Archív
2011. november

Miről tárgyalt a testület?

 

               
                   

A 2011. év utolsó előtti Képviselő-testületi ülését tartottuk meg november 25-én, pénteken 9 órától, hiszen december 16-án délelőtt tartjuk majd az utolsót és délután a megszokott rend szerint 16 órától közmeghallgatás lesz az Újbástya rendezvénycentrumban, azt követően 17 órától a Jó tanuló, jó sportoló díjak átadására kerül sor – kezdte beszámolóját Aros János polgármester…
 

 


Aros János
 

      

Összesen 20 napirendi pontot tárgyaltunk. A megszokott, jó előkészítő munkának köszönhetően zökkenőmentesen zajlott az ülés. Először a két ülés között tett, legfontosabb intézkedésekről és eseményekről számoltam be. Ismét hosszúra sikerült, hiszen tartalmas hónap van mögöttünk.
A gyermekétkeztetés térítési díjakról szóló előterjesztést tárgyaltuk, ebben egy 5 %-os emelést fogadott el a Képviselő-testület.
Ez után a helyi hulladékgazdálkodásról, valamint a Sárospatak kártyáról, és a Polgármesteri Hivatalnál pályázati eljárás nélkül betöltendő köztisztviselői munkakörökről szóló önkormányzati rendeletünket hatályon kívül helyeztük, többnyire magasabb szintű jogszabályok miatt.

Szabálysértési pénzbírság összegének változásával érintett egyes önkormányzati rendeletek módosítására volt szükség. Nálunk, az önkormányzati rendeletben hivatalosan 30.000.- Ft szerepelt legmagasabb kiszabható összegként, a magasabb szintű jogszabály ezt 50.000 forintba maximálja. Ehhez igazítottuk az önkormányzati rendeletünket.

Zempléni Vízmű Kft. 2011. I-III. negyedévi tevékenységéről szóló beszámolót Lakatos István igazgató úr adta elő. Örömmel hallottuk, hogy az egy évvel ezelőtti kilátások ellenére nagyon jól teljesített a Zemplén Vízmű Kft. Láthattuk a múlt héten, hogy belekerült a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Top 100 című kiadványba. Tavaly nyáron az árvíz miatt megkötött 10 millió Ft-ról szóló kölcsönszerződés alapján az első 5 millió forint visszafizetése már megtörtént. A hátralévő 5 millió forintot még 2011-ben át fogja utalni a Zempléni Vízmű Kft.
Ismét szót ejtettünk a kintlévőségekről, és megkértem igazgató urat, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a tudatosan, rendszeresen nem fizetőkkel szemben erőteljesen lépjenek fel, hiszen a pataki lakosok nem hajlandóak a mások felelőtlensége miatt keletkezett kintlévőségeket fizetni. A következő ülésen tárgyaljuk majd a Zemplén Vízmű Kft díjemelésre vonatkozó javaslatát. A taggyűlés határozata alapján 3 %-os alapdíjemelésre, 4 %-os szennyvízdíj emelésre kell számítani, ivóvíz esetében nem javaslunk emelést. A taggyűlés elképzeléseit továbbítom a Képviselő-testület tagjainak.
 

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

A Zemplén Televízió Nonprofit Kft. kérelemmel fordult hozzánk a 2011. évi feladatainak finanszírozására igénybevett forgóeszköz hitel kiváltása kapcsán. A Képviselő-testület a kérelmet elfogadta. Támogatjuk igazgató úr kérelmét, amely a felvett kölcsönnek a 2012. évre történő átütemezésére vonatkozott, ugyanazon feltételekkel.

A következő napirendi pontban a költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról hallottunk tájékoztatót Poncsák Ferenc irodavezető úrtól, amelyet Győrffy Dezső könyvvizsgáló úr is meghallgatott. Köszönhetően annak, hogy idén közel 200 millió forint „ÖNHIKI” –t sikerült elnyernünk, egy kicsit megnyugodva nézünk a 2012. évi költségvetés elé.
Természetesen problémáink továbbra is vannak, ahogy már többször elmondtam, a kötelező feladatokra kapott állami normatívák oly mértékben csökkentek - elsősorban az előző két kormányzati ciklus működésének köszönhetően - hogy nem fedezik a kiadásainkat. Ha konkrét példát kell mondanom, akkor az óvodára és az iskolára is gondolhatunk, amely mindkettő kötelező feladat és több mint 250 millió forintot kell még hozzátenni az önkormányzatnak.

Jelentős kötelezettségeink vannak a vállalt beruházásainkkal kapcsolatban is, hiszen idén kerül befejezésre a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola első és második üteme, amihez körülbelül 200 millió forintot kell kigazdálkodni a városnak. Az utolsó szerződésmódosítás szerint 2011. december 16-ra várható a Járóbeteg Szakellátó Központ átadása. Ennél a beruházásnál is több mint 100 millió forintot kell kigazdálkodnunk. Továbbra sem vagyunk jó helyzetben, ráadásul a 2012-es év is hasonlóan nehéz lesz, mint az idei.

A következő napirendi pontban, a 2012. évi költségvetési koncepcióval kapcsolatos előterjesztésben elmondtam, hogy korábban, évekkel ezelőtt nagyon alapos, részletes koncepciót tudtunk készíteni. Az utóbbi években viszont az országos költségvetés még nem került elfogadásra, de az önkormányzatnak már kötelessége a saját költségvetési koncepcióját megfogalmazni, elfogadni. Soha nem voltunk még ilyen nehéz helyzetben a következő koncepció elfogadásánál, hiszen rengeteg a bizonytalanság. Úgy érzem magam, mintha bekötött szemmel kellene beszaladnom egy sűrű erdőbe. Nem tudjuk, hogy a járási rendszer kialakítása, ami 2012. júliusában meg fog történni, milyen változásokat hoz az önkormányzat életében. Nem ismerjük még az új önkormányzati törvényt, nem tudjuk, hogy mely intézményünket és milyen módon érinti majd az államosítás. Nem tudjuk azt sem, hogy az egészségügyi intézményeinket hogyan érinti ez az államosítás. Olyan ismeretlen tényezők vannak a 2012. évre nézve, amelyek ismerete nélkül nehéz tervezni. Azt azonban leszögeztük, hogy továbbra is elsődleges célunk, az intézményeink működése, működtetése, a bérek kifizetése, és azoknak a fejlesztéseknek és beruházásoknak a befejezése, amelyet vállaltunk korábban, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolának és a Kistérségi Betegellátó Központnak a befejezése.
Nem döntöttünk még az Esze Tamás Általános Iskola épületének a felújításáról sem. Elképzelhető, hogy a járási központnak ebben az épületben lesz helye, ugyanakkor nagyon jól tudjuk, hogy vételi szándék is érkezett rá. Itt vagyunk egy dilemma előtt.

Előttünk van még az a pályázat, ami látványos változást fog hozni a város életében, A Művelődés Háza és a ME Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar előtti tér egybenyitásával új térburkolat lerakásával. Ez a pályázatunk tartalmazza a piac felújítását is, ami régi igénye a sárospataki lakosoknak. Ennek megvalósításához 43 millió forint önrészt hozzá kell tennünk a következő évben.
Mindezekkel a bizonytalanságokkal a költségvetési koncepciót elfogadta a Képviselő testület.

A következő napirendi pontban a köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező célokat kellett meghatároznunk a 2012. évre a törvényben előírt módon. Ezt meg is tettük, megfelelünk a törvényi előírásoknak. Ennek jelentőségét akkor látnám, ha fizetésben is tudnánk differenciálni. Aki magas színvonalon teljesít, annak több fizetést tudnánk adni, aki pedig gyengébb, annak tudnánk jelezni, hogy picit jobban kell igyekeznie. Sajnos erre lehetőségünk nincs, hiszen a köztisztviselői illetménytábla alapján csak az ebben foglalt minimumot tudjuk fizetni a köztisztviselőknek. Ez az illetménytábla pedig már 5 éve nem változott.

Újbástya Rendezvénycentrum további működtetéséről szóló előterjesztésben a bizottság javaslata alapján elfogadtuk, hogy továbbra is A Művelődés Háza és Könyvtára fogja üzemeltetni az épületet.
Az elmúlt hetekben a honlapon is látható volt egy nyilatkozat, vagy egyet nem értés. Mind a korábbi, mind a jelenlegi üzemeltetők kiváló munkát végeznek. Azt azonban le kell szögezni, hogy a jelenlegi formában ez 20 millió forinttal kevesebbe kerül az önkormányzatnak, mint a korábbi Kft üzemeltetésénél.

A továbbiakban a Bodrog keleti holtág területén a 2012. évi mederhasználati díj megállapítására került sor, nem emeltünk rajta, csak az áfát voltunk kénytelenek hozzátenni. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tartottam egy beszámolót, valamint a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola eszközbeszerzésének finanszírozásáról.

A következő napirendi pontban a Kommunális Szervezet belső ellenőrzéséről hallottunk tájékoztatót, Saláta képviselő úr előző testületi ülésen elhangzott kérése alapján. A hiányosságokat, melyeket a belső ellenőrzés tartalmaz, természetesen az intézkedési tervben megjelölt határidőig ki kell javítani. Itt is el kell mondanom, hogy a Kommunális Szervezet az idén 40 millióval kevesebb pénzből gazdálkodik, és sajnos látjuk, hogy munkaerőként a közcélú munkában is jóval kevesebb embert tud foglalkoztatni, hiszen tavaly ilyenkor 100-120-an dolgoztak a Kommunális Szervezetben, most pedig mindösszesen 16 közcélú munkás van. Így nehéz tartani azt a színvonalat, amit megszoktunk a Kommunális Szervezettől.

Tájékoztatót hallottunk a népszámlálásról Jegyző Asszony előterjesztésében. Köszönetemet fejezem ki a népszámláló biztosoknak és a sárospataki lakosoknak, akik komolyan vették a feladatot. Interneten a lakosság 13.9 %-a válaszolt a feltett kérdésekre. Ez azt jelenti, hogy közel 11.000 adatlap érkezett vissza, és ha feldolgozásra kerül a 13.9 % interneten elküldött kérdőív is, akkor sajnos kiderülhet, hogy 13.000 lakosa van Sárospataknak. Nagy az elvándorlás a környéken. Sárospatakon 0.9 – 1 %-os az elvándorlási arány a szomszédos településeken ez valamivel nagyobb, de minket ez nem nyugtat meg, mert azt szeretnénk, ha itt találnák meg a számításaikat a sárospataki lakosok.

Az Arany János Tehetséggondozó Programba való jelentkezésről döntöttünk zárt ülésen. Tárgyaltunk a Kuczik-gödör fejlesztési terveiről és a Rákóczi út 20. szám alatti önkormányzati ingatlan tulajdonjogának a rendezéséről is.


További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.11.30./

 

Cserepes nap

 

               
                   

 


Kovácsné Géczi Julianna

      

Értékes fazekas hagyománnyal bír Sárospatak. A Művelődés Háza és Könyvtárában elindítottunk egy olyan helyi értékeket felkaroló programot, mellyel, a fazekasság újabb szeletét tárjuk Önök elé. Cserépedényeket mutatunk be ezen december 1-én 17 órától - hívja fel az érdeklődők figyelmét Kovácsné Géczi Julianna...

A sütő-főzőedényeket helyi fazekasaink, Gécziné Bankus Zsuzsanna és Jakab Gábor készítették. Természetesen az is fontos, mi sül-fő bennük, hogyan használjuk őket. Ezek megismertetése a célunk. Gécziné Bankus Zsuzsanna vetítettképes előadás keretén belül bemutatja a sárospataki fazekas termékek forma és motívumkincsét, ezek formába öntését pedig Jakab Gábor segítségével próbálják ki!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Belépő: 500 Ft

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2011.11.30./

 

Ismét győztek a sakkozóink

 

               
                   

November 27-én délelőtt az ellenfelünk Balkány volt, akikkel a Comenius Főiskolai Kar ebédlőjében sakkoztak játékosaink. Az NB II. 4. győzelmi reményekkel ültünk asztalhoz, s ha nem is nagy arányban, de sikerült az ellenfél felé kerekedni - küldte a tudósítást Tóth Tamás, a sárospataki sakkcsapat tagja...
 

 


Tóth Tamás
 

      

Sárospatak - Balkány 7 - 5

Győztek:
Balogh László, Isépy József, Kovács Tamás, Tóth Levente, Simai Gábor.

Döntetlen:
Tóth Tamás, Lendák Lajos, Kanyogh Gergő, Nagy Zsolt.

Az eredmények, tabellák, partik a Magyar Sakkszövetség honlapján részletesen megtekinthetők. Legközelebb január 29-én Mezőkövesdre látogatunk.

2011. december 10-én rendezzük meg a Szent Erzsébet Kupa ifjúsági sakkversenyt (volt Comenius Kupa), melynek kiírása ITT olvasható.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.11.30./

 

Ég az első gyertya a város adventi koszorúján

 

               
                 

Advent első vasárnapján több százan gyűltek össze A Művelődés Háza és Könyvtára előtt, a közös gyertyagyújtásra. Az első vasárnap házigazdájaként Aros János polgármester köszöntővel nyitotta meg a rendezvényt, melynek védnökei ez alkalommal a helyi egyházak voltak – számol be Donkó József kabinetiroda vezető a karácsonyi várakozás kezdetéről…
 

 


Donkó József
 

      

Az egyházi vezetők kérésének megfelelően sokan hoztak az alkalomra süteményt, amit jó szívvel kínáltak az odaérkezőknek, csakúgy, mint a forró teát és a forralt bort, amelyről a Sárospataki Közszolgáltatási Kft gondoskodott. Az adományok is szépen gyűltek az átvevő helyen, sokan tettek eleget a „cipősdoboz” akció felhívásának is.

Az ünnepi hangulatról a négy adventi vasárnap alkalmára összeállított műsor gondoskodott, amelyben minden alkalommal közreműködnek a város oktatási intézményeinek hallgatói, tanulói és óvodásai. Az óvodások éneke alatt gyújtották meg az első adventi gyertyát, majd ezt követték az egyházi köszöntések.

A második vasárnap, december 4-én a város oktatási intézményei a felkért védnökök. Bízunk benne, hogy személyes jelenlétükkel, a vezetőik által elmondott köszöntésekkel, a karácsonyt idéző illatos süteményeikkel és gyermekeikkel, tanulóikkal szintén felejthetetlenné teszik advent második vasárnapját. Az ünnepség ismét A Művelődés Háza és Könyvtára előtt 18 órakor kezdődik.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.11.30./

 

Párnaállatkát készítettek Baba- Mama Klubban

 

               
                   

 


 Krenyítzkiné Sárosi Krisztina

      

A Művelődés Háza és Könyvtárában 2011. november 24-én tartotta a Baba- Mama Klub a soron következő összejövetelét. A kismamák ezen alkalommal kis párnaállatkát készítettek csemetéjüknek. A kisbabák ezalatt pedig barátságos, derűs légkörben játszottak és lapozókat nézegettek - számolt be Krenyítzkiné Sárosi Krisztina, gyermekkönyvtáros...

Az anyukák és babáik nagyon jól érezték magukat és a foglalkozás végére elkészültek az ” új alvótársak” is.

Következő fogalakozásunk december 16-án 10 órától lesz. Szeretettel várunk minden kismamát és babáját!

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.11.30./

 

Ajánlások a téli közlekedéshez

 

               
                   

A közlekedésben a téli időszak igényli a legtudatosabb felkészülést, az autósoktól és a gyalogosoktól egyaránt. Egyre rosszabbá és kiszámíthatatlanná válnak az út- és látási viszonyok, amelyekhez minden közlekedőnek alkalmazkodni kell. Esőben jobban megcsúsznak a kerekek, megnő a féktávolság, esetenként a nagyobb vízfelületen a vízen csúszás veszélye fenyeget. Ha a hőmérséklet 0 C fok és mínusz tartományba süllyed, akkor számítani kell arra, hogy a vizes-nedves útfelület lefagy, ami tovább növeli a csúszásveszélyt. A jeges-havas úton már a menetstabilitás is, valamint látási viszonyok is tovább romlanak…
 

 


 

      

A gépjárműveket - főleg hosszabb autóút előtt - ajánlatos gyakrabban és alaposan átnézni, megvizsgálva minden biztonsági berendezést és tartozékot, folyamatosan karban kell tartani járművünket.
Elengedhetetlen az akkumulátor, a gumiabroncsok, a világítás és a fékrendszer ellenőrzése. Az őszi - téli közlekedés kapcsán ezek mellett a gépkocsival történő közlekedés fontos kelléke lehet a jól működő ablaktörlő, a jégkaparó, a jégoldó spray, a megfelelő ablakmosó folyadék vagy a páramentesítő. Az ablaktörlő gumikat már a tél beállta előtt érdemes kicserélni, hiszen az elhasználódott gumi nem töröl, hanem maszatol. Az akkumulátor esetében ellenőrizni kell a pólusok és vezetékek állapotát, ha pedig huzamosabb ideig nem használják az autót, érdemes az akkumulátort kiszerelni és melegebb helyen tárolni.

A téli időszakban a látási viszonyok gyakran rosszak, korán sötétedik, hosszabb ideig kell használni a gépjármű világítóberendezéseit, ezért is nagyon fontos, hogy azok megfelelően működjenek. A fényszórókat és a többi lámpát ilyenkor gyakrabban kell tisztítani. Ugyanakkor a rosszabb látási viszonyok miatt nagyobb követési távolságot tartva lassabban kell vezetni, így kisebb a balesetek bekövetkeztének kockázata, rossz manőverezés esetén pedig a hibák könnyebben korrigálhatóak.

A síkos utakon való fékezés teljes összpontosítást kíván, ráadásul a fékút télen általában hosszabb. Amennyiben a kocsiban nincs blokkolásgátló (ABS), úgy a kerekek gyorsan leblokkolnak, a jármű kormányozhatatlanná válhat és könnyen kicsúszhat. Ilyenkor lábunkat vegyük le a fékről, hozzuk egyenesbe az autót, és csak akkor fékezzünk, amikor a jármű már újra a kívánt irányban áll.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy aki teheti, próbálja ki a téli tanpályás vezetési gyakorlást, amely nagyon sok új ismeretet nyújthat, és a gépkocsivezető éles helyzetben is tudni fogja, mit kell tennie, ha a jármű megcsúszik, kifarol vagy kicsúszik az útról.

A balesetek megelőzése érdekében a járművezetők elindulás előtt tisztítsák meg az autójukat a hótól, jégtől, hogy a kilátás minden irányban szabad legyen. Vezetés közben ugyanis nem csak előre kell, hogy figyeljünk, hanem az oldalirányból érkező gyalogosokat, kerékpárosokat és a többi gépjárművezetőt is észlelnünk kell.

A csúszós, jeges utakon való biztonságos közlekedéshez téli gumikra van szükség. Még akkor is téli abroncsokkal induljunk útnak, ha éppen nincs hó. A nyári gumi már +7 fok alatt csúszni kezd, fagypont körüli hőmérsékleten megmerevedik, nagyon kis tapadással rendelkezik, így használata veszélyes lehet. A téli gumit ezzel szemben úgy fejlesztették ki, hogy alacsony hőmérsékleten megnő a tapadási értéke. Ezek az abroncsok különleges anyagból készülnek, speciális bordázattal vannak ellátva, és rendkívül alacsony hőmérséklet esetén is rugalmasak maradnak. Téli gumival rövidebb a fékút is. A nyomás a téli gumikban 0,2-0,3 barral legyen magasabb, mint a nyári abroncsokban, mert a túl alacsony nyomás befolyásolja a profil öntisztuló képességét. A téli gumikkal kapcsolatban néha elhangzik, hogy azok igen drágák, ezért egyes szakemberek áthidaló megoldást javasolnak: a négy évszakos gumi nem helyettesíti ugyan a téli gumit, de lényegesen jobb, mint a nyári abroncs.

Heves hóesés vagy fagyott hótakaró esetén jó szolgálatot tehet a hólánc, melyet érdemes a hajtott tengelyen lévő kerékre rakni, így kormányozható marad az autó. A hólánc feltételét és levételét érdemes még otthon kipróbálni, hogy a gyakorlatlanság ne okozzon problémát a hidegben. Ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek készenlétben kell tartani a hóláncot a tél beköszöntével, de azt tudni kell, amennyiben a „Hólánc használata kötelező” táblát kihelyezik, az adott úton - a „Hólánc használata kötelező vége” tábláig - csak olyan járművek közlekedhetnek, amelyek legalább egy hajtott tengelyén a gumiabroncsok hólánccal vannak felszerelve. Amennyiben e korlátozó jelzőtáblát közúti határátkelőhelyen helyezték el, csak azok a járművek léphetnek be a Magyar Köztársaság területére, amelyeken készenlétben van legalább egy hajtott tengely gumiabroncsainak felszereléséhez szükséges hólánc. Hóláncot csak havas, jeges úton szabad használni.

Aki hosszabb autóútra indul, a fentieken kívül érdemes figyelnie az alábbiakra is:
• Huzamosabb utazás esetén szükség lehet takaróra, téli ruhadarabokra, lapátra (autó hóból való kiszabadítása esetén), rugalmas vontatókötélre, fagymentesítő zárolajozóra, elegendő mennyiségű élelmiszerre és italra is.
• Hosszabb utak előtt érdemes tájékozódni az Útinformnál az út - és időjárási viszonyokról. Előfordulhatnak olyan helyzetek is, amikor nem éri meg kockáztatni, biztonságosabb ha vonattal indulunk útnak.
• Az országos médiumokon kívül érdemes figyelemmel kísérni a helyi sajtó, rádió és televízió híradásait, beszámolóit, hiszen ezeken keresztül is fontos és hasznos információkat szerezhetünk a közlekedéssel és közlekedésbiztonsággal kapcsolatban.

Felhívjuk a közúti forgalomban résztvevők figyelmét, hogy mindig az időjárási-, látási- és útviszonyoknak megfelelően vezessék gépjárműveiket, próbáljanak meg fokozatosan alkalmazkodni a megváltozott látási és útviszonyokhoz, tekintettel az esetleges ködös, esős, havas időjárásra. Nagyobb követési távolság tartásával megelőzhetőek az erre az időszakra leginkább jellemző koccanások. Lassabb, körültekintőbb, előrelátóbb vezetéssel meg lehet előzni a gyalogos baleseteket, még ha azt a gyalogos figyelmetlensége váltaná is ki. Vigyázni kell az úttest mellett haladó gyermekekre, illetve fokozott figyelemmel kell lenni az iskolák, buszmegállók környékén figyelmetlenül az úttestre lépő gyalogosokra is!
Balesetmentes közlekedést kívánunk, és ne feledjék, mindenkit hazavárnak!

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


A B-A-Z. Megyei Balesetmegelőzési Bizottság tájékoztatása alapján - B-A-Z. MRFK Kommunikációs iroda
/2011.11.30./

 

Új térburkolat került a József Attila úti óvoda udvarára

 

               
                   

Régi vágyunk teljesült azzal, hogy megvalósíthattuk a József Attila úti óvoda udvari térburkolatának cseréjét. Egy modernebb, időállóbb, esztétikusabb felület került kialakításra az épület közvetlen környezetében lévő, régi aszfaltozott területen – nyilatkozta Lendvainé Szendrei Ágnes, a Carolina Óvoda és Bölcsőde jelenlegi, valamint a tagintézmény korábbi vezetője...
 

 


Lendvainé Szendrei Ágnes
 

      

Az 1993 óta az óvoda mellett működő, „A sárospataki 2-es számú Óvoda Gyermekeinek Egészségéért Alapítvány” számláján - az intézmény átadásakor - rendelkezésre állt még egy jelentősebb összeg. Mivel a fent említett alapítványi támogatást a szülők korábban ennek az óvodának szánták, nyilvánvaló volt számunkra, hogy felhasználására is itt kerüljön sor. Azt, hogy mire fordítsuk az összeget, arról együttesen döntöttek az alapítvány és a szülői munkaközösségi tagjai, valamint az óvodapedagógusok.

A közösen meghozott döntés a térburkolás megvalósítása lett. A kiépítéshez szükséges anyagokat (térkő, sóder, cement, homok) ebből az összegből meg tudtuk vásárolni. A munkálatokat Egyed Attila irányításával a Szociális Foglalkoztatási Projektben résztvevő karbantartó csoport tagjai végezték, nagy megelégedésünkre. Az alapos, gyors, és jó minőségű munkájukat ezúton is köszönjük!
A József Attila úti óvoda 2011. szeptember 1-től egyházi fenntartás alatt működik, Örömhírvétel Görögkatolikus Óvoda néven. Az intézmény vezetője Baloghné Pintér Katalin is örömét és köszönetét fejezte ki a látványos változásokért.

Az intézménybe járó gyermekek és felnőttek megelégedettségére szolgál, hogy a leburkolt területen, esőzések után is zavartalanul levegőzhetnek, játszhatnak. Külön öröm, hogy az új udvarrészen sikerült a csapadékvíz levezetését is megoldani ezzel a beruházással. A szabadtéri események, rendezvények egy esztétikusabb, rendezettebb, szebb és főleg balesetmentesebb környezetben kerülhetnek majd lebonyolításra a gyermekekkel és szülőkkel közösen.
Milyen is volt (az a korábbi események képein) és hogy milyen lett, az alábbi fotókon látható.

 


Baloghné Pintér Katalin


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>


Cziczer Katalin
/2011.11.30./

 

Öregdiákok Kitüntetése

 

               
                     

Negyvenöt fiatal vette át november 23-án az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) által alapított Pro Scientia Aranyérmet a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) záró rendezvényén a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. A kitüntetést azok a hallgatók kapták meg, akik egyetemi pályafutásuk során kiemelkedő tudományos eredményeket értek el... a fotón Timári István

A kitüntetettek között van a sárospataki refi két volt diákja is:

Timári István jelenleg a Debreceni Egyetem 5. éves vegyész hallgatója a Kémiai és Vegyipari kategóriában, Gér András László a Károli Gáspár Református Egyetem hallgatója a Humán Tudományi kategóriában vehette át az aranyérmet Pálinkás Józseftől a Magyar Tudományos Akadémia Elnökétől.

A két fiatal tudós nem csak iskolájuk, hanem Sárospatak hírnevét is öregbíti.
 

 

További fotók >>>


 Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma
/2011.11.29./

 

Adventre hangolódtunk a bemutató órán

 

               
                  

 


Sóstói Andrásné

      

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola alsós munkaközössége bemutató órát szervezett november 22-én. Sóstói Andrásné a 4.b osztály közreműködésével Jókai Mór - Melyiket a kilenc közül? című olvasmányát dolgozta fel drámapedagógiai módszerekkel. A gyerekek bámulatosan beleélték magukat az 1800-as évek karácsonyváró világába.

A szeretetre, a családi élet értékének megbecsülésére hangsúlyosan nevelt ez az óra. Élmény volt a gyerekeknek, a tanító néninek és a 26 érdeklődő pedagógusnak is. Gratulálunk Sóstói Andrásnénak és a gyerekeknek!

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2011.11.29./

 

Felvidéken jártak a Sárospataki Református Kollégium diákjai

 

               
                   

2011. november 18 és 20-a között a Rákóczi Szövetség által megrendezett „Felvidéki séták”-on képviselték iskolájukat a Sárospataki Református Kollégium tanulói. A program célja a felvidéki városok, várak magyar vonatkozású kulturális és történelmi emlékhelyeinek felkeresése és megismerése volt. A kirándulásról Csikó Szilvia tanárnő küldött tudósítást…
 

 


 

      

Első nap Borsiban II. Rákóczi Ferenc szülőhelyét látogatták meg, ahol a kastély gondnokának stílusos előadásából informálódhattak a szabadságharc vezetőjének életéről és a település történetéről. Következő állomás a kassai Márai Sándor Magyar Tannyelvű Gimnázium volt, ahol este táncház várta a fiatalokat.

Másnap Kassa belvárosának nevezetes épületeit is megcsodálhatták. Elsőként a Szent Erzsébet dómban jártak, ahol a kriptában a Himnusz eléneklésével, majd a Sárospataki Református Kollégium koszorújának helyezésével tisztelegtek a fejedelem előtt, ezt követően pedig a rodostói ház pontos másolatát is megtekintették. A következő állomás Bártfa volt. A résztvevők az óvárosban sétálhattak, közben bepillanthattak a Szent Egídia Bazilikába, ahol egy gyönyörű esküvő részesei lehettek. Visszatérve Kassára a Thália Színházban egy komédiát is megnézhettek, amely kellemes zárása volt a napnak.

Az utolsó napot egy katolikus misével kezdték, a gyülekezet örömmel látta, hogy minden helyet feltöltött a magyar ifjúság. Az utolsó állomás Krasznahorka volt. Itt a település melletti, XIV. században épült vár kiállítását is megcsodálhatták, majd megköszönve a szervezőknek a hétvégét, egy pár órás út után érkeztek haza.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

 Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma
/2011.11.29./

 

Véradást szervezett a Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete

 

               
                   

A Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete most már másodízben szervezte meg a véradó napot. Ebben az esztendőben már a munkatervünkben is benne volt, tekintve, hogy tavaly is jól sikerült – számolt be az Egyesület újabb emberies cselekedetéről Saláta László elnök…
 

 


Saláta László
 

      

Azért vállaltuk, mert ez az élet része, Sárospatak része. Mindenhol ott szeretnénk lenni, ahol segíteni tudunk. Ez alkalommal 36 fő vett részt ezen a véradáson, ennyien jelentek meg 9 és 13 óra között A Művelődés Házában folyó véradáson, ahol folyamatosan végezték a munkájukat a szakemberek, a Sátoraljaújhelyi Vöröskereszt dolgozói. A részvétellel ők is elégedettek voltak.

Azt írtuk be a meghívónkba is, hogy aki vért ad, három ember életét tudja ezzel megmenteni, a gyógyulását elősegíteni. Volt egy úriember, aki ott várt bennünket, amikor kezdődött a véradás, hogy szeretne vért kapni, mert műtétre vár, s kérte a Véradó Állomás vezetőit, hogy számára szükséges vérmennyiséget a műtét előtt biztosítsák. Ehhez némiképpen mi is hozzájárultunk.

Közösen úgy döntöttünk, hogy a véradást jövőre is meg fogjuk szervezni. Akik rászorulnak, rendelkeznek egy háttérbázissal, mert vannak emberek, akik képesek arra, hogy másokért áldozatot hozzanak.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.11.29./

 

Fogadjuk felkészülten a betörőket!

 

               
                   

Naponta halljuk a hírekben, hogy az ország különböző pontjain idős embereket károsítanak meg. Jobb esetben „csak” meglopják, vagy kirabolják őket, de sajnos gyakran a bántalmazástól sem riadnak vissza. Hogy tehetnek ilyet? Nekik nincsenek szüleik, nagyszüleik? – kérdezzük elképedve egymástól. Sajnos ilyen időket élünk! Nem tehetünk mást, mint hogy felkészülten fogadjuk őket. Ebből a célból hívja a Sárospataki Rendőrkapitányság részéről Sütő Barbara a város és környéke idősebb korú lakosságát december 2-án, egy nagyon hasznosnak ígérkező tájékoztatóra…
 

 


 

      

A Sárospataki Rendőrkapitányság tisztelettel meghívja az időseket az áldozatvédelmi program keretében tartandó bűnmegelőzési előadásra, melynek fő célja a bűnelkövetés okainak, körülményeinek feltárása, az ebből származó információk terjesztése, az áldozattá válás konkrét kockázatának feltárása.

Az időskorú lakosság sértetté válásának megelőzése érdekében tartandó fórumon bemutatásra kerül egy úgynevezett „vagyonvédelmi táska”, amely segítségével korszerű, nem túl drága, könnyen beszerezhető vagyonvédelmi eszközök alkalmazására tesznek javaslatot (pl.: ajtóék, SOS szomszédhívó, személyi riasztó), illetve filmvetítés keretében ismertetik az időskorúak sérelmére leggyakrabban elkövetett bűncselekményeket, valamint megoldási javaslatokat tesznek azok megelőzésére, elkerülésére.

A rendezvény helyszíne A Mozi vetítőterme, időpontja pedig 2011. december 2-án péntek 9 óra.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.11.29./

 

Népszámlálás 2011.

 

               
                   

A népszámlálás 2011. október 1. és 31. között zajlott Magyarországon. Sárospatakon ebben a kiemelt feladatként kezelt munkában a települési népszámlálási felelős (jegyző) mellett 1 népszámlálási előadó, 10 felülvizsgáló és 49 számlálóbiztos vett részt – kaptuk a tájékoztatást dr.Komáromi Évától, Sárospatak város jegyzőjétől…
 

 


dr. Komáromi Éva
 

      

Az összeírás 2011. október 1. és október 31. között, a pótösszeírás pedig 2011. november 1. és november 8. között történt.

A számlálóbiztosok, akiket a KSH előzetesen felkészített a feladat elvégzésére, az összeírás előtt, szeptember végén bejárták a számlálókörzetüket, ellenőrizték a címállomány teljességét, és a számlálókörzetébe tartozó valamennyi, összeírás körébe tartozó címre eljuttatták az adatszolgáltatói csomagokat, és szükség esetén pontosították a címeket. Sajnos sok esetben volt eltérés a KSH által összeállított címlista és a valóságban fellelhető címek között.

Általánosságban elmondható, hogy a lakosság igyekezett adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni, s együttműködni a számlálóbiztosokkal.

Az adatszolgáltatás három módon történhetett.
• a kérdések megválaszolására lehetőség nyílt interneten keresztül, mely lehetőséggel a végleges adatok alapján Sárospatak lakosságának 13,2 %-a élt.
• az adatszolgáltató a kérdéseket megválaszolhatta a kérdőívek önkitöltésével
• az adatszolgáltató a kérdéseket megválaszolhatta személyesen a számlálóbiztosnak

A népszámlálási adatfelvétel során össze kellett írni a számlálókörzetbe tartozó valamennyi lakóegységet (lakást, intézetet, panziót), továbbá a számlálókörzet területén élő személyeket.

A személyek közül összeírásra került minden olyan magyar és három hónapnál hosszabb ideje Magyarországon, ezen belül Sárospatakon tartózkodó külföldi állampolgárt, aki életvitelszerűen él a lakásban függetlenül attól, hogy ez a lakás a bejelentett lakóhelye, tartózkodási helye vagy nem bejelentett lakcíme.
Azon sárospatakiak is összeírásra kerültek, akik átmenetileg – 12 hónapnál rövidebb ideig – tartózkodnak külföldön.

