Archív
2011. december

Kedves Sárospatakiak!

 

               
                                

Ismét eltelt egy év. Még elevenen élnek bennünk a szeretetben töltött karácsonyeste meghitt élményei, még érezzük szánkban az édesanya, a nagymama sütötte bejgli ízét. Jó volt egy kicsit megpihenni, több időt tölteni a szeretteinkkel, megpróbálva pótolni azt az időt, amit az egész évi megfeszített tempójú munka miatt tőlük elvettünk - küldte el újévi gondolatait Aros János polgármester... (a fotók illusztrációk)
 

 


Aros János

      

Akik a város ügyeit intézzük, volt időnk áttekinteni az elmúlt év eredményeit és kudarcait, átgondolni a város pénzügyi stabilitása érdekében hozott döntéseinket.

Nagyon nehéz év van mögöttünk. Minden erőnkkel az intézményeink működtetésén, a bérek kifizetésén és a megkezdett beruházások befejezésén munkálkodtunk. Ezt Önök nélkül nem tudtuk volna biztosítani, ezért köszönöm a Képviselő-testület valamennyi tagjának, a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, intézményeink vezetőinek, dolgozóinak a még kitartó pataki vállalkozásoknak, egyházaknak, civil szervezeteknek és valamennyi sárospataki lakosnak az egész éves, városunk érdekében végzett munkáját.

Köszönöm az újabb, városunknak szóló elismeréseket és köszönöm, hogy egyre többen vesznek részt a városi ünnepeken, megemlékezéseken. Ez az év nemcsak a családok éve, hanem az összefogás, a közösségek kialakításának éve is volt. A jövő év a reménykedésé és a bizalomé, hiszen számtalan átalakítás vár ránk.

2012. júliusától városunk ismét járási központ lesz, s mi várakozással tekintünk az ezzel kapcsolatos változásokra. Több intézményünk életében is átalakítás várható, iskolavárosként mindent meg fogunk tenni, hogy oktatási intézményeink továbbra is a mi fenntartásunkban maradhassanak.

Az ország többi városához hasonló pénzügyi nehézségek ellenére a felújított óvoda és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola után jövőre átadásra kerül a kistérségi betegellátó központ, terveink szerint hozzákezdünk az Esze Tamás Általános Iskola épületének felújításához, és elkezdjük A Művelődés Háza előtti térburkolat cseréjét, valamint a piac felújítását is. Bízom abban, hogy - a nehéz körülmények ellenére - az előző évhez hasonló összefogással, személyes gondjainkat hátrahagyva tovább tudjuk építeni közösségünket és városunkat.

Ehhez kívánok Önöknek jó egészséget és boldog, reményteljes újesztendőt.

 


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2012.01.01./

 

Térségi turisztikai központ lett Sárospatak

 

               
                                

2011. december 22-én a Polgármesteri Hivatal dísztermében megalakult a Tokaj-Zemplén-Abaúj Térségi TDM Nonprofit Kft, amely a Hernád, a Tisza és az országhatár alkotta térség több, mint 100 településének érdekeit szolgálja, és 5 egyesület összefogásaként jött létre. A újonnan létrejött turisztikai desztinációs menedzsment szervezet székhelyét Sárospatakon, az Újbástya Rendezvénycentrumban határozták meg. Dr. Dankó László egyesületi elnök erről az alábbiakat publikálta…
 

 


Dr. Dankó László

      

Az egész térséget lefedő turisztikai desztinációs menedzsment szervezet célja, hogy elősegítse valamennyi turizmusban érdekelt vállalkozók fejlődését. Az új szervezet több mint 100 településen 500 szolgáltatót képvisel, segíti piacra jutását, valamint célja még a hatékony közösségi márkaépítés is.

A térségi TDM szervezetként megalakult kft 2012 elején benyújtja a regisztrációs kérelmét a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, ezzel párhuzamosan pedig elkezdődik a közös turisztikai arculat tervezése, az egész térséget lefedő, tematikus kínálatot bemutató turisztikai portál kialakítása és egy vezetett, hangos városnéző és hegyi túrákat is tartalmazó mobil applikáció fejlesztése.
A Kft szakmai munkáját 2012-ben a TDM menedzserek tanácsa irányítja szoros szakmai együttműködésben, a munkát nagyrészt a helyi TDM szervezetek munkaszervezetei végzik az első év folyamán.
2012 elején a Kft megkeresi a nagy állami turisztikai szereplőket, a megyei önkormányzatot, a térség turizmusában érdekelt vállalkozások szervezeteit, a térségben működő turisztikai klasztereket és tematikus kínálatot nyújtó turisztikai egyesületeket, s képviselőiket felkéri a Kft munkáját segítő Szakmai Tanácsadó Testületben való részvételre, annak érdekében, hogy velük közösen kerüljön megtervezésre a következő évek szakmai munkája.

Dr. Szabó Rita, Sárospatak város alpolgármestere, az új szervezet létrejöttét nagy előrelépésnek tartja, s mint elmondta Sárospatak készséggel bocsátja rendelkezésre a Rákóczi-várhoz vezető utca bejáratánál lévő épülete irodáit…

Sárospatak város Önkormányzata felismerte azt a lehetőséget, hogy a térségi TDM-mel illetve turizmussal hatékonyabban kell foglalkoznia, mint ahogy eddig történt, ezért ez év májusában született egy olyan egyesületi, majd önkormányzati döntés, hogy az Újbástya Rendezvénycentrum épületét ingyenesen a most megalakult térségi TDM Kft rendelkezésére bocsátja.

 
dr. Szabó Rita


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2012.01.01./

 

Pályázat a települések időseinek segítésére

 

               
                                             

Az elöregedés a zempléni falvak közös problémája, s nincs ez másként a Sárospataki Kistérségben sem. A gyerekek elmennek tanulni, de aztán már nem jönnek vissza. Máshol - többnyire nagyvárosokban - alapítnak családot, s az itt maradt idős szüleik magukra maradnak. Nincs más, aki segítene rajtuk, csak az önkormányzat. Ehhez nyújt segítséget a Kistérségi Társulás, s ezt a célt szolgálta a Huszár Panzióban december közepén tartott rendezvény is, amiről Hogya Róberttől kaptunk tájékoztatást…
 

 


Hogya Róbert

      

A TÁMOP 5.1.1-es, Szociális ellátás fejlesztése a sárospataki kistérségben című projekt értékelő rendezvényét tartottuk, ugyanis a pályázatban vállaltuk, hogy kb. félévente egy ilyen összejövetelt tartunk a dolgozóknak és mentoraiknak. Ez jó alkalom arra, hogy tapasztalatot cseréljenek, hiszen ők munkájuk során nem találkoznak egymással. Ezért gondoltuk, hogy időnként jó - csapatépítés szempontjából is - ha összejönnek, másrészt pedig elmondják, hogy náluk az idősek hogyan fogadták ezt a foglalkoztatási lehetőséget, hogy nekik mik a tapasztalataik és ha problémáik vannak a megvalósítással, a gyakorlati dolgokkal kapcsolatban, akkor ilyenkor a projektmenedzsment felé tudják tolmácsolni a kérdéseiket.

Mentoroknak nevezik azokat az alkalmazottakat, akiket az önkormányzatok alkalmaznak, akik az idősekhez járnak, ebédet szállítanak, mosnak, mosogatnak, tehát segítik a mindennapi életüket. Ezek mellé az emberek mellé tudunk mi a pályázat segítségével egy kisegítő személyt foglalkoztatni 21 hónapon keresztül, aki megkapta a program elején a képzést, és most a gyakorlatban végzi a tevékenységet.
Egy gondozónak ugyanis nincs ideje arra, hogy túl sokat foglalkozzon egy idős személlyel, így viszont olyan munkát is el tudnak végezni - nyáron füvet nyírnak, télen havat takarítanak – amire egy segítő személy, annyi idősnél nem volna képes. Ezen kívül minden ház körüli munka rájuk hárul, amit az idős személyek, akik ágyhoz kötöttek, vagy nehezen mozognak, nem tudnak elvégezni.

Igyekeztünk úgy szervezni, hogy ez a segítő személy is helyben lakó legyen. Veszélyforrása volt ugyanis a projektnek, hogy az idős emberek – a sok trükkös tolvaj miatt - már nagyon bizalmatlanok, akárkit nem engednek be a portájukra. Ezért gondoltuk, hogy azon a településen lakjon az illető, ahol dolgozik, mert a kis településeken mindenki ismer mindenkit, így jobban megbíznak benne, mert tudják, hogy kinek a fia, vagy lánya, másrész megy vele a szociális gondozó, akit már megszoktak.

A mostani rendezvénynek az egyik tapasztalata - ahogy elmondták - az, hogy nagyon örülnek az idősek, és el sem tudják képzelni, hogy mi lesz, ha 2013. februárjában véget érez a program. Ha ők nem lesznek, akkor ki fog nekik segíteni mindennapi problémáik megoldásában?
Azért választottuk ezt az időpontot, hogy egyben megköszönhessük a szociális gondozók egész éves munkáját.

 


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>> 

Törő Gábor
/2011.12.31./

 

Felzárkózató program indul a Bodrog mentén

 

               
                                    

Decemberben az V. András Étteremben tartotta sajtótájékoztatóját a Zöld Kör és az Életfa Segítő Szolgálat Egyesület. A két civil szervezet konzorciumában valósul meg ugyanis egy közösségi felzárkóztató program, mely a 'Bodrog-menti felzárkóztató program' címet viseli...
 

 


Giczey PéterMolnár Antal

 

 

      

A sajtó megjelent munkatársait Molnár Antal, a Zöld Kör elnöke köszöntötte, majd az induló - TÁMOP 5.1.3-09/2-2010-0021 jelű -projekt célkitűzéseit Áncsán Gabriella, projektmenedzser ismertette. Ezt követően a program szakmai részéről Giczey Péter szakmai vezető, közösségfejlesztő, az Életfa Segítő Szolgálat Egyesület elnöke számolt be a sajtó képviselői előtt.

A program különlegességét az adja, hogy a mélyszegénységben élőkön nem segélyosztással próbálnak segíteni, hanem azzal, hogy utat mutatnak számukra, ami ebből az állapotukból kivezeti őket.
Talán a régi bölcsesség adta az ötletet, ami szerint célszerűbb, ha az éhezőket megtanítják halászni, mintha halat adnának nekik.

A képzésnek több formáját is felsorolták, amelyek a projekt előkészítése után 2012. február-márciusában indulnak a bevont településekről (Bodrogolaszi, Olaszliszka, Sárazsadány, Szegi, Kenézlő, Vajdácska és Vámosújfalu) érkező személyekkel, akik egy 96 órás tréningen vesznek részt, majd településeiken megkezdik a közösségfejlesztő tevékenységeket az alábbi két területen:
- Aktív helyi lakosok felkutatása, közösségi beszélgetések szervezése, szolgáltatási igények, szükségletek és a helyi erőforrások feltárása.
- Civil-szakmai települési együttműködések szervezése (önkormányzatok, civilek, egészségügyi, oktatási és szociális intézmények), új szolgáltatások tervezése, elindítása.

Terveik szerint úgy kezdik el a legszegényebb családok „elmozdítását” reménytelen állapotukból, hogy megtanítják őket bizonyos dolgokra, amelyek ma már nélkülözhetetlenek:
- életvezetési technikák, ismeretek bővítése;
- hivatali ügyintézési készségek fejlesztése;
- foglalkoztathatósági, tanulási és mobilitási készségek fejlesztése;
- adósságkezelési technikák;
- kommunikációs készségek és felhasználói színtű informatikai ismeretek;
-higiéniai tanácsadás.

A 2014. május 31-éig tartó projektben együttműködő partnerként számítanak az akcióterületi települések, Sárospatak és Tokaj kistérségi társulásaira és a társulások családsegítő és gyermekjóléti szolgálataira.

 
Áncsán Gabriella


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.12.31./

 

Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium ajándékgyűjtési akciója

 

               
                                           

A tavalyi év adventi ajándékgyűjtésének sikerén felbuzdulva, az idei évben is megszervezte a gyűjtést a gimnáziumban működő Rákóczi Szövetség Ifjúsági Szervezete és a Diákönkormányzat. A kezdeményezés fő célja az volt, hogy karácsony közeledtével, egy határon túli magyar tanítási nyelvű iskola kisdiákjainak örömöt szerezzünk. Kis idő elteltével egyre több és több adomány érkezett az osztályok részéről, mindenki, aki tudott, akinek figyelme volt rá, hozott egy-egy régi meséskönyvet vagy éppen játékot - küldte a tudósítást Kiss Virág Anna, a gyűjtés vezetője...
 

 


 

      

A jótékonysági tevékenységben az osztályok több mint fele aktívan részt vett, és majd félezer ajándékot sikerült összegyűjtenünk.
Mikor a gyűjtésen túl voltunk, el kellett döntenünk, melyik magyarok lakta határon túli terület diákjait lepjük meg a sok-sok ajándékkal. Sajnos, egyre több olyan iskola van, amelyik rászorul a támogatásra, így ez megnehezítette dolgunkat. Végül a nagykaposi Erdélyi János magyar tanítási nyelvű iskola mellett döntöttünk, ahol az ajándékozás hírét nagy örömmel fogadták.

December 15-én kis delegációnk útnak indult, hogy szebbé tegyük sok-sok kisgyermek karácsonyát. Megérkezésünket követően az ajándékcsomagokat elhelyeztük a szépen feldíszített iskolai karácsonyfa alá. Majd ez elsősök osztályába mentünk, ahol érkezésünk minden kicsit meglepett, így talán picit megilletődve várták, hogy elmondjuk nekik jövetelünk célját. Miután megtudták, hogy a karácsonyfájuk alatt mennyi meglepetés lapul, a szempárok felcsillantak, az arcok felderültek. Az ajándékok átadásakor azt kértük, hogy énekeljenek el nekünk néhány szép karácsonyi éneket, amit boldogan meg is tettek az elsősök. Majd önfeledt játékba kezdtek, amibe még mi is bekapcsolódtunk.

Az iskola igazgatóhelyettesével beszélgetve szomorú kép bontakozott ki a gyermekek helyzetéről. Megtudtuk, hogy ajándékaink sok családnak örömöt hoznak, hisz ezek nélkül talán nem is lett volna mit a karácsonyfa alá tenni.

Ilyen mondatok elhangzása után nem szabad a továbbiakban sem megtagadnunk ezt a kis segítséget az ilyen helyzetbe került iskoláktól. Végezetül, köszönetet szeretnék mondani Ulicsák Szabolcs Máténak és Kavecsánszki Ádámnak segítségükért. Most már tudjuk, hogy egy kisgyermek mosolya minden fáradozást megér. Mindenkinek köszönöm aki adományaival segítette gyűjtésünket.

 


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.12.31./

 

Elütöttek egy őzet

 

               
                                 

A karácsonyi ünnepek csendesen teltek el a Sárospataki Rendőrkapitányság illetékességi területén, mindössze egy-két koccanásos baleset történt, amelyekből jelentős anyagi kár nem keletkezett. Történt viszont egy vadelütés, amiről Ladics Tamás rendőr főhadnagy, a Sárospataki Rendőrkapitányság sajtóreferense számolt be…
 

 


Ladics Tamás

      

December 26-án 17 óra körül a Kenézlő – Sárospatak közötti útszakaszon anyagi kárral járó közúti közlekedési baleset történt. Kenézlő felől haladt egy személygépkocsi Sárospatak felé, amely elé hirtelen, féktávolságon belül beszaladt egy őz, amit a személyautó az erős fékezés ellenére elütött. A baleset során személyi sérülés nem történt, de az őz a helyszínen elpusztult, a személygépkocsiban pedig anyagi kár keletkezett.

Felhívjuk a gépjárművezetők figyelmét, hogy ilyenkor, a téli időszakban még óvatosabban közlekedjenek. Nem csak a megváltozott időjárás és látási viszonyok miatt, hanem az úttestre hirtelen kiszaladó, vadon élő állatok miatt is.

 


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.12.31./

 

Filmbemutató a Refiben - A LEGENDA (A szegedi diák-Hamlet története)

 

               
                                        

1941. április 1-én a Szegedi Városi Színházban a Szegedi Egyetemi Ifjúság Színjátszó Társasága bemutatta Shakespeare Hamletjét. A darab rendezője, ifj.Horváth István, 19 éves bölcsészhallgató. Az az ifj. Horváth István, aki sárospataki diákként, az egykori Angol Internátus lakójaként, Sárospatakon angol nyelven megrendezte a Macbeth-et, a III. Richárdot és az Ember tragédiáját... a fotón Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó igazgatónő
 

 


Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó

      

A film bemutatójára 2011. április 1-énkerült sor a Szegedi Tavaszi Fesztivál kísérőrendezvényeként. 2011. december 15-én a Sárospataki Református Kollégium Imatermében tekinthették meg az érdeklődők.

A filmvetítés előtt a Radó Gyula m.r.c. rendező és Bubryák István forgatókönyvíró-producer köszöntötte a jelenlévőket, s röviden szóltak a film előkészületi munkáiról, a szereplőkről. A 83 perces film végén felhangzó nagy taps a nézők tetszésnyilvánításának legszebb formája volt. A Kossuth – az egykori Angol – Internátus egyik mai lakója így vall a filmről:

A legenda c. filmet 2011. december 15-én mutatták be a pataki diákságnak. A film ifj. Horváth István, volt pataki diák nagyszerű, ám ugyanakkor tragikusan végződő életéről szól. A nagy tehetséggel megáldott fiatal refis fiú országosan ismert színházi rendező lett. A film hitelesen bemutatja az akkori társadalmi, politikai helyzetet és az abban származása miatt érvényesülni nem tudó, tehetséges színész-rendezőt.
Ajánljuk a filmet mindenkinek, aki egy elfeledett, de kiváló tehetség életét szeretné megismerni.

 


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

Református Kollégium Gimnáziuma
/2011.12.31./

 

Partneri szerződés a DVTK-STCközött

 

               
             

Mindkét együttes jövőjét segítő együttműködési megállapodást kötött a Sárospataki Torna Club Miskolc első számú csapatával. A nem mindennapi eseményre a Városháza Dísztermében a Testületi Ülés keretében került sor. Aros János polgármester úr üdvözölő szavai után méltatta az esemény fontosságát - számolt be Koscsó István az STC Baráti Kör elnöke...
 

 


Koscsó István

      

A Bátor döntés volt, a megyei II. osztályból épphogy felkerült tizenegyünk NB-III-as szerepeltetése, de ezzel kaput nyitottunk a fiatalabb korosztály számára a magasabb osztályokban való játék megismeréséhez. Emellett nem titkolt szándékunk felnőtt gárdánk erősítése a Nemzeti Bajnokságban való szerepléshez.
Szentes Lázár a Diósgyőri FC Szakmai igazgatója csapatának utánpótlásában hosszútávon gondolkodik, s számít a Sárospataki fiatal tehetségekre.
A dokumentumot Dudás Hunor a Diósgyőri FC kft ügyvezetője, Szentes Lázár a kft szakmai igazgatója és Krai Csaba a Sárospataki Torna Club elnöke írta alá.
A hivatalos ceremónia után megtekintettük a club létesítményeit, majd kötetlen beszélgetésre került sor a jövőt illetően. Ez az együttműködés azért is fontos, mert 2013-tól csökkentik az NB-II-es és NB-III-as csoportok számát, így a bennmaradás nehezebbé válik.

 


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.12.31./

 

Adventi lelki nap a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában

 

               
                                              

2011. december 16-án reggel az iskola tanárai és diákjai körében meggyulladt az adventi koszorú negyedik gyertyájának a fénye, jelezve, hogy közel van a megváltó érkezése. A 2.b osztályos tanulók szép éneke, valamint a 7.b osztály versei és elmélkedései segítségünkre voltak, hogy egy kicsit elcsendesülhessünk, mivel a délelőtt folyamán rendhagyó osztályfőnöki óra keretében bűnbánatot tartottunk. a fotón Kecskés Attila főesperes-plébános...
 

 


Kecskés Attila

 


Kissné Murányi Andrea

      

Adventi előkészületünkben segítségünkre voltak a főtisztelendő atyák, akiknek a vezetésével az iskolai valamennyi diákja és pedagógusa a saját felekezete szerinti templomában készülhetett karácsony szent ünnepére.
Délután az iskola aulájában Főtisztelendő Kecskés Attila főesperes-plébános atya vezetésével igeliturgián vettünk részt, a Szentírási rész felolvasása és szentbeszéd értékes gondolati mindannyiunk szívét megérintette.
Karácsonyi készülődésünk csúcspontja a pásztorjáték volt, a 6. évfolyamos tanulók osztályfőnökei és felkészítő tanárainak áldozatos munkájának köszönhetően. Az ünnepség végén a már jól ismert karácsonyi énekek csendültek fel, melyet követően Kissné Murányi Andrea igazgató asszony Istentől megáldott békés, szeretetteljes karácsonyt kívánt a tisztelt jelenlévők számára.

Karácsonykor:
Angyalok szállnak,
Híradást hoznak,
Béke jegyében,
Élet fényében,
Szentség lelkében,
Hívők hitében,
Krisztus képében
Földön jár az Isten

Karácsonykor:
Harangok zúgnak,
Szent igék szólnak,
Imádság szárnyán,
Szívek vágyán,
Zsoltárok hangján,
Szeretet hídján,
Bocsánat útján
Menyben jár az ember.

 


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.12.31./

 

Jó tanácsok az év végi biztonságos szórakozáshoz

 

               
 

- Tűzijáték terméket kizárólag engedéllyel rendelkező forgalmazótól, magyar használati utasítással ellátva vásároljon!
Ne vásároljon lejárt felhasználhatósági idejű terméket!
- Úgy tárolja azokat, hogy a gyermekek ne férhessenek hozzá!
-Olvassa el a használati útmutatót, és mindig tartsa be az abban foglaltakat!
- Ne szerelje szét, vagy alakítsa át!
- A termékek jelentős része csak szabadtéri felhasználású, ezért beltérben soha ne működtesse azokat!
- Kézben tartva ne működtessen tűzijáték terméket, és ne hajoljon fölé!
- Győződjön meg arról, hogy függőleges irányban semmilyen akadály
nincs a termék útjában, és oldalirányban tartsa be a gyártó által meghatározott, a használati útmutatóban szereplő biztonsági távolságokat!
- A tűzijáték rakéta vezetőpálcáját soha ne szúrja be a földbe, hanem stabilan álló csőből indítsa, mely lehet egy üres pezsgősüveg is!
Eltört vezetőpálcás rakétát ne indítson.
- A környezeti tűz oltásához legyen a közelben tűzoltó készülék - de minimum egy vödör víz -, hiszen az ördög sosem alszik!
- A sérült, hibás vagy lejárt szavatosságú terméket vigye vissza a forgalmazóhoz!
- A petárda birtoklása és felhasználása magánszemélyek számára tiltott!
- Vigyázzon arra, hogy szórakozása ne veszélyeztessen másokat (személyeket, állatokat), tárgyakat, épületeket, a természeti környezetet!

Védje háziállatát a szilveszteri petárdázástól
- Tapasztalatok szerint a durrogtatást már karácsony után megkezdik, ezért a két ünnep között is a fokozott óvatosságot javasoljuk a gazdáknak.
- Tartsák biztos, zárt helyen a háziállatokat szilveszterkor, mert előfordulhat, hogy a petárdázás miatt elszalad, és soha többé nem kerül elő.
- Az elsütött petárdák, és tűzijátékok miatt nagyon sok állat szalad el ijedtében előfordul, hogy sohasem kerül elő.
- Egy olyan éles hallással rendelkező állatnak, mint a kutya, a durrogtatás olyan, mintha az ember füle mellett elsütnének egy puskát. Ezért az állatok ijedtükben elrohannak, és sokszor hiába keresik őket, mert elbújnak. Mivel a petárdázás már reggeltől elkezdődik, és sokan nem maradnak otthon éjjel, legalább az előszobáig engedjék be a kutyát, mert ilyenkor még a legjobb kerítés sem jelent számukra akadályt.
- Az ebek védelme érdekében a szilveszteri időszakban lehetőleg ne, vagy csak rövid ideig sétáltassák az állatokat és közterületen semmiképp ne hagyják póráz és felügyelet nélkül kedvencüket.

Magánszemély továbbra sem birtokolhat és használhat fel petárdát.

Pirotechnikai termékeket csak az előírásoknak megfelelően,- a balesetek elkerülésének érdekében * fokozott óvatossággal használják!
A rendőrség az ellenőrzések során a jogsértőkkel szemben szabálysértési eljárást indít, mely lapesetben 50 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Az engedély nélküli pirotechnikai tevékenységet végző személyek részére akár 100 ezer forint pénzbírság is kiszabható. A pirotechnikai termék az eljárás során lefoglalásra kerül.

Tájékoztató pirotechnikai termékek vásárlásával, használatával kapcsolatban

Boldog új évet és balesetmentes szórakozást kíván a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság!

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
/2011.12.30./

 

Decemberben is sokan adtak vért

 

               
                                 

December hónapban tartottuk Sárospatak város utolsó nagy véradását amikor 140 fő megjelenésére számítottunk, s ez teljesült is. Ezúttal is szép számmal jelentek meg véradóink, hiszen létezik az embereknek egy olyan csoportja, akik mások iránt nem közömbösek – mondta A Művelődés Házában 2011. december 19-20-án megtartott véradásról Repeiné Bodnár Zsófia vöröskeresztes szervező…
 

 


Repeiné Bodnár Zsófia

      

A Vöröskereszt hívó szavára önként nyújtják segítő kezüket, s 4,5 dl vérüket, amely mások számára az életet jelentheti. Az elmúlt évekhez képest ez az év küzdelmesebb volt - egy lassú donorszám csökkenés tapasztalható - de Sárospatak és Sátoraljaújhely térsége így is aktívabb más térségekhez viszonyítva.

A donorcsökkenésnek több oka is van. Részben az elöregedés, hiszen valaki 65 éves korig lehet véradó, s sajnos új véradók nem termelődnek. Szerveztünk iskolai véradásokat, hiszen 18 éves kor felett már lehet valaki véradó, így próbáljuk a fiatalokat bevonni a véradásba. Örömmel tapasztaljuk, hogy ha kijárják az iskolát, a városi véradásokon viszontlátjuk őket. Ha rossz élmény nem éri őket és felismerik a véradás fontosságát, akkor örömmel adnak vért később is.
 

 


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.12.30./

 

„Hazádnak rendületlenül…” – újévi gondolatok

 

               
                                

Aki magyar, annak nem okoz gondot a fenti idézet folytatása. Különösen nem azoknak, akiknek a szíve távol, vagy itthon, de mélyen érző, és azoknak, akiknek a messzi távol adott otthont, idővel megnyugvást. Mondom én megnyugvást, de lehetett-e lehet-e megnyugodni távol a hazától? Könny szökik még ma is a szemekbe, ha visszapörgetik emlékük kerekeit. A történelem folyamán számos alkalommal kényszerültek hazánk fiai, lányai és családjai a szülőhazát elhagyni, hogy békét, új hazát, otthont találjanak – osztja meg velünk amerikai emlékeit Szajkó József tanár úr…
 

 


 

 

 


Szajkó József

      

Jelen soraimmal és gondolataimmal, nem kívánom, és nem akarom mások feladatát és tisztét átvállalni a történelem miértjeinek kutatása során. Csupán arra akarok rávilágítani és szívszorongató érzésemet, Önökkel olvasókkal megosztani, hogy az Amerikában élő magyarok és leszármazottaik, hogyan őrzik magyarságukat. Nemcsak szívükben, hanem szokásaikban, kultúrájukban, mindennapjaikban, továbbadva gyermekeiknek, unokáiknak.

„…légy híve, ó magyar”.

Fiatal koromban, Amerika fogalom volt számomra, amely mára már szinte mindenki számára elérhető és megismerhető. Ha csak hírekből, újságokból, filmekből is, de nem takarja el semmi és nem lengi körül csupa mítosz, átláthatatlan ködfátyol.
Az elmúlt nyáron abban a szerencsés helyzetben voltunk feleségemmel együtt, hogy kint tartózkodásunk során meghívást kaptunk a minden év júliusában megrendezett „Magyar Piknicre” Ligonier-ba. Ez az egyik legnagyobb ilyen jellegű, hagyományos rendezvény, amelyre a környéken élő összes magyar készül.
Pennsylvania Államban Pittsburgh környékén van Ligonier. Ezen a helyen, félúton a két nagy magyar központ, New York és Cleveland között, építette az Amerikai Magyar Református Egyesület az árvaházát. Az árvaház és a hozzátartozó tanya 1921-ben nyílt. Sajnos annak idején a bányász munka veszélyei miatt nagy szükség volt egy árvaházra, ahol a baleset miatt elárvult gyerekek szeretetben és a magyarságuk tudatában nevelkedtek. A Bethlen Otthon 90 éve szolgálja szeretettel az Amerikában élő magyar népünket. Ez a Bethlen Home adott otthont, mint minden évben most is, a rendezvénynek.
A Bethlen Home magyarságának szellemi tőkéje, Sárospatakra tekint vissza, a Református Teológiai Intézetre. Ez a kötödés, kapcsolat, ma is élő, amit többek között az is bizonyít, hogy Prof. Dr. Hörcsik Richárd kutatómunkát végzett a Bethlen Home Archive and Museum-ban. Másfél hónapos munkával rendszerezte a levéltár törzsanyagát és 90 oldalas tanulmányban foglalta össze annak amerikai - magyar protestáns egyháztörténeti vonatkozásait. (Ennek alapján végezték 1989-től a levéltár rendezését.)
Tekintettel, hogy Ligonier-ban már jártam Rev. Kovács Pál lelkész meghívására, így nem volt számomra új és ismeretlen, a Bethlen Home küldetése. Jelenlegi igazgatója, Rev. Bertalan Imre András 2000 januárjában vette át Kovács Pál elődjétől a szolgálatot.
Édesapja, Bertalan Imre református lelkész 1947-ben érkezett az Egyesült Államokba, ahol több mint félévszázados szolgálata alatt élő legendává vált. 1980-tól 1992-ig az Amerikai Magyar Református Egyesület elnöke volt.

Rev. Bertalan Imre András szerint sok százezer olyan amerikai magyar család van, akik már a negyedik-ötödik nemzedéket képviselik, s az ő megőrzésük a nemzet számára – az amerikai magyarság vezetőinek egyik fontos feladatát jelenti. Ebből a munkából a Bethlen Otthon is minden erejét, lehetőségét mozgósítva kívánja kivenni a részét. Dicséret és köszönet illeti ennek a napnak a megszervezéséért Szép Tímeát, aki a Bethlen Home kulturális feladatait végzi szívvel, lélekkel. Ő és családja Székelyföldről kerültek az intézetthez.

,,Egymás terhét hordozzátok..."

Alapításuk óta, mély hittel igyekeznek élni ezt az igét. Árva Gyermekek Otthonával indultak, és sok éven át ápoltak, tanítottak, etettek, ruháztak, szellemileg erősítették azokat a gyermekeket, akiket az Úr rájuk bízott. Azután az idősek gondozását vették vállaikra, és szeretettel, odaadással ápolták mindazokat, akiket hozzájuk küldött az Úr. Most is folytatják ezt, a rendkívül fontos szolgálatot. Ma keresik és várják mindazok jelentkezését, akik az otthon lakói voltak.
Ezen a „MAGYAR PIKNIC” napon közel százötvenen voltunk jelen, idősek és gyerekek. Megismerkedtem és barátságot kötöttem sok kedves, korosodó emberrel és fiatallal, Magyarországról és Székelyföldről származókkal.
Sokan beszélnek még magyarul. Számomra szívet szorító volt, hogy az angol nyelvi közegben magyar szavakat, mondatokat és gondolatokat halhattam. Nagyon sok történetnek és kedves beszélgetésnek voltam tanúja. Megható volt, hogy három-négy generációval ezelőttiek leszármazottai is jelen voltak, akik már csak szavakat tudnak, vagy nem is beszélik a nyelvünket, de úgy érezik, ide tartoznak, itt a helyük. Meglepő volt, hogy sok fiatal tud magyarul, vagy akar tanulni magyarul! Tört magyarsággal, a 44 betű felhasználásával szívet melengető volt pl. a Rev.Dr. Borsay lelkész lányától kicsit bátortalanul, de magyarul hallani gondolatait. Éreztem, fontos a hovatartozása, a gyökere.

Itt mindenki mindenkinek ismerőse. A 38 fokos melegben is mosolygós, jókedvű temperamentumos hangulat alakult ki. Természetesen az étlapon ezen a napon, malacsült, töltött káposzta, gulyás, palacsinta, pörkölt, hurka kolbász és más magyaros étel is szerepelt. Házilag sütött kenyér, ami Amerikában ritka. Nyugodtan mondhatom, ugyan olyan mindegyik, mint idehaza. A hangulatot magyaros zenével és tangóharmonikával biztosították. A rendezvény Bertalan Imre köszöntő szavaival és a Magyar nap méltatásával kezdődött, majd ezt követően általános és középiskolás gyerekektől magyar népdalokat hallhattunk és legnagyobb meglepetésünkre magyaros ruhában néptáncokat láthattunk a nap műsoraként. Kicsi, de csodálatos Magyarországot varázsoltak ide, erre a hétvégére. Ha egy napra is, de otthon éreztük magunkat. Ezúton is köszönjük a vendéglátást és magyarságuk további életben tartásához sok erőt, egészséget és kívánok.

A pittsburghi tartózkodásunk még további kellemes meglepetéseket is tartogatott. Abban a megtiszteltetésben részesültünk, hogy Prof. Dr. Várdy Béla történészprofesszor, és kedves felesége Dr. Várdy-Huszár Ágnes irodalomtörténész - mindketten a Pennsylvania állambeli Pittsburgh-i Duquesne Egyetem oktatói - feleségemet és jómagamat, meghívtak otthonukba egy hétvégi kerti partira. A jelenlevő szűk baráti társaság nagy szeretettel és kedvességgel fogadott bennünket.
Az Ágnes asszony által készített kitűnő magyaros ebéd elfogyasztása előtt és közben a baráti társasággal történő ismerkedésnek, majd azt követően, egy kötetlen baráti beszélgetésnek lehettünk részesei. Gondolatok, 56-os emlékezések és eszmefuttatások közepette a múlt és egy új jövő körvonalai rajzolódtak ki, amelyek mindenki számára elgondolkodtatóak voltak. Felemelő érzés volt, hogy olyan emberektől kaphattunk „gondolatcsomagokat”, akik múltját és jelenét nagy tisztesség veszi körül. Csodálatos érzés volt, hogy ezen a vasárnapon, Pittsburgh belvárosának egy kicsi udvarán, magyarokra jellemző nagy gondolatok fogalmazódtak meg. Emlékünk kosarában, szeretettel gondolunk vissza erre a napra.
Mind a két napon különösen büszkének és különösen magyarnak éreztük magunkat.

Tisztemet nem felejtve, és bízva Isten megértő szeretetében, megannyi áldást kérek sokat megért és látott Amerikában élő régi és új ismerőseinknek, barátainknak! Áldás békesség rájuk. Mindannyiuknak Boldog Újesztendőt kívánok.
A mellékelt fényképeken
- a Bethlen Home falainak a magyarságra emlékeztető képei,
- a Magyar Piknic-ről készült fényképek,
- Dr.Várdy Béla professzornál készült fényképekből láthatók részletek.

 


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2011.12.30./

 

Jó évet zár a Pataki Kerámia Kft

 

               
                                

Az idén tapasztalható nehéz gazdasági viszonyokhoz képest jó évet zár a Pataki Kerámia Kft, nyilatkozta Uzelmann Annamária, a cég ügyvezetője évzáró sajtótájékoztatóján. Az idei, jubileumi év egyik sikere a nemrég lezajlott országos rajzpályázat volt. A másik pedig, hogy karácsonyra limitált szériában adtak ki pataki dísztálat a vállalkozás 85 éves fennállása alkalmából…
 

 


Uzelmann Annamária

      

Úgy tűnik, túl van a nehezén a nagy múltú társaság, a Pataki Kerámia Kft. Az ügyvezető elmondta, hogy 2008-tól megtorpant az értékesítés, azonban egy multinacionális vállalattal történt szerződéskötés kapcsán idén már talpra álltak…

Az idén mi nem érzünk válságot, nagyszerű évet fogunk zárni. Rengeteget dolgoztunk, termeltünk, létszámot bővítettünk, s nagyon remélem a lendület tovább tart. Hogy az idei év jól sikerült, engem még további jó gondolatokkal tölt el. Miután a Tesco egy nemzetközi cég, s mi jól szerepelünk Magyarországon és most már Szlovákiában is, akkor lehet, hogy további országokba is el fog jutni a Pataki Kerámia. A javuló helyzethez azonban több intézkedésre is szükség volt a takarékoskodás szellemében. Egyrészt magunkat kellett újraszervezni. A termelést, a munkaköröket, az emberek szemléletét, hogy jót kell gyártanunk. Emellett a kereskedelmet is meg kellett újítani, s más szemléletet kellet érvényesíteni a kereskedelmi munkában is.

A társaság idén 85 éves, ezért karácsonyra jubileumi készletet is kiadtak. Az 1926-os évre, a megszületésük évére utaltak az új dekorral, ugyanis akkor a gyár a népi vonalat képviselte alapvetően, s leginkább a Mezőkövesdi matyók mintavilága hatott a sárospatakiakra. Ott az őszirózsa mintája nagyon kedvelt, ezért született az a tányér, amely kibomlott őszirózsákat ábrázol. A jubileumi hét darabos készlet 85 példányban készült.

