Arhív
2011. szeptember

Újtelep Napja – 2011.

 

               
                   

A többi városrészhez hasonlóan az Újtelep is megrendezi évente a családi napját, amikor legfiatalabbaktól a legöregebbekig mindenki talál magának valamit, amiért érdemes kijönni a közösségi terünkre, a játszótérre. Így volt ez idén is, amikor szeptember 24-én ragyogó napsütésben népesült be a füves terület. Hajdu Imre, a városrész önkormányzati képviselője szerint olyan ez, mint a többi városrész esetében, de valamiben azért mégis különbözik ezektől…
 

 

.
Hajdu Imre

      

A cél az, hogy az újtelepi polgárok évente egy alkalommal összejöjjenek, beszélgessenek, jól érezzék magukat együtt, ehhez mi megpróbáljuk a keretet biztosítani. Értékrendben ugyanazt képviseli, mint a város többi része, de nyilván van sajátossága is. Szerintem az, hogy egybefüggő kertvárosi környezetről van szó, ahol mindenki ismer mindenkit. Gyakorlatilag mindent tudnak az emberek arról, ami itt történik.

Eddig nem vállaltam a zsűri szerepét, most megtettem, bár ne tettem volna, mert mind az öt csapat remekművet alkotott, nagyon nehéz dolga volt a zsűrinek, hogy ezek között sorrendet állítson fel.

Végül is a következő sorrend alakult ki:
1. Ferencz Tibor
2. Molnár János
3. Somosi László

Különdíjak:
Kiss György
Polgárőr Egyesület

A főzőverseny is sok embert vonzott, hiszen a versenyzők sok ismerősüket meghívták egy kis „előzsűrizésre”, akik aztán ott is ragadtak egy pohár ital mellett elbeszélgetve.
A fiatalok más miatt jöttek el, az ugráló vár most is sikeres volt a gyerekek körében, sokan kipróbálták a lovaglást és nagy közönsége volt a triál kerékpárosoknak is.

A zenét illetően is megfelelő volt a választék, hiszen a népzene kedvelői a Zsindely Együttest és Szebényi Luciát hallgathatták, a fiatalok Czabányi Attila önálló műsorát, mindenki pedig – hiszen kortól független zenét játszottak – este a Nosztalgia Band-et és a Karambol Együttest.

A jó hangulatban telt, sikeres napért köszönetet mondok minden közreműködőnek, és mindazoknak, akik a szervezésben segítettek, és akik a feltételeket biztosították.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.09.30./

 

Láthatósági mellényt osztottak a polgárőrök

 

               
                     

Itt az ősz, rövidülnek a nappalok. Még néhány hét, és amikor a napköziből hazafelé mennek a gyerekek, már sötétedni fog. A láthatósági mellény nem csak a kerékpárosoknak, de a gyalogosan közlekedő kisdiákoknak is „kötelezően ajánlott” lesz. Erre gondoltak a Sárospataki Polgárőr Egyesület tagjai, amikor szeptember 19-én, délelőtt Klima János polgárőr parancsnok vezetésével látogatást tettek a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában, ahol az elsőosztályos tanulók között láthatósági mellényeket osztottak szét…
 

 

.
Klima János


Aros János

Szegedi Istvánné

      

A sárospataki polgárőrség megalakulása óta elsőrendű feladatunknak tartjuk a gyerekek biztonságának megőrzését és növelését – számolt be a tevékenység céljáról Klima János polgárőr parancsnok…

Minden évben felkeressük az első osztályos általános iskolai tanulókat és játékos előadást tartunk nekik arról, hogyan kell biztonságosan, a szabályok betartása mellett megfelelően közlekedni az úton és az átkelőhelyeken.
A barátkozásunk egyik jele az ajándék átadása, amikor mindenki láthatósági mellényt kap. Munkánkat az osztályfőnökökkel összehangolva végezzük, s ilyenkor az irodánkba is meghívjuk kisebb előadásokra a tanulókat.

Bízom benne, hogy a tavalyi évhez hasonlóan az idén is megnövekszik azoknak a gyerekeknek a száma, akik a láthatósági mellényt szívesen felveszik és hordják – mondta Szegedi Istvánné igazgatónő…

Egyrészt szerencsés helyzetet teremt, mert az autósok látni fogják őket, másrészt pedig tudatosul bennük, hogy az iskolába járás során akár kerékpárral, akár gyalogosan közlekednek, a közlekedési szabályokat be kell tartaniuk.
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és a Polgárőrség között nagyon jó a kapcsolat, az együttmunkálkodás a tanév elején elkezdődik és a tanév végéig fennmarad. Rendezvénysorozatokat indítunk be, amelyek során a gyerekek a Polgárőr Egyesület előadótermében, bemutató órákon, a polgárőrök közreműködésével ismerhetik meg a közlekedési szabályokat. Az iskolai rendezvényeinkre is szívesen hívjuk, várjuk a polgárőröket, ők biztosítják a rendezvény helyszínét, s segítenek a program lebonyolításában is.

Aros János polgármester - aki maga is polgárőr - mint elmondta, még a külföldi delegációk előtt is büszkélkedik a város polgárőr egyesületével, s nagymértékben pártfogolja fiatalokkal való kapcsolattartásukat is…

Nagyon fontosnak tartom a polgárőrség munkáját, mert nem csak Sárospatakon, hanem a kistérségünkben, és az egész országban egyre nagyobb szerepük van, akiknek már a szomszédos országokból is figyelemmel kísérik a tevékenységét. Az elmúlt héten a városunkban tartózkodó Zamosc-ból érkezőket is érdekelte az önkéntes polgárőrség munkája.

Kevesen tudják, hogy a polgárőrök díjazás nélkül, önkéntesen látják el a szolgálatukat. A tevékenységük népszerűsítése, de főleg a gyerekek biztonságának növelése érdekében minden évben felkeresik az elsőosztályos gyerekeket, hogy közelebbről megismerhessék a polgárőrség munkáját, s ilyenkor egy kis ajándékot is kapnak a polgárőröktől.

Nem titkolt szándékunk, hogy valamilyen formában az ifjú korosztályt is bevonjuk ebbe a munkába, ezért olvasható a mellények a hátoldalán az „ifjú polgárőr” felirat. Terveink között szerepel az alsó tagozatos gyermekek részére különböző vetélkedők szervezése is, amely népszerűsítené a polgárőri munkát. A nagyobbak részére, azt sem tartom kizártnak, hogy egy-egy közös járőrözésbe vagy más, közös feladat végrehajtásába is bevonjuk majd őket.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.09.30./
 

Megszűnt a Családsegítő Szakszolgálat adósságkezelési lehetősége

 

               
                   

A jövő hét keddi sárospataki önkormányzati ülést előkészítendő, négy napirendi pontot tárgyalt a város Egészségügyi és Szociális Bizottsága. Az elsők között a 2011. évi költségvetési előirányzatok módosításával foglalkoztak. Sor került a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai munkájának értékelésére, szó esett a Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról is. Az ülésről ezúttal Egyed Attila, a bizottság tagja számolt be…
 

 

.
Egyed Attila

      

Heves vitát váltott ki bizottságunkban a 2011. évi költségvetési előirányzatok módosítása. Intézményről intézményre tételesen átvettük tételesen azokat az intézkedéseket, amelyekről idáig a képviselő testület határozatot hozott, hogy az intézmények mennyire tudták ezt érvényesíteni.

Fontos napirendi pont volt, amikor a Gondozási Központ vezetője beszámolt a tevékenységükről, szerteágazó feladataikról, amiket ellátnak. Ismételten szóba került az autójuk cseréje, ami elég rossz állapotban van. Addig is minden körülmények között folytatják az időseknek az étel kiszállítását, ellátásukat, illetve gondozását annak, aki arra szorul. Összességében gratulálunk az általuk végzett munkához.

A Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálatnál is különböző szakfeladatokat látnak el. Amire kitértünk, az adósságkezelés megszűnése volt. A Szakszolgálat reméli, hogy visszakerül ez a lehetőség valamilyen - esetleg szigorítottabb - formában, de ez még csak a jövőbe tekintés. Gratuláltuk az intézményvezetőnek, illetve a kollégáinak, a nagyon áldozatos munkáért.

A beszámolókat a bizottság egyhangúlag elfogadta. Zárt ülésen a lakásfenntartási kérelmek bírálata történt meg.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.09.30./
 

Lakossági Fórum volt a hulladékgazdálkodásról

 

               
                   

Sárospatak Város Önkormányzata és a Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete szeptember 22-én Lakossági Fórumot szervezett. A már hagyományosnak tekinthető fórumok sorába azzal lépett be ez az esemény, hogy aktuális, akkut probléma megoldására hívta párbeszédre a szolgáltatókat és az érintett lakosokat – számolt be az eseményről Saláta László, az Egyesület elnöke…
 

 

.
Saláta László


Hercsik István


Dr. Hörcsik Richárd

 

      

Ismeretes, hogy a Városi Önkormányzat költségvetése - mint ahogy más városoké is – még az alaptevékenységek finanszírozására is csak szűkösen lesz elegendő. Az idei költségvetésben a város már nem tudta felvállalni az arra rászorulók hulladékszállítási támogatását. Ma Sárospatakon mindenki egységesen, háztartásonként fizet, ez váltott ki elsősorban az időskorúakban és az egyedül élők körében felháborodást, elégedetlenséget.

A téma rendezése a jövő évi költségvetés elfogadásáig meg kell, hogy történjen - ennek előkészítését is szolgálta a fórum. Az ezzel kapcsolatos rendeletalkotásra remélhetőleg november hónapban kerül sor.
A fórumra meghívást kaptak a Z.H.K. Kft. vezetői, a város vezetése és az érintett, érdeklődő lakosság. A felvetődött kérdésekre Dr. Hörcsik Richárd Országgyűlési Képviselő, mint az Abaúj -Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács elnöke,
Weingartner Balázs, a fenti munkaszervezet vezetője, Hercsik István a Z.H.K. Kft. ügyvezetője, és dr. Komáromi Éva Sárospatak Város Jegyzője igyekeztek megnyugtató válaszokat adni.

A lokálpatrióta egyesületi elnök köszöntőjét és bevezetőjét követően a hulladékgazdálkodási cég vezetői először tájékoztatást, adtak a kft feladatairól és tevékenységéről, háttéranyagként pedig bemutatásra került egy a Zemplén Televízió által készített film amely illusztrálta a szóban elhangzottakat, hogy a hulladékgazdálkodó szervezet korszerű eszközökkel, minden követelménynek megfelelő, környezetkímélő tevékenységet végez a tároló medencék elkészítésétől a rekultivációkig.

A közel félszáz érdeklődő természetesen elsősorban az általuk felvetett problémák megoldására várt megnyugtató válaszokat. Bírálat érte a szolgáltatás igazságtalan finanszírozási rendszerét. Többen felvetették, hogy olyan mértékű szolgáltatásért fizetnek, amelyet nem vettek igénybe, hogy az egyedül élők esetében nem keletkezik annyi hulladék, mint a nagy családok esetében, hogy azt minden héten el kelljen szállítani. Mások felvetették, hogy ők elégetik a szemetet. A társasházak lakói is bírálták, hogy bár konténerbe gyűjtik a szemetet, mégis személyenként 120 l -es kuka árat fizetnek, - nem differenciálnak a tényleges hulladék mennyiségének megfelelően.

Voltak, akik más városok szolgáltatási szisztémáinak átvételét javasolták pld. „Chip” -es rendszer bevezetését, vagy javasolták a szemét mennyiségének mérését. Felvetődött a kukák és a konténerek karbantartásának, mosásának problematikája is. Legtöbb bírálat az alternatív hulladék tárolására hivatott gyűjtő szigetek állapotát érte. Kevés a számuk, vagy nem kellő gyakorisággal szállítják el az összegyűlt flakonokat, palackokat, e miatt a lakosok a ládák körül hagyják a kidobásra szánt eszközöket, amelyek így nemkívánatos látványt nyújtanak, bűzt árasztanak.

A hulladékgazdálkodó szervezet nevében Hercsik úr megköszönte az észrevételeket és ígéretet tett a rajtuk múló hibák és hiányosságok kijavítására: a taggyűlés állásfoglalása után várhatóan október hónapban tájékoztatást adnak a 60 l-es gyűjtőedények bevezetéséről, elősegítve ezzel az igazságosabb rendszer kialakítását. A „Chip „rendszer bevezetését és a hulladék mennyiség személyenkénti mérését nem kívánják megvalósítani, mert az ezzel járó beruházások tovább növelnék a szolgáltatási díjat. A szelektív hulladékmennyiség gyakoribb szállítására tettek ígéretet, de abban kérték a lakosság jobb hozzáállását, hogy alkalmazzák a „taposd össze” és a „ne tedd mellé” mozgalom módszereit, hogy több férjen a gyűjtő edényekbe. Vállalták a gyűjtő konténerek mosásának megszervezését is.

Mindezek mellet a szolgáltató biztosítja a korábbi „cinegei” lerakóhely rekultivációja önerejét, amely egyébként a városnak több mint negyven millió forintjába kerülne. Elmondták, hogy a szociális alapon történő differenciálás nem az ő hatáskörük, arra az önkormányzati rendeletben kell visszatérni.

Dr. Komáromi Éva zárógondolatként elmondta, hogy a testület várhatóan novemberben tűzi napirendre a téma tárgyalását. A fórum is alkalmas volt arra, hogy összegyűjtsük a szolgáltatással összefüggő problémákat, mindezek számbavételével születhet meg egy igazságosabb helyi rendelet. Végezetül a tanácskozás résztvevői megállapodtak abban, hogy egy év múlva visszatérnek, majd az új rendeletbe foglalt szolgáltatási gyakorlat tapasztalatainak számbavételére.

 


dr. Komáromi Éva

 


Weingartner Balázs

 

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2011.09.29./
 

A Hunyadiakra emlékezett az Irodalmi Olvasókör

 

               
                    

A Sárospataki Irodalmi Olvasókör szeptemberi összejövetelén a Család Éve alkalmából a magyar történelem kiemelkedő családja, a Hunyadiak emlékét idéztük. Bevezetésként Arany János: Mátyás anyja c. költeményét Kulcsár Erzsébet, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 7. osztályos tanulója színvonalas közreműködésében hallgattuk meg – idézte fel legutóbbi találkozón történteket Halász Magdolna, az Olvasókör elnöke…
 

 

.
Halász Magdolna


Toma Kornélia

      

Ezután A Hunyadi-drámák értékvilága a felvilágosodásban és a romantikában címmel Toma Kornélia, az ME Comenius Főiskola kiváló docense tartott nagyhatású előadást.
Bevezetésként megtudhattuk, hogy egyetemi hallgatóként kezdte el kutatni a Hunyadiakkal kapcsolatos drámairodalmat. Az összejövetelen Bessenyei György: Hunyadi László tragédiája (1772), Kisfaludy Sándor: Hunyadi János (1814) és Vörösmarty Mihály: Cillei és a Hunyadiak (1833) c. drámák értékvilágát elemezte. A XVIII-XIX. században megjelent alkotások tanulmányozása nagy odafigyelést igényel, mert terjedelmesek, a nyelvezetük pedig nehézkes. Toma Kornélia a három szerző három művét több szempont alapján elemezte, és kutatási eredményeit az adott történelmi háttérrel megvilágítva mutatta be. Megismerhettük a „nagy törökverő” Hunyadi János páratlan vitézségét, fia László harcát a belső ellenséggel, majd Mátyás, a reneszánsz király uralkodását, hadjáratait és kultúratámogató munkásságát is.

A magyar drámairodalom kissé elfeledett három alkotása megénekli a Hunyadi-család példaértékű hazaszeretetét, amely nagy tettekre sarkallta őket. Az Istenbe vetett hitük, a vallásosságuk a nemzeti felemelkedés egyik pillére volt. Kiemelkedően fontos Szilágyi Erzsébet, az édesanya szerepe is, aki férje távollétében vallásos szellemben és olyan erényekre (hazafiság, emberség, becsületesség, engedelmesség, megbocsátás, jámborság) nevelte gyermekeit, amelyek napjainkban kevéssé ismertek.

Bessenyei György, Kisfaludy Károly és Vörösmarty Mihály drámáikkal üzenni kívántak a kortársaknak a nemzeti történelem, a függetlenség kivívása és a magyar nyelv ügyében. Ez az üzenet a huszonegyedik század polgárának is szól, a szebbnél szebb erények felelevenítése, gyakorlása a szülők és a pedagógusok nagy felelőssége. A Hunyadi -család példaértékű tevékenységét, tragikus sorsát Benczur Gyula, Madarász Viktor képzőművészek híres alkotásaikban és Erkel Ferenc operájában örökítette meg.
Mindnyájunk nevében nagy tisztelettel, szeretettel köszönjük meg Toma Kornélia, főiskolai docens nagyon értékes, történelmi háttérrel is szemléltetett irodalmi előadását. A tudományos kutatómunkájához további sok sikert, elismerést kívánunk.
A Sárospataki Irodalmi Olvasókörünk egyben megemlékezett Hunyadi János halála és a nándorfehérvári csata 655. éves évfordulójáról is.
„Szeressük a΄ Hazánkat!-
Élljünk, halljunk,
Érette!- Istenért! – Hazánkért”!
- Hunyadi Jánosnak vég-lehellete

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.09.29./
 

Elkezdődtek az edzések a SUSI-ban

 

               
                     

Szeptemberben, beindult a munka a SUSI falain belül. Az egyesület 6 csapattal, immáron 7 (!) korcsoporttal, 79 tanulóval kezdte meg a felkészülést. Az 1999-2005-ban született gyerekek jelentkezhettek a toborzókra, válogatókra. Az első foglalkozásokon: 44 diák a labdarúgást és 16 tanuló a szivacskézilabdát, 19 sportoló pedig a kézilabdát választotta, a vezetők, edzők legnagyobb örömére. Az első gyakorlásokat a lelkes nagyszülők, szülők, testvérek nagy érdeklődéssel nézték végig és egy-egy szép megoldást tapssal, jutalmaztak. Mint Belicza János – elnök – elmondta, nagyon boldogok vagyunk, hogy ennyi sportolni vágyó gyermek jelent meg ismét az edzéseken...
 

 

.
Belicza János

      

Az egészségre nevelésen túl, célul tűzték ki a vezetők, hogy egy hónapban egyszer egy-egy versenyre eljussanak a sportolók, hiszen a versenyeztetésre is nagy hangsúlyt kell fektetni. Az első szülői értekezletekre sem kell sokat várni, hiszen október elején teljes körű tájékoztatást kapnak a szülők. Minden sportoló, ekkor fogja megkapni a SUSI-s edzőmezeket, a Cib Bank jóvoltából.
Tervek szerint az első hazai esemény, 2011. október 30-án lesz, ahol az INTERLIGÁBAN szereplő 2002-2003-as labdarúgó csapat fog bemutatkozni. Novemberben pedig elkezdődnek az Országos ADIDAS-ERIMA fordulók a szivacsosoknál és a kéziseknél is.

Öröm, hogy a SUSI-ból „kiöregedett” 2000-es focisták sikeresen beilleszkedtek az STC U-13-as csapatába. Ezen kívül a vezetők a biztos anyagi háttér megteremtése érdekében, sok pályázatot nyújtottak be egy hónap alatt: 1. Sporttörvény (TAO) – kézilabda pályázata; 2. Sporttörvény – labdarúgás pályázata (TAO); 3. Erima bajnokság működési pályázata; 4. Magyar Kézilabda Szövetség Sportszerpályázata; 5. Magyar Labdarúgó Szövetség sporttábor pályázata; 6. Vidékfejleszési Minisztérium „Kis rendezvény” pályázata; 7. Vidékfejleszési Minisztérium „Nagy rendezvény” pályázata. Ettől függetlenül az egyesület főtámogatója, továbbra is Sárospatak Város Önkormányzata. A SUSI életéről további információt a +36/70/450-42-60-as telefonszámon lehet kérni. Az edzők szeretettel látnak minden sportolni vágyó gyermeket.

Edzésidőpontok:
LABDARÚGÁS:
2001-2002-ben születettek: hétfő (műfű) és szerda (műfű) 16.15
EDZŐ: Vachter Tamás, edző.

2003-2004-ben születettek: hétfő (sportpálya) és szerda (sportpálya) 16.15
EDZŐ: Punyi Gyula, edző, tanár.

2005-2006-ban születettek: csütörtök és péntek 1600
EDZŐ: Belicza János, edző, tanár.

KÉZILABDA, SZIVACSKÉZILABDA:
1999-ben született lányok: kedd (Szent Erzsébet Katolikus Ált. Isk. tornacsarnoka) és szombat (ÁVG)
EDZŐ: Hardon Csaba, edző

2002-ben született fiúk: kedd és szombat 10 óra
2000-ben született lányok: kedd (Szent Erzsébet Katolikus Ált. Isk. tornacsarnoka) és szombat (ÁVG)
EDZŐ: Hardon Csaba, edző
2003-2004-ben született fiúk: kedd és szombat 10 óra

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

www.susi.mlap.hu
/2011.09.29./

 

Hatásosabban lép fel a rendőrség

 

               
                   

Dr. Vereckei Csaba rendőr dandártábornok, B-A-Z megyei rendőrkapitány az alábbiak szerint tájékoztatta a Sárospataki Kistérség polgármestereit az Országos Rendőr Főkapitányság ősszel induló programjáról
 

 

.
Dr. Vereckei Csaba

      

A magyar rendőrség szeptember elsejétől elkezdett egy olyan új intézkedés sorozatot, amelynek célja, hogy a kistérségi településen élők objektív biztonságérzetét tovább növeljük, és a biztonsággal kapcsolatos közérzetüket javítsuk.
A lakosság igényeihez igazítva próbáljuk meg a rendőri fellépést a leghatékonyabbá tenni, és ennek a célnak az eléréséhez elengedhetetlen az a közreműködés, amelyet most ismételten kértünk az önkormányzatoktól, jegyzőktől, polgármesterektől, hogy avassanak be minket abba, mi az, ami a lakosságot legjobban foglalkoztatja, bántja, hogy az adott terület igényeihez igazítsuk a szolgálat ellátásunkat és a fellépésünket.

A megyében és valamennyi rendőrkapitányság illetékességi területén található településeket közösen, a konzultáció eredményeképpen veszélyeztetettségi kategóriákban soroljuk be, és ezeknek a kategóriáknak megfelelően lesz bizonyos visszatérő időnként rendőri akció, fokozott ellenőrzés, illetve ehhez igazodik a fokozódó rendőri jelenlét a településeken.

A vagyonelleni bűncselekmények továbbra is meghatározóak, ebben a térségben is, csak úgy, mint az egész megyében. Ezek a mindennapos, viszonylag kisebb kárértékű lopások is jelentősen meg tudják keseríteni az emberek életét, sok bosszúságot okoznak. Ezekre továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani, hiszen ha ezektől a bosszúságoktól megkíméljük az embereket, akkor a közérzetük, és a biztonságuk is nagyságrenddel javulhat. A lakosság rövid időn belül érzékelni fogja a rendőri intézkedések hatását.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2011.09.29./
 

Hirdetmény!

 

               
                   

 

.

      

Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy 2011. október 9-én 21:00-től október 14-én 15:40-ig  a Szerencs – Sátoraljaújhely vasútvonalon karbantartási munkálatokat végzünk!

Olaszliszka-Tolcsva és Sátoraljaújhely állomások között a személyszállító vonatok helyett vonatpótló autóbuszok közlekednek, melyek menetrendjét szürke háttérrel jelöltük!

A vonatok menetrendje Miskolc-Tiszai – Szerencs – Olaszliszka-Tolcsva állomások között nem változik! A vonatpótló autóbuszok Sátoraljaújhely és Olaszliszka-Tolcsva állomások között a Közforgalmú menetrendkönyvben meghirdetett menetrendhez képest korábban közlekednek!

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törö Gábor
/2011.09.28./
 

Barangolás Kerámiaországban - rajzverseny

 

               
                   

A Pataki Kerámia Kft „Barangolás Kerámiaországban” címmel rajzversenyt hirdet 5 és 16 év közötti fiatalok számára – küldte a felhívást az alábbiak szerint Uzelmann Annamária ügyvezető, akinek közéleti tevékenységéről többször adtunk már hírt, művészetek pártfogolása, óvódások, iskolások ajándékozása, sportrendezvények, testvérvárosi és egyéb kapcsolatok támogatása kapcsán…
 

 

.
Uzelmann Annamária

      

Az elmúlt években a Pataki Kerámia Kft. lehetőséget biztosított arra, hogy üzemlátogatások és kézműves foglalkozások keretében az érdeklődők megismerkedjenek a gyártási fázisokkal, és az agyagozás művészetével. A kézműves foglalkozások főként az 5-16 év közötti korosztály körében voltak a legnépszerűbbek. A foglalkozások alkalmával a gyerekek kipróbálhatták a kézi korongozást, a plakett nyomást, és a festést. A megfestett tálak, tányérok elsősorban a gyerekek élményeit és egyéni elképzeléseiket tükrözték.

Így jött az ötlet, hogy meghirdessünk egy rajzversenyt azoknak a gyerekeknek és fiataloknak, akik érdeklődnek a keramikusság iránt, és jó rajztehetséggel rendelkeznek. A rajzoknak a megadott cím alapján kell készülniük a gyerekek egyéni ötletei szerint.
A jelentkezés további feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat!

 

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.09.28./
 

Elfogták az aranylánc letépőt

 

               
                   

2011. szeptember 08-án 11 óra 15 perc körül Sárospatak Szabó Gyula utcában egy gyalogosan közlekedő hölgy nyakából ismeretlen elkövető kitépte és eltulajdonította az aranyláncát, majd elmenekült a helyszínről. Pár nap elteltével szeptember 15-én az ismeretlen tettes megint „hallatott magáról” amikor a Martinovics utcában 10 óra körüli szintén egy gyalogos hölgy nyakából hátulról kitépte és eltulajdonította az aranyláncát -nyilatkozta Ladics Tamás rendőr főhadnagy...
 

 

.
Ladics Tamás

      

A közelben tartózkodó szemtanúk segítségével és a gyors rendőri intézkedésnek köszönhetően ezúttal nem volt szerencséje az elkövetőnek, mert Sátoraljaújhely felé menekülve a szomszédos kapitányság segítségével sikerült elfogni.

Az elkövetővel szemben – aki egyébként egy sárospataki, huszonéves fiatalember – a nyomozást gyorsított eljárásban lefolytattuk és a Btk. 316. §. (1) bekezdésébe ütköző és a (4) bekezdés b/1 pontja szerint minősülő bűncselekmény – dolog elleni erőszakkal kisebb értékre elkövetett lopás bűntettének - elkövetése miatt 2011. szeptember 22-én a Sátoraljaújhelyi Bíróság elé állítottuk, ahol - nem jogerősen - 10 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélték.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2011.09.28./
 

Európai Autómente Nap

 

               
                   

1998 óta minden évben szeptember 22-én rendezik meg az Európai Autómente Napot, melynek célja a társadalom környezettudatosságának erősítése, felhívás a környezet és a levegőszennyezés megelőzésének fontosságára – számolt be Vighné Fehérvári Zsuzsa ifjúsági és sport referens…
 

 

.
Vighné Fehérvári Zsuzsa

      

Egy franciaországi városban, La Rochell-ben rendezték meg első alkalommal az autómentes napot, majd ezt követően egész Franciaországban kapcsolódtak a kezdeményezéshez. 1999-ben Olaszország 40 városa, majd 2000-től az Európai Unió 13 tagországa lett aktív részese a kezdeményezésnek. 2002-ben már több mint 1000 város, több mint 100 millió lakosát érintették a települések által szervezett programok.

Az esemény célja, hogy többek között felhívják a figyelmet:
a megnövekedett autóforgalom okozta környezeti, baleseti és városképi problémákra,
a közlekedési mód felelősségteljes megválasztására,
a fenntartható, környezet- és emberbarát városi közlekedés előnyeire,
a közösségi, a kerékpáros és a gyalogos közlekedés fejlesztésének szükségességére.

Sárospatak, immár hagyományosnak mondhatóan, idén is csatlakozott a kezdeményezéshez, melynek idei mottója: „Közlekedj ÖKOsan!”
Szintén hagyományosnak mondható, hogy ezen a napon az Eötvös utca egy szakasza került lezárásra az autós forgalom elől, s itt kerül sor a megelőző, figyelemfelhívó programok lebonyolítására.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a szervezésben és a lebonyolításban segítséget nyújtóknak:
A Művelődés Háza és Könyvtára dolgozóinak, az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium diákjainak, vezetőjüknek, Kordáné Győrki Erika tanárnőnek, a Miskolci Egyetem Comenius Főiskola Kar hallgatóinak, a Sárospataki Rendőrkapitányságnak, a Polgári Védelem vezetőjének, Varga Andrásnak, a Polgárőrségnek, valamint a Sátoraljaújhelyi Tűzoltóság munkatársainak.
Jövőre is szeretettel várunk mindenkit az Európai Autómentes Nap sárospataki rendezvényein!