Látható tehát, hogy a népszámlálás nem arra irányult, hogy hány személy rendelkezik bejelentett lakcímmel egy adott településen, hiszen ez az adat a népesség nyilvántartás alapján megállapítható. Az összeírás eredményeként reményeink szerint arra kapunk választ, hogy hányan élnek valójában életvitelszerűen Sárospatakon.
Tudjuk, hogy sok az ingázó a városban, azaz olyan személyek, akik csak hétvégén járnak haza, a hét többi napját más településen, nagyvárosban élik a tanulás, vagy munkavégzés miatt.
Végleges adatokat a Sárospatakon élő személyek számáról egyelőre azért nem tudunk mondani, mert a népszámlálási adatok feldolgozására rendszeresített számítógépes program az internetes adatszolgáltatás adatait nem tartalmazza. A KSH előreláthatólag a jövő év elején tud adatokkal szolgálni.

Néhány adat:
1. Összeírás körébe tartozó cím: 5609
2. Internetes önkitöltés: 738 (13.2 %)
3. Számlálóbiztosi interjú: 3457 (61,6 %)
4. Papíralapú önkitöltés: 1160 (20,7 %)
5. Meghiúsulás: 238 (4.2 %)
6. Összeírás készültségi szintje: 100 %

A lakosság jelentős része tehát a számlálóbiztosok segítségét kérte a kérdőívek kitöltése során. Az adatok egyébként a megyei adatokkal alapvetően megegyeznek, hiszen B-A-Z megyében átlagban 13,7 %-os az internetes önkitöltés, az országos átlag 17, 3 %.

Sárospatakon 10855 db papír alapú személyi kérdőív kitöltésére és feldolgozására került sor, ez azonban, mint említettem nem azt jelenti, hogy ennyi ember él életvitelszerűen Sárospatakon, mert az interneten kitöltött kérdőíveket nem tartalmazza az adat.

Alapvetően nem történt semmi rendkívüli esemény a népszámlálás során (kivéve: egy számlálóbiztos elveszítette az igazolványát).
A KSH területfelelősével folyamatos volt a kapcsolattartás, aki hetente tartott szakmai ellenőrzést, megbeszélést.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2011.11.28./

 

Sárospatakon is megvalósult a katasztrófavédelmi készültség

 

               
                   

Az országos katasztrófavédelmi gyakorlat részeként Sárospatakon is megszólaltak a szirénák 2011. november 21-én, pontban 18 órakor. Az egyik a Polgármesteri Hivatal tetején, a másik pedig a téglagyári tó mellett. Senki sem jelezte, hogy zavaró lett volna, ellenkezőleg: érkezett néhány beírás a város honlapjára, hogy hangosabbra számítottak. Varga András, a Polgárvédelmi Kirendeltség vezetője elmondta, hogy számukra nem csak ennyit jelentett az egész napos készültség…
 

 


Varga András
 

      

A szirénák megszólalását megelőzte a katasztrófavédelmi felkészítés, amelyen a Polgári Védelem által kijelölt személyek vettek részt, több mint 50 fő. Az országos gyakorlathoz csatlakozva a készültség már hajnal négy órától folyamatos volt.
A katasztrófariasztás, amit a lakosság részére adtuk le, egy 120 másodpercig tartó váltakozó hangú szirénahang volt. Ilyenkor a lakosság elsődleges teendője, hogy elzárkózik otthonában, bezárja ajtót, ablakot és a médiaszolgáltatókon keresztül próbál tájékozódni arról, hogy milyen veszélyekkel kell szembenéznie.

2010. tavaszán elég komoly árvízi helyzet volt megyénkben, a másik jelentős esemény pedig, ami kiváltotta ezt a gyakorlatot, a lakosság mozgósítást és tájékoztatást, ez a kolompári katasztrófa, a vörös iszapömlés volt. A vezetőség megvizsgálta ezeket az eseményeket, és az események alkalmával végzett munkákat. A hiányosságokat feltárták és levonták a következtetéseket.

Abban bízom, hogy bár készen állunk az ilyen helyzetekre, ennek az élesben történő gyakorlására nem lesz szükség – mondta Aros János polgármester…

Ez egy általános, országos felkészítés, ezen belül egy Sárospatakra vonatkozó felkészítés volt, hogy melyek azok a területek, amelyeken kiemelten kell figyelnünk és melyek azok a rétegek akikre szintén kiemelten kell figyelnünk - egyáltalán hogyan folytatódna ez a behívás akkor, ha valóban éles helyzetről lenne szó.

A megyében 800, az országban pedig 12.000 fő a hivatásos katasztrófavédelmi szerv beosztott állománya.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>                           fotók>>>


Cziczer Katalin
/2011.11.28./

 

Őszi gyümölcsnap a Carolina Óvoda és Bölcsődében

 

               
                   

Az őszi természet nemcsak változatos színű levelekkel ajándékoz meg bennünket, hanem számtalan terméssel és gyümölccsel is. Az elmúlt három hónapban ezekkel ismerkedtünk meg változatos formákban – nyilatkozta Sáfrányos Lászlóné, a Környezetvédelmi Munkaközösség vezetője...
 

 


Sáfrányos Lászlóné

      

Részt vettünk szüreteken, vásároltunk az őszi piacon, és a szülőktől is sok gyümölcsöt kaptunk. A csoportokban megfigyeltük színűket, formájukat, méretüket. Megkóstoltuk ízüket, éreztük illatukat. Környezetvédelmi Munkaközösségünk minden évszak végén, az adott időszak gyümölcseiből Gyümölcsnapot szervez a gyermekek számára. A Halacska, Mackó, Manócska, Mókus, Pillangó és Süni csoportjainkban már reggel lázas munkálatok kezdődtek, hiszen mindenki más-más finomsággal készült. A délelőtt folyamán sokat beszélgettünk a gyümölcsfogyasztás fontosságáról, a vitaminok jelentőségéről. Elmondtuk, hogy a gyümölcsök kedvező hatása akkor érvényesül a legjobban, ha frissen, nyersen, hámozatlanul és jól megmosva fogyasztjuk.

11 órakor a Rendezvényteremben gyűltünk össze. Itt, az elkészített finomságok várták a gyerekeket, melyek közül mindenki megtalálhatta a számára legjobban ízlőt. Készült mézes-, joghurtos gyümölcssaláta, birsalmasajt, sült tök, gyümölcsös sajtfalatkák, fahéjas sült birsalma. Örömmel tapasztaltuk, hogy a gyerekek szinte mindegyiket megkóstolták, így rövid idő alatt elfogyott a sok finomság. A pozitív benyomások alapján, a gyerekek elhatározták, hogy ezentúl minden nap esznek gyümölcsöt.

Fontosnak tartjuk a Gyümölcsnapokat, hisz tudjuk, hogy az alapvető szokások az óvodáskorban alakulnak ki, köztük az étkezési szokások is. A család mellett az óvodának is hangsúlyos szerepe van az egészséges életmód kialakításában.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.11.28./

 

A Sárospataki Kirendeltség TÁMOP 1.1.2 programban elért eredményei

 

               
                   

A TÁMOP 1.1.2. projekt első, 2008. január 1. – 2011. április 30. közötti szakaszának lezárulta után új projekt indult el 2011. május 1-jével, Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2. „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért (Decentralizált programok a konvergenciarégiókban)” elnevezéssel... a fotón Marczi Gábor a Kirendeltség vezetője

 

 


Marczi Gábor
 

      

A A projekt célja
A program célja, hogy a célcsoportjába tartozó személyeket a támogatás nélküli munkaerőpiacra segítse, komplex, személyre szabott, a helyi munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal. Megvalósításának forrása az Európai Szociális Alap és a nemzeti társfinanszírozás által biztosított összeg.

TÁMOP 1.1.2. projekt célcsoportjaiba az alábbi nyilvántartott álláskeresők tartozhatnak:
1. a legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel, illetve elavult szakképesítéssel rendelkezők,
2. a pályakezdő álláskereső. illetve a 25. életévüket be nem töltött álláskeresők,
3. 50. életévüket betöltött álláskeresők
4. akik a programba való belépést megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesültek vagy jelenleg is részesülnek
5. a bérpótló juttatásra (2011. szeptember 1-től: foglalkoztatást helyettesítő támogatásra) jogosultak
6. a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek
A projekt keretében a résztvevők komplex segítségnyújtásban részesülnek. A projekt szolgáltatási és támogatási programelem-kínálatából olyan segítő tevékenységek választhatók ki az egyén számára, amelyek a képzést, a támogatott foglalkozást, a vállalkozóvá válást, illetve, ezen támogatások igénybevételét segítik, továbbá azok, amelyek hozzájárulnak az egyén munkaerő-piaci esélyeinek javításához, személyes fejlődéséhez.

A Sárospataki Kirendeltség 2011. évben összesen 196 álláskereső részére tud lehetőséget biztosítani arra, hogy a program nyújtotta lehetőségekkel élve tartósan el tudjon helyezkedni. 2011. október végig 164 ügyfelünk kapcsolódott be a TÁMOP 1.1.2 programba.

 

Támogatási elemek

Célcsoport

Összes bevont létszám (fő)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Képzés

10

20

6

4

8

11

59

Támogatott foglalkoztatás

bértámogatás

9

1

0

6

13

13

42

bérköltségtámogatás

7

27

26

0

0

1

61

Vállalkozóvá válás támogatása

0

1

0

0

1

0

2

Összesen:

26

49

32

10

22

25

164


Képzés
A 2011. május 1-vel indult új TÁMOP 1.1.2 program keretén belül 91 fő képzésbe vonására van lehetősége a Sárospataki Kirendeltségnek. Képzésre jelentkezés feltétele a fent említett célcsoporti megfelelés mellett az álláskeresői nyilvántartásban való regisztráció.
Az átképzések célja az álláskereső ügyfelek elhelyezkedési esélyeinek növelése, munkaerő-piaci esélyeiknek javítása, reintegrálásuk az elsődleges munkaerőpiacra.

A programba belépő ügyfeleink eddig öt képzésbe vehettek részt (59 fő - CNC forgácsoló; középfokú angol és alapfokú német „komplex” nyelvvizsgára felkészítő képzés; ingatlan fenntartó, karbantartó; óvodai dajka).
További két képzést kívánunk még elindítani: kisgépkezelő (várható indulás: 2011.11.07.), erdőművelő + motorfűrész-kezelő (várható indulás: 2011.11.23.).

A képzésen résztvevő ügyfelek a tanfolyam idejére keresetpótló juttatásban részesülnek a hatályos kötelező legkisebb munkabér 60-65%-ának mértékéig. Továbbá a vidéki ügyfelek részére 90%-os utazási igazolványt biztosítunk tömegközlekedési eszközök igénybevételre a bejáráshoz.
A képzést követően bér-, illetve bérköltségtámogatásra lesz jogosult az a munkáltató, aki a frissen megszerzett képesítéssel kívánja alkalmazni a programrésztvevőnket. Ennek mértéke és feltételei megegyeznek a támogatott foglalkoztatás mindenkori feltételeinek.

Támogatott foglalkoztatás
A munkaadók a TÁMOP 1.1.2-11/1 projekt keretében a munkaügyi központ kirendeltségéhez benyújtott kérelem alapján kaphatnak támogatást, ha TÁMOP 1.1.2-11/1 projektben résztvevő álláskeresőt foglalkoztatnak munkaviszony keretében.

A támogatottak megoszlása támogatási elemenként részletezve:
Humánszolgáltatás+bérköltség/bértámogatásban részesül 2011. július 1-től kezdődően 103 fő.
Bértámogatást átlagosan 6 hónapra adott kirendeltségünk bér+járulék 70%-os támogatással, a támogatási idő fele továbbfoglalkoztatással.
A bérköltség támogatás kétféle konstrukcióban adható: 90 napos munkatapasztalat szerzési támogatás bér+járulék 100%-os támogatással, majd bértámogatási programelem illeszthető a támogatás sikeres végig vitele után. Munkatapasztalat szerzési támogatásban 2011. július 1-től 35 fő részesült.
Ötvenedik életévüket betöltött álláskeresők esetében háromszor négy hónapos támogatás vehető igénybe. Az első négy hónapban a bér + járulékainak 100 %-át, a második négy hónapban a bér + járulékok 50 %-át térítjük meg, az utolsó periódusban pedig járuléktámogatást nyújtunk a munkaadók részére. 2011. október végéig 26 fő elhelyezését valósítottuk meg.

Vállalkozóvá válás támogatása
Támogatás azon álláskereső személyek vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítására, saját vállalkozásának, illetve vállalkozói tevékenységének beindítására való ösztönzésül, akik a fent említett célcsoporti besorolásnak megfelelnek és kizárólag a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatásra nyújtanak be pályázatot. A vissza nem térítendő támogatás legfeljebb hat hónap időtartamra nyújtható, a támogatás lejártát követően legalább a támogatott önfoglalkoztatás időtartamával megegyező időtartamú továbbfoglalkoztatás esetén. Eddig két ügyfelünk élt ezzel a lehetőséggel.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.11.28./

 

Kiállítás megnyitóján járt a Rákóczi Iskola 4.a osztály

 

               
                    

 


 

      


Barangolás Kerámiaországban címmel a Pataki Kerámia Manufaktúra rajversenyt hirdetett, melynek november 18-án 13 órától tartották az eredményhirdetést az Újbástya Rendezvénycentumban - számolt be Omelka Lászlóné, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanítója...

Ezt a kiállítást tekintettük meg, ahol az ünnepség után a gyerekek agyagozhattak és egy közös rajzoláson is közreműködhettek.

Köszönjük a lehetőséget.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2011.11.27./

 

Magyar Tájak

 

               
                   

A Művelődés Háza és Könyvtára pódiumsorozata, a Magyar Tájak november 17-én Nagyvárad és környéke bemutatásával folytatódott. Az előadó Újlaki Csaba volt, aki városunk ismert közéleti személyisége, s talán sokan nem is tudják, hogy nagyváradi születésű...
 

 


Újlaki Csaba

      

Ebben az évadban is folytatjuk szórakoztató sorozatunkat, egy–egy táj a hagyományostól eltérő bemutatásával. Ilyen volt ez az este is. A terület elhelyezkedése, és gazdag történelmi múltjának bemutatása közben olyan irodalmi alkotásokból – Janus Pannonius, vagy Juhász Gyula verséből – is hallhattak szemelvényeket a résztvevők, amelyek Nagyváradról szólnak.

E mellett vetített képek illusztrálásaként mutatta be a várost az előadó, s személyes élményeit, kapcsolódását is megosztotta a hallgatósággal. Az est nem csak a szem, és a fül számára volt élvezetes, hiszen minden alkalommal gasztronómiai élményekkel is igyekszünk gazdagítani a résztvevőket: többek között, házi készítésű padlizsánkrémből és csörögéből kínáltunk kóstolót, s az érdeklődők ezek receptjeivel, s számos élménnyel térhettek haza.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2011.11.27./

 

Mikulás napi KANGOO PARTY

 

               
                   

Alig alakult meg pár hete az Árpád Vezér Diáksport Egyesület, máris tevékeny, ugyanis Mikulás napján, december 6-án, 15 órakor óriási fitnesz-rendezvényt szervez a sárospataki gyermekek és felnőttek számára - hívja fel az érdeklődők figyelmét Kordáné Györki Erika DSE elnök...
 

 


Kordáné Györki Erika

      

Mi is az a KANGOO JUMP?
Egy speciális cipőben végrehajtott mozgás, mely során egy kenguru bőrében érezhetjük magunkat, ugyanis ebben a cipőben nagyon magasra tudunk szökkenni, mintha súlytalanok lennénk. Miután nem terheli az ízületeket, visszaadja mindenki számára az önfeledt ugrálás örömét, s még a kalóriaégetés terén is hatékonyabb, mint bármely más aerobik mozgástípus.

Az ország legnépszerűbb klubja a sztártréner, Sifi vezetetésével 80 pár cipővel érkezik hozzánk, s 3 órát fognak tartani, hogy városunk minél több lakója részt tudjon venni a rendezvényen. Minden gyermeket és felnőttet szeretettel várunk, aki szeretné kipróbálni Magyarország legnépszerűbb fitneszirányzatát, s szeretné ezt a kivételes napot még felejthetetlenebbé tenni!

Részletek az iskolákban kihelyezett szóróanyagokon!

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.11.27./

 

OTP Széchenyi Pihenőkártya- A pihenés mindenkinek jár

 

               
                  

Az OTP Csoport 2011. nyarán bevezette az OTP Széchenyi Pihenőkártyát, amely az üdültetési és rekreációs célú béren kívüli juttatás folyósítását és felhasználását teszi lehetővé. Az OTP Széchenyi Pihenőkártya bankkártya elven működő elektronikus utalvány kártya, amellyel egyszerű, gyors, kényelmes és biztonságos a szolgáltatások igénybevétele - számolt be Kajati Mónika, a Tourinform irodavezetője...
 

 


Kajati Mónika

      

Pihenőkártya előnyei:
- A munkáltatók egy része már idén OTP Széchenyi Pihenőkártyán adja az üdülési támogatást!
- Széchenyi Pihenőkártyán munkavállalónként kedvezményes adózással 2011-ben évente 300.000 Ft adható!
- Az OTP Széchenyi Pihenőkártya az üdülési csekk mellett is elfogadható!
- Az OTP Széchenyi Pihenőkártyából realizált forgalom beváltási díja 1,5% + ÁFA, a forgalmazott összegek jóváírása 15 munkanapon belül történik!
- Az OTP Széchenyi Pihenőkártya használata biztonságos, stabil és országos pénzintézet áll mögötte.
- Hatékony és gyors: a bankkártya lehúzáshoz / internetes fizetéshez hasonlóan egyszerűsíti a fizetést, (nincs kézi utalványellenőrzés, számolás). Előleget a kártyabirtokos egyszerűen és gyorsan tud fizetni vele.
- Csökkenti az adminisztrációt: biztosítja a nap végi kasszazáráskor az analitika előállítását (nincs tárolás, szállítás, elszámoltatás).
- Forgalomnövelő: kártyával az emberek bizonyítottan többet költenek, mint készpénzzel!

Az OTP Széchenyi Pihenőkártya használata a bankkártyához hasonlóan, gyorsan és biztonságosan történik. Az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. négy elfogadási módot, valamint előlegfizetést biztosít a szolgáltatók és a kártyabirtokosok számára.
- POS terminálos elfogadás
- OTPdirekt webshopos elfogadás
- SZÉP portálos elfogadás
- Telefonos elfogadás
+ Előlegfizetés
Az elfogadóhellyé válás megkönnyítése érdekében a szolgáltató az adatok megadását követően online tud szerződést nyomtatni a www.otpszepkartya.hu honlap Kereskedői Szerződéskötés oldalán!

Az OTP Széchenyi Pihenőkártya magyarországi szálláshely-szolgáltatással együttesen vehető igénybe, szállás igénybevételéhez kapcsolódóan, a szálláshelyen vagy utazási irodában fizetve, a következő kiegészítő szolgáltatásokra:
- éttermi és mozgó vendéglátás,
- belföldi utazásszervezés (belföldi előre összeállított utazási csomagok értékesítése),
- humán-egészségügyi ellátás,
- előadó-művészet,
- múzeumi tevékenység,
- növény-, állatkert és természetvédelmi terület működtetése,
- vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység,
- máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység,
- fizikai közérzetet javító szolgáltatás,
- testedzési szolgáltatás,
- egyéb sporttevékenység (verseny- és lovaglóistállók tevékenysége).

Az OTP Széchenyi Pihenőkártya lehetőséget nyújt arra, hogy minden igénybe vett szolgáltatást egy összegben, egy helyen, a szálláshely-szolgáltatónál fizessen ki a kártyabirtokos, ezzel is meggyorsítva a fizetést!

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Torő Gábor
/2011.11.27./

 

Idén is lesz közös adventi gyertyagyújtás

 

               
                  

Szép adventi hagyomány van kialakulóban Sárospatakon. Kellemesen emlékszünk vissza az előző évekre, amikor A Művelődés Háza előtt feldíszített óriás adventi koszorún a gyertyákat a négy adventi vasárnapon egymás után gyújtottuk meg, kis műsor vagy énekszó mellett. Örömmel halljuk, hogy a hagyomány folytatódik, idén is szervezkedik az önkormányzat. Az idei tervekről Donkó József irodavezető számolt be…
 

 


Donkó József

      

Sárospatak Város Önkormányzata idén is szeretne hozzájárulni a négy adventi vasárnap megünnepléséhez. Az első alkalommal a három történelmi egyház lesz az adventi ünnep védnöke. A második alkalommal a Sárospatakon lévő oktatási intézmények növendékei szerepelnek majd, a legkisebbektől a legnagyobbakig, az óvodától egészen a főiskoláig, a Teológiai Akadémiáig, minden oktatási intézmény képviselteti majd magát.
A harmadik adventi vasárnapon szeretnénk, hogyha a vállalkozók lennének - a nagy és kisvállalkozók egyaránt - az ünnepség védnökei, a negyedik vasárnap pedig a sárospataki civilszervezetek.

Az ünnepségeknek mind a négy alkalommal ugyanaz lesz a menete. Először a házigazda mond egy rövid köszöntőt az összegyűltekhez. Ezt követően hangzik el egy műsor majd ez után következnek a köszöntők. Ezeket a köszöntőket az aznapi vasárnap védnökei közül kiválasztott személyek fogják majd elmondani. Ezt követi a soron következő gyertya meggyújtása, s végül, az aznapi ünnep zárásaként sütemény, tea és forralt bor kínálása. Ebben a vendéglátásban a védnökök és a város, a maga eszközeivel fog majd részt venni.

Az idén mind a négy alkalommal szeretnénk, ha egy karitatív tevékenység is zajlana az ünnepségek alkalmával. Már korábban meghirdettük a cipősdoboz akciót, amelyet most itt a honlapon is megteszünk. Arra gondoltunk, hogy aki teheti, egy-egy cipősdoboznyi ajándékot hozzon magával, hogy ezeket a későbbiek során az Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium tanulói, a Szociális Otthon lakói, és a sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház kisbetegei között szétoszthassunk.

Mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk a következő idézettel:

„Hozz örömöt, békességet,
A szíveknek melegséget,
Karácsonyi szép meséket,
S az Istennek dicsőséget.”                                  
(a fotók illusztrációk)

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

Cziczer Katalin
/2011.11.26./

 

Könyvbemutatók a könyvtárban

 

               
                  

Dr. Gyüre Lajos 1931-ben született, a felvidéki kortárs irodalom jeles alakja, író, költő, magyar-történelem szakos tanár, irodalomtörténész. Volt közművelődési szakfelügyelő, a csehszlovákiai magyar rádió riportere, a kassai Thália Színház dramaturgja, és művészeti vezetője - küldte a tudósítást Kövér Sándorné a könyvtár vezetője...
 

 


Kövér Sándorné


Dr. Gyüre Lajos

      

November 21-én 11 órától a gyerekek ismerkedhettek meg legújabb mesekönyvével: Gesztenye Guszti különös kalandjaival. Öregapó és a mókuskirály című mesét hallgatták meg, majd az író mesélt saját gyermekkoráról, a mesék fontosságáról. Végezetül Lajos bácsi megpróbált válaszolni a közönség soraiból érkező kérdésáradatra. A találkozó után még sok kisdiák személyesen is megkereste, hogy még egy-két kérdésre választ kérjen, és autogramot kérjen.

Délután a felnőtt érdeklődőket vártuk a pódiumterembe, ahol Dobay Béla tanár úr mutatta be a szerző 2008-ban Az alsószoknya alkonya címen megjelent kötetét. Ez az alkalom egyben a könyv magyarországi premiere is volt.

A cím igazán csalóka, hiszen a valódi tartalomról az alcím árulkodik: Írók és költők a Kassai Naplóban. Szöveggyűjtemény és bibliográfia.
A könyvben igazi kuriózumok is helyet kapnak, hiszen a szöveggyűjteményben olyan alkotások is helyet kaptak, amelyek a Kassai Naplón kívül sehol máshol nem jelentek meg. Az irodalom kedvelőinek például nagy meglepetés lehet József Attila: Anyám című verse, amelyet mi egészen más formában ismerünk (27. és 179. oldal).

A bibliográfia tudományos kutatásokhoz nagyon jól használható. A magyarországi, az emigráns, és az erdélyi magyar írók Kassai Naplóban megjelenő írásait regisztrálja. (A csehszlovákiai magyar írók munkáit egy külön kötetben dolgozza fel, amelynek megjelenése a napokban várható.)

A bemutatott könyveket, és a szerző Hazajöttem című verseskötetét is az előadás után meg lehetett vásárolni, és lehetőséget biztosítottunk a dedikálásra is.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>                 További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.11.26./

 

Pályaválasztási kiállítás a Vay Miklós Szakképző Iskolában

 

               
                  

Minden év november hónapjában megrendezzük iskolánkban, a Vay Miklós Szakképző Iskolában a pályaválasztási kiállítást. Nagy örömmel tölt el, hogy idén is sok nyolcadikos diák látogatott el hozzánk, sőt, kisebbek is jöttek, akik érdeklődnek, hogy milyen szakmák vannak. Véleményem szerint nagy döntés előtt állnak a diákok, az első igazán nagy döntés előtt. Számos ilyen élethelyzettel fognak még találkozni, az élethosszig tartó tanulás folyamatában, amikor választaniuk kell, iskolát, szakmát – számolt be Dr.Téglás Zsolt igazgató a 2011. november 21-én megtartott kiállításról…
 

 


Dr. Téglás Zsolt


Fedor Mátyás

      

A tavalyi év során a Magyar Iparkamara és a Magyar Kormány szerződést kötött, amely szerint hazánkban is bevezetik a duális képzést. Ez azt jelenti, hogy három éves lesz a szakképzés, s a gyakorlatorientált képzés kerül majd előtérbe a vállalatoknál, a cégeknél. Úgy gondolom, hogy mi elől járunk, a mi iskolánkban ugyanis szeptember hónaptól már bevezettük ezt a fajta képzést, már így tanulnak diákjaink.

A kormány tevei között szerepel, hogy 2016-ra mintegy 60 % -kal szeretné csökkenteni a gimnazista tanulók számát. Ez önmagában azt a változást hozza, hogy 30-35 százalékkal növekedni fog a szakképzésben résztvevő tanulók száma. Jelentős motiváló eszköztára van a mai magyar szakképzésnek, hogy miért érdemes egy szakmát elsajátítani. Közülük talán azt említeném, hogy megfelelő ösztöndíjrendszerrel támogatják a hiányszakmákban résztvevő tanulókat. Iskolánkban számos országos verseny mellett olyan szabadidős programok is szerephez jutnak, amelyekben diákjaink jelentős eredményeket érnek el. Például az országos ökölvívó bajnokságon is szép sikerrel szerepeltek a Vay Miklós diákok, de említhetnénk a szakácsok, fazekasok, hegesztők szerkezetlakatosok számos szép sikereit, akik országos versenyeken dobogós helyezéseket értek el.


Ezen a kiállításon az iskolánkban képzett szakmákat szeretnénk bemutatni a továbbtanulás előtt álló gyerekeknek – egészítette ki Fedor Mátyás igazgatóhelyettes.
Talán egy-egy szakmához kedvet tudunk csinálni ezzel a kiállítással. Az a célunk ezzel, hogy a gyerekekkel megismertessük, hogy milyen szakmai kínálattal rendelkezik az iskolánk ebben a tanévben. Egyébként az előző tanévhez hasonló a szakmaválaszték, változás ebben a tanévben nem történt, valamint minden olyan szakmát, amit eddig képeztünk, azt jövőre is fogjuk.
Ebben a tanévben már indítottunk duális szakképzést festőmázoló – tapétázó, illetve kőműves szakmákban. Jövőre gépészet szakma csoportot, valamint faipari és közlekedés szakmacsoportban, továbbá művészet, kommunikáció és vendéglátás, idegenforgalom szakmacsoportokban képezünk. Körülbelül 12 szakma az, amiből választani lehet a gyerekeknek. A tanulói létszám iskolánkban évek óta 600 körül van.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.11.26./

 

Városunk vendége volt a Városok - Falvak Szövetsége

 

               
                  

A Városok-Falvak Szövetsége műhelybeszélgetésének adott helyet az Újbástya Rendezvénycentrum az elmúlt hévégén, amelynek Sárospatak város is a tagjai közé lépett. A rendezvény résztvevői között köszönthettük Halász Jánost, a Nemzeti Erőforrás Minisztériumának parlamenti államtitkárát is…
 

 


Halász János


Hajdu Imre

      

Halász János először is elmondta, hogy jó Patakra jönnie, hiszen a két város között évszázadokra visszanyúló lelki, kulturális és oktatási kapcsolat van. Gyakran jön városunkba, ahol jó barátokra talált. Nagy örömet jelentett számára, mikor a közelmúltban segíthetett a Vörös torony állagmegóvásának vonatkozásában és az átadáson is itt lehetett.
Kifejtette, hogy a kultúrára mindig szükség van, ilyen időszakban is, mikor nehezebb az élet, mikor válság van, mikor problémákkal kell megküzdenünk, mert ebben a helyzetben a kultúra egy menedék, de erő is, egy alap, amire ráállhatunk, ami kapcsán körül tudunk nézni, s ami megőriz bennünket akkor is, ha körülöttünk süvítenek a problémák. A kultúra segíthet abban is, hogy a közösségeken keresztül támpontokat találjunk.
Halász János a sárospataki találkozón kiemelte, hogy az ország közművelődési stratégiájának kialakításakor figyelmet kapnak a helyi közösségek, s a társadalmi párbeszéd a közművelődésben dolgozó szakemberekkel.

A foglalkozás egyik előadója volt Hajdu Imre bizottsági elnök, aki így értékelte a délutánt:
”A közművelődésnek olyan új útjairól, valamint régi, bevált receptjeiről, jó példáiról hallhattunk előadásokat, amelyek Hajdú-Biharban, Békésben illetve Budapesten is már megvalósultak. A műhelybeszélgetés vendége volt Halász János államtitkár úr is, aki annak szükségességére hívta fel a figyelmet, hogy a közművelődésben szereplő intézmények és civilszervezetek együttműködése nélkül nem valósulhat meg a közművelődés fejlesztése.
Ugyanakkor nagyon sok olyan civil szervezet van, amelyik pusztán a támogatásokat kívánja felvenni, de valódi tevékenységet, alulról jövő kezdeményezést nem folytat, ezért ezeknek a kiszűrése is fontos.
Bízunk abban, hogy miután Sárospatak is belépett a Városok Falvak Szövetségébe, a sárospataki közművelődési szakemberek olyan lehetőséghez jutnak a jövőben, amelyek alapján a tapasztalataikat átadhatják, illetve új tapasztalatokat szerezhetnek.”

A városunkban folyó széleskörű közművelődési tevékenységet Donkó József, a kabinetiroda vezetője mutatta be a jelenlévőknek…

A Városok Falvak Kulturális Régió Szövetségem - mint egyesület - már korábban megkereste Sárospatakot, s ennek kapcsán Sárospatak is csatlakozni kívánt ehhez az egyesülethez. Az eddigi előadásokat hallgatva örömmel állapítottam meg azt, hogy az a közművelődési modell, amit ma itt többen, sokszínűen, sokrétűen bemutattak, ezeknek az elemeivel Sárospatak egyesével, külön-külön, kisebb csoportokban rendelkezik. Tehát Sárospatak sokszínűsége úgy gondolom, hogy ezen a konferencián is meg fog nyilvánulni.
A következő előadás az enyém és remélhetőleg sikerül bemutatni azt a széles sávot, amelyben Sárospatak kultúrája ma jelen van.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.11.26./

 

Barangolás Kerámiaországban – várakozáson felüli résztvevővel

 

               
              

Amikor a Pataki Kerámia Kft által meghirdetett rajzpályázatra való felhívást honlapunkon közzétettük, egy egyszerű városi versenyre gondoltunk, így alaposan meglepődtünk, amikor az Újbástya Rendezvénycentrumban 2011. november 18-án megtartott eredményhirdetésen az ország legkülönbözőbb településeiről beküldött rajzok alkotóinak nevét olvasták fel. A pályázat megálmodója, Uzelmann Annamária elmondta, hogy nem volt könnyű kiválasztani a legjobbakat a beérkezett 400 pályamunka közül…
 

 


Uzelmann Annamária

SikorA Attila


dr. Komáromi Éva

      

Gyakorlatilag a rajzokat válogattuk ki, nem volt szempontunk az, hogy ezek kerámián hogyan fognak kinézni - ugyanis a legjobb rajzokat kerámiákon is megjelentettük. Jó fantáziájú gyerekeket kerestünk, akik jó kompozíciókat tudnak alkotni, és gyönyörű színekkel oldják meg azt. A rajzokat értékeltük és a kiválasztott rajzokat vittük fel kerámiára.

Magyarország számára, egy felnövekvő nemzedék számára nagyon fontos, hogy megfelelő művészeti látásmódot kapjon. Értsen a művészethez, meg tudja ítélni, hogy amit lát, az szép, vagy nem. Legyen egy affinitása hozzá – mondta Uzelmann Mária, a Pataki Kerámia Kft ügyvezetője.

A kiállítást Sikora Attila alpolgármester nyitotta meg. Beszédében hallhattunk Sárospatak fazekas múltjáról és jelenéről, a fazekas művészet ápolásának fontosságáról, és a Pataki Kerámia hagyományőrző szerepéről. Hozzátette - örülök, hogy ilyen sok gyerek küldött be pályamunkát. Szeretném megköszönni nekik és tanáraiknak, hogy foglalkoztak a pataki kerámiával, s amíg a rajzot készítették, Sárospatakra gondoltak. Reméljük kíváncsiak lesznek rá, és előbb-utóbb eljönnek Sárospatakra, hogy megnézzék a mi kis városunkat.

Sárospatak jegyzője dr. Komáromi Éva annak az örömének adott hangot, hogy egy kicsi, de jó kezdeményezés milyen gyorsan országos méretűvé nőtte ki magát, hiszen az ország minden részéről érkeztek pályázatok, így remélhetőleg a Pataki Kerámia mellett Sárospatak is nagyobb ismertséget szerzett az ország lakói körében.

Uzelmann Annamária a Pataki Kerámia Kft. ügyvezető igazgatóasszonya kihangsúlyozta azt a felbecsülhetetlen érzést, amit a gyerekek adományoztak a gyár és a cég dolgozóinak a rajzok feldolgozása és megfestése során.

A díjakat Ruzics Csilla festőművész, mint a zsűri aktív tagja adta át a gyerekeknek. Beszédében elmondta, nagyon sok jól sikerült rajz érkezett a pályázatra. Voltak korcsoportok amik különösen kiemelkedő teljesítménnyel szerepeltek, mint az 5-8 év közöttiek és az 5 év alattiak. Döntéseik során elsősorban a kreativitást, a kompozíciót és az egyéni látásmódot értékelték az egyes rajzoknál.

