Archív
2011. július

         „A Kárpátok régió, mint vonzó turisztikai desztináció”

 

               
              

A „Kárpátok régió, mint vonzó turisztikai desztináció” határokon átnyúló négyoldalú program megvalósítása nyilvános szakaszához érkezett, s a közelmúltban Sárospatak Város, mint magyar partner a projekt szakmai végrehajtásával a Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesületet bízta meg - számolt be Kajati Mónika, az egyesületi TDM menedzsere...
 

 


Dankó László

 


Kajati Mónika

      

A Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz (ENPI, azaz: European Neighbourhood and Partnership Instrument) együttműködési program intézkedései között szereplő harmonikus turizmusfejlesztés első pályázati kiírásán sikerrel szereplő négytagú konzorcium magyar partnere a megkívánt pályáztatási és értékelési procedúra után a közelmúltban kötötte meg a projekt turisztikai szakmai feladatai ellátására a vállalkozási szerződést a Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesülettel.

Az egyesület regisztrált TDM szervezetként a Bodrogközi és a Sárospataki Kistérségek települései turisztikai fejlesztési, szervezési és promóciós feladatait látja el, s kezelésében működik a Tourinform Sárospatak iroda is.
Az ENPI program keretében a szakmai előkészületek már megtörténtek, közös workshopon prezentáltak Kassán, s a desztinációról angol nyelvű szakanyagokat juttattak el a főkedvezményezettnek, amely jelenleg állítja össze a négy határos országrész turisztikai attrakcióit és szolgáltatóit feltérképezni hivatott felmérés kérdőíves anyagát.

A Sárospataki TDM Egyesület a projekten belül a következő szakmai műveleteket hajtja végre:
1. Sárospatakon turisztikai workshop szervezése és megrendezése a Sárospataki Desztináció turisztikai szakemberei részére a projekt céljai megismertetése, valamint a helyi szinten a turisztikai szereplők (állami/magán szektor) Kárpátok régióbeli turisztikai együttműködési hajlandósága elemzése céljából.

2. Közös turisztikai desztináció- menedzsmentet célzó együttműködési platform megvalósítását elősegítő, a helyi/térségi turisztikai potenciált felmérő és értékelő tanulmány készítése, melynek felhasználásával a főkedvezményezett egy határokon átnyúló turisztikai potenciált értékelő közös tanulmány állít majd össze az interregionális TDM szervezet/klaszter megalapozása céljából.

3. A sárospataki desztináció turisztikai potenciál elemzése, (a kassai, ungvári és nagybányai desztinációkhoz hasonlóan) melyek alapján a négy országrészt magába foglaló Kárpátok térségre közös turisztikai desztinációs stratégia és cselekvési terv kidolgozására kerül sor a főkedvezményezettnél. Az elkészült stratégiát egy kassai nemzetközi workshop keretében fogják bemutatni, megvitatni és elfogadni a projekt konzorciumi tagjai.

4. A negyedik projektelem keretében desztinációnk turisztikai szereplői részére a konzorcium által kialakított tematikájú háromnapos képzési programot fogunk megrendezni Sárospatakon. A képzési programtól azt várjuk, hogy az ott tanultak alapján turisztikai desztinációnk szereplői majd eredményesen végre tudják hajtani a közös promóciós és marketing stratégiában javasolt piacépítési és értékesítési programot.
5. Egyesületünk vállalta – szakértői munkáink eredményeinek felhasználásával – egy angol nyelvű TDM szakkönyv egyik fejezetének elkészítését, melyet a kassai főkedvezményezett egy általa szervezett nemzetközi konferencia keretében fog bemutatni. Ezen konferencia keretében a négy konzorciumi tag partnerségi megállapodás aláírását is tervezi, mellyel a Kárpátok régióban egy klaszteralapú nemzetközi turisztikai TDM szervezet alapjait kívánják megteremteni.

6. Kiegészítő, illetve kapcsolódó feladatokként egyesületünk végzi az angol nyelven bonyolódó projekt szakmai anyagai angol-magyar, illetve magyar-angol szakfordításait, elkészítettük a projekt vizuális megjelenítéseit , továbbá ellátjuk a projekt elektronikus és papíralapú kommunikációját.

A HUSKROUA/0901/026 számú ENPI projekt az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. Kérjük az érdeklődőket, hogy kövessék figyelemmel a www.sarospatak.hu és a www.boon.hu honlapokon, a Sárospatak újságban és a Zemplén Televizióban megjelenő híradásainkat a projekt rendezvényeiről, előrehaladásáról.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


 Törő Gábor
/2011.07.31./
 

          A Vízikapunál lesz „A Fejedelem” című musical előadása

 

               
               

Augusztus 26-án mutatják be Sárospatakon Moravecz Levente, Horváth Krisztián és Balásy Szabolcs közös szerzeményét, „A Fejedelem” című musicalt. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat a Rákóczi Emlékév méltó megünneplésére kezdeményezte az alkotás megszületését...
 

 


Dr. Kovács János


Aros János

      

 részleteket sajtótájékoztatón ismertette Dr. Kovács János a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatalának főjegyzője, valamint Aros János, Sárospatak polgármestere, továbbá Kelemen Csaba színművész, az Agria Játékok Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója, és Moravecz Levente, színművész-rendező, a darab írója.

Dr. Kovács János megyei főjegyző ismertette: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011-et Rákóczi emlékévvé nyilvánította a Rákóczi szabadságharcot lezáró Szatmári békeszerződés aláírásának 300. évfordulója alkalmából. Ugyanakkor Borsod-Abaúj-Zemplén megyének számos más oka is van arra, hogy fejet hajtson a Nagyságos Fejedelem előtt, hiszen II. Rákóczi Ferencnek számos kötődése van főleg a zempléni és abaúji, valamint a borsodi területekhez is.

A főjegyző ismertetése szerint az emlékév méltó nyitányaként tudományos konferenciára került sor „II. Rákóczi Ferenc emlékezete” címmel. Már zajlanak az előkészületei az iskoláskorú gyermekek számára szervezett vetélkedőnek, amelynek célja Rákóczi Ferenc személyiségének, és a Szabadságharcnak a jobb megismerése.

Az év végén magángyűjtők birtokában lévő festményekből nyílik tárlat, decemberben pedig a hagyományos nagybarcai Tollas Tibor szavalóverseny szabadon választott része kapcsolódik a Nagyságos Fejedelemhez.

„A fejedelem” musical ősbemutatóját Egerben tartották, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei nyitóelőadás Sárospatakon lesz, a „Kultúra magyar városában”, a „Rákócziak ősi fészkében” – ismertette Aros János, Sárospatak polgármestere. A Vízikapunál lévő szabadtéri színpadon mutatják be a darabot.

Kelemen Csaba színművész, az Agria Játékok Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója a sajtótájékoztatón azt közölte: II. Rákóczi Ferenc az elmúlt időszakban méltatlanul elfeledett, ezt a hiányt pótolja a Rákóczi Emlékév, és az, hogy „A fejedelem” musical bemutatója kapcsán – mint fogalmazott – Rákóczi hazatér Sárospatakra.

Moravecz Levente, színművész-rendező, a darab írója arról tájékoztatott, hogy a darab üzenetét mindenek előtt a fiatal nemzedéknek szeretnék eljuttatni. Az alkotómunka során arra törekedtek, hogy fogyasztható, magával ragadó formában idézzék fel a történelmi múltat.

 
Kelemen Csaba


Moravecz Levente


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.07.31./
 

          Két gólyamentés egy napon

 

               
             

Július 20-án az Aggteleki Nemzeti Park munkatársa - Zsólyomi Tamás - két megmentett kisgólyát is elvitt Sárospatakról, s mindkettő az állatszerető lakosság figyelmességének köszönheti életét…
 

 


Zsólyomi Tamás

      

Reggel a Református Lelkészi Hivatalból érkezett egy telefon, hogy egy – valószínűleg repülni próbáló – kisgólya fekszik a templom falánál. Rögtön felhívtuk az Aggteleki Nemzeti Park gólyafelelősét, Serfőző Józsefet, akinél már több gólya mentésében segédkeztünk az elmúlt években. Ő azt kérte, hogy helyezzük a gólyát biztonságba, amíg érte nem jönnek, de ezúttal nem ő fog érte jönni, mert szabadságát töltve elutazott. Ez meg is történt, a kisgólya nagy örömünkre óráról-órára jobb állapotban volt, nyugodtan sétálgatott a fűben és úgy tűnt nem sérült meg komolyabban. Délben szélvihar volt, azt az időszakot egy fás kamrában vészelte át.

Délután megérkezett a szakember Zólyomi Tamás személyében, aki meggyőzött bennünket, hogy nem érdemes próbálkozni a fészekbe való visszarakással, mert a többi is megriadhat és kiugrálhatnak a fészekből, így még nagyobb lenne a baj. Így zsákba tette és az elviteléhez készülődött.
Ekkor jött egy telefon a Dobó Ferenc útról, hogy a déli vihar után egy kisgólyát találtak a földön, mit tegyenek vele. Nagyon meglepődtek, amikor a bejelentés után 10 perc sem telt el és már megjelentünk a természetvédelmi szakemberrel.
Így történt, hogy Zsólyomi Tamás két egészséges kölyökgólyával indult el a hortobágyi Góres-tanya felé, ahol a gólyamentő állomás működik. Elmondta, hogy ott megvizsgálják, meggyűrűzik és gondozzák őket, s majd megerősödve a többiekkel ők is elrepülhetnek.

Azóta érdeklődtünk a gólyák sorsa felől, és nagyon megnyugtató választ kaptunk: a gólyáink jól vannak. A Góres-tanya körül 4 km-es körzetben nincs semmilyen közút, ott nyugodtan bóklászhatnak, a tarlón, vagy a nádasban, mert az is van a közelben. Kb. 40 hasonló gólya gyűlt már ott össze, amelyek – már nem is olyan sokára – elrepülnek, amik esetleg nem tudnak, azokat ott teleltetik ki.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>                                          További fotók>>> 

 Cziczer Katalin - Törő Gábor
/2011.07.31./
 

         Nyári Közlekedésbiztonsági Szaktábor

 

               
             

Az elmúlt években Borsod-Abaúj-Zemplén megye közlekedésbiztonsági helyzetében - egyre több területen - folyamatos javulás mutatkozik a fokozott közúti ellenőrzések, valamint az intenzív, célirányos balesetmegelőzési tevékenység hatására. Preventív munkánk nagy része az éves munkatervre épül, de sok esetben – főként megkeresésekre, illetve az aktuális baleseti helyzetnek megfelelően –, eleget kell tennünk olyan feladatoknak, amelyek a balesetmegelőzési tevékenységünk hatékonyságának további javítását szolgálja - nyilatkozta Lovassyné Németh Mária r. alezredes MBB titkára...
 

 


Lovassyné Németh Mária

      

2011-ben már XV. alaklommal tudtuk megrendezni a gyermekek körében nagy érdeklődésre számot tartó „Nyári Közlekedésbiztonsági Szaktábor”-unkat, július 03-09. között, Hercegkúton. Az elmúlt években már hagyománnyá vált a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Balesetmegelőzési Bizottság által szervezett, elsősorban a vetélkedőkön jól szereplő diákok, valamint a rendőr szülők gyermekei részére. Ezt a lehetőséget 2010. nyarán sajnos nem tudtuk biztosítani, mivel nem voltak adottak az anyagi körülményeink.

A nyár közeledtével, illetve a vakáció alatt propaganda tevékenységünk kiemelten fontos eleme – a média intenzív bevonásával - a tanév végi és szünidei kampányunk, ahol elsősorban a szülők, nagyszülők, valamint valamennyi közlekedő figyelmét szeretnénk ráirányítani azokra a veszélyekre, amelyek a kisdiákokra leselkednek a vakáció idején. Ugyanakkor igyekszünk felkelteni az általános iskolás korosztály érdeklődését is a helyes közlekedési magatartás, illetve kultúra iránt.

A hosszú évek óta tartó tábori hagyományainknak is ez a célja, azaz tovább mélyíteni a fiatalok közlekedési ismereteit és azok alkalmazását.
Mindezeken túl ízelítőt kaptak a táborozók a rendőri munkából, illetve hivatásból, melynek nem titkolt célja a rendőrség „imázsának”, pozitív megítélésének kialakítása (pl.: Járőr kutyavezetők, Bűnügyi Technikai Alosztály, Forgalomellenőrző Alosztály, Bűnmegelőzési Osztály, Bevetési Szolgálat és a Humán Szolgálat Kiképző Alosztály bemutatója).

A nyári tábort 1 hetes turnusban rendeztük meg 35 gyermek részére. A táborozást 7 - 14 éves korú diákok vehették igénybe a hercegkúti táborban, ahol biztosítottak és adottak voltak a „tanulás”, a pihenés és szórakozás feltételei is. A programok összeállításánál igyekeztünk figyelembe venni a gyerekek érdeklődési körét és szintjét.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>> 

Cziczer Katalin
/2011.07.31./
 

          Mikor fognak eltűnni a kátyúk?

 

               
               

Naponta bosszankodunk, amikor egy-egy kevéssé látható kátyún áthaladva nagyot döccen az autó alattunk, és azon kell drukkolnunk, hogy megússzuk szerviz nélkül. Éppen ezért szívesen hallunk róla, ha újabb utakat újítanak fel. Ebben a cikkben Aros János polgármester számol be arról, hogy mennyi pénzt költöttünk utakra eddig, mely utak felújítása következik, illetve, hogy mi várható az év további részében
 

 


Aros János

      

Sárospatakon 70 millió forintot fordítottunk az útjaink felújítására, amiben benne van az Alkotmány út megtámasztására és felújítására is. Tavaly az árvíz levonulása után 3 napunk volt arra, hogy a károkat gyorsan felmérjük, és a vis maior pályázatba ezeket megpróbáljuk érvényesíteni. Így volt ez az Alkotmány út esetében is, amelynek a nemcsak az útburkolata sérült meg, hanem a sok csapadék következtében meg is csúszott, ezért egy támfallal kellett megerősíteni.
Összességében ekkora összeget tudtunk a utak felújítására fordítani, amiből az Alkotmány út felújítása több, mint 12 millió forint volt - a költségek nagy részét a támfal kiépítése tette.

Az első kárfelmérés után is derült még fény olyan tönkrement útszakaszokra, amelyeket későn tudtunk észrevenni, ezért érvényesíteni a vis maior pályázaton már nem tudtuk. Ezekre egy úgynevezett regisztrációs pályázatot készítettünk. 16 millió forintra pályáztunk, amivel nagy problémánkat tudnánk megoldani, amennyiben nyernénk - a pályázat már befogadásra került. Amennyiben sikeres lenne, belőle a következő utak felújítását tudnánk megoldani: Bathó János köz, Nagy Lajos út, a Honvéd és a Mátyás király utcák összekötése - amelyet már régóta kérnek az ott lakók - a Gárdonyi úti buszmegálló rendbetétele, a Toldi út, amelyen hatalmas nagy probléma volt az elmúlt nyáron, hiszen tavaly majdnem minden nap ott kezdtünk és ott végeztünk, az Egressy Béni vagy a Radvány utca problémájánál.

Jó reményekkel várjuk ennek a pályázatnak az elbírálását, információim szerint szeptember első felében megtörténik. Nem tartom kizártnak, hogy már előtte - feltételes módban - a közbeszerzési eljárást el fogjuk indítani. Ezt azért tesszük, hogy ha sikeres pályázatot tudhatunk magunk mögött, akkor már a pályázat elbírálásának kihirdetése után azonnal hozzá tudjunk kezdeni az utaknak a felújításához.

A vis maior pályázathoz egy bizonyos mértékű önrészt hozzá kellett tennünk, hiszen voltak olyan munkálatok – Görbe út – amit nem tartalmazott a benyújtott pályázat, viszont most volt célszerű elvégezni a szegélyek lerakását, amit a Kommunális Szervezet emberei végeztek. A regisztrációs pályázatban pedig 5 % önrészt kell biztosítani az Önkormányzatnak 95 %-os intenzitású pályázat esetén.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2011.07.30./
 

          Pótolni fogjuk az elmaradt éjszakai fürdőzést

 

               
                

A Zemplén Szépe választást Fürdőbállal és éjszakai fürdőzéssel egybekötve szabadtérre, a Végardó Fürdő területére tervezték, de az időjárás közbeszólt. Aki ott volt, mindenki jól szórakozott, Oros István, a Fürdő vezetője mégsem elégedett. Újabb „felhajtást” és az éjszakai fürdőzés pótlását ígéri…
 

 


Oros István

      

A fürdő 50 éves jubileumára megtervezett fürdőbál a tervek szerint 2000 vendéggel számolt. Ám ez a nyár nem úgy alakult, ahogyan ezt bárki gondolta volna, így a helyszínt az időjárás előrejelzései alapján át kellett helyeznünk a Highlander discoba, ahol mintegy félezer ember gyűlt össze, ennek majdnem a fele VIP-es meghívott vendég volt, csak a másik fele volt fizető vendég. Aki ott volt, az nem csalódott az eredetileg strandra tervezett programokban. Sikerült megválasztani a Zemplén Szépét, a média mindenképpen szépen és elégedettséget kiváltva jelenítette meg a rendezvényt. A sztárvendégek hozták a formájukat éppúgy, mint B.Tóth Laci, mint Király L Norbi vagy éppen a DJ Szatmári.
Voltak szép lányok, voltak a 70-es 80-as években szóló diszkó slágerek. Lányok táncoltak a diszkósok előterében. Egyetlen pillanatra sem állt meg, vagy ült le a hangulat, a történés a színpadon. Mindenképpen sikeresnek értékelem ezt a rendezvényt.

El kell viszont azt is mondani, hogy egy diszkó falai, egy diszkó hangulata semmilyen módon nem pótolja a szabad, könnyű szellővel átitatott csillagfényes éjszakának a hűvös hangulatát, amely során akár a melegvizes, a termálvizes medencékbe is be lehetett volna húzódni. A reflektorokkal megvilágított Acapulco medencében üldögélve kivetítőkön a színpadi eseményeket tökéletesen figyelemmel lehetett volna kísérni. Ezt a típusú hangulatot, a 2000 ember együtt szórakozását, a táncolást, vagy éppen a szépségverseny követését a medencében üldögélve ezt nem lehet egy napon sem említeni a diszkónak az egyébként tökéletes, hangtechnikával felszerelt miliőjével.

Azt mindenképpen ígérhetem, hogy éjszakai fürdőzést fogunk még kis költségvetésből szervezni, de nem némán, hanem hanggal, zenével, valamivel felöltöztetve, hogy ez ne csak csupán a medencék nyitva tartásának meghosszabbítását jelentse, hanem valami történés is legyen rajta. Ezt az idén még egyszer megkíséreljük, illetve augusztus 12-én 13-án, jóval nagyobb formátumú rendezvények és előadók is lesznek majd. Ehhez csak asszisztál a fürdő, csak helyszínt biztosít, ez teljesen önálló vállalkozói rendezvény lesz.

Ha egyszer sikerül megtapasztalni a fürdőbál szabadtéri élményét, az eredetileg eltervezett mederben és program összetételben, akkor az emberek nem fognak csalódni.

A szolgáltatásaink bővítése céljából hoztuk létre a frissítő masszázst azért, hogy a nálunk megforduló több ezer ember találkozzon valami újdonsággal, valami olyasmivel, amivel kiegészítheti a fürdőzés élményét. A frissítő masszázst az elsősegélynyújtó hely mellett rendeztük be. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy igény van rá, mert napi 3-4 kezeléssel tudtunk indítani. Sajnos az időjárás is befolyásolja, hogy hányan jelentkeznek be, hiszen nem mindegy, hogy mennyi vendég szánja rá magát, hogy a szolgáltatást bevezető áron, 1500 Ft-ért kipróbálja.

Egész más irányú szórakoztatás, vagy inkább a testedzésnek egyik formája, az egészség megőrzésének egyfajta módszere a vízben való tornázás, amely az altest izmaira jótékony hatással van. A vízben való mozgás lehetőségét adja, ez az AQUA aerobic. Balla Boglárka rekreátor szolgáltatja minden nap. Egy medencényi embernek szolgáltat edzést egy szakoktató. Instrukcióira közösen megmozgatni a vízben a testet nagyon kellemes.
Délután ugyancsak Balla Boglárka - nem a hét minden napján, de a hét vége felé csütörtök, péntek, szombat és vasárnap - zumba órákat tart. Ezt már megszokták a strandon levők, sok a visszajáró táncos, de új arcokat is látunk ezeken az órákon. Sajnos az időjárás ehhez sem volt kegyes, még ezt a hetet zumba óra nélkül indítjuk, viszont az esős napok nem is adnak kilátást arra, hogy mikor tudjuk folytatni ezeket a szabadtéri, közösségi testmozgásokat.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>                                                   További fotók>>> 

 Cziczer Katalin
/2011.07.30./
 

          Ostromhétvége

 

               
               

A Bethlen Gábor Hagyományőrség hajdúi, a kassai Bethlen Gárda, a tatai Pállfy Kompánia és a Héttorony Hangászok Zenekar közreműködésével a „Bethlentől Rákócziig” címmel megrendezett a kétnapos programsorozat kezdődött. Nagy tetszést aratott a gyalogosan érkező kassa Bethlen Garde bevonulása, a táborverés és a dereglye vízre bocsátása...
 

 


 

      

A tavalyi évhez hasonlóan ismét benépesült a várkert területe, kora újkori katonai hagyományőrző csapatok táboroztak a belső vár bejáratához vezető sétány mindkét oldalán. S ahogyan az elmúlt esztendőben, úgy idén is sor került a Kassáról Sárospatakra tartó menetre. Tizenkét, mindenre elszánt hagyományőrző vállalkozott arra, hogy teljes felszerelésben, gyalogszerrel tegye meg Abaúj és Zemplén vadregényes tájain a 80 kilométeres távolságot. A gyalogmenet 22.-én, pénteken, a késő délutáni órákban érkezett Patak várába, ahol kiegészülve a csoportok járművekkel érkező tagjaival sor került a táborállításra. A Bethlen Gábor Hagyományőrség Egyesület és a kassai Bethlen Garde mellett idén a tatai Pálffy Kompániát is köszönthettük Sárospatakon, utóbbi egyesület tagjai oszmán-török vitézeket jelenítettek meg viseletükben és fegyverzetükben.

Pénteken este egy ünnepélyes dereglyeavatás is történt a Vízi-kapu előtti Bodrog-szakaszon. A dereglye egy lapos fenekű, hosszú, mindkét végén csapott, alacsony építésű vízi jármű, melyet a kora újkorban általánosan áruszállításra használtak. Így különböztetünk meg pl. sós dereglyét, szénás dereglyét, homokos dereglyét. A dereglyéket fenyődeszkából készítették. Gyakori eset volt, hogy a szállított áru célba érése után maga a dereglye is eladásra került: eladták mint deszkaárut. A Bethlen Gábor Hagyományőrség Egyesület most felavatott dereglyéje 8 méter hosszú, s néprajzi és régészeti analógiák figyelembe vételével készíttetett, használható rekonstrukció. A hagyományőrző egyesületek tagjai egy próbaút után tisztelegtek a dereglye előtt, mely egy rövid ceremónia keretében papi áldást is kapott.

Szombaton kora délután előadásokkal egybekötött tüzérbemutatót láthatott a szépszámú nézőközönség. Magyar, német és francia vezényszavak kíséretében sorra dördültek el a kanócos muskéták, keréklakatos karabélyok és pisztolyok, valamint egy falkonágyú is. Az érdeklődők megismerkedhettek a tűzfegyverek készítéstechnikájával, használatával és a tüzérek életével. Ezt követően pedig, rövid készülődés után a külső várárokba, a déli külső várfal és az Olaszbástya által határolt területre vonultak a hagyományőrzők, ahol kezdetét vette az ostromjelenet. A forgatókönyv nem egy konkrét történelmi eseménynek állított emléket, ám egy olyan epizódot mutatott be, ami akár meg is történhetett volna Patak várában, hasonlóan más északkelet-magyarországi várhoz, valamikor a 16-17. század fordulóján. Az előadott történet szerint a várban kisszámú császári zsoldossereg állomásozott, a hegyaljai bortól megrészegülve figyelmetlenül ellátva a vár őrzését. Így fordulhatott elő, hogy a környéken zsákmányra portyázó török csapat, összefogva a várat megszerezni vágyó magyar hajdúkatonákkal, rajtaütést készített elő. Egy török katona odalopódzott a császári zsoldosok által őrizetlenül hagyott ágyúhoz, s egy vasszöget vert a lövőszerszám gyújtólyukába, hatástalanítva azt. Visszaosonni már nem tudott a táborba, a császáriak ugyanis elkapták, s egy sortűzzel kivégezték. Mindeközben azonban a fák és bokrok között meglapulva már készülődött a magyar-török közös sereg, s hamarosan heves tűzpárbaj vette kezdetét.

A többszöri sortűz után kézitusára került sor, melyben a császáriak alulmaradtak, a várkapitányt gazdag váltságdíj reményében pedig foglyul ejtették. A közös török-magyar ünneplés azonban elmaradt, hiszen egy nem várt fordulat következett be. Miközben a fegyelmezetlen török katonák fosztogatni kezdték az elesett császáriakat, a hajdúk beosontak a várba, ám oda a törököt már nem engedték be, így Sárospatak vára magyar hajdúk kezébe került. A látványos és szórakoztató ostromjelenet után a résztvevő csapatok a többszáz fős nézőközönség vastapsa közepette vonultak vissza a táborba. Vasárnap délelőtt a tatai hagyományőrzők mutatkoztak be az érdeklődőknek. Megtudhattuk, hogy a Pálffy Kompánia Hagyományőrség 2008-ban alakult tatai és dunaalmási lokálpatriótákból a Tatai Patara 1597 török kori történelmi fesztivál megrendezése kapcsán. Névadója a 16. századi magyar történelem kiemelkedő hadvezére, Komárom várkapitánya, a tatai hős, gróf Pálffy Miklós (1552-1600). A török vitézeket megjelenítő hagyományőrzők élvezetes élő történelemórát tartottak, melyben a vállalkozó kedvű látogatók, főképpen gyerekek felölthették a könnyűlovas akindzsi vértjét, kézbe vehették és kipróbálhatták a janicsárok íját és görbe kardját, megismerkedhettek a tüzér topcsik tevékenységével. Kora délután megismétlődött az előző napi ostromjelenet. Mint tudjuk, a történelem általában ismétli önmagát, így a végeredmény ezúttal sem volt más, mint a bátor és leleményes hajdúk sikere.

Az immár hagyományossá váló pataki ostromhétvégén a tavalyi évhez képest még gazdagabb és látványosabb programot tudott nyújtani látogatóinak a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma, melyért köszönettel és elismeréssel tartozunk a színvonalas és teljes mértékben korhű produkciót nyújtó hagyományőrzős csoportoknak!

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

                              További fotók>>>                                                               További fotók>>> 

Törő Gábor
/2011.07.30./
 

         E hétvégétől menetrendváltozás lép életbe

 

               
               

Pályaépítési és karbantartási munkák miatt, 2011. július 30-tól 2011. augusztus 18-ig jelentősen változik a Budapest–Hatvan–Miskolc–Szerencs–Sátoraljaújhely/Nyíregyháza vasútvonalon közlekedő vonatok közlekedési rendje. Nyíregyháza és Szerencs között autóbuszok szállítják az utasokat, Hatvan és Hort-Csány között módosított menetrend szerint közlekednek a járatok…

Fontosabb információk:
1. Az említett időszakban az Eger, Sátoraljaújhely felől Hatvanba, illetve Budapestre, továbbá Budapestről, Hatvanból és Füzesabonyból Hidasnémetibe, Egerbe és Sátoraljaújhelyre közlekedő ún. sebes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Az érintett vonatok Eger és Füzesabony, Miskolc és Hidasnémeti, valamint Miskolc és Sátoraljaújhely között a közforgalmú menetrendkönyvben meghirdetett menetrend szerint közlekednek.

2. A munkálatok ideje alatt Szerencs és Nyíregyháza között vonatpótló autóbuszok szállítják utasainkat. A Budapest-Nyugati–Debrecen–Nyíregyháza–Miskolc–Budapest-Keleti viszonylatú közvetlen, ún. Kör InterCity járataink a munkálatok ideje alatt csak Budapest-Nyugati – Nyíregyháza illetve Szerencs – Miskolc– Budapest-Keleti viszonylat-ban közlekednek. Szerencs és Nyíregyháza között az InterCity vonatok helyett – Tokaj és Rakamaz érintésével – autóbuszok közlekednek.

Az autóbuszok Nyíregyháza állomásról a közforgalmú menet-rendben meghirdetett indulási és érkezési időknél korábban indulnak, illetve később érkeznek, valamint közlekedésük hosszabb menetidőt vesz igénybe, emiatt Szerencsen illetve Nyíregyházán csak a következő órában induló InterCity vonathoz csatlakoznak. A kényelmesebb utazás érdekében Szerencsig utazó utasainknak a Budapest-Keleti pályaudvarról, Nyíregyházára utazó utasainknak pedig a Budapest-Nyugati pályaudvarról induló járatainkat ajánljuk.

3. A Nyíregyháza–Tiszalök vasútvonalon Nyíregyháza és Görögszállás között – Görögszállástól a csatlakozások biztosításával – vonatpótló autóbuszok szállítják utasainkat.

A vágányzár ideje alatt InterCity járataink a menetjegyen felül, 140 Ft-os helyjeggyel vehetők igénybe. A vonatpótló autóbuszokon a vonatra váltott menetjegyek érvényesek. A vonatpótló autóbuszon az ülőhelyfoglalás nem biztosított. Az okozott kellemetlenségekért utasaink megértését kérjük, türelmüket köszönjük! A menetrendi változások miatt kérjük utasainkat, hogy utazásuk előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről az állomásokon kihelyezett hirdetményekből, a MÁVDIREKT 06 40 49-49-49-es telefonszámán, a www.mav.hu vagy a www.mav-start.hu weboldalakon.

  Cziczer Katalin
/2011.07.29./
 

          Most választják Magyarország Borkirálynőjét

 

               
             

Július 29-én, pénteken elkezdődött az Országos Borkirálynő választás Tarcalon, ahová a hat jelentkező közül négyen érkeztek meg, köztük a sárospataki Simkó Kitti, Tokaj-hegyalja korábban megválasztott borkirálynője. A nap folyamán különböző témákban mérték össze tudásukat, többek között pogácsát is kellett sütniük.
 

 


Simkó Kitti

      


A tájegységük borának bemutatása is egy versenyszám volt, amire 17 órakor Tokajban, a szépen felújított Zsinagóga tágas előterében került sor. Erre az alkalomra megérkezett Aros János polgármester is feleségével, jelezve, hogy a város mennyire odafigyel a fiatal borkirálynőjére.
Talán ez is erőt adott ahhoz, hogy mondandóját Kitti bájosan és meggyőzően előadja, saját pincészetüknek két borát is bemutatva. Utána a borok kínálása következett, amikor sokan érdeklődtek az általa bemutatott borok iránt. Küllemre sem maradt el a többiektől, így minden remény megvan rá, hogy versenyzése eredményes lesz.

Az internetes szavazás alapján első helyre kerülne, hiszen péntek éjfélig több mint 500 szavazatot kapott, míg az utána következő alig haladta meg a 200-at. A verseny mégis izgalmas, mert ellenfelei is nagyon felkészültek és több éve dolgoznak már a boros szakmában.
Azért szép reményekkel megyünk Tarcalra szombaton 19.30-ra, amikor a koronázási ünnepséget tartják.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>> 

 Cziczer Katalin - Törő Gábor
/2011.07.29./
 

          Összefogás egy idős emberért

 

               
             

Egy sűrű, bozótos erdőben bárki eltévedhet, de egy idős ember még könnyebben, akinek már romlik a tájékozódó képessége. Ez történt 2011. július 27-én Sárospatak-Végardó határában, a Bodrog folyó árterében, ahol a 72 éves Lívják József nem találta meg a haza felé vezető utat… a képen Trembulyák Nándor tűzoltó törzsőrmester, aki megtalálta az idős férfit
 

 


Trembulyák Nándor

      

Miután a szokott időben nem érkezett haza, a család keresni kezdte, s ahogy közeledett az este, aggodalmuk egyre nőtt. Ekkor szóltak először az ismerősöknek, majd eltűnését bejelentették a polgárőrségnek és a rendőrségnek is, valamint város honlapján és a térség rádióján keresztül a lakosság segítségét is kérték megtalálásához.
Azonnal megindultak a telefonok, hogy ki hol látta a nap folyamán és sokan fel is kerekedtek, hogy az általuk gondolt helyen - ahol a bácsi járni szokott – kutassanak utána. A polgárőrök az elsők voltak a keresők között, de nem csak a sárospataki, de ugyan úgy a hercegkúti és makkoshotykai polgárőrök is.
Végül eljött az éjszaka, de minden keresés hiába valónak bizonyult. Rágondolni is rossz volt, hogy hol és hogyan tölti az éjszakát, hiszen a július vége ellenére elég hűvös volt, ráadásul délután nagy eső esett, így minden tiszta víz volt…
Eljött a reggel, amikor újult erővel indult el a keresés. Miután kaptak egy információt, hogy a végardói töltésen látták utoljára, több kereső csapatot képezve a Bodrog árterületét kezdték el tüzetesen átvizsgálni, de nem találták sem az idős embert, sem pedig a kerékpárját.

Végre percekkel 10 óra után a fiához érkezett meg a várva várt telefonhívás, hogy megtalálták és jól van - a Holt-Ronyva túloldalán, az ártéri erdő lápos részén találták meg.
A megtalálás részleteiről érdeklődve Trembuyák Nándor, a Sátoraljaújhelyi Tűzoltóság törzsőrmestere elmondta, hogy láncban haladtak az erdőben, s amikor nem látták egymást, egy-egy „hahó” kiáltással tájékozódtak a társuk hollétéről. Egy ilyen kiáltás után egy alkalommal nem a szokott irányból jött a válasz és nem is olyan erős hangon. Miután arra felé vette az irányt, megpillantotta Lívják bácsit a magas növényzet között, amint éppen tápászkodik fel a földről. Mellette a fű le volt feküdve, és ott hevert néhány személyes holmija, köztük a tárcája is. Ekkor hívta fel a bácsi fiát, akinek a számát az eltévedt ember fejből diktálta…
A terület annyira messze volt, olyan dús volt a növényzet és nagy a sár, hogy nem is tudták olyan egyszerűen kihozni. Egy „mentőexpedíció” ment értük dzsippel és traktorral, a mentőautó meg sem próbált a közelükbe menni, a töltésen várta őket, a többi kereső csapattal együtt, akik a jó hírre visszasereglettek a töltéshez.

Elég sokat kellett várni, mert – amint elmondták – a dzsip is elakadt, a traktornak kellett kihúzni. A percek óráknak tűntek, de végre a felbukkantak az erdei úton. Elől jött a dzsip – amit Aros János polgármester - mint a keresésben részt vett polgárőr – vezetett, és mellette ült megmentett ember. Mindenki Lívják bácsit figyelte, aki a vizes földön töltött éjszakához képest saját lábán, egészen rendezetten jelent meg az érte izgulók előtt.
Az örömünnepre a mentősök nem sok időt hagytak, azonnal a mentőkocsihoz kísérték, és elkezdték a vizsgálatokat, hogy valóban minden rendben van-e. A gyors vizsgálat után megfigyelésre a kórházba is beszállították.

A család az alábbi levélben köszönte meg az emberek segítségét:
Nagyon köszönjük mindazoknak akik segítettek, akár tettel, akár gondolattal, vagy imádkozással Édesapánk keresésében!

Köszönjük a Rendőrségnek, Tűzoltóságnak, Erdős Tamásnak, Sárospatak Város Önkormányzata képviselőtestületének, Hörcsik Richárd úrnak, Aros János polgármester úrnak, a Sárospataki, Makkoshotykai, Olaszliszkai, Hercegkúti Polgárőrségnek, Derczó Istvánnak és a Weinberg 93 Kft-nek, ifj. Kék Györgynek, a barátainak, a lovasoknak, a sárospataki és olaszliszkai lakosságnak.

Külön köszönet Trembuyák Nándor törzsőrmester úrnak, az Önkormányzat kertész brigádjának, Márton László, id. Kiss György, Kelemenné Balogh Renáta, Horkai Tamásné, akik a Ronyva patak mellett a Ronyva láp közepén emberfeletti képességekkel megtalálták!

