerettek volna meghívni a rendezők, de végül 11 csapat fog küzdeni az érmekért, serlegekért és a különdíjakért. Mivel a kupára igen sok egyesület jelentkezett – a szervezők legnagyobb örömére – ezért két helyszínen, két korosztályban (2000 és 2002-ben születettek) egyszerre lesznek a mérkőzések. Az Árpád Vezér Gimnázium műfüves pályáján és sportcsarnokában láthatják a kilátogató nézők, a kis focistákat. HAJRÁ SÁROSPATAK! HAJRÁ SUSI! www.susi.mlap.hu

    


 


 


www.susi.mlap.hu
/2011.04.02./
 

     „Nyelvújtásunk úttörője: Bessenyei György, a volt pataki diák”

 

               
               

A Sárospataki Irodalmi Olvasókör márciusi összejövetelén Veres Miklóst, a népszerű kisvárdai középiskolai tanárt, a kiváló irodalomtörténészt láttuk vendégül. A „Nyelvújtásunk úttörője:Bessenyei György, a volt pataki diák” c. értékes előadásából megtudhattuk, hogy a magyar felvilágosodás kimagasló személyisége a Szabolcs megyei táblabíró Bessenyei Zsigmond és Ilosvay Mária kilencedik örököseként Bercelen ( ma Tiszabercel) 1746-ban vagy 1747-ben jött a világra - számolt be Halász Magdolna, a kör elnöke...
 

 


Halász Magdolna

 


Veres Miklós

      

Az ifjonc öt évig a híres pataki kollégium diákja volt, a tanulmányait nem fejezhette be, mert az édesapja hazavitte és házitanító foglalkozott vele. Néhány év múltán a feltűnően magas, kellemes külsejű fiatalember a vármegye ajánlására Mária Terézia testőrségébe került, ahol már két bátyja is szolgált.

Bécsben az udvari könyvtárat többször felkereste, sokat olvasott, kutatott, nyelveket tanult, képezte magát, eljutott Itáliába és megismerkedett a felvilágosodás eszméivel. Irodalmi tevékenységét Mária Terézia tanácsadója, a belső komorna és a maga a királynő is segítette. Az Ágis tragédiája ( 1772) c. első munkája is ennek bizonyítéka. Baráti kapcsolatot épített ki Barcsay Ábrahám és Orczy Lőrinc írókkal is. Csaknem egy évtizedes katonai szolgálat után, a betegsége miatt lépett ki a testőri szolgálatból és a protestánsok bécsi képviselőjeként munkálkodott.

A hivatali elfoglaltsága mellett a magyar felvilágosodás szellemében sorra jelentek meg a különféle (tragédia, filozófiai költemény, erkölcsi levelek, stb.) irodalmi munkái. Az 1776-ban készült Die Amerikaner c. kéziratát később Kazinczy Ferenc fordította le magyarra. Fontosnak tartotta a magyar nyelv művelését, amely a nemzet felemelkedését jelentheti. Tervei között a magyar nyelvű újság megjelentetése is szerepelt. A református irodai munkakör megszűntetése után,1779-től három évig az udvari könyvtár könyvtárőreként, majd fő könyvtárosként tevékenykedett. Ebben az időszakban számos bölcseleti, irodalmi műve jelent meg.( A holmi, A magyar néző, stb.)

II. József trónra lépése után véget ért a fő könyvtárosi megbízatása, visszatért a pusztakovácsi ( Bakonszeg) birtokára, ahol elszigetelten élt és gazdálkodott, sokat olvasott, könyvet írt. 1804-től László testvére leánya, Anna gondoskodott róla. Súlyos betegségéből nem épült fel, és 1811. február 24-én távozott az élők sorából. A saját kertjében egyházi szertartás nélkül, rokonai jelenlétében temették el. A hamvait 1940-ben ünnepélyes keretek között Nyíregyházán helyezték el.