55 díjat adott ki a Pataki Kerámia a meghirdetett 9-cel szemben, amit a rendkívül magas színvonalú alkotások igényeltek. A különdíjakon kívül a Legjobb Pedagógus díjat is megalkották, amit a hatvani Szent István Általános Iskola két pedagógusa Pestiné Barna Julianna és Ginczli Lajosné nyert el. Az ő tanítványaik közül került ki a legtöbb díjazott rajz, és az általuk leadott pályamunkák egységesen magas színvonalon, nagy kreativitással, és rendkívüli színérzékkel valósították meg a kerámiaországi barangolást.

A gyerekek nagy élvezettel és elégedettséggel nézegették saját műveik kerámián történő megvalósítását. A kiállítás záróakkordja a közös agyagozás és rajzolás volt, ahol a környezet adta ihletből további érdekes alkotások születtek.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.11.25./

 

A Humán Bizottság üléséről

 

               
                  

A Humán Bizottság által tárgyalt napirendi pontok között szerepelt többek között az Újbástya Rendezvénycentrum ez évi működésének gazdaságossága, a költségvetés ľ éves beszámolója és a ZTV adóság átütemezési kérelme. Mindezekről Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke számolt be…
 

 


Szvitankó Tamás

      

Az Újbástya Rendezvénycentrum üzemeltetése A Művelődés Háza kezelésébe került át. Ez évben 8 millió forintba került az üzemeltetése, így most évvégére elmondhatom, hogy jó kezekbe került az Újbástya Rendezvénycentrum. Minden olyan rendezvény, aminek megfelelt, megrendezésre került, sőt helyet kapott az Újbástyában az Urbán György kiállító terem is, amire büszkék vagyunk. Több országos, konferencia jellegű rendezvényt is tartottunk ott.

A 2011-es költségvetés háromnegyed éves beszámolóját tárgyalta a bizottság. Elmondható, hogy most már látjuk az alagút végét, az évet ki tudjuk húzni tragédiamentesen. Ez a 90 milliós önhiki nagyon nagy segítség volt a városnak.

A napirendi pontok között szerepelt még a ZTV kérelme, amely arról szól, hogy kézfizető kezességet vállalt az önkormányzat 15 millió forint erejéig. Azért volt szükség a hitel felvételére, mert a ZTV egy nonprofit Kft, tőkével, vagyonnal, pénzeszközzel nem rendelkezik. Mivel a pályázatok mind utófinanszírozottak, ezekre kellett, hogy hitelt vegyen fel. Sajnos a ZTV nyertes pályázatai és elvégzett munkái után még pénzt nem látott, így egy nagyon nagy hiány keletkezett, amely arra vezetett, hogy nem tudja visszafizetni a ZTV ezt a 15 millió forintot, és ezért átütemezésre kerül ez a hitel, amelyhez újra kezességet kell, hogy vállaljon a két önkormányzat. Ezt a kezességvállalást javasoljuk azzal, hogy ha a továbbiakban sem fog a ZTV fizetni, akkor az éves költségvetési tarifájából fogja ezt az önkormányzat visszavenni.

Szó volt még zárt ülésen arról, hogy az Arany János tehetséggondozó programba jelentkezik egy sárospataki tanuló, akinek a jelentkezését támogatjuk.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2011.11.25./

 

„Márton-ünnep” a Waldorf-jellegű csoportokban

 

               
                  

November 11-én, Szent Mártonra emlékezünk, aki a legenda szerint, ifjú katonaként megosztotta köpenyét egy nélkülöző, fagyoskodó koldussal. Alakjához, neve napjához nagyon sok, régi krónikákból megismert szokás fűződik – nyilatkozta Bodolóczkyné Lévai Klára, a Waldorf Munkaközösség vezetője...
 

 


 

      

A Carolina Óvoda és Bölcsőde Napsugár, Nefelejcs és Szivárvány csoportjaiban sok éve már magunk teremtette hagyománnyá vált a „Márton-ünnep”. A régi idők szokásainak értékeit tovább éltetve, őszvégi-határnap ez életünkben. Olyan ünnepi alkalom, amikor a nagylelkűség, a megosztani tudás „Mártoni” gesztusát gyakorolva, örömteli percekben osztozhatunk a szülőkkel, vendégekkel.

A Márton naphoz közeli estéken „odavarázsoltuk” a gyerekekkel a készülődés napjain átélt és megélt hangulatot. A „Mártoni” érzéseket megrezegtető közös éneklések, a gyermekek legendát felidéző játékai és gitárzene tette meghitté és hangulatossá az alkalmakat. Az őszi hervadás szomorúságának ellensúlyozására, a törpék világát megelevenítő körtánc eljátszása mindenkinek szívet melengető élményt jelentett.
Ezeken az estéken, gyermekeink az adni tudás megtapasztalására, az alkalomra sütött „Márton-cipót” megosztották a családtagjaikkal. A rendezvényeken vendégként részt vettek és megélhették az est meghittségét a Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar óvodapedagógus hallgatói is, akik intézményünkben gyakorlati képzésben vesznek részt.

Az előre, közösen (festményeikből és sajtos-dobozokból) elkészített lámpásokkal kimentünk az akkor már sötétbe borult udvarunkra. Jó volt látni, ahogy apróságaink boldogan tartották a kis színes lámpásokat, és vigyázták, hogy el ne aludjanak a lángok. A kis imbolygó fények nyomán nem maradt el a meglepetés öröme sem, hisz egyre-másra fedezték fel a fák tövében és a homokozóban a hozzájuk nagyon közel álló törpékkel „benépesült” manóvárakat.
Az ünnep végén a gyerekek kis lámpásuk fényénél tértek haza szüleikkel, hogy annak erejét, melegségét a hosszú téli napokon együtt őrizzék. Hisszük és reméljük, hogy sokunk számára fontosak az ilyen bensőséges, meghitt, összetartó erejű alkalmak.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.11.25./

 

Emelkednek a gyermekétkezetés térítési díjai

 

               
               

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság négy napirendi pontot tárgyalt, melyek között szó esett a gyermekétkeztetés térítési díjának módosítási javaslatáról is. A bizottsági ülésen elhangzottakat Egyed Attila képviselő foglalta össze…
 

 


Egyed Attila

      

Bizottságunk elfogadta az előterjesztést, mely az inflációval megegyező, 5%-os emelést tart indokoltnak. Tudjuk, hogy az élelmiszer árak feltehetően nagyobb mértékben fognak emelkedni, de a megtett fejlesztéseknek köszönhetően megpróbálja önkormányzatunk cége ebből az összegből kihozni. Majd meglátjuk a jövő évi törvényi változásokat, ami megmutatja, hogy elegendő lesz-e ez az emelés.

Bizottságunk elfogadta továbbá a 2011-es év első háromnegyed éves költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatót. Megállapítottuk, hogy a bizottságunk jól gazdálkodott a rábízott összegekkel és tartjuk a költségvetési irányvonalat. Ezen kívül a 2012-es évi költségvetésnek az irányvonalát is elfogadtuk és bizottságunk egyhangúlag elfogadta a tájékoztatást.

A zárt ülésen a szociális bérlakásokra vonatkozó szerződéshosszabbítási kérelmeket tárgyaltuk. 3 szociális bérlakást írtunk ki, kettőt a Lavotta utcán, egyet a Bartók Béla utcán.

Felhívom a sárospataki lakosság figyelmét, hogy lehet ezekre a lakásokra pályázni. Szociális alapon adható ki, kérem, érdeklődjenek a hivatalban, illetve figyeljék a hirdetéseket a médiumokban.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.11.25./

 

Újra szakmai nap volt iskolánkban

 

               
                  

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, mint referenciaintézmény minden évben több alkalommal szakmai napot szervez a pedagógusok számára, segítve a pedagógiai megújulást, az egymástól való tanulást. November 14-én a tanév első szakmai napjának megvalósításában az Apáczai Kiadó volt a partnerünk. A Kiadó ügyvezető igazgatója, Esztergályos Jenő bemutatta, milyen módon történnek a tankönyvi fejlesztések - nyilatkozta Szegedi Istvánné igazgató...
 

 


Szegedi Istvánné

      

A plenáris ülés folytatásaképp Rozgonyi Erzsébet referens az interaktív „Tudástár” használatához nyújtott segítséget a pedagógusoknak.
A szekcióülésekben a tankönyvszerzők az alábbi területeken fejlesztették a pedagóguskompetenciákat:
- informatika (Fülöp Péter)
- tehetséggondozás az alsó tagozaton és a humán tantárgyakban ( Fülöp Mária)
- matematika és természettudományos interaktív tananyagok (Klaj Sándorné)

Rendkívül nagy érdeklődés (kb. 100 fő) kísérte a szakmai napot, az alábbi településekről, iskolákból érkeztek a pedagógusok:
Erdőhorváti, Tolcsva, Vámosújfalu, Hercegkút, Vajdácska, Kenézlő, Györgytarló, Kistérségi referens – Sárospatak, Erdélyi János Általános Iskola – Sárospatak, Sárospataki Református Kollégium Általános Iskolája, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola – Sárospatak.

A más iskolákból érkező kollégák egyúttal megismerhették a felújított és kibővített iskolánkat.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.11.24./

 

A szezon utolsó hazai mérkőzése a hétvégén

 

               
                 

Ibrány tizenegye látogatott hozzánk utolsó előtti bajnoki találkozónkra. Ők egy ponttal voltak előttünk, így célunk csakis a három pont megszerzése lehetett.
Ennek megfelelően ostrom alá vettük az ellenfél kapuját, aminek a 3. percben majdnem beérett a gyümölcse - küldte a tudósítást Koscsó István az STC Baráti Kör elnöke...
 

 


Koscsó István

 

 


Zsófi József

      

Halder Péter játszotta magát tisztára a baloldalon, majd a kapu előterében álló Vécsi Gábornak lőtte be a labdát, aki a kapust kicselezve továbbította a hálóba. A bíró sajnos les miatt érvénytelenítette a találatot. 66
Egy perc múlva a vendégek is próbálkoztak egy lövéssel, de az elkerülte a kapunkat.67
A 7. percben Halder Péter labdájából Tóth Levente került helyzetbe, de az most is kimaradt.69
A 13. percben az egyes számú partjelző a les szabályának alkalmazásával botránkoztatta meg a nézőket, megfosztva minket egy újabb lehetőségtől.
A játékvezető többször úgy fújta vissza javunkra az ellenünk elkövetett szabálytalanságot, amikor játékosunk olyan helyzetben kapta a labdát, hogy már csak a kapu volt előtte. Tudjuk az „előnyszabály” természetesen nem jár, csak adható, de akkor kell lefújni, amikor történik az esemény, s nem később. Ekkor már kezdett kirajzolódni a bíró hozzáállása a mérkőzéshez.
A16. percben a nézők között kiszúrta egyik rendezőnket, hogy nincs rajta a mellény, s kérte vegye fel. Igaza volt, csak ezt más bíró mérkőzés közben a főrendezővel közli, s nem állítja meg a játékot ezért.
A 19. percben kapusunk bemutatta tudását egy látványos védéssel.75
A 26. percben egy jobb oldali támadást követően Halder Péter került a büntetőterületen belül gólhelyzetbe, de a hosszúsarokba tartó labda elkerülte a kaput.
A 27. percben Vécsi Gábor jobb alsó sarokra tartó lövését tornázta ki a kapus.81
A 34. percben egy tizenegyessel ajándékozta meg a vendégeket a bíró. A tizenhatos vonalától kintebb kb. 0,5-1 méterre állította meg a csatárt védőnk szabálytalanul, amiért még egy sárgalapos figyelmeztetést is kapott. A büntetőt viszont nem sikerült a vendégeknek érvényesíteni, ugyanis s bal kapufa mellé tartó félmagas labdát kapusunk kiütötte.
A 37. percben Tóth Leventét rúgták meg csúnyán. 6086-87
A 39. percben baloldalról a tizenhatos sarka irányából mintegy 25 méterről elvégzett a kapura irányuló szabadrúgást Ablonczy Dániel próbált a kapu felé fejelni, de olyan jól sikerült megcsúsztatni, hogy a labda a léc alatt a hálóban kötött ki. 0:1 6089
A 45. percben az egyik ibrányi csatár odapakolt egy könyököst Hofmann Gábornak, de a bíró szemet hunyt felette. Védőnk jelezte a bírónak az esetet, de a korábbi ítéletek miatt mind a nézők, mind játékosok kellően felpaprikázott állapotban voltak, ezért szavai nem igazán voltak szalonképesek, így ő kiállítást kapott, ezzel tovább nehezítve helyzetünket.
A második félidőben úgy jöttünk ki az öltözőből, hogy még így is megpróbálunk fordítani. A mutatott játék is erre utalt.
Az 54. percben Abloczi Dániel kísérte a volna ki a labdát az alapvonalon túlra, de a csatár ellopta tőle és betalált a hálóba. 0.2
A 57. percben Vachter Gábor udvariasan felhívta a játékvezető figyelmét, az előnyszabály alkalmazására, ezért őt a kispadról elküldte.
A 60. perben Ablonczy Dánielt látta szabálytalannak a mérkőzés főszereplője, majd mindenki megdöbbenésére és a piros lapot is megmutatta neki. A vendég és hazai szurkolók közül többet megkérdeztem, hogy ők hogyan látták az esetet. Általános vélemény az volt, hogy lehet, hogy történt szabálytalanság, de lapot nem ért, főleg nem pirosat. Nem volt durva a történet, nem akadályozott meg gólra törő játékost és sem a játékos, sem a labda nem a kapu irányába tartott. A bíró ezzel a döntésével megpecsételte sorsunkat, mert kettős emberhátrányba kerültünk, ugyanis a hátvédsor felét az öltözőbe küldte.
A vendégek látták, hogy a bíró az ő oldalukon áll, ezért szabálytalanságok sorát játszották el, amit a bíró rendre meg is ítélt a javukra. Tovább paprikázva ezzel a játékosokat, szurkolókat egyaránt.
Ezután már könnyű dolga volt az ellenfélnek
A 64. percben még a történteken járt a gondolata mindenkinek, amikor újabb gól született. Egy jobb oldalról beadott labdát a csatár fejelt a jobb sarokba. 0:3 6137
A 73. percben egy kísértetiesen ugyanolyan támadási helyzetből gólt adott meg a bíró, amit nekünk az első félidőben les miatt megállított, a pálya közepéről felülbírálva a vonalban álló partjelző beintését. 0:4
A 80. percben született meg a végeredmény, mondanom sem kell ugyancsak les gyanús helyzetben 0:5
A mérkőzésen megtudhattuk mire képes egy játékvezető, ítéleteivel hogyan tud belenyúlni a mérkőzésbe. Lehet rosszul fújni egy találkozót, de ha az mindig az egyikoldal kárára történik, az nem biztos, hogy véletlen.

Az edzők nyilatkozatai:
Zsófi József: – A halálra ítélt bűnözőnek több esélye van a villamos székben a túlélésre, mint volt nekünk a mai mérkőzésen a győzelemre. E jellemtelen játékvezetés mellett gratulálok a vendégeknek, hogy a kettős emberelőnyt és a kedvező játékvezetői döntéseket profi módon kihasználták!

Kovács János: - Mindkét oldalon sok helyzet, a létszámfölényünket sikerült gólokra váltani. Önbizalom nélküli győzelem.

Vasárnap Tiszakanyárra látogatunk, ezzel zárjuk ezt az évet. Ők most a harmadik helyen állnak, így nem számíthatunk sok jóra. Alaposan megnyirbált csapatunk megpróbál helytállni így is. Hajrá Patak!

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

az STC Baráti Kör
/2011.11.24./

 

Népdaléneklési verseny a könyvtára Zenei-részlegén

 

               
                 

November 16-án immár negyedik alkalommal rendezett A Művelődés Háza és Könyvtára Zenei-részlege Népdaléneklési versenyt. 38 tanuló jelentkezett a felhívásra a helyi iskolák alsó tagozatos diákjai közül. Egy előre megadott kötelező és egy szabadon választott magyar népdalt adtak elő a gyerekek. A versenyzők izgultak, ennek ellenére nagyon színvonalas produkciókat hallhattunk, számolt be a versenyről Noszályné Bodnár Ágnes zenei könyvtáros…
 

 


Noszályné Bodnár Ágnes

      

Az értékelést szakértő zsűri végezte, melynek tagjai Dr. Földiné dr. Asztalos Adrienne, a ME Comenius Tanítóképző Főiskola nyugalmazott zenetanárnője és Varjas Csabáné zenepedagógus, a Farkas Ferenc Művészeti Iskola tanárnője voltak. Az értékelés során Adrienn nénitől és Gabika nénitől hasznos tanácsokat kaptak a gyerekek a népdaléneklési technikákról, amelyeket majd hasznosíthatnak a további felkészülésük során.

Az eredményhirdetés során a helyezettek oklevelet és ajándékkönyveket kaptak. Akik nem értek el helyezést, azok a gyermekek emléklapot és csokoládét kaptak.
Köszönjük a pedagógusok, a szülők és segítők felkészítő munkáját, amellyel elősegítették a gyermekek eredményes szereplését!
A Népdaléneklési versenyt ezen túl is minden évben meghirdetjük a gyermekek számára. Reméljük, hogy évről évre, egyre több gyermek kap kedvet az énekléshez és jelentkezik a versenyre.

Helyezettek:
1 - 2 osztály
I. díj Kocsik Dóra Ágnes II. Rákóczi F. Ált. Iskola
II. díj Sánta Krisztina Református Koll. Ált. Iskolája
III.díj Fekete Boglárka Szent Erzsébet Ált. Iskola
Különdíj: Fekete Gyöngy Szent Erzsébet Ált. Iskola

3-4. osztály
I. díj Bana László Református Koll. Ált. Iskolája
II. díj Vajóczki Hanna Róza Református Általános Iskola, - Dékány Kolos II. Rákóczi F. Ált. Iskola
III. díj Molnár Dorina II. Rákóczi F. Ált. Iskola, - Rák Gergő II. Rákóczi F. Ált. Iskola, - Vismeg Zsombor Szent Erzsébet Ált. Iskola
Különdíj: Szilágyi Zsófia Kincső Református Általános Iskola

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.11.24./

 

A Pál utcai fiúk

 

               
               

November 23-án 14 órától láthatták az érdeklődők Molnár Ferenc – Szakszon Csaba – Kriston Ákos: A PÁL UTCAI FIÚK - zenés játék egy felvonásban a Pécsi Sándor Guruló színház teltházas előadásában A Művelődés Háza és Könyvtára színháztermében...
 

 


 

      

A Pál utcai fiúk főszereplői józsefvárosi gyerekek, akiknek két bérház közötti grund jelenti a szabadságot és a hadszínteret. E kereten belül mutatja be az iskola és játék, barátság és harc, összetartás és árulás megnyilvánulásait a kamaszvilág tükrében, a gyerekek szemszögéből nézve és megértve.

A történet két rivális banda között játszódik, akik a grundon - és a grundért - folyó harcot élet-halál kérdésének tekintik, ám ez a romantikus játékhadszíntér az író fantáziája által jelképpé válik, ahol a fennmaradásért kell háborúzni. Mert ennek a világnak is megvannak a saját törvényei, szokásai, egyesületei és erődítményei. Tehát vezérei és közkatonái is. Boka és Áts Feri a két tábor vezére, Geréb, az áruló, s az önfeláldozó Nemecsek Ernő egytől-egyig kiforratlan, alakuló egyéniségek, s Nemecsek híres önfeláldozása sem a szokványos hősi tett, sokkal inkább a grundért folyó háború során önkéntelenül is bátor hőssé váló hétköznapi kamasz természetes cselekedete.

Zenés színpadok fesztiváljának (SCHERZO) II. helyezettje /2004/
 

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.11.24./

 

Nyílt nap az ÁVG-ben

 

               
                 

 


Tóth Tamás

      

2011. november 16-án került megrendezésre az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium idei, második nyílt napja (az első nyílt napra októberben került sor az Arany János Tehetséggondozó Program iránt érdeklődők számára). Az érdeklődő diákok, szülők és tanárok számára Tóth Tamás igazgató úr mutatta be az intézmény jövő évi beiskolázási tervét, a felvételi eljárás menetét, és az ÁVG által biztosított speciális lehetőségeket, valamint az oktató-nevelő munka eredményességét, s a már ÁVG-s diákok gimnáziumukról vallott véleményét...

Az igazgatói tájékoztató után a hatodik és nyolcadikos diákok bepillantást nyerhettek és bekapcsolódhattak a tanórákon folyó munkába. A kollégium iránt érdeklődők számára Bolló Csaba kollégiumvezető úr mutatta be a kollégiumban zajló életet. Az érdeklődők nagy száma is bizonyítja, hogy a gimnázium és kollégium továbbra is a térségben élő diákok egyik elismert és kedvelt oktatási intézménye.
A nyílt napról esetleg lemaradt diákoknak és szüleiknek lehetőségük van tájékozódni az elhangzottakról az iskola honlapján valamint a 47/312-140-es telefonszámon.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.11.23./

 

Kisrefisek sikerei

 

               
               

A Sárospataki Református Kollégium a  tehetségek segítése terén nagy hagyományokkal rendelkezik, Ezen példák ismeretében a gimnázium mellett az  általános iskolában  is a  tehetségügy iránt elkötelezett pedagógusok   vállalják a birtokukban lévő tudás átörökítését, valamint azt, hogy a régen elkezdődött tehetségsegítés folyamata és a követendő példák átadásának lehetősége ne szakadjon meg – számolt be. Csikó Szilvia tanárnő…
 

 


 

      

Hisszük, hogy a tehetség egy belső erőforrás, amelyet folyamatosan gazdagítani  szükséges. másfelől az Isten adománya, amelynek sokféle  megnyilvánulási formája  van. Az elmúl időszakban számos tanulmányi versenyen nyílt lehetőség arra, hogy a Kisrefi diákjai  is   megmutathassák tehetségüket. Tiszakécske adott otthont az  Országos mesemondó, meseíró kézműves és szépíró találkozónak, Debrecenben 15.alkalommal került megrendezésre a Református Iskolák Országos Tanulmányi Versenye, novemberben pedig a körzeti népdaléneklési versenyen vettek részt az iskola tanulói. 

A 2011/2012—es tanévben a református iskolák országos és regionális  tanulmányi versenyein az alábbi versenyeredmények születtek  :

Név

Osztály

A verseny neve

Helyezés

Felkészítő tanár

Mózes Árpád

8.

Természettudományi

6.

Gálné Kaczvinszki JohannaKazupné Dócs Andrea

Köteles Viktória

4.

Rajz

Különdíj

Mózesné Nagy Mária
Czidor Ágnes

Kalocsai Zsófia
Szakál Zsófia

6.

Könyv-és könyvtárhasználat

8.

Tamásné Soltész Magdolna

Frikker Gabriella
Győrki Dóra

8.

Műveltségi vetélkedő

3.

Tamásné Soltész Magdolna

Sánta Csongor
Telenkó Tódor

4.

Bibliaismereti verseny

10.

Nádasi Erika

Pásztor Anna
Tóth Sebestyén

6.

Bibliaismereti verseny

6.

Beideck Endre

Rák Benedek
Simai Anna
Iván Violetta

3-4.

Komplex tanulmányi verseny

2.

Mózesné Nagy Mária
Gálné Kaczvinszki Johanna

Horgonyi Jázmin
Kalocsai Máté

2.

Komplex anyanyelvi verseny

16

Siskáné Bréda Szilvia

Zombori Gréta
Yeager Júlia

5-6.

Angol

4.

Barcsik -Rabócz Anett

Illés Anett

Lastóczki Lili

7-8.

Angol

10.

Barcsik- Rabócz Anett

Szuromi Kornél

5.

Matematika

6.

Fekete András 

Séra Kornél

6.

Matematika

9.

Fekete András

Csatlós Kornél

8.

Matematika

5.

Fekete András 

Vaskó Csenge
Matisz Blanka
Hutka Barbara
Rák Petra

3.
4.
5.
6.

Tiszakécske
Szépíró verseny

1..
1.
2.
2.

Gálné Kaczvinszki Johanna
Mózesné Nagy Mária
Tamásné Soltész Magdolna

Körmendi Fruzsia
Vinkler Nóra
Szabó Diána Elizabet
Gócs Anabella

3.
4.
 5.

6.

Tiszakécske
Mesemondó verseny

Különdíj

 Különdíj

 2.
2.

Gálné Kaczvinszki Johanna

 Mózesné Nagy Mária

 Tamásné Soltész Magdolna
Tamásné Soltész Magdolna

Lukács Nóra
Velkey Borbála
Bíró Rebeka
Zombori Gréta
Sánta Soma

3.
4.
5.
6.
7.

Tiszakécske
Meseíró verseny

2.

Gálné Kaczvinszki Johanna
Mózesné Nagy Mária
Tamásné Soltész Magdolna
Tamásné Soltész Magdolna
Tamásné Soltész Magdolna 

Sánta Krisztina
Bana László
Vajóczki Hanna
Szilágyi Zsófia Kincső

1.
3.
3.
4.

Regionális népdaléneklési verseny

2.
1.
2.
Különdíj

Takács Zoltánné

 

 

                                              

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma Általános Iskolája
/2011.11.23./

 

A 2011/2012-es színházi évad második előadása

 

               
                 

Wass Albert: A funtineli boszorkány c. két felvonásos drámájával folytatódott november 22-én este A Művelődés Háza és Könyvtára színházi bérletes előadás sorozata. Szentegyedi és czegei gróf Wass Albert (Válaszút, 1908. január 8. –Astor, Florida, 1998. február 17.) erdélyi magyar író és költő...
 

 


 

      

A Funtineli boszorkány c. regénye költőire stilizált nyelven megírt, az iparosodó - Monarchián belüli - Románia jellegzetes társadalmi, nemzeti és nemzetiségi alakjait felvonultató, a legendákat és a természet szépségét egyesítő, korábrázoló mű, amely bizonyos értelemben számot vet a történelemmel és benne a változó társadalmi renddel - az úri, "kiváltságos" osztály hibáival is. A Főnix Művészeti Műhely a nagyívű regény színpadi változatát, vagy inkább átiratát mutatta be, mely egyszerűségével és tömörségével segíti a mindenkori nézőt abban, meglássa és megértse a Wass Albert művészetét és kedvet teremtsen az író munkásságának alaposabb megismerésére.

A jól sikerült előadással a sorozat ez évi előadásai befejeződtek, a következő bemutatóra várhatóan január 19-én kerül sor, ekkor a Prima Primissima Díjas Magyar Állami Népi Együttes MAGYAR RAPSZÓDIA c. műsorát láthatja a Művelődés Háza és Könyvtára érdeklődő közönsége.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.11.23./

 

Mi lesz a sorsa az egykori Járásbíróság épületének?

 

               
               

Fontos kérdések kerültek napirendre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén, többek között tárgyaltak a volt Esze Tamás Általános Iskola sorsáról is, ami annak idején a Járásbíróság épülete volt. A többi napirend is fontos volt, így Hajdu Imre bizottsági elnöknek nem volt könnyű kiragadni azokat, amelyek leginkább érdekelhetik a lakosságot…
 

 


Hajdu Imre
 

      

Nagyon sok kiemelkedő téma volt volt, hiszen mind a 17 napirendi pontban fontos dologról tárgyaltunk, ami után zárt ülésen még a bérlakások pályázatait is elbíráltuk. Tárgyalta a Bizottság pl. a Zemplén Televízió kérelmét is azzal kapcsolatosan, hogy 15 millió forintos hitelt vett fel az OTP banktól, amihez Sárospatak város még a tavasszal egy ülésen kézfizető kezességet vállalt. Azt kérte a TV, hogy mivel nem tudta visszafizetni ezt a hitelt, az átütemezéshez járuljon hozzá Sárospatak város Önkormányzata. Végül nem csak ezt tárgyaltuk a ZTV-vel kapcsolatban, hanem felvetődött a februárban - az üzleti terv elfogadásakor - meghatározott takarékossági intézkedések végrehajtása is, amit majd a decemberi Pénzügyi Bizottsági ülésre kértünk, hogy hozzanak be. Telefonhasználat, gépjárműhasználat, és számos egyéb más dolog. A kérelmet mindenesetre jóváhagyta a bizottság, illetve javasolja a testületnek jóváhagyásra, de csak azzal a feltétellel, hogy ha lehívásra kerül az OTP-től az Önkormányzat számlájáról ez a 15 millió forint - illetve ennek a fele, mert a másik kézfizető kezes Sátoraljaújhely város – akkor ennyivel csökkentjük a jövő évre a ZTV-nek adott pénzt, tehát 7,5 millió forinttal.

Tárgyalta továbbá a bizottság az Esze Tamás Általános Iskola ügyét. Kistérségi Hatósági Központra - hatósági feladatok ellátására szolgáló épületre - pályázatot nyert az önkormányzat, 300 millió forintot, csakhogy a közigazgatás átszervezése kapcsán nem vagyunk benne biztosak, hogy mi ezt a fejlesztést végre szeretnénk hajtani. Felmerült annak a lehetősége is, hogy az épületet értékesítenénk, vannak rá érdeklődők. A héten tehát kell arról döntenünk, hogy mi legyen a sorsa az ingatlannak. Ha értékesítjük, fel kell venni a kapcsolatot az érdeklődőkkel, s megtudni, hogy mennyire komolyak a szándékaik. Ha komolyak, akkor az álláspontom szerint az épületet értékesíteni kell, ha pedig csak légből kapottak a hírek, akkor a pályázatot kell valósítani.

Az Újbástyával kapcsolatban testületi ülésen, illetve bizottsági ülésen beszéltünk arról, hogy A Művelődés Háza mennyire hatékonyan tudja működtetni ezt az intézményünket, ezt az épületet. Ezt most megerősítette a bizottság, s javasolja, hogy a jövő évben is maradjon az Újbástya Rendezvénycentrum a Művelődés Háza és Könyvtára kezelésében.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.11.23./

 

 Kettős győzelem Békéscsabán

 

               
                    
A képek illusztrációk

Megkezdte hosszú bajnoki menetelését a Zempléni Vízilabda Klub, elsőként a Gyerek I. korosztály látogatott Békéscsabára a hétvégén, ahol az Országos Vidékbajnokság első meccsein magabiztos győzelmet aratott. A marosvásárhelyi Torpi Mures Clubul Sportiv csapatát 13:1 arányban, majd a bajai Sugovica Vízilabda Sportegyesület csapatát 23:10 arányban győztük le - küldte tudósítását Erdei János szakedző...
 

 Erdei János

      

Bár számtalan nehézséggel kellett megküzdeni, mégis régóta vártunk már egy ilyen fényes sikerre. Békéscsaba borzasztó messze van, ezért az utazás megszervezése mindig különlegesen nehéz feladat. Ezúton szeretnénk megköszönni Tóth Tamás igazgató úrnak, hogy lehetőséget biztosított az ÁVG kisbuszának igénybevételére és Molnár Gábor vízilabdás apukának is, aki saját autójával szállította a gyerekeket. Köszönet jár azoknak a szülőknek, akik anyagi áldozatot vállaltak annak érdekében, hogy a ZVK eleget tehessen a bajnoki kiírásban foglalt kötelezettségeinek.

A meccseken mindösszesen 9 játékos vett részt, a csapat többi tagja betegséggel küzdött, vagy a késő éjszakai érkezés miatt nem tudta vállalni az utazást. Az utazó keret tagjai: Csordás Sándor, Gulyás Kristóf, Keksz Máté, Molnár Dániel, Molnár Márk, Rák Gergő, Szabó András, Pásztor Gyula, Vígh Ákos.

A győzelmek a laikusok számára akkor értékelhetőek igazán, ha hangsúlyozzuk, hogy a vízilabdában a kapussal együtt összesen 7 játékos van egyidejűleg a pályán. Most tehát nemcsak két sokkal nagyobb település csapata ellen vettük fel a küzdelmet, hanem saját akaraterőnkkel is, hiszen a vízilabda olyan fizikai állóképességet igénylő sportág, ahol két cserével nagyon nehéz az erőt beosztani. Főleg úgy, hogy egy 60 perces szünet közbeiktatásával két mérkőzést kell lejátszani egymás után. Ezek tükrében a mérkőzéseken nagyon fegyelmezetten játszó sportolóink hősies odaadásról tettek tanúbizonyságot.

Az Országos Vidékbajnokságban való részvétel – amit nyugodtan nevezhetnék nemzetközi bajnokságnak is, hiszen szlovák, román és szerb csapatok is részt vesznek a bajnokságban – nagy kihívás kis egyesületünknek. A tavalyi szezonban – bár többször közel álltunk a győzelemhez – megfizettük a tanulópénzt és számos fájó vereséggel, de tapasztalatokkal felvértezve zártuk a tavalyi szezont. A türelem meghozta gyümölcsét. Látható, hogy ebben az évben már képesek vagyunk helytállni egy ilyen komoly ellenfeleket felvonultató országos vidékbajnokságban.

A következő forduló december 10-én Baján kerül megrendezésre. Az utazás megszervezéséhez támogatókat keresünk. Kérjük azokat a sportot szerető nagylelkű sárospataki és sátoraljaújhelyi polgárokat, akik akár anyagilag, akár egy kisbusz rendelkezésre bocsátásával segíteni tudnak a közel 1000 km-es távolság leküzdésében.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Zempléni Vízilabda Klub
/2011.11.22./

 

 „TÜZES HÍREK”

 

               
                 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága illetékességi területén a 2011. október 20. és 2011. november 20. közötti időszakban 22 tűzeset, 12 műszaki mentés történt, és 2 esetben téves jelzéshez vonultak egységeink - nyilatkozta Dakos Zoltán tűzoltó törzsőrmester...
 

 


Juhász Péter

      

A műszaki mentések során, 4 esetben lakóház, illetve közúti forgalmat veszélyeztető fa eltávolításhoz, 1-1 esetben állatmentéshez, illetve lakóház pincéjében felgyülemlett víz eltávolításához, 5 esetben közúti balesethez, valamint 1 esetben rendőrség kérésére riasztották tűzoltóinkat.

- 2011. október 22-én Sátoraljaújhely belterületén egy MAN típusú kamion, és egy Fiat Ducato típusú tehergépkocsi ütközött, melynek következtében a kisteherautó motortere kigyulladt, kamion pedig egy nagyfeszültségű oszlopnak hajtott. A kiérkező egység a tűzet 2 darab „D” sugárral eloltotta, az áramtalanítást elvégezte, és a kamion üzemanyagfolyását megszüntette. A mentősök 1 fő súlyos sérültet szállítottak el a helyszínről.