Őszinte tisztelettel és mély hálával, a Lívják család

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>> 

 Cziczer Katalin - Törő Gábor
/2011.07.29./
 

          Pánsíp szólt a platán alatt

 

               
                

A Művelődés Háza - mint hosszú évek óta mindig - idén is megrendezte a „Muzsikáló terek” elnevezésű programsorozatot. Ennek részeként a nagy nyári hőségben „Pánsíp a platán alatt” mottóval Kegye János pánsíp művészt hallgathatták az érdeklődők a Hild tér árnyat adó fái alatt. A művészről és a kellemes nyáresti programról Stumpf Gábor szervezőtől kaptunk információkat…
 

 


Kegye János

      

Kegye János neve nemcsak Európában, de világszerte is ismert. Zenei pályafutását dzsessz -szakszofonosként kezdte, több neves együttesben is játszott ezen a hangszeren. A pánsíp iránti vonzalma 1988-ban hozta meg első kézzelfogható eredményét, amikor Németországban megjelent az első lemeze. A különleges stílus kínai, amerikai, ázsiai és számos európai turnét hozott számára, de fontos helyszínnek tartja Sárospatakot is

Annak idején, amikor ezt a sorozatot elkezdtük, akkor gondoltam arra, ha sikerül megfelelő helyeket és megfelelő időpontokat találni, akkor ennek az előadásai kellemes nyáresti programok lehetnek sokak számára - ami meg is valósult.
Ez egy koncertsorozat, de mindig úgy kell megválogatni a fellépőket, hogy az előadásuk megfelelő legyen ehhez a környezethez. Különböző műfajok voltak már, s úgy gondoltam, hogy a platán alatt, a Hild téren egy pánsíp koncert is kellemes program lehet.

A szabad térnek mindig egyedi hangulata van, ez megfizethetetlen azt mondják, mert az embereknek a közérzete is más – tette hozzá Kegye János pánsíp művész…
Az a jó ebben a hangszerben, hogy azt játszhat az ember, amit akar, s a hangszer ebben nem gátolja.
Nagyon kevesen ismerik hazánkban a pánsípot, így sokan elámulnak tőle. Van, aki nem ismeri el hangszernek, pedig hegedűversenyeket lehet ma már játszani rajta…
Ennek megfelelően a programban a klasszikusok - mint Bach, Vivaldi, Mozart - is helyet kaptak, de jó néhány közismert filmsláger is felcsendült.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>> 

 Cziczer Katalin
/2011.07.28./
 

          Felhívás a megyei PRIMA díj jelölésre!

 

               
             

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szervezetének Elnöksége 2011-ben megrendezi a MEGYEI PRIMA DÍJAT.
Jelölteket a VOSZ megyei szervezetének tagjai, illetve érdekvédelmi, szakmai és civil szervezetek állíthatnak. Jelölhető minden olyan Borsod-Abaúj-Zemplén megyében élő magánszemély, vagy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei székhelyű jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, társadalmi szervezet és alkotó közösség, amely kiemelkedő értékű tevékenységet végez....
 

 


 

      

A VOSZ B.-A.-Z. megyei elnöksége és a Prima Primissima Alapítvány képviselői a jelöltek listájáról választanak ki három kategóriát és nyerteseit a meghirdetett tíz kategóriából. (magyar irodalom, magyar színház és filmművészet, magyar képzőművészet, magyar tudomány, magyar oktatás és köznevelés, magyar építészet és építőművészet, magyar sajtó, magyar népművészet és közművelődés, magyar zeneművészet és a magyar sport közül.)

A kilenc nevet tartalmazó nyilvános listáról a nagyközönség szavazással választhatja ki a közönségdíjast. 2011. november 12.-én Miskolcon tartandó ünnepélyes gálaesten derül majd ki a kategóriák PRIMA díjasainak névsora.

A díjakat a következő kategóriákban hirdeti meg:
Magyar irodalom
Magyar színház-és filmművészet
Magyar képzőművészet
Magyar tudomány
Magyar oktatás és köznevelés
Magyar építészet és építőművészet
Magyar sajtó
Magyar sport
Magyar népművészet és közművelődés
Magyar zeneművészet

A fenti kategóriák közül 3 db PRIMA díj kerül átadásra nettó 1-1 millió Ft jutalommal. További részletek a csatolt dokumentumban.
Kérem, javaslataikat a polgarmester@sarospatak.hu e-mail címre küldjék el 2011. augusztus 15-ig.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


 Cziczer Katalin
/2011.07.28./
 

          Elkezdődött a Crescendo

 

               
               

Ebben az évben 8. alkalommal rendezünk kéthetes nyári művészeti kurzust Sárospatakon. Az Akadémia kiváló lehetőséget biztosít az elmélyült munkára az előadóművészet területén, valamint segít a szakmai megmérettetésekre való felkészülésben - számolt be a kurzus indulásáról Füzesséryné Dudás Eszter...
 

 


Füzesséryné Dudás Eszter

      

Európai és amerikai zenekarok kiváló szólistái, zene- és képzőművészeti egyetemek tanárai tartanak intenzív közép- és felsőfokú képzést, művészeti pályára készülő fiataloknak, akik a világ több mint 25 országából érkeznek.

A Crescendo Nyári Akadémia a magas színvonalú szakmai képzésen túl számos interaktív program révén arra is lehetőséget biztosít, hogy a keresztény világnézetű művésztanárok és a sokféle kulturális háttérrel rendelkező résztvevők jobban megismerjék egymást. A próbák, főtárgy órák és a délutáni koncerteken túl reggelenként áhítaton vehetnek részt, esténként kisebb csoportokban hitről, művészetről, az emberi élet sorskérdéseiről beszélgethetnek az érdeklődők. Mivel fontosnak tartjuk a diákok és tanárok közötti jó kapcsolat kialakulását, olyan oktatókat hívunk meg, akik a szakmai igényességen túl a tanítványokra teljes emberként tekintenek. A kurzuson nem pusztán oktatókként, hanem magánemberként, családjukkal együtt vannak jelen.

A kurzust záró ünnepi rendezvénysorozaton, a Crescendo Fesztiválon, művésztanáraink és a kurzus legkiválóbb diákjai lépnek fel. Emellett számos ingyenes szóló- és kamarahangverseny, valamint kiállítás várja a Sárospatakra látogatókat.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>> 

Törő Gábor
/2011.07.28./
 

          Idén sincs rendben a Vasútállomás környéke

 

               
               

Évről évre visszatérő probléma a Vasútállomás és környékének az állapota – mondta Aros János polgármester - hiszen, ha bárki Sárospatakra érkezik, legelőször azzal kell szembesülnie, amit ott talál. Ez pedig jelenleg nem felel meg sem az uniós elvárásoknak, sem pedig a magunk által kialakított igényrendszernek…
 

 


Aros János

      

Minden éven próbálunk egyeztetni a MÁV vezetőivel és van, amikor meghallgatásra találnak a kéréseink. Ilyen volt például az a grafiti-mentesítés, amelyet közösen tudtunk elvégezni. Viszont a MÁV Állomás környékének a rendezetlensége teljesen jogos panasza a sárospataki lakosoknak és ugyanezt mondhatnám az autóbusz-pályaudvar környékére is.
Éppen ezért, többször felajánlottuk a Kommunális Szervezetünk segítségét. Korábban a MÁV-nak és a VOLÁN-nak volt a Kommunális Szervezettel egy megállapodása. Mivel ők itt helyben vannak, bármikor szóltunk a Kommunális Szervezetnek, azonnal mentek, ürítették a kukákat, sepregették a szemetet. Ez az állapot a privatizáció miatt megváltozott, amikor a Vasútállomás és a VOLÁN Pályaudvar környékének a takarítása is magáncégek kezébe került.

Csak abban a jó kapcsolatban tudunk bízni, ami kialakult, ha szólunk nekik, akkor minél hamarabb megpróbálják rendbe tenni a környezetet.
Ezzel viszont mi továbbra sem vagyunk megelégedve, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy ide, Sárospatak kapujába már úgy érkezhessenek a várva-várt turisták, hogy mindent szépen és rendben találnak.

Továbbra is felajánljuk a segítségünket, azonban nem mi vagyunk sajnos a kompetensek ennek a problémának az orvoslásában.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2011.07.28./
 

          Augusztus 2-ig még látogatható a tűzzománc kiállítás

 

               
             

A tűz és zománc varázsa során elkészült művek tekinthetők meg Víghné Sarkadi Ágnes képzőművész kiállításán a sárospataki Művelődés Háza és Könyvtára Galériájában. A sárospataki származású képzőművész a zenét választotta hivatásának, mégis a képzőművészet kíséri végig az életét…
 

 


Víghné Sarkadi Ágnes

      

Víghné Sarkadi Ágnes zománcfestő elmondta, hogy nagyon szíves jön haza Sárospatakra – ahol a képzőművész pályája is elindul valamikor régen itt, az Urbán műhelyben. Nagyon jól esik, hogy ilyen szeretettel fogadják a szülővárosában és, hogy a kiállítására megnyitójára is ilyen sokan eljöttek, olyanok is, akiket már nem is ismer.

Az a kötődés ami Víghné Sarkadi Ágnest Patakra hozta mégis csak rendhagyó, hiszen 15 évig ebben a városban élt és a tűzzománc iránti szeretetét és szakmai kiteljesedését pedig Egerben szerezte – fogalmazta meg Csatlósné Komáromi Katalin, A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatója. A két történelmi városból adódó gyökerek és benyomások találkoznak ezeken a tűzzománc képeken.

A megnyitón Véber Emese művésztanár, szeretettel és elismeréssel beszélt az alkotóról és a műveiről, nagyon szerencsés pillanatnak tartva, amikor Víghné Sarkadi Ágnes a művészeteken belül rátalált a tűzzománc varázslatos világára. Emellett bátorította a tűzzománc készítés iránt érdeklődőket: „Ez egy olyan szerencsés műfaj, amit bármikor el lehet kezdeni, felnőttkorban is. Viszont nem adja meg magát könnyen, a kudarcokat is el kell tudni viselni.”

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>> 

 Cziczer Katalin
/2011.07.27./
 

          Rövidesen elkezdődik a régi szemétlerakó helyek rekultivációja

 

               
             

Sárospatakon tartotta legutóbbi társulási ülését a Zempléni Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. A tagönkormányzatok polgármesterei arról kaptak tájékoztatást, a napirendek közül kiemelten, hogy módosításra szorul a 2006-os Szervezeti és Működési Szabályzatuk. Egyrészt, változott a tagtelepülések száma, másrészt pedig az Európai Uniós pályázatok is ezt indokolják. A 2007-ben és 2008-ban elindított rekultivációs pályázat folytatódik mintegy 3 milliárd forint összértékben, ami Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, társulási elnök szerint egy új helyzet elé állítja a Társulást…
 

 


Dr. Hörcsik Richárd

      

A pályázatot már megnyertük, de a pályázat lebonyolítása sem kis dolog. Több mint 80 önkormányzatról van szó és 28 lerakó rekultivációjáról. Ez egy magasabb készültségi fok, s az eddigi Szervezeti és Működési szabályzatunk már nem alkalmas arra, hogy ezt a funkciót ellássa.

A Társulás szempontjából az is fontos, hogy a megvalósított pályázatok fenntarthatóságát biztosítani tudják. Létrehozunk egy tanácsadó testületet, melybe a 82 önkormányzatot összefogó kistérségekből főleg jegyzőket, polgármestereket delegálunk. Ők fognak leülni a szakértőkkel, illetve a Zempléni Jegyzők Kollégiumával együtt, hogy dolgozzák ki a ZHK embereivel, a Társulási Tanács által felkért szakértőkkel a Működési Szabályzatot, amit majd az önkormányzatoknak 2011. szeptember 30-a után 3-4 hónap áll lehetőségükre, hogy elfogadják.

Az együttgondolkodás eredménye egy tiszta Zemplén kell hogy legyen. A cél mindnyájunk számára az, hogy eltűnjék a szemét Zemplénből. A 28 lerakó ne szennyezze tovább az önkormányzatainkat, s nem kis dolog, ne büntesse meg 2014. után az önkormányzatainkat az Unió. Ahol nem történik meg a hulladék megfelelő kezelése az a település 10 vagy akár 100 milliókban mérhető büntetésre számíthat a későbbiekben.
Éppen ezért vált lehetőség 2014-ig ezekre a rekultivációkra pályázni, hogy addig ezeket el tudjuk végezni. A mi érdekünk, hogy ne szennyezzék a környezetet, a mi érdekünk, hogy a Cinege ne gyulladjon ki többször. Egyszer s mindenkorra tűnjenek el a szemétlerakók - ezért lényeges, hogy együtt gondolkozzanak az önkormányzatok.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>> 

Törő Gábor
/2011.07.27./
 

          Lengyelországban jártak

 

               
             

A lengyelországi Kraczewice Önkéntes Tűzoltósága az idén ünnepelte fennállásának 90. évfordulóját, melynek alkalmából a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága meghívást kapott az ünnepségsorozaton való részvételre a szomszédos Opole Lubelskie városának Állami Tűzoltóságtól. Parancsnokságunkat 2011. július 08-11. között 4 fő képviselte Lengyelországban: Juhász Péter tűzoltó őrnagy városi tűzoltóparancsnok, Ignéczi Zsolt tűzoltó őrnagy, Tóth János tűzoltó hadnagy és Majoros László nyugállományú tűzoltó alezredes...
 

 


Juhász Péter

      


Vendéglátóink megmutatták Opole Lubelskie városának és a hozzá tartozó járásnak a nevezetességeit, tűzoltóságait (állami, önkéntes) és tűzoltóink megismerhették az igaz „lengyel” vendégszeretetet. Többek között motorcsónakázás a Visztula folyón, lengyel Skanzen Múzeumi látogatás, késő estig tartó sütés-főzés szerepelt a programok között.

Tűzoltóink a lengyel tűzoltókkal körbejárták a tavalyi árvíz helyszíneit és az akkor készült fényképeket összehasonlították a jelen állapottal. Meg kell említenünk, hogy Lengyelországban is rendkívül súlyos volt az árvízi helyzet, például a Visztula folyó mentén 500 méteren szakadt át a gát. A sátoraljaújhelyi tűzoltók pozitív élményekkel gazdagodva tértek haza.
 

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


 Cziczer Katalin
/2011.07.27./
 

         Ősztől várhatóan felnőttképzés lesz az Oktatási Központban

 

               
               

Az Oktatási Központ, mely Miskolci Egyetem Comenius Főiskolai Karához tartozó épület, ősztől felnőttképzést és egyetemi előkészítőt is indítana. A tartalmát tekintve korszerűsödik és az új igényeket figyelembe véve tudunk képzéseket indítani – mondja Hegedüs László Miskolci Egyetem Comenius Főiskolai Kar dékánja …
 

 


Hegedüs László

      

Egy nagyfajta nyitottságot tervezünk ebben az oktatási formában mind magam, mind a főiskola kari vezetése részéről.
Ennek az a lényege, hogy ez az épület jellegét tekintve a középpontjában van a városnak, a térségnek is. Elmondható, hogy több funkciót tudna betölteni.
Olyanfajta elméleti képzéseket indítanánk ebben az épületben, amely minden vállalkozó számára lehetőséget biztosít, hogy az ő vállalkozására számára olyanfajta képzést indítsunk be, amelynek a gyakorlati színhelye nyílván a vállalkozásokon belül van. Ez lehet műszaki jellegű, gazdasági jellegű és sorolhatnám még mi minden még.
Nagy szerepet játszik az idegen nyelvek elsajátításában, a vizsgaközpont színhelye és a kommunikációs központ is megmarad, de a felvételi előkészítő színtere is itt lenne.

Azok számára, akiknek a felvételije nem sikerült a tanév során és újra szeretnének érettségizni, az új felvételihez ez egy fontos ponthatár növekedés is lehet. Az ő számukra továbbképzéseket, felkészítéseket szervezünk. Együttműködve a Sárospatakon működő középiskolákkal, mondhatnám Sátoraljaújhelyt vagy Szerencs városát.

A Miskolci Egyetem Comenius Főiskolai Karához tartozó Oktatási Központban szeptembertől nemcsak a fiatal, hanem az idősebb korosztály képző helye lenne, fokozatosan jelennek meg a felkészítők és a felnőtt programok is.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2011.07.26./
 

          Ülésezett a ZHK munkabizottsága

 

               
               

A Sárospatakon, a Városháza dísztermébe hívta össze munkabizottsági ülését a ZHK. Sárospatakot dr. Szabó Rita alpolgármester és jómagam, mint a munkabizottság jogi koordinátora képviseltük - nyilatkozta dr. Komáromi Éva, Sárospatak város jegyzője…
 

 


dr. Komáromi Éva

 

      

A munkabizottság tevékenysége több évvel korábbra nyúlik vissza. 2004-2006 években működött már munkabizottság, amely a településvezetők megelégedésére szolgált. Az idén felmerült az igény ennek újrahívására. 9 fő részvételével. Tagjai polgármesterek és jegyzők, az egész szolgáltatási területről.

A megbeszélés témája az elsősorban az volt, hogy 2011. év végén, illetve 2012-ben a szolgáltatási területet felölelő 68 település közül nagy számban jár le a szolgáltatási szerződések időtartama, így például a sárospataki is. A jövő évre vonatkozóan készítjük elő a szolgáltatási szerződések megújítását, illetve az elmúlt, 2006 óta eltelt időszakban felmerült lakossági problémák, önkormányzati igények és egyéb észrevételek, javaslatok megtárgyalására került sor. Így például a havonta történő díjfizetésről tárgyaltunk, a 60 literes gyűjtőedény bevezetéséről, a km-arányos díjszabás megállapításáról, az önkormányzatok által megfizetendő díjhátralék kezelés módosításáról, valamint kirendelt ügyfélszolgálat működtetéséről.

A Kft részéről Hercsik István ügyvezető és Dr. Barati Gábor ügyvéd, a társaság jogi képviselője vett részt az ülésen, ami után valamennyien azzal a megállapítással álltunk föl, hogy hasznos és előremutató volt a tárgyalás, és a közeljövőben folytatjuk a munkabizottság ülését, hiszen ősszel már jelentős feladatok elé néz a cég. Ilyen például a különböző beruházási pályázatok közbeszerzéseinek elindítása, köztük pl. a cinegei hulladéklerakó rekultivációja. A közeljövőben további ülések várhatóak e témakörökben. 
( a fotók illusztrációk)

 
Hercsik István


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


  Cziczer Katalin
/2011.07.26./
 

          Fellendülhetnek a sportegyesületek

 

               
             

Az új sporttörvényben foglaltakról tanácskoztak a szakemberek, Sárospatak Város Önkormányzata és a sportegyesületek vezetői. Kiemelt téma volt a sporttámogatások megszervezésének lehetősége, amire az új sporttörvény lehetőséget ad. Sikora Attila alpolgármester ismertette azokat az új lehetőségeket, amelyeket a kormány biztosít a különböző sportágak, sportegyesületek számára…
 

 


Sikora Attila

      

Olyan mennyiségű pénzt remélünk ettől a lehetőségtől, ami komoly fejlődést jelenthet majd a szakosztályoknak, a különböző sportágaknak. Arról van szó, hogy a vállalkozók az adójuknak egy jelentős részét legálisan, törvényes keretek között átutalhatják a szakosztályok, sportszövetségek, különböző klubok részére.
A vállalkozók adókedvezményben is részesülnek. A július 1-jén elfogadott sporttörvényt, csak akkor lehet alkalmazni, ha az adott cég bevallja nyereségét, csak így adható oda az adó egy része a csapatoknak. A támogatást közvetlenül az adott egyesületnek, sportklubnak, közösségnek lehet átutalni. A törvényben adott lehetőségek miatt, a sportegyesületeknek szeptember 15-ig új költségvetést kell készíteniük.

Ha ez valósággá válik és sikerül sok vállalkozót magunk mögé állítani - mint ahogyan azt tervezzük - talán megszűnhet az-az állapot, ami az utóbbi években volt és most is fennáll.
Csökkenthetnénk az önkormányzat sportkiadásait, hiszen a sportegyesületetek más helyről komoly bevételhez jutnának. Másrészt pedig a létesítmények fejlesztésében is előre léphetnénk, hiszen akár sportcsarnok építésre, akár műfüves pálya építésre is lehet fordítani ezeket, a vállalkozóktól kapott pénzeket.
A helyi vállalkozók már egy szórólapot kaptak, ebben minden rájuk vonatkozó kedvezményt, lehetőséget ismertetettünk.

Az önkormányzat és az egyesületek a sporttörvény jobb megismerése céljából július 27-én 17 órától fórumot szerveznek az Újbástya Rendezvénycentrumban. A vendégelőadó a törvény kidolgozója, Dr. Fazekas Attila főosztályvezető helyettes lesz.
A rendezvényre szívesen várnak egyesületeket, vállalkozókat, sportolókat mindhárom kistérségből.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2011.07.26./
 

          Változás a LEADER programban

 

               
             

Elnökségi ülést és közgyűlést tartott a sárospataki Újbástya Rendezvénycentrumban a Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület. Az úgynevezett LEADER akciócsoport az alapszabályát módosította. Az irányító hatóságunk a Vidékfejlesztési Minisztérium a LEADER program átalakításával jogszabályban előírt változásokat kötelezően írt elő az alapszabályban. Ezeket a változásokat az elnökség először megtárgyalta, és a közgyűlésnek javasolta elfogadásra. A változások technikai jellegű változások voltak – nyilatkozta Ogár Zoltán, a Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület munkacsoport vezetője...
 

 


Dr. Hörcsik Richárd

      

A leállított LEADER program tavasszal felülvizsgálaton esett át, amelyet átdolgoztak, melyet a kormány várhatóan újra elindít.
Vállalkozóknak, civil szervezeteknek, az önkormányzatoknak is javaslom, hogy akár az egyesületnek a honlapját, akár a minisztérium honlapját figyeljék. A helyi termék fejlesztéstől értékesítésen keresztül, akár az önkormányzatok részére közösségfejlesztési pályázatokat lehet majd beadni.

Dr. Hörcsik Richard országgyűlési képviselő hozzátette, hogy a három kistérségből összeállt kis csoport működését az elmúlt hónapokban átvilágították, nem találtak szabálytalanságot. Kezdettől ezt tapasztaltalom, hisz magam is részt veszek a LEADER plusz csoport 2 éves működésében, az elnökségi munkájában. Igyekeztünk tisztességesen helytállni, nem engedvén felesleges kiadásokat.

Szeptember-október fordulóján már a megakadt kifizetések, amik törvényesek és jogszerűek voltak azok kifizetődnek, illetve az új kiírásoknak megfelelően új pályázatok tömege várható.

 
Ogár Zoltán


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2011.07.25./
 

          Sárospatakon is bemutatják A Fejedelem című rockmusicalt

 

               
           

A Rákóczi szabadságharc befejezésének 300. éve alkalmából az egri ősbemutató után Sárospatakon is bemutatják A Fejedelem című rockmusicalt, ami Agria Nyári Játékok és az egri Gárdonyi Géza Színház közös produkciója. II. Rákóczi Ferencet Kelemen Csaba színművész - az Agria Nyári Játékok igazgatója – alakítja, aki júliusban Sárospatakon járt, mint elmondta nem először…
 

 


Kelemen Csaba


dr.Kovács János


Aros János

      

Mi minden évben jövünk Sárospatakra, hiszen a szívünkhöz közel áll ez a város. Rákóczi szelleme itt él közöttünk - ez meggyőződésünk – ezért nagyon szeretünk ide jönni, de most egy másik apropója is volt az érkezésünknek. Szeretnénk, hogy itt, a Rákócziak egyik központjában, ahol II. Rákóczi Ferenc élete is zajlott, bemutathatnánk a Horváth – Balásy – Moravetz által jegyzett „A Fejedelem” című musicalt, ami Rákóczi Ferenc életét mutatja be. Úgy gondoljuk jó lenne, ha ez a darab haza találna itt Sárospatakon.

Ebben segít most Aros János polgármester úr és dr.Kovács János főjegyző úr, hogy tető alá tudjuk hozni ezt a produkciót. Most megnéztük a helyszíneket, két helyszínről beszélünk, a vár belső udvaráról és a Vízikapu Szabadtéri Színpadról. Mindkettő alkalmas, de a helyszín kiválasztása még később fog eldőlni. Viszont azt már most, ebben a pillanatban kijelenthetem, hogy 2011. augusztus 26-án este itt Sárospatakon bemutatásra kerül A Fejedelem című musical, amely az Agria Nyári Játékok produkciója, de az alaptámogatást és az ötletet dr. Kovács János főjegyző úr adta annak idején.

2010. májusában volt egy találkozásunk és egy beszélgetésünk, akkor vetődött fel, hogy 300 éve annak, hogy a Rákóczi szabadságharc véget ért, és nagyon jó lenne ezt méltóképpen megünnepelni, annál is inkább, mert a zászlóbontást, ami 1703-ban volt, 2003-ban Magyarországon véleményem szerint egyáltalán nem ünnepelték meg, de semmiképpen nem méltó módon. Tehát mindannyian úgy gondoljuk, hogy kötelezettségünk méltó módon megemlékezni a szabadságharc végéről.
Hogy itt Sárospatakon ezt a produkciót bemutassuk, úgy gondolom, ez nem csak a mi szándékunk, hanem azt hiszem egy országos erő kell, hogy összpontosuljon ide ahhoz, hogy ez a fontos program megvalósuljon.
A művészeti hetek után is egy kicsit kinyújtva az ünnepi rendezvénysorozatot, azt gondoljuk, hogy ez az idő alkalmas arra, hogy egy Rákóczi darabot bemutassunk.

Miután megszületett a dolognak az ötletcsirája, ezt egy beszélgetés követte Moravecz Leventével és Kelemen Csabával, ahol gyakorlatilag eldöntöttük, a kezdeményezést tovább visszük – emlékezett vissza a kezdetekre dr.Kovács János megyei főjegyző…

Így javasoltuk a Megyei Önkormányzatnak és az akkori közgyűlési elnöknek, de közben tulajdonképpen „hozomra” Moravecz Levente és szerzőtársai elkészítették a művet. Utána nyílván ráérdeklődtek, hogy az önkormányzat állja-e a költségeit, s a válasz pozitív volt, ugyanis dr. Mengyi Roland közgyűlési elnök úr eldöntötte, hogy igen, vállaljuk. Azóta a szerződést alá is írtuk és ki is fizettük ennek költségeit, aminek az ára abszolút értékarányos volt és egy nagyon szép mű született belőle. Elnök urat egyébként könnyű volt meggyőzni, mert ő is nyitott a Rákóczi kultusz irányába. Azt pedig tudni kell, hogy a Megyei Önkormányzat ezt az évet Rákóczi emlékévvé nyilvánította B-A-Z megyében, tehát minden Rákóczihoz fűződő rendezvényt ennek keretében képzelünk el.

A vendégeket Aros János, Sárospatak város polgármestere kísérte végig a Várnegyed két lehetséges színhelyén, megmutatva a Vízikapu Szabadtéri Színpadot és a várudvart, ahol együtt latolgatták ezek adottságait és befogadóképességét.
Ígéretet tett, hogy Sárospatak mindent megtesz azért, hogy ez a kimondottan ide illő előadás Sárospatakon, a Rákóczi-vár udvarán, vagy a vár alatt megvalósuljon. Mint elmondta, mindezt már akkor eldöntötte, amikor Egerbe utazva az előadás ősbemutatóját megtekintette.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>> 

Cziczer Katalin
/2011.07.25./
 

        95 éves sárospataki lakost köszöntött a polgármester

               
           

95. születésnapja alkalmából otthonában köszöntötte Stumpf Bálintnét Aros János, Sárospatak polgármestere. Az ünnepélyes perceknek tanúja volt Erzsike néni két lánya és három fia is – a negyedik fia távoli országban él. Férje korai halála miatt édesanyjuk egyedül nevelte őket, és mindannyiukat taníttatta…
 


Stumpf Bálintné

Aros János

      

Az idős, de jó egészségi állapotban lévő asszonyt először Götzné Baksai Szilvia anyakönyvvezető köszöntötte: „Az ifjabb nemzedék tiszteletét tolmácsoljuk Önnek. Azt kívánjuk, hogy még sokáig éljen együtt családjával szeretetben, egészségben. Szeretnénk, ha érezné a család és a rokonok szeretete mellett városunk szerető gondoskodását is, melynek ez a mai nap is a bizonyítéka.”, majd Aros János polgármester egy csokor virággal köszöntötte Erzsike nénit.

A köszöntés után kialakult beszélgetés során Erzsike néni nehéz életről számolt be.
Korán megözvegyült, hat gyermekét egyedül nevelte. Felnőtt gyermekei a nehéz évekre visszaemlékezve elmondták, hogy nekik nem mindig volt annyi zsebpénzük, mint másoknak, de édesanyjuk szeretettel és gondoskodással pótolta azt. Nagyon sokat dolgozott, a varrodában vasalóként és otthon is. Az édesapjukkal elkezdett építkezést egyedül fejezte be. Rá egész életükben, még felnőtt korukban is számíthattak, ha kellett Budapestre utazott, hogy az unokákra vigyázzon.

Kérdeztük Erzsike nénit, hogy lehet 95 évig élni, hiszen a mi korosztályunk nem biztos, hogy ezt a szép kort meg fogja érni – mondta Aros János
Két fontos momentumot említett meg. Az egyik a munka, a másik pedig a vallásosság, a hit. Mindannyiunk számára példa lehet a Stumpf család, példa lehet a 95 éves Erzsike néni, aki megmutatta, hogy a nagy szegénység ellenére hogyan lehet 6 gyermeket felnevelni, kitaníttatni, és belőlük becsületes, tisztességes állampolgárokat nevelni.
Mindenkinek azt kívánom, legyen vallásos - amit kértem a jó Istentől megkaptam – mondta el jó tanácsát Erzsike néni…
Fel tudtam nevelni a gyerekeimet egyedül, becsületes gyerekeket neveltem, jól tanultak. Hála Istennek mindegyikből ember lett. Nem tudok mást mondani, mint azt, hogy nagyon jó gyerekeim vannak. Ha mindenkinek ilyen volna, akkor nem volna háború és nem volna olyan csúnya ez a világ.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.07.25./
 

        Továbbra is kell tartani a házalóktól és trükkös tolvajoktól

 

               
           

Az elmúlt időszak bűnügyi és közbiztonsági helyzete volt a téma a Sárospataki Rendőrkapitányságon, a Kistérségi Egyeztető Fórumon. Ladics Tamás rendőr főhadnagy, sajtóreferens elmondta, hogy a fórumon a környező települések vezetői, illetve a polgárőr egyesületek vezetői vettek részt…
 

 


dr. Téglás István

      

Az egyeztető fórumon a térség elmúlt időszakának biztonsági helyzetét beszéltük meg, valamint azokat a lehetőségeket, amelyek a közbiztonsági helyzetet javíthatják.
Megbeszélésre kerültek a lakosságot leginkább érintő bűncselekmények, különös tekintettel a térségünkben is előforduló, főleg az időseket és egyedül élőket érintő házaló bűnözőkre.

Verbovszki Károly, Háromhuta polgármestere arról szólt, hogy a Sárospataki Kistérségben a rendőri létszám kevés, mindenképpen emelni kellene. Szerencsére Háromhuta közbiztonsága jónak mondható, mégis nagyon örülnének, ha a járőrök több alkalommal végighaladnának a településeken, hiszen ez növelné a lakosság biztonságérzetét.
A házalók Háromhutáig is eljutnak. Ilyenkor azonnal felveszik a kapcsolatot a körzeti rendőreikkel, akik ellenőrzést folytatnak le, hogy kiszűrjük a gyanús személyeket.
A Sárospataki Rendőrkapitányságon megtartott Kistérségi Egyeztető Fórumon az is elhangzott, hogy a jövőben több település térfigyelő kamerarendszer kiépítését tervezi

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2011.07.25./
 

          Újabb honosítás a Polgármesteri Hivatalban

 

               
           

Tóth Rudolfné férjével érkezett a sárospataki Polgármesteri Hivatalba a magyar állampolgárság felvételének ügyében. A különbség az eddigi állampolgári eskükhöz képest annyi volt, hogy ők már nem annyira fiatalok, viszont ez éppen az az eset, amikor nem a kor számít, hanem a szív, ami ha magyarként dobog, akkor mi is csak gratulálni tudunk az ünnepi eseményhez…
 

 


Tóth Rudolfné

      

Mi már itt lakunk Magyarországon 15 éve – mondta Tóth Rudolfné – mégis fontos nekem a magyar állampolgárság, mert eddig úgy éltem itt, mint Magyarországon élő szlovák állampolgár, most pedig végre magyar állampolgár is leszek. Az állandó lakhelyem is itt van, úgy érzem, hogy ide tartozom.

Most már szinte minden héten fordulnak hozzánk ilyen kérelemmel, s mi mindig nagy örömmel teljesítjük, hiszen egyébként is, olyan magyar lakosokról van szó, akik évekkel, évtizedekkel ezelőtt áttelepültek Magyarországra, az állampolgárságuk azonban nem változhatott meg eddig, most viszont, élve a törvény adta lehetőségekkel megkaphatják a magyar állampolgárságot – mondta Aros János polgármester...
Ezen az állampolgársági eskün is egy 15 éve köztünk élő hölgy kérte az állampolgárságot, akik itt folytatnak gazdálkodást, s jövőre, ha minden igaz, megkezdhetik a jól megérdemelt nyugdíjas éveiket.

Örülünk a kérelmeknek, támogatjuk őket, s ez úttal is hosszú életet és jó egészséget kívánunk Tóth Rudolfnénak, most már magyar állampolgárként.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>> 

Cziczer Katalin
/2011.07.24./
 

          Megújult a Polgárőrség

 

               
              

Az Országgyűlés elfogadta a Polgárőrség munkáját szabályozó törvényt, sorra kötnek átdolgozott, aktualizált, együttműködési megállapodásokat a Polgárőr Egyesületek a területi rendőrkapitányságokkal. Így van ez Sárospatakon is, ahol a kistérség 16 településén 9 polgárőr egyesület működik, további 3 településen pedig most van folyamatban a helyi polgárőrség megalakulása – nyilatkozta Klima János polgárőr parancsnok…
 

 


Klima János


 

      

A törvény végrehajtása a Sárospataki Rendőrkapitányság számára is feladatot jelent. Ladics Tamás rendőr főhadnagy, sajtóreferens elmondta, hogy a törvény változásait figyelembe véve a jelenleg meglévő polgárőr egyesületekkel az új együttműködési megállapodásokat megkötötték.

Klima János, a Sárospatak Polgárőr Egyesület vezetője hasznosnak tartja a törvény megjelenését, mivel az eddig meglévő, esetleges bizonytalanságokat eloszlatja. Tulajdonképpen a munkájukat könnyíti azzal, hogy az együttműködéssel kapcsolatos feladatokat leszabályozza. Itt van pl. a jelzői szolgálat ellátásáról szóló rész, ami minket feljogosít a forgalom irányítására, amíg a rendőrség a helyszínre nem érkezik, ha pedig a helyszínre érkezett, további megbízás alapján folytathatjuk az együttműködést.

A törvény rendelkezik szolgálatok szervezéséről, a technikai eszközök használatáról, a polgárőr igazolványokról, a gázspray használatáról, amire már a polgárőrség is lehetőséget kapott - többek között ezek kerültek bele a törvénybe, konkrétan megfogalmazva.

A törvény tehát minőségileg változtatta meg a Polgárőrség munkáját. Ennek ismeretében minden polgárőrünk el tudja látni törvényesen azt a feladatot, amit a törvény által ránk ruháztak. A törvény ismeretében nem kell attól félni, hogy esetleg törvénybe ütköző módon intézkedünk, mivel egyértelműen leírja, hogy meddig tart a jogosultságunk.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.07.24./
 

           Sikeres volt a Zemplén Szépe választás

 

               
           

Az előzetes tervekhez képest kis változtatással ugyan, mégis sikeresen bonyolódott le a Fürdőbál és annak fő attrakciója, a Zemplén Szépe választás. A bizonytalan időjárás miatt Oros István, a rendező Végardó Fürdő igazgatója nem merte vállalni a szabadtéri rendezvény kockázatát, így a délutáni rendezvényeket a fürdőben, de a Fürdőbált a szépségkirálynő választással a Highlander Discobárban tartották meg. A szervező aggodalma beigazolódott, a késő este megérkezett eső éppen a csúcspontján mosta volna el a rendezvényt…
 

 


Oros István

Berettyán Mónika

Karajz Judit Ivett

      

Így viszont a népes társaság vidáman mulathatott hajnalig az éppen ilyen célra kialakított népszerű szórakozó helyen, kihasználva annak az összes fény és hangtechnikai adottságát.

A kiplakátolt műsornak megfelelően a hangulatot B.Tóth László alapozta meg a higanymozgású csinos táncosokkal, ezután köszöntötte a közönséget a Végardó Fürdő igazgatója Oros István, aki emlékeztetett arra, hogy az országos hírű gyógyfürdő 50. évfordulóját ünnepli, ennek köszönhető ez a rendezvényekkel teli nap, és még több újdonság, ami idén nyáron a fürdővendégeket fogadja. Kifejezve megbecsülését a szlovák fürdővendégek felé, megnyitóját szlovák nyelvre is lefordították.