 


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.12.30./

 

Rendkívüli ülés volt a két ünnep között

 

               
                                

Vannak olyan folyamatban lévő ügyek, amelyekkel kapcsolatban még decemberben döntést kellett hozni ahhoz, hogy január 1-től életbe léphessenek. Ilyen a Domján-ház és a Városi Képtár épületének este is, amiket már január 1-jén használatba vehet a város. Emellett tárgyaltak a rendkívüli ülésen a gyakorlatilag elkészült járóbeteg központról és az volt Esze Tamás Általános Iskola épületének sorsáról is. Mindezekről Aros János polgármester számolt be…
 

 


Aros János

      

Sárospatak Város Önkormányzata és Képviselő-testülete már régóta próbál hozzájutni régi, jogos tulajdonához, a Domján-házhoz és a Városi Képtárhoz. Most úgy tűnik, megfelelő partnerre találva a Megyei Közgyűlés vezetésében, a Közgyűlés meghozta azt a döntését, amelynek értelmében 2012. január 1-jén használatba vehetjük az említett két ingatlant. Ez az első lépés ahhoz, hogy később az Állami Vagyonkezelőtől az ingatlanok tulajdonjogához is hozzá juthassunk. Ugyanazzal a funkcióval szeretnénk üzemeltetni a Képtárat mint amit eddig is betöltött - ezt szerződésben vállaltuk – s a Domján-házzal kapcsolatban is vannak elképzeléseink.
A jövő hét is tartalmas lesz, hiszen nagyon részletes állapotfelmérést fogunk mind a két ingatlannal kapcsolatban végezni, illetve felvesszük a kapcsolatot az eddig megyei fenntartásban lévő intézmények új irányítójával, az intézmény új neve: Megyei Intézményfenntartó Központ. Miután felvettük velük a kapcsolatot, velük részletesen leegyeztetjük, hogy milyen feltételekkel fogjuk a Képtár üzemeltetését a 2012. évben átvállalni.

A Domján-ház - amit Színyei-ház néven is ismernek - egy nagyon értékes ingatlana Sárospataknak, szintén a belvárosban található. Mindenképpen pályázati forrás bevonásával szeretnénk ott egy turisztikai látványosságot, vagy idegenforgalmi központot kialakítani. Konkrétabbat nem tudok mondani, mert ez a következő testületi ülés anyaga, napirendi pontja lesz.

Egy másik, igen értékes ingatlan a volt Esze Tamás iskola épülete. Nagy dilemmában voltunk, hiszen ez is egy igen értékes ingatlan, s szintén a belvárosban található. Egykor Járásbíróság volt, utána általános iskolaként funkcionált. 10 éve megtörtént a két általános iskola egy intézménnyé való összevonása, de a gyerekek maradtak továbbra is két épületben. Most, miután sikerült pályázati erők bevonásával felújítanunk a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolát, ebben a tanévben már kiürült ez az ingatlan. Korábban már nyertünk rá egy 287 millió forintos, 100%-os állami támogatású pályázatot, s 100 millió forint előleget már le is hívtunk ebből. Ám nem szerettünk volna úgy járni, hogy egy meglehetősen nagy fenntartással, működtetési költséggel működő felújított épület esetleg tovább rontsa az önkormányzat anyagi helyzetét. Hosszas gondolkozás után jutottunk ahhoz a megoldáshoz, hogy januárban elvégezzük a közbeszerzési eljárást, s megkezdjük ennek az épületnek a felújítását. Már csak azért is, mert nagy valószínűség szerint járási központ lesz 2012. év közepétől Sárospatak, s a járási központnak is szeretnénk ebben az épületben helyet találni.

Amennyiben a másik nagy pályázatunk is beindul tavasszal - a belvárosi rehabilitációs pályázat, amelyben megújulhat A Művelődés Háza és Könyvtára előtti térburkolat, illetve megtörténik az egy térré való egybenyitása a Tanítóképző Főiskolával - akkor már egy kicsit előrébb léptünk a belváros rendbetételével, rekonstrukciójával.

Szó esett a Járóbeteg Központ műszaki átadásáról is, ami gyakorlatilag elkészült, már csak a különböző átadások, próbaüzemek és engedélyek beszerzése van hátra.

 


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók - összevont bizottsági>>>                        További fotók - testületi rendkívüli >>>>

Törő Gábor
/2011.12.29./

 

Évzáró rendezvényt tartott a Bodrog-parti Nyugdíjas Klub

 

               
                          

Évzáró ünnepséget tartott a Bodrog-parti Nyugdíjas Klub. Már hosszú évek óta hagyomány, hogy az év végén összegyűlnek a tagok egy békés vacsorára. A Művelődés Háza és Könyvtára közreműködésével idén is a Hotel Bodrog Wellness ebédlőjében szervezték meg a találkozót. S hogy miért is lehet ilyen összetartó egy nyugdíjas klub, erre Dávid Sándor klubtag adta meg a választ…
 

 


Dávid Sándor

      

A legfőbb ok egymás megbecsülése, tisztelete. Olyan programokat szerveznek, amelyek mindenkinek jók, megfelelnek. Jót tesz a lelküknek, s gazdag élményekkel térnek haza akár kirándulásról, üzemlátogatásról, vagy fürdésről legyen is szó.

Az év végi összejövetelen részt vett Aros János polgármester is, aki értékelte a város egyik legaktívabb civil szervezeteként működő nyugdíjas klubot…
Rengeteg szép dolgot tudunk elmondani Sárospatakról, igen sok mindennel tudunk büszkélkedni, ilyen a nyugdíjas klub is. Ez nem a mi munkánknak köszönhető, kizárólag az ő tevékenységük eredménye.
Nagyon örülök, hogy ilyen aktív civil szervezetek is vannak Sárospatakon, akik nem csak évente egyszer, ezen alkalommal jönnek össze és köszöntik egymást, hanem havonta, rendszeresen összejárnak. Megünneplik egymás névnapjait, születésnapjait, sőt a város mindennapjaihoz kapcsolódóan is megfogalmazzák elképzeléseiket, javaslataikat, tanácsaikat.

Szeretném ezúton is megköszönni minden nyugdíjasnak, hogy Sárospatakot ilyen szépen kaptuk meg tőlük, s nem kicsi a teher a felelősség, hiszen ezt nekünk ezt meg kell őrizni, s az utókornak továbbadni. A rendezvényen szavalat is elhangzott, majd a késő éjjelig tartó mulatság vette kezdetét a szintén nyugdíjas korú klubtag, Hársvölgyi László közreműködésével.

 


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.12.29./

 

II. junior Freshhh Természettudományos Vetélkedő

 

               
                                

 


Halász László

      

A MOL Zrt. által meghirdetett II. junior Freshhh Természettudományos Vetélkedőn mi, Refis diákok is elindultunk egy 3 fős csapattal(Balázs Fruzsina 12.E, Patay András és Fedor Marianna 13. E). A verseny online fordulója során a biológia, kémia, fizika, matematika és földrajz területét érintő, komplex, olykor sok fejtörést igénylő feladatokat kellett megoldanunk...

11 fordulón át, voltak olyan feladatok, melyeknek kidolgozására közel egy, a nehezebbekre közel 2 nap állt rendelkezésünkre. 979 csapat közül az első fordulóban elért pontszámunk alapján bejutottunk a legjobb 16 csapat közé, így, a döntőbe jutásért, egy „extra” feladatsort kellett, a lehető legrövidebb idő alatt, teljesítenünk. Végül csapatunk (Balázs Fruzsina 12.E, Patay András és Fedor Marianna 13. E) a versenyen 7. helyezést ért el. Köszönjük felkészítőnk, Halász László és tanáraink segítségét!

 


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Református Kollégium Gimnáziuma
/2011.12.29./

 

Közmeghallgatást tartott a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

 

               
          

Közmeghallgatást tartott Sárospatak város Cigány Kisebbségi Önkormányzata, amelyen a résztvevők három területet érintettek. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezettől érkezett tartós élelmiszer csomagok szétosztását, a közterületen lévő szemét elszállítását, illetve a szociális bérlakásokkal kapcsolatban kértek és kaptak tájékoztatást. Az elhangzottakról Budai Gyula Károly, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke számolt be…
 

 


Budai Gyula Károly

      

A decemberi segélycsomaggal kapcsolatban fontos tudnivaló, hogy 700 csomag kerül kiosztásra, s szeretnék elkerülni a konfliktusokat ezzel kapcsolatban. Akik júliusban már kaptak ilyen segélycsomagot, ők most nem részesülhetnek belőle. Kizáró ok az is, ha valakinek valamilyen jellegű adósságkezelése van, vagy lakásfenntartási támogatásban részesül.
A másik, többeket érintő probléma a Búzavirág és a Pipacs utcákban lévő szemét elszállítása volt. Télvíz idején a rágcsálók nagyon elszaporodtak, s az ott élők már a konténereket is megpróbálták felgyújtani, hogy a háztartási szeméttől megszabaduljanak. Polgármester úrtól kértük, hogy a közterületen lévő hulladék elszállításáról legyen szíves gondoskodni.

Ezt a város önkormányzata a múltban egyszer már megtette, viszont évről évre felhalmozódnak a korábban lebontott épületekből származó hulladékok kupacok.

 


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2011.12.29./

 

Figyelem! Cserélik a kukákat!

 

               
                                

Sárospatak Város Önkormányzata ezúton értesíti a 60 literes gyűjtőedényzet használatára jogosult és az edényzet cseréjéről, vagy megvásárlásáról korábban írásban nyilatkozó lakosokat, hogy a jelenleg használt, szabványméretű, sérülésmentes, kitisztított állapotú 120 literes hulladékgyűjtő edény cseréje 60 literes edényre, valamint a gyűjtőedényzet megvásárlása az alábbi helyszínen és időpontokban történik....
 

 


 

      

Helyszín: Sárospatak Város Önkormányzat Kommunális Szervezete
3950 Sárospatak, Dózsa György u. 2.

Időpontok: 2012. január 4. (szerda) 8.00-12.00 óra
2012. január 5. (csütörtök) 8.00-12.00 óra
2012. január 6. (péntek) 8.00-12.00 óra

Kérünk mindenkit, hogy a hulladékgyűjtő edényzetét a fent említett napok valamelyikén cserélje le, illetve vásárolja meg!
Újabb időpontok kitűzésére nincs lehetőség!

Aros János, polgármester

 


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

Sárospatak Város Önkormányzata
/2011.12.28./

 

III. MOGYI Nemzetközi Teremlabdarúgó Torna

 

               
                                

A hármas összefogás, három napon keresztül, sikeresnek bizonyult 2011. januárjában is, hiszen ekkor rendezték meg a városi – felnőtt – teremlabdarúgó tornát. Ennek apropóján kezdtek hozzá a szervezők a 2012-es év első sárospataki sporteseményének szervezéséhez, amelynek a neve: III. MOGYI Nemzetközi Teremlabdarúgó Torna - küldte a tájékoztatót Belicza János szervező...
 

 


Belicza János

      

Sárospatak Város Önkormányzata mellett, idén először névadó főszponzora is van a rendezvénynek, melyre rekord létszámú nevezés érkezhet. Belicza János és Tóth István főszervezők elmondták, hogy 25-30 (!) csapat jelentkezését várják, amelyből az első három helyezett kvalifikálja magát a Cigándi nagydöntőbe (2012. jan. 14). A további helyszíneken lehet bejutni az I. Winner Cup-ba: Hajdúböszörmény, Nyíregyháza, Cigánd és Sárospatak.

Idén is remek hangulatú találkozókra van kilátás, hiszen már neveztek csapatok Királyhelmecről, Budapestről, Békéscsabáról, Paksról, Sajóbábonyból, Szerencsről, Debrecenből, Karcsáról, Cigándról, Nyíregyházáról, Tokajból, és Sárospatakról is érkeznek együttesek. Az eseményt 2012. január 6-7-8-én rendezik meg az Árpád Vezér Gimnázium sportcsarnokában. Kiegészítő programokkal is várják a szervezők a kilátogató nézőket, hiszen lesz tombolasorsolás és mazsorett bemutató is. A belépő 250 Ft. lesz, ami egyben egy tombola szelvénynek felel meg.

A sajtótájékoztatóval egybekötött sorsolás 2011. január 3-án (KEDDEN) lesz, 18 órától, a Polgármesteri Hivatalának dísztermében, melyre sok szeretettel látnak a szervezők minden érdeklődőt. A rendezők bíznak benne, hogy ezzel a rendezvénnyel sikerül újra visszaállítani a hírnevét a sárospataki teremfocinak!

 


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.12.28./

 

Élő betlehemes Kispatakon

 

               
                                

Nem lehet egyszerű azokat a betlehemi állatokat „odavarázsolni” a kispataki görög katolikus kápolna mellé, mégis minden évben megteszik nekünk. Nem várnak érte köszönetet - és nem is igen kapnak - megelégszenek a csodálkozó gyermekarcok és csillogó gyermekszemek látványával, hiszen csacsit, bocit és báránykát sokan még csak a meséskönyvekben láttak...
 

 


Telenkó atya
 

      

Az ilyen fajta köszönetből viszont évről-évre több van, hiszen egymásnak adják tovább az emberek, hogy élő Betlehem van Kispatakon. Mindez Szent Karácsony viliáján történik, amikor szinte „természetes”, hogy valahonnan előjönnek a betlehemes játékot előadó gyerekek és ami szintén nem lep meg senkit, elkezdődik a kántálás, a gyermekkorunk óta ismert karácsonyi dalok közös éneklése.

Mivel közben kicsit átfázunk, jól esik a forró tea - aki nem vezet, annak boros tea - és nem tudjuk honnan hozzák, de vannak, akik süteményes tálcákkal járják körbe az embereket.

Ezek után igazi karácsonyi hangulatban, térhetünk haza a családi otthonba, ahol vár bennünket a család karácsonyfája és a finom vacsora.
 

 


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.12.28./

 

Sárospatakról érkeztek ajándékok az Erzsébet Kórház gyermekosztályára

 

               
                                

Sárospatak Önkormányzata az advent időszakában cipős doboz ajándékgyűjtési akciót szervezett. Az összegyűjtött ajándékokból két sárospataki intézmény mellett, a sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház gyermekosztályának is jutott. Ezeket a város alpolgármestere Sikora Attila és a Szociális és Egészségügyi Bizottságának elnöke Oláh József adott át az egészségügyi intézménynek, a kórházban fekvő gyerekeknek…
 

 


Sikora Attila

Oláh József

      

A Mikulás gyár mintájára rendezte meg a sárospataki önkormányzat a cipős doboz gyűjtést advent négy vasárnapjain.
A négy vasárnapon, amikor a Művelődés Háza és Könyvtára előtt meggyújtottuk a gyertyákat, minden egyes alkalommal gyűjtést szerveztünk. Ez olyan jól sikerült, hogy három intézménybe tudtunk vinni ajándékokat. A négy vasárnap, a négy házigazda, szervezték a gyűjtést, első alkalommal a történelmi egyházak, másodszor a város általános és középiskolái, a harmadik hétvégén a vállalkozói réteg, a negyedik vasárnap pedig a városi civil szervezetek – tájékoztatott bennünket Sikora Attila.

Az akció keretében nagyon sok felajánlás érkezett, melynek egy részét a sárospataki Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium 120 sérült és halmozottan hátrányos helyzetű diákja kapott. A Felajánlások másik része pedig az Erzsébet Kórházba érkezett.
A karácsony a szeretet ünnepe és azok a gyerekek, akik ilyenkor nem tudnak otthon lenni, azok duplán megérdemlik a figyelmet, az odafigyelést. Egy kicsit megpróbáljuk otthonosabbá tenni azt a kórházi időszakot, amelyet a betegségük miatt itt kell tölteniük, hiszen Sárospatak is ide tartozik az egészségügyi ellátást tekintve. Minden doboz tartalmaz egy kis kincset a gyermekek számára.

Dr. Kroncsák Erzsébet hozzátette- bár nem bontottuk ki a dobozokat, de biztosak vagyunk benne, hogy örömet fognak okozni. Az ajándék kibontásánál szeretnék ott lenni, hogy lássam a gyerekek arcán az örömöt. Ezek a játékok mindenképpen a gyerekek gyógyulását fogják elősegíteni, hiszen a játék eltereli a kis betegek figyelmét a gyógyítás során elkerülhetetlen rossz élményekről.
A kicsik nem csak örömmel fogatták, de meg is köszönték Sárospatak Önkormányzatának és a felajánlóknak az ajándékokat.

 


Dr. Kroncsák Erzsébet


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.12.28./

 

Megyei szinten is elismerték a Szent Erzsébet Általános Iskola diáksport szervezetét

 

               
                                         

 


 

      

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport Tanács 2011. december 16-án rendezte meg a Megyeháza Dísztermében ünnepi ülését, melynek keretében átadták a 2010/2011. tanév „Legeredményesebb Diáksport Szervezete”, a „Megye Jó Tanulója, Jó Sportolója”, valamint a „Megye Diáksportjáért Emlékplakett” díjakat. A kapott oklevél tanúsága szerint közepes létszámú iskolák kategóriájában a sárospataki Szent Erzsébet Általános Iskolában található a megye 3. legeredményesebb diáksport szervezete

Az ünnepséget a kazincbarcikai Szalézi Szent Ferenc Gimnázium kórusának műsora színesítette. Csiger Lajos alelnök úr köszöntőjében elmondta: A sportban megtanulunk a társainkkal együtt küzdeni egy célért, megtanulunk alkalmazkodni a változó feltételekhez és a társakhoz. Mindezek a tulajdonságok egy életen keresztül kísérik el azt, aki ezt fiatalon megtanulta, megszokta.
Majd Fazekas Miklósné elnök asszony értékelte az elmúlt tanév diákolimpiai tevékenységét.
( fotó Kulcs Magazin)

 

 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
/2011.12.28./

 

SAMI karácsonyi műsor

 

               
                                

Több száz fős közönség előtt adták elő karácsonyi műsorukat a Sárospataki Alapfokú Művészetoktatási Intézmény növendékei. Az iskolában évek óta hagyomány az adventi készülődés, amelynek fontos része ez a kulturális bemutató, melynek során szülők, nagyszülők és barátok tekinthették meg az elmúlt féléves oktatás eredményét...
 

 


Dr. Muha Miklós

      

A hagyományosan megrendezett adventi műsoruknak a Mesés karácsony címet adták, amely egy új művészi koncepció negyedik alkotása volt.
Darmos Csaba elmondta, hogy nem ez az első ilyen jellegű szerkesztett műsor, amelyben a tanszakok külön blokkokat adnak elő. Úgy érzik, egyre színvonalasabb műsorokat tudnak adni, és a tapsok azt mutatták, hogy a közönségnek is nagyon tetszett az előadás.

Az est folyamán a 12 csoportba járó közel 250 tanuló mellett az iskola pedagógusai is felléptek egy-egy jelenetben. „Az iskolában 1170 gyerek tanul, itt a mai alkalommal a sárospatakiakat láthattuk, s egy-két környékbeli intézményből, néhány tagozatból jött csoport, ez a szűkebb keret, ami bemutatásra került. Tulajdonképpen akik Sárospatakon készülnek és tanulnak, őket láttuk ma”- számolt be az előadásról Darmos Csaba a SAMI megbízott igazgatója.

A műsorban klasszikus balett, modern tánc, társastánc és néptánc produkciók váltották egymást. Ezek előtt Dr. Muha Miklós a Sípos György Művészetoktatási és Nevelési Alapítvány Kuratóriumának elnöke mondott köszöntőt és osztotta ki a kuratórium által alapított Sípos György díjakat.
Nemzetközi kapcsolatok kategóriában Olga asszony és Ludmilla asszony részesültek Sípos György díjban, akiknek csoportjai ez alkalommal is ragyogó műsort adta.

 


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>                           SAMI bemutatkozó honlap>>>


Törő Gábor
/2011.12.28./

 

Eredményes volt a közlekedésbiztonsági rajzpályázat

 

               
                                

Az ünnepek közeledtével a sárospataki Református Általános Iskolában látogattuk meg a gyerekeket. Azoknak a kis diákoknak adtunk át ajándékokat, akik a Hull a hó - téli közlekedésbiztonság gyermekszemmel című rajzpályázaton kiemelkedő eredményt értek el – számolt be Ladics Tamás rendőr fő hadnagy, a Sárospataki Rendőrkapitányság sajtóreferense...
 

 


Ladics Tamás

      

Nagyon sok pályamű érkezett be a Borsod Megyei Balesetmegelőzési Bizottsághoz, nem csak Sárospatakról és a környező településekről, hanem a megye összes iskolájából és óvodájából is.
Sárospatakról igen sok pályaművet, rajzot küldtek be a gyermekek, amelyek közül igen nehezen tudtak a zsűri tagjai választani.

A Carolina Bölcsőde és Óvodában már a múlt héten átadtuk a nyertes pályázatokat készítő két gyermeknek a díjakat, két kisfiúnak: a 6 éves Zajácz Egonnnak a Mackó csoportból, és a szintén 6 éves Váradi Máténak a Nyuszi csoportból.

Most pedig a Református Általános Iskolában egy alsó és egy felső tagozatos kislánynak okoztunk Mikulás napján meglepetést. Az alsósok közül különdíjas lett Horgonyi Jázmin 7 éves 2. osztályos tanuló, a felső tagozatban pedig Rák Petra 11 éves, 7. osztályos tanuló. Mindketten oklevelet, érdekes játékokat, könyveket és édességeket kaptak.

 


 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.12.28./

 

Megalakult a Tokaj-Zemplén-Abaúj térség turisztikai marketingszervezete

 

               
                                

Több mint 100 településen közel 500 turisztikai szolgáltató piacra jutásának a segítése, valamint a hatékony közösségi márkaépítés és marketingmunka érdekében másfél év előkészítő munka után a Zemplén öt helyi TDM egyesületének elnöke 2011. december 22-én aláírta a Tokaj-Zemplén-Abaúj Térségi TDM Nonprofit Kft. Társasági Szerződését. Az új TDM-s kft ügyvezetője Dankó Dénes sátoraljaújhelyi alpolgármester lett..
 

 


Dankó Dénes

      

A térségi TDM szervezetként megalakult kft 2012 elején benyújtja a regisztrációs kérelmét a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, ezzel párhuzamosan pedig elkezdődik a közös turisztikai arculat tervezése, az egész térséget lefedő, tematikus kínálatot bemutató turisztikai portálrendszer kialakítása és egy vezetett hangos városnéző és hegyi túrákat tartalmazó mobil applikáció fejlesztése.

A kft szakmai munkáját 2012-ben a TDM menedzserek tanácsa irányítja, szoros szakmai együttműködésben. A munkát nagyrészt a helyi TDM szervezetek munkaszervezetei végzik az első év folyamán. 2012 elején a kft megkeresi a térségi turizmusban szerepet vállaló nagy állami szereplőket, a megyei önkormányzatot, a borászati egyesületeket és a tematikus kínálatot nyújtó turisztikai egyesületeket, s képviselőiket felkéri a Kft munkáját segítő Szakmai Tanácsadó Testület munkájával való részvételre, annak érdekében, hogy velük közösen kerüljön megtervezésre a következő évek szakmai munkája.

 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2011.12.27./

 

Karácsonyi ajándék a Sárospataki Idősek Otthona lakóinak

 

               
                                

Kellemes meglepetésként hatott Aros János látogatása az idősek József Attila utcai otthonába karácsony előtt, aki nem üres kézzel érkezett. Donkó Józseffel és Szvitankó Tamással ajándékokat hoztak és tettek le az otthonosan berendezett társalgóban feldíszítve álló karácsonyfa alá. Blanár Csilla igazgatónő miután megköszönte a figyelmességet, beszámolt a mögöttük álló év nehézségeiről is…
 

 


Blanár Csilla

      

A sárospataki Szociális Otthonban 91 idős korú és 85 fogyatékos ellátott van. Az éven számos átalakuláson ment át az intézmény, az intézményi struktúrában jelentős átalakulás történt. Bár már több éve a megyéhez tartoznak, 2011. április 1-jétől Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Önkormányzat Szociális és Gyermekvédelmi központja telephelyeként működnek. A fenntartó a Megyei Önkormányzat, miskolci központtal. A gazdálkodási területen is történt változás, a gazdálkodás most a központban folyik. A háttér tevékenységeket kiszervezték, a kisegítő munkákat, a kisegítő tevékenységeket külön ellátó szervezetek biztosítják az intézmény számára.

Aros János nagy szeretettel köszöntötte az időseket, akiknek elmondta, hogy a város lakossága által összegyűjtött ajándékokat hozták most el, s kifejezte reményét, hogy mindenki talál közöttük kedvére valót, ami örömet okoz számára, s boldogabbá teszi a karácsonyát.

Donkó Józseftől megtudtuk, hogy az adventi gyertyagyújtások alkalmával történő ajándék gyűjtés - cipős doboz akció - Virágh Sándor lelkész úrnak volt az ötlete: „Ő javasolta, hogy karitatív tevékenységgel is kössük össze az Adventi vasárnapokat. Meghirdettük a cipős doboz akciót a Sárospatak újságban, a ZTV-ben, a város honlapján, s úgy tűnik meglehetősen nagy sikerrel. Három intézménybe is bőven tudtunk eljuttatni ajándékokat, köszönhetően valamennyi sárospatakinak, aki megjelent vagy ajándékokat hozott.”

 


Aros János


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.12.27./

 

Elismerés a Vay Miklós Szakképző Iskolának

 

               
                                 

 


Dr. Téglás Zsolt

      

2011. december 20-án nagy elismerésben volt része a Vay Miklós Szakképző Iskolának. A Kossuth Kiadó Zrt. 50 darabból álló, díszkötésű Jókai sorozatot ajánlott fel, a leghátrányosabb helyzetben lévő térségek nevelési- oktatási intézményei számára - küldte a tudósítást Dr. Téglás Zsolt igazgató...

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályának javaslata alapján, 15 iskola számára nyílt lehetőség, az adomány átvételére.
A könyvsorozatokat Dr. Demeter Ervin kormánymegbízott úr adta át Dr. Téglás Zsolt igazgató úrnak a Kormányhivatal karácsonyi ünnepségén.
(a fotók illusztrációk)

 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.12.27./

 

Csodás óvodai karácsony

 

               
                                     

 


Krenyítzkiné Sárosi Krisztina

      

AA Művelődés Háza és Könyvtára 2011. december 16-én tartotta a Baba- Mama Klub karácsonyi összejövetelét. A foglalkozáson az elkövetkezendő karácsonyi ünnepekre készülve karácsonyfára való díszeket készítettek a kismamák és közben baráti beszélgetések folytak - küldte a tudósítást Krenyítzkiné Sárosi Krisztina gyermekkönyvtáros...

A gyerkőcök vidáman játszottak, és a karácsonyi zene tette még hangulatosabbá ezt a délelőttöt. Januárban a foglalkozások újra elkezdődnek és nagy szeretettel várjuk a kismamákat és babáikat! Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!

 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.12.27./

 

X. DIEGO – SUSI Kézilabda Torna és V. SUSI Karácsonyi Gyermekfesztivál

 

               
                                

A Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola 2011. december 17-én rendezte meg a jubileumi X. DIEGO – SUSI Kézilabda Tornát, amelyre neves csapatok fogadták el a meghívást. A mérkőzéseket az Árpád Vezér Gimnázium tornacsarnokában játszották. A sárospataki egyesület, az 1999-2000-es lányoknak biztosított játéklehetőséget. 4 csapat vett részt a tornán és játszott izgalmas mérkőzéseket. A kupán, a szervezők megpróbáltak felejthetetlen élményt nyújtani a gyermekeknek - számolt be Belicza János – a SUSI elnöke... 
 

 


Belicza János

 


Szabó András

      

Kiváló színvonalú mérkőzéseket láthattak a nagy számban kilátogató szurkolók, ráadásul ezüst éremmel emelték a színvonalat a pataki gyerekek. A tornán 45 darab érem, 3 darab serleg, 4 különdíj és 10 darab oklevél talált gazdára. A díjakat Szabó András – képviselő és Belicza János – a SUSI elnöke, adta át. A mérkőzéseket Vinnai István vezette.
Összességében e rendezvény jó alkalmat nyújtott arra, hogy a SUSI csapatai megfelelően felkészüljenek az Országos ADIDAS bajnokságra és a további versenyekre. A szervezők büszkék arra, hogy neves egyesületek utánpótlás csapatai vettek részt a tornán.

A SUSI 2011. december 19-én (hétfőn), 17 órától rendezte meg a – már hagyományossá vált – V. KARÁCSONYI SPORTFESZTIVÁLJÁT, ahol gyerekek bemutató mérkőzéseket, a szülők, hozzátartozók és a vezetők pedig barátságos mérkőzéseket játszottak. Az esemény a SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA tornacsarnokában került megrendezésre! A fesztivál végén a vezetők egy svédasztalos vacsorával köszönték meg, a gyerekeknek, a szülőknek és a hozzátartozóknak az évet. HAJRÁ SÁROSPATAK! HAJRÁ SUSI! www.susi.mlap.hu

Köszönet a FŐ TÁMOGATÓKNAK: DIEGO – SÁROSPATAK, SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Köszönet a KIEMELT TÁMOGATÓNAK: Árpád Vezér Gimnázium, Sárospatak – Hungária – Édesipari Kft.,

Köszönet a Támogatóknak: www.sarospatak.hu, www.borsodsport.hu, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola, Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája, Sárospataki TC, www.boon.hu, Zemplén Televízió, Heitzman Cukrászda, Sárospatak újság, Rákóczi Panzió, Kék Tamás, Víghné Fehérvári Zsuzsanna, Észak Magyarország, K@H – Sárospatak, CIB – BANK, A SZÜLŐK, akik nélkül nem lenne SUSI!

A X. DIEGO – SUSI – KÉZILABDA Torna hivatalos végeredménye: 1999-2000-ben született lány tanulók:
I. HELY: ÓZD LÓCI DSE
II. HELY: SUSI
III. HELY: HAJDÚNÁNÁS
IV. HELY: TOKAJ DSE

LEGJOBB JÁTÉKOS: VARGA KATALIN (ÓZD)
GÓLKIRÁLY: VÁMOS PETRA (ÓZD)
LEGJOBB KAPUS: RÁK PETRA (SUSI)
LEGJOBB HAZAI JÁTÉKOS: ZOMBORI GRÉTA (SUSI)

A CSAPAT TAGJAI: Bajzát Emese, Zombori Gréta, Horváth Inez, Csordás Dóra, Perényi Julia, Hauser Petra, Krenyitzki Sarolta, Rák Petra, Szabó Eszter, Hardon Réka – játékosok; Hardon Csaba – edző.

 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>                           További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.12.27./

 

Karácsony a Refiben

 

               
                                

2011. december 17-én a Sárospataki Református Kollégium valamennyi tanára és diákja összegyűlt a református templomban, hogy hálát adjunk Megváltó Urunk testet öltéséért. Az igét Nádasi Erika vallástanárnő hirdette Ézsaiás könyve 30. fejezetének 15-16. verse alapján: „Mert így szól az Úr: Megtérve és megnyugodva megmaradhattatok volna; csöndességben és reménységben erősségtek lett volna: de ti nem akartátok...
 

 


Nádasi Erika

      

Hanem ezt mondtátok: Nem, hanem lóra ülvén, vágtatunk; ezért majd vágtatnotok kell; és gyors paripán elhajtunk; ezért gyorsak lesznek üldözőitek.” Hallhattunk arról, hogy milyen volt eredetileg a karácsony, s arról, hogyan torzult el világunkban, illetve hogyan lehet igazán ünnep a karácsony életünkben. Szembesített az ige bennünket, hogy az igazi békességet a mi Urunk adhatja meg nemcsak ezen az ünnepen, hanem mindennap az életünkben.

Az Istentiszteleten szolgált Kollégiumunk énekkarát, kamarakórusát Bak Adrienn tanárnő vezetésével. Továbbá hallhattunk karácsonyébresztő gondolatokat, s Isten áldásával indulhattunk neki a karácsony ünnepének. Hiszem, hogy az Úr megszentelte ünnepünket, s Tőle megáldott, békés ünnepünk lehet.

 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma
/2011.12.26./

 

Ajándékok érkeztek az Örömhírvétel Óvodába

 

               
                                

A József Attila utcai óvoda szeptembertől a Görög Katolikus Egyház fenntartásában működik, de ugyanúgy „sajátjuknak” tekintik a sárospatakiak, mint eddig. Így érezték a Vay Miklós Szakképző Iskola keramikus tanulói is, amikor ugyanúgy elvitték karácsonyi ajándékukat, mint az előző években. Nem csak a gyerekek, de Baloghné Pintér Katalin intézményvezető is örömmel fogadta a kis delegációt…
 

 


Baloghné Pintér Katalin

      

Évek óta készítenek valami apróságot nekünk. Nagy örömmel fogadtuk őket, mert attól függetlenül, hogy az egyház átvette az óvodát - és már Örömhírvétel Görög Katolikus Óvoda a nevünk - újra eljöttek hozzánk és egy nagyon szép kis csengővel kedveskedtek a gyerekeknek.

A karácsony hangját ezzel a kis csengővel szerettük volna jelképezni, amit a gyerekeknek most átadtunk - mondta Gécziné Bankus Zsuzsanna fazekas szakoktató…

Az ajándékokat szakiskolánk fazekas tanulói készítették, összesen 460 darabot. Az előkészületeket már egy jó hónappal ezelőtt elkezdtük, először a formákat készítettük el, s utána sajtoltuk ki a csengőket. A tanulók nagy szeretettel készítették, tudva azt, hogy kis óvodásoknak szereznek vele örömet. A 11. osztályosok most készítettek ilyet először, de a 12. osztályosoknak már volt tapasztalata, mert velük már tavaly is készítettünk hasonló ajándékokat az óvodásoknak karácsonyra. A munkát ez a két évfolyam végezte megosztva, volt aki sajtolta, aki tisztította és aki mázazta, a ráeső feladatot mindenki nagy kedvvel végezte.

 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>  

Törő Gábor
/2011.12.26./

 

Újra honfoglalózik az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium

 

               
                        

Mindannyiunkat büszkeséggel tölt el, hogy az évek, évtizedek alatt számos magyar fejlesztésű játék vált nemzetközi téren is népszerűvé. A Rubik-kocka sikere után elég, ha az internetes kvízjátékra, a Honfoglalóra gondolunk. Ebben az ismert stratégiai játékban a játékosok értékelésének többféle módú ranglistaállítás a mércéje - hívja az érdeklődőket játszani Dusicza Erika az ÁVG igazgató helyettese...
 

 


Dusicza Erika

      

Így nem csoda, hogy az ERSTE Bank Hungary ZRT. is ranglistát készít az „Iskolák Versenyében”, keresve az ország legjobban honfoglalózó középiskoláját. A tavalyi év versengésére visszavágóként hirdetett az idei verseny, így címvédőként ismét teljes erőbedobással küzdenek az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium diákjai, tanárai. Diákjait megfertőzve, „profi” játékosokat szimpatizánsnak megnyerve, Remeczki Imre tanár úr ennek az idei versengésnek is a motorja, remélve, hogy sikerük esetén –az erkölcsi érték mellett- újabb nagy értékű oktatási eszközzel bővíthetik az iskolát. (A 2010-es verseny győzteseként már nyert az intézmény egy Dulboard interaktív táblát.)

A gyűjtött aranytallérok az egyes személyek életében is haszonnal járnak, hisz - a játék örömén túl- ismeretekben, taktikai érzékben is gyarapodnak.

Hívunk minden játszani szeretőt, legyenek lelkes támogatói a gimnáziumnak a végső hajrában (2011. december 30-ig tart a pontgyűjtés)!

 


Remeczki Imre


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.12.26./

 

Csodás óvodai karácsony

 

               
                                

Gyönyörű szép ünnepségnek lehettünk részesei december 14-én, szerdán délelőtt – mesélte Lendvainé Szendrei Ágnes, a Carolina Óvoda és Bölcsőde vezetője...
 

 


Lendvainé Szendrei Ágnes

      

A gyerekek az Adventi vásár és készülődés után már alig várták, hogy eljöjjön a nagy nap, az óvodai Karácsony. A délelőtti ünneplést az aulában elhelyezett hatalmas és káprázatos karácsonyfa mellett kezdtük. A gyerekek dalokkal, versekkel köszöntötték az ünnepet és a csodás zöld fenyőt. Ünnepségünkön részt vett városunk polgármestere és jegyzőasszonya, valamint a Vay Miklós Szakképző Iskola igazgatóhelyettese, tanára és keramikus tanulói.

Az előző évek gyakorlatát követve, Gécziné Bankus Zsuzsanna vezetésével ajándékot, kis mázas kerámiacsengőket készítettek a gyerekeknek, amelyeket az ünnepség keretében adtak át. A nagy karácsonyfánk alá került még városunk egy nagyüzemének ajándéka is, amelyet két óvodás gyermekünk szülei, Asztalos Adrienn és Derczó Renáta adtak át. Valamennyi csoportunk számára egy-egy fából készült hintalovat. Megköszönve az ajándékokat, két rajzpályázatokon díjnyertes óvodásunk, Váradi Máté és Zajácz Egon, általuk készített rajzokat adott át a vendégeinknek.

Az óvoda által vásárolt játékok, valamint a fent említett ajándékok nagy örömet szereztek a bölcsődés és óvodás gyermekeinknek. Visszatérve csoportjaikba örömmel vették birtokba az új ajándékaikat.
Az ünnepség által hazavitték a karácsony élményét, varázsát és hangulatát is, amit majd családi körben az otthoni „Jézuska-várás” követ.

 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>                             További fotók>>>


Törő Gábor
/2011.12.26./

 

Karácsonyra várva

 

               
                       

Karácsonyra várakozva és készülődve töltötte együtt 2011. december 15-e estéjét az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium diáksága és tantestülete. Ezen a hagyományos rendezvényen megszólaltatott versek és dalok annak az elmélyülésnek a pillanatait teremtették meg, amelyek segítségével, a hallgatóság karácsony igazi üzenetének részesévé válhatott - számolt be Tóth Tamás igazgató...
 

 


Tóth Tamás

      

Megérthette, hogy a keresztény kultúrkör legmeghittebb ünnepe a családról, a szeretetről, a hitről, a reményről, és legfőképpen rólunk, emberekről szól. Ám karácsony csodájáért tenni kell. Nem elég a minél drágább ajándékok megvásárlására, a minél finomabb asztali finomságok elkészítésére törekedni, figyelni kell önmagunkra is, s tetteinkben kell megtalálni azokat az értékeket, amit igazi ajándékként átnyújthatunk másoknak.

Ezt az ajándékot adták át a közönségnek, a műsorban fellépő diákok, a gimnázium énekkara, és a Farkas Ferenc Művészeti iskola közreműködő pedagógusai.
Köszönet nekik!
 

 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.12.26./

 

Vajon a 21. század elején mit jelent számunkra a karácsony?

 

               
                                

A Vay Miklós Szakképző Iskolában a karácsonyi műsort a tanulók igényei szerint állították össze és szerkesztették. Előzetesben a diákok meg lettek kérdezve, hogy „Vajon a 21. század elején mit jelent számunkra a karácsony? Őrzik-e a hagyományokat, a hagyományban rejlő értékeket? Meg tudják-e élni a hétköznapjainkban a karácsonyi üzeneteket?” - küldte a tudósítást Majorné Danyi Katalin igazgató-helyettes...
 