- 2011. október 28-án délutáni órákban, Sárazsadány és Tolcsva között 4 darab személyautó ütközött, a Daewoo Matiz típusú gépkocsiból 3 fő súlyos sérültet emeltek ki kiérkező egységeink, majd a sérülteket átadták a mentősöknek. A gépjárműveket áramtalanították.

- 2011. október 31-én délelőtti órákban, Tiszacsermely és Nagyhomok között egy Suzuki típusú személygépkocsi az árokba borult. A balesetben 1 fő könnyű sérültet emeltek ki a tűzoltóink a mentősökkel közösen, a gépjárművet áramtalanították és drótkötél segítségével az útra vontatták.

- 2011. november 14-én kora reggeli órákban egy Ford Transit típusú tehergépkocsi árokba csúszott. A kiérkező egységeink a gépjárműből 1 fő könnyű és 1 fő súlyos sérültet szabadítottak ki, majd átadták őket a mentősöknek, valamint a gépjárművet áramtalanították.

A tűzesetek közül 4 esetben lakóházban, 1 esetben lakóház melléképületében keletkezett tűz, 1 esetben kereskedelmi létesítményben, 15 esetben szárazfű, bozótos gyulladt meg, és 1 esetben építési hulladékban keletkezett tűz.

- 2011. október 22-én Olaszliszkán egy 5x30 méter alapterületű kereskedelmi létesítmény 11x5 méter alapterületű helységében keletkezett tűz. A tűztől károsodott az épület tetőszerkezete, a helységben található árukészlet, valamint a berendezési tárgyak. Kiérkező egységeink légzőkészülék használata mellett a tüzet 3 db „D” sugárral és kéziszerszámok segítségével eloltották. Személyi sérülés nem történt, viszont az anyagi kár jelentős.
 

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága
/2011.11.22./

 

 Ingyenes átvizsgálást ajánl a Sárospataki Autójavító Kft.

 

               
                 

 


Tóth József

      

A télre való felkészülés az autósok számára komoly feladatot jelent. Ehhez ajánlotta fel segítségét a Sárospataki Autójavító Kft. Tóth József ügyvezető elmondta, hogy felajánlanak egy ingyenes átvizsgálást, amely után felhívják a tulajdonos figyelmét arra, milyen teendőket kell elvégeztetnie ahhoz, hogy biztonságos autóval közlekedhessenek a tél folyamán…

Ezeket a teendőket nem feltétlenül náluk kell megrendelni, hiszen a legfontosabbak közé tartozik pl. a gumiabroncs vizsgálata, aminek cseréjével ők nem is foglalkoznak. Vizsgálják továbbá a különböző folyadékokat, hogy megfelelő-e a fagyálló képességük, valamint a fékrendszert, ami szintén hibátlanul kell működnie, hogy csúszós úton is – megpördülés nélkül – álljon meg az autó.
 

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2011.11.22./

 

 Miskolcon sakkoztak

 

               
                 

A megyei második vonalban november 20-án Miskolcon ült asztalhoz a Zemplén Együtt sakkcsapata. Mivel a megyeszékhelyen kimagasló szinten foglalkoznak sakkoktatással, sok fiatal található csapatukban. Irigykedve beszélgettünk mérkőzés előtt az ottani lehetőségekről. Hátha egyszer majd nálunk is… - számolt be Tóth Tamás, a Zemplén Együtt sakkcsapatának vezetője...
 

 


Tóth Tamás

      

Miskolci Kisbocsok II. – Zemplén Együtt 6 - 6

Győztek:
Lendák Lajos, Simai Gábor, Tóth Tamás, Zurkó Csaba, Pogácsás Panna,
Döntetlen:
Sr. Balogh István, Csatlós Kornél

Következő ellenfelünk Kazincbarcika lesz december 11-én a sátoraljaújhelyi Városi Könyvtárban.
(a fotó illusztráció)

 

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.11.21./

 

 Köz-és felsőoktatás a Kárpát-medencében

 

               
                 

 


Sikora Attila

      

November 18-án, pénteken egész napos konferenciát tartottak a Miskolci Egyetem Comenius Főiskolai Karán, "köz-és felsőoktatás a Kárpát-medencében" címmel. A konferencián előadást tartott Dr. Vancsó Ödön a NEFMI főosztályvezetője az oktatásügy aktuális változásairól, Dr. Iván László országgyűlési képviselő, az időskorúakkal való gondoskodásról - nyilatkozta Sikora Attila alpolgármester...

A nemzetközi tapasztalatokat lengyel és ukrán szakemberek előadásaiból ismerhettük meg. Ebéd után kerekasztal beszélgetések zajlottak a pataki nevelésről, és a kari kutatások eredményeiről.
 

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2011.11.21./

 

Könyvtárosok az Olvasószolgálati és Helyismereti Műhelymunkán

 

               
               

November 11-én tartotta aktuális összejövetelét az Olvasószolgálati és Helyismereti műhely. Az összejövetel első felében a Közkincs-kerekasztal ülésére került sor, amelyen Bosch Ágnes közművelődési referens adott tájékoztatást a közművelődési feladatok aktuális állásáról - nyilatkozta Kövér Sándorné könyvtárvezető...

 

 


Kovér Sándorné

      

A könyvtárosok továbbképzése keretében Stumpfné Gyöngyösi Etelka a helyismereti gyűjtemények tartalmáról és fontosságáról beszélt.
A továbbiakban Hogya Róbert, kistérségi referens a Kistérségi Iroda részéről tartott tájékoztatót.

Végül az egyéb problémákról, aktuális feladatokról, és az idén még megvalósuló rendezvényekről Kövér Sándorné könyvtárvezető tájékoztatta a kistérség könyvtárosait.
A Műhelymunka igazi értéke az, hogy lehetőséget biztosít a folyamatos, és közvetlen párbeszédre a mozgókönyvtári ellátás szereplői között.
 

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.11.21./

 

 Idősek Napja Sárospatakon

 

               
                 

Az Idősek Napja alkalmából szervezett ünnepséget idén november 16-án, 16 órai kezdettel szervezte meg Sárospatak Város Önkormányzata A Művelődés Háza és Könyvtára színháztermében. Az idős emberek közül nagyon sokan - több, mint 400-an - elfogadták a meghívást, így üres hely alig akadt a nézőtéren, mikor Aros János polgármester a színpadra lépett és az időseket köszöntötte…
 

 


Aros János

      

Önök voltak, akik ásóval és lapáttal ásták 50 éve az első medencét Végardón. Önök voltak, akik téglajegyet vásároltak A Művelődés Háza építésekor és Önök voltak, akik társadalmi munkában - ahogy akkor szüleink mondták - kommunista műszakban sok hétvégén városunk szépítésével töltötték szabadidejüket. Köszönet érte mindannyiuknak!

A mindennapi - sajnos egyre nehezebb - élethez az elődök példáiból merítünk erőt, hitet és bátorságot. Kizárólag ebből az erőből és hitből tudjuk folytatni az önök által megkezdett munkát. Az önöktől kapott erőből tudjuk az óvodát, az iskolát felújítani, egészségházat építeni és viselni a mindennapok megpróbáltatásait – mondta a polgármester, s végezetül megköszönte az időseknek, hogy ma is aktív részesei a város életének.

A szórakoztató műsort ezúttal nem meghívott művészek szolgáltatták, hanem városunk művészpalántái. A döntést – aminek helyessége már az első percekben beigazolódott - Donkó József kabinetiroda vezető így indokolt:
„Úgy gondoltuk, hogy legalább akkora örömet okozhat Önöknek az, hogy a saját unokáikat láthatják itt a színpadon. Éppen ezért a Sárospataki Farkas Ferenc Művészeti Iskola néptánccsoportjai és a magán ének tanszaka fog közreműködni, valamint a Zsindely Együttes Szebényi Luciával.”

A fellépő gyerekek nagy tapsokat kaptak, a néptáncosok éppen úgy, mint az éneklő „kis csillagok” és mint Szebényi Lúcia a Zsindely Együttessel, akiket mindig szívesen látnak és hallanak a patakiak, különösen ez a korosztály.

A műsor kis vendéglátás követte A Művelődés Háza folyosóján, ahol egy pohár borral koccintani is volt lehetőségük azoknak, akik régen találkoztak.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>           További videók a YouTube Sárospatak oldalon>>>

Törő Gábor
/2011.11.21./

 

Hiányoztak a kulcsjátékosok

 

               
                 

Az NB II. 3. fordulójában végre nem az esélytelenek nyugalmával kellett volna játszanunk, ha teljes csapattal ki tudunk állni. Sajnos az élet közbeszólt, három kulcsjátékosunk hiánya igencsak felborította előzetes várakozásunkat. Ennek megfelelően az ellenfél kíméletlenül átgázolt rajtunk, győzelem nélkül fejeztük be a mérkőzést - számolt be Tóth Tamás, a sárospataki sakkcsapatának tagja...
 

 


Tóth Tamás

      

Sárospatak - Nyíregyháza 3 - 9

Döntetlen:
Simai Máté, Tóth Levente, Lendák Lajos, Lengyel Gábor, Simai Gábor, Magyar Sándor.

Az eredmények, tabellák, partik a Magyar Sakkszövetség honlapján részletesen megtekinthetők.

Következő ellenfelünk Balkány lesz november 27-én a Comenius Tanítóképző Főiskola ebédlőjében.
 

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.11.20./

 

 Magyarországon a Kiwanis kluboknak is nehezebb

 

               
                 

A Magyarországi Kiwanis Klubok Szövetségének elnöke, Hörcsik Erika folyamatosan tájékoztatja honlapunkat az országos szövetségben folyó munkáról, a magyar klubhálózat fejlesztéséről éppen úgy, mint az európai központtal való kapcsolattartásról. Erre legutóbb a sikeres bál utáni sajtótájékoztató alkalmával került sor, amit a Hotel Bodrogban, november 9-én tartottak…
 

 


Hörcsik Erika

 

 

 


Szajkóné Király Erzsébet

 

 

      

Február óta a régi alapokon elkezdtük a Kiwanis szövetségnek átalakítását. Új alapszabályt, új SZMSZ-t alkottunk, új tisztségeket vezettünk be, új bizottságokat állítottunk fel, s azoknak az új felelőseit jelöltük ki. Ezzel egyidejűleg az új honlapot új tartalommal töltöttünk fel. Az Európai Kiwanis szabályaihoz alkalmazkodva újjászervezzük a magyarországi Kiwanis szövetséget. Az európai szövetség a genfi központtal együttműködik, amiben 16 európai ország vesz részt. Ők átalakították a szövetség működését, s nekünk ehhez alkalmazkodnunk kellett.
Az összes magyarországi klub életével foglalkozni kell, ez emberekkel, gyerekekkel való kapcsolattartás, támogató programok szervezése - ez a Kiwanisnak a könnyebb és a szebb oldala. Nehezebb dolog, amikor egy külföldi konferencián kell megállni a helyünket. Más hagyományok, más történelem, más gazdasági viszonyok vannak a külföldi országokban, mint nálunk. Mi az európai Kiwanisnak egy kicsit szegényebb országa vagyunk, ez a valóság. Az olaszok például több száz klubot hoztak létre, míg mi itthon azon küzdünk, hogy egyáltalán megismertessük a Kiwanis gondolatot, hogy nyitottak legyenek az emberek az ilyen közösségi élet felé. A problémák itt inkább befelé fordítják az embereket. Sajnos az országunk most ilyen helyzetben van. Nehéz megértetni az európai vezetéssel, hogy milyen nehéz a klubjainkat bővíteni, igaz elindultunk Dunántúlon is a klubépítésében, Egerben és Salgótarjánban is volt tagfelvétel, valamint a zempléni klubban és a sárospataki női klubban is avattunk új tagokat. Feladat a klubok létszámának bővítése és új klubok létrehozása.
Budapesten van ugyan működő klubunk, de nagyon fontos, hogy ilyen nagyvárosban legalább még egy klubot létrehozzunk. Szeretnénk nyitni az Alföld felé is. Debrecenben szívesen fogadják és hajlandóak Kiwanis csoportot létrehozni. A klubok életét támogatjuk, segítünk, amiben tudunk. Elsősorban az új klubok létrehozása a fő feladatunk.

Nagyon fontos a tapintat, nagyon fontos, hogy milyen úton-módon szólítunk meg embereket. Általában személyes kapcsolatokon keresztül folyik ez a szervezés. Fontosnak tartjuk, hogy aki hozzánk csatlakozik, az örömmel tegye ezt, ne érezze kötelességének.

Ha valaki segítséget kér, ha elesett, problémás gyerekről van szó, akkor biztos, hogy bármilyen körülmények között fogunk segíteni. Van rá példa, hogy erőnkön felül támogatunk gyerekeket, mert fontos a sorsuk a számunkra. Ha igazán nagy bajban van egy család, akkor biztos, hogy számíthat ránk.

A gimnazistáknál nagyon fontos, hogy nyelvet tanuljanak, mert egyébként az Európai Unióban nem tudnak tovább tanulni, sem munkát vállalni. Nagyon fontos, hogy az európai nyelveket beszéljék és értsék. Sok családot terhel egy-egy ilyen költség, amikor el kell menni a nyelvvizsgát letenni. Gondoltunk egy ösztöndíjcsekk támogatásra, olyan gyerekek esetében, akik jó tanuló, okos gyerekek, de pont az a 100 euró a családnak gondot okoz. Az osztrákok részt vesznek velünk ebben a nyelvvizsga programban.
Januárban fogjuk megjelentetni, hogy kik és milyen feltételekkel pályázhatnak, s tavasszal, amikor az igazi nyelvvizsga dömping indul április, májusban, már bízom abban, hogy a gyerekek hozhatják a csekket, s tudunk segíteni.

A Világ Kiwanis és az Európai Szövetség közösen nagyszabású projektet indítottak el, s elvárás volt, hogy mi is részt vegyünk benne. A fejlődő országok újszülött gyermekeit és az anyákat oltják tetanusszal. A Kiwanis ennek a költségét biztosítja.

Terveink között szerepel a roma táborok szervezése is, hogy a halmozottan hárányos helyzetű gyerekeknek segítsünk a felzárkózásban. Ez lenne a reszocializáció, a táborban megtanítani bizonyos dolgokat a gyerekeknek, mint a ruházat, a környezet tisztántartása, az étkezések. Innentől kezdve, köszönés, viselkedés, az életszerű dolgokat megtanítani a gyerekeknek.
Ezt végeznénk a 10-14 éves korosztállyal, napközi jellegű programmal. Aztán egyszerűbb ételek főzését tanítanánk meg nekik, amit nem tanultak meg otthon. Miskolcon hasonlót tervezünk óvodáskorú gyerekekkel.

Mivel Hörcsik Erika lett a Magyarországi Kiwanis Szövetség elnöke, ezért levéve a válláról terhek egy részét a sárospataki Kiwanis Klubban elnökcserét hajtottunk végre, ugyanis az elmúlt 3 évben Erika volt az elnökünk. A tagság engem választott az új elnöknek. Köszönöm, s remélem rá fogok szolgálni a munkámmal arra, hogy megfeleljek az elvárásaiknak – kezdte beszámolóját a sárospataki klubról Szajkóné Király Erzsébet

Több olyan programunk van, amit folyamatosan hajtunk végre. Több rászoruló gyerekeket rendszeresen és állandóan támogatunk. Szeretnénk az adventi időszakban is olyan programokat végrehajtani, amivel minél nagyobb gyereklétszámot tudunk felölelni. Nyaranta a város jó tanuló és szociálisan hátrányos helyzetű gyerekeinek egy lovas tábort szervezünk. Idén is nagy sikert aratott, mikor minden iskolából kiválasztottunk 3-4 tanulót, akik ebben a táborban egy héten keresztül részt vehettek.
A Sárospataki Klub a magyarországi klubok közül az egyik legrégebbi és legnagyobb létszámú klub. Eddig 22 fő volt a tagságunk, s idén nagy örömünkre 3 új tagot avathattunk. Ezzel példát mutatunk a többieknek, s ha minden évben bővülünk, akkor ez új színezetet is fog a munkánkban jelenteni. Klubtársainknak mindig akad egy-egy új ötlete, s ezekkel folyamatosan gazdagíthatjuk tevékenységünket.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.11.20./

 

 Pályázati pénzből indulna el a Sárospataki Várjátékok rendezvénysorozat

 

               
             

Rendkívüli testületi ülést tartott Sárospatak Város Önkormányzata, melyen az Európai Uniós Vidékfejlesztési Pályázatok úgynevezett LEADER programja került napirendre. Aros János polgármester elmondta, hogy négy pályázat benyújtásáról döntött a képviselő testület és döntöttek egy önkormányzati ingatlan eladásáról is…
 

 


Aros János

      

Négy címen kívánunk LEADER pályázatot beadni, amelyek közül a legnagyobb egy nyári várjátékok rendezvénysorozat lenne „Sárospataki Várjátékok” címmel. Szeretnénk, ha hosszú időn keresztül, minden nyáron megrendezhetnénk ezeket a várjátékokat. Ebbe több környező települést is bevonnánk.

Terveink között szerepel egy családi napnak a létrehozása, amit a Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat kezdeményezett „Családi és szakmai roma nap megvalósítása” címmel.

”Sárospataki Ízek, Sárospataki Hagyományok” címmel egy szakácskönyvet és egy naptárnak a kiadását is tervezzük, valamint egy kisebb összeggel a „Józseffalvi Búcsú” megszervezésére szeretnénk pályázatot benyújtani.

A Szent Erzsébet 26-ra vételi szándék érkezett. A szerződés előkészítése elég hosszú ideig tartott, de megszületett a végleges szerződéstervezet, ami mindkét fél részéről elfogadható. Remélem, hogy a héten alá is tudjuk írni a szerződést. Tesszük ezt azért, mert az a tevékenységi kör, amelyet itt a Szentnegyedben, a vételi szándékot benyújtó kft végezni akar, teljes mérték egyezik a mi elképzeléseinkkel, ugyanis egy idegenforgalmi szolgáltatást nyújtó beruházás jönne létre a közeljövőben.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.11.20./

 

 Partnertalálkozó volt Weinberg ’93 Kft-nél

 

               
               

A Weinbergnél mindig történik valami. Volt már több ízben csarnokavató, rendszeresen tartanak családi napokat és most, november 11-én is nagy volt a sürgés-forgás a Malomkőgyár úti óriáscsarnokban. Derczó István ügyvezető elmondta, hogy ezúttal több dolgot kötöttek össze…
 

 


Dercó István

      

A mai napnak két apropója van, egyrészt már hagyományőrző módon meg szoktuk ünnepelni a Márton napját, illetve az újbor ünnepét és most szerencsés módon ez pont 2011.11.11-re esett. Azon kívül az aktuális munkáinkkal kapcsolatos ügyfeleinket, megrendelőinket ilyenkor hívjuk meg egy rövid vendéglátásra, egy szűk, egynapos programra. Ennek keretében egy termékbemutatót, egy gyártásbemutatót tartunk és az elmúlt egy év történéseit mutatjuk be. Ami most elhangzott, az acélszerkezet gyártás és az épületépítés volt.
Alapvetően fővállalkozói, generál kivitelezői tevékenység a cég fő bevételi forrása. Ezekkel kapcsolatban a főbb épületeinket bemutattuk. Alapvetően ritkán tudunk találkozni a megbízó cégeink képviselőivel, vezetőivel, tulajdonosaival, s ez a nap egy kicsit arról szól, hogy ismerkedünk, barátkozunk, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz, hogy gondolatokat cseréljünk, illetve nem titkolt cél, hogy tovább építsük az üzleti kapcsolatainkat, lehetőségeinket.

Délután jön a kulináris élvezetekkel dúsított része a programnak, a sült liba, s az ahhoz kapcsolódó borbemutató, az új bor megkóstolása, este pedig egy zenés programmal színezett pinceprogrammal zárjuk a napot. Másnap reggel a távolról érkező vendégeink haza is utaznak. Nem vesszük el őket a hétköznapok után megérdemelt hétvégétől, hogy családi körben tudják tölteni a hétvégét. A mi esetünkben is – a sok teendő mellett - egy ilyen bő félnapos program éppen belefér.

Derczó úr ezután az év nagyobb munkáiról számolt be. Érdeklődve hallgattuk, hogy a hazaiakon kívül Ausztriában, Olaszországban és Romániában is volt munkájuk, sőt, még a Bahama szigeteken is dolgoznak…

Alapvetően a visszatérő partnereinknél voltak elsősorban munkáink. Szerencsére ezeket jó kapcsolatban, megfelelő módon sikerül ápolni, kezelni. Ócsán egy üzem építését említem, ami nagyságrendileg 2 milliárd forintos beruházás volt építési szempontból. Ezt mi fővállalkozói szinten végeztük, s az acélszerkezet gyártás vonatkozásában is fontos állomás volt számunkra.

Törökszentmiklóson egy inkubátor ház építése volt a feladatunk, Tiszakécskén pedig egy üzembővítés, ami egy acélszerkezetű beruházás volt. A TEVÁNÁL visszatérő kivitelezők vagyunk, ott egy hűtőházi, technológiai beruházást valósítottunk meg, ami nyilván épülettel együtt értendő .
Ami új szín volt, Ausztriában egy 10 000 négyzetméteres bővítése a Designer Centernek, a Bahama szigeteken is van munkánk, ami most van folyamatban. Egy 3000 négyzetméteres, durván 100 tonnás acélszerkezet mennyiséget érintő feladat, amit komplett épületszerkezettel együtt vállaltunk és szerelünk, a kollégák ott dolgoznak.
Tengeri, zárt konténerben jut ki az anyag, speciális csomagolási igénnyel, összetettebb a szállítási lehetőség, mint itt Európában, de alkalmazkodni kell ezekhez a kiírásokhoz. Afrikában is van egy megbízásunk, ami csak gyártás - természetesen szállítással együtt – Nigériában, ahol egy cementipari beruházáshoz dolgoztunk. Azon kívül Olaszországban bányatechnológiai munkákhoz dolgozunk be egy osztrák céggel közösen, egy másik osztrák partnercégünkkel pedig Romániába egy faszárító üzemnek a teljes technológiáját gyártottuk le.

2009-ben lényegesen - több, mint 30 %-kal - csökkent a cég árbevétele, ezáltal nyilván a munkahelyek száma is. 2010-ben igyekeztünk jobban szervezni a dolgainkat, egy kicsit szélesíteni a lehetőségeinket. A 2011-es év szintén egy nagyon nehéz, kemény év, nehéz időszakon, hónapokon vagyunk túl. Szerencsére az úgynevezett két lábon állás kicsit kiegészíti egymást, a fővállalkozó építési tevékenység, illetve az acélszerkezet gyártás. Így mindig van lehetőség, az egyik viszi a másikat ezen alapon, de őszintén megmondom nem könnyű lehetőséghez, megbízáshoz jutni. Nyilván a kifizetések is akadoznak. Banki visszalépések, illetve cégek tönkremenetele is benne van a rendszerben a folyamatban. Hellyel-közzel sikerül elkerülni ezeket a helyzeteket, vannak nekünk is jócskán kintlévőségeink, de jó a kapcsolatunk a bankunkkal is illetve a partnereinkkel is, így tudjuk kezelni. Nem könnyű.

Létszámleépítés idén nem volt, még bővíteni is tudtunk. Több olyan cég van, ami nem bírta a versenyt vagy más oknál fogva bezárt, illetve felszámolás alá került. Így kerültek ide kollégák Miskolcról, Mádról illetve a környékről is többen jöttek hozzánk. Ezzel együtt egy kb.10 %-kal bővült a létszám.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.11.20./

 

A Kreatív Varázssziget

 

               
               

 


Krenyítzkiné Sárosi Krisztina

      

A Kreatív Varázssziget november 9-én tartotta a soron következő foglalkozását a könyvtár gyermek-részlegében. Ezen alkalommal őszi témájú kitűzőket varrtak a gyerekek anyukáik és nagymamáik segítségével. A kisebbek egyszerű virágcserépbe tűzhető díszeket készítettek - számolt be Krenyítzkiné Sárosi Krisztina, gyermekkönyvtáros...

A gyerekek örültek az elkészített daraboknak, mert mostanában újra divatba jöttek a kitűzők. Öröm volt látni, hogy táskáikon, ruháikon hordják a maguk által megvarrt apróságokat. Továbbra is nagy szeretettel várjuk a kreatív hobbikat kedvelő gyermekeket és szüleiket, nagyszüleiket a könyvtár kreatív foglalkozásaira. December hónapban természetesen már a karácsonyra készülődünk!

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.11.19./

 

 Őszi életkép az Erdélyiben

 

               
                 

Az ÖKOISKOLA-i vállalásaink egyike az Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium (B-A-Z Megyei Önkormányzat Speciális Közoktatási és Módszertani Intézmény Sárospataki Tagintézménye) környékének szépítésében, rendbetételében való aktív részvétel. Ezen az őszön virágot ültettünk és falevelet gereblyéztünk - a tudósítást küldte Sóstói András az ÖKOISKOLA-i munkacsoport vezetője
 

 


Sóstói András

      

A zöldterületünket vastag avarszőnyeg borította, mely szép őszi hangulatot teremtett, de az igazi tél beköszöntése előtt igyekeztünk összegyűjteni és elszállíttatni. E célból, kérésünkre Ágoston András Úr az iskolánkba küldött egy konténert, és 2011. november 12-én, tanulói szorgos kezek eredményeként megtöltöttük azt falevéllel.

A speciális csoport dolgozói – egy kedves támogatónk adományaként– tulipánhagymákat és árvácskákat ültettek a virágágyásba. Ez úton is köszönjük támogatását!

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium
/2011.11.19./

 

 A FUNTINELI BOSZORKÁNY

 

               
                  

A színházi bérletes sorozat november 22-én 19 órakor folytatódik A Művelődés Háza és Könyvtára színháztermében. Kedden a Főnix Művészeti Műhely előadásában Wass Albert: A funtineli boszorkány c. drámáját nézheti meg az érdeklődő közönség.

Wass Albert személye régóta kavar viharokat maga körül. A funtineli boszorkány című műve azonban, melyet a Főnix Színházi Műhely állított elsőként színpadra, még a legelfogultabbakat is elgondolkodásra késztette. Hiszen a hősnő nemzetisége román, körülötte sok nemzetiség kavarog konfliktusokban és egyetértésben; de emberségük vagy embertelenségük nem nációjuk függvénye. Igazságukat vagy önzésüket nem az határozza meg, milyen nyelven szólnak. Emberi nagyságukat vagy kisstílű akarnokságaikat nem nacionális hovatartozásuk irányítja. Ez az előadás tiszta gondolataival, tiszta szándékaival, tiszta értékrendjével és tiszta nyelvezetével talán hozzásegít bennünket a hétköznapok tisztánlátásához is.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak!
Belépődíj: 2000 Ft

 


Törő Gábor
/2011.11.19./

 

 Ülésezett Megyei Önkormányzat Közgyűlése

 

               
                 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtartotta novemberi ülését. A közgyűlés napirendi pontjai kiegészítésre kerültek három előterjesztéssel: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat pénzforgalmi számlavezetőjének megválasztása, az ”Élményturizmus a vas útján” projekt című pályázat benyújtásához való utólagos hozzájárulás és az Abaúji Múzeum ingatlanának tulajdonba adása... a fotón dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke
 

 


dr. Mengyi Roland

      

A közgyűlés első napirendi pontként tárgyalta a Tájékoztató a Magyar Köztársaság Kormánya és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke által kötött megállapodásról, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló törvényjavaslatról, valamint a Kormány új típusú megye koncepciójáról szóló kormányhatározatról szóló előterjesztést, amely jelenleg végszavazás előtt áll a parlamentben.

A megyei közgyűlés elnöke ehhez a napirendi ponthoz előterjesztői kiegészítést tett a következők szerint: A Magyar Köztársaság Kormányával a megyei önkormányzatok által fenntartott intézmények állam általi étvételéről szóló megállapodás aláírása miatt büntetőfeljelentést tettek, és a megállapodás törvényességi szempontú ellenőrzését kérték a Kormányhivataltól. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős Államtitkára levelében tájékoztatott arról, hogy a megállapodás megkötésének jogi alapja tekintetében fontos megjegyezni, hogy a Kormány nem jogi személy, tehát közjogi, polgári értelemben szerződést nem is köthet. A megállapodás aláírása közjogi, polgári értelemben sem a közgyűlés elnökére, sem a megyei önkormányzatra kötelezettséget nem származtat, jogot nem keletkeztet. A megállapodás a felek politikai természetű szándéknyilatkozata, és nem minősül olyan szerződésnek, amelyből a felek bármelyikére jogok vagy kötelezettségek származnának, ezért a megállapodás aláírásához nem volt szükséges a megyei közgyűlések felhatalmazására. Mindebből következően a felhatalmazás hiányára a büntetőfeljelentés és törvényességi ellenőrzést alapozni nem lehet.
A továbbiakban ismertette azon kormányhatározat tartalmát, amely meghatározza az új típusú megyei önkormányzat koncepcióját. A határozat értelmében a jövőben a megyei önkormányzat feladatkörébe fog tartozni, és a megye alapvető szerepet fog betölteni az egységes fejlesztéspolitika kialakításában, feladata lesz többek között a foglalkoztathatóságot javító és a munkahelyteremtést ösztönző intézkedések területi alapjainak megteremtése, a természeti környezet védelme, a megyei ivóvíz minőség-javítási és szennyvízkezelési programok összehangolása. Az idegenforgalom fejlesztése érdekében ki kell alakítani, és el kell fogadni a megyei turisztikai koncepciót és programot, fel kell tárni a megye idegenforgalmi értékeit. A civil ügyek tekintetében együtt kell működni a szervezetekkel, különösen a fogyasztóvédelmi, az idősek, az ifjúság és a fogyatékosok érdekeit védő, valamint az esélyegyenlőség megteremtését segítő civil szervezetekkel.

A képviselők döntettek a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről. A rendelet tervezetet és a napirendhez kapcsolódó határozati javaslatot a közgyűlés elfogadta.

A közgyűlés elfogadta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját. A megyei önkormányzat területi önkormányzat, mely 2012. évtől a törvényjavaslat szerint területfejlesztési és területrendezési feladatokat lát majd el. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzatnak a megye fejlesztésében nagyobb szerepet kell betöltenie, így a megyei önkormányzatok feladatai megváltoznak. Az intézmény fenntartást és irányítást 2012. január 1-től az állam fogja ellátni.

A közgyűlés tudomásul vette a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyzetéről szóló beszámolót valamint elfogadta a 2012. évi közszolgáltatási díjakra vonatkozó változásokat. Cziáky Zoltán, a BORSODKOMM Kft. ügyvezetője beszámolójában elmondta, hogy a társaság számításai szerint a nettó közszolgáltatási díjak egységes 2.5%-os emelése nem elégséges, de még elfogadható szinten ellensúlyozná a várható költségnövekedést. Ennél magasabb mértékű emelést – figyelembe véve a 2%-os ÁFA változás áremelő hatását is – a lakosság teherbíró képességének ismeretében nem látják bevezethetőnek. E kettős emelés eredőjeként a közszolgáltatás bruttó díja 4.16%-kal emelkedne 2012-ben, amely a 2012. évi költségvetésben tervezett inflációt alulról közelíti.

A közgyűlés tudomásul vette a Leader program működésének Borsod-Abaúj-Zemplén megyei tapasztalatairól szóló tájékoztatást. Koleszár Gábor a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltségének vezetője rövid kiegészítést fűzött az írásos tájékoztatóhoz, majd hangsúlyozta, hogy a Leader és a hagyományos vidékfejlesztési politika intézkedései között az a különbség, hogy az előbbi abban nyújt iránymutatást, „hogyan” lehet elérni a kívánt célt, nem pedig előírja, „mit” kell tenni. A helyi részvétel, a valódi összefogás és együttgondolkodás, ami máshol esetleg kiegészítő jelleggel jelenik meg, itt a működés fő sajátossága.

A közgyűlés Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Tervének érvényesüléséről szóló beszámolót és a határozati javaslatot elfogadta.

A következő napirendi pont a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2012. évi belsőellenőrzési tervére vonatkozott. A javaslatot a közgyűlés elfogadta.

A közgyűlés megtárgyalta és elfogadta azt a javaslatot, amely a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház és az FMC Miskolci Nefrológiai Központja közötti közreműködői szerződés felülvizsgálatára vonatkozott.

A közgyűlés elfogadta a javaslatot a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház és a MISEK Miskolci Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. között létrejövő feladat átadási szerződésre. E szerint Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2011. szeptember 23. napján tartott ülésén határozatával hozzájárult, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház (a továbbiakban: Megyei Kórház) 27 pszichiátriai rehabilitációs, 11 pszichoterápiás rehabilitációs ágy, valamint 14 nappali kórházi ágy kapacitása „Rehabilitációs Szolgáltatások fejlesztése” elnevezésű pályázaton való nyertesség esetén kerüljön átadásra a MISEK Miskolci Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. számára.

A közgyűlés elfogadta a javaslatot, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat rendes tagként csatlakozzon a „CRIMEBOX” Bűnmegelőzési Országos Egyesülethez. A bűnmegelőzési pályázati források elnyerhetőségének legfontosabb kritériumainak megfelelt az egyesület, ami több mint 3 éve végez bűnmegelőzési feladatokat. Az egyesület tevékenységi köre kiterjed minden – a céljaival és egyébként a törvényes rendelkezésekkel összhangban álló –tevékenységi formára, mely a tagok által megfogalmazott bűnmegelőzési, önvédelmi, polgárőri- és szabadidős igények kielégítését szolgálja.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése
/2011.11.18./

 

 Hét lábon áll a 2012. évi közfoglalkoztatás rendszere

 

               
                 

2012-ben új közfoglalkoztatási rendszer indul hazánkban. Az úgynevezett „Start” program részleteiről Sárospatakon 2011. november 8-án, a Munkaügyi Kirendeltségen a szakminisztérium munkatársa, Kovács Zoltán ezredes tájékoztatta a kistérség polgármestereit. Az új rendszer főbb jellemzőit Marczi Gábor kirendeltség-vezető, az alábbiak szerint foglalta össze…
 

 


Marczi Gábor

      

A hét tengelyre épülő program a tervek szerint a jelenleginél kisebb finanszírozási terhet jelent majd az önkormányzatoknak. Ez hét lábon álló pályázati lehetőséget kínál fel, amelyek között szerepelnek mezőgazdasági minta projektek, mezőgazdasági földutak rendbetétele, belvízelvezető rendszerek rendbetétele, valamint önkormányzati tulajdonban lévő úthálózat rendbetétele. Szerepel továbbá a lehetőségek között az úgynevezett kazánprogram, ami energiaerdők telepítését, megújuló energia felhasználását teszi lehetővé. Továbbá, téli közfoglalkoztatásra is van még lehetőség.

