Ön jelenleg a sarospatak.hu archívumát olvassa. A lapok legutolsó frissítése 2014. október 31. Az aktuális honlap eléréséhez klikkeljen ide!
tablak

Sárospatak város területén található dombormûvek és emléktáblák

Elnézésüket kérjük, az oldal folyamatos fejlesztés alatt áll!

A Református Kollégium épületén belül és a falakon található emléktáblák és dombormûvek
 
Utcai homlokzat
Udvar felöli homlokzat

 

Az udvar és a Bern-sor

1. 1848-ban hõsi halált halt pataki diákok emléktáblája (relief)

A Rákóczi utca 1. szám alatt, a sárospataki Református Kollégium bejáratánál lelhetõ fel a bronzból öntött relief, amelyet márványkeret vesz körül. Alkotója Medgyessy Ferenc szobrászmûvész. 1948-ban avatták fel, a Pataki Diákok Országos Szövetsége állítatta.

 

 


2. Bessenyei György emléktáblája

A Rákóczi utca 1. szám alatt, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma elsõ emeleti folyosóján, a falon helyezték el a fehér márványból készített emléktáblát. 1972. május 27.-én avatták fel, állítatta a városi tanács.


3. Bujdosó pataki diákok emléktáblája (relief)

A Rákóczi utca 1. szám alatt, a Sárospataki Református Kollégium bejáratánál található a bronzból öntött relief, amelyet márványkeretbe foglaltak. Alkotója Dabóczy Mihály szobrászmûvész. Az emléktáblát a Pataki Diákok Országos Szövetsége helyezte el 1938-ban.


4. Comenius-relief

A Rákóczi utca 1. szám alatt, a Sárospataki Református Kollégium bejárati folyosóján található a bronzból öntött relief, amelyet márványkeretbe foglaltak. Alkotója Dózsa Farkas András. Állítatta a Sárospataki Református Kollégium.


5. Dókus Ernõ emléktáblája

A Rákóczi utca 1. szám alatt, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma udvari falán található a márvány dombormûves emléktábla. Alkotója Nagy S. J., a debreceni kollégium tanára. Az emléktábla avatóünnepségét 1935. augusztus 25.-én rendezték. Készítette az ORSZP.


6. Az elsõ világháború pataki diákáldozatai (relief)

A Rákóczi utca 1. szám alatt, a Sárospataki Református Kollégium bejáratánál található a fehér márványtábla. Az emlékmû két részletben készült, az elsõ 1923-ban, a második 1928-ban. A Pataki Diákok Országos Szövetsége adományaiból emeltetett.


7. Dr. Finkey Ferenc emléktáblája

Dr. Finkey Ferenc (1870-1949): a sárospataki jogi akadémia tanára. A Rákóczi utca 1. szám alatt, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma udvarán, a Berna-sor északi falán helyezték el a fehér márványból készült emléktábláját. 1995. június 23.-án leplezték le. Állítatta a Jogászok a Kultúráért Alapítvány és a Legfõbb Ügyészség.


8. A gályarabok reliefje

A Rákóczi utca 1. szám alatt, a Sárospataki Református Kollégium Gimnázium bejáratánál, a folyosó falán található a bronzból öntött relief, amelyet márványkeret övez. Alkotója Dabóczy Mihály szobrászmûvész. Állítatta a Pataki Diákok Országos Szövetsége.


9. Kopácsi István emléktáblája (relief)


Kopácsi István ferences rendi szerzetest állította az 1531-ben alapított református kollégium élére, a Patakra költözõ Perényi Péter, aki a reformáció lelkes híve volt. A Rákóczi utca 1. szám alatt, a Sárospataki Református Kollégium Gimnázium bejáratánál helyezték el a bronzból öntött reliefet, amelyet széles márványkeret fog körbe. Alkotója Dózsa Farkas András. 1937. szeptember 10.-én avatták fel.


10. A koreai Sáros Misszió emléktáblája


A Rákóczi utca 1. szám alatt, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma udvari falán található a fehér márványtábla. Készítette a szerencsi Cseh-kõ Bt. 1996-ban avatták fel. Állítatta a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány.