 


Majorné Danyi Katalin

      

Témát önállóan is lehetett választani, de ajánlás is adott számukra támpontot.
Témakörök:
- Advent a várakozás időszaka -
- Karácsonyi étkek, terítések, étkezéssel kapcsolatos szokások
- Karácsonyi történetek
- Karácsonyi szokások
- Jézus születésének törénete
- Nagy magyar költők karácsonyi művei
- Híres karácsonyi festészet
- Dec. 25. a fény ünnepe
- Karácsonyi szimbólumok: csillag, betlehem, jászol…
- Stb….
Egy témakört csak egy csapat választhatta.
A tanulók készültek dallal, verssel, prezentációs bemutatóval.
A műsorban valamennyi évfolyam képviseltette magát a végzősöktől kezdve a 9. évfolyamig.
Kezdték a 12. évesek. Kovács Barnabás (12.B) beköszöntője után Danó Dóra (12.T) vidám hangulatú dallal folytatta (Szánkózás), mintegy jelezve, hogy az adventi várakozásba beletartozik a fiatalok szánkózásra váró hóesése. Albert Alexandra (12.T) prezentációja felölelte az adventi szokásokat, népi hiedelmeket és mint akinek „már kifelé áll a rúdja” az iskolából rövid számvetést is adott az eltelt években végzett munkájáról, a közös munkáról.
A 9. A osztályos lányok Lázár Amanda és Horváth Gabriella a Hógömbről énekeltek.
A szépirodalom remekeiből a kedvenc Ady versüket adták elő Danó Dóra és Albert Alexandra.
Az ünnepi hangulatnak nagy szerepe kell hogy legyen életünkben, aminek értéket kell adnunk. Ezt köztvetítette Kovács Barnabás Ünnep című dallal.
A 10. T osztályból Orosz Mihály prezentációjában Jézus születésének történetét sajátos szemszögből közelítette meg. Feltárta a korabeli Betlehem város hangulatát, az akkori körülményeket, melyben a kis Jézus született, valamint hogy napjainkban erre hogyan emlékszünk.
Gerthner Georgina (ll/A) saját karácsonyra írt szöveget adott elő, melyet Kovács Barnabás (12.B) kísért gitárral. A tanulók közösen állították össze ezt a műsorszámot zeneileg is.
Szatmári Mónika (10.A) kedvenc gyermekkori meséjét mondta el, melyet a nagymamájától hallott. A mesében megelevenedett Jézus születésének mozgalmas és mégis csendes éjszakája. Ehhez kapcsolódóan énekelte Danó Dóra a Csendes éj című karácsonyi dalt.
Rickó Csilla és Nyilas Zita (13/A) prezetációja amellett, hogy a szakmai elkötelezettségüket is jelképezte karácsony jellegzetes étkeiről, eredetükről és a hozzájuk kapcsolódó hiedelmekről szóltak.
A műsort közös éneklés zárta.
A diákok érdeklődve hallgatták és figyelték a társaik munkáját és nagy tapssal jutalmazták.

A karácsonyi műsor nagy csapatmunka volt nemcsak osztályon belül, hanem a szereplő diákok részéről is, mely felölelte valamennyi évfolyam részvételét, aktivitását. Bizonyítva ezzel, hogy a Vay-ban nagyszerű csapatmunka és jó diákszellem ütötte fel a fejét.

A műsort koordinálta Szopkó Mária tanárnő.

 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.12.25./

 

A szeretet ünnepe

 

               
                                

A karácsony a legszebb, legérzelmibb, a gyermeki lelket legmélyebben megérintő keresztényi és családi ünnep. December 16-án mi is a szívekre kívántunk hatni, megpróbáltuk megidézni Andersen meséjén keresztül a decemberi éjben didergő kis gyufaárus leány történetét. Szerettük volna elérni, hogy azok, akik megnézik műsorunkat, átérezzék és megértsék, hogy milyen fontos életünkben a szeretet, a másik emberre figyelés - küldte a tudósítást Szegedi Istvánné igazgatónő....
 

 


Szegedi Istvánné

      

Kicsit elgondolkodtató ugyanis, hogy a szeretetet és biztonságot nyújtó családi háttér a mi világunkban is ritka kincsnek számít; élnek olyanok, akikre karácsonykor nem vár meleg lakás, meleg étel és becsomagolt ajándék.
Műsorunkkal az kívántuk elérni, hogy ez az 1 óra ne csak ünneplés legyen, hanem lélekben is megtisztítson, hiszen a figyelem, a törődés, a szeretet adja meg az ünnep igazi fényét.
Örüljünk az ünnepnek és ajándékozzuk meg egymást a szeretettel, de ne csak ilyenkor decemberben.
Szeretetteljes, meghitt boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk!

A darab szereplői:
Kislány - Fodor Zsófia 6.a
Apa - Szabó András 8.b
Suhanc - Sárosi Simon 6.a
Angyalok - Berei Boglárka 6.a - Havrilla Petra 6.a - Kántor Darina 6.a.
Polgárok - Darmos Ábel 6.a - Ignác Ákos 6.a - Kajati Gergely 6.a - Makláry Izidor 6.a - Molnár Dominik 6.a.
Hölgy - Kovács Eszter 6.a
Gyermeke - Ferenc Dorina 6.a
Mária - Perényi Júlia 6.a
József - Kelemen Gergő 6.a
Narrátor - Papp Dóra 6.a

Gordonkán játszott: Molnár András 6.a
Közreműködött még iskolánk énekkara.

Felkészítő nevelők:
Kiss Gabriella, Kanyóné Preszoly Ibolya, Goreczky Gáborné, Bartus Györgyné.

 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.12.25./

 

Néptánc gála Luca napján

 

               
                                

Luca napján tartották az idei néptánc gálájukat a sárospataki Farkas Ferenc Művészeti Iskola növendékei és oktatói. Az óvodásoktól a nagyobbakig számos néptánccsoport lépett fel, teltház előtt. A gálán bemutatkozott tánctudás, akár az első féléves munka eredményét is tükrözheti – állapította meg Sajószegi Gábor felkészítő tanár…
 

 


Sajószegi Gábor

      

Kovács Bori kolléganőmmel közösen most Moldvai koreográfiát adtunk a Sisere, illetve a Zsákbolha táncegyüttesnek. Ez egyáltalán nem jellemző a mi táncvidékünkön, ez Erdély legtávolabbi csücskére jellemző moldvai tánc, ami egészen régies formákat őriz. Ezek a körtáncok nálunk nagyon ritkán fordulnak elő.
Nagy örömünkre nemcsak a szülők, hanem más a néptánc iránt érdeklődők is betértek ide, A Művelődés Házába ezen alkalomból.

Több olyan csoport is fellépett, akinek sikerült nagyon rövid idő alatt Luca napi népszokásokat betanítani és beilleszteni a műsorukba – tette hozzá Darmos István, felkészítő tanár…
Picit színesíteni próbáltuk a műsort vetítéssel és azzal, hogy a népszokásokról néhány gondolatot elővezettünk. Sok olyan népszokás van, amit ismernek a Luca napjáról, de azért vannak olyanok is, amelyet nem.
Egy-két évvel ezelőtt próbáltuk ki, hogy milyen az, amikor a gyermekek bent ülnek a színpadon és onnan lépnek ki, onnan táncolnak és vissza is ülnek. Azt gondolom, ez azért nagyon jó, mert látják egymást. Hátulról, vagy oldalról látja a másik csoport műsorát, de ilyenkor nem az öltözőben van, tehát már nem készülődik, mindenki kész van, amire kell, legfeljebb lélekben készüknek a lócán vagy a padon ülve.

 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.12.25./

 

Kisrefis kiskarácsony

 

               
                                

 


Tímáriné Király Sarolta

      

Advent harmadik szombatján iskolánk minden tanulója, pedagógusa és a szülök együtt töltöttünk két csodálatos órát, ahol megidéztük Jézus születését. Karácsonyi műsorunk méltó befejezése volt a szeptembertől megkezdett munkának, s e szép lezárással mindannyian megkezdhetjük a jól megérdemelt téli szünetet - számolt be Tímáriné Király Sarolta a Református Kollégium Gimnáziuma Általános Iskolájának tagintézmény vezetője...
 

 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.12.25./

 

Adventtől karácsonyig a tolerancia jegyében

 

               
                                

Évek óta hagyományos városi program Sárospatakon, A Művelődés Házában az Adventtől karácsonyig című rendezvénysorozat. Az idén a tolerancia jegyében szervezték a foglalkozásokat, programokat, így a szervezők fontos célja volt a fogyatékkal élők bevonása a rendezvényekbe, illetve a közfigyelem erősítése fogyatékos embertársaink felé - számolt be Csatlósné Komáromi Katalin igazgatónő a figyelemre méltó rendezvénysorozatról…
 

 


Csatlósné Komáromi Katalin

      

A Zempléni Mozgáskorlátozottak Egyesületének tagjait, a Fogyatékos Gyermekekért Alapítványt, illetve a Búzavirág Alapítvány tagjait is bevontuk a rendezvénysorozatba. A záró rendezvényen tulajdonképpen az évértékelés, az ünnepre való ráhangolódás, a szerényen megterített asztal közös körbeülése volt a fő program.

Mindenki megmutatta a maga műfajában azt, hogy hogyan lehet fogyatékossággal élni, alkotni, hogyan lehet elfogadtatni magunkat másokkal. S azt is, hogy ők alapjában véve amatőrök, mégis de tudnak profi módon bánni a maguk eszközeivel, s kiteljesedni a foglalkozások közben – mondta el Kovácsné Géczi Julianna.

A Kiskarácsonyi ünnepség több elemből állt, az utolsó momentum az volt, amikor a résztvevők közös beszélgetésen és vendéglátáson készültek az ünnepre.

A civilek számára kellemes meglepetés volt, hogy őket is bevonták a feladatokba, s ezáltal bizonyíthattak is. Székely József, a Mozgáskorlátozottak Egyesületének vezetője elégedett volt a programmal…

A műhelymunkákkal szépen képviseltették magukat a sorstársaink, a záróeseményen pedig Halász István költő sorstárs egy külön karácsonyi verssel köszöntötte a teremben megjelenteket. Az esélyegyenlőség jegyében ez egy olyan program volt, amelyben ránk is felhívták a figyelmet.

 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.12.24./

 

Szép hagyomány a karácsonyi koncert

 

               
                         

Közel 700 tanulója van a sárospataki Farkas Ferenc Művészeti Iskolának, akik közül valamivel több, mint 100-an vettek részt A Művelődés Háza és Könyvtárában megtartott karácsonyi koncerten. A színpadon egyéni és csoportos formációk mellett, kórusok is szerepeltek, nagyszámú érdeklődő előtt. Bálint Béla igazgató ezt egy olyan hagyománynak tartja, amit nagyon szeretnek és a jövőben is folytatni fognak…
 

 


Bálint Béla

      

Ez az ünnep a legszebb ünnepe az emberiségnek. Ilyenkor az emberek másabbak, mindenki jobban figyel a másikra, kicsit emberibb próbál lenni. Mi a zene dallamaival próbáltuk egy kicsit felidézni a karácsonyt és ünnepélyessé tenni ezt a karácsonyi időszakot.

Minden tanszak megpróbált egy csoportos előadást, ami ennek az ünnepkörnek a körébe tartozó dallamvilágot takart, ebből merített egy-egy kis epizódot - ez volt gyakorlatilag az előadások lényege.
Énekeltek kisgyerekek és egy nagy kórus is egy sebtében összeállított zenekar kísértével, illetve orgonahangzással, de volt 2-3 kórusműsorszám, amit mobilzongora kíséret.

 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.12.24./

 

Karácsony az Erdélyiben

 

               
                                

 


Kis Márta

      

Az Erdélyi János Általános Iskolában már hagyomány, hogy decemberben adventi délutánt és karácsonyi ünnepséget is szervezünk. Mindkét rendezvényünkre szeretettel hívjuk a szülőket, az iskolánkat támogatókat.

Ez úton is köszönjük kedves vendégeinknek, hogy jelenlétükkel megtiszteltek bennünket - köszönte meg Kis Márta igazgatónő...
 

 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Erdélyi János Általános Iskola
/2011.12.24./

 

Felhívás!

 

               
                                

 


Juhász Péter

      

Karácsony közeledtével felhívjuk figyelmüket, hogy éjszakára, illetve ha a lakást elhagyják a karácsonyfa díszvilágítását kapcsolják ki! Ne hagyjanak felügyelet nélkül meggyújtott csillagszórót és az adventi koszorúban meggyújtott gyertyát!

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága és a „ZEMPLÉN” Tűzvédelmi Alapítvány nevében Áldott, Békés Karácsonyt és Boldog Újévet Kívánunk minden kedves olvasónknak!


Tűz esetén hívják a 105-ös segélykérő számunkat, és ne feledjék „ÖNÖKÉRT HA KELL, TŰZBE MEGYÜNK!” Tájékoztatjuk Önöket, hogy a mobil telefonkészülékről indított 105-ös segélykérő hívás Miskolcra, a miskolci Hivatásos Tűzoltóság ügyeletére fut be. A tűzoltóság mobil telefonkészülékről a 06-47-523-140 számon közvetlenül elérhető.
 

 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága
/2011.12.24./

 

Karácsonyi ajándék a kis pólósoktól: három győzelem a hétvégén

 

               
                                              

A Zempléni Vízilabda Klub (ZVK) U10-U12-es korosztálya kiválóan rajtolt az Országos Vidék Gyermekbajnokság 2011/2012. bajnoki szezonjában. 2011. december 17-18-án, rendkívül izgalmas, kétnapos bajnoki fordulóval kezdődött az idény a legfiatalabbak számára kiírt Országos Vidéki Gyermekbajnokság 2011/2012. bajnoki szezonjában, a kék csoportban résztvevő csapatok számára -  küldte a tudósítást Erdei János vízilabda szakedző, a Zempléni Vízilabda Klub szakmai alelnöke...
 

 


 

      

AAz első összecsapás színhelye a sátoraljaújhelyi Városi Uszoda volt, ahol idei első csatákat vívták meg a Spartak Szabadka Vízilabda Klub, a Clubul Sportiv Crisul Oradea II (Nagyvárad), a Félegyhézi Térségi Sportiskola, a Szegedi Vizipóló Suli(jiskunfélegyháza), a Csabai Csirkefogók Vízilabda Klub(Békéscsaba) és persze a Zempléni Vízilabda Klub legifjabb utánpótlás korú játékosai.

Szombaton első alkalommal a nagyváradi gyerekekkel mérkőztünk meg (Clubul Sportiv Crisul Oradea II.), a mérkőzés 13:7 arányú győzelmünkkel zárult. A második meccsen azonban 10:6 arányban veszítettük. Ellenfelünk a Csabai Csirkefogók csapata volt, akik sajnos minket is megfogtak... Ez kissé lelombozta a gyerekeket. A lelkesítés viszont minden bizonnyal hatásos volt, hiszen vasárnap mindkét mérkőzésen szép győzelmet arattunk – a félegyháziakat 14:6-ra, a szegedieket 14:7-re győztük le.

A ZVK legfiatalabb – már igazolt versenyzőként vízilabdázó – korosztályában versenyző gyerekek: Csikó Gergő, Csikó Tamás, Csordás Sándor, Erdei Koppány, Gulyás Péter, Méhész Bence, Méhész Kolos, Molnár Márk, Pásztor Dávid, Vismeg Botond, Vismeg Zsombor, (Sárospatak), Esztergályos Balázs és Jaskó Bence (Sátoraljaújhely).

A mérkőzéseken ifjoncaink sok tapasztalatot gyűjtöttek. A gyakorlatban, éles meccsszituációban edződhettek. A cél most is az aranyérem.

Ezúton szeretném megköszönni a közreműködést kiváló játékvezetőnknek, Madarasi Gyulának, a ZVK szakavatott jegyzőkönyvvezetőinek, Tandari Krisztinának, Soltész Norbertnek, Perecsényi Gergelynek és Kőrösi Ádámnak, az egészségügyi szolgálatot ellátó Szabó Attilának, illetve az uszoda személyzetének. Köszönet illeti továbbá Sátoraljaújhely Város Önkormányzatát, mivel a helyszín rendelkezésre bocsátásával lehetővé tették e nívós sportesemény megrendezését. Az országos bajnokságban való részvétellel, illetve a hazai rendezés sikerével remélhetőleg mi is hozzájárultunk Sátoraljaújhely és Sárospatak hírnevének öregbítéséhez.

Nagy örömmel tapasztaltuk, hogy a szülők szinte kivétel nélkül megjelentek és nagy érdeklődéssel kísérték gyerekeik ténykedését – ebben a bajnokságban még sok érdekes, izgalmas sporteseményen vehetünk részt közösen az ország határain belül (Szeged, Békéscsaba, Kiskunfélegyháza) és kívül egyaránt (Szabadka, Nagyvárad).

Ezúton is tájékoztatom minden sportolónkat és a kedves szülőket, hogy a téli szünet időtartama alatt edzés nem lesz. Az egyesület munkája az ünnepek után 2012. január 3-án Sárospatakon, 2012. január 4-én Sátoraljaújhelyben kezdődik újra. Az U12-es korosztály legközelebbi megmérettetése a Vidékbajnokságban előreláthatólag 2012. január 14-15-én, Szegeden lesz.

Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy gratuláljak legidősebb – junior korosztályban versenyző – játékosainknak, akik az idén nyáron Szentesen megrendezett Nemzetközi TURBO Kupán való részvételért elismerő oklevelet kaptak Aros János polgármester úrtól, Sárospatak Város polgármesterétől. A versenyen induló csapatot a városi rendezvényen Soltész Norbert (csk. Karcsa), Máté Dávid (Sárospatak), Horváth Tibor (Alsóberecki), Perecsényi Gergely és Kőrösi Ádám (Sátoraljaújhely) képviselte.

Minden kedves játékosunknak, szülőnek és támogatónknak, illetve a kedves olvasóknak boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, eredményes új esztendőt kívánunk! Találkozzunk 2012-ben is az uszodákban!

 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.12.23./

 

Goór Imre festőművész kiállítása Sárospatakon

 

               
                                

2011. december 13-án 17 órai kezdettel nyitották meg Goór Imre festőművész kiállítását Sárospatakon, az Újbástya Rendezvénycentrum kiállítótermében, melynek a Farkas Ferenc Művészeti Iskola tanárainak fuvolajátéka adott alaphangulatot. A kiállítás a bodrogkeresztúri kiállító teremből került Sárospatakra, Májer József polgármester ajánlásával…
 

 


Májer József

      

A művész tisztelete és a sárospataki emberi kapcsolataim mind arra mutattak, ha már itt van az anyag Tokaj-hegyalján, akkor jót teszünk Sárospataknak is, jót teszünk a festőnek is, ha elhozzuk az anyagát ebbe a történelmi városba.
Goór Imre festőművész 1949-ben született Kiskunhalason. Szegeden szerzett rajz-földrajz szakos diplomát. Tagja a Kecskeméti Képzőművészek közösségének és a Nagybánya-Kecskemét baráti alkotó társaságnak. „Garti” Goór Imre rendkívüli mesterektől tanulta a festészetet. A művész akvarell és olaj technikával dolgozik. Tagja annak az alkotói közösségnek is, mely Bodrogkeresztúrban már több alkalommal dolgozott.
A táj és a tanyavilág festője. Törekszik arra, hogy képein minden friss maradjon. Nem másolja a természetet, de a valóságból építkezik.

Azt lehet látni, hogy addig dolgozik, míg azt, amit látott, az olajfestményei frissségükkel vissza nem adják, s abból egy kompozíció nem születik. Festményeivel örömet szerez az embereknek, akár értenek a festészethez, akár nem – értékelte az alkotásokat Szentirmai László ny. főiskolai tanár, aki a kiállítást a jelenlévőknek bemutatta.

A megnyílt tárlat egy rendkívül érthető, színes világot tár elénk. Jó volt hallgatni Szentirmai tanár úr tárlatvezetését, aki mind a Goór Imre tanulmányaira, az őt ért hatásokra és a képekben kiteljesedő művészi világára rávilágított – mondta Csatlósné Komáromi Katalin igazgatónő.

 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.12.23./

 

TISPOL akció eredmények

 

               
                                

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság is csatlakozott az országos, illetve európai szintű akcióhoz és fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzéseket hajtott végre december 16-17-én, mely elsősorban az ittas és a vezetési képességre hátrányosan ható szer hatásának befolyása alatt történő járművezetés ellenőrzésére terjedt ki.

Az akció célja a közlekedésbiztonság helyzetének javítása, a bekövetkezett balesetek számának és súlyossági fokának csökkentése, az előírások betartatása, az ittas járművezetők kiszűrése volt.

Az ellenőrzés kiterjedt Borsod-Abaúj-Zemplén megyében elsősorban a lakott területen belüli útvonalakra, ki és bevezető útszakaszokra, gyorsforgalmi útszakaszokra és *baleseti gócpontokra*. Az akció végrehajtása során a közúti forgalomban részt vevő magyar és külföldi gépjárművek ellenőrzésére egyaránt sor került az ittas járművezetők kiszűrése érdekében.

Az akció során:

- 57 fővel szemben 366.000.- ft helyszíni bírság lett kiszabva,
- 20 fővel szemben kezdeményezett a rendőrség szabálysértési eljárást
(ebből 6 esetben gyalogossal szemben, 2 esetben P-rendszám használatával kapcsolatos szabálysértések miatt),
- 1 forgalmi engedély helyszíni elvételére került sor érvénytelenség miatt,
- 7 fő került előállításra (5 esetben mintavétel céljából, 1 esetben egyéb bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt, valamint 1 esetben eltűnt személlyel kapcsolatos biztonsági intézkedés kapcsán),
- 2 fővel szemben ittas járművezetés vétségének, 1 esetben pedig egyedi azonosító jel meghamisításának gyanúja miatt indult büntető eljárás.

Közigazgatási eljárás kezdeményezésére az alábbi esetekben került sor:
- 13 gépjárművezetővel szemben sebességtúllépés miatt, műszeres mérés alapján
- 3 esetben tiltott helyen történő megállás miatt (PDA felvétel alapján)
- 3 esetben biztonsági öv használatának elmulasztása miatt
- 1 esetben menetlevél vezetésének hiányosságai miatt
- 1 esetben külföldi hatósági jelzés jogosulatlan használata miatt

- 6 esetben ittas járművezetés miatt (4 esetben kerékpár és 2 esetben gépjármű vezetővel szemben)
- 8 esetben ittas járművezetéssel kapcsolatosan.

Információs háttér: Baleseti helyzetkép megyénkben:
2011. január 1-je és 2011. november 30-a közötti időszakban megyénkben 679 db. személyi sérüléses közlekedési baleset történt, amely az előző évhez viszonyítva -11,0 %-os csökkenést mutat. Ebből halálos kimenetelű volt 29 , ami 26,0%-al kevesebb mint az előző évben. A súlyos sérüléses balesetek számában (248) stagnálás tapasztalható. A könnyű sérüléses balesetek számában szintén csökkenés mutatkozik, ebben az időszakban 402 baleset következett be, ami -15,0%-os csökkenést jelent.
A közlekedési balesetek során meghalt személyek száma 34 fő, még súlyos sérülést 297 fő, könnyű sérülést 604 fő szenvedett. A balesetek okozója 389 esetben volt személygépkocsi, 92 esetben kerékpár és 56 esetben tehergépkocsi vezetője volt. Gyalogos 52 esetben volt baleset okozója.


A közlekedési balesetek főbb okai az elmúlt évekhez képest nem változott. Az összesen regisztrált 679 baleset okai között első helyen emelhető ki a gyorshajtás (246 eset), másodikként az elsőbbségi jog meg nem adása (123 eset), harmadikként pedig a kanyarodás szabályainak megsértése (117 eset).
Külföldi állampolgár 19 esetben volt baleset okozója, míg az ittasság a balesetek 13,0 %-nál (89 esetben) volt meghatározó tényező. Az év során elrendelt akciók és fokozott ellenőrzések során nagy hangsúlyt kapott ittas vezetők kiszűrése is eredményesnek tekinthető, hiszen az elmúlt év hasonló időszakához viszonyítva 27,1 %-kal csökkent az alkohol befolyása alatt előidézett balesetek száma.

 

 


B-A-Z. MRFK Kommunikációs Iroda
/2011.12.23./

 

Ez volt a 0. angol nyelvi verseny az ÁVG-ben

 

               
                           

Elsősorban a készségre és a szókincsre épült az az angol nyelvi verseny, melyet az Árpád Vezér Gimnázium rendezett meg. Több mint 10 csapat két kategóriában mérte össze tudását. A tanárok célja az idén az volt, hogy egy év múlva országos versenyként tarthassák meg ezt a nyelvi vetélkedőt. A versenyről Csicsek Éva angol tanár számolt be…
 

 


Csicsek Éva

      

Ez volt a 0. verseny, mert ez még egy próbaverseny. Szeretnénk ezt egy nagyobb versennyé kialakítani a jövőben, ezért gondoltuk erre a próbára. Most még a saját diákjaink házi versenyeként tekinthetünk erre a versenyre.
A nyelvvizsga és az érettségi témakörök szavaival foglalkozunk, inkább a szókincsre helyezzük a hangsúlyt és játékos megközelítésből próbáljuk a feladatokon keresztül ezeket a témákat közelebb hozni a gyerekekhez.

Két kategóriában indultak a diákok, a 9. és10. valamint a 11. és 12. évfolyamok tanulói külön kategóriában. A versenyt jövőre már országos szinten hirdetjük meg és a külföldi testvériskoláink csapatait is várjuk majd.
 

 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2011.12.23./

 

Rendkívüli ülést tartott a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés

 

               
                                      

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló törvény végrehajtásával összefüggő kérdésekben hozott döntést a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. december 18-án tartott rendkívüli ülésén...
 

 


Dr. Mengyi Roland

      

A közgyűlés első napirendi pontként tárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vagyonáról a vagyongazdálkodás szabályairól és eljárási rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítását. A módosítás megteremtette a jogalapját a Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok használati jogának önkormányzat vagy állami szerv részére történő átadásának.

A közgyűlés zárt ülésen döntött a zsujtai idősek otthona épülete és hozzá tartozó kiszolgáló ingatlanok megvásárlásáról, amely Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke szerint a jövőben a megyei ellátórendszer korszerűsítését szolgálhatja. Az elöregedő megyei lakosság körében egyre több a bentlakásos szociális ellátást igénylő idős ember. A megyei intézményfenntartó központ egy magasabb színvonalú és költséghatékonyabb ellátást tud majd biztosítani az intézményhálózat bővítésével.

A közgyűlés a továbbiakban hatályon kívül helyezte a novemberi és decemberi ülésein hozott határozatait, amelyekben több ingatlana tulajdonjogának helyi önkormányzat számára történő átadásáról döntött, és a rendkívüli ülésen elfogadott határozatával az ingatlanok használati jogát adja át az érintett önkormányzatok részére.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete jogutódjának, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központ használatában lévő épületek, ( Miskolc Városház tér 1szám alatti Megyeháza A,B,C,D épület, a Patak utcai parkoló, valamint a Miskolc-tapolcai vendégház ) használati jogának a Megyei Önkormányzat részére történő átadásáról is döntés született. A döntés indoka, hogy a Gazdasági Központ kötelező feladatainak ellátásához nem kapcsolódnak a fent nevezett épületek, így indokolt a használati jog megváltoztatása.

A közgyűlés döntött a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról is. A költségvetés módosítására, összhangban az államháztartási törvénnyel az ingatlanvásárláshoz kapcsolódó kiadások átvezetése miatt volt szükség.

 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
/2011.12.23./

 

Karácsonyi óévbúcsúztató este a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában

 

               
          

 


Szegedi Istvánné

      

Az iskola az utolsó tanítási napját délelőtt egy szeretetteljes karácsonyi ünnepséggel kezdte meg. A dolgozók este az ebédlőben együtt búcsúztak az óévtől, felelevenítve a 2011. év kiemelkedő eredményeit, eseményeit (különösen a már „belakott”, felújított és kibővített iskolaépületet), illetve a dolgozók egyéni életében lezajló jelentős változásokat (gyermekek, unokák születése, gyógyulás betegségből, nyugdíjba vonulások) - küldte a tudósítást Szegedi Istvánné igazgató...

Az iskolavezetés köszönetet mondott minden dolgozónak a helytállásért, a lelkiismeretes és szakszerű munkavégzésért.
Az este végén ünnepi hangulatban búcsúztak el egymástól a kollégák.

 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.12.22./

 

Jubileumi nyugdíjas találkozó a sárospataki ÉPSZER Zrt-nél

 

               
                                

December 9-én megtartotta hagyományos nyugdíjas találkozóját az ÉPSZER. A több évtizedes múltra visszatekintő rendezvényen a 46 fő nyugdíjasból 37 fő vett részt - számolt be Leskó István igazgató..
 

 


Leskó István

      

A társaság ez alkalomból is kultúrműsorral, ajándékkal, vacsorával kedveskedett a volt dolgozóinak. A vezetés tájékoztatást adott az elmúlt gazdasági évről és a jövő évi tervekről.

A találkozó jó hangulatban telt, a megjelentek felelevenítették a régmúlt évek történéseit, volt miről nosztalgiázni, hiszen legtöbbjük évtizedeket dolgozott a cégnél mielőtt nyugállományba vonult. Három olyan nyugdíjas is részt vett a találkozón, aki tanulóként kezdte a cégnél tevékenységét, majd szakmunkásként végig itt dolgozva vonult nyugdíjba.
A cég vezetése mindig nagy tisztelettel emlékezik meg nyugdíjasairól és büszke a munkájukra.

 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.12.22./

 

Fogyatékos gyermekeink karácsonya

 

               
                   

Nagyon megható perceket éltünk át az Erdélyi János Általános Iskolában 2011. december 15-én, a fogyatékos gyermekek számára rendezett karácsonyi ünnepségen. A gyerekek is részt vettek a műsorban, ahol ki-ki a képességeinek megfelelően, de igen nagy odaadással szerepelt…
 

 


Kis Márta

      

Voltak, aki nem szállhatott ki a kerekes székéből és nem is igen értette, hogy mi történik, de a feldíszített fa, a csillagszóró illata, a jelmezbe öltözött társak látványa éreztette vele, hogy itt valami nagy dolog történik, így a többiekkel együtt ő is örült a Karácsonynak, a Kisjézus születésének. Határtalan örömét buzgó hadonászással, sikongatással fejezte ki, szemmel látható boldogságával mindenkit meghatva.
A jelenlévőkre nagy hatással volt, hogy karácsony ünnepe a fogyatékos gyerekeket is így magával tudja ragadni.

Köszöntőt Kis Márta igazgatónő mondott, az önkormányzat részéről pedig Donkó József kabinetiroda vezető fejezte ki elismerését az ott végzett áldozatos munkáért és adta át az Önkormányzat karácsonyi és újévi jókívánságait.
A műsort ajándékozás követte, amikor a karácsonyfa alá civilszervezetek tették le ajándékaikat.

 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.12.22./

 

Oklevelekkel jutalmazták a legjobb sportolókat

 

               
                   

Már 3. éve kerítünk sort arra, hogy díjazzuk azokat a fiatalokat, akik Sárospatak sportjáért sokat tesznek. Öröm volt ismét látni, hogy az Újbástya Rendezvénycentrum konferenciaterme kicsinek bizonyult, hiszen még az előtér is zsúfolásig megtelt a szép eredményt elért sportolókkal – számolt be Sikora Attila alpolgármester a december 16-án megtartott ünnepségről…
 

 


Sikora Attila
 

      

Több mint 100 sportolót tudtunk elismerni egy-egy oklevéllel, akik az év során valamilyen megyei, országos, vagy nemzetközi rendezvényen képviselték városunkat - és szép eredménnyel képviselték - hiszen csak a legjobbak kaptak meghívást erre az ünnepségre.
Nagyon örültünk ennek a hatalmas számnak, ami évről-évre növekszik. Azt hiszem jó kezdeményezés volt 3 évvel ezelőtt, mikor úgy döntöttünk, hogy egy kis ünnepség keretében köszöntjük ezeket a sportolókat, hiszen nagyon sok ügyes, tehetséges gyerek van, akik megérdemlik az odafigyelést.

Ez az alkalom azt is bizonyította, hogy a város sportélete sokszínű, hiszen olyan sportágak bukkantak fel, amelyek eddig nem is volta Sárospatakon. Jó példa erre a Ju Jitsu - ami újdonság - valamint síelők és horgászok is voltak, akiket díjaztunk. Ez is mutatja, hogy milyen színes a paletta a városi sportéletben, melynek alapja az utánpótlás nevelés, ami évek óta a „vesszőparipánk”.
A kiosztott oklevelek száma mutatta, hogy több mint száz apróság - és nagyobb gyerek -komolyan veszi a sportot, s ebből adódóan komoly eredményeket érnek el.

 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.12.22./

 

A Bessenyey Zénó emlékkiállítás megnyitója

 

               
                   

 


 

      

2011. december 16-án került sor a gimnázium könyvtárában a Bessenyey Zénó emlékkiállítás megnyitójára. A 2010/11-es tanévben Bessenyey Balázs és Bessenyey Bálint urak ifj. Bessenyey Zénóval együtt megalapították a Bessenyey Zénó tanulmányi ösztöndíjat, mellyel tehetséges, tanulmányi munkájukat hatékonyan végző, de szerényebb anyagi körülmények között élő diákok támogatását tűzték ki célul. Az ösztöndíjat nagyapjukról, Bessenyey Zénóról nevezték el, aki az 1910-es években a sárospataki járás főszolgabírájaként, majd később országgyűlési képviselőként nagyon sokat tett Sárospatakért és környékéért.

Többek között 1929-ben Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter kíséretében tevékenyen részt vett azon a sárospataki látogatáson, melynek során döntés született az Angol Internátus, a mai Kossuth Internátus felépítéséről. (Az országban egyedülálló volt az 1931-ben átadott Angol Internátus, ahol a Sárospataki Református Kollégium alkalmazásában Angliából érkezett vendégtanárok is tanítottak.)

Köszönetünk jeleként az önzetlen támogatásért a névadó emlékezetére az iskola könyvtárában egy kiállítást rendeztünk be a családtól kapott mellszoborral és fényképekkel.

 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>


Törő Gábor
/2011.12.21./

 

A Karácsonyról szólt az év utolsó teadélutánja

 

               
                   

 


Stumpfné Gyöngyösi Etelka

      

Évzáró irodalmi teadélutánt tartott a sárospataki Művelődés Háza és Könyvtára. Az ünnepi időszak közeledtével a magyar szerzők, költők, írók karácsonyhoz kapcsolódó műveit tekintették át. A novellák, versek és regényrészletek mellett rövid videó és filmbemutatók színesítették az irodalmi teadélutánt. Stumpfné Gyöngyösi Etelka könyvtáros elmondta, hogy a karácsony jelképeinek, elsősorban a fenyőfánk szentelték ezt az alkalmat…

Ez a téma számos írót és költőt megihletett. A teadélutánon összesen 12 szerző műveiből válogattunk. Minden teadélutánra igyekszünk elsősorban magyar íróktól és költőktől válogatni. Ez alkalomra legtöbbet Reményik Sándor, József Attila és Ady Endre versei közül választottunk ki.
Az alkalom ünnepi hangulatban telt el, s kötetlen beszélgetéssel zárult, amelyen saját emlékek is felelevenítésre kerültek.
 

 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.12.21./

 

Magyarország helyzete a XXI. század elején

 

               
                   

A „Bodrog-parti beszélgetések” december 15-i rendezvényének Dr. Barta Róbert, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának docense - egykori pataki diák - volt a vendége. A történész professzor előadásában azt mutatta be, hogy melyen kihívásokkal kell szembenéznie a XXI. század elején Magyarországnak a nemzetközi diplomáciai porondon
 

 


Dr. Barta Róbert


dr. Komáromi Éva

      

Alapvetésként lehangzott, hogy a nemzetközi erőviszonyokat továbbra is az országok nagysága, gazdasági ereje határozza meg. Ebben a tekintetben hazánk szerepe elsősorban csak nemzetközi együttműködésben képzelhető el, hiszen mind népesség, mind padig a gazdaság tekintetében kis országnak számítunk. Barta Róbert mind az európai integrációs tagságot, mind pedig a NATO tagságot helyes útnak tartotta, s ezekkel az integrációkkal való együttműködést részletesen be is mutatta. Külön említést tett a visegrádi együttműködésről és a Kárpát-medencei helyzetről.

Külön kiemelte és elemezte a határon túli magyarsággal kapcsolatos problémákat. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az együttes uniós tagság nem oldotta meg a problémákat, különösen Szlovákia esetében nem. Úgy látja, hogy az igazi megoldás a gazdasági környezet egységesülése lehet, a közös gazdasági érdek elmossa az ellentéteket a népek között, s lehetőséget teremt ugyanakkor arra is, hogy minden nép megőrizze saját kulturális hagyományait.

Az áttekintő előadás után dr. Komáromi Éva, városunk jegyzője – mint felkért korrefereátor - konkrét példákkal mutatta be, hogy miben és hogyan érintették városunk lakóit az elmúlt évek nemzetközi változási. Részletesen kitért az eu-s tagsággal és a visegrádi együttműködéssel kapcsolatos eseményekre, társadalmi, gazdasági mozgásokra.

A Bodrog-parti beszélgetésekről részletesen olvashatnak a Zempléni Múzsa honlapján a www.zemplenimuzsa.hu portálon.

A következő előadásra és beszélgetésre január 12-én kerül sor.
Címe: „Hegymegi Kiss Áron az egyházkormányzó – egyházi személyiségek közéleti szerepe és felelőssége”
Előadó: Baráth Béla - egyháztörténész, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem docense
Korreferátor: Szathmáry Béla - jogász, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia oktatója – egyetemi tanár, a Sátoraljaújhelyi Városi Bíróság bírája

 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.12.21./

 

Nagysikerű bazár az óvodában

 

               
                     

Évek óta hagyomány, hogy a Carolina Óvoda és Bölcsődében - Advent idején - Karácsonyi Bazárt és Játszóházat rendezünk a gyerekek, szüleik és hozzátartozóik részvételével – nyilatkozta Lendvainé Szendrei Ágnes, intézményvezető...
 