Az önkormányzatok részéről felmerült kérdésekre első kézből a Belügyminisztérium részéről jelen lévő Kovács Zoltán ezredes válaszolt, aki a kistérség koordinációs felügyeletét végzi.
Jelen pillanatban - a feltételeket ismerve - úgy látjuk, hogy a korábbi, átlagos közfoglalkoztatási lehetőségekhez képest - amennyiben ezek a pályázatok nyernek -viszonylag jobb pénzügyi kondíciók mellett megvalósítható közfoglalkoztatásra kerülhet sor.

 
Kovács Zoltán


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>> 

Cziczer Katalin
/2011.11.18./

 

 Őszi játszóház a Kisrefiben

 

               
                 

 


Tímáriné Király Sarolta

      

Eseményekben és eredményekben gazdagon teltek az őszi hónapok a Sárospataki Református Kollégium Általános Iskolájában. Az őszi események zárásaként játszóházat szerveztünk, amelyen mindenki érdeklődésének megfelelően munkálkodhatott - számolt be Tímáriné Király Sarolta, a tagintézmény vezetője..

Az iskola tanulói több lehetőség közül választhattak: kukoricacsuhéból virágot ,papírgurigából templomot, gyűrt krepp-papírból pedig almát készíthettek. Voltak olyan gyerekek is, akik szívesen hímeztek. Ezúton is köszönjünk minden vendég és pedagógus segítségét.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 Törő Gábor
/2011.11.18./

 

 Katasztrófavédelmi gyakorlatot tartanak Sárospatakon

 

               
               

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Sárospataki Polgári Védelmi Kirendeltség ezúton tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy 2011. november 21-én (hétfőn) országos lakossági riasztó és tájékoztató gyakorlattal egybekötött polgári védelmi mozgósítási gyakorlatra kerül sor - nyilatkozta Varga András tű. főhadnagy...
 

 


Varga András

      

A gyakorlat során a hivatásos katasztrófavédelmi szerv a nap folyamán több alkalommal fiktív katasztrófahelyzetről szóló közérdekű közleményeket tesz közzé a médiatörvény rendelkezései alapján, a közérdekű és a jelentős befolyásoló erejű médiaszolgáltatók bevonásával. A fiktív helyzet következtében Magyarországon óvintézkedések bevezetésére nem kerül sor, a lakosságnak semmilyen teendője nincs!

A lakossági riasztó rendszer tesztelése céljából 18.00 órakor országszerte megszólalnak a légvédelmi szirénák. A riasztó eszközökön a „katasztrófariadó” jelzést hallhatják, amelyet 120 másodpercig tartó, váltakozó hangmagasságú folyamatos szirénahang jelez. Felhívjuk a figyelmet, hogy a lakosságnak a jelzés hallatán semmilyen teendője nincs, az csak a rendszer próbáját szolgálja!

Kérjük, a gyakorlat miatt ne telefonáljanak! A gyakorlattal kapcsolatban további információk a http://baz.katasztrofavedelem.hu honlapon olvashatók. (a fotók illusztrációk)

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.11.17./

 

 Szent Erzsébet zászlók

 

               
               

A IV. Őszi Szent Erzsébet Napok rendezvényei között került sor a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola aulájában a magyarországi foltvarrók által készített Szent Erzsébet zászlók kiállítására...
 

 


Kecskés Attila

      

A megnyitó műsorában közreműködtek: Baba Erika, Barna Dorottya, Kardosi Blanka 5. a osztályos tanulók, iskolánk énekkara és a Szent Erzsébet nővérek. Jelen voltak az Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság és a Római Katolikus Egyházgyűjtemény képviselői is.

A megnyitót főtisztelendő Kecskés Attila főesperes úr tartotta, aki megemlítette azt is, hogy „Ennek a kiállításnak az is a célja, hogy a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolába járó gyerekek lassan felfedezzék és megérezzék, hogy tartoznak valakihez, akinek a példáját érdemes követni.”

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.11.17./

 

 A Magyar Nyelv Napja

 

               
               

A Művelődés Háza és Könyvtára munkatársai az Újbástyában rendezték meg városunkban első alkalommal, Beszéljünk magyarul címmel a Magyar Nyelv Napját, emlékezve arra, hogy 1844 november 13-án fogadták el azt a nyelvtörvényt, amely a magyart hivatalos államnyelvvé nyilvánította. A zsúfolásig megtelt teremben - szó szerint zsúfolásig, hiszen még az ajtón kívül is ültek érdeklődők - egy színes, változatos, sokszor humorral fűszerezett, est tanúi lehettek mindazok, akik eljöttek - számolt be Darmos István népművelő...
 

 


Csatlósné Komáromi Katalin

      

Olyan programot igyekeztünk tervezni, amely nem csak egy oldalról mutatja be a magyar nyelvet, hanem a sokszínűségét hangsúlyozza, ezt hallhattuk Csatlósné Komáromi Katalin - az est háziasszonya - bevezetőjében is. Természetesen Kazinczytól indultunk a Botcsinálta doktor című film egy részletének vetítésével, majd a 8KOR Színház Reményik Sándor Az ige című versével, s egy Kormorán számmal - Az a hely a tied cíművel - idézte az irodalmi nyelvet.

A diáknyelv alakulását, sajátosságait mutatta be játékosan - az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Szavak Er(d)eje csoportja, interaktív módon bevonva a közönséget, aztán Darmos István egy táncfolklorisztikai tudományos szöveget ismertetett, amelyet Sajószegi Gábor fordított magyarról-magyarra, csipetnyi humorral. A rendvédelmi szervek sajátos szóhasználatáról Dr. Téglás István vetített képes, zenés előadását, s a börtön szlengről Kovács Zsolt ismertetőjét hallhatták az érdeklődők, sokszor derülve egy-egy kifejezésen, mondaton.

A közönség soraiban a gyerekektől a nyugdíjasokig minden korosztály képviseltette magát, s a humoros, színes, változatos programot kínáló másfél órában - a visszajelzések alapján nyugodtan mondhatom - mindenki jól szórakozott, jól érezte magát. Talán az est elérte azt a célját is, hogy rámutassunk, a magyar nyelv - amelynek használata számunkra olyan természetes, mint ahogy levegőt veszünk - mennyire sokrétű, mennyire színes és kifejező.

 
Darmos István


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.11.17./

 

 Egyetlen gól döntötte el a három pont sorsát

 

               
               

Az évszaknak megfelelő szép időben látogattunk Kisvárdára hétvégén a következő bajnoki mérkőzésünkre. Ők a tabella 5. helyén táboroznak, ezért sok jóra nem számíthattunk. A múlt heti peches vereségünk mutatta, hogy a szerencse is elpártolt tőlünk, nem csak a szurkolók egy része - küldte a tudósítást Koscsó István az STC Baráti Kör elnöke...
 

 


Révész Attila

 


Wachter Gábor

 


Koscsó István

      

SA mérkőzés úgy kezdődött, amire számítani lehetett: a jó felépítésű játékosokból álló gárda nagy erőket mozgósítva támadott. Mi hősiesen védekeztünk, s időnként egy-egy kontrával próbáltunk meglepetést szerezni.
A 11. percben csatáruk előtt már csak a kapusunk volt, aki lábbal védett.
A 21. percben felszabadításunk pontosan a tizenhatos közelében lévő csatár lábára sikeredett, amiből ő nagy lövést küldött kapura, de kapusunk, a felső léc alá tartó labdát nagy bravúrral a kapu fölé ütötte.
Már-már úgy látszott, hogy elpufogtatták a hazaiak puskaporukat, és sikerül átvészelni gól nélkül az idegenbeli mérkőzések elején szokásos nagy hazai nyomást, amikor a 29. percben egy jobb oldali beadást Hoffmann Gábor menteni próbált, de sajnos olyan szerencsétlenül ért a labdához, hogy az a hálóban kötött ki. 1:0
Ilyen a hátvédek sorsa. Egy csatárral a mérkőzésen az ellenfél kapuja előtt többször is előfordul, hogy rosszul ér labdához, csak legyintünk rá, míg egy hátvédnél vagy egy kapusnál a három pont sorsa múlhat rajta.
Ezzel az eredménnyel az első félidőben látottak alapján ki is egyeztünk volna. Mi néhányan, a csapatot elkísérő szurkolók arról beszélgettünk a szünetben, hogy Vachter Gábor edzőnk milyen tanácsokkal látja el a játékosokat az öltözőben. A második 45 percben milyen taktikával rukkolunk elő? Sündisznó módra beállunk a kapunk elé, vagy a támadás a legjobb védekezés elvét követjük?
A második felvonásból alig telt el egy perc, már egálra hozhattuk volna az állást. A felfutó Hoffman Gábor Vécsi Gábor elé tálalta a labdát, aki már csak a kapussal állt szemben, de egy kicsit hosszan tette maga elé a labdát és nem sikerült a kifutó kapus mellett elrúgni.
A 51. percben egy bal oldali beívelésből jött a fejes, de a kapufáról most kifelé pattant.
Odahaza sem az edzőnek, sem a játékosoknak, de a szurkolóknak sem tetszett, hogy csak egy öngóllal vezetnek. Tudjuk, ha nem megy a játék, akkor jönnek a szabálytalanságok. Sajnos ez most is így történt. Az 54. percben Sikorszki Gábort vágták szájon, de a bíró nem látta.
Az 56. percben egy kicsit elszabadultak az indulatok, már két játékosunk is a földre került. Sikorszki Gábort másodszor küldték csúnyán a földre, majd a kapusuk a félpályáig indulatosan kifutva (?) tarolta le Tóth Leventét.
A 61. percben Tóth Leventét hátulról csúnyán lerúgták, amiért piros lapot kellett volna adni, de a késő őszi nap a bíró zsebében csak sárgára tudta érleltetni azt.
A bíró sárga lapos figyelmeztetéseinek meg lett az eredménye, mert elcsitultak az indulatok. A hazaiak kicsit tanácstalanok voltak, mi pedig egyre többször kerültünk az ellenfél kapuja közelébe.
A 74. percben Halder Péter hozta labdájával gólhelyzetbe a tizenegyes pont közelében álló Vécsi Gábort, de az egyenlítés most sem sikerült.
Az egy gólos vereség ellenére emelt fővel hagyhattuk el a pályát. A mutatott játék és hozzáállás alapján büszkék lehetünk a fiúkra.
A mérkőzés kezdete előtt volt olyan szurkoló, aki a korábbiak alapján két számjegyűre tippelte az eredményt, így az sem meglepő, hogy –mint a képen látható- a lázadozó tömegből felállva öklét rázta mérgesen. A végén a győzelmük ellenére ők távoztak csalódottan. Az egyik képen látható, hogy az öltöző bejárata felett lévő felírat mindenre feleletet ad.

A mérkőzésről az edzők véleménye:
Révész Attila Várda SE: Azt kaptam a csapattól, amire számítottam. Tudtam, hogy nehéz lesz a mérkőzés. Sok helyzetet alakítottunk ki, de pontatlanságunk miatt nem sikerült gólokat szereznünk. Nagyon fegyelmezetten játszottak a patakiak. Sajnos bebizonyosodott, hogy kevesen vagyunk. Hiányzó embereinket nem tudtuk megfelelő szinten pótolni. Gratulálok a Pataknak a tisztes helytállásért. Azt csinálták, amit kellett.

Wachter Gábor STC: A mai mérkőzés erőt adhat, az elkövetkező időszakra. Kis szerencsével pontot szerezhettünk volna a jó erőkből álló ellenfelünk ellen. Ha minden mérkőzésen ilyen lett volna a hozzáállásunk, nem ott lennénk a tabellán, ahol vagyunk.

Szombaton Ibrány tizenegye látogat hozzánk. 13 órai kezdettel mérjük össze tudásunkat városi pályánkon.
Ők egy ponttal többet gyűjtöttek, s közvetlenül előttünk állnak. Nagyon fontos lenne a három pont itthon tartása, ha versenyben szeretnénk maradni a továbbiakban. Hálás szívvel megköszönve a távolban élő játékosoknak a segítségét, továbbra is kérjük és várjuk nagy szeretettel őket.
Szurkolóinkat is invitáljuk az ősz utolsó itthoni összecsapására. Mint azt már tapasztalhattuk jelenlétük nagy erőt ad a játékosainknak. Ez a mérkőzés is igazolta nagyon megérdemlik a szurkolást!
Hajrá Patak!

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

az STC Baráti Kör
/2011.11.16./

 

 Közös torna a Baba-Mama klubban

 

               
               

A Baba-Mama klub októberi vendége Kordáné Györki Erika (testnevelő tanár) volt. A kismamák a megszokottól eltérő foglalkozáson vettek részt, ahol észre sem vették és szinte minden izomcsoportjukat megmozgatták. A közös baba-mama torna nagyon jó hangulatban telt, az anyukák közben kellemesen elfáradtak – számolt be Krenyítzkiné Sárosi Krisztina...
 

 


Kordáné Györki Erika

      

A gyakorlatok alatt elcsattanó puszik, a folyamatos szemkontaktus, a nevetések, a becéző szavak mind a szeretet elmélyülését eredményezik. A torna közben érdekes pozíciókat vettek fel a csöppségek, ami nagyon jó hatással van mozgáskoordinációjuk fejlődésére is. A zene pedig ritmusérzéküket fejleszti. A torna befejezése után a kismamák megállapították, hogy milyen sokat adhatnak babáiknak és saját maguknak is egy ilyen torna alkalmával.

Következő foglalkozásunk 2011. november 24-én 10 órától lesz. Témánk: Párnaállatkák készítése a hosszú téli éjszakákra!
Nagyon sok szeretettel várunk minden érdeklődő kismamát és babáját a könyvtárba!

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.11.16./

 

 Bejártuk Zemplén tájait

 

               
             

Még idén februárban útjára indítottunk egy öt előadásból álló rendezvénysorozatot, amelynek az volt a célja, hogy megismerjük szűkebb hazánk természeti csodáit. Kiváló kalauzra találtunk Becse Tamás személyében, aki a Zemplén Televízió operetőreként készített gyönyörű felvételeit megosztotta az érdeklődőkkel. A képeket kiegészítő irodalmi szövegeket Trembeczki Lászlóné adta elő...
 

 


Becse Tamás

      

A Mandulás élővilágától elindulva bejártuk a zempléni erdők, és a vizek világát, megismerhettük a Dörzsik -kút történetét, végül Zemplén védett növényeiben gyönyörködhettünk. A festői képek, és a lágy zene igazán szívmelengető perceket szerzett a télies novemberi estén.

Bár hivatalosan a sorozat véget ért november 10-én befejeződött, az előadó még egy ráadás előadást ígért, amelyet a közönség nagy örömmel fogadott.

Az év folyamán bebizonyosodott, hogy a fonotéka mind felszerelésében, mind hangulatában tökéletesen megfelelő az ilyen műszaki jellegű, kisebb létszámú csoportok fogadására.

 


Trembeczki Lászlóné


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.11.15./

 

 Ifjúsági fesztiválon volt a Csimpolya

 

               
               

A Farkas Ferenc Művészeti Iskola Csimpolya Ifjúsági Csoportja a hétvégén, Nyíregyházán, a X. Országos Ifjúsági Néptáncfesztiválon vett részt. A csoport felcsíki és jobbágytelki táncokból készült koreográfiákat mutatott be, zenei kíséretét a Szikes Zenekar biztosította - küldte a tudósítást Darmos István...
 

 


Darmos István

      

A Csimpolya az elvárásainknak megfelelően, jól szerepelt a fesztiválon. A koreográfiák dramatikus részeiben kisebb színészi feladatot is fel kellett a táncosoknak vállalni, amit szintén jól megoldottak. A neves táncművészekből, koreográfusokból álló zsűri tagjaitól a dicséret mellett szakmai tanácsokat is kaptunk, mely területeken kell fejleszteni a táncosokat, melyek a továbblépés lehetőségei.

A fesztiválon a bemutatókon túl egyéb programok is vártak a csoportra, kellemesen töltöttük időnket a sóstói élményfürdőben, s táncházban is szórakozhattak a fiatalok. Egy-egy fesztivál egy csoport életében egyrészt szakmai feladatot jelent, másrészt közös élményeket a táncosoknak, ezért is tartottuk fontosnak azt, hogy a csoport életében először ezen az ifjúsági rendezvényen részt vegyünk.
 

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2011.11.16./

 

 Liszt Ferencre emlékeztünk

 

               
               

A Sárospataki Irodalmi Olvasókör az elmúlt havi összejövetelén a 200 éve született Liszt Ferencre emlékeztünk. Bevezetésként Juhász Gyula: Liszt Ferenc emlékezete c. versét Kulcsár Erzsébet, a II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola 7.osztályos tanulója kitűnő tolmácsolásában hangzott el. A felkészítő tanár: Cilli Márta - számolt be Halász Magdolna, az Olvasókör elnöke...
 

 


Dombóvári János

 

 


Halász Magdolna

      

A programunk - a Körünkben is nagy népszerűségnek örvendő-, Dombóvári János, sátoraljaújhelyi kiváló zenepedagógus és hegedűművész Liszt Ferenc magyarsága c. gondosan összeállított, értékes és zenével illusztrált előadásával folytatódott.. Megtudhattuk, hogy Liszt Ferenc 1811.október 22-én, Sopron vármegye egyik kistelepülésén, Doborjánban jött a világra. Édesapja, a magyar származású Liszt Ádám, az Esterházy-uradalom gazdatisztjeként tevékenykedett. A környezetében hamar felfigyeltek a gyermek rendkívüli zenei tehetségére, már nyolcévesen Sopronban, Pozsonyban sikeres hangversennyel örvendeztette meg a közönséget. Tizenegy éves korában, Bécsben híres művészektől tanulta meg a zongorázás, a zeneszerzés műhelytitkait, emellett koncerteken lépett fel. Az anyagi helyzete már megengedte, hogy édesapjával Párizsba költözhessen. Sajnos a francia főváros híres zenei intézményébe nem nyert felvételt, ezért a zeneszerzéssel kapcsolatos tanulmányait magánúton folytatta. A fiatal tehetséges zongoraművész pályája továbbra is kedvezően alakult, meghívást kapott Franciaországba, Angliába, Svájcba, magas udvari körökben is szívesen fogadták. Párizsban a kora híres személyiségeit: Chopint, Paganinit, Berliozt, George Sand-ot, Lamartine-t is megismerhette. Rendkívüli tehetségével, személyes varázsával mindenhol elbűvölte a közönséget. Hangverseny körútján találkozott a férjezett Marie d’ Agoultal, aki elhagyta családját miatta, majd együtt Svájcban, rövid ideig Párizsban, később Itáliában telepedtek le. Kapcsolatukból három gyermek: Blandine,Cosima és Daniel született. Liszt művészi pályája egyre magasabbra ívelt. Európa számos városában fellépett, szakmai, baráti kapcsolatba került Schumann-al, Erkel Ferenccel, Glinkával és Rossinivel.
Liszt Ferenc mecénás tevékenysége is példaértékű. Az 1838-as pesti árvízkárosultak megsegítésére a bécsi koncertje bevétele jelentős részét a bajbajutottaknak ajánlotta fel. 1839. decemberében hazánkba érkezett, mindenhol örömmel és nagy tisztelettel fogadták.

A következő év januári hangversenyén Festetics Leó gróf, egy drágakövekkel díszített karddal ajándékozta meg, a pengéjén egy szép gondolat olvasható: A nagy művésznek Liszt Ferencznek, művészi érdeme és hazafiasága méltatatásául! Ezen a koncerten játszotta először Erkel: Rákóczi- indulóját. A hazai koncertek bevétele nagy részét is jótékony célokra ajánlotta fel. 1842-től már a weimari udvarban élt, karmesternek nevezték ki, sokat utazott, koncertezett . Élettársától elhidegült, aki családjával együtt elhagyta. Néhány évvel később Kijevben megismerte Carolyne Sayn-Wittgeinstein hercegnét, aki leányával együtt hamarosan hozzá költözött.1848-tól a Mester több mint tíz évig weimari karmesterként tevékenykedett. Ez az időszak a művészete kiteljesedésének korszaka. Híres alkotók, ifjú tanítványok rendszeresen felkeresték, sokszínű munkálkodásával a város a német zenei élet híres központjává vált.. Liszt igen termékeny zeneszerző volt, összesen: 400 eredeti művet komponált, a kortársai zeneművei közül másfél ezret átirat formájában dolgozott fel. Zeneszerző újító, a versenyműveket először ő komponálta három ill. hat tételben. Nagy barátja volt Chopin később Wagner is. Az ünnepelt művész számos magyar témájú művet is alkotott. A Hungaria szimfonikus költemény, az Esztergomi mise, 1856-ban a Koronázási mise c. művével avatták fel az esztergomi székesegyházat, 1865-ben a Pesti Zenedében Liszt vezényletével mutatták be a Szent Erzsébet legendája c oratóriumot. Több változatban dolgozta át Erkel: Rákóczi-indulóját, amely a Magyar rapszódiák sorozat 15. darabjaként vált ismertté, a Magyar történelmi arcképek, a Csárdás macabré zeneművek a magyarságának kiváló bizonyítékai.

1861-ben a hercegné élettársával Rómába költözött. A katolikus egyházhoz beadott házasságkötési kérelmét sajnos a pápa elutasította. Később felvette az egyházi rendeket, Rómában apátként élt, és az egyházi zenét tanulmányozta. 1869-től csak a nyári időszakban élt Weimarban. 1872-ben hazalátogatott a szülőfalujába, 1873-ban Pesten ünnepelte félévszázados művészi évfordulóját, ekkor mutatták be a Krisztus- oratóriumát.1875-ben az új Zeneakadémia elnökének választották meg A kinevezését Trefort Ágoston kultuszminiszter hagyta jóvá, aki újhelyi diák volt a piarista kollégiumban. Ezután a téli hónapokat Pesten töltötte. Mindenhol sok tanítványa, tisztelője volt. Többször felkereste Bayreuth-ot, itt élt Cosima leánya és a második férje, Wagner. Sokat segédkezett a városi Operaház építése, működése és a Fesztivál programja megvalósításában. Egyik alkalommal alaposan megfázott, a súlyos tüdőgyulladás végzetes volt számára, hetvenöt évesen távozott az élők sorából. Végakaratának megfelelően Bayreuthban van eltemetve, a sírhelye híres zarándokhely.
Hálásan köszönjük Dombóvári János művész úr kitűnő előadását, Liszt kortársai hegedűre írt néhány műve: Ábránd, Végbúcsú mesteri megjelenítése színesebbé varázsolta a programunkat.

Liszt egyik írásában így vall a magyarságáról: „Vezércsillagom az legyen, hogy Magyarország egykor büszkén mutathasson rám.”
A huszonegyedik század polgára valóban büszkén, hálásan emlékezik a világhírű, magyar zeneszerzőre, a kiváló zongoraművészre, karmesterre. Ennek számos megnyilvánulási formája van. 1925-től a budapesti Zeneakadémia a nevét viseli.1951. óta a kiváló előadóművészek munkáját Liszt-Ferenc díjjal ismerik el. Számos helyen utcát teret, neveztek el róla, intézmények vették fel a nevét. 2011-ben a budapesti nemzetközi Repülőtér is Liszt Ferenc nevét viseli.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.11.15./

 

 Presbiterválasztás a református gyülekezetben

 

               
               

 


Virágh Sándor

      

A Református Egyházban országosan hatévente tartanak tisztújítást. A gyülekezetek testületi vezetését a presbitérium adja. Tagjait a közösség tagjai jelölik és a közgyűlés szavazatai alapján töltik be tisztségüket, szolgálatukat. Sárospatakon negyven fős testület megválasztására került sor november 13-án vasárnap. A választás lelki előkészületeként Horkay László nagydobronyi lelkipásztor, nyugalmazott kárpátaljai püspök végzett három este evangélizációs szolgálatot...

A választási bizottság az Istentisztelet végére összeszámolta a leadott szavazatokat, melynek eredménye nyomán az előző testületből harminckét főt újraválasztottak, és nyolcan új tagként kapcsolódnak be január 1-től a presbitérium munkájába.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

Törő Gábor
/2011.11.15./

 

 Sárospataki résztvevők a Bushido Európa Kupán

 

               
               

2011. november 06-án Budapesten került megrendezésre a III. Össz-Knockdown Karate Utánpótlás Magyar Bajnokság „Bushido Európa Kupa kb. 300 versenyzővel. A rangos versenyen 6 fő részvételével képviseltette magát a Sátoraljaújhelyi Kyokushin Karate Sportegyesület, akik közül 4-en sárospataki lakosok, 2 fő kivételével mind Sárospatakon végzik tanulmányaikat ...
 

 


Juszku Viktor

      

A karatékákat az egyesület vezetője, shihan Orehovszki Zoltán 5. dan, készítette fel, aki egyben az OYAMA KARATE KYOKUSHIN HUNGARY válogatott egyik edzője is.
A második fotón balról jobbra: Trikó Norbert (Árpád Vezér Gimnázium), Hegedűs Richárd, Fábrik István (Árpád Vezér Gimnázium), Velmovszki Máté
Alsó sor: Juszku Viktor (Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola), Velmovszki Dóra (Református Általános Iskola)

A harcosok csoportjaikban nagyon szépen teljesítettek. Eredményeik a következők:
Juszku Viktor (Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola) II. helyezés
Hegedűs Richárd II. helyezés
Fábrik István (Árpád Vezér Gimnázium) III. helyezés
Velmovszki Máté III. helyezés

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

Törő Gábor
/2011.11.15./

 

 Tűzriadó-gyakorlat a Vay Miklós Szakképző Iskolában

 

               
               

 


Dr. Téglás Zsolt

      

Szeptember elsején minden alkalommal tűzvédelmi-, balesetvédelmi- és munkavédelmi oktatással kezdjük a tanévet. Évenkénti rendszerességgel megszervezzük intézményünkben a tűzriadó-gyakorlatot is, mely arra hivatott, hogy az iskolát a legrövidebb időn belül és a legbiztonságosabban el lehessen hagyni - nyilatkozta Dr. Téglás Zsolt igazgató...

Ezúttal is megfelelő idő alatt, fegyelmezetten lett végrehajtva a tűzriadó terv gyakoroltatása, melynek során az intézmény 581 fő diákja és 47 pedagógusa 2 percen belül elhagyta az épületet - tudtuk meg Timkó Lászlótól, az iskola tűzvédelmi felelősétől.

Pályaválasztási kiállítás és nyílt nap lesz a Vay Miklós Szakképző Iskolában 2011. november 21-én hétfőn 8 órától. Minden érdeklődőt szeretettel váruk!
 

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.11.15./

 

 Hiába volt a „fekvőrendőr”

 

               
               

2011. november 14-én hajnali 5 óra 30 perckor súlyos sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt a Sárospatak és Cigánd közötti útszakaszon, a hatházi kanyarban – nyilatkozta Bacsó Tibor rendőr őrnagy, a Sárospataki Rendőrkapitányság sajtóreferense..
 

 


Bacsó Tibor

      

Egy kisbusz közlekedett Cigánd irányából Sárospatak felé, amikor a jobbra ívelő, éles kanyarban a járművezető nem az út vonalvezetésnek megfelelően választotta meg a gépjárműve sebességét. Emiatt a kisbusz az úttest bal szélére lehaladt és a szalagkorlátnak ütközött, majd a vízelvezető árokban állt meg.
A baleset során a gépjármű vezetője és az utasa is megsérült, a mentők a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórházba szállították őket. A jármű utasa 8 napon túl gyógyuló, súlyos sérülést szenvedett, ezért a balesetet a Sárospataki Rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja.

Csúszós utakra számíthatunk

Ezt a balesetet elsősorban az okozta, hogy hiába jelezte az éles kanyart tábla és forgalomlassító küszöb, a gépkocsi vezetője nem csökkentette le kellőképpen a sebességet.
Felhívnám a figyelmet arra, hogy már elérkezett az az időszak, amikor az útkanyarulatokban a sebességet az eddig megszokottnál sokkal nagyobb mértékben kell csökkenteni, mert az utak csúszóssá válnak. Ehhez már elegendő a reggelre leszálló dér, nem beszélve arról, ha az útra egyéb csapadék fagy rá, amire hamarosan számíthatunk.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.11.14./

 

 Liszt Ferenc Emlékiállítás a Refiben

               
               

202011. október 22-én ünnepelte a világ Liszt Ferenc születésének 200. évfordulóját. A nagy zeneszerző tiszteletére egész évben emlékkoncerteket rendeznek. Liszt Ferenc a romantika korának egyik kiemelkedő zeneszerzője. Új műfajt teremtett meg: a programzenéhez tartozó szimfonikus költeményt – küldte tudósítását Csikó Szilvia tanárnő…
 


 

      

A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma is készített egy kamarakiállítást, mely a zeneszerző életének és munkásságának egy-egy állomását mutatja be. Az első részben láthatjuk Liszt Ferenc családfáját, gyermekeit, doborjáni szülőházát, és weimari lakóházát.

A második rész műveinek kis részletét mutatja be, pl. a Magyar rapszódia, és a Les Preludes szimfonikus költemény részleteit láthatjuk. A harmadik részben azt a zongoratípust mutatjuk be, nevezetesen a Bösendorfer zongorát, melyet használt. Vörösmarty Mihály Liszt Ferenchez írt versét is itt olvashatjuk. Az utolsó rész pedig a Liszt Ferenc Emlékmúzeumot mutatja be, és itt látható bayreuthi síremléke.
 

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2011.11.14./

 

Comenius programmal Angliában

 

               
               

Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium küldöttsége 2011. október 9-16. között az angliai Bath városában tölthetett egy hetet, a már egy éve működő Comenius program negyedik, egyben utolsó előtti állomásán. A diákok és pedagógusok ezen a kiránduláson is megtapasztalhatták a program célkitűzésének fontosságát, mely szerint a különböző kultúrák megismerése segítségével sokkal összetettebb és valósabb kép alakulhat ki világunkról...
 

 


 

      

Ezen a találkozón a magyar diákokkal együtt lengyel, cseh és török tanulók pillanthattak be az angol kultúra és mindennapok világába. Lehetőségük nyílt olyan helyekre is eljutni (wales-i farm, bánya – Big Pit, bristoni kikötő és a világ első vasgőzöse) amelyre egy szervezett turistaút keretében kevésbé lenne módjuk.

A látnivalók felfedezése közben és után a diákok feladatokat is kaptak: így képanyagban és írásban kellett összefoglalni benyomásaikat az utazásról és a közlekedésről, az építészeti és építkezési kultúráról, az étkezési szokásokról, az öltözködés és divat sajátosságairól, az időjárás jellegzetességeiről, a nyelv és nyelvhasználat egyediségéről. Az egész program „útikönyvének” szóbeli bemutatására az iskola érdeklődő diákjai előtt 2011. november 9-én került sor.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.11.14./

 

Nyugdíjas klub összejövetele

 

               
               

 


Hajdu Imre

      

A nyugdíjas klub 2011.november 8-án Hajdú Imrét és Dr. Markovics Jánost látta vendégül. Hajdu Imre a Sárospatak c. könyvének vetítettképes bemutatásával a régi emlékek felelevenítésére inspirálta az érdeklődőket, Dr. Markovics János az égészségmegőrzés fontosságára hívta fel a figyelmet...

Kihangsúlyozta a gyógyteák hasznosságát, melynek néhány fajtáját a helyszínen meg is kóstolhattak klubosaink.

 

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.11.13./
 

A halasi csipke

               
               

2011. november 10-én a sárospataki közönség is betekinthetett a halasi csipke készítés rejtelmeibe. Kiliti Zsuzsanna a Csipkeház igazgatója tartott vetítettképes előadást a z 1902-ben hódító útjára indult halasi csipkéről.A készítés munkafolyamatát – szemet nem kímélő, de annál inkább gyönyörködtető –nagy érdeklődéssel fogadták a résztvevők. A művészi érzésű, szép iránt fogékony embert lenyűgözi és magával ragadja a halasi csipke előkelő egyszerűsége.
 


Kiliti Zsuzsanna

      

Dékáni Árpád megálmodásából és Markovits Mária megvalósításából született meg a halasi csipke. Rövid idő alatt számos kitüntetést és díjat tudhatott magáénak. Iparművészeti értékeink közé tartozik, hungarikum, mely meghódította az egész világot, Szellemi Kulturális Örökségünk részévé vált.

A magyar népművészet ismert motívumai köszönnek vissza a halasi csipkén, mint a szarvas, a tulipán vagy a táncoló parasztlegény képe. A Halasi Csipke Házban készítették az egyszerű falusi nők a szebbnél szebb csipkéket, amelyek eljutottak egészen a királyi udvarokig.
A halasi csipke atyja Dékáni Árpád volt, rajztanár, aki kitartóan, elszántan, az értékek és a szép iránt nyitott szívvel kutatta a népművészeti motívumokat, rajzokat. Az összegyűjtött alföldi, hímzett mintákból rajzokat készített, mégpedig csipke és nem hímzés számára, de ezeket a terveket ő maga nem tudta megvarrni.
Ebben volt segítségére Markovits Mária, halasi iparművésznő. Közösen álmodták és alkották meg a halasi csipke finomvonalú rajzait és technikáját. Ő a halasi csipke szülőanyja.

A halasi csipke jellegzetessége abban rejlik, hogy kézzel varrják a csipkét. A mintarajz vonalán erőteljesen vezetik az alapszálat, amit a végén huroköltéssel fognak le. A motívumoknak így erőteljes körvonala lesz . A kontúrozott motívumok belsejét szövőöltéssel, köznapi néven “stoppolással” töltik ki. Leheletfinom cérnából, 60 féle öltésmintával, fáradtságos kézimunkával készítik. A védjegy oltalom alatt álló halasi csipke különlegessége a három egymáson keresztbe fektetett hal, mely minden csipkében megtalálható. A halasi csipkében harmonikusan ötvöződik a népi díszítőkincs a reneszánsz, a barokk és a szecesszió motívum és kompozíció gazdagságával. A halasi csipke számos nemzetközi kiállítás nagydíját szerezte meg.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.11.13./

 

 Októbertől megkezdődött az úszásoktatás

 

               
               

 


      

Októbertől megkezdődött az úszásoktatás a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában az alsó tagozatosoknak is. Heti 2 testnevelés óra keretében tartózkodnak az uszodában. A 3.a osztályos gyerekek körében igen népszerű ez az óra. Sok-sok játékos feladattal szoktatja őket a vízhez Zérczi Laci bácsi, a testnevelő tanár - számolt be Szemán Imréné tanító

Egyre bátrabbak, ügyesebbek. Lelkesedésük töretlen.
 