Toldy Ferenc szerint „Bessenyei György a felvilágosodás kiemelkedő alakja.” Tiszteletére a szegedi Nemzeti Emlékcsarnokban domborművet helyeztek el, Nyíregyházán, Sárospatakon az Iskolakertben szobrot állítottak.( sajnos Patakon ellopták a képzőművészeti alkotást). Emlékét a Bessenyei-kard, a Bessenyei György-díj is őrzi. Életpályájának kutatási eredményeit a nyíregyházi Bessenyei Társaság is rendszeresen közreadja.

Nagy tisztelettel köszönjük meg Veres Miklós lebilincselő előadását, a különböző források bemutatásával, kézbevételével közelebbről megismerhettük Bessenyei Györgyöt, a volt pataki diákot, a bécsi udvar testőrét, fő könyvtárosát, a sokoldalú, termékeny írót, költőt, a nyelvújításunk úttörőjét és emlékeztünk meg halála 200.évfordulójáról.

    


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.04.02./
 

      Ősi földről származó követ állítottak Józseffalván

 

               
               

Sárospatakon a mai Szent József utcát 1785-ben a németországi Baden-Wuttenbergből betelepülő német családok alapították. A jelenleg is itt élő leszármazottak elődeiknek emléket állítva az egykori szülőföldről egy közel két tonnás kőtömböt hozattak a zempléni településre, hogy ez után az hirdesse történetüket és történelmüket. Az avató ünnepségre közel 300-an érkeztek. A szellemiség mellett már ez az anyag is itt áll, ami összeköt bennünket azzal a földdel, ahonnan származunk, mondta a szervezők részéről Dr. Kis-Tóth Lajos
 

 


Dr. Kis-Tóth Lajos

      

A kő, amit ma avatunk sokkal több, mint egy Németországból Sárospatakra szállított kő. Ez a kő emlékeztet és figyelmeztet minket. Emlékeztet honnan jöttünk, és kik vagyunk, figyelmeztet a hitünk, az egymás és városunk iránti szeretet megtartására.

A jelenlévőket elsőként Sárospatak polgármestere, Aros János köszöntötte. Ezt követően Dr. Tamás Edit, a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumának igazgatónője idézte fel azt, hogy ezek a családok saját erejükre támaszkodva váltak egy nagy település részévé. A muzeológus érdekes megfigyelését is megosztotta meg a jelenlévőkkel: még vannak olyan leszármazottak, akik ugyan azon a telken élnek, ahová 226 évvel ezelőtt őseik költöztek!

Az ünnepség részeként leleplezték az emlékkövet, mely a 32 betelepült családnak állít emléket. A jelenlévők ezt követően az Árpád Vezér Gimnáziumban megrendezett közös összejövetelen töltöttek el egy délutánt, ahol a leszármazottak adtak műsort.

A rendezvény célja volt az is, hogy egy kellemes beszélgetésre is lehetőséget adjon a józseffalvaiaknak.

      


 


 

További fotók>>>           További fotók (folytatás az ÁVG-ben) >>>

Cziczer Katalin
/2011.04.01./
 

      „TÜZES HÍREK”

 

               
               

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága illetékességi területén a 2011. február 17. és 2011. március 21. közötti időszakban 66 tűzeset, 11 műszaki mentés történt és 1 esetben kaptunk téves jelzést - nyilatkozta Barna Norbert tűzoltó főhadnagy...
 

 


Barna Norbert

      

A műszaki mentések során 5 alkalommal lakóházak pincéjében felgyülemlett víz eltávolításához vonultak tűzoltóink, 1 esetben lakóházat, a közúti forgalmat veszélyeztető fát távolítottak el egységeink, 1 esetben közlekedési balesetnél működtek közre tűzoltóink, 1 esetben a Közlekedési Felügyelet kérésére jelzőlámpa helyreállításánál segédkeztünk, 2 esetben a rendőrség kérésére lakóházba hatoltak be egységeink és 1 esetben leesett gólyafészek visszarakásánál működtünk közre.