 


Lendvainé Szendrei Ágnes

      

Így történt ez december 10-én, szombat délután is. Az esős idő ellenére is - örömünkre - igen nagy volt az érdeklődés. Az aulában berendezett karácsonyi vásárban karácsonyfa- és asztali díszeket, valamint az ünnephez köthető egyéb gyönyörű kellékeket lehetett vásárolni. Mindezeket a szülők készítették munkadélutánokon, illetve a nagyszülők már hetekkel ezelőtt odahaza. Köszönjük Nekik !

A büfében finom süteményeket, friss kenyérlángost, palacsintát, meleg szendvicset, forró teát, kávét és üdítőt fogyaszthattak mindazok, akik a vásár forgatagában megéheztek vagy megszomjaztak.
Az emeleti galériában játszóházat rendeztünk be, ahol ünnepi díszeket lehetett készíteni. Az együtt munkálkodás élményét élhette át az egész család és készíthette el közösen az otthoni fenyőfa ékességeit.
A rendezvénytermünkben bábelőadást tartottunk, melyet szintén nagy érdeklődés övezett. Az óvónők által előadott, „A szállást kérő róka” című mesejátékot több mint 200 érdeklődő nézte meg.

A különleges élményt nyújtó, bensőséges és barátságos eseményünknek, így az Advent időszakában az ünnepekre ráhangoló, érzelmi hatása volt. Mindemellett az intézmény számára anyagi bevételt is jelentett. Ennek a rendezvénynek a bevételével kezdjük gyűjteni annak a komoly és hasznos célnak az anyagi forrásait, amit a szülői szervezettel, a szülőkkel és az intézmény dolgozóival együtt határoztunk meg. Ez pedig az intézmény egyik helyiségében kialakítandó nagyméretű sószoba, amely rendkívül egészséges és hasznos úgy a problémás, mint az egészséges gyermekek számára.

 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.12.20./

 

Az évvégi összejövetelen Finta Éva költő volt a vendégünk

 

               
                   

A Sárospataki Irodalmi Olvasókör év végi összejövetelén Finta Éva költő volt a vendégünk. A közeledő karácsonyi ünnepekre és a programunkra ráhangolódva a költő: Annának, Máriának és Qui vadis domine c. két gyönyörű versét Kiss Melinda , Simcsák Huba művészi tolmácsolásában hallgathattuk meg. Ted Hughes:Egy amerikai c. művéből - a körünkben nagy népszerűségnek örvendő, tehetséges-, Czabányi Attila mutatott be egy részletet, és instrumentális gitárzenével színesítette az elhangzottakat. Mindhárman a Comenius Főiskola kiváló hallgatói - számolt be Halász Magdolna, az Irodalmi Olvasókör elnöke...
 

 


Finta Éva

 


Halász Magdolna

      

Meghívott vendégünk országosan ismert költő, a sárospataki Főiskola kiváló tanára, a Magyar Írószövetség tagja. 1979-2010 között hat verseskötete és egy verses drámája jelent meg. A készülő, legújabb kötetéről így vallott:
A teremtés súlya alatt olyan cím, amely sok irányba mutat. Így, karácsony előtt, Jézus születésére emlékezve leginkább az „édes teher” jut eszünkbe. Egy gyermek kihordása olyan titokzatos részvétel a világmindenség teremtő csodáiban, amit a nők sokasága megtapasztal. De minden „teremtésnek”, ha az igazi értékek felől mérünk, súlya, megpróbáltatása, ára van. Értéket csak érték árán teremthetünk: ez a képességünk, az életidőnk, legjobb szándékunk, törekvésünk egyfajta áldozathozatala által lehetséges.

A készülőben lévő kötetem öt olyan különleges személyiség köré szerveződik az öt versciklus által, akik élettörténetükkel, sorsukkal egyfajta példázatul is szolgálhatnak az alkotói vagy tudományos tevékenység eredményeiben szép, sorsfordulataiban inkább katartikus természetéről. A csaknem kész dokumentum, akárcsak a két éve megjelent Szapphó a szirten című, inkább a nőket szólítja meg. Életem ebben a szakaszában tudatosan fordulok saját nemem felé, hiszen, az emberiség több mint 50%-át a nők adják. Témaválasztásommal régi tabukat feszegetek. Ilyen az amerikai származású Sylvia Plath-hoz vagy Ted Hughes-hoz írott versanyagom is. A két nem kapcsolatának örök ellentétét bontom ki az alkotói tevékenység szintjén a költőházaspár példáján keresztül. Hasonló, de sokkal szerencsésebb párhuzamot vonok a lengyel származású Maria Curie-Sklodowska és Pierre Curie között. A láthatóan az élet valóságos, mégsem hétköznapi kérdéseire keresem a választ, válaszokat. A nemek közötti egyensúly felől közeledem a témáimhoz, melyet nem látok megvalósulni. Akárcsak a társadalmi normákban, itt is kaotikusnak találom a viszonyokat, az értékek pedig totális devalválódást szenvedtek. A figyelmem mindezekért a fiatalokra irányítom úgy is, mint pedagógus.

A kötet ihletője a közelmúltban elhunyt, felnőtt korában látását vesztett barátnőm, aki életének tragikus fordulatát nagy erőfeszítések árán egyenlítette ki, ezzel mintegy fölébe is kerekedett korábbi szellemi teljesítményeinek. Megtanulta professzionális módon kezelni a számítógépet, könyvismertetőket írt, verseket, is, de ezeket nem óhajtotta a publikum elé vinni. Méltó társát is megtalálta, ki igazi szellemi partnere is volt életében.

A felsorolt példák, az ütköztetett sorsképletek az előadásom során mindig visszatértek a bibliai képekhez.
A baráti hangulatú összejövetel a szerző kötetei dedikálásával zárult. Közelebbről megismerhettünk egy sokoldalúan képzett, rendkívüli nőt, aki családanya, pedagógus, tudományos kutató, kiváló előadó, verseket ír, behatóan foglalkozik a két nem kapcsolatával, a különleges női sorsokkal. Példaértékű tevékenységéhez további sok sikert, elismerést kívánunk .
„ Én minden hűség hűségét hiszem.
Hajón halad,vagy járkál a vizen:
Minden csoda céljába ér,ha áthat…”
( Finta Éva:Párkák)

 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.12.20./

 

Idén is volt Közmeghallgatás

 

               
                   

2011. december 16-án tartotta önkormányzatunk a törvényben előírt Közmeghallgatást, amit évente egyszer meg kell tartani. Az érdeklődés idén sem volt túl nagy, a Hivatal néhány dolgozóján és a képviselőtestület tagjain kívül nem túl sokan jelentek meg az Újbástya Rendezvénycentrum konferencia termében – kezdte tájékoztatását az eseményről Sikora Attila alpolgármester…
 

 


Sikora Attila
 

      

A közmeghallgatás elején Aros János polgármester értékelte az önkormányzat helyzetét, ami után a jelenlévőknek volt lehetőségük, hogy elmondják véleményüket, s hogy kérdéseket tegyenek fel. Mindössze ketten éltek ezzel a lehetőséggel, talán a karácsony közeledte az, ami miatt nem sok embert érdekelnek a közélet dolgai, az emberek ilyenkor inkább a család felé fordulnak.

Ott volt viszont Tamás Erzsébet - Böcike néni - aki idén is több oldalas előterjesztésben mondta el gondolatait és írásban is átadta polgármester úrnak. Rajta kívül Földházi István volt még, aki néhány észrevételt tett. Ezekre polgármester úr rögtön reagált is, illetve Tamás Erzsébet néhány felvetésére írásban is fog válaszolni.

Az együtt töltött másfél órában sok mindenről szó esett, a mögöttünk lévő év nehézségeiről és eredményeiről is. Az év legnagyobb eredménye az, hogy túléltük. Nem kerültünk olyan helyzetbe, mint több más önkormányzat, ahol be kellett zárni az iskolákat, mert nem volt fűtés, vagy nem volt étkezés. Azért eredményeink is voltak, pl. átadtuk a II.Rákóczi Ferenc Általános Iskolát, ami 10 éves adóssága volt az önkormányzatunknak, hogy az összevolt két iskola végre egy épületbe került. Másik nagy beruházásunk a Járóbeteg Ellátó Központ, aminek a műszaki átadására még idén sor kerül, a jövő éve elején pedig birtokba is vehetjük. Ezek mellett sok kisebb nagyobb nyertes pályázatunk volt, köztük munkáltatói pályázatok, amelyekkel munkahelyeket teremtettünk.

 


Aros János


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.12.20./

 

Ingyenes felvételi előszítő a Refiben

 

               
                       

A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában az emelt szintű testnevelés osztályba jelentkező tanulók számára ingyenes előkészítő foglalkozásokat szervetek az iskola testnevelő tanárai. Ez a képzési forma elsősorban a sportszakembereknek, a rendészeti, katonai pályákra készülőknek nyújt jó felkészülési alapot. Az első ilyen alkalomra 2011.december 2-án került sor, ahol a felvételihez szükséges feladatokat gyakorolhatták az érdeklődők tanári irányítással...
 

 

      

Az előkészítő foglakozások ingyenesek, péntekenként 16 órától kezdődnek a gimnázium tornatermében, s bármikor érdemes csatlakozni.
Az ingyenes felvételi előkészítő már évek óta jól bevált gyakorlatnak számít az intézményben. A korábbi évekhez hasonlóan az idei tannévben októberben már magyar nyelv és matematika tantárgyakból indult ilyen jellegű képzés.

Az előkészítő anyaga igazodott a központi kompetencia alapú felvételi követelményekhez. Ezeken a foglakozásokon áttekintették a leglényegesebb feladattípusokat, feladat-megoldási stratégiákat, gyakorlatokat és jó tanácsokat kaphattak a diákok a szóbeli elbeszélgetésekhez is.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Sárospataki Református Kollégium Gimnázium
/2011.12.20./

 

Fogunk még hallani Sárga Attiláról

 

               
                     

Ezüstérmes lett Szombathelyen a felnőtt ökölvívó Magyar Bajnokságon a Sárospataki TC ökölvívója, Sárga Attila, aki ezzel az eredményével bekerült a felnőtt válogatott keretbe. Eredményei alapján Sárga Attilának a 49 kg-os súlycsoportban reális esélye van arra, hogy akár a nyári londoni olimpián is szorítóba léphessen, tudtuk meg Krai Csabától, a Sárospataki Torna Klub elnökétől....
 

 


Sárga Attila

      

Attila másodikként zárta a bajnokságot. Annyira tetszett a stílusa, a bokszolása, hogy a Magyar Ökölvívó Szakszövetség Szakvezetése úgy döntött, hogy behívja a felnőtt válogatott kerettagságba. Ez azt jelenti, hogy 49 kg-mal januárban Tunéziában edzőtáborozáson vesz részt.
Ha ott nagyon jól szerepel és bizonyít, utána februárban lesz Debrecenben a Bocskai emléktorna, ha ott is jól állja a sarat, akkor valószínű 49 kg-mal Isztambulba áprilisban őt viszik ki Isztambulba a kvótás versenyre. Ennek körülbelül a 70 % esélye megvan.

2012-ben a Londoni Olimpián ő képviselhetné Sárospatakot, illetve Zemplént. Nagyon fontosnak tartanánk, hiszen még ilyen soha nem volt – fejezte ki örömét Sikora Attila alpolgármester…
Sárospatakról még nem került ki olimpikon, aki részt vett volna olimpiai játékokon. Most Attila kapott egy lehetőséget. Mi mindent megteszünk azért, hogy segíthessük ebben. A felkészülésékben és a működésükben is, hiszen a tornaklubnak a legnagyobb támogatója a város önkormányzata. Az igazi munka viszont rá vár, illetve az edzői csapatra. Attila magántanuló lesz, a Vay Miklós Szakképző Iskolával már elkezdődtek a tárgyalások.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.12.20./

 

„TÜZES HÍREK”

 

               
                     

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága illetékességi területén a 2011. november 20. és 2011. december 19. közötti időszakban 9 tűzeset, 6 műszaki mentés történt, és 6 esetben téves jelzéshez vonultak egységeink - nyilatkozta Dakos Zoltán tűzoltó törzsőrmester...
 

 
 

      

A műszaki mentések során, 2 esetben lakóház, illetve közúti forgalmat veszélyeztető fa eltávolításhoz, 1 esetben állatmentéshez, 2 esetben árokba csúszott gépjárművek kivontatásához, valamint 1 esetben darázsraj eltávolításához riasztották tűzoltóinkat.

- 2011. december 16-án Sátoraljaújhely belterületén egy Volvo típusú kamion árokba csúszott. A kiérkező egységeink drótkötél és daruskocsi segítségével a kamiont kiemelték, illetve kivontatták, ezáltal a forgalmi akadályt megszűntették.

A tűzesetek közül 3 esetben kéményben, 1 esetben lakóház melléképületében, 1 esetben lakóházban, 2 esetben lakóház elektromos rendszerében, valamint 1 esetben gépjárműben keletkezett tűz, illetve 1 esetben használt gumiabroncsok égtek.

- 2011. november 26-án Karcsán egy 4x8 méter alapterületű melléképületben keletkezett tűz, melynek következtében a tulajdonos szenvedett égési sérüléseket, korházba szállítása után sajnos életét vesztette. Kiérkező egységeink légzőkészülék használata mellett a tüzet 2 db „D” sugárral és kéziszerszámok segítségével eloltották.
(a fotók illusztraciók)

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Dakos Zoltán tűzoltó törzsőrmester
/2011.12.19./

 

Ismét szemetet hozott a Bodrog

 

               
                   

Nagy esőzések voltak december közepén, de úgy tűnik nem csak nálunk, hanem a szomszédos országban, a Bodrog vízgyűjtő területén is - erre utalt ugyanis a Bodrogon megjelenő hordalék halmaz. Aros János polgármester arról kérdeztük, hogy eljutott-e ennek a híre a Hivatalba, és tudnak-e tenni ellene valamit?
 

 


Aros János

 

      

Pénteken kaptuk az első bejelentést, amikor ki is mentünk alpolgármester úrral és személyesen is meggyőződtünk róla, hogy valóban rengeteg szemetet hoz le a Bodrog. Egyértelműen kitűnik, hogy cirill feliratos 1 literes sörös palackokról és hasonló betűs kommunális szemétről van szó. Azonnal tájékoztattuk az illetékes hatóságokat és mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez a szeméthalmaz valahol kifogásra kerüljön majd - amit egyébként legszívesebben azonnal visszaszállíttatnánk a feladónak, ahonnan kaptuk.

Azért is bosszantó ez, mert nyár elején nagyon sok pataki lakos foglalkozott azzal, hogy rendezettebbé tegye a Bodrog-partot a saját háza körül, illetve a Kommunális Szervezet közcélúak segítségével igyekezett az egész város környékét rendbe tenni. Ezen kívül országos környezetvédelmi akcióba is bekapcsolódtunk, s ennek keretében iskolások és felnőtt önkéntesek is részt vettek a város és vízpart takarításában.

Egész nyáron valóban gyönyörű volt a Bodrog, aki arra járt, még késő ősszel is erről győződhetett meg – és ezek után most ismét szeméthalmazt látunk a vízen úszni.

Köszönöm a pataki lakosok bejelentéseit, akik egész hétvégén figyelemmel követték, hogy mit hoz a Bodrog. Pénteken, szombaton, de még vasárnap délben is kaptam telefonokat, hogy tudunk e róla.
A megfelelő lépéseket megtettük és remélem, hogy a felelősségre vonás sem fog majd elmaradni.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.12.19./

 

Mindenki nagyon várja a szeretet ünnepét

 

               
                   

A négy gyertyagyújtás fölött védnökséget vállalókkal és az Önkormányzattal közösen azt állapítottuk meg,, hogy a helyieknek igénye van az effajta közösségi együttlétekre, hiszen mind a 4 alkalommal sokan jöttek el, családok, kisgyerekesek és idősebbek, bizonyítva, hogy ebben a nehéz időszakban mindenki nagyon várja a szeretet ünnepét – mondta Csatlósné Komáromi Katalin, A Művelődés Háza igazgatónője a 4. gyertya lángra lobbantása után…
 

 


Csatlósné Komáromi Katalin
 

      

Az adventi gyertyák közül a 4. meggyújtására került sor ünnepélyes keretek között advent utolsó vasárnapján, délután a megszokott időpontban A Művelődés Háza és Könyvtára előtti téren. A hétvége védnöki tisztségét a sárospataki civilszervezetek vállalták, akik nagy számban képviseltették magukat és vettek részt az ünnepség előkészítésében is.

A rendezvényen a rövid köszöntő után a már megszokott ünnepi műsor következett a különböző oktatási intézmények részvételével, majd a civilszervezetek vezetői a már körben állt koszorún az utolsó gyertyát is lángra lobbantották. Ezt követően Dr. Szabó Irén, az Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság elnöke mondott néhány kedves szót a jelenlévőknek. Köszöntőjében hangsúlyozta, hogy az igazi ajándék nem vár viszonzást, mert őszinte szeretettel adják, nem azzal az elvárással, hogy majd viszonozni fogják.
Utána Karacs Mónika énekelt egy szép karácsonyi dalt, majd pedig a Római Katolikus Egyház énekkarának vezetésével a téren jelenlévők karácsonyi énekekkel zengték be a teret.

Emellett a szervezők nagy örömére a fény asztala teljesen megtelt azokkal a gyertyákkal, amiket a város lakói hoztak. Ez a közösséget jelképező szép szimbólum is azt jelképezi, hogy a fények minden családban ott vannak, várva a szeretet ünnepét. A négy hétvége lebonyolításában A Művelődés Háza és Könyvtára aktívan részt vett, és nagy örömünkre szolgált, hogy a város lakosságával együtt, méltóképpen tölthettük meg tartalommal a várakozás heteit.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>


Cziczer Katalin
/2011.12.19./

 

A KIWANIS Klub ajándéka

 

               
                   

 


Lendvainé Szendrei Ágnes
 

      

A Sárospataki Kiwanis Női Klub elnöke, Szajkó Józsefné Mikulás alkalmából ajándékkal lepte meg a Carolina Óvoda és Bölcsőde gyermekeit. Felkérésére, a Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar tanító- és óvodapedagógus hallgatói egy mesejátékot adtak elő az óvodás és a bölcsődés gyerekek számára. – nyilatkozta Lendvainé Szendrei Ágnes, intézményvezető...

A darab nagy ámulatba ejtette a gyerekeket. Majd befejezésül a klub vezetője minden csoportnak több kg szaloncukrot adott át.
Másnap, fokozta a mikulási élményeket a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 4. osztályos tanulóinak műsora, akik „A manók karácsonya” című darabot adták elő a gyerekeknek.

A két előadással igazán felfokozott hangulatot sikerült teremtenünk az óvodai Mikulás érkezéséhez. Ezt követően megérkeztek hozzánk a Lovas Mikulások, akiket az óvoda udvaráról csodáltak a kicsik és nagyok.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.12.19./

 

60 éves az ÉPSZER

 

               
                   

Az ÉPSZER Építő és Szerelőipari Zrt. a Magyar Iparszövetség ALKOTÓI DÍJA kitüntetésben részesült alapításának 60. évfordulója alkalmából. A díjat Leskó István elnök-igazgató vette át Dr. Vadász György ügyvezető elnöktől Budapesten december 14-én...
 

 


Leskó István
 

      

Több évtizedes munkájukért a Magyar Iparszövetség elismerő OKLEVELE kitüntetésben részesült a társaság két dolgozója: Stumpf János és Mátyás Csaba.
A jogelőd szövetkezetet 1951. december 14-én alapította 11 helyi kisiparos, akik lakatosok, villanyszerelők, kovácsok, autószerelők, mérlegkészítők, műszerészek, asztalosok voltak.
1966.-ban fuzionál a Szövetkezet az egy évvel később alakított építőipari KTSZ-el, ekkor veszi fel a ma is használt Építő és Szerelőipari nevet.
A cég 2000-ben részvénytársasággá alakul. A 2011. évi árbevétele 1 milliárd Ft, létszáma 100 fő. Az alapítástól kezdve folyik szakmunkásképzés, jelenleg 97 fő részére biztosít a cég gyakorlati férőhelyet 7 szakmában.

Tisztelet az alapítóknak, köszönet azoknak az embereknek, akik az elmúlt 60 évben itt dolgoztak, különösen azoknak akik évtizedeken keresztül munkájukkal hozzájárultak a cég eredményeihez.
Köszönet megrendelő partnereinknek, akik megbízásokkal láttak el bennünket, lehetőséget teremtve, hogy az ÉPSZER Zrt. ma a térség meghatározó építőipari vállalkozása lehet, megannyi építmény megépítése, felújítása gyarapítja cégünk referenciáját, a környéken többek között az Építőipari Nívódíjat kapott Tokaj Oremus Szőlő és Borfeldolgozó épülete Tolcsván, és a szintén Nívódíjas Sárospatakon található Rákóczi Vár Palotaszárny, vagy az Európa Nostra díjjal kitüntetett Mádi Zsinagóga.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.12.18./

 

Miről tárgyalt a Testület?

 

               
                   

December 16-án tartottuk az utolsó rendes képviselő testületi ülést, de nem tartom kizártnak, hogy rendkívüli ülésre még sort fogunk keríteni az év végéig – kezdte Aros János polgármester az ülésen elhangzottak összefoglalását…
 

 


Aros János

 


Gál András

 


Velmovszki Dóra

 


Fodor Zsófia Erzsébet

 


Perényi Júlia
 

      

A napirendi pontok tárgyalása előtt egy kedves kötelességünknek tehettünk eleget, amikor a Jó tanuló, jó sportoló kitüntetések átadására került sor.

A Képviselő- testület Jó tanuló-jó sportoló díjat adományoz Gál Andrásnak, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona tanulójának.

Velmovszki Dórának, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona tanulójának,

Fodor Zsófia Erzsébetnek és Perényi Júliának, akik a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulói...

Ezek után tájékoztatót adtam a két ülés közötti legfontosabb intézkedésekről és eseményekről. Bár még csak 3 hét telt el a legutolsó ülés óta, mégis nagyon sok rendezvény volt és sok eseményen vettünk részt képviselő társaimmal és jegyzőasszonnyal együtt.

Elsőként az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás tulajdonú helyiségek vonatkozó egységes szabályokról szóló rendelet megalkotására került sor. A lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozóan ez már rendelkezésünkre állt, a nem lakás célú helyiségek bérletére vonatkozóan szükséges volt ezt a rendeletet megalkotni.

A település szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás 2012. évi díjának megállapításra került sor, 4.2 %-os emelés várható a ZHK díjaiban. Kérdésként fölmerült a testületi ülésen, hogy növekszik-e az ügyvezető igazgató bére, ugyanis természetesen a képviselő testület sem az igazgató bérének emeléséhez, sem pedig a bizottság tagjai bérének emeléséhez nem járul hozzá.

Zemplén Vízmű Kft által szolgáltatott csatorna, vízhálózat és folyékony hulladék fogadás 2012. évi díjtételnek megállapítására került sor, ahogy már elmondtam az előző testületi ülésen, amikor a háromnegyed éves beszámoló volt előttünk. Ivóvíz tekintetében nem javaslunk díjemelést, szennyvíz esetében 4 %-os, alapdíj esetében 3 %-os emelésre teszünk javaslatot és a folyékony hulladék fogadásra is 4.2 %-os emelést fogadott el a képviselő testület. Ahhoz, hogy a Zemplén Vízmű Kft veszteség nélkül folytassa tevékenységét, ettől nagyobb emelésre lett volna szükség, viszont úgy éreztük, hogy nálunk nagyobb terhelést a lakosok már nem tudnának elviselni.
Sárospatak környékén, a Zemplén Vízmű Kft területén nem csak kitűnő minőségű ivóvizet szolgáltatnak, hanem látható, hogy a környék legalacsonyabb árával is dolgozunk. Hogy mit hoz az elfogadásra váró vízi közmű törvény ezt nem tudjuk, de mindannyian - településvezetők, országgyűlési képviselők, igazgató úr - azon dolgozunk, hogy ez a kedvező ár nagyon sokáig megmaradjon.

Kéményseprő ipari közszolgáltatás díjtételeinek megállapítására került sor, itt is átlagban egy 3 %-kos emelés az, amit az igazgató úr javasolt. Nagyobb mértékű emelést szintén nem tudnának elviselni az itt lakók.

Állattartásról szóló rendelet módosítására került sor. Ennél a témánál merült fel, hogy tervezi az önkormányzat bevezetni az úgynevezett ebadót. A sárospataki lakosok már nem terhelhetők újfajra adókkal. A környékünkön nem hobbiból tartják a kutyákat, mint ahogy nagy városokban láthatjuk, hanem nagyon fontos funkciót, még pedig a háznak az őrzését látják el ezek a jószágok. Ha ezt is megnehezítenénk - az egyre nagyobb betörésekkel, bűncselekményekkel szemben - akkor a következő lépés az lennem, hogy tárjuk ki az ablakot, gyertek betörők, gyertek, tehát emiatt sem tartom elfogadhatónak az ebadó bevezetését, Harmadrészt pedig elszaporodnának az utcára kitett, vagy éppen kiengedett vagy kivert kutyák. Mindezeket összevetve semmi nem indokolja, hogy ezt az adófajtát bevezessük Sárospatakon.

Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységéről Nádasi Bálint megbízott irodavezető adott tájékoztatót. Továbbra is tartjuk azt a jó szokásunkat, hogy nem Sárospatakon ülünk össze 16 település polgármesterével és jegyzőivel, hanem minden egyes ülésen meglátogatjuk valamelyik társulási tanácstagunkat, valamelyik kistelepülést. Nagyon tanulságos ilyenkor megismerkedni az adott település problémáival, valamint nevezetességeivel és büszkeségeivel is. Jó tapasztalatokat lehet szerezni, hogy más polgármesterek bizonyos problémákat hogyan tudnak megoldani a legegyszerűbben.

Elfogadtuk a Pataqua Kft Szervezeti és Működési Szabályzatát, majd javaslatot tettem a korábban megbízott ügyvezető igazgató asszony megbízásának a meghosszabbítására. Nem látom értelmét annak, hogy újra távolról hozzunk ide ügyvezető igazgatót, tehát megpályáztassuk. Ez részben a költségtakarékosság miatt van - csak példaképpen mondom, hogy az Oros igazgató úr bérével és járulékaival közel 10 millió forintot tudunk megtakarítani. Azok az elképzelések, amelyek miatt korábban Vörös Imre, majd Oros István mellett döntöttünk, azok jelenleg nem aktuálisak, hiszen a wellness fürdő beruházásunkat nagy valószínűséggel nem fogjuk tudni megvalósítani. Helyette viszont vállalkozói tőke bevonásával egy Egészségturisztikai Központ kialakítását szeretnénk pályázat útján megvalósítani. Egyenlőre semmi nem indokolja azt, hogy a kft ügyvezetését megpályáztassuk. Ezért tettem ezt a javaslatot, hogy aki korábban gazdasági vezetőként dolgozott – Benkő Zoltánné - egy személyben fogja ellátni a cégnek a vezetését és könyvelését végezni, tehát két bért tudunk megtakarítani ezzel a megoldással.

Önkormányzati, külterületi ingatlan elidegenítéséről döntöttünk, majd elfogadásra került a képviselő testület 2012. év első félévi munkaterve.

A Sárospatak című újság 2012. évi megjelenéséről döntöttünk, hiszen a költségek miatt úgy tűnik, hogy 10 %-kal többe fog kerülni, többért vállalta a nyomda. Ennek ellenére - különböző árajánlatokat kértünk be - még mindig az övék a legolcsóbb ajánlat. Van igény az újságra, a visszajelzések alapján úgy tűnik, hogy megszűntek azok a korábbi negatívumok, hogy nem jutott el mindenkihez az újság. Most a postával kötöttünk egy szerződést, ők juttatják el minden háztartásba. El kell azt is mondani, hogy a hirdetési bevételek miatt idén kisebb összegbe kerül az újság, mint ahogy terveztük, a korábbi 8 millió forintos bekerülési költséggel szemben kevesebb, mint 2 millió forintba kerül. Idén a takarékossági intézkedések miatt a megszokott naptárt nem állt módunkban elkészíttetni, ezért most az újság egy kinyitható oldalú naptárral kedveskedik minden sárospataki lakosnak.

Egy projekt megvalósítási szabályzatot készítettünk el, valamint a pályázatokkal összefüggő feladatok eljárási rendjéről szóló szabályzatokat is elkészítettük. Szabályzatokra szükségünk van, hiszen az adott nekünk útmutatást, hogy bizonyos kérdések ne hirtelen kerüljenek tisztázásra, hanem a szabályzatban leírtaknak megfelelően tudjunk mindent végezni.

Döntöttünk a volt Esze Tamás Általános Iskola épületéről, ami többször volt már testület előtt. Mindenki előtt ismert ez a dilemma, ami egy nagyon nehéz döntést igényelt. Nevezetesen, hogy mit kezdjünk az épülettel azok után, hogy a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola felújításával lehetővé vált, hogy végre egy épületben tanulhassanak a diákok. Ezt az épületet felszabadítottuk és elnyertünk rá egy 287 millió forintos, 100 % támogatású pályázatot, amelyre 100 millió forint előleget már le is hívtunk és ez külön számlán itt van nálunk. Kérdés volt, hogy azok a korábbi célok, amelyeket kitűztünk, nevezetesen, hogy különböző kistérségi feladatok ellátó intézményeket egy épületbe integrálva tudjuk majd tovább üzemeltetni, ezek aktuálisak-e még, vagy értékesítsük ezt az egyébként nagyon értékes belvárosi ingatlant, aminek az értékbecslő véleménye alapján legalább 120 millió forint plusz áfa az ára. Erre a bevételre nagyon nagy szüksége lenne az önkormányzatnak, hiszen vannak még kifizetetlen számláink, és itt vannak a vállalt beruházásainkhoz hozzáteendő önrészek is. Nem volt egyszerű a döntés. Végül úgy döntött a képviselő testület egyhangúlag, hogy belevágunk a felújításba. Ennek a projektnek 2012. december 31-ig kell majd befejeződnie. Meglehetősen sok a bizonytalanság, hiszen nem tudjuk, hogy a Járási Központ kialakításával majd ennek az épületnek majd milyen új funkciója kerül kiválasztásra. A döntés mindenesetre megszületett: felújítjuk ezt az értékes ingatlant és megpróbáljuk úgy üzemeltetni, hogy plusz kiadásába ne kerüljön majd az önkormányzatnak. Az ide beintegrált esetleges Járási Központ, valamint járási, kistérségi feladatokat ellátó intézmények korábbi épületeinek a felszabadításával, értékesítésével próbáljuk meg azokat a hiányzó összegeket pótolni, amelyeket az előbb említettem.

Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szólt a következő előterjesztés.

Az Art Ért Alapítvány elnöke nyújtott be egy kérelmet a képviselő testülethez, hogy vonja vissza azt a korábbi testületi döntését, melynek értelmében felmondja az Art ért alapítvány számára jelentős kedvezménnyel biztosított Szent Erzsébet 26. szám alatt található Galéria helyiségének a bérleti szerződését. A képviselő testület nem támogatta az Art Ért Alapítvány elnökének a kérelmének és jóváhagyta a korábbi döntését, december 30-ig kiürített állapotban vissza kell adni ezt az ingatlant az önkormányzatnak.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kormányhivatal törvényességi észrevételt tett két témával kapcsolatban, a folyószámla hitel és visszafizetési határozat, valamint a munkabér felvételre hozott határozat módosítására kérte a képviselő testületet. Az itt említett hitelnek a fedezetbiztosításában talált észrevételt. A Kormányhivatal a törvényességi szerve az önkormányzatoknak, így a Kormányhivatal kérésnek megfelelően módosítottuk a határozatot.

A közbeszerzések 2010. évi ellenőrzésére került sor. Látjuk, hogy még mindig vannak olyan hiányosságok, amelyeket pótolnunk kell. Az itt megállapított hiányosságokra a jegyzőasszony intézkedési tervet készít, amelyet rövid időn belül végre is kell hajtanunk.

Zemplén TV Kht. által felvett 15 millió forint forgóeszköz hitel felhasználásáról hallottunk tájékoztatót igazgató úrtól.

Zárt ülésen Ködöböcz József díj adományozásáról döntöttünk. A kultúra napján mindenki számára világosság válik, hogy idén ki kapta a Ködöböcz díjat.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>                     További fotók jó tanuló>>>

Törő Gábor
/2011.12.18./

 

Patakiak is jeleskedtek a megyei Rákóczi vetélkedőn

 

               
                     

A Nagyságos Fejedelem előtti tisztelgésből a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Rákóczi Emlékévvé nyilvánította 2011-et. Szeptembertől egy nagyszabású történelmi vetélkedőt hirdetett meg a Megyei Önkormányzat, amelyre 60 általános iskolás és 38 középiskolás csapat jelentkezett…
 

  

      

Közülük 6-6 csapat jutott be a 2011. december 14-én megrendezett döntőbe - köztük a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola csapata Sárospatakról - melynek a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár adott otthont.

Az elismerések átadására a Megyeházán, a december 15-én megtartott közgyűlésen került sor, a díjakat dr. Mengyi Roland a Megyei Közgyűlés elnöke és dr. Kovács János megyei Főjegyző adták át.

A Rákóczi vetélkedő 2011. évi általános iskolások döntőjének
6. helyezettje a Széchenyi István Általános Iskola lett Tiszaújvárosból.
5. helyezést az Arany János Általános Iskola érte el Sajóvámosról, a
4. helyezett a II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola Sárospatakról,
3. helyezést a Szent Imre Katolikus Általános Iskola érte el Miskolcról,
2. helyen a Bársony János Általános Iskola végzett Miskolcról,
1. helyezett pedig az Arany János Általános Iskola lett Mezőnagymihályból.

A Rákóczi vetélkedő középiskolás döntőjének
6. helyezettje a Teleki Tehetséggondozó Kollégium lett Miskolcról, az
5. helyet a Váci Mihály Gimnázium érte el Encsről, a
4. helyet a Kossuth Lajos Gimnázium Kurucok csapata érte el Sátoraljaújhelyről, a
3. hely a József Attila Gimnáziumé lett Ózdról,
2. helyet a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium szerezte meg Miskolcról, az
1. helyezést pedig a Kossuth Lajos Gimnázium „Zempléni Talpasok” csapata érte el Sátoraljaújhelyről.

Dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke köszönetét fejezte ki a diákoknak a sikeres részvételért, nem megfeledkezve a felkészítő tanárokról, akiknek külön is köszönetet mondott áldozatos szakmai munkájukért és nem utolsó sorban köszönetet mondott a zsűritagok közreműködését, az Oktatási Osztály vezetőjének és a szervezőknek pedig azért, hogy segítették a verseny megrendezését.

Nagy megtiszteltetésben részesülnek az első helyen végzett csapatok, ugyanis dr. Mengyi Roland a Borsod-Abúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke januárban Schmitt Pálhoz, a Magyar Köztársaság elnökéhez látogat a gyerekekkel, aki a Sándor Palotában fogadja majd a mezőnagymihályi Arany János Általános Iskola, valamint a sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium csapatának diákjait.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.12.18./

 

SUSI-s hírek

 

               
                   

A Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola évek óta kiváló kapcsolatot ápol a DIEGO – SÁROSPATAKI részlegével. A cég, szinte a kezdetektől támogatja az egyesületet, ezáltal kiemelten fontosnak tartja az utánpótlás nevelést! A SUSI, 2011. december 17-én (szombaton), 10 órától rendezte meg a X. DIEGO - SUSI LEÁNY KÉZILABDA TORNÁT, ahol a HAJDÚNÁNÁS, a TOKAJ DSE, az ÓZD LÓCI DSE és a SUSI csapatai vettek részt. Az esemény az Árpád Vezér Gimnázium Sportcsarnokában került megrendezésre- küldte a tudósítást Belicza János...
 

 


Belicza János

 

      

2011. december 3-án a 2003-2004-ben született labdarúgók, Nyíregyházán vettek részt egy labdarúgó tornán, ahol a SUSI-s gyerekek először játszottak „idegenben” Az eseményen a Nyíregyházi Kertváros, az NYDSE, az Encs, a Tokaj DSE és a sárospataki egyesület vett részt. A patakiak az előkelő harmadik helyet szerezték meg, és hozták haza – nagy boldogsággal – a bronzérmet. A torna legjobb játékosa: Karászi Róbert lett. GRATULÁLUNK! A csapat tagjai: Tamás Erik, Bódisz Ábel, Bódi Ádám, Fridrik Patrik, Braun Áron, Toniati Luca, Kalocsai Máté, Karászi Róbert, Repei Mátyás, Moheb Asya Farzin – játékosok; Punyi Gyula – edző.

Hír még a SUSI életéből: 2011. december 10-én a 2002-ben született focisták, Vachter Tamás bácsi vezetésével, Cigándra látogattak, ahol az I. INTERLIGA Teremlabdarúgó torna első fordulóján vettek részt. A kicsik nagyon ügyesen játszottak és szépen helyt álltak, hiszen negyedik helyezést értek el. A Sárospatakiak a hazai Cigándiak mellett, a Nyírsulival, a Gyulaházával, a Görög Focisulival, a Nagykárollyal és a Szatmárnémeti játszottak! GRATULÁLUNK! A csapat tagjai: Vachter Fanni, Hunyadi Bence, Ardó Alex, Mózes Tamás, Tagai András, Keksz Bence, Halász Dániel, Batta Gergő, Gócs Bálint, Dékány Csanád, Bana László – játékosok; Vachter Tamás – edző

A SUSI 2011. december 19-én (hétfőn), 17 órától rendezte meg az V. KARÁCSONYI SPORTFESZTIVÁLJÁT, ahol gyerekek bemutató mérkőzéseket, a szülők, hozzátartozók és a vezetők pedig barátságos mérkőzéseket játszottak. Az esemény a SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA tornacsarnokában került megrendezésre! A fesztivál végén mindenkit várt egy kis meglepetés is!