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2011.11.13./

 

 A Csodák Palotájában jártak

 

               
               

2011. november 11-én, a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola 140 tanulja és 12 kísérőtanárral együtt kora reggel Budapestre indult. A várakozással teli vonatos utazás után, a mozgólépcső és metró még jobban fokozta az izgalmakat, hogy végül utazásunk célját a Csodák Palotáját elfoglalhassák...

Érdekesebbnél érdekesebb kísérletekben vehettünk részt az interaktív kiállításon, ahol látványos, szórakoztató, közérthető és átélhető módon ismerkedtünk a természet törvényeivel, a fizika csodálatos és meghökkentő világával. Volt ott: szögletes kerekű autó, szöges ágy, memória játék, egykerekű, varázstükör labirintus és még sok minden más.

Ezután ismét a föld alatt közelítettük meg a következő helyszínt, a Városligetben található Közlekedési Múzeumot. A hajó alakú épület is sok izgalmas látnivalót tartogatott számunkra. Kellemesen elfáradva, már csak egy kis bevásárlóközpont maradt, ahol egy óra szabadprogramot kaptunk.

Köszönjük a Diákönkormányzat szervezését a szülői támogatást, a kísérő tanárok munkáját, hogy újra eljutottunk a fővárosunkba!

 

 

További fotók>>>

Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola
/2011.11.12./

 

 Evangelizációs hetet tartottak a Református Gimnáziumban

 

               
               

2011. október 24-28. között evangelizációs hetet tartottak a Református Gimnázium tanárai és diákjai számára. Október 24-én reggel Török István lelkipásztor mutatott rá 1956 október 23. igazságára, és arra, mennyire fontos ma is, hogy igenünk igen, nemünk nem legyen. (Ézs.5,20)...
 

 


Bak Adrienn

      

Hetünk következő napjain délutánonként gyűltünk össze szintén a református templomban, ahol 25-26.-án Mátyás Sándor nyékládházi református lelkipásztor vezetett bennünket a tékozló fiú történetén keresztül (Lk. 15, 11-32) Isten felfoghatatlan szeretete felé. Igehirdetésében megerősített bennünket abban, hogy az Atya előbb szeretett minket, mint mi Őt.

27.-én Tarr László mádi református lelkipásztor szolgálatán keresztül (Lk.15, 1-10) érthettük meg, hogy Isten mindannyiunkra gondot visel, és keres minket.
A szolgálatokat a Sárospataki Dalárda Galaxis, ifjainkból és Demkó Ferenc tanárunkból álló zenekara kezdte, majd minden alkalmunk végén egy-egy diákunk (Kállai Zoltán, Németh Zoltán és Hörcsik Zsófia) tett személyes bizonyságot hitéről.

28.-án délelőtt, egész hetünk befejezéseképpen a reformáció ünnepére gyűltünk össze. Szabó Árpád vallástanár szolgálata (1Thessz.5, 21-22), valamint gimnáziumunk kórusa, Bak Adrienn tanárnő vezetésével tette széppé, és méltóvá a reformátorainkra való emlékezést.
Diákjainkat ezen alkalommal engedtük el a hetes szünidőre, mi tanárok azonban továbbra is együtt maradtunk, néhányórás tanácskozásra.

Tanácskozásunk első felén, dr. Bodó Sára előadásával készültünk szeretteink sírjaihoz, és tanultunk abból milyen is a gyász folyamata, hogyan éljünk a gyász okozta fájdalmával életünk során. Az előadás után, megköszönve docens asszony értékes előadását, tanáraink még egy óra együttlét után köszöntek el egymástól, és kezdték el megérdemelt egy hetes szünetüket.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Református Kollégium Gimnáziuma
/2011.11.12./

 

Kiwanis bál volt a gyermekekért

               
               

A Sárospataki Női Kiwanis Klub és a Zemplén Férfi Kiwanis Klub közösen tartott jótékonysági estet Sárospatakon. A jótékonysági vacsora a gyermekek megsegítésére irányult. Az est nyereséggel zárult, amelyet a két Kiwanis Klub az adventi időszakban fog jótékony célra felhasználni - mondta Hörcsik Erika, a Kiwanis Klubok Országos Szövetségének elnöke…
 


Hörcsik Erika
 

      

Ez volt az első alkalom, amikor a két klub közösen rendezett ilyen eseményt, amiről azt gondolom, hogy sikeres is volt. Ketten együtt mindig erősebbek vagyunk, mint külön-külön. A jótékonysági vacsora célja a gyermekek megsegítése volt, ez lett meghirdetve, tervezve. Közeledik a karácsony, közeledik az adventi időszak és sok olyan kisgyermek van térségünkben, akikre igazán gondolhat mind a két Kiwanis klub.

A jótékonysági vacsoránkra sok vendég érkezett, képviseltették magukat az egészségügyi dolgozók az Erzsébet Kórházból, sok orvos tisztelte meg ezt a vacsorát, de pedagógusok, és vállalkozók is jelentek meg szép számban és támogatták a rendezvényt. Nagyon jó hangulatban telt az este. A Bodrog Néptáncegyüttes gyerekei adtak rövid műsort, a táncházban megmozgatva a közönség egy részét is. A Zsindely Együttes is ellátogatott hozzánk és nagyon szép népdalokkal szórakoztatták a közönséget. Egy igazán jól sikerült estéről beszélhetünk.

Szajkóné Király Erzsébet, a Sárospataki Női Kiwanis Klub elnöke az összegyűlt pénz felhasználásáról sorolt fel elképzeléseket, hogy mik azok a legfőbb dolgok, amiket szeretnének ebből megvalósítani…
Mivel közeledik a karácsony, az adventi időszak, szeretnénk a város óvodás és iskoláskorú gyermekeinek egy közös színházi előadást szervezni, ahogy tettük ezt a tavalyi évben is. Ezen kívül az Erzsébet Kórház Gyermek és Pszichiátriai Osztályának vinnénk ajándékokat karácsony alkalmából.
Egyébként ott leszünk az adventi gyertyagyújtáskor is az egyik hétvégén, valamint idén is megvalósítjuk a cipős doboz akciót, aminek eredményét a város és a környék rászoruló gyermekei számára szeretnék felajánlani.

 


Szajkóné Király Erzsébet


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók (Szajkó József fotói) >>>

Cziczer Katalin
/2011.11.12./

 

Comenius Gólyabál Sárospatakon

 

               
               

Hagyományaihoz híven a Miskolci Egyetem Comenius Főiskolai Kara Hallgatói Önkormányzata idén is megrendezi a mindig nagy sikernek örvendő Gólyabálját.
Újra felpörög a ritmus és újra szenzációs lesz a hangulat november 18-án, pénteken este 20 órától a meglepetésekkel teli éjszakán a Highlander Music Hall tánctermében.
 

 


 

      

Az elsősök számára talán legfontosabb rendezvény a főiskolán eltöltött éveik alatt az első bál. Ezért is célja a Hallgatói Önkormányzatnak egy olyan estét, éjszakát szervezni számukra, ami róluk szól és ami maradandó, felejthetetlen élményt is nyújt. Egy estét, ami sok barátságot, vagy akár szerelmet alapozhat meg. Egy estét, ahol együtt örülhetnek az évfolyamtársaikkal, a felsőbb évesekkel és a barátaikkal annak, hogy részesei lettek a Miskolci Egyetem illetve a Comenius Tanítóképző Főiskola hallgatói népes családjának.

A bál nyitott mindenki előtt, sőt, a szervező és résztvevő hallgatók mindent megtesznek azért, hogy minél többen jöjjenek el Sárospatakról, a közelebbi és távolabbi környékről erre az exkluzív eseményre.
A gólyák idei bálján egyszerre lesz felemelő és szenvedélyes a hangulat. A program a hagyományok szerint a vendégzenekar „bemelegítő” élőzenéje, a nyitótánc és a gólyaműsorok után az elmaradhatatlan gólyaesküvel, az elsőévesek egyik legőszintébb megnyilvánulásával kezdődik.

Aztán a tánctér is misztikus vörös fénybe burkolózik és az éjszaka további része – Hollywoodnak is köszönhetően – a manapság oly divatos „vámpírkultusz” jegyében és hangulatában folytatódik tovább.
Vámpírok, zombik, fantomok és sötét múltú középkori udvarhölgyek bújnak elő rejtekükből, hogy együtt mulassanak a gólyákkal. A felépített díszletek és a lógó pókhálók is kísértetiessé varázsolják a helyiséget. A vendégek arcára – természetesen igény szerint felkerül egy „laza vámpírsmink”, helyükre kerülnek a belépésnél ajándékként kapott vámpírfogak, majd mindenki elvegyülhet a többi „démoni alak” között.

Az Indygo zenekar koncertje után a világsikerű Roman Polanski filmből készült musical „A vámpírok bálja” budapesti előadásának főszereplői Egyházi Géza és Andrádi Zsanett fokozzák a „vérpezsdítő” hangulatot.
Hajdú Balázs stand up comedy műsora közben éjféltájban lesz a tombolasorsolás. Nem mindennapi nyereményeket ad át az est meglepetés vendége, a Twilight-filmek főszereplője, Robert Pattinson (azaz magyarországi dublőre, Eszes Szabolcs színész) (LCD televízió, 7 éjszakás 4 személyes görög tengerparti nyaralások, Forma 1 belépők). Az éjszaka sztárvendége az Irigy Hónaljmirigy zenekar lesz.

Aki vé(r)letlenül (!) megéhezik, a Hallgatói Önkormányzat ajándékaként vámpír-ennivalóval lakhat jól, és aki pedig véretlenül (!) megszomjazik, annak mindenképp ajánlják a szervezők az est legjobb vámpíritalait. A hangulatot várhatóan csak fokozni fogják a hagyományos kiegészítő szolgáltatások. Aki nem biztos a saját jövőjében, tanácsot kérhet a jósnőtől, vagy a boszorkánysarokban gyűjthet mágikus erőt. Akit pedig megszédített egy vámpírharapás, sorsát megpecsételheti a házasságkötő szobában! Az izgalmak levezetésére hajnalig kínálkozik alkalom.

A Comenius Gólyabál, azaz a „Vámpírok éjszakája” még számtalan meglepetést tartogat, tehát érdemes eljönni! A szervezők szeretettel várnak mindenkit és egyúttal kérik, hogy a bálhoz méltó, elegáns öltözékben jöjjenek a rendezvényre!

A belépőjegy elővételben 1500, a helyszínen 2000 Ft. Elővételben a Dezső Lajos Kollégium portáján vásárolható meg.

Egyéb, folyamatosan frissülő információk a Hallgatói Önkormányzat honlapján http://hok.ctif.hu illetve a Gólyabál Facebook oldalán találhatóak (http://www.facebook.com/ComeniusGolyabal)

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.11.11./

 

Pályázati pénzből újítják fel az utakat

 

               
               

Jelentős útfelújítások kezdődhetnek el 2012 tavaszán, Sárospatakon. Ennek keretében azon utak felújítása valósulhat meg, amelyek a 2010-es árvíz idején rongálódtak meg. Az utcák felújítására az úgynevezett regisztrációs pályázaton 111 millió forintot nyert Sárospatak városa. Az összeg felhasználásáról Aros János polgármester számolt be…
 

 


Aros János

      

Most kaptam az értesítést, hogy 111 millió forintot nyert városunk azoknak az utaknak a rendbetételére, amelyet részben a részben az árvíz okozta károk miatt kell felújítani, részben pedig azért, mert az Arany János útról a forgalmat ezekre az utakra tereltük és a megnövekedett forgalom ezekben az utakban jelentős károkat okozott.

A Jókai, az Egressy Béni, a Radvány, valamint a Honvéd és a Mátyás király utcák rendbetétele régi kérése a bodroghalásziaknak. De sorolhatnám a Nagy Lajos utcát, vagy Végardón a Bathó utcát, nem beszélve a Toldi utcáról, ami tavaly – és már azóta is - óriási problémákat okozott. Most végre ennek a felújítására is lesz lehetőségünk.

Más forrásból nem nagyon van lehetősége a városnak, kizárólag - mint ahogy ősszel is láthattuk - a gyors tűzoltó munkára, a kátyúzásra tudtunk bizonyos összeget fordítani. Ilyenkor meg szoktuk nézni, melyek azok a szükségszerű munkafolyamatok, amelyeket el kell végezni akkor is, ha támogatást nem kaptunk rá.
Ehhez a 111 millió forinthoz az önrészt az önkormányzat elő fogja teremteni, s hozzá fogjuk tenni.

A felszíni vízelvezetők felújítását szintén pályázati pénzből szeretnék majd megvalósítani. A pályázat keretében a kispataki utcák és egyéb lefolyók tisztítása és karbantartása is megvalósulhat.
(a fotók illusztrációk)

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.11.11./
 

Kolbászfesztivál – hagyományteremtő szándékkal

               
               

Alaposan kinőtte magát egy baráti kezdeményezés Sárospatakon. Három éve a békéscsabai származású testnevelő tanár, Belicza János barátaival a híres csabai kolbász készítésébe kezdett. A recept és a késztermék sikere 50 résztvevős házi fesztivált eredményezett. A közel 300 kilogramm húsból készült kolbászból 26 család részesült
 


Belicza János

      

Tíz emberrel akartuk elkezdeni ezt a hétvégi kolbásztöltést, de kicsit bővült a kör, mindenki szeretett volna részt venni benne, terjedt a hír, fölhívtak telefonon, hogy ők is akarnak tölteni, végül úgy alakult, hogy 26 család részvételével megszervezzük ezt a nem hivatalos kolbászfesztivált – számolt be a szervezés napjairól Belicza János főszervező.

A kolbász csabai recept alapján készült, de azt nem lehet elárulni, csak a lényegét mondom el: olyan dolgokat kell beletenni, amitől az íze finom lesz. Ami a legfontosabb, az nyilván a paprika, egyértelműen a paprika dominál, ami Békéscsabáról érkezett.

Különböző bornapok, fesztiválok vannak a környéken és főzőversenyek is, viszont ilyen kolbásztöltő fesztivál még nem volt, így kapva kaptunk az alkalmon, az ötleten – mondta Aros János polgármester, aki családjával szintén bekapcsolódott a kolbásztöltők sorába…

Most kipróbáljuk: közel 300 kg húsból keverjük ki a kolbászt, és ha sikeres lesz - márpedig az eddigi visszajelzések ezt mutatják - akkor jövőre biztosan meg fogjuk szervezni Sárospatak nagyközönsége számára. Később nyitottá is szeretnénk tenni ezt a kolbásztöltő fesztivált.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.11.11./

 

Készül a katolikus temető oldalsó kerítése

 

               
               

A katolikus temető Rákóczi utcai kerítését az önkormányzat tavaly rendbe tette, s most az ősz folyamán örömmel látjuk, hogy az OTP lakások felőli oldalon is munkások szorgoskodnak. A helyreállításról Kecskés Attila, római katolikus plébános számol be, mivel a felújítás a római katolikus egyházközösségnek köszönhető…
 

 


Kecskés Attila

      

Volt egy 70 méteres szakasz, ahol nem volt kerítés, ugyanis a kerítés funkcióját betöltő épületeket elbontották, már csak a falak maradtak, amelyek állapota egyre romlott, ezért időszerű volt, hogy ez is rendbe legyen hozva.

A falazás a Mindenszenetek utáni hetekben befejeződik, a kivitelező ígérete szerint gyakorlatilag néhány héten belül várhatóan készen lesz, hiszen az már nem fog sok időt igénybe venni, hogy a falat felhúzzák, a tégla már itt van.
A stílusát illetően nem az utcafronti részt fogja követni, hanem az északi oldalon lévő, az OTP tömbhöz tartozó kerítés szisztémáját.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2011.11.10./

 

 Országos ifjúsági ökölvívó bajnoka van Sárospataknak

 

               
               

Nemrég zajlott Sárospatakon a serdülő magyar ökölvívó bajnokság, az ország egyik legrangosabb tornája ebben a korosztályban. A 3 indulóból 3 sikert tudtunk elérni, van egy első, egy második és egy harmadik helyünk. Nem egészen 1 hónap telt el és újabb sportsikernek örülhetünk, szintén az Ökölvívó Szakosztály részéről – számol be egy újabb sárospataki sportsikerről Aros János polgármester…
 

 


Sárga Attila

      

Köszönhető ez ismét Krai Csaba úrnak és Szabó Teréz vezető edzőnek, akik munkája eredményeképpen az ifjúsági magyar bajnokságon szerepelt eredményesen Sárga Attila, régi STC versenyzőnk, aki az Országos Ifjúsági Ökölvívó Bajnokságon a 49 kilogrammos súlycsoportban hozta el a legjobbaknak járó díjat. Ezzel a decemberben induló Felnőtt Magyar Bajnokság versenyzői közé verekedte be magát, ami arra jogosít fel bennünket, hogy reménykedjünk, újra válogatott sportolója lehet Sárospataknak. Ez a mostani első helye Attilának ugyanis följogosítja őt arra, hogy felnőtt magyar bajnokságon is képviselje Sárospatakot. Ha eredményesen tud szerepelni, akkor a következő évtől valószínűleg válogatott kerettagként megy tovább.

Sárga Attila színfoltja a magyar ökölvívásnak. A válogatott szövetségi kapitánya is elmondta, hogy igazából az ökölvívásról lassan már most mindent tud, igazából egy gyémánt, amit már csak csiszolgatni kell – tette hozzá Krai Csaba szakosztályvezető…

Úgy gondolom, hogy a felnőtt magyar bajnokságon is oda fogunk érni vele, mivel korcsoportot vált januártól, s Attilának kötelezettsége megjelenni a felnőtt magyar bajnokságon.

Attila a már 2. tagja a Sárga családnak, aki érmet szerez Sárospataknak, érdemes tehát velük megismerkednünk. Szeptemberben Attila öccse, Sárga Krisztián – aki serdülő magyar bajnok lett – elmondta, hogy 6-an vannak testvérek, akik közül 4-en bokszolnak. Ketten azért nem, mert egyikük lány, a másik pedig fiú ugyan, de még kisbaba. Tehát 4 nagyfiú van, ők mindannyian az apukájukat követik, aki szintén bokszolt.
Krisztián két éve Sárospatakra jár át az STC ökölvívó szakosztályába edzésekre, minden áldott nap vonattal – a hétvége kivételével, amikor viszont otthon edz. Az edzői itt Szabó Teri és Krai Csaba, otthon pedig édesapjuk.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.11.10./

 

 „Egy vodkától erős vagy és bátor”

 

               
               

Bacsó Tibor rendőr őrnagy ezúttal két olyan esetről számolt be, amikor az italtól az állampolgárok „megváltozott tudatállapotba” kerültek, ebből adódóan rosszul mérték fel a körülményeket és az erőviszonyokat, s emiatt kerültek bajba…
 

 


Bacsó Tibor

      

Sárospatak belterületén, a Rákóczi utcában történt egy rendőri intézkedés a közelmúltban, az éjszakai órákban. Erre azért került sor, mivel egy személy mezítláb, az úttest felezővonalán, vagyis az út közepén sétált. Az intézkedő rendőrjárőr a személyt igazoltatás alá akarta vonni, de ő a rendőrökkel szemben agresszív magatartást tanúsított és a személyi adatait nem volt hajlandó közölni. A szolgálatban lévő rendőrök vele szemben intézkedtek, őt a Sárospataki Rendőrkapitányságra állították elő.
Az intézkedés alá vont személy az előállítása során a rendőröket szidalmazta, ezért ellene büntető feljelentést tettek. Azzal ugyanis, hogy sértegette a rendőröket, megvalósította - mind a két rendőrre vonatkozóan - a btk. 180. paragrafusában leírt becsületsértés bűncselekményét. Őt a bíróság el is ítélte, s ezért a becsületsértéséért 250 ezer forint pénzbüntetést kapott.

Makkoshotykán is történt hasonló eset, ahol a Rákóczi Ferenc utcában lévő Hársfa sörözőben került sor rendőri intézkedésre egy helyi lakossal szemben. Ő a kocsmában elfogyasztott szeszes italnak köszönhetően igen ittas állapotba kerülve felborította az asztalt és szidalmazta az ott dolgozó alkalmazottat, mivel alkoholos állapota miatt már nem szolgálta ki szeszes itallal. Nem csak az alkalmazottal került szóváltásba, hanem sörözőben tartózkodó személyekkel is.
A rendőrjárőrök az illetőt intézkedés alá vonták, aki - mivel a jelenlévőkben megbotránkozást és riadalmat keltett - megvalósította a garázdaság szabálysértését. A bíróság a felelősségét megállapította és 25 ezer forint pénzbüntetéssel sújtotta.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2011.11.10./

 

 Őszi Szent Erzsébet Napok

 

               
               

Idén negyedik alkalommal kerül sor az Őszi Szent Erzsébet Napok rendezvényeire Sárospatakon. Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódóan, november 13 és 19-e között, számos lelki és kulturális programmal emlékezünk – hívja fel az érdeklődők figyelmét Bodnár Boglárka a Szent Erzsébet Ház munkatársa….
 

 


Bodnár Boglárka

      

November 14-én hétfőn 10.45-kor Szent Erzsébet Zászlók címmel kiállítás nyílik a magyarországi foltvarróknak a Szent Erzsébet Jubileumi-évben készített munkáiból a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola aulájában.

November 16-án szerdán 17.30-kor ünnepli megalakulásának 15 éves évfordulóját az Árpád-házi Szent Erzsébet Társaság a Szent Erzsébet Házban.

November 18-án csütörtökön 15.30-kor Magyarország szép nemes csillaga címmel Zenés irodalmi műsort mutat be a vajdasági Ungaresca régizene együttes Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában. 17 órától hálaadó szentmisét mutat be Dr. Novák István iskolaigazgató, plébános a Bazilikában a bazilika cím kihirdetésének 4. évfordulója alkalmából.

November 19-én szombaton a hagyományokhoz igazodva a 17 órakor kezdődő szentmise helyszíne a Rákóczi Vár Szent Erzsébet kápolnája lesz, ahová 16.40-kor gyertyás processzió indul a Bazilikától. A szentmise után, 18.15-kor P. Benvin Sebastian Madassery SVD, a Pápai Missziós Művek magyarországi igazgatója tart előadást a Szent Erzsébet Házban. Előadásának címe: Meditáció és élet.

A hét folyamán a Kárpát-medence területéről zarándokcsoportok érkeznek, hogy hálát adjanak neves magyar szentünk ereklyéje előtt, s lelkiekben megújulva térjenek vissza otthonaikba.
Az Őszi Szent Erzsébet Napok programjaira minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.11.09./

 

 Ismét segített az ÖNHIKI

 

               
               

Döntöttek az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatási keretének (ÖNHIKI) második ütemű felhasználásáról, Sárospatak neve – idén második alkalommal – ismét olvasható a kedvezményezettek listáján. Az összeg nagyságáról és felhasználásáról Aros János polgármestert kérdeztük meg…
 

 


Aros János

      

Már a 2011. év pénzügyi tervezésénél láttuk, hogy nem egyszerű évnek nézünk elébe, így kezdtük el a költségvetés tervezését. Minden olyan ésszerű racionalizálást és megszorítást igyekeztünk meglépni, ami megtakarítást eredményezhet az önkormányzatunknak - ennek ellenére jelentős forráshiánnyal kezdtük ezt az évet.
Természetesen igényt tartottunk rá, és beadtuk a pályázatot az „ÖNHIKI” első részére, ahol közel 90 millió forint támogatásban részesültünk. Ez akkor arra volt elég, hogy a kifizetetlen számláink egy részét, adósságainkat tudtuk rendezni. Emellett nyár végén, a szeptemberi testületi ülésen átnéztük újra a költségvetését, hogy megtaláljuk azokat a tételeket, amelyek elvonása még nem veszélyezteti intézményeink színvonalas működését.
Természetesen az önkormányzat magán kezdte a megtakarítást, hiszen egy jelentősebb létszámleépítést a Polgármesteri Hivatalban is végrehajtottunk. Ezen túl a Képviselő-testület 10 százalékkal csökkentette a saját tiszteletdíját és a polgármesteri illetményt is a törvényben előírt minimumra csökkentette. Ennek is csak a felét veszem fel, mindaddig, amíg a stabilitást nem tudjuk elérni.
Ezek után is szükség volt arra, hogy a pályázat második fordulójára is beadjuk az igényünket. A múlt héten örömmel láttam, hogy ebből a keretből a minisztérium 90 millió forintos támogatásban részesítette Sárospatakot, ami a megyében a második legnagyobb összeg. Ugyanakkor egy kicsit elszomorító is, hiszen azt mutatja, hogy Sárospatak milyen nehéz helyzetben van.
Ez a 90 millió forint most ismét arra lesz elég, hogy a kifizetetlen számláink másik részét is rendezni tudjuk, elsősorban a hőszolgáltató felé, másodsorban a megindult és kivitelezés alatt lévő beruházások pályázati önerejébe. Már most láthatjuk, hogy ez lélegzetvételhez juttatja az önkormányzatot, de továbbra is keresnünk kell azokat a forrás lehetőségeket, amelyek a későbbiekben a város teljes pénzügyi stabilitását segítik elő.

Tovább kell folytatnunk a megtakarítást. A novemberi testületi ülésen hozzákezdünk a 2012. évi költségvetési koncepció tárgyalásához, ami hasonlóan nehéz éve lesz Sárospataknak és valamennyi önkormányzatnak.
Az előző két kormányzati ciklusban ugyanis olyan mértékben csökkentek az önkormányzatok normatívái, elsősorban a kötelező feladatokhoz rendelt normatívák, hogy ez egyfajta adósságspirálba vezette az önkormányzatokat.
Több mint 1000 milliárd forintot vontak el az önkormányzatoktól az előző kormányzati ciklusban, miközben a kötelező feladatok nőttek. Ez vezetett oda, hogy szinte valamennyi település az országban ilyen nehéz helyzetben van.
Sárospatakon az alapfokú oktatás, illetve az óvoda normatívájához - tehát a Carolina Óvoda és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola normatívájához - még 250 millió forintot kell hozzá tennie az önkormányzatnak.
Jelentős adóbevételünk nincs, további adókat kivetni pedig már nem lehet, mert így is egy csoda, hogy azok a vállalkozások, amelyek Sárospatakon megtelepedtek még életképesek és azok a magánszemélyek, akik vállalkoztak és adóbefizetők, még életben tudják tartani a vállalkozásukat.
Nekünk most ez az „ÖNHIKI” második üteme nagy segítség volt, de természetesen, ha lehetőség lesz a harmadik ütemre, akkor azzal is élni kívánunk.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.11.09./

 

 Elkészült a Carolina Óvoda és Bölcsőde udvara

 

               
               

Intézményünk, a Carolina Óvoda és Bölcsőde szeptember 14-én 1 éves születésnapját ünnepelte. Szinte születésnapi ajándéknak is betudható, hogy mindenki nagy örömére és sokak megelégedésére elkészült és megszépült a gyönyörű épületünk környezete is – nyilatkozta Lendvainé Szendrei Ágnes, intézményvezető...
 

 


Lendvainé Szendrei Ágnes

      

Az épület átadását követően az udvaron még hosszú ideig lehetett építési maradványokat találni. A törmelékek összeszedésére és az udvar megtisztítására több alkalommal szerveztünk társadalmi munkát a szülők, a dolgozók, valamint a fenntartó és a város intézményvezetői részvételével.
Az épület környezetét úgy terveztük meg, hogy legyen nagy zöld terület a gyerekek „határtalan” szaladgálásához. Legyenek árnyékot adó fák, díszbokrok és cserjék, valamint esztétikai élményt nyújtó, egész nyáron át virágzó növények is.
Mindezek megvalósításához elsődlegesen jó minőségű termőföldet kellett hozatnunk a talaj beborításához. Ebben segítséget nyújtott intézményünknek a BANA TÜZÉP, akik ajándékba is, és kedvezményes áron is biztosítottak számunkra földet. (Köszönet érte!)
Az óvoda mellett működő alapítványunk, a Személyiségközpontú Nevelés Alapítvány finanszírozta a füvesítéshez szükséges nagy mennyiségű, 170 kg fűmagot. Fenyőket, tujákat, selyemakácot kaptunk a szülőktől, melyeket ezúton is köszönünk! A fásításhoz cserjéket, bokrokat, hajtásokat hoztunk át a régi óvodánkból. A kerítés mellé dolgozóink sövényt telepítettek.

A földmunkák végzésében és a tereprendezésben sok segítséget kaptunk a városban működő TÁMOP-os szociális munkacsoporttól, melyet Egyed Attila és Siska Tamás koordinált. A régi és új udvarrész füvesítését a Kommunális Szervezet kertészeti csoportja végezte. Ennek a cégnek a dolgozói készítették elő a talajt, és építették meg az új kerítést, arra a területre, amit az udvarunk bővítéséhez a fenntartótól kaptunk. Nagy örömünkre szolgál, hogy a megnövekedett óvodai gyermeklétszámunkhoz igazodva, az óvoda udvarának a területe is nagyobb lett, mintegy 1100 m2-el. A bekerített új udvarrészünkön már biztonsággal beépíthettük azokat az udvari fajátékokat és faházakat, amelyeket még a pályázati projekt keretében kaptunk.

Egy dolgunk van még hátra, a Ladormészky úr által felajánlott facsemeték (tölgy, bükk és nyárfa) beültetése, mely hamarosan megtörténik.
Közös összefogással sikerült elérnünk azt, hogy ez a különösen szép épület, hozzá méltó és illő, igényesen kialakított, zöldfelülettel borított, virágokkal díszített, egészséges környezetben elhelyezkedve várja a gyermekeket, szüleiket és valamennyi kedves idelátogatót.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.11.09./

 

 ŐSZI BÁL

 

               
               

Mint minden évben, idén is 2011. október 28-én került megrendezésre II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola alsó és felső tagozatosok számára az idei őszi bál. Az idei bál témája egy „rémisztő madárijesztő” elkészítése volt. Az alsós tanulók vetélkedőn, jelmezversenyen vehettek részt, amit táncház követett...
 

 

      

Minden osztály elkészített egy ilyen madárijesztőt, amit a délután során értékeltünk, s ami később a bál dekorációjakén is szolgált. Minden osztály nagyon ötletes madárijesztőt készített.
A felső tagozatosok bálján nagyon sokan vettek részt. A diákok táncolhattak, táncoktatásban vehettek részt, egy játékteremben összemérhették tudásukat és egy divatos frizurát is választhattak maguknak a „fodrászszalonunkban”. A délután folyamán megválasztottuk a bál bálkirálynőjét és bálkirályát, amit különös játékos feladatok megnyerése által érdemelhettek ki a gyerekek.

A bál nagy jó hangulatban telt.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2011.11.08./

 

 Gyűlnek az aláírások Petőfiért

 

               
               

Már több, mint 2500-an gondolják úgy Sárospatakon, hogy nem szabad tovább várni, 22 év után végre tisztességgel el kell temetni Petőfi Sándort. Ennyi év telt el ugyanis, mióta a költő földi maradványait egy tudományos expedíció beazonosította és elhozta Barguzinból, de tisztes temetésére még a mai napig nem került sor.
 

 


Varga Béla

      

Varga Béla, az expedíció régésze már kétszer is jár az utóbbi időben Sárospatakon, egyszer személyesen találkozott a patakiakkal, egyszer pedig a Zemplén TV-n keresztül, egy betelefonálós műsorban válaszolt kérdéseikre. Mindkét alkalommal elmondta, hogy a Szibériából hazatérő hadifoglyok számoltak be arról, hogy látták Petőfi sírját, hogy a barguziniak a mai napig számon tarják, hogy náluk élt a „magyar Puskin”, hogy egy Eliaszov nevű professzor az 1930-as években a róla szóló, Bajkál-tó környékén létező legendákat összegyűjtötte, s hogy ma már bizonyított, hogy a cári seregek 1849-ben vittek magukkal hadifoglyokat. Ilyen előzmények után indultak ők el 1989-ben expedíciójukkal, aminek amerikai és orosz antropológusok is részesei voltak.

Varga Béla elmondta, hogy a helyiek által megadott néhány m2-es területen – pár idegen csontváz után – hogyan találtak rá a 7. számú sírhelyen arra a csontvázra, amin megtalálták azokat a jegyeket, amiket kerestek. Indulásuk előtt ugyanis alaposan felkészültek, minden Petőfiről fellelhető adatot, testének jellemzőit, baleseteit, fogorvosának leírását, létező képeket, mindent magukkal vittek. Ezek után jegyzőkönyvben rögzítették, hogy igen nagy valószínűséggel Petőfi Sándor földi maradványait találták meg.
A régész beszámolt arról is, hogy hazaérkezésük óta próbálják elérni, hogy a ma szinte már rutinszerűen alkalmazott DNS vizsgálatot is elvégezzék a csontokon, de nem jutnak hozzá sem az édesanya, Hrúz Mária csontjaiból 3 grammhoz, sem pedig Petőfi Sándor féltve őrzött hajszálaihoz.
A 2500-as szám mutatja, hogy a patakiak közül nagyon sokan nem várnának tovább - talán újabb 20 évet, vagy annál is többet – amíg az illetékesek kiderítik, hogy ki adhat engedélyt az édesanya sírjának felbontására, vagy a hajszálak rendelkezésre bocsátására. Szívesen adnának helyet már most városukban, hogy a legnagyobb költőnk végre nyugodhasson abban a földben, amit ő itt járta után szent földnek nevezett.

Amely csontokról a tudósok kimondják, hogy Petőfié, azt Szent Erzsébet szülőhelyén, a Rákócziak városában az emberek Petőfiként tisztelik, még akkor is, ha annak van egy bizonyos kockázata a DNS vizsgálatig. Hiszen kockázatot vállalt jó tetteivel Szent Erzsébet, szabadságharcával Rákóczi és maga Petőfi is. Amikor elszavalta a Nemzeti dalt és mikor a csatába ment, az sem volt kockázatmentes, s mégis: Petőfi nem várt 22 évig…

További információk>>>

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2011.11.08./

 

 Könyvtári foglalkozás Makkoshotykán

 

               
               

2011. október 24-én Krenyitzkyné Sárosi Krisztina és Noszályné Bodnár Ágnes izgalmas foglalkozást tartott a makkoshotykai gyerekeknek. A mesék és a bábok segítségével megismerhették szűkebb környezetünk, és a világ állatait. A csibétől a zsiráfig sok-sok állat jelen volt a foglalkozáson...
 