Szépségverseny jelöltjeinek érkezéséig az időt Király L. Norbi segített gyorsan múlatni, így el is jött a 22 óra, amikor a táncparkettet szabaddá tették és bevonultak a Lányok. A néző - és drukkoló - közönség körben, a karzatokon helyezkedett el, de rajtuk kívül árgus szemekkel nézte a bevonuló fürdőruhás lányokat a zsűri is, akik táncparkettel szemben foglaltak helyet. Őket előzőleg - a verseny szabályzatnak ismertetésekor - Berettyán Mónika, a debreceni Fashion Zone Modell Ügynökség vezetője mutatta be, aki a szépségversenyre a lányokat gondosan felkészítette és magát a versenyt nagyon gördülékenyen és szakszerűen bonyolította le.
A 10 tagú zsűri munkájában Sárospatak és Cigánd polgármestere, valamint a szépség- és szórakoztató iparban és az idegenforgalomban érdekelt szakemberek vettek részt.

A szavazás nyíltan, egy 10-ig terjedő szám felemelésével történt. Nagy volt az izgalom. Nem csak a versenyzők és hozzátartozóik izgultak, de a nézőközönség is, hiszen mindenkinek volt, aki különösen tetszett a 12 szép lány közül. A zsűrin nagy volt a felelősség, hogy valóban a legjobb három lány kerüljön a dobogóra, ami ilyen erős mezőnyben „emberfeletti” feladat volt, hiszen több lánynak is helye lett volna a dobogón, ha azon többen elférnek.
Miután kétszer végig szavaztak - először fürdőruhásan, másodszor kosztümösen - az adott pontok alapján kialakult egy sorrend, valamint az internetes és délutáni közönségszavazatok alapján egy Közönség Díj.
Az első és harmadik helyezett sárospataki lett: Karajz Judit Ivett illetve Együd Regina, valamint a közönségdíjas Butta Dóra is zempléni, ő Tarcalról jött. A második helyezés boldog tulajdonosa egy miskolci lány, Tóth Szadra lett.
Úgy látszik hasonló a helyzet, mint a sportban, ahol idegen pályán nehezebb nyerni, hiszen szintén nagyon csinos és szép debreceni, nyíregyházi és sátoraljaújhelyi lányoknak kellett haza menni „érem” nélkül. A kis pontszámkülönbségek is igazolják, hogy nekik sem kell szégyenkezniük, további versenyeken bizonyára hasznosítani tudják az itt szerzett tapasztalatokat. Talán enyhítik bánatukat azok az ajándékok, amelyeket vigaszdíjul kaptak, megívást a debreceni fotóstúdióba, a Hotel Bodrog Wellnessbe, valamint az Avon és sárospataki szépségpatikai ajándékok, amiket haza vihettek.

Ez volt az első Zemplén Szépe választás, amit méltóképpen rendeztek meg és profi módon bonyolítottak le, így nem volt meglepő, hogy a versenyt követő riportokban mindenki felsőfokon nyilatkozott róla és Aros János polgármester is érdemesnek tartja arra, hogy hagyományteremtő rendezvényként tekintsünk rá, vagyis évente megismételjünk…

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>            Videók>>>

Törő Gábor
/2011.07.24./
 

          Sárospatakra is elvezetett az Életút

 

               
           

A Csányi Alapítvány Életút Programjának keretében 26 hatodik osztályos, hátrányos helyzetű iskolás táborozott Sárospatakon. A nagybajomi és jászsági diákjaink és mentoraik vettek részt a sárospataki táborban július 8 és 15 között. A mostani táborozás célja elsősorban az angol kommunikáció fejlesztése volt, ami délelőttönként napi 4 órában zajlott. Kanadából is érkezett önkéntes segítő és az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium egy helyi tanára segített ebben...
 

 
 

      

MA gyerekek az ország távoli pontjairól érkeztek, ezért fontosnak tartottuk, hogy az itt töltött napjaikban az Észak-keleti térségnek a kulturális és a természeti adottságit is megismerhessék. Ennek módszerei voltak például a rendhagyó órák, amelyek egyikén még a tárogatóval is megismerkedhettek, de érdekes fizikai kísérleteket is megtapasztalhattak.

A térség természeti adottságait a Tengerszemre vezető gyalogtúrán, vagy a Bodrogon való kenuzáson ismerhették meg a gyerekek, ami nagy élményt jelentett számukra, de emlékezetes lesz a hegyközi kirándulásunk is, amelynek első állomása a Magyar Nyelv Múzeuma volt, majd eljutottunk a Füzéri várhoz is és festettünk porcelánt Hollóházán.
Természetesen nem maradhat ki Sárospatak történelemben betöltött szerepének megismerése sem. Hallhattak a gyerekek a Perényi, a Lorántffy és a Rákóczi család szerepéről, hangsúlyozva a II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc eszméit is.

A gyerekek nagyon jól érezték magukat, színesnek tartották a programokat is. Fárasztó, de nagyon jó volt az itt töltött hét, s a gazdag programok mellett angol tudásukat is fejlesztették.
A Csányi Alapítvány Életút programja negyedik osztályosoknak szól. Egy részletes kiválasztás során kerülnek be a programba. Hosszú évekig - a munkába állás kezdetéig - segítik a hátrányos helyzetű fiatalokat az alapítvány munkatársai.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>> 

Cziczer Katalin
/2011.07.24./
 

          TÁMOP 5.1.1-09/6-2010-0007 „Szociális foglalkoztatási projekt a kistérségben, Sárospatak”

 

               
         

Sárospatak Város Önkormányzata 2010 januárjában „Szociális foglalkoztatási projekt a sárospataki kistérségben, Sárospatak” címmel pályázatot nyújtott be a Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatásának elnyerésére 190 millió forintos támogatási igénnyel, 100%-os támogatási intenzitás mellett. A projekt megvalósításának időtartama 24 hónap - nyilatkozta Erdős Tamás a projekt menedzsmentje...
 

 


Erdős Tamás

      

A Bíráló Bizottság a pályázat csökkentett összegű támogatásáról döntött, melyről 2010. szeptember 27-én kaptunk értesítést. A projekt csökkentett összköltsége így 170.450.000 Ft, mely 100%-ban támogatott. A projekt lényege: 39 hátrányos helyzetű, állandó munkajövedelemmel nem rendelkező sárospataki és környékbeli személy számára biztosít képzést és 22 hónapos foglalkoztatást. A projekt 2011. február 1-én kezdődött és 2013. január 31-ig tart.
A projektben való részvételre összesen 232 fő jelentkezett. Ebből 186 fő jelent meg a tesztírások alkalmával, amiből 1 fő a jelenléti ív aláírása után távozott, tehát 185 kitöltött teszt állt rendelkezésünkre. Az írásos tesztek kiértékelése után 94 fő került behívásra, a szóbeli interjúra. A pszichológus és pedagógus szakemberek kiértékelése után kiválasztásra került a 48 projektbe bevont jelentkező.
A 2011. március 16 - 2011. március 31-ig tartó kompetenciafejlesztési és munkakipróbálási időszakban lemorzsolódott 11 fő, így kialakult a 39 fős létszám, akik 2011. április 1-én, 22 hónap időtartamú munkaszerződést kötöttek Sárospatak Város Önkormányzatával.

A 39 fő 4 szakmacsoportban végzi a munkát az alábbiak szerint:
- apríték gyűjtő-, és készítő (6 fő)
- takarító (11 fő)
- épület karbantartó (11 fő)
- kert és szőlőművelő (11 fő)

A projekt keretében beszerzésre kerülnek olyan gépek, berendezések és eszközök, amelyek nélkülözhetetlenek az ideális munkavégzéshez. (Pl.: nagy homlokrakodó, kis homlokrakodó, aprítékkészítő gép, motorfűrészek, takarítógépek, stb.)

Természetesen a projekt során képzések is megvalósulnak.
A legalapvetőbb az a megalapozó képzés, ami a projekt elején és végén munkaerő-piaci kompetenciákat fejleszt. Ezt követően a kert és szőlőművelő, az apríték gyűjtő és készítő, valamint az épület karbantartó csoport munkafolyamatra irányuló betanító képzésben vesz részt, a takarító csoport pedig takarító OKJ-s végzettséget szerez. További OKJ-s végzettséget szerez nehézgép-kezelés tekintetében 3 fő az aprítékos csoportból.
A projekt a szakmai képzések szolgáltatására a miskolci 4. Dimenzió Közhasznú Alapítványt választotta ki. Az Alapítvánnyal való egyeztetések után újabb 10 főnek ajánlottuk fel a motorfűrész-kezelői OKJ-s képzés lehetőségét. Így a projektben résztvevők több, mint 50%-a OKJ-s végzettséggel kerül ki a munkaerőpiacra, a projekt lejárta után.

A projekt résztvevői a teljes időszak alatt mentori szolgáltatásban részesülnek annak érdekében, hogy biztosított legyen a projektben való bennmaradásuk, valamint hogy személyes, magánéleti gondjaik, hozzáértő szakemberek segítségével minél hamarabb megoldásra kerüljenek.

A projekt szakmacsoportjai gyakorlati terephelyszínként önkormányzati ingatlanoknál, intézményeknél, valamint szerződött együttműködő partnereinknél dolgoznak.
A képzések a Kommunális Szervezet telephelyén valósulnak meg. A Kommunális Szervezet a projekt fő együttműködő partnere. A projekt során beszerzett gépek üzembe helyezésében, tárolásában és szervízelésében fontos szerepük van. Mindezeken túl partnerünk látja el kéziszerszámokkal a munkacsoportjainkat.
A projekt fő célkitűzése, hogy a 39 fő projekt résztvevő elvégezze a képzéseket, kellő munkatapasztalatot szerezzen, s olyan kulcskompetenciákkal felvértezve kerüljön a munkaerő-piacra, amelyek biztosítják további foglalkoztatását a projekt zárása után is.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.07.23./
 

           Októberben tartják a 2011. évi népszámlálást

 

               
           

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal 2011. október 1. és 31. között népszámlálást tart. A 2011. évi népszámlálásról a 2009. évi CXXXIX. törvény rendelkezik., melynek értelmében a Magyar Köztársaság területén 2011. október 1-jén 0 órakor fennálló (eszmei időpont) állapot alapulvételével a természetes személyekről és a lakásokról nép-és lakásszámlálást kell tartani - nyilatkozta Rák Józsefné igazgatási irodavezető...
 

 


Rák Józsefné

      

Az eszmei időpontra vonatkozóan Magyarország területén számba vesznek minden lakást és minden itt élő természetes személyt. Ez vonatkozik mindazokra a magyar állampolgárokra, akik az ország területén életvitelszerűen élnek, vagy ha külföldön vannak, akkor csak átmenetileg (12 hónapnál rövidebb ideig) tartózkodnak ott. Összeírják még az ország területén 3 hónapnál hosszabb ideig tartózkodó külföldi állampolgárokat és a hontalan személyeket
Az adatfelvétel során számba vesznek az ország területén minden lakást, lakott üdülőt, egyéb lakóegységet, illetve közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézményt..

A népszámlálási törvény szerint az adatszolgáltatás – a nemzetiségre, az anyanyelvre, a vallásra, a tartós betegségre és a fogyatékosságra vonatkozó kérdések kivételével – kötelező. Az adatszolgáltatók kötelesek a népszámlálás körébe tartozó adatokat a valóságnak megfelelően megadni. Az adatszolgáltatás megtagadása a törvény szerint szabálysértés.

A gyűjtött adatok a központi és helyi közigazgatás, a társadalmi folyamatok iránt érdeklődő, azokat kutató és elemző intézményeknek, szervezeteknek, szakembereknek friss, aktuális adatokat biztosítanak. Az adatok az ország, a régiók, a megyék, a települések társadalmának és a népesség lakóhelyzetének részletes elemzését teszik lehetővé. A népszámlálás adatai megbízható alapot adnak az országos szintű gazdasági, szociális és területfejlesztési döntésekhez.
Magyarországon a mai értelemben vett népszámlálást 1869 óta tartanak, általában tíz évenként, utoljára 2001. évben került sor az országban népszámlálásra. A 2011. évi a 15. lesz a magyar népszámlálások sorában.
A hazai népszámlálások történetében először nyílik lehetőség a kérdőívek internetes kitöltésére, melyhez szükséges egyedi azonosító kódokat és az internetes elérés útvonalát 2011. október 1-jéig minden címre eljuttatják a számlálóbiztosok Természetesen az adatszolgáltatók továbbra is választhatják a papír kérdőívek önkitöltésének lehetőségét illetve a számlálóbiztos közreműködésével történő válaszadást is.

A számlálóbiztosok az adatgyűjtés főszereplői, akik október 1-jétől kezdve járják majd a körzeteket és minden lakásba becsöngetnek, hogy megtudják, ott milyen módon kívánnak válaszolni.
Az adatszolgáltató a számára eljuttatott borítékban előre megkapja az őt felkereső számlálóbiztos nevét és népszámlálási igazolványának azonosítószámát, így a becsöngető számlálóbiztost azonosítani tudja.
A népszámlálás sikeres megszervezése, végrehajtása érdekében kérjük a Tisztelt Lakosság segítő közreműködését.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.07.23./
 

           Esti gimnáziumi képzés indul Sárospatakon

 

               
           

A környéken nincs olyan intézmény, ahol esti iskolában felnőttek érettségihez juthatnának, ezért döntött úgy a Vay Miklós Szakképző Iskola vezetése, hogy az országos hálózattal rendelkező Kölcsey Ferenc Gimnázium tagintézményeként az esti gimnáziumi képzést beindítjuk – jelentette be Dr. Téglás Zsolt igazgató…
 

 


Dr. Téglás Zsolt

      

Ez heti két délutánt fog igénybe venni a képzésben résztvevők számára, akiknek nem feltétlenül négy évig tart a gimnázium, hiszen lehetőség szerint korábbi képzéseket is beszámítanak. A tanulók a nappali tagozathoz hasonló közismereti tantárgyakat tanulják majd, köztük informatikát és idegen nyelvet is.

Beiratkozni július és augusztus hónapban is lehet, minden szerdán 8:00 – 11:00 óráig, aki pedig először érdeklődni szeretne, hívja Dr. Téglás Zsolt tagintézmény-vezetőt,
munkanapokon a 03-30-350-1180-as telefonszámon.

Nem csak Sárospatak vonzáskörzetéből számítanak jelentkezőkre, hanem Sátoraljaújhelyből, a Bodrogközből, Hegyközből és Hegyaljáról is.
A teljes felhívás itt olvasható>>>
 

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2011.07.22./
 

           Ifjúsági Tűzoltótábor Hercegkút 2011.

 

               
           

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tűzoltó Szövetség által szervezet Ifjúsági tűzoltó tábor az idei évben Hercegkúton kapott helyett a Hoffmann-Zemplén Tourist Kft. táborában, a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága személyi állománya közreműködésével - nyilatkozta Barna Norbert tűzoltó főhadnagy...
 

 


Barna Norbert

      

A tábor 2011. június 27-től július 01-ig tartott. A táborba 51 fő gyermek jelentkezett Borsod-Abaúj-Zemplén megye településeiről. Érkeztek hozzánk Aszalóról, Encsről, Tolcsváról, Izsófalváról, Miskolcról, Szerencsről, Tiszaújvárosból és Sátoraljaújhelyből. A gyermekekre 7 fő vigyázott. Volt köztük hivatásos és létesítményi tűzoltó, és segédkezett még Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága parancsnokának felesége is, Juhászné Kocsis Tímea asszony.

Az első napon a szállás elfoglalása történt meg, majd délutáni programként a sárospataki strandfürdőt vendégei voltunk. Első nap befejezéseként ismerkedési estet és Disco-t tartottunk a gyerekeknek. A második nap a közeli hegyekben kirándultunk. A túra vége nagyon emlékezetes maradt mindenki számára, mert bőrig áztunk. Harmadik nap a vetélkedők napja volt. Ezen a napon sátoraljaújhelyi Tűzoltóság gépjárművei is részt vettek.
A vetélkedőn volt számtalan tűzoltó ügyességi feladat, amelyekkel a különböző diák tűzoltó versenyeken találkozhattak már a gyermekek. Délután kötélhúzás volt a program, majd a számháború következett. Ezt nagyon élvezték a gyerekek és a felnőttek is. A kora esti órákban megtörtént az eredményhirdetés. Minden gyermek elismerésben részesült. Csütörtöki nap Sátoraljaújhelybe utaztunk. A programok között szerepelt laktanya látogatás, a Börtön Múzeum megtekintése, valamint a Zemplén Kalandpark megismerése. A kalandparkba különböző nehézségű pályán mehetek végig a gyermekek magasságukhoz mérten.

Nagy sikere volt a libegőnek, de a bobot élvezték a legjobban a gyerekek. A kirándulásról hazatérve búcsúestet tartottunk a gyerekeknek DJ. SUMI segítségével. A heti programok között szerepelt még az éjszakai tábortűz őrzése, valamint a reggeli torna. Pénteken eljött a búcsú pillanata. Itt rengeteg szomorú arcot láthatunk. A búcsúzkodást mi felnőttek is nehezen bírtunk. Remélem, hamarosan újra tarthatunk majd gyermektábort a megye tűzoltói gyermekeink.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Barna Norbert tű. fhdgy. és Tóth János tű. hdgy.
/2011.07.22./
 

           Mondd, Te kit választanál?

 

               
           

A zsűrinek nehéz dolga van - szokták mondani, és ez most is lesz. "Ember legyen a talpán", aki ennyi helyes lány közül határozottan le tudja tenni a voksát valamelyik mellett!
Már pedig szombaton közülük ki kell választani ZEMPÉN SZÉPÉT. Mint tudjuk a helyszín megváltozott a bizonytalan időjárás miatt, így a HIGLANDER DISCOBÁR-ban lesz a verseny. Ez nem válik a verseny hátrányára, ha a programot megnézik, jól fog szórakozni aki el tud jönni.

 

 


További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.07.22./
 

          Új, megyei kitüntetésekre lehet javaslatot tenni

 

               
 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat új kitüntető díjak adományozásáról adott ki egy rendeletet, nevezetesen a Rákóczi-láncról, a Pro Comitatu Díjról és egy Alkotói díjról, amelyekre augusztus 15-ig lehet javaslatot tenni, a felhívásban felsorolt szervezeteknek, ill. jogi személyeknek…
 

 


 

      

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 10/2011. (VII. 7.) számú rendeletében döntött a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Rákóczi-lánc”, a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat „Pro Comitatu Díja”, valamint a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Alkotói Díja” alapításáról és adományozásáról.

A kitüntetések adományozására 2011. augusztus 15. napjáig javaslatot tehetnek;

- a megye települési önkormányzatainak képviselő-testülete,
- a megyei közgyűlés tagjai, bizottságai, tanácsnokai,
- az országgyűlési képviselők,
- a megyei intézmények vezetői,
- a megyei érdekképviseletek, szakmai szövetségek,
- a megyei társadalmi szervezetek, egyesületek vezetői,
- az egyházak,
- a megyében működő tudományos intézetek vezetői,
- a megyei sportági szakszövetségek és sportegyesületek.

A javaslatokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatalának Kabinetirodájába, 3525 Miskolc, Városház tér 1. szám alatti címre kérjük megküldeni. Bővebb információ a www.baz.hu oldalon, a Hírek és a Pályázatok rovatokban található.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


M.Bíró Liza Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat sajtóreferens
/2011.07.21./
 

           Öngondoskodásból jeles!

 

               
           

Mint arról a közelmúltban beszámoltam, komoly vihar pusztított Sárospatak környékén, mely a természetben, a mezőgazdasági területekben és az ember által épített környezetben jelentős károkat okozott. Villamos hálózatot, oszlopokat, lakóházak tetők héjazatát rongálta meg. Nem hagyhatom szó nélkül azt a példamutatást, amit a vihar után a helyszínen tapasztaltam – ír elismeréssel a bodrogközi lakosság öntevékeny kárelhárító magatartásáról Varga András tűzoltó főhadnagy, Polgári Védelmi Kirendeltség vezető…
 

 


Varga András

      

A szolgáltató jelentős technikai és humán erőforrásokat mozgósított az elektromos hálózatban keletkezett károk felszámolására. Kiérkezésemkor egy tucat szakember dolgozott a kitört villanyoszlopok cseréjén, a leszakadt vezetékek visszahelyezésén. A kárelhárítást vezető szakember tájékoztatása szerint az üzemzavart a kora esti órákra megszüntetik, így az éjszakát már a megszokott komfortban tölthetik az ott élő emberek.
A terület bejárása alkalmával szokatlan kép tárult elém.

Az ilyenkor megszokott látvány, a megrongált épületek, megsérült tetőhéjazatok, megtépázott fák látványa mellett, a szorgoskodó, értékeiket mentő lakosság látványa fogadott. Szememmel kerestem a villogó kék lámpák fényeit, a kidőlt fák ágai között, vagy a tetőkön védőruhában dolgozó tűzoltó kollégákat, de sehol sem találtam őket. Nem azért, mert nem volt idejük, esetleg késve érkeznek egy másik kárhelyszínről, hanem mert a lakosság nem kérte a segítségüket olyan kárelhárítási munkálatokhoz melyeket önmaguk is biztonságosan el tudtak végezni. Ez dicséretes és példaértékű! Nem vonták el a magasan képzett különleges technikai eszközökkel felszerelt hivatásos állományt egy esetleges komolyabb káresettől, ahol minden perc számít és a szakszerű segítségük életeket menthet.

Ez a bodrogközi emberek által tanúsított, értékeiket mentő, további károkat megelőző szemlélet, példamutató és követendő! Meg kell jegyeznem, hogy vannak olyan helyzetek, mikor nem kerülhető el a Tűzoltóság, a Polgári Védelem szakszerű és hathatós segítségnyújtása, hiszen mi a lakosság védelmére esküdtünk fel. Ha baj van, segítünk!
Kérem a lakosságot, mielőtt telefonál, mérlegeljen, ha képességeit meghaladja a káreset felszámolása ne habozzon, hívja a szakszerű segítséget!

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.07.21./
 

            Andrássyak és Zemplén című kiállítás nyílt a várban

 

               
       

2011. július 15-én nyílt meg a MNM Rákóczi Múzeumban az Andrássyak és Zemplén című időszaki kiállítás. A kiállítást Lázár Éva, a Betléri Múzeum igazgatója nyitotta meg, a vendégeket Csorba László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója köszöntötte...
 

 


Csorba László

      

Az Andrássy-család évszázadokon keresztül jelentős szerepet játszott a magyar történelemben. Történetük a XIV. századtól meghatározó Zemplén megyében. Monok, Tőketerebes, Homonna, Parnó hitbizományi központként is jelezte birtokaik elhelyezkedését. A kiállítás a család monoki és a betléri ágának történetét követi nyomon, számos országosan ismert alakját mutatja be.

A monoki ág legismertebb alakjai között Andrássy Györgyöt és fiát, Dénest említhetjük, a betléri előnevet viselők között a XIX. században élt három fiútestvér, Manó, Aladár és Gyula munkássága közismert. Utóbbi, Andrássy Gyula Magyarország miniszterelnöke, az Osztrák Magyar Monarchia külügyminisztere.
Az Andrássyakról készült portrék, metszetek, a családi gyűjtemény üveg- és porcelán tárgyai várják a kedves látogatókat. A kiállítás a Palotaszárnyban tekinthető meg hétfő kivételével 10-18 óráig, 2011. október 30-ig.

 
 

 


 


 

 
 

 

 


 


 Cziczer Katalin
/2011.07.21./
 

          Porcelánbabák kiállítása Olaszliszkán

 

               
           

"A babának két lelke van, de lehet, hogy három. Az egyiket a készítője lehelte belé, a másikat a kislány, aki játszott vele, a harmadikat a gyűjtő, aki szereti és megbecsüli." – hangzott el Olaszliszkán, amikor a Művelődési Ház hangulatos pince-kiállító termében a porcelánbaba kiállítást - Mitrikné Oldal Aranka gyűjteményét - megnyitották…
 

 


Mitrikné Oldal Aranka

      

A kiállítást az Olaszliszkáért Egyesület szervezte, amelynek elnöke éppen Mitrikné. A kiállításon megjelent érdeklődőknek szívesen beszélt a babák eredetéről és emlékezett vissza a gyermek korára, amikor neki is volt egy kedves porcelán babája. Mikor nagyobb lett, a szülei elajándékozták a babát a családban olyan helyre, ahol kislány volt. Bár szívesen oda adta, később mégis hiányzott a kedvence, talán ezért is kezdett el babákat gyűjteni.
A kiállított több száz baba jellemzően nem saját falujából származik, turkálókban, bolhapiacokon bukkant rájuk. Miután megtudták, hogy gyűjti, sokat kapott ajándékképpen barátaitól és rokonaitól is. A legtöbb baba nyugati országokból származik, ahol lomtalanításkor tették ki…

A kiállítás kezdetén tudományos alaposságú visszatekintést is kaptunk a porcelánbabák, és általában a játékbabák múltjáról…
Az ókor gyermekeinek körében már általánosan elterjedt a játékbaba. Ezt igazolják a görög és római gyermeksírokból előkerült tartós anyagból készült bábok is. A legtöbb nyersebb, durvább kivitelezésű baba fából, agyagból, vagy rongyból készült. Finoman megmunkált társai alapanyagául viasz és elefántcsont szolgált. Az ókori babák anyagának korszakát követően Európa lett a babakészítés központja. A korai európai babák elsődlegesen fából készültek. Az első pontosan dokumentált példányok az 1680-as évekből származnak. A rendszerint egyetlen darab fából faragott babákat élénk festéssel díszítették.
Az 1790-es években megjelenő fababáknak a végtagjai mozgathatóak voltak. Az 1800-as években pépesített fa, fűrészpor vagy papír együttes keverékéből fejlesztettek ki olyan masszát, mely alkalmas volt babafejek és testek készítésére. A nyomás alatt lévő papírmasé olyan erős és tartós anyagnak bizonyult, mely lehetővé tette a babák gépi gyártását.

A XVII.-XVIII. századtól egyre nagyobb népszerűségnek örvendtek az öntött viaszból készült, élethű babák. A XIX. század kezdetén megjelenő porcelán babák, a XX század elejééig uralkodó irányzatnak számítottak a babakészítésben. A porcelán babafejek egyik fajtája kétszer égetett volt, mely halvány színezésével jobban hasonlít a bőrre, sokkal élet hűbb volt.
A viasz babafejek gyártása a XIX. század derekától az 1930-as évekig élte virágkorát, még a modellált frizurájú porcelánbabák és az elegánsan öltöztetett, porcelánfejű divatbabák az előkelő családok gyermekeinek úgynevezett vasárnapi babái voltak. Ezzel a gyerekeknek csak felnőtt engedéllyel lehetett egy-két órát játszani, miközben az egyszerű rongybabák, amelyeket anyák varrogattak és tömtek ki mindenféle háztartási maradékkal, általában a kisbabák és az 5 éven aluli gyermekeknek voltak a játék babái.

Az első világháború utáni gazdasági válság következtében a porcelánfejű, igényesebben előállított babákat a vevők nem tudták megvenni. Az elmúlt évtizedekben a porcelánbabákat egyáltalán nem, vagy csupán elenyésző mennyiségben gyártották, hiszen a két világháború között és a II. világháború után nem volt piacuk.
A régi porcelánbabák, az otthonaikból elűzött arisztokrata és nagypolgári családokból vidékre kerültek.

A babák történetének modern korszaka az 1940-es években az új műanyagok megjelenésével és a babák sorozatgyártásával kezdődik. Az 1960-as 70-es években vándor kereskedők unszolására hozták le a régi porcelánbabákat a padlásról, szedték elő szekrények, ládák mélyéről. Így kerültek aztán vásárokra, bolhapiacokra.
A babák gazdag múlttal rendelkeznek, de élénkülő jelenük is van. Jövőjük pedig a mai babás nemzetünk kezében van.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2011.07.21./
 

           Kanyarodó kamion törte le a fénysorompó rúdját

 

               
           

2011. július 20-án, 9 óra 3 perckor történt Sárospatakon, a Wesselényi úti vasúti átjáróban egy anyagi kárral járó közúti közlekedési baleset, amiről Bacsó Tibor rendőr őrnagy, a Sárospataki Rendőrkapitányság sajtóreferense nyilatkozott…
 

 


Bacsó Tibor

      

Egy Volvo kamion közlekedett az Esze Tamás úton a Wesselényi út irányába, ott kanyarodott jobbra, a vasút – közút kereszteződésben. Kanyarodás közben a tehergépjárművel úgy fordult, hogy a közben piros jelzésre váltó vasúti fénysorompó mozgásban lévő rúdjába beleakadt a járműszerelvény pótkocsija, amely letörte azt.

Ezt a kamion vezetője nem észlelte, külső tanúk viszont észlelték, akik értesítették a rendőrséget, így azonnali rendőri intézkedést követően találtuk meg a gépjárművezetőt, aki közben tovább haladt Cigánd irányába.
A baleset körülményeit a rendőrség bűntető eljárás keretében vizsgálja, mivel gondatlanságból, közlekedésbiztonság ellen elkövetett bűncselekmény történt.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.07.20./
 

           Liszt Ferenc emlékének adózik a 20. Zempléni Fesztivál

 

               
           

Huszadik alkalommal várja látogatóit 2011. augusztus 12-20. között változatos, minden korosztály számára érdekes programjaival a Zempléni Fesztivál. Több, különböző jellegű program is adózik Liszt Ferenc emlékének a Liszt Év 2011 alkalmából – nyilatkozta Turjányi Miklós a Rákóczi vár kávézójában megtartott sajtótájékoztatón…
 

 


 Turjányi Miklós

 


Dr. Hörcsik Richárd

      

A Liszt Ferenc Kamarazenekar által 1992-ben mindössze négy településen elindított művészeti fesztivál rendezvényei ma már behálózzák az egész régiót, a közönség az események sorát követve eljuthat a legeldugottabb falvak kis templomaiba, várakhoz, vadászkastélyokhoz, borpincékhez.
Az egyedi hangulatú eseménysorozat programkínálatát rangos komolyzenei koncertek, irodalmi-, színházi- és táncos estek, kirándulások, könnyűzenei- és jazz programok, kiállítások alkotják. A magyar művészeti élet kiválóságai mellett számos külföldi vendég együttes és szólista lép fel évről évre Sárospatak, Tokaj, Sátoraljaújhely, Szerencs és több más zempléni település legszebb műemléki és szabadtéri helyszínein. A kulturális eseményekhez borkóstolók és csábító gasztronómiai programok kapcsolódnak.
A „tradíció és megújulás” jegyében 2004 óta az Interkultur Hungaria Nkft. szervezi az időközben „Kiváló Minősítésű Művészeti Fesztivál” címet elnyert észak-magyarországi eseménysorozatot.
A jubileumi év sokszínű programjában számos, korábban már sikert aratott művész, illetve produkció szerepel, de nem hiányoznak a fiatal előadóművész generáció legtehetségesebb képviselői vagy a friss zenei, irodalmi formációk sem.
Két kiváló szopránénekesnőt is „visszatapsolt” a közönség: Miklósa Erika slágeriákat énekel a Dohnányi Zenekar kíséretével a nyitókoncerten, Rost Andrea pedig új műfajok felé forduló, legutóbb óriási sikerrel Berlinben bemutatott, Pannon dalok című műsorával lép fel a tokaji zsinagógában.
Több, különböző jellegű program is adózik Liszt Ferenc emlékének a Liszt Év 2011 alkalmából.
Műveiből ad koncertet Tokajban Fülei Balázs, a Junior Príma-díjas, fiatal kora ellenére hazai és nemzetközi ismertséget elért zongoraművész. „Liszt a miénk” címmel Megyesi Schwartz Lúcia állított össze különleges dalestet, mely Simon Izabella zongorakíséretével és Oberfrank Pál színművész közreműködésével, az Oremus Szalonban hangzik el.
Szimfonikus költeményét, a Mazeppát tűzte a „Megérthető zene” műsorára Hollerung Gábor karmester. A családoknak is ajánlott, műismertető rendezvényen a teljes művet a Budafoki Dohnányi Zenekar játssza majd. A zeneszerző művével fejeződik be a fesztivált záró Liszt Ferenc Kamarazenekar hangversenye is, melynek szólistája ezúttal a friss Liszt-díjas Baráti Kristóf hegedűművész.
A hazai előadók között ismét üdvözölhetjük a fesztiválon a Purcell Kórust és az Orfeo Zenekart, a Szent Efrém Férfikart, Herczku Ágnest és Nikola Parov Quartetet, Bognár Szilviát és Kónya István lantművészt, a Szélkiáltó Együttest, első alkalommal lép fel Botos Bros gitárduó és a Götz Saxophone Quartet.
Németországból érkezik, és több alkalommal is fellép egy kamarazenei formáció, a Soestenuto Trió valamint a boogie-woogie zongoristaként számon tartott Jörg Hegemann.
Igazi csemegének ígérkezik két irodalmi műsor is. Magától Krúdy Gyulától kaphatnak életviteli tanácsokat a nézők Ráckevei Anna, Helyey Lázsló és a Kék Duna Koncert-Szalonzenekar tolmácsolásában a sátoraljaújhelyi Magyar Nyelv Múzeumában. Oberfrank Pál, Juhász Róza és Gados Béla „Csak egy éjszakára” című műsora pedig képzeletbeli utazásra hívja a közönséget a XX. Század első felének magyar irodalmából válogatott versekkel, Sárospatakon.
Louis Armstrong emléke előtt tiszteleg koncertjével a Benkó Dixieland Band, fellép a legendás Magyar Jazz Quartet, és a Csemer Boglárka Quartet.
„Arcok-terek-hangulatok” címmel a Zempléni Fesztivált fotósként végigkísérő Nagy Károly Zsolt képeiből nyílik kiállítás a Tokaji Galériában, Sárospatakon pedig a nemrég elhunyt, zempléni születésű Urbán György festőművész emlékkiállítása lesz.
A gyönyörű zempléni táj, a magas színvonalú programok, a világhírű tokaji bor sokat ígérő triójával várjuk Önöket augusztusban a sokszínű, változatos, egyedi hangulatú Zempléni Fesztiválon!

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

A fesztivál honlapja>>>                 További fotók a sajtótájékoztatóról>>>

Törő Gábor
/2011.07.20./
 

           „TÜZES HÍREK”

 

               
           

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága illetékességi területén a 2011. június 19. és 2011. július 18. közötti időszakban 8 tűzeset, 15 műszaki mentés történt és 1 esetben kaptunk téves jelzést – nyilatkozta Barna Norbert tűzoltó főhadnagy…
 

 


Barna Norbert

      

A műszaki mentések során 1 alkalommal vonatbalesetnél, 1 esetben közúti balesetnél működtek közre tűzoltóink, 1-1 alkalommal a vihar által megrongálódott és így balesetveszélyessé vált tetőszerkezetet javítottuk ki, lakóház pincéjében felgyülemlett vizet távolítottuk el és leszakadt elektromos vezetéknél a helyszínt biztosítottuk, valamint 8 esetben fakidőlésnél működtek közre tűzoltóink és 2 esetben a rendőrség kérésére lakásba való behatolásnál segédkeztünk.

- 2011. június 20-án az esti órákban Olaszliszkánál egy Fiat Brava típusú személygépkocsi személyvonat elé hajtotta. A vonat a gépkocsit kb. 150 méteren haladva maga előtt tolta. A balesetben a gépkocsi két utasa sajnos életét vesztette. Kiérkező egységeink a vonat mozdonyáról a roncsot eltávolították és a halott személyeket feszítő-vágó berendezés segítségével a roncsból kiemelték.
- 2011. július 04-én a reggeli órákban Tolcsva és Erdőbénye között egy Opel Astra típusú személygépkocsi és egy Toyota Hilux típusú terepjáró ütközött. A sérülteket a mentősök kiérkezésünk előtt a gépjárművökből kiemelték, elszállították. Kiérkező egységeink áramtalanították a gépjárműveket, letisztították az útburkolatot és a forgalmi akadályt megszüntették.


A tűzesetek közül 1 esetben szénakazal gyulladt meg és 8 alkalommal lakóházban keletkezett tűz.

- 2011. július 05-én a késő esti órákban Kishután egy 12x6 méter alapterületű melléképület keletkezett tűz, melyet részben nyári konyhaként, részben garázsként használtak. A melléképület teljesen kiégett a benne tárolt tárgyakkal, eszközökkel, együtt. Kiérkező egységeink légzőkészülék használata mellett a tüzet 4 db „D” sugárral eloltották. Személyi sérülés szerencsére nem történt, de az anyagi kár jelentős.