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.12.18./

 

A Ju Jitsu fegyelmezettségre nevel

 

               
                     

Egy éve alakult a Sárospataki Ju-Jitsu Egyesület, de a szorgalmas és kitartó edzések eredményeképpen a fiatalok már ennyi idő után is kimagasló eredményeket értek el, egy országos megmérettetésről 8 második és 2 harmadik helyezést hoztak haza. Ez a XVII. Kecskeméti Kupa Országos Ju Jitsu verseny volt, ahol 22 csapat 200 versenyző vett részt. Túri Pál edző, felkészítő tanár éppen Kecskemétről került Sárospatakra, talán ebből adódik, hogy a gyerekek is otthonosabban mozogtak a szőnyegen…
 

 


Túri Pál

      

Volt egy óriási előnyünk, hogy Kecskemétről jöttem, ahol végig szervezőként voltam jelen minden eddigi versenyen. A mesterem most a Magyar Ju Jitsu Szövetség elnöke. Tőle nagyon sokat tanultam ahhoz, hogy sikeresen fel tudjam hozni a gyerekeket arra a szintre, amivel eredményeket tudtak elérni. Több gyakorló verseny után végre egy éles megpróbáltatáson vehettünk rész. A színvonal magas volt, az elmúlt 17 év alatt ennyi versenyző sohasem gyűlt ott össze.

Százszázalékosan elégedett voltam a tanítványaimmal, akik többszörösen túlteljesítették az elvárásokat. Elsősorban arra kértem őket, hogy fegyelmezettek legyenek és mindent, amit megbeszéltünk, próbáljanak meg betartani.

A küzdő sportoknak a jó fizikum mellett éppen ez az eredménye, hogy egy gerincet adnak a fiataloknak az életükhöz. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy emberré váljanak. Sok hatás éri ma a fiatalokat, kifejezetten a média irányából. Az edzéseken lehetőségük van hagyományos japán keretek között, a hagyományokat megőrizve, fegyelmezettségre nevelni őket.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.12.17./

 

Vezetési törzsgyakorlat

 

               
                      

 


Juhász Péter

      

2011. november 30-án délelőtt tartottuk Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága parancsnoki irodájában, a vezetési törzsgyakorlatot. Ez egy szituációs gyakorlat, melynek célja egy feltételezett, valós életben is bekövetkezhető káresemény felszámolása. Résztvevők: Sátoraljaújhely Rendőrkapitányság, ELMŰ-ÉMÁSZ, Tigáz Zrt., Polgári Védelmi Iroda Sátoraljaújhely, Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága vezetői állománya - nyilatkozta Juhász Péter tűzoltó parancsnok...


A feltételezett káresemény megoldása közben a társszervek részletesen ismertették a feladatukat, elképzeléseiket. Főbb irányvonalak: beavatkozás irányítása, sérültek ellátásának biztosítása, lakosságvédelmi intézkedések, média kezelése. A részvevők értékes tapasztalatra tettek szert, melyet a valós életben is kamatoztathatnak majd.
 

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága
/2011.12.17./

 

Köszönjük!

 

               
                   

Decemberben sok öröm és szépség születik. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában egy különleges kislány ajándékáról szeretnénk most írni, egyben köszönetet mondani mindazoknak, akik odafigyelésükkel, törődésükkel örömet szereztek neki, és tanulmányaihoz segítséget nyújtottak - számolt be Szegedi Istvánné igazgató és Tatárkáné Nagy Anna informatika tanár...
 

  

      

Iskolánk egyik tanulója, két dolog miatt különleges. Érzékszervi problémája miatt a tanuláshoz nagyobb erőfeszítésre van szüksége, mint társainak; de leginkább attól, hogy szorgalma, kitartása, vidámsága és kedvessége példaértékű a gyerekek, sőt a felnőttek számára is.
Egy pályázat és az összefogás eredményeként lehetővé vált számára, hogy ezentúl saját laptopján tanulhasson, dolgozhasson.


Köszönjük a pályáztatónak, a szüleinek és a támogatóknak:
GEO-MILK, M-Computer Kft., Vitányi és Társai Kft., Hild téri Könyvesbolt, Tóth László vállalkozó, Kerülő Zoltán vállalkozó.
Egyben tanítványunknak és szüleinek a köszönetét és örömét is tolmácsolni szeretnénk.
További szép eredményeket, jó tanulást kívánunk neki!
 

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.12.17./

 

Tájékoztató pirotechnikai termékek vásárlásával, használatával kapcsolatban

 

               
                  

A pirotechnikai tevékenységeket a 2011. szeptember 1-jétől hatályos 173/2011.(VIII.24.) Kormányrendelet (a továbbiakban PR.) szabályozza.

A rendelet megalkotásának célja egy olyan egységes szabályozás kialakítása, mely lefedi a teljes polgári célú pirotechnikai tevékenységek és az azokhoz kapcsolódó engedélyezések körét, valamint a pirotechnikai termékek osztályozását és felhasználását.
A rendelet a korábban hatályos polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló 155/2003. (X.1.) Kormányrendelethez képest jelentősen eltérő fogalomrendszert használ. A pirotechnikai termékeket egy alapjaiban új szempontrendszer szerint csoportosítja. Módosította a pirotechnikai termékek címkézésére és csomagolására vonatkozó szabályokat.

A rendelet egész évben lehetővé teszi a csekély hatóanyag-tartalmú (nagyon alacsony kockázat és elhanyagolható zajszint), emberi tartózkodás céljára szolgáló épületek belsejében történő használatra szánt 1. pirotechnikai osztályba (régen: játékos vagy I. osztály), illetve az alacsony kockázattal és alacsony zajszinttel járó, a szabadban lévő behatárolt területen történő használatra szánt 2. pirotechnikai osztályba (régen: kis vagy II. osztály) tartozó termékek szabad forgalmazását és felhasználását. Ezek a termékek olyan üzletekben is forgalmazhatók, amelyeket nem kifejezetten pirotechnikai termék forgalmazására hoztak létre, pl.: „tortagyertyát” cukrászdában is meg lehet vásárolni.

Az 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékek vásárlása, felhasználása:
Nem kell engedély a 14. életévét betöltött személynek az 1. pirotechnikai osztályba tartozó pirotechnikai termékek – a petárda kivételével – megvásárlásához, birtoklásához, és ezeket egy időben összesen 1 kg nettó tömegig tárolhatja, és a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint felhasználhatja.
A 14. életévét be nem töltött személy csak nagykorú személy felügyelete mellett használhat fel 1. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket. [PR. 103. § (2) bek.]

Nem kell engedély a 16. életévét betöltött személynek a 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék – a petárda kivételével – megvásárlásához, birtoklásához, és ezeket egy időben összesen 1 kg nettó tömegig tárolhatja, és a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint felhasználhatja.
A 16. életévét be nem töltött személy csak nagykorú személy felügyelete mellett használhat fel 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket. [PR. 103. § (3) bek.]

Az 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék közintézményben, középületben, sportlétesítményben, egyházi intézményben, védett természeti területen és „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyen, illetve rendezvény helyszínéül szolgáló nyilvános helyen pirotechnikus jelenlétében és irányításával használható fel. (rendelet 104. § (1) bek. a/ pont)

Az 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék – kivéve e termék év végi, konténerből történő ideiglenes forgalmazását – csak az e célra szakosodott nyílt árusítású üzletben, vagy egyéb üzlet megfelelően elkülönített részében árusítható. [PR. 106. § (1) bek.]

A 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékek vásárlása, felhasználása:

Nem kell engedély a nagykorú személynek a 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék december 28-a és 31-e között történő megvásárlásához.
Ezen termékek a nagyáruházak parkolójában elhelyezett ideiglenes elárusítóhelyeken – konténerekben – vásárolhatók meg.
A termékeket a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint december 31-én 18 órától a következő naptári év január 1-jén 6 óráig lehet felhasználni. [PR. 107. § (2) bek.]

A vásárlás és felhasználás további feltételei:
A 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék közintézményben, középületben, sportlétesítményben, egyházi intézményben, rendezvény helyszínéül szolgáló nyilvános helyen és „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyen pirotechnikus irányításával használható fel. [PR. 108. § (1) bek.]
3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék tömegközlekedési eszközön nem használható fel, és csak zárt csomagolásban szállítható. [PR. 108. § (2) bek.]
A fel nem használt vagy hibás, 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket január 5-ig a vevő köteles a forgalmazónak visszaszállítani, aki ezt köteles térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni. [PR. 108. § (3) bek.]
3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékből egy időben összesen 3 kg nettó hatóanyag-tartalmat meg nem haladó mennyiség tartható. [PR. 108. § (4) bek.]
A tűzijáték termékre vonatkozó biztonsági távolságok: [PR. 11. § (1) bek.]
1. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék esetében legalább 1 m,
2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék esetében legalább 8 m,
3. és 4. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék esetében legalább 15 m.
A termékek csomagolására és címkézésére vonatkozó előírások:
A pirotechnikai terméket vagy – ha azon nincs elegendő hely – a termék legkisebb egységcsomagját magyar nyelvű, közérthető és jól olvasható címkével kell a terméktől elválaszthatatlan módon ellátni. [PR. 14. § (3) bek.]
A legkisebb kereskedelmi egységcsomag megbontása esetén az egyenként forgalmazott pirotechnikai termékekhez használati és kezelési útmutatót kell mellékelni. [PR. 14. § (2) bek.]
Tilos a pirotechnikai termék postai vagy csomagküldő szolgálat útján történő értékesítése[PR.94.§(3)bek.]

Magánszemély továbbra sem birtokolhat és használhat fel petárdát.

Pirotechnikai termékeket csak az előírásoknak megfelelően,- a balesetek elkerülésének érdekében – fokozott óvatossággal használják!
A rendőrség az ellenőrzések során a jogsértőkkel szemben szabálysértési eljárást indít, mely alapesetben 50 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Az engedély nélküli pirotechnikai tevékenységet végző személyek részére akár 100 ezer forint pénzbírság is kiszabható. A pirotechnikai termék az eljárás során lefoglalásra kerül.

Jó tanácsok az év végi biztonságos szórakozáshoz
• Tűzijáték terméket kizárólag engedéllyel rendelkező forgalmazótól, magyar használati utasítással ellátva vásároljon! Ne vásároljon lejárt felhasználhatósági idejű terméket!
• Úgy tárolja azokat, hogy a gyermekek ne férhessenek hozzá!
• Olvassa el a használati útmutatót, és mindig tartsa be az abban foglaltakat!
• Ne szerelje szét, vagy alakítsa át!
• A termékek jelentős része csak szabadtéri felhasználású, ezért beltérben soha ne működtesse azokat!
• Kézben tartva ne működtessen tűzijáték terméket, és ne hajoljon fölé!
• Győződjön meg arról, hogy függőleges irányban semmilyen akadály nincs a termék útjában, és oldalirányban tartsa be a gyártó által meghatározott, a használati útmutatóban szereplő biztonsági távolságokat!
• A tűzijáték rakéta vezetőpálcáját soha ne szúrja be a földbe, hanem stabilan álló csőből indítsa, mely lehet egy üres pezsgősüveg is! Eltört vezetőpálcás rakétát ne indítson.
• A környezeti tűz oltásához legyen a közelben tűzoltó készülék - de minimum egy vödör víz -, hiszen az ördög sosem alszik!
• A sérült, hibás vagy lejárt szavatosságú terméket vigye vissza a forgalmazóhoz!
• A petárda birtoklása és felhasználása magánszemélyek számára tiltott!
• Vigyázzon arra, hogy szórakozása ne veszélyeztessen másokat (személyeket, állatokat), tárgyakat, épületeket, a természeti környezetet!

Védje háziállatát a szilveszteri petárdázástól
• Tapasztalatok szerint a durrogtatást már karácsony után megkezdik, ezért a két ünnep között is a fokozott óvatosságot javasoljuk a gazdáknak.
• Tartsák biztos, zárt helyen a háziállatokat szilveszterkor, mert előfordulhat, hogy a petárdázás miatt elszalad, és soha többé nem kerül elő.
• Az elsütött petárdák, és tűzijátékok miatt nagyon sok állat szalad el ijedtében előfordul, hogy sohasem kerül elő.
• Egy olyan éles hallással rendelkező állatnak, mint a kutya, a durrogtatás olyan, mintha az ember füle mellett elsütnének egy puskát. Ezért az állatok ijedtükben elrohannak, és sokszor hiába keresik őket, mert elbújnak. Mivel a petárdázás már reggeltől elkezdődik, és sokan nem maradnak otthon éjjel, legalább az előszobáig engedjék be a kutyát, mert ilyenkor még a legjobb kerítés sem jelent számukra akadályt.
• Az ebek védelme érdekében a szilveszteri időszakban lehetőleg ne, vagy csak rövid ideig sétáltassák az állatokat és közterületen semmiképp ne hagyják póráz és felügyelet nélkül kedvencüket.

Boldog új évet és balesetmentes szórakozást kíván a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság!

 B-A-Z. MRFK Kommunikációs Iroda
/2011.12.17./

 

Ügyeskedj a könyvtárban!

 

               
                   

 Szajkóné Király Erzsébet

      

„Ügyeskedj a könyvtárban!” foglalkozássorozat zajlott a Művelődés Háza és Könyvtárában két héten keresztül. Az adventi kézműves foglalkozásokra óvodás és alsó tagozatos iskolás csoportok látogattak el a helyi és kistérségi iskolákból, óvodákból - küldte a tudósítást Krenyítzkiné Sárosi Krisztina, gyermekkönyvtáros... 

A foglalkozásokon szép számmal 15 csoportban 244 gyermek vett részt. A gyerekek karácsonyfa és ablakdíszeket készítettek. Az díszek készítése közben halk karácsonyi zene szólt és közösen hangolódtunk az elkövetkezendő ünnepekre.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>                       További fotók>>>         


Cziczer Katalin
/2011.12.16./

 

Már 3 adventi gyertya ég a város adventi koszorúján

 

               
                   

 


 

      

A 3. adventi gyertyagyújtásnál a sárospataki vállalkozók vállaltak védnökséget, akiket Hegyi Tibor és Derczó István cégvezetők képviseltek. Ők köszöntötték az egybegyűlteket. Szavaik nem sablonos mondatok voltak, hanem érezhetően élettapasztalat mondatta velük a szeretetről és a karácsonyról szóló gondolatokat...

Ők, és az Önkormányzat részéről Szvitankó Tamás, együtt gyújtották meg a 3. gyertyát, amit annyi ember tapsolt meg A Művelődés Háza előtti téren, amennyien talán még sohasem gyűltek össze ott.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.12.16./

 

Vay Miklós Szakképző Iskola Szalagavató

 

               
                   

A Vay Miklós Szakképző Iskola hagyományos szalagavatója december 9-én délután négy órakor kezdődött a Művelődési ház színháztermében, ahol 140 fő végzős diák, 34 fő szakközépiskolai és 106 fő szakiskolai tanuló vehette fel a búcsúzást jelentő szalagot. Majorné Danyi Katalin igazgatóhelyettes asszony köszöntő beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a diákok most célegyenesbe érkeztek. A mai naptól kezdve mindenki látja a szalagról, hogy végzős diákok viselik.

 

 


Majorné Danyi Katalin

      

Kérte, viseljék örömmel, viselkedjenek úgy, hogy továbbra is büszkék lehessenek rájuk tanáraik, szüleik. Hangsúlyozta, hogy a felnőtt lét kapujában sem szabad veszni hagyni olyan értékeket, mint a becsületesség, tisztesség, és emberség. A 11. és 12. évfolyamok búcsúbeszédei a tudás fontosságát, az elszántságot hangsúlyozták. Ezután kezdődött a várva várt szalagtűzés.

A végzős diákok színvonalas műsorukkal örvendeztették meg az egybegyűlteket, énekkel, tánccal, humoros jelenetekkel hálálva meg a sok-sok szeretetet, gondoskodást. Az est fénypontja a 12.T osztály angol keringője volt, ahol a tradícióknak megfelelve hófehér báli ruhát öltöttek a lányok. Az osztály tanulói közös énekléssel illetve 2 társastánccal kápráztatták el a közönséget.

A 12. A osztály fazekas, szakács és pincér tanulói táncos műsorral örvendeztettek meg bennünket majd a 12.C osztály tanulói mutathatták be tánc és énektudásukat, nem kis meglepetésre. A 12.K osztály egy paródiát adott elő, amelyben „nem kímélték” a tanáraikat sem. A 13. B gépi forgácsoló, szerkezetlakatos, kőműves, és épületasztalos tanulói közösen a tánc fejlődését mutatták be, a 13.A-tól is táncos produkciót láthattunk, a szakács, pincér és festő tanulók mutatták be műsorukat. A műsor zárásaként a 12.B kőműves, szerkezetlakatos ás ács-állványozó tanulói egy szülői értekezletre, majd egy építkezésre hívtak minket.

A szalagavató után a végzős tanulók és tanáraik együtt vacsoráztak a Bodrog Hotelben.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.12.16./

 

Kiwanis vásár és Bolha piac a Hild téren

 

               
                   

A Sárospataki Kiwanis Női Klub és a Zemplén Kiwanis Klub 2011. dec.-10-én tartotta Karácsonyi Vásárát a Hild téren. Ilyenkor Advent idején fokozottan figyelemmel kísérik a gyermekek, a segítségre szorulók életét - küldte a tudósítást Szajkóné Király Erzsébet, a Kiwanis Női Klub elnöke...
 

 Szajkóné Király Erzsébet

      

Ezen a héten meglátogatták az óvodákat, iskolákat, a sátoraljaújhelyi kórház gyermekosztályait, s mindenütt ajándékokat osztottak, műsorral kedveskedtek. A mai napon a saját maguk által sütött süteményeket, forró teát, forralt bort és puncsot kínáltak a Hild téren járóknak.
Az adományokból befolyt összegből rászoruló családok kapnak támogatást, és Sárospatak gyermekeinek nyújtanak egy felejthetetlen délutánt, színházi előadás biztosításával.
Teszik ezt évek óta szeretettel, önzetlenül, a KIWANIS eszmék szellemében, melynek ez évi jelmondata
„ A világ gyermekeinek szolgálatában”
A munkából a tagok rendszeresen és mindig kiveszik részüket. Ezek az alkalmak elmélyítik személyes kapcsolataikat is, s ez ad erőt az újabb munkákhoz.

Itt ragadták meg az alkalmat, hogy a város lakosainak Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt kívánjanak.
Dr Hörcsik Richárdné Országos Szövetség elnöke
Szajkóné Király Erzsébet Kiwanis Női Klub elnöke
Asztalos Zoltán Zemplén Kiwanis Klub elnöke

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.12.16./

 

HOGY NE VÁLJANAK ÁLDOZATOKKÁ!

 

               
                   

Miközben az időseket a csalók és trükkös tovajok elleni védekezésre készítették fel a rendőrség munkatársai a Moziban, A Művelődés Háza pódiumtermében a fiatalokat - szintén filmvetítéssel - készítették fel arra a veszélyre, ami rájuk leselkedik: a drogfogyasztás veszélyeire és következményeire. Mindkét esetben jó módszernek bizonyultak a kisfilmek, hiszen ezek a fiatalokat és időseket egyaránt lekötötték, izgalommal figyelték az életszerű szituációkat - s a látottak valószínűleg mélyen beléjük vésődtek.

 

 


Sütő Barbara

      

A fiataloknak és az időseknek tartott előadást a B.-A.-Z. Megyei Rendőrfőkapitányság Bűnmegelőzési Osztály munkatársa Sárospatakon Jeney Károly r alezredes , aki elmondta, hogy a film kapcsán megpróbáljuk ezt a témát körüljárni. A érdeklődők aktívan közreműködtek benne, amely egy interaktív beszélgetéssé alakította a programot.
Sok mindenről tájékozottak ebben a témában, ezért megpróbálunk olyan hiteles információkat átadni nekik, amelyekből le tudják szűrni azt, hogy amit eddig hallottak, a barátokról, haveroktól, az tényleg így van-e.
Filmmel, videóval képekkel, beszélgetésekkel, valós megtörtént dolgokkal próbáljuk még inkább ráébreszteni őket, hogy igenis komoly következményei vannak, hogy ha valaki ilyen szereket fogyaszt.


Idősebbeknek tartottak a bűnmegelőzési előadást A Moziban, filmvetítéssel egybekötve. A lényege az volt, hogy használjanak különböző biztonsági berendezéseket és ne higgyenek a csalóknak és trükkös tolvajoknak – számolt be Sütő Barbara rendőr hadnagy Sárospataki Rendőrkapitányság Bűnügyi előadója…

Fontos volt időskorú lakosság számára vagyonvédelmi táska bemutatása. Segítséget kaptak, hogy miként tudják vagyonukat megvédeni, illetve elkerülni azt, hogy sértetté váljanak.
Manapság az időskorúak sok veszélynek vannak kitéve, ezért is volt szükség erre az előadásra. Reméljük, hogy a közeljövőben megtartandó előadásokra is szeretettel eljönnek, s várják az előadást.
 

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>                                 További fotók>>>


Törő Gábor
/2011.12.15./

 

35 éves a Rajztanárok Zempléni Alkotó Köre

 

               
                   

A Rajztanárok Zempléni Alkotó Köre jubileumi kiállítással ünnepelte fennállásának 35. évfordulóját. A Művelődés Háza emelési kiállítóterme és galériája is megtelt az alkotók képeivel. A kör tagjai felidézték a régi emlékeket és a jövőről is beszéltek. Aros János polgármester és Csatlósné Komáromi Katalin igazgatónő is elismerően szólt a művésztanárok munkájáról...
 

 


Csatlósné Komáromi Katalin

      

A Rajztanárok Zempléni Alkotó Köre 1976-ban alakult. Elsőként Nyírbátor adott nekik otthont, majd Novákovits István vette a szárnyai alá a lelkes tanárokat. Debreczeni Zoltán festőművész Andrássy Kurta János szobrászművész irányította a munkát , amelyet távozásuk után Seres tanár úr folytatott. Kéthetente találkoztak nyári alkotó táborokat szerveztek és segítették egymás munkáját. Később már kiállításokat is rendeztek, amellyel az ország minden részébe eljutottak.

Ez a 35 év annak a bizonyítéka, hogy folyamatosan jól érezték magukat e ház falai között és az előd intézményben is. Ami a legfontosabb, hogy szakmailag megtalálták azt a területet, amiben kiteljesedhettek, ami segített számukra megújulni. Azonkívül, hogy kiváló amatőr alkotók mindannyian pedagógusok. Az itteni feltöltekezés a mindennapi gyerekekkel folytatott munkájukra is kihatással van.
A kiállítást azért rendezték, hogy erőt és lendületet adjon a következő 35 évhez.


Budapesttől Kassáig, különböző városokba, külföldre is vittük a munkáinkat, sőt egyéni kiállítások is kerültek ki. Szinte Németország, Dánia. Ausztria, Erdélybe többször is, felvidékre szóval több helyre vittük az egyéni alkotásainkat is – tette hozzá Frimmerné Ihnáth Mariann művésztanár….

A jubileumi kiállításon felidézték a régi emlékeket, s örömmel állapították meg, hogy milyen sokat jelent számukra ma is az alkotó kör. A Művelődés Háza minden támogatást megad ahhoz, hogy zavartalanul alkothassanak.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.12.15./

 

Köszöntötték az önkéntes véradókat

 

               
                   

November 27. a Véradók Napja. A Vöröskereszt országszerte ezekben a napokban köszönti sokszoros véradóit, akik rendszeresen egyetlen hívó szóra készek a mások számára életet jelentő vér adására. A Vöröskereszt Sátoraljaújhelyi Kistérségi Szervezete ebből az alkalomból köszöntötte 20, 30, 40, 50, 70, 80 X-os véradóit, önkéntes véradásszervezőit, aktivistáit megköszönve önzetlen segítségnyújtásukat - számolt be Repeiné Bodnár Zsófia a kistérségi véradószervező...
 

 


Repeiné Bodnár Zsófia

 


dr. Muha Miklós

      

Nagyon fontos kis emlékek átadásával köszönteni ezeket az embereket, mert sajnos egyre kevesebben vagyunk. Nem azért vagyunk kevesebben, mert önmagában a lakosság is kevesebb, hanem mint ahogy a köszöntőmben is elmondtam, hajlamosak vagyunk egymást lebeszélni a jó cselekedetekről, és sokan azt nézik, mit szól ehhez a másik – tette hozzá az idei ünnepség kapcsán dr. Muha Miklós, a Magyar Vöröskereszt kistérségi elnöke… .
Nagyon sok a félelem is, hiszen a híradásokban csak a rosszakat hallunk. Nagyon kevés olyan híradás kap publicitást, hogy egészséges emberek tömegével adtak vért, vagy tömegével segítettek. Most, jelen korunkban a vírus szedi az áldozatokat sajnos, amin nem is biztos, hogy véradással lehet segíteni, de sosem lehet tudni. Erről nem szól a híradás, hanem a negatívumokról szól.
Azért én büszke vagyok arra, hogy térségünkben és a megyénkben is mindig elsők vagyunk a véradásban, a véradók számában, azaz a Hegyközben és a Bodrogközben, tehát Zemplénben sokkal nagyobb arányban adnak vért, mint Miskolcon vagy más nagyvárosokban.
A tapasztalatom az, hogy „vidéken”, ahol a lakosság inkább családiasabban él - pl. Sárospatakon, sokkal többen, önkéntesen adnak és segítenek az emberek. Legyen az véradás, gyűjtés a gyerekeknek, vagy az időseknek, vagy a szegényeknek, abból a kevésből, amije van a vidéki ember könnyebben oda adja. A nagyobb városokban élőknél már ezt nem mondanám el ilyen egyértelműen, legalábbis százalékosan biztos, hogy nem.

2011 évi véradók névsora – Sárospatak - 10x-es véradók
Csiki Júlia, Dusicza Erika, Fodor Ferenc, Győri Istvánné, Hornyák Jánosné, Jenei János, Dr. Kati Ágnes, Máji Tamás, Oláh Józsefné, Prókai Béla, Szabó Tamás, Szegedi Istvánné, Vigh Krisztián, Zajácz Zoltán, Balogh Sándor, Horváth Gábor, Jakab Gábor, Braun János, Hornyák József, Bíró Istvánné, Madák Ildikó, Marczi Sándor, Szabó László

20x-os véradók
Juhász András, Hézsai Istvánné, Szemán Sándorné, Koleszár Miklós,

30x-os véradók
Tóth Ferenc, Csendes István, Dzsupi Jánosné, Rák Tamás, Dr. Rózsahegyi Ferenc, Sütő Tibor, Sipos József, Balogh László, Kamasinszkiy Miklósné,

40x-os véradók
Smidt Mihály, Dankó János, Sütő László, Molnár József, Obermájer Attila, Pásztor Gyula, Rebecsák János, Szűcs András, Szatmári László, Sasvári Istvánné, Kamarási Zoltánné,

50x-os véradók
Galgovics Csaba, Kukoly Katalin, Molnár Ferenc, Szaszák János, Szalontai Csaba,

70x-os véradó Sáfrányos Jenő
80x-os véradó Vitányi András

Önkéntes véradásszervezői elismerés:
Kincses László (Tokaj Kereskedőház), Kababik Józsefné (Tiszacsermely), Gulyás Bertalanné (Tolcsva), Solcz Jánosné (Olaszliszka)

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>                       Videó>>>


Törő Gábor
/2011.12.15./

 

Guiness rekord született Sárospatakon

 

               
                   

Sárospatak iskolaváros, ami a tanítóképzéséről is híres. Volt mikor több diák tanult a híres kollégium falai között, mint amennyi a város lakossága volt. Ezek után mi másból szerveztek volna Guiness rekordkísérletet, mint tanításból. 20 tanítóképzős határozta el, hogy 96 órán keresztül végeznek tanítási gyakorlatot, amit sikerült véghezvinniük…
 

 


Kovács Zsolt

      

A leghosszabb tanítás 2011. december 8-án reggel 08.00 órától 2011. december 12-én reggel 08 óra 05 percig – 4 napig tartott, 96 órán át. – összesen 105 tanítási órát tartottak egyfolytában 10 perces szünetekkel a sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskola Dísztermében, mely erre az alkalomra osztályteremmé alakul át. A hitelesítésben személyesen is közreműködött Sebestyén István, a magyarországi rekordok regisztrátora, aki megállapította, hogy ez magyar rekord, de nagyon valószínű, hogy világrekordként is megállja a helyét.

Kovács Zsolt, a hallgatói önkormányzat vezetője elmondta, hogy rekordkísérletünkkel a nehéz helyzetben lévő iskolákra szeretnénk felhívni a figyelmet - akik számára gyűjtést is szerveztek erre az időre - hiszen szinte minden nap szerepel a hírek között, hogy valamelyik általános iskolában éppen nincs fűtés, nem tudnak melegételt adni ebédre, a pedagógusok fél-fizetésért tanítanak, az iskola szolgálati lakásba költözött, és még számtalan problémával kell szembenéznie sok iskolának.

A maratoni tanítást Aros János polgármester is meglátogatta és jelen volt a kimerítő négy nap utáni eredményhirdetésekor is…

Kifejezte elismerését a kistanítók teljesítményéért és elmondta, hogy nagyon büszke ezekre a fiatalokra, akik a politikusoknak és az egyszerű embereknek is példát mutattak abban, hogy ha valamilyen célt el szeretnénk érni, akkor bármilyen nehéz is legyen az, összefogással és megfelelő kitartással minden elérhető.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

Fotók>>>                          További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.12.15./

 

Ásatások folynak Szent Erzsébet születési helyén

 

               
                         

A 2011-es év utolsó elnökségi ülését tartotta meg a Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete. Az elnökségi tagok elsősorban az év hátralévő feladatait egyeztették, majd megtekintették a Szent Erzsébet Ház udvarán zajló régészeti feltárást, s tájékozódtak a munka jelenlegi állásáról. A látogatás apropójáról Saláta László, Lokálpatrióták Egyesülete elnöke számolt be…
 

 


Saláta László

      

Megtalálták itt az első sárospataki jezsuita iskolának a maradványit, romjait, s megkértek bennünket, hogy ha tehetjük és van rá módunk, akkor helyezzünk el ide egy táblát. Ennek az apropóján jöttünk ide, ahol Kuklay atya majd személyesen is el fogja mondani ezt a kérését, illetve tájékoztatni fog minket arról, hogyan is alakult ki ez az iskolarendszer itt Sárospatakon, s ez az épület alapjai hogyan kerülnek most a felszínre. Ez az oka annak, hogy itt vagyunk, öröm számunkra, hogy szívesen látnak bennünket, s így meg tudjuk tekinteni az ásatást is.

Ez a terület a legértékesebb része Sárospataknak, a szíve – tette hozzá Jósvainé Dr. Dankó Katalin régész, az Egyesület tagja…
A középkori városnak a szíve ugyanis a XI. század derekán épült királyi kápolna, amelyhez tartozó királyi udvarházat ezen a telken sejtjük.

Saláta László szólt még az utolsó adventi gyertya gyújtásának körülményeiről, ugyanis ennek védnökei a civilszervezetek voltak, amiből ők tisztességgel kivették részüket. Tagfelvételre is sor került az utolsó elnökségi ülésükön, majd egy utolsó koccintással búcsúztak az óévtől.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 Türő Gábor
/2011.12.14./

 

Jelentősen megnövekedett a lakásfenntartási segélykérelmek száma

 

               
                   

Az év utolsó ülését tartotta Sárospatak város önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Bizottsága, amelyen a jövő évi munkaterv elfogadásán túl számos kérelmet elbíráltak. A különböző szociális támogatások mellett a bérlakásokra beérkezett pályázatokról is döntöttek – tudtuk meg Oláh Józseftől, a bizottság elnökétől…
 

 


Oláh József

      

Az első lakáshoz jutók közül ismételten sikerült egy családod támogatnunk. Egy szociális bérlakásban lakóknak pedig sikerült saját tulajdonú lakást vásárolni, itt megüresedett a Lavotta u. 59. sz. alatt egy kétszobás összkomfortos lakás. Ennek a bérbeadásáról, illetve a pályázat kiírásáról döntött a bizottságunk.

Az átmeneti segélyekről, rendkívüli gyermekvédelmi támogatásokról, lakásfenntartási támogatásokról és egyéb ügyekről is tárgyaltunk.
Mióta beépítették a gázár kompenzációt, s megemelték a jövedelemhatárokat 42 ezer forintról 72 ezer forintra, azóta 100-150 lakásfenntartási támogatási kérelmet bírálunk el, szemben a 25-30 kérelemmel, ami havi szinten előtte érkezett.

A lakásfenntartási támogatás igényeit továbbra is ellenőrizhetik hivatal munkatársai a kérelmező lakhelyén.
 

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.12.14./

 

Egyedül a vízdíj nem fog emelkedni

 

               
                         

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság decemberi ülésén 24 napirendi pontot tárgyalt. Ezek mindegyike fontos volt, nehéz közülük bármelyiket is kiemelni – kezdte beszámolóját a 2011. december 12-én megtartott ülésükről Hajdu Imre, a bizottság elnöke…
 

 


Hajdu Imre

      

Az előterjesztés hangzott el a Pataqua Kft és a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft könyvelésének összevonásáról. Az előző képviselőtestületi ülésen merült ez fel lehetőségként, de a bizottság jobban megvizsgálva nem javasolja a két intézmény könyvelésének összevonását tekintettel arra, hogy a Pataqua Kft jelenlegi igazgatónője könyvelő, eddig is ő könyvelt a Pataqa Kft-nek, és az ügyvezetői feladatokkal ez nem összeegyeztethetetlen, ráadásul költségmegtakarítást is eredményez.

A Sárospatak című újság meg fog jelenni jövőre is. Kaptunk a nyomdától egy értesítést, hogy a forint árfolyamának a gyengülése miatt 10 %-kal emelik a nyomdaköltséget. Természetesen bekértünk másik két árajánlatot is, de a mostani - a Nyíregyházi Start Nyomda - ajánlata volt a legmegfelelőbb, így ezt javasolja a képviselőtestületnek a Pénzügyi Bizottság, valamint javasolja meghosszabbítani a szerkesztői megbízást egy évre.

Döntött a bizottság a pályázatokkal összefüggő feladatok, szabályzatok módosításáról, a megvalósítási szabályzat elfogadásáról. Azért volt rá szükség, mert egyrészt törvényi kötelezettség, másrészt pedig annyira sokrétű a pályázati munka az önkormányzatnál, hogy ezt szabályozott keretek között kell tartani.
Elég hosszas tárgyalás után - többnyire értelmezési viták miatt – módosítással, elfogadásra javasolja majd bizottságunk a képviselő testületnek.

Tárgyaltunk a települési szemét hulladékkezelési közszolgáltatás jövő évi díjtételeinek megállapításáról. Az előterjesztésben megfogalmazott, valamivel több, mint 3%-os áremelést fogadtuk el.

Most már lehetőségünk van 60 literes kukák használatára is. Tudni kell, hogy az igénylésre jogosultak közül összesen 200-an éltek ezzel a lehetőséggel. Jóval kisebb az igénybevevők köre, mint a várakozás volt.
Elfogadtuk az ivóvíz és csatornahasználat, valamint a folyékony hulladék 2012-es árait. A vízdíjban nem lesz emelés.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>


Törő Gábor
/2011.12.14./

 

100 éves nénit köszöntöttek Sárospatakon

 

               
                         

Nemes, szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek, csupán tiszta szív és sok-sok szeretet – köszöntötte Pázmány Péter szavaival Lauber Józsefnét 100. születésnapján Sárospatak Város Önkormányzatának delegációja. Marika néni Sárospatak Józseffalva városrészén lakik, ahol szép virágoskertjét még ma is sokan megcsodálják…
 

 


Lauber Józsefné


Szvitankó Tamás

      

Aros János polgármester távollétében köszöntő levelét Sikora Attila alpolgármester olvasta fel Sárospatak legidősebb polgára előtt: ”Köszönjük a példamutatást, az Önből sugárzó emberi értéket, a városunkért végzett munkát, és azokat a virágcsokrokat, amiket tavaly küldött a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak. Kérem a Jóistent, hogy még sokáig tartsa meg az egészségét, adjon még sok simogató tavaszt. Legyen lehetőségünk arra, hogy egy részét visszaadhassuk annak, amit Öntől kaptunk. Boldog születésnapot kívánok!”

Vannak az életünkben emlékezetes napok, s az én életemben ez egy ilyen nap, amikor választókerületemben egy 100 éves polgárt köszönthetek - mondta Szvitankó Tamás önkormányzati képviselő, miközben az ünnepi tortát Marika néni előtt elhelyezte.

Hogy az eltelt 100 év nem volt könnyű, az Lauber néni dédunokája köszöntőjéből tudtuk meg.
1911, december 11-én szülei második gyermekeként született. Gyermekkorát kisebb testvérei gondozásával töltötte, mivel 10-en voltak testvérek. Már kisgyermekként meg kellett tapasztalnia az 1. világháború borzalmát, a pincében bujkálva kérdezgette édesanyját, mikor süt neki újra palacsintát? Később az iskolában apácák tanították szépre, jóra, imádságra. Egész életét mélyen hívő emberként élte, s mindig járt a templomba is. Szülei mezőgazdasággal foglalkoztak, így neki is hamar munkába kellett állnia. Később végzett még szőlőmunkát, dolgozott kertészetben, foglalkozott baromfitenyésztéssel, telente pedig belekóstolt a konyhalány szerepbe is. 1933-ban egy falubeli, sőt, utcabeli fiú személyében rátalált a szerelem. Férjhez ment Lauber Józsefhez, akivel a nehézségek ellenére mindig szeretetben éltek együtt. 41 évig tartó házasságuk alatt négy felnőttkort megért gyermeknek adott életet, 1 lánynak és 3 fiúnak, akik közül ketten jelen voltak a köszöntésnél.

Ilyen szép kort megért ember láttán mindenkiben felvetődik a kérdés: Mi a hosszú élet titka?
A kérdéseket megelőzendő, a család egy emléklapot készített erre az alkalomra a Marika néni fotójával és ezzel az általa mondott szöveggel: „A hosszú élet titkát ne keressétek, meg van az írva a tíz parancsolatban.” Aki mégis megkérdezte, Marika néni csak nem hagyta válasz nélkül, a következő rövid választ adta: ami igazán fontos az a hit, a szeretet és a mértékletesség.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.12.14./

 

Díjnyertes óvodásunk

 

               
                         

A Carolina Óvoda és Bölcsőde több óvodása is részt vett a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által „Az Óperenciás-tengertől a Csillagösvényig” címmel meghirdetett, Benedek Elek műveinek illusztrációs rajzpályázatán – nyilatkozta Lendvainé Szendrei Ágnes intézményvezető...
 

 


Lendvainé Szendrei Ágnes

      

Óvodásaink nagyon szép rajzokat készítettek, köztük is a legsikeresebbet a Nyuszi csoportba járó VÁRADI MÁTÉ, aki országos szinten III. helyezést ért el a korcsoportjában. A díjat 2011. november 28-án vette át a budapesti Deák Ferenc Könyvtárban.