11. Kövy-Kossuth emléktáblája (relief)


Kövy Sándor (1763-1829): a sárospataki jogi akadémia tanára, Kossuth Lajos és Szemere Bertalan nevelõje. A Rákóczi utca 1. szám alatt, a Sárospataki Református Kollégium bejáratánál helyezték el a bronzból öntött reliefet, amelyet márványkeret övez. Alkotója Szabados Béla szobrászmûvész. Állítatta 1940-ben a Pataki Diákok Országos Szövetsége.


12. Perényi Péter reliefje


Perényi Péter (1502-1548): koronaõr, erdélyi vajda, a pataki vár ura. A Rákóczi utca 1. szám alatt, a Sárospataki Református Kollégium bejáratánál, az utcai homlokzaton helyezték el a bronzból öntött, kõkeretbe foglalt emlékmûvet. Állítatta 1921. május 31.-én a Pataki Diákok Országos Szövetsége.


13. I. Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsanna reliefje


A Rákóczi utca 1. szám alatt, a Sárospataki Református Kollégium bejáratánál, az utcai homlokzaton helyezték el a kõkeretbe foglalt, bronzból öntött reliefet. Alkotója Vaszary László szobrászmûvész. A kõkeretet a Várszély testvérek adták pataki kõbányájukból. Állítatta 1923. május 31.-én a Pataki Diákok Országos Szövetsége.


14. A református kollégium alapításának emléktáblája


A Rákóczi utca 1. szám alatt, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma udvari falán található a fehér márványtábla. Készítette a szerencsi Cseh-kõ Bt. 1996. szeptember 27.-én avatták fel. Állítatta a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány.


15. A református kollégium megvédésének emléktáblája

A Rákóczi utca 1. szám alatt, a Sárospataki Református Kollégium bejáratánál helyezték el a bronzból öntött reliefet, amelyet márványkeret vesz körül. Alkotója Szabados Béla szobrászmûvész. Az avatóünnepséget 1939-ben rendezték, Pataki Diákok Országos Szövetsége adománya.


16. A református kollégium utcai homlokzatán lévõ emléktábla


A Rákóczi utca 1. szám alatt, a Sárospataki Református Kollégium bejárata felett, az utcai homlokzaton található a vörösesbarna márványból készült emléktábla. A református kollégium állítatta.


17. Református lelkipásztorok emléktáblája


A Rákóczi utca 1. szám alatt, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma udvarán, a Berna-sor északi falán helyezték el a fehér kõbõl készített dombormûves emléktáblát. Alkotója Nagy S. J., a debreceni kollégium tanára. 1935. augusztus 26.-án avatták fel, az Országos Református Lelkészegyesület adománya.


18. Szabó Zoltán és Újszászy Kálmán emléktáblája


A Rákóczi utca 1. szám alatt, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma udvarán, a Berna-sor északi falán helyezték el a márványtáblát. 1996. július 6.-án avatták fel, készítette Tomkó László kõfaragó. Állítatta a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány, Sárospataki Református Kollégium, a Magyar Népfõiskolai Társaság és a sárospataki Népfõiskolai Egyesület.


19. Gályarabok megszabadításának 325. évfordulós emléktáblája

A Rákóczi utca 1. szám alatt, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma udvari falán található a szürke márványtábla.A gályarabok megszabadításának 325. évfordulója alkalmából állítatta a református Kollégium 2001.-ben.


20. XX. századi tanár nemzedékek emléktáblája

A Rákóczi utca 1. szám alatt, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma udvarán, a Berna-sor északi falán helyezték el a márványtáblát. A sárospataki Református Teológiai Akadémia állítatta 2000.-ben.

 

A városban található további emléktáblák és dombormûvek

1. Az angol internátus (ma Kossuth kollégium) építését megörökítõ emléktábla

A Kossuth kollégium (volt angol internátus) földszinti aulájának falán helyezték el a szürke erezetes emléktáblát, ezt az emléktáblát késõbb leszerelték, és raktárban helyezték el.