- 2011. február 28-án a reggeli órákban Karosnál két személygépkocsi frontálisan ütközött. A balesetben 1 fő könnyű és 1 fő súlyos sérülést szenvedett, akiket a Mentők a kórházba szállítottak. Egységeink áramtalanították a gépjárműveket és a forgalmi akadályt megszüntették.
- 2011. március 8-án a reggeli órákban a rendőrség kérésére tűzoltóink Sátoraljaújhelyen egy lakóházba hatoltak be kéziszerszámok segítségével. A házban egy elhalálozott személyt találtak. A helyszínt a rendőröknek átadták.

A kora tavaszi időjárás miatt megnőtt az erdő- és vegetáció tüzek száma, emiatt a fenti időszakban 58-szor riasztották egységeinket. A tűzesetek közül 1 esetben személygépkocsi utastere, 3 alkalommal lakóház melléképülete, 1 alkalommal lakóház konyha helyiségében elhelyezett páraelszívó berendezés gyulladt ki és 3 alkalommal kéménytűzhöz vonultak tűzoltóink.

- 2011. február 23-án a délelőtti órákban Vajdácskán egy családi ház melléképületében keletkezett tűz. A helyiség teljesen kiégett a benne elhelyezett vegye tüzelésű kazán pedig a tűztől károsodott. Kiérkező egységeink a tüzet 2 db „D” sugárral eloltották. Személyi sérülés szerencsére nem történt, de az anyagi kár jelentős.
- 2011 év február 26-án a délutáni órákban Károlyfalván egy személygépkocsi utasterében keletkezett tűz. Kiérkező egységeink a tüzet 1 db „C” sugárral eloltották. Személyi sérülés szerencsére nem történt, de az anyagi kár jelentős.

Tűz esetén hívják a 105-ös segélykérő számunkat, és ne feledjék „ÖNÖKÉRT HA KELL, TŰZBE MEGYÜNK!” Tájékoztatjuk Önöket, hogy a mobil telefonkészülékről indított 105-ös segélykérő hívás Miskolcra, a miskolci Hivatásos Tűzoltóság ügyeletére fut be. A tűzoltóság mobil telefonkészülékről a 06-47-523-140 számon közvetlenül elérhető.

    


 


 


Barna Norbert tűzoltó főhadnagy és Tóth János tűzoltó had nagy
/2011.04.01./
 

      Idén ILYEN MÉG NEM VOLT!

 

               
               

A Farkas Ferenc Művészeti Iskola tanárai és a műsorban résztvevő barátaik lépnek színpadra ma este 18 órai kezdettel A Művelődés Háza színháztermében, hogy egy április 1. szellemében fogant, rendhagyó műsorral csaljanak mosolyt a sárospatakiak és minden kacagásra vágyó arcára. Bálint Béla igazgató úr így meséli el az előzményeket…
 

 


Bálint Béla

      

2001-ben kezdtünk el Ilyen még nem volt címmel egy zenei pamflettet. Az április 1. kínálta ezt a lehetőséget, a megszokotthoz képest teljesen más típusú zenékkel álltunk ki, egyes tanárok jelmezbe öltözve más népek zenéivel, táncaival szórakoztatták a közönséget, közük a diákjainkat, tehát teljesen más énjüket mutatták be.
Ez ismétlődött öt alkalommal 2005-ig, s azóta minden évben megemlítették, hogy miért nem hozunk össze egy április elsejei mulatságot, így ebben ez évben ez már elkerülhetetlenné vált.

Így most is összeválogattunk egy hasonló műsort, és ismét szeretnénk egy zenei pamflettel kicsit bolondozni április elsején, amikor a zene és az irodalom ide vonatkozó részleteivel szeretnénk a sárospatakiak részére egy kis derültséget nyújtani.
Mindenkit várunk nagy-nagy szeretettel, reméljük, hogy jól fogják magukat érezni!

    


 


 


Törő Gábor
/2011.04.01./