Nagyon büszkék vagyunk Mátéra, hogy rajztehetsége ilyen elismerésben részesült. Többszörösen is gratulálunk neki, hisz ő a korábbi rajzpályázatokon is eredményesen szerepelt, és már több díjat is nyert. 2011. tavaszán a sátoraljaújhelyi Tűzoltóság rajzpályázatán II. helyezést, míg a B-A-Z. Megyei Balesetmegelőzési Bizottság „Hull a hó, téli közlekedésbiztonság gyermekszemmel” rajzpályázaton pedig IV. helyezést ért el.

Sikereiben nagy szerepük van az óvónéniknek, Jaskó Sándorné Zsuzsa néninek és Szemán Józsefné Erzsike néninek, akik minden eszközt és lehetőséget biztosítanak számára ahhoz, hogy rajzkészsége, fantáziája, érzelemvilága a lehető legeredményesebben fejlődjön.
Reméljük, hogy tehetsége korával egyre csak nő majd, és a későbbiekben is hallunk róla!

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2011.12.13./

 

Kántálás Kanadában

 

               
                         

Miközben beszámolunk az adventi gyertyagyújtásokról, az óvodások és iskolások karácsonyváró műsorairól, tudósítónk révén örömmel adunk hírt a távoli Kanada egyik városában élő magyarok hasonló célú összejöveteléről, ami távol az óhazától, magyarságuk megőrzését is szolgálja…
 

 


Kántor Pál

      

Vasárnap délután, december 11-én a Hamiltoni Református Egyház nagytermében találkozott három helyi magyar gyülekezet - Római katolikus, Görög katolikus és Református - közös éneklésre. A program egyik fontos része volt a cserkészcsapat betlehemezése Vaski Lisa vezetésével.
Az énekeket a főasztalnál ülő Antalóczi Imre vezette, és segítette őt felesége, Éva. Ők a hamiltoni Szent István Egyházközség tagjai. Mellettük ült Azari Gusztáv, a Szent Mihály Arkangyal Görög katolikus Egyház gondnoka. Kántor Pál református lelkipásztor egy 16 oldalas énekfüzetet állított össze a közös éneklésre, amit a vendégek hazavihettek.

Minden évben más magyar gyülekezetnél van megtartva Hamiltonban a kántálás. Kántor Pál a betlehemező cserkészeket megajándékozta a Tiszavirág, (290 oldal), Perseida – Csillaghullás, (288 oldal), Hímzett párnahuzat, (277 oldal), Borostyánlevél (308 oldal) versesköteteivel. A közös éneklést, kántálást, szeretetvendégség követte a Kálvin János Református Egyház Nőegyletének rendezésében.

HAMILTON, ONTARIO – KANADA

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.12.13./

 

Ásványkiállítás és vásár volt a Rákócziban

 

               
                         

 


Németh Erika

      

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában ásványkiállítás és vásár tartottak. Ásványokat mutatott be egy ásványgyűjtő, és sok ismeretet nyújtott a gyerekeknek az ásványok származási helyéről - számolt be Németh Erika tanító...


Érdeklődve figyelték a hallottakat, kérdéseket tettek fel, majd vásárolhattak is a gyerekek.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2011.12.13./

 

Rovásírásos Sárospatak táblák fogadják az érkezőket

 

               
                        

Öt bekötőutunknál helyezett el a Magyarok Szövetsége Sárospataki Tizede és a Jobbik Sárospataki Szervezete rovásírásos helységnév táblát, ezek közül egyet ünnepélyes keretek között. A menet a Wass Albert emlékkőtől indult, melynek élén vitték a rovásírásos táblát, ami után a Zempléni Lovas Egyesület tagjai haladtak, s őket követték a szervezők, és az érdeklődők…
 

 


Vincze Tamás

 

 

 

      

A Wesselényi út elején már állt az oszlop, amire ügyesen felszerelték a táblát, majd Vincze Tamás, a Jobbik helyi elnöke köszöntötte a megjelenteket. Utána Vismeg István a rovásírás jelentőségét méltatta az egykori magyar kultúrában, majd megyei Jobbik részéről Kovács Árpád Gábor szólt. A táblát lelkészek áldották meg, majd szavalat és ének színesítette az eseményt. Aros János polgármester magánemberként vett részt a táblaavatáson.

A Magyarok Szövetsége rövid összeállítása az esemény jelentőségéről:
„Tudjátok miért hívattalak Benneteket ide, szent magyar hagyatékunk őrizői, tanítómesterei?…Ősi szokás szerint valamelyikteknek átadom majd a máglya tüzénél nemzetünk hagyatékának gyarló emberi jelvényeit, az írásos botot és a szent rovást. A hagyatékot magát már lelketekben őrzitek mindannyian, s tanítjátok azoknak, akik érdemesek rá.”
Wass Albert: Hagyaték

A rovásírás a magyarok egyik legrégibb és legértékesebb kincse. Emlékei bizonyítják, hogy igen régen jelen vagyunk a Kárpát-medencében. Bizonyíték szkíta-hun-avar-magyar folytonosságunkra is, mert ezen népeknek tárgyi, régészeti emlékein megtalálható pl. a 2700 éves szkíta ezüstcsészén, oroszországi hun sziklafeliraton, avar tűtartón, Árpád-kori botnaptáron. Ugyancsak bizonyíték a rovásírás arra, hogy elődeink közül mindenki írástudó volt, a juhászgyerekektől a fejedelmekig.

A rovásírás a magyar nyelvvel együtt fejlődött, mert nyelvünk minden hangjára van benne jel. Egyúttal a legelső olyan írásrendszer, ahol egy hangot egy betű jelöl, tehát betűírás, egyben a legfejlettebb írásmód. Őseink írását már a Krisztus előtti II-III. században említik a görög utazók, továbbá az V. században Priszkosz, a tudós görög, aki Attila hun királynál járt követségben.

Sajnos ezt a magyar nyelvhez tökéletesen alkalmazkodó jelrendszert a X. században fel kellett cserélni a latin betűs írással, át kellett térnünk a latin ábécére, amelyben 13 hangunkra nem volt jel, így alkalmatlan volt szép magyar nyelvünk lejegyzésére és írásbeliségünket erősen visszavetette. A több évszázados üldözés ellenére azonban a XVIII. század végéig használták a rovásírást, főleg Erdélyben.

Krónikásaink, történettudósaink – Kézai Simon, Kálti Márk, Thúróczy János, Verancsics Antal, Szamosközy István, Bél Mátyás szkíta, hun írásként említik. Egyikük sem nevezi finnugor írásnak. Csécsi János a Sárospataki Kollégium egykori rektora ezt írja: "Bizonyos hagyomány, hogy a magyarok Szkítiában saját írásukat használták, írás közben a keleti népek szokása szerint jobbról balra haladtak."
A XIX – XX. században Fischer Károly Antal, Sebestyén Gyula, Magyar Adorján és Forrai Sándor voltak a legjelentősebb rovásírás-kutatók és -művelők.

Miután a rovásírást „államalapításunk” idején pogánynak minősítették és igyekeztek elpusztítani, ezért csak kevés tárgyi emlék maradt fenn belőlük. Ezek közül a legjelentősebbek, amelyek többezer éves időszakot ölelnek fel: a bajóti Jankovich-barlangban talált csont pálcavég , tatárlakai korong, a kisunyomi kerámiatöredékek, a Nagyszentmiklósi Kincs feliratai, a szarvasi csont tűtartó, a vargyasi keresztelőmedence, a Nikolsburgi ábécé, továbbá számos középkori erdélyi templomban található rovás-felirat.

Az 1961-ben felfedezett leletekről a Magyar Tudományos Akadémia mindezidáig nem mondott véleményt. A román kutatók a közelmúltban kinyilatkoztatták, hogy a tatárlakai leleteket a dák-román írásbeliség emlékének tekintik, akiktől a XII. században (?) érkező székelyek csak átvették azt.
Ennek az áltudományosságnak legújabb termése középiskolás történelem tankönyvekben is olvasható: „Kr. u. VIII. században a magyarok átveszik a kazároktól a rovásírást”.
Úgy látszik a Tudományos Akadémia tagjai úgy gondolják, hogy nekünk magyaroknak mindent más néptől kellett megtanulnunk így szinte megtűrtként, nem ősi jogon vagyunk a Kárpát-medence lakói.

Meg kell említenünk azt a sajnálatos tényt is, bizony hajlamosak vagyunk hagyományainkat elhanyagolni. Hálával és köszönettel tartozunk ezért mindazon elődünknek akik életüket szentelték a magyar hagyományok, esetünkben a rovásírás kutatásának, megőrzésének.
Álljanak előttünk Bél Mátyás intő szavai: "Valóban, sok más között ez a mi népünk legfőbb baja, hogy saját dolgaival a rút hanyagságig nem törődik, pedig díszére és ékességére lehetnének; sőt azokat is nehezen tűri, akik erre figyelmeztetik; helyette más népeket és nemzeteket állítanak maguk elé követendő példának."

Szerencsére egy évtizede a nemzeti öntudat újjáéledésével a rovásírás kultúrája is újraéledt szinte a sírból. A kezdeti néhány emberből álló csapat országos mozgalommá fejlődött, jelenleg versenyeket is rendeznek, sőt néhány rovással írott könyv is megjelent már. Ne szégyelljünk magyarnak lenni, és az ősi hagyományok megőrzésén keresztül is hinni a nemzet megújulásában.

Most egy másik eseményről is szeretnénk szólni, amihez a rovástábla-avató ünnepségünk időpontját igazítottuk. December 5-én lesz 7 éve, hogy országunkban a kettős állampolgárságról népszavazást tartottak. Az eredmény közismert és ki-ki tudja a saját szavazatát is. Talán ezért – s főleg ez utóbbiért – továbbra is, mintha tabu lenne szólni erről. Arról is tudnunk kell, hogy a döntéshozók akarva-akaratlanul politikai célra használták fel a szavazás tárgyát és biztosak lehetünk benne, hogy a nemmel szavazók és távolmaradók jelentős része becsapott volt, mint annyiszor történelmünk folyamán. A mindenkori politikai elit felelős azért, hogy a XIX. századtól kezdve az államalkotó nemzetiségeket szembefordították a magyar nemzettel, azután 1920-tól az „anyaországi” magyarokat a trianoni határokon kívül rekedt magyarokkal, majd a „pártokrácia” kezdete óta - jelenlegi határainkon belül - magyart a magyarral.
Okuljunk ezekből az eseményekből és bárhol éljünk, ne hagyjuk, hogy még egyszer szembeállítsanak minket.

A Magyarok Szövetsége Sárospataki Tizede és a Jobbik Sárospataki Szervezete köszönetet mond mindazoknak, akik az elmúlt hónapokban pénzzel, munkával és egyéb segítséggel hozzájárultak ahhoz, hogy Sárospatak öt bekötőútja mellett rovásírásos helységnévtábla állhasson. Ezután a Sárospatakon élők és a tábla mellett elhaladó bodrogközi, hegyaljai emberek naponta találkozhatnak rovásbetűinkkel. Reméljük, ez ösztönözni fogja őket arra, hogy előbb – utóbb megtanulják ezt a gyönyörű írásmódot, amely az egyik legrégebbi hagyományunk.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.12.12./

 

A Mikulás Kupa úszóversenyről

 

               
                         

Hagyományos úszóversenyünket 2011. december 7-én délután rendeztük meg a sárospataki Végardó Fürdőben, a város, és a városkörzet oktatási intézményeiben tanuló gyermekek és fiatalok részére. A versenyen a jó hangulatról és a díjak átadásáról a Mikulás személyesen gondoskodott. A verseny szervezésében a testnevelőkön kívül, a ME Comenius Főiskolai Karának hallgatói nyújtottak segítséget, amit ezúton is köszön Vighné Fehérvári Zsuzsa sportreferens…
 

 


Vighné Fehérvári Zsuzsa

      

Köszönjük továbbá a fürdő teljes személyzetének segítségét és munkáját, melyet a tőlük megszokott körültekintéssel végeztek a verseny során.
A Mikulás Kupán a következő eredmények születtek:

I. korcsoport
Fiú 25 méter mellúszás:
1. Vismeg Zsombor, Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola
2. Kék Tamás Ákos, Carolina Óvoda és Bölcsőde
2 .Klamancsek Péter, Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola

Leány 25 méter mellúszás:
1. Kövér Sára, Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona
2. Tóth Fruzsina, Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona

Fiú 25 méter gyorsúszás:
1. Kék Tamás Ákos, Carolina Óvoda és Bölcsőde
2. Klamancsek Péter, Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola
3. Vismeg Zsombor, Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola

Leány 25 méter gyorsúszás:
1. Takács Bernadett, Hercegkút

További eredmények >>>

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.12.12./

 

         Adventi Kórushangverseny A Művelődés Háza és Könyvtárában

 

               
                         

A Művelődés Háza és Könyvtára idén már tizedik alkalommal rendezte meg a helyi kórusok Adventi hangversenyét, melyen stílusosan 10 kórus vett részt. A 2002-ben mindössze két kórus részvételével – a Sárospataki református Templom Énekkara és A Művelődés Háza Kamarakórusa – a Lorántffy teremben elindított Adventi Kórushangverseny mára a város kórusainak nagy találkozójává nőtte ki magát - küldte a tudósítást Stumpf Gábor szervező...
 

 


Stumpf Gábor


Csatlósné Komáromi Katalin

Virágh Sándor

      

A december 11-én 16 órakor kezdődő, immár hagyományos ünnepváró hangversenyt Csatlósné Komáromi Katalin igazgatónő köszöntője vezette be, majd Virágh Sándor lelkész szép gondolatai segítettek a jelenlévőknek az ünnepre való ráhangolódásban.

A hangversenyt a Görög Katolikus Énekkarnak a régi népszokást – kántálást – idéző műsora nyitotta, ezt követően pedig sorban következtek – különböző kórusok előadásában – a szebbnél szebb adventi és karácsonyi énekek. A gyermek, ifjúsági és felnőtt kórusok szünet nélkül, közel két órás műsorral szórakoztatták a színház termet teljesen megtöltő közönséget.

Idén egy újabb kórussal lett gazdagabb Sárospatak zenei élete, hiszen az okt. 23-i ünnepségen való közreműködés után az Adventi hangversenyen is fellépett a város legfiatalabb kórusa, a Református Kollégium Vegyeskara. Nekik külön is gratulálunk, s kívánunk hosszú és sikeres működést a kóruséneklés terén.

A Művelődés Háza és Könyvtára munkatársai sok egyéb program mellett az Adventi hangverseny megrendezésével is igyekeznek hozzájárulni városunk e műfaj iránt érdeklődő közönsége lelki felkészüléséhez Karácsony szent ünnepére.

Gratulálunk minden résztvevőnek, s egyben köszönjük, hogy elvállalták ezt a fellépést és közreműködésükkel emelték a hangverseny színvonalát.

Az idei koncertet követő percekben került sor az intézmény előtti Adventi koszorún a harmadik gyertya meggyújtására, amin igen nagy számú érdeklődő volt jelen.

Résztvevő kórusok:

Görög Katolikus Egyház Romanos Melodos Énekkara
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Énekkara
Református Általános Iskola Gyermekkara
A Sárospataki Református Templom Énekkara
A Sárospataki Bazilika Laudate Énekegyüttese
A Református Gimnázium Énekkara
Gaudium Musici Női Kamarakórus
Református Teológia Akadémia Kórusa
A Sárospataki Református Kollégium Vegyeskara
A Művelődés Háza Kamarakórusa

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>                       További videók a Youtube Sárospatak oldalon>>>

Törő Gábor
/2011.12.12./

 

Szent Erzsébet Kupa ifjúsági sakkverseny

 

               
                         

2011.december 10-én került megrendezésre a Szent Erzsébet Kupa (volt Comenius Kupa) 2011-12. évad őszi fordulója. A versenynek hagyományosan, de új névvel Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola adott otthont. A rendezvény fő célja, a tehetséges gyerekek felkutatása, játéklehetőség biztosítása az iskolákban szakkör rendszerű oktatásban résztvevő gyerekek számára, illetve a szakosztályok munkájának segítése az utánpótlás-nevelés terén - számolt be Kovács Tamás szervező...
 

 


Kovács Tamás

      

Sajnos versenyünket eléggé későn tudtuk megrendezni, ami talán magyarázhatja azt, hogy az Versenyünk létszáma (52 fő) sajnos elmaradt az előző évek átlag számaitól, melyet az iskolák pénztelenségével és a megszokottól eltérő időponttal is magyarázhatunk. A környékbeli „szokásos” iskolákon kívül pár távolabbi megyei intézmény is megtisztelt minket jelenlétével, többükkel már a korábbi években is találkozhattunk, de voltak, akik itt versenyeztek először. Sok szép és izgalmas játszmát láthattak a szülők, kísérők. Különösen a legkisebbek harcoltak szívvel-lélekkel az utolsó lépésig. A gyerekek mindvégig a felnőttekhez hasonló fegyelemmel és sportszerűséggel versenyeztek.

Díjazásunk kibővült, az őszi fordulónkon 6 fődíjat hirdettünk mindkét korcsoportban a gyerekek megelégedésére!

A I. számú korcsoport (alsósok) díjazottjai:
1. Vanczák Tamás (Kisbocsok-Miskolc) 7 pont
2. Vagner Gergő (Záhony) 5,5 pont
3. Pribelszky Bence (Kisbocsok-Miskolc) 5,5 pont
4. Janecskó Pál (Kisvárda) 5 pont
5. Gáspár Lehel (Kisbocsok-Miskolc) 4 pont
6. Szuetta Mihály (Erdőhorváti) 4 pont

Legjobb lány: Szalánczi Flóra (Tolcsva) 4 pont
Legfiatalabb résztvevő: Janecskó Pál (6 éves, Kisvárda)

A II. számú korcsoport (felsősök) díjazottjai:
1. Kassay Krisztián (Kisbocsok-Miskolc) 6,5 pont
2. Kassay Lilla (Kisbocsok-Miskolc) 6 pont
3. Csendi Balázs (Kisbocsok-Miskolc) 5,5 pont
4. Mengyán Márton (Kisbocsok-Miskolc) 5 pont
5. Berkes Viktor (Tiszaújváros) 5 pont
6. Vanczák Virág (Kisbocsok-Miskolc) 5 pont

Legjobb lány: Pogácsás Panna (Tolcsva) 4 pont

A csapatverseny végeredményét (bármely 4 játékos eredménye alapján) az őszi és a tavaszi forduló együttesen fogja adni, de előzetesen annyit látni, hogy nagy verseny ígérkezik, hisz 1 csapat kivételével mindenkinek ugyan annyi pontja van! Tavasszal is várunk minden kedves sakkbarátot Sárospatakon!

Köszönet a rendezvény támogatásáért: Sárospatak Város Önkormányzata, „ÉMÁSZ a jövőért” Alapítvány, Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.12.12./

 

Fogyatékkal Élők Világnapja

 

               
                         

Sárospatakon december 7-én került megrendezésre a Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén – Térségi Egyesülete szervezésében a Fogyatékkal Élők Világnapja. Tizenkét helyszínen szervezett kisebb ünnepséget a fogyatékossággal élők kitartásának, mindennapi küzdelmeinek elismeréseként. A rendezvény megvalósulásra került Bodroghalomban, Ricsén, Hollóházán, Pálházán, Cigándon, Hercegkúton, Tiszakarádon, Sárospatakon, Pácinban, Sátoraljaújhelyben, Tolcsván és Nyíriben - számolt be Székely József, az egyesület elnöke...
 

 


Székely József

      

Elsőként egy kis meglepetéssel készült az egyesület a kedves megjelenteknek, majd a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola harmadik „a” osztálya lépett fel egy kedves kis Betlehemes műsorral.

Majd kevésbé ünnepélyes, de nagyon fontos témák kerültek szóba. Elsőként Bujdosó Norbert törzszászlós tartott előadást a bűnmegelőzésről, később Aros János tájékoztatta a megjelenteket a város jelenlegi helyzetéről. A meghívott vendégek felszólalásait követően Székely József, az egyesület elnöke számolt be a szervezet éves munkájáról, majd a megváltozott munkaképességűeket érintő hatályba lépett, illetve várható változásokról. Kiemelt téma volt a gépkocsi szerzési támogatás, valamint a rokkant nyugdíjakra vonatkozó, a kormány által tervezett változások.

A főbb változásokról, mivel még csak törvénytervezetként ismerhetőek meg, részletes és tényleges információkkal csak a törvény hatályba lépését követően tudunk szolgálni, ezekről a 2012-es Zempléni Segítő című hírlevelünkben olvashatnak majd kedves tagjaink.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.12.11./

 

Bécsben jártak

 

               
                         

A Sárospataki Református Kollégium Idegen nyelvi munkaközössége a meghitt ünnepek közeledtével kirándulást szervezett Ausztria fővárosába, Bécsbe, hogy a gimnázium tanulóinak egy felejthetetlen élményt szerezzen. Nagy érdeklődés volt az út iránt, amelyen hatvanhét fő vehetett részt, tanárok és diákok egyaránt. Az utazást hatalmas készülődés előzte meg, mindenki izgalommal telve várta az indulás napját..
 

 


 

      

November 25-én az odafelé vezető út szinte elrepült, este kilenc órakor foglalták el szálláshelyeinket Sopronban. Szombaton a korai kelés után elindult a csoport Ausztria szívébe, Bécsbe. A megérkezést követően a résztvevők megtekintették a Schönbrunni kastélyt és a kastélykertet, majd ezt követően a Mariahilfestrassera vezetett útjuk, amely a város lenyűgöző bevásárló utcája.

Ellátogattak a Stephansdomba, a gótika stílusjegyeit viselő székesegyházba is,majd közösen elsétáltak a Maria Terezia térre, a karácsonyi vásár egyik színhelyére. A vásáron 50 stand áll ,amelyeken a különleges és modern daraboktól kezdve egészen a hagyományos iparművészeti tárgyakig sokféle ajándékból válogathattak az érdeklődők.

A nézelődés és vásárlás után visszautaztak Sopronba, ahol vasárnap délelőtt megnézték a belvárost. Ellátogattak a nagycenki Széchenyi kastélyba is, ahol sok érdekességet tudhattak meg a Széchenyi családról. A karácsonyi vásár varázsa mindenkit elbűvölt, joggal mondhatjuk feledhetetlen élményben volt részük.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.12.11./

 

„Fel nagy örömre, …”

 

               
                         

 


Gorczky Gáborné

      

Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó szokások nélkül. Mindezekből mára hagyományőrző szándékkal felelevenített kedves emlékek maradtak. Ilyen régi népszokást: a kántálást elevenítette fel osztályon (a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 4.a osztálya) Gorczky Gáborné Katika segítségével - számolt be Omelka Lászlóné tanító …


Énekszóval, verses jókívánságainkkal tettük tiszteletünket városunk mindkét óvodájában, a Polgármesteri Hivatalban, a Profi-, Penny-, Reál-, Podrog- ABC-kben, a Postán, a Hegyi Szupermárketben, a Patak-Tank évzáró értekezletén.
Szeretnénk megköszönni azt a mérhetetlen nagy szeretet, amivel a gyermekeket fogadták minden helyszínen. Nagyon sok helyre meglepetésként toppantunk be.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2011.12.11./

 

Fokozottan ellenőrzik a kerékpárosokat

 

               
                         

Az őszi-téli évszakváltás kapcsán a Sárospataki Rendőrkapitányság fokozottan ellenőrzi a kerékpárral, illetve gyalogosan közlekedőket. Többször tapasztalható a városban, hogy délután a borús, ködös időben az egyébként is a közlekedésük során védtelenebb kerékpárosok nem tesznek meg mindent a biztonságuk érdekében - nyilatkozta Ladics Tamás rendőr őrnagy....
 

 


Ladics Tamás

      

A délutáni sötétedéskor a nagyon rossz látási viszonyok ellenére egyre több, munkából hazaigyekvő kivilágítatlan kerékpárost lehet látni a városunkban. Az ellenőrzéseink során azt tapasztaljuk, hogy az így közlekedők legtöbbször semmilyen vezetői engedéllyel és közlekedési ismerettel nem rendelkeznek és el sem tudják képzelni, hogy a közlekedés többi résztvevője milyen nehezen tudja csak észrevenni a sötétből hírtelen kibukkanó kivilágítatlan kerékpárost.

Éppen ezért arra kérünk minden kerékpárost, hogy a saját érdekében szerezze be azokat az eszközöket, amelyek a közlekedése során a láthatóságát segíti.

Az őszi korai sötétedés, az évszakra jellemző esőzések, ködösödés, párásódás jelentősen befolyásolják a láthatóságot is. Este, korlátozott látási viszonyok között eltűnnek a színek, az árnyalatok, összemosódnak az alakok, nehezebb felmérni a távolságokat. Nem véletlen, hogy ebben az időszakban jelentősen emelkedik a gyalogos és kerékpáros elütések száma, azonban ezek a balesetek megelőzhetők!

Akár gyalogosról, akár kerékpárosról van szó nagyon fontos, hogy rossz látási körülmények között jól láthatóak legyenek a közúti közlekedés során. Egy fényvisszaverő eszközzel ellátott gyalogos vagy kivilágított kerékpáros éjszaka már 130-150 méter távolságból is észlelhető, és ez jelentősen csökkenti a baleseti kockázatokat.
Éppen ezért nagyon lényegesnek tartjuk a láthatóság fontosságát, melynek célja a közlekedési balesetek megelőzése, melyek során a hiányos felszereltségű, kivilágítatlan, sok esetben még fényvisszaverő eszközzel sem rendelkező kerékpárosok, illetve gyalogosok válnak áldozattá.


 

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2011.12.11./

 

Adventtől karácsonyig a tolerancia, elfogadás jegyében

 

               
                         

Adventtől karácsonyig a tolereancia, elfogadás jegyében elnevezésű programmal, A Művelődés Háza és Könyvtára a több éves hagyománnyal rendelkező adventi, karácsonyi rendezvényét bővítette ki a fogyatékkal élők bevonásával. Közösen megrendezünk egy alkotó napból és karácsonyi ünnepi délutánból álló programot - nyilatkozta Csatlósné Komáromi Katalin igazgatónő...
 

 


Csatlósné Komáromi Katalin

      

Alkotó nap keretében karácsonyi díszeket, ajándékokat készítünk közösen. Az ünnepi műsoron pedig minden szervezet egy-egy kis karácsonyi műsorszámmal készül. Az ünnepi asztalt közösen üljük körbe, elfogyasztani a szerény ünnepi eledelt. Fontosnak tartjuk ezt az egymáshoz közelítést, a másik elfogadását. A fogyatékkal élőknek is fontos, hogy érezzék az ő tevékenységük is hasznos, létrehozott alkotásuk, előadásaink éppolyan értékesek, mint a egészségesen élő társaié. Az ép emberek pedig meggyőződhetnek arról, hogy a fogyatékkal élők élete is lehet tartalmas, megtalálják az élet napos oldalát.
A résztvevők nemcsak különböző élethelyzetben élnek, de korosztályban is különböznek. Részt vesznek rajta gyerekek, felnőttek egyaránt.

Bemutatkoztak A Művelődés Háza és Könyvtára alkotó körei: csipkeverés, nemezelés, hímzés, foltvarrás, képeslapok készítése, szalmadíszek, papírhajtogatás, horgolás, gipszöntés stb.
A Búzavirág Alapítvány/ vakok és gyengén látók/:
- szövés, vesszőfonás, fazekasság
A Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén – Térségi Egyesülete:
- üvegfonás, dísztárgykészítés, hímzés, rézművek
A Fogyatékos gyermekekért Alapítvány
- közös munkálkodás a jelenlévőkkel, karácsonyfa díszítése

A közös Kiskarácsonyi ünnepi programra december 14-én 16 órakor kerül sor Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>


Cziczer Katalin
/2011.12.10./

 

Nyulász Péter a hercegkúti gyerekek között

 

               
                         

A Zrínyi Ilona Városi Könyvtár a Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálattal közös pályázata keretében 2011. december 5-én Hercegkútra látogatott el Nyulász Péter egy jókedvű író-olvasó találkozóra - számolt be Kövér Sándorné a könyvtár vezetője...
 

 


Nyulász Péter

Kövér Sándorné

      

Nyulász Péter író, költő, újságíró, jelenleg az egyszervolt.hu szerkesztője. A hercegkúti találkozón kedvcsinálóként az óvodások válaszoltak a kitalálós versikékre, amiért jutalmat is kaptak. Nagy sikere volt a mozgással kísérhető verseknek is, az ovisok és kisiskolások, és a felnőttek is jól átmozgatták magukat a közös verstanulás során.

Kellemes színfoltot jelentett a költő verseiből készült rajzfilmek bemutatása, amelyet minden esetben a fantáziát fejlesztő „mozizás” előzött meg. (A rajzfilmek a www.mese.tv honlapon is megtekinthetők.)
Bár a legkisebbeknek való mondókáktól indultunk, a rendezvény végén Helkával, a Balaton tündérének történetével is megismerkedtünk. Ez a monda-feldolgozás elsősorban a 8-12 éves korosztálynak ajánlható.

Nyulász Péter könyveit nemcsak a gyermekeknek érdemes lapozgatni, hanem a szülőknek és pedagógusoknak is. A Zsubatta! című kötetet logopédusok is haszonnal forgathatják. A rendezvény a TÁMOP 3.3.7-09/1 pályázat támogatásával valósultak meg.


 

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2011.12.10./

 

Bodrog-pari Beszélgetések

 

               
                         

A Bodrog-pari Beszélgetések vendége volt Vajda Mihály filozófus és Balázsi Károly szociológus. Vajda Mihály neve a filozófiai tudományokban járatlan emberek számára is ismerősen csenghet. Az idős tudós, a nyugalmazott egyetemi professzor talán épp a közvetlenségével és közérthetőségével érte el, hogy sok laikus is ismeri egy-egy gondolatát a világról, a mai embert foglalkoztató lényeges kérdésekről.
 

 


Bárdosi Rózsa

      

A Zempléni Múzsa szerkesztősége meghívására, a Bodrog-parti Beszélgetések programsorozat részeként, december 1-én városunk vendége volt a nagyhírű tudós. A Lokális kultúra globális kihívások című program ne is előadás volt. Sokkal inkább együttgondolkodásra való felhívás. A vajda Mihály által felvetett, elgondolásokra, kérdések sorozatára amelyre legelsőnek Balászi Károly - mint felkért korreferátor – reagált. Bár ők ketten más-más elvi alapról közelítették meg a kérdést - lévén Vajda liberális, Balászi konzervatív gondolkodónak tekinthető – mégis sok kérdésben egyetértettek. Nevezetesen abban, hogy a lokalitás megőrzése, újra építése hatásos ellenszere lehet a globalizmus romboló hatásának. Mi több épp a globalizáció által kínált eszközök is segíthetnek abban, hogy újjászervezzük helyi közösségeinket, lokális értékeket hozzunk létre. Abban is egyetértettek, hogy a sokszínű helyi kulturális közeg segíthet megőrizni az emberi minőség azon értékeit amelyet a globalizáció nagy mértékben rombol. Vajda Mihály azt is kiemelte, hogy Sárospatakon lépten nyomon érzi azokat a helyi értékeket amely sajátossá, egyedivé teszi a magyar városok sorában, és amely tartást adhat az itt élőknek. A két előadó gondolatait a közönség soraiból többen árnyalták, kiegészítették egy jó hangulatú beszélgetés keretében.

A Bodrog-parti Beszélgetések következő előadása december 15-én 17 órától az Újbástya Rendezvénycentrumban lesz. Ekkor Dr. Bartha Róbert - egykori pataki diák - tart előadást Magyarország nemzetközi erőtérben elfoglalt helyéről. Felkért korreferátor Dr. Komáromi Éva.
További részletek az előadásról a
Zempléni Múzsa honlapján.
 

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.12.10./

 

Comeniusos diák szónokolt Budapesten

 

               
                         

2011. november 18-19-én, Budapesten rendezte meg az ELTE Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete a 13. retorikai konferenciát és az Országos Kossuth Lajos Szónokversenyt. A rangos eseményen a Comenius Főiskolai Kart Gáborfi Balázs II. évfolyamos tanító szakos hallgató képviselte versenyzőként. Felkészítő és kísérő tanára Toma Kornélia főiskolai docens volt. ( a fotó illusztráció)
 

 


R. Toma Kornélia

      

A versenyt megelőző konferencia témája a retorikai elemzés volt. Adamik Tamás professor emeritus Vörösmarty Mihály A szent ember című versét elemezte retorikai szempontból; Tremmel Flórián professor emeritus pedig egy perbeszédet vizsgált meg retorikailag. Lózsi Tamás doktorandusz reklámok retorikai elemzésével foglalkozott; Major Hajnalka doktorandusz pedig egy Agatha Christie-krimi toposzait mutatta be.

A Kossuth-szónokverseny november 18-án 13.00 órától kezdődött. A versenyre a pedagógusképző intézmények, a bölcsészettudományi karok hallgatói, a joghallgatók, a teológushallgatók, továbbá 18-30 éves fiatalok nevezhettek be. A verseny célja a közéleti, szakmai, pedagógiai szerepekre való felkészítés; a komplex nyelvhasználat színvonalának emelése; a hagyományápolás volt. Az I. fordulón a szónokoknak előre elkészített beszédet kellett papír nélkül elmondaniuk max. 6 percben. A beszéd témáját előre megadták: Van igazság? – „Az igazság kutatása súlyos erőfeszítést követel tőlünk, s ha megtaláltuk, még súlyosabbat ró ránk.” (Francis Bacon: Az igazságról, első esszé) A témáról 52 fiatal mondta el a véleményét szónoki beszéd formájában estébe nyúlóan. Gáborfi Balázs beszéde e tudósítás mellékleteként elolvasható, és a Régi új retorika című soron következő retorikai kötetben is publicitást kap, ahogy minden más versenyző beszéde is. Másnap a II. fordulón rögtönzött beszédet kellett alkotni, melynek témáját a helyszínen közölték. A versenyzőket három csoportba osztották, s egy csoport versenyzői 2 téma közül választhattak. A 6 téma a következő volt: 1. csoport: Hungarikum a humorunk? vagy Szembejön a hasonmása, mit mondana neki? 2. csoport: Kire üssön majd a gyerek? vagy Borravaló világban élünk? 3. csoport: A szomszéd rétje miért zöldebb? vagy A siker ura a frizura? Balázs a 3. csoportba került, s A szomszéd rétje miért zöldebb? témát választotta, erről rögtönzött beszédet.

Az eredményhirdetésen minden résztvevő munkáját oklevéllel és könyvcsomaggal ismerték el. A zsűri 6 különdíjat ítélt oda, ezenkívül további nyolc különdíjat ajánlottak fel különböző szervezetek. Díjazták a legjobb szerkezetű beszédet; a legjobb határon túli versenyzőt; a legjobb női szónokot; a leghatásosabb beszédet mondó szónokot; a legszebben beszélő két szónokot; a leggazdagabb szókincsű szónokot; a leghumorosabb szónokot, valamint azokat a szónokokat, akik a nyílt és zárt e hang ejtésére képesek. Főiskolánk hallgatója, Gáborfi Balázs ugyan nem ért el helyezést, bátran, színvonalasan képviselte főiskolánkat, ahogyan tette azt Földesi Norbert, Hircsu Ákos és Lukács Ákos egykori comeniusos hallgató is jó néhány évvel ezelőtt. Ezúton is gratulálunk Gáborfi Balázsnak a munkájához!

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2011.12.10./

 

Ismét Sárospataké lesz két híres épület

 

               
                         

A Kazinczy utcában álló Szinyei-házat - ami professzorlakásként a XVIII. század végén épült - sokan Domján-házként ismerik, mert évtizedeken át itt voltak kiállítva a művész alkotásai. Később a népi motívumos fafaragások lenyomatai a Sárospataki Képtárba kerültek át, ami viszont régen iskola volt. Az idők során mindkét ősi épületünk a megyei önkormányzat tulajdonába került, s Aros János polgármester most örömmel számol be róla, hogy ezek a műemléképületek Sárospatak város tulajdonába visszakerülnek
 

 


Aros János

      

Sárospatak Város Önkormányzatának régóta eltökélt szándéka, hogy a két értékes épületet a város számára visszaszerezze. Az értékes szót nem elsősorban gazdasági, hanem inkább kulturális vonatkozásban értem, hiszen az egyikben a képtár működik évtizedek óta, a másikban pedig a Domján gyűjtemény kapott szebb időkben helyet és bemutatási lehetőséget.

Régóta próbáljuk ezt a két sárospataki, értékes ingatlant visszakapni a Megyei Önkormányzattól, de csak most jutottunk el odáig - köszönhetően a megyei közgyűlés elnökének, Dr.Mengyi Rolandnak, illetve alelnökének Ricz Gábornak - hogy konkréttá vált reményeket tudtunk táplálni.

Nagy örömünkre a legutóbbi közgyűlésen kérésünket a közgyűlés elé terjesztette elnök úr, a közgyűlés pedig akkor 4 tartózkodás mellett támogatta Sárospatak város önkormányzatának a kérését, amelyet kb. két hónappal ezelőtt fogalmaztunk meg utoljára, viszont előtte szinte minden évben megtettük és kértük visszaadni.
Ez még csak az első lépés, megvan a tulajdonos döntése. A következőkben meg kell kezdenünk az átadás átvétel folyamatának a pontosítását, a szerződés előkészítését, éppen ezért állásfoglalást fogok kérni a Kormányhivatal vezetőjétől, hogy mi a következő lépés. Reményeink szerint még az idén le is tudjuk zárni, és Sárospatak városhoz visszakerülhet ez a két ingatlan.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.12.09./

 

Játékos vetélkedő a Carolina Óvoda és Bölcsődében

 

               
                         

„Tehetség és Identitás” címmel nyert TÁMOP-os pályázatot az Art Ért Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. A projektben, óvodánkkal együttműködő intézményként veszünk részt. 3x10 fős csoportokkal kapcsolódunk be a nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatásába – nyilatkozta Bárdosi Rózsa óvodapedagógus...
 

 


Bárdosi Rózsa

      

A „Hétköznapi képzőművészet”, a „Hagyományőrzés és kézművesség”, valamint a „Helytörténet-Sárospatak” kiscsoportokban sok különleges élményt és lehetőséget nyújtunk a tehetséggondozó programban résztvevő gyermekeknek. A tevékenységek sajátos formái a környezet megismerésére és a természeti tapasztalatokra épülnek. Fejlesztik a gyermekek érzékenységét, befogadó- és beleélő képességét.