Tűz esetén hívják a 105-ös segélykérő számunkat, és ne feledjék „ÖNÖKÉRT HA KELL, TŰZBE MEGYÜNK!” Tájékoztatjuk Önöket, hogy a mobil telefonkészülékről indított 105-ös segélykérő hívás Miskolcra, a miskolci Hivatásos Tűzoltóság ügyeletére fut be. A tűzoltóság mobil telefonkészülékről a 06-47-523-140 számon közvetlenül elérhető.
 

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Barna Norbert tűzoltó főhadnagy és Tóth János tűzoltó hadnagy
/2011.07.20./
 

           VIII. Crescendo Nyári Akadémia Sárospatakon

 

               
           

Július 25-én nyolcadik alkalommal nyitja meg kapuit a Crescendo Nyári Akadémia a történelmi iskolavárosban. A kéthetes mesterkurzus nemzetközi elismertsége évről évre növekszik, idén már 34 ország fiataljai látogatnak el Sárospatakra, köztük a „Visegrádi Négyek” (V4) művész diákjai is. A kéthetes alkotófolyamat eredményeként Donizetti Szerelmi Bájitalával és a V4 országok zeneszerzőinek műveiből, valamint a klasszikus repertoárból összeállított hangversenyekkel gazdagítják Sárospatak kulturális életét.
 

 


Timothy Bentch

      

34 országból, öt kontinensről, több mint 200 diák, valamint egy 50 fős nemzetközi összetételű tanári gárda érkezését várják az iskolavárosba. A Legtávolabbról érkező résztvevő tazmániai (Ausztrália) származású, hegedű szakos zeneakadémiai hallgató. Vannak már végzett, diplomás résztvevők is, de a legfiatalabb korosztály is képviselteti magát, köztük többen országos és nemzetközi versenyek győztesei.

A Crescendo Nyári Akadémia egy valódi nemzetközi kulturális fórumot valósít meg Sárospatakon, hiszen a mesterkurzusok mellett neves meghívott vendégek pódiumbeszélgetésére is sor kerül. A beszélgetést Mesterházi Gábor, a Művészetek Palotájának sajtóreferense vezeti. A művésztanárok interjúesteken válaszolnak az érdeklődők kérdéseire, és az esténként megrendezett kiscsoportos beszélgetések nagyszerű lehetőséget nyújtanak a diákoknak a tanárokkal való személyes párbeszédre.

Az idei akadémián minden tanszak kiemelten foglalkozik a Visegrádi Négyek (Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország zeneszerzőinek munkásságával. A zeneművek megértését és megvalósítását a V4 országok elismert előadóművészei segítik. Jelen lesz David Danel, a Prágai Filharmonikusok első hegedűse, Izabella Darska Havasi zongoraművész, a lengyelországi Chopin Társaság elnök asszonya, valamint Hollós Máté zeneszerző.

A magyar zeneművészet népszerűsítése is egyik fontos célkitűzése a Crescendo Nyári Akadémiának, a szervezők nagy örömmel fogadták például a Teheráni Zeneakadémia 22 éves csellistájának jelentkezését, aki Mihály András csellóversenyét szeretné elsajátítani a két hét alatt. Tazmániából, Vietnámból, Kínából, Kanadából és még Kenyából is érkeznek fiatalok, akik szintén nagy érdeklődéssel várják a V4 zenéjének megismerését, valamint a hozott darabok tudásának elmélyítését.

A karmester, Kaposi Gergely és az általa vezényelt zenekar tagjai között így tehát a kotta és a zene képezi majd az egyértelmű közös nyelvet. Hasonló kihívás vár az operaprodukció énekeseire is, hiszen román, magyar, szingapúri, kolumbiai és oroszországi énekesek játsszák Donizetti Szerelmi bájital című operáját, melyet az amerikai Teresa Moyer visz színre. Az egyszeri bemutató a Rákóczi Várban lesz és az előadást az olasz származású Paolo Paroni vezényli.

A Sárospataki Református Kollégium nemcsak a helyszínt, hanem a méltó szellemi környezetet is biztosítja a Crescendo Nyári Akadémia számára. A szervezők úgy gondolják, hogy a cseh-morva származású pedagógus, Comenius városa igazán alkalmas a fiatal tehetségek képzésére és művészi nevelésére. A Crescendo Nyári Akadémia nemzetközi összefogás eredményeként jött létre, mégis szorosan kötődik Sárospatak városához, hiszen a főszervezők és a tanárok sorában több, Sárospatakról elszármazott művészt találhatunk: Füzesséryné Dudás Eszter brácsaművész, aki az akadémia művészeti vezetője, a szülői ágon sárospataki kötődésű Fassang László orgonaművész, valamint Kiss József oboaművész és Marczi Mariann zongoraművész. Az akadémia kiváló tanára a japán származású Koji Okazaki fagottművész is, aki immár Sárospatak tiszteletbeli polgára.

Az akadémia utolsó napjaiban a diákok háziversenyen vehetnek részt, ahol az akadémia nemzetközi zsűrije dönti el, hogy kik azok a szólisták, akik zenekari kísérettel mutatkozhatnak be a nagyérdemű közönség előtt, és kik azok, akik előadóként mutatkozhatnak be az akadémiát záró Gálaesten, ahol kiemelt fellépési lehetőséget kap az akadémia Liszt versenyének győztese is. A Crescendo Nyári Napok hangversenyeire a belépés díjtalan és nagy szeretettel várnak minden érdeklődőt. További információ: www.crescendohungary.org

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Fekete Krisztina, Crescendo Nyári Akadémia sajtóreferense
/2011.07.20./
 

           Különdíjat kaptak a Hímzőműhely tagjai

 

               
           

 


Koscsó Istvánné

      

Idén negyedik alkalommal rendezte meg a Matyó Népművészeti Egyesület a „Százrózsás” pályázatot, melyre a mezőkövesdi tájegység hímzéseivel lehetett nevezni. Mezőkövesd hímző kultúrája a közhiedelemmel ellentétben rendkívül sokrétű, vagdalásos, szálszámolásos, szabadrajzú és levegőben varrott különleges technikák találhatók meg itt.


A Lorántffy Zsuzsanna Hímzőműhely tagjai a matyó főkötő mintakincsét dolgozták fel pályamunkáikon, melyeket a zsűri különdíjjal jutalmazott. A benyújtott hímzéseket Koscsó Istvánné tervezte, Gondáné Tarr Katalin, Sztankóné Németh Anna, Major Jánosné, Fekésházy Erzsébet, Vályi Andrásné, Mátyás Péterné és Koscsó Istvánné készítette el.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.07.19./
 

           A kerékpárosnak is kötelező jelezni a kanyarodást!

 

               
           

2011. július 19-én 9 óra 20 perckor személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt Sárospatakon, a Rákóczi és az Erdélyi János utcák kereszteződésében (lámpás kereszteződés) - nyilatkozta Bacsó Tibor rendőr őrnagy, a Sárospataki Rendőrkapitányság sajtóreferense…
 

 


Bacsó Tibor

      

Egy kerékpáros haladt a Béla király tér irányából mountain bike kerékpárjával a kereszteződés irányába és mellette, vele azonos irányba közlekedett egy tehergépkocsi is, az utána kapcsolt tengelyes utánfutóval. A zöld jelzést követően a kerékpáros és a gépjármű is elindult. A kerékpáros irányjelzés nélkül balra akart kanyarodni, azonban addigra már a mellette elhaladó tehergépkocsi az utánfutóval előzésben volt.

Erről a kerékpáros nem vett tudomást, hanem csak fordult, s így nekihajtott a gépjármű utánfutójának. Ennek következtében összeütköztek és felborult. A balesetben a kerékpáros 8 napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett. A közlekedési baleset körülményeit a rendőrség szabálysértési eljárás keretében vizsgálja.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2011.07.19./
 

           Viharkárok az alsóhatárban

               
           

A nyárnak nagyon viharos időszakát éljük ezekben a hetekben. Délelőtt még tiszta az ég, de délutánra, vagy inkább estére meggyűlnek a viharfelhők, és heves villámlások közepette kapjuk meg az égi áldást. Ilyenkor kellemesen enyhül a kánikulai meleg, s a tikkadó növények új erőre kapnak. Nem így történt július 18-án, amikor Sárospatak alsó határában az eső jéggel és erős széllel jött, ami károkat is okozott. Varga András tűzoltó főhadnagy, polgárvédelmi kirendeltség vezetőtől a következőket tudtuk meg…
 


Varga András

      

2011. július 18-án, a 17 óra előtti időszakban Sárospatak térségében - Apróhomok, Rózsás tanya területén - a vihar jelentős károkat okozott. A károk lakóingatlanokban, illetve a közművekben keletkeztek, az infrastruktúrában, amelyhez hozzátartozik az elektromos hálózat is.
Információink szerint - melyet az ÉMÁSZ helyszínen tartózkodó szakemberei adtak - 5 villanyoszlop sérült meg, amelyek a vihar által megdöntött fák rongálódtak meg. A helyszíni kárelhárításban az ÉMÁSZ szakemberei vettek részt, a kidőlt villanyoszlopokat kicserélték, a leszakadt vezetékeket visszahelyezték. A lakóingatlanokban legfőképpen a cserepek, illetve a tetőzet sérült.
Tűzoltói beavatkozásra nem került sor, a lakók önmaguk végezték a helyreállítási munkálatokat, ez dicséretes és példaértékű - az önmegsegítés az öngondoskodás nagymértékben megnyilvánul a vidéki embereknél. Számomra ez új, hogy nem kérnek minden apróságért segítséget. Nagyobb károkról nem érkezett bejelentés.

A mezőgazdasági területekben okozott még kárt a vihar, amely nem tartozik a katasztrófavédelem körébe, de tudomásunk szerint több hektáron pusztított jég, még Györgytartló térségében is, többnyire kukorica illetve burgonya ültetvényeket vert el. Személyi sérülés nem történt.

Amikor a szerkesztőség részéről Rózsás térségébe értünk, az útra dőlt fákat már eltávolították, a villanyszerelők az áramszolgáltatás helyreállításán dolgoztak. Láttunk egy ledőlt villanyoszlopról földre került gólyafészket is. Az ott lakók elmondták, hogy egyetlen felnőtt gólya lakott a fészekben, ami korábban lerepült, nem sérült meg.

Az apróhomoki kanyarban egy oszlopon népes gólyacsalád lakik, akik ott jártunkkor sértetlenül a helyükön voltak. Nem lehetett könnyű átvészelniük a vihart…

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.07.19./
 

           A Kínai Népköztársaság Jiangxi Tartományi delegációja Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe látogatott

 

               
           

Szándéknyilatkozatot írt alá Zhang Zhiming Asszony, Jiangxi Tartományi Kormány küldöttségének vezetője, valamint Dr. Mengyi Roland, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke. A felek a szándéknyilatkozatban rögzítették, hogy a közlejövőben partneri kapcsolatot létesítenek...
 

 


Zhang Zhiming

Dr. Mengyi Roland

      

Dr. Mengyi Roland az aláírás előtt kiemelte: Jiangxi Tartomány, amely az elmúlt évben 14 százalékos GDP növekedést ért el, elsősorban a vegyipar, a bányászat, a nehézipar több szegmense, az oktatás, az egészségügy, a kultúra, valamint a víz –és energiagazdálkodás, továbbá a világhírű Tokaji bor kapcsán a szőlészet-borászat terén kíván együttműködni Borsod-Abaúj-Zemplén megyével. A partnerség kiterjed a gazdaságfejlesztés és befektetés-ösztönzés területeire is.

Zhang Zhiming Asszony elmondta: a tartomány Kína dél-keleti részén fekszik, gyönyörű természeti környezetben, hegyek és gazdag tavak által övezve. A 43 millió lakosú tartományban 99 megye található, gazdasági súlya és kulturális értékei egész Kínában jelentősek.

Mint kiemelte: a partnerségi megállapodás céljai mellett szeretnék, ha baráti kapcsolatok is kialakulnának Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Jiangxi Tartomány lakosai között.

Zhang Zhiming Asszony hangot adott annak, hogy gyönyörűnek találja Borsod-Abaúj-Zemplén megye természeti környezetét, és kiemelte azt is, hogy meglátása szerint az itt élő emberek roppant barátságosak.

A partneri kapcsolat ünnepélyes aláírására a tervek szerint ősszel kerül sor Jiangxi Tartomány kormányzójának kezdeményezésére Jiangxi Tartományban.

A delegáció Borsod-Abaúj-Zemplén megyei látogatása során megtekintette a Miskolci Egyetem Mechatronikai, Anyagtudományi és Földtudományi Tanszékeit.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


M.Bíró Liza Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat sajtóreferens
/2011.07.18./
 

           Szépen csillog futballistáink nyakában a bronzérem

 

               
           

Egy évvel ezelőtt, amikor utoljára –ilyen körben- találkoztunk és együtt ünnepelhettük a Megyei II. Osztály bajnokságnak a megnyerését, meg kellett volna fogalmazni mindenkinek a célokat hogy a következő szezonban a Megyei I. osztályban hogy fogunk szerepelni, mindenki elfogadta volna ezt az eredményt. Sőt, ha akkor mindenki kapott volna egy borítékot, amibe beleírja, hogy hányadik helyen fog végezni a felnőtt csapat, s ezeket most felbontjuk, valószínű nagyon kevésben lett volna, hogy a dobogó bármelyik fokát jelölték meg - küldte a tudósítást Koscsó István az STC Baráti Kör elnöke...
 

 


Koscsó István


Aros János


Kraj Csaba


Rák Zsolt

Vachter Gábor

Zsófi József

      

Ezekkel a szavakkal kezdte ünnepi beszédét városunk első embere Aros János, Rák Zsolt szakosztályvezető megnyitója és Kraj Csaba STC elnökének köszöntője után. Elmondta, hogy természetesen voltak optimisták, -mint Ő is-, hiszen a befektetett munkának meg kellett, hogy legyen az eredménye. A pálya széléről azt láthattuk, hogy a játékosok szívvel-lélekkel küzdöttek, köszönetet mondva ezzel az őket akár anyagilag, akár erkölcsileg támogatóknak. Válasz ez azoknak is, akik szkeptikusak voltak és megkérdőjelezték, hogy van e szükség Megyei I. osztályban szereplő csapatra, kell-e ennyi pénzt ráfordítani. Beláthatják, hogy igenis áldozni kell. Azt az összefogást, ami eddig is jellemezte a foci háza táját, tovább kell őrizni. Külön öröm, hogy az ifjúság is szépen teljesített és a felnőtt együttesünk az utánpótlásra épülhet. Így nem kell a kiöregedő és esetleg távozó játékosok helyére mást vásárolni, hiszen erre a mai ínséges világban nincs pénz.
Várjuk a médiákban elhangzott korábbi bejelentések valóra váltását, miszerint könnyítnek a vidéki csapatok terhein, - pl.: a nevezési költséget, ami milliós nagyságrendű összeg, illetve a vállalkozók az adójuk egy részét a sportra irányítathassák. Bízunk benne, hogy növekvő terheink elviselésében nagyobb részt vállalnak vállalkozóink is, hiszen ez a szép siker erre kell, hogy ösztönözön minden adományozót.
Beimli Zsolt az utánpótlás edzője visszatekintett az elmúlt időszakra: A kitűnő ősz és a csapnivaló tavasz eredményeképpen csapat a tabella 5. helyén zárta az évet, (mindössze kettő ponttal lemaradva a dobogótól), amivel Ő nem elégedett maradéktalanul, hiszen évközben az élen is álltunk. Azt sem szabad figyelem kívül hagyni, hogy több esetben azért állt fel „tartalékosan” a gárda, mert néhány játékosnak a felnőtt csapatban kellett pótolni a hiányzókat.
Az egész évet tekintve a végeredmény: 34 mérkőzésből 23 győzelem, 6 döntetlen, 5 vereség, 152 lőtt és 40 kapott gól. Az így elért pontok száma: 75
Újonc csapatnak szépnek mondható az eredmény. Megköszönte a játékosoknak a végzett munkát, külön dicséretet kaptak a kiemelkedőt nyújtók. Két játékos ajándékot is kapott mutatott jó teljesítményéért és hozzáállásáért: Leithner Lóránd és Tarjáni Péter. Nagy István Csaba a csapat nevében mondott köszönetet.

Vachter Gábor edző a számok nyelvén értékelte a felnőtt együttes évét. Megtudhattuk, hogy 25 fős kerettel kezdtük a felkészülést és a végére 16-an maradtunk. Volt kétszer kilenc mérkőzésből álló szériánk, ahol nem szenvedtünk vereséget, s ebben is mindössze három döntetlen volt. A vége felé volt egy „mélyrepülésünk” is, ahol nyolc mérkőzésből hatszor veszítettünk, volt egy döntetlenünk és mindössze egy győzelmünk.
Az egész évet tekintve a végeredmény: 34 mérkőzésből 19 győzelem, 4 döntetlen, 11 vereség, 82 lőtt és 54 kapott gól. Az így elért pontok száma: 61

A bajnokságban a második legtöbb gólt rúgtuk és a hatodik legkevesebbet kaptuk. 68 sárga és 9 piros lapot osztottak ki nekünk a játékvezetők, így valószínű nem nyertünk a legsportszerűbb csapat képzeletbeli versenyén. Ez leginkább a túlzott teljesítési vágyunknak köszönhető, s nem a durvaságunknak. Bizonyítja ezt az is, hogy a mi játékosainkat többször is elküldték a sebészetre, míg mi ellenfeleink közül egyet sem. A legtöbb gólt Vécsi Gábor rúgta, 21-et ezzel a megyei listán a harmadik. 14 gólos Halder Péter, 11gólos Zsófi Dávid.
A tavaszi teljesítmény itt is gyengébb volt, mint az őszi. Ennek több oka van. Ősszel örültünk a kedvező sorsolásnak, miszerint az erősebb ellenfelekkel itthon kellett játszani, tavasszal viszont fordult a kocka. Több meghatározó játékosunktól a megélhetést jelentő munkahely miatt meg kellett válni. Ez meglátszott a játék képén is, s talán ezért is volt egy hullámvölgy a csapat játékában, aminek következtében kiszálltunk az első helyért vívott harcból.

Zsófi József vezetőedző beszédének első felében kielemezte az elmúlt egy év történéseit, a másodikban, pedig a csapat minden tagjának egyénenként mondott néhány dicsérő, vagy éppen építő jellegű, bíráló mondatot.
Az előjelek nem voltak valami bíztatóak, hiszen tavaly nyáron játszottunk két edzőmérkőzést két Megyei I. Osztályos csapattal, mondván kóstoljuk meg mi vár ránk. Az egyiken döntetlenre futotta, a másikon csúfos vereséget szenvedtünk. Innen jutottunk el a dobogó harmadik fokára. Hogyan? Rengeteg munkával, akarattal, odaadással. Az eleje nehezen indult. Az első négy forduló után mindössze három pontocskánk volt. Volt olyan találkozónk, hogy az ellenfél kétszer jött át a térfelünkre, mindkétszer betalált, míg mi a sok gólhelyzetből egyszer sem. Csakhamar véget ért a peches szériánk, amit aztán egy szép győzelmi sorozat váltott fel. Emlékszem a bajnokság közepe táján egy győztes mérkőzést ünnepeltünk, s a tabella első térfelén táboroztunk, amikor az ünneplés közepette a néhány játékos azt számolgatta, hogy hány mérkőzést kell megnyerni, ahhoz, hogy biztosan ne essünk ki, pedig ekkor már óvatosan egy jobb helyezést is tervezhettünk volna. Talán sokáig kishitűek voltunk, vagy egyszerűen nem hittünk a szemünknek. Később aztán már szaladt a szekér. Közel álltunk akár a bajnokság megnyeréséhez is. A városban többen megkérdezték tőlem is, hogy vállaljuk-e a feljutást, lesz-e MB-III-as csapat Patakon. Sajnos a vége felé ez a kérdés nem váratott a válaszra, hiszen jött a hullámvölgy, amiből mire egy szép győzelemmel talán kikerültünk, addigra vége lett a bajnokságnak.

A STC Baráti Köre nevében is köszönet hangzott el a sok élvezetes, jó iramú, izgalmas mérkőzésért. Nőtt a nézők száma, s a környező településekről is többen ellátogattak hozzánk, mert mint mondták Patakon jó foci látható.
Köszönetet mondtak a Zemplén Televízió munkatársainak, leginkább Tóth Istvánnak, aki a vasárnap délutáni pihenését áldozza a csapat népszerűsítésének érdekében.
Külön öröm hogy az Internet segítségével határon belül és kívül egyaránt tájékozódhat bárki a sárospataki futballpályán történtekről. Köszönjük a Sárospatak Honlap szerkesztőinek Cziczer Katalinnak és Törő Gábornak!
Köszönet a Sárospatak újság szerkesztőségének, akik minden számban foglalkoztak a pataki foci helyzetével.
A Baráti Kör a korábbi évekhez hasonlóan most is átadta a legjobbnak járó pezsgőjét, aminek odaítélésénél az egész éves teljesítményt vette figyelembe és a mérete is sokkal nagyobb volt a megszokottnál. Szabó Sándor középhátvéd, a csapatkapitány érdemelte ezt ki a mutatott egyenletes, jó teljesítményéért. Mint tudjuk a győzelemhez nem csak gólt kell rúgni, hanem az is fontos, hogy ne kapjunk!

Az értékelések után Aros János polgármester úr és Kraj Csaba A STC elnöke akasztotta az érmeket a dobogó harmadik fokán végzett futballcsapatunk játékosainak nyakába. Az este jóízűen elfogyasztott vacsorával és kötetlen eszmecserével folytatódott.
Ezzel az eredménnyel tovább sikerült öregbíteni Patak hírnevét. Mi pataki polgárok pedig büszkék lehetünk a fiúkra. Gratulálunk! Hajrá Patak!

A képen láthatók: Hátsósorban állnak balról jobbra: Zsófi József vezető edző, Kis András, Kraj Csaba a STC elnöke, Tarjáni István szertáros, Rák Zsolt szakosztályvezető, Vécsi Gábor, Pothurszky Roland, Tóth Ádám, Sikorszki Gábor, Espák Pál, Szabó Sándor, Sikorszki Péter, Kovács Szabolcs, Halder Péter (játékos!), Aros János polgármester, Kerékgyártó Gyula szponzor, Koscsó István a STC Baráti Kör elnöke.
Első sor balról jobbra: Nagy István Csaba kapus, Zsófi Dávid, Tóth Levente, Bacsó Gábor, Géczi József, Kecskés Tamás, Kerékgyártó Krisztián, Punyi Máté, Hoffmann Gábor, Braun Zsolt kapus, Vachter Gábor edző.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

STC Baráti Kör
/2011.07.18./
 

          Nemzeti kincsünk, az úrihímzés

 

               
           

2011.július 13-án, a Sárospataki Irodalmi Olvasókör évadzáró összejövetelén: „Nemzeti kincsünk, az úrihímzés. Lorántffy Zsuzsanna hímzőműhelye” címmel színvonalas, igényes előadást hallgattunk meg. A programunk különleges színhelye a Református Kollégium (eredeti szépségében) felújított Gutenberg-terme volt. Itt működött a híres nyomda, majd az italmérés helyszíne volt. A falakon lévő értékes freskók ennek bizonyítékai. Az egyik feliratán Csokonai Vitéz Mihály, a híres pataki diák szellemdús gondolata olvasható – számolt be Halász Magdolna, az Olvasókör elnöke...
 

 


Halász Magdolna

 


Pocsainé dr. Eperjesi Eszter

      

Pocsainé dr. Eperjesi Eszter lelkész, etnográfus, az úrihímzés jeles kutatója, bevezetésként a hímzőművészet történetét a kezdetektől napjainkig vázolta fel. Megtudhattuk, hogy az úrihímzés a magyar textilművészet remeke, a motívumkészlete reneszánsz, török eredetű. A tizenhetedik század első felében a dolmány, a női ruha, a vadászöltöny, stb. díszítéseként jelent meg először.

A Kárpát-medence nemzeti kincse, és a leggazdagabb tárgyi anyaga Erdélyből, a Felvidékről származik. Nálunk az úríhímzés a református gyülekezeteknél úrasztal terítő formájában vált ismertté. Ebből az időszakból tizenhét db úrasztal terítő maradt ránk, a tudományos vizsgálatuk napjainkban is tovább folytatódik. Aztán megismerhettük a magyar úríhímzés műhelytitkait, a különböző motívumok jelentéstartalmát, a korszakonkénti bővülését, változását, a terítő széléről befelé haladó minták elhelyezési rendszerét, az úrasztalterítők anyagát, a hímzéshez használt skófiumokat.

Diaképeken megcsodálhattuk a legrégebbi,1548-ból származó ragályi gyülekezet féltve őrzött úrasztalterítőjét. Felbecsülhetetlen érték a Rákóczi-család adománya az újhelyi és a kassai református gyülekezet részére, a kenézlői, a miskolci, a bodrogolaszi gyülekezetek úrasztalterítői. Később megjelentek az úrihímzéssel ékesített jegykendők is. Különleges hímzőművészeti munka az 1931-ben készült sárospataki Református Kollégium úrasztalterítője is.

Patak nagyasszonya volt Lorántffy Zsuzsanna. A tizenhetedik században élt művelt, széles látókörű fejedelemasszony, a nagyhírű Kollégium, a református egyház bőkezű mecénása maga köré gyűjtötte a környék gazdag leányait, az udvarában a korszerű nevelés részeként, a házasságra, a családi életre készítették fel őket, megismerkedhettek az úrihímzés művészeti titkaival is. Köztük volt a fiatal Széchy Mária, a Murányi Vénusz is. Az ország egyetlen reneszánsz hímző műhelye Patakon működött. A források szerint a nagyasszony a skófiumok beszerzéséhez az Erdélyben tartózkodó férje, I.Rákóczi György segítségét is igénybe vette.

A jelenlévők számára különleges élmény volt közelről megtekinteni Lorántffy Zsuzsanna keresztszemes hímzési technikával készült úrasztalterítőjét, (a hagyomány szerint tizenkét évig készült) az újhelyi gyülekezetnek ajándékozott úrihímzéses-, valamint Putnoki Klára hímző asszony különleges munkáját is. Az összejövetelünk baráti beszélgetéssel zárult.

Az előadás előtt Pocsainé dr. Eperjesi Eszter kalauzolásával megnézhettük a nemrégen nyílt jubileumi Comenius- kiállítás igen értékes anyagát is.
Nagy tisztelettel, hálásan köszönjük Pocsainé dr.Eperjesi Eszter, színvonalas, értékes előadását, amely mindnyájunk számára maradandó élményt nyújtott.
A tudományos kutatómunkájához sok sikert, további elismerést, kitartást kívánunk. Az utókor nemzedéke büszke lehet Lorántffy Zsuzsanna pataki fejedelemasszony sokszínű munkálkodására, a napjainkban reneszánszát élő, páratlan nemzeti kincsünkre is.
Tompa Mihály, volt pataki diák, nagy költőnk: Lorántffy Zsuzsanna emlékezete c. gyönyörű versében a fejedelemasszony példaértékű munkásságát idézi :” Nagy neve a történeté, már megőrzi emlékét a hon. Ő mienk – Bölcsője álmát e habmoraj s lég hozta itt, Patak látta élte nagyságát, Patak őrzi hült porait.”

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2011.07.18./
 

           Gyógytorna Végardón

 

               
           

Tavasszal vetődött fel az ötlet, hogy jó lenne vízi gyógytorna foglalkozásokat indítani addig is, amíg az új Járóbeteg Centrumban el nem kezdődnek a vízi tornák, ugyanis az új épületben lesz egy nagyon szép medence, amelyben rendszeresen tartunk majd ilyen foglalkozásokat. Így a Végardó Fürdőben 2011. április elejétől elkezdődtek a tornaórák, kiegészítve ezzel a tornatermi órákat – számolt be a gyógytorna új lehetőségéről Királyhegyi Petra gyógytornász…
 

 


Királyhegyi Petra

      

Először mély vízben, különböző eszközöket használva kezdtünk, de sajnos sokan nem tudnak úszni, így a jó idő beköszöntével áttértünk a „csúszdás”, sekély medencére.
Azért is tartom szerencsésnek a vízben történő gyógytorna ezen formáját, mert a víz jótékony hatásait kihasználva a torna sokkal kíméletesebb az izmok-ízületek számára, valamint erősíti a keringési rendszert, javítja a testtartást, miközben az ízületek a legteljesebb biztonságban vannak.
A betegek főként sárospatakiak, de sokan járnak a környező falvakból is. A foglalkozások 30-45 percesek, bemelegítéssel kezdődnek, majd egy keringésjavító, izomerősítő részt követően lazítással, nyújtással végződnek.

A következő estekben ajánljuk:
- gerincproblémák esetében
- bármilyen ízületi probléma esetén
- operációból, vagy sérülésből való felépüléshez
- törzsizomzat erősítésére hanyag tartás esetén
- ülőfoglalkozást végzőknek, és mozgáshiányban szenvedőknek
- fiataloknak, időseknek egyaránt

A tornán való részvételhez orvosi beutaló szükséges, így a részvétel, valamint a fürdőbe történő belépés is díjtalan, azt a Rendelőintézet támogatja.
A foglalkozásokat csütörtökön, a kora reggeli órákban tartjuk. Előjegyzést kérni, illetve érdeklődni a rendelőintézet gyógytorna részlegén, valamint az 511-026-os telefonszámon lehet.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.07.17./
 

            Tájékoztatás égetésekről!

 

               
         

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága felé az elmúlt időszakban több megkeresés érkezett, melyben többek között a szabályos növényi hulladékok égetéséről, tarlóégetésről stb. kért tájékoztatást a lakosság, vagy gazdálkodó tevékenységet folytató szervezet, cég. Mikor van lehetőség az égetésre? – általános jelleggel TILOS! – nyilatkozta Barna Norbert tűzoltó főhadnagy…
 

 


Barna Norbert

      

Ennek megfelelően a mezőgazdasági munkálatok és azzal párosuló tarló, aljnövényzet (száraz fű, avar) égetésével, valamint a tűzgyújtással, tűzgyújtási tilalommal és a mezőgazdasági hulladék égetésével összefüggésben az alábbiakról tájékoztatjuk a lakosságot, a gazdálkodó tevékenységet folytató szervezeteket és cégeket:
A Tűzoltóságok vonulási statisztikájában drasztikusan megemelkedett az ilyen tüzekhez történő vonulások és beavatkozások száma. Negatív tapasztalat, hogy a tűzvédelmi előírások be nem tartása, valamint az égetés jogszabályi környezetének nem ismerése jelentős nemzetgazdasági károkat okoznak.
Mikor van lehetőség az égetésre? – általános jelleggel TILOS!

A kérdéskör pontos megértésére külön kell választani a belterületen, illetve a külterületen történő égetés jogszabályi környezetét.
A főszabály alól több jogszabály teszi lehetővé a növényi hulladék égetését, bizonyos feltételek teljesülése esetén!

 

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

A tűzgyújtással, tűzgyújtási tilalommal és a mezőgazdasági hulladék égetésével kapcsolatos jogi szabályozás kereteit a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) levegő védelméről szóló rendelkezései, továbbá a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: 306/2010. Korm. r.) szabályozza.

1) Belterületen - avar és kerti hulladék égetése
A 306/2010. Korm. r. 27. § (2) bekezdése alapján „Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék - az elemi kár kivételével - bármilyen okból kigyullad.”

A Kvt. 48. § (4) bekezdés b) pontja értelmében a települési önkormányzat képviselő testülete önkormányzati rendeletben szabályozza a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokat.
Az önkormányzati rendeletben szabályozott időszakokról és feltételekről az önkormányzattól kell érdeklődni, mely nem lehet ellentétes a jogszabályi környezet rendelkezéseivel.

Kerti égetés tűzvédelmi szabályai:
– kizárólag szélcsendes időben végezhető az égetés, ha feltámad a szél annak erősségétől függően a tűzet azonnal el kell oltani,
– a kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad égetni, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz,
– a tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni,
– az öltözet a szabadtéri tűz tulajdonságaihoz igazodjék (kerülni kell a bő, lebegő ruházatot, a tűz közelségét),
– a tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg eloltható. (lapát, kerti csapra szerelt locsolótömlő),
– az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást meg kell szüntetni,
– az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot.

Kerti sütés szabályai:
– kizárólag szélcsendes időben végezhető a sütés, ha feltámad a szél annak erősségétől függően a tüzet azonnal el kell oltani,
– akkora tüzet szabad csak rakni, amit a rendelkezésre álló eszközökkel, erőkkel el lehet oltani (legyen készenlétben víz, vödör, homok, lapát),
– az összegyűjtött égetnivalót lehetőleg egy gödörben, vagy süllyesztett vashordóban, esetleg műszakilag megfelelően kialakított sütőhelyen kell elhelyezni, vagy körbe kell árkolni a tűzgyújtás előtt,
– a sütőhely kialakításánál fogva a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen (szakszerűen kivitelezett égéstermék elvezetés, éghető anyagtól mentes környezet),
– a sütési hely megválasztásnál számolni kell a kedvezőtlenül változó széliránnyal, tovább tekintettel kell lenni arra, hogy a szél erősségének változása a láng nagyságát, irányát jelentősen befolyásolja, illetve a felröppenő nagy távolságra elszálló izzó zsarátnokokra,
– TILOS a tüzet őrizetlenül hagyni,
– a gyerekeket ki kell oktatni a tűz veszélyeire (a parázzsal, tűzzel való pajkosság veszélyeire fel kell hívni a figyelmet és meg kell tiltani),
– a szabadtéri főzéshez, sütéshez, grillezéshez használt eszközök stabilan kerüljenek megtelepítésre (a felboruló sütőhely égési sérülést okozhat, illetve a felboruló grillből a kiszóródó izzó faszén szintén gyújtási veszélyt jelenthet),
– az égetés, sütés befejeztével a tüzet el kell eloltani, úgy hogy a tűz ne gyulladjon vissza, (a parázsló részeket vízzel le kell locsolni, vagy homokkal, földdel összefüggően le kell fedni és várni, amíg a teljes füstölgés, gőzölgés megszűnik.)
– meg kell győződni arról, hogy nem maradt izzó, parázsló anyag, mert az tűzveszélyt jelent.

2) Az égetés feltételei külterületre vonatkozóan
a) Növény egészségügyi okból
A 306/2010. Korm. r. 27. § (3) bekezdése alapján a „lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos.”

A védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról szóló 67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 67/1998. Korm. r.) állapít meg speciális szabályokat. A 67/1997. Korm. r. 7. §-ának (4) bekezdése értelmében „az erdőterületen található védett növénytársulásokban a teljes talaj-előkészítés és a vágásterületen az égetés csak növény-egészségügyi indokból vagy természeti kár megelőzése, illetve elhárítása miatt végezhető.”

Tehát a 306/2010. Korm. r. 27. § (2) bekezdése általános jelleggel
- megtiltja hulladék nyílt téri égetését,
- valamint a (3) bekezdés a tilalmat kiterjeszti a lábon álló növényzet, tarló illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék (továbbiakban: növényi hulladék) égetésére is.

Továbbá az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 48. §-a alapján a növények és növényi termékek egyes károsítói behurcolásának, elterjedésének és felszaporodásának megakadályozása, kártételének csökkentése, felszámolása érdekében, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv fertőtlenítést, megsemmisítést rendelhet el, amelynek érdekében meghatározott szerek, eszközök, illetve eljárások alkalmazását előírhatja vagy betilthatja.

Az illetékes hatóság gyakorlatában előfordul, hogy a fertőzött növények maradványainak égetéssel való megsemmisítését elrendeli, de erről az ország egészére, vagy meghatározott területére kiterjedően intézkedik.
Erre a döntésre jelen időszakban intézkedés ez idáig nem történt, ezért bárminemű növényi hulladék égetése TILOS!

b) Természeti területen – gyep, nád
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 21. § (1) bekezdésének b) pontja szerint természeti területen a felügyelőség engedélye szükséges „a gyep, valamint a nád és más vízinövényzet égetéséhez.”

Mivel ez idáig a környezetvédelmi felügyelőség nem adott ki ilyen engedélyt, ezért jelen időszakban természeti területen is bárminemű növényi hulladék égetése TILOS!

c) Erdőben és 200 m-es körzetében
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Etv.) az erdőben és annak kétszáz-méteres körzetében való tűzgyújtást és annak kivételeit szabályozza.

Az Etv. 65. § (1) bekezdése alapján „erdőben tűz gyújtására és fenntartására - az erre a célra kijelölt helyek kivételével - csak az erdőgazdálkodó, annak hiányában az erdő tulajdonosa írásbeli engedélye birtokában levő személy jogosult.”

A kivételek:
- vágástéri hulladék égetése az erdőgazdálkodó által,
- erre a célra kijelölt és tűzvédelmi szempontból megfelelő kijelölt tűzrakó helyen kialakított,
- mészégető és faszénégető helyen.

Az Etv. 67. § (1) bekezdése alapján fokozott tűzveszély esetén az erdő határától számított kétszáz méteren belüli területre a miniszter - átmeneti időre - általános tűzgyújtási tilalmat rendelhet el.