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.09.28./
 

Téliesítették a fürdőt

 

               
                    

Az időjárás még inkább nyárias, de bármikor őszbe fordulhat, így szeptember 22-án elkezdték a Végardó Fürdő téliesítését. A munkakezdést úgy időzítették, hogy október 3-ra teljesen elkészüljenek vele, hiszen akkor már elkezdődik az úszásoktatás az iskolások számára. A munkafolyamatról Csatlós Csaba üzemeltetési vezetőtől kaptunk tájékoztatást…
 

 

.
Csatlós Csaba

      

A gondosan összehajtott és eltett ponyvát egy nap alatt tudjuk a medence felett elhelyezni és rögzíteni. Az összehajtogatott ponyva kibontásához és kiterítéséhez sok ember szükséges, így a Kommunális Szervezet dolgozóit kértük meg segítségképpen a ponyva kihúzásához illetve szétterítéséhez - reggel közel 50 fő szorgoskodott itt. Jelenleg már csak a saját dolgozóink vannak itt, akik elkezdték a csavarozást, körülbelül 3000 darab csavart kell a mai nap folyamán összecsavarozniuk. Ha ez megtörtént, akkor a fóliát terveink szerint a holnapi nap folyamán kezdjük el felfújni.
A sátorfedés után még számos feladat van hátra. A padlófűtés beüzemelése elengedhetetlen feladat, hiszen október 1-je hétvégére, már fedett medencével várjuk a vendégeket, 3-án pedig az úszásoktatásra érkező iskolásokat.

Jelenleg két medencénk működik még szeptember 30-ig, a termál és a csúszdás medence. Sokan kihasználják a szeptemberi jó időt, különösen a termál medencében sokan élvezik a késői nyarat – annál is inkább, mert szeptember elsejével bevezettük az utószezoni árakat, így sokkal olcsóbbak a belépő jegyek.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2011.09.27./
 

Hercegkúton ülésezett a Kistérségi Társulás

 

               
                   

Hercegkúton tartotta legutóbbi kihelyezett ülését a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás. Ennek vendége volt Demeter Ervin kormánymegbízott, aki a jelenlévő polgármestereknek bejelentette, hogy a közigazgatási reform részeként kialakuló járási központok egyike Sárospatak lesz…
 

 

.
Demeter Ervin

      

Az állami és az önkormányzati feladatok újragondolása két olyan nagy csomag, amely ősszel lesz a Parlament előtt és a jelenlegi állásról tájékoztattam a polgármestereket, illetve ők is elmondták a véleményűket. Azon dolgozunk, hogy Sárospatak újra járási székhely legyen. Ennek nézzük meg a feltételeit és teremtjük meg az ehhez szükséges infrastruktúrát – mondta Demeter Ervin.

Izgatottan vártuk ezt az előadást – kommentálta a hírt Aros János, Sárospatak polgármestere - hiszen a következő évben várható a járási rendszereknek a kialakítása, s különböző sajtóhelyekről már kaptunk információkat, azonban most vált bizonyossá az-az örvendetes tény, hogy Sárospatak város is járási központ szerepet fog betölteni. Sátoraljaújhely is járási központ lesz, a Bodrogköz Kistérség központja Cigánd, pedig valószínűleg a kormányablak szerepét fogja betölteni.

A cigándiak és a Cigándi Kistérség egy részének polgárai ugyanúgy Cigándon fogják intézni ezután is ügyes-bajos dolgaikat, ami az államigazgatást illeti, hiszen a kormányablak működése ezt jelenti. Ez volt az a kompromisszumos megoldás, amit a minisztériumban úgy hiszem, hogy elfogadtak, remélhetőleg ilyen lesz a törvényi előterjesztés is – tette hozzá Dr. Hörcsik Richard, a térség országgyűlési képviselője.
Az egyeztetések tovább folytatódnak, így többek között az sem dőlt még el, hogy Sárospatakon belül hol lesz a járási központ székhelye.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.09.27./
 

Görög katolikus óvoda működik Sárospatakon

 

               
                        

Új fenntartóval kezdte a tanévet a József Attila úti óvoda, ami a görög katolikus egyház fenntartásában, a Miskolci Apostoli Exarchátus irányítása alatt működik tovább 90 gyermekkel, Örömhírvétel Görögkatolikus Óvoda néven. Az ünnepi évnyitót 2011. szeptember 22-én tartották, ahol Dr. Orosz Atanáz püspök szentelte fel az óvodát… 
 

 

.
Dr. Orosz AtanázBaloghné Pintér Katalin

      

Természetes, hogy reménykedtem a jó légkörben, a keresztény légkörben, s nem csalódtam, hiszen nagyon kedves fogadtatásban volt részem - mondta püspök úr az érkezéséről, majd a szólt az egyházi-óvodai nevelés lényegéről is:
„Amire a legnagyobb hangsúlyt fektetjük az óvodai nevelés során, az a szeretet. Nyilvánvalóan igyekszünk a hitnek az alapelveit is átadni, de a szeretetben tudjuk azt a légkört biztosítani, amely a befogadásra képessé teszi majd a gyerekeket - és remélhetőleg a szülőket is a hit és a remény befogadására.”

Baloghné Pintér Katalin óvodavezető – aki 20 éve oktat hittat - zökkenőmentesen indulásról számolt be: „Minden oldalról jóindulatot, segítőkészséget tapasztaltak, a változást a szülők is jó néven vették, így nem okozott különösebb gondot az óvoda fenntartójának váltása.”

Mosolygó Tamás sárospataki parókus kérdésünkre válaszolva elmondta, hogy miért fontos a görög katolikus egyházban a szentelés…
A megszentelés alkalmával először az épületet áldotta meg a püspök, hogy egy megszentelt környezet fogadja a gyermekeket. Ez hasonlít ahhoz, mint amikor vízkereszt táján a lakóházakat megáldjuk, s a környezetünkben a görög szertartás szerint mindent megszentelünk, élelmeinket, gyümölcseinket, időszakjainkat, tehát magát az egyházi évet, és személyeket is. Tehát egy állandó és teljes megszentelődés van, ami mindig emlékeztet és emel bennünket Istenhez. Amikor most az épületet megszenteljük és a tudatunkban ott van, hogy ez egy megszentelt terület, akkor ott az ember könnyedebben tud a Jóistenhez fordulni imádságában, gondolatában, egy kicsit megőrzi a megszentelt környezet az embert attól, hogy valamilyen rossz gondolati hatás érje. Természetesen a gyermekeket is megáldotta most püspök úr, mint ahogy megáldotta a gyümölcskosaraikat is.

Mosolygó Tamás régi, sárospataki lelkésztől kértünk információt az általunk tapasztalt változásról, hiszen papszentelésen és egyházi ünnepeken eddig Kocsis Fülöpöt, a Hajdúdorogi Egyházmegye megyés püspökét tisztelhettük Sárospatakon…

Dr. Orosz Atanáz, a Miskolci Apostoli Exarchátus püspöke. Most lett nemrégiben önállóvá, függetlenné a Hajdúdorogi Egyházmegyétől a Miskolci Apostoli Exarchátus miskolci székhellyel. A püspöki templom a Búza-téren van. Természetesen a továbbiakban is éppen olyan szeretettel várjuk és látjuk Sárospatakon és egyházközségünkben Fülöp püspök urat, mint eddig…

 
Mosolygó Tamás


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.09.26./
 

Kiállítás nyílik az Urbán György teremben

               
                   

MÁGER ÁGNES festőművész kiállítása nyílik meg a közönség előtt szeptember 28-án 17 órai kezdettel, az Újbástya Rendezvénycentrum Urbán György kiállítótermében
 

.
Máger Ágnes

      

A művész könnyed festőiséggel előadott tájhangulatok mellett előszeretettel készít színházi jelmez-portrékat, egyházművészeti alkotásokat és illusztrációkat is. Vonzódik a groteszk, az abszurd, az ironikus helyzetekhez. A képzőművészet széles skáláját műveli, emellett szcenikai feladatokkal (jelmez- és díszletterv) is foglalkozik.

Nagy örömmel vettem, hogy meghívtak alkotásaimmal Sárospatakra az Újbástya Rendezvénycentrum kiállítótermébe - mondta Máger Ágnes, a kiállítás előkészítő munkálatai során.
Ez egy nagyon szép kiállító helyiség, kollégámnak Szidor Ágnesnek nyitottam itt meg egy kiállítását. Az anyagot a terem adottságaihoz állítottam össze. Ebben vannak nagy méretű, szakrális témájú képek, polgári jellegű és mitológiai jellegű képek is. Van egy-két absztrakt, elvont munka is benne az újabb termésekből. Tehát egy nagyon változatos anyag, mindenki meg fogja találni a neki megfelelő témát és a neki megfelelő színvilágot.
A kiállítás megtekinthető október 30-ig, keddtől – szombatig, 8 és 16 óra között.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.09.26./
 

Zempléni zenész mustra az Aszúünnepen

 

               
                   

A Máté Napi Aszúünnep keretében három zenekar lépett színpadra péntek éjszaka a Zempléni Zenész Mustra elnevezésű program keretében, amiről Erdei János, Híd 2000 Alapítvány elnöke számolt be – aki egyébként a sikerrel fellépő Fat Rockers oszlopos tagja…
 

 

.
Erdei János

      

Csak az önkormányzatokra és a zenekarokra támaszkodhatunk, mint támogatókra, hogy egyáltalán életben maradjunk. Mégis egy csodálatos dolog, hogy a Máté Napi Aszúünnepen itt lehettünk. Egyébként hagyományosan, a szeptemberi rendezvényeinket mindig itt szoktuk tartani. A Művelődés Háza segített ebben az évben, hogy a már hagyományként jegyzett koncertsorozat megrendezésre kerüljön.

A saját zene, a saját ötlet, a szövegek, az akkordokon keresztül talán eljuthat minden résztvevőhöz az az üzenet, amit a magyar fiatalok gondolnak a világról és amit éreznek. Nagyon fontos, hogy itt Zemplénben - Patakon és Újhelyben is - vannak olyan zenészek, akik kiválóak.

Nagy bánatom, hogy az összes zenekart nem tudtuk felsorakoztatni, hiszen az idő rövidsége miatt erre most nem volt lehetőség. Legalább 10 olyan zenekart tudnék felsorolni, akik saját zenével öregbítik Zemplén hírnevét szerte az országban, de ezen az estén csak a Dopping a Karambol és a Fat Rockers zenélt. A három zenekar igazi utcabáli hangulatot teremtett a Szent Erzsébet utcában.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.09.26./
 

Fokozottabban ellenőrzik a közterületeket

               
                   

Az iskolakezdéssel kapcsolatos feladataink ellátása során fokozottan ellenőrizzük az iskolák közvetlen környékét és azokat a területeket, ahol a fiatalok legtöbbször, és nagy számban megfordulnak. Ilyen területek az Iskolakert, a Volán és MÁV pályaudvar, a Várkert és a mellette lévő autóbusz parkoló – nyilatkozta Ladics Tamás rendőr főhadnagy, a Sárospataki Rendőrkapitányság sajtóreferense…
 

.
Ladics Tamás

      

Az ellenőrzéseink során 2011. szeptember 22-én, nem sokkal 16 óra előtt a járőrök az iskolakertben két harminc év körüli férfit igazoltattak, akik a Sárospatak Város Képviselő Testületének 22/2008. (IX.1.) számú rendelete ellenére a közterületen szeszesitalt fogyasztottak. Mivel a rendelet alapján, közterületen és nyilvános helyen szeszesitalt fogyasztani nem lehet, ezért az iskolakertben sörözőkkel szemben az intézkedő rendőrök szabálysértési feljelentést tettek.

A fent említett területeket a rendőrség, a polgárőrség és a közterület ellenőrök továbbra is fokozottan ellenőrizni fogják, és ha jogsértést tapasztalnak a megfelelő intézkedéseket megteszik.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2011.09.25./
 

Várhatóan járási székhely lesz Sárospatak

 

               
                  

Az elmúlt hét végén, Keszthelyen tartották a 19. Jegyzői és Közigazgatás Konferenciát, ahol Sárospatak jegyzője dr.Komáromi Éva is részt vett, s az ott elhangzottakról tájékoztatást tartott a sárospataki kistérség Jegyzői Kollégiumának ülésén. A lényeget honlapunk számára is összefoglalta és szólt az egyéb napirendi pontokról is…
 

 

.
dr.Komáromi Éva

      

A jövő év elején várhatóan megjelenik a járások felállításáról szóló törvény és ennek a végrehajtási rendeletei. Ez a jogszabály fogja részletesen, pontosan rögzíteni azt, hogy mely települések lesznek járási székhely ranggal rendelkező települések.
A városi hivatalok is jelentős feladatokat fognak átadni a járási székhelyeknek. Értendőek ezalatt azok az államigazgatási feladat- és hatáskörök, amelyeket jelenleg kistérségi szinten látnak el. Ebbe a körbe Sárospatak is bele fog tartozni, hiszen az okmányirodai, illetve kiemelt elsőfokú építésügyi igazgatási feladatokat, valamint a gyámhivatali teendőket kistérségi szinten látjuk el, s ezek a tevékenységek várhatóan átkerülnek majd a járási székhelyi hivatalhoz.

Az ülésen beszámoló hangzott el a Pedagógiai Szakszolgálat, a Központi Orvosi Ügyelet, valamint a Mozgó Könyvtári közművelődési feladat ellátásról szóló feladatok végrehajtásáról. Ehhez kapcsolódóan a munkaszervezet vezetője ismertette az idei első félév gazdálkodásáról, valamint a költségvetés első féléves végrehajtásáról szóló beszámolót is, amelyet a Jegyzői Kollégium elfogadott.
Az intézményi beszámolókból kiderült, hogy a költségvetési tervek első féléves végrehajtása rendben halad, a különböző kistérségi feladatok ellátása pedig jó színvonalon történik.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2011.09.25./
 

Döntöttek az új egészségügyi központ eszközbeszerzéséről

 

               
                    

2011. szeptember 21-én rendkívüli ülést tartott Sárospatak Város Önkormányzata. A legfontosabb döntés az Emeltszintű Járóbeteg Szakellátó Központ beruházás eszközbeszerzését érintette. Olyan ajánlatot fogadtak el, mellyel megtakarítást érhet el a város. Erről Aros János polgármester és Keresztúri Ferencné a következőképpen számoltak be…
 

 

.
Aros János

      

A bíráló bizottság és a közbeszerzést kiíró cég véleménye és javaslata alapján hozta meg a képviselő testület a döntését két témakörben – kezdte a legfontosabb napirendi pont ismertetését Aros János polgármester…
Az egészségügyi gépek beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárásban és a számítástechnikai szoftverek beszerzési tárgyában hirdettünk győztest. A kettő együtt egy közel 100 millió forintos beruházás, modern, új felszerelésekről, a kor színvonalának megfelelő, minden igényét kielégítő gépek beszerzéséről volt szó.
A pályázatban elnyert összeghatár alatt volt valamennyi árajánlat, tehát úgy tűnik, hogy 3-4 milliót forint átcsoportosítására lesz még lehetősége az önkormányzatnak.

Az egynapos sebészeti beavatkozásokhoz altató gép, műtőasztal, illetve olyan eszközök kerülnek beszerzésre, amelyek nekünk eddig még nem voltak, de most a sebészeten, vagy a belgyógyászaton szükség lesz rájuk – tért ki a részletekre Keresztúri Ferencné
Ezeket a műszereket szerezzük be, illetve bútorzat van még a beszerzésben, más apróbb műszerekkel. Ez az egyik része a beszerzésnek és van egy informatika része, amelynek értéke közel 60 millió forint.

A polgármester szólt még az iskola felújítási projekt önerejének csökkentéséről is: a jelentős önerővel rendelkező II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola felújításával kapcsolatban egy úgynevezett önerős pályázatot nyújtottunk be, amelyben a 8 millió forintos önerőhöz 3, 8 millió forint önerőt tudunk pályázni. Ezt a pályázatot benyújtjuk - döntött a testület - reményeink szerint nyerni is fogunk rajta. Az Európai Unió önerős pályázatát még az ősszel elbírálják a döntéshozók.

 


Keresztúri Ferencné


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.09.25./
 

Üzenet a „palackban”!

 

               
                  

A Magyar Turizmus Zrt. hagyományteremtő szándékkal, nagyszabású vendégbarát akciót hirdet a Turizmus Világnapjára, szeptember 27-ére, amelynek célja a turisztikai szakma és a hazai lakosság figyelmének felhívása a vendégszeretet, a vendégbarát viselkedés jelentőségére, a folyamatos szemléletformálás szükségességére - hívja fel a figyelmünket Kajati Mónika a Tourinform irodavezetője...
 

 

.
Kajati Mónika

      

A Magyar Turizmus Zrt. széles körű szakmai összefogást hirdet annak érdekében, hogy legyen a Turizmus Világnapja minden évben az a nap, amikor kiemelt figyelemben részesítjük a belföldi és külföldi vendégeinket. Lepjük meg őket egy-egy apró figyelmességgel, kedves köszöntő felirattal, vagy bármi egyéb akcióval.

A Turizmus Világnapja alkalmából a sárospataki Tourinform iroda az alábbi ötlettel szeretne csatlakozni az akcióhoz: Sárospatak városában forgalmas helyeken felfújt lufikat helyezünk el, kicsit megmozgatva ezzel a várost, valamint az ide érkező turistákat.

A lufikat tourinformos bélyegzővel ellátva, üzenetekkel, ajándékokkal helyezzük ki. Aki rátalál a lufira és kilyukasztja, olvashatja a neki szóló üzenetünket, valamint kisebb ajándékban részesül.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2011.09.24./
 

  „TÜZES HÍREK”

 

               
           

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága illetékességi területén a 2011. augusztus 22. és 2011. szeptember 20. közötti időszakban 20 tűzeset, 19 műszaki mentés történt, és 1 esetben téves jelzéshez vonultak egységeink.
 

 


Juhász Péter

      

A műszaki mentések során 1 esetben a közútról az árokba becsúszott gépjárművek kivontatásánál működtünk közre, 1 esetben a vihar által megrongálódott és így balesetveszélyessé vált tetőszerkezet kijavításához, 6 esetben darázsrajt eltávolításhoz, 1 esetben a balesetveszély miatti vakolat eltávolításhoz, 8 esetben lakóház, illetve közúti forgalmat veszélyeztető fa eltávolításhoz, 1 esetben vasúti balesethez, valamint 2 esetben közúti balesethez riasztották tűzoltóinkat.

- 2011. augusztus 30-án a kora délutáni órákban Sátoraljaújhely és Széphalom közti útszakaszon egy Opel Astra és egy Honda Accord típusú személygépkocsi frontálisan ütközött. A kiérkező egységeink 1 súlyos sérültet és 1 a baleset következtében elhunyt személyt feszítő – vágó berendezés segítségével emeltek ki a gépjárműből.

A tűzesetek közül 1 esetben lakóházban keletkezett tűz, 17 esetben szárazfű, bozótos gyulladt meg és 1 esetben lakóház melléképületében keletkezett tűz.

- 2011. szeptember 08-án a éjféli órákban Fűzéren egy 32x8 méter lakóház tetőszerkezetében valamint melléképületében keletkezett tűz. A tetőszerkezet teljesen leégett, a melléképületben a benne tárolt tárgyak, eszközök károsodtak. Kiérkező egységeink légzőkészülék használata mellett a tüzet 4 db „D” sugárral eloltották. Személyi sérülés szerencsére nem történt, de az anyagi kár jelentős.


 


 


Tóth János tűzoltó hadnagy és Dakos Zoltán tűzoltó őrmester
/2011.09.24./
 

  Októberben tartják a 2011. évi népszámlálást

 

               
           

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal 2011. október 1. és 31. között népszámlálást tart. A 2011. évi népszámlálásról a 2009. évi CXXXIX. törvény rendelkezik., melynek értelmében a Magyar Köztársaság területén 2011. október 1-jén 0 órakor fennálló (eszmei időpont) állapot alapulvételével a természetes személyekről és a lakásokról nép-és lakásszámlálást kell tartani - nyilatkozta Rák Józsefné igazgatási irodavezető...
 

 


Rák Józsefné

      

Az eszmei időpontra vonatkozóan Magyarország területén számba vesznek minden lakást és minden itt élő természetes személyt. Ez vonatkozik mindazokra a magyar állampolgárokra, akik az ország területén életvitelszerűen élnek, vagy ha külföldön vannak, akkor csak átmenetileg (12 hónapnál rövidebb ideig) tartózkodnak ott. Összeírják még az ország területén 3 hónapnál hosszabb ideig tartózkodó külföldi állampolgárokat és a hontalan személyeket
Az adatfelvétel során számba vesznek az ország területén minden lakást, lakott üdülőt, egyéb lakóegységet, illetve közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézményt..

A népszámlálási törvény szerint az adatszolgáltatás – a nemzetiségre, az anyanyelvre, a vallásra, a tartós betegségre és a fogyatékosságra vonatkozó kérdések kivételével – kötelező. Az adatszolgáltatók kötelesek a népszámlálás körébe tartozó adatokat a valóságnak megfelelően megadni. Az adatszolgáltatás megtagadása a törvény szerint szabálysértés.

A gyűjtött adatok a központi és helyi közigazgatás, a társadalmi folyamatok iránt érdeklődő, azokat kutató és elemző intézményeknek, szervezeteknek, szakembereknek friss, aktuális adatokat biztosítanak. Az adatok az ország, a régiók, a megyék, a települések társadalmának és a népesség lakóhelyzetének részletes elemzését teszik lehetővé. A népszámlálás adatai megbízható alapot adnak az országos szintű gazdasági, szociális és területfejlesztési döntésekhez.
Magyarországon a mai értelemben vett népszámlálást 1869 óta tartanak, általában tíz évenként, utoljára 2001. évben került sor az országban népszámlálásra. A 2011. évi a 15. lesz a magyar népszámlálások sorában.
A hazai népszámlálások történetében először nyílik lehetőség a kérdőívek internetes kitöltésére, melyhez szükséges egyedi azonosító kódokat és az internetes elérés útvonalát 2011. október 1-jéig minden címre eljuttatják a számlálóbiztosok Természetesen az adatszolgáltatók továbbra is választhatják a papír kérdőívek önkitöltésének lehetőségét illetve a számlálóbiztos közreműködésével történő válaszadást is.

A számlálóbiztosok az adatgyűjtés főszereplői, akik október 1-jétől kezdve járják majd a körzeteket és minden lakásba becsöngetnek, hogy megtudják, ott milyen módon kívánnak válaszolni.
Az adatszolgáltató a számára eljuttatott borítékban előre megkapja az őt felkereső számlálóbiztos nevét és népszámlálási igazolványának azonosítószámát, így a becsöngető számlálóbiztost azonosítani tudja.
A népszámlálás sikeres megszervezése, végrehajtása érdekében kérjük a Tisztelt Lakosság segítő közreműködését.


 


 


Cziczer Katalin
/2011.09.24./
 

Kutatók éjszakája az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban

 

               
                     

 


Tóth Tamás

      

Az einsteini mondás, „nem vagyok különösebben tehetséges, csak szenvedélyesen kíváncsi” a jelmondata a Kutatók éjszakája elnevezésű európai rendezvénysorozatnak, amelyet Magyarországon hatodszor rendeznek. Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban is középpontban van a természettudományok népszerűsítése, ezért ők is szívesen csatlakoztak a rendezvényhez - nyilatkozta Tóth Tamás igazgató...


A tavalyi évhez hasonlóan, játékos kis feladatokat, töprengésre hívó problémákat kínáltak az iskola tanárai a háromfős versengő csapatoknak (rendhagyó módon természettudományos és humánterületekről egyaránt).

A nyertesek jutalma egy budapesti kirándulás lesz, ahol a program része valami különleges, tudományos kutatóhely felkeresése is.

 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.09.23./
 

Egy éves az óvodánk!

 

               
                     

Fergeteges évindító-szülinapi partyt tartottunk 2011. szeptember 16-án, pénteken délután 15 órától az óvoda udvarán – nyilatkozta Lendvainé Szendrei Ágnes, a Carolina Óvoda és Bölcsőde intézmény vezetője...
 

 


 Lendvainé Szendrei Ágnes

      

Pontosan egy évvel ezelőtt vettük birtokba a kibővített és felújított új óvodánkat, melyet ezúton is megköszönünk a város vezetésének. Az épület gyönyörű külső megjelenéséhez illően, már az óvoda udvara is megnyugtatóan szépül. Megtörtént a tereprendezés, a füvesítés, és az ősz folyamán kezdődik a dísznövények telepítése. Nagy örömünkre, az új udvarrészünknél már elkezdődött a kerítésépítés is.
Tudatában vagyunk annak, hogy az épületünk megjelenése és felszereltsége lehetőséget ad, sőt kötelez a magas színvonalú pedagógiai munka folytatására. Ez meg is jelenik a 12 óvodai és 2 bölcsődei csoportban zajló tartalmas nevelőmunkában. Az intézmény valamennyi dolgozója mindent megtesz azért, hogy a gyermekek jól érezzék magukat itt, és egyéni képességeiknek megfelelő fejlesztésben részesüljenek.

Ezt szolgálta a péntek délutáni program is, amikor a gyermekek a szülőkkel, nagyszülőkkel együtt lehettek részesei az eseményeknek. A rendezvényt egy mesejáték nyitotta. Kicsik és nagyok egyaránt nagy odafigyeléssel nézték az óvónénik előadásában az Aranyszőrű bárány című magyar népmesét. Ezt követően csodálhatták meg a hatalmas, gyertyával és tűzijátékkal díszített szülinapi torát, melyet ezúton is megköszönünk a Heitzmann Cukrászdának. A tortát az Óvodaszék vezetője (Kék Ágnes) és gyermekei közreműködésével vágtuk fel, és kínáltuk az izgatottan várakozóknak.
A délután színes programokkal folytatódott. Az óvoda udvarán jó hangulatban tevékenykedtek együtt a gyerekek és a felnőttek a különböző foglalkozásokban, pl. a fejdíszek és ablakdíszek készítésében, a pókhálófonásban, a csuhépók készítésében, vagy akár a csipkebogyó-fűzésben. A mozgásos játékokat kedvelők sportos vetélkedőkön, míg a zenekedvelők hangulatos, vidám táncházon vehettek részt, melyet Darmos Éva vezetett.
A rendezvény ideje alatt üzemelő büfében friss lángost, palacsintát és üdítőt lehetett kapni.
A Carolina Óvoda és Bölcsőde első születésnapi partyja nagyon jól sikerült. Köszönjük mindazoknak, akik részt vettek rajta!

 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.09.23./
 

Jól startoltak a patakiak

 

               
                     

Csütörtökön délután kezdetét vette Sárospatakon, a Serdülő Ökölvívó Magyar Bajnokság, ami vasárnap fejeződik be. Már az első délután 37 pár lépett ringbe, köztük a házigazda, Sárospataki TC három versenyzője is. Nagy volt a bíztatás az arénában, ami bizonyára hozzájárult ahhoz, a bíró mindhármuk - Varga Krisztián, Sárga Krisztián és Jakucska Horváth Tibor - kezét a magasba lendítette...
 

 


Krai Csaba

      

Krai Csaba, a helyi TC elnöke, az ökölvívó szakosztály vezetője elmondta, hogy az ország 50 egyesületéből 180 vendég érkezett, köztük az MTK, a VASAS és a KSI 13 és 14 éves versenyzői és edzőik, majd hosszan sorolta az érintett településeket, ahonnan versenyzők érkeztek, Szegedtől Nagykanizsáig.

Ennyi sportvezető és híresség régen járt a zempléni kisvárosban mint most, hiszen megérkezett Kunya György, az Ökölvívó Szövetség főtitkára, Szakos József elnöki szaktanácsadó, Nacsa József a MÖSZ Bíróbizottság elnöke, az edzők között pedig itt osztja tanácsait meccs közben is Badari Tibor Európa-bajnok ökölvívó, valamint Botos András és ifj.Füzesi Zoltán is.

A helyiek pedig mindezek mellett nagyon büszkék a sárospataki Szabó Terire, aki szintén edzőként érintett a bajnokságon. Ő hétszeres magyar bajnok, a világbajnokságon pedig 5. helyezést ért el.

A bajnokság megnyitójának kedves momentuma volt, amikor Aros János polgármester egy csokor virágot nyújtott át Kol Ferenc, a bajnokság névadója édesanyjának. A zempléni ökölvívók így emlékeznek fiatalon elhunyt edzőjükre, aki őket a pályán elindította.

 


Szabó Teri


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.09.23./
 

Máté Napi Aszúünnep

 

               
                     

Sárospatak méltán lehet büszke arra, hogy történelmében számos olyan kiválóság élt, akik életművét felelőtlenség lenne elfeledni, mert életpéldájuk a ma emberét is segítheti, gazdagíthatja. A történelmi "amnézia" kivédésére és az önbecsülés kinyilvánítására szolgál, amikor egy közösség ünnepelni tud. A hegyaljai szüret kezdetekor méltó dolog megemlékezni névnapja okán Szepsi Laczkó Mátéról szüreti felvonulással, közösségi programokkal - küldte a tudósítást Virágh Sándor református lelkész...
 