2. Árvay József emléktáblája

Árvay József (1823-1879): az egyik legjelentõsebb sárospataki pedagógus volt. A Rákóczi utca 12.szám alatti emeletes épület utcai homlokzatán helyezték el a szürkésfehér márványból készült, aranybetûkkel ékesített emléktáblát. Az avatási ünnepség 1987. szeptember 7.-én tartották.


3. Árvay József emléktáblája

Árvay József (1823-1879). A Bertók Béla út 4. szám alatt, a ME-Comenius Tanítóképzõ Fõiskolai Karának Árvay József Gyakorló Általános Iskolájánakbejáratánál, jobb oldalt található az intézmény névadójának bronz dombormûve. Alkotója Takács Erzsébet szobrászmûvész. Az avatási ünnepség 1994. június 24.-én volt.


4. Bertalan Imre emléktáblája

A Kazinczy utca 40. számú ház utcai homlokzatán található a szürke márványból készült emléktábla. Az alkotás közepén a bronz dombormû a kollégiumból induló diákokat ábrázolja. 1992-ben jelölõtáblát, 1997-ben emléktáblát avattak. Állítatta a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány.


5. Comenius emléktáblája

A Comenius utca 27. számú ház utcai homlokzatán található a szürke kõ emléktábla, amelynek az alkotója Mladonyiczky Béla szobrászmûvész. 1990. szeptember 28.-án avatták fel. Állítatta az OTP megyei igazgatósága, a Városvédõ és –szépítõ Egyesület, a Magyar Comenius Társaság.


6. Erdélyi János emléktáblája

A Rákóczi utca 5. szám alatti lakóház falán látható a kissé barnás színû márványtábla. 1958-ban avatták fel, a Rákóczi Múzeumbaráti köre állítatta.


7. Fáy András emléktáblája

A Kossuth utca 22. szám alatti lakóház utcai homlokzatán helyezték el a kör alakú emléktáblát. Készítõje Horvai. A Fáy-ünnepségek alkalmával avatták fel és koszorúzták meg az emléktáblát 1986. május 30.-án.


8. A Gólyavár emléktáblája

A Rákóczi utca 6. szám alatti emeletes épület utcai falán helyezték el a szürkésfehér márványból faragott emléktáblát. 1981-ben avatták fel, a Városvédõ és –szépítõ Egyesület és a Hazafias Népfront kezdeményezésére a városi tanács készítette.


9. H. Bathó János emléktáblája

H. Bathó János (1872-1956): csaknem 20 éven át vezette a kollégium énekkarát, pataki diákdalok szerzõje. A Kossuth utca 8. szám alatti ház homlokzatán található a fekete márványtábla. 1991. június 29.-én avatták fel. Állítatta A Pataki Diákok Baráti Társasága.


10. Hild tér emléktáblája

A Hild tér egyik épületének falát díszíti egy emléktábla, amely azt örökíti meg, hogy Sárospatak igényes építészeti átalakulásáért Hild János emlékérmet kapott. A bronztáblát Péterffy László szobrászmûvész készítette. 1987. október 13.-án leplezték le.


11. A hõsi halált halt iparosok emléktáblája


A Rákóczi utca 29. szám alatti volt ipartestület székház falán látható a sötét márványtábla. 1923. november 25.-én leplezték le, állítatta a sárospataki ipartestület.12. Kossuth Lajos emléktáblája


A Kossuth utca 43. szám alatti lakóház utcai homlokzatán látható a szürke márványból készült emléktábla. Emeltette a fõiskola ifjúsága 1892-ben.


13. A MÁV-pályaudvar épületének falán található plasztika


A MÁV-pályaudvar utasátjárójában, a falra helyezve található ez a bronz dombormû, amely Sárospatak város nevezetes épületeit, mûemlékeit mutatja be. Hivatalos neve: tájékoztató város jellegû plasztika. Alkotója Stremeny Géza szobrászmûvész. 1988. július 17.-én avatták fel. A költségeket a városi tanács, a Képzõmûvészeti Alap, a Magyar Államvasutak, és a Volán fedezte.


