AKADÁLYMENTES VERZIÓ.         Vissza a normál verzióhoz >>>

Hírmondó felolvasószoftver letöltése
Speakboard felolvasószoftver letöltése
BsMag képernyőnagyító szoftver letöltése
Magic képernyőnagyító szoftver letöltése
 
Sárospatak Város Önkormányzata

Településrekonstrukció keretében közlekedési fejlesztések megvalósítása és

csapadékvíz elvezetés megoldása Sárospatakon ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0074

(Általános tájékoztató)

Pályázat benyújtásának időpontja: 2011.06.30
Támogatói döntés időpontja: 2011.11.02
Projekt kezdőnapja: 2012.05.16
Projektzárás időpontja: 2014.05.31
Megítélt összeg: 111.351.457.- Ft
Támogatás intenzitása: 95%

Városunkban a 2010-es május-júniusi esőzések, árvizek károkat okoztak számos önkormányzati tulajdonú belterületi úton, illetve egy buszmegállóban. Megnőtt a kátyúk száma, csökkent az utak használati értéke. Ideiglenes jelleggel levezető árkokat alakítottunk ki a vizek mielőbbi távozása érdekében. A 2011-ben benyújtott és elnyert pályázat segítségével lehetőség nyílott az árvízveszéllyel fenyegetett útszakaszok kockázatának minimálisra való csökkentésére.

Fejlesztés körében érintett utak:

Az önkormányzat döntése alapján a legveszélyeztetettebb utak a következők:

 • 1. Honvéd utca-Mátyás király utca (útépítés)
 • 2. Egressy Béni utca (útfelújítás, csapadékvíz-elvezetés)
 • 3. Jókai utca (útfelújítás, csapadékvíz-elvezetés)
 • 4. Radványi utca (útfelújítás, csapadékvíz-elvezetés)
 • 5. Bathó János köz (útépítés, csapadékvíz-elvezetés)
 • 6. Nagy Lajos út (útépítés, csapadékvíz-elvezetés)
 • 7. Toldi utca (útkorszerűsítés, csapadékvíz-elvezetés)
 • 8. Gárdonyi utca (autóbuszmegálló felújítása, csapadékvíz-elvezetés)
 • 9. Budai N. Antal utca (csapadékvíz-elvezetés)
 • 10.Hortobágyi utca (csapadékvíz-elvezetés)
 • 11.Szombathy utca (csapadékvíz-elvezetés)


A tervezett útfejlesztésekkel biztonságos, jól járható úthálózat jön létre. A felújítandó utak felső- és kopóréteg terítést kapnak a közműaknák szintbe emelésével, illetve az útpályához igazítva rendezzük. Az engedély alapján létesítendő utaknál megfelelő teherbírású pályaszerkezet, új felső- és kopóréteg kerül megépítésre. Mindez a város fejlődését segíti: javul az ingatlanok megközelíthetősége, növekszik a szilárd burkolatú útszakaszok hossza, ill. egy ipari terület a 37-es főútról megközelíthető lesz.

A kivitelezési munkálatok megvalósítását követően, várhatóan lecsökken a vízzel elöntött területek nagysága és a jelentős számban alápincézett házakban a szivattyúzás okozta kár, mivel a fejlesztéssel érintett területeken a csapadékvíz könnyebben/gyorsabban elvezethető, ezáltal a tervezett beavatkozások hozzájárulnak a biztonságos környezet megteremtéséhez, a természeti és épített környezet állapotának, a településképnek a megőrzéséhez. A települési környezet jellegében változás nem történik, a beavatkozás a Nagy Lajos utca kivételével jellegzetesen családi házas beépítettségű övezeteket érint.

A projekt összesen 92 magáningatlant, 1 átemelő telepet és ipari telephelyetérint. A projekt által érintett, ár- és csapadékvíz károktól megvédett lakosság száma: kb. 322 fő.