 


Virágh Sándor

 


Sipos István

 


Lorántffy Zsuzsanna

 


Szepsi Laczkó Máté

 

      

Illesse köszönet mindazokat, akik közszolgálati munkájukkal és részvételükkel az emlékünnepet megvalósították. A Máté név jelentése : Isten ajándéka. Szepsi Laczkó Máté szellemi öröksége három természetre világít rá. Az első a bennünket körül vevő világ, a zempléni táj, amit természetnek nevezünk, amely teremni képes. A megművelt föld, a gondozott szőlő megajándékozza a munkálkodó embert kenyérrel és borral. Életerővel és örömmel. Az aszúbor története is arra utal, hogy időnként épp a nehézségekből születik valami nagyon különleges és jó. Eljutunk-e ide, vagy a nehézségek előtt megadjuk magunkat.

Szepsi Laczkó Máté szellemi öröksége felhívja a figyelmünket az emberi természetre is. Azért gyűjtötte össze majd száz esztendő történelmi krónikáját, másolt le korabeli dokumentumokat és rögzített háttérinformációkat, hogy le lehessen küzdeni a háborúságokat, az emberi természet hibáit, annak okai ismeretével, valamint bölcsességet lehessen meríteni a történelmet formáló folyamatok felismeréséből. A tudós ember példájának ma is hatni kell, hogy kiművelt emberfők jól lássák a fejlődés irányát, illetve lássák meg a fejlődés hiányának okát. Harmadsorban Szepsi Laczkó Máté, mint tudós tiszteletes pedagógusként és lelkészként foglalkozott az isteni természettel, melynek legkülönlegesebb ajándéka a megbocsátás, az újjászületés. Ezek átélése teszi " Mátévá" az embert, aki Isten ajándékaként él és lesz hasznára családnak, társadalomnak. A szentírásban olvasunk arról, hogy Jézus Kánában egy lakodalomban az elsogyott bort pótolta, és a végére jobb jutott, mint az elejére. Az emberi szokások ezt fordítva gyakorolták, míg az isteni megoldás a végére tartogatta a legjobbat.

Sokmindenbe kezdünk bele nagy erőbedobással, és mégsem végződik jól. Jó, ha kérjük azért Isten segítségét életünk dolgaihoz. Egy másik példabeszéd pedig arról szól, hogy a gazda szőlőmunkásokat fogad fel a munkanélküliek közül, és a nap végén mindenkinek egyformán kifizeti a teljes napot, azoknak is, akik csak felet dolgoztak. Ezt kifogásolták a történet egész napot dolgozó szereplői, de a gazda utalt arra, hogy ő nem fizetést ad csupán, hanem ajándékot. Így lesz a Máté név egy üzenetté is, hogy jó lenne, ha Hegyalján a szőlővel való foglalkozás megélhetést is jelentene a családoknak, munkát az embereknek. Abban a reményben, hogy ez az ünnep nem csak tartalmában, hanem megvalósulásában is méltóságot hordoz, ajánljuk továbbra is mindenki figyelmébe, és legyen egy nagyszerű nyitánya a szüreti időnek.

A bor – közismerten – az emberiség régi itala. Ezt a régészek által feltárt ősi írások is bizonyítják. Pl. az ásatások során előkerültek Mezopotámiában olyan kőtáblák, melyek Hammurabi /Hammurapi/ király törvényeit tartalmazta. Az egyik a borhamisítók büntetéséről szólt, kb. Kr. e. 2000 évvel - emlékezik ünnepi beszédében Sipos István tanár úr ...

A magyar borok több száz éve nagy elismertségnek örvendenek, nemcsak itthon, hanem külföldön is. Ezek között talán az aszúbor jelentette a legnagyobb világsikert, melynek a hagyomány szerint Szepsi Laczkó Máté volt az első készítője és leírója a készítés módjának. Máté-nap közeledtével éppen ezért nemcsak az aszúbort ünnepeljük, hanem tisztelettel fejet hajtunk Szepsi Laczkó Máté emléke előtt is, aki megajándékozta az emberiséget Istennek ezzel a csodálatos italával, s ezáltal növelte Hazánk ismertségét is. Most röviden ennek az embernek az életrajzát ismertetem.
Szepsi Laczkó Máté az 1500-as évek második felében született Szepsi községben, amely most nem Magyarország területén van. (A pontos születési évszámban a szakemberek is vitatkoznak.) Iskoláit szülőfalujában kezdte meg, majd Sárospatakon végezte középiskolai és teológiai tanulmányait. 1608-ban, az akkori pataki várúr – Lorántffy Mihály – „ösztöndíjával” Németországban bővítette ismereteit. Két év múlva visszajött, és Olaszliszkán, majd a jövedelmezőbb Kassán tanítóskodott. 1612-ben ismét Németországba ment, haza jövetele után Erdőbényére ment tanítani. Közben Lorántffy Zsuzsanna udvari papja lett, és szőlőinek művelését is ő irányította. 1630 őszén, háborús okok miatt, egészen novemberig kitolódott a szüret ideje. A szőlőszemek jelentős részben elveszítették víztartalmukat, így a must mennyiségéhez képest magas volt a cukortartalom. (A szakemberek azt mondják, hogy sok volt a „töppedt” szőlőszem.) A must erjedése után egy nagyon kellemes ízű, a szokottnál jóval édesebb bort kaptak. Ilyen bort nyert Szepsi Laczkó Máté a sátoraljaújhelyi Orémusz-dűlő szőlőjéből, amit fel is ajánlott Lorántffy Zsuzsannának 1631-ben a húsvéti Úrvacsora-osztáshoz.
Az akkori írások szerint Szepsi Laczkó Máté 1633-ban meghalt, Erdőbényén temették el, ahol szobor is őrzi emlékét.
Paracelsus – az orvosi kémia megalapozója – kétszer is járt Tokaj-Hegyalján, és egyik írásában ezt olvashatjuk:
„Ha egy borra ráillik, hogy a borok királynője, úgy a tokaji borra ez kétszeresen ráillik!”
Egy francia ember leveléből való a következő idézet, melyet 1788-ban írt:
„Kóstolja meg . . ./itt felsorol 5-6 francia bort/, de főleg a tokajit, ha alkalma van rá, mert véleményem szerint ez a földkerekség első bora, és csak a föld urait illeti meg az a jog, hogy ihassanak belőle.”
Az aszúbor nem is hiányozhatott az uralkodók asztaláról. Csak emlékeztetőül írom le XIV. Lajos mondását: „A borok királya, a királyok bora.”
Az orosz cárok is nagytételben vásárolták. Sok királyt lehetne még felsorolni. De nemcsak koronás fők tartották nagyra, hanem pl. költők is. A külföldiek közül példaként említem Goethe-t, a hazaiak közül ki ne ismerné Kölcsey Ferencnek a Himnuszban leírt sorát: „Tokaj szőlővesszein nektárt csepegtettél.”
Az aszúbornak a mai napig gyógyhatásokat is tulajdonítanak, amit ez az üveg is bizonyít. Ezt a bort ilyen célokra gyógyszertárakban is lehetett kapni. Ez is egy régi gyógyszertári üveg, amire ez van írva: „Vinum Tokajense”, vagyis tokaji bor. Egészségükre kívánom az aszúbor fogyasztását, nem feledkezve meg Paracelsusnak a világon elsőként megfogalmazott mondásáról: „Az, hogy valami gyógyszer, vagy méreg, csak mennyiség kérdése.”
A mai napon tisztelettel emlékezzünk Szepsi Laczkó Mátéra, aki „édes” felfedezésével magyarságtudatunkat is erősítette.tta.

 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók-felvonulás 1.>>>

Református Lelekészi Hivatal
/2011.09.22./
 

A pogácsa mellé bor is kóstolhattunk

 

               
                     

A múlt hét végén rendeztük meg a Máté Napi Aszúünnepet. A sokszínű programból három kísérő rendezvényre az Újbástya Rendezvénycentrumba hívtuk, vártuk a vendégeket. Pénteken nagy érdeklődés kísérte a kádárkiállítás megnyitását, szombaton pedig az első alkalommal meghirdetett, szüreti alkalomra készítendő speciális pogácsaversenyt, valamint az azt követő borkóstolást – számolt be Csatlósné Komáromi Katalin két szombati rendezvényről…
 

 


Csatlósné Komáromi Katalin

      

Felhívásunkra sokan küldték el a jeligével ellátott, saját készítésű pogácsáikat. Szombat délután nagyon sokan érkeztek a Rendezvénycentrumba a pogácsa-kóstolóra, és szavaztak a speciálisan elkészített süteményekre. Az eredményhirdetés a Bodrog-parti, szabadtéri színpadon zajlott.

A harmadik helyezést Koscsó Istvánnénak ítélték, a második helyezett nem jelentkezett a díjért, a legfinomabb pogácsa készítője pedig Pató Ivánné, aki az első helyezést nyerte el. Mindhármuknak szívből gratulálunk, hálásan köszönjük a sokféle pogácsát és a szavazók aktivitását.

Reméljük, hogy az új kezdeményezésünknek a jövőben is lesz folytatása. Nagy érdeklődés kísérte a délutáni ismeretterjesztő programot is, ahol ifjabb Hörcsik Richárd, neves, fiatal borász a borkóstolás titkaiba avatta be a jelenlévőket. A fontos tudnivalókra a saját pincészete borai kóstolásával hívta fel a figyelmet.

Ez évben is folytatódik az igen sikeres Falusi és Borturizmus képzés. A pályázati támogatás megszűnése miatt sajnos, az érdeklődőknek szolid önköltségi hozzájárulást kell fizetniük.
Mindenkit szeretettel várunk. A tanfolyamra jelentkezés népszerűsítése érdekében a múlt évi továbbképzésről készített kisfilmet és propagandaanyagot ajánlottuk az érdeklődőknek.

 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.09.22./
 

Kádárkiállítással kezdődött az Aszúünnep

 

               
                     

A Művelődés Háza és Könyvtára szervezésében valósult meg a Máté Napi Aszú Ünnep, aminek része volt 16-án, az Újbástya Rendezvénycentrumban megnyílt kádár eszközök kiállítása. A programhoz a Kovács József kádár mester és Hotyek Attila erdőbényei mester munkáiból hoztunk el anyagot, és az ő aktív részvételükkel zajlott a kiállítás megnyitó is – számolt be a sok érdeklődőt vonzó kiállításról Csatlósné Komáromi Katalin igazgatónő…
 

 


Kovács József

      

Ennek a programnak az elsődleges célja az volt, hogy a jelenlévő fiatalabb korosztályt egy kicsit közelebb hozzuk ehhez az ősi mesterséghez. A vetítettképes előadással egybekötött bemutató mindenki tetszését elnyerte. Ugyanakkor a különböző famegmunkáláshoz és hordókészítéshez szükséges eszközök is kiállításra kerültek, valamint a munka különböző fázisai, a végtermékekkel együtt. A kiállítást azért a pénteki napon mutattuk be és hoztuk létre, hogy a szombati eseményeknek – köztük a borkóstolás oktatásának - kellemes háttérkörnyezete legyen.

A kiállítás megnyitóján mindkét mester beszélt a szakma szépségéről, az első mozdulatoktól kezdve, ahogyan kiválasztják a hordókészítéshez szükséges fát, hogy milyen érési folyamatai vannak és aztán, hogy hogyan kezdődik el a munka. A képek nagyban segítették ezen ismereteknek az elmélyítését, illetve megértését.

A Művelődés Házának az elmúlt évben már volt egy sorozata, „Kéz közt a múlt jövője” címmel, melynek keretében egy nagyon szép film készült Hotyek Attiláék műhelyében. Ennek a levetítésére is sor került a kiállításon a megnyitó keretében.

 


Hotyek Attila


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.09.22./

 

Tovább bővíti kapacitását a FRAISA

 

               
                   

SSzeptember 6-án a sárospataki Fraisa Hungária Kft – ami a svájci a Fraisa Sa magyarországi leányvállalata – helyi vezetőjét Varknal Györgyöt és Markus Schiblit, az igazgatótanács tagját fogadta Aros János polgármester, akit a cég további fejlesztési terveiről tájékoztattak az alábbiak szerint…
 

 

.
Markus Schiblit

Varknal György

Aros János

      

A Fraisa Hungária Kft a következő év folyamán kapacitásbővítést tervez. Első projektként ehhez a csarnoképület bővítése szükséges, hiszen a tavalyi évben történt kapacitásbővítéssel 100 %-os lett a helykihasználtságunk és a megduplázott dolgozói létszámmal a szociális helységek és irodák is elérték befogadóképességük határát. A bővítés megvalósításához pályázunk támogatásra, ennek eredményessége remélhetőleg a következő hónapokban eldől. A terv szerint a 2012-es év tavaszán indul a beruházás, melynek során 2000 m2-rel bővítjük csarnokaink alapterületét. Az új csarnokrészben helyet kap egy nagyobb raktárhelység, amelyre egyre fokozódó logisztikai és tárolási tevékenységünk miatt van szükség.

E mellet gyártási tevékenységünk is bővülni fog, 8-10 megmunkáló gép telepítésével indítjuk be a HSS maró gyártórészlegünket, ahol a 2013-as év elején indulhat a gyártás. Ezek a rövid távú tervek, de az új csarnokok alapterülete bőven add lehetőséget a további fejlesztésre. Hosszú távon stabil és folyamatos fejlődéssel számolhatunk, hiszen anyavállalatunk a sárospataki telephelyén tervezi a gyártási kapacitás bővítését a jövőben is, ezt döntését pedig csak tovább erősíti az Európában kialakult és jövőben várható gazdasági helyzet.

Aros János polgármester örömmel fogadta a tájékoztatást, hiszen ez újabb foglalkoztatást helyezett kilátásba…

Rövid időn belül már másodszor volt lehetőségem találkozni az egyik sárospataki legmeghatározóbb cégnek a Fraisanak a vezetőivel. Mindhárman kifejtettük azon szándékunkat, hogy a kapcsolatot szorosabbá kell tenni, hiszen egymásra vagyunk utalva. Köszönetemet fejeztem ki, hogy több mint 200 sárospataki és környékbeli lakosnak biztosítanak munkát, s hogy a munkahelyek számát folyamatosan növelik. A legutolsó beszélgetésünk során annak a lehetőségét mértük fel, hogy hogyan tudnának még újabb munkahelyeket teremteni. Mindenképpen felajánlottam a város, illetve a Megyei Önkormányzat képviselőként a megye, valamint a Fejlesztési Tanács tagjaként a Fejlesztési Tanács támogatását és segítségét, hiszen nekünk is nagyon fontos lenne, hogy egy nyertes pályázat esetén újabb 20-30 főnek tudnának munkahelyet biztosítani. Még pedig olyan munkahelyet, ami egész családoknak nyújt kitűnő megélhetést, kitűnő lehetőséget. A termékeiket pedig világszerte ismerik, így Sárospatak nevét is elviszik a világ minden pontjára.

Örömmel írunk róla, hogy a cég folyamatosan fejleszt, hiszen tanúi voltunk, amikor a 90-es években elődjét, a forgácsoló szerszám élezéssel foglalkozó Szerszám Köszörű Centrumot, Hans Küter Kispatakon, az egykori Gazdakör épületében néhány dolgozóval elindította.
Pár év múlva annak szomszédságában építettek egy korszerű csarnokot, majd 2002-ben a cég mai helyére, a Vásárhelyi Pál utcába költöztek át, ahol zöldmezős beruházással épült a mostani csarnok főépülete. A kispataki csarnokot azóta a Vay Miklós Szakképző Iskola használja tanműhelyként. A FRAISA csoporthoz való csatlakozás után már volt egy nagy csarnokbővítés, amit most egy újabb csarnoképítés követ majd.

A sportszerető patakiak - és B.A.Z megyeiek - előtt a FRAISA 2010-ben vált ismertté, amikor a világbajnoksággal egy időben Sárospatakon megszervezték a Fraisa Mini VB-t a FRAISA cég támogatásával.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.09.21./

 

Lengyel vendégeink voltak az Aszú ünnepen

 

               
                   

Egy kétéves együttműködésnek az utolsó momentumára került sor itt Sárospatakon, amikor fogadtuk a Zamosc község népes delegációját, ami Ryszard Gliwinski polgármester úr vezetésével érkezett Sárospatakra – számolt be Aros János polgármester a dél-Lengyelországból érkezett csoport látogatásáról…
 

 

.
Aros János

 


Ryszard Gliwinski

      

KöNagyon tartalmas két éven vagyunk túl, amelyben Magyarországról egyedüli településként vettünk benne, míg Lengyelországból kistérségek voltak a résztvevői, de volt szlovák és olasz szereplői is - így kötöttük meg az együttműködési megállapodást.
Ennek a programnak a keretén belül többször volt delegációnk Zamoscban, többször jutottak ki sárospataki gyerekek is, hiszen a program lehetővé tette, hogy az útiköltséget, a szállásköltséget és a kint tartózkodás költségeit finanszírozni tudjuk, így nagyon kellemes barátságokra tettek itt szert a sárospatakiak.

Polgármester úrral abban állapodtunk meg, hogy bár ennek a projektnek vége van, mindenképpen szükségesnek tartanánk a kapcsolat fenntartását, sőt további erősítését is. Több olyan pontot is találtunk, ahol látjuk az együttműködés további lehetőségét. Ezeket természetesen le fogjuk tisztázni polgármester úrral, de már most látjuk, hogy a kulturális programokon és az oktatáson belül diákkapcsolatok, cserekapcsolatok jöhetnek létre, és én úgy látom, hogy gazdasági kapcsolatokat is tudunk kiépíteni. Nekik vannak mezőgazdasági termékeik, amik kuriózum számban mennek - sajtolt tökmagolaj, méz - itt Sárospatakon pedig a kitűnő Tokaji borokat kóstolták meg és tetszett nekik nagyon, valamint érdeklődtek a pataki kerámia iránt is. Az utóbbinak sokkal nagyobb piacot szeretnénk Lengyelországban, hiszen Krosznóban és Jaslóban is bemutatkoztak, és óriási sikert arattak. Szorgalmazni fogjuk, hogy a régi pataki keramikusság, kézművesség, amiknek óriási hagyományai voltak itt Sárospatakon, újból a régi időkhöz hasonlóan tündökölhessenek.
A fürdő is nagyon tetszik nekik, így várható, hogy most már nemcsak Krosznó és Jaslo, hanem Zamosc környékéről is fognak jönni a turisták.

Ennek a programnak a célja, az, hogy egyes régiók legfontosabb értékeit ajánlani tudjuk egymásnak – tette hozzá Ryszard Gliwinski Zamosc polgármestere…

Nagyon szép tradíciók, hagyományok vannak ezekben a térségekben, és szeretnénk ennek a programnak a révén megismerni egymás önkormányzati rendszerét is. Ebben a programban részt vett Sárospatak szép városa, olasz és szlovák partnertelepülések és Zamosc városa.
Most ezen kirándulás alkalmával a bor ünnepén veszünk részt Sárospatakon. Egyúttal szeretnénk köszönetet mondani korábbi és a jelenlegi polgármesternek és Sárospatak város lakóinak, azért, hogy részt vettek ennek a programnak a kivitelezésében. Miután ennek a programnak a keretében megismertük egymást, számítunk rá, hogy ez a programot más programokkal folytatni fogjuk.

Ezen az ünnepségen otthonosan érezzük magunkat, mert ez hasonló a miénkhez. Ott a betakarítás nem a borról szól, mert ott már nincs szőlő, hanem a gabonafélék betakarításáról szól. Erről az ünnepségről megmentett kenyeret hoztuk el és egy búzakoszorút is, amit a felvonulás végén adtunk át a polgármesternek.

A sárospataki termálvíz nagyon híres, s mindent meg fogunk tenni azért, hogy Zamosc, illetve Lengyelország lakói ezt minél jobban megismerjék.
Mi egy közigazgatási egységet képviselünk, Zamosc várost, plusz 35 települést, ami még 22.000 ember. Maga Zamosc 67.000 lakosú.
Fő megélhetési forrás a kézművesség, a mezőgazdaság és a turisztika, jelentős ipara nincs. Az önkormányzat a legnagyobb munkaadó, jelentős ipari üzemeket nem találunk a megyében. Ez nemcsak Zamosc térségét érinti, hanem az egész Kelet-lengyel térséget.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.09.21./
 

Országos ökölvívó bajnokság kezdődik Sárospatakon

 

               
                   

Sárospatak szeptember 22 és 25 között lesz a házigazdája az Országos Serdülő Magyar Ökölvívó Bajnokságnak. Harmadik alkalommal rendezünk már serdülő magyar bajnokságot, a női után az ifjúságit, most pedig a serdülő magyar bajnokság szervezési jogát is Sárospatak város kapta meg – számol be a csütörtökön kezdődő hétvégi versenyről Aros János polgármester…
 

 

.
Aros János

 


Krai Csaba

      

Köszönhető ez annak a munkának, amit az itt élő testnevelők, sportvezetők, elsősorban az utánpótlás terén már évtizedek óta nyújtanak. Az utánpótlás nevelésében is kiemelkedő szerepet játszik az ökölvívó szakosztályunk, Korábban Csecskedi István, most pedig Krai Csaba elnök úr, szakosztályvezető vezetésével. Természetesen itt kell megemlítenünk azt a Szabó Terézt is, aki mintegy díszvendége lesz a rendezvénynek, hiszen a sárospataki versenyző hétszeres magyar bajnok volt, illetve a világbajnokságon 5. helyezést ért el.
Az a munka, amit évek, évtizedek óta végeznek a gyerekekkel, most már beérni látszik, most is 3 versenyzővel veszünk részt ezen a magyar bajnokságon és valamennyi korosztályban ott vannak a sárospataki versenyzők. Különösen értékelendő ez akkor, amikor tudjuk hogy más, sokkal jobb anyagi kondíciókkal rendelkező városokat is meg tudunk előzni eredményekben, és köszönhető azoknak a helyi vállalkozóknak, akik a nehéz gazdasági helyzet ellenére még mindig a sport, az utánpótlásnevelés mellett állnak és komoly anyagiakat áldoznak arra, hogy Sárospatakon ilyen színvonalas sportágak ilyen színvonalas teljesítmények legyenek és tudják vinni városunk hírnevét az ország valamennyi részére.

Ennek több hozadéka is van, hiszen Sárospatakot nem csak mint iskolavárost, Szent Erzsébet szülővárosát, a Kultúra Magyar Városát ismerik, hanem a sport városaként is emlegetik, hiszen több sportágban is, elsősorban utánpótlás szinten, de azért most már felnőtt szinten is megmutatjuk magunkat
A másik hozadéka pedig az, hogy ez alatt az idő alatt több mint 500 látogatója lesz Sárospataknak. Megtelnek a szálláshelyek, amelyek szerencsére az idei nyár alatt is jó volt a kihasználtságuk, hiszen több színvonalas rendezvény volt a nyáron, azonban a nyár elmúltával ez az első rendezvény, amikor ismét megtelhetnek a vendéglátó helyek, hiszen több, mint 150 versenyző érkezik, a hozzájuk tartozó csapat- és családtagokkal, tehát több mint 500-an vesznek részt ezen a rendezvényen, akik a szállás és az étkezési költséget mind itt hagyják a sárospataki vállalkozóknál.

Szeptember 22-én, csütörtökön délután 15 órakor kezdünk az Árpád Vezér Gimnázium csarnokában, majd pénteken és szombaton is 15 órakor kezdődnek a mérkőzések, a döntő pedig vasárnap délelőtt 9 órakor kezdődik, közölte a legfontosabb időpontokat Krai Csaba, aki a verseny névadójáról és a sárospataki indulókról szólt…

Kol Ferenccel, a kupa névadójával együtt sportoltam, valamikor egy klubban bokszoltunk, de sajnos Feri 1990-ben tragikus körülmények között elhunyt. Úgy gondoltam - s a szövetség áldását is adta rá - hogy ebben az esetben mentelmi jogot ad arra, hogy valamilyen más kupáért folyjanak a versenyek, így a verseny az Ő nevét viseli.

Körülbelül 180 versenyző nevezése zajlik általában egy ilyen rendezvényen. A Magyar Ökölvívó Szakszövetség határozza meg, hogy kiket enged indulni. A vendégekkel, rokonokkal, családtagokkal valóban kb. 4-500 fő fog eljönni hétvégére Sárospatakra.

Sárospatakról egyébként 3 versenyző indul, Horváth Tibor 50, Sárga Krisztián 40, Varga Krisztián pedig 38,5 kg-os súlycsoportban. Éremesélyünk van, hogy mennyire fog csillogni, azt majd meglátjuk.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2011.09.21./
 

„Egy Zemplén, két ország – két nyelv”

 

               
                   

Újabb mérföldkövéhez érkezett a már közel egy éve zajló „Egy Zemplén, Két ország, Két nyelv” című, a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megvalósuló televíziós műsorsorozat. A Sirava Regionális Fejlesztési Ügynökség valamint a Zemplén Televízió és a szlovákiai Televízió Zemplén szakmai workshopot rendezett Sátoraljaújhelyben...
 

 

.
Hörcsig Márton

      

A két napos programsorozat keretében nemcsak a pályázat megvalósításában érintettek vettek részt, hanem meghívást kaptak az eseményre a televíziós szakmában érdekeltek, illetve a program iránt érdeklődők is, a határ mindkét oldaláról. Az első nap programja keretében a szlovák vezető partner bemutatta a pályázati program főbb célkitűzéseit és eddig elért eredményeit majd a jelenlévők megismerkedhettek olyan témakörökkel, amelyek kötődnek a határmenti együttműködésekhez. Így napirenden volt például az ún. Leader program.

Tájékoztató hangzott el azzal kapcsolatban, hogy azok miként működnek határon innen és túl. A Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület beszámolója mellett a szlovákiai Dusa kistérsége mutatkozott be. Ezt követően a sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskola dékánja dr. Hegedűs László tartott előadást, aki elsősorban a média-asszisztensi képzésről beszélt. Az egri Líceum Televízió is bemutatkozási lehetőséget kapott. Az itt folyó munka komoly érdeklődést váltott ki a jelenlévő szlovák médiaszakemberek körében. Emellett egy, a szlovákiai területen működő sajtóorgánumokat összefogó és oktatással is foglalkozó szerveződés is bemutatkozott. A

z első nap további részében műhelyfoglalkozások és szakmai tapasztalatcsere zajlott. Másnap amellett, hogy az elmúlt 10 hónap alkotásaiból összeválogatott filmvetítés színesítette a programot, ugyancsak a határon átnyúló információké volt a főszerep. A Zemplénben zajló projektek mutatkoztak be. Majd arról is szó volt, hogy milyen további együttműködési lehetőségek rejlenek a két Zemplén Televízió között. A workshop lehetőséget nyújtott arra is, hogy a gyakorlati foglalkozás keretében közös film készüljön a sátoraljaújhelyi Kalandpark és a sárospataki Végardó Fürdő témakörében, amelyet aztán közös értékelés követett.
A kétnapos program a projekt utáni időszak további együttműködésének és a projekt utánkövetés feladatainak megbeszélésével zárult.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2011.09.21./
 

Negyedik alkalommal tartottunk Máté Napi Aszúünnepet

 

               
                   

A kora ősz nagyszabású programja volt Sárospatakon a Máté Napi Aszúünnep, annak pedig leglátványosabb eleme a szüreti felvonulás, amely évek óta a sárospataki oktatási intézmények és civilszervezetek aktív részvételével valósul meg. Szervezője A Művelődés Háza és Könyvtára volt, aminek igazgatónője, Csatlósné Komáromi Katalin szívesen emlékszik vissza a zsibongó őszi napra…
 

 

.
Aros János


Csatlósné Komáromi Katalin


Virágh Sándor

      

Amit ezúton is nagyon köszönök, hogy az iskolák pedagógusai és diákjai is ilyen nagy számban eljöttek és képviselték magukat ebben a szép, színes forgatagban. A felvonuláson részt vett egy lengyel delegáció is, Zamosc város polgármesterének vezetésével. A lovasokkal induló szüreti felvonulás első állomása az iskolakerti Lorántffy Zsuzsanna szobor volt, ahol már a református gyülekezet Virágh Sándor nagytiszteletű úr vezetésével várt minket - hozzájuk csatlakoztak a cserkészcsapat tagjai is.

Az iskolakerti megemlékezésen Sipos István az egyházközség főgondnoka mondott egy rövid köszöntőt, és Szepsi Laczkó Máté életét is bemutatta, visszaemlékezve arra, hogy az első aszúbort ő készítette el Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszonynak. Az énekkar szolgálatát követően Dr. Hörcsik Richárd képviselő úr, Aros János polgármester úr és Zamosc város polgármestere megkoszorúzták a fejedelemasszony szobrát. Innen indultunk tovább a menettel a Szent Erzsébet utcába. A menethez a gimnázium előtt csatlakozott az a feldíszített szekér, amelyről az utcán lévő érdeklődőket és a csatlakozó polgárokat egy-egy pohár borral tudtuk megkínálni.
A Várnegyedben színes sátorsor és egy feldíszített színpad várta a menetet, amelyről először Aros János polgármester, majd Zamosc polgármestere és Virágh Sándor tiszteletes úr köszöntötte a szüreti bornapok résztvevőit. Ez után táncosok és zenekarok vették birtokba a színpadot, ahonnan késő estig szórakoztatták a közönséget.