14. Móricz Zsigmond emléktáblája


Az Arany János utca 5-7. szám alatti Móricz Zsigmond Kollégium és Diákotthon elõterében helyezték el a szürkésfehér kõbõl készült dombormûves emléktáblát. Alkotója Andrássy Kurta János szobrászmûvész. Az avatási ünnepséget 1976. szeptember 12.-én rendezték.


15. Móricz Zsigmond házának emléktáblája


A Dobó Ferenc utca 6. szám alatti lakóház homlokzatán helyezték el a szürkésfehér kõbõl készült dombormûves emléktáblát. Alkotója Andrássy Kurta János szobrászmûvész. Az avatási ünnepséget 1976. május 13.-án rendezték az író születésének 100. évfordulója alkalmából.


16. Mudrány András emléktáblája


A Comenius utca 1. szám alatti épület keleti bejáratának elõterében, a Mudrány-terem falán helyezték el a vörösesbarna márványtáblát. Az emlékmûvet széles kõkeret veszi körül. Állítatta a Sárospataki Református Fõiskola elöljárósága.


17. Novák Sándor emléktáblája


A Rákóczi utca 44. szám alatti lakóház utcai homlokzatán helyezték el vöröses márványtáblát, de az óta ezt az épületet lebontották. A tábla a városházára került, most a Hild téren látható. A Pataki Baráti Társasága és a Hazafias Népfront sárospataki bizottsága emeltette, 1966. június 26.-án avatták fel.


18. Patay István emléktáblája


A Rákóczi utca 32. szám alatti Esze Tamás Általános Iskola épületének utcai homlokzatát díszíti a szürkésfehér márványból készített emléktábla. 1967-ben leplezték le. Az emléktábla Sárospatak dolgozóinak az ajándéka.


19. Petõfi Sándor emléktáblája


A Rákóczi utca 17. szám alatti lakóház utcai falán látható a szürke márványtábla. 1936. szeptember 15.-én leplezték le, állítatta Sárospatak közönsége.


20. A Rákóczi utca elnevezésérõl szóló emléktábla


A Rákóczi utca 47. szám alatti Postahivatal utcai falán helyezték el a dombormûve, kõbõl készült emléktáblát. Alkotója Kelemen Kristóf szobrászmûvész. 1976-ban helyezték el, állítatta a Városvédõ és –szépítõ Egyesület.


21. Szabó József emléktáblája


Szabó József (1822-1894): geológus, a magyar geológia alapjainak lefektetõje. A Comenius utca 2. szám alatti lakóház utcai homlokzatát díszíti a szürke színû, fekete betûkkel ékesített márványtábla. A Magyarhoni Földtani Társulat vándorgyûlése állítatta 1965-ben.


22. Széchenyi István emléktáblája


Széchenyi István gróf (1791-1860): a magyar történelem reformmozgalmának legnagyobb kezdeményezõje, államférfi. A Szent Erzsébet tér 7. szám alatti római katolikus plébánia melléképületének utcai falán található a szürkésfehér márványból készült dombormûves emléktábla. Alkotója Andrássy Kurta János szobrászmûvész. 1976-ban helyezték el a Sárospataki Városvédõ és –szépítõ Egyesület jóvoltából.


23. Szemere Bertalan emléktáblája

Szemere Bertalan (1812-1869): egykori pataki diák. A Szemere utca 8. szám alatti lakóház utcai homlokzatán helyezték el a fehérkõ emléktáblát. Alkotója Andrássy Kurta János. 1976-ban avatták fel, állítatta a Városvédõ és –szépítõ Egyesület.