November 23-án, játékos vetélkedőn elevenítettük fel velük a megszerzett ismereteket. A feladatok gondolkodtató, érzékelő, énképfejlesztő, együttműködést fejlesztő és csapatszellemet erősítő feladványokból álltak össze. A vetélkedőn ízelítőt adtunk abból a sokszínű ismeretből, melyet a gyerekek - a három csoportban - az eddigi foglalkozások keretében elsajátítottak. Vidáman, játszva osztották meg egymással az újonnan szerzett tudásukat.

Az eredményhirdetés után mindenki elégedett lehetett, hisz egy hangulatos és különleges játéknak lehettek részesei és ráadásul még sok-sok ajándékot is kaptak. Hazavihettek egy 24 db-os színes ceruzakészletet, és ezen kívül finom mogyorót, datolyát, fügét, süteményt és tortát fogyaszthattak. Hasonló vetélkedőt, a megszerzett ismeretek összefoglalására 3 hónap múlva is tervezünk.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2011.12.09./

 

Bővült a nemdohányzók köre az ÁVG-ben

 

               
                          

December 6-án 18 órakor ismét ünnepélyes eseményre került sor az ÁVG aulájában, hiszen bővült a nemdohányzók köre. Az eddigi 85 diákhoz most újabb 28 csatlakozott, akik átgondolták és úgy döntöttek, nem fognak pénzt kiadni azért, hogy a saját egészségüket károsító anyagot vásároljanak, ezért nem fognak rászokni a dohányzásra. Ők már tudják, nem az a felnőtt aki dohányzik, hanem az, aki tudja, hogy mit csinál. Aki maga dönt a jövőjéről és nem a haverok. Aki nem fogadja el a felé nyújtott mérget. Az akciónak továbbra is Szajkó József tanár úr a mozgató rugója, aki ezúttal is meggyőzően beszélt a káros szenvedélyektől való óvakodásról…
 

 


Szajkó József

 


Tóth Tamás

      

Tudjuk, minden ember életében vannak jó és rossz döntések. Meggyőződésem, hogy Ti Kedves Diákok, amikor szüleitekkel együtt, közösen úgy döntöttetek, hogy az Árpád Vezér Gimnáziumban folytatjátok középiskolai tanulmányaitokat, ez egy jó és helyes döntés volt.

Az életben minden nap bizonyítani kell és számot kell adni arról, hogy milyen embert neveltek eddig belőletek. Mennyire vagytok otthon a tudományok birodalmában és mennyire vagytok jártasak az életrevalóságban. A pedagógus pedig az az ember, aki arra esküdött, hogy vezessen, majd értő és vigyázó szemekkel kísérje figyelemmel életeteket.

Azt mondják, hogy a nikotin kapudrog! Bebizonyították, hogy a dohányzás lehet az első lépés, amely a későbbi drogfogyasztáshoz vezethet.
Ne nyissátok ki fiatalok ezt a kaput, inkább jól csukjátok be! És ha láttok fiatalokat dohányozni – mondjátok, hogy egy rossz lépés és minden tervetek füstbe mehet!

Ezek ismeretében sok - sok éves tapasztalat alapján határoztam el, hogy, olyan projektet valósítsak meg, amit a szülők és a mai kor, viselkedésben és magatartásban egyaránt követel.
Így 2010-ben 25 fő, majd ezt követően 2011-ben 60 fő ünnepélyes keretek között, esküt tett a dohányzás tagadására. Nem szabad abbahagyni, folytatni kell és ennek a folytatásnak lehetünk a mai napon is tanúi. Ma megint 28 fő tesz tényleges esküt a dohányzás tagadására. Így átlépjük a bűvös 100 fős határt, amit most már nem lehet figyelmen kívül hagyni az iskola életében.

Tudjuk jól, hogy ma már kevés az, hogy jó, vagy kitűnő a bizonyítvány minősítése valakinek. Az hogy milyen emberi értékekkel rendelkezik valaki, és hogy hogyan jeleníti meg azokat, az a bizonyítvánnyal együtt közösen, felér egy útlevéllel a sikerhez.

Meggyőződésem, hogy ez az első egyedül, a szülők nélkül meghozott komoly döntésetek, az egyik első komoly megmérettetés a felnőtté válás útján.
Kívánom, hogy legyen ez a mai nap eskütétele egy ajándék a karácsonyfa alá a szülők részére, a közelgő szeretet ünnepén.
Tisztel Igazgató Úr Tisztelt jelenlevők! Ma reggel hosszú borús napok után kisütött a nap, mintha csak tudta volna, hogy újra olyan dolog történik iskolánkban, amelyet be kell, hogy ragyogjon a nap fénye.
Örömmel közlöm, hogy a mai naptól kezdődően iskolánk tanulóinak már 18% -a tett hivatalos esküt a dohánymentességre. Kérem, segítsük, segítsétek Őket, mert ez önként és nem kényszerből történt vállalásuk, elhatározásuk. Építsünk, számítsunk, és természetesen legyünk büszkék rájuk.

Szajkó tanár úr követésre érdemes kezdeményezését természetesen Tóth Tamás, az Árpád Vezér Gimnázium igazgatója is támogatja és figyelemmel követi. Ez alkalommal is jelen volt fogadalomtételen, s az arról készült dokumentumot aláírásával hitelesítette, majd köszöntötte a nemdohányzók egyre népesebb táborába újonnan belépett tanulókat.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.12.09./

 

A Rendőrség is készül az év végi ünnepekre

 

               
                       

Az elmúlt évek tapasztalatai is azt igazolják, hogy a karácsonyi és újévi ünnepekre való készülődés, a növekvő bevásárló forgalom aktivizálja. a bűnözőket, zsebtolvajokat is. A különböző jogsértések (zsebtolvajlás, lopás, rablás) visszaszorítása, a közlekedési fegyelem javítása érdekében az országos akcióhoz csatlakozva Borsod-Abaúj-Zemplén megye rendőrfőkapitánya elrendelte a fokozott ellenőrzések végrehajtását a közterületeken, a bevásárló központok, üzletek, piacok környékén, vasútállomások, pályaudvarok, a jelentős tömegközlekedési csomópontok területén.
 

 


 

      

A közterületeken a bűncselekmények, szabálysértések visszaszorítása érdekében az év égi ünnepek idején a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság fokozott rendőri jelenlétet biztosít. Az érintett időszak alatt a nagyobb üzletközpontokban, illetve a nagy forgalmat vonzó bevásárlási helyszíneken a rendőrség megerősített gyalogos járőrszolgálatot lát el.

Biztonsági csomag:
- A közlekedési balesetek megelőzése és a közlekedési szabályok betartása érdekében a bevásárló központok és vásárok környékén folyamatos ellenőrzésre lehet számítani
- A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság és a Fogyatékkal Élő Emberek Társadalmi Szervezetének Regionális Szövetsége között meglévő együttműködési megállapodásra figyelemmel a hatóság fokozottan ellenőrzi a mozgáskorlátozottakat szállító járművek részére fenntartott várakozóhelyeket, parkolóhelyeket, illetve azon gépjárműveket vezetőit, akik ezen helyeket jogtalanul elfoglalják.
- Az ittas vezetők kiszűrésére érdekében összehangolt közlekedés rendészeti akciók végrehajtása kerül sor Borsod-Abaúj-Zemplén megye útjain.
- Az illetékes hatóságok bevonásával a fenyőfa lopások megelőzése, visszaszorítása érdekében a fenyők szállítása során – az áru származására vonatkozóan – a közutakon, illetve a közterület-felügyeletekkel együttműködve az árusoknál is folyamatosan ellenőrzésekre kerül sor.
- A petárdák illegális forgalmazásának, árusításának és használatának megakadályozása érdekében a társszervekkel folyamatos ellenőrzésekre számítsanak az érintettek. Határozott, következetes rendőri intézkedésekre kerül sor a pirotechnikai termékeket, valamint a közbiztonságra különösen veszélyes eszközöket forgalmazókkal és birtoklókkal szemben.
- Kiemelt figyelemmel kísérik a rendőrök az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekményeket, nagyobb odafigyelést szentelnek az időjárási viszonyok kedvezőtlenebb alakulása miatt a hajlék nélkül élők, menedéket keresők szakszerű és humánus segítésére.
- A feladatok eredményes végrehajtása érdekében a Borsod-Abaúj-Zemplén megye rendőri szervei együttműködnek a polgárőr szervezetek önkénteseivel, a NAV, a természetvédelmi hivatal, a fogyasztóvédelmi, a munkabiztonsági felügyelőség, a megyei munkaügyi központ, a közlekedési felügyelet munkatársaival, s nem utolsó sorban a polgármesteri hivatalok szakigazgatási egységeinek dolgozóival.

Hogyan védekezhetünk a zsebtolvajok ellen:
- tudatosan készüljenek arra, hogy a nagy tömeg, a zsúfoltság jelentősen aktivizálja a zseblopásra szakosodott elkövetőket, ezért fokozottan figyeljenek értékeikre. Táskájukat, csomagjukat zárt állapotban, testükhöz szorítva védjék.
- értékeiket, irataikat mindig – más által – nehezen hozzáférhető helyen, pl. belső zsebben, táska mélyén tartsák.
- a bankkártya mellett véletlenül se legyen ott a PIN kód, hiszen ennek ismeretében a zsebtolvaj hozzájuthat a bankszámlán tárolt pénzükhöz is.
- figyeljenek környezetükre, különösen azon gyanús személyekre akik, hosszabb ideje nem mozdulnak Önök mellől.
- bevásárláskor pénztárcájukat, más értékeiket soha ne tegyék a kosarukba.
- ha tetten érnek valakit azonnal értesítsék a legközelebbi rendőrt, vagy tegyenek bejelentést a 107-es, 112-es segélyhívók valamelyikére.

A szolgálatot ellátó állomány fokozott türelemmel, együttműködést és segítőkészséget tanúsítva kezdeményezi intézkedéseit remélve, hogy az érintettek hozzáállása is hasonlóképpen történik.
Kellemes és biztonságos ünnepeket kíván a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság!

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
/2011.12.08./

 

A lovas Mikulás sárospataki sajátosság

 

               
                         

2006-tól jelennek meg december 6-án Sárospatak utcáin a lovas Mikulások, tehát idén már 6. alkalommal tették vidámabbá a napunkat. Lívják Emília, a Zempléni Lovas Egyesület vezetője elmondta, hogy ez nem kis szervezést és fáradtságot jelent számukra, mégis szívesen vállalják újra és újra, mert látják, hogy mindenkinek boldog perceket okoznak, akivel csak találkoznak. A forgalom szinte megáll ahol elhaladnak, az emberek mosolyognak feléjük, és az utcaseprőnek is boldogabb lesz a napja, ha dobnak neki egy szaloncukrot…
 

 
Lívják Emília

      

Nem beszélve a gyerekekről, akik ujjonganak mikor meglátják őket, s egymást túlharsogva éneklik a mikulásváró dalokat, ha erre kérik őket. S akik leélték az életüket, családot neveltek fel, s végül egyedül maradtak, rájuk még inkább rá fér egy mosoly, hogy legalább arra az időre is elfeledjék bánatukat és betegségüket. Vajon mi lesz a sorsa a feldobott szaloncukornak? Elfogyasztják, beviszik annak, aki nem tudott kimenni az erkélyre, vagy elteszik az unokájuknak, hogy ha majd meglátogatja őket…? Minden esetre minden évben ellátogatnak az Idősek Otthonába is.

A lovasok hálásak azoknak, akik segítenek, hogy ne legyen üres a tarisznyájuk. Ez előző években főként vállalkozók adták a szaloncukrot, idén az Önkormányzat és saját egyesületük biztosította az 50 kg szaloncukrot, amit szét szoktak osztani. Ezt a mennyiséget nem is tudják egyszerre magukkal vinni, egy „szerviz kocsi” kíséri a lovasokat, amiből a pihenők alkalmával üdítőt vehetnek magukhoz.
Idén éppen 10 mikulásruhába öltözött lovas volt, akik körbejárták az oktatási intézményeket. Köztük volt Aros Dorina is, aki ezen a napon lóháton ment iskolába, ugyanis az Árpád Vezér Gimnázium végzős tanulója. Az épületbe nem lovagolhatott be, így csak a földszinti ablakokon néztek be lovával - iskolatársai nagy örömére.

Körülnéztünk az interneten, de nem igazán találkoztunk más városok honlapjain mikulásruhába öltözött lovascsapatokkal, de még magányos Mikulással sem. Ez egy sárospataki sajátosság lenne? Ezek szerint az, amit nagyon köszönünk a Zempléni Lovas Egyesület tagjainak. Több dolgot felsoroltunk már, ami miatt jó Sárospatakon élni, most ezek köre eggyel bővül: mert itt járnak lovas Mikulások! - és ezt nem csak a gyerekek gondolják így.
Mindazok nevében köszönjük, akiknek évről évre boldogabbá teszik ezt a napját!

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>                            További fotók>>>                     További fotók>>>            További fotók>>>


Törő Gábor
/2011.12.08./

 

Mikulás-napi kangoo-party, egészségvédelmi és sportnap az ÁVG-ben

 

               
                       

Az ajándék édesség helyett elgondolkodnivalót és örömteli mozgást hozott az Árpád Vezér Gimnáziumba a Mikulás. A rendezvény mögött szervezőként az ÁVG Diáksport Egyesület állt, határozottan állíthatjuk jól debütálva. Kora délután drogprevenciós előadással kezdődött a rendezvény, melyet a budapesti Drogmentes Világért Alapítvány két munkatársa tartott iskolánk összes tanulójának, pedagógusának - számolt be Kordáné Györki Erika testnevelő...
 

 


Kordáné Györki Erika

      

Ezután kezdődtek a várva várt kangoo-órák, melyeken a gimnazisták mellett városunk lakói is részt vehettek. Nagy megelégedésünkre minden óra teltházzal zajlott, sok általános iskolás és felnőtt is kipróbálta ezt a népszerű fitnessz irányzatot. Majd elindult az osztályok közötti versengés, melyet évek óta nagy sikerrel rendezünk, streetball, foci, floorball, röplabda, asztalitenisz és tollaslabda sportágakban.
Természetesen most sem maradtak el az egészséges életmódot népszerűsítő szűrések, melyek a prevenció fontos részei. Ezúton mondunk köszönetet a Sárospataki Rendelőintézet munkatársainak, hogy munkájukkal támogattak bennünket: vércukor-, kolleszterinmérés, látásvizsgálat és egyéb jelzések adásával.

Színes, lendületes eseménye volt az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumnak ez a Mikulás-nap is.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.12.08./

 

Mikulás márpedig van!

 

               
                         

 


 

      

A vita régóta tart – filmek is készültek róla -, hogy van-e Mikulás, vagy nincs? A sárospataki gyerekek bizonyára a „hívők” táborát erősítik, hiszen mindannyian elmondhatják otthon, hogy az óvodában, ill. iskolában járt a Mikulás

A város oktatási intézményeiben minden évben megszervezik a Mikulás ünnepet, amelyen kis műsorokat adnak, majd pedig megjelenik a nagyszakállú Mikulás. Különösen a kicsik várják nagy izgalommal, akik előtte heteken át tanulják a szebbnél szebb dalokat, amikkel ilyenkor a Mikulásnak kedveskednek.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók - Szent Erzsébet Ált. Isk.>>>                           További fotók - Kis Refi>>>


Törő Gábor
/2011.12.08./

 

Sikeres szeretetbazárt rendeztek a Mudrányban a reformátusok

 

               
                       

 


Virágh Sándor

      

Három nemzedék töltötte meg december 4-én délután a Mudrány termet a református gyülekezet adventi szeret- bazárja és teadélutánja alkalmából. A Nőszövetség és a Createam Kör lelkes készülődése meghozta gyümölcsét, az előző évekhez hasonlítva a legeredményesebb akciójukat vihették végbe most - számolt be Virágh Sándor református lelkész...


Az eseményen versekkel szolgáltak a konfirmáló fiatalok, adventi köszöntéssel mutatkoztak be az új presbiterek, valamint a Dr.Téglás Zsolt vezette Zsindely zenekar játéka. Szebényi Lucia éneklése örvendeztette meg a jelenlevőket.

 

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Ref. Lelkészi Hivatal
/2011.12.07./

 

Beküldték a pályázatokat a jövő évi munkaprogramra

 

               
                         

Megtörtént az egyeztetés a 2012. évi START munkaprogramokról a kistérség önkormányzataival és erről településenként egy-egy jegyzőkönyv felvételére is sor került. A tervezés időszakát befejezve 47 pályázat érkezett be a kistérségből a kirendeltségbe – számolt Marczi Gábor, a Munkaügyi Kirendeltség vezetője arról, hogy hol tart a jövő évi közmunkaprogram előkészítése…
 

 


Marczi Gábor


Aros János

      

Ez a pályázat - melyben 16 település vesz részt - 580 fő foglalkoztatására irányul és 550 millió Ft körüli forrásigénnyel bír. 2011. november 27-én a tárgyalása lezajlott, és a munkaprogramok továbbításra kerültek a szükséges jegyzőkönyvekkel a Belügyminisztérium felé. Ezek akkor válnak kézzelfogható START programokká, amikor a minisztérium a forrást rájuk biztosítja.
Úgy ítélem meg, hogy összességében jó színvonalú pályázatok érkeztek be, megfelelő célok vannak bennük megfogalmazva és bízom benne, hogy a lehető legnagyobb számban támogatásra lesznek jogosultak.

A pályázatban természetesen érintett Sárospatak is, amely – mint Aros János polgármestertől megtudtuk – 6 munkaprogramot küldött be…

Sárospatak Város Képviselő Testülete már korábban döntött arról, hogy a 2012. évi START munkaprogramra a pályázatunkat be fogjuk adni. Ma volt ennek a pályázatnak az utolsó pontosítása a Munkaügyi Kirendeltségen Marczi Gábor igazgató úrral és kollégáival. Mi 6 csoportban szeretnénk foglalkoztatni a sárospataki lakosokat,
- a téli hóeltakarításban,
- a bel és külterületi utak felújításában és rendbetételében,
- a belvíz vonatkozásában, egyrészt az árkok tisztítása, és karbantartásában, másrészt pedig - szeretnénk betonelemeket gyártani a Kommunális Szervezetben, amivel a Sárospatak belterületén átfolyó patakok medrét építhetnénk ki,
-a mezőgazdasági programban is szeretnénk foglalkoztatni, valamint
- az illegális szemétlerakó helyek felszámolásában is.

Összességében ez 130 fő, akinek 2012-ben egész évben, napi 8 órás munkát szeretnénk biztosítani. Úgy gondolom, hogy ez nagy segítség lesz a munkanélküli pataki lakosok számára. Az összeget illetően pedig több mint 120 millió Ft-ra kívánunk pályázni, amelyek nagy része a munkabéreket fogja fedezni, de lesz benne lehetőségünk anyagi dolgokat, szerszámokat, eszközöket is elszámolni.

Az utolsó pontosítás tehát megvolt, a Belügyminisztériumhoz nyújtjuk be a pályázatot és minden reményünk meg van arra, hogy ezt jóvá fogják hagyni, és január elejétől elkezdődhet a valóban értékteremtő munka, hiszen ezeknek a munkáknak akkor van értelme, ha olyan értéket teremtenek, ami látható és megmarad. Hogy az elmúlt időszakból csak néhányat említsek, közcélú munka keretében készült el a vágardói és a katolikus temető kerítése is.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.12.07./

 

Sárospatakon tartották a 3. Zemplén Hangja énekversenyt

 

               
                         

2009-ben került először megrendezésre a Zempléni Fiatalok Zenei Nevelésének Segítségére Egyesület szervezésében a Zemplén Hangja könnyűzenei énekverseny. Akkor 25 településről 50 fiatal jelentkezett elsősorban megyénkből és a határ felvidéki oldaláról a mikóházai selejtezőre, majd innen kategóriánként 10-10 jutott tovább a pálházai döntőbe – számolt be az idei sárospataki döntőről és előzményeiről Skinti Csaba, az egyesület elnöke, a verseny főszervezője…
 

 


Skinti Csaba

      

A ketegóriájukban nyertes Görcsös Szabolcs és Túróczi Csaba egy harmadik dobogóssal kiegészülve a zsűri elnökének, Tilinger Attilának kezdeményezésére pár hónapon belül megalakította Magyarország első pop-musical trióját, a Magic of Music-ot, mely saját nagylemezzel és videó klippel is büszkélkedhet azóta.
A verseny célja, hogy olyan szakmai segítséget adjon a zenével foglalkozó fiataloknak, melyeket a későbbiekben hasznosíthatnak. Ezért az első versenyt második, idén pedig Sárospatakon a harmadik követi. Reméljük a későbbiekben is lesz folytatása.
Van aki harmadszor is neki futott a jó hangulatú megmérettetésnek, ahol a szakmai és pártatlan zsűriben eddig számtalan neves előadó (Josh és Jutta, Dj. Wayko, Tilinger Attila) mellett zenetanárok, művészek foglalnak helyet. A verseny fő médiatámogatója és egyben a győztesek következő bemutatkozási lehetősége a Házibuli Attilával c. televíziós műsor.

A verseny a következő eredménnyel zárult:
"A" kategória (14-18 éves) fellépési sorrend (maximálisan adható pont 90 volt)
1. Bagosi Viktória - Királyhelmec (51 pont)
2. Lékó Stefánia - Nagykapos (42 pont)
3. Takács Andrea - Szabolcsbáka (44 pont)
4. Ozsváth Petra - Tiszalúc (63 pont ) - III. hely
5. Ficsor Ivett - Szerencs (59 pont)
6. Zalán Martin - Tiszalúc (72 pont) - II. hely
7. Moravszki Ákos - Újfehértó (82 pont) - I. hely
8. Gulyás Zsófia - Tiszalúc (61 pont)
9. László Evelin - Hejőszalonta (59 pont)

"B" kategória (19-25 éves) fellépési sorrend (maximálisan adható pont 90 volt)
1. Várhegyi Vivien - Sátoraljaújhely (58 pont)
2. Görcsös Anikó - Tiszalúc (64 pont)
3. Petró Dalma - Szerencs (70 pont)
4. Németh Ibolya - Orosháza (69 pont)
5. Enghy Sáron - Abaújszántó (60 pont)
6. Szemán Petra - Vilyvitány (71 pont)
7. Zoller Márton - Miskolc (78 pont) - II. hely
8. Berki Lilla - Pusztaföldvár (77 pont) - III. hely
9. Karacs Martina - Sárospatak (86 pont) - I. hely
10. Palkó Szilvia - Bekecs (64 pont)

Örömmel fedezhetünk fel a döntőbe jutott énekesek névsorában egy sárospataki nevet. Ráadásul Karacs Martina neve után 86 pont és az I. helyezés szerepel.
Gratulálunk Martinának, aki a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma végzős tanulója és gratulálunk a verseny szervezőinek és összes résztvevőjének, akiket nagy örömmel hallgattunk. Szívesen látjuk őket máskor is Sárospatakon!

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók1>>>                                         További fotók2>>>

Törő Gábor
/2011.12.07./

 

Felkészülten várjuk a havazást

 

               
                       

Benne vagyunk a decemberben. Igaz, hogy a fagyos napok után most enyhülés következetett, de még is csak tél van, amikor az időjárás bármikor ismét hidegre fordulhat és előbb-utóbb leesik a hó is. Ezért kerestük meg Emri Lászlót, a Kommunális Szervezet vezetőjét, hogy sikerült-e felkészülniük a télre…
 

 


Emri László


Aros János

      

Az őszi hónapokban már felkészítettük a gépeket a hóeltakarítási munkákra. Ez azt jelenti, hogy egy IFA van készenlétben hótolásra és szórásra, valamint az UNIMA ugyanígy és mivel a nyáron a 170 milliós projektből megkaptuk a GEHL-t - azt a kis bobcat-et - így azt is felkészítettük a téli hótolásra. Hótolót szereltünk elé, ami gyakorlatilag a járdák tisztántartását könnyíti meg. Erre szükség is van, mert a tavaly a téli időszakban nagy számú közcélú munkást foglalkoztattunk, amely létszám most nem áll rendelkezésünkre és az állandó létszámunk is kb. 25%-kal csökkent. Viszont a GEHL a járdákon 25-30 ember munkáját is kiváltja.

Természetesen beszereztük a szóráshoz szükséges anyagokat is. Vásároltunk 50 tonna sót és rendelkezésünkre áll szintén 50 tonna fűrészpor-zúzalék keverék is. Ha nagy pelyhekben esik a hó egy héten keresztül egyfolytában, ez a mennyiség akkor is elegendő. Minden évben így történik, hogy a kezdéshez vásárolunk egy bizonyos mennyiséget, amit utána a fogyást figyelembe véve pótolunk.
Természetesen a környezetvédelmi előírásokat figyelembe vesszük a síkosságmentesítési anyagok megválasztásakor. Ezért is használjuk szívesen a fűrészpor - zúzalék keveréket, ami jóval olcsóbb is.
A riasztási lánc is meg van szervezve, a biztonsági őrszolgálat figyeli az időjárási eseményeket, s ha ez megkívánja, akkor riaszt engem és a készenlétes vezetőt. Ő szükség esetén mozgósítja a további embereket, akik szintén készenlétben vannak.

Emri úrral még november vége felé beszéltünk, s akkor aggodalmát fejezte ki a téli dolgozói létszámot illetően, ami azóta megoldódott. Az jó hírt Aros János polgármestertől tudtuk meg…

Már korábbi testületi ülésen is felvetődött az a problémánk, hogy hogyan várjuk a tél beköszöntét, az első havazást, hiszen tavaly ilyenkor több mint 100 közcélú munkással kezdtük a telet, idén novemberben pedig 16 közcélú munkás volt, és nemrég még abban a tudatban voltunk, hogy decemberben mindössze 6 lesz.
Éppen ezért örültem a Munkaügyi Kirendeltség vezetője bejelentésének, mely szerint újabb közcélú munkásokat tudunk két hónapra felvenni. Az egyeztetést a Kommunális Szervezet vezetőjével már el is kezdtük, így minden reménységünk megvan arra, hogy az élő munkaerőt tekintve is megfelelően felkészülve várjuk az első hó ránk szakadását.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2011.12.07./

 

Megérkeztek az újeszközök a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolába

 

               
                         

 


Szegedi Istvánné

      

Az ősz folyamán  folyamatosan megérkeztek a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2. ütemes eszközei, melyek elsősorban közösségi terek, zsibongók, udvari berendezések. Nagy örömmel vették birtokba a tanulók a színes székeket, érdekes (patkóalakú) asztalokat, amelyek lehetőséget adnak egy-egy meghitt beszélgetésre, de korrepetálás helyszínéül is szolgálhatnak – nyilatkozta Szegedi Istvánné, igazgatónő….


Az Alex bútorgyár udvari padokat, 5 tanterem padjait, székeit, irodabútorokat szállított le. Megérkeztek a szelektív hulladékgyűjtő edények is, melyek eszközei lesznek az új iskolába járó tanulók környezettudatos nevelésének.
 

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.12.06./

 

Már két gyertya ég a város adventi koszorúján

 

               
                       

Advent második vasárnap estéjén ismét megtelt A Művelődés Háza és Könyvtára előtti tér, ahol a köszöntők után meggyújtásra került advent második gyertyája. Az együttes várakozás védnökei ezúttal a város oktatási intézményei voltak. Kezdte beszámolóját Donkó József, az Önkormányzat kabinetiroda vezetője a 2. gyertyagyújtásról, amelyre a becslések szerint több, mint 500-an jöttek el…
 

 


Donkó József

      

Köszöntőt mondott Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának, Általános Iskolájának és Diákotthonának igazgatója, Pásztor Gyula, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia tanára, Kis Márta, az Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium tagintézmény-vezetője, Tóth Tamás, az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium igazgatója és Dr. Hegedűs László, a Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar dékánja.

Mindannyian a szeretet, a megértés, a békesség, a megbocsátás fontosságát hangsúlyozták. Az intézmények méltó házigazdái voltak ennek a vasárnapnak, amit a legkisebb jelenlévők örömére, a megérkező Mikulás és krampuszai tették még színesebbé. Köszönet mindenkinek, aki jó szívvel sütött süteményével részt vett a vendéglátásban. Köszönet a forralt borért és teáért, amely bensőséges beszélgetésekhez adta a melegséget. Köszönet a sok-sok adományért, amelyek mind-mind boldog gazdáikra lelnek majd karácsonyig. Köszönet az adventi műsorért, amely másodszor került bemutatásra.

December 11-én (vasárnap) harmadszor is találkozunk A Művelődés Háza és Könyvtára előtt 18 órakor. A védnökök városunk vállalkozói lesznek. Mindenkit szeretettel várunk!

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.12.06./

 

Olvasásnépszerűsítő könyvtári foglalkozás Bodrogolasziban

 

               
                         

2011. november 24-én Bodrogolasziba látogatott el Krenyitzkyné Sárosi Krisztina és Noszályné Bodnár Ágnes, hogy egy kalandos utazásra elkísérje a gyerekeket a mesék világába. A bevezető beszélgetésben felidézték a mesék általános tulajdonságait, jellemző fordulatait, kapcsolatait - számolt be Kövér Sándorné a könyvtár vezetője...
 

 


Kövér Sándorné

      

Ezután előkerült a „mesekosár”, amelyből egymás után kerültek elő a legkülönbözőbb tárgyak: csizma, kolbász, varázspálca, csodafurulya, stb. Nagy izgalommal nyúltak a résztvevők a kosárba, és húztak elő egy-egy tárgyat, és találgatták, hogy melyik mesében fordulnak elő.
Jó játék volt a meseszereplők apróhirdetéseinek megfejtése, majd a meseposztós előadás is. A játékot a mesemozaikok összeállításával fejezték be.

A foglalkozás végén boci bábot készítettek fakanál felhasználásával. Az elkészült bábok segítségével a Török és a tehenek című mese eljátszására is sor került. A foglalkozásról nem hiányozhatott a könyvajánlás sem.
A program a TÁMOP 3.3.7-09/1 számú pályázat keretében valósult meg.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.12.06./

 

Országos első helyezett jogászhallgató csapat tagja az egykori ÁVG-s

 

               
                       

A sárospataki Kolláth Balázs Károly a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi karának hallgatója, a "trEUmvirátus" nevű csapatával legeredményesebben szerepelt a VII. Miskolci EU Vándorkupán, így országos első helyezettként jutalmul egy brüsszeli tanulmányútra mehetnek csapatával. Korábban az Árpád Vezér Gimnázium tanulója volt…
 

 


Kolláth Balázs Károly

      

A versenyre 15 csapat jelentkezett, ami a verseny eddigi történetében rekordnak számít. A versenyt két szekcióban, a Joghallgatók szekciójában és a Fiatal jogászok szekciójában kezdték el. A joghallgatók szekciójába az ország öt egyetemének jogi karáról jelentkeztek a 3 fős csapatok, a Debreceni Egyetemről, az Eötvös Loránd Tudományegyetemről, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemről, a Károli Gáspár Református Egyetemről és a Miskolci Egyetemről.

A verseny alapjául szolgáló hipotetikus jogesetet idén is az Európai Bíróságán dolgozó magyar tisztségviselők írták meg, így az idei jogeset is igazán aktuális és összetett uniós jogi problémákra irányult.

Az írásbeli beadványok és a szóbeli döntőn nyújtott teljesítmény együttes értékelése alapján a Joghallgatók Szekciójában a Miskolci Egyetem joghallgatóiból álló csapat lett a legeredményesebb, melynek tagjai Barta Ferenc, Kiss Gergely Attila és Kolláth Balázs Károly voltak. A csapat felkészítője Dr.Angyal Zoltán egyetemi docens volt.

Kolláth Balázs Károly eredményével városunk jó hírnevét is öregbíti, jó szereplésükhöz gratulálunk.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.12.06./

 

Őszbúcsúztatás az óvodában

 

               
                         

A hónap utolsó hetében a Környezetvédelmi Munkaközösség szervezésében ismét megrendezésre került az őszi évszakbúcsúztató előadás, amely ennek az évszaknak és időszaknak a végét jelenti – nyilatkozta Sáfrányos Lászlóné, a Carolina Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógusa…
 

 


 Sáfrányos Lászlóné

      

Az elmúlt három hónapban az őszről szereztünk ismereteket, tapasztalatokat a gyerekekkel. Egy-egy közös tevékenység közben sokat verseltünk, énekeltünk, ezzel is hangulatosabbá téve az együttes munkálkodást. A Manócska, Halacska, Pillangó, Mackó, Süni és Mókus csoportok óvónőivel, a gyerekek által megismert versekből, dalokból és mondókákból gyűjtöttünk össze egy csokorra valót és nyújtottuk át egy kis műsor formájában az óvodásaink számára.

Bőven volt miből válogatnunk, hiszen íróink, költőink számos művükben emlékeznek meg az évszakokról. Örömmel tapasztaltuk, hogy a gyerekek, egy-egy ismerős versnél, éneknél velünk közösen mondták vagy énekelték, s a végén vastapssal köszönték meg az előadást. Miután az Ősz „képzeletbeli zsákját” teljesen kiürítettük, átadtuk azt a Tél-nek, hogy az elkövetkező három hónapban ismét teletölthessük – most már a télhez köthető – közös élményekkel, versekkel, dalokkal.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.12.05./

 

Graffiti: rongálás, vagy művészet?

 

               
                       

A falfirkák, graffitik készítésének divatja a nagyvárosokból sajnos Sárospatakra is eljutott. Eltávolítsuk elég nagy gondot okozott a Kommunális Szervezetnek, nem is sikerült tőlük az egész várost megszabadítani, de legalább frekventáltabb helyekről a legdurvábbakat eltávolították. Annyi azért maradt, hogy egy filmes diákcsoport – talán elrettentő példaként – még egy kiállítást is tudott belőle készíteni Becse Tamás operatőr vezetésével…
 

 


Becse Tamás


 Csatlósné Komáromi Katalin


Dusicza Erika

      

Ezzel a csoporttal tavaly ősszel álltunk össze, hogy filmezünk, aztán gondoltam, hogy a graffiti talán jobban megérinti a fiatalokat. A kutatómunka mellett, amit végeztünk az utcákon, nem pusztán a graffitiket gyűjtögettük össze, hanem amit maguk után hagynak az emberek, aláírásokat, tényleges graffitiket, de akad köztük egy sáros tenyér is, vagy egy-egy üzenet másoknak. Így a sok szerelmes üzenet mellett mindenféle üzenetek, szösszenetek és még sok más egyéb kerültek összegyűjtésre.
Olyat is találtunk, amit inkább nagyobb városokban szoktak nyomdatechnikával felvinni, ezek előre elkészített alkotások. Lehet, hogy egy átmenő alkotó volt.
Ahogy a firkákat nézzük három-négy alkotó van, aki vissza-visszajár egy bizonyos területre, olyan területet használ, ami nem tiltott, olyan felületeket festenek ki, ami nem von maga után büntetést.

A Művelődés Háza és Könyvtára az elmúlt évben indított - sikeres pályázat keretében - egy programot. A Társadalmi Megújulás Operatív Program adott lehetőséget arra, hogy az önkormányzati fenntartású iskolákkal karöltve 3 területen tehetséggondozó csoportok munkáját alakítsuk ki és segítsük – számolt be Csatlósné Komáromi Katalin igazgatónő a csoport munkájának hátteréről…

Ennek egyik csoportja a „Képi látás művészete” című programot hajtotta végre. Ennek a tagjai zömmel az Árpád Vezér Gimnázium tanulói, melynek szakmai vezetője Becse Tamás. S hogy ők mit látnak a fényképezőgép, illetve a filmfelvevő kamera mögött, annak egyik állomása ez a mai kiállítás. Itt, a gimnázium aulájába azokat a graffitiket és egyéb lenyomatokat hozták bemutatni, amelyeket ők a fotós órák során felfedeztek és különböző aspektusból lefényképeztek.
Nagyon örülök, hogy sok ilyen tehetséges diák találta meg a kikapcsolódásnak - és az ismeretszerzésnek is - az egyik új formáját és állomását. Abban bízom, amikor ez a projekt lezárul, a kötődésük megmarad a terület iránt, és talán tovább folytatják, más szemüvegen át látva a világot.
Mindenképpen újhullám, amiről az is elhangzott, hogy a többségi társadalom nehezen fogadja el ezt a fajta közlési módot. Ugyanakkor már komoly irodalma van, sőt mondhatni, hogy nemzetközi kitekintésben igazán sokféle háttéranyagot ismerünk meg e területtel kapcsolatban. El kell ismerni, hogy az, amit ma itt bemutatnak, az Sárospatakon egyfajta lenyomat, mert lehetne tovább kutatni és boncolgatni, hogy a város mely részein találkozunk ezekkel a rajzokkal, mit üzennek ezzel és melyik korosztály az, amely ezt műveli. Semmiképpen nem akarjuk erre buzdítani a diákokat, vagy annak reklámot csinálni, hogy köztereinket, épületeinket tönkretegyék.

Sokak csak csúfító firkát látnak a szubkultúrát képviselő graffiti festményekben - tette hozzá Dusicza Erika az ÁVG igazgató helyettese...
Ám A Művelődés Háza és Könyvtára által működtetett, a TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0036 „Kreativitás, hagyomány és közösség” - Nem formális és informális tanulási lehetőségek nevet viselő pályázatban dolgozó - főként ÁVG-s és II. Rákóczi Ferenc általános iskolai diákokból álló – műhely „a firkák” mögé kívánt nézni, s lefotózta Sárospatak tag-jeit, festményeit, s mutatja meg ezeket a képeket 2011 decemberében a gimnázium falai között. Formabontóan, most felnőttek ajánlották a fiatalok figyelmébe a tárlatot, ráhangolódásukat kortárs költők írásaival segítve.

Nem árt tudni:
Szigorítják a graffitisek büntetését az idei évben, vagyis már nem csak azok kaphatnak börtönbüntetést, akik nagy értékű kárt okoznak műveikkel, hanem azok is, akik csak kézjegyüket helyezik el valahol. A graffitizés büntetésének szigorításától a kormány azt reméli, hogy kevesebb lesz az összefirkált felület a városokban.
Börtönre eddig csak az a graffitis számíthatott, aki nagy kárt okozott művével. Ettől az évtől kezdve azonban megszűnik az értékhatár a büntetés kiszabásánál. Így letöltendő börtön jár már annak is, akit úgynevezett tagelésen kapnak.