Sárospatak igyekszik méltóképpen ápolni azokat a történelmi hagyományokat, azt a hatalmas kulturális örökséget, amelyet az ősöktől örökölt. Éppen ezért döntöttünk úgy 4 évvel ezelőtt, Virágh Sándor nagytiszteletű úr kezdeményezésére, hogy a Máté Napi Aszúünnepet is bevezetjük ebből hagyományt teremtünk – emlékezett vissza a kezdetekre Aros János polgármester…

Szepsi Laczkó Máté 1631-ben a sátoraljaújhelyi Oremus dűlőben termelt szőlőből a sárospataki Lorántffy Zsuzsannának szolgálta föl húsvét alkalmával az első aszú bort. Szepsi Laczkó Máté megérdemli azt, hogy figyeljünk rá, mint ahogy Lorántffy Zsuzsanna a fejedelemasszony is megérdemli, hogy megköszönjük mindazt, amit a városért, a Kollégiumért tett, hogy ápoljuk az ő örökségét. Ezért szeretnénk hűen ápolni, ezért szeretnénk hagyományt teremteni, és szeretnénk, ha ez az ünnep hozzájárulhatna ahhoz, a Tokaji bor a régi nagy fényében, méltóképpen tudná a térséget, Zemplént, Tokaj- hegyalját és Magyarországot is képviselni.

Kiemelt figyelmet fordítunk most már 4. éve arra, hogy lengyel testvéreinkkel megismertessük Sárospatakot. Örömmel veszik és fogadják, s mindenki, akit sikerül valamilyen rendezvény alkalmából Sárospatakra elhozni, az maga is bebizonyosodik róla, hogy milyen értékekkel rendelkezünk. Itt van a Bodrog folyó, van a termálvizünk, itt van a Rákóczi-vár és az ősi kultúra, nem beszélve Tokaj-hegyaljáról és a Zempléni tájakról – de sorolhatnám még mindazokat a nevezetességeket, amelyek miatt érdemes Sárospatakra eljönni.
Nagy energiát fordítunk arra, hogy Sárospatakot minél több lengyelországi rendezvényen népszerűsítsük. Lengyel testvérvárosra tettünk szert a mögöttünk lévő néhány évben, és ennek a hozadéka már látszik. A fürdőben a vendégek köze 90 %-a Szlovákiából és most már Lengyelországból is érkezik. Sokan mondják, hogy több lengyel foglal szobát Sárospatakon, és keresik a Tourinform irodában a rendezvényeinket. Buszokkal jönnek el, a fürdőbe, egy pincelátogatásra, vagy ahogy most is történt, kifejezetten egy-egy nagy rendezvényünkre.

Nagyon nagy szükségünk van a lengyelekre, örömmel ápoljuk ezt a kapcsolatot, hiszen sok-sok évvel ezelőtt ez a kapcsolat élő volt. Gondoljunk Rákóczira, akinek kétszer is menedéket nyújtottak Lengyelországban, vagy gondoljunk a borútra, amely Sárospatakon keresztül vezetett és Krosznóba. Ezeknek a hagyományoknak az ápolása kötelező a számunkra és ennek hozadéka kell, hogy legyen Sárospatak valamennyi lakosára nézve.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók-felvonulás 1.>>>                További fotók-felvonulás 2. >>>
További fotók- szüreti pogácsakóstoló>>>               
További fotók a Szórakoztató műsorról >>>               További fotók-cserkészek>>> 
További fotók- Bon-Bon és a Rokonok Zenekar >>>

Cziczer Katalin - Törő Gábor
/2011.09.20./
 

Színeim világa – Oláh József kiállítása

 

               
                   

A Művelődés Háza és Könyvtára az idén a pataki amatőr festőknek biztosít bemutatkozási lehetőséget, melynek helyszíne az intézmény emeleti társalgója. Elsőként Oláh József, a városunkban közismert pénzügyi szakember, a Sárospataki Lokálpatrióták Egyesületének tagja különleges képeit ismerhették meg az érdeklődők. A 2011. szeptember hó 12-én rendezett nyitóünnepségen Csatlósné Komáromi Katalin igazgató köszöntötte a jelenlévőket…
 

 

.
Oláh József

      

Elmondta, a kiállításon megjelent érdeklődők nagy száma is mutatja, hogy a sárospataki, helyi társadalomnak egy elfogadott tagjáról van szó, aki szép hobbyja iránt nagy az érdeklődés.

Saláta László a Sárospataki Lokálpatrióták Egyesületének elnöke megnyitójában hozzátette, hogy Oláh József ugyan pénzügyi szakember, de mezőgazdasági üzemekben dolgozott, így egész életében közel állt hozzá a természet, a növények, a virágok világa. Ezzel magyarázza, hogy ma is szívesen fest csendéleteket kertje virágairól. Emellett figyelemreméltóak a sárospataki képei is. A jellegzetes épületeknek és utcaképeknek az ő jellegzetes, saját stílusában történő megörökítésével méltán vonulhat be Patak festőinek sorába.

 

 
Saláta László


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.09.20./
 

Sárospatak is bekapcsolódott az egész Európára kiterjedő Kulturális Örökség Napjai programba

 

               
                     

Ötödik alkalommal került sor a Kulturális Örökség Napjai programra a sárospataki Szent Erzsébet Házban. A párhuzamosan zajló Szakrális Művészetek Hete Fesztiválba először kapcsolódott be az intézmény - nyilatkozta Dr. Szabó Irén a Szent Erzsébet Történelmi Társaság elnöke...
 

 

.
Dr. Szabó Irén


Bodnár Boglárka

      

A Kulturális Örökség Napjai és a Szakrális Művészetek Hete Fesztivál két egyidőben zajló, de eltérő gyökerű program. A Kulturális Örökség Napjai gondolata 1984-ben született az Európa Tanácsban: ingyenesen hozzáférhetővé tenni az emlékhelyeket, műemlékeket a szélesebb közönség számára. Valamint a megismeréssel, megismertetéssel felhívni a figyelmet az épített örökség védelmére, megőrzésére. Minden szeptember harmadik hétvégéjén a programba kapcsolódó intézmények, műemlék épületek kapui megnyílnak, melyek más időpontban nem látogathatók, illetve a múzeumok ingyenessé válnak. Az idei év mottója: 1000 magyar ház.

A Szent Erzsébet Ház 2006 óta szervezett séták keretében mutatja meg a város középkori emlékeit: a Bazilika déli bejáratánál található egykori körtemplomot, a templomtorony nyugati oldalánál, a 16. századig működő plébániai iskolát és a késő gótikus csarnoktemplomot. A séta a Szent Erzsébet Ház kiállításaival zárul, mely a Hegyalja barokk kori egyházművészeti és liturgikus tárgyait, valamint kortárs keresztény művészek alkotásait mutatja be.

Évek óta tapasztaljuk, hogy a látogatók csoportosan keresik fel ezen a hétvégén intézményünket. Kedves csoportunk volt az idén az Erdélyből, Székelyszenterzsébetről érkező református gyülekezet, mely a mezőladányi testvérgyülekezet tagjaival együtt látogatta meg településük névadójának szülőhelyét, s az itt található kiállítást.

A Szakrális Művészetek Hete a 2007-es budapesti Városmisszióból nőtt ki. Akkor a főváros lakosságát mozgatta meg a katolikus egyház, a plébániák és közösségek, melynek gyümölcse ez a ma már egész Kárpát-medencét bekapcsoló ökumenikus fesztivál. Mottója: „Legyen világosság” Teremtés könyve 1,3. „A szakrális művészet lényege szerint nem a láthatót adja vissza, hanem a láthatatlant teszi láthatóvá.” – olvashatjuk a szervező Ars Sacra Alapítvány kuratóriuma tagjainak köszöntőjében. Továbbá: „Ez egyben a „tűzpróbája is, képes-e egy alkotás megmutatni a köztünk élő Szentet. Amikor Jézus azt mondta: „Én vagyok a világ világossága” (Jn 8,12) nem azt állította, hogy fizikai fényt bocsátana ki magából, hanem azt, hogy általa a Láthatatlan Istent lehet megismerni. A vallások mind ezt a láthatatlan keresik, és a szakrális művészetek ennek a szolgálatában állnak, ugyanakkor előízét adják annak, amit „szem nem látott, fül nem hallott, emberi értelembe föl nem hatolt” (1Kor 2, 9), és amit Isten azoknak készített, akik Őt szeretik.” Délután Szigethy Gábor rendező, színháztörténész tartott előadást Magyar költők angyalai címmel. Érdekes utat jártunk be Balassi költészetétől Pilinszkyig azt vizsgálva, hogyan változott az angyal fogalma a magyar irodalom különböző évszázadaiban. Az utazásban nagy segítségünkre volt a zene, Váradi Zoltán hegedűművész és Bundzik Tímea játéka, valamint Hager Ritta csodálatos …és fölméne… című kárpitja.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


   További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.09.19./

 

Megkezdődött az új tanév

 

               
                   

Az új tanév első intézményvezetői értekezletére került sor szeptember 14-én délelőtt a hivatal dísztermében. A közoktatási intézmények vezetői mellett természetesen jelen voltak a költségvetési szervek, illetve az önkormányzati kft-ék vezetői is - nyilatkozta Donkó József, a Kabinet Iroda vezetője...
 

 

.
Donkó József

      

A tanév eleji helyzetet mutatták be az intézményvezetők, illetve a nyáron elvégzett feladatokról, eseményekről számoltak be. Külön hangsúlyt kapott a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola nyár végi hajrájával kapcsolatos tájékoztatás és köszönetnyilvánítás. A nyáron történtek mellett szóba kerültek természetesen az aktuális problémák is. Ezek közül kiemelkedik városunk útjainak állapota.

A kátyúk eltüntetése szinte reménytelen folyamat, hiszen mire elkészül egy-egy szakasz, addigra újabb kátyúk keletkeznek, illetve a meglévők lesznek egyre veszélyesebbek. Mindenképpen szükséges tehát ennek javítására, anyagi erőforrások előteremtése. A Kommunális Szervezet vezetője feladatul kapta, hogy az önkormányzat által külön biztosított (átcsoportosított) kerethez gazdálkodja ki annak az összegnek a másik felét, hogy legalább a legveszélyesebb úthibák javításra kerüljenek.

A Carolina Óvoda és Bölcsőde vezetője az értekezlet végén társadalmi munkára hívta a jelenlévőket, hogy az intézmény udvara tovább szépülhessen.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.09.19./

 

Kreatív Varázssziget

 

               
                    

 

.
Krenyítzkiné Sárosi Krisztina

      

A Kreatív Varázssziget szeptember 14-én tartotta a nyári szünidő utáni első összejövetelét. A fogalakozáson a résztvevők mobiltartót készítettek filcből rátét díszítéssel. A kis gyermekkezek varrással ügyesen elkészítették a tartókat, és örültek újonnan készített használati tárgyuknak - számolt be Krenyítzkiné Sárosi Krisztina, gyermekönyvtáros...

A következő hónapban batikolást tervezünk. Novemberi témánk: Boszik minden mennyiségben!, decemberben gyöngyfűzés kerül sorra. Várunk minden kedves anyukát, nagymamát, aki szívesen barkácsol együtt csemetéivel!

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.09.19./

 

Országos Bor- és Pezsgőfesztiválon a Bodrog Néptáncegyüttes

 

               
                   

A Bodrog Néptáncegyüttes szeptember 10-én ismét résztvevője volt az Országos Bor- És Pezsgőfesztiválnak. E nagyszabású rendezvényt - amelyen táncosaink már 7. éve képviselik a Tokaji Borrégiót - idén 20. alkalommal szervezték meg - számolt be Darmos István az együttes vezetője...
 

 

.
Darmos István

      

Ez a rendezvény évről-évre kiemelt helyet foglal el együttesünk programjai között. Egyrészt azért, mert rendkívül jelentős, hatalmas tömegeket - több tízezer embert - megmozgató eseményről van szó, másrészt egy kivételesen remekül szervezett, kiváló technikai feltételeket biztosító fesztivál. A Budai Várban felvonulással kezdődött a rendezvény, amelyen a menettánc mellett négyen karikással csalogattuk ki az embereket az éttermekből, lakásaikból. A színpadnál Borbás Marcsi, - a rendezvény háziasszonya- már jó ismerősként köszöntött bennünket.

A kulturális műsort mi nyithattuk 40 perces szerkesztett előadásunkkal, amelyben a helyi tánckultúra mellett, sárközi, jobbágytelki, felcsíki, szásznagyvesszősi táncokat is bemutathattunk. A menetben és az előadáson is segítségünkre volt a Tényleg Zenekar. A kiváló hangulatú, remek időben eltöltött napon többezres közönség tapsolt a Bodrog Néptáncegyüttesnek a Budai Várban.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.09.18./

 

A Sárospataki Olvasókör Sáros megyei kirándulása

 

               
                   

A Sárospataki Irodalmi Olvasókör a nyáron ismét útra kelt, hogy megismerhessük Sáros vármegye kultúrtörténeti értékeit. A programunk első színhelye Eperjes, a „Tarca-parti Athén” volt. A Felvidék második legnagyobb települése iskolaváros, a műemlékek városa, a ruszin kisebbség szellemi-, a görög katolikus egyház kiemelt központja - számolt be Halász Magdolna az Olvasókör elnöke...
 

 

.
Halász Magdolna

      

A kora délelőtti városnéző sétánk során megcsodálhattuk a település orsó alakú központjában a szebbnél szebb, felújított reneszánsz, barokk, szecessziós középületeket. Felkerestük az 1754-ben gótikus alapokra emelt Keresztelő Szent János püspöki székesegyházat, megcsodáltuk a különleges ikonosztázt, láthattuk a mellékoltárok alatt nyugvó két híres püspök bebalzsamozott testét, és a torinoi lepel másolatát. Aztán a tizenhetedik század elején épült, sgraffitóval dúsan díszített, törpeárkádos reneszánsz épület, a Rákóczi-ház következett, ahol 1633-ban I. Rákóczy György erdélyi fejedelem és a császár követei megkötötték az eperjesi egyezményt A felújított palotában jelenleg múzeum működik, történelmi, helytörténeti, néprajzi és népművészeti tárlat várja az érdeklődőket. A szlovák nyelvű színvonalas kalauzolást Gecse Valéria bodrogszerdahelyi és Szegedy Mária borsi olvasóköri barátaink szíves közreműködésével magyar nyelvű tolmácsolásban hallgathattuk meg.

A többszintes épület egyik termében meghatódva néztük meg a Rákóczi- relikviákat, a nagy fejedelmet ábrázoló egészalakos festményt, egy díszes bőrszék támláján Árpád fejedelem, István király, Széchenyi István, Deák Ferenc, stb. miniatűr képeit fedeztük fel. A helytörténeti kiállítás értékei között a középkori város fából készült makettje, a régebbi, a legújabb címerek, Caraffa osztrák generális 1687-es vérengzésénél használt félelmetes pallosa, a híres evangélikus kollégium értékes kiadványai is láthatók. Megcsodáltuk a néprajzi, a népművészeti anyagot, a híres sárosi varrott csipkéket, a szebbnél szebb magyar és szlovák népviseleteket, a földművelés eszközeit, az értékes fegyvereket, a pénzérméket, Rákóczi- libertást és a szlovák fizetőeszköz, a korona történetét. A főtér ékessége a híres, barokk Neptun-szökőkút, amely az 1789-ben idetelepedő Holländer Márk, gazdag kereskedő adományából épült, azonkívül a tizennegyedik századi Szent Miklós háromhajós, gótikus dóm. A többször átalakított székesegyházat 1903-ban a Schulek Frigyes tervei alapján újították fel.
 

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

Felbecsülhetetlen érték a szárnyas főoltár, Szent Miklós, Szent László fából készült szobrai, a mellékoltárok, a padok. A székesegyház legszebb mellékoltára, a fekete Madonna. A város nemzeti kegyhely, híres Mária-búcsújáróhely. Városnéző sétánk során felkerestük a 17.századi késő reneszánsz stílusban épült, majd leégett és helyreállított evangélikus templomot is. 1930-tól itt nyugszanak a Caraffa- áldozatok földi maradványai. Ellátogattunk a volt evangélikus kollégium épületéhez, ahol Kossuth Lajos, Thököly Imre, Kerényi Frigyes is tanult, Kazinczy Ferenc, Eötvös József a joggyakorlatát végezte. Jelenleg a Tudományos Könyvtár és az Állami Levéltár működési helye. Az épület falán felfedeztük Comenius emléktábláját. A híres cseh-morva pedagógus 1654-ben a kollégium vendége volt. A Rákóczi-ház tárlatvezetőjétől megtudtuk, hogy 1650-ben, Comenius az eperjesi kollégium meghívása helyett Lorántffy Zsuzsanna, pataki fejedelemasszony kérésének tett eleget. A sarokház előtti tér a Caraffa- vérengzés színhelye, itt egy szép Mária-szobor látható, a kerítésen egy emléktábla, a sarokház falán a kivégzettek magyar nyelvű névsora olvasható.

Ezután egy mellékutcában megtaláltuk az ortodox zsinagóga épületét, ahol különleges élményben volt részünk. A színvonalas szlovák nyelvű tájékoztatás magyar nyelvű közvetítéséből megtudhattuk, hogy az ortodox zsinagóga 1897-98-ban épült, ma is működő egyházi intézmény. Megcsodáltuk a zsinagóga orientális stílusú, különleges falfestését, a belső enteriőrt A Világörökség része kitüntetést is megérdemelné! Az emeleten lévő juda gyűjtemény Pozsonyból került Eperjesre, és a helyiek adományaival is bővült. A felbecsülhetetlen értékű relikviák segítségével közelebbről megismerhettük a zsidó vallás titkait, a zsinagóga berendezését, a szertartás szent eszközeit, a zsidó ünnepek szokásait, a születéssel, a temetéssel kapcsolatos előírásokat .Láthattunk korabeli helyi periodikákat és különleges dokumentumokat is. Megtudhattuk, hogy a zsinagógában mindenkinek fizetett ülőhelye van, amely örökölhető vagy megvásárolható. A jótékonykodás kötelező, a zsinagóga falában épített perselyekbe dobott pénzösszegek ennek bizonyítéka. A felajánlott összeget a rászorultaknak juttatják el.
A programunk következő állomása Frics volt. A Szinye-patak partján, a tizenharmadik században, különleges természeti környezetben alapított település ékessége egy gyönyörű kastély, amelyet a tizenhetedik század első felében Bertóthy Bálint földbirtokos épített. Többször felújították, erődfal és vizesárok övezte. A Felvidék legszebb reneszánsz kastélya egyemeletes, két saroktornya van, a pártázatok alatt díszes sgrafittók, a vakárkádos fülkékben a római mitológia allegorikus és a magyar történelem nagy alakjai láthatók. A kastélyban szálloda és étterem működik. Az épületben hangulatos környezet várja a vendégeket

Ezután a Szinye- patak mentén alapított Jernyére utaztunk. A mezőgazdasági jellegű kistelepülés a tizenharmadik század óta a Szinyei Merse- család birtoka volt. Itt élt, halálig itt alkotott a magyar festészet egyik kiemelkedő képviselője: Szinyei Merse Pál, a plain-air festészet megteremtője, a Szerelmespár, A lilaruhás nő, a Majális, a Pacsirta c. híres festmények megálmodója. A községben jelentős a cigány lakosok száma A település közepén látható a Szent Antal templom, a felújítása folyamatos, az oltár mellett megtaláltuk a Szinyei- család emlékét idéző kétnyelvű márványtáblát. A fiatal, szolgálatkész, szlovák plébános a művész egyetlen oltárképe pontos hollétéről nem tudott biztos tájékoztatást adni. Megmutatott egy szlovák nyelvű, képekkel illusztrált könyvet, amely a Szinyei Merse- családot, köztük Szinyei Merse Pál életét, tevékenységét mutatja be. A templom mellett áll a művész neoklasszikus stílusban épült saját kastélya. A hosszú ideig ott működő Községháza kiköltözött a szomszédos új, modern épületbe, jelenleg üresen áll, ill. egy virágbolt üzemel a hátsó traktusban.

Ezután a Tarca folyó bal partján a tizenkettedik században alapított kisvárost, Kisszeben-t kerestük fel. Az 1848-as szabadságharcban az itt élő fiatalok példaértékű helytállásáért Kossuth Lajos kormányzó a”Hű Szeben” megtisztelő címet adományozta a városnak. Az 1849-ben kiadott papírpénzre is rákerült ez a különleges elismerés. A kajszibarack termesztéséről híres történelmi város hangulatos főterén rövid sétát tettünk. A rendezett, gótikus és reneszánsz alapokra épült felújított házak között megtaláltuk Csontváry Kosztka Tivadar,” a századelő legegyénibb hangú” művésze szülőházát, (jelenleg bolt működik benne) ahol egy kétnyelvű emléktábla, a másikon a művész időskori képe és aláírása látható. Sétánk során megcsodáltuk a tizenötödik században épült gótikus templom egyedülálló értékeit a lunettás kaput, a reneszánsz szárnyas oltárt, a szószék mellvédjét. Az épületet 1890-ben Schulek Frigyes tervei alapján újították fel, ekkor az eredeti képeket, a szárnyas oltárt a Szépművészeti Múzeumba vitték el. A templomban csak a másolatuk látható. A harangtorony is reneszánsz stílusban épült. A templom mellett áll a barokk, volt piarista rendház épülete, később evangélikus líceumként működött. A falán elhelyezett emléktábla jelzi, hogy Comenius, a híres pedagógus itt is vendégeskedett, miután elhagyta Patakot.

Az egész napos programunk Sáros vármegye egykori székhelye, Nagysáros felkeresésével zárult. A források szerint a vármegye és a település neve nem a sárhoz, hanem a sárga színű aranyhoz kapcsolódik. A tizenharmadik században az ideérkező szászok a Tarca folyó mindkét oldalán telepedtek le. Az 573 magas dombon lévő vár vigyázta az erre haladó kereskedelmet, a tizenhatodik században a vármegye legnagyobb települése volt, később a Rákócziak tulajdonába került. II. Rákóczi Ferenc házasságkötése után itt telepedett le, szívesen vadászott a környéken, itt ismerkedett meg Bercsényi Miklóssal, akivel barátságot kötött. A fiatal Rákóczi, Sáros vármegye főispánjaként titkos levelezést folytatott a francia királlyal. Az összeesküvés leleplezése után letartóztatták, a bécsújhelyi börtönbe zárták, álruhában szökött meg, majd Lengyelországba menekült. Az ifjú Rákóczi őrizetbe vételét Benczúr Gyula nagyhatású festménye is megörökítette A várat 1687-ben felgyújtották, csak a romjai láthatók, a kastély tűzvész áldozata lett, a helyén sportpálya létesült. A kis csoportunk technikai problémák miatt nem tudott feljutni a dombon lévő várhoz, ezért a háromszög formájú városközpontban néztünk szét, majd kissé fáradtan indultunk hazafelé.

Mindannyiunk nevében hálásan köszönjük Gecse Valéria bodrogszerdahelyi és Szegedy Mária borsi kolléganők, kedves barátaink példaértékű fordítói tevékenységüket, a program sikeres lebonyolításához nyújtott önzetlen segítséget.Törő Gábor
/2011.09.18./

 

Igazi rangadó volt a hétvégén, a pataki focipályán

 

               
                   

Szép számú nézősereg volt kíváncsi a két együttes tudására, annak ellenére, hogy a városban más nívós esemény is vonzotta a látogatókat. Az időjárás is a kegyeibe fogadott bennünket, hiszen kellemes, kora őszre jellemzően napsütéses idő volt szél és eső zavarása nélkül. Így, minden feltétel adva volt egy jó összecsapáshoz - küldte a tudósítást Koscsó István az STC Baráti Kör elnöke...
 

 

.
Sikorszki GáborKocsis JánosZsófi József
Koscsó István

      

Korábbi idegenbeli mérkőzéseinken halhattuk, hogy „Cigánd biztosan odaadja majd a pontokat Pataknak”. Már az első percekben tapasztalhattuk, hogy szó sincs erről, hiszen mindkét gárdának nagy szüksége van azokra. A vendégek tavaly éppen hogy lecsúsztak az első helyről, most céljuk a bajnokság megnyerése, míg nekünk a bent maradás a feladat. A mérkőzés első perceiben úgy tűnt, hogy nem lesz könnyű egyiknek csapatnak sem. Magas színvonalú mezőnyjátékot láthattunk helyzetekkel, amelyekből a mieink voltak inkább gólveszélyesek. Ennek ellenére a 9. percben mégis mi kerültünk hátrányba. 0:1
A következő percben szintén a mi kapunk felé irányult egy lövés. Hatásvonala olyan volt, hogy a jobb kapufánk mellett elhagyja a játékteret, de a zöld szőnyeg kapu előtti nem igazán NB-III-asnak mondható minőségű részén irányt változtatott. Onnan a kapufa felé vette útját, majd arról sajnos nem kifelé, hanem befelé pattant. 0:2
Ez a ritkán látható peches gól a vendégeket kényelmes helyzetbe juttatta. Jól lehet nem örültünk neki, de tudtuk, hogy nincs idő a szomorkodásra, tovább kell játszani saját játékunkat a cél érdekében. Tovább támadtunk, sok gólhelyzetet alakítottunk ki, de ígéretes helyzetekből sem tudtunk betalálni.
A 16. percben Zsófi Dávid már csak a kapussal állt szemben. Átemelte felette, de a kapu felett is.
Három perccel később Vécsi Gábor és a góllövő lista negyedik helyén álló Halder Péter közös munkája lehetett volna eredményes, hiszen létszámfölényben voltak a kapu előterében.
A vendégek kétfős szurkoló gárdája közvetlenül a mi kispadunk mellet hangos buzdításával „kedveskedett” edzőinknek és tartalék játékosainknak, amit nem igazán díjaztak. Minden bizonnyal a sajátjukhoz akartak Ők menni csak eltévesztették. Kis András kiváló diplomáciai érzékének köszönhetően a probléma megoldódott.

A második félidőben Cigánd a kétgólos előnyének birtokában az eredmény megtartására rendezkedett be, mi pedig próbáltuk újítani. Kemény munkánknak meg is lett az eredménye.
A 70. percben egy szép támadást Vécsi Gábor egy hatalmas góllal fejezett be. 1:2
Ez a ritkán látható szép gól nem csak a hazai, de a semleges szurkolóknak is egy maradandó élményt jelentett.
A 77. percben a baloldalon vezettünk fel egy támadást, majd a keresztbe ívelt labdát a kaputól négy méterre álló Zsófi Dávid juttatta a kapufa mellett a hálóba. A baj csak az volt, hogy az oldalhálót sikerült eltalálni.
Az utolsó percben Zsófi Dávid fejelt össze védőjével, de nem történt komolyabb bajuk.

Az edzők véleménye a látottakról:
Kocsis János Cigánd: Ahogy várható volt, a pataki csapat a három idegenbeli mérkőzés után mindent meg fog tenni a győzelem érdekében. Elég jól is kezdték a mérkőzést. Mi nagyon jó időszakban rúgtuk a két gólt, ami minket kicsit el is altatott. Többen azt gondolták a pályán, hogy vége van a mérkőzésnek. Ez a találkozó is azt bizonyítja, hogy nincs olyan ellenfél sem hazai pályán, sem idegenben, aki ellen megengedhetné bárki magának azt, hogy nem maximális összpontosítással, vagy nem 100%-os erőbedobással küzd. Ennek eredménye volt az, hogy a második félidőben nagyon gyenge teljesítményt nyújtottunk.. Sárospatak, ahogy lőtte a gólját, sőt utána még lehetősége volt az egyenlítésre. A szerencsére is szükségünk volt ahhoz, hogy a három pontot meg tudjuk szerezni. Az én csapatomból a kapus nem okozott csalódást, a patakiból nem emelnék ki senkit. Csapatként az első pillanattól az utolsóig küzdöttek, megtettek mindent azért, hogy pontot vagy pontokat tudjanak szerezni. Biztos vagyok benne, hogy ez a hozzáállásuk a későbbiekben kamatozni fog a pontok számát tekintve.