24. A tanítóképzõ fõiskola hõsi halált halt tanítványainak emléktáblája


Az Eötvös utca 7. szám alatti ME-Comenius Tanítóképzõ Fõiskolai Karának földszinti folyosójának falát díszíti a szürkésfehér márványból készült, aranyozott betûs emléktábla. Az emlékmû az I. világháborúban elesett diákok nevét õrzi. Alkotója Szody Szilárd szobrászmûvész. 1928. szeptember 30.-án avatták fel, az Állami Tanítóképzõ Intézet adományaiból készült. 1963-ig a Díszteremben volt látható.


25. Tompa Mihály és Arany János emléktáblája


A Rákóczi utca 5. szám alatti lakóház utcai homlokzatán helyezték el a szürkésfehér márványtáblát. 1974. május 5.-én avatták fel, készíttette a Pataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre.26 . Tócsányi Bertalan emléktáblája


A Rákóczi utca 6. szám alatti épület utcai homlokzatán található a márvány emléktábla. 1994. június 25.-én leplezték le, állítatta a Jogászok a Kultúráért Alapítvány.27. A Typographia emléktáblája


A Kossuth utca 25. szám alatti lakóház utcai homlokzatán található a szürkésfehér márványból készült emléktábla. 1988-bam leplezték le, a Hazafias Népfront és a Sárospataki Városvédõ és –szépítõ Egyesület kezdeményezésére a Sárospataki Városi Tanács emeltette.


28. A vár helyreállításának emléktáblája

A sárospataki Rákóczi-vár többéves restaurálásának állít emléket a fehér kõbõl készült emléktábla, amelyet a vár elõtt elterûlõ Várkertben helyeztek el.


29. A magyar államiság kétezer éves fennállásának emlékére állított emléktábla

A sárospataki Rákócz-vár elõtti Várkertben található. 2000. augusztus 18.-án állítatta a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Önkormányzat a magyar államiság és a kereszténység felvételének ezer éves évforduló emlékére a sárospataki Rákóczi-várban tartott ünnepi megyegyûlés alkalmából.


30. Ködöböcz József emléktáblája

Ködöböcz József a Tanítóképzö Föiskola tanára volt. Elsõ oszálya állítatta 2003. július 19.-én osztálytalálkozójuk alkalmával a halála emlékeként. A Tanítóképzõ Fõiskola belsõ udvarában található a szürke kõre erõsített réztábla.


31. Peremartoni Nagy Gusztáv emléktáblája

A Szemere út 11. szám alatti lakóház falán található a sötétszürke márványtábla. Peremartoni Nagy Gusztáv (1844-1900) a teológia professzora volt és ebben a házban élt éveken keresztül. Megjelölte az unokája.


32. A II. világháború és az 56-os szabadságharc áldozatainak emlékhelye

A Református temetõ Kazinczy úti bejáratán túl, a temetõben áll ez a több komponensbõl öszzeállított emlékmû, emléktábla. Emeltette a Sárospatak Református Egyházközössége a1945-ös és az 1956-os áldozatok emlékére. Virágh Sándor református lelkész tervezte, és Kállay József fafaragó faragta meg.


33. id. Sipos György emléktáblája

Idõsebb Sipos György rajongásig szerette Sárospatakot és mindent megtett kultúrális- és sportéletének fellendítésének érdekében. A ME-Comenius Tanítóképzö Föiskolai Karának felújjított, átépített tornatermét a névadó ünnepségen Sipos György terem névre keresztelték, s helyezték el a réztáblát.


34. Vásárhelyi Pál emléktáblája

Az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság (Évizig) 1968-ban települt a vízügy szolgálatára Sárospatakra. Akkor a város ebbõl az alkalomból a Vásárhelyi Pál nevét adta annak az utcának, ahol a telephelyet létesített a szervezet. 2003. január 16.-án a vízügyi szervezetek viszonozták emléktábla avatásával a város akkori figyelmességét. Az Évizig, a Bodrog Menti Belvízvédelmi és Talajvédelmi Társulat, valamint a Gátépítõ Kft. közösen készítette el és ajándékozta a város lakóinak a Vásárhelyi dombormûvet.


  • подарки Киев
  • славское
  • стоматологические инструменты
  • телевизоры
  • мебель
  • кованые изделия