További információk: http://legalgraffiti.hu/tudnod.html

Amit viszont továbbra is szabad:
a saját tulajdonban lévő felületeket, saját házunk falát, kerítésünket kívülről (ha nem műemlék), vagy belülről - természetesen a szobánk falát is – tetszőlegesen díszíthetjük. Azért előtte a családdal érdemes megbeszélni…

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.12.05./

 

„A legtöbb embert megmozgató kisváros” díja Sárospataké a Fittarénán!

 

               
                     

 


Kordáné Györki Erika

      

Ezen az éven 56 emberrel képviseltük iskolánkat és városunkat a november 27-én megrendezett Fittarénán, Budapesten. Évről-évre nő az érdeklődés, hiszen a korábbi évek tapasztalatai alapján „visszatérő vendégek” az ÁVG-s diákok és tanárok, valamint városunk lakói - küldte a tudósítást Kordáné Györki Erika, az Árpád Vezér Gimnázium testnevelője...

Most hat terem várta a különböző stílusú óráival az érdeklődőket, nehéz volt választani a jobbnál-jobb órák között. Természetesen az összes nagy fitnesz-sztár jelen volt most is, bár sokszor a kisebb termek még színvonalasabb élményt nyújtottak. Ilyenkor egy órarendet állítunk össze magunknak, mely segítségével 10 órától 17 óráig szinte pihenő nélkül sportolunk. Az ország legütősebb Kangoo-csapata is részt vett e rendezvényen.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.12.05./

 

Honosítási ünnep volt a Városházán

 

               
                   

 


 

      

Három kárpátaljai honfitársunkkal örülhettünk - és könnyezhettünk - együtt november 29-én a Polgármesteri Hivatalban, ahol a visszahonosítási ünnep lezajlott...

Az oklevél átadásáig minden fegyelmezetten zajlott, de a pezsgős gratuláció után a frissen honosítottak női tagjánál "eltört a mécses", félrevonult sírni. Hogy örömkönnyek voltak-e, vagy a felgyülemlett keserűség váltotta ki, senki nem kérdezte meg...

A 73 éves bácsi nem titkolta boldogságát, csak azt sajnálta, hogy az édesanyja ezt már nem érhette meg.
- Tegnap kimentem a temetőbe és elmondtam neki: mama, holnap megyek Magyarországra és magyar állampolgár leszek. Ha haza megyek az első utam is oda vezet majd - de ekkor már az Ő szeme is másképp csillogott...

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.12.05./

 

„Engem várnak a szigetek”

 

               
                     

A Sárospataki Irodalmi Olvasókör 2011.november 24-én a Református Kollégium Gutenberg-termében tartotta összejövetelét, ahol a 125 éve született Molnár Mária misszionáriusra emlékeztünk. Pocsainé dr. Eperjesi Eszter, a Kollégium kiváló lelkész, etnográfusa „Engem várnak a szigetek” címmel lebilincselő vetítettképes előadás keretében mutatta be Molnár Mária különleges életútját és tragikus halálát - számolt be Halász Magdolna, az Irodalmi Olvasókör elnöke...
 

 


Halász Magdolna

 


Pocsainé dr. Eperjesi Eszter

      

Megtudhattuk, hogy 1886-ban Várpalotán jött a világra. Az elemi és a polgári iskolai tanulmányok befejezése után egészségügyi szakmát tanult. Műtősnővérként több kórházban tevékenykedett, a Bethánia Szövetség tagja lett. Az I. világháború után, Győrben gyülekezeti diakonisszaként tevékenykedett, majd Németországban nyelvet tanult, visszatérése után, 42 évesen(!) jelentkezett a külmissziós szolgálatra. A tervei megvalósításához nehezen tudta megszerezni a kedvező orvosi véleményt, végül 1924-ben a Magyar Missziós Szövetség képviseletében több hetes utazás után barátnőjével együtt érkezett meg Pápua Új-Guineába.

A források szerint Molnár Mária, alacsony termetű, életerős, kékszemű hölgy, a dús, hosszú haját kontyba fonta, szeretetre méltó, határozott személyiség volt. Először Pitulu-szigetére került, egyedül dolgozott háromszáz pápua között. Mély hite, erős akarata és tettvágya segítette a munkájában. Szépen énekelt és kiválóan gitározott. A helyi nyelv elsajátításában Lomon nevű pápua fiatalember segítette. Lefordította a nyelvükre a Biblia egyes fejezeteit, és az egyházi énekeket. Lomon gyermekét, a kis Pistát fogadott fiaként nagy szeretettel nevelgette. Később a felnövekvő Pista egészségügyi pályát választott. A pápuák a vízen csónakkal közlekedtek , Mária a tengerben úszva követte őket.Rendszeresen felkereste Mánusz főszigetén és a kisebbeken élőket is. Az őslakókat megtanította a civilizációval kapcsolatos hasznos ismeretekre, a gyerekeik iskolába járhattak, tanította őket. A pápuák nagy tiszteletben tartották és értékelték a munkáját. Az ottani élményeit levél, könyv formájában is feldolgozta.

Később Mánuszon folytatta áldásos tevékenységét. Egy alkalommal tért vissza a hazájába. 1936-ban Budapesten nagy tisztelettel fogadták, és édesanyjával is találkozhatott. Magával hozta a pápuáktól szerzett és összegyűjtött 224 db néprajzi tárgyi anyagot. Három hónapig tartózkodott itthon, előadásokat tartott, Sárospatakon is nagy tisztelettel fogadták. Visszatérése után folytatta a különleges missziós tevékenységét. 1943.március 17-én egy japán hadihajó kegyetlen parancsnoka utasítására összegyűjtötték az ott lakók egy részét, a misszionáriusokat, a hajó fedélzetén megölték, majd a tengerbe dobták őket. Az áldozatok között volt Molnár Mária is. A szigeten egy jelképes sírkereszt hirdeti az emlékét. 1950. óta Mánusz szigetén három világító kereszt emlékezteti az élőket a misszionáriusok kivégzésére.
Molnár Mária jószolgálati tevékenységét, emlékét az ott élő új nemzedék ma is ápolja, gondozza. Mánusz szigetén lánykollégiumot neveztek el róla. A hazahozott értékes pápua gyűjteményét Budapesten, hosszú ideig dobozokban elrejtve, egy lépcsőfeljáróban őrizték. 1954-ben, a páratlan értékű gyűjtemény Dr. Újszászy Kálmán sárospataki professzor úr kérésére a Sárospataki Református Kollégium tulajdonába került. 1984-ben pápua küldöttség járt itt, megtekinthették ezt a gyűjteményt is. Molnár Mária tevékenységét Dr. Puskás János, a kiváló sárospataki pedagógus is behatóbban kutatta.

Az előadás után közelről is megtekinthettük a páratlan relikviák (kutyafogból készült nyakláncot, pápuakötényt, fából készült használati eszközöket, stb.) egy részét.
Nagy tisztelettel, hálásan köszönjük Pocsainé dr. Eperjesi Eszter nagyszerű, értékes, színvonalas előadását. Közelebbről megismerhettünk egy sokoldalú, bátor, önzetlen, önfeláldozó, szeretetre méltó magyar misszionáriust, akire mi is büszkék lehetünk, a tragikusan végződő életútja példa lehet az utókor számára.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.12.04./

 

Ajándékozzon festményt!

 

               
                       

Azon kívül, hogy szeretteinek örömet szerez a megnyugtató, kellemes festménnyel, bekapcsolódhat egy jótékonysági akcióba, ugyanis az alkotó egy pedagógus, aki iskolája fogyatékos gyermekei javára ajánlja fel a kép eladásából befolyt összeget. Az ő oktatásukhoz, fejlesztésükhöz vesznek belőle olyan eszközöket, amikre a leginkább szükségük van...
 

 


Nagy Zsolt

      

A festmény alkotója: Nagy Zsolt, a 8KOR Színház tagja, akinek a közelmúltban volt kiállítása A Művelődés Házában
Címe: Makkoshotyka felett (egy tantestületi kirándulás ihlette)
Kikiáltási ára: 20.000 Ft

A licitálás lezárása: 2012. december 20. 12 óra
Licitálni a festő képen olvasható telefonszámán, vagy A Művelődés Házában, Leskóné Szemán Éva népművelőnél lehet.
Ajánlatát a cikk alatti kommentbe is beírhatja, de csak telefonszámmal együtt fogadjuk el.
A licitálás állásásról ezen az oldalon folyamatosan tájékoztatást adunk.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.12.04./

 

Alapítványi Bál

 

               
                   

Idén 6. alkalommal rendeztük meg a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumáért és Általános Iskolájáért Alapítvány jótékonysági bálját „gyermekeink szebb környezetéért”. A családok nehéz anyagi helyzete kissé megriasztotta a szervezőket, de a kuratórium mégis úgy döntött, hogy meghirdeti és megszervezi a bált, hiszen az évek során a báli bevételekből megújult pl. a tantermek bútorzata; egy jól bevált kezdeményezést nem szívesen adtunk volna fel... a fotón Szatmáriné Tóth- Pál Ildikó igazgatónő
 

 


Szatmáriné Tóth- Pál Ildikó

      

A műsort ehhez a helyzethez igazítva állítottuk össze Az összefogásnak szép példáit élhettük meg mindnyájan már a próbák és a felkészülés során. A műsor szerkesztésére hárman – dr. Nezáczkiné Tótin Erika, Bak Adrienn és Sinkóné Tóth Zsuzsanna vállalkoztak. Ellentéteket, alapérzéseket és kiegészüléseiket sorakoztattuk fel verssel, prózával, drámarészlettel, sanzonnal, tánccal, lírai és rockos zenével. A nyitányt – a Neoton Família Don Quijote című számát – az egyesített alapítványi báli kórus adta elő Demkó Ferenc gitárkíséretével. „a szélmalomharc mire való? – hangzott a költői kérdés, majd a tudás nélküli tudós tétovaságával szembesített minket Trunkos Bence és Jákob Bianka. A 13. E-s lányok Karacs Martina szólóénekével sanzont adtak elő, majd kontrasztként egy fiatalember, Bányai Gábor (9. A) Fekete Gyula írásának segítségével idézte meg az 1930-as, 40-es évek sárospataki diákvilágának férfidominanciáját. Baji Marietta és Bajtel Ákos (11. A) A néma levente – Heltai Jenő drámája – részletével lepte meg a közönséget, majd Szabó Csenge (9. H) hangján csendült fel a Hooligans Illúzió című száma.

A finálét a kórus éneke indította. Máté Péter dalának szövegére időszerű parafrázis készült, ezt már a közönség is lelkesen énekelte „a szeretet szigor nélkül… a sok diák tanár nélkül… mondd, mit ér?” És „Refi nélkül mit érek én?” – hangzott a refrén.

A felszabadult vacsorai és báli hangulatban a számtalan tombolatárgy kisorsolása közepette megérezhettük, hogy van összefogás a Refi körül. Szülők, tanárok, a fenntartó, vállalkozók, diákok és öregdiákok, a Mudrány dolgozói megmutatták, hogy ha van is miért aggódni a jövőt illetően, az összefogás, a támogatás és a lelkesedés erősebb, mint a kétely.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.12.04./

 

Net for God csoportot működtet Patakon a Chemin Neuf

 

               
                   

Mielőtt bárki is megijedne a címet olvasva, megnyugtatom, hogy semmi rossztól ne kell tartania - ellenkezőleg! Havonta tartanak Sárospatakon Net for God alkalmakat a Szent Erzsébet Házban. December 1-én este a Szentlélekről szólt a film, melyben többen elmondták, hogy ők hogyan élték meg a befogadását...
 

 


Csomár Judit

      

Net for God (Hálózat az Istenért, vagy szabad fordításban inkább Imaháló, Imahálózat) csoportok már a Föld 60 országban működnek, összesen 10-15 ezer fiatal találkozik havonta, hogy imádsággal együtt tegyenek a békéért és a kiengesztelődésért. Ilyenkor megtekintenek egy videofilmet is, amelyet abban a hónapban készített és küldött szét a Chemin Neuf Közösség (etsd:sömen nöf), majd megbeszélik azt.

Chemin Neuf közösségek pedig Franciaországból indultak ki, római katolikus alapokon nyugvó, ökumenikus szemléletű közösségekről van szó. Tőlünk pár km-re, Bodrogolasziban van a legközelebbi csoport a Lónyai kastélyban, akikkel jó kapcsolatot ápolnak a pataki egyházak, különösen a római katolikus. Havonta tartanak Sárospatakon Net for God alkalmakat a Szent Erzsébet Házban. Csütörtök este a Szentlélekről szólt a film, melyben többen elmondták, hogy ők hogyan élték meg a befogadását.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.12.04./

 

GÓLYABÁL 2011.

 

               
                   

Hagyományaihoz híven a Miskolci Egyetem Comenius Főiskolai Kara Hallgatói Önkormányzata idén is megrendezte a mindig nagy sikernek örvendő Gólyabálját. Újra felpörgött a ritmus és újra szenzációs volt a hangulat november 18-án, pénteken este 20 órától a meglepetésekkel teli éjszakán a Highlander Music Hall tánctermében...
 

 


 

      

Az elsősök számára talán legfontosabb rendezvény a főiskolán eltöltött éveik alatt az első bál. Ezért is célja a Hallgatói Önkormányzatnak egy olyan estét, éjszakát szervezni számukra, ami róluk szól és ami maradandó, felejthetetlen élményt is nyújt. Egy estét, ami sok barátságot, vagy akár szerelmet alapozhat meg. Egy estét, ahol együtt örülhetnek az évfolyamtársaikkal, a felsőbb évesekkel és a barátaikkal annak, hogy részesei lettek a Miskolci Egyetem illetve a Comenius Tanítóképző Főiskola hallgatói népes családjának.

A gólyák idei bálján egyszerre volt felemelő és szenvedélyes a hangulat. A program a hagyományok szerint a vendégzenekar „bemelegítő” élőzenéje, a nyitótánc és a gólyaműsorok után az elmaradhatatlan gólyaesküvel, az elsőévesek egyik legőszintébb megnyilvánulásával kezdődött.

A tombolanyeremények két hétig péntek kivételével minden hétköznap délután 5 órától este 7-ig átvehetőek a kollégium épületében található HÖK irodában. Egyéb esetben kereshető Kovács Alexandra (36-70-33-43-847)

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.12.03./

 

Nyílt nap a refiben

 

               
                   

2011. november 24-én és 25-én nyílt napot tartott a Sárospataki Református Kollégium az öt és négy évfolyamos képzései iránt érdeklődő tanulóknak és szüleiknek. Az előző évekhez hasonlóan számos tanuló és szülő vett részt az Imateremben megtartott általános tájékoztatón, ahol képet kaphattak az iskolában folyó képzésekről, munkáról és hitéleti alkalmakról .Ezt követően megtekinthették az intézményt és meglátogathatták bemutató órákat - nyilatkozta Szatmáriné Tóth -Pál Ildikó igazgató...
 

 


Szatmáriné
Tóth -Pál Ildikó

      

A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma Általános Iskolája és Diákotthona történetének 482.éve lesz a következői tanév. Az iskola képzési rendszere sokszínű, igyekszik megfelelni a XXI. század elvárásainak. Az intézmény kiemelt feladata a diákok korszerű, általános műveltségének megalapozása,a felsőfokú intézményekbe történő sikeres felkészítés biztosítása. Az idegen nyelv oktatása kap hangsúlyt a angol-magyar két tanítási nyelvű, az emelt szintű angol és német nyelvi osztályokban, melyek iránt változatlanul nagy volt az érdeklődés.

Az emelt szintű biológia –kémia, matematika-informatika osztályokat óráit elsősorban azok a látogatók tekintették meg ,akiket a természettudományok vonzottak. A jövő tanévtől az iskola képzési kínálata bővül, hiszen sportszakembereknek, a rendészeti, katonai pályákra készülőknek az emelt óraszámú testnevelési csoport nyújt majd jó felkészülési alapot. A nyílt napokon az iskola jelenlegi tanulói személyesen is bemutatták azokat a gyakorlati feladatsorokat ,melyeket majd az emelt szintű testnevelés osztályba jelentkezőknek teljesíteniük kell a felvételi során.

A 2012/2013-as tanévre vonatkozó képzési kínálatról, valamint a felvételi vizsga rendjéről az érdeklődők további információkat találhatnak az iskola honlapján.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma
/2011.12.03./

 

Rendőrségi felhívás!

 


 

 


      

Sárospatak város területén megjelent egy 48 év körüli férfi, aki az utcán lányokat, elsősorban diáklányokat szólít le azt állítva magáról, hogy híres pszichológus vagy színjátszó kör vezetője.

Miután a lányok bizalmába férkőzött, a beszélgetést úgy irányítja, hogy annak középpontja egy olyan szerepjáték legyen, melynek lényege a fojtással történő gyilkolás. A szerepjáték közben az alanyoknak azt oktatja, hogyan kell valakit megfojtani, illetve a torkát elvágni. Ezt olyan mély beleéléssel végzi, hogy az komoly pszichés és fizikai sérülésekkel is járhat.

Erre tekintettel a Rendőrség kéri a lakosságot, tartsák távol magukat az ilyen szituációs helyzetektől, ne lépjenek kapcsolatba a férfival. Amennyiben megszólítja Önöket, vagy ismerősüket haladéktalanul értesítsék a rendőrséget a 06-47-513-030-as telefonszámon, vagy a 107-es segélyhívó vonalon.

A Rendőrség felhívja a szülők figyelmét, hogy gyermekeiket, ismerőseiket tájékoztassák a fentiekről és hívják fel figyelmüket a megfelelő magatartásra!

A szerk. megjegyzése:
Nincs információnk arról az esetről, ami a rendőrségi felhívást kiváltotta. A rendőrség nem nyilatkozott erről, az érintetteket pedig nem is próbáltuk keresni, nem valószínű, hogy szívesen beszélnének arról, ami esetleg megtörtént velük.
A felhívás valószínűleg elérte a célját, hiszen értesüléseink szerint nagyon sok emberhez eljutott, több családról hallottunk, amely azóta nem engedi egyedül hazamenni a gyerekét.
Voltak akikben régi, rossz emlékek elevenedtek meg a felhívás olvasásakor. Két fiatal nő velünk osztotta meg, hogy mi történt vele, amikor diáklány volt.

Egyikük elmondta, hogy borzongott a háta, amikor a felhívást elolvasta, mert velük - a barátnőjével - pontosan ez történt kb. 16 évvel ezelőtt. Az Iskolakertben szólította meg őket egy jólszituált fiatalember, valamit kérdezve, talán hogy hol van a vasútállomás. Közben elmondta, hogy éppen a művelődési házban tartott előadást. Beszélgetésbe elegyedtek, őket is kérdezgette erről arról, majd rátért, hogy rendezéssel foglalkozik, nagyon érdekes, különböző szituációk vannak, pl. mikor XIII. Henrik megfojtja a feleségét, hogy milyen nehéz ezeket eljátszani, és meg is mutatta rajtuk, tehát megfogta a nyakukat. Nem volt veszélyes, el is váltak egymástól, de utána mégis azt érezte, hogy különös volt az egész. Végül is bement A Művelődés Házába és megkérdezte, hogy volt-e színházzal, vagy rendezéssel kapcsolatos előadás. Azt mondták, hogy semmi ilyesmi nem volt!
Akkor ijedt meg és próbált visszagondolni, hogy miket mondott el magáról, pl. azt is, hogy hol lakik. Mindenesetre sokáig kulcsra zárták otthon a kaput és az ajtókat. Amikor felsőbb iskolába ment, még ott sem volt nyugodt, mert azt is elmondta az illetőnek, hogy hová fog menni tovább tanulni.

Egy másik - szintén pataki ismerősöm - nem Sárospatakon, hanem évekkel ezelőtt vonaton, a Szerencs - Nyíregyháza szakaszon élt át egy hasonló szituációt. Ketten ültek egy fülkében, mikor a - szerinte is normális kinézetű - férfi beszédbe elegyedett vele és elmondta, hogy pszichológus és könyvet ír VIII. Henrikről, hogy hogyan végzett a feleségeivel. Meg is kérdezte, hogy ő mit választana, a lefejezést, vagy a megfojtást. Mondta, hogy egyiket sem!
Az illető erre a megfojtásról kezdett beszélni, hogy van a nyakon egy pont... és már meg is akarta mutatni, amikor bejött a kalauz. Ekkor ő gyorsan átült egy másik fülkébe, ahol sokan voltak...
Ő is megdöbbent, mikor több mint 10 évvel a történtek után hasonló esetről olvasott.

A felhívás előtti napokban sok idegen járt a városunkban, mert akkor egy régiós énekverseny is volt, tehát - véleményünk szerint - nem kell biztosra venni, hogy feltétlenül pataki személy váltotta ki cselekedetével a felhívást. Azért az óvatosság nem árt...
 

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2011.12.03./

 

Szent Erzsébet hét

 

               
                   

Iskolánk védőszentjéről Szent Erzsébetről emlékeztünk meg 2011. november 17-én. Az osztályok az első órában Szent Erzsébet tiszteletére ünnepi osztályfőnöki órát tartottak, melyen névadónk életét ismerhették meg a tanulók - számolt be Kissné Murányi Andrea igazgató.
 

 


Ft. Kecsekés Attila

      

Iskolánk aulájában Ft. Kecsekés Attila főesperes-plébános atya tartott igeliturgiát, szent beszédében a gyermekek felé kiemelten hangsúlyozta, hogy Szent Erzsébet példáját, hogyan tudjuk az osztályközösségben, iskolánkban továbbadni. „Tegyétek boldoggá az embereket” hangzott el a buzdítás.

A délelőtt folyamán a gyerekek játékos feladatok segítségével, még több ismeretet szerezhettek meg iskolánk védőszentjéről

A délután során a felső tagozatosok izgalmas sportversenyen vettek részt, az alsósok a Bazilikába látogattunk el, ahol a Szent Erzsébet ereklyénél osztályonként egy szál virágot és egy mécsest helyeztek el Szent Erzsébet tiszteletére. Az iskola diáksága és tanárai itt találkozhattak a Székesfehérvári megyéspüspökkel Ft. Spányi Antal püspökatyával.

"Magyarország szép nemes csillaga" címmel pénteken délután fél négytől zenés irodalmi műsort nézhettünk meg a vajdasági Ungaresca régizenei együttes előadásában.


Kissné Murányi Andrea


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

         
További fotók kiállítás>>> További fotók  Kuklai Antal>>> További fotók tábla avatás>>> További fotók zenés műsor>>> További fotók szent mise >>>

Cziczer Katalin
/2011.12.03./

 

Részt vettünk a Szent Erzsébet Kupán

 

               
            

Új névvel, de régi hagyományával került megrendezésre a Szent Erzsébet Kupa régi nevén Árvay Nemzetközi Labdarúgó Torna 2011. november 26-27-én. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolát minden korcsoportban meghívták a rendezők. Lengyel, miskolci, pálházi, sárospataki iskolák csapatai küzdöttek a kupákért. A csapatok edzői: Sontra László és Vachter Tamás...    ( a fotó illusztráció)
 

 


Sontra László

 


Vachter Tamás

      

Szombaton délelőtt az I. korcsoportosok (2. osztályosok) versenyezetek, délután pedig a II. korcsoportosok (3-4. osztályosok). Mindkét korosztályban 2. helyezést értek el diákjaink. Vasárnap délelőtt a III. korcsoportos fiúk és lányok, délután a IV. korcsoportos fiúk küzdöttek. Magas színvonalú mérkőzéseket és kiegyenlített küzdelmeket láthattak a versenyre látogatók. A III. korcsoportban hatalmas küzdelem folyt. Iskolánk végig versenyben volt az első helyért, de végül meg kellett elégedni a 2. helyezéssel. A IV. korcsoportos fiúknak sikerült megszerezniük az első helyezést, gratulálunk nekik.
I. korcsoportban a legjobb játékos címet Fridrik Patrik 2.b osztályos, II. Korcsoportban Horváth Dávid Alex 3.a, IV korcsoportban Almádi Richárd 8.c osztályos tanulónk kapta. A legjobb kapus a lányoknál Varga Délia Babett (8.a) lett. A csapatok edzői: Sontra László és Vachter Tamás

Köszönet a gyerekeknek és szülőknek, hogy elengedték és elkísérték gyermeküket, szabadnapjukat feláldozták, de kárpótolta őket gyermekük szereplése. Természetesen köszönetet mondunk a rendezőknek, a Szent Erzsébet Diáksport Egyesület vezetőjének és tagjainak.

Iskolánkat képviselték:
I. Korcsoport
Bódi Ádám 2.b, Fridrik Patrik 2.b, Gulyás József 2.b, Király Patrik Zoltán 2.a, Szabó Sándor Máté 2.b, Tóth József 2.a.

II. Korcsoport
Kovács Zsombor 2.b, Beláz Péter Mihály 4.a, Horváth Dávid Alex 3.a, Dékány Csanád 3.b, Halász Dániel 3.b, Vachter Fanni 4.a, Rák Gergő 4.b.

III.Korcsoport
Balogh Máté 5.c, Csetreki János 5.c, Darmos Ábel 6.a, Gulyás Gergő József 5.b, Ignác Ákos Tibor 6.a, Kelemen Gergő 6.a, Kocsik Dániel 5.b, Ladomérszky Bence 5.c, Molnár Dénes Dominik 6.a, Mózes Zsolt 6.b, Zalkodi Róbert 7.a.

IV. Korcsoport – leány
Boós Gabriella 8.d, Frikker Hajnalka Szilvia 6.b, Gulyás Gabriella 7.b, Mezővári Kinga 8.a, Molnár Krisztina 8.a, Molnár Nikoletta 8.a, Mózes Viktória 8.c, Pápa Fanni 6.b, Vachter Fanni 4.a, Varga Délia Babett 8.a.

IV. Korcsoport – fiú
Almádi Richárd 8.c, Gulyás Csaba Dániel 8.c, Gulyás Márkó 7.b, Horváth István 5.b, Kajati József Gergely 6.a, Kiss Ákos, Mertán Gergő 8.c, Pásztor Tamás 8.d, Tóth Máté 7.a, Zsoldos Attila 5.b.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2011.12.02./

 

15 éves az Árpád-házi Szent Erzsébet Társaság

 

               
                   

A IV. Őszi Szent Erzsébet Napok keretében ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját az Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság. A társaság tagjai november 16-án a Szent Erzsébet Házban tartott ünnepi közgyűlésen közösen idézték vissza a szervezet megalakulását, s azt az önkéntes munkát, mely az évek alatt számos gyümölcsöt hozott - számolt be Dr. Szabó Irén, a társaság elnöke...
 

 


Dr. Szabó Irén

      

A kezdetekről szólt Jósvainé dr. Dankó Katalin, akit a Németországban élő magyar házaspár, Szathmáry-Király Hanna és J. Horváth Tamás, keresett meg egy olyan történelmi menetet megszervezésének ötletével Szent Erzsébet szülővárosában, amely hűen tükrözi Erzsébet korát, s jeleneteket is bemutat a legismertebb szentünk életéből. Ez lett az elindítója, mozgatórugója az Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság megalakulásának.

Első elnöke, Stumpf Gábor beszélt az első nemzetközi kapcsolatépítő rendezvényekről, kiállításokról. Rádainé Bodnár Katalin foglalta össze a társaság karitatív tevékenységét. Végül Szabó Irén, jelenlegi elnök fogta át a másfél évtized eseményeit, mely nem is volt olyan egyszerű feladat, hiszen ha csak a 2007-es jubileumi évre gondolunk, mely rengeteg kulturális, tudományos és lelki programot hozott Sárospatakon és országszerte, ez az év „adta meg” a társaság rég óhajtott önálló székházát, a Szent Erzsébet Házat.

Az élő szó mellett, a közös emlékezést segítette a Szent Erzsébet Ház emeleti folyosóján megrendezett kamara kiállítás, mely a 15 év dokumentumait mutatja: az alakuló gyűlés meghívójától egészen a 15. évfordulóját ünneplő társaság ünnepi közgyűlésének meghívójáig. Érdekes volt látni 1994-től kezdve a Pünkösdi Szent Erzsébet Ünnep meghívóit egymás mellett, hogyan változott a társaság arculata, s hogyan bővült, gazdagodott a program.

A közgyűlés egyik meglepetése Aros János polgármester úr ajándéka, egy díszes Oklevél átadása volt, az egyik legnagyobb civil szervezet 15 éves munkájának elismeréseként. Másik meglepetést az az Eszterházy torta volt, melyet az est zárásaként fogyasztottunk a jeles ünnepen.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.12.02./

 

Adventi szeretet-bazár és teadélután a Mudrányban

 

               
                   

 


Virágh Sándor

      

December 4-én vasárnap 15 órakor tartja a református gyülekezet hagyományos adventi rendezvényét a Mudrány teremben, melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak. A Kreatív kör készítette portékákból és a Nőszövetség felajánlásaiból vásárolhatunk meglepetéseket szeretteinknek karácsonyra - hívja az érdeklődőket Virágh Sándor református lelkész...


Különösen szép tea filterzacskókból készült üdvözlőlap kollekció várja az ötletes, egyedi kézimunkát szerető érdeklődőket. Az alkalmon bemutatkoznak a konfirmáló ifjak, valamint az új presbiterek. A házi sütemény és tea melletti társalkodás hangulatát a Zsindely zenekar teszi emlékezetessé népzenei összeállításával. Az alkalom a gyülekezet karácsonyi jótékonysági alapját szolgálja.

 

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Ref. Lelkészi Hivatal
/2011.12.02./

 

Mesetorna a Carolina Óvoda és Bölcsőde tornatermében

 

               
                   

A mesetorna foglalkozások már 2. éve zajlanak a Carolina Óvoda és Bölcsőde tornatermében. A foglalkozások célja a mozgásügyesség- koordinációs képességek fejlesztése, tartásjavítás, a mozgás megszerettetése. A kezdetben kis létszámú csapat ma már 20 főre bővült, és szükség volt egy kiscsoport beindítására, ahol 3-4 éves gyerekek ismerkedhetnek a mozgással, a közösségben mozgással, és ügyesedhetnek, bátorodhatnak - számolt be Sikora Lili testnevelő...
 

 


Sikora Lili

      

A haladó "Nagy Mesetornászok" nagy része már iskolába készül, ezért ők már az iskolai testnevelési órák módszereit is megismerhetik. Általános tapasztalatom, hogy a gyerekek, szívesen jönnek hetente egyszer tornázni, fáradhatatlanok, és kíváncsiak, szeretetük pedig erőt ad a továbbiakban. Öröm látni a szülők arcán a büszkeséget, amikor felfedezik, mire képes gyermekük.

A rendszeres testmozgás megszerettetése, megszoktatása ebben az életkorban kezdődik, hogy gyermekeink, egészségesek, vidámak és erősek legyenek.


 

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.12.02./

 

Szalagavató az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban

 

               
                   

Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium végzős évfolyama 2011. november 25-én élhette át a középiskolai évek egyik legmeghatározóbb ünnepi élményét, a szalagavatást. Ez a magyar kultúrkörben kialakuló, több száz éves múltra visszatekintő szép hagyomány az érettség felé haladó ifjak köszöntése, akik az érettségi vizsgák sikeres teljesítése után hamarosan búcsút mondanak szeretett iskolájuknak - számolt be Tóth Tamás igazgató...
 

 


Tóth Tamás
 

      

Ezen az estén, A Művelődés Háza színpadán a már hagyományosnak mondható forgatókönyv szerint zajlottak az események. Először az osztályfőnökök szóltak diákjaikhoz, megidézve a közösen átélt évek hangulatát, miközben nem feledkeztek el felhívni a figyelmüket az előttük álló hónapok továbbtanulás szempontjából fontos feladataira sem.

Ezt követően a szalagtűzés méltóságteljes pillanatait élhették át tanulók, szülők és tanárok egyaránt, elgondolkozva a zöld színű szalagon olvasható évszámok által jelzett idő múlásán, a Nap és a Hold teljességet és világosságot szimbolizáló jelentésén.

Majd a végzős osztályok várva várt műsora következett, ami bepillantást engedett a diákok mindennapjaiba. Megismerhettük görbe tükrük által egyes iskolai órák hangulatát, górcső alá vettek néhány tanáregyéniséget, ám megmutatták saját közösségük erejét is, a feladatokban és a csibészségben egyaránt.
A felnőttek által sokszor csak üres időtöltésnek minősített tévé- és monitornézés megítélésén is elgondolkodhatott a néző, hisz érezhető volt, hogy a fiatalok humora, kritikai érzéke, kreativitása bármely forrásból táplálkozhat.

A szalagavató jókedvet, lendületet, a diákvilágba való bevezetés szándékát és sok-sok előkészítő munkát közvetített minden vendég felé.
A műsoros est végeztével a program a gimnázium aulájában folytatódott, ahol az igazgatói köszöntést a tanárokkal elfogyasztott közös vacsora követte, ami felszabadult, táncos, zenés szórakozással ért véget.

 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók>>>                             További fotók>>>


Törő Gábor
/2011.12.01./

 

A magyar közművelődésért – könyvbemutató volt az Újbástyában

 

               
                   

A Nemzeti Erőforrás Minisztériuma kulturális államtitkársága egy országos rendezvénysorozatot indított útjára A Magyar Közművelődésért címmel. Ennek a programnak 15 olyan város és közművelődési intézmény a helyszíne, amelyek az elmúlt években a szakma zászlós hajói voltak, vagy ahogy ők fogalmaztak, a legfőbb bástyái – kezdte beszámolóját az Újbástya Rendezvénycentrumban november 23-án megtartott rendezvényről Csatlósné Komáromi Katalin, A Művelődés Háza igazgatónője…
 

 


 Csatlósné Komáromi Katalin

      

Nagyon megtisztelő, hogy Sárospatakot - úgy az intézményt, mint a várost, mint fenntartót - úgy ítélte meg a szakmai tárca, hogy ennek a vidéki körútnak az egyik állomása lehetünk, Debrecen, Pápa, Keszthely, Békéscsaba, Budapest és egyéb városok mellett. Mi nagy örömmel fogadtuk ezt a rendezvényt, mert tényleg úgy gondoltuk, hogy a közművelődés sokszínű tevékenységével napjainkban is benne van a város életében. A rendezvénysorozat gerincét pedig a hasonló címet viselő könyv bemutatója képezte.

A rendezvény résztvevői a térség polgármesterei, könyvtári és közművelődési munkatársai, valamint civilszervezetek vezetői és intézményvezetők voltak.
 

 


Dr. Németh János


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.12.01./

 

A télre készült fel a Helyi Védelmi Bizottság

               
                     

A tél kezdetén feladategyeztető ülését tartotta meg Sárospatakon a Helyi Védelmi Bizottság. Az értekezleten résztvevő hatóságok és közreműködő szervek beszámoltak a felkészülési tevékenységükről és a rendelkezésükre álló emberi valamint gépi erőforrásaikról. Az egyeztetésen a kistérséget érintő polgári védelmi feladatokról is hangzott el beszámoló. Aros János polgármester, a Helyi Védelmi Bizottság elnöke elégedettségét fejezte ki a felkészülést illetően…
 


Aros János

Varga András

      

Elsősorban a Magyar Közút Zrt felkészültségére voltunk kíváncsiak és természetesen a helyi Kommunális Szervezet vezetője, Emri úr is beszámolt arról, hogy hány gép és milyen emberi erőforrás áll rendelkezésre, valamint milyen mennyiségben halmozták fel a téli, síkosság-gátló anyagokat. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy az ANTSZ és az ÉKÖVIZIG hogyan készült fel, továbbá a Zemplén Vízművek, vagy éppen a Sárospataki Rendőrkapitányság hogyan tekint a tél elé.

Örömmel láttam, hogy mindenki megtette a szükséges lépéseket, hogy leküzdje a rá váró feladatokat, amikre remélem, hogy nem fog sor kerülni, mert nem lesz katasztrófa helyzet idén télen. Azért megnyugtató volt hallani, hogy valamennyi szervünk, valamennyi intézményünk, valamennyi egységünk készen áll arra, hogy ha bármilyen változás következne be az időjárásban, amire nekünk gyorsan reagálni kell, akkor ezt azonnal meg tudjuk tenni.

Varga András tű. főhadnagy, kirendeltség vezető szerint a legrosszabbra is fel kell készülni…

Az úton rekedtek mentésére, elhelyezésére, ellátására, illetve az elzárt településekkel való kapcsolattartásra, az alapvető élelmiszerekkel való ellátásukra is gondolnunk kell. Előre fel kell mérnünk a tartósan betegek, az állapotos kismamák létszámát, hol milyen számban vannak a településeken. Meg kell terveznünk, hogy ha egy települést elzár a külvilágtól a hó, akkor milyen mentési munkálatokra lehet szükség. Ezeket kell összefognunk, és koordinálnunk.
A Védelmi Bizottság képezi a rendkívüli helyzet esetén a Kistérségi központot is.A falvakat érintő feladatokat is egyeztették a hatóság szakembereivel.

 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Cziczer Katalin
/2011.12.01./

 

Megtartották az év utolsó intézményvezetői megbeszélését

               
                   

A sárospataki Városházán megtartott intézményvezetői értekezleten a közelgő decemberi események, az intézmények saját programjai és városi programok voltak a fő témák. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola felújítása második ütemének előrehaladásáról az igazgató adott tájékoztatást – számolt be az intézményvezetői értekezletről dr. Komáromi Éva jegyző…
 


dr. Komáromi Éva

      

Mindenképpen arra számítunk, hogy gazdaságosabb lesz a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola fűtése, ez bebizonyosodott már az óvoda épülete esetében is, hogy a megnövekedett légköbméterek száma ellenére az épület rezsiköltsége csaknem azonos szinten maradt a korábbival. Itt is körülbelül ugyan ezt várjuk az új létesítménytől.

Valamennyi intézményünket és a városvezetést is hangsúlyozottan foglalkoztatja az adventi időszakra való felkészülés. A Kommunális Szervezetünk fogja ennek a technikai feltételeit koordinálni, a szervezést pedig a kabinetiroda vezetője végzi polgármester úrral együtt, és részt vesznek benne hétvégénként az egyházak, az oktatási intézményeink, a vállalkozók és a civilszervezetek is.

Az első ütem lezárult, és az ősz folyamán a második ütem eszközei is megérkeztek – számolt be Szegedi Istvánné igazgatónő a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola fejlesztéséről…
 

 


 


 


 


 

 


 


 

 
 

 

 


 


 


Törő Gábor
/2011.12.01./