Zsófi József Sárospatak: A mérkőzés első részében nehezen vettük fel a ritmust. Nagyon sokat mozogtak az ellenfél játékosai, akiket nehéz volt követni. Ennek ellenére alakítottunk ki helyzeteket az ellenfél kapuja előtt. Sajnos a 100%-os helyzetekből sem tudtunk betalálni. Az ellenfél viszont meglehetősen gyorsan, két perc alatt két gólt is szerzett. Így hát az alaphangulata megvolt a mérkőzésnek. Vezetésük tudatában nyugodtabban játszottak a vendégek. Mi nem adtuk fel, megpróbáltunk szépíteni. Helyzetet helyzet hátán dolgoztunk ki, de a nagy helyzetekben hibáztunk. Vécsi Gábor szép gólja után sikerült közelebb kerülni az ellenfélhez. Utolsó pillanatokig nyomtuk támadásokkal az ellenfelet, akik behúzódtak kapujuk elé és úgy próbálták védeni az eredményt. A vége felé is voltak még helyzeteink, de nem tudtunk betalálni. Az ellenfél jóval kevesebb helyzetből több gólt talált, így sajnos elvitte a három pontot.
Jók: Ablonczy Dániel, Vécsi Gábor, Halder Péter és Sikorszki Gábor.

A vereség ellenére szurkolóink elégedetten mehettek haza, hiszen jó iramú mérkőzésen egy győzni akaró pataki csapatot láthattak egy szemet gyönyörködtető bombagóllal.

Jövőéten, szombaton Tiszalökre látogatunk. Ők legutóbb idegenben döntetlent játszottak. Fiatal tehetséges játékosaik bizonyára vágynak idei első győzelmük megszerzésére, de reméljük nekünk ezt most sikerül átmenetileg megakadályozni.
Hazai pályán október 1.-én szombaton, 14 órai kezdettel láthatjuk újra kedvenceinket. Reméljük, ismét jó mérkőzést láthatunk pataki győzelemmel!
Ezúton is köszönjük nézőink szurkolását, s hogy jelenlétükkel erőt adtak játékosainknak. Továbbra is szeretettel várjuk Önöket!
Hajrá Patak!

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

STC Baráti Kör
/2011.09.18./

 

Elindult az új évad A Művelődés Házában

 

               
                   

A Művelődés Háza és Könyvtára a szokásos menetrendnek megfelelően már az új, őszi-téli évad rendezvényeinek előkészítésére koncentrál. Ennek a sorozatnak az első programeleme már meg is valósult, hiszen a zenei bérletsorozat a Miskolci Szimfonikus Zenekar helyi koncertjével elkezdődött. A hónap végén az összes rendezvénysorozatunkról a megszokott módon, színes kiadvány formájában tájékoztatjuk a sárospatakiakat és a város környékén élőket – kezdte az induló évad ismertetését Csatlósné Komáromi Katalin igazgatónő…
 

 

.
Csatlósné Komáromi Katalin

      

Természetesen az anyagi megszorítások a programsorozatokra is rányomják a bélyegüket, de azért szeretnénk változatlanul színvonalas és értéket képviselő eseményekkel várni az idelátogatókat. A bérletes színházi előadás sorozatunkban hagyományosan 5 előadást szervezünk, emellett megmaradnak a különböző ismeretterjesztő programok is, így pl. a Világjáró sorozat, valamint a szintén közkedvelt Magyar tájak program. Új köntösbe öltöztetve elindítjuk a Borvidéki kalandozás programunkat és megmaradnak a hagyományos és népi motívumokhoz kötődő események is. A kiállításainkat is változatosra tervezzük, éppen úgy, mint a különböző könyvtári eseményeket.

A Moziban is készülünk újdonságokkal, hiszen 3D-s vetítéseknek az ősz folyamán több alkalommal is otthont fogunk adni. Reményeink szerint - bár a nyitvatartási időnket is korlátozzák bizonyos mértékig a megszorítások - sikerül úgy megtalálni az események időpontját és helyét, hogy a látogatóink minél nagyobb számban tudjanak ezeken részt venni.

A nyár folyamán az intézmény egy TÁMOP pályázat segítségével megszerezte az intézmény felnőttképzési akkreditációját is, augusztusban egy komoly auditálási vizsgán estünk át. Ez az új tény sok területre jelent további belépési lehetőséget az intézménynek, hiszen a felnőttképzés területén most már, mint akkreditált intézmény vehetünk részt a továbbiakban.

Folytatjuk a falusi és borturizmus tanfolyamot, amit szintén ennek a pályázatnak a keretében indítottunk el tavaly. Ennek rendkívül jó visszhangja volt a városban és a környékén, így bízunk benne, hogy a következő tanfolyamra is lesz kellő számú jelentkező. Más képzési programoknak az elindításán is gondolkozunk. A Kattints rá nagyi és a Folytassa nagyi tanfolyamainkra való felhívások is megjelentek. Ezekre is lehet jelentkezni.

Úgy gondolom, hogy a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan erre is bőségesen lesz érdeklődő. Abban bízunk, hogy az intézményünk valamennyi egysége, a közművelődés és könyvtár, valamint A Mozi is olyan programot biztosít, ami felkelti az itt élők érdeklődését, és a már jól megszokott partneri együttműködés az intézményekkel, szervezetekkel és minden látogatónkkal megmarad.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2011.09.17./

 

Bűncselekményt hiúsított meg a hazafelé tartó polgárőr

 

               
                   

Talán „szakmai ártalom”, hogy a rendvédelmi szervek dolgozói szolgálaton kívül is jobban figyelnek, hiszen gyakran olvashatunk róla, hogy szolgálaton kívüli hivatalos személy fogott el valakit, vagy figyelt fel bűncselekményre. Ez történt Sárospatakon is, amikor egy szolgálatból hazafelé tartó polgárőr hiúsított meg egy bűncselekményt. Az esetről Klima János polgárőr parancsnok a következőképpen számolt be…
 

 

.
 Klima János

Bacsó Tibor

Aros János

      

Szeptember 11-én a Sárospatak - józseffalvai búcsún voltunk biztosítani, s amikor a misének vége volt, elindultunk hazafelé. Elváltam a kollégámtól, ami után vagy két perc elteltével csörögött a telefon, szólt a kollégám, hogy menjek, mert esemény van. Gyorsan a jelzett helyre mentem, s láttam, hogy két személyt tart vissza. Gyorsan elmondta, hogy az illetők egy pincébe próbáltak bemászni. Értesítettem a rendőrséget, akik 3 perc alatt ott voltak és intézkedtek, a két személyt bevitték a kapitányságra.

Nagyon örülök, hogy a kollégáim nyitott szemmel járnak, s ha kell határozottan és amellett szabályszerűen lépnek fel. Semmi erőszakot nem alkalmaztunk, elég volt az erélyes felszólítás és a két gyanúsított személyt sikerült ott tartani a rendőrök kiérkezéséig.
A rendőrséggel egyébként is nagyon jó a kapcsolatunk, a rendőri vezetők továbbképzéseket, előadásokat tartanak nekünk, ennek is része lehet abban, hogy a kollégám tudta, hogy mit kell tennie.

Egészen pontosan 12 óra 40 perckor értesítette Klima János, a sárospataki polgárőrség parancsnoka a Sárospataki Rendőrkapitányság ügyeletét, hogy az egyik polgárőre gyalogosan közlekedve bűncselekményt fedezett fel – idézte fel az eseményt Bacsó Tibor rendőr őrnagy, a kapitányság sajtóreferense…
Az elkövetők a Vörösmarty utcában lévő, egyik borospincébe akartak behatolni. A kétszárnyú pinceajtót benyomták, ami alatt félig bemászva érte tetten őket a polgárőr, aki intézkedésbe kezdett ezekkel a személyekkel szemben, s visszatartotta őket a rendőri intézkedésig. Így eredményes rendőri intézkedést tudott lefolytatni a Sárospataki Rendőrkapitányság, az elkövetőkkel szemben büntetőeljárást indítottunk.
Ezúton is köszönetet mondunk a bátor polgárőrnek, mert ezt kell tenni, hogy visszaszorítsuk a bűnözést itt Sárospatakon, s ne romoljon a közbiztonság.

Ez az esemény is bizonyítja, hogy milyen nagy szükség van a polgárőrség munkájára, hiszen éppen, hogy befejezték a szolgálatot a józseffalvi búcsún, máris egy bűncselekményt jelentettek be, sőt, vissza is tartották a tetteseket a rendőrség kiérkezéséig – fejezte ki elismerését a Polgárőrség felé Aros János polgármester…

Hatalmas köszönet jár valamennyi polgárőrnek, akik önzetlenül, térítés nélkül látják el önként vállalt feladatukat szinte a hét minden napján, és nem is találunk ma már olyan rendezvényt - legyen az intézményi, városi, vagy akár magánrendezvény is - ahol a polgárőrség ne látna el szolgálatot. Mindenképpen köszönettel tartozunk nekik érte.
Tisztelettel kérem a pataki lakosságot, hogy bármilyen rendellenességgel, szabálytalansággal, vagy bűncselekvényre utaló nyommal, vagy eseménnyel találkoznak, azonnal értesítsék a polgárőrséget, vagy a rendőrséget, mert nagyon nagy szükség van arra, hogy sokkal jobban figyeljünk egymásra, mint ahogy azt tettük eddig.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.09.17./

 

Sikeres volt az első bolhapiac

 

               
                   

Szeptember 10-én hagyományteremtő szándékkal rendezte meg első ízben Sárospatak Város Önkormányzata a bolhapiacot. A Hild téren felállított pavilonok 8 órára gazdára találtak, majd a tér is benépesült nézelődőkkel, vásárlókkal - számolt be Arosné Czakó Rita...
 

 

.
Arosné Czakó Rita

      

Lehetett kapni ruhákat, cipőket, játékokat, porcelánokat, DVD-ket, lámpákat, táskákat és még sok különböző használati cikket. Sokan találtak hasznos dolgot más feleslegessé vált holmija között. Nagyon jó hangulatban, a különböző áruk között - sok esetben - eredményesen turkálva, ismerősökkel beszélgetve telt a szombat délelőtt. A megkérdezettek – eladók és vevők egyaránt – egybehangzóan állították, hogy máskor is részt vennének hasonló eseményen és a helyet is kiválónak találták, mivel ott állnak meg a buszok és különben is sokan járnak arra szombat délelőtt.

Az árusító gyermekek és felnőttek is gazdagodtak új tárgyakkal és némi aprópénzzel. A bolhapiac főpróbája tehát sikerült, jöhetnek a rendszeres „előadások” - igény szerint!
 

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.09.17./

 

    Három sportág pályázik cégek támogatására Sárospatakon         

               
                   

Elsősorban a sporttörvény változásából adódó pályázatok miatt tartottunk rendkívüli képviselő testületi ülést szeptemberben, amelyek nálunk a kézilabdát, a vízilabdát és a labdarúgást érintik, de mivel a fejlesztés tárgyai önkormányzati tulajdonban vannak, ezért az önkormányzatot is – számolt be a sporttámogatási folyamat előre haladásáról Sikora Attila alpolgármester…
 

.
Sikora Attila

      

A sporttörvény változása azt eredményezi, hogy öt kiemelt sportág komoly pénztámogatást tudhat magáénak, ha sikerül szponzorokat találnia. Sárospatakon ez három szakosztályt érint, amely szakosztályok, illetve klubok vezetői komoly munkát végeztek, hogy be tudják adni a pályázatokat, ugyanis komoly fejlesztéseket szeretnének ebből a pénzből végrehajtani.

Ezeknek egy bizonyos része érinti az önkormányzatot, hiszen önkormányzati tulajdonban vannak ezek az építmények - az Árpád Vezér Gimnáziumról, a Sportpályáról és a Fürdőről van szó. Ezekhez kellett egy elvi egyetértés, hozzájárulási nyilatkozatot kellett adni az önkormányzatnak, hogy amennyiben sikeresen pályáznak és sikerül ezt a pénzt megszerezni, akkor ezeket a felújításokat az önkormányzat támogatja, mint tulajdonos, hiszen a gimnázium is és a többi létesítmény is a városhoz tartozik. Ezért kellett összehívnunk a testületi ülést, és természetesen mind a három esetben támogatta önkormányzatunk ezeket a fejlesztéseket.

Ezek az Árpád Vezér Gimnáziumban, a sportburkolat cseréjét, és a kinti bitumenes pályának egy gumis változattal való borítását jelentik, ami sokkal kedvezőbb. A Sportpálya esetében egy műfüves kicsi és egy műfüves nagypálya felépítése van kilátásban több évre eltolva - ez egy négyéves koncepció. A Fürdőben pedig a vízilabda klub pályázott, ők az esti világítási rendszer megújítására adnak be pályázatot. Reméljük, hogy ha mindegyik sikeres, akkor ezeket meg tudjuk valósítani.

Ezen kívül a testület elé kertült még a Boss2006 Hungária Kft-nek a kérelme, amely szerint egy trafó telepítésébe fogott, amihez szükség van az önkormányzati szorgalmi jog bejegyzésére, hiszen az önkormányzat egyik területén, a régi vásártéren megy keresztül a vezeték. Természetesen támogatjuk, hiszen minden olyan vállalkozást támogatunk, amely munkahelyeket teremt és tart meg a városban. Ezt is elfogadta a képviselő testület, pontosabban megadtuk az engedélyt a szorgalmi jog bejegyzésére.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.09.16./

 

Tanulás, egy életen át…

 

               
                   

2011. szeptember 01-től elindult az esti gimnáziumi képzés a Vay Miklós Szakképző Iskolában. 3-4 éve szinte minden tanévben kínálunk valamilyen új típusú képzést intézményünkben. Gyorsan változik a világ és mi igyekszünk lépést tartani vele – nyilatkozta Dr. Téglás Zsolt igazgató…
 

 

.
 Dr. Téglás Zsolt

      

Mivel manapság új értelmezési keretben jelenik meg az egész életen át tartó tanulás igénye és lehetősége - amelyet a gyorsan változó gazdasági viszonyok követelnek meg – úgy döntöttünk, hogy megszervezzük az esti gimnáziumi oktatást. A tudás egyre inkább megtérülő beruházásnak minősül, amelyért érdemes szellemi és időbeli áldozatot hozni.

Célunk, hogy az „Élethosszig tartó tanulás” jegyében olyan alapműveltséghez juttassuk Sárospatak és a környező települések érettségi bizonyítvánnyal még nem rendelkező lakóit, amely képessé teszi őket további tanulmányokra, pályamódosításra. Az érdeklődőknek azt javasoltuk, hogy jobban ki kell használni a felnőttkorban kínálkozó előnyöket, az élettapasztalatokat a hatékonyabb tanulás érdekében. A felnőttkorban az érdekeltség és a társadalmi tapasztalat megsokszorozza a tanulói teljesítményeket.

Kívánatos továbbá egy új tanári és tanulói viszony meghonosítása is, amelyben a hagyományokkal szakítva nem a kiszolgáltatottság, hanem a kölcsönös érdek és előny a motiváló erő. Mindezeknek jegyében az új igényeknek megfelelő oktatás eredményesen szolgálhatja majd az esélyegyenlőség megvalósulását a felnőttkorban.
Ugyan a képzés már elindult, – kedd és péntek délutánonként van oktatás - de továbbra is várunk minden tanulni akaró fiatalt és idősebbet egyaránt!

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.09.16./

 

Vízbefulladt az eltűnt sátoraljaújhelyi asszony

 

                

A Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányságon szeptember 13-án tett bejelentést egy 63 éves helyi férfi, felesége eltűnéséről. A bejelentő elmondta, hogy felesége előző nap délelőtt ment el otthonról vásárolni, majd telefonon hazaszólt, hogy még sétál egy kicsit, de azóta nem adott életjelet magáról. Az asszonyt a férje előző
este már kereste a rokonoknál, ismerősöknél, de mivel sehol nem látták, illetve a telefonja sem volt kapcsolható, bejelentést tett.

A 63 éves asszony rendszeres orvosi és gyógyszeres kezelés alatt áll. Az eltűnt nő felkutatására tett intézkedések szeptember 15-én vezettek el a tragikus eredményhez.
Bodrogkisfaludról érkezett a bejelentés, miszerint a kompkikötőnél egy női holttestet találtak. Az azonosítás során megállapították, hogy ő a pár nappal korábban eltűnt 63 éves sátoraljaújhelyi asszony. A szemle és az adatgyűjtés során bűncselekményre utaló adat, nyom nem merült föl. Az elsődleges orvosi vélemény alapján az asszony halálát vízbefulladás okozta.

A rendőrség közigazgatási eljárás keretén belül, szakértő bevonásával vizsgálja a haláleset körülményeit.

 

 


B-A-Z. MRFK Kommunikációs Iroda
/2011.09.16./

 

Amit a nemezről tudni kell

               
                     

A nyári kézműves tábor nemezelő szakmai napjára 2010. szeptember 10-én, szombaton került sor A Művelődés Háza és Könyvtára épületében. A széles folyosó megtelt, hiszen sokan akartak tanulni a meghívott vendégtől, Vetró Mihálytól, aki egy nemezelésről szóló könyv társszerzője. A mester végigjárta az asztalokat és mindenkihez volt tanácsa, hogy az előtte lévő anyag szebben formálódjon...
 

.
Vetró Mihály

 

 

 


Kovácsné Géczi Júlianna

      

Ez a mai szakmai napunk tulajdonképpen egy olyan nemezelős technikának a folytatása, egy új vonulata, ami feltételezi, hogy valaki már ismeri nagyjából az alapokat, de ha nem, akkor is meg tudja tanulni – számolt be a kézműves tábor szakmai napjáról Kovácsná Géczi Julianna népművelő…

Itt egy újfajta textúrát lehet létrehozni, amikor selymet, gézt, viszkózt, különböző anyagokat ötvözünk a gyapjúval és egy olyan kelmét kapunk, amely alkalmas emberi viselésre, kiegészítőknek, különböző szütyőknek, sapkának, ruhának. Széles választékon mozog, hogy mire tudjuk használni.
Az apropója, hogy ez a találkozó megvalósult, Vetró Mihálynak és Árvai Anikónak a legújabb könyve, ami Nemezelés selyemre, gézre címmel megjelent és ez mindjárt az én szakmai érdeklődésemet is felkeltette. Feltétlen úgy éreztem, el kell, hogy hozzuk ide Sárospatakra is ezt a technikát. Ők ezt az anyagot Magyarpolányban, országos továbbképző táborban is bemutatták, ahová a játszóház vezetők oktatóit hívtak meg.
Itt most képet kapunk arról, hogy hogyan tovább ezekkel az anyagokkal, egy továbbképzés, hogy, hogyan lehet különböző, új dolgokat létrehozni. Ez egy nagyon érdekes technika, sokak érdeklődését felkeltette. Szakmai napunkat az NKA támogatta.

A selymekre, gézekre dolgozunk rá gyapjút, és aztán nemezeljük kezdte a szakmai nap témájának bemutatását Vetró Mihály nemezkészítő, aki a magáról a nemezről is sokat elárult…

Itt már nincsenek kezdők, valamennyire mindannyian találkoztak már a kézművesség fajtáival és a nemezkészítéssel is. Egy délután nem elég arra, hogy az anyagot megismerjük, hiszen azt szoktuk mondani, hogy minden mesterség egy életen át tartó tanulási folyamat. Viszont ha valaki így, felkészülve jön, mint a jelenlévők, ismeri az anyag tulajdonságait, akkor egy délután egy-egy módszernek az alapjait meg lehet tanulni.

Nálam ez a gyerekkorban kezdődött, én már egy városi környezetben nőttem fel, de annak idején úttörőtáborokba lehetett járni a gyerekeknek, ahol megjelentek kézműves tanárok. Az ő hatásukra én először a gyékény munkákkal és a faragással ismerkedtem meg, később pedig a nemezkészítéssel. Ez akkora élmény volt a számomra, hogy lassan már 30 éve tart…

Maga a nemez gyapjú alapanyagból készül. Általában a legtöbb állati szőr nemezelhető, de miután gyapjúból van leginkább rendelkezésünkre álló állati szőr - mivel erre kitenyésztett juhok vannak rendelkezésünkre - ezért gyapjúból készül a legtöbb nemez. Készülhet teveszőrből, nyúlszőrből és sorolhatnám tovább.
Amikor a gyapjúszálakat elrendezzük egymásra, megfelelő vastagságú rétegekre, majd vizesen mozgatjuk a teljes felületet, a víz és a mozgatás hatására a szálak elkezdenek egymáshoz kapaszkodni. Egy idő után egy jó erős és tartós anyag jön létre. A sátrat is ugyanezzel a módszerrel készítik.

Maga a nemez egy nagyon sokoldalú és varázslatos anyag. A története 6-8 ezer évre nyúlik vissza. A vándorló népek - ahogy a magyarság is - nemezsátrakban laktak, amiket Közép-Ázsiában a mai napig is használnak. Tehát maga a sátor borítása is ebből készült, de takarók, szőnyegek is készülnek nemezből. Ez azért nagyon jó, mert a világon a legjobb szigetelő anyag a nemez. Talán elég, ha azt mondom, hogy a NASA is ezt használja az űrhajók, űrrepülők hőszigetelésére. Télen nagyon jó a nemez csizma - északi népek használják – hasonlóképpen süvegek, kalapok, kesztyűk, kabátok, mellények, táskák, tarisznyák, sálak készülnek belőle és még sok más, ami kényelmessé, kellemessé teszik az életünket. Nagyon jó viselet télen, jól tartja a meleget.

A gyapjú az egy hihetetlenül kellemes, nem utolsó sorban nagyon egészséges viselet, a mai napig használják gyógyításra is. Ha valakinek erős fejfájása van, gyapjúval vagy nemezzel tekeri be a fejét, homlokát. Reumatikus fájdalmakat is gyógyítanak a gyapjúval, a nemezzel. Nyugat-Európában konferenciákat szerveznek „gyógyító nemez” címmel - kezdik újra felfedezni.

A Kovácsné Géczi Júlianna régi jó barátom. Legalább 10-12 évvel ezelőtt egyszer a Dunántúlon találkoztunk egy népi játszóház vezetőket képzőknek a képzőjén. Ő hívott meg, most már nem először. Ezzel a csapattal most találkoztam először, évekkel ezelőtt egy másik csapattal voltam. Nagyon örülök, hogy összejárnak a hölgyek - gondolom férfiak a faragó körbe járnak inkább. Nagyon fontos, hogy legyenek ilyen körök. Fiatalok, idősebbek összejárnak, alkotni tudnak, teremteni tudnak a saját két kezükkel, s rájönnek arra, hogy ők mire képesek, mekkora tehetség van bennük.
Felmérések szólnak arról, hogy azok, akik bármilyen kézi munkával foglalkoznak, kézműveskednek, azok sokkal kevesebbet járnak orvoshoz, mert eszükbe sem jut, hogy nekik valami bajuk van, fáj a fejük, fáj a lábuk, hanem jól érzik magukat. Ez egy lelki, testi gyógyító folyamat is. Ezt fel kellene ismerni még a kormányzatoknak is, hogy mennyit lehet megspórolni, mondjuk az Egészségbiztosítási Pénztárnak. Az alkotás öröme jó hatással van az ember lelkére is.

Ami jó és emberi az mindig követendő. Az ember, amikor nem távolodik el saját magától és a természettől, akkor mindig ezeket fogja követni. Úgy tűnik, hogy ezek jó kis élénk színek - amiket itt látunk – és divatos formák, de megdöbbentő, hogy 2500-3000 éve a sírokban ugyanezeket a formákat használták. A hercegek és hercegnők olyan viseletet hordtak, ami ma megdöbbentő lenne, azt gondolnák, hogy egy ultramodern viseletről van szó.
Az ember az őt körülvevő világot modellezi, abból indul ki, attól nem tudunk elszakadni, s a világ működését hordozzuk a génjeinkben, ez jön ki a szívünkből, lelkünkből, ez irányítja a kezünket. Amikor egy mintát rakunk, akkor évezredeken keresztül ugyanaz a minta mindig vissza fog jönni.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.09.15./

 

Részt vettünk a lengyelországi Kárpát Fesztiválon

 

               
                   

Kilencedik alkalommal került megrendezésére lengyel testvérvárosunkban, Krosnóban a Kárpát Fesztivál, amelyen most már szép számmal vettek részt sárospataki borászok, sárospataki vállalkozók. A delegációt Aros János polgármester vezette, aki nagyszabású fesztiválról számolt be…
 

 

.
Aros János

      

Többek között ott volt a Kerámia Manufaktúra Sárospatakról és Kiss István pincészete Tolcsváról. A Tourinform Irodánk is képviseltette magát, a Bodrog Táncegyüttes pedig nagysikerű bemutatót tartott. Nagyon sok Sárospatakival és környékbelivel találkozhattunk a fesztiválon.

Azt hiszem, hogy kiváló alkalom ez a rendezvény arra, hogy tovább népszerűsítsük a Tokaj hegyaljai bort, a Sárospatak környéki bort. Erre van is igény, mert még mindig láttam a vacsora alkalmával is és az üzletekben is olyan bort, amelyek Tokajiként szerepeltek, de Badacsonyban palackozták, vagy éppen az Alföldön palackozták valahol - volt is felháborodás a részünkről.

Tennünk kell annak érdekében, hogy ezek a termékek kiszoruljanak a lengyel piacról és a mi igazi Tokaji borainkat igyák a lengyel testvéreink, akik nagyon nagy szeretettel fogadtak minket. Ugyanezen a hétvégén került Jaslóban is megrendezésre a Borfesztivál. Itt Ladomerszky László borászata képviselte magát, és itt is a Bodrog Néptáncegyüttes adta a műsort. Itt is nagyon sok Sárospatakival találkozhattunk.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2011.09.15./

 

Nyugdíjas találkozó a Tűzoltóságon

               
                   

.
 Ruzsinszki László

      

2011. szeptember 9-én Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága nyugdíjas találkozót szervezett. A hagyományok ápolása lehetőséget ad arra, hogy az egymást követő generációk kicseréljék tapasztalataikat, megismerjék egymás munkáját és megfigyelhetik az idő előre haladtával a fejlődés ütemét, és menetét. í

a fotón Ruzsinszki László nyugdíjas, volt tűzoltóparancsnok...
 

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága
/2011.09.15./

 

Állampolgársági esküt tettek Sárospatakon

 

               
                   

A Szatmárnémeti Láncos Templom gyülekezeti tagjai tettek állampolgársági esküt ünnepi istentisztelet keretében Sárospatakon. A testvéregyházközségből huszonheten kaptak magyar állampolgárságot, amelyet az ún. egyszerűsített honosítás keretében igényeltek még márciusban - számolt be Virágh Sándor református lelkész...
 

 

.
 Korda Zoltán


Virágh Sándor

      

Esküszöm, hogy Magyarországot hazámnak tekintem. A Magyar Köztársaság hű állampolgára leszek, alkotmányát és törvényeit tiszteletben tartom és megtartom. Hazámat erőmhöz mérten megvédem, képességeimnek megfelelően szolgálom – hangzottak az istentisztelet kezdetén az eskütétel sorai, melyet Aros János polgármester vezetett. A református templomban a Trianont járt emlékharangot is megkondították, ezzel a határainkon kívül rekedt magyar honfitársakra emlékeztek az egybegyűltek.

Semmi sem választhat el minket az Isten szeretetétől – hangsúlyozta igehirdetésében Korda Zoltán szatmárnémeti lelkipásztor. Elsőként gyermekkori emlékeit elevenítette fel, majd arról mesélt, hogy nagyapja miként élte át a történelem borzalmait. Egy csodálatos, láthatatlan köldökzsinór vitt vissza egykor Erdélybe, nagyapám felismerése pedig megértette velem, hogy az Istennek mindig terve van velünk – mesélte a lelkipásztor. Rávilágított, hogy meggyőződések és ideológiák mindig is változtak a történelemben, ám az Istennel való találkozás mindenkor örök életed ad, ezt kell mindnyájunknak kérni és keresni.

Korda Zoltán elmondta, a keresztyén ember a Jézus Krisztus jelenlétéből fakadó másságban él, ez pedig a türelemben, a határtalan és önzetlen szeretetben, illetve a békességben nyilvánul meg. Kiemelte, csakis ezekkel a tulajdonságokkal, és az Istenben való hittel és bizodalommal együtt lehet nemzetet, országot és jövendőt építeni. A lelkipásztor a délelőtt folyamán a nemzeti összetartozás és egységesülés erejéről is szólt, továbbá szívünk összeforrásáról és tudatunk egymásra találásáról beszélt.

Az ölés helyett az ölelés napja – ezt mondta Virágh Sándor sárospataki lelkipásztor, ugyanis az eskütétel napján az amerikai terrortámadás tizedik évfordulójára is emlékeztek. A lelkipásztor szerint az állampolgársági eskü példaértékű, hiszen azt üzeni, hogy ezen a történelmi jelentőségű napon nem a halál, hanem az élet uralkodik. Virágh Sándor elmondta, az Úr igéje gyógyítja a magyarság sebeit, az eseményen pedig a sárospataki örökség iránt érzett elkötelezettség is beteljesedhetett. Tar Csaba és Tar Andrea Viktória szatmárnémeti gyülekezeti tagok az Európa Rádiónak az eskütétel pillanatairól és jelentőségéről nyilatkoztak. Azt mondták, hogy számukra a magyar állampolgárság visszaszerzésével álomból valóság lett.