Az Etv 65. § (5) bekezdése alapján „tilos tüzet gyújtani erdőben, valamint annak kétszáz méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon a fokozott tűzveszély időszakában.”

Tehát tűzgyújtási tilalom elrendelése a kivételekre is vonatkoznak.

Az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM 12. §-a az erdőterület vonatkozásában szabályozza az égetési feltételeket beleértve a tűzgyújtási tilalom időszakát is, melynek teljesülését az MgSzH területi szerve és az illetékes tűzoltóság ellenőrzi.

Amennyiben az égetés feltételei a fenti jogszabályi környezet illetve hatósági engedélyek alapján adottak, akkor az élet– és vagyon biztonságot szem előtt tartva az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 9/2008 (II. 22.) ÖTM rendelet alábbi előírásait kell betartani:
– A tervezett égetés helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak írásban be kell jelenteni.
– A tarlóégetést a learatott gabonatáblákon úgy kell végrehajtani, hogy a tűzterjedés irányában a hasznos vad elmenekülhessen.
– A tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos.
– Az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel.
– A szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos.
– A növényi hulladékok a hernyófészkeket és az arankafoltokat, csak a helyszínen szabad elégetni.
– Tarló- vagy a növényi hulladékégetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
– A tarlót, illetve az érintett szakaszokat az égetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani.
– A fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani.
– A tarlóégetést 30 ha-nál nagyobb területen szakaszosan kell végezni, és csak az egyik szakasz felégetése után szabad a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni.
– A tarlóégetés időtartamára tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal (ásó, ásólapát, lapát, szikracsapó) ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.
– A tarló- vagy a növényi hulladékégetés célját szolgáló tüzet őrizetlenül hagyni tilos, és veszély esetén vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani.
– A tarló- vagy a növényi hulladékégetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszer-számokkal stb. - meg kell szüntetni. Kérjük fentiek tudomásul vételét és szigorú betartását!

Tűz esetén hívják a 105-ös segélykérő számunkat, és ne feledjék „ÖNÖKÉRT HA KELL, TŰZBE MEGYÜNK!” Tájékoztatjuk Önöket, hogy a mobil telefonkészülékről indított 105-ös segélykérő hívás Miskolcra, a miskolci Hivatásos Tűzoltóság ügyeletére fut be. A tűzoltóság mobil telefonkészülékről a 06-47-523-140 számon közvetlenül elérhető.


Barna Norbert tűzoltó főhadnagy
/2011.07.17./
 

           Vendégeikkel együtt táboroztak a foltvarrók

 

               
           

Sárospatakon már hagyománya van a foltvarró tábornak. A Művelődés Háza és Könyvtárában működő Foltos Pille Kör negyedik alkalommal rendezi meg foltvarró táborát Sárospatakon, a Tengerszem Kempingben. Hozzájuk ellátogatva ezúttal is baráti hangulatban zajló tapasztalatcserét, szép hobbijukban örömüket lelő hölgyeket találtunk, de mintha a szokásosnál többen lettek volna. Erre magyarázatot Bogdán Erzsébettől, a sárospataki kör vezetőjétől kaptunk…
 

 


Bogdán Erzsébet

      

Ez most rendhagyó tábor, ugyanis mivel nagyon jó kapcsolatban vagyunk a tiszaújvárosi foltvarrókkal, tavaly elhatároztuk, hogy az idén a tábort együtt töltjük. A sárospatakiak, vagyis mi 18-an vagyunk, Tiszaújvárosból pedig 11-en érkeztek, s ezen kívül még 5 vendégünk van, akik Bekecsről és Mezőzomborról érkeztek hozzánk.

Táborunk programja hétfőn délelőtt szalaghímzéssel, délután varrópraktikákat tanulásával folytatódott, például cipzárbevarrás, szélesebb szélek eldolgozása és még nagyon nagy sok hasznos ötletet osztottunk meg egymással. A keddi nap a nemezrátétes kézi technikáról szólt.

A szerdai nap délelőtt ötletbörzét tartottunk. A tiszaújvárosiak rettentő sok praktikus ötletet hoztak, és elmondásuk szerint ők is sokat tanulnak a mi technikáinkból. Ma délután például a kékfestő rátétest fogjuk közösen tanulni, előtte pedig egy nagyon érdekes technikát tanulunk, amikor a hernyóselyemre finom gyapjúval nemezelünk réteget, s ebből gyönyörű sál készül.

Egyik szemünk sír, a másik meg nevet. Örülünk, hogy együtt vagyunk itt a táborban, de sajnos elképzelhető, hogy az utolsó alkalom így együtt, mert a gazdasági válság oly annyira érint bennünket is - mivel a városunk is nehéz helyzetbe került - hogy a szakkörnek a helye már nem biztosított úgy, mint eddig - nem beszélve az anyagiakról - ezért elképzelhető, hogy feloszlunk…

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.07.17./
 

           Csak az „önhiki” segíthet rajtunk

 

               
         

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került települések élhetnek azzal a pályázati lehetőséggel, amit röviden „önhiki”-ként emlegetünk. Sajnos Sárospatak, de mondhatnám, hogy a környékünkön szinte minden település él ezzel a lehetőséggel. A Dunán-túli, Budapest környéki polgármester társaimnak fogalmuk sincs arról, hogy mi az az ÖNHIKI ők szerencsés helyzetben vannak – kezdte ismertetőjét erről a kényszerű pályázati lehetőségről Aros János polgármester…
 

 


Aros János

      

Itt nálunk azonban a költségvetés tervezésekor mindig számítunk az ebből bejövő összegre. A költségvetésünkről tudni kell, hogy a kötelező feladataink ellátására, mint például az óvoda fenntartására, vagy éppen a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola feladatellátására, amely mindkettő kötelező feladat, több mint a kapott normatíva felét hozzá kell még tenni az önkormányzatnak. Az óvoda esetében közel 100 millió forintot, az iskola esetében pedig közel 120 millió forintot kell még hozzá tenni. Ha lenne olyan bevétele az önkormányzatnak, akkor ezt örömmel kihagynánk, azonban nincs ilyen bevételi lehetősége, ezért kell élnünk az ÖNHIKI kihasználásának a lehetőségével.

Több mint 200 millió forintra nyújtottunk be pályázatot. Mint ismert 32 milliárd forint áll erre a rendelkezésre az államkasszában, ennek a körülbelül egyharmadát osztották ki az elsőkörös fordulóban Ebből az egy harmad részből jó aránnyal kapott Sárospatak város Önkormányzata, hiszen több mint 85 millió forinthoz jutottunk hozzá. Ez azonban az említett számhoz képest még kevés. Éppen ezért döntöttünk úgy a legutóbbi rendkívüli képviselő testületi ülésen, hogy már most elkezdjük az előkészítő munkát a következő ÖNHIKI pályázat beadásához, amelynek a beadási határideje szeptember 10.

Az idén még kétszer lesz rá lehetőség, bízom benne, hogy a következő fordulóban, tehát szeptemberben már meg tudjuk kapni a ránk eső részt. Körülbelül ennyi összegre lenne még szükség ahhoz, hogy a város anyagi helyzetét rendbe tudjuk tenni. Vannak kifizetetlen számlái az önkormányzatnak, elsősorban ezeknek a kifizetésére fogjuk fordítani, itt elsősorban az intézményeknél felmerülő közüzemi számlák vannak még, amelyek határidőn belüli tartozások, ezeknek a rendezését haladéktalanul megkezdjük.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2011.07.16./
 

            Van-e a Zemplénben élőknek esélye életminőségük javítására?

 

               
         

A Művelődés Háza és Könyvtára TÁMOP 3.2.3-0035-ös jelű „+1 esély Zemplénben” – A Művelődés Háza és Könyvtára felnőttképzési kapacitásának fejlesztése a sárospataki kistérség lakói életminőségének javítására elnevezésű pályázata hivatalosan 2011. június 30-án lezárult. Az ünnepélyes projektzáró rendezvényen arra a kérdésre keresték a választ a jelenlévők, hogy van-e a Zemplénben élőknek esélye életminőségük javítására, ehhez kapcsolódó ismereteik bővítésére - nyilatkozta Csatlósné Komáromi Katalin igazgatónő...
 

 


Csatlósné Komáromi Katalin

Dr. Nagy Henrietta

      

A záró eseményen elhangzott, hogy az intézmény az elmúlt 21 hónapban három különböző képzési programot valósított meg – Közművelődési és könyvtári szakemberek továbbképzése, Szociális segítő, valamint Falusi és borturizmus képzés – amelyen összesen több mint 50 fő vett részt. Az eltérő célcsoportok mellett is igyekeztek minden olyan tényezőre tekintettel lenni, amely napjaink felnőttképzését jellemzi. Így minél több gyakorlati alkalmat iktattak be az elméleti órák mellett, valamint tanulástechnika-tréning is segítette a résztvevőket önmaguk jobb megismerésében.

A záró eseményen Dr. Szabó Rita alpolgármester is pozitívan értékelte az intézmény törekvését, hiszen a felnőttképzési tevékenység egyre fontosabb lehet Sárospatak körzetében is.
Dr. Nagy Henrietta a Szent István Egyetem Társadalomtudományi tanszékének oktatója sok adattal és összefüggéssel alátámasztva kiemelte, hogy azoknak van igazán esélyük a jobb boldogulásra, akik saját tudásukat folyamatosan gyarapítják, hiszen a humánerőforrás fejlesztés minden további fejlődés alapja.
Csatlósné Komáromi Katalin felvillantotta a projekt legfontosabb adatait és állomásait. Örvendetesnek találta, hogy valamennyi képzési programon nemcsak Sárospatakról, hanem a kistérség több településéről voltak résztvevők, pl. Tolcsva, Hercegkút, Bodrogolaszi, Zalkod, Erdőhorváti.

A tananyag elsajátítása mellett fontos, hogy a képzésben résztvevők egy új közösséget hoztak létre, akik egymáshoz és az intézményhez is több szállal kapcsolódnak.
A pályázat lebonyolítása sok tanulsággal szolgált, amelyet a jövőben hasonló projekt lebonyolításakor már hasznosítani tudnak.
A napokban zajló intézményi felnőttképzési akkreditációval az élethosszig tartó tanulás területén is stabilizálódik A Művelődés Háza és Könyvtára pozíciója. Reményeink szerint ez is olyan fajsúlyos területe lesz mindennapi munkánknak, mint a hagyományos könyvtári és közművelődési szolgáltatások. A 100 százalékban támogatott program 30 millió forint pályázati bevételt eredményezett.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.07.16./
 

            Ép bőrrel megúszták, csak a vitorla sérült

 

               
         

Kék Tamás és csapata éjjel egy órára érkezett haza a Balatonról, ahol – mint a híradásokból tudjuk – heves vihar zavarta meg a Kékszalag Vitorlásversenyt. A csapattagok - Kornyitás Gyula, Egyed Péter és Varga Sándor - jól vannak, még a hajó sem tört össze, csak az az orrvitorla szakadt szét, amire viszont nagy szükség lett volna, hogy útjukat a heves szélben folytatni tudják…
 

 


Kék Tamás

      

Kék Tamás telefonhívásunkra elmondta, hogy a verseny jól indult, bár az elején nagyon meleg volt és gyenge szél. A kenesei forduló után viszont élénk dél-keleti szelet kaptak, amit nagyon jól ki tudtak használni. Ezen a szakaszon sorra előzték ki a rivális hajókat, mivel az ő hajójuk vitorláinak éppen ez a szél kedvezett a legjobban, így jutottak egy Siófok, ill. Tihany vonaláig. Badacsony alá már a hideg front északi szelével érkeztek, és ekkor már ott is volt a vihar - le is csökkentették a vitorla felületeket. 60-70 km/órás volt a szél, amikor nagy csattanással szétszakadt az orrvitorla, így jobbnak látták bemenekülni a nádasba, mivel a kikötőig már nem tudtak eljutni. Lehorgonyoztak és próbáltak pihenni, hiszen a délelőtti meleget is beleértve, nagyon nehéz nap állt mögöttük.

Közben latolgatták az esélyeiket, hogy van-e értelme folytatniuk a versenyt szakadt orrvitorlával, amire pedig nagy szükség lett volna a szigligeti öbölben, ahol a szél még erősebb - az összes vitorlát bevonva éppen az orrvitorlára lett volna szükség.
Ilyen körülmények között nem merték folytatni a versenyt, annál is inkább, mert motor sem volt a hajójukon, amire számíthattak volna, ha bajba kerülnek. Végül egy hajó kihúzta őket a kikötőbe és haza jöttek.

Nagyon szomorúak, hogy abba kellett hagyniuk a versenyt, hiszen nagyon jól álltak, hajóosztályukban meg is nyerhették volna. A verseny egyébként folytatódott azok számára, akiknek a hajója nem sérült, az 560-ból 400-an teljesítették a távot.
Aki az ő hajóosztályukban nyertek, azokkal szemben fél óra előnyük volt a hajójuk sérülésének időpontjában…
Tamás köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik aggódtak értük, hiszen nagyon sok telefont kaptak, hogy hogyan sikerült átvészelniük a vihart.
(a fotók illusztrációk)

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2011.07.16./
 

           Pályázati pénzből hozták rendbe Görbe utca burkolatát

               
         

Sárospatakon nemcsak néhány utcának a felújítását tervezzük, hanem a járdaépítés is indokolt lehetne. Sajnos azok a pályázati lehetőségek két évvel ezelőtt megszűntek, amelyek lehetővé tették, hogy évente 4-5 utat felújíthassunk. Éppen ezért éltünk a lehetőséggel, amikor egy évvel ezelőtt az árvíz és a belvíz levonulása után úgynevezett vismaior pályázatot adhattunk be azoknak az utaknak a felújítására, amelyekben kár keletkezett – számolt be Aros János polgármester a Görbe utca burkolatának felújításáról…
 


Aros János

      

Pontosan ennél az útnál a Görbe útnál ez kapóra jött, mert egy évvel azelőtt nyertünk egy másik pályázatot, amelyből sikerült kicserélni az út felszíne alatt húzódó szennyvíz és ivóvíz vezetéket, viszont ugyanennek az útnak a burkolására beadott pályázatot nem nyertük meg.

Tehát a vismaior pályázatban ezért is vettük be több utca között a Görbe útnak a felújítását, és természetesen azért, mert itt a kanyarban lévő támfal a nagy víznek köszönhetően megcsúszott. Közel 1Millió 20 Ezer forintot nyertünk ennek az útnak a felújítására, s a vállalkozóknak köszönhetően egy bővebb műszaki tartalmat sikerült itt megvalósítani, még szegélyköveket tettünk le, illetve le tudtunk kanyarodni az itteni átemelővel szemben a Bodrog partra is megkönnyítve ezzel a víz elfolyásának a lehetőségét, a megközelítésnek a lehetőségét.

Örülök neki, hogy sikerült ezt az utat felújítani, ugyan ebből a vismaior pályázatból más utakat is felújítottunk itt Sárospatakon, többek között az Alkotmány utcát, külterületen Dorkó és Apróhomokon.
És az egy évvel ezelőtti árvízkor tönkrement szivattyúkat is ki tudtuk cserélni a Zemplén Vízmű Kft. Segítségével. Ez is több mint 5 Millió forintba került, illetve a Bodroghalászon megrongálódott úgynevezett csőhídnak a javítását is el tudtuk ebből az összegből végezni.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.07.15./
 

            Elindult a Zemplén Szépe választás

 

               
         

 


Oros István

      

A Végardó Fürdő FÜRDŐ BÁLLAL készül 50. születésnapjának megünneplésére. Ennek egyik fénypontja lesz július 23-án a ZEMPLÉN SZÉPE választás, amelynek előkészületei már javában folynak.

Közel 30 jelentkezőből választották ki a szervezők a 12 indulót akik közül 9 csinos lány fotózása már július 14-én megtörtént - ekkor készült a fenti videó. Az itt készült fotókat az internetes szavazás során fogják felhasználni, amiről majd tájékoztatjuk Olvasóinkat.
 

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

Fotók az ismerkedésről>>>      Képek a fotózásról>>>

Törő Gábor
/2011.07.15./
 

            „Bethlentől Rákócziig” – ostromhétvége Sárospatakon, a MNM Rákóczi Múzeumában

               
       

Az elmúlt évben útjára indított rendezvénysorozatot folytatva, 2011. július 23-24-én a Bethlen Gábor Hagyományőrség hajdúi, a kassai Bethlen Gárda, a tatai Pállfy Kompánia és a Héttorony Hangászok Zenekar közreműködésével „Bethlentől Rákócziig” címmel kétnapos programra, várostromra várjuk az érdeklődőket Sárospatakon...
 


 

      

A hagyományőrző egyesületek tagjai egy közel 80 kilométeres gyalogmenet után érkeznek Sárospatakra 2011. július 22-én (pénteken) a délutáni órákban. Korabeli viseleteket és fegyvereket idéző ruházatban és felszerelésben gyalogszerrel teszik meg Kassáról Patakig az utat. Első nap a táborállítás zajlik a Várkertben. Úgyszintén ezen a napon egy korabeli dereglye is felavatásra kerül a Bodrog partján.
Július 23-án, szombaton egész napos programmal várja a Múzeum és a hagyományőrző egyesületek a látogatókat, érdeklődőket.

Ez a nap országos történelmünkben is nevezetes, az 1456-os nándorfehérvári diadal emléknapja. Július 23-án 14 órakor lövész- és ágyú bemutató lesz a Várkertben felépített katonai táborban. 15.30-kor kezdődik a nevezetes ostromjelenet a Vörös-tornyot körül ölelő Olaszbástyánál. Heves tűzharcra, rohamra, kézitusára, várfalhoz támasztott létrákon igyekvő katonákra számíthatnak az ide látogatók. Még ugyan ezen a napon 18 órakor újabb lövészbemutatóra várják az érdeklődőket a katonai tábor „lakói”.

Július 24-én (vasárnap) folytatódik az ostromhétvége. 10 órakor lövészbemutató, 14 órakor újabb ostromjelenet lesz. A hétvége mindkét napján (szombaton és vasárnap) szabadon látogatható a katonai tábor, hallgatható a korabeli muzsika. A Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma szeretettel vár mindenkit programjára.

 
 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2011.07.14./
 

            Motoros baleset Tolcsván

               
            


Bacsó Tibor

      

2011. július 12-én 8 óra 45 perckor személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt Tolcsva belterületén, ahol egy helyi lakos Honda típusú segédmotoros kerékpárjával közlekedett az Esze Tamás út felől a József Attila út irányába – kezdte a baleset ismertetését Bacsó Tibor rendőr őrnagy, a Sárospataki Rendőrkapitányság sajtóreferense…

Az általa vezetett jármű sebességét nem megfelelően választotta meg, így az útkereszteződéshez érve kerékpárjával a kavicsos úttesten megcsúszott és felborult. A baleset következtében szerencsére 8 napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett. A baleset körülményeit a rendőrség szabálysértési eljárás keretében vizsgálja.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2011.07.14./
 

            Jankovics Marcell Sárospatakon

 

               
            

A 13. Zsákomban a bábom nemzetközi bábfesztivál egyik kísérő rendezvénye volt Jankovics Marcell, a fesztivál fővédnökének előadása, aki a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) elnöke. A nagyszámú érdeklődő hallgatóság számára a magyar népmese gyökereit bemutatva vázolta fel, hogy annak milyen jelentősége van nemzeti kultúránk ápolásában…
 

 


 Jankovics Marcell

      

Az előadásomnak az volt a témája, hogy mik az én kapcsolódási pontjaim a magyar népmeséhez. Elmondtam először egy történetet, arról, hogy hogyan kerültem ebbe a témába közelről, először a gyermekkori emlékek, aztán később a János vitézzel sikerült egy olyan filmet csinálni, ami utóéletet is jelentett, hiszen a mai napig vetítik. Ekkor én elkezdtem foglalkozni magával a mesével, más szerzők tanulmányait is felhasználva felállítottam egy elméletet arra vonatkozólag, hogy milyen konkrét rendszer, elmélet, elv áll a mesék, ill. a tündérmesék felépítése mögött - részint szerkezeti, részint pedig a szereplőkre vonatkozóan.

Menetközben rájöttem arra, hogy a mese olyan, mint egy ház. Van neki egy lakószintje, van egy padlása és van egy pincéje, a pince az, ami a mélyben van, és ami a legsötétebb zugait jelképezi. A mesékben egyébként nagyon fontos, hogy a gyerekeknek a lelki traumáit segíti megértetni a gyerekekkel, ilyen szimbolikus nyelven. A gyerek nem mer szembenézni azzal, hogy a halál, vagy a születés - ez nem könnyű. Viszont mesés köntösbe fogalmazva ez már másként megy…
A padlás számomra a látható világegyetem, ami fölöttünk van, ahol pedig lakunk házon belül, az a mesében megfelel annak a társadalmi környezetnek - a szegény ember, a király az udvarmester, a kocsis - ami valamilyen információt ad arról a világról, ami ismerősnek hat a gyerek számára. Nem egy görög mítosz kellett a magyar parasztgyereknek, hanem ismerős szavak, hamu, Jancsi, Piroska, barika, birka, tehát ismerősek legyenek a részletek is.

Ez volt a népmesével való találkozásom, és utána még születtek munkák, amikről hosszan beszéltem, és végül a jelenlegi könyvemről, ami arról szól, hogy az álmok milyen szerepet játszanak a mesékben. Ehhez saját, konkrét álmaim is segítenek, amiket 10 éve jegyzetelek. Ha Isten is úgy akarja a jövő könyvhéten meg fog jelenni.

Egy Zemplén TV-nek adott interjúban érdekes információt hallottunk a Mestertől, a népmeséink eredetét illetően…
Minden népnek megvan a saját népmese kincse és ezek között nagy átjárás van. A Ludas Matyira is mondják, hogy sumér gyökerű – és ezzel már elég sokat mondtam térben és időben. És ha elmondom, hogy az Égig érő paszuly Angliában is ismert, akkor láthatjuk, hogy elég gazdag kapcsolódási rendszerek vannak.
A mesék túlnyomó többsége lényegesen korábbi időkből származik, mint hogy mi a forrást történetileg el tudnánk helyezni valamelyik nemzethez. Amit biztosra lehet venni, hogy van egy jó nagy százalék, amit mi még Közép-Ázsiából hoztunk.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.07.13./
 

            Comenius emlékkiállítás nyílt a Református Kollégiumban

 

               
           

A Magyar Comenius Társaság és a Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei a Református Kollégium nagytalálkozójának idejére szervezte a Comenius emlékkiállítás megnyitását, hogy azon a világból ide sereglett pataki öregdiákok minél nagyobb számban részt vehessenek….
 

 


Dr. R.Várkonyi Ágnes

      

Az istentiszteletet követően így a sárospataki Nagykönyvtárba vonultak át találkozósok és a vendégek, ahol megtekinthették a Magyar Comenius Társaság megalakulásának 25. évfordulójára létrehozott Comenius kiállítást.
Pocsainé Dr. Eperjesi Eszter Magyar Comenius Társaság tagja elmondta, tavaly ősszel úgy gondolták, hogy méltó megünneplése lenne ennek a jubileumnak, ha a Comenius Társaság és a Református Kollégium együtt készítene egy Comenius jubileumi kiállítást. A Tudományos Gyűjteményekben nagyon sok eredeti munka található Comenius művei közül, s természetesen erre fektették a hangsúlyt, hogy ezek a művek bemutatásra kerüljenek.

A kiállítás megnyitó beszédét Dr. R.Várkonyi Ágnes akadémikus, a Comenius Társaság díszelnöke tartotta meg, kiemelve, hogy Comenius egy széleskörű információs hálózatot épített ki egész Európában, Franciaországon és Svájcon át egész Edélyig, és nagyon jól ismerte Magyarország és Erdély gondjait és problémáit.

Dr. Földy Ferenc Magyar Comenius Társaság elnöke kifejtette, hogy az országos, illetve ma már nemzetközi hatáskörrel bíró társaság a névadó műveit, tanításait, eszméit hivatott kutatni, feltárni és terjeszteni. Ez a terjesztés a Társaság részéről a BIBLIOTHECA COMENIANA könyvsorozattal történik meg. Eddig 15 kötet jelent meg, amelyek a kiállításon is ki vannak állítva.

A Magyar Comenius Társaság kiemelkedő munkát végző tagjait Comenius emlékéremmel jutalmazta meg. A Társaság díszelnöke, Dr. R. Várkonyi Ágnes a legrangosabb kitüntetést, Comenius emlékplakettet kapott.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2011.07.13./
 

            Utoljára szervezett Szentirmai tanár úr Bábfesztivált

 

               
         

Lehet azt mondani, hogy sikerrel zárult a 13. Bábjátékok Fesztivál és a 8. alkalommal megszervezett konferencia. Mindegyik meghívott vendégünk el tudott jönni, ideérkeztek Litvániából, Vilniusból, Németországból, Örményországból és Magyarországról azok is, akik a legjobbnak számítanak. Jöttek Pécsről és Miskolcról is, így kerek egésszé sikerült a Fesztivál – kezdte beszámolóját Szentirmai László tanár úr, a város bábkedvelőinek nagy élményt nyújtó hétvégéről…
 

 


Szentirmai László

      

A közönséget kellett volna megkérdezni közvetlenül az előadások után, de az arcokról is le lehetett olvasni a konzekvenciát. Kérésem volt, hogy néhány fiatal fényképezze a közönséget is. Mindenki megköszönte, hogy itt lehetett.
Megkaptuk azt a támogatást, a várostól is a NKA-tól is, amire számítottunk, azoknak is köszönetet mondok, akik elszállásoltak bennünket.

Emelkedett a színvonal az előzőekhez képest. Mindenki azt mondja, hogy nagy fesztiválvárosoknál nem tudták azt megcsinálni, amit mi. Jó volt a válogatás, mindenre volt példa, ilyen és olyan bábjáték, ilyen és olyan korosztály számára.
Részemről nagyon boldog vagyok, mert az utolsó rendezésem volt. Nem fogok többé bábfesztivált rendezni, mindenkit segítek, aki úgy gondolja, hogy neki áll, és ebben a változó körülményekben, ami minket most körül vesz, egy ilyen kis városban szeretne szervezni. A mellérendelt Művészetpedagógiai Konferencia azért volt, hogy akik előadnak, azoknak a munkáit megfigyelhessék pedagógusok, terapeuták, orvosok, gyerekek, akik gyerekekkel foglalkoznak. Mivel lehet leghamarabb megközelíteni őket? Mi azt ajánljuk, hogy a bábjátékkal.

Hoffmann Róza kimondta, ami a számomra a legfontosabb, hogy művészeti nevelésre szükség van, mert a csak pusztán tudományos nevelés semmit sem ér, kell hozzá a művészet is. Tehát szükség van erre a „vállalkozásra”, de nem tudni, hogy Sárospatakon megmarad-e, a gyermekek számára ez a művészeti, pedagógiai nevelés.

   
 

 


 


 

 
 

 

 


 


 Cziczer Katalin
/2011.07.12./
 

            Rekordszámú látogató volt hétvégén a Végardó Fürdőben

 

               
         

Végre beköszöntött az első igazi nyári hétvége Sárospatakra. Nagyon vártuk már ezt, hiszen a felújított fürdőnk lélekben és külsőben is megújulva, megszépülve várja a folyamatosan az ide érkező vendégeket. Az Oros István fürdőigazgatótól kapott információk alapján egyértelmű, hogy az idei szezon legtöbb vendége látogatott az elmúlt hétvégén Sárospatakra – számol be a rekordforgalmú hétvégéről Aros János polgármester…
 

 


Aros János

      

Nagyon sokan voltak, ez főként öröm, hiszen olyan bevételre tett szert a fürdő, amelyet szeretnénk, ha minden héten hasonlóképpen alakulna, másrészt az itt lakóknak egy kis kellemetlenség is, hiszen az ideérkezők az út szélén is parkoltak, ahol egyébként nem lehetne.
Kérjük tehát a környéken lakók szíves türelmét, a parkoló autók és a megnövekedett forgalom okozta kellemetlenség miatt, hiszen a város számára nagyon fontos, hogy a tulajdonában lévő fürdő minél több bevételt hozzon.

Nagyon nagy szükség van arra, hogy ilyen körülmények között is igyekezzünk a rendet fenntartani. Ebbe a közterület felügyelőket is bevontuk, de a rendőrség is gyakran járőrözik a fürdőben és környékén. Igyekszünk mindenki igényét megfelelően kielégítve biztosítani az idelátogatók számára a pihenés és a kulturált szórakozás lehetőségét.

 

 


Oros István


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.07.12./
 

            Tahitótfaluban nincs munkanélküliség

 

               
         

Minden évben előfordul, hogy más települések polgármesteri hivatalának dolgozói látogatnak a sárospataki önkormányzat hivatalához egy kis tapasztalatcserére. Idén a Tahitótfalból látogattak hozzánk, akik a Köztisztviselői Nap alkalmából kirándultak Zemplénbe. A látogatásról dr. Komáromi Éva jegyző számolt be honlapunknak…
 

 


dr. Komáromi Éva

      

Kirándulásuk célpontja Sárospatak volt és a város környéke. A Városházán dr. Szabó Rita alpolgármester asszonnyal fogadtuk a delegációt, melynek a település polgármestere és a jegyző is tagja volt. Rövid köszöntés után ismertettem városunk főbb nevezetességeit, jellemzőit, és tekintettel arra, hogy hivatali kollégákról volt szó, a hivatalunk működéséről, önkormányzatunk rendjéről is említést tettem.
Nagyon érdeklődő volt a társaság, jól elbeszélgettünk.
Ők is elmondták a településükre jellemző főbb sajátosságokat, illetve az itt elhangzottakkal kapcsolatos összevetésüket. Érdekes volt hallani, hogy egy budapesti agglomerációba tartozó település teljesen más problémákkal küzd, mint városunk. Számukra nagy gondot okoz az elegendő óvodai és iskolai férőhely biztosítása, a település számára ismeretlen a munkanélküliség, és az önkormányzat forráshiány nélkül gazdálkodik.

5600 fő lakosú településről beszélünk, amely község rangot képvisel, s nem is szeretnének városi rangot kapni. Évente 100-zal nő a gyereklétszám.
A Városházáról a kirándulást a Református Kollégium Nagykönyvtárban, majd a Rákóczi Várban folytatták, ami után tolcsvai pincelátogatás következett. Jó baráti hangulatban, és kellemes élményekkel váltunk el egymástól.

 
 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.07.12./
 

            Fame, azaz a Hírnév című musical a Vízikapu színpadán

 

               
         

A Családi Nap és a Pünkösd után ismét a Vízikapunál lévő szabadtéri színpad kínálta színházi élménynek örvendezhetett a közönség . 2011. július 8-án a Sziget Színház mutatta be a Fame, azaz a Hírnév című musicalt – számolt be a sikeres rendezvényről Csatlósné Komáromi Katalin, A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatónője...
 

 
Csatlósné Komáromi Katalin

      

Az eredeti előadást Arnold Mittleman művészeti produkciós igazgató hozta létre a Coconut Grove Playhous-ban. A Fame című musicalt óriási sikerrel játsszák az egész világon az 1995-ös londoni bemutató óta. A Metro- Goldwyn- Mayer által készült azonos című film életöröme volt olyan hatással David de Silvara, hogy annak ötlete alapján megalkotta a Fame című musicalt.

A történet nyolc tehetséges fiatalt mutat be a New York-i Művészeti Iskolán, ahol négy tanéven keresztül követhetjük végig a művészpalánták korai pályafutását a diploma megszerzéséig vezető rögös úton. Van közöttük színész, humorista, táncos, énekes, zenész, - nagyon különböző, sokszínű egyéniségek, de mindannyiuk legfőbb vágya a hírnév, ismertté válni és rivaldafénybe kerülni.

A sárospataki előadáson Pintér Tibor főszereplése mellett, számos tehetséges fiatalt láthattak a színpadon.
Szerencsére ez alkalommal az időjárás is kegyeibe fogadta a rendezvényt, így igazi nyáresti kikapcsolódást nyújtott, mindazoknak akik jegyet váltottak az előadásra. A nézőközönség soraiban a sárospatakiakon kívül számos turista és a városban táborozó gyermekcsoport is helyet foglalt.
A nézőtéren találkozhattunk ifjú zenész és táncos növendékkel is, akiket bizonyára elgondolkodtatott a Hírnév sztorija.

A Művelődés és Háza és Könyvtára következő szabadtéri rendezvénye 2011. július 16-án 18 órától Kegye János pánsíp művész Hild-téri előadása lesz.

 
 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.07.11./
 

            Szívem szemével...

 

               
       

 


Frimmerné Ihnáth Mariann

      

2011. július 10-én vasárnap 11 órakor nyílt meg Frimmerné Ihnáth Mariann művész-tanár kiállítása a Református Templom Galériájában. A tárlaton ötven alkotás látható, melyek zöme lelki békét sugárzó csendélet, valamint Sárospatak és környékének tájképe, nevezetes épületeinek portréja.
A kiállítás három hónapig látható, melyet szeretettel ajánlunk az érdeklődő közönség figyelmébe.

 

 
 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Ref. Lelkészi Hivatal
/2011.07.11./
 

            Tűzgyújtási Tilalom elrendelése!

 

               
       

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága nevében tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Vidékfejlesztési Miniszter Magyarországon az erdőkre, valamint az erdőterületek határától számított kétszáz méteren belüli területreátmeneti időre – tűzgyújtási tilalmat rendelt el 2011. július 8-tól – nyilatkozta Barna Norbert tűzoltó főhadnagy…
 

 


Barna Norbert
 

      

Országos tűzgyújtási tilalom
Magyarország erdeiben a rendkívül gyors felmelegedés, a kánikulai meleg és a csapadékmentes időjárás miatt fokozott tűzveszély alakult ki, ezért az erdőkre, valamint az erdőterületek határától számított kétszáz méteren belüli területre - átmeneti időre – 2011. július 8-tól a vidékfejlesztési miniszter általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el.

A tilalom idején tilos a tűzgyújtás a fentebb felsorolt területeken kijelölt tűzrakó helyeken is, valamint a közút és vasút menti fásításokban, beleértve a parlag- és gazégetést is.

A hatóságok felhívják a közúton és vasúton utazók, a természetben kirándulók, valamint a mezőgazdasági területeken dolgozók figyelmét, hogy fokozottan figyeljenek környezetükre, az égő cigarettát ne dobják el, mert ez kiemelkedő tűzveszéllyel jár vagy akár egy üvegdarabon fókuszálódó napsugár is nagy kiterjedésű tüzekhez vezethet. A kiszáradt árokparton, a vasúti töltések és utak mellett keletkező tüzek sok esetben nem csak a közlekedést, hanem közvetlenül erdő- és mezőgazdasági területeket is veszélyeztetnek.

Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket, azaz a tűzgyújtási tilalmat megszegi, szabálysértést követ el. Az elrendelt tűzgyújtási tilalom visszavonásig érvényes. További információkat találnak az erdőtüzek elleni védekezésről a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján a www.katasztrofavedelem.hu oldal lakossági információk, katasztrófa-típusok menüpont alatt.

Tűz esetén hívják a 105-ös segélykérő számunkat, és ne feledjék „ÖNÖKÉRT HA KELL, TŰZBE MEGYÜNK!” Tájékoztatjuk Önöket, hogy a mobil telefonkészülékről indított 105-ös segélykérő hívás Miskolcra, a miskolci Hivatásos Tűzoltóság ügyeletére fut be. A tűzoltóság mobil telefonkészülékről a 06-47-523-140 számon közvetlenül elérhető.

 
 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Barna Norbert tű. fhdgy. és Tóth János tű. hdgy
/2011.07.11./
 

            A gyalogosok védelmében

 

               
       

 


Ladics Tamás

      

Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén az elmúlt időszakban több személyi sérüléssel járó közlekedési baleset is történt kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, gyalogos elütéssel. A balesetek okai elsődlegesen az elsőbbségi szabályok figyelmen kívül hagyása, minek következtében a járművezetők nem biztosítottak áthaladási elsőbbséget a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen átkelni szándékozó gyalogosok részére – nyilatkozta Ladics Tamás rendőr főhadnagy...

Ezek az események azt mutatták, hogy a közlekedésbiztonság megszilárdítása érdekében, fokozottabb ellenőrzés szükséges, a frekventált kijelölt gyalogos-átkelőhelyeken, továbbá azokon az útszakaszokon, ahol a gyalogos forgalom jelentős.
Ezeknek a baleset-megelőzési céloknak az elérése érdekében, megyénkben fokozott ellenőrzés elrendelése történt, minek során, Sárospatakon is ellenőrizzük a gyalogos-átkelőhelyek forgalmát.