 


 

      

Posztótáblán bejelölték élőhelyeiket, majd a mesék történetét „az állatok bőrébe bújva” el is játszották. A foglalkozás végén minden tanuló elkészíthette Bálna Bálintot, „akit” örömmel vittek haza. (Bálint különleges technikával virágcserépből készült.)

A foglalkozás célja a gyerekek kreativitásának fejlesztése, további ismeretek nyújtása, a közösségek fejlesztése. A könyvtárosok sok szép könyv bemutatásával ösztönöztek további olvasásra.
A rendezvény a TÁMOP 3.3.7-09/1 pályázat támogatásával valósult meg.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.11.08./

 

 A HALASI CSIPKE KÉSZÍTÉSÉNEK REJTELMEI

 

               
               

A Magyarország déli részén elterülő kisvárosban, Kiskunhalason - egyedül az országban - közel 100 éves hagyománya van a csipkevarrásnak. Azon kevés iparművészeti értékeink közé tartozik, mint hungarikum, amely világszínvonalú az egész világon - hívja az érdeklődőket Kovácsné Géczi Julianna...
 

 


Kovácsné Géczi Julianna

      

A halasi csipke az évszázad folyamán méltó vetélytársa lett a brüsszeli csipkének, több világkiállítás nagydíját is elnyerte.
Nem véletlen, hogy az elmúlt 100 év során a világ számos híressége kapott ajándékba halasi csipkét.
Elkészítése roppant időigényes, aprólékos kézimunka, ezért grammonkénti értéke az aranyéval vetekszik.
Védjegye - 1935 óta - a három, egymáson keresztbe fektetett hal.

Az érdeklődők lehetőséget kapnak, hogy személyesen kísérjék figyelemmel a csipkevarrás jó szemet és türelmet igénylő folyamatát. Látogasson el Ön is hozzánk A Művelődés Háza és Könyvtárába 2011. november 10-én 17 órakor.
Bevezető előadást tart  Kiliti Zsuzsanna a Csipkemúzeum igazgatója. Belépő: 500 Ft

( a fotók illusztrációk)

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2011.11.08./

 

 Sokrétű a polgárőrök tevékenysége

 

               
               

A hosszú hétvége alatt végig ott láttuk a polgárőröket a temetők előtt, ahol a rendőrséggel együtt a parkolást felügyelték és a rendre vigyáztak. Továbbra is ott vannak minden nagyobb rendezvénynél és a járőrözéseiket is folyamatosan végzik. Klima János polgárőr parancsnok elmondta, hogy mind emellett igyekeznek részt venni a csalók távoltartásában is, ez ügyben az időseket felvilágosítják, hogy kiktől kell óvakodni…
 

 


Klima János

      

Telefonáltak az Újtelepről, hogy egy házat gyanús mesterek csatornáznak – emlékezett vissza egy történetre a polgárőr parancsnok. Kimentem és meggyőződtem róla, hogy tényleg, az egyik sarki háznál idegen csatornázók dolgoznak. Rögtön felhívtam kapitány urat, aki intézkedett, járőrt küldött ki. Megállapítást nyert, hogy az idegenek 5 ezer forintért vállalták a ház teljes csatornázását. A rendőrök a szemüket rajtuk tartották és így „rendőri felügyelet mellett” ennyiért körbe is csatornázták a házat. Nem mertek többet kérni, mert a rendőrség ott volt. Korábban, egy hasonló esetben, a végén több százezer Ft-ot fizettettek ki a tulajdonossal, holott azt is hasonló összegért vállalták el.

Ezek a „vállalkozók” nem igen jönnek többet Sárospatakra, de mások még jöhetnek. Ezért a rendőrség és a polgárőrség tovább folytatja a felvilágosító munkát. Lakossági fórumokon és minden lehetőséget megragadva, kitartóan folytatják az idős emberek „átnevelését”, akik nehezen akarják megérteni, hogy miért ne engedjék be a lakásba a szomjazót, aki csak egy pohár vizet kér…

Klima úr elmondta, hogy elsődleges feladatuknak érzik az idősek védelmét és segítését…
Nem tudjuk elégszer elmondani, hogy az idősek ne engedjék be az idegeneket, zárják be a kaput, az ajtót. Ők még másképp nőttek fel, meg sem fordul a fejükben, hogy az a „szomjazó” ember azért akar bemenni, hogy meglopja őket. Bemennek, szétnéznek, valamivel elterelik a figyelmüket és távoznak az értékeikkel.

Személyesen is megkeressük Sárospatak lakosságát, személyesen hordjuk ki a felhívásunkat Hallottunk problémákat is tőlük, elsorolták, hogy megkeresik őket néha a szőnyegárusok és színesfémárusok is, mások vasat, tollat gyűjtenek. Megkérdeztük tőlük, hogy a rendszámot fel szokták-e írni? Hát azt nem. Szeretném felhívni a figyelmet, ha idegen autó áll meg az utcában, legyenek szívesek felírni a rendszámot. Ha a közeljövőben valami probléma van, akkor jó, ha vannak ilyen információk.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.11.07./

 

 75 éves a Magyar Népfőiskolai Kollégium

 

               
               

A Magyar Népfőiskolai Kollégium fennállásának 75. évfordulóját rendezvénysorozat keretében ünnepelték Sárospatakon. A program megnyitóját november 5-én, szombaton tartották a Sárospataki Református Teológiai Akadémia dísztermében. Dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter a népfőiskolák jelentőségéről, és a szabad felnőttoktatási forma időtálló és példaadó intézményéről beszélt...
 

 


Dr. Réthelyi Miklós


Cserép László


Dr. Tőkéczki László

      

Úgy fogalmazott: a népfőiskolai mozgalom a hit, a haza, és a haladás eszméire épül, elkötelezett hazafiakat akart és akar ma is nevelni. A népfőiskolai képzésnek komoly hagyományai vannak Magyarországon – világított rá a miniszter, aki úgy véli a fenntartható fejlődés érdekében saját határainkat kell mérlegelnünk. Kiemelte: a Magyar Népfőiskolai Kollégiumnak a 21. században az egymás felé fordulásban, és a segítségnyújtásban kell példát mutatnia. Emellett fontos feladatunk, hogy az eddigieknél is szorosabb együttműködést alakítsunk ki a határon kívül került nemzetrészek népfőiskoláival – hangsúlyozta. Réthelyi Miklós az ünnepi alkalmon azt is elmondta, Magyarországon a népfőiskolai munka törvényi szabályozása a nyugati országokkal ellentétben még várat magára.

Orbán Viktor levélben köszöntötte az egybegyűlteket. Nem a hiúság, a kapzsiság és a mohóság, hanem az értékteremtés, a napról napra elvégzett becsületes munka viszi előbbre a világot – fogalmazott a miniszterelnök, majd hozzátette: az egymásért vállalt áldozat hozta létre országunkat, és csakis így tudunk megerősödni abban a válságban, amely egész Európa egére vészjósló árnyékot vet. Orbán Viktor azt írta: Magyarország megújításában fontos szerepet játszik a jubiláló Magyar Népfőiskola, amelynek küldetése, hogy képzett, magabiztos, felelősségtudó emberekből álló közösséget alakítson ki.

Hit, haza, haladás
A Magyar Népfőiskola feladata elérni, hogy a társadalom jó emberek közössége legyen. Ehhez a hit, a haza és a haladás fogalmát kell beépíteni az emberek életébe – mondta Dr. Kis Boáz, a Magyar Népfőiskolai Kollégium ügyvezető elnöke. Felhívta a figyelmet arra, hogy mindezt a mai társadalmi viszonyokhoz alkalmazkodva kell megtenni. Az elnök a jövőt illetően a kapcsolatrendszerek felülvizsgálásáról, és a modern technikai eszközök használatáról is beszélt portálunknak. Dr. Enghy Sándortól, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia rektorától megtudtuk, a két intézmény közötti együttműködés a faluszemináriumban és a presbiterképzésben valósul meg. A népfőiskolai mozgalom azokra az egyszerű emberekre koncentrál, akikre nagyon számít a mai politika. Újra kell termelni azokat az erőket, amelyek a válságból kivezetik az országot, ennek föltétlen letéteményese pedig a falu – világított rá a rektor.

Értékrend, közösség, életforma
Cserép László közművelődési főosztályvezető arról beszélt, hogy a válságban óriási szükség van a közművelődés megmentendő értékeire. Egyetlen megoldás van: a nemzet szellemi és erkölcsi megújítása, ami csakis a kultúra, és a közművelődés megerősítésén keresztül lehetséges – mondta a főosztályvezető. Kiemelte: a lelki rekonstrukcióhoz önmagában állami eszközök nem elégségesek. Hozzátette: a népfőiskola legfőbb célja, hogy a magyar szellemi és gazdasági felemelkedést összefogja.Dr. Tőkéczki László a népfőiskolai feladatokról és a társadalmi változásokról tartott előadást. Az egyetemi docens rávilágított: a 19. század végére a tömeges kivándorlások hatására a nép közösségei szétestek, atomizálódtak. Történtek olyan mozgások, amelyek nem spirituális szempontból, hanem gazdasági motivációból kezdtek el a néppel foglalkozni. Az igazi változás azonban az I. világháborút követően történt, hiszen ekkor az egész európai polgári kultúra megrendült – mondta előadásában Dr. Tőkéczki László. Kiemelte, hogy a Népfőiskola mai feladata, hogy a magyar társadalmat segítse saját társadalmi tőkéjének újraképzésében.

A jubileumi megnyitó végén emlékérmeket adtak át azoknak, akik a Magyar Népfőiskolai Kollégium munkájában meghatározó szerepet vállaltak. A rendezvénysorozat november 6-án, vasárnap hálaadó istentisztelettel ért véget.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

TIREK.HU
/2011.11.07./

 

 Az Irodalmi Olvasókör vendége volt Serfőző Simon

 

               
               

A Sárospataki Irodalmi Olvasókör október végi összejövetelén a Miskolcon élő és alkotó Serfőző Simon jeles költővel találkozhattak a résztvevők. A program első részében Kovács Dalma, az Árpád Vezér Gimnázium tanulója és Czabányi Attila, az ME Comenius Főiskola hallgatója művészi tolmácsolásában hallgattuk meg: Ahogy a vályogok és Eliszaposodunk c. nagyhatású költeményét. Czabányi Attila kellemes, instrumentális gitárzenével illusztrálta az elhangzottakat. A felkészítő tanár Diósi Istvánné volt - számolt be Halász Magdolna, az Olvasókör elnöke...
 

 


Serfőző Simon


Halász Magdolna

      

Ezután a meghívott vendégünk mértéktartó, közvetlen stílusban vallott élete legfontosabb eseményeiről, a hozzátartozóiról, az irodalmi tevékenységéről, műhely-titkairól és a terveiről.
Megtudhattuk, hogy a költő Jász-Nagykun-Szolnok megyében Zagyvarékason született, különleges környezetben, tanyán élt és nevelkedett, a szülőföldjéhez való kötődése ma is erős. Iskolai tanulmányai befejeztével Miskolcra került, ahol népművelő felügyelő, a Napjaink c. folyóirat versrovatvezetője, majd szerkesztője lett. 1990-től a Felső-Magyarország Kiadó vezetője, a Holnap irodalmi folyóirat főszerkesztője, később az Új Holnap főmunkatársa. 1995-től a Tokaji Írótábor éves tanácskozásait tartalmazó kötetek szerkesztője, aki évek óta önzetlenül segíti, támogatja a fiatal, kevésbé ismert költők, írók szárnypróbálgatásait is.

Rendkívül termékeny író, idén a huszonötödik kötete látott napvilágot. A könyvek műfaja között dráma, gyermekkönyv, vers, regény, elbeszélés, riport egyaránt fellelhető. Az első verseskötete: Hozzátok jöttem címmel 1966-ban jelent meg. Három drámája közül az István királyt színpadi feldolgozásban, Csíkos Sándor híres színész rendezésében, a szülőfalujában mutatták be először nagy sikerrel. A Gyerekidő c. önéletrajzi ihletésű ifjúsági regényét, később két résszel kiegészítve gyűjteményes kötetben is kiadták. Költészetében a szabad formákat kedveli. Az idén A magunk szárnyán címmel, több mint félszáz verset tartalmazó kötete az Antológia Kiadó gondozásában jelent meg.

Jánosi Zoltán, a jeles irodalomtörténész különösen szép gondolatokkal ajánlja az olvasónak: „Serfőző Simon költészetének agyagból, fényből és vérből gyúrt szárnyai a zagyvarékasi dülőutakról emelkedtek Magyarország fölé, hogy pilótájuk a századokról századokra ikaroszi sorsot produkáló ország fölött a XX-XXI század perspektívájából egyre többet és távlatosabban lásson…Új kötete a harmadik évezred első évtizedében elvégzett tudatosítása annak, amit egész életművével üzen: „a magunk szárnyán” kívül számunkra röptető erő- nincsen..”
Munkáját, közéleti tevékenységét számos kitüntetéssel: Radnóti Miklós-, Szabó Lőrinc-, József Attila- és Kölcsey-díjjal ismerték el. A Magyar Köztársaság Érdemrend Tisztikeresztje, a Balassi Bálint-emlékkard és a Pro Urbe Miskolc- díj boldog tulajdonosa.
Az író-olvasó találkozó a résztvevők kérdései megválaszolásával és a kötetei dedikálásával zárult.

Nagyon örülünk és hálásan köszönjük, hogy Serfőző Simon költő, író elfogadta a meghívásunkat. Különleges és maradandó élményben volt részünk. Az alkotómunkájához, tervei megvalósításához további sok sikert, elismerést, jó egészséget kívánunk!

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.11.07./

 

 Telefonon hívnak és csatornát javítanak a csalók

 

               
               

Felhívjuk az állampolgárok figyelmét arra, nagyon nézzék meg, hogy kinek adják ki - főleg telefonon - a személyes adataikat, bankszámla számukat, bankkártya számukat, s minden olyan adataikat, amivel vissza lehet élni – tesszük közzé Bacsó Tibor rendőr őrnagy, a Sárospataki Rendőrkapitányság sajtóreferense felhívását, mivel városunk lakóit is hívták már fel ilyen kéréssel telefonon. Volt akit sikerült becsapni és volt akit nem…
 

 


Bacsó Tibor

      

Az elmúlt napokban történt, hogy egy állampolgár feljelentést tett a Sárospataki Rendőrkapitányságon, mert egy ismeretlen személy felhívta őt telefonon, hogy nagyobb összeget nyert, viszont ahhoz, hogy ezt az összeget érvényesíteni tudja, neki egy telefonszámra be kellett diktálni az adatait, illetőleg telefonkártyát kellett feltöltenie egy bizonyos telefonszámra. Az állampolgárunk ennek eleget is tett, feltöltötte a telefonkártyát, viszont ő semmilyen jutalomban ezután nem részesült. Feltöltötte egy idegen személy kártyáját, aki ezt tudja használni. Így használták ki jóhiszeműségét és hiszékenységét.

Egy másik bejelentés arról érkezett, hogy itt Sárospatakon az OTP nevében telefonálgatnak személyeknek, hogy jó hírük van, másfél millió forint értékű utazást nyertek az OTP által, mivel 15 éves az OTP és ezért ők adatokat akarnak megtudni a kiválasztott személyektől. Ez esetben is megpróbálták megtudni a felhívott személytől a bankszámla számát, és a bankkártya számát, amiket ha ez a személy megadott volna, akkor az ő személyes adataival, folyószámlájával komolyan vissza tudtak volna élni. Jelen esetben ez a felhívott személy azért okosabb volt, nem adott meg semmilyen adatot, így gyorsan meg is szakították vele a kapcsolatot, a telefonhívást.

Továbbá, felhívnánk az emberek figyelmét arra, hogy ismét vannak területünkön olyan külföldről érkezett személyek, akik munkákat vállalnak, első hallásra nagyon kedvező áron. Jelen esetben – mint már korábban is fordult elő hasonló - ez csatornakészítés volt. Az idegenek megjelennek lakásoknál, becsengetnek, és nagyon jutányos áron ajánlják fel, hogy kicserélik a csatornát azon a házon. Ezt meg is teszik, elvégzik a munkát, viszont jóval magasabb árat követelnek, miután a munkát befejezték.
Felhívnánk az emberek figyelmét, hogy nagyon óvatosan járjanak az ilyen ajánlatok esetében. A mi javaslatunk az, hogy ne kössenek velük szerződést, vagy ha mégis munkát végeztetnek velük, akkor olyan konkrét írásos szerződést kössenek, amelyben le van fixálva minden, az is, hogy milyen munkát vállalnak el és az is, hogy milyen áron.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2011.11.07./

 

 II. Diák-Önkormányzati tábor

 

               
               

Október második hétvégéjére ismét sikerült Szent Erzsébet Általános Iskola diák-önkormányzatából álló 20 fős csapatot, egy két napos együttlétre összehozni. A szállás elfoglalása után, közösségi-játékokat játszottunk, majd a ME-CFK Hallgatói Önkormányzata is bemutatkozott és csatlakozott a közös tevékenységekhez. A pizza vacsora után nagy izgalommal várta mindenki az akadályversenyt. Néhány órára egy igazi „elvarázsolt kastélyban” érezhettük magunkat, utána közös tánc következett...
 

 


 

      

Szombaton reggel jól esett a meleg tea és a friss péksütemény. A délelőtt folyamán ellátogattunk a Szent Erzsébet Házba és a Bazilikába, ahol Csilla néni iskolánk könyvtárosa érdekes történeteket mesélt névadónkról és Sárospatak történelméről.

Ebéd után, páros majd egyéni számháború következett. A délután végén a „záró körben” jó volt hallani a következő mondatokat:

„Nagyon jól éreztem magam!” „Nekem az akadályverseny tetszett a legjobban!””Ez az együttlét nagyon jó volt!”

Köszönet a programért a lelkes ME-CFK Hallgatói Önkormányzatának, iskolánknak vezetésének, Kocsmárszki Ilike néninek, Poncsák Ferencné, Csilla néninek és dr. Rózsahegyiné, Andika néninek!
 

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Szent Erzsébet Általános Iskola diák-önkormányzata
/2011.11.06./

 

 Író-olvasó találkozó Kenézlőn és Olaszliszkán

 

               
               

A Zrínyi Ilona Városi Könyvtár a Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálattal közösen nyújtott be sikeres pályázatot, amely lehetővé tette, hogy 2011. október 4-én Balázs Ágnest meghívjuk két író-olvasó találkozóra. Délelőtt Kenézlőn, délután Olaszliszkán volt a vendégünk – számolt be Kövér Sándorné a könyvtár vezetője...
 

 


Balázs Ágnes

      

A felnőttek elsősorban színésznőként ismerhetik, míg a gyerekek jópofa ifjúsági regények szerzőjeként. A gyerekek megismerkedhettek Lufival és Szamócával, könyvsorozatának állandó szereplőivel, megismerhették kedvenc állataikat, részesei lehettek kalandjaiknak.

A találkozó igazából egy jó hangulatú vetélkedő volt. Az írónő által előadott könyvrészletekhez kérdések kapcsolódtak, amelyre írásban kellett válaszolni. A hibátlanul válaszoló gyerekek között sok finom csokoládé talált gazdára, nagy mértékben növelve az írónő népszerűségét.
A találkozó után ugrásszerűen megnőtt az érdeklődés a Balázs Ágnes könyvei iránt. Az iskola könyvtárosai gondoskodnak a regények beszerzéséről.
A rendezvények európai uniós támogatásból valósultak meg.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.11.06./

 

 Turisztikai különdíjat kapott Sárospatak

 

               
               

Idén Százhalombattán tartották a Virágos Magyarországért Verseny Országos Díjátadó ünnepségét. Sárospatak a kezdetektől fogva részt vesz a nemes versengésben és szép sikereket tudhat maga mögött, így idén is izgalommal utazott a díjkiosztó ünnepségre a város képviseletében Sikora Attila alpolgármester, Emri László, a Kommunális Szervezet igazgatója és Ágoston András főkertész…
 

 


Sikora Attila

      

Mindannyian tudjuk, hogy az egyre nehezedő gazdasági viszonyok mellett a város virágosítására is kevesebb pénz jut. A kérdés tehát úgy vetődik fel, hogy sikerül-e kevesebb pénzből tartani a várostól megszokott színvonalat. A főkertész tervező és irányító munkájának, s a Kommunális Szervezet kertészei lelkiismeretes munkájának köszönhetően a város virágosításának színvonala nem maradt el észrevehetően a korábbi években megszokottól, így a kitüntető díj idén sem maradt el, Sárospatak városa a Magyar Turizmus Zrt. különdíját nyerte el.

Mártonné Márta Kinga, a Magyar Turizmus Zrt belföldi igazgatója a következőképpen értékelte Sárospatakot:
Ennek a mozgalomnak eleve célja az, hogy ne csak a turistáknak, hanem a lakosoknak is örömmel szolgáljon, örömet jelentsen a sok virág, az a rendezett környezet, amit a verseny kapcsán kialakítanak a városban dolgozók. Ebben az évben mi úgy tapasztaltuk, hogy ebben Sárospatak abszolút élenjár. Ezért kapta a díjat.

Ágoston András főkertésztől megtudtuk, hogy Sárospatak az eddig benevezett települések közül a legtöbb díjjal rendelkezik.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.11.06./

 

  Pezsgőlány lett a borkirálynőnk

 

               
               

2011. október 22-én, Budapesten tartották a Pezsgőlány verseny döntőjét, ahol 25 lány közül választották ki azt, aki egy éven át a Freixenet Pezsgő arca lesz. A nyertes az utolsó pillanatban benevezett, sárospataki Simkó Kitti lett, aki Lilut váltotta ebben a szerepben.
Gratulálunk Kittinek, akit miután megválasztottak a Tokaji Borvidék Borkirálynőjének, majd Magyarország Közönségdíjas Borkirálynőjének, most egy évig egy márkás pezsgő arca is lehet. Reméljük az ezzel járó teendők mellett tanulni is marad ideje, hiszem most fog érettségizni a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában…
 

 


Simkó Kitti

      

AKitti így emlékezett vissza az izgalmas, de számára szép eredményt hozó eseményre: Budapesten, a Symbol nevű szórakozóhelyen volt a verseny, ahol a nézők asztalainál sok hírességet fedezhettünk fel.
Ezt több előválogató is megelőzte, az ország különböző városaiban. A döntőbe ilyen módon 20 lány jutott be, valamint 5 lányt még az este folyamán, a középdöntőben választottak ki 13 jelentkező közül – köztük voltam én is - így összesen 25-en lettünk.
A középdöntőben fekete koktélruhában kellett végigvonulni a kifutón. Aztán jött a döntő, ott már kaptunk ruhát a Sugarbird-től. Sajnos nekem nem nagyon jutott, de lehet így jártam jól, mert Dammak Jázmin volt olyan kedves és ide adta azt, amit ő kapott, mivel a középdöntőben ő volt a műsorvezető - a döntőben pedig Lilu.

Itt már nem csak végig kellett vonulni, hanem Lilu kérdezett pár dolgot a versenyzőktől. Nekem be kellett mutatkoznom, valamint hogy miért tartom magamat érdemesnek a Freixenet Pezsgő Arcának lenni. Őszintén elmondtam, hogy nem ismertem a Freixenet pezsgőt, de édesapám borász - és mint tudjuk a bor és a pezsgő is szőlőből készül - ezért szerette volna, ha pezsgőket is megismerem, így több pezsgőt is meg kellett kóstolnom és ez ízlett a legjobban. Valamint utána jártam a készítésének és a származásának és ki ne akarna annak a pezsgőnek az arca lenni, amely a spanyol királyi család hivatalos pezsgője.

Ez volt az oka a jelentkezésemnek, viszont álmomban sem gondoltam volna, hogy esetleg megnyerem. Nagyon sok szép és ügyes lány volt ott, de a zsűri így döntött és én ennek nagyon örülök. (Zsűri tagjai: Dukai Regina, a Sugarbird egyik arca, Dammak Jázmin szépségkirálynő, Gesztesi Károly, a Jóban rosszban színésze és Protics Péter, a Freixenet képviselője).
Azzal hogy megnyertem, egy éven át én leszek a pezsgő arca - melynek tavaly Lilu volt - valamint sok más értékes nyereményt is kaptam, mint például egy spanyolországi utat, ahol meglátogathatom a Freixenet gyárat is. Egy fotózást és ékszereket is kaptam, valamint sminkeket.
Nagyon örülök, hogy én nyerhettem meg ezt a versenyt.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.11.05./

 

 Élelmiszer segély érkezett

 

               
               

 


Oláh József

      

Településünkre már tavasszal is sikerült több mint 10 tonna élelmiszert hozni. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet őszre ismét kiírt egy pályázati fordulót, amely által szintén, közel 10 tonna élelmiszert sikerült Sárospatak város Önkormányzatának elhozni a településen élő rászorultak számára – nyilatkozta Oláh József, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke…

Ebben a szállítmányban 2400 kg búzaliszt, 4536 kg tészta, 1620 liter olaj és 1080 kg keksz érkezett Sárospatakra. 2007-től kerül sor hasonló élelmiszer segélyek osztására, amit mindig az önkormányzati képviselők szállítják ki saját választókörzeteikbe, ugyanis minden képviselőnek ismernie kell a választó körzetében lakó nehéz anyagi körülmények között élő embereket. Az ő számukra szeretnénk idén is eljuttatni a csomagokat, remélhetőleg még karácsony előtt.
 

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>


Törő Gábor
/2011.11.05./

 

  Keltető odúk tisztítása az óvodában

 

               
               

2010. szeptemberében nemcsak a gyermekek és a felnőttek vették birtokba a felújított Carolina Óvoda és Bölcsőde intézményét, hanem a madarak is. Régi óvodánkból, a Környezetvédelmi Munkaközösség tagjaiként magunkkal hoztuk „A Madárbarát Óvoda” pályázaton nyert 10 db keltető odút. Ezeket elhelyeztük „az új óvodánk” udvarának fáin – mesélte Sáfrányos Lászlóné, a munkaközösség vezetője...
 

 


Sáfrányos Lászlóné

      

Az elmúlt tél folyamán szorgalmasan etettük a madarakat, és örömmel tapasztaltuk, hogy napról-napra egyre többen lettek. Láttuk, hogy tavasszal szorgos munkálatok történtek az odúkban, hisz a madarak hozzáláttak fészkeik építéséhez. Gyakran megfigyeltük, ahogyan egy-egy kismadár - csőrében szalmaszállal, apró ágacskával - eltűnik az odú nyílásában. Később láthattuk, amikor etetni jöttek a fiókáikat, majd ahogyan a kicsik először bújtak elő.

Nyáron énekükben is gyönyörködhettünk. Miután minden madárfióka felcseperedett, egy év elteltével ismét lekerültek a keltető odúk a fákról, és lehetőségünk nyílt bepillantani a madárfészkekbe. Október 26-án, gyönyörű verőfényes napsütésben gyűltünk össze a gyerekekkel az óvoda udvarán, körbeállva az odúkat. Nagy lelkesedéssel és izgalommal vártuk, vajon lesz-e mindegyikben fészek?! Egy-egy odú kinyitása után rácsodálkoztunk, hogy milyen gondosan készítik el a madarak az „otthonukat”! Szalmából, gallyakból állítják össze, és puha tollakkal bélelik.
Ezt látva azt is megbeszéltük, hogy miért kell a tél beállta előtt kitisztítani az odúkat. Most már minden óvodásunk tudja, hogy a hidegben a kórokozóknak ki kell fagyniuk ahhoz, hogy tavasszal újra beköltözhessenek a madarak, és fészket rakhassanak. Verseltünk, énekeltünk a madarakról, utána pedig a régi fészkeket elégettük, hogy tavasszal új otthon építhessenek maguknak.
Ezt követően visszatettük a keltető odúkat a faágakra, és elhatároztuk, hogy a tél folyamán sem feledkezünk meg kis barátaink, a madarak etetéséről.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.11.05./

 

  Akkreditált kiváló tehetségpont az ÁVG

 

               
               

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által végrehajtott akkreditációs folyamat eredményeként kiváló intézményi tehetségpont minősítést szerzett az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium. Az akkreditáció során a konkrét tehetségfejlesztő munka mellett minősítették a tehetségazonosítás és tehetségtanács szakmai színvonalát valamint az intézmény együttműködési hálózatának sokszínűségét is - nyilatkozta Tóth Tamás igazgató...
 

 


Tóth Tamás

      

A kiváló minősítést jelentő elismerés az iskolában folyó kiemelkedő eredményeket elérő informatikai tehetséggondozásnak, a hat évfolyamos képzésben három éve elinduló komplex tehetségfejlesztő tevékenységnek valamint az Arany János Tehetséggondozó Program személyiségfejlesztő elemeinek köszönhető.

Természetesen a fent említett elemek sikerei mellett, az iskola közel két évtizedes tehetségfejlesztő munkájának újabb elismerését is jelenti a szóban forgó minősítés elnyerése, amit az intézmény igazgatója a Magyar Géniusz Program záró konferenciáján, a budapesti Radnóti Miklós Gimnáziumban vehetett át.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2011.11.05./

 

 A Bodrogzug településeinek közbiztonságát vizsgálták

 

               
              

22011. október 26-án délelőtt 10 órakor Kenézlő községben kihelyezett körzeti megbízotti ülést tartottak, amelyen a bodrogzugi 4 település, Györgytarló, Kenézlő, Viss és Zalkod települések polgármesterei és jegyzői vettek részt, valamint a Sárospataki Rendőrkapitányság részéről a négy településhez tartozó 2 körzeti megbízott, a közrendvédelmi osztályvezető és a kapitányság vezetője. A tanácskozásról dr. Téglás István rendőr alezredes, kapitányságvezető számolt be…

 

 


dr. Téglás István

      

A jelenlévő polgármesterekkel átbeszéltük a 4 település közbiztonsági helyzetét. Minden település vezetője hallhatta a másik problémáját, gondját és felvetését, javaslatát, illetve mi is, mind a négyük előtt egyszerre tudtuk ezeket átbeszélni, és így a körzeti megbízottak is közvetlenül hallották a felvetéseket.

A megbeszélés célja az volt, hogy keressük meg azokat a megoldásokat, amelyekre eddig még nem találtunk rá, mindezt annak érdekében, hogy a lakosok szubjektív biztonságérzete jobb legyen. A statisztikák elemzésekor megállapítottuk, hogy csökkent a bűncselekmények száma, viszont ezen belül nőtt a betöréses lopások száma két településen is. Nagyon jól tudjuk, hogy egy betörés nagymértékben rontja az emberek biztonságérzetét, ezért erre megoldást kell találnunk. Járőrsűrűség növelést, valamint a bűnügyi felderítő tevékenység erősítését ígértük a kapitányság részéről. Kaptunk egy felajánlást is a polgárőrségtől – akikkel folyamatosan megvan az együttműködés - hogy közös szolgálatellátással segítenek továbbra is, valamint Kenézlőn szorgalmaztuk a polgárőrség szervezését.

Úgy érzem, ez egy őszinte, tényfeltáró beszélgetés volt. Szociológiailag is elemeztük a térség helyzetét, amely igen hátrányos helyzetben van. Munkahelyek nincsenek és a jövő évben várható szociális járandóságokkal kapcsolatos változások is negatívan befolyásolhatják majd a bűnözés helyzetét. Pontosan ezért volt ez a beszélgetés, hogy megtaláljuk azokat a pontokat, ahol együtt tudunk működni a felvetődött problémák kezelésében.

Ez a kihelyezett körzeti megbízotti ülés több célt is szolgált: tovább mélyíteni a jó kapcsolatokat a települések vezetőivel, jegyzőivel, illetve az országos és a megyei rendőrségi intézkedési terv megismertetése, mely a lakosság szubjektív biztonság érzetét kívánja növelni kistérségi szinteken is. Ennek keretében szerveztük ezt a programot, aminek lesz folytatása, hiszen több körzeti megbízotti csoport működik a Sárospataki Rendőrkapitányság illetékességi területén.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 Cziczer Katalin
/2011.11.04./

 

  Nemzetért Díj átadása a Református Kollégiumban

 

               
              

202011. október 24-én a Sárospataki Református Kollégiumban az evangelizációs hét első napján került sor a Nemzetért Díj átadására. Hogy miért lehet ilyen díjat kapni és kik kapták meg az idén, arról Csikó Szilvia tanárnő tájékoztatott bennünket…
A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában a 2011-2012-es tanévben is meghirdették a Nemzetért Díj pályázatot a nemzetünkről felelősen és értőn gondolkodó tanulók számára.
 

 


 

      

Ez a kezdeményezés több évvel ezelőtt azért jött létre, hogy a figyelem középpontjába állítsa azokat a diákokat, akik elkötelezettségükkel a magyar nép megmaradásáért és jövőbeli megerősödéséért gondolkodnak és tesznek. Az érdeklődők Szatmári Emília tanárnőnél és Lipiczki Imre tanár úrnál jelentkezhettek. Huszonöt pályázó érkezett az október 13-i meghallgatásra, az építő és értékes beszélgetésre, melynek kiindulási pontja minden esetben egy-egy általuk választott és előadott, Trianonnal közvetlenül, vagy közvetetten kapcsolatos irodalmi alkotás (vers, esszé, novella, regényrészlet) volt.

A lelkes, szenvedélyes, bölcs, érett megnyilatkozások, gondolatok kölcsönösen építették és gazdagították a résztvevőket. A zsűri tagjai számára is felemelő és reményt keltő alkalom után az értékelés nem egyszerű feladata következett. Az első három helyen végül pontegyenlőséggel több diák végzett. A harmadik helyezettek Albert Annamária 11.H, Horvát István 11.E, Melles Tivadar 12.E és Német Zoltán 10.E osztályos tanulók lettek, akik tárgyjutalomban részesültek. Második helyen Nagy Ádám11.H és Kállai Zoltán 10.E osztályos tanulók végeztek, akik igényes, értékes, magyar történelmi témájú könyveket kaptak jutalmul. Az első helyezettek, azaz a Nemzetért Díj kitüntetettjei Balázs Bettina 11.E és Gaál Teodóra 9.H osztályos tanulók lettek. Őket 10.000-10.000 forintos könyvutalvánnyal és értékes könyvekkel jutalmazta a zsűri. A diákok érdeklődése, értékrendje, aktivitása és a pedagógusok elkötelezettsége jó alap ahhoz, hogy szép hagyománnyá nője ki magát az intézményben a Nemzetért Díj kezdeményezés.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma
/2011.11.04./

 

  Miről tárgyalt a Testület?