A jeles alkalmat a debreceni Kodály Kórus szolgálata színesítette, akik Liszt Ferenc és Liszt-tanítványok műveiből adtak elő részleteket. Az ünnepi istentisztelet nemzeti imádságunk, a Himnusz eléneklésével zárult. forrás:tirek.hu

 
Aros János


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.09.14./

 

A közösségépítés volt a célja a Lakótelepi Napnak

 

               
                   

Ismét megrendezésre került a Lakótelep Napja, bár kicsit változtatni kell a következőkben az elnevezésen, hiszen most már a IV. és az V. választókörzet is ehhez a rendezvényhez kapcsolódik. Szvitankó képviselő társammal ugyanis az idén úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk bevonni a korábban még ilyen városrészi nappal nem rendelkező körzetet is, hiszen nekik a helyi adottságaik nem teszik lehetővé, hogy ilyen napot szervezzenek – kezdte beszámolóját a jó hangulatban telt napról Sikora Attila önkormányzati képviselő…
 

 

.
Sikora Attila

Szvitankó Tamás

      

Megpróbáltuk megszólítani az ott élőket, mind a két körzetben több mint 1000 meghívót kézbesítettünk személyesen képviselőtársammal és szombat délutánra igyekeztünk egy hangulatos jó programot összeállítani.
A tavalyi igények után felmerült a főzőverseny lehetősége, ezt is megszerveztük. Az éven 4 csapat indult ezen a főzőversenyen. Az I. helyen a Mozgáskorlátozottak Egyesülete végzett, a II. helyezett lett Molnár Jani bácsi, aki a mi általunk vásárolt anyagból főzött a mi felkérésünkre. A III. helyet pedig Végardó csapata, Egyed Attila képviselőtársam vezetésével érte el. Különdíjat kapott az Egon Biztosító Zrt csapata által főzött étel. Minden résztvevőnek szeretném megköszönni, hogy beneveztek a főzőversenyre, remélem hogy jól érezték magukat.
Igyekeztünk sárospataki tehetségeket bemutatni, fiatal tehetségek, táncosok, zenészek szerepeltek a délutáni programban. Egész délután ugráló vár, csillámtetoválás, büfé és mindenféle más várta a szórakozni vágyókat. Az időjárásra sem lehetett panasz, jól érezték magukat, akik eljöttek. Remélem jövőre még többen itt lesznek!

Szeretnénk, hogy jövőre még többen jöjjenek és a főzőversenyre is még több csapat nevezzen be, hogy kis társaságok összejöjjenek, leüljenek, beszélgessenek Az egész napnak ez lenne a célja, hogy a lakótelepen élők - bár lehet, hogy a szomszéd lépcsőházban élnek, de nem ismerik egymást – találkozzanak, leüljenek és beszélgessenek kicsit. Mi mindent megtettünk képviselőtársammal ennek érdekében, remélem a programban résztvevők is így érezték.

Szvitankó Tamás, az 5. választókerület önkormányzati képviselője a Lakótelepi Nap jelentőségét a szórakoztató jellege mellett a rendezvény közösségteremtő erejében látja. Nem csak egymással tudnak szót váltani a két választókörzet lakói, de az önkormányzati képviselőjükkel is. Egész más ilyen körülmények között felvetni és megbeszélni egy-egy problémát, mint ha hivatalos úton keresnék meg a lakók a képviselőt. Szvitanó Tamás nagyon jó alkalomnak tartotta ezt a délutánt a választóival való találkozásra, amit ki is használt.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók  -  megnyitó >>>                         További fotók  -  főzőverseny >>>

További fotók  -  szabadidős programok >>>

További fotók  -  triál bemutató >>>                         További fotók  -  társastánc >>>               További fotók  -  néptánc >>>          


Cziczer Katalin -Törő Gábor
/2011.09.14./

 

Napelemeket helyeztek üzembe egy sárospataki cégnél

 

               
                   

A 2011. szeptember 12. jelentős dátum a sárospataki Kék és Társai Kft életében, hiszen ekkor állították üzembe azt a napelem rendszert, ami a továbbiakban a főként alkatrészek felületkezelésével foglalkozó üzemük elektronos energia ellátásába jelentősen besegít. Az országos szinten is figyelemre méltó, megújuló energia felhasználásról Kék Tamás ügyvezető számolt be…
 

 

.
 Kék Tamás

      

Egy 50 kW teljesítményű napelem rendszert helyeztünk üzembe ezen a napon, ami Magyarországon egyedülállóan, Solyndra Solar típusú napelemekből épül fel, amelyeket Amerikában gyártanak és németországi forgalmazón keresztül szereztünk be.
Mindez a KEOP 4.4.0./A/09 jelű pályázat keretében valósult meg, ami tartalmazott egy kétéves pályázatírói munkát, és különböző egyeztetéseket, ami után most, ez év januárjában írtuk alá a szerződést. A projekt végrehajtását, a napelemek telepítését 2011.08.29-én kezdtük el. Egy hét múlva, szeptember 12-én pedig már be is tudtunk számolni a sikeres telepítésről és a rendszer beindulásáról.

Elektromos energiára cégünknél különösen sokat költünk, mivel autóipari beszállítók vagyunk és minden berendezésünk sok áramot fogyaszt. A napelemek segítségével ennek egy részét saját magunk állítjuk elő, ami hosszabb távon nagy megtakarítást jelent. A gépeink 260 kW teljesítményt vesznek fel, amiből 50 kW-ot napelemek állítanak elő – ez egyébként kb. 45 háztartás teljesítményfelvételével egyenértékű. Ezek nagyon modern napelemek, szórt fényben is működnek, az év 9 hónapjában, márciustól novemberig jó hatásfokkal használhatóak.
A napelemek használata még kevéssé elterjedt Magyarországon. Tudomásunk szerint pillanatnyilag ez a 3. legnagyobb ilyen rendszer az országban, B-A-Z megyében pedig az első ilyen volumenű rendszer. A napkollektorok sokkal elterjedtebbek, viszont azok hővé alakítják át a napsugarak energiáját – meleg vizet termelnek, nem pedig elektromos energiát.

A projekt összköltsége nettó 49 millió Ft, amiből 29.4 Ft a Magyar Állam és az Európai Unió támogatása. Számításink szerint a közel 20 millió Ft-os önrész 7-8 év alatt fog megtérülni.
Emellett, a velünk szerződésben lévő cégek szívesen veszik, ha beszállítóik nagyobb arányban használnak fel zöld energiát, a széndioxid termelő megoldások helyett.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.09.14./

 

Jól sikerült a finis a Végardó Fürdőben

 

               
                   

Nagyon nehezen indult idén a vendégforgalom a sárospataki Végardó Fürdőben, az időjárás rémálomként produkálta az esős hétvégéket. 10 hétvégéből augusztus végéig mindössze 5 napsütéses teljesült. Mivel a fürdőt üzemeltető Pataqua Kft Sárospatak Város Önkormányzatának tulajdonában van, az egész város izgalommal figyelte, hogy fogja-e hozni a fürdő az elvárt eredményt, annál is inkább mert a városnak ez az egyetlen nagyobb bevételi forrása...
 

 

.
Oros István

      

A 2011. szeptember 6-án megtartott sajtótájékoztatón Oros István igazgató örömmel számolt be róla, hogy miután a napos augusztus vége után a szeptemberből is megkaptak a természettől ajándékként egy ragyogó hétvégét, a látogatók száma elérte a 200 ezer főt, ami kellett ahhoz, hogy a tervezett árbevételt elérjék.

Igazgató úr elmondta még, hogy a bérköltség idén nagyobb volt, mint tavaly, mert kevesebb dolgozót tudtak támogatással alkalmazni, az elmúlt évi 22 főhöz képest mindössze 2-t, ami azért fontos, mert a dolgozói létszám a nyári szezonban háromszorosára duzzad, a legforgalmasabb napokon 45-50 fő szolgálja ki a vendégeket.
Bejött viszont néhány most bevezetett újítás, sokan érkeztek üdülési csekkel és fizettek kártyával. Mivel a szlovák határ a fürdőtől mindössze 12 km-re van, a fürdő területén idén is a szlovák volt az uralkodó nyelv - ami után a lengyel következett – ezért a fürdő vezetése nagy gondot fordított arra, hogy a dolgozók közül többen beszéljék ezeket a nyelveket.

A strand presztízsét kétségtelenül növelte az a tény is, hogy idén megkapta a négycsillagos minősítést.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2011.09.13./

 

Önkéntes Tűzoltóverseny Borsodnádasdon

 

               
                   

2011. szeptember 3-án került megrendezésre Borsodnádasdon, a helyi tűzoltó egyesület fennállásának 75. évfordulója alkalmából a Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Önkéntes Tűzoltóverseny. A megmérettetésre 14 csapat jelentkezett, köztük a Sátoraljaújhelyi Dohánygyári Önkéntes Tűzoltó Egyesület, akik két csapatot is rajthoz állítottak Férfi I, és Férfi II, néven 7-7 fővel...
 

 

.
 Dr. Téglás Zsolt

      

Az időjárás kiváló volt, a résztvevők és szervezők szép napsütéses időnek néztek elébe. A Sátoraljaújhelyi DÖTE csapata II. helyezést ért el a „stafétában” (futás, kúszócső, futás, palánk, futás, gerenda, osztó), a mindenki számára kötelezően teljesítendő versenyszámban.

Választható kategóriákban, osztott sugár versenyszámban Férfi I. csapat, II. helyezést, és Férfi II. csapat, XIII helyezést, valamint 800-as kismotorfecskendő – szerelésben Férfi I. csapat I. helyezést, Férfi II. csapat II. helyezést értek el. Versenyzők sikerekben és kellemes élményekben gazdag napot tudhatnak maguk mögött.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.09.13./

 

Történelmi városunk hírnevét Köztársasági Ösztöndíjas diák is öregbíti

 

               
                  

A biztos alapokkal rendelkező sárospataki diákok nemcsak megállják a helyüket hazánk bármelyik felsőoktatási intézményében, hanem tovább is erősítik a „Bodrog-parti Athén” jó hírét. Szerkesztőségünk örömmel értesült róla, hogy Egri Petra, a DE-BTK harmadéves hallgatója a Nemzeti Erőforrás Minisztériumának döntése alapján ebben a tanévben Köztársasági Ösztöndíjat nyert.
 

 

.
Egri Petra

      

Egri Petra elmondta, hogy az elsőéves egyetemisták közül később sokan úgy gondolják, nem jól választottak, amikor egy adott intézményt jelöltek meg továbbtanulásuk helyszínéül. Mások nem olyan szerencsések, hogy az érettségi után államilag támogatott hallgatóként abba az intézménybe kerüljenek, ahová szeretettek volna. Két év telt el azóta, hogy a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának kommunikáció - és médiatudomány szakára beiratkoztam és elkezdtem első félévemet. Szerencsésnek mondhatom magam, mert én már gimnazistaként is erre vágytam.

A tananyag elsajátítása nem volt egyszerű, de eddigi tanulmányaim során sikerült minden félévben kimagasló eredményt elérnem. Mindezek mellett aktív szerepet vállaltam az egyetemi diákéletben és tanszékem tudományos munkájában is. 2010-ben önkéntesként vettem részt a Mentorprogramban, illetve a Kutatók Éjszakájának sikeres lebonyolításában. Ugyanebben az évben felvételt nyertem a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjába. A 2010/2011-es tanévben – sikeres konferencia előadásaim eredményeképpen - elnyertem az egyetem kiemelt tehetséggondozó ösztöndíját. 2010 őszén a Tudományos Diákkör tagja lettem.

Ugyanebben az évben egyetemem „Ember-gép kommunikáció” kutatási projektjében is részt vettem, illetve nemzetközi pályázatot adtam be Migrants in the Spotlight címmel. 2011-ben dolgozatom sikeresen szerepelt a XXX. OTDK Társadalomtudományi szekciójának, Kommunikáció és médiatudomány: Rádió, televíziós és filmes kommunikáció tagozatában. A hallgatók előtt az I. Bölcsész Tehetségnap keretein belül került sor OTDK pályamunkám bemutatására. Az egyetem mellett több mint egy éve vagyok tagja és rendszeres fellépője az Estella Hastáncstúdiónak. A 7. Debreceni Országos Hastáncversenyen csoportunk a 3. helyet szerezte meg. Idén több jótékonysági rendezvényen is felléptünk. A 42. Debreceni Virágkarnevált andalúz táncunkkal színesítettük.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani két konzulensemnek, Dr. Oláh Szabolcsnak és Dr. Fodor Péternek, akik már két éve segítik szakmai továbbjutásomat, illetve Borsosné Kovács Editnek (Estella), aki fáradhatatlanul és változatlan lelkesedéssel adja tovább tánctudását. Végül köszönetet szeretnék mondani szüleimnek, akik bíztatása, támogatása nélkül, egyetemi tanulmányaimat nem tudtam volna ilyen színvonalon teljesíteni.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.09.13./
 

Sárospatakon járt a Kárpátalja Expressz

 

               
                   

A Kárpátalja Expressz 2011. szeptember 9-én fél tíz előtt néhány perccel gördült be Sárospatakra, közel 500 főnyi utasával. A Nosztalgia Kft. által szervezett út, az Osztrák Magyar Monarchia időszakában kialakított pályát járta be, hiszen a Budapestről indult szerelvény, Sárospatakon keresztül a Felvidékre, majd Kárpátaljára vándorolt, onnan pedig a Partium érintésével, Szatmárnémetiből Debrecenen keresztül vette vissza az irányt Budapestre – számolt be Donkó József a Kabonet Iroda vezetője…
 

 

.
 Donkó József

      

A szerelvény – amelynek élén egy gyönyörű Nohab mozdony állt – természetesen illeszkedve a MÁV menetrendjéhez, városunkban töltött ötven percet. Ez alatt az idő alatt igyekeztünk városunk vendégszeretetéből ízelítőt adni. Az impozáns szerelvényt és a vonat utasait a Farkas Ferenc Művészeti Iskola dobosai és rézfúvósai köszöntötték. A város képviseletében Aros János polgármester üdvözölte a vendégeket, majd a szerelvény egyik kocsijának a keresztelőjére került sor. Így a kigördüléskor már a Sárospatak nevet viselte, aminek egyébként a tengelyhez csapott üveg pezsgő látta a kárát.

Ezt követően az utasokat Karacs Mónika a 8KOR Színház tagja köszöntette énekével, majd a Zsindely Együttes Téglás Zsolt vezetésével és Szebényi Lúcia énekével következett. A hangulatot a Darmos István és Darmos Éva vezette Pacurka néptánccsoport tette teljessé. Az utasok friss kenyérlángost és teát kóstolhattak a Vay Miklós Szakképző Iskola tanulóinak köszönhetően.
Az induló szerelvénytől – stílusosan – a Zsindely egy „Ferenc Jóska” katonanótával búcsúzott el.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.09.12./

 

Elkezdődött az új tanév a Sárospataki Teológián

 

               
                   

Megnyitották az idei tanévet a Sárospataki Református Teológián, az ünnepséget az intézmény főépületének imatermében tartották. A 2011/2012-es tanév őszi félévében összesen 281 fő kezdi meg tanulmányait, ebből 117-en idén nyertek felvételt. Teológia, katekéta-lelkipásztori munkatárs és református közösségszervező szakokkal indul az év, emellett a Presbiteri Népfőiskola programjaira is jelentkezhettek az érdeklődők...
 

 

.
 Dr. Börzsönyi József

      

Az én orcám megy előttetek – Az istentisztelet apostoli köszöntéssel kezdődött, majd Dr. Börzsönyi József, a Zempléni Református Egyházmegye esperese hirdette Isten igéjét. A tanévkezdéssel kapcsolatban úgy fogalmazott, nem tudjuk mennyi nehézség és legyőzhetetlennek látszó feladat áll előttünk, de nyugalmat találhatunk abban, hogy az Úr orcája végigkísér bennünket. Felhívta a hallgatók figyelmét, hogy tegyék félre félelmeiket és kételkedéseiket, hiszen bizonyosak lehetnek abban, hogy Isten végigvezeti őket az előttük álló úton. Az esperes továbbá elmondta, hogy a Sárospataki Teológiát az különböztetheti meg más felsőfokú oktatási intézményektől, hogy bár szűk lehetőségek között élnek, de a közösség figyel az Úr iránymutatására.

Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget – A kollégium ősi jelmondatával nyitotta meg az akadémiai közgyűlést Dr. Füsti-Molnár Szilveszter rektorhelyettes. Azt mondta, egész életünkkel és életünkben Isten örök evangéliumának hirdetésére készülünk, ebben van kiemelt szerepe a Teológia évnyitó ünnepségének is.

Hitben járunk, és nem látásban – Az akadémiai közgyűlésen Dr. Enghy Sándor, a Sárospataki Református Teológia új rektora mondott tanévnyitó beszédet. Szólt arról, hogy ebben az esztendőben az intézmény újraindulásának húsz éves évfordulóját ünneplik, ennek keretében tudományos előadásokat és egyéb rendezvényeket terveznek. Csakis áldozat és engedelmesség útján lehet Isten a mi falaink erőssége, a falak ereje pedig nem a kőben, hanem a védők lelkében van – hangsúlyozta a rektor, aki végül kiemelte, Jézus áldozatát megértve kell keresnünk az élet útját, és engednünk, hogy az Úr vezesse életünket.

Az évnyitó beszédet követően átadták az 1951-ben végzetteknek, köztük Bárdos Zoltánnak és Bojtor Istvánnak a jubileumi diplomákat. A továbbiakban Müller Nikoletta vehette át köztársasági ösztöndíját, majd a minősítő vizsgát tett hallgatók eskütétele következett. Dr. Kádár Ferencet, az intézmény leköszönő rektorát a 134. zsoltár 3. versének közös éneklésével köszöntötték az egybegyűltek.

Zárszóra Ábrám Tibort az egyházkerület főgondnokát kérték fel, aki elmondta, az akadémiai év megnyitójának mindig különös üzenete van. Elsőként az új református közoktatási intézmények elindulását méltatta, majd arról szólt, hogy egy tanévnyitó elkötelezettség az Isten ügye, a tudomány és a közösség tagjai iránt. Ábrám Tibor végezetül sikerekben és áldásokban gazdag tanévet kívánt minden diák számára.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>                              További fotók >>>

tirek.hu
/2011.09.12./
 

Pataki lónak is szurkolhatunk a Nemzeti Vágtán

 

               
                  

 

.
 Filep Marót Levente

      

Szeptember 14 és 18 között Budapesten, a Hősök terén rendezik meg a Nemzeti Vágtát, ahol idén először egy sárospataki ló is részt vesz. A július 30-án Háromszéken megrendezett Székely vágta döntőjét az óriási vihar miatt nem tudták megrendezni, így mind a négy döntős versenyző részt vehet a magyarországi Nemzeti Vágtán...

Közülük az illyefalvi Filep Marót Levente Mór nevű lovát nem engedték át a határon, ezért Magyarországon kerestek neki lovat, ahol a    szakemberek választása a tavalyi Zempléni Vadászlovaglás vágtájának győztesére, Abu Hasszánra esett.
A ló jelenleg Miskolcon tréningezik és esik át a kötelező orvosi vizsgálatokon. A versenyre elkíséri a ló tulajdonosa Aros Dorina is.
Szurkoljunk együtt Filep Marót Leventének és Abu Hasszánnak!

A Nemzeti Vágta döntőjét az RTL Klub vasárnap 16.15-től élőben közvetíti.

 


Aros Dorina


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.09.12./
 

Hétvégén lesz a Máté Napi Aszúünnep

 

               
                  

A Művelődés Háza és Könyvtára lázasan készül a hétvégén sorra kerülő Máté Napi Aszúünnepre, amely a szeptember 16-án este 19 órától lebonyolításra kerülő Zempléni Zenész Mustrával kezdődik. Ez elsősorban a rockot kedvelő fiataloknak szóló eseménysorozat, amely 6. alkalommal kerül megrendezésre – számol be az előttünk álló hétvége eseményeiről Csatlósné Komáromi Katalin igazgatónő…
 

 

.
Csatlósné Komáromi Katalin

      

Szeptember 17-én 14 órától lesz a hagyományos szüreti felvonulás, a szüreti jelképeket felsorakoztató menet, amelyre meghívtuk a város oktatási intézményeit és civilszervezeteit is. A Lorántffy Zsuzsanna szobornál egy koszorúzással indul majd a menet és érkezik a Várnegyedbe, ahol a Szent Erzsébet utcán zajlanak majd a programok.
Lesz néptáncos bemutató, vendégül látjuk a hercegkúti hagyományőrző egyesületeket, és természetesen a borkóstolási lehetőség sem marad ki a programból. Este, 19 órától a Bon-Bon Együttes lép színpadra, utána pedig a helyi Rokonok Zenekar szolgáltatja a talpalávalót. Az egész napos programot kirakodóvásár kíséri.

Ezzel párhuzamosan a Vízikapunál a rendvédelmi szervek főzőversenyére kerül sor, így azt gondoljuk, hogy az ottani egész napos program és a Szent Erzsébet utcára tervezett események jól kiegészíthetik egymást és a közösség mind a két helyszínt meglátogathatja majd.

Az Újbástya Rendezvénycentrumban a szüreti hagyományokhoz kötődő kádármesterség eszközeiből és egyéb kézműves eszközökből tervezünk kiállítást. Ugyanebben a térben kerül sor a szüreti pogácsa kóstolására is. A pogácsaversenyre elsősorban a nagymamák és fiatalabb háziasszonyok jelentkezését várjuk, hiszen minden szüretnek rendkívül fontos kelléke a jó, házi sütésű pogácsa és biztos, hogy minden háztartásban őriznek olyan egyedi receptet, ami a különlegességét adja. Ezekből a pogácsákból várunk nevezéseket, amelyeket majd kóstolni lehet és a közönség véleménye alapján jutalmazni fogunk.

Ugyanitt, az Újbástya Rendezvénycentrumban egy mini borkóstoló tanfolyamot is szervezünk, a nap folyamán több alkalommal. Ennek az lesz a célja, hogy amikor valaki egy pohár bort készbe vesz, akkor tudja, hogy mit kell azon érzékelni, azon kívül, hogy a hatását egy bizonyos idő után érzi. Tehát ezt a kis kurzust kb. 10-12 fő részére biztosítjuk egy időben.
Remélem, hogy mindenki talál kedvére valót a nap programjai, a látni- és kóstolnivalói közül.

Hétvégi rendezvényünk 18-én a Református Templomban, a hagyományos Istentisztelettel ér véget, ahol megint csak, a Lorántffy Zsuzsannához köthető aszúkülönlegességről is megemlékezünk majd.

A Máté Napi Aszúünnep részletes programját az Internetről, vagy városba már kikerült plakátokról ismerhetik meg az érdeklődők.
A rendezvények ingyenesek, mindenkit szeretettel várunk!

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 Cziczer Katalin
/2011.09.11./
 

Sokba kerül a BMW-pörgetés

 

               
                

2011. szeptember 11-én bejelentés érkezett a Sárospataki Rendőrkapitányság ügyeletére, mi szerint a Highlander diszkó előtti parkolóban egy BMW személygépkocsival körbe-körbe közlekedik két személy, s gépkocsijukat a parkoló autók között forgatják – kaptuk az információt Bacsó Tibor rendőr őrnagy, sajtóreferenstől…
 

 

.
Bacsó Tibor

      

Rendőrjárőreink a helyszínre mentek, ahol megállapították, hogy egy BMW személygépkocsi vezetője valóban, folyamatosan pörgeti a gépkocsit, sodródik vele, illetve kapartatja a gépjárművet, miközben a kődarabok felverődve az ott parkoló gépjárműveknek csapódnak, ezzel meg is rongálva azokat.
Így került sor rendőri intézkedésre a gépjárművezetővel szemben. A gépjárműben két személy tartózkodott, akik elmondták, hogy felváltva vezették a gépkocsit, s azzal „szórakoztak”, hogy a kereket nagy gázzal pörgetve forgatták a gépjárművet.
Az intézkedő rendőrök mindkét gépkocsivezetőt ellenőrzés alá vonták, s az alkoholszonda mindkettőjüknél ittasságot jelzett, ezért őket a sárospataki Rendőrkapitányságra előállították.

Mivel a gépjárműjükkel így közlekedtek, s ezzel másokban riadalmat és félelmet keltettek, külön büntetőeljárás lefolytatására kerül sor a sárospataki Rendőrkapitányságon garázdaság bűncselekménye miatt.

Meggondolatlan szórakozásukkal öt gépjárművet rongáltak meg, amelyben több százezer forint értékű kár keletkezett, a felverődő kövekből adódóan.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 Cziczer Katalin
/2011.09.11./
 

Változások az Erdélyi János Általános Iskola és Kollégiumban

 

               
                  

2007-től iskolánk megyei fenntartású közoktatási intézmény. Ebben az évben a B-A-Z Megyei Önkormányzat átszervezte az irányítása alá tartozó intézményeit. A 7 megyei fenntartású gyógypedagógiai intézmény egy Módszertani Központtá olvadt össze - nyilatkozta Kis Márta, a tagintézmény vezetője...
 

 

.
Kis Márta

      

E módszertani központ székhelyintézménye Girincs lett. Ezzel, 2011. augusztus 1-vel megszűntünk, mint Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium.

Új nevünk: B-A-Z Megyei Önkormányzat Speciális Közoktatási és Módszertani Intézmény Sárospataki Tagintézménye. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy tanulóink életét ez a változás negatívan nem befolyásolja!

Öröm számunkra, hogy 2011. szeptember 1-vel a halmozottan fogyatékos gyermekeink számára beindíthattuk a fejlesztő iskolai oktatást. Iskolánk 1992 óta fogad halmozottan fogyatékos gyermekeket. Felújított, akadálymentessé tett külön épületrészben helyeztük el ezen tanulóinkat.

A halmozottan fogyatékos gyermekek is tankötelezettek. Tankötelezettségüket fejlesztő felkészítés formájában (heti 10 óra), illetve fejlesztő iskolába járással teljesíthetik (heti 20 óra). Ez idáig csupán a fejlesztő felkészítés megszervezésére volt lehetőségünk.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.09.10./
 

Ha romos az elektromos …

               
          

Most leadhatják használaton kívüli, rossz elektromos és elektronikai készülékeiket, akkumulátoraikat (gumiabroncsaikat). Működésképtelen TV-készülékükért cserébe ajándékot kapnak, sőt, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolát is támogatják - számolt be Törökné Hornyák Rita...
 

.
Törökné Hornyák Rita

      

Sárospatak Önkormányzata az ÖKOMAT Nonprofit Kft.-val együttműködve e-hulladék, akkumulátorhulladék és (használt gumiabroncs) begyűjtést szervez.
Az alábbi helyszíneken ingyenesen leadhatók a használaton kívüli elektromos és elektronikai készülékek, minden olyan eszköz, ami valaha árammal, akkumulátorral vagy elemmel működött, valamint akkumulátor és (gumiabroncs).
Aki bármilyen rendszerű (képcsöves, LCD, plazma) TV készüléket ad le a begyűjtő pontokon, egy bevásárló táskát kap ajándékba. 30 db leadott TV-készülékért pedig a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolának egy DVD lejátszót, valamint az összes begyűjtött e-hulladék kilójáért 20 Ft-ot ad az Ökomat Kft. és hasznosító partnere, a Fe-Group Invest Zrt.

A hulladékbegyűjtés időpontja: 2011. szeptember 17. 8-14 óráig
Helyszínek: Márka ABC előtti parkoló (Zrínyi u.)
Református Temető előtti parkoló (Kazinczy u.)
Kommunális Szervezet előtti parkoló (Dózsa Gy. u. 2.)

Kérjük, éljenek a lehetőséggel környezetünk tisztasága és megóvása érdekében, és támogassák a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolát minél több e-hulladék és TV készülék leadásával.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.09.10./
 

Akiknél nem volt nyári szünet

               
                  

Visszatekintve a nyár eseményeire, különösen értékesnek tekinthetőek a Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat által szervezett játszóházak, hiszen a nyár folyamán nem volt más, gyermekekkel foglalkozó intézmény. Erről a tevékenységükről Sáfrányos Sarolta játszóházvezető számolt be…
 

.

Sáfrányos Sarolta

      

Idén Sárospatak valamennyi területéről igyekeztünk bevonni a gyerekeket. A prevenciós foglalkozásokat kicsik és nagyok egyaránt élvezték. Ez a megelőző, prevenciós tevékenység, arra irányult, hogy a gyerekek ebben az időszakban is hasznosan töltsék a szabadidejüket.
A cigánytelepi körülmények között élő gyerekeket látogattuk meg először, közvetlenül a régi Csepel gyáregység mellett sátoroztunk le és állítottuk fel a padjainkat, a trambulinnal, ezt követte a Lakótelep és lezárásként a végardói Faluházat céloztuk meg, mert úgy gondoltuk, hogy ezek a legtávolabbi pontjai a városnak.

Különböző kézműves foglalkozásokkal készültünk, festés, gyurmázás, fonalazás, a fonalazásnak különféle tevékenységei, és természetesen az örök nagy sláger, a színezés sem maradhat el, illetve a trambulin az, amit úgy gondolom, ha csak önmagában lenne, akkor is elértük volna a célunkat, mert el nem hagyják a gyerekek és csapatostul szállják meg ezt az építményt.