 
 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.07.10./
 

            Magánszállásadók és falusi turisztikai szolgáltatók védjegy-rendszere

 

               
       

2011. július 1-től változik a falusi szolgáltatókra és a magánszálláshelyekre vonatkozó rendelet, esetükben az elnevezésekre és a szolgáltatások színvonalára nézve komoly változások lesznek a nemzeti tanúsító védjegyrendszer bevezetése miatt – tájékoztatja az érdeklődőket Kajati Mónika TDM menedzser…
 

 


Kajati Mónika

      

A magánszállások csillagos besorolását, illetve a falusi szálláshelyek régi napraforgós besorolását már nem lehet használni, azonban szeptemberig ezt még a Fogyasztóvédelem nem fogja ellenőrizni, csak figyelmezteti a szálláshelyeket. Szeptembertől viszont aki a régi csillagos / napraforgós besorolást használja, azokat a Fogyasztóvédelem büntetheti, kérjük tehát, hogy gondoskodjanak esetlegesen a táblák cseréjéről, a kommunikációs eszközökön a csillagok / napraforgók levételéről.

A Nemzetgazdasági Minisztérium az egyes szálláshelytípusokhoz tartozó védjegyek kiadásának, nyilvántartásának rendszerét az alábbi szakmai szervezetekre bízza:
1.
 
A falusi szálláshelyek védjegyrendszerét a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége,
2.
 
A szállodákét a Magyar Szállodaszövetség,
3.
 
Az ifjúsági szálláshelyekét a Magyarországi Ifjúsági Szálláshelyek Szövetsége,
4.
 
A kempingekét a Kempingek Szakmai Szövetsége,
5.
 
A fizető-vendéglátókét a Magánszállásadók Országos Szövetsége koordinálja.

 A védjegy célja a szálláshely-üzemeltetési engedélyben meghatározott követelményeken felül, további minőségi követelményeket nyújtó szolgáltatók pozitív megkülönböztetése és kiemelése az azokat nem vállaló vállalkozásokkal szemben, a tudatos fogyasztói (turista) magatartás elősegítése, a tájékozott fogyasztói döntés meghozatalának megkönnyítése, valamint a szolgáltatók minőségfejlesztésre, magas színvonalú szolgáltatásnyújtásra, fogyasztó (turista) orientált szemléletre történő ösztönzése.

A minősíttetés menete:A védjegy kérelmezését egy pályázati űrlap kitöltésével kell a szolgáltatónak kezdeményeznie a megfelelő szakmai szervezet felé. Ezt követően minősítő szakembereket küldenek ki a pályázó szálláshelyhez. A védjegy kérelmeket - a Minősítő Bizottság javaslata alapján - egy úgynevezett Bíráló Bizottság hagyja jóvá. A minősítettekkel védjegyhasználati szerződést kötnek, majd Nemzeti Tanúsító Védjegyet, táblát és bizonyítványt kapnak.
Az előző érvényes FATOSZ  minősítésével rendelkezők közül, azok számára, akik az elmúlt egy évben minősíttették házukat a FATOSZ egy külön eljárásrendet dolgoz ki és terjeszt be a Nemzetgazdasági Minisztérium felé, amelynek célja, hogy ezen, szolgáltatók is átsorolhatóak legyenek az új, Nemzeti Tanúsító Védjeggyel rendelkezők közé és ne kelljen a teljes új eljárást, valamint az egész eljárási díjat megfizetniük.  

Bővebb információ, pályázati űrlap:
Tourinform Sárospatak

http://www.fatosz.hu/
http://www.maganszallasadok.hu/hu/minositesi-palyazat.html  

 
 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2011.07.10./
 

            Nincs veszélyben a tanévkezdés a felújított iskolában

 

               
       

Július 6-án Sárospatak Város Képviselő Testülete rendkívüli testületi ülés tartott, amit a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola felújításának kivitelezője kezdeményezett. A felhozott indokot meghallgatva a képviselő testület hozzá járult ahhoz, hogy a felújított épület átadási határidejét július10-ről augusztus 10-re módosítsák. Ennek okáról Erdős Tamás, a projekt menedzsere számolt be…
 

 


Erdős Tamás

      

Az átadás és engedélyeztetés előkészítése során fény derült rá, hogy az épületen kívüli vízi közmű kapacitása nem felel meg a felújított és kibővített iskolaépület tűzoltó hatóság által előírt tűzi víz szolgáltatás előírásainak, mivel most a korábbinál nagyobb kapacitású oltó vízre lesz szükség, ami az utcai vezetékes vízhálózatról kerül megtáplálásra. A Petőfi utcában, az Erdélyi János utcától kezdődően húzódik az a gerincvezeték, amelynek a mérete, a vízkiszolgáló képessége nem elegendő. Ha ezt a rendszert nem bővítik fel, akkor az iskola nem kaphat használatba vételi engedélyt.
Ebből következően a képviselő testület s Zempléni Vízmű Kft-t bízta meg, azzal, hogy a gerincvezeték bővítést elvégezze. A cég a Kommunális Szervezettel együtt már hetekkel ezelőtt elkezdte az előkészületeket, amit természetesen be kellett illeszteni az éves felújítási tervébe, tehát nem mehetett azonnal.
A testületi ülésen a Lakatos István a Zemplén Vízmű Kft. igazgatója elmondta, hogy ennek a csőszakasznak a felbővítésére vonatkozólag augusztus 5-10-re tud határidőt vállalni. Így a testület ezen határidőhöz igazodva augusztus 10-ben állapította meg azt a határidőt, amikorra az eddigi dátumot kitolja. Ez nem veszélyezteti a tanítás szeptember 1-jén történő elkezdését, amit már az épület látványa is megerősít, hiszen a napokban az iskola régi homlokzata megkapta azt a külső szigetelést és színezést, ami már mutatja azt, hogy az új iskola színes és kellemes környezetet fog biztosítani az oda járó gyerekek és ott dolgozó pedagógusok számára.

A Zempléni Vízmű Kft vezetője elmondta, hogy az elvégzendő munkálatokat az éves karbantartási felújítási keretük terhére fogják elvégezni, így a városnak ez pénzébe nem kerül. Hasonlóan nem terheli a várost pénzügyileg az útburkolat bontása és – a szakipari munkák elvégzése után – a visszaállítása sem, mert azt a Kommunális Szervezet dolgozói végzik el.

A munkálatok nemi fennakadást, illetve kényelmetlenséget okozhatnak a Petőfi utcában közlekedők számára, amihez Erdős Tamás az érintettek türelmét kéri.

 
 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

Cziczer Katalin
/2011.07.10./
 

            Újra a szemétszállításról, költségvetési szemszögből

 

               
       

Az elmúlt napokban jó néhány sárospataki lakost, családot érintett hátrányosan a ZHK Kft-től kapott 2011. második negyedévre vonatkozó szemétdíjas csekkek kézhezvétele. A díjnövekedés hátterében az az intézkedés-csomag áll, melyet az Önkormányzat a 2011. évi költségvetés tárgyalásakor fogadott el ez év februárjában - nyilatkozta dr. Szabó Rita aljegyző...
 

 


dr. Szabó Rita

      

Talán többen visszaemlékeznek, amikor az önkormányzati feladatellátás várható nehézségeiről adtunk tájékoztatást, és a megszorító intézkedésekről, létszámcsökkentésről, támogatások megvonásáról esett szó. A Képviselő-testület - áttekintve az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait, és az azokhoz kapcsolódó költségvetési bevételeket illetve kiadásokat – fájdalmas döntések sorát kimondva, többek közt amellett döntött, hogy a lakossági szemétszállítási díjak fizetéshez eddig biztosított kedvezményeket 2011. áprilisától megvonta. Szemétszállítási díjkedvezményben közel 750 fő részesült Sárospatakon az elmúlt években.

Az állami normatívák jelentős csökkenése azonban arra kényszerítette az Önkormányzatot, így a döntést hozó képviselő-testületi tagokat is, hogy a korábbi évhez képest mintegy 100 millió Ft-tal kevesebb kiadást tervezzen a város költségvetésében. Ennek részeként a háromnegyed évre vonatkozó szemétszállítási díjkedvezmény megvonás 7,2 millió Ft. megtakarítást eredményezett.

A szemétszállítás kérdésköre Önkormányzatunknál napi rendszerességgel jelenlévő és összetett feladatot jelent, ideértve: a díjfizetés arányosabbá tétele érdekében tervezett 60 l-es edényzet bevezetését és az arányosabb díjszabás megteremtését, az önkormányzatok és a ZHK Kft. közötti közszolgáltatási szerződés – egész szolgáltatási területre vonatkozó - megújítását, a hulladék elhelyezéshez, hulladékkezeléshez kapcsolódó beruházások európai uniós támogatással történő megvalósítását, nem utolsó sorban a Cinege rekultivációját, valamint a várhatóan az év második felében elfogadásra kerülő új hulladékgazdálkodási törvényt, melynek jelenleg még a tervezete sem ismert.

A számos törvényi előírásra, különösen a közbeszerzési törvényben meghatározott eljárás szabályaira figyelemmel, Sárospatak Város Önkormányzata kezdeményező szerepet vállalt és bekapcsolódott a szolgáltatást végző ZHK Kft. taggyűlése által elindított közszolgáltatási szerződések megújítására irányuló folyamatban. A ZHK Kft. az önkormányzatok képviselőit bevonva egy 10 fős munkacsoportot állított fel, melynek tagjai a kisebb és nagyobb lélekszámú települések, városok polgármesterei, alpolgármesterei, jegyzői, körjegyzői. A munkacsoport jelenleg a szerződésmódosítást érintő jogi helyzet tisztázásában vesz részt, bevonva a közbeszerzésben illetve a környezetvédelmi tárgyú európai uniós pályázatokban jártas szakembereket is.

A sárospataki lakosság érdekeit szem előtt tartva továbbra is azon dolgozunk, hogy arányosabb díjfizetés és az előírásoknak megfelelő közszolgáltatás működjön városunkban. Jó reménnyel számíthatunk arra, hogy 2012. január 1-jétől a 60 literes edények bevezetésre kerülnek Sárospatakon, és ezzel együtt olcsóbbá válik a szemétszállítás a jogosultak számára.

 
 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2011.07.09./
 

           "Közös értékeink”

 

               
       

Dr. Mengyi Roland, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke nyitotta meg a Közös értékeink címet viselő, Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határ-menti, regionális médiaprojekt szakmai konferenciáját...
 

 


Dr. Mengyi Roland

      

A médiaprojekt felvidéki és magyarországi televíziós társaságok közös műsorcseréjét teszi lehetővé egy éven keresztül. A projekt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet felügyeletével zajlik. Része a Magyarország- Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013-nak. A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), Magyarország és a Szlovák Köztársaság társfinanszírozásával valósul meg 468.972 Euro támogatással.

Megnyitó beszédében Dr. Mengyi Roland szólt arról, hogy ez a projekt az együttműködés magas szintjét követeli meg. A partner televíziók ugyanis elkészítik azokat a kisfilmeket, bejátszó anyagokat, amelyek szűkebb pátriájuk értékeit mutatják be. Ezt követően itt, Miskolcon ezekből a kisfilmekből egy egységes, kész, szerkesztett, szlovák nyelven feliratozott, mintegy egyórás adás készül. Ezt az egy órás műsort mutatják be aztán a partner televíziók, így Magyarországról Kazincbarcika, Putnok, Sátoraljaújhely, Miskolc, Ózd, Felvidékről pedig Rimaszombat, Királyhelmec, Rozsnyó és Szepsi nézői tekinthetik meg az adást.

 

 
 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

Mint fogalmazott: a médiaprojekt segít abban, hogy a térségben élők jobban megismerjék egymást, ehhez pedig alkalmas eszköz a televízió. Dr. Mengyi Roland kifejtette: a helyi, lokális televíziók nézettsége jelentős. Az emberek hitelesnek, és igaznak tartják azt, amit az általuk a hétköznapi életben is jól ismert szakemberek tárnak fel a közösségi televíziókban. Ez a médiaprojekt abban egyedülálló, és abban különleges, hogy több helyi, lokális televízió üzenetét, értékrendszerét gyűjti egy csokorba. A néző ennek okán nemcsak saját településének problémáiról, környezete értékeiről kap tájékoztatást, hanem a tágabb környezet, a határ-menti térség, a szűkebb régió hiteles, helyi televízióinak kínálatát ismerheti meg.

Budai Erzsébet, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet igazgatója köszöntőjében kiemelte: az intézmény mindig is fontosnak tartotta a határ-menti kapcsolatokat, ennek okán sikerrel bonyolított már Felvidékkel közös projektet.

Holop Szilveszter, a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. projekt koordinátora a program követelményeinek való megfelelésről adott tájékoztatást a szakmai konferencia résztvevőinek.

Harnócz Sándor, a Közös értékeink projekt vezetője előadásában elmondta: Borsod-Abaúj-Zemplén megyében és a Kassai-Besztercebányai Kerületben találhatók Európa legelmaradottabb települései. A határ-menti, lemaradó térségekben a munkanélküliség jelentős, elérheti a 25-30 százalékot. A régió nagyszámú aprófalvas településeire a nagyfokú szegénység, a szegregáció, az elvándorlás, és az elöregedés jellemző. Ennek következtében rendkívül lassú a fejlődés.
A projekt célja, hogy hozzájáruljon a tendencia megfordításához, a folyamat ütemének mérsékléséhez. Azzal, hogy a helyi médiában több tudósítás, bemutatás, összeállítás készül a térség életéről, problémáiról, jellegzetességeiről, valamint a határon átnyúló együttműködésekről, a médiaprojekt hozzájárulhat a társadalmi-gazdasági felzárkózás folyamatához. Ezáltal javul a térségben lakók életminősége, valamint a helyi értékek bemutatásával, széles körben való megismertetésével fejlődik a helyi, és a regionális tudat.

A regionális médiatevékenység hatására ugyanis várhatóan más ágazatok is fejlődhetnek, jellemzően az oktatás, a turizmus, a gazdasági és kulturális együttműködés. A gazdaság és társadalom fejlesztéséhez a helyi televíziók az aktuális és hiteles információk szabad áramlásának biztosításával járulhatnak hozzá. A Gallup felmérése szerint a helyi lakosság nyolcvan százaléka tájékozódik a helyi, tehát lokális médiából. Magukénak érzik a róluk szóló, hozzájuk kötődő híreket, műsorokat. Ezáltal erősíthető a helyi, és a regionális identitás-tudat – idézte Harnócz Sándor, aki elmondta azt is:

Közvélemény-kutatás készült a projekt keretében arra vonatkozóan, hogy a nézők milyen témájú magazinműsorokat látnak szívesen. A legtöbben a közéleti hírekre, a turisztikai és történelmi témájú összeállításokra, valamint a szórakoztatásra voksoltak.

A szakmai konferencián részt vett Zárug Péter Farkas politológus, aki a média rendszerváltozás utáni strukturális változásáról tartott előadást.

Varga Ferenc, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat külügyi szakmai tanácsadója az Európai Unió határ-menti együttműködési programjairól adott részletes tájékoztatást.


M.Bíró Liza Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat sajtóreferens
/2011.07.09./
 

            Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy bábfesztivál

 

               
       

A Zsákomban a Bábom Nemzetközi Bábfesztivál és Művészetpedagógiai Konferencia a 13. születésnapját ünnepelte 2011. július 1-4. között Sárospatakon. S mondhatni, nagyszerű pillanatokban részesülhettek azok, akik ellátogattak a rendezvényre. Az ember minden érzékszerve csemegézhetett itt - küldte a tudósítást R. Toma Kornélia főiskolai docens a Miskolci Egyetem Comenius Főiskolai Kar Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézeti Tanszékének vezetője... 
 

 


R. Toma Kornélia


Szentirmai László

      

Láthattunk sokféle bábjátékot (pl. bunrakuszerű; asztali bábjáték; kesztyűs, maszkos vegyes játék; tárgyjáték; marionettjáték; mesejáték) a többnyire magyar, valamint a cseh, lengyel, litván, német, örmény és román előadóművészektől. S a megannyi csodálatosan kivitelezett báb és díszlet önmagában is rabul ejtette a látogatókat. Megtekinthettük a Horváth Mária és Kovács Lajos munkáiból készült kiállítást. Filmvetítésen nosztalgiázhatott az, aki a korábbi fesztiválokon is részt vett. Egy-egy előadás alkalmával muzsika- és énekszót is hallhattunk, mely lágyabbá tette a beszédet, befogadhatóbbá a történeteket. Saját kezűleg is készíthetett bábot a kedves érdeklődő, ha kedve volt hozzá, hiszen minden nap volt „Báboló”, ahol Mátyásné Füzi Csilla, Mátyás Bíborka és Herczeg Mária adott hasznos tanácsokat.

Több előadás olyan sikert aratott, hogy megismételték, lehetőséget adva azoknak is a megtekintésre, akik az eredeti időpontban nem láthatták. A fesztiválon együtt szórakozhatott gyermek és felnőtt, ami mindennél fontosabb, hiszen a közös élményeknek kapcsolatépítő erejük van. Kell-e egy szülőnek annál több, amikor látja, hogy gyermeke szája tátva marad az élménytől, és harsányan skandálja a szereplők nevét. Igen! Annyira le tudták egyes előadók kötni a gyermekek figyelmét, annyira el tudták bűvölni őket, és még a felnőtteket is, hogy ámulva figyeltük az előadást. És aki egy bábjátékot megnézett, csillogó szemmel ment a következőre. Így lehetett az, hogy szinte mindegyik előadáson volt egy törzsközönség a többi szórakozni vágyó mellett. Esős, hideg volt a hétvége, talán ez is kedvezett a zárthelyi műsoroknak, persze voltak olyan programok is, amelyeket A Művelődés Háza előterén mutattak be. Szerencsés volt a helyszínek megválasztása, mert a tükörterem és a pódiumterem nagyságánál fogva eredendően családias hangulatot áraszt. Itt a kicsik akár a földre terített párnákon üldögélve nézhették, hallgathatták a meséket.

A művészetpedagógia iránt érdeklődők szakmai előadásokat hallgathattak meg. Ezek legfőbb mondanivalója az volt, hogy a mesék rendkívüli módon fejlesztik a személyiséget, szerepük van a magyar nemzet kulturális örökségének fenntartásában. Ezért nagyon fontos, hogy a családban, az óvodában és az iskolában a gyerekek minél több mesét halljanak, legyenek aktív részesei, váljanak szereplőivé a mesék dramatizálásának, elbábozásának. Ugyanis ennek az előbb említetteken kívül lélekgyógyító erejük is van.

Köszönjük és gratulálunk mindazoknak, akik részt vettek a bábfesztivál megszervezésében, megvalósításában. Profizmus, igényesség és akarat tükröződött a munkájukon. Biztos vagyok benne, hogy aki nézőként bekapcsolódott a fesztiválba, sok szép élménnyel lett gazdagabb. S ami a legfontosabb, a gyerekek tartalmas útravalót kaptak a „tarisznyájukba”. Remélem, mondhatjuk, hogy jövőre a bábfesztiválon ugyanitt, Sárospatakon találkozunk!

 
 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.07.09./
 

            Tűzoltó Triatlon verseny 2011.

               
       

Júniusban került megrendezésre Mezőtúron az I. országos tűzoltó triatlon verseny, melyen tűzoltóságunk is képviselte magát. A versenyre az országból 16 tűzoltó csapat nevezett. Három versenyszámban mérték össze tudásukat a tűzoltók: 800 méter úszás, 18,2 km kerékpározás és 5,5 km terepfutás. A szervezők két korosztályra bontották a nevezett csapatokat: 35 év alatti és 35 év feletti versenyzők - nyilatkozta Barna Norbert tűzoltó főhadnagy... 
 


Barna Norbert

      

Tűzoltóságunkat Juhász Balázs tűzoltó törzsőrmester (kerékpározás), Juhász Péter tűzoltó őrnagy városi tűzoltó parancsnok (úszás) és Barna Norbert tűzoltó főhadnagy tűzmegelőzési osztályvezető, városi tűzoltó parancsnok helyettes (terepfutás) képviselte. Tűzoltóinkat az első korosztályba sorolták a szervezők, mivel a csapat összesített életkorát vették figyelembe. (Juhász Balázs 27 év, Juhász Péter 35 év és Barna Norbert 37 év)
Az I. korosztályban indult 12 csapat közül a sátoraljaújhelyi tűzoltók az előkelő 5. helyezést érték el 1 óra 17 perc és 28 másodperces idejükkel. Juhász Balázs 35 perc 41 másodperc, Juhász Péter 17 perc 31 másodperc és Barna Norbert 24 perc 16 másodperc alatt teljesítette a számára kiírt távot. Büszkén említjük meg, hogy mindkét korosztályt borsod megyei tűzoltó csapat nyerte: az I. korosztályt Tiszaújváros Hivatásos Tűzoltóság csapata, míg a II korosztályt az Ózd Hivatásos Tűzoltóság csapata.

A képen látható: Juhász Balázs tűzoltó törzsőrmester, Barna Norbert tűzoltó főhadnagy tűzmegelőzési osztályvezető, városi tűzoltó parancsnok helyettes és Juhász Péter tűzoltó őrnagy városi tűzoltó parancsnok.

 
Juhász Péter

 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.07.09./
 

            Lorántffy Zsuzsanna segít egymásra találnunk az erdélyi településekkel

 

               
       

Pár hete az erdélyi Fogarasról fogadtunk vendégeket az Önkormányzatnál, ahol Lorántffy Zsuzsanna román nyelvű iskolát indított, példát adva a békés egymás mellett élésre, június 30-án pedig Marosvásárhelyről, a Lorántffy Zsuzsanna Egyesület tagjait láthattuk vendégül. Őket is fogadták az Önkormányzatnál és a Református Egyháznál a Művelődés Háza igazgatónőjének kalauzolása mellett, valamint jártak az Iskolakertben is, ahol megkoszorúzták Lorántffy Zsuzsanna szobrát. Lázár Olga, az egyesület elnöke elragadtatással beszélt a Patakon látottakról… 
 

 


Lázár Olga


Csatlósné Komáromi Katalin

      

Tavaly volt egy Lorántffy Zsuzsanna évfordulós év, amit mi szerveztünk pályázat alapján. Ekkor megkerestük azokat a helyeket, s azokat a szervezeteket, akik valami módon Lorántffy Zsuzsannához kapcsolódnak. Így jutottunk el Csatlósné Komáromi Katihoz és Bordás Istvánhoz, őket kértük fel, akik nagyon szívesen segítettek, és meg is hívtuk őket. Dolgozatot is küldött egy sárospataki kislány, aki elhozta az első díjat Marosvásárhelyről Sárospatakra.

Az idén pedig arra pályáztunk, hogy eljuthassunk Sárospatakra, mert az egyik alapító tagunk volt már itt háromszor is és ő nagyon ajánlotta. Lorántffy Zsuzsanna nyomán egy kirándulást szerettünk volna, így az idén megkértük, hogy szervezzenek nekünk egy pár napot, hogy megismerjük Sárospatakot. Így jöttek el a többi Lorántffy Zsuzsanna egyesületi tagok is, és reméljük, hogy Katin és Istvánon keresztül, s azokon a személyeken, akiket megismerünk továbbra is, tényleg szorosabb lesz a kapcsolat Sárospatak és Marosvásárhely között.

Igaz, hogy Marosvásárhely 160 ezer lakos fölötti város, és már nagyon meg van hígítva, ellenben Sárospatak egy történelmi kegyhelynek számít, itt abszolút minden meg van, nem is tudom szavakban kifejezni. Nagyon-nagy a meglepetés, hiszen egy dolog, hogy hallod, egy dolog, hogy felmész internetre, de más, hogy eljössz és a saját szemeddel látod…
Gyönyörűség amit itt látunk. Hihetetlen számunkra, hogy mindössze 14 ezer lakosú a város, és ezt meg tudják őrizni, fenn tudják tartani.

A csoportot Csatlósné Komáromi Katalin, A Művelődés Háza igazgatónője nagy szeretettel kalauzolta itt Sárospatakon, megmutatva mindent, ami szép és értékes megtalálható a városban…

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület révén került A Művelődés Háza szorosabb kapcsolatba a marosvásárhelyi Lorántffy Zuzsanna Egyesülettel. Amikor intézményünk az erdélyi egyesület magyarországi irodájává vált, már akkor szerettük volna, hogy ez ne papírforma legyen, hanem minél színesebben töltsük meg tartalommal. Ennek egy jó apropója volt, amikor a marosvásárhelyiek pályázatot hirdettek a fejedelemasszony életéről. Erre Sárospatakról is érkeztek dolgozatok, mi pedig néhányan a dolgozatokat bemutató felolvasó ülésnek lehettünk részesei, ahová magunkkal vittük a Református Kollégium diákját Kurucz Emesét is, aki egyébként 1. helyezést ért el ezen a pályázaton.
Azóta folyamatos a kapcsolattartás Marosvásárhely és a pataki intézmény között, és ahogyan az egyesület vezetője is jelezte, szintén a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jöttek el most néhány napra a városunkba, hogy megismerkedjenek a történelmi helyszínekkel, felvegyék a kapcsolatot a Református Egyházon belül működő nőszövetséggel. Mi pedig igyekszünk tartalmas programokat biztosítani nekik, így megismerkedtek a Szentnegyeddel, a várral, alpolgármester úr fogadta őket a Hivatalban, a délutáni órákat pedig a Református Kollégiumban, a Tudományos Gyűjtemények, a Nagykönyvtár és az Iskolamúzeum megtekintésével folytattuk.
Holnap Széphalomba utaznak, a Magyar Nyelv Múzeumába, szombaton pedig részt vesznek Tokajban egy református találkozón vesznek részt. Vasárnap az Istentisztelet alkalmával lesz a záró összejövetelünk, így bízunk benne, hogy sok élménnyel és sok új kapcsolatfelvétellel térnek haza a kedves vendégeink Marosvásárhelyre.

 
 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.07.08./
 

            Kistérségi ülés Háromhután

 

               
       

A Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás Háromhután tartotta legutóbbi ülését hagyományteremtő szándékkal. Vebrovszky Károly Háromhuta polgármestere elmondja, hogy önkormányzatuk igyekszik minden pályázati lehetőséget megragadni, hogy Háromhuta fejlődjön... 
 

 


Vebrovszky Károly

      

Nagy hangsúlyt fordítunk az árvízre, hiszen 2010-ben 150 Millió forint kár keletkezett. Folyamatosan pályázzuk. Tolcsva és a Huta völgyi patak került pályázati beadásra és bízunk a pozitív döntésben és ezáltal a partfalakat ki tudjuk építeni és a lakóházak, ingatlanok meg lesznek védve.

Háromhutának a kitörési pontja a falusi turizmus, az idegenforgalom, ezért igyekszünk a településünket mindig karbantartani, szépíteni

152 fővel rendelkezünk, 175 hétvégi ház van és 20 nagyobb üdülő található a településen. Napról napra élünk, pár százezer forintot kapunk havonta, ezért folyamatosan ÖNHIKI-sek vagyunk, próbálunk különböző működési pályázatokat megragadni, ha ezek nem lennének, akkor sajnos a településünk nem tudna működni. Minden társulás keretében oldunk meg, körjegyzőség, iskola, óvoda, vízmű. A következő ülés várhatóan egy újabb tagtelepülésen lesz.

 
 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.07.08./
 

            4 év letöltendő börtönbüntetésre és 4 év közügyektől eltiltásra ítélte a Bíróság

 

               
       

A Sárospataki Rendőrkapitányság eljárást indított egy györgytarlói fiatalember ellen a Btk 271.§. (1.) bekezdésébe ütköző és a (3) bekezdés d, pontja szerint minősülő felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette és más bűncselekmények elkövetése miatt - nyilatkozta Ladics Tamás rendőr főhadnagy sajtóreferens... 
 

 


Ladics Tamás

      

Az ittas fiatalember 2011. július 04-én 21 óra 45 perc körüli időben a györgytarlói kocsmában italozott, ahol összeszólalkozott egy idősebb férfival, majd amikor a férfi távozott a kocsmából, akkor utána ment és az utcán bántalmazta. Az idősebb férfi a bántalmazás során, 8 napon túl gyógyuló állkapocscsonttörést szenvedett, őt a mentők a sátoraljaújhelyi kórházba szállították.
A bántalmazás után a kocsmából kiérkezők kérdőre vonták az erősen ittas fiatalembert a történtekről, aki továbbra is agresszívan és fenyegetően lépett fel. Közölte, hogy hazamegy a kaszáért és majd mindenkit móresra tanít.

Ezt követően kis idő elteltével az ittas fiatalember visszatért a kocsmához kezében egy fanyelű kaszával és a bent lévő személyeket elkezdte fenyegetni, hogy most mindenkit lekaszabol. Mivel a kocsmaudvar kiskapuját előtte kulcsra zárták, nem tudott oda bemenni, de továbbra is életveszélyesen fenyegette a kocsmaudvaron állókat. Azért, hogy szándékának nyomatékot adjon, a kezében lévő kaszával vágó mozdulatot tett az ott tartózkodók felé, minek következtében a kasza pengéjét a köztük lévő kerítés állította meg. Az ittas garázda férfi agresszív cselekménye közben több ablaküveget is betört.

A segélyhívón történt bejelentés után, a gyors rendőri intézkedésnek köszönhetően, az ittas agresszív férfit az intézkedő rendőrök a helyszínen elfogták, aminek köszönhetően nem történt tragédia a településen. A férfit ezután a Sárospataki Rendőrkapitányságra előállították, majd másnap reggel az őrizetbe vétele is megtörtént. Garázda, erőszakos viselkedéséért az elkövető gyorsított eljárásban került bíróság elé.

Az eseményt követő harmadik napon a Sátoraljaújhelyi Városi Bíróság jogerős ítélet hozott, melyben 4 év letöltendő börtönbüntetésre és 4 év közügyektől eltiltásra ítélte az elkövetőt. A Sárospataki Rendőrkapitányság az erőszakos, garázda elkövetőkkel szemben továbbra is nagy erőkkel fog fellépni, mindent megteszünk azért, hogy az ilyen elkövetők megkapják a megérdemelt büntetésüket.

 
 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.07.08./
 

            Autizmus-specifikus oktatás mentorálását szervezte meg

 

               
       

Eredményesen pályázott a Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány „Autizmus-specifikus oktatás támogatása a közoktatási intézményekben” című pályázatára - számolt be Kis Márta igazgatónő...
 

 


Beregi Judit

      

Pályázatunkhoz konzorciumi tagként csatlakozott a Karolina Óvoda és Bölcsőde. A nyertes pályázat tette lehetővé, hogy megszervezzük az autizmus-specifikus nevelés mentorálását, melynek célja: az autizmussal kapcsolatos ismeretek átadása, bővítése .

Megtiszteltetés volt számunkra, hogy a mentori teendőket elvállalta Beregi Judit, a Megyei Pedagógiai Intézet munkatársa, az autizmus elismert szakértője. A mentori foglalkozásokra hívtuk a helyi oktatási intézmények pedagógusait, szülőket, - örömünkre, az érdeklődés nagy volt.

A nyertes pályázat eredményeként az autista csoport dolgozói és egy óvónő továbbképzésen vettek részt, továbbá mozgásfejlesztő eszközöket és szakkönyveket tudtunk vásárolni.

 
 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.07.07./
 

            Tűzoltó verseny 2011.

 

               
       

Júniusban került megrendezésre Mezőkövesden a hivatásos tűzoltók megyei tűzoltóversenye. A versenyen a nyolc megyei város tűzoltói mérték össze tudásukat 3 versenyszámban: 100m-es akadálypálya futás, 4x100 m-es váltóverseny és horoglétra mászás - nyilatkozta Juhsz Péter tűzoltó őrnagy városi tűzoltó parancsnok...
 

 


 

      

A sátoraljaújhelyi csapat tagjai kiválóan teljesítették a feladatokat, így a 100m-es akadálypálya futásban első helyet, míg 4x100 m-es váltóversenyben és horoglétra mászásban a második helyet szerezték meg. A gépjárműfecskendőről való szerelés sajnos az időjárási viszonyok miatt elmaradt. A sok- sok felkészüléssel töltött óra meghozta gyümölcsét tűzoltóinknak, hiszen az összetett csapatversenyért járó győzelmet is megszerezték megelőzve Szerencs és Mezőkövesd csapatát!

A csapat tagjai (álló sor): Pletenyik Béla tűzoltó főhadnagy felkészítő, Szabó Sándor tűzoltó zászlós felkészítő, Braun Zsolt tűzoltó főtörzsőrmester, Hoffmann Zsolt tűzoltó őrmester, Timkó Ádám tűzoltó törzsőrmester, Holozsai Ferenc tűzoltó törzsőrmester, Kovács Norbert tűzoltó őrmester, Regős László tűzoltó főtörzsőrmester versenybíró (alsó sor): Ruzsinszki László nyugállományú tűzoltó alezredes /volt városi tűzoltó parancsnok/, Csoma Miklós tűzoltó őrmester, Csabai Tamás tűzoltó törzsőrmester, Dakos Tamás tűzoltó őrmester, Orosz Péter tűzoltó őrmester, Disznósi Gábor tűzoltó főtörzsőrmester és Juhász Péter tűzoltó őrnagy városi tűzoltó parancsnok. A képről hiányzik: Sütő Péter tűzoltó őrmester.

 
 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.07.07./
 

            Miről tárgyalt a Jegyzői Kollégium?

 

               
       

Kistérségi Jegyzői Kollégiumi ülést tartottunk, június 28-án, amelyen a másnapi Kistérségi Tanácsülést készítettük elő. A Jegyzői Kollégium ülésének napirendjei ugyanazok voltak, amelyek a Kistérségi tanácsülésen és így kiemelt hangsúlyt kapott a társulási megállapodás és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok. A társulási megállapodásnak illetve a többi szolgáltatási szerződésnek is 2011. június 30-ával lejárt a hatálya, ezért ezeknek a megújítása volt a téma – számolt be dr. Komáromi Éva elnök, a kistérségben várható változásokról…
 

 


dr. Komáromi Éva

      

Az anyag előkészítését hetekkel ezelőtt megkezdtük a munkaszervezettel közreműködve és ez került kiküldésre a Jegyzői Kollégium, valamint a tanács tagjainak. Sem a társulási megállapodás, sem a szolgáltatási szerződések lényeges módosításra nem kerültek, azonban mindenképpen az elmúlt 4 év aktualitásait kellett figyelembe venni, úgy a lakosságszám vonatkozásában, mint az egyes feladatok ellátása tekintetében.

A feladatellátás tekintetében, leginkább a mozgókönyvtári és közművelődési feladat ellátási szerződést kellett hogy átdolgozzuk, hiszen korábban csak mozgókönyvtári feladatellátás volt és külön határozat alapján került ellátásra a kistérségi közművelődési feladat, amelyek most egy megállapodásba kerültek bedolgozásra.
Alapvetően nem változott a pedagógiai szakszolgálati feladat ellátás, s ugyancsak nem érintette lényeges változás a Központi Orvosi ügyelet ellátását sem. Ugyanakkor a Központi Orvosi ügyelethez kapcsolódóan szó esett esetleges vállalkozásba adásról, amelyre vonatkozó előterjesztést elutasította a Jegyzői Kollégium. Semmiképpen sem javasoljuk a tanácsnak, hogy ezt a jelenleg jól működő rendszert egy orvosos modellel váltsa fel és adjuk vállalkozásba az orvosi ügyelet működtetését. Bár vannak anyagi nehézségei a feladat ellátásnak, de mégis azt javasoljuk, hogy minden település, akár erején felül is tegyen eleget az orvosi ügyeleti hozzájárulási díj megfizetésének, és ezt a két orvosos modellt igyekezzünk megtartani. A társulási megállapodást is és valamennyi dokumentumot is egyhangú szavazással elfogadásra javasolta a Jegyzői Kollégium.

További napirendi pontként, tárgyaltunk még a korábbi rendkívüli Jegyzői Kollégiumi ülésen már tárgyalt és érintett közoktatási feladat ellátásról. Ebben továbbra is nincs még nyugvópont, a Kormányhivatal Közigazgatási Hivatala ellenőrzése alá vonta az ügyet, jelenleg felülvizsgálat alatt vannak mind az új intézményfenntartó társulást alapító iratok, mind a megszűnő illetve kiváló intézményfenntartó társulást érintő eljárás.
Új intézményfenntartó társulás jön létre Vámosújfalu és Sárazsadány vonatkozásában, a régi Bodrogolaszi Makkoshotyka, Sárazsadány intézményfenntartó társulásból tehát kiválik Sárazsadány. Így most mindkét intézményfenntartó társulás vonatkozásában vizsgálni kell az eljárás szabályszerűségét, törvényességét, valamint vizsgálni kell azt, hogy mindkét intézményfenntartó társulás eléri-e a kívánt létszámot, s így jogosult-e a kiegészítő normatívák igénybevételére. Amennyiben nem, az jelentős bevétel kiesést jelent mind a társulás, mind az egyes intézmények számára, s ebben az esetben maga a döntés is felülvizsgálandó, hogy az célszerűségi és hasznossági szempontoknak megfelel-e?
Ebben a témakörben meglehetősen eltérő vélemények voltak a jegyzők között.