 

               
        

Október 28-án, pénteken tartotta rendes ülését Sárospatak Város Képviselő-testülete. A tárgyalt 25 napirendi pont sok témát érintett, szó esett a szemétszállítás változásairól, a téli hajléktalan ellátásról, a Kuczik gödör jövőjéről, amelyeket röviden Aros János polgármester foglalt össze…
 

 


Aros János

      

A 2011. évi költségvetési előirányzat módosítására került sor. Ezt a napirendet az előző ülésen tárgyaltuk volna, de olyan kérdések merültek fel előtte a Pénzügyi Bizottság ülésén, amelyek miatt csak most tárgyalta a testület. Mindenre megnyugtató választ kapva, egyhangúlag fogadtuk el a költségvetési előirányzat módosítását.

Az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások bérleti díját 4 %-kal, az infláció mértékével javasolta megemelni a testület. A 4%-os emelés az összes lakásra (szociális, nem szociális) vetítve átlagosan 585 Ft/hó/lakásösszegű emelkedést jelent.
Az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját következetesen - ahogy a lakások bérleti díját is - 4 %-kal, az előre jelzett infláció mértékével kívánjuk megemelni.

Döntött a testület a távhő szolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról, valamint a 2007/27-es szeptember 30-ai rendeletünk módosítására is sor került. A magasabb jogszabályok által előírtak alapján változtattuk a saját távhő rendeletünket is - ahogy elhangzott több képviselőtársamtól is - az árak befagyasztása a márciusi árakon megtörtént. Ez azt jelenti, hogy 2007 óta nem történt távhődíj emelés Sárospatakon.

A Sárospatak Turizmusáért Egyesület 2011. évi tevékenységéről készített szakmai és pénzügyi beszámolót fogadtuk el, majd a SIDINFO Nonprofit Kft működésével kapcsolatban is döntött a Képviselő-testület, hogy a Kft-t továbbra is célszerű fenntartani. Az ügyvezetői feladatok megbízásával díjazásmentesen továbbra is Dr. Dankó Lászlót bíztuk meg.

A Városmarketing Tanácsadó Testület összeállított egy városmarketing koncepciót. Tisztelettel megköszönöm a Tanácsadó Testület munkáját, Dankó elnök úr koordináló tevékenységét, hisz végre előttünk van egy olyan városmarketing koncepció, amelyet vitára tudunk bocsátani. Kitűnő, alaposan előkészített munka, meg kell nézni, hogy melyek azok az ötletek, amik a jelenlegi gazdasági helyzetben megvalósíthatóak. A Lokálpatrióták Egyesülete egy több oldalas véleményezést már eljuttatott hozzánk, amit mellékeltünk az előterjesztéshez. A koncepció a honlapon is elérhető lesz, így mindenkinek lehetősége van hozzászólni. Kérjük mindenkinek a véleményét ezzel kapcsolatban.

A Végardó Fürdő 2011. évi bérleti díját is ezen az ülésen határoztuk meg. Az üzleti tervben elfogadott 70 milliós bérleti díjat hagyta jóvá a Képviselő-testület, amit már be is fizetett a Pataqua Kft. Sajnos ezt már el is költötte az Önkormányzat, hiszen a keletkezett számlákra, a bérekre, az intézmények a fenntartására szükség volt erre az összegre.

A Képviselő-testület döntött a belső ellenőrzés Stratégiai ellenőrzési tervének 2011. évi módosításának jóváhagyásáról, majd a következő napirendi pontban elfogadta a 2012. évre vonatkozó stratégiai tervet.

A Sárospatak, Páterhomok 14. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan üzemeltetés céljából történő átadásáról is döntöttünk. 2011. november 1. napjától 2012. április 30. napjáig a Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat részére átadjuk az épületet, amit a hajléktalan személyek ellátását szolgáló átmeneti intézmény kialakítására fognak használni.

Zempléni Autósiskola Kft bérleti szerződésének meghosszabbításáról döntöttünk, majd kifejeztük szándékunkat a Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió szervezethez történő csatlakozásról. A köztemetési szolgáltatásról szóló megállapodási szerződés megkötéséről is ezen az ülésen határoztunk.

Vételi ajánlat érkezett az Erdélyi és Comenius utca sarkán lévő beépítetlen területre - az úgynevezett Derczó telekre - 16 millió Ft értékben. Ezt a Képviselő-testület nem fogadta el, reméljük ettől magasabb ajánlat is érkezik, hiszen értékesíteni szeretnénk ezt a területet.

Szalai Andrást hallgattuk meg a Bömbi-1948 Kft ügyvezetőjét, aki a Kuczik gödörrel kapcsolatos elképzeléseit osztotta meg velünk. A Képviselő-testület már évekkel ezelőtt is Skanzen-szerű funkciót szánt ennek a területnek - tehát örömmel hallgattuk Szalai úr tájékoztatóját, akit együttműködésünkről, támogatásunkról biztosítottunk. Szándékunkban áll az itt található önkormányzati tulajdonú, nagyrészt közterületekre olyan bérleti szerződést kötni, amely Szalai úr részéről lehetővé teszi a pályázat benyújtását, az önkormányzat részére ugyanakkor biztosítékot nyújt, hogy ezek a területek továbbra is jó kezekben maradnak, és gondos gazdaként a bérlő fogja tovább végezni a karbantartásukat.

Tájékoztattam a Képviselő-testület tagjait az Állami Számvevőszéki vizsgálathoz kapcsolódó intézkedési terv végrehajtásáról.

Szóbeli tájékoztatót tartott dr. Komáromi Éva Jegyző asszony a szemétszállításban várható változásokról, ami elsősorban a 60 literes gyűjtőedények bevezetéséről szólt – amiről már a Sárospatak újságban is részletesen tájékoztattuk a lakosságot. Jegyző asszony és Alpolgármester asszony előkészítő munkájának köszönhetően, a Z.H.K Kft. Taggyűlése elfogadta a 60 literes gyűjtőedény használatának bevezetését. 2012. január 1-től a 60 literes gyűjtőedény használatára jogosultak lesznek az egy fős háztartások, valamint azon két fős háztarások, ahol legalább az egyik fő a 70. életévét betöltötte. Nekik lehetőségük van áttérni a jelenlegi 120 literes edény használatáról a 60 literes edényre. A feltételeket megjelentetjük majd a honlapon és írásban is megkeresünk mindenkit aki nyilatkozott az igényéről.

„Egyebek” között a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola második ütemének menedzsment-szerződésének megkötéséről tájékoztattam a testületi tagokat, valamint a Járóbeteg Szakellátó Központ szerződését a befejezési határidő 2011. december 16-ra történő kitolásával módosítottuk. Erre az időpontra már minden elkészül a központban, természetesen megnyitni nem fogjuk mert a szükséges engedélyek beszerzése hosszabb időt igényel. Ha minden optimálisan alakul, a következő év elején, kora tavasszal a betegek rendelkezésére állhat ez az új létesítmény Sárospatakon.

A Jó tanuló, jó sportoló díjról döntöttünk. Rendeletünknek megfelelően a Humán Bizottság tett javaslatot a díjazottakra, amit egyhangúlag fogadott el Képviselő-testület. A díj átadására az év utolsó testületi ülését majd a közmeghallgatást követően kerül sor az Újbástya Rendezvénycentrumban.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.11.04./

 

  Díjkitűzés - halált okozó testi sértés ügyében (B-A-Z. MRFK)

 

               
              

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya nyomozást folytat halált okozó testi sértés bűntettének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen. A rendelkezésre álló információk alapján 2011. október 9-én Sárospatakon az Ady Endre téren holtan találtak egy 65 éves hajléktalan férfit. A kiérkező orvos elsődlegesen a halál okát természetesnek vélelmezte, de kérte a kórboncolást, majd annak elvégzését követően a hatósági boncolás elrendelését.

A szakértői vizsgálatok megállapították, hogy a férfinek olyan sérülései vannak, melyek felvetik az idegenkezűség lehetőségét, melynek alapján nem lehet kizárni a bűncselekmény gyanúját.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy, vagy személyek kilétének megállapítását vagy elfogását közvetlenül elősegítő személy részére 200.000,- Ft. díjat tűzött ki.
A rendőrség kéri, hogy aki a bűncselekménnyel, annak elkövetőjével kapcsolatban információval tud szolgálni hívja a bűnügyi osztály 06-46/514-579-es számát, illetve bejelentés tehető az ingyenes 107-es, 112-es segélykérő számokon is.

A rendőrség a díjkitűzés visszavonásának jogát fenntartja, a bejelentő személyét bizalmasan kezeli!
 

 Egyedné Novodonszki Éva főtanácsos B-A-Z. MRFK Kommunikációs Iroda
/2011.11.04./

 

  Gólokban gazdag hétvége változatos eredményekkel

 

               
              

A labdarúgás átszervezésének szeszélye folytán most is idegen pályákon szerepelt minden korosztályú tizenegyünk. Az időjárás kedvezett az összecsapásoknak. Serdülő (17 év alattiak) és az ifi (19 év alattiak) Cigándon mérték össze tudásukat, míg a felnőttek a Jonatán alma termesztés egyik fellegvárában Kemecsén próbáltak szerencsét – számolt be Koscsó István az STC Baráti Kör elnöke...
 

 


Koscsó István

 


Braun Zsolt


Zsófi József

 

      

Jól indult a nap!
Délelőtt Bacsó Gábor ifjúmunkásai 7:2-es győzelmükkel mosták le a mosolyt a helyi fiatalok arcáról.
Beimli Zsolt gárdája háromgólos előnyt adott a hazaiaknak, majd hozta egálra az eredményt. A 4:4-es végeredménynek örültünk, bár az egyenlítés után még a győzelmet is megszerezhették volna, ha tudják, hogy a kapufának melyik oldalánál kell elrúgni a labdát.
A felnőttek Kemecsén a magasabb osztályban szereplő nyíregyházi csapat hazai pályán nehezen játékhoz jutó sportolóival vették fel a harcot. Sajnos mi most is épphogy ki tudtunk állni egy pár cserével.
A helyi vezetők kedvesen zenével fogadtak minket. Akkor még volt is hozzá hangulatunk, mert éppen akkor kaptuk a hírt az éterből a serdülő csapatunk 7:2 arányú győzelméről.

Az öltözőből kifutó játékosokon rögtön láttuk, hogy nem lesz könnyű a dolgunk. Arra viszont gondolni sem mertünk, hogy a mérkőzés 90 percéből 75-öt emberhátrányban kell játszanunk.
A jó kötésű legényekből álló hazaiak (bár ez így nem igaz, hiszen nem sok kemecsei illetőségűt láthattunk a szépen karban tartott zöld füvön) nem bízták a véletlenre a dolgot és támadásaikkal a mi térfelünket jelölték ki küzdőtérnek. Mindössze 13 percig tartottuk meg szüzességünket, amikor a jól védő kapusunk is tehetetlen volt, hiszen kétszer kiütötte a labdát, de a harmadik próbálkozásra már nem ért oda. 1:0 5681
A 19. percben 11-eshez jutottak a pályaválasztók, amit nem is hagytak ki 2:0
A nagyobb baj az volt, hogy lerántásért egyik hátvédünket ki is állították. Ettől kezdve még könnyebb dolga volt a nálunk sokkal nagyobb erőket felvonultató ellenfélnek. Jöttek a támadások, és sajnos a gólok is. Játékosaink mindent megtettek, hogy mentsék a menthetőt, de nem volt könnyű dolguk. Pedig a végén két pataki kapus volt a pályán.
A vége 8:0 Kemecse javára. A szomorúságunkat fokozta az is, hogy Zsófi Dávidhoz és Hoffman Gáborhoz, a hordágyat is be kellett vinni.
A kiállításról annyit, hogy a hazai szurkolók is túl szigorúnak találták az ítéletet. A másikoldalon Zsófi Dávid lerántásáért a 34. percben és Hoffmann Gábor csúnya lerúgásáért nem mutatta fel ugyanezt a lapot a játékvezető. Ettől még valószínűleg kikapunk, de lehet, hogy nem ennyire. Ez nem csak a mi, hanem a hazai szurkolók igazságérzetét is bántotta.

Zsófi József edzőt szomorúan kérdeztem a látottakról:
Hetek óta tartalékos összeállításban vagyunk kénytelenek játszani sérülések, kiállítások és sárga lapok miatt. A standard csapattal is nehéz dolgunk lenne, de talán lenne esélyünk, s nem lenne megalázó a vége. Sajnos addig, amíg össze nem áll a csapat, aminek kevés esélye van a szezon végéig, csak a vereség szintjét lehet csökkenteni. Reméljük, hogy szombaton többen tudnak jelentkezni játékra, s ütőképesebb csapattal tudunk felállni. Egyre nehezebb a helyzetünk. Sajnos a játékosokon is látom, hogy sokan elveszítették a hitüket a vereségek után. Bízunk benne, hogy nem esünk össze az utolsó négy mérkőzésre, s marad esélyünk a tavaszi folytatásra.

Mi pataki szurkolók tudunk segíteni azzal, hogy kimegyünk a szombaton fél kettőkor kezdődő mérkőzésre és erőt adunk nekik jelenlétünkkel.
A hozzánk látogató Kótaj a „verhető” együttüttessek szűk csoportjába tartozik. Buzdításunkkal hozzásegíthetjük kedvenceinket a pontszerzéshez, ami a jövőt illetően is meghatározó lehet.

A legjobbnak járó pezsgőt a bekapott nyolc gól ellenére kapusunk Braun Zsolt kapta. Ebben nagy segítség volt, hogy a kilátogató hazaiak is nagyon dicsérték.
Gratulálunk a pontszerzőknek! Fel a fejjel a vesztesnek! Hajrá Patak!

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

az STC Baráti Kör
/2011.11.02./

 

  X. SUSI – CIB BANK Nemzetközi Labdarúgó Torna és INTERLIGA Bajnoki mérkőzés

 

               
                    

2011. október 30-án (vasárnap) rendezte meg a Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola azt a nemzetközi labdarúgó tornát, melyen 3 korosztály, 18 csapata vett részt és ami egyben – a 2002-ben születetteknek – INTERLIGA forduló is volt -számolt be Belicza János szervező...
 

 


Belicza János

 

 


Varga Béla

 

 

 


Sikora Attila

      

Az eseményen részt vett korosztályok:
- 2001-es fiú LABDARÚGÓ TORNA
- 2002-es fiú LABDARÚGÓ TORNA (interliga bajnoki forduló)
- 2003-as fiú LABDARÚGÓ TORNA

A nagyszabású rendezvény az Árpád Vezér Gimnázium műfüves pályáján (2001-ben születettek), a Sárospataki Sportpályán (2002-ben születettek) és az Árpád Vezér Gimnázium sportcsarnokában (2003-ban születettek) került megrendezésre. A kilátogató nézők, a mérkőzéseken szép gólokat, tehetséges gyerekeket és ügyes megoldásokat láthattak. A labdarúgó torna főszponzora a CIB Bank volt.

A kupán nagy küzdelem volt, ahol a gyermekek érmeket, okleveleket kaptak a játék öröme mellett. Az egész napos rendezvény igazi sport csemege volt, hiszen volt olyan SUSI-s korosztály, amely most mutatkozott be először Sárospatakon, ráadásul Magyarország egyik legerősebb sportiskolája is jelen volt az eseményen, a Nyírsuli „személyében”. A részletes eredmény lista a www.susi.mlap.hu –n megtalálható.

A foci kupán résztvevő csapatok: Nagykároly (Románia), Borsi Alapiskola (Szlovákia), Nyíregyházi Sportiskola - Nyírsuli, Görög FS, Kisvárda, Borsod Volán, Fehérgyarmat, Nánási FS, Hajdúszoboszló, Nyíregyházi Kertváros, Cigánd SE, Sárospataki Utánpótlásnevelő SI - SUSI. A SUSI vezetői, Sikora Attilát – a Sárospatak Város Önkormányzatának alpolgármesterét, és Varga Bélát – a CIB Bank sátoraljaújhelyi fiókigazgatóját kérte fel a díjátadásra. A mérkőzéseket Szemán Imre, Vitányi József, Tuss István és Géresi Gábor sporttársak vezették.

Összességében e rendezvény jó alkalmat nyújtott arra, hogy a SUSI csapatai megfelelően felkészüljenek a további eseményekre. A szervezők büszkék arra, hogy neves egyesületek utánpótlás csapatai vettek részt a tornán és az idei utolsó interliga bajnoki mérkőzéseknek méltó házigazdái lehettek.

Hír még a SUSI életéből: 2011. november 4-én, az 1999-2000-ben született leány kézilabdások Hajdúnánásra látogatnak, ahol egy nemzetközi tornán vesznek részt. Az ötödik SUSI-s Karácsonyi Sportfesztivált idén is megrendezi a sportiskola, mégpedig december 14-én.

EREDMÉNYEK:
2001-ben születettek:
1. NYÍRSULI
2. BORSI
3. KISVÁRDA
4. FEHÉRGYARMAT
5. BORSOD VOLÁN
6. SUSI

A sárospataki csapat névsora: Bana László, Kálid Ahmed, Séra István, Tóth Sebestyén, Sontra Krisztián, Hornyák Levente, Kalocsai Attila, Dékány Kolos, Molnár Csaba – játékosok; Vachter Tamás és Nagy István Csaba – edzők.

2002-ben születettek:
1. CIGÁND SE
2. NYÍRSULI
3. NAGYKÁROLY
4. HAJDÚSZOBOSZLÓ
5. GÖRÖG FS
6. SUSI

A sárospataki csapat névsora: Keksz Bence, Kovács Zsombor, Ardó Alex, Baba János, Mózes Tamás, Vachter Fanni, Hunyadi Bence, Tagai András, Batta Gergő, Gócs Bálint, Szőke Márkó, Dékány Csanád, Halász Dániel, Marchut Szabolcs.

2003-2004-ben születettek:
1. NÁNÁSI FS
2. NYÍRSULI
3. NYÍREGYHÁZI KERTVÁROS
4. HAJDÚNÁNÁS
5. SUSI PIROS
6. SUSI KÉK

A sárospataki csapat névsora: Lovas Dominik; Braun Áron; Kerékgyártó Milán; Kerékgyártó Bálint; Fridrik Patrik; Toniati Luca; Tallárom Balázs; Golej Máté; Golej Bálint; Pausán Bence; Moheb Asya Fazin; Bódi Ádám; Sereg Bendegúz; Karászi Róbert; Repei Mátyás; Sohajda András; Bódisz Ábel;

X. SUSI – CIB BANK NEMZETKÖZI LABDARÚGÓ TORNA FŐTÁMOGATÓJA: CIB BANK

X. SUSI – CIB BANK NEMZETKÖZI LABDARÚGÓ TORNA TÁMOGATÓI:
Sárospatak Város Önkormányzat, Árpád Vezér Gimnázium, Vay Miklós Szakképző Iskola, Sárospataki Torna Club, Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája, Hotel Bodrog Wellness és Tengerszem Camping és Üdülőpark, www.sarospatak.hu, www.boon.hu, Zemplén Televízió, Sárospatak újság, Észak Magyarország, Hunyadi Tibor, Baba János, Batta Zsolt, Réka bútorbolt, Orosz Miklós – Erdőhorváti Pálinkafőzde, Tagai András, Keksz Jánosné, A SZÜLŐK, akik nélkül nem lenne SUSI!
HAJRÁ SÁROSPATAK! HAJRÁ SUSI! www.susi.mlap.hu

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.11.03./

 

  Mi történt a 37-esen?

 

               
              

2011. október 28-án 15 óra 22 perckor a 37-es számú főúton Sárazsadány magasságában súlyos sérülésekkel járó közlekedési baleset történt, amelyben négy személygépkocsi ütközött össze. A balesetnek 5 súlyos sérültje lett, ami miatt – miután a forgalmat az alsó útra terelték – két mentőhelikopter is leszállt az úttestre. A baleset körülményeiről Ladics Tamás rendőr főhadnagy, sajtóreferens számolt be…
 

 


Ladics Tamás

      

Sátoraljaújhely felől haladt két gépkocsi Miskolc irányába. Az első gépkocsi forgalmi ok miatt lassított és jobbra lehúzódott. Az utána jövő gépkocsi ezt későn észlelhette, így azzal érintőlegesen ütközött és átsodródott a baloldali forgalmi sávba, ahol frontálisan ütközött egy Miskolc felől érkező kis tehergépkocsival, majd visszacsapódott a jobb oldali forgalmi sávba, ahol ismét ütközött az eredetileg előtte haladó gépkocsival. A kis tehergépkocsiba eközben hátulról még belerohant az utána, Miskolc felől érkező gépkocsi is.

Csak a frontálisan ütköző gépkocsikban ülők sérültek meg, mindannyian súlyosan, különösen a személygépkocsiban utazó négy fő, akiket a miskolci Megyei Kórházba szállítottak – tudomásom szerint már senki sincs életveszélyes állapotban.
A baleset körülményeinek vizsgálatába igazságügyi műszaki szakértőt vontunk be, a balesetet büntető eljárás keretein belül vizsgáljuk.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.11.02./

 

 Energia megtakarítást is várnak a felújított Rákóczi Iskolában

 

               
              

Lassan „belakják” a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola új és felújított épületét a diákok és a pedagógusok, megérkeznek az elköltöztetett szemléltető eszközök és minden virág, pad, szék is megtalálja végleges helyét. Az intézmény mégis várakozással tekint a jövő felé, hiszen a beruházás energiatakarékosságra is lehetőséget ad - számolt be Szegedi Istvánné igazgatónő...
 

 


Szegedi Istvánné
 

      

Ezt szolgálják napos időben a napkollektorok a tetőn, melyek a teljes melegvíz igényét elégítik ki az iskolának. Jelentős szigetelés került a külső homlokzatra, illetve teljes nyílászárócsere történt, így a fűtési idény beindulásával kevesebb gázfogyasztással számol az intézmény. A födemek áttörésével növekedett a természetes fény beáramlása, melynek hatását az elektromos energiafogyasztás csökkenésében várja az iskola.
Így nem csak annak örülhetnek, hogy egy szép új iskolába költöztek, hanem abban is nagyon bíznak, hogy a fenntartása, üzemeltetése környezetkímélő és energiatakarékos is lesz.
 

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.11.02./

 

  Már Ju-Jitsuban is jegyzik a patakiakat

 

               
             

Október 29-én a Sárospataki Ju-Jitsu Egyesület részt vett Kecskeméten az V. Gyakorló Grappling versenyen, amit shihan Berkes László a Magyar Ju-Jitsu Szövetség elnöke szervezett meg. A versenyre résztvevők jöttek Szegedről, Monorierdőről, Hatvanból, Ceglédről, Hódmezővásárhelyről, Orosházáról, Kecskemétről összesen kilenc dojo-ból. Sárospatakot 4 versenyző képviselte – küldte tudósítását Túri Pál edző…
 

 


Túri Pál

      

Asztalos Zalán, aki II. helyezést ért el GI gyermek kategóriában, a 4 fős csoportjában 1 küzdelem kivételével minden meccsét pontozással nyerte.
Asztalos Zoltán, aki III. helyezést ért el GI felnőtt kategóriában.

Heinrich Mónika aki II. helyezést ért el GI leány, és II. helyezést NO GI leány kategóriában. Mónika először indult NO GI kategóriában. Mindkét versenyszámban várakozásainkon felül teljesített.

Magyar Dóra II. helyezést ért el GI Junior kategóriában és II. helyet Gi Női és No Gi Női kategóriában. A Gi junior kategóriában Dóra fiú csoportba került. A körmérkőzések befejeztével holtverseny alakult ki Dóri és versenytársa között 2-2 nyert mérkőzéssel. Sajnos a mérkőzések alatt szerzett pontok összege döntött a nyertes javára, ami Dórának volt kevesebb. Ez a verseny volt az utolsó felkészítő verseny a XVII. Kecskemét Kupa Országos Nyílt Ju Jitsu versenyre.

2011. december 3-ra keményen készülünk. Nagy lehetőség, hogy nemzetközi szinten is bemutatkozhatunk. Sajnos nem tudunk mindenki elvinni, akik indulnának - ennek anyagi okai vannak. Igyekszünk támogatókat találni, hogy mindenki elindulhasson a versenyeken, akinek esélye van.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.11.02./

 

  Egyre több nézője van a Zempléni Vadászlovaglásnak

 

               
              

Gyönyörű őszi időben került megrendezésre 2011. október 29-én a VIII. Zempléni Vadászlovaglás. A túra 9 órakor Sárospatakról indult, amikor a lovasokat Aros János polgármester köszöntötte, Virágh Sándor református lelkész pedig áldását adta az útra. A lovas csapatot – járhatóbb úton – tucatnyi autó követte, családtagokkal, barátokkal, fotósokkal, akik a pihenőhelyeken találkoztak a túra résztvevőivel...
 

 


Lívják Emília
 

      

Hogy az évről-évre visszatérő, távolról érkezett lovas barátok Zemplén minél több szép táját megismerjék, az útvonal az idén változott, nem a megszokott Király-hegy - Hercegkút útvonalat követték, hanem Kácsárdnak vették az irányt, az ebédidőt pedig a Megyer-hegy túlsó lábánál lévő halastavaknál töltötték.
A délutáni "vágtára" viszont visszatértek a végardói rétre, ahol már sok érdeklődő várta őket. A néhány száz méteres táv befutása mindössze néhány percig tartott, a győztes ünneplése viszont annál tovább.

A verseny győztese idén Baba nevű lovával Muha Bogláraka lett, akit Sárospatak város önkormányzata részéről Szvitankó Tamás köszöntött. A jelenlévők háromszoros hurrával köszöntötték még Lívják Emíliát, a Zempléni Lovas Egyesület elnökét a sikeres szervezésért.
A nap sportos része ezzel véget ért, de hátra volt még a lovas bál, amit - természetesen - a Huszár Panzióban tartottak.

A Zempléni Lovas Egyesület egyébként nem csak ilyenkor hallat magáról, hiszen lovasai már megszokott résztvevői Sárospatak város ünnepségeinek és felvonulásainak, amelyeket korhű ruházatukban látványossá tesznek.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

          További fotók (az indulásról) >>>                        További fotók>>>               További fotók>>>                További fotók>>>


Cziczer Katalin
/2011.11.02./

 

 Ünnep a Vajdácskai Görögkatolikus Egyházközségben

 

               
               

Október 29-én ünnepélyes keretek között megáldotta Főtisztelendő Dr. Orosz Atanáz miskolci püspök exarcha a vajdácskai görögkatolikus templom felújított tetőzetét és a toronysisak átfestését. A szombati ünnep a templomban ˝ 10-kor Utrenyével kezdődött, majd a szentelési körmenettel áldotta meg Atanáz atya a templomtetőzet felújítását. A szentelés után Püspöki Szent Liturgiával adtunk hálát a Mindenható Istennek, hogy kegyelmével segítette a megkezdett felújítási munkákat – számolt be a vajdácskai szép ünnepről Kovács Endre gk. parochus…
 

 


Dr. Orosz Atanáz


Kovács Endre
parochus
 

      


A templomtető teljes szerkezetét átcserélték, megerősítették és új lemezfedést készítettek. A munkálatokat az Alpinras Kft-Legyesbénye szakemberei egy modern technikájú fedőanyaggal, polmetál-pruszynski cserépmintázatú acéllemezzel végezték.
A nagy ünnepet szorgos kezekkel készítették elő az Önkormányzat segítségével az Egyházközség kedves hívei! Ragyogó napsütésben, jó hangulatú együttlétben tudtuk megtartani ezt a hálaadó ünnepünket. Készülünk arra, hogy templomunk építése kezdetének 110. évfordulójára egy szép felújítási munkálat indulhasson - folytatódjék.

Templomunk 1904-ben épült, az akkor Sárospatakhoz tartozó parochia egy élő filiális egyházközségének új templomaként. A Jászóvári Prépostság által adományozott telken az építés 1904. július 20-ra, Szent Illés ünnepére készült el. A templom címünnepe Szent Illés próféta, a hőslelkű védőszentünk. Az önállósulás 1925-ben kezdődött, amikor a helyben lakó lelkész, Rátz Viktor Vajdácskára került. A hívek nagy buzgalommal folytatták a szép templom ékesítését, a berendezés bővítését. Nagyon buzgó őseink voltak, a környék tanyáit is ideszámítva…
Az 1930-as népszámlálás szerint a hívek száma 428, Bodroghalomban 485, Tiszakarádon 266 lélek! Az azóta eltelt időszakban volt idő a dicsekvésre, de volt idő a szenvedés és a nélkülözésre is a kedves híveknek. A nagy változások az 50-es, 60-as években az elköltözések és az elöregedések miatt olyan szintre jutottak, amelyek miatt ma már csak a 350-400 közötti lélekszámot tudjuk bemutatni!
Templomunk a református testvérek templomával együtt egy 20 m magas dombon épült Isten-háza. Szép, kecses tornyával, most már ragyogó arany gombos toronykeresztekkel, nemes vonalú hajóval vonzó az erre utazó zarándokoknak. A „hívek áldozatkészségéből” épült templom belső szerkezetében és építészeti megjelenésében szintén az ősök művészetét dicséri. Mennyezete teljesen faburkolatú, belső kiképzése háromosztatú. A szekko-képeket Petrasovszky Emmánuel festőművész alkotta 1935-ben, az ikonosztázion akkor már elkészült a Munkács-egyházmegyei templomépítő csoport műhelyében.

Vajdácska egyházközségében a jelen évben elkezdett munkálatok reményt adnak arra, hogy a hívek buzgósága nőttön-nő, ahogyan a megszépült templomunkat látogatják Istent dicsérni!
A nyár folyamán, június hónapban kezdett tetőfelújításhoz kértük minden napon védőszentünk közbenjáró imáit!- Szentelési meghívónk mottóját a Zsoltárok könyvéből vettük, amelyet mi a Szent Liturgia Előkészületében minden nap elmondunk: „Uram, szeretetem a te házad ékességét és a te dicsőséged lakhelyét…!”/ Zst. 25,8/
Áldja meg Mindenható Istenünk népünk szorgoskodását a további munkálatokban is!

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.11.01./

 

  Halottak napja van

 

               
              

Halottak napján a rendőrség is felkészül arra, hogy megnövekszik a forgalom, hiszen az állampolgárok igyekeznek eljutni a temetőkbe, hogy kegyeletüket kifejezzék az elhunyt hozzátartozók iránt – hívja fel figyelmünket a nap veszélyeire Bacsó Tibor rendőr őrnagy…
 

 


 

      

Ilyenkor olyan gépjárművezetők is elő veszik autóikat, akik egész évben nem, vagy csak alig használják ezeket a járműveket. Ezáltal kicsit veszélyesebbé válik a közlekedés ezen a napon, ezért minden közlekedő részéről nagyobb körültekintést és türelmet igényel.

Mivel mindenki, szinte egy időben igyekszik kijutni a temetőkbe, ott parkolási gondok is kialakulhatnak. A rendőrség kiemelt és fontos feladata ilyenkor a forgalmi rend biztosítása. Szolgáltató rendőrségként a forgalom irányítását és a parkolási rend biztosítását fogjuk végezni a polgárőrséggel közösen. Folyamatosan ellenőrizzük, hogy hogyan érkeznek a parkoló helyekre a gépjárművek, és hogy nem álljanak olyan helyekre, ahol más járművek mozgását akadályozzák.
Járőreink a temetőkapukon belül is fognak járőrözni, a lopások és más bűncselekmények megakadályozása céljából.
Napközben ugyan szép idő van, de korán sötétedik és a köd is leszállhat, ezért kérjük a gépjárművezetőket, hogy az esti órákban ennek megfelelően közlekedjenek és mindig az út és látási viszonyoknak megfelelő sebességgel közlekedjenek.
Reméljük, hogy semmi sem fogja megzavarni a kegyelet teljes emlékezést halottainkra.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.11.01./

 

  A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola rendhagyó őszi kirándulása

               
              

Különleges, nem mindennapi élményben volt része a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulóinak és diákjainak szeptember 15-én, szombaton. Felkerekedtünk és elutaztunk Szentendrére, hogy megnézzük a Szabadtéri Néprajzi Múzeumot, Magyarország gyönyörű központi szabadtéri gyűjteményét. Iskolánk életében ez volt az első alkalom, ahol az iskola minden tanulója ilyen távoli kiránduláson együtt vett részt - számolt be Sóstói Andrásné tanító...
 


Sóstói Andrásné
 

      

Korán kellett ugyan kelni, de a vonaton a jó társaságban hamar felébredtünk mindannyian. Ragyogó napsütéses idő fogadott minket Szentendrén, mintha tudta volna, hogy ma sok-sok gyerek érkezik a skanzenbe, vigyázni kell rájuk, meg ne fázzanak.
A sok látnivaló lenyűgözött mindannyiunkat! Életre keltek az eddig csak jobbára képekről, vagy itt-ott elszórva látott régi házak, műhelyek, kis falusi utcák. Megismerkedhettünk Magyarország jellegzetes tájainak népi építészetével, a falusi és mezővárosi társadalom különböző társadalmi rétegének és csoportjainak lakáskultúrájával, életmódjával és munkájával.

Valóságos időutazás volt ez, hiszen a XVIII.sz. végétől a XX.sz. első harmadáig tájegységekbe csoportosítva, többnyire eredeti építmények között sétálhattunk, és a berendezési tárgyakat, szerszámokat, használati eszközöket is zömében eredeti szépségükben láthattuk. A skanzen olyan hatalmas, hogy sajnos az egészet nem tudtuk bejárni, de minden osztály igyekezett minél többet látni. Ebben volt segítségünkre a skanzenvonat, amivel könnyebben juthattunk el egyik helyről a másikra. Természetesen ez is eredeti régi vonatocska, faburkolatú, díszes belső kiképzéssel, különleges hangulattal. A kalauz időnként leszállt, hogy kézzel állítsa át a váltókat.
A rengeteg élményt szinte lehetetlenség leírni, de szerencsére a fényképek mesélnek majd helyettünk. Érdemes alaposan végignézni azokat, mert sok-sok szépség és érték került ezen a napon lencsevégre.
Nagyon sok gyerek és felnőtt mondta a nap végén, hogy mindenképpen visszajön még ide!
Úgy legyen!

Akik anyagi támogatásukkal és a szervező munkájukkal lehetővé tették iskolánk minden tanulójának ezt az utat:
Az „Oktatás Korszerűsítéséért” Alapítvány, Dr. Cseri Miklós, a skanzen igazgatója- volt pataki diák, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola.
Csak megköszönni tudjuk ezt a napot; a gyerekek és felnőttek

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2011.11.01./