Az időjárás többször akadályozta a tervezett munkánkat, ezért most úgy gondoltuk, hogy azokat a helyeket, ahol az eső közbeszólt - különösen a Lakótelepen - még egy alkalommal megtoldjuk a betervezett játékokat. A foglalkozásokon alkalmanként 15-20 gyermek vett részt.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

Törő Gábor
/2011.09.10./
 

Elkezdődött a betakarítás

 

               
                  

Bejelentés érkezett a Sárospataki Rendőrkapitányság ügyeletére, mely szerint Sárospatakon, a Búzavirág utcában lévő házaknál egy személy kisteherautóval lopott kukoricákat vásárol fel – számol be egy orgazda tevékenységének felderítéséről Bacsó Tibor rendőr őrnagy…
 

 

.

Bacsó Tibor

      

Az ügyeletes azonnal a helyszínre küldte az intézkedő járőröket, akik tetten érték a fehér kisteherautóst. Ellenőrzése során megállapították, hogy a bejelentés valós volt, a teherautón 31 zsák csöves kukoricát foglaltak le, melyek eredetét a jármű vezetője nem tudta igazolni. Elmondta, hogy a Búzavirág utcában vásárolta, de hogy kitől, azt nem volt hajlandó elárulni.

Az elkövetőt az intézkedő rendőrök előállították és a kukoricát, valamint a járművet is lefoglalták. A Sárospataki Rendőrkapitányság a tehergépkocsi vezetőjével szemben büntető eljárást indított, mégpedig a Btk. 326. 2. bekezdés „a” pontja szerint, orgazdaság vétségének megalapozott gyanúja miatt, amely eljárás folyamatban van.
A lefoglalt kukoricát a tulajdonosának visszaadtuk, a mellékelt képeken látható, ahogyan a kukoricákat elszállítják a Sárospataki Rendőrkapitányságról.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

Cziczer Katalin
/2011.09.10./
 

Szemléletformáló vendégbarát akciót hirdet az MT Zrt. a Turizmus Világnap alkalmából

               
                  

Az ENSZ Turisztikai Világszervezete az idei Turizmus Világnap központi témájaként a turizmusnak a kultúrák összekapcsolásában játszott szerepét emeli ki: „Tourism – Linking Cultures” címmel - számolt be Horváth Anita a Tourinform iroda munkatársai.
 

.

      

A Magyar Turizmus Zrt. a Turisztikai Világszervezet által meghirdetett témához kapcsolódva, hagyományteremtő szándékkal, nagyszabású vendégbarát akciót hirdet a Turizmus Világnapjára, szeptember 27-ére, amelynek célja a turisztikai szakma és a hazai lakosság figyelmének felhívása a vendégszeretet, a vendégbarát viselkedés jelentőségére, a folyamatos szemléletformálás szükségességére.

Az akcióval tudatosítani kívánják a szervezők, hogy a turizmus milyen fontos szerepet tölt be a magyar gazdaságban, hiszen közel 400 ezer embernek biztosít munkát közvetlenül és 1322 ezer milliárd forinttal járul hozzá a GDP-hez. A turizmusból származó bevételek társadalmi összefogással tovább növelhetők, ami a magyar gazdaság fejlődését szolgáló közérdek. Jelen felhívás célja a turisztikai szakma figyelmének felhívása az akcióhoz való csatlakozás lehetőségére. Nem minden a pénz!

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

 Magyar Turizmus Zrt.
/2011.09.09./
 

A pataki sport jövője a vállalkozók kezében

 

               
                

Hallhattunk, olvashattunk arról, hogy a nyereséges vállalkozók adójuk akár 70 %át is a egyes sportágazatok (futball, kézilabda, vízilabda, jégkorong, kosárlabda) felé irányíthatják anélkül, hogy ez pénzükbe kerülne. Sőt, még plusz előnyhöz is juthatnak - küldte a tájékoztatót Koscsó István az STC Baráti Kör elnöke...
 

 

.
Koscsó István

      

Sárospatakon az első három sportágat űzik, de ezek közül a labdarúgás kiemelkedő. A tavalyi évben került fel csapatunk a Megyei I. osztályba és rögtön dobogós helyezést ért el. A Magyar Bajnokság megkezdése előtt felkérést kapott a csapat, hogy vegyenek részt az NB III csapatai között a következő évad küzdelmeiben.

Ez a szint sokkal több kiadással jár. Máshol nagy pénzeket fizetnek idegen játékosoknak azért, városuk ott legyen a sport eme dicsőséglistáján, nekünk a működéshez szükséges feltételeket kellene biztosítani. Azt, hogy a vidékiek a hétközi edzésekre be tudjanak jönni, a távol dolgozók haza tudjanak jönni hétvégeken a meccsekre, elő tudjuk teremteni az idegenbeli meccsekre utazás anyagi fedezetét, biztosíthassuk a jó játékhoz szükséges felszereléseket stb..

Sajnos városunk csak szűkös keretek között gazdálkodhat, és nem tudja előteremteni a többletköltségeket. Eben a mostani nehéz anyagi helyzetben nagy hiba lenne, ha vállalkozóink ezt a lehetőséget nem kihasználnák ki. Szeptember 15-én jár le az a határidő, amíg a szándékot jelezni kell. Addig kell, hogy megtalálják egymást a cégvezetők és a sportvezetők. Nem egyszerű dolog kiválasztani Patak szépszámú vállalkozói közül azokat, akik tudnak és szeretnének tenni is a sport jövőjéért.

Adományukkal nem csak a sportolókat segítik, hanem annak a több száz szurkolónak is örömet szereznek, akik hétvégenként színvonalas mérkőzéseket láthatnak, örülhetnek a pataki góloknak, vagy olvashatják Patak sikerét.
A játékosok már megtették a magukét a pályán belül, most nekünk kell megtennünk a pályán kívül ugyanezt, és akkor közösen örülhetünk egymás sikerének.

Előre köszönjük valamennyi sportoló és sportbarát nevében az összefogást és a segítséget a vállalkozók részéről. Szeretnénk megteremteni a lehetőséget arra, hogy a médián keresztül név szerint is kifejezhessük hálánkat. Hajrá Patak!

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


TC Baráti Kör
/2011.09.09./
 

Állampolgári eskütétel lesz a Református Templomban

 

               
                

Újabb örömteli eseménynek lehetünk tanúi vasárnap, amikor 25 fő fog állampolgári esküt tenni a Református Templomban. A 10 órakor kezdődő ünnepi ceremónia előzményeiről dr.Komáromi Éva jegyző számol be olvasóinknak…
 

 

.
dr.Komáromi Éva

      

Kora tavasszal Szatmárnémeti városból több, mint 20 fő kezdeményezte egyszerűsített honosítás keretében a magyar állampolgárság megszerzését. A kérelmezők Virágh Sándor lelkész úr közvetítésével érkeztek hivatalunkba, hiszen ők valamennyien a szatmárnémeti református gyülekezet tagjai, többen a kórusban is énekelnek és évek óta szívélyes, baráti kapcsolatot ápolnak a sárospataki gyülekezettel, ill. a kórus tagjaival.

Kérelmeik kitöltése után a köztársasági elnök úr kiállította részükre a honosítási okiratot, ami alapján állampolgári esküt tehetnek. Erre az ünnepi eseményre kerül sor most vasárnap 10 órától, amikor rendhagyó módon, nem az eddig szokásos rend szerint a Polgármesteri Hivatalban, hanem a Református Templomban fogják letenni az állampolgári esküt polgármester úr és a város anyakönyvvezetője előtt.
25 fő fog most állampolgári esküt tenni, amely esemény előtt és hivatalunk is méltóképpen próbál tisztelegni.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2011.09.09./
 

Magyarország Alaptörvénye igényelhető

 

               
                  

A Polgármesteri Hivatalban elhelyezésre került Magyarország Alaptörvényének asztala, amely eseményről az állampolgárok széles körét szeretnénk tájékoztatni – értesíti a lakosságot dr.Komáromi Éva, Sárospatak város jegyzője…
 

 

.
dr.Komáromi Éva

      

Az országgyűlés 2011. április 18-án elfogadta Magyarország alaptörvényét, amely 2012. január 1-jén fog hatályba lépni, amely dátumig az Országgyűlés az Alaptörvényt jelentősségéhez méltó módon kívánja eljuttatni az állampolgárokhoz. A cél az, hogy Magyarország minden polgára a lakóhelyén is kézbe vehesse és névre szóló formában megrendelhesse az Alaptörvénynek az Országgyűlés elnöke aláírásával ellátott ingyenes példányát.

Éppen ezért az a kérés érkezett a polgármesteri hivatalokhoz, hogy valamennyi hivatalban kerüljön elhelyezésre az Alaptörvény asztala, amelyen rögzítésre kerül egy bemutatásra szánt példány, valamint az ehhez kapcsolódó nyomtatványok, amelyeken bármely állampolgár saját aláírásával kérelmezheti a névre szóló példányt. Ezeket a kérelmeket az Önkormányzat hivatala gyűjti össze és továbbítja az Országgyűlés hivatalához, ahonnan az Országgyűlés elnöke aláírásával ellátott ingyenes példányt fognak postázni.

A polgármesteri hivatalokban ezek az asztalok megfelelő környezetben kerültek kialakításra. A sárospataki Polgármesteri Hivatalban, a polgármesteri titkárság melletti várakozó térben került elhelyezésre ez az asztal, ahol valamennyi állampolgár megtekintheti az Alaptörvény bemutató példányát és az igénylő lapot kitöltheti.

Akinek kérdése, vagy észrevétele merül föl az ott elhelyezett dokumentumokkal, illetve az igényléssel kapcsolatban, Sajószegi Réka titkársági ügyintézőtől kérhet segítséget, ill. felvilágosítást.
Várjuk és hívjuk az állampolgárokat az Alaptörvény áttekintésére és ingyenes példányának igénylésére.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.09.08./
 

Bajnoknézőben voltunk a hétvégén

 

               
                   

A tavalyi bajnok otthonában játszotta soron következő mérkőzését futballcsapatunk. Nagyecsed csapata azért játszik most is ebben az osztályban, mert nem vállalták a magasabb osztályú szereplést. Nekik két csapatra való NB-III-as játékosuk van, amíg mi csak egy foghíjas kerettel rendelkezünk, amiből hat játékos most nem tudott pályára lépni. Így nem utaztunk vérmes reményekkel hozzájuk - küldte a tudósítást Koscsó István, az STC Baráti Kör elnöke...
 

 

.
Braun Zsolt


Feczkó Tamás:


Zsófi József


Koscsó István

      

A bíró sípszava előtt egy kedves női hang mutatta be a két csapatot, majd a hazaiak kezdték a szép környezetben fekvő pályájukon a játékot. Mivel eddig nem sikerült győztesként levonulniuk a pályáról, most nem bízták a véletlenre a dolgot.
A kapusunk bravúrjának köszönhető, hogy nem kerültünk hátrányba már a második percben.
A 15. percben nem csak helyzetünk, hanem ziccerünk is volt, amit a kapusuk üggyel, bajjal tudott csak hárítani.
A 20. percben Isten tudja, hogy miért szabadrúgáshoz jutottak a hazaiak 17m-re a kapunktól. A jól elvégzett lövést kapusunk kiütötte.
A félidő közepén a bíró frissítő szünetet rendelt el, ami sajnos a hazaiakat dobta fel, ugyanis a 25. percben meg is szerezték a vezetést. A baloldali beívelést a kapu előtti tömörülésben akadályoztatott kapusunk nem tudta védeni. 1:0
Két perc múlva jött a második. Egy jobb oldali támadást hátvédünk röviden szabadított fel, s a csatár a kapu előterében megkaparintott labdát mintegy 18m-ről a hosszúsarokba rúgta. 2:0
A 40. percben egy erős lövést kapusunk kiütött, de a szerencse most sem volt velünk, mert pontosan az ellenfél csatárának a lábára, akinek már nem volt nehéz dolga. 3:0
Az első félidő hosszabbításában a hazaiak védője kézzel mentett a tizenhatoson belül. Mi láttuk, de a bíró nem, pedig fordítva jobb lett volna.
Az első félidő Kecskés Tamásnak a felső kapufa felett elsuhanó lövésével ért véget.
A második félidő elejét még fejben az öltözőben játszotta mindkét gárda. A kissé görcsölős mezőnyjátékot Pothurszky Roland a tizenhatos vonalához közeli szabadrúgásból elvégzett lövése szakította meg. A sorfal mellett laposan ellőtt, hosszúsarokba tartó gyors labdát a kapus kiütötte.
Az 59. percben a tavaly még ifi csapatban játszó Tóth Levente lephette volna meg a kapust egy góllal, ha lövése nem megy pár centivel mellé. Fogta is utána a fejét (mi is).
A72. percben ketten vezették a labdát a kifutó kapusukra, aminek eredménye: 4:0.
A 74. percben Halder Péter már csak a kapussal állt szemben öt méterre a kaputól, de a labdát nem a kapuba, hanem a kapusba fejelte, a második kísérlet pedig fölé ment.
A 79. percben Braun Zsolt kapusunk sokadik nagy védését dicsérték a hazai szurkolók.
A 81. percben mattot kapott védelmünk. 5:0
A rendes játék idő utolsó perceiben a jobb hátvédett játszó Hoffmann Gábor csillogtatta meg középpályás és csatár tudását. A kapust is „levette a lábáról”, de sajnos nem végződött góllal a szép mutatvány. A 88. percben a fáradság is hozzájárult a 6:0 arányú hazai győzelemhez.

A szakemberek véleménye a látottakról:
Feczkó Tamás: Az elmúlt három évben az első két mérkőzést sosem nyertük meg, így a harmadikat, mindegy ki látogatott hozzánk, meg kellett nyerni. Most ez a csapat Sárospatak együttese volt. Látszott, hogy Pataknak sok a hiányzó embere. Én örülök, hogy játékosaim végig összpontosítottak és az utolsó percig jól futballoztak. Úgy gondolom megérdemelten nyertük meg a mérkőzést.
A Pataki együttesben elsősorban Abloczy Dániel játéka tetszett, aki támadó középpályás létére most belső védőt játszott és igyekezett összetartani a védelmet. A kapus a hat gól ellenére szerintem a mezőny legjobbja volt. Láttam a múlt heti mérkőzést is, ott is szenzációsan védett.

Zsófi József: Újra tartalékosan kellett részt vennünk az idegenbeli mérkőzésen. Ennek ellenére sok ziccert alakítottunk ki, sőt voltak köztük 100% -osak is bőven. Ennyi helyzetből egy profi csapat két-három mérkőzést is meg tudna nyerni. Mi kihagytuk az óriási helyzeteket, de az ellenfél válláról és térdéről befelé pattant a labda. A második félidőben elfáradtak a játékosok. Az ellenfél kénye kedve szerint vezethetett ellenünk támadást. Mi is próbáltunk előre menni, de a kontráik veszélyesek voltak. Összességében megérdemelten nyert az ellenfél, mert kihasználták helyzeteiket. Reméljük, hogy a következő hetekben sérültjeink visszatérnek és a csapatunk ki fog egyenesedni.
Jók: Braun Zsolt és Ablonczy Dániel. A legjobbnak járó pezsgőt örömmel adtuk át Braun Zsoltnak a csapat tapsa kíséretében.
A következő találkozó is idegenben lesz. Tuzsérra látogatunk 10.-én szombaton fél 4-től. Legközelebb itthon Cigánd tizenegyét látjuk vendégül. Reménykedünk sérültjeink felépülésében, s abban, hogy az elsőhöz hasonló jó meccset láthat a pataki közönség.
Hajrá Patak!

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

STC Baraáti Kör
/2011.09.08./
 

Jasloban szerepelt a Csimpolya Ifjúsági Csoport

 

               
                

A Farkas Ferenc Művészeti Iskola Csimpolya Ifjúsági Csoportja, s két pár a Pacurka csoportból Jasloban szerepelt augusztus 27-28-án. A Visegrádi Négyek Kulturális Fesztiválon ukrán, szlovák és lengyel csoportokkal együtt léptek fel táncosaink - küldte a tudósítást Darmos István az együttes vezetője...
 

 

.
Darmos István

      

Rendkívül kedvesen fogadtak vendéglátóink azon a rendezvényen, ahol a kulturális csoportok találkozója mellett népművészeti, iparművészeti vásár, valamint bor- és gasztronómiai bemutató volt a fő program. A kiállítók között a Ladomerszky és a Götz pincészet is képviseltette magát. Színvonalas volt az elhelyezés, az ellátás, és érezhettük a két nap alatt lengyel barátaink vendégszeretetét.

Mindkét napon egy-egy fellépésünk volt, amelynek során mintegy 40 percben igyekeztünk színes képet adni a magyar néptánckultúráról, sárközi, hegyközi, bonchidai, felcsíki, gömöri, érpataki, jobbágytelki táncok bemutatásával. Többször találkoztunk a városi delegáció tagjaival, Sikora Attila alpolgármesterrel és Egyed Attila képviselővel, s első napi fellépésünket a Krosno-ból átlátogató, Aros polgármester úr által vezetett városi delegáció is megtekintette.

Csoportunk sikerét jellemezte az, hogy mindkét nap megtelt a nézőtér a műsorunk idejére, s nem csak vendéglátóink gratuláltak, de a Homonnáról érkezett szlovák együttes tagjai közül is sokan dícsérték gyermektáncosainkat

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.09.08./
 

Szakmai Nap A Művelődés Házában

 

               
                  

Árvai Anikó- Vetró Mihály: Nemezelés gézre és selyemre c. könyve felkeltette szakmai érdeklődésemet. Ez adta az ötletet, hogy ezt az érdekes technikát megismertessük az érdeklődőkkel - hívja fel az érdeklődők figyelmét Kovácsné Géczi Júlianna szervező...
 

 

.
Kovácsné Géczi Júlianna

      

Vetró Mihály, aki gyakorlott kézműves, szakoktató, a Népművészet ifjú mestere Hajdúszoboszlóról, ismerősként érkezik újra hozzánk. Akik már ismerik a nemezelés alapjait, azok számára is sok újat, izgalmasat tartogat ez a technika.

Többféle texturát lehet ötvözni a gyapjúval, amiket összegyúrva egy új anyagot hozunk létre. A kapott anyag alkalmas viselésre, használati tárgyak kialakítására.

2011. szeptember 10-én a nemezelés, őshazájából Közép-Ázsiából, Vetró Mihály közvetítésével jut el Sárospatakra A Művelődés Háza és Könyvtárába.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.09.07./
 

Négy országon át a Monarchia egykori vasútvonalán

 

               
                  

Az egykori magyar vasútvonalak elhelyezkedése sokfelé meghatározó volt a trianoni határok meghúzásánál. Így kerültek a határ magyarlakta túloldalára közel négyszáz kilométer hosszúságban a Kárpátalja Expressz által bejárt szakaszok is. Kárpátalján ma már széles nyomtávú a vasút, de létezik normál nyomtávú pálya is...
 

 

.
 

      

Hosszú évtizedeken át a határok szétválasztották az itt élő nemzeteket. Ezeken a vasútvonalakon hatvanhat év után 2010-ben közlekedett először ismét magyar vonat. Ez az út három országon, Magyarországon, Ukrajnán és Románián át vezetett. Most jött el az idő, hogy a vasút ismét összekösse az itt élőket, legyenek azok magyarok, ukránok, ruszinok, románok, vagy szlovákok.

Az Info13 Közhasznú Egyesület és a MÁV Nosztalgia Kft. Kárpátalja Expressz néven 2011. szeptember 9-11-én második alkalommal indítja el különvonatát magyar szerelvénnyel Kárpátalja normál nyomtávú vonalára. Ebben az évben már négy országon át vezet az út, a régi vasúti fővonalat követve Szlovákián is keresztülhalad az Expressz. Az utasok száma is több lesz, mint tavaly, meg fogja haladni az 500 főt.

A tervezett útvonal:
Budapest – Miskolc – Sátoraljaújhely/Kisújhely – Perbenyik-Királyhelmec – Ágcsernyő/Csap – Beregszász – Nagyszőlős – Nevetlenfalu/Halmi – Szatmárnémeti – Érmihályfalva/Nyírábrány – Debrecen – Budapest
A szerelvény terveink szerint a 017-es Nohab mozdonyból, valamint nyolc személy- és egy vagy két étkezőkocsiból fog állni.

Céljaink:
• A magyar nemzeti vasút elismertségét szerény eszközeinkkel javítani.
• A felhívni a figyelmet, hogy lehetőség van határokon átívelő gazdasági, közlekedési és turisztikai együttműködésre Magyarország keleti határainál is.
• Az ukrán-magyar jószomszédi kapcsolatokat ápolni.
• Határokon átnyúló hosszú távú régiós együttműködés lehetőségét megalapozni, ezáltal a keleti országrészben és Kárpátalján a munkahelyteremtést elősegíteni.
• A határokon túl élő magyarok nemzeti önbecsülését támogatni.
• Példát mutatni arra, hogy a magyar, az ukrán, a szlovák és a román nép gazdasági fejlődése a térségben csak közös erőfeszítéssel valósítható meg.

Tervezett program:
2011. szeptember 9-én, pénteken reggel 5.45-kor indulás Budapest-Nyugati pályaudvarról
. Az útvonal idén a néhai Budapest – Sárospatak – Munkács – Lavocsne vasúti fővonal egy részén halad Bátyú állomásig. Első megállásunk Sárospatakon lesz, majd a határ után a felvidéki Királyhelmec közelében, Perbenyik állomáson lesz, ezután a vonatunk Ágcsernyőnél lép át Kárpátaljára. A csapi ünnepség után Nohabunk elé ukrán Szergej kerül és Kárpátalja még létező normál nyomtávú pályáján Beregszász felé indulunk. Szállást falusi turizmus keretében biztosítunk a Beregszász-környéki falvakban. A vonatról mindenki az ennek megfelelő állomáson száll le, ahová a háziak kijönnek a csoport elé. Ezen az estén vacsorát a szállásadók biztosítanak.

2011. szeptember 10-én, szombaton a szállásadóknál elköltött reggeli után a vonat utasai több kisebb csoportra osztva, felváltva vesznek részt a programokon. Beregszászban városnézés és a múzeum megtekintése lesz a program, majd a kisvasút szerelvényével Nagyberegre utazunk, ahol szőttes kirakodóvásár lesz a vonat utasai számára. Autóbusszal ellátogatunk Csetfalvára, Benére, Mezőváriba és Tiszacsomára.
Estére a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Főiskola több termében lesz közösen az ünnepi vacsora. Természetesen várjuk a református, a görög-katolikus, az ortodox és a katolikus egyház vezetőit is asztali áldást mondani. A vacsora közben helyi zenekarok adnak műsort, majd a vállalkozó kedvűeknek táncház zárja a napot.

2011. szeptember 11-én, vasárnap reggel a vonat összegyűjti az utasokat az egyes falvakból, majd egy rövid nagyszőlősi megálló után továbbutazunk Nevetlenfaluba. Már most számítanak ránk, készülnek műsorral, lekvár és más helyi termék vásárlási lehetőségével. Ezután átlépjük az ukrán-román határt, majd a Partium északi része következik. Szatmárnémetiben állunk meg először, majd délután Érmihályfalva az utolsó megálló, ahol szép ünnepség várható. Este tizenegy óra tájban érünk vissza Budapestre. www.vasutinfo.hu
 

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.09.07./
 

Krosnoban járt a Sisere Gyermektáncegyüttes

 

               
               

 

.
Sajószegi Gábor

      

A Sisere Gyermektáncegyüttes, a Farkas Ferenc Művészeti Iskola csoportja 2010. augusztus 27-28-án testvérvárosunkban, a lengyelországi Krosnóban vendégszerepelt. A meghívásnak nagy örömmel tettünk eleget - számolt be Kovács Borbála és Sajószegi Gábor...

A táncosok szombaton felfedezték a város impozáns főterét és ismerkedtek a helyi nevezetességekkel. Rengeteg érdekes és színes látnivaló akadt Krosno város kulturális ünnepén. A csoportunk két nagy sikerű műsort adott a város főterén felállított szabadtéri színpadon. Vendéglátóink kedvességének és a város szépségének köszönhetően szép emlékekkel tértünk haza.
 

 
Kovács Borbála


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.09.07./

 

Évnyitó a Farkas Ferenc Művészeti Iskolában

 

               
                  

A Farkas Ferenc Művészeti Iskola igen népszerű, hiszen nemcsak Sárospatakról, hanem kisebb településekről is érkeznek ide gyerekek. 660 növendékből, mintegy 80 gyermek vidékről jár be – számolt be Bálint Béla igazgató...
 

 

.
Bálint Béla

      

Egy nagyon jó beiskolázási metódus van, amit az elődömnek köszönhetően szépen használunk a mai napig. Ez valóban azt jelenti, hogy óvodás kortól elkezdjük a gyerekekkel való foglalkozást a zenén, néptáncon, és ennek köszönhető, hogy felmenő rendszerben ilyen szép létszámban jelentkeznek iskolánkba a diákok.

Az intézmény nagyon sűrű program elé néz az idei tanévben is. Október 1-je környékén meg lesz tartva a Zenei Világnap alkalmával rendezett hangversenyünk. Március-áprilisban az ózdi zeneiskola jönne ide, ill. várnak oda minket is. Sárospatakon kiemelt helye van a művészeti oktatásnak, hiszen a város ilyen szempontból régi tradíciókkal rendelkezik.

Az itt élő embereknek mindig is a sajátja volt, mert a Református Kollégium Gimnáziuma már az 1500-as években, amikor elindult a zenei képzést nagyon komolyan vette a környékén. Meggyőződésem, hogy ennek a ráhatásai a mai napig érződhetnek. Akkoriban dalárda versenyek voltak, és amikor az angol nyelvű képzés beindult, akkor nagyon komoly zenei koncertek is voltak itt. Viszont mikor még nem volt állami zeneiskola akkor is volt Sárospatakon magas szintű képzés.
Az iskolában a hagyományokhoz híven félévente kell a tanulóknak térítési díjat fizetniük, de a jobbak természetesen idén is kedvezményben részesülnek.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.09.06./

 

Ilyen még nem volt!

 

               
                  

Hagyományteremtő szándékkal szervez Sárospatak Város Önkormányzata 2011. szeptember 10-én bolhapiacot a Hild téren!

Várjuk azoknak a gyermekeknek a jelentkezését, akik megunták a régi játékaikat és újakat szeretnének. Jöjjenek fiatalok, akik szívesen lecserélnék könyveiket, ruhatárukat.

Kedves felnőtt és idős lakosság!

Itt el lehet adni, amit már nem használ és csak a helyet foglalja a szekrényben, padláson, garázsban. Ne rakosgassa, mert másnak lehet, hogy szüksége van rá. Ragyogó lehetőség a tárgyak újrahasznosítására!

Szombaton várunk minden eladót, vásárlót és érdeklődőt!

 


Törő Gábor
/2011.09.06./
 

A rendőröknek is elkezdődött a tanév

 

               
                  

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a gyermekek védelme, közúti közlekedésük fokozott biztosítása 2011. szeptemberében is kiemelt feladatát képezi a Sárospataki Rendőrkapitányságnak a tanévkezdés időszakában. Ennek oka az, hogy ők a közúti közlekedés legvédtelenebb résztvevői, akik nyári vakációt követően az általános iskolába való közlekedésük során fokozott balesetveszélynek vannak kitéve – nyilatkozta Bacsó Tibor rendőr őrnagy, sajtóreferens…
 

 

.
Bacsó Tibor

      

A tanévkezdeti közlekedésbiztonsági kampányunk az elmúlt évek alatt kedvező visszhangot váltott ki, amit a továbbiakban is folytatni kívánunk. Örvendetes tény, hogy Sárospatak iskoláinak környezetében olyan közlekedési baleset évekre visszamenőleg nem történt, amelynek iskoláskorú gyermek lett volna a sértettje, vagy okozója.

A Sárospataki Rendőrkapitányság iskolarendőrei a tanév kezdetét megelőzően elemezték az általános iskolák környezetének baleseti helyzetét, a tanintézetekhez vezető útvonalak lehetséges veszélyforrásait és felvették a kapcsolatot az iskolák vezetőivel, akikkel közösen beszélték meg azt, hogy milyen intézkedéseket, feladatokat tudunk végrehajtani annak érdekében, hogy a baleseteket megelőzzük.

Feladatunk az, hogy az iskolarendőrök minden év elején, felkeressék az általános iskolákat a Sárospataki Rendőrkapitányság illetékességi területén. Iskolakezdéskor, az iskola évnyitóján a rendőrök részt vegyenek, a továbbiakban pedig minden iskolában balesetmegelőzési, közlekedésbiztonsági, bűnmegelőzési órákat tartsanak, az alsó osztályos korcsoportoknak ugyanúgy, mint a felső tagozatosoknak.