 
 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.07.07./
 

         Elnökségi ülést tartott a Lokálpatrióták Egyesülete

 

               

Elnökségi ülést tartott a sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete. Az elnökség tagjai néhány aktuális téma miatt ültek össze, ezek között van Sárospatak város 2011-2014. között szóló gazdasági programjának véleményezése is. Saláta László, az egyesület elnöke elmondta, hogy szakmai műhelyük 9 oldalas javaslatot fogalmazott meg...
 

 


Saláta László

      

Újra átnéztük az anyagot, sok mindenben megállapítottuk, hogy még mindig aktuális, másik része pedig lekerült a napirendről. Gyakorlatilag aktualizálni kell. Úgy tűnik, hogy a megszerkesztett program készítői beledolgozták az elképzeléseket, amelyeket mi is megfogalmaztunk és más egyéb más civil szervezetek. A 9 oldalas csomag a város számos pontját érinti, a kultúra, a programok és a közlekedés.

Felvetődött a volt Malomnak a kérdése, amely hosszú távon még nincs eldöntve, de legalább belekerült, hogy foglalkoznunk kell vele.
Ami a legfontosabb dolog az, hogy a város elkerülő út ügyében mindenképpen lobbiznunk kell és nem elégedhetünk meg azzal, hogy 2041-ben fogunk majd visszatérni, mert akkor van aktualitása. A Lokálpatrióták Egyesülete módosította alapszabályát is, erre azért volt szükség, mert az adóhatóság az 1 %-kos felajánlásokat egy mondatrész miatt nem tudta átutalni az egyesületnek.

Az egyesületünk pártpolitikai tevékenységet nem folytat, pártoknak nem ad támogatást és nem fogad el támogatást. Nincs benne az utolsó két mondat a törvényrendeletbe, éppen ezért módosítani kell, hogy az 1 %-hoz hozzá tudjunk jutni.

A Lokálpatrióták Egyesületének alapító tagja volt a nem rég elhunyt Urbán György festőművész, emlékezve rá, az általa kezdeményezett dolgot szeretnénk megvalósítani, hiszen úgy érezzük, hogy köztünk van még ma is. Ez a kezdeményezés pedig a Bodrogi Szabad Strand. Az elnökségi ülés után koszorút helyeztek el Urbán György sírján.

 
 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.07.06./
 

            Háger Ritta kiállítása a Szent Erzsébet Házban

 

               
       

Háger Ritta Munkácsi- és Kossuth-díjas textilművész munkáiból álló tárlat nyílt a Szent Erzsébet Házban, mely a nyár folyamán látható. Hager Ritta neve ismerősen csenghet azok számára, akik rendszeresen látogatják programjainkat, hiszen a lépcsőházba lépve, hosszú időn keresztül, az ő 10 négyzetméteres Patrona Hungariae című útikárpitját pillanthatták meg...
 

 


Háger Ritta

      

Az Európát és Amerikát bejárt útikárpit nem szerepel a mostani kiállításban, de a tíz gobelinből álló tárlat monumentálisnak nevezhető, hiszen minden egyes darab alapja lehetne egy-egy önálló kiállításnak. Bizonyíték erre a berlini Branderburgi Kapu jobb oldali őrházában kialakított Csend Terme, ahol egyedül szerepel Háger Ritta Sugárzó Fény című alkotása. Az ide betérők bőrszínre vagy felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül, ezt a kárpitot szemlélve, a totálitárius rendszerek eme szimbolikus helyén, megmerítkezhetnek a békében.

A Szent Erzsébet Házban szeptember végig látható kiállítás darabjaiban is összekötő elem a FÉNY, amelyet a textilek sugároznak magukból olyannyira, hogy szinte élő organizmusnak gondolnánk őket. Éppen ezért ajánljuk, nemcsak a textillel foglalkozók és a textiltechnikák iránt érdeklődők, hanem mindazok számára is, akik szívesen szánnak időt az elmélyülésre, meditálásra.

 
 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.07.06./
 

            Kanyarban ütköztek

 

               
       

2011. július 4-én 8 óra 15 perckor Tolcsva és Erdőhorváti között személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt - nyilatkozta Ladics Tamás rendőr főhadnagy…
 

 


Ladics Tamás

      

Két gépkocsi ütközött frontálisan egy útkanyarulatban, amelyben a gépkocsivezetők sérültek meg, a gépkocsikban utasok nem voltak. Az egyik gépkocsivezető 8 napon belül gyógyuló könnyű sérülést, a másik gépkocsivezető pedig 8 napon túl gyógyuló súlyos sérülést szenvedett. Őket a mentők a sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórházba szállították a mentők.

A baleset körülményeit büntetőeljárás keretén belül vizsgálja a Sárospataki Rendőrkapitányság.

 

 
 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.07.06./
 

           Lovas tábort szervezett a Kiwanis

 

               
       

A Kiwanis Női Klub ez évben is elhatározta, hogy megszervezi a lovas táborát. Ennek egyik indoka az volt, hogy szeretnénk a város jól tanuló gyermekeit egy kis élménnyel megajándékozni, a másik pedig az, hogy egészséges, természet közeli életmódra, a természet szeretetére neveljük a gyerekeket, és azt látjuk a lovas táborban, hogy itt ennek minden feltétele megvan – számolt be Hörcsik Erika a végardói lovastanyán folyó igazi, szünidei programról…
 

 


Hörcsik Erika

      

A város összes általános iskolájában a pedagógusok 3-3 jól tanuló gyermeket választottak ki, ők vehetnek részt az egy hétig tartó lovas táboron.
A gyerekek 12-en vannak, és jól érzik magukat. Lovagolnak és amellett többféle sporttevékenységben részt vehetnek. Íjászattal, pingpongozással, akadálypályával és egyéb foglalkozásokkal töltik a napot. A tábor egész napos, de nem bent alvós. Napközben részesülnek ellátásban a gyerekek, miután sárospataki gyerekekről van szó – kivéve azt a három lányt akiket szintén itt üdültetünk, de őket Újhelyből hozzuk át naponta…

Klubunk az elmúlt évtől egy hármas ikreket segít, akiket a nagymama nevel segítséggel, mivel ez az édesanyjuk sajnos fekvő beteg folytatta a Szajkóné Király Erzsébet

Feléjük nemcsak ez a tábor ilyen gesztus értékű segítség részünkről, hanem egész évben besegítünk a Hajdudorogra, a bentlakásos iskolába való az oda és visszaszállításukba is. A hármas ikrek problémája most már végig kísér bennünket második év óta, de nagyon szívesen segítünk, hiszen nagyon kedves, igyekvő lányokról van szó. Természetesen nem szülőpótló akarunk lenni, de talán ezekkel az apró dolgokkal is tudunk kicsit könnyíteni az életükön.

 
Szajkóné Király Erzsébet

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.07.06./
 

            Ünnep a Sárospataki Görögkatolikus Egyházban

 

               
       

Július 2-án emléknapot ünnepelt a város Romzsa Tódor görögkatolikus vértanú püspök születésének 100. évfordulóján. Délelőtt konferencia volt a Szent Erzsébet Házban, ahol Felvidéki, Kárpátaljai és Párciumból való vendégek is voltak - számolt be Telenkó Miklós görög katolikus parókus...
 

 


Romzsa Tódor

      

Ezt követően közös agapéra került sor. Délután Kocsis Fülöp megyéspüspök megáldotta Kispatakon Puskás László művész-pap által készített csodálatos mozaik ikont. A képbe beépített eredeti reverenda anyag a szent jelenlétét adja.

A 400 fős menet Kispatakról egyházi lobogók kíséretében, imákat énekelve ment a Szent József úti templomba. Tódor püspök dédapja a 19. században itt szolgált görögkatolikus papként. Az ereklyék templomba kerülése egy posztumusz találkozás. Az ünnepi napot nagyvecsernye zárta le.

 
Kocsis Fülöp

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.07.06./
 

            "HA TE VELEM AKARSZ LENNI, ÉN IS VELED AKAROK LENNI!”

 

               
       

- olvashattuk a Szent Erzsébet Út nyitózarándoklat felhívásában. Árpád-házi Szent Erzsébet szavai ezek, aki látomásában a Krisztushoz való tartozását erősítette meg. Erzsébet a fejedelmi udvart és pompát hagyta ott, hogy a betegeket ápolva, a szegényeket istápolva érezhesse az Isten közelségét. Pünkösdhétfőn száz zarándok indult el, a kényelmes otthont elhagyva, hogy ki-ki egy vagy öt napon keresztül Erzsébet nyomdokain járjon – számolt be Boglár Boglárka a Szent Erzsébet Ház munkatársa...
 

 


Dr. Szabó Irén

 


Bodnár Boglárka

 


Ternyák CsabaTóth Gábor atya

      

Első nap
A pünkösdhétfői ünnepi szentmisét és ereklyés körmenetet követően, Bernard Bober kassai és Ternyák Csaba egri érsek mondott útravalót, majd Dr. Szabó Irén az Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság elnöke adta át számukra azt a Szent Erzsébet Út rózsa-jelével hímzett nemzeti zászlót, amit a Kassáig zarándoklók vittek magukkal a hátizsákjukra tűzve. Ezt a rózsa jelet követve 25-en gyalogoltunk a Sárospataki Bazilikától egészen a Kassai Dómig. Az első nap sokan csatlakoztak, nemcsak sárospatakiak, és a környező települések lakói, hanem egy népesebb zarándokcsoport is, a sajószentpéteri Római Katolikus Egyházközség hívei. Minden zarándok kapott egy emléklapot, amelyre pecséteket lehetett gyűjteni az egyes állomásokon, így a sárospataki Szent Péter és Pál Görög Katolikus Templomban, a Bodrogolaszi Chemin Neuf Közösségnél és Komlóskán.
Bodrogolaszitól a Szarka-kút és a Darnói apátság irányában közelítettük meg az első nap úticélját: Komlóskát. A komlóskaiak nem várták meg, míg beértünk a faluba, mert a Szarka-kúti elágazásnál vártak bennünket, frissítővel, pogácsával, hogy onnan harangszóra, együtt sétáljunk be a település templomába. A komlóskai önkormányzat minden zarándokot bőséges meleg vacsorával várt, azt követően a sárospataki önkormányzat pedig autóbuszt biztosított azok számára, akik a nap végén visszautaztak Sárospatakra. A másnap továbbinduló zarándokok a Sólyomvár panzió vendégei voltak, ahol teljes ellátásban részesültek.

Második nap
A második nap végállomása Regéc volt, Erdőhorváti érintésével. A komlóskai processzióval együtt indultunk Erdőhorváti irányába, ahol az erdőhorvátiak apraja és nagyja, már a falu határában várt az útmenti keresztnél. A lengyel Szent Erzsébet nővérek, a német zarándok, Rolf Damm és felesége Ulrike, valamint a Magyarországról, Dunaújvárosból, Egerből, Budapestről érkezők megkóstolhatták az erdőhorváti perecet, finom Hegyaljai bort, és bodzaszörpöt. A fogadást követően, a faluban felkerestük, a Szent Erzsébet Út kialakításával párhuzamosan, egy helyi vállalkozó által létrehozott Szent Erzsébet emlékhelyet is. Innen a Hallgató dűlőn keresztül mentünk tovább, Regéc felé. Ahogy a dűlő neve is mutatja, az erősen emelkedő részen, az embernek nincs nagyon kedve beszélgetni, de amúgy sem beszélgettünk, mert minden nap délelőtt és délután egy-egy órát csendben gyalogoltunk. Ez nagyban segítette a befelé fordulást, az önmagunkra és a Teremtőre való odafigyelést. Feladatot is kaptunk ezekre a csendben eltöltött órákra, Tóth Gábor, füzéri plébános atya minden reggel az aznapi szakaszhoz kapcsolódóan Szent Erzsébet életéből emelt ki egy-egy momentumot, amit a szilencium idején átgondolhattunk. A csendben megszületett „ajándékokat” egymás között megosztottuk a nap végén. A napi szentmisékben pedig hálát adtunk.

Harmadik nap
A harmadik nap Regécről Telkibányáig gyalogoltunk. Ez a szakasz sem könnyű, van benne néhány meredek rész, viszont a Zemplén szépsége kárpótolt mindannyiunkat, s egy-egy nehezebb rész teljesítése újabb erőt adott a további távok megtételéhez. Telkibánya felé a Fehér-kúti forrásnál pihentünk meg napközben, ahol a Telkibányai Erdészet igazgatója, Hulják Péter köszöntött bennünket. Kiemelte, hogy örömmel vette a kezdeményezést, hogy a Zempléni-hegységen keresztül zarándokút épült, s lesznek egyének, csoportok, akik zarándokként fognak időt tölteni az erdőben. A zempléni vendégszeretet folytatódott, kemencében sült dübbenccsel és túrós batyuval kínálta az igazgató úr a Szent Erzsébet Út zarándokait. Telkibányára érve nagyon szép élményben volt részünk. A Szent Katalin kápolna és ispotálynál szabad ég alatt volt a szentmise, amire nagyon sokan jöttek a faluból, és a környező településekről is. A szentmise után agapéval, szeretetvendégséggel készültek a telkibányai egyházközség asszonyai.

Negyedik nap
Füzérig mentünk a negyedik napon. Ez egy rövidebb szakasza volt az utunknak, aminek első állomása Hollóháza volt. A hollóháziak a falu határában vártak a település zászlajával. A modern Római Katolikus Templomba mentünk, ahol a füzéri plébános atya ismertette a templom történetét, és mesélt az aktív egyházközség életéről. Ezt meg is tapasztalhattuk hiszen a finom sütemények után az ebéd idején is velünk maradtak, s kis koncerttel szórakoztattak, dalra fakasztva bennünket is. Azután a falu határáig kísértek, de ígéretükhöz híven Füzéren az esti szentmisén ők is részt vettek.
A Szent Erzsébet Út egyik legszebb szakasza, amikor Hollóháza után kiérünk az erdőből, s elénk tárul a füzéri vár. Egy réten keresztül sétálunk be a faluba, s a rét közepén gyönyörű kereszt áll, az ún. Jassó-kereszt, ahol Füzér polgármestere várta a zarándokokat. Köszöntője után, a nagy forróságban jól esett polgármester úr ajándéka, a berkenye pálinka.

Ötödik nap
Pénteken, a zarándoklat utolsó napján tettük meg a leghosszabb távot: 33 kilométert. Reggel fél hétkor indultunk, már ekkor magasan járt a nap. Füzér után nagyon meredek részen gyalogoltunk egy jó órán keresztül, míg elértük az országhatárt. Itt csatlakoztak hozzánk újra a komlóskaiak. Az országhatáron körben állva, egymás kezét fogva imádkoztunk Magyarországért és Szlovákiáért. Az első település Alsó-mislye, aminek határában található a Szent Magdolna kolostorrom, ahol csak rövid pihenésre volt időnk, mert Alsó-mislyén a Művelődés Házában már település vezetője várt bennünket. Kassa előtt az utolsó település Koksó Baksa. Ide a Hernád-partján zászlókkal gyalogoltunk a rekkenő hőségben. Köteles László, Komlóska polgármestere jóvoltából nemzetközi zarándokcsapatunk, zászlókkal is megmutathatta magát. A magyar és szlovák zászlón kívül, volt lengyel, német és ruszin zászló is. Sőt, a Rákóczi szabadságharc zászló-másolatát is elhozhatták a komlóskai zarándokok a Rákóczi Múzeumból. A zászlókat csak Koksó Baksáig vihettük magunkkal, majd Kassa belvárosában kerültek újra elő, mert utolsó nap délután hatalmas záporban sétáltunk be Kassára.
A kassai dómban Tóth Gábor atya mutatott be szentmisét, mellyel lezártuk a Szent Erzsébet Út nyitózarándoklatát. A szentmisén jelen volt főtisztelendő Kecskés Attila, sárospataki plébános atya, illetve családtagok, barátok és a Szent Erzsébet Társaság tagjai csatlakoztak hozzánk a sárospataki önkormányzat jóvoltából, amely autóbuszt biztosított Kassára. A szentmise után a zarándokokat szíves vendéglátásra invitálták a dóm közelében található plébániára.
Nagyon sokat gazdagodtunk ezalatt a néhány nap alatt. Gazdagodhattunk egymás által, az út folyamán lehetőség volt megosztani örömünket és bánatunkat, problémánkat egy-egy zarándoktársunkkal. Gazdagodtunk a zarándokút mentén található települések, s az ő vendégszeretetük által. Köszönjük, hogy mindenhol vártak bennünket, hogy az utunk során megtapasztalhattuk a felebaráti szeretetet! Gazdagodtunk azáltal, hogy a mesterséges környezetből kiléphettünk, s a teremtett világ szépségében lehettünk napokig. Előfordult, hogy egy-egy ponton meg kellett küzdenünk a terep adta nehézségekkel, sebeinkkel, vízhólyagjainkkal, vagy épp önmagunkkal, de ezek a pillanatok azóta kinccsé váltak számunkra, a kegyelem forrásai, melyből hosszú ideig töltekezhetünk.

 
 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>         További fotók-Kassa >>>        Autóbusszal Kassára>>>                 További fotók>>>        További fotók>>>       További fotók>>>   

További fotók Telkibányáról (jobb minőségűek) >>>


Cziczer Katalin
/2011.07.05./
 

            Zempléni Népművészeti Tábor

 

               
       

Zempléni Népművészeti Tábort szervezett A Művelődés Háza és Könyvtára az Újhutai Ifjúsági Táborban. E nyári programon harminc felett volt a résztvevő gyermekek létszáma, akik az öt nap alatt néptánccal, népszokásokkal, rovásírással, kézművességgel, népi énekkel foglalkoztak - számolt be Darmos István a táborvezető...
 

 


Darmos István


 

      

A tábor már hagyományosnak tekinthető, az örökség Gyermek Népművészeti Egyesület regionális szaktáboraként kerül minden évben meghirdetésre. Most főleg sárospataki és környékbeli gyermekek jelentkeztek, de volt budapesti résztvevőnk is. Vendég oktatók segítségével három táncanyaggal – gagybátori, jobbágytelki és mezőcsáti táncokkal - ismerkedhettek a gyermekek hiszen a tábor fő profilja a néptánc. E mellett ezekhez a tájegységekhez kapcsolódó énekeket folyamatosan tanított János Hajnalka népdalénekes, s a tábor egyik lakója segítségével – aki nemrégiben megyei rovásírásversenyen vett részt – a székely rovásírás betűivel, és számaival is ismerkedtek a gyerekek. Ez az ismerkedés nem csupán elméleti volt – bár tanulták a gyermekek a leírást és leolvasást – hanem kapcsolódott a kézműves foglalkozáshoz, ahol minden fiú a saját nevét faragta rovásírással a táncos botra.

A néphagyományok közül a tábor ideje alatti Szent Iván nap szokásait, dalait elevenítettük fel, s a körbetáncolt Szent Iván-i tüzet át is ugrották a táborlakók. A népi játékok közül a métázást próbáltuk ki a gyermekekkel, tapasztalhatták, hogy ez ugyanolyan élvezetes, szórakoztató játék, mint a foci, kosárlabda, vagy bármelyik népszerű sportjáték A népművészethez kapcsolódó programok mellett a szintén hagyományos tábori programok – bátorságpróba, tábori „ki vagyok, mi vagyok”, játékos ügyességi és szellemi vetélkedők - szolgálták a gyermekek szórakozását. Táborunkat a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

 
 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.07.05./
 

            Szociális kisegítőket foglalkoztatat a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás

 

               
       

TÁMOP-5.1.1-09/6-2010-0017 számmal nyertes pályázatot valósít meg a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás. A „képzés-foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek” című TÁMOP felhívásra pályázott a Társulás még 2010. év elején. A hosszas bírálati és szerződéskötési folyamatot követően, 2011. március 1 és 2013. február 28 között, 75 919 045 Ft összköltséggel megvalósulhat a „Szociális ellátás fejlesztése a Sárospataki kistérségben” című projekt - nyilatkozta Hogya Róbert...
 

 


Hogya Róbert
 

      

A Sárospataki kistérségben hatalmas igény mutatkozik az idős, beteg emberek segítését célzó szolgáltatásokra. A fiatalok többsége a jobb megélhetés reményében elhagyta térségünket, nagyvárosokba, vagy külföldre költöztek. Idős hozzátartozóik azonban itt maradtak és közülük egyre többen szorulnak segítségre. Itt nemcsak egészségügyi ellátásukról van szó, hanem minden olyan feladat ellátásáról, melyet fizikailag vagy mentálisan már nem tudnak önállóan ellátni. Sokszor jól jönne nekik a segítség a ház körüli munkák elvégzésében, lakókörnyezetük tisztán tartásában, vagy egyszerűen csak problémáik megosztásában, kibeszélésében.
A kistérségben működik ugyan a Szociális törvényben rögzített idősgondozási, házi segítségnyújtási feladatok ellátása, de a házi gondozóknak sem kapacitása, sem jogosultsága nincs mindennemű igény kielégítésére.

Ezt felismerve állította össze pályázatát Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás, melyben 21 hátrányos helyzetű, főként tartós munkanélküli személy 21 hónapon át tartó foglalkoztatására igényelt és nyert támogatást.
A 21 fő szociális kisegítő munkakörben kerül foglalkoztatásra 2011. június 1 és 2013. február 28 között. Feladatuk a házi segítségnyújtásban részesülő idős emberek gondozása, ápolása, a házban és ház körül javítások, karbantartások, kerti munkák elvégzése, valamint takarítási feladatok ellátása.
A kistérségi programnak két fontos foglalkoztatási jellemzője, hogy egyrészt a foglalkoztatottak helyben, saját településükön dolgoznak. A kiválasztásnál tehát fontos szempont volt, hogy mind a 16 településről kerüljön bevonásra egy vagy két személy, akik lakóhelyüket és a település lakosságát jól ismerik, könnyen elfogadtatják magukat a helyi idős emberekkel.
Másik fontos jellemző, hogy minden településről kijelölésre került a foglalkoztatottak számával megegyező számú mentor, aki jelenleg is a szociális ellátásban dolgozik házi gondozóként vagy falugondnokként. A programba bevont foglalkoztatottak tehát nem önállóan, hanem mentorukkal együtt érkeznek az ellátottakhoz, akinek felügyelete mellett az eddigieknél szélesebb körű szolgáltatást nyújtanak az időseknek.

A foglalkoztatáson túl további fontos eleme a programnak, hogy mind a mentorok, mind a szociális kisegítőként dolgozók különböző képzéseken vesznek részt. A mentorok 6 alkalmas felkészítő tréningen, a foglalkoztatottak pedig betanító képzésen, kompetenciafejlesztő tréningeken és kisgépkezelő tanfolyamon vesznek részt.
Ez utóbbi képzés kapcsolódik a projekt szintén jelentős eleméhez, az eszközbeszerzéshez. Minden egyes foglalkoztatott munkája elvégzéséhez egyforma eszközgarnitúrát kap, ami a kéziszerszámoktól kezdve, a porszívón át, benzinmotoros fűkaszára, elektromos fúrógépre terjed ki. Ezen eszközöket a Társulás használatra az egyes önkormányzatoknak átadja, azok felelnek üzemeltetéséért. Szabályszerű használatukhoz azonban kisgépek kezelésére jogosító tanúsítvánnyal kell a dolgozónak rendelkeznie. Ennek megszerezhetőségét szintén a projekt keretein belül biztosítja a Társulás.

A projekt – méretének következtében – nem képes érdemben befolyásolni a térségi munkaerőpiac helyzetét, de számos pozitív hatása várható. Várhatóan a házi segítségnyújtás színvonala javul, több idő jut egy-egy ellátottra, így teljesebb lesz a szolgáltatás, kiterjedhet a szolgáltatást igénybevevővel való beszélgetésre, problémáinak megértésére, megelőző („proaktív”) jellegű megoldására, ami lehetőséget nyújt a fizikai vagy pszichés válsághelyzetek elkerülésére. A foglalkoztatásban résztvevők munkatapasztalatot szereznek, személyes munkavégzési kompetenciáik javulni fognak.

                         

 
 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.07.05./
 

            Alkotó Mesetábor

 

               
       

A Művelődés Háza és Könyvtára június 20- tol 24-ig Alkotó Mesetábort szervezett a meséket szerető és alkotni vágyó gyermekek részére. A tábor helyszíne az Újhutai Ifjúsági Tábor volt. Tábori programunk alkalmazkodott az erdős- hegyes vidék hangulatához, a kiválasztott meséken, történeteken keresztül ráirányítottuk a gyerekek figyelmét a természet szeretetére - küldték a tudósítást Kovácsné Géczi Julianna és Krenyitzkyné Sárosi Krisztina táborvezetők...
 

 Kovácsné Géczi Julianna

      

A hét a négy alapelem (víz, föld, levegő, tűz) jegyében telt. A kiválasztott tündéres mesékhez minden nap kézműves foglalkozások és szituációs játékok kapcsolódtak. Első napon a víz kapott főszerepet. Elsétáltunk a Flórika –forráshoz, a gyerekek megismerkedtek a történetével. Ezután a patakból apró kavicsokat és köveket gyűjtöttek a kavicsfestéshez. Kirándulásunk után a gyerekek nagy kedvvel fogtak hozzá a kavicsok megfestéséhez. Az alkotás során sokféle állat született: béka, teknős, katicabogár, süni, pillangó…stb. A vízhez kapcsolódva Kovács László segítségével a gyerekek vízi –malmot készítettek, amit nagy örömmel próbáltak ki a patakban. Minden nap sor került a Tündér- gyűlésre is, ahol a gyerekek kiválasztották maguk közül aznapi tündéreiket, így a hét során lettek: víztündérek, földtündérek, levegőtündérek és tűztündérek.
Második napunkon Novákovits Zsuzsanna (drámapedagógus) segítségével a táborlakóink szituációs játékokat játszottak. A” föld napján” a gyerekek madárodúkat készítettek, és az agyaggal ismerkedtek meg Gécziné Bankus Zsuzsanna vezetésével. Mindenki elkészítette kis tündérkéjét és még különböző állatok is megformázásra kerültek.

A levegő napján a gyerekek papírból készítettek tündéreket és ujjfestéssel egy közös tündérkertet hoztak létre. A kézműves tevékenységek közül a nemezelésre is sor került.
A tűz napján minden gyerek a Szent Iván éji tűzugrásra készült. Mindenki saját tündérének beöltözve várta az estét. Június 24-én ünnepeljük a nyári napfordulót, ez az év legrövidebb éjszakája. A régiek hiedelme szerint varázslatos éjszaka ez, amikor szinte bármi megtörténhet és a kívánságok is teljesülhetnek. A mi kis táborlakóink varázslaton mentek keresztül és mindenki átváltozott egyfajta tündérré. A néphagyományokhoz illően, mi is örömtüzet gyújtottunk és a gyerekek kipróbálták a tűzugrást, amellyel örök barátságok köttettek.

A hét során a gyerekek Vitéz Annamária: Tündéri történetek az erdőről - című könyvéből hallhattak meséket. Nagy meglepetésünkre az Írónő levelet küldött nekünk, melyben örömét fejezte ki, hogy az Ő könyvén keresztül jutattuk el a természet szeretetét a gyerekekhez, akik nagyon kreatív módon fejezték ki érzéseiket a foglalkozások során. Mi is abban bízunk, a meséken keresztül a gyerekek közelebb kerültek a természethez és észre tudták venni a körülöttünk lévő megannyi csodát. Bízunk abban, hogy jövő nyáron újra találkozunk!

 
 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>                      További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.07.05./
 

            Sok vendéget vonzott a Végardói Falunap

 

               
       

2011. június 25-én került megrendezésre az 5. Végardói Falunap, mely idén is nagyon jól sikerült. A rendezvény része volt a főzőverseny, az egészségügyi szűrés, a társastánc bemutató, és a Végardói Nyugdíjas Klub műsora. A nagyérdeműnek 19 órától hastánccal kedveskedtünk, este 20 órától pedig Zsaluczky Pisti és zenekara húzta reggelig a talp alá valót – számolt be az egész napos programról Egyed Attila a városrész önkormányzati képviselője…
 

 


Egyed Attila

      

Eközben a gyermekeknek aszfaltrajz versenyt hirdettünk meg, valamint sportvetélkedőkön vehettek részt. Nagy sikert aratott a kreatív kuckó is. Azt hiszem a legnagyobb tömeget az ingyenes ugráló-vár vonzotta oda. Itt kicsik-nagyok együtt szórakozhattak, öröm volt látni a szülőket-nagyszülőket, ahogy együtt töltik az időt, s ahogy a vetélkedőkön ügyeskedő gyermekeikben, unokáikban gyönyörködnek.

Este 6 órakor kezdődött a főzőverseny eredményhirdetése. Nagy örömömre szolgált, hogy nemcsak családok, hanem munkahelyi közösségek is részt vettek a versenyen és díjazásban is részesültek. Ugyanekkor volt a Virágos Végardó Fürdő-övezet eredményhirdetése, melyen emléknapokat, ill. díjakat osztottunk ki, a díjazottaknak ezúton is gratulálunk. Remélem mindenki jól érezte magát ezen a rendezvényen.

A főzőverseny eredménye:
I. helyezett: Kolozsvári töltött káposzta - a Mozgáskorlátozottak Egyesülete,
II. helyezett: Csülkös pacalukkal - Rendelőintézet
III. helyezett: Tejfölös, tárkonyos babgulyás - VARING Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Virágos Végardó Fürdő Övezet verseny díjazottjai:
I. helyezett: Kántor Csaba, Szeles utca és Pásztorné Széll Szidónia, Herceg Ferenc utca
II. helyezett: Fazekas András, Simándi István utca
III. helyezett: Bánfalvi Béla, Szegfű utca

Emléklapot kaptak:
Lábas János, Széchenyi utca
Özv. Talárom Mihályné, Végardói út
Palik Imre, Borsi út
Tóth István, Kölcsey Ferenc utca
Traszik Ildikó, Szalontai utca

 
 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.07.04./
 

            „Partnerséget építünk”

 

               
       

A „Közös Értékeink”, Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló regionális magazinműsor projektismertető ajtótájékoztatóját tartották a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Szász termében. Egyúttal ünnepélyesen aláírták a partnerségi megállapodást...

 

 


Riz Gábor

      

A „Közös értékeink” címet viselő, határon átnyúló médiaprojekt felvidéki és magyarországi Televíziós Társaságok közös műsorcseréjét teszi lehetővé egy éven keresztül. A projekt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet felügyeletével zajlik. A médiaprogram része a Magyarország- Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013-nak.

A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság társfinanszírozásával valósul meg 468.972 Euro támogatással.
Riz Gábor, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés alelnöke a sajtótájékoztatón elmondta: a projekt célja, hogy erősítse a szlovák-magyar kapcsolatokat, a térség gazdasági versenyképességét és felzárkózását a turizmusban és a gazdaságban, valamint bemutassa közös kulturális értékeinket határon innen és túl.

Emlékeztetett arra, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdasági stratégiája tartalmazza a határ-menti együttműködést is, hiszen, mint fogalmazott: nemcsak az utak kötik össze a két térséget, hanem a közös hagyományok is.
Mint mondta: a médiaprojekt komoly technikai és szakmai együttműködést kíván. A partnerek saját térségükben forgatott kisfilmeket készítenek, ezeket a projekt vezető partnere, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet begyűjti, lektorálja, összeállítja és szlovák nyelvre való feliratozás után, visszaküldi a heti 1 órás adásokat a projektben résztvevő televízióknak, amelyek ezt követően hetente sugározzák az elkészített adást.

Budai Erzsébet, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet igazgatója az eddigi tapasztalatok alapján kifejtette: fontos, hogy minél jobban megismerjék egymást a két térség lakói, minél többet tudjanak meg egymás kultúrájáról, hagyományairól, szokásairól és értékeiről. Ez a médiaprojekt erre kínál kiváló lehetőséget.

Harnócz Sándor, a projekt vezetője ismertette: a program egy éven keresztül zajlik, majd további négy év a kifutási ideje. A projektben részt vesz a királyhelmeci, szepsi, rozsnyói és rimaszombati városi televízió Felvidékről, míg Magyarországról a Sátoraljaújhelyi Zemplén Televízió, az Ózdi Televízió, valamint a Putnoki Városi Televízió és a Kazincbarcikai Diák Tv működik közre. Az adás természetesen Miskolcon és vonzáskörzetében is látható kábelhálózaton.

A partnerek a műsorok készítése során kiemelt figyelmet fordítanak továbbá a határ-menti területek erősebb gazdasági és szociális integrációjára, a térség gazdasági versenyképességének erősítésére, az emberek és közösségek közötti társadalmi és kulturális koherencia növelésére, a környezet -és természetvédelemre a határ menti térségben, és a természeti értékek védelmére.

Riz Gábor elmondta azt is: a projekt partnerei a közös célok megvalósítása érdekében közönségtalálkozókat, workshopokat és konferenciákat szerveznek a tényleges médiamunkán kívül. A kommunikációs tevékenység másik fontos pillére a projekt számára létrehozott weboldal, amelyen a kiadvány adatai mellett a rendezvényekkel kapcsolatos aktuális információk is megtalálhatók.

A kommunikációs tevékenység harmadik csatornáját azok az üzenetek képezik, amelyeket a programokkal kapcsolatban a helyi és regionális sajtóorgánumokhoz juttatnak el a partnerek.

 
 


 


 

 
 

 

 


 


 


M.Bíró Liza Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat sajtóreferens
/2011.07.04./
 

            Másodszor is Minimax Varázslatos Iskolabusz roadshow

 

               
       

Július első napján startol a legnagyobb, gyerekeknek szóló nyári rendezvénysorozat, a Minimax Varázslatos Iskolabusz Roadshow-ja. Esős időben érkezett Sárospatakra július 3-án délután a gyerekek nagy örömére...
 

 


 

      

A Minimax csatorna a nagy érdeklődésre való tekintettel idén is útjára indítja a - gyerekek egyik kedvenc műsorából jól ismert - Varázslatos Iskolabuszt. A tavalyi után ezen a nyáron is folytatódik a roadshow, a buszról természetesen nem hiányozhatnak a Minimax kedvenc karakterei: Mini, Max, Picicica és Macikutya sem.

A kultikus jármű július 1-jén Ózdról indul országjáró útjára, fedélzetén a csatorna karaktereivel. A sorozathoz hasonlóan a gyerekek most is bepillantást nyerhetnek a tudományok világába. A roadshow aktivitásaival és a busszal országszerte a nagyvárosok, pl.: Sárospatak, Székesfehérvár, Pécs, stb. fő terein találkozhatnak majd az érdeklődök.

A rendezvénysorozat célja, hogy játszva ismertesse meg a gyerkőcökkel a környezetünket. Ezen túl a sikeres „80 nap alatt a Zöld körül” kampány után a Minimax továbbra is hangsúlyozni szeretné a környezetvédelem fontosságát. Éppen ezért a megállóhelyeken idén is több környezettudatosságra nevelő foglalkozással is szórakoztatják a kicsiket.

 
 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.07.04./
 

            Tartsuk be a követési távolságot!

 

               
       

 


Ladics Tamás

      

2011. július 1-jén 18 óra 40 perckor a 37-es számú főúton Olaszliszka közelében történt egy anyagi kárral járó közlekedési baleset. Egy személygépkocsi haladt Miskolc irányából Sátoraljaújhely irányába, ami nem tartott kellő követési távolságot az előtte haladó külföldi rendszámú kamion mögött – kezdte egy közlekedési baleset ismertetését Ladics Tamás rendőr főhadnagy…


A kamion forgalmi ok miatt lassított, a mögötte haladó gépkocsi pedig a hátuljába beleütközött. A baleset során személyi sérülés nem történt, csak anyagi kár. A baleset körülményeit szabálysértési eljárás keretében vizsgáljuk.
 