Mindent megteszünk azért, hogy a most kezdődő tanév során se történjen baleset iskoláskorú gyerekekkel, és bízunk abban, hogy bűnmegelőzési tevékenységünk is eredményes lesz.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.09.06./
 

Egyik projekt a másik után - Projektnyitó rendezvény a „Rákócziban”

               
                 

Augusztus 31-én zárult a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola felújítását részben megvalósító projekt, de augusztus 28-án a második ütem is elkezdődött – nyilatkozta Erdős Tamás projektvezető....
 

.
Erdős Tamás

      

Az iskola teljeskörű felújítását két önálló projekt keretében valósítja meg az Önkormányzat. Mindkettő az Európai Unió és a Magyar Kormány társfinanszírozásával valósult meg. Az első ütem volt a nagyobb lélegzetvételű, hiszen ennek keretében az iskola alapterülete jelentős mértékben megnőtt, az épület belső struktúrája jelentősen átalakult, építészetileg és technológiailag az épület teljesen megújult.

A mostani projektnyitó rendezvény annak a második felújítási ütemnek a kezdetét jelzi, amelyben további fejlesztések keretében megújításra kerülnek a régi épület belső burkolatai, falfelületei, belső nyílászárói, a fűtésrendszer egyes gépészeti elemei. A délkeleti homlokzaton árnyékolók kerülnek elhelyezésre, felújításra kerül a tornaterem is. Az udvar is teljesen megújul a projekt végére: új burkolatok kialakítása, sportpályák felújítása, műfüves pálya kialakítása, kerítések felújítása, udvari eszközök, játékok, kerti bútorok elhelyezése. Az oktatáshoz szükséges eszközök beszerzése is történik: sporteszközök, fejlesztőeszközök, játékok, bútorok.

A második ütem kiegészíti és egyben le is zárja a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola bővítésének és teljeskörű felújításnak folyamatát. Az iskola infrastrukturális adottságai a fejlesztések eredményeképpen magas színvonalúak lesznek, működési költségei jelentősen csökkennek majd. Befogadóképessége megfelel a várható demográfiai mutatóknak és az iskola képes lesz kezelni az alapfokú közoktatási struktúra várható kistérségi változásaiból adódó feladatokat is.

A projekt összes elszámolható költsége: 175 916 893 Ft
Társfinanszírozott támogatás: 167 121 048 Ft
Önkormányzati saját forrás: 8 795 845 Ft
Projekt kezdete: 2011. 08.28.
Projekt vége: 2012. 08.31.

                                                    

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.09.05./
 

Nem adjuk fel!

 

               
                  

A számtalan nehézség ellenére, ha számában megkurtítva is, de idén is meghirdeti zenei bérletét A Művelődés Háza és Könyvtára - az első előadás szeptember 14-én 19 órakor lép fel a Miskolci Szimfonikus Zenekar. Szeretnénk ezzel a három előadásos sorozattal kedveskedni a zeneszerető közönségnek, hisz meggyőződésünk, hogy a nyári zenei dömping után az őszi-téli időszak sem maradhat zene nélkül városunkban, intézményünkben - számolt be Stumpf Gábor népművelő...
 

 

.
Stumpf Gábor

      

A mindjárt szeptember 14-én A Művelődés Háza színpadára lépő Miskolci Szimfonikus Zenekar előadásában a komolyzene ismert és közkedvelt műveivel találkozhatunk, mint pl.: Rossíni, Brahms, Wagner, Smetana, Dvořak.

Novemberben a Debreceni Musica Antiqua együttes a XVII.-XVIII. század zenéjével szórakoztatja a zenekedvelőket, majd a három előadásos sorozatot áprilisban a nagy nemzetközi sikerekkel büszkélkedhető nyíregyházi Cantemus Gyermekkar zárja. A Kossuth-Díjas Szabó Dénes vezette Gyermekkar a világ minden táján óriási elismeréseket váltott ki az emberi hang csodálatos megszólaltatásával, illetve a magas fokú felkészültségével.

Várjuk a zene iránt érdeklődőket, bízunk benne, hogy a 2011/2012. évadra összeállított programunk is elnyeri tetszésüket.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.09.05./
 

Minden évben visszavárjuk Rákóczit

 

               
                  

Nagy siker volt A Fejedelem c. előadás a Vízikapu Szabadtéri Színpadon augusztus 26-án, amikor már előadás közben is sokat tapsolt a közönség egy-egy jelent, vagy musical dal után, az előadás végén pedig felállva tapsolt mindenki, amíg a színészek újból el nem énekelték a záródalt. Ezek után örömmel hallottuk Aros János polgármestertől, hogy minden év augusztusában szeretnék itt látni ezt az előadást…
 

 

.
Aros János


dr. Mengyi Roland

      

Ezen a nyáron és az előző évben megszokhattuk, hogy Sárospatak város igyekszik méltó módon megfelelni a Kultúra Magyar Városa címnek, ezért olyan rendezvényeket szervezünk - elsősorban Szent Negyedben - amely rendezvények megfelelnek az elvárásoknak. Éppen ezért örültünk nagyon a Crescendo által szervezett operának a várudvarban, a Zempléni Fesztivál valamennyi rendezvényének, amely Sárospatakon került megrendezésre hatalmas sikerrel és telt házzal, soha nem látott nézőszámmal.

Éppen ezért tettem meg mindent annak érdekében a július 16-i egri ősbemutató után, hogy a sárospataki és a környező települések közönsége is részese lehessen annak a csodának, amelyet az egri Gárdonyi Géza Színház művészei vendégszínészekkel kiegészülve mutattak be az egri várban.

A Fejedelem című rock musicalről van szó, amelyet a Rákóczi Emlékévre való tekintettel, a Rákóczi iránt érzett tisztelettől vezérelve a Megyei Önkormányzat támogatásával hozott létre az egyesület. Eddig Magyarországon az ősbemutatón kívül csak itt, Sárospatakon láthatta a nagyközönség ezt az előadást.

Amikor lehetőségem volt megnézni az ősbemutatót, már akkor elkezdtük a tárgyalásokat annak érdekében, hogy Sárospatakon is láthassuk ezt a gyönyörű rendezvényt. Látható volt, hogy itt Sárospatakon is jól sikerült a bemutató, hiszen teltházzal tudtuk megszervezni az előadást.

Köszönetet kell mondanom a Megyei Közgyűlés elnökének, dr. Mengyi Roland úrnak, aki személyesen is megtekintette a sárospataki előadást, sőt, a közönséget is köszöntötte, valamint B-A-Z Megye főjegyzőjének dr. Kovács János főjegyző úrnak, aki mindent megtett annak érdekében, hogy ez a rendezvény Sárospatakra kerüljön.
El kell mondani, hogy egy ilyen profi előadásnak a költsége 4-5 millió forint körül van, amire önkormányzatunknak nem lett volna pénze. Éppen ezért kerestünk főjegyző úrral olyan támogatókat, akik ennek nagy részét támogatásképpen finanszírozni tudták. Elsősorban Miskolci, ill. B-A-Z megyei nagy cégek voltak, de kisebb sárospataki, Sárospatak környéki cégek is támogatták ezt a rendezvényt, sőt önkormányzatok is, például Komlóska Erdőbénye és Tolcsva önkormányzata, vagy a Sárospatak Pataqua Kft, ami szállással támogatta és a 1500 Ft-os, jelképes jegyárak bevételéből is sikerült egy olyan összegre szert tenni, ami közel 0-ra kihozhatta a rendezvény költségvetését.

Nagyon komolyan gondolom, amit elmondtam a megnyitó előtt, hogy szeretnénk, hogyha ezzel egy hosszú folyamat venné kezdetét. Minden év augusztus végén szeretnénk megismertetni Sárospatakon II. Rákóczi Ferenc erkölcsi nagyságát, emberségét és hazaszeretetét.
Szeretnénk, ha minden évben bemutatásra kerülhetne A Fejedelem című rock musical, amit azt hiszem, hogy mindenkinek érdemes megnéznie, és ahogy láttam az állva tapsoló közönséget és hallottam utána a véleményeket, úgy látom, hogy igény is van az ilyen színvonalas előadásokra itt Sárospatakon.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.09.05./
 

Elkezdődött a tanítás az új iskolában

 

               
                  

Nagy izgalommal vártuk ezt a mai reggelt, amikor szeptember 5-én elkezdődhetett a tanítás a megújult II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában. Dolgos hétvége van mögöttünk, hogy gyerekek fogadására és tanítására megfelelő állapotba hozzuk az iskola épületét, ami csodálatosan, színesen elkészült – fejezte ki örömét és megkönnyebbülését Szegedi Istvánné igazgatónő…
 

 

.
Szegedi Istvánné

 


Aros János

      

Túl vagyunk ezen a hétvégén és nagyon örülök, hogy ehhez a munkához ennyi szülő, ennyi segítő csatlakozott - nélkülük nem is tudtunk volna elkészülni. Éjszakába nyúlóan dolgoztak ezek az emberek azért, hogy a boldogan, csodálkozó szemekkel megjelenő gyerekek örömmel vehessék birtokukba az épületet.
Erre az évre én jó tanulást kívánok a gyerekeknek és kívánom, hogy sokáig őrizzék meg, hogy mindig ilyen szép maradjon ez az iskola.

A megújult épületben Aros János polgármester is ott várta fél 8-kor a gyerekeket, hogy Szvitankó Tamással, a Humán Bizottság elnökével együtt lássák a gyerekek csodálkozó arcát…

10 éves tartozásának kiegyenlítéséhez, ill. ennek fontos pontjához ért Sárospatak város vezetése, hiszen 10 évvel ezelőtt történt meg az Esze Tamás Általános Iskola és a Petőfi Sándor Általános Iskola összevonása. A jó szándékot nem vonom kétségbe, ám ennek az összevonásnak a legfontosabb része 10 évig elmaradt és váratott magára. Nevezetesen, hogy az így összevont, most már egy intézménynek a tanulói és a pedagógusai egy épületben legyenek elhelyezve. Hiszen meglehetősen méltatlan volt az az állapot, hogy szünetben a pedagógusoknak hónuk alatt a naplóval kellett rohangálni egyik épületből a másikba, és a körülmények sem olyanok voltak már a Rákóczi úti épületben, mint ahogy azt elvárná a mai világ. Éppen ezért vettük örömmel ennek a pályázatnak az elnyeréséről szóló információt.

Idén április végén kezdtünk hozzá a munkához. Bizonyára sokan emlékeznek rá, hogy egy olyan pályázatról volt szó, aminek az első lépése az óvoda felújítása volt - ez tavaly megtörtént - a második lépése pedig a Petőfi úti épület felújítása. Időközben nagyon sok minden változott - a gyereklétszám is – így csökkentenünk kellett a projekt tartalmát, beadtunk tehát még egy pályázatot és örömmel láttuk, hogy nyert.

Azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy a 2011/2012-es tanévet mind a gyerekek, mind a pedagógusok egy megújult épületben kezdhessék. Eközben már elnyertünk egy másik, 160 millió Ft-os pályázatot is, amelyből ennek az iskola felújításnak a másik ütemét végezzük el. Ennek a végső határideje 2012. augusztus vége lesz. Tehát addig van időnk, hogy azokat az elmaradt munkálatokat, amik látszanak az udvaron - az aszfaltpálya műanyaggal borítása, és a műfüves pálya kialakítása – elvégezzük. Bent is vannak még munkálatok, amelyek elmaradtak, amelyeket még be kell fejeznünk, ezeknek a munkálatoknak a módosult határideje 2012. augusztus vége lesz.

Nagyon megköszönöm mindenkinek azt a munkát, amellyel segítették ennek a tanévnek a beindítását. Az utolsó 3 hétben ugyanis már 3 műszakban, délelőtt, délután és éjszaka is dolgoztak a kivitelezők. Ezzel együtt sem lettünk volna készen, hanem állnak a kivitelezők mellé a pedagógusok kétkezi munkával, felmosóronggyal, lapáttal és vödörrel, hogyha nem segítenek az utolsó héten azok a szülők, akiknek a gyerekei ebbe az iskolába járnak most is, és voltak olyan szülők is, akiknek a gyerekei már végeztek, ám megérezték, hogy milyen összefogás szükséges ahhoz, hogy ezt a tanévet el tudjuk kezdeni.

Nagyon nagy segítségünkre voltak azok a civilszervezetek, egyesületek is, akik jöttek, segítettek a pakolásban, felmosásban, festésben, vagy az udvari munkálatokban. Azok a magánszemélyek is, akik szintén jöttek és kétkezi munkával még tegnap éjszaka is ott voltak és segítettek.
Külön szeretném megköszönni a türelmüket és megértésüket az iskola környékén lakóknak, hiszen itt az éjszakai kopácsolás a hétvégi munkavégzés is meglehetősen igénybe vette az ő türelmüket.
Egy hatalmas összefogásnak köszönhető, hogy az új tanévet a megújult épületben el tudjuk kezdeni.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

 További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.09.05./
 

Újra téli nyitva tartással várja olvasóit a könyvtár

 

               
                  

Újra téli nyitva tartással várja olvasóit A Művelődés Háza és Könyvtára, Zrínyi Ilona Városi Könyvtár. Szeptembertől ismét hétfőtől péntekig 10 órától 17 óráig, szombaton 9 órától 12 óráig várjuk kedves látogatóinkat - hívja fel az olvasók figyelmét Kövér Sándorné, a könyvtár vezetője...
 

 

.
Kövér Sándorné

      

A nyár folyamán elsősorban a belső munkálatokkal voltunk elfoglalva. Új dokumentumok (könyvek, CD-k, DVD-k) beszerzése, feldolgozása valósult meg, így vadonatúj dokumentumokat kölcsönözhetnek ki a könyvtár használói.

A tájékozódást segíti, hogy a könyvtár katalógusa már online formában is elérhető. Az adatbázis már több mint 53.000 kötetet tartalmaz.

Óvodai és iskolai csoportok jelentkezését várjuk különböző témájú könyvtári foglalkozásokra. Szeptemberben ismét megrendezésre kerül a Népmese hete, bár egy kicsit megújult formában. A részleteket később ismertetjük!

Kérem, látogassanak el a könyvtárba, vegyék igénybe szolgáltatásainkat!

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.09.04./
 

Tanévnyitó Szentmise a sárospataki Bazilikában

 

               
                

Szent Erzsébet ontja segítségét Sárospatakra – emelte ki Dr. Ternyák Csaba érsek szeptember 3-án, a sárospataki Bazilikában bemutatott tanévnyitó szentmiséjén, mert négy évvel ezelőtt kapta meg a Szeplőtelen Fogantatás tiszteletére felszentelt templom a basilica minor rangot, ebben az évben költöztek Szent Erzsébet nővérek a városba, most pedig új tanévet kezd a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola...
 

 

.
Dr. Ternyák Csaba

      

Szentbeszédében az elsős gyermekekhez fordulva megállapította, hogy ez az iskola nemcsak nekik új, hanem mindenkinek. Ez egy új iskola régi alapokon. Köszönetét fejezte ki a korábbi fenntartónak, a Miskolci Egyetemnek, amely segítette az iskola jó működését. Ettől az évtől az egyház a fenntartó, és ez azt jelenti, hogy most már a templom is az iskolához tartozik – emelte ki a Főpásztor.

A napi evangéliumhoz kapcsolódva pedig a tilalomról beszélt, amelyet sok mai ember nem szeret. Az emberben van egyfajta szabadság, ami nem viseli el a tilalmat. Ugyanakkor, ha egy folyót nem szorítanak gátak közé, akkor nagy pusztítást végez, a medrében haladva viszont fantasztikus energiák gyűlnek össze, amellyel még áramot is lehet termelni. A tilos dolgok tehát nem rosszak! Az Isten törvényei első látásra talán nyűgnek tűnnek, de lehetőséget adnak arra, hogy jó célok felé tudjunk elindulni. Az Isten parancsait építsük be az életünkbe, mert szép és jó irányt ad.

Az ünnepségen jelen volt Aros János polgármester és Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, korábbi polgármester, Professzor dr. Patkó Gyula a Miskolci Egyetem rektora és dr. Hegedűs László a Miskolci Egyetem Comenius Főiskolai Kar dékánja is.

A szentmisét követően került sor az iskola ünnepségére, ahol Kissné Murányi Andrea igazgatónő kiemelte, hogy 63 év után újra van katolikus Iskola Sárospatakon. Az iskola nevelésének az alapja és középpontja Jézus Krisztus lesz. A technikailag jól felszerelt iskolában 407 diák kezdte meg a tanévet.

 
Kissné Murányi Andrea


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

 További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.09.03./
 

Társadalmi munka az óvodában

 

               
                  

 

.
Lendvainé Szendrei Ágnes

      

Tovább szépül a Carolina Óvoda és Bölcsőde udvara. Augusztus hónap utolsó szombatján ismét társadalmi munkára került sor az intézményben. Készülve a szeptember eleji évkezdésre, szükségesnek láttuk a füves udvarrészünk fokozott átgereblyézését, kitisztítását - – nyilatkozta Lendvainé Szendrei Ágnes intézményvezető...

A nyári időszak után nehogy olyan dolgok maradjanak rajta, amelyek balesetveszélyesek lehetnek a gyerekekre nézve. Összeszedtük a köveket, gallyakat. Kijavítottuk és átfestettük az udvari fajátékok nagy részét. Kitisztítottuk a homokozókat, és teljesen friss homokkal töltöttük fel, kerülve ezzel is az esetleges fertőzésveszélyt. A közös munkálkodásban, együttesen vettek részt az óvodás és bölcsődés gyermekek szülei, az önkormányzat képviselői, valamint az intézmény dolgozói. Köszönet érte mindannyiuknak!

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 Cziczer Katalin
/2011.09.03./
 

Országos Válogató 2011.

 

               
               

 

.
Barna Norbert

      

2011. augusztus 18-án került megrendezésre Miskolcon az Országos Kispályás Labdarúgó Bajnokság Borsod-Abaúj-Zemplén megyei válogató tornája melyen a sátoraljaújhelyi tűzoltóság csapata is részt vett. Tét a szeptemberben, Győrben megrendezésre kerülő Országos Döntőbe jutás volt – nyilatkozta Barna Norbert tűzoltó főhadnagy

Sajnos az ezt eldöntő mérkőzésen kikaptunk az encsi tűzoltóktól, így ők képviselhetik Borsod-Abaúj-Zemplén megyét a győri döntőben. A csapat tagjai (álló sor balról): Ocsenás József tűzoltó hadnagy, Szabó Sándor tűzoltó zászlós, Braun Zsolt tűzoltó főtörzsőrmester, Bodnár Attila tűzoltó hadnagy, Juhász Péter tűzoltó őrnagy (guggoló sor balról): Timkó Ádám tűzoltó törzsőrmester, Regős László tűzoltó főtörzsőrmester, Orosz Péter tűzoltó őrmester, Barna Norbert tűzoltó főhadnagy és Jurkó Tamás tűzoltó főtörzsőrmester.
 

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


 Barna Norbert tűzoltó főhadnagy
/2011.09.03./
 

A 480. tanévet kezdték meg a Refiben

 

               
                  

A Sárospataki Református Templomban került sor a Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája tanévnyitó ünnepélyére. A hagyományokhoz híven az Istentisztelet után Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó igazgatónő köszöntőjével indult az ünnepség. A 479 éve fennálló iskolában az idén 138 kilencedikes, új diák kezdte meg a tanévet. Ahogy fogy Magyarország és csökken a gyermeklétszám, csak olyan arányban fogynak a gyerekek is nálunk – mondta igazgatónő…
 

 

.
Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó

      

Többek között a magas szintű idegen nyelv és informatikaoktatás az, ami miatt továbbra érdeklődnek a történelmi intézmény iránt.

Az elmúlt nyáron újabb fejlesztéseket valósított meg az intézmény vezetése, többek között elkészült a Kossuth Internátus felújítása, a tanári karban pedig személyi változások történtek.
A képzések viszont nem változtak, a legnépszerűbb továbbra is az emelt szintű nyelvoktatás.

A jövő tanévre, 2012-re terveznek egy emelt szintű testnevelési csoport beindítani a meglévő, egyéb emelt szintű képzéseik mellé.

A tanévnyitó ünnepségen részt vettek az intézmény általános iskolájába járó diákok is.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

                        További fotók>>>                                    További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.09.02./
 

Folytatja a tehetséggondozást az Árpád Vezér Gimnázium

 

               
               

Szeptember 1-jén, reggel 8 órai kezdettel tartották a tanévnyitó ünnepséget az Árpád Vezér Gimnáziumban. Tóth Tamás igazgató úr elmondta, hogy az intézmény 121 elsőssel kezdi a tanévet és 119 végzős diákra vár majd az érettségi vizsga. Emellett szólt egy kiemelt rendezvényükről és a tehetséggondozás folytatásáról is…
 

 

.
Tóth Tamás

      

Az elkövetkező tanévben lesznek megszokott, hagyományos programjaink, amelyek már beépültek az iskola életébe, amelyek mellett természetesen továbbra is legfontosabb a tanulás, hiszen a diákok azért jönnek ide hozzánk, hogy miután befejezik a gimnáziumi éveket, sikeres érettségi után bejuthassanak az általuk választott felsőoktatási intézménybe. Mégis kiemelnék egy eseményt, amelyet majd 2012. márciusában szeretnénk megszervezni, ez pedig az országos olasz nyelvi verseny, ahova várjuk az ország valamennyi középiskolájának diákjait, ahol olasz nyelvű oktatás folyik.

Az iskola képzési rendszerében már régóta kiemelt szerepet kap az informatikai és az idegen nyelvi oktatás mellett a tehetséggondozás is.
A tehetséggondozó programról én azt gondolom, hogy erre az ország gazdasági helyzetétől függetlenül mindig nagy szükség van, hiszen ennek az országnak ez a jövője. Én hiszek abban, hogy az ország jövője a kiművelt emberfőkben, a tehetséges diákok jövőjében van, ezért erre - bármennyire nehéz az ország gazdasági helyzete - áldozni kell.

Vannak azért tehetséges diákok, bár egyre nehezebb körülmények közül érkeznek hozzánk. Nekünk éppen ezért az a feladatunk, hogy ezeket a nehézkörülményeket megszüntetve, tehetségüket kibontakoztatva eljuttassuk őket oda, ahol igazán szükség van rájuk.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.09.02./
 

Megújult iskolaépületben kezdik a tanévet

 

               
               

22 osztállyal kezdjük a 2011-2012-es tanévet a Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában. 32 első osztályos diákunk van, akik nagy izgalommal kezdik el az első napot. Négy 8. osztályunk van, bár kis létszámúak, ők összesen 69-en vannak – ismertette a legfontosabb számadatokat Szegedi Istvánné igazgatónő…
 

 

.
Szegedi Istvánné

      

A gyermekek létszáma sajnos a mi iskolánkban is csökken, hiszen három kimenő 8. osztály volt és csak két 1. osztályt tudtunk indítani. Nem csak a mi iskolánkat veszélyezteti ez a csökkenő gyerek létszám, ez sajnos ez országos jellegű.

Az új intézményhez új osztályok is társulnak. Ebben a tanévben indítjuk az első és ötödik évfolyamon a sportosztályunkat, ahol emelt óraszámban, heti 5 testnevelési órán mozoghatnak a gyerekek, hiszen azt gondolom, hogy ennek a korosztálynak a mozgás a legfontosabb.
A diákok a tanévet két nap igazgatói szünettel kezdték, hiszen a beköltözés miatt csak szeptember 5-én indulhat el a tanítás a Rákóczi iskolában.

 

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.09.02./
 

Tanévnyitó a Főiskolán

               
               

A Comenius Tanítóképző Főiskola augusztus 27-én tartotta meg a tanévnyitó ünnepi tanácsülését. Ezen rendezvényen került sor az elsős hallgatók fogadalomtételére és a színes diplomák átadására is - nyilatkozta Dr.Hegedüs László dékán...
 

.
Dr.Hegedüs László

      

Képzésünket tekintve tanító, óvoda pedagógus, ifjúságsegítő, csecsemőgondozó, weblapszerkesztő és programozó szakok indulnak, illetve képzések indulnak. Reményeink szerint turisztikai képzés is belekerül majd a képbe. Minden attól függ, hogy a jelentkezés hogyan zárul a jövőben.

Egy térségi összefogás szükséges, melyben jelentős helyet kap Sárospataknak, Sátoraljaújhelynek és a környező településeknek az összefogása. Ha arra gondolok, hogy a Közoktatási törvény nemsokára megjelenik, így a felsőoktatási törvény is. Azt már tudjuk, hogy visszakerülnek állami feladat alá azok az iskolák, amelyek az alapfokú képzést adják így az óvodák, bölcsődék is. így legalább 3-4000 szakemberre lesz szükség óvodapedagógusokból újra, illetve csecsemőgondozóból. A mi szakterületünk egy új kihívás előtt áll, szakembereket kell képeznünk, akik ennek a feladatnak megfelelnek a jövőben.

Fél évszázada hagyomány már az, hogy színes diplomákat ad át a főiskola. Számukat tekintve közel van a 4000-hez ez a darabszám. Ha osztunk, szorzunk, akkor kiderül az is, hogy több tízezer fiatalt jelentett az ő számukra. 25-30 ember az, aki a mai napon át fogja venni a színes diplomáit.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.09.01./
 

15 szakmát oktatnak a Vay Miklós Szakképző Iskolában

 

               
               

A megváltozott oktatási törvény kapcsán jövő szeptemberben úgynevezett duális képzést vezetnek be a Vay Miklós Szakképző Iskolában, amire már az idei tanévben készülnie kell az intézménynek – vázolta a jövőt Dr.Téglás Zsolt igazgató, a szeptember 1-jén megtartott tanévnyitó ünnepségen…
 

 

.
Dr. Téglás Zsolt

      

A duális képzés kapcsán felértékelődik a gyakorlat szerepe, és azt mondanám, ez a tanév egyfajta próba üzem lesz, egy teszt üzemmód, mert egyes szakmákban már kipróbáljuk ezt a szakképzési formát. A 3 éves szakképzést jelen esetben még előrehozott képzésnek fogjuk nevezni, de jövőre már duális képzés lesz a neve. Ez nem csak a diákoknak, és a pedagógusoknak jelent majd változást, hanem a képzésben résztvevő cégek is nagy változás elé néznek.

A duális képzésre való felkészülés mellett számos változás is történik. Egyre több céggel vettük fel a kapcsolatot, ahol a tanulóink a gyakorlati képzést fogják majd végezni. A tárgyi feltételrendszerben is történt változás az intézményünkben, ilyen pl, hogy sikeres volt a Sárospataki Torna Clubbal közös pályázatunk és megérkeztek a kondi gépek, így hamarosan egy fitness terem működését is elindíthatjuk iskolánkban. Ilyen változás volt még, hogy bekerült a Kossuth utcai épület az okiratunkba, ahol a fazekasaink főhadiszállást alakítjuk majd ki.
Idén 15 szakmát oktatunk a Vayban, de jövőre már szeretnének újat is bevezetni.

Jelenlegi terveink alapján az erdészeti szakmunkás képzést szeretnénk majd jövőre bevezetni és jövő szeptembertől elindítani. Hála Istennek azt a tendenciát látjuk a pedagógus kollégáinkkal, hogy jó irányba mennek a változások és pozitív hozadéka lesz a szakképzés átalakításának.
Magyarországon egyre nagyobb szükség van jól képzett szakemberekre, ezért a diákoknak egy olyan piacképes szakmát kell elsajátítani, amivel majd jól boldogulnak az életben.

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.09.01./
 

Évkezdés az óvodában

 

               
               

Augusztus 29-én tanévnyitó értekezlettel kezdődött a 2011/12-es nevelési év az óvodában. Az óvoda életében – az előző évekhez hasonlóan – a nyár folyamán ismét szervezeti átalakítás történt. Szeptember 01-vel a József Attila úti Tagintézmény egyházi fenntartásba került, és Örömhírvétel Görögkatolikus Óvoda néven kezdi meg működését – nyilatkozta Lendvainé Szendrei Ágnes, intézményvezető…
 

 

.
Lendvainé Szendrei Ágnes

      

A Carolina Óvoda és Bölcsőde neve és címe változatlan marad, hisz az intézmény helye, ill. székhelye továbbra is a Zrínyi u. 40. szám alatt van.
A 2011/12-es nevelési évet a 12 óvodai csoportban, 290 beírt gyermekkel kezdjük. A gyermekek közül 90 fő új beiratkozó. A fentiekből eredően a csoportok átlaglétszáma 24.

Évközben még 17 gyermeket várunk, így létszámunk a nevelési év végére eléri a 307 főt. Az óvodai csoportok összetételében a kisfiúk és kislányok aránya kedvezően alakul. A csoportokban a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma átlagosan 2 fő.

A Bölcsődében a 22 férőhelyre 20 gyermek került beírásra. Beszoktatásuk – mely a szülővel történik – már elkezdődött.
Intézményünkben 46 dolgozóval (kiegészítve 6 fő közfoglalkoztatási program keretében foglalkoztatott munkavállalóval) kezdjük a nevelési évet, mely létszám lehetőséget biztosít a jó színvonalú, lelkiismeretes nevelő-fejlesztő munkára.
 

 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2011.09.01./