 
 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.07.04./
 

            Tokaji bor indult Sárospatakról Lengyelországba

 

               
       

A magyar EU-s elnökséget Lengyelország követi, az elnöki tisztségét Orbán Viktor már át is adta július 1-jén Donald Tusk lengyel miniszterelnöknek. Ajándékot is cseréltek, Orbán Viktor egy tízliteres tölgyfahordót adott Tokaji Szamorodnival megtöltve, s viszonzásul egy díszkardot kapott. A bor abból a szállítmányból származik, ami június 26-án vasárnap ünnepélyes keretek között a Sárospataki Rákóczi-vár elől, szekérrel indult Lengyelország felé. Aros János polgármester örömmel vett részt az indítási ceremónián, mivel ez is hozzájárult a Tokaji bor jó hírének öregbítéséhez…
 

 


Aros János
 

 


Dr. Hörcsik Richárd

      

Június 24-én a legutolsó üléssel hivatalosan véget ért Magyarországnak az Unióban betöltött elnöki szerepe, amit Lengyelországnak ad át. Ez alkalommal örömmel fogadtuk Dr. Hörcsik Richárdnak, Zemplén nagykövetének, országgyűlési képviselőnknek az Európai Uniós Bizottság elnökének azt a kezdeményezését, hogy ne csak jelképesen adja át az elnökséget Magyarország Lengyelországnak, hanem valamilyen kézzelfogható dolgot is adjunk át vele lengyel testvéreinknek. Örömmel fogadtuk a kezdeményezést, több okból is tettük ezt nagy örömmel, egyrészt azért, mert Sárospataknak a kultúra magyar városának Zemplén idegenforgalmi központjának több kötődése is van Lengyelországgal. Az egyik Rákóczi Ferenc, aki összekapcsolja a két nemzetet, hiszen II. Rákóczi Ferenc kétszer is menedéket talált Lengyelországban, lengyel testvéreink segítettek neki átvészelni a nehéz időket.
A másik pedig a Tokaji bor, Sárospatak is része volt annak a borútnak, amelynek a felelevenítésén éppen most dolgozunk testvérvárosunkkal Krosnóval együtt. Hiszen innen Tokaj-hegyaljáról, Sárospatakot is érintve szállították a lengyel kereskedők a bort Krosnón keresztül egész Lengyelország területére.
Van még egy harmadik pont is, hiszen most keressük a jó kapcsolatot az ukránokkal. Az elmúlt hétvégén volt a polgármester asszony előkészíteni egy testvérvárosi együttműködést Ungvárral. Tehát ebből az alkalomból örömmel láttuk itt az ukrán főkonzul urat. Ez a bor, amit elküldtünk, a Tokaj Kereskedőháznak egy kitűnő, 2002-es évjáratú szamorodnija. Szekérrel indítottuk útba, mint ahogy annak idején történt szállították a bort. Biztos vagyok abban, ha valaki megkóstolja majd ezt a bort, akkor kíváncsi lesz arra, hogy hol terem ilyen jó nedű, el fognak látogatni a bor termőhelyére, el fognak látogatni Sárospatakra. Mi pedig nagy szeretettel várjuk a lengyel vendégeinket, lengyel testvéreinket itt Sárospatakon is. A borhoz jó egészséget kívánunk, az uniós elnökséghez pedig hasonló sikereket, mint amilyet Magyarország ért el a mögöttünk lévő félév során.

A borindítási ceremónián természetesen itt volt Dr. Hörcsik Richárd is, aki köszöntő beszédében egy 500 éves hagyomány folytatását látja a Lengyelországba induló borban…

Magyarország fontos küldő országa volt a bornak, ami 500 évvel ezelőtt indult el bor-utakon Lengyelországba, Varsóba, Kijevbe, Moszkvába. Innen kereskedők százai rakták szekérre és vitték a kiváló nedűt. Tisztelet azon kereskedőknek, aki ezt végezték az elmúlt 500 év alatt és reméljük azt is, hogy ezzel a momentummal ráirányítjuk a figyelmet arra, hogy a történelmi hagyományokat érdemes feleleveníteni, hogy ma is minél több magyar bor, Tokaj-hegyaljai bor kerüljön asztalra, Oroszországban, Lengyelországban vagy éppen Ukrajnában. Hogy miért éppen Sárospatak? Nagyon-nagyon sok szekér indult el a Rákócziak ősi kastélyától, ami a Rákócziak borát vitte ki Varsóba vagy éppen Oroszországba, Szentpétervárra.

Útjára indítjuk a Tokaji Szamorodnival telt hordókat, amiket a leköszönő magyar elnökség nevében, Orbán Viktor miniszterelnök úr ad át lengyel kollegájának és szerény személyem az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága elnökeként a varsói Eu-s staféta átadás-átvételéhez kötött ünnepi koncertprogram nyitányaként a város főterén adok át miniszter úrnak.

Az uniós elnökségek stafétaátadás sorában ez az első olyan alkalom, hogy a két elnökséget összekötő szimbólum is átadásra kerül, a hagyományos uniós zászló és a stafétán kívül, amit mi is megkaptunk január 6-án. Most emellé még valamit hozzá teszünk, egy olyan szimbólumot, ami a két nép szoros kapcsolatára utal. Ez pedig nem más, mint a hordóban található Tokaji Szamorodni.

Egy sikeres elnökségen vagyunk túl, és azért ezt a szamorodnit választottuk, mert ez önmagában véve is egy lengyel szó. Ahogy az Úristen megadta, tágabb fordításban ezt jelenti.
Mi azért fogjuk átadni ezt a hordó bort, hogy ugyanilyen vehemenciával, mint egykor az akkori híres katonák harcoltak évszázadokon át Európa ellenségei ellen, éppen úgy vegye ő is sikerrel ezt a félévet, legyen annyi ereje, mint volt elődjeinek, mert mi továbbra is ezt a gyógyszert, ezt a bort isszuk itt Sárospatakon, Tokaj-hegyalján. Kívánjuk, hogy a lengyel elnökség is ugyanolyan sikeres legyen.
Elindítjuk ezt az apróságot Lengyelországba, hogy szolgálja múltunkat, jelenünket és jövőnket.

 
 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>                           További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.07.03./
 

            Nagy siker volt az új GÓL FOCITÁBOR

 

               
       

 


Gönczy Zoltán
 

      

A szervezők új helyszínen és gazdagabb tartalommal töltötték meg a már hagyományos GÓL FOCITÁBORT. A Tengerszem Kemping csodálatos környezetet és színvonalas étkezést biztosított a 41 résztvevő számára. A labdarúgás mellett a gyerekek teniszezhettek, asztaliteniszezhettek, kipróbálhatták a darts és az íjászat élményét is - számolt be Gönczy Zoltán szervező...

Szabadidejükben tollasozhattak, sakkozhattak és fürödhettek is a medencében, természetesen az edzők, pedagógusok vezetése és felügyelete mellett. Fakultatív programként a gyerekek ellátogattak a Betyár Lovastanyára, a Rákóczi várba és túrázhattak a Tengerszemre is. Az utolsó napon minden sportágban összemérhették tudásukat a résztvevők, hogy élményekben gazdagon zárhassák a hetet.

 
 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.07.03./
 

      „ZEMPLÉN SZÉPE 2011”

 

               
          

A festői szépségű környezetben található sárospataki Végardó Fürdő méltó módon ünnepli 50. születésnapját, ugyanis 2011. július 23-án, egy hagyományteremtő fürdőbál keretein belül megrendezi az ’I. Zemplén Szépe” választást – hívja fel az érdeklődők figyelmét  Oros István igazgató...
 

 


Oros István
 

      

A versenyre azon 16 – 24 év közötti lányok és hajadon hölgyek jelentkezhetnek, akik szeretnék a Miss Zemplén címet elnyerni, és a régiót képviselni 1 teljes éven át. Megéri jelentkezni a megmérettetésre, hiszen értékes pénzdíjak, vásárlási utalványok és tárgyi nyeremények várnak minden döntős lányra!
Jelentkezéseket az ország bármely területéről, sőt Magyarország határain kívülről is szívesen fogadjuk!Jelentkezési határidő: 2011. július 8. (péntek), 18.00 óra

Jelentkezés módja:
- rövid önéletrajz;
- méretek (magasság, testsúly, mell-derék-csípőbőség, szemszín, hajszín)
- 2 db fotó (arc és egészalakos)
elküldése az info@fashionzone.huEzt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címre történő elküldésével. Az e-mail tárgy mezőjében kérjük, hogy a „Zemplén Szépe 2011” tárgyat add meg.

További információk:
Kérdéseidre készséggel válaszolunk a 06-20/332-6946 telefonszámon. Hívásodat Berettyán Mónika, a Fashion Zone Modell Ügynökség vezetője fogadja.
18. életévüket be nem töltött jelentkezők esetén szülői hozzájárulás szükséges.

A felkészítés:
A verseny döntőjébe 12 fő kerül be. A versenyzők kiválasztása a jelentkezések alapján, szakértő zsűri bírálata alapján történik.
A döntőbe került 12 lányt 2011. július 11-én telefonon és e-mailben értesítjük.
A döntős lányoknak 2011. július 14-én (csütörtökön) 11.00 órai kezdettel sajtótájékoztatóval egybekötött fotózáson kell részt venniük. A fotózás a Végardó Fürdőben történik. Az elkészült felvételek felkerülnek a verseny honlapjára, amely alapján elkezdődik az internetes közönségszavazás.

A versenyre történő felkészítés 2011. július 22-én (pénteken) 10.00 órai kezdettel zajlik Sárospatakon. A vidékről érkezőknek ingyenes szállást biztosít a szervezőség!

Az ’I. Zemplén Szépe választás” nem csak egy kitűnő verseny, hanem fantasztikus nyári program lehetőség, ahol szakemberek készítenek fel a koreografált színpadi show-műsorra. Karrier –lehetőség, nyaralás és barátságok szerzése egyben! Jelentkezz Te is!

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.07.03./
 

      Kapcsolatfelvétel Ungvárral

 

               
          

Régóta vágyunk felvenni a kapcsolatot a tőlünk keletebbre lévő magyarlakta városokkal, amivel kapcsolatban idén már szép eredményeknek örülhetünk, hiszen a közelmúltban járt városunkban Fogaras, a napokban Marosvásárhely küldöttsége, most pedig egy szépen alakuló ungvári kapcsolatról számol be dr. Szabó Rita alpolgármester…
 

 


dr. Szabó Rita

      

Ungvár Város Önkormányzatának meghívására június 26-án tettem látogatást Ungváron, ahol az Ungvári Városi Tanács Jegyzője és a Képviselő-testület egyik tagja – aki egyben a Nemzetközi Kapcsolatok és Turisztikai Fejlesztési Bizottság elnöke - fogadott bennünket. Egyrészt megismertettek Kárpátalja legnevezetesebb vendéglátó helyével, a neve: „Deca U Notarja”, amely önmagában felért egy élménnyel, hiszen korcsma-múzeumként is funkcionál. Másrészt a város nevezetességeit is megtekintettük a nap folyamán.
A város polgármesterével az ungvári várban találkoztunk, majd este a menyasszonyok ünnepének programján vettünk részt. Ez egy hatalmas fesztivál volt, amire több mint 100 menyasszony nevezett be és vonult végig a városon. Egyben a Fiatalok Napját is ezen a napon ünnepelték az ungváriak. A városban számos programot tartottak, nagy forgatag volt árusokkal, zenészekkel.
Az ungváriak meghívása arra irányult, hogy szeretnék a két város önkormányzatai között a kapcsolatot kialakítani, és szeretnének velünk a közeljövőben egy - több területre irányuló - együttműködési szerződést kötni. Ennek a szerződésnek a tervezetét már eljuttatták hozzánk, és a Képviselő-testület a múlt hét csütörtöki rendkívüli ülésén azt jóvá is hagyta.
Sárospatak részéről, mi is fontosnak érezzük, hogy akár a folyóvizek védelme, az ökológiai védelem, mind pedig a kultúra, a sport, az oktatás és turisztika területén együtt tudjon működni a két város. Bízom benne, hogy a Sárospatak és Ungvár városok közti együttműködési szerződés aláírására hamarosan, ünnepélyes keretek között kerülhet majd sor.

Az ungváriak augusztus 16-22. között terveznek egy vízi túrát, amely a Latorcáról indulna, s a Bodrogon folytatva útjukat augusztus 20-án érkeznének Sárospatakra. Ezzel az úttal az ungváriak szeretnék ráirányítani a figyelmet folyóvizeink ökológiai védelmére, a határmentén élők környezetvédelmi értelemben vett egymásra utaltságára, hiszen az ungváriak úgy érzik náluk kevésbé hangsúlyos a folyóvizek védelme. Ugyanakkor fontosnak tartják, hogy ez megváltozzon, és ebben a mi szerepvállalásunknak is nagy a jelentősége, hiszen a Tisza vízgyűjtő területéről van szó.

A vasárnapi ungvári látogatás során megemlítésre került, hogy szeretnék kihasználni az európai uniós pályázati lehetőségeket, ennek érdekében határon átnyúló programokat terveznek, amelynek egyrészt az lenne a célja, hogy erősítsék a kárpátaljai népek történelmi múltra visszatekintő kapcsolatát, másrészt, hogy megtaláljuk azokat a forrásokat, amelyek nyitva állnak ezekre a célokra, hiszen a költségvetési nehézségek ugyanúgy érezhetőek Kárpátalján is, mint Magyarországon.

Elsőként a már említett augusztus 20-ai vízi túra programra készülünk, másodsorban pedig megemlítésre került a Végardó Fürdő 50 éves jubileumi rendezvénye, amelyre szintén eljönnének Ungvárról egy kisebb csoporttal - a menyasszonyok közül akár szép lányokat is elhozva - ha lehetőség és mód nyílik rá, akkor részt vennének a mi fürdőbeli programunkon.

Összességében tekintve, rendkívül szívélyes vendégfogadásban volt részem Ungváron. Az említett étterem tulajdonosa, aki egyben az egyik önkormányzati bizottság elnöke, nagy gondossággal ügyelt arra, hogy az ukrán - kárpátaljai ételspecialitásokat megkóstolhassuk, és mondhatom, igencsak vendégcsalogató az ottani kínálat.

A nap folyamán többször esett szó arról, hogy mennyire és miért fontos számukra a Sárospatakkal való kapcsolatfelvétel. Sárospatakra, mint példaképre tekintenek, amely számukra „ablak Európára”. Bár Ungvár város lélekszáma a 110 ezret is meghaladja, és Sárospatak lakosságszáma jóval kisebb, a történelmi és kulturális értékeit tekintve Sárospatak egy olyan példa előttük, amit nagy tiszteletben tartanak.

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2011.07.03./
 

            Tanévzáró az Árpád Vezér Gimnáziumban

 

               
       

Két mutató is jelzi, hogy iskolánkban egyre színvonalasabb munka folyik – jelentette ki Tóth Tamás igazgató, az Árpád Vezér Gimnázium évzáró ünnepélyén, amikor 2010-2011-es tanévben végzett munkát összegezte. Az egyik, hogy a pedagógusok is számos országos szakmai elismerést kaptak, a másik pedig, hogy a diákok is minden eddiginél eredményesebbek voltak…
 

 


Tóth Tamás
 

      

Diákjaink jobb tanulmányi eredményt produkáltak, mint a korábbi években, ezt bizonyítják az érettségi eredmények is, hiszen nagyon sok kitűnő és jeles eredmény született. A versenyeredményeink is a korábbi évekhez képest talán még fényesebb sikereket hoztak. A korábbi informatikai sikerek mellett, volt egy olyan diákunk - Lipécz Ádám - aki nemzetközi megmérettetéseken is számos szép eredményt hozott, amivel nem csak iskolának, hanem Magyarországnak is elismerést szerzett.

Folytattuk a projekt munkát, együttműködtünk A Művelődés Házával - szintén projekt tevékenységben - diákjaink nagyon sok külföldi projektben vettek részt, melynek következtében eljuthattak Lengyelországba, Németországba, Angliába, Csehországba és Törökországba is. Azért tartom ezt fontosnak, mert innen a környezetünkből - a családok anyagi helyzetét ismerve - nagyon kevesen tudnának a diákjaink közül külföldre jutni. A programok segítségével ez megadatott nekik.

A városi rendezvényeken is aktívan szerepelünk: október 23, a Magyar Kultúra Napja, a Pedagógus Nap - diákjaink még ünnepi beszédet is mondtak. Igyekszünk minél több városi rendezvényen részt venni, akár sport, akár egészséges életmódról szóló rendezvényekbe lehet bekapcsolódni. Fontosnak tartjuk ezt, mert az iskola zárt világán kívülről is szükség van a minden napi életből hozott tapasztalatokkal erősíteni diákjainkat. Jövőre igyekszünk túlszárnyalni ezeket az eredményeket, vagy hasonlóakat elérni.

 
 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>        További LEVI fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.07.02./
 

            Ismét Vereckénél – Rákóczi ballada ősbemutató volt a Rákóczi-várban

 

               
       

Négyállomásos ősbemutató utolsó helyszíne volt Sárospatak, a Rákócziak ősi fészke. Munkács, Ungvár és Beregszász után itt is bemutatták Rákóczi balladáját. A mű szövegét és forgatókönyvét Dr. Gubcsi Lajos írta, és Rákóczi Ferenc életének egyik drámai pillanatát idézi fel benne, bemutatva, hogy miként lehet reménytelennek tűnő helyzetben is a népet szolgálni…
 

 


Dr. Gubcsi Lajos
 

      

Rákóczi üzenete az, hogy minden körülmények között, ha a szívünk bátor és az eszünk okos újra lehet kezdeni a reménytelenségből is – nyilatkozta Dr. Gubcsi Lajos.
A ballada zenéjét Benkő László szerezte, aki sodró erejű és lírai hangú dallamok finom erejét alkotta meg úgy, hogy közben kuruc dallamok és ruszin dallam is felcsendül az előadók ajkán. II. Rákóczi Ferencet Varga Miklós alakította.

Nekünk az a dolgunk – számolt be Varga Miklós színművész -, hogy akár a fiatalokat, vagy bármely nemzedéket ezekkel a művekkel próbáljuk meg felébreszteni, hogy forduljanak a magyar történelem felé, mert a múltunkból nagyon sokat lehet meríteni. Mi tudjuk, aki nem ismeri a múltat, az nem érdemli meg a jövőt sem.

Sárospatak büszke lehet az ősbemutatóra. A szerzők itt hagyták a névjegyüket, és egy szép ajándékot is. Ex Libris Díjat adományoztak a sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolának a magyar kultúra őrzéséért. Sárospatak a Rákócziak ősi fészke. Most a 300. évfordulót ünnepeltük ebben az évben, ezért is kitüntetett alkalom volt, hogy itt lehettünk részesei ennek a produkciónak. Nagyon büszkék vagyunk rá – tette hozzá Aros János
Az előadás nagy sikert aratott, s nekünk helyieknek azért is volt kedves, mert pataki és újhelyi hagyományőrzők is szerepeltek benne.

 
Varga Miklós


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.07.02./
 

      VI. Zenemplén Fesztivál

 

               
          

A hagyományok folytatódnak, így idén már a hatodik Zenemplén Fesztivál kerül megrendezésre a hercegkúti Sportpályán 2011. július 7-8-9-én. Mint minden évben, idén is igyekszünk valamilyen újdonsággal szolgálni! Ennek folyományaként július 7-én csütörtökön egy „nulladik” nappal indítunk – számolt be Markovics Ádám szervező... 
 

 


 

      

Ezen a napon a házigazda Fáziskésés zenekar 10 éves jubileumi koncertjét láthatják az érdeklődők, régi és új számokkal, meglepetésekkel. A koncert után Dj.Luigi csinálja a bulit egészen hajnalig. A sátorozók már ezen a napon elfoglalhatják a helyüket a fesztivál területén.

A péntek-szombat a hagyományokhoz híven fog zajlani.  A két nap alatt fellépnek többek között: Karantén, Chrome Rt, Hurkatöltő, Wishing well, Karambol, Crazy erotixx, Sikátor, Fat rockers és sokan mások. Kiemelt fellépők idén: Paddy and the Rats, Szepultúra, AB/CD, Hollywood Rose. Várunk idén is tehát minden érdeklődőt. További információért látogassatok el honlapunkra: www.zenemplen. hu, kövessétek blog oldalunkat: www.zenemplen.blog.hu illetve megtalálhattok minket a facebook-on is. A fesztivállal kapcsolatos kérdéseket pedig a szervezes@zenemplen.hu címre várjuk.

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2011.07.02./
 

     Véradást szervezett a Kiwanis Klub

 

               
       

A Kiwanis Magyarországi Egyesületek Szövetsége már 10 éve szervez véradást. Az elnökök elhatározták, hogy valami olyat is kell tenni, ami nemcsak helyileg érinti meg az embereket, hanem a Kiwanis mozgalmat az egész országon belül népszerűsíteni tudja, ezért indították el a véradó mozgalmat – számolt be Feró István a Sárospatak Zemplén Kiwanis Klub tagja A Művelődés Házában tartott véradás előzményeiről…
 

 


Feró István

Repeiné Bodnár Zsófia

      

A Kiwanis tehát véradó mozgalmat kezdeményezett az ország összes klubjában, ebben az időszakban, az Európai Szövetség megalakulásának évfordulóján, így június 24-e környékén tart véradó napot mindenütt, Győrtől Salgótarjánon, Egeren keresztül - és ahol klubok vannak mindenütt - egészen Sárospatakig. Azóta ez rendszeresen működik, talán nálunk a legintenzívebben.

Ilyenkor megpróbáljuk meghívni azokat az embereket is, akik még nem adtak vért, akik még nem találkoztak ezzel a mozgalommal, mert úgy gondoljuk, hogy a véradás különösen így nyár elején, amikor általános tapasztalat az, hogy megnövekednek a balesetszámok és sok vérre van szükség. Nagyon fontos, hogy embertársainkat ilyen módon is segíteni tudjuk.

Repeiné Bodnár Zsófia a Magyar Vöröskereszt véradásszervezője, ez úton is kifejezte köszönetét a Klub vezetőinek és azoknak, akik vért adtak, hiszen – mint elmondta – a nyári hónapokban a szükséges vért nehezebb összegyűjteni…

A Kiwanis Klubok azon civil szervezetek közé tartoznak, akik felvállalták a véradó mozgalom nemes ügyét és részben tagságukkal, részben pedig a velük szimpatizánsokkal véradásokat szerveztek. Véradás szempontjából a nyári hónapok a nehezebb időszakok közé tartoznak, hiszen az emberek közül sokan szabadságon vannak, így kevésbé mozgósíthatóak, viszont a folyamatos és zavartalan vérellátásra minden hónapban szükség van, ezért szükséges a tudatos szervezés.

Nyáron elsősorban a lakóterületi véradások kerülnek előtérbe, hogy országos szinten s napi 2000 egységnyi vért - ami 2000 véradáshoz elegendő – elő tudjuk teremteni. A Kiwnis Klub véradása 20-25 főre van tervezve, ami maradéktalanul teljesülni fog.

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.07.02./
 

                   Idén is megtartották a dorkói találkozót

 

               
         

2011. júniusában ismételten megrendezték Dorkón az iskolai találkozót. Meghívást kaptam az önkormányzat részéről, és emlékkoszorút helyeztem el az ott található keresztnél. Ezennel szeretnék gratulálni minden volt diáknak, akik most ünnepelték a 40 vagy az 50 éves osztálytalálkozójukat – számolt be a Dorkó-tanyai találkozóról Oláh József önkormányzati képviselő…
 

 


Oláh József


 

      

Nagyon jó, szinte családias hangulatban telt a találkozó, ahová az ország minden részéről érkeztek elszármazottak, sőt olyan is volt, aki külföldről ebből az alkalomból utazott haza. Mindenképpen gratulálnom kell a szervezőknek, akik ezt évről évre megrendezik - elég nagy munka lehet benne.
Először mindig a sárospataki katolikus temetőbe mennek, ahol a volt igazgató és felesége sírjánál helyeznek el koszorút, majd egy református istentiszteleten vesznek részt a dorkói templomban, azt követően pedig koszorúzás volt, a már lebontott iskolaépület előtt állított kereszt előtt.
Legvégül a volt Kossuth TSZ telephelyén – ami már magántulajdonban van - várt mindenkit a fehér asztal, ahol egy ételt meg lehetett enni és itt, a volt tanulók és jelenlévők meg tudták beszélni, hogy kit hová vetett a sors, és azóta hogyan, s miként élnek családjaikkal az ország különböző településein…

A dorkói iskola története
A kezdetek 1899-ig nyúlnak vissza. A benépesülő tanyavilág lakossága gyermekei taníttatásának hiányát érezte, tehát cselekedett. Első lépésként id. Piti Miklós és neje 1200 négyszögöl területet ajándékozott a római katolikus egyháznak azzal a kikötéssel, hogy ott "Alsóhatári tanyai iskola felállíttassék és abban a rendszeres tanítás legfeljebb 3 év múlva megindíttassék." 1900-ban megindult a gyűjtés, a helyi lakosok csatlakoznak a kezdeményezéshez: ki-ki pénzzel, fuvarral, faanyaggal, napszámmal járul hozzá a közös ügyhöz.

Az iskolát 1948-ig a római katolikus egyház tartotta fenn. Ennek a kornak a tanítói: Szoják József(1903-1910), Berta Ferenc(1911-), Nagy András(1920-1930), Hering Ilona (1927-1938), Gaál Ernő (1930-1941), Vágvölgyi Mária(1938-1948), Czeglédy Lajos (1941-1948).

Az első években a tanulók létszáma 35-40. A 20-as években már 70-80 gyerek jár az iskolába. Második tanítót akkor neveznek ki, amikor a beiratkozottak száma 100 körül van. Jó tíz év alatt pedig 150-re emelkedik a növendékek létszáma.
Az épület templomként is szolgált. A felekezetek jól megfértek egymás mellett. Kétféle szertartást tartottak a két terem összenyitásával megnövelt helyiségben. A harang is közadakozásból került az udvarra, - benne rózsási és apróhomoki forintok is vannak.
Az államosítás után az iskola fejlődése felgyorsult. Nőtt a tanulócsoportok és a pedagógusok száma. Az épületben 4 tantermet alakítottak ki. A létszám a 60-as évek közepéig 150 körül mozgott.

Ebben az időszakban az iskola munkáját, szellemiségét, színvonalát meghatározó tevékenységet fejtett ki Nagy László és Nagy Lászlóné (1952-1975). Róluk már mindannyiunknak személyes emlékeink is vannak. A 7 tagúra nőtt tantestület számára alapvetően fontos volt a magas színvonalú tanítás tanulás. Emellett színes élet folyt a régi falak között. Műsoros estek, filmvetítések, tanyai rendezvények, összejövetelek is helyet kaptak az épületben. Kapcsolatot tartottunk a szomszédos iskolákkal. Kirándulások élménye gazdagította gyerekkorunkat.

A dorkói tanulók szép eredményekkel álltak helyt a tanulmányi és sportversenyeken. Sokan továbbtanultak, különböző életpályákat futottak be. Nemcsak a tanítóképző közelségével, hanem a tantestület példájával is magyarázható, hogy sok dorkói tanuló a pedagógus pályát választotta. Dicséretes tény, hogy néhányan megszerzett tudásukat kamatoztatni visszatértek régi iskolájukba. Hosszabb-rövidebb ideig itt tanítottak:
Ehrlich Margit, Varga Elvira, Barabás Margit, Matisz Mária, Piti Katalin, Berey Győző.
A hetvenes években már erőteljesen fogyott a gyermekek száma. Az 1974-75-ös tanévben 45 tanuló kapott bizonyítványt az 5 fős tantestülettől. 1975-ben az iskola megszűnt.
Rövid szünet után az épület új funkciót kapott, a lassan elöregedő tanyán az idős emberek szolgálatát látta el. Előbb öregek napközi otthonaként működött, majd bennlakásra is alkalmassá tették, így átmeneti szociális otthon volt 2003 őszéig.

Sorsszerű véletlen, hogy éppen 100 évig állt fenn.
+Nagy Erika

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>          További fotók>>>                 További fotók>>>            További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.07.01./
 

     A kormány munkájának értékelése

 

               
       

A kormány munkáját értékelve Dr. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője a Zemplén TV-nek nyilatkozott, melyben hangsúlyozta, hogy 8 év szocialista kormányzás után a totális csődtől sikerült megmenteni Magyarországot… 
 

 


Dr. Hörcsik Richárd

      

Az elmúlt év nem telt el mással, csak a kármentéssel, ugyanis a kormányváltás után, irgalmatlan mennyiségű államadóssággal szembesültünk. Ha ezen az úton jártuk volna tovább ezt az egy évet - amiről a szocialisták úgy gondoltak, hogy ez nagyon jó - akkor ma igenis, nyugodt szívvel tudom kijelenti, hogy Magyarország Portugália vagy éppen Görögország sorsára jutott volna.
Az ország költségvetésén túl az önkormányzatok is nehéz pénzügyi helyzetbe kerültek. Most, amikor az önkormányzatoknak igazán nagy segítség kellene az UNIÓ-tól, meg van kötve a kezünk. Vagy itt van például az önkormányzati adósság. A kormány korábban több milliárdot kivont az önkormányzati szférából, márpedig az önkormányzatok élni akarnak.

A kormányváltás utáni új gazdaságpolitika a gazdasági válság ellenére már mutatja a pozitív hatását a makrogazdaságban. Egy következő hullám az, amikor mindez elér a mikro gazdaságba, vagyis ide Sárospatak, Zemplén, vagy éppen Kelet-Magyaroszág vállalkozóinak a mozgásterébe. Ehhez egy jó fél év kell, hogy ezek a számok, ezen a szinten is megjelenjenek, hogy be tudjanak indulni azok a munkahelyteremtő programok, amiknek már vannak jelei, de azt meg kell mondani őszintén, hogy ez lassabban megy, mint ahogyan korábban gondoltuk.

Az országgyűlési képviselő hangsúlyozta, a kormány intézkedései egyes esetekben szigorúnak tűnhetnek, de rendet kell tenni az országban a közös jövőnk érdekében.

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.07.01./
 

      Tündértánc tábor a Tengerszem Campingben

 

               
       

Negyedik táborunk az idei Tündértánc tábor, ahol több mint 150-en vagyunk. Tartjuk a régi programjainkat, amelyek az alapítványunk legfőbb specialitásai, az élményterápiás és művészet-terápiás programok – számolt be Hardiné Pásztor Marianna a Tengerszem Campingben, június végén tartott alapítványi táborról, amelyen gyógykezelés alatt álló gyerekek vettek részt…
 

 


Pásztor Mariann


Sikora Attila

      

Régen kezdtük, amikor először a külföldi módszereket tanulmányoztuk, aztán saját ötleteinket dobtuk össze, amiket a szülőkkel és orvosokkal együtt megkonzultáltuk, hogy mi lenne a legjobb.
A táborban többféle kezelési fázisban lévő gyerekek vannak. Vannak, akik éppen most fejezték be a kórházi kemoterápiás kezelést, és vannak olyan gyermekek, akik már ezen az időszakon túl vannak. Valamennyien betegnek minősülnek.
Megpróbálunk nekik óriási élményhalmazt biztosítani, ezeket hozzuk az élményterápiás programokkal, amik között elhozzuk a Zempléni Farkasokat, lehet velük motorozni, lejönnek az óriás gólyalábasok, eljönnek a BMX világbajnokok, és elhozzuk a vadászmadarakat is.

Nagyon-nagyon sok programot szervezünk, koncertek vannak, ugráló vár, játszóház, elmegyünk a Kalandparkba. Ez még egy egészséges gyermek életében sincs jelen ilyen szépen összesűrítve. Nagyon készültek a gyerekek, nagyon várják. Jó lenne egy saját tábor, akkor nagyon sok gyereket tudnánk táboroztatni. Ez az egy tábor van Magyarországon, ahol ennyi beteg gyerek táborozik együtt. Fontosnak tartjuk, hogy az anyuka legyen a gyerekkel, mert a gyereknek a család a biztonságos közeg. A kórházi környezetben is egy megváltozott világba kerül. Saját ezt példánkon átéltük, erről nehéz beszélni. Nem tudjuk felvállalni azt, hogy ide csak a gyerekek jöhessenek el. Az anyukák tudják, hogy milyen lehetőségeik vannak a gyerekeiknek, hogy hol tart a gyógykezelésük, mire érzékenyek, mire allergiásak. A gyerekeknek is az a legbiztonságosabb, ha itt van velük az anyukájuk.

Tavaly Zamárdiban önkénteseket képeztünk, ahol a saját támogatottjaink lettek a saját önkénteseink. A csapat régóta összekovácsolódott. Az adó 1 %-kért nagyon régóta kampányolunk. Sajnos nagyon sok ember nem ajánlja fel az adó 1 %-át. A portálunkon – www.2004kosztyuadam.hu - rendszeresen írunk magunkról. Most is mindenkinek felajánlottuk, hogy ha kedve van, jöjjön el, nézze meg a táborunkat, lássa, hogy hogyan dolgozunk. Sok segítséget nyújt nekünk az, hogy a szülők a munkahelyekre, barátokhoz, szomszédokhoz elviszik az 1 %-kos papírjainkat. Nagy szükség van a felajánlott 1 %-ra.

Sárospatak Város Önkormányzata évek óta figyelemmel követi, és lehetőségei szerint támogatja a táborban folyó munkát. Idén Sikora Attila alpolgármester látogatott ki a gyógyuló gyerekekhez…

A Tündértánc tábor már negyedik alkalommal van városunkban. Bízunk benne, hogy azért is jönnek ide vissza, mert jól érzik magukat Sárospatakon. Az éven is nagyon tartalmas az a hét, amit itt töltenek, s amihez az önkormányzatunk is igyekszik segítséget adni – nyilatkozta Sikora Attila alpolgármester...
Ez abban merül ki, hogy ingyenes fürdőzési lehetőséget biztosítunk a 150 fő részére, illetve egy lovas-íjász bemutatót szervezünk számukra. Nagyon fontosnak tartjuk ezt a tábor, hiszen olyan dologról szól, ami a legfontosabb, az egészségünkről. Látva a gyerekeket, azt kívánhatjuk, hogy a tábor még sok gyereknek segítse a gyógyulását. Úgy búcsúztam el tőlük, hogy jövőre is várjuk őket Sárospatakon.

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.07.01./
 

      A beruházások miatt tartottak rendkívüli testületi ülést

 

               
       

2011. június 30-án délután 15 órára rendkívüli testületi ülést hívtak össze, amit a folyamatban lévő építkezésekkel kapcsolatos döntések indokoltak. Aros János polgármester nyilatkozatában részletesen beszámolt ezek okáról, valamint örömmel szólt egy Ungvárral kialakuló együttműködés kezdetéről is…
 

 


Aros János

      

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola felújítása meglehetősen jó ütemben halad. Minden remény meg van arra, hogy szeptember 1-jével a gyerekek és a pedagógusok is a felújított épületben kezdik majd a következő, 2011/12-es tanévet. Egy hosszú, csaknem 10 éves kálváriának tehetünk ezzel a beruházással pontot a végére. 10 éve került sor a jó színvonalon működő két iskola, az Esze Tamás és a Petőfi Sándor Általános Iskola összevonására.
Az akkori döntéshozók jó szándékában nem kételkedem, viszont a beruházás legfontosabb része, a második üteme 10 évet váratott magára, nevezetesen, hogy az összevonás ne csak azt jelentse, hogy egy név alatt működjön a két épületben folyó oktató-nevelő munka, hanem hogy végre egy épületben tartózkodhassanak a pedagógusok és a gyerekek.
Most tehát örömmel jelenthetem, hogy a második ütem megfelelő minőségben és jó ütemben halad előre. Volt egy korábbi, bátor húzásunk, hiszen ehhez a beruházáshoz több mint 200 millió forint önrészt kellett volna hozzá tenni az önkormányzatnak, s mi ezt a 200 millió forintot megpályáztuk egy második ütemben és ebből 167 millió forintot sikerült is elnyernünk. Ez jelentős segítség az önkormányzatnak, mert ezt nehezen tudtuk volna kigazdálkodni. Ezt jelentettem be a képviselő testület tagjainak, illetve azonnal döntöttünk közbeszerzési eljárás kiírásáról, hiszen a határidő szorít minket.
Ezzel egy időben döntöttünk az első ütemben található eszközbeszerzésnek a közbeszerzési kiírásáról is. Már most döntöttünk a második ütemben található eszközbeszerzésnek a közbeszerzési eljárásában való részvételéről és kiírásáról is.

Továbbá, olyan aktualitásokat vettünk a napirendi pontok közé, mint például a Járóbeteg Ellátó Központ eszközbeszerzése, ami szintén olyan fázisba érkezett, hogy ezt a kiírást meg kell tennünk. Erre azért volt szükség, hogy az ilyenkor szokásos határidők betartása után a készre jelentés előtt, ezek az eszközök meg is érkezzenek és az itt majdan dolgozó orvosok irányításával beszerelésre kerüljenek.

A napirendi pontok között szerepelt még az Ungvárral megkötendő együttműködési megállapodás is, akikkel felvettük a kapcsolatot. Az ungvári alpolgármester úr két héttel ezelőtt járt itt, dr.Szabó Rita alpolgármester asszony pedig az elmúlt hétvégén, vasárnap látogatott ki az ungvári fesztiválra.
Az együttműködés tartalmát átnéztük és jónak tartjuk a közös programokat. Ami a sürgősséget indokolta, hogy már idén nyáron is szeretnénk közös rendezvényeket véghez vinni, például az augusztus 20-ával kapcsolatban, de szerepel az elképzelések között közös vízi túra, közös kerékpár túra és egyéb közös kulturális és sportrendezvények is.

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.07.01./